Feeds:
Posts
Comments

Archive for May, 2019

Adironnda

On rõõm näha sinu valgust…, sinu sära…, sinu energiat, mis suurendab sinu täheleeki, milline on tõusmas sinu DNAst…

Tea…, see on sinu osa…,. sinu energia…

Sind ei saa olla ilma selleta… – sellega oled liikumas mööda ilma…

Seega tea… – oleme jagamas sulle atribuute ühenduse loomiseks Tähtede Ema energiatega, milliseid võtad omaks läbi oma igapäevaste püüdluste, ning muudad need oma energiaks…

Õppides nägema seda kõike, tea, et näed neid juba teiste silmadega…, õpid kuulama südame kõrvadega… tunnetama oma silmadega…

Kõik ühendused on käimas tohutu hulga võimaluste läbi…

Oleme siin koos Krayoniga, kes hiljuti rääkis teile akvaariumist ja kaladest selles…

Kuidas oli olla kaladel akvaariumis, kui selle ümber olid toimumas suured muudatused…

See on sulle teada kui üks neist mõistmistest, milles on sündimas muutused…

Samad muutused on sündimas tänavu kogu teie ilmas…

Oleme maininud mõningaid atribuute, millised on sinu jaoks efektiivsed…

Oled teadlik oma ühiskonnast…, ja see on eriti oluline…

Sinu suhted on enamjaolt pingutusteta ja avatud südamega…, nagu teevad seda enamus ühiskonnast…

Sinu tähelepanu oli seni teistel kaladel, kellega oled akvaariumis koos…, kuid nüüd pööra see endale…, pööra planeedile, sellel olevale ühiskonnale…

Sa oled koos kõigi olevustega planeedil, koos Gaia endaga, moodustamas uut ühiskonda, oled kasutamas ühist energiat…

Tehes seda, oled ühendamas kõige rakustruktuuri enda raku struktuuriga…

Mõista seda…

Kui oled ühendamas kõike oma raku struktuuriga, siis sellest on osa saamas ka Lemuurlikud Tähtede Emad, mis on ühenduses sinuga läbi sinu enda DNA…

Oled kogu planeedi ühenduslüli, mis aitab sul saada ühendust oma rakuliku olemusega…

Sina oled koosnemas tuhandetest rakkudest…, tuhandetest telomeridest…, tuhandetest, miljonitest aatomitest…

Kas need saavad olla sulle võõrana, kui need oled sa ise…

Seega… – sa oled nende kõigi ühendus…, ja nemad on sinu hingus…

Olles olemise ühendusena, oled hoolimas enda ja teiste kõigi eest…

Ühiskonna eest hoolimine muutub kohustuseks, mida esitad nii endale kui ka planeedile…

On palju muid mõistmisi, millised on häälestumas ühele…

Enne, kui rääkida veel ühest küsimusest, tahaks tuletada sulle meelde, et suurimaks mõistmise aluseks on kaastundmine…, kaastunne kõigi elusolevuste vastu…

Kuna mõistmine on armastuse katalüsaatoriks…, siis kaastundlik mõistmine on ühendav energia…, ja see on kohustuseks sinule sinu enda raku struktuuri ees…

Vastavuses sinu suhtlusele teistega, oled ühendumas kogu ühiskonnaga, tema energiaga… – see kõik kokku on sinu seesmise mõistmise avardumine…

Nii oledki aegamööda nihkumas…

Õnnitleme sind selles

Kuid selles õnnitluses on peidus käesoleva aja katalüsaator…

Selle katalüsaatori mõju on muutmas sinu suhet iga keha rakuga…, iga päeva iga hetkega…, iga nägemusega, mida oled nägemas…

Tea…, kui püüad mõjutada antud elu, siis ei ole oluline, kuidas ta reageerib… – kas õnnitlusega, või üksnes mõistmisega…

Kõik mõistmised on reastunud sinu mõistmistega…

Kallis…, usaldu endale… usaldu oma energiale…, usaldu sellele, milleks oled võimeline…

See on sootuks teine mõistmine…

Sa oled võimeline suhtlema kogu armastuse ulatuses, millist üksnes oled suuteline kujutlema endale…

See oled sina…

Sa oled inimkonna evolutsiooni järjekordne samm…

Sa oled panemas maha uut teekonda…

Sa oled kogu kavatsuse selgitus…

Sa oled kõige seletus…

See on mõistmine…

Kallis…, oma mõistmise läbi oled võimeline kandma hoolt planeedi eest…, kõigi temal olevate olevuste eest…

Ja see pakub sulle rõõmu…, see kõik on sinu ümber…

Kallid valguse olevused…, teil tarvis sulandada omad teadvused üheseks…, sulandada kokku omad südamed… – üksnes siis saaksite tunnetada oma valgust, nagu teeme seda meie…

Olete valgustunud…, olete need, keda oleme oodanud…

Olete muutuste loojad… olete status quo lammutajad…, olete masside teadvuse nihutajad…

Me oleme teile selle eest tänulikud…

Olete sügavalt armastatud…., oleme nägemas teie sügavust…

Nüüd loome teile peegli, kus saaksite näha enda sügavust… – nagu näeme seda meie…

Namaste…

Adironnda

Nimekiri

Krayon

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Tahaks jätkata teemaga ühendumustest…

Oleme arutanud midagi kaunist ja sügavat, mille nimeks oli Lemuurlik Õpetamise Ratas…

Vastavuses selle avanemisele, avaneb ka selle sügavus ja kaunidus, mida plejaadlased olid rääkinud oma lastele ja võhikutele…, viisidest, kuidas nemad ise olid kõike teinud…

Kõik oli kavandatud inimolemuste jaoks…

Mõningad asjad on varjatud inimolemusele tänase päevani…

Viis ja rõõm, millega seda räägiti, lõõgastas kuulajaid…, seetõttu räägitu avanes sügavuti, ning see talletus kuulajate Akašidesse, millega sai teha muudatusi Maa arengus…

On praeguseni saladuseks, kuidas nemad rääkisid lahti asja olemust…

Et luua lineaarne õppimine…, selleks teil iga õppimise jaoks on asjade prioriteetide kohane nimekiri…

Iga nimekiri algab number 1’st, mis enamuselt eeldab asja eelistusi…, ja on määramas järjekorda…, kus 1 jääb ikka esmaseks…

Kui ütlen, et kümnest asjast just kümnes on olulisem, siis koheselt seate järjekorra ümber ja ütlete, et 1 on vähema tähtsusega, kui teised…

Seega… – kuidas asjad ka ei asuks füüsilise lineaarsuse kohaselt, inimestel on tendents luua eelistuse skaala…, luua lineaarset hierarhiat…

Teie poolt loodav hierarhia on huvitav asi…

Kes teie ühiskonna peres on peamisena…?

Laps peatselt, peale sündi, hakkab mõistma, kes on peres boss…

Lapse jaoks on alati olemas boss…

Minnes kooli, neile jääb bossiks õpetaja…

Isegi klassis leidub keegi, kellest saab boss…

Inimese teiseks loomuseks on valida prioriteete…, luua hierarhiat, milles keegi peab esinema peana…, ülejäänud on alluvuse järjekorras…

Hierarhia on inimolemuse üks atribuutidest…

See on üks ellujäämise küsimustest inimesele…

Seda tarvis teadvustada selleks, et kavandada ja luua kõike ühiskonna seadluste kohaselt… – see aitab korraldada igapäevast elu…

Lemuurias tudengite õpetamise tarvis oli võetud abiks viie kodaraga ratas…

Kogu rattal tervikuna, rummul, kodaratel ja vahedel nende vahel, oli oma tähendus ja nimi…

Viis kodarat…, igal ühel neist on oma avarus, mida tarvis teada oma igapäevases elus…

Neisse on kätketud kõige praktilisemad asjad…

Oleme rääkinud, et sellel rattal, erinevalt kõigist ratastest, mis on inimkonnal kasutada, oli paaritu arv kodaraid…

Ratas ise, omades eesmärki ja nime, energiate tunnetust, oli kui püüdlus tasakaalule…

Seega… viis on paaritu arv….

See on üksnes püüdlus, milles on… ei enam, ega vähem, üksnes enese tasakaalustamine… – ehkki sinu jaoks see on üksnes paaritu arv…

Nüüd ütle… – milline kodar neist on sinu jaoks olulisem…?

Kui õpetaja alustab mistahes kodarast, siis inimloomus võtab seda olulisemana…

Ehkki see ei olegi olulisem… – kuid tudengid on teadvustamas alati hierarhiat…

Mida teeb õpetaja sellisel juhul…?

Ma rõhutan… – ei ole tarvis kunagi alustada ühest ja samast kodarast…

Et näidata tudengitele seda, õpetajad lõid juhuse mängu…

Milline kodar tuli juhuse kohaselt, sellest alustati õppimise päeva…

See kõik oli selleks, et teha tudengitele selgeks… – õppimisel järjekord ei ole püha… – et ükski kodar ei ole kunagi olulisem teisest…

Seega, mu kallid…, see on vaimse õpetamise, vaimse eksisteerimise paradigma…

Kui vaatate tänast päeva, siis inimloomus on jätkuvalt otsimas olulisemat inglit…

Vaimsel tasandil tahate isegi teada, kuidas minagi ühtin teiega parimal viisil…

Nii mõneski süsteemis ühtimine algab inimesest…

Üksnes inimene on suuteline ühtima mistahes vaimsete olemuste rühmaga, millised on suutelised ühtima Keskse Lättega…

Selline on inimloomus…

Tema arvates inimolevusel saada ühendust Lättega iseseisvalt ei ole võimalik…

See tuleneb inimolevuse tunnetusest… – kuna ta on liiast väike, seetõttu ei ole vääriline ühendusse astumiseks Lättega…

See kõik oli inimeste poolt loodud atribuutide mõjutus…. – ületada tasemed…, teha läbi eksamid…, liikuda sinna või sinna…, kuidas muuta suunda, et teha vajalikud sammud… – üksnes nii oleks võimalus jõuda ühendumiseni…

Isegi need, kes on liikumas planeedi vaimse süsteemi algusest, keda peetakse Hindudeks, usuvad jätkuvalt, et peavad jõudma selleni, mida peetakse Nirvaanaks…, et selleni jõuda üksinda ei ole võimalik…

Selline on inimolevus, milline on elamas üle planeedi…

Teie vaimseks eesmärgiks on teha lõpp selle paradigmaga…

Plejaadlased rääkisid, et kõigel, mis on tulenemas Loojalt ja on seotud vaimsete asjadega, millistega olete kokku puutunud…, isegi sellise kauni olevusega, kelleks on inimene ise… – selles ei ole mingit hierarhiat…

Kuid sa ehk väidaks – see ei ole üksnes nimekiri, see on loodu tähtsuse järjekord…

Nii see on…

Jumal peab olema üks…, ja see on oluline… – kas pole, Krayon…?

