Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Mida peetakse abieluks…?

Mis on see kogemise vaatevinklist…?

Abielu suhete küsimus on määratletav üheselt…, kuid…, kas olete sõltumas oma otsusest või mitte…?

Kas soovite kogeda läbi oma abilelu…, või väljaspool seda…?

Pidage meeles… – mistahes valik on enesemäärangu akt…

Kuid pidage meeles… – võttes vastu mistahes otsust, peate olema kindel, et see on vastus õigesti seatud küsimusele…

Seega… – kui valite, kas teie abielu saab olla avatud…, ehk… kas olete valmis abielu välistele suhetele, kuigi olete ametlikult abielus… siis kerkib küsimus… – kes kogete abielu isiklikult, või koos…?

Siin on igaühe küsimus… – kes ta on mistahes suhtes ja kelletahes suhtes…?

Sellest tuleneks vastus elu olulisemale küsimusele…

See küsimus on igipõline… – kes ma olen ja kellena valin olla…?

Milline saaks olla vastus sellele küsimusele…?

Vastus näib sedavõrd üldisena ja avarana, et ei ole võimeline vastama mistahes muule küsimusele…

Vastus on igipõline… – olete armastus

Armastus on kõik, mis on olemas…

Igaüks teist on armastus…, ka Mina olen armastus…

Midagi enamat ei ole…, see on ainus, mis on olemas

Paljud küsivad hirmu kohta… – kuhu seda paigutada…?

Ma ütleks… – hirm on see, kelleks te ei ole…, see on võlts ilming…, ta on illusioon, mida võtate tõe pähe…

Hirm on armastuse vastand…, seda olete loomas oma tegelikkuses ise…  

Seda on tarvis vaid ühel eesmärgil… – et kogeda, kes te olete ja mis te olete…

See on teie ilma tõde…

Kui te ei ole võimelised kogema, kelleks te ei ole, siis te ei saa kogeda, kelleks olete

Kui te ei mõista seda, siis te ei mõista abielu vabu suhteid…, seega… te ei mõista ka, mis on armastus

Püüan selgitada teie sõnadega ja teie mõistetega, mis on armastus…

Alustame sellest, et armastus on piiritu…, sellel ei ole ei algust, ega lõppu

Sellest oleme rääkinud palju kordi…, kuid ega kordamine ei ole paha…

Seega… armastusel ei ole ei enne, ega pärast

Armastus on alati olnud ja on jätkuvalt alati…

Armastus on igavene reaalsus…, ehk teostunud reaalsus…

Ja nüüd siis… – kui armastus on alati ja ääretu, siis armastus on vabadus…, ehk… armastus on see, mis on igavesti ja täienisti vaba

Väljendades armastust, olete otsimas piiramatust, vabadust, igavikku

Mõelge just öeldule…, mida olete janunemas…?

Ehk olete minuga nõus, et oma inimreaalsuses olete soovimas vaid ühte… – armastada ja olla armastatud

Olete alati püüelnud, et teie armastus oleks piiramatu

Samas otsite võimalust avaldada armastust vabalt

Ehkki te ise ei suuda seda otseselt mõista…, kuid just seda olete otsimas…

Ehk olete teadlikud, et väljendades armastust, püüate kogeda seda…, läbi selle kogeda… kes olete ja milleks olete…

Teie endi määratluseks võiks olla Elu, mis on väljendamas Elu

Olete Armastus, mis on väljendamas Armastust

Olete Jumal, kes on väljendamas Jumalat

Need on sünonüümsõnad… – pidage seda alati meeles…

Te peaksite mõistma, et Elu, Armastus ja Jumal on üks ja sama…

Just selliselt peaksite mõtlema endast… – need on kõrgeimad mõtted endast…

Sellele lisaks olete… – piiritu…, igavene…, vaba

Kuid samas teadke… – kõik, mis ei saa ühtida ei ühegi neist mõistetest, ei saa olla üks neist mõistetest…

Sina…, teie kõik… täienisti kõik, olete nendeks mõisteteks…

Te kõik, kes varem, kes hiljem, soovite ja püüate kogeda neid kõiki mõisteid…

Kõik oleneb üksnes sellest, kuna vabanete hirmust…, mis on üksnes võlts ilming…

Siis hakkate püüdma kogeda, millistena olete…, läbi selle… millistena ei ole...

Teid on õpetatud kogema hirmu…

Kuid teie ees on kaunis hirmu puudumise näide… – teie lapsed

Lapsed ei tunne hirmu…, nemad ei tunne elust puudust…

Iga väike laps on teadlik, et ta võib armastada kõiki…

Lapsed on kindlad, et elavad igavesti…

Lapsed ei tunne õudust seni, kuni teie, täiskasvanud, ei õpeta lastele õudusi…

Lapsed on valmis kallistama kõiki

Ka täiskasvanud võiks teha sama…

Seega… – teie olete Jumal…, teie olete Elu…, teie olete Armastus… – olete piiramatud…, igavesed…, vabad

Kas pole kaunis afirmeering-kinnitus enda nimel… – Mina Olen

Proovige järgi…

Aamen

Read Full Post »

Lähtudes meendustest, siis teie vaimsus on Minu, teostunud reaalsuse, lahutamatu osa

Kuid tuleks meelde tuletada, et teie ja Jumala peamiseks aspektiks on… Armastus

Oleme korduvalt rääkinud, et teie ilmas on vaid kaks aspekti… – Armastus ja Hirm

Oma olemuselt Hirm on armastuse moonutatud väljendus…

Seega… on olemas üksnes Armastus…

Seda on oluline mõista selleks, et saaks otsustada lõplikult, kuidas oleks võimalik armastada üheaegselt enam kui ühte inimest…

Viimases sõnumis rääkisime, et ühe kehastuse jooksul olete tunnetamas sugulusvaimsuse tunnet paljude inimeste suhtes…

Seetõttu soovitaks teil armastust hoida mitte üksnes ühe inimese jaoks…

Miks teil kujuneb soov hoida armastust üksnes ühe inimese jaoks…?

Milleks hoida seda kui tagavaraks…, reservina…?

Ma mõistan, et teile õpetati armastust vaid ühe inimese vastu…, nii olete võtmas ka oma lähisuhteid…

Vastasel juhul peate seda reetmisena…

Sellest on teile rääkinud nii vanemad, ühiskond kui ka religioon…, mistahes õpetused…

Seda peetakse patuks, mis kandub üle ka järeltulijatele…

Kuid vaadake…, mida on õpetamas teile teie Elu ja selle kogemine…?

Elu õpetab, et armastada kedagi, on kõige kaunim tunne maapeal…

Kas te ei ole märganud, et kui olete tõeliselt ja sügavalt armastamas, siis soovite seda kogu ilmale, kõikidele inimestele…

Kuid ühiskond on rääkimas teile vastupidist… – armastada saab üksnes ühte inimest…, ja õigem oleks, vaid ühte ja kogu eluks

Seetõttu pühendute vaid ühele inimesele, kellele avaldada oma tundeid…, vastasel juhul olete reetja…

Kui peate seda õiglasena, siis ütlen teile… – see ei ole armastus, vaid enesepettus

Seetõttu kõik teie igipõlised küsimused jäävad lahendamatuks…

Milline saaks olla tõeline armastus inimkogemise piirides…?

Milliseid piiranguid tarvis määrata selle mõistele…?

Kas on siis täielikku vabadust, kui loobuda mistahes vastutusest…?

Minu vastuseks sellele oleks… – mistahes püüd piirata armastuse väljendamist, on vabaduse eiramine…, sellega olete eiramas oma vaimsust…

Teie vaimsus on väljendamas vabadust täiel määral

Tuletage meelde üht Minu, Jumala, määratlust… – Jumal on vabadus, millel ei ole ei otsa, ega äärt…, ehk… on lõpmatu…

Minul, Jumalal, ei ole mingeid piiranguid…

Mis sellisel juhul on teie vaimsus… – see on Jumal minatuuris

Teie vaimsus on alati vastu mistahes piirangutele…, seega… saades mistahes piiranguid väljaspoolt, ta sureb…, taas…

Lähtudes sellest, võiks ütelda… – sünd on surm ja surm on taassünd

Vaimsus füüsilises kehas kogeb tohutuid piiranguid ja takistusi…, kuid lahkudes kehast, kogeb täielikku vabadust

Sama toimub ka une aegu… – vaimsus naaseb vabadusse ja kogeb täielikku vabadust…, täielikku oma olemust…

Siit ka õigustatud küsimus… – kas vaimsus saab kogeda midagi sellist ärkveloleku aegu…?

Eriti kui raamid on ülimalt piiravad, mis mõneti meenutab isegi kongi…?

Kas on sellel kõigel mingi mõte…?

Miks maailm ei luba armastada nii, kui unistatakse…?

Ehk teadvustate…, igaüks teist soovib armastada ja olla armastatud nii, kui peate loomulikuks… – te tahate kogeda, kui hea see on…

Kuid ühiskond peab seda kõike väärituks ja häbiväärseks…

Ehk asi on siiski hirmus…?

Kui üks abikaasadest, kohates kedagi, kelle vastu tärkab armastus…, kas ta pageb uue armastuse eest, või pageb hoopis piirangute eest…?

Huvitav on see, et inimene, lahkudes teise juurde, ei lakka armastamast esimest…

See kõik toimub üksnes piirangute kattuvusest…, olenemata sellest, kumb pool on teinud seda…

Pidage meeles… – teie vaimsus on alati vastu mistahes piirangutele…, millised need ka poleks…

Just need vastuseisud on sünnitanud teie ilmas kõiki revolutsioone ja vastuseisusid… – vaadake oma ajaloo kulgu…

Ma ei kutsu mingil määral teid anarhia poolele, või millegi taolisele…

Mina ei ole millegile ei vastu, ega poolt

Üksnes teie püüate seada Mind, Jumalat, poolt, või vastu

Sellised määratlused ei ole Minule, Jumalale, kohased…

Mina üksnes vaatlen, kuidas teie, inimesed, olete loomas halb-hea, poolt-vastu süsteeme…

Üksnes jälgin, kuidas sellised süsteemid on teenimas teid…, sedagi… teie valikul ja soovil…, teie, kui inimkonna…, teie, kui isiksuse poolt…

Aamen

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Oleme korduvalt olnud Krayoni energias, kui on koos kogu pere…

Mul on teada kogu kaaskond, mis on täitmas seda ruumi…

Praegu siin on ka neid, kes on kuulnud minu partneri esimesi kanaldusi, kui ta ei suutnud veel otseselt mõista, millest kanaldus oli…

Ka need, kes on siin esimest korda, on küsimas sama… – millest on juttu kanalduses…

Mul on teada teie kõigi kohta… – teie vaimsus on tohutu…, ta on vana…, nagu enamustel siin…

Vanadeks vaimsusteks on võimalik pidada neid, kes on elanud planeedil palju-palju kordi…, ehk isegi lugematuid kordi…

Ehk uued võivad küsida, et milleks seda tarvis…, elada taas ja taas…, mis eesmärgil… – see oleks kui võitlus…?

Vastus on… et elada kõike hetkel siin ja praegu…

Olen olnud paljudes taolistes kohtades planeedil ja kõikjal olen rääkinud sellest, mida polnud plaanis rääkida inimkonnale veel mõned aastad tagasi…

Inimkonnal, millisel on vaba valik, ei ole olemas mingit plaani, ega mingit lepingut…

Peaksite mõistma, et vaimsus võimaldab teil valida täienisti ise, kuigi teile on räägitud midagi muud… – et vabadust annab teile Jumal…, kuid tema on mõistmas ka kohut teie valiku üle…

Teile on antud täielik vabadus valida kas… valguse või pimeduse poolt…

Ehk räägiks nüüd teist…

Viimastel aegadel on hakanud midagi sündima, millest paljudele ei ole teada…

Seda võiks ehk nimetada kosmiliste tõdede mehaanikaks…

Oleme varajasematel kordadel maininud, et planeedi võred on hakanud muutuma…

Paljud on kinnitamas, et planeedil on käivitumas uued energiad…, et näevad asju, mis on töötamas teisiti, kui varem…, et on kerkimas probleemid, milliseid varem ei olnud…

See kõik on muutuste pärast…

Me räägime jätkuvalt valguse võimendusest, mille tõttu pimedust jääb aina vähemaks…

Veel kauges 1987 aastal, Harmoonia Konvergentsi aegu, ilmus lüliti, mida oli võimalik juhtida teadlikult… – siis tegite otsuse, et jääte eksisteerima…

Selle tulemusel lagunes Nõukogude Liit…, seejärel elasite üle oodatud Armageddoni rasked ajad 2000 ja 2012 aastatel…

Kuigi teil ei olnud eeldusi ületada neid märgiseid…

Te elasite üle Pühakirjades märgitud ajad…, otsustasite minna Armageddonist mööda…

Tänu sellisele teie otsusele avanes minul võimalus tulla teie juurde… – see oli 30 aastat tagasi…

Paari aasta pärast lagunes Berliini müür ja kõik hakkas muutuma…

Olete lõpetamas 2019 aasta…, 2012 aasta jäi kaugele seljataha…

See kõik on selgitamas valguse eredamaks muutumise põhjust…

Mõnedki on selgitamas seda teadvuse nihkega, mis aitab tulla pimedusest välja…

Kõik on nii…, ehk isegi enamat…

Aegadel, kui rääkisin Nullsõlmedest planeedil, paljud ei teadnud veel isegi mõelda sellest…

See näis siis puhta esoteeriana… – siis ei olnud veel teada külalistest tähtedelt, kes paigutasid planeedile ajakapsleid, millised pidid avanema ajal, kui olete küpsed selleks…

Nüüd see on kätte jõudmas…

Tõepoolest, planeedil on toimumas midagi esoteerilist, mis on seotud nii planeedi endaga, kui ka inimkonna teadvusega…

Teile on avaldumas abi…

Kui viimane nullsõlm leidis kooskõla kõigi 12 paariga, siis see oli planeedi võre nihke alguseks…, sellega algas pimeduse energia kokku koondumine ja saatmine valgusesse…

Te ilmselt mõistate seda metafori…

Ehk teisi sõnu…, Pimedus ja Valgus, negatiiv ja positiiv, on töötamas teie nimel, koos muude planeedi elementidega, millised olid selle ootel…

See kõik on oluline teie jaoks…

Leidub neid, kes kuuldes seda, ütlevad siiski… – Krayon…, see kõik on kena…, kuid kuidas see on puudutamas mind…?

Vana Vaimsus…, kõik on puudutamas…, on puudutamas kõiges…

Kas te pole tunnetanud viimasel ajal midagi…?

Kas ei ole märganud midagi seni nähtamatut, mis on alati olnud teie ümber…?

Mis ehk segas uinumist…?

Ehk muutis une režiimi…?

Paljud on hakanud esitama esoteerilisi küsimusi oma elu kohta…

Mõnedki noored arvaks, et neil on veel vara tunda huvi nende küsimuste vastu…, mis ehk on kohased 50+ eas…

See ei ole nii…

Vana paradigma kohaselt arvati, et vaimsetes asjadest mõelda on aeg pensioni eas…

Ei, see ei ole nii…

Vana inimlik atribuut püüdis laduda kõike reeglite kohaselt karpidesse…, mida, millises eas teha… – nemad ka püüdsid teha kõike selle kohaselt…

Vanad vaimsused noortes kehades hakkavad ärkama ja tundma huvi, kelleks nemad on…?

Noored inimesed hakkavad märkama, et oleks kui juba olnud siin…, hakkavad tabama mingit seesmist tarkust…, kuid millegipärast keegi ei taha neid kuulata…

Ehk ma puudutasin kedagi teist…?

Kuid ma ütlen siiski vanadele vaimsustele… – vanadel vaimsustel on alati midagi ütelda…

Samas paljud mõistavad, et ka lapselastel on teile palju ütelda…

Nende päritolu on vanadelt vaimsustelt, kes on kogenud lugematute kehastuste aegu…

Te olete teadlikud, et nendel on meistri kogemused…, ja te mõistate, miks nemad räägivad nii…

Asi on selles, et nemad on naasemas valgust täis planeedile…, nende teadvus on koheselt avanemas ja tarkus hakkab arenema neis kiiremini juba varajasemas eas…

Enne 2000 küpsus oli saavutatav peale 25 eluaastat…, kuid nüüd küpsus avaldub juba 15 aastaselt…

Mässulistes piirkondades noortel on raske leida ühist keelt vanemate inimestega…

Noored hakkavad tundma huvi, miks on nemad siin…, miks kõik on kuidagi kohatu…, miks on sedavõrd palju ebafunktsionaalsust…, miks asjad ei lähe paremaks…?

Sellised noored kogunevad kokku, et leida lahendust asjale…

Nemad leiavad, et lahendust võib leida mitte mässus, vaid ühistes arutlustes…

Mida tuleks neil võtta ette, kui saavad vanemaks…, kuidas suhtuda oma lastesse…

Need asjad alles hakkavad tulema esile…

Hakkavad sündima seni nägematud asjad, millisteks teie ei ole veel valmis… – need hakkavad šokeerima teid…

Te ehk tunnetate neid…, kuid ei ole veel võimelised määratlema neid…

Nii mõnigi on koputamas teie vaimsuse esiklaasile…

Teid on ümbritsemas teie vaimsuse kest, nimega Merkaba…, see on hakanud avarduma…

Mis piirab teid teadmast paljutahulistest asjadest…?

Kas olete valmis sukelduma teist liiki mõõtmetesse, millised ei ole veel tabatavad…

Inimesed on hakanud muutuma paljumõõtmelisemaks…

Mõnedel on võõristav tunne…, aga mõned on oodanud seda…

Olenemata teie vanusest, olete selle lävel…, olete tunnetamas heasoovlikust, mis on ootamas teid…

See on paljus erinemas oodatust…, seetõttu virgudes, te ei mõista, mida see on ootamas teilt…

Kuid äkki see on teie enda vaimsus…, Kõrgem Mina… – ehk see on teie enda heasoovlikkus…?

Kas olete valmis kokku saama kõikide omade osadega…?

Olete väsinud elamast kolmemõõtmelise ellujäämise režiimis kujunenud harjumustes, millisteks on hirmud, häired ja rahutused…, ja mõndagi veel…

Mis oleks, kui sirutaks käe läbi ruumiliku barjääri…, vastu armastusele, mõistmisele ja kogu ilma rahule…?

Need on teie asjad…, need on teie kooslus… – te näete seda…

See algab siis, kui planeedi magnetvõre hakkab mõjutama teid…, pehmelt ja tunnustavalt…

Saate kohtuda kõigi oma osadega…

Ehk teie arvates barjääri taga ei ole kedagi…

Aga kui ise olete selleks…, ehk teie enda vaimsuse käsi on vastamas teile sealt…

Oleme mitmeid kordi soovitanud võtta sellest käest kinni…

See ei ole mingi salapärane ingel… – see on teie enda osa…, tark osa…, teie mõistev osa…

See on teie uus teadvus, mida vanade vaimsustena saate esmajoones…

Just sellistena olete istumas siin ja sageli kuulamas kanaldusi, millistes on midagi kutsuvat…

Ehk teate seda…?

Vaba valik on lihtne…

See ei ole kohustus ega korraldus teha nii, või teisti…

See on teie vaba valik… – teie olete selleks valmis… – olete valmis…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Teostunud Tõe…, Teostunud Reaalsuse mõistmise vajadus tingib Ilmaruumi Metafüüsika mõistmise vajadust… – seda, kuidas kõik on korraldatud ja kuidas kõik on funktsioneerimas…

Mainin taas mõningaid hetki, milliseid oleme varem vaadelnud…

Teie teadusele on juba teada, et Kõige Oleva ehitusmaterjal on kõikjal üks…

Nii see ka on…

Kõik on koosnemas ühest mateeriast…, sõna otseses mõttes… – ehk… kõik on üks ja sama energia, mis on tihendatud ja koondatud erinevatel viisidel… – ei midagi enamat…

Tihendatust energiast saab vormida mistahes vorme ja koostada mistahes aineid…

Kuid teostunud reaalsuse mõistmiseks vaja teadvustada selgelt, et… – millegil ei ole mingit tähendust…, ei otseselt, ega kaudselt…

Seega… – miski ei saa olla mateeriana iseenesest…

Lähte punktiks on üksnes puhas vajaduse mõttesünd…, ehk… eluenergia, milleks olen Mina…

Vajaduse mõttesündi peate Absoluutseks Armastuseks…

Seda peate Jumalaks ja Jumalannaks…, Alguseks ja Lõpuks…, Algallikaks…, Alfa ja Oomegaks…

Just seda püüate mõista kui Alguste-algust…, mõista kui Igavest Tõde…, Seletamatut Mõistmatut…, Suurimat Saladust…

Kuid see on lihtne… – te olete juba teadvustamas seda… – on vaid üks meist…, ja see on see, kelleks oled Sina

Mõistetavaks saab ka igipõline vaimsete otsijate küsimus… – kui palju on maakeral individuaalselt kehastunuid vaimsusi…?

Mina vastaks nii… – teostunud reaalsuses on vaid üks vaimsus…, ja see on kõigena

On vaid Ühe energia, mis on väljendunud ja ilmutunud Kõige energiana…, mis on väljendunud indiviidsena, kui ka Füüsilise Sfääri paljude osadena…

Kuid sellele küsimusele vastata teie soovi kohaselt ei ole võimalust, kuna teile selgitamiseks saan kasutada üksnes teiepoolseid mõisteid…

Kui võtta seda teie lihtsama mõistmise kohaselt… – siis jah…, see on püsiv hulk…, jah… see on alaliselt muutuv suurus… – ja muidugi mõista… – neid on lõpmatu hulk…

Uusi vaimsusi Mina olen ja ei ole loomas korraga…

Olen rääkinud, et teil seisab ees meenutada, kuidas elada vastuolude ilmas…, ehk teile selgemalt… suhtelisuse ilmas

Lõplikkuse vaatevinklist teil on raske mõista Lõpmatust…, kuid katsuks  aidata selles…

Pange hoolega tähele… – küsimus seisneb selles, et kuidas esitate seda küsimust aja reaalsuse suhtes…

Eksistentsis aja reaalsust ei ole olemas…

Meenutan teile… – on olemas kolm reaalsust… – moonutatud reaalsus…, jälgitav reaalsus, ja… teostunud reaalsus, ehk Kõrgem reaalsus…

 Oma elu jooksul olete pidevalt kasutamas mingit ühte neist…

Seega… – teie küsimus vaimsuste kohta tuleneb moonutatud reaalsusest…, kuigi olete teadlikud, et sellel ei ole midagi ühist teostunud reaalsusega…, enamgi veel – jälgitava reaalsusega…

Samas olete teadlikud, et on olemas üksnes üks hetk… – Praegu…, nüüd…

Kõik, mis on kunagi toimunud, on hetkes praegu

Püüdke mõista… – enne hetke praegu ei ole midagi toimunud, kuna mingit enne pole olemas..., ega saa olla midagi pärast, kuna mingit pärast, või hiljem pole olemas…

On vaid üks ja alati… – üksnes nüüd

Seega… Mina olen Jumal, kes on praeguses pidevalt muutuv…, seetõttu Minu ilmutumine on pidevalt erinev ja samas muutumatu…

Lähtudes hetkest nüüd, vaimsuste hulk on muutumatu…, aga kui lisada praegusele veel pärast… – siis hulk on pidevalt muutuv…

Kuna Mina olen pidevalt muutuv, siis vaimsusi on lõpmatult palju…, kuid… igal ajalõigul neid on kindel hulk…

Nüüd räägiks vaimsustest, keda peetakse vanadeks ja noorteks

Ka selliseid vaimsusi on olemas…

Neile, kes oma avaldumistega on jõudnud teostumiseni, avaneb võimalus minna uuele ringile,…, ning, vabanedes seni saavutatust, saavad taas minna elurattale…, kuid teisel tasemel…, mingis muus võimaluses… – ehk… alustavad uute vaimsustena…, noortena…

Kui võtta seda teostunud reaalsuse tasemel, siis kõik maised vaimsused on algelised…, lähtematerjali esmased avaldumised…, millised on avaldunud, avaldumas ja avalduvad edaspidigi ikka hetkel nüüd

Seega… – vaimsusi on lõpmatult ja samas kindel hulk…, see on muutumas ja on muutumatu…  – kõik oleneb lähenemise vaatevinklist…

Selline on Teostunud Reaalsuse üks määratlustest…, ehk… Mina olen see, kes on pidevas liikuvuses…, ja olen see, kes on liikumatu… – alati muutuv ja alati muutumatu…

Seega… – ei ole midagi absoluutset…, kui mitte arvestada, et kõik on absoluutne…

Kuni taas teadvustades lakkate olemast absoluutsena…

Aamen

Read Full Post »

Elu keset vasturääkivusi on see, mis kinnitab, et teil tarvis meenutada veel paljut…

See võimaldab võtta kõike vastu nii, kui on…

See on teekond sellele, mis aitab mõista, et olete valgustunud…

Vaadates mõisteid noor ja vana vaimsus, tasuks mõista, et sina oled osa Minust…, ehk energia keha, mida võtad noorena või vanana…, ja see oleneb sellest, mida valid peale teadvuse kujunemist…

Olen rääkinud korduvalt, et vaimsused, peale naasemist Elurattasse, otsustavad ise, millisena end pidada, kas noorena, või vanana

Veel tarvis mõista ka järgmist… – kui noore kogemust ei ole, siis ükski muu kogemus ei saa olla vanana…

Üksnes vaimsuse enda teha on… kas pidada end noorena, või vanana…

Kõik see toimub üksnes selleks, et Ühene Vaimsus, mis on Kõik, mis on eksisteerimas, saaks õppida tundma end põhjalikult…

Suurima tõenäosusega see käib ka nende vaimsuste kohta, kes tahaks pidada end kas heaks või pahaks, kuna ükski vaimsus ei saa kunagi karistatud…

Miks tarvis ühel vaimsusel, ainsal vaimsusel, karistada end seepärast, et on osa tervikust…?

Nüüd räägiks sellest, mida peate vaimsuste kaasosanikeks…, partneriteks…

Jah, need on olemas…, kuid mitte selles mõttes, kuidas teie olete seda ette kujutamas…

Te lisate sellele ülimat romantikat, võttes, et sugulusvaimsus on teile kui teise poolena

Olete samuti teadlikud, et tegelikkuses Minu indiviidsena väljendunud Minu osa, ehk inimvaimsus, on palju enama tähtsusega koostisosa…

See on selline koostisosa, mida te ei ole võimelised kujutama ette…

Teie vaimsus on hulga enamat sellest, mida arvate…, hulga enamat…

Vaimsus ei ole piiritletud ühe isiksusega…

Vaimsus ei ole jagunenud eraldi isiksusteks…

On olemas vaid ühene vaimsus

See, mida peate isiksusena ilmutunud vaimsuseks, oma ulatuses on kolossaalne…

Ta on läbistamas lugematuid füüsilisi vorme…

Teie küsimusele, et kas kõik toimub üheaegselt… – siis vastuseks on… – jah ja ei…, kuna aja mõistet vaimsusele ei ole olemas…

Pange tähele…

Mõnedki füüsilised vormid, mis on teie vaimsuse osana, on elamas teie mõistmise kohaselt

Teised osad on teie jaoks kui surnutena…, samas mõnedest saavad teie tulevased kehastused…

Kuid… kõik kokku toimub siiski hetkes nüüd ja praegu

Võtke teatavaks, et teie teadvuse poolt loodud aeg on suurepäraseks atribuudiks tunnetada elulist kogemist

Kõiki kehasid, mida võtab kasutusele vaimsus, võiks pidada sugulusühendunuteks

Kuid samas peate neid oma eelmisteks eludeks…

Osa kehastusi olete elanud läbi endana…, osa mitte…

Osa kehastusi tuleb elada edaspidi…, ehk tulevikus…

Osad on kehastunud muudesse maistesse vormidesse, kellega puutudes kokku, tunnete lähedust…

Mõnede arvates see on kunagi olnud üheaegseks kehastumiseks

Tõemeeli…, eelmised elud võisid olla korraga, kas ühe füüsilise keha vormis, või erinevate üheaegsete kehade näol, ühes ja samas avarus-ajalises kontiinumis…

See tuleneb sellest, et olete möödaniku ja tuleviku põiminud omavahel läbi…

Koos elatud elu ei ole mineviku elu, vaid tuleviku… – kuid… see toimub üheaegselt, hetkel nüüd ja praegu…

Neil hetkil olete teadvustamas seda, mida ei ole veel toimunud…

Need, kes ei teadvusta veel toimunut, on selle tunnuseks, et nemad ei ole võimelised tabama peenemaid vibratsioone…

Seega… – te kõik tabate või tunnetate vibratsioone erineval tasemel…

Enamgi veel… – erinevad inimesed on tabamas ja tunnetamas erilisel viisil… – tunnetused ühe inimese puhul on erinemas tunnetest teise inimese puhul…

See tähendab, et kui elate suurema vaimsuse osana, ühe ja sama keha vahendusel, siis kohtumise tunnetus on hulga nõrgem, kui elades üheaegselt erinevate kehade vahendusel…

See võis olla, või tuleb elamisena kui mees ja naine…, vanem ja laps…, vend ja õde…

Sellised seondused on tugevad…, seetõttu on tunnetatavad esmastel taas kohtumistel selles elus…

See on tugev tõendus neile, kes on eitamas reinkarnatsiooni…

Praegu räägitu on teada praktiliselt kõigile, kuna olete, nii või teisiti, puutunud sellega kokku…

Kuid see ei kõrvalda piiranguid… – kõik on võimalik…

Seetõttu kõik, mida olete tegemas, on kinnitamas, et teil tarvis meenutada veel paljut…

Aamen

Read Full Post »

3 osa

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Kallid…, viimaste aastate jooksul on esile tulnud teist liiki nähtamatus, mis on väljaspool loogikat, seetõttu on keeruline seda mõista…

Kuna see on seotud väljaga, siis ehk saaks kuidagi selgitada,… – kuid see kõlaks naeruväärsena…

Teadvus ja energia on teie ümber potentsiaalidena ja on arenenud välja seesmuses…

Ehk püüaks selgitada seda läbi lihtsa metafori…

Teie eluteel on palju uksi…

Neist ühe taga on vihastuv isiksus…, uks on veidi poekvil…

Teise ukse ees on seismas naine, toidu korv käes – on tulnud poest…, ka see uks on veidi poekvil…

Veel üks uks… – selle taga on toimumas midagi käesolevas hetkes…

Järgmine uks… – selle taga on kogu sinu elu armastus…, ka see uks on veidi poekvil…

Ja nüüd küsimus… – on need uksed reaalsed…?

Metafori kohaselt on reaalsed… – need on reaalsed pusled sinu reaalsest elust…

Kas on võimalik, et need kõik on sinu väljas…?

Mitte võimalik, vaid kindlapeale on…

Iga näide on teadvus, millel on oma energia…

Oleme rääkinud, et kui lähed teatrisse, kus võid sattuda istuma kellegi isiksuse kõrvale…, kuid miski paneb sind temast eemale tõmbuma…

Sinu teadvus tabab energiat, mis on tasakaalust väljas…, või on haige…

Sa tõmbud temast eemale…, teadmata miks…

See on välja tunnetus

See on teie nähtamatu atribuut, mis on tunnetamas mingit võõrast olemasollu…

Mõned peavad seda intuitsiooniks… – kuid see on vaid osa sellest…

Et pusle oleks täiuslik, siis tasuks liita need kokku… – sellest saaks koherentsus

Koherentsus kujutab endast ühesuse sulandumist.., ehk… taoliste teadvuste sulandumist…

See oleks teie taoliste ühinemine rühmaks… – ühene palvelus…, ühene laulmine…

Muusika on loomas midagi taolist…

Ehk isegi selle sõnumi lugemisel võid tabada midagi õndsuse taolist, mis on täis armastust…, midagi jumaliku heasoovlikuse taolist…

Sellest oleme varemgi rääkinud…

Kord rääkisin teile uuest Rooma paavstist…, siis, 13 kuud hiljem, nii ka toimus…

Siis ütlesin, et see ei ole prohvetlus, ega ennustus…

Seda näitasid potentsiaalid, millised olid kujunemas väljas…

Selles oli haige paavsti energia ja uue paavsti energia, kes oli valmis astuma asemele…

Kui räägin väljas olevatest energia potentsiaalidest…, kas saab see olla ennustusena…?

Oled sulanduse koherentsuses, mis on toetamas sind…, andmas hoogu sinule…, loomas eesmärgi, mille abil tabad sulle kohaseid uksi, milliste juures ei teki küsimusi…, aitab hoiduda kõrvale sobimatutest ustest…

Seejärel oled tabamas, milline tee on viimas vajaliku ukse juurde…

See ei ole saatuse määratlus…

Siin ei pea olema telepaadina…

Üksnes tunnetad praktiliselt, mis on kohane…

See ei ole tuleviku tunnetamine…, see on hetke tabamine, kuhu suunduda ja millega tegeleda…

Seda on raske kirjeldada…

Ehkki mõnedki väidaks, et see on tuleva ennustamine…, selle, mida veel ei ole olnud…

Kuid see ei ole nii…

See on toimumas sinu teadvuse ukse taga, mille ees oled seismas…

See on ka teatris sinu kõrval istuvaga…

See on nähtamatu…

See oled sina, kes peale rääkimist oma rakkudega on loomas oma reaalsust…

Olen andnud ka reaalsuse loomise saladust…

Teadmine võimalikust tuleneb kellegi poolt juba kogetust…

Uksetaguse tunnetamine… on potentsiaali teadvus

OK Krayon…, sa äratasid minus huvi…, kuid näib, et midagi sellist minul  ei ole…

Jah, sellest tahtsin just rääkida… – sinul seda ei ole, kuna sa ei usu sellesse…

Sinul seda ei ole, kuna keegi ütles sinule, et seda ei ole olemas…, või veenis sind, rääkides, et see on võimalik üksnes neil, kes on mõnevõrra imelikud, või ebanormaalsed… – et seda ei saa eksisteerida…

Bioloogid on andnud sellele nime… – imamine

Neile näis, et imamisel ei ole mingit tähtsust, kuna sünkroonsuse stsenaarium teiste indiviididega on seletamatu…

Nende jaoks see oli nähtamatu…

Järgmine samm oleks tunnetada, mida teha järgmisena…, mis oleks oluline, et vältida õnnetust…, mis kinnitaks, kus on õige koht ja aeg ukse avamiseks, et saada kokku jumaliku armastusega…

Kallid…, teil on see olemas…, Looja on jaganud teile seda…

Uues energias see muutub teravamaks…

Eelmine kord olin koos lemuurlike õdedega

Tore oli olla nendega, kellel on mõistmise, õpetamise ja pühaduse energia… – see on võlumas…

See kõik on nende Akašides… – seetõttu nemad teavad, et on kaunis istuda inimeste ees, kes on õpetajateks…

Olen rääkinud, et meenduste õis on avanemas…

See on suurepärane näide…, eriti naistele… – õis, mis on avanemas reaalsuse essentsina

See on toimumas…, kuigi seni näis võimatuna…

Meenduste õie essents… – see on teadvustamine, et enamus asjadest on tõelised, kättesadavad, teostatavad…, ehk isegi sellistena, milliseid saaks uurida…

See on võime tõusta oma tugitoolist, ning tunnetada, et selline essents on inimkonnale olnud kättesaadav alati…

See on intuitsiooni teravnemine

Mõned teie seast peavad hoolega praktiseerima, et tabada ja mõista, kuidas on see tunnetatav…

Kuivaid hakkate teadvustama, et see on olemas, siis see muutub teie jaoks reaalseks…

Mõned ehk isegi kinnitavad, et on saanud kokku nendega, kes aitasid neil terveneda

Ehk hakkate mõistma, et on olemas eluline praktika, mis võib viia kaunile tasemele, pikemaks ajaks…, aitab luua kontroll asjade üle, milliseid pidasite seni kontrollimatuteks…

See on nähtamatu…, see on väli…, see on teadvus…, see on energia… – need on reaalsed ja on olemas…

Vana vaimsus, olen rääkinud, et need asjad on kätte saadavad esmalt sinule… – sinul on atribuudid, millistega võtta need kasutusse…

Sinu Akašid on helisemas tarkusest, millistega mõista neid sõnu…

Sinu Akašid on helisemas küpsusest, mis on toetamas sinu püüdlusi…

Nii saad olla õpetajana neile, kellel on võimeid selle õppimiseks…

Saad olla millekski veelgi enamaks…

Nähtamatud asjad tulevad läbi jumaliku armastuse… – just see on teinud sind võimsaks…

Ehk läbi selle hakkad mõistma, miks räägime parimast inimkonnast, milline on tulemas…

Me juba oleme selles…

Selles on midagi enamat…

Selles on alati midagi enamat…

Lahkudes siit, ole teisena…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Teie kalendri järgi on alanud uus aasta…, Ma olen taas jätkamas vestlust teiega…

See aasta toob teile teie valiku kohaselt… – seda, mis saab teie soovide realiseerumisena…, millega saate ilmutada end suurima versioonina sellest, kellena olete tegelikkuses…

Kui seda aastat olete võtmas valgustumise aastaks…, siis selliseks ta ka saab…

Kui valite seda aastat suure enamuse ärkamise aastaks, kes teadvustaks, kellena nemad tegelikkuses on…, siis sellisena see ka kujuneb…

Kui valite, et katastroofid ja hädad lähevad teist mööda…, siis selliselt kõik kujuneb…

Kuid tahaks tuletada meelde teile kõigile, kes on liikumas mööda teadvuslikku kogemise teed… – dialoogide aeg on läbi ja on kätte jõudnud käte kohtumise aeg…

Ees on ootamas palju tööd…, olge valmis… – peate inimestele olema kuuldav…

Seesmiselt olete selleks valmis…, oma vaimsuses olete sellest teadlik…

Midagi ei olnud asjata…, nii kohtumised, kui lahkumised…, kõik on viinud üheni… – kuulutamiseni ilmale, et olete Elu ja Teekond

Pannes kirja neid ridu, oled avatuna inimkonna ees…

Esinemine inimkonna ees on kõrgeim enese avaldamine…

Elu on suurim versioon kõigist teie kujutlustest sellest, kellena olete tegelikkuses…

Alustage elu kuulutades seda…, rääkides sellest

See oleks esimene samm teha seda selliseks…

Siin tagasihoidlikkus ja moraali tõed ei kehti…, salajaseks saadikuks ja sõnumitoojaks ei saa olla…

Kõik Minu sõnumid on levimas üle ilma avalikult…

Neis ei ole mingit eneseimetlust, ega kiitlemist…

Kas näete midagi kultuuritut rääkimises, et… olete Elu ja Teekond…?

Kas on meeles, kui rääkisin, et rääkida täiuslikkusest, ei pea olema täiuslik…?

Teie kavatsus ise on avamas teid elule ja on andmas võimalust teadvustada, et ise olete täiuslikkus…, juba selle ilma loomisest alates…

Teil ei ole võimalik saada täiuslikuks, või Valguskandjaks, kuna olete Täiuslikkus ja Valgus

Teil kõigil on üksnes vaja olla sellena

Kas on meeles… – me oleme Jumal

Olen rääkinud, et olete eitamas Mind… – mida olete tegemas kui muuseas…

Ehk vaataks seda järjekorras…

Milline on teie kõrgeim kujutlus endast…?

Õige… – see on Mina…

Kuid kes on Mina…?

Siiski suuremal jaol olete eitamas end…, ehk Mind…

Kui peate Mind õpetajaks, siis Mina just õpetangi teile End mitte eitama…, just seda peate õpetama ka teistele…

Peate meeles pidama, et te ei pea tahtma, kuna te ei ole võimelised saama tahtmise kohaselt…

Jätke tahtmised möödanikku…

Valige hoopis teistele õpetamist, et nemadki ei eitaks end

Eitades end, olete eitamas Mind…, ehk Jumalat…

Valige õpetamist mitte juhuselt juhusele…, vaid kindlas järjepidevuses…

Õpetage inimestele usku endasse, ehk Minusse…

Olge Suure Tarkuse õpetajaks…

Õpetage inimesi oma elu eeskujuga, mitte vaid sõnadega…

Õige on ka see, et olla hea õpetaja, ei pea olema kuulus…

Suurte õpetajate mõtteks oli ja jääb… – saavutada oma tarkust…, oma tõde

See on see, milleni peate jõudma kõik…

See on koht, kus peate tegema pöörde, või naasema tagasi, et jatkata ilma õpetamisega…

Siin on aeg kuulutada, kelleks olete tegelikkuses… – olete selleks valmis…?

Olete õpetaja…, igavese tõe õpetaja… – õpetage, et Mina ja Jumal on Üks

Tänan teid, mu kallid loovused… – elage selles…

Pidage meeles… – seda tõde olete teadmas südamega…, seega… ka rääkida sellest tuleb üksnes südamega…

Ei maksa olla uhke selle üle… – siis keegi ei näe teis uhket olekut…

Kui ise ei kiitle sellega…, siis keegi ei märka selles kiitlust…

Kui oma tähtsuses ei aja põski punni…, siis olete avamas oma südameid… – selles on oluline vahe…

Iga üks teist on teadlik oma südames, kes ta on tegelikkuses…

On teadlik sellest, et on Suur Inimene…, Minu loovus…, Minu armastus…

Teadke, et nende ilm, kes on avamas oma südame…, kes on jagamas südame soojust teistega, ja on ellu viimas kogetud tõde…, on kaunis…

Olete õpetajad…, ning tunnistades, kelleks olete, sellega olete tunnistamas Mind…

Seetõttu keegi ei saa heita teile ette õpetajaks olemist…

Tunnistage alati, et Läte olen Mina…, seega… – teie olete Kõige Läte, mille Lätteks olen Mina…

See käib teie kõigi kohta…

On eksisteerimas vaid üks…, see on koosnemas meist…

See on ainus tõde…

Aamen

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »