Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2020

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Juba 30 aastat olen partneri vahendusel andnud sõnumeid, millistega aitasin teil liikuda nihke suunas…

Nüüd oletegi jõudnud selleni…

Kõik sõnumite jälgijad võivad kinnitada, et need on aja jooksul muutunud…

Esimeste sõnumitega rääkisin teile uue inimese tulekust…

1993 aasta esimeses raamatus, mida avaldas partner suurima vastumeelsusega, rääkisin, et Armageddoni ei tule…, et olete liikumas perspektiivide ja potentsiaalide poole, milliseid te polnud veel näinud…

Metafooriliselt sai öeldud, et planeedi teadvus on kasvamas läbi evolutsiooni…

Seni see ei ole kunagi arenenud sellises tempos…

Teadvuse areng on viinud teid paljude asjade mõistmisteni…, terviklikkuse ja aususe teadvustamisteni, milliseid te ei osanud oodata…

Muudatusi on näha inimeste peal, valitsustes, korporatsioonides ja kompaniides…

Seni olid ettevalmistavad sõnumid millegile uuele…

2012 aasta keskel sõnumite sisu hakkas muutuma…

Seega… 2012 aasta märgis oli kohale jõudmas… – uue energia potentsiaal oli Väljas juba olemas…

Kui teadvus on informatsioon, siis kavandused ja mõtted on loomas vastavaid energiaid, millised ilmnevad Väljas…

Teie alateadvus hakkab reageerima Väljas ilmnevatele energiatele…

Väljas, vastavuses inimeste mõtetele ja planeeringutele, toimub potentsiaalide mõjutus… – olgu need positiivsed, või negatiivsed…

Need, kes on külastamas Välju, näevad seal üksnes negatiivsust, kuna neis endis on küllaldaselt negatiivseid eeldusi, millised on kogunenud neisse vanade energiate aegu…, seetõttu nemad oma olemuselt on negatiivsuse ootustes…, sellest tulenevalt saavadki näha üksnes negatiivseid potentsiaale…

Kuid ei saa olla ka kindel, et need kunagi selliselt ka sünnivad…

Kui kord mõistate, et prohvetlused kunagi ei täitu nii, kui ennustavad prohvetid, siis mõistate, mis see oli…, kas pole nii…?

Oleme rääkinud, et vanade vaimsuste teadvus hakkab muutuma…

Radikaalsed muutused tulevad nende jaoks, kes on nõus muutuma koos oma reaalse eluga… – nende energia astub koostöösse Väljas olevate potentsiaalidega…

Nemad võtavad omaks oma keha tervenemise…, pikema ea… – need asjad on nendele kohased…

Tänu toimuvale, planeedil on enam valgust… – on avanemas aja kapslid…, hakkavad aktiveeruma Sõlmed ja Nullid…

Olenemata valguse suurenemisest, paljud on jätkuvalt hoidmas silmi kinni…

See on inimolevuse vabavoli kohane…

Vanad vaimsused tahavad näha toimuvat avatud silmadega, kuna mõistavad potentsiaale…, on teadlikud, et teadvus on energia, milline on nihkumas ja muutumas…

Valgus on mõjutamas riikide valitsejaid… – nende arvamused hakkavad muutuma…

Hakkab esinema asju, milliseid te ei osanud oodata…

Kohtades, kuhu jõuab valgus, näete asju, millistega tarvis teha koostööd…

Kas selles tuleb ka pettumusi…?

Ehk esimeseks pettumuseks võivad olla isiklikud suhted…

Aastaid tagasi, esimeses raamatus, rääkisin karma atribuutidest, millistest te ei olnud teadlikud…, ning soovitasin need minema heita… – neid ei lähe teile enam tarvis…

Karma oli vana energia funktsioon… – seda oli vaja eneseregulatsiooniks…, oli vaja selleks, et vaimsused saaksid teha tööd teine teisega…, et tööl oleks ka mõte…

Uue energia tulekuga kaob karma vajadus… – te võtate selle töö enda kontrolli alla…

Karmat võiks võrrelda lainetega merel, millised on nügimas ja lükkamas teid teatud tegude poole…, kohtumistele teatud inimestega…

Uues energias laineid teie jaoks enam ei ole… – teil on käes rool…, saate ise valida suunda…, ilma lainete nügimiseta…

Karma minema heitmine ei ole üksnes vanade vaimsuste võimalus…, vaid kõigi…

Vaatame, kuidas see toimub vanade vaimsuste puhul…

Karma oli nendel kui teatud reageerimise nupud…

Seega… tulles külla tuttavate poole, heidate kõrvale nendega seotud karma osa…

Olles külas nende pool, keegi püüab vajutada mingit nuppu (nii on olnud tavaliselt alati), kuid ta ei leia nuppu, millega sai varem teid vihale ajada…, ehk lõpuks isegi kadusite nende seast…

Milline on siis tuttavate reageering, kellega oli ühine karma…?

Teie rahu võib ajada neid marru…

Nemad vihastuvad ja klatšivad endiselt…, teie vaid naerate selle peale…

Teie olete nende seas armastusväärsena ja heasoovlikena…, isegi mõistes neid…

Esimesena küsitakse, et kas olete hakanud narkomaaniks…?

Võiksite ehk selgitada neile, et olete ärkamas sellele, mida varem ei teadnud…, et on sündinud isegi armastus nende vastu…

Suutmatus teid mõista tuleneb sellest, et nemad ei ole suutelised vabanema vana energia seondustest…

Teie suutsite…

Samas see ei tähenda, et teie olete õiged, aga nemad on väärad… – sugugi mitte…

Te olete oma energiates teinud nihke…

Siin ei saa olla arvustust, kuna toimub vaid evolutsiooniline tõus…

Nemad ei ole võimelised, või ei taha mõista asja olemust, kuna vaba valik võimaldab neil jääda samale tasemele…

Kokkuvõttes te ei ole suuteline jääma tuttavate seltsis edasi, kuna kõik on vihastena…, nende ainsaks tegevuseks on kaeblemine ja arvustamine…

Nemad imestavad teie üle…, kuidas saate olla kõige suhtes niivõrd rahulik… – tunnevad huvi, mis on teiega toimumas…?

Ehk püüate neile selgitada, et näete enda ümber üksnes suursugusust…, ka nemad võiksid seda näha…, kuivaid tahaks…

Ega kaeblemine asja paremaks tee…

Asja paremaks saab teha üksnes läbi heasoovlikkuse…

Vahtides teid suurte silmadega, nemad küsivad… – kas oled kuulanud Krayonit…

Kui kinnitate seda, siis lisage, et teil ei ole mingit tahtmist kedagi arvustada, ega halvustada…

Aga kui neile senine istub… – siis jätkaku edasi…, teid see ei puuduta…

Miks inimesed on sedavõrd rasked…?

Esiteks… – ärge püüdke kedagi muuta…

Üksnes laske neil näha teie tõusu…, laske neil otsustada… – on see ahvatlev, või mitte…

Ärge arvustage neid…, ärge jagage neile õpetusi…, ega rääkige neile, miks nemad ei näe valgust…

See ei too midagi head…

Olge nendega heasüdamlikud ja armastusväärsed…

Peatselt ka nemad hakkavad märkama muutusi endis, millised ehk on ka neile meeltmööda…

Ehk isegi pöörduva teie poole ja kutsuvad ühisele lõunale, et te selgitaksite neile asju põhjalikumalt…

Osa neist jäävad endisteks…

Tehke juttu uuest paradigmast… – ehk kogu tuttavate ring hakkab mõistma teid…

Uues paradigmas valgus on hoogsalt tõusmas…, selle jõul saavad muudetud kõik Maa reaalsuse eeldused ja paradoksid…

Sellega muutuvad kultuurid, mis olid omavahelistes vaenudes…, kes olid võitlemas ellujäämise pärast…

Pettumused on möödumas… – kuigi… neid on veel küllaga…

Seetõttu teie nimigi on Valguse Töötaja… – olete tegemas tööd valguse tõstmisega…

Me oleme toetamas teid…

Meie käsi on sirutatud teile… – võtke sellest kinni… – aitame ületada raskused…

Ja nii see on

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Teil,  inimkonnal on uus paradigma… – teie vaimsus ei vaja eraldumisi…

Ehk alustame sellest, mida kujutab endast lineaarne inimolevus, kes püüab enda mugavuse nimel laduda kõiki asju mööda riiuleid laiali…

Selleks kujunes teil isegi aja jaotamine… – eriti selles, mis oli vaimne…

Teil on kindel aeg panna selga pidulikud riided, et minna pühasse majja, kus mitmeid tunde suhelda vaimsusega… – seejärel kodus vahetada need igapäevaste riiete vastu, et jätka tavaeluga…

Selline on inimese eraldumine Jumalast…

Ka minu partner juba palju aastaid on tegemas seda… – aeg kanalduseks ja aeg tavaeluks…

Mõned aastad tagasi mainisin, et on aeg sulanduda…

Tänavu sulandumine on iga inimolevuse vajadus…

Ei ole mingit põhjust tunnetada vaimsust üksnes meditatsiooni aegu…

Meditatiivne tunnetus peab olema alaline…

Selline see oli kavanduse kohaselt…

Nüüd olete taas lähenemas kavandatule…, iga hetkega oma elus…

See on ühildumine oma Loovusluse Lättega…

Laiali laotamise vajadus kujunes teil siis, kui tahtsite saada paljuski lineaarseks…

Kuid nüüd on see muutumas…

Ehk vaataks teisigi asju, millised on samuti muutumas… – millistel on seos valgustöötajate vastuvõtuga…

Ma küsiks… – kas kõik inimolevused on kujunenud ühesugustena…?

Kas kõik, mis on hea või halb ühe jaoks, on nii ka kõigi jaoks…?

Ehk paljud kinnitavad, et kõik inimesed on ühesuguste funktsioonidega…, seega… kõik, mida olete õppimas vaimsete praktikatena, on ühed kõigi jaoks…

Nii on see ka usulistes süsteemides…, ja siit tuleneb ka evangeeliumi osatähtsus…

See on ka põhjuseks, miks paljud ühe Jumala uskujad ei tunnusta teiste kummardumisi samasse Jumalasse…

Kuidas õieti kummarduda… – näiliselt ülimalt totter küsimus…, kuid selle ümber on löödud kui palju lahinguid…

Kuid tuletan teile meelde… – igaüks teist on absoluutselt individuaalne olemus…

Samas küsiks… – kas keskkooli ja ülikooli õpilased on võrdsed…?

Üks on noorem, kui teine… – kuid oma olemuselt on samad…, isegi füsioloogiliselt on võrdsed…

Mis vahe siis on neil…?  

Üksnes kogemustes…

Ühel üksnes kooli haridus, aga teisel – ülikooli…

Nüüd küsiks… – kas nende mõtteviis on võrdne…?

Muidugi mitte… – vastate teie…

Ehk vaataks teie kontseptsiooni…

Te ei ole sarnased… – igal ühel on oma isiklik kogemuste tase…

Siin tegemist ei ole üksnes selle eluga…

Kui rääkisin teie vaimsuse olemusest, siis ütlesin, et selles galaktikas olete eksisteerinud miljoneid aegu…

Seega… – oleks hea, kui mõtleks hetke oma vaimsuse teekonnast… – kus ta on olnud…, mida kogenud…?

Ehk piirduks esmalt Maaga…

Kui võrdleks vaimsusi, kus ühed on elanud kaks elu…, kuid teised on elanud 150 elu…

Nende teadvuse tasemed on suure erinevusega…

Üks on alustamas…, alles elamas sisse…

Teine – vana vaimsus, kes mõistab planeedil toimuvat…

Neil mõlemil on oma vaimne küpsus…

Seega… – tahaks, et te hakkaks mõistma asjade tegelikkust…

Milline oleks parim valguse töötaja mõtteviis…?

Paljud pakuks kindlapeale, et Kõrgema Teadvuse mõtteviis…

Me oleme rääkinud, et teie Akašides on lugematute elude salvestised, millised ei mahu teie ajusse… – need kõik on olemas teie igaühe DNAs…

Paljude Akašide salvestiste atribuudid on mõjutamas teie tänavust elu…, nii energeetiliselt, kui ka kultuuri tasemel…

Kui olete ridamisi kehastunud Indias, kuid seekordne jada on kestmas Ameerikas… – milline mõtteviis on teil seekord…?

DNA’le on kohane indiapärane eluviis… – seega… Ameerikas otsite indiapärast eluviisi…

Kas ka sõber, kes on samuti valgustunud… on otsimas sama…?

Mõned ehk isegi väidaks, et veeganlus on parim asi valgustunule…, parim tervise jaoks…

Me ei ole siin selle üle vaidlemiseks…, vaid selleks, et teadvustada oma reageeringuid asjadele…

Kui olete tulnud lihasööjate kultuurist, siis teie rakud ei ole võimelised vastu võtma taimset toitu (see ei maitse)…, ehk isegi kahjustab tervist…

Mõneti tuleb elada ehk paar-kolm kehastust, enne kui saate kohaneda uue toiduga…

Kas saab siis olla kõigi jaoks üht ja sama toitumisviisi…?

Kas siis koolilaps ja tudeng saavad olla ühesed…?

Igaühe kogemus on määramas tema individuaalset eelistusi…

Igas kehas on oma vaimne DNA, mis erineb täienisti teiste kehade omast… – siit tulenevad ka toidu eelistused…

Mõnigi eitab Akašide olemasolu…, kuid teaduslikust keha funktsioneerimise väitest hoiab teadlikult kinni…

Kõik siiski olete eraldi isiksustena…, oma vaimse Akašiga…

Olete arutamas… – kui kaua mediteerida ja mitu korda päevas…?

Üks mediteeria on kümne aastane ja teine viiekümnene… – kuidas kumbki peaks mediteerima…?

Kas mõistate…?

Kogemus määrab vastuse…

Mõned vanad vaimsused ei mediteeri üldse…

Miks siis…?

Meditatsioon on siiski lineaarne toiming…

Esmalt teete otsuse…, võtate sisse asendi…, mediteerite…, tulete seisundist välja ja lähete oma tegevuste juurde tagasi… – lineaarne kulgemine…

Kuid on parem viis mediteerida…, ilma lineaarsuseta… – olla meditatiivses olekus igal ärkveloleku hetkel…

Krayon…, kuidas ma saan siis autod juhtida…?

Sa ei mõistnud asja olemust… – see on uus mediteerimise viis… – sa sulandud oma vaimsusega, kuid samas – ei eraldu ilmast…, oled ilmaga ühene…

Selleks ei pea eralduma üksindusse… – oled ühene kõigega… – meditatiivselt…

Uues meditatsioonis ei ole mingit lineaarsust…

Seega… – kõik on korras… – ka autosõit on üks meditatsioonide viisidest…

Tarvis lasta intuitsioonil juhtida…, siis kõik toimub vastavuses elu vajadusele…

Seega vastuseks küsimusele… – Kõrgem Teadvus ei vaja süsteeme…, temal vaja kogeda praktikaid…

Te olete üle minemas alateadvusele… – hakkate praktiseerima, toetudes Akašide meendustele, millised on täis elulist kogemust teistest eludest…, teistest kultuuridest, teistest maadest…

Sellised olete teie…, inimesed…

Mul on hea meel näidata teile asju, mis on muutumas märkimisväärselt…

Võtke mistahes muutused rahumeelselt vastu…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

 Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Leidub neid, kes ikka küsivad… – mis põhjusel on Krayon meie juures…?

Asi on selles, et see, keda peate Loojaks, armastab teid, seetõttu kannab hoolt teie vaimsuse üle…

Teie planeedile on aegadest aega käinud saadikuid…, eriti aegadel, kui inimkond oli kaasatud muutustesse…

Seda selleks, et hoiatada inimkonda ja hoida teda vapustustest ja rahutustest…

Pühakirjades on kirjas inglite ilmutused, millised hoiatasid inimesi ootamatuste eest…

Nemad kõik rääkisid suurest armastusest inimese vastu…

Teie taastulemise valikuks olid muutuste ajad…, suuremõõtmeliste muutuste ajad kõikidel tasemetel…, kõikides asjades, mida olete võimelised ette kujutama…

Põlisrahvad rääkisid elu tsüklitest…, planeedi tsüklitest…, aegade tsüklitest… teadvuse tsüklitest…

Nemad olid tsüklitest alati teadlikud…, et… kõik toimub tsüklitena…

Mistahes tsüklite vahetuste aegu toimuvad muutused…, milliseid on inimestel raske üle elada…

Inimesed võtavad neid oma elu vaateseisu kohaselt…

Mõnedele muutused meeldivad, kuna saavad muuta seda, mis vajab muutmist, et jatkata oma eluga…

Selliseid inimesi on vähe… – enamuselt need on vanad vaimsused, kes olid kehastunud ridamisi nendel aegadel…

Osa vanadest vaimsustest on kindlad, et on valmis muutusteks…, kuid on sattunud programeeringute mõju alla, seetõttu muutused on nende jaoks rasked…

On ka selliseid, kes nähes muutusi, hinnates olukorda, ütlevad, et see ilmselt on toimumas seetõttu, et nemad ise on milleski mööda lasknud…

Mõned, nähes klimaatilisi muutusi, millistest on räägitud juba kümneid aastaid, ei suuda veel mõista, et ise on nende muutuste keskel…

Tsüklitega kaasnevad minitsüklid, millised on hoiatamas suurematest muutustest kogu Gaia kliima ulatuses…

Osa inimkonnast on palvetamas Jumala poole, et saada selgitust… – mida nemad on teinud valesti, et on avaldumas sellised ajad…?

Nendeni ei jõua, et see on aegade normaalne käik…

Kõikjal üle planeedi on käimas muutused… – isegi teadvuse energia on muutumas…

Kuid ikka ja jälle teete juttu kliima muutustest…

Ajaloolased hakkavad mõistma mõningaid mõistatusi möödanikust…

Bandelieri riiklikus ajaloopargis on koht nimega Chaco Canyon, kus 400 aastat elas põlisrahvas Anasazi, kellel oli oma elulaad… – see koht oli alati kattunud salapäraga…

See piirkond oli asustatud ilmselt 10 000 aasta jooksul…

Kuid ühel korral kõik jäi tühjaks…, rahvas äkki kadus…, ei võetud isegi asju kaasa…

Seda oli juhtunud eri aegadel paljudes kohtades üle planeedi…

Nüüd ajaloolased hakkavad mõistma… – seda oli põhjustanud kliima muutus…

Tuli pikaldane põud, kus ei saanud pikemat aega mingit saaki…

Oma 400 aastase tsivilisatsiooni ajaloos midagi taolist ei olnud…, kuigi see võis esineda 1500 aastase tsükli aegu, mida neil ei olnud teada…

Vee puuduse tõttu neil tuli lahkuda sealt…

Selline on klassikaline näide tsüklite ajaloos…, kus tsükli lähenemine oli Väljas olemas, mida paljud ka tunnetasid…

Kuid keegi ei tahtnud seda uskuda, kuna 400 aasta jooksul midagi sellist ei ole olnud…

Sama on toimumas ka nüüd…, käesoleva energeetilise nihke aegu… – isegi esoteeriliselt mõtlevate jaoks…

Energia on muutumas teie reageeringutest, mõtetest ja sammudest…

Tervendajad on tunnetamas seda esimestena, kuna paljud meetodid ja protsessid ei taha neil töötada…

On käivitumas uued asjad, millised teevad imesid…, kuid samas vanad võtted, mis töötasid imeliselt…, enam ei tööta…

Tervendajad on hakanud kahtlema oma võimetes…, isegi arvates selle põhjuseks oma möödaniku negatiivsust…, või… see tuleneb programeeringust…

See ei ole nii…

Krayon on siin selleks, et rääkida, kui suursugused olete…, et nähes toimuvat, saaksite olla rahulikena…

Teil tarvis teada muutustest, kuna mõnedki on ehitamas enda ümber müüre…

Müürid kerkivad alateadvuse tasemel, kuna ei suudeta mõista toimuvat…

Et müürid ei kerkiks, tarvis rääkida enda ümber olevatega, kellega koos saaks mõista toimuvat…

Tahaks ütelda, et mida kauem kannate endas rahulolematust ja olete rääkimas sellest, seda kauem olete loomas müüri…, mõte mõtte järgi, kui kivi kivikese järgi on kasvamas müür teie ümber… – mida hiljem on raske lõhkuda…, ehk jääte iseenda poolt loodud lõksu…

Uue energia jõud aitab teil tutvuda ja tutvuda uuega, millest saate omavahel rääkida…

Selle tulemuseks saab see, mida valdasid põlisrahvad…

Nemad olid meister-psühholoogid…, neil iga rahutuse jaoks oli oma riitus…

Lastes lahti mistahes probleemid, saate süüvida edasiviivatesse asjadesse…

Kuigi häiriv asi võib teie enda väljas jätkuvalt püsida, kuid ei sega enam edasi liikumist…

Kas mõistate…?

Ehk peatuks, et vaadata oma elule…

Kui paljud teist on tundnud mitmeid aastaid muret ühe ja sama üle…?

See on teie müür, mis ehk ei ole veel kuigi kõrge…

Kuid teadvus on siiski energia, milline on suuteline müürist läbi minema…, kuivaid tunnistate teda endana…

Suurimaks takistuseks saab olla vaid teie küsimus… – kuidas vabaneda rahutustest…?

Siin peaks avanema teie vaimne küpsus… – võite olla rahumeeli oma vaimsuse kätes, teades, et teie eest on kantud hoolt…

Te ei ole üksi…, ega ole vajadust jagada teistele oma häireid…

Kui te ei hakka neist rääkima, siis leiate koheselt igale probleemile lahenduse…

Selline on uue energia töötamine…

Mõnedele see on ehk väljakutseks…

Just seetõttu Krayon ongi siin…

Vaimsus, lähtudes oma armastusest teie vastu, avab kõik teie püünised ja peatab programeeringud…

Paljud ei ole veel sellest teadlikud…

Kõiges olnus ei olnud midagi halba… –  kõike seda, mida õpetasid teie vanemad ja kultuur, oli vajalik teile kogemiseks…

Selline oli möödaniku töö… – kuid enam mitte…

Las need, kes näevad teid, näevad üksnes rõõmu…

Rääkides nendega, rääkige üksnes rõõmu saavutustest…

Selline on uus energia…, see on muutused… – teie ees on uus tsükkel…

Tsükkel paljudest tsüklitest…, üks paljude seast… – seda oli vaja teil teada…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

14 osa

Marat ibn Alim

Läve taga

Täna arutaks küsimust, mis huvitab paljusid…

See on küsimus ekstrasensoorsetest võimetest…

Koolides loovusluse õpetamises on oma rõhk selliste võimete arendamisel…

Kool on õpetamas elu, mille osaks on sellised võimed…, ehk isegi olulisem osa…, seega eirata neid ei saa…

Praegusel ajal olete kasutamas oma aju potentsiaalsetest võimetest ligi 5% ulatuses…

Asi on selles, et omal ajal panite aju kasutamisele piirid…, ei lubanud õppida tundma oma teadvust ja sellega seotud imevõimeid…

See sai tehtud üksnes seetõttu, et te ei tahtnud vihastada kättemaksu ja karistuse himulist Jumalat…

See oli möödanikus…

Tulevikus ei ole enam raevukat Jumalat… – ta asendub innustumisega kõikvõimalikeks tundmaõppimisteks…

Lastele avaneb võimalus vaadata väljapoole aju 5%, millised on teile seni kättesaadavad…

Nemad pööravad oma pilgud ülejäänud 95%, et võtta selles ulatuses olevaid potentsiaale kasutusele…

Nemad vapustavad teid oma võimetega… – sellega, mida teavad ja mida saavad ära teha tänu uuringutele…  

Just selleni viivad loovusliku koolituse pingutused…

Viivad lapsi aju potentsiaalide kasutamise läveni…, ning aitavad hellalt neil astuda lävest üle…

Paljud lapsed teie ilmas on juba seismas lävel…

Iga aastaga on üha enam lapsi, kes on demonstreerimas oma teadvuse kõrget taset…, elu sügavat mõistmist…

Kõik need faktid on evolutsiooni tõusu kuulutajad, mida inimkonnal seisab ees läbi teha…

Jälgides lapsi, võite näha, millise kergusega nemad saavad olla hetkes Nüüd…, kuidas saavad olla avatuna kõikidele võimalustele, millised avalduvad mistahes elu hetkel…

Te nimetate neid Indigo lasteks…

Nemad ongi evolutsiooni hüppe kuulutajad… – teie teadvuse läbimurde loojad…

Peate teadvustama, et need lapsed muudavad kogu inimkonda…

Seetõttu tasuks pöörata suuremat tähelepanu nende tegevustele…

Samas ei tähenda, et teie, täiskasvanud, olete lootusetult neist maha jäänud…

Loovuslik haridus on avatud ja kättesaadav kõigile…, igale ühele teist…

Olen rääkinud, et sellist asja, kui hilja, ei ole olemas… – on üksnes siin ja praegu

Piisab, kui alustate nüüd… – alustate uue vaimsuse õppimisega… – loovusluse õppimisega…

Kõik mõistetamatu saab mõistetavaks õppimise käigus…

Õppimise käigus avate end…

Tarvis tegutseda…, mitte arutleda…

Ei tasu süüvida teaduslikesse töödesse… – see ei too kasu ei lastele, ega teile…

Üksnes teada, et tead, kuid mitte kogeda, on sama, kui mitte teada, vaid üksnes mäletada…

Mõnedki enese laiskuse õigustuseks ehk ütlevad, et kuidas on võimalik õpetada ainet, kui ise ei tea sellest midagi…?

Kas loodate, et ma saadan teile valmis õpetajaid…?

Jah, olen saatnud… – vaadake peeglisse…

Need õpetajad on juba ammu planeedil Maa…

Parim viis õppida ainet, on õpetada seda…

Ei tasu häbeneda…, õppige selgitama uue vaimsuse aluseid… – see tuleb teil välja…

Teie vaimsus on vastamas oma potentsiaalile, seetõttu teil on õigus rääkida inimestele uuest vaimsusest…

Olen rääkinud, et mida olete õpetamas, selleks saate ise

Ei tasu ronida teaduslike uuringute padrikusse…, kui autoriteetsed need ka poleks…

Esmaseks tarvis soovi teada saada enam…, ja arutleda seda teistega…

Samas pidage meeles… – hea õpetaja ei püüa panna midagi õpilasele pähe, vaid püüab saavutada midagi õpilase puhul…  

Õpetaja ülesandeks on mitte anda teadmisi, vaid viia teadmiste allikani…

Teie ülesandeks on tõsta vastastikku teine teise tarkust… – mitte hiilata teine teise ees oma teadmistega…

Mida vähem olete teadmas…, seda parem on…

Seega… – loovuslikus koolitamises on esmatähtis luua õppekeskkond…, nii lastele, kui ka täiskasvanutele…

Uue vaimsuse päevil õpetamise rõhk on mitte koolide loomisel, vaid õppekeskkonna loomisel…

Uues tulevikus vana süsteemi koole enam ei leidu…, kaovad minevikku klassiruumid kõikide pikkade koridoridega, kus elutarkade mõistus nüristus igasuguste pähetuupimistega…

Vanade koolide asemele tulevad õppekeskkonnad, kus õpilasi ei eraldata vanuste kohaselt…

Õppimine koondub huvide järgi, milles ei ole lugemas inimese seisus, rahvus, ega sotsiaalne staatus…

Vanemad ja nooremad lapsed koonduvad huvide järgi, kus vanemad hakkavad jagama oma kogemusi noorematele…

Toimub ühine tuleviku kavandamine nii uuringutes, kui ka elu küsimustes…

Lapsed omakord hakkava esitama vanematele küsimusi…

See kõik on rõõmuks teile, täiskasvanutele, mis aitab teilgi mõista elu teisiti…

Just sulandumine ja süntees loob ühist loovusluse koolitust, mis on kohane uue vaimsuse päevadele…

Selles kõik tunnetavad elu maagilist seost eluga…, nii noor, kui vana,…

Aamen

Read Full Post »

13 osa

Marat ibn Alim

2020.04.22

Loovusluse koolides, kõrvuti põhiainetega… – tunnustus…, loovuslus… ja ühendumus, õpetatakse, kuidas teha tööd kindlate andemetega ja kuidas saada vajalikku informatsiooni, et oleks võimalik teha koostööd teistega ja ümberoleva ilmaga…

Selleks on vaja õppida lugemist, kirjutamist ja arvutamist…

Need ained ei saa olla koolituse peamiste ainetena…, on vaid atribuutideks vajalike ainete omandamises, milliste nimel ollakse koolides…, need on võimaldamas teostada loomise protsessi…

Peamine tähelepanu ei ole suunatud atribuutide omandamisele…, vaid nende kasutamise oskustele…

Kui loovuslus muutub lastele kui meelelahutuseks, siis iga laps tahab õppida nende atribuute kasutamist…, nii kaob vajadus õpetada neid aineid lastele…

Nüüd vaataks aineid, mida teie koolides võetakse akadeemilistena…

Puht akadeemilisi aineid ei ole olemas, kuna kõik ilmas on seotud Eluga…

Teie koolides sellega on suured probleemid, kuna ei osutada erilist tähelepanu ainete omavahelistele seondustele…

Lapsed ei ole võimelised nägema praktilist mõtet selles, mida sunnitakse õppima…

Seetõttu neil ei ole huvi õppida…

Kui lapsel on huvi midagi õppida, siis õppimine ja selle omandamine käib ülimalt kiirelt…

Lapsed suudavad kiiresti selgeks saada keerulisi arvuti programme… – täiskasvanud ei jõua selles neile järgi…

Igal lapsel on soov esmalt teada, milleks temale seda tarvis…

Teie puine väide, et seda on tarvis, ei rahulda neid…

Lapses tarvis tekitada soovi saada selgeks õpitava aine praktilist kasutamist…

See õnnestub juhul, kui lapsele õpetada ainet vaid läbi selle, mille vastu on temal huvi…

Uue kooli igapäeva esmaseks tervituseks on küsimus, mida nemad tahaks täna selgeks saada…?

Uue vaimsuse tulekuga teie ellu hakkab esile tulema uus hariduse andmise funktsioon… – andmete kasutamise ringi loomine, milliseid koolis õpitakse…, uus selgituste süsteem, kuidas õpetatavad andmed on toetamas elu…

Õppides loovusluse aluseid, millest oleme eelmistes sõnumites rääkinud, on tarvis teha tööd kaheksanda punkiga… – kõike jagub kõigile

Et olla õnnelik, piisab vähesest… – üksnes teha õnnelikeks teisi…

Selle tõe esile toomiseks ei piisa ühekordsest formuleerimisest…, sellele tarvis naaseda ikka ja jälle…, kogu õppimise ajal… tuues elulisi näiteid sellest, et kõike on piisavas koguses

Siin tarvis selgitada, et lähtudes veendumustest, saab teha kedatahes õnnelikuks…

Selles peab õpetaja ja õpilase vahel olema tihe koostöö…

Õpetajal peab olema hea kujutlusvõime, et tuua kohaseid näiteid…, ehk… võttes kasutusele isegi arvude atribuute… – luues ülesande arvudest, mida saab lahendada koos lastega…

Kui ülesanne on lastele põnev, siis püüavad seda lahendada, võttes kasutusele neile käepärast olevaid atribuute…

Nii lapsed saavad ise kogeda, et atribuutide kasutamine on huvitav ja hariv…

Lapsed hakkavad huviga uurima elu ilminguid, võttes kasutusele õpitut…

See ei ole õpetamise eesmärgiks…, vaid vahendiks eesmärgi saavutamises…

Eelmine kord rääkisime, et – õpetaja esmalt on inimsuse õpetaja…, alles seejärel on aine õpetaja…

Loovuslik õpetamine on paljus erinemas teie praegusest õpetamisest…, mitte üksnes lähenemises, vaid ka sisu poolest…

Üheks uue vaimsuse ideeks on… – inimene ise on loomas oma reaalsust… – seetõttu loov haridus pühendab palju aega selleks, et avada lapses tema loomulikke võimeid…, ehk isegi selliseid, milliseid peate sensitiivseteks…

On selge, et paljud vanemad ei taha isegi kuulda selliste võimaluste avanemisest…

Uue vaimsusega muutub kõik…

Tulevikus teie ühiskond hakkab mõtlema palju avaramalt ja hakkab süüvima inimese uute võimete võimalustesse…

Vabanete hirmude piirangutest, milliseid oli toonud teile möödaniku Jumal…

Isegi meditatsioonist saab üheks koolide õpitavaks aineks…

Koolitamise programmidesse saab sisse viidud ekstrasensoorsuse elementaarsete oskuste arendamine…

See innustaks lapsi arendama oma kuuendat meelt… nemad õpiks ja arendaks selle kasutamist…

Uues koolis õpitakse kasutama erinevaid energia liike…, sellest saab õpingute oluline ja lahutamatu osa…

Uus avardunud Jumala versioon aitab mõista, et sellised võimed on teil juba sünnist kaasas… – et need ei ole patulistena, vaid on teile kasutamiseks…

Read Full Post »

12 osa

Marat ibn Alim

Kolm peamist ainet

Eelmiste arutluste tulemusena tulid esile üheksa peamist koostisosa, millised hakkavad määrama koolitamise alust kõigis loova hariduse koolides…

Vastavuses sellele koolitusele, õpilased hakkavad süüvima õpetavasse üha enam ja enam…

Üheksandaks koostisosaks oleks veendumus, et elu on laste parim sõber

Nüüd oleme jõudnud kolme peamise aineni välja…, millised ei ole küll peamistena, kuid on olemas kõikjal üle teie ilma…

Need on… – tunnustus…, loovuslus…, ühendumus

Peate mõistma et tänavused kolm peamist ainet… – lugemine, kirjaoskus ja arvutamine on hulga vähema tähtsusega, kui need, mida käisin teile välja…

Lapsi siiski tarvis õpetada lugema, kirjutama ja arvutama…, kuid need oskused peaksid olema kui atribuudid kolme aine… – tunnustus…, loovuslus…, ühendumus… – tundma õppimiseks…

Nende kolme aine tundmine aitab teie lastel luua oma homset rahumeelset ilma…

Teadke, et uue vaimsuse aegadel iga aastaga õpetamises ei tõuse informatsioonide hulk…, vaid kasvab rõhk mõistmise tõusule, milles elu enda mõistmine ja kõige vastuvõtt avardub enamalt…

Loovusluse koolis õppimise esmaseks veendumuseks on… – õpetaja esmalt on inimsuse õpetaja…, alles seejärel ta on aine õpetaja…

See on hariduse süsteemi esmaseks lähenemiseks…

Teadke… – teie ilm muutub ja võidab paljus, kui hakkate otsima tunnustust ja lepituse võimalusi erinevate vaenutsevate konfessioonide ja kultuuride vahel… – rasside, rahvaste ja suguharude vahel…

On tarvis, et lepituse protsessi käigus oleks kindlapeale kõige tunnustus, mida poleks ka tehtud teine teisele möödunud aegade jooksul, ning olla selles kõiges andestav…

Seda on tarvis teha kõikidel maapeal olevatel riikidel…

See on kõige eluandvam teema, mille üle tarvis mõelda…

Kõigest olnust on räägitud põlvest põlve…, see on muutunud isegi rahvuste ja kultuuride müütideks…

Ehk mõistate ise, et kõik solvumised, kannatused ja surmad on ladestunud inimeste hingedesse kibestumistena, mida inimkond on andnud edasi oma järglastele läbi õppeprotsesside…

Uue loovusliku hariduse andmise ülesandeks on… – uue ilma, uue tuleviku, uue nägemuse loomine…, uue mõistmise loomine, kellena olete tegelikult…, mitte üksnes mingi riigi ulatuses…, vaid inimkonna ulatuses üle kogu planeedi…

Õppeprotsess tarvis teha kibestumistest puhtaks, et need ei kanduks edasi noortesse…

Peab olema üksnes… – tunnustus…, loovuslus…, ühendumus

Seega tunnustus peab olema esmasena, mis taastab inimühesuse, kus kõik saaks tunnetada end ühesusena…, nii endaga, kui ka kõigiga…

Sellega saavad korvatud möödaniku puudujäägid, mis annab inimestele võimaluse olla sellena, kelleks nemad on…

Üksnes läbi selle tulemuse inimene saab süüvida sellesse, kelleks on võimalik saada…

Tunnustuse protsessi käigus tarvis esmalt vabaneda vahemaadest…, kuni täieliku vastandite sulandumiseni…, üle kogu ilma…

Harimatusele ja vaesusele on kaasnemas võimaluste piiramine ja rahu kaotamine…

Need on peamised faktorid, mis on hoidmas teie tsivilisatsiooni evolutsiooni algelisel arengu tasemel…

Just tunnustamine oleks esimeseks sammuks inimkonna uuendamises…

Enne, kui hakata mõistma, mida saaks edaspidi teha…, on ülimalt oluline mõista, mida olete saavutanud…

Teise sammuna oleks loovusluse idee…

Loovuslus tähendaks loobumist müütidest ja vanadest teedest, harjumustest, motiividest…

Seda on tarvis enda uuema versiooni loomiseks, mille aluseks oleks uus mõistmine sellest, kelleks tegelikult olete…

Tarvis määratleda end uuena…, kui liigina, kellel on soov ja püüd elada rahus ja üksmeeles…

Juba üksnes seetõttu teil tuleks esmalt taasluua oma ilm…  

Uus ilm kätkeb endas uusi kujutlusi sellest, mida tähendab olla inimene…, mida tähendab saavutada edu…, mida tähendab elada rahulolus kõige jatkuvaga…

Sellise idee ellu rakendamiseks on tarvis loovuslikku haridust…

Selleks tarvis kaasata inimesi…, nende ühiseid pingutusi…, ehk isegi… valitsuse tasandil…

Et viia hariduse süsteem üle loovuslikkule haridusteele, loote vajalikud programmid…

Need prpgrammid ei ole üksnes laste jaoks, vaid kõigis vanustes inimeste jaoks…

Selline süsteem hakkab teenima inimeste ühesust kõige olevaga…

Viimasena on ühendumus, mis aitab teil mõista individuaalse teadvuse sulandumist kogu eluga…, kõigis ilmutumise vormides, mis olekski ühesuse avaldumiseks…

Ühendumus olekski loovusliku hariduse kolmandaks aineks…, ja see oleks olulisemaks neist kõigist…

Teostades ühendumust, kõik asjad võtavad omad kohad sisse…

Ühendumuse protsessi aegu teadvustate, et ühene olemus olete ise…, et kõik elu ilmingud on ühese avaldumised…

Selline mõistmine muudab alatiseks selle ilma vastuvõttu…

Read Full Post »

Marat ibn Alim

Ma kordan kunagi öelduid sõnu… – lähimatel aegadel teil ei ole midagi karta… – kuivaid ehk… – mittemidagi tegemist…

Pakuks teile ühte tegevust, et teil ei oleks muret mittemidagi tegemisega…

Te olete üha enam ja enam süüvimas sellesse tegevusse… – te isegi olete kaasamas sellesse üha enam inimesi, kellest saavad teie vestluskaaslased…

Igale küsimusele neljast olete vastamas omal viisil…

1. Kes ma olen…?

2. Kus ma olen…?

3. Miks olen siin…?

4. Mida pean siin tegema…?

Ehk vaataks, mida oleme sellest varem rääkinud…

See ehk oleks täienduseks selle mõistmiseks, mis on reaalsus…

Üheks neist oleks… – teil tarvis minna kahesuse ilma reaalsusest üle kolmesuse reaalsuse ilma…

Seda ideed on välja käidud korduvalt…, sellest on rääkinud kõik saadikud, sõnumitoojad ja avatarid… – see kinnitab, et selline idee on parimaks kõigi muutuste alguseks…

Kuidas saate siduda seda ideed planeedi kollektiivse eluga…, eluga, mida olete tunnetamas enda suhtes kui välisena…, kogedes seda, olles tsivilisatsioonina…

Edasi vaatame, kuidas minna kahesuse ilma vastuvõtust üle kolmesuse ilma vastuvõtule…, ja kuidas see kajastub teie individuaalses elus…, elus, mida olete võtmas oma seesmise eluna…

Enamus on nõus sellega, et teil, kui inimkonnal, on aeg muutuda…

Seega… – millised peavad olema teie mõtted, et luua alust teie uuele kultuurile…

Kollektiivse elu sfääri tasakaalu teooriast on juttu olnud juba ammu…

Selle teooria idee kohaselt tarvis kolme sfääri koostöö teha loomulikuks… – nendeks on… – majandus, poliitika ja kultuur…

Siin võite näha elu peamiste sfääride kolmühesust…, kuid tänavu teil on enamuselt arenenud vaid kaks… – poliitika ja majandus

On oluline mõista, et harmooniliselt saab eksisteerida vaid siis, kui kõigil kolmel sfääril on võrdne tähelepanu ja vajalik sõltumatus…

See võimaldab ühiselt toetada ja abistada teine teist…, kindlalt püsida katkematus protsessis…

Pinge, mis kasvas teie kaasaegsete sotsiaalsete struktuuride ja poliitiliste väljamõeldiste vahel, võib viia kõikide sotsiaalsete sfääride kokkuvarisemiseni…

Seejärel teil tuleb igat ühiskonna aspekti ehitada üles teadlikult, arvestamata sellega, millisena see oli seni…

Selline suuremõõtmeline oma mõõtmete rekonstruktsioon on teil vältimatu…

Ehk alustaks arutlust teie elu aspekti meendusest, milleks on riikide vaheline ja majanduste vaheline eraldumus…

Teil on töötamas täies hoos altkäemaks…, nii riiklikes, kui poliitilistes tehingutes…, käib ka seaduste äraostmine…

Poliitikud muutsid oma seisust tulutoovaks äriks…, saavad tulu teenuste osutamise eest äritegevusele…

Kapitalism on jõud, mis määrab tarbijale kauba…

Kui teie kapitalism on aktsionärlik, siis varem või hiljem, ta neelab riiki ennast…, muudab inimõigused kaubaks…

Muudab kaubaks kõik, milleni on võimalik küündida…

Seda on näha isegi selles, kuidas olete läbimas epideemiat…

Määravaks saab teie otsus, kuidas võtta riigilt õiguse kontrollida kultuuri…

Selle tulemusel riik ei saa määrata inimestele mõtteviisi…, mida ja kuidas õppida…, millist usku uskuda…

Ei ükski religioon, ega ükski ideoloogia ei tohi kontrollida riiki…

Vabadus on ideaalne tingimus hariduse saamiseks ja kultuuri eluks…

Mistahes religiooni templid, muuseumid ja raamatukogud peavad avatud olema kõigile… –vabastaks kultuurid majanduse sõltuvusest, et need saaksid olla iseseisvatena…

Puudutasime hariduse küsimust, kus rääkisime vabast hariduse saamisest, kus koolid ei oleks riiklikud… – ja need oleksid kõigi jaoks…

Kultuur peaks olema lahus poliitikast ja majandusest…

Kusjuures praegused üldtunnustatud seadused üldhariduslikus süsteemis jäävad kehtima veel kümmekonna aasta jooksul…, nii ka tervise kaitse süsteemis…

Need on vajalikud ja õigustatud veel kogu ärkamise aegu… – kuid ajapikku hakkavad kaotama oma osatähtsust…

Seega… esmalt tarvis saavutada vabadust kultuuris…, võrdsust poliitikas ja solidaarsust majanduses…

Sõltumatus, ega sfääride autonoomia, ei hakka nullima vastastikulist mõju…, vaid hakkab soodustama hoopis seaduslikumat ja õiguslikumat vormi…

Neis olev eraldumuse staatus ei lase ühelgi neist kolmest domineerida…

Aamen

Read Full Post »

Marat ibn Alim  

Teeme mõningase kokkuvõtte…

Esiteks… loobuge mõttest, et füüsilise ja metafüüsilise valduste vahel olete liikumas oma tahte vastaselt…

Selle mõistmine aitab teha isiklikul plaanil suuremaid muudatusi…

Üleminekut füüsilisest olekust teispoolsusesse, olete jätkuvalt võtmas surmana…, ehk… halvimaks asjaks oma elus…

Olen teile kinnitanud, et surm on kõigest üks samm evolutsiooni teel…

Püüate elust kinni hoida mistahes hinnaga…

Enda päästmise nimel olete nõus isegi loobuma oma Minast…  

Seda on õpetamas teile paljud õpetused…, mis paraku on inimkogemise suurim iroonia…

Selliselt on käitumas kõik algajad tsivilisatsioonid…

Inimese Mina ärkamise sõnumites rääkisin, et olete ärkamas selleks, et teadvustada fakti… – iga ühe kehastumine on sihipärane…

See on vastupidine mõningate teadlaste väljamõeldistele…

See ei ole tragöödia, ega katsumus…

See ei ole see, millest tuleks võimalikult kiiremini vabaneda…

See on võimalus kogeda ja näidata, et kogeda on võimalik üksnes elades maises füüsilises kehas…

Tulles maapeale, on võimalik kogeda vaid oma valikute kohaselt…

Kehastumine tuleneb vajadusest saada arenemise kogemust… – loote kujunemisest, kuni vanaduseni…, läbides elu etapiliselt… noorukist raugani…

See on huvitav veel seetõttu, et tahate teha seda korduvalt… – ikka ja taas, aina kogeda…, ikka kogeda, et mõista end täiel määral…, tervikuna ja täienisti…

Teete seda elades, luues ja kogedes seda, kellena olete tegelikkuses…

Püüate kogeda oma tundeid kõikvõimalike nurkade alt…, kõikvõimalike olukordade läbi…

Läbides taasloomist, püüate olla elust ellu kõigena, mis üksnes on võimalik olla…

Olete teadlikud, et olite nii kurjategijad kui ka ohvrid…, olite targad ja rõhujad…, väidetavalt õigetena ja vääritutena, õiglastena ja patustena…

Need sõnad on sildid, mida olete kleepinud oma erinevatele käitumistele…

Minu jaoks neid silte ei ole, kuna Mina, Jumal, armastades teid, olen imetlemas teie kõiki arenemise ja küpsemise tahke…

Olete pidevalt küsimas, kuhu minna ja mida teha, millest mõelda…

Mida siis teil ütelda…?

Mina ütleks, et tarvis mõelda mitte mida teha…, vaid kuidas teha…, siis mõtted, sõnad ja teod tooks enam kasu… – just nimelt teile endile…

Peate ise otsustama, kellena tahate olla… – kuidas kogeda sündmuste vahendusel…

Selles on teie peamine eesmärk… – teil tarvis teada, kelleks olete tegelikult

Seda saate teha mitte selle alusel, mida teile räägitakse, määratletakse, ehk isegi kästakse…, vaid peate ise looma end…, lähtudes võimalustest ja valiku variantidest…

Üksnes nii saate teada oma jumalikust suursugususest ja oma jõust… – üksnes läbi vabaduse ja soovi olla jumalikuna

Olete olnud siin ja seal…, ülal ja all…, paremal ja vasemal…, suurtena ja väikestena…, kiirena ja aeglasena…, heleda ja tumedana…, noorena ja vanana…

Kasutades füüsilist elu, saate elades kogeda kõike…, iga mõttega luua võimaluste välja, mille piirides saate valida, kelleks tahate olla ja kuidas elada…

Selleta, kellena te ei ole, ei saa olla seda, kelleks olete…

Väli on teie suurim õnnistus teie elule käesoleva mõõtme piirides… – ilma väljata te ei saa kogeda…

Te mõistate, et valguseta ei ole pimedust…, ilma väiksemata ei mõista suurt…, kui pole aeglast, siis ei tea midagi kiirest…

Kui ei ole kurjust, siis kuidas saab teada headusest…?

Siit soovitus… – ärge halvustage, ega arvustage…, vaid olge valgusena, mis suunatud pimedusse…, siis saate teatada ilmale, kuulutada, väljendada, teostada…, ning mõista ja kogeda, kelleks olete tegelikult…

Kõik, kes puutusid kokku teiega, said samuti mõista, kelleks on nemad, kuna kohtumisest teiega kogesid hingestust…

Olete teadlikud, et kogu Ilmaruum, kogu Kosmos kõigis mõõtmeis, on täis mõistusega olemusi, kelle sooviks on üksnes kogeda ja ilmutada oma loomust…, oma tõelist olemust…

Kõigi esmaseks vajaduseks on läbida kõike…

Algselt läbida füüsilise olemise aspekte…, seejärel metafüüsilise olemise aspekte…

Lõpuks integreeruda mõlemasse…

Sellest on räägitud teile korduvalt…

Kui teie rassi esindajad ärkavad täieliku teadvustuseni, siis teie rass saab liikuda tervikuna ja vabalt… nii ajas, kui ka avaruses…

Sellega saate väljuda oma füüsika piiridest…

Teie peamiseks püüdluseks saab soov… aidata teisi rasse ja tsivilisatsioone nende ärkamises…

Selline on kavandus teie tuleviku jaoks…, ja see on teie kavandus, mis on levimas teie ilmaruumi kaugeima kosmoseni…

Te kõik… – kes enam, kes vähem, olete sügavalt soovinud näha Mind…

Nüüd see aeg on käes…, olen nende sõnumitega näitamas end…

Kui olete suutelised mind kuulma, siis jõuan iga ühe juurde…

Sellega saan näidata, et olen alati olnud teie kõrval…, kõikjal…

Siis ehk kaob soov küsida, kes Mina olen…

Aamen

Read Full Post »

Marat ibn Alim

Ehk olete minuga nõus, et suuremal enamusel inimkonnast planeedil igapäevane ellujäämise probleem on taandumas teisele plaanile…

Tõsi…, paljudele see on veel probleemiks…

Mis on siis teile kõige olulisem…?

Ma saan rääkida üksnes oma vaatluste tulemustest…

Seega… – peamine küsimus, mis on seismas inimrassi ees…, on mitte see, kas jääte ellu, vaid see, kes on need, kes jäävad ellu…

Ehk…, kes neist olete teie…?

Palju mõtlevaid inimesi on otsimas sellele vastust… – teised on anuvalt on ootamas vastust…

See ei ole tühipaljas küsimus, vaid teie rassi küsimuste küsimus, kuna paljud teie seast ei ole teadlikud, kes nemad on…

Paljud on määratlemas end… – auto…, moodsa soengu…, vidina viimase mudeli järgi…

Ehk paljud on mõistnud, kuidas elu protsessi muutustega on muutunud ka nende mõttetegevus…

Enamuselt teie mõistuse tööks on edu ja õnne tagaajamine…

Olete otsimas oma Mina, kuid ei leia seda…

Asi on selles, et olete otsimas oma Mina väljaspool end, milleks on majad, autod ja muud elu atribuutide vidinad…

Kuid teie Mina on teie seesmuses…, mitte väljaspool…

Olete seismas evolutsiooni uue etapi lävel, milline on rikkam ja dünaamilisem kõiges…

Teie ees avanev perspektiiv on tohutu… – saate väljuda senistest enesemääramise raamidest…

Teil seljataga on tuhandeid aastaid kogemisi, kelleks te ei ole…

Nüüd on üleminek avaramasse mõistmisse, et oletegi Elu ise…, saate kinnitust, et olete ühesena protsessi terviklikkusega…

Samas peab teil selge olema, et evolutsiooni protsessist teil ei ole võimalik väljuda… – see on võimatu…

Kui teil õnnestuks väljuda evolutsiooni piiridest, siis oleksite väljunud Jumala valdustest…

Jumal ise ongi evolutsiooni protsess…, Elu protsess…, ehk evolutsioon…

Kuna keegi ei ole võimeline väljuma Jumala valduste sfäärist, siis keegi ei pääse ka evolutsioonist…, kuna ei ole midagi, mis ei oleks Jumal…

Seega… – evolutsioon on igavene…

Ehk on selge, et elades oma elu tervikolemusena, olete elamas Püha Elu…

Elades tervikelu, olete elamas teie ilma tervikolevuse osana… – olete ühene temaga…

Kogu teie ümber olev on teie lahutamatu osa…

Kristus, olles ristil, ei vastanud rahva kisale, kes nõudis temalt, et kui ta on Jumala poeg, siis astugu ristilt maha… – teisiti nemad ei usu, et ta on Jumala poeg…

Ta naases kolme päeva pärast, näidates sellega inimvõimeid, kes on ühene kogu tervikuga…

Elu terviklikkus on tähendamas lahutamatust süsteemist…, reaalsuse süsteemist…

Kõik, mida olete mõtlemas, või rääkimas, on mõjutamas teie reaalsust… – sellega olete omal viisil loomas oma reaalsust…

On aeg lõpetada valetamisega endale, et üks ei ole sõltuv teisest…

Ei ole tarvis valetada, et kõik, mida mõtlete ja teete, ei ole kuidagi seotud tulevikuga…

Isegi tänavu, kus teie ilma teadvuse tase on tõusnud, te keeldute nägemast teie hetkeliste valikute, otsuste ja tegevuste seost teie elu kujunemisega…

Elades terviklikku elu, tarvis arvestada oma tegude pikaajaliste mõjudega…

Toimides, kui Jumal, saavutate ühesust ja tervikut Minuga…, kõigega, mis on teie ümber… – ja mis peamine… – iseendaga…

Te ei ole suutelised sulanduma, ega olla ühene loodusega üksnes seetõttu, et teis on sügavalt istumas müüdid looduse valitsejatest… – sellega hävitades nii endid, kui ka loodust…

Ajad on muutumas ja planeedil on üha enam neid, kes on teadvustamas oma olukorda uutmoodi…, kes uue mõistmise valguses on tegemas uusi valikuid…, on teadvustamas, kellena nemad tegelikult on…

Sellega saavad mõista uut kujunevat reaalsust…

Pealegi… – teil tarvis saada sõpradeks oma keskkonnaga… – enamgi veel… – sõpradeks omavahel..

Et mõista omavahelisi seondusi kogu ühesuse ulatuses, tarvis ületada eristamise määratlusi…

Teie ühiskonna terviklikkus hakkab tööle üksnes siis, kui hakkate suhtlema omavahel…

Astudes omavahelisse dialoogi, tulevad esile olnud pinged, vastuolud, paradoksid, milliseid on teie elu pilgeni täis…, millistele olete raiskamas 99 % oma ajast…

Tehes seda, avate endale tee sügavamate mõistmisteni…, selles, mis on ümbritsemas teid…, kuidas on see lõhenenud…, ja kuidas seada seda tervikuks…

Aamen

Read Full Post »

Marat ibn Alim

Kui tervisega on midagi korrast ära, siis paljude arvates see on märk, et vaimsus vajab tervendamist…

Paljud inimesed, olles ühtede või teiste valude käes, taluvad lisaks mingeid vaimseid üleelamisi…

On ridamisi juhtumeid, kus inimene, olles valude käes, jõuab vaimsele ärkamisele…

Seega… kannatamised on kogemise võimalused…

Paljud teie religioonid, on väitmas kui ühest suust… – maine elu ongi Kannatus…

Kas olete mõelnud… – äkki see ei ole nii…, ehk olete midagi valesti mõistnud…?

Ehk vaataks seda sinu näitel…

Viimastel aegadel oled ikka ja jälle olnud valudes…, mõnedes isegi mitmeid päevi…

Kuid teatud aegadel mõistsid, et valud on siiski vaid suhteline tunne…

Asi on enamuses selles, et teie Kõrgema Mina teadvus on tunnetamas füüsilise keha piiranguid, millised on avaldumas valuliselt isegi temale…

See ei lase teil teadvustada, kelleks tegelikult olete…

Elu on täis valu ja kannatusi, mida religioon on ära kasutanud ja ütleb, et elu ongi kannatus…

Olles valude käes, inimene jõuab valgustumise olekusse, kus tunnetab sügavat vaimsustumist…, ehk… valu viib teadvustuse muutumiseni, kus oleva mõistmine muutub…

Sellistel hetkedel mõttetöö peatub… – kaob mõistmine, kelleks olete tegelikult…?

Valu ei lase liikuda, kuid aitab mõista seda, mida valudeta ei oleks saanud mõista kogu selle kehastuse aegu…

Valude taustal märkasid midagi vägagi vaimset…

See on toimunud enamuse ärganutega…

Kuid… – et mõista ja teadvustada vaimseid tõdesid, ei pea siiski taluma valusid…

Olen selgitanud, kuidas elada terviklikku, ehk vaimset elu, kus ei tule taluda valusid, ega kannatusi…

Valu tunnetused on suhtelised…

Seega… kui mingi valu kordubki, siis tuleb suhtuda temasse läbi suhtelisuse…, ega võtta kannatusena… – siis ta peatselt ka kaob…

Seda on tegemas need, kes võtavad teilt valu…

Siin tuletan teile meelde… – kõiki haigusi olete loomas ise… – kuid samas… seda ei tasu võtta sõna sõnalt…

Teil on hulgim koolitusi, kus räägitakse… – kui on valutamas sõrm… siis olete egoist…, kui on halb nägemine… siis ei taha näha midagi, peale enda…

See siiski ei ole päris nii…

Teil on palju raamatuid, mis õpetavad sama…

Mõned neist on midagi ka õpetamas…, kuid enamus ei ole isegi lähedased tõele…

See ei ole minupoolne halvustamine… – sugugi mitte…

Teil tarvis mõista… – teie põhjus-tagajärje jada on hoopis vajaduse ja tulemuse jada…

Mõistmiseta seda, enesepiitsutamine võib ületada igasugused piirid…

Sageli olete arvamas… – kui muudan end selliseks või selliseks, siis kindlapeale saan ühe või teise organi terveks teha…

Põhjuse ja tagajärje jadaga seda teha ei õnnestu…, kuid vajaduse ja tulemuse mõistmisega õnnestub küll…

Seonduste mõistmiste energiad on peened…

Teie praeguste haiguste alge ehk on peidus kusagil möödanikus…

Kunagi seal sündinud mõtte tulemus on avaldunud teatud haigusena…

Side nende kahe asja vahel on hulga peenem, kui arvata oskate…

Kuidas peaks siis käituma…?

Armastada ja tunnustada… – tunnustada kõike, mis see ka poleks…

Kas on meeles… – mille vastu olete, see on puiklemas teile vastu…

Üksnes laske asjal olla…, milline see ka poleks…

Kui valu võtate kui sellisena, siis ta võib ka taanduda (kui pole liiast kaugele läinud)…

Kui on siiski läinud kaugele,  siis saate vähendada selle negatiivset mõjutust, mis kergendab teie edaspidist olekut…

Püüdke näha õnnistust ka selles, mida pidasite needuseks…

Isegi surm on kinnitamas teie elu olekut…

Teie lahkumine ei ole miski muu, kui tuleku kinnitus selle ilma elusse…

Teie valu on üksnes kinnitamas elu olemust…

Sellisel viisil olete liikumas Kõrgema Teadvuse, ehk Täiustumise poole…

Mõneti läbi füüsiliste kannatuste on võimalik jõuda mõistmisteni, kellena olete ühel või teisel elu hetkel…

Nüüd vaimsuse suunitlustest…

Meie vestluse aegu väljendasite head võimet tulevasteks teadvustamisteks…

Olete võimelised teadvustama, milline on teie kavand, mille kohaselt olete kohtamas ühtesid või teisi inimesi…, miks osutute ühtedes või teistes kohtades…

Seda üksnes selleks, et elada üle ühed või teised sündmused…

Sama kavandi kohaselt olete teadvustamas ka järjekordsesse kehasse…

See on üldine kavand…, kõigi jaoks…

Igaüks teist, kusagil väga Kõrgel Tasemel, olete kavandanud olla siin…, sellel ajal…

See oli ka kõigi meenduste põhjuseks…

Aidates teisi, saate aidata end… – olla see, kelleks olete tegelikult…

Olete kohas ja ajal, kus saate olla vankumatuna mistahes kohtumisel…, kus saate teoks teha varem ühiselt kavandatut…

Siin saate näha, kuidas olete mõjutamas teine teist…

See käib vahetult kõigi kohta… – nii nende kohta, kes on heasoovlikud…, kui ka nende kohta, kes on vaenulikud…

Tõeline pühadus seisneb selles, et… ei ole olemas ei ohvreid, ega kurjategijaid…

Ka need, kes on ründamas teid, on üksnes teostamas kunagi teie omavahelist kavandust…

Selliseid kavandusi olete ühiselt teinud väga kõrgel tasandil…

Olete teinud üksnes selleks, et realiseeruda selles, kellena tegelikult olete…, et ilmutada oma jumalikkust…

Olen rääkinud, et teiste tegusid ei ole vajadust arvustada…

Kohasem oleks… – jälgida oma tegusid teiste suhtes…

Jälgida, kuidas teised on käitumas teie, või… kelletahes suhtes…

Kõik olete Eluprotsessist osavõtjad…

Selles protsessis teekondi Minu juurde on lugematu hulk

Nende läbimisel saate kogeda oma olemuse vajaduste teostumist…, mõista, et olete Jumalad…

Kui olete kordamas olukordi, siis te ei ole veel liikumas kavandi kohaselt…

Kordate seni, kuni hakkate mõistma toimuvat…

Üksnes siis olete võimelised liikuma kavandi kohaselt edasi…

Elu protsess on kahelise tähendusega… – kas teostada üksnes selle kehastuse kavandust…, või teostada kogu kehastuste kavanduse tsükkel…, ehk… saavutada lõplikku teadvustust, kellena olete…

Ehkki… kavanduse kohaselt see ei ole oluline…

Lõpliku teostumise asemel võite ehk valida uue elu jada… – ja nii taas ja taas… – igavesti…

Eksistentsi ilm on lõputu…

Aamen

Read Full Post »

Older Posts »