Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2020

Peaingel Lutsifär

Elena Lozinskaja

Tervitan teid sõbrad…

Peaingel Lutsifäri sõnumi sain uue aasta eelõhtul…

Tema aitas mul kujundada järgmisi ideid…

  • Vaimne areng võib olla kaasaviiv ja täis rõõmu…
  • Vaimset tõusuteed on võimalik läbida kaasmõtlejate ringis…
  • Teadvuse muundus viib uute imeliste võimaluste ja võimete avastusteni…

***

Teil on algamas uus aasta…, ja ma ütleks isegi, et teil on algamas uus ajastu…

Mulle see näib kui pääsuna uude võimaluste ja ressursside avarusse…

Neile, kes on valmis riskima, võib avaneda pääs sootuks uute materjalide juurde, millega saate luua oma tulevikku…

Kui ei karda riskida ja tahate proovida, siis on suurem tõenäosus astuda uude avarusse…

Ehk tunnete huvi, mida tarvis selleks teha…?

Vastus on lihtne… – esmalt jõuda kokkuleppele iseendaga…

Suurimaks valvuriks…, suurimaks takistuseks olete te ise…

  • Ego ja hirmud on saatmas teid kui vari…
  • Kujutlused on rippumas pommidena teie jalgade küljes…
  • Blokeeringud on kiskumas kiiva ja on disharmoniseerimas…
  • Lõpuni läbi võtmata möödanik on sabana venimas järel ja pidurdamas liikumist…

Seda loendust võib jätkata lõpmatult…

Kus on siis väljapääs…?

Tööd enda kallal ei tasu võtta varingu lahtivõtmisena…, parem võtta seda enda tundma õppimise huvipakkuva protsessina…

See ei ole raske, ega vältimatu töö…, vaid… rännak mööda oma vaimsuse avarusi…, et õppida tundma end, kes on tohutu ja paljumõõtmelise olevusena…

See oleks imelise kujutluse avardamise protsessina…

  •   Hirmudest saavad ustavad abilised ja nõuandjad…
  •   Vanad šabloonid ja kujutlused muunduvad…, muutuvad tiibadeks…
  •   Möödaniku kogemuste rasked koormad muutuvad teie suurimateks saavutusteks…, muutuvad tarkuseks ja enesekindluse jõuks…

Proovige…, muutke lähenemisviisi…, atribuute…

Peate leidma häid õpetajaid ja kaasmõtlejaid…

Piisab vaid siiralt soovida, kui hakkavad ilmnema võimalused…

Aus ja avatud vestlus endaga aitab jõuda selgusele oma valmidustest liikuda uute horisontide poole…

Minu austus on mistahes teie valiku vastu…

Kuidas eristada selgeltnägemist kujutlusest

Elena Lozinskaja

2020.02.01

Peenenergiate ja kõrgete vibratsioonide ilm on kättesaadav igale inimesele…

Igaüks on võimeline tunnetama välju…, lugema informatsioone…, nägema kujundeid…

Erinevate kanalite kaudu on võimalik puutuda kokku peene plaaniga ja tuua sealt mateerialikule ilmale kasulikku informatsiooni…, hingestavaid asju ja ressursirikkaid energiaid…

Paljudel, kes on ammu töötamas väljade vahendusel ja praktiseerivad informatsioonide energiate edastamist, on kerkimas küsimus… – kuidas eristada selgeltnägemist kujutlusest…?

Nemad mõistavad, et olles kontaktis peene ilmaga, nende teadvuses käivituvad keskmed, mis on vastutamas informatsioonide vastuvõtu ja nende töötlemise eest, millist saavad läbi kanali…

Nende teadvus on võtmas ja edastamas vaid informatsioonide koostisosi…

Kuna algajatel praktikutel veel ei ole selget eristust, siis neil võib käivituda kujutlus…, mis kutsub esile kahtlusi protsessi tõesuses…

Treenides ja korjates kogemusi, tuleb mõistmine, et isegi tugevaim kujutlus ei ole võimeline mõtlema välja ja looma ideid, informatsioone, saada energiat, millist on võimalik saada üksnes reaalses kontaktis peene plaaniga…

Seetõttu hoolikas häälestus vastuvõtu kanalile, häälestus peenele tunnetusele, võimaldab mitte üksnes uskuda koostöö võimalusse peene ilmaga, vaid isegi eristada erinevaid aspekte ja erinevaid informatiivseid allikaid…

Samas… töö teadvuse avardamisega viib teadvustatud kontakti mõistmise protsessini ja viib uuele koostöö rakendamise tasemele peenel plaanil…, nii enda, kui ka teiste inimeste vahendusel…

Iga inimese ülesandeks, kes on astunud vaimse täiuse arengu teele, on… – õppida kasutama oma igapäevases elus kõiki peenelt plaanilt saadut teadmisi…

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Viimastes sõnumites rääkisime üldjoontes nähtamatutest asjadest…

Enamus planeedil toimuvast jääb väljaspoole teie tavanägemisest, teie tajumist…, kuigi olete sellest osa võtmas…

Täna kordan praktiliselt sama, mida olin rääkimas Lemuuria naistega…, kuid kerge viitega sellele, mis toimus teil mitte kuigi ammu aega tagasi…

Vahenduslik sekkumine planeedi asjadesse on olnud varemgi…, nii Loomislätte poolt…, tähtede poolt…, kui ka nende poolt, kes on üles tõusnud…

Nüüd on toimumas midagi enamat…

Tahaks pöörata teie tähelepanu ajaloole, et tuua esile pretsedente, millised olid esinemas pea kõikides religioonides, mis on kinnitamas, et sekkumisi on olnud ka Vaimu poolt…

See on tõsi… – inimestel on olemas vaba valik… – valik mitte näha ega võtta osa nähtamatutest asjadest…, valik kujutleda, et planeedil on Kõrgeim Teadvus ja on enam mõõtmeid…

Isegi inimese vaba valiku olemasolul on olnud olukordi, kus Armastuse Looja on astunud samme, et aidata inimest…

Pea kõigis religioonides üle planeedi on täheldatud selliseid asju…

Paraku süsteemid, kus need toimusid, ei saanud ühilduda…

Seda eriti praegu, kui jumalikkus on teil teises tähenduses, kui neil kaugetel aegadel…

Juba indiaanlased teadsid, et suudavad kergusega loobuda kõigest, mis on tekitamas probleeme…

Nemad teadsid, et jõuda Nirvaanani, tarvis endast läbi lasta varasemate elude karma küsimused, millistega tulid siia…

Neil piisas kindlal ajal minna teatud kohta, ning sukelduda teatud vetesse…

Selline on nendepoolne vahenduslik sekkumine…

Juudi rahvas oli uhkusega vaatamas Jumala sekkumist nende ellu…

Nemad olid uskumas temasse läbi sekkumiste tulemuste…

Abi tuli neile erinevates olukordades…, see võimaldas neil tunnistada end teatud rahvaks…

Nemad olid kindlad, et Jumal sekkus nende ühte või teise olukorda jumalikul viisil, et kõik saaksite näha seda, mida teisiti ei oleks saanud näha…

Neil oli vaba valik…

Kaks peamist religiooni planeedil…, kaks uskumuste süsteemi, kes on uskumas Jumala armastusse, arvavad, et vajalikul ajal ja vajalikus kohas nemad said prohveti, kelle vahendusel said energiat, mis muutis planeeti nii moslemite, kui ka kristlaste jaoks…

Prohvetid tulid, andsid uut informatsiooni ja õpetasid seda, mis oli suurepärane mõlema süsteemi jaoks…

On olemas pretsedent, mis näitab, et kui aeg ja inimesed on valmis…, siis Looja võimaldab asju, mis on kooskõlas inimese vaba valikuga… – mida varem ei saanud olla…

Nüüd see on toimumas… – nüüd on avaldunumas uus suunitlus…

Sellest sai räägitud viimases vestluses Lemuuria naistega…

Mõni aasta tagasi planeedil toimus viimase Sõlm- ja Nullpaari ühildumus…

Teil ei ole aimugi, mis see on…, kuid see ei tähenda midagi…

Kuid teadke siiski… – sadu tuhandeid aastaid tagasi kujunes tegevusetuse süsteem, mille lootuseks oli, et kui inimkond ületab pööripäeva pretsessiooni (maa telje võnkumist) aastal 2012…, ja kui rahvas jääb ellu, siis lakkavad ka sõjad…

See oleks aeg ajakapslite aktiveerumiseks, millised on energeetilised tõmba-lükka süsteemid…, need on suurepärased energia keskmed, milliste avaldumised peavad toimuma paaridena…

Ehk samas… neid võiks pidada positiivseteks ja negatiivseteks Sõlmedeks ja Nullideks…

Kuid see ei ole nii… – see on süsteem, mida olete ootamas magnetismilt… – pluss ja miinus poolustena…

Tegelikult see on vastandlik tõmba-lükka süsteem…

See on keeruline, kuna nende eesmärk näeb ette, et kui olete valmis, siis saate nende vahendusel kõrvaldada oma karmad…, möödaniku energiaid…, ning… tehes tööd võredega, saate kustutada surma, valud, eelarvamused, möödunud õuduste mälestused… – seda kõike saate muuta valguseks, aidates sellega inimkonda tema evolutsioonis…

Alles hiljaaegu üheldusid viimased paarid…, nüüdseks kõik 24 kohta on aktiveerumas… – kõik on valmis alustama ühise tööga…

See ongi sekkumine-seondumine…, vajalikul ajal ja vajalikus kohas…

Seda olite ootamas…

Seda olite välja teeninud…, see on teie tsivilisatsiooni sugupuu kohane…, see on teie pärand…

Leidub neid, kes, kuuldes seda, hakkavad silmi pööritama, kuna nemad ei ole teadlikud 12 Sõlmest ja 12 Nullist… – need olid neile seni nähtamatuna…

Kuid nüüdsest need on seonduses…,  paarides…

Asjad hakkavad liikuma pimedusest valguse poole…

Seda hakkate nägema üle planeedi…, mida ei saanud juhtuda varem…

Samas hakkate nägema asju, millised hakkavad liikuma teisiti, kui soovisite…

Nii hakkab sündima poliitikas, kui ka suurtes tööstusharudes…

Sama hakkab käivituma paljudes riikides…

Teil ehk kerkivad küsimused… – kuidas saab see seonduda uue protsessiga…?

Kallid…, pimeduses olevad asjad hakkavad muutuma nähtavaks kõigile…

See on selleks, et inimkond saaks õppida tundma end…

Muutused ja sekkumine-seondumine hakkavad tooma asju pimedusest esile…

Ootamatult näete oma süsteemis pimeduse asju, mis ei meeldi teile…, kuigi möödanikus, lootes millegile või kellegile, läksite neist rahulikult mööda…

Kuid nüüd need on äkki ilmumas teie ette… – olete segaduses, teadmata, mida nendega peale hakata…

See muudab kõik teie senised kavatsused…, muudab isegi soovid, et kõik oleks korras, läbipaistev ja mõistetav…

Teie süsteem on muutumas…

Te ehk küsiks, et mis saaks olla katalüsaatoriks, mis annaks hoogu liikumiseks heasoovlikumatele suhetele…?

Millise stiimuli ajendil mõlemad pooled mõistaks, et mõlemad on valimise väärilised…, mõlemil on edumeelsed ideed… – üksnes saavutamise viisid on erinevad…

Te ehk võtate seda uskumatuna…, kuid ma siiski ütleks… – sõnad teie ühiseks lauluks on juba kirjas…

Olete külaltki lähedal sellele, et näha radikaalseid muudatusi nende poolt, keda te ei ole veel valinud valitsusse…, kes on juba astumas mööda võimu astmeid…, kes on juba ütlemas oma sõna…

Valitsus on koht, kus peab toimuma ülim koostöö…, ülim austus teine teise vastu…, ülim vastastikuline tunnustus…

Uued tulijad on nooremad, kui tavaliselt on olnud…

Ajalukku jäävad nende nimed, kes suudavad ümber kirjutada ülddemokraatia mõisted…

Nemad on kui süsteemi Sõlmed ja Nullid, kes, koos tõmba-lükka jõuga, on ühtlustamas energiad kõigi vahel…, üle kogu planeedi…

Uued avalduvad asjad on esile tulemas…, peatselt näitavad end…

See ei ole üksnes ühe ususüsteemi tarbeks…, vaid kogu inimkonna jaoks…

Sekkumine-seondumine on toimumas…

Ehk nüüd saate huviga kuulata edasi…, kuigi on raske sellesse uskuda…

Vanad vaimsused…, nüüd on teie kord otsustada… – on see reaalne…, või mitte…?

Kas olete suutelised usaldama oma kaasasündinut…, ehk… intuitsiooni…?

Kas olete võimelised ütlema oma vaimsusele… – vaimsus…, näita mulle neid asju… – kui on need reaalsed, siis luba mul minna kaasa kõrgemate vibratsioonidega…

Kui suudate… – siis asjad hakkavad toimuma…, hakkavad sündima…

Astuge edasi ja näidake oma kavatsust Loomislättele…

Just seda tegi kord minu partner… andis mulle luba astuda tema ellu… – ta andis nõusoleku nähtamatutele asjadele…

Olles insenerina, ta ei uskunud selle võimalikusse…

Kuid andes nõusoleku, ta sai midagi, mis ei olnud tarkuse kanaldus sõnades… – see oli kõikehaarav armastus ja mõistmine, mis jättis teda istuma toolile ja pani teda nutma…

Nii sai ta teada, et nähtamatud asjad on tõeliselt olemas…

Nüüd on teie otsustada… – kuivõrd suudate võtta osa sellest, mida on võimaldamas teile Loomisläte…

Te saate neid asju, kui ületate ka 2020 aasta märgise… – duaalsuse aasta märgise…

Nii on see tõemeeli…

Krayon

Read Full Post »

Pakun teile lugemiseks Raphael Zohleri südamlikku jutustust isast, kes enne surma kirjutas pojale sõnumeid, millistest sai temale kui päästerõngas, milline saatis poega kogu tema elu…

Surm on alati ootamatu…

Isegi ravimatud haiged loodavad, et täna veel ei sure…

Ehk nädala pärast…, mitte praegu, ega täna…

Isa surm oli minule eriti ootamatu…

Tema lahkus 27 aastasena…

Ta oli noor…, liiast noor…

Isa ei olnud ei muusik, ega tuntud inimene…

Vähk ei vali oma ohvreid…

Isa lahkudes olin 8 aastane… – olin külaltki suur, et igatseda teda kogu oma ülejäänud elu…

Kui ta oleks surnud varem, siis mul ei oleks jäänud mälestusi isast, ega oleks tundnud mingit valu tema kaotuse üle…, ehk… isat minu jaoks poleks olnud…

Kuid mina mäletasin teda, kuna ta oli minul…

Kui ta oleks elus, siis ta oleks tõstnud minu tuju oma naljadega…, suudleks mind otsaette, kui olin magama jäämas…, tema selgitaks mõningaid asju emast paremini…

Oma peatsest surmast tema ei rääkinud kunagi… – isegi siis, kui oli voolikutes üle keha… – ei ühtki sõna…

Isa rääkis plaanidest järgmiseks aastaks…, kuigi teadis, et järgmisel kuul teda enam pole…

Tema plaanitses rännata kohtadesse, kus kunagi pole olnud…, koos käia kalal…

Järgmine aasta peab tulema imeline…

Sellest olime unistanud koos temaga…

Tema arvates sellised unistused peaksid tõmbama mulle ligi edu…

Tuleviku plaanide loomine oli omapärane viis säilitada lootust…

Ta pani mind naeratama kuni lõpuni…

Ta teadis, mis juhtub, kuid sellest ei rääkinud midagi… – ta ei tahtnud näha minu pisaraid…

Ühel päeval ema võttis mind ootamatult koolist ja sõitsime haiglasse…

Arst teatas kurba uudist suurima delikaatsusega, milleks üksnes oli võimeline…

Ema nuttis… – temal oli veel säilinud tilluke lootus…

Mina olin šokis… – mida see pidi tähendama…?

Kas see ei olnud mingi järjekordne haigus, mida arstid saaksid kergelt välja ravida…?

Ma tundsin end reedetuna…

Ma karjusin raevust…, kuid peatselt mõistsin… – isat enam ei ole…

Ka mina puhkesin nutma…

Kuid siin juhtus midagi… – minu juurde astus hooldusõde, käes karp, mis oli täis kinniseid ümbrikuid, kus aadresside asemel oli midagi kirjutatud…

Õde ulatas mulle ühe kirja sellest karbist… ja ütles, et isa oli terve nädala kirjutanud kirju, kuid ta tahtis, et ma loeks seda kirja esimesena…

Ole tugev, ütles õde…

Ümbrikul seisis kiri… – kui mind enam ei ole

Ma avasin selle…

Kallis pojake…, kui sa loed seda, järelikult mind enam ei ole…, olen surnud…

Mul on kahju…

Ma teadsin, et suren…

Ma ei tahtnud sulle sellest rääkida…, ma ei tahtnud, et sa nutaks…

Nii ma otsustasin…

Ma arvan, et inimesel, kes on suremas, on õigus käituda mõneti egoistlikult…

Mul oleks tarvis sulle paljudki mida õpetada… – lõppude-lõpuks sa ei tea veel tuhkagi…

Seega… need kirjad on üksnes sulle…

Ära ava neid enne vajalikku hetke…, teeme nii…?

Jäägu see meievaheliseks kokkuleppeks…

Ma armastan sind…

Hoolitse ema eest…

Nüüd oled sina mees majas…

Armastan…, isa…

PS: emale ma kirju ei kirjutanud…

Temale on niigi auto…

Tema kohmakas kiri, millest vaevu sain aru, rahustas mind… pani isegi naeratama…

Vaat millist kavalat asja mõtles välja isa…   

See karp sai minu elu olulisemaks asjaks…

Palusin emat, et tema seda karpi ei avaks…

Kirjad olid minule…, keegi teine ei tohtinud neid avada…, ega lugeda…

Ma õppisin pähe ümbrikute nimed, milliseid seisis mul ees kunagi avada…

Tuli oodata aega, kui jõuab kätte nende avamise aeg…

Vahepeal kirjad ununesid täienisti…

Seitse aastat hiljem kolisime uude kohta ja mul ei olnud aimugi, kuhu võis sattuda karp…

Ei suutnud isegi aimata, kus võiks see olla… – ega ma eriti ka otsinud seda…

Kuni juhtus üks sündmus…

Ema enam ei abiellunud…

Ma ei tea miks…, kuid tahaks uskuda, et isa oli tema ainsaks elu armastuseks…

Neil aegadel emal oli üks mees…, kuid ta ei tähendanud emale midagi…

Minu arvates ema alandas end, kohtudes temaga… – ta isegi ei austanud ema…

Ema vääris kedagi paremat, kui see mees, kellega ta kohtus baaris…

Mäletan hästi emalt saadud kõrvakiilu, kui ma mainisin sõna baar

Ma tunnistan… – olin seda ära teeninud…

Kui mu põsk veel tulitas, mulle meenus karp kirjadega, kus oli ümbrik kirjaga… – kui teil emaga sünnib tõsine tüli…

Tuhnisin läbi kogu magamistoa ja leidsin selle kapi otsas ühe kohvri põhjas…

Otsides ümbrikut, mõistsin, et olen unustanud vaadata ümbrikut… kui saad esimese suudluse…

Vihkasin end selle lugemata jätmise pärast…, kuid otsustasin avada seda hiljem…

Lõpuks leidsin otsitud kirja…

Nüüd vabanda ema ees…

Ma ei tea teie tüli põhjust, ega tea, kummal on õigus…

Kuid ma tean sinu ema…

Üksnes vabanda… – see on kõigest parem…

Ta on sinu ema…

Tema armastab sind kõige enam selles ilmas…

Kas tead…, ta sünnitas sind loomulikul viisil, kuna keegi ütles, et see on parim sinu jaoks…

Kas oled kunagi näinud, kuidas emad sünnitavad…?

Või sulle vaja suuremat armastuse tõestust…?

Vabanda…, tema armastab sind…

Armastan sind…, isa…

Minu isa ei olnud kirjanik…, ta oli lihtne pangaametnik…

Kuid tema sõnadel oli suur mõju minule…

Neis sõnades oli suurim tarkus, kui oli minul minu 15 aasta jooksul saadud…

Ma tormasin ema tuppa… isa kiri näpus…

Ema pööras ringi…, ma seisin tema ees, pisaratega silmis… – ta vaatas mulle silmadesse…

Ema embas mind… – me seisime vaikides…

Me leppisime emaga ära ja rääkisime veidi isast…

Ma tunnetasin mingil määral isa juuresolekut…

Mina…, minu ema ja tükike isast, mis oli jäädvustatud paberile…

Läks mööda mõnda aega, kui avasin ümbriku kirjaga… – kui kaotad neitsilikkuse…

Õnnitlen, poeg…

Ära muretse…, ajapikku läheb paremaks…

Esimesel korral on alati hirmus…

Minu esimene kord juhtus inetu naisega, kes oli seejuures prostituut…

Minu suurim hirm on selle üle, et küsid neitsilikkuse kohta emalt peale selle kirja lugemise…

Armastan, isa…

Isa saatis mind kogu minu elu…

Ta saatis mind, kuigi oli ammu surnud…

Tema sõnad andsid mulle seda, mida keegi enamat ei suutnud anda… – need lisasid mulle jõudu, et saaksin ületada oma elu lugematuid raskusi…

Ta pani mind alati naeratama, kui isegi kõik ümberringi oli sünge…, aitas puhtaks lüüa mõistuse, kui olin viha täis…

Kiri… kui abiellud, viis mind eriti endast välja…, kuid siiski mitte sedavõrd, kui kiri… kui saad isaks…

Nüüd pojake mõistad, mis on tõeline armastus…

Nüüd mõistad, kuivõrd armastad teda…

Kuid tõeline armastus on see, mida tunnetad väikese olevuse vastu, mis on lamamas sinu kõrval…

Ma ei tea… – on see poiss, või tüdruk… – kuid tunneta meelehead tema olemise üle…

Nüüd sinu aeg hakkab liikuma valguse kiirusel… – seega… ole tema kõrval…

Ära lase hetkegi mööda… – need ei naase kunagi…

Vaheta mähkmeid…, vannita teda…, ole eeskujuks temale…

Ma arvan, et sinul on olemas kõik, et olla suurepärane isa, millisena püüdsin olla ise…

Kõige valusam kiri, mida olin lugenud, oli lühim, mida isa oli kirjutanud…

Ma usun, et isa, kirjutades neid sõnu, kannatas saamamoodi, kui minagi lugedes…

Kulus aega, kuni söandasin avada ümbriku kirjaga… kui sureb sinu ema…

Nüüd ta on minu oma..

Naljatilk…

See oli ainus kiri, mis ei kutsunud mingit muiet minu näkku…

Ma pidasin lubadusest kinni… – ei avanud ühtki kirja enneaegselt…

Ainsaks erandiks oli kiri…  kui mõistad, et oled gei…

See oli üks naljakamatest kirjadest…

Mida saab siin ütelda…?

Mul on hea meel, et olen surnud…

Naljakas mõelda… – surma lävel ma mõistsin, et muretseme liiast palju asjade üle, millistel puudub eriline tähendus…

Pojake…, kas arvad, et see saab midagi muuta…?

Ära tee rumalusi…

Ole õnnelik…

Olin alati oodanud järgnevat võimalust järgmise ümbriku avamiseks… veel ühe õppetunni saamise võimalusest isalt…

On üllatav, et 27 aastane inimene saab õpetada 85 aastast vanameest, kelleks olen saanud…

Nüüd, kui olen lamamas põrguliku vähi tõttu haigla voodil, voolikud ninas ja kurgus, silitan näpuga viimase avamata ümbriku pleekinud kirja…

Sellel on kirjas… – kui saabub sinu aeg…– see on vaevalt loetav rida ümbrikul…

Ma ei taha seda avada… – kardan…

Ma keeldun uskumast, et ka minu aeg on lähedal…

Keegi ei taha uskuda, et ka tema kord sureb…

Hingan sügavalt sisse ja avan ümbriku…

Tere pojake…

Loodan, et oled juba vanamees…

Tead…, seda kirja olen kirjutamas esimesena…, ja see ei ole kuigi kerge…

See kiri on vabastamas mind sinu kaotuse valust…

Ma arvan, et mõistus selgineb, kui oled lõpu lähedal…, siis on kergem sellest rääkida…

Viimastel päevadel olen palju mõelnud oma elust…

See oli lühike…, kuid väga õnnelik…

Olin sinu isa ja su ema mees…

Mida enam oli mulle tarvis…?

See andis mulle hingelist rahu…

Ka sina tee nüüd sama…

Minu soovitus sinule… – ära karda…

PS: ma jään igatsema sinu järele…

See oli hindamatu kingitus isalt kogu eluks…

See oli kallim mistahes pärandusest…

Kuivõrd tark peab olema 27 aastaselt, et mõelda kõik peensusteni läbi…

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

See on 2019. aasta viimane kanaldus Yucatani poolsaarelt, kuhu iidsed inimesed jätsid oma energia jälje, tarkuse ja teadmised…

Siin on Sõlm, mis aktiveerus koos teiste planeedi sõlmedega…

Täna räägime sündmustest, millised olid teil enne 2012 aastat ja mis on sündimas praegu…

Ehk leidub palju neid, kes küsiks… – Oled andnud meile muutuste ja lootuste pildi, mis on küll suureks lohutuseks… – kuid milleks…?

Oleme kuulnud tsüklitest, potentsiaalidest…, oleme teadlikud Väljadest…, on võimalik mõõdistada isegi teadvust…

Mida veel saab olla, mis tõstaks meid vanast inimteadvusest kõrgemale…?

Kas kõik, mida oleme seni teinud, oli üks sõdimine…?

Või mis see oli…?

Olen rääkinud teile Sõlm- ja Nullpunktide aktiveerimisest, millised on tõmbamas ja lükkamas…, rääkinud planeedi võrede muutumisest, millised on nähtamatud…, rääkisin ka magnetvõredest…

Kuid see ei ole veel kõik…

Alles rääkisin mõningatest huvitavatest asjadest, mille üle tasuks mõelda…

Oleme rääkinud avastustest, mis sündisid üle planeedi üheaegselt…

Kui vaatate neid, siis need ei lähtunud ühest kohast, ega ühelt inimkonnalt…

Näiliselt maailm on avastamas leiutisi siis, kui aeg on selleks küps…

Sellest on kavas täna rääkida…

Olen rääkinud palju kordi… ja räägin seda taas… – see on võtmeks sellele, mis hakkab sündima edaspidi… – see on midagi muud…

Mis see on…?

Mis saab sündida kõikjal üle planeedi…

Mis saab viia totaalsete muutusteni…?

Avastused… – on vastuseks…, asjade avastamised, millistest teil ei ole veel aimugi…

Te isegi ei tea, mida ei tea…

Ma tooks üht näidet taas…

Kuidas reageerisite, kui 25 aastat tagasi ütlesin, et fotofilmid kaovad…?

Fotograafid olid ahastuses… – kuidas saab seda olla…, kuidas saab olla ilma filmita… – see on meie elu…?

Paljud targad pead hakkaks nuputama, millega saab seda asendada…?

Uus paradigma leidis sellele asenduse…, paradigma, millisest te ei osanud isegi mõelda…

Samas rääkisin, et peatselt teil ei lähe tarvis patareisid…

Taas paljud küsisid, et millega saab neid asendada…?

Ei millegiga… – kõlab vastus…, neid ei lähe enam tarvis

Te ei tea, mida ei tea…

Te ei saa ette kujutada seda, millest teil ei ole aimu…

Seetõttu ütlen taas… – ärge arvustage seda, mis hakkab tulevikus sündima…

Te ju lähtute minevikust…, kuid tulevikku olete kujundamas oma mõttetööga, mis avardab inimteadvust sedavõrd, kuivõrd te ei ole võimelised ette kujutama…

Just uus inimteadvus hakkab leiutama selliseid asju, mis tervendavad kõik kontinendid…

Kas tõesti haigused saavad kaduda planeedilt…?

Miljoneid inimesi on kontrollimas teine teist… – kes on neist haiged…?

Kuidas hakkaks arenema inimkonna kultuur, kui äkki terveneksid kõik…?

Me saame kinnitada aksioomi, mis teadlaste silmis on naeruväärne… – kui inimene hakkab raku tasandil vibreerima kõrgemalt, siis ükski haigus ei saa pääseda inimorganismi…

Asi on selles, et haigustel on omad sagedused…, nemad kõik on elusad…  

Mõnedel haigustekitajatel on isegi kollektiivne teadvus…

Kujutage vaid, et olete vibreerimas teadvuse kõrgel tasemel…, siis ükski madala tasemega haigus ei pääse teie kehasse kunagi…

See on uus mõtlemine väljaspool mistahes norme…

Olete ületanud märgise, millisest te ei olnud teadlikud…, teadvuse märgisest, millest edasi algab kiire areng…

On tulemas leiutised, milliseid ma ei ole võimeline kirjeldama, kuna te ei mõista veel neid…

Ehk läheks ajas tagasi ja püüaks selgitada Maiadele, mis on internet…, kõike, mis on temaga seotud…

See ülesanne oleks ülimalt raske…

Ehk vaid paar asja oleks neile tuttavad, mis annaks viidet internetile…

Esiteks… – elekter…

Järgmisena tuleks edastamise küsimus… – edastamine õhu kaudu…

Kuid arvude küsimus ja arvude tehnoloogia võimalusest jäävad mõistetamatuks selgituseks…

Seda ja palju muud tarvilikku jääb rääkimata, et kuidagigi selgitada internetti…

Nii ka teie puhul…

Enne peaksite tegema nii mõnedki leiutised, et mõista seda, mida on teil ees oodata…

Kõiki leiutisi saate teha üksnes tänu teie valguse tõusule…

Valgus on avardumas… – pimedus on hajumas…

Juba üksnes see peaks näitama teile, et inimloomus ise on muutumas…

Kui sadade aastate jooksul olete näinud kohatuid asju…, ja nüüd äkki need hakkavad muutuma…, kas te ei küsiks endalt… – miks kohatud asjad, mis olid sadu aastaid isegi lammutavatena… – olid varjatud…?

Nähes neid asju, mis tulevad esile, te olete kindlad… – enam ei saa varjata asju, millistel puudub armastus ja mõistmine… – see on kohatu…

See on Valguse võidukäik…, see on avardunud teadvuse märk…

See on toimumas tänu tsüklitele, mille keskmes olete…

See jutt on leiutusest, millised on pigem avastustena… – need on toomas teile seda, mida te ei osanud oodata…

See kirjutab ümber kõiki teie tunnetusi…, kõike, mida olete teadmas oma planeedist ja endast…

Sellised avastused on ootamas teid…

Sellele peab eelnema kaks sündmust, millised on juba jõudmas teieni…

Teises raamatus sai toodud üks veste, mida olen korranud mitmeid kordi…

Mõnedki ei mõista, miks ma ikka ja jälle kordan seda…

Ehk seekord mõistate…

Eelia kavatses tõusta taevastesse… tema oli ainus, kes sai valida endale ülestõusmise viisi…

Ta kutsus endaga kaasa Eliisa, oma õpilase, et see paneks kirja, kuidas see toimub, ning ütles temale… – lähme väljale ja ma tahan, et sa paneks kiiresti kirja kõike, mida näed…, ära pööra oma tähelepanu hetkekski ära, ole tähelepanelik…

Seega… lugu sai kirja pantud täpselt nii, kuidas Eliisa nägi seda…

Eelija oli suure tarkusega inimene ja oli seonduses Jumalaga ja Vaimuga…

Ta läks väljale…, tõstis käe taeva poole ja muutus valguse keraks…

Eliisa nägi seda kõike läbi pisarate ja pani kõik kirja…

Seda ei olnud võimalik millegiga võrrelda…

Valgus ei laskunud taevast…, vaid Eelija muutus ligi 8 meetrise läbimõõduga valgussfääriks, sedavõrd eredaks, et selle valgusesse ei saanud vaadata…

See oli keevituskaare leegist eredam…

Eliisa nägi selles keras midagi omapärast, mida ei saanud näha keegi teine inimene… – ta nägi sõiduvahendit, milles on rändamas vaimsus…, paljumõõtmelist sfääri, täis mõtestatust ja paljumõõtmelisi mustreid, mis ilmusid Eelija asemele…

Füüsiline Eelija kadus valguse sfääri, ning kolm valget hobust kandsid selle taevastesse…

Kallid…, see oli metafor…

Oleme varemgi rääkinud arv kolme väest…

Paljud vaimsed süsteemid on kätkemas kolme, millesse on kätketud jumalikkus…

Selles on inimkonna jaoks mõte ja on katalüsaatoriks…

See on nii ammustest aegadest…

Ma kordasin seda taas selleks, et te mõistaks toimuvat ja saaksite näha sama, mida nägi Eliisa…, et selgitada selle mehhanismi…

See oli Eliisa hetke võime näha paljumõõtmelist elu väljaspool kolmemõõtmelisust…

Olete lähenemas leiutisele, mis aitab näha paljumõõtmelist ilma…

Oleme andnud teile viiteid selle tööst…

Esmalt suudate näha seda elementaarsete atribuutide vahendusel…

Need on ehk võtmeks selle mõistmiseks, kuidas saab neid mõõta…

Need avastused võivad muuta inimkonda alatiseks…

Hakkate nägema Merkabad kõigi inimeste ümber…, läbi nende ka keha tervise seisu…

See on inimteadvusele kaardiks keha piirides… – teadvustuse kaardiks otse teie silmade all…

Mida teie arvates saab see muuta…?

See muudab kõike

Esimesena te küsiks kohe… – mis see on…, miks see on…, millest see räägiks…?

See kirjutab ümber kogu planeedi vaimsuse…, määratleb ümber…

Teil tuleb kõike alustada nullist…, seda nõuab teie suursugusus…

Te ei näe enam ei valguse, ega pimeduse inimesi…, te ei näe enam seda, mis teie arvates peaks olema…

Te näete üksnes suurepärast võrdsust kõikide inimeste vahel… taas ja taas…

Hakkate nägema elu kõikjal…, puudes ja kivides… – kõikjal…

Kuidas saab rääkida teile sellest, mida te ei tea, ega suuda ette kujutada…?

See kirjutab ümber kogu teie bioloogia…, määratluse, milline on elu selles…

Teie mõistmine hakkab muutuma…, on juba muutumas…

Ilmnevad uued määratlused ja uued sõnad, millised muutuvad tulevikus käibesõnadeks…

Muutused toovad esile kooskõlastust, läbi mille näete, milline on teie väli planeedi ülestõusu alguseks…

Seda te ei saa näha enne, kuni pole valmis tõusuks järgmisele tasemele…

Uus ühiskond ei hakka hävitama end ja võtab seda kui miskit vastuvõtmatut…

See algas terve mõistuse tulekuga…

Üleminek uuele tuleb raske, kuna tuhandeaastasest porist minna valgusesse ei ole kerge…, tuleb põhjalikult süüvida kõigesse toimunusse…

Kõik peab toimuma pikaajalise valguse integreerumise teel…

Ilm ei saa peatuda, et teha ümberlaadimist ühe hetkega…

Tsükli käigus planeet ei saa surra ja taassündida, nagu on seda teinud tsivilisatsioonid, läbi pandeemiate, milliseid olid loonud oma kätega…

Teiega seda ei sündinud… – olete jõudnud märgisest üle… – te jätkate oma teed edaspidigi…

Kõik see sünnib läbi Valguse ja Pimeduse integreerumise… – mida ei ole toimunud ühegi rahvaga… – see on keeruline…

Vanad vaimsused…, igaüks teist on selleks valmis…, teil on selleks potentsiaali…

Vanad vaimsused…, see on teie sugupuu pärand… – just seetõttu olete sellel ajal siin… – alguste alguses…

Te olete naasemas taas ja taas…, igal korral teie teadvus on eelmisest küpsem…

Teil vastsündinuna on igal korral meeldivam alustada sealt, kus oli jäänud teekond pooleli…

Vaimsuse evolutsioon teostub mitte füüsilise keha vahetusega, vaid läbi teadvuse tõusu… – teadvuse evolutsiooni…

Naasevad tagasi isegi need, kes kindlapeale lubasid tagasi mitte tulla, kuna olid väsinud, või nende arvates on läbinud vajalikud õppetunnid…

Naasevad kõik…

Kuidas on tulla ja alateadliku mõistusega mitte korrata eelmiste kehastuste vigu…?

Kas see annab midagi…?

Kindlasti annab…

Kõrgem Teadvus, tänu väljale, on teadlik, mida korrata, mida mitte… – kas suhetes partneriga, või äris…

Samu vigu korrata ei saa, kuna olete suurema valgusega…, selle paistel näete, mis aitab evolutsioonile kaasa…

Sellist võimalust teil varem ei ole olnud…  

Te ei tea, mida ei tea…

Ega saa kuidagi väita, et möödanik võib olla tuleviku mudeliks… – ei saa…

Krayon…, miks praegu on planeedil sedavõrd raske olla… – näiliselt kõik, mille poole ka ei vaataks, on lagunemas…?

Kas olete suutelised sellisel juhul tõstma kätt ja kuulutama… – pühitsegem lagunemist, kuna see on toomas esile peidus olevat, mida mulle ei ole enam vaja…, tänu sellele ma näen neid…

Mõned asjad on kui vabad kaardid, mis aitavad suunata valgust asjadele, millised on segamas…

See on vana ja uue integreerumine… – see on teie järgmiseks ülesandeks…

Tuleb kokkupõrkeid teadlastega, kuna nemad usuvad seda, mida teavad…, ega taha kuulda uuest, sest uus on paiskamas neid segadusse…

See peab leidma lõpliku lahenduse… – lahendus on tulemas…

See, mida nägi Eliisa väljal, oli suurim asi, mida sai inimene kunagi näha…

See oli Merkaba…, vaimsuse osa, mis oli säramas paljumõõtmelises valguses…, mõistmise mustrites…, mis oli eredam keevituskaare leegist…, täis värve…

Ehk keegi tahab teada…, mis värv see oli…, mis värvi on Vaimsus…, mis värvi on Jumal…?

Kuid te näete värve väga piiratud ulatuses…

Te teate värvi gammast…, kuid ei ole võimelised kujutama selle ulatust…

Eesriide tagustes te oleksite võimelised kuulma valgust, kuna ka see on vibratsioon….

Olevused, kes on vastutamas planeedi vaimsuse eest, on laulmas teie nimesid valguses…

Millist värvi saaksid näha teie silmad väljaspool paljumõõtmelise valguse eredust…?

Eliisa nägi kaunist, ilusat, imelist sügavat tumelillat värvi, mida kajastatakse jumaliku värvina vaimulike riietuses…

See on ka spektri võtmeks leiutise välja töötamises, et näha kvantilist välja…

Seda saab võrrelda ratta leiutamisega, mis teeb pöörde inimkonna arengus…

See juba esineb teie väljas…

Kui kaugele tulevikku ulatub see väli…?

Küsides seda, näitate, et teil ei ole ettekujutust väljast…

Tema on kätkemas kõike, mis on…, mis oli ja mis tuleb…, on planeedi potentsiaalina minevikust ja tulevikust…

Väli on paljumõõtmeline kooskõlastus, millega olete liitumas… – see ei ole lineaarne…

Saan vaid ütelda… – tuhande aasta pärast te ei tunne end ära…

Kas pole hea uudis…?

Võtke teatavaks… – need asjad on võimalikud…, neil on potentsiaali…

Just seetõttu räägin teile… – te ei ole kunagi üksi, ega saa olla kunagi üksi… – see ei ole võimalik…

Selline oli tänane sõnum…

Lahkudes siit, kas olete valgustunum…, või täienisti segaduses…, kuid vaba voliga ja kindla veendumusega, et midagi sellist, kui oli kunagi, ei tule enam…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Kallis Lutsifär…, viimastel päevadel on mul tunne, et oled mulle kui vana hea tuttav, kellelt tahaks küsida sõbralikku nõu… – kuidas leida vastust hetkete kohta, milliseid märkan, kuid ei suuda leida neile selgitust…

Eile, oma tunnis, mõeldes Ilma Emale, tabasin end mõttel… –  üksinduse olen valinud ise…

Kuid tahaks siiski kohata kedagi inimest…, hinge sugulast…

Ehk olen valmis isegi loobuma üksindusest…

Kas see on mul tõeline soov…, kui jah… – miks siis ma ei lase seda oma ellu…?

Mis segab mul leida sellist ja ligi tõmmata…?

***

Mul   on rõõm, et sa tunnetasid mind sellisena…

Oled tulnud sellesse ilma ja loobusid neist meendustest ja seisunditest, milliseid oled viimati läbi elanud ja kogenud…

Seekord tahtsid kogeda lihtsa inimese elu…

Kuid sinu olemus on sedavõrd võimas, et sinul ei õnnestu elada lihtsa inimesena…

On esile tulemas mõningad loovusluse elemendid…, mingi meelteväline tunnetus, mis loob sinus kujutlust millestki enamast, kui tavaline füüsiline elu…

Sellised aimdused on viinud sind vaimse arengu teele…, tahad õppida tundma end…

Püüad korvata mõningate informatsioonide kaotust läbi muude allikate…

Kuid sellest sulle ei piisa, seetõttu püüad leida end väljastpoolt…

Väljastpoolt sa ei leia end iialgi…

Väline ilm üksnes näitab sinu seesmisi aspekte, kui peegel…, üksnes seda, mis on sinus endas…

Ma arvan, et sa oled näinud sellist kuningannat kelleski teises…

Sa ilmselt nägid seda üksnes seetõttu, et tabasid temas oma jooni…

Aegamööda…,. samm-sammult oled ilmutamas neid üllaid jooni omas väljas…

Olles Kõrge Olemusena, tõid kaasa kõiki vaimseid teadmisi, kõiki kogemusi ja võimeid…

Kõik, millega oled tegelemas oma tundides… – on üksnes oma seesmiste aspektide esile tirimine, millistes on kõik sinu vaimsuse teadmised ja oskused…

Tehnilisi võtteid sulle ei ole tarvis…, sul tarvis õppida looma suhteid oma aspektidega…

Kõik olete läbimas keerulisi hetki… – võtate vastu oma kuningannasid ja taevaseid printse…

Üksindus sellisel juhul on vältimatu…, sellises olekus, läbi tunnetuste, on avanemas palju aspekte…

Räägiks ühest neist, mida sinul, kui Kõrgel Olevusel, on raske mõista…

Mitte üksnes raske mõista… – vaid juba tulles, või ilmudes siia ilma, teis kõigis on valitsemas eraldatus…, eraldatuse tunne omast kuningriigist…

Eraldatuse tunne tuleneb amneesiast… – mälu lüngad loovad eraldatuse tunnet…

Kallis…, kuna pidasid võimatuks siduda oma elu kellegiga seni, kuni oled avanemata olekus, seni valisid üksinduse teekonda…, partnerita…

Kuna oled pidamas end sedavõrd üllaks olevuseks, siis ei lubanud endal olla kellegiga…, olla  piiratud olekus, teatut formaadis…

Sinu teadvus on pilgeni täis automaatseid programme ja reageeringuid…

Kuna oma teadvustamisega oled piiramas end…, siis sa ei pidanud ei end, ega partnerit selliste suhete väärilisena…

Kui tõepoolest võtad end tõsiselt ette…, hakkad uurima enda koostisosi, siis mõistad neid ja hakkad nendega koostöösse… – sellega võib kõik muutuda…

Kui ilmnevad sootuks teised huvid elu vastu…, kui muutuvad kujutlused endast…, kui muudad prioriteedid, eesmärgid, milleks oled siin…, kui mõistad, mis on elus oluline… – üksnes siis hakkab huvi pakkuma ka partnerlus…

Kuna oled avaldunud, teadvustunud, siis oled avatud inimene… – siis kõik sinu jaoks on sootuks teistel alustel… – koostöö käib vaimsuse, kui ka kõikide aspektide tasemel…

See on sootuks uut liiki koostöö…, uut liiki partnerlus…

Inimesed ühinevad ühiseks loovuseks…

Esitavad oma liidule täienisti uued ülesanded, ega raiska aega suhete välja selgitamisele…

Just sellist uut tüüpi suhteid näeb ette uus üha enam avanev avarus…

On põnev aeg, milles palju oleneb teist…

Avaruse enda olemus on muutumas sedavõrd…

Kogu teie kavandatus, mida olete planeerinud selleks eluks…, kogu peamine struktuur, kogu oma voliga, sooviga, valmidusega, püüdlusega ja kavatsusega, mida olete kavandanud varem, muutub avaramaks… kogu selle struktuur muutub paindlikumaks…

Võite aktiivselt süüvida oma plaanidesse…, muuta neid oma äranägemise järgi…

Nii on toimimas mistahes Looja, kes luues, muudab oma loovust… – ta ju vastutab oma loomingu eest…

Ka teie… – peate vastutama oma otsuste eest, milliseid teete…, unistuste, kavatsuste eest, kuna need on teie omad…

Selline on tänavuse aja erisus… – see on hulga keerulisem…, kuid ka huvitavam…

Teie ees on avanemas uued võimalused…

Elada varem seatud plaani kohaselt ei paku enam huvi… – ihkate enam vabadust…, enam muutmise võimalusi…

See on avanemas…

Teile ehk on tuttav lause… – kõik on teie kätes… – see ei ole üksnes standartlause…

Sai läbi võetud protsess, mille läbi olete mõistmas ja vastu võtmas oma vaimsuse plaani, mille kohaselt hakkate koostöösse oma vaimsusega…, tuues esile omad variandid, omad nägemused…

On aeg käärida käised üles ja koos oma teiste aspektidega hakata ühiselt tööle…

Elena Losinskaja

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Hiiglasliku kujuteldava paljumõõtmelise ookeani keskel on seilamas laev…

Selles vestes ta on hiiglaslik… teda kohata ehk saab üksnes öise une aegu…

Hiiglaslik… – see sõna ehk laeva suuruse määramiseks ei ole kõige parem sõna…

Ta on ääretu ja mõõtmatu, kui ookean ise, mille vetel ta on seilamas juba eoonide aegu…

Kui ta on möödumas teist, võite näha, kuivõrd kõrgele ta on kerkimas vete kohal…, veel suurem osa temast on peidus vete all…

Teil on võimatu ette kujutada tema hiiglaslikkust…

Tema küljel kooruval värvil on paistmas tema nime esimene täht… – see on I…

Laeva nimeks on… – Inimkond

Laev on uppumas…, ma tean seda… – räägib inimene kultuurist, mis asub 50. tekist allpool, kuhu vähesed on laskumas…

Nemad küsivad…, miks peavad varakult surema…

Keegi neist oli rääkinud kapteni abiga, kelle käe all on laeva tehniline teenindamine…

Kapteni abi küsis inimese käest, et kas nende juures on vett…?

Inimene vastas, et see tuleb…, kindla peale tuleb… – nemad kuulevad seda…, kõik on käuksumas ja nagisemas…, mida varem ei olnud kuulda…

Laev on lagunemas… – nemad teavad seda, kuna elavad laeva sügavuses…

Kapteni abi küsis inimeselt… – kas ta on rääkinud nendega, kes on elamas enam allpool…?

Ta vastas, et nemad allpool ei käi…, seal on õudne…, seal on võimatu olla…

Kuid see, mida on kuulda sealt, ütleb, et laev ei püsi veepeal kaua… – ka nende juures on kõik muutumas…

Nii ei olnud nende esivanemate aegu…, ei olnud nende päevil…, kuid mitte praegu…

Nemad kuulevad seinte ragisemist ja lagunemist…, nendeni on kostmas muid mürasid, milliseid varem ei olnud… – raginad ja plaksud…

Seega… nemad on kindlad… – laev on põhja minemas…

Kapteni abi ütles temale…, et kuni vett ei ole ilmunud, ei tasu teda tülitada…

Asi jätkus…, sõnum sõnumi järel ärevad sõnumid jõudsid rooliruumi…

Kuid nende sõnumite üle vaid muiati, kui haigele kujutluste üle…, seda on alati olnud ja jääb nii kestma ka edaspidigi…

Kuigi laev ei olnud ideaalses korras, kuid seilamiseks oli endiselt kõlbulik…

Laev, nimega Inimkond, ületas 2012 piirjoone, mida keegi ei lootnud…, ta sisenes tundmatutesse vetesse…

Inimesel, 50. tekilt altpoolt, oli õigus, et laevaga on midagi toimumas…, mida keegi ei osanud aimata… – see oli hirmutamas…

Kuigi laevaga oli seda alati toimunud, kuid ta oli kindlalt seilamas üle ookeani, nimega Maine Reaalsus…

Kuid mis see oli, mida nemad kuulsid…, mis kutsus neis esile hirmu…?

Näis, et alumistel tekkidel kuuldi seda esimestena, kuna nemad olid allpool veepiiri…

Kuid kuidas oli nendega, kes asusid veel enam allpool… – nemad olid veelgi madalamatest kultuuridest…

Nemad elasid oma elu, millist ei ela keegi teist…, nende lapsed ei elanud kaua…

Need olid tekid, milliseid enamus ei külastanud kunagi…, seda vältisid eriti need, kes elasid ülemistel tekkidel…

Just alumistelt tekkidelt tulid sõnumid, et on ilmunud rotid, ja need on liikumas ülespoole…

Laeva kapten oli teadlik, et kuni rotid on allpool 50 tekki, siis karta ei ole midagi…

Kuid rotte on hakatud märkama juba 30…, isegi 40 tekil…, need ilmusid kui eikusagilt…

Mõned meeskonna liikmed olid kindlad, et rotte ei saa olla, kuna laev, nende teada, ei ole rottidest nakatatud…

Keegi ei olnud selles kindlad seni, kuni ei märgatud neid ülemistel tekkidel…

Näis, et kõige süngem pimedus laeva põhjas, kuhu keegi ei tahtnud laskuda, on hakanud tulema ülemistele tekkidele… – rotte hakkas tulema üha enam…

See oli tõsine tunnus laeva uppumisest… – rotid lahkuvad uppuvalt laevalt esimestena…

Rotid hakkasid ilmuma isegi eliittekkidel…

Oli alanud mingi invasioon…, hakkas ähvardama totaalne korralagedus… – seni see püsis allpool 40 tekki…

Sellest hakati rääkima juba ka ülemistel tekkidel…

Ühed ei märganud veel midagi, aga teised kuulsid laeva puust seinte raginaid…

Kapten saatis inimesi alumistele tekkidele, et uurida, kas on kusagil vett…

Nemad märkasid midagi trümmide põhjas, laeva mehhanismide ümber…

Laeva kiirus oli langemas, kuigi sõudekruvid töötasid endiselt…

Paradigma oli lagunemas, mis määras seni, kuidas kõik peaks funktsioneerima…, kuidas kulutada kütust, et seda jätkuks seilamiseks…

Paljud hakkasid kahtlema kütuse jätkumises, kartes laeva seiskumist…

Seda olid kartmas kõik… – siis vesi hakkab tungima sisse…

Kallid…, veste on jätkumas…

Laeva olukord muutus aina halvemaks…, rottide sissetung jätkus…

Nüüd märgati isegi, et rotid hakkasid lahkuma laevalt…

Kõige sügavamatel tekkidel inimesed olid äärmises ahastuses… – tegid isegi enesetappusid…

See oli 50 tekist allpool…

Näis, et laev Inimkond on sattunud hätta…

Neil aegadel paljud täheldasid laeva liikumise aeglustumist…, ta aina nagises ja ragises…

Keegi isegi märkas, kui laeva kerest suur puust tükk kukkus vette…

Paljud ei tahtnud seda uskuda, kuna teadsid, et laev on ehitatud tugevana, ta ei saa lihtsalt niisama laguneda…

Kuid kõik mõistsid, et mida enam laudu laeva kerest kukub vette…, seda enam on laeva saatus määratud hukule…

Kõige ülemisematele tekkidele selline sõnum veel ei jõudnud…

Kui olekski jõudnud, siis keegi poleks seda uskunud, kuna elasid külluses… – mõte, et laev Inimkond saab uppuda, ei mahtunud nende reaalsusesse…

Need mõned, kes väljusid ülemisele tekile, märkasid samuti laudade kukkumist vette… – nii ka ülemistel tekkidel hakkasid liikuma kuulujutud midagi toimuvast…

Kui olete jälgimas oma uudiseid…, siis ehk olete märkamas, et teie haige laev on samuti uppumas…

Ta on uppumas kõige suhtes… – te olete sellest hästi teadlikud… – kõik on lagunemas…

Ehk jätkaks vestega ja ma ütleks teile midagi erilist…

Mõned lapsed pääsesid tekile, millest kästi olla kaugemal…

Kuna lapsed on uudishimulikud, siis suutsid pääseda sinna…

Neid hämmastas valgus, mida oli seal enam, kui mujal…

Ja mis oli kõige ootamatum… – seal kõlas laul…

Kogu tekk oli täis inimesi ja nemad laulsid…, laulul olid sõnad…

Kuulates sõnu, lapsed mõistsid, millest selles lauldi…

Selles laulus tervitati uut laeva…, millel ei olnud määratlust ega pimedust…

Lapsed kuulasid laulu laevast, mis kiiskas päikese käes…

Lapsed ei teadnud, kuidas seda võtta…

Mis toimus vestes edasi…?

Kogu laeva puust vooderdis lagunes ajapikku ja uppus ookeani vetesse…

Juba järgmise tüki kukkumisel, laeva keres avanes midagi imelikku…, mida sai näha üksnes olles laevast eemal… – see oli läikiv pind…, see oli peidus laeva vooderdise taga…

See oli ootamas, kuna vana vooderdis laguneb…

Laeval olijad nägid üksnes vooderdise lagunemist…, ega keegi suutnud näha läikivat metalli…

Laev aeglustas kiirust, kuna vanad masinad olid kulunud… – neid oli aeg välja vahetada…

Oli aeg mõelda masinatele, mis ei kasutaks kütust…

Laev oli uuendamas oma keret…

Seda ei osanud keegi oodata…

Sügavamatel tekkidel oldi endiselt hirmul…, ega uskunud sõnumit, et laev uueneb, ta ei saa uppuda…, nende arvates see on üksnes mingi kuri nali…

Nemad, nähes küll laeva uuenemist, olid kartmas oma elu pärast oma elu lõpuni…

Teil on toimumas praegu sama…

Paraku inimesed, kui mõneti näevadki valgust, ei suuda mõista, ning peavad seda mingiks pettekujutelmaks…, pidades seda järjekordseks kultuseks, millega ei taheta üldse tegeleda…

Nemad laskuvad parem allapoole tekkidele, et leida endale sobivamat, kus saavad tunda end hubasemalt…

Selle teki nimeks on Hirm…, sellel on kõigil hirm…, ühtviisi…

Aegamööda tekid jagunevad meelte seisukohaselt…

Rotidki kaovad lõplikult… – kõik…

Varem keegi ei tahtnud laskuda 50 tekist allapoole… – kuid nüüd on seal toimumas kui iseeneslik puhastumine… – isegi veest ei ole seal mingit juttu…

Kas pole huvitav, et kõige mustemad kohad hakkavad puhastuma esmajärjekorras…

See on pilt uuest reaalsusest…, uuest ühiskonnast…, uuest inimkonnast…, milline hakkab arenema järgmiste sajandite jooksul…

Hakkavad avanema ootamatud asjad…

Vana laevakapten, koos meeskonnaga, on lahkunud ametist…

Tema ei olnud enam suuteline olla laeva kapteniks, kuna näis, et laev saab funktsioneerida tematagi…

Planeedi uus teadvus ei vaja vana teadvuse juhendust…

Te ei tea veel mida ei tea…,  te ei ole veel näinud seda…

Uus Kõrgem Teadvus on kõiges kooskõlas…, ta on töötamas väga-väga funktsionaalselt…

Mida saaks rääkida sellest, mis hakkab sündima valitsuses ja selle juhtimises…?

See ei ole enam paarisaja aasta taguse taoline…

Teie laeval on toimumas muutused…, ja tänane sõnum on kinnitamas… – teie laev ei lähe põhja…

Kõik ilmalõpu ennustajad lähtusid paradigmast… – et saada midagi uut, tarvis vabaneda vanast…

Teie vana paradigma väitis, et vabaneda vanast, majandus peab läbi tegema täieliku krahhi… – langema põhja, et üksnes siis alustada uue tõusuga…

Kuid meie räägime integreerumisest

Meie räägime asjadest, millised avanevad seal, kus oli vana…, asjadest, milliseid te ei tea oodata…

Me räägime asjadest, mis lagunevad ja kukuvad ookeani vetesse…

Me räägime asjadest valguses, millistest te ei oska midagi oodata…

Te ei ole suutelised nägema asju teises mõõtmes, milleks on teie kõrgem teadvus…

Oleme kord rääkinud, et madalam teadvus ei ole suuteline mõistma kõrgemat teadvust…, kuid kõrgem teadvust on suuteline nägema madalamat teadvust…

Kuna te ei ole võimelised teadma seda, mida ei tea… – siis ei ole võimelised ka nägema uut…

Lähimate aegade jooksul teil seisab ees näha nii mõndagi uut…

Millisel tekil olete siis…?

Või tahate jääda jätkuvalt hirmude tekile…?

Avanev valgus paljastab kõik sünged asjad üle kogu planeedi ja toob esile uskumatuid asju, mis ütlevad, et laev, nimega Inimkond, ei saa minna põhja…

Kõik näevad, et see on toomas valguse kätte selle, mis on alati olnud…, millega uueneb kogu laeva olemus ja annab temale jõudu…, lisab kiirust…

Seda vestet peavad märkama kõik…

Kuid inimloomus on võimeline tegema valikut… – kas võtta vastu ja mõista, ning väljuda uuele teadvusele…, või jääda kinni hirmudesse kõige uue vastu…

Valik on teie…

Kuid ma siiski ütlen… – vanad vaimsused on laulmas uuest laevast…

Nende lauludes on potentsiaal uuele planeedile, mis aitab inimkonnal alustada uue eluga, mis ei kurna enam planeeti…

Kallid…, vaba valik on huvitav asi…

Planeedi uues kultuuris kõik on tegemas omavahel koostööd…, siis võib sündida mida iganes…

Kaks sammu ette…, üks saam tagasi…, veel üks samm tagasi… – alles seejärel samm edasi…

Kõik oleneb teist, kui kiirelt hakkab kõik sündima… – see on teie teha…

See ei tulene tähtedelt…, ei tulene Loomislättest…

Seetõttu olen tulnud teie juurde…, olen selleks, et innustada teid hoidmast valgust kõrgel ja olla uue laeva osana…

Te ei lase mööda aega, kus laev hakkab taas liikuma täiel jõul…, te liitude kooriga, mis on ülistamas uut laeva…

Uus on erinemas kõigest, mida olete kunaiganes näinud…, kõik võimu institutsioonid on hakanud muutuma…, on muutumas nende mõtte ja töö tegevused…

Ehk lisaks siia ühe selgituse… – selles ei ole midagi ühist New Agega…, ei midagi ühist vaimsete süsteemidega… – need asjad muutuvad samuti…

See on seotud kogu planeedi elanikkonnaga, kes on hakanud alles tunnetama seda…

Sellest saab nende kõigi muunduste osa…

Nende juhendajateks saavad targad ja armastavad olevused… – teie vanad vaimsused, kellega olen täna vestlemas…

Oleks hea, kui see sööbiks teie mällu… – see on alles algus…

Olge valmis…, teie juurde tuleb neid, kes  hakkavad rääkima teile laeva hukust…

Võtke neid vastu armastusega…, rahustage neid maha… – selline on teie ülesanne…

Ja te veel küsite… – miks olete siin…?

Olete selleks, et hoida valgust kõrgel…, olenemata sellest, millega olete hõivatud…

Teil ei ole tarvis kirjutada raamatut, ega püüelda saada valituks mistahes valitsusse…

Teil piisab kaasa laulmisest uuest laevast…, kui isegi ei tea laulu sõnu…

Nii see on tõemeeli…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Kui oleks võimalik, siis hakkaks rääkima teiega naise häälel, kuna püüan edastada teile Lemuurliku Ema juttu…

Tema hääl on talletunud nende Akašidesse, kes on kunagi kuulanud teda…

Kuid eesriidetagustes ei ole eraldumust mees- ja naishääleks…, kuna seal ei esine sugu…

See, mida olete kätkemas oma Akašides, on aluspanev informatsioon Tähe Emadelt…

Kui paljud teie seast olete olnud naisena paljude kehastuste aegu…, ring ringi järel…, et nüüd taas olla naisena siin…, sellel hetkel…?

Kui palju on selliseid siin…?

Ma vastaks sellele järgnevalt… – kõik olete läbinud seda… – kõik…

Nüüd on teie teha, kuidas võtate seda…

Mõnel ehk ei ole seekord sellega midagi tegemist…, kuigi olete olnud seal…

Ehk mõnigi tahaks teada, miks ta ei mäleta sellest midagi…?

Vastus on lihtne… – see oleneb taassünni vajadusest…  – kelleks olete saanud ja milleni on vaja teil jõuda…

Kuid uutel avanevatel aegadel on esile tulemas uus mõõde, millist tuleb teil kogeda otsast peale…, lähtudes seni läbitust…

Seekord tuleks rääkida teiega, Leedid…, millestki uuest, mis hakkab mõjutama teid teisiti, kui seni…

Seda tuleks esitada teile lauldes… – sedavõrd eriline ja kaunis on see…

Tähe Emad, veel enne, kui hakkasid õpetama Lemuurias, seadsid üles Sõlm- ja Nullpunktid…, oli seatud 12 Sõlmpunkti õppekohtadeks, millest peamine asus Lemuurias…, eraldi ülejäänud 11-st…

Sõlmpunktid olid vastandina 12 Nullpunktile…, milliseid tuli õppekäigus ühildada…

Seega… – planeedil oli 24 piirkonda 24 kohas…

Õpetamine toimus 12 Sõlmes, kuid samas 12 Nullpunkti olid tegevusetuses…

Nende ülesandeks oli koostöö planeedi võredega peale 2012 märgise ületamist… – aktiveeruma ja asuma tööle…

Ja nüüd esoteeriline küsimus… – mispõhjustel need said üles seatud…?

Nüüd on teie valik… – kas võtate seda omaks ja kas on teil sellega midagi tegemist…?

Need kohad olid loodud nende poolt, kes õpetasid Lemuurias…, kogu inimkonna jaoks, kui ta suudab ületada märgise 2012…

Peale 2012 märgise ületamist teil läheks tarvis planeedi evolutsiooni abi, tema võredelt…

Te ei ületanud üksnes märgise 2012…, vaid olete juba millegi ootamatu keskel…

See on õenduslik mälestus šamaanlusest, mida olete kunagi saanud…

Šamaanlus on see, mida teile õpetati kui alusinformatsiooni…, kaunist ja sedavõrd väärtuslikku, mida ei ole isegi põlisrahvaste teadmistes…, ehk see on läinud neil osaliselt kaotsi…

See on elamas seni, talletuna teis… – on elamas teis…

Kuigi olete ületanud 2012 märgise, see ei tähenda veel, et üksnes üleminek oleks taasloonud teile kõike seda, mis on teil olemas tallel ammudest aegadest…

Kõik teie atribuudid, kõik teie identsused andsid tõuke Sõlmede ja Nullide ühildamiseks…

Et olla täpsem, siis tegelikult selline süsteem alustas oma tööga veidi enne 2012 aastat… – seetõttu meil oli teada, kuhu olete liikumas…

Paarid hakkasid ühilduma… – seetõttu jagasin teile Sõlm- ja Nullpunktide asukohad sõnumites üldpealkirjaga Lemuurlik koor

Tegelikkuses mõned punktid ei vastanud teine teisele…,. seetõttu planeedi muutunud energeetika tuleku tõttu pidid need taas läbima ühilduvuse…

Aastani 2012 kõikidel Sõlm- ja Nullpunktidel ei olnud määratletud vastavust…, kuid peale märgise ületamist pea kõik on astunud ühendusse…, peale mõningate…

Hiljuti olime Machu Picchul, mis on püha piirkond ja on samuti Sõlmpunktina…

Kui püüdsin ühildada eelviimast paari, siis viimane paar ühildus iseenesest…

Mida on teil ühist nendega…?

Miks sellisel esoteerilisel informatsioonil on suur tähendus…?

Kõik, paljudest riikidest, kes olid meiega seal, ja kuulasid kanaldust,…, kõik olid sedavõrd harmoonias, et avasid jõulise aplausi…

Kõik punktid asusid koostöösse…

Nemad võtsid selliselt vastu energia, mis avaldas neile tohutut mõju…, seda tunnetasid kõik…

Kõik, mida olite kunagi õppinud…, läbi häälte, milliseid te ei saa iialgi unustada, kuna need on tallel teie Akašides, saaks nüüd, läbi meenduste avardamise, võimenduda…

Kallid naised…, seda kõike hakkate nägema taassünnina…, ehk Õenduse taassünnina…

See oli sündimas teiega veel enne selle rühma moodustumist…

Kuna Sõlm- ja Nullpunktid on aktiveerumas, hakkavad tööle kui tõmba-lükka energia masinana…

Selle tulemusel kõik Akašide meendused hakkava valguma planeedi võredesse, et need saaksid ärgata…

See on uudne ja puudutamas esmajoones teid, naised…

See on kutse tunnetada energiaid, millised puudusid siin veel paar nädalat tagasi…

See kutse äratab paljudes enamat, kui võisite oodata… – need on puhtad tõed…

Võite laulda neile kiidulaule… – te olete šamaanid…

Kuid Sõlm ja Nullpunkte tuleks ühildada veelgi, et saaksid funktsioneerida sedavõrd, et Õendus saaks tööle tõeliselt… – nii sünniks tõeline energia…

Daamid…, joovastuge sellest…, ärge laske end heidutada… – süüvige sellesse veelgi enam ja olge tänulikud sellele, kelleks olete… – te ei ole juhuslikult siin…

Võtke seda vastu, kuna nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Kallis sõber…, olen tänulik, et oled Minuga…

Just seda tuleb mõista Minu sõnades esmalt…

Kui sageli olete oma elus eiranud ja jätkuvalt eiramas vestlust Jumalaga…

Te ei saa katkestada meie vestlust kunagi…

Meenuta, kuidas palju aastaid tagasi äkki avastasid, et oled suuteline kuulma Mind… – siis arvasid esmalt, et sinu psüühikaga on  midagi lahti…

Meie jutuajamine on toimumas ja jätkumas alati…

Seetõttu rõhutan… – te ei saa ei lõpetada meie jutuajamist, ega hoida seda ülal…

Pidage meeles… – teie jutuajamine Jumalaga on igavesti kestev…

Selline jutuajamine on väljendamas teie sõprust Jumalaga…

Mistahes jutuajamine Jumalaga on teie hüvangu toetuseks…

Nüüd saate kõik, koos oma mõttekaaslastega, kuulutada kogu ilmale, et olete Jumalaga sõbraks saanud…

Jah…, tänast vestlust tahaks pühendada Teostuva Reaalsuse kirjeldamisele…

See ei oleks kui eraldi sõnumina…, vaid tõsise tööna… ehk isegi – kui raamatuna…, inimkeele terminites…

Nii ehk oleks teile arusaadavam…, ka Minul oleks lihtsam selgitada Teostunud Reaalsuse olemust ennast…

Paljud teie seast on hakanud aina selgemalt tunnetama meievahelist sõprust…

Kui toetada seda sõprust…, lasta sellel kasvada, lisades sellesse uut… – siis lõpptulemusena see muutub alaliseks suhtluse tunnetuseks…

Ehk olete juba tunnetamas, et teie Mina on suhtlemas Jumala endaga…

See on Püha Suhtlus… – oleme ju rääkinud, et oleme Üks…

Te kõik olete Ime…  – Minu lastena olete avaldumas kõikjal…

Olete küll aegamööda, kuid vankumatult eemaldumas võrdlustest…, iseloomustustest…, määramisest paremateks ja halvemateks… – olete vabanemas mõistetest, millised on omased teie ilmale…, olete loobumas kahesusest…

Üha enam hakkate eemalduma oma ilma eraldamisest ja võtma kõike, kui ühte tervikut…

Üha sagedamini hakkate kõiges kasutama kolmainsuse mõisteid…

Mistahes ühiskonna ärkamise tase on vältimatult peegeldamas veel kahesuslikku mõtlemist…

Mistahes sotsiaalne evolutsioon on liikumas ühesuse suunas…, ei püüdle eralduda, ega eristuda…

Olete juba teadvustamas, et ühesuses on tõde…, eristumine on illusioon…

Te juba mõistate, et kuni ühiskond näeb end eraldatuna…, kas isiksustena, või kooslustena… – seni on eksisteerimas illusioon…

Teie elu oli ehitatud üles eraldumusele ja oli hoidmas kahesusest kinni…, kogu inimühiskond oli väljendumas kui eraldi peredena, või klannidena, kes kogunes piirkondade või riikidena, millistest olid moodustunud omaette ilmad…

Enamgi veel… – paljud inimesed, eesotsas teadlastega, pidasid end ainsatena ilmaruumis…

Seetõttu paljud usundite õpetused peavad oma riiki jätkuvalt parimaks, eesrindlikumaks… – ehk isegi päästjaks…

Teie valituks määramine on toomas esile vilju, mis näitavad, et teie ilmavaade ei ole kasuks teie hüvangule…

Teie igapäevased mõtted on leidmas oma lahendust…, nii ühiskondlikes, majanduslikes, poliitilistes, kui ka religioossetes postulaatides…, nii teie isiklikes sõbralikes suhetes, kui ka suhetes Jumalaga…

Kuni peate end eraldatutena, leidub alati neid, kes hakkavad rääkima valitut rahvast…

Olete jätkuvalt tunnetamas end inimkonnana, kes on kauge Minust… – seetõttu ka väidate, et Mina ei taha teiega suhelda…

Sellega olete eitamas oma tõelist jumalikku kogemist…

Paljud teie seast on tunnetamas ja väitmas, et teie ja Mina oleme üks… – kuid te ei taha kuulda, ega uskuda neid…

Sellega olete mitte üksnes eraldumas teine teisest, vaid olete üha enam ja enam eemaldumas oma tõelisest Tõest…

Isegi nähes Tõde, olete jätkuvalt ignoreerimas teda…

Parimal juhul… te muudate ja moonutate Tõde sedavõrd, et kõik hakkab vastama teie illusoorsele kujutlustele…

Te ehk näete endas headust ja mõistmist…, kuid olete eitamas seda…

Te ehk näete endas tarkust…, kuid olete eitamas seda…

Te ehk näete enda seesmuses Jumalat…, olete tunnetamas teda…, kuid olete jätkuvalt eitamas tema olemist endas…

Kusjuures… pea igaüks teist on eitamas Mind enda seesmuses…

Juba Minu eitusega endas, isiklikult, olete jätmas Mind ilma minule kuuluvast kohast…

Kuigi oma südameis olete tunnetamas Mind…, kuid oma mõtete ja sõnadega olete eitamas Mind…

Olete tunnetamas, et oleme üks…, igaühega teist… – kuid ometi olete eitamas seda…

Kui see ei ole nii…, siis küsiks siiski… – kas suudate tunnistada, et kõik olete Jumal…?

Aamen

Read Full Post »

Kõik,  mis on teie planeedil toimumas, võiks kokku võtta ühe lausega… – kõik olete mõjutatud moonutatud loogikast…

Ei…, teie peadega kõik on korras…, kuid on rahu sogajaid, kes oma moonutatud loogika abil aitavad teil luua teie elu, moodustades erinevaid teoloogiaid…

Seetõttu räägin teile… – käes on aeg vaadata käesolevaid asju teise pilguga…

On käes taassünni aeg nii teile endile, kui ka ühiskondlikule ühiskonnale…

Teil seisab ees taasluua oma uus ilm…, kuni teie hullumeelsus ei ole veel lammutanud selle maha…

Pange hoolega tähele… – oleme kõik üks…, oleme vaid üks meist

Te ei ole eraldi ei Minust, ega teine teisest… 

Kõik, mida oleme tegemas, oleme tegemas ühiselt…

Meie tegelikkus on meie poolt loodud tegelikkus…

Kui olete millegiga tegelemas, siis sellega oleme tegelemas meie… – teie tahe selles on Minu tahe…

Pidage meeles Minu ütelust… – ükski jumalik aspekt ei saa olla üle mistahes teisest jumalikust aspektist…

Ükski vaimsus ei ole võimeline mõjutama ühtki vaimsust ilma tema enda nõusolekuta…

Ei ole ei ohvreid…, ega ole kurjategijaid…

Teie piiratud perspektiivi puhul teil on raske võtta minu sõnu omaks…

Teile on teada põhjus, milleks olla, teha ja omada midagi…

See on vahetu kinnitus sellele, kelleks olete…

Kui olete see, kes olete…, nii isiklikult, kui ka ühiskondlikult…, siis olete see, mida olete valimas…, kelleks tahate olla…

Seetõttu teil ei ole mingit põhjust muuta selles midagi…

Kui usute ja olete teadlikud, et olete suutelised kogema jumalikkuses midagi võimsamat ja suurepärasemat…, siis astuge tões selle poole…

Oleme kõik kaasloojad…, ühiselt…

Kuid mõnigi oleme näitamas oma suutmatust…, seetõttu osa meist soovivad lahkuda…

Võite olla eesnäitaja ja demonstreerija, millist elu tahaksite luua…, võite kutsuda teisi järgima endid…

Võite kuulutada ilmale, et olete elu ja teekond,  ning kutsuda teisi järgima teid…

Kui vabanete oma doktriinist, et olete Minust eraldi…, siis kõik eksimused ja illusioonid asuvad oma kohale…

Kõik asub oma kohale, kui teie peamiseks Tõeks saab tõde… – kõik oleme üks

Selline on teie kultuuri omapära, kes on elamas alles lapsepõlve eas…

Ilmaruumi Kõrgelt arenenud tsivilisatsioonide kõrval olete veel primitiivsel tasemel…

Kardinaalne erinevus Kõrgelt arenenud tsivilisatsioonide ja teie vahel seisneb selles, et nemad on teadlikud, et Jumal ja nemad on üks…, jagamatu on kogu nende olemine…, kõik on tajumas tervikut… – see on neil kõrges aus

Samas pidage meeles… – ma ei arvusta, ega õigusta teie elu korraldust…, ega halvusta sõdu…, kuna teie kõigi arvates Jumal on teie poolel…

Samas igaüks olete arvamas, et mistahes teie valitud tegu on vastamas tõele, kuna teie arvates Mina olen alati teie igaühe poolel… – seda olete teadmas alateadlikult…

Seda ehk oleks lihtsam väljendada… – sinu tahe Minu jaoks on Minu tahe sinu jaoks…

Või veel lihtsamalt… – Mina, Jumal, annan teie volile vabaduse…, teile kõigile…

Mis voli vabadus saab olla, kui mistahes selle väljendusele järgneb karistus…

See on irvamine voli vabaduse üle… – see on puhas vale…

Ja nii see on teil…, rääkigu kestahes vastupidist…   

Teadke…, milles ka ei oleks teie valik… – Minul, Jumalal, ei ole milleski eelistusi…

Minul ei olemas mingit arvustust, kuna Minu jaoks ei ole õiget, või väärat…

Minul ei ole milleski eelistust…

Seda olen ütlemas Mina…, Looja… – kõik muu on puhas teiepoolne väljamõeldud valed…

Olen varemgi rõhutanud… – olete enesemääratluse protsessis… – igaüks olete enesemääratluse akt…

Kui kõik, mida olete seni loonud enda jaoks, pakub teile rõõmu ja pakub rahuldust…, on teenimas teid… – siis te jätkate samal viisil, nagu olete toiminud seni…, kui see ei istu enam…, siis lõpetage…

Selline on evolutsiooni teekond…

See protsess iseenesest on aeglane…

Evolutsioneerudes olete kujundamas ettekujutlust sellest, mis on teenimas teid…, ehk… olete pidevalt muutmas oma rahuldustunde arusaamu…

On lihtne määratleda… – kas olete Kõrgelt arenenud, või veel primitiivne…

Üksnes vaadake inimeste tarbivust…

Kuidas olete otsimas kasu…, kuidas olete tapmas enda taolisi…, kuidas on nälgimas paljud rahvad, ja kuidas nad ei saa meditsiinilist abi…

Seni, vastavuses teie arengule, teil on muutumas üksnes teie kujutlus sellest, mis on toomas teile kasu…

Selle nimel on enamus teie tegudest…, üksnes…

Kuidas teha paremaid otsuseid selles, kuidas vallutada teisi… endi kasuks… – ja see on teil esmatähtsam…

Selliseid ülesandeid olete seadmas endi eludes…

Nüüd siis sellest, mida peate põhjuse ja tagajärjeks

Teil ei ole tegusid, mis ei viiks tagajärgedeni…, kõikidele tegudele on järgnemas tagajärjed…

Enamgi veel… – teie tegude tagajärjeks on see, kes ja kelleks olete ise…

Nagu olete määramas tegu… – kes ja kelleks olete…, just nii olete määramas oma Mina…

Selline on Minu vastus teie küsimusele, mis on teil alaliselt kerkimas…

Iga samm on enesemääratluse akt…

Iga mõte, iga sõna, mida ütlete, ja mida olete järgimas, on kuulutamas… – kes te olete

Aamen

Read Full Post »

Eelmises sõnumis ütlesin, et kui hing asub kehasse, siis keha elustub…

Ma ütlesin seda teie terminites ja teie mõistmiste kohaselt…, nii on teile lihtsamalt mõistetav elu sündimise protsess…, ehk teie tulek ellu…

Hing ei tule kehasse, vaid vaimsus võtab selle oma valdustesse…

Keha ei ole vaimsusele koduks… – see on sootuks teisti…

Muidugist… kõik on elav… alati…

Surma seisu ei ole olemas…

Kõik elav läheb üle teise vormi, võttes vastu uue füüsilise vormi…

Iga vorm on täis energiat, elavat energiat… – kusjuures alati…

Elu (kui eluks pidada energiat, milleks olen Mina) on eksisteerimas alaliselt…

Et seda ei eksisteeriks… – ei saa olla…

Elu ei lõppe kunagi… – seega… ei saa olla hetke, kus elu algaks uuesti…

Mõelge sellele teadlikult…

Selline on tee energiaga manipuleerimisele… – seda tegid nii Kristus, kui paljud teised… kui ka paljud tänapäeva avatarid…

Nüüd räägiks Pimedusest…, võitlusest, millele kutsuvad paljud religioonide õpetused…

Samas nemad on unustanud, et pimedust, kui Olu olekut, ei ole olemas…

Ehk uuriks seda lähemalt…

Tõemeeli…, teie Minal on väiksem jumalikkuse väljendumise võime…, see on enamuselt illusioonidena ja eksimustena, milliseid võtate reaalsuse pähe…, seetõttu Pimedust võtate kui ilmaruumi mingiks eriliseks jõuks…

Te väljendate oma jumalikku Mina, lähtudes oma veendumustest, kuna peate end patustena ja ebatäiuslikena…

Sellise veendumusega olete loomas oma jõuetust… – mis viib teid kurbuseni, raevuni ja vihkamiseni…

Et olla eluloova Valguse vääriline, teil seisab ees puhastamine…

Kõik loetletud ei soodusta selle väljendamist, kelleks olete tegelikkuses…

Kõik teie mõtted, sõnad, sammud on alandava jõuga…, mitte üksnes enda suhtes, vaid kõigi suhtes…

Energiat, mis on täitmas teid pilgeni, olete pidamas loomise energiaks, milline võtab neid parameetreid, mida olete väljendamas oma tunnetega ja üleelamistega…

Seega…, olete ise värvimas oma energiat ühte või teise värvi… – olete ju Loojad…

Nüüd küsiks… – kus ilmaruumis saab olla eraldioleva Olu seisundi vägi, nimega Pimedus…?

Ehk see on hoopis teie käesolevate üleelamiste olemus…?

See on sama müüt, mis käib Saatana kohta, milline on inimkonna poolt välja mõeldud…, mida on toetamas paljud religioonid…

See kõik oli loodud üksnes teie juhtimiseks läbi Teadjate…

Energial iseenesest ei ole mingit märki… – ta üksnes on, nagu ta on…

Siiski on olemas vastand energiaid…, nende vastandlike pingete tõttu on kujunemas Võimaluste Väli, mille vahendusel saate oma Olus olemise kogemiste olu…

Need energiad oma olemuselt ei ole ühildatavad ja on eksisteerimas + ja energiatena, et saaks neid tinglikult eristada…. ühte teisest…

Usun, et pimedusega asjad on teile selged… – see on teie väljendunud veendumuste ja üleelamiste olemus, mida on võimalik muuta mistahes teile sobival ajal…, ja teie vastaval valikul…

Kõiki valikuid saate teha lähtudes isiklikust Tarkusest…, või järgides kollektiivset teadvust…

Seega… – elu ei alga kunagi otsast peale, kuna tema ei saa iialgi otsa…, kuigi, lähtudes bioloogilistest terminitest, püüate väita vastupidist…

Selle kõige kinnituseks on teil koostatud reeglid, seadused, kaanonid…, milliseid on püütud pidada Jumala seadusteks, millistega määrati inimeste käitumisi…

Seejärel teadjad, kes ise on koostanud kõik seadused ja kaanonid, hakkasid ähvardama nendega Minu nimel neid, kes ei käitunud nende reeglite kohaselt…

Kõik see on ülimalt kauge sellest, kelleks tegelikult olen Mina…

Sellised teadjad õpetajad on sadu aastaid kasutanud nii Minu nime, kui ka seda, mida kuulutasid Minu seadusteks… – sellega püüdsid õigustada kõike, mida iganes tegid…, see aitas neil hoida võimu teie üle, rikastuda enamgi veel…

Tahaks tuletada kõiketeadjaile meelde… – Mina, Jumal, Looja, (kuidas on teile meelepärasem) olen kehastunud igasse ühesse elavasse, täienisti võrdväärselt kõigisse…, neisse, kes on kunagi elanud…, kes elavad tulevikus…

Kes ei mõista seda ja on kinnitamas enda ainulaadsust, see ei tea ei Jumalast, ega Elust midagi…

Sellist väitmist saavad teha üksnes madala teadvuse tasemega olevused…

Ilma Jumala vajaduseta ei sünni midagi… – ja nii see on…

Kuid mõistke ka järgnevat… – Elu ja kõik selles toimuv, on Jumala vajaduste avaldumine (sinu ja teie kõigi)…

Teie vajadus on Minu vajadus… – ma ei väsi seda teile rääkimast…

Kui näiliselt on midagi toimumas Jumala vajaduse vastaselt, siis teadke… – seda ei saa sündida…

Teie arvates olete võimelised mõjutama kellegi elu Jumala tahte vastaselt…

Kui olete arvamas, et üks vaimsus saab mõjutada teist, ilma tema nõusolekuta.., siis see on võimalik üksnes teie mõistuse kohaselt, kuna olete end pidamas eraldatuna teine teisest…

Selle mõistmiseks tuleks lähtuda sellest, kes ja mis on Jumal…

Sellised arvamised võivad tuleneda üksnes sellest, et olete pidamas end Minust eraldi olevana…

Kuid sellised arvamused on väärad ja võltsid…

Selliste õpetuste õpetajad on arvamas isemeelselt, et nende juhendusel olete võimelised mõjutama Ilmaruumi… – mis ei ole kuidagi kooskõlas Ilmaruumi olemisega…

Teadke siiski… – teil on tegemist võimsa Väega…

Kui mõnigi on pidamas end võimsamana kõige vägevamast väest…, siis ma ütlen teile… – teie vägi ei ole sugugi väiksem, kui kõige võimsamal väel…

Te ise olete kõige võimsam vägi… – ei enam, ei vähem…

Las jääda see vägi teiega…

Kuid see, kuidas mõistate Mind… – oleneb täienisti üksnes teie otsusest… – igaüks teist olete Mina…

Aamen

Read Full Post »

Older Posts »