Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Kogu teie tegevuse peensust tarvis mõista hetkel, kui elu on avanemas teie ees…, selleks tarvis jääda Ühesusse, aga mitte hakata ise avama end sellele…

See annab võimaluse näha illusiooni…, võtta teda kasutusse…, mitte muutuda tema osaks…

Te ei ole illusioon…, vaid olete selle looja…

Pidage meeles Jeesuse sõnu… – olete selles ilmas, kuid mitte selle ilma osana… – te olete siin vaid töö tegemiseks…

See annab võimaluse kasutada ära isegi surma illusiooni…, just selle ära kasutamine võimaldab avaneda elule…

Inimesed, kes on viinud täide oma töö maapeal, mõistavad, et see on osa ühesest protsessist… – tänu millele on kõik muutumas…

Surma protsess on lähendamas teid hetkele, kus olete valmis panustatama elusse täiel määral…

See on kui puuga, millelt on langenud kõik õite kroonlehed… – see näitab, et puu on valmis kandma vilju…

Vaadake hoolega…, elu oma olemuselt on teie otsene võrdlev teostumine…

Antud hetkel te ei ole veel ei õitena, ega viljadena…, olete üksnes veel puu, mille juured on sügavalt Minu seesmuses…

Olete võrsunud ja kasvanud Minust…

Kõik teie tegevused… – õied ja viljad, naasevad Minusse, tehes pinnast viljakamaks…

Just selliselt on elu loomas end…, igavesti ja lõpmatult… – tundmata surma…

Selle küsimuse kontekstis tuleks vaadata üht olulist asja… – enesetapud…

Seda küsimust oleme arutanud, kui rääkisime elust teispoolsuses…

Kuid seda küsimust saab vaadata nüüd teise nurga alt…

Kas on õige või väär jätta end elust ilma…?

Siin juba iseenesest ei saa olla vastust… – sellist, mis rahuldaks teid…

Selles küsimuses endas on kaks väärat eluprotsessi mõistmist…

Esimeseks eksimuseks on see, et ilmaruumis ei ole õige ja väära mõistet…

Teiseks eksimuseks on see, et surmamine ei ole võimalik…

Teile on teada, et õige ja väära mõisted iseenesest on filosoofilised kujutlused…., ja on otse vastupidised teie väärtuste hinnangutele…, neil ei ole midagi ühist tõelise reaalsusega…

Kuid mis peamine… need mõisted ei ole püsivad…

Ühed või teised põhjused mõjutavad neid…, muudavad.., ehk… need mõisted ei ole teil püsivad…, need on vaid väärtused, milliseid olete pidevalt ümberhindamas…

Tõsi selles küsimuses on see, et te muudate neid oma suva kohaselt… – olete ju arenev tsivilisatsioon…

Kuid häda on veel selles, et saades ühe asjaga ühele poole, olete kindlalt veendunud, et kunagi varem seda ei ole teinud…

Püüate säilitada oma väärtushinnanguid…

Teie arvates just see teebki teie ühiskonda terviklikuks…

Kas te ei näe, et teie ühiskond on kasvanud üles paradoksidel…

Muutes oma väärtushinnanguid, püüate järjekindlalt väita, et olete hindamas üksnes muutumatuid väärtusi…

See on tõeline paradoks…

Teie ilmas on muutumas kõik…, midagi muutumatut ei ole olemas…

Tundke uhkust ja ülistage seda, kelleks olete tänavu…

Ei ole tarvis arvustada seda, kelleks olite eile…, ega tarvis seada takistusi homsele tulevale…

Kõik õiged ja väärad on üksnes teie kujutluse vili…

Need kaks mõistet on toonud teile üksnes hädasid ja pettumusi…, nii isiklikult, kui ka ühiskondlikult…

Tasuks mõista, et mõisted õige ja väär on ei miski muu, kui teie eelistuste tulem…

Seega…, kui küsida teie arvamust enesetapu kohta, siis vastus on kindel… – see on väär…

Enamgi veel… teil abi andmine piinade lõpetamiseks on täienisti taunitav…, et katkestada kehastust…

See on sellest, et teie arvates teadlik elu peatamine on liiast kiire…, aga pikaldane elu kustumine on õigustatud ja seaduspärane… – mida ei ole esimene võimalus…

Tahaks küsida teilt… – kas tulemused, nii ühel, kui ka teisel juhul, ei ole samad…?

Seda absurdi saaks vaadata järgmiselt… – kui inimene, ühel või teisel põhjusel, lõpetab oma elu… võttes mürki… – see on teie jaoks seaduse vastane ja taunitav…

Samas inimene joob, suitsetab, tarvitab narkootikume… – see ei ole seaduse vastane…

Kui arst on nõus aitama inimesel lõpetada piinlemised…, siis see on kuritegu…

Kuid alkohol, narkootikumid ja suits teevad sama, küll mitte kiiresti…, siis see on teie jaoks õilis äri…

Seaduslikuks, või seaduse vastaseks peate seda, mis toimub kas kiirelt või aeglaselt…, ja kes on seda läbi viimas…

Kui surm saabub kiiresti…, siis seda peate vääraks…, aga kui aeglaselt… – siis seaduse kohaselt…

Ärganud ühiskondades kõik toimub teisiti… – nende humaansus on tõene…

Teie humaansuse kohaselt kiire surm piinamise lõpetamiseks on karistatav…

Kuid autasustate neid, kes lasevad piinelda pikemat aega…

See on hullumeelsus…

Sama hullumeelne on teil mõelda, et Mina nõuan teilt lõputuid kannatusi…

Selliselt saab mõelda üksnes ülimalt madala ja piiratud teadvusega ühiskond…

Aamen

Read Full Post »

Üks sõbranna saatis mulle kirja, milles räägib, et alles neljakümneselt sai teada, et tavalisele küsimusele… mida teed… – saab vastata… – osim haim…, ehk… joovastun elust…

Sellist väljendit kuulsin esmalt Iisraelis…, selle otsene tõlge on… – loon elu

Käes on keskpäev…, linna kohvik…

Kõrval lauas vanem paar…, mees ja naine…

Ei…, elukaaslased ei ole…, sugugi mitte…

Vanad tuttavad…, ehk sõbrad…

Sundimatu vestlus, rüübates kohvi…

Mul heliseb telefon… – keegi teises otsas küsib… – kus oled…, mida teed

Vastan temale… osim haim

Ei tee tööd…, ei lahenda probleeme…, ei mediteeri…, ei püüdle eesmärgile…, vaid üksnes joovastun elust…

See sõnapaar lausa võlus mind ära… – ma mõistsin…, ka ise tahaks seda osimmi omaks saada

Esimese õppetunni tegi mulle zookaupluse müüa, kui vara hommikul ma jooksin tema poodi, et osta koeratoitu…

Ta alles avas oma poe…

Ta polnud veel päris ärganud…, tegeles uniselt oma kaubaga…

Püüdsin selgitada, et mul on kiire…

Poe peremees võttis puurist väikese jänesepoja ja pistis mulle pihku… – ja kõik…

Aeg minu jaoks peatus…

Ma paitasin väikest sooja kompukest…, valades teda üle oma armastusega…, märkamata midagi enda ümber…

Just sellel hetkel mõistsin… – see on õnnetunne…

Hiljem oli palju teisigi õppetunde…

Igaüks neist tõi mulle õnnetunnet… – olemisega siin ja praegu…

Osim haim

Read Full Post »

Reinkarnatsiooni küsimust tuleks arutada lõpuni…

Peaksite mõistma, et naasemiseks füüsilisse kehasse see ei ole ainus viis…

Viise selleks on praktiliselt lugematu hulk…

Mis toimub peale surma…?

Mõnede vaimsuste arvates on veel palju, mida kogeda, seetõttu valivad peatset naasemist füüsilisse kehasse… – kuid mitte üksnes teie planeedile, mida peate kooliks…

Siin tuleb arvesse võtta neid vaimsusi, keda nimetate vanadeks vaimsusteks…, kes teatud määral on teile siin abiks…

Kuid see, mida nemad teile õpetavad, on oluline tarkus… – õppida ei ole vaja mitte midagi, ega kunagi… – vaid tarvis tegeleda üksnes meendustega…

Ja nii see on…

Meenutada, kelleks või milleks olete tegelikkuses…

Just see on teie peamine tegevus siin…

Olete õppimas siin, et kogemist, mida saate kogeda, saate üksnes läbi olu…, läbi selle realiseerimise, kelleks olete

See toimub vanade vaimsuste isiklike näidete eeskujul…

Kas kõik teie ilma prohvetid ja sõnakuulutajad olid eeskujuks…?

Ma ei mõista siiski…, miks mõned õpetajad ja Messiad pakkusid Olu pidada eksituseks…?

Kuid… paljud neist, kes nimetasid end Messiateks, ei mõistnud üldse elu peamist paradigmat… – olla-tomida-kogeda

Nende teada loovus on loomas olu…, kuid asi on vastupidi…  

Just selline veendumus viis teid ja teie Ilma selliste kurbade tulemusteni…

Teil on õigus uskuda seda, mida olete uskumas…

Kui tahate jõuda sihtpunkti, mida väga soovite, ja ekslemata…, siis elu paradigma mõistmine tooks teile enam kasu…

On vaimsusi, kellele see meenub… kas enne üleminekut…, või peatselt peale üleminekut

Nende ainsaks sooviks oli ja on… – saada rõõmu selle kogemisest, kelleks või milleks sooviksid olla…

Nemad on valimas Minu miljardite ja miljardite aspektidest endile kohasema, ning püüavad seda kogeda…

Üheks valikutest võib olla naasemine füüsilisse vormi…, ja see käib läbi lugematute vormide ja kehastumiste koha võimaluste…

Kuid samas on olemas vajadus selgitada teile üht olulist küsimust, kus räägitakse, et ühe või teise maise tegevuse põhjuse tulemusel tuleb kehastuda looma kehasse

See on erinemas täienisti meie õpetustest…

See on küll võimalik… – kuid siin tuleks küsida… – kas vaimsus ise soovib seda teha…?

Pidage meeles…, kus ja kelleks te ka ei valiks kehastuda, otsustab üksnes teie vaimsus ise…, ja mitte keegi teine…

Minul ei ole sellega mingit seost…

Jah…, loomadel on vaimsus…, kuid ärge unustage, et protsess, nimega Elu, on evolutsioon, mis oma olemuselt ei ole miski muu, kui enese loovus ja areng

See on mõneti vastuolus mõningate õpetustega, millised räägivad, et inimkond on oma evolutsiooni arengus seisma jäänud…

Mina kordan… – evolutsioon on alati olnud ja on jätkuvalt liikumine… – edasi, ülespoole…

Evolutsioonil muid suundi ei ole…

Vaimsuste suurimaks püüdluseks on… kogeda üha kõrgemaid ja kõrgemaid enda Aspekte…

Seetõttu vaimsused on püüdlemas üksnes üles…, ja mitte iialgi alla…

Nii toimub seni, kuni saavad kogeda täit Ühesust Kõigega…, ehk Minuga…

Naasemist kehasse ei saa pidada liikumiseks alla…

Läbi naasemise füüsilisse kesta on püüd jatkata kogemisega…

Selline on evolutsiooni teekond…

Teie evolutsioonil on palju tasemeid, seetõttu vaimsuse paljukordne naasemine kehasse on jätkuv areng mööda tasemeid ülespoole…

Vaimsus, läbi kehastumiste looma kehasse…, ehk madalamatesse eluvormidesse…, ei saa saavutada liikumist ülespoole…

Seetõttu sellist naasmist ei ole…, kuivaid ehk… peale täit ühinemist Kogu Olevaga…

Teie arvates jõudes ühesuseni, vaimsus nooreneb…, kuid see ei ole nii…

Olen rääkinud ja kordan taas… – mistahes vaimsus, mis kunagi loodud, on loodud korraga

Ärge unustage… – kõik oleme siin ja praegu…, ei kusagil mujal… – midagi mujal ei ole olemas…

Tuleks tõele au anda ja tuletada taas kord meelde… – kui mingi Minu osa, ehk vaimsus, jõuab täie Ühesuseni…, ehk teostumiseni… – siis temal on võimalus alustada otsast peale…, mingis teises võimaluse reaalsuses… – oma vajaduse kohaselt…

Sellisel juhul temas sünnib unustuse illusioon, mis võimaldab alustada taas meendustega…

Sellega saab luua end taas…, kuid… mingi muu reaalsuse võimaluses…

Olen rääkinud…, te kõik olete loojad…

Selline on Jumala enda taas ja taas katsumine…

Selliselt toimub teie kõigi enda katsumine…

Kuid ärge arvake, et teie elud on katsumustena, nagu olete arvamas teie…

Jutt käib enda katsumisest…, uutes, veel enamates võimalustes…, avades end uutes jumalikes aspektides…

Mõned uskumused on rääkimas…  – ja Jumal avab taeva…, ja te näete uut taevast ja uut maad…

Need olete teie, kes ilmutate end…, hulga suursugusema jumalikkuse väljendajatena…

Aamen

Read Full Post »

Eelmise jutu kohaselt on lihtne teha järeldust, et kiriklik religioon kuulutas reinkarnatsiooni valeks, kuna see segas hoidmast võimu inimeste üle…

Mina ei loonud inimest vaid üheks eluks…, see oleks liiast lühike teie planeedi ja ilmaruumi eksisteerimise kõrval…

Kuidas oleks võimalik elades ühte elu, tehes vigu, jääda lootma religiooni abile, et kõik saab korda…?

Kuid teil ei ole vajadust kuuluda mingisse religiooni, või järgida mingit õpetust üksnes selleks, et saada teada… – kõik saab korda

Mina ei suutnud isegi arvata, et loote sellise asjade käigu

Mina ei mõistnud selle kohaselt isegi oma eesmärki…

Milleks teil elada mõnikümmend aastat…, ja sedagi vaid korra…?

Teilegi jäi arusaamatuks teie eesmärk…

Eks selle tulemusel mõtlesitegi välja meelepärase ütluse… – Issanda teed on ettearvamatud…

Minu teed ei ole kunagi olnud ettearvamatud…

Olen alati tegutsenud vajaduse kohaselt… ja see on iseenesest mõistetav…

Olen korduvalt rääkinud, milleks olen teid loonud…, mis eesmärgil…

Reinkarnatsioon sobib Minu kavandusega suurepäraselt…

Nii läbi teie saan kogeda seda, kelleks Olen…, ja nii teie… elust elusse, kehastusest kehastusse…

See toimub mitte üksnes läbi teie…, vaid ka läbi miljonite teadvusega olevuste, millised on laiali mööda kõikide ilmaruumide…

Kuid samas peaksite mõistma oma vaimsuse eesmärki… – kogeda end kõigena, mis on olemas…

Nii olete arenemas kõik…, nii olete kujunemas kõik…

Tõde sellest, kelleks kujunete, saate teada saavutades sihtpunkti…

Jõudes selleni, loote uusi versioone…, ka selle kohta, kelleks olete

Seetõttu küsin… – kas olete Minuga…?

Pidage meeles… – teie elu mõte ja eesmärk on… – esmalt otsustada ja seejärel olla selleks, kelleks olete tegelikkuses

Nii on toimumas igal hetkel… – iga mõttega, sõnaga, iga teoga olete määratlemas end…

Teile jääb vaid üks küsimus… – kas olete rahul kogemisega olla see, kelleks olete…?

Kuivõrd olete sukeldunud Loovuse voogudesse…, mis viiks teid praktiliselt Täiuslikkusele lähemale…?

See ei ole etteheiteks…, kuid tahaks ütelda teile järgnevat…

Kui olete teadvustanud, et on olemas protsess, mille nimeks on Elu…, ja olete teadvustanud, kes te olete… – siis teil on olemas täielik ettekujutus sellest, kelleks olete

Siis mõistate selgelt, kes te olete…, saab selgemaks teie suhe Minusse

Siis ka pühendate kogu oma elu selle mõistmise süvendamisele…

Sõnad… ei mäleta, ei mõista, olete kaotsi läinud… – on märkimas just seda, et meendused sellest, milleks olete siin, ei ole teile veel täielikult avanenud…

Meenutajad püüavad läbi elu reaalsuse kogeda just oma kujutlust endast… – ehk kogeda end, kui sellist…,praktiliselt…

Kõik sellest vähem on vaid enese unustus…

Samas tuleb tunnistada, et vähesed on elamas sellel tasemel… – selle teadvustuse tasemel, kus saab mõista… – kes olete…, kust olete…, miks olete…, mille nimel olete…?

Muidugi mõista… – teil on Minust erinevad kujutlused…

See on ka mõistetav…, kõik olete lähtumas teadvuse erinevatelt tasemetelt… – selles ei ole midagi halba…

Kõiki tasemeid tarvis kajastada oma mõtetes, sõnades ja tegudes…

Kus mujal saab seda teha, kui mitte planeedil Maa… – nüüd ja praegu…

Ärge tormake Kodu poole… – kõigele oma aeg…

Kõik teie, kui ka Minu teed, on ettearvatavad… – teadvustatavad…

Ehk näeksite siis, kuipalju võimalusi oleksite mööda lasknud, kui oleksite järginud mõtteid kiiremast jõudmisest sinna…

Rakendage ellu kõige suuremat kujutlust endast siin ja praegu… sellel imelisel planeedil…

Siin olete üksnes sellepärast…

Elage oma südameis… – need on teil täis headust…

Aamen

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Teie seas on neid, kes tahaks teada… – mida peaks siin olles tunnetama…?

Mõned tahaks muuta kogu protsess lineaarseks, siis läbi oma loogika ja oma intellekti saaks mõista asja olemust paremini…

Tõepoolest…, teie teadvuses on olemas eesriie, mis on omane lineaarsele mõtteviisile…

Olete kuulmas siin armastusest…, saate selle kohaseid atribuute ja juhendeid… – kuigi see kõik on olemas teie kõrval…, teie eksisteerimise energias…

Ehk  mõistate, et avardumine on üksnes metafor

Kuid see on tõde, mis on rääkimas struktuurist, mis on kätkemas sakraalset geomeetriat…, mis on mistahes rakursis kooskõlas Loomislättega, ja on suunamas teile energiat…

See on hulga enamat, kui mistahes atribuut… – sellel on elu, millest oleme rääkimas…

Kas on võimalik, et teadvusel on oma elu…?  

Kas on võimalik et teadvus on tulenemas energiast, mis tuleneb geomeetrilistest struktuuridest…?

Jah… – planeedil kõik on sakraalse geomeetria kohaselt…

Oleme kõik Ühene Pere.., ei keegi, ega miski ei ole eraldunud…

Oleme Pere… – just selliselt oleme lähtumas kõigest… – eraldumisi ei ole…

Täna esitati siin üht ideed, mis ei ole lineaarne…

Tarvis teadvustada reaalsust, milles kõik oleme kui ühes supis… – see on mõnevõrra teises tähenduses, kui mõistate teie…

Juhendajad, kes on saatmas teid…, kellega olete teatud seonduses, on osa teist ja on reaalsetena…

Sellise mõistmise juures eesriie hõreneb…

See on sama, mida rääkisime mäe kohta…

Eesriie on eraldamise metafor lineaarselt mõtlejate ja paljumõõtmeliselt mõtlejate vahel…

Kuna seda peetakse eesriideks, siis ka arvatakse, et selle taga on ingellik valdus, kus on eksisteerimas ka teie juhendajad…

Teie arvates see on takistuseks sirutada kätt, et kiigata selle taha ja veenduda…, kas nemad on reaalselt olemas…, või on vaid osa teie teadvusest…?

See kõik on loomas eesriide olemust…

Kõik see on õige…, ka viimased sõnumid on kajastamas seda, mis on eesriide tagustes…

Kui saaksite läbida eesriiet…, ehk siis saaksite atribuute, millistega saaksite näha kõike seal olevat…

Mul on ka üks idee…

Ehk teie Perega saaks liituda keegi veel…

Ehk idee paremaks mõistmiseks peaks kordama üht informatsiooni, mida kõik ei ole veel kuulnud…

See on puudutamas Šasta mäge…

Kuid esmalt vaatame Lemuuriat…, kuna ta on siiski meie kohtumiste peamine teema…, on puhtaimaks Lätteks… – ta on seotud nendega, keda peame Tähtedelt Tulnuteks

Kui teeksite uuringuid…, ja laskuksite oma teadvuse sellistesse sügavustesse, kus saate informatsioonini, mida valdasid põlisrahvad…

Ehk oleks parem, kui pöörduksite otse kohaliku põlisrahva poole ja küsiks nendelt nende traditsioonide kohta ja küsiks neilt… – kust on nemad pärit…?

Igal suguharul on aegade algusest rääkida oma legend…, nende tulekust planeedile…

See ehk on küll sürrealistlik, kuid esoteeriline…

Keegi neist ei räägi juhuslikkusest…

Ei keegi…

Igalt ühelt saab kuulda lugu või metafor… – nemad on rääkimas oma päritolust…

Kes pärineb kaladest või kullestest, kes tulid maismaale…, mõni räägib praktilisemalt… – et on tulnud tähtedelt… – mis on mõistetavam…

Mõned selgitavad, et nemad reinkarneeruvad üksnes selleks, et teadvus saaks areneda…

Seda kõike võite kuulda pärismaalastelt…

Mõned ehk ütlevad isegi, et nende arengusse oli sekkumisi…

See on viide sellele, et planeedil juhtus midagi, mille tulemusel inimkond kujunes selliseks, millisena ta on praegu…

Tahaks pöörata teie tähelepanu faktile, et pea kõikide religioonide ajaloos esineb sekkumisi…

Kas ei näi see huvitavana…, et kui sügavalt ka ei kaevuks ajalukku, jõuate ikka ideeni, et inimesed ilmusid planeedile…, seda tänu sekkumisele väljastpoolt…

Sekkumine kajastub nii tänapäeva religioonis, kui ka pärismaalaste jutus…

See viitab sellele, et inimene on kuidagi seotud jumalikkusega… – ta sai midagi, mida varem temal ei olnud…

Enamus on kindlad, et varem inimkonnal ei olnud teadmisi Jumalast…, oli üksnes pimeduse ja valguse mõistmine…

Kõik väidavad, et algselt oli teisiti…

Toimunu pani aluse inimtsivilisatsioonile, mis erines oluliselt loomsest valdusest…

See ehk oleks õigem…

Lemuuria on samuti saar, mis oli üheks Sõlmedest planeedil…, sealt on pärit teie esoteerilised esivanemad…

See, mida saavutasid nemad, kestis pikema aja jooksul…

Selle aja jooksul toimus kromosoomi paaride vähenemine… – 24 paarist sai 23 paari…

Selle protsessi aegu kaks paari liitusid…

Seega… nende uurimisel tuleks arvestada lisa paariga, mida te ei ole suutelised seni nägema…

Kui tahaksite uurida esoteerilise rosina jälge, mida plejaadlased kinkisid nii teile, kui ka mõnedele teistele planeetidele, ehk kaugemalegi veel…, siis mõistate, et nemad andsid teile atribuute ja teadmisi, mitte üksnes seetõttu, et teil oli vabavalik…, vaid seetõttu, et olite võimelised teadvustama ja kasutama endi seesmuses olevat jumalikkust…

Tehtud Tema pale järgi… – seda levinut fraasi kuulete ka tänapäeval…, ja see räägib sellest, et olete loodud armastuse pale järgi…, Looja järgi, kelleks olete ise...

Ehk mõtleks korra Täheemadele, eriti Lemuurias, kes õpetasid tuhandeid aastaid 23 kromosoomi paariga inimesi ja olid vastutamas nende kujunemise eest…

Tänavu on palju valguse töötajaid, kes on toetamas väidet, et teil on otsene side oma esoteeriliste vanematega…

Kuid olete jätkuvalt eraldamas ennast neist, kui ka oma juhendajatest…, seetõttu olete paigutamas neid kusagile orgudesse, või mägede seesmusesse…

Ma ütleks teile veel… – Täheemad ise olid Õpetav Ratas

Kõik, mis oli nendega seotud…, nagu… – tõe and, inimkonnale poogitud Jumala ja Vaimu tõde, õpetused kaunidusest,  armastusest, suurejoonelisusest ja vabast valikust, mis on teil ka praegu…, on tähtedelt tulnud õpetused…

Kõik see ja kõik muu, mida oli neil anda, sai viidud lõpule enne Lemuuria vajumist vetesse…

Osa ellu jäänud inimestest peale veeuputust jäid saartele, mille nimeks on tänavu Hawaiid…

Olen rääkinud, et siin on võimalik tajuda kaitseenergiaid, millised on kätkemas Täheemade energiaid…

Sama olemus on ka Kauaui saarel, kus saab tajuda seda sama eredalt…

Nemad võisid lahkuda kuhu iganes, kuid kõikjal liitusid Õendusega, mida oli paljudes kohtades üle planeedi…

Paljud rändasid muudesse sõlmedesse, kus jätkasid õpetamisega…

Täheemad on teie esivanemad…, teie vaimsuse esivanemad…

Teie DNA on selline, milliseks nemad kujundasid seda… ja see on muutumatu…

Ei ole oluline, mis soost olete… – kõik olete pärit neilt… Täheemadelt…

Ehk, heidaks kõrvale veendumused, omad eelarvamused, ja mõtleks veidi… – siis ehk mõistaks, et olete kõik vastutavad sündinud tsivilisatsiooni kulgemise eest planeedil Maa…

Kõigil aegadel olete võtnud osa kõigest…, astusite mööda maad…, paigutasite sellesse oma teadvust…

Ehk mõistate seda…

Ütleks siiski nii… – kõik, mis teete, olete tegemas oma vaimsuse nimel, kelle ees olete vastutamas…

Nemad on läbi teie aina arenemas ja arenemas…

Siis vaadake neile silma ja aidake neid kõigis nende jätkuvates taaskehastumistes…

Vaimsus on teil üks ja sama…, ta on kehastumas erinevate nimede all, erinevate paledena ja erineva soona…

Üks ja sama vaimsus…, kes on ümberkehastumas lugematuid kordi… – kujutlege endid temana…

Ja nüüd küsiks, olenemata, kas eesriie on olemas, või mitte… – kas tahaksite olla temana…?

Te läksite sellele, mõtlemata teekonna pikkusele, selleks kuluvale ajale… – see oli teie valik… – teie valik…

Jumal ei astu teile tuppa, ega kuuluta, et tema on Jumal…

Peate ise avama ukse sinna, kus teie vaimsus on ootamas…, kus inglid on ootamas teie tulekut…

Teil kõigil on võimalus koputada sellele uksele… – kuid enamus ei tee seda…

Teile ei ole õpetatud koputamist sellisele uksele…

Kas suudaksite panna end Täheemade seisundisse…?

Kas tõesti te ei tahaks vaadata oma laste käekäiku…?

Kas ei tahaks näha, mida nemad teevad kehastusest kehastusse…?

Kuidas jääb nendega, kellega olite lähedastena Lemuurias…, nendega, kellega vaatasite silmast silma…, kellega rääkisite…?

Te räägite Täheemadest ja Plejaadlastest kui eraldi olevatest…, kuigi teil on nendega sama DNA…

Te räägite nendest, kui teist kõrgematest…

Kuid see ei ole nii…

Nende teadvus on küll kõrgem, ja on õpetamas teid, kuid on teie osana…

Ehk imestate, milleks räägin sellest…?

Räägin selleks, et teaksite, kuhu olete liikumas…

Kuigi ehk mõtlete, et nemad lahkusid Lemuuriast…, kolisid kõikjale laiali mööda Sõlmi, et leida sobivama koha…?

Kuna kiidate nende tegu, sellega eraldate end nendest…

Kuid siiski… – nemad on Täheemad, kes on teile juhendajateks, ja on tõelised…, seega… nemad on järgnemas teile kõikjal…

Kas panete tähele…?

Nemad on ka siin, mäe jalamil, koos teiega…

Neil on hea olla siin… – nemad on jälgimas oma hoolealuseid…

Kas see ei pane teid imestama…?

Siin on ka kehastunuid vaimsusi, kellega koos muutsite DNA… – ka nemad tahavad olla koos teiega…

Nemad on kaaskonna osa, mis on ümbritsemas teid…, on juhendajate seas…

Seega… ärge upitage neid postamendile…, ja ärge paigutage neid erinevatesse kohtadesse…

Nemad on alati koos teiega…

Lineaarses vastuvõtus see ehk näib teile vasturääkivusena, seetõttu raske ka mõista…

Selles on midagi enamat, kui arvate…

Et olla lähedasem mäega, tarvis oma mõistmistes natuke pingutada…

Mõtlevad esoteerikud ehk mõistavad seda enam, kui enamus inimestest…

Kui hakkate seda teadvustama, siis ehk mõistate, miks 30 aastat tagasi hakkasin oma partneri vahendusel rääkima, et teie ei ole üksinda

On olemas Suur Pere, kes on saatmas teid kõikjal…

Mis tunne oli teil siis, kui olite pimeduses…, kuigi Pere ja inglid olid saatmas teid ka seal…

Te ei kaasanud neid kunagi oma reaalsusesse…, oma ellu…

Tõmmake maha eesriie, mis on hoidmas teid varjus nende armastuse eest, kes on külvanud teid planeedile Maa…

Nemad on teile ka abilisteks…, nemad on osa Täheväravate energiast, milline on teie teadvuse atribuudiks…

Tänu sakraalsele energiale, millisele on omane individuaalsus, on nii mõnigi tervenenud…

Sama energia tõttu olete selle mäe jalamil, kus olete meenutamas oma kogutud kogemisi…

Siin on hulga enamat, kui suudate arvata…

Kui olete jätkuvalt lineaarsuses, koos selle kõigi peensustega, siis paljud asjad, millest räägime, ei avane teie jaoks…

Miks mitte kuulatada…, ehk on siiski võimalik pääseda nendeni…?

Esmalt ehk te ei taba veel reaalset pilti…

Kas tarvis süüvida armastuse detailidesse, et mõista emasid, isasid, lapsi…?

Teil tarvis süüvida Jumala armastuse detailidesse…, üksnes siis jõuab teieni Pere hoolitsus teie üle…

Armastuse jaoks ei ole vaja mingeid juhendeid…

Lahkudes siit, olge teisena…

Ja nii on see tõemeeli…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Me oleme Šasta mäe jalamil…

Seni keegi ei ole tundnud huvi mäe tõelise nime vastu… – kuid jätame selle esmalt kõrvale…

Räägime mäest, linnast…, selle füüsilistest ja esoteerilisest aspektidest.. .

Teid on tervitamas see, kes tuli kohtuma teiega eesriide tagustest…

See on Aurelia Louise Jones… tema on üks nendest, kes ei inkarneeru füüsiliselt, vaid esoteeriliselt…, ta on alati olnud siin ja hoidnud ülal siinset energiat… – oma vaimsusega…, oma olemusega…

Siin on kõikjal tema märgid, mis näitavad tema tööd vana energia aegadest…, ajast, kus asjad olid avatud üksnes metafooriliselt…

Võiks isegi ütelda, et tema oli kõige eeskäijaks, mida on teada teil tänasel päeval…

Siin isegi Maa on tema tööde tõttu teine…

Sellel piirkonnal on suur kaitsevõime…, sellest rääkisime hiljuti Kauai saare näitel, mis oli sajandite jooksul kaitstud…

Kes on kuulmas sellest esmakordselt, neil on raske mõista selle asja olemust…

Asja olemus on selles, et elu on eksisteerinud ja jääb eksisteerima väljaspool mistahes määratlust, millist olete suutelised määratlema…

Seda on raske mõista, kuna enamus inimesi on alati määratlemas elu…, nii inimese, looma, kui looduse üle…, kõike, mida ta on võimeline nägema ja katsuma reaalselt…

Teil on paradigma, mille kohaselt olete elamas…, mille kohaselt olete määratlemas kõike…, kuni rohulible ja putukani välja…

Te olete nägemas üksnes määratletu piireis…, viirusteni ja peenemate osadeni…

Olete määratlemas elavateks ja elututeks… – ikka määratlemas…

Ma ütleks selle kohta nii – need siiski on teie paradigma määratlused…

Kas teie elu saaks evolutsioneeruda selliselt kaks või kolm miljonit aastat, kui sellel oleks teine paradigma…?

Kuidas on kulgemas evolutsioon, millest oleme rääkinud ülimalt vähe… – teie vaimsuse evolutsioon…?

Vaataks nüüd Šasta mäge…

Aastaid tagasi olime partneriga siin ja tegime kanaldust, mida võite netis üles otsida…

Siis rääkisime Šasta mäe kaitsest, mis paljuski ühtis Kauai saare kaitsega…… – põhjused olid samad…

Kauai orgudes on nähtud miskit, mille nimeks on Menehune…

Kohalikud pärismaalased, rääkides oma maagiast, ütlevad nende kohta, et need on nähtamatud olevused ja neil on oma maagia…

Paljud, kes on pikemat aega elanud saarel, on kinnitamas, et mõningates orgudes on öistel aegadel nähtud liikumas tulukesi…

Neid kohti peetakse sedavõrd pühadeks, et isegi valitsus andis välja keelu nende kohtade külastamiseks, väites, et need on pärismaalaste pärand ja need on pühad…

Valitsus ise otseselt ei ole teadlik, millest selline korraldus…

Seda tehti intuitiivselt…, püha maa tõttu…

Ma lisan juurde… – orgudes on sama, mis on siin ja selles mäes…

Selles mäes on tallel 200 000 aastased meendused… – isegi Õpetava Ratta õpetused…

Siin oli sama õpetamise sõlm…, nagu oli Hawaiidel…

Üle planeedi on teisigi sõlmi, kus on olemas samad atribuudid…

Partner on rääkinud teile Austraalia Punasest Keskmest, kus on samad atribuudid…

Sealsed lendurid rääkisid partnerile, et on kohti, kust on keelatud lennata üle, kuna need on ülipühad…

Kuid samas räägiti, et neist kohtadest võivad üle lennata vaid naispiloodid…

Naisšamaanluse õpetustes Genderlik aspekt oli oluline…

Naisolemus ise on täis pühadust ja intuitiivsus on selles olemas juba oma olemuslikkuse kohaselt…, naine on võimeline tabama asju, mida paljud mehed ei mõista…

Sellised asjad on tallel paljudel põlisrahvastel üle planeedi…

Mägi on naiselik, mida ka ei räägitaks… – selleks ei ole vaja mingeid tõestusi…

Paradigma kohane elu on raske…, eriti veel, kui see on madala teadvusega…

Ehk läheks üle teisele teemale, millel on kõrgem teadvuse tase…

Oleme rääkinud aksioomist… – madala teadvusega ei ole võimalik mõista kõrgemat teadvust…, kuigi on võimalik mõista madalamat teadvust…

Ehk suudate mõista, kust tulite…, kuid ei suuda mõista, kuhu olete liikumas…

See käib eriti evolutsioneeruva teadvuse kohta…

Seega… olge ettevaatlikum, et mitte näida veidrana…

Selle mõistmiseni tarvis jõuda kiirustamata…

Mis oleks, kui teie vaimsusel oleks eesmärk…?

Mis oleks, kui tõepoolest teie vaimsus oleks täienisti kõige selle põhjuseks…?

Siis ehk oleksite teadlikumad inimolemuse paradigmast, milline on alles alustanud oma teadmiste evolutsioneerumisega…

Ta on hakanud alles teadvustama valgust…, on hakanud nägema metafüüsilisi asju…

Olete hakanud nägema asju väljaspool oodatut…

Ühel eelmisel korral mainisime mõningaid meistreid maapeal, millised olid mitte üksnes möödanikus, nagu mõned meistrid Piiblist…, vaid ka tänapäeval, kes said võtta asju eimillestki (Satja Sai Baba)…, kes suutsid kasutada selleks enda ümber olevat füüsikat…

Kui tänasel päeval esitada seda kellegile salvestite vahendusel, siis leiduks küllaldaselt neid, kes püüaks väita, et see ei ole võimalik…, et need salvestised on pettus, üks võltsing…

Sellised elavad oma elu edasi, olles uskmatuna… – selline on nende elu paradigma…

Nemad ei ole suutelised mõistma kõrgemat teadvust, ega ole võimelised pingutama oma kujutlust, ega uurida seda…

Kuid siin on istumas tudengid, kes on uurimas metafüüsikat, milline on ulatumas üldtuntud füüsika raamidest välja…

Aga kui räägiks siiski teie vaimsusest… – kas kogu asi pole siiski temas…?

Teile on räägitud, et vaimsuste hulk galaktikas on määratud…, et kõik toimuv on seotud nende evolutsiooniga…

Aga, kuna olete metafüüsilised inimesed… ehk, vaataks teie paradigmat… – seda, mida olete uskumas vaimsuse kohta…

Igal ühel teist on olemas osake Loomislättest, mida olete kandmas endas…, millele olete andnud isegi nime…

Olete paigutanud seda keha teatud osasse…, väljendanud teatud viisil… – teil selleks on käbinääre… – ja need kõik on teie jaoks täienisti eristatavad…

Nähes kõike, mis on siin olemas, ehk mõistate, kuivõrd suur on see kõik…, kuivõrd tohutu on see energeetiliselt… – see on teie Merkaba…

Teie vaimsus on sedavõrd tohutu, et on võimeline olema paljudes kohtades korraga…

Sellest hakkasime rääkima suht hilisel ajal…

Oleme rääkinud Kõrgemast Minast, mida tegelikult ei ole kusagil olemas…, isegi paljumõõtmelisuse metafüüsilistes terminites sellele ei ole kohta…

Paljumõõtmelisusele ei leidu lõppu…, milline on olemas teie lineaarses ilmas…

Seega… – teie vaimsuse on osakestena kõikjal…

Mõistmise jaoks see on raske mõista…

Kuid see on teie suursugususe osa…, teie vaimsuse osa…

Samas saate teada, et teie vaimsuse osal on ka nimi, millest te pole varem midagi kuulnud…

Seda nime oleme laulmas valguses, laulmas siis, kui olete naasmas eesriide tagustesse…

Nimi, mis on teie sildikul kaelas, on üksnes siin, kuni istute siin…, või kuni elate selles kehas…, kuid järgmises kohas, kui kehastute taas… see on teine…

Te mõistate, et vaimsus, ilmutades end, väljendub kehastusena… – seda nimetate inkarneeringuks…, ehk reinkarneeringuks…

Selles olete elamas mõnda aega ja peale keha surma naasete Loomislättesse tagasi, et sealt teadvustuda uude sündinud kehasse…, kehastute taas…

See oli teie esmane intuitiivne mõte esmaselt kujunenud vaimsel süsteemil planeedil…

See oli teada teie hinduismil…

See on eksisteerimas jätkuvalt…

Hinduismist see on kandunud üle buddismi… – seal on see kehtimas tänavuseni…

Kuid inkarneeringu mõiste on hulga vanem, kui arvata võite…, ja see ei ole kuidagi seotud
New Age’ga… – see on elu jätkuva eksisteerimise viis…

Seetõttu oleme rääkimas teadvuse tõusmisest…, sellest, mis on toimumas reinkarnatsiooni paradigmas…

See on teil muutumas… – olete hakanud elama kauem…

Oleme rääkinud, et kavandi kohaselt inimkeha peaks elama, läbi noorenduste, kuni 900 aasta vanuseni…

Kuid võimelised olete elama vaid osa sellest…, ja seda üksnes seetõttu, te teie teadvus ei saa tõusta sedavõrd, et keha saaks funktsioneerida oma vajaduse kohaselt…

Ehk nüüd mõistate, kus asute oma teadvuse skaalal…

Kuid asukoht on muutumas ja avardumas… – pikem eluiga on teie peamine suund…

Sellest on meil räägitud ka varem…, sellest kujuneb teil uus arusaam…

On neid, kes ei tõuse valguse tasemeni, milline on neis olemas, kuna selline on nende vaba valik…, ja nemad jäävad endisteks…, ega taha saada midagi sellest, mis on olemas teil…

Palju on neid, kes on kuulamas või lugemas seda…, kes ehk hakkavad mõtlema kõrgemalt…, seega… ka arenema…

Evolutsiooni käigus, paljude põlvkondade jooksul, on kujunemas hulk inimesi, kes on elamas pikemalt…, elama haigusteta…

Kuid teine osa jätkab elamist vana paradigma kohaselt… – ei ela kauem ja on põdemas jätkuvalt haigusi…

Kas suudate arvata, kuidas nemad vaatavad teid ja mida mõtlevad…?

Ehk oma paradigma kohaselt arvavad, et olete mestis Saatanaga…

Milles on asi…?

Nemad, oma madala teadvusega, ega suuda mõista kõrgemat teadvust… – seega… ei suuda mõista teie saavutusi…

Võite rääkida neile bioloogia ja teadvuse vahelisest liidust ei tea kui palju kordi, kuid see ei jõua nende mõistmiseni…

Mis neist saab…?

Neid hakkab jääma aina vähemaks… – surevad välja…

Selline kulg on vältimatu…

See on toimunud kõigil arenevatel planeetidel, kus jõuti samale, millele olete jõudmas teie…

See on vältimatu…

Kuid nendega teil tuleb veel tegemist…

Nemad jätkavad elamist madalates energiates… – kuigi te ise jätkate liikumist aina kõrgemate energiate poole…

Kui palju oma armastusest nende vastu te ka ei räägiks neile, pakkudes abi… – nemad jätkavad oma teed…

Kõrgem teadvus nendeni ei jõua…, kui palju ka ei pingutaks…

Mis saab edasi, kui eluiga hakkab aina pikenema… – mis saab edasi…?

Teadvus oma arengus on vaimne…, vaimsus on alati teiega…, seega… sulandute planeedi füüsikaga kokku… – hakkate looma asju eimillestki…, nagu on teinud seda meistrid…

Avastate endil teatuid andeid, ning mõistate, et teil on kujunemas kehavälised kogemused, millised on väljaspool praeguse elu reaalsuse paradigmat…

Milleks räägin seda teile…?

Et mõistaksite, kuhu olete liikumas…, et kogu asi on ikkagi vaimsuses…?

Ehk evolutsiooni miljonite aastate pärast saabub aeg, kus on raske eristada vaimsust, mis on istumas teie ees, elust, mis on istumas teie ees füüsilise keha näol…

Kui olete nägemas ingelliku olemust, kas mõtlete… on ta elus, või mitte…?

Selle mõistmiseks ehk tuleks lahti mõtestada elu mõtte enda… – kas pole…?

Ehk te ütlete selle peale, et nemad on vaimselt elus, kuna näete neis seda, mida mõistate eluna…, mis on kaunis ja millest on kiirgamas tarkust…

Isegi kauniduse määratlus on millekski selliseks, mis ütleks, et nemad on elusad…

Selline on elu määratlus…

Aga kas Jumal on elus…?

See on oluline küsimus… – kas pole…?

Ehk tabate nüüd elu määratluses halli tsooni…

Ehk see aitab teil lõppude-lõpuks jõuda arusaamiseni, et elu on määratletav üksnes teadvuse poolt…

Te olete loomas nimekirja, milles on teatud inimteadvuse tüübid…, millised on elavatena…

Need on kohased inglitele…, Jumalale…, neile, kes on mäel…

Te ehk mõistate, et ka mina olen kuulumas sinna…

Mäel on üksnes arenenud olevused…, neil kõigil on olemas füüsiliste kehade sugupuud…, nemad on kehastunud põlvest põlve ka muudel planeetidel, veel ammu enne Seitset Õde…. – see võimaldab neil avalduda oma vajaduse kohaselt kus iganes…

Seekord on esinemas teie planeedil… – teile abiks…

Milline on nende elu pikkus…?

Jaa…, see on küsimus…

See on nende vaimsuse ea pikkune…?

Selline on nende elu pikkus…

Menehunid valisid jääda siia…

Otsustasid jääda ka need, kes asusid mäel…

Paljud lahkusid mujale…, ja nemad on teile esmasteks õpetajateks…, kõigi oma suurepäraste jumalike tõe õpetustega…

Nemad paigutasid neid õpetused teie Akašidesse, et saaksite omal vabal valikul võtta neid kasutusele…

Kuigi neil oli võimalus minna ära…, kuid nad otsustasid siiski jääda…

Nemad otsustasid jääda, kuna märkasid inimkonna ärkamise algust…

Nemad moodustasid mäesisese linna, milles on säilitatud kogu nende struktuuri kohaselt saavutatu…

Otseselt see ei ole füüsiline linn, teie mõiste kohaselt…, see ei ole mateerialik linn, koos füüsiliste kehadega…, vaid… linn oma olemuselt…

Seda linna te ei saa näha, kuna teie madal teadvus ei küündi nende tasemeni…

Neil, teie seast, kes käisid mäe otsas, kes on enam tunnustamas mäge ja selles olevaid õpetajaid, on võimalus saada enamaid selgitusi…

See on siiski vaid osa kõigest, mis on selles tallel…

Samas on avanemas Sõlm ja Null ajakapslid…

On kätte jõudmas nende avanemise aeg…

Mõned aastad tagasi rääkisime linna kaitsest, mis on saanud nime mäe järgi…

Paljud tahtsid tulla siia, kuigi elamine siin on nigel, ilma mistahes mugavusteta…

Kuid… maad siin ei müüda…

Siin püüti üles ehitada suurt hotelli…

Kuid seda ei saanud teha…

See maa on kaitse all…, teda on kaitstud ka turismi tsooniks muutmise eest…

Selle taolisteks kogunemisteks on eraldatud väike maaosa…

Kaitse on peal seni, kuni ei sünni siin midagi erakordset…

Siis siin hakkavad tööle inimesed, kelle teadvus on paljus erinemas teie omast…

Koht on kaitse all…, kuigi see on vastuolus riigi majanduse põhimõtetega…

Muide… inimesed, kes on liikumas siin, või elavad läheduses, on teadlikud inimestest, kes tulevad siia millegi ootamatu ootustes…

Kuid põhielanikud ei ole uskumas millessegi sellisesse…, nemad on kinnistunud skeptikutena…

Nemad ei kavatse müüa midagi neile, kes tahaks tulla elama siia…

Ehk mõistate, millest räägin…

Kui saaksite rääkida ühe inimesega, siis kuuleksite, kuidas temal õnnestus saada üht kohta, milline on silmatorkav ja õnnistatud…

Teda on külastamas isegi mõningad olevused, kes on kui tuleva teadvuse kuulutajad…

Aitavad temal näha väekohti ja mõista oma kohalolemise vajadust Šasta mäel…

See on selle tõestuseks, et selline linn on siin olemas reaalselt…

Selles on olemas heasoovlikkus…, armastus…

Selles on vaimsused, mis on sajandite jooksul sulandunud ja liitunud nendega, kellel on kõrgem teadvus… – seetõttu nemad ei vaja füüsilisi kehi…, neil ei ole paradigmat, ega vaja kosmilisi laevu rännakuteks…

Neist said edasijõudnud, kellest said seemned teile…, kes suutsid muuta teie bioloogiat ja luua inimest 23 kromosoomi paariga, 24 asemel…

Nemad lõid aluse suursugusele olemisele, mida olete nüüd avamas…

Te olete astumas sama teed…, kuid tahate teada, kui palju kulub selleni jõudmiseks aega…?

Ja-ja…, kuna see toimub… – ehkki teie jaoks selles ei ole mingit tähtsust…

Aja pikkus on see, mida vaatate, mõõdate ja hindate…, ja see on üksnes teie kolmemõõtmelisuse kontseptsioon…

Plejaadlaste ajal ei ole midagi ühist teie ajaga, mida on mõõtmas teie kell…

Nemad vastaks teie küsimusele aja kohta, et see oleneb teie suutlikkusest võtta vastu armastust…

See on pea sama, kui küsiksite meistritelt aja kohta…, kuid nemad küsiks vastu teie elu suutlikkuse kohta…

Selline on tarkus meistril, kes on elamas sellel mäel… – ta teab teid kõiki, kuna olete selle mäe jalamil…

Mõnedki teie seast on avastamas imelikke asju, millest just rääkisin teile… – olemasolu reaalsust väljaspool teie reaalsust…

Te ei ole teadlikud sellest, mida ei tea… – ja see on täienisti reaalne…

Nähtamatud olevused on tõemeeli olemas…, nii mägedes kui orgudes…, neil on otsene seos teie loovusega…

Nemad on kandmas hoolt teie üle, kuhu te ka ei läheks…

Nemad on läbi käinud kõigest, mida olete läbimas teie…, ja on teadlikud, mis on ootamas teid ees…

Ajakapslid vallandavad tarkuse, mida saate võtta kasutusele oma edaspidise eksisteerimise korraldamiseks…, ilma et kasutaks neid militaarseks otstarbeks…

Tänu oma vabale valikule jõuate ideeni, et avades ust, saate näha seda kõike ise…

See uks on üks sellistest, mida olete avanud ka varem, kui olite pöördunud oma vaimsuse poole, et ta näitaks teile seda, mida varem pole märganud, ja küsida, kas olete astumas õiget teed…

Vaimsus vastas teile alati, et olete toiminud õieti…, elanud tervikus ja armastuses…, et teid on ootamas veel enamat…

Oleme rääkinud seinast, mida olete püüdnud läbida mediteerides…, miks ei suutnud läbida seda isegi mediteerides otse seina juures…

Kui meditatsioon sulandub teie järgmise sammuga, siis muutute Loomislätte osaks…

Lõpetades meditatsiooniga, olete kandmas endas midagi enamat… – ja see enam on teile järgmiseks sammuks…

Seda on võimatu kirjeldada, kuid selline on evolutsioon…

Selle tulemusel on pikem elu…, haigusteta elu…

See on valmidus järgmiseks eluks, kuhu jõuate täis teadvust ja mõistmist…

Siis ei korda kunagi ühtki kunagist viga…

Selline on evolutsioon…, ja see on see, kuhu olete liikumas…

Just selle nimel olete siin, mäe jalami varjus, mida olete nimetamas Šasta mäeks…

Siin on miskit enamat…, hulga enamat, kui näib esmasel pilgul…

Siin on palju sellist, millel on teie nimi…

Ja nii see on tõemeeli…

Krayon

Read Full Post »

Lemuurlik Õendus

Tervitan teid, mu kallid daamid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Siia on koondunud Lemuurlik Õendus…

Oleme kogunenud Šasta mäe jalami varjus…

Siin kuuldu võib ehk mõndagi viia segadusse…

Elu määratlus on teil sedavõrd piiratud, et sellesse ei saa kaasata seda, mis ulatub määratlusest väljapoole…

Sellesse ei ole kaasatud ei üliteadvust, ega kehavälist teadvust…, kuigi need mõlemad on teis olemas…

Lemuurlik Õendus on käimas koos üle ilma…

Kuid mõnes kohas energia on erilisem… – see on vastamas sellele, kelleks olete ja sellele, mida olete taotlemas…, on vastamas teie olekule…

Need kohad asuvad kahes Maa osas… – Lemuuria asukoht, mille nimeks on nüüd Hawaiid…, ja sõlm, kus on jätkuvalt eksisteerimas Täheemad…, see on Šasta mägi…

See, mida õpetati Lemuurias, oli eriline…, see oli eriti puhas… – sellisena ta säilis tänu kaugele vahemaale…

Siin, selle mäe jalamil, on mõningad erisused…, palju muudki… – võite minna ja tulla, kunatahes…

Ka õpetamised on siin puhtad…

Kallid õed…, enamus teist, kes on kogunemas neis kohtades, küsivad… – kas nemad on elanud Lemuuria ilmas…?

Kuid teie Õendus on teil ühisena…

Paljud Täheõdedest, kes olid mingil ajal Lemuurias, on tulnud siia…

Seega… siin olete jätkuvalt sama Perena…

Siin on suurepärane koht küsida… – mida teha informatsiooniga…, mida teha edasi…, miks olen siin…, miks on mul side Lemuurlastega…?

Kui olete seda küsimas… – järelikult… teil on ühed ja samad Täheemad…

Mõned ehk on tulnud siia lootuses kohata teid…

Oleme rääkinud ja räägime ka edaspidi… – et avaksite ukse omal vabal valikul ja küsiks… – Vaim, või Jumal, kuidas ka ei nimetaks, näita mulle, kas olen olnud siin, või mitte…, ehk annad sellest märku…

Siin on hea aeg saada uut õppetundi…

Siin, mäe varjus, saate kohtuda sama õpetajatega, kes olid teil Lemuurias… – ka nemad on siin…

Mida tähendab teile siin olek…?

Õenduse siin oleku eesmärgiks on elustada informatsioone, mida olete õppinud Lemuurias…

See on alusinformatsioon…, see on õpetus, mida olete saanud, olles Õenduses…

Siin saite teada, mis on vahe inimesel, kes on üksnes istumas siin… ja inimese vahel, kes on valmis olema šamaan…, vallata tarkust, tugevat intuitsiooni…, et kanda suurepäraseid sõnu edasi…

Kui te ei ole selleks valmis…, siis teile ehk on kohasemad lihtsamad asjad… – laste kasvatamine…, suhte korraldamine…

Siin saate kohaseid atribuute…, ja neid siin on küllaga…

See koht on kui linn, mida mõnedki arvamas mäe sees olevana…, kuid see on mäe jalamil, ja on laiumas mööda mäe ahelikku…

Ka teie, olles siin, olete selles linnas, mis on selle mäe jalamil…

Siin olemine on sobiv aeg atribuutide saamiseks, milliste saamise nimel olete kogunenud siia…

Siin on asju, mis ulatuvad määratlustest väljapoole…

Neid tuleb õppida tundma…, mõista neid ja mõista nende otstarvet…

Ma kordan taas… – kui teil on olemas küsimused, siis parim koht nende esitamiseks on siin…, selle mäe jalamil…

Nende nimel, kes saavad selle sõnumi hiljem, lähme üle paljumõõtmelisusele…

Te kõik olete seonduses…, ka need, kes on tutvumas sõnumiga hiljem…

Teil vaja teada seda, ja mõista kõike…

Te ei oleks Õenduse osa, kui te ei mõistaks seda…

Olete teadlikud, et kaksikutel, kellel on identsed DNAd, on olemas side isegi kaugete maade taha… – üks tunnetab sama, mida tunnetab teine…

See on üks suhtlemise viis…

See on ka neil, kes olid Lemuuria osana…, neid on istumas siin või lugemas kodus…

Tutvudes teine teisega, võiks tunda huvi nende praeguse elukoha vastu…

Lemuurlik Õendus üle maailma on ühendumas erilisel viisil…

Minu partner ei ole teadlik, mis on toimumas siin…

Te kuulete seda läbi tema hääle, kuid ärge pöörake sellele tähelepanu… 

Tahan tuletada teile meelde, et šamaanlus on kuulumas naistele…

Nii see algas…, ja selle juurde naaseb tagasi…

Vaadake, mis on toimumas maailmas…, kuidas asjad kulgevad…?

Tänavuseks vaimseks tõusuks meessugu ei sobi…

See kõik peab jõudma intuitiivselt mõistvate naiste kätes…

Kui neil on tarkust kasvatada lapsi, siis nemad on võimelised leidma väljapääsu ka elu korraldamisel…

Neil on kannatust ja mõistmist…, seda on naistel küllaga…

Selline on jätkuv kulgemine…

Ei ole oluline, kust maalt olete tulnud…, ega ole tähtis, mida loodate siit saada…

Kõigel siin on hulga suurema tähtsus, kui arvate…, eriti siin… – selle mäe jalami varjus…

Siin on õige aeg ütelda… – kallis vaimsus…, näita, mida on mul tarvis näha

Ärge püüdke arvata, mis peaks see olema… – see on hulga enamat, kui arvata võite…

Küsige vaid… – kallis vaimsus…, mida peaksin sellega tegema…?

Ärge lootke vastust, mida saaksite kirja panna… – šamaanid saavad vastuse teisti…

Vastus võib tulla alateadvuse kaudu, mis kujuneb teie tõeks…

Vastus ei tule lineaarselt, vaid otse teadvusse… – ehk olete sellest teadlikud…?

Siin, mäe jalamil, on hea seda järgi proovida…

Õnnitlen teid siin olemise pärast…, ehk saate siin mõelda sellele…

 Nii on see tõemeeli…

Krayon

Read Full Post »

Older Posts »