Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2019

Nagu nüüd, nii ka igavesti, aegadest aega, jäävad armastatud inimesed sinu juurde…, nii ka Mina olen alati sinuga…

Kõik on sinu kõrval…, nii need, kes füüsilises ilmas…, kui ka need, kes on lõpetanud olemise siin…, ja need, kes olid teenimas sind inglitena ja teejuhtidena…

Nii on nemad teeninud kõiki teisigi…

See käib täiel määral ka nende kohta, kes on olnud sinu vastasena või vaenlasena…

Olete kõik tulnud sellesse ilma ühel või teisel jumalikul põhjusel… – igalühel oma jumalik põhjus…

Kõik olete tegemas ühte… – üksnes selleks, et kõik saaks teada, valiks, väljendaks, kogeks…, ning tulemusena mõistaks ja realiseeriks seda, kelleks tegelikuses ta on

Tehke endale selgeks… – elu planeedil on suurim and…, suurim vara, mis on… kui võimaluste väli…, mis on kui kontekst, mille taustal saate vastu võtta parimat ettekujutust endast…

Just seetõttu olen saatnud kõigile teile abiks neid, keda olete kohanud omal teel… – kelle nimeks on Inglite Leegion

Lõpetage süüdlase otsimisega…, patuoina otsimisega… – te olete seda leidnud…, ja küllaltki ammu…

Ärge mõistke kohut, ega needke kedagi, kui ei suuda leppida pimedusega…, vaid… olge temale hoopis valguseks

Kõik, mis on toimumas, on teekonnaks teile Ilmas…, teekonnaks suurimale kogemisele, millist suudaksite ette kujutada…

Seega…, kasutage ära hetked ja sündmused perspektiivse homse loomiseks…

Kasutage siin ja praegu võimaluse kogemise imede loomiseks, mis jäävad kestma igavesti…

Oled lõpetamas seda, mida kavatsesid teostada…

Oled praktiliselt meenutamas, mida tähendab armastada kogu hingest…, jäägitult…

Aga mitte veidi-veidi…

Oled võimeline armastama tagamõtteta, nagu armastavad väikesed lapsed… – armastada lihtsalt niisama… – mittemillegi eest….

Meie dialoogile oled pühendanud üle kolme aasta…, oled muutunud ettekujutustuses Jumalast ja Elust… – sellest üksi on juba piisavalt…

Kuigi sa pole veel märganud väliselt, kuidas Ilm on muutunud… kuid oled oma teekonna lõpu sirgel…

See on suurepärane…

Sadu sõnumitoojaid on toomas teile parimat sõnumit… – teie ja Jumal olete üks

Olen rääkinud, et üksikute aeg on ümber…, on algamas paljude ühese koostöö aeg…

Te olete kohal…, olete tegemas oma tööd…

Sina, kui ka paljud teised kaasmõtlejad, ei ole veel lõpuni teadvustanud, et Ilm on täienisti muutumas…, seda üksnes paremuse poole…

Ilm on muutumas tänu teile…, tänu teie kõigi koostööle…

Teie, vaimsed töötajad, minu saadikud… – te olete pühendanud end Elu muutmisele planeedil…

Kogu Ilm, tänu teile, on tegemas märkimisväärset muundust…

Olete pinnale toomas kõike, millega te ei saa nõustuda…, mida tuleks muuta esmajärjekorras…

Nii on töötamas Elu… – seda oleme otsustanud koos… – nii teie, kui Mina…

Muunduste lõpuni kulub veel mõndagi aega…

Muunduseks on meie kõigi ühine voli…

Ja nii see on… – teie poolt loodud Ilmas täitub kõik teie voli kohaselt

Me toetame ja aitame kaasa nii mõtete kui ka sõnade vahendusel…

Üks asi veel… – kus sa ka poleks…, mida ka ei teeks…, mida ka ei valiks… – tea… – võid leida end hetkega Kodus…, Minu juures…

Tänan sind…, ilmeline loomus…, minu sõber… – tänan, et andsid oma hääle Jumalale, ja leidsid temale koha oma südames…

Just seda on ihalemas igaüks

Oleme koos… – saagu see tõdede tõeks… – sina ja Mina oleme üks…

Saagu nii…

Read Full Post »

Seda ütlemist võiks pidada lendlauseks, kuna kasutan seda mitte esimest korda…

Olen rääkinud seda sadadele inimestele, kellega olen vestlemas olnud…

Seekord see on selle sõnumi teemaks…

Nii Minule, kui ka teile on teada, et religioonide ja mõnede õpetuste esindajad on jälgimas meie vestlust…, ja mitte üksnes nemad…

Tänane sõnum on mõeldud ka kõikidele esindajatele, et nemadki saaks muuta oma vaadet Ilmaloovusele…

Nende praegune kujutlus ei ole vastamas isegi primitiivsele kujutlusele Jumalast ja Elust…

See on puudutamas enamus religioone…, eriti messiate juhendusel õpetusi…

Enamus meie vestluste eesmärk on… – viia sõnum inimesteni, et nemad mõistaks Tõde selgemini…

Inimestel ei ole mingit vajadust karta Elu, Jumalat ja Surma…

Teil on oluline teadvustada, et Jumal ei ole kunagi mõistnud kedagi hukka, ega pole saatnud kedagi Põrgusse…

Teil tarvis mõista, et Jumal ei ole kunagi sekkunud teie ellu, ega pole kunagi määranud, keda saata Paradiisi…, keda Põrgusse, igavesteks piinadeks…, keda tõsta enda kõrvale…

Kui palju võib sellest rääkida…?

Kas on meeles, kui mõni aasta tagasi rääkisin, et mul on täienisti ükskõik, kuidas oled elamas oma elu… – valiku vabaduse and on sinu vastuvaidlematu aare…, siin ei saa olla mingit aga

Sa läksid siis endast välja…

Selline on meie Igavene Leping, sinu ja Minu vahel… – ülevaatamisele see ei kuulu

Seega… tuletan meelde…, kõike, otsast lõpuni, olete tegemas üksnes teie ise

Ka religiooni õpetajad, eriti õpetuste jagajad, kes on muretsemas teie heaolu üle, peaksid õppima seda selgeks…

Elu ei ole see, mis on toimumas teiega…, vaid see, mis toimub tänu teile…

Teades seda, suremisel te ei tunneks hirmu, ega looks endale Põrgut…

Olen rääkinud, et minnes üle teise ilma, kogete seal seda, mida olete uskumas siin

Kõike teispoolsuses olete ise loonud…

Kuid seal ei ole miski toomas teile muret…

Seal see ei ole võimalik, kuna olete võimelised muutma olukorda hetkega…

Kuid teie juures on sündimas midagi ka head… – religioonid viimastel aegadel on muutmas oma veendumusi Põrgu kohta…

See on teie evolutsiooni tunnusmärk…

Pange tähele, mida on rääkinud Rooma Paavst…

Tema ettekandes kõlas midagi vastupidist traditsioonilisele väitele Põrgust…

Tema väites kõlas, et nii Paradiis, kui ka Põrgu on kõigest Olu seisundid…

Tema tegi isegi ettepaneku muuta Meie Isa palvet

Tema ütles isegi, et kes on lasknud Jumalat oma südamesse ja heitnud minema kesta, on joovastumas ühesusest Jumalaga…

Ega ole oluline, kuna seda tehakse…, kasvõi… viimse hingetõmbe aegu…

Taevased tema väitel on Kõrgema Õnnetunde seisund…

Ja see on tõde…

Olen rääkinud teile, et Põrgu on inimeste seisund, kuna eraldasite end Jumalast…, eraldasite end Õnne ja Rõõmu Lättest…

Seda rõhutas ka Paavst…

Kõik, vastupidiselt mõnede “prohvetite” arvamusele, kes peavad katoliku usku põrgu ja kõigi maapealsete hädade sigitajaiks, näitab täpselt, et katoliku kirikutel on tulnud aeg oma uskumused ümber vaadata…

Kuid prohvetid on jätkuvalt kinni oma veendumustes, et Jumal ja Elu on eraldi teine teisest…

Nemad püüavad väita, et nende sõnad on Minu käest saadud…

Nemad ei ole Minult midagi saanud…

Kõik, mis on suunatud eraldumisele…, jagamisele paremaks ja halvemaks…, valituteks ja patusteks… – ei ole Minult, kuna Mina olen Üksnes Üks

Ma ütleks valitutele… – Põrgu ei ole Minult… – see on inimeste eneste eraldatuse tunnetus, kellele tehti selgeks, et nemad on eraldatud Jumalast…

Kas vajate kordamist…?

Just seda on levitamas õpetused, mis on ülistamas ühte rassi teiste ees… – see ei ole üksnes Juudi uskumustes…

Teil ei ole mingit vajadust luua mentaalseid illusioone, kuidas korraldada oma elu edukaks…

Võttes vastu ja mõistes, et oleme kõik Üks, see aitab lahendada ja korraldada kõik teie elu küsimused..

Üks olemine… – see tähendab, et kõik on üks… – eriarvamusi siin ei saa olla…

Kõik kujutlused needustest ja Põrgust, mis on kujunenud teie elu protsessi jooksul, teostuvad surma teisel etapil… – sellel etapil elate üle seda, mida arvasite oodata peale surma…

Kui olete arvamas, et sattute Põrgu…, siis ka sattute sinna…

Kuna olete veendunud, et olete Jumalast eraldi…, siis Taevases Ilmas käivituvad teie veendumused…, seal, teie uskumuse kohaselt, võib avaneda isegi Põrgu, mida Minu poolt ei ole loodud…

Kuid seal saate hetkega muuta kõike…, kuivaid meenutate, kellena olete

Mõistes seda, seal ei saa olla teile mingeid piinamisi, ega mingit valu…

Jagage seda sõnumit inimestele…, teil tarvis seda teha… – jagada kogu ilmale…

Tooge inimesed enda juurde tagasi… – te olete selleks võimelised…

Kuid peamine meeldetuletus teile on… – olete Jumalat võtnud seni vääriti

Aamen

Read Full Post »

Teekonda leida ei ole võimalik…

Ilmaruum vastab teie soovile leida võimalusega kogeda teekonna otsimist, kuna sooviga leida, annate ilmaruumile teada, et seda teil ei ole…

Kuid mõeldes, millist teed valida, sellega juba olete kergendamas oma ülesannet…

Ehk olete Minuga nõus, et paljud inimesed on astumas mööda elu, süüvimata astumisse teekonnal…

Neil puudub mistahes soov teha tutvust vaimsete praktikatega…, pöörata tähelepanu oma seesmisele elule…, uurida mingil viisil ümberolevat elu…, ehk… oma reaalsust

Märkimisväärne on see, et kõik selle sõnumi lugejad, kes on analüüsimas meie vestlusi, on loomas endale teekonda, millel on vähem takistusi…

Teil tarvis mõista…, olenemata sellest, millist teed olete valinud… – kas takistustega, kõverat või sirget…, kuid jõudes peamise tõeni, mis on Elu ja Surm, ja millist elu või surma valite, juba sellega kõrvaldate hulgim takistusi oma teelt…, kergendades sellega liikumist teekonnal…

Selline teekond viib kergusega, jõudu raiskamata, teostumiseni

Mõistes täienisti, et surm sellisena, kuidas võtate teda, on suurim teie loovusluse akt…, saate elada oma elu füüsilises kehas täisväärtuslikumalt…

Selline lähenemine surmale annab suurepärase võimaluse kogeda oma Mina… – see oli tuleku eesmärgiks füüsilise sfääri kehadesse…

Just sellisel lähenemisel olete võimelised elama ja lahkuma elust, teadvustades enda teostumist

See on kergeim tee…, ja astudes seda, saate lahkuda kehast rahulolevatena

Kuid teadke ja teadvustage… – elust lahkuda vääritult ei ole võimalik, ega ole võimlik jääda eesmärgi tulemusest ilma…

Eesmärk on lihtne… – ilmtingimatta liituda Jumalikkusega, mis on peamiseks teie kogu olemuse Osaks ja Lätteks

Seega…, vaatamata mistahes religioonidele või õpetustele, tahaks kinnitada teile… – olete alaliselt Minuga…, kas Kodus, Taevases Valduses, või Paradiisis…

Olla lahus Minust, ehk oma Kodust… – ei ole võimalik…

Jah…, kõik vaimsused on peale keha surma saavutamas rahu, õnne, rõõmu ja armastust…, isegi rahulolu… – kuid on vähe neid, kes on saavutamas seda veel elu aegu…

Siin oleme rääkimas, kuidas jõuda oma teekonna teostumiseni…, see võimaldab teil kogeda rahulolu veel elu aegu…

Peate mõistma, et viimse hingetõmbe hetkel ei saa olla teostamatu…, kuid olla teadvustamata seda, saab küll…

Tuletan meelde… – rahu oma teostumise teadvustamine…, ehk teadvustamine, et kõik määratlused selles kehastuses on teostunud…, olete rahuldunud selle teadvustamisest… – olete naasemas Koju rõõmuga…, Jumala juurde…

Kuidas te ka ei suhtuks surmasse…, kas kardate seda, ootate ahastades…, kuid teadke… – te olete saavutanud oma eesmärgi…

Teil ei ole võimalik seda mitte saavutada…

Küsimus on üksnes… – kui raske saab olla teekond selleni…?

Olete alati sügavalt jumalikkuses…, igal hetkel…

Olete samane Jumalaga…

Oma olemuselt olete jumalik, ja olete sukeldunud jumalikkusesse…

Kuid… antud kehastuses olete ilmutunud, kui individuaalne jumalikkuse ilmutunud aspekt…, mida füüsilises ilmas teatakse kui Sinuna

See illusioon oli vajalik selleks, et teaksite oma teekonnast Koju…, Jumala juurde…

Olete alati olnud ja olete Minuga…, ehk… Kodus…

Olete alati seal, kuhu olete püüdlemas… – kuid teadmine sellest aitab teil kogeda seda…, kogeda siin ja praegu…

Kõik teie hirmud  ja mõistmatused on rääkimas ühest… – te ei tea, ega mõista, kus olete…

Seda kõike teil tarvis kogeda…

Nii on olnud…, ja nii see jääb alatiseks…

Just kogemise vajadus ei lase teil kogeda ühesust jumalikkusega…, ega lase tunnetada füüsilises kehas, et olete olnud ja olete jätkuvalt Minuga koos…, olete Kodus…

Aamen

Read Full Post »

Kõrgemad Jõud,

Sananda ja Peaingel Miikael.

Anna Stupina

– Tervitame teid, Kuraatorid…, meil on teile mõned küsimused…

– Meil on rõõm teid kuulda ja tunnetada…

– Tahaks küsida teilt Kõrgema Mina mõiste kohta…, mis vahe on Vaimul ja Vaimsusel…?

Miks mõned inimesed on pööramas oma mõtted kas enda seesmusesse, või taevastesse…?

– Kõrgem Mina on globaalne aspekt, mis on esindatud kõikides mõõtmetes…

See on meie terviklikkus…

See on teie energiate olemuslikkus…

See on see, mis on hoidmas tervikuna teie kõigi kehastuste informatsioone…, mistahes osade hulkades…

See on aspekt…, terviklik aspekt, millel on otseside Lättega…, mis on kätkemas kõike…, mis on terviklik kogu Ilmaga…, millesse on naasemas kogu ilma aspektid…

See on teie Kodu

Vaim on Kõrgema Mina puhtaima teadvuse osa, mis on läbimas kõiki Ilmasid ja Avarusi…

Vaim on võimeline teadvustuma erinevatesse avarusajalistesse kontiinumitesse, eesmärgiga tutvuda kõigega…, ehk endaga, oma tahkudega…, et kasvada läbi enda kogemise…

See on kui teie uurimisekspeditsioonid, mis on liikumas kindlal eesmärgil…, et kogudes informatsioone valgustuda, tõusta vibratsioonides…, samas kanda kõike seda Kõrgema Mina globaalsesse struktuuri…

Vaimsus on Vaimu energia killustumine, et kehastuda vastavas avaruses…

Maises avaruses kehastuv vaimus on kätkemas endas kogu maiste kehastuste informatsioone…

Energeetiliselt vaimsus on teine…, ta on imamas kõiki kogemisi kui käsn…, see osa on tegemas koostööd kogu ilmaga… – on võimeline integreeruma…, võimeline assimileeruma ilmaga… – on kui sisalik kivil, päikese käes…, on kui kameeleon…

Vaimsus on võimeline kogema mida iganes…, kuid vaim mitte

Vaimsusel on palju tahkusid…, ta on võimeline läbi väljendumiste muutuma, olla erinev…

Vaim on alati ühene ja muutumatu

Vaimsus on kogemas läbi paljude kogemiste…

Kui vaimsus väljub selle avaruse kehastuse rattast, siis kogu kogetud kogemused kanduvad üle Vaimule…, lähevad Kõrgemale Minale…

Maapeal on veel üks struktuur, mida peate isiksuseks

Isiksus on struktuur…, see on programm…, see on maapeal olemise koordinaatide süsteem, millesse on talletatud sugupuu informatsioonid ja muud sotsiaalsed asjad… – see on mälestus…, see on ajalugu…

See on tegemas teid sarnastena…

Kuna vaimsus on teil täienisti erinev, siis see on see, mis liidab teid üheses mängus maapeal…

Isiksus võimaldab teil teha koostööd ja olla kontekstiks… – nii saab teadvustada oma juuresolekut nii üheses avaruses, kui ka ajas…

– Täname vastuse eest…, kuid tahaks täpsustada mõistet… – monaad…?

Monaad on hulga avaram mõiste…

See on mitme olevuse pere, kes valisid olla koos, siin…, mõned neist on liitunud omavahel kõrgemal tasemel…

Monaad on mitme olevuse kooslus, kes tegid otsuse kehastuda siin…

– Tänan…

– Tahaks täpsustada keha teadvuslikkuse kohta…, organite teadvuslikkuse…, rakkude teadvuslikkuse kohta… – kust tuleb nende teadvuslikkus…?

– Keha teadvuslikkus on Maa tuletis…

Keha teadvuslikkus on tulenemas Maa teadvusest…

Maa on teadlik kõigest, kuna on teadvuslik olemus…

Tema valdab tundeid, instinkte, emotsioone…, temal on intellekt, mis on kandumas teie kehadele…

– Tänan vastuse eest…

–  Tahaks avardada teadmisi meie kõikide kehade kohta…, kas ka neil on oma teadvuslikkus, ja kas nemad on seotud Maaga…?

– Osaliselt jah…, osaliselt mitte…

Kõik peenkehad on loomas sidet Maa, Vaimsuse ja Vaimu vahel…

Läbi selle nemad saavad tunnetada ja teadvustada end tervikolevusena, kõikidel tasanditel…, seda üksnes selleks, et teie saaksite vaimselt areneda…

– Tänan…, väga huvitav…

– Nüüd tahaks teada… – kuidas jõuda ühenduseni Kõrgema Minaga…?

– Ühendus Kõrgema Minaga on teil alati… – seda luua ei ole vajadust… – ta on alati olemas…

Kuivaid teie teadvuses meenub side, nii käivitub see koheselt…

Võite üksnes väljendada soovi ühenduse saamiseks Kõrgema Minaga…, oma Vaimsusega…, integreeruda Vaimsusega, Vaimuga, Kõrgema Minaga ja Kehaga… – sellest oleks piisav

Kuid teil peab olema selge veendumus selle olemasolus…

– Tänan…

– Meil on kasutusel abinõuna pendel…

Mõned kasutavad seda side loomiseks, et saada vastuseid…

Kas pendli vahendusel, või muu atribuutika vahendusel, saab suhelda kõrgemate aspektidega…?

Kuivõrd tõenäossed need saavad olla…?

– Kõik atribuudid on tõesed…

Töötab see, millesse usute…

Olete kasutamas erinevaid atribuute, millised aitavad pääseda isiksuse mõistuse mängudest mööda…

Kui pendel töötab… – siis kasutage…

Paljud on kasutamas keha lihaskonna tunnetust…, ka see on iseseisev atribuut ja on reageerimas küsimustele…, kas…  jah, või ei

Keha on alati tunnetamas, mis on tema jaoks jah

Keha on alati tunnetamas, mis on tema jaoks hea, ja mis mitte… – mis on halb…

Keha on suuteline määratlema kindlapeale, mis on hea/halb…, tõde/vale…, reaalsus/illusioon…, ja nii edasi…

Sama edukalt saab kasutada erinevaid metafoorilisi kaarte…, või… jälgida mistahes märke…

Ja mis peamine… – kõik peab olema seotud… kas kehaga, või… väliste asjadega…

Paljud ei ole suutelised saama vastuseid oma seesmuse kaudu, kuna on harjunud võtma vastu üksnes sotsiaalseid vastuvõetavaid informatsioone, aga mitte enda seesmusest tulevaid vastuseid…

Et luua vastastikune side oma peenkehadega ja seejärel Kõrgema Minaga…, või vastupidi… esmalt Kõrgema Minaga ja seejärel peenkehadega… – tarvis häälestada end, kui muusikariista… – üksnes praktiseerides…

Algselt heaks häälestusvahendiks on meditatsioon…

Mediteerimise viise on erinevaid…, need aitavad süüvida enda seesmusesse, tunnetada end…

See on parim alustuseks…

On hea vabaneda ka toidu sõltuvustest, et keha saaks puhastuda…, vabaneda paljudest harjumustest… – need on segamas puhta informatsiooni tulekut…

Kõigil tasanditel tuleks olla erilisena…

Praegu planeedil on käivitumas kõrged energiad, seetõttu teie elu läheb üle peenematele plaanidele, mis teie jaoks ei ole veel harjumuspärastena…

Esmalt neid tuleks tabada endas…, ajapikku häälestuda neile… – alles siis saab minna üle teadvuse uuele tasemele…

Varajasematel aegadel ümberhäälestus kestis kümneid ja kümneid aastaid…

Uutes energiates kulub vaid mõned aastad, et luua oma teadvuses uut süsteemi, mis on võimeline töötama uuemal tasemel…

– Tänan Kuraatoreid ja Kõrgemaid Jõude jagatu eest…

– Väekad kulgu teile… uute kohtumisteni…

Read Full Post »

Ükski tee Koju pole parem teistest…

Samas tarvis mõista, et kõik tõelised religioonid ja kõik tõelised õpetused on suurepärased teejuhid Koju…

Kuidas teha kindlaks, mis on kelle jaoks Tõde…, ja mis ei ole…?

See on lihtne… – need religioonid ja õpetused, mis räägivad, et kõik teie ja Mina oleme üks… – on tõesed…

Need tõed, mis räägivad, et need religioonid ja õpetused, mis kinnitavad, et nende sõnum ei ole parem teiste omadest…, vaid see on üksnes nende sõnum… – on tõesed…

Väites selliselt on väitmine Minu häälel…

Mäe tippu viib palju radu…

Mõistke üksnes… – kõik religioonid ja õpetused on loodud teie kultuuride poolt selleks, et aidata teil mõista ammendamatu allika olemasolu…

Sellest saab abi raskete katsumuste aegu…, abi valude aegu…, abi selges mõistmises segaduste aegu…

Religioonides on peegeldatud teie alateadlik teadvustamine, et traditsioonid, rituaalid, ja tseremooniad on ülimalt olulised

See on kinnitamas ühe või teise rahva olemasolu…

Need iseenesest on siduvaks vahendiks…

Oma juuresolekuga need on kindlustamas iga rahva kultuuri terviklikkust…

Igal rahval leidub kauneid traditsioone ja kombeid, mis kinnitavad, et elus on midagi enamat, kui vaid inimeste tahtmised ja vajadused…

Need on esile toomas seda, et elu ise on suurepärane…, ja see on hulga sügavam ja tähenduslikum, kui inimesed on kujutamas ette…

Kuid mis peamine… – need on peegeldamas armastust, arusaamist, mõistmist ja hoolt…

See on ühine loovus ja ühtse eesmärgi nimel… – see on toomas millegiga võrreldamatut rõõmu ja õnne kõigile…

Seega… Mina ütlen teile… – igaüks peab leidma oma tee Minu juurde…, ja see peab olema igaühe isiklik tee…

Kuid, Täiuslikud Rändajad…, kui olete läinud seikluste teele Kodu poole, siis ei ole võimalust Koju mitte jõuda…

See ei ole võimalik üksnes seetõttu, et teie ja Kodu olete üks…

Ehk üllatuseks saaks olla see, et sedavõrd kaua olete seigelnud ja ekselnud teel Koju, enda juurde…

Kuid samas ütlen veel… – ärge uskuge ühtki siin öeldut sõna…

Kuuldes kõike, mida ütlen siin, uskuge üksnes seda, mida on kinnitamas teie enda süda…

Teie südames on kogu teie tarkus…, Tõde on tallel seal juba Loovusest alates…

Seal oleme teiega alati Üks…

Parimat kohta Minu tunnetamiseks ei ole…

Kuid tahaks teilt kõigilt paluda üht… – ärge ajage segi seda, mis on teil peas, sellega, mis on südames…

See, mis on peas, mõistuses, seda on andnud teised…, kuid see, mis on südames, see on Minu poolt saadud…, seda olete kandmas endas alaliselt…

Teie seas on palju, kes on hoidmas suletuna nii oma mõistust, kui ka südant…

Ei tasu kunagi väita, et kui keegi ei usu seda, mida olete mõistmas teie, siis nemad on Minu poolt neatud igaveseks…

Ärge ka ise needke kedagi Minu nimel…

Tasuks veel kord rääkida sellest, mis on siiski Kodu… – koht, kuhu on püüdlemas kõik inimesed…, ehk Minu juurde…

Lähtudes kõigest räägitust, ütleks… – te ei saa naaseda Jumala juurde, kuna te ei ole tema juurest, ehk Minu juurest, kunagi lahkunud…

Kuigi teadlikult te ise kujutate seda teisti…, kuid teie vaimsus on teadlik, et… nii on olnud ja nii jääb see alatiseks…

Siin selgituseks veel üks asi… – vaimsus püüab kogeda omal kogemusel üksnes seda, millest ta ise on teadlik…

Vaimsus on teadlik, et ta pole kunagi lahkunud Jumalast…, seetõttu temal on vajadus kogeda seda omal kogemisel…

Teil peaks olema selge, et elu on protsess, mille abil vaimsus saab teisendada teadmised kogemusteks…

Kui kõik vajalikud teadmised saavad selle kehastuse aegu kogetud, siis teatud lõpmatuse etapi osa saab teostatuks… kogetuks… siis teie tunnetuslikkus muutub reaalsuse osaks…

Seega… Kodu määratlus saab olla üksnes teostuse tähendusena…

See on selle teadvustuse teostumine, kelleks olete tegelikkuses…

Teadvustuse teostumist on soodustamas kolm aspekti…, kolm atribuuti… – teostunud teadasaamine…, teostunud vastuvõtt…, teostunud tunnetus…

Kõige selle tulemuseks saab teie ja jumalikkuse vaheline eraldumine täielikuks sulandumiseks…

See ei ole taasühinemine, nagu olete mõistnud seni, kuna te ei ole kunagi jäänud ilma ühesusest Minuga…, ega kogu olevaga…

Te üksnes võtate seda taasühinemisena, kuna olete unustanud ühesust, kui sellist…

Sulandumise aegu teile meenub, kellena olete… – üksnes peale selle olete taas kogemas ühesust…

Seega… – ükski tee Koju ei ole parem ühestki teisest…

Kõik teed jõuavad Koju…

Sinna jõudmiseks vaja üksnes soovi jõuda ja puhast süda…

Vaja täielikku veendumust, et Jumalal ei ole olemas, ega saa kungi olla põhjust ütelda kellele tahes… – Sa ei ole vääriline olema Minuga…, eriti siis, kui keegi on suhtumas Jumalasse kuidagi teisiti…

Aamen

Read Full Post »

Osa 2

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Leidub alati selliseid, kes alles leidis seda sõnumit…, kas teadlikult, või juhuslikult…

Peaks mainima ka neid, kes loevad või kuulavad seda tulevikus…

Seekord tahaks rääkida nendega, kes on istumas siin, Šasta mäe jalamil…

Seda mäge, mis on seismas siin 11 000 aastat, peetakse pühaks…

Paljud inimesed on tunnetamas tema energiat…, mõnedele isegi näib, et mägi on rääkimas nendega…, et tema seesmuses on midagi veel…

Mäe vägi on tohutu…, ja see ei ole üksnes lineaarne vägi…, tema mõju ulatub suurte kaugusteni…

Mäe vägi on kutsumas siia…, kutsumas kohtuma neid, kes on teadlikud, et mäe juures on midagi enamat, kui arvata võib…

Selle sõnumiga katsume avardada eelmises sõnumis saadud energiat…

Partner seadis energiad teatud teemade järjekorda, et oleks kergem anda neid edasi…

Võib leiduda ka selliseid, kes esitaks küsimust… – Krayon…, kas sa ei karda, et teised kanalid võivad anda vasturääkivat informatsiooni…?

Küsijad ei mõista paradigma aluseid, milliseid tutvustame teile siin…

On teil meeles, milliste sõnadega lõppevad meie sõnumid…?

Peamiselt kõik oma sõnumite lõpus, pea iga kord, räägivad Jumala armastusest…, kuidas tema on armastamas teid…

See on kõikide kanalite omaduseks… – jumalik armastus neis kõigis on punase joonena…

Igas ühes neist on oma rosin…, igal ühel on oma esitamise viis…

Iga kanaldaja on unikaalne…

Igal inimolevusel on omad pillikeeled, millised reageerivad tõele, kui on lugemas sõnumit…

Kanalite hulk on rahuldamas paljusid…

Paljud siiski küsivad, kuidas saab teha kindlaks, kas kanaldus on tõene…, ega ei oleks mingi ego mäng…?

Vastuseks ehk ütleks… – võtke kasutusele armastuse eristust…, kiigake enda seesmusesse…

Kõigis sõnumites on juttu teie suursugususest…, sellest, milline on jumalik armastus teie vastu…

Kui juttu on Jumalast, Vaimust, Loomislättest…, ja kui neis kõigis on kõikehaarav energia, milline on katmas seda kohta, kus olete kuulamas… – siis on tõene…

Teile on räägitud, et Tema on loonud teid… – ja lisatud veel, et on loonud oma pale järgi…

Kuigi Piiblisse pantud väljend on inimeste loodud…, kuid see on tähendamas armastust…

Teile jääb vaid mõistatada… – kuidas selgitada armastust…, kuidas mõista armastust…?

Esmalt peate mõistma, et armastus ei ole lineaarne…

Olles inimolevusena te ei ole võimelised mõistma tema olemust…

Ema esimesel korral vaatab vastsündinule sügavalt silma…

Seda hetke ei ole võimalik kirjeldada… – see on ülimalt üllas…

Ka Jumala armastust ei ole võimalik kirjeldada…, ei mingil viisil…

Isegi rumal on mõelda kirjeldusele…, see oleks hullumeelse püüuna…

Kuid ometi räägite, et Jumal on armastamas teid…, ülimalt…, teab isegi teie nime ja teie suursugusust…, et kõik on loodud Armastuse kohaselt (Armastuse pale järgi)…

Kuid samas tahate teada, mis reeglite kohaselt on kõik tehtud…?

Nüüd siis jätkame mõistatusega elust pärast elu

Statistika on kinnitamas, et 80% elanikkonnast on uskumas sellesse…

Millest see räägib…?

Enamus mõistab, et on midagi enamat…, püüab mõista, millisena see võib olla…

Mõistatust saab lahti seletada mõningate lineaarsete pisiasjadega… – on olemas Jumal…, on reeglid, milliseid tuleb järgida, millised räägivad, kuidas suhelda Jumalaga…, kas läbi ühe või teise palve…, või läbi vahendaja, kes räägib Jumalaga teie eest…

Kui olete milleski eksinud, siis peate paluma andestust… – ja nii edasi ja nii edasi…

Selle mõistatuse energia on madala tasemega…

Eelmises sõnumis arutasime, mis toimus 2012 aasta eel ja pärast, kus inimesed hakkasid tajuma midagi enamat… – see pani inimesi liikuma väe kohtadesse, et saada vastuseid…, et avada ust uude paradigmasse…

See ei olnud kuigi kerge…

Tõepoolest…, see ei ole kerge ka praegu, kuna olete kasutamas lineaarset langevarju… – ehkki te ise ei ole sellest teadlikud…

Uues energias olete aimamas, et on midagi enamat, kui on räägitud…, seetõttu olete liikumas uste poole, et avada neid ja ise uurida… – mis on nende taga…?

Mõnedki liituvad rühmadesse, et uurida koos…

Ometi kõik kanalid on rääkimas, et seda tarvis teha üksi

Väljend üksi viitab teie vabale valikule, millesse on kaasatud teie teadvus, mille abil saate astuda uksest sisse, uurida, ja saada selgust uuest energiast, selle paradigmast…

Üksnes üksi

Astudes uksest sisse, leiate, et te ei ole seal üksi…, seal on veel kedagi…

Langevarjuna on teile alati olnud reeglid, doktriinid, prohvetid, raamatud, milliseid pakuti teile õppimiseks… – need kõik rääkisid teile, mida teha, kuidas teha…

Need kõik oleks kui juhendid ruumis olekuks, kus ei ole miskit…

Need kõik olid ettekirjutised, kuidas muuta end ja oma paradigmasid…, oma tunnetusi…

Ehk räägiks teile, kuidas olete välja nägemas siit, eesriide tagustest…

Mis toimub inimesega, kes on astumas välja inimeseks olemise paradigmast…?

On huvitav jälgida teie ajalugu…

…Kuidas õppisite lendama…

…Kuidas sündis teil idee lennata minema, kui juhtub midagi ootamatut…

Selleks sai teie jaoks langevari…

Lennunduse sünni aegu see oli imena…

Esmalt lennud ei toimunud kõrgel, ega olnud vajadust mõelda pääsemisele…

Kui lennud tõusid mäe kõrgustele, tuli leiutada langevari…

Nende katsetamisel esmalt loobiti alla kõikvõimalikke raskusi… – katsetades, milline riie ja millised nöörid peavad raskusele vastu…, millisel kiirusel maanduda, et mitte kukkuda vigaseks…

Lihviti kogemust seni, kui otsustati proovida inimese hüpet…

Millise tundega mindi sellele…?

Samad tunded olid valguse töötajatel, kui olid astumas Valguse avarusse…, kuid siin ei olnud langevarju…, ei olnud reegleid, ega kedagi, kes tuleks appi hädaolukorras…

Ainus, mis oli neil…, oli üksnes teadmine, et on olemas Jumal oma paradigmaga…, kuid see oli sedavõrd erinemas kõigest, mida oli õpetatud…

Inimene, kes hüppas esimesena, sai maandumisel tugeva põrutuse…

Kuid see ei seganud langevarju arendamist…

Langevarju asemel loodi tiivad, millistega saab liuelda, mitte enam kukkuda…, õpiti kasutama tõusvaid õhuvoogusid…

See võimaldas teha lende mägedest alla…, lennukiteta…

Ka tänavu on teil neid, kes on astumas tundmatusse…, ka neil on samad tundmused…

Kas mõistate, kuhu juhin teie mõtte…?

Nüüd astumine tundmatusse on mõnevõrra sarnanemas lennunduse ajaloo algusega…

Olete tegemas esimesi samme…

Mängu on lisandumas asjad, millistest oleme rääkinud paljude kanalduste aegu…

Esimene neist… Jumal on teadlik, et olete avamas ust…

Looja Vaim on teadlik teie ukse avamisest…

Edasi on raskem hetk… – teil ei ole langevarju… – ei doktriine, ega juhendeid…

Teie ees on ainus… – tühi avarus…

Kuid siin… – kuni õpite, oleme toetamas teid…

Kui kardate, oleme toetamas teid…

Seejärel hakkate eksperimenteerima…, hakkate õppima lendama…

Õppides lendama, hakkate mõistma energiaid, millised näivad veidratena, kuna neil puuduvad doktriinid oma juhendustega…

Kuid nüüd olete juba ise tabamas midagi…

Kui kiikate seljataha, siis mõistate, et teha seda oli kerge… – kuid mõista teadvust, millisest ei ole veel aimu, on lausa võimatu…

Läbides ust, püüate tabada nähtamatut…, püüate tabada asju, millistest saaks kinni võtta…

Tervendajad…, pange tähele… – võttes need asjad kasutusele, saate teha seda, milleks varem ei olnud võimelised…

Kiigates seljataha, mõistate, et inimesed on tõemeeli inimsustanud Jumalat… – ta  muutus neile raevukaks isaks, kellele tuleb olla meelepärane…, muidu karistab…

Seejärel mõistate, kuivõrd lapsik on olnud selline usk kujuteldavasse Jumalasse…

Kui hakkate ringi vaatama, siis kõikjal näete üksnes Armastust…

Kui teile räägitakse, et Jumal on armastamas teid piiritult…, kas tahaksite kuulda siis ka täpsustust…, või… võtate tõepähe, et on olemas armastav Looja, kes on tegemas koostööd teiega…?

Kallid vanad vaimsused ja valguse töötajad… – teie olete ülemineku aegade inimkehad, millised olid programmeeritud paljude aegade jooksul eksisteerima teatud viisil…

Kuid nüüd on tulemas aeg, kus saate suhelda oma kehadega, millised olid seni kurdid teie afirmeeringute suhtes, ega vastanud teie soovidele…

Kuigi… teie kehad tahaks kuulda teid…

Seetõttu tuleks teha pöördumisi keha poole igapäevaselt, kuni õpiks kuulma teid…

Olete pikema ajaloo jooksul elanud vanas energias…, seda muuta hetkeliselt ei ole võimalik…

Mõnel ehk osaliselt midagi ka õnnestub…, kuid see ei ole siiski täis tulemus…

Kuna keha rakud on pidevalt uendumas, siis ajapikku ta hakkab reageerima teadvusele ja kuulma pöördumist tema poole…

Olete küll uute avastuste lävel…, kuid, naastes taas uude kehasse, seal on töötamas juba uus teadvus…, seal olete ka teadlikud, kuidas toimida…

Selles on vahe vana energia vana vaimsuse ja uue energia vana vaimsuse vahel, kelleks olete teie ise…

Kogu teie tänavuse töö praktika talletub teie Akašidesse…, seega… naastes evolutsioneerunud aega, saate võtta kõike Akašis olevat kasutusse…

Selline on läbimurre vanast uude…

Krayon…, mul on jätkuvalt igasugused probleemid…

Tean, see on loomulik…

Vanast on raske välja tulla…, mälu on kinni paljudes vanades paradigmades…, kuigi olete proovimas uut… – siin on oluline, kuipalju leiate jõudu ja jaksu vabanemiseks vanast…

Kõiges, mida olete proovimas, ei ole õiget, ega väärat…

Selline selgitus on neile, kes vastamas vesteloole kadunud sillast… (1997.09.27 Kuldne kandik)

Kui ilmneb soov võtta seda südamelähedaseks, üksnes siis mõistate, et hüpe tundmatusse on parim… – saada kõike korraga

Üksnes siis saate ütelda endale… – ma peatan kõik, mida olen seni teada saanud…, kõike, mida on rääkinud vanemad, sõbrad, või kesiganes tähtis inimene… – ma peatan seda kõike…

Ma saan naaseda selle juurde taas, kuivaid tahan seda… – kuid praegu peatan seda kõike

Kallis vaimsus, kas on tõsi, et on midagi hulga enamat…?

Kui olete piisavalt julged, et tõsta kätt… – tõsta kätt piksevardana, kuhu saaks välk sisse lüüa…?

Seejärel teine käsi haarab kinni välguga tabatud käest ja hakkab teid välja tirima vana energia soost, täis rahutust, ohverduslikkust ja haigusi…, et tõsta teid valdkonda, mis teie jaoks on esmalt mõistetamatu…

Teine käsi hoiab teist kinni seni, kuni harjute uuega…

Käsi hoiab kui linnupoegi pesas…, hoiab kinni, kuni olete küpsed pesast välja lükkamiseks…, iseseisvaks lennuks…

Seejärel hakkab ridamisi tulema imesid…

Siis te ei ütle enam, et teil on probleeme…, vaid ütlete… – ma tean… mind on ootamas midagi, mida tarvis lahendada…

Mis oleks, kui oleksite veendunud, et probleemid leiavad lahendust iseenesest…

(Tema vaim ütles vaid: „Edasi, Henri…, asjad pole alati sellised, nagu näivad…, sinu eest kantakse hoolt.“ – Kuldne kandik)

See on nendest, kes loobuvad mõtlemast tulevikule ja usalduvad lahendustele, milliseid seni veel ei mõisteta, ega suuda ette kujutada…

Kõik lahendused tulevad selliselt, kuidas ei oska isegi arvata…

Seetõttu, kui kohtate kedagi, kes tunneb huvi teie käekäigu vastu…, ja te ütlete neile, kõik on korras…, et teil laheneb kõik omal ajal, iseenesest… – siis nemad võtavad teid nendena, kellel peas tinapaberist müts, kes usub võõrplaneetlaste laevadesse… – ning kõnnivad teie juurest minema…

Nemad on liiast targad, et kuulata teid…, lineaarsuses neil kõik on teada paremini, kui teile…

Millest on siis see sõnum…?

Armastusest… – sellest on sõnum…, ja me armastame teid…

Mida ütleksite igavesest Jumalast, kellesse usutakse…

Kuid samas mõistatus räägib enamast…, sellest, mida seni te ei ole veel nägemas…?

Ehk vastaksite, et see on Uskumatu Jumalik Armastus… – kuigi inimeste doktriinides väidetakse midagi muud…, neis juhitakse teid peamisest kõrvale…

Tuleks pöörata tähelepanu faktile, et esmasel religioonil hindude juures, ei olnud prohveteid…, neil oli ühesus kõiges

Ühesus on kõige lähedasem tõele… – sellest oleme varemgi rääkinud…

Armastus on kõige kokkuvõte

Armastus ei ole lahti seletatav…

Seetõttu kutsun tegema hüpet oma usus… – mistahes viisil, mistahes tasandil…, milline istub teile kõige enam…

Ust võite avada kas aeglaselt, või kohe… – kuid pidage meeles… – tegelikkus on hulga enamat, kui on teile räägitud…

Inimkond on avanemas sellele…, aegamööda… – te hakkate nägema seda…

Suuremad religioonid hakkavad tõmbuma kokku…, kirikutest saavad muuseumid…

Inimesed on otsimas uusi teid…, uusi tegevusi…

Ainus, mida teil tarvis…, on tarvis mõista, et on olemas palju enamat, kui nime teadmine Jumala poolt…

Mida see peaks tähendama teie jaoks käesoleval ajal…?

Te olete oma olemisega siin, mäe jalamil…, koos kõigiga, kes on siin…

Ei ole tähtsust, mis toimub edasi…

Seni nähtamatu on toetamas teid…, on langevarjuks vanale vaimsusele…, valguse töötajale… – igale ühele, kes kavatseb teha järgmist sammu…

Me oleme siin, et edastada oma armastust teile… – see on hulga enamat, kui oskate arvata…

Mina, Krayon, olen armunud inimkonda…

Ja nii on see tõepoolest…

 Krayon

Read Full Post »

Eelmisel kohtumisel rääkisime, et naasemise protsess teadvustusele oma olemuselt on kaheline protsess…

See on ka õige…

Ehk arutaks seda veel…, siis saaks avardada teadvusele naasemise mõistmist…

Teadvustumine ise on saavutatav läbi teadmiste ja kogemiste…

Teadmised ja kogemised on kujundamas tunnetuslikkust…

Seega… – teadvustuse määranguks saab olla selle tunnetus, mida olete läbi elanud ja mida olete teada saanud läbi kogemise…

Üks asi on teada…, hoopis teine asi on elada seda läbi ja kogeda…, kuid tunnetamine on hoopis kolmas asi… – see on tulemuse saamine…

Üksnes tunnetamine viib teostunu teadvustamiseni…

Kogemine ja teadmine eraldi annavad üksnes osa teadvustamise võimalusest…

Võite kindlalt ja selgelt mõista ja teadmine on tulenenud jumalikkusest…

Üksnes kogedes oma Jumalikku Mina, teie teadvus saab teostunuks…, sedagi üksnes tänu sellele, et olete kogemas seda tunnetust…

See käib täiel määral mistahes üleelamise kohta…, iga teie jumaliku Mina aspekti kohta…, mõistmise, heasoovlikkuse ja armastuse kohta…

Teie teadvustumine saab täiuslikuks üksnes siis, kui kogete neid tundeid…, tunnetate läbi kogemise, et olete mõistmas, armastamas ja vastu võtmas läbi oma Mina…

Et selline tunnetus ilmneks, tarvis teadmisele lisada kogemist…

Ehk on veel meeles, et tunnetus on vaimsuse hääl ja keel…, seetõttu oma Mina täieliku teadvustamise saavutamine toimub siis, kui tunnetate täienisti, kes olete tegelikkuses

Teadvustumine on kahtepidine protsess ja see on saavutatav läbi kulgemise mööda kahte teed korraga…

Teie vaimsus saavutab täiuslikku teadmist kulgedes vaimse ilma teedel…

Täiuslikku kogemist on võimalik saavutada vaid liikudes füüsilise ilma teedel…

Et mõista täielikult, tarvis liikuda mõlema ilma teedel…

Just sellel eesmärgil, et saavutada täielikku teostust, sai Minu poolt loodud need kaks ilma…

Liites need kokku, saate ideaalse võimaluse luua täiuslikku tunnetust, mis kokkuvõttes toob esile absoluutset teadvustust…

Seega, naastes küsimusele õigest või väärast, lühemast teest Koju, ehk Jumala juurde, mõnigi on arvamas, et lühem tee on parim…

Neile tuleks tuletada meelde, et nemad on eksimas…, selline väide ei saa olla mingi kindla faktina…

Kasulikumaks teeks saab olla see, mis viib täieliku teostumiseni… – ja sellel ei ole mingit tähendust… – on see pikk, või lühike…, ja siin ei ole keegi püstitanud täitmise või ületamise plaani…

Eelmine kord rääkisin, et kulgemise teed olete valimas omale ise… – seda on määramas teie südame tunnetus…

Vajaduse korral Minult võib saad viiteid…, kuid teed tuleb läbida siiski endal

Teil tarvis teada, et Absoluutne Teadvus ise on kui täieliku teostumise teadmine, kogemine…, kogu selle tunnetamine, kelleks olete tegelikkuses…, see kõik on saavutatav etapiviisiliselt…

Igat vaimsuse ilmnemist olete pidamas ühe eluna… – kuid kokku see on arenemise protsess

Teil tarvis mõista, et ühe ilmnemisega, ehk ühe kehastuse elu jooksul, ei ole võimalik saavutada Absoluutset Teadvustust…

Vaimsus saavutab seda liites kõik eelnevad kogemused, kõigi tsüklite kogemused, millised on olnud läbi ilmutumiste füüsilise eluna…, millised on lugematuid kordi kordunud…

Ühe kehastuse elutsükkel kulmineerub vaimsuse seekordse vajaduse täieliku läbimisena…

Ehk… – jooksev elu saab läbi siis, kui olete kogenud kõike, mida oli vajaduses kogeda seekord…

Seejärel kogetu liitub kõigi eelmiste kehastuste aegu kogetuga…, olenemata sellest, millistel teie aja lõikude aegu olete kogenud…

Nii kestab kord korra järel…, kuni teostub vaimsuse vajaduse kohane tulemus…, mille tulemusel saavutate Absoluutset Teadvust…

Teil tarvis selgelt mõista, et on olemas kaks teostumise taset…, nii teie, kui kelletahes…

Esimene… – teostada järjekordset sammu üldises protsessis…

Teine… – teostada kogu protsess tervikuna…

Protsessi saab pidada teostunuks siis, kui igaüks teist teadvustab lõplikult, tunnetab ja tajub, kelleks on tegelikkuses

Teie elu eesmärk on teostumine… – kiirusel siin ei ole mingit tähtsust, seetõttu lühem ei pea olema parim…

Teie vaimsused avalduvad füüsilises ilmas üksnes selleks, et saavutada mingid uued mõistmised ja läbi selle saada uusi kogemisi…

Mõnele vaimsusele selleks kulub enam aega, mõnel vähem… – muus vahet siin ei ole…

Mida vähem mõistmatusi teie teekonnal, seda kergem on seda läbida…

Üksnes selleks ongi meie vestlused…

Nii saate selgemalt näha oma teed,  ja mõistmatusi on sellel vähem…

Just selle nimel teie vaimsused pöördusid Minu poole…

Või te arvate siiski, et Minu tulek oli juhuslik…, ja sõnumit loete juhuslikult…?

Seda teekonda ei ole võimalik leida… – seda saab üksnes luua…

Sellest räägime järgmistel kordadel…

Aamen

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Selle sõnumiga läheneme aina lähemale sellele, mida võiks nimetada Uue Maa avastamiseks

Seda metafori on kohane uurida lähemalt…

See metafor ei ole otsene, kuna maa on kaardil täienisti olemas…

Kui olete arheoloogia ajaloolane…, ja olles sellel maal, olete avastanud enda jaoks midagi, mis oleks teie jaoks ootamatusena…

See oleks iseenesest mõistetav, kui see oleks teie maal…, see oleks teie loodusseaduste kohane ja kus on võimalik kohata tuttavaid loomi…, ehk isegi pärismaalaste kultuuriga, millega pole ise seni veel kokku puutunud…

Kuid siin võite avastada midagi, mis on teie jaoks uudsena… – see maa on teie kodu

Ehk avastate kuidagi peidus olnud maa osa…, kuigi see on alati olnud seal…

Alles nüüd, puutudes sellega kokku, mõistate, et selle maa omadused on erinemas täienisti kogu maa omadustest…

Seal leidub teistsuguseid loomi, milliseid te pole kohanud varem… ehk isegi teise loomuga inimesi, kellega pole kunagi kokku puutunud kogu oma ajaloo jooksul…

See oleks kui uue planeedi avastamine… – kuigi see on olnud alati teie kõrval…

Krayon…, see on liiast ulmeline…, ma ei saa sellesse uskuda…

Kallid…, palun järgige sellele metaforile…

Mis oleks, kui te avastaks sellise maa… – kuidas te läheneks sellele…?

Enesest mõistetavalt… – ettevaatlikult

Selle maa nimeks paneks… – Uus Inimolevus

Paradigmad, milliseid kohtate siin, on teie jaoks ennenägematud…

Erinevate loomade metafor on energiatest, millistega puutute kokku esmakordselt…

Kallid…, see metafor on sellest, mis hakkab ilmnema uue teadvuse valguses…

Nende teadvusel, kes on teadvustamas teatud tasemel…, piiranguid ei ole, kuna teadvus on eksisteerimas kõikjal üle Ilma…

See mõjutab kõikide inimeste mõtteviisi…

See hakkab sündima kõikjal…

Te kõik hakkate ajapikku mõistma, et on olemas palju enamat, kui arvata oskate…

Uues mõistmises on genereerimas Valgus, mis on loomas energiaid, millistega varem pole keegi kokku puutunud…

Sellest oleme varemgi rääkinud…, kuid peame seda kordama, et see jõuaks kohale ka teistele avanevatele…

Uus teadvus loob sügavamat mõistmist, milline oli omane vähestele planeedil…

See hakkab levima kõikjale üle planeedi…

Selline mõistmine on kõiges, mis on ümbritsemas teid…, kõiges, mida olete nägemas, või kuulmas…

See mõistmine on teistlaadi…, see muudab suhtumise kõigesse…, teiseks, kui oli varem…

Sellest on räägitud palju kordi…, erinevatel viisidel…

Kuid seni see polnud selgelt väljendumas… –  ei olnud võimeline tabama teadvuses midagi uut…, ega olnud suuteline ootama midagi enamat…

Partner on pühendanud palju oma ajast selleks, et näidata teile… – teie ja planeet Maa teadvus on ühtne energia…

Ka teie teadlased on nõustumas sellega, et teadvusel on teatud omadused ja mõõtmed, mis on mõjutamas füüsikat…

Kui teadvus on mõjutamas füüsikat…, siis seda tuleks pidada selle planeedi füüsika valdkonda kuuluvaks energiaks…

Seega… – mis juhtub, kui teadvus muutub…?

Areneb uus energia…

Mis see areng annaks…?

See on sedavõrd nakkav…, heas mõttes…. heasoovlikus mõttes…, positiivses mõttes… – ta on enamat, kui saaksite arvata…

 Leidub neid, kes, kuulates seda sõnumit, ütlevad… – see on liiast optimistlik kanal…. – meid on seitse miljardit, kuid kaasatuid sellesse on vähe…

Kuipalju võtab aega, et kõik saaksid kaasatud sellesse…?

Need ütlejad ei ole teadlikud uuest energiast, mis avaldub tänu uuele teadvusele…

Uus teadvus loob energia, milline on inimestele meelekohane…, nemad on nõus olema selle osana…

See muudab kõike…, nii teaduses, äris, kui ka poliitikas…

See hakkab tõusma geomeetrilises progressioonis…

Teadvus teeb seda läbi armastuse…

Mõistmine on liikuma panev jõud…. ja see on loomas uut energiat, millist varem ei olnud…

Mõistmisest saab mõistusele tõukeks

See paneb inimesi aktiveeruma… – paneb analüüsima, mida nemad on rääkimas, mida tegemas…

Sünnib kuuluvuse tunne millegi uude…, kaunimasse…

Uueks eesmärgiks on Valgus, millist polnud varem…

Sellega saab ümberhinnatud isegi Pimedus…

See on Uus energia…, see on uus Maa, mis ei ole veel päriselt avastatud…

Seega… – see on uus Maa…, uus Teadvus, millesse olete sisenemas suurima ettevaatusega…

Te ei ole veel teadlikud, kuidas see töötab… – seda teil seisab ees veel õppida mõistma…

See on uudne ja kaunis…

Ehk lõpuks mõistate, et ajalugu ei saa korduda kõige tõttu, mida olete tegemas praegu…

Kõik, mis hakkavad muutuma, on suurepärane… – sellisena te ei oska seda isegi oodata…

See väljub teie kultuuri piiridest, milliseid enda arvates olete hästi tundmas…

Tulevik võib tulla kas kiirelt, või aeglaselt… – kõik oleneb soovija soovist…

Kuid see on kohal… – lumepall on veeremas…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

– Ma ei andesta, ütles tema…, ma jään seda mäletama…

– Andesta, palus ingel…, andesta, sul läheb kergemaks…

– Ei mingi hinna eest… ta surus huuled kokku…, seda ei saa kunagi andestada…, ei iialgi…

– Kas hakkad kätte maksma…? küsis murrelikult ingel…

– Ei, kätte maksma ei hakka… – olen sellest kõrgemal…

– Sa januned karmi karistust…?

– Ma ei tea, mis karistus oleks piisav…

– Kõigil tuleb tasuda oma otsuste eest…, varem või hiljem… – ütles vaikselt ingel… – see on vältimatu…

– Ja, ma tean…

– Siis andesta…, lase koorem maha… – oled solvajatest kaugel…

– Ei…, ma ei saa, ega tahagi… – neile ei ole andestust…

– Olgu…, see on sinu teha… – ohkas ingel…

– Kuhu kavatsed peita omad solvumised…?

– Siia ja siia… – ta puudutas pead ja südant

– Ole palun ettevaatlik…, palus ingel…, see on mürk.., pealegi… väga ohtlik…

See võib ladestuda kivina ja tirida põhja…, või lahvatada raevu leegina, hävitades kõige elava…

– See on minu mälu kivi…, see raev on õnnistav…, ta katkestas inglit…, need on minu poolel…

Tema solvumine ladestus sinna, kuhu ta näitas… – pähe ja südamesse…

Ta oli veel noor ja hea tervise juures…, alles oli loomas oma elu…

Temas oli voolamas kuum veri, ja kopsud hingasid ahnelt vabaduse õhku…

Ta abiellus…, neil tulid lapsed…, sai sõpru…

Mõneti solvus ka nende peale…, kuid enamuses andestas…

Mõneti vihastusid ja tülitsesid abikaasaga omavahel… siis jälle andestasid…

Elus juhtus paljut… lühisolvumisi püüdis mitte meenutada…

Möödus palju aastaid, kui taas kuulis vastikut sõna… – andesta…

Abikaasa jättis maha…, lastega on pidevad hõõrumised…, rahad mind ei armasta… – mida teha… – küsis vanemalt psühholoogilt…

See kuulas teda tähelepanelikult…, täpsustas paljut… – pidevalt tahtis teada lapsepõlvest…

Ta vihastus, püüdis viia jutt muule, tänapäeva…, kuid psühholoog viis jutu ikkagi lapsepõlve…

Näis, et psühholoog kui uitaks mööda tema mälu nurgataguseid, püüdes leida solvumisi ja tuua need valguse kätte…

Ta ei tahtnud seda… puikles pidevalt vastu…

Kuid…, va tüütu psühholoog… siiski tabas solvumiste aluse…

Peate puhastuma…, ütles kokkuvõttes… – teie solvumised on suurenenud…, neile on liitunud hilisemad solvumised…  kui polüübid korallidele…

Selline korall on muutunud takistuseks elu energia voogudele…

Siit ka probleemid isiklikus elus…, sellest ka rahavood ei liigu…

Korallrifil on teravad nukid, mis on kribimas teie hinge…

Riffides on peidus hulgim emotsioone, mis on mürgitamas verd kõiksugu elutegevuse jääkidega…, millised on meelitamas ligi aina uusi ja uusi asukaid…

– Tõsi, ma ise olen tunnetamas midagi sellist… vastas tema…, aeg-ajalt muutun närviliseks, depressioon surub peale… – mõneti tahaks kõik maha lüüa…

Olgu…, ehk puhastuda… – kuid kuidas…?

– Andke esmalt andeks kõige peamisele solvumisele… – soovitas psühholoog…

Kui kaob vundament…, variseb kokku kogu riff…

– Ei mingi hinna eest… – see on õiglane viha… seda on see väärt…, – mul on õigus olla vihane…

– Kas tahate olla õiglane, või õnnelik…? küsis psühholoog…

Kuid ta tõusis püsti ja kõndis minema…, viies korallriff tervena kaasa…

Möödus taas palju aastaid…

Ta oli taas vastuvõtul… – seekord arsti juures…

Arst vaatas pilte…, lehitses analüüse…, kortsutas kulme ja näris huuli…

– Doktor, mida te vaikite…? – ei pidanu ta vastu…

– Kas teil on sugulasi…, küsis temalt arst…

– Vanemad on surnud… abikaasaga lahus…, on lapsi ja lapselapsi…

Milleks teile minu vanemad…?

– Kas teate, teil on paise…, siin…, arst näitas kolba pildil paise kohta… – järeldades analüüsidest, paise ei ole hea… – see seletab teie alalisi peavalusid ja unetust…, kiiret väsimust…

Halvem on see, et sellel moodustisel on soodumus kiireks kasvuks…, ja see, et ta on kasvamas, ei ole hea…

– Kas mind on ootamas operatsioon…? – küsis ta ja tundis külmajudinaid jooksmas üle keha…

– Ei mitte… – arst tõmbas kulmud veelgi enam kipra…

– Siin on teie viimaste aastate kardiogrammid… – teie süda on väga nõrk…

On mulje, et ta on piiratud kõikjalt, ega saa teha tööd normaalselt… – ta ei pea vastu operatsioonile…

Esmalt tarvis turgutada süda… alles seejärel vaatame…

Arst jättis ütlemise pooleli…, mis seejärel võib jääda tulemata…, kas süda ei pea vastu, või paise lämmatab…

– Muide…, ka vereanalüüs ei ole parimatest… – hemoglobiin madal…, leukotsüüte palju..

Ma kirjutan välja rohud…, kuid te peate ka ise aitama end…

Teil tarvis viia oma organism korda ja samas ka valmistuda moraalselt operatsiooniks…

– Kuidas…?

– Positiivsed emotsioonid…, soojad suhted…, suhtlus lähedastega… – armuge lõppude-lõpuks…

Lehitsege albumeid…., mõelge õnnelikule lapsepõlvele…

Ta üksnes naeratas sellepeale virilalt

– Proovige andestada kõigile…, esmalt oma vanematele… – soovitas ootamatult arst…

See võib kergendada hinge…, mõneti see on suutnud teha imet…

– Kas tõesti… – küsis ta irooniliselt…

– Nii see on…, meditsiinis on palju abivõimalusi… – korralik hool…, hoolitsus…

Andestus võib olla parimaks rohuks… – kusjuures… see on tasuta, retseptita…

Kas andestada…, või surra…, andestada või surra…, kas surra andestamata…?

Kui valik muutub elu ja surma küsimuseks… – siis tarvis üksnes otsustada…, kuhu vaadata…

Valutas pea…, süda vaevas… – kus hoida oma solvumist… – siin või siin…?

Neis kohtades on juba valutamas…

Tõemeeli… solvumine on kasvanud suureks…, ta tahab veelgi enamat…

Tahab tõrjuda peremeest kehast minema… hõivata kogu keha…

Rumal solvumine ei mõista, et keha ei pea vastu…, ta sureb…

Nüüd meenusid tema peamised solvajad…, sealt – lapsepõlvest…

Ema ja isa…, kes olid alati tööl ja pidevates tülides…

Nemad ei armastanud teda sedavõrd, kui oleks tahtnud…

Ei aidanud miski…, ei viied, ega kiituskirjad…, ei nende nõudluste täitmine…, ei aidanud protest, ega mäss…

Siis veel… vanemad läksid lahku…, lõid uued pered, kus tema jaoks kohta ei olnud…

Kuueteistkümneselt saadeti tehnikumi…, teise linna… – pisteti kätte pilet ja kohver… ja raha esmaseks äraelamiseks… – nii algas iseseisev elu…

Siis sai tehtud kindel otsus… – ei andesta neile…

Seda solvumist oli kandnud kogu elu, kuna vandus, et see solvumine läheb temaga hauda…

Näib, et nii on ka minemas…

Kuid temal olid lapsed ja lapselapsed… oli ka sõpru, kes olid toeks… – ei tahaks siiski surra…

Tõemeeli… varavõitu surra…

Ehk andestaks…, ehk prooviks… – mõtles tema…

Vanemad…, ma annan teile andeks… – ütles ebakindlalt… sõnadki olid vaevalised ja ebaveenvad…

Siis võttis paberi ja pliiatsi…, ja pani kirja… – Kallid vanemad…, mu kallid…, ma ei ole enam teie peale vihane…, ma andestan teile kõige eest…

Suus läks mõrudaks…, süda tõmbus kokku…, pea hakkas valutama veelgi enam…

Hoides pliiatsit kramplikult, kirjutas kord korra järel… – Ma andestan…, ma andestan…, ma andestan…

Ei mingit kergendust, üksnes ärritus tõusis…

– Mitte nii… sosistas kõrva ingel…

Jõgi on voolamas alati ühes suunas…

Nemad on vanemad…, sina noorem… – nemad olid enne…, seejärel sina…

Ega sina toonud neid ellu… vaid nemad tõid sind ellu… – nemad kinkisid sulle võimaluse sellesse ilma… – suhtu neisse tänulikkusega…

– Olen tänulik…, vastas tema… – ma tahan tõemeeli anda neile andeks…

– Lastel ei ole õigus mõista kohut oma vanemate üle…

Vanematele ei anta andeks…, vaid palutakse neilt andeks…

– Mille eest…? Kas mina tegin neil halba…?

– Sa ise oled teinud endale halba… – milleks jätsid solvumise endasse…?

Miks on valutamas pea…, milline kivi on sul südames…, mis on mürgitamas sinu verd…?

Miks sinu elu ei ole voolamas veerikka jõena…, vaid on nirisemas vaevaliste ojadena…?

Kas tahad olla õiglasena, või tervena…?

– Kas tõemeeli on see solvumistest oma vanematele…, kas see on lammutanud mind sedavõrd…?

– Ma hoiatasin…, inglid on alati hoiatamas… – ärge koguge solvumisi… ärge kandke neid kaasas…, ärge mürgitage end nendega… – need lähevad mädanema…, ajavad vingu, mürgitades sellega kõike ümberringi…

Me vaid hoiatame…

Kui inimene teeb valiku solvumise kasuks… – meile ei ole antud õigust sekkuda…

Kui on tegemist andestusega… – siin peame aitama…

– Kas mina saan lõhkuda seda korallriffi…, või on juba hilja…?

– Ei ole kunagi hilja proovida… – vastas pehmelt ingel…

– Kuid nemad on ju ammu surnud… – kellelt saan paluda andestust…, kuidas olla…?

– Sa palu…, küll nad kuulevad…, kui ei kuulegi… – siis teed seda mitte nende jaoks, vaid ikka enda pärast…

– Kallid vanemad… alustas ta uuesti… – andke mulle andeks, kui miski ei olnud nii… ja üldse… andke andeks kõige eest…

Ta rääkis tükk aega… ja siis jäi vait…

Kuulatas ennast… – ei mingeid imesid…, süda vaevab…, pea valutab… – ei mingeid erilisi tundeid…, kõik nagu ennegi…

– Ma ei usu iseend… on palju aastaid möödas… – tunnistas endale…

– Proovi teisiti… – saa uuesti lapseks… – soovitas ingel…

– Kuidas…?

– Lasku põlvili, ja pöördu nende poole, nagu lapsepõlves… – ema…, isa…

Viivitades veidi, laskus põlvili…

Pani peod kokku… tõstis silma ja ütles… – ema…, isa… – ema…, isa…

Silmad avanesid pärani…, täitusid pisaraist…

Ema…, isa… – see olen mina, teie laps… andke mulle andeks…, andke andeks…

Tema rind hakkas vappuma nuuksetest…, ja siis vallandusid pisarad…

Ta üksnes kordas ja kordas… – andke andeks…, andke palun andeks…, mul ei olnud õigust mõista teid hukka… ema…, isa…

Läks tükk aega, kuni pisarad vaibusid…

Nõrkenuna ta istus põrandal, nõjatudes diivanile…

– Kuidas on…? – küsis ingel…

– Ei tea…, ei saa aru… olen kui tühi… – vastas tema…

– Pead kordama seda pikemat aega… – ütles ingel… – see on sinule kui ravikuur…

– Ja…, ma teen seda…, ma teen…

Rinnus midagi pulseeris…, voolas kuumade lainetena…

Ehk need olid riffide tükid…

Esmakordsel, pärast pikka aega, peavalu oli kadunud…, ei millegi pärast…

Read Full Post »

Ma arvan, et meil tasuks naaseda varem räägitu juurde…

Naaseda pooleteise aastataguste asjade juurde ja vaadata neid teise pilguga…

Nüüdseks olete teadlikud… – iga inimese vaimsuses on juba sünnist kogu ilmaruumi tarkus

Seda nimetasime kaasasündinuks Jumala teadvuseks…, ja teie peate seda teie DNAks…

Kusjuures… – teadvustamine on vaimsuse mõistmine…, on kogu teadmiste mahuti sellest, kelleks olete…, miks olete, kus olete…, ja palju muid igavesti jätkuva elu aspekte

Antud juhul Teadmine ja Teadvustamine on sünonüümideks…

Kogemise ja teadvustamise summa annab inimesele Teadvuse

Samas olete tunnistamas, et igal elaval olevusel on kaasasündinud teadvus…, ehk mõistmine… – kes, kus, miks…

Just nii olete seatud… – see on see, mis on lahutamatu osa protsessist, nimega Elu

Seega…, kui olete nägemas või tunnetamas kõrgeimat tarkust, siis tunnete seda tuttavana…

Te ei vaja mingeid selgitusi… – teile see üksnes meenub

Just nii on töötamas kaasasündinud teadvustus…, kõik tema tegevused toimuvad DNA tasemel…

Tasuks teada, et teie meenduseks on ka see, et kõik, mis on teiega toimumas, on toimumas läbi teie…, ja kõik, mis on toimumas läbi teie, on toimumas teie nimel

Samal põhjusel, läbides suremise protsessi, omandate sealpool seda energiat, millisega lahkusite läbi suremise protsessi sinna…

Kuid peamine… – kõik tahavad surra…, muidu keegi ei sureks iialgi…

Kui arvate jätkuvalt, et Ilmas saab toimuda midagi teie voli vastaselt… – siis olete jätkuvalt sügavalt eksimas…

Kuid Mina rõhutan… – ei miski saa toimuda teie voli vastaselt… – see ei ole võimalik…

Samas on oluline teadvustada… – teie ei saa surra oma voli vastaselt…

Ei saa juhtuda midagi sellist, mida te ei tahaks…

Võite küll arvutada ja kujutleda, et midagi toimus teie voli vastaselt…, ehk toimus see, mida te ei tahtnud… – kuid see siiski on illusioon

Selline kujutlus võimaldab pidada end ohvrina…

Kuid selline veendumus on tugevalt pidurdamas teie evolutsiooni…

Soov ise, pidada end ohvrina, on piiratud tegelikkuse, ehk tõelise reaalsuse, vastuvõtu tunnus…

Siin tuleks meenutada veel üht tarkust… – muud tõde, peale teie seesmise tõe, pole olemas…, kõik muu on üksnes see, mida on räägitud teile…

Jah…, välised tõed võivad näidata teed Tõe suunas… – kuid ainus, mis võib viia teid selleni, olete teie ise

Elu on kasvu protsess…, kasv omakorda on Jumala Juuresoleku ja Tema ilmutumise tunnus…

Teadke… – elu teisiti ei tööta…

Elus kõik on seonduses…

Ükski isikuliselt ilmutunud, kelleks olete teie, kui terviku aspekt, ei saa toimida eraldi teistest terviku aspektidest… – ilmutunud aspektidest…

Elu on loomas tänu koostöö elemendile teis endis…, pidades kahepoolset sidet teiega, isikuliselt ilmutunud terviku osadega…, ja keskmega… – Kõige Lättega, Mis On…, ehk Minuga

Kõiki tulemusi oleme loomas üheselt… – teist viisi, millega saaksime luua, ei ole…

Kõik jutuajamised ja arutlused, kogu informatsioon, mis jõuab teieni üle kogu ilma, aitab võrsuda uuel teadvusel teis kõigis…

Välises ilmas on hulgim asju, mis aitaks teil leida oma teed enda seesmise tõe juurde…

Kuid tuleks meeles pidada ka järgmist… – kõik kohad, inimesed ja asjad on üksnes meeldetuletusteks, on kui teeviidad, mis juhatavad seesmise tarkuse juurde…

Just selles seisnebki välise ilma funktsioon…

Just selleks olin loonud füüsilise ilma… – selleks, et kindlustada tausta…, võimaluste välja, mille seesmuses saaksite tunnetada välist…, seda, millest olite alati teadlikud ja teate jätkuvalt…

Kes saab ütelda, et füüsiline ilm on halb…?

Ehk halvana kujutate teie ise… – seega ehk… ka loote seda sellisena…?

Kuid pidage meeles… – teekond ei ole eesmärgiga samane…

Igaüks ise on võimeline viima end eesmärgile…

Teil on segi mõistete saada teada ja õppida tundma tähendused…

Saada teada saab läbi taas teadvustamise…, ehk… saada teadaolevat teada teise nurga alt…

Teised võivad näidata teed…, või jagada oma kogemust… – kuid eesmärgini saate jõuda üksnes oma teed… – üksnes ise…

Igaüks otsustab ise… – kas tahab jõuda Koju…, Minu juurde…

Väline ilm on üksnes teekond Koju jõudmiseks…

Kõik välise ilma sündmused on suunatud selle teostumisele

Just selleks olete neid loonud… – kordan… – teie olete loonud neid…

Need on teeviitadeks Koju… – teile…

Vähema raskusega tee… – see on tegelik selgitus…, kuid… parim, ainus, õige… – on hindav arutlus…

Ehk olete teadlikud, et ükski tee Koju ei ole parem ühestki teisest…

Mulle meeldib sinu ütlemine saabuva aja kohta… – käte kokkusaamise aeg

On ammu aeg kohtuda, suruda kätt…, vaadata teine teisele silma, ning näha neis ja tunnetada südameis lihtsat tõde… – olete kõik üks

Vaadake… – teie käed on kohtumas… – üle ookeani…

Teil kaob mõte eraldumusest… – olete üks…

Aamen

Read Full Post »

Older Posts »