Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2019

Vitam impendere vero.

Usalda elu tõele…

Kas lihtsamalt ei saaks

Jää minuga öödeks ja päevadeks, siis mõistad kõikide poeemide lätet...

Lugedes ette oma vaimse teekonna lugematuid aspekte, ta vaatas mulle otsa, lootes saada minult vastust, lootes saada minult heakskiitu…, ehk isegi kiitust…

Mul ei meeldi purustada noorte neidude lootusi… – kuid selline on minu töö…

Mina olen valgustunu…

Sinu põhjuseks on kõik see, millega oled tegelemas… – meditatsioon, palved, laulmised, joga, vegeteerimine, daršanide külastamine, santsangid valgustunud olevustega, annetused Greenpeacele,  Inimõiguste kaitsele ja vabale Tiibetile, klassikalise vaimse kirjanduse lugemine, keha puhastamine, seksist keeldumine…, ja palju muud…

Mis on selle kõige põhjuseks…?

Ta jäi vaikides mulle otsa vaatama, kuna tema arvates vastus oleks lihtne…, ja ta ootas selle välja ütlemist, et saaks mängida targa teravmeelse ajuga…

Kas teate… alustas tema, ilmselt lootes, et mina tõemeeli tahan, et tema selgitaks mulle midagi tõenaosset…, midagi vaimset…

Ma tahaks saada paremaks, õppida sügavat armastust ja tõsta oma vibratsiooni… te ju teate…

Ma nõudsin temalt iga sõna täpset väljendamist…

Millist oma vibratsiooni…?

Sagedust…

Tahaks tõsta oma teadmiste taset, et saada paremat kontakti oma Seesmise Minaga…, oma Kõrgema Minaga…

Tahaks avaneda jumalikule energiale, milline, kas teate, on kõikjal…

OK, kuid milleks…?

Mida…?

Milleks…?

Mida milleks…?

Milleks see kõik…?

Milleks tahad tõsta oma tasemeid, milleks avaneda, milleks astuda kontakti, milleks avaneda… ja palju muud veel…?

Kas teate…, vaimne…, e-e valgustumine…, ahh…

OK …, kas see ongi põhjuseks…?

Kas tahad saada valgustunuks…?

Ta vaatas mulle otsa, pidades minu küsimusi alttõmbamiseks…

Kuid küsisin siiski… – Mida sa teed…, milleks teed, kuhu on see sinul suunatud…?

Kui oled teadlik, siis sind on ootamas edu…

Kui mitte.., siis ei tule midagi…

Need ei ole üksnes kaunid sõnad… – selline on seadus…

Ju vist on nii…

Ma naeratasin temale tunnustavalt… – seega…, sa tegeled selle kõigega selleks, et saavutada vaimset valgustumist…

Kas ma mõistsin õieti…?

Paus…

Ilmselt küll…

Olgu…, ehk esmalt räägiks sellest…, siis ehk näeme, kas saame tuua siin mingit selgust…

Mis sa arvad, mis on vaimne valgustumine…?

Ta jäi vaatama mind suureks aetud silmadega, kuid neis oli segaduste virve…

Hetk tagasi temale näis see sedavõrd tõenäonne, et ei vajanud selgitust… – kuid nüüd see oli mõnevõrra segane…

E-e, see on kui Jumal…, jumalik mõistus…, ühesus, kas teate…, ehk ühene teadvus…?

Nii on alati uute tudengitega…

Nemad on tudengi rollis…, mina olen õpetaja rollis…

Minul ei ole kunagi kindlat veendumust, milleks nemad tulid ja kuhu lähevad edasi…

Kogu protsess jõuab kokkuvõttes tulemuseni…, või pettumuseni…

Mina räägin… – nemad kuulavad…, mina küsin… – nemad vastavad…

Mina ütlen välja… – kuid nemad…, Jumal teab, mida teevad nemad… – Kuidas võetakse minu sõnu…, ja mis toimub nendega, kui need tulid minu huultelt… – see on väljaspool minu kontrolli…

Ma üksnes räägin…, ja ongi kõik… – sõnad on voolamas kui laul…, ja see on rahuldamas isegi mind ennast…

See on minu asi…, kuid tema asi on noogutada pead ja säilitada oma näoilmet, mis väljendab uudishimu ja vastuvõttu…

Mina koondan oma tähelepanu sõnadele ja sellele, kuidas need on väljendamas neis peidus olevaid mõtteid…

On kombeks arvata, et minu sõnad kõlksuvad tema peas, kui nupud arvelaual… – kuid ma tean, et see ei ole nii… – ma ei tunne muret selle üle…

Tegutse…, ja ära tunne muret oma tegude pärast… – ütles Kršna Ardžunale…

See on väga lihtne, ütlesin temale…

Valgustumine on tõe realiseerumine…, kuid tõde ei ole üksnes lihtne… – ta on see, mis ei saa olla lihtsaim…, see on see, mida ei saa teha lihtsamaks…

Tema näoilme järgi mõistsin, et see ei viinud meid kusagile… – see oli minu süü…

Meie vahel laual lamas Gita väljaanne…, ma avasin selle juhuslikus kohas, lootes leida sealt meie teemale kohast lõiku… – see töötas pea alati…

Minu olemus oli täis tänulikkust, kui lugesin sellest Kršna sõnu…

Olen Aeg, vankumatu tapja…, tulin, et viia täide inimestele määratut…

Vaenuväed, mis on üles rivistatud teine teise vastas, on juba surnud, olenemata sellest, kas annad käega märku…, või mitte…

Jäin vakka…, sõnade mõte tungis minusse kiht kihi järel…, ja tänulikkus kutsus minu rinnus esile kerget elevust…

Kena, mõtlesin mina…, kena, kena, kena…

Minu ees istuv neiu noogutas peaga, mõistes minu sõnu kuidagi omalviisil…

Ta teadis, et neid sõnu ütles Kršna Ardžuunale, suurele sõdalasele, kes oli omad relvad maha pannud, kuna ei tahtnud anda märku sõja alustuseks, mis oleks kahtlematult põletanud maa tuhaks, koos tema perega…

Neiu teadis, et Kršna avas sellega tõe Ardžunale…, näitas, kuidas on avanemas Ilm…

Tema teadis, et selle vestluse aegu Bhagavat Gitas illusioonid Ardžuna silmis hajuvad, ning ta annab märku sõja alustuseks…

Kuid enamaks tema teadmistest vist ei jätku…

Ma ei arva, et ta samastaks end Ardžunaga, kes tardus kahtlustes veel Gita alguses…

Kahtlen, et ta võrdleks valgustumist reaalsuse üleelamisega lõpmatuse piireis…

Vaevalt et ta teadvustaks, et tema elus on tulemas sõda…, et ta on paari sammu kaugusel märguandest…, mis on sädemeks suurele tulekahjule, mis muudab tema ilma põrmuks…

Vaatasin neiut, ja mõistsin, et temal ei ole aimugi, kuhu tegelikult on viimas tema tee…

Ma naeratasin temale…

Ühesuse teadvus on tore… – ütlesin temale, ja näis, et ta lõõgastus…

See on müstiline ühesus… – olla ühene ilmaruumiga, kogeda lõpmatust otse…, olla õndsuses, ekstaasis…, see on paradiislik maik… – olla väljaspool aega, väljaspool avarust, mida ei ole võimalik kirjeldada…, see on rahu väljaspool mistahes mõistmist…

Oh sa… – ütles tema saadud mulje mõjul…

Tema nimi on Saara… tema on noor, veidi üle kahekümne…

Ma vajutasin tema vaimsuse kõikidele nuppudele…

Kui ma oleks guru, siis see oleks minu peamine amet…

Ma võpatasin sellest mõttest…

Jah…, just nii see on… – nõustus tema minuga

Kuid see ei ole valgustumine…

Kuidas…?

Valgustumine ei ole alati see, kui oled liikumas kusagile…, vaid see, kui miski avaneb sinus…

See ei ole mingi koht, mida oled külastanud…, mida hiljem igatsevalt meenutad ja loodad taas seda külastada…

See ei ole tõe külastamine…, see on tõe ärkamine enda seesmuses…

See ei ole hetkeline teadvuse seisund… – see on  püsiv tõe realiseerumine… – olek väljaspool duaalsust…

See ei ole see, kuhu pead jõudma…, sa oled tulnud sealt siia…

Mina olen valgustunu…, olen otse siin…, otse praegu…

Mina olen vaba illusioonidest ja ego ahelaist…

Mul oli suur õnn olla mitmeid kordi müstilises ühesuses…, kuid praegu ma ei ole selles olekus, ega kavatse naaseda sinna…

Saara…, keegi ei saa olla alalise õndsuse seisundis…, see ei kuulu teenuste paketti…

Vaata aga… – ainus, mida sai tema ütelda…

Saara…, ainus, mida saan teha sinu jaoks… – korrastada sinu mõttetegevust…

Sa oled liikumas kui kõik teised… – ühes suunas…, kuid valgustumine on liikumine vastassuunas…

Sa pead selgeks tegema, mida tegelikult tahad…

Kas tahad pühenduda oma elu teadvuse müstilise seisundi saavutamisele…?

Või tahad ärgata oma olemuse tõesuses…?

Ta mõtiskles mõned hetked selle kallal, kuid seejärel hämmastas mind oma vastusega…

Mulle näib, et oluline esmalt on välja selgitada, mis on tõene…, mis mõte muidu oleks selles… – esmane on peamine…, kas pole…?

Kui ma selgitan välja, mis on tõene…, siis ehk suudaksin saavutada ühesuse seisundit… – kas on nii…?

Braavo… see on hea vastus… ütlesin, naeratades sellele hindavalt…

Jah…, esmalt selgita välja, mis on tõene… – seejärel võid teha mida iganes…

Kuigi vastus oli hea…, kuid Saara ei teinud reaalset järeldust, kuigi mõtles sellele…

Inimene ei saa valida kas tõe realiseerimist, või müstilist ühesust, nagu on valimas supi ja salati vahel…

Tegelikult inimene ei vali üldse valgustumist…, ta pigem on selle ohver… – ta jääb selle alla, kui auto alla…

Ardžuna sellel hommikul ei ärganud, lootes näha Kršna ilmaruumilikku vormi… – teda ootas tavaline raske päev, kus oleks kui kogu ilmaruum vajunud tema kaela…

Seega… sa tegeled nende kõigi asjadega seetõttu, et tahad liikuda teatud suunas… – on see nii…?

Saara noogutas…

Sa tahad vaimset arengut…, olla Jumalale lähemal…, pääseda paradiisi…, saada valgustunuks ja olla peamiste suundade läheduses…?

Ta noogutas taas, kuigi oli näha temas segadust…

Seega… – sa oled liikumas…, progresseerumas… – on see nii…?

Taas noogutus…

Kuid võiks ütelda, et tegelikult igaüks on teatud määral tegelemas sellega… – liikumas milleltki millegi poole…

Taas ettevaatlik noogutus, kuna olen justkui kallutamas teda millegi poole… – mida tegelikult olengi tegemas…

Saara…, ma tahaks, et sa ütleks selgelt ja kindlalt… mille juurest oled liikumas ja mille poole…?

Ära kiirusta…, kiirustada ei ole vaja… – suhtu sellesse, kui oma isikliku missiooni määratlusse, toetudes kahele elemendile… – mille suunas oled liikumas ja mille juurest…

Saara nägu, kuuldes sellist ideed, tardus paanikasse…

Kuule…, ära ole nii ärevuses… – püüdsin ergutada teda…

Kõik, mida oleme tegemas, see on püüd paremini näha seda, kuhu oleme liikumas ja kust…

See ei ole astrofüüsika…

Üksnes pane lühidalt kirja oma rännaku plaan… – see ei ole ju kuigi raske… – kas pole…?

Ilmselt mitte…

See ei ole võitlus… – see on üksnes elu…

Selles pole finišilinti, pole võitjaid ega kaotajaid.

Mõtle korralikult sellele… – kõik on seonduses…

Tule mõne päeva pärast tagasi, siis vaatame, mis tuli sul välja…

Saara on tegutsemas samas kontseptsioonis, kui kõik teised…

Ta on veendunud, et selles on midagi valesti…, ta tahaks seda parandada…

Kõigil on erinevad mõistmised sellest, mis on temaga valesti…, kuid… kuidas seda parandada…?

Kuid põhimõttelt kõigil on üks ja sama…

Kuid tõde siiski on selles, et kõik on õige…, kõik ja alati on õige… – valesti ei saa miski olla…, ega kunagi olla…

Õige on isegi see, kui keegi usub, et see on valesti…

Valesti olek ei ole võimalik…

Kui tõde on selge…, siis kõik, mis on, kõik on õige…

Vale on üksnes vaataja pilgus…, ja ei kusagil mujal…

Valel vastuvõtul on määrav otsus katkematu inimdraama jätkuks, koos eraldatuse illusioonidega ja vabavoli veendumusega…

Draama vajab konflikti…

Kui ei ole konflikti… – siis ei ole draamat…

Kui kõik on korras…, siis ei ole midagi parandada… – seega… siis ei ole vaja midagi ka teha…

Ei ole vaja vallutada kõrgusi ja mõõta sügavusi…

Ei ole vaja saavutada võimu, ega edu…

Ei ole vajadust eostada tulevaid põlvkondi…

Ei ole vaja luua kunstiteoseid, ega püstitada pilvelõhkujaid…

Ei ole vaja luua religioone, ega filosoofiaid…

Isegi hambaid ei ole vaja puhastada…

Arvamus, et midagi on korrast ära… – see on naaskel inimkonna tagumikus…

Selliselt ma selgitasin Saarale…

Muidugi… valesti olemist ei ole päriselt meie poolt välja mõeldud…

Teatud hulk õiget ja väärat on ehitatud inimolemusse sisse…

Nälg on väär…, söömine õige…

Hoidumine väär…, seemne külv õige…

Valu on väär…, rahulolu õige… – ja nii edasi…

Kuid need kõik on üksnes bioloogilised näitajad, mis on kontekstis üksnes füüsilise kehaga…, milliste rikkumine viib progresseeruva ebamugavuseni…, ehk isegi… surmani…

Kus väljaspool füüsilist organismi saab elutseda väär…?

Ilmselt ei kuskil…

Kui kogu eksisteerimise mõte on dramatismi elemendis…, siis üksnes nii saab säilitada huvi… – seega selleks on vaja konflikti…, ehk kokteili tarvis lisada kunstlikku väära…

Hirmu…

Tühjuse hirm…, seesmise pimeda augu hirm… – olematuse hirm…

Mitte-mina hirm…

Mitte-mina hirm on kõikide hirmude isa…, kõik hirmud on rajatud sellele…

Mistahes hirm oleks väike ja paikene, kui südames ei oleks mitte-mina hirmu…

Mistahes hirm lõppkokkuvõttes on mitte-mina hirm…

Mis on valgustumine… – küsisin Saaralt… – kui mitte muu, kui luige sukeldumine mitte-mina sügavikku…

Ta ei vastanud sellele midagi…

Hirmul ei ole tähtis, millisel palgel ta esineb…

Kuid ta on selleks relvaks, mis on juhtimas inimest, kui indiviidi…, kui inimliiki…

Ehk lihtsamalt võttes… – inimene on hirmu olemus…

Võib tekkida ahvatlus ütelda, et meis on olemas kaks erinevat osa… – ratsionaalne ja emotsionaalne…, millised on tasakaalustamas aju poolkerasid… – kuid see ei ole nii…

Kõige esmalt oleme emotsionaalsed olevused…, meie juhtivaks emotsiooniks on hirm…

Kas pole naljakas… – küsisin Saaralt, kes oli mõnevõrra hämmingus sellest kõigest…

Kui olen küsinud tudengitelt, et kust nemad on tulemas ja kuhu on suundumas.., siis teen seda mitte vajadusest teada täpsusi…, ega isegi selleks, et tudengit mõistaks seda ise… – vaid selleks, et nemad vaataks üle oma liikumise suunda…

Kui saatus on pannud neid minu ette, kuulama mind… – järelikult neid on ootamas järsk kursi muutus…. see algab antud hetke suuna ülevaatamisest…

Saara kuulas minu monoloogi hirmust ja väärast, osaliselt enda ja osaliselt minu kasuks…

Ma ei tea, kuipalju tema sellest mõistis…, kuid selle kuulamine ei teinud temale kahju…

Nii olen ise õppimas, mida rääkida ja kuidas rääkida…

Koos valgustumisega ma ei ole saanud täit teadmiste kogumit

Selleks, et midagi mõista ja õpetada seda teistele, pean palju tegema esmalt iseendale selgeks…

Kas ma pean jätkuvalt mediteerima… – küsis tema, püüdes ahastavalt kinni haarata millestki tuttavast…

Ja muidugi… – vastasin temale, mille peale ta tundis kergendust…

Mis puutub valgustumist…, siis sellel ei ole erilist tähendust, kas mediteerida, või mitte…, kas süüa liha, või mitte…, kas koguda punkte, või kaotada neid…

Kuid pean tunnistama, et lõin teda tugevalt välja tema harjumuspärasest olekust, juba ühe jutuajamise jooksul…

Tänase meie õppetunni eesmärgiks oli avada vaade valgustumise tähendusele…

Kui ma hakkaks purustama tema kontseptsioone liiast kiiresti, siis ta peatselt pageks tagasi oma Hindu-kristlik-budistlik-newagelikku ilma, millest oli just väljunud, et leida oma tee…

Read Full Post »

Ülespuhutud ego ei ole enesearmastuse tunnuseks…, vaid hoopis midagi muud

Kui inimene on kiitlemas ja end ülistamas…, siis tekib küsimus… – mida neil ei meeldi endis, et püüavad selle kompensatsiooniks panna teisi armastama end…?

Tõeline armastus enda vastu on lahustamas egot, aga ei võimenda seda…

Ehk teisi sõnu… – mida enam mõistad, kelleks oled tegelikkuses, seda väiksem on ego…

Omada oma ego on hea… – see aitab kogeda seda, mida oled üle elamas… – saad parema ettekujutuse endast, kui eraldi olevast olemusest suhtelisuse ilmas…

Oled tulnud suhtelisuse ilma selleks, et kogeda seda, mida ei saaks kogeda Absoluutsuse sfääris…

Siin püüad kogeda seda, kelleks oled tegelikkuses…

Absoluutsuse sfääris võid seda teada, kuid ei saa kogeda…

Iga vaimsus püüab mõista end läbi eksperimentide…

Põhjuseks, miks ei saa Absoluutsuse sfääris kogeda aspekti, kelleks tegelikult oled, on see, et selles sfääris ei ole ühtki aspekti, milleks sa ise ei oleks…

Absoluutne on see, mis on Absoluutsus… – Kõik Kõiges…, Alfa ja Omega… – mille vahel ei ole midagi…

Absoluutsusel puuduvad eristuse tasemed…

Eristuse tasemed on vaid Suhtelisuses…

Ühesust Kõiges saad kogeda üksnes juhul, kui ilmneb mingi seisund või tingimus, kus võib milleski ilmneda ühesuse puudumine kõigega…

Absoluutne sfäär on lõputu sfäär, milles kõik on Ühesena…, ja selles ei ole midagi, mis ei saaks olla ühesena… – see ei ole võimalik…

On ehk võimalik üksnes ühesest eraldumuse illusioon…

Illusioon on aluseks suhtelisuse sfääri ilmnemiseks…

See on Alice Imedemaa taoline… asjad selles ilmas ei ole sellena, millena näivad…, ja näivad sellena, millena ei ole…

Sinu ego on peamine atribuut selliste illusioonide loomiseks…

Ta võimaldab kujutleda end eraldi olevana, enda ülejäänus osast…

Ego on see osa sinust, mis peab sind eraldi olevana…

Sa ei ole individuaalne, kuid et mõista ja kogeda terviklikku, sa pead individualiseeruma…

Just selleks tarvis ego… – just tema on abiks selles…

Kuid selle saavutamiseks liigne ego ei ole kasuks…

Eraldatuse illusioon on abiks Ühesuse kogemise mõistmiseks ja väärtustamiseks…, ehk… selle mõistmiseks, kelleks oled tegelikkuses…

Kui ego kasvab ülepea, siis oled võimeline nägema üksnes oma eraldi olevat Mina…, siis kaob võimalus kogeda oma terviklikku Mina… – siis oled kaotanud end oma illusioonide ilmas, ning jääd sellesse paljude kehastuste jooksul… – seda vaid kuni leiad kord oma Mina üles ja tood illusioonist välja… – või kuni leidub keegi vaimsus, kes aitab sealt välja pääseda…

Seda on tähendamas leida end endas…

Sama idee on kätketud kristlike kirikute Päästja kontseptsiooni ideesse…

Ainsaks veaks, mida tegid kirikud, seisneb selles, et nemad kuulutasid enda ja oma religiooni ainsaks pääsemise teeks…, sellega kinnistasid eraldatuse illusiooni… – sama illusiooni, millest püüavad päästa teid…

Read Full Post »

Jätkame arutamist eelmise sõnumi teemal…

Tähaks pöörata teie tähelepanu sellele, et kõik, mille poole teid kutsun, olete kord läbi elanud…

Praktiliselt kõik, millest räägin teile, olete rassina elanud möödanikus läbi…

Ei saa ütelda, et see on läinud teil kaotsi…, et olete liikumas mööda mõtetut ringiratast… – vaid ütlen, et evolutsioon ei käi mööda sirget teed…, see ei ole nii…

Kogemine on üksnes kogemine…, kuid nüüd teil on avanemas võimalus luua ja taasluua, võttes kasutusele parima kõigist kogemistest, mida on pärandanud teile iidsed tsivilisatsioonid…

Selleks on tarvis lükata oma ego võimalikult kaugele tahaplaanile…, ega lubada arenenud tehnoloogiatel viia hukule teie tsivilisatsioon…

Olen teile rääkinud, et olete võimelised tegema kõike teisiti…, läbi selle muutuda ka ise teiseks…

Hakkate mõistma, et teie elamine ühiskondades…, rahvustena, või linnadena, ei ole midagi seda, mis on ärganud tsivilisatsioonidel…

Paljudele saab selgeks, et linnad ei teeni ühinemise eesmärki… selleni on jõudnud ka ärganud tsivilisatsioonid…

Teie linnad on takistamas liitumist üheseks… – need vaid võimendavad masside indiviidsust…

Ärganud tsivilisatsioonid teadvustasid suurte linnade mõtetust, ehk teatud määral isegi selle kahjulikkust…

Nemad on hoolega jälgimas, milline süsteem on töötamas ühinemise nimel…, ja millised eraldumise kasuks…

Paljud teie seast mõistavad linnade kahjulikkust…, kuid jätkate järjekindlalt linnade loomist, millised on mõjumas lammutavalt teie eluviisile…

Te isegi tunnete uhkust elu üle pealinnades…

Ma olen rääkinud varem, et regressi pidada progressina on võimeline üksnes primitiivne ühiskond…

Kuid teil on midagi ka head…

Üha enam inimesi hakkavad mõistma, et elu suurlinnades on üksnes takistamas elu ennast…

Teil on hakanud kujunema väiksemad asundused, väiksemate ühesuste jaoks…

See on teie ärkamise hea tunnus…

Kuid paljud püüavad jätkuvalt pääseda elama suurlinnadesse, kuna pikema aja jooksul teile on sisendatud, et suurlinnades on võimalik lahendada omad probleemid…

Kuid… kui vaadata tõele silma…, siis linnades te lisate neid endile juurde…

Suurlinnade tuled on tõmbamas ligi oma meelelahutustega, mida ei ole võimalik leida väikestes asundustes…

Ekslikult võtate neid väärtustena, milleks need ei saa olla… – üksnes kahjuks…

See ei ole minupoolne arvustus… – vaid see on üksnes teil toimuva fakti välja toomine…

Ma räägin vaid sellest, mis on toimumas teie juures…

Paljud teie seast on arvamas, et Jumal, vastavuses teie müütidele, omab oma arvamust teil toimuva üle…

Sellist arvamust olete väitmas ka Minul olevat…

Kuid asi on sootuks lihtne… – kui Minul oleks arvamus…, siis teil ei oleks vaja midagi mõelda, ega teha…, ei oleks vajadust vastutada millegi eest… – üksnes täita Jumala arvamust…, ja olekski kõik korras…

Te olete harjunud nii elama…, nii on teid õpetatud…

Kuid mina kutsun teid muule… – olgu kõiges teil oma arvamus (isiklik)

Kuid ütelge…, kuidas teaksite minu tahtmisi, kuna religioon on väitmas teile, et Mina olevat teie poolt ära pööranud, veel palju tuhandeid aastaid tagasi…

Kõik õpetused, millised on jõus teil ka tänasel päeval, püüavad laulda samu eksitusi…, kuigi uuel viisil…

Kas jääte religiooni või õpetuste seisundile…, kui vanimatele tarkustele…, valitutele…?

Kuid… kuidas leida õiget, kui neid õigeid on teile ette söödetud suurimal hulgal…?

Nüüd vaadake, kuhu oleme jõudnud… – sinna, kust alustasime…

Teil seisab siiski ees teha endil omad järeldused kogu toimuva üle planeedil

See on väljapääs, mille abil saate muuta olukorda…

Arendage selleks oma jälgimise võimet…

Püüdke selgusele jõuda, mis on teile kasuks ja mis mitte…

Selle kõige nimeks on evolutsioon…

Teil ei ole võimalik mitte hakkama saada… – teil ei saa juhtuda ebaõnne…

Siin on üksnes aja küsimus, aga mitte võimaluse olemasolu…

Kui tahate sellel planeedil jõuda oma tööga lõpule… – siis kiirustage…

Minu pakkumine, kuidas seda teha, ehk näib teile absurdsena…, kuid soovitan järgida ärganuid tsivilisatsioone… – loobuda rahvuste olemasolu ideest

Rahvuse idee kokkuvõttes on vastandamas end reaalsuse esimesele põhimõttele… – kõik oleme üks…

Rahvuslus on toetamas teie juhtmõtet… – ellu jääb tugevam

Olete jaganud end rahvusteks ellu jäämise nimel…, ohutunde tõttu…

Kuid tulemusena… jäite ilma võimalusest elada rahus ja jääda ellu…

Ärganud tsivilisatsioonid on valinud muu… – nemad ei ühine rahvustena…, vaid usuvad ühtset rahvust…, nad on teadlikud, et nemad on ühtne rahvus

 Aamen

Read Full Post »

Teile ehk on mõistetav, et isegi mõningane oma elu kujutluste analüüs, mõista selle reaalset puudulikkust, ehk millegi puudumisest vajalikul hulgal, on peamiseks põhjuseks, et teie elus esineb häireolekuid…, pidevaid surve tunnetusi… – mis kokkuvõttena avalduvad viha näol…, vihkamisena…, ehk viib isegi… mõrvadeni…

Puudulikkuse idee, eraldumise ideoloogia, ning täielik Kõigi ja Kõige Ühesuse idee ignoreerimine, on tegelikult loomas praktiliselt kõiki kannatusi teie elus…

See jätab võimaluse kahetsusväärseteks sündmusteks teie inimkonna ajaloos…, ja see kinnitab teie täielikku läbikukkumist kõigis katsetes luua KÕIGILE inimväärne elu…

Olen rääkinud ja kordan taas… – muutke oma veendumused selles, et ilmas on olemas puudulikkus…, et on olemas jagunemine ja eraldumine vastupidisteks… – sellega saate muuta oma ilma…

Ainsaks mõjusaks viisiks on muuta oma veendumus…

Uute veendumuste kohaselt saate käituda teistega nii, kuidas tahaksid, et teised käituks teiega…

Vana piibellik tõde… – kuid kui vähe on neid, kes elavad selle järgi…

Käitu alati nii, nagu kõik (ka ise), siis oleks üks tervik…

Vaata vastutulevale silma ja näe seal ennast…

Vaata igat inimest kui ennast, kes soovib elada puhtas ja ausas ilmas…

Üksnes näe ennast igas ühes… – seda ennast, kes on kogemas sama elu teist kogemist…

Vaata igatüht uue pilguga… – tee seda koheselt…

Püüa näha Jumalat igas ühes…, siis saad näha teda ka endas…

Teisiti ei ole antud…

Ehk vaataks taas paradigmat… – Olla, Teha, Omada… – selleks tee otsus… – nüüdsest oled igas ühes nägemas ennast…

Hakka käituma (toimetama) nii, nagu kõike oleks jätkuvalt…, ehk… küllaldasel hulgal…

Kui teil oleks kõike piisavalt, mida teeksite teisiti…?

Milline valik oleks teil külluse juures…, kas jagate seda teistega…, vabalt, avatult ja õiglaselt…, või mitte…?

Kuidas toimiksite…?

See oli selle kohta, mis on teie isiklik…

Kuid nüüd küsiks… – kuidas on keskkonnaga…, ökoloogiaga…, kogu planeedi loodusressurssidega, millised on vajalikud kõigile…?

Just nimelt… – kui oleksite mõelnud teisiti, siis te ei käituks selliselt… – vaid mõtleks, et seda tarvis kaitsta ja väärtustada…, ega käituks keskkonnaga ja ökoloogiaga vastutustundetult…

Kuid samas… te ei suuda olla nõus mõttega, et kõike on küllaldaselt…

Kui te mõistaks seda, siis toimuks võrdväärne jaotus…

Seni 20% inimkonnast on kasutamas 80% looduse üldressurssidest…

Enamgi veel… – teil ei ole isegi mõttes muuta senist suhtumist…

Teile piisab kõiki ressursse vaid tingimusel, kui lõpetate nende raiskamist väikese hulga inimeste jaoks, keda peate eliidiks…

Üksnes mõistlik ressursside kasutamine, kõigi inimeste poolt, viiks selleni, et kogu tarbimise hulk väheneks…

Lakkaks barbarlik Üldiste Ressursside kasutamine üksikute meeleheaks…

Ressursid on kasutamiseks…, kuid mõistlikkuse piirides…

Mulle näib, et kuna on selgeks saanud, et ressursid on kasu toomas üksnes valitutele…, neile, kes on valinud nendeks end ise… siis on aeg muuta teie ilmanägemise süsteemid…

Võtke vastu neid tõdesid, mida pakun Mina teile…

Loobuge neist juhtimisviisidest, milliseid olete ise üles seadnud…

Muutke omad poliitilised ja majanduslikud süsteemid…

Vaadake üle oma vaimsed tõed…

Te olete jõudnud ärkamise staadiumisse…

Mõistke ühte… – minu tähelepanekud ja märkused ei ole teile pettumuste põhjuseks…

Püüdke mõista nende tõesust…, las need olla stardilauaks teie muutustele…, võtke neid ammendamatute hingestuste Lättena…

Kõik teie, kes olete tutvumas nende sõnumitega, püüdke olla katalüsaatoriteks inimestele, et ka nemad saaks leida uut elu kogemise viisi…

Saage teiseks…, saage muutunuks… – võtke kasutusse teadvustatud tõed…

Kõik oleme üks, kaasates sellesse ka Mind…, viige ellu idee… – kõike on piisavalt…

Muutke oma mina…, sellega muudate Ilma…

Teie ise…, just teie kutsusite ligi need sõnumid… – sellest oleme rääkinud korduvalt…

Kui see ei oleks nii, siis te ei loeks neid…

Juhuslikkust ei ole kusagil kogu ilmaruumis…

Mõistke, mida tähendab elada kui ärganud olevus

Aamen

Read Full Post »

Olen juba 30 aastat astunud vaimset enese tundmaõppimise teed…

Olen paljut õppinud ja läbinud palju õppetunde…

Olen mõistnud, et olen valguskandja ja minu missiooniks on tuua tagasi oma jõud ja kanda valgust inimestele…

Käesoleval ajal teen tööd vibratsioonide tõstmisega kuni 5 mõõtmeni…

Samas olen õppimas elama südamega, intuitsiooniga…, alles seejärel peaga…

Olen samas oma reaalsuse looja, millega püüan resoneeruda…, kuid miski on selles segamas…

Tahaks leida oma tegevusviisi…, saada sügavat rahuldust oma tööst…, et see oleks ka tulu allikaks…

Ma ei saanud ühtseks ühegi ettevõttega…, kus ka ei töötaks…, ei leidnud seal oma teed…

Ei taju kusagil südame kutset, mida tahaks kindlapeale realiseerida…

Isegi ei ilmne mingit talenti, või soovi millekski… – ei ilmne midagi…

Kuidas leida oma tegevuseks midagi…, millises suunas liikuda…?

Kas saaksite selgitada minu olukorda…?

Kallis inimene…, imetlen sinu julgust…, sinu vaimsuse lõõmamist, mis on helge ja kerge…

Et anda vastust sinu küsimusele, tarvis selgitada seadusi, millised on eksisteerimas vaimses ilmas…

Esiteks… – milline energia on tulenemas sinust, selline ta on ilmutumas sinu füüsilises ilmas… – sellist oled saamas ka tagasi…

Mida see ütleb sinu küsimuse kohta…? 

See ütleb, et kui ei suuda leida hingekohast tööd, siis sinus on jätkuvalt takistusi hingeliste energiate teel…

Järgmiseks seaduseks on… – energia hulk on alati muutumatu…, see on muutumas üksnes ühest olekust teise…

Kuid see on üksnes füüsilise ilma jaoks…

Avades oma süda, avad lõpmatu energia Lätte…

Sinus endas on armastuse energia generaator… – sa ilmselt oled ka ise sellest teadlik…, kuid millegitõttu see energia ei valgu sinust ümberolevasse ilma…

Vaimsusel on vaimne süda…, ja see asub rinna keskel… ka temal, kui füüsilisel südamel, on energeetilised sooned, ehk neid võiks pidada vaimsuse kanaliteks…

Just nende kanalite kaudu pääseb vaimsuse energia ilma…

Sul tarvis avardada need kanalid, et energia ei saaks neis takerduda, vaid voolaks ühtlase voona…

Peale meditatiivsete praktikate vaja ka tegevust, et saaks ilmutada oma vaimset energiat ümberolevas ilmas…

Tööde otsingutel sa ei oska seada rõhku oma soovidele…

Mõne aja pärast igas töös näed, et sinu vaimsusel hakkab igav…

Kas tead, miks…?

Sinu vaimsus tahab sirutada tiibu…, kuid igal järgmisel tööl sa surud need enda ligi…

Siit ka igavus…, sul on ükskõiksus iga algatuse puhul…

Hästi saad tunda end vaid seal, kus saad avada oma vaimsust…

Esmalt hakkavad voolama energeetilised ojad, mis ajapikku muutuvad jõgedeks… – kuni energia haarab ka sind kaasa… – see on sinu vaimsuse energia…, kõrgete sageduste energia…, armastuse energia…

Nii oledki seesmiselt valmis… – nii saadki ilmutada end ka füüsilises ilmas…

Kanali avardamiseks on mitmeid viise… – üheks neist on hool kellegi teise üle… – heasüdamlikkus kõige laiemas mõistes…

Osutades abi kellegile, sinust hakkab märgatavalt, üha enam ja enam, elavduma ja voolama energiaid… – sinus on põhjatu energia kaev… – see katab ka sind ennast tervikuna…

Sinu ükskõiksus ja kurbus on üksnes sellest, et sa ei ole suuteline kasutama oma meeletuid energiaid.. – need on kui tardunud… – vaimsuse kanalid on liikumatud…

Ilmutades südamlikkust kellegi suhtes, kanalid hakkavad elavduma…

Usu…, usaldu…, proovi…

Sul jätkub energiat ja aega kõigeks… – ja ongi kogu lugu…

Kuidas leida uut tegevusala…?

Sellele vastan järgnevalt… – energia puudusel, isegi kui oled leidunud tegevust, sa ei märka seda…, kuna sinus rakendub kaitse… – ma ei vea välja…, tööd on liiast palju...

Kui vaimsuse kanalid elavduvad, siis märkad, et mistahes tegevus, mis varem näis võimatuna, nüüd on jõukohasena… – kõik toimub kergusega, mõistetavana… – ka mõttetegevuse energia osutub teisena…

Sulle hakkavad ligi tõmbuma sulle vajalikud inimesed, vahendid, avanevad vastavad ruumid ja endas olevad talendid…

Seega vastuseks sinu küsimusele, kuidas leida huvitavat ja tulusat, selleks tarvis elavdada energia kanalid, et see saaks voolata ühtlase voona…

Et asi oleks tulus, siis katsu jagada kõike…, kasvõi vähehaaval…

Et tabada voogu, tarvis mõista…, kas oled jagamas teadlikult, või südamest, soovides sellega inimesele üksnes head.. – tehes mitte tema heaks…, vaid enda elavdamiseks…

See on tunnetuse harjutuseks… – kas vaimsuse energia on voolamas, või mitte…, ega ole mingeid hingelisi kinnijäämisi…?

Seda tuleks teha ilma mõistuse sekkumiseta…

See kõrvaldab ummikud ka tulule…

Veel üks praktika vaimsuse avamiseks…, südame avamiseks… – usalduse praktiseerimine…

Igal ärkamisel kinnita endale, et usaldad end ja usaldad ilma…

Selles praktikas on oluline, et isegi, kui päeva jooksul ilmnevad ebameeldivused, tuleks meenutada usaldust…

Sellega toimub usalduse praktika testimine…

Usaldades end, Jumalat, ilma… – mistahes olukord kujuneb parimal viisil…, isegi imestad tulemuste üle…

Usalduse praktika on vajalik kogu tulevase elu jaoks…, kõigis järgnevates mõõtmetes suhted on üles seatud üksnes usaldusele…

Ka siin usaldus ei ole naiivsusena…, see on usaldus juhendajatesse, kõrgematesse jõududesse…

Igale ühele tema usu kohaselt…

Sellega langeb ära küsimus sinu tegevuse kohta… – sul jagub energiat paljudeks tegevusteks…

Seni sul ei jätku energiat paljukski… – selle põhjus on… sinu energia kanalitel puudub elu…

Read Full Post »

Mõningate usuliste, või fanaatiliste inimeste esinemistes okultismi mõiste kõlab enamuselt kui halvustavalt…, mis tähendab kui midagi keelatut, deemonlikku, mis on kohatu korralike inimeste jaoks…

Kuidas tegelikult suhtuda okultismi…?

Esialgu sõna okultism, nagu sõna paganlus, veedalike mõtteviiside tõttu muutus sünonüümiks

Need teadmiste valdkonnad olid alati vastuolus libausuliste doktriinidega, millised ei täheldanud mingeid teadmisi, vaid üksnes usku….

Kaks vastandlikku ja teine teist välistavad mõisted ei ole kunagi olnud kõrvuti… – olid täielikult antagonistlikud…

200 aasta tagune teadus käesoleval ajal on pääsenud religioossetest dogmadest ja oma valduste piireis on hakanud uurima valguse küsimusi…

Hoides küll kinni judaismi vaadetest, püüavad uurida valguse liikumise võimalusi ja selle kiirust nähtamatute elektromagneetiliste lainete skaalal… – kuid… on kinni endiselt oma uskumuste piirides…

Enamgi veel… – nagu keskaegne inkvisitsioon, nii kui ka kaasaegne teadus, on ise piiramas oma teadasaamise võimalusi, pääsu nähtamatu ilma peentesse sfääridesse, millised on elektromagneetiliste lainete skaalal järgmisena…

Seda üksnes seetõttu, et selline pääs peentesse sfääridesse tooks suurima tõenäosusega esile eetri, mida teadus keeldus tunnistama pikema aja jooksul…

Nemad pidasid seda peenmateeria teiseks seisundiks, mida kaasaegne teadus pidas vaakuumiks, millest oleks võimalik saada elektrit piiramatul hulgal…, otse avarusest…

Kaasaegne teadus pimeduse süsteemi käes muutus omalviisil religiooniks, milline lõi, kui arhailistes religioonides, oma deemonlikke patust puhtaid jumalaid, kelleks olid Einstein ja Newton…, kellele kummardati ja keda peeti puutumatuteks mistahes kriitika poolt…, ega juletud eirata ühtegi nende dogmasid…

Seega… okultismis, kui loodusteadmiste koondis, olevaid energeetilisi olemusi ei peetud seesmisteks, vaid välisteks…, ehk… kultuste lähedasteks

Seetõttu selle nimetuseks sai – o-kultism

See sõna kätkeb vastuvaidlematut ja eksimatut kultuuri mõistmist, milline on tulenemas usust… – seega… see on loodusteadus, mille nimeks on okultism

Kusjuures okultismil, kui mistahes teadmisel, on kaks poolust… – üks neist… tume…, ja teine… hele…

Kas on mõtet rääkida, et okultismi tumedaks pooleks on must maagia… – kogu tema pimeduse praktiliste usuliste tõlgendustega, millistel on maagilised seosed antiilmaga… – läbi isehakanud jumalate…

Pimeduse antihierarhia toob esile suurima hulga parasiteerivaid loomusi, kelle sooviks on saada inimkonnalt ohverduvaid tegusid…

Jääb vaid üksnes imestada inimeste usalduslikkuse üle…

Tõemeeli… selleks, et võita inimteadvust, pimeduse jõudude poolt oli leiutatud tohutul hulgal kõikvõimalikke lõksusid, läbi mille oli võimelik muuta inimest lüpsilehmaks, et saada temalt elu psüühilist energiat…

Kui uuriksite parasitoloogiat, siis peatselt mõistaks nende lõksude mõtet… – selle tulemusel oleksite suutelised vältima ekslikke samme, mis on viimas vaimsuse teadvuse ahistamiseni

Okultismi pimeduse pool on loodusteaduse elektromagneetiliste lainete skaalal mõistuse väline osa…

Nähtav piirkond on biosfäär, mis on tänase päeva teaduse piireis kammitsetud pimeduse jõudude poolt…, seetõttu puudub võimalus areneda Ilmaruumi ja tema Ääretuse peenemate ja nähtamatute loodusteaduse sfääride poole…

Elava Eetika Agni Joga on loodusteaduse läbimurre universumi mõistmises, mis annab mõninga ettekujutuse Lõpmatusest, Tule Ilmast ja Peenest Ilmast…, ja üldise… maavälisest elust mujal…

Selliselt saab maine inimkond küllaldase ettekujutuse sellest, kuidas on korraldatud Ilm üldse… – sedagi üksnes liites olemasolevad teadused…, aga mitte eraldades neid…

Üksnes okultism saab lubada endale teostada liitmist, luues Ilmaruumi ja Absoluutse Valguse  teadmiste sünteesi ja kohandada need ühese süsteemse koondiga

Miks on see võimalik…?

Vaid seetõttu, et valgusspektrid on vaheldumas üks teise järgi, kui oktavid klaveril, mis võimaldavad kanda teaduslikke teadmisi üle kas usulisse, või maagilisse sfääri… – nagu teevad seda kabbalistid…

Kuid teaduslikke teadmisi Valgusest on võimalik kanda Peende ja Tule nähtamatu diapasooni sfääridesse, mis teeb võimalikuks mõistusvastaste teadmiste kasutamist praktikas ja täienisti tehnoloogiliselt…

Seega… – just okultism on hea ja kurja mõistmise varamuks, milles on kergelt äratuntavad kõik kaasaaja elu küljed planeedil Maa…

Saades tõenäoseteks, need aitavad inimesel, kes on saanud teada Absoluutse Valguse teooria aluseid, enam iialgi jääda pimedaks ja teadmatuks kõigest, mis on toimumas selles ilmas…

Ta hakkab nägema tõde, ning järgides oma nägemist, saab teha õigeid valikuid…

Võtta kasutusele okultseid teadmisi… – see tähendab olla Loodusuurija, kes on nägemas Ilma tema täiuses ja piiranguteta…

Seetõttu avaldame austust valgustajatele, kes julgesid minna inkvisitsiooni raamidest välja…

Nemad ei säästnud oma elu pimedusest väljamurdmiseks…

Ilm on vabanemas pimedusest…

Religiooni fanaatikud võivad kiristada hambaid, kuid nemad on jõuetud Uue ajastu ees, mis ei näe ette usku ilma teadmisteta

Nemad ei ole suutelised pöörama oma suunda pimeduse poolt Lõpmatu Valguse poole…

See oleks Suure Ülemineku esimese sammuna pääsemise poole…

Teise sammuna ja kõik järgnevad, oleks liikumine usust teadmiste poole…

Muud teed ei ole…

Sõna Okultism ei ole küll kõige õigem väljend Uue Ajastu Loodusuurijale…

Pigem see oleks Absoluutse Valguse teooria uurija… – nii ehk oleks õigem…

Uue Ajastu Absoluutse Valguse teooria on ise kultuuri lähedane…, Kultuuri Teadusele…, filosoofiale…, ideoloogiale ja seadusandlusele… – nende kõigile otseses mõistes…

I. Nilova

Read Full Post »

Ehk jätkaks küsimusega… – mis on määrav teie tsivilisatsiooni jaoks…?

Teie töö…

Järgmine küsimus… – mis on määramas teie eksisteerimise mõtet…, ehk… – milleks olete planeedil Maa…?

Olete jätkuvalt veendunud… – teil tarvis (selles on elu mõte enamuse jaoks) liikuda mööda teenistusredelit…, tõusta edu tippu…, saada võitjaks

Seda peate kohustuslikuks üksnes selleks, et teha end õnnelikuks…, mõnevõrra ehk ka oma lähedasi…

Kuid tahaks meelde tuletada, et ärganute jaoks sellised mõisted puuduvad täienisti…, seda nende jaoks ei ole olemas…

Edu on alati loomas ebaedu…, oma vastaspoolt…

Teie ilmas kõik ei saa olla edukatena…

Isegi töö on teil jaotatud tunnustatuks ja mittetunnustatuks…

Tööd, mida peate mustaks, peate, pehmelt öelduna, põlastavaks… – selle töötegijaid peate kaotajateks…, rumalateks…

Ehk selgitaks seda järgmisel näitel… – läksid alateadlikult tööle, mida teil peetakse väärituks…, seal õppisid mõistma paljut ja paljut…

Oled paljut mõistnud, kogedes tuntud ütelust… – ega töö ei õilista inimest…, vaid inimene õilistab tööd…

Mõistes seda, olid võimeline tegema korralikku tööd…

Ärganud tsivilisatsioonides töö, mis kindlustab ühiskonna normaalset igapäevast funktsioneerimist, on hinnatud kõige kõrgemaks…

Neile see on eneserealiseerimise kõrgeimaks vormiks…

On aeg mõista, et ideed ise, mida olite loonud võimaliku eneseväljendamise ümber ja mida peate tööks…, siis ärganud tsivilisatsioonide kultuuridele see ei saa olla koostisosana…, ega olegi…

Saavutuste kogemine, mida peate vedamiseks, ärganud tsivilisatsioonidel on võltshinnangute kohane… – see on kasutusel üksnes teie ilmas…

Nendeks on teie võistlused ja võitlused, millised toovad võitusi ja kaotusi…

Enamgi veel… – need on rakendatud isegi teie haridussüsteemis…, ja mis veelgi kurvem… – teie koolides…

Ärganud tsivilisatsioonidel see käib läbi sügava mõistmise… – see on suurimaks väärtuseks kogu nende ühiskonnale…

Teil see kõik on tugevalt seotud eraldumise illusiooni endaga…

Teie paljud religioonid ja ühiskonnad on jätkuvalt pretendeerimas ainsateks, kes on teadmas teed Minu juurde…, ning on usinalt võitlemas pimedusega Valguse nimel, ajades välja saatanaid, korraldades puhastusi enda ridade keskel…, luues imelikke mentaalseid kujundeid, nimetades neid Minu nimel käsulisteks…

See toob veelgi suuremat eraldumust ühiskonda, mis on niigi juba eraldumuses…

Ärganud ühiskondades see on mõeldamatu…

Teie ühiskonna saavutus ärganud ühiskonnas tähendab hoopis midagi muud… – on täienisti erinemas teie omast….,  ei too neile tuntust ega varalist tõusu…

Neil saavutus, olenemata selle väärtusest, on tõstmas nende ühiskonna väärtust…

Nende väärtuste süsteem on toomas kasu kõigile…

Kas kuulete, planeet Maa inimesed… – see toob kasu kõigile…  

Ehk vaataks, kuidas teie määratlete sõna kasu

Inimesed, kes ajavad taga palli väljakul, või loobivad seda üle võrgu, saavad selle eest suuremal hulgal raha…, andes pealtvaatajatele võimalust jälgida nende mängu…

Teie muusika äri on esitamas kõike suure müra saatel…, teeb inimestest tähti, kellel ei ole vähimatki kalduvust selleks… – ja see võimaldab neil elada luksuslikult…

See on tõemeeli äri… 

Kuid need, kes oma kavatsustega püüavad aidata lastel meenutada Suuri Elu Tõdesid, äratada neis püüdlust vaimsuse poole…, on virelemas kerjuslikus olekus…

Ma räägin õpetajatest ja tõelistest preestritest…, aga mitte religioossetest keskustest, kus kõik õpetused on muudetud tulusaks äriks…

See räägib sellest, et olete veel nõrgad nägema, kuidas on kulgemas teie elu…

Ärganud ühiskonnas nähakse, mis on toimumas…, on tegelemas sellega, mis on töötamas… – sedagi üksnes kõigi hüvanguks…

Mõistke veel, et ärganud ühiskonnas ei ole olemas kiriklikke teenistusi, nagu on teil…

Nende kriteeriumiks on tegevus, mis lähendab eesmärgile, mille poole on püüdlemas ühiskond…

Neil puudub mõiste – seda ei ole tarvis teha

Nende ühiskond ei tea olekust rikas, või vaene… – nende seas seda ei saa üksnes olla…

See on kõigest kahe peamise mõjutegevuse aluse tulemus… – need on… kõik oleme üks…, kõike on kõikjal külluses… – seda küllust loob mõlema aluse teadvustamine

Nemad on teadvustamas kõikide asjade sidet, ega kuluta midagi niisama, ega tegele looduslike ressursside hävitamisega…

Kõigi tegevuste tulemuseks on teadvustamine… – kõike piisab kõigile…, et… on olemas kõike ja kõike on külluses…

Aamen

Read Full Post »

Monika Muranyi

Oleme jätkuvalt saladuslikus orus…

Suurimaks mõistatuseks siin on see, mis juhtus Anasazi rahvaga…, kes elas siin kunagi…

Kuid Krayon väidab, et see ei olegi mõistatus…, siin on olnud ka teisi rahvaid enne neid…

Kuid märgisjoont oleme ületanud esimesena meie…

Kõigi põlisrahvaste kalendrid rääkisid sellest märgisjoonest, mis toob tasakaalustumise protsessi…

26 000 aasta pikkune tsükkel on seotud Maa telje võnkumisega…

Nende prognooside kohaselt see pidi sündima peale 2012 aastat…

Peale selle avaneks kõrgeim teadvus, mis on planeedil üldse olnud…

Seega… 2012 märgisjoone ületamise oletusest on saanud veel üks mõistatus…

Tahaks rääkida viirastuste (kummituste) mõistatustest…

Krayon taas ütleb, et see ei ole üldse mõistatus…

See on osa süsteemist, milles iga uue tulekuga planeedile, astume taas koostöösse Maa kristallvõrega…

See on esoteeriline võre, mis oli ülesseatud plejaadlaste poolt… – see on lõplik energiate ja inimteadvuse tegevuse salvesti…

Mis on salvesti atribuudiks…?

See on nagu teie salvestid, mille abil võite naaseda toimunu juurde ja vaadata kõike taas üle…

Seetõttu oleme kui koostöös kõigiga, kes on lahkunud meie juurest…, kummitustega… –koostöös nendega, kes kui oleks jätkuvalt siin…

Oleme läbi mängimas salvestusi, millised on tallel kristallvõres…

Ka täna oleme istumas salapärases orus ja oleme koostöös kristallvõrega…

Oleme koostöös ka teadvuse võrega, milline on esindamas Emakese-Maa isiksust…

Planeedil on olemas palju kohti, kus on võimalik tajuda energiaid enam…

Ehk isegi sedavõrd, et on võimalik tajuda nii kristallvõret, kui ka Maa teadvuse võret…

Aastast 2012 asi läks huvitavamaks… – teatud piirkondades inimtegevuse energiate salvestused said häälestatud ümber… – eriti põhjapoolses maakera osas…

Selle piirkonna energia on läbi imbunud lahingutest ja sõjaliste draamade õudustest…

Nende ümberhäälestus toimub selliselt, et võresse jäävad üksnes armastuse ja ühesuse mõistmise emotsioonid…

Teie võre on nihkumas selliste atribuutide suunas, milliste abil saab mõjutada igat last, kes on sündimas tulevikus planeedile…

Akaši süsteem on tegemas koostööd kristallvõrega… – ta on saamas võrelt signaale, mille kohaselt hakkab reageerima…

Seega… kui oleme vibreerimas veelgi kõrgemas sageduses…, siis need, kes tulevad planeedile, hakkavad samuti vibreerima kõrgematel sagedustel…

Ehk sellega on ka mõistetav, miks uus põlvkond tuleb ja toob endaga kaasa selliseid lahendusi, millistest te ei ole mõelnud, ega unistanud…

Siin võib arvata, et kui tulevad noored, siis nemad kõrvaldavad vihkamise alused…

Neil on oma arvamus oletatavate vaenlaste suhtes…

Tähistagem seda aega, kuhu oleme jõudnud…

Iga mistahes teie tegevus, mida olete tegemas igapäevaselt, talletub kristallvõresse…

Nii toimub ka järgmisel korral, kui lahkute ja sünnite tagasi…, nii ka järgmisel korral…

Kõik on tallel ka seal, kus olite olnud…

Ei ole vajadust uurida olnut taas… – kõik on tehtud ja uuritud… – ja kogetud…

Nüüd oleme kristallvõre tipus…

Lee mainis, et eelmise siin viibimise aegu sündis tervenemisi, kuna selle koha energia pääses mõjule…

Tuleks siiski ära märkida, et ei ole oluline, kas toimub siin tervenemisi, või mitte…

Sellel ei ole mingit tähtsust…

Te olete ise oma laeva (oma keha) kapten…, kuid siin võib olla miski, mis annab end tunda…

Sama võivad tunnetada ka need, kes loevad seda sõnumit hiljem…, ka neil on võimalus liituda nende energiatega, milliseid tunnetame meie… – siin on sama Gaia teadvus, mis lugejate juures…

Krayon

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Kallid…, täna oleme Salapärases orus…

Mõned teie seast ehk küsiks, mis koht see on…?

Siin on kaja, seinad on peegeldamas meie hääli…

Siin on orv, avausega ülal, mille jalamil oleme seina äärde end sisse seadnud, et kuulata sõnumit, mille ootel oleme siin…

Kas on võimalik, et planeedil on kohti, kus on võimalik terveneda…, hakata enam mõistma ja saada valgustumist…?

Vastuseks on – jah

Sellest on meil olnud juttu… – kõigest jääb jäljend planeedile…

Seda on raske selgitada, kuna selleks vaja süüvida lineaarsuseta mõistmistesse, milliseid paljud peavad esoteerilisteks…

Kuid need on siiski tõestatavad…

Teie seas võib olla selliseid, kes lahingute väljadel võivad tunnetada võitluste energiat…,  võivad tajuda toimunut…

Isegi kui ei räägi neile, kus ollakse jalutamas, nemad tunnetavad seda siiski…

Mõned on tundlikumad, kui teised…

Kuid küsiks neilt… – mida nemad tunnetavad…?

Mis protsess käivitub siin…, mis ühendab inimest millegiga, mis on sündinud siin ammusest ammu…?

Igapäevaselt juhtub, et inimene tunnetab mõningates kohtades võõristavat tunnetust…

Hiljem selgub, et neis kohtades on kunagi olnud kas kalmistu…, võitlusväli…, või oli püha koht…

Meie tänase päeva eesmärgiks on rääkida sellest, mida te ei tea…, mis läheb välja raamidest, milliste piirides olete elamas…

Olete hästi teadlikud ja mõistate, mis on teie jaoks lineaarne ja reaalne…, milles olete elamas samm-sammult ja igapäevaselt…, ellu jäämise ja elatise hankimise nimel…

See on siiski vaid osa sellest, mis on tõeline tegelik reaalsus

On huvitav jälgida, kuidas teie teadlased on avastamas paljumõõtmelisi asju…

Nüüd nemad on väitmas, et äärmisel juhul peaks olema 11 mõõdet…, ehk isegi 22…, ise olles kolmes mõõtmes, ehk isegi neljas…

Kogu mõõtmelisuste idee ei ole kusagil mujal…, vaid siin… meie kõigi ümber…

See on isegi poris, läbi mille tulite siia… – igas teie keha rakus…

Teie teadvus on paigutamas teid nelja mõõtme piiridesse…

Milleks tarvis rääkida teile sellest, mis on Saladuste oru saladuseks…?

Ehk räägiks inimkonna suurimast saladusest…

Seda on küsimas kõik…, kuid keegi ei ole võimeline sellele vastama…

Mis toimub inimese viimse hingetõmbe korral… – mis see on…?

Saladusi on suuremal hulgal…, kõik need on kestmas läbi sajandite ja kultuuride…

Kui vaatate, kuidas enamuses see toimub, siis näete neis üht ainsat asja…, ja see on kõigis ühesena…

Need on riitused, mis on pühendatud inimese lahkumisele…, mis on erinemas vaid kultuuri kohaselt… – paljudes kultuurides need on sügava tähendusega…

Mõnedes need on avaldamas mõju edaspidisele elule…

Enamuselt on tunnustatud mõte, et surnu lahkub teatud kohta…

Kuid aja möödudes saab pöörduda nende poole… – kui esivanemate poole…

See on tunnustatud paljudel põhisrahvastel üle planeedi…

See oli omane juba kauges minevikus…, see andis mõista, et elu ei lõppe surmaga

See võib olla neljamõõtmelise lineaarse füüsilise keha lõpp…, kuid mitte kõige lõpp…

Sellel ei ole midagi ühist religioonidega, ega veendumuste süsteemidega…

See on seotud terve mõistusega ja kultuuriga…

Kord olime partneriga lõuna poolkera saarel, Tšiili rannikul, nimega Rapa Nui…, mõned nimetavad seda Lihavõtte saareks…

Ka seal on omad iidsed…

Rapa Nui elanikud olid valitsemas oma maad…, nemad olid hästi teadlikud kõigest toimunust sellel saarel…

Kogu saarel on üle 800 kivikuju, milles igaüks on kaalumas ligi 13 tonni…

Huvitav on siin see, et kõik kujud, mis asuvad rannal ümber saare, on näoga pööratud saare keskele…

Mõni aeg tagasi arvati, et need kujutavad esivanemate rituaali, kes tunnustavad oma maad…

Kuid siis mõisteti, et siin on midagi enamat… – selles on peidus mingi kaunidus…

Kui sai küsitud saare elanikelt kujude kohta…, siis nemad vastasid… – jah, need kujutavad meie esivanemaid…, selliselt nemad saavad jälgida meie tsivilisatsiooni käekäiku… – et see oleks jätkuvalt nii, kui oli tuhandeid aastaid tagasi…

Kas neil on midagi taolist, kui siin, sellel maal…?

Vastuseks on – jah

Tuhandete miilide kaugusel, teisel maakera poolel, on toimumas sama…

Samuti toimub viimne hingetõmme ja minek elu teisse olekusse…

Sama toimus Egiptlaste juures, kes uskusid elusse peale elu…, mitte üksnes vaaraode puhul…

Seda olete näinud egiptuse ajaloolistel seinamaalingutel…

Vaaraod tegid kõik selleks, et järgmises elus neil oleks kõik vajalik kaasas…

Hauatagusesse ellu uskusid kõik egiptlased…, kuni kõige lihtsama inimeseni…

Nüüd siis küsimus… – mis on siis elu peale elu…?

Mis toimub viimse hingetõmbe aegu…?

Omal ajal elas tuntud illusionist – Gudini (Harry Houdini), tema tundis suurt huvi okultismi vastu…, ta otsis võimalusi leida ühendust eesriide tagusega…

Ta kulutas hulgim ressursse ja aega, et saada ühendust kellegiga eesriidetagustest…

Lõpuks ta mõistis, et kõik lubajad olid vaid šarlatanid… – keegi ei saanud luua ühendust…

Ta tegi oma partneriga kokkuleppe, et kui lahkub elust, siis teeb kõikvõimalikku, et võtta temaga ühendust…

Ta määras täpse aja, kuna oodata ühenduse võtmist…

Nemad olid mõlemad teadlikud, et Gudini on siis eesriide tagustes, kuid partner on siin – kolmemõõtmelises ilmas…

Ta ütles oma partnerile… – ma kavatsen saada sinuga ühendust…, sa pead üksnes kuulama… – ma püüan ise saada ühendust…

Kuid midagi ei toimunud…

Kuigi olete küsimas… – mis toimub, kui lahkutakse elust…, kuid samas küsite… – kas on võimalik mingil viisil võtta ühendust maha jäänutega…?

Esmalt vastuseks oleks… – see ei toimu lineaarselt…, mitte nelja mõõtme piirides, kus saaks määrata kohtumise mingi spiritistliku seanssi aegu…

Seda on paljud püüdmas ka tänavu…

See ei ole seotud ajaga, kus istuda tundide viisi laua ümber…, ja hüüda kellegi nime…

See ei tööta selliselt… – seal ei ole lineaarsust…

Meil oli üks sõnumite seeria – Vaimsuse rännak (2014.03)… – seal rääkisin, et Vaimule, Loojale, teie vaimsused on igavesed…, reinkarnatsiooniga siin ei ole midagi tegemist…

Ehk neile, kes on uskumas vaid ühte elu, ütlen… – teie vaimsus on alati olnud planeedil ja jääb sellele alatiseks…, ta on teil sama vana, kui vaim ise… – see üksnes eraldub Loovast Vaimust ja muutub inimeseks… – kuid planeedil ta on alati olnud…

Teie kõigi sees on olemas üksnes Looja osake, mis ongi teie Vaimsusena, mille kohta arvate, et kui ihu sureb, siis ta naaseb sinna, kust pärit…

80% maalasi on uskumas sellesse, kuna usuvad elusse peale elu…

Kogu planeet on alateadlikult tunnustamas inimese üleminekut teise olekusse…

Selline oli tänase päeva õppetund…

Oleme palju kordi rääkinud, mis vahe on lineaarsete ja mittelineaarsete asjade vahel…

Keegi teie seast ei ole suuteline end asetama mittelineaarsesse olekusse…

Ehk võite rääkida küll, et te nägite unes…, oli mingi nägemus… – kuid neis kõigis olite kui kõrvaltvaataja… – teieni ei jõudnud see, et seal olles, olete võimelised olema mitmes kohas korraga…

Teie füüsikute varajasemad eksperimendid olid suunatud valguse uurimistele…

Kas valgus on osake, või laine…?

Nemad jõudsid järeldusele, et see võib olla nii üks, kui teine…

Seejärel märkasid, et valgus reageerib, kui teda vaadatakse…

Siis mõistsid, et valgus on võimeline midagi teadma…

Hiljem saadi aru, et valgus on võimeline olema kahes kohas korraga…

Edasi enam ei jälgitud…

Kvantiline põiming viib inimmõistuse rivist välja…

Juba mõte sellest, et üks asi saab olla mitmes kohas korraga…

Esmasel eksperimendil selgus, et kaks asja, mis on seonduses tohutute vahemaade tagant, on ühesuse mõistmise ilmnemine…

Üks asi asub kaugel tähel, kuid samas see on ka Maa peal…

Siin ei ole seondust nende vahel… – vaid see on üks ja sama asi…

See on kvantiline põiming…

Seda ei ole võimalik mõista inimliku mõistmisega…

Te ei ole suutelised paigutama end sellisesse olekusse…

Ma ütleks teile – teie esivanemad on praegu teie seas ja vaadates teid, muigavad… – nemad teavad, et räägin neist…

Me rääkisime sellest Vaimsuse rännakutes (2014.03)…

Kallid, kui lahkute sellest elust, muutute paljumõõtmelisuse osaks… – te ei ole enam piiratud selle planeediga… – te olete kõigis mõõtmetes…, kõigis suhetes…

Seega… teie vaimsus saab olla… – kahes…, kolmes…, kahekümnes…, miljonis ja enamas mõõtmes…

Oleme kõik Ühesena…, kõik kõigiga…

Te näete kõike lineaarsel viisil, kehadena, paledena… – kõigi nende teadmiste ja mõtetega…

Kuid peale kehast lahkumist, peale viimset hingetõmmet see kõik kaob…

Järgi jääb vaid suursugusus…

See ütlebki teile, et selle oru esivanemad on reaalsed…

See ei ole üksnes traditsioon…

Veel ammu enne seda tsivilisatsiooni, millesse olete kuulumas teie, kogu selle planeedi rahvad mõistsid seda…

Kogu mõte ja idee seisnes selles, et nemad mõistsid – tarkus ei lahku maapealt viimse hingetõmbe aegu…, vaid on säilimas siin jätkuvalt…

Selleks on see, mida nimetate Kristallvõreks… – selles sulandub kõik kokku… – mille arvel ta on võimendumas…

Võre on esivanemate olemus peale nende surma…

Inimese jaoks see on ülimalt keeruline, seetõttu küsib… – kui nemad on siin…, kuidas saavad olla eesriide tagustes..,. samas… olla selles orus…?

See tuleneb sellest, et te ei ole teadlikud sellest, mida te ei tea…

Neile, kes on uskumas reinkarnatsiooni, annan suurima mõistatuse…

Olen rääkinud, et vaimsused naasevad, nõustudes elama taas oma lähedastega…, olles nendega, toetada ja suunata neid läbi armastuse nende vastu…

Need, kes on uskumas reinkarnatsiooni, ütlevad… – olgu…, kuid mis toimub peale selle nende endiga… – minu arvates ja ma olen kindel, et ka nemad on inkarneerumas…

Vastuseks on – jah

Nemad tegid mõlemat… – nemad on mõlemas kohas korraga… – nagu füüsikutel valgus…

Kas olete suutelised mõtlema edasi…?

See on paljumõõtmelise vaimsuse suursugusus… – selleks te ka olete…

Oleks hea, kui te mõtleks selle kõige üle…

Ma tahaks, et te valmistaks oma lapsi selleks… – vaataks neile silma ja ütleks… – tuleb aeg, kui ma lahkun lineaarsusest läbi surma…, kuid osa minu vaimsusest jääb teiega teie viimse hingetõmbeni…, tahaks, et te tunnustaks mind, räägiks minuga kui tõelise minuga, kes on tõemeeli teie juures…

Kui räägite seda neile, siis nemad võtavad seda tõelise reaalsuse kohaselt…, mitte lineaarselt…

Tänapäeval on raske kujutada ette, et keegi surnutest saab tulla teise vormina ja istuda teile sülle…

See ei pea kättesaadav olema spiritistliku seanssi aegu… – vaid alateadlikult, vahetult…, igapäevaselt…

See ei ole üksnes alateadvuslik lootus, et keegi tõemeeli saaks olla teiega…

Sellegipoolest… – need on olemas ja on teiega…, igas teie rakus… kogu teie aja jooksul…

Selline on enamuse esivanemate kooslus…, just see andis iidsetele võimaluse pöörduda esivanemate poole, kuna olid teadlikud nende olekust, ühel või teisel tarkuse viisil…, läbi selle oli võimalus juhatada neid selletaolistesse kohtadesse…

Kas suudate kujutada, kuivõrd edumeelne oli mõistus neil, kes olid elanud selles orus…

Kui nemad saaks kuulata…, mõned neis saavad… – siis nad pilgutaks silma ja muigaks…

Siin, aastal 2019, oleme avastamas seda, mis oli neil kasutusel…, nemad kõik teadsid seda suurepäraselt…

Iidsed olid selles edumeelsed ja olid teadlikud teie tööst… – nemad elasid selles…

Ka teie olete selleks võimelised…

Käesoleval ajal on inimesi, kes on avastanud, et on elamas riigis, kus kõikjal tema ümber on tema esivanemad…, kuigi need ei ole tõelised esivanemad, kui põliselanikel…, ega nende sugupuu kaudu…

Kuidas saab see olla tänasel päeval…?

Ehk alustaks sellest, millesse olete uskumas…

Olen rääkinud teile vaimsuse esoteerilisest aspektist, milline on jätkuvalt elamas peale surma…

Valguse Töötaja… – kui paljudesse oma möödunud eludesse oled uskumas…?

Kui paljusid oled selle aja jooksul kohanud…, kui paljusid armastanud…, kui palju on olnud lapsi nende kehastuste aegu… – esoteerilises mõttes…, mitte sugupuu kohaselt…

Me räägime esoteerilisest aspektist…

Vanad vaimsused…, olenemata sellest, kui vana olete…, kui palju teie arvates elusid olete elanud… – kõik, kellega olete kohtunud…, kui palju lapsi on olnud…, kui palju esivanemaid on olnud endal… – kõik on teiega esoteerilisel viisil…

Kõik on esivanemate osana…

Olete kunagi sellele mõelnud…?

Ehk olete mõelnud, et teil on kaaskond, kes on saatmas teid kõikjal, kuhu ka ei liiguks…

See hakkab muutuma teile liiast keeruliseks… – mõni ehk hakkab silmi pööritama… – kõik on mõistuse piiridest väljas…

Seda ei ole kunagi teile õpetatud…

Kallid…, te kõik olete saatnud kedagi lähedastest ära…

Ka sellel päeval, kui jõudsime siia orgu, siin jäi kahe elaniku võrra vähemaks…

Tahaks, et oma suutlikkuse kohaselt kujutaks ette kõiki, kes on lahkunud kunagi teie juurest…, ka neid kahte navahod… – uskuda neisse…, ehk isegi suhelda lineaarselt…

Ehk suudate seda kujutleda…

Kui te suudaks neid kuulda, siis kuuleksite, et planeedil on toimumas hulga enamat, kui arvate…, on toimumas nihe teadvuse evolutsioonis…

Nemad ütleks teile, et on kadumas nii mõnedki kallihinnalised asjad, kuna neil on aeg liituda teiste Ühesuse asjadega…

Asjad ei jää endistena…, ega tuul puhu üksnes ühest suunast…

Nemad ütlevad teile… – me oleme alati teie kõrval ja oleme kättesaadavad, nagu teile kõik teie järeltulijad…

Mis toimub viimse hingetõmbe aegu…?

Sünnib suursugusus

On aeg tähistada äraminekut pidulikult…

Nii on see tõemeeli…                                                                                                   Krayon

Read Full Post »

Mõistmine, kes ma olen, toob teie ellu Püha Ühesuse mõistmise kogemust… – üksnes siis teie Ühesus saab teadvustada, et ta on eksisteerimas Ühesuses…

Seetõttu küsimus ise – jagada või mitte? ärganud tsivilisatsioonides ei esine üldse…

Enamgi veel… – kellelgi ei tule mõttessegi, et asjadele, mida esineb harva, tõsta hinda võimalikult kõrgeks…

Sellised mõttetegevused saavad esineda üksnes primitiivsetes ühiskondades…

Üksnes sellistes ühiskondades võib millegi puudulikkus tõsta kellegi rikastumise võimalust…

Ärganud süsteemides nõudluse ja pakkumise idee ei saa olla süsteemi aluseks…

Üksnes arvates, et nõudluse ja pakkumise süsteem saab parandada teie elu kvaliteeti…, sellega olete jätkuvalt eksiteel… – samas olete arvamas ekslikult, et see on teenimas Üldist Hüve…

Kui vaadata seda kõrgelt arenenud tsivilisatsioonide vaatevinklist, siis vastupidi… teie süsteem on rikkumas üldist hüve… – ta ei võimalda hüvel olla üldisena…

Enamgi veel… ärganud tsivilisatsioonidel puudub täienisti mõiste… – minu või sinu

Kuivaid ehk vaid… mõningate asjade kirjelduste juures…, midagi näiteks… – me vaatame meie televiisorit…, või siis… minu naine oleks vaid naine, kes on minuga…, ja minu lapsed oleksid vaid lasteks, kes on minu juures…

Neil on raske mõista…, kuidas minu ja sinu on teil isiklikuks omandiks…

Neile see on näiline omamine…

Mõistke vaid… – see, mis on teil olemas, on üksnes and, mida võiks pidada vaid kingituseks…

Selleks anniks on teie elu…

Ärganud ei ütle kunagi elu kohta, et see on nende elu…

Nemad ütlevad, et on elamas seda elu, mis on käesoleval ajal…

Sellega nemad väljendavad Jumala olemust enda seesmuses…

Kui olete tunnetamas Jumala juuresolekut (tuletan meelde… – Mina olen alaliselt igaühe kõrval), siis ta on kui teine inimene teie kõrval, kelle eest te ei saa midagi varjata…

Te ju mõistate, et Jumala eest ei saa varjata midagi jumalikku…, ei mingit osa kogu olevast jumalikkusest…

Ärganud on üksnes jagamas…, ja neile see on loomulik… – on jagamas seda, mis on jumalik.., jagamas igaühega, kes on selle osa, kes on Jumal…

Teil on tuttav väljend… – Namaste… – see on selle tervitus, kes on igas ühes… – seega… nähes Jumalat, tervitate ja tunnustate Jumalat…

 See on selle teadvustamine, et teie ees on samad Jumalad, millistena olete te ise…

Paar aastat tagasi ütlesin teile… – näha Jumalat endas ei ole võimalik, kuni ei näe Jumalat igas ühes…

Teil on tarvis näha tõde, siis te näete, et nii see on…

Kuidas on võimlik mitte jagada iseendale…

Ärganud tsivilisatsioonid mõistavad seda suurepäraselt…

Selline vaimne mõistmine nende kultuurides on sügavalt puudutamas poliitilisi, sotsiaalseid, majanduslikke, kui ka religioosseid struktuure…

Neile see on kogu elu tõde…, ja neil on alati meeles, kelleks nemad on

Just nende tõdede mõistmatus on loonud teie planeedil kõiki raskusi ja hädasid…

Ärganud tsivilisatsioonid on saavutanud kõrget tehnilist arengut, seetõttu nemad ei kasuta looduslikke ressursse tehnilise varustuse jaoks…, nagu teete seda teie oma primitiivse tehnikaga…

Nemad on saavutanud oma tehnoloogilises arengus mitte üksnes kõrgeid tulemusi…, vaid on sügavalt teadvustanud mentaalse tegevuse mehhanismi…, nemad on mõistmas suurepäraselt mateerialikku loomust ennast…

Kuna nemad on saavutanud ülalloetud, siis on suutelised võtma omad kehad lahti ja panema kokku…, teostada teleportatsioone… – sundimatult, lihtsalt ja kiirelt…

See võimaldab neil olla kustahes ja millaltahes… – hetkeliselt…

Nemad on läbimas valgusaastaid pea hetkega, üle kogu ilmaruumi…, kasutamata selleks maatriksit – nemad on liikumas selles kui tähtedevahelised kängurud

On tegemas hiiglaslikke hüppeid… – need on ainsad sobilikud sõnad teie keeles, et kirjeldada nende kandumise füüsikat ennast…

Niipalju siis sellest, millel on püsimas teie ilm…, mis on kohustuslikuks vahendiks, millega saate kindlustada oma ellujäämist…

Ärganud tsivilisatsioonidel puudub täienisti mõiste – töö

Nemad on ametis tegevusega, mis on neile kohased…, teostamas seda, mis on soodustamas nende Kõrgema Mina ilmutumist…

Aamen

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Pea iga inimene planeedil, olenemata, millisesse ususüsteemi tema on kuulumas, on teadlik Loomise Lättest…, ja on uskumas, et kogu ilmaruum on loodud ühest Lättest…

Ilmaruumi kõrval olete lõpmatult väikesed…, kuid Loomisläte on lõpmatult suur…

Kui määratleksite Lättele pale, mida teevad sageli inimesed…, siis see on Armastus…, puhas armastus, milles peale armastust ei ole midagi…, ta on sama puhas, kui puhas on valgus pimedusest… – kaunina…, heasoovlikuna…, mõistva armastusena…

Oleme rääkinud… – see on teie armastusest tuhandeid kordi suurem…, ja on koondunud Loomislätte elavale osale, milleks olete teie…

Kallid…, galaktikas on ka teisi elusid, millistele on koondunud sama armastus, sest Loomisläte on kõige Lätteks…

Armastus on puhas kõige vastu…

Põhjuseks, miks ma taas alustasin sellest, on selles, et tahaks anda teile teada… – armastust olete vaatamas läbi eesriide, mille olete ise loonud…

Sellel poolel, kus olete…, inimeste poolel… – on olemas duaalsus…

Duaalsus on kätkemas positiivi ja negatiivi, valgust ja varju… – need kõik on erinevad asjad…, ja kõik on loodud teie inimliku loomuse poolt…

See on tõemeeli kohane, õiglane ja õige…, see annab teile vabat valikut… – te saate näha asjade Yin ja Yangi, positiivsust ja negatiivsust…, ning teha neis valikuid…

Kuid teisel pool eesriiet, seal, kus on Loomisläte, on selline võim, mida ei ole võimalik ette kujutada…, ja seal ei ole olemas mingit duaalsust…

Kas olete võimelised seda mõistma…?

Teil siin on üksnes duaalsus, mis on omane kogu väikese maa inimkonna enamusele…

Omades pisku valgust, olete võitlemas oma seesmise duaalsusega…

Olete võitlemas, püüdes alaliselt täiustuda…, omada valiku vabadust…

Seda võitlust olete kandmas ka eesriide tagusesse…, omistades seda isegi Jumalale, muutes sellega Teda teovõimetuks…

Te ütlesite armastuse puhta allika suhtes järgmiselt… – meie, inimesed, teame üksnes inimloomuse kohaselt…, seetõttu võtame kõike nii, kui meile on kohane…

Seega… teie jaoks on olemas kuri Jumal, kes ei ole kunagi rahul…, see, kes on piinamas lapsi…

Selline on teie uskumuste süsteem kauni Loomislätte kohta…

Te võtsite oma nimesildi ja riputasite selle pühale asjale…

Ehk räägiks sellest, kuhu see võib välja viia ja mis juhtub edasi…

Teie mõistmise kohaselt see viiks uute pattude tegemiseni…

Kui küsiks pattu uskujailt… – mis on määramas pattu…?

Vastatakse, et patt on kõik, mis on ärritamas Jumalat…, kõik, mis on Jumalale vastumeelt…

Kuid… – kui on olemas patt…, siis peaks olema ka patu andestamine…?

Lubage mul siiski ütelda… – puhtas armastuses…, kõige puhtamas armastuses ei saa olla rahulolematust millegiga…

Jumalal ei ole inimlikku mõistust, mis tunnetaks rahulolu või rahulolematust…, arvustust millegi vastu…

Puhas armastus on puhas armastus, millesse ei mahu sellised asjad…

See oleks sama, kui võtta puhtamaist puhtamat valgust ja valada seda poriga üle…, arvates, et see jääb valgusele külge, nagu see on külge jäämas teile endile…

Kuid planeedil on siiski miljardeid inimesi, kes on valamas Jumalat poriga üle…

Andestamine usuilmas on muutunud pea kui tööstuseks…

Ehk kujutleks hetke, kus tahaksite testida vabadustahet laste peal…

Selleks paigutaks neid pea täielikku pimedusse, kus nad põrkuks vastu seinu ja omavahel…

Igal sellisel kokkupõrkel te kurjustaks nendega ja nimetaks seda patuks…

Karistaks neid iga kokkupõrke pärast, kuigi seal ei ole võimalik pea midagi näha…

See on pea sama, mida väidate Jumalat tegemas teiega…

Mitte küll kõik…, kuid miljardid siiski…

Selle mõistmine on juba osa muutustest… – loogika vaimne ärkamine…

Jumal ei ole inimene…

Jumal ei tee seda…

Patt on muutnud andestamise tööstuseks…

Kui arvate, et usumaailmas ei ole tööstust… – siis vaadake oma ajalugu…

Olles Itaalias, rääkisime inimesest, nimega Franciscus, Assisise linnast…

Pühamaks liidriks Itaalias oli neil aegadel Paavst…, kes müüs indulgentse… – patu andestamisi…

Te nimetaks seda kohatuks…

Seda nägi ka Franciscus, kuna oli puhas…, ta oli täis Loomislätte Armastust…

Ta tundis muret Rooma Paavsti puhevil oleku pärast…

Frantsiskuse lugu on suht imeline…, tänavu ta on Püha Franciscus…, kuigi ta pole kunagi preestrina olnud…

Ta oli ligitõmbav, kui iga teine meister planeedil…, ta oli puhas…

Ta oli ligitõmbav oma puhtusega ja armastusega…

Paljud preestrid tunnustasid teda tema veendumuste ja sõnade tõttu…, tema tegude tõttu, mida ta tegi oma elu aegu, näidates inimestele, kuidas tuleks olla…

Selline oli Franciscus…

Oleme kord rääkinud, et ta sõlmis kokkuleppe paavstiga (ostis ära), kuna temale oli tarvis raha enklaavi ehituseks, oli tarvis raha loomade tarvis, oli tarvis raha haigla ehituseks…

Ta tegi mõningad pakkumised Paavstile, mille tõttu Paavst tahtis temaga kohtuda… ta tahtis juhtida preestrid Franciscusest eemale, kuna oma puhtusega ta muutus neile ohtlikuks…

Ta ütles, et kui Paavst annab nõutud raha, loobub indulgentside müümisest… siis ta ei ole enam ligitõmbavana…

See oli nendevaheline kokkulepe…

Assisise Franciscuse kirikus seisab isegi maal, mis justkui kajastaks seda sündmust…

Maalil on kujutatud tegelikult Franciscuse palvekirjade pärgamendi üleandmist Paavstile, et ta annaks selle Rooma Paavstile üle…

Võiks isegi ütelda, et see nimekiri oli kokkulepe, mille kohaselt Paavst pidi lõpetama indulgentside müügi…

Mõnedki giidid nimetavad seda Franciscuse pattude nimekirjaks…

Omaltpoolt lisan… – see oli muutuste leping, mille tulemusel Paavst muutis kiriku…, tegi selle puhtamaks…

Mõnedele see oli mõningane järelandmine, kuna pattude andestamine oli muutunud tööstuseks…

Teatud mõttes sellest oli saanud hirmude tööstus…

Kui teil ei oleks sedaliiki andestust Jumalalt, kes mõistab hukka üksnes puhta armastuse pärast…, siis teil oleks hirm selle ees, mis võib juhtuda teie hingega edaspidi…

Kallid…, sellised asjad ei tulene Jumalalt…

Need ei saa tuleneda puhtast Valguse ja Armastuse Lättest, millel ei ole inimese teadvust…

See tuleneb üksnes inimeselt…, inimkonna süsteemidelt…

Kõige kohatum tänaseks päevaks sellel planeedil on hirm Valguse Lätte ees…, kuigi püüeldakse selle poole, kuna see armastab inimest…

Armastus on tänase päeva sõnum…

Kallid…, teie andestuspalvetel ei ole midagi ühist vaimse andestusega…

Need kõik on seotud inimestega… – inimeste ja inimeste vaheliselt…

Ma tahaks rääkida vaimsest andestamisest, sellest, mida see tähendab… – te ehk ei ole seda veel kuulnudki…

Lõõgastuge Jumala embuses, mida see teile ka ei tähendaks, et saaksite näha kallihinnalist valgust…

Seni ma räägin teile üht lugu…

See lugu algab loogiliselt…, ja see on määramas teie mõistuse atribuute…, siis ehk mõistate, mis hakkab toimuma andestamise aegu…

See tuleneb otse valgusest…

Igal ühel, olles lapsena, juhtus midagi…, ehk kõrvetasite millegi kuumaga kätt või jalga…

Kuipalju vanemad ka ei hoiataks…, kuid see juhtub lastega ikka…

Kõrvetuse hetk talletub koheselt teie aju neuronitesse…, neis sünapside kohtades, kus on tallel kõik meendused… – ja see jääb sinna elu lõpuni… – alatiseks…

Oleks hea, kui ajus oleks kustutamise nupp, kui kompuutris… kuid seda ei ole seal…

Kõik jääb alles…, jääb alles…

Ka kõrvetus jääb sinna… – jääb ellujäämise nimel…, seda ei unusta iialgi…

Nii on töötamas aju…

Kuid sama on toimumas ka mõnegi muuga… – sama toimub reetmisega…, vihaga…, sama toimub kogemise traumaga…

Sama on toimumas vanemate vägivallaga laste üle…

See kõik talletub ajju…

Ka täiskasvanuna saadud reetmishetked ja palju muud taolist, talletuvad samasse kohta, kuhu talletus mälestus kõrvetamisest… – ka neid ei ole võimalik sealt kõrvaldada…

Täna te panite paberile mõningad asjad oma mälust…

Neid oli raske panna kirja… – te meenutades seda, millistest püüdsite vabaneda…, te värskendasite oma mälestusi…

Kui meendused naasesid… taas on kurbus ja pisarad… – ebameeldiv…

Seetõttu paljud teie seas hoiduvad mälestustest…

Mõnedel need kerkivad kergemalt, kui teistel…

Panite kirja…, kui raske see ka polnud…, põletasite pühal tulel…, kinnitades seejuures… – need on läinud… – ma näen, et need on läinud…

Ma rääkisin just… – need ei saa kaduda…

Tseremoonia on kinnitamas nende asjade jätkuvust mälus…

Mida tegi Lemuuria naine, kui põletas nimekirja vulkaani kuumuses…

Sellest rääkisin kunagises sõnumis…, ja see on kohane ka tänapäeval…

Nüüd annaks teile ettekujutust sellest, mis on toimumas peas selle toimingu aegu…, mis jääb sinna, kuni viimase hingetõmbeni…

Kõik, mida poleks lehele ka kirjutanud… – olgu see reetmine, või see, mis öösiti on hirmutamas, ega lase magada…, või asi, mida ei suuda unustada, kuna teie jaoks see oli õudusena, mis on kurvana ja ärritavana ka tänavu…, või mingi meendus, mille eest palute andestust… – need asjad on kerkimas pinnale, millistega kui piitsutaksite iseend…

Need asjad on jätkuvalt seal…

Tahaks, et teil oleks selge ettekujutus sellest, mis on toimumas teie peas, kui olete seda tegemas…

See on tugevalt seotud teie kaastunde ja armastusega…

Yin ja Yang stsenaariumis, must-valges stsenaariumis, mida inimesed on läbi elamas, üheks kaunimaks asjaks on see, et teis on olemas Loomislätte osake, mis on paljumõõtmeline ja väljub inimvõimete raamidest…

Te nimetate seda oma Kõrgemaks Minaks… – see on teie vaimsus, mis ühe jalaga on teie juures ja teise jalaga eesriide tagustes…

See on kanal…, on sild, mida püüate luua…

Ma ütleks siiski, kuna saaksite seda kasutusele võtta…

Teie Kõrgemat Mina võiks võrrelda otse kontaktiga, kanaliga…, ühenduskaabliga otse puhtaima Valgusega ja Armastusega… – mida üksnes suudaksite kujutada endale ette…

Ehk vaatame, kas olete võimelised kujutama seda, mida tegite nimekirjaga… ja tulega…

Teil on puhas ere valgus, mida võiks võrrelda tulega, millel ei ole hävitavat jõudu…

See on kõikehaarav side, mis on ümbritsemas kõiki meendusi ja kaastundeid…

See kõik on teie peas… – kuid tahaks, et te märkaks eesriidetagustest esile tulevat pilve olluse taolist, mida te ei ole võimelised kõrvaldama bioloogiliselt…

See on suurepärane mõistmise pilv…, ta on kaunis ja täis armastust…, ta on katmas mälestusi,  milliseid tahate kustutada… – samas lausute… – ma tahaks anda andeks neile inimestele ja sündmustele…, isegi iseendale…  

Mida ka ei oleks, valguse pilv katab teie poolt öeldut, luues sellega andestuse…

See levib üle kõigi meenduste…

Kui püüate naaseda mingile meendusele, siis see kattub pilvega – valulik meendus kaob…

See oleks sedavõrd täiuslik, kuna olete sisenenud sinna paljude atribuutidega…

Te katate armastuse pilvega asju, mida tahate kõrvaldada… – muundate neid… – selles on asja mõte…

Kuna teie teadvus on keeruline, siis ettekujutus sellest on hulga täpsem, kui arvate…

Me tegime selle lihtsamaks, et saaksite seda ette kujutada…, ning mõistes, mõjutada seda…

Leidub ka neid, kes väidaks, et paberile kirjutatuna, need kinnistuvad jäädavaks…

Ma kinnitaks seda…

Kuidas te ise suhtute neisse ja kuidas need on seotud teie teadvusega…, kuidas suudate neid muundada… – sellest oleneb nende kestvus…

Psühholoogid on selle kallal teinud tööd aastakümneid…

Kuid ma siiski kinnitaks… – see on muutumatu…

Lineaarses ilmas on asju, mida teete taas ja taas… – mida enam teete, seda kindlamaks need muutuvad…

Paljumõõtmelises ilmas puudub nupp – igaveseks

Selles on suur erinevus…

Teil leidub neid, kes ütlevad, kuipalju kordi tuleks lugeda palvehelmeid, et toimuksid vastavad sündmused…, või… kuipalju tuleb korrata palvet, et see jõuaks Jumalani…

Kuid ma ütleks, et Jumal teab teid sedavõrd hästi, et teil piisab üksnes vaadata Loojale silma, kui küsimus leiab lahendust… – vaid korra…

Vaat kui võimsad olete enese suhtes…

Ehk mõtleksite veel kord oma põlevale nimekirjale… kuidas muutub see aina väiksemaks…, kuni kaob… – nüüd ootamatu side eesriide tagustest katab kinni kõik need asjad…, olenemata, millistena need olid…

Või selleks olite teie ise…?

Või olete ema, kes oli kaotanud oma lapse… – seda ei saa kunagi unustada, oled ju ema… – see on vägagi kurb…

Te korjate kõik kaastunded kokku ja vaatate need mõistmisega üle… – üksnes siis need hakkavad avanema…, ja te näete, et lapse olemus on jätkuvalt siin…, naeratades ta ütleb teile… – tänan ema…, ainus, mida ma tahan…, see on armastust…, ainult armastust…, üksnes armastust…

See on parim, mida nemad saavad teha Yin ja Yang ilmas…

See on parim, mida neil on anda…

Kuigi… sellest teile ei ole piisav, kuna see kõik on talletatud teie mällu…

Täna me püüdsime katta seda Valguse Lätte mõistmisega, et te ei naaseks enam selle juurde…

See laseks teil hingata kergemalt…, ja teil oleks tunne, mille kohaselt ehk ütleksite… oleks kui kivi langenud hingelt…, olen sedavõrd vaba, et tõuse kasvõi lendu…, enam ei ole vajadust kannatada kõike… – pean korda seadma oma mõtted, et poleks vajadust neid lohistada ankruna enda järel…

See kõik oli kaetud seni kaastundega…

See saab asendatud mõistmisega…

See on maksimum, mille poole tarvis püüelda… – see aitab tasakaalustuda…

Te ei saa end pidada tasakaalukaks, kui olete tarimas seda kõike endas ja enda järel…

Teid ei peaks üllatama, et taas räägin teile sellest… – armastusest, milline on eesriide tagustes valmis teid aitama…

Seal ei ole raevu ega hirmu…

Jumal ei mõtle kui inimene…

Jumal on loova mõtte läte

Sellel on vaid üks mõte, mis on kandmas inimest edasi…, see on levitamas Valgust, armastust ja mõistmist…

See aitab teil luua oma valgust ka kõige pimedamates kohtades…

Just seetõttu tunnetate erutust…

Kui muutute, siis tuleb aeg, kus tuhm valgus kaob ja eesriie hakkab hajuma…

Pidage meeles… – kui kord kiikate inimeste ajalukku, siis näete, et kõik, mida olen rääkinud inimese omaduste kandmisest üle Jumalale, on kui muinasjutt väikestele lastele…

Siis mõistate tõde… – Jumal on Armastus

Nii see on tõemeeli…

Krayon

Read Full Post »

Older Posts »