Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Tänane sõnum ei ole pikk, kuid olulisem eelmistest…

Täna räägime blokkidest ja filtritest, mis tulenevad loa puudumisest…, lubamatusest…

Enamuselt teil kõigil puudub arusaam armastuse jõust ja vaimsuse mõistmisest…

Olen korduvalt toonud näite ema ja lapse armastusest, mis on kindlapeale kõrgeimaks mõistmise vormiks ilmas…

See on hetkes, kus ema vaatab esmakordselt oma maimukesele silmadesse, tervitades teda siia ilma tulekuga…

Lapski, avades esmakordselt silmad, näeb esmalt ema…

Nende omavaheline side on hulga võimsam, kui mistahes kahe armunu vahel… – see tunne ületab mistahes inimvaimsuse tunnet…

Selle näitega tahtsin näidata teile, et vaimsuse armastus teie vastu on ülimalt kõrgem ja mõõtmatum, kui oskate arvata…

Selline on Looja armastus teie vastu…, mis on teie jaoks hoomamatu…

Need, kelle teadvuse piirid on avardunud, ehk tahaksid teada… – kas siin olekuks on mingi plaan…, eesmärgid või põhjused…, või üksnes vaid juhuslikkus…?

Kas selle plaani kohaselt on ilmaruumis teisi ülestõusnuid olevusi…?  

Vastuseks on kindel jah…

Te ei ole siin juhuslikult… – olete kindla vajaduse kohaselt…, oma vaimsuse vajaduse kohaselt…

Teie vaimsus, ehk teie, kellena olete, on piiritult armas sellele, keda peate Jumalaks…

Kõik teie teod ja teie sõnad on hulga enamat, kui oskate arvata…

Inimkonnana olete alles alustanud oma arengu teekonda…

Kõik see, mida olete seni saanud, on kõigest lapsik osa teie Inimvaimsuse ja Loomislätte vahelisest koostööst…

Meistrid, kelle jalg on astunud kunagi planeedil Maa, on näidanud teile mõistmist, millest teil ei olnud isegi aimu…

Meistrid olid paljuks võimelised…, nende teod olid täis mõistmist, armastust…, olid kaunid oma tegudes…

Samad Looja atribuudid on olemas ka teil…

Kõik Meistrid elasid inimestena koos teiega…, seda selleks, et näidata teile, kelleks võite saada…

Paljud neist tegid selliseid imesid, mida te ei olnud suutelised uskuma…

Oli neidki, kes pidasid neid nende võimete tõttu liiast ohtlikeks…

Tänavu neid võimeid hakkate avama iseendis…

Kas teie arvates need võimed on teie jaooks liiast suurejoonelised…, või ehk mitte… ?

Ehk teie arvates nende kasutamiseks teil ei ole luba…?

Teis on blokeering nende vastu, milletõttu te ei saa isegi mõelda endast kui nende väärilistest…

Mõnedel teist on veel palju probleeme nende kättesaamisega…

See tuleneb teie veendumustest, et te ei ole väärilised saama neid suurepäraseid asju…

Oskus mõista anded, on parim viis võtta neid vastu…

Enda mõistmine avaneb siis, kui teised väljendavad oma armastust teie vastu…

See on hetk, kus võiks mõelda… – kuivõrd ise olete armastamas end…?

Kokkuvõttes… võiksite olla tänulik neile… – te olete seda väärt…

Ja mis peamine… – sama mõistmist võite tunnetada ka Looja poolt…

Ja nüüd küsiks, kui kõvasti on Looja armastamas teid…?

Te ehk vastaks… – mitte eriti, kuna teile on räägitud, et olete sündinud roojasena…

Kuid see on lapsik lugu… – teid armastatakse piiritult…

Kõrgema Jõu armastuse käsi on alati sirutumas teie poole…

Kuid miks te ei taha teada, ega taha uurida meie olemasolu kohta…

Sellel ei ole mingit seost teie põhimõtetega, seadustega ja reeglitega…

Sellel on otsene seos kaunite omavaheliste suhetega…

Tahaks rääkida teile, mis vahe on mõistmise ja mõistvate tegude vahel…

Paljud teie seast on arvamas, et teil on olemas mõistmine ümberolevate suhtes…

Tõepoolest… – see on teil olemas, kuid vaid teie usu tasemel…

Kuid see ei ole mõistev tegevus…

Mõistev tegevus on jumalik ja on tulenemas vaimsuse küpsuse tasemelt…

Mõistmine on paljude jaoks miski, mis tuleneb sellest, et olete hea inimene…

Te näete inimesi, kellel on probleeme…, te mõistate neid ja tunnete neile kaasa…

Ehk selgitaks mõistvat tegevust, et saaksite mõista seda paremini…

Ütleme…, et kellegil on probleeme ja ta ei tea, mida teha edasi…

Kui ta saab kokku sõbraga, kes tahaks jagada temaga midagi huvitavat… – ta räägib, et sai korraga palju raha…

Mis toimub meie inimesega… – ta keskendub teadvuses ja vaimselt kuuldule…, tunnetab sõbra rõõmu…, kuid samas ise on rahata, ega tea, mis saab temast homme…

See on mõistev tegevus…

Kas tabate selles vahet…?

Kuid mis toimub siin tegelikult… – kui hakkate mõtteis liituma asjadega, mis on toimumas teistega, olete teadvustamas teiste reaalsust… – sellega loote kavandi enda jaoks…, olete loomas endale reaalsust, mis vabastab teid tänavustest probleemidest…

On kasulik olla nendega, kellel on olemas see, mida teil ei ole…, kuigi tahaks, et oleks…

Sellega on võimalik luua silda, millest teil ei ole isegi aimu…

See on avaneva mõistva teadvuse küpsemine…

Kui hakkate mõistma, kuidas see töötab…, kui hakkate teadlikult suhtuma teistesse, siis teil hakkab kujunema omavaheline liit…

Kas olete võimelised lõpetama muretsemisega, või rõõmu tundmisega võõraste käekäigu pärast, samas kui teil endal on millestki puudu…?

Kui olete selleks võimelised…, siis olete teel kõrgema mõistmise tasemeni…, Looja mõistmise tasemeni, millel ei ole piire…

See mõistmine on tingimusteta kõige suhtes…

Selline mõistmine on käivitumas inimeste vahel…, kuigi ilmal on veel probleeme vana energiaga…

Paljud on esitamas küsimust… – miks ei saa koheselt tõusta kõrgemale tasemele…, – kus on mõistmised, millised aitaks selles…?

Kuid… – kui suur on teie luba selleks, et olla armastatud…?

Seega… – mida enam lubate armastusel täita end, seda enam on võimalusi luua uut reaalsust ja vabaneda blokkidest…

Kuidas jääb filtritega…?

Kujutlege mulli enda ümber…

Paluge oma vaimsust, et ta ei laseks millegil teile kohatul pääseda teieni…, ega laseks koormata teid kohatute probleemidega…, ega laseks läbi midagi, mis ei ole vastamas teie teekonnale…, vaid aitaks armastusel teha tööd teie elus, ega laseks sündida rahutustel…

Selline on Vana Vaimsuse atribuut, milline on avaldumas planeedil üha enam…

Sellel on suurem jõud ja sügavus, kui olete seni teadnud…

See on armastuse mõistmise jõud…

Mõnedki, kes mõistavad, et neil on õigus, tahavad teada… – kuna see jõuab teisteni…?

Nemad ei jõua selleni ilma teie abita… – kas mõistate…?

Te ei saa seista kõrval ja oodata nende küpsemist…

Elage mõistmises nendele kaasa…, suhelge nendega…

Alles seejärel saate märgata, mis tänu sellele, on toimumas teie elus…

Ehk see võib näida imena…

Seda tahtsin täna jagada teiega…

Ajad on muutumas…, asjad on muutumas…, on muutumas paradigmad… – te olete kohas, kus on vaja teil olla…

See on õppimiste aeg…, õppimiste kõver, millest olen rääkinud…

Jätkake astumist ja lubage Valgusel särada oma elus sedavõrd, et ka teised saaksid seda näha…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Leidub neid, kes tahavad teada… – kas hääl eesriide tagustest on Jumala vaimne osa…, kas on ta teadlik, mis on siin praegu toimumas…?

Teised vastavad teadlikult… – ei…, sellel ei ole mingit aimu pandeemiast, või mistahes muust…

Meile on õpetatud… – Jumalal ei ole midagi tegemist maiste asjadega, kuna Looja jaoks neil ei ole mingit tähtsust… – Jumal on paletu…

Täna räägin taas sellest, millest olen varemgi rääkinud…

Ehk kordaks sõnumit, mis sai antud paar nädalat tagasi, millest ehk paljud ei ole veel teadlikud…

Me oleme teadlikud, mis on toimumas teie juures ja kuidas teie olete suhtumas sellesse… – me oleme teiega ühel lainel…

Mõnigi ehk tahab jätkuvalt teada, mis on Jumal tegelikult…, tahab teada, millest Jumal on tegelikult rääkimas…?

Vastuseks oleks… – ikka teist on rääkimas Jumal…, ikka teist…

Ehk oleks aeg lõpetada sõna Jumal kasutamisega…

See on paljude asjade märgistamiseks, ja on paljus erinemas sellest, millena ta tegelikult on…

Loomislättel, mis on andnud teile elu ja vaimsuse, on teiega palju enam ühist…

Teile on tuttav ütlus… – loodud tema pale järgi ja tema kohasena

Kas teate, mida see tähendab…?

Tegemist ei ole Jumalaga taevastes, kes teie arvates, näeb välja, kui inimene…

Tema paleks on armastus… – nii on alati olnud…

Loodud tema pale järgi ja tema kohasena, tähendab… – teie vaimsus on Looja peegeldus…. ehk… olete loodud samast ainest kui Looja ise…

Aine, millest on juttu, on Tähemateeria…, see on armastus, kaunidus, mõistmine, teadmine ja hool…

Ehk sõna Jumal asemele oleks kohasem Vaim…, või midagi taolist…

Ehk sobivamaks oleks… – Pere

Eesriide tagustes puuduvad soolisuse mõisted…, seega Pere, ehk Vaimsus, oleks sama, mis on Jumal…

Kallid…, kui olete korduvalt lahkunud eesriide tagustesse ja lugematuid kordi kehastunud taas, siis teie Vaimsus ei saa olla siin…

Kus ta saab siis olla…?  

Ta saab olla Kodus…, on alati olnud Kodus, oma Pere juures…

Kuna ta on alati Kodus, siis uuel kehastusel saate koheselt ära tunda kõike, millega varem ei ole kohanud siin… – teil meenub koheselt kõik, kuna teie vaimsus on Kodus…

Me teame, millest olete läbi käinud…, teame, mida olete teinud…

Õnnitleme teid selle puhul, et suutsite muuta planeeti…

Õnnitleme, et arenesite teatud tasemeni, läbi mille sai kasvada ka planeedi teadvus…

Kas olete valmis taas naasema planeet Maale…?

Ehk olete ühiselt ja üksmeelselt nõus sellega…

Te olete ju Pere…

Taevast karistamist ei ole olemas… – rääkigu kestahes mida…

Kuidas saite uskuda, et Jumal taevastes, kes on loonud teid, oleks sama koba isa, kui mistahes maine isa…?

Kuidas saab sellist olla täiusliku armastuse juures…?

Teile on veenvalt väidetud… – Jumal taevastes on jälgimas teid, et teha kindlaks, kas olete head, või pahad…, ta püüab panna teid tegema kindlaid asju, tegutsema kindlal viisil…, uskuma kindlaid asju… – vastasel korral saate karistatud…, vaimsused saavad saadetud igavestele piinadele…, mis on karmakaristuseks ka järeltulevatele põlvedele…

Milline õuduste lugu…

Kuid sellele näkatakse ja usutakse tänase päevani…

Milline kobakäpp on teie taevane isa…

Ehk on olemas siiski teine tõde…, suurem…

Ehk oleks viimane aeg mõelda sellele…

Sellest oleme rääkinud palju kordi…

See on eriti oluline, kuna planeedil kõik mõistmised ja suhted on muutumas…

Mida on teile räägitud sellest…, kuidas peaks toimuma…?

Kas olete suutelised eristama tõde ajal, kui ümberringi sünnib nii palju sellist, kus peate tegema otsuseid, milliseid kunagi varem ei oleks teinud…

Kas olete märganud, millised muutused on hakanud toimuma peale aastat 2012…?

Kas olete märganud, et esile on hakanud tulema õudsad, kurjad ja kohatud asjad, millised on  täis musta pori…

Te imestate, et asjad, millistest teil ehk oli vaid mingi aimdus, on nüüd ilmnemas teie ette…

Jah, nii on see toimumas…

Vastavuses teie arengule teil avaneb kõrgem teadvus… – paljud asjad, milliseid ehk vaid aimasite, kuna olid varjatud teie eest, nüüd hakkavad tulema esile…, ja mitte põgusalt…, vaid ilmuvad nähtavale…, täienisti ja üle planeedi…

Kas mõistate, millest räägin…?

Asi on selles, et kaasaegne inimkond on arenemas…, ta on võimeline saavutama taset, millist tahab…

Tänavune inimkond on paljus erinemas sellest, millisena ta oli 50-70 aastat tagasi…

Siis olite sõdimas…, seda olite teinud terve igaviku… – üksnes sõdisite…, õppimiseks aega ei olnud…

Ja nüüd ta on muutumas…

Vaatate teine teisele otsa ja ei mõista… – olete küll saanud täiskasvanumaks, – kuid miks siiski olete jätkamas ühtesid ja samu asju…?

Ehk pandeemia on selleks, et inimesed saaksid peatuda hetkeks ja vaadata ringi…

Ehk saaksite teha taaskäivitamist ja ümberlaadimist…

Ehk see oli tümakas tagumikku, nagu ütleb partner…, et ärkaks ja heidaksite pilgu toimuvale….

Ehk siis jõuaks kohale… – on aeg muutumiseks…

Teie vana ja tänavuse ajaloo erinevus on selles, et tänavu on võimalus muutuda…  

Tänavu on käivitumas palju uusi asju…, on  tulemas uusi avastusi ja leiutisi…

Ütlen teile, et teie Väljas on hulgim potentsiaale, millistega kaasnevad uued atribuudid, milliseid varem ei olnud…

Ingellik hääl eesriide tagustest on täis armastust ja mõistmist teie iga ühe vastu…

Ma olen tutvustanud neid partnerile juba meie esimesel kohtumisel, kui ta istus toolile ja ütles mulle…, et kui olen tõeline, siis näidaku ma seda temale

Ma näitasin… – ta puhkes nutma, kui laps…

Ma vaid poetasin pisku meievahelist ust, et ta saaks märgata meie armastust, mõistmist…, ja Looja tingimusteta hoolt tema vastu…, igaühe teie vastu…

Tänase sõnumi pealkirjaks valisin Õnneseen

Selle eelduseks on see, et on olemas miski, mida peate eetriks ja mis on teie poolt tunnetatav…, mida füüsikud nimetavad Väljaks…

Esmalt teil tarvis jõuda veendumuseni, et kas teadvus on füüsiline…, on see reaalne…?

Kas on võimalik mõõta teadvust…, kas on ta mõjutamas midagi füüsikas…

Te olete kindlad, et… jah on…, kuna seda on tõestatud ja mõõdistatud korduvalt…

Kui teadvus on füüsilise ilmaruumi stsenaariumi osa, siis ehk ta on mängur füüsika valdkonnas…

Enamuselt nii see ka on…

Seega mõttel on olemas energia…

Milline jutt ka ei oleks…, kas metafüüsiline või esoteeriline… – ta muutub ikka füüsiliseks…

Kallid…, püüdke jälgida minu loogikat, kuna räägin teile vaimsel tasemel…

Olete lähenemas elu parimatele teadmistele, milliseid teie planeedil seni ei olnud teada…, teadmistele, kuidas on töötamas vaimsus…

Seega, võib oletada… – et kui mõte on füüsiline, siis potentsiaal sellest, mida mõtlevad inimesed, on samuti füüsiline suurus…

Kui hulk inimesi, kes on mõtlemas teatud viisil, moodustavad seda, mida võib pidada Ühendväljaks…, siis nende kõigi mõtted kajastuvad selles…

Ehkki see ei ole päris nii…, kuid arutluse jaoks selline lähenemine on piisav…

Kas teie arvates on võimalik teostada kaugläbivaatust, või kaugjälgimist…?

Kas üks inimene, olles omas energias, on võimeline tajuma ja mõistma, mis on toimumas teise energias…?

Vastus on jaatav…

Pidage meeles… – potentsiaal sellest, mida on mõtlemas inimene, on kajastumas ühendväljas…, seega… seda on võimlik tabada ühendväljas…

Läbi selle oleme andmas ka teile ajakohast informatsiooni…

Teie, Vanad Vaimsused, olete neil aegadel eriti vajalikud kogu planeedile…, teie saate olla toeks teadvuse edenemisele positiivses võtmes…

Olles Vanade Vaimsustena, olete elanud planeedil lugematuid elusid…

Seega… te ei ole uustulnukad… – te olete ka ise sellest teadlikud…, kas pole…?

Olles küll uues energias, te olete teadlikud, kuidas kõik on töötamas… – teid ei saa miski üllatada, kuna olete osake sellest ilmast…

Nüüd tahaks rääkida ühest eeldusest, millest olete varemgi kuulnud…

Kuid on aeg taas seda kuulda, kuna see on muutumas teie reaalsuseks…

Kas olete suutelised kooskõlastuma Väljaga sedavõrd, et temast saaks teile suunanäitaja kõigis edaspidistes tegevustes…?

Selles on peegeldumas kõik see, millest inimesed on mõtlemas…

Kas mõistate, millest räägin…?

Aastaid tagasi ühes sõnumis rääkisin, et teil tuleb uus Rooma Paavst…

Möödus 13 kuud ja teil valitigi uus paavst…

See ei olnud Krayoni ennustus…, vaid see sai välja öeldud ja kirja pantud Texases…

Ja nii see ka läks…

See ei olnud ennustus… – Krayon ei anna ennustusi…

Siis sai räägitud vaid sellest, mis oli Väljas kajastumas Vatikani kohta…

Kuid selles ei olnud näha, millisel viisil see toimub…

Kõik olenes vabast asjade kulgemisest…

Asjaolu oli arenenud nii kaugele, et selle potentsiaali oli juba näha Väljas…

Uue paavsti tulek ei olnud seotud viimase paavsti surmaga…, ta on täie tervise juures jätkuvalt…

Esile tuli uus jokkerkaart, mis oli vastamas tänavusele paavst Frantsiskusele…

Seda muutust oli tarvis kiriku suuna muutmiseks…

See ka toimus… eelmise paavsti juures seda ei saanud toimuda…

Kuna selle potentsiaal oli Väljas, seetõttu sai ka räägitud teile…

Kanadas, Nanaimos, esimesel teaduse ja vaimsuse konverentsil (16.-17. Juuni 2018) ütlesin teile veel üht asja…

See oli seotud tõsiasjaga, mis toimus samal ajal…

See oli käepigistus Põhja-Korea liidriga, kes mõni nädal enne oli üles lasknud rakette…

Veel aasta enne seda rääkisin, et Põhja-Korea poisiga midagi võib toimuda, kuigi temal on potentsiaal saada ajakirja In Time aasta inimeseks…

Tema potentsiaalis rakettide pildumist ei olnud… – ta ei olnud rumal…, tema eesmärgiks oli saada tõeliseks kuningaks…

Ehk te küsiks selle peale, et miks seda siis ei juhtunud…?

Kallid, siis oli oodata uut Ameerika presidenti…

Kuid asiaadid on väga kannatlikud…, tahavad vaadata, kas on see tõeline, või mitte…

Ehkki leping temale ei meeldinud, kuid ta otsustas oodata…

Asi ei olnud siin rakettides…

See ei olnud ennustusena…, vaid sellised potentsiaalid olid Väljas… – seda oli näha…

Teile ehk on tuttav ütelus… – oma reaalsust olete loomas ise…

Ehk olete näinud, kuidas inimesed, pööritades silmi, räägivad kellestki… – ta püüab leida tööd, kus raha hakkab voolama…, luua häid suhted, milliseid on tahtnud… – kas ta tõesti kavatseb seda kõike saavutada…?

Kui asjad temal laabuvad…, siis räägivad, et ta on õnneseen, seetõttu tema kõik soovitu ka täitub

Kas olete kunagi kohanud sellist, kelle elus kõik on korras… – mida ta ei teeks, kuhu ka ei läheks… – kõik on temal õigeaegne ja õiges kohas…?

Sellist inimest peate õnneseeneks…

Aga mis oleks, kui temal õnnega ei oleks midagi tegemist…?

Ehk tema on kooskõlas Väljaga ja ta tegutseb, tunnetades Väljas olevat…?

Nüüd kujutleks teed, mida mööda peab sõitma… – mis täis auke ja muhke…, siledat on sellel vähe…

Teie mõtted on selliste takistustena teie eluteel… – lausa füüsiliste takistustena…

Teil ei ole mingeid mõtteid aukudest ja muhkudest…, kuigi need on Väljas olemas…, kuid… ehk olete suutelised neid tajuma ja õigel hetkel ka hoiduma neist…

Teised võtavad seda vedamisena…

Kuid see ei ole vedamine, vaid alateadlik juhendus…

Milline kontseptsioon…

Teile on enamuses õpetatud olla ettevaatlik…, on õpetatud, et elu planeedil ei ole sõbralik… – peab alati olema valves…, tuleb hoiduda ühest ja hoiduda teisest…

Nii saabki teist ohver… – olete igal hetkel ootamas midagi halba…

Kallid…, nii on teile räägitud ja see on teil juba veres… – isegi alateadlikult elate sellega…

Kas ei ole käes aeg jätta see kõik unustusse…

Aeg ütelda oma vaimsusele, et kui ta on olemas, siis näidaku seda reaalsuselt…, aidaku tunnetada Väljas olevat…

Üksnes sellest piisab, et olla kindel ja veendunud… – teid ei oota siis enam midagi ohustavat…

See ei ole seotud vedamisega…

Mõtted on energia…, mõtted on füüsika… – see ei ole mingi veider asi…, see käivitub siis, kui olukord on kohane…

Selles ei ole midagi uudset…, see on üksnes võimalus jätkuvaks evolutsiooniks… – see on uus normaalne reaalsus, milline aitab vältida auke ja muhkusid…

Asjad hakkavad sündima teil õigel ajal ja õiges kohas…

Te hakkate tunnetama sünkroonsust…

Ehk nii mõnelgi on juhtunud kogema seda ridamisi…

Tänast sõnumit alustasime küsimusega häälest eesriidetagustes…

Mida olete temast teadmas…?

On ta partner…, vend või õde…, või on miski eraldi olev…?

Ma ütlen teile… – selles on midagi enamat, kui oskate arvata…

Selles on suurim armastus…, suurim mõistmine…, suurim hool… – sirutage käsi ja te saate katsuda nii mõndagi, millest olen rääkinud…

Väli ei ole loodav, vaid see on teie olemuse osa…, igipõline…

Just Välja tõttu olete siin…

Teie isikliku arenguga, millesse olete uskumas ja mida olete ootamas, olete loomas uut normaalsuse reaalsust…

Ehk leidub veel selliseid, kes tahaks teada, miks teil läheb nii hästi…, aga miks mitte neil…?

Siis leidke võimalus istuda temaga ühise laua taha, rüübates kohvi, rääkige temale, mis on reaalne ja mis mitte…, mis on harjumuseks ja mis mitte…, rääkige, et teie elu on intuitsioonist läbi põimitud…, et see on ühesena Kogu Oleva Ühesusega…

Selline oli Krayoni sõnum… – selline on ta alati olnud…

See ei ole doktriinina…, vaid Tõena…

Lahkudes siit, olge teisena, kui olite tulles…

Seda olen rääkinud korduvalt…

Ja nii see ka on…

Krayon

Read Full Post »

Elas kord inimene… – ta oli kui kõik teised…

Tegi tööd, püüdles oma soovide ja eesmärkide poole…

Mõndagi saavutas…, mõndagi mitte…

Oli teatud määral õnnelik, ega paistnud millegiga silma…

Kui oli elanud pool elu, teda hakkasid tabama erinevad haigused… – jõuvarud hakkasid kahanema…

Kuigi ta polnud veel vana, kuid jõud aina kahanesid…

Kui varem ta suutis rahmendada terve päeva, hommikuks oli taas täis energiat… – siis nüüd jõudu oli iga päevaga aina vähem ja vähem…

Jõud oli lausa kadumas temast…

Ja siis ta palvetas…  – enamus inimesi, kui neil oli halb olla, pöördusid Jumala poole…

Palvetades ta palus Jumalalt andestust, et polnud varem palvetanud tema poole..

Ta küsis, miks Jumal annab inimestele nii vähe jõudu, mida vaevalt jätkub üheks eluks…?

Ta püüdis teha tööd mitte enda pärast, vaid pere pärast…

Ta tegi kõik, nagu teisedki…

Kuigi ta pole veel kuigi vana, kuid jõu poolest on kui vana mees… – kus on siin õigus…?

Ta on vaid 50, aga jõud on otsakorral… – kuidas olla edasi…?

Jumal vastab alati…, vastas ka temale, et on andnud inimesele jõudu, millest piisaks elamiseks 1000 aastat…, kuid inimene ei ole õppinud kasutama seda õieti…

Inimene küsis Jumalalt, kuidas tuleks õieti elada…?

Iga inimene on tegemas tööd, et toita end, ehk isegi enamaks… – kuid sellele kõigele kulub jõudu…, miks siis Jumal ei andnud seda enamaks…?

Jumal vastas, et kui palju ta ei annaks, kuid inimene raiskab lõviosa sellest tühja…

Mida inimene ka ei teeks… ta raiskab jõudu… – isegi mõtlemisele ja jutuajamisele…

Jõudu kulub isegi vere voolamisele soontes…, hingamisele ja seedimisele…

Selle asemel, et tõsta oma jõudu, hoopis raiskate seda jõuõgijate toitmisele…

Jõu õgijatele… – imestas inimene… – kes on meie jõu õgijateks…, ja ta küsis, miks Jumal lubab neil õgida nende jõudu…

Jõu õgijad on emotsioonid – vastas Jumal…, te ise olete lubamas seda teha…, mitte tema, Jumal…

Iga kord, kui inimene on raevus, tunneb viha, kadedust, hirmu, meeleheidet, kurbust, melanhooliat, ärevust, ärritust… – kulub jõudu mitu korda rohkem, kui siis, kui teeks lihtsalt midagi, tundmata seejuures mingit emotsiooni…

Sellele kulub lõviosa teie elu energiast…

Kuid iga kord, kui olete mõistev, naerate, tunnete rõõmu, hellust, armastust, tunnustamist, austust, lahkust, õnne…, sellega suurendate oma jõudu mitu korda rohkem, kui teeksite midagi ilma emotsioonideta….

Just seda on Jumal andnud inimesele…, just inimene peab tõstma seda veelgi…

Inimene küsis Jumalalt… – miks ta on korraldanud seda kõike nii…?

Et inimesed armastaksid teine teist… – vastas Jumal… – et näeksid, kui lammutav on armastuse puudumine…

Olgu… – ütles inimene… – ma mõistan… – kuid kuidas olla siis, kui äkki ilmub negatiivne emotsioon… – kuidas seda peatada…?

Üksnes meenuta meie jutuajamist… – vastas Jumal…

Inimene võttis kuulda Jumala soovitusi ja püüdis vältida negatiivseid emotsioone, püüdis olla rõõmsameelsem…, armastada, olla vastuvõtlikum ja mõistvam…

Ta tundis peatselt, et tema jõud hakkab taastuma…

Kuid haigused tulid siiski jätkuvalt…

Inimene pöördus taas palves Jumala poole…

Ütles, et tegi kõik Jumala soovituste kohaselt…, õppis vältima negatiivseid emotsioone…, ta tunnetas isegi jõu tõusu… – kuid miks haigustest ei saa lahti…?

Jumal vastas temale, et ta pole õppinud kasutama oma jõudu ratsionaalselt…

Kuigi ta enam ei anna lõviosa oma jõust jõuõgijatele…, kuid on jätkuvalt raiskamas seda enda liigsetele väljendustele…

Inimene küsis, et mida ta peab silmas…?

Jumal ütles, et see on üleliia pühendumine…, enam, kui oleks vaja… – raiskab jõudu segavatele asjadele… – seda on kuhjumas, mis toobki haigusi…

Inimene on söömas enam, kui elu jaoks oleks vaja…

Olen andnud teile hulgim maitsemeeli, mida saaksite läbi proovida…

Te saaksite teha seda vaid maitstes kõike, kuid teie hoopis sööte…, ja suuremal hulgal…, millele kuulub hulgim energiat…

Keha ei ole suuteline läbi seedima söödud kogust, seetõttu suurem osa söödust heidab seedimata kehast välja…

Seega… kogu raisatud energia on kulutatud väljaheite tootmisele…

Raisatud energia tõttu teid on kurnamas haigused…

Kuid see ei ole veel kõik…

Teie peas on keerlemas hulgim mõtteid, mis on kõigest varajasemate mõtete kordamine…

Mõtetute mõtete ketramine on raiskamas hulgim energiat, mis samuti viib haigusteni…

Palju teete ülemäära… – räägite kõvasti…, tormakalt väljendate oma tundeid…

Kas siis ei tasu rõõmutseda… – imestab inimene… – sa ise rääkisid, et see annab jõudu…, ma tunnetan seda…?

Tunne ja väljenda rõõmu… – vastas Jumal… – kuid… kui raiskad sama palju energiat, kui saad seda läbi rõõmu… – siis sellel ei ole mõtet… – oled jätkuvalt jõust ilma…

Kõiges tarvis tasakaalu…, ilma selleta toimub vaid jõu raiskamine…

Tormilise rõõmu avaldamine tõmbab jõust tühjaks…

Te ei oska juhtida oma jõudu…

Inimene võttis kuulda Jumala manitsust…, õppis juhtima oma jõu, ohjates oma emotsioone…

Vaatas üle oma toitumise viisi ja hakkas vähem sööma…

 Selle tulemusel enam ei olnud tarvis endisel hulgal söögikraami…, mis võimaldas osta midagi oma lähedastele… – mida ei saanud varem lubada…

Kuna mõistis mõtetut mõtlemist ühtede ja samade mõtete üle…, mõistis, et piisab mõelda vaid korra…, äärmisel juhul ka teist korda… – siis ta lõpetas sellega…

Hakkas hoiduma tormakatest emotsioonidest… – muutus tasakaalukamaks ja rahulikumaks…

Rahu andis temale jõudu juurde… – haigused hakkasid taanduma…

Kuid see ei olnud veel kõik…

Inimene pöördus taas palves Jumala poole…

Ütles, et tegi kõik Jumala soovituste kohaselt…, õppis vältima negatiivseid emotsioone…, selle tulemusel tunnetas jõu tõusu…

Kuid miks haigused on jätkuvalt, ega saa neist täienisti lahti…?

Vaid seetõttu, et oled sulgunud oma jõusse… – vastas Jumal… – peale jõu kogumise, tarvis seda ka jagada teistele…

Üksnes siis hakkad saama seda ka teistelt…

Miks anda seda teistele… – imestas inimene… – olen seda ise kogunud…, miks peab andma teistele…?

Mis jääb siis endale…?

Varem jõudu võtsid jõuõgijad…, kas nüüd pean ise andma…?

Mõtle ise… – vastas temale Jumal… – kui sinu energia lakkab voolamast, siis ta seiskub ja hakkab roiskuma…, kui soos…

Hakkab mädanema… – vastas inimene… – kui anda teistele, siis endale jääb seda vähemaks…

Kui anda osa omast teistele, siis asemele saab tulla teiste oma…, nemadki on jagamas oma jõudu…

Kõike peab olema võrdselt… – siis jõud saaks ringelda – see on bumerangi taolisena…

Seetõttu on oluline mitte üksnes saada jõudu…, vaid ka anda… – ehk elada selliselt, et jõud ei seiskuks, ega muutuks haiguste sooks…

Tänan… – ütles inimene… – kuid kuidas teha nii, et saaksin jagada oma jõudu…?

See on lihtne… – vastas Jumal… – üksnes naerata teistele…, mõista nende olukorda ja ütle neile häid sõnu…, rahusta neid… – nii tuleks teha kõikidega enda ümber… – see on heategu kõikidele…

Selliselt toimub jõu vahetamine…

Iga armastuse puhul toimub teise rikastamine oma jõuga…

Mida suurem armastus, seda enam jõudu saab teisele jagatud…

Inimene oli sellega nõus ja hakkas jagama oma jõudu…  – keda aitas, keda rahustas, mõnega jagas rõõmu, mõnele ütles hea sõna…

Ta pani tähele, et inimesed tema ümber hakkasid muutuma säravamateks…, hakkasid vastu jagama oma jõudu… – naeratasid temale, jagasid oma rõõmu…

Ta tunnetas, kuidas jagamisega kasvas tema jõud…

Peatselt märkas, et haigusedki hakkasid taanduma… – enesetunne paranes…

Mõne aja möödudes lausa tunnetas vajadust jagada…

Suhtlus erinevate inimestega, andis temale ka erinevat jõudu, mis ei olnud teise sarnane…

Ta hakkas uurima saadud jõu erinevusi…

Tekkis isegi huvi, kuidas mitte üksnes tõsta oma jõudu, vaid kuidas saada seda ka teistelt…

Lõpuks inimesel oli piisavalt jõudu ja ta paranes haigustest… – kuid miski oli siiski kui puudu…

Talle meenus, et nooruses temal oli mitte üksnes jõud, vai oli miski eriline seisund, eriline jõud…

Teistelt saadud jõud oli huvitav ja meeldiv…, kuid sündis soov saada noorusaegset ebatavalist jõudu…

Ta pöördus sellega Jumala poole…

Olles noor… – vastas Jumal… – läksid huviga kõigele kaasa…, kõik oli uudne ja huvitav… – see andis juurde imetlusväärset jõudu…

Igal jõul on omad varjundid…, märkas inimene, kui hakkas teistelt saama vastu…

On õrnuse jõud…, rõõmu jõud…, imetluste jõud…

Kasvades, inimene lakkab imetlemast…, kõik muutub tuttavaks… – lakkab imetluste jõu juurdevool…

Paljud inimesed, kaotades imetluse jõu, püüavad leida seda rännakutes kaugetele maadele… – kus saab taas tunnetada imetluse jõudu…

Isegi kui kõik on juba tuttav, see veel ei tähenda, et enam ei saa tunda rõõmu jõudu, mis oma olemuselt on sama…

Iga tegu, mida teha rõõmuta, või mistahes positiivse emotsioonita, on kulutamas jõudu…

Iga tegu, mida teha rõõmuga ja positiivse emotsiooniga, on täitmas jõuga…

Isegi nautides jalutamist, saades rahuldust käimisest, on jõu saamine, mitte selle kulutamine…

Teie olete oma elus tegemas kõike rõõmuta…

Oleks hea, kui te mõistaks seda, ja tunneks enam rõõmu kõigest…

Ja Jumal küsis inimeselt… –  kas tema teeb tööd rõõmuga…?

Muidugi mitte… – vastas inimene… – kuid töö toob korraliku teenistuse, mida on tarvis pere ülalpidamiseks… – kuid harva juhtub tööd, mis tooks rõõmu ja korralikku teenistust…

Aga sa proovi… – naeratas Jumal…

Ja inimene proovis ka seda, kuna kõik, mida Jumal oli soovitanud, andis häid tulemusi…

Nooruses ta oskas suhteliselt hästi maalida…, ja see pakkus temale palju rõõmu… – kuid jättis unarusse…

Nüüd ta jättis oma töö ja sukeldus täienisti maalimisse…

Üllatuseks tema pildid osutusid huvipakkuvateks ja tõid sisse korralikku tulu…

Tema elu täitus rõõmuga…

Hakkas ringi käima rõõmuga ja märkama kõike rõõmuga…

Hakkas rändama koos perega, leides ilmas palju seni tundmatut ja imetlusväärsest…

Sellega tema ellu naases imetluse jõud…, nooruse jõud, milline oli kord kaotsi läinud…

Tema elu muutus kauniks… – ta isegi unustas, mis on haigus ja jõu puudus…

Ainus, mis ei andnud temale rahu, olid kord Jumala poolt öeldud sõnad… – igal korral, kui hakkad kedagi armastama, siis jõud hakkab minema sellele, keda armastad…, mida enam teda armastad, seda enam jõudu läheb üle…

Kuidas nii… – mõtles inimene… – siis on ohtlik armastada… – kui armastada kõvasti, siis võid oma jõust ilma jääda…

Ta pöördus selle küsimusega Jumala poole…

Kui oled armastamas, siis avaneb ammendamatu jõu läte… – vastas temale Jumal…

Ammendamatu jõu läte… – imestas inimene… – rääkigu sellest veel… – miljoneid inimesi on otsimas ammendamatut lätet…

See läte on igas inimeses…, see on ju lihtne… – vastas temale Jumal…

Ta on korraldanud nii, et iga inimese südames on olemas otseside temaga, mis ongi ammendamatuks jõu lätteks… – tema on Jumal…

Seda lätet saab kasutada igaüks ja ammutada sellest vajalikul hulgal…

Kuidas seda teha… – imestas inimene… – avagu temale seda saladust…

See on võimas jõud… – vastas Jumal… – kuid saladus selles on lihtne…, seda saab kasutada igaüks, kelle vägi ei jää Jumalale alla… – vastasel juhul ei ole võimelik saada seda jõudu endasse…

Ei jää alla väes… – imestas inimene… – kas on see võimalik…, olla kui Jumal…?

Jumal muiates vastas… – oled ju loodud minu pale ja minu enda kohasena…

Jah, olen sellest teadlik… – vastas inimene… – kuid kuidas saab avada seda lätet endas…?

Asi on selles… – ütles Jumal… – et seda jõudu saad kasutada vaid siis, kui oled minu taoline…

Jah, ma mõistan… – kostis inimene… – kuid kuidas olla sinu taoline…?

Mida tead minust… – küsis muiates Jumal…?

Sa oled ju loonud kogu ilma ja kogu elava selles… – vastas inimene…

Mida veel…, läbi mille olen loonud selle… – küsis Jumal… – mida oled sellest kuulnud…?

Kõigile on teada, et Jumal on armastus… – vastas inimene…

Just nimelt… – kinnitas Jumal… – kõik ilmad said loodud ammendamatu jõu abil, mida nimetate armastuseks…

Ka teie, kui olete armastamas kui Jumal, olete läbi armastuse võimelised saama kogu minu väge…

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Ma olen teadlik teie olukorrast…

Täna oleme taas kaugkohtumisel, mis on kättesaadav hulga enamatele, kui seni… – nüüd võimalik näha oma silmaga, kuidas see toimub…

Seega… tänavu kuulajaskond on erinev varajasemast, kuna seda on jälgimas ka need, kes ei oleks kunagi jõudnud sellisele kohtumisele…

Mis siis tegelikult on toimumas…?

Mõnedki vaatajaist ehk, pööritades silmi, lahkuvad leheküljelt, väites, et see totrus ei ole tema jaoks…

Neil ei ole aimugi, et juba inimkonna algusest kanaldus oli ainus vaimse informatsiooni edasi andmise viis…

Kas olete sellele mõelnud…?

Hulgim pühasõnumeid paljudes ususüsteemides on saadud ja kirja pandud just sellisel viisil…

Tõepoolest, kui olete lugemas Pühakirju, mida nimetate Jumala sõnadeks, siis näete neis suurt mõtte sügavust, tõe kaunidust…

Kas ei ole mõelnud… – ehk Kõrgema Lätte sõnumid on kirja pandud inimese poolt, kes sai neid kanalduse teel…?

Olen paljude aastate jooksu rääkinud Pühakirjadest…

Neid on kirja pantud vangistuses olevate preestrite poolt, küünalde valguses…

Need on sõnumid, mida tavaelus ei oleks saadud vastu võtta…

Need sõnad olid Vaimsustele… – need olid armastusest, mõistmisest ja tarkusest… – see kõik oli neis sõnumites kirjas…

Sõnumid olid saadud kanalduse teel, milleks ei olnud tarvis inglite ilmutumist…

Informatsioon oli edasi antav läbi inimeste…

Ehk mõnigi väidaks, et see oli ammustel aegadel… – tänavu selleks ei pea olema apostel, et teha sama…

Nüüd küsiks… – ehk Jumal lakkas armastamast inimest, seetõttu loobus sõnumi andmisest…?

Miks see juhtus…?

Mis põhjustas, et Jumal loobus kandmast hoolt teie pärast…?

Ehk see ei ole kunagi lakanud…, on armastamas jätkuvalt…?

Jumala armastus on kestmas jätkuvalt…, ajast aega…, päevast päeva…

Mõned ehk isegi ütleks, et need on kui juhendused ülalt…

See on kõlamas autoriteetselt… – nemad parem istuks kanaldaja ees ja kuulaks sõnumeid…

See ei ole õige…

Teile on õpetatud, et kõik, mis on eesriide taga, peab olema tähtis…, ehk isegi tähtsam, kui te ise…, ehk isegi kehastute Isa kohasena…, seega… kuulaks teda ja käituksite korralikult… – kas pole…?

Kuid see ei ole nii…

Esmalt tarvis kuulata oma südant… – igahetkeliselt…

Kes on seal rääkimas…?

Kes…?

Tahate uskuge, tahate mitte… – kuid seal on rääkimas teie pere liige, kes on teadlik teie vaimsusest…

Kui te ei ole maapeal, siis oleme koos hullamas taevastes… – see on metafor muidugi…

Kui te pole maapeal, siis oleme koos ühises tantsus… – see on metafor muidugi…

Ka mina olen teie pereliige…

Kuid teie, olles kolmemõõtmelises kehastuses, olete tegelemas probleemidega…

Me oleme selles teile abiks, giidina… – see on meie töö…

Seda oleme tegemas igal meie koosolemisel…

Mina ei ole mingi autoriteet taevastest…, ega see, keda peaksite tunnustama…

Ma üksnes suhtlen teiega toolil istuva inimese vahendusel…

Täna räägime kolmandast barjääride ja filtrite liigist, mis on küll suhteliselt kerge, kuid vääriti mõistetav…

Ehk läheks koos teie lapsepõlve, mida mõned mäletavad…, mõned mitte…

Kellel oli ilus lapsepõlv, see tahaks minna sinna taas ja taas…

Kellel seda polnud, need on blokeerinud omad meendused, ega taha meenutada seda…, ega naaseda sinna…

Kuid üks asi oli teil pea kõigil… – kui olite laps, siis ka mõtlesite kui laps…, tegite seda, mida teevad lapsed…

Kui tahtsite tantsida, siis tantsisite…, naersite, kui tahtsite naerda…, – isegi itsitasite, kui kedagi ei olnud kõrval…

Selline oli teie rõõm…

Nähes lapsi muretult mängimas, ehk mõtlete, et nüüd olete täiskasvanud, kellel on kohustused ja mured…, ega hakka rääkima seda neile, kuna nemad on veel liiast noored…, las mängivad…

Kui te mõtletegi nii…, siis teil on ka õigus… – ei tasu neid mõtteid jagada lastega…

Kuid kes ütles teile, et olles täiskasvanud, peate kandma kogu ilma koormat…?

Ehk isegi mõtlete jätkuvalt… – et lastel pole vastutust, neil ei ole tarvis teha tööd ja tunda muret selle üle, mille üle muretsete teie… – las nemad mängivad…, see on hea…

Kuid ma ütleks teile siiski… – teis on alles laps, kes on suuteline mängima isegi rahututel aegadel… – tema on teie seesmine laps, keda mõneti on, ja mõneti ei ole…

Ta on olemas teis kindlapeale…, teie sõprades, kui ka kolleegides töö juures…

Paljud vanemad õpetasid lasetele, et kui nemad saavad suurteks, siis peavad jätma lapsikud asjad ja lõpetama lapsiku mõtlemisega… – ja iseenesest… enam ei tantsi, ega ei itsita, isegi kui kedagi kõrval ei ole…

Kui mõneti olete siiski tegemas seda…, kuid harva, et mitte näida rumalana teiste silmis…

Mõneti vaid naeratate, kui see on kohane…, kasvõi kohtumistel… – kuid… ei itsita…

Te ei saa tantsida, kuna teate, et täiskasvanutele see ole kohane…, peab olema tõsiste nägudega, olenemata olukorrast…

Kuid ometi saate naerda, kui olete lugemas, või vaatamas filmi, või teatri etendust…, või kui keegi kõditab… – kuid püüate koheselt olla taas tõsisena… ikka ja jälle…

Kuid nüüd räägiks blokist, mis piirab rõõmu olemust…

Inimene on loodud Jumalaga endas…, kogu tema rõõmuga…

Olla laps… – see on vaid harjutus saada täiskasvanuks…

Olete võtmas endale vastutust…, ja seda, mis hoiab teid tasakaalus…

Püüate toetada üksnes seda, millel on mõtet teie elus…

Püüate tasakaalustada asjad, millised ilmuvad teie ümber ja on kutsumas teis rahutust…

Selles on aitamas teie seesmine laps…, see, kes kutsub tantsima, kuna vaid tahab… – isegi pandeemia aegu…

Seesmine laps saab naerda enda üle, ehk isegi itsitada… – ta on teadlik, kuna see ei ole kohane… – kuid temas on alles rõõm, mida tundis lapsepõlves…, temal on õigus tunda seda taas… –temas on see alles…

Pange tähele, mida ütlen teile… – need, kellel seesmine rõõm on olemas, on elamas kauem, kui need, kellel on alati tõsine nägu…

Tõsise näoga olete järgimas plaane…, olete uurimas graafikuid ja tegemas järeldusi, kui palju on jäänud arvutuste kohaselt veel elada…

Sellised, leppides sellega, elavadki üksnes nii kaua…, mida ei oleks juhtunud kunagi, kui oleks veel lapsemeelsena…

Seesmine laps on muutmas inimese keemiat…, mõtteviisi…, on muutmas teadvust ja aitab ületada isegi probleeme, millised on kuhjunud hulganisti…

Millise näoga olete teie…?

Kas see, kes on tõsise näoga…., või see, kes siiski naeratab harva…?

Ma ütlen… – seda näevad kõik ümberolevad…

Tõsise näoga inimesed tõmbavad ligi vaid tõsise näoga inimesi…

Kuid samas need, kellel on seesmine laps, tõmbavad ligi enda taolisi…

Seetõttu suurtel pidudel suurem osa on tantsimas ja on osa, kes on üksnes põrnitsemas tantsijaid…, arvates samas, et nendega, kes on tantsimas kui lapsed, on midagi korrast ära…

Kellel on seesmine rõõm alles, elavad hulga kauem…

Sellele blokile ehk te pole kunagi mõelnud…

On olemas ka filtrid, mida saaksite kasutada…

Te ehk oma täiskasvanul ajal, ei ole kunagi pöördunud oma seesmise lapse poole…

Mõned isegi on uhked, et neil seesmist last ei ole…

Ka minu partner oli üks neist, kes ei naeratanud kunagi…

Kui temalt sai küsitud, et kus on tema seesmine laps, siis ta vastas, et seal, kus ta peab olema… – maetud tagahoovi…

Ta oli inimene, kes oli kindel, et temal kõik asjad on omal kohal… – ta on ju täiskasvanud…

Selline oli tema filter, mis ei lasknud temasse kohatuid asju…

See filter on kui õhumull teie ümber, mille suurust ja tugevust saate ise määratleda…

See mull on siiski teie jaoks midagi uut… – see on atribuut, mida olete kasutamas siis, kui teieni jõuab midagi uut…, millega saate mõista saabuvat ja vajadusel, filtreerida üleliigse välja…

Selle abil saate ütelda endale, et te ei luba ilmal kasvatada teie seesmist last…

Te ei hakka alluma hirmule…

Filter laseb sisse üksnes seesmise lapse rõõmu kohast ja kõrvaldab mistahes kohatuid asju…

Kuna olete õnnelik inimene, siis saate itsitada isegi mistahes hetkel… – teil ei ole vaja enam kellegile midagi selgitada…

Tänu filtritele saate näha asju, milliseid tarvis muuta…

Ehk isegi olete suuteline nägema end inimesena, kes saab naerda enam ja olla lõbus…

Kõik häirivad asjad saavad kaduda teie elust ja te saate isegi lõõgastuda Jumala embuses…

Mida kõrgemale tõuseb teie teadvus, seda enamat rõõmu on teis… – rõõmu valgus aitab leida teis olevatele häirivatele asjadele lahendust, mis seni ei olnud õnnestunud…

Olete neis energiates, kelleks olete…

Olete tegemas seda, mis hakkab ligi tõmbama uusi asju…

Olen rääkinud teile, et oodates ebameeldivusi, häda koputab teie uksele…, aga kui olete täis rõõmu… siis uksele koputab Valgus…

Teie olete võimelised kontrollima oma energiaid…, kuigi olete arvamas, et ei suuda…

See oli kolmas filter, mida on raske selgitada neile, kes ei tunne rõõmu…, kuigi väga tahaksid kogeda seda…

Pöörduge oma seesmise lapse poole… – meenutage, kuidas on olla muretsemata…

Püüdke olla selles mõnda aega… – te tõmbate ligi neid, kes tahavad sama, mida teiegi…

Teie elu muutub pikemaks…

Ja nii see on…

 Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Räägime taas barjääridest ja filtritest, millised on hoidmas teid tõe olemuse mõistmisest ja toomas esile takistusi, mis ei võimalda teil edasi liikuda…

Esimeses osas mainisin, et inimene sünnib suursugusena… temal on olemas kõik vajalik…

Kuid mis segab temal liikuda edasi esmaloodud kujul…?

Selleks on tume energia, milline on planeedil olnud alati… ja on olemas jätkuvalt…

Tume energia ei ole vandenõu, vaid termin, mis tähistab teadvuse madalat vibratsiooni…

Teie ümber on palju asju, mis hoiavad teid tagasi elegantsest arenemisest…

Kui suudaksite vabaneda kõigist kohatutest asjadest, siis hakkaksite nägema tõe valgust…

Te ehk küsiks, et milles seisneb tõde…?

Tõde on selles, et iga inimene on sarnane teise inimesega…

Teie soovid, püüded ja tegevused on identsed…

Kõik tahate midagi endile ja oma lastele…, püüdlete rahule…, igapäevaselt tahate toituta…, ehk isegi elada planeedil õieti…

Seda tahate te kõik…

Kas see pole siis tõenäonne…?

Milles on seisnemas teie ühesus…, millest olen rääkinud teile…?

Täna räägiks ühest suuremast barjäärist…, teisest selles sõnumite seerias…

Selleks barjääriks on kultuur…

Suurimaks takistuseks teel tõe poole on see, mida teie kultuuris õpetatakse teile…

Te ehk ei ole nõus sellega, kuna teie arvates teie kultuur on hea…

Kui hea ka poleks mistahes kultuur… – kuid see on kujunenud siiski teatud ajaloo kohaselt…

Isegi mistahes uuel kultuuril on oma ajalugu, mis ei ole mingi parimatest parim… – enamuselt kõik ajalood on madala energia tasemel…

Kultuur seisneb õpetustest nii enda, kui ka naabrite kohta…

Loodan, et mõistate, mida pean silmas…

Lähis-Ida kultuur

Selle sõnumi kuulajateks on kindlasti ka iisraellasi, kui on see pandeemia aegu võimalik…, seega… vaatame esmalt Iisraeli kultuuri…

Olete teadlikud, mis on toimumas Lähis-Idas…, ja juba pikemat aega…

Ehk vaataks seda lähemalt…

Mida teab iisraellane palestiinlasest…?

Üksnes seda, mida on õpetatud…

Juba lapseeas on räägitud palestiinlastest, kuna nemad on elamas teie riigis…, teie kõrval…

Teile räägiti, kes ja mida on kellele teinud…, räägiti, kellel oli õigus, ja kellel mitte…

Teile oli räägitud, mida neilt oodata…, ning, kui kohtute temaga, siis koheselt teie peas kerkib kõik, mis on temast räägitud…

Te ei võta teda kui isikut, kellel omad vajadused ja soovid…, vaid sellena, kellena on teile teda õpetatud…

Muuseas… teile õpetati olla nendega ettevaatlik…

Ja see tuleneb mitte teie südamest, vaid teie kultuurist…, teie ajaloost, milline on nüüdseks teatud määral seljataha jäämas…

Ehk möödub aastaid, kui kohtute kord palestiinlasega…

Nüüd küsiks palestiinlaselt… – mida õpetati teile iisraellaste kohta, juba sünnist…?

Teile mõlemale oli õpetatud ajaloo küsimusi…, kes kellele mida tegi… – keda võib usaldada ja keda mitte…

Mõlemal poolel oli manitsusi… – olla teine teise suhtes ettevaatlik…

Mida siis oodata, kui teid on õpetatud vihkama teine teist…, veel ammu enne, kui kohtute omavahel…

Kui kaua võib see jätkuda ja milleni võib see viia…?

See kestab seni, kuni õpetatakse, keda armastada ja keda vihata… – enne asi ei muutu…

Just kultuur on barjääriks teadvustatud küpsusele ja tõe mõistmisele…

Ma ütleks teile ühte, nii iisraellasele, kui palestiinlasele, mis ehk ei meeldi mõnelegi…

Teie lastel, kes ei ole veel kuuesed, on olemas täielik potentsiaal lõpetada sellega…

Teie mõlemate lastel…

Teie ehk tahaksite ise seda teha…, kuid teid on täielikult segamas teie vana energia võim, milline on tegutsemas teie möödunud ajaloo põhjal… – te jätkate tegutsemast selle kohaselt, mida on teile õpetatud…

Need, kes praegu veel väikesed lapsed, saades kord suureks, kohtudes, embaks teine teist…, lõpetaks vaenutsemise ja alustaks uut elu Lähis-Idas…

Kui kaua tuleks seda oodata…?

Oleneb teist… – kui kiiresti hakkate valima noori valitsustesse…?

Te olete võimelised seda kõike muutma…

Võite muuta seda koheselt…, kuivaid mõlema poole inimesed hakkavad mõistvalt suhtuma teine teisesse…, unustades ajaloolised lahkhelid, hakata ühiselt otsima lahendusi, milliseid varem ei oleks osanud isegi oodata…

Ajalugu on raske unustada, kui seda tuletatakse pidevalt meelde ja õpetetakse, keda armastada ja keda vihata…

Nüüd Ühendriikidest

Siin on terve kontinendi kultuur…

Esmalt ehk küsiks… – millises regioonis olete kasvanud, alates sünnist…?

Mida räägiti teile teistest regioonidest…, kellest õpetasid hoiduma teie vanemad…?

Mistahes kultuuri barjäär ei olene planeedi teadvuse küpsusest…

Ka teie tänavuse juhtumi alus tulenes teie kultuurist, mis kutsus esile suuri rahutusi…

Käesoleval ajal paljudel on toimunud teadvuse nihe, seetõttu toimuski teil suurim vastuolu…

Olete teinud asju, millised ei ole viinud paremuse poole…

Kogu planeet on liikumas küpsema ja mõistvama ühiskonna poole…

Olete pettunud, et sellele on kulumas niipalju aega…, ega paistagi, kuna läheb paremaks…

Kallid…, selleks tarvis mõningaid otsuseid, millised võivad sündida selgetes mõistustes…

Peab saama kokku ja ühisel tarkusel arutleda, mida saab teha, et lõpetada selliste teadmiste õpetamistega…, kuidas vanemad saaksid lõpetada rääkimast oma lastele, keda armastada ja keda vihata…

Kultuur on seismas teel tõe juurde…, ta on seismas täieliku mõistmise teel…, isegi on lõhkumas armastust…

Aeg muutusteks on kätte jõudmas…

Üksnes muutus oleks peamiseks jõuks, mis üksnes ei juhiks, vaid ka kindlustaks selle järgimist…

Aeg on käes…

Selle algus ei olegi kuigi suureks probleemiks…

Asjad hakkavad muutuma siis, kui seda hakkavad soovima mitte üksikud, vaid kogu rahvas…

Muutumine saavutab tippu siis, kui rahvas, kogu oma kultuuriga, hakkab soovima üht ja sama…

See on juba teel muutustele…

Peate ütlema oma liidritele ja oma valitsusele, mida tahate…

Peamiseks selles peab olema teie küpsus…

Ehk seekord, eriti peale pandeemiat, nad pööravad teile enam tähelepanu…

Sellest on paljud rääkimas ja paljud pööravad tähelepanu räägitule, mida varem ei saanud juhtuda, kuna kõik olid ülihõivatud…

Kuna suur hulk rahvast kultuuris on ootamas muutusi, siis see aitab luua kooskõlastust… – see on mõjus…

Milline filter on abiks selles…?

Filtrit on tarvis siis, kui tahate midagi millestki eraldada…, eraldada seda, mis on üleliigne ja on segamas…

Antud juhul tõde on segamas see, mida on õpetatud teile…

Teil on olemas filter, mis on otseühenduses kaasasündinuga ja sellel on hulgim ohu punaseid tulesid…

Kui hakkate mõistma, mida on teie kultuuris õpetatud, mis ei saanud olla puhta tõena, siis hulgim tulesid kustub…

Kas teie arvates on see võimalik…?

On…, ja selleks on teil uus vastav atribuut… – tõe äratundmine…

Seega…, olles kelletahes kõrval, keda varem pole kohanud, olenemata tema vanusest ja tema seisusest, saab ära tunda tema kavatsused…, tunda ära, kas on ta mõistev…, kuidas ta on võtmas teid… 

See on kooskõlastus…, see on midagi universaalset…

Sellega saate tunda ühesust mistahes elusolevusega planeedil…, olgu see inimene või loom…

Seda teab igaüks, kellel on lemmikloom…

Kas olete mõelnud, mida loomad õppivad oma kasvamise aegu…?

Ei midagi…, täienisti mitte midagi…

Kui valisite endale looma, nemad ei küsinud, kas olete hea inimene…?

Nemad nägid teid seesmust… – nemad nägid kooskõlastust, milline on olemas ka inimeste vahel…

Kas oleksite suutelised loobuma kõigest, mida teate ja mida on õpetatud teile teie regioonis…?

Ehk paluksite abi oma vaimsuselt, et ta aitaks teil näha tõde väljaspool seda, mida on teile õpetatud…, et ta annaks märku, millele pöörata tähelepanu…, et ta aitaks alustada suhtlust kaasasündinuga, siis ehk saaks tunda inimesi mitte nende jutu ja välimuse järgi, vaid südamega…, et aitaks tabada omavahelist ühesust teisega ja mõista, et mõlemil on vaimsus, milliste määratlus on ühene…, aitaks mõista, et ükski kultuuri määrang ei saaks sekkuda armastusse, mõistmisse ja tarkusesse…

Kuidas arvate… – kas selle abil, mida saite teada, on võimalik muutuda…?

Mõnigi vastaks, et kuna ajus puudub kustutamise nupp, seetõttu ta on pilgeni täis…, on umbes…

Ma ütlen vastu… – uues energias ei ole mingit umbes olekut…

Teis on avanemas uued energiad…, eriti uutes lastes…

Te ei õpeta lastele, keda armastada ja keda mitte…, seda ei küsi ka nemad…

Ärge lubage määratleda ei end, ega kedagi teie ümber…

Olete need, kes on määratlemas oma südamega, kes on kes…

Ega tasu imestada, kui avastate, et kõik inimesed teie ümber on kui teiegi… – on tahtmas sama, kui teiegi… – et olete kooskõlas nende südamega…

Kuidas oli teile see sõnum…?  

Ei tahaks, et peale sõnumi lõppu võtaks seda kui head vestlust…, ja lahkudes oma tegevuste juurde, jääda endiseks…

Oleks hea, kui te mõtleks sügavalt siin kuuldu üle…

Selline on selle ajastu hetke tõde…, selles olete käesoleval ajal…

Suurimaks takistuseks teel rahule planeedil on eksitav informatsioon, milline on tulenemas vanast moonutatud ajaloost…

See ei saa enam jätkuda…

Võtke kasutusele oma vaimsuse filter, mis aitaks näha ja mõista väljaspool räägitut ja õpetatut…

Sealt saate teada midagi kaunit…

Saate teada, et Jumal on palju enamat, kui on teile räägitud…, et asjad on midagi muud, kui on räägitud…

On õnnistatud inimene, kes on kuulmas seda ja mõistmas selle sügavust…

Nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Svami…, kuna naaseme normaalse elu juurde tagasi…?

Selle elu juurde, mis oli enne 2019, vaevalt küll…

Ilm, vastavuses kavandusele, on muutumas paljus ja radikaalselt…, ja see oli küpsemas juba pikemat aega…

Kelle kavandi kohaselt…?

Jumaliku kavandi kohaselt…, kõrgemate jumalike jõudude kohaselt, kes on teostamas kõiki Looja kavandusi…

Ilmaruumi ilmasid ei ole juhtimas inimesed, vaid jumalad ja vägevad vaimud…

Surelikel inimestel sellist võimu ei ole… – nemad on üksnes kanalid, teostajad, kubernerid, kes on viimas täide jumalikud kavandid…, sedagi vaid oma karma kohaselt…, mis võis näida neile, et nemad on siiski midagi juhtimas…

Kuid see on siiski üksnes illusioon…

Ilma jumaliku kavanduseta ei saa midagi toimuda…

Kuid ka teil, kui teostajatel, on siiski suured võimalused…

Mida tahavad kõrgemad jõud…?

Nemad tahavad hoida korda maapeal…, aidata inimestel vabaneda karmast…, peatada planeedi saastamise, taastada tasakaal looduse olemuses…

Teie tsivilisatsioon on vajunud kreeni…, tugev tasakaalutus on nii sotsiaalses elus, kui majanduses…, geopoliitilises, kui ka vaimses keskkonnas…

Looduse elemendid on tasakaalust väljas…, nemad ei ole suutelised toetama planeedi tasakaalu stabiilsust…

Teie juures on kujunemas mitmeid trende, suunitlusi ja korraldajaid, millistega püütakse jaotada rasket karma koormat ümber, et inimkond säiliks ja saaks astuda edasi…

Karma koorem on viimaste sajanditega kasvanud suureks, ning nende arvates, seda tuleks läbi töötada ja ümber jaotada…

Seda tehakse inimolemuste vahendusel, keda peate eliidiks, kellel on sootuks teine, ebahumaanne loogika ja eetika……

Need on eksisteerimas planeedil ülimalt ammu ja on väljaspool inimteadvuse taset… – nemad peavad end planeedi tõelisteks peremeesteks…

Selleks on kohased need inimolevused, kelle peenkehas on karmakohased vajadused teha seda läbi…

Osa neist, kes on pettunud inimkonnas, tegutsevad inimkonna suhtes radikaalsemalt…

Nende arvates inimkond, kui liik, ei saanud oma evolutsiooni ülesandega hakkama… – seega… temal pääsu tulevikku ei ole…

Kuidas nii…, kas võimalust parandada seda ei ole…?

Võimalus on olemas… – olen kümmekond aastat rääkinud sellest…

Tarvis ühiselt luua helgeid mõtteid ja lõpetada halbadega… – tarvis toetada vaimsust kogu selle mitmekesisuses…, toetada kultuuri…, haridust…, intelligentsi, kui klassi…, muuta kogumis- ja tarbimise kultuuri…, muuta suunda vaimse evolutsiooni poole…, kuulata enam tarku, et suurendada sattvat, puhast visiooni, inimlikkust, harmooniat… – mitte toetada primitiivsustumist, rumalust, zombeerumist, vihkamist, rõvedat retoorikat teiste usundite, rahvaste ja inimeste vastu…

See kõik oli jõudnud kriitilise piirini…

Mõningatele kõrgematele vägedele see oli väsitav… – nii edasi kesta ei saanud…

Kuigi Maa mõõtmetes see on kui tilk ookeanis…

Inimkond on kogunud kriitilise hulga negatiivset energiat…, mis avaldubki vajadusena vähendada seost karma hulgaga…

Kui inimesed on tegemas rumalusi…, siis nende tasakaalustamiseks tarvis käivitada vastav mehhanism…

Mis olevused need on…. kas on neid inimeste seas…?

Vaadake uudised, kuulake meedia analüütikuid netis… – kõik on nähtaval…

Mis on ootamas meid…?

Nüüd on sündimas mõiste… – Uus Normaalsus…

Uus normaalsus tähendab, et tahate või mitte, kuid teil tuleb elada uues reaalsuses…

Mida tähendab uus reaalsus ja uus normaalsus

Tutvuge kirjutistega inimkonna püsivast arengust 21 sajandil…

Ehk märkate uue saabuva reaalsuse tunnuseid…?

Kuigi ehk olete lugenud, või vaadanud filme, millistes on pakutud tuleviku kohta nii mõndagi…

Mida võiksime teha meie…?

Küsimus ehk oleks esitada teisiti… – mida saaksime teha oma teadvuse tasemel, oma mõistmise selgusega ja energiatega…, millised võimalused on meil…?

See küsimus käib mitte üksnes teie välise reaalsuse kohta, vaid teie seesmise seisundi ja enese tunnetuse kohta…

Advaita filosoofia kohaselt šivism, tantrism, välised asjad, sündmused, olukorrad ja subjektiivne olek… on omavahel tihedalt seotud…

Need on üks väli, üks reaalsus lõuendil… – mis sees, see väljas…, mis väljas, see sees..

Sellest räägivad ka Pühakirjad…

Millest te ka ei mõtleks, teadvus on seda ka ilmutumas…

Tripura Rahasya… – ilm on ilmutumas vastavuses kavandava isiku tahtele…

Ja mida siis näeme…?

Väline reaalsus oli seni tasakaalus, kuid nüüd on kaotamas selle…

Oli neutraalne, enam-vähem mõistetav, ettearvatav… – äkki muutub arusaamatuks, ebamugavaks, ettearvamatuks, mõneti isegi ohtlikuks…

Seega… küsimus ei ole tegevuses, vaid suutlikkuses juhtida reaalsust selliselt, et ta ei kahjustaks meid…, oleks meelepärane…, ehk isegi aitaks meid ja meie ilma…

Meie suutlikkus juhtida reaalsust oleneb meie suutlikkusest juhtida oma mõistust ja vastuvõttu…, suutlikkusest kanda seda juhtimist väljaspoole end…

Selge… – sellisel juhul tahaks esitada oma küsimust teisiti…

Kuidas saaksime juhtida oma reaalsust selliselt, et ta muutuks meelepärasemaks nii meile, kui ka kõikidele elusolevustele…?

Kas põhimõtteliselt on see võimalik…, kas üldse on seda vaja, kuna kõikjal on juhtimas vägevad jõud…, nii maised kui ka mittemaised…?

Me oleme ju kõigest maised olevused…

Esimeseks sammuks oleks võtta omaks… – ilm on teadvuse avaldumine… 

Esimeseks soovituseks oleks… võtta reaalsuse juhtimise vastutus enda pele…

Teadvustada enda kaasatust sellesse protsessi…, olla kindel selles võimaluses…

Ka teie, oma maailmapildiga, olete, või võite olla, valitseva tahtega operaator, osaleja, kollektiivse maagilise reaalsuse lõuendi looja.

Ilm on teadvuse maagia…, selle peegeldus, ega ole mingi tihkus…

Meie oleme maagia osa…

Kui miski on kulgemas vääriti, siis oleme suutelised sekkuma oma teadvuse väega… – teha muutusi…

Teie ilma tarvis ja saaks teha paremaks, muutes selleks teie mõistust…

Te ei tohi sattuda paanikasse, jätta käed rippu, jääda istuma käed süles…

Praegu peenel plaanil käib tõsine meeltelahing…, eeskätt inglite, jumaluste ja asurade vahel…, ehk sattvici, rajasici ja tamase energiate vahel…

Tarvis teadvustada, et on olemas üksnes headus…, seega… tuleb hoiduda üksnes selle poolele…

Oletame, et meil on juba selline arusaam…, kuid, mida tarvis teha edasi…, või millised muutused teha enda seesmuses…?

Teiseks sammuks oleks loobuda selle ilma illusioonidest…

See oleks tõsine samm… – kui mitte väliselt, siis vähemalt… psühholoogiliselt…

Õppige jälgima ilma kui illusiooni… – mida seal ka ei toimuks, säilitage rahu…

Ilma rahuta ei saa midagi muuta, ega juhtida…

Reaalsuse juhtimine mõistmisega, vaatlusega ja kavatsusega on võti…

See on võimalik üksnes siis, kui, olles operaatorina, olete lahti reaalsusest…

Et lahendada probleemid ja juhtida neid, tarvis loobuda olemisest selle osana…, näha erapooletult, olles kõrvaltvaatajana…

Tarvis loobuda olemast probleemi osana…, olla vaid selle lahendajana…

Lahendus on väljaspool probleemi ennast…

Olles probleemis, lahendada ei ole võimalik…

Vaimne traditsioon soovitab näha ilma illusioonina, unepildina…, milles näeb üksnes seda, mida reaalselt ei ole olemas…

Kui väline ilm on näitelava, siis näitleja on selle osa…, ta ei juhi, vaid mängib temale määratud osa…

Näitemängu määrab kirjanik ja juhib režissöör…

Seda ilma tarvis näha lavastaja ja režissööri pilguga, kes on vaatamas kõrvalt…, näha kui illusiooni, mida on loodud mõistusega… – olenemata, kas Jumala või inimese poolt – põhimõte jääb samaks…

Seesmise suhtega on enam-vähem selge, see on praktika küsimus…, aga mis on väljaspool…?

Kuidas saavutada seda füüsiliselt…, reaalselt…?

See on kolmas samm… – luua oma ilm…

Nii füüsilisel, kui ka psüühilisel tasandi tarvis hoiduda kaugemale selliste sündmuste keskmest…

Suurlinnadest, lennujaamadest, pakkumistest, kuulujuttudest, paanikatest, kõikidest vaktsineerimistest-kiibistamistest…

Kõikidel plaanidel…

Tarvis luua oma sõltumatu ilm…, väike valguse oaas, täis armastust, kaunidust, õitsengut ja harmooniat…

Luua Ilm, mida olete korraldamas üksnes te ise…, või teie pere, sugupuu…, teie lähedased sõbrad, või vennad dharmas…, milles igaüks saab väljendada oma mõtteid, ideaale, väärtusi ja eesmärke…

Oma ilm on inimesele jõu läte… – nii on olnud ajastust ajastusse…

Oma maa, oma kodu, oma vesi, oma olemus, oma usk, religioon, oma vaimne praktika, oma maagia, oma väike teadus ja oma kultuur, oma kogukonna eetika, oma võime tulla iseendaga toime – maailm, kus kõik on oma ja ei sõltu millestki…, milles vastutus oma elu eest on enda peal…

Kõik see teeks inimest tugevaks, kindlaks endas…, ja mis peamine… – saaks olla õnnelik…

Slaavlastel oli isegi seadus, mille kohaselt sõtta ei saadetud noori, kes alles abiellus, ehitas endale maja või rajas aia… – vähemalt aasta võis elada selles õnnes…

Pidi olema tõsine motiveering ja selge mõistmine, et kaitsta neid väärtusi…

Ei ole kuigi lihtne puuderdada ajusid, ajada soga neile, kes on seadnud end sisse oma isiklikku väikesesse ilma…

Praegu megalinnades inimesel seda midagi ei ole… – te olete suure ilmaga, manipuleeriva ilmaga, üks ühe vastu…

Enamgi veel… – teid tahetakse jätta ilma kõigest teile omast…, et oleksite eikeegi…, tähtsuseta number… – kui karjaloom…

Seda ei saa lubada… – siis te kaotaks oma tahte, maagilise ja mentaalse väe… – teist saaks kui vasikas…

Maa, vesi, õhk ja päike… – need kõik on inimesele õnneliku elu elamiseks…

Näiteks… võiksite koos oma usu- ja mõttekaaslastega, koos nendega, kellel on samad vaated, usk, kultuur, kolida maale, luua oma mõis, talu, veedalikku asundust, ašramit…

Õppida varustama end täielikult, ja mitte olla kellestki sõltuv… – alustada iseseisva naturaalse majandusega…

Õppida aitama teine teist…, töötama ühise kollektiivina… – hoiduda koos…

Luua oma alternatiivne energiasüsteem…

Luua omakorraldus, ning luua side omasugustega…

Svami…, miks on oluline hoida oma kultuuri, kogukonnaelu dharmas, abistada vastastikuliselt, luua omakorraldust, isemajandamist…?

Veel mõned kuud tagasi kogu inimeste mateerialik ilm näis kui korras olevat… – harjumuspärane…, enam-vähem humaanne, ettearvatav…, enam-vähem mõistetav, ehkki kõigile see ei olnud meeltmööda…

Oli isegi mingi lootus helgele tarbivale tulevikule…

Ma ei pea silmas sadha ilma, ašrami elu… – vaid teie üldist välist ilma… – majandusilma, poliitilisi mänge, banaalset informatiivset loba ja tarbijakultuuri…

Selline oli inimeste tavailm… – tehnika maailm, kaubad, ilmalikud uudised, show-äri ja vandenõuteooriad…

Tavailm, milles on sõimatud korruptsiooni, kus ilmusid aina uued iPhoned…, vidinad muutusid aina õhemaks ja paremaks…, kus isegi Elon Musk tõi turule oma Tesla ja selle lisasid…

Ja nüüd… – olite kavandanud oma elu kümmekond aastat ette…, kuid äkki tuli üheksas laine ja pööras kõik tagurpidi…

See ei ole uni…

Äkki jõuab kõigile kohale, et on oldud eksituses ilma suhtes, milles oldi elamas…

Keegi ei teadnud, ega kahtlustanud midagi…

Tuli välja, et kõik ei olnud nii, ega naa…

Selgus, et kõige halvimad pool-apokalüptilised veidrad vandenõuteooriad saavad vääramatult teoks… – metoodiliselt, hirmutava täpsusega ja palju usaldusväärsematena, kui mistahes ametlikes uudistes…

Selgub, et maad on kontrollimas ja juhtimas nähtamatud jõud, millised on väljaspool inimväe jõudu…

Kõik prohvetite, analüütikute ja õpetajate ennustused ei olnud haige mõistuse kujutlus, vaid uue reaalsuse nägemus…

Pigem mitte uus…, vaid alati olev, kuid vähestele nähtuna…

See oli kaasaegsetele inimestele ootamatu šokk…

Kõik, mis oli viimase kolme kuu jooksul toimunud, meenutab väga Nõukogude inimeste 90ndate šokki, kui Nõukogude Liit ja kommunistlik ideoloogia sulasid äkki nagu valgete õunapuude õite vine.

On tulemas uus üleilmne kord…, uus inimkond…, uus stiil…, uus suhtumine inimestesse, ühiskonda, elusse ja inimõigustesse… – inimese mõistesse, kui sellisesse üldse…

Siis ehk mõistaksid kõik, et viirus, maskid, vaktsiinid, vahemaad, load, koodid, trahvid…, kiibid… – see kõik pole uni…

Kuigi esmalt kõlas, et kõik on üksnes inimkonna ohutuse nimel…

Nüüd näib, et need sõnad ei häiri enam kedagi…, kõike võetakse kui uut normaalsust…

Vana ilmakord ja tsivilisatsiooni korraldus osutusid äkki mittemidagi tähendavaks…, haprana…, efemeersena…, ebakindlana…

Miljarditele inimestele sai äkki selgeks, oli avastusena, et kogu maailm ja inimkond, ei ole üldse see, mida arvati…, see ei saa enam kunagi olla endine…

Kas Dharma õpetused ei hoiatanud…?

Kallid… – see on sansara…

Sansara üksnes näitas oma tõelist nägu… ehk-vaid… üksnes poetas oma maski…

Pühakud ja prohvetid rääkisid oma kirjades, kõikvõimalikel viisidel…, hoiatasid, et sansara suhtes tarvis hoida kõrv kikki…

Sellest ehk tasuks pigem vabaneda võimalikult kiiremini…

Jõuda vabanemiseni temast…, jõuda mokšani…

Kõik sadhad on teadlikud, hästi teadlikud… – sansarat usaldada ei tohi… – isegi loota mitte…

Üksnes mõistmatud on lootmas temale…

Sadhad on lootmas üksnes oma ilmapildile…, oma dharmat…, traditsiooni ja kultuuri…

Siin on õigem ja kohasem aeg ärkamiseks…, ühendumiseks…, koopereerumiseks…

Üksikuna võidelda sansaraga on mõtetu…

Edasi on juba piir…, selle taga – sügav põhi, kus pole inimtsivilisatsiooni tähendusi, valgustumise ja humanismi ideaale, armastust, ega mõistmist, ilu ega headust…, ei mõistuse, ega kultuuri võidukäiku…, usku ratsionaalsesse, heasse, igavesse…

Ületades seda piiri, on võimatu jääda inimeseks…, seal ei ole võimalik leida mistahes abi… – seal on üksnes olek sansaraga teine teise vastu…

Kui saab loodud oma ilm, siis kõik omad kogemused saab hoida tulevaste põlvkondade jaoks…

Vestlus Sri Guru Swami Vishnudevananda Giriga

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid daamid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Meie koosolemiste aegu oleme näinud Lemuurliku Õenduse kujunemist, mille käigus sai määratletud ja lahti mõtestatud ka enda olemist, kui sellist…

Te mõistate, et iseenesest on mõistetav… – kõik on kujunemas selleks, kelleks on kujunemas…

Nüüd see on midagi enamat, kuivaid naiste koosolemine, kellel on ühine meendus Täheemadest ja Täheseemnetest…

See on enamat, kui kohtumine eluliste küsimuste arutlemiseks…

See on enamat, kui lihtne ühinemine…

Sellest on kujunemas šamaanlik kool, milliseid on juba mitmeid…

Ka põlisrahvastel on taolisi koole…, kuid need ei ole samad…

Sellistes koolides õpetamine käib ümber alustõe, millel ei ole midagi ühist mingi kultuuriga…

Seda alustõde õpetasid Täheemad…, selles on kajastumas esmane šamaanlik energia õpetus…

Selles on midagi erilist…

See ei tulenenud kultuurist, ega tulene mingi süsteemi reeglitest… – vaid üksnes plejaadliku ema olemuse meendustest…

Sellistel koosolemistel naised on meenutamas seda, mida olid õppinud Lemuurias oleku aegadel…, ehk… on ärkamas neis teadmistes…

Õenduse üheks atribuudiks on paljudele uskumatu see, et see tõmbab neid Õenduse juurde ja on tekitamas soovi võtta osa kõikvõimalikest kohtumistest…

See on tõestamas, et nemad tõemeeli olid olnud Lemuurias…

Oleme korduvalt rääkinud, et te ei ole juhuslikult taas naisena…

Teie, olles Vanade Vaimsustena, olete suutelised aitama muuta planeedi teadvust paljus…

Nüüd see, mida olete meenutamas, aitab ärgata peamisele informatsioonile, mis on alati olnud teiega…

Huvitavaks informatsiooniks on Akašid ise… – need on kogemiste varamu hoidla…, varamu kõigest, mis on toimunud inimesega elust elusse…

Kõik, mis on teie vaimsusega toimunud, on tallel Akašides, ja see on tõusmas nüüd esile…

Selle esiletõus on olenemas teie käesoleva elu energiast…

Mõneti esile tulev on see, mida tarvis taas läbida ja taas kogeda…

Seni Akašid olid teie jaoks rasketena… – uues energias Akašide osa on muutumas…

Neist tuleb esile see, mida tarvis taas teada…, taas kogeda… – teada tema kaunidusest, tema mõistmisest…, kogeda taas parimaid meendusi, mitte halvemaid…

Esmastena hakkavad ärkama need, kes olid Lemuurias Täheemadele lähedasemad…

Kallid naised…, teil on aeg virguda ja meenutada, kellena olete…, hakata tööle selle küsimusega…

Oleme palju rääkinud teie võimalustest meenutada…

Kui tõemeeli tahate mõista, mida olete taas õppimas… – siis tulge kaasa…

Lähme kohtuma šamaaniga…

See šamaan on palju õppinud teistelt šamaanidelt ja ka ise on palju õppinud selleks, et avada endas tõelisi šamaanide teadmisi…

Kui astute tema poole sisse, siis te ei tea, mida oodata…

Ehk metafooriliselt ta on hallipäine aastates naine…

Kuid hallipäisus on tarkuse metafor… – seega… šamaani metafor ütleb, et ta on tark…

Ehk mõistate koheselt, et jalatsid tuleb jätta ukse juurde… – see on austusest tema vastu…

Esmalt tahaks ütelda, et tema on šamaanitar… – seda nime tuleks kasutada enamuses…

Sõna šamaanitar on andmas šamaanliku energia reaalsust täpsemalt edasi…

Astume edasi…, šamaanitari ette…

Ta on istumas toolil, või… lootosasendis… – vaatab otse silmadesse…

Kohtudes tema pilguga, ehk tekkib soov sulada tema silmadesse… – neis on sajandite pikkune mõistmine…, neis on kõik esivanemad…

Kuuldes teda rääkimas, mõistate, et need on suurima tarkuse sõnad…

Kui ta pöördub teie poole, ehk isegi nime järgi, siis mõistate, et ta on teadmas väga palju…

Enamgi veel… – te tunnete, et olete lausa armumas temasse…, tema mõistmisse ja tema hoolesse… – tunnete end suurepäraselt…

Ehk tunnete teda emana, keda olete igatsemas…

Kõik temas olev on see, mis temas peab olema…

Ta jagab õpetussõnu…, räägib seda, mis aitab teid edaspidi elus…

Vestluse aegu, kasvõi mõned minutid, tunnete, et muutute sõbraks…

Lahkudes tema juurest, tunnete, et olete saanud täielikku rahuldust… – olete saanud temalt ehk olulisemat elus…

Saite teada asju, millistest ei olnud varem teadlikud…, olete valmis uuteks tegudeks…

Milleks räägin seda kõike…?

Just seda olete õppimas…

Kui seni veel ei teadnud, miks olete siin… – nüüd siis ehk teate…

Selliseid omadusi teil tarvis õppida…

Need ei ole üksnes teadmised…, vaid… isikuvahelised suhted… – kuidas olla hooliv…

Kes veel teaks, kui mitte naised, mida tähendab hoolimine…?

Te olete selleks valmis…, see on šamaanlus…, selles olete tasakaalus…

Olete suutelised andma mõistmise ja hoole energiat kauguste taha…

Kõik siin räägitu on sellest, kellena ehk olete…

Kõik teis olevad blokid on ületatavad…

Enesehinnangud, millest oleme rääkinud, on segamas selget tõe mõistmist…, kuid need hakkavad kaduma koos Lemuurliku Õenduse õppimisega…

Ajapikku õpite mõistma, kuidas üks inimene teeb tööd teise inimesega…, kuidas on töötamas mõistmine…

Siin on mida õppida ja mida selgeks saada…

Ei tasu imestada, kui õppimise käigus teile hakkab meenuma veelgi enamat…

Kallid daamid…, siin olles, kõik asub omale kohale…

Kõik, mida tahtsite kunagi teada, on nüüd juba teada…

Sellega hakkavad kaduma takistused, millised olid segamas meenutamast teadaolevat…

See on unikaalne õppimise viis… – õppida mitte asju, vaid õppida nende energiaid…

Siin õpitakse tundma veealuseid karisid…

Siin tulevad esile asjad, mida te ei ootaks näha Õpetavas Rattas…

Neid asju õpiti, olles Lemuurias…

Siin saate teada, et inimene on täiuslik…

Täiuslik saab kõrvaldada asju, millised ei ole täiuslikud…

Selline on Õendus…, sellisena on seda tarvis…

Ja milliseks veel saab ta teie kasvamise aegu…?

Kallid daamid…, võiksite küsida endilt… – kuipalju sellest on teie jaoks tõde…?

Kõik oleneb sellest, kuipalju olete nõus meenutama…

Ehk teie arvates olete juhuslikult sellel kanaldusel…?

Või siis olete täielikult nõus, et olete olnud Lemuurias…, ja olete nõus järgmiste kohtumistega…?

Siis ei jää muud üle, kui kinnitada…  – kallid šamaanitarid, las kesta kohtumised…

Ja nii see saab ka olema…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Täna räägiksime ühest üldisemast pildist, millel ei ole midagi ühist teie lineaarsusega…, ega ole seotud kus, kuidas ja kuna detailidega…

See on üksnes ülevaade…

Siin vaatame teie enda suhteid endaga…, teie ja Maa vahel…, teie ja teiste inimeste vahel…, teie ja sündmustega teie ümber…

Seda kõike selleks, et saada ülevaadet teie tööst sellel planeedil, milline oli määratlenud teatud määral teie tulekut planeet Maale…

Teie tulekuga planeedile ei muutu siin midagi…

Teie siia tulek ei ole pimedusse paiskumine…

See on teatud aspekt, mis määrab teie siin omaette olemist…, ja siin on teil võimalus valida oma tahtmise järgi…, teha oma valik… – kuid samas… te ei ole lahus eesriide tagusest mõistmise energiast…

Uurides vaimsete süsteemide ajalugu, kas olete, mõelnud kunagi küsimusele… – millisel eesmärgil on siin need, keda peate ingliteks…?

Kas nemad tulid üksnes nende sõnumite nimel, millised on kirjas teie Pühakirjades…?

Kas neil, peale paari sõnumi, oli mingi muu reaalne ülesanne…?

Kas olete kunagi mõelnud Inglite valdustele…, mida nemad teevad seal, kes tegelikult on…?

Oleme rääkinud, et inglid on esmalt Loomislätte osa, nagu teiegi…, alles teie juures avalduvad vaimsustena, nagu teiegi…

Ehk Inglite valdus on eksisteerinud lugematuid aegu, kus olid läbinud kõike seda, mida praegu olete läbimas teie, ning on saanud sedavõrd pühalikeks, et te ei ole suutelised neid tabama…

Kuid teie püüate rüütada neid nahka, ning varustada neid tiibade ja nimedega…

Ehk nemad on teile giidideks planeetidelt, mis on paljus sarnased teie omaga…, kes on jälgimas teid ja osutamas teile kohast abi…?

Ehk on see nii…?

Mõnigi ehk püüaks väita, et see jutt on vaid pühaduse loomiseks nende ümber…

Ehk need on vaid vaimsused, kes on läbinud seda kõike kusagil muudel planeetidel…

Kas olete suutelised kujutama sellist inglit…?

Te ehk kujutleks inglit, kes kõiges oleks teist üle…

Ei…, sellisega teil ei oleks midagi tegemist…, ta on niigi teile kättesaamatu…

Igal tema ilmumisel olete langenud põlvili ja nühkinud ninaga põrandat…

Tema ilmumine on tekitanud teile hirmu…

Ehk looksite side nendega ja räägiks neile, millest olete ise läbi käimas…?

Ehk koos looks süsteemi, milles esineb nähtamatu armastuse ja mõistmise energia, milline on nähtamatuna kõikjal teie ümber… – üksnes üksikud on tunnetamas seda…

Jah…, nemad ongi kaaskonnaks, millest oleme rääkinud…

Te ei ole üksikuna…

Võimed, millistega olete tulnud planeedile, on teil kõigil…, kuid, kui teie mentaliteet ja mõtlemisvõime vajavad abi, siis nendepoolt avaneb alati vastav abi…

Oleme korduvalt palunud teilt luba aidata teil jõuda mõistmiseni, mis on Valgus ja mis on Pimedus…

Seda on vaja teile teie teadvuse avardamiseks…

Selleks on vaja kedagi, kes oleks toeks teie liikumisel edasi…

Te olete võtmas neid vastu alateadlikult…

Naised on tabamas neid enam, kui mehed…

Selline abi on toetamas naisi laste kasvatamises…, on abiks neile šamaanlike energiate kasutamises… – see on alati olnud nii…

Kaaskond on kui supi taolist teie ümber… – te ei ole kunagi üksi…

See on mõistev süsteem, mis ilma teie soovita ei rutta teid aitama…

Mõnigi võtab seda kauni armastuse pildina…

Kuid kuidas on nendega, kes valivad liikuda pimeduse poole… teha vaid halbu asju…?

Kuidas on nendega, kes tahavad teha vaid ebasündsaid asju…?

Kas ka neid on saatmas inglid…?

Kas inglid on armastamas neidki, kui meid…?

Jah… – on küll nii…, jah… – nii on ka nendel…

Tänu oma madala teadvuse vabale valikule, nemad valisid pimeduse tee, kus on toimumas võid negatiivsust täis asjad…

Sealsed inglid on abiks neile, on näitamas ja aitamas neid kõiges…, aitavad näha, mida on tegemas ja kus on asumas…

Kuid pimedusse liikujad, ammu ja vabal valikul, on summutanud kõik abipakkumised…

Teatud osa neist isegi ei tea abipakkimiste olemasolust midagi…, nemad on veendunud üksnes pimeduse olemasolust, ega taha midagi enamast teada…

Ka seal on Vanad Vaimsused, kelle poole tasuks pöörduda esmaselt…

Neid saab aidata vaid oma eeskujuga…, näidata, et te ei ole ohvritena maapeal…

Kuid inimesed siin, valguse poolel, vaadates teid, tahavad teada, kuidas teid sellised asjad ei häiri…?

Miks teil puudub stress, nagu on neil…?

Kuidas saate olla õnnelik ja pidevalt naerunäol…?

Te ehk vastaks neile, et ei ole põhjust olla kurb…

Kuid küsiks neilt endilt… – kuidas suhtuvad ise neisse, kes on segamas neid…, kes on kõigesse ükskõiksed ja ebaviisakad… – kuidas ise reageerivad nendesse…?

Kas mõistate ja teadvustate, et ka nemad on vaimsused, kellel on kõik sama, kui teilgi… – nemad üksnes ei mõista veel seda…

Ja… nii see on…

Ehk teie stress on sellest, et me nügime teid õrnalt küsimuste lahendamiseni…

Kuigi uues energias olete palju õppinud, kuid siiski olete veel kahtlemas paljudes  võimalikkustes…

Paljud inimesed on märkamas, et olles mõistev, te ei reageeri ebameeldivatele käitumistele teie suhtes…

Nemad näevad ise, et te ei lähe neile kaasa…, püüdku kuipalju tahes… – te ei reageeri nende teravustele…

Selline ongi uus humaansus, mis on tulemas teile uue energia vahendusel…

Kuid milline seos on sellel inglitega ja kaaskonnaga teie ümber…?

Kallid…, oleme alati palunud teil pöörduda oma vaimsuse poole, et ta näitaks teile, mida teil tarvis teada…

Sirutage oma käsi tema poole ja võtke tema käest kinni…, paluge, et ta juhataks teid kohta, kus saaksite olla rahumeelsem…, kus saaksite teadvustada iseend…

Kui see hakkab toimuma, siis teile avaneb see, mida nimetame vaimsuse saavutamisena…

See on võluline teadvustamise hetk, millest  oleme palju kordi rääkinud…

Sellel hetkel teis süttib teadvustuse kiirendamise säde…

Peale selle teis ei jää miski endiseks…

Hakkate mõistma, et teil tõepoolest on koht planeedil…, ilmaruumis…, galaktikas… – hakkate mõistma, et olete igavesed…

Kas pole huvitav, et kõik ususüsteemid üle planeedi räägivad samuti sellest… – vaimsusest…

Teil sünnib alateadlik veendumus, et planeedil olete mitte üksnes mingiks ajaks…

Ja nii see on…

Teis on tõeline suursugusus…, teis on kõikvõimalikud võimed, milliseid saaksite võtta kasutusele…

Lahkudes siit, koosviibimiselt, võite jätkata ilma stressita…, samas teades, et olete hulga enamat, kui olete seni arvanud…

Ehk olete segaduses, ega tea, mida edasi teha… – kõik oleks teie jaoks kui uus…

Ehk peale sõnumi saamist olete kui üksi jäänud…

Ei…, te ei ole kunagi üksi… – seda tarvis teil mõista kõige enne…

Asjad hakkava sündima isegi nende juures, kellel ei ole vähematki ettekujutust siin ilmas toimuvast…

Kuivaid teadvuse seeme, kelleks olete, hakkab õide puhkema, siis teie vaimsus näitab teile, mida tarvis teil näha…

Selline on inimolevuse vägi, kelleks olete tegelikkuses…

Ja nii see on tõemeeli…

 Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Taas ütlen teile, et selles kõiges, mis on toimumas siin, sellel planeedil, ei ole midagi saladuslikku…

Ei ole midagi kellegi eest varjatud…, isegi seda, et me ei ole eesriide tagustes, kus pidutsetakse koos kõikide inglitega…

Oleme vaid ilmas, mida te ei ole võimelised mõistma…

On kurb mõelda, et te ei saa olla täna siin, minu ees…

Maailm, inimkond oma teadvusega, on liidus sellega, mis on eesriide tagustes…, sellega, mis on Loovuseks endaks…

Teil puudub mõistmine liidust…, ja sellest, et teie elujõud on seotud kõigega üle Galaktika…

Seal kõikjal ollakse teadlikud teist ja üksnes heast küljest…, teist, kes on arenemas…

Tahaks rääkida teile sellest…

Ehk teeks täna üht mõtteharjutust nendega teie seast, kes on valmis selleks…

Ehk meenutaks esmalt seda, kelleks tegelikult olete…

Paljud teie seast, kes olles Vanade Vaimsustena, olete madala enesehinnanguga ja enesetunnustusega… – kuid teie tarkus on ärkamas, teie Akašid on ärkamas…

Olete siiski veel häiritud olekus ja teis on olemas hirm…

See on seetõttu, et te ei ole täielikult teadlikud, kellena olete tegelikult…

Ehk räägiks sellest, et tuua selgust sellesse küsimusse…

Te ei ole juhuslik bioloogiline olemus, mis on eraldunud oma vanematest…

Te olete need, kes olete tegelikult…

Kui sügavale tahaksite süüvida oma vaimsuse esoteeriasse, või jumalikku loosse…, kui kaugele olete suutelised süüvima…?

Ehk vaataks sündimistuulte aega, kus toimus vanemate ja keskkonna määratlemine…, sinu enda vajaduste kohane määratlemine…

Kas olete sellest teadlikud…?

Kas olete teadlikud, et vaimsustel on oma vajaduste kohane määratlemine…, sajanditeks…?

Määratlemine on inkarneeruda teatud rahvuses ja kohtades…, taas ja taas…, olla koos kellegiga…, olla abiks teine teisele vajalike kogemuste saamiseks…

Kas olete sellest teadlikud…?

Igal jätkuval kogemise korral on uus võimalus…

Kas olete sellest teadlikud…?

Teie isiklik jätkuvus ei ole midagi muud, kui karma, mis on ammustest aegadest kandmas õppimise energiaid…

Kui tulin teie juurde uues energias, siis rääkisin teile teie evolutsioneeruva vaimsuse ühest atribuudist… – karmast…

Olete õppinud ja jõudnud uute paradigmadeni, uute programmideni, seetõttu teile karmat ei lähe enam tarvis…

Seega… karma aeg on läbi…

Igaüks, kes on kuulamas seda sõnumit kodus, mõtleb… – siin ma siis olengi…, see oli minu karma…, see oli see, mis oli minu määranguks mulle…, seda olen õppinud…

Üldsegi mitte…, seda olete õppinud kõik…

Pöörduge oma kaasasündinu poole ja küsige temalt, kes te olete…?

Kaasasündinu ei valeta, ta vastab teile… – olete suurejoonelised… – vaat, kes olete…

Mõnedki teie seast on sellele vastu, kuna ei tunneta end sellistena… – kas pole…?

Mõned teie seast tunnetavad seda…, kuid enamus mitte…

Olete enamat, kui ilmaruumi laps… – olete Loovuse laps…

On hulgim multiilmaruume, millistel Loomisläte on ajaväline… – see on ring alguseta ja lõputa…

Mõelge sellele…

Te ei ole võimelised määrama Jumala vanust…

Te ei saa ütelda, kui pikk on helind, kuna see ei ole lineaarne…

Paljuavaruslikkus on teie jaoks mõistetamatu ja vaimne, seetõttu räägiks teile sellest…

Mõned teist on teadlikud, et see on suurejooneline…, et see on hulga enamat, kui olete suutelised tabama…, kuid arutleda selle üle ei ole tarvis, kuna teie jaoks see on lagi…

Kas teadsite seda…?

On hulk inimolevusi, kes püüavad olla vaimsetena…, kuid neil ei õnnestu tõusta oma laest kõrgemale…, katsetagu kui palju tahes…

Nemad on kindlad selle võimaluses…, kuid selleks tarvis igalühel leida oma viis…

Sellest ei saa rääkida teile, kuna te ei suuda seni seda mõista…

Intellektuaal…, usu või mitte… – kuid sinu mõtlemisel, sinu loogikal ja mõistmisel on olemas lagi… – usu või mitte, kuid nii see on…

Kuna olete ise muutumas, siis  on muutumas ka teie evolutsioon,… – koos sellega on kerkimas ka teie lagi…

Lae tõusuga paljumõõtmelisus muutub teile saavutatavamaks ja mõistetavamaks…

Teile hakkavad avanema uued avastused ja leiutised…

Te olete hulga enamat, kui arvate…

Kuulates seda sõnumit, võiksite valida olla sellena, kellena olete… – isegi kui veel ei mõista veel, kelleks tegelikult olete…

Ehk mõnigi ütleks selle peale, et seda peret nemad ei valiks enam, kuna ei taha olla nende taolistena…

Kuid me teame, et te see pere oli teile määratluse kohane…, teil oli sellelt perelt midagi õppida…, nagu perelgi teilt…

Olete peres, milline ei usu seda, mida olete uskumas teie… – te olete külvamas neisse oma seemneid…

Alles seemnete võrsumisel nemad saavad näha, kes te olete tegelikult ja mida olete tegemas…

Kuigi tänavu nemad on eiramas teid, kuid teie külvatu talletub nende Akašidesse…

Kas teate, et olete seemnete külvajad…?

Kas teate, et Vanad Vaimsused on seemnete külvajad…?

Ehk mõnigi teie sõpradest, või keegi perest, on pidamas teid mustaks lambaks, seetõttu on teist ära pööranud…

Kuid siiski ütlen teile…, te olete kandmas hoolt nende Akašidesse külvatud seemnete eest, mis kord võrsuvad neile uue mõistmise näol…

Kas seemned võrsuvad neis tänavu, või kunagi hiljem… see ei ole teie asi… – teil ei ole vaja seda teada…

Te olete suurepärane külvaja…, te külvate seemneid kohtadesse, kuhu te ei oska isegi arvata… – kuid need võrsuvad ja… puhkevad kasvama…

Vaat, kes te olete… – olete külvaja… – see on enamat, kui arvata oskate…

Nii mõnigi kuulates seda, ohates ütleb, et see mõte üldiselt meeldib neile…, ehk tahaksid isegi uskuda seda…, kuid… – see kõik jääb siiski vaid juttude tasemele…

Usk…

Oleme rääkinud uskumiste seinast…

Te olete järgimas usku…, kõiges, mida olete teadmas…

Te ehk ei usu, kuid olete võimelised ususeinast läbi minema…

Ususein, läbi mõistmise, on muutumas paljuavaruslikuks…

Minnes seinast läbi, jõuate paradigmani, milles hakkab muutuma kogu teie elu…

Kui teie arvamine endast muutub paremaks, siis saate ärgata õnnelikumatena…

Kas ei tahaks ärgata ja olla õnnelikum…?

Te tahaksite küll liikuda selle poole…, kuid miski on segamas…

Kuna te ei ole veel selleks valmis, siis esmalt tahaks pakkuda teile üht harjutust…

Teil tarvis mõista, et usk ei ole üksnes sõna, vaid mõjus faktor, millele kaasneb mõjuv tegevus…

Sellega saaks hajutada ususeina…, saaks sellest ka läbi minna…

Et teha harjutust, tarvis kohtuda perega… – üksnes siis saab hajutada hirmud, kahtlused, võitlused endaga…, ehk kaotada isegi depressioonid… – siis on kõik võimalik…

Sellel kõigel, mis oli toimunud, või kus olete olnud, ei ole mingit tähtsust… – oluline on praegu toimuv…

Igaüks, kes on kuulamas sõnumit, on kutsutud rännakule, koos oma mõistusega…, ehk isegi enamaga…

Kui suudate süüvida sellele kõigele endas, näha seda…, siis saate olla suursugune, õnnelik ja sisutihe isiksus planeedil…

Teie reageeringud, vaatamata toimuvale, on täis mõistmist…, olete võimelised liikuma kõigest läbi, kergusega ja graatsiliselt… – siis olete kõiges tasakaalus…, igapäevaselt…

Oleks hea, kui te talletaks saadud nägemust…, see on tõe nägemus…

Et see töötaks, teil tarvis kõiges olla täienisti rahus… – üksnes nii saate olla külvaja…

Mõistus peab kõiges olema tasakaalukas…, mitte heitlev, ega murelik tuleviku küsimustes…

Tarvis olla nullolekus…, igal hetkel…, igal…

Et aidata end, tarvis visualiseerida, kelleks enda jaoks olete ja kelleks tahaksite olla…

Visualiseerige seda nii, kuidas vaid oskate…

See on ainus, mida teil vaja…

Hoiduge visualiseerimast rikkust…, visualiseerige vaid tarkust ja mõistmist, armastust ja õpihimu… – need on asjad, mida tarvis vaimseks kasvuks…

Need jõuavad teieni paketina…

Ehk vaataks sellele seesmise pilguga, kinnisilmi…, ja mõtleks… – suursugune on osa minust ja minu vaimsusest…, see on see, kelleks olen…, kellena tahan ja saan olla… see olen ma ise…

Sul on õigus…, seda sa oled… – see on koht sinu keskmes…

Jää sellesse…, see toob rahu…

Olles nullolekus, nullkohas, su ümber ei toimu midagi… – üksnes siin saad liituda oma perega… – su olek muutub veelgi paremaks…

See toiming ei toimu lineaarselt…

Ruum sinu ümber äkki avardub tohutuks…, isegi ebaloomulikult tohutuks…

Ruumi siseneb sinu pere, läheneb sinule… – seda aina tuleb ja tuleb juurde, täidab kogu ruumi…, rida rea järel…

Kõik oma küünaldega süütavad üht küünalt, millele on kantud sinu nimi…

Üle ruumi on põlemas küünlad, millistel on samuti sinu nimi… – kõik on teadlikud sinust…

Seega… on olemas kaaskond, mille osana oled sa ise… – kõik on teadlikud sinust…

See kaaskond on sinu keskkond, ja see jääb sinu omaks…

Krayon…, ma olen püüdnud astuda hirmudest välja…

Sa oled neist väljaspool…, alati… – pea seda meeles…

On olemas aksioom… – kui vaid suundud valgustumise, või ülestõusmise poole…, siis sealt tagasiteed ei ole olemas..

Sa võid küll teeselda, et oled jõuetu edasi liikumiseks… – kuid sellega lood endale vaid negatiivsust juurde…

Kord kogedes tõusu, teadvustades olekut sellel, jääte tõusuteele… – hakkate tunnetama seda…

Teie samm muutub kergemaks ja ise rahumeelsemaks…

Siis näete, et teie pere on koos teie ümber ja kõigil on küünlad teie nimega…, need on põlemas jätkuvalt…, ega kustu kunagi…

Kallid…, ka oma viimse hingetõmbe aegu näete neid kõiki enda ümber…, neil kõigil on küünlad sinu nimega…

Sinu ümber on üks suur mõistmine, mis on suures armastuses sinu vastu…

Selliselt on töötamas kõik…  

See ei ole enam meditatsioon…, vaid midagi hulga enamat… – see on olek uues reaalsuses…

See kõik on sinu päralt…

Milles ja millena oled sa ise…

See kõik jääb sinuga…, kus sa ka ei oleks… – kogu ülejäänud elu jooksul…

Ma ei räägiks seda, kui see ei oleks nii…

Ja nii see on tõepoolest…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Neid sõnu ma ütlen tavaliselt…, kuid täna ma tervitan teid, kallid daamid…

Seda sõnumit olete kuulamas oma kodudes…, ja teid on hulga enam, kui arvate…

Seda on kuulamas enamuselt naised…, kuid on kiikamas siia ka mõned mehed, et saada teada, mida räägitakse tänasel kanaldusel naistele…

Kuid siiski…, kogu vestlus käib võtmes siin ja praegu…

Seega esmalt… – teie kõigi vahel on kooskõlastus…

Tänane sõnum on õendusest, kuid seda võivad kuulda kõik soovijad üle ilma…

Esmalt tahaks, et te mõtleks veidi asjaolule, kuidas olete kuulamas sõnumit…, üheaegselt üle ilma…

Olete jälgimas sõnumit Täheemadelt, läbi Krayoni…

Selline viis on uudne, kus kanaldaja on istumas vastamisi kuulajaga, keda tema juures ei ole… – kuid teil kõigil on temaga ühene kooskõlastus… – muidu kanaldust ei toimuks… – teisiti ei oleks võimalik…

Ehk mõistate, et selliste kohtumiste aegu, teadvusega toimub midagi uut…, midagi, mida keegi ei tea oodata…

Te ei saa küll teine teist puudutada, ega kallistada…,  kuid sellegipoolest… – olete kuulamas uut sõnumit koos…

Naised mõistavad seda…, kuid meestele vaja näidata seda…

Meestel ehk tarvis kohaneda sellega, sest nendel puudub side kaasasündinuga, nagu on seda naistel…

Meestel ei ole teada, kuidas olla killuke Tervikust ja samas olla kooskõlas tervikuga…

Ema tõuseb lapse nutu peale ja läheb teise tuppa lapse juurde, kuigi ta ei saanud kuulda lapse nuttu läbi uste…

Isegi, kui puudub beebimonitor, miski ajab emat keset ööd üles, veel enne lapse nuttu…

Ta kuulis lapse nuttu seesmiselt…

See on kooskõlastus…, see on ema side oma lapsega…

Emad tunnetavad last intuitiivselt…, see on ülimalt peen tunnetus…

See tunnetus on šamaanlik atribuut, millest oleme palju rääkinud…

Naised on kandnud endas planeedi šamaanlust…

Ehki nad ei olnud sellest teadlikud, ega teadvustanud… – kuid tunnetasid seda alati…

Tunnetasid end targemana teistest, kuid hoiduti tagasi, ega räägitud sellest…

Tunnetasid läbi intuitsiooni, mis puudus paljudel… – kuid kardeti sellest rääkida…

Paljud eksisid nii mõneski, kuid naised olid kindlalt teadlikud sellest…

Need atribuudid olid neil ammusest ammu, mida mõnedki võtavad kasutusele alles tänavu…

Nii on tänaseks…, kuid tulevikus see avaldub enamgi veel…

Seega… silmast silma kohtumisi hakkab jääma aina vähemaks…

Selliste kohtumiste läbi saate teha palju enamat ja kogu ilma jaoks…

Uuega tuleb harjuda…

See on uus normaalsus…, uus reaalsus…, uus õppeviis… – eriti šamaanlike energiate puhul…

Täna pakuks teile üht informatsiooni… – kujutlust elust…

Kuidas olete kujutlemas oma elu…?

Ehk läbi selle, kellena olete, kus olete…, läbi oma elu selles ilmas…

Viimastes sõnumites oleme rääkinud nendest, kes on võtmas oma elu ohverdumisena…, on võtmas seda juhusena… – nende jaoks see on üksnes püüd ellu jääda, ja selleks peab tegema kindlaid asju… ja ei mingit edasi liikumist…

Selline on nende elu…, sellistena nemad on…

See on lapsik lugu, millega püüti selgitada inimteadvuse kulgu…

Kuid…, tänu teadvusele olete võimelised muutma isegi oma edu, muutma selle võimalusi…

Oma sõnumites olen toonud erinevaid näiteid…, ka neile, kes ei usu üldse, et oma tervist on võimalik mõjutada…

Olen rääkinud hüpohondrikust, kes oli hirmul oma elu pärast…, kartis, et teda tabab mingi haigus… – kuni lõpuks jäigi haigeks…

Inimene kui tõmbaks ligi seda, mida kardab…

See on näitamas, kuidas teadvus on mõjutamas reaalsust…

Seda oleme nimetanud kujutlusvõimeks, ehk elu nägemuseks…

Täna nimetaks seda šamaanlikuks nägemuseks…, millele kaasnevad ka uued atribuudid…

Kallid daamid…, teiegi olete võimelised selliseks nägemuseks…

Enamus meestel puudub šamaanlik koolitus… – neil on raskem saavutada šamaanlikku nägemust…, kuigi tänapäeval see õnnestub ka neil…

Tänavu pea iga pärismaalane on šamaan… – mingis kehastuses on läbinud sellise koolituse…

Enamus naisi peaksid üksnes meenutama oma koolitusi, millistega on tulnud siia…

Šamaanlik nägemus, ehk kujutlusvõime, on see, mis avaneb ärkamise aegu…

Sellest tuleneva energia abil saate muuta paljutki enda ümber… – teile see on tuttav ja teada…

Iga ema teab intuitiivselt, kuidas suunata laste energiat…

Kuid paljud ei usu sellesse…

Mõnedki emad on õpetamas lapsi, kuid ei tea, et peavad olema ettevaatlikud, kuna sellele kaasneb teatud ohverduslikkus…

Šamaanlikus nägemuses elu on üks vaimne atribuut, millega naine on võimeline kujundama kogu enda ümber olevat elu… – kõik kulgeks kui tema plaani kohaselt…

Tema šamaanlik energia nägemus on harmooniline, seetõttu kõik tema ümber toimub harmooniliselt…

Naine on tunnetamas tulevikku täiuslikumalt, kui mehed…, ta on tunnetamas seda kogu üsaga…

Kuidas on see võimalik…?

See on šamaani atribuut…

Naised on parimad psühholoogid…

Naised on parimad tervendajad…

On isegi selliseid tervendajaid, kes õpinguid ei ole läbinud, kuid alateadlikult on teadlikud, millega on tegemist inimese juures, kes on istumas tema ees.

See on šamaani atribuut… – see on šamaanlik nägemus…

Naised oma olemuselt on kasvatajad, seega… – nemad on kandmas hoolt mitte üksnes laste üle, vaid kõigi üle, kes on nende ümber…

Viimastes sõnumis mainisin, et kui mees on probleemides, ta pöördub ema poole…, kui seda ei ole enam…, siis ta pöördub tema poole mõtteis…

See peaks ütlema teile nii mõndagi…

See peaks ütlema teile, kellena olete tegelikult…

Olete naisalge…, olete šamaan, kellel on elu nägemus, mille kohaselt tuleb toimida…

Olete uue alguse juures… – see on elu uus nägemuse visualiseerimine… – see on teie uus atribuut…

Kuidas šamaanlik naine on nägemas oma elu…?

Mida tema saab selles ära teha…?

See on erinemas paljus sellest, mida olete mõtlemas teie…

Šamaanliku naise ette on kerkimas uus reaalsus, mille kohaselt hakkab korraldama elu…

Mõelge sellele… – see on enamat, kui uus energia…, sellega saab luua kõike…

Naine on loodud tunnetama, mis on tulemas…

Tema on õpetamas, mida tarvis tuleviku jaoks… – see on sätestatud temasse juba lemuuria aegadel…

Uued energiad on võimendumas…, atribuudid muutuvad täiuslikemaks…, õpetamine toimub lihtsamalt…

Nende õpetamine tuleneb otse Lemuuriast… – läbi nende teadvuse…, see on nende elu nägemus…

Sellised naised ei suutnud pikemat aega leida oma kohta…, millega tegeleda…

Nemad tunnetasid sellise võimaluse lähenemist… – nüüd see on kätte jõudmas…

See on toimumas paljude naistega…

Seega, kallid naised… – on aeg tegutseda…

Ja nii see on tõemeeli…

 Krayon

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »