Feeds:
Posts
Comments

Archive for May, 2019

Adironnda

On rõõm näha sinu valgust…, sinu sära…, sinu energiat, mis suurendab sinu täheleeki, milline on tõusmas sinu DNAst…

Tea…, see on sinu osa…,. sinu energia…

Sind ei saa olla ilma selleta… – sellega oled liikumas mööda ilma…

Seega tea… – oleme jagamas sulle atribuute ühenduse loomiseks Tähtede Ema energiatega, milliseid võtad omaks läbi oma igapäevaste püüdluste, ning muudad need oma energiaks…

Õppides nägema seda kõike, tea, et näed neid juba teiste silmadega…, õpid kuulama südame kõrvadega… tunnetama oma silmadega…

Kõik ühendused on käimas tohutu hulga võimaluste läbi…

Oleme siin koos Krayoniga, kes hiljuti rääkis teile akvaariumist ja kaladest selles…

Kuidas oli olla kaladel akvaariumis, kui selle ümber olid toimumas suured muudatused…

See on sulle teada kui üks neist mõistmistest, milles on sündimas muutused…

Samad muutused on sündimas tänavu kogu teie ilmas…

Oleme maininud mõningaid atribuute, millised on sinu jaoks efektiivsed…

Oled teadlik oma ühiskonnast…, ja see on eriti oluline…

Sinu suhted on enamjaolt pingutusteta ja avatud südamega…, nagu teevad seda enamus ühiskonnast…

Sinu tähelepanu oli seni teistel kaladel, kellega oled akvaariumis koos…, kuid nüüd pööra see endale…, pööra planeedile, sellel olevale ühiskonnale…

Sa oled koos kõigi olevustega planeedil, koos Gaia endaga, moodustamas uut ühiskonda, oled kasutamas ühist energiat…

Tehes seda, oled ühendamas kõige rakustruktuuri enda raku struktuuriga…

Mõista seda…

Kui oled ühendamas kõike oma raku struktuuriga, siis sellest on osa saamas ka Lemuurlikud Tähtede Emad, mis on ühenduses sinuga läbi sinu enda DNA…

Oled kogu planeedi ühenduslüli, mis aitab sul saada ühendust oma rakuliku olemusega…

Sina oled koosnemas tuhandetest rakkudest…, tuhandetest telomeridest…, tuhandetest, miljonitest aatomitest…

Kas need saavad olla sulle võõrana, kui need oled sa ise…

Seega… – sa oled nende kõigi ühendus…, ja nemad on sinu hingus…

Olles olemise ühendusena, oled hoolimas enda ja teiste kõigi eest…

Ühiskonna eest hoolimine muutub kohustuseks, mida esitad nii endale kui ka planeedile…

On palju muid mõistmisi, millised on häälestumas ühele…

Enne, kui rääkida veel ühest küsimusest, tahaks tuletada sulle meelde, et suurimaks mõistmise aluseks on kaastundmine…, kaastunne kõigi elusolevuste vastu…

Kuna mõistmine on armastuse katalüsaatoriks…, siis kaastundlik mõistmine on ühendav energia…, ja see on kohustuseks sinule sinu enda raku struktuuri ees…

Vastavuses sinu suhtlusele teistega, oled ühendumas kogu ühiskonnaga, tema energiaga… – see kõik kokku on sinu seesmise mõistmise avardumine…

Nii oledki aegamööda nihkumas…

Õnnitleme sind selles

Kuid selles õnnitluses on peidus käesoleva aja katalüsaator…

Selle katalüsaatori mõju on muutmas sinu suhet iga keha rakuga…, iga päeva iga hetkega…, iga nägemusega, mida oled nägemas…

Tea…, kui püüad mõjutada antud elu, siis ei ole oluline, kuidas ta reageerib… – kas õnnitlusega, või üksnes mõistmisega…

Kõik mõistmised on reastunud sinu mõistmistega…

Kallis…, usaldu endale… usaldu oma energiale…, usaldu sellele, milleks oled võimeline…

See on sootuks teine mõistmine…

Sa oled võimeline suhtlema kogu armastuse ulatuses, millist üksnes oled suuteline kujutlema endale…

See oled sina…

Sa oled inimkonna evolutsiooni järjekordne samm…

Sa oled panemas maha uut teekonda…

Sa oled kogu kavatsuse selgitus…

Sa oled kõige seletus…

See on mõistmine…

Kallis…, oma mõistmise läbi oled võimeline kandma hoolt planeedi eest…, kõigi temal olevate olevuste eest…

Ja see pakub sulle rõõmu…, see kõik on sinu ümber…

Kallid valguse olevused…, teil tarvis sulandada omad teadvused üheseks…, sulandada kokku omad südamed… – üksnes siis saaksite tunnetada oma valgust, nagu teeme seda meie…

Olete valgustunud…, olete need, keda oleme oodanud…

Olete muutuste loojad… olete status quo lammutajad…, olete masside teadvuse nihutajad…

Me oleme teile selle eest tänulikud…

Olete sügavalt armastatud…., oleme nägemas teie sügavust…

Nüüd loome teile peegli, kus saaksite näha enda sügavust… – nagu näeme seda meie…

Namaste…

Adironnda

Nimekiri

Krayon

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Tahaks jätkata teemaga ühendumustest…

Oleme arutanud midagi kaunist ja sügavat, mille nimeks oli Lemuurlik Õpetamise Ratas…

Vastavuses selle avanemisele, avaneb ka selle sügavus ja kaunidus, mida plejaadlased olid rääkinud oma lastele ja võhikutele…, viisidest, kuidas nemad ise olid kõike teinud…

Kõik oli kavandatud inimolemuste jaoks…

Mõningad asjad on varjatud inimolemusele tänase päevani…

Viis ja rõõm, millega seda räägiti, lõõgastas kuulajaid…, seetõttu räägitu avanes sügavuti, ning see talletus kuulajate Akašidesse, millega sai teha muudatusi Maa arengus…

On praeguseni saladuseks, kuidas nemad rääkisid lahti asja olemust…

Et luua lineaarne õppimine…, selleks teil iga õppimise jaoks on asjade prioriteetide kohane nimekiri…

Iga nimekiri algab number 1’st, mis enamuselt eeldab asja eelistusi…, ja on määramas järjekorda…, kus 1 jääb ikka esmaseks…

Kui ütlen, et kümnest asjast just kümnes on olulisem, siis koheselt seate järjekorra ümber ja ütlete, et 1 on vähema tähtsusega, kui teised…

Seega… – kuidas asjad ka ei asuks füüsilise lineaarsuse kohaselt, inimestel on tendents luua eelistuse skaala…, luua lineaarset hierarhiat…

Teie poolt loodav hierarhia on huvitav asi…

Kes teie ühiskonna peres on peamisena…?

Laps peatselt, peale sündi, hakkab mõistma, kes on peres boss…

Lapse jaoks on alati olemas boss…

Minnes kooli, neile jääb bossiks õpetaja…

Isegi klassis leidub keegi, kellest saab boss…

Inimese teiseks loomuseks on valida prioriteete…, luua hierarhiat, milles keegi peab esinema peana…, ülejäänud on alluvuse järjekorras…

Hierarhia on inimolemuse üks atribuutidest…

See on üks ellujäämise küsimustest inimesele…

Seda tarvis teadvustada selleks, et kavandada ja luua kõike ühiskonna seadluste kohaselt… – see aitab korraldada igapäevast elu…

Lemuurias tudengite õpetamise tarvis oli võetud abiks viie kodaraga ratas…

Kogu rattal tervikuna, rummul, kodaratel ja vahedel nende vahel, oli oma tähendus ja nimi…

Viis kodarat…, igal ühel neist on oma avarus, mida tarvis teada oma igapäevases elus…

Neisse on kätketud kõige praktilisemad asjad…

Oleme rääkinud, et sellel rattal, erinevalt kõigist ratastest, mis on inimkonnal kasutada, oli paaritu arv kodaraid…

Ratas ise, omades eesmärki ja nime, energiate tunnetust, oli kui püüdlus tasakaalule…

Seega… viis on paaritu arv….

See on üksnes püüdlus, milles on… ei enam, ega vähem, üksnes enese tasakaalustamine… – ehkki sinu jaoks see on üksnes paaritu arv…

Nüüd ütle… – milline kodar neist on sinu jaoks olulisem…?

Kui õpetaja alustab mistahes kodarast, siis inimloomus võtab seda olulisemana…

Ehkki see ei olegi olulisem… – kuid tudengid on teadvustamas alati hierarhiat…

Mida teeb õpetaja sellisel juhul…?

Ma rõhutan… – ei ole tarvis kunagi alustada ühest ja samast kodarast…

Et näidata tudengitele seda, õpetajad lõid juhuse mängu…

Milline kodar tuli juhuse kohaselt, sellest alustati õppimise päeva…

See kõik oli selleks, et teha tudengitele selgeks… – õppimisel järjekord ei ole püha… – et ükski kodar ei ole kunagi olulisem teisest…

Seega, mu kallid…, see on vaimse õpetamise, vaimse eksisteerimise paradigma…

Kui vaatate tänast päeva, siis inimloomus on jätkuvalt otsimas olulisemat inglit…

Vaimsel tasandil tahate isegi teada, kuidas minagi ühtin teiega parimal viisil…

Nii mõneski süsteemis ühtimine algab inimesest…

Üksnes inimene on suuteline ühtima mistahes vaimsete olemuste rühmaga, millised on suutelised ühtima Keskse Lättega…

Selline on inimloomus…

Tema arvates inimolevusel saada ühendust Lättega iseseisvalt ei ole võimalik…

See tuleneb inimolevuse tunnetusest… – kuna ta on liiast väike, seetõttu ei ole vääriline ühendusse astumiseks Lättega…

See kõik oli inimeste poolt loodud atribuutide mõjutus…. – ületada tasemed…, teha läbi eksamid…, liikuda sinna või sinna…, kuidas muuta suunda, et teha vajalikud sammud… – üksnes nii oleks võimalus jõuda ühendumiseni…

Isegi need, kes on liikumas planeedi vaimse süsteemi algusest, keda peetakse Hindudeks, usuvad jätkuvalt, et peavad jõudma selleni, mida peetakse Nirvaanaks…, et selleni jõuda üksinda ei ole võimalik…

Selline on inimolevus, milline on elamas üle planeedi…

Teie vaimseks eesmärgiks on teha lõpp selle paradigmaga…

Plejaadlased rääkisid, et kõigel, mis on tulenemas Loojalt ja on seotud vaimsete asjadega, millistega olete kokku puutunud…, isegi sellise kauni olevusega, kelleks on inimene ise… – selles ei ole mingit hierarhiat…

Kuid sa ehk väidaks – see ei ole üksnes nimekiri, see on loodu tähtsuse järjekord…

Nii see on…

Jumal peab olema üks…, ja see on oluline… – kas pole, Krayon…?

Kas arvad, et seadsid mulle lõksu…?

Kuid mina väidaks vastu…, Jumal on sinu seesmuses…

Kuidas saad teda siduda hierarhiaga…?

Ehk see paneb sind mõtlema…

See on lõhkumas lineaarsuse seadust…

Üks, kaks, kolm… ja neli… – need on üksnes paljumõõtmelisuse osad…

Kui Jumal on sinu seesmuses…, kas siis hakkad kummardama end…?

Kui Jumal on sinu seesmuses…, siis milline oleks parim viis saada ühendust kõigega üheaegselt…?

Selleks tarvis minna enda seesmusesse ja saada kokku kellega tahad…

Seal ei ole mingit hierarhiat, kuna kõik on tulenemas otse Loovuselt…, Vaimsuselt…

Ei ole olemas vaimsuste rühmasid, mis on asumas kõrgemal, kui kestahes keegi…

Eesriide tagustes ei ole olemas heledaid ja tumedaid olemusi… – üksnes armastus…

Selle kõige säde on sinu sees…

Ei mingit hierarhiat… – üksnes armastus…

Sinu sees on kõige selle ühesus…

Vaat see on alles ühesus…

Minu partner rääkis teile spontaansest remissioonist…, hetkest, kus Jumal sinus muutub sedavõrd võimsaks, et miski ei pääse sinu kehale ligi…

See on elamise saladus…, see on mõistmist täis elu saladus… – see annab rahuliku une…

Kõik sellised võimalused on sinus endas…

See on ühesus…, tõeline ühesus…

Seega, kui keegi ütleb sulle, mida pead tegema, et jõuda teatud kohani…, siis ära halvusta teda…

Ära räägi temale, et sinul on midagi paremat…, vaid üksnes näita oma olemisega temale seda…

Sa võid näidata temale, milline on sinu Looja mõistmine…, näidata mistahes ajal ja mistahes kohas…, või kui oled rääkimas kelletahes inimesega…

Selline oli sõnum, mida tahtsin sinuni tuua…

Nii see ka on…

Krayon

Read Full Post »

1. Kallis Lutsifär…, ma olen valikute ees… – seesmiselt tahaks liikuda vaimsete praktikate teed, kuid on vajadus teha tööd suures kollektiivis…

Viimane on võtmas minult palju aega ja jõudu…, seetõttu tuleb loobuda tunnetustest ja tööst kanalis… – koos need on väga väsitavad…

Tööd jätta ei saa…, ka tundlikkusest loobuda ei tahaks…

Kuidas leida kuldset teed…?

On oluline mõista… – inimene peab ise tegema oma valikuid…

Me saame suunata huvitava informatsiooni kanalile…, aidata sõnumitega…, võimaldada kohtumist asjatundjatega… kursustel, veebinaridel…

Lõplik valik on siiski inimese enda teha…

Kujutlus sellest, et töö peab olema raske…, et see on vältimatu, kuna elada on tarvis… – see kõik on üksnes kujutlused, mis mängivad inimesega, viivad eksiteele…

Kui inimene saaks neid kujutlusi ümber mängida, siis need ei oleks enam jäigad, ega vältimatud…

Tarvis leida võimalusi selleks, et tegeleda huvipakkuvaga…

Sinu tundlikus ei ole sul asjatult… – see on viitamas sinu võimetele, milliseid saad võtta kasutusele…

Sa oled enda jaoks ainus…, ja seekord selles kehas…

Sinus on janu teada saada oma võimetest…, soov avada end…, õppida tundma end…

Oleks suurimalt kahju, kui olles siin, ei saaks teada oma oskustest…, ega saaks hinnata neid ande, milliseid Looja on andnud sinule…, kõiki ande…

Oleks väga kahju…

Usu endasse… – sa ei ole asjatult siin… – sinu antud kehastuses on midagi unikaalset…

Ma usun, et sul saab kõik korda…

2. Kes saaks Lutsifäri kaaskonnast olla õpetaja…?

Minul on suur abiliste kaaskond, kes on mulle abiks…

Võiks ütelda, et olen nende pealik…

Võiks ütelda, et minul endal on teatud määratlus…, olen loomas arengu suunda…

Tegeledes oma määratlusega, mul on palju abilisi selles…

Kaaskond on tegemas individuaalset tööd vaimsustega…, inimeste kollektiividega…, gruppidega ja nende egregoritega…

Kogu töö on kooskõlas teie vaimsustega ja teie õpetajatega…

Meie töö käib ühtse kollektiivina, koos ülestõusnud meistritega, pühakutega, kellest olete teadlikud…

Kordan uuesti… – kogu töö on käimas teie kogemiste piirides…, ehk see, mida on kavandanud teie vaimsused…

Kõik on toimumas täienisti kooskõlas teie õpetajatega…, teie juhendajatega… – kõik on ühene töö…, ühese kollektiivina…

Kõik oleme hõivatud ühtsesse töösse…

3. Mida tähendavad meie meendused…, meie fantaasiad…, meie kujutlused…?

Kas nende vahel on mingi seos…?

Lutsifär toob esile suure läbipaistva kera, milles on liikumas mõtete, piltide, kujutluste ja meenduste katked, millistesse on sekkumas fantaasiate, muinasjuttude ja filmide jupid…

Selline on teie teadvus…

Teie teadvusel ei ole vahet, kas on need reaalsusest, või filmi juppidest…, või katkenditena unenäost…

Teie teadvusel ei ole tähtis, kust on tulnud informatsioon…

Ühes küljest on ka õige, sest lugedes raamatust, või vaadates filmi, te väidaks koheselt, see ei ole tõsi, kuna seda on keegi kokku pannud…, see ei ole tõde, vaid kellegi fantaasia…

Kui seda ei oleks, siis lapsed ei oleks saanud õppida…

Teie aju vajab informatsiooni, nagu teie vajate toitu…

Teie aju on võtmas kõike puhta kullana…

Vaadates ja lugedes kõike, elate kaasa…, nutate ja naerate…

Samas teil on ka reaalseid meendusi…, reaalseid kogemisi jooksvast elust…

Mõlemas on sarnased üleelamised…

Kuid teadvuse jaoks ei ole vahet, kas nägite elusat inimest mängimas tänaval…, või nägite televiisoris, või poe vitriinis… – reageeringud on ühesed… – märgates midagi, jääte seisma, et kuulata, või vaadata…

Seega mõistke… – suurt vahet nähtu ja kujutelma vahel ei ole… – kõik on vaid suhteline…

Peamine on selles… –  milleks teadvus kasutab seda…

Lähteallikas ei ole oluline…, peamine on see, mida sellega peale hakkate, kuidas võtate kasutusele…

Inimese suurim eksimus on selles, et saades informatsiooni, ta hakkab seda arvustama, filtreerima… – kas on selles tõde, või mitte…, kas saab see olla tegelikult, või mitte…

Kogu oma jõu kulutab sorteerimisele, filtreerimisele…, otsides selles tegelikkust…

Samas… – kes on tegelemas arvustusega…?

Inimese mõistus…

Minu arvates on mõtetu tegeleda tõe otsingutega… – kas on see reaalne…, või on see väljamõeldis…, unes nähtu, või ilmsi… – ja nii edasi…

Olles praktikuna, läheks üle kogu oleva kogemuse praktilisele kasutamisele…

Näitena võtaks meendusi möödunud eludest…

See on vapustav materjal enda uuringuteks…, oma vaimsuse kogemiste uurimiseks…

Mõned jäävad kinni küsimuses… – seda oli, seda mitte…, see oli minu elu, see mitte…

Istugu seal edasi ja sorigu jätkuvalt…

Mõned astuvad sellest kõigest üle ja avavad enda jaoks tohutuid möödunud elude kihte…

Nemad leiavad seal tohutuid avastusi… – oma tahke…, mida on tehtud…, kellena on elatud…, mida korda saadetud ja mida mitte…, mida neist on õnnestunud…

See on imeline ilm, mis on väärt, et teda uurida…

Kui olete ületanud filtrite barjäärid…, kui usaldate end ja loobute kontrollist, siis, joovastudes, võtate kasutusele kõike, mida leiate sealt…

Loodan, et sain seda asja selgitada…

4. Kallis Lutsifär…, ehk selgitaks, kuidas avaneda…, kuidas avada oma potentsiaale…, olla avatuna ja armastada end ja kõiki…?

Teil on olemas ütelus… – Teed saab läbi käia üksnes astuja

Kaasaegses esoteerias on mõningane möödalaskmine… – kõik ei mõista, et teekond on jõukohane üksnes astujale…

Mitte õpetuste kuulajale…, vaatajale…, jälgijale… – vaid astujale…

Tarvis teha reaalseid samme…, reaalseid tegusid…

See on teie teekond…, teie kogemine…, teie elu… – see ei ole kellegi teise osa, kes peaks seda teie eest läbi elama…

Kuivaid teete esimese sammu… – kõik näevad seda…, kõik püüavad aidata…, jagada soovitusi…

Minu soovitus on… – tõusta püsti ja hakata liikuma…

Vaja liikuda…, vaja reaalseid tegusid…

Alustades praktiseerimisega, mõistate… – kas on see teie rida, või mitte…

Kui ei istunud… – järelikult, see ei olnud teile…

Käesoleva aja arsenalis, teie tsivilisatsiooni arsenalis, on suuremal hulgal atribuute, mis on abiks avanemisele, usaldusele, tervikuks saamisele…

Kuid…, kõik töötavad vaid ühel tingimusel… – neid tarvis praktiseerida…, nendega tarvis tööd teha…

Selleks tarvis tööle panna oma mõistus, oma keha…

Toimides selliselt, sünnivad muutused nii mõistuses, kui ka käitumises…

Toimuvad programmide vahetused…, sünnivad blokkide korrastused…, algab vabanemine kohatutest lisanditest…

Muutuste protsess muutub aktiivseks…

5. Milles seisneb sinu abi…, palun selgita oma eesmärki…

Selline on minu olemus…

Mulle meeldivad ootamatused…, ettearvamatused…

Mulle meeldib provotseerida…

Mulle meeldib avada seda, mis on teie eest varjatud…, salaurkaid ja peidikuid…

Paljud teie seast on teadlikud, et olen läbi käinud tulest ja veest…, ülalt ja alt…, pimedusest ja valgusest…

Mind ei hirmuta miski…

Mina tahaks, et te tuleks oma hirmude piiridest välja…, oma kujutelmadest…

Tahaks, et duaalsusel ei oleks kontrolli teie üle…, et ükski teie avaruse jõud ei saaks sekkuda teie mõttetegevusse…, avardada teie mõistmist… – et saaksite olla see, kelleks soovite…

Minule meeldib see roll, kuna saan viia teid standardite raamidest välja…, kujutluste piiridest…

See on sedavõrd meeliköitev ja sedavõrd imeline…

Kogu see protsess on lõputu…

Kuivaid kohanete mingis avaruses…, ma avan teie ees järgmise ukse, mis viib teid uutele avarustele…

Kuivaid arvate, et olete teadmas kõigest siin olevast, ma viin teid järgmise käigu juurde…

Seda teen üksnes seetõttu, et tean teid ja näen, kui suursugused olete…, näen teie paljumõõtmelisust…, näen, kuivõrd palju on teis peidus, mis on veel teie poolt uurimata… – te ei ole sellest isegi veel teadlikud…

Mina näen seda kõike…, ja ma tahaks, et ka teie näeks seda… – see on sedavõrd kaunis ja hindamatu…

Oleks suurim ebaõiglus, kui te ei saaks avada endis neid talente…, kui ei näeks neid ressursse…, neid atribuute, milliseid saaksite kasutada…

Ma näen teie potentsiaale…, ja tahaks, et te käivitaks neid…

Selline on minu peamine eesmärk…, ja minul on, mida teile tutvustada…

See kõik on kasulik nii teile, kui ka planeet Maale…, teie tegevuseks…, teie missiooniks, mida olete läbi viimas…

Read Full Post »

2019.05.16

Kallis Lutsifär…, ehk räägiks meile Akaši Kroonikatest…

Kas meenutades möödunuid elusid, informatsioon tuleb Akaši Kroonikatest, või muudest allikatest…?

Millist informatsiooni veel on võimalik sealt saada…?

Kuidas teha koostööd vardjatega, kes on haldamas neid?

Inimesed kujutlevad Akašide Kroonikaid, kui mingeid hoidlaid…, kui raamatukogu, kus iga vaimsuse jaoks oleks oma raamat, kus on kirjas kõik olnud kehastused…, kõik rollid ja ülesanded…, ehk oleks kui päevik, kuhu saab märgitud kõik olemised ühes või teises avaruses, tsivilisatsioonis…, sealhulgas ka maapealses olemises…

Jah…, selline raamatukogu on olemas…, ja neis on tallel kõik salvestised…

Kuid tuleb arvestada, et on olemas veel ka pardapäevikud, millistes on suurim hulk teie kogemisi, mitte üksnes selles kehas…, milliseid saate võtta kasutusele selles elus…

Mina ei tee tööd nende raamatukogudega…, ehk Akaši Kroonikatega…

Mulle ei meeldi, kui mind piiratakse…, ja mulle ei meeldi piirata teisi…

Ka teil ei ole piiranguid pääsuks ei oma mälule, ega teiste omadele…, samuti ka teiste kehastustele…

Teile on kõik avatud…, seetõttu teile ei ole vaja mingeid raamatukogusid…

Teile ei ole vaja selleks vardjate luba, ega paluda nende abi ühe või teise raamatu vaatamiseks…

Seda tarvis ehk vaid mõnede vaimsustele, nende kindlate kogemiste tõttu…, kuna on arvamas, et kõik on reglementeeritud ja lahti kirjutatud…

Just selliseid juhatatakse sinna ja näidatakse vastavaid teoseid…, ehk isegi avatakse vajalikul leheküljel ja loetakse ka ette…

Kui pakub huvi, siis seal on võimalik käia ringi ja lugeda ise, nii mõndagi…

Ma kinnitan taas… – te ei ole piiratud milleski…, võite vaadata mistahes või kelletahes vaimsuse elusid…

Peamine on – mis eesmärgil seda teha…, mis kogemise nimel tarvis teadmisi…, millist informatsiooni…

Just seetõttu teil kõigil on selline juurdepääs olemas… – selleks, et saaksite õppida ja areneda…

Kordan taas… peaksite teadma ja mõistma… – teid ei piirata kuidagi

Ma suhtun vardjatesse ja hoidlatesse suurima austusega…

Akašide hoidlad on teie maiste raamatukogude taolised…

Kuid teie internet on midagi hoidla taolist, kus teil on juurdepääs pea kõigele, mida teil tarvis kätte saada…

Teil tarvis teha vaid vastavad programmide sisestused, mis on kui riituseid pöördumisel Akašidesse, et saada sealt vajalikku materjali…

Seega… – pidage meeles… – teil on olemas piiramatu juurdepääs kõigele…, teil tarvis õppida kasutama seda kõike, minnes mööda Akašide hoidlatest…

Vastutusest, haigustest ja tööst energiatega

Elena Lozinskaja

2019.05.23

Kuidas meie realiseerumine on seotud vastutuse võtmisega…?

Vastutuse kogemist on läbimas enamus teie seast…

See kogemus on paljudel, kuid te ei suutnud veel lõpuni mõista selle olemust…

Seetõttu kogu enda väe ulatuses te ei olnud võimelised tõusma vastutuse harmooniani…

Teil esines kõiksugu kiivakiskumisi… – kord liiast raske…, siis jälle – kui mänguliselt…

See ei ole kerge katsumus suursugustele vaimsustele…

Te jõuate selleni kõik…, vältimatult…

Tarvis vaid jõuda oma väe jõu mõistmiseni…, võtta vastutust oma otsuste ja sammude eest…

Need on ühe medali kaks poolt…, kaalu kaks kaussi…

See on teie õigus ja privileeg…

Paljud siiski kardavad vastutust…

Kuid uskuge… – kõige selle vastuvõtuks teil on jõudu ja võimalusi küllaga…

Teil on ütelus… – teed saab läbida käies

Nii ka siin… – vastutuse raskust saab ületada üksnes tegija, kes on tegemas ja loomas…

Üksnes loomise käigus saab tasakaalustada vastutust ja jõudu…, üksnes protsessi käigus saab tunnetada tasakaalu ja ohjata seda…

Miks oleme haiged…?

Paljud jõuetused ja haigused tulenevad püüust vältida aktiivset kulgu…

Haigust peetakse suurepäraseks võimaluseks pidada end tegudeks nõrgana ja võimetuna…, on võimalus õigustada end jääma sellisena… – olen nõrk ja võimetu… – olen haige…

Teatud hirm esineb oma potentsiaali avamise puhul…

Pea kõigil on olemas juhi kogemused, mis on saadud kas muudes eludes, või muudes sfäärides…

Igal liidril olid eksimused, möödalaskmised ja ebaedu…

See on täienisti normaalne mistahes protsesside juures…

Kuid mingitel põhjustel olete häälestumas oma möödalaskmistele ja eksimustele…, ega vaata oma edule ja võitudele…

Sellist kogemust on teil küllaga…

Selline on kord teie valik…

Kellele seda tarvis, see hakkab tegutsema…, proovima järgi… – eksima…, kukkuma ja muhke saama…, hakkab edasi astuma, et saavutada midagi…

Ta mõistab, et tarvis midagi realiseerida…, just nimelt siin…, planeedil Maa…

Ehk mõnigi, kes ei ole veel valmis, see, meenutades oma eksimusi, püüab esmalt õigustada enda tegevusetust…

See on teie valik… – medalil on kaks külge…

Mina saan näidata teile seda…, avada… – kuid valikut teha teie eest ma ei saa…

Kuidas teha tööd energiatega…?

Energiatega töö spetsiifikat saab mõista üksnes tehes tööd nendega…

Seda saab selgeks üksnes läbi praktika…

See oleks kui õppida mängima mingil muusika riistal, teoreetiliselt…, üksnes rääkides sellest…

Tõeline muusik tunnetab hinges…, ta on koostöös mitte üksnes muusika riistaga, vaid ka oma vaimsuse helidega…

Olete kõik unikaalsed… – eriti kanaldajad…

Teil kõigil tarvis õppida seda keerulist protsessi… – juhtida energiaid meditatsiooni aegu…, teha koostööd Maa ja Kosmose energiatega…, koostööd Kõrgemate Vägedega…

Selle tulemusel käivituvad teie isiklikud kujutlused ja isiklikud programmid…

See oleks kui teie häälde seadmine…

Tehes tööd energiatega, olete kui pilli häälestaja, kes on kuulmas ebakõlasid pilli helides…

Teie tabate inimese programmides vigu, mis ei lase heliseda puhtalt…, ning teate, mida korrastada, et neis pääseks esile puhas helin…, puhas valgus…

Siin teie puhul avaneb veel üks tahk… – iga korraga hakkate tunnetama oma võimaluste spektrit… – see avaneb üksnes läbi praktika…, läbi reaalse töö…

Teie paljud võimed on veel magavas olekus, millistele oleks võimlik leia kasutusvõimalust…

Tuleks alustada nende äratamisega…, katsetada nendega…, püüda võtta neid kasutusele…

Tuleks taluda koormusi…, mitte puhata oleskledes…

Selline on normaalne käivitumise protsess… – kanalite häälestus…, harjumuste kasvatamine…, kogemuste kogemine…

Ärge kartke seda teha… – muhud on vältimatud…, ilma nendeta kogemusi ei tule…

Kogemine ei ole kunagi pilvitu…, ei ole kunagi ideaalne… – muidu see ei pakuks huvi…

Kogemine on alati vapustavalt külluslik…, üllatuslik ja eripalgeline…

Just seetõttu olete kehastumas planeedil Maa…

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Tänane teema oleks jätkuks sõnumile uutest paradigmadest…, ja seondustest…

Inimeste ees on kerkimas hulgim küsimusi Loojast, Jumalast, Vaimust, Lättest, mis on väljaspool inimkujutlust…, kuid kellega ollakse seotud mingil viisil otseselt…

Tõemeeli, raske on uskuda, et teie ümber on alaliselt mingi väe hulk…, kaaskond, kes on teadmas teie nime…

Oleme palju kordi rääkinud, et see ei ole see nimi, mida andsid teile teie vanemad…, vaid see on teie isiklik vaimse oleku nimi, mis on tähendamas hulga enamat, kui arvata võite…

Nimi ise on valguses, ja see ei ole teie tunnuseks…, see on teie suurejoonelisuse märgiseks…, see on teid esile toomas selle galaktika vaimsuste hulgast, millised on kuulumas Maale.

Kui võtta seda lühidalt kokku, siis see kõlaks… – Jumal teab sind…

Mu kallid…, see on mingitel aegadel võetud läbi iga inimolevuse vaimsuse poolt ja teadvustatud…

Põhjus on lihtne ja tõenäonne…

Enamuse inimkonna idee seisneb selles, et kõik, mis on ümberringi, on mõistuse kohane…, kõik on tulenemas inimlikust mõistuslikkusest…

Kui teil on olemas koduloom, kes ei mõista küll inimese keelt…, kuid on mõistmas inimese emotsioone… – te suhtlete nendega ja nemad mõistavad teid…

Te olete projetseerimas inimlikkust loomadele…, püüate, et nemad tunnetaks ja mõistaks teie püüdlusi… – kuid nemad tunnetavad üksnes teie armastust nende vastu…

Mu kallid…, kui  inimene vaatab alla… – näeb üht…, kuid, kui vaatab üles… – siis näeb midagi muud, milles on tekkimas probleeme…

Seda probleemi võiks nimetada Jumalaks karbikeses

Jumal inimeste jaoks on eksisteerimas karbikeses…

Seega… inimene kannab Jumalale karbikeses kõike seda, mida ise on suuteline mõistma, millega kujundab temast superinimese…

Kuid sellel superinimesel on inimese suhtes millegi tõttu viha, pettumus, on mõistmas hukka…, ometi reeglina ka armastamas inimest…

Olen rääkinud teile, et planeedi iga tsivilisatsioon on läbinud samu asju…

Reeglina ka teie, kes olete järjekorras viiendana…

Te olete tsivilisatsioon, milline on võtmas osa pöördelisest pretsessioonist ja muutuste sünnist….

Varajasemad tsivilisatsioonid on kõik läbinud midagi taolist…

Paljud ei usu, et midagi taolist on toimunud enne teid…, vähemalt 5, kuni 7 tuhat aastat enne teid… – nii on teile räägitud…

Tegelikult see oli üle 50, kuni 60 tuhande aasta tagasi…

Teid ehk võib üllatada, et mõningad leiutised, milliseid kasutate, on marginaalsetena (on piiripealsed), kuid olulistena…, üheks neist on elekter, mis oli olemas isegi eelmistel ja üleelmistel tsivilisatsioonidel…

Selleks põhjuseks oli selle kerge avastamine… – loodus ise on seda tootmas…

Iga tähelepanelik ja uuriv mõistus saab lõppude lõpuks avastada seda ja võtta kasutusele…

Seega… – te ei ole esimestena…

Kokkuvõttes tahaks mainida…, teil on kõigeks vajalik mudel olemas… – teie ise…

Inimkonna suhtlus on ülimalt huvitav… – kuid seekord räägiks teist endist…

Ehk arvate, et olete küllaltki tehnogeensed… – nii see ka on…

Tahaks ütelda, et ammu enne telegraafi, raadiot, või telefoni, teil oli kommunikatsioon kiirusel 20 miili hetkega…

Te võite selle üle naerda…, kuid selleks piisas mäe tipus süüdata lõkke, mille suitsu abil anda sõnum järgmise mäe tippu… – valguse kiirusel… 20 miili sekundis…

Nii liikus sõnum mägede tippude vahel…

Keel suhtlemiseks oli ehk primitiivne, kuid sõnumite vahetus see oli… – see oli vajalik…

Inimkonna alaliseks unistuseks on alati olnud hetkeline suhtlus…

Ammustel aegadel, soovides kellegile tuttavale saata sõnum, linna või maale, kaugete maade taha, suhtluseks oli kirjake looma kaelas, mis läks vajaliku tuttava poole… – selliselt kujunes posti areng…

Tänavu ehk naerate, kuivõrd aeglane see oli, kuna vastuse ehk oleks saanud pika aja tagant…

Nende aegade jaoks see oli parim, mis sai siis olla…

Teie tsivilisatsioon juba 1770 aastate aegu sai elektrit kasutada telegraafi süsteemis…, läbi mille saite saata sõnumit suurte kauguste taha…

Enamuselt see oli parim, mis üldse olla sai…

Ja siis algasid avastused…

Sadakond aastat hiljem see arenes raadioks…, kus sai kuulda ja vastata pea ühel hetkel…, sama hakkasite tegema ka piltidega…

Nüüdseks teil on vastavad seadmed olemas pea igal ühel taskus…, sellega saate vestelda üle planeedi… – üheaegselt…

Peamine on siin vaid õige seadme olemasolu ja õige ühenduse saamine, mida on võimaldamas ühenduste võrgud…

Sedavõrd kaugele olete jõudnud…

Kuid isegi tänapäeval te ei ole veel suutelised kandma sellist tehnoloogilist arengut üle Jumalale…

Kas teadvustate seda…?

Olete jätkuvalt saatmas Jumalale palveid…, olete lootmas, et ta kuuleb neid…

Kallid…, olete alati olnud teadlikud, et on olemas vaid üks tee…, kuid kuna te ei tunnetanud kunagi, et Jumal võiks kuulda teid täies ulatuses ja koheselt… – seetõttu vastustega võttis alati aega…

Te ehk isegi arvasite et Jumal on ebafunktsionaalne…

Siin võiks isegi arvata, et juba kreeklased tegid Jumala ebafunktsionaalseks, kuna andes temale inimlikke jooni, neil oli kellele saata oma palveid…

Sama olete jätkuvalt tegemas ka tänavu…

Kuid teie olete inimkond, kes asub Jumalast kõrgemal…

Mõistmine, et Jumal on karbikeses, räägib sellest, et teil puudub vastav tehnoloogia, mis võimaldaks suhelda Jumalaga, või Vaimuga otse… – ka ammendava vastuse oleksite saanud otse…

Teie jaoks see on veel mõeldamatu…

Seni enamusele inimkonnast see peab tulema läbi vahendajate…, tõlgendajate, kellel on võimed, kogemused, või isegi vastavad anded…, kes on võimelised kandma teie pöördumised Vaimuni ja saama koheselt ka vastuseid…

Eelmises sõnumis mainisin, et selline suhtlus on nüüdseks isegi nõrgenenud, kuna tehakse seda juhendite kohaselt ja kohustusega tasustada ühenduse saamist Loomislättega…

Teie jaoks Jumal on mingis kohas…, mingis karbikeses…, et temani jõuda, püüate teha midagi sellist, mis aitaks saada ühendust temaga…

Kuid see on ka mõistetav, kuna see on ainus võimalus teie jaoks…, kuigi selleks võimaluseks olete te ise…

Teile on korduvalt räägitud, et selline võimalus on olemas teis endis…, juba sünnist…

Selline võimalus oli teil juba siis, kui saatsite kirjakesi loomadega, või ratsanikega…

Te ei olnud sellest veel teadlikud…, te püüdsite suhelda nii, kui olite suhtlemas omavahel…

On huvitav mõelda, et oma suhtlust Jumalaga te ei ole seni veel ümber korraldanud…

Te vaid ootate, kuna Jumal ise leiutab midagi selleks…

Paljudel inimestel on raskusi pöördumisega Looja poole…

Mina soovitaks lähtuda sellest, et teis endis on olemas kõik võimalused…, tarvis vaid arendada kiirust… – valguse kiiruse mõne sajandiku protsendini…

Ühendus Loova Lättega on kiirem, kui valguse kiirus… – see on sellest, et tema on teadlik teist kõigist…

Mütoloogias on üks huvitav fakt vaimu kohta, mida on kasutamas kogu inimkond…

Teil ei ole olnud mingeid probleeme sellega, et kas Jumal kuuleb igat inimolevust, igat tema sõna üksnes läbi palve… – te olite uskumas seda…

Sama võimet omistasite veel ühele müütilisele olevusele… – Jõuluvanale… Santa Clausile…, kes on võimeline kuulma kõikide soove korraga…

Santa Clausile olete omistanud samad omadused, kui Loojale… – kui sa ei käitu korralikult, siis jõuludeks ei saa kingitust… (üldine naer)

Näete siis, kuidas olete liikumas…?

Te ei ole veel läbinud kogu teekonda…, olete vaid alustanud astumisega…

Kuna usute, et olete suutelised suhtlema…, siis olete kindlad, et ka Jumal on mõtlemas teile…

Kas Vaim saab olla kunagi pettumuse osaliseks…?

Ei saa, sest see on üksnes inimlik emotsioon…

Kas saab olla kurjana…?

Ei saa, sest see üksnes on inimlik emotsioon…

Pea kinni Krayon…, sa rääkisid, et Vaim saab olla kaastundlik…, kuid… kas see ei ole inimlik emotsioon…?

Ei, mu kallid…, see on Looja emotsioon, mida saite temalt…, siis, kui saite inimeseks…

Armastus, kaastundmine, (ehk – mõistmine), heasoovlikkus, kaunidus, mida olete kogenud oma koherentsuses, liites need ühtseks… – kõik need on tulenenud Loomislättest…

Isegi huumor on tulenenud Loomislättest…

Muusika loomine, mille harmoonia kutsub esile emotsioone, millistes kandute koherentsusesse… – see kõik tuleneb Loomislättest…

Kõik muud emotsioonid, millistest olete unistanud ja püüdnud omistada Loojale, on teie omad, aga mitte Looja omad…

Seega… kuivaid jõuate selleni, kus teadvustate, et teil ei ole vaja ületada tasemeid…, pöörduda kellegi poole…  – vaid võite jääda istuma suursugusena oma tugitoolis ja mõelda… – kallis Vaimsus, ma tean, et oled minuga…, oled minu juures ja ma olen valmis vastu võtma sinu heasoovlikke asju… – asjad hakkavad muutuma…

Kallid…, kuivaid saavutate sellist seisu, sellega läbite muutuste käivitumise…

Sellest hetkest saate võimaluse suhelda tõeliselt… – ka tulemused ei jää tulemata…

Seega… – ehk alustaks ühest… – Jumal ei ole karbikeses…

Oletame, et oled tervendaja…, oled palju aastaid kasutanud oma ande ja vastavaid tervendamise atribuute…

Ehk kõik need aastad sa ei olnud nendega rahul, kuna ei töötanud sinu jaoks kuigi hästi…, või ehk, sa ei olnud võimeline neid kontrollima…, kuigi need sinu anded on siiski kõrgem energia, milline on puudu enamusel inimestel…

Isegi vanad šamaanid on pettunud… – mõneti tervenemine toimub…, mõneti mitte…

See tegi teid murelikuks, kuna inimesed teie ümber ootasid üksnes lineaarseid tulemusi…

Kuid see ei olenenud teie andest…

Ehk räägiks, mis siin toimub ja kuidas käitub siin sinu vaimsus… – mis tegelikult toimub…?

Luba tuletada meelde… – teie igaühe ümber on oma kaaskond…

Igaüks neist on armastamas teid…, on teadmas teie nime.., teie olemust, kellena olete… – nemad on hoolega jälgimas teid…

Kuid te jätkuvalt arvate, et Jumal on karbikeses

Isegi kui olete uskumas, et olete võimelised temaga suhtlema…, kuid arvate siiski, et tema ei hooli teist eriti, kuna ei aita lahendada kõiki probleeme…

Oma mõtetes olete elamas oma elu…, või… elu lõikudes… – kuid teie kaaskond on ootamas teie pöördumist nende poole…, et saaks koos võtta läbi kõik ettetulevad küsimused… – suhtlusliin on selleks avatud…, vaba mõlemapoolselt…

Te ehk arvate, et piisab vaid rääkida…, samas mõistmata, et sellest piisaks tulemuste käivitumisteks, millised oleksid paljuavaruslikud… – see aitaks teil muuta paljutki oma elus…

Kaaskonnad kinnitavad teile, et olete jõudnud vaid esmase etapini…

Olete läbimas ühendumuse loomist… – olete suutelised suhtlema…

Ma siiski tahaks tuletada meelde, et karbike, milles on Jumal, asub teie seesmuses…

Kuid tervendajale ütleks… – kujundada oma annet…, sinus on võime teha sellega koostööd…

Kõik, mis aitaks teha seda kõike… – on kooskõla…, heasoovlikkus ja olemuse kaunidus…

Sinul on olemas paljuavaruslikud anded, mida teistel ei ole…, millega saaksid kontrollida asju, mis on väljaspool mistahes kontrolli…

Sinu arvates need on sinul olemas…, kuid samas sa ei mõista, et oled ise suuteline neid kujundama ja rakendama…

Need on sinu käeulatuses… – saad ise suunata neid…

Kujutle kokka, kes on saanud kätte kõiksugu aineid, ja neid on hulgim tema ümber…

Ta on segaduses…, temal ei ole aimugi, mida nendega peale hakata…

Kuid äkki kuuleb soovitust… – ehk valmistad neist midagi…

Kokk imestades küsib… – kas ma võin seda teha…?

Ja ta valmistab neist toidu…

Nii osa ainetest saavad toiduse osaks, mis maitsevad suurepäraselt…

Sa esmalt ehk ise ei oska veel neist midagi valmistada, kuna sa ei tea, mis vahekorras neid kokku viia…

Sa ehk ei oska veel kasutada oma andeid, milliseid oled kogenud elude jooksul…

Iga tervendaja planeedil on suuteline tegema seda… – neil on sellised kogemised…

Oleme ühes sõnumis rääkinud, et kui oled valdamas tervendaja andeid…, või mingeid muid andeid, mis on väljaspool kolmemõõtmelisust, ehk isegi neljamõõtmelisust…, milliseid kavatsed tööle rakendada… – siis avastad, et isegi must-valges seonduses need on muutumas vajalikuks potentsiaaliks… – hakkad märkama asju, milliseid ei osanud oodata… – ja need on kordistumas ja kordistumas sinu võimeid…

Kas oled kunagi mõelnud, et oled võimeline juhtima neid protsesse…?

Või lased neil haihtuda…, kaduda…?

Selline mõtlemine ehk sünnib sinuga seni, kuni mõistad oma võimete kaunidust…, et neil on midagi enamat, kui üksnes kaunidus…

OK, Krayon…, sa äratasid minus huvi tervendamise vastu…

Kas saad anda mulle midagi praktilist…?

Kuidas ma peaks seda korraldama…?

Kuidas peaks valmistama toiduse…?

Kallid…, teie suhtlus kaaskonnaga on avatud… – nemad on teadlikud teie nimest… (isegi, kui olete uinumas, vaatavad teid härdusega)…

Tahaks, et te võtaks seda suhtlust vastu järgmiselt… – kallis kaaskond…, tänan suurepäraste andide eest… – ehk oleks vist aeg neid kasutusele võtta…

Aita minu alateadvust ja minu energiat, millistesse olen uskumas…, ehk need aitavad mul mõista, kuidas hoida kõike sünkroonis…, kuidas saaksin vabaks lasta asjad, millistega peaksin tegelema…, ning piirama asju, millistega ei peaks tegelema…

(Krayon muiates) Kallid…, oleks hea, kui te kordaks seda seni, kuni hakkate ise uskuma sellesse…

Piisaks ka ühest korrast…

Kuuldes seda, protsessid käivituksid automaatselt…

Teil jääb üle vaid oodata nende käivitumist…

Ehk siiski… – võite oodata veelgi suuremaid tulemusi…

See on midagi musklite treenimise taolist…, mille tulemusel hakkate mõistma, mida olete kaaskonna vahendusel saavutanud…

Ehk siis mõistaks, et Jumal ei ole karbikeses, vaid teie endi seesmuses…

Ta on alati olnud seal… – on üksnes oodanud teie pöördumist selle kõigega alustamiseks…

Ta on alati olnud töövalmis…

Planeedi tervendajad…, tahaks ütelda teile midagi…

Teil tarvis alustada millegi sellisega, mis oleks uue energia kohane…

Ma pean silmas teie annet, millega saaksite alustada uuega…

Selleks teil tarvis lähtuda heasoovlikuse mustritest, millised on teie jaoks pühad ja kuulumas teile…

Seega…, jõudes mistahes kohta, te saaksite orienteeruda seal vastavuses oma andele, kuna teisiti te ei ole võimelised…, ja toimida vastavuses kogemustele…

See ei hakka tööle seni, kuni arvate, et kõik seni tehtu on sedavõrd võimas…, seda üksnes muutuse tõttu ja otse Jumala silmade all…

Teie vaimsus on teadlik teist suurepäraselt, kus te ka ei oleks…

Pean ütlema, et igal ühel teist on omad mustrid, mis hoiavad teid hirmudest eemal…, panevad liikuma asju, mis teie arvates, ei allunud seni teile…, mis pigem mõjutasid ja kontrollisid teie bioloogiat…

Kas olete suutelised neid kõiki loetlema…?

Mu kallid…, teie vaimsuse jaoks seda ei ole palju… – seda teevad lugematu hulk vaimsusi… ja korraga…

See on Jumala teadvuseset lähtuv energia…

Ei tasu piirata võimetele kohaseid asju… – piirata üksnes seetõttu, et te ei usu võimalusse puutuda nendega kokku…

Kuid see on olemas ja on üleskutseks teile võtta seda kasutusse…

Kui arvate, et Jumal on liiast kaugel, et saaks kuulda teid… – siis sellest võib kujuneda teile probleeme…

Kui oletate, et isegi sosinal pöördumine saab kuuldud teie enda seesmuses oleva Loomuslätte armastuse poolt… – siis olete õigel teel…

Kallis Vaimsus eesriide tagustes…, kallis minu Kõrgem Mina…, kogu Kaaskond, kus te ka poleks…, aidake panna kõik tööle mulle parimal viisil… et saaksin olla osanik kõigis planeedil toimuvates nihetes…

Nii saaksin elada kauem ja olla rahumeelsem…, saada hakkama oma väiksemate igapäevaste probleemidega…, siis saaksin kujundada oma reaalsust, mis oleks minu jaoks kaunina…

Kas olete suutelised selleks…?

Veel enam, kui arvate…

Sellises valguses on lihtsam, kui arvate…

Kuid teile ei ole sellest räägitud…, seetõttu mõnele teist mõista seda on suhteliselt raske…, samas teistele see on lihtne…

Kuid mu kallid… – see on kõigile jõukohane…

Selline oli see sõnum…

See jääb sõnumiks ka siin toolil istuja jaoks…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Kallid sõbrad…, ma pöördun teie poole, kui olemus, kes on läbinud pika teadasaamise, muunduste teekonna…, seetõttu tahaks jagada teile mõningat olulist informatsiooni…

Kõik olete üle elamas hulgim sündmusi, teatuid olukordi, mis kulgemas jadamisi mööda teie eluliini…

Kuna olete võtmas oma elu lineaarselt… – kui liikumist punktist A, punkti B…, siis teie teadvuse vastuvõtt seondab igat sündmust mingi hetkega, või ajalõiguga teie elus…

Kuid lähtudes sellest, et aeg on ülimalt tinglik suurus, siis teda ei saa võtta aluseks, või niidiks, kuhu saate reastada või lükkida oma elu sündmusi…

Teie kõigi sündmuste ja olukordade tarvis on vajalik muu alus, teine vundament, millele saab üles seada sündmustike jada…

Mis saaks sellisel juhul olla kõige aluseks…?

Teie valida on üht või teist avaruse osa…

Teie valida on katsuda end ühes või teises persooni rollis…

Sellest vastuvõtu vinklist teie elu on kui paljuseerialiste lõputa kujutluste jada, millistes olete mängimas kindlaid rolle…

Need mängud võivad toimuda paralleelselt…

Teie arsenalis on olemas hulgim rolle, maske, millistesse olete sisse elanud…

Te seondate end teatud omadustega, staatusega, ametiga…

Te mängite hoolega kõike seda, mida pakub teie omadus, või staatus…

Just nende rollidega olete mõõtmas oma elu…

Kui toimub ampluaa vahetus…, kui mingi roll on ära tüütamas…, kui vana stsenaarium on end ära elanud… – siis toimub üleminek teisele tasemele…, teisele staatusele…

Kuigi keskkonna olud jäävad endisteks, ometi muutub olukordade üleelamise tase… – teie, kui peaosalise, näitlemise siirus kasvab veelgi…

Mõista oma mängu, eristada maske, tunnetada rolle… – see juba ise on väljumine uutele stsenaariumite tasemetele…

See on… seni teadvustuseta, poolmagav näitleja muutub oma elu teadvustunud dirigendiks… – kus elu ei ole enam näidendite kogum…, vaid tervik lõuend… – teadvustunud olemuse looming… – loomine väljaspool aega, väljaspool tinglikkuste ja olukordade raame…

Ehk teile võiks näida, et vahetades rolle uute vastu, te ei saa saavutada midagi…, kuid tegelikult… – te avardate ettekujutust endast…, enda võimalustest…

Uue rolli piirides on võimalus jõuda seni tundmatute sügavusteni…, avada varjatuid potentsiaale…, sellega muutub ka rollis elamise kvaliteet…

Iga uue rolli vahetusega hakkate keskenduma enda avamisele ja enda tundmisele…, oma koostisosade tundma õppimisele…

Välised atribuudid hakkavad kaotama oma tähtsust üha enam ja enam…

Olete tulnud, et õppida tundma end läbi Maa tingimuste, maiste faktorite ja struktuuride, kehastudes maisesse avarusse…

Soovin edu nende omandamises…

Armastusega,

Peaingel Lutsifär

Read Full Post »

Igal teadvusel tuleb kohtuda Tühjusega… kindlapeale… – kui mitte elu aegu…, siis peale surma…

Sellest ei ole võimalik pääseda…

Miks isegi mõte sellest on hirmutamas inimesi…?

Miks Tühjus on hirmutamas ja näib kaotusena…?

Mida on võimalik kaotada, kohtudes Tühjusega…?

Ei midagi…, ta on ju Tühjus… – mida ta saab ära võtta…?

Tühjus ei saa teha kahju…, ta ei ole võimeline puudutama…, ta ei saa põletada… – ei saa isegi tühjaks tõmmata…

Tühjendamine toob esile üksnes tühjuse…, samas Tühjus jääb täienisti süütuks ja kahjutuks…

Ta on läbistamas kõike, täienisti kõike… – oleme istumas temas…

Ta on sedavõrd delikaatne, et keegi isegi ei märka teda… – kuigi samas ta on Kõige Läte…

Selline on tema tagasihoidlikkus…, järelandlikkus ja süütus…

Üksnes vormid saavad haavata, ära võtta, hävitada ja tõmmata tühjaks teine teist…

Üksnes vormid saavad olla surmaks…, hävinguks…

Mis on Tühjus…?

Ta ei ole miski, mida saaks tunnetada vormina…

Ta ei ole võimeline tühjaks tõmbama, looma kaotuse valu…

Ta ei ole võimeline täitma…, ega hellitama lahkusega…

Ta on see, mille sees on nii negatiivne, kui positiivne pool…

Seetõttu tema valulik tühjenemine ja hell täituvus on välise saavutamise teekonnaks…

Kuni vormid loovad positiivseid ja negatiivsed süžeesid, Tühjus jääb igavesti muutumatuks lavaks mistahes esinemisele…, siin ei ole oluline, mis on kogu inimkonna teatris kavas…

Olgu see komöödia või tragöödia, kuid sellel kõigel, olenemata vormi tüübist, on alati midagi ühist ja aluspanevat…

Tühi lava on alati aluseks mistahes süžeele…, annab võimaluse sündida, annab võimaluse efektselt esitada… – seejärel kaduda jäljetult…

Unepildid, kujundid, süžeed, eri vormides persoonid… kõik on vahetumas lõpututes etendustes…

Valgustite meelitlev valgus on pimestamas…, aplausid vormide saavutustele on meelitamas…

Kuid… kustub valgus…, on aeg laiali minna…

Ja… enam ei olegi kedagi… – taas tühjus…

Kas on ikka nii…?

Tühi lava jääb alati tühjaks…, üksnes andes vormidele võimaluse täita teda süžeedega, ilma vormidega…

Tühjus on alati säilitamas rahu ja muretust…

Isegi… kui laval käib tuli ja sõdade oiged, tühjus jääb liikumatuks, sõnatuks, hääletuks…

Kui laval on lõkkel armastus ja naerude ohjamatus, tühjus ei võta sellest osa…

Ta ei ole osanud kunagi rääkida… – ega õpi seda kunagi…

Ta ei ole osanud kunagi liikuda… – ega õpi seda kunagi…

Isegi kui temas loodud vormid on liikumas ja rääkimas… – ta jääb muutumatuna…

Tema tõelist olemust ei ole võimalik muuta…, ega kuidagi mõjutada…

Selles on tema igavene vabadus muljete janust…

Selles on tema igavene vabadus kannatustest…

Selles on tema igavene vabadus suhtluste janust…

Selles on seisnemas tema igavene õnnis üksindus…

Ta on igavesti ootav…, igavesti isekülluslik väljaspool mistahes ootusi…

Ta on aheldamas end piirangutesse, omamata võimalust vabaneda vabadusest…

See on tema häda…, tema õnn…, see on tema eimiski ja kõik…

Mõned peavad seda Valguseks… – see on ka õige…

Valgus saab ilmneda üksnes tühjuses… – kas olete seda märganud…?

Valgus on tulemas läbipaistvast puhtast tühjusest…, kuid on blokeeritav ja moonutatav vormide poolt, luues sellega pimedust… – kas olete seda märganud…?

Miks seejuures kõik on armastamas valgust…, kuid on kartmas pimedust… – kuigi need mõlemad on ühe ja sama omadused…

Üksnes Mõistus on mõelnud neile erinevusi…

Muide…, see on ka mõistetav…

Mõistus armastab valgust, kuna see kergendab kogemist…

Märkimisväärne on see, et ingliskeeles valgus ja kerge on märgistatud sõnaga light

Valgus on võimalik üksnes tühjenemisel, mis on alati loomas kergendust…

Kuid väheste kogemistega mõistus armastab seda, mis on osaliselt kogetud…

Kui kogemine on lõpuni kogetud, siis mõistus kaob…

Samas Mõistus on üks vormidest, mis on moonutamas Valgust, luues mõistusliku vastuvõtu pimedust…

Mõistus on loomas varju…, mõistus on varjuks…

Isegi Ilmaruum näib temale tumedana…, nagu enamus elu ilminguid…

Üksnes Selge Tühjuse erilised kimbud on võimelised tungima terava kiirena ähmastunud mõistuse unne, tuues esile tõde selle kohta, et kõik on tehtud Tühjast Valgusest, aga mitte mateeria pimedusest, milline on üksnes illusioon ja mõistuse uni…

Mida räägivad füüsikud… – nemad avastasid, et vormide ilm on illusioon…

Kuid nende ähmastunud mõistused sattusid segadusse…, seetõttu nemad väldivad rääkida sellest ühises söömalauas…

Valgus on identne mateeria lahustumisega, mis on blokeerimas valgust…

See on kätkemas nii füüsikat, kui ka psüühikat…

Mõned nimetavad seda täituvusena… – see on ka õige…

Mis vahe saab olla täituvuse ja tühjenemise vahel…?

Kas saab siin olla vahet…?

Mis toimub hetkel, kui Tühi Valgus, hajudes, valgustab tihedat unist pimedust…, kui hämarus vahetub päikese tõusu vastu välja…?

Öö unele see on tühjenemine…, Valgus on tühjendamas teda…

Teda saab võtta nagu egot, mis on muna kujuline, suletuna kooresse…

Kui munakoor, arkaan Torn, laguneb, siis ta tühjeneb…, temast välja voolav on kui arkaan Maailm…

Valgus on täitmas lahkelt ärkavat päeva hella ja sooja vooga…

Mis on tegelikult toimumas…?

Kõik oleneb sellest, mis vormiga ollakse samastunud sellel hetkel…

Une jaoks see on surm…, ärkvelolekule see on ülestõus…

Kõik on subjektiivne…, kõik oleneb tinglikest varju vormidest…, aga mitte Ühesest Tühjast Valgusest…

Tühjenemine ja täitumine ei ole vastandid…, need on erinevad vaated ühesele protsessile…

Mõned ehk peaks seda Loovuseks… – ja nii see ka on…

Füüsikud mõistsid, et vormide ilm on Valguse ilma laps…

Oleme kõik Ühese Valguse lapsed… – ta on meie Ema…, meie Isa…, maa ja taeva Looja… – mis on tuntud kui Yang ja Yin.

See kõik, koos taeva ja maaga, loovad kolmemõõtmelise reaalsuse, mis on paljudes ilma traditsioonides tuntud kui Trinity, Trimurty, Trivikrama, Trikaya, kolm Uji puhast jõudu…, ja nii lõpmatult… mistahes nimedega, või ilma nimedeta…

Seega… kuipalju isikuid, kes on hakanud tundma Ühest Olemust…, niipalju ka termineid…

Vaestel ärkajatel on raske orienteeruda neis kõigis sõnavormides, millistest saavad uued varjud teel Valguse poole…

Mõned nimetavad seda Tao Teekonnaks… – ja nii see on…

Olles küll Kõige Lätteks, ta ei saa vastutada nende teekondade eest, millistmööda on liikumas vormid…

Need, kes Olu vastuvaidlematut reaalsust on teadvustamas omal reaalsel kogemisel, on tunnetamas oma teed, milline on viimas Olu loovusliku protsessi suunas…

Selline inimene on liikumas mööda teed edasi, aga ei kunagi tagasi… – temal ei ole ei vaenlasi, ega kannatusi…

Tema on täitmas oma rolli maksimaalselt, tasaselt ja efektselt…

Kuid need, kes on teadlikud üksnes mõistuse varjude unedest, on sageli kuutõbiste taolised… – astudes mööda teed, sageli komistavad, põrkuvad vastu seinu ja kukuvad…, astuvad pimedatesse kaklustesse väljamõeldud vaenlastega ja koletistega… – nemad on kannatamas öiste košmaaride all…

Neil tarvis üksnes ärgata ja teadvustada astumisteed teekonnana… – ja ei midagi enamat…

Mõned peavad seda Pimedusena… – ja nii see ka on…

Pimedus on üksnes tihke, ehk isegi kõvastunud Valgus… – on kui jää vee peal…

Jää on vorm…, aga vesi on Tühjuse Valgus…

Seetõttu Tühjus on täis, kui ookean… – ja see on täitumas, aga ei ole tühjenemas…

Ta on kinkimas terviklikkust, eneseküllust, rahuldust ja rahu, mis on väljaspool ebatäiuslikkust ja eraldatust…

Ta ei ole vorm…

Vormi jaoks see oleks lahustumine…, tühjenemine…, surm…

Ka jää on esmapilgul suremas…, kuid jää on alati vesi… – seega… surra ei ole millegil…

Jää jääb selleks, milleks ta on alati olnud…, jääb ookeaniks… – vaid erinevates oludes… – ta on alati elav…, ainus elav…

Ülejäänud on üksnes väljamõeldised, muinasjutud…, millistest on raske lahkuda… – kuid tuleb, kuna saadakse täiskasvanuks…

Igal vormil on seitse kihti… – valgus…, avarus…, heli…, õhk…, tuli…, vesi ja maa…

Kõige kergemast ja läbipaistvamast, kõige tihkema ja läbipaistmatuma suunas…

Valgus on jagunemas omakord seitsmeks kihiks…, seitsmeks varjuks, mida teate värvidena…

Värv on Tühjuse mingi Ühese Valguse osa eitamine (läbipaistmatus)…

Kui värv ei lase valgust läbi, ega peegelda… – see on must värv…, kõige negatiivsem…

Kui värvid on vastuvõetavad ilma eituseta, on peegeldamas… – see on valge värv…, kõige positiivsem…

Heli on jagunemas seitsmeks noodiks…

Madalsageduslikud helid muusikas ja vokaalis kutsuvad esile raskeid ja tihkeid tundeid…, ja need on toomas esile jõu ja püsivuse tundeid…

Kõrgsageduslikud helid on sedavõrd kõlavad, et hajutavad pinges olekut…, neid samastatakse iluga, pehmusega ja kergusega…

Liiast madalad sagedused võivad kutsuda esile hirmu ja pinget…

Liiast kõrged – võivad viia transi, kuni teadvuse seiskumiseni…

Seitse kihti on olemas igas ilmingus…

See hõlmab seitset polümeraasi perekonda, mis vastutavad seitsme DNA replikatsiooni eest…, hõlmab seitset peamist siseorganit, seitset endokriinset nääret, seitset põhiosa…, ja nii edasi…

Seitse, kombineerudes lugematuid kordi, alates läbipaistavast valgusest, kuni tihke mateeriani (milleks on taevas ja maa…, Yang ja Yin), on loomas vormide paljusust ilmaruumis…

Piiblis see on toodud Seitsme Loomise Päevana…

Isegi Sokrates ja Platon rääkisid, et arvust seitse on kujunemas Ilma Vaim…

Pythagoras pidas seitset essentsina, ehk asjade esimese olemusena, kosmilise korra alusena…

Ka Hippokrates puudutas oma teoses arvu seitset, nimetades seda kõikide saavutuste, määratluste ja muutuste lätteks…

Aleksandria Philon kasutas Seitsme selgitamiseks teiste autorite sarnaseid määratlusi, ta rääkis, et see ei loo, ega ole loodav…, ei liigu, ega ole liikuv… – kuid on määramas kõike, mis on Looja olemusena…

Kõikide tarkade poolt peeti seda arvu kui täiuslikuna, pühana, süütuna ja rahuldavana…, see olevat peidetud isegi antiiksetesse nimedesse…

Inimese seitse kihti on teada kui…, teadvus, vastuvõtt, väljendus, empaatia-intuitsioon, intellekt, emotsioon ja keha…

Inimese seitse keha on seitse teadvuse taset… – igaüks neist on vastutamas oma omaduste, võimete, soovide, rahulduste ja kogemiste eest…

Erinevates traditsioonides nimetati neid küll ringidena…, küll tšakratena…, küll Jumal/planeetideks…, ja nii edasi…

Olenevalt teadvuse keskendumisest teatud kihile, kujunes ka isiksuse tüüp…

Maa omadustega inimesed keskenduvad kõige esmalt keha tunnetusele…

Vee omadustega – emotsioonidele…

Tule omadustega – intellektile…

Aga õhu omadustega on tunnetamas südamega, ehk… intuitsiooniga, või empaatiaga…

Inimesed, kes on võtmas vastu… heli, avaruse ja valguse tasemel, on enamuselt sensitiivid, müstikud, või pühakud…

Iga kiht seitsmest on erineva läbipaistvuse tasemega… – järelikult… ka teadvustuse tasemega…

Tundeid ja tegusid, mis olid ähmastamas läbipaistvust, peeti Seitsmeks Surma Patuks…, kuid puhastavaid vastandeid nimetati Seitsmeks Heategijaks

Ähmasusest vabanemist nimetati Seitsme Kurja välja kihutamiseks…, ehk Seitsme Tšakra avamiseks…

Ka alkeemias on kirjas… – et saada elueliksiiri, tarvis seitset metalli muuta puhtaks kullaks

Kui mistahes kiht muutub läbipaistvaks, sellega vähenevad kannatused ja puudulikkused…

Intellekti läbipaistvus vabastab liigsetest piiramis- ja eraldumiskontseptsioonidest… – see on esmane ärkamise tase…, ehk… Rahuseisu saavutamine

Intellekti kõrgemate kihtide läbipaistvus avab tunnetuslikku empaatiat/intuitsiooni…, kõrgemat loovuslust…, terviklikkuse tunnetust… – see on teine aste, mis on võetav kui Rõõmu saavutamisena…

See on ka tingimusteta armastus ja täielik valgustumine

Mõningates traditsioonides kõik need tasemed on võetud mitte seitsmena…, vaid erinevate kategooriate hulkadena…, kas kolme, viie, või isegi… üheksa…

Kuna kõik tasemed on siiski tinglikud, siis puuduvad põhimõtteliselt mistahes erinevused…, seega… ei ole mingeid reaalseid eraldumismärke…

Olenemata tardumuse või ähmasuse tasemest…, olenemata mistahes väljamõeldud kategooriaist… – Ühene Allikas jääb jagamatuks…

Tuleb siiski ära märkida… – mateeria esimene kiht on siiski – Valgus…

Seega… – isegi valgus on varju vorm… – seda seni, kuni tõeline Tühjuse Allikas jääb piiriväliseks… – nii Varju, kui Valguse jaoks…

Valgus on vajalik terve teadvustuse jaoks…, kuid on vastandina varjule, milline on teadvustamata unena vormide seitsme kihi keskmeis…

Valgus ja Pimedus saavad eksisteerida paaris, olles teine teisele kontrastina…

Seega… – kui pimedus lakkab olemast…, siis lakkab olemast ka valgus… – kaob kõik…, jääb üksnes tühjus…

Ilmaruumi varju on võimalik luua, teadvustades oma loomust…, kõigi tema katsumuste süžeede vahendusel, kaasaarvatult ka kibe-magus igavus…

Ja-a-a.., kõik see on üksnes Tühjus, mis ei ole iialgi võimeline puudutama end…

See on tema igavene ebatäiuslikkus…, kuid samas ka – tema täius…

Igavene üksindus ja igavene piirideta armastus…

Alati mõlemad variandid…

Alati mõlemad…

Ei midagi eraldunult…

Eimidagi…

Samas… see on kõik

Read Full Post »

Jälgides teie kolmemõõtmelist ilma eesriide tagant, me näeme, kuidas inimesed massiliselt arvavad, et nemad peavad ilmtingimatta puutuma kokku kõrgete peente energiatega…, säilitades oma jooksvat eluviisi samas süsteemis… kõigi oma harjumustega, veendumustega, isiklike käitumistega…

See ei ole kaugeltki nii…

Inimene, kes on tõeliselt mahutamas endasse energia kvaliteetseid kõrgeid toone, ei saa kunagi olla enda eelmise versioonina…

Sellise inimesega toimuvad tabamatud energeetilised muutused…, nii füüsilisel kui psüühilisel tasandil…, ka vaimse teadvuse tasandil…

Kui tõusete kord tõemeeli armastuse energia intensiivsele tasemele ja sukeldute valguse peentesse spektritesse, te unustate end eelmist, mis oli eksisteerimas vana energia seaduste kohaselt…

Te ei ole võimelised enam vastama kolmemõõtmelise dogma piirangutele, ega jätkama ego-mõistuse lõpmatute mängudega… – need kõik saavad uue väärindatud teadvuse poolt muundatud ja tehtud tühisteks…

Vana ilma jaoks muutute liigseteks, kuna ei allu enam temale vastuvaidlematult… – olete vaatamas kogu inimtegevuse süsteemi ja süüvimas asjade ja inimeste olemusse kriitilise pilguga…

Teile ei istu enam end näida…, vaid tahate olla

Te hakkate eristama selle ilma vibratsioone…, te hakkate otsima olemuse iva…, väljendute nii, nagu on…

Vanale energiale seda taluda on valus…

Tänu teie harmoniseeriva energia resonantsile, muutunud energiale, magavad inimesed võivad tunda end teie juures ebamugavalt…

Vibratsioonidega kokkuhäälestuse momentidel võite ka ise tajuda seletamatuid tunnetusi…, tunnetada põhjuseta emotsioone ja muret…, ilmneb dissonants mõistmises…, sünnib vajadus lahtimõtestada ebaloogilisi asju…

Vastavuses peente impulsside lainete ilmnemisele, füüsilises kehas hakkavad ilmnema muutused…

Ja mis peamine…, te lõpetate aja ja eluenergia raiskamisega inimeste peale, kes ei ole vastamas teie energeetilisele rütmile…

Aegamööda ja kindlalt hakkate kaduma sootsiumi ekraanidelt…, eelistate olla sõltumatuna oma vaimse südame rütmi ulatuses…

Ilmneb soov olla mõistvas ja loovas energias…, olla tulevate mõõtmete arengu etappidega unissoonis…

Kui teil on kavas olla vaimne Meister, aga mitte esoteeriline trikitaja… – siis sellel on oma väärtus…

Et sündida uues ilmas, tarvis lõpetada elu vanas…

Kas ikka tõemeeli tahate reaalselt tõsta oma energeetilisi vibratsioone…?

Valguse Pere

Vaimsetele püüdlejatele

Afina

2019.05.10

Paljud otsijad on tegemas üht ja sama viga… – püüavad oma seesmist dünaamikat vahetada välja välise vastu…

Milles see väljendub…?

Nemad on otsimas aina uusi ja uusi suundi…, õpetusi…, loevad läbi hulgim raamatuid, artikleid…, külastavad seminare ja vebinaare…, püüavad olla kursis uusimate vaimsete ja esoteeriliste voolustega… – raisates sellele suure hulga raha…

Kuid samas muutumata milleski…

Ei muutu nende teadvuse tase, ega tõuse seesmise distsipliini ja vastutuse tase…

Tegelikult need otsijad ei otsi varustust uute tõsiste väljakutsete jaoks… (Uue varustuse otsing ja vastutuse tõstmine on õigustamas alalist vaimset otsingut…, sellist otsijat ei ole võimalik eksitada libaõpetustega, kuna tema olemus sunnib keskenduma aina uutele ja uutele võimalustele…)

Nemad püüavad õigustada oma nõrkusi, hirmusid, vastutustundetust…, nemad on kaitsmas end kõiksugu teooriatega kosmilistest jõududest, kes on mõjutamas neid endid ja ümberolevat ilma…

Samas püüavad leida teoreetilisi seletusi ja õigustusi mistahes toimuvale ilmaruumis ja energiates…

Kuid… – kas on see tarkus…?

Või on see heatahte väljendus…?

Ei ole kumbagi…

Mistahes õpetused on mõtetud inimestele, kes ei muutu seesmiselt kuidagi…

Ei tasu petta end…

Just seda enesepettust kasutatakse ära…

Puhaste ja tõeliste õpetuste varjus püütakse viljeleda suurimal hulgal libaõpetusi…

Praegusel ajal hoogsalt vohavad libaõpetused on lämmatamas puhtaid külve…

Tõelise Tõe janunejatel on oht ära eksida neis tihnikutes…, või isegi langeda enesehävituse kuristikku…

Selle kõige põhjuseks on vaid see, et ärkav vaimne otsija ei oska suunata oma energiat, milline peaks toetama kõige sügavaimaid muutusi temas endas…

Tema kõrvu on paitamas meelitlevalt jutud valgusest…, helgest tulevikust ja suurtest võimalustest…, nii mõneti ka muudest asjadest…

Kuni otsija mõnuleb, ulmetsedes teistest ilmadest ja helgetest energiatest, mustad maagid, keda on tulnud kehastusse hulgim, teevad tema kallal oma töö…

Tõeliselt valgustunut õpilast ei ähvarda miski…

Kuid pimeduses, või hämaruses uitajale, kes on kinni jäänud illusioonidesse ja unelustesse, kasvõi helgetesse unedesse, on oht kinni jääda tuhandeteks aastateks…

Kas on meeles Atlantise mustad maagid… – just nemad on juhtimas praegu poliitikuid, pankureid ja ökonomiste pea kõikides riikides…

Nemad on küll tugevad…, kuid nende peamine jõud on üksnes alumistes ilmades, aga mitte kõrgemal kindlatest mentaalsetest plaanidest…

Kui nende tegevus on mõjutamas mingil lammutaval viisil teie elu…, järelikult… te ei ela veel oma vaimsuse tasandil…, – te ei ole veel läbinud muundust…

Pidage meeles… – olete ise vastutamas enda ja oma lähedaste elu eest…, just sedavõrd, kuivõrd olite võtnud seda vastutust endale aluseks…

Pidage meeles uut deviisi… – kõik on juba kohal

Ohverdamise seadus

Afina

2019.05.11

Inimesed on arvamusel, et ohverdamine on nõrga intellekti rumaluse tunnus… 

Kuid Vedad ei arva nii…

Ma toon teile vedalikku ahnuse kasvu klassifitseeringu…

Psüühikas ahnus on kasvamas järgmiste staadiumite järgi…

Inimene seondub oma soovide objektiga üksnes heites pilku sellele…, mingeid psüühilisi muutusi seejuures ei toimu…

Kui objekt on temale midagi väärt, siis ta hakkab mõtlema sellele pidevalt…

Ta hakkab mõtlema, et temal on seos selle objektiga…

Inimene hakkab soovima (esmalt ilma mõtteta…, seejärel ilmneb soov) mistahes hinna eest saada see endale…

Inimene on valmis tooma mistahes ohverdust selle objekti nimel…

Mõistuses ilmneb pingestatud keskendumine objektile…

Neljanda taseme, kiindumuse tunnuseks on – unehäired…

Hakkab esile tulema psüühiline kurnatus… – hakkab närveldama…

Soov (janu) hakkab kuivatama teda…

Kasvab valitud objekti sügav ihaldamine…

Inimesel kaob huvi kogu ümbritseva vastu… – kõik näib ebahuvitavana…

Inimesel kaob südametunnistus ja häbi…

Seitsmendal tasemel areneb ahnus…, ta on valmis tegema mida iganes…

Sellel tasemel minnakse varguseni…

See on suhteliselt kõrge ahnuse tase, kus mõistus saab sügavalt traumeeritud…, ta ei suuda võtta ilma adekvaatselt…, ei suuda mõista midagi, ega saa aru ümber toimuvast…

Algab psüühiline kurtus…

Inimene ei tunne ära lähedasi inimesi…

Selline staadium esineb väga-väga harva…

Hallutsioonid, hullumus… – inimene võib sonida, lamada tardunult, ega söö midagi… – ahastuses võib end isegi üles puua…

Tugev kiindumus objektisse…, tugev soov parandada oma lähedaste puudusi…, tugev tõmme vastassoo vastu…, hirm pere lagunemise ees… – kõik need on ahnuse avaldumised…

Kuni kuuenda staadiumini inimene on võimeline sellest ise välja tulema, teades ohverdumise seadusi…

Peale kuuendat tasandit inimene vajab abi…

Ta kaotab südametunnistuse ja häbi…

Sellise ahnusega ta ei ole võimeline hakkama saada…

Ohverdumise seadusel on jõud…

Seitsmendal tasemel kas vangla…, või suhtlus vaimsete inimestega…

Narkootiline sõltuvus…, joomarlus…, varastamine… – nendest asjades inimene ei suuda üksi välja tulla…

Kodeerimisest on vähe kasu… – see on nõrk…

Mõistuse tugeva muutumise aluseks on usk…

Kui mõistuses on valitsemas egoism, siis selline inimene on määratud kannatama…

Ainus viis eemaldada egoism mõistusest on… – midagi ära anda…

Andes, saab mõistusesse lasta tõelise ego…, vale ego lahkub sealt…

Huvitav on siin järgmine… – kui ei tee tööd endaga, siis mõistus aegamööda täitub libaegost…

Ahnus kasvab ajapikku aina suuremaks ja suuremaks… – inimene ei ole võimeline elama ohverdamiseta…

On kaks viisi, kuidas teha mõistus puhtaks…

Esimene on usuga seotute jaoks…, ja see on töötamas alati ja kõigi elujuhtude puhul… – nende palved on suunatud pühadele nimedele… – see ei ole ohverdumine…

Pühadele nimedele palvetamise juures inimene ei palu midagi endale…, vaid kõigi hüvanguks…

Kui palved on egoistliku taustaga, siis ohverdumisseadus ei tööta…

Teine on uskmatute jaoks… – selles tarvis vaid korrata… – soovin õnne kõigile…

Selline viis viib inimest küll omakasupüüdmatuseni…, kuid mõistuse puhastamine läbi selle on raskem (aeglasem)…, tarvis aega, et mõista, mis on õnn ja kuidas seda soovida…

Vedad räägivad, et on olemas kõrgeim õnn, mis on kõigi jaoks üks… – omakasupüüdmatu armastus…

O.G. Torsunov…

Kõige meelepärasem ohverdus on – teadmiste ja mõistmiste väe jagamine…

Kui teadmisi jagada, siis neid tuleb juurde veelgi enam…

Samuti on võimalik jagada oma mõistmise jõudu (jagada inimestele oma häid omadusi), vähemaks sellest ei jää…

On võimalik jagada oma tundeid kunstist, muusikast, laulust, luulest, maalidest…

Mistahes lauljad, või näitlejad, mõistavad, et nende populaarsus oleneb nende jagamisest…

Jagades end kellegi hüvanguks, kas lauluga või esinemisega, on tõmbamas inimesi ligi…

Midagi anda… – see on sootuks teine küsimus…

Kuid… kui inimene ei ole midagi jagamas, siis ei tule mingeid reaktsioone…, siis temas ei sünni harmooniat…

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

See lühike sõnum on sündmusest, mida võiks pidada põnevaks reisiks…

Kallid…, oleme teiega kohas, kus sündisid suured ajaloolised asjad…

Mõned nimetaks neid sündmusi isegi tänavuse tsivilisatsiooni seemne mahapanekuks…

Sellest oleme kord rääkinud…

Nii see on…

Oleme rääkinud, et see tsivilisatsioon oli viies neist, millised on maapeal olnud…

Taas ütleme, et kõik ei ole kaugeltki nii, kui näib

Asjad, milliseid juhtute nägema, võivad teid üllatada…, need panevad teid imestama vastavalt nende ilmnemisele…, ning see kõik on sellest, et teil ei ole teada ajalugu enne ajalood…, enne Mesopotaamia ja Induse oru ajalood…

Kuid teie olete siin, et näha tänavuse tsivilisatsiooni ajaloo algust, kogu tema sügavuses…

Selle sügavus seisneb mitte üksnes suurejoonelistes ehitistes…, või selles, kuidas neid ehitati…, või siin varjatud saladustes…, vaid see on pigem seotud kõige iidsemate omapäradega…, sellega, mida on siin räägitud.., mida tehtud ja kuidas…

Eelmisel korral, olles siin, rääkisin, et teie Akašid, kui olete vaatamas hieroglüüfe…, või olete kuulamas kohalikke vesteid, justkui tundes midagi ära, võivad reageerida…

Mõnigi ehk võib tunda värinaid sellest, et on kunagi ehk olnud seotud selle kohaga, või on olnud seotud mingite siin toimunud ajalooliste sündmustega…

Oleme palunud teil olla siin ettevaatlik, ega püüaks muuta siin midagi… – üksnes kuulata, jälgida ja tunnetada…

Minu partner on rääkinud teile, mida olid ennustanud põlisrahvad, ja mis toimus 2012 aasta planeetide reastumise protsessi aegu… – see muutis isegi ajaloo vastuvõttu kohtades, kus olete…

Seetõttu külastades selliseid kohti, nähes ehitusi, vaadeldes joonistusi seintel, kuulates vesteid… – teil avaneb võimalus saada midagi enamat, kui vaid tunnetada…

Siinsetesse maadesse on kätketud teatud tarkus, milline oli siin varajasemate aegade algetappidel… – nende tarkus on võimeline kanduma aegade taha…

See on energia, mida peate planeedi Kristallvõreks… – temal on võime salvestada kõik, mis on kunagi sündinud planeedil…

Just seetõttu saame mõningates kohtades tunnetada enamat…, eriti ägedate kokkupõrgete kohtades…

Selline ebatavaline energia talletub sündmuste koha pinnasesse…

Ka siin on üks sellistest ebatavalistest ja märkimisväärsetest kohtadest…

Siin avaneb teile võimalus avardada oma tarkust…, rikastuda siin olevast tarkusest, mis on lausa tulvamas vahetult nende kohtade energiaist…, kusjuures selliselt, kui mitte kunagi varem…

Olete kuulamas, õppimas, saades kõike vahetult ja otseselt Iidsete käest…

Pakuks teile sellele kohale omast metafori…

Kujutlege hetkeks Iidse Egiptuse rahvaid…, kõige kaugemas alguses…

Kujutlege, et nemad olid kokku puutunud millegi ebatavalisega… – üksnes metaforiliselt…

Nemad näevad suurepärast viienda põlvkonna televiisorit, mis on rääkimas uudiseid… (üldine naer)

Mida nemad teeks kõigepealt…?

Milline oleks nende reaktsioon…?

Kuid arvestage… – nemad on taibukad isiksused…

Kuidas nemad käituks, nähes seda…?

Ilmselt esmalt hirm…, mõistmatus… – see on väljumas nende mõistmise raamidest…, see ei seonduks kuidagi nende tehnoloogiaga, mis on neil olemas… – midagi sellist varem ei ole nähtud…

Neil ei ole midagi teada pildi edastamisest kauguste taha…, rääkimata liikuvate piltide edastamisest…

Ainus, millega neil võis olla kokkupuuteid, see on peegeldus vee pinnal…

Ja nüüd äkki… – näevad teie kõrget tehnoloogiat…

Ehk kujutaks nüüd, et aparaat jääks neile pikemaks ajaks…

Nemad kutsuks kõige targemaid eksperte, kes hakkaks uurima seda…, lubatakse isegi puudutada…

Nemad arutaks selle üle… – mis see võiks olla…, mida peaks tähendama…, miks see on siin, ja milleks seda tarvis…?

Kas võib see olla Jumala annina…, või mitte…?

Kui on, mida peaks selline Jumala saadetis tähendama…?

Miks need kujutised on pidevalt muutumas…?

Mis kujutised need on…, ja mida need peaksid tähendama…?

Kes neid kujutisi on loonud ja milleks on neid sellesse paigutanud…?

Mida nemad arvaks, kui see seade jääks nende juurde 1000 aastaks…

Ehk peatselt hakataks tegema seinamaalingud, millistega selgitatakse, mis asi see on…, ehk isegi ilmub seinale selle seadme ilmumise seletus…, ja… kas on see jumalik, või mitte…

Ehk peatuks hetkeks selles vaatluses…

Kujutaks, et ehk on võimalik isegi see, millest räägin edasi…

Ehk pööraks seda tarkust kõige suurima ettevaatusega teisiti…

Teie, tänavusest tsivilisatsioonist, kes olete mõistmas oma paradigmasid, kandute 5000 aastat minevikku…, seda selleks, et vaadata nende paradigmasid…

Seal püüate teha kokkuvõtte nähtust…, lähtudes oma tänavustele kultuuri paradigmadele…, sellele, mida olete teadmas… – kuidas olete ellu jäämas…, ja millesse olete uskumas… – ning püüate kanda seda kõike üle nende elule…

Ehk te püüaks esitada neile oma veidravõitu küsimusi nende elu kohta… – kuid need oleksid sama veidrad, kui nende küsimused televiisori kohta, mida nägid esmakordselt…

Kas mõistate, millest räägin…?

Teil on olemas eelarvamus sellest, mis on olemas teie kultuuris…, teie käesolevas ajas…

Ärge püüdke lähtuda sellest, uurides iidseid ja nende tegevusi…

Vaadates nende ehitusi, ärge solvake neid oma küsimusega… – kes oli neile abiks…

Vaadake endid…, vaadake seda, milline olete…, olge pärani avatud asjade suhtes, mida iidsed võisid uskuda…, võisid näha ja mõista…

Ärge otsige oma tänavusi ideid selles… – miks nemad tegid seda…, kuidas tegid ja millistel põhjustel…

Seda ei ole teil tarvis küsida… – see kõik on kirjas seintel…

See on seintel selleks, et te tunnetaks seda, kui olete tundlik…

Selline on palve teile, kui juhtute olema sellistes kohtades…, isegi mäel, kuhu läheme…

Las olla see imeline rännak teile kaunina ja harivana…

Ja nii see on…

Base of Mt. Sinai –

Before You Climb 

April 6, 2019

Mäe jalamil –

enne tõusu Sinai mäele

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Oleme vägagi sakraalse mäe jalamil…

Oleme Sinai kõrbes…

Peatselt alustame mäkke tõusuga…, kes omal jalul, kes kaameli seljas…

Minu partnerile ei meeldi kaks asja… – külm ja mäkke ronimine… (naer kuulajate seas)

(Krayon muiates) Need kaks asja on ootamas meid…

Sellele lisaks otsustati alustada liikumist kell 3 hommikul, kui on veel pime…

On teada, et tahate jõuda kohale päikese tõusu ajaks… – tõusva päikese kiired on sümboliseerimas uue algust…

Need on värskendavad ja uuendavad…, need annavad energiaid, millised on paljudele mitmetel põhjustel meelepärased…

Seda mäge peetakse sakraalseks paljudes usu süsteemides üle planeedi…

Milles seisneb tema sakraalsus…?

Tuhandeid aastaid on tõustud sellele mäele…, tunde ja tunde liikumas ülesse… – kes jalgsi, kes loomade seljas…

Selle peamiseks põhjuseks on olnud kõigil erinev…

Mina tahaks näha kauneid asju…, või saada mingit selginemist…

Seda ehk tänu sellele, mis on siin olemas…, tänu minu esivanematele…, tänu minu kultuurile…

Seda ehk tänu sellele, mida ma tunnetan…, ehk see jääb minuga paljudeks aastateks… – ehk seetõttu olen siin, et saada sellest teada…

Esoteerika, millest saate siin kuulda, on grandioosne ja suursugune…, kuid… see on ka puht isiklik…

See mägi on paljudele tuntud ühe inimese pärast…, selle, kes viis läbi juutide pagemist Egiptusest…

Kallid, kui jõuame üles, ma räägin sellest inimesest enam…

Esmalt räägiks teile ülesse mineku eesmärgist…

Ehk teie arvates see on seotud siin kunagi toimunuga… – Egiptusest pagemisega, mis leidis siin aset… – selle suurusest…, uue kultuuri algusest…

Kõike seda on siin toimunud…, isegi enamat…

See oli esimene koht, kus Loomisläte näitas end inimesele…

Sellel kohal on sügav tähendus…

Leidub ka selliseid, kes imestaks… – kas kõige siin toimunu energia on siin veel alles…?

Kallid…, kristallvõre on salvestamas kõike…, kindlalt ja selgelt…

Seetõttu neid energiaid saab tunnetada siin…, selgelt ja täpselt…

Kuid see ei olene väljarändest… – see on kadunud möödanikku…

Tahaks, et tõustes mäe otsa, te mõtleks hoopis muust… – Uutest Algustest…

Teie planeet on planeetide joondumise protsessi abil lahkumas vanast energiast, mida nägid ette Iidsed…, te olete minemas üle Uuele Teadvusele…

Ülemineku tipuks oli aasta 2012… – seega… nüüd olete Uue Teadvuse alguses…

Selle mäe tippu tõusmiseks on palju põhjusi…

Ehk üheks neist oleks… – kõige teis kätketu uuendamine…, kõige, mida tunnetate kui lõpuni viimata teona… – see on toonud teid siia…

On hulgim põhjusi startida taas…, ehk… – laadida end täis uutest energiatest, millised on jõudmas teini läbi kõikide süsteemide… – olenemata vanadest energiatest…, vanadest emotsioonidest ja vanadest raskustest…

Ehk mäkke tõusmine annab kõigele hoopis teise tähenduse…

See on sakraalne koht…

Siin on sobivam aeg heita minema vanu asju…

See oleks lahkumine vanast ja liikumine sootuks uue poole…

Las olla mäe tipp teile Kaanani maaks…, Tõotatud Maaks…

Las olla mäe tipp teile rännakuks energiasse, mis oli teile tõotatud…, millisest olete kuulnud paljude pikkade aegade jooksul…

Siin, rändajate seas, on ka neid, kes koos päikese tõusuga saavad jätta hüvasti oma peredega, millised on läinud kaduvusele…

On ka neid, kes tõusevad mäkke üksnes selleks, et laadida end ümber…, siin saaks ehk parandada ka oma südame, täis kurbust kõigest, mida on juhtunud nii mõnelgi põhjusel…

Nende seas on ka neid, kes tahavad tõusta mäkke üksnes selleks, et lunastada andestust, mida on palunud endile…

See on koht, kus saab seda kõike teha…

Olete kogunenud siia erinevatel põhjustel…, kuid peamiseks ehk on järgmine… – kui olete jõudnud üles, siis ehk vaataks seda, kui millegi šablooni kohase lõpetamist…, kui vanast energiast väljumist ja astumist sellesse, mis on teie jaoks Uuena…

Igal ühel teist on võimalus kasutada sellist võimalust…

Selline vaba valik on antud jumaliku Looja poolt igale inimolevusele…

Selline võimalus avaneb teile veel enne, kui hakkate vaatama püramiide ja sfinkse, koos templitega…

Siin on parim koht alustada reisiga täis põnevust…

Seega… kuni jõuame mäe tippu, mõelge järgnevate tundide jooksul asjadele ja oma ülejäänule elule…, kuni päike ei ole veel tõusnud…

Teie elu võib minna sootuks teisiti… – üksnes seetõttu, et olete siin…, üksnes seetõttu, et teete seda…, üksnes seetõttu, et mägi on teadlik teist…

Las algab minek üles…

Ja nii see on…

Top of Mt. Sinai – MOSES

April 6, 2019

Sinai mäe tipp – Mooses

Moosese mäe otsas asuv Püha Kolmainsuse kreeka õigeusu kirik…

 Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

See on meie kolmas kanaldus küllaltki sageli külastatavas kohas… – see on Sinai mägi…

Kõigil, kes sattuvad siia, võtab imestusest hinge kinni…, kas tõemeeli on tegemas seda rännakut reaalselt…?

Kõrgus on märkimisväärne…, kõiki on haaramas rõõm ja hõiskamine… – see on midagi enamat, kui rõõm mäe tippu jõudmisest…

Kas arvate, et kõik, mis on sündimas siin, sellel maalapil… – laulmine…, hõiskamine… – on see teie elu tipp…?

Ehk tõepoolest…, see võib nii ka olla…

Veel enne, kui rääkida Moosesest, tahaks siiski ütelda…, ja see ehk on ainus hetk elus, kus saad kogeda taolist… – ja igaüks, kes olete siin, kasutage hetke ja tunnetage kõike siin olevat…

See koht on laialt tuntud tänu Moosesele…, tänu sellele, mida ta tegi siin…, millest on räägitud paljudes usu süsteemides…

Eriti tuntuks on saanud juutide väljaränne Egiptusest…

Pühakirjad räägivad sellest omal viisil…, raamatud omal viisil…, ja filmid näitavad midagi muud…

Siin pakuks oma versiooni… – Krayoni versiooni…

See versioon on tunnustamas seda inimest…, seda, mis sündis siin… – see on rääkimas enamat, kui on pühakirjades…

Mida olete teadmas sellest inimesest… – Moosesest…?

Teile on teada tema sünd, kasvamine ja kasvatus Egiptuse vaarao perekonnas…

Kõige lõpus räägitakse, et temal tuli kolida teise kohta ja hakata tegelema millegi muuga…

Tema hakkas tegelema loomadega… – 40 aastat…

Kui kord ta oli tulnud vaarao kodadest välja, lihtrahva juurde, ta oli sügavalt puudutatud oma rahva orjalikust seisusest…

Kuid nähes, kuidas egiptlane peksis juuti, Mooses tappis sõduri ja mattis selle liiva sisse…

Päästetud juut rääkis järgmisel päeval rahvale kõigest toimunust…

Peatselt juudid kandsid selle egiptlaste vaaraole ette…

Mooses, ohus oma elu pärast, pidi põgenema Egiptusest Midjanimaale (Sinai poolsaarele), kus peatus preester Jethro pool…

Seal ta elas Jethrose juures, karjatas tema loomi, ning abiellus tema tütre Sepphoriga.

Kas teie seast on kellegil kasvõi mingi ettekujutus selle inimese küpsusest ja tema tarkusest ajal, kui ta tõusis mäe tippu, kus toimus temaga kõik see ebatavaline…?

Ma ütlen teile… ta oli küpses eas (üldine naer)…, ta oli viis aastat vanem minu partnerist…

Mäel toimunu ei olnud otse selles kohas, kus olete kuulamas…, vaid suhteliselt sarnases, mäe nõlval…

Kuid olulisem oli see, et Loomisläte pöördus esmakordselt otse inimolevuse poole… – seda mitte vahendajate kaudu, ei mingite kujude läbi…, vaid otse…

Looja võttis paljumõõtmelise ingli kuju…

Olete kuulnud põlevast põõsast, põlematust okaspõõsast…?

Ehk vaataks neid asju tolle aja vaatevinklist…

Moosese aegu, mistahes asi, mis andis valgust, oli esile kutsutud kas taevase tulega…, või millegi põletamisega maapinnal…

Mistahes asi, mis oli võimeline andma valgust, oli seotud põlemisega…

See on teile selge…

Tänapäeval olete teadlikud, et valgust andvad asjad on energia, kõikvõimalikes vormides…

Kallid…, see ei olnud põlev põõsas…, kuid see oli parim võimalus neil aegadel anda seda sündmust edasi… – ja… see oli midagi enamat, kui põlematu põõsas…

See oli paljumõõtmeline energia kera, millest kostis hääl…

Mida pühakirjades ka ei seisaks, kuid hääl ütles midagi taolist… – Ma Olen Olev… – selline on minu nimi…

See nimi on sakraalne ja seda on võimatu teisiti hääldada, kui… Jahve

Ehk teisi sõnu… – seda nime ei ole võimalik hääldada täienisti ja õieti… – ta on püha…

Ta on ja jääb sakraalseks…

Sellest oli kõik alanud… – selliselt oli antud Moosesele sõnum… – minna tagasi Egiptusesse ja vabastada oma rahvas orjusest…

Pühakirjas on ära toodud asjad, mis olid sündinud noil aegadel…

Seega… Mooses oli hulga suurem, kui võite arvata…

Teda piinasid kahtlused…, ja need olid palju suuremad, kui võite arvata teie…

Kuid tema tegi seda, mida tegi… – te olete sellest teadlikud…

Olles Sinai mäel teist korda, Mooses sai kümme käsku

Sellest hetkest asjad tema jaoks läksid mõnevõrra raskemaks…

Inimolevused püüavad hoida oma kiindumustest kinni… – kõigest, millesse on uskumas…

Olete kuulnud rida vesteid Moosese tegudest Egiptusest väljatuleku aegu…

Sügavamaks tähenduseks on iisraellaste rännak mööda kõrbet, mis kestis 40 aastat…

Just selle nimel olete tulnud sellesse kohta… – kõik see oli toimunud siin…

Ehk pööraks oma tähelepanu numbrite tähendusele…

Mooses pidi 40 aastat tegema seda, mida tegi… – ta tegi siin pühategusid…

Ta oli juba aastates, kui Läte pöördus tema poole…        

Kuid aastad möödusid…, ja need 40 aastat, olid temale tähenduslikud…

Need 40  aastat tähendasid ka iisraellastele nii mõndagi…

Tänavuse Tiibeti numeroloogia kohaselt 4 tähendab Gaiat ennast…, ehk… Emakest Maad…

Numeroloogia iseenesest tähendab veel enamatki…

Kuigi neil aegadel see ei olnud veel välja kujunenud…, kuid arvud tähendasid ka siis midagi..

Mitu korda võib kohata arvu 7 selle planeedi usundites…?

Neid on kõikjal…

Mitu korda võib 7 kohata Egiptuse ajaloos, mida olete vaatlemas…?

Neid on kõikjal…

See on enamat, kui Seitsme Õe kajastus… – see on püha arv…

Kuid 4 – on kindlam tõlgendus, kui arvate…

4 – on sigivuse võimest ja viljakusest…

See on emast…, on muutustest…, on sündimistest…

4 – on tõeliseks ümbersünni arvuks…

Olla 4 tiibeti numeroloogia kohaselt, on… olla Emake Maa…

Tegelikult see on Kõige energia sigivuse võime…

Miks siis 40 aastat rännakuid kõrbes…?

Sellest oleme arutanud, ja sellest on räägitud Pühakirjades… – võite ise seda lugeda…

Kuid minu versioon on järgmine…

Väljatuleku aegu oli ülimalt vana energia…

Kõik senised põlvkonnad olid elanud vanas energias…, Akašide kohaselt vanas energias…

Ükski iisraellane ei saanud minna Tõotatud Maale oma vana energia teadvusega…

Et olla tõeline iisraellane, pidi elama rida põlvkondi iisraellase elu…

Kaanani maale, Tõotatud Maale said tulla vabana…, orja tunnetuseta…, vana energiata…

Oli tarvis ümbersündi… – siit ka 4…

Ja siin oli neile omalviisil ümbersünd…, just siin…, Sinai maadel…

See on just see, millest oleme rääkimas… – see oli võimalik siin… – ka teie teadvuse jaoks…

Olete vaatamas suurt 4…, otse praegu…

Tahaks veidi parandada teie teadmisi siin toimuvast… – kuigi ehk… see võib puudutada enamuse teist…

Kuid tõena on see, et Mooses nägi kuldvasikat ja muid asju, mis olid risti-vastu Jumala olemisega…, ta nägi, et tema aja põlvkond on kaotanud jumalikkuse…

Ta püüdis näidata neile seda…, kuid inimestele oli omane kummardumine…, neid tõmbas kummarduma mistahes asjadele…

Siis tõusiski Mooses taas mäele… – juba teist korda…

Pühakirjad räägivad, et Mooses tuli sealt alla kümne käsuga

Nüüd tahaks selgitada mõningaid asju, millistest olen varem juba rääkinud…

Loomisläte on jumalate Jumal…, ehk… armastav armastuse läte… – ta on mõistmas kõike, mida üksnes võiksite ette kujutada…, ta on Ilmaruumi ja kõige oleva Looja…

Jumal ei mõista kunagi hukka… – tema ei arvusta kunagi…

Mis Jumal ta oleks, kui andes teile täieliku valiku vabaduse, teeks arvustusi teie valikute üle…?

Tema ei määranud mingeid käskusid… – armastav Jumal ei tee seda kunagi…

Sõnad – kümme käsku – jõudsid teie päevadeni välja…

Sellised sõnad teevad Jumala armastuse vähem väärtuslikumaks ja vähem olulisemaks…

Ma nimetaks neid hoopis kümneks pühitsuseks…, või kümneks soovituseks… (üldine naer)

Need on Valguse poolt kümme juhendust, kuidas õieti elada…

Inimestele on vabadus vaadata neid ja näha neis jumalikku mõtet…, leida neis selget mõistmist…

Tahaks, et te vaataks neid selge pilguga, ning süüviks neisse, et näha kogu jumalikkust neis…

Need olid antud inimestele, kes elasid selles piirkonnas…

Need olid elu aluseks…, olid praktilise elu soovitusteks, kuidas elada korralikku elu…

Need tõid esile ja toonitasid mõningaid asju, millele tuli pöörata tähelepanu…

Need olid siiski juhenditeks…

Need ei olnud käskudeks…, pigem pühendusteks…

Kuid kõigest sellest oli kirja pantud selliselt, nagu Moosesel ei jätkunud piisavalt kannatust, seetõttu ta tegi mõningad möödalaskmised…

Vee vajadusel Jumal ütles temale, et ta torkaks saua maasse… – sealt tuleks vesi üles…

Kuid selle asemel ta lõi sauaga kaljut kaks korda ja sai vee…, kuid sellega ta rikkus Jumala käsku…

Selline vähene usk sõnasse segas tema kulgu…, seetõttu ta pidi jääma sinna…, kuid ülejäänud võisid minna edasi…

Kogu rännak sai lõpuni viidud temata…

Pühakirjas on räägitud, et Mooses ei jõua Tõotatud Maale patu pärast, mille ta saatis korda ( 51  sest te olite iisraellaste seas minu vastu truudusetud Meriba vee juures Kaadeses, Sini kõrbes, ega pidanud mind pühaks Iisraeli rahva ees. 52  Sa küll näed seda maad kaugelt, aga sa ise ei lähe sellele maale, mille ma annan Iisraeli rahvale.) (5. Moosese 32: 51-52)

Kuid mis juhtus seal tegelikult…

Mooses tegelikult ütles oma rahvale, et tema edasi ei lähe, kuna nii ütles temale Looja…

Ta ei teinud midagi valesti…, vaid inimesed, nähes Loomislättes Isat, kes on nõudmas kuuletumist ja distsipliini, siis nad kandsid omad omadused üle kõigevägevamale Jumalale…

Siit tulenevad eriarvamused, et Mooses oli justkui teinud mingit pattu, mille tõttu ta ei saanud minna edasi…

Kallid…, ta ei teinud midagi valesti…

Vaid tema aeg sai täis…

Me rääkisime tema vanusest…, tema oli siis 117 aastat vana…

Tema oli väljatuleku inimene… – selline oli tema elu…, selline oli tema energia… – selline oli tema lõpetamine, mille ta oli kunagi alustanud…

Et jätkata, temal oli tarvis korjata kokku oma energia, ning olla liidrina uues paradigmas…

Kuid see ei oleks temale kohane, ega vastuvõetav… – see ei hakkaks tema peal tööle…

(48  Selsamal päeval ütles Jehoova Moosesele: 49  „Mine üles Abarimi mäestikku, Nebo mäele, mis on Moabimaal Jeeriko vastas, ja vaata Kaananimaad, mille ma annan iisraellastele. 50  Sa sured sellel mäel ja lähed puhkama oma rahva juurde…) (5. Moosese 32:49-50)

Seal ta ka suri ja maeti Moabi maa orus, Beth-Peori vastas…

Keegi ei tea tänase päevani tema matmiskohta…

Ta elas kokku 120 aastat…, kus 40 neist ta elas rännates Sinai kõrbes…

Oma mantlipärijaks ta nimetas Jumala korraldusel Josua, Navini poega…

Kõik see toimus siin, neis energiates ja neil maadel, kus olete praegu…

Mägi on alles ja te saate sellele tõusta… ja kuulda kõigest siin sündinust…

See oli suur ajalooline asi, mis pani aluse tervele kultuurile…, ja see pani aluse Ühese Jumala ideele, mis on eksisteerimas tänase päevani…

Tänu vaid ühele inimesele…

Tema ei eksinud milleski…, kuigi ta kahtles endas alaliselt…

Enamusel vanadest vaimsustest on madal enesehinnang…

Kuna olete huvitatud sakraalsetest asjadest, millised on peidus teis endis…, siis peate teadma ühte… – te ei ole siin üksi…

Vaba valik, mida olete valdamas, aitab mõista, mida tegi Mooses…

See kõik on tõde ja täienisti reaalne

Olete Looja looming, kes olete loodud tema taolisena ja tema kohasena… – te olete – Armastus

Ehk see sõnum paneb teid mõistma ja tunnetama kogu siin toimunu mõtte sügavust…

Siis ehk mõistate, kui sügavalt olete armastatud…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Juttu tuleb põhjustest, mis panevad mateerialikke olevusi loobuma oma energeetilistest võimetest, millised võimaldaks tunnetada peent plaani…

Siin ja edaspidi tahaks valgustada vahepealsete tasemete küsimusi… – alates neljandast kuuendani…

Neist tasemetest on räägitud varemgi…, kuid on veel palju laike, milliseid tahaks avada…, kuna need on inimteadvusele kõige lähedasemad…

Maapeal on küpsemas üleminek, mis soodustab teadvuse avardumist…, kuni eksisteerimise peensuste mõistmisteni, millised on erinemas kolmemõõtmelistest… – ja need on muutumas äärmiselt aktuaalseteks…

Esmalt tasuks peatuda sellel, mida mõeldakse teadvuse ülemineku all…

Mõningate inimeste kujutluses energeetiline üleminek on kujutamas olevuse ülekandumist ühest avarusest teise…

Sellist vaatevinklit on loomas esoteerilised pildid, mis kujutavad energeetilise keha tõusu ülespoole, kus väidetavalt on asumas kõrgem tase…

Ühes tekstis kirjeldasime tasemete seoseid läbi kolmanda taseme, millest võib järeldada, et kõik tasemed asuvad ühes avaruses…

Seega üleminekut, kui sellist, ei toimu…, üksnes toimub olevuse vastuvõtu muutumine…, ta hakkab märkama avaruse omadusi üheselt, mis varem ei olnud temale kättesaadav…

Teadvuse taseme tõusuga, kolmandast neljandasse, avarus on vastuvõetav mitte üksnes kui kolmemõõtmeline areen mateerialikeks ilmutumisteks…, vaid kui energeetiliste protsesside mahuti…

Indiviid hakkab nägema, et iga füüsilise protsessi taga on õhuke kiht… energeetiline kiht, mis määrab mateeria omadusi…

Kusjuures vibratsioonid, mis on täitmas erinevaid väliseid ilminguid, tulevad esmalt esile hajutatud informatsioonide väljade näol…

Olevused on võimelised tabama inimese mõtete peent informatsiooni energia näol…

Kusjuures…, peenel plaanil uurimise protsess võib toimuda nii mentaalsel, kui ka emotsionaalsel tasandil…

Inimese igapäevase vastuvõtu tasandil informatsiooni tarvis tabada esmalt mõistusega, kus tunded on selles kõrvalefektina…, need võivad olla üksnes meeldivateks täiendusteks…

Selline inimkonna arengu tendents on seatud sotsiaalse süsteemi poolt, milline on määramas teadvuse ülemineku kulgu neljandale tasandile…, kuid teeb seda moonutatult…  

Mistahes inimene on igal oma eluhetkel tegemas koostööd peene plaaniga…, ehk… energiate ilmaga, millised on mateerialike ilmingute näol…

Kuigi ma kasutan sõnapaari – energiate ilm – see siiski ei ole lahus inimeste eksisteerimisest ja on kujutamas ühte tervikut harjumuspärase kolmemõõtmelise avarusega…

Suheldes läbi mõtete ja tunnete, inimene on õppimas tundma neljandat taset…, seetõttu avarust, milles ta eksisteerib, ei saa pidada eranditult kolmemõõtmelisena…

See on teatud vahepealne seisund, kus ei ole veel kaotatud sidet harjumuspärase mateerialiku eksisteerimisega…, ega ole veel teinud hüpet energiate ilma…

Lugeja ehk imestaks sellise selgituse üle ja küsiks… – miks on mul tarvis valida, millises ilmas olla…, kas mateerialikus, või energeetilises, kuna just oli juttu, et piire nende vahel ei ole…?

Teoreetiliselt nii see on…, kuid tänavune seis on näitamas vastupidist…

Selle kinnituseks võivad olla paljud inimesed, kes on jõudmas peene plaanini…

Nemad on saavutamas päris häid tulemusi energiate tunnetuses…, kuid samas… on kaotamas sidet füüsilise reaalsusega… – neil on tekkimas raskusi orienteerumisega selles…

Samas… võib vaadata joogasid, kes on saavutanud edu peenel plaanil, füüsilise keha tasandil…, ehk… on suutnud ühitada oma elus mõlemat alamavarust…, kuid samas paljud neist on unustamas sotsiaalsed sfäärid ja osutuvad kasutuks inimühiskonna jaoks… – seetõttu nende imelised võimed ei leia tunnustust…

Sellise sobimatuse ilmnemine on praktiliselt iga inimesega, kellel tuleb teha valik kahe alamavaruse vahel…

Inimesi, kes sotsiaalses ilmas on kindlalt jalul, võib pidada üksnes füüsilise eksisteerimise pooldajaiks…, mis sageli kajastub nende mateerialikes vaadetes…

Teised on teinud edusamme peenmateeria saavutamises… – nende hulka võib arvata teadlasi, kirjanikke, kunstnikke…, ja muid kunsti tegelasi, kes on hästi tundmas oma sfääri… – kuid… nende tegevus jääb sageli kasutuks…

Oma olemuselt, mistahes väljapaistev oma ala asjatundja, on tunnetamas energiate ilma…, kuid kardab kasutada neid võimalusi avalikult, kuna mõistab, et see võib viia liigsete sekeldusteni…

Kunstnik võib pikemat aega maalida portreesid, ning teenida endale kuulsust… – kuid tema meisterlikkus seisneb oma klientide emotsioonide tunnetuses, ja oskuses kanda seda lõuendile… – see on tekitamas nõudlust tema töödes…

Kuid, kui ta julgeb minna kaugemale… – otsustab väljendada inimese vahetuid emotsioone…, nii, nagu näeb neid tema… – ja maalidel tulevad esile inimese seesmised energeetilised erisused…

Kuid inimesed, nähes maalil enda seesmisi emotsioone, võivad ehmuda sellisest ootamatust tulemusest, ega taha enam saada selliseid maale…

Kokkuvõttes… – kunstnikul, et teenida elatist, tuleb naaseda oma vanale viisile, mis oli temale tulus…

Sellise dilemma ees on pea iga kaasaegne inimene…

Mistahes arengu suund viib kokku peene plaaniga, kus tuleb küsida endalt… – kas tasub minna edasi…, või… leides end sotsiaalse elu parda taga, ebatavalise ilma ees, milline on avanemas mulle…, ehk sellisel juhul oleks parem panna silmad kinni…?

Kandes seda olukorda kogu sootsiumi sfäärile, paljudel talentlikel teadlastel tuleks hoiduda enamustest paradoksaalsetest mõistmistest, millised on viimas neid uute avastamisteni…

Kirjanikud peaksid jätma sahtli põhja omad šedöövrid, millised räägiks seni tundmatust…

Seetõttu paljude talentlike inimeste tööd jäävad märkamata, kuna enamus inimesi kardavad vaadata nende töid… – pööravad pilgud kõrvale…

Selline reageering peenele plaanile sünnib alateadlikul tasandil…

Kuna inimene ei suuda eksisteerida ilma sotsiaalse süsteemi toetuseta, ta tegutseb enesesäilimise eesmärgil…

Süsteem püüab kontrollida inimeste neljanda mõõtme omandamise protsessi…, ta on filtreerimas välja mistahes viited, mis on seotud energia ilmaga…

Tänu sootsiumi piirangute seadmistega inimeste võimalustele, kujunes ühese avaruse pooldumine kaheks ilmaks… – mateerialikuks ja energeetiliseks…

Tasub mainida, et inimeste vastuvõtt oli kunagi täies ulatuses neljamõõtmeline… siis ei eksisteerinud mingeid piiranguid…

Kuni sootsiumi tekkimiseni inimeste ilmas oli selline vastuvõtt, mis ühest küljest organiseeris ja korrastas inimkonna eksisteerimist…, ning teisest küljest… – tõi sisse hulgim tinglikkusi…

Sotsiaalse süsteemi sisse toomine oli inimkonnale vajalik selleks, et lõpetada lõpmatute omavaheliste sõdimistega… – selleks oli vaja tsentraliseeritud võimu…

Kusjuures… sõjad olid provotseeritud siiski peene plaani esindajate endi poolt, mille tulemusel edastasid inimestele idee – luua sotsiaalne kultuur

Neil aegadel inimesed võtsid sellist ideed vastu kui sõdadest pääsemise võimalust…

Kuid, võttes kasutusele uued mõttevormid, sattusid varjatud kontrolli alla…

Energeetilised olemused, kes said võimaluse manipuleerida inimeste teadvusega, olid teadvuse neljandal tasemel…, kuid, omamata füüsilist keha, ei olnud võimelised hoomama kogu avarust tervikuna…, oldi üksnes võimelised avalduma energeetiliselt… – füüsiline pool jäi neile kättesaamatuks…

Kuigi oma nägemuste kohaselt nad olid suutelised viima inimkonda uuele arengu tasemele…, kuid tegelikult… viisid hoopis eksiteele…

Selline fakt on tõestuseks, et selline eesmärgi saavutamise meetod oli kasutusel olemustel endil…

Et inimkond saaks kiiremini minna üle neljandale tasemele, oli tarvis jätta inimesi toetuspunktist ilma…, ja käesoleval ajal see on ülimaks kolmemõõtmelise vastuvõtu aluseks…

Leides end tühjuses, inimesel tekkis vajadus täita informatiivset vaakumit…

Parimaks võimaluseks selleks osutus virtuaalne keskkond, milleks sobis moonutatud ja kahandatud neljamõõtmelise reaalsuse vorm…

Siin võib tekkida küsimus… – miks inimesed said nõustuda selliste piiramistega, kuigi neljamõõtmelisel tasandil olid ise valdamas sellist vastuvõttu täiel määral…?

Põhjuseks on kavandus, mida võtsid kasutusele kõrgemate tasemete esindajad… – selle läbi nemad said võimaluse suunata inimesi ilmaloovuse kõrgematele tasemetele…

Ideaalsel korral inimkonna üleminek kõrgematele tasemetele peaks toimuma läbi teadvuse avardumise…, ehk… läbi uute teadasaamiste…, samas unustamata oma eelmisi omadusi…

Oleme varajasemates sõnumites rääkinud, et inimesed valdasid algselt ka viiendat teadvuse taset, millesse oli kätketud ka kolmanda ja neljanda tasemete võimalused…

Üleminek kuuendale tasemele tähendaks üheseks koondumist, kuna kuuemõõtmeline vastuvõtt seob olemusi peente vibratsioonidega, millised loovad impulsse mateerialike ilmingute vormimiseks… – kuid see ei võimalda näha füüsilisi protsesse endid…

Hierarhide jaoks selline kahandatud nägemus oli mugav, kuna see võimaldas luua impulsse, milliste energeetilised sähvid viisid nende ideed rakendumiseni mateeria tasandil…

Et nende kavatsused realiseeruks mateerialikul tasandil edukalt, neil oli tarvis vaatlejaid kuuendast madalamatel tasemetel, kes kinnitaks nende loodud impulsside edukust…

Seetõttu osa vaimseid olemusi viisid omad tasemed kuuenda ja neljanda tasemeni, saades isegi otsesteks ja vahetuteks tegelasteks vahepealsetel tasemetel…

Seega… – vahepealsete tasemete esindajad tulevad kõrgematelt tasemetelt…, neil reeglina ei ole reaalseid kogemusi eksisteerimiseks füüsilises reaalsuses…

Selline omapära sai paljude moonutuste põhjuseks, millised ilmnesid mateerialike tsivilisatsioonide arengu käigus…

Selle näiteks võiks tuua seda, mis toimus Plejaadide ja Orionlaste tsivilisatsioonide teadvuses, kes olid inimkonna eellasteks…

Mõlema tsivilisatsiooni esindajad valdasid algselt teadvuse viiendat taset…, ehk… tunnetasid omavahelist energeetilist seondust ja seondust planeetidega, millistel elutseti…

Paraku hierarhide vaatevinklist need olevused ei olnud teadlikud paljudest peentest ideedest…

Kuid energeetilised piirid tasemete vahel ei võimaldanud edastada seda informatsiooni puhtal kujul… – seetõttu oli otstarbekas viia mõningaid plejaadlasi seitsmendale tasemele lähemale, kus on tallel hierarhide ühene andmebaas…

Järgides seda eesmärki, seitsmenda taseme õpetajad suunasid oma abilisi alla, ning lõid juhendajate võrku, kes valdasid kuuenda tasandi teadvust…

Kuna sellised olemused olid alles tutvumas mateerialiku keskkonnaga, seetõttu ei olnud suutelised mõistma füüsilisi olevusi…

Mõned neist laskusid veelgi allapoole, neljandale tasandile, et saada suuremat arusaamist…

Tasub ära märkida, et vaatamata oma piiratud võimalustele mateeria tasandil, vahepealsete tasandite esindajaist said parimad meistrid omas nišis…

Kuuemõõtmelised olevused olid meistrid mateerialike ilmingute käivitamises, kuna neil oli juurdepääs protoainele, emotsionaalse energia ülitihedale ja universaalsele vormile, millest oli võimalik vormida mistahes elementaarseid osakesi…

Vaimsed olemused, oma kuuenda tasandi teadvusega, andsid abilistele kõik õigused toimida protoainega oma äranägemise kohaselt, andes neile kätte ka juurdepääsu võtmed sellele…

Selle tulemusel kuuemõõtmelised olevused muutusid materiaalse reaalsuse varjatud korraldajateks…, nemad said võimaluse käivitada uusi füüsilisi avaldumisi mistahes mõõtmetes…

Hierarhia esindajad, laskudes neljandale tasemele, olid abilisteks kuuemõõtmelistele olevustele, kes olid arendamas eraldi protsesse protoaine tasandil…

Protoainet on võimalik võrrelda lõhkeainega…, ja hierarhide ideid – detonaatoriga…

Detonaatorisse on kätketud mõttevorm, milline määrab tuleva plahvatuse võimsuse ja suuna…, määrab ka sagedusi, millistel hakkavad levima selle energiad…

Kuuenda taseme esindajad, keda peate ingliteks, olid õppinud looma selliseid detonaatoreid kvaliteetselt, et protoainega loodud laine saaks levitada kõrgemalt tulnud ideid parimal viisil…

Neljanda taseme esindajad olid vaatlemas igat lahvatust…, ja määramas iga lahvatuse tulemust, et edastada oma tähelepanekud ja ettepanekud üles, mis võimaldaks teha veelgi edukamaid lahvatusi…

Peale selle… neljanda taseme esindajad said oma juhendajatelt võtmeid, mis võimaldaks muuta neljamõõtmelise reaalsuse struktuure…

Tänu sellele nemad võisid valmistada ette keskkonda uuteks lahvatusteks, aidates lööklainel levida hulga pehmemalt ja valutumalt mateerialikele olevustele…

Tuli arvestada sellega, et hierarhide poolt käivitatavad protsessid näisid lahvatustena üksnes neile,  kes olid seotud vahetult füüsilise ainega…

Lahvatus oma olemuselt oli hetkeline aine muutus, millele kaasnes sageli suur energia välja heitmine…, ehk… lahvatus kujutas endast forsseeritut protsessi…, milline võis seotud olla sooviga ennetada, või… mööduda teatud huvidest…

Kuna hierarhide poolt käivitatavad protsessid olid mateerialike tsivilisatsioonide juhtimise atribuutideks…, siis võiks oletada, et selliste ilmingute lahvatuste loomist oli tarvis selleks, et allutada füüsilisi olevusi oma tahtele…

Enamusel mateerialikel loovustel ei olnud juurdepääsu protoainele…, järelikult… nemad ei olnud võimelised kontrollima füüsiliste ilmingute kulgu, ega käivitama oma protsesse…

Seetõttu juhtimise struktuuri abil, mida oli loodud hierarhide poolt, avanes võimalus suunata iga ilma arengu käiku…

Jälgides neid arutlusi, lugeja ehk tahaks küsida… – miks ilmnes vajadus kontrollida füüsilisi olevusi, kui need ise olid kord tulnud kõrgematelt tasanditelt…, kuid ühinedes alusenergiatega, hakkasid hoopis täide viima hierarhide ideid…?

Need loovused, kes arenesid läbi oma teadvuse avardamise, kolmandast viienda tasemeni, jäid pidama sellel tasemel, ega näinud mõtet liikuda edasi, kuna ees oli ootamas soovimatu ahendumine…

Need tsivilisatsioonid tõepoolest arendasid paljusid hierarhide ideid ja teostasid neid mateeria tasandil…

Kuid nende endi eluviisiks sai selliste plaanide teostamine…

Paljude vaimsete olevuste arvates sellistel tsivilisatsioonidel on ammu aeg tõusta järgmistele ilmaloovuse tasemetele… – kuid paraku… füüsiliste olevuste vaatevinklist ülestõusu protsess, mida pakutakse neile, seisneb degradeerumises, pannes neid kaotama uskumatult mahukaid mateerialike ilmingute vastuvõtu võimeid…

Peale viiemõõtmelise avaruse vastuvõttu võiks jatkata teadvuse avardamisega, kuni kuuenda tasandini…, aga mitte hüpata sinna, kaotades kogutuid võimete võimalusi…

Hierarhia planeeris algselt just sellist protsessi, kuid ideede edastamisel vahepealsetele tasanditele, need said moonutatud…

Selle põhjuseks oli ohjamatu võim mateerialiku avaruse üle, millist valdasid kuuenda tasandi esindajad…

Kui mateerialikud tsivilisatsioonid oleks arendanud oma vastuvõttu kuuenda tasandini, siis oleksid saanud juurdepääsu protoainele…

Siis saaksid võimaluse iseseisvalt reguleerida  protsesse omal planeedil, ning väljuda kontrolli alt…, siis saaks ise otsustada, milliseid ideid rakendada, milliseid jätta tähelepanu alt välja…

Võimalik, et selline vabadus otsuste tegemisel näis mõnedele vaimsetele tegelastele liigsena, seetõttu oli otsustatud teha korrektiive viiemõõtmeliste tsivilisatsioonide arengu plaanidesse…

Vastavuses hierarhide plaanidele iga füüsiline tsivilisatsioon, milline oli jõudnud viienda tasemeni, võis valida ideede spektrist kõige meelepärasema…, ning peale sellise stsenaariumi teostumise saaks kujuneda tsivilisatsiooni spetsialiseerumine, ja valida oma arengu suunda…

Nii saaksid, samm sammult, teostuda vaimsete olemuste plaanid…

Taoline kohustuste jaotumine näis hierarhidele kohasena, kuna see võimaldas paremini süstematiseerida eksperimendi tulemusi, millised olid teostumas madalamatel tasanditel…

Paraku olevused, kes olid jõudnud viienda tasandini, valdasid sedavõrd mahukat vastuvõttu, et ühe ainsa idee teostamine ühiselt, kogu tsivilisatsiooni ulatuses, näis liiast lamedana, ega pakkunud huvi…

Neil oli palju mõnusam arendada korraga lõpmatut hulka ideid…

Viies tase seisnes kollektiivses suhtluses vibratsioonide läbi…, kaasaarvatult… ühiskonna kõigi esindajatega…

Selline ebatavaliselt rikkalik olek võis saada viljakaks pinnaseks mistahes idee ülestöötamiseks…

Sellise tegevuse osavõtjad võisid tunnetada, kuidas mingi mõttevorm saab täituda aegamööda uute vibratsioonidega, muutuda aina üksikasjalikumaks ja säravamaks…, kuni oleks valmis kehastuma mateeria tasandil…

Eesmärkide saavutamine teadvuse viiendal tasemel toimus läbi emotsionaalse suhtlemise, mille käigus arutlemine oli puhkemas värvides, üha eredamate ja aina uuematega…

See oli vaatlejate jaoks kui energeetilise vilja küpsemine…, mis oli neile ka toiduseks…

Kui ühine teostus sai küpseks, siis iga energeetilisest tegevusest osavõtja sai tunda kindlust ühese kavatsuse teostamises, seetõttu ta oli võimeline tegema koostööd ülejäänutega…

Hierarhia vaatevinklist ideede hulk, millised said küpseda viiemõõtmelises teadvuses ja seejärel kehastuda, pidid olema piiratud olekus üksnes iga ülesande läbitöötluse efektiivsuse nimel…

Selline lähenemine oli seotud vaimsuste mentaalsete vastuvõttude domineerimisega emotsionaalsete vastuvõttude üle…, see oli esile kutsutud vajadusest analüüsida kõiki ideid põhjalikult…

Hierarhia esindajad olid meistrid mõtete vormide paljususest eraldama struktureerimise kohaseid võtmelülisid…, ja nemad võtsid uusi informatsioone vastu uute ideede võimalustena…

Sellise vastuvõtu põhjuseks oli täieliku kontakti puudumine mateerialiku keskkonnaga, milles emotsionaalne energia oli jagunemas eriplaaniliselt…

Kuna hierarhia avarus oli läbistatud emotsionaalsest energiast, seetõttu vaimsetel olemustel tuli eksisteerida energia puudulikkuses…

Kui võtta energiat valgusena, siis see võimaldaks näha asjade tõelist seisu…, kuid… kõrgemate tasemete esindajate elu on pimeduses…, seega… neil on võimalik näha üksnes mõningate füüsiliste ilmingute tahkusid…

Et haarata oma tähelepanuga terviklikku pilti, neil tarvis paljuski juurde aimata… – see tõi esile vajaduse aktiivselt kasutada analüütilist mõtteviisi…

Paljudele kõrgemate tasemete esindajatele, oma emotsioonide täielikuks kasutamiseks, jäi puudu energia ressurssidest…

Ressursside all on mõeldud alt tulevate energeetiliste voogude jõudu, ehk… emotsionaalsete vibratsioonide rikkust…

Energeetilised piirid tasemete vahel olid keerulisteks filtriteks, mis lõikasid suurema osa sagedustest välja…, seetõttu emotsioonide hulk jõudis üles äärmiselt piiratuna…

Seda voogu võiks võrrelda valgusega, milles osa lainetest on piiratud…, seega… hämar valgus ongi selleks puudulikuks energia vormiks…

Vaatamata rikkaliku vastuvõtu võimalusele, vaimsed olemused ei suutnud avardada neid laineid, kuna nendeni jõudvas kiirguses puudus vajalik lainete sageduste hulk…

Muidugi mõista, et hierarhia esindajad saaksid muundada energeetilist voogu ja rikastada neid oma üleelamistega… – kuid… saadud vibratsioonid oleksid nende endi loomingu viljadeks, aga mitte alumistelt tasemetelt tulevateks informatsioonideks…

Eksperimendi primitiivne nägemine väsitas vaimseid olemusi, seetõttu neile puhkamise asemel oli tarvis hingamise võimalusi…

Seetõttu paralleelselt alt tulevate vibratsioonide analüüsile, olemused lõid oma eksperimendi, milles said anda voli enda emotsioonidele…

Selles paralleelses eksperimendis hierarhia esindajail avanes võimalus tuua esile kogu seesmise rikkuse…., seega vibratsioonid, mis sündisid nende tunnetuste sulandumisel, olid tõemeeli kaunid…

See oli vaimsetele olemustele suhteliselt uus tegevuste suund… – see oli analoogina viiemõõtmelisele avarusele ja hierarhide tähelepanu tugevamaks suunajaks, millest mainisin, rääkides Ilmaloovuse kõrgematest tasemetest…

Olles sellises energia keskkonnas, oli võimalik modelleerida hulgim protsesse…, vaadelda unikaalsete ideede arengut…, tunnetada imepäraseid ja eredaid seisundeid, millised mateerialikus reaalsuses ei ole vaatlemiseks kätte saadavad…

Paralleelses eksperimendis vaimsed olemused olid ise vahetuteks tegelasteks…, seetõttu selline alternatiivne tegevus oli neile ülimalt meelepärane…

Paraku ainsaks ja peamiseks puuduseks selles energeetilises avaruses oli eraldatus mateeriast…

Hierarhia esindajate varjatud lootustel ei olnud seoseid füüsilise keskkonnaga, kuna kujundades oma kavatsusi isoleeritud avaruses, nemad ei olnud võimelised kandma oma ideid all toimuvatele protsessidele…

Selliste unikaalsete mõttevormide ülekandmine sai toimuda läbi vahepealsete tasemete esindajate…

Ja muuseas… – mõningad vaimsed olemused olid laskunud alla just selle nimel…

Paraku… suurte võimaluste tõttu juhtida mateerialikku keskkonda, neljanda ja kuuenda taseme olevused muutusid iseseisvaks väeks kogu ilmaruumi ulatuses, seetõttu olid võimelised tooma esile oma huvisid…  

Nende isiklikud kavatsused said teostatud läbi ülalt tulevate mõttevormide moonutamise…, ning seejärel, peale formaalsete protsesside, sai ülesse edastatud kui eksperimendi tulemusena…, mis oli üksnes ligilähedane tulemusele…

Et kõrgemate tasemete esindajad ei tabaks pettust, analüüsiks edastatav vibratsiooni kogum sai kärbitud, et piiratud andmete kogumis oleks raskem märgata moonutusi…

Vahepealsete tasemete esindajate soov varjata tõde oma juhtkonna eest, viis selleni, et piir mateerialiku reaalsuse ja ilmaloovuse kõrgemate tasemete vahel, muutus praktiliselt läbimatuks enamusele emotsionaalsetele lainetele…

Kui seda takistust ei oleks, siis füüsilised olevused saaks suhelda vaimsete olemustega otse, kuna kõik asuks üheses energeetilises avaruses…

Paraku filter, mis sai loodud kuuendal tasandil, ei võimaldanud alumisel ja ülemisel vabalt omavahel suhelda…

Ainus võimalus sõnumi edastamiseks oli – kasutada vahendaja teeneid, kellel oli võimalus igasse mõttevormi lisada omapoolseid korrektiive…

Analoogselt membraanile, mida olid loonud kuuemõõtmelised olemused, ka neljandal tasemel oli taoline kiht…, kuid selle piirang ei olnud kuigi tugev…

Blokeering, mis oli üles seatud reaalsuse kuuendal tasemel, lõi piiri kahe globaalse ilma vahele – mateerialiku keskkonna ja hierarhide avaruse vahele…

Enamus vaimseid olemusi, kes olid eksisteerimas ülal, ei ole kunagi olnud all…, ja ka vastupidi… – enamusel füüsilistest olevustest ei olnud kogemust eksisteerida ülemistel tasemetel…

Lähtudes sellest, neil kahel keskkonnal oli võimatu mõista teine teist…

Informatsioonide ja tunnetuste vaheline piirangu olemasolu oli teinud nende koostöö mõeldamatuks… – kuigi mõlema keskkonna esindajad olid lootmas sellise koostöö edukusele…

Nemad olid küll süüvinud oma kogemiste kogemistele…, kuid tunnetasid väsimust neist tühja läinud püüdlustest…

Mateerialikud olevused püüdsid hoiduda ülemiste tasemete meenutamisest…, samas vaimsed olemused püüdsid leida rahuldust paralleelsetes eksperimentides…

Ometi mõlemad olid unistamas sellest, et nende abstraktsed järeldused suudaks aidata neid endid nende peamistes tegevustes…

Sellised olid võimsa energeetilise barjääri olemasolu tulemused, milline oli loodud kuuendal tasemel…

Neljanda taseme blokeering oma olemuselt ei ole olnud kuigi oluline…

See tulenes sellest, et neljas tase oli viiemõõtmelise avaruse üks lülidest…,. seetõttu seda oli mõtetu vaadelda viiendast tasemest eraldi…

Teadvuse neljas tase oli üksnes illusioonid, millised olid loodud kontrolli võimendamiseks füüsilise reaalsuse üle… – ja see oli tulenemas kuuendalt tasandilt…

Neljandat taset võiks kujutada informatiivse filtrina, mis oli paigutatud viiemõõtmelise vastuvõtu ette…, ja see oli ühese avaruse viinud jagunemiseni kaheks ilmaks… – füüsiliseks ja energeetiliseks…

Selline filter oli toimumas kui inimeste ilmas tsensuur…, mis sõelus läbi kõik olemasolevad andmed, lastes need kriitilisest analüüsist läbi…

Selle analüüsi peamiseks eesmärgiks oli… kogu kogemus, mis oli saavutatud mateerialikus keskkonnas, jagada kahte kategooriasse – puht füüsiliseks ja selleks, millel oli seondust energia ilmaga…

Neljanda taseme blokeering seisnes andmete väljavõtus kõigest saadavast, mis võiks olla ülemineku lüliks füüsilisest ilmast energeetilisse…

Blokeeringu mõju oli selgelt nähtav inimeste elus, kes olid sunnitud olema… kas puht materialistliku lähenemise pooldajana…, või… peene plaani olemasolu veendunud pooldajana… – kuid samas… jääda ilma paljudest sotsiaalsetest võimalustest…

Selline piiritlemine inimeste vahel toimus selle arvel, et informatsioon peenest plaanist oli tugevalt moonutatud…, ning inimene, vaadeldes füüsilist ilma just sellelt tasemelt, ei olnud võimeline mõistma toimuvat otseselt…

Seetõttu inimene, kes oli süüvinud peende plaani, kuna oli pettunud kättesaadavates kontseptsioonides, langes sotsiaalsetest protsessidest välja, ega suutnud realiseerida end täisväärtuslikult…

Vasturääkivuse kompromissitus ehk paneb lugejat kahtlema senistes väidetes, mis rääkisid teadvuse neljanda taseme blokeeringute tähtsuse vähesusest…

Selle membraani nõrgaks küljeks oli see, et inimkond, ja paljud teised tsivilisatsioonid, kes olid möödanikus saavutanud teadvuse viiendat taset, olid säilitanud omad kogemised alateadlikul tasandil, millised võimaldasid neil olla üheaegselt kahes ilmas… – mateerialikus ja energeetilises…

Informatiivne membraan võimaldas inimkonna teadvusel minna osade kaupa kolmandast tasandist neljandasse…

Kuid siiski… kui inimestel õnnestuks õigeaegselt meenutada oma viiemõõtmelise avaruse kogemised, siis oma keskendumise võimega neil ei oleks tahtmist minna neljandasse mõõtmesse…

Ehk lugejaid huvitaks teada saada…, miks inimkond loobus viiemõõtmelisest vastuvõtust, ning tegi oma arengus sammu tagasi, leides end kolmandal tasemel…?

See oli seotud tugeva energeetilise mõjutusega, mis oli levimas üle planeedi… see pani enamuse inimkonnast sulguma emotsioonide tasemele…

Inimtsivilisatsiooni mõõtmeis selline mõjutus avaldus relvastatud vastuhakuna, mis käivitas inimestes negatiivseid emotsioone, millistega traumeeriti endi olemust…

Arvestades erilise emotsionaalse vastuvõtuga, mis oli iseloomulik teadvuse viiendale tasemele, disharmoonilised tunded olid eriti valulikud, mis pani inimolevusi eralduma ühesest kollektiivsest olekust, ning madaldama oma vibratsioone…

Läbi selle kogu inimkond jagunes paljudeks ühiskondadeks, kus säilisid omavahelised arusaamad…

Neis suletud ühiskondades emotsionaalne atmosfäär säilis suhteliselt puhtana…

Kuid mingil hetkel ilmnesid rühmadevahelised rivaalitsemised, mis ajapikku madaldasid seesmist emotsionaalset fooni, mis pani inimesi madaldama oma emotsionaalset tundelisust veelgi enam…, ning kokkuvõttes… – jääda ilma kõigist energeetilistest võimetest, millised võimaldasid tunnetada peent plaani…

Selle tulemusel inimeste teadvus muutus kolmemõõtmeliseks, ning sotsiaalne süsteem, mis kujunes ohu kaitseks, hakkas kontrollima mistahes püüdu avarduda energiate tunnetuste suunas…

Lähtudes inimkonna arengu taandumisest, üleminek kolmandalt tasemelt viiendale kaotas aktuaalsuse…

Relvastatud vastuhakk, mis oli vallandatud inimeste endi poolt, oli provotseeritud vahepealsete tasemete poolt, millised olid tegutsemas läbi teie galaktika võimsamate resonaatorite, mille madalad vibratsioonid olid suunatud inimolemustele…, ning… olles sellises väljas, inimesed ei saanud hakkama oma olukorraga, ning nende rahulolematus avaldus füüsilisel tasandil…

Ülejäänud maa elanikud, kellel puudus füüsiline keha, pidid varjuma planeedi sügavustesse, et säilitada oma vibratsioone puutumatutena…

Edaspidiseks võimsaks Maa mõjutuse eesmärgiks oli muuta inimkonna arengu suunda…

Et muuta see lineaarseks, tuli heita kõrvale suur hulk enesetäiendamise variante, millised olid avanenud inimestele viiendal tasemel…

Selline piirang oli seatud hierarhide poolt, et korrastada oma eksperimente mateerialikus reaalsuses…, süstematiseerida andmeid, mis olid saadud iga viiemõõtmelise tsivilisatsiooni arengu aegu…

Hierarhiad kujundasid selleks vahepealsed tasemed, mis olid abiks analüüside läbiviimisel…

Paraku vahepealsete tasemete sekkumine füüsiliste olevuste ellu, osutus äärmiselt disharmooniseerivaks…, ja kasutusel olevad eesmärkide saavutamise viisid ei olnud enam kohased viiemõõtmelise vastuvõtu tingimustele…

Vahepealsete tasemete esindajatel tuli täita kõrgemal seisvate korraldusi…, seega… mitmeplaaniline areng, mis pidi viima teadvuse avardumisele, tuli igas tsivilisatsioonis välja vahetada kitsama suunitlusega…, selleks oli vajadus madaldada füüsiliste olevuste vibratsioonid…

Kui inimkonna puhul see oli võimalik viia läbi jäiga energeetilise mõjutuse…, siis Orioni ja Plejaadi tsivilisatsioonile see mõjus pehmemalt… – kuid moonutas siiski ka nende arengut…

Plejaadlastele, kes olid kontaktis kuuenda taseme esindajatega, oli antud energeetilisi praktikaid, millised võimaldasid tunnetada kuuemõõtmelise vastuvõtu omadusi…

Kuid paraku… selle asemel, et avardada plejaadlaste teadvust ja tõsta nende võimeid tunnetada veel peenemaid sagedusi, tõmmati nende silmavaate hoopis koomale, et nemad süüviks teatud vibratsioonidesse, millised olid uurimiseks kohasemad…

Sagedused, millised tulenesid kuuendalt tasemelt, olid vastamas Plejaadi esindajate vajadustele…, ning nad süüvisid neisse sedavõrd, et isegi unustasid oma igapäevase elu detailid, ja kaotasid ühenduse mateerialiku keskkonnaga…

Paljud plejaadlased, tunnetades ebamugavust füüsilistes kehades, püüdsid loobuda mateerialikest kestadest, et jätkata olemist üksnes energeetiliste olevustena… – seetõttu tegid oma teadvuses hüppe kuuendale tasemele… – see ei olnud neil aegamööda avardumine selle tasemeni…

Läbides üleminekut, neist said hierarhide abilised protsesside täide viimises…

Sellega neile kandusid üle ka kõik kuuenda tasandi piirangud…

Seega… plejaadlased olid võimelised mõistma oma juhendajate pakkumisi, kuid ei olnud võimelised seda ellu viima neis mõõtmetes, kust olid ise pärit…

Seega… ainus, mida nemad olid võimelised pakkuma oma tsivilisatsiooni esindajatele, oli enesetäiendamise variant, mida olid kord ise läbinud ja mille tulemusel jõudsid kõrgemale tasemele…

Selline arengu suund, mis seisnes ülestõusu soodustavates praktikates, muutus kõige levinumaks kaasaegsete plejaadlaste seas…

Kuigi paljud plejaadlaste esindajad olid siiski sellisele lähenemisele vastu…, kuid kuuendalt tasemelt tulenev energeetiline mõjutus oli aegamööda haaramas neid enda võimusesse ja viis neid sügavatesse meditatsioonidesse, mis soodustas nende teadvuse ümberseadlust…

Orionlaste tähelepanu viiendalt tasemelt neljandale pööras väline mõjutus…

Seetõttu nendest said peamised informatiivsete avaruste väljatöötajad, mida hoolega ja jõuliselt kanti üle inimestele…

Jutt käib informatiivsetest tehnoloogiatest, millised suunasid inimeste vastuvõtu virtuaalsele avarusele, millest sai neile neljanda taseme moonutatud vormiks…

Orionlaste endi jaoks informatiivsed tehnoloogiad ei olnud moonutatud, seetõttu nende tsivilisatsioonis need tehnoloogiad tulid esile mitmeplaaniliselt…

Paraku orionlaste tsivilisatsioon arenes tehnoloogilises suunas, siis nende arengu piiranguks sai tähelepanu ühesuunalisus…

Orionlased olid sotsiaalsel tasemel teinud läbimurde, kuid süüvides tehnoloogilistesse uuendustesse, jätsid kõrvale oma seesmise ilma ja isiklikud tunded…

Sellist sammu pani tegema informatiivne maatriks, mis kandus nendeni läbi kuuenda taseme vibratsioonide…  

Orionlased, olles peene mõjutuse all, tundsid vajadust analüüsida ja luua aina keerulisemaid skeeme…, kuid ei olnud suutelised samastama neid isiklike tunnetega…

Nende uus vastuvõtu vorm, mis seisnes informatsioonide mahalugemises, võimaldas neil areneda meeletul kiirusel…

Samas, nemad ei olnud võimelised märkama, et nende progress oli ühesuunaline, ehk… lineaarne…

 Neljamõõtmelise vastuvõtu vaatevinklist, mida nemad täiustasid, nende ilm näis neile vägagi mitmekülgsena… – nende elu oli täis kõikvõimalikke informatiivseid elemente, millest oli võimalik konstrueerida kõikvõimalikke keerulisi skeeme…

Kui nemad vaataks oma tegevusi viienda taseme positsioonilt, siis näeksid, et iga võte, mida kasutasid arengu käigus, oli kujutamas üksnes kõigi ülejäänud võtete analooge, mis erinesid üksnes mõningate informatiivsete lisandite tõttu…

Orionlaste huvitatus tehnoloogiatest ja nende vastuvõtu piirang, pani neid kaotama oma võimeid…, seetõttu ei olnud võimelised saavutama uusi…

Kuigi hiljem nemad märkasid negatiivset mõju nende väljadele…, kuid nende endi poolt loodud kunstlikud keskkonna tingimused ei laksnud loobuda paljudest olevatest tehnoloogiatest…

Tehnokraatlik arengu teekond on jätkuvalt orionlaste peamiseks suunaks…

Koostööd teiste tsivilisatsioonidega nemad on tegemas samas kontekstis…

Muuseas… – kõik informatiivsed tehnoloogiad, millised olid maapeal välja arenenud, olid enamuselt Orionil välja töötatud, millised said edasi arendatud inimtsivilisatsiooni poolt…

Kusjuures… maalased võitsid üle osa orionlaste töödest, mis võimaldas kujundada teadvuse neljanda taseme kohast informatiivset filtrit…

Virtuaalne reaalsus, millesse inimvastuvõtt on aegamööda vajumas, on muutmas võimatuks juurdepääsu peenele plaanile… – selle asemele tuli esile hoopis ahvatlev illusoorsus…

Elektroonilised tehnoloogiad on pakkumas inimesele juurdepääsu piiramatule informatsioonide mahule…, milles internet käesoleval ajal on asendamas reaalset Maa infovälja…

Oma olemuselt virtuaalne keskkond on neljanda mõõtme analoog…

Kui inimkond omandab kõiki selle võimalusi, muutub neljamõõtmeliseks…

Selline arengu piirang on viimas inimest tupikutesse…

Inimesed, kui ka orionlasedki, sattudes hoogu elektroonsetest tehnoloogiatest, unustavad enda emotsioonid…, seetõttu peen plaan jääb neile üksnes virtuaalsetes piltides, millised on ilma energeetilistest täituvustest, milline oleks inimesele lähedasem…

Vahepealsete tasemete esindajad hakkavad ise otsustama, milliste vibratsioonidega täita pilte, millised ilmuvad monitoride ekraanidel…, sellega saab määrata inimeste otsuste tegemist…

Paljud inimesed unustavad isiklikud emotsioonid, kuna nende valikud on piiratud võimaluste ringiga, milline ei lase vastu võtta seda, mida on edastamas informatiivne keskkond…

Elektroonse tehnoloogia arengu tulemusel kogu inimkond muutub täienisti kontrollitavaks…, ning nende sotsiaalsete protsesside käik on määratletav vahepealsete tasemete esindajate poolt…

Selline tendents oli ilmutumas juba möödanikus, kuna sotsiaalne süsteem oli juhitav neljanda ja kuuenda peene plaani esindajate poolt…

Paraku inimestel, teadvustades oma tunnetusi, oli võimalus märgata teatuid sammude soovimatusi… – seetõttu nemad ei nõustunud paljude provokatsioonidega…

Minnes virtuaalse keskkonnaga kaasa, inimene kaotab võime mõista enda tundeid…

Kuna tähelepanu on suunatud elektroonilistele kujunditele, siis tema keskendumine ei taju seesmisi tundeid…

Informatiivsed tehnoloogiad teevad oma olemuselt inimese füüsilise oleku tühjaks ja ebahuvitavaks, kuna enamuselt on huvitatud kunstlikust ja värvirikkast virtuaalsest ilmast…

Inimesed tahavad samuti, nagu plejaadlasedki, kes tundes ebamugavust mateerialikul plaanil, tegid omal soovil hüppe kuuendale tasemele, teha hüppe omas arengus, ning minna üle virtuaalsesse keskkonda…

Kuigi plejaadlaste üleminek teadvuse kõrgemale tasemele oli süüvimise üheks võimaluseks, kuid see ahendas nende võimaluste ringi…

Sama süüvimisega võib lõppeda inimeste pagemine informatiivsesse avarusse…

Nagu plejaadlastest, kellest said hierarhide abilised, nii ka inimestest, jäädes füüsilisest kehast ilma, võivad saada juhitav jõud kogu inimkonna ulatuses…

Inimene, kes on sidunud end virtuaalse keskkonnaga, on võimeline mõttekiirusel looma uusi programme, milliste vahendusel saab kontrollida terveid inimkonna kihte…

Kuid samas… ta ei ole võimeline märkama, et tema mõttekäik on kontrollitav virtuaalse keskkonna poolt…, mille vahendusel teda ennast hakkab juhtima sotsiaalne süsteem…

See on toimumas inimestega juba praegu, kus sotsiaalsed väljad on korrigeerimas nende emotsioone…, ehk isegi… teatud määral on määramas nende samme…

Käesoleval ajal inimene on veel märkamas seda kontrolli, kuna on võimeline säilitama oma emotsionaalset tundlikkust…

Uute energiate vood, millised on levimas üle maakera, võimaldavad teravdada tundeid…

Hierarhide plaanide kohaselt see aitaks märgata piiranguid…

Paraku vaimsed olevused ei ole arvestanud totaalse elektroonse tehnoloogia levikuga ja muude kontrolli meetodiga planeedil Maa…

Inimene, kes tänu uutele energiatele, on avanud oma peene vastuvõtu võime, võib šokeeruda uuest teadvustusest…, ja see võib võtta temalt usku oma jõusse…

Selgub, et kõrgemate tasemete mõjul, koosluses sotsiaalse keskkonna piirangutega, inimene püüab unustada energeetilisi võimalusi, millised on temal veel alles…

Et mitte märgata oma eksisteerimise puudujääke, ta seob end vabatahtlikult virtuaalse keskkonnaga, milline on tema jaoks totaalseks ja lõplikuks illusiooniks…

Selliselt saab edukalt realiseeritud hierarhide plaan korrastada inimkonna arengu protsessi…

Kõrgemate tasemete plaani kohaselt inimeste täiustamise protsess jätkub läbi emotsionaalsete omaduste arendamise…, ning informatiivsest keskkonnast saab trenažöör, mis hakkab inimeses tooma esile teatuid tundeid…

Paraku tugev vapustus, mis sünnib ülemineku hetkeil, võib panna inimesi üldse loobuma emotsionaalsest tundlikkusest… – nemad hakkava reageerima pakutule puht mehaaniliselt, kaasamata oma loovuslikku alget…  

Ehk ainsaks võimaluseks väljuda sellest olukorrast on… – valmistada end aegsasti sellisele mõjutusele, milline on juba levimas inimkonnale kõrgematelt tasemetelt…

Selline ettevalmistus võib seisneda viiemõõtmelise vastuvõtu saavutamises, milline saab kättesaadavaks tänu tärkavale tundlikkusele…

Oma olemuselt inimesel tarvis hoida tähelepanu oma üleelamistel, ning võtta need ümberoleva ilma tundma õppimise atribuudiks…

Esmapilgul elektrooniliste tehnoloogiate omandamine on toetamas peenvõimete arendamist, mis aitab lugeda informatsioone…

Peatselt tehnoloogilised rakendused võivad ära tunda ka inimeste emotsioone…

Paraku virtuaalse keskkonna võimalused on põimunud lisaseadmetega, mille vahendusel käib kontroll inimese enda üle…

Et pääseda piirangutest mööda, inimesel tarvis suunata oma tähelepanu huvidele, kus ta on vaba vajadusest kasutada tehnoloogilist toetust…

Iseenesest mõistetav, et ei inimesed, ega orionlased, ei ole võimelised vabanema tehnogeense arengu teekonnast…, kuid on võimelised säilitama tasakaalu, lubamata oma tähelepanul minna täielikult üle virtuaalsesse keskkonda…

Ehk paljudele inimestele oleks abiks mõistmine, et nende loomulik keskkond ei ole ei kolmemõõtmeline, ega neljamõõtmeline informatiivne väli…, vaid midagi enamat…

Jutt käib teadvuse viiendast tasemest, mida on valdamas iga inimene juba sünnist…

Seega… – suunates oma peentunnetust teisele inimesele, võib taasluua tingimused sügavaks teine teise mõistmiseks…

Kui inimene on varakult tabanud endal sellise võime, on suuteline astuma sellisele teele, kus kunagi ei astuta tagasi, ega poeta peitu madalate vibratsioonide eest…

Esmalt hakkavad kujunema eraldi rühmad ühtse kollektiivse teadvusega, mille seesmine atmosfäär hakkab innustama inimesi edaspidistele tunnetuste tõstmistele…

Kui selline suhtluse tase muutub tavaliseks levinuks, siis ilmneb soodne võimalus avardada teadvust kuni viienda tasemeni, kogu inimkonna ulatuses…

Seega… see sõnum on neljamõõtmelisuse ülima piiratuse meeldetuletuseks, mis tegelikult on lahutamatult seotud viienda mõõtmega…

Neljas tase oma olemuselt on paljude vibratsioonide koond, mis on seismas füüsilise avaldumise taga…

Kui vaadata igat sagedust eraldi teistest, siis vastuvõtt täitub hulga erinevate muljetega, mis ei võimalda näha asjade olemust tervikuna…

Midagi taolist võib juhtuda inimestega, kes unustavad end virtuaalsesse reaalsusesse…, kes lähevad hingestatult kaasa eredatele kujunditele… – kuid tunnetuste tasemel võivad sattuda segadusse…

Et täisväärtuslikult võtta vastu peene plaani sageduste hulka, tarvis vaadelda neid seonduses…

Iga inimese keha on mingiks hologrammiks, ehk portaaliks, mis võimaldab haarata peene plaani kogu pilti, ning vaadelda seda hulga kõrgemal tasemel…

See võib toimuda tänu paljudele energeetilistele seostele, mis on täitmas teie emotsionaalset keha…, nende abil on salvestatud kogu paljutahuline kogemine teie kõigi möödunud reaalsete kehastuste aegu…

Kogetud muljete seas on ka selliseid, millised on vastamas viiemõõtmelisele vastuvõtule…

Kui saate neid värskendada, siis lubate endil võtta vastu energeetilist ilma ebatavaliselt ruumilisena…

Püsides sellistes muljetes teie energeetiline struktuur virgub ja avab paljusid võimeid suhelda peene plaaniga…

Selline teadvuse avardumine valmistab inimest suhtlema uute energiatega, ja hoiab ära võimalikust ülemineku šokist…

Kui inimese energeetiline keha on  piirini ahendatud, siis energiate vood, millised on läbimas keha, võivad viia ülekoormuseni…, millele kaasnevad vapustused, millised panevad teda kaduma virtuaalsesse keskkonda…

Kui äratada üles oma emotsionaalne teadvustus ja õpetada oma energeetilist keha virguma…, siis suhtlus uute energiatega hakkab soodustama vastuvõtu ja rikastama tundelisusega…

Selline enese avamine võimaldab inimestel kontakteeruda sügavamate tunnete tasemel, ning emotsionaalne lähenemine aitab luua tundelisemaid suhteid, millised soodustaks üleminekut viiendale tasemele…

Selline lähenemine võib vähendada inimese teadvuse kadumist virtuaalsesse keskkonda, ning luua eeldusi kollektiivseks rühmateadvuse kujunemiseks…

Austusega teile, Entsüklopeedia Vardja…

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Kõigel, mida oleme oma sõnumites kirjeldanud, nii nihkest, kui ka muutustest, on seost kahe sõnaga… – uus paradigma…

Kui olete andnud paradigmale sama määratluse, kui meie…, siis see käib elu kohta, kus asjad on töötamas uue kohaselt.., ja mitte üksnes ühes keskmes, ega näilises kohas, milles võite olla, ja mitte üksnes vaimselt… – vaid kõikjal ja kõiges…

Kallid…, teil on võimalus näha seda…, see on juba käivitumas üle planeedi…  – ja nii see on…

Kuid kuidas on lood selle praktilise poolega…, otse nüüd, kui oled istumas siin toolil…, ehk isegi lugemas…?

Mis on sinu jaoks järgmisena…?

Ehk sinu elus on asju, mis näivad erinevatena…, või on otsuseid, mida kavatsed vastu võtta…?

Siis esmasena ehk tuleks küsida endalt… – miks ma tunnetan nii, nagu tunnetan…?

Mõned on tunnetamas ärevust isegi tühiste asjade tõttu…

See on sellest, et olete lävel, ehk veel esikus, või selle osas, mis näib veidrana ja on tekitamas imelikku tunnet…

Seega…, mis oleks õige vastus kahtlevale mõistusele…?

Ma olen siin, kuna olen ABC…, ning ma lähen kohta ja teen tegu, kuna olen ABC…

Teisi sõnu… ABC ei tähenda midagi…

See on see, mida on ootamas loogiline mõistus, kuna see on kõige lähedasem temale…

Ma ütlesin sinule seda, et sa sattuksid hetkelisse segadusse…

Kui see on paradigma nihe, siis see tähendab, et sa tõemeeli oled ootamas valguse eredust… kui pimeduse vastandit, mida sa tunnet…, lootes, et eredus loob uut paradigmat…

Oled liikumas ühelt värvilt teisele… – oled liikumas tumedamalt heledama poole…

Kui võtad seda metafoori nii teadvuse, kui ka paradigma suhtes, siis sa ei ole võimeline arvestama asjadega, millistega arvestasid varem…, nagu tavaliselt…

Kuigi see on teile uudisena…, kuid ma ütlen… – et asjad, mis toimusid möödanikus kui tavaliselt…, siis need ei olnud kõige paremad…

Seega… – oled seismas esikus ja kurtmas…. – olen püüdmas ja lükkamas kui varemgi, kuid miski ei tööta enam kui varem… – igal juhul… enam ei tööta…

Oled mõistmas, et sinu arvamus asjast on tuginemas sellele, mida on teised rääkinud…, mis töötab ja mis ei tööta…

See ehk on kehtimas üksnes selle elu kestusel…

Iga eraldi olev inimene on kui kellade osad, millised on liikumas teatud suundades…, millised on alati liikumas ees ja on loomas otsustamise aega…, milline see ka poleks…

Mõneti oled noor…, kuid otsustamise aeg on siis, kui lapsed lahkuvad…, või otsustamise aeg on siis, kui lapsed on lõpetamas kooli…, või otsustamise aeg on siis, kui lapsed lähevad kooli…

Kuid on olemas otsuseid, milliseid tuleb vastu võtta ja millised on erinemas teine teisest…

Mida pidada silmas erinevuse all…

Kuid…, kui oled kustutamas tavalise tegevuse oodatuid tulemusi, siis oled kustutamas jooksva tegevuse oodatuid tulemusi…

 Oled teadmas inimesi, kes on läbinud seda, millest oled läbimas ise…, või kes on olnud eraldumuses, milles oled ise…, või peatselt oled seal… – sa tahaks küsida neilt, või ütelda neile, milline läte on parem ja mida teha järgmisena…

Kuidas sellised sõnad on sinu jaoks…?

Kallid, neis on tavalised mõtted…, neis on see, mida olete ootamas…

Kuid ma ütlen teile, milles on erinevus…

Te lähete kohta, kus tunnete inimesi, kellelt võite saada hulgim vastuseid…

Kuid mu kallid…, kui lähete teadvusse, mis on laialt teada, milline on teadlik asjadest, milliseid olen rääkinud teile…, siis seal kõik vastused on erinemas kõigist vastustest…

Oodatud asjad ei pea olema sellistena, kui olete oodanud…

Ehk on aeg võtta kasutusele miski…?

Ma küsiks teilt… – mida olete ootamas…?

Mis hirmud on sinus, millistega lähed sinna, kuhu lähed…?

Mida on sinule räägitud…?

Olen rääkinud, et arsti poole oled pöördumas, kui žüriis istuva kohtuniku poole, kes on tuginemas üksnes möödunule…

Kuid tõeline meditsiin on muutumas…, ja ta saab kohaseks sinule…, sellisele, millisena oled…

Arstil võib möödunu suhtes olla õigus, kuid mitte sinu praeguse suhtes…

Seega…, kuidas käitud edasi…?

Sa kuulad ja mõistad… – see on vana paradigma, millesse usub doktor…, kuid mis ei ole kohane sinule…

Samas olukorras on palju teisigi, kus tarvis minna eluga sünkrooni…, ehk isegi oma tervisega…

Kuid ma ütlen…, teekond, mida oled astumas, on puhas…

Sa võid mõelda, mida võib teel juhtuda…, kuid… sa ise ei oota seda…

See on inimese jaoks raskeim asi mõistmiseks…

Mõned aastad tagasi andsin teile veste sild, mida ei olnud enam olemas…

Seal oli juttu inimesest, kes pidi sõitma üle silla, millest oli alati üle sõitnud… kuid seekord unustas, et sild on maha võetud…

Oli tarvis peatada soov sõita sillale, ning pöörata varem teisele teele…

Kuid inimene seda ei teinud, kuna teadis, et tee on vaba…, ja tõstis isegi kiirust, ega märganud, et pöörde taga avanes vaade uuele sillale, mida ehitati kümnekonna aasta jooksul…

Silda oli kurvis hästi näha… – kuid ta sõitis vana harjunut teed…

Nii on ka teiega… – kui ma oleks rääkinud sellest mõned aastad varem, siis te ei usuks mind…, kuigi oleksite oodanud seda…

Õnnis on see inimene, kes mõistab, et tema ei ole olukorra või paradigma ohver, mida tavaliselt võetakse tõena…

Iga inimene on loomise atribuudiks, millega täita lõuendit… – seda olete ka teostamas…

Heasoovlikke muutusi on oodata teie kõigi elus…

Seda, mida inimesed on rääkinud, või mida on juhtunud teistega, või oled näinud oma silmaga… – enam ei toimu…

Kallid…, siis olid teised ajad…, kuid nüüd olete väärikad ja suurejoonelised…

Seda on nägemas ka Jumal…

Olete planeedi katalüsaatoriteks…

Ei ole mingit tähtsust, mis mille järel toimub…

Ei ole tähtsust, mis veidrad asjad ka ei toimuks…, mida olete lugemas, või ise nägemas…

Tea üksnes… – oled kõigest kõrgemal…

Asjad jõuavad sinuni, kuna oled ootamas neid…

See on midagi magneti taolist…, ehk kui söögikoha menüü, mille kohaselt tuuakse lauale…

Siin on istumas palju neid, kes on kogenud seda kõike… – nende pisarad räägiks olnud ajaloost kõige paremini, kui oleksite kunaiganes kuulnud…

Paljud on ellu jäänud seetõttu, et ei järginud vana paradigmat…, on kontrollinud asju, milliseid olid tunnetanud allumatuna oma kontrollile…

Nii nemad said ületada ületamatut…

Nemad, hingates sügavamalt, kuulutasid… – olen suursugune…, ja see on enam ja parim, mis saaks minuga olla…

Maailm on muutumas… oleme nihkes…

Kus asud selles stsenaariumis…?

Oleme sellest rääkinud varemgi… – oled istumas järjekorras…, seega tea – oled järgmisena…

Kõik on korras… – lõõgastu…, hinga sisse… – ja… liigu edasi armastuses…, oota oma ellu heasoovlikke asju…

Selline on uus paradigma, milles võidab Valgus… – ehk see on teile veel veider ja uskumatu…

Luba endiselt kõlada kõigel…, kuid ole sellena, kes lükkab kõik ümber…

Lükka ümber vanad energiad…, neid, millistest räägitakse endiselt…

Räägi teistele, mis on sinuga toimunud…  

Ehk teised tahaks teada põhjust…

Siis võid neile vastata… – planeedil on uus paradigma, milles armastus on võitmas kõike

On veel enamatki…, tuleb veelgi… – ja nii jääb alatiseks…

Kõik tulev on erinev olnust…, erinev kõigest, mis varem on olnud…

Minnes siit, ole muutununa… – seda üksnes täna kuuldu pärast…

Räägi sellest kõigest, kui enda mõistmisest…

Kui räägid nii, siis selle põhjuseks on Krayoni siin olek…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Older Posts »