Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2019

Kordan taas… – teie tsivilisatsioon on jõudnud piirini… – ja see ei ole esimest korda…

Kordan selleks, et te ei ootaks, kuna tulen Mina ja panen kõik paika, ning loon maapeal taevase korra…

Kordan eriti neile, kes on lootmas elule peale surma…

Peale surma ei ole mingit muud elu, kuna on üksnes olu elu…

Surma ei ole olemas… – seda valet saavad rääkida üksnes need, kes on rääkimas surmast…

Olete määramas, et on olemas õiglus, milleks on teie mõistmine sellest, kuidas olete elamas ja loomas oma elulist kogemist…, nii isiklikult, kui ka kollektiivselt…

Tuletan meelde… – õiglus on tegevus, aga mitte reageering…

See ei ole see, mida olete tunnetamas peale seda, kui olite käitumas kuidagi…, vaid kuidas käitusite kindlal viisil…

Õiglus on käitumine…, aga mitte karistus käitumise eest…

Seetõttu minu sõnad on eluliselt tähtsad…

Teie tsivilisatsioon on jõudnud piirini… – ja see ei ole esimest korda…

See on korduvalt olnud… – pange seda kord tähele…

Käesoleval ajal teie tehnika areng on hulga kõrgemal…

Seda ei saa võrrelda teie oskusega…, teie oskusega kasutada seda mõistuse piirides…

Te oletegi taas lähenemas ohtlikule joonele…

Te ei ole kaugel hetkest, kus teie tehnika, millest on saanud teie ühiskonna produktiks, on ise muutumas teid tehnika produktiks…

Ja kui jõuate selleni…, siis kordub taas nii, kui seni… – lõhute maha oma ühiskonna…

Ma rõhutan veel kord… – on eluliselt oluline tasakaal tehnika ja ilma seadluse, ilmaloovuse süsteemi protsessi  ja teadvustamise vahel…

Kuid teisest küljest… – kui hakkate mõistma ilmaruumi korraldust, siis tõuseb konflikti risk, kuna ilmaruum ise on tehnika, milline on töötamas laitmatult…

Teile ehk see võib näida veidrana… – kuid ta on töötamas iseenesest…

Olen varemgi rääkinud, et elu evolutsioneerub iseenesest…, areneb läbi taasloomise…

Kuid teie püüate lõhkuda ilmaruumi põhimõtteid ja seadusi…, sekkudes sellesse kohatult…, mis on mõjumas täienisti õõnestavalt…

Kuidas jätkata… – on teie otsustada,…

Mõningate tehnika ja mateeria uurimiste tulemusena olete jõudnud piirini, kus on võimalik hävitada kõik…

Ma räägin teie tuuma ja termotuuma energiatest…

Ehk olete Minuga nõus… – et kõik oma teadasaamised ja omad leiutised olete suunanud relvastuse loomiseks, millega hävitada enda taolisi…

Olete kui lapsed, kellel tikud käes… – jääb üksnes loota, et maja jääb põletamata…

Nii ei saa… – pange tikud käest…

Üksnes selliselt saab lahendada probleemid…

Seni olete rass, kes ei ole suuteline kontrollima end…

Kui suudate hävitada end massihävitus relvadega, siis sellega hävitate kogu ökosüsteemi…

Olete jätkuvalt haaratud ökoloogilisest enesetapust…

Olete mitte üksnes mõistmas seda, vaid tunnete isegi uhkust oma planeedi hävitamise edu üle…

Olete kui nakkuslikud pidalitõbised…

Teie mängud elu biokeemiaga on pea sama ohtlikud…

Ma räägin siin kloonimisest ja geenitehnoloogiast…

Õppides tundma neid elu valdkondi, te isegi ei püüa olla ettevaatlik,…

Teie teadus hüve asemel saab esile kutsuda suurima katastroofi, mille kõrval tuumapomm on lapsemäng…

Teie edusammud meditsiinis on avaldamas muljet, kuna olete loonud sellise meditsiini, mis on täide viimas töid, mida keha ise pidi tegema juba algselt… – kuid just see soodustas vastupidavate viiruste tulekut, millised on võimelised hävitama kogu teie liigi…

Seni teie leiutised ei ole teie kasuks…

Mina tahaks ütelda teile, et ühise koostööga asjade olemasolev kord planeedil on võimalik muuta…

Tarvis olla ühise meeskonnana…

Teades teie mõtlemise kahesust antud evolutsiooni tasemel, tahaks ütelda, et teil on olemas veel ka teine meeskond…

Teine meeskond ei ole reaalne… – ta on teie reaalsuse osa…

Te ise seda soovisite…

Selle meeskonna ilmnemine on teie Iga Mõte, milline on ignoreerimas Meie Ühesust…

Mitte valitud rahva või rahvuse Ühesust…, vaid Kõige Ühesust… – iga teie mõte on eraldamas meid… – Mind, Jumalat, ja teid, inimkonda… – rõhutades sellega, et meie ei ole ühesed…

Teil tarvis vabaneda meie eraldumuse ideest…, ning kogeda, lähtudes meie Igavese Ühesuse põhimõttest…

Ühesuse teemal teil on palju väljaandeid…

Kui teid ei rahulda meie sõnumid, siis lugege neid,…

Ärge oodake… – kogege…

Te olete teadvustamas, et olete evolutsioneerumas ja teadvustamas, kuidas olete seda kogemas…

Olete teadlikud evolutsiooni mehhanismist endast, mille abil olete loomas Oma Reaalsust…

Olete üle läinud teadlikule osavõtule oma liigi evolutsiooni protsessile…

Teie planeedil on iga päevaga üha enam ja enam inimesi, kes on teadvustamas mõistmise võimu…, teadvustamas oma tõelist loomust ja selle sidet KÕIGEGA…

Mis peamine… – nüüd olete omaks võtmas, et olete Vaimne Olemus…

Aamen

Read Full Post »

Maharaj Nisargadatta…, sa räägid, et kõik nähtav oled sina…

Sa väidad, et näed ilma nagu meiegi…

Tänane ajaleht on täis õudusi…, kuid siis… – kui ilm oled sina…, kuidas saad selgitada kogu sellist korralagedust…?

Millist ilma pead silmas…?

Meie ühist ilma, milles oleme elamas…

Kas oled kindel, et oled elamas vaid ühes ilmas…?

Ma ei pea silmas loodust, merd ja maad…, taimi ja loomi…

Need ei kujuta endast probleemi, kuna avarus ise ja aeg on piiritud… – ammendamatu jõud…

Ärgu eksitagu sind see, et ka mina olen söömas, lugemas ja rääkimas…

Kuid minu mõistus ei ole siin…, minu elu ei ole siin…

Teie elate soovide ja nende täitumise ilmas, hirmude ja nendest pääsemise ilmas…

Need kindlapeale ei ole minupäralt…

Ma isegi ei tunneta seda… – kuivaid… ehk teie sõnade järgi…

See on teie isiklik unenägude ilm…

Minu ainus reageering on sellele… – palun teid ärgata sellest…

Kahtlematult sõjad ja revolutsioonid ei ole unenäod…

Haiged emad ja näljast surevad lapsed ei ole unenägu…

Rikkus, mis pettusega saadud, kasutatakse kahju tegemiseks… – see ei ole unenägu…

Mis see siis on…?

Und ei saa jagada teistega…

Nagu ärkvel olekut…

Kõik kolm seisundit… – ärkvel olek…, uni unenägudega ja uni unenägudeta on subjektiivne, personaalne, isiklik…

Need kõik sünnivad ja on talletunud väikesesse teadvuse mulli, nimega Mina…

Tõeline ilm on väljaspool Mina…

Kas Mina, või mitte Mina… – kuid faktid on reaalsed…

Muidugi…, faktid on reaalsed…, ka mina elan nende seas…

Kuid teie elate fantaasiates…, aga mitte faktides…

Faktid ei põrku kunagi kokku…, kuid teie elu ja teie ilm on täis vasturääkivusi…

Vasturääkivused… – see on illusoorsuse tunnus…

Reaalne ei ole kunagi vastuolus endaga…

Kui näetegi, et inimesed on alandavalt vaesed…, kuid te ei jaga nendega oma rikkust…

Tunnete rahutust, kui sõda on teie läheduses…, kuid te isegi ei mõtle sellele, kui see on käimas kusagil kaugel…

Teie ego muutuv olek on määramas teie väärtuste tunnetust…

Ma arvan…, ma tahan ja ma pean… on teil tõstetud absoluudi tasemele…

Sellegi poolest… kurjus on reaalne…

Ei ole reaalsem, kui teie ise…

Kurjus on väär lähenemine probleemidele, mis on tulenenud mõistmatusest ja kuritahtlikust suhtumisest… – see on rikutuse ring…

Kas seda ringi on võimalik lõhkuda…?