Kas arvad, et seadsid mulle lõksu…?

Kuid mina väidaks vastu…, Jumal on sinu seesmuses…

Kuidas saad teda siduda hierarhiaga…?

Ehk see paneb sind mõtlema…

See on lõhkumas lineaarsuse seadust…

Üks, kaks, kolm… ja neli… – need on üksnes paljumõõtmelisuse osad…

Kui Jumal on sinu seesmuses…, kas siis hakkad kummardama end…?

Kui Jumal on sinu seesmuses…, siis milline oleks parim viis saada ühendust kõigega üheaegselt…?

Selleks tarvis minna enda seesmusesse ja saada kokku kellega tahad…

Seal ei ole mingit hierarhiat, kuna kõik on tulenemas otse Loovuselt…, Vaimsuselt…

Ei ole olemas vaimsuste rühmasid, mis on asumas kõrgemal, kui kestahes keegi…

Eesriide tagustes ei ole olemas heledaid ja tumedaid olemusi… – üksnes armastus…

Selle kõige säde on sinu sees…

Ei mingit hierarhiat… – üksnes armastus…

Sinu sees on kõige selle ühesus…

Vaat see on alles ühesus…

Minu partner rääkis teile spontaansest remissioonist…, hetkest, kus Jumal sinus muutub sedavõrd võimsaks, et miski ei pääse sinu kehale ligi…

See on elamise saladus…, see on mõistmist täis elu saladus… – see annab rahuliku une…

Kõik sellised võimalused on sinus endas…

See on ühesus…, tõeline ühesus…

Seega, kui keegi ütleb sulle, mida pead tegema, et jõuda teatud kohani…, siis ära halvusta teda…

Ära räägi temale, et sinul on midagi paremat…, vaid üksnes näita oma olemisega temale seda…

Sa võid näidata temale, milline on sinu Looja mõistmine…, näidata mistahes ajal ja mistahes kohas…, või kui oled rääkimas kelletahes inimesega…

Selline oli sõnum, mida tahtsin sinuni tuua…

Nii see ka on…

Krayon

Read Full Post »

1. Kallis Lutsifär…, ma olen valikute ees… – seesmiselt tahaks liikuda vaimsete praktikate teed, kuid on vajadus teha tööd suures kollektiivis…

Viimane on võtmas minult palju aega ja jõudu…, seetõttu tuleb loobuda tunnetustest ja tööst kanalis… – koos need on väga väsitavad…

Tööd jätta ei saa…, ka tundlikkusest loobuda ei tahaks…

Kuidas leida kuldset teed…?

On oluline mõista… – inimene peab ise tegema oma valikuid…

Me saame suunata huvitava informatsiooni kanalile…, aidata sõnumitega…, võimaldada kohtumist asjatundjatega… kursustel, veebinaridel…

Lõplik valik on siiski inimese enda teha…

Kujutlus sellest, et töö peab olema raske…, et see on vältimatu, kuna elada on tarvis… – see kõik on üksnes kujutlused, mis mängivad inimesega, viivad eksiteele…

Kui inimene saaks neid kujutlusi ümber mängida, siis need ei oleks enam jäigad, ega vältimatud…

Tarvis leida võimalusi selleks, et tegeleda huvipakkuvaga…

Sinu tundlikus ei ole sul asjatult… – see on viitamas sinu võimetele, milliseid saad võtta kasutusele…

Sa oled enda jaoks ainus…, ja seekord selles kehas…

Sinus on janu teada saada oma võimetest…, soov avada end…, õppida tundma end…

Oleks suurimalt kahju, kui olles siin, ei saaks teada oma oskustest…, ega saaks hinnata neid ande, milliseid Looja on andnud sinule…, kõiki ande…

Oleks väga kahju…

Usu endasse… – sa ei ole asjatult siin… – sinu antud kehastuses on midagi unikaalset…

Ma usun, et sul saab kõik korda…

2. Kes saaks Lutsifäri kaaskonnast olla õpetaja…?

Minul on suur abiliste kaaskond, kes on mulle abiks…

Võiks ütelda, et olen nende pealik…

Võiks ütelda, et minul endal on teatud määratlus…, olen loomas arengu suunda…

Tegeledes oma määratlusega, mul on palju abilisi selles…

Kaaskond on tegemas individuaalset tööd vaimsustega…, inimeste kollektiividega…, gruppidega ja nende egregoritega…

Kogu töö on kooskõlas teie vaimsustega ja teie õpetajatega…

Meie töö käib ühtse kollektiivina, koos ülestõusnud meistritega, pühakutega, kellest olete teadlikud…

Kordan uuesti… – kogu töö on käimas teie kogemiste piirides…, ehk see, mida on kavandanud teie vaimsused…

Kõik on toimumas täienisti kooskõlas teie õpetajatega…, teie juhendajatega… – kõik on ühene töö…, ühese kollektiivina…

Kõik oleme hõivatud ühtsesse töösse…

3. Mida tähendavad meie meendused…, meie fantaasiad…, meie kujutlused…?

Kas nende vahel on mingi seos…?

Lutsifär toob esile suure läbipaistva kera, milles on liikumas mõtete, piltide, kujutluste ja meenduste katked, millistesse on sekkumas fantaasiate, muinasjuttude ja filmide jupid…

Selline on teie teadvus…

Teie teadvusel ei ole vahet, kas on need reaalsusest, või filmi juppidest…, või katkenditena unenäost…

Teie teadvusel ei ole tähtis, kust on tulnud informatsioon…

Ühes küljest on ka õige, sest lugedes raamatust, või vaadates filmi, te väidaks koheselt, see ei ole tõsi, kuna seda on keegi kokku pannud…, see ei ole tõde, vaid kellegi fantaasia…

Kui seda ei oleks, siis lapsed ei oleks saanud õppida…

Teie aju vajab informatsiooni, nagu teie vajate toitu…

Teie aju on võtmas kõike puhta kullana…

Vaadates ja lugedes kõike, elate kaasa…, nutate ja naerate…

Samas teil on ka reaalseid meendusi…, reaalseid kogemisi jooksvast elust…

Mõlemas on sarnased üleelamised…

Kuid teadvuse jaoks ei ole vahet, kas nägite elusat inimest mängimas tänaval…, või nägite televiisoris, või poe vitriinis… – reageeringud on ühesed… – märgates midagi, jääte seisma, et kuulata, või vaadata…

Seega mõistke… – suurt vahet nähtu ja kujutelma vahel ei ole… – kõik on vaid suhteline…

Peamine on selles… –  milleks teadvus kasutab seda…

Lähteallikas ei ole oluline…, peamine on see, mida sellega peale hakkate, kuidas võtate kasutusele…

Inimese suurim eksimus on selles, et saades informatsiooni, ta hakkab seda arvustama, filtreerima… – kas on selles tõde, või mitte…, kas saab see olla tegelikult, või mitte…

Kogu oma jõu kulutab sorteerimisele, filtreerimisele…, otsides selles tegelikkust…

Samas… – kes on tegelemas arvustusega…?

Inimese mõistus…

Minu arvates on mõtetu tegeleda tõe otsingutega… – kas on see reaalne…, või on see väljamõeldis…, unes nähtu, või ilmsi… – ja nii edasi…

Olles praktikuna, läheks üle kogu oleva kogemuse praktilisele kasutamisele…

Näitena võtaks meendusi möödunud eludest…

See on vapustav materjal enda uuringuteks…, oma vaimsuse kogemiste uurimiseks…

Mõned jäävad kinni küsimuses… – seda oli, seda mitte…, see oli minu elu, see mitte…

Istugu seal edasi ja sorigu jätkuvalt…

Mõned astuvad sellest kõigest üle ja avavad enda jaoks tohutuid möödunud elude kihte…

Nemad leiavad seal tohutuid avastusi… – oma tahke…, mida on tehtud…, kellena on elatud…, mida korda saadetud ja mida mitte…, mida neist on õnnestunud…

See on imeline ilm, mis on väärt, et teda uurida…

Kui olete ületanud filtrite barjäärid…, kui usaldate end ja loobute kontrollist, siis, joovastudes, võtate kasutusele kõike, mida leiate sealt…

Loodan, et sain seda asja selgitada…

4. Kallis Lutsifär…, ehk selgitaks, kuidas avaneda…, kuidas avada oma potentsiaale…, olla avatuna ja armastada end ja kõiki…?

Teil on olemas ütelus… – Teed saab läbi käia üksnes astuja

Kaasaegses esoteerias on mõningane möödalaskmine… – kõik ei mõista, et teekond on jõukohane üksnes astujale…

Mitte õpetuste kuulajale…, vaatajale…, jälgijale… – vaid astujale…

Tarvis teha reaalseid samme…, reaalseid tegusid…

See on teie teekond…, teie kogemine…, teie elu… – see ei ole kellegi teise osa, kes peaks seda teie eest läbi elama…

Kuivaid teete esimese sammu… – kõik näevad seda…, kõik püüavad aidata…, jagada soovitusi…

Minu soovitus on… – tõusta püsti ja hakata liikuma…

Vaja liikuda…, vaja reaalseid tegusid…

Alustades praktiseerimisega, mõistate… – kas on see teie rida, või mitte…

Kui ei istunud… – järelikult, see ei olnud teile…

Käesoleva aja arsenalis, teie tsivilisatsiooni arsenalis, on suuremal hulgal atribuute, mis on abiks avanemisele, usaldusele, tervikuks saamisele…

Kuid…, kõik töötavad vaid ühel tingimusel… – neid tarvis praktiseerida…, nendega tarvis tööd teha…

Selleks tarvis tööle panna oma mõistus, oma keha…

Toimides selliselt, sünnivad muutused nii mõistuses, kui ka käitumises…

Toimuvad programmide vahetused…, sünnivad blokkide korrastused…, algab vabanemine kohatutest lisanditest…

Muutuste protsess muutub aktiivseks…

5. Milles seisneb sinu abi…, palun selgita oma eesmärki…

Selline on minu olemus…

Mulle meeldivad ootamatused…, ettearvamatused…

Mulle meeldib provotseerida…

Mulle meeldib avada seda, mis on teie eest varjatud…, salaurkaid ja peidikuid…

Paljud teie seast on teadlikud, et olen läbi käinud tulest ja veest…, ülalt ja alt…, pimedusest ja valgusest…

Mind ei hirmuta miski…

Mina tahaks, et te tuleks oma hirmude piiridest välja…, oma kujutelmadest…

Tahaks, et duaalsusel ei oleks kontrolli teie üle…, et ükski teie avaruse jõud ei saaks sekkuda teie mõttetegevusse…, avardada teie mõistmist… – et saaksite olla see, kelleks soovite…

Minule meeldib see roll, kuna saan viia teid standardite raamidest välja…, kujutluste piiridest…

See on sedavõrd meeliköitev ja sedavõrd imeline…

Kogu see protsess on lõputu…

Kuivaid kohanete mingis avaruses…, ma avan teie ees järgmise ukse, mis viib teid uutele avarustele…

Kuivaid arvate, et olete teadmas kõigest siin olevast, ma viin teid järgmise käigu juurde…

Seda teen üksnes seetõttu, et tean teid ja näen, kui suursugused olete…, näen teie paljumõõtmelisust…, näen, kuivõrd palju on teis peidus, mis on veel teie poolt uurimata… – te ei ole sellest isegi veel teadlikud…

Mina näen seda kõike…, ja ma tahaks, et ka teie näeks seda… – see on sedavõrd kaunis ja hindamatu…

Oleks suurim ebaõiglus, kui te ei saaks avada endis neid talente…, kui ei näeks neid ressursse…, neid atribuute, milliseid saaksite kasutada…

Ma näen teie potentsiaale…, ja tahaks, et te käivitaks neid…

Selline on minu peamine eesmärk…, ja minul on, mida teile tutvustada…

See kõik on kasulik nii teile, kui ka planeet Maale…, teie tegevuseks…, teie missiooniks, mida olete läbi viimas…

Read Full Post »

2019.05.16

Kallis Lutsifär…, ehk räägiks meile Akaši Kroonikatest…

Kas meenutades möödunuid elusid, informatsioon tuleb Akaši Kroonikatest, või muudest allikatest…?

Millist informatsiooni veel on võimalik sealt saada…?

Kuidas teha koostööd vardjatega, kes on haldamas neid?

Inimesed kujutlevad Akašide Kroonikaid, kui mingeid hoidlaid…, kui raamatukogu, kus iga vaimsuse jaoks oleks oma raamat, kus on kirjas kõik olnud kehastused…, kõik rollid ja ülesanded…, ehk oleks kui päevik, kuhu saab märgitud kõik olemised ühes või teises avaruses, tsivilisatsioonis…, sealhulgas ka maapealses olemises…

Jah…, selline raamatukogu on olemas…, ja neis on tallel kõik salvestised…

Kuid tuleb arvestada, et on olemas veel ka pardapäevikud, millistes on suurim hulk teie kogemisi, mitte üksnes selles kehas…, milliseid saate võtta kasutusele selles elus…

Mina ei tee tööd nende raamatukogudega…, ehk Akaši Kroonikatega…

Mulle ei meeldi, kui mind piiratakse…, ja mulle ei meeldi piirata teisi…

Ka teil ei ole piiranguid pääsuks ei oma mälule, ega teiste omadele…, samuti ka teiste kehastustele…

Teile on kõik avatud…, seetõttu teile ei ole vaja mingeid raamatukogusid…

Teile ei ole vaja selleks vardjate luba, ega paluda nende abi ühe või teise raamatu vaatamiseks…

Seda tarvis ehk vaid mõnede vaimsustele, nende kindlate kogemiste tõttu…, kuna on arvamas, et kõik on reglementeeritud ja lahti kirjutatud…

Just selliseid juhatatakse sinna ja näidatakse vastavaid teoseid…, ehk isegi avatakse vajalikul leheküljel ja loetakse ka ette…

Kui pakub huvi, siis seal on võimalik käia ringi ja lugeda ise, nii mõndagi…

Ma kinnitan taas… – te ei ole piiratud milleski…, võite vaadata mistahes või kelletahes vaimsuse elusid…

Peamine on – mis eesmärgil seda teha…, mis kogemise nimel tarvis teadmisi…, millist informatsiooni…

Just seetõttu teil kõigil on selline juurdepääs olemas… – selleks, et saaksite õppida ja areneda…

Kordan taas… peaksite teadma ja mõistma… – teid ei piirata kuidagi

Ma suhtun vardjatesse ja hoidlatesse suurima austusega…

Akašide hoidlad on teie maiste raamatukogude taolised…

Kuid teie internet on midagi hoidla taolist, kus teil on juurdepääs pea kõigele, mida teil tarvis kätte saada…

Teil tarvis teha vaid vastavad programmide sisestused, mis on kui riituseid pöördumisel Akašidesse, et saada sealt vajalikku materjali…

Seega… – pidage meeles… – teil on olemas piiramatu juurdepääs kõigele…, teil tarvis õppida kasutama seda kõike, minnes mööda Akašide hoidlatest…

Vastutusest, haigustest ja tööst energiatega

Elena Lozinskaja

2019.05.23

Kuidas meie realiseerumine on seotud vastutuse võtmisega…?

Vastutuse kogemist on läbimas enamus teie seast…

See kogemus on paljudel, kuid te ei suutnud veel lõpuni mõista selle olemust…

Seetõttu kogu enda väe ulatuses te ei olnud võimelised tõusma vastutuse harmooniani…

Teil esines kõiksugu kiivakiskumisi… – kord liiast raske…, siis jälle – kui mänguliselt…

See ei ole kerge katsumus suursugustele vaimsustele…

Te jõuate selleni kõik…, vältimatult…

Tarvis vaid jõuda oma väe jõu mõistmiseni…, võtta vastutust oma otsuste ja sammude eest…

Need on ühe medali kaks poolt…, kaalu kaks kaussi…

See on teie õigus ja privileeg…

Paljud siiski kardavad vastutust…

Kuid uskuge… – kõige selle vastuvõtuks teil on jõudu ja võimalusi küllaga…

Teil on ütelus… – teed saab läbida käies

Nii ka siin… – vastutuse raskust saab ületada üksnes tegija, kes on tegemas ja loomas…

Üksnes loomise käigus saab tasakaalustada vastutust ja jõudu…, üksnes protsessi käigus saab tunnetada tasakaalu ja ohjata seda…

Miks oleme haiged…?

Paljud jõuetused ja haigused tulenevad püüust vältida aktiivset kulgu…

Haigust peetakse suurepäraseks võimaluseks pidada end tegudeks nõrgana ja võimetuna…, on võimalus õigustada end jääma sellisena… – olen nõrk ja võimetu… – olen haige…

Teatud hirm esineb oma potentsiaali avamise puhul…

Pea kõigil on olemas juhi kogemused, mis on saadud kas muudes eludes, või muudes sfäärides…

Igal liidril olid eksimused, möödalaskmised ja ebaedu…

See on täienisti normaalne mistahes protsesside juures…

Kuid mingitel põhjustel olete häälestumas oma möödalaskmistele ja eksimustele…, ega vaata oma edule ja võitudele…

Sellist kogemust on teil küllaga…

Selline on kord teie valik…

Kellele seda tarvis, see hakkab tegutsema…, proovima järgi… – eksima…, kukkuma ja muhke saama…, hakkab edasi astuma, et saavutada midagi…

Ta mõistab, et tarvis midagi realiseerida…, just nimelt siin…, planeedil Maa…

Ehk mõnigi, kes ei ole veel valmis, see, meenutades oma eksimusi, püüab esmalt õigustada enda tegevusetust…

See on teie valik… – medalil on kaks külge…

Mina saan näidata teile seda…, avada… – kuid valikut teha teie eest ma ei saa…

Kuidas teha tööd energiatega…?

Energiatega töö spetsiifikat saab mõista üksnes tehes tööd nendega…

Seda saab selgeks üksnes läbi praktika…

See oleks kui õppida mängima mingil muusika riistal, teoreetiliselt…, üksnes rääkides sellest…

Tõeline muusik tunnetab hinges…, ta on koostöös mitte üksnes muusika riistaga, vaid ka oma vaimsuse helidega…

Olete kõik unikaalsed… – eriti kanaldajad…

Teil kõigil tarvis õppida seda keerulist protsessi… – juhtida energiaid meditatsiooni aegu…, teha koostööd Maa ja Kosmose energiatega…, koostööd Kõrgemate Vägedega…

Selle tulemusel käivituvad teie isiklikud kujutlused ja isiklikud programmid…

See oleks kui teie häälde seadmine…

Tehes tööd energiatega, olete kui pilli häälestaja, kes on kuulmas ebakõlasid pilli helides…

Teie tabate inimese programmides vigu, mis ei lase heliseda puhtalt…, ning teate, mida korrastada, et neis pääseks esile puhas helin…, puhas valgus…

Siin teie puhul avaneb veel üks tahk… – iga korraga hakkate tunnetama oma võimaluste spektrit… – see avaneb üksnes läbi praktika…, läbi reaalse töö…

Teie paljud võimed on veel magavas olekus, millistele oleks võimlik leia kasutusvõimalust…

Tuleks alustada nende äratamisega…, katsetada nendega…, püüda võtta neid kasutusele…

Tuleks taluda koormusi…, mitte puhata oleskledes…

Selline on normaalne käivitumise protsess… – kanalite häälestus…, harjumuste kasvatamine…, kogemuste kogemine…

Ärge kartke seda teha… – muhud on vältimatud…, ilma nendeta kogemusi ei tule…

Kogemine ei ole kunagi pilvitu…, ei ole kunagi ideaalne… – muidu see ei pakuks huvi…

Kogemine on alati vapustavalt külluslik…, üllatuslik ja eripalgeline…

Just seetõttu olete kehastumas planeedil Maa…

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Tänane teema oleks jätkuks sõnumile uutest paradigmadest…, ja seondustest…

Inimeste ees on kerkimas hulgim küsimusi Loojast, Jumalast, Vaimust, Lättest, mis on väljaspool inimkujutlust…, kuid kellega ollakse seotud mingil viisil otseselt…

Tõemeeli, raske on uskuda, et teie ümber on alaliselt mingi väe hulk…, kaaskond, kes on teadmas teie nime…

Oleme palju kordi rääkinud, et see ei ole see nimi, mida andsid teile teie vanemad…, vaid see on teie isiklik vaimse oleku nimi, mis on tähendamas hulga enamat, kui arvata võite…

Nimi ise on valguses, ja see ei ole teie tunnuseks…, see on teie suurejoonelisuse märgiseks…, see on teid esile toomas selle galaktika vaimsuste hulgast, millised on kuulumas Maale.

Kui võtta seda lühidalt kokku, siis see kõlaks… – Jumal teab sind…

Mu kallid…, see on mingitel aegadel võetud läbi iga inimolevuse vaimsuse poolt ja teadvustatud…

Põhjus on lihtne ja tõenäonne…

Enamuse inimkonna idee seisneb selles, et kõik, mis on ümberringi, on mõistuse kohane…, kõik on tulenemas inimlikust mõistuslikkusest…

Kui teil on olemas koduloom, kes ei mõista küll inimese keelt…, kuid on mõistmas inimese emotsioone… – te suhtlete nendega ja nemad mõistavad teid…

Te olete projetseerimas inimlikkust loomadele…, püüate, et nemad tunnetaks ja mõistaks teie püüdlusi… – kuid nemad tunnetavad üksnes teie armastust nende vastu…

Mu kallid…, kui  inimene vaatab alla… – näeb üht…, kuid, kui vaatab üles… – siis näeb midagi muud, milles on tekkimas probleeme…

Seda probleemi võiks nimetada Jumalaks karbikeses

Jumal inimeste jaoks on eksisteerimas karbikeses…

Seega… inimene kannab Jumalale karbikeses kõike seda, mida ise on suuteline mõistma, millega kujundab temast superinimese…

Kuid sellel superinimesel on inimese suhtes millegi tõttu viha, pettumus, on mõistmas hukka…, ometi reeglina ka armastamas inimest…

Olen rääkinud teile, et planeedi iga tsivilisatsioon on läbinud samu asju…

Reeglina ka teie, kes olete järjekorras viiendana…

Te olete tsivilisatsioon, milline on võtmas osa pöördelisest pretsessioonist ja muutuste sünnist….

Varajasemad tsivilisatsioonid on kõik läbinud midagi taolist…

Paljud ei usu, et midagi taolist on toimunud enne teid…, vähemalt 5, kuni 7 tuhat aastat enne teid… – nii on teile räägitud…

Tegelikult see oli üle 50, kuni 60 tuhande aasta tagasi…

Teid ehk võib üllatada, et mõningad leiutised, milliseid kasutate, on marginaalsetena (on piiripealsed), kuid olulistena…, üheks neist on elekter, mis oli olemas isegi eelmistel ja üleelmistel tsivilisatsioonidel…

Selleks põhjuseks oli selle kerge avastamine… – loodus ise on seda tootmas…

Iga tähelepanelik ja uuriv mõistus saab lõppude lõpuks avastada seda ja võtta kasutusele…

Seega… – te ei ole esimestena…

Kokkuvõttes tahaks mainida…, teil on kõigeks vajalik mudel olemas… – teie ise…

Inimkonna suhtlus on ülimalt huvitav… – kuid seekord räägiks teist endist…

Ehk arvate, et olete küllaltki tehnogeensed… – nii see ka on…

Tahaks ütelda, et ammu enne telegraafi, raadiot, või telefoni, teil oli kommunikatsioon kiirusel 20 miili hetkega…

Te võite selle üle naerda…, kuid selleks piisas mäe tipus süüdata lõkke, mille suitsu abil anda sõnum järgmise mäe tippu… – valguse kiirusel… 20 miili sekundis…

Nii liikus sõnum mägede tippude vahel…

Keel suhtlemiseks oli ehk primitiivne, kuid sõnumite vahetus see oli… – see oli vajalik…

Inimkonna alaliseks unistuseks on alati olnud hetkeline suhtlus…

Ammustel aegadel, soovides kellegile tuttavale saata sõnum, linna või maale, kaugete maade taha, suhtluseks oli kirjake looma kaelas, mis läks vajaliku tuttava poole… – selliselt kujunes posti areng…

Tänavu ehk naerate, kuivõrd aeglane see oli, kuna vastuse ehk oleks saanud pika aja tagant…

Nende aegade jaoks see oli parim, mis sai siis olla…

Teie tsivilisatsioon juba 1770 aastate aegu sai elektrit kasutada telegraafi süsteemis…, läbi mille saite saata sõnumit suurte kauguste taha…

Enamuselt see oli parim, mis üldse olla sai…

Ja siis algasid avastused…

Sadakond aastat hiljem see arenes raadioks…, kus sai kuulda ja vastata pea ühel hetkel…, sama hakkasite tegema ka piltidega…

Nüüdseks teil on vastavad seadmed olemas pea igal ühel taskus…, sellega saate vestelda üle planeedi… – üheaegselt…

Peamine on siin vaid õige seadme olemasolu ja õige ühenduse saamine, mida on võimaldamas ühenduste võrgud…

Sedavõrd kaugele olete jõudnud…

Kuid isegi tänapäeval te ei ole veel suutelised kandma sellist tehnoloogilist arengut üle Jumalale…

Kas teadvustate seda…?

Olete jätkuvalt saatmas Jumalale palveid…, olete lootmas, et ta kuuleb neid…

Kallid…, olete alati olnud teadlikud, et on olemas vaid üks tee…, kuid kuna te ei tunnetanud kunagi, et Jumal võiks kuulda teid täies ulatuses ja koheselt… – seetõttu vastustega võttis alati aega…

Te ehk isegi arvasite et Jumal on ebafunktsionaalne…

Siin võiks isegi arvata, et juba kreeklased tegid Jumala ebafunktsionaalseks, kuna andes temale inimlikke jooni, neil oli kellele saata oma palveid…

Sama olete jätkuvalt tegemas ka tänavu…

Kuid teie olete inimkond, kes asub Jumalast kõrgemal…

Mõistmine, et Jumal on karbikeses, räägib sellest, et teil puudub vastav tehnoloogia, mis võimaldaks suhelda Jumalaga, või Vaimuga otse… – ka ammendava vastuse oleksite saanud otse…

Teie jaoks see on veel mõeldamatu…

Seni enamusele inimkonnast see peab tulema läbi vahendajate…, tõlgendajate, kellel on võimed, kogemused, või isegi vastavad anded…, kes on võimelised kandma teie pöördumised Vaimuni ja saama koheselt ka vastuseid…

Eelmises sõnumis mainisin, et selline suhtlus on nüüdseks isegi nõrgenenud, kuna tehakse seda juhendite kohaselt ja kohustusega tasustada ühenduse saamist Loomislättega…

Teie jaoks Jumal on mingis kohas…, mingis karbikeses…, et temani jõuda, püüate teha midagi sellist, mis aitaks saada ühendust temaga…

Kuid see on ka mõistetav, kuna see on ainus võimalus teie jaoks…, kuigi selleks võimaluseks olete te ise…

Teile on korduvalt räägitud, et selline võimalus on olemas teis endis…, juba sünnist…

Selline võimalus oli teil juba siis, kui saatsite kirjakesi loomadega, või ratsanikega…

Te ei olnud sellest veel teadlikud…, te püüdsite suhelda nii, kui olite suhtlemas omavahel…

On huvitav mõelda, et oma suhtlust Jumalaga te ei ole seni veel ümber korraldanud…

Te vaid ootate, kuna Jumal ise leiutab midagi selleks…

Paljudel inimestel on raskusi pöördumisega Looja poole…

Mina soovitaks lähtuda sellest, et teis endis on olemas kõik võimalused…, tarvis vaid arendada kiirust… – valguse kiiruse mõne sajandiku protsendini…

Ühendus Loova Lättega on kiirem, kui valguse kiirus… – see on sellest, et tema on teadlik teist kõigist…

Mütoloogias on üks huvitav fakt vaimu kohta, mida on kasutamas kogu inimkond…

Teil ei ole olnud mingeid probleeme sellega, et kas Jumal kuuleb igat inimolevust, igat tema sõna üksnes läbi palve… – te olite uskumas seda…

Sama võimet omistasite veel ühele müütilisele olevusele… – Jõuluvanale… Santa Clausile…, kes on võimeline kuulma kõikide soove korraga…

Santa Clausile olete omistanud samad omadused, kui Loojale… – kui sa ei käitu korralikult, siis jõuludeks ei saa kingitust… (üldine naer)

Näete siis, kuidas olete liikumas…?

Te ei ole veel läbinud kogu teekonda…, olete vaid alustanud astumisega…

Kuna usute, et olete suutelised suhtlema…, siis olete kindlad, et ka Jumal on mõtlemas teile…

Kas Vaim saab olla kunagi pettumuse osaliseks…?

Ei saa, sest see on üksnes inimlik emotsioon…

Kas saab olla kurjana…?

Ei saa, sest see üksnes on inimlik emotsioon…

Pea kinni Krayon…, sa rääkisid, et Vaim saab olla kaastundlik…, kuid… kas see ei ole inimlik emotsioon…?

Ei, mu kallid…, see on Looja emotsioon, mida saite temalt…, siis, kui saite inimeseks…

Armastus, kaastundmine, (ehk – mõistmine), heasoovlikkus, kaunidus, mida olete kogenud oma koherentsuses, liites need ühtseks… – kõik need on tulenenud Loomislättest…

Isegi huumor on tulenenud Loomislättest…

Muusika loomine, mille harmoonia kutsub esile emotsioone, millistes kandute koherentsusesse… – see kõik tuleneb Loomislättest…

Kõik muud emotsioonid, millistest olete unistanud ja püüdnud omistada Loojale, on teie omad, aga mitte Looja omad…

Seega… kuivaid jõuate selleni, kus teadvustate, et teil ei ole vaja ületada tasemeid…, pöörduda kellegi poole…  – vaid võite jääda istuma suursugusena oma tugitoolis ja mõelda… – kallis Vaimsus, ma tean, et oled minuga…, oled minu juures ja ma olen valmis vastu võtma sinu heasoovlikke asju… – asjad hakkavad muutuma…

Kallid…, kuivaid saavutate sellist seisu, sellega läbite muutuste käivitumise…

Sellest hetkest saate võimaluse suhelda tõeliselt… – ka tulemused ei jää tulemata…

Seega… – ehk alustaks ühest… – Jumal ei ole karbikeses…

Oletame, et oled tervendaja…, oled palju aastaid kasutanud oma ande ja vastavaid tervendamise atribuute…

Ehk kõik need aastad sa ei olnud nendega rahul, kuna ei töötanud sinu jaoks kuigi hästi…, või ehk, sa ei olnud võimeline neid kontrollima…, kuigi need sinu anded on siiski kõrgem energia, milline on puudu enamusel inimestel…

Isegi vanad šamaanid on pettunud… – mõneti tervenemine toimub…, mõneti mitte…

See tegi teid murelikuks, kuna inimesed teie ümber ootasid üksnes lineaarseid tulemusi…

Kuid see ei olenenud teie andest…

Ehk räägiks, mis siin toimub ja kuidas käitub siin sinu vaimsus… – mis tegelikult toimub…?

Luba tuletada meelde… – teie igaühe ümber on oma kaaskond…

Igaüks neist on armastamas teid…, on teadmas teie nime.., teie olemust, kellena olete… – nemad on hoolega jälgimas teid…

Kuid te jätkuvalt arvate, et Jumal on karbikeses

Isegi kui olete uskumas, et olete võimelised temaga suhtlema…, kuid arvate siiski, et tema ei hooli teist eriti, kuna ei aita lahendada kõiki probleeme…

Oma mõtetes olete elamas oma elu…, või… elu lõikudes… – kuid teie kaaskond on ootamas teie pöördumist nende poole…, et saaks koos võtta läbi kõik ettetulevad küsimused… – suhtlusliin on selleks avatud…, vaba mõlemapoolselt…

Te ehk arvate, et piisab vaid rääkida…, samas mõistmata, et sellest piisaks tulemuste käivitumisteks, millised oleksid paljuavaruslikud… – see aitaks teil muuta paljutki oma elus…

Kaaskonnad kinnitavad teile, et olete jõudnud vaid esmase etapini…

Olete läbimas ühendumuse loomist… – olete suutelised suhtlema…

Ma siiski tahaks tuletada meelde, et karbike, milles on Jumal, asub teie seesmuses…

Kuid tervendajale ütleks… – kujundada oma annet…, sinus on võime teha sellega koostööd…

Kõik, mis aitaks teha seda kõike… – on kooskõla…, heasoovlikkus ja olemuse kaunidus…

Sinul on olemas paljuavaruslikud anded, mida teistel ei ole…, millega saaksid kontrollida asju, mis on väljaspool mistahes kontrolli…

Sinu arvates need on sinul olemas…, kuid samas sa ei mõista, et oled ise suuteline neid kujundama ja rakendama…

Need on sinu käeulatuses… – saad ise suunata neid…

Kujutle kokka, kes on saanud kätte kõiksugu aineid, ja neid on hulgim tema ümber…

Ta on segaduses…, temal ei ole aimugi, mida nendega peale hakata…

Kuid äkki kuuleb soovitust… – ehk valmistad neist midagi…

Kokk imestades küsib… – kas ma võin seda teha…?

Ja ta valmistab neist toidu…

Nii osa ainetest saavad toiduse osaks, mis maitsevad suurepäraselt…

Sa esmalt ehk ise ei oska veel neist midagi valmistada, kuna sa ei tea, mis vahekorras neid kokku viia…

Sa ehk ei oska veel kasutada oma andeid, milliseid oled kogenud elude jooksul…

Iga tervendaja planeedil on suuteline tegema seda… – neil on sellised kogemised…

Oleme ühes sõnumis rääkinud, et kui oled valdamas tervendaja andeid…, või mingeid muid andeid, mis on väljaspool kolmemõõtmelisust, ehk isegi neljamõõtmelisust…, milliseid kavatsed tööle rakendada… – siis avastad, et isegi must-valges seonduses need on muutumas vajalikuks potentsiaaliks… – hakkad märkama asju, milliseid ei osanud oodata… – ja need on kordistumas ja kordistumas sinu võimeid…

Kas oled kunagi mõelnud, et oled võimeline juhtima neid protsesse…?

Või lased neil haihtuda…, kaduda…?

Selline mõtlemine ehk sünnib sinuga seni, kuni mõistad oma võimete kaunidust…, et neil on midagi enamat, kui üksnes kaunidus…

OK, Krayon…, sa äratasid minus huvi tervendamise vastu…

Kas saad anda mulle midagi praktilist…?

Kuidas ma peaks seda korraldama…?

Kuidas peaks valmistama toiduse…?

Kallid…, teie suhtlus kaaskonnaga on avatud… – nemad on teadlikud teie nimest… (isegi, kui olete uinumas, vaatavad teid härdusega)…

Tahaks, et te võtaks seda suhtlust vastu järgmiselt… – kallis kaaskond…, tänan suurepäraste andide eest… – ehk oleks vist aeg neid kasutusele võtta…

Aita minu alateadvust ja minu energiat, millistesse olen uskumas…, ehk need aitavad mul mõista, kuidas hoida kõike sünkroonis…, kuidas saaksin vabaks lasta asjad, millistega peaksin tegelema…, ning piirama asju, millistega ei peaks tegelema…

(Krayon muiates) Kallid…, oleks hea, kui te kordaks seda seni, kuni hakkate ise uskuma sellesse…

Piisaks ka ühest korrast…

Kuuldes seda, protsessid käivituksid automaatselt…

Teil jääb üle vaid oodata nende käivitumist…

Ehk siiski… – võite oodata veelgi suuremaid tulemusi…

See on midagi musklite treenimise taolist…, mille tulemusel hakkate mõistma, mida olete kaaskonna vahendusel saavutanud…

Ehk siis mõistaks, et Jumal ei ole karbikeses, vaid teie endi seesmuses…

Ta on alati olnud seal… – on üksnes oodanud teie pöördumist selle kõigega alustamiseks…

Ta on alati olnud töövalmis…

Planeedi tervendajad…, tahaks ütelda teile midagi…

Teil tarvis alustada millegi sellisega, mis oleks uue energia kohane…

Ma pean silmas teie annet, millega saaksite alustada uuega…

Selleks teil tarvis lähtuda heasoovlikuse mustritest, millised on teie jaoks pühad ja kuulumas teile…

Seega…, jõudes mistahes kohta, te saaksite orienteeruda seal vastavuses oma andele, kuna teisiti te ei ole võimelised…, ja toimida vastavuses kogemustele…

See ei hakka tööle seni, kuni arvate, et kõik seni tehtu on sedavõrd võimas…, seda üksnes muutuse tõttu ja otse Jumala silmade all…

Teie vaimsus on teadlik teist suurepäraselt, kus te ka ei oleks…

Pean ütlema, et igal ühel teist on omad mustrid, mis hoiavad teid hirmudest eemal…, panevad liikuma asju, mis teie arvates, ei allunud seni teile…, mis pigem mõjutasid ja kontrollisid teie bioloogiat…

Kas olete suutelised neid kõiki loetlema…?

Mu kallid…, teie vaimsuse jaoks seda ei ole palju… – seda teevad lugematu hulk vaimsusi… ja korraga…

See on Jumala teadvuseset lähtuv energia…

Ei tasu piirata võimetele kohaseid asju… – piirata üksnes seetõttu, et te ei usu võimalusse puutuda nendega kokku…

Kuid see on olemas ja on üleskutseks teile võtta seda kasutusse…

Kui arvate, et Jumal on liiast kaugel, et saaks kuulda teid… – siis sellest võib kujuneda teile probleeme…

Kui oletate, et isegi sosinal pöördumine saab kuuldud teie enda seesmuses oleva Loomuslätte armastuse poolt… – siis olete õigel teel…

Kallis Vaimsus eesriide tagustes…, kallis minu Kõrgem Mina…, kogu Kaaskond, kus te ka poleks…, aidake panna kõik tööle mulle parimal viisil… et saaksin olla osanik kõigis planeedil toimuvates nihetes…

Nii saaksin elada kauem ja olla rahumeelsem…, saada hakkama oma väiksemate igapäevaste probleemidega…, siis saaksin kujundada oma reaalsust, mis oleks minu jaoks kaunina…

Kas olete suutelised selleks…?

Veel enam, kui arvate…

Sellises valguses on lihtsam, kui arvate…

Kuid teile ei ole sellest räägitud…, seetõttu mõnele teist mõista seda on suhteliselt raske…, samas teistele see on lihtne…

Kuid mu kallid… – see on kõigile jõukohane…

Selline oli see sõnum…

See jääb sõnumiks ka siin toolil istuja jaoks…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Kallid sõbrad…, ma pöördun teie poole, kui olemus, kes on läbinud pika teadasaamise, muunduste teekonna…, seetõttu tahaks jagada teile mõningat olulist informatsiooni…

Kõik olete üle elamas hulgim sündmusi, teatuid olukordi, mis kulgemas jadamisi mööda teie eluliini…

Kuna olete võtmas oma elu lineaarselt… – kui liikumist punktist A, punkti B…, siis teie teadvuse vastuvõtt seondab igat sündmust mingi hetkega, või ajalõiguga teie elus…

Kuid lähtudes sellest, et aeg on ülimalt tinglik suurus, siis teda ei saa võtta aluseks, või niidiks, kuhu saate reastada või lükkida oma elu sündmusi…

Teie kõigi sündmuste ja olukordade tarvis on vajalik muu alus, teine vundament, millele saab üles seada sündmustike jada…

Mis saaks sellisel juhul olla kõige aluseks…?

Teie valida on üht või teist avaruse osa…

Teie valida on katsuda end ühes või teises persooni rollis…

Sellest vastuvõtu vinklist teie elu on kui paljuseerialiste lõputa kujutluste jada, millistes olete mängimas kindlaid rolle…

Need mängud võivad toimuda paralleelselt…

Teie arsenalis on olemas hulgim rolle, maske, millistesse olete sisse elanud…

Te seondate end teatud omadustega, staatusega, ametiga…

Te mängite hoolega kõike seda, mida pakub teie omadus, või staatus…

Just nende rollidega olete mõõtmas oma elu…

Kui toimub ampluaa vahetus…, kui mingi roll on ära tüütamas…, kui vana stsenaarium on end ära elanud… – siis toimub üleminek teisele tasemele…, teisele staatusele…

Kuigi keskkonna olud jäävad endisteks, ometi muutub olukordade üleelamise tase… – teie, kui peaosalise, näitlemise siirus kasvab veelgi…

Mõista oma mängu, eristada maske, tunnetada rolle… – see juba ise on väljumine uutele stsenaariumite tasemetele…

See on… seni teadvustuseta, poolmagav näitleja muutub oma elu teadvustunud dirigendiks… – kus elu ei ole enam näidendite kogum…, vaid tervik lõuend… – teadvustunud olemuse looming… – loomine väljaspool aega, väljaspool tinglikkuste ja olukordade raame…

Ehk teile võiks näida, et vahetades rolle uute vastu, te ei saa saavutada midagi…, kuid tegelikult… – te avardate ettekujutust endast…, enda võimalustest…

Uue rolli piirides on võimalus jõuda seni tundmatute sügavusteni…, avada varjatuid potentsiaale…, sellega muutub ka rollis elamise kvaliteet…

Iga uue rolli vahetusega hakkate keskenduma enda avamisele ja enda tundmisele…, oma koostisosade tundma õppimisele…

Välised atribuudid hakkavad kaotama oma tähtsust üha enam ja enam…

Olete tulnud, et õppida tundma end läbi Maa tingimuste, maiste faktorite ja struktuuride, kehastudes maisesse avarusse…

Soovin edu nende omandamises…

Armastusega,

Peaingel Lutsifär

Read Full Post »

Igal teadvusel tuleb kohtuda Tühjusega… kindlapeale… – kui mitte elu aegu…, siis peale surma…

Sellest ei ole võimalik pääseda…

Miks isegi mõte sellest on hirmutamas inimesi…?

Miks Tühjus on hirmutamas ja näib kaotusena…?

Mida on võimalik kaotada, kohtudes Tühjusega…?

Ei midagi…, ta on ju Tühjus… – mida ta saab ära võtta…?

Tühjus ei saa teha kahju…, ta ei ole võimeline puudutama…, ta ei saa põletada… – ei saa isegi tühjaks tõmmata…

Tühjendamine toob esile üksnes tühjuse…, samas Tühjus jääb täienisti süütuks ja kahjutuks…

Ta on läbistamas kõike, täienisti kõike… – oleme istumas temas…

Ta on sedavõrd delikaatne, et keegi isegi ei märka teda… – kuigi samas ta on Kõige Läte…

Selline on tema tagasihoidlikkus…, järelandlikkus ja süütus…

Üksnes vormid saavad haavata, ära võtta, hävitada ja tõmmata tühjaks teine teist…

Üksnes vormid saavad olla surmaks…, hävinguks…

Mis on Tühjus…?

Ta ei ole miski, mida saaks tunnetada vormina…

Ta ei ole võimeline tühjaks tõmbama, looma kaotuse valu…

Ta ei ole võimeline täitma…, ega hellitama lahkusega…

Ta on see, mille sees on nii negatiivne, kui positiivne pool…

Seetõttu tema valulik tühjenemine ja hell täituvus on välise saavutamise teekonnaks…

Kuni vormid loovad positiivseid ja negatiivsed süžeesid, Tühjus jääb igavesti muutumatuks lavaks mistahes esinemisele…, siin ei ole oluline, mis on kogu inimkonna teatris kavas…

Olgu see komöödia või tragöödia, kuid sellel kõigel, olenemata vormi tüübist, on alati midagi ühist ja aluspanevat…

Tühi lava on alati aluseks mistahes süžeele…, annab võimaluse sündida, annab võimaluse efektselt esitada… – seejärel kaduda jäljetult…

Unepildid, kujundid, süžeed, eri vormides persoonid… kõik on vahetumas lõpututes etendustes…

Valgustite meelitlev valgus on pimestamas…, aplausid vormide saavutustele on meelitamas…

Kuid… kustub valgus…, on aeg laiali minna…

Ja… enam ei olegi kedagi… – taas tühjus…

Kas on ikka nii…?

Tühi lava jääb alati tühjaks…, üksnes andes vormidele võimaluse täita teda süžeedega, ilma vormidega…

Tühjus on alati säilitamas rahu ja muretust…

Isegi… kui laval käib tuli ja sõdade oiged, tühjus jääb liikumatuks, sõnatuks, hääletuks…

Kui laval on lõkkel armastus ja naerude ohjamatus, tühjus ei võta sellest osa…

Ta ei ole osanud kunagi rääkida… – ega õpi seda kunagi…

Ta ei ole osanud kunagi liikuda… – ega õpi seda kunagi…

Isegi kui temas loodud vormid on liikumas ja rääkimas… – ta jääb muutumatuna…

Tema tõelist olemust ei ole võimalik muuta…, ega kuidagi mõjutada…

Selles on tema igavene vabadus muljete janust…

Selles on tema igavene vabadus kannatustest…

Selles on tema igavene vabadus suhtluste janust…

Selles on seisnemas tema igavene õnnis üksindus…

Ta on igavesti ootav…, igavesti isekülluslik väljaspool mistahes ootusi…

Ta on aheldamas end piirangutesse, omamata võimalust vabaneda vabadusest…

See on tema häda…, tema õnn…, see on tema eimiski ja kõik…

Mõned peavad seda Valguseks… – see on ka õige…

Valgus saab ilmneda üksnes tühjuses… – kas olete seda märganud…?

Valgus on tulemas läbipaistvast puhtast tühjusest…, kuid on blokeeritav ja moonutatav vormide poolt, luues sellega pimedust… – kas olete seda märganud…?

Miks seejuures kõik on armastamas valgust…, kuid on kartmas pimedust… – kuigi need mõlemad on ühe ja sama omadused…

Üksnes Mõistus on mõelnud neile erinevusi…

Muide…, see on ka mõistetav…

Mõistus armastab valgust, kuna see kergendab kogemist…

Märkimisväärne on see, et ingliskeeles valgus ja kerge on märgistatud sõnaga light

Valgus on võimalik üksnes tühjenemisel, mis on alati loomas kergendust…

Kuid väheste kogemistega mõistus armastab seda, mis on osaliselt kogetud…

Kui kogemine on lõpuni kogetud, siis mõistus kaob…

Samas Mõistus on üks vormidest, mis on moonutamas Valgust, luues mõistusliku vastuvõtu pimedust…

Mõistus on loomas varju…, mõistus on varjuks…

Isegi Ilmaruum näib temale tumedana…, nagu enamus elu ilminguid…

Üksnes Selge Tühjuse erilised kimbud on võimelised tungima terava kiirena ähmastunud mõistuse unne, tuues esile tõde selle kohta, et kõik on tehtud Tühjast Valgusest, aga mitte mateeria pimedusest, milline on üksnes illusioon ja mõistuse uni…

Mida räägivad füüsikud… – nemad avastasid, et vormide ilm on illusioon…

Kuid nende ähmastunud mõistused sattusid segadusse…, seetõttu nemad väldivad rääkida sellest ühises söömalauas…

Valgus on identne mateeria lahustumisega, mis on blokeerimas valgust…

See on kätkemas nii füüsikat, kui ka psüühikat…

Mõned nimetavad seda täituvusena… – see on ka õige…

Mis vahe saab olla täituvuse ja tühjenemise vahel…?

Kas saab siin olla vahet…?

Mis toimub hetkel, kui Tühi Valgus, hajudes, valgustab tihedat unist pimedust…, kui hämarus vahetub päikese tõusu vastu välja…?

Öö unele see on tühjenemine…, Valgus on tühjendamas teda…

Teda saab võtta nagu egot, mis on muna kujuline, suletuna kooresse…

Kui munakoor, arkaan Torn, laguneb, siis ta tühjeneb…, temast välja voolav on kui arkaan Maailm…

Valgus on täitmas lahkelt ärkavat päeva hella ja sooja vooga…

Mis on tegelikult toimumas…?

Kõik oleneb sellest, mis vormiga ollakse samastunud sellel hetkel…

Une jaoks see on surm…, ärkvelolekule see on ülestõus…

Kõik on subjektiivne…, kõik oleneb tinglikest varju vormidest…, aga mitte Ühesest Tühjast Valgusest…

Tühjenemine ja täitumine ei ole vastandid…, need on erinevad vaated ühesele protsessile…

Mõned ehk peaks seda Loovuseks… – ja nii see ka on…

Füüsikud mõistsid, et vormide ilm on Valguse ilma laps…

Oleme kõik Ühese Valguse lapsed… – ta on meie Ema…, meie Isa…, maa ja taeva Looja… – mis on tuntud kui Yang ja Yin.

See kõik, koos taeva ja maaga, loovad kolmemõõtmelise reaalsuse, mis on paljudes ilma traditsioonides tuntud kui Trinity, Trimurty, Trivikrama, Trikaya, kolm Uji puhast jõudu…, ja nii lõpmatult… mistahes nimedega, või ilma nimedeta…

Seega… kuipalju isikuid, kes on hakanud tundma Ühest Olemust…, niipalju ka termineid…

Vaestel ärkajatel on raske orienteeruda neis kõigis sõnavormides, millistest saavad uued varjud teel Valguse poole…

Mõned nimetavad seda Tao Teekonnaks… – ja nii see on…

Olles küll Kõige Lätteks, ta ei saa vastutada nende teekondade eest, millistmööda on liikumas vormid…

Need, kes Olu vastuvaidlematut reaalsust on teadvustamas omal reaalsel kogemisel, on tunnetamas oma teed, milline on viimas Olu loovusliku protsessi suunas…

Selline inimene on liikumas mööda teed edasi, aga ei kunagi tagasi… – temal ei ole ei vaenlasi, ega kannatusi…

Tema on täitmas oma rolli maksimaalselt, tasaselt ja efektselt…

Kuid need, kes on teadlikud üksnes mõistuse varjude unedest, on sageli kuutõbiste taolised… – astudes mööda teed, sageli komistavad, põrkuvad vastu seinu ja kukuvad…, astuvad pimedatesse kaklustesse väljamõeldud vaenlastega ja koletistega… – nemad on kannatamas öiste košmaaride all…

Neil tarvis üksnes ärgata ja teadvustada astumisteed teekonnana… – ja ei midagi enamat…

Mõned peavad seda Pimedusena… – ja nii see ka on…

Pimedus on üksnes tihke, ehk isegi kõvastunud Valgus… – on kui jää vee peal…

Jää on vorm…, aga vesi on Tühjuse Valgus…

Seetõttu Tühjus on täis, kui ookean… – ja see on täitumas, aga ei ole tühjenemas…

Ta on kinkimas terviklikkust, eneseküllust, rahuldust ja rahu, mis on väljaspool ebatäiuslikkust ja eraldatust…

Ta ei ole vorm…

Vormi jaoks see oleks lahustumine…, tühjenemine…, surm…

Ka jää on esmapilgul suremas…, kuid jää on alati vesi… – seega… surra ei ole millegil…

Jää jääb selleks, milleks ta on alati olnud…, jääb ookeaniks… – vaid erinevates oludes… – ta on alati elav…, ainus elav…

Ülejäänud on üksnes väljamõeldised, muinasjutud…, millistest on raske lahkuda… – kuid tuleb, kuna saadakse täiskasvanuks…

Igal vormil on seitse kihti… – valgus…, avarus…, heli…, õhk…, tuli…, vesi ja maa…

Kõige kergemast ja läbipaistvamast, kõige tihkema ja läbipaistmatuma suunas…

Valgus on jagunemas omakord seitsmeks kihiks…, seitsmeks varjuks, mida teate värvidena…

Värv on Tühjuse mingi Ühese Valguse osa eitamine (läbipaistmatus)…

Kui värv ei lase valgust läbi, ega peegelda… – see on must värv…, kõige negatiivsem…

Kui värvid on vastuvõetavad ilma eituseta, on peegeldamas… – see on valge värv…, kõige positiivsem…

Heli on jagunemas seitsmeks noodiks…

Madalsageduslikud helid muusikas ja vokaalis kutsuvad esile raskeid ja tihkeid tundeid…, ja need on toomas esile jõu ja püsivuse tundeid…

Kõrgsageduslikud helid on sedavõrd kõlavad, et hajutavad pinges olekut…, neid samastatakse iluga, pehmusega ja kergusega…

Liiast madalad sagedused võivad kutsuda esile hirmu ja pinget…

Liiast kõrged – võivad viia transi, kuni teadvuse seiskumiseni…

Seitse kihti on olemas igas ilmingus…

See hõlmab seitset polümeraasi perekonda, mis vastutavad seitsme DNA replikatsiooni eest…, hõlmab seitset peamist siseorganit, seitset endokriinset nääret, seitset põhiosa…, ja nii edasi…

Seitse, kombineerudes lugematuid kordi, alates läbipaistavast valgusest, kuni tihke mateeriani (milleks on taevas ja maa…, Yang ja Yin), on loomas vormide paljusust ilmaruumis…

Piiblis see on toodud Seitsme Loomise Päevana…

Isegi Sokrates ja Platon rääkisid, et arvust seitse on kujunemas Ilma Vaim…

Pythagoras pidas seitset essentsina, ehk asjade esimese olemusena, kosmilise korra alusena…

Ka Hippokrates puudutas oma teoses arvu seitset, nimetades seda kõikide saavutuste, määratluste ja muutuste lätteks…

Aleksandria Philon kasutas Seitsme selgitamiseks teiste autorite sarnaseid määratlusi, ta rääkis, et see ei loo, ega ole loodav…, ei liigu, ega ole liikuv… – kuid on määramas kõike, mis on Looja olemusena…

Kõikide tarkade poolt peeti seda arvu kui täiuslikuna, pühana, süütuna ja rahuldavana…, see olevat peidetud isegi antiiksetesse nimedesse…

Inimese seitse kihti on teada kui…, teadvus, vastuvõtt, väljendus, empaatia-intuitsioon, intellekt, emotsioon ja keha…

Inimese seitse keha on seitse teadvuse taset… – igaüks neist on vastutamas oma omaduste, võimete, soovide, rahulduste ja kogemiste eest…

Erinevates traditsioonides nimetati neid küll ringidena…, küll tšakratena…, küll Jumal/planeetideks…, ja nii edasi…

Olenevalt teadvuse keskendumisest teatud kihile, kujunes ka isiksuse tüüp…

Maa omadustega inimesed keskenduvad kõige esmalt keha tunnetusele…

Vee omadustega – emotsioonidele…

Tule omadustega – intellektile…

Aga õhu omadustega on tunnetamas südamega, ehk… intuitsiooniga, või empaatiaga…

Inimesed, kes on võtmas vastu… heli, avaruse ja valguse tasemel, on enamuselt sensitiivid, müstikud, või pühakud…

Iga kiht seitsmest on erineva läbipaistvuse tasemega… – järelikult… ka teadvustuse tasemega…

Tundeid ja tegusid, mis olid ähmastamas läbipaistvust, peeti Seitsmeks Surma Patuks…, kuid puhastavaid vastandeid nimetati Seitsmeks Heategijaks

Ähmasusest vabanemist nimetati Seitsme Kurja välja kihutamiseks…, ehk Seitsme Tšakra avamiseks…

Ka alkeemias on kirjas… – et saada elueliksiiri, tarvis seitset metalli muuta puhtaks kullaks

Kui mistahes kiht muutub läbipaistvaks, sellega vähenevad kannatused ja puudulikkused…

Intellekti läbipaistvus vabastab liigsetest piiramis- ja eraldumiskontseptsioonidest… – see on esmane ärkamise tase…, ehk… Rahuseisu saavutamine

Intellekti kõrgemate kihtide läbipaistvus avab tunnetuslikku empaatiat/intuitsiooni…, kõrgemat loovuslust…, terviklikkuse tunnetust… – see on teine aste, mis on võetav kui Rõõmu saavutamisena…

See on ka tingimusteta armastus ja täielik valgustumine

Mõningates traditsioonides kõik need tasemed on võetud mitte seitsmena…, vaid erinevate kategooriate hulkadena…, kas kolme, viie, või isegi… üheksa…

Kuna kõik tasemed on siiski tinglikud, siis puuduvad põhimõtteliselt mistahes erinevused…, seega… ei ole mingeid reaalseid eraldumismärke…

Olenemata tardumuse või ähmasuse tasemest…, olenemata mistahes väljamõeldud kategooriaist… – Ühene Allikas jääb jagamatuks…

Tuleb siiski ära märkida… – mateeria esimene kiht on siiski – Valgus…

Seega… – isegi valgus on varju vorm… – seda seni, kuni tõeline Tühjuse Allikas jääb piiriväliseks… – nii Varju, kui Valguse jaoks…

Valgus on vajalik terve teadvustuse jaoks…, kuid on vastandina varjule, milline on teadvustamata unena vormide seitsme kihi keskmeis…

Valgus ja Pimedus saavad eksisteerida paaris, olles teine teisele kontrastina…

Seega… – kui pimedus lakkab olemast…, siis lakkab olemast ka valgus… – kaob kõik…, jääb üksnes tühjus…

Ilmaruumi varju on võimalik luua, teadvustades oma loomust…, kõigi tema katsumuste süžeede vahendusel, kaasaarvatult ka kibe-magus igavus…

Ja-a-a.., kõik see on üksnes Tühjus, mis ei ole iialgi võimeline puudutama end…

See on tema igavene ebatäiuslikkus…, kuid samas ka – tema täius…

Igavene üksindus ja igavene piirideta armastus…

Alati mõlemad variandid…

Alati mõlemad…

Ei midagi eraldunult…

Eimidagi…

Samas… see on kõik

Read Full Post »

Jälgides teie kolmemõõtmelist ilma eesriide tagant, me näeme, kuidas inimesed massiliselt arvavad, et nemad peavad ilmtingimatta puutuma kokku kõrgete peente energiatega…, säilitades oma jooksvat eluviisi samas süsteemis… kõigi oma harjumustega, veendumustega, isiklike käitumistega…

See ei ole kaugeltki nii…

Inimene, kes on tõeliselt mahutamas endasse energia kvaliteetseid kõrgeid toone, ei saa kunagi olla enda eelmise versioonina…

Sellise inimesega toimuvad tabamatud energeetilised muutused…, nii füüsilisel kui psüühilisel tasandil…, ka vaimse teadvuse tasandil…

Kui tõusete kord tõemeeli armastuse energia intensiivsele tasemele ja sukeldute valguse peentesse spektritesse, te unustate end eelmist, mis oli eksisteerimas vana energia seaduste kohaselt…

Te ei ole võimelised enam vastama kolmemõõtmelise dogma piirangutele, ega jätkama ego-mõistuse lõpmatute mängudega… – need kõik saavad uue väärindatud teadvuse poolt muundatud ja tehtud tühisteks…

Vana ilma jaoks muutute liigseteks, kuna ei allu enam temale vastuvaidlematult… – olete vaatamas kogu inimtegevuse süsteemi ja süüvimas asjade ja inimeste olemusse kriitilise pilguga…

Teile ei istu enam end näida…, vaid tahate olla

Te hakkate eristama selle ilma vibratsioone…, te hakkate otsima olemuse iva…, väljendute nii, nagu on…

Vanale energiale seda taluda on valus…

Tänu teie harmoniseeriva energia resonantsile, muutunud energiale, magavad inimesed võivad tunda end teie juures ebamugavalt…

Vibratsioonidega kokkuhäälestuse momentidel võite ka ise tajuda seletamatuid tunnetusi…, tunnetada põhjuseta emotsioone ja muret…, ilmneb dissonants mõistmises…, sünnib vajadus lahtimõtestada ebaloogilisi asju…

Vastavuses peente impulsside lainete ilmnemisele, füüsilises kehas hakkavad ilmnema muutused…

Ja mis peamine…, te lõpetate aja ja eluenergia raiskamisega inimeste peale, kes ei ole vastamas teie energeetilisele rütmile…

Aegamööda ja kindlalt hakkate kaduma sootsiumi ekraanidelt…, eelistate olla sõltumatuna oma vaimse südame rütmi ulatuses…

Ilmneb soov olla mõistvas ja loovas energias…, olla tulevate mõõtmete arengu etappidega unissoonis…

Kui teil on kavas olla vaimne Meister, aga mitte esoteeriline trikitaja… – siis sellel on oma väärtus…

Et sündida uues ilmas, tarvis lõpetada elu vanas…

Kas ikka tõemeeli tahate reaalselt tõsta oma energeetilisi vibratsioone…?

Valguse Pere

Vaimsetele püüdlejatele

Afina

2019.05.10

Paljud otsijad on tegemas üht ja sama viga… – püüavad oma seesmist dünaamikat vahetada välja välise vastu…

Milles see väljendub…?

Nemad on otsimas aina uusi ja uusi suundi…, õpetusi…, loevad läbi hulgim raamatuid, artikleid…, külastavad seminare ja vebinaare…, püüavad olla kursis uusimate vaimsete ja esoteeriliste voolustega… – raisates sellele suure hulga raha…

Kuid samas muutumata milleski…

Ei muutu nende teadvuse tase, ega tõuse seesmise distsipliini ja vastutuse tase…

Tegelikult need otsijad ei otsi varustust uute tõsiste väljakutsete jaoks… (Uue varustuse otsing ja vastutuse tõstmine on õigustamas alalist vaimset otsingut…, sellist otsijat ei ole võimalik eksitada libaõpetustega, kuna tema olemus sunnib keskenduma aina uutele ja uutele võimalustele…)

Nemad püüavad õigustada oma nõrkusi, hirmusid, vastutustundetust…, nemad on kaitsmas end kõiksugu teooriatega kosmilistest jõududest, kes on mõjutamas neid endid ja ümberolevat ilma…

Samas püüavad leida teoreetilisi seletusi ja õigustusi mistahes toimuvale ilmaruumis ja energiates…

Kuid… – kas on see tarkus…?

Või on see heatahte väljendus…?

Ei ole kumbagi…

Mistahes õpetused on mõtetud inimestele, kes ei muutu seesmiselt kuidagi…

Ei tasu petta end…

Just seda enesepettust kasutatakse ära…

Puhaste ja tõeliste õpetuste varjus püütakse viljeleda suurimal hulgal libaõpetusi…

Praegusel ajal hoogsalt vohavad libaõpetused on lämmatamas puhtaid külve…

Tõelise Tõe janunejatel on oht ära eksida neis tihnikutes…, või isegi langeda enesehävituse kuristikku…

Selle kõige põhjuseks on vaid see, et ärkav vaimne otsija ei oska suunata oma energiat, milline peaks toetama kõige sügavaimaid muutusi temas endas…

Tema kõrvu on paitamas meelitlevalt jutud valgusest…, helgest tulevikust ja suurtest võimalustest…, nii mõneti ka muudest asjadest…

Kuni otsija mõnuleb, ulmetsedes teistest ilmadest ja helgetest energiatest, mustad maagid, keda on tulnud kehastusse hulgim, teevad tema kallal oma töö…

Tõeliselt valgustunut õpilast ei ähvarda miski…

Kuid pimeduses, või hämaruses uitajale, kes on kinni jäänud illusioonidesse ja unelustesse, kasvõi helgetesse unedesse, on oht kinni jääda tuhandeteks aastateks…

Kas on meeles Atlantise mustad maagid… – just nemad on juhtimas praegu poliitikuid, pankureid ja ökonomiste pea kõikides riikides…

Nemad on küll tugevad…, kuid nende peamine jõud on üksnes alumistes ilmades, aga mitte kõrgemal kindlatest mentaalsetest plaanidest…

Kui nende tegevus on mõjutamas mingil lammutaval viisil teie elu…, järelikult… te ei ela veel oma vaimsuse tasandil…, – te ei ole veel läbinud muundust…

Pidage meeles… – olete ise vastutamas enda ja oma lähedaste elu eest…, just sedavõrd, kuivõrd olite võtnud seda vastutust endale aluseks…

Pidage meeles uut deviisi… – kõik on juba kohal

Ohverdamise seadus

Afina

2019.05.11

Inimesed on arvamusel, et ohverdamine on nõrga intellekti rumaluse tunnus… 

Kuid Vedad ei arva nii…

Ma toon teile vedalikku ahnuse kasvu klassifitseeringu…

Psüühikas ahnus on kasvamas järgmiste staadiumite järgi…

Inimene seondub oma soovide objektiga üksnes heites pilku sellele…, mingeid psüühilisi muutusi seejuures ei toimu…

Kui objekt on temale midagi väärt, siis ta hakkab mõtlema sellele pidevalt…

Ta hakkab mõtlema, et temal on seos selle objektiga…

Inimene hakkab soovima (esmalt ilma mõtteta…, seejärel ilmneb soov) mistahes hinna eest saada see endale…

Inimene on valmis tooma mistahes ohverdust selle objekti nimel…

Mõistuses ilmneb pingestatud keskendumine objektile…

Neljanda taseme, kiindumuse tunnuseks on – unehäired…

Hakkab esile tulema psüühiline kurnatus… – hakkab närveldama…

Soov (janu) hakkab kuivatama teda…

Kasvab valitud objekti sügav ihaldamine…

Inimesel kaob huvi kogu ümbritseva vastu… – kõik näib ebahuvitavana…

Inimesel kaob südametunnistus ja häbi…

Seitsmendal tasemel areneb ahnus…, ta on valmis tegema mida iganes…

Sellel tasemel minnakse varguseni…

See on suhteliselt kõrge ahnuse tase, kus mõistus saab sügavalt traumeeritud…, ta ei suuda võtta ilma adekvaatselt…, ei suuda mõista midagi, ega saa aru ümber toimuvast…

Algab psüühiline kurtus…

Inimene ei tunne ära lähedasi inimesi…

Selline staadium esineb väga-väga harva…

Hallutsioonid, hullumus… – inimene võib sonida, lamada tardunult, ega söö midagi… – ahastuses võib end isegi üles puua…

Tugev kiindumus objektisse…, tugev soov parandada oma lähedaste puudusi…, tugev tõmme vastassoo vastu…, hirm pere lagunemise ees… – kõik need on ahnuse avaldumised…

Kuni kuuenda staadiumini inimene on võimeline sellest ise välja tulema, teades ohverdumise seadusi…

Peale kuuendat tasandit inimene vajab abi…

Ta kaotab südametunnistuse ja häbi…

Sellise ahnusega ta ei ole võimeline hakkama saada…

Ohverdumise seadusel on jõud…

Seitsmendal tasemel kas vangla…, või suhtlus vaimsete inimestega…

Narkootiline sõltuvus…, joomarlus…, varastamine… – nendest asjades inimene ei suuda üksi välja tulla…

Kodeerimisest on vähe kasu… – see on nõrk…

Mõistuse tugeva muutumise aluseks on usk…

Kui mõistuses on valitsemas egoism, siis selline inimene on määratud kannatama…

Ainus viis eemaldada egoism mõistusest on… – midagi ära anda…

Andes, saab mõistusesse lasta tõelise ego…, vale ego lahkub sealt…

Huvitav on siin järgmine… – kui ei tee tööd endaga, siis mõistus aegamööda täitub libaegost…

Ahnus kasvab ajapikku aina suuremaks ja suuremaks… – inimene ei ole võimeline elama ohverdamiseta…

On kaks viisi, kuidas teha mõistus puhtaks…

Esimene on usuga seotute jaoks…, ja see on töötamas alati ja kõigi elujuhtude puhul… – nende palved on suunatud pühadele nimedele… – see ei ole ohverdumine…

Pühadele nimedele palvetamise juures inimene ei palu midagi endale…, vaid kõigi hüvanguks…

Kui palved on egoistliku taustaga, siis ohverdumisseadus ei tööta…

Teine on uskmatute jaoks… – selles tarvis vaid korrata… – soovin õnne kõigile…

Selline viis viib inimest küll omakasupüüdmatuseni…, kuid mõistuse puhastamine läbi selle on raskem (aeglasem)…, tarvis aega, et mõista, mis on õnn ja kuidas seda soovida…

Vedad räägivad, et on olemas kõrgeim õnn, mis on kõigi jaoks üks… – omakasupüüdmatu armastus…

O.G. Torsunov…

Kõige meelepärasem ohverdus on – teadmiste ja mõistmiste väe jagamine…

Kui teadmisi jagada, siis neid tuleb juurde veelgi enam…

Samuti on võimalik jagada oma mõistmise jõudu (jagada inimestele oma häid omadusi), vähemaks sellest ei jää…

On võimalik jagada oma tundeid kunstist, muusikast, laulust, luulest, maalidest…

Mistahes lauljad, või näitlejad, mõistavad, et nende populaarsus oleneb nende jagamisest…

Jagades end kellegi hüvanguks, kas lauluga või esinemisega, on tõmbamas inimesi ligi…

Midagi anda… – see on sootuks teine küsimus…

Kuid… kui inimene ei ole midagi jagamas, siis ei tule mingeid reaktsioone…, siis temas ei sünni harmooniat…

Read Full Post »

Older Posts »