Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Kui üksik inimene teeb kanaldust, ta ei ole mullis, mis eraldaks teda planeedi reaalsusest…

Ehk teisi sõnu… – olemus, mida peate Krayoniks, läbib eesriiet erilisel, armastaval viisil, ega ole teist kunagi eraldunud…

Kui teil on mistahes veendumuste süsteem ja kui te pöördute juhendajate või inglite poole, siis teile ei meeldiks, kui tema vastaks teile järgnevalt… – mul ei ole aimu, mis toimub…, selgita mulle…

Te vajate sellist abilist, kes on teadlik kõigest toimuvast…, teab olukorrast, millises olete, ning saaks osutada vajalikule abile…

Ma siiski ütleks neile, kes on veendunud, et kanaldus on kehaväline kogemus, et see on ühenduses millegi välisega, millest nemad ei ole üldse teadlikud…

Asi on hoopis nii, et… mida enam vajate, seda kindlamalt oleme teie juures…, seda märgatavamad oleme…

Me oleme siin teie tõttu…

Kui teil on midagi, mis on seotud mõistmisega ja raskustega, siis teil tarvis jõuda hirmu ja rahutuse nullpunktini…

Kui lubate hirmul pääseda teisse, siis tegelikult… sellega blokeerite teile kättesaadava…, ning, kindlapeale teil tekib hirm, rahutus…, või midagi muud…

Te saate seda kõrvaldada omalt teelt, pöördudes oma vaimsuse poole… – kallis vaimsus, anna mulle seda, mida mulle on praegu vaja…

Sellel hetkel ilmuv mõistmine saab mitte üksnes kõrvaldada hirmu…, vaid põletada selle, kui paberlehe… – põletada täienisti…

Hirm ja rahutus kaovad, ja asemele sünnib kallihinnaline rahu energia…

Kui vaatate enda ümber olevaid energiaid, siis pöörake pilk Valgusele ja Pimedusele… – siis näete, kuidas ingellik pühadus kaotab Pimeduse…

Ja nii on alati…, olenemata sellest, kui tugev ka poleks Pimedus… Valgus on alati võitmas…

Olen rääkinud Pimeduse määratlusest… – Pimedus on Valguse puudumine…

Pimedus ei ole aktiivne energia… – temas puudub seesmine energia…

Kui asjad inimeste jaoks hakkavad tuhmuma, siis nemad hakkavad looma oma pimedust…

Kui asjadel puudub valgus, siis inimesed loovad isikliku Pimeduse…

Kuna inimesed olid viha ja kurjuse mõju all pikemat aega, siis lõid pimedust, mida peavad koledaks ja hirmutavaks…

Pimeduses ei ole lunastust ega mõistmist… – seda olete tajumas…

Kui avate end Valgusele, siis teil avaneb Jumala mõistmine…, ehk… avaneb ingellik energia…

See on kaunis ja pilgeni täis rahu… – see on nügimas teid armastuse ligi…, see on kiirgumas läbi eesriide, ning paitamas teie vaimsust…

Tahaks vaadata ligemalt midagi, millest olen rääkinud palju aastaid…

Nüüd on aeg rääkida sellest taas…

Jutt käib sellest, kuidas olete nägemas Jumalat, Vaimu, Loojat…, või kuidas nimetaksite seda, mis on teist üle…

Inimkond on samastamas Loojat teatud kujuga… – see on ka kõik, mida on teil tema kohta teada…

See on ainus, mida on teil esitleda kui näidisena… – paraku tõde jääb väljaspool teie mõistmist…

Kujutlege kõige oleva Loojat, kes on kõikjal ja on tohutu armastuse energia väena, milles on kajastumas ilmaruumi iga olevuse iga mõttekulg…

Kujutlege sellist energiat ja liitke armastusega, rahuga ja mõistmisega… – nii saate hoomamatut ja küllastunut jõudu, mille suurust on raske teil mõista… 

Sellel ei ole midagi ühist teie ajuga…, see on inimese mõttevõimetest kõrgemal…

See on armastus, mis on küündimas hulga kaugemale, kui teie armastus…

Ühtki armastust ei saa võrrelda ema armastusega oma lapse vastu…  – see on puhtaim armastus planeedil…

Ehk ütlete, et armunute vahel võib olla sama armastus…

See on vaid üks armastuse liikidest, mis on samuti puhas…, kuid armastus ema ja lapse vahel on tingimusteta…

Ehk ütlete, et sama armastus on Jumala ja inimese vahel…

Ema armastus Jumala armastuse kõrval ei ole kuigi suur…

Inimesed on otsustanud, et Jumalal on teist liiki armastus…

Kui vaatate oma ususüsteeme, siis nende Jumal on pigem halva isa koopia…

Jumal Eedeni aias andis inimesele vabaduse, kuid koheselt karistas teda vabaduse kasutamise pärast…

Selles puudub loogika ja ei ole mingit mõtet…

Selline on inimese arusaam, milles ei kajastu jumalik suursugusus…

Inimene paigutas Jumala oma tasemele ja tegi teda karistavana…

Kuidas saite lubada endil teha suursugususega, armastusega, kõigevägevama loovusega sellist asja, kelle armastus teie vastu on piiritu…

Kuidas saite välja mõelda karistavat Jumalat, kes karistab väärtegude pärast…, nagu teie karistate oma lapsi…

Tänapäeval enamik usklikke kummardab Jumalat…, räägivad tema suurusest, armastusest ja õiglusest…

Nemad on sedavõrd veendunud selles, et isegi laskudes põlvili, tunnetavad seda…

Palvetades kutsuvad ingleid neid kuulma…

Kuid samas arvavad, et nemad peaksid olema headena…, vastasel juhul Jumal karistaks neid ja nende lapsi…, piinaks neid pärast surma igavesti, kohutavas kohas…

Ma küsiks teilt… – kas Jumal on tõemeeli selline…?

Või on see välja mõeldud üksnes inimeste hirmutamiseks…?

Te teate vastust… – kuid valik on teie…

Jumalal ei ole karistusi…, tema juures on valikute vabadus… – ja see on teiepäralt…

Paljude arvates halb inimene peab kandma karistust…

Kuid karistamine on inimlik mõiste…

Tingimusteta armastus ei vaja mingit tasu, ega karistust…, ei mõtete, ega tegude pärast…

Mõelge sellele…

Kuidas oleks vestega kadunud pojast teie Pühakirjas…, kahest pojast, kellest üks tegi alati õieti, aga teine mitte…

Teie reeglite kohaselt teine peaks kandma karistust…

Kuid vestes, kui pojad jõudsid koju, mõlema koju jõudmise puhul tehti pidu…

Kas mõistate asja olemust…?

Vaimu poolt ei ole mingit hukkamõistmist…

Vääriti käitumise ja patustamise idee tuleneb teie koolituste väärtustamise postulaatidest…

Isegi kümme käsku on inimeste poolt kirja pantud, et hoida silm peal mäe jalamil toimuva üle…

Need pühitsused on head ja tõesed…, kuid kirja pantud inimeste mõistmise läbi…

Kui pühitsused oleksid Vaimult, siis selles seisaks… – tuleb armastada nii, nagu armastab Jumal…

See oleks ka kõik, mis oleks vaja…

Kui saaksite võtta seda omaks, siis teile ei oleks vaja ühtki käsku…

Teie teadvus oleks sedavõrd kõrgel tasemel, et… mida ka ei teeks, kõik oleks täis Jumala armastust…

Ei tasu mõelda õpetustele ja nende reeglitele, millised on kuulutamas, et… – kui ei tee seda või seda, siis armastav Jumal paneb karistused peale… – olge ettevaatlikud oma asjades…

Kes on süüvinud sellistesse mõistmistesse, isegi ei mõtle Jumala suursugususele, ega tema armastusele…, vaid teavad üksnes, et peavad tegema üht, või teist, muidu peavad kandma karistust…

Süütunne on neis sügavalt sees…, on halvamas nende mõistust…

Mõnedes usundite süsteemides süü ja karistus on talletatud ajju, kui Jumala, ehk Looja korraldus…

See siiski on tulenemas inimestelt…

Selline kontseptsioon on toonud Jumala inimese madalaima teadvuse tasemele…

Kuid see on muutumas…, on muutumas…

Seda sõnumit on kuulamas erinevad inimesed…

On neid, kes kuulates siin, näevad taevast avanemas enda ees…, ning kogu südamest kinnitavad, et kõik, mida kuulis siin, on nii… – et ta mõistab nüüd end paremini, ning on võimeline kustutama oma süü hirmud…

Tõemeeli… Jumal ei teeks kunagi seda…

Selle mõistmine on juba üleminek teadvuse uuele tasandile…

Hakkate mõistma oma vaimsust, mis on Looja osana…, neil on omavaheline liit…

Teie vaimsus on Looja osa…, igavikulisuse osa…

Olles Looja osana, olete seotud tema energiaga…

Leidub ka neid, kes kuulates sõnumit, ütlevad siiski… – ma pole päris kindel, kas tahaks heita minema kõike, mida on mulle õpetatud…, üksnes selle sõnumi kuulamise pärast

Kui olete üks neist… – siis ütleks… – ei tasu midagi minema heita…

Pigem pöörduge enda seesmusesse ja vaadake järgi, ning küsige oma vaimsuselt… – kas oled tõesti see Jumal, kes on karistamas…, kas ma tõesti pean tundma süüd kogu tehtu eest…, kas tõesti olen karistamise väärt…?

Kuulake, mida vastab teie kaasasündinu selle peale…

Te kuulete oma vanalt vaimsuselt ootamatut vastust…

Nii oli juhtunud minu partneriga, kui ta istus toolile…

Ta istus kui insener, kes ei uskunud metafüüsilisi asju…

Siis ma ilmusin tema teadvusse…, kuid ei rääkinud midagi, vaid lasksin voolata armastusel tema südamesse…

Temal hakkasid voolama pisarad…

Ta ei suutnud mõista avanenud uudsust…

Keegi ei olnud rääkinud temale, et Jumal on hulga enamat…

Planeedil on miljoneid inimesi, kes on valmis kinnitama, et nemad on karistamise väärt, kuna inimkond on palju teinud vääriti, või on jätnud tegemata…

Kuid see ei ole nii…

Kogu inimkond ise on loonud sellise olukorra, millest on läbimas iga inimene isiklikult…

Mõndagi veel näete oma tulevikus…

Ka viirus ei ole kättemaksuhimulise Jumala karistus…

See oleks sajandi suurim vale…

See on täielik absurd…

Absurdne on mõelda, et Jumalal on midagi tegemist teie poolt üleelatavaga…

Oleme teie kõrval, et suudaksite läbida seda mõistvalt, armastuses ja rahus…, päev päeva järel…

Looja on liidus teie vaimsusega… – see ei ole teile teada olnud…

On aeg teadvustada, et Jumal on hulga enamat, kui on teile räägitud…, ta ei ole pühakirja õpetuste kohane paha isa, kes on karistamas teid teie valikute pärast…

Krayoni sõnumid on alati õpetanud vaatama sügavuti, et mõista, milline on Looja…

Tema jutt on puhtast armastusest…, on loogika kohane, mis aitab süüvida selle reaalsusesse…

Süüvides vaikusesse, laske vaimsusel näidata, et Krayoni jutt on tõest…

Tehes nii, annate luba tõe ilmnemiseks…

Üksnes laske lahti hirmud ja rahutused…, laske vaimsusel tuua esile tõelist tõde…

Siis kõik on muutumas…, vaba valik on vabanemas…

Osa inimesi ei hakka kuulama sõnumit, ega häälestuma uuele… – üksnes väidavad, et see ei ole nende jaoks… – nemad ei suuda oma teadvusega seda mõista…

Siin on aeg astuda esile Valgustöötajatel…

Ehk… selle mõistmine jõuab inimeselt inimesele paremini kohale…

See on teie aeg tegutseda…

Ma püüan rääkida sellest kuni partneri elu lõpuni…

Need on olulised ja reaalsed tõed… – teil tarvis kuulda neist…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Tänase päeva teemaks oleks… ühendumine ja koherentsus

Teema ehk teie arvates ei ole uudne…, kuid tänavuses energias see on paljuski erinemas senisest…

Paljude sajandite jooksul oli neid, kes mõistsid seda…

Nemad ühendusid, kas salaja või avalikult…, olenevalt kultuurist või süsteemist…

Nemad olid nendeks, kes hoidsid ülal planeedi valvsust…, nende tegevus oli tänuväärse tööna…

Viidi läbi palvelugemisi nende nimel, kes olid kannatamas…, püüti mõtteliselt saata energiaid rasketesse kohtadesse…

Kallid…, see ei olnud uudne idee…, kuid olles ühesena, saab moodustatud vägi…

Koondatud mõtete jõud pääsevad määratud kohta…

Kuid nüüd, uue energia tulekuga, on mõndagi kujunemas ümber…

Teie senine seesmuses olev arusaam hakkab võtma mõistmise kuju…

Kujuneb mõistmine, kuidas on see töötamas…

Hakkate mõistma, et tegemist on süsteemiga, mille abil saab kanduda soovitud kohta, ning seal, tajudes ja mõistes seda, saab võtta isegi kasutusele…

Seda enam, et vanade vaimsuste ja valguse töötajate tänavustel mõtetel on väge, mida varem ei olnud…

See on vägi, mille jõud on võimelised jõudma kohale ja mõjuma rahustavalt…

Sellise väe jõud on tunnustatud üle planeedi, kuigi paljude poolt see ei ole tunnetatav…

Olete teadlikud Väljadest…, olete suutelised mõõdistama neid…

Olete teadlikud Sõlmedest ja Nullidest, millistest saite teada alles hiljuti…

See on seade, see on masin… – imeline esoteeriline masin…

Oleks hea, kui mõtleksite metafoorilisele masinale…

Ta on käivitumas üle planeedi…, hõivamas kõike…

Seda ehk saate näha ise…, oma metafooriliste silmadega… – kõige hõivamist…

Hõivamine ehk kujuneb kandumiseks (transferiks), mis on kandumas üle planeedi ja on katmas uuega kõike…

Hõivamine kandumisega on luba energial kanduda, mida varem ei ole olnud…

Läbi selle mõtted, palved ja manifesteeringud saavad muuta planeeti paljuski…. läbi mille koherentsus muutub kergemaks, ning mõnedki saavad genereerida midagi uudset…

Sama toimub siin kuulajatega ja hiljem lugejatega, audiokuulajatega…

Me ei ole üksnes osake südamete ja vaimsuste rahustamiseks, mida vajatakse üle planeedi…, vaid oleme jagamas informatsiooni, et saaksite mõista toimuvat paremini…

See ei ole raamatute üksluine informatsioon, vaid informatsioon, täis armastust…

Teil tarvis olla mitte üksnes rahulikuna…, vaid tarvis omada atribuute, millistega saaksite ületada mistahes raskusi, kiiremini ja lihtsamalt…

See on midagi uut…

See on laeng, mida saite hetk tagasi, kus soovisite planetaarseks tööks uut ja enamat jõudu, kui oli seni…

Kattumine kandumusega on teile uus sõna, mis on kohane sõnumi kontekstiga…

Selline energia kandumine on hetkeline…, on kandumas mõnede läbi paljudele…, ja sedavõrd jõuliselt, et tajutakse seda otseselt… – mistahes viisil…

See on puudutamas Välju, millega muudab elu, selle vigastatuid potentsiaale…

Olete muutumas sellisteks… – see on käimas…

Seda olete möödanikus mõneti teinud…, olete saavutanud edukaid tulemusi…

Kuigi siis ei suudetud seletada, kuidas see toimub…

Nüüd hakkate mõistma, kuidas see töötab…

Tere tulemast uude ilma… – selles olete oluline ja tähenduslik osa…

Teie praegune enesetunnustus on vähene… – seda tänu seni läbikäidule…, tänu räägitule…

Kuid…  tänu sellele olete saavutanud siiski teatuid väärtusi…

Vana vaimsus, olenemata soost, oled sellest kõigest läbi käinud ja kujundanud oma ainulaadset tarkust, mille oled talletanud oma võresse…

Sellised teie olete…

Mõelge sellele, et saaksite virguda täies tarkuses…

Olete palju tähendamas… – see on ka põhjuseks olla siin…

Hea, kui läheksite koju sellise mõistmisega, mis talletub teie enda võresse…

Püüdke näha selle tulemusi… – nähke, kuidas hädad ja mured hakkavad kaduma…

Tänu sellele paljud saavad tunnetada end vabamana…, kuigi ei ole teadlikult, millest see on tulenemas…

Ehk, olles omas meditatiivses üksinduses, saate ise tunnetada seda tulemust…

Senised püüded muutuvad millekski muuks… – see on ka teie jaoks ootamatustena…

See on selgitamas Sõlmede ja Nullide vajadust planeedil…

Tänu teie abile on muutumas planeedi teadvus…

See on ületamas isegi teie seniseid metafüüsilisi arusaamu…

Paljudele on ootamatu, kuidas mõtted saavad luua erinevust…

Teie mõtted on loomas erinevusi…

Tere tulemast uude energiasse, mida olete võimelised kontrollima…

See on mõistmise ja armastuse energia…, see on kandev (transfeer) energia…

See energia on kõige vajalikum planeedil…

Virguge oma väärtuses… te olete seda väärt…

Selline olete…, seetõttu olete saamas parimaid ideid…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

8 peatükk

Marat ibn Alim

Nüüd olete võimelised paremini mõistama, kuidas muuta oma ettekujutlust homsest päevast… 

Esmalt tarvis tuletada endale meelde… – mis on elu…

Elu on energia, mis on toitmas iseend…

Seega… elu on loomas end läbi elu protsessi…

Enamgi veel… – elu energia on dubleerimas iseend…

Seega… elu kohta füüsilises kehas võiks teha järgmise kokkuvõtte… – teie jooksev positiivne mõtteviis toimuva üle muudab mitte üksnes käesolevat kogemust, vaid paneb liikuma energiaid, millised kujundavad tulevaid sündmusi…

Ehk… – käesolev elu algab teie tulevaste muutuste ja sündmuste ettekujutuste muutustest

Olete alati loomas seda, millele on suunatud teie mõtted…, ehk… – loote oma järeldustega

Tahaks pöörata teie tähelepanu ühele tõigale… – kõik vaimsed õpetajad on aegade algusest rääkinud ühte ja sama…, kuid, kui veider ka poleks, kuid kõik religioonid on kuulutamas sama õpetust… – teie usu kohaselt teile ka antakse…

Siit võib teha üht mõistlikku järeldust… – kõik, mida olete…, on teie mõtete tulemus…

Seega… – kuidas olete oma südames mõtlemas…, sellisena ka olete…

Teid on kandmas himud oma juhitamatute tuultega… – tõmmates teid kahtluste ja tahtmiste keeristesse…

Ma räägin teile, kuidas taltsutada oma mõtteid…, siis saate võimu oma mõistuse virvete üle…

Alustage oma loovusega juba tänasest…, uuest vaate ja lähtepunktist…

Teil on võimalus vaadata üle igat oma päeva…, vaadata üle toimuvat praegu… ja kinnitada naeratades… – kõik on korras

Kui teie püüdlus on siiras, siis tänage Loojat täiusliku ilma eest, mis on minupoolse annina teile…, kus saate luua täienisti uut elukogemist…

Mõistke… – vaadeldav reaalsus on kaunis, kuna see on kogemise kõrgem tase…

Maapeal on seda suht vähe, kuna enamus inimesi on saavutamas seda ülimalt harva…

Kuid need, kes saavad kogeda vaadeldavat reaalsust, kogevad seda vaid kord elu jooksul…

Ma soovitaks püüelda sellise kogemise poole (selline kogemine on kõrge tasemega teadvuse kohane), ning hoiduda moonutatud tõest, millega olete loomas oma moonutatud reaalsust…

Heaks võimaluseks püsida vaadeldavas reaalsuses on siis, kui on täienisti selge, et antud hetkel ei toimu midagi peale selle, mis on toimumas…

Harjutage oma teadvuses sellist ilma vastuvõttu võimalikult tihti…

Hetketel, kui olete pööramas oma tähelepanu sellele, mis on toimumas just sellel hetkel, siis olge kindel… – et neil hetkeil olete võimelised  teadvustama… – kõik pahe, mida olete mõtlemas toimuva üle, on mõeldud ja lisatud teie endi poolt

Tegelikkuses midagi sellist ei ole olemas…

Veel kord… – ei ole olemas…

Taolist olete manustamas oma olukorda üksnes ise, oma väljamõeldistega…

Teil tarvis õppida hoiduma selliste õudukate lisamisest toimuvasse…

Katsuge eraldada jooksvat hetke ebameeldivast minevikus…, seda enam… – soovimatust tulevikust…

Ei tasu olla irooniline öeldu üle…, vaid püüdke kujundada uut hetke mõistmist…, tunnistades endale, et kõik on kulgemas üksnes vajaduse kohaselt… – siis kõik on OK…

Ehk mõnigi on mures epideemia tõttu…

Need kõik on keerulised protsessid… – seda eitada ei saa…

See võib anda tõsise hoobi teid ümbritsevale armastavale ja sõbralikule ilmaruumile…

Kuid siin tarvis teadvustada, et see, mis on toimumas, on üksnes asjade muutmiseks paremuse poole…

See on käimas meistrite ja avataride tasemel…

Peaksite teadma, et kõik olukorrad ja tingimused on olulised ja funktsionaalsed üksnes seni, kuni ilmneb oht elu stabiilsusele…

Ohu saabumisega elu hakkab kohanduma…, hakkab kujundama oma püsivust läbi vormide muutmise…

See on toimumas ka füüsilise keha surmaga, kus kaovad igasugused koostöö suhted…

Võtke teatavaks… – muutusi halvema poole ei ole kunagi… – kõik on toimumas üksnes parema nimel…

Nähke sellist tõde kõiges…

Üksnes siis võite olla kindel, et… olete Meister…

Kui olete vaatamas möödunuid aegu, siis ehk mõistate, et need olid kaunid ajad teie elus… – need andsid teile häid kogemusi… – teisiti ei saanud olla…

See aitab teil mõista oma seesmisi ressursse… – aitab mõista enda võimeid…

See aitab paljudel tõusta mõistmise kõrgemale tasemele…, aitab mõistvalt suhtuda kõikidesse inimestesse…

Mis peamine… – see avab teile sellist jumalikkuse mõistmist ja elu mõtet, mis aitab muuta teie elus kõike…, hakkate tunnetama igat elu hetke, kui kallihinnalist andi…

Paljud ehk ütleks… – kõik on hästi, mis hästi lõppeb

Kõik on hästi vaid siis, kui lõõgastud ja lased jumalikkusel kulgeda…, ehk… lubad muutustel toimida oma elus…, toimida vabalt… sekkumata toimuvasse…

Kuid seda ei tasu võtta kutsena mittemidagi tegemisse…, vaid kutsena mitte seista muutustele vastu…

Te ju teate, et see, millele olete vastu, on üksnes võimendumas…, kuid nähes ja mõistes seda, see kaob…

Seega… – kõik nähtav on illusioon…, ehk… on nähtav teisti, kui tegelikult on…

Tõe vastuvõtt on viimas teid kujuteldavast tõest eemale, ega lase kinnistuda näivas tões… – vaid aitab jõuda tõelise tõeni

Teie Pühakirjades see kõlab… – päästa meid, Issand, kurja eest...

Sellise tegevusega olete avamas endale teed võimalusteni, millised alles hiljuti näisid võimatutena…

See on toimumas seetõttu, et oma vaateseisus olete muutunud paljus… – see on tähendamas paljut…

Sellest võib teha järeldust… – kõik muutused toimuvad ilmaruumi harmoonia säilitamise nimel…

Tehke endale selgeks… – kas usute sellesse, mis ehk tundub uskumatuna…

Kas usute, et elu Jumala plaani järgi on vaid õnne kogemine…, või teate, et kõikidel sündmustel on hea lõpp

Kuivaid ise, oma vihaga, pahameelega ja pettumusega, või oma uskumatusega positiivse tulemusse, ei pane endale tõkkeid (see võib olla kõige tugevam blokk neile, kes on otsimas süüdlasi tumedates ja muudes vaenlastes)…

Te võite, muutes oma mõtteid toimuva kohta, muuta oma arvamusi tulevikus toimuva kohta…

Kas teile ei jõua veel kohale, et kõik, mida toob teile elu, on evolutsiooni nimel…

Ma ei taha väita, et teie tee on lihtne ja muretu… – kuid nii võib näida üksnes seetõttu, et te ei kasuta kõiki atribuute, kõiki Minu ande, milliseid on teil jätkuvalt…

Kuid isegi ilma nendeta olete suutnud läbida paljut…, tulla neist läbi ja jõuda siia…

Küsimus ei ole selles, kuidas tegite seda…, vaid selles… – kas valite kogeda õnne, et jääda ellu, või mitte…, või… valite jääda jätkuvalt õnnetusse olekusse…?

Ilmaruum on esitamas seda küsimust teile igahetkeliselt…

Kas suudate tunda rõõmu elu üle…, või jätkate kurbustes ja pettumustes…?

Kas olete õnnistuseks neile, kellega elu viib kokku…, või… olete jätkuvalt koormaks…?

Tehke endale selgeks… – kuidas olete võtmas oma praegust jooksvat kogemist…, kas selliselt jätkate ka tuleva kogemisega…?

Teie vaateseis tuleviku muutuste kohta on ülimalt oluline…

Nüüd… tähelepanu…

Inimeste ülesandeks on muundada nägelikkust ettenägelikkuseks… – et teada homsest juba täna…

Tarvis alati teada, kindla veendumusega teada… – elu on teie poolel, iga ühe… – te ise oletegi elu

Kuid samas… te kõik olete teadlikud, et soovid ei täitu alati…

See on tähendamas vaid ühte… – soovide täitumine pole parim variant teie endi jaoks…

Paljud ehk ütleks… – vaevalt et keegi sooviks midagi sellist, mis ei ole tema huvides…?

Kuid, kui veider see ka poleks, ometi teete seda järjepidevalt

Te ei mõista alati, mis on teie jaoks hea, kuna te ei tea, kes te olete…, kus olete…, mida olete tegemas…, mis mõte on sellel tegemisel

Seega… – vastake neile neljale küsimusele…, otseses mõttes… – need on aluspanevad küsimused…

Seejärel, lähtudes oma vastustest (vastused kindlapeale ei ole valed), muutke omad kujutlused eelolevatest muutustest…, tuleva aja muundustest…

Siis ehk saate loobuda mõttest, et te ei ole suutelised mõjutama oma tulevikku…

Tulevik ei avane…, vaid tuleb läbi teie…

Tarvis mõista…, selgelt mõista… – kõiki eelseisvaid muutusi olete paigutanud oma tulevikku enda mõtetega, sõnadega ja tegudega… – need kolm on loovuse atribuudid

Valige neist kolmest seda, mis on enam kajastumas teie seesmuses… – võtke seda elava tõena…

Et mõistmine oleks selgem, siis oleks hea muuta oma suhtumist mitte üksnes tuleviku suhtes…, vaid ka möödaniku kohta… – nii saate korrastada omad kogemused, millised on seotud nii ühega, kui teisega…

Ehk siis mõistate, mida on teil olemas…

Kui olete kaotanud selle, mis näis elu alusena…, ja nüüd, kui seda enam ei ole, te olete kui kaotanud oma esmase tähenduse… – seega… – mis oli see, mis oli…?

Siis ehk jõuate mõistmiseni, et see oli tühjus, mis ei saanud kaitsta teid millegi eest…

Ma tean, kuidas see oli mõjutanud teid igat ühte… – me olime alaliselt teie kõrval…

Olenemata sellest, kas toetute Minule, või otsite abi teistest allikatest, ma soovitaks vaid üht… – ei tasu hoiduda sellest, millest tuleb läbi käia

Ärge olge nende taolistena, kelle arvates ei toimu midagi…, kes on arvamas, et nendel ei ole midagi ühist ega tähendust kõige toimuvaga…

Ei ole vajadust peituda toimuva eest, ega vähendada selle olulisust…

Püüdke näha kõike, mida elu on pakkumas teile…

Vältige mistahes emotsioone toimuva üle…

Teil on arvamus, et neid, kes ei ilmuta emotsioone (need on siiski ilmutamiseks), tarvis pidada tarkadeks…

Kuid väline on ülimalt kauge seesmisest…

Siin oleks kohane ütelus… – parem olla, kui näida

Ei tasu olla vastu sellele, mis näib… – olles millegile vastu, üksnes võimendate seda…

Minnes läbi kõigest sellest, soovitaks võtta kasutusele need kolm atribuuti…

Mina soovitaks näha näivat tõde…, mitte üksnes kujuteldavat…

Soovitaks tõsiselt suhtuda sellesse, et teie vaimsus on teadmas, mida olete tegemas…

Seega… on oluline see, mida olete tegemas…

Kokkuvõttes… see on kasuks kõigile olukorrast osavõtjatele…

Peamine, mida tarvis meeles pidada… – toimugu mistahes muutus, see ei võta teilt ära võimaluse muuta muutust… – muuta üksnes paremuse poole…

Ehk saate isegi naaseda olnud eluolukorra juurde, et teha seda paremaks…, kasvõi näilisele, mis on eelmise taoline…

Seega… – ei tasu minema pühkida ühtki tuleviku võimalust…

Mõneti see, mis on läinud, võib mõne aja pärast tulla taas teie ette… – siis saate tõsta seda enneolematule tasemele…

Mida teie elus ka ei oleks sündinud, kõike ühendab üks… – loo lõpp ei ole veel lõpp

Teile võib vahetevahel näida, et teie elu parimad päevad on jäänud seljataha… – kuid see ei ole nii…

Tuleb aeg (mõnedel see on juba käes), kui ütlete… – kuivaid oleksin teadnud seda, mida tean nüüd

Seetõttu lubage aidata teil leida seda, mida olete otsimas… – veel enne, kui lausete neid sõnu…

Kui saate need sõnad kätte eakana, siis ehk aitavad need leida teed ka Koju…

Üheks neist teedest, milliseid pakub elu, on see, mis juba algselt on mõeldud õnneliku kogemise teena…

Seda võib näha ja mõista läbi selle, mida elu pakub teile atribuutidena, millised aitavad taasluua oma elu kogemisi… – kuna tahate, või kuidas tahate…

Neid atribuute, vaatamata skepsisele, teil on võimalus näha…

Selleks tarvis pöörata oma tähelepanu sellele, mida elu on pakkumas käesoleval hetkel…, kuulatada, mida on temal pakkuda…

Andke endale aega selleks…

Ehk alguses kulub selleks enamuse päevast…

Edasi see hakkab minema aina ladusamalt…

Õppige kuulama elu…

Read Full Post »

Jelena Svetlaja

Põnev teooria…

Kas teie arvates oleme elamas ühes ja samas ilmas…?

Muidugi ühes…, kuid selles on suurem hulk kihte…

Avarus on üks…, seega näeme teine teist, suhtleme teine teisega…

Kuigi igaüks on elamas omas kihis, kuid liikumas on selle ilma erinevates kihtides…

Näiteks täna tuju on hea… – kõik on erksates toonides…, seega… olete nihkunud edukamasse kihti, kus on hea olla…

Kuid siis… midagi juhtus… – tuju sai rikutud… – koheselt olete teises kihis… – kõik kukub käte vahelt…, ei vea…

Igal meeleseisundil on oma vibratsioon…, sisenedes mingisse seisu, resoneerudes mingi kihiga, toimub iseeneselik kandumine sellesse kihti…

On kihte, milles kõik on rahulolevad ja õnnelikud…, samas on kihte, kus kõik on vihased ja agressiivsed…

Inimene on pidevalt kandumas ühest ilma kihist teise…

Kuna liikumist juhtida ta ei oska, seetõttu kannab ühest ilma kihist teise, kui tuul sügislehti…

Jõudes kusagile, peab elama selles mõnda aega… – kuni uus tuul ei kanna kusagile mujale…

Iga seisund on kajastatav teatud lihaspingega üle kogu keha…

Kurba nägu on kerge eristada rõõmsameelsest…, ahnet ja armukadedat, heasüdamlikust ja lahkest…

Meie nägu on hea kajastaja, millises ilma kihis oleme liikumas…

Psühholoogid soovitavad… – kui oled kurb… – naerata…

See ei ole nali… – see töötab…

Meeleolusid on lugematult palju… – vahetades ilmet, on võimalik rännata mööda ilma kihte…

Väikesed lapsed teevad seda teadlikud…, neil meeldib teha nägusid…

Nemad on uurimas selliselt enda ümber olevat ilma…

Samas on rändamas mööda erinevate inimeste ilmasid ja selle kihte…

Lapsed enamuselt on elamas omas heas ja lõbusas ilmas… – seda on näha nende näo ilmetest…

Kuid täiskasvanud on pidevalt kiskumas neid sealt välja… – ära vigurda, istu paigal

Ajapikku nende näkku talletuvad mõned meeleolud, kuna jäädakse mingitesse ilma kihtidesse kinni…

Sageli see on oma vanemate koopia…, kasvades, võtavad üle vanemate malli…, ehk… isegi nende saatuse…

Kuidas juhtida näo ilmet…?

Jälgige oma näoilmet seesmiselt… – peeglit kasutamata…

Oleks hea jälgida oma nägu erinevates olukordades…, võimalikult sagedamini… – siis ehk mõistaksite ka oma seisundeid paremini…

Kui märkate endas midagi negatiivset, siis muutke oma näoilmet… – muutke heasoovlikuks…

Seejuures… seesmine naeratus on eriti kasulik…, see aitab lõõgastada näo lihaseid…

Õppige elavdama oma nägu…, tegema ilme siiramaks, elavamaks…

Seda sobib teha peegli ees…, tehes nägusid endale…

See on kasulik tegevus… – kuigi enamusel on selleks mõistmatu seesmine keeld…

Kahjuks 99% täiskasvanutest ei ole võimelised seda tegema… – isegi siis, kui ollakse üksi…

Tunnetage seda keeldu…, katsuge sellest üle saada…

Meenutage, kuidas lapsepõlves oli tahtmine lollitada…

Tehke ka nüüd seda…

Veelgi parem, kui leiate kaasosanikku… – asi läheb lõbusamalt…

Nii saate kanduda lapsepõlveilma kihti…

Jälgige näitlejaid filmides…

Hea näitleja oma näoilmega kannab ka teid mööda erinevaid ilmakihte…

Jälgige näitleja näoilmet…, jätke meelde tema oskust kanda teid teistesse ilmakihtidesse…

Õppige kanduma teadlikult oma näoilmet teistesse ilmakihtidesse…

Otsige meeldivaid ilmasid ja õppige elama neis…

See on ka kõik…

Nüüd on teil rännakuteks oma tähelaev…, õppige tundma seda…

Siis saaksite rännata oma soovi kohaselt, mistahes ilmade kihtides…

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid daamid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Praeguse kanalduse energia on suunatud enamuselt naistele, kes on istumas siin, teie kõigi seas…

Tahaks tuletada teile meelde, et eesriide tagustes vaimsustel sugu ei ole…

Lemuurliku Õenduse kanalduse aegu partneri teadvus saab eiratud…, nii saab kanalduse energiat teha puht naiselikuks…

Mõnigi ehk tahaks teada, kes sellisel juhul on Krayon…?

Parim selgitus sellele küsimusele oleks… – see on ingellik olemus eesriide tagustes, kes on jälgimas teid ja on suhtlemas teiega…

Täna tahaks anda naistele, kes on istumas siin, teatud märgise, millisest varem ei ole rääkinud…

Need naised, kes on istumas siin, on elanud vanas energias…

Nemad on näinud seda, mida ei oleks pidanud nägema…, mida ei oleks pidanud nendega sündima…

Olete läbi teinud kõikvõimalikud katsumused…

Teisse on kogunenud hulk erilist šamaanlikku energiat…

Oleks hea, kui ka ise märkaks endas seda erilist osakest…

Kui te ise ei märka seda, siis teadke…, te olete kaunitena just oma naiseliku mõistmise poolest, oma kannatlikkuse poolest…, tänu millele olete saanud läbida kõiki selle elu katsumusi…

Samas tahaks, et te märkaks endas ka seda potentsiaali, mis on kujunenud teis siis, kui olite võtmas osa lemuurlikust ajast, mis kestis küllaltki pikka aega… – see oli teie sügavaim õppimise aeg… – selle energia poole olete püüdlemas ka praegu…

See on tallel teie Akašides… 

Seda kaunist šamaanide energiat ma näen siin, ja see on eksisteerimas tänu naiselikule mõistmisele…

Teie, naised, olete teadmas palju sellist, mida paljudele ei ole teada… – ja see on sootuks midagi muud…

Aasta 2012 oli inimkonna jaoks märgiline…

Sellel aastal hakkasid avanema Ajakapslid, millest hakkas esile tulema ülimalt esoteeriline  energia, mis on võimeline muutma kogu inimkonna teadvust… – see on juba toimumas…

Ajakapslid planeedil on lähtesõlmedeks, millised on plejaadlaste poolt paigutatud…

Peale 2012 need hakkasid käivituma kui teatud mehhanismid…, hakkasid laadima võredesse energiaid…, ning käivitasid koostöö inimteadvusega…

Kuna see energia oli suunatud inimkonnale, siis need, kes suutsid tasakaalustuda, võtsid selle vastu…, kuid kes ei suutnud tasakaalustuda, need ei saanud midagi…

Vanad vaimsused on ühed nendest, kes on ühtlustunud selle energiaga… – see avaldus neis kui mingi tõmme…

Ehk see tõmme oli toonud kõiki kuulajaid taolistele kohtumistele, nagu tänane siin…

Kuid… tõmmete energiaid on erinevaid… – üks nendest on šamaanlik energia, milline on täna siin eriti eristumas…

Ehkki tänavune naine ei tunneta end šamaanina…, kuid see ürgne tarkus on neis olemas… – nemad on kogenud seda seal…, Lemuurias…

Nemad on need ellujäänud…  – nende praegune vanus ei loe…

Kõik praegu sündiv on meenduste aeg…, mõtestatuse ärkamine… – see on talletunud teie Akašidesse… – ja kui naasete taas, siis kõike kogetut võtate kasutusse…

Järgmises kehastuses naisena olete paljus erinemas teistest…, seal on teie šamaanlik ärkamine, mis teeb teid eriliseks juba lapsepõlves…

Siis psühholoogid tähendavad esmakordselt suurt erinevust tüdrukute ja poiste vahel…

Kuid –  mingit soolist allasurumist enam ei tule…

Neil aegadel isegi kanalduste tasemed on hoopis teised…

Lemuuria osatähtsus kasvab palju enamaks ja muutub määravaks teie elus…

Te olete minemas üle uude energiasse…

Tänavu toimuv on teile treeningu tandriks…, valmistumiseks uude energiasse minekuks…

Antud hetkel olete enamat, kui üksnes Lemuurlik Õendus…

See on tuleva inimkonna seemnete ettevalmistus…

Naiselik šamaanlik tõmme on õpetamas Inimkonnale heasoovlikkust, mis on kinnitamas, et naised on jätkuvalt inimkonna arengu kandjad…

Peamine, mida naised hakkavad tulevikus tegema, on… hakkavad õpetama juhtimist, mis muutub kättesaadavamaks suuremale hulgale inimestest, kui tänapäeval…

Ehk mõistate, et planeedi teadvuse potentsiaali tase tulevasele põlvkonnale on eriti oluline…, seetõttu hakkab esile tulema enam naispreestreid…, naisjuhendajaid…, naisšamaane… – see on nende osa, kes on läbinud hulgim kogemisi…

Ehk mõnigi tahaks teada, et… kas see jutt käib ka nende kohta…?

Käib küll… – te vaid ei ole veel seda tunnetanud… – see on teie Väljas olemas… – see on Lemuuria aegne jälg…

Nüüd on avanemas Ajakapslid, millised aitavad teil meenutada paljutki…

Läbi selle saab tööle hakata ka teie kaasasündinu…

Pöörake sellele suuremat tähelepanu… – jälgige, milliste märkidena see avaldub teis endis…

Teie vaimsus on võtmas vastu kõike, millisena avaldute oma elu jooksul…, millest käite läbi…, või kavatsete läbida…

Kogege tänast kohtumist…, see on imetore…

Ja nii see ka on…

Krayon

Read Full Post »

Üleskutse

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Neil päevil oleme uurinud kooskõlastust, teadust, üle elatuid emotsioone…

Oleme rääkinud vanadest vaimsustest, kes on tulnud eesriidest läbi…, raskustest ja pettumustest, millistega neil oli kokkupuutumist…

Täna räägime muust…

Ehk räägiks nendega, kes ei ole veel teadvustanud, et on vanad vaimsused…

Räägiks nendega, kes on esmakordselt puutunud kokku kanaldusega…, kes esmakordselt on istumas siin, ega ole teadlik varajasematest sõnumitest…

Tänane üleskutse on neile… 

Kas olete kunagi mõelnud, et on olemas midagi enamat, kui Jumal, kellest Pühakirjades on teile palju räägitud…?

Paljud organisatsioonid on pühendunud Jumala sõnumi uurimisele…

Üle planeedi tehakse palju teenistusi, kus palvetatakse ja kummardatakse temale…

Kuid siiski… – kuidas saab olla nii, et Jumal võib olla hulga enamat, kui on teile räägitud…?

Kuidas saab olla nii, et Jumal võib olla hulga enamat, kui olete suutelised ette kujutama…?

Kui see oleks sedavõrd suursugune…, kas ka teie tunnetus oleks siis suursugusem…?

Või see oleks midagi muud…?

Mis oleks, kui Jumal tõepoolest oleks sedavõrd suursugune…?

Sedavõrd suurena ta võib olla…, kuid asi siin ei ole suursugususes…

Ehk tema suursugusust saaks mõõta Looja suursugususe mõistmisega…?

Ehk on midagi enamat, kui on teile räägitud…?

Rännates mööda ilma, partner on sageli istunud nende ees, kes olid sellist informatsiooni kuulmas esmakordselt, ning suhtusid neisse skeptiliselt…

Leidub hulganisti neid, kes väidaks kindlameelselt, et… mida siin ka ei räägitaks, kuid siiski, see on vaid veel üks religioon…, veel üks sekt, mis esitab doktriine, milliseid peab järgima…, mis seab lõpuks üles ka reeglid… – ehk nõuab isegi selle eest raha…

Aja möödudes ehk mõistavad, et selles ei ole midagi sellist…, ega ole mingi evangellik organisatsioon…

Ehk näete ise, et see ei ole mingi organisatsioon, millega võiks liituda, milline kohustaks kokkusaamisi, või raamatu väljaandmist, kus saab välja toodud kõikvõimalikud õpetused ja hoiatused…

Siin ei korraldata midagi sellist…

Partner räägib üksnes jumalikust armastusest…

Tema vaid räägib kuulajaskonnale, et on olemas midagi enamat, kui on seni räägitud…

Ta on rääkimas Jumala olemusest, kes ei ole kunagi kedagi karistanud…, ega ka hakka…

Olemisest on hulga suurem pilt…

Jumal, kelle osana kõik olete, on tohutult piiritu…

Te ise olete hulga enamat, kui vaid inimene maapeal…

Olete loomas koos Loojaga…

Lahkudes siit, naasete tagasi olemisse…

Kui olete naasemas olemisse, siis ühendute temaga taas… – see on nii…

Kõik see, millest olete siin läbimas, on üks lõputu kogemine…

Kuidas on igavese vaimsusega, milline on ilmaruumi osana…?