Võltsringi ei ole tarvis lammutada… – piisab näha teda üksnes sellisena, nagu ta on… – olematuna…

Ehk küllaldaselt reaalsena, et panna meid alluma…, ta saab meid allutada ja käituda meiega alandavalt…

Hullumeelsus on kõikjal…, aga tervet mõistust esineb vähe…

Kuid lootust teil selleks on olemas… – kui suudate märgata oma hullumeelsust, siis olete teel terve mõistuse poole…

See on Guru funktsioon… – aidata märgata hullumeelsust oma igapäevases elus…

Elu on tegemas teid teadlikeks…, aga õpetaja teeb teid teadvustatuks…

Kas sina ei kuulu ei ühte, ega teisse…?

Ammustest aegadest inimesed püüdsid mõista reaalsust…, kuid, kuivõrd vähe see oli mõjutanud meie elusid…

Krišnad ja Ramad…, Budhad ja Jeesused on tulnud ja läinud…, kuid meie oleme jätkuvalt endised…, rabelemas higis ja pisarates…

Mida on teinud Suured, kelle eludest oleme teadlikud…?

Mida oled ära teinud sina, et kergendada üleilmset orjust…?

Te saate ise vabaneda kurjusest, mida ise olete loonud… 

Teie enda räme ja julm ego on kogu kurja juur…

Esmalt looge kord omas majas…, ehk siis märkate oma tehtud töö taset…

Targad ja armastavad inimesed, kes olid enne sind, tegid end korda…, kuigi kõrge hinnaga… – ja mis sellest sai…?

Mistahes langev täht, kui hele see ka poleks, ei saa teha öölaotust valgemaks…

Et arvustada neid ja nende tööd… – tarvis ise olla üks nendest…

Konn kaevus ei ole teadlik lindudest taevas…

Kas tahad väita, et headuse ja kurjuse vahel seina ei ole…?

Ei ole mingit seina, kuna ei ole ei headust, ega kurjust…

Igas kindlas olukorras on üksnes vajalik ja ülev…, vajalik on õige ja ebavajalik ei ole väär…

Kes teeb sellekohaseid otsuseid…?

Olukord…

Iga olukord on väljakutse, mis on ootamas kohast reageerimist…

Kui reageering on kohane…, väljakutse vastu võetud… – probleem kaob…

Kui reageering on väär…, väljakutse on eiratud… – probleem jääb lahendamata…

Teie lahendamata probleemid moodustavad teie karmat…

Lahendate need ära, siis olete karmast vabad…

Sa pidevalt suunad mind minu enese poole…

Kas siis pole olemas objektiivset lahendust üleilmsetele probleemidele…?

Üleilmsed probleemid on loodud lugematute inimeste hulkade poolt…, teie taoliste poolt, kes on pilgeni täis oma soovidest ja hirmudest…

Kes saaks vabastada teid teie möödanikust… – isiklikust, kui sotsiaalsest… – kui mitte teie ise…?

Kuidas saaksite seda teha, kui ei näe tungivat vajadust esmalt vabaneda püüdlustest…, illusioonide loomisest…?

Kuidas saate aidata, kui ise vajate abi…?

Kuidas said iidsed targad aidata…?

Kuidas oled aitamas sina…?

Mõned inimesed on saamas abi…, kuid… – ehk sinupoolne juhendus ja eeskuju võivad neile palju tähendada…, kuid kuidas on võimalik mõjutada inimkonda…, tema totaalset elu ja tema teadvust…?

Sa väidad, et oled ilm ja ilm on sina…, millist impulssi oled ilmale saatnud…?

Millist impulssi loodad saada…?

Inimene on rumal, egoistlik, julm…

Inimene on ka tark, hooliv ja südamlik…

Miks südamlikkus ei ole valdavuses…?

Ta on valdavuses… – minu reaalsuses…

Minu ilmas isegi kurjus on headuse teenriks…, teisiti ei saa…

Ta on kui paised ja palavikud, mis on puhastamas keha saastustest…

Valu on valulik, ehk isegi ohtlik… – kuid, kui kõik oleks koostöös, siis see oleks tervendav…

Ehk surmav

Mõningate juhtudel surm on parim tervenemine…

Elu võib olla surmast hullem, mis harva saab olla ebameeldivaks üleelamiseks…, kuigi ehk… kõrvalt vaadates, see näiks nii…

Seega…, tundke kaasa elavatele, aga mitte surnutele…

Minu ilmas häid või halbu asju ei ole olemas…

Vajalik on hea…, ebavajalik ei ole paha…

Kuid teie ilmas hea on meeldiv, paha on ebameeldiv…

Mis on vajalikuna…?

Kasvamine on vajalik…, täiskasvanuks saada on vajalik…

Jätkata head parema nimel, on vajalik…

Milline on siis lõpp…?

Lõpp asub alguses…, see on siis, kui lõpetate…, aga kui olete alustamas…, siis olete Absoluudis…

Milleks siis kogu see rahutus…?

Kas selleks, et naaseda sinna, kust sai alustatud…?

Kelle rahutus…, mis rahutus…?

Teil on kahju võrsest, milline peab kasvama ja paljunema…, kuni temast saab võimas metsajagu…?

Olete tapmas last, et päästa teda elu muredest…?

Mida on halba selles elus, mis on sünnitamas hulgim elusid…?

Kõrvaldage takistused kasvamises… – siis kaovad isiklikud, sotsiaalsed ja muud probleemid… – need lahustuvad…

Ilmaruum on täiuslik…, püüd mingi täiuslikkuse osa poole, on väljendumas rõõmuna…

Andke ära ebatäiuslikkus, et saada täiuslikkust…, siis kaob vajadus rääkida headusest ja pahest…

Kuid me oleme siiski kartmas paremat…, seetõttu hoiame kinni pahest…

See on rumalus, mis piirneb hullumeelsusega…

MA olen TO…

Read Full Post »

Kallid lugejad…, tere tulemast uude ajastusse, millist olete ise loomas ja kogemas…

Laske vabaks mistahes kujutlused sellest, kuidas peaksid välja nägema muutused…, need on siiski peegeldamas üksnes seda, mida on teile teada…

Suursugune nihe ilmaloovuse teadvuses, milline on käesoleval ajal toimumas, on väljendumas sellistes ideedes ja viisides, milliseid inimkonnale ei ole veel teada…

Paljud on seismas vastu üksnes seetõttu, et nende arvates muutused on rikkumas kõike seda, mis neile näib suurepärasena…, kuid samas mõistmata, et sama võib avalduda veel paremal viisil…

On käimas nende paljastamine ja kohtu alla andmine, kes kasutasid inimesi oma kasupüüdlikel ja egoistlikel eesmärkidel…  

Tuleb veel palju asju avalikuse ette…

See kõik tuleneb sellest, et käesolev Valgus on välja toomas palju varjatuid kavatsusi…

Juba ammu alanud ülestõusu protsess hakkab ilmnema globaalsetes mõõtmetes…

Isiklik ja kollektiivne teadvus on hakanud avalduma avalikult…

Teadvus üldiselt on see, mis on eksisteerimas…, järelikult… – on kõikide vormide olemusena…

Üha enama inimkonna Vaimse teadvuse avardumine ei saa jääda väljendumata kõrgemates ja paremates vormides… (muutustes)

Kallid…, ees on oodata veel paljut…

Teie, kes olete ületanud kolmemõõtmeliste vaadete illusoorsete kontseptsioonide piire, ehk tunnetate väsimust ilmas toimuva tõttu…, ehk peate seda isegi mõtetusena…

Elu kolmemõõtmelises tihkes keskkonnas on raske neile, kes on vaimselt ärganud ja sageli kehastunud kohtades, kus on esinenud kõrgemate mõõtmete energiaid…

Neile, kes on ärganud, elu näib kui naasmisena madalamasse klassi…

Paljud ehk hakkavad lõpuks tabama religioonide, poliitikute, kompaniide manipuleeringute ja suhete mõtetust…

Kolmemõõtmelised mängud on alati olnud eraldumuse kontseptsioonide tulemus, millised on õigustanud manipuleeringuid inimestega ja olukordadega…, võttes kasutusele reklaami, sõnavõtte, jutlusi, uudiseid, kasutades isegi erinevaid väljaandeid… – need kõik on neile täienisti vastuvõetavad mistahes eesmärkide saavutamiseks…

Enamus inimesi on lubanud hüpnotiseerida end teiste veendumuste poolt…, eriti kui nende sõnad on pakitud kallidesse ja kaunidesse sõnadesse…, ja veel pakitud nende poolt, kellel on autoriteeti ja võimu…

Nemad isegi ei teadvusta, et nendepoolne kõige vastuvõtt, mida üksnes neile ka ei räägitaks, oli kasuks üksnes neile, kes olid neid ära kasutamas…

Käesoleval ajal osa kompaniisid ja kirikuid on rajatud armastusele… kuid enamus mitte…

Kuid siiski… – igapäevaga on ärkamas üha enam inimesi, kes hakkavad märkama, et kuningas on ju alasti…

Ärge punnige vastu…, ärge kurvastage, kui märkate, et te enam ei resoneeru mõningate inimestega, tegevustega…, või toidusega…

Teil tarvis mõista, et teie energeetiline resonants muutub aina peenemaks…, te ei taha enam nõustuda sellega, millel on madalam resonants…

Veendumused, mida varem pidasite tõena, muutuvad veidrateks… – te hakkate küsima endilt… – kuidas saite varem neisse uskuda…?

Ärge kunagi lubage uutel vaadetel kutsuda esile süütunnet ja kahetsust möödaniku sammude ja sõnade üle… – pigem õppige armastama neid sündmusi, kui õppimise protsessi osana…

Need panevad teid analüüsima oma vaadete süsteemi, ning aitavad minna üle teadvuse kõrgemale seisundile…

Maised sündmused on õppimine areng, milles juhuseid ei ole…

Läbi süütute veendumuste vastuvõtu olete valmis häälestama ümber oma vaadete süsteemi, kuigi püüate seda jätkuvalt toetada… – kasvõi teha tööd läbi pingutuste, et üksnes saavutada edu… – kuid siin on töötamas Murphy seadus… (mis peab viltu minema, see viltu läheb)

Valulikud sündmused olid teile kolmanda mõõtme õppimise atribuutideks…

On sadu väljaütlemisi, mida peate oma vaadete süsteemiks… – need on ka avaldumas…

Kõik, mis on teie teadvuses, on ka avaldumas…

Kui olete lugemas neid sõnumeid ja olete resoneerumas nendega…, siis teil ei ole enam vajadust õppida endisel viisil…

Olete mõistmas, et kõik on lähtumas Lättest (Jumalikust Teadvusest)…

Miks siis olete jätkuvalt ootamas probleeme, valusid ja kannatusi…?

Kunagised evolutsiooni atribuudid, mis olid teile vajalikud, enam ei kõlba…, kuigi püüate säilitada neid veel, kui osa oma teadvusest… – seetõttu need ka ilmutuvad…

Vabanege kõigest, mis on kajastamas duaalsust ja eraldumust…, mitte absoluutses mõttes… – vaid pigem… teadlikult…, asendades seda tõega…

Tunnustage, et kõiketeadev ja kõikjalolev elav Valgus on teis täienisti olemas…

Inimesed püüavad kogu jõust näidata oma elumedaljoni paremast küljest, isegi kleepides sellele igasuguseid kolmemõõtmelisi kirevaid kleepse…

Kuna teie teadvus on koosnemas üksnes duaalsusest ja eraldumisest, siis elumedaljon pöörab ikka ja jälle ka halva külje esile… – duaalsus on väljendumas siiski polaarsuste vastanditena…

Kas olete valmis selleks, et enda ja teiste andestamine oleks teie teadvuse saavutatuks seisundiks…, ehk… lubada endal analüüsida ja hinnata kõiki probleeme ausalt…, kõike, mis on jätkuvalt kutsumas esile füüsilist, emotsionaalset, mentaalset, või vaimset valu…?

Sageli ignoreeritud ja sügavalt maetud sündmused võivad jääda alateadvuse tasandile mitmeteks eludeks…, säilida inimese energeetilises väljas seni, kuni saavad puhastatud mõnegi asja ümbermõtestamise läbi…

Tunnustage möödunud elude vigu, mis olid korda saadetud vähe arenenud teadvuse taseme tõttu…

Vabanege unarusse jäänud süü, kahetsuse, hukkamõistmise, kriitika programmidest…, neid käivitasite vaid oma teadmatuse tõttu…

Olete elanud neil olnud aegadel vaid oma kõrgeima teadvuse tasemel…, enamaks te ei olnud võimelised… – te alles kasvasite…

Andestamine ei tähenda, et teist saavad vaenlasega parimad sõbrad…, pigem te vaid tunnustate, et ka nemad on vaimsed olevused, kes on tulnud õppima inimolemuslikku olekusse…

Sageli selline inimene, kes oli kutsunud teie elus esile ebameeldivusi, on tegelikult üheks kalliks lähedaseks mingist vaimsuste rühmast, kes oli nõustunud seekord mängima teie selles arengus kurjamit…

Kuid samas… – vabandamine ei tähenda, et peab olema kellegile jalamatiks…, ja hoiduda rääkimast tõtt isegi siis, kui seda on vaja…

Lubage sõnadel, mida tahate välja ütelda, väljenduda läbi armastuse (tunnustades teise vaimset olekut), aga mitte läbi viha (eraldumise)…, samas küsides endalt… – mida sain teada enda vaatenurga kohta läbi nende sündmuste?

Te olete vaimselt valmis välja tirima mistahes mattunuid energiaid enda sügavustest, kus olete neid kiivalt hoidnud paljude elude jooksul… – vastupuiklematult, ignoreerimata neid, ega andes neile voli esile tulle, kui valulikud või ebameeldivad need ka poleks teile olnud…

Vana energia on sageli pääsemas välja ja puhastumas läbi une…

Kui märkate seda, siis ei tasu karta, ega võidelda… – pigem tundke rõõmu, mõistes, et saate lõpuks puhtaks mingist igivanast energiast…

Möödunud elude sündmused, täis piinasid ja kannatusi, viisid raskete traumadeni…, või surmani… – sageli need jäid tallele inimese vaimsuse mällu, millised olid ilmutumas erinevate foobiate näol, kohtades või teatud tegude aegu… kuni teadvus saab küpseks tunnustama ja integreerima nende energiaid…

Kasvõi… – tänavune kõrguste kartus võib tuleneda mingis elus kaljult alla kukkumisest…

Selline mälu on olemas kõikide vormide olemuses ja teadvuses…

Neid, kes lahkuvad elust omal käel, ei karistata, nagu on tavaks arvata…, vaid võetakse neid armastusega vastu ja aidatakse mõista, mida nemad õppisid läbi selle…, et järgmise kehastuse aegu, jõudes taas selleni, leida lahendust samale seisundile…

Midagi ei ole juhuslikku…

Keegi, ega miski saa iialgi kaduda, kuna kõik on üksnes Üks Tervik…

Selline on uus aeg…, ja selline on uus teadvus, milles hakkate edasi elama…

Te peate ise mõistma…, kuivõrd oluline on vabaneda kõikidest solvumistest…, nii inimestele, sündmustele, kohtadele… – kuna, või kellega see poleks ka olnud…

Solvumised on eraldumine…, see on energia, mida teil ei ole tarvis kaasa võtta järgmisse uude ellu…

Kolmemõõtmeline vaatesüsteem koosneb kontseptsioonidest, mis on toetamas kujutlust, et elu seisneb üksnes õnnest olla rikas, kaunina…, millest saaks lõigata kasu…

Kui inimene kord mõistab, et ta ei ole võimeline seda saavutama ja pidades end õnnetuna, hakkab otsima abi narkootikumidest, või alkoholist…

See üksnes süvendab tema olukorda…, võimendab valu ja kannatusi…

Reeglina sellised olukorrad on kui ärataja, mis panevad inimest ärkama uue vastu…, tõstavad kõrgema vaatenurga tasemele…

Olenemata sellest, kuivõrd rikas, kaunis, või tunnustatud ka poleks inimene…, ta jätab kõik maha, kui naaseb tagasi Koju…

Ainus, mis kaasneb vaimsusega… – see on teadvuse tase, mis kandub järgmisse kehastusse…

Selles on peidus ka imelaste andekus, kelle vaimsused on paljude kehastuste aegu saavutanud teatud valdkonnas kõrgeimat teadvuse taset, mis praegu avaldub kui imevõimena…

Teil ei ole võimalik laskuda selle tasemeni, millest olete üle kasvanud…, kuigi paljude arvates siis elu oleks palju kergem…

Igat kehastust alustate sealt, kus jätsite maha eelmise elu…

Igaüks on kandmas kaasas saavutatud teadvust…, kus ta ka ei liiguks…

Kuid keegi ei kanna vastutust kellegi teise tegude eest…

Kui vaadates teisi, ehk võib näida nende elu vähese arenguga…, kuid tegelikult… see on tema eelmise eluga saavutatud täiustamise tulemus…

Seetõttu on rumal teha otsust väljanägemise kohaselt…

Kõik on elamas üksnes vastavuses enda saavutatud teadvuse tasemele…, pidevalt täiendades oma vaimset mõistmist… – olenemata sellest, kuivõrd ärkamatuna võib see näida teistele…

Selliselt on töötamas evolutsioon…

Ehk eelmiste elude aegu paljud madalaimad teod jäid karistamata… – kasvõi… vargus, vale ja palju muud… – kuid selles elus, kui harjumus sealt, on viinud hoopis vangi…

Ilmselt see oli tema vaimsuse valitud teekond oma vaimseks kasvamiseks…

Ehk järgmine kehastus saab valitud arenenuma teadvuse kohaselt…, kuigi jätkuvalt kolmemõõtmelises vastuvõtus…

Selliselt on toimumas evolutsioon…

Gaia… – on elav vaimsus maises vormis, ega ole füüsiline mateeria, kellel tarvis valitseda, lammutada ja kasutada kõike omal eesmärgil…

Gaia võttis Maa kuju, et anda inimestel võimaluse areneda…

Kuid inimene, oma harimatusest ja egoismist, tegi temale tõsiseid kahjustusi…

Et korvata seda, Maal oli tarvis tõsta oma resonantsi…

Palun…, liituge oma hingavas ja armastavas vaimses teadvuses Tõe ja Valgusega…

Arktuurlaste rühm

Read Full Post »

Egoismist vabaneda on suht  kerge… – kõigil on teada, mis see on…

Tema ilminguid on kerge märgata ja kerge nendega hakkama saada… – kuivaid inimene ise seda tahab…

Kuid seda esile tuua on hulga raskem, kuna oma olemuselt tabada teda on võimalik üksnes väljudes selle piiridest… – muidu ta jääb tabamatuks…

Inimeses kõik…, pealaest taldadeni…, välisest kuni seesmiseni…, alates füüsilisest, lõpetades vaimsega… – kõik on läbi imbunud tema enda egost…

Ego on tunnetatav kõiges…, seetõttu ta ei ole teie poolt teadvustatav…

Teda tarvis ületada…, jätta maha…, vabaneda temast… – kasvõi osaliselt…, ehk oma olemuse kõige pisemast… – üksnes nii ehk saab luua mingit kujutlust sellest, mis on ego…

Ühest küljest… ego aitab arendada inimeses individuaalsust…, kuid teisest küljest… segab jumalikkuse kujunemist inimeses…

Seega… – liitke need kokku, siis saategi ego…

Kui ei oleks egot, siis tänavuse ilma korralduses ei oleks indiviidi…, kuid… kuni see on olemas, seni Ilm ei saa ilmneda jumalikkuse ilmutumisena täiel määral…

Oleks loogiline teha kokkuvõtte… – olgu…, saagem esmalt teadlikeks isiksusteks…, seejärel heidame minema ego…, nii saamegi saavutada jumalikku teadvust

Paraku selleks ajaks, kui meist sai teadlik isiksus, olime harjunud elama egoga sedavõrd, et ei ole suutelised isegi eristama teda, ega tabama tema olemust… – selleks tarvis teha tükk tööd…

Samas kõigil on teada, mis on egoism…

See on püüd kõigest väest saavutada kasu enda jaoks…, pööramata teistele tähelepanu… – seda peetakse egoismiks…

Egoismiks on ka see, kui peetakse end Maa nabaks…, kõik muu on eksisteerimas üksnes seetõttu, et tema ise on olemas…

Ilmselt peab olema pime, et mitte näha endas egoisti…

Kõik inimesed, kes enam, kes vähem… on egoistid…

On olemas isegi normid, milliste piirides egoistlikkus on vastuvõetav…, isegi tavaelus…

Kui keegi ei ole piisavalt egoistlik, siis see saab nipsu vastu nina…, kuna oma egoistlikkuse tõttu temale ei meeldi teise egoistlikkus…

See kõik on iseenesest mõistetav ja tunnustatav moraalse normina… – peab oleme veidi egoist, kuid mitte liiast, et ei paistaks eriti silma…

Kuid sellest ei saa juttugi olla, kuna see ei ole teadvustatav kellegi poolt…

See on sedavõrd lähedane teekaaslane, et tema juuresolekut isegi ei aimata… – kuid sellegi poolest… – kuni see on esinemas inimeses, jumalikku teadvust ei ole võimalik saavutada…

Ego on see, mis võimaldab teadvustada end eraldi olevana…, eraldunud olevusena kõigist ülejäänuist…

Kui ei oleks egot, siis inimene ei saaks võtta end eraldi oleva isiksusena…, siis ta võtaks end mingi terviku osana…, tillukese osana tohutust tervikust…

Kuid siiski… igaüks teist on võtmas end, vastuvaidlematult, eraldi oleva isiksusena…

Selline tunnetus on teil vaid tänu egole…

Seni, kuni olete säilitamas sellist tunnetust, see jääb meenutama, et teil on olemas ego…

Kui hakkate teadvustama, et kõik olete üheaegselt punktina paljude teiste punktide seas, millised on kuulumas ühele ja samale isiksusele…, hakkate teadvustama, et olete kõikjal ja olete kõiges… – hakkate teadvustama, et mingit eraldumust ei ole olemas… – siis teile saab selgeks, et olete oma egost vabanemise teel…

Tuleb aeg, kus te ei ole enam võimelised mõtlema ja rääkima, et see ei ole teie…

Väljendumise sõnad ise on juba väljendamas, et te oletegi see jumalik…, ehk jumalik olete just teie ise…

Kuid see räägib siiski, et teis on säilinud ego…

On hetki, mis tulevad kui välgu sähvatused…, sama kiiresti ka kadumas… – see on neil, kes ei mõtleks, ei teaks, ei tunnetaks, vaid elaks… – KÕIK oleks üksnes üks ja sama…

Kusjuures…  teil puudub vähimgi tunnetus, et olete saavutanud sellist seisundit…

Kui olete jõudnud selleni… – siis kõik on korras…

Kui sellist seisundit ei ole veel saavutatud…, järelikult… kusagil on nurgake ego jaoks…

Tavaliselt see on säilimas teie seesmises kõrvaltvaatajas, kes on pidevalt jälgimas teie ümber toimuvat…

Seega… ei ole tarvis väita kindlalt, et olete täielikult vabanenud egost… – see ei ole nii…

Võite väita kuipalju tahes, et olete vabanemise teel egost…, kuid seni seda veel ei ole…

Kuid ehk tahaksite teada, mis on Supermentaalne…?

Kui olete püüdlemas uue inimkonna esindajaks saamise poole, siis peate tegema kindla otsuse jätta maha oma ego…, olla temast üle…

Kuni seda saavutatud ei ole, ja ta on säilimas teis… – supermentaalne jääb teie jaoks tundmatuks ja kättesaamatuks…

Kui, rakendades jõudu, allutades end distsipliinile, tõstes oskusi juhtida end…, te suudate ületada enda ego, kasvõi mingis oma olemuse osas…, siis kusagil teie teadvuses avaneb tilluke aken, kustkaudu saate oma terase pilguga tabada Supermentaalset…

Isegi kõige hetkelisemal kohtumisel Supermentaalsega inimene on kokkupuutumas sellise kaunidusega, mis koheselt süttib tulise soovina jätta kõik muu…, jätta lõplikult maha oma ego…

Ma ei ütle, et peab täienisti vabanema oma egost üksnes selleks, et saada mingitki ettekujutust Supermentaalsest ilmast… – mis oma olemuselt teile seni ei ole võimalik…

Ei ole…

Selleks piisab vaid pisku vabaneda ego koormast…, kasvõi kõige väiksemas oma olemuse osas…, olgu see kasvõi oma mõistuse pisimas osas…

Kui see on mentaalses, või vitaalses osas… siis see on suurepärane…

Kui juhuslikult, mis ei ole kaugeltki juhuslikult, paljude pingutuste tulemusel suudate astuda kontakti oma psüühilise olemusega… – siis teile avanevad pärani väravad Supermentaalsesse ilma…

Psüühilise abil teile avaneb hetkega selge Supermentaalse nägemine…, kogu tema kauniduses… – kuid see jääb üksnes nägemiseks…, aga mitte realiseerumiseks…

Psüühiline on väravaiks Supermentaalsesse…

Kui teil õnnestus ilma kauni realiseerumiseta…, ühenduseta psüühilise olemusega, saavutada vabadust mingis oma mentaalses või vitaalses osas… – siis sellega lööte uksesse augu, mis oleks kui lukuauk, läbi mille saate näha…, päris piskut, väikese nägemise…, kuid ka see on juba huvitav… –  sedavõrd ligitõmbav on Supermentaalsus…

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Oleme Santa Fe linnas, New Mexico osariigis…, ja oleme kaasaegse tsivilisatsiooni keskel…

Kuid siin on olemas ka iidseid, kes elutsesid oma esivanemate maadel…

Mu kallid…, tänavuse koosolemise osaks on teie esivanemad…

Seega… olenemata sellest, et oleme käesoleva kultuuriga kaasaegses linnas, siis siin, koos meiega, selles ruumis, on ka iidsete olemine…

See on enamat, kui tavaline austuse avaldamine…, kuid tahaks neid tervitada ja kuulda nende nõusolekut alustatu jätkamiseks…

Nõusoleku märgiks on nendepoolne naeratus…

Mu kallid…, vanas energias võis kuulda ütlemist… – oled sündinud üksikuna…, ka sured üksikuna…

Te olete teadlikud, et see ei ole nii…

Sündides, teie ümber on palju abilisi…

Isegi viimse hingetõmbe juures on olemas keegi teie juures…

See oli vana teadvuse paradigma, mis oli rääkimas, et olete üksinda…, et tulete ja lähete üksinduses…

See oli vaid üks väidetest.. – seda olite kuulmas ja seda oli räägitud kogu teie elu jooksul, sünnist surmani… – olete üksinda ja üksi peate kõigega ka hakkama saama

Kallid…, sellise ütlemise võite panna raami ja riputada seinale mälestuseks möödunust…, nii on seni olnud ja seda oli teile ka õpetatud…

Seega kõiges, mida elu jooksul teil ka ei oleks tulnud teha, vajasite abi…

Sama oli tunnustatud ka üle planeedi, kõikide vaimsete süsteemide poolt, mis kinnitasid kui ühest suust… – olete sündinud roojastena…, ja kui tahate elus midagi ära teha ja surres mitte olla üksikuna…, siis meil on teile abi, mida vajate… – selle saamiseks teil tarvis teha üksnes seda ja seda…, ja seda…

Kallid…, selline oli vana paradigma… – see tulenes möödanikust…

Ma annaks teile uue ütlemise… – olete sündimas suursugustena, ka surete suursugustena

Uus Energia, mida hakkate nägema Uuel Maal, annab teile läbinägelikkust ja intuitsiooni, mis näitab teile, et tõepoolest olete uues paradigmas, mida pole varem kogenud…

Teie vaimsus, kui palju kordi ta poleks ka siin olnud, ei ole varem seda näinud…

Teie vaimsus on teadvustamas, mida on ootamas ja teab, mida sellega teha…

Kust tuleb selline abi…?

Oleme juba kolmkümmend aastat rääkinud… – teie seesmusest…

Igas inimeses on olemas osake Loovusest…

See osake ei ole üksnes märgiks kuuluvusest Maale…, tema on isiksus… on armastus… – tema on aitamas…

Tahaks jagada teile üht metafori…, loodan, et te ei unusta selle…

See on seotud duaalsusega, teadvusega, ka heledate ja tumedate energiatega…

Tahaks, et te näeks teadvust energiana, mida ta ka on…, ja ma tahaks, et selle metafori kohaselt näeksite seda väikese pilvena enda ümber…

Oletame, et  pilveke on veidi üle 8 meetri lai…

Kuhu te ka ei liiguks, pilveke on alati teie ümber…

See ei ole see, mida saaks näha…, kuid siiski…

Ehk vaataks seda läbi metafori…

Must-valge pilveke…, kuigi see ei ole nii… – teie vastuvõtt sellel planeedil ei võimalda teil näha seda paljumõõtmelistes värvides… – üksnes… must-valgena…

Sajandite jooksul see pilveke oli teie jaoks porihallina…

Selline pilv oli manustatud kogu inimkonna iga inimese teadvusse, olenemata tema päritolust ja asukohast…

Sageli nende keskele ilmus inimene, kelle pilveke oli hele…, ehk isegi… valge…

Oli see inimene šamaan…, või tegi hulgim imesid…., kuid teda peeti ikka poolearuliseks…

Aegade jooksul seda inimest püüti pea alati hävitada…

Ehk see on liiast keeruline, et mõista…, või liiast erinev, et olla hallide pilvede taoline…

Kuid tahaks ütelda midagi, mida te ei oskaks isegi oodata…

Teie Kõrgem Mina, see vaimsuse osa, mis asub teie seesmuses, on teie seesmiseks paljumõõtmeliseks allikaks, mille lättest te ei ole tegelikult teadlikud…

Selleks lätteks on üldjoontes teie kaaskond…

Väljaspool teie igaühe pilvekest asub kaaskond, mida tahaks teile, parema mõistmise nimel, teha lineaarseks, seetõttu nimetaks seda inglite rühmaks… – teen seda seetõttu, et inimkond on uskumas inglitesse…

Inglid pea igas teie uskumuste süsteemis on teile kui Looja abilistena…

Kaunid abilised, isegi ülipühad, puhtad ja helged, kellel on väge… on ilmumas siis, kui teile on neid vaja…

Inglite idee on teie oma…, me üksnes paigutame neid ümber teie pilvekese…

Ütlen siiski… – see on kui lastemängu idee…

Neil on enam väge, näevad välja päris inimeste moodi, on tiibadega, ja enamuselt on naissoost…

Kuid nemad ei ole üldse sellistena…

Need on inimeste ümber kogu elu jooksul…, tulevad koos teie sünniga… – te ei ole üksi…, ei ühekski hetkeks…, nemad lakkavad olemast koos teiega…

Kui keha teeb viimse hingetõmbe, siis teie, koos nendega, lahkute eesriide tagustesse…

Mu kallid…, te koosnete tõepoolest paljudest osakestest…, aga mitte nii, kui arvate teie…

Kas tõepoolest arvate, et olete üksi…?

Ei…, see ei ole nii…

Kallid…, oleks hea, kui te mõtleks sellele pilvekesele enda ümber…

Millist värvi ta on teil…?

Tasub ära märkida, et paljudel vanadel vaimsustel uues energias on esile tulemas uus ja valgustunum teadvus…

Valgustumise all pean silmas kalduvust nägema enam ja teil on enam vabadust teatud paradigmadest…, samas olete teadvustamas kõige muutumist…, ehk isegi, olles teatud kohtades ja teatud aegadel, tajumas mõningaid torkimisi…

Selle metafori kohaselt udu teie ümber hakkab selginema ja varjundid neis hakkavad hajuma ja kaduma…

Varjundite hajumisel tekib ingellikul kaaskonnal võimalus siseneda teie pilvesse…

Kas mõistate, miks…?

Kuni teie pilv kätkeb vanat teadvust, vanemat paradigmat…, seni inglid ei saa isegi läheneda pilvele…, rääkimata puudutamisest…

Kuid see oleneb siiski teie arengust…

Teie mõtteviis, teie teadvus, kõik, milleks olete… – see kõik on loomas pilvesse varjundeid…

Kui jõuate otsinguteni, siis lubate asjadel ilmneda teie ellu…, siis hakkate mõistma, et olete erinemas sellest, mida olete seni mõelnud…

Kõik, mis on vaimsena, võib näida teisena…, ehk isegi enamana… – seetõttu te ehk isegi ei mõista seda… – kuigi sellega on kõik korras…

Seega… olla valgustunud vaimsuse osana, võite ehk isegi väita… – ma ei mõista küll seda…, kuid ma tean, et see on olemas… – ja minul ei ole vaja seda mõista üksnes selleks, et olla selle osana…

Valgustunud teadvus, mistahes tasemel, on mõistmas, et on olemas midagi enamat…, et ei ole tarvis teada seda üksikasjaliselt… – kuid võite, oma mõistmise piirides, võtta sellest osa…

Teie sagedused on tõusmas teie Kõrgema Mina tasemele…, ja pilv hakkab muutuma aina heledamaks ja heledamaks… – selle tulemusel kogu kaaskond saab siseneda pilve sisse…

Seega pilv, millesse olete ajastute olnud elude jooksul manustanud tumedamaid energiaid, hakkab muutuma aina heledamaks…, ehk isegi valgeks…

Koos sellega kogu kaaskond, kellega tulite sellese kehasse, hakkab liituma teiega…

Kallid…, kuidas näib see teile…?  

Ehk paljud näevad seda metafori…, seda paradigmat… – kuid ei ole võimelised ületama lineaarsust, seetõttu ütlevad… – ma ei näe ei pilve, ega ingleid… – ma ei usu Krayonit…

Kuid neil on olemas metaforid mustast või valgest…, ja sellest, et inglid on üksnes suursugususe tõstmiseks ja abi saamiseks…

Kas olete valmis kohtuma oma vaimse intuitsiooniga…?

Kuivaid teie teadvus hakkab selginema, siis teis avaneb see osa, mis on püha… ja see hakkab avama teile vajalikke suundasid…

Selliselt hakkab avalduma inglite abi… – kes ei olegi üldse inglitena…

Need on suurepärased intuitiivsed energiad, milliseid olete ära teeninud…, millised olid kogu teie elu jooksul väljaspool varjundeid täis pilve…

Kuna inimestele palju ei ole mõistetav, siis nemad püüavad välisest lättest saada kõike…, peaasi et saada abi… – omistades sellele omapoolse nime…

Ja see toimib…, aitab…, mõningaid isegi päästab…, teistel aitab leida oma koha elus…

Kuid ma ütlen teile… – teile seda enam ei ole vaja… – te juba olete suurepärased kõiges…, kogu teiepoolse tehtu tõttu…

Pilve puhastumise käigus muutute ka ise valgemaks, ning… teie suursugusus hakkab looma teie elus imesid…

Mõned teie seast on siin just selle nimel… – see on tõde ja see on kaunis…

See on resoneerumas teie terve mõistusega…

Selliselt on Jumal tegemas tööd oma loovustega, kelle nimeks on – inimolevus…

Vaat mis on toimumas selles energias, millist teie vaimsus ei ole sellel planeedil seni veel kogenud…

Kuidas on see sõnum teie esivanematele…?

Nemad ehk naeratades ütleks… – ehk kunagi mõistate, et ise olete võimelised juhtima ilma oma planeedil…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Me tervitame teid, meie kallid…

Et aidata teid evolutsiooni teekonnal, neil kaose ja muutuste aegadel, me taas anname teile mõningaid juhendusi…

Evolutsiooni teel lõppu ei ole…, seetõttu… uute teadmiste tasemete saavutamisel, liikumine läheb taas üle uute mõõtmete piiride avamisele…

Kuna inimene on Lõpmatu Reaalsuse väljendumine, siis tema teadvuse avardumine ei saa kunagi jõuda teostumiseni…, vaid pigem… jätkab uute väljendumistega lõpmatult…

Jumalikel ideedel ei ole ei algust, ega lõppu…

Need on üksnes substants, millest kõik on kujunemas… – seetõttu te ei saa luua midagi eimillestki…

Jumalikud ideed (Looja energia substants) võivad olla mõistetavad vastavuses vaatleja teadvuse tasemele…

Mõned usulised traditsioonid õpetavad, et ilm on illusioon…

Kuid see ei ole nii… – Gaia on puhas vaimne ilmaruum, milline on asustatud Jumala laste poolt…

Illusiooni on loomas pigem ärkamata inimmõistuse piiratud tõlgendused…

Kõik, mis on tihke kolmemõõtmelise ilma süsteemi vaatluse piirides, mida olete teada saanud ja millesse olete uskumas kui tegelikkusesse…, on kõigest tilluke osa tohutu suurest reaalsuse jäämäest, milline on ootamas mõistmist ja tunnustust…

On alati olemas suuri, uusi ja haaravaid reaalsusi uuringuteks…

Lubage endale väljuda kolmemõõtmelise vaatevinkli süsteemi piiridest…

Väljaspool seda on imeline teekond, mis ei saa kunagi läbi… – mida olete alles alustamas ja võtmas sellisena…

Elu on lakkamatud seiklused kõigi mõõtmete ulatuses…

Kuid, te ei ole veel suutelised seda tabama… – seetõttu olete, mateerialikus mõttes, kinni hoidmas illusioonidest, pidades vaimsust ebareaalsena…, tähtsusetuna…, igavana…, millel puudub praktilisus, ega vääri seda, et püüelda tema poole…

Üldtunnustatud veendumus, et teil on vaid üks elu, paneb teid tegema vaid üksnes seda, mis on pakkumas teile rahuldust…, pööramata tähelepanu sellele, kuidas see on mõjutamas teisi…

See paneb paljusid elama eraldumuse energiates… isegi pikemat aega peale seda, kui olete valmis väljuma sellest…

Kuigi… olete valmis enamaks…

Kuid, käesoleva elu reaalsuse tunnetustel, olete loomas ja talletamas eluliste õppetundide energiaid, millised avalduvad ka teie paljude järgnevates eludes…

Võib palju rääkida, et teie ilm asub vanade ja uute meeliköitvate avastuste piirimail…

Kuid teile on näimas, et kaos on tirimas inimkonda möödaniku poole…

Tegelikult see paneb inimesi teadvustama fakti, et paljulgi (nii heal, kui halval), mis sai võetud kui käesolev, ei olnud selle taga ei reaalsust, ega väge…, kuigi arvati seda olevat…

Mida enam vaimsusi hakkab mõistma, et on olemas vaid üks vägi…, ja see on täiel määral olemas iga inimese seesmuses… – siis kaob mistahes soov otsida Jumalat kusagil kaugustes, kasutades selleks kasutuid atribuute ja meetodeid, talitlusi ja riituseid…

Teadvuse ärganud seisund on elamas kerguses, ilmutudes võimena olla seesmuses vaikselt, mõistes, et on olemas vaid üks vägi, olenemata mistahes välistest mõjutustest…

Enam ei ole olemas vajadust paluda, anuda, otsida, ning kartes, hüüda mingi Jumala kontseptsiooni suunas, mis on loodud inimese olemuse ja tema pale kohaselt…

Ei ole tarvis enam küsida… – miks küll Jumal lubas seda?

Ei ole enam tarvis korrata pähe õpituid palveid…, pole tarvis pingsalt kuulata oma seesmist häält…, või pidada jutuajamisi jumaliku reaalsusega, milline on enda seesmuses…

Kallid…, ei ole enam tarvis karta, kuna planeedi energiad on iga päevaga kaldumas Valguse energiate poole…

Seda protsessi ei ole võimalik peatada…, vaatamata nende pingutustele, kes on seismas sellele vastu ja on püüdmas seda peatada…

Tänavu olete noorte inimeste ja kõrgelt arenenud vaimsuste tegevuste tunnistajateks, kes on seismas muutuste taga…

See on võimas aeg isegi neile, kes veel ei mõista, või ei tunne huvi Gaia ja inimkonna  ülestõusu vastu…

Olete ühiselt teinud otsuse olla siin neil aegadel ja olla toimunule abiks… – ärge unustage seda…

Paljud, kes on jõudnud oma evolutsiooni teekonnal kaugele, on erinevates olukordades tundmas end sageli kui palavikus olevana…, ehk isegi tunnetamas end olemast kui noole teraviku otsas…

Olete eesastujad… – olete noole teravik…

Ärge ahastage, kui arvate, et teie pingutused ei ole piisavad…

Kuid vaadake seda ilmaruumi mõõtmetes…

Oluline on iga valguse tilgake, mida olete lisamas Tervikule juurde…

Kolmemõõtmeline ilm on alati nõudnud teilt omaksvõtmist…, nii füüsiliselt, kui ka mentaalselt, emotsionaalselt ja vaimselt…

Nüüd olete valmis elama, liikuma edasi…, mõistes, et KÕIK on olemas, kuna SEE on ALATI OLNUD…

Selle mõistmine on Valguse Energia, mida olete lisamas Üldisele Teadvusele… – selline on Valguse Töö

Võite arvata, et te ei ole tegemas midagi… – kuid teie Valgus on muutmas Üleilmset Teadvust…

Nüüd räägiks teadvusest…

Paljud on arvamas, et intellektuaalne teadmine mingist tõest on automaatselt rakendatav praktikasse…, kuid oma pettumuseks  avastavad, et probleemid sellega ei kao, ega muutu midagi vastavuses nende lootustele…

Uutel tõe õpilastel probleemid teekonna alguses hoopis suurenevad, kuna Valgus, millele nemad on avanemas, on toomas pinnale nende poolt pikka aega alla surutuid probleeme, milliseid tarvis märgata ja lahendada…

See tuleneb ka sellest, et nemad olid pühendanud hulgim oma energiat ja tähelepanu sellele, et avada teatud tõde selle kohta, millest püüdsid vabaneda…

Mingi tõe intellektuaalne teadmine on üksnes esimene samm teekonnal teadvuse seisundi saavutamisele, kus see saaks avalduda ka välises vormis…

Saavutatud teadvuse seisund on substants, millest on ilmutamas ja välja joonistamas mõistuslik mõistmine…

Teadvus on juhtimas seda, kuidas inimene on väljendamas end inimkujul, ja elamas elu kõigis selle aspektides…

Mõistus on üksnes inimese teadvuse seisundi teejuhiks…

Näiteks… – kui olete õppimas auto juhtimist, siis esmalt mõtlete läbi igat liigutust…

See on intellektuaalne teadvus sellest (mõistuse tase), kuidas juhtida autot…

Aja jooksul ja läbi praktika, te ei mõtle enam oma liigutuste üle, vaid teete kõike automaatselt…

Selliseks muutub teie teadvuse seisund…

Teiseks heaks näiteks võib olla ausus…

Kui mõtlete, et kas tasub olla aus, siis ausus on teie teadvuse seisundiks…

Kuid on olemas inimesi, kes püüavad olla ausad…, siis neile ausus on üksnes mentaalne kontseptsioon…

Nemad kas… ei pööra sellele tähelepanu…, või-siis… teevad seda, mis neile meeldib…, või hoopis… vaidlevad iseendaga, kas tasub olla aus, või mitte

Ausus, mis on ühesuse aspekt, nende jaoks ei ole veel elavana, teadvuse hingava seisundina…

Inimestel on raske tunda huvi ideede vastu, millised on vastuolus nende nägemise süsteemidega… – rääkimata juba nende omaksvõtmisest…

Paljud, kes on vaimselt valmis, kuid oma teadvuses on vastu muutustele… – elavad siiski üle ebameeldivaid, kuid vajalikke sündmusi, millised panevad neid kasvõi veidi avanema mõistmisele, et on olemas veelgi suurem pilt, kui kujutlesid seni ette…

Planeedil Maa on paljud läbimas selliseid elulisi õppetunde…

Evolutsioon teeb tööd selliselt seni, kuni inimene on saavutanud sellist taset, kus temale ei ole enam tarvis ärataja helinat… – ei ole enam vajadust…

Enamus teie seast olete sellel tasemel…

Kolmemõõtmelisus ei saa kunagi olla vaba eraldumisest ja duaalsusest, kuna duaalsuse eraldamise energia on moodustamas kolmemõõtmelisust…

Selles jäävad alati eksisteerima vastandlikud paarid (duaalsus) ja kontseptsioon sellest, et keegi on targem ja parem, kui teised elusolevused (eraldumine)…

On mõtetu mõelda, et duaalsuse ilmnemine ja eraldumine võib kaduda kolmemõõtmeliste asjade vahendusel…

Sõjad ja lepingute loomine inimeste vahel ei saa kunagi viia rahule, sest sõdade substants (eraldumise teadvus) on jätkuvalt elamas ja on täie tervise juures…

Isegi võitlus narkomaaniaga, või vähjaga, on lisamas sellele energiat juurde…, et need saaksid taas ja taas tulla esile…

Te ise olete nende loojad…

Püüd lahendada probleeme samal tasemel ei vii kunagi positiivse tulemuseni… – see on suletud ring…

Üksnes valgustunud inimteadvus, mida on avanemas iga päevaga üha enam ja enam, suudab kaotada, lahustades häid ja halbu ilmnemisi…, andmata võimalust neil saada usuenergiat juurde…

Teadvus ei ole mõistus…

Mõistus on teadvuse avaldumise viis, mis on kajastamas teie saavutatud teadvuse taset…

Mõelge teadvusest kui tohutust ja lõpmatust kogu reaalsuse kehast

Mõistusest mõelge kui uksest, mis avab võimaluse pääseda kogu oleva lõpmatu reaalsuse kehasse…

Mõningatel, käesoleval hetkel, on üksnes pisike ukseke, mille kaudu on võimelised midagi vastu võtma…, üksnes väikest osa reaalsusest…

Inimese elu ja veendumused on rajatud üksnes piilumisele reaalsusesse…

On ka neid, kes on arendanud enda jaoks suurt ust, mis võimaldab neil elada lõpmatu reaalsuse kohasemalt…

Kuid siiski… – on ka neid, kelle jaoks uksi ei ole tarvis…, nemad on elamas ja hingamas kõikjaloleva lõpmatu reaalsuse kohaselt…

Nende poolt saavutatud teadvuse täiuse tase ei ole enam sõltumas tõlgendavast mõistusest, vaid elab üksnes Lätte kohaselt (olles Meistrina)…

Elusündmused on igale ühe üksnes uste loomiseks…

Valmiduse hetkel, mida määrab Kõrgem Mina, igal inimesel sünnib kihk avada oma uks…, esmalt ehk vaid pilu…

Olenemata avause suurusest, Valgusel avaneb võimalus pääseda inimmõistusesse…

Nii avaneb mõistusele võimalus pääseda Valgusesse… – sellega avaneb evolutsiooni teekonna uus etapp…

Eranditult kõigis on olemas elava Lätte (Jumala) täius…

Kes ei ole suuteline tunnistama endale seda tõde, see ei ole võimeline pääsema selleni…

See oleks kui salajane pangaarve, millest teil ei ole aimugi…

Sellel on suurimad hoiused, millistest teile ei ole seni mingit kasu…

Seda seni, kuni pole saanud juurdepääsu hoiusteni…

Rämedus, mis on omane kolmemõõtmelise süsteemi vaatele, lubab arvata, et inimmõistus on tarkuse ja tõe kõrgeim läte…, samas lubamata mõista, et ta on piiratud valedest kontseptsioonidest ja veendumustest…, ning juurdepääs on üksnes sellele, mis on tiirlemas tema ümber umbmääraste vaatesüsteemidena…

Kuni inimene ei saa juurdepääsu kõikide ideede Loovale Lättele, mis on olemas temas endas, ta jääb surutuna kolmemõõtmelistesse kontseptsioonidesse…

Jõuab aeg, kus kõik peavad looma ja avama omad uksed… – selline on tulevane reaalsus, mille olemasolu ei ole võimalik ignoreerida…

See on üksnes ootamas, kannatlikult ja armastavalt, et iga inimene tunnustaks kord tema olemasolu… – ta on olnud temas, on ja jääb sinna igavesti… – ta ei vaja, et teda tunnustataks sellisena…, ta iseenesest on juba selline…

Sellegipoolest… inimestel vaja teda tunnustada kui oma Reaalse Mina osana, milline on ainus allikas kõigele, mida olete otsinud… – täiust…, terviklikkust…, küllust…, tarkust…, ja palju muudki veel… – eriti armastuse väge, mis on kokku viimas kõike…

 Arktuurlaste rühm

Read Full Post »

Siiski on vajadust rääkida sellest, kuidas on elamas ja tegutsemas teie ilmaruumi kõrgelt arenenud tsivilisatsioonid…

Teie ilma tsivilisatsioonide hulk on tohutu ja väljanägemine on neil kõigil erinev…

Vastates teie küsimusele, kuidas näevad välja teiste planeetide olevused, siis ma vastan teile selliselt… – valige, millist tahate… – ja te ei eksi…

Mõned on teie sarnased… – vaid mõningate erinevustega…

Mõned neist on liikunud edasi jõudsamalt…, nii tehnilises, vaimses, kui ka sotsiaalses ja füüsilises sfääris…

Teie olete imelised olevused, kuna teil on suurim vajadus ja soov kõike võrrelda…

Teil on vajadus kõike iseloomustada ja määratleda… – kas parimaks või halvemaks…, ülal ja all olevaks…, heaks ja paheks… – see räägib sellest, et olete vajunud kahesusse ja eraldumusse sügavalt…

Arengu tase, ehk ühiskonna ärkamine, on kokkuvõtteks määratletav kahesuse suurusega ja tema mõtteviisiga…

Sotsiaalsed muutused, mis on kõigi hüvangute nimel, saavad esile toodud ja suunatud üksnes liikumiseks Ühesuse poole…, aga mitte viimiseks eraldumusse…

Ühesus on Tõde…, aga eraldumine on puhas illusioon…

See käib täiel määral ka selle kohta, mida olen rääkinud varem… – Minu valdustes ei ole valitsevat rassi…, ega ole valitsevat rahvust…, puudub mistahes religioon või õpetus…, puudub mistahes täiuslik omas tões filosoofia…

Enamgi veel… – ei ole ainsat ja õiget teekonda taevastesse…, ega ole olnud ühtki prohvetit, või neid, kes peaks end esmasteks ja viimasteks…

Viimaseid ei saa olla, kuna Minu valduses elu on lõputa…

Seega… – seni, kuni olete nägemas end liikuva ühiskonnana, või eraldunud isiksustena… – te jätkate elamist illusioonide ilmas…

Ma rõhutaks… – nii on toimumas seetõttu, et elu teie planeedil on üles ehitatud eraldumusele, ehk kahesusele… – duaalsusele…

Seda kinnitavad ka paljud teie teadlased, kes on väitmas, et teie tsivilisatsioon on elamas ainsas elamiskõlblikus ilmas üle kogu ilmaruumi…

Teid on õpetatud mõtlema, et teie rahvas, rahvus ja teie riik on parim maailmas…, kuni isegi selleni, et teie pere on parim ja õigem…

Paljud ei nõustu Minuga…,. ehk isegi väidaks, et nemad nii ei mõtle…

Kuid mu kallid… – te teete nii…, isegi näib, et ka mõtlete nii…

Olete läinud kaugemale…, te peate end eraldi olevat Minust sedavõrd, et teie arvates Mina ei taha teiega suhelda… – selle tulemusel olete eitamas oma tõelise kogemise tõesust…

Kas teie kogemus ei näita teile, et teie ja Mina oleme Üks…

Kuid teie keeldute uskumast seda, näkates nende valedele, kes väidavad teile, et paljud teie seast ei ole Minule vajalikud…

See on viinud asja nii kaugele, et te ei eraldu üksnes teine teisest…, vaid eraldute isegi omaenda tõest…

Ma ütlen veel kord, et kui teie rassi esindajad ärkavad lõplikult, siis hakkavad käituma kui tõeliselt ärkvel olijad…, teie rass tervikuna (tegelikult ongi tervik) on suuteline ületama nii aja, kui avaruse…

Teie ainsaks sooviks ja püüdluseks saab… – aidata teistel tsivilisatsioonidel ärgata…

Paljud ilmaruumi rassid ongi tegemas seda teie suhtes…

Enamus tsivilisatsioone on märganud teie edasi arengut…, kuid samas… on ka selliseid tsivilisatsioone, kes on teist mõnevõrra tagapool…

Kuid need tsivilisatsioonid, kes on läinud ette, ei määratle üksnes oma ilmastikku…, vaid on võimelised juhtima seda… – teie suudate üksnes ligilähedalt määratleda ilma…

Teie senine looduse juhtimine seisneb üksnes selle plaanipärases hävitamises…  

Teie arvates olete täienisti sõltumas ilmastiku veidrustest…

Kuid teie ilmaruumi enamusel tsivilisatsioonidest nii see ei käi…

Ilmaruumi planeetide olevused on suutelised juhtima oma planeedi temperatuuri…

Nemad mõistavad, et planeedi temperatuur on sõltumas vahemaast valgusallikani…, planeedi atmosfäärist, kui ka mõnestki veel, mis aitabki neil määratleda ja juhtida temperatuuri muutusi…

Just neis küsimustes on teil võimalik ära teha külaltki palju…

Keskkonna atmosfääri seisu on võimalik kontrollida läbi loovuse…, või hoidumisega loovusest…

Siin on oluline mõista, et asukoha kaugus päikesest ei ole määrav…, oluline on vaid see, mida paigutate enese ja päikese vahele…

Teie olete enese ja päikese vahele paigutamas kõige ohtlikumaid asju…, sellega hävitades kõige olulisemat…

Kusjuures… te ise ei taha seda tunnistada…

Saades tõestusi, et teie tegevus on mõjutamas osooni kihti hävitavalt…, ning saastades atmosfääri, olete rikkumas ökosüsteemi tasakaalu, sellega mõjutamas oma tervist… – te siiski ei taha seda kõike tunnistada… – õigustades seda, kaitsete üksnes oma huvisid…

Teie ilmaruumi planeetidel ja arenenud tsivilisatsioonidel on täienisti teised huvid ja arusaamad… – need on teie omadest hulga avaramad…

Neil olevustel on ilma mistahes kui’ta selge, et mis on kahjulik ühele, on kahjulik kõigele…, mis on kasulik ühele, on kasulik kõigele… – vastasel juhul ei ole see kasulik millegile…

Kuid teil, nagu näib, on kõik vastupidi…

See, mis on kahjulik ühele, see on ignoreeritav enamuse poolt…, ja mis on kasulik ühele, on eitatav paljude poolt… 

Nii on üksnes seetõttu, et teie isiklike huvide määratlus on ülimalt kitsas, mis piirdub enamuselt vaid ühe inimesega…, ja temaga ka lõppeb…

Parimal juhul see võib kanduda lähedastele, või neile, kes on toimimas tema juhendusel… – ja see on ka kõik…

Ma räägiks teile ärganud olevuste tegevuste põhimõttest…

Kõik, mis on ühe kõrgemates huvides…, see on ka teiste kõrgemates huvides…

Sa ise oledki see teine…, sina ja teine olete Üks…, teie kõik ja kõik teised olete Üks…

Kuid siiski ütlen… – seda mõistmise taset te ei ole veel saavutanud…

Aamen

Read Full Post »

Older Posts »