Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2019

Vitam impendere vero.

Usalda elu tõele…

Kas lihtsamalt ei saaks

Jää minuga öödeks ja päevadeks, siis mõistad kõikide poeemide lätet...

Lugedes ette oma vaimse teekonna lugematuid aspekte, ta vaatas mulle otsa, lootes saada minult vastust, lootes saada minult heakskiitu…, ehk isegi kiitust…

Mul ei meeldi purustada noorte neidude lootusi… – kuid selline on minu töö…

Mina olen valgustunu…

Sinu põhjuseks on kõik see, millega oled tegelemas… – meditatsioon, palved, laulmised, joga, vegeteerimine, daršanide külastamine, santsangid valgustunud olevustega, annetused Greenpeacele,  Inimõiguste kaitsele ja vabale Tiibetile, klassikalise vaimse kirjanduse lugemine, keha puhastamine, seksist keeldumine…, ja palju muud…

Mis on selle kõige põhjuseks…?

Ta jäi vaikides mulle otsa vaatama, kuna tema arvates vastus oleks lihtne…, ja ta ootas selle välja ütlemist, et saaks mängida targa teravmeelse ajuga…

Kas teate… alustas tema, ilmselt lootes, et mina tõemeeli tahan, et tema selgitaks mulle midagi tõenaosset…, midagi vaimset…

Ma tahaks saada paremaks, õppida sügavat armastust ja tõsta oma vibratsiooni… te ju teate…

Ma nõudsin temalt iga sõna täpset väljendamist…

Millist oma vibratsiooni…?

Sagedust…

Tahaks tõsta oma teadmiste taset, et saada paremat kontakti oma Seesmise Minaga…, oma Kõrgema Minaga…

Tahaks avaneda jumalikule energiale, milline, kas teate, on kõikjal…

OK, kuid milleks…?

Mida…?

Milleks…?

Mida milleks…?

Milleks see kõik…?

Milleks tahad tõsta oma tasemeid, milleks avaneda, milleks astuda kontakti, milleks avaneda… ja palju muud veel…?

Kas teate…, vaimne…, e-e valgustumine…, ahh…

OK …, kas see ongi põhjuseks…?

Kas tahad saada valgustunuks…?

Ta vaatas mulle otsa, pidades minu küsimusi alttõmbamiseks…

Kuid küsisin siiski… – Mida sa teed…, milleks teed, kuhu on see sinul suunatud…?

Kui oled teadlik, siis sind on ootamas edu…

Kui mitte.., siis ei tule midagi…

Need ei ole üksnes kaunid sõnad… – selline on seadus…

Ju vist on nii…

Ma naeratasin temale tunnustavalt… – seega…, sa tegeled selle kõigega selleks, et saavutada vaimset valgustumist…

Kas ma mõistsin õieti…?

Paus…

Ilmselt küll…

Olgu…, ehk esmalt räägiks sellest…, siis ehk näeme, kas saame tuua siin mingit selgust…

Mis sa arvad, mis on vaimne valgustumine…?

Ta jäi vaatama mind suureks aetud silmadega, kuid neis oli segaduste virve…

Hetk tagasi temale näis see sedavõrd tõenäonne, et ei vajanud selgitust… – kuid nüüd see oli mõnevõrra segane…

E-e, see on kui Jumal…, jumalik mõistus…, ühesus, kas teate…, ehk ühene teadvus…?

Nii on alati uute tudengitega…

Nemad on tudengi rollis…, mina olen õpetaja rollis…

Minul ei ole kunagi kindlat veendumust, milleks nemad tulid ja kuhu lähevad edasi…

Kogu protsess jõuab kokkuvõttes tulemuseni…, või pettumuseni…

Mina räägin… – nemad kuulavad…, mina küsin… – nemad vastavad…

Mina ütlen välja… – kuid nemad…, Jumal teab, mida teevad nemad… – Kuidas võetakse minu sõnu…, ja mis toimub nendega, kui need tulid minu huultelt… – see on väljaspool minu kontrolli…

Ma üksnes räägin…, ja ongi kõik… – sõnad on voolamas kui laul…, ja see on rahuldamas isegi mind ennast…

See on minu asi…, kuid tema asi on noogutada pead ja säilitada oma näoilmet, mis väljendab uudishimu ja vastuvõttu…

Mina koondan oma tähelepanu sõnadele ja sellele, kuidas need on väljendamas neis peidus olevaid mõtteid…

On kombeks arvata, et minu sõnad kõlksuvad tema peas, kui nupud arvelaual… – kuid ma tean, et see ei ole nii… – ma ei tunne muret selle üle…

Tegutse…, ja ära tunne muret oma tegude pärast… – ütles Kršna Ardžunale…

See on väga lihtne, ütlesin temale…

Valgustumine on tõe realiseerumine…, kuid tõde ei ole üksnes lihtne… – ta on see, mis ei saa olla lihtsaim…, see on see, mida ei saa teha lihtsamaks…

Tema näoilme järgi mõistsin, et see ei viinud meid kusagile… – see oli minu süü…

Meie vahel laual lamas Gita väljaanne…, ma avasin selle juhuslikus kohas, lootes leida sealt meie teemale kohast lõiku… – see töötas pea alati…

Minu olemus oli täis tänulikkust, kui lugesin sellest Kršna sõnu…

Olen Aeg, vankumatu tapja…, tulin, et viia täide inimestele määratut…

Vaenuväed, mis on üles rivistatud teine teise vastas, on juba surnud, olenemata sellest, kas annad käega märku…, või mitte…

Jäin vakka…, sõnade mõte tungis minusse kiht kihi järel…, ja tänulikkus kutsus minu rinnus esile kerget elevust…

Kena, mõtlesin mina…, kena, kena, kena…

Minu ees istuv neiu noogutas peaga, mõistes minu sõnu kuidagi omalviisil…

Ta teadis, et neid sõnu ütles Kršna Ardžuunale, suurele sõdalasele, kes oli omad relvad maha pannud, kuna ei tahtnud anda märku sõja alustuseks, mis oleks kahtlematult põletanud maa tuhaks, koos tema perega…

Neiu teadis, et Kršna avas sellega tõe Ardžunale…, näitas, kuidas on avanemas Ilm…

Tema teadis, et selle vestluse aegu Bhagavat Gitas illusioonid Ardžuna silmis hajuvad, ning ta annab märku sõja alustuseks…

Kuid enamaks tema teadmistest vist ei jätku…

Ma ei arva, et ta samastaks end Ardžunaga, kes tardus kahtlustes veel Gita alguses…

Kahtlen, et ta võrdleks valgustumist reaalsuse üleelamisega lõpmatuse piireis…

Vaevalt et ta teadvustaks, et tema elus on tulemas sõda…, et ta on paari sammu kaugusel märguandest…, mis on sädemeks suurele tulekahjule, mis muudab tema ilma põrmuks…

Vaatasin neiut, ja mõistsin, et temal ei ole aimugi, kuhu tegelikult on viimas tema tee…

Ma naeratasin temale…

Ühesuse teadvus on tore… – ütlesin temale, ja näis, et ta lõõgastus…

See on müstiline ühesus… – olla ühene ilmaruumiga, kogeda lõpmatust otse…, olla õndsuses, ekstaasis…, see on paradiislik maik… – olla väljaspool aega, väljaspool avarust, mida ei ole võimalik kirjeldada…, see on rahu väljaspool mistahes mõistmist…

Oh sa… – ütles tema saadud mulje mõjul…

Tema nimi on Saara… tema on noor, veidi üle kahekümne…

Ma vajutasin tema vaimsuse kõikidele nuppudele…

Kui ma oleks guru, siis see oleks minu peamine amet…

Ma võpatasin sellest mõttest…

Jah…, just nii see on… – nõustus tema minuga

Kuid see ei ole valgustumine…

Kuidas…?

Valgustumine ei ole alati see, kui oled liikumas kusagile…, vaid see, kui miski avaneb sinus…

See ei ole mingi koht, mida oled külastanud…, mida hiljem igatsevalt meenutad ja loodad taas seda külastada…

See ei ole tõe külastamine…, see on tõe ärkamine enda seesmuses…

See ei ole hetkeline teadvuse seisund… – see on  püsiv tõe realiseerumine… – olek väljaspool duaalsust…

See ei ole see, kuhu pead jõudma…, sa oled tulnud sealt siia…

Mina olen valgustunu…, olen otse siin…, otse praegu…

Mina olen vaba illusioonidest ja ego ahelaist…

Mul oli suur õnn olla mitmeid kordi müstilises ühesuses…, kuid praegu ma ei ole selles olekus, ega kavatse naaseda sinna…

Saara…, keegi ei saa olla alalise õndsuse seisundis…, see ei kuulu teenuste paketti…

Vaata aga… – ainus, mida sai tema ütelda…

Saara…, ainus, mida saan teha sinu jaoks… – korrastada sinu mõttetegevust…

Sa oled liikumas kui kõik teised… – ühes suunas…, kuid valgustumine on liikumine vastassuunas…

Sa pead selgeks tegema, mida tegelikult tahad…

Kas tahad pühenduda oma elu teadvuse müstilise seisundi saavutamisele…?

Või tahad ärgata oma olemuse tõesuses…?

Ta mõtiskles mõned hetked selle kallal, kuid seejärel hämmastas mind oma vastusega…

Mulle näib, et oluline esmalt on välja selgitada, mis on tõene…, mis mõte muidu oleks selles… – esmane on peamine…, kas pole…?

Kui ma selgitan välja, mis on tõene…, siis ehk suudaksin saavutada ühesuse seisundit… – kas on nii…?

Braavo… see on hea vastus… ütlesin, naeratades sellele hindavalt…

Jah…, esmalt selgita välja, mis on tõene… – seejärel võid teha mida iganes…

Kuigi vastus oli hea…, kuid Saara ei teinud reaalset järeldust, kuigi mõtles sellele…

Inimene ei saa valida kas tõe realiseerimist, või müstilist ühesust, nagu on valimas supi ja salati vahel…

Tegelikult inimene ei vali üldse valgustumist…, ta pigem on selle ohver… – ta jääb selle alla, kui auto alla…

Ardžuna sellel hommikul ei ärganud, lootes näha Kršna ilmaruumilikku vormi… – teda ootas tavaline raske päev, kus oleks kui kogu ilmaruum vajunud tema kaela…

Seega… sa tegeled nende kõigi asjadega seetõttu, et tahad liikuda teatud suunas… – on see nii…?

Saara noogutas…

Sa tahad vaimset arengut…, olla Jumalale lähemal…, pääseda paradiisi…, saada valgustunuks ja olla peamiste suundade läheduses…?

Ta noogutas taas, kuigi oli näha temas segadust…

Seega… – sa oled liikumas…, progresseerumas… – on see nii…?

Taas noogutus…

Kuid võiks ütelda, et tegelikult igaüks on teatud määral tegelemas sellega… – liikumas milleltki millegi poole…

Taas ettevaatlik noogutus, kuna olen justkui kallutamas teda millegi poole… – mida tegelikult olengi tegemas…

Saara…, ma tahaks, et sa ütleks selgelt ja kindlalt… mille juurest oled liikumas ja mille poole…?

Ära kiirusta…, kiirustada ei ole vaja… – suhtu sellesse, kui oma isikliku missiooni määratlusse, toetudes kahele elemendile… – mille suunas oled liikumas ja mille juurest…

Saara nägu, kuuldes sellist ideed, tardus paanikasse…

Kuule…, ära ole nii ärevuses… – püüdsin ergutada teda…

Kõik, mida oleme tegemas, see on püüd paremini näha seda, kuhu oleme liikumas ja kust…

See ei ole astrofüüsika…

Üksnes pane lühidalt kirja oma rännaku plaan… – see ei ole ju kuigi raske… – kas pole…?

Ilmselt mitte…

See ei ole võitlus… – see on üksnes elu…

Selles pole finišilinti, pole võitjaid ega kaotajaid.

Mõtle korralikult sellele… – kõik on seonduses…

Tule mõne päeva pärast tagasi, siis vaatame, mis tuli sul välja…

Saara on tegutsemas samas kontseptsioonis, kui kõik teised…

Ta on veendunud, et selles on midagi valesti…, ta tahaks seda parandada…

Kõigil on erinevad mõistmised sellest, mis on temaga valesti…, kuid… kuidas seda parandada…?

Kuid põhimõttelt kõigil on üks ja sama…

Kuid tõde siiski on selles, et kõik on õige…, kõik ja alati on õige… – valesti ei saa miski olla…, ega kunagi olla…

Õige on isegi see, kui keegi usub, et see on valesti…

Valesti olek ei ole võimalik…

Kui tõde on selge…, siis kõik, mis on, kõik on õige…

Vale on üksnes vaataja pilgus…, ja ei kusagil mujal…

Valel vastuvõtul on määrav otsus katkematu inimdraama jätkuks, koos eraldatuse illusioonidega ja vabavoli veendumusega…

Draama vajab konflikti…

Kui ei ole konflikti… – siis ei ole draamat…

Kui kõik on korras…, siis ei ole midagi parandada… – seega… siis ei ole vaja midagi ka teha…

Ei ole vaja vallutada kõrgusi ja mõõta sügavusi…

Ei ole vaja saavutada võimu, ega edu…

Ei ole vajadust eostada tulevaid põlvkondi…

Ei ole vaja luua kunstiteoseid, ega püstitada pilvelõhkujaid…

Ei ole vaja luua religioone, ega filosoofiaid…

Isegi hambaid ei ole vaja puhastada…

Arvamus, et midagi on korrast ära… – see on naaskel inimkonna tagumikus…

Selliselt ma selgitasin Saarale…

Muidugi… valesti olemist ei ole päriselt meie poolt välja mõeldud…

Teatud hulk õiget ja väärat on ehitatud inimolemusse sisse…

Nälg on väär…, söömine õige…

Hoidumine väär…, seemne külv õige…

Valu on väär…, rahulolu õige… – ja nii edasi…

Kuid need kõik on üksnes bioloogilised näitajad, mis on kontekstis üksnes füüsilise kehaga…, milliste rikkumine viib progresseeruva ebamugavuseni…, ehk isegi… surmani…

Kus väljaspool füüsilist organismi saab elutseda väär…?

Ilmselt ei kuskil…

Kui kogu eksisteerimise mõte on dramatismi elemendis…, siis üksnes nii saab säilitada huvi… – seega selleks on vaja konflikti…, ehk kokteili tarvis lisada kunstlikku väära…

Hirmu…

Tühjuse hirm…, seesmise pimeda augu hirm… – olematuse hirm…

Mitte-mina hirm…

Mitte-mina hirm on kõikide hirmude isa…, kõik hirmud on rajatud sellele…

Mistahes hirm oleks väike ja paikene, kui südames ei oleks mitte-mina hirmu…

Mistahes hirm lõppkokkuvõttes on mitte-mina hirm…

Mis on valgustumine… – küsisin Saaralt… – kui mitte muu, kui luige sukeldumine mitte-mina sügavikku…

Ta ei vastanud sellele midagi…

Hirmul ei ole tähtis, millisel palgel ta esineb…

Kuid ta on selleks relvaks, mis on juhtimas inimest, kui indiviidi…, kui inimliiki…

Ehk lihtsamalt võttes… – inimene on hirmu olemus…

Võib tekkida ahvatlus ütelda, et meis on olemas kaks erinevat osa… – ratsionaalne ja emotsionaalne…, millised on tasakaalustamas aju poolkerasid… – kuid see ei ole nii…

Kõige esmalt oleme emotsionaalsed olevused…, meie juhtivaks emotsiooniks on hirm…

Kas pole naljakas… – küsisin Saaralt, kes oli mõnevõrra hämmingus sellest kõigest…

Kui olen küsinud tudengitelt, et kust nemad on tulemas ja kuhu on suundumas.., siis teen seda mitte vajadusest teada täpsusi…, ega isegi selleks, et tudengit mõistaks seda ise… – vaid selleks, et nemad vaataks üle oma liikumise suunda…

Kui saatus on pannud neid minu ette, kuulama mind… – järelikult neid on ootamas järsk kursi muutus…. see algab antud hetke suuna ülevaatamisest…

Saara kuulas minu monoloogi hirmust ja väärast, osaliselt enda ja osaliselt minu kasuks…

Ma ei tea, kuipalju tema sellest mõistis…, kuid selle kuulamine ei teinud temale kahju…

Nii olen ise õppimas, mida rääkida ja kuidas rääkida…

Koos valgustumisega ma ei ole saanud täit teadmiste kogumit

Selleks, et midagi mõista ja õpetada seda teistele, pean palju tegema esmalt iseendale selgeks…

Kas ma pean jätkuvalt mediteerima… – küsis tema, püüdes ahastavalt kinni haarata millestki tuttavast…

Ja muidugi… – vastasin temale, mille peale ta tundis kergendust…

Mis puutub valgustumist…, siis sellel ei ole erilist tähendust, kas mediteerida, või mitte…, kas süüa liha, või mitte…, kas koguda punkte, või kaotada neid…

Kuid pean tunnistama, et lõin teda tugevalt välja tema harjumuspärasest olekust, juba ühe jutuajamise jooksul…

Tänase meie õppetunni eesmärgiks oli avada vaade valgustumise tähendusele…

Kui ma hakkaks purustama tema kontseptsioone liiast kiiresti, siis ta peatselt pageks tagasi oma Hindu-kristlik-budistlik-newagelikku ilma, millest oli just väljunud, et leida oma tee…

Read Full Post »

Ülespuhutud ego ei ole enesearmastuse tunnuseks…, vaid hoopis midagi muud

Kui inimene on kiitlemas ja end ülistamas…, siis tekib küsimus… – mida neil ei meeldi endis, et püüavad selle kompensatsiooniks panna teisi armastama end…?

Tõeline armastus enda vastu on lahustamas egot, aga ei võimenda seda…

Ehk teisi sõnu… – mida enam mõistad, kelleks oled tegelikkuses, seda väiksem on ego…

Omada oma ego on hea… – see aitab kogeda seda, mida oled üle elamas… – saad parema ettekujutuse endast, kui eraldi olevast olemusest suhtelisuse ilmas…

Oled tulnud suhtelisuse ilma selleks, et kogeda seda, mida ei saaks kogeda Absoluutsuse sfääris…

Siin püüad kogeda seda, kelleks oled tegelikkuses…

Absoluutsuse sfääris võid seda teada, kuid ei saa kogeda…

Iga vaimsus püüab mõista end läbi eksperimentide…

Põhjuseks, miks ei saa Absoluutsuse sfääris kogeda aspekti, kelleks tegelikult oled, on see, et selles sfääris ei ole ühtki aspekti, milleks sa ise ei oleks…

Absoluutne on see, mis on Absoluutsus… – Kõik Kõiges…, Alfa ja Omega… – mille vahel ei ole midagi…

Absoluutsusel puuduvad eristuse tasemed…

Eristuse tasemed on vaid Suhtelisuses…

Ühesust Kõiges saad kogeda üksnes juhul, kui ilmneb mingi seisund või tingimus, kus võib milleski ilmneda ühesuse puudumine kõigega…

Absoluutne sfäär on lõputu sfäär, milles kõik on Ühesena…, ja selles ei ole midagi, mis ei saaks olla ühesena… – see ei ole võimalik…

On ehk võimalik üksnes ühesest eraldumuse illusioon…

Illusioon on aluseks suhtelisuse sfääri ilmnemiseks…

See on Alice Imedemaa taoline… asjad selles ilmas ei ole sellena, millena näivad…, ja näivad sellena, millena ei ole…

Sinu ego on peamine atribuut selliste illusioonide loomiseks…

Ta võimaldab kujutleda end eraldi olevana, enda ülejäänus osast…

Ego on see osa sinust, mis peab sind eraldi olevana…

Sa ei ole individuaalne, kuid et mõista ja kogeda terviklikku, sa pead individualiseeruma…

Just selleks tarvis ego… – just tema on abiks selles…

Kuid selle saavutamiseks liigne ego ei ole kasuks…

Eraldatuse illusioon on abiks Ühesuse kogemise mõistmiseks ja väärtustamiseks…, ehk… selle mõistmiseks, kelleks oled tegelikkuses…

Kui ego kasvab ülepea, siis oled võimeline nägema üksnes oma eraldi olevat Mina…, siis kaob võimalus kogeda oma terviklikku Mina… – siis oled kaotanud end oma illusioonide ilmas, ning jääd sellesse paljude kehastuste jooksul… – seda vaid kuni leiad kord oma Mina üles ja tood illusioonist välja… – või kuni leidub keegi vaimsus, kes aitab sealt välja pääseda…

Seda on tähendamas leida end endas…

Sama idee on kätketud kristlike kirikute Päästja kontseptsiooni ideesse…

Ainsaks veaks, mida tegid kirikud, seisneb selles, et nemad kuulutasid enda ja oma religiooni ainsaks pääsemise teeks…, sellega kinnistasid eraldatuse illusiooni… – sama illusiooni, millest püüavad päästa teid…

Read Full Post »

Jätkame arutamist eelmise sõnumi teemal…

Tähaks pöörata teie tähelepanu sellele, et kõik, mille poole teid kutsun, olete kord läbi elanud…

Praktiliselt kõik, millest räägin teile, olete rassina elanud möödanikus läbi…

Ei saa ütelda, et see on läinud teil kaotsi…, et olete liikumas mööda mõtetut ringiratast… – vaid ütlen, et evolutsioon ei käi mööda sirget teed…, see ei ole nii…

Kogemine on üksnes kogemine…, kuid nüüd teil on avanemas võimalus luua ja taasluua, võttes kasutusele parima kõigist kogemistest, mida on pärandanud teile iidsed tsivilisatsioonid…

Selleks on tarvis lükata oma ego võimalikult kaugele tahaplaanile…, ega lubada arenenud tehnoloogiatel viia hukule teie tsivilisatsioon…

Olen teile rääkinud, et olete võimelised tegema kõike teisiti…, läbi selle muutuda ka ise teiseks…

Hakkate mõistma, et teie elamine ühiskondades…, rahvustena, või linnadena, ei ole midagi seda, mis on ärganud tsivilisatsioonidel…

Paljudele saab selgeks, et linnad ei teeni ühinemise eesmärki… selleni on jõudnud ka ärganud tsivilisatsioonid…

Teie linnad on takistamas liitumist üheseks… – need vaid võimendavad masside indiviidsust…

Ärganud tsivilisatsioonid teadvustasid suurte linnade mõtetust, ehk teatud määral isegi selle kahjulikkust…

Nemad on hoolega jälgimas, milline süsteem on töötamas ühinemise nimel…, ja millised eraldumise kasuks…

Paljud teie seast mõistavad linnade kahjulikkust…, kuid jätkate järjekindlalt linnade loomist, millised on mõjumas lammutavalt teie eluviisile…

Te isegi tunnete uhkust elu üle pealinnades…

Ma olen rääkinud varem, et regressi pidada progressina on võimeline üksnes primitiivne ühiskond…

Kuid teil on midagi ka head…

Üha enam inimesi hakkavad mõistma, et elu suurlinnades on üksnes takistamas elu ennast…

Teil on hakanud kujunema väiksemad asundused, väiksemate ühesuste jaoks…

See on teie ärkamise hea tunnus…

Kuid paljud püüavad jätkuvalt pääseda elama suurlinnadesse, kuna pikema aja jooksul teile on sisendatud, et suurlinnades on võimalik lahendada omad probleemid…

Kuid… kui vaadata tõele silma…, siis linnades te lisate neid endile juurde…

Suurlinnade tuled on tõmbamas ligi oma meelelahutustega, mida ei ole võimalik leida väikestes asundustes…

Ekslikult võtate neid väärtustena, milleks need ei saa olla… – üksnes kahjuks…

See ei ole minupoolne arvustus… – vaid see on üksnes teil toimuva fakti välja toomine…

Ma räägin vaid sellest, mis on toimumas teie juures…

Paljud teie seast on arvamas, et Jumal, vastavuses teie müütidele, omab oma arvamust teil toimuva üle…

Sellist arvamust olete väitmas ka Minul olevat…

Kuid asi on sootuks lihtne… – kui Minul oleks arvamus…, siis teil ei oleks vaja midagi mõelda, ega teha…, ei oleks vajadust vastutada millegi eest… – üksnes täita Jumala arvamust…, ja olekski kõik korras…

Te olete harjunud nii elama…, nii on teid õpetatud…

Kuid mina kutsun teid muule… – olgu kõiges teil oma arvamus (isiklik)

Kuid ütelge…, kuidas teaksite minu tahtmisi, kuna religioon on väitmas teile, et Mina olevat teie poolt ära pööranud, veel palju tuhandeid aastaid tagasi…

Kõik õpetused, millised on jõus teil ka tänasel päeval, püüavad laulda samu eksitusi…, kuigi uuel viisil…

Kas jääte religiooni või õpetuste seisundile…, kui vanimatele tarkustele…, valitutele…?

Kuid… kuidas leida õiget, kui neid õigeid on teile ette söödetud suurimal hulgal…?

Nüüd vaadake, kuhu oleme jõudnud… – sinna, kust alustasime…

Teil seisab siiski ees teha endil omad järeldused kogu toimuva üle planeedil

See on väljapääs, mille abil saate muuta olukorda…

Arendage selleks oma jälgimise võimet…

Püüdke selgusele jõuda, mis on teile kasuks ja mis mitte…

Selle kõige nimeks on evolutsioon…

Teil ei ole võimalik mitte hakkama saada… – teil ei saa juhtuda ebaõnne…

Siin on üksnes aja küsimus, aga mitte võimaluse olemasolu…

Kui tahate sellel planeedil jõuda oma tööga lõpule… – siis kiirustage…

Minu pakkumine, kuidas seda teha, ehk näib teile absurdsena…, kuid soovitan järgida ärganuid tsivilisatsioone… – loobuda rahvuste olemasolu ideest

Rahvuse idee kokkuvõttes on vastandamas end reaalsuse esimesele põhimõttele… – kõik oleme üks…

Rahvuslus on toetamas teie juhtmõtet… – ellu jääb tugevam

Olete jaganud end rahvusteks ellu jäämise nimel…, ohutunde tõttu…

Kuid tulemusena… jäite ilma võimalusest elada rahus ja jääda ellu…

Ärganud tsivilisatsioonid on valinud muu… – nemad ei ühine rahvustena…, vaid usuvad ühtset rahvust…, nad on teadlikud, et nemad on ühtne rahvus

 Aamen

Read Full Post »

Teile ehk on mõistetav, et isegi mõningane oma elu kujutluste analüüs, mõista selle reaalset puudulikkust, ehk millegi puudumisest vajalikul hulgal, on peamiseks põhjuseks, et teie elus esineb häireolekuid…, pidevaid surve tunnetusi… – mis kokkuvõttena avalduvad viha näol…, vihkamisena…, ehk viib isegi… mõrvadeni…

Puudulikkuse idee, eraldumise ideoloogia, ning täielik Kõigi ja Kõige Ühesuse idee ignoreerimine, on tegelikult loomas praktiliselt kõiki kannatusi teie elus…

See jätab võimaluse kahetsusväärseteks sündmusteks teie inimkonna ajaloos…, ja see kinnitab teie täielikku läbikukkumist kõigis katsetes luua KÕIGILE inimväärne elu…

Olen rääkinud ja kordan taas… – muutke oma veendumused selles, et ilmas on olemas puudulikkus…, et on olemas jagunemine ja eraldumine vastupidisteks… – sellega saate muuta oma ilma…

Ainsaks mõjusaks viisiks on muuta oma veendumus…

Uute veendumuste kohaselt saate käituda teistega nii, kuidas tahaksid, et teised käituks teiega…

Vana piibellik tõde… – kuid kui vähe on neid, kes elavad selle järgi…

Käitu alati nii, nagu kõik (ka ise), siis oleks üks tervik…

Vaata vastutulevale silma ja näe seal ennast…

Vaata igat inimest kui ennast, kes soovib elada puhtas ja ausas ilmas…

Üksnes näe ennast igas ühes… – seda ennast, kes on kogemas sama elu teist kogemist…

Vaata igatüht uue pilguga… – tee seda koheselt…

Püüa näha Jumalat igas ühes…, siis saad näha teda ka endas…

Teisiti ei ole antud…

Ehk vaataks taas paradigmat… – Olla, Teha, Omada… – selleks tee otsus… – nüüdsest oled igas ühes nägemas ennast…

Hakka käituma (toimetama) nii, nagu kõike oleks jätkuvalt…, ehk… küllaldasel hulgal…

Kui teil oleks kõike piisavalt, mida teeksite teisiti…?

Milline valik oleks teil külluse juures…, kas jagate seda teistega…, vabalt, avatult ja õiglaselt…, või mitte…?

Kuidas toimiksite…?

See oli selle kohta, mis on teie isiklik…

Kuid nüüd küsiks… – kuidas on keskkonnaga…, ökoloogiaga…, kogu planeedi loodusressurssidega, millised on vajalikud kõigile…?

Just nimelt… – kui oleksite mõelnud teisiti, siis te ei käituks selliselt… – vaid mõtleks, et seda tarvis kaitsta ja väärtustada…, ega käituks keskkonnaga ja ökoloogiaga vastutustundetult…

Kuid samas… te ei suuda olla nõus mõttega, et kõike on küllaldaselt…

Kui te mõistaks seda, siis toimuks võrdväärne jaotus…

Seni 20% inimkonnast on kasutamas 80% looduse üldressurssidest…

Enamgi veel… – teil ei ole isegi mõttes muuta senist suhtumist…

Teile piisab kõiki ressursse vaid tingimusel, kui lõpetate nende raiskamist väikese hulga inimeste jaoks, keda peate eliidiks…

Üksnes mõistlik ressursside kasutamine, kõigi inimeste poolt, viiks selleni, et kogu tarbimise hulk väheneks…

Lakkaks barbarlik Üldiste Ressursside kasutamine üksikute meeleheaks…

Ressursid on kasutamiseks…, kuid mõistlikkuse piirides…

Mulle näib, et kuna on selgeks saanud, et ressursid on kasu toomas üksnes valitutele…, neile, kes on valinud nendeks end ise… siis on aeg muuta teie ilmanägemise süsteemid…

Võtke vastu neid tõdesid, mida pakun Mina teile…

Loobuge neist juhtimisviisidest, milliseid olete ise üles seadnud…

Muutke omad poliitilised ja majanduslikud süsteemid…

Vaadake üle oma vaimsed tõed…

Te olete jõudnud ärkamise staadiumisse…

Mõistke ühte… – minu tähelepanekud ja märkused ei ole teile pettumuste põhjuseks…

Püüdke mõista nende tõesust…, las need olla stardilauaks teie muutustele…, võtke neid ammendamatute hingestuste Lättena…

Kõik teie, kes olete tutvumas nende sõnumitega, püüdke olla katalüsaatoriteks inimestele, et ka nemad saaks leida uut elu kogemise viisi…

Saage teiseks…, saage muutunuks… – võtke kasutusse teadvustatud tõed…

Kõik oleme üks, kaasates sellesse ka Mind…, viige ellu idee… – kõike on piisavalt…

Muutke oma mina…, sellega muudate Ilma…

Teie ise…, just teie kutsusite ligi need sõnumid… – sellest oleme rääkinud korduvalt…

Kui see ei oleks nii, siis te ei loeks neid…

Juhuslikkust ei ole kusagil kogu ilmaruumis…

Mõistke, mida tähendab elada kui ärganud olevus

Aamen

Read Full Post »

Olen juba 30 aastat astunud vaimset enese tundmaõppimise teed…

Olen paljut õppinud ja läbinud palju õppetunde…

Olen mõistnud, et olen valguskandja ja minu missiooniks on tuua tagasi oma jõud ja kanda valgust inimestele…

Käesoleval ajal teen tööd vibratsioonide tõstmisega kuni 5 mõõtmeni…

Samas olen õppimas elama südamega, intuitsiooniga…, alles seejärel peaga…

Olen samas oma reaalsuse looja, millega püüan resoneeruda…, kuid miski on selles segamas…

Tahaks leida oma tegevusviisi…, saada sügavat rahuldust oma tööst…, et see oleks ka tulu allikaks…

Ma ei saanud ühtseks ühegi ettevõttega…, kus ka ei töötaks…, ei leidnud seal oma teed…

Ei taju kusagil südame kutset, mida tahaks kindlapeale realiseerida…

Isegi ei ilmne mingit talenti, või soovi millekski… – ei ilmne midagi…

Kuidas leida oma tegevuseks midagi…, millises suunas liikuda…?

Kas saaksite selgitada minu olukorda…?

Kallis inimene…, imetlen sinu julgust…, sinu vaimsuse lõõmamist, mis on helge ja kerge…

Et anda vastust sinu küsimusele, tarvis selgitada seadusi, millised on eksisteerimas vaimses ilmas…

Esiteks… – milline energia on tulenemas sinust, selline ta on ilmutumas sinu füüsilises ilmas… – sellist oled saamas ka tagasi…

Mida see ütleb sinu küsimuse kohta…? 

See ütleb, et kui ei suuda leida hingekohast tööd, siis sinus on jätkuvalt takistusi hingeliste energiate teel…

Järgmiseks seaduseks on… – energia hulk on alati muutumatu…, see on muutumas üksnes ühest olekust teise…

Kuid see on üksnes füüsilise ilma jaoks…

Avades oma süda, avad lõpmatu energia Lätte…

Sinus endas on armastuse energia generaator… – sa ilmselt oled ka ise sellest teadlik…, kuid millegitõttu see energia ei valgu sinust ümberolevasse ilma…

Vaimsusel on vaimne süda…, ja see asub rinna keskel… ka temal, kui füüsilisel südamel, on energeetilised sooned, ehk neid võiks pidada vaimsuse kanaliteks…

Just nende kanalite kaudu pääseb vaimsuse energia ilma…

Sul tarvis avardada need kanalid, et energia ei saaks neis takerduda, vaid voolaks ühtlase voona…

Peale meditatiivsete praktikate vaja ka tegevust, et saaks ilmutada oma vaimset energiat ümberolevas ilmas…

Tööde otsingutel sa ei oska seada rõhku oma soovidele…

Mõne aja pärast igas töös näed, et sinu vaimsusel hakkab igav…

Kas tead, miks…?

Sinu vaimsus tahab sirutada tiibu…, kuid igal järgmisel tööl sa surud need enda ligi…

Siit ka igavus…, sul on ükskõiksus iga algatuse puhul…

Hästi saad tunda end vaid seal, kus saad avada oma vaimsust…

Esmalt hakkavad voolama energeetilised ojad, mis ajapikku muutuvad jõgedeks… – kuni energia haarab ka sind kaasa… – see on sinu vaimsuse energia…, kõrgete sageduste energia…, armastuse energia…

Nii oledki seesmiselt valmis… – nii saadki ilmutada end ka füüsilises ilmas…

Kanali avardamiseks on mitmeid viise… – üheks neist on hool kellegi teise üle… – heasüdamlikkus kõige laiemas mõistes…

Osutades abi kellegile, sinust hakkab märgatavalt, üha enam ja enam, elavduma ja voolama energiaid… – sinus on põhjatu energia kaev… – see katab ka sind ennast tervikuna…

Sinu ükskõiksus ja kurbus on üksnes sellest, et sa ei ole suuteline kasutama oma meeletuid energiaid.. – need on kui tardunud… – vaimsuse kanalid on liikumatud…

Ilmutades südamlikkust kellegi suhtes, kanalid hakkavad elavduma…

Usu…, usaldu…, proovi…

Sul jätkub energiat ja aega kõigeks… – ja ongi kogu lugu…

Kuidas leida uut tegevusala…?

Sellele vastan järgnevalt… – energia puudusel, isegi kui oled leidunud tegevust, sa ei märka seda…, kuna sinus rakendub kaitse… – ma ei vea välja…, tööd on liiast palju...

Kui vaimsuse kanalid elavduvad, siis märkad, et mistahes tegevus, mis varem näis võimatuna, nüüd on jõukohasena… – kõik toimub kergusega, mõistetavana… – ka mõttetegevuse energia osutub teisena…

Sulle hakkavad ligi tõmbuma sulle vajalikud inimesed, vahendid, avanevad vastavad ruumid ja endas olevad talendid…

Seega vastuseks sinu küsimusele, kuidas leida huvitavat ja tulusat, selleks tarvis elavdada energia kanalid, et see saaks voolata ühtlase voona…

Et asi oleks tulus, siis katsu jagada kõike…, kasvõi vähehaaval…

Et tabada voogu, tarvis mõista…, kas oled jagamas teadlikult, või südamest, soovides sellega inimesele üksnes head.. – tehes mitte tema heaks…, vaid enda elavdamiseks…

See on tunnetuse harjutuseks… – kas vaimsuse energia on voolamas, või mitte…, ega ole mingeid hingelisi kinnijäämisi…?

Seda tuleks teha ilma mõistuse sekkumiseta…

See kõrvaldab ummikud ka tulule…

Veel üks praktika vaimsuse avamiseks…, südame avamiseks… – usalduse praktiseerimine…

Igal ärkamisel kinnita endale, et usaldad end ja usaldad ilma…

Selles praktikas on oluline, et isegi, kui päeva jooksul ilmnevad ebameeldivused, tuleks meenutada usaldust…

Sellega toimub usalduse praktika testimine…

Usaldades end, Jumalat, ilma… – mistahes olukord kujuneb parimal viisil…, isegi imestad tulemuste üle…

Usalduse praktika on vajalik kogu tulevase elu jaoks…, kõigis järgnevates mõõtmetes suhted on üles seatud üksnes usaldusele…

Ka siin usaldus ei ole naiivsusena…, see on usaldus juhendajatesse, kõrgematesse jõududesse…

Igale ühele tema usu kohaselt…

Sellega langeb ära küsimus sinu tegevuse kohta… – sul jagub energiat paljudeks tegevusteks…

Seni sul ei jätku energiat paljukski… – selle põhjus on… sinu energia kanalitel puudub elu…

Read Full Post »

Mõningate usuliste, või fanaatiliste inimeste esinemistes okultismi mõiste kõlab enamuselt kui halvustavalt…, mis tähendab kui midagi keelatut, deemonlikku, mis on kohatu korralike inimeste jaoks…

Kuidas tegelikult suhtuda okultismi…?

Esialgu sõna okultism, nagu sõna paganlus, veedalike mõtteviiside tõttu muutus sünonüümiks

Need teadmiste valdkonnad olid alati vastuolus libausuliste doktriinidega, millised ei täheldanud mingeid teadmisi, vaid üksnes usku….

Kaks vastandlikku ja teine teist välistavad mõisted ei ole kunagi olnud kõrvuti… – olid täielikult antagonistlikud…

200 aasta tagune teadus käesoleval ajal on pääsenud religioossetest dogmadest ja oma valduste piireis on hakanud uurima valguse küsimusi…

Hoides küll kinni judaismi vaadetest, püüavad uurida valguse liikumise võimalusi ja selle kiirust nähtamatute elektromagneetiliste lainete skaalal… – kuid… on kinni endiselt oma uskumuste piirides…

Enamgi veel… – nagu keskaegne inkvisitsioon, nii kui ka kaasaegne teadus, on ise piiramas oma teadasaamise võimalusi, pääsu nähtamatu ilma peentesse sfääridesse, millised on elektromagneetiliste lainete skaalal järgmisena…

Seda üksnes seetõttu, et selline pääs peentesse sfääridesse tooks suurima tõenäosusega esile eetri, mida teadus keeldus tunnistama pikema aja jooksul…

Nemad pidasid seda peenmateeria teiseks seisundiks, mida kaasaegne teadus pidas vaakuumiks, millest oleks võimalik saada elektrit piiramatul hulgal…, otse avarusest…

Kaasaegne teadus pimeduse süsteemi käes muutus omalviisil religiooniks, milline lõi, kui arhailistes religioonides, oma deemonlikke patust puhtaid jumalaid, kelleks olid Einstein ja Newton…, kellele kummardati ja keda peeti puutumatuteks mistahes kriitika poolt…, ega juletud eirata ühtegi nende dogmasid…

Seega… okultismis, kui loodusteadmiste koondis, olevaid energeetilisi olemusi ei peetud seesmisteks, vaid välisteks…, ehk… kultuste lähedasteks

Seetõttu selle nimetuseks sai – o-kultism

See sõna kätkeb vastuvaidlematut ja eksimatut kultuuri mõistmist, milline on tulenemas usust… – seega… see on loodusteadus, mille nimeks on okultism

Kusjuures okultismil, kui mistahes teadmisel, on kaks poolust… – üks neist… tume…, ja teine… hele…

Kas on mõtet rääkida, et okultismi tumedaks pooleks on must maagia… – kogu tema pimeduse praktiliste usuliste tõlgendustega, millistel on maagilised seosed antiilmaga… – läbi isehakanud jumalate…

Pimeduse antihierarhia toob esile suurima hulga parasiteerivaid loomusi, kelle sooviks on saada inimkonnalt ohverduvaid tegusid…

Jääb vaid üksnes imestada inimeste usalduslikkuse üle…

Tõemeeli… selleks, et võita inimteadvust, pimeduse jõudude poolt oli leiutatud tohutul hulgal kõikvõimalikke lõksusid, läbi mille oli võimelik muuta inimest lüpsilehmaks, et saada temalt elu psüühilist energiat…

Kui uuriksite parasitoloogiat, siis peatselt mõistaks nende lõksude mõtet… – selle tulemusel oleksite suutelised vältima ekslikke samme, mis on viimas vaimsuse teadvuse ahistamiseni

Okultismi pimeduse pool on loodusteaduse elektromagneetiliste lainete skaalal mõistuse väline osa…

Nähtav piirkond on biosfäär, mis on tänase päeva teaduse piireis kammitsetud pimeduse jõudude poolt…, seetõttu puudub võimalus areneda Ilmaruumi ja tema Ääretuse peenemate ja nähtamatute loodusteaduse sfääride poole…

Elava Eetika Agni Joga on loodusteaduse läbimurre universumi mõistmises, mis annab mõninga ettekujutuse Lõpmatusest, Tule Ilmast ja Peenest Ilmast…, ja üldise… maavälisest elust mujal…

Selliselt saab maine inimkond küllaldase ettekujutuse sellest, kuidas on korraldatud Ilm üldse… – sedagi üksnes liites olemasolevad teadused…, aga mitte eraldades neid…

Üksnes okultism saab lubada endale teostada liitmist, luues Ilmaruumi ja Absoluutse Valguse  teadmiste sünteesi ja kohandada need ühese süsteemse koondiga

Miks on see võimalik…?

Vaid seetõttu, et valgusspektrid on vaheldumas üks teise järgi, kui oktavid klaveril, mis võimaldavad kanda teaduslikke teadmisi üle kas usulisse, või maagilisse sfääri… – nagu teevad seda kabbalistid…

Kuid teaduslikke teadmisi Valgusest on võimalik kanda Peende ja Tule nähtamatu diapasooni sfääridesse, mis teeb võimalikuks mõistusvastaste teadmiste kasutamist praktikas ja täienisti tehnoloogiliselt…

Seega… – just okultism on hea ja kurja mõistmise varamuks, milles on kergelt äratuntavad kõik kaasaaja elu küljed planeedil Maa…

Saades tõenäoseteks, need aitavad inimesel, kes on saanud teada Absoluutse Valguse teooria aluseid, enam iialgi jääda pimedaks ja teadmatuks kõigest, mis on toimumas selles ilmas…

Ta hakkab nägema tõde, ning järgides oma nägemist, saab teha õigeid valikuid…

Võtta kasutusele okultseid teadmisi… – see tähendab olla Loodusuurija, kes on nägemas Ilma tema täiuses ja piiranguteta…

Seetõttu avaldame austust valgustajatele, kes julgesid minna inkvisitsiooni raamidest välja…

Nemad ei säästnud oma elu pimedusest väljamurdmiseks…

Ilm on vabanemas pimedusest…

Religiooni fanaatikud võivad kiristada hambaid, kuid nemad on jõuetud Uue ajastu ees, mis ei näe ette usku ilma teadmisteta

Nemad ei ole suutelised pöörama oma suunda pimeduse poolt Lõpmatu Valguse poole…

See oleks Suure Ülemineku esimese sammuna pääsemise poole…

Teise sammuna ja kõik järgnevad, oleks liikumine usust teadmiste poole…

Muud teed ei ole…

Sõna Okultism ei ole küll kõige õigem väljend Uue Ajastu Loodusuurijale…

Pigem see oleks Absoluutse Valguse teooria uurija… – nii ehk oleks õigem…

Uue Ajastu Absoluutse Valguse teooria on ise kultuuri lähedane…, Kultuuri Teadusele…, filosoofiale…, ideoloogiale ja seadusandlusele… – nende kõigile otseses mõistes…

I. Nilova

Read Full Post »

Ehk jätkaks küsimusega… – mis on määrav teie tsivilisatsiooni jaoks…?

Teie töö…

Järgmine küsimus… – mis on määramas teie eksisteerimise mõtet…, ehk… – milleks olete planeedil Maa…?

Olete jätkuvalt veendunud… – teil tarvis (selles on elu mõte enamuse jaoks) liikuda mööda teenistusredelit…, tõusta edu tippu…, saada võitjaks

Seda peate kohustuslikuks üksnes selleks, et teha end õnnelikuks…, mõnevõrra ehk ka oma lähedasi…

Kuid tahaks meelde tuletada, et ärganute jaoks sellised mõisted puuduvad täienisti…, seda nende jaoks ei ole olemas…

Edu on alati loomas ebaedu…, oma vastaspoolt…

Teie ilmas kõik ei saa olla edukatena…

Isegi töö on teil jaotatud tunnustatuks ja mittetunnustatuks…

Tööd, mida peate mustaks, peate, pehmelt öelduna, põlastavaks… – selle töötegijaid peate kaotajateks…, rumalateks…

Ehk selgitaks seda järgmisel näitel… – läksid alateadlikult tööle, mida teil peetakse väärituks…, seal õppisid mõistma paljut ja paljut…

Oled paljut mõistnud, kogedes tuntud ütelust… – ega töö ei õilista inimest…, vaid inimene õilistab tööd…

Mõistes seda, olid võimeline tegema korralikku tööd…

Ärganud tsivilisatsioonides töö, mis kindlustab ühiskonna normaalset igapäevast funktsioneerimist, on hinnatud kõige kõrgemaks…

Neile see on eneserealiseerimise kõrgeimaks vormiks…

On aeg mõista, et ideed ise, mida olite loonud võimaliku eneseväljendamise ümber ja mida peate tööks…, siis ärganud tsivilisatsioonide kultuuridele see ei saa olla koostisosana…, ega olegi…

Saavutuste kogemine, mida peate vedamiseks, ärganud tsivilisatsioonidel on võltshinnangute kohane… – see on kasutusel üksnes teie ilmas…

Nendeks on teie võistlused ja võitlused, millised toovad võitusi ja kaotusi…

Enamgi veel… – need on rakendatud isegi teie haridussüsteemis…, ja mis veelgi kurvem… – teie koolides…

Ärganud tsivilisatsioonidel see käib läbi sügava mõistmise… – see on suurimaks väärtuseks kogu nende ühiskonnale…

Teil see kõik on tugevalt seotud eraldumise illusiooni endaga…

Teie paljud religioonid ja ühiskonnad on jätkuvalt pretendeerimas ainsateks, kes on teadmas teed Minu juurde…, ning on usinalt võitlemas pimedusega Valguse nimel, ajades välja saatanaid, korraldades puhastusi enda ridade keskel…, luues imelikke mentaalseid kujundeid, nimetades neid Minu nimel käsulisteks…

See toob veelgi suuremat eraldumust ühiskonda, mis on niigi juba eraldumuses…

Ärganud ühiskondades see on mõeldamatu…

Teie ühiskonna saavutus ärganud ühiskonnas tähendab hoopis midagi muud… – on täienisti erinemas teie omast….,  ei too neile tuntust ega varalist tõusu…

Neil saavutus, olenemata selle väärtusest, on tõstmas nende ühiskonna väärtust…

Nende väärtuste süsteem on toomas kasu kõigile…

Kas kuulete, planeet Maa inimesed… – see toob kasu kõigile…  

Ehk vaataks, kuidas teie määratlete sõna kasu

Inimesed, kes ajavad taga palli väljakul, või loobivad seda üle võrgu, saavad selle eest suuremal hulgal raha…, andes pealtvaatajatele võimalust jälgida nende mängu…

Teie muusika äri on esitamas kõike suure müra saatel…, teeb inimestest tähti, kellel ei ole vähimatki kalduvust selleks… – ja see võimaldab neil elada luksuslikult…

See on tõemeeli äri… 

Kuid need, kes oma kavatsustega püüavad aidata lastel meenutada Suuri Elu Tõdesid, äratada neis püüdlust vaimsuse poole…, on virelemas kerjuslikus olekus…

Ma räägin õpetajatest ja tõelistest preestritest…, aga mitte religioossetest keskustest, kus kõik õpetused on muudetud tulusaks äriks…

See räägib sellest, et olete veel nõrgad nägema, kuidas on kulgemas teie elu…

Ärganud ühiskonnas nähakse, mis on toimumas…, on tegelemas sellega, mis on töötamas… – sedagi üksnes kõigi hüvanguks…

Mõistke veel, et ärganud ühiskonnas ei ole olemas kiriklikke teenistusi, nagu on teil…

Nende kriteeriumiks on tegevus, mis lähendab eesmärgile, mille poole on püüdlemas ühiskond…

Neil puudub mõiste – seda ei ole tarvis teha

Nende ühiskond ei tea olekust rikas, või vaene… – nende seas seda ei saa üksnes olla…

See on kõigest kahe peamise mõjutegevuse aluse tulemus… – need on… kõik oleme üks…, kõike on kõikjal külluses… – seda küllust loob mõlema aluse teadvustamine

Nemad on teadvustamas kõikide asjade sidet, ega kuluta midagi niisama, ega tegele looduslike ressursside hävitamisega…

Kõigi tegevuste tulemuseks on teadvustamine… – kõike piisab kõigile…, et… on olemas kõike ja kõike on külluses…

Aamen

Read Full Post »

Older Posts »