Kuidas on eraldumisega Jumalast maapeal elamise ajaks…?

Kuidas olete võtmas siin ajutist olemist…?

Kui Jumal oleks olemas, siis olles suursugusena ja mõistvana, emmates teid, ta ütleks… – olen armastamas teid, ega oota teilt midagi…

Ehk see oleks ka kõik…

Ehk see oleks ainsaks doktriiniks, ainsa reeglina… – ei enamat…

Ehk see oleks ainus, millega võiks liituda…

Seega ainus, mida võiks teha… – on… olla armastatud…

Olemasoleva protsessi aegu olete liikumas must-valgelt värvilisele… – see avaldub igas teie rakus…

On käimas muutused… – on taas kujunemas side…, on ilmumas säde…

Kuid… te olete jätkuvalt kurtmas… – o, Jumal…, kellega saaksin liituda… – kus on inglite hierarhia…, kus on juhendajad…, kus on prohvetid…?

Kuid vastuseks on… – see kõik on teie enda seesmuses…

Juhendajad ja prohvetid on teie enda Kõrgem Mina…

See on täienisti erinemas sellest, mida olete kujutlenud…

Mõnedki püüavad otsida süsteemi…

Vastuseks oleks… – süsteemi on kujundamas üksnes teie kolmemõõtmeline vaateseis…

Mujal süsteeme ei ole…

Kas olete mõelnud, et Looja mõistmine on ületamas mistahes teie poolt loodud süsteemi…?

Teile püütakse järjekindlalt väita, et mingi hierarhia peab siiski olema…

Kuid mingit süsteemi ei ole…

Ehk paljud ütleks… – kui seda midagi ei ole…, siis tõepoolest… – ma ei mõista…, kuidas saan olla millegi mõistetamatu osa, milles ei ole mingit juhendust, reegleid…, mitte midagi sellist…?

Siis küsiks vastu… – kas siis Jumala armastus ei tähendagi midagi…, või Looja mõistmine on pealiskaudne…?

Ma ütleks teile veel midagi…

Tahaks, et igaüks leiaks võimaluse istuda toolile ja tunda end armastatavana… – isegi mõistmata selle olemust…

Teil ei ole tarvis teada pühakirjade sõnu…, kui ehk selleks, et mõista ja tegutseda õieti…

On olemas hulga enamat, kui pühakirja sõnad…

Lihtsuses on peidus lõputu Jumala mõistmine…

Kui hakkate mõistma, kuivõrd armastatud olete, siis mõistate, et selles olek on normaalne…

Ehk sellises mõistmises hakkate mõistma ka vastuseid kõikidele küsimustele…

Kui istute Looja armastuses, siis kõik seni mõistmatu muutub mõistetavaks…

Kallid vaimsused…, selline on üleskutse, millist ilmselt te pole kunagi varem kuulnud…

On olnud palju selliseid, kes kuuldes kanaldust esimest korda, suhtusid sellesse eelarvamuslikult…, kuid… – neile ei olnud midagi sellist, millest saaksid kinni hakata…

Ei olnud midagi…

Nemad püüdsid leida selles mingit hierarhiat, mis aitaks järjestada ja mõista asja olemust…

Hierarhiat ei ole…, on hoopis uus paradigma, mida seni planeedil ei olnud…

See on värvides loomupärane energia – selline on Jumal…

Olete kaua olnud must-valges, ega oodanud midagi asemele…

Kas olete ikka vana vaimsus…, kas olete suutelised edasi kuulama…?

Veel ehk ei ole kindel?

Ütlen teile… – kui te ei oleks vana vaimsus, siis ei istuks siin, ega kuulaks kanaldust…

Ütlen seda, mida olen palju kordi rääkinud…

Jätke hetkes kõik, mida on teile räägitud… – vaid hetkeks…

See ei ole oma teadmiste reetmine…

Kõik teadmised on antud teile heast tahtest, lähtudes armastusest teie vastu… – on antud parimat osa oma teadmistest…

Ja nüüd sellest kõigest avaneb valgus, mille abil näete hulga enam…

Valguse tunnistamine ei ole teadmiste reetmine…

Nüüd, kui avanes mõistmine, et kõik on üks Jumal… – siis hakkab muutuma kõik…

Kui palju kulus aega selle mõistmiseni…?

Kui kõigi seni mõistetamatute asjade kohal hakkab tõusma mõistmise päike, siis inimkonna evolutsioon hakkab korrastuma…, hakkab taastuma side…

Mõistes, et Jumal on hoopis enamat, kui oskasite arvata…, enam mistahes doktriinidest ja reeglitest, millised olid teil seni valitsemas… – siis liikumine hoogustub…

Siis mõistate, et on olemas üksnes kõike mõistev armastus, mis väljub senistest tunnete raamidest, millised on teil oma laste vastu…

Oleks hea, kui lahkudes siit, mõtleksite selle üle…

Mõtleks… – kas kõik kuuldu saab olla tõde…?

On lähenemas informatiivsete energiate muutus, milline on sedavõrd võimas, et kõik seni olev osutub tähtsusetuks…

See on selle mõistmine, millisena on tegelikult Looja…

Mõistmine sellest, et igaüks olete sündinud suursugustena…, igaüks olete armastamise vääriline…

Ja nii see tegelikult on…

Krayon

Read Full Post »

Oliver Morozov

Kuigi pealkiri ei ole meeldiv…, kuid nii see on…

Vanemad on valetamas…, mõned isegi pidevalt…

Vähesed vaid vahetevahel…

Üksikud ei valeta kunagi…

Kuid kõik eitavad valetamist üksmeelselt…

Miks nemad teevad seda…, kuidas on see mõjutamas lapsi…?

Siin püüame leida kasvõi osalist vastust sellele…

Pea iga laps tunnetab vanemate suhtes teatud kadedust…

Kuna kasvan sama suureks, kui sina…?

Kuid enamus vanemaid, veel enne lapse teismeliseks saamist, oskas suuremal osal armastusest, austusest ja usaldusest nende vastu, lasta raisku minna…

Mis viis selleni, et rõõmsameelse põnni, kes oli toonud teie ellu küllaga rõõmu ja uhkust, ja teie vahel, tekkis kuristik…, et enne 20.seks saamist said teist võõrad…, ehk isegi vaenlased…?

Kas tõemeeli tänapäeva lapsed on sedavõrd halvad, et neil puudub igasugune armastus ja austus eneste vastu…, rääkimata vanemate vastu…?

Kas selles ei ole vanemate eneste süü…?

Kes on oma olemuselt vanemad…?

Milliste omaduste ja võimete poolest on nemad erinemas teistest surelikest…?

Mis teeb neid erilisteks…?

Te ei tea… – kas pole…?

Põhjus on teis endis… – teie, kui kelletahes järglane, panustate sellesse, mis osutub ootamatult olulisemaks, tunnustatavamaks, tuntumaks ja tugevamaks…

Teie, kui kelletahes järglane, olete rikastamas oma vanemaid sellega, mida nemad ise ei oleks saanud kunagi teha…

Teie, kui kelletahes järglane, olete vaimsus, kes on otsimas ennast…, olete tulnud armastusega südames, rõõmuga silmades, naeratusega näos… – nagu teie vanemadki ammu kunagi…

Mida on jäänud sellest järele…, kuipalju taevasest annist on jäänud alles, mida saaks veelgi avardada…

Kes peale teie on süüdi nende raiskamises…?

Vanemad on isiksused, kelle intellektuaalne, hariduslik, emotsionaalne ja vaimne tase on külaltki kirju…, erineva arengu tasemega…

Nemad on olevused, kes on pidevas võitluses enesetaolistega…, püüavad kujutleda ja määrata teistele oma hinnanguid ja unistusi…, püüavad õpetada, kuidas kindlustada oma pere majanduslikku seisu…, kuidas saavutada suuremat tunnustust ja mõju ühiskonnas…

Nii on toimimas enamus vanematest…

Seetõttu suhted inimeste vahel on varjatud konfliktidest…, pidevatest võitlustest domineerimise ja võimu pärast… enam-vähem läbi põimitud…

Kõik see kandub üle nii perele, kui ka järglastele…

Sageli vanemate elulised korraldused, vaated, ideed, otsused ja kavandused osutuvad vaidlustatavateks ja eiratutena…, mille tõttu ego kaotab eneseaustuse ja enesekindluse, mis viib enese tunnustuse kriisini…

Pere on kui tõeline väike paradiis, kus ideid, kavandusi, otsuseid ja samme ei seata kunagi kahtluse alla…, ega ole vaidlustatavad…

Vanemad on iseeneselikult ja ühehäälselt kuulutatud puutumatuteks ja patuta autoriteediks…, mida ollakse valmis kaitsma kasvõi viimse veretilgani… enda muidugi…

Kui kord olite väike, alles kasvamas… – siis pea kõik vanemate tegevused olid õiged ja olid suunatud teie tervise ja ohutuse kindlustamiseks…

Kui olite kasvanud ja hakkasite ilmutama oma iseloomu…, siis kõik pingutused suunati sellele, et säilitada võimu teie üle…, et te ei saaks seada sisse nendega võrdõiguslikud õigused, ohustades sellega nende eelisolekut…

Võim, milline on vanematel teie üle, sageli on ainus võim, mis on neil ühiskonna ulatuses…

Seetõttu kontroll teie üle, on neile eluliselt oluline…

Mistahes teie poolne kahtlus, või mõtisklus nende otsuste, või sammude üle…, mistahes teie tegevus, millistes olete kasvanud, on ehk isegi kasvanud nende teadmistest ja võimetest üle… – see on otseselt ohustamas ja nõrgestamas, või isegi lammutamas nende võimu…

Teie loomulikku ja vältimatut arengut hakkavad võtma juba varakult kui rünnakut nende võimu vastu…

Et olla vastu ja aeglustada kujunevat protsessi, võetakse varakult kasutusele ebasiirust, kavalust, valet…, ehk isegi füüsilist jõudu…

Mida enam valet ja vägivalda on võetud kasutusele, seda suurem on pettumus neis… – mis teatud määral on vältimatu…

Kõik see algab teismelises eas, kui ärkab võime kriitiliselt mõelda ja hinnata vanemate otsuseid ja samme…, mis lõppeb selle ea lõpuga, kuna olete juba ise väljakujunenud isiksusena…

Kõik sammude õigsus ja vääritus, milles ei lubatud kahelda, nüüd saab läbi analüüsitud ja hinnatud…

Endine tita, nüüd täiskasvanu… – on küps otsustaja…, kes valet ja pettust on läbi võtmas kiht kihilt…

Sageli sellest järelejäänu ei paku kuigi head vaadet… – kuningas osutus alasti olevat…

See on esmane mõte, kui avastate tõde…, sigineb kurbus ja kahetsus tühja läinud lapsepõlvest, mis oleks võinud olla hulga õnnelikum… – ilma valudeta ja kannatusteta…

Nüüd…, palju aastaid hiljem…, teid on jälitamas valu ebaõiglasest lapse elust…, mõtetute ja alusetute karistuste pärast, pidevate alanduste pärast, mida olete 5, 10 või 15 aasta vanuseni üle elanud…, milles ei ole olnud mingit süüd…

Tunnete jätkuvalt puudust ütlemata jäänud naljadest…, tegemata jäänud kallistustest, kasvõi pidamata jäänud sünnipäeva aegu…

Ainsaks viisiks vabaneda valust on saada ise lapsevanemaks… – paremaks, kui olid enda vanemad…

Nüüd, kui olete vaatamas oma lapse naeratavad nägu, tunnetate armastuse ja uhkuse laineid… – siis teadvustage, et see on sootuks teine lugu…, see on teie jaoks…

Mõistke, et teie sammud ja mõtted praegu (ka järgmised 15)… – nende ülevaatamine 20 aasta pärast, näitaks teie elu joont, mis ehk on määramas ka teie edaspidiseid suhteid…

Kui mingi konflikti tõttu töö juures, tulles koju, teete liiga oma 5 või 15 aastasele lapsele…, siis…, kui raske see ka ei oleks…, kui rumalaks ka ei peaks seda…, siis taltuge veidi…, astuge temale ligi ja kõige siiramal viisil paluge temalt andeks…, selgitage temale oma käitumise põhjust… – tema mõistab teie eksimust… oma mõistuse kohaselt…

Ei tasu teda alahinnata ja kasutada valet…, nagu sageli käib täiskasvanute puhul…

Kuigi ehk oma mõistuses ta ei ole veel kuigi arenenud, kuid seda enam ta on suuteline tunnetama öeldu siirust…

Ei tasu teda piinata kallistustega ja nõuda andestamist… temale ehk tarvis aega vabanduse üle järele mõtlemiseks…

Andke temale valiku võimalusteks aega…

Kuigi teie ise olete selle unustanud, kuid laps mitte… – ta andestab hiljem…, ise…

Kuivaid laps hakkab tundma huvi koduste asjade üle, siis kaasake teda kõigesse, mis on temale kohane…

Kuna tema keskendumise võime on veel väike, siis tema abi võib kesta lühiajaliselt…

Seega… kaasake teda tema võimete kohaselt…

Tehes päeva kokkuvõtteid, ei tasu unustada mainida tema panust…

Kuigi teie jaoks sellel ei ole mingit erilist tähtsust, kuid tema arengu jaoks on vägagi oluline… – võrdõiguslik osavõtt pere asjades tõstab temas enese austust… – tema on võetud pereliikmete poolt vastu…

Kui teie ei võta teda vastu…, siis tänav võtab teda vastu…

Ei tasu häbeneda laste ees oma nõrkuste pärast…

Olge see, kes, kuigi haavatuna, vajab ise armastust…

Tundke rõõmu, kui laps oskab ja teab milleski paremini teist…  

Üks inimese ülesannetest ongi oskus võtta end lapsevanemana…

Lapse sünniga olete võtnud endale kohustuse, mis on teie privileegina ja rõõmuna…

Teie kohustus on kanda hoolt tema tervise üle…

Oma võimete kohaselt anda temale haridust ja aidata temal areneda…

Olite suutelised tundma rõõmu tema esimeste kohmakate sammude üle…, siis tundke rõõmu tema rõõmu üle… – siis saate tunda rahuldust, kui ta on suureks kasvanud…

Kuidas on privileegiga…?

Jaa…, teil on privileeg armastada oma lapsi ja võtta vastu nende vastastikku armastust teie vastu…

Olles lapsevanem, ei tasu näidata endas oleva lapse valusid…

Olge armastusväärsed…

Read Full Post »

Older Posts »