Feeds:
Posts
Comments

Archive for September, 2019

Kui suudate luua üleilmset valitsust uutel alustel, siis sellega teete võimalikuks võrdsustada kõikide riikide võimalusi…

Sellega saab anuleeritud rikaste ideed, et vaesed peavad ise kindlustama oma elu…

Kusjuures rikkad on varjamas, et just nemad on kontrollimas kõike, mida püüavad saavutada teised…

Siin me ei saa ütelda, et toimub rikkuste ümberjaotus selliselt, kui on püütud teil teha…

Mõnigi väidab, et püüab palehigis rügada ja saavutada enamat…, kuid seejuures peab jagama seda nendega, kes ei suvatse midagi teha…

Sageli sellist argumenti toovad esile need, kes on rikkad…

Jutt käib siin pigem võimalustest, kui soovidest…

Seega… kui valite oma ühiskonna ümberkujundust, siis esmase ülesandena oleks… – kindlustada igale rahvusele ja selle inimestele võrdväärseid võimalusi

Seda ei saa juhtuda teil seni, kuni ohje hoiavad enda käes need, kes on kontrollimas üleilmseid ressursse…

Just suure hulga inimeste vajaduste täielik eiramine on viimas selleni, et töölistel ei ole võimalust osta sama tooteid, mida ise on tootmas…

Rikkuste ja ressursside piiramine on sedavõrd seadustatud, et isegi olukorda mõistvad inimesed on nõus olukorraga…, pidades seda ekslikult avalikuks turumajanduseks

Ütlen siiski… – üksnes valitsus, keda on toetamas rikkad isiksused, või rahvused, on tegemas võimalikuks õigluse illusiooni kujunemist…

Te olete kindlasti Minuga nõus, et see on ebaõiglane planeedi enamus riikide enamuse rahvale…

Kõik inimeste püüded saavutada seda, mida on saavutatud rikaste poolt, on alla surutavad rikaste poolt…

Väljapääsuks on uue võimu süsteem, mis on võimeline nihutama tasakaalu keskme rikaste poolelt vaesema poolele, mis viib planeedi ressursside õiglase jaotumiseni…

Just seda on rikkad kartmas…

Seetõttu räägin teile lühiajalistest meetmetest planeedil, mille abil saab jõuda  uue sotsiaalse struktuuri loomiseni… – ehk… uue üleilmse valitsuse loomiseni…

Teie ajaloos on olnud inimesi, kes suutsid teha palju selleks, et ilm muutuks kõigi hüvangu nimel…

Nemad olid küllaldaselt julged ja kindlameelsed liidrid, kes suutsid juhtida ilma sõdadest eemale…

Neis kõigis küpsesid ideed, mis olid vastuolus teie ilma poliitilise süsteemiga…

Nemad olid valitsuse juures vaid mõningat aega, väljaarvatud mõned…, kuid nemad olid rahva kõrval, keda nemad püüdsid ülendada…

Sellisteks olid USA president Carter, India peaminister Indira Gandhi, NSV Liidu esimene president Mihhail Gorbatšov, ja paljud teised…

Ühiskond kord mõistab nende tegevust, kuigi seni arvamus nende kohta on kujunenud teisiti…

Nemad olid populaarsed üle ilma…, kuid olid eiratud omas riigis…

Tõemeeli… – prohveteid omade seas ei ole…

Kõik eespool mainitud inimesed  nägid hulga kaugemale, kui nende rahvas, kelle mõttevõime oli piiratud igapäevaste muredega…, arvates, et uuendused saavad tuua üksnes kadusid…

Igal liidril oli julgust astuda üldtunnustatust kõrvale…, ja kutsuda vähendama survet rikaste ja mõjukate poolt… – mõnedki neist said maha murtud, määritud, mõned isegi tapetud…

See kestab jätkuvalt…, kuni poliitikas vaba otsus ei astu jõusse…

Selleks ainsaks poliitikast vabaks saamise otsuseks on… – Uus Teadvus ja Uus Teadvustus

Ühesuse teadvustus ja armastuse teadvus…

Teil tarvis selgeks saada, et ergutavaks motiiviks elu saavutuste eduks ei saa olla ei majanduslik, ega mateerialik tasu…

Kõik eelistused olete nihutanud paigast… – ja see on viinud sellise olukorrani üle planeedi…

Pidage meeles… – kui suursugususe stiimul ei ole majanduslikul tasemel…, ja kui majanduslik turvalisus ja kõigi mateerialike vajaduste rahuldus on garanteeritud… – siis stiimul ise ei saa kaduda…, vaid ta muutub teiseks stiimuliks ja hakkab oma jõus ja tähtsuses aina kasvama…, kuni loob Tõelist Suursugusust…, aga mitte tänavusi kahtlasi kõikuvaid ja kiiresti mööduvaid stiimuleid…

Teil tarvis mõelda, mida mõistate edumeelsema elu all…, läbi mille saab elu muutuda paremaks…, mis on teie mõistmise kohaselt parem ja enam, tulusam… – kuigi teie tänavuse eksistentsi jaoks elu on lõik sünni ja surma vahel…?

Kuid oma rassi väljatoomise nimel te ei ole löönud isegi sõrm-sõrme vastu…

Kui endi jaoks olete parimaks valinud avaramat kogemist ja Olu seisundi suurimat esile toomist, siis elu teie jaoks on igavene ja lakkamatu Olu protsess, milles on alati võimalik leida oma tee…

On aeg mõista, et parimat elu ei looda asjade kogumisega…

Te püüate väita, et teate ja mõistate seda kõike…, kuid sellegipoolest… – kogu teie elu ja teie otsused ongi loomas teie elu kogemist, mis enamuselt on seotud asjade kogumisega…

Olete püüdlemas asjade poole…, teete tööd asjade nimel… – saades neid, te ei raatsi neist ilma jääda…

Teie ühiskonna edasi viivaks motiiviks on… – saavutada, saada, või omada asju…

Need, kes ei tunne muret asjade üle, need kergusega annavad neid ära…

Kuna tänavune püüd saavutada suursugusust, on seotud asjade kogumisega, mida on pakkumas teie ilm… – seetõttu olete jätkuvalt võitluste staadiumitel…

Seetõttu enamus inimkonnast on jätkuvalt võitlemas elementaarse ellujäämise nimel…

Aamen

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Oleme jätkuvalt Egiptuses ja see on meie viies kanaldus…

Oleme Giza lähistel väljakaevamistel, kus käib Egiptuse arhitektuuri uurimine…

Hetkel oleme Saggara astmelise püramiidi uurimise juures…

Kuid see siiski ei ole see, millest on mul kavas rääkida…

Mõneti kanaldused on mõistmise jaoks rasked… – mõneti on metaforilised…, mõneti mõistatuslikud ja müstilised…

Mõneti on täis fakte, millistest varem ei ole räägitud…

Ka see sõnum tuleb mõneti teine…

Esmalt tahaks rääkida sellest, mis on meid ootamas…

Mõned teie seast on nii mõndagi lugenud selle kohta…

Kuid olen kindel, et seda, mida täna räägin teile, te ei ole veel lugenud…

See on viimase poolesajandi suurim saladus…, see on ületamas isegi suure Giza püramiidi saladuse…

See on ületamas kõiki saladusi selles orus…

Uurijate rühm valmistub külastama serapeumi – maa-alust templit Egiptuse Jumalale…

See nekropol on pühendatud inimhärg Apisile…

Seal võib leiduda üle 24 hauakambri, mida minu partner soovitab nimetada sarkofaagideks…, mis Kreeka keeles tähendab ihusööv kivi

Iga sarkofaag on kaalumas üle saja tonni… ja igaüks neist on loodud suures mõõtmes loomade jaoks… – ehk… tohututele härgadele…

Need on paljuski imelised ja hämmastavad…

Kuid milleks neid oli tarvis…?

Kuidas oli võimalik luua selliseid asju…, maa all…, ja sedavõrd raskeid… – kusjuures suurepäraselt sobitatud kokku…, plaatide kokkupuuted mõne mikroni täpsusega…

Kõige hämmastavam seejuures oli see, et kui otsustati avada ühte sarkofaagidest, siis selles ei leitud midagi… – ei midagi…, ei mingeid jäänuseid, kasvõi härgadest…

Ei midagi üldse…

Enne, kui rääkida sellest, mida arvavad sellest teadlased, räägiks teile mõnedest piltidest, mida ehk saaksite kujutada ette…

Kui indiaanlased nägid esmakordselt hispaanlaste laeva, mis jõudis nende randa, siis nemad ei näinud seda laevana, vaid võtsid seda kui mingit merekoletist…, see oli tiibadega, mürisev ja purskamas tuld…

Nemad olid hirmu täis…

See ei olnud sellest, et nemad oleksid rumalad või taipamatud…, vaid sellest, et nende teadvuses ei olnud midagi sellist…, isegi mitte lähedast nähtule…

Nende ajus puudus mistahes taoline asi, millega saaks nähtu kokku viia…

Samas tuletame meelde paljumõõtmelist energia kera Sinai mäel, põõsa taustal, kellega Mooses hakkas suhtlema…

Ta nägi lõõmavat põõsast…, nägi tulena…

Ta ei olnud võimeline nägema, mis tegelikult oli, kuna tema teadvuses ei olnud midagi sellist, millega saaks võrrelda…

Tema kultuuris peale põlemise ei olnud midagi sellist, mis võiks luua valgust…, mille järgi saaks oletada midagi muud põõsa kohta…

Sellega tahan ütelda, et paljude esoteeriliselt mõtlevate inimeste teadvus, kes on siit läbi käinud, on orienteeritud täienisti tänase päeva kultuurile…

Ka Lõuna Ameerika indiaanlased ei olnud võimelised teadvustama laeva, kuna nende teadvuses ei olnud laevade mõistet, vaid üksnes paadid, mis olid nende teadvuse kohased…

Mooses oli suuteline nägema üksnes seda, mis tema teadvuse jaoks oli tuttav…

Mis sai olla kohas, kus on seismas sajatonnised asjad, mis on tehtud mikroni täpsusega…?

Paljud teie kultuuri aegadel, vaadates neid aegu, võiksid ütelda… – on selge, et egiptlased ei olnud võimelised seda tegema…

Ilmselt neid sarkofaage on teinud võõrplaneetsed tulnukad endi jaoks…, need, kes olid ka püramiidide ehituse juures…

Ilmselt nemad suutsid kanda omad keha mingil viisil minema, seetõttu sarkofaagid ongi tühjad…

Ja seda räägitakse täie tõsidusega…

Selline väljamõeldis on üheks suurimatest solvangutest, mida saaks üldse teha kultuurile…

See on puhas rünnak kultuurile, mis oli ülimalt targana… – nemad olid targana ja teadlikuna geomeetrias, matemaatikas…, olid osavad atribuutide kasutamises, millistega suudeti luua selliseid asju…

Ehk süüviks nüüd selle aja olemusse endasse…

Teie arvates see on siiski küllaltki imelikuna… kas pole…?

Sada tonni igas hauakambris…

Teie arvates egiptlased ei oleks kunagi suutnud seda luua…

Ehk kujutleks, et olete ise tulnukas, kes tuleb kusagilt teiselt planeedilt, et külastada seda Maad…

Ja esimesena, mida näete… – see on suured ehitised… – tohutud ja suursugused…

Need on sedavõrd vanad ja iidsed… – te ei saaks ehk isegi arvata, et need ehitised on Jumalate jaoks…

Seega… te astute ühesse neist suurtest ehitistest, millised on planeedil juba kümneid tuhandeid, mille nimeks on kirik…, sünagoog…, tempel… – ja te küsite neilt, et kus on siin matmiskohad…?

Kuid vastuseks kuulete, et need on Jumalate kummardamise koht

Imestusega küsite, et kus on siis Jumalate jäänused…?

Kuulete neilt, et Jumal on kõikjal…, mis jääb teile arusaamatuks…

Vaadates vastajale otsa, ütlete, et näete seda ruumi täienisti tühjana…

Ehk olete tulnud sellelt planeedilt, kus on kombeks matta oma jumalaid…,  seetõttu teie jaoks on arusaamatu, milleks pidada tühje ehitisi…?

Ehk vaataks nüüd midagi muud…

Kui teete endale vanni, siis istute vastavasse mahutisse, millesse on valatud vesi…, pesete end puhtaks ja tõusete sellest välja… – ja lahkute vannitoast…, kuid suur avar vann jääb sinna tühjana…

Kuid võõrplaneetlasele see on arusaamatu…, miks seisab see enamuselt tühjana…?

Või veel üks näide… – mingil ajal teete endale süüa…, sööte ja lahkute köögist… – ja siis lahkute tööle…

Kuid muust ilmast tulnu imestab… – milleks need avarad ruumid, milles on asjad, mida nimetate ahjudeks ja pliitideks, külmikuteks…

Kas mõistate, millest räägin…?

Ka siin võis olla sootuks midagi muud, kui suudate arvata…

Andke nendele au…, nemad on seda ära teeninud…

Kallid…, ehk sajatonnised mahutid olidki härgade hoidmiseks, kuna härjad olid neile teatud määral jumalateks…

Nemad sängitasid neid auga ja äärmise täpsusega…

Selline oli nende usk ja selline oli nende kultuur… – neil aegadel see oli neile väga oluline…

Nemad ei hoidnud kokku ei ressursse, ega aega…, kõik pidi olema ülimalt täpne…

Teie lineaarne vastuvõtt on kätkemas oletust, et peale riitust nemad lahkusid siit ja enam ei naasenud siia…

Aga kui… – üksnes… kui…

Nende riituse protokolli kohaselt see oli abiks Jumalale tõusta kusagile puhtamasse kohta… – oli tarvis avada sarkofaag kindlaks määratul ajal, kindlal aastal, kui tähed olid kindlas seisus…, võtta keha välja ja teha sarkofaag puhtaks, ning sellega väita, et selline on tema viis jõuda hauatagusesse ellu…, ning sellega näidata, et ka ise on kavatsemas jõuda hauatagusesse ellu…

Aga kui see oli neil kahesammuline protsess…, või oli see kaheksasammuline protsess…?

Kui lineaarne on teil uskuda, lähtudes sellest, et sarkofaagid olid tühjad…, et see kõik oli mingi maagiline sündmus…?

Või oli see tehtud mingil kindlal eesmärgil…?

Või oli see nende kultuuri kogemise osa…, millist te ei ole veel suutelised mõistma…?

See võib toimida ka vastupidises suunas… – see on sama, kui näha purjelaeva, mis tekitab tohutut müra…

Ei ole vajadust mõelda välja, või kujutleda midagi, et mõista vaimsust neil kaugetel aegadel…

Piisab vaid üksnes näha seda…, näha seda täpsust, mida nemad suutsid oma ressurssidega saavutada…, vaatamata selle kaalule ja aja ressursile, mis kulus neil selle teoks tegemiseks…, mida nende arvates ehk oli tarvis neil aegadel vaimsuse jaoks…

Teadvustage, et selline oli selle aja kultuur…, mis ehk oli teatud määral isegi kõrgem, kui teie oma… – teatud aluste mõistmises…

Kuid ma ei ole veel maininud, et nemad kasutasid kaheteistkümnendsüsteemi…

Teie kasutate kümnendsüsteemi….

Seega… – olete piiratumad neist…

Te ei ole veel suutelised mõistma selle väärtust…

Neil oli kaheteistkümneline süsteem, milles oli peidus nende ülitäpsuse saladus…, läbi mille nemad olid saavutanud mõningaid asju geomeetrias, mis näivad teile ülikvalifitseerituna… – isegi veel ammu enne teie masinate ilmumist…

Kõik ei ole alati nii, kui teile näib…

Seega… – tarvis tunnustada ja austada Iidseid…, nende imesid võite näha ka tänapäeval…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Teil ei ole täit mõistmist, miks rahvuste vahel üle planeedi on vastuolud…

Ma ütlen selle kohta… – need jäävad, kuna vastuolud on üksnes individuaalsuse tunnus…

See on loomulik…

Siin on hoopis küsimus selles, et kuidas kõrvaldada teie elust ebaküpsuse tunnus… – olete asju lahendamas kui poisikesed… – jõuvõtete läbi…

Maailmas pole selliseid põhjuseid, mis ei laseks vältida konflikti võimalust…, eriti veel kui mõlemad pooled soovivad vältida konflikte…

Kuid teid ei ole peatanud seni isegi konfliktide suur ohvrite hulk… – mis on tõestamas omakord teie ühiskonna primitiivsust…

Teie arvates see aitab võita vaidlustes…

Kuni arvate, et sõja abil saab võita…, siis kõik jätkub edasi…

Minu vaatluste tulemusel on vaid üks soovitus teile…, kuivaid olete nõus võtma kuulda Minu soovitusi… – looge Üleilmne Valitsus…, Ühese Valituse…

Mitte eesriide taguse varjuvalitsuse… – vaid sellise, mis on loodud kõigi poolt…, kõigi jaoks…

Looge üleilmne kohus, milline saaks lahendada teie vaidlusi… – teie ühiskond vajab seda…

Kuni teie rassil on veel madal teadvus, looge üleilmse armee…, see hakkaks, sõna otseses mõttes, toetama Rahu…, ja ta oleks garantiiks, et ükski rahvus, kes peaks end mõjukaks ja tugevaks, ei saaks olla agressiivne mistahes riigi suhtes…

Kuigi tänavusel etapil agressiivsus võib tulla esile, kus Rahu Vägedel tuleb välja astuda, et sundida lõpetama agressiooniga…, et see ei saaks korraldada midagi veelgi hullemat…

Kuid kahjuks mõneti võib tulla teil olukordi, kus ainsaks pääsuks sõjast, tuleb võtta abiks sõda…

Teil kõigil on elus tulnud ette teha seda, mida ei tahaks…, seda üksnes selleks, et garanteerida edaspidiseks, et seda enam ei korduks…

Selline vasturääkivus just ongi jumaliku dihhotoomia kinnituseks…

Vastavuses jumaliku dihhotoomiale, mõneti see on ainus võimalus selleks, et olla kellegina…, antud juhul inimestena, kes on elamas rahus ja ühel meelel…, kuid… esmase variandina tarvis olla mitte inimesena…

Seega… et teada end sellena, kelleks ollakse, esmalt tarvis proovida ja kogeda end sellena, kellena ei ole…

Kõigi uuenduste tulemusena teile, kui inimkonnale, saab selgeks, et valitsus teie ilmas ei pea, ega saa koonduda vaid ühe rahvuse kätesse…

Selline on minu vastus mingi rahvuse valituse kohta Jumala poolt…

Valitsus peaks olema ühiselt kõikide planeedil olevate riikide käes…, seega… Rahu saaksid toetada planeedi kõikide riikide rahvad ühiselt…

Siis keegi ei saaks himustada maid, ega teiste riikide rikkusi…, enamgi veel… – ohustada kellegi vabadust…

See annaks võimaluse väikestele riikidele vabaneda suuremate riikide, näiliselt heasoovlikest, sõltuvustest…

Neil ei tuleks enam anda tühise hinna eest oma loodusvarasid ja oma maid teiste rikastumiseks…

Uus süsteem võimaldaks väikestel riikidel tunda end turvaliselt…, ja seda mitte riikide arvel, kelle ees tuli seni lömitada…, vaid nende arvel, kes on toetamas neid…

Kui mingi riik sattuks terrori alla…, siis paarsada, või enam riiki asuks seda kaitsma…

Selline lähenemine vabastaks riigid võimalusest kannatada mingi majandusliku kriisi all…

Suuremat partnerid ei saaks enam nõuda läbi survete ja ähvarduste väiksematelt riikidelt  teatuid tegevusi, või teatud korralduste täitmisi…, vaid annaks selle asemel mingit majanduslikku abi…

Huvitav on see, et selliste riikide arvates taoline süsteem võib rikkuda eraldi olevate riikide sõltumatust ja nende suursugusust…

Nemad eksivad suuresti… – uus süsteem tõstaks sõltumatust ja suusugusust…

Kaoks võimalus toetada sõltumatust ja suursugust läbi jõu…, asemele tuleksid õigluse seadused…

Arenemine ei ole üksnes suurte riikide pärusmaa…, vaid siin tuleb arvesse kõikide riikide võrdväärne arvamus… – millisel tasemel mistahes riik oma ressursside poolest ka poleks…

Suurematel riikidel kaob võimalus varjata oma ressursse maailma eest…, vaid peavad jagama neid kõigiga võrdõiguslikel alustel…

See annab võimaluse pidada üleilmseid ressursse kõigile kättesaadavaks, mis kindlustaks kõigile vajalikke hüvesid…

Aamen

Read Full Post »

Mingi oma isikliku (enamuses) metafüüsilise pildi raamides olete loonud endale teatud ettekujutuse kõige raskemast Jumala karistusest…

Olete lausa joovastumas enda loodud ettekujutusest, mida ei ole olemas…

Valides endale uut ilmaloovust, jõuate selleni, et hirm kaob… – elu muutub teie jaoks täienisti avatuks seni, kuni selles elate…

Sellisena see saab olla üksnes siis, kui valite endale tõe rääkimise viis reeglit…

Viimaste sajandite jooksul olen palju kordi rääkinud nendest…, olen andnud tõemeeli võlujõuga valemit… – kuid vaid üksikud on järginud neid…

Ma toon neid siin taas… –

1. räägi endale endast üksnes tõtt…

2. räägi endale teisest üksnes tõtt…

3. räägi teisele endast üksnes tõtt…

4. räägi teisele teisest üksnes tõtt…

5. räägi kõigile kõigist üksnes tõtt…

Üksnes looge endale tõelist elu mudelit…, rakendage seda mudelit oma elus igapäevaselt…

Otsige tõde…, rääkige tõde… – seega… elage oma igapäevast elu tões…

Tehke seda nii enda puhul, kui ka kõigi puhul, kellega olete oma eluteel kokku puutumas…

Olge valmis avatusele…, olge valmis läbipaistvusele… – nii enda suhtes, kui ka kõigi suhtes…

See võib ehk näida veidrana…, olen sellega nõus…

Üksnes vaadake rahulikult, mida olete kartmas…

Teie suurimaks hirmuks on arvamus, et paljastades tõde endast, jääte üksi…

Seetõttu püüate valetada enda kohta, et teid armastataks jätkuvalt…

Eelmises sõnumis rääkisin, et ei ole vajadust rääkida kõigist oma tunnetest, mõtetest, hirmudest…, meendusest või tunnetustest…

Rääkige alati üksnes tõtt, sellega avate end täienisti…

Ma mõistan, et seda on raske teha…, kuid see annab sellisele ideele väge…

Loobuge mistahes kohtumistest, või koosolemistest, millistes päevakava on salajane…

Kujundage avatud ühiskonda, kus räägitakse kõigest üksnes tões…

Just selle idee najal on üles ehitatud kõik valgustunud ühiskonnad üle kogu ilmaruumi…

Kuid teie ime seisneb selles, et teil ei ole vajadust lahkuda oma planeedilt, kuna süsteemi tööd saate kogeda üksnes omal planeedil…, siin…, täiel määral…

Alustage oma kodust…, perest…, lähedastest ja sõpradest…

Ja kui olete ise oma arengu lätteks, siis püüdke võtta seda kasutusele ka oma ühiskonnas…

Selgitage oma kollektiivile ja selle töötajatele, millega olete tegelemas…, ja kuidas olete korraldamas majanduslikku korda…

Kui kasvõi pooled ettevõtjatest toimiks nii, siis töölised ei peaks oma tööd sunnitööks…, kuna selgitustega töö oleks neile õiglasem ja selle mäng oleks ausam…

Olen käinud välja idee, et kaubale panna kaks hinda… – reaalne hind ja müügi hind…

Teid on jälitamas alateadlik hirm, et äkki keegi saab teada hinna tõelisest vahest…

Teil oleks vaja vaadata üle hinna kujundamise süsteem, ning teha see õiglaseks…

Rikastumise idee peaks kaduma möödanikku…

Selleks tuleks esmaselt muuta oma mõttelaad…, seejärel proovida seda järgi…

Samas tarvis kanda hoolt ka oma ostjate ja klientide üle… – kui ka enda üle…

Paraku räägite sellest oma reklaamides, kuid elus läheb kõik teisiti…

Olen korduvalt rääkinud, et olete suutelised alustama uue ühiskonnaga… – otsekohe…

Valik on teie… – kas jätkate toetamast vana süsteemi…, vana paradigmat… – või saate selleks, kes avab tee uue ühiskonna jaoks…

Seega…. – igivana küsimus… – mida valite…?

Igast lugejast võib saada see, kes astub uuele teele…

See on puudutamas kõike…, mitte üksnes äri…, poliitikat, majandust, religiooni…, mitte üksnes omavahelisi suhteid… – vaid ja üksnes… kõike…

Seega, kallid loovused…, olge selleks teeks…, kõrgemaks teeks…, saage selle tee kandjaks…

Siis saate kutsuda kõiki järgnema endale…, teele uude ellu…

See ei tähenda, et olete valitud… – vaid olete see, kes on valinud uue elu mudeli…, uue veendumuse sellest, kes või mis on Jumal… ja kuidas on kõik toimumas…

Esitage endale alati sellist küsimust…, las saada sellest teie teekonna mõõdupuuks…

Kui inimesed järgneks mulle ja ma suudaks tuua neid sinna, kuhu olen ise liikumas… – kas ma saan olla sellega rahul…?

Esitage seda küsimust sagedamini ja vastake sellele ausalt… – siis kõik läheb korda…

Aamen

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Oleme Egiptuses…, selle lõuna osas, mida sageli nimetatakse Nuubia maadeks…, järve ääres, mis moodustus Assuani paisu ehitamisel…

Seega…, kasutades siinset võimalust, tahaks rääkida energiast…

Seda sõnumit on kuulamas siin enam kui 100 inimest…

Osa neist on tulnud siia, kuna olid teadlikud siin toimuvatest metafüüsilistest asjadest…

Ehk mõnelegi saab siin kuuldu nende uskumiste süsteemi osaks…

Teistele ehk… tutvumine teist liiki energiatega…

Teile ehk tuleb üllatusena, et hakkan rääkima teile siin sellistest asjadest, kui energia…

See, mis on mul kavas täna rääkida…, on püüd lahutada energiaid kahte liiki…

Planeedil on hulgim erinevaid energiaid…, kuid metafüüsiliselt mõtleva inimese jaoks neid on peamiselt kahte liiki…

Neist tahaks rääkida vaid sellel põhjusel, et valguse ja pimeduse energiad, kui ka duaalsus ise, on nihkumas…

Vaatamata sellele, et tuhandeid aastaid oli planeedil kõik ikka üks ja sama, kuid nüüd valguse ja pimeduse proportsionaalne suhe, ehk… duaalsuse valguse ja pimeduse energiate tasakaal, on hakanud nihkuma…

Seda olen rääkinud palju kordi, kuid paljud ei ole seda veel kuulnud… – teie uudiste programmid ei räägi sellest…

Just see on avaldamas mõju teadvusele, milline on alustanud puhastumisega asjadest, millised on jäänud teie kultuuris endistena, juba palju sajandeid järjest… – ja nüüd äkitsi… on  muutumas…

See oli iidsete ennustustes ja oli kajastatud nende kalendrites…, see oli eesseisva nihke kohta planeedil Maa, mis sündis planeetide ühtlustumise protsessi käigus…

Paljud tõmbasid energiale omalaadse piiri, väites, et kui saaksite ületada seda, siis teie teadvusel avaneks võimalus tõusta kõrgemale tasemele…

See on nüüd toimumas…

Seetõttu on kohane ja õigeaegne rääkida energia kahest liigist, kuna üks neist on ilmutumas üha sagedamini…

Seega… kaks energia liiki… – lineaarne ja mittelineaarne…

Lineaarne energia…, või see, mida teil peetakse energiaks, on see, mida olete õppimas ja kasutamas oma planeedil… ja olete seda alati teinud…

Olgu see soojus, või selle tuletuslik jõud…, millegi tõmbamiseks-lükkamiseks…, ehk isegi magnetismina, mis tegelikult ei ole üldse lineaarne…

See on üldtunnustatud energia, elektrienergia, mis on kasutusel teil tänapäeval…

Seda õpitakse teil koolis ja see on liikumapanevaks jõuks mehhanismidele…, on akude ja patareide näol…, mis on teile hästi teada ja harjumuspärane…

See energia toimib põhimõtteliselt niinimetatud pöördruudu seadusele (energia punktis A väheneb pöördvõrdeliselt energiaallika kauguse ruudule punktist A)…

See on üksnes valem, mis on töötamas lineaarselt, ja on tähendamas järgmist… – milline energia allikas ka poleks, tema kiirgav energia on vähenemas vahemaa suurenemisel… – kas on see edastatav õhus või vees…, kuid sellele avaldab mõju osaliselt ka mateeria tihkus…

Kallid…, see oli lineaarse energia kohta…

Kuid edasi asi läheb suht veidramaks…

Paljud metafüüsika inimesed on sajandite jooksul, veel enne metafüüsika mõiste esile tulemist, olid kokku puutumas selliste energiatega, mis ei olnud lineaarsed…

Igaüks, kes on tuttav tervendava energia tööga, mis on tõemeeli töötamas, võib arvestada tema põhialusega, ja on teadlik, et see ei ole lineaarne…

Kui kaua see on kasutusel olnud…?

Igas selle planeedi kultuuris, kui kaugele ajaloo sügavustesse ka ei läheks, on alati olnud müstika, ehk saladuste olemasolu…

Tervendajateks, olid sageli nii preestrid, kui ravitsejad…

Oli preestreid, kes õpetasid tundma Jumalat…, oli ka müstikuid, kes olles šamaanidena, elasid kusagil äärelinnas…, või väljaspool asulat… – kuid nende käsutuses oli alati energia, mida peeti mõistatuslikuks ja müstiliseks, kuna see ei olnud lineaarne…, oli mõistetamatu ja milleski isegi salapärane…

Selline mõistmine on tänavu ka teie juures…

Kui oletegi rääkimas kellegile, et olete tegelemas energiatega, millised on metafüüsilised (ehk… füüsika välised), siis teile vaadatakse otsa kuidagi imelikult ja küsivad… – kas oled üks neist, kes usuvad müstikat…?

Kuigi vastate jaatavalt, te puutute taas kokku eelarvamustega…

Ehk püüaks määratleda, mis on eelarvamus… – mida see peaks tähendama…?

Eelarvamus on see, millega olete harjunud…, see, mis on töötamas…

See on see, millest on teile räägitud, või õpetatud koolis…, seda olete kasutamas igapäevaselt…

Hiljem sellest saab teie reaalsus, ning muutub teie eelarvamuseks…

Kuigi olete sellest väljas ja olete liitumas millegi muuga, mida on esitletud teile näitlikult, kui töötavat… – kuid, kuna see ei lange kokku sellega, mida on räägitud teile, te olete jätkuvalt vaatamas sellele kahtlevalt… – kas pole…?

Isegi kui see on teie ees täies tõenäosuses…, vaatamas teile otsa kui töötav asi… – kuid te olete jätkuvalt kahtlemas… – ei, ma ei ole kindel, et see on nii…

Tahaks näidata teile, kuivõrd sügav see on…

Paljumõõtmeline energia oli esmakordselt füüsikute poolt nähtud üle poole sajandi tagasi…, millele nemad andsid nimetuse… – kvantiline füüsika

Nemad märkasid oma katsete aegu energiaid, millistele ei olnud seletust…

Neil aegadel oli tuntud füüsik, nimega Einstein, (1879-1955) kes mõtlejana läks tavanormidest välja…

Teda peeti geeniuseks mistahes kultuuris…

Tema tõi esile silmapaistvaid kontseptsioone…

Võttes kasutusele valemeid, tõi esile ideid ajast endast ja valguse kiirusest…

Seda kõike on tänavu tõestatud ja on tunnustatud…

Kuid paraku… – need olid siiski liiast lineaarsed…

Tema üheks unistuseks oli leida valem kõige jaoks

Kui ta puuris pilguga ilmaruumi, siis rääkis unistavalt… – kindlapeale peab olema mingi loogika…, mingi kindel valemite kooslus, mis näitaks, kuidas on seatud absoluutselt kõik

Mõttes kavatses laotada seda kõike mööda riiuleid laiali…, nagu ta tegi seda oma teooriatega… – kui teed seda, siis saad seda…, see toimub siis, kui on toimumas see…, kui on toimumas see, siis on toimumas see…

Kuid hiljem, kui hakati tegema paljumõõtmelisi katseid, tema oli segaduses…, oli ärritunud…

On avaldatud terve seeria debatte Einsteini, ja nende vahel, kes tegid töid kvantfüüsika vallas…

Need debatid jätkusid ja jätkusid… – tema rääkis oma, kuid nemad oma…

Temale ei meeldinud see, mida avastasid teised…

Teised rääkisid sellest füüsika osast, mis ei vasta seadustele ja reeglitele…, mis on käitumas näiliselt omatahtsi…

Üheks neist oli valgus

Valgus on kindlapeale käitumas kui paljumõõtmeline energia, kuna on reageerimas vaatleja olemasolule…

See ei ole seadus, vaid midagi sellist, mida Einstein nimetas millekski viirastuslikuks, ehk vitsaga veepeale kirjutatuks… – tema ütles selle kohta, et Jumal täringuid ei mängi

Selle all tema pidas silmas, et ei ole sellist ilmaruumi, mis oleks juhitav juhuslikkustega ja asjaolude kokkulangevustega…

Einstein ei mõistnud, et need ei ole juhuslikud sündmused, ega asjaolude kokkulangevused… – vaid sootuks teine šabloon…, teine seaduspärasus, mida tema ei suutnud märgata, kuna see ei olnud lineaarne…

Seejärel ilmnes mõiste… – põimumine

Ligi 50 aasta jooksul kasutusel olnud põimumise mõiste on lähim sellele, millesse on uskumas hinduism – üks kõigega…

Ehk selgitaks teile seda lihtsamalt ja selgemalt…

Teadlased tegid terve seeria eksperimente, ning avastasid, et aatomi struktuuri kaks osa, olles lahus, on näiliselt suhtlemas omavahel…, kusjuures ei ole oluline, kui kaugel need teine teisest on…

Tuletage meelde pöördruudu seadust… – kuivõrd kaugus alandab energia edastamise efektiivsust…

Kuid siin see ei toimi nii…

Teadlased jätkasid eksperimentidega… – nemad eemaldasid osakesi üha kaugemale ja kaugemale… – ja siis, maakera teisel küljel nägid, et kui nihutati üht osa, siis nihkus ka teine…

Üks kõigega…

Lineaarsuses oleks selle kohta öeldud… – see on uus suhtlusviis… kuid see ei ole nii…, see on eksiarvamus…

Peate mõistma… – see ei olnud suhtlus…

Mõlemad osad olid jätkuvalt koos, ühenduses paljumõõtmelisel viisil

Kas suudate tabada…?

Kuna need ei ole lahus, siis puudutades üht, läheb liikvele ka teine… – paljumõõtmelises mõistes need on lahutamatud…, kuigi lineaarses mõistes need asuvad teine teisest eraldi…, suurte kauguste taga…

Einstein nägi neid tulemusi, kuid see ei mahtunud tema mõistusesse…, tema jaoks selles puudus mistahes mõtteloogika… – tema mõtlemise jaoks…, tema lineaarsele mõistusele…

Tema väitis põimituse kohta et, see on tabamatult hirmutav mõjutus kauguste taha...

See oli sootuks teist liiki energia mõistmise algus…

See on sama müstika energia, millesse on kaasatud teadvus…

Selle tõestuseks on teil ühe munaraku kaksikud, kes, olles maailma teine teises otsas, tunnetavad teineteist…, kui juhtub midagi ühega, seda tunnetab teine…

See on põimitus…, see on teadvus… – see on midagi müstilist… – kas pole…?

Seda uuritakse kõikjal, kuna inimesed on hakanud mõistma, et on olemas midagi enamat, kui seni arvati…

Tõepoolest… – on enamat, kui arvati…, ja sellest on osa võtmas energia, millest ei ole suurt midagi teada…

Teie ümber on hulgim inimesi, kes on uskumas paljusid asju…, kuid mitte mingeid piiriväliseid…, uskumas vaid füüsika kohaseid asju, mida on võimalik uurida ja mis ei ole väljaspool lineaarsust…, füüsikasse, kus on olemas energia, mida on võimalik isegi ette määratleda…

Tervendajad ja informatsioonide lugejad on kasutamas seda…

Paljud teie seast on juba kasutamas seda…

Inimesed seetõttu on isegi nimetamas teid imelikke nimedega…

Iidse Egiptuse tervendajad kasutasid seda…

See ei ole uudsena…, üldsegi mitte…

Mõned on teadlikud sellest… – mõned mitte…

Kuid teie kultuuris on õpetatud teid väljaspool seda…

Teile kinnitati, et see on nonsenss

Kuid asjad on muutumas…

On olemas teatud varjatud aksioom…, teine reeglite kooslus… – jutt selles on metafüüsilisest paljumõõtmelisest energiast, millist olime just arutanud…

Ehk võtaks taas seda lühidalt läbi…

On olemas teatud teadvuse emotsioonid, millised loovad võimendumise energiaid…, ehk on teadvuse teatud energiad, mis loovad võimendust

Te ehk küsite… – mille võimendust…?

Te ei ole veel teadlikud sellest, ega ole saanud veel mõõdistada seda… – kuid olete juba võimelised tunnetama ja jälgima seda…

Mõistmine, armastus, headus, kannatlikkus, ühendumine… – need on kujundamas kokkusulandumist…

Kui võimendumine liitub paljude inimeste vahel, moodustades ühendvõimendust, kui edastava sõlme jaamana, mis hakkab võimendades, edastama kõike väljapoole… – sellega algab ümberolevate energiate muundumine…

Kui kaks või enam inimesi, kogunedes kokku, sulandavad sama liiki energiaid, siis selle summaks ei ole kahe, või enama inimese energiatena…, vaid on võimendumas saja või enama inimese energiateks…

See on mistahes lineaarsuse ületamine…

Isegi üks inimene, kes on mõtlemas teatud viisil, võib tegelikult mõjutada paljusid…

Teil igal ühel on olemas väli…, ja kui hakkate seda häälestama neile energiatele, mida varem peeti müstilisteks, mis siiski on armastuse, mõistmise ja headuse energiateks… – siis te hakkate reaalselt nägema ilma enda ümber teisiti, ning hakkate mõistma, et olete koos kõigiga… – ja see on just see, milles on tegelik tähendus…  – aga mitte selle mõistmine, kus asute…, ega see, mis kultuuri olete kuulumas, või millega olete tegelemas… – see on teine teise mõistmise tähendus…

See loob teie ümber kesta, mis on mähkimas teid sfäärina…, ja sfäär hakkab võimendama kõike…

Te hakkate tunnetama, et teie jaoks see on uudne…

Saate isegi mõõdistada seda…

Teie juurde tulevad õpetajad, kes aitavad teil koondada oma energiaid…, õpetavad teile nende tunnetamist…, tööd nendega…

Sellel ei ole mingit seost mistahes uskumise süsteemiga…

See on uus energia planeedil… – ta hakkab end avama…

Ühene Jumal jääb alati üheseks Jumalaks…, kuid teil on tarvis teada, et tema on paljumõõtmeline, ega ole kuidagi lineaarne…

Küsige mistahes mineviku preestrilt või piiskopilt…, mistahes tänapäeva liidrilt… – kes on Jumal…?

Neil kõigil oleks vastus… – ta on Armastuse Läte…, kogu loovuse ja kauniduse läte

Kuulake giide… – mida nemad räägivad teile iidsetest egiptlastest…, mida nemad teadsid sellest, mis tuleb peale elu… – hauataguses elus kõik on noortena ja kaunitena… – seal kõik on Taevastes…, seal ei vananeta…

See on koht, kuhu on püüdlemas kõik…

See on metafor sellest, et igas inimeses, mistahes planeedi kultuuris, on selline teadmine olemas…

Seda alateadlikku teadmist annab teile teie enda vaimsus… – et lahkudes sellest ilmast, jõutakse millessegi kaunisse…

See on vaid teie naasemine Looja juurde…

Paljumõõtmeline energia on evolutsioneerumas läbi teie energia, mis on liikumas lineaarsusest väljapoole, paljumõõtmelisuse suunas…

Seejärel… – seejärel eksperimendid toovad selguse…

Ehk kvantilisel tasandil isegi selgub, et teie jaoks on olemas uus võimendus… – mõistmine

Mõistev tegevus loob ühese välja, milles igaüks on teadlik kõigest toimuvast…

Teil seisab ees näha seda…

Ehk olete juba näinud, kuidas reageerivad mõningad teie ümber…

Teil isegi ei tarvitse rääkida, millesse olete uskumas…,  vaid nemad ise näevad seda…

Nemad küsivad ise, mille poolest olete erinemas neist… – neil on soov olla teie kõrval, tunnetada teie armastust nende vastu…

Seda tunnetatakse, kuna olete võimendamas kõike olevat…

Aja jooksul teie mõistmine avardub veelgi…, ja on üksnes ootamas, kuna saab mõõdetud…

See saab mõõdetud…

Siinsetel maadel iidsed kasutasid seda…, nemad olid teadlikud sellest…, arvestasid sellega…

See ei ole uudne…

Lahkudes siit, võtke idee terakesi kaasa…, millistest võib võrsuda miski, mida te ei osanud seni oodata…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Oli aeg, kus partneril oli tarvis teha ümberhäälestust sellest, kelleks ta oli, selleks, kelleks sai, kui istus toolile…

Iga tervendaja ja iga lugeja teab seda… – see on aeg, kus enne töö algust tarvis teha rida sügavamaid hingamisi, et laskuda koherentselt enda seesmusesse…

Nüüd ehk olete pannud tähele, et praegu see toimub temal hetkega… – nüüd ta vaid istub ja koheselt alustab kanaldusega…

Nii on seetõttu, et aastaid tagasi küsisin temalt, et kas ta ei tahaks sulanduda täienisti…?

Ta küsis imestunult, et mis see on…?

Ma vastasin temale, et see on aeg, kus vastuvõtt ja väljendus on ühesena…, kus oled vastu võtmas loovat energiat, milline on ilmaruumilik, milline on loonud kõike, sealhulgas ka sind.., mis on alati sinuga…

Kuid inimestel on saanud eelarvamiseks eraldada jumalikku sellest, mis on inimlik…

Teil olev eraldumine seisneb selles, et teie valmistute mediteerimiseks, või palveks… – te lähete kusagile, kus lauldakse, ning seate end suhtluseks või palveks…

Kuid see tegevus on kui kätkemine karbikesse…

See karbike on teil siiski inimlik…, või… on jumalik…?

Teie elu eesmärgiks on liita karbikesed üheks…

Kallid…, teil see ei ole sulandumine, vaid eraldumine…

Ühesus on kõigega… – selline on selle sõnumi teema…

See on mõnevõrra teine, kui olete arvamas…

Kutse sulandumisele oli esitatud teile paljude aastate jooksul…, igale eraldi olevale inimesele… – selleks ei olnud vajadust mingit erilist ettevalmistust, kuna see on teis olemas… – on olemas…

Ehk läheks tagasi olekusse, milles oleks võimalik jälgida midagi taolist toimuvat…

Kallid…, teie vaimsus on igavene…

Kas saate oletada, et olete eksisteerinud isegi miljardeid aastaid tagasi…?

Jah, olite…, kuid mitte inimesena…, mitte rakulise struktuurina… – kuid siiski… olite…

Vaimsus on Loomislätte pere osa, mis on Jumal ise…

Jumal ei ole ainsuslik…, ta ei ole ainsuslikuna (see on füüsikutest kuulajaile)…

Jumal on kõik…, aegadest aegadesse…

Jumal on Vaim… – kogu oleva põiming, mida on põiminud Jumal…

See on Loomisläte, mis on väljaspool teie tõestusi…, teie lineaarsust…, teie mõistmist…

Ta on alati olnud…, kuid inimkond ei teadvustanud seda, seetõttu on seni eraldumuses… – ta on eraldi karbikestes, seetõttu isegi ütleb, et see on Jumal ja see mitte… – samas mõistmata, et ollakse Loojaga üks…

Ja nii see on olnud alati, just sellisena…

Ehk võttaks teid kusagile, kus saaksite näha toimuvat…

Kirjad räägivad, et olid ajad enne Maa loomise aegade…, veel enne valgust…, veel enne kõike…

See metafor on planeet Maa tekkimisest…, planeetide tekkimisest, millised on toetamas hiljem inimloomuse olemust…,  milline on duaalne…, milline hakkab testima valgust ja pimedust…

Te olite nägemas planeeti, mis oli küpsemas teie jaoks…

Ehk aitaks meenutada, kuidas ta nägi välja siis…

Võtaks ehk hetkeks kasutusele teie loogikat…

Planeet, kogu oma suursuguses ja termaalsuses, eluta, oli kujundamas end… – veega, muda ja poriga, oma tõugetega ja ilmastikuga… – siis olid kõik samad elemendid, mis on teil praegu…

Midagi enamat teil tänavu ei ole, nagu ei olnud neid ka siis…

Isegi asteroidid ei saanud manustada midagi, kuna neil olid samad elemendid…

Niisiis…, kõik oli siin…, kõik elutoitmiseks vajalikud koostisosad olid siin… – ja teie jälgisite nende arengut…

Elusäde oli selles kõiges alati… – see oli teatud hapete liitumise aluseks…, aminohapete ja elektri aluseks… – see kõik oli juba olemas…

Elu arengu algus sündis maisest mudast, kuna selles olid kõik ellu elemendid olemas…

Elu algas…, kuni lõppude-lõpuks kehtestas end… läbi kõige, mis oli siin olemas…

Aeg-ajalt lisandus sellesse suppi midagi, mida siin ei olnud…

Üheks lisandiks oli inimvaimsus, mis sai kohasel ajal kätketud teisse…

Umbes paarsada tuhat aastat tagasi algas valguse-pimeduse testimine duaalsusega…, läbi vaba valiku, milline on kasutusel teil ka tänapäeval…

Ärge laske sellel kaotsi minna…, see on jätkuvalt teis…

Teie vaimsus, mis oli manustatud siia viimasena, on siiski Loojalt… – samast kohast, kust oli tulnud muda…, samast kohast, kust tuli Päike…, kust tulid ookeanid…

Meister Kokk parimad koostisosad lisas vaid viimastena…

Kuid siiski… – miks olete eraldanud kõike seda, mida Kokk oli lisanud viimasena…?

Miks olete teesklemas, et see polnud nii…?

Selle planeedi esimesel väljakujunenud organiseeritud vaimsel süsteemil oli intuitsiooni meister, kes väitis, et kõik olid kõigega ühesena

Kas oli see juhuslikkus…?

Miks kõik ei läinud sellega kaasa…?

Kallid…, mis juhtus möödanikus…?

See on teie endi iseevolutsioneeruv idee Jumalast…

Olete ühesena kõigega…, täienisti ühesena kõigega…

Kogu teie pere ja teie nõod…, iga elutükike on pärinemas samast, kust olete ise…

Olite liikumas mööda metsikut maad kohani, mida inimkonnal pole varem kunagi olnud…

Kogunesite puu või kivi ümber, millised tervitasid teid mingil tasemel, ning kinnitasid teile… – aeg on käes…, on käes…

Seda seetõttu, et nemad olid teadlikud teist…

Ehk igaüks teist olete tükike samast koostisest, mis nemadki…

Aastaid tagasi rääkisin, et teadvuse määratlus peaks lõppude-lõpuks muutuma…

Te vaatate seda kui miskit, mis on ilmnenud kõrgematest eluvormidest…

Ma ütleks teile, et ka puudel on olemas teadvus…, seega… ka nemad on elamas…

Kui ütleks veel, et ka kividel on teadvus…, kas siis arvaksite, et Krayon on hulluks läinud…?

Need on need, millele annate kunagi ise mingi muu määratluse…, siis, kui teadvustate, et elemendid metafüüsilisel ja paljuavaruslikul tasemel on vibreerimas erinevalt…, mida ei ole kunagi mõõdetud…

Te pole kunagi näinud magnetvälja…, kuid asetades asju selle väljasse, näete reageeringut selle mõjule…, saate näha selle mõju…

Kuid siiski… see ei ole nii… – nemad on üksnes reageerimas millegile nähtamatule…

Te pole kunagi näinud gravitatsiooni…

Kuidas saab evolutsioneeruda teadus, kui ta ei mõista, kuidas näha nähtamatuid asju…?

Need mõlemad on tohutud…, kuid te ei ole kunagi näinud ühtegi neist…

Teil seisab ees näha neid…

Kord saate atribuute, mille abil saate lõppude-lõpuks näha paljuavaruslikkust…, saate näha gravitatsiooni mustreid…, magnetismi mustreid… – siis ka näete, mida nendega peale hakata…

See on määratlematu tulemus, millega saate vaadelda paljuavaruslikke asju…, mille vahendusel saate näha elu ennast…

Siis olete võimelised nägema kvantilist energiat kõige ümber…, isegi kividel…

Ehk siis esitate ka küsimust, mida pole varem esitanud… – mis on elav ja mis mitte…?

Kuidas määratleksite elu…?

Teile teadmiseks… – Gaia enda, ehk Maa idee oli pakkuda teile elu, millel on olemas teadvus…

Nüüd ütleks teile, mis on teadvus…

Esiteks teie ja Gaia olete üks tervik…

Te olete toetamas teine teist… te olete hingamas looduse tegevuse viljadega…, ja loodus on hingamas teie tegevuse viljadega…

Selline on elu tsükkel…, selles olete temaga üks…

Ehk naaseks tänasesse päeva…

Kõik, mida olete saavutanud oma õppimisega, oma hariduse tehnikate läbi, on valitud teie endi poolt…, ning te püüate paigutada seda kõike sarnasuse põhiselt ühte kindla otstarbega karpi… – keemia karpi…, füüsika karpi…, tervendamise karpi…, inimkeha uurimise karpi…

Te olete läinud veelgi kaugemale… – igal eraldiseisval alal on oma eriala, omad spetsialistid…, neil on olemas isegi lingvistika, loogika ja arvutid – need kõik on eraldatud eraldi karpidesse…

Kallid…, ehk märkasite… – see kõik on ebafunktsionaalne…

Kui olete selle kõigega ühene, siis teil jäi midagi märkamata…

Ehk tutvustaks teist süsteemi, mis ehk ei kaotaks küll karpide süsteemi…, ega kõrvaldaks kõiki nende seinu korraga, kus kõik saaks avaneda ühe korraga…

Ei…

Seega vaatame teist süsteemi…

Kujutlege kõiki õppimise karpe asumas üheses ringis…

Ärge karpide hulgaga arvestage…, see on muutumas…, iga uus teadus on loomas uut karpi…

Seame need karbid ringi, kus üks on veidi katmas teist…

Kui hakkate õppima ametit, siis see amet on kattumas mingi teisega…

See on õppimine…, ja õppimine on seotud kattumisega…

Mida peaks see tähendama…?

See on vastuvõtt ja mõistmine, et on olemas vaid üks Looja, ning kõik elemendid on seotud sellega…, seetõttu karpidel peab olema kattuvus…, ehk omavaheline seondus… – seda on tarvis õppimiseks…

Kui füüsikutel on seondust lingvistikaga…, kas siis ka keemial…?

Miks seda ei ole küsitud neilt, kes on uurinud inimgenoomi mustreid…?

Kas ei või tulevikus lisanduda veel mingi omapärane karp…, milleks võivad olla numeroloogia, või astroloogia…?

Kas metafüüsilised asjad saaksid olla planeedil õppimise distsipliinide osana?

Kui vaadata seda loogika kohaselt… – siis jah

Te ei saa piirata asju üksnes seetõttu, et te ei usu neisse…

Te ei saa piirata olemasolevaid asju mingis stsenaariumis üksnes seetõttu, et need ei meeldi teile…

Kuid need on selles olemas…

Kallid…, sügavamaks, number üheks asjaks on keemia…, füüsika on üheksandana…

Kui suudate muuta oma määratlusi, siis need saavad olla Gaia kohastena…

Siin mõistmises tuleb esile elementide seondus Maaga…

On käimas planeedi magnetvõre ja inimteadvuse vahelise seonduse õppimine… – see on alles alanud…

Töö tulemused juba näitavad, et inimeste mõtteviis ja võre tugevus on omavahel seotud…

Mida see ütleb…?

Kallid…, te olete ühesed kõigega…

Isegi planeedi magnetism on Loomislätte osa …

Kas olete teadlikud, et isegi teie rakustruktuuris on olemas magnetism…?

Seal on olemas polaarsus, mis on inimkeha genoomi alusfüüsika osana…

Ka molekulites on olemas numeroloogia…

Kõik on seotud kõigega…

Kui karbid on kattumas küllaldaselt, siis saate näha kõikide distsipliinide seondust teine teisega…

Selle tulemusel peab kujunema uus karp… – karpide seondus… – kattuvuste õppimine… – ja see on juba olulisem karp…

See oli üksnes pilk tulevikku…, see oli selleks, et näidata, mida oodata…, mis on teel teie poole…

Tänavu on juba ka neid, kes on väljaspool karpe… – nende töö on – mõtisklus…, nende ameti nimeks võiks olla – tuleviklane

Nende peamiseks ülesandeks on näha kaugemale…, ja see on lähtumas sellest, mida tänavu veel ei ole…

Kas tabate…?

Tuleviklased ja spetsialistid võtavad ette valitsuste korrastamise… – korrastavad juhtimise struktuure…, häälestavad ümber seda, millele ei ole seni veel mõeldud…

Kuidas on teile see…?

Kogu maine väli on valmis uuringuteks…, valmis ümbermõtisklusteks…

Vaadake Põhjapoolust…

Seal on kohti, mida inimpilk ei ole veel puudutanud…, millised on maagiliselt metsikud  kohad…

Kanadalased on elamas pisikesel Gaia osal…, selle metsades ja jää alustes on vägi, mis võib muuta kogu teie ilma…

Sama on ka troopikates… – ka seal on palju seni nägematut…

Gaia võib välja tuua asju, mida te ei ole suutelised uskuma…, mis võivad esile tuua keemia parimaid külgi…

See kõik on olemas Gaias… – ta on elav…

Gaia on teadlik teist, kuna teie keemia on temaga üks…, mis ei ole toodetud, ega sünteesitud… – vaid teie ühine…, mille osa on teis ja teie osa temas…

Loodan, et nähes laua puust jalga, teil tuleb parim idee… – ka see on Gaia osa

Temas on kõik…, isegi see, mida olete loonud…, ka sünteesides… – tema oli kõiges algena…

Ühene kõigiga on tähendamas enamat, kui oskate arvata…,. see on suurimaks kõigest, ja on ühesena Jumala armastusega…

See on Vaimsus

See on viimane osa, mida Kokk lisas supile…, ja see on laulmas armastuse laulu, milles on mõistmist, tunnustust ja headust…, kõike seda, mis on koitmas loovuse sõnumites…, mis on loomas uut inimest maapeale ja on ühtlustamas kõike kõige olevaga…

Ühesus on kõiges… – ja see on tuleva kontseptsioon…, millest peab saama naasemine alge juurde, mille olete lasknud kaotsi minna…

Olge valmis selleks… – oodake seda…

Lahkudes siit, olge teisena, kui tulite…

See, kelleks olete nüüd, on võimeline teadvustama, et see on hulga enamat, kui oleksite võimeline mõtlema…

Ehk hingates sügavalt sisse, saaksite ütelda… – tänan sind Vaim, et lubasid mul näha seda valgust… – ma ei ole enam kunagi endine…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Käesoleval ajal avatud tõde ei ole saanud loomulikuks väljenduseks ei poliitikas…, ei majanduses, ega sotsiaalses sfääris…

Kui teie, rassina, valite teed kõigi hüvanguks, siis teil tasuks vaadata tõsisemalt ärganud tsivilisatsioonide tegevuse põhimõtteid…

Ma rõhutan teile, et valgustunud ühiskondades saladusi ei ole olemas…, iga üks on teadlik, mida kellegil on…, milline on kellegi teenistus…, milliseid makseid ta on tegemas…

On kõigile teada, milliseid kulutusi on tegemas mistahes ettevõtte, firma või kompanii…

Sellistes ühiskondades kõik on valdamas täielikku ülevaadet kõigest…

Kõik on teadmas kõigest…

Teie primitiivses ühiskonnas lähenemine sellistele küsimustele on radikaalselt teisiti…

Teile see on kui midagi ebatavalist…, kuid neile… – iseenesest mõistetavana…, loomulikuna…

Enamgi veel… – neil avatus on rakendatav mitte üksnes majanduse küsimustes…, vaid on ka võtmeks vastastikulistes suhetes…

Teie planeedil asjad käivad seni küll hoopis ja täienisti vastupidi… – teil paljudel on midagi varjata ja peita…

Kogu asi oleneb teie vastastikulistest suhetest…, nagu ka paljus muus…

Selle kõige põhjuseks on… – kaotamise hirm…

Te kardate midagi kaotada…, või… jääda millestki ilma…

Kõige parimates ja õnnelikemates suhetes on need, kes on teadmas kõigest kõike…

Avatus on neil peamiseks sõnaks…, neil puuduvad saladused täienisti…

Neil oma suhetes ei varjata, ei peideta, ega ilustata midagi…, ei vaikita maha, ega jäeta midagi märkamata…

Puudub vajadus midagi aimata…, või mängida üksnes oma mängu…

Kedagi ei sunnita täitma kellegi tahet…, ei püüta suhetes olla esimesena…, või elusuhetes olla kõrgemal…

Kuid samas täpsustaks… – see ei tähenda, et kõik peaksid teadma, mida teine on mõtlemas…

Igale ühele peab jääma võimalus omaette olekuks…, olla omas kasvuavaruses… – selles küsimuses ei ole mingeid küsimusi…

Tarvis olla üksnes ausana ja avatuna kõigis suhetes kõigiga… – rääkida, varjamata tõde, teades väljaütlemise vajadust…

See annab võimaluse vabaneda vajadusest midagi välja mõelda…, moonutada, või sõnadega mängida…

Harjute rääkima ausalt…, nii, kui on… – inimesed on niigi teadmas asja kohta kõike, mis on seotud vastava küsimusega…

Kogu asi seisneb aususes ja avatuses…

Kuid ütlen veel, et see ei tähenda, et igat mõtet, igat tunnet, meendust või kahtlust, tuleks tuua üldisele arutlusele…

Sellel ei ole midagi ühist avatusega… – see oleks mingiks arulageduseks…

Jutt käib siin otsesest, avatust ja ausast suhtlusest…

Avatuse põhimõttel on võimalik üles ehitada sootuks uut ühiskonda…

Kui hakkate tegutsema selles suunas, siis see ületab mistahes teie fantaasiaid…

Pooled haigused võivad kaduda mõnede lühikeste aegade jooksul…

Kaovad või vähenevad ligi poole jagu ärevustest, konfliktidest ja ahastustest…

Esmastel aegadel tuleb kokkupõrkeid raevuga ja pettumusega…, kuna teile saab äkki selgeks, et pikemat aega on mängitud teie tunnetega, kasutades teid ära kui ühekordset olevust…, manipuleeriti teiega…, teile valetati ja teid peteti kuivaid oli võimalik…

See kõik läheb mööda mõne aja möödudes… – teete puhtaks oma ühiskonna ja planeedi kõigest olnust…

Teil tasuks mõelda… – kas olete suutelised elama ilma saladusteta…, kas olete suuteline elama sellist elu, millisest olen rääkinud teile…?

Kui ei… – siis… miks…?

Mida isiklikult olete varjamas teiste ees…, ega taha, et nemad saaks teada sellest…?

Mida olete rääkimas teistele, mis ei ole tõde…, mida olete rääkimas teistele, mis tegelikult on teisiti…?

Kas vale on viinud teid, teie ilma, läbi teie tegevuse, või teie tegevusetuse sinna, kuhu olete püüelnud jõuda…?

Kas teie vaikimised või manipuleeringud on toonud teile kasu…, kasvõi teie majanduses…?

Avatus on siiski peamine…

See on just see, mis paneb liikuma teie valitsused…, ühiskonnad…, eraldi olevaid inimesi teie ilmas…

Mis oleks teiega toimunud, kui igaüks oleks näinud kõike…?

Kas see ei ole just see, mida olete kartmas, kui olete mõtlemas esimesele kohtumisele Jumalaga…?

Kuid Mina räägin teile, et teil ei ole põhjust, ega alust karta…

Keegi ei hakka teie üle kohut mõistma, ega süüdistama teid, kui milleski teil ei ole õigus…, ega saadeta mingil tingimusel põrgu, mida ei ole olemas…

Püüdke kerkinud küsimustele leida vastuseid ise… – siis ka mõistate paljut…

Aamen

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Kas pole huvitav, et… kui sügavale ka ei laskuks ajaloosse, milline on teile kättesaadav…, milliseid allikaid ka ei vaataks… – kõikjal on usutud Loomislättesse…?

Oleme rääkinud, et see on avaldumas ka teie alateadvuses… ja mitte üksnes see…

Enamus inimesi kogu inimajaloo jooksul olid veendunud, et kui inimene sureb…, siis peale surma toimub midagi veel…

Alateadlikult tunnetasite, et on olemas midagi igavest ja kaunist…, et armastus on kestmas isegi tulevas elus…

Seda kõike alateadlikult…

Nii on see kõikjal, kuhu te ka ei läheks…, mis ajas ka ei liiguks… – kõikjal on sama…

See on kontrollitav… – kuivaid soovite seda…

Peale aastat 2012 Valguse võimendumine on tõusnud…

Seoses Valguse võimendumisega on toimumas ka tõe vastuvõtu avardumine…

Kui hakkate arutlema, mis on tõde…, siis selgub…, et igal ühel on sellest oma kujutlus…

Tahaks esitada teile mõned sügavamad mõistmised…

Need, kes on kuulamas seda sõnumit siin, Gizas, liituvad nendega, kes loevad, või kuulavad seda sõnumit hiljem…

Oleme alles tõe teadasaamise poolel teel…

Need, kes on ehitanud tohutult suuri hauakambreid, et hoida kinni Vaimu, tegid seda rangelt vastavuses oma arusaamadele…

Neil oli oma tõde, milline oli seotud hauataguse eluga ja nirvaana saavutamisega… – nemad olid sellesse uskumas… – nende tõde oli seotud otseselt Loomislättega…

Ja nüüd olete siin… – mida see tähendab teie jaoks…?

Ehk mõned tunnetasid serapeumis midagi… – ehk selle ehitaja kavatsusi…

Ehk need kavatsused olid teie enda omad… – teie… ehitajate…

Te ise olite ehitanud üles üht või teist usu liiki… – kas pole…?

Kui olete kuulamas selliseid asju, nagu on kanaldust, siis olete taas läbimas oma otsinguid…

Läbides neid, te loote taas enda jaoks oma aluseid…, enda isiklikke, usukohaseid sambaid…

Mõned ehk peaks end dissidendiks…, vaimseteks uuendajateks…

Kuidas saaks kontrollida, kas olete vaimne dissident…?

Ehk olete astunud reeglite ja doktriinide lineaarsest süsteemist kõrvale…, ehk loobusite kasumist…, ehk isegi kõrgest ametkohast…?

Kuid need, kes on jätkuvalt lineaarses süsteemis, küsivad imestunult teilt, et kas olete ikka täie mõistuse juures…?

Nemad ehk küsiks umbes järgnevalt… – kuidas saad uskuda Loomislättesse…, Jumalasse…, ja samas eirates selle reegleid…?

 Kuidas on võimalik keelduda suurimast kasumist, mida tunnustavad ja ihalevad suurem osa inimkonnast…?

Kuidas saad olla vastu sellele, mis on kirjas Pühakirjas…, kui õigest eluviisist…, armastusest… – ja paljudest muudest asjadest…?

Kuidas saad olla vastu kõigele sellele…, samas oodates, et kiidame sinu tegu…

Kas oled saavutanud tõde…?

Sinul ju ei ole midagi…

Ehk mõnigi nimetaks teid tühjaks kaunaks, millest ei ole mingit kasu…, et teil puuduvad mistahes reeglid…, ei ole ei raamatuid, ega teadmisi, mille kohaselt elada…, ei ole mõistmist õigest ja väärast meditatsioonist, või palvest… – ega midagi sellist…

Kuidas saite luua seda… – milliste sammaste najal…?

Millega olete toetamas oma katust, mis on kõigeks, millesse usute…

Kuidas saate olla sammasteta, millele toetuks kõik…?

Kas tõesti toetute üksnes teie väitele, et usute seda, mida usute…, sellele, millele ja kuidas soovite uskuda…?

Just seetõttu ei taheta teid mõista…

Kuid ma ütlen vaid… – te ei ole mingi dissident, ega mingi uuendaja… – olete revolutsionäär…

Tuleb aeg, kui kõik see, mida on teil olemas, millesse usute, hakkab avalduma ka paljudel teistel…, ja see on sootuks midagi uut… – ehk isegi suurepärasem, millesse on kätketud midagi enamat, mida ei saanud varem oodata…

Esiteks… Jumala suhtes tarvis tervet mõistust…

Teiseks… – teile tarvis alateadlikku Minat, mis oleks Jumalaks… – tarvis ehk alateadlikku Vaimu tunnetust ja vastuvõttu…

Ehk tuleb teie juurde keegi lineaarse süsteemi esindaja, kellel on hulgim reegleid ja sõnu…, kellel on teada hulgim protsesse, millised lubavad hulgim kasu ja tulu… – tuleb teie juurde ja küsib… – ütle mulle…, millesse oled uskumas…?

Mida vastate neile selle peale…?

See on esimene kord, kui esitan teile nelja sammast

Kuid teie olete valmis küsima, et kas mul on kavas teha Tõele formuleering…?

Oodake veidi…

Teil tuleks vastata neile selliselt, et nemad mõistaks ja usuks, et teie mõistusega on kõik korras…

Te olete sellest kõigest, mida on nemad teadmas, läinud hulga kaugemale…

Kuuldes seda, nemad üksnes vangutaks pead ja lahkuks teie juurest…

Ehk räägiks neist neljast sambast…, kohe praegu…

Tehkem sügava hingetõmbe…

① Esimeseks sambaks oleks… – olen armastus

Looja, kes on armastus, on loonud mind armastuses…, seetõttu esimeseks sambaks on… – olen armastus

See on tõe sammas…, kuid seejuures minu jaoks see ei ole selleks, mis annaks armastusele määratlust…

Ükski sammastest ei ole mingiks määratluseks…, kuid on määramas selle suurust, mida on toetamas… – see on teie suursugusus, mis on Looja peegelduseks teis…

Seega… – esimese samba tähenduseks oleks… – Mina olen loodud armastuses, seetõttu… – Mina olen armastus…

② Teine sammas oleks… – Olen mõistmine

See on Ilmaruumi kõige mõistvam Läte, mis on tundmas minu vaimsust…, tema lõi mind läbi mõistmise…, seetõttu olen Mõistmine

Kas suudate määratleda minu jaoks mõistmist…?

Ehk suudate anda määratlust mingile protsessile, või emotsioonile… kuid ei suuda anda kindlat määratlust teadvusele enesele, mis on sama piiritu, kui armastus, mis on kätkemas hulga enamat, kui sõna ise…

③ Kõige raskemaks mõisteks on kolmas sammas… – olen kannatlik

Võite vaadata küsijale otsa ja vastata temale… – minu vaimsus on igavene

Looja on loonud minu vaimsust igavesena…, seetõttu olen kannatlik

Ehk püüaksite anda määratlust kannatusele…

Kuid teil ei õnnestu iialgi leida tõelist kannatlikku inimest…, kelle kirjeldus oleks üle kõikidest mistahes muudest kirjeldustest

Teil ei ole võimalik anda määratlust Jumala kannatusele, milline on üle kõikidest mistahes kirjeldustest…

Seega… teil on olemas kolm kirjeldust, millistele ei ole võimelised andma määratlust, ilma et ei rikuks Tõde…, millele samuti ei ole võimalik anda määratlust…

④ Neljas sammas… – olen vaimult tugev ja täis väge

Ilmaruumi Looja on tohutu…, kõikevägev… – ta on kõikse olev…

Seetõttu olen vaimult tugev ja täis väge…, olen Armastus…, olen Mõistmine…, olen Kannatlik…, olen vaimult tugev…

See kõik kokku on määramas minu tõelisust, mis ongi Jumal

Selles nelikus on kõik, mida teile on üldse tarvis…

Võite uurida kõiki nelja…, ja teil ei olegi tarvis vaadata kõrgemale… – vaadata seda, mida need sambad on toetamas…

Need on toetamas teid endid ja teie elu

Need on toetamas seda, kuivõrd vanana olete, saavutades teatud vanust (kui mõistate, millest räägin)…, kuivõrd palju on teil energiat…

Nelja samba teadvus hakkab suhtlema teie rakustruktuuriga, milline on hoolega kuulamas… – on hoolega kuulamas…

See oleks peaaegu nagu Mooses, kes oli kuulmas põleva põõsa häält…

Keha rakustruktuur on häälestunud bossile…, sinule, kes on selleks sinaks, mis on määramas tõe neli sammast

Krayon…, sa räägid mõistatustega…

Ei…, ma räägin armastusest…

Mõneti selliste asjade paljumõõtmelisus on jõudmas teie loogikani kergemini… – millele olete sunnitud alla andma…

Olen teile rääkinud, et on olemas asju, millistele ei ole võimalik anda määratlust…

Armastus on esimene neist…

Tõeline mõistmine on järgmisena…

Kord tõin näite, et kui teie poolt jumaldatud inimene vaatab teile silma ja ütleb…  – ma armastan sind… – mida ütlete seepeale…?

Kas küsite temalt… – mida ta peab silmas…?

Te ei küsi seda iialgi…, te teate, et see on üle mistahes määratlustest…

Seega… teie tõde on määramas, kes te olete…, on määramas teid kui Jumala loovust…

Ma ei arva, et leidub kedagi siin olijatest, kes kahtleks kasvõi hetkeks, et Jumal on teadlik teie nimest…

Mis teiega ka ei toimuks…, kas minevikus, või hiljuti… – kuid teie poole on alati sirutatud vaimu armastuse, mõistmise ja suure kannatlikkuse käsi…

Teie poole sirutatud käsi on pea kui teie enda jätkuna, mis on teie enda käe ootel… – siis ehk saaksite minna koos edasi… – jäädes rahulikuks…, suursugusena…, jõuliselt lahendada igapäevaselt kerkivaid küsimusi, ega tunneks muret järgnevate päevade pärast…

Peaksite kindlalt teadma, et teie eest kantakse hoolt…

Sellised on neli sammast, mis on esmakordselt esitletud teile…  

See on edasi evolutsioneerunud teadvus, mis oli soovimas seda kuulda…

Kas pole kaunid need sambad…?

Ajapikku toon välja ka teisi asju, millistest ei ole seni veel rääkinud…

Te olete nende kuulmiseks valmis…

Te olete hakanud mõistma, et olete juba teadmas seda, mida seni veel ei teadnud…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Oleme jätkuvalt Assoori saartel…, kuid oleme ühes teises kaunis pargis…

Gaia on avaldumas siin oma parimal viisil…

Te võite olla siin, väsimata sellest kaunidusest…

Oleme rääkinud siin valitsevast rahust, mida on tunnetanud paljud meie tuurist osavõtjad…

Harjudes sellega, hakkate mõistma, et planeedil on kohti, millised hakkavad suhtlema teiega…

See siin on üks neist…

Asjad, millistest räägin siin, ei tule lineaarselt…

Mul on kavas rääkida kõrgematest kontseptsioonidest, millistest teie planeet ei võta käesoleval ajal osa…

Need on sellised kontseptsioonid, milliseid olete uurimas…, milliseid olete hakanud isegi mõistma…

Veel enne, kui alustada, tahaks küsida… – kas teie arvates inimolemus on staatiline, või muutuv…?

Kui küsida seda psühholoogidelt, või neilt, kes on elamas minevikus… – siis nemad vastaks, et näiliselt inimolemus on alati olnud sellisena…

Selline vahe on vana ja uue energia vahel…

Tänavune energia on tänavu jõudmas mõistmise…, ehk lahenduste tasemele…

Olete tõemeeli muutnud seda, mis on teie planetaarseks teadvuse seisundiks…

Paljud ajaloolased püüaks teile väita, et juba ammu olete uue sõja ootustes…

Nemad, uurides möödanikku, näevad planeedi teadvust tsüklitena, millised on märgistatud sõdadega…

Olen teile rääkinud, et kõik on märkimisväärselt muutumas, kuna üle planeedi on ilmnemas ootamatult uus konsensus…, arvamus, et selliseid asju teile ei ole enam tarvis…

Konsensus on juhtimas inimesi liidri kujundamisele…

Uus inimolemus on liikumas arenemise suunas…

See hakkab suunama inimesi uutele tegudele, millised paljudes valdkondades on hulga pehmemad…, ning sellega on kaasnemas nõudluse vähenemine sellele, mida tahetaks näha…

Kallid…, füüsika on määratlenud energiat kindlal tasemel…

Energial on palju seadusi, kuid seni ei ole ühtki neist kohaldatud teadvusele endale…

Kuid viimasel kümnendil, läbi tõestuse, oli tehtud kindlaks, et teadvus on energia osa…

See muudab asja… – kui teadvus on energia, siis osa füüsika energiast peaks kuuluma teadvusele…

Üks seadustest ütleb… – energiat ei ole võimalik luua, või lammutada…, ta on võimeline üksnes muunduma

Inimolemuse energia on tema teadvuse seisund… – ja see on hakanud muutuma…

Esimene termodünaamika seadus asub mängu siis, kui inimene sureb… – inimesed, nähes seda, väidavad, et see on lõpp…

Kuid teadus ütleb nüüd teisiti… – kuna teadvus on energia, siis surma puhul selle energia peaks kusagile minema…

Siin ajaloos teadlased otsustasid esmakordselt, et on olemas hing…, ja see on teadvus, milline peaks mingil viisil naasema ilmaruumi…

Ma räägin neist asjust selleks, et te mõistaks, mis tuleb edasi…

Mõned ehk ütlevad, et nemad ei taha, et Krayon räägiks teadusest…, nemad tahaks kuulda armastusest…, esoteerikast, mille pooldajaks nemad on ja mis on neile meeltmööda…

Ma siiski ütlen teile… – Ilmaruumi Looja on Suur Füüsik…, ja tema on elamas teie seesmuses…

Tema on planeedi, selle pinnase ja kogu süsteemi Looja…, ja teie ise olete selle osa…

Te ei saa end lahutada kõigest sellest…

Kui saaksitegi sellega hakkama… – siis te üksnes hõljuks selle kõige kohal, ega saaks võtta osa millestki sellisest…

Oleme rääkinud rahust…,  oleme rääkinud liikumisest vaikuse endani…

Kuidas on lood rahuga teie elus…?

Oleme rääkinud naljakatest asjadest… – auto parkimisest ja sibula koorimisest…                      

Auto parkimine tähendab peatumist…, kõige peatamist…

Kui olete lakanud liikumast punktist A, punkti B… – te lakkasite mõtlemast sellest, mida olete tegemas… – üksnes olete rahus iseendaga…

Paljudes kohtades üle planeedi peetakse seda meditatsiooniks…, paljud on tegemas seda tundide viisi…

Mõningates kultuurides see nende eluviisi aluseks…

Sibula koorimine on eelarvamuste kihtide eemaldamise kirjeldus…

Ehk isegi sellest, mida keegi on teile rääkinud…, sellest, mis on õige ja mis on väär…, sellest, et tuleb olla kannatlik kogu ümber toimuva suhtes…

See kõik on oma arvamuse muutmine sellest, mida on teile räägitud…, kasvõi kellegi kohta.., või mõne usu õpetuse kohta…

See annab võimaluse näha Jumalat kõiges ja igas inimeses, olenemata sellest, millesse on tema uskumas ja kuidas on tema tegutsemas…

Oleme mediteerimist ja mediteerimist, ja mediteerimist rahu saavutamise nimel võrrelnud liikumisega vaikuse olemuse poole…

Iga mediteerija on teadlik, kuidas see on käimas ja kui palju kulub selleks aega…

Olete liikumas selles suunas ja muudkui imamas seda endasse…

Just seetõttu olete püüdlemas selle poole…

Olete ikka ja jälle naasemas…, ja muudkui imamas… kui mingit jooki…

Rahu olete võtmas kui mingit ressurssi…, kui vett, mille järel olete janunemas…

Te janunete rahu järel… – seetõttu taas ja taas naasete kohta, kus mediteerida ja mediteerida, et kustutada janu rahu järel…

Kuid tegelikult te ei ole võimelised neist raamidest kunagi väljuma…

Teil puudub rahu saavutamise kontseptsioon…, tõmmata selga kui jopet ja minna selles minema…

Kui olete mingis söögi kohas, siis te ei võta tellitud sööki kaasa…, vaid sööte kohapeal, sest seda on tarvis teie kehale koheselt… – lineaarselt…

Selline seos on ka rahuga…

Alustame rahust, kuna sellest peab saama alus Valgustöötajate jaoks…, või, kellele tahes jaoks planeedil, kes on muutumas valgustunumaks…, et olla rahus, ega haakuks mistahes ümber käivatesse draamadesse…, või mida-tahes nähes…

See viib kõige mõistmiseni ja arusaamiseni…

Rahu on esmane…

Ometi olete muutmas selle lineaarseks, ning olete astumas või istumas vaikuse varjus…, ehk… püüate kustutada janu, ning lahkuda…

Kuid sellesse seisundisse tulete taas ja taas, ja taas…

Paljud kultuurid on ammendumas sellest… – rahujook on imeline…

Te olete armastamas seda…, see oleks näiliselt kui lahendamas teie elu probleeme…

Kuid… kas see on lahendamas teiste probleeme, kui naudite seda jooki vaid ise…?

Muidugi mitte…

Võite läbi viia rahukonverentsi ja ühiselt luua kokkulepe… – kuid sellega saate vaid mõnedeks hetkedeks muuta oma avarust…, ehk isegi ilmastikku…

Teadvus on energia…, ja see on suuteline tegema seda… – kuid seda ei saa võtta kui jopet selga ja kõndida minema…

See ei ole sedavõrd protsess, kuivaid… kontseptsioon… – ja see on oluline…

Teil tuleks minna võlulisse kohta, kus leiate rahu…, kus jõudes piirini, muutute ise piiriväliseks…

See on uskumatult kõrge kontseptsioon…

Paljud ehk isegi ei ole võimelised mõistma, millest räägin, kui räägin piirist…

Kujutlege ette piiri, milleni olete jõudnud… – selle tagune on täis kaunist energiat…, mille osana on ka teie ilm…

Kujutlege, et seda piiri on võimalik lammutada teatud atribuutidega, ning täita taskud piiritagusega, ning lahkuda…

See on lineaarne kontseptsioon…, kuid see on parim selgitus teile teie kaunile lineaarsuseta protsessile, mille nimeks võiks panna… – rahu kujunemine

Selle kõige tulemusena võite killukese piiritagusest võtta endaga kaasa…, see on sama, kui meditatsiooni osa muutuks teie osaks alatiseks…, või mõneks ajaks…

See võib mõjutada teie unenägemusi…, ehk isegi virgeoleku aegadel hakkate asju nägema teisti, kui varem…

Seda piiri pidasite eesriideks

See oli eraldamas enamuselt inimese teadvust pühast (vaimsest) teadvusest…

Suht sageli teil läks tarvis õppinuid inimolevusi, kes juhiks teid kahest seisundist läbi…

Kuid uues energias seda enam ei lähe tarvis.. – vastavad atribuudid on olemas teis endis, millega saate kätte vajalikku piiritagusest…

Kuidas teha seda…?

Esmalt tarvis teadvustada seda…

Sõna teadvustada eeldab asja võtmist tõena…

Ja see on tõde…

Te olete teadlikud gravitatsioonist…, seega… kui keegi küsib, et kas usute sellesse…, siis naerdes, vastate, tuues mõned banaalsed näited selle kohta…

Kuid gravitatsioon ei ole see, mida olete uskumas…

Ta on nähtamatu…, kuid te usute sellesse, kuna selle ilminguid olete nägemas kõikjal…

Te olete seda tunnustamas…, kuid samas… peate mõistma ka järgmist ideed… – rahu saab tulla üksnes läbi teie…

Seega… olles meditatsioonis, te muutute paljumõõtmeliseks… – see on teada igale mediteerijale…

Seda tunnet te ei ole võimalik teeselda…, vaid tunnetada, kui see avaneb… – teie teadvus avardub lõpmatuseni…

Sellest rahust saate küllastuda üksnes läbi piirivälise…

Sellises olekus hakkate teadvustama, et piiritagune olete ise… – hakkate nägema seda…, ja siit algavad afirmeeringud (kinnitused)…

Afirmeeringud on selleks, et teie paljumõõtmeline teadvus saaks ühilduda aju loogikaga…

Teadlased ehk hakkavad vaidlema alateadvuse ja loovuse pühasuse päritolu üle…

Olen rääkinud teile, et see tuleneb teie südame, aju ja käbinäärme kolmainsusest…

Peaksite mõistma, et olete kasutamas kõiki osi…, mitte üksnes loogikat…

Te ei saa muuta seda intellektuaalseks…, ei iialgi… – see on aju sünapside ja loogika koostöö…

Kuid see, millest on juttu, on südame kontseptsioon, mida tarvis õpetada ajule…

Afirmeering on kui kinnitus sellele…

Esimesena, mida paluks teha, kui olete sisenemas meditatsiooni…, ütelda valjul häälel… – Olen rahu…, minus on rahu…, ma võtan siit rahu, mis saab minuks

Ma ei välju sellest tühjana…, vaid võtan endasse midagi sellist, mis on väljaspool seda, mis oli minul varem…

Siin te loote omad afirmeeringud-kinnitused…, ja need on töötamas teie jaoks, ning need on töötamas igal korral, kui olete sisenemas vaikusesse…

See ei toimu automaatselt…, vaid selleks on tarvis järjepidevust, praktiseerimist, ehk… kannatust…

Te võtate vastu paljumõõtmelisuse mõiste ja hakkate sellega tegema tööd lineaarsel viisil…

See on raske töö, kuid teie seas on neid, kes on mõistmas mind…

Kuidas määratlete oma ajuga, mis on armastus…, mis on intuitsioon, või… kreatiivsus…?

Need asjad on määramatud, kuna on paljumõõtmelised…, nagu on määramatu rahu saavutamine…

Kas olete suutelised tunnetama alateadlikult…, iga rakuga… – kuidas on see seotud teie ajuga ja teie emotsioonidega…?

Kui suhtute afirmatsiooni tõsiselt, siis saate muuta oma elu…

Mõni ehk küsib, et kas see on harjutus mõistmise arendamiseks…?

Vastus on eitav…

Esmalt tarvis saavutada rahu…

Mõistmist tarvis arendada reaalses ilmas…, autos, mida tahate parkida…

Mõistmine ei ole see, kui peatute…

Mõistmine on mõistev tegevus…, kui olete liikumas autos punktist A, punkti B…

See on see, mida olete tegemas reaalses ilmas…, rahuga enda seesmuses…

Loodan, et see lähendas teid vaikusele…, energia uuele atribuudile…

Valgus on tõemeeli näitamas end pimeduse ilmas…

See on hea koht, kus oleme tänavu…, siin saate tunnetada reaalsust…, ning avades silmad, saate näha kaunidust, mis on rahu asjadena…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Kõik, millest oleme rääkimas, on kõlanud nii ühtede, kui teiste allikate vahendusel…, paljude sõnumite toojate vahendusel…

Kõik on sündimas seetõttu, et üksikute häälte aeg on ammendunud…, on kätte jõudmas paljude häälte aeg…, nende aeg, kes on toonud teieni viisid, millistega saaks pöörata teie rass Loomise poole, ega laseks jätkata lammutamise teed…

Kõik Minu poolt räägitu on identne sellega, mida olete kuulnud varajasemate allikate vahendusel…

See kõik on praktiliselt ainsaks teeks lahendada teie probleemid, mistahes revolutsioonita…

On juba traditsiooniks, et teie planeedil kõik asjad on kulmineerumas üksnes rikkusega…, kuid lihtinimestele see on vaid mureks ja hädaks…

Kuid… – ülemaailmne hüvitiste ja väljamaksete süsteem võtab vabatahtlikul kokkuleppel kümme protsenti teie kõikidest sissetulekutest…

Deebetite ja kreeditite nihutamine muutub hetkeliseks ja ülevaatlikuks, mis teeb võimalikuks mistahes inimesele, mistahes ajal, vaadata järgi mitte üksnes üksiku inimese, vaid mistahes ettevõtte arveldused…

Läbi selle kaovad teie igapäevasest elust mistahes saladused ja toimub täielik vabanemine omaette püüdlustest…

Vabanete täienisti tulumaksust ja kaob vajadus aruandluse järel, vajadus tegeleda kinnipeetavate summade arvestamisega…

Kaob vajadus otsida võimalusi mingitest maksudest möödahiilimiseks või vabanemiseks…

Teil avaneb võimalus kasutada oma mõistust hoopis loomisele kõigi hüvanguks…

Ligipääs arveldustele avab võimaluse näha iga inimese osalust tegevuses kõigi hüvanguks……

Süsteem iseenesest on lihtne ja läbipaistev, ega vaja mingeid kõrvalisi konstruktsioone…, just see ei anna võimalust bürokraatial vohada…

Kuid teie ühiskond ei ole veel valmis selliseks sammuks…

On teie teha… – kas jätkata samaga…, või… valite… ühinemise kogemist

Nüüd küsiks… – miks teie rass ei ole veel valmis selleks…?

Uus süsteem välistab võimalust teha midagi üksnes omal valikul, ilma teiste teadmata…

Kuid teie sotsiaalsete suhete aluseks on… – kõik on üksnes kasumi saamiseks…, ja eesmärgiks on saada endale enam…,  meil peab olema eelistus kõiges…

Kuid teie süsteemi lammutavaks jõuks on… – ellu jääb tugevam ja see, kes paremini kohandub…

Kuid vaatame taas valgustunud ühiskondade ideid… – nende, kelle peamiseks ülesandeks on kõikide ellujäämine…, kus kõik hüved on võrdväärselt kõigile…, elu heaolu kindlustamine on eranditult kõigile…, mitte üksnes neile, kes on unistamas vabapääsust Minu nimel…

See on taas unelus Minu valitust

Minule on selge, et sellised inimesed on unustanud Minu täienisti…, unustanud seda, kes on nemad… – see on selgemast selgem…

Kui pöördute valgustunud ühiskondade tõdede poole, siis neis on täienisti välistatud võimalus midagi varjata…, teha salalepinguid ja mistahes põrandaaluseid tehinguid…, välistatud isegi… varjata saadud tulu…

See paneb lõpu korruptsioonile, millest olete tegemas palju juttu…, kuid see aina kasvab teil ja kasvab…

Sellele kaasnevad mõningad probleemid, millised on toonud teie ellu ebaausust ja ebaõiglust…

Teile jääb vaid üks tee… – avatus

Läbi selle loote täienisti läbipaistva süsteemi…, mistahes ärinduses…

Selles lihtsas ja efektses süsteemis kõik töötab lihtsalt ja ladusalt… – see tuleneb sellest, et teil ei ole vajadust midagi varjata

Muidugi need, kellel on hulgim vara, ei ole nõus sellise süsteemiga, kuna selles süsteemis iga inimene saab ülevaadet kõigest… – kõik on kontrollitav kergusega ja hetkeliselt…

Kuid rõhutan… – miski ei saa luua ausust nii kiiresti, kui avatus…

Avatus on üks tõe vormidest…

Tõe teadmine teeb teid vabaks… – kuidagi teisiti ei ole võimalik…

Teie valitsused, parteid ja kontsernid, teades seda, ei taha kunagi lasta sellel juhtuda…

Kuid seda üksnes seni, kuni tavaline tõde saab poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse süsteemi aluseks… – ka neile kõikidele organisatsioonidele, milliseid võimud võivad leiutada…

Aamen

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »