Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2020

5 osa

Marat ibn Alim

Nüüd räägiks teie vaimsuse igavesest kulgemisest mööda lõpmatust…

Et aidata teil mõista, kuidas ja miks see on toimumas…, ja üldse… – miks toimuvad mistahes muutused elus, selleks tarvis mõista, kes te olete…, kus antud hetkel asute…, miks olete siin ja mida siin teete…, või püüate teha…

Oleme varemgi arutanud neid nelja küsimust…

Seega… olete mõistmas, et need on elu aluspanevad küsimused…

Enamus teie seast ei ole oma elus kunagi esitanud selliseid küsimusi…, ega ole otsinud vastuseid neile…

Et täiuslikumalt elada oma elu ja kogeda õnne, on aeg mõelda neile küsimustele ja leida ka vastuseid neile…

Ehk olete teadlikud, et elu on õnne kogemiseks…

Kuid hoiataks teid… – ühest õiget vastust ei ole ühelegi küsimusele…

Seega… – mis vastust te ka ei annaks… – kõik oleksid õiged…

Seal, kus on tõeline reaalsus, seal loovuse objekt ei ole jälgitav…

Iga ühe õigus on tema enda määratluse kohane…

Kõik, kes tahavad elada mõtestatud elu, otsustavad küsida neid küsimusi ja ise püüavad ka vastata neile…

Otsides vastuseid, olete üle minemas mõtestatumale elule…, te olete mõtlemas sellele…

Sellega olete jõudmas mõtestatud reaalsuse loomiseni… – enam ei ole vaatlevas olekus…

Kõik vastused küsimustele on õiged, kuna igal ühel on oma vaatenurk asjadele…

Muutuste aegu planeedil oma vaatenurk on eriti oluline…

Ehk… – teie vaatenurk teie jaoks on kõik…

Siit tuleneb iseenesest küsimus… – kuidas ja millisel viisil olete loomas ja muutmas oma vaatenurka…?

Ehk vestluse käigus selgub selle mehhanism…, kuid alustame sellest, et on aeg kokku viia mõistuse ja vaimsuse pingutused… need on pikka aega tegelenud omaette…

See on tulenenud sellest, et enamus rahvast planeedil on arvanud, et füüsiline reaalne ilm on üks…, aga vaimne ilm on sootuks teine…

Ma kordan oma sõnu… – kogu elu on vaimne…, kogu elu…

Seega… on aeg mõista, et elu on alati olnud, on ja jääb tervikuks…

On aeg lõpetada selle osadeks eraldamisega…

Teil tarvis mõista, et teie vaimne kogemus, teadmised, arusaamad ja vibratsioonid teie igapäevaelus ei ole vähem tähtsamad, kui teie mõistuse ja kogemuste vibratsioonid…

Tarvis mõista ja teadvustada, et teie mõistus ja vaimsus ei saa kunagi olla eraldununa… – see on üksnes illusioon…

Ühesus, kui tervikolemus, mille osana olete igaüks teist, on kindlustamas teie eksisteerimist…

Te ei tunneta seda üksnes seetõttu, et te ei ole teadlikud sellest…, ega ole olnud kedagi, kes oleks saanud mõistvalt selgitada siin toimuvat…

On aeg kuulata hoolega kõike, mida räägitakse…

Teie igapäevane olukord paneb teid otsima vastuseid, millised aitaks elada funktsionaalsemalt, mõtestatumalt ja rõõmuküllasemalt… – olete valmis vastu võtma kaasaegsemaid elu selgitusi…

Sina, kirjapanija, oled mitmeid aastaid tagasi selgelt tunnetanud oma elus Jumala juuresolekut…

Tänu meie suhtluste aastatele oled üha sügavamal hakanud mõistma, kuidas kõik on seatud…

Ehk oled hakanud mõistma, et sellised mõistmised on hakanud jõudma paljudeni ja paljudeni…

Olen alati soovitanud kriitiliselt suhtuda kogu saabuvasse informatsiooni…, kuulata enam oma seesmist teadvust…

Kõik minu sõnumid on selleks, et te sagedamini pöörduks enda seesmusesse…, enda tarkuse ja tõe lätte juurde…, pidades seejuures meeles, et ei ole olemas kedagi erilisi, õiglasi ja valituid, kellel oleks eriline juurdepääs Kõrgemale Tarkusele…, või kellel oleks otseside Jumaliku Algega…

Kõik olete väärilised ja valitud…

Küsimus ei ole selles, kellega on rääkimas Jumal…, vaid selles, kes on teda kuulamas…

Kui inimene ongi kuulamas teda…, siis see ei tähenda, et ta on ka kuulmas kõike ja põhjalikult…

Siin on oluline, kas ta on suuteline mõistma kuuldut…

Mul on hea meel, et minult saadud sõnumeid sa ei ole kunagi esitlenud jumaliku tõena…, oled tutvustanud seda vaid kui oma vaatena…, küll lähtudes minult saadud informatsioonile…

Jätka seda teed ka edaspidi…

Ehk vaataks nelja elu peamist küsimust…, ehk nelja aluspanevat küsimust…

Püüdke esitada neid endale ja vastata igaüks omal viisil…

Kõik sõnumid minult on üksnes oma seesmise tõe avamiseks…

Seega… – neli küsimust…

1. Kes ma olen…?

2. Kus ma olen…?

3. Miks olen siin…?

4. Mida olen siin tegemas…?

Olete vastanud täienisti õieti…, iga vastus on täiuslik, kuna tuleneb teie Kõrgemalt Teadvuselt…, sellelt, kes ja mis on Jumal…, elu ja teie…

Nüüd igaüks pöördugu oma Seesmise Lätte poole…, sinna, kus on asumas Seesmine Tarkus…, kuulatage oma südant…

Ilmselt kuulete sealt järgmisi vastuseid…

Esimene neist… – olete individuaalselt ilmutunud olevus…

On vaid Üks…, ja kõik, mis on…, on üksnes Ühe Terviku osad…

Elu on Jumala otsene avaldumine…

Igaüks on elu osa…, seega… igaüks on Jumala osa…

Kas saakski olla midagi vastupidist…?

Kas Jumal ja Elu saavad olla erinevad asjad…?

Kuid Jumal ja Elu on sünonüümsõnad…, seega… need ei saa olla erinevad…

Teisena neist oleks… – igaüks olete füüsilises sfääris…, kuid olete selle osana, mida peate taevasteks…, ehk… Jumala valduse osana..

Teie eksimuseks on see, et teie arvates te ei ole taevastes…, kuid olles füüsilises sfääris, olete püüdlemas taevastesse…

Seda on õpetamas teile paljud teie õpetused, kasutades selleks kujuteldavat reaalsust…

Olen korduvalt rääkinud, et paradiisi pääsemiseks teil ole vaja midagi teha…

Ei ole vaja saada valgussõdalaseks, kuna olete ise Valgus…

Ega ole tarvis millegi pole püüelda…

Vaadake end kui Jumala poole astujat, siis näete endas Jumalat…

Avage oma süda ja vaadake Jumalale otsa…

Paradiisis olete alati olnud… igavesti…

Te üksnes peate seda teiseks kohaks, ning käitute selles hoopis teise koha vääriliselt…

Taevast olete loomas kusagil mujal…

Nüüd Olu sfäärist…

Füüsiline sfäär on osa kolmainsuslikest sfääridest…

Kolmainsuslik reaalsus on see, mida peate Taevalikuks valduseks…, Jumala ilmaks…

Teise sfäärina on vaimne sfäär…

Kolmandaks sfääriks on Puhta Olu sfäär…, ehk… vaim-füüsiline sfäär, milline asub kahe sfääri kokkupuute kohas… – kokku see moodustab kui külili olevat number 8…

Teie terviklik olemus on pidevas liikumises… – füüsilisest sfäärist vaimsesse sfääri…, ja sealt tagasi…, läbi kokkupuute punkti…, ehk… läbi vaim-füüsilise sfääri…

See on üldine pilk kolmainsale reaalsusele…

Seda mõistusega haarata ei ole võimalik, kuna see on väljaspool inimlikku kogemist…

Külili 8 on juba ise lõpmatuse sümbol, mis on kujutamas lõppmatuse mõtet…

Nüüd mõndagi kahest esimesest sfäärist…

Vaimses sfääris kõik on absoluutses vormis…, vastupidiselt füüsilisele sfäärile, kus kõik on suhtelisuse vormis…

Vaimses sfääris kõik on sellisena, millistena miski on…, kuid füüsilises sfääris on sellisena, millistena on teine teiste suhtes… ega ole sellistena, kui tegelikult on…

Vaimses sfääris ei ole mõisteid suur-väike, millised on üksnes füüsilises sfääris… – need on käimas mõistete kohta… – siin-seal…, kiirelt-aeglaselt…, Valgus-Pimedus…, hea-kuri…, armas-hirmus…, mees-naine…

Seda kõike võite kogeda üksnes füüsilises sfääris… – vaimses sfääris seda ei ole…

Vaimses sfääris on üksnes Siin ja Nüüd… on üksnes Valgus ja Armastus…

Absoluutses sfääris teie teadmised on absoluutsed…, ehk olete teadmas absoluutselt kõike… – kuid ei ole võimelised kogema midagi, kuna midagi muud ei ole olemas…

Teades, et olete armastus, kuid kogeda seda ei saa, kuna peale armastuse ei ole midagi muud…

Võite teada end valgusena, kuid ei saa seda mingil viisil kogeda, kuna valguse sfääris ei ole midagi peale Valguse…

Seega… kõik on kõiges…

Nüüd oluline mõte, mille põhimõttel on töötamas kvantiline füüsika…

Selle puudumist, kelleks te ei ole…, ja selle, kelleks olete… ei ole olemas…

Teie kogemisteks see kõik on ebareaalsena…

Omades küll abstraktseid teadmisi, te ei ole võimelised neid kogema…

Kellena olete, seda võite mingil viisil mõista…, kuid kogemuslikult te ei ole võimelised seda kogema, kuna peale enda ei ole midagi…

Read Full Post »

3 osa

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Mõned ehk ei võta meie kanaldust tõsiselt, kuna siin ei toimu sügavat ettevalmistust kanalduseks…

Kallid…, kõik on muutunud… – ühendusse astumine on hetkeline…

See on võime tunnetada informatsioone, mis on väljaspool seda, mida on suuteline välja andma kehalik teadvus (aju)…

Duaalsus

Oleme rääkinud, et duaalsus ei ole negatiivne mõiste, ega tähenda võitlust…, kuigi mõnedki on võtmas seda kui võitlust…

Duaalsus on and…

See on Jumala and esmasest Loomislättest, mis võimaldab teha valikuid mistahes arvustuseta…

Teie, kui tunnete ja intellektiga inimolevus, saate igaüks iseseisvalt lahendada mistahes elu mõistatust…, valida, milliste energiate poole püüelda…

Neid energiaid on kerge pidada heledateks ja tumedateks… – kuid asi ei ole siiski nii lihtne…

Seda teete sageli mistahes aluseta…

Tegelikult duaalsus on teile elukohane energia…, see on valik, mida teete eneste jaoks…

See energia on kohane teie kultuurile…, planeedile… – on teie ajale kohane…

Teile kohased energiad on muundumas ja muutumas koos põlvkondadega…

Valik siin ei ole lihtne, kuna suurustähendused on pidevalt muutumas…

See and võimaldab teil ära tunda, mis on töötamas teie heaks…

Vanad vaimsused planeedil on tunnetamas intuitiivselt…

See, mis töötab nende heaks, on kõige lähedasem esmasele Looja energiale…

Duaalsus ei ole võitlus, vaid kallihinnaline valik olla vaba…

Uutes energiates olete olukorras, kus valik on lihtne, kuna olete saamas abi… – sellest oli juttu eelmises sõnumis…

Te ehk võiks nimetada seda abienergiaks… – see on sellest, et meie oleme teiega…

Teie vaimsuse haaramatus, milline on teie osana ja on alati olnud sellena, annab teile võimaluse saada ettekujutust ümberolevate asjade potentsiaalidest, millised on olemas Väljas…

Neid hakkate tajuma alateadlikult…

Seega… – teie teekond ei ole enam mõistatuseks…

Ta on tunnetatav uuel imelisel tasemel…

Nüüd tutvustan teile kolme valikut, millised on muutumas…

Muutumas mitte valik ise…, vaid pigem… nende tunnetus…

Teie võime tunnetada seda on tõepoolest muutunud…

Esimene valik – enese määratlemine

Esimeseks vabaks valikuks on enese määratlemise viis…

Et mõista seda paremini, ütlen järgnevalt…

Esmalt… seistes peegli ees…, uurides ennast… küsige endalt… – kes ma olen…?

Olete kleepsusid täis…

Vaadake neid… – teie sünnikoht…, teie kultuur…, teie keel…, teie kultuuri, teie keele käitumise maneerid…

Seal on sugupuu kleeps, millel on bioloogiline DNA…

Kleeps- kleeps- kleeps- kleeps- kleeps… – kleepsud iga elujuhtumi jaoks…

Suuremateni ei ole veel isegi jõudnud…

Peamine kleeps on teie vaimne organisatsioon, mis on määramas, kellena olete…

Üks nende poolne suurem kleeps… – oled roojane… – ja see on otsa ees..

Vaatate peeglisse ja näete üksnes kleepsusid…

Nüüd kutsuks teid vabasse valikusse, kus ehk saaksite aru, kes siiski tegelikult olete…

Enne ehk peaksite koerakombel väristama end, et vabaneda kleepsudest…

Ärge muretsege nende pärast… – ükski neist ei ole vastamas teile… – ei ükski… – isegi soo kohta…

Ümbermääratlus  

Ehk vaataks järgi…

Võtke puhas kleeps ja kirjutage sellele… – kes oma arvamuse kohaselt olete…?  

Pange kirja oma määratlus, olenemata, mida on teile räägitud teist…, isegi nende poolt, keda olite usaldanud…

Enamus inimesi on arvustamas teisi…

See inimlik atribuut on programmeeritud ellujäämise nimel…

Kuid vana küpse vaimsuse teadvuses seda esineb harva…

Seega… teile harjutus… – kinnitage endale, et olete küps…

Teil oma vaba valikuga on võimalus teha kindel määratlus…

Lõppude lõpuks… – üksnes teie ise teate, kes te olete… – üksnes teie ise…, mitte keegi teine…

Seadke uus kleeps endale otsaette… – olen sündinud suursugusena…

See on vibreerimas tões… – te näete seda igal peeglisse vaatamisel…

Võite lisada uusi kleepse sõnadega… – olen mõistev…, olen armastus…, olen noor…, olen terve…

Määratlusi enda kohta saate teha üksnes teie ise…

See on iseenesest selge neile, kes on tegemas tööd endaga…

Kui see on iseenesest selge…, siis miks keha oli täis vanu kleepse…?

Paljud Valgustöötajad on otsustanud määratleda end ümber…, kuid, kui paljud neist on vabanenud vanadest kleepsudest…?

Vähesed veel…

See on viitamas sügavale enese austuse puudumisele…

Kas olete sellele kunagi mõelnud…?

Miks vanad vaimsused planeedil, kellel palju informatsiooni ja kogemusi, on vähe austamas end…?

Liiast palju vanu kleepse on neilgi küljes…

On tulnud aeg mõista… – teil on uus teadvus…

Olete ainsad, kes saaks võtta kasutusele vaimset loogikat ja palju muud, millega määratleda, kes olete tegelikult…

Suurem osa käivad jätkuvalt ringi vanade kleepsudega…, lasevad lisada sinna neid juurde…

Teine valik – teekonna määramine

Teisena on vaba valik leida oma tee…, ja see on teie otsustada…

Kas keegi või miski on segamas teid selles…?

Seekord kleepsude asemel võtaks kasutusele teie aju ingramme ja sünapsiseid, millised on alateadvuse tasemel…

Need on automaatsed mõttetunded, millised on reageerimas nõuannetele või informatsioonidele, millised kanduvad filtreerimata otse teie teadvusse…

Need tulenevad allikatest, milliseid olete usaldamas… – kas vanemad, või vaimsed liidrid…

Kõik, mida on määratlemas teised, sellest saab teie ja teie teekonna osa…

Mis informatsioonid need ka ei oleks, kuid räägivad teie teekonnast…

Te ehk väidaks hoopis, et te ise olete valinud oma teed…, keegi pole sundinud…

Kallid…, te valisite seda lähtudes teiste nõuannetest…

Tõepoolest… – kes on siis valimas…?

Kuid te siiski olete veendunud, et keegi pole peale sundinud…, te vaid usaldasite neid, keda olite tunnustamas ja armastamas…

Nüüd tahate teada, et mis oleks sellele alternatiiviks…?

Tänavu teil on olemas side Väljaga…, temas olevate potentsiaalidega, millised ilmnevad hetkel, kui käivitate teatuid energiaid…

Kord kuulete uut sõna, mida varem ei ole kuulnud, kuid peatselt hakkate kuulma seda kõikjal…

Kas mõistate… – te ise lõite ühendust sellega…

See oli parim näide teie enda reaalsuse loomisest…

Kui olete keskendumas teatud liiku asjadele, sellega mõjutate Välja…, ja vastavad asjad hakkavad esile tulema…

See on sootuks midagi uut…

Möödanikus paljud jagasid teile nõuandeid, mis nende arvates oli parim, mida said anda vanas energias…

Õpikuid sageli uuendatakse, lisades neisse uut, mis on seotud uute avastustega…

Nüüd saabuvate informatsioonidega on sama…

Minagi soovitaks teil istuda üksindusse, harmoonia avarusse, häälestunult Loojale…

Olles rahus, paluge vaimsust näidata teile seda, mida peate teadma…

Saavutades häälestust uue energiaga, loote isiklikku reaalsust, ning läbi sünkroonsuse saate soovitut…

Just see hakkab kujundama teie teekonda, mis ei ole mitte kellegi soovitusena…

Te hakkate kogema seda…

Järgmisena paluge vaimsusel näidata neid, kes on osa teie teekonnast…

Ka see avaneb, ning hakkavad ilmnema partnerlikud suhted…  

Selline keskendumine loob ootuste energiat… – reaalset energiat, milline kajastub Väljas..

Sellega saate kontrollida oma teekonda…

See, mida olete valimas täna, on oluliselt erinemas sellest, mida vanas energias oleksid valinud teile teised…

Nii mõnigi neist, kes on soovitanud teile teatud teed, on lahkunud eesriide tagustesse…

Nüüd eesriide tagustes nemad on noogutamas heakskiitvalt ja soovitamas kuulata toolil istujat…

Nemad on teie toetusrühm…

Neil aegadel avanevad suurimad saladused, mida ei ole juhtunud kunaiganes inimajaloo jooksul…

Leida suuremat tõde, kui on õpetatud, ei ole reetmine…

Kolmas valik – oma isikliku energia valik, või selle määramine

Teil on võimalus ise valida oma isiklikku energiat…

Teie teadvus on energia, mida on tundmas kõik teie ümber…

Teie teadvuses on palju hirmu energiat

Isegi paljud Valguse Töötajad on kartmas midagi… – see on tõsi…

Paljud on muretsemas mistahes küsimustes…

Mõnigi ei taha olla selline…

Ehk seetõttu ongi tulnud siia, et saada selles abi…

Hirmu energia kiirgub teist kõikjal, kuhu ka ei läheks…

Mõnedki teist on ohjamatud…

Oleme varemgi rääkinud, miks mõnedki valgustöötajad muutuvad alateadlikult…

Vanades energiates nii mõnigi teie seast on loonud asju, mis lükkas inimesi teist eemale…

Kas olete analüüsinud, millistena võisite olla teiste silmis…?

Ehk olete ükskõikne selles suhtes…?

Olen rääkinud, et uues energias asjad on muutumas…

Nüüd on oluline teie valgus, aga mitte teie tujukas süttimine…

Tänavu teil on võimalus valida, kelleks olete…

Seda on võimalik teha paljudel viisidel… – iga õpetaja pakub oma viisi…

Teil on olemas vaba valik…, millist pakkumist võtta, millist mitte…

Parimaks valikuks oleks rahu…, ega tunda muret olnu pärast…

Ei ole tarvis lasta kedagi oma tujunuppude juurde…

Olge oma elu heasoovlikes mõtteviisides, millised hakkavad kiirguma…

Seda peaksid märkama paljud…

Seda ei ole vaja rääkida…, üksnes väljendada mõtteis… – kuni lõpuks assimileerudes nendega, olete ühtne nendega…

Sellised mõtted on teie enda väljendus…

Teil tarvis võtta neid kõrgeima tõena…

Vanad vaimsused teevad erinevaid asju…

See ei pea olema teil püüuna…

Õige väljendumine on reaalsuse kinnitamine…

Teil on vaba voli energiate valikus…

Tänavused vaimsed asjad on homme füüsika aksioomidena…

See on tõde, et teadvus on energia… – energiat saab uurida ja mõõta…

Sellesse energiasse jõuavad need, kes teadvustavad, et teadvus, läbi kvantiliste paljumõõtmeliste asjade uuringute, võib ühineda enneolematul viisil…

Koostöö sujuvuse mõõtmine tõestab, et äri hakkab paremini minema neil, kelle töö on kooskõlas ja täis heasoovlikkust…

Kui juhtkond hakkab suhtuma heasoovlikult töötajatesse, siis muutuvad paljud asjad…

Teil on raske seda teadvustada…, see oleks kui elu mingil teisel planeedil…

See on siin…, see on olemas teie Väljas…

Kord teadus näitab, et teadvuse kooskõla on võimalik…, läbi selle muutuvad paljud asjad…

See hakkab muutma kõikide inimeste koostööd…

See on juba tulemas…

See on esimene 2020 aasta sõnum sellest…

Lahkudes siit, olge täis ideesid ja potentsiaale uue ilma jaoks…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Marat ibn Alim

Jah…, mõistus mõningaid ideid on eiramas täienisti…, kuid vaimsus on pehmelt tuletamas neid meelde…

Vaimsus mõistab, mis mõistusele ei ole jõukohane…

Ehk te juba mõistate, miks on see nii…?

Jah…, teie mõistus on toetumas möödanikule…, aga vaimsus kasutab praegust ja alatist

See on ainus hetk, mis on kestmas alati…

See on ainus hetk mistahes olnust ja tulevast…

Mingit teist hetke ei ole olemas…

Tõemeeli… – möödanikust, olevast ja tulevast olete loonud illusiooni… – selleks oli teil tõsine põhjus…

Teie mõistus jagab ja laotab elu Alati ja Praegu hetked informatiivseteks ühikuteks ja paigutab Andmete kategooriasse…

Peale selle mõistus sorteerib neid läbi…

Mõistus saab andmeid Nüüd hetke tunnetustest, ning paigutab need hoidlasse failide kohaselt, millised on vastamas teatud kriteeriumitele… – ega puista neid hunikusse…

Selles küsimuses oleks kui kõik korras…, kuid on üks aga… – inimmõistusel on ülimalt kitsas vaade hetkele Nüüd… – sellest ka vaateväli on piiratud…

Kuid huvitav on see, et see kõik on kõrgema kavanduse kohane…

Kui inimmõistus võtaks korraga vastu kõiki andmeid kõige kohta, seejärel töötaks läbi ja paigutaks failide kohaselt laiali… – siis vaevalt te oleksite võimelised sellest midagi aru saama…

Mõistusele tohutu hulk andmeid on halb (ülekülluslik)…, see on pea sama, kui nende puudumine…

Et nüüd ja alati hetke andmete analüüsist saada kasu, tarvis neid vaadelda ükshaaval ja võrrelda omavahel…

Kuigi andmete töötlemine käib tohutul kiirusel…, kuid siiski – järjestikku jadas…

Kõiki saabuvaid andmeid ei ole võimalik analüüsida…, osa tuleb välja sõeluda, et vajalikke andmeid saaks vaadelda omaette…

Kui mõistus saab korraga suurt hulka informatsiooni, siis ta automaatselt tõmbab vaatevälja koomale, kuna ta ei ole suuteline haarama kogu vaatevälja korraga… – suudab keskenduda vaid osale tervikust…

Just seetõttu mõistus on tõmbamas oma vaatevälja kitsamaks…

See kõik on kavanduse kohane…

Kuigi teie mõistuse vaateväli on kitsas, siis seda ei saa ütelda teie endi kohta… – teie olete hulga enamat, kui teie mõistus… – te olete vaimsus, mis on hulga suurem osa teist…

Seega… tuleb tunnistada fakti, et teie mõistus on nõrgeim osa teie Minast…

Teie vaimsus (erinevalt mõistusest) ei ole piiratud üheski vastuvõtus…

Teie vaimsus on teadmas kõike…, on teadmas ja mõistmas kõike…, tema on suuteline saama kõike, mida üksnes võib tahta elusolevus…, kelleks te ka olete…

Siin tuleks ära märkida, et ta saab seda üksnes seetõttu, et ta ise on selleks kõigeks…

Teie vaimsel armastusel ei ole piire, kuna ta ise on armastus…

Ta on harmoonias, kuna ise ongi harmoonia…

Ta on õndsas rahu olekus, kuna ise ongi õndsuse rahu…

Ta on koostöö olekus, kuna ise ongi koostöö…

Ta on alati väljendumas kõrgeimal viisil, kuna ise ongi enese väljendus…

Vaimsusel on kõik…, isegi… veel enamat…

Ainus, mida vaimsusel ei ole… – see on kogemus…

Just kogemuse saamiseks on vajalikud kõik teie koostisosad…

Nüüd sellest, kuidas on töötamas vaimsus ise…, kuidas kõik on korraldatud…

Vaimsus on töötamas sünenergeetilise energia vahetuse süsteemi kohaselt…, enamgi veel… – kogu Elu on töötamas selles süsteemis ja on loodav tema poolt…

Edastamise aegu energia muundub, ning läbib informatiivse rikastumise protsessi…

Just seda energeetilist informatsiooni on mõistus eristamas ühtede, või teiste tunnuste järgi, jagades neid ühte, või teisse mälu kausta…

Siin on veel üks küllalt oluline detail… – ainus nüüd ja alati hetk on kätkemas hulga enamat, kui mõistus suudab paigutada mõistesse Nüüd

Nüüd ja alati hetke mõiste ise kujutab seda, mida vaimsus on mahutamas sellesse mõistesse…, kuid mõistus on mahutamas sellesse eile-täna-homme mõisted…

Mõistus on kogumas kõiki andmeid, millistega puutub kokku hetkel…, kuid samas saab meenutada välkkiirelt kõiki andmeid möödunu kohta…

Kuid mõistusele ei ole kättesaadavad andmed homse kohta…

Kui teie mõistus oleks suuteline koguma andmeid eile-täna-hoomse kohta,  siis ta näeks, et on olemas vaid üks hetk… – siin ja alati…

Mõistuse suutmatus näha homset, kui lahutamatut osa Nüüdsest, määrabki külaltki kitsast mõistuse vaadet…

Vaimsuse süsteem ja selle korraldus on iseenesest kujutamas kooslust…, ehk isegi… superstruktuuri, mille abil jumalikkuse individuaalselt väljendunud osa võib eemalduda näivast tõest, mille aluseks on mõistuse kitsas vaade, ning minna üle ja näha tõelist tõde, mille aluseks on vaimsuse piiramatu vaatepunkt…, ja teha seda küllalt lühikese aja jooksu, et mitte valmistada pettust mõistusele…, kuid samas piisav, et avada mõistuse ees avaramaid perspektiive…, ehk… võimaldada teie mõistusele ja teadvusele, kui mõistuse osale, näha täiuslikumalt kogu kontekstuaalset võimaluste välja…, ehk… näha Elu muutuste protsessi hulga laiemas mõttes…

Praktiliselt teil kõigil on elus olnud hetkelisi mõistmise hetki, millised olid täieliku teadvustamise eest näiliselt ära libisemas…, kuigi olite teadlikud, et toimus täielik valgustumine, mida tunnetasite täielikult…

Neil hetkeil saate kergusega minna näiliselt tõelt üle tegelikule…

Kõik taoline toimub ühel eesmärgil… – anda mõistusele mõista, et on olemas hulga enam andmeid, kui ta on suuteline teadvustama…, et on olemas informatsioone Elust, mida ei ole antud ei teadmistena, ega kogemustena…

Kuid siiski täpsustaks… – kõik teadmised ja kogemised on teil olemas… – kuid te olete need unustanud täienisti…

Teie vaimsuse ülesandeks on aidata igatühte teist meenutada seda…

Meenutada kõike, mida olete teadmas…

Kuid mitte kiiresti… – muidu suure informatsiooni voo pärast teie mõistus võib läbi põleda…

Seda ei tohi juhtuda…

Nii mõistust, vaimsust, kui ka keha teil on tarvis oma teekonna lõpuni…

Mistahes ühe puudumisel kolmainsuslikust kooslusest, kaob kogu toimuva mõte…

Vaimsus, andes mõistusele võimalust meenutada tõelist tõde osade kaupa, aitab läbida seni tundmatut, ning kogedes seda…

Vaimsus võimaldab tõusta moonutatud reaalsuse kogemiselt vaadeldava reaalsuse tasemeni…, ja sealt… Kõrgema Reaalsuseni…

Pidage meeles järgnevat… – vaadeldav reaalsus on hea koht teadvustamiseks, et elu on imeline…

Vähesed jäävad sellesse kasvõi mõneks ajaks…, kuid üksikud jäävad pikemaks ajaks…

Elu vaadeldavas reaalsuses on Olu kõrgeim seisund… – selles seisundis ei moonutu miski…

Seega… kõik on nähtav nii, kui see on…, ja on vastamas teie terminitele…

Vaadeldavas reaalsuses toimub täielik vabanemine hirmust…

Üleminek kujuteldavast reaalsusest vaadeldavale on suur samm…

Kuid kõige huvitavam on see, et vaadeldavast reaalsusest kõrgemani on veelgi vähem maad… – ehk vaid… pool sammu…

Kui teie teadvus läheb üle Kõrgemasse Reaalsusesse, teie mõistuse vaade avardub veelgi…

Te ei suuda seda isegi ette kujutada… – see ulatub kaugele väljapoole seda, mida olete teadmas praegu…

See on avarus, kus teadmisi ei ole vaja…, see on Absoluutse Teadmise avarus…

Jääb üle vaid üks küsimus… – kui kaua suudate säilitada sellist vaadet asjadele, samas jätkates igapäevaseid elu ülesandeid…?

Need, kes on sellega hakkama saanud, elavad küll ilmas selles, kuid ei ole selle ilma poolt

See on prohvetite ja avataaride elu…

Jääb üle vaid mõista… – mida ja kuidas nemad teevad, et olla selles olekus…?

Read Full Post »

2 osa

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Eelmises sõnumis rääkisime, et duaalsus on üks kaunimatest jumalikest asjadest, mis on teil olemas…

See on vaba valik otsuste tegemises… nii oma, kui ka planeedi elu muutmiseks…

See ei ole antud teile selleks, et hiljem mõista kohut teie tehtu eest…

Rääkisime, et kuvand kepiga Jumalast, on inimlik kontseptsioon…, mitte vaimne…

Vaba valik on võti, mis on samuti muutumas…

Muutused on silmnähtavad…, isegi tänavuses kultuuris… – seda alates aastast 2012…

Enne, kui rääkida muutustest, tahaks meenutada laste valikut salati ja šokolaadi vahel… – nemad valivad šokolaadi…

See tuleneb nende küpsematusest ja teadmiste puudumisest… – nemad ei tea veel paljut…

Seega… – vaba valik sageli on korrigeeritav teadmistega ja kogemustega…

Seetõttu vanad vaimsused on tänavu kõrges hinnas…

Ümbersündide tsükkel, ehk reinkarnatsioon, millest on osa võtmas iga vaimsus, on oluline iga toimuva jaoks planeedil…

Tulles taas ja taas planeedile, vanad vaimsused on täiendamas oma Akaši Kroonikaid, millised on tänavu ärkamas… – nende aeg on kätte jõudmas…

Akaši Kroonikate ärkamine tõstab intuitiivseid tunnetusi…

Mõned neist on töötamas…, mõned mitte…

Nüüd veidi sellest, mida te ei ole oodanud…

Olete huvi tundmas plaani olekust…, ja… kas inimesed on kontrollitavad…?

Vastan… – plaan, milline on planeedil, on inimeste poolt loodud…

Teil on vaimsus, mis on väljaspool teie reaalsust…, eesriide tagustes…

Ise olete oma planeedi avaruses, millesse olete loonud omad plaanid…

Mis puutub kontrolli teie üle…, siis seda olen juba rääkinud… – kontrolli ei ole…

Maale jõuab energia, mis on kohane igale ühele… – ka see ei ole kontrollitav…

Kes teie arvates edastab seda energiat…?

Teie ise… – te olete selle tsükli otsas…

Põlisrahvad on rääkinud…, ka meie oleme kirjeldanud korduvalt… – olete astumas faasi, kuis kõik on muutumas…

Jutt ei ole üksnes kliimast…, vaid peamiselt teadvusest…

Asjad, millised on vajalikud järgmise staadiumi jaoks, on esile toodud planeedi teadvuse taseme poolt…

Madala teadvuse puhul saab vähe muutuda, eriti teadvuses… – see oli see, mida olete oma eksisteerimise aegu näinud küllaldaselt…

Olete jätkuvalt tegutsemas disfunktsionaalselt…

Jääb mulje, et te ei ole midagi õppinud oma ajaloo jooksul…

Oleme rääkinud, et tsükli lõpp võimaldab muutusi…

Põlisrahvad on ammusest ammu rääkinud planeedi teadvuse potentsiaali muutustest…

Nemad täheldasid, et 2012 aasta aegu inimkonna planetaarne teadvus saavutab kõrget taset…

Seega… – tere tulemast uude tsüklisse…

Tahaks rääkida midagi seondustest…

Ehk olete teadlikud, et paljud leiutised üle planeedi on näiliselt toimunud korraga…

Teate, et vennad Wrightid ennetasid Prantsuse leiutajaid kõigest mõne nädala…

Mõlemad töötasid ühe idee kallal… – luua mootoriga lennuk…

Paljud asjad, nii elektris, kui ka meditsiinis, on arenenud üheaegselt… – justkui keegi oleks andnud seda kõigile maalastele…

Mitmes sõnumis oleme rääkinud magnetitest, millest olete teadlikud juba pikemat aega…, mille jõud näib olevat igavene ja võimas…

Kuigi magnetism on jätkuvalt mõistatusena, kuid olete teadlikud, et magnetite omaduseks on tõmba-lükka fenomen…, mis mõneti on sedavõrd võimas, et ettevaatamatult vahele jäänud näpp saab vigastada…

Jõudes mootori loomiseni, otsustasite sisepõlemismootori kasuks…

Mitte magnetite kasutamise kasuks…

Ka magnetid saaks tõmmata ja lükata, kui mootori kolvid…

Miks parimad pead ei valinud mootori loomiseks magneteid…, miks nemad ei mõelnud sellele…?

Kümmekond aastat tagasi rääkisime, et on tulekul uus energia allikas, mille aluseks on magnetid…

Juba seoses kliima muutusega rääkisime, et see võib rivist välja viia elektrivõrgu infrastruktuurid…, seda juba seoses jahenemisega…

Aasta 2020 on valmis selle tulekuks…

Hakkavad tulema magnetmootorid, magnetenergia allikad…

Tulevad autonoomsed elektrisüsteemid hoonetele, millistel ei ole midagi ühist üldise energia süsteemiga…

Magnetmootorid on juba olemas…, vaja üksnes õppida neid tundma…

Siis ka vee magestamine muutub lihtsaks, ilma soojuseta, reaalse aja režiimis…

Milleks räägin sellest, kui samas oleme rääkimas vabast valikust…?

Läbi vaba valiku teieni jõuab veel enamatki…

Üks tsükkel on jõudmas lõpule…, kuid uue tsükli alguses, milles olete, algavad uued energiad…

Planeedile on tulemas uued jõud, mille abil teie teadvus hakkab avarduma…

Teie uudiste kohaselt kõik endine…

Uudistes te ei näe tervet inimkonda, vaid üksnes tema väikest osa…

Te näete vaid vana paradigma jäänuseid…, filosoofiat, milline väidab, et kõik eilne jätkub ka homme…

Kuid see ei jää nii…

Seega… – naaseme salati ja šokolaadi juurde…

Mis oleks, kui homme olete vaba valiku variantide ees, mis pole küll salat ja šokolaad, kuid midagi selles mõttes…

Vanas energias valiku potentsiaal võis olla 50/50…

Kuid nüüd on asjad teisiti… – nüüd salat ja šokolaad on suhtlemas teiega… – sellele kaasneb see, mida te ei teaks oodata… – intuitsioon…

See on teadvuse avardumine…

Kuulake avarduvat teadvust…

Ta teatab teile, et inimkonna otsused tulevad paremad…, et olete suutelised nägema ja vältima vääraid valikuid…

Kas mõistate seda…?

Olen rääkinud, mis on toimumas peamiselt vanade vaimsustega… – mõned neist, olles kunagi leiutajatena, on taas siin, kuid noorte inimestena…

Kui näetegi 20 aastaseid, siis ärge arvake, et nemad ei tea, millest räägivad…

Mõned neist on Tesla Akašiga…, teised Einsteini Akašidega…

Kui mitte nende Akašidega, siis nende vaimsustena…, ehk… nende taaskehastustena…

Seda on raske selgitada…, kuid oleme rääkinud, et vaimsused ei ole lineaarsed…, nemad on paljumõõtmelised…

Vaimsus saab olla paljudes mõõtmetes korraga…, nii ta saab olla Loomislättena, ehk… olla Jumal…

Kas olete mõelnud, kuidas Jumal saab kuulda korraga miljardeid palveid…?

Üksnes paljumõõtmeliselt…

Teie vaimsused on paljumõõtmelised… – seda olen rääkinud teile palju kordi…

On asju, võimalusi, vastuvõtte, millistega alles hakkate kokku puutuma…

Ehk planeedil on ilmumas uus duaalsuse tüüp, milles ei ole vanat võitlust Valguse ja Pimeduse vahel… – on üksnes valik kahe energia vahel…

Valikutel on selgitused, mida saate mõista läbi intuitiivsuse… – kui mitte…, siis naasete 50/50 juurde…

Uue tsükli teadvus pakub midagi uut, millega intuitiivne vaba valik saab luua tervikut…

Uusi tulemusi saate näha oma ühiskonna peal, kus olete elamas…, ja sellel ei ole midagi ühist metafüüsikaga, või vanade vaimsustega…, või inimestega, kes on kogunemas.., nagu teie siin…

Olete duaalsuse aastal… – muutuste aastal, kus Valgus läheb valgemaks ja Tumedus aina heledamaks…

Inimesed reeglina hakkavad paremini mõistma, mis on õige ja mis mitte…

Teie planeedil, teie kultuuris, teie ajastul õige või mitte ei seisne mingites seadustes, millised on antud läbi mingi raamatu…, vaid selles, milles on vaimne mõte, mõistmine ja terviklikkus…

Olete juba märkamas seda…

Võiks pakkuda nimekirja asjadest, millistest on räägitud teile…, kuid milliseid te ei näe enam kunagi…

Vaimsed liidrid mõnitasid inimesi tuhandeid aastaid…, lapseeast kuni vanuriteni… – sellest oli neile veel vähe…

Kuidas sai selline jõledus kesta sedavõrd kaua…?

Asi oli selles, et ei olnud kõrge tasemega teadvust, milline saaks seda mõista ja kõrvaldada…

Ja nüüd äkki see kõik on kokku varisemas…

Kuidas läheb edasi…?

See on juba toimumas…

Kas teadsite, et ühes riigis paavst teatud probleemi tõttu saatis erru üle kolmekümne piiskopi…?

Oleme rääkinud teile, et Paavst Franciscuse tulekuga kõik saab teisiti…, rääkisime teile, et ta on Assisise Püha Franciscuse inkarnatsioon…

Oleme rääkinud, et üks paavstidest ei ole oma aja lõpuni…

Arvati, et ta sureb…,  kuid ta läks hoopis erru…

Tema asemele tuli Jokker… – uus Paavst, uue teadvusega…

Mõelge sellele, mis on toimumas tsükli lõpus…

Seda tingis uus tsükkel, kuna vana tsükkel ei saanud edasi kesta…

Ka teie ei saanud seda edasi kannatada…

Kui paljud teie seast ootas aega, kus võetakse vastutusele neid, kes teotasid inimkonda…, kuritarvitasid oma seisu paljudes olukordades… – nii tööl, kui ka kodus…

Ka mõjukatele isikutele tuleb kätte aeg, kus ka neil tuleb anda vastust oma tegude eest…

See ei ole üksikute probleem, vaid inimkonna tervikuna… – seda hakkate nägema…

Planeedil on käivitumas midagi uut, mida seni ei ole veel olnud… – see on midagi uut…

Vanad vaimsused…, see on puudutamas teid, kuna vastutus on lasumas teile…

Teie hakkate mõistma, mis võib edasi juhtuda…, seda puht intuitiivselt…

Te hakkate teadma, kes räägib tõtt ja kes valet…, kes räägib üht, kuid teeb teist…

Te hakkate nägema läbi…

Tuleb uus demokraatia, mis hakkab tööle teie senisest paremini…

Teil tuleb veel tegemist oma liidritega, kes on seni võitlemas teine teisega…

Teid huvitab, kuidas saab seda muuta…?

Seda ei saa muuta…, see on ülimalt keeruline…

Muutused hakkavad tulema esmalt mingi ühe riigi ühiskonna kultuuris, kus hakatakse tundma huvi uue valitsuse loomise vastu, milline võtaks kokku parimast parima, kõikidest süsteemidest, ning sellega looks uue valitsemise vormi…

Uues süsteemis ei ole võitnut valitsust neljaks aastaks…, vaid on president, kes ei ole ühegi partei esindaja…, on tsentrist, kes näeb olukorda mitmekülgselt ja mõistab, kuidas seda suunata…

Sellega on nõus paljud vanad vaimsused, kes on istumas siin…

Samas ehk paljud küsiks… – kuidas saab see õnnestuda sedavõrd suure negatiivi puhul ja totaalse kontrolli aegu…?

Kallid…, kogu maski all olev korruptsioon ja kõik õudused tulevad välja ja näitavad end….

Isegi farmaatsias tulevad suured muutused…

See kõik avaneb selleks, et teie, vanad vaimsused, näeksite seda ja aitaks teha puhtaks sellest kõigest…

See töö käib vana ja uue teadvuse koostööl…

Oleme rääkinud teile, et on olemas potentsiaali veel kõrgema teadvuse jaoks…

Vana integreerub uude…

Enam ei tule olukorda, kus vana energia seiskuks, aga uus alustaks nullist…

See oli vana paradigma kohaselt… – see oli must-valge aeg…

Ärkavad vaimsused aitavad vanal integreeruda uude…

See ehk tekitab mõneks ajaks raskusi…, kuid see on mööduv…

Integreerumine tähendab küpsust…, mitte kokku kukkumist…

Olete küpseteks inimesteks…, teie kavanduste kohaselt hakkavad avanema eesriidetagused asjad, milliseid olete vajanud juba ammu…

Olge valmis paljumõõtmelisuseks… – see on saabumas…

Seda tuleb näha, seda tuleb mõista…,  seda saab võtta kasutusele viisidel, mida pidasite seni võimatuks…

See on tulemas…

Kõik siin räägitud ei saa olla absoluutsena… – kuid seda võimalust oli vaja teil teada…

Vanad vaimsused…, teid on ootamas suur töö…

On tulemas uued katsumused…, need on Väljas…, kooskõlas temaga…

See on uus teadvuse energia mõistmine, mida varem teil ei olnud…

Pöörake tähelepanu sellele, et vanad vaimsused oma teadvusega saavad muuta olulisi asju…

Mõte hakkab mõjutama planeeti…

Vanas energias oleks naerdud selle üle, et mõttega saab aidata kellegil terveneda…, või toetada kedagi mingites olukordades…

Eksperimendid on näidanud, et teadvus on energia…, ta on mängur planeedil…

Ehk räägiks veel Väljast…

Selles on teatud mõte ehk siin istujatele…

Väli on kood, Toora (salajased sõnad, mis on kodeeritud Piibli heebreakeelsesse teksti) millesse on kätketud kõik planeedi potentsiaalid… – see on kättesaadav inimkonna kõrgele teadvusele…

Seda ei ole vaja uurida…, ei ole vaja teada selles olevaid arve, ega vaja teada gematriat (süsteem, milles iga heebrea sõna vastab arvule…, gematriat kasutatakse Tooras peidetud tekstide dešifreerimiseks, nende arvväärtuse järgi)… – see avaneb teile…

Selles Väljas on kõik möödaniku, oleva ja tuleviku potentsiaalid…

Sisenedes Väljasse oma intuitsiooni läbi, saate orienteeruda kogu planeedi energiates…

Vanad vaimsused on selleks võimelised…

Heatahtlikkus, suuremeelsus, ausus – neist sõnadest saab see, mida otsite nii äris, kui ka poliitikas…

Neist saab kuldstandart teie veendumuste süsteemis…

Teie veendumused puhastuvad…, muutuvad sama täiuslikeks, kui on Jumala armastus…

Tere tulemast Uuele Maale…

Toimuvad sündmused näitavad enam, kui mistahes uudised…

Kui võtate kasutusele oma Kõrgemat Teadvust, siis teile avaneb veelgi enamat…

See on vaba valik salati ja šokolaadi vahel…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

  1. osa

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

See on esimene kanaldus aastast 2020…

Täna tahaks taas rääkida selles, millest olen rääkinud palju kordi…

Tahaks korrata eeldust sõnumitele, milliste tõttu partner on istumas siin toolil…

Sõnumi informatsioon on sügav ja kindel…

Te olete uutes energiates, millised on astumas jõusse…

Enamus ilmast on uskumas Looja olemasolusse, kes on kõikehõlmav Jumal… – ta on hulga piiritum ja suursugusem, kui suudate ette kujutada…

Teie eesriie ei lase teil näha oma vaimsuse suursugusust…

Igal inimesel on olemas oma suursugune osa, nimega vaimsus…

Miljardeid inimesi üle planeedi on teadmas, et vaimsus on neil vaimne ja igavene…, ta on teadmas armastavast ja lahkest Jumalast…

Paraku paljud ei teadvusta, et vaimsus ei ole iseseisev energia… – ta on Looja osa…, on osake sellest, kust olete pärit…

Seega… – igas inimeses on kaks osa, ehk isegi enam…

Kaks peamist osa on… – füüsiline keha, mis on siin olemise vahendiks…, ja vaimsus, mis on jumalik osa…

Kõigi nende aegade jooksul, kui inimene on olnud planeedil, vaimsust ei ole mõistetud lõpuni…

Olete teadlik temast…, olete kuulnud seda šamaanidelt, õpetajatelt ja preestritelt…, kuid ei tea, kuidas teha temaga koostööd…

Uues energias, uue kontseptsiooni kohaselt, toimub vaimsuse ja keha sulandumine… – mida varem ei ole olnud…

Avanevad huvitavad erisused ja omadused, mida mõned teie seast on juba kogemas…

Esiteks… vaimsus on teadlik kõigest…

Seega… mõnedel avanevad teadmised, mida ei ole kunagi õppinud…

Need teadmised ulatuvad väljapoole esoteeriat…, need on vaimsuse teadmised…

See on ka põhjuseks siin olemiseks…

On olemas mehhanism.., füüsika, milline on kohane kõikidele asjadele…, kaasaarvatult ka vaimsusele…

Tänu sellele algab paljumõõtmeline protsess, kus hakkate nägema ja kogema vaimsuse sulandumist kehaga…

See selgitab, miks paljud teie seast on saamas teadmisi…, kuid te ei mõista, kust need tulevad…

Mõned on kahtlemas neis…, kuid teised mõistavad neid ja on teadlikud, kust need tulevad…, mõistavad nende olulisust ja kaunidust…

Paljudel on küsimuseks… – mida teha informatsiooniga, mis hakkab sulanduma füüsilise Minaga…

See on kohase testina igale ühele…, kohasena üksnes temale…

Kõigile see ei ole kättesaadav, kuna teadmised muutuvad kättesaadavaks üksnes vanadele vaimsustele… 

Asi siin ei ole privileegides…, vaid kogemustes…

Oma koolides näete samuti suurt vahet alustajate ja vilistlaste vahel…

Nii on ka vanade vaimsustega, kes on kehastunud planeedil korduvalt ja korduvalt… – üksnes neile avanevad teadmised…

Teie vaimsusel on Looja jumalik teadvus, milline on teie teadvuse osaks…

Jumala armastus ja heasoovlikus hakkavad muutma aluspanevaid teadmisi inimeses…

Seega… alustame duaalsuse teemaga…

See on esimene kanaldus meister-arvu aastal…

Mõnedes numeroloogia süsteemides nullil ei ole tähendust…, kuid mitte Tiibeti süsteemis…

2020 muutub arvuks 22, milline on peamiseks arvuks… – ta on kujutamas miskit, mille kohta teil ei ole ei ideed, ega kontseptsioone… – see on Kosmiline Seadus, mida tunnete duaalsuse all…

Meie koostöö alguses partner ütles, et ta ei taha kanaldada, kuna see näib totrana… – keegi ei usu seda…

Siis ma andsin temale ühe esimestest mõistmistest, mida ta jagab tänavuseni väljaspool kanaldusi…

Vaimsus ei ole esoteeriline…, ta on reaalne ja praktiline… – ta töötab…

Seega… enamuselt olete kui ujumas millegi ümber, lootes, et see hakkab tööle…

Selleks ei pea olema teatud rühma liige, kellega keegi ei taha suhelda…

Kuid siin kõik on põhjendusega, praktiline ja reaalne… – selles on heasoovlikkus, armastus ja mõistmine…

See on teada kõigil emadel…, ja see on reaalane…

Nii ma soovitasin partnerile ütelda… – Ma Olen…

Duaalsus oli avaldunud planeedil katsumuste näol…

Kui tahate määratleda duaalsust, siis püüate esitleda seda järgnevalt… – see on hea ja kurja võitlus…, ehk elegantsemalt… võitlus Valguse ja Pimeduse vahel…

Kuid…, kumbki neist määratlustest ei ole õige…

Kahesus oli teile kauni kingitusena…

See on valiku vabadus, millega on võimalik määrata oma teekonda…

See oli suurimaks anniks teie teadvuse jaoks…

Duaalsuse algus on Eedeni aias…, seetõttu võtaks ette pühakirja, mis on teile tuttav ja on hea näitlikustamiseks…

Kuid samas oleme rääkinud teile, et see lugu on vaid metaforina…

Aia mõistes on teie Maa…, Gaia…, ilmeline Gaia…

Aadam on esindamas meesolemust ja Eeva on esindamas naisolemust…

Lugu, mis sündis aias oli sekkumine…

Ingel laskus taevast ja andis inimestele seda, mida neil ei olnud…

Neist said jumalikud olevused, kellel oli voli vabadus…, ja neil oli nüüd vaimsus…

Me ei räägi sellest, kuna ise mõistate selles olevat loogikat…, mis on praktiline ja kaunis…

Igaüks teist on kõige armastavama Lätte kaunis loovus…

Kuid mul puuduvad sõnad rääkida teie seesmuses olevast loovast Lättest, milline on sirutamas teile oma käsi…

Jah…, kõik on õige… – käed on mitmuses… – need on teie seesmuses…

Vaimsus ei ole ainsuses… – ta on energia, milline on kõikjal…

Loov Läte ei ole indiviid…, ei ole habemik… – ta on armastus…, heasoovlik ja suursugune…

Oleks hea, kui peatuksite sellel ja võrdleks seda duaalsuse looga…

Selles legendis, selles aias maa peal, saite vabavoli…, – kuid koheselt tegite eksimuse…

Selline on lugu…

Toon ühe näite…

Vanemad on kasvatamas oma lapsi…, pakuvad valida kausi salati ja tahvel šokolaadi vahel…

Lastel ei ole kogemust… ei ühe, ega teisega…, nemad ei tunne toitumise põhimõtteid…

Lapsed üksnes teavad, et šokolaad on magus…, seetõttu võtavad šokolaadi…

See oli nende esimene eksisamm…

Kui süües šokolaadi, tunnevad end halvasti, siis järgmine kord valivad salati…

Selle järeldus on järgmine… – inimesed ei ole teadlikud olnud kogemistest…

Kui neile pakutakse uusi asju, uusi paradigmasid ja antakse võimalus valida, siis nemad ei vali parimat üksnes selle uudsuse pärast…

Inglid, laskudes taevast, andsid inimestele vaba valiku…

Kuid legendi kohaselt Jumal karistas neid valiku pärast…

Seega… legendi tõttu miljoneid inimesi näevad Jumalat kepiga käes…

Kallid… teie seesmine Jumal ei ole selline…

Loomise loos on suur eksitus… – see ei ole mõistuse kohane…

Selline müüt sai aluseks teie kõigi veendumusteks…

Neil aegadel inimestel ei olnud võtta midagi paremat…

Vanad vaimsused on ärkamas…

See sõnum ei ole selleks, et pidada midagi valeks… – see on selleks, et panna käima vaimne loogika…

Teie vaimsused on suurepärased…

Ärge laske nimetada endid roojasteks…

Sellel müüdil ei ole midagi ühist suurejoonelise Jumalaga…

Te olete loodud tema armastuse kohastena…, mitte karistusteks ja piinadeks…

Kuigi miljoneid oma surma tunnil on ootamas inglit, kes saadab väärituid kohta, mis on vääriline langenutele…

Kas saab kujutada midagi hullemat…?

See lugu ei ole teile kohane… – sellel ei ole mingit mõtet…

Teie teadvusest tarvis kustutada kõik jutud roojasusest…

Need ei ole vastamas vabale volile ja vabale valikule…

Duaalsus on teile kauniks vabaks valikuks Valguse ja Varjude vahel…

Ma ei maininud siin võitlust…

Võitlus Valguse ja Pimeduse vahel on vana energia paradigma, vanade sõnadega…

Mõneti kui Valguse ja Varjude vahel käib võitlus, siis selle tulemusel inimloomuses toimuvad muutused…, ikka paremuse poole…

Seega… Kosmilise Seaduse aastal duaalsus hakkab muutuma… – duaalsuse aasta siiski…

Valgus ja Vari tulevad esile…, inimesed hakkavad nägema väärituid asju, millised ilmuvad uudistes…, mitte vastupidi…

Nüüd esitaks ühe küsimuse…

Mis oleks, kui Aadamale ja Eevale kinniste silmadega pakutaks salatid ja šokolaadi… – mida nemad valiks…?

Ehk nemad valiks lõhna järgi, mis paremini lõhnaks…

Aga mis oleks, kui salatil oleks informatsioon minevikust, nagu šokolaadil…?

Mis oleks, kui nemad asju ei valiks, vaid teaks, mida võtta…?

Tere tulemast aastasse 2020… – siin duaalsus hakkab rääkima teiega…

Siin on segu kehalikust teadvusest, milline on alati piiratud kolmemõõtmelisusega…, ja paljumõõtmelisusest, milles on informatsiooni isegi pisimatestki asjadest…

Igaüks teist on üht ja sama olukorda hindamas erinevalt…

Nüüd proovige kanda seda tulevikku, kus on käimas poliitilise kandidaadi valik…

Te saate teada kandidaadi mõtteid ajal, kui ajate temaga juttu…

Te saate teada tema varjatuid mõtteid…

Olete teadlikud olukorrast ja ebamäärasuse asemel on teil kindlameelsus…

Kaose keskel näete kooskõlastuse võimalust…

Kõikjal olete käimas lahtiste silmadega…

Uues duaalsuses te ei tunne end enam lapsena, vaid olete teadlik kõigest…

Eesriie on kadumas…

Vanad vaimsused…, tehes otsuseid, saate usaldada oma sisetunnet, mis on voolamas lainetena teie seesmuses…

Selline on uus duaalsus…, see ei ole enam võitlus, vaid vaba astumine Valguse poole…, või… jatkuvalt Varjus… – kuid mitte kepiga Jumala pilgu all…

Jumal on hulga kõrgemal mistahes inimlikkusest…

Mul puuduvad inimlikud sõnad teie seesmise Jumala kirjeldamiseks, kes on sirutamas käsi teie poole…

On aeg jätta lapsikud mängud ja vaadata suure tõe poole, millega on täidetud teie elu…

Teie muutute hulga vaimsemaks, kui olite füüsilise kehana…

Selline on ülestõus…

Ja nii see on

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Seekord oleme Miamil…

Te võite ikka ja jälle küsida… – Krayon…, kes sa tegelikult oled…?

Te küsite seda seetõttu, et te ei ole suutelised mind ette kujutama…

Teil on oma kontseptsioon mõistetele… – kes…, kus…, kuna…

See on sedavõrd lineaarne…

Kui olete küsimas Jumala kohta, siis eeldate vastust, milles on nimi…, isiksus…, ehk isegi mõistusega…

Vaimsuse paljuavaruslik energia on palju enamat, kui olete suutelised ette kujutama…, on enamatki veel, kui olete võimelised uskuma…

Seda saaks väljendada sõnaga… – suursugusus

Kuidas te tõlgendaks seda…?

See ongi Jumala pale… – see on Ilmaruumi pale…

Selles on teisigi multiilmaruume, millistest te ei ole veel teadlikud…

Te ehk küsite… – kuidas saab olla nii, kui ilmaruumid on lõpmatud…?

Kuidas saab neid olla palju, kui seegi on üle kosmose…?

Tõepoolest…, see on teie jaoks mõistetamatu…

Inimteadvus ei ole selle mõistmiseks kohane… – seni ta ei ole selleks võimeline…

Teie aju iga sünaps on piiratud võimega…, mitte keemiliselt, vaid teadvuse poolest…

Olete Pimedusest üle minemas Valgusesse, mis on veel enamana, kui valgus…

Oleme rääkinud metaforina… – te olete tulemas pimedusest…, teie ilm on olnud must-valge…

Olete jõudmas valguse kätte, kus hakkate nägema värve, milliseid varem te ei ole näinud…

Samas olen küsinud… – kuidas selgitada pimedale värve, kui ta isegi ei tea, mis on nägemine…, rääkimata värvidest…

Kuidas saab selgitada teile vaimsuse kaunidust ja tema armastuse suursugusust…, kui te ei ole teadlikud vaimust…

Paljud teie ususüsteemid püüavad selgitada teile, et Jumal on armastus…

Pea kõik maised pühad ususüsteemid on tunnustamas üht ainsat Jumalat…, kõik on kinnitamas, et Jumal on armastus…, kaunis…, ülim kõigist kujutlustest…

Kulus palju aega, kuni planeedi teadvus sai küpsemaks, et teadvustada üht ainsat Loomislätet…

Kuidas ainus Jumal saab suhelda kõigiga üheaegselt…, kuulata miljoneid palvetajaid ühekorraga…?

See on armastuse kaunis energia, mis on loonud kogu Ilmaruumi…, koos kõigega selles…

Sedavõrd tohutu ta on…

Kui hakkate esitama küsimusi Jumala kohta, siis te küsite kui kellegi inimese kohta ja tahate teada tema plaane…

Te küsite, et milline on tema plaan teie kohta…, miks olete siin…?

Tahate teada, kes on Jumal…

Mida muud saab vastata Jumal, kuivaid… – tema on armastus…, et tema kavanduses on leida armastust…

See on tema kavand ja on hulga enamat, kui arvata võib…

Nii mõnigi ehk tõesti ei mõista Jumala kavandit täienisti…

Kas olete kunagi mõelnud, et see informatsioon võis olla vääriti edasi antud…

Esmalt paluks avada oma peas vaimse loogika…

Püüdke metafooriliselt võtta end hetkeks kui Jumalat…

Olete paigutamas inimolevust planeedile Maa…, mõneks ajaks annate temale Jumala teadvuse…, vaimsuse…

Selle võluline puudutus annab neile täielikku vabat valikut…

Kas nende piiratud teadvusega saate leida armastust…, kaunidust ja tõde…?

Jatkates seda metafoorilist mudelit, annate neile vaba valiku…

Nemad, oma küpsemata noorusliku teadvusega, teevad koheselt ridamisi vigu…

Kuid te mõistate neid hukka.., kuigi ise andsite neile vaba valiku…

Mõnigi ehk ütleb selle peale, et Jumal murdis sõna…

Selline ennatlik viga on kestmas sadu tuhandeid aastaid…

Iga inimolevus, kes on sündinud kauni vaimsusega, on kandmas otsaees pitserit… – viga…

Nüüd on käimas vea parandamine…

Kui see ei õnnestu…, siis kena armastav Jumal, kes on loonud ilmaruumi, külvas tähti taevasse, mõistab teid ja teie lapsi hukka…

Kuidas on see teile…?

Seda lugu on uskumas enamus inimesi planeedil Maa…

Kuidas armastav Jumal sai muutuda ebafunktsionaalseks Jumalaks…?

Kas te oleks teinud oma lastega sama…?

Te õpetate neile elu juba elu alguses…

Kuid… kas esimese vea puhul nimetate teda roojaseks…?

Selles jutus on midagi mäda…

See on inimese nägemuse kohane Jumala perspektiiv…

Plaan, millest räägivad inimesed, on inimolevuste plaan…

Kuid Jumala kavandis on… – et inimene leiaks endas seda, mis on Jumala armastuseks…

Kas kõik räägitud teile oli tõde…?

Aga kui Jumal on hulga enamat…, kui on hulga enamat…?

Mis saab, kui hakkan vastu ja ütlen, et Jumal ka ei taha, et teda kummardataks…?

Kas on kohane kummardada iseend…?

Muidugi mitte… – on vastus… – ükski inimene ei pea seda kohaseks…

Või on kohane hoopis armastada end nii, kui teie armastate Jumalat…?

Kas märkate siin midagi…?

Ehk siin hakkab avanema üks tõsiasi…

Ärkamine käib üle planeedi…

Ärkamise osana on must-valge muutumine värviliseks…

Ärkamise osana on näha must-valge asemel värve…

Ehk mõnedki teie seast hakkavad teadvustama, kes nemad on…

Ehk mõnigi teie seast hakkab nägema midagi enamat, mis on erinemas sellest, mida on seni räägitud…

Ehk mõistavad, et nemad ei ole siin kannatamise nimel…

2012 aasta tulekuga algas üldine ärkamine põhiteadvuse poole…

Kui seni olite elanud oma elu teatud õpetuste kohaselt, kuna vanemad rääkisid teile teatud õpetusi…, siis nüüd on tarvis seda muuta…

Kui olite arvanud et olete siin võitluste ja kannatuste nimel…, siis seda olid rääkinud teile teie vanemad…, ja te olite ka ootamas seda…

Kuid nüüd saate ise mõista seda kõike teisiti…

Kallid…, ma räägin seda selleks, et te mõistaks… – kannatused teile ei ole vajalikud…, neist tuleb vabaneda…

Teie rakustruktuur ei ole loodud kannatusteks…

Vabanemiseks sellest teil ei ole vaja otsida midagi väljastpoolt…

Teil vaja üksnes vabaneda programmidest, mida on programmeeritud teisse…

Kui küllaldane hulk inimesi hakkab rääkima sellest, siis hakkategi mõistma,  kellena olete ja milleks on elu… – siis hakkate vabanema programmidest…

Ehk piisab peatuda selles kõiges…, istuda toolile ja mõelda…

Siin olete puhta armastuse nimel… – ehk laseks sellel voolata igasse keha rakku…

Olete ju sündinud suursugusena…, ja kannatamine ei ole teile kohane…

Olete sündinud näitama valgust planeedile…, et ka teised näeks valguse sära…

Vanad vaimsused…, mis võib sündida, kui küllaldane hulk teie seast teeb seda…?

Teie kultuur hakkab muutuma…

Algavad muutused…, hakkavad sündima ebatavalised asjad…

Muutuste tsüklid on lähenemas… – need on juba avaldumas ilmastikus…

See kajastus veel iidsete prohvetlustes…

On kajastumas teie kultuuris…

Kas te ei ole veel saanud kätte sellist sõnumit…?

Planeet on muutumas…

Ka teie olete suuteline valgustama kõike toimuvat planeedil…

Teie ümber on palju neid, kes on hirmul toimuvast…

Nemad peatselt näevad, et teil ei ole hirmu…

Peatselt näevad teie küpsust…

Võite rääkida neile, ettevaatlikult, mis tegelikult on toimumas…

Kedagi ei ole tarvis pöörata teise usku, kuna kõik usud on uskumas ühte Jumalat…, armastuse Jumalat…

Neile tarvis teatada, et armastus on nende enda seesmuses.., mitte kusagil väljaspool…

Üksnes käies uhketes hoonetes, põlvitades ja palvetades rõhutate, et olete Jumalast eraldatud…

Ei…, te ei ole eraldatud…

Olete Jumala suursugusus…

Iga ühe vaimsus on Looja osa…, mitte eraldi…, mitte väljaspool… – vaid Looja osa… – iga ühe…

Olete inimolevused, kes on avastamas oma vaimsust…, suursugust, täis ootamatust…

Hakkate mõistama ühtset peret…, hakkate mõistma, et kõik, mida olite armastanud ja kaotanud, on siiski jätkuvalt teiega…

Ka teie ususüsteemid on rääkinud teile, et peale keha surma teie vaimsus on elamas edasi…

Ja nii see on…

Kuid keegi neist ei rääkinud teile, et lahkudes siit, naasete Lättele, kust olete kõik pärit..

Keegi ei ole läinud kaduvalt…

See on hulga enamat, kui on räägitud…, see on hulga parem, kui olete teadnud…

Jumala kavandis oli… – leida armastust…

Kui leiate…, siis planeet Maast saab ülestõusmise kohaks…

See liidab ülestõusnuid üheks pereks… – see on enamat, kui suudate arvata…

Seda ei ole võimalik saavutada lineaarsel viisil…

Sellesse on kaasatud usaldus…

Ehk ütleks kokkuvõttes, et armastus on inimolevuse üks paljuavarusliku teadvuse peamistest elementidest…

Kõik olete kogenud seda… – kõik…

Teie ei ole võimelised mõistma sõna paljuavaruslik täiel määral…

Mis värvi on armastus…?

Kui suur ta on…?

Millised on tema piirid…?

Kuid olete väitmas, et te ei ole suutelised selleks emotsioonide tõttu…

Kas selles väites on loogikat…?

Ei ole…

Armastus on hulga enamat, kui olete arvanud… – kes on armastanud, need teavad seda…

Poeedid ja muusikud on ülistanud armastust…

Ta on suursugune…, ta on puhas…, ta on Jumala osa teie seesmuses…

Selle tillukese osa läbi saate näha midagi hulga-hulga enamat…, ja see on ootamas teid…

Inimteadvus ei ole võimeline analüüsima miskit, mis ei ole kättesaadav analüüsile…

Miks mitte istuda ja olla armastatav…, teada, et on olemas kavand, mis hoiab kõike koos…

Jumala armastust saab leida enda seesmuses…

Üksnes leides seda, planeedil käivitub uus rakuvibratsioon…

Inimkonna peaülesandeks on leida Loojat enda seesmuses…

Seda on otsinud paljud enne teid…

Teie olete seda leidmas, kuna olete alustanud ülestõusu teekonda…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

(jatkuv)

Marat ibn Alim

Jah…, kõik muutused on üksnes hüvanguks…

Just nii see on…, kõik muutused on hüvangu nimel…

Igaüks teist, kasvõi kord oma elu jooksul, on kogenud, et esmalt raskena näiv sündmus aja möödudes näib hoopis vastupidisena…

Mingite sündmuste või muutuste määrang oli moonutatud ja piiratud vaid teie mõistuse poolt…

Teie mõistus teab suurepäraselt kõike, mida on varem toimunud…, kuid ta ei tea selle põhjust…, ta säilitab suurepäraselt möödaniku andmeid, kuid ei valda informatsiooni elu kohta…

Mõistusel võivad olla teadmised…, kuid temal puudub tarkus…

Tarkus on paiknemas vaimsuses…

Seetõttu on oluline kasutada mõlemat atribuuti… – nii mõistust, kui vaimsust… – siis oletegi teie ise…

Samas tarvis teada, et faktid ja teadmine, ei ole üks ja sama…

Võite elektrist teada kõike…, kuid kui ei tea, miks elekter töötab… – siis on kindel, et te ei tea temast midagi…

Võite muutustest teada kõike…, kuid kui ei tea, mis on muutused ja miks need toimuvad… – siis te ei tea neist midagi…

Teil on raske omaks võtta, et miski ei muutu halvema suunas…, kõik on muutumas üksnes paremuse poole…

Ehk vaataks seda füüsika vaatevinklist…

Olete teadlikud, et mõistus on mehhanism…, seega… võib julgelt kinnitada, et ka Elu on mehhanism…

Need, kui mistahes mehhanism, on töötamas energial…

Kuid Elul on erinevalt teistest mehhanismidest oma omapära…, tema ise on energia, mille arvel ta on töötamas… – ehk… Elu energiaks on elu ise…

Siin tarvis lisada, et see energia ei kao kunagi… – ta võib muuta üksnes oma vormi…

Heaks näiteks sellele on veeringlus looduses…

Võib julgelt väita, et energia ei saa kaduda…, vaid üksnes muunduda…

Energia muunduse läbi sünnib valgus…, nii soojus, kui ka elekter…, kuni gravitatsioonini välja…

Siit järeldus… – energia muunduse läbi teostub Elu ise…

Energia teeb koostööd iseendaga…, ehk energia muundus loob energia kujunemist…

Seega… – energia on Elu informatsioon…, ehk… Elu on pidevas iseenese informeerimises…

Elu on pidevalt loomas endast seda, millena ta varem ei ole olnud…

Läbi selle elu protsess annab elu elule endale…, mis ongi muutusteks…

Just muutustes seisneb elu ise…

Seega kordame… – elu on toitmas Elu ennast läbi elu enda…

Tänu enese informeerimise protsessile, Elu on muutmas oma vormi lõpmatuid kordi…, ühe hetke jooksul…

Seetõttu energia parameetrite ulatuses, mis ongi Elu ise, muutuseid halvemuse poole ei ole võimalikud…

Elu on võimeline (nii see on) muuta end üksnes ühes suunas…, selles, mida määratleb evolutsioon… – ehk… üksnes kasvu ja õitsengu suunas…

Sündmused saavad viia üksnes paremuse poole…

Ka Jumala ainus loomus on… – muutuda paremaks… – tema ei saa kunagi liikuda oma huku poole

Elu on ainus viis, kuidas Jumal saab näidata end iseendale…

Kõik see saab viia üksnes paremuse poole…

Isegi need, kes ei tunnista Jumala olemasolu, peaksid mõistma, et jutt siin käib mitte väljamõeldud jumalast, kui mingist üliolevusest, kes on elutsemas kusagil kosmilistes avarustes…, enamgi veel olevusest, kes on väljendamas omadusi…, nagu iseloom, kalduvus ja vajadus… – millised on omased inimesele…

Siin ei ole juttu kurjast, vihastuvast ja kättemaksuhimulisest olevusest, kelle soove peate täitma…, keda peate isaks, kellel on ainusündinud poeg…

Sellised iseloomu jooned ei ole kohased Jumala kirjeldamiseks, ehk Minule…, ma pole selline…

Jutt käib Kõrgema Teadvuse Lättest, kes on ilmutamas end puhta energiana, milline on Elu ise…

Jutt käib süsteemi enda ilmutamisest, kes on väljendamas end aina väiksemate ja väiksemate versioonidena…, ning teeb läbi protsessid, mis annavad süsteemile väge eksisteerimiseks ja arenguks…

Jutt käib piiritust diferentseerimata energiast, millest on loodav elu kõigis tema vormides…

Ehk juba mõistate, et sõnad Jumal ja Elu on sünonüümid…

Evolutsioon selles võrrandis on konstantsiks, kuna see on muutumatu suund kogu elule…

See on lõpmatu ja katkematu korrigeering, adapteerumine, Kogu Oleva ümbertegemine…

Ükski korrigeering, adapteerumine ja ümbertegemine ei suru alla Elu ennast…, üksnes on teenimas tema arengut ja avardumist… – ei nõrgesta Elu ennast…, üksnes tugevdab seda…

Seega… võib väita, et elu on alati evolutsioneerumas läbi keerulisuse kõrgematele tasemetele…

Ja mis peamine… – elu ei saa degradeeruda…, isegi kui tahakski… – ta ei ole võimeline selleks…

Siin tuleks veidi selgitada… – mõneti ehk võib näida, et elu on degradeerumas…, isegi muutused võivad näiliselt liikuda halvemuse poole..

Kuid see ei ole nii… – üksnes paremuse poole…

Kui oleks vastupidi… – siis seda ei toimuks…

Seetõttu prohvetite ütlus on rääkimas tõtt… – ei tasu otsust teha välimuse järgi

Nemad olid teadlikud, et Elu on lõpmatult funktsionaalne, kohanduv ja püsiv

Need on kolm aluspanevat elu põhimõtet, milliseid ei ole võimalik ei kõrvaldada, või mingil viisil peatada…

Elu ei lõpeta kunagi oma eksisteerimist…

Siin võite sõna Elu, asendada sõnaga Jumal… – sellega kõik asub oma kohale…

Seega Jumal on lõpmatult funktsionaalne, kohanduv ja püsiv

Need on samad kolm aluspanevat elu põhimõtet, milliseid ei ole võimalik ei kõrvaldada, või mingil viisil peatada…

Nagu Jumal ei ole võimeline peatama oma eksisteerimist…, nii ka teie ei ole võimelised peatama oma eksisteerimist…

Kui võtate vastu minu pakkumised, kuidas suhtuda mistahes muutustesse, siis see tähendaks, et olete ilmutamas jumalikkuse kõrgeimat olekut, mis on kindlustamas isiklikku püsivust läbi adapteerumise, milline on kindlustamas Jumala muutumatut suurust ja lõpmatust…

Elu läbi muutuste on näitamas, et temal on kavas aina jätkuda… – mis ongi aluseks Elule endale…

Samas enamus inimesi on võtmas toimuvaid muutusi hoopis teisiti…

Siin on kohane meenutada Kristuse sõnu… – Ärge kartke…, teil ei ole midagi karta peale oma hirmu…

Seda täiendaks sõnadega… – teil ei ole midagi muuta peale muutuste endi…

Need sõnad võivad muuta teie suhtumist muutustesse… – eriti neil, kes näevad muutustes oma lootuste kokku varisemist…

Ma kutsun teid olla rahulikum, kui Jumal…, siis peatselt olete Jumalast õnnelikum…

Iga hea vanem unistab, et tema lapsed oleksid temast õnnelikumad…

Selliselt saaksite muuta muutuste vastuvõttu, kuna need ka ei toimuks…

Te kõik olete soovinud muuta tagasi toimunud muutuse fakte…

Tahaksite olla õnnelik, kui saaksite muuta juhtunud tagasi…

Kuid võtke teatavaks… – see ei saa teha teid õnnelikuks…

Kui kõik oleks jäänud endiseks…, kui see, mis toimus, ei oleks toimunud… – kas see oleks toonud kellegile rõõmu…?

Kuid teil avaneb võimalus teha uusi muutusi üksnes seetõttu, et toimus muutus, mis lõi olukorra, mis on küllaltki sarnane olnule…

Te näete selles sarnasust… – kuid see ei ole enam sama endine…

Jah, ega te ise ka ei taha enam samat…

Ma räägin valikutest vaimsuse tasandil…, seetõttu palun pidada meeles… – te ei ole võimelised muutma tagasi muutunud muutusi… – need on juba möödanikus…

Kuid… olete suutelised muutma tulevikku… – see on teie võimuses…

Read Full Post »

Osa 2,5

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Partner on istumas toolil ja tajub armastust, mis on täitmas seda ruumi ja ootamas teie vastuvõttu…

Selles igal ühel on vaba valik…

Oleme rääkinud, et selles ruumis võib olla ideid ja leiutuste kavandeid, millised on ruumiväljas potentsiaalide näol…

Kui ükski inimolevus ei ole võimeline neid tabama, siis need jäävad sinna, kus need on…

Vaba valik ei jaga armastust kellegile vastu tema tahtmist…

Täna räägiksime inimvaimsuse teekonnast, mida võtaks kui 2,5 osaks… – jätkame sealt, kus kirjeldasime inimvaimsuse kaunidust…, rääkisime asjadest, mis manustuvad temasse veel enne naasemist uude kehasse…

Rääkisime Akaši Kroonikatest, lepingutest, kattuvatest kihtidest ja karmast…

See oli vaimsuse ettevalmistus sisenemiseks Sündimise Tuultesse, et naaseda taas kehasse planeedil Maa…

Paljud on arvamas, et sellised otsused tehakse varem…, kasvõi pere suhtes… – milliste ideedega ja energiatega sinna minna…

Kuid see ei ole nii… – see toimub hetkeliselt, Sündimise Tuultesse astumisel…, ehk… sündimise hetkel…

Siin kerkib küsimus… – mis teeb vaimsust vaimsuseks…?

Sellest oleme rääkind varemgi…

Kindlat selget määratlust ei saa teha…, sellel ei ole midagi ühist bioloogiaga, ega ole midagi ühist eluga, nagu olete teie seda määratlemas…

Vaimsus saab planeedi osaks esimese hingetõmbe aegu, kui on sisse hingamas seda, mida annab Gaia… – peale selle saab planeedi tsivilisatsiooni osaks…

Sündimise Tuuled, mitte raseduse aeg, on aeg teadvustumiseks esimese hingetõmbe aegu…, üksnes siis olete kõigi oma atribuutidega sisenemas maisesse ellu…, kogu oma kaunidusega, suursugususega ja keerulisusega…

Üksnes siis ilmnevad küsimused, millised on ootamas vastust…

Alles planeedil kujunevad vastused elu kohta…, kõigi üksikasjadega…

Paljusid asju ei ole võimalik selgitada, kuna need ei ole jagunemas osadeks, ega fragmentideks…

Inimaju on töötamas endale hubasel viisil…

Kuid on olemas esoteerilisi asju, millistel puudub loogika…, kuigi on lähtumas kõrgetest eesmärkidest…

Teil on vaba valik paljude asjade lahendamiseks, mis on kui mõistatuste lahendamine…

Mõistatuse lahendamiseks teil on sedavõrd vaba valik…

Te võite loobuda lepingutest…, unustada karma…

Võite otsustada, kas võtta vastu meendused, või mitte…

Oleme rääkinud, et teadvus ja DNA, koos tema mäluga, on sageli sõltumas tsivilisatsioonist, millises olete elamas…

Olen rääkinud, et teie DNA efektiivsus on üksnes 30-35% kogu teadvuse potentsiaalist…

Protsentide hulk on tõusmas, mis on avaldamas mõju meendustele…, eriti neile, mis on ladestunud teie vaimsusesse enne praegust sündi… – need muutuvad kättesaadavaks…

Nüüd räägiks teile sellest, millest varem ei ole rääkinud, kuid mille vastu tunnete huvi kõige enam…

Vabast valikust…

Inimolevusel on vaba tahe, mis võib olla üheks kattuvaks vaimseks kihiks… – mitte lepinguna, vaid ajendina, mis surub teid eesmärgi poole…

Te ei pea seda tegema…, kuigi olete tunnetamas seda…

See kiht ärgitab teid olema keegi…, saada kellekski…, tegema midagi… – te tunnetate seda…

See erineb karmast paljus…, see on erinemas kõigest, mis on lepinguna… – see on tunnetus…

Mis juhtub, kui toimub teadvuse evolutsioon…, või kui muutub midagi planeedil, mis viib teid teisele teele…?

Siit küsimus… – kas vaimsus saab kunagi sekkuda vabasse valikusse…?

Ehk lähtudes varem räägitust, võite arvata, et ei saa, kuna teil on absoluutne vaba valik

Kuid ütleks siiski… – mõneti teie vaimsus on suunamas teid…, või… peatab mõnes kohas, et omal vabal valikul saaksite seada end ümber ja valida… – kas jätkata, või loobuda…

Vaimsuse armastav käsi muudab mõneti mõningate asjade seisu…

Ehkki teil on vaba valik, kuid mõneti juhtub asju, mis muudavad teie teed…

Paljud teavad, et nii see on…

Seetõttu võib ütelda, et vabale valikule kaasneb Jumala armastus… – eriti siis, kui olete arendamas kõrgemat teadvust…, kui hakkate ringi vaatama ja huvi tundma… – kes olete…, mida tuleb teha…, mis on toimumas…

Et selgitada seda, toon partneri näidet, keda näete istumas toolil ja suhtlemas Krayoniga…

Lähtudes asjadest, millistega ta oli sündinud, temal oli uskumatu valmidus ja hämmastav soov midagi teha…

Selline soov on muusikutel ja maalikunstnikel… – see oleks neil kui kaasa sündinud…

Kuid partner ei olnud ükski neist…

Eelmiste elude aegu temal oli kalduvus militaarsusele…

Ka selles elus ta tahtis pühenduda sõjaväele…

Enne põhikooli astumist ta õppis kolm aastat noorukite sõjaväe koolis…

Peale kooli lõpetamist ta astus reservohvitseride korpusesse…

Ta tegi kõikvõimalikku, et taas tõmmata selga sõjavorm…

Kõik see oli Vietnami sõja aegu,  kui käis värbamine sõjaväkke…

Tema kulges täpselt graafiku kohaselt, et saavutada seda, mis, tema arvates, oli tema kutsumuseks…

Vere analüüsi tegemisel miski viitas vajadusele teha röntgenpilt…

Ta oli ühe neeruga… – teda ei võetud sõjaväkke…

Ta hakkas tegelema muude asjadega… – kuid see on juba ajalugu…

Selline oli sekkumine…

Seni ta ei teadnud, et on ühe neeruga…

Palju aastaid hiljem mina jõudsin tema juurde…

Kord, kui olime temaga suhtlemas, ta küsis minult… – kui ma ei oleks nõustunud sinuga, kas siis oleks Krayonit…?

Ma siis vastasin…, et kui tema ei oleks nõustunud, siis oleks leidunud keegi teine, kes nõustuks minuga…

Selline on sekkumise näide, mis ei rikkunud vabat valikut, kuid muutis inimese elukäiku…

Taolist on juhtunud paljudega teist…

Kui olete pöördumas vaimsuse poole, et tema näitaks, mida tuleks teha… – järelikult olete valmis muutusteks…

Kas olete valmis takistusteks, millised võivad kerkida kavandatu teele…?

Kas olete valmis millekski, mis peatab teid…, või suunab millegi muule, mida te ei osanud isegi oodata…?

Kõik see tuleneb kavatsuse vabal valikul, mis ütleb… – näita mulle, näita…

Minu partner ei teinud midagi sellist…

Stsenaarium mitmeks eluks…

See on keeruline…

Minu partneri stsenaarium oli mitme elu jaoks…

Oleme rääkinud palju kordi, et vaimsus siin planeedil on saavutamas nii mõndagi…, kuid naaseb siia tagasi omal vabal valikul…

Paljud teie seast siin ruumis on tulnud, et kuulda seda ja mõista, et olete ärkamas tõe poole…, kaunile ja pühale tõele, mis ei riku midagi sellest, mida on räägitud teile armastusest, aususest ja mõistmisest…

Mis arvate programmist, mis on jaotatud paljudeks eludeks, milliste aegu saate pühenduda ühele teemale…?

Kui meil partneriga oli sellest juttu, siis esmalt ta arvas, et see on tema vaimu plaan…

Kuid see oli tema vaimsuse plaan, jaotatuna mitmele elule…

Ma ütlesin temale, et järgmisel tulekul ta vahetab välja oma karmalise rühma…, sugu ei vaheta, kuid elab maakera teises kohas…

Nüüd armastusest…

Armastus on kaunis… – ta on teine teise jaoks, laste jaoks…, isegi loomad tunnetavad seda…

Ta on tunnetatav…

Ta on kaunim energia…

See ei ole emotsioon, vaid energia…

See energia on seletamatu… – ta on paljus väljumas mistahes keemia raamidest… ilmutumas paljudel viisidel…

Armastus on üheks olulisemaks efektiivsuse katalüsaatoriks planeedil…

Kellel on armastus milletahes vastu, neil on mõistmine kõige vastu…, on tasakaalukamad ja efektsemad tulemuste saavutamisel…

Sugulasvaimsused…

Kas olete teadlikud sugulasvaimsustest…?

Kas sugulasvaimsustel on mingid koostöö vormid…?

Need võivad olla partneritena…, vennana ja õena… – kuid enamuses see ei ole nii…

Sugulusvaimsus võib olla isegi ühesooliste vahel…

Armastus on armastus…, siin on üksmeelsus…

Seda on tugevalt tunda…, eriti olles koos kogu elu…

Kas see võib jätkuda ka järgmises elus…, kas saab taas kohtuda…?

Saab… see on teada juba Sündimise Tuultes…, kõik on kui varem…, tulemuste saavutamine käib jätkuvalt koos…

Võtke neid asju loomulikena, kohastena, efektsetena ja edumeelsetena…

Seda kõike võite teha väljaspool norme, mis ütlevad, et planeedile tulete kogema Valgust ja Pimedust…, tehes kõike, mis on teile jõukohane…

Palju enamatki veel…

Olete püüdlemas õigete asjade poole…

Kavatsuste läbi püüate luua sünkroonsust, mida varem pidasite vedamiseks…

Kohates vajalikke inimesi, saate liikuda edasi…, väljuda arvatava piiridest…

Nüüd ütleks neile, kes selle peale ütleks… – see on hea uudis, kuid kuidas see saab olla seotud minuga…?

Temale vastaks nii… – see on juba juhtunud…, oled koos inimesega möödunust elust…

Kas ei mõista seda…?

Selleks on vend või õde…, kas ise pole märganud seda…?

Selline on side…

Kust see tuli…, kuidas saab ta olla sedavõrd võimas…?

Reeglina side kahe inimese vahel, olenemata vanusest, tuleneb möödunud eludest… – see on üks mitme elu kohane ühe plaan…

See informatsioon erineb sellest, mida olete ise arvanud… 

Te olete sedavõrd suurejoonelised…

Uues energias kavandusi on enam, kui kunagi varem…

Oma ellu olete manustamas enam armastust…

Praegu on keerulised ajad… – see on sündimas paljudega…

Paljud on küsimas… – aga mis on kui…, kuidas see töötab…, aga kui juhtub see…, või see…?

Jah…, juhtub… – seda oleme alati rääkinud…

Asi on selles, et see on multiavaruslik stsenaarium… – see ei ole juhuslik…

See on sellest, et Jumala armastus ja Looja mõistmine on osa teie vaimsusest…

Liikudes edasi, olete loomas ja arendamas kaunidust…

Te ehk isegi ei aima, et see on teil olemas…

Elulill on puhkemas teie seesmuses…

Te olite teadlikud tema olemasolust enda seesmuses…, kuid, olite alati teda alla surunud…

Uues energias on aeg äratada seda õite aiana…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

2020.03.25

Kes võis arvata, et Iisraeli tervishoiu ministeerium teeb üleskutse rahvale… – kanda hoolt lähedaste eest…

Kas võis ettekujutada, et iisraellane, kes tavaliselt ei arvesta kellegiga…, pigem tunneb lõbu sellest… – ja äkki… on kõrgendatud tähelepanu kõrvalolevate vastu…

Kes võis arvata, et tilluke viirus, nimega korona, annab hea õppetunni omavahelistes suhetes…

Kuid viirus on tegemas imesid…

Juba aastakümneid maa on püüdnud anda märke, et tarvis ühineda…, tarvis lõpetada ökoloogia kahjustamisega ja hakata ühiselt kaitsma oma planeeti…

Globaliseerumine tegi meid maailma kodanikeks…

Oleme integraalses ilmas, kus kõik oleme seonduses Ühe Tervikuga…

Kuid see ei ole meid peatanud…

Me ei märka oma egoistlikke suhteid, milliste tõttu maailm on lagunemas üha enam ja enam…

Kõik osooni augud…, jää sulamised ja veepinna tõus ookeanides…, looduskatastroofide sagenemine… – kõik see on mõõga taoline meie peade kohal…

Miski ei ole pannud meid seni mõtlema…

Tarvis lõpetada lahkhelidega ja hakata otsima lähenemise võimalusi…

Oleme jätkuvalt elamas kui üksik-hundid…

Kuid tervis on nüüd olulisem…

Isegi kerge külmetuse korral on koronasse nakatumise kahtlus…

Koronaviirus näitas, kuivõrd nõrgad oleme ja kuivõrd tühised oleme tohutute loodusjõudude ees… – võivad hetkega panna meid nurka tõmbuma…

Kuid ei ütleks, et see oleks paha…

Esiteks… – see näitas meile asjade tõelist seisu…, lüües Loovuse Kroonilt pisut ülbust vähemaks…

Teiseks… – füüsiline eraldumus paneb otsima seesmist lähedust…

Inimene siiski on karja olemus… – kui halvasti ka ei suhtuks teine teisesse, kuid teine teiseta ei saa hakkama…

Korona näitas, kuivõrd igaüks on isiklikult vastutamas kogu ühiskonna eest…, kuivõrd oleme seotud… – kuigi seni veel negatiivsest küljest…

Sellest, kas eirame meedikute juhendeid, kas surume kätt, kas kerge külmetusega läheme tööle… – sellest oleneb kõigi tervis…, ka lähedaste oma…

Üksnes meie lohakuse tõttu keegi võib haigestuda…, isegi surra…

Viirus näitas meile, kuivõrd tühiste asjadega oleme tegelemas…, millistesse pisiasjadesse uppunud…

Püüdsime pidevalt kusagile lennata…, võtta osa sümpoosiumitest, konverentsidest… ja palju muust…

Kuid nüüd lennuväljad on tühjad… – keegi ei lenda kusagile… – kuigi tegelikult midagi erilist ei ole juhtunud…

Kui koronaviiruse pandeemia kestaks aastajagu, siis näeksime, kuidas tootmine tõmbaks kokku…, kuidas väheneks tarbetute asjade tootmine, ja nende tarbimine…

Ehk muutume rahulikumaks, keskendunumaks…, kaoks aja raiskamine tühistele asjadele, millised tänavu näivad olulistena…

Ehk kellegil ei tuleks enam pähe ajada taga viimast moeröögatust…, jahtida erilisi disainriideid, et saaks uhkustada nendega teiste ees…

Kuhu saaks nendega minna, kui kõik on istumas kodus…?

Algab normaalne tootmise aeg… – riietus on korralik ja vastupidav…, mitte kui varem…

Tootjal oli kasulik…, uut osteti kiiremini…

Ehk paari aasta pärast viirus on täielikult kadunud… – siis näeme, et ilmas ei ole midagi muutunud… – kõik on endiselt kaunis…

Ehk viiruse tõttu lakkavad ka sõjad…

Kuidas saab jätkuvalt sõdida, kui homme ehk ei ole enam kedagi, kellega sõdida…

Mille eest sõdida, kui rikastumine ei huvita enam kedagi… – inimestele kõik vajalik on kättesaadav…

Seega… koronaviirus ehk mängib positiivset osa…, tuues meid tagasi ellu, mis on vastamas loodusseadustele… – tarbime üksnes vajalikku…

See ei ole vaesuses elamine…, üksnes vee ja leiva peal…

Ehk vaataks, kuidas looduses on asjad seatud… – loomses, taimses ja elutus ilmas…

Seal ei ole mingit ülitarbimist…

Lõvi tappes hirve, sööb vaid kõhutäie jagu… – ülejäänu jätab maha ja läheb minema…

Temal ei sünni kunagi tagavara soetamise mõtet…

Meil on mida õppida looduselt…

Siis ehk saame muuta isegi olemasolevat toitumise süsteemi…

Enam ei jahi nullide hulka pangaarvel…, vaid ehk, heal meelel, jagame nulle kõigi hüvanguks…

Terves ühiskonnas selline tegu on tunnustuse väärt… – see on harmoonilisem ja lähedasem vaimsetele suhetele…

20. sajandi suurim kabalist Baal HaSulam kirjutas oma ajalehes “Inimesed”

Põlvkondade jooksul oleme loomulikust armastusest läinud üle kunstlikele suhetele, mille aluseks on vastastikuline huvitatus…

Paraku üleminek ei peaks alahindama põhimõtteid, millised on olulised rahva eksisteerimiseks…

Igaüks peaks määratlema oma õnnesuurust kogu rahva õnnesuurusega…, ja isiklik langus oleks rahva languseks…

Üksnes tänu sellisele seondusele rahvas saaks jätkata oma eksisteerimisega…

Ülemäärase egoismiga oleme tühjendamas looduse ressursse…, oleme tootmas lõputult toitu, mis jääb tarbimata ligi 99% jagu…

Tootmisprotsess on kui konveier, mille lõpus seisab prügikast… – seda üksnes selleks, et mitte peatada konveier…

See on liikumine kuristiku poole…

Kogu meie tegevus on risti-vastu Loodusseadustega…

Looduse tegevus saab eksisteerida üksnes osade tasakaalu tõttu…

Kuid meie, kui inimkond, oma egoistlike tegevustega, oma organiseerimata tegevusega, oleme pidevalt viimas teda tasakaalust välja…

Teatud ajani meie egoistlikkus ei teinud liiast suurt kahju…, kuid viimasel ajal egoistlikkuse  kasv on hüppeliselt tõusnud…

Just seetõttu loodus on sunnitud maavärinate, vulkaanipursete, tsunaamide ja koronaviiruse läbi pöörama tähelepanu sellele…

Meie püüame jätkuvalt ja kangekaelselt joosta peaga vastu seina…

Kuid on olemas teinegi võimalus… – uurida loodusseadusi, et mõista tasakaalu olemasolu inimkonna ja looduse vahelistes suhetes…

Tänavu näeme, et meie ilmas kõik on kui ringirattas… – kõik on seonduses…, koostöö on täiuslikus harmoonias…

Selliselt peaks olema korraldatud ka inimühiskond… vastastikulises sümpaatias ja koostöös…

Kui me hakkaks mõtlema selles suuna, siis juba see aitaks muutustele kaasa…

Mõttel on tohutu vägi…

Mõte on võimeline neutraliseerima kõik ohud…, samuti ka viirus ohu…

Kõigel on üks eesmärk – lükata meid ühinemisele…, headele suhetele…, teine teise läheduse tunnetamisele…

Kuivaid saab saavutatud tasakaal loodusega, langevad mistahes ohud kriiside, pandeemiate, looduskataklüsmide ees… ja palju muu ees…

Kuid seni me ei ole isegi veel hakanud selle poole liikuma…

Paljud jäävad küll paariks nädalaks isolatsiooni…

Ehk jätkuvalt vaatame kahtlevalt enda ümber olevaid…, väldime käepigistusi ja rahvarohkeid kohti…

Ehk lühendaks ühiselt seda aega…

Kui hakkame arutama meie suhteid, kuidas neid muuta… – siis hakkamegi neid muutma…

Selle läbi avastamegi täienisti uut ilma…

Siis näeme, kuidas meie elus hakkavad mängima uued värvid…

Peatselt enam keegi ei meenuta koronaviirust…

Read Full Post »

2 peatükk, 1 osa

Marat ibn Alim  

Igavesest vaimsusest ja sellest, kuidas vaimsuse süsteemi tasemel kõik on töötamas…

Kallid…, oleme jõudnud küsimuste küsimuseni… – kuidas on funktsioneerimas Vaimsuse Süsteem…?

Kuidas süsteemi mõistmine aitab muuta ja luua muutusi oma elus…?

Kuidas vältida kõrvaltvaataja või statisti olekut…

Kuidas väljuda elu passiivsest olekust…?

Süsteemi mõistmine ja teadmine, kuidas vaimsuses on kõik korraldatud, annab teile jõudu võtta lõpuks elu selliselt, kuidas olete soovinud, lootnud ja olete püüdnud teda vastu võtta…

Olulisemaks meeldetulekuks saab ka see, et selline võime on olnud teil alati…

Alustame teie vaimsuse korraldusest…, sellest, kuidas on funktsioneerimas tema süsteem…

Eelmistes sõnumites olen kasutanud väljendit… – Mõistuse Mehhanism… – see on seadluste ja seonduste koostöö kompleks, milline on koosnemas sellest, mida peate oma kogemuse mehhanismiks

Kuid iga mehhanismi tööks tarvis energiat…

Seega… selles osas hakkamegi arutama selle mehhanismi toitest…

Mõistes seda, saate kätte atribuudid, millistega saate olla oma elu korraldajad…

Siis olete võimelised korraldama mistahes muutusi…, ilma, et katsetaks neid enda peal…

Sellest oleme rääkinud aastate jooksul…

Oleme rääkinud muutustest, millised on käimas täies hoos…

On kätte jõudnud aeg, kus tarvis vaid mõista, miks tajute muutuseid sellisena, nagu tajute…

Seda tarvis selleks, et omades soovi muutusteks, saaksite muuta kõiki oma ilma muutuste tunnetusi, milliste loojateks olete ise…

Olen täienisti nõus teiega, et ei ole kerge jääda rahulikuks ja positiivseks, kui ümberringi on käimas suurim segadus…, on avanemas igaaastased viiruste puhangud…

Olen rääkinud teie mängudest geenitehnoloogiaga ja vääritimõistmisega…, miks, kuidas ja milleks…

See võib viia selleni, et isegi tuuma relv võib näida selle kõrval lapse süütu mänguasjana…

Selle mõtlematu tegevuse tulemusi olete nägemas juba praegu… – see on alles algus…

Seetõttu on oluline mõista, kuidas kõik on korraldatud…, kuidas kõik on funktsioneerimas…

Te ehk väidaks, et Mõistuse Mehhanismi ja Vaimsuse korralduste mõistmine planeedi ulatuses, ei anna suurt midagi…

Kuid tuletan teile meelde… – te olete Makrokosmose Mikrokosmos…

Kõik on töötamas ühtses süsteemis ja ühtedel põhimõtetel…

Selle mõistmine, kuidas on töötamas mõistus ja on funktsioneerimas vaimsus, avab teie ees avarat horisonti…, annab võimaluse mõista teadvustatult, millega saate luua oma elu…

Siis mõistate, kuidas on töötamas Elu…, ehk… Jumal

Mõistate, kuidas on korraldatud Unikaalne Protsess mistahes vajadustes…, kuidas elu ise on toitmas end, taastootmas ja evolutsioneerumas…

Teadlik teadvustus võimaldab võtta efektselt kasutusele kõiki atribuute, mida olete saanud…

Kas olete teadlikud, et mistahes tegevuse efektsus on teie rassi ärkamise tunnus…

Olete meenutamas, et teil on olemas vaimsus…

Oma olemuselt olete kolmainsuslik olemus, milline on koosnemas Kehast, Mõistusest ja Vaimsusest

Paljud teie liigi esindajad on pidamas end bioloogiliste olevustena, ega tunnista vaimsuse olemasolu endis…, mida enamuselt peetakse teispoolse ilma rudimendiks…

Te olete teadlikud, et olles kolmainsuslik olevus, olete Keha, Mõistuse ja Vaimsuse triumf…

Seega…, vastavuses kvantfüüsikale (siin teie teadlastel on õigus… – terve on alati enam, kui selle osade summa) olete hulga enamat, kui kõik mainitud…

Seetõttu on võimalik oletada, et peale vaimsuse on olemas ülivaimsus, mida nimetate Jumalaks…

Kui vaadelda seda ja teha loogilisi järeldusi, lisades sellesse andmete samastusi… – siis see paigutub täienisti teie teadvusse…

Ehk… – kui kannate omad järeldused, mida olete saanud mingi uuringu tulemusel, üle mingitele teistele uuringutele, või ilmingule…, või elule tervikuna… – siis Ilmaruum ise põgusal pilgul on kinnitamas, et on olemas üks ilming…, ehk energia, mis on aluseks kogu elavale ja kõige olevale…

See käib kõige kohta, mida peate elavaks, või elutuks…, kuigi kaljukive vaevalt keegi peaks elavateks (teie mõistes, elavateks)…

Kui pöörduks elu enda protsessi juurde…, kõige, millel on määratlus – elav… – siis selle sünonüümiks oleks – liikumine…, mis on liikumas mööda mingit laitmatut skeemi…

See on kinnitamas mõistuse olemasolu ühel või teisel määral…

Isegi kivi on täiusliku protsessi aktiivne osavõtja…, kui vaadates seda tugeva mikroskoobi all, siis selles on näha osakeste liikumist suurel kiirusel…

Antud juhul mikroskoop on dubleerimas makrokosmost…

Teie teadlastel on teada… – energia osakesed on suurel kiirusel liikumas ümber keskme, või tuuma…

Kogu protsess on nähtamatu…, kuid reaalsena ja kõikjale pääseva jõuna…

Seega…, vaadates mistahes asja submolekulaarsel tasemel, võite näha kõikjal miniilmaruumi olemasolu…

Miski, mida ei ole võimalik näha, on panemas liikuma kogu Ilmaruumi…, kõikjal on näha tema mõjutusi… – kuid ei ole näha seda, mis viib selle tulemusteni…

Teil peaks olema selge, et kõik, mis on, ei ole piiratud üksnes teie poolt nähtuga…

Ka teie Vaimsus on kuulumas nähtamatute asjade hulka…

Ta on osa sellest, mis kujundab energeetilist süsteemi…, on panemas kõike liikuma, on andmas Elule elu…

Jumal ise on selleks süsteemiks

Enamgi veel… – Jumal on suurim süsteemi väljendusviis

Protsessi enda vahendusel ta on taastootmas end, üha väiksemate ja väiksemate avaldumistega, mis annab süsteemile jõudu arenguks…, eksisteerimiseks…

Kõik loetletud on vaimsuse enda süsteemi osad, mis on täiuslik…

Selline on tema korraldus…

Kuna ta on täiusliku korraldusega, siis tema jõud ei kahane…, on funktsioneerimas laitmatult… – selles on tema eesmärk…

Teisiti ei saagi olla…, muidu süsteem ise oleks juba ammu lakanud funktsioneerimast…, oleks lagunenud…

Ta ei oleks suuteline end koondama tervikuks…, kaotaks eksisteerimise võime…

See on kinnitamas teile tuntud tõde… – Jumal on kõiges…, ta on Elu, mis on kõiges…

Paljud ehk ei ole sellise väitega nõus…

Kuid vaimsuse tasemel olete kõik sellest teadlikud…

Just seetõttu teil on kalduvus kujutleda kõiki elutuid asju inimese kujul…

Olete andmas nimesid autodele, majadele, laevadele…, ja nii edasi…

Kuid pidage meeles… – elu energia on kõikjal (vaimsusel see on iseeneselik)…

Midagi elutut ei ole olemas… – sellest on teadlik teie igavene surematu vaimsus…

Enamgi veel… – tema näeb ennast kõiges…, tema on teadlik ühesusest eluga

Ta on mõneti kurb, kui näeb, kuidas mõistus püüab sisendada teile vastupidist…

Nagu teate, teie mõistus on tuginemas üksnes andmetele möödanikust…

Vaimsus on eksisteerimas ja liikumas väljaspool andmeid möödanikust…, seal, kus aega ei eksisteeri…

Vaimsus on alati teadlik tõelisest Tõest…, kuid mõistus on peatumas igal näival tõel…

Vaimsus soovitab teil mitte peatuda sellel…

Ta on pidevalt viitamas asjadele, millistele te ei ole suutnud mõelda kõige pöörasemates fantaasiates…

Oma olemuselt see vestlus kätkeb kahte asja… – kõike jätta meelde…, ja mitte iialgi unustada…

Need on võimelised muutma iga inimese elu…, andma vastust kõigele…

Sellest oleme rääkinud esimese osa lõpus…, kuid kordame seda veel kord…

Kas on võimalik, et reaalsus, mida olete kogemas, ei ole reaalne…?

Teie vaimsus on alati ärgitamas teid küsima seda iseendalt…

On kätte jõudnud aeg saada vastust kõigele, mis aitab teil meenutada…, enda hüvanguks…

Vastus on kui võluvõti, mis avab ust Ilma, milles saate tunda õnne ja rõõmu…

Vastusest endast saab meie sõnumite uueks osaks…

Nüüd siis vastus ise… – kõik muutused teiega ja kõigega teie ümber on viimas üksnes paremuse poole…

Ilmaloovuses ei saa iialgi olla muutusi halvema poole…

Ja veel… – süsteemi energia mõju teie elule selles just seisnebki…

Selles peitubki side, milline on ühendamas teie vaimsust sündmustega ja muutustega… – nii praegu, kui ka tulevikus…

Elu on rääkimas teile alati vaid ühte… – protsess, nimega Elu, ei vaja parandamist…, ta vajab üksnes ülistamist…

Read Full Post »

Older Posts »