Feeds:
Posts
Comments

Archive for September, 2019

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Oleme iidse sakraalse koha väljakaevamistel…

Töö käib suurima hoolega, kuna see on sakraalne koht…

Teie siin viibimise aeg on oluline teie jaoks, kus saate läbimõtestada igat siin olevat asja… – need on kaunid… – on kaunid…

Peate hoolega vaatama iidsete tsivilisatsioonide unikaalsust…, seda, kuidas nemad kujutasid jumalaid hauakambri seintel, kes olid täis armastust ja olid jagamas rõõmu ja lootust…

Nende jumalad ei mõistnud kohut, ega karistanud…, muidu ei pääseks hauatagusesse ellu…

Nemad jagasid juhendusi, kuidas jõuda hauatagusesse ellu…

Nemad olid teadlikud Kõrgemast Minast, milline oli saatmas igat elavat…, igat inimest…

See on tõemeeli edumeelne idee, mida oleme tänavu õppimas…

Armastuse Jumal andis armastust vaaraole, kes jagas seda egiptlastele…

Täna tahaks rääkida sidekanalist Armastuse Looja ja teie vahel… Looja vahel, kes andis suurepärast Merkabad…, vaimsust, millist olete kandmas endas…

Sidekanaliks on – Armastus…

Oleme rääkinud, et Armastus on paljumõõtmeline energia… – mis ei ole emotsioon, vaid Side…

Kui jagaks side jaoks atribuute, et paremini mõista kahepoolset sidet Loojaga…

Esimesena neist, mis oleks aluspanevaks, kuigi kõige tabamatum ja käest libisevam, ja on vastutamas väga-väga paljude asjade eest maapeal, see on intuitsioon

Kui mõtleks, mis on intuitsioon, siis sellest ei olegi palju midagi mõelda…

See on mingi hetkeline idee, mis vaid vilksatab…, tuleb ja kaob niivõrd hetkeliselt, et te ei jõua sellesse isegi nõela torgata…, ei jõua seda tabada, ega kirja panna…, ei suuda mõista, millest see oli… – ta tuli ja samas läinud…

Kogu ajaloo jooksul leidus neid, kes olid taipamas, et see on side eesriide tagusega…

Nemad mõistsid, et seda tabada, tarvis luua rahu-vaikust… – siis intuitsioon, ehk alateadvus, saaks ilmutuda hulga-hulga paremini…

Kui olete heitlemas asjade vahel, siis intuitsioon jääb märkamata… – jääb teadmata, mida oli temal teile teatada…

Seega… – peate olema rahuseisundis…

See viiks teid ka muude asjadeni välja…

Nii mõnigi ehk ütleks… – Hüva… oleme kuulnud naiste intuitsioonist…, kuid, kas sellel on olemas ka sooline erinevus…, ehk üks neist on intuitiivsem, kui teine…?

Jah, on…

Naine on hulga intuitiivsem, kuna tema annab elu… on hulga mõistvam, kuna on kasvatamas lapsi… – naisel peab see olema tugevam…

Selles on ka põhjus, miks naised on parimateks vaimseteks juhtideks ja šamaanideks, kui mehed…

Nüüd lähme üle järgmisele…

Milleks tarvis olla meditatiivses vaikuses…?

Mida olete tegemas meditatsiooni aegu…?

Mediteerimine on selleks, et kuulda intuitsiooni…, see on mediteerimise eesmärgiks…

Mediteerimise ja sellele lähenemise viise on palju…

Ehk esmalt vaataks rahu olekut…, see on selline rahu, mis kutsub esile alateadlikke mõtteid…

Ehk olete märganud, et mediteerimisi maapeal on hulga enam…

Sellest on isegi siin, kambri seintel… ole rahus ja kuula…

Ja teie kuulate… – te kuulate Looja Armastuse paljumõõtmelist sidet…

See tuleb teile mõtteisse…, rühm mõtetena…, intuitsiooni sähvina…

Kui olete rahus, siis need tulevad selgetena…, kuigi mõnigi asi jääb tabamata…

Võite istuda ja kuulata…, istuda ja kuulata…, istuda ja kuulata…, istuda ja kuulata…

See oleks kui helistamine Jumalale…, kuid, kui lõpuks võetakse vastu, siis torus on kuulda üksnes hingamine…

Intuitsioon peaks esmalt andma juhendeid… – ja need jõuavad…

Teil tarvis tulla lineaarsusest välja

Ehk teil on teada mediteerijaid, kes on istumas tundide…, päevade…, kuude ja aastate kaupa…

Kui lõpuks tulevad sellest välja, siis ütlevad, et see oli suurepärane meditatsioon…

Kui küsida neilt, millega nad tegelesid, siis vastavad, et mediteerisid…, ehk… kuulasid torusse hingamist… – kogu oma elu…

Mõelge neile asjadele…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Iga aastaga teie planeedil on aina vähem ja vähem inimesi, kes on võimelised olema rahul ellujäämise võimalustega…

Enamus on võitlemas selle eest, et kindlustada end millegi enamaga…, et oleks kasvõi vähim kindlustus homse jaoks…, et see oleks parem kui eile…

Inimesed püüavad teha tööd ja on mures sellepärast, et kas saavad kunagi oma elus järjele…

Nende mõistus on hõivatud murettekitavate ja edasilükkamatute asjadega… – kas on katust pea kohal…, kas saab sooja…, kas jätkub söögist…

Nii on igapäev…

Igapäevaselt on mure ja ahastused…, püüded midagi saavutada…

Inimeste hulk, kellel on olemas kõik, mida nemad kunagi tahtsid, on väike…, kuid ka nemad tahavad saada midagi veel…

Nende mõistus on hõivatud sellega, kuidas hoida seda, mida on neil olemas…, ehk isegi… kuidas suurendada seda veelgi…

Kõige väiksem hulk inimesi maapeal on need, kes on kasvanud vajadustest ja kogumistest üle…

Nemad on tegelemas vaimse tõega…, vaimse reaalsusega…, nemad on kogemas vaimsust…

Nemad võtavad elu kui kohtumist oma vaimsusega…, nemad mõistavad, milleks vaimsus on tulnud maapeale…

Nemad lähtuvad kõigile sündmustele, mis on toimumas elus, mõistmise tasemelt…

Kogu inimlikku kogemist mõistavad selle paradigma piirides…

Nende elu on seotud Jumala otsingutega…, enese realiseerimisega ja tõe väljendamisega…

Nende elu ja evolutsioon ei ole võitlusena…, vaid on protsessina…

Neile see on enesemääratluse protsess, aga mitte enesemõistmine…, on kasvu protsess, aga mitte õppimine… – see on kui Olu tulemus, mitte tulemuse tegemine…

Neil on sootuks teine motiiv saavutada edu…, jõu panustamine neil käib teises suunas, kui teil…

Nende tegevuse motiiv on teise suunaline…, sellega lähevad kaasa ka need, kes seda on teostamas…

Kogu edasi viiv motiiv muutub neil protsessiks…, selle teostaja muutub selleks, kes ta on…

Kui varem neil edasiviivaks motiiviks oli midagi saavutada…, midagi elulist…, siis praegu peamiseks edasiviivaks motiiviks on… – kogeda jumalikkust…

Neil varem peamiseks püüdluseks oli hool oma keha üle…, ja see on taandumas tahaplaanile… – nüüd peamiseks hooleks on hool Vaimsuse üle…

Sellega neil on muutunud elu eesmärgid ja elu ise… – kõik on nihkunud… nüüd nende  vaimsuse eesmärgid on antud kehastuse kohased…

On muutunud suhtumine suursugususse…, koos sellega on kadunud soov ise midagi soovida, saavutada…, kaitsta ilmalikke asju ja väärtusi…

Suursugusus uues ilmas ei ole määratletav kogutuga, kuna kõik üleilmsed ressursid on ühiskonna väärtus…,  ehk kõigile kuuluvaks…

Seega… – kõik peamised vajadused saavad võrdväärselt rahuldatud…

Ka kümnise jagamine on teadlik valik ja otsus…, kedagi ei sunnita maksma makse…

Teie elust kaob võimalus ühel miljonil näha, kuidas teine miljon on hädas ja näljas…

Siis lõpuks ka mõistate, et toiduse puudust planeedil ei olnud…, puudus hoopis inimlik tahe luua lihtsat mehhanismi, millega oleks saanud juba ammu kõrvaldada nälg teie planeedil…

Siis saate vabaneda täienisti moraalsest häbematusest, mis on vohamas tänavu teie primitiivses ühiskonnas…

See võib sündida siis, kui muudate omad edasiviivad motiivid suursugususe suhtes…

Teie uueks edasiviivaks motiiviks saab olla ainus soov… olla see, kelleks olen teid loonud…, saada Jumala füüsiliseks väljenduseks…, jumalikkuse enda peegelduseks…

Pidage meeles, kallid loovused… – kui valite olla see, kellena olete tegelikkuses… – üksnes siis Jumal ilmutab end teile…

Siis te ei saa enam kunagi käituda nii, et teil oleks häbi Minu ees…

Kuigi räägin, et Minu armastus teie vastu on igavene… – kuid siiski… – on aeg Jumalal ilmutada end ihus…

Aamen

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Oleme delfiinidest ja vaaladest rääkinud…, kuid täna räägime veidi teisiti…, seetõttu esmalt selgitame, millest hakkame rääkima…

Mõnedki on küsinud, mis tegelikult on toimumas teadvuse evolutsiooniga?…

Oleme sellest rääkinud palju kordi…, kuid mitte sellisel viisil…

Oleme rääkinud, et aastal 2012 teil ilmus edumeelne mõte…, ja seda on teie ühiskonnas juba märgata… – see on ühiskonna seesmine suurem hoolitsus

Ehk olete märganud, kuidas pimeduse asjad, mis on pikemat aega olnud varjatuna, hakkavad esile tulema… – ja see on märgiks, et inimteadvus on hakanud arenema…

Olen rääkinud, et teil tuleb läbi minna asjadest, mis ehk mõneti on teile ebameeldivad… – kuid need on teile vajalikud negatiivsuse kõrvaldamiseks…

Need asjad on osa teie arenenud teadvusest… – kuid mida see peaks tähendama, sellest meie ei ole veel rääkinud…

Esiteks… – mis võib juhtuda kõrgelt arenenud inimteadvuse puhul…?

Vastuseks sellele oleks… – side paranemine esoteerilise võre osade vahel, millist teie tegelikult ei tunne…

See on midagi sarnast, kui pääseksite eesriide tagustesse ja näeks seal asju, milliste eksisteerimisest teil isegi aimu polnud…

Mis oleks, kui ma ütleks teile, et inimkonna loovuse tase on üldiselt suurenemas…, kus loovus tähendab intuitsiooni…

Nüüd, kui teie alateadvus ja loovus hakkavad tõusma, siis hakkavad esile tulema uued avastused, eriti teaduses…, ilmuvad uued suhtlusviisid…

Jätkuvad uuringud viivad selle mõistmiseni, mida olete uurimas tänavu siin, ujudes delfiinide keskel…

Siin näete seoseid delfiinide ja vaalade vahel…

Kui olete jälginud minu tööd 30 aasta jooksul, siis ehk püüaks meenutada, mida olen rääkinud teile loovusest ja intuitsioonist…

Meie oleme rääkinud kolmainsusest… – triaadist…

Kolmainsus on selgitamas seda, kuidas inimene on tegemas tööd oma teadvusega…

Samas see on selgitamas seda, miks kooskõlastus on hinda tõusmas ja märgatavaks muutumas…

See on sellest, et triaad on see, mis on võtmas osa teadvuse tööst…

Kallid… – aju on kui kompuuter, mis oma töös kasutab sünapsiseid… – seda selleks, et inimene jääks ellu…, ega kompuuter ei saa teha tööd väljaspool end…

Seega asjad… – intuitsioon, leiutamine, loovus, kunst, muusika – on kasutamas aju tööd…, kuid see peab olema kooskõlas kahe ülejäänuga… – südame ja käbinäärmega…

Tänavu need kolm osa ei tööta veel võrdväärselt…, isegi ei ole veel alustanud…

Vastasel juhul oleksite täienisti arenenud inimkond…

Käbinääre oli eoonide aegu alla surutud…, isegi teie meditsiin peab seda vaid teatud keemia genereerimise atribuudiks… – ja ongi kõik…

Käbinääre on vaimsuse aken…

Käbinääre on seonduses ajuga ja südamega… – ta on hakanud mõjutama ka teie teadvust…

Käbinääre on seotud Loomislättega…

Käbinääre on vastutamas alateadvuse eest…

Mängu on astumas süda…

Te ei saa suhelda oma vaimsusega, kui süda ei ole sellesse sügavalt kaasatud…

Süda ei ole üksnes armastuse, rõõmu ja mõistmise genereeria…, vaid kõige genereeria, mis südame tasemel on seotud kauniduse mõistmisega…

See on seotud ajuga, mis on jätkuvalt mõtte liigutaja…, aga mitte mõtte looja…

Selleks teile on tarvis triaadi – kolmainsust…

See, mis on toimumas siin, on erinemas sellest, millega saaksite võrrelda…

Asi on siiski selles, et käbinääre on tänavu kasvamas…

Koostöös inimese teadvusega ta hakkab võtma enda peale suuremat rolli…

Kuid siiski… – kui tema hakkab tõstma oma mõju triaadis ja hakkab üha enam juhtima kogu inimkonda…, kuid teil endil ei ole mingit võimalust teha temaga tööd, kuna tema olemus ei ole isoleeritud, ega ole iseseisev…

Mis on selles ühist teie kõigi jaoks ja milleni võib viia selle uurimine…?

Kui hakkate uurima ja treenima oma käbinääret, siis võite tõemeeli tõsta oma alateadvust, loovust…, isegi suhtlust delfiinidega…

Delfiinid on häälestunud inimese käbinäärmele…, eriti neile, kes on istumas siin, koos minuga…

Käbinääre on alateadlik intuitiivne organ, mis on pidevalt ületamas eesriiet ja on häälestunud imetajatele…

See peaks andma teile ettekujutuse, miks olete nendega sedavõrd erinevad…

Mis oleks, kui teie oleks häälestunud eesriide tagusele, milline on teada üksnes Jumalale…?

Kas olete teadlikud, et delfiinid ja vaalad on kandmas endas osa planeedist… – nemad on teie, kui inimkonna, Akašide kroonikateks…

Seda oleme rääkinud nii meie, kui ka paljud teised…

Teil on nendega sakraalne side, mida ei ole paljude teiste loomadega üle ilma…

Seega… teie käbinääre on nüüd võimendumas… – seega ka signaalid, mida saadate või võtate vastu, on samuti võimsamad…

Uurides neid, töötades ja praktiseerides nendega, saate avardada ka nende võimalusi…

See lähendab teid vahetult…, hakkate paremini mõistma signaale, millised on suunatud teile…

Ei tasu imestada, kui saate kord neilt vastuseid…

Just see on toimumas triaadiga…, sellest oleme rääkinud kõikidel möödunud aastatel…

Nüüd olete teadlikud, et teie väiksem osa ajust on suurenemas, mis hindude kohaselt on reastumas Bindi joonele ja mingil viisil on seotud kolmanda silmaga, mis on kui vaimsuse aken, on suunatud delfiinidele ja vaaladele…

Nemad võtavad inimest kui arenenud olevust, millest ei ole teadlikud ükski loom maapeal… – üksnes delfiinid ja vaalad…

On palju lugusid, mis on kinnitamas, et nemad on teadlikud teist…

Eriti nüüd, kui teie käbinääre on võimendumas, millele nemad on tõemeeli häälestunud…

15 aastat tagasi suhtlus delfiinidega oli võimalik vähestele…, aga tänavu see esineb päris sageli…, ja see on arenemas veelgi…

Seda võite praktiseerida…, mille tulemusel see hakkab arenema veelgi…

Mis on siis muutunud…?

Teie vaikuse tase on tõusmas… meditatiivne tase…

Teie triaad, kolmainsus… – aju, käbinääre ja süda, on oma koostöö käigus muutumas… – just sellisel määral, millisel tarvis seda teie keha teadvusel…

Tere tulemast käbinäärme ajastusse…, just see tõstab inimkonna evolutsiooni…

Kogu inimkond ei ole suuteline seda kasutama, kuna möödanikus ei ole seda kasutatud…

Ühed hakkavad kasutama… – teised mitte…

Võidavad need, kellel areneb mõistmine…

Kellel ei arene… – need on kaotamas…

Ehk teie mõistmissüsteemis tasuks mõelda hetkeks, et teie käbinääre süttib, kui osutute delfiinide kõrval vetes…

Mõelge sellele…, see on tõemeeli paljumõõtmeline suhtlus…

Ja nii see on tõemeeli…

Krayon

Read Full Post »

Kui suudate luua üleilmset valitsust uutel alustel, siis sellega teete võimalikuks võrdsustada kõikide riikide võimalusi…

Sellega saab anuleeritud rikaste ideed, et vaesed peavad ise kindlustama oma elu…

Kusjuures rikkad on varjamas, et just nemad on kontrollimas kõike, mida püüavad saavutada teised…

Siin me ei saa ütelda, et toimub rikkuste ümberjaotus selliselt, kui on püütud teil teha…

Mõnigi väidab, et püüab palehigis rügada ja saavutada enamat…, kuid seejuures peab jagama seda nendega, kes ei suvatse midagi teha…

Sageli sellist argumenti toovad esile need, kes on rikkad…

Jutt käib siin pigem võimalustest, kui soovidest…

Seega… kui valite oma ühiskonna ümberkujundust, siis esmase ülesandena oleks… – kindlustada igale rahvusele ja selle inimestele võrdväärseid võimalusi

Seda ei saa juhtuda teil seni, kuni ohje hoiavad enda käes need, kes on kontrollimas üleilmseid ressursse…

Just suure hulga inimeste vajaduste täielik eiramine on viimas selleni, et töölistel ei ole võimalust osta sama tooteid, mida ise on tootmas…

Rikkuste ja ressursside piiramine on sedavõrd seadustatud, et isegi olukorda mõistvad inimesed on nõus olukorraga…, pidades seda ekslikult avalikuks turumajanduseks

Ütlen siiski… – üksnes valitsus, keda on toetamas rikkad isiksused, või rahvused, on tegemas võimalikuks õigluse illusiooni kujunemist…

Te olete kindlasti Minuga nõus, et see on ebaõiglane planeedi enamus riikide enamuse rahvale…

Kõik inimeste püüded saavutada seda, mida on saavutatud rikaste poolt, on alla surutavad rikaste poolt…

Väljapääsuks on uue võimu süsteem, mis on võimeline nihutama tasakaalu keskme rikaste poolelt vaesema poolele, mis viib planeedi ressursside õiglase jaotumiseni…

Just seda on rikkad kartmas…

Seetõttu räägin teile lühiajalistest meetmetest planeedil, mille abil saab jõuda  uue sotsiaalse struktuuri loomiseni… – ehk… uue üleilmse valitsuse loomiseni…

Teie ajaloos on olnud inimesi, kes suutsid teha palju selleks, et ilm muutuks kõigi hüvangu nimel…

Nemad olid küllaldaselt julged ja kindlameelsed liidrid, kes suutsid juhtida ilma sõdadest eemale…

Neis kõigis küpsesid ideed, mis olid vastuolus teie ilma poliitilise süsteemiga…

Nemad olid valitsuse juures vaid mõningat aega, väljaarvatud mõned…, kuid nemad olid rahva kõrval, keda nemad püüdsid ülendada…

Sellisteks olid USA president Carter, India peaminister Indira Gandhi, NSV Liidu esimene president Mihhail Gorbatšov, ja paljud teised…

Ühiskond kord mõistab nende tegevust, kuigi seni arvamus nende kohta on kujunenud teisiti…

Nemad olid populaarsed üle ilma…, kuid olid eiratud omas riigis…

Tõemeeli… – prohveteid omade seas ei ole…

Kõik eespool mainitud inimesed  nägid hulga kaugemale, kui nende rahvas, kelle mõttevõime oli piiratud igapäevaste muredega…, arvates, et uuendused saavad tuua üksnes kadusid…

Igal liidril oli julgust astuda üldtunnustatust kõrvale…, ja kutsuda vähendama survet rikaste ja mõjukate poolt… – mõnedki neist said maha murtud, määritud, mõned isegi tapetud…

See kestab jätkuvalt…, kuni poliitikas vaba otsus ei astu jõusse…

Selleks ainsaks poliitikast vabaks saamise otsuseks on… – Uus Teadvus ja Uus Teadvustus

Ühesuse teadvustus ja armastuse teadvus…

Teil tarvis selgeks saada, et ergutavaks motiiviks elu saavutuste eduks ei saa olla ei majanduslik, ega mateerialik tasu…

Kõik eelistused olete nihutanud paigast… – ja see on viinud sellise olukorrani üle planeedi…

Pidage meeles… – kui suursugususe stiimul ei ole majanduslikul tasemel…, ja kui majanduslik turvalisus ja kõigi mateerialike vajaduste rahuldus on garanteeritud… – siis stiimul ise ei saa kaduda…, vaid ta muutub teiseks stiimuliks ja hakkab oma jõus ja tähtsuses aina kasvama…, kuni loob Tõelist Suursugusust…, aga mitte tänavusi kahtlasi kõikuvaid ja kiiresti mööduvaid stiimuleid…

Teil tarvis mõelda, mida mõistate edumeelsema elu all…, läbi mille saab elu muutuda paremaks…, mis on teie mõistmise kohaselt parem ja enam, tulusam… – kuigi teie tänavuse eksistentsi jaoks elu on lõik sünni ja surma vahel…?

Kuid oma rassi väljatoomise nimel te ei ole löönud isegi sõrm-sõrme vastu…

Kui endi jaoks olete parimaks valinud avaramat kogemist ja Olu seisundi suurimat esile toomist, siis elu teie jaoks on igavene ja lakkamatu Olu protsess, milles on alati võimalik leida oma tee…

On aeg mõista, et parimat elu ei looda asjade kogumisega…

Te püüate väita, et teate ja mõistate seda kõike…, kuid sellegipoolest… – kogu teie elu ja teie otsused ongi loomas teie elu kogemist, mis enamuselt on seotud asjade kogumisega…

Olete püüdlemas asjade poole…, teete tööd asjade nimel… – saades neid, te ei raatsi neist ilma jääda…

Teie ühiskonna edasi viivaks motiiviks on… – saavutada, saada, või omada asju…

Need, kes ei tunne muret asjade üle, need kergusega annavad neid ära…

Kuna tänavune püüd saavutada suursugusust, on seotud asjade kogumisega, mida on pakkumas teie ilm… – seetõttu olete jätkuvalt võitluste staadiumitel…

Seetõttu enamus inimkonnast on jätkuvalt võitlemas elementaarse ellujäämise nimel…

Aamen

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Oleme jätkuvalt Egiptuses ja see on meie viies kanaldus…

Oleme Giza lähistel väljakaevamistel, kus käib Egiptuse arhitektuuri uurimine…

Hetkel oleme Saggara astmelise püramiidi uurimise juures…

Kuid see siiski ei ole see, millest on mul kavas rääkida…

Mõneti kanaldused on mõistmise jaoks rasked… – mõneti on metaforilised…, mõneti mõistatuslikud ja müstilised…

Mõneti on täis fakte, millistest varem ei ole räägitud…

Ka see sõnum tuleb mõneti teine…

Esmalt tahaks rääkida sellest, mis on meid ootamas…

Mõned teie seast on nii mõndagi lugenud selle kohta…

Kuid olen kindel, et seda, mida täna räägin teile, te ei ole veel lugenud…

See on viimase poolesajandi suurim saladus…, see on ületamas isegi suure Giza püramiidi saladuse…

See on ületamas kõiki saladusi selles orus…

Uurijate rühm valmistub külastama serapeumi – maa-alust templit Egiptuse Jumalale…

See nekropol on pühendatud inimhärg Apisile…

Seal võib leiduda üle 24 hauakambri, mida minu partner soovitab nimetada sarkofaagideks…, mis Kreeka keeles tähendab ihusööv kivi

Iga sarkofaag on kaalumas üle saja tonni… ja igaüks neist on loodud suures mõõtmes loomade jaoks… – ehk… tohututele härgadele…

Need on paljuski imelised ja hämmastavad…

Kuid milleks neid oli tarvis…?

Kuidas oli võimalik luua selliseid asju…, maa all…, ja sedavõrd raskeid… – kusjuures suurepäraselt sobitatud kokku…, plaatide kokkupuuted mõne mikroni täpsusega…

Kõige hämmastavam seejuures oli see, et kui otsustati avada ühte sarkofaagidest, siis selles ei leitud midagi… – ei midagi…, ei mingeid jäänuseid, kasvõi härgadest…

Ei midagi üldse…

Enne, kui rääkida sellest, mida arvavad sellest teadlased, räägiks teile mõnedest piltidest, mida ehk saaksite kujutada ette…

Kui indiaanlased nägid esmakordselt hispaanlaste laeva, mis jõudis nende randa, siis nemad ei näinud seda laevana, vaid võtsid seda kui mingit merekoletist…, see oli tiibadega, mürisev ja purskamas tuld…

Nemad olid hirmu täis…

See ei olnud sellest, et nemad oleksid rumalad või taipamatud…, vaid sellest, et nende teadvuses ei olnud midagi sellist…, isegi mitte lähedast nähtule…

Nende ajus puudus mistahes taoline asi, millega saaks nähtu kokku viia…

Samas tuletame meelde paljumõõtmelist energia kera Sinai mäel, põõsa taustal, kellega Mooses hakkas suhtlema…

Ta nägi lõõmavat põõsast…, nägi tulena…

Ta ei olnud võimeline nägema, mis tegelikult oli, kuna tema teadvuses ei olnud midagi sellist, millega saaks võrrelda…

Tema kultuuris peale põlemise ei olnud midagi sellist, mis võiks luua valgust…, mille järgi saaks oletada midagi muud põõsa kohta…

Sellega tahan ütelda, et paljude esoteeriliselt mõtlevate inimeste teadvus, kes on siit läbi käinud, on orienteeritud täienisti tänase päeva kultuurile…

Ka Lõuna Ameerika indiaanlased ei olnud võimelised teadvustama laeva, kuna nende teadvuses ei olnud laevade mõistet, vaid üksnes paadid, mis olid nende teadvuse kohased…

Mooses oli suuteline nägema üksnes seda, mis tema teadvuse jaoks oli tuttav…

Mis sai olla kohas, kus on seismas sajatonnised asjad, mis on tehtud mikroni täpsusega…?

Paljud teie kultuuri aegadel, vaadates neid aegu, võiksid ütelda… – on selge, et egiptlased ei olnud võimelised seda tegema…

Ilmselt neid sarkofaage on teinud võõrplaneetsed tulnukad endi jaoks…, need, kes olid ka püramiidide ehituse juures…

Ilmselt nemad suutsid kanda omad keha mingil viisil minema, seetõttu sarkofaagid ongi tühjad…

Ja seda räägitakse täie tõsidusega…

Selline väljamõeldis on üheks suurimatest solvangutest, mida saaks üldse teha kultuurile…

See on puhas rünnak kultuurile, mis oli ülimalt targana… – nemad olid targana ja teadlikuna geomeetrias, matemaatikas…, olid osavad atribuutide kasutamises, millistega suudeti luua selliseid asju…

Ehk süüviks nüüd selle aja olemusse endasse…

Teie arvates see on siiski küllaltki imelikuna… kas pole…?

Sada tonni igas hauakambris…

Teie arvates egiptlased ei oleks kunagi suutnud seda luua…

Ehk kujutleks, et olete ise tulnukas, kes tuleb kusagilt teiselt planeedilt, et külastada seda Maad…

Ja esimesena, mida näete… – see on suured ehitised… – tohutud ja suursugused…

Need on sedavõrd vanad ja iidsed… – te ei saaks ehk isegi arvata, et need ehitised on Jumalate jaoks…

Seega… te astute ühesse neist suurtest ehitistest, millised on planeedil juba kümneid tuhandeid, mille nimeks on kirik…, sünagoog…, tempel… – ja te küsite neilt, et kus on siin matmiskohad…?

Kuid vastuseks kuulete, et need on Jumalate kummardamise koht

Imestusega küsite, et kus on siis Jumalate jäänused…?

Kuulete neilt, et Jumal on kõikjal…, mis jääb teile arusaamatuks…

Vaadates vastajale otsa, ütlete, et näete seda ruumi täienisti tühjana…

Ehk olete tulnud sellelt planeedilt, kus on kombeks matta oma jumalaid…,  seetõttu teie jaoks on arusaamatu, milleks pidada tühje ehitisi…?

Ehk vaataks nüüd midagi muud…

Kui teete endale vanni, siis istute vastavasse mahutisse, millesse on valatud vesi…, pesete end puhtaks ja tõusete sellest välja… – ja lahkute vannitoast…, kuid suur avar vann jääb sinna tühjana…

Kuid võõrplaneetlasele see on arusaamatu…, miks seisab see enamuselt tühjana…?

Või veel üks näide… – mingil ajal teete endale süüa…, sööte ja lahkute köögist… – ja siis lahkute tööle…

Kuid muust ilmast tulnu imestab… – milleks need avarad ruumid, milles on asjad, mida nimetate ahjudeks ja pliitideks, külmikuteks…

Kas mõistate, millest räägin…?

Ka siin võis olla sootuks midagi muud, kui suudate arvata…

Andke nendele au…, nemad on seda ära teeninud…

Kallid…, ehk sajatonnised mahutid olidki härgade hoidmiseks, kuna härjad olid neile teatud määral jumalateks…

Nemad sängitasid neid auga ja äärmise täpsusega…

Selline oli nende usk ja selline oli nende kultuur… – neil aegadel see oli neile väga oluline…

Nemad ei hoidnud kokku ei ressursse, ega aega…, kõik pidi olema ülimalt täpne…

Teie lineaarne vastuvõtt on kätkemas oletust, et peale riitust nemad lahkusid siit ja enam ei naasenud siia…

Aga kui… – üksnes… kui…

Nende riituse protokolli kohaselt see oli abiks Jumalale tõusta kusagile puhtamasse kohta… – oli tarvis avada sarkofaag kindlaks määratul ajal, kindlal aastal, kui tähed olid kindlas seisus…, võtta keha välja ja teha sarkofaag puhtaks, ning sellega väita, et selline on tema viis jõuda hauatagusesse ellu…, ning sellega näidata, et ka ise on kavatsemas jõuda hauatagusesse ellu…

Aga kui see oli neil kahesammuline protsess…, või oli see kaheksasammuline protsess…?

Kui lineaarne on teil uskuda, lähtudes sellest, et sarkofaagid olid tühjad…, et see kõik oli mingi maagiline sündmus…?

Või oli see tehtud mingil kindlal eesmärgil…?

Või oli see nende kultuuri kogemise osa…, millist te ei ole veel suutelised mõistma…?

See võib toimida ka vastupidises suunas… – see on sama, kui näha purjelaeva, mis tekitab tohutut müra…

Ei ole vajadust mõelda välja, või kujutleda midagi, et mõista vaimsust neil kaugetel aegadel…

Piisab vaid üksnes näha seda…, näha seda täpsust, mida nemad suutsid oma ressurssidega saavutada…, vaatamata selle kaalule ja aja ressursile, mis kulus neil selle teoks tegemiseks…, mida nende arvates ehk oli tarvis neil aegadel vaimsuse jaoks…

Teadvustage, et selline oli selle aja kultuur…, mis ehk oli teatud määral isegi kõrgem, kui teie oma… – teatud aluste mõistmises…

Kuid ma ei ole veel maininud, et nemad kasutasid kaheteistkümnendsüsteemi…

Teie kasutate kümnendsüsteemi….

Seega… – olete piiratumad neist…

Te ei ole veel suutelised mõistma selle väärtust…

Neil oli kaheteistkümneline süsteem, milles oli peidus nende ülitäpsuse saladus…, läbi mille nemad olid saavutanud mõningaid asju geomeetrias, mis näivad teile ülikvalifitseerituna… – isegi veel ammu enne teie masinate ilmumist…

Kõik ei ole alati nii, kui teile näib…

Seega… – tarvis tunnustada ja austada Iidseid…, nende imesid võite näha ka tänapäeval…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Teil ei ole täit mõistmist, miks rahvuste vahel üle planeedi on vastuolud…

Ma ütlen selle kohta… – need jäävad, kuna vastuolud on üksnes individuaalsuse tunnus…

See on loomulik…

Siin on hoopis küsimus selles, et kuidas kõrvaldada teie elust ebaküpsuse tunnus… – olete asju lahendamas kui poisikesed… – jõuvõtete läbi…

Maailmas pole selliseid põhjuseid, mis ei laseks vältida konflikti võimalust…, eriti veel kui mõlemad pooled soovivad vältida konflikte…

Kuid teid ei ole peatanud seni isegi konfliktide suur ohvrite hulk… – mis on tõestamas omakord teie ühiskonna primitiivsust…

Teie arvates see aitab võita vaidlustes…

Kuni arvate, et sõja abil saab võita…, siis kõik jätkub edasi…

Minu vaatluste tulemusel on vaid üks soovitus teile…, kuivaid olete nõus võtma kuulda Minu soovitusi… – looge Üleilmne Valitsus…, Ühese Valituse…

Mitte eesriide taguse varjuvalitsuse… – vaid sellise, mis on loodud kõigi poolt…, kõigi jaoks…

Looge üleilmne kohus, milline saaks lahendada teie vaidlusi… – teie ühiskond vajab seda…

Kuni teie rassil on veel madal teadvus, looge üleilmse armee…, see hakkaks, sõna otseses mõttes, toetama Rahu…, ja ta oleks garantiiks, et ükski rahvus, kes peaks end mõjukaks ja tugevaks, ei saaks olla agressiivne mistahes riigi suhtes…

Kuigi tänavusel etapil agressiivsus võib tulla esile, kus Rahu Vägedel tuleb välja astuda, et sundida lõpetama agressiooniga…, et see ei saaks korraldada midagi veelgi hullemat…

Kuid kahjuks mõneti võib tulla teil olukordi, kus ainsaks pääsuks sõjast, tuleb võtta abiks sõda…

Teil kõigil on elus tulnud ette teha seda, mida ei tahaks…, seda üksnes selleks, et garanteerida edaspidiseks, et seda enam ei korduks…

Selline vasturääkivus just ongi jumaliku dihhotoomia kinnituseks…

Vastavuses jumaliku dihhotoomiale, mõneti see on ainus võimalus selleks, et olla kellegina…, antud juhul inimestena, kes on elamas rahus ja ühel meelel…, kuid… esmase variandina tarvis olla mitte inimesena…

Seega… et teada end sellena, kelleks ollakse, esmalt tarvis proovida ja kogeda end sellena, kellena ei ole…

Kõigi uuenduste tulemusena teile, kui inimkonnale, saab selgeks, et valitsus teie ilmas ei pea, ega saa koonduda vaid ühe rahvuse kätesse…

Selline on minu vastus mingi rahvuse valituse kohta Jumala poolt…

Valitsus peaks olema ühiselt kõikide planeedil olevate riikide käes…, seega… Rahu saaksid toetada planeedi kõikide riikide rahvad ühiselt…

Siis keegi ei saaks himustada maid, ega teiste riikide rikkusi…, enamgi veel… – ohustada kellegi vabadust…

See annaks võimaluse väikestele riikidele vabaneda suuremate riikide, näiliselt heasoovlikest, sõltuvustest…

Neil ei tuleks enam anda tühise hinna eest oma loodusvarasid ja oma maid teiste rikastumiseks…

Uus süsteem võimaldaks väikestel riikidel tunda end turvaliselt…, ja seda mitte riikide arvel, kelle ees tuli seni lömitada…, vaid nende arvel, kes on toetamas neid…

Kui mingi riik sattuks terrori alla…, siis paarsada, või enam riiki asuks seda kaitsma…

Selline lähenemine vabastaks riigid võimalusest kannatada mingi majandusliku kriisi all…

Suuremat partnerid ei saaks enam nõuda läbi survete ja ähvarduste väiksematelt riikidelt  teatuid tegevusi, või teatud korralduste täitmisi…, vaid annaks selle asemel mingit majanduslikku abi…

Huvitav on see, et selliste riikide arvates taoline süsteem võib rikkuda eraldi olevate riikide sõltumatust ja nende suursugusust…

Nemad eksivad suuresti… – uus süsteem tõstaks sõltumatust ja suusugusust…

Kaoks võimalus toetada sõltumatust ja suursugust läbi jõu…, asemele tuleksid õigluse seadused…

Arenemine ei ole üksnes suurte riikide pärusmaa…, vaid siin tuleb arvesse kõikide riikide võrdväärne arvamus… – millisel tasemel mistahes riik oma ressursside poolest ka poleks…

Suurematel riikidel kaob võimalus varjata oma ressursse maailma eest…, vaid peavad jagama neid kõigiga võrdõiguslikel alustel…

See annab võimaluse pidada üleilmseid ressursse kõigile kättesaadavaks, mis kindlustaks kõigile vajalikke hüvesid…

Aamen

Read Full Post »

Mingi oma isikliku (enamuses) metafüüsilise pildi raamides olete loonud endale teatud ettekujutuse kõige raskemast Jumala karistusest…

Olete lausa joovastumas enda loodud ettekujutusest, mida ei ole olemas…

Valides endale uut ilmaloovust, jõuate selleni, et hirm kaob… – elu muutub teie jaoks täienisti avatuks seni, kuni selles elate…

Sellisena see saab olla üksnes siis, kui valite endale tõe rääkimise viis reeglit…

Viimaste sajandite jooksul olen palju kordi rääkinud nendest…, olen andnud tõemeeli võlujõuga valemit… – kuid vaid üksikud on järginud neid…

Ma toon neid siin taas… –

1. räägi endale endast üksnes tõtt…

2. räägi endale teisest üksnes tõtt…

3. räägi teisele endast üksnes tõtt…

4. räägi teisele teisest üksnes tõtt…

5. räägi kõigile kõigist üksnes tõtt…

Üksnes looge endale tõelist elu mudelit…, rakendage seda mudelit oma elus igapäevaselt…

Otsige tõde…, rääkige tõde… – seega… elage oma igapäevast elu tões…

Tehke seda nii enda puhul, kui ka kõigi puhul, kellega olete oma eluteel kokku puutumas…

Olge valmis avatusele…, olge valmis läbipaistvusele… – nii enda suhtes, kui ka kõigi suhtes…

See võib ehk näida veidrana…, olen sellega nõus…

Üksnes vaadake rahulikult, mida olete kartmas…

Teie suurimaks hirmuks on arvamus, et paljastades tõde endast, jääte üksi…

Seetõttu püüate valetada enda kohta, et teid armastataks jätkuvalt…

Eelmises sõnumis rääkisin, et ei ole vajadust rääkida kõigist oma tunnetest, mõtetest, hirmudest…, meendusest või tunnetustest…

Rääkige alati üksnes tõtt, sellega avate end täienisti…

Ma mõistan, et seda on raske teha…, kuid see annab sellisele ideele väge…

Loobuge mistahes kohtumistest, või koosolemistest, millistes päevakava on salajane…

Kujundage avatud ühiskonda, kus räägitakse kõigest üksnes tões…

Just selle idee najal on üles ehitatud kõik valgustunud ühiskonnad üle kogu ilmaruumi…

Kuid teie ime seisneb selles, et teil ei ole vajadust lahkuda oma planeedilt, kuna süsteemi tööd saate kogeda üksnes omal planeedil…, siin…, täiel määral…

Alustage oma kodust…, perest…, lähedastest ja sõpradest…

Ja kui olete ise oma arengu lätteks, siis püüdke võtta seda kasutusele ka oma ühiskonnas…

Selgitage oma kollektiivile ja selle töötajatele, millega olete tegelemas…, ja kuidas olete korraldamas majanduslikku korda…

Kui kasvõi pooled ettevõtjatest toimiks nii, siis töölised ei peaks oma tööd sunnitööks…, kuna selgitustega töö oleks neile õiglasem ja selle mäng oleks ausam…

Olen käinud välja idee, et kaubale panna kaks hinda… – reaalne hind ja müügi hind…

Teid on jälitamas alateadlik hirm, et äkki keegi saab teada hinna tõelisest vahest…

Teil oleks vaja vaadata üle hinna kujundamise süsteem, ning teha see õiglaseks…

Rikastumise idee peaks kaduma möödanikku…

Selleks tuleks esmaselt muuta oma mõttelaad…, seejärel proovida seda järgi…

Samas tarvis kanda hoolt ka oma ostjate ja klientide üle… – kui ka enda üle…

Paraku räägite sellest oma reklaamides, kuid elus läheb kõik teisiti…

Olen korduvalt rääkinud, et olete suutelised alustama uue ühiskonnaga… – otsekohe…

Valik on teie… – kas jätkate toetamast vana süsteemi…, vana paradigmat… – või saate selleks, kes avab tee uue ühiskonna jaoks…

Seega…. – igivana küsimus… – mida valite…?

Igast lugejast võib saada see, kes astub uuele teele…

See on puudutamas kõike…, mitte üksnes äri…, poliitikat, majandust, religiooni…, mitte üksnes omavahelisi suhteid… – vaid ja üksnes… kõike…

Seega, kallid loovused…, olge selleks teeks…, kõrgemaks teeks…, saage selle tee kandjaks…

Siis saate kutsuda kõiki järgnema endale…, teele uude ellu…

See ei tähenda, et olete valitud… – vaid olete see, kes on valinud uue elu mudeli…, uue veendumuse sellest, kes või mis on Jumal… ja kuidas on kõik toimumas…

Esitage endale alati sellist küsimust…, las saada sellest teie teekonna mõõdupuuks…

Kui inimesed järgneks mulle ja ma suudaks tuua neid sinna, kuhu olen ise liikumas… – kas ma saan olla sellega rahul…?

Esitage seda küsimust sagedamini ja vastake sellele ausalt… – siis kõik läheb korda…

Aamen

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »