Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2019

Nagu nüüd, nii ka igavesti, aegadest aega, jäävad armastatud inimesed sinu juurde…, nii ka Mina olen alati sinuga…

Kõik on sinu kõrval…, nii need, kes füüsilises ilmas…, kui ka need, kes on lõpetanud olemise siin…, ja need, kes olid teenimas sind inglitena ja teejuhtidena…

Nii on nemad teeninud kõiki teisigi…

See käib täiel määral ka nende kohta, kes on olnud sinu vastasena või vaenlasena…

Olete kõik tulnud sellesse ilma ühel või teisel jumalikul põhjusel… – igalühel oma jumalik põhjus…

Kõik olete tegemas ühte… – üksnes selleks, et kõik saaks teada, valiks, väljendaks, kogeks…, ning tulemusena mõistaks ja realiseeriks seda, kelleks tegelikuses ta on

Tehke endale selgeks… – elu planeedil on suurim and…, suurim vara, mis on… kui võimaluste väli…, mis on kui kontekst, mille taustal saate vastu võtta parimat ettekujutust endast…

Just seetõttu olen saatnud kõigile teile abiks neid, keda olete kohanud omal teel… – kelle nimeks on Inglite Leegion

Lõpetage süüdlase otsimisega…, patuoina otsimisega… – te olete seda leidnud…, ja küllaltki ammu…

Ärge mõistke kohut, ega needke kedagi, kui ei suuda leppida pimedusega…, vaid… olge temale hoopis valguseks

Kõik, mis on toimumas, on teekonnaks teile Ilmas…, teekonnaks suurimale kogemisele, millist suudaksite ette kujutada…

Seega…, kasutage ära hetked ja sündmused perspektiivse homse loomiseks…

Kasutage siin ja praegu võimaluse kogemise imede loomiseks, mis jäävad kestma igavesti…

Oled lõpetamas seda, mida kavatsesid teostada…

Oled praktiliselt meenutamas, mida tähendab armastada kogu hingest…, jäägitult…

Aga mitte veidi-veidi…

Oled võimeline armastama tagamõtteta, nagu armastavad väikesed lapsed… – armastada lihtsalt niisama… – mittemillegi eest….

Meie dialoogile oled pühendanud üle kolme aasta…, oled muutunud ettekujutustuses Jumalast ja Elust… – sellest üksi on juba piisavalt…

Kuigi sa pole veel märganud väliselt, kuidas Ilm on muutunud… kuid oled oma teekonna lõpu sirgel…

See on suurepärane…

Sadu sõnumitoojaid on toomas teile parimat sõnumit… – teie ja Jumal olete üks

Olen rääkinud, et üksikute aeg on ümber…, on algamas paljude ühese koostöö aeg…

Te olete kohal…, olete tegemas oma tööd…

Sina, kui ka paljud teised kaasmõtlejad, ei ole veel lõpuni teadvustanud, et Ilm on täienisti muutumas…, seda üksnes paremuse poole…

Ilm on muutumas tänu teile…, tänu teie kõigi koostööle…

Teie, vaimsed töötajad, minu saadikud… – te olete pühendanud end Elu muutmisele planeedil…

Kogu Ilm, tänu teile, on tegemas märkimisväärset muundust…

Olete pinnale toomas kõike, millega te ei saa nõustuda…, mida tuleks muuta esmajärjekorras…

Nii on töötamas Elu… – seda oleme otsustanud koos… – nii teie, kui Mina…

Muunduste lõpuni kulub veel mõndagi aega…

Muunduseks on meie kõigi ühine voli…

Ja nii see on… – teie poolt loodud Ilmas täitub kõik teie voli kohaselt

Me toetame ja aitame kaasa nii mõtete kui ka sõnade vahendusel…

Üks asi veel… – kus sa ka poleks…, mida ka ei teeks…, mida ka ei valiks… – tea… – võid leida end hetkega Kodus…, Minu juures…

Tänan sind…, ilmeline loomus…, minu sõber… – tänan, et andsid oma hääle Jumalale, ja leidsid temale koha oma südames…

Just seda on ihalemas igaüks

Oleme koos… – saagu see tõdede tõeks… – sina ja Mina oleme üks…

Saagu nii…

Read Full Post »

Seda ütlemist võiks pidada lendlauseks, kuna kasutan seda mitte esimest korda…

Olen rääkinud seda sadadele inimestele, kellega olen vestlemas olnud…

Seekord see on selle sõnumi teemaks…

Nii Minule, kui ka teile on teada, et religioonide ja mõnede õpetuste esindajad on jälgimas meie vestlust…, ja mitte üksnes nemad…

Tänane sõnum on mõeldud ka kõikidele esindajatele, et nemadki saaks muuta oma vaadet Ilmaloovusele…

Nende praegune kujutlus ei ole vastamas isegi primitiivsele kujutlusele Jumalast ja Elust…

See on puudutamas enamus religioone…, eriti messiate juhendusel õpetusi…

Enamus meie vestluste eesmärk on… – viia sõnum inimesteni, et nemad mõistaks Tõde selgemini…

Inimestel ei ole mingit vajadust karta Elu, Jumalat ja Surma…

Teil on oluline teadvustada, et Jumal ei ole kunagi mõistnud kedagi hukka, ega pole saatnud kedagi Põrgusse…

Teil tarvis mõista, et Jumal ei ole kunagi sekkunud teie ellu, ega pole kunagi määranud, keda saata Paradiisi…, keda Põrgusse, igavesteks piinadeks…, keda tõsta enda kõrvale…

Kui palju võib sellest rääkida…?

Kas on meeles, kui mõni aasta tagasi rääkisin, et mul on täienisti ükskõik, kuidas oled elamas oma elu… – valiku vabaduse and on sinu vastuvaidlematu aare…, siin ei saa olla mingit aga

Sa läksid siis endast välja…

Selline on meie Igavene Leping, sinu ja Minu vahel… – ülevaatamisele see ei kuulu

Seega… tuletan meelde…, kõike, otsast lõpuni, olete tegemas üksnes teie ise

Ka religiooni õpetajad, eriti õpetuste jagajad, kes on muretsemas teie heaolu üle, peaksid õppima seda selgeks…

Elu ei ole see, mis on toimumas teiega…, vaid see, mis toimub tänu teile…

Teades seda, suremisel te ei tunneks hirmu, ega looks endale Põrgut…

Olen rääkinud, et minnes üle teise ilma, kogete seal seda, mida olete uskumas siin

Kõike teispoolsuses olete ise loonud…

Kuid seal ei ole miski toomas teile muret…

Seal see ei ole võimalik, kuna olete võimelised muutma olukorda hetkega…

Kuid teie juures on sündimas midagi ka head… – religioonid viimastel aegadel on muutmas oma veendumusi Põrgu kohta…

See on teie evolutsiooni tunnusmärk…

Pange tähele, mida on rääkinud Rooma Paavst…

Tema ettekandes kõlas midagi vastupidist traditsioonilisele väitele Põrgust…

Tema väites kõlas, et nii Paradiis, kui ka Põrgu on kõigest Olu seisundid…

Tema tegi isegi ettepaneku muuta Meie Isa palvet

Tema ütles isegi, et kes on lasknud Jumalat oma südamesse ja heitnud minema kesta, on joovastumas ühesusest Jumalaga…

Ega ole oluline, kuna seda tehakse…, kasvõi… viimse hingetõmbe aegu…

Taevased tema väitel on Kõrgema Õnnetunde seisund…

Ja see on tõde…

Olen rääkinud teile, et Põrgu on inimeste seisund, kuna eraldasite end Jumalast…, eraldasite end Õnne ja Rõõmu Lättest…

Seda rõhutas ka Paavst…

Kõik, vastupidiselt mõnede “prohvetite” arvamusele, kes peavad katoliku usku põrgu ja kõigi maapealsete hädade sigitajaiks, näitab täpselt, et katoliku kirikutel on tulnud aeg oma uskumused ümber vaadata…

Kuid prohvetid on jätkuvalt kinni oma veendumustes, et Jumal ja Elu on eraldi teine teisest…

Nemad püüavad väita, et nende sõnad on Minu käest saadud…

Nemad ei ole Minult midagi saanud…

Kõik, mis on suunatud eraldumisele…, jagamisele paremaks ja halvemaks…, valituteks ja patusteks… – ei ole Minult, kuna Mina olen Üksnes Üks

Ma ütleks valitutele… – Põrgu ei ole Minult… – see on inimeste eneste eraldatuse tunnetus, kellele tehti selgeks, et nemad on eraldatud Jumalast…

Kas vajate kordamist…?

Just seda on levitamas õpetused, mis on ülistamas ühte rassi teiste ees… – see ei ole üksnes Juudi uskumustes…

Teil ei ole mingit vajadust luua mentaalseid illusioone, kuidas korraldada oma elu edukaks…

Võttes vastu ja mõistes, et oleme kõik Üks, see aitab lahendada ja korraldada kõik teie elu küsimused..

Üks olemine… – see tähendab, et kõik on üks… – eriarvamusi siin ei saa olla…

Kõik kujutlused needustest ja Põrgust, mis on kujunenud teie elu protsessi jooksul, teostuvad surma teisel etapil… – sellel etapil elate üle seda, mida arvasite oodata peale surma…

Kui olete arvamas, et sattute Põrgu…, siis ka sattute sinna…

Kuna olete veendunud, et olete Jumalast eraldi…, siis Taevases Ilmas käivituvad teie veendumused…, seal, teie uskumuse kohaselt, võib avaneda isegi Põrgu, mida Minu poolt ei ole loodud…

Kuid seal saate hetkega muuta kõike…, kuivaid meenutate, kellena olete

Mõistes seda, seal ei saa olla teile mingeid piinamisi, ega mingit valu…

Jagage seda sõnumit inimestele…, teil tarvis seda teha… – jagada kogu ilmale…

Tooge inimesed enda juurde tagasi… – te olete selleks võimelised…

Kuid peamine meeldetuletus teile on… – olete Jumalat võtnud seni vääriti

Aamen

Read Full Post »

Teekonda leida ei ole võimalik…

Ilmaruum vastab teie soovile leida võimalusega kogeda teekonna otsimist, kuna sooviga leida, annate ilmaruumile teada, et seda teil ei ole…

Kuid mõeldes, millist teed valida, sellega juba olete kergendamas oma ülesannet…

Ehk olete Minuga nõus, et paljud inimesed on astumas mööda elu, süüvimata astumisse teekonnal…

Neil puudub mistahes soov teha tutvust vaimsete praktikatega…, pöörata tähelepanu oma seesmisele elule…, uurida mingil viisil ümberolevat elu…, ehk… oma reaalsust

Märkimisväärne on see, et kõik selle sõnumi lugejad, kes on analüüsimas meie vestlusi, on loomas endale teekonda, millel on vähem takistusi…

Teil tarvis mõista…, olenemata sellest, millist teed olete valinud… – kas takistustega, kõverat või sirget…, kuid jõudes peamise tõeni, mis on Elu ja Surm, ja millist elu või surma valite, juba sellega kõrvaldate hulgim takistusi oma teelt…, kergendades sellega liikumist teekonnal…

Selline teekond viib kergusega, jõudu raiskamata, teostumiseni

Mõistes täienisti, et surm sellisena, kuidas võtate teda, on suurim teie loovusluse akt…, saate elada oma elu füüsilises kehas täisväärtuslikumalt…

Selline lähenemine surmale annab suurepärase võimaluse kogeda oma Mina… – see oli tuleku eesmärgiks füüsilise sfääri kehadesse…

Just sellisel lähenemisel olete võimelised elama ja lahkuma elust, teadvustades enda teostumist

See on kergeim tee…, ja astudes seda, saate lahkuda kehast rahulolevatena

Kuid teadke ja teadvustage… – elust lahkuda vääritult ei ole võimalik, ega ole võimlik jääda eesmärgi tulemusest ilma…

Eesmärk on lihtne… – ilmtingimatta liituda Jumalikkusega, mis on peamiseks teie kogu olemuse Osaks ja Lätteks

Seega…, vaatamata mistahes religioonidele või õpetustele, tahaks kinnitada teile… – olete alaliselt Minuga…, kas Kodus, Taevases Valduses, või Paradiisis…

Olla lahus Minust, ehk oma Kodust… – ei ole võimalik…

Jah…, kõik vaimsused on peale keha surma saavutamas rahu, õnne, rõõmu ja armastust…, isegi rahulolu… – kuid on vähe neid, kes on saavutamas seda veel elu aegu…

Siin oleme rääkimas, kuidas jõuda oma teekonna teostumiseni…, see võimaldab teil kogeda rahulolu veel elu aegu…

Peate mõistma, et viimse hingetõmbe hetkel ei saa olla teostamatu…, kuid olla teadvustamata seda, saab küll…

Tuletan meelde… – rahu oma teostumise teadvustamine…, ehk teadvustamine, et kõik määratlused selles kehastuses on teostunud…, olete rahuldunud selle teadvustamisest… – olete naasemas Koju rõõmuga…, Jumala juurde…

Kuidas te ka ei suhtuks surmasse…, kas kardate seda, ootate ahastades…, kuid teadke… – te olete saavutanud oma eesmärgi…

Teil ei ole võimalik seda mitte saavutada…

Küsimus on üksnes… – kui raske saab olla teekond selleni…?

Olete alati sügavalt jumalikkuses…, igal hetkel…

Olete samane Jumalaga…

Oma olemuselt olete jumalik, ja olete sukeldunud jumalikkusesse…

Kuid… antud kehastuses olete ilmutunud, kui individuaalne jumalikkuse ilmutunud aspekt…, mida füüsilises ilmas teatakse kui Sinuna

See illusioon oli vajalik selleks, et teaksite oma teekonnast Koju…, Jumala juurde…

Olete alati olnud ja olete Minuga…, ehk… Kodus…

Olete alati seal, kuhu olete püüdlemas… – kuid teadmine sellest aitab teil kogeda seda…, kogeda siin ja praegu…

Kõik teie hirmud  ja mõistmatused on rääkimas ühest… – te ei tea, ega mõista, kus olete…

Seda kõike teil tarvis kogeda…

Nii on olnud…, ja nii see jääb alatiseks…

Just kogemise vajadus ei lase teil kogeda ühesust jumalikkusega…, ega lase tunnetada füüsilises kehas, et olete olnud ja olete jätkuvalt Minuga koos…, olete Kodus…

Aamen

Read Full Post »

Kõrgemad Jõud,

Sananda ja Peaingel Miikael.

Anna Stupina

– Tervitame teid, Kuraatorid…, meil on teile mõned küsimused…

– Meil on rõõm teid kuulda ja tunnetada…

– Tahaks küsida teilt Kõrgema Mina mõiste kohta…, mis vahe on Vaimul ja Vaimsusel…?

Miks mõned inimesed on pööramas oma mõtted kas enda seesmusesse, või taevastesse…?

– Kõrgem Mina on globaalne aspekt, mis on esindatud kõikides mõõtmetes…

See on meie terviklikkus…

See on teie energiate olemuslikkus…

See on see, mis on hoidmas tervikuna teie kõigi kehastuste informatsioone…, mistahes osade hulkades…

See on aspekt…, terviklik aspekt, millel on otseside Lättega…, mis on kätkemas kõike…, mis on terviklik kogu Ilmaga…, millesse on naasemas kogu ilma aspektid…

See on teie Kodu

Vaim on Kõrgema Mina puhtaima teadvuse osa, mis on läbimas kõiki Ilmasid ja Avarusi…

Vaim on võimeline teadvustuma erinevatesse avarusajalistesse kontiinumitesse, eesmärgiga tutvuda kõigega…, ehk endaga, oma tahkudega…, et kasvada läbi enda kogemise…

See on kui teie uurimisekspeditsioonid, mis on liikumas kindlal eesmärgil…, et kogudes informatsioone valgustuda, tõusta vibratsioonides…, samas kanda kõike seda Kõrgema Mina globaalsesse struktuuri…

Vaimsus on Vaimu energia killustumine, et kehastuda vastavas avaruses…

Maises avaruses kehastuv vaimus on kätkemas endas kogu maiste kehastuste informatsioone…

Energeetiliselt vaimsus on teine…, ta on imamas kõiki kogemisi kui käsn…, see osa on tegemas koostööd kogu ilmaga… – on võimeline integreeruma…, võimeline assimileeruma ilmaga… – on kui sisalik kivil, päikese käes…, on kui kameeleon…

Vaimsus on võimeline kogema mida iganes…, kuid vaim mitte

Vaimsusel on palju tahkusid…, ta on võimeline läbi väljendumiste muutuma, olla erinev…

Vaim on alati ühene ja muutumatu

Vaimsus on kogemas läbi paljude kogemiste…

Kui vaimsus väljub selle avaruse kehastuse rattast, siis kogu kogetud kogemused kanduvad üle Vaimule…, lähevad Kõrgemale Minale…

Maapeal on veel üks struktuur, mida peate isiksuseks

Isiksus on struktuur…, see on programm…, see on maapeal olemise koordinaatide süsteem, millesse on talletatud sugupuu informatsioonid ja muud sotsiaalsed asjad… – see on mälestus…, see on ajalugu…

See on tegemas teid sarnastena…

Kuna vaimsus on teil täienisti erinev, siis see on see, mis liidab teid üheses mängus maapeal…

Isiksus võimaldab teil teha koostööd ja olla kontekstiks… – nii saab teadvustada oma juuresolekut nii üheses avaruses, kui ka ajas…

– Täname vastuse eest…, kuid tahaks täpsustada mõistet… – monaad…?

Monaad on hulga avaram mõiste…

See on mitme olevuse pere, kes valisid olla koos, siin…, mõned neist on liitunud omavahel kõrgemal tasemel…

Monaad on mitme olevuse kooslus, kes tegid otsuse kehastuda siin…

– Tänan…

– Tahaks täpsustada keha teadvuslikkuse kohta…, organite teadvuslikkuse…, rakkude teadvuslikkuse kohta… – kust tuleb nende teadvuslikkus…?

– Keha teadvuslikkus on Maa tuletis…

Keha teadvuslikkus on tulenemas Maa teadvusest…

Maa on teadlik kõigest, kuna on teadvuslik olemus…

Tema valdab tundeid, instinkte, emotsioone…, temal on intellekt, mis on kandumas teie kehadele…

– Tänan vastuse eest…

–  Tahaks avardada teadmisi meie kõikide kehade kohta…, kas ka neil on oma teadvuslikkus, ja kas nemad on seotud Maaga…?

– Osaliselt jah…, osaliselt mitte…

Kõik peenkehad on loomas sidet Maa, Vaimsuse ja Vaimu vahel…

Läbi selle nemad saavad tunnetada ja teadvustada end tervikolevusena, kõikidel tasanditel…, seda üksnes selleks, et teie saaksite vaimselt areneda…

– Tänan…, väga huvitav…

– Nüüd tahaks teada… – kuidas jõuda ühenduseni Kõrgema Minaga…?

– Ühendus Kõrgema Minaga on teil alati… – seda luua ei ole vajadust… – ta on alati olemas…

Kuivaid teie teadvuses meenub side, nii käivitub see koheselt…

Võite üksnes väljendada soovi ühenduse saamiseks Kõrgema Minaga…, oma Vaimsusega…, integreeruda Vaimsusega, Vaimuga, Kõrgema Minaga ja Kehaga… – sellest oleks piisav

Kuid teil peab olema selge veendumus selle olemasolus…

– Tänan…

– Meil on kasutusel abinõuna pendel…

Mõned kasutavad seda side loomiseks, et saada vastuseid…

Kas pendli vahendusel, või muu atribuutika vahendusel, saab suhelda kõrgemate aspektidega…?

Kuivõrd tõenäossed need saavad olla…?

– Kõik atribuudid on tõesed…

Töötab see, millesse usute…

Olete kasutamas erinevaid atribuute, millised aitavad pääseda isiksuse mõistuse mängudest mööda…

Kui pendel töötab… – siis kasutage…

Paljud on kasutamas keha lihaskonna tunnetust…, ka see on iseseisev atribuut ja on reageerimas küsimustele…, kas…  jah, või ei

Keha on alati tunnetamas, mis on tema jaoks jah

Keha on alati tunnetamas, mis on tema jaoks hea, ja mis mitte… – mis on halb…

Keha on suuteline määratlema kindlapeale, mis on hea/halb…, tõde/vale…, reaalsus/illusioon…, ja nii edasi…

Sama edukalt saab kasutada erinevaid metafoorilisi kaarte…, või… jälgida mistahes märke…

Ja mis peamine… – kõik peab olema seotud… kas kehaga, või… väliste asjadega…

Paljud ei ole suutelised saama vastuseid oma seesmuse kaudu, kuna on harjunud võtma vastu üksnes sotsiaalseid vastuvõetavaid informatsioone, aga mitte enda seesmusest tulevaid vastuseid…

Et luua vastastikune side oma peenkehadega ja seejärel Kõrgema Minaga…, või vastupidi… esmalt Kõrgema Minaga ja seejärel peenkehadega… – tarvis häälestada end, kui muusikariista… – üksnes praktiseerides…

Algselt heaks häälestusvahendiks on meditatsioon…

Mediteerimise viise on erinevaid…, need aitavad süüvida enda seesmusesse, tunnetada end…

See on parim alustuseks…

On hea vabaneda ka toidu sõltuvustest, et keha saaks puhastuda…, vabaneda paljudest harjumustest… – need on segamas puhta informatsiooni tulekut…

Kõigil tasanditel tuleks olla erilisena…

Praegu planeedil on käivitumas kõrged energiad, seetõttu teie elu läheb üle peenematele plaanidele, mis teie jaoks ei ole veel harjumuspärastena…

Esmalt neid tuleks tabada endas…, ajapikku häälestuda neile… – alles siis saab minna üle teadvuse uuele tasemele…

Varajasematel aegadel ümberhäälestus kestis kümneid ja kümneid aastaid…

Uutes energiates kulub vaid mõned aastad, et luua oma teadvuses uut süsteemi, mis on võimeline töötama uuemal tasemel…

– Tänan Kuraatoreid ja Kõrgemaid Jõude jagatu eest…

– Väekad kulgu teile… uute kohtumisteni…

Read Full Post »

Ükski tee Koju pole parem teistest…

Samas tarvis mõista, et kõik tõelised religioonid ja kõik tõelised õpetused on suurepärased teejuhid Koju…

Kuidas teha kindlaks, mis on kelle jaoks Tõde…, ja mis ei ole…?

See on lihtne… – need religioonid ja õpetused, mis räägivad, et kõik teie ja Mina oleme üks… – on tõesed…

Need tõed, mis räägivad, et need religioonid ja õpetused, mis kinnitavad, et nende sõnum ei ole parem teiste omadest…, vaid see on üksnes nende sõnum… – on tõesed…

Väites selliselt on väitmine Minu häälel…

Mäe tippu viib palju radu…

Mõistke üksnes… – kõik religioonid ja õpetused on loodud teie kultuuride poolt selleks, et aidata teil mõista ammendamatu allika olemasolu…

Sellest saab abi raskete katsumuste aegu…, abi valude aegu…, abi selges mõistmises segaduste aegu…

Religioonides on peegeldatud teie alateadlik teadvustamine, et traditsioonid, rituaalid, ja tseremooniad on ülimalt olulised

See on kinnitamas ühe või teise rahva olemasolu…

Need iseenesest on siduvaks vahendiks…

Oma juuresolekuga need on kindlustamas iga rahva kultuuri terviklikkust…

Igal rahval leidub kauneid traditsioone ja kombeid, mis kinnitavad, et elus on midagi enamat, kui vaid inimeste tahtmised ja vajadused…

Need on esile toomas seda, et elu ise on suurepärane…, ja see on hulga sügavam ja tähenduslikum, kui inimesed on kujutamas ette…

Kuid mis peamine… – need on peegeldamas armastust, arusaamist, mõistmist ja hoolt…

See on ühine loovus ja ühtse eesmärgi nimel… – see on toomas millegiga võrreldamatut rõõmu ja õnne kõigile…

Seega… Mina ütlen teile… – igaüks peab leidma oma tee Minu juurde…, ja see peab olema igaühe isiklik tee…

Kuid, Täiuslikud Rändajad…, kui olete läinud seikluste teele Kodu poole, siis ei ole võimalust Koju mitte jõuda…

See ei ole võimalik üksnes seetõttu, et teie ja Kodu olete üks…

Ehk üllatuseks saaks olla see, et sedavõrd kaua olete seigelnud ja ekselnud teel Koju, enda juurde…

Kuid samas ütlen veel… – ärge uskuge ühtki siin öeldut sõna…

Kuuldes kõike, mida ütlen siin, uskuge üksnes seda, mida on kinnitamas teie enda süda…

Teie südames on kogu teie tarkus…, Tõde on tallel seal juba Loovusest alates…

Seal oleme teiega alati Üks…

Parimat kohta Minu tunnetamiseks ei ole…

Kuid tahaks teilt kõigilt paluda üht… – ärge ajage segi seda, mis on teil peas, sellega, mis on südames…

See, mis on peas, mõistuses, seda on andnud teised…, kuid see, mis on südames, see on Minu poolt saadud…, seda olete kandmas endas alaliselt…

Teie seas on palju, kes on hoidmas suletuna nii oma mõistust, kui ka südant…

Ei tasu kunagi väita, et kui keegi ei usu seda, mida olete mõistmas teie, siis nemad on Minu poolt neatud igaveseks…

Ärge ka ise needke kedagi Minu nimel…

Tasuks veel kord rääkida sellest, mis on siiski Kodu… – koht, kuhu on püüdlemas kõik inimesed…, ehk Minu juurde…

Lähtudes kõigest räägitust, ütleks… – te ei saa naaseda Jumala juurde, kuna te ei ole tema juurest, ehk Minu juurest, kunagi lahkunud…

Kuigi teadlikult te ise kujutate seda teisti…, kuid teie vaimsus on teadlik, et… nii on olnud ja nii jääb see alatiseks…

Siin selgituseks veel üks asi… – vaimsus püüab kogeda omal kogemusel üksnes seda, millest ta ise on teadlik…

Vaimsus on teadlik, et ta pole kunagi lahkunud Jumalast…, seetõttu temal on vajadus kogeda seda omal kogemisel…

Teil peaks olema selge, et elu on protsess, mille abil vaimsus saab teisendada teadmised kogemusteks…

Kui kõik vajalikud teadmised saavad selle kehastuse aegu kogetud, siis teatud lõpmatuse etapi osa saab teostatuks… kogetuks… siis teie tunnetuslikkus muutub reaalsuse osaks…

Seega… Kodu määratlus saab olla üksnes teostuse tähendusena…

See on selle teadvustuse teostumine, kelleks olete tegelikkuses…

Teadvustuse teostumist on soodustamas kolm aspekti…, kolm atribuuti… – teostunud teadasaamine…, teostunud vastuvõtt…, teostunud tunnetus…

Kõige selle tulemuseks saab teie ja jumalikkuse vaheline eraldumine täielikuks sulandumiseks…

See ei ole taasühinemine, nagu olete mõistnud seni, kuna te ei ole kunagi jäänud ilma ühesusest Minuga…, ega kogu olevaga…

Te üksnes võtate seda taasühinemisena, kuna olete unustanud ühesust, kui sellist…

Sulandumise aegu teile meenub, kellena olete… – üksnes peale selle olete taas kogemas ühesust…

Seega… – ükski tee Koju ei ole parem ühestki teisest…

Kõik teed jõuavad Koju…

Sinna jõudmiseks vaja üksnes soovi jõuda ja puhast süda…

Vaja täielikku veendumust, et Jumalal ei ole olemas, ega saa kungi olla põhjust ütelda kellele tahes… – Sa ei ole vääriline olema Minuga…, eriti siis, kui keegi on suhtumas Jumalasse kuidagi teisiti…

Aamen

Read Full Post »

Osa 2

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Leidub alati selliseid, kes alles leidis seda sõnumit…, kas teadlikult, või juhuslikult…

Peaks mainima ka neid, kes loevad või kuulavad seda tulevikus…

Seekord tahaks rääkida nendega, kes on istumas siin, Šasta mäe jalamil…

Seda mäge, mis on seismas siin 11 000 aastat, peetakse pühaks…

Paljud inimesed on tunnetamas tema energiat…, mõnedele isegi näib, et mägi on rääkimas nendega…, et tema seesmuses on midagi veel…

Mäe vägi on tohutu…, ja see ei ole üksnes lineaarne vägi…, tema mõju ulatub suurte kaugusteni…

Mäe vägi on kutsumas siia…, kutsumas kohtuma neid, kes on teadlikud, et mäe juures on midagi enamat, kui arvata võib…

Selle sõnumiga katsume avardada eelmises sõnumis saadud energiat…

Partner seadis energiad teatud teemade järjekorda, et oleks kergem anda neid edasi…

Võib leiduda ka selliseid, kes esitaks küsimust… – Krayon…, kas sa ei karda, et teised kanalid võivad anda vasturääkivat informatsiooni…?

Küsijad ei mõista paradigma aluseid, milliseid tutvustame teile siin…

On teil meeles, milliste sõnadega lõppevad meie sõnumid…?

Peamiselt kõik oma sõnumite lõpus, pea iga kord, räägivad Jumala armastusest…, kuidas tema on armastamas teid…

See on kõikide kanalite omaduseks… – jumalik armastus neis kõigis on punase joonena…

Igas ühes neist on oma rosin…, igal ühel on oma esitamise viis…

Iga kanaldaja on unikaalne…

Igal inimolevusel on omad pillikeeled, millised reageerivad tõele, kui on lugemas sõnumit…

Kanalite hulk on rahuldamas paljusid…

Paljud siiski küsivad, kuidas saab teha kindlaks, kas kanaldus on tõene…, ega ei oleks mingi ego mäng…?

Vastuseks ehk ütleks… – võtke kasutusele armastuse eristust…, kiigake enda seesmusesse…

Kõigis sõnumites on juttu teie suursugususest…, sellest, milline on jumalik armastus teie vastu…

Kui juttu on Jumalast, Vaimust, Loomislättest…, ja kui neis kõigis on kõikehaarav energia, milline on katmas seda kohta, kus olete kuulamas… – siis on tõene…

Teile on räägitud, et Tema on loonud teid… – ja lisatud veel, et on loonud oma pale järgi…

Kuigi Piiblisse pantud väljend on inimeste loodud…, kuid see on tähendamas armastust…

Teile jääb vaid mõistatada… – kuidas selgitada armastust…, kuidas mõista armastust…?

Esmalt peate mõistma, et armastus ei ole lineaarne…

Olles inimolevusena te ei ole võimelised mõistma tema olemust…

Ema esimesel korral vaatab vastsündinule sügavalt silma…

Seda hetke ei ole võimalik kirjeldada… – see on ülimalt üllas…

Ka Jumala armastust ei ole võimalik kirjeldada…, ei mingil viisil…

Isegi rumal on mõelda kirjeldusele…, see oleks hullumeelse püüuna…

Kuid ometi räägite, et Jumal on armastamas teid…, ülimalt…, teab isegi teie nime ja teie suursugusust…, et kõik on loodud Armastuse kohaselt (Armastuse pale järgi)…

Kuid samas tahate teada, mis reeglite kohaselt on kõik tehtud…?

Nüüd siis jätkame mõistatusega elust pärast elu

Statistika on kinnitamas, et 80% elanikkonnast on uskumas sellesse…

Millest see räägib…?

Enamus mõistab, et on midagi enamat…, püüab mõista, millisena see võib olla…

Mõistatust saab lahti seletada mõningate lineaarsete pisiasjadega… – on olemas Jumal…, on reeglid, milliseid tuleb järgida, millised räägivad, kuidas suhelda Jumalaga…, kas läbi ühe või teise palve…, või läbi vahendaja, kes räägib Jumalaga teie eest…

Kui olete milleski eksinud, siis peate paluma andestust… – ja nii edasi ja nii edasi…

Selle mõistatuse energia on madala tasemega…

Eelmises sõnumis arutasime, mis toimus 2012 aasta eel ja pärast, kus inimesed hakkasid tajuma midagi enamat… – see pani inimesi liikuma väe kohtadesse, et saada vastuseid…, et avada ust uude paradigmasse…

See ei olnud kuigi kerge…

Tõepoolest…, see ei ole kerge ka praegu, kuna olete kasutamas lineaarset langevarju… – ehkki te ise ei ole sellest teadlikud…

Uues energias olete aimamas, et on midagi enamat, kui on räägitud…, seetõttu olete liikumas uste poole, et avada neid ja ise uurida… – mis on nende taga…?

Mõnedki liituvad rühmadesse, et uurida koos…

Ometi kõik kanalid on rääkimas, et seda tarvis teha üksi

Väljend üksi viitab teie vabale valikule, millesse on kaasatud teie teadvus, mille abil saate astuda uksest sisse, uurida, ja saada selgust uuest energiast, selle paradigmast…

Üksnes üksi

Astudes uksest sisse, leiate, et te ei ole seal üksi…, seal on veel kedagi…

Langevarjuna on teile alati olnud reeglid, doktriinid, prohvetid, raamatud, milliseid pakuti teile õppimiseks… – need kõik rääkisid teile, mida teha, kuidas teha…

Need kõik oleks kui juhendid ruumis olekuks, kus ei ole miskit…

Need kõik olid ettekirjutised, kuidas muuta end ja oma paradigmasid…, oma tunnetusi…

Ehk räägiks teile, kuidas olete välja nägemas siit, eesriide tagustest…

Mis toimub inimesega, kes on astumas välja inimeseks olemise paradigmast…?

On huvitav jälgida teie ajalugu…

…Kuidas õppisite lendama…

…Kuidas sündis teil idee lennata minema, kui juhtub midagi ootamatut…

Selleks sai teie jaoks langevari…

Lennunduse sünni aegu see oli imena…

Esmalt lennud ei toimunud kõrgel, ega olnud vajadust mõelda pääsemisele…

Kui lennud tõusid mäe kõrgustele, tuli leiutada langevari…

Nende katsetamisel esmalt loobiti alla kõikvõimalikke raskusi… – katsetades, milline riie ja millised nöörid peavad raskusele vastu…, millisel kiirusel maanduda, et mitte kukkuda vigaseks…

Lihviti kogemust seni, kui otsustati proovida inimese hüpet…

Millise tundega mindi sellele…?

Samad tunded olid valguse töötajatel, kui olid astumas Valguse avarusse…, kuid siin ei olnud langevarju…, ei olnud reegleid, ega kedagi, kes tuleks appi hädaolukorras…

Ainus, mis oli neil…, oli üksnes teadmine, et on olemas Jumal oma paradigmaga…, kuid see oli sedavõrd erinemas kõigest, mida oli õpetatud…

Inimene, kes hüppas esimesena, sai maandumisel tugeva põrutuse…

Kuid see ei seganud langevarju arendamist…

Langevarju asemel loodi tiivad, millistega saab liuelda, mitte enam kukkuda…, õpiti kasutama tõusvaid õhuvoogusid…

See võimaldas teha lende mägedest alla…, lennukiteta…

Ka tänavu on teil neid, kes on astumas tundmatusse…, ka neil on samad tundmused…

Kas mõistate, kuhu juhin teie mõtte…?

Nüüd astumine tundmatusse on mõnevõrra sarnanemas lennunduse ajaloo algusega…

Olete tegemas esimesi samme…

Mängu on lisandumas asjad, millistest oleme rääkinud paljude kanalduste aegu…

Esimene neist… Jumal on teadlik, et olete avamas ust…

Looja Vaim on teadlik teie ukse avamisest…

Edasi on raskem hetk… – teil ei ole langevarju… – ei doktriine, ega juhendeid…

Teie ees on ainus… – tühi avarus…

Kuid siin… – kuni õpite, oleme toetamas teid…

Kui kardate, oleme toetamas teid…

Seejärel hakkate eksperimenteerima…, hakkate õppima lendama…

Õppides lendama, hakkate mõistma energiaid, millised näivad veidratena, kuna neil puuduvad doktriinid oma juhendustega…

Kuid nüüd olete juba ise tabamas midagi…

Kui kiikate seljataha, siis mõistate, et teha seda oli kerge… – kuid mõista teadvust, millisest ei ole veel aimu, on lausa võimatu…

Läbides ust, püüate tabada nähtamatut…, püüate tabada asju, millistest saaks kinni võtta…

Tervendajad…, pange tähele… – võttes need asjad kasutusele, saate teha seda, milleks varem ei olnud võimelised…

Kiigates seljataha, mõistate, et inimesed on tõemeeli inimsustanud Jumalat… – ta  muutus neile raevukaks isaks, kellele tuleb olla meelepärane…, muidu karistab…

Seejärel mõistate, kuivõrd lapsik on olnud selline usk kujuteldavasse Jumalasse…

Kui hakkate ringi vaatama, siis kõikjal näete üksnes Armastust…

Kui teile räägitakse, et Jumal on armastamas teid piiritult…, kas tahaksite kuulda siis ka täpsustust…, või… võtate tõepähe, et on olemas armastav Looja, kes on tegemas koostööd teiega…?

Kallid vanad vaimsused ja valguse töötajad… – teie olete ülemineku aegade inimkehad, millised olid programmeeritud paljude aegade jooksul eksisteerima teatud viisil…

Kuid nüüd on tulemas aeg, kus saate suhelda oma kehadega, millised olid seni kurdid teie afirmeeringute suhtes, ega vastanud teie soovidele…

Kuigi… teie kehad tahaks kuulda teid…

Seetõttu tuleks teha pöördumisi keha poole igapäevaselt, kuni õpiks kuulma teid…

Olete pikema ajaloo jooksul elanud vanas energias…, seda muuta hetkeliselt ei ole võimalik…

Mõnel ehk osaliselt midagi ka õnnestub…, kuid see ei ole siiski täis tulemus…

Kuna keha rakud on pidevalt uendumas, siis ajapikku ta hakkab reageerima teadvusele ja kuulma pöördumist tema poole…

Olete küll uute avastuste lävel…, kuid, naastes taas uude kehasse, seal on töötamas juba uus teadvus…, seal olete ka teadlikud, kuidas toimida…

Selles on vahe vana energia vana vaimsuse ja uue energia vana vaimsuse vahel, kelleks olete teie ise…

Kogu teie tänavuse töö praktika talletub teie Akašidesse…, seega… naastes evolutsioneerunud aega, saate võtta kõike Akašis olevat kasutusse…

Selline on läbimurre vanast uude…

Krayon…, mul on jätkuvalt igasugused probleemid…

Tean, see on loomulik…

Vanast on raske välja tulla…, mälu on kinni paljudes vanades paradigmades…, kuigi olete proovimas uut… – siin on oluline, kuipalju leiate jõudu ja jaksu vabanemiseks vanast…

Kõiges, mida olete proovimas, ei ole õiget, ega väärat…

Selline selgitus on neile, kes vastamas vesteloole kadunud sillast… (1997.09.27 Kuldne kandik)

Kui ilmneb soov võtta seda südamelähedaseks, üksnes siis mõistate, et hüpe tundmatusse on parim… – saada kõike korraga

Üksnes siis saate ütelda endale… – ma peatan kõik, mida olen seni teada saanud…, kõike, mida on rääkinud vanemad, sõbrad, või kesiganes tähtis inimene… – ma peatan seda kõike…

Ma saan naaseda selle juurde taas, kuivaid tahan seda… – kuid praegu peatan seda kõike

Kallis vaimsus, kas on tõsi, et on midagi hulga enamat…?

Kui olete piisavalt julged, et tõsta kätt… – tõsta kätt piksevardana, kuhu saaks välk sisse lüüa…?

Seejärel teine käsi haarab kinni välguga tabatud käest ja hakkab teid välja tirima vana energia soost, täis rahutust, ohverduslikkust ja haigusi…, et tõsta teid valdkonda, mis teie jaoks on esmalt mõistetamatu…

Teine käsi hoiab teist kinni seni, kuni harjute uuega…

Käsi hoiab kui linnupoegi pesas…, hoiab kinni, kuni olete küpsed pesast välja lükkamiseks…, iseseisvaks lennuks…

Seejärel hakkab ridamisi tulema imesid…

Siis te ei ütle enam, et teil on probleeme…, vaid ütlete… – ma tean… mind on ootamas midagi, mida tarvis lahendada…

Mis oleks, kui oleksite veendunud, et probleemid leiavad lahendust iseenesest…

(Tema vaim ütles vaid: „Edasi, Henri…, asjad pole alati sellised, nagu näivad…, sinu eest kantakse hoolt.“ – Kuldne kandik)

See on nendest, kes loobuvad mõtlemast tulevikule ja usalduvad lahendustele, milliseid seni veel ei mõisteta, ega suuda ette kujutada…

Kõik lahendused tulevad selliselt, kuidas ei oska isegi arvata…

Seetõttu, kui kohtate kedagi, kes tunneb huvi teie käekäigu vastu…, ja te ütlete neile, kõik on korras…, et teil laheneb kõik omal ajal, iseenesest… – siis nemad võtavad teid nendena, kellel peas tinapaberist müts, kes usub võõrplaneetlaste laevadesse… – ning kõnnivad teie juurest minema…

Nemad on liiast targad, et kuulata teid…, lineaarsuses neil kõik on teada paremini, kui teile…

Millest on siis see sõnum…?

Armastusest… – sellest on sõnum…, ja me armastame teid…

Mida ütleksite igavesest Jumalast, kellesse usutakse…

Kuid samas mõistatus räägib enamast…, sellest, mida seni te ei ole veel nägemas…?

Ehk vastaksite, et see on Uskumatu Jumalik Armastus… – kuigi inimeste doktriinides väidetakse midagi muud…, neis juhitakse teid peamisest kõrvale…

Tuleks pöörata tähelepanu faktile, et esmasel religioonil hindude juures, ei olnud prohveteid…, neil oli ühesus kõiges

Ühesus on kõige lähedasem tõele… – sellest oleme varemgi rääkinud…

Armastus on kõige kokkuvõte

Armastus ei ole lahti seletatav…

Seetõttu kutsun tegema hüpet oma usus… – mistahes viisil, mistahes tasandil…, milline istub teile kõige enam…

Ust võite avada kas aeglaselt, või kohe… – kuid pidage meeles… – tegelikkus on hulga enamat, kui on teile räägitud…

Inimkond on avanemas sellele…, aegamööda… – te hakkate nägema seda…

Suuremad religioonid hakkavad tõmbuma kokku…, kirikutest saavad muuseumid…

Inimesed on otsimas uusi teid…, uusi tegevusi…

Ainus, mida teil tarvis…, on tarvis mõista, et on olemas palju enamat, kui nime teadmine Jumala poolt…

Mida see peaks tähendama teie jaoks käesoleval ajal…?

Te olete oma olemisega siin, mäe jalamil…, koos kõigiga, kes on siin…

Ei ole tähtsust, mis toimub edasi…

Seni nähtamatu on toetamas teid…, on langevarjuks vanale vaimsusele…, valguse töötajale… – igale ühele, kes kavatseb teha järgmist sammu…

Me oleme siin, et edastada oma armastust teile… – see on hulga enamat, kui oskate arvata…

Mina, Krayon, olen armunud inimkonda…

Ja nii on see tõepoolest…

 Krayon

Read Full Post »

Eelmisel kohtumisel rääkisime, et naasemise protsess teadvustusele oma olemuselt on kaheline protsess…

See on ka õige…

Ehk arutaks seda veel…, siis saaks avardada teadvusele naasemise mõistmist…

Teadvustumine ise on saavutatav läbi teadmiste ja kogemiste…

Teadmised ja kogemised on kujundamas tunnetuslikkust…

Seega… – teadvustuse määranguks saab olla selle tunnetus, mida olete läbi elanud ja mida olete teada saanud läbi kogemise…

Üks asi on teada…, hoopis teine asi on elada seda läbi ja kogeda…, kuid tunnetamine on hoopis kolmas asi… – see on tulemuse saamine…

Üksnes tunnetamine viib teostunu teadvustamiseni…

Kogemine ja teadmine eraldi annavad üksnes osa teadvustamise võimalusest…

Võite kindlalt ja selgelt mõista ja teadmine on tulenenud jumalikkusest…

Üksnes kogedes oma Jumalikku Mina, teie teadvus saab teostunuks…, sedagi üksnes tänu sellele, et olete kogemas seda tunnetust…

See käib täiel määral mistahes üleelamise kohta…, iga teie jumaliku Mina aspekti kohta…, mõistmise, heasoovlikkuse ja armastuse kohta…

Teie teadvustumine saab täiuslikuks üksnes siis, kui kogete neid tundeid…, tunnetate läbi kogemise, et olete mõistmas, armastamas ja vastu võtmas läbi oma Mina…

Et selline tunnetus ilmneks, tarvis teadmisele lisada kogemist…

Ehk on veel meeles, et tunnetus on vaimsuse hääl ja keel…, seetõttu oma Mina täieliku teadvustamise saavutamine toimub siis, kui tunnetate täienisti, kes olete tegelikkuses

Teadvustumine on kahtepidine protsess ja see on saavutatav läbi kulgemise mööda kahte teed korraga…

Teie vaimsus saavutab täiuslikku teadmist kulgedes vaimse ilma teedel…

Täiuslikku kogemist on võimalik saavutada vaid liikudes füüsilise ilma teedel…

Et mõista täielikult, tarvis liikuda mõlema ilma teedel…

Just sellel eesmärgil, et saavutada täielikku teostust, sai Minu poolt loodud need kaks ilma…

Liites need kokku, saate ideaalse võimaluse luua täiuslikku tunnetust, mis kokkuvõttes toob esile absoluutset teadvustust…

Seega, naastes küsimusele õigest või väärast, lühemast teest Koju, ehk Jumala juurde, mõnigi on arvamas, et lühem tee on parim…

Neile tuleks tuletada meelde, et nemad on eksimas…, selline väide ei saa olla mingi kindla faktina…

Kasulikumaks teeks saab olla see, mis viib täieliku teostumiseni… – ja sellel ei ole mingit tähendust… – on see pikk, või lühike…, ja siin ei ole keegi püstitanud täitmise või ületamise plaani…

Eelmine kord rääkisin, et kulgemise teed olete valimas omale ise… – seda on määramas teie südame tunnetus…

Vajaduse korral Minult võib saad viiteid…, kuid teed tuleb läbida siiski endal

Teil tarvis teada, et Absoluutne Teadvus ise on kui täieliku teostumise teadmine, kogemine…, kogu selle tunnetamine, kelleks olete tegelikkuses…, see kõik on saavutatav etapiviisiliselt…

Igat vaimsuse ilmnemist olete pidamas ühe eluna… – kuid kokku see on arenemise protsess

Teil tarvis mõista, et ühe ilmnemisega, ehk ühe kehastuse elu jooksul, ei ole võimalik saavutada Absoluutset Teadvustust…

Vaimsus saavutab seda liites kõik eelnevad kogemused, kõigi tsüklite kogemused, millised on olnud läbi ilmutumiste füüsilise eluna…, millised on lugematuid kordi kordunud…

Ühe kehastuse elutsükkel kulmineerub vaimsuse seekordse vajaduse täieliku läbimisena…

Ehk… – jooksev elu saab läbi siis, kui olete kogenud kõike, mida oli vajaduses kogeda seekord…

Seejärel kogetu liitub kõigi eelmiste kehastuste aegu kogetuga…, olenemata sellest, millistel teie aja lõikude aegu olete kogenud…

Nii kestab kord korra järel…, kuni teostub vaimsuse vajaduse kohane tulemus…, mille tulemusel saavutate Absoluutset Teadvust…

Teil tarvis selgelt mõista, et on olemas kaks teostumise taset…, nii teie, kui kelletahes…

Esimene… – teostada järjekordset sammu üldises protsessis…

Teine… – teostada kogu protsess tervikuna…

Protsessi saab pidada teostunuks siis, kui igaüks teist teadvustab lõplikult, tunnetab ja tajub, kelleks on tegelikkuses

Teie elu eesmärk on teostumine… – kiirusel siin ei ole mingit tähtsust, seetõttu lühem ei pea olema parim…

Teie vaimsused avalduvad füüsilises ilmas üksnes selleks, et saavutada mingid uued mõistmised ja läbi selle saada uusi kogemisi…

Mõnele vaimsusele selleks kulub enam aega, mõnel vähem… – muus vahet siin ei ole…

Mida vähem mõistmatusi teie teekonnal, seda kergem on seda läbida…

Üksnes selleks ongi meie vestlused…

Nii saate selgemalt näha oma teed,  ja mõistmatusi on sellel vähem…

Just selle nimel teie vaimsused pöördusid Minu poole…

Või te arvate siiski, et Minu tulek oli juhuslik…, ja sõnumit loete juhuslikult…?

Seda teekonda ei ole võimalik leida… – seda saab üksnes luua…

Sellest räägime järgmistel kordadel…

Aamen

Read Full Post »

Older Posts »