Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2019

Marat ibn Alim

Jutu jätkuks laste kasvatamisest tahaks rõhutada… – noored inimesed, kes andsid elu oma järeltulijatele, ei võtta otseselt osa nende kasvatamisest…

Nemad ise on veel noored ja on alles ise kogemas oma kogemisi…, on veel tunnetamas rõõmu oma noorusest…, mõneti olles lastest päris kauged…

Kuid see ei tähenda, et soovi korral ei saa veeta oma lastega nii palju aega, kuivaid tahavad…

Kui neil ongi selline soov, siis saavad elada seal, kus nende vanem põlvkond saab tegeleda laste kasvatamisega… – saades mõneks ajaks, või pikemalt, nende pere osaks…

Kõik see on peamise protsessi koostisosa… – kuid see jääb unikaalseks üksnes seetõttu, et kõik on terviklik…

Kuid peamine vastutus lasub siiski neil, keda peetakse vanavanemateks…

Nemad on võtnud enda peale vastutuse tuleva põlvkonna eest…

Ärganud tsivilisatsioonid on teadlikud, et noortele selline vastutus on veel liiast suur…

Nüüd ehk vaataks süü ja häbi tunnet, kui eelmääratlusega aspekti…

Ärganud tsivilisatsioonides häbi tunne puudub täienisti (kui veider see teile ka ei näiks), mis sünnitaks süütunnet…, kuid neil on siiski teada, et sellised tunded on tulenemas alati väljastpoolt…, mis seesmuses küpsevad kahtlusteks ja seesmisteks tunneteks…

Need on alati tulemas väljastpoolt…

Ehk nüüd räägiks sellest, mis käesoleval kogemise ajal võib näida teile vastuvõtmatuna…

Ei ükski olevus, kes on teadvustamas oma, kui ka kõigi teiste jumalikkust, ei pea ei enda, ega kellegi teise tegusid häbiväärsetena…, taunimise väärt olevana…

Te olete ju igapäevaselt määratlemas midagi häbiväärseks…, eriti siis, kui keegi kõrvalt ütleb seda häbiväärsena olevat…

Võtke kokku oma julgus ja otsustusvõime… lugege see sõnum lõpuni…

Nii mõnedki ehk ütlevad teile, et Mina olevat õõnestamas teie moraali aluseid…

Väike laps teie ühiskonnas ei mõista, miks peaks häbenema oma loomulikke vajadusi…

Juba väikesest peale temale räägitakse, et see on sündsusetu…

Nemad ei mõista, et kui nad on uurimas oma keha, neile öeldakse, et see on paha ja ei ole viisakas…

Peate nõustuma, et kui teie, täiskasvanud, ütlete, et see on paha…, siis laps peab tundma end süüdi selles, mida tegi…

Nüüd ehk räägiks sellest, mis on edasijõudnud kultuur…

Ühiskonna, või tsivilisatsiooni kultuuri arengu tase on määratav sellega, kuivõrd omane on selle kultuuri kandjatel rääkida olevusest ja tema käitumises…, mis selles oleks häbiväärsena, või milles tuleks tunnistada süüd…

Kas on meeles Minu sõnad… – ei ole olemas ei õiget, ega väärat…

Ei ole mägede taga aeg, kui mõistate seda tarkust…

See on vaid üks teie kultuuri erinevus ärganud olevuste kultuurist…

Ehk vaataks muid asju, siis ehk saaksite võrrelda, mis toob kasu ja mis üksnes mängib kasumi illusiooni…

Üheks erinevuseks on see, et kõrgelt arenenud tsivilisatsioonid ei korralda kunagi võistlusi, kuna neis on alati kaotajaid…

Nemad on teadlikud… – kui keegi on kaotajaks, siis kaotajaks on kõik…

Nende kultuuris ei ole ei sporti, ega mänge, kus on tarvis püüelda võidu saavutamiseni…

Nende lapsed teavad ja täiskasvanud mõistavad, et kui keegi on võitnud, ja keegi on kaotanud…, siis see ei saa kuidagi olla meelelahutus…

Ärganud olevused on üksnes jagamas…

Neil ei tule isegi pähe varjata seda, mida teistele on vaja…

Nemad ei tegele kogumisega üksnes seetõttu, et midagi on vähe, et midagi ei jätku kõigile…

Nemad ei tegele mõtetu raiskamisega…

Neil kõik on seatud teisiti…

Just millegi puudumine muutub jagamiseks…

Kuid teil millegi puudumisel tõstetakse hinnad sellele…

Müües seda, olete kindlad, et selle arvel saate rikastuda…

Ärganud tsivilisatsioonides kõik on vastupidi… – nemad rikastuvad jagades vähest…

Nemad peavad ennast rikkamana, kui saavad jagada seda, mida on vähe…

Nemad mõistavad, et jagamise võimalus ongi kasumina…

Teie olete elamas põhimõttel, et ellu jääb üksnes tugevam… – see on teil kõige aluseks, ja see on loonud teie tänavust ühiskonda…

Sellest on läbi põimunud kõik teie ühiskonna kihid…, see on kogu teie majanduse, poliitika, sotsiaalsete sfääride ja religiooni aluseks…

Ärganud tsivilisatsioonidel on ainus põhimõte – kõik oleme üks…

Mõistke siiski… – üks ei saa olla tugev seni, kuni tugevaks ei saa kõik…

Nende mõistmise kohaselt tugevama ellu jäämine ei ole võimalik, kuna tugevam ei ole tugev seni, kuni on sellisena…

Selles vastuolus seisnebki tõde…

Aamen

Read Full Post »

Marat ibn Alim

Teil tarvis mõista, et te eitate palju asju, isegi mõtlemata neile…

Sageli paljudele ettepanekutele teete nõiajahti, et need ei võimaldaks saavutada edu kas ühele inimesele, või rühmale inimestele…

Raevukalt lükkate kõrvale mistahes tööstuse juhtimise süsteemi, kui selles on esinemas võrdväärne rikkuste jaotus, millised on toodetud kogu ühiskonna poolt…

Teile on täienisti vastuvõtmatu juba see, et planeedi ressursid on kuulumas kõigile… – mida peate asjade loomuliku kulgemise rikkumisena…

Ma valmistan teile pettumuse… – võrdne jagamine ongi loomulik kord…, seda on järgimas kõik ärganud tsivilisatsioonid teie ilmaruumis…

Kas saate ütelda, kuidas olla nendega, kes ei tee midagi, ega võta osa ühese hüve loomisest…

Kuid Mina ütlen teile hoopis… – teie kõigi üldiseks hüveks on elu

Kui olete elamas…, siis juba sellega teete oma panuse üldisesse tegevusse ja selle hüvangusse…

Ehk mõistate, et teie piiritul vaimsusel ei ole lihtne nõustuda kehas olemisega…

Kuna olek füüsilises kehas tähendab teatuid piiranguid, millised on seotud teie keha omadustega, siis selles on küllaldaselt ohverdumist…

Kuid siiski… seda on vaja teie suurepärasele vaimsusele…

Kõigile olukordadele vaatamata, ta tunneb sellest mõnu, ning tema ainsaks sooviks on… – õppida tundma end kogedes…, luues ja teadvustades iga hetkega sügavamat versiooni sellest, kelleks ta tegelikult on…

Siin oleks kohane tuletada meelde, milleks vaimsused on tulnud füüsilisse ilmaruumi… (Mina räägin siin kompleksist…, kõikide vaimsuste summast)…, samas teades, et on vaid üks vaimsus…, ehk üks olemus…, see, mida nimetate Jumalaks…

See ainus vaimsus on ilmutamas end individuaalsel tasemel…, ehk eraldub endast osana… – individuaalse vaimsusena…

Üks vaimsus – Jumal… on ilmutamas end individuaalsel tasemel kõiges, mis on ilmaruumi osana…

Selle hulka on kuulumas ka vaimsused, keda võtate tunnetuslike olevustena…

Siit ka järeldus (olen sellest rääkinud)… – Jumal on kõikide vaimsuste konglomeraat… (ehk… – iga vaimsus, mis on olnud, on ja on ka tulevikus)…

See selgitus ehk aitaks mõista, kuidas on seatud Ilm…

Kokkuvõttena veel üks määratlus sellele, mis on Jumal… – (ühesele kujutlusele see on allumatu)…, see on olemus, milline kokkuvõttes on kui individuaalsete osade konglomeraat…

Minul ei ole mingit vajadust olla üks, või teine… – Mina olen see ja teine…

Selline summa, ehk konglomeraat, tuli planeedile Maa, et väljenduda füüsilisel plaanil…, kogeda end kogedes ennast, läbi enda kogemise…

Seda kõike üksnes selleks, et olla… –  olla Jumal…

Teid olen loonud ühel eesmärgil… – et oleksite Minuna…, mitte saaks, vaid oleksite…

Ehk olete mõistnud, et elu on protsess, milles Jumal on loomas end, et saaks kogeda loodud läbi kogemise…

Sellel protsessil ei ole vahesid…, see jätkub igavesti… – see on toimumas alaliselt…

Füüsiline plaan ja suhtelisus on Jumala atribuudid…

Nüüd mõelge… – kuhu on kutsumas teid erinevad õpetused… – miks nemad on sisendamas füüsilise keha mõtetut eksisteerimist, pakkudes asemele tõusu kusagile…

Nende pakkumised on vastuolus teie vaimsuse eesmärgiga…

Olen andnud kord määratlust, mis on Jumal… – see on puhas energia…, diferentseerimata energia… – just seda energiat olete nimetamas Jumalaks…

Sama energia on ka Püha Vaim…

Selle energia muundumisel mateeriaks, toimub Püha Vaimu kehastumine füüsilisel plaanil…

See käib läbi vibratsioonide sageduste aeglustamise…

Jumal teeb seda osade kaupa… – ehk… seda teevad terviku osad – Jumala osad…

Tegelikkuses Püha Vaimu individuaalseid väljendumisi nimetate Vaimsusteks…

Samas peaksite mõistma, et on olemas vaid üks vaimsus, milline oma muunduste protsessis on vormimas end taas ja taas…

Seega… – see protsess on muunduste ja reformimiste protsess…

Te kõik olete Jumala informatsioon, mis oma elu aegu on vormimas iseennast… – Jumalat iseendas…

Kokkuvõttes… selles seisnebki teie panus Minu vormimiseks… – juba see on iseenesest küllaldane…

Seega… – võttes vastu füüsilist vormi, juba sellega teete küllaldaselt…

Seetõttu Minul, Jumalal, ei ole teilt midagi enamat tarvis…

Juba oma füüsilise ilmutumisega olete teinud oma panuse üldisesse hüvesse…

Sellega tegite Minule võimaluse kogeda seda, mis on Hüve…

Te olete teadlikud, et Hüve ei saa eksisteerida (kogeda praktiliselt) ilma vastandita…

Just lähtudes sellest, olete loonud kurjuse, milline ongi headuse vastandina…, ehk… see on elu enda vastandina… – nii lõite selle, mida nimetate surmana…

Samas olete teadlikud, et lõputu reaalsuses surma ei ole…

Ehk mõistate… – see kõik on teie kujutlus…, kujuteldav kogemine, milline panebki teid hindama oma elu veelgi enam…

Siit võiks teha järelduse… – kurjus on tagurpidi elu…

Selle protsessi teadvustamine aitab teil mõista, et ei ole võimalik nõuda teiselt seda, mida temal ei ole…

Selles seisneb kogu Tõde…

Aamen

Read Full Post »

Ema…, kas sa armastad uut aastat… – küsis poeg minult enne uinumist…

 • Muidugi, kes ei armastaks pühasid…?
 • Räägi mulle, kuidas sina võtsid uut aastat vastu, kui olid väike…, kas nagu kõik… – kuusk ja mandariinid…?
 • Jah…, noogutasin temale…, nagu kõik…

Jäin mõttesse…

Ma mäletan hästi oma lapsepõlve…, mõningaid hetki nii, et hirm tuleb peale…

Mäletan ehmatamist, kui küünitasin kommide järele, ja vanaema ütles, et uus aasta ei ole veel käes…

Mäletan, kui istun vannitoas ja vaatan väikest akend lae all, mis avanes kööki…

Vanaema oli köögis küpsetamas midagi maitsvat… – ma tean, et kui tulen vannitoast välja, siis esimesena saan maitsta seda maitsvat asja… – mul oli hea olla, soe ja maitsev tunne oli suus…

Mäletan neid meendusi pea sama selgelt, kui vaataks filmi, mis on alles eile filmitud…

Meendusest isegi sipelgad on jooksmas üle keha…

Kuid millegipärast ei mäleta kuuske… – ei ühtegi…, kuigi olin vanaisa ja vanaema juures kusagil 13 aastaseni…, millest kümmet peaks ikka mäletama…

Miks nii…, kus on minu Uued Aastad…, miks need on minu mälust kadunud…, kui ei olekski neid olnud ühtegi…

Küsin seda oma nõolt…, olime ühevanused ja kõik pühad olime koos…

 • Kas mäletad…?
 • Muidugi mäletan…
 • Kas kuuske…, mandariine…, salateid… – kõik need olid?
 • Muidugi olid

Kuidas nii…, miks mina ei mäleta…

Kuivaid meenutan talve, kui silme ette kerkib ainus pilt… – alati… – sellest hakkab isegi külm…

Olen 9, või 10 aastane…

On talv…, on õhtu, 31 detsember…

Juba on pime…, väljas on põlemas õlilambid… langeb kohevat lund…

Inimesed on ruttamas koju…, et võtta vastu uut aastat…

Me elame viiendal korrusel ja ma vaatan aknast alla…, seal paistis <tuhat pisiasja> kaupluse katus…, kus vanal tööriista kastil oli kerra tõmbunud Blek…

Blek oli must kassipoeg, kes oli kõigi laste lemmik õues…

Oleme andnud temale süüa ligi kuu aega…

Tema elas kus juhtus, kuid sageli magas sellel tööriista kastil…

Vaatas valgustunud akende poole ja külmetas…

Koos õega andsime temale kanasuppi, ta sõi seda trepikojas…, vaatasime, kuidas ta limpsis seda oma punase keelekesega…

Meie läksime koju, aga tema läks oma katusele…, langeva lume kätte… – võtma uut aastat vastu…

Õega vaatame aknast, käed vastu klaasi…

Silmad pisarais… – ilmselt olime karistatud…, kuigi olid pühad…

Jõudes koju tühja kausiga, me hakkasime taas lunima vanaemalt ja vanaisalt, et lubataks võtta kassipoeg endale…

Pa-aa-lun… – kasvõi üheks ööks… uusaasta ööks…

 • Tuhatkorda oleme ütelnud… – ei…, kas tead, kui palju karvu on kassidelt…, hakkavad mööblit lõhkuma, märgistama ja kogu elamine on nende haisu täis… Ei…, ja veel kord – ei…
 • Me hakkame ise koristama, õpetame kastis käima – nuuksume õega – midagi ei juhtu…, karvu ei tule…
 • Kellele valetate…, nädala pärast olete tüdinenud  ja jätate minule… Ma ütlesin – ei… – ärge käige närvidele… – ütles vanaema…
 • Jälle tüli – pahandab vanaisa – ei mingit häbi… – kasige enda juurde…

Me mõistsime, et Blek ei saa tulla meile…, seda oli ammu teada… – aga väljas 18 külma…

Kui võtta kassipoeg sülle, ta täienisti väriseb..

Õega vaatame kurvalt akna poole…

Akna taga kraadiklaasi näitaja ronib aina allapoole… – juba 20…, aga ei ole veel öö… – järelikult… läheb veel külmemaks…

Millegipärast edasi ei mäleta… – külm…, valus… – ma väldin neid meendusi…

Nüüd olen ise ema ja meil on kass…

Ma õpetan lastele kassi eest hoolitsemist… – üksnes teoorias ei saa õpetada armastust…

Armastada saab üksnes praktiliselt… – soojendada…, emmata…, päästa ja sööta…

Ei… pean meenutama…, millega see lõppes…?

Mäletan… pisarad jooksevad…, näen karvatompu kastil, kerratõmbunult, käpad kõhu all…

Blek on lumega kaetud… – mustast tombust on saanud valge tomp…

 • Akna juurest minema… – kamandab vanaisa…

Me õega istume kuulekalt diivanile ja tuimalt vahime telekat… – kuid mina näen Blekki…

Ma ei saa temale mitte mõelda…

Lähen esikusse, seal oli meil telefon… – valin sõbrannade numbri… need on õed…

Nemad lubasid rääkida oma vanematega…, ehk neil lubatakse võtta Blek enda juurde…

 • Ei saa… – kostab torust… – ei lubata…
 • Kas  rääkisid, et vaid üheks ööks…? Kas pakasest rääkisid…?
 • Nemad teavad seda…
 • Aga…
 • Meid karistati kassipoja pärast…
 • Ka meid samuti… – ohkan raskelt ja panen toru käest…

     Nüüd hakatakse saatma vanat aastat ära…

Kõik on istumas laua ümber… – kuid minul ei ole isu ega tuju…

Ma ei saa vaadata lookas lauda ja inimesi, kes on istumas soojas…, samas, kui must tomp peab külmetama pakase käes…

Ta ei segaks ju kedagi…

Ma võpatan klaaside kokkulöömise kõlinast…

On käimas pidu… – kuid ma vaatan aknasse… ühte punkti…

Äkki vanaisa põrutab rusikaga vastu lauda…

 • Kui kaua mõtlete rikkuda meie närve…?

Ma võpatasin, vaatasin õe poole… – ka tema vahtis aknasse…

 • Mida küll nendega teha… – ohkab vanaema…
 • Las ehk võtavad…, ei ole enam jaksu…, kasvõi homme… – külmub veel ära…
 • Kas tõsi… – me õega kargame püsti… – kas tõesti võib…?
 • Jookske järele…, pool tundi uue aastani… – ütles vanaisa, rehmates käega…
 • Aitäh…, aitäh… – me kohe…

     Jookseme ukse pole, kiiruga tõmbame mütsid pähe, unustades sallid, hüppame saabastesse, käigul tõmbame joped selga… – ja tormame alla…

     Mina millegipärast nutan…, ilmselt õnnest… – nutan ja naeran…

     Kuivaid jõuaks…, kaisutada, suruda jahtuvat kehakest enda vastu…

Tormame viimase trepikoja poole, kus pannes kast kasti otsa, saab ronida katusele…

Kiiruga paneme kolm kastid üles…, ma aitan õel ronida peale…, ja tema aitab mul ronida üles…

Äkki näeme, et meie kastide juurde on tormamas veel kaks varju, mis osutuvad olema meie õest sõbrannad…

 • Lubati, meil lubati… – kisavad nemad… – meil lubati võtta Blekki…
 • Ka meil lubati…
 • Me viisime omad nii kaugele…
 • Ka meie…

Me aitame tüdrukutel ronida üles ja koos tormame tööriista kasti poole…

Me isegi ei mõtle, mida hakkame tegema…

Kuid Blekki ei ole…

Pöörame kast ümber…, tormame mööda katust… – hõikame…

Teda ei ole… – nutame, kõik koos – ju siis juhtus midagi halvemat…

Soojendame paljaid käsi oma hingeõhuga ja nutame…

Kus küll Blek on…?

Ma tõstan pea oma akna poole ja näen vanaisat kutsumas meid üles…

Nukralt longime kastide poole, et tulla alla… – tormame mööda õue, otsides Blekki…

Ei ole siis ei ole…

Soovides teine teisele head uut aastat, lähme oma trepikodade suunas laiali…

Kuidas nii…, Bleka…?

Astume trepikotta ja välisuks paugub meie järel kinni…

Meeleolu on närb… – see ei ole pidu…, vaid kui matus…

Kuid trepikojas meie jalgade alla viskub must tomp…

Blek…, kas oled sina… – Blek, kallis Blek…

Täna hommikul ju söötsime teda siin…, ehk olles näljane, tuli taas siia… et olla soojas…

Haarame kassipoja… – ta on täienisti märg, väriseb… – paitame teda, musitame tema külma ninna…

 • Jookseme koju…, varsti on uus aasta… – kiirustab õde…

Tormame tuppa, rõõmsad, nutetud, õnnelikud…

Õde mässib teda sooja räti sisse…

Mina esikus püüan valida sõbrannade numbrit…

 • Ta on käes…, ta on meie juures… – ise tuli…, juba soojas ja söömas kana jalga… – head uut aastat teile…

Kellad löövad, täiskasvanud hõiskavad…, mina olen kõige valjem, plaksutan käsi ja püüan kõiki kallistada…

Olen õnnelik… – õde mässib Blekki karvasesse rätti, peites teda ilutulestiku eest…, kuid uudishimust ta püüab sealt välja vaadata…

Õde tegeleb kassipojaga…, püüab sööta…

Aga mina… – silmade ees kõik on ujumas… uinun…

Hommikul ärkan esimesena…, Blek oli magamas minu padja kõrval…

Ma hüppasin üles… – Blek on meiega…

Ka tema hüppas üles…, ärkas… – ringutas…

Me läksime koos temaga vaikselt tuppa… – tema läks ees ja mina tema järel… – huvitav oli jälgida teda oma kodus…

Tema astus ja nuusutas kõike ette tulevat…, läheb tuppa, kus oli pidulaud…, läheb sellest mööda ja hakkab mängima kuuse küljes ehtega…

Ma mäletan…, ma mäletan kuuske… – ta oli diivani kõrval panges…, kuuse tipus oli täht…, punane, kui suhkrupulk…

Mäletan, kuidas keelasin Blekil mängida kuuse ehtega…, et see ei puruneks…

Jaa… – ma mäletan…, jah, mäletan…

Mõneti mälu on peitmas hoolitsevalt valulikke meendusi…, kuid nende taga võib peidus olla ka tõeline õnn…

Õhtul räägin pojale seda lugu üksikasjades…

 • Mis sai Blekist edasi…?
 • Ta jäigi meie juurde…, temasse ei saanud mitte armuda… – meile lubati jätta enda juurde…, isegi vanaema ja vanaisa armastasid teda – nii ta elaski meie juures…
 • Tore… Millisel temperatuuril kassid külmuvad…?
 • Seda ei tea… – naerdes teen temale musi… – sina maga…

Poeg uinub sooja teki sees ja tema kaisus on magamas tema lemmik kass – Kaisu, keda on hoolega katnud oma tekiga… – et ei saaks külma…

Mis temperatuuril kassid külmuvad – see jäigi temale ütlemata…

Read Full Post »

Robbie Wells, 2020. aasta demokraatliku partei presidendi valimiste kandidaat, tegi ettepaneku kaotada piirid riikide vahel…, nullida kõik krediidi võlad…, teha meditsiin ja haridus tasuta üle maailma…

Üle kogu maailma on toimumas muutused paremuse poole…

Selle tõestuseks on Robbie Wellsi avaldus, mille ta avaldas 22 juunil, 2019, kui ta avaldas oma valimiseelse kampaania programmi alused…

See on üleminek tarbimise majanduselt, mis on kahjulik inimkonnale ja loodusele, loovale ühiskonnale…

See on üleilmse ühese planeeritud kapitalistliku majanduse ja loova maailma kogukonna loomine…

See on kõikide riikidevaheliste, sealhulgas ka inimeste erakrediitide võlgade nullimine…

Sellega kaob inflatsioon ja hinnad ühtlustuvad üle ilma…

Avaneb kontroll pankade süsteemide üle…

Saab piirata rikaste klannide kapitaliseerumist, kelle ohjamatu võimu ja rikastumise ahnus on toetamas sõdu ja toomas õnnetust kogu inimkonnale…

Inimesed ei pea tegema palju tööd, kuid peavad teenima korralikult, et elada piisavas külluses üle kogu ilma…

Meditsiin peab olema tasuta üle ilma ja arstide palgad kõrged…

Meditsiin peab olema huvitatud haiguste ennetavast ravist, aga mitte teenima tarbetute ravimite müügiga…

Teadus ja kaasaegne tehnoloogia peavad teenima inimesi, aga mitte orjastama neid…

Tasuta haridus kõigile üleilma, kes seda vajavad…

Vaba liikumine üle ilma…

Tarvis kaotada piirid riikide vahel, säilitades rahvaste kultuuripärandid…

Kogu üleilmse ühiskonna liitumisel kaob vajadus kulutada suuri summasid armeele ja selle relvastamisele…

Jäävad vaid vastavad üksused, kes hakkavad kaitsma inimesi loodusõnnetuste puhul…

Me oleme globaalsete ilmamuutuste lävel, millised võivad sündida kümnekonna aasta jooksul…

Mida toob see kaasa, kui meie ühiskonna suhted domineerivad jätkuvalt tarbijaformaadis?

Kõikide riikide majandus variseb kokku, algavad sõjad territooriumi ja toiduse pärast…

See tuleb kohutavam sõda kogu inimajaloos… – sõda ellujäämise pärast…

Algab inimkonna tsivilisatsiooni enesehävitamine…

Siis hukkumine tuleb mitte kliima muutuste tõttu, vaid tuuma sõjas…

See viitab sellele, et tarbimise vormi domineerimisel, nii riikide, kui ka inimeste vahel, oleme juba eeldavalt kõik surnud…

Kuid me tahame elada…

Kas on veel võimalik muuta tulevikku…?

On võimalik…

Muuta tuleb seda üheselt, koos…, kaotamata aega…

Üksnes nii võib jääda ellu…, ja ellu saame jääda kui üks ühene inimkonna pere…

Eraldi olles sureme kõik…

Peame ühinema…

Tõepoolest… – globaalses mõttes meil ei ole midagi jagada…

Me kõik oleme üks rahvus… – inimkond…

Kõigil on sama elukoht… – Maa…

Nii kuulutas Ameerika presidendi kandidaat…

Robbie Wells töötas välja oma programmi peale tutvumist rahvusvahelise Allatra liikumise tegevusega…

Peale samanimelise raamatu ilmumist Allatra liikumine tõusis mõne aastaga ereda tähena rahvusvahelisele areenile…

Tänavu selle ridades on miljoneid inimesi üle maailma, keda on liitmas rahvastevaheline sõprus ja rahu…

Robbie Wells, koos Allatra liikumise esindajatega, kutsus üles võtma osa üleilmsest internet-konverentsist Ühiskond, Viimane võimalus… – see toimub 9 mail, 2020…

See aitab inimkonnal teha veel üks samm rahu poole ilma piirideta ja sõdadeta…

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

See on viies sõnum Navajo maadel reisil Monumentide orus…

Täna tahan esitada teile seda, mida nimetaks äärmuslikuks vaimseks loogikaks

Püüan esitada seda selliselt, et see oleks suunatud otse teie mõistusele ja selle teadvuse osale, mis ei ole otseselt esoteeriline…

Kuid jutt tuleb siiski vaimsetest asjadest…, isegi enam, kui vaimsetest asjadest… – see on seotud teie kehaga…, teie raku struktuuriga…, teie tervisega…

Igaühe teie sees on olemas miski, mille nimeks on kaasasündinu… – mõnigi ehk nimetaks seda targaks kehaks

Tervendajad on kasutanud seda vägagi pikka aega…

Kuid mu kallid…, selle all on mõeldud iseeneselikku tervenemist…

Et aidata mõista nende asjade loogikat, ma teeks seda kokkuvõtvalt…

Need, kes paljude aastate jooksul olid praktiseerinud seda, mida nimetati kinesioloogiaks, ehk… lihastestimine, pöördusid kaasasündinu poole, et saada temalt juhendusi, mida nad ise ei olnud võimelised teadvusest ükshaaval välja peilima…

Seesmine keha on vastutamas paljude asjade eest… – tervise, keha keemia ja haigustega võitlemises…

Need kõik olid teatud määral varjatud teie eest…

Te isegi ei olnud teadlikud, kas haigus oli teil veel enne, kui see avaldus haigusena…

Ei pea olema valgustunud, et keha saaks teha selliselt tööd…

Kaasasündinu on teadlik, et bakterid võivad mõjutada keha…, ja ta teab sellest veel enne, kui saate teie sellest teada…

On palju asju, millest te ei ole teadlikud…

Tegemata testi, te ei tea, millele olete allergiline… – kaasasündinu on teadlik…

Kinesioloogia on töötamas… – seda on korduvalt tõestatud… – see on kaasasündinu küsitlus…

Seega… – kaasasündinu on reaalne…

Ta ei anna üksnes teada, vaid võib ütelda midagi olulist… – teie keha kuulab seda ja on nõus tegema koostööd…

Kaasasündinu on teadlik, et teie teadvus on käesoleval hetkel välja lülitatud…, kuid on teadlik, et ta on alati olemas…

Tervendajad olid alati sellest teadlikud, ning püüdsid suhelda kaasasündinuga, et mõista tervise seisundit…

Ehk peatuks ja pööraks lehekülje…

Üheks iidsematest raviviisidest on olnud homöopaatia…

Homöopaatia oli saanud tõestust sajandite jooksul ja on töötamas ka tänapäeval…

See on puudutamas ka kaasasündinut… – keele alla võetud pill on märgiks, kuidas tuleks kehal toimida…

Homöopaat valmistab tõmmiseid, millistes on juhend kehale…

Ehk olete teadlikud, et tõmmised on sedavõrd lahjad, et ei saa kuidagi mõjutada keha… – kuid need siiski töötavad…

Seega… kaasasündinu mõistab, mis on tõmmises…, millised juhendid tervendamiseks on kätketud sellesse…

Et arendada loogikat edasi, ütlen järgmist…

Viimase 15 aasta jooksul on tõestatud, et teadvus on kujutamas endast sedavõrd tugevat energiat, et isegi teadus on märganud, kuidas see on võimeline esile kutsuma kehas reageeringuid ja mõjutada füüsilist teadvust…

Miks siis ei saaks olla midagi, mida saaks pidada teadlikuks homöopaatiaks…, läbi mille saaks juhendada oma keha samal tasemel, nagu teevad seda homöopaatia tõmmised…?

Kuid probleem on siin selles, et see peaks tulenema teie seesmusest…, kuid te ei ole võimelised end eraldama protsessist…, seetõttu, andes juhendust oma kehale, sellele kaasnevad teie emotsioonid…

Tõmmisel emotsioonid puuduvad… – need on üksnes juhendused kehale, mida teha…

Et see toimiks, teil tuleks mõista protsessi…, üksnes siis saaksite võimaldada teha keha juhendust…

Esmalt… te ei ole võimelised kehaga suhtlema…, te ei tea tema keemiast… – te isegi ei tea, mis on teiega lahti…

Sellised juhendused hakkavad tervendama seda, millest te ei ole teadlikud… – kuid seda on teadmas teie kaasasündinud…

Teil on tarvis ületada selline sild…

Kaasasündinu kuuleb juhendusi ja teab, mida teha, kuna need juhendused tulevad šefilt, kes on vastutamas iga raku eest…

Kuid šefil on midagi veel…, temal on emotsioonid, millised ütlevad… – ma olen kindel, et see töötab… – mõneti lisab lõppu… – palun

Kuna tõmmis on ütelnud – palun…?

Kas mõistate, millele ma viitan…?

See on protsess ja harjutus, mida peate kasutama… – see juhend on kui käsk…, emotsioonideta, soovita ja lootuseta… – ja kõik teostub…

See on töötanud… – seetõttu teete seda jätkuvalt…, juba sajandeid järjest…

Samad asjad toimisid ka muude protsesside läbi, kuna teadvus on korrastamas rakulist struktuuri sellisel viisil, millisel keha saaks terveneda parimal viisil…

Kas tahate luua endas seda…?

Selleks peate ütlema oma kaasasündinule… – siin on sulle juhendid…, ma ei ole küll teadlik, mis põhjustab mulle valu… – kuid sa pead seda tasakaalustama…

Kui on vaja mulle midagi näidata, siis tee seda…, näita…

See on minu korraldus sinule… – tee seda…

Kõik vanad vaimsused on pöördumas oma kaasasündinu poole, kui inimese poole…

Kaasasündinu on alati teie poolel…, seetõttu ei ole tarvis tema poole selliselt pöörduda… – tema antennid on pideval häälestunud teile…

Kui küsiksite kaasasündinult selle kohta, siis ta ütleks… – tänan teid, et rääkisite sellest…, just seda meile on tarvis… – meile ei ole vaja teie soove, vaid juhendeid…, ei ole vaja teie lootusi, vaid määratlusi…, ärge küsige meilt, vaid ütelge, mida teha…

Kaasasündinud olete teie ise…, see on ellujäämine…, see on pikk eluiga…

See on jäämäe tipp, mille poole on liikumas kõik asjad…

Nende asjadega tuleks toimida mõistlikult… – keha mõistab ise, kuidas teha tööd…

See on erinemas meditatsioonist ja palvest…

Selliselt annate oma rakkudele korralduse, kuidas teha tööd…

Nemad kuulevad teid… – küll näete…

Nii see on tõemeeli…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

See on neljas sõnum sellel kallihinnalisel maal…

Esivanemate energia on säilimas siin põlvest põlve…, seetõttu nemad on jätkuvalt siin ja nende tarkus on kättesaadav, milline saab aidata neid, kes rännates mööda maad, tulevad siia abi otsima…

See on puudutamas ka külalisi…

Täna palusime esivanemate nõusolekut kanalduse läbiviimiseks… – seetõttu tänane sõnum on veidi eriline…

Kallid…, te olete teadlikud Neljast Pühast Suunast, millised olid mängimas selles kultuuris olulist osa…, ja kuidas need on seotud vaimsusega…

Kultuurid üle planeedi on tunnustamas Nelja Püha Suunda…

Täna teeme sama, mida oleme teinud samaväärsetes kohtades…

Kõigil neljal suunal on oma nimi…, ehk need on kompassi kohased…

Siin peaks ehk järgima kultuuri protokolli, ning tunnustama neid teatud järjekorras, ehk ilmakaarte kohaselt…

Kuid täna ma ei tee seda…, kuna tahaks tunnustada neid unikaalsel viisil… – igat ühte kasutada omal viisil…

See on kui tuule puhumine, mis ei puhu üksnes ühest Pühast Suunast…

Selles vestes tuul on puhumas üksnes Pühast Kohast…, seetõttu täna räägime suundadest…

Selles vestes me ei hoia reeglitest kinni…, vaid pigem teeme seda, mida oleme mõneti teinud…

Võtame ingliskeelsete nimetuste esimesed tähed, ning õppimise nimel omistame neile tähenduse…

Ehk esmalt räägiks idast…, mis algab E tähest (East), mille tähenduseks võtame valgustumise, ehk selginemise (Enlightment)…

Nüüd saame rääkida valgustumisest, mis on küllalt levinud väljendus…, selle sõnaga määratletakse paljude vanade vaimsuste tähendust, kes kuulates kinnitavad… – ja, ma mõistan, mida see tähendab…

Mul on kavas teha sellele teine määratlus…

Valgustunud on iga inimolevus, kes on istumas siin ja kes on teadlik, et ta ei ole kõigest teadlik…, ning kõik, mis avaneb, millest seni ei teadnud, muutub tema Valguseks, mis hakkab valgustama seda, mida seni ei teadnud…

Valgustunud inimene võib olla kes tahes ja millal tahes… – ta ei pea olema seotud ei vaimsusega, või kultuuriga…

Selline inimene ehk ütleks… – ma tean, mida mulle räägiti…, ma tean  oma traditsioone…, ma tean oma esivanematest ja oma vanematest…, tean oma kirikut… – kuid ma olen avatud ka uuema ja suursugusema vastu…, tean, et ajad on muutumas ja tuuled on puhumas uuest suunast…

Oleme korduvalt rääkinud, et Looja, olles samas ka Teostaja, ei muuda oma suunda kunagi…

Maa on alati Maa ja ei muutu kunagi… – kuid muutumas on inimese suhtumine maasse…

Seega… – kuigi olete teadmas, ehk arvate teadvat, et see, mida on rääkinud iidsed, on midagi enamat…, aga kui teie teadvus hakkab avarduma, siis maa on võimeline näitama teile veelgi enamat, kui olid suutelised rääkima teile teie esivanemad…

Kui teie teadvus hakkab avarduma, siis Looja, eesriie, ingellik valdus, kuidas seda ka ei nimetaks, saaks näidata teile hulga enamat, kui seni olete teadnud…

See kõik annab võimaluse kujundada valgustunut inimest…

Et näha seda praktilisemast küljest, ega oleks seotud veendumuste süsteemiga, selleks mõelge, mis on vahe valgustunud ja valgustumatu füüsiku vahel…

Valgustumatu füüsik väidaks, et kõik, mis on avastatud, on õige ja täpne…, füüsika seadused on staatilised, ja need ei muutu kunagi…

Ka ilmaruum on töötamas selle kohaselt… – seda ma olen tõestanud taas ja taas… – seda olen teinud kogu oma elu…

Valgustunud füüsik oleks rääkinud sama…, kuid lisaks sellele, et see võib ka muutuda…, ja kõik muutuv võib üllatada füüsikuid…

Selline on vana energia füüsika, millega saite mõõta asju…, teha avastusi ja pidada neid seaduste kohastena…

Pannes kõik kirja, saite pidada seda tervikuks ja muutumatuks…

Selliselt olite tegemas tööd…, selliselt toimite jätkuvalt… – seda on teile vaja kõigis avastustes ja kõiges, millesse olete uskumas…

Olete loonud seadusi, arvates, et need jäävad igavesteks…

Kuid valgustunud füüsik ütleb… – jah, ma tean…, kuid see ei ole seadus…, vaid see on vaikiv kokkulepe…

Seega… – kui te ei muuda midagi, siis saate seda, mida saate…

Ma ütleks füüsikule, kes on võimeline kuulama… – kui teil on kavas mõõta seda, mida mõõtis Newton, kuna teie arvates ta andis teile seda, mida saate jätkuvalt kasutada, siis soovitaks uurida füüsika valemite elemente, eriti gravitatsiooni kohta…, ja teil on selleks olemas selliseid asju, mida peate massiks ja tihkuseks

Uurides neid, väidate, et kui sellega on nii…, siis nii on iga asja puhul, millel on kaal ja muud parameetrid…

Aga mis juhtub siis, kui üks parameetritest osutub muutuvaks…?

Mis oleks siis, kui mass tõemeeli muutuks…

Mis juhtuks marmori tükiga…?

Te olete teadlik sellest tükist… – teate tema kaalu…, tema suurust…, kui kiiresti ta kukub…, millise kiirusega…

Seda kõike panete kirja… ja toimetate edasi…

Sama marmori tükk on mõtlemas… – aga kui te muudaks minu massi…, siis ma ei kaaluks nii palju… siis ka minu parameetrid oleksid teised, kui arvate teie…

Mis oleks, kui kõik seadused oleksid üksnes kokkuleppelisteks tähendusteks…, millised oleksid mõningad parameetrid muutuse ootel…?

Valgustunud füüsik ütleks… – ma ei tea, mida ma ei tea…, kuid miski ei ole igavene…, ega ole ka seadust, mida ei saaks muuta…

Kui võtate selle oma igapäevasesse ellu, siis võite tiirutada ringi ja rääkida… – ma olen teadlik, mida on rääkinud minu ema ja isa, mida on rääkinud minu kirik…, ma austan neid ja elan selliselt…, kuid olen alati avatud parema jaoks…

Olen alati avatud millegi suursugusema jaoks, mis võiks olla uuena ja mis teeks kõik paremaks…

Kas ei oleks muljetavaldav, kui Maa oleks hakanud meiega rääkima…, mida kunagi varem pole juhtunud…?

Kui te küsiks, et miks seda varem pole juhtunud, siis vastuseks oleks, et inimkond ei olnud seni jõudnud sellisele piirile, kus oleks võimeline selleks…

Varem inimkond ei saanud seda teha…, seetõttu ei tasu mõista hukka oma esivanemaid, kes käisid kirikus…

See ei olnud sellest, et nemad ei kuulnud Maad…, vaid sellest, et see ei olnud varem võimalik…

Valgustumise energiates on enam võimalusi…

Nüüd on muutumas paljud asjad, millistega hakkate tegelema…

See sõnum on paljus vaieldav, kuna leidub selliseid, kes ütleks… – ärge tõmmake mind sellesse, millest räägite…

Selles seisneb vahe valgustunu ja valgustumatu vahel…

Siin oli tegemist E tähega sõnast lääne (East)

Nüüd läheks üle lõunale, mille täheks on S (South), mis tähendab sünkroonsust (synchronicity)…

Sünkroonsust saaks vaadelda kui vedamist, mida mõneti võetakse kui võimalust…, kui juhuslikkust… – olla vajalikus kohas, vajalikul ajal, et sünkroonsus saaks anda midagi erilist…

Selle ootus, mis juhtus varemgi, on samuti uue energia osa…, isegi sellisel juhul, kui Maa oleks rääkinud teiega erineval viisil…

Nüüd oleme kohas, kus esivanemad püüavad ütelda teile, et te olete suutelised kontrollima nii võimalust, kui ka juhust…

See käib ka selle kohta, mis on soodustamas inimesele jahti ja ellujäämist…

Kui olete tegemas teatuid asju, vastaval viisil, lootes kindlaid tulemusi… – siis Maa hakkab soodustama teie kavatsusi…

See on iidne tarkus, mida olete kohandamas igapäevaselt oma ellu…

Kallid…, teadvus on energia…, ja kui te panustate sellesse energiasse oma ootusi, siis võite täienisti muuta juhuse ideed ennast… – sellega saate võimendada võimalust…

Krayon…, sa räägid, et saame kontrollida asju, millised on väljaspool mistahes kontrolli…?

Jah…

Kas olete suutelised minema kohta, kus saaksite kohtuda kellegiga, kellelt, teie arvates, saate vajalikku informatsiooni…?

Jah…

See on seotud planeeritava teadvusega…, läbi mille saate positsioneerida kõike oma elus…

Te olete kolimas pidevalt ühest elukohast teise…, kuid ei pööra tähelepanu oma suhetele, millised jäävad kõikjal samaks… – seega… midagi ei parane…

Te lähete uude kohta kindla seisundiga ja suhtumisega endasse… – te elate üksnes oma elu…

Kallid…, see on väga sügav küsimus…

Teadvus on laetud energiast, milline on töötamas sedavõrd hästi, et millest mõtlete… seda ka saate…

Kui ütlete endale, et midagi head teiega juhtuda ei saa…, siis see on võrdväärne tellimuse esitamisega ilmaruumi… – siis teiega ei saagi midagi head juhtuda…

See oleks kui kurtmine kaaskonnale esivanematest, et… oh häda…, miski ei muutu…, minu jaoks ei ole midagi positiivset…

Kallid…, teie huultelt tuleb palju sellist, mida on teie kultuuri poolt õpetatud… – seega… esivanemad, kuuldes seda, lahkuvad teie juurest…

Milles saakski teid aidata siin…?

Kui inimene mõistab, et teadvus saab tõepoolest muuta võimalust, siis saab tellida kohtumist vajaliku inimesega…, ning kohtudes temaga vajalikus kohas ja vajalikul ajal, saada vajalikku informatsiooni…

Nii saate kanduda kohast kohta, kus asjad võtavad teise kulgemise…, muutuvad teie jaoks positiivseteks…

Olemegi siin selleks, et rõhutada selle tähendust…

See ei ole soovi vastuvõtt tegelikkuse pähe

Te ise olete loomas oma teadvuse energiat…

Kas olete võimelised muutma ilma oma teadvuse energiaga…?

Jah, mu kallid…, jah…

Iidsed tegid seda tuhandeid aastaid…

See oli S täht sõnast lõuna (South)…

Põhi saab tähistatud N tähega (North)

Siin ilma uue inimeseta (New Man) ei saa midagi teha,  ilma temata ei saada hakkama…

Uuest inimesest oleme rääkinud palju aastaid…, see on inimene, kellel ei ole mingit kokkupuudet ajaloolise inimesega…

Uus inimene on mõistmas mõistmise energiat ja mõistab, kuidas see töötab…

Uus inimene hakkab end positsioneerima paljudes elu sfäärides…, mitte üksnes vaimses…

Uus inimene ilmub isegi poliitikasse…, ta ilmub korporatiivsesse töösse…

Uus inimene hakkab mõistma uut mõtlemise protsessi…, hakkab mõistma, mida inimene on tõepoolest tahtmas…

Uuel inimesel on spetsiifilised atribuudid, millised on erinemas täienisti vana aja inimese atribuutidest…

Vana aja inimene oli kindel, et ajalugu kordub…, see mis juhtus varem, kordub taas… – see on suletud ring…, ei saa oodata midagi uut…

Uus inimene mõistab, et midagi ei saa korduda, kuna ellu tulevad uued atribuudid, millised muudavad nii tuleviku, kui ka kõige muu potentsiaale…

Uus inimene ei anna lootuse atribuute, vaid kindlaid tegevusjuhiseid…

Uus inimene mõistab, et kui teadvusse on tulemas uued asjad, siis vana teadvus ei saa korduda tulevikus…

Ma rõhutaks siiski…, möödanik ei saa olla mõõtühikuks sellele, mis on tulemas…

Mida kauem elate, seda kindlamalt saate seda näha…

Kuid leidub ka neid, kes ütleks… – Krayon, sa oled hull…, seda on näinud inimkond tuhandeid aastaid…, seda on näinud inimloomus…, seda oleme näinud meie ise… – kas sellel kõigel ei ole tähtsust…, kas see ei tööta jätkuvalt…?

Just seetõttu uus inimene tuleb ja ütleb… – vana enam ei tööta… – uus on tulemas

Mõnedki teie seast märkavad, mis on toimumas planeedil…

Viimane püha suund on lääne ja seda on märkimas W täht (West)…

Näete ju, et ma ei pea kinni järjekorrast…

Lääne on esindamas tänavu naist (women)…

Kallid…, kui olete kuulamas esmakordselt, siis ärge mõistke Krayoni sõnu vääriti… – sellel ei ole mingit tegemist poliitikaga, ega ole tegemist naisõiguslusega…

See kõik on seotud terve mõistusega…

Kõik, mida hakkate nägema, see on tunnustuseks, et naised on tegemas mõndagi paremini, kui mehed… – kasvõi… sünnitamine… (üldine naeru pahvakas)

Mida teevad naised peale sünnitamist… – kasvatavad oma last…, neil on selleks mõistmist ja kannatust…

Kui teil, olles lastena, tekkisid probleemid… kelle poole jooksite…?

Ikka ema juurde…

Naised, nii mõttes, kui ka teadlikult, on seatud vaimseteks juhendajateks üle kogu planeedi…

Neil on kõrgeim intuitsiooni faktor…, see võimaldab neil omada šamaanlikku energiat, milline aitab juhtida inimkonda tulevikku…

Käesoleval ajal planeedil on hulgim usulisi süsteeme, mis on kaldumas meesalge poole…

Ma kinnitan teile… – nii see ei jää… – see kaotab oma tähenduse…

Siin ma rõhutan taas, et sellel ei ole mingit tegemist poliitikaga…, see on seotud uute inimestega, kes ei ole enam nõus vanaga…

Noored inimesed, vaadates senist kultuuri, ütlevad… – see ei ole minu jaoks… – ja lahkuvad…

Asi on selles, et mehelik osatähtsus on aina vähenemas…, kõik, mis oli seni väärtustatud, hakkab taanduma, kuna keegi ei ole sellest enam huvitatud…

Tõepoolest… te hakkate märkama mõningates süsteemides uute veendumuste avanemisi, kus seni liidriteks olid üksnes mehed…, kuid nüüd on sellest osa võtmas ka naised…

Kui mõlema soo esindajad on liidri kohtadel, siis selgub peatselt, kes saab selles paremini hakkama…

Aeglaselt, kuid kindlalt hakkate naises nägema ema, kelle poole pöördute kõige esmalt…, et saada temalt vaimset nõu…

Naised, olles sama võimsatena, kui mehed, saavad hakkama samaga hulga paremini…

Nii oli iidsetel aegadel… ja see hakkab naasema tagasi…

Seega…, kuni on puhumas tuul…, kuni oleme oma partneriga istumas siin, toolil, räägime teile atribuutidest, millega saame avaldada austust Neljale Pühale Suunale…

Nii see on tõepoolest…

Krayon

Read Full Post »

Jah, tõesti…, tuleb ära mainida, et meil on arutlusel meie ilmaruumi ärganud tsivilisatsioonid, kes olid saavutanud kõrget arengut… – nemad suutsid mõistlikult ühildada vaimset tehnilisega…

Kuid peamiseks selles oli siiski vaimne areng…

Just see aitas neil võtta tasakaalukalt kasutusele oma tehnilisi saavutusi kõigi olevuste hüvanguks, ühes või teises noosüsteemis…

Kõrgelt arenenud olevused on suurepäraselt kontrollimas oma emotsioone…

Ka teie olete võimelised selleks…, kuid paljud ei suuda uskuda seda.., ehk isegi on laisad seda kasutama praktikas…

Kallid loovused…, inimesed, kes on praktiseerimas kontrolli oma emotsioonide üle, on võimelised elama oma füüsilistes kehades tunduvalt kauem…

Kuid teie planeedil on kasutusel palju asju, mis lühendavad teie füüsilist elu, milleks on kõikvõimalikud toidulisandid, kõikvõimalikud kemikaalid taimede kasvatamiseks, milliseid tarvitate toiduks…

Üksnes kasutades komplekselt kahjutegemisest hoidumise põhimõttet, ehk eemaldudes enesetapu süsteemist, olete vabalt võimelised elama tuhandeid aastaid…

Kõrgelt arenenud olevused ei suuda mõista, milleks tarvis kasutada midagi toiduse tootmise suurendamiseks…

Nemad ei suuda mõista teie käitumist, kuna see on vastuolus elementaarse loogikaga…

Kõik olete unistamas pikast elust…, kuid teie, kui hukule määratud, püüate järjepidevalt lühendada seda võimalikult enam…

Püüate kasutada aineid, millised teevad teile kahju… – te olete sellest teadlikud…

Just seda ei suuda mõista kõrgelt arenenud olevused…

Nende arvates, ja see on tõde, elada füüsilises kehas on kasulik ja hea…, nemad ei tee sellele kunagi kahju, kuna see toob piinarikkaid tagajärgi…

Vaadake ringi ja mõelge…, ehk mõistate siis… – paljude toitainete ja jookide tarbimine toob teile hukku… – te ei pööra tähelepanu oma elule…

On mõistetav, et välised edu atribuudid võtsite vastu tõeliste asemele…

On aeg mõista, et paljud asjad, milliseid peate edukateks, ei too teile mingit kasu…

Pealegi veel… – te olete õpetanud end tundma süüd kõiges…

Olete süüdi hiljaks jäämise tõttu tööle…, olete süüdi, et ei jõudnud kohale… – olete süüdi kõiges juba sünnist…

Te tunnete süüd isegi Minu ees… – see on ületamas kõiki mõeldavaid piire…

Selles on teid aitamas kõik teie ülesseatud religioonid ja paljud õpetused…

Nemad on kordamas teile väsimatult, et üksnes patukahetsus võib teid päästa…

Kuid Mina tahaks küsida teilt… – kas keegi on näinud või kuulnud sellisest inimesest, kes oma patukahetsuses on veetnud mitmeid tunde…, kas ta on saanud õnnelikuks…?

Kui ehk saigi…, siis mitte kauaks…

Süü asemele ilmneb hirm… – hirm taas teha pattu…, et ei kahetsenud pattu veel selles ja selles…

Nii oletegi elamas igaveses hirmus, tarides enda seljas väljamõeldud süü meeletut koormat…

Tahate veel sellise koorma all elada kauem…?

Kas te ise ei näe, et see ei ole võimalik…?

Ärganud tsivilisatsioonidel sellised tunded puuduvad täielikult…

Nemad on ammu mõistnud, et süütunne ja hirm on loomuvastane…, ja see on vastuolus elu endaga…, selle teadvustamisega, kelleks ollakse tegelikkuses…

Kui tegeledes maatükkiga, või mingi protsessiga, siis kõrgelt arenenud olevused on hoolega jälgimas… – ja kui näevad, et tegevus ei anna oodatuid tulemusi, siis järeldavad, et sellega tegeleval ei ole selleks vajalikke võimeid…

Taolistes ühiskondades kunagi ei paluta olevusel teha midagi, kui temal puuduvad vastavad võimed…

Taolises olukorras avaldunud võimetus nullib kõik olevuse soovid tegeleda sellega, mis ei too oodatud tulemust…

Taoline tegevus on loomuliku mõistmise tulemus, et võimetus täita ühtesid või teisi ülesandeid võib teha kahju teisele olevusele…

Nemad mõstavad, et tehes kahju teisele, sellega teevad kahju enestele…, kuna peale enda ei ole kedagi teist…

See aitab avaramalt mõista, mis on isiklik Mina…, mis omakord kätkeb kõiki oma pere lähedasi…, kuid nende Mina on kätkemas kogu ühiskonda…, ehk selle all saab mõista, et on vaid üks Mina…

Selline lähenemine ehk aitaks teil kasvatada oma järeltulijaid…

Ärganud ühiskondades keegi ei nõua laste isiklikku kasvatamist, kuna selleks puuduvad vastavad võimed…

Ärganud ühiskondades noored ei tegele laste kasvatamisega…, sellega on tegelemas vanem põlvkond, kellel on elu tarkus ja elu mõistmine…, ehk need, keda teie peate vanadeks inimesteks…

Samas ei leita vajadust võtta lapsi oma vanematelt, et anda kasvatada neile, kes ei tunne last…

Ärganud ühiskondades vanemad inimesed on elamas koos kõigiga…

Vanemad inimesed on austatud kõigi poolt…, ja see ei käi üksnes sõnades…, vaid tegudes…

Vanemad inimesed on lahutamatu osa ühiskonnast, mis on täis armastust…, hoolitsev ja täis jõudu…

Kui on sündimas uus elu, vanemad inimesed on juures…, nemad on panustamas sellesse kogu oma hinge ja südame…, ega jää alla lapse vanematele…, ehk isegi ületavad neid paljus…

Muidugi…, lapsed on teadlikud, kes on nende vanemad…, et neil ei ole tarvis õppida neilt, kes ise on veel õppimas elu…

Enamgi veel… – ärganud ühiskondades vanemad inimesed ise korraldavad ja jälgivad laste õpetamise protsessi…

Nende õlul on kogu majapidamine ja laste õige kasvatamine…

Neis ühiskondades lapsed kasvavad ümbritsetuna hoolest, tähelepanust, armastusest ja tarkusest…

Kusjuures vanematel inimestel on kergem ilmutada kasvatamises kannatust ja neil on mõistmine, et laps on alles kohanemas eluga füüsilises kehas…

Aamen

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

See on kolmas kanaldus tuurilt mööda Monumentide orgu…

Eelmine sõnum oli määratud enamuselt kohalikele inimestele…

Siin on püha maa, ja siin on elamas need, kelle esivanemad elasid siin ja juhendusid elu tarkustest…

Tänane sõnum ei puuduta otseselt seda kohta…, kuid seekordne sõnum tuleb armastusest ja mõistmisest, millest olen rääkinud palju kordi…

Täna oleme kogunenud ühes kaunimatest kohtadest, milline on meeliskohaks piltnikele…

See on Antiloobi org, oleme vaatamas kaunist Powelli järve…, kaunist, rikkalike värvidega…

Siin on võimalik õppida paljut…

Pilt siin on muutumas olenevalt aastaajast, päikese asendist taevas…, kuid ise ta ei muutu kunagi…

See on üks kaunimatest kohtadest, millelt ei ole võimalik pilku ära pöörata…

Siia on kokku voolamas turiste kõik 365 päeva aastas…

Mida võisid mõelda kohalikud elanikud, kui nad esmakordselt jõudsid siia…?

Kuidas näis see välja neile, kes avastasid seda kaunidust…, selle unikaalsust…?

Kas see avaldas neile muljet…?

Ehk kujutaks ennast nende kohale…

Kas see aitas neil pidada jahti… – ei…

Kas see aitas neil püüda kalu… – ei…

Kas see oli neile millekski selleks, mis aitaks neid ressurssides… – ei…

Sellest kohast ei saanud neile aktiivseks kohaks ellujäämises…

Nemad nägid üksnes kaunidust…

Kuid aja jooksul teised kultuurid avastades sama, hindasid seda kauniks…

Seega asja olemus on selles, et kultuurides, olenevalt sellest, kelleks ollakse ja mida otsitakse… – see kõik oleneb üksnes vaataja silmadest…

Eespool räägitule tahaks lisada esoteeriat… – mis on Jumala jaoks kaunis…?

Paljud teie seast katsusid kanjoni seinu, ning tunnetasid energia tõusu…

Mis tegelikult see oli…?  

Kui see ei oleks seotud põliselanikega, mida tunnetaksite siis…?

Ma ütlen teile… – viimase saja aasta jooksul on kanjoni kaunidust käinud imetlemas ja tunnustamas tuhandeid ja tuhandeid inimesi…, kõikjalt maa nurkadest…

Kristallvõre on mäletamas kõiki tunnustusi ja on jäädvustamas seda graniiti ja liivastikku…

Seega…, katsudes seina, te tunnetate kõiki, kes on käinud siin enne teid… – seetõttu tunnetate kaunidust ja austust looduse vastu…, ja kui laulate temale, siis tema on vastamas samaga…

Seega… – kuidas Jumal näeb kaunidust…?

Ehk vaataks piiritlust… – eesriide üks pool on üks asi…, aga teine pool on teine asi…

Üheks eesriide pooleks on kogu inimkond tervikuna…, kuid teiseks pooleks on sfäär, kus asub Looja…, ingellikud olevused…, ja kust tulevad paljumõõtmelised energiad…

Seda eesriiet on kirjeldanud paljud ajaloolased, kes olid vaimsete inimestena…

Eesriie on see, mida te ei ole võimelised nägema… – see on teie eest varjatud…

On ka neid, kes on väitmas, et eesriie on olemas ja on muutumatu…, et Jumal on elamas eesriide taga…

Selline terminoloogia ei vasta tõele…

Eesriide siinpoolne osa, kus olete elamas, on kolmemõõtmeline, ehk isegi neljamõõtmeline… – kuid ka see ei ole nii… – see on üksnes kujutlus…, seega… teile jääb teadmatuks see, et eesriie on muutuv…

Et jätkata sõnumiga kaunidusest, armastusest ja mõistmisest, tahaks ütelda… – inimolevus teab ja mõistab, et eesriie on üleval…, ja on eraldamas teid Jumalast…

Kuid tahaks väita, et eesriie on muutumas vastavuses inimkonna teadvusele ja tema teadvustusele…

Mida enam teadvus on arenemas ühesuse mõistmises, seda enam on häälestumas ühesusele, olenemata sellest, milline on vaimne usk…

See hakkab sündima kõikjal…, suhted pehmenevad ja sõjad kaovad teie planeedilt…

Igal korral, kui teie teadvus on jõudnud uuele tasemele, planeet jõuab lähemale vilistlase tasemele…

See on toimunud ajastust ajastusse…

Eesriie teie ja ingellike valduste vahel on aina hõrenemas…

Tänu evolutsiooni tasemele te näete seda aina selgemalt…

Kallid, te ehk mõistate, et eesriie ei ole gruppide kohane, vaid üldine…

Inimkonna edasijõudnud teadvus on ärkamas ja mõistab, et on olemas ühesus kõikide inimestega…, olenemata kultuuridest…

Tahaks küsida… – kas teie jaoks eesriie on juba hõrenemas…?

Kindlasti – jah…

Olete hakanud selgemalt mõistma, mis on selle reaalsuse taga, mida on uskumas enamus inimestest…

Ei taha rääkida veidratest asjadest, nägemustest ja sündmustest…, vaid kontakti tunnetest millegi kõrgemaga, kui olite kunagi tunnetanud…

Teil on olemas side, mille vahendusel võite eesriidetagustest saada igapäevaselt abi…, tunnetada armastust…

80% planeedi elanikest on uskumas hauatagusesse ellu…, on uskumas Loojasse ja ühesse Jumalasse…

Seetõttu kõik on kaldumas arvama, et teie ja vaimse vahel, mis asub eesriide tagustes, on olemas eraldumus…

Seda on teadmas kogu inimkond…, ja on teadmas need, kellega oleme siin…

Eesriide kadumist on kogenud paljud…

Olen 30 aasta jooksul rääkinud, et selles seisneb inimkoona evolutsiooni potentsiaal…

Olen 30 aasta jooksul rääkinud, et Maa magnetvõre seoseid on loodud teadvuse abil…, seega… – magnetvõre hakkas nihkuma 1990 aastate aegu, võimaldades kõrgemal teadvusel avalduda vastavuses inimese vabavalikule…

Olen neil aegadel rääkinud, et tänu inimkonna vabavolile avanes teekond kasvuks…, avanes võimalus jätta barbarlus möödanikku ja kaotada sõdade tekkimise võimalused…

See kõik on tulemas…

Ikka ja jälle leidub neid, kes on eitamas sellist võimalust, väites, et seda pole varem kunagi juhtunud…

Mõned ehk isegi ütlevad… – jah Krayon, idee on küll hea…, kuid see siiski on naeruväärne…, kui vaadata inimkonna möödanikku, siis seda ei ole kunagi olnud…, kuid sõda… – see on see, millest meil ei ole pääsu…

Kuid on ka neid, kes ütleks hoopis… – te olete tegemas paljut, millest oleneb edaspidine

See sõnum muutub vaieldavaks…, ehk mitte eriti… kuid tahaks rääkida sellest, millest olen rääkinud aastakümnete jooksul… – millega on enamustel tekkinud probleeme…

Tahaks rääkida teile, kuidas Jumal on nägemas kaunidust…

Kas olete uskumas ingleid ja esoteerilisi vaimseid juhendajaid…?

Seda küsimust on esitatud pea igale inimesele…, ja pealegi… vastuseks on ikka… – teatud määral küll…

Planeedi kõik vaimsed süsteemid on kätkemas neid atribuute… – ingleid, teejuhte, abilisi…, neid, kes on abilisteks erinevates valdkondades, nii edus, tervises, kaitses…, isegi ilma küsimustes… – neile omistatakse isegi nimed…

Seega… – selliste asjade läbi saab abi eesriide tagustest…

Kuid pea kõigis vaimsetes süsteemides on hierarhia…

Kas need asjad on ikka õiged…?

Jah on, kuna Jumalal, mida ka ei tähendaks see termin, kõige Loojal, on olemas kaaskond, keda määratlete ingellikuks…

See on vaid inimlik määratlus…, ja see on parim, mida saate teha…

Kuid pidage meeles, et inimesed saavad väljendada üksnes seda, millest on ise teadlikud… – seetõttu inimese teadvus sageli põrkub kokku asjadega, mida inimene ise ei mõista…

Tänu teie kujutlusvõimele ingellik kaaskond sageli ilmutub teile inimkujul…

Need suurejoonelised paljumõõtmelised olevused on abilisteks teile…, kuigi on Jumala kauni paljumõõtmelise valduse osana…

Kuid siiski… – et paremini mõista neid, te rüütate neid nahka ja lisate selga tiivad, ning annate neile ka nimed…

Et paremini mõista, te muudate paljumõõtmelised asjad lineaarseteks…

Ehk nüüd mõistate, et teie probleem seisneb teie vastuvõtu võimes…

Kõik on muutumas, kuna inimkonna teadus on hakanud mõistma paljumõõtmelisust… – kus füüsika enam ei tööta ja aja mõistmine on muutumas…, aeg ise on juba teadus…

Kui võtate eesriidetagust vaimse valdusena, siis ehk mõistate, et olete palju jätnud kahe silma vahele…, kõike seda, mis on Jumala jaoks kaunis…

Teie parimaks võimaluseks on… – loobuda mistahes arvustusest…

Nüüd on kohane minna üle küsimusele… – millised on atribuudid ingellikes valdustes ja muudel abilistel…?

Mida olete ootamas nendelt…?

Mina vastaks sellele nii… – nemad näevad üksnes planeedi kaunidust…

Te ehk küsite, et kas nemad on külastanud Antiloobi orgu…?

Jah…, nemad on olnud kõikjal…, ja nemad ei näe seda, mida näevad põliselanikud…

Antiloobi org ei näi ingellikule väele mingi vapustava kaunidusena, kuna need ei ole asjad, mida oleks neile tarvis ellujäämiseks…, või energiatena, millised oleksid neile olulised eksisteerimiseks…

Antiloobi org ei anna neile ettekujutlust ei kosmosest, ega neljast ilmakaarest…

Te ehk teate, et iga inimene planeedil on unikaalne…, mida ei ole ükski muu elusolend…

Kas olete teadlikud, et loodus, kui Jumala looming, on eesriide tagustes esindatud kauni asjana…?

Inglid näisid teile alati kaunite abilistena, imeliste teejuhtidena, kes on võimelised juhatama teid vajalikkudesse kohtadesse…, selgitama, kuidas kõik on toimumas eesriide tagustes…

Teie olete Jumala jaoks kaunidusena…

Ja see ei ole kaugeltki see, mida on õpetatud sellel planeedil teile kui universaalsena…

Ehk see muutub siis, kui mitme põlvkonna jooksul teile avaneb uus mõistmine…

Te olete Looja loovuse osa…, mis ei erine kuigi ingellikust olekust…, kui ehk teadvuse poolest ja sellest, kui kaugele olete võimelised jõudma…

Kui ma ütleks teile, et teie DNAsse on kätketud ingellik energia, siis oleksin taas täbaras olukorras, sest leiduks neid, kes ütleks… ei, meie DNAsse on pääsenud õudsad asjad, milliste eest saame karistada…

Tahaks teile ütelda, et selles veidras eraldumises inimeste ja inglite vahel, on olemas eesriide mõiste…, ja kõik, mis jääb eesriide tagusesse on kallihinnaline ja armastav… – kuid see on armastamas teid piiritult…

See on mõistmine ja heasoovlikkus… – või mistahes muu sõna, mistahes keeles… see on ainus, mis on viitamas headusele, mida võib leiduda selles…

Siinpool eesriiet olev on see, mida olete inimolevusena loonud, läbi oma vabavaliku…

Selles ei leidu midagi negatiivset, mida oleksite loonud läbi vaba valiku…

Kõik on kuulumas üksnes inimesele…, ja ei midagi Jumalale…

Kuid sageli tuleb kuulda… – Krayon…, vabanda küll, kuid sa räägid meile, et eesriidetagustes kõik on hea, aga siinpool eesriiet ei ole miski kuigi hästi…?

Või on see mõnevõrra lihtsustatud…?

Ma vastaks sellele jaatavalt…

Kui te ise mõistate seda, siis muutute mõnevõrra teadlikumaks sellest…

Kõik, mida peate siin negatiivsena, mida omistate Jumalale, on kuulumas inimesele…

See miski ei kuulu Jumalale…, ei midagi, mida olete omistamas Jumalale… – kohtumõistmised, õudused, elu piinamised…, ei laste elusalt hävitamisi igapäevaselt… – kuigi teie arvates see kõik on Jumalalt…

Miljonid ja miljonid on tegemas seda, teadvustamata, et eesriidetagustes midagi sellist ei ole olemas…

Isegi mõistmine seal on hulga väiksem, kui vastsündinutel…

Teil on vaba valik, millega võite juhtida oma planeeti kuhu iganes…

Ehk olete märganud, et Krayon ei jaga soovitusi selles, mida olete tegemas enda jaoks…

Seda üksnes seetõttu, et see on teie karma… – kõike olete tegemas enda jaoks…, üksnes enda jaoks…

Teie teadvuse kasv on käimas läbi teie tegevuse puhastumise… – see on eelduseks keskkonna puhtana hoidmiseks…, et vältida enese hävitamist…

Nende asjadega olete pidevalt tegelemas…, kõik ühiselt ja omavahel…

See on jutt teie vaimsest aspektist…, sellest, kelleks olete…, jutt on muutustest planeedil…, sellest, mis on avanemas…

Kas teile ei paku huvi, et tumedad asjad, millised olid siin, milliseid tegite sadade ja sadade aastate jooksul, hakkavad avanema…?

Kas see ei näi teile imelikuna…?

See kõik on seotud 2012 aasta magnetvälja muutustega…, ja aina kasvava teadvusega üle kogu ilma… – algas kõige tumeda kõrvaldamine, mida varem ei olnud võimalik teostada…

Just seda olete käesoleval ajal nägemas…

Seda hakkab esile tulema veel ja veel…

Kallid…, see on tõestuseks sellest, et inimkond tervikuna on hakanud kiiremini evolutsioneeruma…

See on tõsi…, Jumal on heasüdamlik ja tema armastus teie vastu on määramatult suur…

Eesriide taguste jaoks olete suursuguste vaimsustena inimkehas…, olete Jumala osana…

Sealt on pärit teie vaimsus… – siin on ta vaid mõneks ajaks…

Kõik on vaid ajutine…, on kaunis…, kui lühikesena või pikana ta poleks… üksnes ajutisena…

Kodu on seal…, ja on täis häid asju…

Tuleb aeg, kui eesriie lakkab olemast…, siis teadvustate, et ingellik valdus on teie päralt… – kõik kindlad veendumused tulevad üksnes teie enda seesmusest…

Krayon, sa räägid mõistatusi…

Ei, see ei ole suurem mõistatus, kui põlisrahvaste mõistatused, milliseid tuleks mõista metaforidena…

Ka mina räägin selliselt…

Et mõista veidi enam, tarvis õppida tundma neid asju…

Kallid…, surm ei ole valulik…, nii ehk on vaid neile, kes jäävad maha…

Tahaks, et te saaks sellest aru ja mõistaks… – igaüks olete tegemas viimast hingetõmmet…

Igaüks ärkab taas… – taas kuuleb muusikat ja näeb valgust…

Taas mõistate, et olete jõudnud Koju…

Igaüks, kes on läbinud surmaeelset kogemust, muutub kogu ülejäänuks eluks…

Kas olete teadlikud, et maa magnetvõre on osa teie teadvusest…

Kas olete teadlik, et magnetvõre on teile vajalik selleks, et elada…

Teadlane, kui lähed kosmosesse, siis võta kaasa magnetvõre… – üksnes modelleeri seda mingil viisil ja võta kaasa…

Teil tarvis uurida ja mõista, mida võre on tegemas ja mida mitte, kuna ilma temata te ei saa minna kosmose sügavustesse… – ilma selleta teie kehad ei pea vastu…

 Mõned teie astronaudid jõudsid kuule, väljapoole magnetvõret… – nemad muutusid elu lõpuni…

Nemad kirjutasid sellest oma raamatutes… – nemad alustasid sõjaväelastena, kuid naastes, neist said kunstnikud, näitlejad ja poeedid…

Te ehk küsiks, mis on selles ühist kõige sellega…?

See on üksnes selleks, et mõtleks maa magnetvõrest ja sidest põlisrahavastega…, eesriide tagusega…, ingelliku valdusega…, nihkega, mis on käesoleval ajal toimumas…

Te olete Antiloobi kanjoni ingelliku valduse osana, milline on virgumas, et näha, kuidas olete kuulamas neid…

Mõned teie seast ehk kuulevad neid…, kuid paljud mitte… – see ei kurvasta neid…

Kõik ingellikud abilised on teie kõrval kogu teie elu jooksul…

Omal vabal valikul võite neid tunnustada, või eirata… – sellele ei järgne mingit arvustust…

Võite taas kohtuda viimsel söömaõhtul, mis on reaalne üksnes peale elu…

On reaalne suur üllatus, kui ärgates mõistate, et olete osa ingellikust valdusest…

Kõik siin olev on teatud tasemel ajutiseks, katsumuseks ja kunstlik… – seda seni, kuni eesriie lakkab olemast ja teie saate üheseks oma Kõrgema Minaga…

Seda on nähtud muudes galaktika piirkondades…

Ka teie olete samal eesmärgil siin…

See ehk võib näida teile mõistatusena…

Andes teile seda sõnumit, esivanemad on siin kõrval, muigavad ja kinnitavad, et ka nemad on püüdnud teatada teile sama…

Kohalikud elanikud olid teadlikud, et olid osana neljast ilmakaarest…, tähtede osana…, looduse osana…

Tantsus looduse elementidega nemad mängisid oma osa… – see aitas neil vastu pidada sajandid sajandite järel…, kurnamata maad ennast ja selle loodust…

Kõige targem asi selles on… – olge ühtsena kõigi asjadega

Seda on tarvis teil selgeks saada, kuna olete tõepoolest suursugustena…

See on tõde…

Nii see on tõepoolest…

  Krayon

Read Full Post »

Marietta Bendoni…, Navajo hõimu liige, kes oli grupi giidina Navajo rahvuspargis…

Krayon

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Siia on kogunenud kogu piirkonna põliselanikud…

Nemad mõistavad, et surnute hinged on kogunemas siia, et jagada tarkust neile, kes on elamas nende maadel…

Just selliselt sai edasi antud tarkust, et järgnevad põlvkonnad saaks jätkuvalt eksisteerida ja olla targemad neist…

Mina küsin siinsetelt esivanematelt luba, et rääkida nendest…

Mu kallid…, siin on kuulamas ka kivid…, ja elav maa…

Neist asjust hakkasin rääkima juba 30 aastat tagasi…

Kui kord teadlased hakkavad mõistma elu, siis mõistavad, et elu on kaljudes ja maas…, et neis on alati olnud mõistus ja tarkus… – siis mõistavad, et elu on paljumõõtmeline…

Inimkonna kaasaegne kultuur on täiest hingest eiranud Gaia olemasolu…

Kuid mu kallid… – see kõik on muutumas, koos kõigi asjadega…

Maiad olid ennustanud, et tsivilisatsioonil on aastast 2012, ületades seda aega, võimalus hakata muutuma…

Üheks muutustest oleks möödunud asjade avanemine…

Oli suureks üllatuseks, kui teadvus hakkas avanema ja kasvama…, teie hakkasite pöörduma mineviku poole…, nende poole, kes on elanud siin kõige kauem…

Üksnes kõrgem teadvus on võimeline taas käivitama Maad…

Kuid seni see ei ole veel nii…

Marieta on minu kõrval…, ma avaldan temale sügavat austust…

Meie rühm on kogunenud siia orgu…, sellesse kaunisse kohta… – et olla selles vaikuses…

Arvate, et meie rühm on vaimne…?

Sugugi mitte… – see on teadlik rühm…, ta on teadlik erinevatest kultuuridest… on teadlik, mida on kandmas oma veres… – oma esivanemate tarkust ja tulevaste aegade nägemust…

See rühm on teadlik, et kõik, mida on kandmas endas ja mida on toomas neile esivanemad… – see kõik on mõjutamas tulevikku…

Tuleb aeg, kus inimesed tulevad teie juurde…, istuvad teie jalgade ette, et kuulata lugusid…, kuulata õpetusi, kuidas elada õiget eluviisi…

Igat lugu räägite metaforina loomadest ja taimedest, mis on kasvamas siin maal…

Nende abil räägite olulisi asju, millised on kandmas endas tuhandete aastate kultuuri…

Kaasaegne kultuur on täis sõdasid, seega vaevalt, et ta saaks kuigi kaua vastu pidada…

Marieta…, sinu kultuur on kandmas edasi mitmeid märkimisväärseid lugusid, millistest olete meile rääkinud…

Need tulevad meieni sümbolitena, milliseid te ise ei tunne, kuna need olid loodud teiste põliselanike poolt, keda olete oma juttudes maininud…

Ma räägiks ühest neist…

Iidsed tiibetlased arendasid välja arvude süsteemi, kus arvud tähendasid teatuid asju ja teatut energiat…, nagu teiegi elanikkond, kes on loomadele ja paljudele planeedi asjadele omistanud teatuid energiaid…

Tiibetlased tegid seda arvude läbi…

Neljal oli neil kõige sügavam tähendus…

Teie, Marietta, tõite palju näiteid, kus esines neli

Neli aastaaega…, neliklahendus…, neli ilma… – siia võib lisada neli ilmakaart…

Tiibetlased omistasid nelja tähendust Gaiale…, Emakesele Maale…, kõigele, mida leidub maa keskmes…

Planeedi kõigi põliselanike teadmistes on sarnaseid analooge…, kuid seda õpetatakse oma sümbolite abil ja omas keeles… olles kindlad omale maale…

Kuid, Marieta, ma näen sinus üht naist…, vana inimest… – sa tead, kes see on…

Sa oled kandmas tema keepi…

Kuid temas ma näen veel üht naist…, ja veel üht naist…

Ma näen teie sugupuu reas šamaanlikke omadusi, mis ulatuvad tuhandete aastate kaugusesse… – kuid selles ma ei näe ühtki meesoost kehastust…

Oma kultuuris, oma lugudes olete toonud esile mõningat usaldamatust meste vastu…

See on omaette lugu, kus naised on alati olnud nendeks, kes on edasi kandnud šamaanlikku energia liini…

Ehkki neil aegadel te ei näe seda oma sugupuus, oma maadel… – kuid see on naasemas…

Teil on tarvis teada, et nii see oli…, et kõik algas naisliinil…

Teie arvates see algas meestargast…, ei, see oli tark naine…

Kes saaks selles olla parem, kui mitte naine, kes on sünnitamas last…, kes mõistab intuitsiooni…, kes tunnetab sünnitamise ja kasvatamise kannatust, nende õpetamise rõõmu…

Selles on suurim mõte…

Meditatsioonides olete šamaan…

Ma ütlen siiski, et šamaan on õppimas ka viimasel hingetõmbel…

Nemad on õppimas koos planeediga…, koos oma esivanematega…, oma sugupuuga…

Seega… meil on suur au ütelda, et kuigi oleme erinevad kultuurid…, oleme elamas erinevatel aegadel… – kuid me näeme naisi…, me teame teid…

Kas on võimalik laulda maale laulu ja saada temalt vastupidist vastust…?

Maale on võimalik laulda…, ja tema on alati vastamas oma lauluga…

See sõnum annab teada…, selle oru iidsed tahavad, et te teaks nendest…

Kõik algab planeedist ja tuleneb planeedist…

Saagu teie elu tarkuseks…, et teaksite, kuidas elada…, mida teha…, ja kuidas suhelda teine teisega…

Las algab kõik maast…

Oleme rääkinud sellest, looduse sõbrad on teadlikud sellest…

Kui on tunda rahutust… – siis oleks hea minna põlldude avarustele, kus avaneb teile isiklik armastus teie vastu… – seal saab tunda end paremini…

Ma olen veendunud… Maa vastab teile lauluga…

Loodan, et kuuldes seda sõnumit, tunnetate sügavamat mõistmist kogu räägitu suhtes…

Kõik, mida tarvis teil teada, on teie jalge all…

Lubage oma mõtteviisil alustada uutviisi…, mõistes, et planeedi põliselanikud saavad õpetada teile vajalikku… – otsekohe…

See on tõepoolest nii…

Krayon

Read Full Post »

Tuur mööda monumentide orgu

Arizona ja Utah, USA, 9.-16. Veebruar 2019.

Monumentide org asub Colorado platool, 1500–1800 meetri kõrgusel merepinnast…

Monumentide org on suur ala, mis hõlmab suuremat osa Navajo hõimupargi territooriumist, mis on rahvuspargi sarnane…, seal on moodustunud püstloodsed, või osaliselt püstloodsed monoliitseid künkaid, millest suurim on 300 meetri kõrgune…

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Mõned ehk tahaks küsida Krayonilt, et kas tema on tõemeeli teadlik, kus oleme ja millega tegeleme…?

See on naljakas küsimus…

Mul on hästi teada kõigi südametest, kes on tulnud siia…, olen teadlik teie mõtetest…

Olen teadlik teie probleemidest, millistega olete tulnud siia…

Ma olen ühenduses Suure Keskse Päikesega…, Kõige Lättega… – nii olen ühenduses kogu selle piirkonna elanikega…, seetõttu olen teadlik maa olemisest ja mõistan selle märke, millised on tulenemas sellelt…

Siin on olemas ühesus, mida on praktiseeritud sajandeid…

Just sellest tahaks rääkida siin teiega…

Monumentide org on koht, kus teeme ühe kanadlustest selles piirkonnas…

Oleme kord olnud siin, kuid naaseme taas samadel põhjustel, millised olid õnnistavad paljudes asjades…

Tahaks küsida… – kas olete tunnetamas, et sellel puutumata maal on teie jaoks midagi olulist…, rääkimata sellest, mida olete nägemas oma füüsiliste silmadega…?

See peaks olema igaühe jaoks esoteeriline…

Siit ka küsimus teile… – kas maa on rääkimas teiega…?

Kui küsiks sama neilt, kelle esivanemad olid elanud siin… – siis nemad üksnes naerataks vastu…

Nemad on vaikuses… – maa saab rääkida nendega läbi vaikuse…

Maa on rääkimas nendega esivanemate tuultes…, maapinna ja mälestusmärkide, kaljude ja loomade vahendusel…

Ühesus nende asjadega on neil pärandi osana, seetõttu vaid naeratavad vastu ja ütlevad… – teil ei ole isegi aimu, kus te olete…

See on jätkumas tänase päevani, kuna maa jäi puutumatuks negatiivsete sündmuste poolt, millised toimusid neil maadel, mida olete külastamas ja millist olete vaatamas…

Seda võite kuulda vaikuses, rakulisel tasandil…

Ma küsisin teilt meie rännaku alguses… – kas sellel maal on teile midagi ütelda…?

Oleme rääkinud paljust paljudes kohtades…

Oleme rääkinud sellest, et inimesel on olemas vaba valik

Ehk mõnigi tõuseks püsti, et ära minna… ta ütleks, et tema jaoks selles ei ole midagi…, ja üldse… see ei huvita teda…

Kui maa isegi karjuks neile…, ka siis nemad ei kuuleks seda…

Asi on selles, et nemad on väärt nende endi valikut… – kas võtta seda vastu, või mitte…

Siin tarvis täielikku tunnustust…, ja ei mingit arvustust…

Ka see on töötamas siin teisiti…

Kui maal oleks teile ütelda ajal, kui olete istumas siin, siis ta ütleks teile… – tere tulemast…, ja siis lisaks… – ma olen oodanud teid ja minul on sõnum teie jaoks… – mõnedele teist see on mõistuse selginemine, ja mõnedele… tervenemine

Saades maaga üheseks, saab üheseks ka maa ajalooga, esivanematega…, ja kõigega, mis on kunagi toimunud… – siin toimub enese avanemine tarkusele…

Kui tarkuse vood pääsevad inimeseni, olgu ta vana või noor, siis ta hakkab elama teisiti…

Ka teis on nüüdsest osa orust…, ja see jääb teiega alati, kuna ta jääb teile meelde…, siin olete õppinud seda, mida olete õppinud…

Olete vajalikus kohas vajalikul ajal… ja org on ütlemas teile… – olge valmis suurteks asjadeks

Kui ütlete, et vaimsuses on mõistmine… – siis nii see on…

Maa oma olemuselt on kõikelubav…, ta on planeediks, millel kõik võred tema ümber on teie päralt…

Siin on olemas armastus…, siin on vaimne mõistmine… – olenemata, kust olete pärit…, kuivõrd puhas on teie veri…

Siin elanud esivanemad ei arvusta, vaid ütlevad… – las alata kõik kõige paremal viisil, kui olite arvanud…, pühalikumalt, kui olite arvanud… – jõudke valgustumiseni, millist te ei osanud oodata…

Mõned mõistavad äkki, et neil on pisarad voolamas… – ilma põhjuseta…

Kas üksnes see kaunidus, ja see, mida olete tunnetamas oma südames, kui olete astumas mööda maad… ei ole Maa tervitus teile…?

Vaat, millises kohas olete…

Maapeal on vähe selliseid kohti, kus saaksite tunnetada sama… – kuigi ükski neist ei ole sarnane ühegi teisega…

Siin on formeerumas võred, siin kujunemas kaunidus…, siin reastuvad esivanemad…

See kõik on valmis käivituma planeedil Maa… – te saate näha selle tööd…

Ka meie töö neil päevil on seotud sellega…

Teie elu jaoks see on parim koht olemiseks…, siin ja praegu…, koos kõigiga, kes on siin…

Midagi paremat ei saa olla…

Soovitus teile kõigile… – unustage kogu ülejäänud ilm…, ärge lubage ärritavatel asjadel olla teiega…

Ärge neil mõnedel päevadel tundke muret koduste asjade üle…

See soovitus on liitumiseks kogu ühesega, mis on olemas siin…, kaasaarvatud… esivanemate suursuguste energiatega, millised täidaks teid pilgeni…

Siis ehk saate ka rääkida nendega…

Saate rääkida nendega selliselt, et olete suutelised isegi tunnetama neid…

Te ehk ei kuule neid, kuid võite tunnetada neid intuitiivselt…

See on nii… tõepoolest…

Krayon

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »