Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Uues ilmas saavad ilmutatud üksnes loomulikud emotsioonid… – ja nii saab see olema…

Tuleb ka kadedus…, kuid ei tule armukadedust…

Te olete teadlikud, et kadedus on üks viiest loomulikest emotsioonidest…, ja see on innustamas olla enamana, kui olete käesoleval ajal…

Kadeduses ei ole midagi halba…, see on liikuma panevaks motiiviks, mis läheb üle puhtaks sooviks… – see omakord loob tõelist suursugusust…

Kuid armukadedus ei ole loomulik tunnetus… – see on emotsioon, mis on välja kasvanud hirmust, mille loomulikuks sooviks on… et kellegil oleks vähem, kui teil

Emotsioon on rajatud kibestumisele, milline on ilmnemas läbi raevu…, ja on viimas raevutsemiseni…

Armukadedus võib tappa… – ja ta tapab…                                              

Armukadedus tapab…, kadedus sünnitab…

Need, kes on ilmutamas loomulikku kadeduse emotsiooni… – neile avanevad võimalused saavutada edu… – kuid… omal viisil…

Tehke endale selgeks… – Uues Ilmas ei tule mingeid majanduslikke, poliitilisi, ega sotsiaalseid barjääre…

Ei mingi rassiline, ega elulise orientatsiooni kuuluvus ei saa olla segavaks faktoriks…, ei saa olla takistuseks klassiline kuuluvus, ega vanus…

Ei tule mingit diskrimineerimist…, ei mingil põhjusel…

Mõningat aega teie ühiskonnas võivad olla nii rikkad, kui vaesed… – kuid ei tule kunagi nälgivaid, või muud puudust tundvaid…

Pidage meeles… – elust ei ole kunagi võimalik kõrvaldada ergutavaid motiive…, kuid ahastustest vabaneda on võimalik… – Uus Ilm saab sellega suurepäraselt hakkama… – iseenesest…

Inimkonna vaimsuse suursugusus saab garantiiks selles, et inimesed hakkavad ise andma kümnist valitsuse programmide heaks…

Keskmine inimene ei jää rahule ainult elatiseks teenitud palgaga…

Olen rääkinud, et edasiviiv motiiv ise läbib muutuse…, eriti veel siis, kui toimub nihe kontseptsioonide süsteemis endas… – mis oleks vaimse nihke aluseks…

Sellise nihke tulemuseks saab olla eemaldumine mateerialikust ellujäämisest…

Just see välistab vajadust ja püüdu olla kindlapeale edukas…, ehk… panustada vähem homsele päevale…

Te kõrvaldate sellega oma elust püüdu midagi saavutada, millegini jõuda, olla tähenduslik…, jääb ehk püüd kogeda isiklikult enda suursugusust…

Ehk esmakordselt saab olla nii…, läbi kogu maise ajaloo, kahe miljardi aasta jooksul…

Ütlen teile… – inimvaimsus virgub ja tõuseb jalule…, ega lange iialgi põlvili Tõelise Võimaluse palge ees…

Ehk olete teadlikud, et igaühe vaimsus püüdleb kogeda kõrgemat Kogemust…, ja mitte kunagi madalamat

Kõik, kes on kogenud Kõrgemat Suursugusust, kasvõi hetke… – need on teadmas ja mäletamas seda…

Kuid… inimvaimu suuruse ja vaimses sfääris toimunud nihke tagajärjel saate kergemalt otsustada… – töötasu maksmine raha vormis saab mõistlikuse ulatuses piiratud…

Ise määrate madalama ja kõrgema tulu määrad…

Vabatahtliku maksu olemasolu võimaldab teil seda teha (praegu ei tasuks pidada seda veel maksuks, sest teie primitiivne teadvus ei pea vabatahtlikku panust veel kõrgeimaks hüvanguks enda jaoks)…

Üksnes siis, kui teie teadvuses toimub täielik nihe, millest oleme varemgi rääkinud, siis avatud, vabatahtlik, hoolikas ja isetu mahaarvamine tuludest hakkab toimuma kui iseenesest mõistetav…

Seni kümnise andmine oma tuludest on teie jaoks vastuvõtmatu ja võõras…

Lähtudes eespool räägitust, tuletan teil meelde… – Minul ei ole mingeid eelistusi, kuidas olete elamas oma elu, kuna Minu ainsaks sooviks (ehk nii on teile mõistetavam) on soov, et teadvustaksite end, kui Loovat Olevust…, täielikult… – ning tulemusena mõistaksite, kes olete tegelikkuses…

Minu sooviks on, et te mõistaks Minu sõnu…, igat minu vastust teie küsimusele…, kuuleks seda ja reageeriks vastavuses sellele, kellena teie, Loovad Olevused, püüate olla ja mida püüate teostada…

Vastuseid annan teile, lähtudes teie küsimustest…, teie vaimsuse soovist teadvustada neid siin ja praegu…

Kui teie soov on olla kellekski ja luua seejuures midagi… – selleks Mina andsin teile juhendusi, kuidas selleni jõuda… – näitasin teed…

Kuid… võite toimida nii, nagu peate vajalikuks…, isegi peale selle, kui olete kuulnud soovitusi…

Maailm ei ole Minuga kunagi nõus olnud…, juba alguste algusest…

Olgu kinnituseks Minu sõnad, et ei keegi, alguste algusest, ei ole toiminud Minu soovi kohaselt…

Olge kindlad… – nii on see alati olnud…

Kuivaid inimesed oleks järginud Minu soovitusi, milliseid olen läkitanud teile tuhandete aastate jooksul, tuhandete õpetajate vahendusel, siis Maailm oleks sootuks teine…

Seega…, kui ka nüüd te ei nõustu Minuga… – mis siis ikka… – valik on teie…

Aamen

Advertisements

Read Full Post »

Avardades oma teadvuse piire ja panustades endasse enam vaimset energiat, te kohtute esmalt kolme peamise hirmuga…

Ja need on… – surm, tõde ja üksindus

Hirm surma ees…

Surma mõiste, kui selline, Ilmaruumis puudub…

Kui Ilmaruumis surm oleks kui mõiste… – miks siis oma teadvuses arvame, et oleme surelikud…?

Selleks, et mõistus õpiks tundma pseudosurma maistes mõõtmetes, temal tarvis unustada seda, et on teadlik surma puudumisest…

Ta tuleb tihkesse ilma, eemaldudes oma esmalättest, et mängida mängu nimega… – õpi tundma tundmatud, olles kõiketeadja… – unustades totaalselt enda terviklikkust…

Mõistus on piiratud kitsa kujutlusega ilmast, ning oletab, et tema on ajaline, lõpuga füüsiline olemus…

Ajapiirang on sundimas teda energilisema loomisprotsessi poole…

Seega… oletus, et ees on ootamas surm, loob mingi stiimuli loovusluseks…

Kui mõistus on piiratud lõpuga, või surma hirmuga… – see räägib tema süüvimusest mateeriasse…, ehk eemaldumise tasemest oma olemuse valguslättest

Kuivaid inimene lakkab kartmast oma surma…, või teadvustatult mõistab, et sellist mõistet ei ole olemas…, vaid on olemas teadvuse ülemineku protsess teise informatiivsesse reaalsusesse… – siis tema ette kerkib uus ülesanne… – hirmust eemaldumine…, ehk… vabanemise protsess…

Tõe hirm

Kuivaid inimene ei julge tunnistada tõtt…, rääkida sellest enda ümber olevatele… – siis ta on midagi kartmas…

Tema ei tunnista oma elus toimuvat hüvena…

Vastuvõtmatus on sünnitamas usaldamatust… – puudub usk…

Usu puudumine – puudub võimalus millegil toimuda…

Tõuked üleminekuks tasemelt tasemele, mööda tõusuteed, liitumiseks kõikide oma Kõrgemate Minadega üheseks kompleksiks, on loomas tõe olekut…

Inimene, kes on mõtlemas ja rääkimas üksnes tões…, kes on võtmas elu kui hüve…, kes on kindlalt väitmas, et selline on tema elu, või tema seisukoht… – siis tema avaneb hetkega uutele võimalustele ja puhkeb õide vaimselt…

Edasi ta hakkab looma sootuks uut elu, mis erineks senisest…

Reeglina uude reaalsusesse ei pääse inimesed, kes jätkavad elamist valede ja pettuste vibratsioonides…

Taoliste vibratsioonide külgetõmbejõud ei suuda viia uue taseme tõde ja vana ilma valed ühte…

See oleks kui mobiiltelefon ja välitelefon… –  ühendust ei saa… – silmside on, kuid ühendust ei saa…

Üksinduse hirm

Kui inimene on kartmas üksindust…, siis see on… – usu puudumine endasse

Tema vajab kellegi osalust oma elus…, muidu ta ei näe mõtet oma elus…, ei näe oma loovuse väljendamise võimalust…, ega näe enese teenimise võimalust, läbi teiste…

Inimene on aheldatud sellist liiki hirmuga…, ta ei ole vaba võtma elu täisväärtuslikult…

On ka teist liiki üksindust…

Üheks näiteks võtaks inimest, kes on tõusma mööda elu treppi, mis näeb välja kui püramiid, mille tipus on koht vaid ühele…

Inimene ei ole võimeline selgelt ette kujutama, mis võib olla trepi taga…

Trepi tipus võib jääda üksinda…

Kuhu sealt edasi…?

Selline on hirm virtuaalse üksinduse ees, mida tahes-tahtmata on tunnetamas see, kes on ümbritsetud tihke teadmatuse looriga…

Kui inimene on ületanud viimase inimliku hirmu – üksinduse hirmu…, temale avaneb pääs täisväärtusliku usuni, oma piirivälistesse võimalustesse…

Selline inimene muutub valgustunuks ja kõikvõimsaks…

Read Full Post »

Ootus ilma ootuseta võimaldab ära oodata kõike, ootamata midagi…

Wei De Han

Igaüks on nägemas ilma sellisena, millisena on vaatleja ise…

Meie reaalsus on meie seesmuse peegeldus… – kõik on meie Mina

Välises ilmas tegelikult ei ole midagi halba…, midagi ärritavat…, midagi tähtsat…, ei midagi hirmutavat…

Kõik on üksnes meie individuaalse teadvuse hinnang…, üksnes isiklikud omadused, mida peegeldame välisele ilmale…, inimestele… – nagu filmilindilt valgele ekraanile…

Kõik, mis on meiega toimumas… – on meie psüühika töö…

Budismis räägitakse, et igal ühel on oma karma…, ja iga inimene leiab end olukorras, mis on vastamas tema mõistuse informatsiooni tasemele…

Kõik arutlused on illusoorsed…

Peegelduse teooria ei ole erandiks…

Kõiki tundeid ja mõtteid olete jagamas headeks ja halbadeks…

See kõik on üksnes kahese mõistuse hinnangud…

Väljaspool mõistust elu on neutraalne, puhas, ideaalne…

Elu väljaspool mõistust on tühi ekraan…, puhas nirvaana…

Mistahes isiklik teadmine on illusioon…, eemal olek absoluutsest tõest, väljaspool mõistust…

Haakumine isikute kontseptsioonidesse (midagi siin pakutava taolist) on piiramas ja loomas informatiivset illusiooni…

Iseenesest informatiivsuse tunnetus…, olek sündmuste keskmes… – on vaid mõistuse mäng…

Tõeline informatiivsus on nägemine, et misathes kontseptsioonid ei ole sündmused…, vaid peegeldused, üleelamised ja tunnetused teie teadlikkuse taustal…

Paljastades jämedaid kontseptsioone, oleme liikumas peenemate poole…

See on normaalne protsess…, see on teadvustuse areng…

Teatud ajal lakkate jooksmast mööda kontseptsioonide peenenemise tasemeid…

Lakkate võtmast tõsiselt oma mõistust…

Teadvustate, et harjumuspärane elu on teie peegeldumine tundmatule…

Kuivaid saate enda peremeheks…, segaduste seesmised tonnid hakkavad puhta teadvuse taustal koheselt lahustuma…

Jääb üksnes asja olemus… – selgus…, puhas selle mõistmine, mida teil vaja…

Kõik otsused osutuvad tõelisteks ja viivad reaalsete tegevusteni…

Targad räägivad, et täituda saab vaid tühi

Ehk antud kontekstis… – teadmatus on õndsus

Vaatlus, kui protsess väljaspool mõtteid ja tundeid, millistega oleme samastumas, lähendab meid reaalsusele…

Teadvus puhtal kujul ei olene mõtetest…, vaid vastupidi… – mõtted ise (peegeldused) on teadvuse sisuks ja vormiks…

Kui olete vaatamas eset…, kasvõi lusikat, ilma mistahes mõteteta… – kust siis ilmub mõtteisse lusikas…?

Lusikas puudub mõtetes…

Lusikas on teie mõistuse vorm…, teie peegeldus…

Lusikas on kõigest tähtede kombineering, millega saate väljendada mõtet…

Ilma mõteteta on miski, mis on kirjeldamatu… – vormita ja omaduseta…     

Võib ilmneda erinevaid kahtlusi…, kasvõi… – see on kõigest küsimuse seesmine pool…, ideaalne… – see, mille poole on võimalik püüelda…

Me elame siiski kaootilises mateeria ilmas, milles igapäevastest asjadest pääsu ei ole…

Ümberolevate egoism, haigused, kriisid, töötus… – need kõik on olemas jätkuvalt…

Asi on siiski selles, ei ideaalne pool ei ole see, mille poole peaks püüdlema, vaid see, mis antud hetkel on juba olemas…

Kui te poleks kunagi elus lusikat näinud, siis te ei saaks seda ka näha… – pilk ei jääks sellele pidama…

Kui teile oleks seda näidatud, siis see oleks teile tundmatu asjana…, ja sedagi vaid juhul, kui teie mõistus oleks treenitud mõtlema asja olemasolust…

See on üksnes Ilma vastuvõtu viis…

Miks on raske näha tõenäoseid tõdesid…?

Üksnes seetõttu, et meie mõtteviisi pikaajaline harjumus on täis kontseptsioonide tingimusi, seetõttu ei ole suutelised nägema siin ja praegust reaalsust…

Oleme elamas enamuselt minevikus, mis on katmas käesolevat…, mis on vajutamas meie teadvust unede peegeldustesse…

Sellise fakti teadvustamine võiks anda paljutki… kusjuures… – seda tasuks mõista…

Nii on iga kord, kui on midagi kerkimas esile… – olgu see halb inimene, või raske olukord…

See kõik on üksnes meie mõtted, hirmud, teadvuse illusoorsed kujundid… – need kõik on meie peegeldused…

Maailmavaate tasandil võib teadvuse peegelduste teooriat pidada omamoodi kasulikuks seadluseks, ehk mentaalseks programmiks…, tänu millele saab läheneda oma olemuse mõistmisele…

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Täna jätkame huvitava teemaga sidest

Sidest sellega, keda nimetate Jumalaks…, või Vaimuks…, Loomislätteks… – millegi sellisega, mida tunnetate oma Kõrgema Mina osana ja mis on hulga enamat, kui teie ise…

See teema on sellest, et see side ei ole ühepoolne…

Ajalugu võiks näidata teile kindlaid näiteid neist palvetajatest ja neist hüüdjatest Looja au poole…, kes soovides ja lootes on anudes ja paludes sirutamas käsi…

Kuid ajalugu on sageli joonistamas pilte seintele just ühepoolsest sidest…

Eelmises sõnumis rääkisime, et selles sides, mis on kahepoolne, on tegemist energiaga, mis ei ole lineaarne… – ja selleks on… Armastus…

Teeme jätkuvalt kokkuvõtteid sõnumitest, mis on iidses Egiptuses kujutatud seintele… – kõik hieroglüüfid ja muud, mis oli kujutatud 19. dünastia aegade keskel, on rääkimas Jumala armastusest…

See aitas neil minna üle järgmisse ellu…, oli saatmas neid…, ja on andnud neile juhendusi… – üheski neist ei ole arvustusi…

Kõik, mida saate seintel näha, näitab värskust, noorust ja elu Niilusel…

Teekond selleni on üksnes läbi kahepoolse side…

Paraku paljudele see jääb märkamata, kuna püütakse kõike vaadata läbi lineaarsuse…, isegi seda, mis on sideks…, kanaliks…, kui ühendanuma süsteemiks… – mille kaudu saaks suhelda sellega, kelle osana on inimvaimsus…

Need, kes on täna minuga siin, saavad jälgida päikese tõusu…

Kas saab olla midagi suurepärasemat meeldetuletust Loomislättest, kui tärkava päeva kaunidus ja värskus…?

Nii mõnigi tahaks ehk ütelda… – ma tahaks, et saaksin rääkida sellega, mis on minu Vaimsusena…, minu Kõrgema Minana… – kuid näib, et meie vahel on mingi sein…

Selleks seinaks on teie vastuvõtu lineaarsus…

Kuni inimsustate Loojat, te ei saa kuigi palju sõnumeid eesriide tagustest…

Armastus on läte…, sidekanal…

Kuid peame taas ütlema… – te näete seda igapäevaselt oma elus… – oma laste armastuses, kes ei ole veel õppinud rääkima…, kuid neil see on olemas… – on ka loomadel, kes ei õpi kunagi rääkima inimkeeles…

Te kõik olete omavahel suhtlemas läbi selle…

See on näitamas, et seda jumalikku essentsi, ehk armastust, olete kasutamas oma suhtluseks…

Varajasemates sõnumites olen maininud, et enamus inimkonnast on mõistnud seda pealiskaudselt…

Kui suudate pikemat aega olla rahulikuna, siis ehk hakkab ilmnema taju…, hakkavad tulema sõnumid…

Ja neid on tulemas…

Kuid – olla rahus – ei ole veel armastuse avaldumine…

Et saavutada meditatsiooni kõrgemat taset, kasutate toonide laulmisi, kuulate vastavat muusikat, hingate sisse kõikvõimalikke eeterlike õlide aroome… – seda üksnes selleks, et pääseda teatud tasemele, mis oleks vaba lineaarsusest…, kus on võimalik siseneda transsi…, ehk isegi pääseda kanalisse…, või siis… istuda ja oodata sõnumit Loomislättelt…

See on kohane üksnes esimese sammu jaoks…

Nagu oleme rääkinud… – te olete sellega üksnes valinud numbri ja Looja on võtnud vastu…

Kuid see on ka kõik… – olete istumas ja kuulamas Looja hingamist torusse…

See on metafor sellele, et keegi on istumas seal, kanali teises otsas…

Olete teadlik, et ühendus on olemas… – te tunnetate seda…

Olete poolel teel… – kuid sõnumeid veel ei tule…

Järgmiseks alateadlikuks sammuks oleks… – meditatsioonide kombineering…, või rahuolek ühes tabamatus asjas… – intuitsioon

Intuitsioonile ei ole kerge anda määratlust…

Ütlen neile, kes veel ei tea, kuidas seda tunnetada… – sellel ei ole midagi ühist planeerimisega, või arvestamisega…

Ehk mõni on teadlik…?

Paljudel teie seast on olnud alateadlikke sähve, millised tulevad ja kaovad hetkeliselt…

Mõneti tajute seda, kui mingit olnut… – millest olete kui teadlik…

Küsite endilt, et mis see oli…, kuidas tabada seda ja hoida mõnda aega…?

Need tulevad ja kaovad sähvina…, kuigi tahaks peatada neid mõneks ajaks…

Mingil viisil olete teadlik, et alateadvuses on olemas mingi side säde

Intuitsioon on teie teadvuse paljumõõtmeline atribuut, mis on sideks vaimsusega…

Kui paljudel teie seast on olnud alateadlikku tunnet minna kusagile…, või vastuseisu minekule… – mis hiljem selgub, et selline tunne oli õige…?

Teised, kes tunnetasid sama, väidaks, et see siiski ei ole alati nii

Kallid, see tuleneb sellest, et te muutsite selle…, ehk tõlgendasite ümber (kirjutasite ümber)… – te mõistate, mida pean silmas…  

Te kord olete juba lineaarsed ja loogilised…

Kui teil tuleb ootamatult alateadlik mõte…, vilksatab teadvuses… – te hakkate arutlema… olgu…, ehk on nii…, või hoopis nii…, või siis… – olgu, ehk võtaks seda veidi nii…

Tarvis usaldada esmast vilksatavat mõtet…, kuidas see välja ka ei näiks… – see on õige

Mõneti intuitsioon on metafooriline… – vastus ei tule sõnalises vormis, vaid toimub kandumine pildis vajalikku kohta ja vajalikus ajas, kus asjad hakkavad sündima…, mis aitab hiljem mõista, miks ollakse sellises kohas, või olukorras…

Paljudel on seda olnud, ja hiljem teadvustatud… – kuid enam mitte reaalses ajas…

See küsimus on mõtiskluseks… – intuitsioon reaalses ajas, millega saaksite hiljem arvestada…

Kuidas seda ära tunda, et oleks nii regulaarselt… – ehk… oleks katkematu intuitsiooni voona…

Kui see on teil ilmnemas, siis see ongi kanalduseks

Just see on toimumas ka siin…

Kui partner istus esimest korda toolile, siis see, mida tema tajus, oli armastuse laine…, ja see voogas temale…, tavalisele insenerile, kelle ei olnud mingit aimanud sellest…

See täitis teda sellise ülima armastusega…

Tema oli kindel, et see ei saanud tulla temalt endalt… – vaid… see peaks tulema mingilt ülisuurelt allikalt…

Ta istus toolil ja nuttis… – teadmata millest…

Ta oli sedavõrd haaratud ja täitunud vaimsest armastusest

Ta ei olnud kunagi varem tegelenud meditatsiooniga… – ta oli insener…

Seega see, mida ta tundis, oli sedavõrd võimas…, sedavõrd ootamatu…, ja sedavõrd armastav… – see pani teda nutma…

See oli see, mida oli temale vaja… – see oli side…

Tema ei tahtnud istuda ja oodata, kuna see algab taas…, seetõttu, kui istus toolile, siis ütles oma vaimsusele… – räägi mulle seda, mida sinu arvates mulle vaja teada…

Tema ei oodanud vastamist telefonis…, vaid andis korralduse oma alateadvusele… – tulgu välja ja jätkaku armastuse protsessiga

Esmalt tahaks anda mõned juhised intuitsiooni kohta…, ning seejärel ka teha midagi erilist…

Intuitsioon on paljus kui raadio, kus vaja leida vajalikku jaama… – häälestuda sellele…

See protsess ei ole üksnes ootamine…, ega ole meditatsioon ja hea tunde nautimine…

Sisenedes meditatsiooni, tuleks alustada pöördumisega… kallis vaimsus…, räägi mulle seda, mida vaja mul teada…

Samas vaja jälgida häälestust selgele ja kindlale lainele…

Keskendudes sellele sobival viisil, ilmneb veendumus, et oled lainel…

Igal inimesel toimub see temale kohasel viisil…

Minu partneril on kujunenud oma viis, millega ta jätkab edukalt…, 30 aasta jooksul pole kordagi selles pettunud…

Kuivaid partner istub toolile, Krayon on koheselt kohal…, ja vestlus algab läbi tema Kõrgema Mina…

Ei ole kordagi olnud, kus Krayonit ei oleks…

Ei ole kunagi olnud mingit tähtsust, millises enesetundes partner oleks…

Side, nimega armastus, on alati kihutamas täis purjeis… – tuleb alati läbi tema vaimsuse, luues kahepoolse side…

Selles seisneb inimvaimsuse evolutsioon…, lootus ja lubadus…

Kui olete valimas seda kogema…, ja sellisel määral, kuivaid soovite… – siis võite ka saada seda…

Oleme rääkinud, et naistel see töötab paremini, kui meestel…

Naised on suhtumas lastesse, keda on kasvatamas, mõistvalt ja armastavalt…

Neil on parim alateadlik side…

Isegi iidsetel aegadel naised olid parimateks šamaanideks…, olid parimateks vaimseteks juhtideks…

Kui vaatate siin templite seintele, te näete neid Hathoride kujutistes…

Sageli näete lehm-vaarvanema kujutisi…, kes on väljendamas õrnust, kaunidust, pehmust ja intuitsiooni…

Milline imeline juhendus on tulenemas naisalgest…

Täna oleme siin, Isise templis…, ja pühitseme Isise energiaid… – see on parim koht rääkida intuitsiooni teemal…

Krayon

Read Full Post »

Peatuge…, lõpetage kurikuulsa vaimsuse taga ajamine…

See ei ole mingi imerohi, ega ole vastupidisena elu saavutatule…

Vaimsus on kui osa ilmaloovuse egregorlikust mõistmisest… – paljude jaoks see on loobumine erinevatest kiindumustest mateeriasse…

Oleme lõpmatult otsimas kinnitust võõrastele hüpoteesidele…, ja samas ei märka oma püüdlusi ja seesmist resonantsi…

Resonants on olemas kõiges

See on ühe või teise teguri, lubaduse või suunitluse aktsepteerimise seisund…

Tõe otsimine kõigist allikatest…, nii raamatu väljaannetest, kui ka kanaldustest, kus sõnumid on põimumas egotsentriliste mõistetega, on segi võõraste arvamustega… – nõuavad vastuvõttu kui universaalsena…, vastuvõttu ainsa ja õige tõena…

On palju kordi räägitud, et iga ühe jaoks on oma tõde, mis temale on ainsaks õigeks teeks

Mis on siis vaimsus…?

Preestri jaoks see tähendab käskude tingimusteta järgimist, enda usuraamides hoidmist…

Üldtunnustatuid norme ja käitumisreegleid…

Heatahtlikkuse ja halastuse põhimõtteid.

Joogidele see on kahtlematult õige toitumine, lihast loobumine ja treenimine… – mis on taas raamidena…

Hüpnoterapeutide, hüpnoloogide jaoks see on olemise tahk, milles olek annab vabaduse tunde….

See on elu, milles saab laskuda transi olekusse…, praktiseerida erinevaid praktikaid ja meditatsioone…, millised saaksid mõjutada teadvust ja avardada mõistuse piire…

Võib tuua palju vaimsuse näiteid, mis on paljudele peamiseks teeks…

See on kui püüd millegi kättesaamatu poole, millega kokkupuutumist peetakse oma elu eesmärgiks…

Sageli need on liba elueesmärgid, mille tõttu paljud on otsimas retsepti, kuidas pääseda vaimsusesse endasse…

Mida selleks teha…?

Retsepti ei ole olemas…

Meditatsioon on üksnes uus moodne sõna, mis on kaudselt selgitamas ja toomas seisundi mõtet, milles viibib inimene, ja kus ta on vaba kõigis olu mõistetes…

Just – seisund…

See ei ole miski muu, kui pendli seisund rahu olekus…

See on kõige vastuvõtt, mis on teda ümbritsemas…, usaldumine avarusele, seadmata enda ette takistusi… piire, raame ja muud…, milliste üldiseks nimeks oleks – hirm

Nii on inimvaatleja jaoks vaid selles illusoorses maatriksimaailmas…, mis on kui oleku neutraalne vorm…

See ei ole võitlus millegi nimel… – kõik on üks ja seetõttu võitlus on mõtetu ajaraiskamine…

Tegelikult see on võitlus iseendaga

Ehk teisiti… – see, kellega olete võitlemas, on läbimas mõistmatuse teed…, und, mida olete läbinud kunagi ise…

Ka teis oli leppimatus eluga, millisesse sattusite… oli teilgi seesmine vastuseis…

Ajajooksul kõik on möödumas… – selline oli teie evolutsiooni protsessi kavand…

Mõistmatus ja seesmine vastuolu vahetuvad välja mõistmisega…

Mistahes duaalsuse mõistmisega… – valge või must…, naine või mees…, konstruktiivsus või destruktiivsus…, ja paljudes muudes duaalsuse eraldustes…

Sellised eraldumised on kätketud avarusse, milles inimene on mängimas mängu, nimega elu

Mängimas tõelist elu…

Kogu selle ilma elu mõistmine on omaks võetav läbi arusaamise, et seda mateeriat ei ole võimalik maha jätta…

Oma lineaarse kehastumiste jadas, oma elu lõigu läbimise vajaduse mõistmise tulemuseks on, et kõik on kõige hüvanguks…, ja see on vaid enda valiku kohane…

Vaatamata elu rasketele valitud lõikudele, oleme jätkuvalt liikumas edasi…

Peatumiseks ei ole võimalust…

Dmitri Gusev

Read Full Post »

Tahaks jagada teiega oma tähelepanekuid viimase aja muutuste kohta…

Alates 2019 aasta algusest olen oma seesmise Minaga tunnetamas, et inimese teadlik kliima on järsult muutunud…

On ärganud palju teadvusi…, ja energia, mitte üksnes maine…, vaid ka galaktiline, muutus tihkemaks ja hoogsamaks…

Siin ei ole tegemist aja kiirenemisega…, kuigi ka see on tunnetatav… – vaid tegemist on individuaalse teadvuse avardumisega…, ehk selle kvaliteediga…

Oleme suurel kiirusel süüvimas endasse, kus kergusega avanevad tõed, milliseid eile alles otsisime…, või pidasime neid hoopis sonimiseks…, või siis… täienisti kättesaamatuteks…

Eriti see tuli esile peale suvist pööripäeva…

Paljudel sündis enesetähtsuse tunne, et nemad on võtmas osa globaalsest Maa, ehk Gaia vaimse avaruse ülestõusust…

Igal päeval…, igal tunnil…, isegi igal minutil on oluline väärtus… – isegi vaimne laiskus hakkab haihtuma täienisti…

Paljud hakkavad mõistma, et füüsilise keha tervenemine ei tule enam meditsiini poolt…, vaid otseselt energeetilisest potentsiaalist, mida ei ole võimalik saavutada tablettide abil… sünteetiliste vitamiinide või võimlemiste abil…

Üksnes läbi oma mõistmiste ja emotsioonide ümberkorralduste, läbi tegevuste ümbersuunamise algab enda uue kujundamine… – uue energia loomine uue DNAga…

See hakkab esile tooma teie uut maatriksit… – uut individuaalset-ühest inimkonna maatriksit…

See on totaalselt uus struktuur, millesse ei mahu kaasaegse sootsiumi kontseptsioonid…

Paljud tunnetades seda, hakkavad otsima uusi teid ja viiteid uue ilma portaalideni… – esmalt endas, edaspidi ühesuses…

See hakkab üha sagedamini avalduma ideedes, unistustes ja teostustes…

Ratsionaalse inimese süsteem kasvab ümber teadvustunud inimese süsteemiks…

Meile ei piisa enam ratsionaalsetest püüdlustest, järeldustest ja nende tulemustest… – tõe saamiseks hakkame äratama endas teadvustust…

See protsess hakkab kiirenema mitte päevades…, vaid tundides…

See on see, mis on tunnetatav… – aastad muutuvad kuudeks…, kuud  päevadeks…, päevad tundideks…

Kuna paljud kella ei vaata, siis mõõtmeteta olek muutub pea alatiseks…, ning armastuse, rõõmu, vastastikku mõistmise tunne hakkab täitma igat ühte ja kõiki koos…

Sügisene pööripäev annab kõigile püüdlustele pääsuks Uude Ilma veel hoogu juurde…

Kuid selleks tarvis õppida tundma end…, oma Mina…, oma Kõrgemat Mina…, oma vaimsust…, ja armastust enese vastu…

Vaimsus hakkab põimuma ka Vanasse Ilma…, aktiivsemalt ja võimsamalt…

Kõik oleme tunnistajateks…, osavõtjateks ja vardjateks Uuele Struktuurile…, Uuele Maatriksile…, Uue Mõõtmele…

Paljud võivad seda näha… – kes unes…, kes unelustes…, kes ka ilmsi…

Selliseid saab aina enam ja enam…

Muutusi vajavad teie südamed…

 Julvius – meisterlind

Read Full Post »

Kõige huvitavam on see, et see ei nõua midagi…, teilt, kui ühiskonnalt…, ega tule mingit vajadust jagada rikkused ümber… – toimub vabatahtlik ja iseeneselik ressursside ümberjaotus…

Kõigil planeedi inimestel saab võimalikuks saada vajalikku haridust…

Kokkuvõttena… kõigil inimestel avaneb võimalus võtta saadud haridust kasutusele oma töökohal, ning saavutada professionaalset taset sellel tööl, milline on pakkumas rõõmu…

Oluline küsimus paljude jaoks üle planeedi leiab lahenduse, kord ja igaveseks… – see on tervishoid, juurdepääs millele avaneb kõigile…, olenemata sellest, kui suurt abi see peaks vajama…

Kõigile inimestele on kindlustatud, et neil ei tule kannatada nälga elu lõpuni, ega tule puudust riietuses, või eluasemes…

Kõigil inimestel saab omaseks eneseväärikuse tunnetus…, ellujäämise küsimus ei kerki kunagi elu küsimuseks…

Vajalik heaolu ja elementaarne austus on kindlaks osaks kõigile…

Jutt käib iga inimese valiku õigusest… – mida-millal-kuidas teha, et mitte teha kahju, või tekitada muret inimesele, kellega ollakse kokkupuutel…

Teie seas leidub neid, kes väidaks, et isegi Pühakirjade õpetustes räägitakse, et on inimesi, kes ei vääri võrdväärseid hüvesid…

Kuid ütlen teile… – teie mõte ise, et kõike tarvis välja teenida, on idee sellest, et inimene peab oma teekonda paradiisi välja teenima…

Kuid teil ei ole vajadust seda teha… – see kõik on teil olemas juba sünnist peale…

Kas olete teadlik, miks olete arvamas nii…?

See on sellest, et te ei suuda mõista Minu sõnu, kuna need on sellised, milliseid te ei ole suutelised omaks võtma…

Kuni te ei ole võimelised omakasuta andma, ega omakasuta armastama… – seni te ei ole võimelised midagi vastu võtma tingimusteta…

Ma tuletan teile meelde… – elu oli loodud Minu, ehk Jumala poolt, kui võimalus kogeda kõike läbi oma kogemiste…

Teie elu oli teile vahendiks kogeda seda kõike läbi oma kogemiste…

Võtke teatavaks… – kõigil inimestel on õigus elementaarseks ellujäämiseks…, isegi kui midagi ei tee… – isegi kui ei panusta midagi ühiskonda…

Pidage meeles üht peamistest elu õigustest… – jääda ellu väärikalt…

Kordan veel… – Mina, Jumal, olen andnud piisavalt ressursse…, ka õigus neile oli teile kindlustatud…

Teie õiguseks on jagada neid…

Ei ole teie otsustada, kas on kellegi elu asjatult raisatud… – sellist õigust ei ole, ega saa olla kellegil…

Ärge võtke tõena, kui keegi on väitamas, et Mina olen neid õigusi andnud…

Nemad isegi ei ole teadlikud, kes olen Mina…

On inimesi, kes on tegemas liiga…, on intrigeerimas…, mõneti isegi tapmas… – kuid ootamatult neile meenub midagi nende endi tõelisest olemisest…, seetõttu nemad on suutelised tõusma kõrgemale tasemele…

Nüüd ütelge… – kas nende elu oli raisatud elu…?

Ei ole teie arvustada, miks inimene raiskas oma elu meendustele…, raiskas meendusele, et meenutada…

Ei ole teie arvustada inimese vaimsuse teed…

Teie enda otsustada on, kelleks olete ise…, aga mitte seda, kelleks oli või mitte keegi teine…

Leidub ka selliseid, kes on rahulolematud sellega, et keegi ei tee midagi…

Rahulolematud on üksnes valgustamatud…

Valgustunud inimesed üksnes vaatavad neid, kes ei tee tööd üldise hüve nimel…, ja mitte ärritunult, vaid mõistvalt…

Need, kes on panustamas, mõistavad, et need, kes ei tee midagi, lasevad käest suurima võimaluse ja au luua…, ega koge seda, kellena ollakse tegelikkuses…

Paljud panustajad mõistavad, et laiskuse eest järgneb karistust…

Kuid eksistentsi olemuses karistuses ei ole mingit vajadust…, ja seda ei ole ka olemas…

Seetõttu õigluse nimel saab kõigile antud minimaalne osa, mida on vaja ellu jäämiseks…, ega vireleks poolnäljasena…

Neile, kes on valdamas enamat, on antud võimalus panustada vabatahtlikult oma kümnist üldisesse hüvangusse…

Teil jäävad endiselt nii rikkad, kui ka vaesed…, kuid sellises ühiskonnas see ei ole ebavõrdsusena, vaid on võrdsete võimalustena…

Igal inimesel avaneb võimalus elada elementaarsel tasemel, muretsemata ellujäämise pärast…

Kõigi päralt on tõemeeli võrdväärsed võimalused saada teadmisi…, arendada oma kogemisi ja võtta kasutusele omad talendid, vastavuses oma töökohale…

Nii teie tööst saab teie rõõm, aga mitte orjus…, nagu on peetud seni…

Aamen

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »