Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2019

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Jätkame rääkimisega teist ja teiega…, sellest, kuidas saada, toetada ja mõista seda, mis on kooskõlastus…, kuidas siseneda teadvuse olekusse, mis vastaks armastuse rahule enam…

Kuidas jõuda kohani, kus on võimalik märgata eesriiet…, ehk isegi astuda selle taha…

Kõikides asjades, mida olete õppimas siin, neil päevil…, või iseseisvalt, lugedes või uurides raamatuid, olete otsimas seda, millest ei ole veel teadlikud…

Te võite isegi arvata, et on olemas midagi veelgi enamat

Ja… ma ütlen teile…, ja see on tõde…, te teate juba alateadlikult, et nii see on… – seda on rääkimas teile isegi teie kaasasündinu…

Just seetõttu te jätkate otsingutega…

Just seetõttu nii mõnedki on küsimas… – kas nemad on toimimas õieti, või mitte…?

Olete alateadlikult teadlikult asjadest, millistele võite komistada…, mis võiksid peatada teid…

Oleme rääkinud teile, et sellised asjad on olemas…

Oleme rääkinud samuti, et hirm onkõige enam peatamas asju…, kuid armastus ja mõistmine on vastupidi… – hoopis on kiirendavateks elementideks

Te seondate seda kõike endaga… üht teise järel… – eriti siis, kui olete uurimas oma enda elu…

Te ehk olete teadlikud, miks mõningates usu süsteemides preestreid nimetatakse Isaks

On olemas veendumus, mis ehk on isegi alateadlik, et kõikide asjade keskne Loomisläte on vanemate armastuse taoline…, see on kaunis, kui tasakaaluka vanema armastus, mis on väljumas mistahes mõistmiste piiridest…, kes ei ole küll halb, mitte küll keskpärane vanem…, kuid on selline, keda võite leida inimeste keskel… – ta on pigem kui vanem, kes on paljumõõtmeliseks Loomislätteks…, ja kellel ei ole piire, kui juttu on armastusest, mõistmisest ja kaunidusest…

Kas olete võimelised ette kujutama, et Looja on Jumal…, ta on Emaks ja Isaks…, kõigeks selleks, millest olete mõtlemas…, mida olete tunnetamas peale väljumist Ema üsast…

Ehk isegi olete mõtlemas, et see kõik on seal, eesriide tagustes…

Kui suudaksite mõelda nii, siis teil oleks ka õigus…

Kui tahaksite seda nimetada Jumala mõistuseks…, ja kui tahaksite teada, mida on mõtlemas Jumal…, siis esmalt peaksite pidama meeles… – Jumal ei ole inimene… – temal ei ole inimlikku mõtlemisvõimet…

Ehk küsiksite hoopis… – kas see, mida Jumal on tegemas, see ongi Jumala tegu minu suhtes…, inimeste suhtes ja kõige muu suhtes…?

Mina ütleks selle kohta, et see on tulemus, mida, teie arvates, Jumal on mõtlemas…

Looja ja teie suhe on kui vanema ja laste suhe, keda olete loonud tänu oma bioloogiale…

See on teie armastuse taoline oma laste suhtes…

Teie võtate teie suhet lastega ja Loomislätte suhet teie vastu, täienisti loomulikena…

Kui tahaksite teada, kas on midagi ühist loovuse ja vanemate suhtes teie suhtes, siis vastuseks oleks… – see on sedavõrd ühene, kuivaid suudate seda ette kujutada… – nii ehk oleks see kõige õigem…

Seega… enamus asju, mille poole olete tõepoolest püüdlemas, on analoogsed suhetele… kas, oma vanematega…, või Jumalaga…

Te olete teine teisele vajalikud… – eriti Jumalale…, te vajate teine teise armastust…

Kui tahate kasutada sõnu vajalikkus, või tunnustus…, või, mistahes muud inimlikku sõna, mis ei kuulu Loojale… – siis parim, mida saaksite mõista…, siis selleks oleks… – vajaduse ja tahte sümbioos..., see on soov suhelda ja armastada… – üksnes siis olete tõemeeli avamas ust ja saate ütelda… ah, seal sa siis oledki…

Kui teil oleks lapsed kadunud, või nad oleksid eesriide taga…, siis teil oleks analoogne olukord…, ning, kui oleksite jõudnud samale mõistmisele, siis saaksite näha neid läbi eesriide…

Kuidas sellisel juhul tunneksite end…?

Kui nemad oleksid kadunud juba ammu, ja alles nüüd näeksite neid… – kuidas tunneksite end…?

Nii on ka Jumalaga…

Kas tahate teada Jumala mõistuse kohta…?

Ta on vaid ootel, millal küll jõuate ise selle mõistmiseni…?

Hiljuti sai antud sõnum Liitumine…, siis selles rääkisime teie omavahelisest suhtlusest…

Üks asi on liitumine…, kuid suhtlus on teine asi… – see on teie omavaheline side…

Paljude eoonide aegu inimestel puudus selline side… – ei olnud mingit sidet…

Kuid tegelikkuses see ei ole nii…

Veel hiljuti arvati, et side saab luua läbi meditatsiooni…

Kuid oleme selgitanud teile, et meditatsioon saab juhatada vaid uskumuste seinani…, eesriideni, millisest olete teadlikud…,  mis on tuletamas teile meelde, et te ei ole veel läbinud eesriietki… – seega… teid on huvitamas vaid… – mis on selle taga…?

Selline eesriie on ka teie ja Jumala vahel…

Paraku isegi suurimad mediteerijad üksnes jõuavad seinani, ning jäävad mugavalt selle juures istuma, kus saavad tunda end suurepäraselt…, ning neile näib, et on peaaegu kohal…

Kuid seinast saab läbi üksnes siis, kui olete liitunud Jumalaga ja alustanud temaga suhtlust…

Suhtlus erineb meditatsioonist…

Mediteerides istute ja visualiseerite endile asju… – saate olla ühesena nendega…

See on loomas üksnes kaunist paradigmat… – olete ühesena kõigega…

Kui olete juba suhtlemas, siis meditatsiooni teile ei ole enam tarvis… – siis ei ole tarvis ka istuda seina ääres…

Selline on selles vahe…

Paljud teie seast on hakanud mõistma, et teie vajaduseks on mõista, mis on eesriide tagustes…

See on teie vajaduseks… – vajaduseks avada endi jaoks Jumal…

Kui ütlete, et tulite lepingule järgi…, siis milline see peaks olema…?

Seetõttu soovitatakse teile üksnes istuda seni, kuni saate teada, kuidas olla armastatud Jumala poolt

Selline on leping…

Ehk vaidlete vastu, et teie arvates olete tulnud, et teada saada, kuidas peab tegema ühtesid või teisi asju

Seepeale saate vastuse… – unustage…, teie lepinguks on… – avada ust…

Seega… – kui on olemas suhtlus, siis vastused tulevad kõigile küsimustele…

On see teile mõistetav…?

Tänavu üks naine ütles, et tema on proovinud nii üht, kui teist…, on proovinud tõemeeli…

Ta tõesti tegi seda…, kuid jättis tegemata üht… – jätta kõrvale kõik, üksnes istuda…, olla armastatav…

Üksnes istuda ja olla armastatav

See on üks raskematest asjadest, mida teil tarvis teha… – üksnes istuda

Las Jumala armastus katta istujat oma lainega sedavõrd, et ta ei saaks hoiduda ei muigest, ega naeru lahvatusest…, ega mõelda asjadele, milliseid ta oli läbi proovinud…, ehk siis ta mõistaks, et üksnes sünkroonsus on suuteline tasandama kõike ideaalselt…

Seega ainus, mida saaksid teha… – on lubada Jumalal armastada end…

Teie kaitsekilbid, milliseid olete tõstnud teatud tasemele, ei lase sellel juhtuda…

Kilpideks on teie üleelamised… – sellest oleme kord rääkinud…

Üleelamised seisnesid selles, et elades inimeste keskel, oli tarvis muretseda hirmu oma ebaedu pärast… oma enesehinnangute puudumise pärast…, mõistmata samas, et need on üksnes kilbid, millised on eraldamas inimest Jumala armastusest…

Kas on siiski võimalik, et neist vabaneda on sedavõrd lihtne…?

Ma siiski ütlen, et teil, kõige kõrgemal teaduse tasemel, keemias ja matemaatiks, on üks aksioom, mille kohaselt mõneti kõige lihtsam lahendus ongi parim lahendus

Kas saab see olla keeruline…?

Et olla Jumala armastuse vääriline, ei ole tarvis hüpata läbi rõnga…, läbida protsesse ja protseduure…, tõusta mööda treppe – üksnes selleks, et olla Jumala armastuse vääriline…

Kõik, mida teil tarvis teha, on… tarvis teada Armastusest

Ehk neile, kes on kuulamas, on aeg maha istuda ja rahuneda…, jääda rahumeelseks… – siseneda kooskõlalisse olekusse, ja olla üks kõigega…, kuulutada seesmist lausumist… – olen valmis olema armastatud

Kolmkümmend aastat tagasi minu partner, kui istus toolile, oli täienisti uskmatu…, liiast tark, et olla usklik…

Kuid, rida olukordade tõttu, ta istus toolile, ning palus oma vaimsust… – on see tõde või mitte, näita mulle…, ja lase siis mu vabaks…

Tema sai tunda suurimat rõõmu üksnes seetõttu, et andis luba näha ilmutamatut…

Kas mõistate…?

Ta andis endale luba näha nähtamatut, ning istudes toolile, ütles… – Krayon, kui sa oled olemas, siis näita mulle seda…

Kõik, mis temaga seejärel juhtus, nüüdseks on ajalugu…, millest ta räägib sageli ise…

Ta puhkes nutma…, isegi teadmata… miks…?

Tema tunnetas end täis armastust…, kuid ei teadnud mille vastu…

Ta isegi ei suutnud mõista selle põhjust…

Ta hüppas toolilt vihasena püsti, kuna ei olnud valmis puhkema nutma… – nagu enamus meestest…

Kuid siiski istus tagasi, kuna tahtis mõista… – oli see kokkusattumus, või… enda loovusliku Mina töö tulemus…

Kuna tema oli siiski insener, siis tahtis teada sellise reageerimise põhjust…

Kuivaid istus toolile, kõik kordus taas…

Esmalt ei toimunud mingit suhtlust…, ei mingit teatamist, et… Mina olen Krayon

Ta ei olnud selleks kõigeks veel valmis… – ta oli valmis tunnetama, et on armastatud

See oli ka kõik…

Kuid sellest ajast on kõik muutunud…, ja nüüd, istudes toolile, ta on saamas sama…, ja ta on saamas sama…

On saamas sama, kuna andis loa näha nähtamatut…, mistahes küsimusteta…

Ta ei tunne enam huvi… – milline peab olema tool…, kuidas peab istuma toolil…, milline temperatuur peab olema ruumis… – seda vaid selleks, et kanalduse aegu kõik oleks täiuslik…

Armastus ei vaja midagi sellist…

Ta katab oma lainega…, tabab ootamatult… – eriti siis, kui ei oodata teda, ega mõelda temast midagi…

Ta on eesriide läbimise aluseks…, armastuse leidmise aluseks, mis on ootamas eesriide taguses, ootamas, kuna leitakse teda…

Peale selle avaneb hulga enamat…

Peale selle hakkab tulema kõik…, üks teise järel… – kõik, mida oli soovitud ja mida küsitud…

Teil ei ole tarvis tunda muret, ega küsida, millal see tuleb…

Te olete pääsenud paljumõõtmelisuse maagiasse, milles hakkab kujunema sünkroonsus…, milles ei olemas ajalisi raame…

Sünkroonsus oleneb kõikide koostööst ja on seotud võimalustega olla õiges kohas ja õigel ajal…

Bahh… ja ootamatult… – see tuleb üksnes siis, kui ei tea oodata, ega mõelda sellest…

Kuidas selgitaksite seda…?

Leidub neid, kes ütleks… – olgu…, kuid teil vedas, et see juhtus teiega…

Te vaid naeratate neile ja ütlete… – ma ise olen loomas oma vedamist…

Nemad patsutavad teile vaid õlale ja lähevad edasi…

Nemad on liiast targad, et kuulata teid

Kuid teie olete õppinud seda läbi metafüüsika…

Selles on olemas palju enamat, kui näib…, on olemas igas elu atribuudi aspektis…

Olete valmis avama selliseid asju…?

Asju, millistest olete alati tahtnud teada…, milliste vahel on alati olemas rahu, milline on loomas täienisti ja totaalset rahulikku inimest, kes on kaitstud mistahes haiguse vastu…

Läbi selle avaneb inimese pikaealisuse saladus… täiusliku tervise saladus…

Läbi sellise rahu inimene saab olla alalises ühesuses Loomislättega…

Kallid…, kui saaksite kasvõi osaliselt olla sellised…, siis saaksite mistahes hetkel külastada eesriide tagust…

Siis teie jaoks kaob ka sein, mis on peatamas armastust…

Kuid…. selle aluseks peab olema teie veendumus selles kõiges…

Sellised olid Krayoni sõnumid…, sellisteks jäävad need alati, veel paljudeks aastateks, kuna on jätkuvalt Valguse Töötajaid, kes on kuulamas ja mõistmas neid…, ja kes tahaks kuulda veelgi enamat…

Kuulates sõnumeid ühesusest, nemad võtavad kasutusele asju, millistest olen rääkimas…, see oleks kui tiku süütamine pimedas ruumis, nimega planeet Maa…

Ka teised, nähes läbi selle enam, taipavad süüdata ka omad tikud…

Nii kasvavas valguses kaob hirm teiste vastu, keda seni pimeduse tõttu enda ümber ei näinud…

Sellest olen varemgi rääkinud…

Selles valguses olete nägemas teine teist, ja saate mõista, et olete kõik ühesugused…

Sellised atribuudid on kättesaadavad igale planeedil olevale inimesele…

Läbi nende saate vaadata teine teisele otsa…, suhelda teine teisega…, arutleda ühiste asjade üle…

Läbi selle algavad muutused valitsustes…, äris ja poliitikas…

Kõigi muutuste aluseks saab olla… – teie ja armastus

See on lähenemas… – te veel näete seda…

Mõned teie seast ehk väidaks… – see on liiast ilus, et olla tõde… – kuna see saab tulla…, olen ammu oodanud seda…, ütle, Krayon, kuna see sünnib…?

Kallid armsad ja kannatlikud…, kui palju aega on möödunud aastast 2012…?

Teile see on hakanud meeldima…, kas pole…?

Ma vastan teile… – seda kõike olete tegemas teie ise…

Head meelt olete tunnetamas seetõttu, et teie kaasasündinu on teadlik… – kõik, mida olen rääkimas… – on tõsi…

Kaasasündinu on tunnetamas selle lähenemist… – rahu lähenemist planeedil Maa…

Ja nii see ka läheb…

Te olete siin selleks…

Olete õigel ajal…

Olete vanad vaimsused…

Juba lahkudes siit, olete muutununa…

Ja nii on see tõepoolest…

 Krayon

Read Full Post »

Kallis vaimsus…, räägi vaimsuse tõelisest armastusest ja kuidas seda eristada inglite ja juhendajate omast… nende olevuste omast, kes on praegu maiselt aktiveerunud…?

Kallis…, mul on hea meel, et meil on olemas kanal…, sellega oled meiega nii teadvuses, kui armastuses…

Läbi selle saame saata oma suurt armastust kõikidele inimestele…, ja nende Kõrgemale Minale…

Selles armastuses on kümblemas kõik, kes on lugemas neid sõnumeid…

Kõik, mis on kajastumas sinu südames ja kutsub esile tõelist tingimusteta armastust kõige suhtes, mis on ümbritsemas sind… – see kõik ongi tingimusteta armastus…

Igat sõna, mida omastab ja tõlgendab sinu aju ja seob lauseteks, on informatsioonide voog meilt teile… – sellesse on kätketud meie armastus teie vastu…

See armastus on täis tervendavat energiat…, täis elu energiat teile, inimestele, sellel planeedil, selles avaruses…

Ei ole tähtsust, milliste sõnade hulk saab sinu poolt tõlgendatud…, ei ole tähtsust, millist informatsiooni võtab vastu sinu mõistus…, töötleb, või annab välja…

Sõnumis on oluline armastus, mida lugeja pakib enda jaoks lahti ja mis kajastub tema südames…, kui ta on avatud selleks…

Tingimusteta armastus pääseb teie südameisse juhul, kui lubate temal seda teha…

Keegi ei saa teile ütelda, ega käskida, mida ja kuidas seda teha…

Kui alateadlikult tunnetate ebamugavust mõne sõnumi pärast…, või mõne inimese ütlemiste pärast… – siis sellel hetkel see sõnum või inimene ei ole teie meele kohased…

See ei tähenda, et sõnum või inimene on pimeduse kandaja…, või püüab oma infoga petta teid…

See on rääkimas sellest, et õppetund, mis tuleb selle informatsiooni vahendusel, on kas juba läbitud…, või ei ole määratud selles kehastuses kogeda… – ehk isegi mõistate, et seda õppetundi teile ei ole tarvis, kuna tõe otsingutel olete oma vaba valiku kohaselt hoopis teisel teel…

Meil on kavas rääkida armastusest…, tõelisest ilmaruumilikust armastusest, millel ei saa olla ei tingimusi, ega takistusi…

Tõeline ilmaruumilik armastus on avardamas teie teadvust, teie südant…, et saaksite avada end…, et saaksite tunda armastust kõige vastu ilmas…, aitab eristada armastust, mis on voogamas teile, võltsist armastusest, mis on voogamas teistelt tsivilisatsioonidelt…, eristada armastusest, millist teie ego on suuteline võtma tõelise pähe…

Armastus, mis on kajastumas südames ja kutsub esile sooja kaitstuse tunnet, rõõmu ja headuse tunnet… – selline on Looja armastus…, seda on iseenesest lihtne ära tunda…

Kas on oluline eristada sellist energiat paljudest teistest, see on sõltumas üksnes teist endist…

Valikuid teie planeedil on lugematu hulk…

Võimalusi teie planeedil on lugematu hulk…

Teekondi teie planeedil on lugematu hulk…, ja teil on õigus astuda mistahes teed…

Teil on õigus valida mistahes energiaid…

Seetõttu ainus, mida saame teile ütelda… – armastage end…, armastage Ilma, mis on teie ümber…

Võtke vastu energiaid, millised kutsuvad esile kaitstuse ja soojuse tunnet südames…

Selline teekond on suuteline pakkuma rõõmu…

Selline teekond toob teile suursugusust, mis on Valguse kujul…

Me räägime teile, kuidas oleme nägemas teid… – olete eredate liikuvate valgustäppidena planeedil…

Iga täpp on asumas temale kohases punktis, kus teda on kõige enam vaja…

Selles kohas ta saab kanda meie valgust ja valgustada kohta, kus seda on puudu…. sellel hetkel…, sellisel viisil… – kuni süttib valgus üle planeedi…

Planeet sellises valguses aitab teil särada veelgi enam…

Avarus sellises valguses aitab teil valgustada kõike, millega olete kokku puutumas…

Võtke vastu oma Kõrgema Mina armastust…

Kallid vaimsused… – olete armsad meile…

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Te ehk võiksite küsida… – et miks sõnumist sõnumisse olen kordamas asju, nagu te ei oleks teadlikud neist…

Kordan seetõttu, et te ei ole neist tõepoolest teadlikud…

Tahaks hetkeks peatuda energia nihkel…, ehkki ka see on kõlamas nii, nagu on kõlanud varemgi…

Ehk teil on ka õigus…

Ajastu sõnumeid saab korratud veel pikemat aega…, kuid erinevates sõnastustes…

Neid tarvis korrata, kuna ajaga need on muutumas…, ja tulevad uued kõrvad ja uued silmad, kellel tarvis seda kuulda ja lugeda…

See tuleneb üleminekust vanast eksisteerimise paradigmast uude…

Enamus neist, kes on kuulnud neid vaimseid sõnumeid varemgi, on üle elanud suurimaid energiate muutusi…

Kõigest mõned aastad tagasi olime rääkinud tumedast ja soovimatust energiast…, ehk vastuseisust Valgusele, mis oli ülimalt võimas…

Kes on jälginud kulgevat ajalugu ja sõnumeid, on teadlikud sellest…

Võite näha, et ajalugu oli täis funktsionaalsuse jõuetust, kurbust ja õudust, mida oli kutsunud esile tume energia, milline oli domineerimas kõikjal üle planeedi…

Mitte üksnes viimastel aegadel…, vaid juba pikemat aega…

Oleme rääkinud inimvaimsuse evolutsioonist…, teie DNA arengust, milline on kätkemas suurepäraseid asju…

Kuid suurimaks ülesandeks oli… – teha seda kõike võimalikuks…

Võite ehk esitada küsimuse… – miks peame pidevalt rääkima teile sellest, mida peab tegema…?

Tõepoolest… – see peaks teile endile olema tõenäonne…?

Vastus seisneb ilmselt selles, et see ei olnud tõenäonne mitte mineviku pärast, millest olite läbi tulnud…, vaid seetõttu, et see mida kogesite, ei hakanud tööle…, kurbuse pärast, mida olite korduvalt kogenud, kui püüdsite midagi saavutada läbi valguse…

Samas teile näis, et seda kõike eirati…

See oli eraldatuse ajastu…

Praegune ajastu on liitumise ajastu…

Et asi oleks veelgi raskem, siis neile, kes olid vaimsetes süsteemides, räägiti, et inimvaimsus ei saa astuda ühendusse Loomislättega ja suhelda temaga…

See oli otsene lahutamine…

Ka miljonitele, kui mitte miljarditele, räägiti samuti, et nad on sündinud planeedile vääritutena…, ehk isegi… roojastena…

See segas teil leida kindlat ühendust Loojaga…

Selline ajalugu oli võimendatud möödaniku energiatega… möödaniku tunnetustega…, jõuetuse paradigmaga… – isegi kui oldi vaimsetena…

See oli teie jaoks raske aeg…

Kuid äkki hakkasime rääkima seda, mida ennustasid iidsed… – rääkisime sellest, et seoses pööripäevade ja muude protsessidega olete sisenemas mõistmise ajastusse, mida olite välja teeninud…

Me rääkisime, et see ei pea minema nii, kui oli prohvetite poolt räägitud…, mille kohaselt peale aastat 2000 ei oleks võimalik ellu jääda…, või isegi peale aastat 2010…

Paljud apokalüptilised ennustused lubasid inimkonnale hukku ja täielikku hävingut…

Kuid te ei valinud seda teed… – seetõttu olete uue energia paradigmas…, olenemata sellest, kas olete teadvustanud seda täielikult, või mitte…

Tulles taolisele kohtumisele te küsite… – milliseid pärleid jagab Krayon täna…?

Ma vastan teile… tarkuse pärleid…

Need on teie ärkamised uute energiate vastu…, need on olnud siin juba rida aastaid, aidates teil heita kõrvale ebavajalikke asju…, ning võtta kätte neid atribuute, milliseid on tänavu enam tarvis…

Peamiseks teie atribuudiks on ühendumine… – liitumine…

Teil on võimalus suhelda otse…

See võimalus on olnud teil alati…, kuid uues energias on eriti tõenäonne…

Teil on võimalus suhelda Looja endaga…, sellega, kes paigutasid teid siia…, kehast kehasse…

Me räägime sellest taas ja taas…, räägime sellest, et peamiseks mõtteks on armastada suurimat Jumala Armastust…, räägime sellest, et on olemas suurim kontakt…, see on armastus…

Selles on suurim mõte…

Iga vaimsus planeedil on tegelikkuses Looja osana…

Kolmemõõtmelisuses on raske seda mõista…, kuid paljumõõtmelisuses see on iseenesest mõistetav…

Kõik on seonduses Terviklikkuse Ühesusega…

Olete ühesed Loojaga…, ehk isegi enam… – teie vaimus on Looja osa…

Just tänu sellele teil on õigus olla ühesena Loojaga…, võtta vastu tema mõistmine ja kõiki tema atribuute, ning kasutada neid oma elus…, aga mitte klanida neid kelleltki…

Olete suurepärased…

Olete sündinud suurepärastena…

On tulnud aeg näha seda…, avada ust, mida varjasid teie eest need, kes rääkisid teile… – teile see ei ole jõukohane…, te ei saa seda…, te ei pea seda tegema…

Ja nüüd näete seda ust…, ta on kiiskamas teie ees… – saate avada seda…

Uks kuulutab pühalikult… olete uues energias…, olete suursugususes..

Ka teie olete selline… – see on see, mida varjati teie eest…

Nüüd tuul on teile päri…

Sellest oli see sõnum…, ja sellest ta on alati olnud…

Põhjuseks, miks kordame seda jätkuvalt, on see, et möödanik on ikka veel teiega…, seda olete toonud isegi siia kaasa…

Teile on räägitud, mida on võimalik ja mida ei ole… – seda olete toonud ehedamal kujul endaga kaasa ka siia…

Kuid siiski… peaksite teadma, et siin toimub uute võimaluste aktiveerimine…, võimaluste, millised on erinemas kõigist senistest, millised olid eksisteerinud planeedil Maa aegadest aega…

See on uus…

Teil on ainus võimalus… – uskuda seda…, võtta see omaks…, püüelda selle poole…

Kuid teid on tagasi hoidmas sellest teie endi uskumatus enda võimetesse…

Kuidas kavatsete võtta seda omaks…?

Kuidas oleks see võimalik…?

Teil tarvis heita minema senine vana väärituse ja uskmatuse paradigma…, milline, kõige teile räägituga, sünnitab uues energias üksnes küsimusi…, seega… sünnitab üksnes kahtlusi…

Leidub ka neid, kes väidavad kindlalt, et kõik seni räägitu tuleb minema heita…, ning uskuda üksnes Krayoni sõnu…

Kuid mina ütleks hoopis… – uskuma peate enda seesmist häält…, teadvustada endile, et olete võimelised seda tegema…, ning liikuma edasi oma võimete ja atribuutide abil…

Kõik on täienisti ja globaalselt muutunud…

Teadvus, mis on energiana, on võimeline pääsema teie keha igasse rakku, suhtlema haigusega ja ütlema temale, et tema on kehas kohatu…

Keha rakud on nõus sellise väitega…

Kas on teil teada, et olete võimelised pikendama oma keha eluiga…?

Paljud need, kes olid vastutavad teie vaimse süsteemi eest, kinnitasid teile, et selline võimalus on üksnes prohvetite jaoks, aga mitte teile… – te ei ole selleks võimelised…

Kuid prohvetid ise olid ju pidevalt näitamas teile, et ka teie olete selleks võimelised…

Uks, mida saate avada on pühendumusega… – on teie suursugusus…

Just sellest on rääkimas see sõnum…

Tuul on teile enam päri, kui kunagi varem…

Kõik olete Jumalale teada…, seetõttu kõik on seotud teiega palju enam, kui kunagi varem…

Teil tarvis mõelda sellele…

Ma ei ole siin selleks, et te usuks minusse…

Ma olen siin, et tuua teile informatsiooni…, et te katsuks seda ja vaataks järgi…

See, mida võtate omaks, saab teie avastuseks…, teie sõnadeks ja teie energiaks…

Üksnes see aitab muutuda kõigel üle kogu planeedi…

See ei ole inimestele, kes on uskumas võõraid doktriine…, vaid inimestele, kes on uskumas iseend…

Ma annan teile veel enamatki…

Ja nii on see tõemeeli…

Krayon

Read Full Post »

Inimene on kunstlikult arendatud liik…, sellesse on liidetud paljude erinevate tsivilisatsioonide DNAd…

Kui keegi on arvamas, et inimene on Jumala loovus…, siis nii see ka on…

Kuid…

Kes on  meie jaoks Jumal…?

Kui inimene oli seismas kuristiku äärel…, või oli oma arengu alguses… – siis neil arengu aegadel maavälised olevused olid inimolevuse jaoks kättesaamatud, kuna ta ise oli veel arenemata, primitiivsena, nullis oma saavutustega, teadmistega ja rassiliste kogemistega…

Nemad käitusid maalastega kui alaealiste noorukitega, võttes endale õiguse arengu määramiseks ja evolutsiooni suunamiseks…, samas… andes edasi oma teadmisi, määratleti inimesele nende kasutamise otstarbekust…

Kuid… – see oli ehk ka tsivilisatsiooni, kui liigi, enda eesmärgiks…, ehkki ta ise ei olnud kuigi humaansena…

Kõigil ajaloolistel ajastutel mõjutus inimkonnale oli mistahes tsivilisatsioonide poolt erinev, ning kujunev inimolevus, nii või teisiti, kujunes teatud malli kohaselt…, nagu teevad seda teadlased, ristates kasvatavad uut soovitavat liiki…

Sellises olukorras erinevad tsivilisatsioonid, saades, läbi keeruliste ristamiste, omad tulemused, ning manustasid need inimavataaridesse oma rassi teadvusena…

Sellele leiab kinnitust tähevaimsuste näol, kes on elamas käesoleval ajal inimestena, kes kõikvõimalikel viisidel on edastamas sõnumeid ja loomas kanaleid Kõrgemate Jõududega…

Neis endis on Kõrgema Looja teadvuse sädemeid, kui planeet Maa (Gaia) inimeses-avataaris…

Need teadvuse sädemed on kogemas kogemisi planeedil Maa…, ja on edastamas neid kõikjale…, kõigile, kes on veel magavas olekus, või sügaval eksiteel…

Praegusel ajal toimub palju sõnumite edastamisi kanalduste teel…, kuid mitte iga sõnum saab süüdata sädemeid…, ega iga sõnum ei kätke seda suundumust, mis on kohane maisele tsivilisatsioonile…

Sõnumite edastamine peab olema puhas…

Ei tasu neisse segada oma tundmusi, mis võivad lisada moonutusi, mis ei toimu teadlikud, ega kavatsetud…, kuid millega saab tõmmata tähelepanu just sellele sõnumile, kui õigemale…

Mistahes lisandid loovad sinna inimlikke ambitsioone, millised on omased sõnumi vastuvõtjale…

Sõnumi edastajad on suhtumas teisse neutraalselt…, ei ole kahetsemas teid, ega püüa ilustada teie elulisi omadusi, võimeid…

Nende olek on emotsioonitu… – ei raiska energiat tühja…

Kui sõnumis on meelitlusi, siis need on vastuvõtja omaduste lisandid…

Ei tasu sõnumitega kavaldada…, need peavad olema neutraalsed ja emotsioonideta…

Neile mängud on tundmatud…, nende suunitlus on aidata inimesel jõuda nende tasemele…, aidata avardada teadvust, et see jõuaks teadvustuseni, kelleks ta on…

Kes on jõudnud selles edasi, see ei raiska oma jõudu emotsioonidele…, ta jätab seisma oma seesmise pendli…

Dmitri Gusev

Read Full Post »

2019.10.17

Sa tahad teada oma suguvõsa kohta…, Valguse Pere kohta…, tähelaevade kohta…, galaktikatest ja teistest Maa taolistest planeetidest…?

Teie ilmas on palju tõestusi teiste tsivilisatsioonide ja ilmade kohta…, teiste mõõtmete  tõestusi…, teada armastuse voogude kohta, millised on voogamas taevastest…

Sul, kui vaimsusel, kui osal suguvõsast, tähtkujust, galaktikast on õigus olla sellel maal…

Sul, olles inimesena, on õigus olla selles kehastuses…, sellel ajal ja selles avaruses…

Igal ilmutatud vaimsusel, kes on teadlikult teadvustunud Maale, et kogeda kogemusi…, kes on teadlikult sukeldunud ühese teadvuse eraldatuse illusiooni, tuleb elada kord korra järel läbi kõik elu illusioonid…

Illusioon on ümbritsemas teid ja teie avarust, millises olete elamas…

Illusioon on tõmbamas teie aju endasse ja sunnib pühalikult uskuma kõige olemasolusse, mis on ümbritsemas teid…

Kogu teid ümbritsev mateeria on illusioon…

Illusiooniks on kogu kosmos, mida olete uurimas, otsides sealt enda taolisi…

Ma ütleks isegi… – illusiooniks on sinu enda mõtted ja unistused…

Kõik, mida on tahtmas sinu ego, on samuti illusioon, nagu on illusiooniks kogu sind ümbritsev tegelikkus…

Olles illusioonides, oled täienisti unustanud, kellena oled ja milleks oled võimeline…, millised võimed on sinul ja millist armastust oled võimeline kinkima avarusele…

Armastus ei allu illusioonidele, millistesse oled vajunud…

Sukeldudes sellesse mängu, te säilitasite enda jaoks üht salakäiku, mille kaudu on voolamas teile kõrgema teadvusse valgus…

See aken on avatud ka praegu…, ta jääb avatuks alati, kogu teie kehastuse ajaks…

See aken oli avatud kogu teie elu aegu…, kuid teie enda otsustada oli, kas vaatate sellesse…, kas avate luugid ja paiskate aken pärani lahti, et lasta oma ellu kõikehaaravat ja kõikjale pääsevat armastust…

Lubage tuulel…, armastuse tuulel ja valgusel voolata endisse…

Eraldatust võite mängida ka edaspidi…

Võite edaspidi laskuda ka selle ilma mateerialikku illusiooni…, kuid aknast tulev valgus, ehk on teil meeles, jääb valgustama teile alati…

Kes on mäletamas seda akend, on alati teadmas, et selle mängu taga…, selle elu taga, on midagi hulga enamat…, midagi, mida olete tunnetamas…, ja see on peidus akna taga, mille kaudu olete saamas Vaimu armastust…

Kui maine kehastus saab otsa, näete ust, mille kaudu võite rahulikult väljuda ilma, millist olete tunnetamas akna taga…, mille kaudu olete suhtlemas oma Vaimuga…

Seda keelamas ei ole kedagi…

Ei ole kedagi välist, kes keelaks väljuda illusioonist…

Teie valik oli laskuda illusioonidesse…, ja teie valik on väljuda sellest…

Nüüd, mu kallis…, teadvusta… – kui uksed on avatud, järelikult… keegi ei hoia sind kinni…

Kuid… mis mõte on lahkuda siit, jättes pooleli selle ilma kauniduse tundma õppimise…?

Mis mõte on pageda toast, mis on täis tuubitud meeletult huvitavaid asju, ideid, emotsioone, tundeid…, kõike, mis on siin teile käe ulatuses…, siin ja praegu…

Mis mõtet on lahkuda, jättes maha sedavõrd kaunist ilma…, kallist ilma, kus on võimalik saada selleks, kelleks soovisid saada enne kehastumist…

See on ilm, kus saab ümbritseda end olu rõõmuga ja kõrvaldada igaveseks madalate vibratsioonide kogemise…

Siin on kõik kättesaadav… igahetkeliselt…

Kui olete valimas ja jätkuvalt laskumas madalate vibratsioonide kaosesse…, siis see on teie püha valik…

Selles toas ka see on võimalik… – tuba on teie päralt…, ja kõik, mis on selles, on vaid teie oma ja alati teile kättesaadav…

Kallid uurijad-avastajad, kes on ilmutunud planeedil Maa…, armastage end…

Teie Vaimu tingimusteta armastus on voolamas teile igahetkeliselt, igale ühele teist…

Samamuari

Olla, või mitte

Teine kosmiline kood

Olla, või mitte… – kallis vaimus…, mida see peaks tähendama…?

Sinul, kui igal vaimsusel, on enda otsustada… – kas liikuda edasi, või mitte…

Kas tahad edasi areneda ja avarduda…, või esmalt otsustad olla neis ilmades jätkuvalt, et kogeda jätkuvalt siinset mitmekülgset kogemust…

Valik on siiski… jätkuvalt sinu päralt…

Isa tunnistab igat sinu otsust…, milline see ka poleks…

Mõneti juhtub, et kogemine, mis aina kordub, on tarvis selleks, et kindlustada põhjalikumalt teatuid omadusi ja harjumusi, milliseid läheb tarvis muudes kehastustes, muudes ilmades ja mängudes…

Seetõttu tarvis õppida kuulama oma seesmist häält…, kuhu on ta suunamas… – kas taevaste poole…, või olla jätkuvalt ja meeleldi selles ilmas edasi, ega püüelda kusagile mujale…

Kui kaua tahaksid olla veel siin…, kuna oleksid nõus lahkuma Isa juurde…?

Küsimused näivad lihtsatena, ehk isegi lapsikutena… – kuid need on olulised otsuse tegemise juures…

Oled saanud tehnikaid enese mõistmiseks, enese kuulmiseks, Isa kuulamiseks ja tunnetuse tõstmiseks enda seesmuses, kui ka väljaspool end…, kui ka Loovuse Looja tunnetust tervikuna…

Oled palju õppinud ja õpid veelgi…

Kogemised ja õppimised jätkuvad alati…

Sinu kogemise pagas on pidevalt avardumas…, oled muutumas aina teadvustunumaks olevuseks…

Tahaks, et kuulaksid end alati… – mida on ütlemas seesmine Mina…, mida oled tunnetamas sellel planeedil.., neis ilmades…?

See on võtmetunnetus, mis aitab liikuda edasi… – kas olla neis ilmades, või mitte…

Võta mõned hetked ja kuula, mida ütleb sinu seesmine ilm…

Kui ei kuule endas soovi lahkuda siit, tunned end siin hästi ja on hubane olla… – siis ei tarvitse lugeda kosmilise taassünni koode… – need ei ole sinu jaoks olulised… sul on vara nendega tegeleda…

Üksnes ole…

Üksnes ela neis ilmades…, neis vibratsioonides…, neis Jumala teadvuse prisma murdumiste tasemeil…

Kogemine tervikuna sellel planeedil on suurepärane…

See on karastamas ja kasvatamas vaimsuse paljusid kasulikke omadusi…, selliseid, nagu… – kannatust, mõistmist, vastupidavust, avatust…, isegi tähelikkust…

Sa ehk küsid, et kuidas saab planeedil kasvatada tähelikkust…?

See on lihtne…

Sa hakkad üha paremini ja paremini kuulma sidet kosmosega ja tähtedega…, oma tõelise koduga…

Kuid mitte praegu veel…

Esmalt hakkad selgemalt kuulma ennast ja selle kaudu Isat…

Unustades kõik, meenuta kõike… – see on olemises peamine…

Selline on kõikide ilmade ülesanne…

Saades lahti kõikidest side võimalustest, saab leida peenemat sidet, mida enamus ei ole võimeline kuulma…

Leides seda, saab liikuda mööda labürindi käike…, kuni õnnestub leida end, oma määratlust, oma seesmise Isa mõistmist…

Iga olevus kord lahkub siit…

Kui palju kulub kellegil aega selleks, oleneb üksnes olevusest endast, tema vaimsusest…

Kui oled juba kuulmas Isa kutset…, enda seesmise olemuse kutset… – siis ole valmis uue kosmilise koodi saamiseks…

Las süttida eredamaks säde, mis sai kunagi paigutatud sinusse Isa-Ema Jumala poolt…

See on sinu kujunemisele oluline hetk…

Sa oled vaid osa Isast…, ei midagi enamat…

Ohja oma upsakust…, ohja oma liigset agarust ja vaidlushimu…, taltsuta seesmist vastuseisu, püüdu kellegile tõestada midagi…

Ei saa kedagi mõista, ega tõestada kellegile, kui ta ei ole veel valmis selleks…

Pea seda meeles…

Võta vastu end ja võta vastu ilmad, kui miskit ebatavalist, mis on andnud sulle niivõrd palju uusi ande ja impulsse…

Tuleb aeg, kus teadvustad, et oled mõistmas end ja Ilmaloovust tervikuna…

Sul tarvis mõista… – kas oled rahul kogemistega, kui valulistena need ka poleks…, kas oled valmis liikuma edasi…

Kui need tunnetused mahuvad rahumeeli sinu mõistmistesse… – siis ka sinu vaimsus on valmis liikuma edasi…

Annan kuut vihjet, mis aitavad avada taassünni uut koodi

Esimene vihje… – enese mõistmine on Jumala mõistmine…

Need ei ole tühjad sõnad…

See on võti kõikidele ustele, kõikidele riividele ja katsumustele…

Üksnes nii saad sujuvalt ja kindlameelselt liikuda edasi…

Ütle vaid… – Isa, aita mul mõista sind, mõista minu mõistmist maksimumi kohaselt…, aita tõsta seda igapäevaselt sedavõrd, kuivaid suudan kasutada seda astumiseks edasi…

Need sõnad ei ole lihtsad…, need käivitavad protsesse sinu sügavustes…, aitavad sügavamalt mõista end ja Isat tervikult…

Teine vihje – sinu aeg on löönud…

Mõista seda ja võta vastu…

Märk, mis on kinnitamas seda, on ere…, kuid… lühiajaline…

Ära lase seda mööda… – koonda kogu oma tähelepanu sellele, aga mitte enda seesmusele…

Kolmas vihje – oled osa mängust…

Mäng on võtnud sind vaimsusena, kes on valmis liikumiseks…, kuigi ehk sa ise ei arva nii..

Ole valmis katsumusteks, millised saavad otsustavateks…

Läbi need väärikalt ja ausalt…

Neljas vihje – kui Jumal lõi Maad, ta ei olnud teadlik, mis saab sellest edaspidi…

Pea meeles… – kõik on muutumas ja kõigel on oma teadvus…

Loo oma tulevikku iseseisvalt, valides helgemaid sündmuste arengu variante…

See aitab sul kiiremini pääseda mängu kõrgematele tasemetele…

Viies vihje – võta vastu Isa poolt läkitatud kiirt…

Igale vaimsusele on oma kiir

Palu Isalt omale Lootuse kiirt, millest saab sulle majakas, mis aitab sul välja tulla kohalike ilmade pimedusest…

Püüa püsida voogudes…, pea meeles nii Isat, kui isamaja…

See kiir jääb saatma sind seni, kui oled pääsenud neist ilmadest… – pea seda meeles…

Kuues viide – ole, kuni oled siin…

Ära sulgu endasse…, ära poe peitu teadmiste ja mõistmiste upsakuste taha…

Arene kõiges…, ima endasse kõike… – seda kõike läheb tulevikus tarvis…

Najana Belosvet

Read Full Post »

Oli kord üks mataji, kelle nimeks oli Bhavanidasi…

Ta armastas väga issand Šivat…

Ta eraldas iga päev aega selleks, et lugeda kallile  Issandale hümne, millised olid pühendatud Kõrgemale…

Temal oli kena altar, kauni Šhiva murtiga ja lamp, mis oli põlemas Tema ees altaril…

Mõnikord ta paastus, luges japat ja mantraid…

Samuti ta luges armastusega Linga Ashtakamat, Panchakshara Štotrat, Sri Rudramat, Šhiva Ashtakamat ja muid hümne, mis olid pühendatud Mahadevile…

Bhavanidashi tegi suure armastusega arati, teostas abhishekat ja pujat…, isegi mõned devatid tulid tema juurde, et salaja olla tema rituaalide juures, milliseid ta viis läbi oma kodus…

Vaatamata oma armastusele Jumala vastu, ta siiski tunnetas mingit võõristust Issanda vastu, kuid tema süda janunes suuremat armulikkust…

Ja mõnikord, mõtete vahel Lord Šivast, Bhavanidasi unistas kohtumisest oma elus Guruga, kes juhataks teda kõige otsesemal ja parimal viisil Armastatud Shankara juurde ja aitaks tal saavutada Vabanemist…

Kord üks deviišitest oli Bhavanidasi juures, kes oli lord Šiva gan (sulane), kus üks neiu viis läbi puja…, ta mõtles, et see mataji armastab Lord Šivat nii väga, kuid Issand ei ole tulnud tema juurde kunagi…, ehk Issand ei tea temast…, ma pean temale rääkima sellest suurepärasest andunust matjaist…

Mõeldes nii, devata kandus üle Siddhalokasse, kus Mahadeva puhkas…

 • Oo, armas Maheshvara…, tervitan sind ja kummardan sulle pühendunult…

Luba mul pöörduda sinu poole uudisega, – ütles gan ja laskus põrandale isanda lootusejalgade ette…

Ta ei jõudnud veel sõnagi ütelda, kui Šiva vaatas tema poole karmilt ja ütles…

 • Kas sa tõesti arvad, et olen teadmatuses… – ütle mulle…?

Devata vaatas segaduses Issandale otsa…

 • Andesta Mahadeva, ma ei tahtnud sind solvata… – ütles gan ja pani käed palveis kokku…
 • Kes muu, kui mitte mina olen täitmas teda rahuga…?

Kes muu, kui mitte mina olen täitmas tema südant rõõmuga…?

Kes muu, kui mitte mina, olen kandmas hoolt tema elu eest igapäevaselt…?

Ma olin tema kõrval enne, kui sina jõudsid tema juurde…

Veel enne, kui tema hakkas armastama mind, mina olin armastamas teda…

Mina olin temaga veel enne tema sündi…

Kas arvad jätkuvalt, et mina ei tea temast midagi…?

 • O, ma olen rumal…, mina ei ole vääriline olema sinu teener…, oo, Mahadeva…

Kuidas sain arvata, et sina…, Teadmatuse Lammutaja, oled teadmatu millegi suhtes selles Ilmaruumis…?

 • Ära süüdista end…, nii juhtub ikka…

Sind ajendas selleks sinu heasoovlikkus… – see on peamine…

Kuid ütle mulle…, kui olid tema kõrval, millele mõtles tema…?

 • Tema mõtles sinule…, atmani saavutamisest…, kannatustest vabanemisest…, oma möödanikust…
 • Kas on see kõik…? – küsis Šiva, naeratades kelmikalt…
 • Mul tuli meelde Mahadeva… – ütles rõõmsalt gan… – tema südames on pesitsemas soov kohata tõelist Guru, ihus, kellega ta saaks suhelda, vestelda Dharmast…, kellelt saaks suurimat vaimset kasu ja hingestatust…, keda saaks teenida kui Jumalat ennast…
 • Jah…, just sellest on tema mõlgutamas… – kinnitas Šiva…
 • Kuid ütle Mahadeva… – millistel juhtudel inimene saab kohata Gurut ihus…?
 • Siis, kui inimene on seda väärt ja kui ta vajab teda… – siis Guru juhtub olema tema teel…
 • Kes on selleks Guruks, Mahadeva…
 • Kes on palju kehastusi olnud sellise inimese kõrval… – neil on karmaline side…

            Guru ja õpilane on sarnased paljus…, nemad on kui sugulased, või vanad sõbrad… – selline tunne on siis, kui õpilane ja õpetaja vaatavad teine teisele otsa… – kuid see on kohtumise väline osa…

 • Milline on selle seesmine osa…?
 • Guruks olen mina ise…. kes tulen sellele, kes ei tunneta minu kehavälist ja nimetut olemust, kuid januneb armastusest minu vastu ilmutatud kujul…

            Ma tulen sellise inimese juurde ja õpetan teda…, annan temale oma daršani seni, kuni inimeses ärkab enese äratundmise võime…, kuni inimene on ärganud kokkuvõttes tõelisse jananasse, milles ei ole kahesust…

Šiva jätkas…

 • Mõneti ma tulen inimese kujul, pooljumalana või sidhana…, mõneti mäe kujul, või… iidse puuna…

Mina annan inimesele dikšat ja juhin teda kui isa last, hoides käest kinni…

            Kuni laps on kasvamas, ma õpetan teda, mängides tema emotsioonidel, kiindumustel, hirmudel, lootustel ja soovidel, tema mõtetel… – olen kui taevane moosekant, kes on mängimas tema hingeriista keeltel…

Kõike seda teen tema hüvangul, et sünnitada temas irdumist oma päritolust…, viin selguse saamiseni, lammutades tema teadmatust…

Inimene on naasemas pidevalt möödanikku ja loomas pidevalt plaane tulevikku…

Mina tulen, et õpetada teda elama tänases päevas…, anduda täielikult minu armule…

Inimene ei usalda mind, pidades iseend vastutavana kõige eest…

Just seetõttu ta on tarimas enda seljas karmalist koormat, korjates oma tegude vilju…

Tõemeeli…, kui inimene usaldaks täienisti mind ja oleks minule lojaalne, siis mina võtaks kogu tema koorma endale…

Sellisel inimesel ei tarvitseks isegi hingata, kuna mina ise hingaks tema eest…

Inimene ise jätab end ilma vabadusest, mida olen andnud temale, nõudmata midagi vastu…

See vabadus kuulub temale juba sünnijärgselt…

Temal ei ole vajadust otsida seda taevastes…, ilmaruumi avarustes…, või Pühakohtades…

Temal ei ole vaja seda osta, või välja teenida raske tööga, kurnates end raske sadhanaga…

Vabadus ei ole tegude ja kannatuste tulem…

Kas lill peab tegema karmi askeesi, või palverännakut päikese soojuse, kosutava vihma nimel…?

Kas elusolevus peab läbi tegema vastavat riitust, et saaks hingata…?

Temal on kõik olemas juba eluseaduse kohaselt… – mina kannan selle kõige eest hoolt…

Usaldugu ka inimene ise minule…, siis mina kannaks teda oma kätel läbi tormitseva elujõe…

Šiva vaikis…, pani silmad kinni… – mõne hetke pärast ta hakkas rääkima omal sügaval magusal sisendavalt häälel…

Mina olen sinu Guru, kes on valgustamas sinu teed…, olen sinu seesmine vabadus…, olen sinu rõõm ja rahu…

Mina olen iga inimene sinu teel…, olen iga sündmus, mis ilmneb sinu teel…

Olen sinuga, kui oled ärkvel…, olen sinuga, kui oled uinunud…

Olen sinuga, kui oled rämedana…, olen sinuga, kui oled õndsuses…

Olen sinuga, kui oled tegemas rumalusi…, ja olen sinuga, kui oled tegemas heategusid…

Olen sinuga, kui oled nutmas…, olen sinuga, kui oled naermas…

Olen sinuga, kui olen sul meeles…, olen sinuga, kui oled mind unustanud…

Olen sinuga, kui oled armastamas mind…, olen sinuga, kui oled vihkamas mind…

Sinu sõbrad tulevad ja lähevad…, kuid mina jään…

Sinu kallis võib minna sinu juurest…, kuid mina jään…, ega käitu sinuga nii…

Sinu noorus võib peatselt jätta sind…, kuid mina ei jäta sind…

Sinu elu kord lahkub sinu juurest…, kuid mina ei lahku kunagi…

Miks sa ei näe mind… – mina olen ju igapäevaselt sinuga…?

Miks ei usalda mind täienisti… – kas olen varas…, ehk olen petmas sind…?

Ehk olen nõudmas sinult tasu…?

Tõemeeli… – ma ei vaja sinult midagi, peale sinu armastuse… – sul ei ole vaja sellepärast muretseda…

Olen alati lubanud kanda hoolt sinu üle…

Üksnes usaldu minule…

Usaldu minule otsekohe…, siis ükski kuri ei pääse sinule ligi…

Seal, kus olen mina, seal ei ole kohta illusioonidele…

Bhavanidasi tuli meditatsioonist välja… – mööda põski veeresid pisarad…, kuid peas kõlas veel Issand Šiva hääl, mis kajas südames edasi… – Usaldu minule…. usaldu mulle, Bhavani…

Šiva puranad

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Minu sõnumid on armastavast Jumalast

Need on praktilised…, puhtad ja kaunid… – olen rääkinud sellest ka varem…

Teil ei ole võimalik kaotada seda, mis on Loomislätteks, kuna sellel puudub inimteadvus…

Teadvus, nagu oled seda nimetamas, mida oled pidamas loovaks, kõikvõimsaks, kauniks omas puhtuses ja armastuses… on kättesaamatu…

See on see, mis asub su enda vaimsuses…

Mul on kavas anda teile seeria sõnumeid, mille pealkirjaks panen… – Nähtamatud asjad…

Nähtamatud asjad…

Neist olen varemgi oma  sõnumites rääkinud…, kuid mitte sellises järjestuses…

Seekord räägiks nähtamatutest asjadest inimelus…

Esimene lugu tuleb nähtamatutest asjadest elu alguses…

Enne, kui rääkida neist, mis on nähtamatud inimesele, räägiks neist, mis on nähtamatud vana teadvuse kohaselt…

See on olnud Krayoni teemaks ja sellest oli räägitud suht sageli…

Kui vaimus on tulemas planeedile, siis üliloomulikuks nähtamatuks on miski, mis on puhas, selge… – see on Jumala armastus…

Kui keegi ongi rääkinud midagi, siis nemad ei mõelnud sellest vaimse loogika kohaselt…, ega ole suhtunud heasoovlikult sellesse, mis on Loovuslus…

Kas teie jaoks on loogikat selles, et tulles siia, olete roojasena…, kuid samas, olles roojasena, Jumala on antud teile vaba valiku…, kuid hiljem, sama vaba valiku tõttu, mõistab teid hukka…, ehk saadab isegi igavestele piinadele…

Mis vaba valik saab see olla…?

Sellegipoolest, kallid…, seda lugu on rääkimas paljud… – kuid seda on rääkimas inimesed, aga mitte Jumal ise…

Kaunist nähtamatut asja saate näha, kui olete vaatamas vastsündinut…

Püüate vaadata teda veel sünnitusmajas, kus ta on veel puhas…, kaunis…, kallihinnaline…, rikkumatu… – temas on vaimsus ise…

Ta on sündinud… – te olite selleks valmis… – selles ei olnud mingit eelarvamuslikkust…

Ehk üksnes ema mõistab, millest on juttu…

Vastsündinu on see, kelle eest ema on kandmas kõige enam hoolt…

Isegi psühholoogid ütlevad, et kui ema saab vaadata last, siis see aitab temal mõista kogu ümberolevat ilma paremini…

Kui vastsündinu on veel hällis, siis tema pilk on tundideks suunatud lakke…

Et köita tema pilku, riputate tema kohale kirevaid asju…, käe ulatusse, et ta saaks neid puudutada ja liigutada… – seda kiidavad heaks ka arstid ja psühholoogid…, et see arendab last…

Kuid on huvitav see, et kui jälgida last hällis, siis tema pilk ei püsi rippuvatel asjadel, vaid on  libisemas kusagile lae alla…, seal miski pakub temale lõbu, tema isegi vehib kätekestega selle suunas…

Mida tema näeb seal…?

Temal puuduvad eelarvamuslikkused…, tema on nägemas laia paljuavaruslikku spektrit…

Temale on selles midagi uut…

Tulles siia, inimolevusel on võime näha paljuavaruslikku spektrit…

Üksnes see, kes on toitmas ja armastamas teda, kes on kandmas hoolt tema elu eest, saab köita tema tähelepanu… – see muutub aina reaalsemaks mitme kuu vältel…

Asjad, mis olid nähtavad beebina, hakkavad taanduma tahaplaanile…, ta hakkab unustama oma nähtamatuid sõpru…

Seda mõistavad kõik vanemad…

Nähtamatud sõbrad, kellega ta sai suhelda, keda tunnetas, olid tema suhtes alati sõbralikud, nüüd kaovad…

Ehk kuni kuue aastaseni ta saab neid meenutada…, kuid siis pöörab nendelt ära, neist kõigist…

Kõik olnud sõbrad muutuvad kui näilisteks lapse fantaasiateks…

Ükski autoriteet ei ole saanud kinnitada, et lastel on tõepoolest olemas sõbrad

Need, kes on lapse avaruses, on püha olemused…, nemad on aitamas temal kujuneda…, aitavad tunda end rahulolevalt… – nii nemad valmistavad teda tulevasteks eluraskusteks…

Olete kunagi sellele mõelnud…?

Teie vaimsuses olev Jumal, kes on armastamas teid piiritult, paigutas teid siia võimsana…, andis kaasa midagi, millega saaksid näha…, mis aitaks isegi siis, kui te ei mõistnud veel juttu, ega mõistnud oma vanemate vaidlusi teises toas…, kuid aitas märgata ingleid, kellest said teie sõbrad…

Nemad olid alati teie juures, kuivaid vajasite neid… – te nägite neid…

Kuid kuuesena nägite üksnes spektrit…, reaalselt…, ja see oli toetamas teid…

See ei olnud pahe… – see oli fakt…  

Kõik see, mida olite võimeline nägema, oli jätkuvalt alles…, kuid kasvades, suutsite valida üksnes seda, mida olite võimeline puudutama…, mis näis reaalsena… – see hakkas juhtima teid mööda elu…

Siinai mäel rääkisime eelarvamustest, kus rääkisime Moosese nägemusest…

Leekides põõsast tema nägi oma eelarvamuslikkuse tõttu…

Tema aegu, tema eas, oli ainus asi, mis andis valgust, oli tuli…, üksnes leek…

Kui tema ette ilmus paljumõõtmeline ingellik olevus, kes oli säramas kui päike…, siis Mooses nägi üksnes leeki põõsa taustal…

See oli inimese eelarvamuslikkus, kes oli kauge sellest kõigest, millest olete teadlikud tänavu teie…

Tema nägi valgust põõsa taustal, arvates seda põlemas… – see oli tema tõlgendus sellele, mida pidas ingellikuks…,  ja see oli sellel hetkel kiiskamas valgusest…

See oli vana lugu nähtamatutest asjadest…

Kahekümne kolmeselt, kui esmased elu kogemised on läbitud…, möödusid üleskasvamine, hariduse saamine…, kus tõmbas ligi asjadele, millised olid reaalsetena ja veel tabamatutena senises elus…

Kuid nüüd enamus teist ei taba enam sõpru, kes olid kaaslaseteks hällis oleku aegu…

Kui seegi vanus jääb selja taha, siis toimub taas midagi… – inimene hakkab mõtlema asjadele, mis on tema ümber nähtamatuna…

Ta on jõudnud täiskasvanu ikka…, mis on päris huvitav aeg…

See on aeg, kus inimene on muutmas oma vaateid ilmale, kus Jumal saab olla reaalne…, ja planeet on teadlik Jumala armastusest…

Vaadates ringi, ta näeb kõikjal Jumala armastuse jooni…

See on aeg, kus inimene teeb sageli ootamatuid otsuseid süsteemide suhtes… – milliseid tunnustada…, millistes saaks tunnetada nende ettenägelikust ja nende armastust…

Jumala armastus polegi kuigi nähtamatu… – tõepoolest mitte…

Siin on oluline, kas selles elus toimub vaatenurga muutus…, või… mitte…

See ehk saaks kanda inimest teise aega, millest tahakski rääkida järgmistes sõnumites…

Kuid tuleks mainida, et inimene, läbides oma elu, on kulgemas planeedil eelarvamuste kohaselt…, seetõttu ta on möödumas millestki, mida ei suuda märgata…, ta on sellest ära pööranud ja on eiramas seda…, kuigi temale on vaja seda… – kuid ta ei saa seda kätte…   

Kuigi vastsündinule see oli kättesaadav, kuid täiskasvanu jaoks see on kadunud…, on jäänud teise reaalsusesse…

Ma siiski ütleks… – kuigi olete istumas siin, koos teistega, kellega tahaksite kulgeda mööda elu… – kuid, kui olete selles kahtlemas, siis tarvis teadvustada, mis on toimunud nende ümber…

Kõik nähtamatud abilised teie ümber ei ole üksnes need, kellel on teie nimi…, vaid ka need, kes on kogu inimkonna nimel siin…

Nemad on loomas kõikvõimalikke puslesid inimsuhetesse ja süsteemidesse, ja kehadesse kõikvõimalikke molekuleid…

Kõikvõimalikud energiad, mis on teile vajalikud, on teie ümber…

Need jäävad sinna seni, kuni ise hakkate tundma huvi nende vastu…, kuni ei võta neid enam jaburusena…

Kui isegi kuuldes minu häält, suhtute sellesse kui millessegi naeruväärsesse…, siis teil ei saa sündida ühtki kanaldust, ega saa kuulda ühtki sõnumit…

Ilm on täis nahatamatut abi…, ta on teadlik igaühe nimest…

Uus energia püüab kogu jõust viia teid kokku liikumistega kusagil lae all…, mida nägite, olles hällis…, tundsite rõõmu, nähes neid… – nemad olid imepärased…

Nemad on eesriide tagusest…, kaunid…, puhtad… – täis väge…

Just sellisena on Jumal nägemas teid…, isegi tänavu…, olenemata sellest, mida on rääkimas need, kellel ei ole mingit aimu Jumala teadvusest…

Ma siiski ütlen… – teie käsutuses on ülimalt palju nähtamatut väge, mis saaks kokku sulandada kogu planeedi armastuse…, nii saaksite viia lõpuni kõik asjad, mille nimel olete teadvustunud sellele planeedile…

Mõelge sellele…

Ja nii see on tõemeeli…

Krayon

Read Full Post »

1. Sündides saad 7 erinevat keha ja üht magavat teadvust, mida pead pidevalt äratama, arendama ja täiustama…

Võta rahumeeli vastu kõike, mis on üheaegselt ja  erinevates mõõtmetes… – samas… kogu ilm on sinu seesmuses…

2. Sul tuleb õppida koolis, mille nimeks on… Elu planeedil Maa

Iga inimene ja iga sündmus selles koolis on universaalne õpetaja

3. Vigu teha siin ei ole võimalik, on üksnes õppetunnid… – isegi põrumised on edu osa…

Ohvreid ei ole… – üksnes õpilased ja õpetajad…

4. Õppetunnid korduvad erinevates variatsioonides seni, kuni saavad täienisti selgeks…

Kui kerget õppetööd ära ei tee, siis see muutub aina raskemaks… – kui õpid ära, lähed üle järgmise õppetöö juurde…

5. Välised probleemid on seesmise oleku peegeldus…

Kui suudad muuta seesmist ilma… – siis väline ilm muutub ise sinu kohaseks…

6. Valu on viis, kuidas Ilmaruum pöörab sinu tähelepanu sellele, et miski on korrast ära…

7. Ilm on rikas võimaluste poolest…, kuid enese ja teiste eiramine sellisena, kui on, viib negatiivsete emotsioonide loomiseni, millised on lammutamas organismi…

8. Et õppetund on omandatud, mõistad üksnes siis, kui sinu käitumine ja suhtumine kõigesse muutub…

Tarkus on saavutatav üksnes läbi praktika…

Natuke midagi on parem, kui palju eimidagi

9. Paremat kohta kui siin, ei ole olemas…

Seal ei ole sugugi parem, kui siin

Kui sinu seal muutub kui siin, siis saad teise seal, mis taas hakkab näima paremana, kui siin

Hinda seda, mis on praegu

10. Teised on üksnes sinu peegeldused…

Sa ei saa armastada, või vihata seda, mis on teistes, kuna see on peegeldamas sinu enda omadusi…

11. Elu seab raame…, aga pildi sellesse maalid sina ise…

 Kui sa ei võta vastutust pildi maalimise eest endale, siis seda maalivad teised…

12. Kõik vastused on sinus endas… – sa tead enam, kui on kirjas mistahes raamatus…

Ainus, mida sinul tarvis teha… – vaadata endasse…, kuulata ennast…, usaldada ennast…

13. Otsi oma määratlust…, realiseeru selles maksimaalselt…, andu sellele täienisti…

See võib muutuda kogu elu jooksul… – õpi uut alati ja ära karda alustada otsast…

14. Kindlapeale unustad peatselt seda kõike…

15. Neid juhiseid saad meenutada alati… – kuivaid tahad…

Ruslan Romanov

Read Full Post »

Teadmisi saadakse… – see kõlab harjumuspäraselt…, kuid kahjuks, seda ei mõisteta õieti…

Teadmisi ei hangita…, ei teenita, ega omandata… – kuigi viimasel ajal just sellega olemegi tegelemas…

Päris hiljuti…, paar sajandit tagasi, vägivaldset sukeldumist teadmistesse veel ei olnud…

Kuid… mõned harvad vääriskivid tulid siiski esile… – see on tõestamas üht tõde…, teadmisi võib hankida isegi õhust…

Tänaseks Ilmaloovuse ehitusest on teada palju…

Seni on raske omaks võtta mõistmist, et ühes punktis, ühes hetkes, on koondatud kõik…

Oma harjumuse kohaselt oleme jätkuvalt eraldamas aega, avarust, energiat ja informatsiooni…

Informatsioon on vastuvõtuks lähim… – sellesse on koondatud kõik…

Igaüks võib ammutada informatsioonist kõike…, kuid… üksnes vastavuses oma mahutavuse võimele…

Mistahes omaduse teadmine on samuti Kõige koostisosa…

Kuid kasutada seda on võimalik üksnes vastavuses oma nõudluse ja suutlikkuse tasemele… (teadvustatult, sundimatult…, kui valgustunult)…

Seega… igapäevaselt saab aina selgemaks, et traditsioonilise hariduse saamine on mõtetu…, kuna selles teadmised on peale sunnitud… kuigi on vaid näidistena…

Need on kellegi poolt, tema vajadusest ja huvist loodud… – ja nüüd on kohustuseks kõigile teada…

Esiteks…, see on absurd… – see oli vajalik kellegile…, kuid mittevajalik ja kasutu ülejäänutele…

Teiseks…, see on absurd… – see, mis on õpikutes, on vajalik üksnes teatud hulgale, kes on seismas eesotsas… – ka teadusele… . see on subjektiivne…

Kolmandaks…, see on absurd… – kuni õppisime programmeerimist, seni olid ilmunud uued infokandjad…

Ei miski seisa kohapeal…

Tarvis võtta kokku julgus ja lõpetada klassikalise hariduse andmisega…

Peale eruditsiooni tõstmise muud kasu selles ei ole…, isegi mitte intelligentsuse tõstmiseks…

Intellekt ise eeldab intuitsiooni… – ehk… enda huvide juhtivat osa, mis on arenemas välistest traditsioonilistest ettekujutustest…

Eirates seda, (parem üldse mitte teada) saada ulmelisi vastuseid oma vaimsuse sügavustest…, ammutades eurikaid õhust…

Üksnes avastused, ehk valgustumised, on viinud inimkonda edasi…

Miljoneid teadlasi, kartes tõsta jalga kõrgemale ja panna kahtluse alla varem tunnustatud, on teosammul tarimas enese järel koormate viisi läbivõetuid ideid…

Kui oleksite vabad peale sunnitust, higi ja verega saadud teadmistest, millistest teil on raske lahti ütelda (nende kogumiseks kulus pool elu), siis kõiki teadmisi oleks võimalik saada kergusega… – üksnes vajaduse kohaselt…

Milleks leiutada jalgratast, kui kõik on olemas…?

Avastusi te ei tee siin ja praegu…

See on ammu kukkunud õunana pähe…

Milleks uurida seda, mis on ammu läbi uuritud…?

Tarvis osata seda kasutusele võtta…

PS: Ainus, mis segab mind õppimast… – see on… saadud haridus…

Kõik on veendunud, et see ei ole võimalik… – kuid, tuleb üks harimatu, kes ei tea sellest midagi… – ja teeb avastuse…

Mõistus, mis on kord avardanud omad piirid, ei saa kunagi endiseks…

A. Einstein

Münhauseni soovitus

Svetoslava

Soo imes meid tohutul kiirusel aina sügavamale ja sügavamale…

Juba kogu hobuse keha oli kadumas haisvasse mutta…, ka minu pea hakkas vajuma sohu…, jäi paistma vaid minu paruka pats…

Mida teha edasi…?

Oleksime kindlapeale hukkunud, kui poleks minu imelist käte jõudu…

Olen kohutav jõumees…

Rabades end patsist, ma tõmmasin kogu jõust üles…, nii suurema vaevata tõmmasin soost nii enda, kui ka oma hobuse, keda ma surusin oma jalgade vahele, kui tangidega…

Ja… ma tõstsin õhku nii ennast, kui hobust… – ja mis te arvate…, oli see kerge… – siis tehke seda järgi…

R. E. Raspe

Kuna tuleb teadvustus, et teie elu on soo…, on aeg, mis on asjatult raisatud…?

Kõikjalt on kostmas, et mistahes võimalused on läinud…

On aeg võtta end käsile…

Uppuja pääsemine on uppuja enda asi…

Kuidas oleks võimalik muuta suunda…?

Üksnes… punktis siin ja praegu võtta vastu soodne otsus…, olenemata toimuvast teie ümber antud elu hetkel…

See, mis juhtus ja on toimumas… – on parim teile otsuse tegemiseks…

Kui punktis siin ja praegu teete parima otsuse…, siis järgmine punkt siin ja praegu, on programmeeritud paremale…

Sama veendumusega saate tõmmata end soost välja…

Teie soov midagi muuta oma elus, üksnes raskendab olukorda (vajumine sügavamale)…

Muuta ei saa… – üksnes tunnustada…

Kui kujuneb mistahes olukordade tunnustamine, sellele järgneb soodsama olukorra kujunemine…

Elu pärast ei ole vaja võidelda… – temas vaja olla…

Kui viite läbi praktikaid, või olete meditatsioonis millegi nimel… – siis olete püüdmas kahte kärbest korraga… – raiskate oma jõudu tegevustele…, võttes ära eesmärgi määratluse võimalust…

Kui olete määratlenud oma kohta elus…, siis määratlege end tervena ja edasi liikuvana…

Kogu liikumine elus ei ole millegi saavutamiseks…, vaid kaasa minemiseks kogu sellega…

Kui elu sind on petmas,

Ära kurvasta…, ära vihasta…

Kurval päeval taltu…

Rõõmupäev, usu, tuleb…

Süda tulevikus elamas…

Praegune on nukker…

Kõik on hetkeline, kõik on mööduv…

Kõik tulev imeline on…

A. S. Puškin

Read Full Post »

Juba mitmeid aastaid on mul seesmiselt kahestumise tunne…

Ühelt poolt oleks suht mungalik, eraklik askeetlik  tunne… – ei ole isiklikku elu, ei sõpru, ega huvitavat tööd…, ei ole isegi mingeid huvisid…

Näib, et see sobib minu vaimsusele, mis on kehastunud lugematuid kordi ja kogunud hulga kogemisi…, ilmselt seetõttu ei ole huvi millegi vastu…

Mulle näib, et miski ei paku mulle huvi…, ei midagi… kasvõi mingis tegevuse sfääris…

Kõik tuntud tööd näivad igavatena ja rutiinsetena…

Kuid teisest küljest… – tahaks elada täis vaardis…

Näib, et seda on tahtmas minu isiksus, minu ego ja minu mõistus…

Minu isiksusel see on esmane ja ainus kehastus…, tema tahaks maitsta selles füüsilises kehas kõiki inimelu reaalsusi… – näib, et temal ei ole küllastumist oma lugematutest inimkehastustest…

Kuid seejuures ma ise ei tea, millega tegeleda selles elus…, ei näe ega mõista oma võimeid ja talente…, oleks kui udu silmadel…

Kuid seesmiselt tunnen sügavat rahuldamatust endaga ja oma eluga…

Milline tõeline määratlus on minu vaimsusel selle kehastuse aegu…?

Mida hakata peale oma kahesusega…?

Mul silme ees on kaalukausid… – 50% x 50%…

Ühtepidi – tarvis siiski midagi teha…, kuid teistpidi… – kõik on korras…, las minna kõik omas järjekorras…

Kuid ma ise tunnen end hajevil ja segaduses…

Mis ülesanded on minu vaimsusel selle kehastuse jaoks…, selle isiksuse läbi?

Mis kutsumus on selle kehastuse isiksusel…?

Või neid mõisteid ei saa eraldada…?

Kuidas saavutada seesmist harmooniat…?

Milliseid praktilisi samme saaksin võtta ette, et kõik oleks kulgemas plaani kohaselt…?

Kallis vaimsus…, sinu heitlused on meile mõistetavad…

Me näeme sinu kõiki elusid ja siin on näha sinu tänaste heitluste alused…

Ja… sinul on õigus… isiksus on elamas ühte elu, aga vaimsus on elamas lugematuid…

Sinu tunnetus on õige…

Kuid sinu peamine mõistmatus on selles, et sulle näib, nagu vaimsusele ei pakuks huvi see elu, aga isiksus tahaks naudelda…

Me tahaks, et sa vaataks seda teisest vaatevinklist…

Vaimsus tuleb maisesse kehastusse kord korra järel, et õppida tundma maiseid emotsioone, tundeid ja elu tunnetusi…

Vaimsusel ei ole igavuse tunnet…

Tema tuligi nautlema elu…, selleks ta ongi kujundamas isiksust…

Kõik sinu soovid tulenevad üksnes sinu vaimsuselt…

Kuna vaimsusena oled läbi elanud lugematuid elusid ja oled kogunud endasse energiaid, millised on ohjamas sind, ega lase elada elu täisvaardis

Siin on sinu valida…

Võid elada neis energiates…, ja astuda teed, mis on vaimsuse kohane… – juhtub see, mis juhtuma peab…, see, mida vaja temal kogeda…

Kuid nüüd on algamas teine aeg ja on avanemas sellised programmid, kus saab ise kujundada oma elu…

Võid unistada ja viia ellu oma unistusi… – milliseid tahes…

Varem oma unistusi ei saanud viia ellu…, kuidas ka ei tahtnud…

Kuna sinu vaimsusel on tohutu kehastumiste kogemus…, siis ka sinu soovid on tohutud…, mida ei õnnestunud temal eelmiste elude aegu viia ellu…

Nüüd kinnitame sulle, et on saabunud aeg kõigel sellel teostuda…

Oled inimesena kõigi oma lugematute kehastuste kogemustega…

Sinu vaimsuses on koos eri aegade, riikide, rasside ja eri soodes kogutud kogemused…

Üksnes kõige olnu tunnetus on ohjamas sind…, sinu isiksust…

Praeguseks ülesandeks on arendada oma isiksust…, harmoniseerida seda oma vaimsuse energiatega…

Sul tarvis jõuda tasemele, kus saaksid viia omad unistused teoks, läbi oma füüsilise, emotsionaalse ja intellektuaalse kehade… – läbi oma uue ego, milline on sinu isiksuse osana…, sul on tarvis muuta teda teiseks, et tema ei takistaks sind uutes saavutustes…

Kas mõistad, mida püüame sulle ütelda…?

Sinus on tohutu kehastuste kogemus… – sinu vaimsus on näinud paljut… – seega… neist ta on saanud küllaldaselt paljut… – las minna, nagu läheb…

Kuid siiski… – kõik on sinu kätes…, oma võimetega saad ise luua oma elu…

Selleks oledki tulnud sellesse kehastusse…, sa olid teadlik planeedil Maa toimuvatest suurtest muudatustest… – sa tahtsid neid kogeda…

Kuid vanad energiad ei ole siit kusagile kadunud… – neid tarvis tunnetada, teadvustada, ning õppida uut…

Sinu vaimsus on uurija ja avastaja…, teadmiste koguja…, kogemuste kogeja…

Sinu ülesandeks on – õppida uusi teadmisi… luua nendega uue reaalsuse ilma…

Kuid paljudel tarvis liikuda veel ja tõusta mööda teadvustuse skaalat…

Sina oled selleks juba ammu valmis…

Üksnes taha seda…, õpi looma roosi lauale…, nagu õpetas Sant Germain…

Loo õhust oma kavatsusega…, üksnes ühese sooviga, ilmaloovuse energiast…

Sinu tänavuseks ülesandeks on… – süttida selles tõemeeli…, tahta seda…

Selles füüsilises ilmas sulle hakkavad tulema uued teadmised…

Selles elus, uute huvidega, sul kujunevad suhted inimestega, kes mõistavad sind…, mõistavad teisel tasandil…

Sa joovastud sellisest suhtest…, kuna ka neil on algamas uus elu ja uued suhted…

Kokkuvõttena… tahaks teada, mis ülesanded on minu vaimsusel ja selle kehastuse isiksusel…?

Isiksuse ülesandeks on areneda ja kasvada

Isiksus koosneb kolmest osast…

1. Mõistus… – tema üheks funktsiooniks on analüüsida ja valida… – teiseks funktsiooniks on koondada teadvuse tähelepanu objektile…

2. Ego – on veendumuste ja reeglite summa, mida on kogetud selles elus…

3. Mälu – selleks eluks vajaliku hoidla…

Isiksusel on olemas oma isiklik teadvus, milline on Ilma Teadvuse osana…

See on ka kõik… kõik lühidalt…

Just neid isiksuse mehhanisme tarvis arendada…

Vaimsuse ülesandeks on õppida tundma uusi energiaid…, õppida taas tundma elu maiku…

Joovastuda oma võimetest, millised avanevad isiksuse juures ja avanevad edaspidi veelgi…

Mis kutsumus on selle kehastuse isiksusel…?

Või seda ei saa eraldi võtta…?

Eraldi võtta ei saa…, kuid siiski… tuleb…

Et mõistus, elades duaalsuses, mõistaks kõike seda, temal tarvis laduda kõik mööda riiuleid laiali… ja siduda ühtsesse süsteemi… – nagu Mendelejevi tabelis…

Tema tunnetas neis elementides esmalt midagi ühist, mille kohaselt ta sidus need ühtsesse süsteemi…

Sinu isiksuse kutsumus on… – lasta endast läbi suurimat hulka teadmisi, milliseid on loodud siin lugematute kehastuste aegu…

Need on tohutud teadmised, millised on pakkunud teile huvi ja on rakendatud tänavusse ellu…

Kuidas saavutada seesmist harmooniat…

Sinu küsimus on hea…

Harmoonia on just see, millest eespool rääkisime…

Tarvis õppida isiksuse ja vaimsuse harmoniseerimist…

Sinu vaimsusel on tohutud nõudmised… – tema vajab avanemist sellesse ilma…, kuid isiksus on piiramas teda…

Sul on tarvis õpetada oma isiksusele mõtte lendu…, hirmuta, piiranguteta… – avaneda kogu oma vaimsuse ulatuses…

Üksnes siis saab olla harmoonia…

Kas tead, miks tunnetad disharmooniat…?

Sinu mõtted, emotsioonid, tegevused füüsilises ilmas, ei vasta sinu vaimsuse vajadustele…

Kui sünnib vastavus milleski… – siis on kas lühiajaline, või pikem rõõmu tunne, või tunnetus…

Seetõttu… mistahes oma tegevuses sea seda tunnet etteotsa…

Kui sinu tegevused ei ole vastavuses vaimsuse vajadustele, siis esineb kurbus, apaatia, ehk isegi raev… – ja nii edasi…

Mida praktiliselt saaksin ise võtta selleks ette…, või kõik on niigi kulgemas plaani kohaselt…?

Sa ilmselt ise mõistad, kas on seda tarvis…

Isiksuse arenguks, tema mõistuse arenguks piisaks lugeda…, mõtiskleda…, analüüsida… – selleks tarvis praktiseerida mõttevaikust, mõtete peatamist…

Samas tarvis õppida mõtlema teadvustatult, et mõtted ei uitaks omatahtsi… – tarvis õppida nende juhtimist…

Esmalt tarvis luua kavatsust… – siis mõttejuhtimine kujuneb iseenesest… – see on töö egoga…

Peamine ülesanne… – tarvis kõrvaldada hirm…, arendada vabadust, et mõistusel oleks vabadus valikuteks…, et valik ei peatuks hirmude tõttu, millised on kogunenud selle elu aegu küllaga…

Sinus on kõikide elude kogemised, mis on pääsemas sinu ellu üha enam…

Kallis vaimsus… – kõike pead üksnes soovima, ja sulle avaneb kõik… – mitte korraga…, aegamööda… – kuid avaneb üksnes sinu enda oma…

Sul tarvis õppida tundma uut ilma…, uusi teadmisi…, luua uusi loovusi…, talletada seda kõike üleüldiste teadmiste raamatusse…

Read Full Post »

Older Posts »