Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2019

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Kuigi meie sõnumites on kordumist…

Seda vaja seetõttu, et paljud on tulnud läbi erinevatest energiatest…

Seega… neis sõnumeis on neile nii mõndagi uut…

Tänane sõnum tuleb Valguse Töötajate pettumusest Uues energias…

Esmalt sellest, et aastal 2012 algas uus paradigma…

Esmalt on muutumas inimese olemus…

Seega… jutt tuleb teist, Valguse Töötaja…

Esmalt tahaks rääkida vanadest vaimsustest, kes olid tegemas tööd pikemat aega…

Ei ole haruldus, kui vana vaimsus, kes pikemat aega, kuni aastani 2012, tegeles valguse ja pimeduse pusledega… – oli tervendaja…, kanaldaja… – ta on istumas ka siin… ja kuulamas…

Nemad tegid planeedil oleku aegu kõike võimalikku, et üksnes muuta oma teadvust ja aidata selles ka teisi… – kuni tuli aasta 2012..

Ehk räägiks esmalt energiatest, kuna peamine muutus seisneb neis…

Senine energia olenes vana vaimsuse seisundist… – kas tegeles kõige võimalikuga…, või tegeles läbi tervenduse, meditatsiooni, kanalduse… – tegeles sellega pikemat aega… – see oli vaimse ärkamise energia…

Oleme palju rääkinud ärkamisest, ehk räägiks nüüd selle energiast…

Ta oli illusoorne…, intuitiivne… – läbi mille kaasasündinud püüdis liituda Loojaga…

Kirjanik kirjutas suhetest…, tervendusest…, liikumisest ülestõusu poole… – see kõik vajas ühendumust vaimsusega…

Paljud, kes pikemat aega tegelesid vanas energias, üksnes istusid laua taha…, ja neile hakkas tulema… – nemad nautisid olekut selles energias… – nende kellad sellel ajal jäid seisma… – kõik sündis nende jaoks suurel kiirusel…

Siin istujate seas on neid, kes on kogenud seda…  

Vanas energias sellega liitusid paljud…

See oli liitumine kaasasündinuga… – see oli abiks paljudele nende töös…

Ka abi vajajad nägid end selles energias…, see aitas neil terveneda…

Vanad vaimsused…, seda tegite teie kõik… – tegite vanas energias…

Aasta 2012 tõi midagi uut…

On palju valguse töötajaid, kes töötasid ammu enne aastat 2012…, tegelesid pimeduse ja valguse pusledega… – tervendasid…, olid mediteerijad-sõdalased…, palvelejad-sõdalased… – kõik püüdsid muuta energiat mõtte abil…

Neid oli ülimalt palju ja kõik olid vanad vaimsused…

Kui saabus aasta 2012, tema ei toonud kaasa midagi uut…, kuigi oli lubatud, et nullib vanad energiad…

Seega, Valguse Töötaja…, sind oli seni keegi juhtimas, hoides varrukast kinni…

Kuid nüüd ole valmis pärituuleks…, sellest olen rääkinud palju…

Ole valmis uueks, mis on tulemas… – kuigi selleks kulub veel aega…

Paljud teie seast on arvamas, et oma töös on veel kinni jäänud…

Mõnedki ehk on veel usaldamas neid, keda on tunnustamas enam…, kes aitavad neil mõista toimuvat…

Paljud kurdavad, et sõnumi saamine ei edene…, ühendus on kadunud…  

See on kui halb nali… – olid anded, olid atribuudid…, kuid, jõudes 2012 aasta märgisele, algas teadvuse muutus… – võimed hakkasid kaduma…

Kuhu jäi uue tulek…, kuhu jäid kaunid liitumised, milliseid sai oodatud pikki aastaid…?

Mediteerijad ja palvelejad, kes tegid tööd inimkonna jaoks, suutsid mediteerida, nii üksi kui rühmades… – see ei tööta enam…

Kõik, mis pani südame laulma…, aitas puhkeda armastusel Jumala vastu… – nüüd see kõik on vaid lühiajaliselt…

Miski ei ole enam nii, kui seni oli…

Sellest ongi meie jutt tänavu…

Olen varemgi sellest rääkinud… – kuid on oluline, et te mõistaks selle olulisust…, kogu toimuva tähendust…

Olen rääkinud, et mida enam pääseb valgust planeedile, seda enam hakkab nihkuma ja muutuma mitte üksnes planeedi teadvus…, vaid ka ühendumused kõige vahel…

Oleme rääkinud samuti, et teie seondused hakkavad täiustuma…

Alles rääkisime kaasasündinust ja selle avardumisest… mis sellega kaasneb…

Oleme rõhutanud, et uus energia on täienisti teine… – tema on intuitiivne…

Kui tahate sellega liituda, siis selleks tarvis avaldada soov…, anda nõusolek selleks…

Kuigi mõnedki, kes on pusledega teinud palju tööd veel enne aastat 2012, on uuele vastu…, nemad väidavad, et see ei ole nendele kohane

Millest see tuleneb…?

Ehk mõtleks korraks vibratsioonidest ja nende sagedustest…

Vibratsioon ja sagedus on kolmemõõtmelised sõnad, avatud vormis, millega saaks kirjeldada teie olekut valgustunud olekus…

Mõnigi väidaks, et täna tunnetab end vibreerimas kõrgemal sagedusel…

See on üksnes metafor…, need on üksnes sõnad, milliseid olite seni kasutanud…

See ei ole nii…, see on tähendamas midagi muud… – see on üksnes selle tunnetus, mida mõistab üksnes valguse töötaja…

Mõned küsivad, kuidas on see tunnetatav…?

Neile vastuseks ehk oleks… – see on vibratsioon, millist varem ei ole kunagi tunnetatud

Paljud, kes olid tegelenud sellega enne 2012 aastad…, kas 20, 10, või 5 aastat, ütlevad, et uus ei ole neile vastu võetav…

Kallis pettunud Valguse Töötaja… – see on sinu jaoks… – pane tähele…

Ole see kes sa oled… kas tervendaja või kirjanik… – kuid sul on oma saatejaam, mida oled kuulamas…

Kuid… jõudes siia, püüad häälestuda oma jaamale…, kuid see on töötamas uuel sagedusel…

Olles uustulnukana, sa ei saanud häälestuda sellele koheselt…

Uues avaruses olijad on teadlikud uue energia sagedusest…, kuid sina veel mitte…

Jõudes uude energiasse, pead häälestuma sellele… – Looja teadvusele ja Jumala armastusele…

Häälestu sellele…

Uue Energia Avaruse jaam on sinu kuuldeulatuses…

Kuid sa ei kuule esmalt veel teda… – milles on asi…?

Oled häälestunud jätkuvalt vanale jaamale…, vanale energiale…

Oled segaduses, ega tea, mis on toimunud planeedil…, miks valgus on nihutamas kõike…, kogu reaalsust ja selle paradigmat…?

Seega… sul on tarvis teada, et midagi ei ole juhtunud…, tarvis teada, et pead üksnes häälestuma ümber… – uuele energiale…

Kui oled suuteline selleks…, siis iga sinu anne hakkab avarduma… võimed suurenevad…, hakkavad avanema asjad, milliseid varem ei osanud isegi loota…

See on kindel…

Tarvis vaid häälestuda ümber…

Olgu, Krayon…, kuid kuidas seda teha…?

See ei ole keeruline…

Sa oled teinud seda juba mitme aasta jooksul…

Sa tead, mida teha…, kuid sellest on sulle veel vähe…

Esiteks… – endist jaama enam ei ole… see on läinud… – see on esiteks ja see on oluline…

Teadvusta siiski…, sulle vajalik jaam on kõrgemal sagedusel… – häälestu sinna…

Samas on oluline teada… – on tulemas uus inimolemus

Kui kadus ühendus jaamaga…, mida mõtlesid esmasena…?

Ehk mõtlesid, et midagi tegid valesti…?

See oli sinu esimene mõte…, seetõttu pöörasid end pimeduse poole… – sündis hirm… – miks Jumal tegi nii…?

Sellist inimolemust, millisena olid seni… – sellist tulevikus enam ei ole…

Tänavu oled väitmas, et Jumal jättis sind maha, arvates, et tegid midagi valesti…

Selline mõtlemine tuleneb õpetustest…, vanematelt…, on tulnud teistelt, kes püüdsid seletada, kuidas vaid oskasid…

Kuid kõik senine ei vasta enam uuele…

Ka teie enda vastuvõtu võime on teinud läbi muutusi…

Valgus on muutunud, vastuvõtja on tõusnud keha ulatuses teise kohta ja töötamas kõrgemal sagedusel…

Hakka häälestuma uuele sagedusele…

Kuula toimuvat…, järgi juhendeid…

Sa ei ole teinud midagi valesti, ega lasknud midagi mööda… – ole selles kindel...

Olles siin, ole valmis järgmiseks sammuks…  

Häälestu saatjale täpsemalt, et saaksid jatkata oma kulgemisega…, ole valmis kuulama oma intuitsiooni…, sea oma kavatsused selle järgi…

Mul on vedanud minu partneriga…

See toimus palju aastaid tagasi, kui ma küsisin temalt, et kas on valmis selleks sammuks…?

Temale see oli suureks üllatuseks, kuna võttis seda üksnes lollitamisena…

Temal oli tarvis üksnes muuta oma vastuvõtu sagedust… – nagu teilgi praegu…

Tema küsis, nagu teiegi… – mida peab selleks tegema…?

Ma ütlesin temale, et esmalt tal ei ole veel aimu oma väe suurusest

Praegune inimkond, oma puhta teadvusega, on suuteline jõudma lõpuni…

Olles teadvustunud valguse töötaja, suudate teha järgmist sammu… – häälestuda kõrgemale sagedusele…

Selleks tarvis teha oma mõtteis üht pöördumist… – Kallis vaimsus…, mul on kavas teha seda kaasa…, aita mul häälestuda minu intuitsioonile…

Sa häälestud ja see toimub… – toimub täpishäälestus… – sa tunnetad toimuvat…

Kõik muutub hulga valgemaks… 

See on tulemas, seda on veel oodata…

Tervendaja, kelle võimed olid kui kadumas, hakkab teadvustama, et ka temal tarvis tõsta oma sagedust…, võtta kasutusele kavatsuse väge…, häälestuda intuitiivsele mõistmisele

Üksnes nii hakkab taas kõik tööle…, ja veel võimsamalt…

Tervendaja…, kui inimesed, kes tulevad sinu juurde, küsivad sinu pisarate põhjust… – mida ütled neile…?

Sa vastad, et õnnest, kuna võimed on tagasi…, ja veelgi suuremad

Ehk mõistad nüüd ise…, ehk mõistad kogu toimuva mõtet

Selles ei saanud olla mingeid probleeme…, sa ei teinud midagi valesti…

Teid on siin palju…, kuid enamusel teist tarvis häälestuda ümber…

Ümberhäälestuseks ei ole vaja koolitusi, ega lugemist…, ei mingite sammude tegemist…

Vaid ole ja tunneta…, las tulla aeg, kus kaasasündinu aitab sul tõusta sagedustes…, sa oled tulnud selleks ja seetõttu oled siin…

Püüa püsida Ühesuses oma elu lõpuni…, kõrgeimal viisil…

Ole tänulik Loojale, et kõik see on toimumas…

Valguse Töötaja, kas oled jätkuvalt pettunud…?

Rääkisin sellest seetõttu, et olid pettunud… – rääkisin, mida teha…

Rääkisin eriti neile, kes olid valguse töötajateks ammu enne aastat 2012…

Teie sugupuu on šamaanlik…, muidu te ei oleks läbinud seda teekonda…

Isegi mediteerijad on šamaanlikust sugupuust…

Te olete paljude elude aegu häälestunud sellele…

Valgus on suurenemas…, aeg jätkata astumisega…

Valguse Töötaja…, ei ole põhjust olla pettunud… – tere tulemast Uuele Maale…

Lahkudes täna siit, ole teisena…, sul on valiku vabadus… – hakka looma võimatut…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Seda teemat oleme puudutanud…, kuid, nähes, mida olete tegemas, siis tuleb kõike seda taas korrata..

Selles ilmas on kõik kordumas… – isegi samal kujul, kui varem…                                                                                                                              

Meie juttu saaks võrrelda kokkusurutud vedruga

Vedru rõngad, kokku surutuna, on lasumas teine teise peal…, kuid tasub vaid lasta lahti, kui rõngast saab spiraal, mis on ulatumas hulga kaugemale, kui olete võimelised kujutama…

Kas muutused Maa peal saavad olla mistahes arutluste väärt…?

Kui kõik on sedavõrd halvasti…, kas peab midagi tegema, või ei ole mõtet midagi teha…?

Sel juhul tuletan teile meelde kord räägituid sõnu… – kõik, mis võib kunagi toimuda teiega ja planeediga, on juba toimunud…

Tasuks mõista, et see, mis on toimumas praegu… on juba kunagi toimunud…?

Selgitaks järgnevalt… – mistahes võimalus on olemas faktina, kui toimunud sündmusena

Näitlikult seda võiks võrrelda kogumise alusega… – kandjaga, ketaga, millele on salvestatud informatsioon…

Kuid on küsimus… – kuidas arvuti teab, kuidas reageerida kettale, mida olete sisestanud masinasse…

Selleks on programm, mis on talletatud igale kettale…

Neile, kes on teadlikud neist asjust, asi on teada… – kettal on olemas kõik…, seega… kui vajutate vastavale nuppudele, siis arvuti mõistab, mida teha kettaga…

Kõik kettaga töötamise programmid, kõik reageerimise viisid, mistahes klahvi vajutamisel, on kettal olemas…… – sellega saate suunata programm lõpetamisele…

Selline on kettaga töötamise tehnoloogia…

Kuid teil vaja mõista Ilmaruumi töötamise tehnoloogiat…

Vaatame Ilmaruumi tehnoloogiat…

Eluratas on kui ketas, millele on talletatud kõik inimkonna teekonnad ja mängud…

Ilmaruum on üksnes ootel, mida talletatust käivitada…, mida olete sellest valimas…

Enamgi veel… – kui teekond, või mäng, on läbitud…, olenemata teekonna või mängu tulemusest…, Ilmaruum esitab küsimuse… – ehk on soov läbida seda taas?

Ketast, mida sisestasite arvutisse, ja kasutasite sellel oleva programmi kohaselt…, ei huvita üldse, kas läbisite programmi, või mitte…, enamgi veel… – ega huvita, kas programm võis kuidagi viia teie tunded rivist välja…

Ketas pakub üksnes korrata temale talletatud programmi…

Kuid tarvis teada, et kõik lõpptulemused on programmis olemas…

Kuid… kuidas jõuate mingi tulemuseni, oleneb üksnes teie enda valikust…

Peaksite mõistma, et elu tegelikkuses on paljus ketta taoline, millele on talletatud üks või teine elumäng… – seega… kõik variandid on olemas…, ja kõik on kord läbitud…

Igal korral olite valinud ühte variantidest, mida püüdsite läbi kogeda…

Kõigel siin räägitul on otsene seos teie planeedi sündmustega…

Ja nüüd räägiks neist, kes ennustavad tulevaid sündmusi Maa peal…

Kõik, mida paljud näevad Maa tuleviku kohta, on tõde

Kuid asi ei ole selles, et neile oleks kui avatud aken tulevikku…, vaid selles… – millist tulevikku nemad näevad…?

Ehk saite aru, et variante on hulga enam, kui üks…

Ühes variandis Maad saadavad katastroofid…, kuid teises mitte…

Kuid üks asi veel… – kõik versioonid on teostunud olekus, kuna aega, kui sellist, ei ole olemas…

Seega… – kõik on toimumas korraga… – hetkes siin ja praegu

Kõik, mis kunagi toimub, on toimumas hetkes praegu…

Kui võrrelda kettaga, siis kõik mängu variandid on kettal olemas… – ehk… on kui siin ja praegu hetkes… – muidu ei saaks kettal olevaid mänge mängida…

Kui olete ootamas ennustusi teie ilma lõpust, mis on teile meelekohasemad…, siis keskendute sellele… ja need lähevad täide…

Kui meelekohasem on mingi teine variant, siis keskenduge sellele…, siis tuleb teine tulemus…

Nüüd vastus teie küsimusele peaks olema selge… – mis sünnib tulevikus Maa peal?…

See on vaid teie teha… – kuidas toimite oma mõtetes, sõnades ja tegudes… – mida ütlete…, mida valite…?

Või arvate hoopis, et te ei ole võimelised mõjutama…?

Selles olete eksimas

Teie küsite Minult, millega kõik lõppeb…, kuidMina, Jumal, ei ole rääkimas teiega tuleviku ennustamise nimel…

Selles ei ole mingit vajadust…

See on ka kõik, mida on teile ütelda…, seega… Mina ei vastan nii, kui teie ennustajad…

Kuid tuletan siiski teile meelde… – kui teie, kui tsivilisatsioon, ei ole küllaldaselt tähelepanelikud, siis jõuate sinna, kuhu olete liikumas…

Kui see teekond teile ei ole meele kohane, siis võite muuta mõistmise ja mõtlemise suunda…

Olen rääkinud, kuid kordan taas… – seda ei ole raske teha

Ma annan hoopis soovituse… – pöörduge enda seesmusesse

Seal võite leida oma koha…, kuid selle leidmiseks tarvis juhenduda seesmisest tarkusest

Püüdke igaüks mõista… – millele on teil tõmme

Kui mõistate…, millele…, siis järgige seda…

Kui see on üksnes astumine, levitades positiivset energiat, siis tehke seda…, teisi segadusse ajamata, ega tõstmata nende probleemsusi veelgi… – siis üksnes astuge oma teed…

Kui on hea oskus kanda Jumala sõna inimestele… – siis tee seda…

Soovitan mõelda sellele…

Kuid ütlen juurde… – olete võimelised astuma oma teed…, ja täiel määral…

Oluline on… mitte karta surma…

Te olete teadlikud, et teie, vaimsusena, ei ole võimelised surema…, mida ka ei juhtuks…

Ei ole midagi, mida tasuks karta…

Teadvustage arengu protsessi ennast…, olge kindlad… – teiega on kõik korras ja nii ka jääb…

Püüdke jõuda  täiuslikkuseni kõiges… – olge selles kindel…, kahtluseta…

Te olete üksnes seal, kus peate olema…, et kogeda just seda, mida olite valinud kogeda…

Seega… püüdke olla see, kes olete tegelikkuses…

Kui kõiges näete üksnes täiuslikkust, siis kogu teie teekond muutub rahumeelsust täis teekonnaks…

Siis ei koge kunagi soovi põgeneda millegi eest…

Millele olete ise vastu, see on võitlemas teiega…

Kui olete sügavas masenduses sellest, mida teile ennustati, siis teil ei ole võimalik olla laitmatuse olekus…

Kui arvate ikka veel, et Mina sain luua midagi ebatäiuslikku, siis te ei mõista üldse Jumalat…

Hinnake kõrgelt täiuslikkust…, nii enda, kui ka üldist täiuslikkust…

Aamen

Read Full Post »

Ehk teeks kord ja igaveseks selgeks üht asja, mida on küsinud paljud, kes on läbi käinud ühed või teised vaimsed koolid…

Kas inimene, kes on saavutanud Ühesust Kõigega, jääb planeedile Maa…, või naaseb Ühesele Lättele…?

Vastaks sellele nii… – kui olete koondunud seisundisse eimiski, ehk Ühesusse Kõigega…, siis kaob võimalus jääda planeedile…

Seega see, mis on, ei saa olla kusagil mujal, peale selle avaruse…

Täielikku sulandumist, olles Täieliku Ühesusena, ei ole võimalik kogeda…, seda seni, kuni on olemas miski vähem, kui Täielik Ühesus…

Oli loodud…, on loodav igal hetkel ja jätkuvalt miski väiksem, kui Täielik Ühesus…

Küsimus on selles, et sulandudes Kõigega, te ei saa tunnetada, et olete eksisteerimas, kuna ei ole midagi, mida saaksite tunnetada…

See on Jumalik Dilemma

Mina lahendasin selle, luues seda, mis ei ole Jumal…, ehk… mis annab võimaluse mõelda, et Mina ei ole Jumal…

Seetõttu annan iga hetk väikese osa Minust enda väikseima teadmatuse kogemiseks

Seda üksnes selleks, et ülejäänu minu Mina osa saaks teada, kes ja mis tegelikkuses ta on

Olen rääkinud teile… – olete kõik jumalad, ehk Jumal… – olete alaliselt läbimas teekonda teadmiselt teadmatusele, ja sealt tagasi teadmisele…, ühesuselt eraldumisele, ja sealt tagasi ühesusele…, olemisest olematusele, ja sealt tagasi olemisse…

Just see ongi elutsükli jada…, ehk… – Eluratas

See tähendab, et te ei saa alustada nullist…, ehk otsast peale…

Olen rääkinud, et te ei pea tegema midagi…, ei selles elus, ega ka järgmises, kuna teil on alati olemas Vaba Valiku õigus…, mis jääb teie päralt alatiseks…

Valides teed või tegemist, olete loomas üksnes oma kogemist… – Jumala loomise kogemist…

Igal hetkel võite jätkata mistahes Eluratta punktist…, või naaseda kuhu iganes, säilitades kuju, mis on teile kohasem…

Võite naaseda mistahes mõõtmesse…, mistahes tegelikkusesse…, mistahes ilmaruumi või tsivilisatsiooni… – üksnes omal valikul

On neid, kes, saavutades täielikku ühesust, teevad otsuse naaseda… kas prohvetina, või valgustunud õpetajana…, ja on neid, kes on lahkumas prohvetitena või õpetajana, kuid saavad naaseda omal valitud kujul…

Seetõttu tasuks kuulata neid, kes on naasemas prohvetite või õpetajatena…, taas ja taas…, paljude aegade jooksul…, kes on naasemas mistahes Eluratta punkti, millist leiab kohasena…

Need, kes leiavad, et see ei ole päriselt see…, ega taha minna ja tulla…, ega pea seda oma teeks… – siis nende tee on eikuhugi

Ma kordan Suurimat Tõde… – ei ole tarvis kusagile minna…, ei ole tarvis teha midagi…, ega vaja olla kellekski, peale selle, kelleks olete igal hetkel…

Ma kordan seda tõde aegadest aegadesse…

Loodan, et mõistate lõpuks… – kogu tõde seisneb selles, et mingit rännakut ei ole olemas… – ei ole mingit teekonda…

Siin ja praegu olete see, kellena püüate olla

Siin ja praegu olete seal, kuhu püüate jõuda

Kõik ärganud ja õpetajad teavad seda…

Saavutades seda, lakkavad kõik seesmised kui välised võitlused…, tekib soov aidata kõigil ülejäänutel saavutada sama…, aidata teistel lõpetada nende võitlustega…

Seega rännak, ehk astumine Elurattas, ei ole nukker sörkimine eikusagile…

See on kõrgeim kinnitus nii Jumala (teie) suursugususele, kui ka mistahes elule…

Asi on selles, et kogeda täiel määral Ühesuse Õndsust, teil vaja hetke, kus te ei tunneta Ühesust…

Kuid… Õndsus ei saa olla õndsusena, kui teil ei oleks hetke, kus õndsus puuduks…

See on kohane nii füüsilisele, kui ka vaimsele olemusele…

Ma kinnitan teile, ja te saate seda peatselt ise kogeda… – Elutsüklis ei ole midagi, mis saaks teid rusuda… –jate mõistate, et on üksnes Rõõm…, üksnes rõõm ja ei midagi enamat

Tõelised meistrid ja õpetajad on alati tunnetamas rõõmu…, ei midagi muud…

Kõigil tarvis jõuda sellisesse olekusse…, säilitada seda mistahes olukordades…

Selline on Minu soovitus teile…

Üksnes nii…, üksnes siis saate saavutada õndsuse olekut…, ja välja tulla sellest ilma mistahes masenduseta…

Enamgi veel… – et olla õnnelik, teil ei ole vaja tunda õndsust, kui sellist…

Te olete õnnelikud üksnes õndsuse olemasolu teadmisest…

Aamen

Read Full Post »

Protsessi käigus naasete Ühesusele lõpmatuid kordi… – igal korral lõpmatuteks aegadeks… – teadvustades sellega, et olete Ühesuse naasemise atribuudiks…, mistahes Eluratta punktis…

Teha seda on võimalik praegu, või homme…, või mistahes vaimse praktika aegu…, või mistahes ajal…

Nüüd räägiks sellest, millisele tasemele sattute peale surma

Kui soovite (just nimelt – soovite) jääda teadvuse kolmandale tasemele, kus lahkusite kehast… – siis see on teie valik…

Kuid võite minna ka mingile teisele tasemele… – millisele vaid soovite…

Kui soovite olla mistahes vajaduse kohaselt… – võite teha seda…

Kui olete lahkumas kehast, olles piiratud perspektiivis, kuna teie mõtted ei ole teie poolt kontrollitavad…, siis kogete seda, mida annab teile antud keha seisund…

Nii jätkate seni, kui ei teki vajadus millegi enama järel…

Seejärel ärkate, ning hakkate teadvustatult tunnetama end enda tegelikkuse loojana

Kui olete lahkumas kehast, olles piiratud perspektiivis…, ehk Elu ja Jumala mõistmine on teil kujutamas piiratuid veendumusi ja olete ootamas Minult karistusi…, siis teie jaoks see oleks just selleks, mida peate puhastustuleks

Just sellel etapil olete puhastumas liba mõtetest ja veendumustest (pange tähele… – teie liba mõtetest ja veendumustest)…

Teisel etapil, kui muutute taas teadvustatuks, ja teete iseseisvalt otsuse luua oma reaalsust…, siis mõtte kiirusel hakkate saama kõike, mida üksnes soovite…, ehk leiate end Taevases Riigis

Lõpuks… kolmas etapp… see on koht, kus kogete Ühesust Kogu Olevaga…, ja see on Ühesuse Õndsus

Need, kes on lahkumas elust ja on selgelt teadvustamas, et kõik on ühene… – on kogemas õndsust juba esimestest hetketest…

Nüüd veidi sellest, mida peate kehaväliseks kogemiseks

Jutt ei käi surmast, vaid seisundist, mis on mediteerides, või magades…, ehk isegi olles sügavas unefaasis, või kooma seisundis…

Sellisel juhul olemus, kelleks olete, on lahkumas kehast…

Sellistel puhkudel vaimsus saab olla kus iganes… kus vaid soovib…

Ärgates, ehk naastes, saate rääkida kõigest, mida kogesite…, jättes vahele peamise… – et see oli teie teadvuse tahteakt…, aga mitte miski juhtunud teiega…

Pidage meeles… kõik, millest teie vaimsus on osa võtmas…, ei saa olla tahteakti väliselt…

On oluline mõista… – teist eraldi ei ole midagi olemas…, kõik on üksnes teie isiklik loovuslus…

Seega… elu ei ole see, mis on toimumas teiega…, vaid see, mis on toimumas tänu teile

Sellest on varemgi räägitud…

Seega… arusaamise puudumine on samuti teie poolt loodud…, ja see ei ole miski muu (sõna otseses mõttes) kui, teie kujutluse fantaasia

Kui te arvate (kujutlete), et ei tea vastust küsimusele… – ja te ei teagi vastust küsimusele…

Kuid… tasub vaid kujutleda, et teate vastust… – ja te teate vastust küsimusele…

Just teie ise lubate endile seda liiki kujutlusi…

Te olete juba teadlikud, et Elu on igavene protsess

Just neil aegadel, kui olete tunnetamas avanemist…, olenemata, kas on see kehaväline kogemine, uni, meditatsioon, või hetked, kus on absoluutne selgus… – olete minemas üle Meenduste protsessile…

Läbi selle tunnetate ja meenutate selgelt kogu oma loodud

Taolised meendused võivad viia isikliku valgustumiseni…

On õigus neil, kes räägivad, et peale selliseid meendusi on raske naaseda reaalse elu juurde ja jatkata Lätte ühildamist niinimetatud Tegelikkusega

Nii on seetõttu, et selle tulemusel teie tegelikkus on nihkunud ja avardunud…, seega… on saanud suuremaks…

Naaseda endisse olekusse – ehk tõmbuda kokku…, see ei ole enam võimalik…

Neid inimesi, kes on kogenud surmalähedast olekut, peate teistsugusteks…

Teil on õigus… – nemad on teistsugused… – nemad on teadmas hulga enam…

Kuid siiski… – aja möödudes, need inimesed on naasemas oma endiste mõistmiste juurde…

Nemad on ajapikku unustamas kogetut…

Selle kogemise säilitamiseks on üks viis… – igal käitumisel lähtuda kogetust…

Käituda tuleb, lähtudes sellest, mida olete teadmas…, aga mitte sellest, mida olete nägemas illusioonide ilmas…

Juhenduda meendustest…, olenemata sellest, kuivõrd petlik võib olla ümbritsev elu…

Arvestada tuleb mitte esmase mulje järgi, vaid lähtuda kogetud teadmistest…

Ehk kogemise säilitamiseks oleks veel üks viis… – ergutada ka teisi meenutama oma kogemisi…

Pidage meeles… – mida soovite endale, aidake ka teistel saavutada sama…

Mida enam aitate teistel meenutada, kelleks nemad on tegelikkuses…, seda vähem tarvis meenutada seda endal…

Kord saabub kätte päev, kus hakkame rääkima kui üks… – see saabub kõigi jaoks

Aamen

Read Full Post »

Tarvis mõista, et teie vaimsused peale keha surma harva naasevad vaimudena…, ehk kehana… äärmisel juhul…

Asi ei ole raskuses või kerguses naaseda samasse kehasse… – asi on otstarbekuses…

Vaid äärmisel juhul vaimsus naaseb samasse kehasse, ehk vormi, millises on pikemat aega olnud…

Kui vaimsusel on vajadus naaseda kehasse, siis temale avaneb võimalus naaseda uude kehasse, mille vahendusel avanevad uued võimalused uute kogemiste kogemiseks…, üksnes lähtudes eelmiste kehade meendustest saate jatkata oma esmast programmi uutes võimalustes…

Olete teadlikud, et vaimsused lahkuvad kehast üksnes siis, kui on jõudnud lõpule oma vajadustega, mis olid seotud selle kehaga…

Ehk kogesid seda, mis oli neil vaja kogeda…

Muid põhjusi kehast lahkumiseks ei ole…

Kuid tuleks teha endale selgeks… – surma ei saa tulla mistahes õnnetuse puhul…

Mõistke… – ilmaruumis ei saa midagi juhtuda läbi õnnetuse…, – selles puudub mõiste õnnetu juhus…

Ei saa olla ka mõistet kokkulangevus

Enamgi veel… kui keegi lähedastest on läinud planeedilt, kuna on lõpetanud oleku siin, siis nemad ei taha mingil juhul, et nende järel nutetaks

See on nende õiglaseim valik… – seetõttu ei ole põhjust nutta nende järel…

Kui oleksite võimelised kasvõi hetkeks kogema elu seal…, jõudes selleni läbi Kõrgeimate mõtete Endast ja Minust, siis naeratus teie näolt ei kaoks ei matuste aegu, ega kogu ülejäänud elu aegu…

Kõige kõrgemates mõtetes Eneste ja Minu üle, ollakse täienisti vastuvõetavad…, armastavadtänulikud ja õnnistavad olevused…

Pisarad võivad olla üksnes lähedase inimese lahkumisel…, sellega ollakse avaldamas tunnustust omavahelisele armastusele…

Kui oleksite kindlalt teadmas, et teie juurest lahkunuid on ootamas ees suurepärased reaalsused ja hingematvad elamused..., siis nutaksite hulga vähem…

Käesoleval ajal teil, oma teadvuse tasemel, on raske mõista asju, millised võivad toimuda teiega teispoolsuses…, ehkki… midagi võiks siiski meelde tulla…

Seal võite teha millist tahes ühte kolmest asjast…, mida saaksite teha isegi olles veel kehas…

Seega esimene… – võite alluda oma kontrollimatutele mõtetele…

Teine… – võite saada ja koguda elulist kogemist, lähtudes teadlikust valikust…

Või siis… – liituda Kõige Kollektiivse teadliku kogemisega…, ehk saada Kollektiivse Teadvuse kaasloomise osaliseks…

See olekski liitumine Kogu Olevaga…, ehk… Ühesega…

Esimese tee valimine oleks järgida oma kontrollimatuid mõtteid…

Kuid peaksite teadma…, see ei ole pikaks ajaks… – tunnetades võimalust ebameeldivana, toimub kohene üleminek meeldivale… – ja ei mingeid negatiivseid mõtteid…

Tuletan meelde, et kui teie mõtted endast, või Minust, ei küündi endi, või Minu positsioonini, siis neid ei tasu pidada negatiivsetena…

Seda võite kogeda ka maises elus…, üksnes manustades sellesse ajalist aspekti…

Lähtudes öeldust, tuleks ära mainida… – teil ei ole kunagi võimalust tundma õppida põrgut…, kuivaid juhul, kui ise ei loo selleks vastavaid tingimusi…

Kuid isegi põrgus saate kogeda õnne… – te saate kogeda seal enda poolt soovitut…

Seega… – saate kogeda põrgut sedavõrd, kuivaid soovite… – kuni mõistate, et seda illusiooni te enam ei vaja…

Teie seast lahkunud püüavad koheselt eemalduda väljamõeldistest…, püüavad luua midagi uut…

Samal põhimõttel võite kõrvaldada oma elust maapealset põrgut, veel elu aegu…

Kui valida teist teed… – teadlikult luua elulist kogemist…, siis võib suunduda otse Taevastesse Valdustesse, kuna ise olete seda loomas…, eriti kui olete sellesse uskumas ja teil on olemas Vaba Valik luua ja kogeda kõike, mida üksnes soovite…

Kui te ei usu, et pääsete Taevastesse Valdustesse…, siis saate kogeda seda, mida üksnes soovite…

Kui mõistate seda, siis teie mõtted puhastuvad koheselt, ning kandute üle Taevastesse Valdustesse

Kui olete valinud kolmandat teed…, ja koos kollektiivse teadvusega võtate osa üleüldisest Loovuslusest…, siis jõuate üleüldise rõõmuni…, üleüldise teadvuseni…, üleüldise rahuni ja üleüldise armastuseni…

See ongi see, mis kujutabki endast Kollektiivne Teadvus…

Seejärel saate üheks tervikuks sellega, mis On…

Sellest hetkest ei ole midagi, peale selle, et olete ise…, mis on olnud ja kestab igavesti

Kuid teile jääb alles valiku võimalus…, juhul, kui otsustate, et teil peab olema midagi veel…

See on Ühega kokku sulandumise ekstaas… – täielik ühendumine…

See on see, mida ei ole võimalik kuidagi kirjeldada…, ehk saab mingil määral kogeda meditatsiooni aegu…

Kuid olles ühesuses Kõigega…, ehk reaalsuses, kus puudub aeg, saate olla lõpmatult…, isegi tunnetamata Ühesust…

Olles selles, te ei saa tunnetada Ühesust kui ühesust…, seda seni, kuni ilmneb miski, mis ei ole ühesena…

Kogedes seda, loote ise (pange tähele – te ise) mõtte Ühesuse puudumisest… ehk eraldumise mõtte…

Seejärel jätkate taas teekonda Elurattas (mis on igavene)… jätkate oma lõpmatut eksisteerimist…, astudes mööda Elu Ringi…, taas ja taas…

Aamen

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Tänane päev kuulub suhete selgitamisele ja nende tundma õppimisele…, see võib teid ehk mõnevõrra üllatada…

Esmalt püüame rääkida kaasasündinust, et paremini mõista, mis toimub temaga sündimise aegu…

Olete kuulnud hirmudest ja harjumustest, millised on segamas kaasasündinul juhtida teid intuitsioonile…

Ehk täna avardaks seda küsimust…

Tänane sõnum ei tule uus…, vaid olnu avardamine…, selles toome Tõdesid enam esile…, ning kuuldes seda, need muutuvad iseenesest mõistetavamaks…

Kui olete taas tulemas planeedile…, kasvades, kohtate teatuid asju, mis on teie kaasasündinu osana…

Partner mainis mõningaid uuringuid, mida viisid läbi spiritistid…, kuid teil ei ole tarvis teha mingeid uuringuid… – üksnes vaadake ringi…, vaadake üle planeedi…

Suur hulk inimesi on kaasatud usu süsteemidesse, millistes räägitakse faktina, et peale keha surma inimese hing lahkub kusagile…

Tuleks ära märkida, et vaimsete süsteemide liikmeid on enamus inimkonnast…

Enamus planeedi inimestest on arvamas, et lahkudes kehadest, leidub kusagil midagi veel…

See on teatud veendumus kaasasündinu kohta…

Seega, see ei ole üksnes soovitu tõepähe võtmine, kus põlisrahvad, kellega te ei kohtu iialgi, on oma töödes, või suulistes pärandite traditsioonides kinnitanud, et peale keha surma on pääsemine kusagile edasi…

See ei ole turunduse tulemus, see on kaasasündinud.

Seega võiks ütelda… – inimkond on teadvustamas, et on midagi enamat, kui inimkond ise…

Seejärel sellest saab veendumus, et on Jumal…, Vaim…, või Loomisläte… – ja sellest on saanud kõigi ususüsteemide aluseks…

Kuid neil kõigil on üks ja sama väide… – on olemas elu säde, mille kaunis teadvus on peale surma jätkumas igavesti…

Seega… kas on võimalik pääseda elusädemeni veel elu aegu…?

Jah, on võimalik…

Kallid…, see ei ole intellektuaalsuse, ega ole emotsionaalsuse küsimus… – see on kaasasündinu tegevus…

Olete istumas siin ja küsite minult… – kaasasündinu… – kas tõesti tuleb uskuda, et seesmuses on olemas kaunis energia, mida võiks pidada teadvuseks…, mis kestab jätkuvalt ka peale lahkumist elust…, millega siin olles, saab ühendust,…?

Vastuseks on kindel Jah

Kas pole huvitav… – mis saab edasi…?

Inimnatuur ja süsteemid, millised on loomas vaimsust teie ümber, oleks kui kokku leppinud selles, et Läte, mis on teie seesmuses, ei ole teile kättesaadav…, et peate kasutama kellegi abi, et saada juurdepääsu sellele…, või toimima teatud viisil, et teile avataks juurdepääs sellele…

See kõik tuleneb madalast teadvusest…, hirmust nende ees, kes on võimelised arendama oma võimeid…, kes on väitmas teile, et sellel puudub mistahes mõte

Teil on saanud harjumuseks käia ringi ja oodata, et teiega võib juhtuda midagi halba…

Kust see on tulnud…?

See on tulenemas madalast teadvusest…, sellest, mida on teile õpetatud…, sellest, mida usute…

Kuigi näete, kuid ei mõista, et teie kõrval on midagi veel… – mida on ulatatud teie poole…

Tänase päeva õppetund… – avardunud kaasasündinu

See on avamas tõde selle kohta, mis on tõemeeli eksisteerimas…

Mõned, kes on läbinud intuitsiooni koolituse, teavad… – tarvis võtta kasutusele käbinäärme, südame, aju… ning ühendada need…

Kas olete võimelised nägema seda, kui võtate kasutusele intuitsiooni,…, võimelised mõistma seda ja rääkima sellest…?

Selles kõiges on midagi, mida peaksite teadma… – teie südame, käbinääre, aju ja loova sädeme vahel, selle loova intuitiivse sädeme vahel, milline on kuulumas teie Kõrgemale Minale, ehk teie vaimsusele… on sümbiootiline seos…

Peale kehast lahkumist see säde jääb alles… – ta jääb alatiseks teiega…

Ta on teie vaimsuseks…, teie väljaks…

Ütleks veelgi… – see on teie ümber…, avatud embusega teie poole ja ütlemas… – tule…

Krayon…, millest sa räägid…?

Mõiste vaba voli on absoluutne…

Kui sinu elus midagi on korrast ära, siis võid olla kurb ja nutta…, kuid ingel, oma suursuguses…, jääb tiirlema sinu ümber, kuid jääb vakka…

Ajal, kui oled kurtmas ilmale, et oled elu ohver…, ja oled imestamas, miks halvad asjad juhtuvad just sinuga…, miks, olles kogu oma suursuguses, oled jäänud millessegi kinni… – kuigi… kogu ingellik kaaskond on sinu ümber ja vaikib…, ehkki on armastamas sind,…

Isegi staadioni jagu kaaskondlasi sinu ümber on vaikimas, ega ütle midagi… kuna armastavad sind…

Asi on selles, et vaba valik on absoluutselt puutumatu…

Seega… võid julgelt tõsta käed, vaadata julgelt ringi, hingata sügavalt sisse…, et saaksid tunnetada sädet…

Tunnetades sädet, saaksid kinnitada… – ma luban kogu kavandusel, milline on olemas…, millest minul veel ei ole aimu ja mida veel ei mõista, avada minus selle mõistmine

Luban minu kaasasündinul ühenduda minu väljaga, mis on täitunud ingelliku kaaskonnaga, ehk minu Kõrgema Minaga, mis on ühene sünkroonsusega…

Seejärel hakkavad ilmnema uued asjad…

Miks…?

Üksnes seetõttu, et nii väljudes hirmu kütkeist, saate tõmmata selga oma jumalikkuse keebi…

See on uus termin, mida neis sõnumites ei ole kasutanud…

Keep… – on jumalik säde teie seesmuses…, selleks olete ise, kui avate ukse…

Nii saate näha kogu kavanduse olemasolu…

Kui ilmaruum annab nõusoleku…, siis väli ütleb… – ava oma pühadust

Kallid…, kui teie kaasasündinu avardub, siis tulevad nähtavale paljud asjad…, isegi kui ei tule nähtavale, siis vähemalt muutuvad tajutavateks… – seejärel sünnivad imelised tulemused…

Teile ei meeldi hommikune võimlemine…, kuid nõustute siiski…

Esimesel hommikul olete tüdinenud sellest…, kuid järgmisel hommikul sunnite end taas… – tulemus on sama… – ei meeldi, väsitav…

Uuel hommikul sunnite end taas… – ei meeldi, väsitav…

Kuid… nüüd…, sellel hommikul…, kui tavaliselt…

Kuid tulemus on huvitav… – enesetunne mõnus…

Enesele ootamatult, isegi soovitad seda kellegile…, teha sama…

Mis toimus…?

Enesetunde paranemine…, küll aegamööda…

See oli selle tõestus, mida ei osanud oodata…

Seni oli kahtlus tões, milline oli olemas endi seesmuses…

Kui olete avamas ust ja palute oma vaimsust näidata tõde…, siis avate oma südame, käbinäärme ja mõistuse… oma intuitiivsuse, mis aitab jõuda vajalikku kohta, kus saab kohtuda vajaliku inimesega, ning leida õiget lahendust oma elu küsimuses…

Ja te teete seda…

Esmalt teete vastu tahtmist, kui hommikuvõimlemisega… – kuid teil on selleks nõusolek…

Kui olete saavutanud tulemuse, siis ei saa enam peatuda… – hakkavad avanema liikumise suunad, mis viivad saavutuste saavutamiseni…

See on kutse asjade meenutamisele, mis näisid seni seisvatena…

Te olite seni kindlad, et need ei hakka teie puhul tööle…

Sellega muudkui tõstsite oma hirmu…, kinnitasite oma usku, maskeerudes usu alla…

Kas mõistate, mida pean silmas…?

Isegi lubades püüda seda teha, asjad ei hakka tööle…

Kui avades end, ütlete… – kallis vaimsus…, lase sündida kõigel minu elus… ma luban liituda minu väljaga ja minu sädemega, milline on minu vaimsuseks…, ka sädemega väljaspool mind, mis on ilmaruumina…, Kõige Loojaga… –siis kõik asjad hakkavad võluväel koostöösse…

Selline on tõde…, selline on tänane õppetund… – olenemata, kuipalju olete harjutanud…, milliste harjutustega…

See on nii…

See kõik on võimalik…  tarvis üksnes võtta need teatavaks ja olla neis kindel…

Tuleb harjutada hirmude minema heitmisega…, siis kaovad kahtlused…

Seda tarvis üksnes selleks, et jõuda ukseni ja avada seda… – ning peamine… uskuda sellesse…

Kallid…, see ongi nullpunktiks, kust algavad kõik muutused…

Esimesena neist tuleks oodata sünkroniseerumist, mis võimaldab olla vajalikus kohas…, kohata vajalikke inimesi, et kuulda vajalikke sõnu…

Igal ühel see toimub temale kohasel ajal… – üksnes siis ta hakkab mõistma temale vajalikku…

Kuid üksnes sõnade mõistmine ei saa veel päästa…

Kõik on olenemas teie edaspidistest tegudest… – see on esmane ja aluspanev…, ja on kinnitamas, et säde on reaalne ja suurepärane…

Et inimkond suudaks mõista, ja ise suudaks kontrollida oma reaalsust, tarvis vaid mõningaid teie taolisi inimesi, kes avaldaks mõju suuremale hulgale…, kes mõjutaks edasi ka ülejäänuid…

Nii see on tõemeeli…

Krayon

Read Full Post »

Õhtu juht: näen hubast nurgakest, seal seisavad poolringis tugitoolid ja diivan…, millel on istumas Karma Nõukogu liikmed…

Oled kutsutud vestlusele…

Istud nende ees, kui koolilaps… – käed põlvedel…

Üks neist katab oma peopesaga sinu kätt…, vaatab silma ja küsib… mis on toimumas

Vastad, et oled väsinud…, et on raske olla

Seepeale ta ütleb… – töö endaga on kõige raskem töö

Kuuldes seda, viskud temale kaela, puhked nutma, kui teismeline tüdruk…, kellel ülemineku aeg on valus ja raske…

Nutad kibedalt ja tema embab sind kui ema…, paitab selga…

Nüüd avaneb teine pilt… – pime mets…, kuivanud puud pikali maas…, ringi on lendamas varesed ja nahkhiired…

Eemal vana majake…, ämblikuvõrkudes ja samblasse kasvanud…

Oled majakese läheduses…, väikeses augus…, seotud kätest ja jalgadest…

Kuhu oled küündimas, seal püüad hammastega nööri puruks närida…

Nöör on jäme… – seda puruks närida ei ole võimalik…

Püüad rebida seda pisikeste tükkidega…, kiudhaaval…

See oleks kui toore liha kiskumine…

Nöör on nii mõneski kohas juba karvane…

Kakud seda, et vabaneda sellest…

Nõid, kes on elamas selles majas, sidus sind kinni selleks, et hävitada sind… – seda selleks, et kaitsta end sinu eest…

Ta tunneb oma hukku, kuna sa tõid kaasa valguse jõude…

Ta sidus sind kinni ja viskas auku, silma ulatuses…, ohutuses kauguses, et hoida silm peal…

Ka nahkhiired on pidamas silma sinul peal…

Olles üksi ja ametis kiudude kiskumisega, unustasid abi olemasolust…, oled võtmas seda kui oma missiooni…

Teil on olemas arvamus, et kui kutsud kedagi appi, siis see arvesse ei lähe… – siis sinu missioon ei ole täisväärtuslik…, selle asemel saad teise…

Oled kindlalt veendunud, et pead ise sellega hakkama saama…, üksnes ise…

Oma arvamuse hoos, et nõid peab karistuse saama, sa ei mõtle millegile muule…, muudkui kisud tükkideks jämedat nööri…

Õhus on hõljumas Kõrgemate Vägede energiad, kes tahaks sind aidata…

Kuid sa oled sedavõrd hõivatud, et ei märka neid…

Ilma sinu nõusolekuta nemad ei saa tulla sulle appi… – see oleks kinnitamata sekkumine…

See on kui nõiutud ring, millel ei ole ei otsa, ega äärt…

Midagi tarvis ette võtta…

Kõrgematelt Vägedelt tuleb energia… – kuid sa kisud hammastega, aina sügavamale köide…

Pilt on püsimas…, midagi ei muutu… – aina närid…

Kuid äkki ema puudutas sinu selga, tegi pai… – see oli kui nägemus…

Jätsid nööri sinna paika, tulid endasse…

Tema tegi pai sulle üle pea…, tõstis juuksed otsmikult…

Varem nägin väikest tüdrukut, kes näris nööri…, kuid nüüd näen sind tõelisena…

Ema suudleb sind laubale, silmadele…

Võtab sul kahe käega peast…, ja suudleb ja suudleb, ja suudleb…

Siis hakkas harutama nööri kätel…

Hõõrudes käsi, hakkasid ise harutama nööri jalgadelt…, kehalt…

Tõusid jalgadele…

Emat näen sinu kõrval vanakesena ja küürus…

Sa võtsid tema käed omale pihku ja kummardusid neid suudlema…

Kõrgemate Vägede energia lakkas keerlemast…, kõik jäi vaikseks…

Kõrgemad Väed langetasid pead… – see oli selle märgiks, et ükski vägi ei ole miski ema armastuse ja tema abi kõrval…

Ema kutsub sind kaasa…

Sa näitad majakesele ja küsid… – kuidas on nõiaga…?

Kuid ema ütleb, et temal on oma elu ja sinul on oma…

Küsid oma pingutuste kohta…, oled pingutanud, panustanud jõudu, et võita teda, täita oma missioon…

Kuid ema vastab, et said hea kogemuse…, see pingutus ei läinud tühja

Sa ei hakka enam võitlema, kuna sinu südamesse sünnib armastus…

Ei ole tarvis võidelda…, vaja luua…

Võidu tunne ei ole pikaldane…, kuid armastus on igavene…

Kui pöörasid ringi ja vaatasid metsa poole, mis oli pime ja pikali… – see oli elavnenud…

Olen taas nurgakeses, koos sinuga ja karma Nõukoguga…

Sa ei ole enam teismeline…

Oled istumas rahulikult, kindlameelsena…, armastusväärne… – kes ei võitle kellegiga…, kes on teadlik enda väärikusest…, kellel ei ole vaja midagi kellegile tõestada…

Karma Nõukogu pani sinu ema istuma sinu kõrvale…

Ema oli veidi häbelik…

Nõukogu on avaldamas emale tänu, et sina oled olemas…

Sa ulatad emale sülemi roose…

Read Full Post »

Older Posts »