Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Marat ibn Alim

Seekord püüaks vastata teie alalisele küsimusele… – miks inimesed on avaldamas vägivalda…?

Nemad on väljendamas vägivalda seetõttu, et on üksikud, ning tunnetavad end isoleerituna…, seetõttu püüavad teha kõikvõimalikku, et säilida ja kaitsta end ilmast, täis kurjust…

Kõige huvitavam on see, et oma keha kaitsmisest on saanud lausa maania…, milles esmaseks on oma keha kaitsmine…

Kuivaid tunnetate ohtu oma kehale, peate seda kaitsetuks…, on ohus teie tasakaal ja ellujäämine… – selle tulemusel püüate rünnata ohuallikat, et kaitsta oma olulist osa… – oma keha…

Et teha üllaks oma agressiooni, olete sellele isegi välja mõelnud nime… – enesekaitse…

Jälgides elu protsessi, näete, et teie kehad on surelikud…, seetõttu olete arvamas, et ka teie kord surete…

Seega… hakkate kogu jõust tegelema sellega, et lükata oma surmaaeg edasi…, ehk isegi… vältida seda…

Seda mõtlete seetõttu, et oma surma olete võtmas enese kadumisena…

Seega… ma kordan taas ja taas… – teie järeldus, et teie keha võib surra… on õige…, kuid samas… enda samastamine kehaga, on viga… – siit on tulenemas ka teie hirmud…, see on ka õuduse põhjuseks, mida olete ühiselt loonud ja ühiselt olete uskumas ja kogemas seda…

Ma ütlen teile… – on aeg teha lõpp oma eksiarvamustele ja lõpetada Põrgu loomist maapeal…

Selleks on teil kaks võimalust…

Esimene on… – lõpetada hirmu loomisega…

Teine on… – lõpetada minu üleskutsete ignoreerimisega, millega olete loomas endale suurimat õudust, milline teeb lõpu teie maisele elule…

Ma teen pöördumise teie kõigi poole… – ärge katkestage oma elu…, vaid tehke lõpp oma eksiarvamustega…

Ma räägin seda sellisel viisil seetõttu, et ehk, tänu minu sõnadele, teadvustate kiiremini oma olukorra tõsidust, millises olete praegu…

Lõpetage oma eksiarvamustega… – millistega teie, kui inimliik, olete paigutanud end raskesse olukorda…

Avage silmad…, vaadake ringi… – miljonite ja miljonite inimeste südamed on pilgeni täis ahastavast väljapääsmatusest, raevust ja võimetusest…

Üleilmselt, alludes seesmisele kutsele, mis kutsub üles lõpetama košmaaridega, on välja astumas palju inimesi…

Peaksite ise mõistama, et tänu käesoleva tehnoloogia arengule, ise seda teadvustamata, olete relvastunud võimega vabastama oma negatiivseid emotsioone…

Olete võtmas kasutusse mistahes masshävituse vahendeid…

Seda te ei saanud näha isegi kõige košmaarsemates unenägudes…

Mõistke siiski… – ma ei püüa kustutada teis teie viimast lootust…, ei…, ma püüan teid üles äratada…

Olen rääkinud varemgi, et teis on olemas tohutu lootus ja suurim võimalus, mille perspektiivid on tohutud…, mida peaksite olema valmis võtma kasutusse, mistahes hetkel…

Otsuse peate tegema siin ja praegu, aga mitte homme…

Kas teie, inimesed…, inimkond, olete valmis looma Ilma, kasutades selleks teile tuttavaid lammutamise atribuute…, või hoopis valite loovuslikke atribuute…, kas kasutate selleks vihkamise sõnu…, või sõnu, täis lootust…?

Kas lähete edasi mööda sõdade teed, mida on saatmas hirmu mõtted… või valite rahumeelseid tegevusi, mida on saatmas mõtted täis armastust…

See on teie otsustada, aga mitte kellegi teise poolt (kui tahate jätkata, kui inimliik)… – kas olete konstruktiivsetena…, või destruktiivsetena…

Nüüd on teie otsustada… nii isiklikult, kui ka kollektiivselt… – kas hävitada end…, või taasluua…

Nii saate luua endast täiuslikumat versiooni… – selle kõrgeimas väljenduses sellest, kelleks tegelikult olete… – nii isikliku, kui üldise liigina, mida nimetate inimkonnaks…

Ma ütlen teile… – alustage oma veendumustest…

Sai kord kirja pantud… – viis sammu rahu poole on teie alguseks…, teie teekonna alguseks uue ilma poole…, uue vaimsuse poole…

Ehk Inimesed kuulevad ja võtavad vastu meie ühise üleskutse…

Aamen

Read Full Post »

Marat ibn Alim

Inimloomise protsess on ülimalt lihtne… – mida kujutlete…, seda saate…

Esmalt loote idee, mille olete loomas oma kultuuri kohaselt…

Edaspidi uurite seda ideed…, võtate vastu ja teadvustate… – sellega kujundate sellele oma vaateseisu…  

Lõpptulemusena te saategi visualiseeritu kohaselt…, mida uurite taas, kuid nüüd füüsilisel tasemel… – ehk isegi kannate seda mõttetasandilt üle füüsilisse reaalsusesse…

Seda protsessi on kerge vaadelda, kui lähtuda vägivalla tasandilt, mis on valitsemas teie planeedil…

Esmasena siin näeme mõtet ennast… – vägivalda on võimalik rakendada inimprobleemide lahendamiseks…

Seda mõtet on viljeletud teie kultuuris ammu ja järjekindlalt… – seda võite näha mistahes meedia väljaannete näol…

Ma ütlen teile veel midagi… – iidsematel aegadel oli raske ette kujutada midagi taolist…

Kuid nüüd, juba varajasemas nooruses, mõte vägivalla efektiivsusest on vägagi levinud…

Vägivalla rakendamiseks noortesse on välja pakutud hulgim viise…

Kasvõi teie kompuutermängud….

Selline ettekujutlus on saanud teie ühiskonnas suurimat levikut…

Paljud noored, lähtudes vägivalla kujutlusest, on kujundamas oma vaateseisu…

Tulemuseks on… – see, mida varem kujutleti, nüüd on saavutatav ülima edukusega…, ning vägivald selles on efektiivne ja vastuvõetav…

Seega… – idee on naasemas neile, kes on mõtlemas sellest…

Ta on naasmas-ilmutumas  füüsilise eluna…

Mida oli kujutletud, seda oli ka saavutatud… – saadud…

Teie meedia vahendid, tänu tehnilistele võimalustele, on mistahes vägivalla õudusi levitamas hetkeliselt…

See on tõstnud teie probleemid sellise tasemeni, et on ohustamas isegi teie tsivilisatsiooni…

Sellised probleemid on eksisteerinud teil juba palju sajandeid…

Probleemid teie tsivilisatsioonis kujunesid juba varajasematel aegadel… kujunesid eksimustest Jumalast ja Elust…

Teie tsivilisatsiooni kujunemise algaastatel teile näis, et hädasid on toomas mingid väejõud… – orkaanidena…, maavärisemistena…, ja paljul muul viisil…, et see tuleneb väljaspoolt… ja on inimestest üle…

Selliseid asju võtsite Jumala raevuna…

Teie sooviks sai soov mitte vihastada Jumalat…

Seetõttu mõtlesite välja kõiksugu riituseid, et olla Jumalale meelepärane…

Kuigi hiljem hakkasite mõistma loodusseadusi, kuid, kuna uskumuste veendumussüsteemid  olid välja kujunenud, siis neist oli raske vabaneda…

Isegi lõite kindlamaid kujutlusfakte, kuidas on seatud Ilm…, millega lükkasite ümber omad veendumused…

Sellega viisite sisse korrektuurid, millega panite omad arusaamad vastama uutele teadmistele…

Selle kõige tulemusena tekkisid korrastatud religioonid, kelle usuõpetused jutlustasid üleolemist ja eksklusiivsust…, mis toetas raevunud jumala doktriine, milles kõik pidi toimuma Jumala tahtmise kohaselt…, kelle poole peab pidevalt palvetama, et olla meelepärane temale…

Sellega vägivald ja kättemaks oli saanud, juba iidsetest aegades kaasajani, Jumala omaduseks…

Seetõttu tõstsite ka koronaviirust karistusviisiks…

Selline mõtteviis on seismas ridamisi teie kõikides Pühakirjades ja õpetustes…

Siin ei ole suurt vahet… – kas religioonid ja õpetused on toetamas oma järgijaid, või mitte…

Paljud selle uskujad võtavad tõe pähe kõike, mis on toetamas vägivalda…

Nende veendumustes on peidus õigustus teha midatahes…, kusjuures… isegi pidades seda õigluseks… – ehkki sellele ei leidu mingit õigustust…

Oma evolutsiooni käigus te ei ole loobunud vägivallast seetõttu, et selliste veendumuste aluseks on varajasemad veendumused, milliste üle ei ole kunagi tõsiselt kaheldud…

Aamen

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

On õnnistatud inimesed, kes on nägemas end kui eesriide tagustena…, kes on väärt kuulma tõde…

Nemad on seda väärt, et kuulda alati üksnes tõde…

On õnnistatud inimesed, kes on nägemas oma vaimsuse au, keda on loonud Jumal…

Loomislättel on igas kultuuris oma nimi…, ehkki mõneti te ei taha kasutada seda nime just selle negatiivse loomu pärast, mida on räägitud teile selle nimekandja kohta…

Loojal on palju nimesid…, üks neist on Jumal…

On ka nimesid, mida ei hääldata kunagi…

Loomislätet peetakse paljude poolt kui Ilmaruumi täiuslikumaks Lätteks…, kogu oleva Allikaks…

Loovusluse kõige kaunimaks asjaks olete teie, kes on mängimas siin planeedil peamist osa…

Paljude aastate jooksul olen rääkinud teile, et põlisrahvaste tarkus on õpetanud, kuidas sõlmida liitu loodusega…, Gaia endaga…

See on üks paljudest asjadest, mida olen teile rääkinud…

On veel palju asju, mis on varjatud teie kultuuri eest…, seetõttu neid ei usuta, ega ole ka õpetatud teile…

Kuid on keskseks doktriiniks kultuuridele, millised on eksisteerinud planeedil pikemat aega…

Selles sõnumis püüame rääkida mitte sellest, mis on kaotsi läinud, vaid sellest, millest teile ei ole räägitud…

Seda tarvis kuulda eriti neile, kes ei ole kunagi kuulnud sellest…

Kas olete teadlikud Kaasasündinust…?

Tahaks rääkida sellest, kui ühest teie osast, mis on peamiseks mänguriks…

Olles Kaheteistkümne Ringis, tahaks rääkida sellest, millest te ei ole teadlikud…

Ehk see paneb teid mõtlema…

Paljudele on teada, mis on Kaasasündinu…

Teie rakustruktuuris on teadvus, millest aju ei ole teadlik…

Teie teadvus on mälu kompuuterlik meister, milline on valdamas suuremat osa teie mõistusest…, kuid… mitte täielikus mahus…

Teie teadvus kaasab kolme osa… – käbinääret, mis kindlustab sidet teie vaimsusega…, südant ja aju…

Teie teadvus ei ole veel kõik, mis teil on…, kuigi ta on kontrollimas teie keha paljusid funktsioone…

Kuid on veel ka Kaasasündinu, mis on teist hulga targem ja on teadlik kehas toimuvast palju enam, kui teie ise…

Ehk olete teadlikud teatud protsessidest, millistesse on kaasatud Kaasasündinu…

Üheks neist on kinesioloogia, ehk lihaselik testimine… – ja see on töötamas…

Seda on kasutamas isegi meditsiin…

Kinesioloogia on testimas seda, mida vajab keha…, ja millises koguses…

Sellise võimaluse abil saab teada, millist abi vajab keha, läbi jah, või ei vastuste…

Kaasasündinu on töötamas ka homöopaatia abil…

Homöopaatiale piisab ühest vajaliku ekstrakti minimaalsest kogusest, kasvõi miljondikust osast, mis muidu ei saaks kutsuda organismis esile vajalikku reageerimist… – kuid… pannes seda keele alla…, organism hakkab tegema seda, mida ütleb imeväike ekstrakti kogus…

Homöopaatiat on kasutatud juba sadu aastaid… – ja see töötab…

Mõnes riigis on apteegid, kus müüakse üksnes homöopaatilisi ravimeid…, seal ollakse teadlikud terakese efektist keele all, mis on nähtav ajule…

Kaasasündinu on vastamas teadvuse vajadustele…

Kuidas on see töötamas… – seda tarvis teada teil kõigil…

Mõned, olles haigevoodis, on kinnitamas endale, et on terved…

Selline väide on stimuleerimas Kaasasündinut… – keha teadlik osa kuuleb seda väidet…

Te olete oma kehale bossiks…

Keha teadvus olete te ise…,  olete rakustruktuurile peremees…, ja kui olete väitmas, et olete terve, siis Kaasasündinu kuuleb seda ja homöopaatia hakkab seda ka täide viima…

Protsesse pühaks pidamine annab teie teadvusele väge…

Selline vägi on alati olnud teile kättesaadav…

Olen rääkinud ka vastupidisest… – kui olete kurtmas oma keha suutmatuse üle, siis sellega olete tõrjumas oma Kaasasündinu eemale… – sellega olete eitamas oma keha tähtsust…, ehk… protsessid hakkavad liikuma haigestumiste poole…

Olen rääkinud, et peate olema tähelepanelikud, mida olete rääkimas…

Kaasasündinu kuuleb, mida olete rääkimas, ja püüab toimida nii, kuidas olete rääkimas…

Partner on rääkinud koolisõbrast, kes kartis haigeks jääda ja surra vähkkasvaja kätte…

Nii asi ka läks, nagu oli kogu elu rääkinud…, oma keha haigustest ja surmast…

Kaasasündinu on töötamas mõlemas suunas… – nii tervenemise, kui ka suremise suunas…

Kõik oleneb teie programmeerimisest…

Kaheteistkümne Ringi kohaselt Kaasasündinu roll on vägagi oluline…

Kui alustate meditatsioonidega tervenemisele, siis Kaasasündinu hakkab tegutsema vastavuses teie mõtetele…

Liikudes oma teadvuses edasi, saate näha, kuidas keha hakkab tervenema…

Kallid…, Kaasasündinul teie tervenemise protsessis on suur osatähtsus…

Ega asjata peeta teda targaks kehaks…

Tema on teist targem… – kuid samas… ta on võtmas teid sellisena, millisena end peate…

Tahaks ütelda…, et kui jõuate oma arengus teatud tasemeni, siis Kaasasündinul ei ole tarvis püüda teid tervendada, vaid hakkab tegelema üksnes teie tervendamisega…

Tema on tark ja kallihinnaline teadvus, millele saate usalduda mistahes tervendamise juures…

Teadlik homöopaatia ja side vaimsusega, millest varem te ei teadnud midagi, kannab teid uude olekusse…

See on ebatavaliselt jõuline side, millest vaimsuse tasemel ei ole varem teile kungi räägitud…

Selle alla on kuulumas ka spontaanne remissioon, mis on siiski programmeeritav protsess…

See on sügav ja paljutähenduslik protsess, mis võib mistahes hetkel viia hetkelise tervenemiseni…

See on uus energia, millega hakkame tulevikus tegema tööd…

Mõelge selle tähtsusele…

Ehk sooviksite, et see oleks koheselt nii…

Kuid, kuna teil on olemas vaba valik, seetõttu olete sageli tegemas vastupidi…

Kuna teile oli räägitud teie roojasusest, patusest vaimsusest ja Looja karistusest… – seetõttu olete pidurdanud oma tervenemist…

Kuidas saaks viia seda kokku teie jumaliku vaimsusega…, sellega, et olete loodud Looja pale ja taolisuse kohaselt…?

Et saada üheseks Looja armastava energiaga, teil tuleks loobuda paljust, mida on teile õpetatud…

Kas meditatsioon või palve, kui kaunid need ka poleks, on töötamas sügavamalt, kui olete ühenduses Lättega…

Järgmiseks evolutsiooni sammuks on kõigi liitumine Lättega…, olenemata teie põhimõtetest…

Olles seesmiselt vaimsena, saate näha kõiki meistreid, keda olite imetlemas…, nemad oma armastuses teie vastu…, on sirutamas oma käsi teie poole…

Olete astumas nende suunas…, olete astumas uude ellu, kus ei ole usundeid, ega põhimõtete süsteeme….

See kõik on teie päralt…

Ehk tunnetate seda…, või mitte…

Peaksite teadma, et läbides Kaheteistkümne Ringi, teile avaneb paljut, millega tuleb teha tööd…

Kuid esmalt peate unustama kõik, mida on teile õpetatud ja mida olete teadmas…

Teil tarvis avada endas oma vaimsuse suurust…, näha Jumalat endas…

Tuleb palju enamat…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Ma ütlen taas, et osa kanaldajatest kanalduse aegu on kehast väljas sedavõrd, et neil ei ole aimu ümber toimuvast…

Samas halb on selle juures see, et nemad, kes on edastamas suuri sõnumeid ja vibratsioone, väidavad olevuste kohta, keda kanaldatakse, et nemad elavad omas paljumõõtmelises ilmas, ega mõista üldse, mis on toimumas planeedil…

Ma kinnitan teile, et sellel jutul ei ole mingit alust…, ega saa olla tõde…

Tõde, millest rääkisin eelmises sõnumis (Peamine tõde), seisneb selles, et teie vaimsus on liidus Loojaga…, ehk… suhtlus käib läbi teie vaimsuse…

Sellest olete kindlapeale teadlikud…

Sama on käimas ka siin, otse eetris…, või hiljem, kuulates kordusena või lugedes…

Selles ei ole määrav, kuivõrd vaimsus on teadlik teist…

Mida kõik see peaks tähendama…, milleks toimuvad kanaldused…, milleks on kõikvõimalikud õpetused… – kasvõi sõnumite vahendusel…?

Kanalduste osatähtsus on selles, et juhatada teid kõrgemale teadvusele, mis aitab arendada Terviklikkuse ja Ühesuse ideed…

Teis on enamat, kui oskate arvata…

Olete seisund, millest te ei ole teadlikud…, mis on teile isegi kättesaadav…

See on mõistev seisund teie kõigi vastu, ja on suhtlemas teie kõigi vaimsustega…

Mida enam teadvustate, et olete ühene kõigega…, seda enam mõistate, et kõik ei ole juhitav ülalt…

Kõik olete teie ise…

Kas olete teadlikud, et teie kõigi vahel on hulga tugevam liit, kui oleksite osanud arvata…?

Jaa…, meil on veel palju millest rääkida…

Olen Magnetismi Meister…, püüan väljenduda lühidamalt…

Selles kokkuvõtvas sõnumis tahaks rääkida sellest, mille üle tuleks mõelda (ehk mitte)…

Mõelda saate siiski vaid oma vabavaliku kohaselt, milline on teil olemas…

Kuna olen Magnetismi meister, siis ehk räägiks veidi magnetismist…

Te teate magnetismi mõjust teile endile, teie planeedile ja sellel olevale elule…

Olete teadvustamas seda…

Ka teie päikesel on magnetväli, milline on koostöös teiega ja kogu planeedil olevaga…

See on kandmas teile informatsiooni kosmose avarustest…

Kas olete teadlikud, kuidas see toimub…?

Kas olete teadlikud, et magnetväli on seotud teie teadvusega…?

Kas olete teadlikud, et puud, linnud ja loomad on tajumas Maa magnetvälja…?

Kas olete mõelnud lindude rändele ja vaalade liikumisele ookeani avarustes… – nemad on tunnetamas magnetvälja…

Kas olete teadlikud, et magnetvälja on võimelised tunnetama ka inimesed…?

Kuid siiski…, magnetismi mõju planeedile, mida ei ole võimalik näha, on soodustamas uusi leiutisi…, – luua uusi mehhanisme, millised on toomas inimkonnale enam kasu…

Küsige arstidelt, kas nemad on võimelised nägema magnetvälja…?

Küsige füüsikutelt, kas nemad on võimelised nägema magnetvälja…?

Nemad ütlevad, et on suutelised nägema reageeringud sellele…, kuid selle välja näha ei ole võimelised…

Siit kerkib küsimus… – kuidas on see avaldunud kõige enam…, alates planeedi tekkest…?

Läbi gravitatsiooni… – on vastus sellele…

Olete ju teadlikud, et magnetismi ja gravitatsiooni vahel on suur side…, kuid nende välju enda ümber te ei ole nägemas… – seni veel…

Mis toimub, kui oma teadvusega jõuate nii kaugele, et olete suutelised neid nägema…, isegi kvantilist energiat…?

Siis olete suutelised nägema isegi kvantilist energiat oma DNA ümber…

Kvantiline nägemine on suuteline nägema isegi merkabaad, mis on teie vaimsusele kõige lähedasem… – ka sellel on olemas väli…

Mis on see, millest seni ei olnud kellegile teada…?

Ehk see on isegi kvantiline…?

Kvantilisi välju saab näha kõikjal looduses…, puudel ja kividel… – need kõik on omavahel tihedalt läbi põimunud…

Kui vaadata magnetvälja, siis ka see on põimunud kõigega…

Teadlased hingavad sügavalt sisse ja ütlevad… – ei tea, ei tea… – meil ei ole aimugi, milline side sellel kõigel on…, meie oleme siiski teadus, mitte mingi esoteeria…

Kui jõuate selle mõistmises kaugemale, siis pöörate kogu teaduse ümber… – sünnib kogu informatsiooni ja ideede ümberlaadimine…

Kas olete kunagi olnud ruumis koos vihase inimesega… – olgu vihane kas endale, või kogu ilmale… – mida tunnetasite sellisel juhul…?

Kas olete olnud kohas, kus oli valitsemas kurbus…?

Kas olete istunud koos tuntud meistriga, kes on tuntud oma mõistmise poolest…?

Ta üksnes istus… – kuid teid tõmbas istuma tema lähedusse ja joovastuda tema energiast…

Kuidas selgitaksite seda…?

Ehk see oli mingi vibratsiooni energia, mis tulvas sellest inimesest…?

Ja… nii see ka on…

Mõned teie seast teavad, millest räägin…

Ehk räägiks lähemalt, miks on nii…?

Kõigel on vibratsioon…

Mõni ehk ütleks… – aga kui see ei ole vibratsioon…?

Ehk siis see on paljumõõtmeline kvantiline väli, mis on tunnetatav…, mis on kiirgumas sellise inimese teadvuse kohaselt…?

See on teie enda teadvuse määrang… – kas kiirgus on tasakaalus, või mitte…, on see mõistev, või hirmu ja raevu olekus…

Kas on võimalik seda mõõta…?

Seda uuritakse Südame Matemaatika Instituudis Californias (HeartMath Institute of California)…

Kuid… mistahes sellised mõõtmised on veel kõigest jäämäe tipp… – sellel kõigel on alles kauge tulevik… – esialgu see on veel üksnes esoteeria…

Mida saate seni sellega teha…?

On juba palju selliseid, kes on arendamas endas magnetilisi tunnetusi…, kes on tunnetamas vibratsioone…

Neist saavad meistrid ja õpetajad…

Siis tuleb aeg, kus ei lähe enam vaja kanaldusi…

Te ise, läbi oma rakustruktuuri, olete suutelised nägema ja mõistma teine teist…

Kas olete kuulnud meditsiinilisest intuitsioonist, milline on kirjeldamas kellegi haigusi…

Kuidas nemad teevad seda… – olete ehk imestamas selle üle…

Sellised inimesed on kontaktis oma Väljaga, merkabaga, milline on paljumõõtmeline ja põimingus teiste Väljadega.., kõikide Akašidega…

See on see, mis võimaldab lugeda teise Välja…

Selline energia on kättesaadav üksnes esoteerikutele…

Kui olete see, kes ei ole kunagi olnud sellistel koosolemistel, nagu tänane, ega ole kuulanud kanaldusi… – siis, kui äkki mõistate, millest siin räägitakse, siis teie jaoks muutub kõik…

Kõik, millest siin räägitakse, mis ehk näib esmalt imelikuna ja usukohasena, kord ilmub teaduslikes ajakirjades…

Mida teete siis, kui mõistate, et siin räägitakse inimesele omastest asjadest…?

Kas siis võtate hirmuga midagi ette…?

Ehk näitaks teile, mida on Väljas olemas…

Hommikupoole oli üks kanaldus, kus räägiti sellest, et olles pimeduses, tarvis tunnetada oma teed…

Kuidas on see võimalik, sellest partner oli rääkinud paljudes kanaldustes…

Ma siiski ütleks, et see sõnum on teilt endilt…, sellest, kus olete ühesena…

Selles on teada teie väljakutsed ja selles olete tunnetamas teine teist…

Te olete siiski meistrid-õpetajad… – te olete teadlikud kõigest…

Olete jõudmas finaalini, milles partnergi on kobamas enda teekonda…

Me ei ole veel rääkinud loo lõpust…

Miks ja millest on sündimas paanika…?

Paanika sünnib vaid teadmatusest…

Liikudes pimedas koopas, olete kobamas seinu… –  mis on ees ootamas…?

Loo lõpu kokkuvõtteks on… – tarvis õppida pöörama tähelepanu sellele, mis ei näi loogilisena…

Hirmul puudub loogika…, seetõttu ta on taltsutamatu ja on võitmas enamuses…

Kui paljud teist on kuulamas seda kokkuvõtvat sõnumit…?

Kui palju teist tuleb järgmisele kohtumisele…?

See oleneb sellest, millise valiku teete eneste jaoks…

Šamaan, kes on läbinud koobast kümneaastasena, ütleb, et seda ta on teinud veel palju kordi…, taas ja taas…

Nii on nemad õppinud ja saavutanud täiuslikkust…, õppisid mõistma, kontrollima ja arusaama hirmu mõtetusest…

Hirm on kõigest paberist tiiger… – ta ei ole loogiline, vaid totter…, millest saab vabaneda ühel silmapilgul…

Hirm on alati olemas…, ta võib olla esmase emotsioonina… – üksnes hetkeks…, kuna saadate teda koheselt tagaistmele…

Te olete veendunud, et koobast läbida on parem püstipäi…

Ei ole tarvis näha, mis tuleb eespool… – sellel ei ole tähtsust…

Sellel ei ole tähtsust, kuna olete loomas ise oma teed…, oma isiklikku küllust…, oma isiklikku heasoovlikkust… – oma enda ilma…

Kas olete selleks võimeline…?

Vana vaimsus…, selline on teie pärand…

Te olete kuulamas seda, et teada, kuidas edasi toimida…

Teil tuleb seda teha, kuna koopas teie järgi on tulemas teisigi, kes on kartmas…

Miks mitte olla häälena pimeduses, millele saavad järgneda ka teised…?

Oma mõistmisega ja enesevalitsemise meisterlikkusega olete kandmas Valgust…

Minu sõnum on alati üks ja sama…, kuid erinevate sõnadega…, erinevate lugudega… – kõik on rääkimas ühest ja samast…

Kallid inimolevused…, Looja loovused… – olete suurejoonelised…, olete sündinud sellistena…, ja jääte sellistena…

Leidke endis oma suurejoonelisust…, saage selleks, kelleks olete tegelikkuses…

Nii see on…, tõemeeli…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Paljud on jätkuvalt küsimas… – kes on Krayon…, mida ta endast kujutab…, kust ta on pärit…

Kõige lihtsam oleks partneri kohta ütelda, et ta on kaunis ja mõistev, tähelepanelik ja heasoovlik Loomisläte… – ehk isegi ingellik energia…

Nii oleks teile mõistetavam… – ingel on alati teist eemal… – kas pole…?

Kui ingel laskubki teie juurde, siis te langete tema ees alati ninuli…

Kuid Krayon on siiski midagi muud… – just sellest tahakski seekord rääkida…

Täna räägime teie seesmuses olevast Loomislättest…

Enne, kui alustada, küsiks teie käest… – kui olete siin ja olete valmis kuulama… – ehk… olete siin mingil põhjusel…?

Jah…, isegi neid, keda on toodud siia, on toodud selleks, et ka nemad näeks, mida on tegemas siin see veider tegelane… – kõik on siin mingil põhjusel…

Kui tõemeeli, olles siin mitte pühapäevasest huvist, vaid tahate saada midagi…, siis miks mitte mõelda toimuva üle koos minuga…

Väga palju inimesi üle planeedi, kaasaarvatult ka teie, on rahutud ja hirmul…

Keegi ei tea, mida oodata…, mida toob uus süsteem…, kuna tuleb vaktsiin…, kas see aitab…, ja kui kiiresti saabub paranemine…?

Milliseid otsuseid on oodata…, mida otsustavad rahvamassid tervikuna ja millal…?

Ehk mõnedki, lugedes neid sõnu ja nähes, kui paljud on lahkunud planeedilt, ütlevad, et see oli kui sõda…

Tõepoolest…, tere tulemast sõtta…

Kogu planeet on põlvili surutud…

Kõik on küsimas üht ja sama… – mis tuleb veel…, milleks tuleks valmis olla…?

See on mõtiskluste aeg, kus tuleb teha palju otsuseid, mis saaksid tuua lahendusi paljudes valdkondades…

Te valite neist paremaid…

Üheks tulisematest küsimustest on teie suhted Loomislättega…

Kokkuvõttes… mõttes võtke kokku kõik mured, mis ei anna teile rahu…, kõik asjad, mis ei lase rahulikult magada… – pange need mistahes kotti…, ja tõstke esmalt kõrvale…

Sinna kotti mahub kõik, mis on segamas teid…, isegi need, millised on segamas nägemast tulevikku…

Kui kõik on pantud kotti, siis tõstke see majast välja… ja viige ükskõik kuhu… – mõneks ajaks…

Tehke seda oma mõttes ja nägemuses, ning kinnitage… – ma tahan, et kotis oleval ei oleks teed minusse tagasi, ega minu teadvusse…, olgu kõik see kusagil väljaspool…, kustahes mujal…

Kinnitus seisneb selles, et te ei taha enam nendega tegemist teha…, kuigi kõik selles hakkab esmalt vastu punnima ja kisama…

Pange tähele… – kotis olev on osa teist… – teie intellekt, mis oli loomas tuleviku plaane…

Ehk esmalt jätaks koti välja… – kasvõi veerand tunniks…

Veerand tunni pärast ehk teeksite koti lahti ja vaataksite üle, mis on sinna saanud…

Kui tuleb tahtmine taas karta ja muretseda…, siis ehk mõndagi võiks tagasi võtta…

See on teie valik… – kõik kotis on ju teie oma…

Ehk jätate kott siiski sinna samma…, puutumata…

Mõni ehk küsib, et kui paneb kõik need asjad kotti… – mis jääb temale endale…?

Mis jääb…?

Eks räägime siis sellest…

Jääb järele Puhas Läte, millest hakkab voolama puhaste mõtete allikas… – mis aitab märgata kõike, mis on toimumas jooksvalt…

Mõni aeg tagasi meil oli sõnum pealkirjaga Õnneseen, milles sai räägitud, kuivõrd Jumal on armastamas teid…

Ehk seda Loomislätet peategi Vaimuks, ehk Jumalaks…

Kas olete teadlikud mingist muust Loomislättest, milline oleks teadlik teist…, milline tunneks huvi teie vastu…, mille vägi oleks taevastes…, mis oleks hulga enamat, kui olite seni teadnud…

See on kui metafor kahest vanemast, kes on seotud ühese nimetusega… Loomisläte…, kelle lapsed on eesriide tagustes, teises ilmas…

Nende lapsed juba väikesena lähevad teise ilma, teise mõõtmesse…

Lastele jääb vaba valik… – kas otsida oma vanemaid, või mitte…

Kas mõistate…?

Selliselt on kord kõik seatud…

Teie suhe ja teievaheline armastus oma lastega on peegeldamas suhteid teie vaimsuse ja Loomislätte vahel…

Kuna teil on vaba valik, siis see võimaldab otsida Loojat…, igalühel omal viisil…

Minu partneri elus, veel enne Krayonit, oli hetki, kus temal avanes võimalus pääseda eesriidest läbi… – neil hetkeil sai anda temale märku, et on midagi enamat…, et ta hakkaks mõtlema selle üle ja mõistma midagi enamat…

Ta on rääkinud teile sellest…, ehk räägib veelgi…

Nüüd näete teiegi, kuidas tema arengu protsess on käinud…

Ehk vanemad eesriidetagustes (teises mõõtmes) on jälgimas oma lapsi…, vahetevahel saavad isegi anda märku, et nemad on nende kõrval ja on valmis neid aitama…

Nüüd küsiks teie käest… – kas Jumal, ehk ilmaruumi Loomisläte, on midagi enamat, kui lihtsalt taevased väed…?

Ma ütlen teile… – see on teie planeedi suurim tõde…

See on Kõige Oleva aluspanev tõde…, see on alguse ja lõpu tõde…, see tõde on ülim tõde mistahes muust tõest…

See on nii…

Kogu Oleva Loomisläte, kaasaarvates teie galaktika, kogu elu selles, teie Maa ja teie vaimsus… – on armastamas teid…, kannab hoolt teie üle…, suhtuvad teisse heasoovlikult ja igal teie elu hetkel on ulatamas teile oma kätt…

Kuna see on vastuolus teie loogikaga, siis ütlete… – kui see on nii, siis mis mõte on sellel…, kuidas see töötab…, mida saab sellega teha…?

Ehk tasuks lõõgastuda…, kasvõi hetkeks… ja mõelda sellele…

Kas Jumalal on sellega asja…?

Kas see paneb vaimu muretsema…?

Kuidas saaksite seda teada…?

Olen rääkinud, et need on üksnes kaastundva tegevuse tõe aksioomid…

Kui palju olete tundnud muret nende pärast, kes on teie kõrval…?

Jutt ei ole perest, vaid nendest, kes on elamas planeedil koos teiega…

Kui palju on puudutamas teid see, et keegi on kannatamas, või kaotanud kedagi oma lähedastest…?

Ehk mõnigi püüab kinnitada, et see puudutab teda vägagi…

Kuid siiski… mõnigi istub ja ootab, kuna Jumal mõtleb temale…

Sellised ütlevad, ei ole seni näinud, kuidas Jumal oleks mõelnud temale, ehkki ta on istunud ja oodanud seda kaua…, ei mingit märki…

Nemad isegi ei mõista, et Jumala avaldumine on osa nende elu protsessist…

Kas on see teile selge…?

Kui hakkate toetama teisi, siis tunnete nendepoolset vastuhoolt…

Võite pidada seda süsteemiks, või reegliks… – kuidas vaid tahate…

See on seotud teie ja Looja vaheliste suhetega…

Mida enam olete võimelised saavutama seda, mida olete oodanud Jumalalt…, seda lähedasem olete suurele tõele…

Kas Jumalal on sellega asja…?

Kas on võimalik suhelda Vaimuga…?

Mõned kurdavad, et on nii kaua oodanud, millal vaim võtab temaga ühendust…, kuid seni eesriidetagustest ei ole tulnud ühtki märki, mida saaks ära tunda…

Kui palju kordi olete püüdnud suhelda heasoovlikult nendega, kes on teie ümber…?

Kui palju on teis jumalikku mõistmist inimeste suhtes, kes on teie ümber…?

Kas olite võimelised pöörduma oma vaimsuse poole, et ta täidaks teid teadmiste ja mõistmistega, mis aitaks teil mõista kõike toimuvat teie ümber…?

Nüüd, kui kott on välja tõstetud, on õige aeg küsida… – kas Jumal on reaalne…?

Oleme korduvalt arutanud seda, mis on summutamas teie vaimset armastust…?

Kui mõtleksite metaforile vanematest, kes on Vaimuna või Jumalana eesriide tagustes…, – mida nemad mõtleks teist…?

Mõelge ise… – miks Looja peaks kandma hoolt teie üle…, miks…?

Siin ehk kõik asuks oma kohale…

Iga vaimne süsteem on elu peale elu…

Selline peaks ehk olema ka teie vaimsuse elu…

Kuid… – ärge püüdke määratleda vaimsust… – iga määratlus jääb kaugele tõest…, olgu määratlus intellektuaalne või vaimne… – tõeni te ei jõua igal juhul…, rääkimata aimdusest…

Vaimsus on teie liikumisvahend planeedil…, ta on osake Loojast…

Teie lastel on teie omadused…, osake teist on nendes…

Võite näha seda nende käitumises…, nende mõtte engrammides…

Ehk paljud vanemad on mõistmas, et lapsed on järgimas seda, mis on neile meeldinud…

See on tallel nende DNAs… – aga mitte see, mida olete õpetanud neile…

Ehk on tuttav ütelus… – tehtud tema pale ja taolisuse kohaselt…?

See ei ole sarnasus Jumalaga…, vaid olete loodud tema armastuse kohasena…, tema hoole ja heasoovlikkuse kohasena… – see on tema taolisus…

See kõik on teis olemas…

Kui tõstate koti välja, siis lasete sellel kõigel tulla esile…

Mis on siis kotti pantud…?

Sellest räägime peatselt…

Teie vaimsus on osa Loomislättest, nagu te ise, kes olete osa oma vanemate DNAst…

Teil on olemas Looja atribuudid, mis on Jumala atribuutidena teie seesmuses…

Seda on räägitud teile palju kordi…

Looja on ulatamas teile kätt, nagu teiegi oma lastele omas mõõtmes…

Olete lootmas, et nemad märkavad seda…, ehk tunnetavad teie armastust…

Püüate aidata neid…, hoiatada elu veealustest karidest…

Kuid lapsed ütlevad, et nemad ei näe mingeid reaalseid tõendeid sellele…

Kui seda ei ole näha…, järelikult… seda ei ole olemas…

Seetõttu nemad ei usu sellesse ja tahavad minna üksnes oma teed…

Ega see asja paremaks ei tee…

Vaid võtavad koti, koos kõikide asjadega, mis sai pantud sellesse, ning tõstavad toast välja…

Selle koti nimeks on Hirmude kott…

Kallid…, armastuse vastandina ei ole mitte vihkamine, vaid hirm…

Hirm hävitab armastuse täienisti…, jääb vaid totaalne rahutus…

Kui teis need kaks atribuuti on kindlat… – hirm ja rahutus… – siis ei saagi uskuda Jumala olemasolusse…

Teile võidakse rääkida ja kinnitada Jumala olemasolust…, kuid te ei saa seda uskuda, kuna olete hirmul…

Hirm ja rahutus on suuremad asjad, mis on takistamas näha Jumalat, kes on kandmas hoolt teie üle…

Teie, kui inimesed, saate tõsta ka need kaks atribuuti kotti, mis on seismas väljas…

Neist kahest atribuudist oleme rääkinud juba ammu…

Oleme rääkinud, et neid tuleks võtta kontrolli alla ja mõtestada ümber… – muutes need millekski teisejärguliseks, tähtsusetuks… – ning heita tagaistmele…

Nende koht on igavesti kotis…, kogu teie elu jooksul…

Teil tuleb õppida hoidma neid kotis…

Nende asemele oleks tarvis õppida tunnetama oma seesmist alateadvust…, intuitsiooni…, oma vaimsust… – Loojat endas…

Kuni olete hirmu kütkeis, teie Väli ei saa olla täisjõuline…, ega saa anda juhiseid, kuhu liikuda ja kuidas toimida…

Teile on ammustest aegadest räägitud, et olete sündinud roojastena… – seega… te ei ole Jumala tähelepanu väärilistena…

Üksnes siis, kui teete seda või seda, üksnes siis Jumal hakkab kandma hoolt teie üle…

Et Jumal märkaks teid, teile õpetati astumist mööda ülestõusu redelit…, liikumist sellel ühel või teisel viisil…

Kas oleksite teinud nii oma lastega…?

Kas saates neid eesriide tagustesse, oleksite rääkinud neile nende roojasusest ja hoiataks neid, et sellistena peale surma ei saa naaseda koju, vaid peavad minema ilma, täis piinu…, samas hoiataksite, et sama on ootamas ka nende lapsi…

Pajudele teist on räägitud, et neile, kes on kaunid ja Tema armastuse taolistena, Loomisläte on sirutamas kätt…

Kui paljud teie seast on mõelnud sellele…?

Vastus on… – enamus teist on mõtlemas sellele…

Kuna teie ilm on seismas põlvili, siis on aeg ümber mõtestada kõike, mida olete seni teada saanud…

On aeg vaadata, mida olete õppinud…, mida võtate edaspidi ette…, milliseid otsuseid hakkate tegema…, kuidas hakkab kõik taastuma…

Otsused tulevad uuenenud mõistmiste kohastena…, heasoovlikena…

Kuni planeet on läbimas uuenduse protsessi, leidub küllaga neid, kes uute otsustega ei ole nõus… – nemad on jätkuvalt toetumas vanale energiale…

Kuid nüüd siis oluline küsimus… – mida teete kotiga, kui kanaldus on läbi saanud…?

Kui jätate ta kinniseotuna välja seisma…, siis ehk mõistate, mis on hoidnud teid Jumalast eemal…

Ehk sellest saab algus teie uuele elule… – mõistvama ja heasoovlikuma elule…, mis on õnne- ja rõõmuküllama teekonnana…

Ja nii see ka tõemeeli läheb…

Krayon

Read Full Post »

Marat ibn Alim

Ehkki minu sõnad tulevad paljudele ootamatusena, kuid nii see on tõepoolest… – inimesed ei muutu seetõttu, et neid kutsutakse üles muutuma…

Võite ajutiselt muuta oma käitumist, kuna nii käskisid need, kellel on võimu teie üle… – kuid peaksite ise mõistma, et need ei ole tõelised muutused…

Need on üksnes välised muutused…, seesmiselt jääte kõik endisteks…

Kuidas saaks luua seesmisi muutusi, mis muudaks elu…?

Esmalt teadvustage selgelt… – mille nimel olete see, kelleks olete…, teete seda, mida teete…?

Tean… – see kõik on eneserealiseerimise akt…, kõik tegemised on üksnes selleks, et realiseerida end kõrgemal tasemel…

Selleks, et teada saada, kelleks olete tegelikkuses…, tuleb kogeda liikumist evolutsiooni teel…

Selline on evolutsioon… – sõna otseses mõttes…

Ometi küsite…, milles seisneb teie töö olemus…, nii teie, kui eraldi oleva isiksuse, kui ka ühiskonna tervikult…?

Mina vastaks… – selles ongi…

Nõustuge… – teie õnn ja rõõm on selles, et saada vaimselt suuremaks ja kogeda seda…, ehk, õppida tundma seda sügavuti…

Üksnes nii saab areneda teie liik… – ei kuidagi teisiti…

Kuid siiski tuleks ära märkida… – ärge muutke oma veendumusi üksnes selle nimel, et ka teised muudaks oma veendumusi…, vaid… muutke end üksnes siis, kui uued veendumused on näitamas selgemalt, kelleks olete tegelikkuses…

Ärge imestage, kui hakkate muutuma ise…, kui hakkavad muutuma inimesed teie ümber…, muutub isegi ilm… – sest… muutused teis võivad saada katalüsaatoriks, mis paneb muutuma ka teisi…

Kas on meeles… – me oleme üks…

Kuid kõige huvitavam on see, et muutused on mitte sellest, et püüdlesite muutuste poole, vaid sellest, et te ei püüelnud muutuste poole…

Lühiajaline enese muutmine, ilma veendumusteta, viib selleni, et kui inimene vabaneb võimust enda üle…, või võim ei ole võimeline mõjutama teda…, siis tema käitumine muutub samasuguseks, kui oli enne…, sest… seda tegema sunnib tema seesmine veendumus…

Olete teadlikud, et muutused on vabavoli akt…, mitte sunni tulemus…

Tuletan meelde, et kuuletus ei ole loovuslus…

Loovuslus on ainus evolutsiooni akt…

Seetõttu ei tasu püüelda ilma muutmise poole…, pigem olla selliseks muutumiseks, millisena tahaksite näha end selles ilmas…

Tehes läbi oma seesmise töö, saavutate valitud olu seisu…

Teie välised teod viivad kogu ilma muutumiseni…

Tarvis mõista, et olu seisund sellisel juhul ei ole teie tegevuste tulemus…, vaid teie tegevus on olu seisundi kajastus…, selle, mida olete saavutanud…

Jah…, teatud olu seisundit on võimalik saavutada ka läbi tegevuse…, kuid see on ülimalt pikk tee…, kuid samas… selliselt saavutatu on lühiajaline…

Kuid samas… – üksnes tegevus rahu ja armastuse tasemel, mitte püüd midagi saavutada, muudab kõike…

See muudab täienisti teie kogemised…

Sellisel juhul kõige läte, mida olete soovimas, on teie seesmuses…, mitte väljaspool…, ja seda võite kasutada mistahes ajal, ja mistahes kohas…

See on tõeline vägi, mis on võimeline muutma nii ilma, kui ka inimese elu…

Ma küsiks teilt… – millise täieliku seesmise rahuni ja täieliku armastuseni kogu inimkonna vastu, on võimalik tõusta ühe hetkega…?

Selleks ehk siiski võiks kuluda antud kehastuse terve elu…

Kõik oleneb teist… – sellest, kuivõrd on igaüks soovimas seda…

Ütlen teile… – on võimlik saavutada mistahes seesmist olu seisu, mida üksnes soovite…, kuid selleks tarvis üksnes valida, ja kutsuda seda oma ellu…

Pidage meeles… – te olete ainus valitseja enese üle…

Seni teie elu on enamuses üksnes teie reageeringud, millised ei kajastu teie kogemistena…

Seda võite muuta oma loovusluseks…

Seni harva võtate mistahes eluhetki mingi eelneva elu seisundi kohaselt…

Esmalt ootate, mis on kätketud sellesse hetkesse, et näha, mida ta annab teile… – üksnes seejärel reageerite sellele…, saate kellekski…

Kas sellest tuleb rahu, rõõm, kurbus või viha… – seda otsustate hetke tulemuse kohaselt…

Kuid nüüd kujutage, et olete teinud otsuse veel enne, kui sündmus toimub…

Kasvõi jääda rahulikuks, juhtugu mistahes…

Ja nüüd küsiks… – kas see kajastub kuidagi mistahes hetke läbielamisele…?

Ma usun, et kajastub…

Seetõttu ütlen teile… – kui teete otsuse enne sündmuse tulekut, te astute juba iseenesest Meistri või Avatari teele… – te olete valitsemas hetke…

See on Meistri elu elamise algus…

Seega… – kui olete ise otsustanud, et olete olemise seisund, olete rahumeelne ja armastav, mõistev, vastuvõttev ja kaastundlik…, siis hoolimata sellest, mida toob teile hetk, Maailm kaotab võimu teie üle…

Aamen

Read Full Post »

Marat ibn Alim

Kuidas on võimalik jääda armastavaks, nagu räägib kogu ilm…, kui samas seda, mida peate armastuseks, ilmselgelt ei olegi teil olemas…?

Kuidas saab rääkida andestusest, kui kogu ilm aina halvustab ja mõistab kohut…

Lugematud religioonid ja nende õpetused muud ei tee, kui kutsuvad üles lõpututeks kahetsuspalveteks…?

Teie õpetused on läinud sedavõrd kaugele, et nõuavad kahetsuspalvete tegemist isegi Minu ees…, läbi kindla inimese…

Mina soovitan olla see, kelleks olete tegelikult igaüks teist…, milleks ka ei oleks ülejäänud ilm…

Seega ilm, millega olete kokkupuutes, hakkab aegamööda muutuma…

Teil ehk ei ole raske mõista, mis oleks ilmaga, kui kõik oleks jätkunud endiselt…?

Kusjuures… – tarvis meeles pidada ja teada kindlalt, et igaüks teist on see, kelleks olete nüüd ja igal hetkel…

Te ei ole see, kelleks end arvate… – igaüks teist olete Inimolemine…

Teadvustage (teadke ja kogege)… – kui otsustate, kelleks olete ja seejärel ka olete see, siis  see on kõige kiirem viis mõjutada oma seesmist Mina ja välist ilma…

Te sageli tahate saada võluretsepti, kuidas saada selleks, kelleks olete… – kuigi selleks olete alguste algusest…

Kuid tahaks küsida vastu… – kui paljud teist on olnud nõus võtma kasutusele ülimalt vana tarkuse õpetust…?

Õpetus ei ole küll uus…, kuid ehk prooviksite võtta seda kasutusse…?

Ma mõistan, et enamus inimesi on surmani hirmul elada nii…, ehk isegi proovida… – teha iseseisvalt otsust ja korraldada elu omal valikul…, teada ja uskuda, et Jumal andis kõigile õigust ja väge selleks…

Te ei julge uskuda, et Jumalik Tarkus on kätketud teisse endisse…

Olen kindel, et paljud ehk tunnevad süüd Uue Vaimsuse loomise ees, mille aluseks on reaalsed jutuajamised Jumalaga…, mis on rajatud sõprusele Minuga ja ühesusele Minuga…

Ma rõhutan… – hirm ja süütunne on teie suurimad vaenlased…

Isegi, lugedes neid sõnu, tunnete hirmu Minu ees, ehk mõneti isegi mõtlete, et äkki see, kes annab neid sõnumeid, on eksimas…?

Selle taustal, mida on teile räägitud Minust, te kardate jätkuvalt surma…

Olen korduvalt rääkinud…, kuid tuleb taas korrata… – te hakkasite surma kartma sedavõrd, et hakkasite kartma elada…

Vaadake, milleni olete jõudnud… – te usaldate oma elu neile, kes ei karda surma… – vabasurma terroristidele…, suurte armeedega riikidele ja neile, kellel on enam relvastust…

Sellega on aeg lõpp teha… – edasi nii jätkuda ei saa…

Kui hirm jääb teie juhtimise aluseks, siis teie ilm ei saa jätkuda lõpmatult…

Juhtimise aluseks peab saama armastus… – tema olemus on vabadus…

Teisi sõnu armastuse kirjeldamiseks ei ole…, ega ole ka muid mõistmisi selle mõistmiseks… – ei muud viisi selle väljendamiseks…

Kui kõik olete jõudnud selleni…, siis võib julgelt ütelda… – armastuse tõelise määratluse otsing on lõpule jõudnud…

Jääb vaid üks küsimus… – kas teie, planeedi inimesed, saate sellist armastuse andi ulatada nii endale, kui ka teisele…, nagu olen seda teinud Mina teile…?

Pidage meeles… – kõik süsteemid, kokkulepped, otsused, valikud, mis on väljendamas vabadust, on väljendamas Jumalat…

Mina olen Vabadus ja Vabadus on armastuse väljendamine…

Pidage meeles… – teie ilm on illusioonide ilm…

Miski sellest, mida olete nägemas, ei ole reaalne…

Seda illusiooni saate kasutada üksnes selleks, et kinkida endale Kõrgema Reaalsuse suurimat üleelamist…

Tuletan meelde… – just selle nimel oletegi tulnud siia…

Ehk olete minuga nõus, et praktiliselt kõik olete elamas enda loodud unistustes… – need on unistused elust… – just nii see ka on…

Oleks parem unistada ilmast, kus teie sees olev Jumal ei langeks kunagi kahtluse alla, ega eitaks teda kunagi…, ei endas, ega kelleski teistes…

Olge tervitatud kõik…, nii tänavu, kui igavesti…

Väljend… Jumal minus on nägemas Jumalat sinus, on tuntud teil väljendina… – Namaste…

Kallid loovuslused…, mõelge ilmale, kus armastus on vastuseks kõikidele küsimustele…, abiks iga probleemi lahendusele…, abiks reageeringus igale olukorrale…, abiks iga hetke üleelamisele…

Kas on meeles, kui soovitasin, et enne mistahes otsuse tegemist, küsida endilt… – kuidas toimiks armastus…?

Mõelge ilmale, milles vabadus muutub kõrgeimaks elu väljenduseks…

Teie elu, ja see, mis on toetamas seda, on kõrgeim väärtus…

Kandke Olu olemusse kõik mõtted, kogu unistuste väge…

Lõpetage kord kujuteldava košmaarse reaalsusega…

Teil on võimalus valida kas uut, või jätkata illusioonidega edasi…

Nii ilmaruum, kui ka Mina, esitame teile igipõlise küsimuse… – mida valite…?

Aamen

Read Full Post »

kuid ärge liiast huvituge tumedast energiast,  raskest informatsioonist…

Sood tõemeeli kuivendatakse, kuid mitte nii, kui oli oodatud

Tervitame teid, kallid maalased, vanad vaimsused…, oleme taas teiega…

Tahaksime rääkida teie probleemidest maises elus…, eriti neil segastel aegadel, millised on rasked isegi neile, kes on teadvustunud…

Olete teadlikud, et on suurte muutuste aeg…, kuid paljud on alateadlikult ootamas ja lootmas, et kõik muutub normaalseks, ehk… selliseks, kui oli…

Seda ei saa juhtuda, kuna teadvus, olles vormisubstantsina, on muutumas ja arenemas nii isiksusena, kui globaalselt…

Energia, mis kujundas teie ilma loomist, millega olete tuttavad, ei ole enam sama…, ega toeta enam paljut sellest, mida olete harjunud võtma normaalsena…

Paljud kolmemõõtmelise elu aspektid muutuvad kõrgemateks ja paremateks…

See on üksnes vajaduse ja tulemuse avaldumine…

Võrrelge tänavust seemnetega paksu mulla kihi all, millised on rajamas omale teed valguse poole…, millised on valmis virguma taimena või puuna…, tervena ja täis jõudu…

Need on seemned uuele ja kõrgema avarusega ilmale…, millised peavad looma endale teed läbi kahesuse ja eraldumuse…

Rakud peavad koguma ja talletama kõigi üleelamiste energiaid…, nii möödunust, kui ka tänavusest elust…

Mõned üleelamised olid head…, mõned halvad…, mõned õudust täis ja hirmutavad…

Vana energia on elamas ja on hea tervise juures, mõjutamas jätkuvalt inimeste valikuid… – seda seni, kuni saab puhastatud…, kas teadlikult, või läbi vaimse kasvu…

Kuna ei ole ühtki jumalikku seadust, mis hoiaks neid alles, siis Valguse kõrgemad vibratsioonid, mis on avanemas teile, vahetavad välja kõik teie madalamad vibratsioonid…

Kõrgemad valgusvibratsioonid on avanemas Maale, ning koos teie kavatsustega ja vaimse arenguga, teevad puhtaks teid vanast energiast…, toovad välja kõik madala vibratsiooniga energiad…, nii isiklikul, kui ka globaalsel tasemel…

Üha enam inimesi hakkab teadvustama, kes nemad on ja mis nemad on…, et nemad ise, mitte keegi teine, on tema elu loojaks…

Selline liikumine pühitsemise poole on mõjutamas igat ühte erinevalt…, kuigi igaüks on tõlgendamas oma elu vastavuses oma teadvusele…

Just seetõttu teie juures on palju negatiivsust ja kaost…

Kuid samas on inimesi, kes tegutsevad oma äsja ärganud pühitsetuse tundest, positiivsete, meeliülendavate ja arenenumate tegevustega, mille alusteks on armastus….

Kuna olete evolutsioneerunud teadliku teadvustuseni, siis te kõik olete jumaliku teadvuse reaalsus…

Seega… teie tööks on olla kõrvalseisja, näha protsessi…, ja mitte sekkuda selle arengusse…

Kõik on arenemas oma vajaduse kohaselt…, mitte teie arvamise järgi, milline on piiratud kolmemõõtmeliste kontseptsioonidega…

Püüdke vähem mõelda väliste ilmingute üle…, pigem kasutage neid keskendumiseks oma tõele, milline on kõige aluseks…, keskendumiseks usu suhetele mistahes ilmingu puhul, millised võivad mõjutada teid endid…

Nii hakkab esile tulema informatsioone, millised võivad šokeerida teid…

Olite teadlikud, et kui juurdunud must tegevus hakkab tulema esiplaanile, siis paljud on šokeeritud.., kuid te ei osanud oodata, et see šokeerib teid endid…

Selle kaev on sügav…

Olge teadlikud…, kuid ärge liiast huvituge tumedast energiast, raskest informatsioonist…

Sood tõemeeli kuivendatakse, kuid mitte nii, kui oli oodatud…

Olge ilmas, aga mitte selle osana… – te olete väljaspool vana energia õpetusi…

Olete mänginud mänge, milliseid olete mänginud paljude elude jooksul…, kuid nüüd on teie ülesandeks olla kõikjal valguse kandja…

Valguskandja on keskendunud tõele, ühesusele…, on ühene Jumala teadvusega…, kui ühese ja ainsa jõuna, milline on täienisti olemas igas vaimsuses… – olenemata sellest, kas tahavad seda, või mitte..

Iga inimese peamine olemus on jumalik…, ja mitte mingi muu…

Kuidas saab miski olla väljaspool ühte…?

Uskuda sellesse, mis on…, on kahesus, liba energia, mis on formeerinud enamuse kolmemõõtmelistest loovustest…

Ei ole, ega ole kunagi olnud mingit kauget Jumalat, kes oleks jälginud ja määranud kedagi…, kas  kuulekaks, või rikkujaks…

Kuna sellised uskumised olid valitsemas paljude elude jooksul ja on sügavalt juurdunud kollektiivsesse inimteadvusse…, siis paljud arenenud isiksused on alateadlikult uskumas kõrgemat karistavat-autasustavat Jumalat…

Kui olete ootamas karistust ettekavatsematu teo eest, siis teadke, et siin on tegemist vana energiaga…

Kui on olemas üksnes üks kõikjal olev Jumal, siis milline saab olla veel ka teine elu…?

Kust tuleks teine teadvus ja teine mõistus…?

On olemas vaid üks, mis on väljendumas igavesti lõpmatute vormide paljususena…

Seda tõde peaks mõistma iga inimene maapeal… – ka elama selle kohaselt…

Selles seisneb vaimse evolutsiooni teekonna olemus…, ehk… teadvuskeha olemus…

See on teie reaalsusena…

Te ei ole kunagi olnud mateerialik keha teadvuse jaoks…, te olete alati olnud üksnes teadvuskeha…

See, mida näete füüsilise kehana, on üksnes mateerialik mõiste, mis on vajalik eluks kolmemõõtmelises elus…, see on täiuslik vaimne teadvuskeha, mis on peegeldamas tingituid veendumusi ja isiksuse teadvuse olekuid…

Mõelge sellele… – saagu see teie meditatsiooni teemaks…

Ei ole midagi peale kõikjal oleva, kõikvõimsa ja kõiketeadva teadvuse…, jumaliku teadvuse…, ehk… Jumala…

Seega… – ei keegi, ega iialgi saa olla sellest eraldunud…, seda enam… teine teisest…

Kõik on koosnemas ühest ja samast ainest – jumalikust teadvusest…, kuid inimese teadvuse poolt see on tõlgendatav vastavuses tema teadvuse tasemele…

Selle teadvustamine on üheks peamiseks eesmärgiks ja ainsaks võtmeks tõelise õnneni ja eneserealiseerumiseni…

Selle läbimõtestamine käib paljude ärkvelolevate isiksuste elus…, nende, kes ei kuulu enam uskumuste süsteemi… – miks…?

See on segadusse viimas nii mõndagi…, seetõttu ei suudeta ka mõista…

Peaksite mõistma, et lugematute elude jooksul olete kogunud hulgim madala resonantsiga energiaid, millised on nüüd tõusmas pinnale…

Kui käesoleval ajal olete üle elamas mingit intensiivset ja ebameeldivat…, siis pidage seda pigem millegi lõpule jõudmisena, kui ebaõnnena… – see on viitamas sellele, et olete saavutanud sellist teadvuse taset, milline on valmis puhastuma ja astuma välja ülejäänud vanast energiast…

Sellistel hetkedel vanad energiad, mis on peidus inimteadvuse nurgatagustes, saavad välja pühitud…

Varem märkamatuks jäänud probleemid hakkavad end valjul häälel esile tooma…

Ükski inimene ei saa kogeda enam, kui on tema võimed…

Iga isiksuse Mina on suunamas evolutsioonilist rännakut vastavuses sünnieelsele lepingule…

Sünnieelne leping on loodav enne kehastumist…, see on kajastumas mitte üksnes inimese jooksvas teadvuses, vaid ka selles, milline on tema vaimne valmidus ja milline on kogemise vajadus jätkuvas vaimses kasvus…

Neil aktiivsetel ärkamise aegadel igaüks on kogemas kandiku täie asju, milliseid tarvis läbi kogeda… – mitte üksnes paari asju, nagu oli olnud mõnes eelnevas elus…

See on sellest, et olete maapeal neil aegadel, kus on käivitumas protsessi kõrgemad sagedused…, milles madalalt resoneerivaid energiaid ei saa kanda üle kõrgematele sagedustele…

Kõik on toimumas evolutsiooni plaani kohaselt…

Püüdke mitte olla vastu millegile…

Lubage tingimusteta armastusel olla teile kilbiks ja mõõgaks…, mistahes olukorras…

Kui need sõnumid on teile meelekohased, siis see tähendab, et te ei ole evolutsiooni rännakuil  algaja, ega koge enam juhuslikke sündmusi, millised on enamuselt kolmemõõtmelise ususüsteemi kohased…

Pigem olete valmistumas tõusmiseks kõrgematele teadvuse tasemetele…

Usalduge oma intuitsioonile…

Jääge mõistvaks igas olukorras, mis on resoneerumas teiega… – kas… sõnumi lugemisel, või mistahes kõrgema tõe üleelamisel…

See ei tähenda, et teete midagi ebapraktilist…

Olete tegemas seda, mis on kohane vaimseks teadvustuseks…

See on teie üleminek teadvuse olekusse, mille poole olete alateadlikult püüelnud kõikide elude aegu…

Olete need, kelles piiratud Mina enam ei ole…, vaid selleks olete nüüd te ise…

Arktuurlik rühm

Read Full Post »

Esimene osa

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Selles, mida nimetate Uueks Ajastuks, on huvitav see, et selles on energiaid, milliseid te ei osanud oodata… – need on ühtekuuluvuse energiad… – ühesuse ja kooskõlastuse energiad, millised on ilmnemas planeedil…

Esmajoones see on seotud sellega, mis on toimumas teiega…

Need on energiad, millised ei saanud ilmneda planeedil kunagi varem…

Mõned peavad neid liiast rasketeks, ebamugavateks ja kurnavateks…

Järgmiste kanalduste aegu räägime sellest enam…

Parema pildi saamiseks oleks tarvis kuulata kõiki nelja kanaldust…, nende ühiseks nimetuseks oleks… – Inimese mõjuväljad…

Nendes räägime inimvälja mõjutamise neljast atribuudist…

Räägime üldtuntud asjadest, milliseid ei ole seni tunnustatud…

Paljud ei taha isegi teada nendest asjadest, kuigi need on vägagi intuitiivsed ja mõistetavad kogu inimkonnale…

Seega… esimene sõnum…

See, millest räägiks siin, võiks nimetada mitte energeetiliseks Väljaks, vaid inimteadvuse avardamise võimaluseks…

Tegelikult see oleks teie bioloogia avardamine…, teie aju avardamine…, ja see on mõjutamas mitte üksnes inimkonda…, vaid ka kõiki elusolevusi…, mitte üksnes loomses valduses, vaid ka väljaspool seda…

Kas olete kunagi mõelnud, kuidas pühvlite kari saab tunnetada vaenlast, tundmata tema lõhna…

Kogu kari muudab ühiselt suunda, kui mingi märguande peale, millist ei saanud kusagilt tulla…

Kuid, tunnetades ohtu, lähevad kõik koos teises suunas…

Seda tunnetust võib märgata kogu looduses… see on ellujäämise võimaluse tunnetus…

Teie nimetate seda kuuendaks meeleks…

Paljud on teadlikud sellest…, kuid kantakse seda metafüüsika, aga mitte teaduse valdkonda…

Tegelikult see on teadus…

On olemas Väli, mis on kui antennina teie igaühe ümber… – see on mõjutamas teie teadvust…

Näiteks teatris istute kellegi kõrvale, kuid millegi tõttu peatselt istute ümber, sest tema läheduses tundsite mingit ebamugavust…

Kuidas seda mõista…, millega selgitada…?

Kuna seda ei ole võimalik ei mõõta, ega näha, siis enamuselt selle kohta öeldakse, et see on haige fantaasia…

Ajapikku sellistest inimestest saavad teadlased… – nemad on õigel teel…

Selliseid asju on teie ümber palju…

Ehk paljud on tunnetamas, et keegi oleks kui jälgimas neid…, isegi seljatagant…

Ning, vaadates taha, näete, et nii ka on…

Kellegi teadvus puutus kokku teie Väljaga ja toimus mõlema teadvuse ühendumus…

Kust tuleneb selline tunnetus…, milline on selle tekkemehhanism…?

Milline on protsess, mis võimaldab tunnetada Kristallvõret…?

Tundlik inimene tunnetab lahingute väljadel midagi rasket ja rusuvat…

Ta tunnetab Kristallvõres olevate energiate kiirgust…

Kuidas see on mõjutamas…?

Väli on vahend, mille abil saab vastu võtta selliste energiate kiirgust…

Samal viisil saab tunnetada kellegi pilku seljataga…, või kellegi energiat enda kõrval…

Kui suur on selline Väli…?

Toon ühe näite, milles võite ehk kahelda…, kuid see on nii…

Olen rääkinud kaksikutest, kes on tunnetamas teine teist kaugete maade tagant…

Kui ühega neist midagi  juhtub, siis teine tunnetab seda…

Te ehk ütlete, et see on sellest, et nendel on ühene DNA…

Jah, nii see ka on… – DNA’l on olemas väli, mille vahendusel kaksikute vahel on omavaheline side… – see on kvantiline side, millel ei ole piire…

Sellised asjad on vägagi vasturääkivad… – kuid need on olemas…

Te kõik olete sellega nõus, kuid… keegi ei taha seda tunnistada…

Teie ümber on olemas tohutu mõjuväli, milles kõik mõjud avalduvad vastandlike efektidena…

Te olete tunnetamas teise mõju ja samas ise olete mõjutamas teist…

Olen korduvalt rääkinud, et tasakaal on nakkav…

Kui olete rahumeelne…, olete rahul endaga ja teil ei ole hirmu…, kui olete küps isiksus… – siis see tõmbab inimesi ligi… – nemad püüavad pääseda teile ligi, kuna tunnetavad, et teiega saab rääkida, kuna te ei arvusta nende tegusid…

Te olete see, kelle jalge juures tahetaks istuda… – olles teie Väljas, küpse mõju all, saab hetkega tasakaalustuda…

See informatsioon on selleks, et teaksite… – kõik neli kanalit on omavahelises seonduses ja on kujutamas põhituuma…

Sellest räägime kõigis neljas sõnumis…, kuid igal korral omal viisil…

Selle kõige eelduseks on… – igal inimesel on oma teadvuse Väli, milline osaliselt on kvantiline…, seetõttu ei ole võimalik selgitada, kuidas saab tunnetada ja reageerida asjadele…

See Väli on töötamas mõlemas suunas… – saab tunnetada asju ja lisades asju, saab mõjutada muid asju…

Kas mõistate…?

Lisades midagi oma välja, saab mõjutada teiste välju…

Seega… milline võiks olla mõjutus teistele siis, kui olete sattunud seisma kellegiga kõrvuti…?

Esimene sõnum ei ole pikk, kuid on selleks, et te mõistaks seda kõike sügavuti…

See on oluline atribuut… – ta on esmaseks ellu jäämise pandiks…

Ellujäämiseks tarvis tunnetada ja teadvustada, mis on toimumas ümberringi…, seetõttu ka atribuudi kvaliteet peab olema ülimalt kõrge…

Selle nimeks on tunnetus, mis sünnitab hirmu…

Hirm on mõjutamas inimesi tugevalt…

Kui teie ümber on inimesi, kes on alalises hirmus, siis see hirm võib kanduda ka teile…

See on toimumas õudusfilmide vaatamise aegu kinosaalis…

Kuid on olemas hulgim jõude, millised on külvamas hirmu metoodiliselt ja plaanipäraselt…

Üheks nendest jõuvahenditest on teie meedia… – kommertslik meedia, mis on teil kasutusel juba pikemat aega… – see ei ole mingi vandenõu…, vaid seda tehakse harjumuspäraselt…

Teevad üksnes seda, mis nende arvates, on alati töötanud…

Kui miski nende jutus hirmutab teid, või püüate järgida nende juhendusi…, siis nemad, oma teada, teevad seda mitte teie hirmutamiseks, vaid aitamiseks ja rahustamiseks…

Kuigi meedia ülesandeks, eriti see, mida nimetate Uudisteks, on jagada teile informatsiooni…, näidata tõde…, olles seejuures erapooletu…, näidata sündmuste mõlemat poolt…

Jälgige seda meediat, milline annab edasi sündmuste tulemusi…, aga mitte seda, mis on rääkimas üksnes katastroofidest ja pimedusest…, jälgige uudiseid, millised on positiivse noodiga…, mis on edasi antavad intelligentselt ja küps diktorite poolt…, keda saate usaldada…

Uus meedia annab sootuks teist laadi uudiseid…

Kui teadvustate seda, siis ehk mõistate, et tegemist oli programmeeritud hirmu sisendamisega…

Paljudel, kes olid jälginud meedia saateid pidevalt, kadus huvi nende vastu… – kas pole…?

Olete jätkuvalt tunnetamas tõmmet uudiste vastu… – siis see on jõud, mis on alati mõjutanud teid…

Ehk mõistate nüüd, et see oli programmeerimas teid…, oli mõjutamas teid teie tahte vastaselt… – see oli see, mida te ei olnud programmeerinud endasse ise…

Teil on võimalus loobuda nende uudiste vaatamisest…

Uudiseid on võimalik saada ka veebilehtedelt, kus saate ise valida, milliseid uudiseid lugeda…

Tuleks hoiduda uudistest, millised püüavad külvata hirmu…

Hirm ise on üks neljast atribuudist…

Ülejäänud kolm on kenadena ja muljet andvatena…

Räägime veel ka teisest ja kolmandast…, kuid neljas tuleb boonusena…

See oli esimene atribuut, millest rääkisime täna…, seda selleks, et oleksite teadlikud ka teistest…

Antud sõnum näitas, kuidas on töötamas hirm…, ja miks tunnetasite hirmu, kui kuulsite hirmsaid asju….?

Kust tuli selline tunne…?

See tuleneb ühesest Väljast…, see on Välja mõjutus…, see on vastastikuliste  kiirguste tulemus…

Ehk mõistate… – see oli Välja reaalsus…

Reaalsus…

Milline oleks teie arvates selle teine külg…?

Kuidas oleks, kui näeksite, mida selline mõjutus saaks teha uues energias…

Ta mõjutaks teid endid, ja aitaks areneda veelgi…

See on vägagi reaalne ja tunnetatav… – te võite isegi pea puudutada seda… – see on sedavõrd tõene…

See on uus reaalsus… nii looduses, kui teis endis…

See oli üksnes mõistmiseks, miks kõik on töötamas just selliselt…

Seejärel tuleb aeg millegi muljet avaldava ilmutuseks…

See ei ole kui miski taevast kukkunud…, vaid loomulik…, mõistetav…, teie kaunis osa…, teie pärandi osa…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Magda

Viies mõõde on kõrgete vibratsioonide ilm…

See on ühesuse, armastuse, õnne ja rõõmu ilm…

Seda on raske sõnadega edasi anda… – seetõttu paljudel näib, et maapeal seda ei ole…

Nende arvates viiendat mõõdet siin ei saa olla, kuna pidevalt on katastroofe ja kataklüsme, vägivalda ja ebaõiglust…, nüüd veel ka epideemia…   

Kõige huvitavam on see, et see mõõde on olemas ja otse siin…

Samas palju kõigest, mida on sõnumite vahendusel teile edasi antud, on ammu teostumas…

Ilma olete jagamas kahte ossa… – mõlemad osad on unikaalsed ja omased…, igale ühele…

Ühed on jätkuvalt elamas kolmemõõtmelistes energiates, täis kannatust ja valu…, ei taha, ega ole valmis lahti laskma sellest ilmast…

Teised on otsustanud taltsutada oma ego ja usalduda Jumalale…, andudes täienisti ja tervikuna temale…, võtta käesolev elu omaks sellisena nagu ta on…

Kõrvaldades ego vastuseisu endas, kes ei ole iialgi millegiga rahul, saab tõusta jumalikule tasemele…

Just sellel tasemel on võimalik tunnetada suurimat vastuvõttu…, nii inimeste endi vastu, kui ka nende kogemuste vastu… – siis hakkab kujunema seesmine tänulikkus kõige vastu…

Siis on võimalik isegi näha, et kõik, mis on teie ellu tulemas, on kõrgema hüve nimel…

See aitab naaseda enda juurde…

Kolmemõõtmelise ilma süsteemi asemele hakkab esile tulema tõeline vabaduse tunnetus…

Saab jätkuvalt olla kolmemõõtmelises ilmas, kuid enam mitte kuuluda sellesse…

Viies mõõde ilmub füüsilisel tasemel kõigi inimeste jaoks…, kuid mitte homme, vaid mitmete aastate jooksul…

Siis ka vaimsed inimesed saavad julgemaks ja suudavad muuta kõike enda ümber…

Selleks ajaks lahkuvad need, kes ei ole võimelised elama kõrgetes vibratsioonides…

Viies mõõde tegelikult on siin olemas, nii peenmateerialikult, kui ka füüsiliselt… – kuid seda vaid neile, kes on valmis selles elama…

Teisiti seda ei saa ei tunnetada, ega näha…, kuigi tema kõiki lugematuid hüvesid on võimalik kasutada juba praegu…

Mis hüved võiksid need olla…?

Õnnelik elu…

See on üks uue ilma peamistest väärtustest…

Viies mõõde on ühesuse, armastuse, õnne ja rõõmu ilm…

See on Jumalaga ühene ilm…, ühene kõige ümberolevaga…

Selles avaldub armastus teie vastu kõiges… – nii Valguse jõudude abilistelt, kui ka inimeste ja loomade poolt…, kõigis elu olukordades… – see paneb mõistma, et kogu ilm on valmis aitama teid…

Jah…, viies mõõde on rõõmude ilm, milles on lakkamatu positiivne häälestus…

Selles kaovad mistahes ajalised ja illusoorsed elu pisiasjad, milliste all on kannatamas pea kõik… – asemele tulevad tõelised väärtused, millised on ühesed kõigi jaoks…

See on tõelise Õnne ilm…, selles on võimalik tunda end vabana…

See ei ole see vabadus, mida on ootamas ego…

Selline vabadus on peale sunnitud kolmemõõtmeliste programmidega, ebavajalike kohustustega, libanägemustega ja kõikvõimalike egregoritega…

See on õnn olla ja tunnetada end tõelise jumaliku olevusena, keda ei saa keegi juhtida…

See on piiritu ja tingimusteta armastuse ilm…, selles armastus on ühene kogu ilmale ja kõigele selles olevale…

Viies mõõde on juba siin, mitte üksnes peenmateerialikult, vaid ka füüsiliselt…

Kuid paljud ei saa seda näha üksnes tänu oma egole ja mõistusele, kes on otsimas seda mujal…, nemad püüab kinni hoida libaväärtustest, poevad peitu hirmude eest…, jagavad ilma heaks ja halvaks, ega taha tunnetada Jumalat kusagil…

Tarvis märgata ego püüdeid ja õppida neid vaigistama…, siis saab elada teadvustatult, väljuda kolmemõõtmelistest illusioonidest…, märgata Uut Ilma…

Peenel plaanil on näha, et Uut Ilma näevad veel suht vähesed, kuid iga päevaga tuleb neid aina juurde ja juurde…

Sellest hakatakse rääkima ja kirjutama aina enam ja enam…, maalima ja laulma…

Kolmemõõtmelise ilma illusioon kaob kui kae silmadelt…

Seejärel avaneb see, mis oli selle taga varjul…

Selles aitavad kõrgemad energiad, millised on avanemas taevastes…

Need on toeks ka inimese isikliku vaimsuse arengus…

Ilma isiklikku panuseta ei ole võimalik jõuda elu globaalsete muutusteni…

Kallid…, püüdke kõigis elulistes sündmustes rakendada oma imelisi vaimseid omadusi…

Eemalduge egost… – selles on abiks kõrgsageduslikud energiad, mis on jõudmas teieni igapäevaselt… – juba pikemat aega…

Armastusega teie vastu… Magda

Read Full Post »

Older Posts »