Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2019

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Koht, kust kanaldused tulevad, võiks nimetada… – Taevaste Suur Teadvus… – ja see ei ole kuigi kauge tõest…

Paljumõõtmelisus on ilmnemas inimolevusele just sellisel viisil… – ja see on lineaarne…

Ehk võrdleks seda eesriidega, või tumeda peegelklaasiga, läbi mille olete vaatamas valguse poole, millel on teile midagi rääkida…

See, mida olen edastamas teile, on selle jätkuks, millest just rääkisin teile…

Mis oleks, kui saaksite ühenduda oma vaimsusega…?

Kas oleks see võimalik…?

Aga kui ehk kujutaks seda hetkes ja järgiks mulle…, vaid hetkeks… – siis ehk näeks, milline vahe on teie vaimsuse ja teie enda, inimolevuse, vibratsioonide vahel…

Kõige huvitavamaks asjaks selles oleks see, kuidas vaatate iseend…

Kallid…, teie vaimsus oli teiega elust elusse…, elust elusse…

See olete teie ise…

Kui te küsiks…, milles seisneb teie olemus…?

Vastuseks oleks… – selleks on teie vaimsus…, ja see ei ole teie mõistus…, isegi mitte teie Akašid…

See on teie vaimsus

Paljud nimetavad vaimsust Kõrgemaks Minaks…

Vaimsus on aknaks teie kõigi eelnevate kehastuste ajalukku…

Samas ütlen…, te olete võimelised astuma temaga ühendusse, ning tema abil siseneda endasse…, mida varem ei saanud kunagi olla…

Kui oleksite nõus tegema seda koos minuga, siis ma aitaks teil leida endas ka valguse võimaluse…

Mida te ka ei arvaks, kuid valgus teie seesmuses on vägagi ere…, kuid ta ei ole püsiv…

Selles valguses on pea võimatu eksisteerida…, kuid selles on olemas armastus…, on avanemas tõde ja sündimas selginemised…

Esimesena võite selles leida liitu… vaimsus ei ole eraldunud…

Sinu vaimsus on vaimsuste koosluse osa, mida peetakse Jumalaks…

See on kätkemas kõike, mida on räägitud Jumala olemusest…, ja selles on tema teadvus, mis on teie omast eraldi…

Üksnes siin saate kiigata hetkeks oma karbikesse, milleks on teie vaimsus…

Üksnes hetkeks…, siis teadvustate, et selles on mitte üksnes Valgus…, vaid ka teie ise, koos oma nimega…, selles on kõlamas muusika, mida võtate Valguse muusikana…  

Läbi selle mõistate, et olete Jumala süsteemi osa…

Vaat, kes te olete…

Kuid samas teadvustage…, kõik räägitu, mis on alandamas teid… – on vale…

Teie evolutsioneeruv teadvus ei ole suuteline mõistma, et olete suurejoonelised…

See tuleneb inimkonnalt, kes on vaatamas läbi tuhmunud klaasi…, seetõttu isegi Jumalat nähakse ähmaselt…

Kui oleksite võimelised tabama oma vaimsuse hetkelisi helke, siis sellest oleks piisav…

Kuid… kui vaadata teie keha bioloogiat, mis on istumas siin…, kelle nägudel on peegeldumas kogu pimedus, millest on teile räägitud ja mis on teie osana…, siis näeksite seda lagunemas, kokku varisemas ja lahkumas… – ehk tunnete isegi judinaid jooksmas…?

Teie vaimsus, kellena olete, liikudes planeedil, on Jumalale lähemal, kui kunagi arvata oleksite saanud…

Tegelikkuses see on osa Loomislättest… – see on armastus…

Kõik, kellena olete sellel planeedil olnud ja mille poole olite püüelnud, oli teie enda teha…

Tahaks rõhutada… – teile ei ole vaja mingeid ümberolevaid õpetusi, mis aina õpetaks teid… – tee seda…, tee teist…, tõuse mööda redelit…, tõuse mööda teist…, saavuta seda taset…, saavuta teist…

Te olete enda vaimsus… – te olete võimelised mistahes ajal vaatama enda suursugusust, ja näha millisena olete…

Kui näete enda suurejoonelisust…, enda ümber ja kogu ilmas toimuva kaunidust, siis hakkate liituma teistega, kes on tegemas sama…

Kui kõik teevad seda edukalt ja küllaldase jõuga, siis maapeale tuleb peatselt rahu…

See on üks tõepärasem asi, mida olen kunagi teile rääkinud…

Te olete enam kui suursugused…, ja see on planeedi tulevik…

Tahaks, et lahkudes siit, mäletaks neid sõnu…, meenutaks neid ja kordaks neid mingil vaiksemal ajal…

Üksnes öeldes oma vaimsusele… – luba mul kiigata…, pisku-pisku piiluda, mis on minu Kõrgemaks Minaks…, milline on Kuldseks Olevuseke, ehk minuna…

Ning… olles ühe jalaga ühelpool eesriiet ja teisega teisel pool, sirutage käsi oma vaimsusele ja öelge… – lähme koos…, ma tahaks midagi näha…

Leidke rahu Jumala embustes ja teadke, kellena olete tegelikkuses…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Kõige paremat nõu andis mulle mitte guru, ega munk, ei erak…, vaid purjus teekaaslane, kui olin lendamas Londonist New Yorki…

Lend oli pikk…, me lobisesime ja rüüpasime…

Kusagil Atlandi keskel, peale teist viski pudelit ta ütles mulle… – kas tead…, kõige enam elus on segamas mitte sinu minevik, vaid sinu tulevik... – ja jäi magama…

Et lõpuks päris kaineks saada, mul kulus paar päeva…, ja sama palju, et hakata mõistma, mida ta pidas silmas…

Varem mulle näis alati, et tulevik on tinglik ja illusoorne…

Kuid… tuleb välja… – reaalsuses kõik see on absoluutselt teisiti…

Tuleviku paradoks on seisnemas selles, et ta on üheaegselt nii illusoorne, kui ka mateerialik…

Tulevik on illusoorne, kuna ta on eksisteerimas üksnes minu kujutluses…

Kuid samas… – ta on täienisti mateerialik, kuna on reaalseks faktoriks, mis on mõjutamas minu käitumisi, minu otsuseid, või… mida teen…

Kui see, mida teen, on vastamas minu kujuteldavale tulevikule… – siis ma tunnen rõõmu…

Aga kui ei vasta… – siis kurvastan…

Kuid…, kui mulle näib, et minu kujuteldav tulevik on ohus…, ma olen valmis kõigeks, et kaitsta seda…

On olemas vana ütelus, mille autoriks peetakse inglise luuletajat Samuel Johnsonit…

Teekond põrgusse on sillutatud heasoovlike kavatsustega…

Selle lause mõte on selles, et suurimaid lollusi ja kõige hirmsamaid apsakaid oleme korda saatmas parimate heasoovlikumate kavatsuste nimel…, tuleviku nimel, milline on eksisteerimas erandituilt meie endi kujutlustes…

Nüüd, kiigates möödanikku, mõistan, et teod, milliseid kahetsen kõige enam, olen teinud oma unistuste nimel…, oma lootuste realiseerimise nimel…, helgema tuleviku nimel… – enamuselt… enda tuleviku nimel…

Tuleviku nimel kannatasin suhtumisi enda suhtes… – muidu ei kannataks neid välja…

Tuleviku nimel tegin kiireid ja läbimõtlematuid otsuseid…

Tuleviku nimel eirasin mulle lähedaste inimeste huvisid…

Tuleviku nimel olin valmis minema õigustamatule riskile…

See tulevik eksisteeris üksnes minu kujutelmas…

Kuid valu, mida tekitasin selle nimel nii teistele, kui ka endale… – oli täienisti reaalsena…

Suurema osa elust olen püüdnud panna käesolevat reaalsust teenima kujuteldavat tulevikku…

Olen taas ja taas murendanud tänast…, püüdes sellest välja lõigata oma kaunist homset…

Probleem oli selles, et kujuteldavat homset ei tulnud kunagi…

Selle asemel tuli järgmine käesolev, millist taas ei olnud valmis vastu võtma, kuna taas võrdlesin seda oma kujuteldava tulevikuga, milline eksisteeris üksnes minu peas, mille nimel olin taas valmis tegutsema oma südametunnistuse vastaselt…, oma põhimõtete ja lähedaste huvide vastaselt…

Minu purjus kaaslasel oli õigus…

Miski ei saanud rikkuda minu elu sedavõrd, kuivõrd tegi seda minu tulevik, millist ise mõtlesin välja…, ja üksnes selleks, et pärast süüdistada end oma võimetuses luua seda…

Räägitakse et tulevik tuleb…

See on tõsi… – tõemeeli tuleb…

Ka minu tulevik tuleb mulle… alati ja igapäevaselt…

Hirmud, lootused, unistused, kahtlused ja ootused… need on alaliselt ründamas tervet mõistust, rahu, austust enese vastu, võimet tunda rõõmu elust, milline on minul olemas…

Mul kulus pool elu üksnes selleks, et mõista seda lihtsat õppetundi…

See tulevik, mida kujutlen endale ette, ei ole tulevik…, vaid üksnes minu kujutlus…

Sellest ajast ma mõistsin, ega küsi endalt… – milleks olen valmis oma tuleviku nimel…?

Vaid ma küsin… – milleks olen valmis oma kujutelma nimel…?

Ja vastus sellise küsimuse esitamisele on alati mistahes muud…

Meie kujutlused sellest, kuidas peaks kõik olema, segavad meid joovastuda sellest, kuidas kõik on…

Read Full Post »

Mu kallid…, ärge kurvastage…

Kuigi kõik, mida olete tegemas igapäevaselt, näib tavalisena…, kuid teadke, et elu on seatud selliselt, kus iga hetk selles on kutsumas tagasi oma Mina juurde…

Kuid see kõik on üksnes viidad teie teekonnal, mis näitavad teed Koju…

Paljudele, sealhulgas ka teile, ei õnnestu alati mõista seda ja rakendada oma ellu…

Ärge süüdistage end, ega väljamõeldud lugu eraldatusest…

Sellest on räägitud mitte üksnes teile, vaid ka teie vanematele ja teie vanemate vanematele…, ja nii sajandite sügavustesse…

Kas mäletate…, see algas eraldatuse filosoofiaga ja läks üle eraldatuse kosmoloogiasse…, mis arendas eraldatuse psühholoogiat…  

Isegi teie psühhiaatrid ütlevad, et eraldatuse psühholoogia viib teid eraldatuse sotsioloogiani…, kus sünnib eraldatuse patoloogia…

Mõelge sellele… – sotsioloogia sünnitab patoloogilist käitumist, mis viib lagunemiseni…, esmalt… enda organismi lagunemiseni…

Teil on raske järgida oma instinkti kutset, mis on kutsumas kõiki ühinema kõigega…

Kuid teie elu (eelpool öeldud valguses) suunab teid vastupidisesse suunda, ning… selle tulemusel olete psühhoosis, stressis…, teil on insuldid ja infarktid, vähk ja AIDS…

Teil on raske võtta vastu oma ühesust ja võrdsust…

See läheb aina raskemaks…, eriti teie kehastumiste teekonna lõpus planeedil Maa…

Ehk nüüd mõistate, et elu on pakkumas igahetkeliselt tõestust, taas ja taas… – te olete ühesena kõigega kõiges…

Ehk meenub teile…, tõemeeli, teie jaoks väärtuslikeks olid hetked, kus tunnetasite ühesust… – ja see ei olnud üksnes inimestega…, vaid ka loodusega, tähistaevaga, tõusva päikesega… – ehk… kogu eluga…

Jah…, see tunnetus on sündimas tunnete ja emotsioonide tasemel…

Seda mitte üksnes surmahetkel…, vaid ka hetkedel, kui lõppevad teie tähenduslikud suhted või üleelamised…, surres igal sellisel korral minisurma…

Kui sünnib selline hetk, siis lahkute maisest kehastusest…, ja elate läbi oma üksindust… täies mahus…

Siis olete teadlikud, et märk oli õige ja te tunnetate lootuse rõõmu, et see oli tulevase ühinemise sõnumitooja…

Olete suundumas tagasi ühesusse…, teie ajaline üksindus on otsa saamas…

Teid on vastu võtmas kõik, keda olete armastanud…, seal on kõik, mille vastu olete tundnud siirast rõõmu…, kõik on tulemas teile tagasi…

Mina võtan teid seal vastu avasüli…

Te kõik…, mõni avalikult, mõni varjatult, jumaldasite mind samavõrd, kui Mina olen jumaldamas teid… – need ei ole paljude elude meendused, millistes tõemeeli olite õnnelikud…

Mu kallid loovused, uskuge mind…, neid elusid on igal ühel olnud külaltki palju…, ja see on kindlaks märgiks Ühesusest… – see jääb vankumatuks tõeks sellest, kelleks olete…

Ei oleks paha, kui selle mõistmiseni jõuaks võimalikult enam inimesi…, ja võimalikult varakult…

Suuremat õnne ei saa olla…, ja teil on võimalus kogeda seda veel selle kehastuse aegu…

See õnn oleks ühesuse kinnituseks kogu teie eluga ja Jumalaga…

Selleks ei ole mingit vajadust oodata oma viimset tundi…

Jah…, idee – kõik oleme üks – jääb teie jaoks üksnes ideeks, kuna võtate seda oma mõistmise tasemel…, kuid, kui asi läheb üle praktika poolele, siis selles algavad teil raskused…

Kogu asi tuleneb hirmust, kuna see on võimsam emotsioon…, peale armastuse…

Teile on teada, et hirm tuleneb armastusest…

Kui püüate vabaneda oma isiklikust eraldi olevast individuaalsusest, et kogeda üksindust, te kardate eraldatust…

Jumalik kahesus on näitamas, et kui inimkond püüab sulanduda Ühesusega, ehk naaseda oma ringile, et mitte enam taluda üksindust, ta on kartmas kaotada oma individuaalsust…

Kardate, et kui ühendus Ühesusega muutub teie lahutamatuks eesmärgiks, siis kaotate oma Mina…

Kuid Mina…, Jumal… ütlen… – seda ei juhtu…, isegi juhul, kui olete sulandunud kõigega…

Te olete teadlikud, et selline olek ei jää igaveseks…

Ütlen veel… – see ei ole teie igavese oleku väljendumine…, see on teie individuaalse vaimsuse väljendumine ja kogemine…

Minu poolt on seatud nii, et te ei kaota kunagi oma enda Mina tunnetuse… – isegi ühendudes kõigega…, kuna ma ütlesin, et see ei ole igavene…

Te ühendute kindlapeale…, kuid… see on vaid ajutiselt…, ja te avaldute taas…

Protsess ise on igavene… – esmalt ühendumine…, seejärel… ilmnemine kõigest, et naaseda individuaalse vaimsuse kogemise juurde…

Peale selle… teie ees avaneb valiku võimalus… – füüsilise eksisteerimise valik (nagu praegu)…, ehk… taas naasemise valik elu juurde…

Sama on sündimas opilaual…

Väljudes kliinilisest surmast, naasete tagasi oma ellu… – samal kujul, millisena olite lauale heites…

Kuid… te võite otsustada jääda surnuks…, ehk… jatkata oma rännakuid vaimsuse sfääris…

Sellisel juhul teadvustate kõiki indiviidsusi, milliste vahendusel olete kogenud oma väljendusi…, ja te olete avamas endas kõikide indiviidsuste teadmisi…, ehk ühendute kõikide enda osadega… – teie isiklike Minadega…

Selle tulemusel võite tunda end jumalikkuse enda väljendusena…, oma paljuarvuliste aspektidena, kõigis kogetud aegade aegades…

Siia on kaasaarvatud mitte üksnes minevik…, vaid ka tulevik…

Kuid samas peaksite mõistma, et kogu möödanik ja tulevik on üksnes illusioon…

Enese ja kõikide Minade teadvustamine…, nii mineviku kui ka tulevaid, teeb teid mõõtmatult õnnelikuks… – just see on kandmas teid füüsilise elu juurde tagasi…, ehk naasete füüsilisse kehastusse (varem või hiljem)…

Tulles vaimsesse sfääri, näete enda Mina möödunut ja tulevat…, kuid tulevik meeldib teile enam…, seetõttu lahkute uuesti maapeale…

Tulevikku näete mitte selles mõttes, et olete teadlikud oma tuleviku elu sündmustest…, vaid näete selle lõpmatuid valikute võimalusi ja variante, milliseid tuleb teie tuleval Minal läbida…

Ja te naasete…

Aamen

Andrei Andrianov

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Oleme Lõuna-Prantsusmaal, Kataride maal ja istume päikese paistel, kaunis kohas…

Ma tean teid, kuna Jumal on teadlik teist…

Meie arutame siin mõõtmetevaheliste pilude tunnetamist…

Selle analüüsi läbi, selles regioonis, võib saada uut informatsiooni, mida ei saa juhtuda teistes regioonides…

Siin istujate seas on palju selliseid, kes tunnevad huvi mitte üksnes ajaloo vastu, vaid ka siin olevate mõistatuste vastu…

Analüüsides oma hinge, võib ehk tekkida küsimus… – mis on mul ühist Kataride maaga…?

Mis seos on mul planeedi piirkonnaga, kus ärkamine toimus ammu enne käesolevat aega…?

Katarride aegu tunnetus oli kõigi jaoks ühine…, kuid nüüd see on avanemas ka sinule…

Kas mõistad…?

Ehk planeet on läbimas midagi sellist, mida saad selles kohas tunnetada ise…?

Ehk inimkond hakkab tunnetama midagi enamat, kui üksnes kontakti kirikuga, või mingi muu organisatsiooniga…?

Kõik asjad võivad jääda endiseks, kuid inimolevus isikuliselt hakkab tunnetama ühesust millegiga, mis asub mõõtmete vahel ja on seondumas vaimsusega…?

Mida arvad oma vaimsusest, kui oled istumas siin…, olles selle inimeste rühma osana…?

Mõnedel teie seast on mingi seesmine side väljendiga…, ehk – eneseanalüüs, mis saab alguse psühholoogiast… – miks ma tunnetan nii, nagu tunnetan…?

Mõneti see kasvab suuremaks pildiks… – kas ma saan tunnetada end suuremana…, kui jah…, mis saaks see olla…?

Analüüsi käigus hakkad teadvustama uskumatut… – selle suurust, kellena võiksid olla…

Ma tahaks, et sa vaataks hetke bioloogiast kaugemale…

Oled istumas esoteerilises kohas…, oled kuulamas esoteerilist kanaldust läbi inimolevuse…

Ehk läheks veel kaugemale, kus on midagi veelgi kaunimat…

Selle uurimine, kelleks oled, on aken kogu ülejäänud elule…

Seetõttu tahaks ütelda sinule midagi… – nihe planeedil hakkab looma protsesse, milliseid varem sinu jaoks pole olnud…

Üheks suurimaks protsessiks sinu jaoks on… meendused ja juurdepääs oma vaimsuse Akašidele…

Otse nüüd, selles elus, oled ärkamas millegi enama poole…, hakkad saama esoteerilisi ideid, ootamatuid avastusi…, kuigi ehk lõpplahendusteni veel ei jõua…

Kuid…, kui naased planeedile uues väljenduses tagasi (naased reinkarnatsiooni protsessis), siis ärkad samade teadmistega, millised on praegu…

Need on sinuga kaasas, kuna sinu vaimsus jääb sulle alles…

Vanades energiates oled korduvalt tulnud sellele planeedile ja alustanud otsast peale…

Oleks hea, kui jälgiks siin teatud loogikat…

Vaimsuste jaoks on olemas reinkarnatsiooni süsteem…, millele on allumas mõningad asjad…

Need võivad pakkuda sulle huvi, kuna on seotud paljuavaruslike asjadega … – ehk kunstiga…

Kas teadsid, et muusika on kui kanaldaja…?

Kas teadsid, et skulptorid ja kunstnikud on võimelised väljendama endas olevat paljuavaruslikkust, mida enamus ei ole võimelised…

Minnes muuseumidesse, võid pikemat aega vaadelda nende töid…, ja süüvides neisse, kuni pildid hakkavad rääkima sinuga…

Kord avastad, et mõned pildid kunsti galeriides on sulle innustavateks, kuna toimub sõnumite edastamine…

Mõned muusikalised teosed katavad sind rõõmu hoovusega, kuna see on puudutamas sinu südant…

Kui vaatled skulptuurset kunstiteost, mis on kaunis sedavõrd, et oled vaatlemas seda pikemat aega, kasvõi terve päeva… – siis ehk mõistad, et oled vaatamas mõõtmetevahelist avarust…

Nüüd tahaks ütelda veel midagi…

Kunstnikud inkarneeruvad sageli kunstnikena, kuna paljuavaruslikkus vajab vaid uuendust…

Muusikud muusikutena…

Olete külalt näinud lapsi, kes esinevad mistahes kunstis kui kogenud meistrid…

Nende väljendumisviis ütleb teile kohe, et see on vana vaimsus… – see on kindel…

Kas on võimalik uskuda, et on olemas energia, mida, taas ärgates, saab jätkata sealt, kus eelmise kehaga jäi pooleli…

See, mida mõistsid selle tuuri aegu, on igavene…, see ehk viib sind mõttele, et see ongi see, mida nimetate Akašideks…

Kuid see on elav…, ja sedavõrd, et kui naasete taas ja ärgates, te ei korda enam vigu, mida tegite eelmises ajalõigus…

Sinul on uus tarkus, mida lapseeas veel ei valda…

See on üks atribuutidest, mis loob rahu planeedile…

Sa kannad tarkust, mida oled loonud eksimustega möödanikus…, seetõttu seekord ei korda neid enam…

Aegamööda…, tarkuse muutuse protsessis, kujunes tsivilisatsioon, milline on tänavu ärkamas…

Just see tsivilisatsioon hakkab kiikama paljumõõtmelisuse piludesse, tundes huvi… – mida on seal veel…?

Tahaks, et sa analüüsiks oma iidsena olemise tõenäosust, kuna su vaimsus on olnud planeedil pikemat aega…

Ja ma ütleks veel… – mõned teie seast ehk on isegi elanud siin…, ehk teate seda isegi…

Kuid on olemas asju, mida on varjatud teie eest…, kasvõi… surmade õudusi…

Seetõttu ärkamas on üksnes teis olevad potentsiaalid…, et mõista, millest olete läbi käinud…

Kuid mu kallid…, on olemas Looja armastuse kaunidus, mis ei lase teil sukelduda kurbadesse sündmustesse, millised oled siin esinenud…

Te saate avastada siin üksnes rõõmu evolutsiooni…, seda, mida olite kogenud ise…, ja mis ajendas tulla siia ja saada täiendavaid õpetusi…

Siin on hea aeg vaadata ennast ja tunnetada end mõnusalt…, ning tunnistada oma suursugusust…

Olete sündinud suursugustena, olles selle planeedi osana…

Nüüd on aeg ärgata Looja armastava tarkuse poole…, omal viisil…

 Sellisena te olete…, ja ärge laske petta end neil, kes püüaks rääkida teile midagi muud…, ärge minge hirmuga kaasa…

Te olete kandmas Valgust… – see on teie tee…

Olen istumas vanade vaimsuste ees, kes on naasenud ja naasenud…, igal korral aina erinevamana…, targemana…

Mõned siin olevatest, lugevatest või kuulavatest… – kutsun teid tunnetama, kellena te olete…

Kas olete kusagil planeedil avastanud enamat, kui olete arvanud…?

Tulekutes ja naasmistes…, surmades, kus teekond on katkemas teatud aja lõigul… on palju mõistatusi…

Ka sellel hetkel on lahkumas enneaegselt…, kuid seda üksnes selleks, et naaseda kaunimal viisil ja meendustega sellest, kelleks nemad on…, et luua alus sinule, kes kord jõuad sinna…

Õpetajad, kes olid kehastunud varem, naasevad suurema tarkusega…

Nemad on need, kes muudavad poliitikat ja kes muudavad kiriku olemust…

Ma räägin sellest seetõttu, et oled elamas erilisel ajal…, et saaksid tunnetada seda…

Ära esita küsimusi selle kohta, mida ei mõista…, vaid tunneta seda läbi oma südame…

Et muuta Jumala armastust intellektuaalseks… – selleks kulub sul sadu aastaid…

Ta on niigi kaunina…, ja sedavõrd keerulisena…

Usaldu sellele, mis on kõige alusena…

Ehk selles pargis on õige koht kuulda, kuivõrd oluline oled sellele, mis on tulemas…

Kuivõrd kaunis olla siin koos kõigiga, tunda kõiki ühesena…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Ehk vaataks hetkeks asjadele teisiti…

Sellest tuleb ka sõnum…

See, mida annan nüüd, seda olen andnud ka varem…, kuid siis see oli vanas energias…

Oleme jätkuvalt Lõuna Prantsusmaal…, Katarride maadel…

Kallid…, mida, teie arvates, võib planeediga juhtuda…?

Kas olete mõelnud, mis võiks olla teiega tuhande aasta pärast…?

Kas olete mõelnud seda oma laste suhtes…?

Mida räägib teie kultuur…, kust olete pärit…?

Mida saavad rääkida teie vaimsed liidrid planeedi tuleviku kohta…?

Aastat kuus tagasi, või enam, mõned miilid siit eemal, kogunes rühm inimesi…, kuid tuhanded kogunesid mäe jalamile…

Tuhatkond…

Oli 21. Detsember, 2012… – kokku oldi kogunetud vana energia prohvetluse tõttu, mis oli täienisti ristivastu sõnumi kontekstile ja täis hirmu…

Ehk vaataks, mille tõttu selline kogunemine toimus…

Väidetavalt prohvetlus rääkis, et 21 detsembril 2012 maale saabub lõpp…, ja see on ainus koht, kus on võimalik pääseda lõpust…

Üksnes see koht planeedil pääseb kokkuvarisemistest…

Kõik kogunesid siia ja olid ootel…, olid lootmas, et pääsevad maapeal toimuvast…

Samas mõistmata prohveti sõnumi kaunidust…, mõistmata, et ei saa juhtuda midagi sellist, mida saaks silmaga näha…

Nemad aina ootasid ja ootasid…, jätkasid ootamist edasi…

Üksnes siis, kui selgus, et prohvetlus ei täitu, ega mingit kokkuvarisemist ei toimu, läksid kõik laiali…

Tahaks neilt küsida… – mida arvavad sellest nüüd…, miks nemad kogunesid sinna…?

Seega… arutame ehk seda…

See oli sõnumi grandioossus… – räägitu tõe usu suurus, mis oli valitsemas…

Kallid…, te olite elanud vana energia hirmu keebi all, kartes Loojat…

Kas oli mingi mõte selles, et Looja on loonud planeeti…, andnud teile armastust…, näidanud teile valgust…, on teinud palju viiteid teie vaimsuse tõesusele… – ja samas… sama Looja teeb täieliku lõpu teie eksisteerimisele ja pühib teid maapealt minema…?

Jättes üksnes seda kohta puutumata…

Tahaks rääkida teile loost, mida on jagatud paljude inimkonna esindajate poolt üle planeedi…

Selles oli räägitud, et olete sündinud planeedil ohvrina…, ja sellest teil ei ole mingit pääsu…

Isegi mingil põhjusel olete sündinud planeedile roojastena…, isegi eksisteerida tuleb selles roojas terve elu…

Et mitte olla roojasena, tuleb järgida reegleid, millised olid seatud armastava Looja poolt…, ja kui neid ei täida, ega käitu korralikult, siis Ta mõistab hukka elupäevade lõpuni…

Seega… – pead kogu elu olema ettevaatlik…

Oma elu ajal pead läbi käima sõjast…, ristikäikudest…, läbi käima on pimedusest, mis võib hõivata sind palju kordi…, ja niikauaks, kuivaid tahab…, hoida sind kurjuses, mida sa ei mõista…

See on see, mida sulle on räägitud…

(Krayon matkides mentorit) Ettevaatust…, see ei ole see, mida oled tegemas… – ettevaatust

Isegi, kui oled järgimas reegleid, püüad olla heana…, kuid vähimgi vääratus enne viimset hingetõmmet, Looja võib saata sind põrgusse…

Seda lugu armastavast Loojast on antud teile paljude eoonide aegu…, sellest, kes on loonud inimolevusi enda taolistena ja oma pale järgi…

Mõelge sellele…

Looja on loonud sind Jumala pale järgi…

Mis pale see on…?

Mida on räägitud pühakirjades…?

Mida see peaks tähendama…?

Kas Jumal nägi välja kui inimene…?

Sugugi mitte… oleks vastusena…

Jumala pale on Looja armastus ja mõistmine, mis on manustatud sinusse vaimsusena juba sinu sündimise aegu…

Sündinud Jumala pale kohasena…

Millisena see peaks olema…?

Antud lugu on vapustav…

Jääb mulje, et inimkond oli laskunud sedavõrd madalale, kuivaid oli seda võimalik…, ning võttes vastu Jumala pale, muutis seda kõike kurjuseks, ning karistab, kui kaotad valvsuse…

Selles on peidus palju reaalsusi, kuid sa oled suuteline nägema selles üksnes õudusi…

Tuhandeid inimesi on ootamas taolist…, samas mõistmata, et antud prohvetlus rääkis risti vastu oodatule…

Ma ehk räägiks, millest oli prohvetlus… – sul on tarvis seda kuulda…

Planeedi iidsed nägid taevas Maa võnkumise tunnusmärke…

Paljud rääkisid alateadlikult sellest, mis juhtub, kui inimkond jõuab tärminini 2012…

Inimkond, kes käis läbi mitmest sõjast, oli võimeline käivitama teadvuse ärkamist…, teadvust, mis hakkab märkama teine teist…, ilma mistahes vaenulikkuseta…

Ehk… see teadvus on võimeline märkama vaimsust…,  see on teadvus, mis ärkab rahu poole, ning soodustab planeedi evolutsiooni…

Prohvetlus oli sellest, mis hakkab toimuma peale 2012 aastat…

Ja see on teil toimumas…

Kui inimkond lõpetab sõjad, viib kõiki kokku…, siis sünnib austus teine teist…

Kallid…, oleks hea, kui te pööraks oma tähelepanu kommunikatsioonide vahenditele… – ka seal on toimumas muutused…

Me oleme energiates, millistes on võimalik tunnetada mõõtmetevahelisi energiaid…

Seda tõde hakkavad märkama ka suured mõtlejad, kes on mõtisklemas oma vaimsuse üle…, ja selle üle, miks nemad on siin…, ja Loojast, kes on loonud kõike seda…

Katarid olid ajast palju ees… – nemad tajusid primitiivsel viisil seda, millest räägime praegu…

Viimane Katar kuulutas elegantsel viisil, et katarride usk tuleb veel tagasi…, ja see on usk vaimsuse elegantsusesse…

Kallid…, just see on praegu sündimas… see usk on naasemas tagasi seitsmesaja aasta pärast…

Iidsete prohvetlus oli talletatud isegi katarride viimastesse sõnadesse…

See on tähtis…

Siit kerkib küsimus… – miks oled siin…, kas hakkad tabama tõe kaunidust…

Planeedi tulevik on tõemeeli muutunud…?

Ma pööraks teie tähelepanu ühele asjale…

Üheski pühakirjas, mis on teile kättesaadavad…, ükski prohvetlus, mis on väljaspool pühakirju, mis on teile kättesaadavad, ei ole maininud teie tänapäevaseid sündmusi…

Juttu on olnud Armageddonist, viimsest sõjast…

On räägitud õudustest aastail 2000…, mõned väitsid, et see toimub aastail 2012…

Kui kõik kogunenud tuhanded uuriks Maiade tsivilisatsiooni prohvetlusi, siis teaksid toimuva reaalsust…

Inimkond kavatses muutuda sedavõrd, et aeg oleks muutunud iseenesest…

Inimkonna teadvus muutub sedavõrd, et tulevikus ei hakka isegi meenutama seda…

Tuleb kord aeg, kus lineaarsed ajaloolased, vaadates seljataha, ütleks, et kuni aastani 2012 olid barbarlikud ajad…, kus võitlus käis peamiselt valguse ja pimeduse vahel…, aga mitte ususüsteemide vahel…

Ehk keegi isegi väidaks, et pimedus oli võidus

Jah, tõsi, nii see oli…

Miks seda kohta peetakse ikkagi veel katarride maaks…?

Miks tuleb miljoneid siia…, püüavad tunnetada seda kohta, kuulates väikese rahva lugusid…

Vaid seetõttu, et valgus on hakanud domineerima…

See, mis on praegu toimumas, jääb selliseks…

Olete tegelemas tulevaste aegadega…, võitlustega, millised tulevad vana ja uue mõtteviiside vahel…

Seda saab näha palju kordi, kuna see on juba algamas…

Seda saab näha poliitikas, kui ka majanduses…

Sa oled ootamas selles kõiges enamat terviklikkust, mis hakkaks levima kõikjale…

Sa märkad kindlapeale neid, kes jäävad vanade energiate võrkudesse…, väljaspool terviklikkust…, seda üksnes seetõttu, kelleks nemad on…

Võite uskuda… – nemad ei tule sellest välja…, ei valguses, ega katarride mail…

Kallid…, tahaks tuletada teile meelde, kus olete praegu…, ja kes on teiega siin…

Tahaks tuletada teile meelde, et Valgus on säramas jätkuvalt…, et vaimsuste mälestus on säilitatud rühma poolt, kes nägid Jeesust teisena…, kuigi ka nemad uskusid reinkarnatsiooni…

See, mida nemad nägid…, oli Vaimsuse Valgus…

Usk Katarridesse ja kõik toimuv ümber, võimendub veelgi…

2012 oli naasemise aasta Kõrgema teadvuse juurde…

Just seetõttu olete istumas siin…, just teie olete kiirgamas seda…

Ehk tuhandeid inimesi on teadlikud sellest…, kuid paljud neist, naastes koju, jäävad kindlaks oma veendumustele…

Nemad olid keskendunud sellele, mida kuulsid…, aga mitte oma tunnetustele…

Lubage inimkonnal tunnetada mõõtmete vahelisust, ning heita minema kõike seda, mis ei kinnita tema suursugusust…

Heitke minema hirmud, millised on nirgumas teist, kuna teile on räägitud neist palju…

Te olete teadlikud neist alateadlikult, ja teate, et see ei ole nii…

Just alateadvus tõi teid siia…

Ilm hakkab esile tooma varjatuid mustreid, millised on pühad ja mille poole tuleks pöörata omad pilgud…

On tulemas süsteemid, mis aitavad teie teadvusel ühineda nendega…

Olge valmis selleks… – see on juba lähedal…

Kallid…, käsi käes oma valiku vabadusega, võite vastu minna millele tahes, mida ka ei  räägitaks teile… – kas rahust või vaenust…

Selles on kogu tõde…, tunnetage hetkeks selle energiat…, see on levimas üle planeedi…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Olete korduvalt kuulnud füüsilistest vaegustest vabanemise imedest…

Mõned ehk on kogenud neid ise…

Mis teeb tervenemise võimalused imedeks…?

On vaidlemas meditsiin…,  on vaidlemas vaimne ühiskond… – ja tulemusena… – on üksnes vastandlikud vaated sellele…

Meditsiin on kindlalt veendunud, et taolised imed on äärmiselt harvad ja on täienisti loogika vastased…, ehk… ei mahu inimmõistusesse…

Vaimsed koolid ja nende õpetajad on vastupidisel arvamisel…

Ma püüan lahata seda küsimust…

Jah…, imed on võimalikud…, need on toimumas füüsilise ja vaimse piirimail…

Seega… – imed on olemas…, kuid küsimus on… – miks ja kuidas…?

Alustame sellest, et teie meditsiin, kui võtta seda, kui eraldi olevat teadust, ja nii just võtate seda, tugineb üksnes tõenäosustele…

Kui inimesel ilmneb mingi haigestumine, siis arstid tõemeeli ei tea, mis hakkab sündima edasi…

Arst ei garanteeri 100%, et haigus kaob ja patsiendil hakkab kergem…, või… kas ta jääb ellu, või… sureb…

Meditsiin, määrates üht või teist rohtu, määrab tõenäoseid oletusi haiguse kulgemisele…

Teie meditsiin, planeerides tervenemist, püüab klassifitseerida inimesi kõige tõenäosemate paranemise tulemuste järgi…

Lähtudes sellest, võib teha järeldust, et tervenemine ei toimu kord korralt üksnes seetõttu, et loogika ja teadus ei ole suutelised arvesse võtma kõikvõimalike haiguste ravitulemusi…

Enamuselt kaasaegse teaduse seisukohalt meditsiin ei ole suuteline välja selgitama täieliku tervenemise võimalikkust…, ja see annab aluse suuremateks mõtisklusteks…

Kõigil, kes mõtlevad selle üle, kerkib küsimus… – mis kutsub siiski esile äkilist tervise paranemist…?

Kuid samas ei tasu unustada, et meditsiin on suuteline tegema järeldusi haige tervise seisundi kohta, tuginedes üksnes möödunud haiguste andmetele ja tulemustele…

Kusjuures… meedikud kasutavad järelduste tegemiseks enamuselt oma mõistust…

Kuid, kui vaadata toimuvat vaimsuse pilguga, siis lääne meditsiinis vaimsuse jaoks kohta ei leidu…

Ma ütleks selle peale… – teie vaimsus on avatud kõikideks haiguste tulemusteks…, isegi neile, milliseid ei ole võimalik välja selgitada möödunud andmete abil…, ehk meedikute väljenduse kohaselt… – harjumuspärase haiguse kulgemise viisiga…

Ehk teile on arusaadav, et uskumatute juhtude puhul, mida peetakse imedeks, aluseks on siiski vaimsuse olemasolu

Enamgi veel…. taoline võib sündida igaühega teist…, kuid… kui see on vaid teie vaimsuse absoluutne ja vankumatu soov…

Kuid siiski… – ei tasu loota imele, kui kõige tõenäolisemale tulemusele…

Tarvis mõista… – et ei tasu hellitada valet lootust, et mingi protsessi tulemus garanteeriks teile iseeneselikku ime ilmnemist…

Siin käivitub jumalik vasturääkivus…

Imed on sündimas, kui selleks on vastavad tingimused ja olukorrad, mis soodustavad imede ilmnemist…

Kuid ei tasu pettuda, kui tulemused ei ole ootuspärased…

Positiivne mõtteviis on oluline osa psüühilise ja vaimse loomise aktis…, isegi imede puhul… – kuid siiski, pidage silmas, et teie ootused ja nõudlused tervenemise suhtes, isegi vaimsel lähenemisel, ei anna alati oodatuid tulemusi…

Enamgi veel… – ei ole olemas 100% vaimseid süsteeme, milliste vahendusel saaks välja ravida mistahes haigusi…

Selline lähenemine oleks isegi ohtlik, kuna saadud tulemusel võib esile tulla süütunne…, eriti siis, kui tervenemine ei õnnestu…

Paljudki on peenel plaanil pidamas end vastutavana oma enda haiguse kujunemises…

Seetõttu selles peab olema äärmiselt ettevaatlik…, tarvis püüda säilitada tasakaalu olekut… – muidu vastasel juhul võib sündida haiguse negatiivsete tulemuste võimendumine…

Teie meditsiin on häälestunud elu säilitamisele mistahes tingimustel…, seetõttu surma peetakse kaotusena…  

Selles küsimuses soovitaks anda oma vaimsusele enam vabadust, et tema saaks teha omapoolset haiguse kõrvaldamiseks…

Ma soovitaks usaldada oma kogemuslikkust…, ning lasta arstidel pidada eduks või ebaeduks mitte seda, kas patsient paranes, või suri…, vaid seda, kuidas haige sai kogeda haigusest maksimaalselt… – juttu on muidugi positiivsest kogemisest, kus haige saaks võtta seda kui temale vajalikku kogemist…

Vajalik on kõik, mis on toimumas-sündimas…, nii kõrgemal tasemel…, kui kaugemal eesmärgil…

Siit soovitus arstidele… – teie abi oleks tõhusam, kui saadaksite oma patsienti tema haiguse teekonnal…, et oleks temale toeks… – siis ta saaks haigusest suuremat kogemist…, kuni selle vastuvõtuni…

Just see on avamas ime tõenäosust haigele…

Võttes haiguse vastu, on võimalik avada tee teiste haiguste tulemustele ja kokkuvõtetele…

Siit ka täielik vastuvõtt oleks tõeliseks imeks…

Vastuvõtt on kõrvaldamas vastuseisu ja avamas nõusolekut…, nõusolek on avamas võimalusi võtta kasutusele peenemaid energiaid, kuna need on tundelisemad ja suunatud kindla haiguse koldesse, ning võimaluse korral on võimelised teostama seda, mida peate tervenemise imeks…

See, mida peate tervenemiseks, on ei miski muu, kui praktiliselt märkamatu kiirguse muutus inimese energeetilises väljas, ja sealt edasi tema füüsilisele olekule…

Selline energeetiline nihe on praktiliselt märkamatu, võrreldes nendega, kes on leppinud läheneva surmaga…, kuigi haigus ei ole neile surmav…

Tehke endile selgeks, mis vahe on vastuvõtul ja leppimisel

Kas leppida haigusega, või võtta vastu haigus… – oma olemuselt on erinevad asjad…

Seega…, olgu teile teada, et leppimine on üks negatiivse energia vorm…

Leppides, lükkate märkamatult oma tervendavad energiaid kõrvale…, ja see on viimas tervenemise võimaluste sulgemiseni, millised oleksid võimaldanud tervise paranemist…

Leppimine on alati kandmas endas kannatuse varjundit…

Vastuvõtt annab võimaluse tunnetada ilma tervikuna, ning selle abil tulla vanadest tunnetest välja… – ja võtta kasutusele Tervikväe…

Siin suureks kasuks oleksid meditatsiooni praktikad, sest seesmiste suhete harmoonia tunnetus, kasvõi oma haigusega (seda on tõestanud teie teadlased) tekitab bioloogilisi muutusi rakulisel tasandil, mis aitavad vabaneda haigusest…

Selline peen vahe olu leppimise ja vastuvõtu seisnudis, soodustab märgatavaid bioloogilisi muutusi, mis viivad selleni, et käivitub immuunsüsteem, mis peatab põletikulised protsessid, mille tulemusel sünnib tervenemine…

Saavutage Olu Seisundit (millisena see peabki olema), siis teil ei esine mingeid kahtlusi tervenemise toimumises… – kõik muutub…

Kuid peate endale selgeks tegema, mida tähendab sõna tervendumine

See võib olla mitte üksnes vabanemine haigusest…, vaid pigem… kui vaimne või psüühiline muundus, mis ehk ei ole kuigi selge füüsiline tervenemine…, kuid on psüühilise ja emotsionaalse kogemise muutus, mis võib viia selleni, et inimene vabaneb emotsionaalsetest kannatustest…

Seega… mida ka ei juhtuks, peate kokkuvõttes teadma… – kõik on viimas üksnes teie kõrgema hüvangu poole…

Haigus ei tohi segada oma seesmise jumalikkuse väljendamist ja tunda rõõmu elu üle…

Pidage meeles…. – halbu tulemusi ei ole olemas…

Tervenemine vaimsuse vaatevinklist on vaimu rännakutes mööda elu millegi ületamine, või selle kõrvaldamine…

Seega…, sõbrad…, tõeline tervenemine teil saabub siis, kui vaimsus ja keha sulanduvad üheseks…, siis kõik kolm teed…, keha füüsiline, mõistuse psüühiline ja vaimne teekond saavad ühese protsessi aspektideks…

Kui teadvustate seda selliselt, siis kolme aspekti vahel ei ole teie jaoks midagi, mis ei vastaks teie ootustele, kuna olete teadlikud, kes te olete

Aamen

Tervenemise imed

Marat ibn Alim

2019.04.16

Seega…, me jõudsime järeldusele, et kui teie keha, mõistus ja vaimsus, on eksisteerimas harmoonias…, siis… harmoonias on teie kõik teadvuse tasemed…

Te olete teadlikud, et loomise protsess on toimumas mitmetel tasemetel… – teadlikul, alateadlikul, kui ka üliteadlikul…

Kui olete loomas üliteadlikul tasemel…, siis see on teie jaoks ime tegemine…

Loomise protsess on käimas suunatult ja vastavuses teie vaimsuse määrangule…

Kõik, mis on toimumas täiuslikkuse kõrgemal tasemel, kuna olete harmoonias… siis sellise loomise efekt on maksimaalne…

Selliselt on loomas oma reaalsust kõrgelt arenenud olevused…

Nüüd tuleks mainida seda, kuidas on toimumas ja mida on kätkemas loovuse protsess üliteadvuse tasemel…

Esiteks… – olete loomas, loobudes täienisti oma väikese Mina soovidest, mis on kujutamas üksnes mõistuse ja keha huvisid…

Teiseks… – taolises protsessis muutute absoluutselt avatuks isiklikele ja eneseküllastele vibratsioonidele…, tingimusteta armastusele…

Kas on meeles, et armastuse energia on ilmaruumi aluspanev energia…, ilmaruumi energia maksimaalses ulatuses… – see on teie vägi, mida olete kasutamas…

See kõik muutub võimalikuks, kuna selle protsessi kõik eespool nimetatud energiad on tulenemas jumalikkusest endast

Neid vibratsioone saate tunnetada igal oma elu hetkel ja iga teie valiku puhul…

Siin on toimumas veel see…, et mida enam väljendate, kelleks tegelikult olete, samas säilitades absoluutset otsustavust ja oma Kõrgema Mina sihikindlust, väljendate oma enda jumalike aspektide ilmutamisi endana ja läbi enda, seda kergem on väljendada ja kogeda kõike…, aina kergemalt ja täiuslikumalt…

Seejärel teie jaoks ei ole enam mõistet, et ime on juhtunud juhuslikult, kuna olete ilmutamas oma täiuslikkust…

Te olete nägemas ja kogemas üksnes imet…, ja kõik toimuv on üksnes ime iseenesest ja see on täiuslik…

Olete juba teadvustamas, et ei ole, ega saanud olla sellist asja, kui… ime sünd

Kui olete uskumas seda… ja teie jaoks see on absoluutne veendumus… – siis avate enda seesmuses ust ääretusse avarusse…, sellega saavutate rahu…

Ja kõik, mis ravi aegu annab tervenemise efekti, mistahes tasandil, annab võimaluse teadvustada, et olete saavutanud rahu energiat

Rahu ise on kujutamas armastuse pehmet ja vaikset vormi…

Rahu vabastab teid kannatustest…

Olete alati püüdlemas vabaneda kannatustest… – kusjuures… kannatusi kardate enam kui surma…

Kui suudate olla rahus, siis ka kannatused lahkuvad teie juurest… – sellega saabub lõpp võitlustele…

Järgmistes vestlustes tahaks jatkata seda…, sidudes kõike meditsiiniga…

Paraku vähe inimesi leiab endas jõudu ja soovi astuda vaimset teed, sellega luua vastastikku sidet jumaliku väega…

Minul on alati soov, et te räägiks minuga, aga ei räägiks minule…

Ma usun, et tuleb aeg, kus üha enam ja enam inimesi teadvustavad, et teie elu on esmalt… – vaimne kogemine…, ja teie füüsiline ilmnemine on seotud kogemisega läbi inimese vaimsuse…

Teie elul on vähe ühist puht füüsilise väljendusega…

Seetõttu paljudel ei tule isegi pähe luua kahepoolset sidet jumaliku väega, seetõttu jätkavad oma edu sidumast keha ja mõistuse eduga…

Meil tuleb juttu teie pikaealisusest…, vajadusest ja võimalusest…, teie füüsilise heaolu säilitamisest…, võimalusest jääda elama sellesse kehasse…

Seda kõike vaatame inimgenoomi kõrguselt…

 Aamen

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

See, millest tahaks rääkida teile, ehk on teie jaoks uudsena…

Mõnigi ehk ei ole nõus sellega…, nagu tavaliselt see on…

Vastuseis ehk on sellest, et teid on õpetatud nägema asju teatuid viisil…, ja selles on tuginetud teie lineaarsele kultuurile…

 Üheks raskemaks asjaks inimolevusele on… – ronida välja isiklikust karbist, millesse on paigutatud teda juba sünnist saadik…

Kuigi sellel karbikesel on olemas oma mõte… – ta määrab piirid kõigele, kuidas asjad peavad olema…

Tema mõtteks on harjutada teid selleks juba lapsepõlvest peale…

Temas on kõik, mida on rääkinud teile need, keda olete armastanud…

Tema mõtteks oli kinnistada kõike, mida olete õppinud… – kaasaarvatult nii vaimseid, kui ka metafüüsilisi asju… – kinnistada kõike, mis on kirjeldamas asjade tööd…

Nüüd ehk läheks edasi ja pakuks sootuks uut perspektiivi…

Kuid enne tahaks ütelda järgmist…

Kallid, uus perspektiiv avaneb seetõttu, et selle planeedi energiad hakkavad toetama üha sügavamaid mõistmisi…

Nii mõnigi teie seast on noogutamas jaatavalt, kuna näevad selles mõtet…, vastupidiselt neile, kes küll ei näe mõtet, kuid on nõus sellega…

Need on detailid ja üksikasjad, mis aitavad mõista seda…, kuid sellegipoolest… see toob esiplaanile midagi sellist, mis on erinemas täienisti… – erineb sedavõrd, et tahaksite ehk haarata peast ja ütelda muretsevalt… – ma ei suuda mõista, kuidas saab see töötada…?

Kallid…, paljumõõtmelised asjad, mis on väljumas teie mõõtmelisuse raamidest, millises olete eksisteerimas, on teie jaoks veidratena ja harjumatutena…

Te ei ole suutelised mõistma paljumõõtmelist elu…, kuna see ei mahu teie elu määratlustesse…

Teil on olemas üksnes teie bioloogia…

Kas mõistate, mis on valgus…?

Kas Valgusel saab olla elu…?

Te ehk ütleks selle peale… – näib, et valgus ei ole võimeline tootma end, paljunema…, ega ole võimeline millekski muuks…

Teid löövad rööpast välja asjad, millistel, teie elu määratluse vaatevinklist, puudub mõte…

Kuid siiski… valgus on muutumas juba üksnes teie oleku tõttu temas…

Valgus on muutumas isegi siis, kui olete jälgimas teda…

See on pea kui põhjus-tagajärje efekti ilmnemine inimteadvuse ja valguse vahel…

Mis järeldusi saab siin teha…?

Valgus on paljumõõtmeline energia, mis on võimeline reageerima inimteadvusele…

See tõstatab teie ette järgmisi küsimusi…

Mida tähendab elav…?

Mida tähendab elutu…?

Milline on teie elu määrang, kui sellise…?

Ma räägin sellest üksnes seetõttu, et see, mis sellele järgneb, tuleb ülimalt keeruline…

Me avame taas ukse kogu selle kauni arutluseks… – milleks on Inimesele Vaimsus

Teie kujutlused vaimsusest…

Inimese vaimsus ei ole millegi sarnane, mida on teile temast räägitud…

Isegi kui olete hoolega jälginud Krayoni sõnumeid, siis neis oli üksnes pealiskaudne informatsioon sellest…, üksnes kõige üldisem informatsioon kogu selle keerulisusest, kaunidusest ja suursugususest… – teie vaimsuse imepärasusest…

Te väljendate seda hingena ja seetõttu ütlete, et laevapardal on nii ja nii mitu hinge…

See on üksnes viide sellele, et kui mitu inimvaimsust on laeval

See räägib sellest, kuidas teie näete asja…

Kui on olemas inimene, siis temal on hing, ehk vaimsus…, ja kõigil on hing… – seega… kuipalju hingi, nii palju ka inimesi ja nende vaimsusi…

Kuid seejärel pöördute vaimse õpetuse poole, ning esitate küsimuse…

Mis on siis hing…?

Mida ta endast kujutab…?

Ja te kuulete palju selle kirjeldusi…, kuid enamus neist on lineaarsed… hingelised…

Kuid teil on olemas vaimsus…, ja see on teiega kogu teie elu jooksul…

Teie vaimsus on olnud teil ammu enne teie tulekut sellesse kehasse…

Te tulete sellesse ilma, ühinedes oma vaimsusega…

Kui lahkute sellest ilmast, siis vaimsus naaseb tagasi eesriide tagustesse…

Nii kordub vaimsusega taas ja taas…

Seda nimetate hinge reinkarneeringuks

Enamus teie seast ei usu seda…

Paljud usuvad, et hing tuleb vaid mõneks ajaks, kuid lahkub igaveseks, ega naase kunagi…

Sedavõrd erinevad ja segased on teie kujutlused ja ideed teie vaimsuse kohta…

Algsed vaimsed süsteemid sellel planeedi, kõige-kõige esmasemad, nägid vaimsust kui alaliselt reinkarneeruvat olemust…

Need süsteemid nägid ka energiaid, mida teil võetakse karmana…, ehk eelmiste elude energiate väljendumisena, mida olete toomas eluenergiatena käesolevasse ellu, millistega tuleb tegemist teha kogu selle elu jooksu…

Hinduismis peetakse seda esmaseimaks algeks

Nemad püüavad kogu jõust jõuda nirvaanani, et vabaneda karmast täienisti…

Kõik sellised põhimõtted on esmasteks põhimõteteks, millised on intuitiivselt enam vastuvõetavamad kõigest, mis leiduks üle planeedil…, millised oleksid aluspanevamateks tõe alusteks…

Tänavu vaimsus on muutunud teil millekski lineaarseks hingeks…, mis on uskumatult lihtsustatud, nii informatiivselt, kui ka oma olemuselt…

Mis toimub vaimsusega, kui keha sureb…, kas lahkub kehast…?

Olen palju kordi andnud informatsiooni selle kohta, mida tähendab vaimu jagunemine

Palusin isegi vastata küsimusele teie Kõrgema Mina kohta, kus asub teie vaimsus, kas ta on  Kõrgeima Mina koostisosana…?

Seejärel selgitasin, et kui on tegemist paljumõõtmelisusega, siis koha mõistet ei ole olemas…

Kallid…, asukoha lokaalsuse mõiste ise on juba ülimalt lineaarne…

Kui ütleks, et vaimsus on seonduses Looja Lätte endaga, milline on paljumõõtmeline, siis ta on kõikjal ja alaliselt kõigis galaktika osades… – ehk siis mõistaksite teda paremini…

Sinu vaimsus, kelleks oled sina, ei asu lokaalselt, seega… ta ei mahu sellisesse väitesse, et tema tuleb koos sinuga sellesse kehastusse

Kallid…, ta on jätkuvalt ja alaliselt üle kogu galaktika…

See kõik on ülimalt keeruline…, kas pole…?

Pea kinni, Krayon…, kas sinu arvates minu vaimsus ei ole täienisti minu kehas…?

Nii see on… – kuidas saaksid omada Kõrgemat Mina, kui ta oleks täienisti mahtunud sinu kehasse…?

Kõrgem Mina peab tingimata olema kusagil veel, et saaks olla sinust kõrgemal (Krayon muigab, rahvas naerab)

Ehk nüüd hakkate mõistma, et on olemas selline asi, kui vaimsuse eraldumine…, kuigi see sõna ei ole selle väljendamiseks õige…, kuna eraldumise mõiste on täienisti lineaarne kontseptsioon…

See oleks kui mingi asja küljest tüki ära lõikamine…, selle tulemusel saab olla kaks osa…

Kuid vaimsusel eraldumist ei toimu…

Kahjuks saame kasutada üksnes sellist sõna, kuna sobivamat sõna teil ei ole…

Tegelikult selles on selline omadus…, selline sulandumise ja põimumise ilming, mis võimaldab kasutada üht vaimsust korraga ühiseks kasutamiseks…, ehk isegi miljonites olevustes…

Seda teil oma mõistusega on raske omaks võtta, milline ei küündi selleni…

Edaspidine jutt läheb veel keerulisemaks…

Sisenemise mõiste

Täna arutaks sellist mõistet, kui sisenemine… (ühe olemuse teadvuse sisenemine teise inimolemusse)

Seda me ei ole veel kunagi arutanud…

Oleme jälginud, kuidas Marilyn Harper alustab kanaldustega… – esmalt sulgeb silmad ja hetke pärast avab… – koheselt on teisena…

Selliselt ta hakkas tegema ajast, kui esmakordselt elas üle sisenemise

Tema toimingut saab võrrelda paljude teiste tegevustega, mida samuti peetakse sisenemiseks

Kuid ma siiski tahaks ütelda, et see ei seondu kuidagi sõnaga endaga, kuna selle tähendust olete kasutamas lineaarselt…

Ehk räägiks sellest, mis tegelikult on sisenemine…, ja mis üldiselt toimub sellisel juhul…

Suht sageli ja enamuselt on tegemist üksnes oma vaimsusega (Krayon muiates), kuid jääb mulje, et keegi teine vaimsus on astumas teie ellu…, mille tulemusel muutute veidi teiseks, ega ole teadlik, milline olite enne…

See on sedavõrd rabav, et isegi Marilyni poeg küsis teistelt… – mida te olete minu emaga teinud….?

Selles on sedavõrd sügav asendus, ehk muutus…

Sellele on ainus seletus … – toimub kaasasündinu vaimsuse ühe osa eemaldumine (ehk kolib tagaistmele), tema asemele siseneb (astub esile) vaimsuse teine osa, kes hakkab vastama küsimustele…, seda toimingut nimetatakse sisenemiseks

Seega…, veel enne, kui hakkame arutama aktuaalset ja reaalset asja, kuidas tegelikult miski on toimumas…, ehk süüviks esmalt sellesse… – tahaks arutada, kuidas enamuselt see toimub…

Surmaeelse üleelamise kogemine…

Sellel, mida kavatsen teile rääkida, on suur tähtsus…

See on kena lugu ja siin istujate seas on kindlasti neid, kes on kogenud seda…

See on kohane inimestele, kes on üle elanud ekstreemseid juhtumeid…, kasvõi autoteedel, või haiglas…, ehk isegi kodus, kui elatakse üle kliinilist surma… – kes on kogenud surmaeelset olekut…

Ehk see nimetus ei ole küll päris õige…

Teie surma määratlus on puht teaduslik termin…

On inimesi, kes on surnud mitmeid kordi… – kasvõi opilaual…

Sellel kõigel on üldistav nimetus, mida metafüüsikud nimetavad surmaeelseks kogemiseks

Kui saaksite vestelda kellegiga, kes on seda üle elanud…, siis kõik räägiks teile oma lugusid, mis oleksid päris huvitavad…, kuigi mõnedki neist ei ole kaugeltki positiivsed…

Kuid kõik see oleneb selle teadvusest, kes on seda üle elamas…

Mis toimub siis surmaeelsel hetkel…?

Juba surnud olemise idee ise, on totter…

Surm on üksnes kliiniline…, kuid kuidas saaksid teada, kas oled tõemeeli surnud…?

Sa esmalt teadvustad seda, mis on esmaseks viiteks aeglasele kustumisele…, on seiskumas sinu elutähtsad süsteemid… – hingamine seiskub…, süda peatub…, hapnikuga varustamine lakkab…

Signaalid sellest jõuavad ajuni…

Kuid teie aju teeb midagi sellist, millest teil ei ole isegi aimu…

Temal on varuks vastav programm, mis käivitub läheneva surma signaali tulekul…

Teil kõigil on eriline kaitseklapp…, päästemehhanism, mis on kaitsmas teadvust…, see kaitseb teid sellest, mida on räägitud teile surma õudustest…

Teadvus hakkab edastama teile imelisi tundeid, meeldivaid ja helgeid, milliseid ei ole võimalik unustada…

Selliste tunnete ilmnemine on omane pea kõigile, kes on elamas üle surmaeelseid kogemisi…

Paljud leiavad end milleski tunneli taolises, kus näevad ees valgust, milles on tunda Jumala armastust… – seetõttu nemad ei tunne hirmu…

Ma ei eita seda, kuid kinnitan, et nii see ka on…

Teie aju on programmeeritud sellele tõele

Neil hetkeil, kui näib, et surm on lähenemas, aga keha ei tee vahet, kas sureb, või saab päästetud, seetõttu käivitub õnnistava armastuse programm, et keha ei saaks tunnetada tõde

Tõde on siin selles, et te jätkate oma eksisteerimisega, milline on kaunis…, et lahkumist olematusse ei ole olemas…, ega ole mingit hirmutavat lugu… – kõik on normaalne…

Ja nii see on…

Selline on tõde, mis on jäigalt talletatud teisse…

Teie süda…, teie aju…, teie käbinääre… – kõik on ühiselt tegemas tööd selleks, et te ei tunneks hirmu…

Selline on Jumala armastus…

Selline on eriline programm…

See on just see, mis on juhtumas päris sageli…

Tulles sellest seisundist välja, te muutute paljus… – igaveseks…, ja seda seetõttu, et kuna te ei surnud, siis programm käivitus…

Teil õnnestus jõuda tõe välgatusesse…

Jõudes selleni, tulete operatsioonist välja…, tulete surmaeelsest kogemisest läbi…

Ja äkki… kõik on muutunud…, saanud teiseks…

Jumal küll, kuidas kõik on muutunud…

Paljude jaoks see erineb paljuski seetõttu, et nemad jõudsid seda läbi teha…, avardasid oma vaimsuse kogemuslikkust…, läksid üle järgmisele tasemele…, või kõrgemalegi veel…

Kui ise nii kaugel veel ei ole, siis teadke, et teie hing on jätkuvalt kolmemõõtmeline…

Avardunud vaimsus, omades kogemust, on väljaspool kolmemõõtmelisust, mis ulatub hulga kaugemale kõigest, mida olete kunagi kogenud…

Tulles sellest välja muutununa, on võimalik tunda end sootuks teise inimesena…

Erinevus sellest, millisena oldi, on külaltki suur…

Igaüks, kes tundis seda varem, võiks küsida kui Marilyni poeg… – mida olete teinud minuga…?, või midagi taolist…

Kas mõistate, millest räägin…?

Kas sellisel juhul sisenes mingi teine vaimsus…?

Vastus on eitav

Teie jaoks see on vaieldav…

Siis peaksite tegema kindlaks… – mis on teie vaimsuseks…?

Kas teie vaimsus kätkeb ka neid, kes on teie perena…, või neid, kellega olete kohtunud eelmiste elude aegu, kes on sulandunud teie vaimsusega…?

(Krayon rõõmuga) Muidugi…, vaimsus on kätkemas nii sind ennast, kui ka kogu peret…

Ka on see teile jatkuvalt vaieldav…, või teil on soov kiigata peeglisse ja ütelda… – minus on üksnes minu oma vaimsus… peale minu enda oma ei ole ühtki teist…

Aga kuidas on nendega, kes on aitamas ja suunamas…, kes on alati teie kõrval…?

Kus teie arvates nemad asuvad…?

(Krayon läbi huumori) Kas lae all…? (üldine naer)

Nemad asuvad teie seesmuses…, nemad on kaaskond, kellest on juttu olnud… – teie seesmuses…

Kõik see on tulenemas samast kohast… – koos vaimsusega…

See aitaks täpsustada ettekujutust paljumõõtmelisest asjast, mida nimetate Merkabaks…

Kui lahkute eesriide tagusesse, siis seal kohtate teatud konglomeraati…, ehk… enda vaimsuste kombinatsiooni… – ehk… naasete perre…

Seal sinu nimi ei ole teistest üle…

Seal on ühine nimi…, oma laulu olete laulmas Valguses ühiselt… – sellest oleme kord rääkinud…

Valmidus muutuda

Vaatame taas sisenemist

Kas on teil teada, kus veel saab näha sisenemist…?

Edasijõudnud vaimsused, kes on läbinud grandioosse ärkamise, on tõmmanud end vanast energiast välja ja paigutunud ümber millessegi uude ja paljumõõtmelisse, mis näeb välja tervinisti ja täienisti sootuks teisiti…

Sama võite näha teid ümbritsevas religioonis, kui keegi on ärkamas armastuses Jumala vastu… – olenemata sellest, millisesse religiooni kuulutakse…

Armastus jääb alati armastuseks…

Oleme rääkinud, et milline usu suund ka poleks, võib tulla hetk, kus inimene, kes on rabelemas vanas energias…, kuid, läbides elu katsumusi, saades tervendumist, pöördub Jumala armastuse poole, mida näitas temale paavst või preester…, kasvõi ema…, ehk keegi veel…

Ta jõuab uue mõistmiseni…

Nüüd ma küsiks… – kas keegi sisenes temasse…?

Väliselt see võib näida nii…

Kui küsiks seda kunagi neilt.., siis nemad ehk vastaks… – jah…, eile ma olin veel üks inimene…, kuid täna – olen sootuks teine… – ja ma ei hakka enam tegema seda, mida olen teinud seni… – täna minul on olemas Jumala armastus…

Nemad ehk tsiteeriks teile Pühakirja, kuid te ei saa nende armastusest aimugi, ega tunda seda, mida tunnetavad nemad…, ega suudaks mõista, et nende põhitõeks on  absoluutne armastus

Nemad tunnetavad seda oma südamega…, nemad on teadlikud, et nüüd on teised

Nemad on teadlikud sellest, kui omapärasest sisenemisest…, aga mitte kellegi teise vaimsuse saamisest…

Kallid…, te saate oma vaimsusega taas ühtseks…, kuid juba avardunumaga…

Ta on avardunud hulga enam, kui oli seni… – seetõttu oled sootuks teise olemusena… – kogu mõtlemine ja tegutsemine käib teisel tasemel…

Endised asjad, mis olid enne surmaeelset kogemist, või enne elulise otsuse tegemist, enam ei huvita…, kuigi viisid Jumala armastuse juurde…

Sageli seda on soodustamas mingi teatud sündmus, mis avardab võimalikkuse piire ja muutub toimuva muutuse katalüsaatoriks…

Operatsioonide aegu manustatakse midagi rahustavat, mille läbi toimub teadvuse muutus…, ning neil hetkeil vaimsus pöördub mõistuse poole… – kas oled valmis tegema järgmist sammu…, muidu sul jääb täitmata ülesanne, mille nimel oled tulnud sellesse kehasse…?

Just selle hetke mingil momendil teadvus taipab… – oi Jumal…, kas tõesti…?, ehk teeme seda teisiti…, ja selle tulemusel inimene muutub teiseks, kui oli enne seda…

Teil tuleks teada, et sellel hetkel ei tule keegi teine isiksus…, vaid taastub ühendus iseendaga, kuid hulga avardunumaga…

Oleme rääkinud prohvetitest, kes on kõndinud mööda maad…, keda ka praegu on liikumas inimeste keskel…

Nemad olid võimelised mõjutama füüsikat ja muud sedavõrd, et olles nendega, oli tahtmine olla alaliselt nende juures…

Nende jälgedes hakkasid kasvama lilled ja loomad kõndisid neile järel…

Kallid, nende vaimsus eelmises elus oli elanud ja tegutsenud ühiselt kogu planeedi teadvusega… – nende vaimsuse sagedus oli väga-väga kõrge…

Ka teil on olemas selline võimalus…, kuid see oleneb üksnes sellest, kuivõrd teie vaimsus eesriide tagustes on aktiveeritud Jumala armastusega…  

Kas mõistate, mis tasemel olete selles kõiges…?

Otseselt paljude jaoks see kõik oli mingiks väga eriliseks…, kuni sisenemiseni…

Ka siin istujate seas on selliseid, kes on sellest läbi käinud…, kuid ise ei ole sellest teadlikud…

Kas olete võimelised ära märkima hetke, kus märkasite oma kogemise algust…?

Kasvõi asjaolu, kus magama läksite ühe inimesena, aga ärgates leidsite end teisena…?

See käivitus uneaegu… – mingil hetkel olite andnud oma vaimsusele nõusoleku, öeldes… – olen valmis minema uuele tasemele… – sellest hetkest muutusite alatiseks…

Areng on kulgemas üksnes ühes suunas…

Räägiks teile sisenemisest veel…

Teil on vaba valik…, kuid teil ei ole valikut naaseda oma endisesse madalamasse vaimsuse seisundisse… teil ei ole võimalust veereda tagasi…

Kui te prooviks seda teha…, siis teie jaoks see oleks lammutusena…

Te ei ole võimelised laskuma vanasse energiasse…

Areng toimub üksnes kõrgema suunas…

Marilyn räägib ühendumisest eelmise vaimsusega…

See on suht lineaarne ettekujutus…

Kuid mis toimus temaga reaalselt…

Ta oli võimeline ära tundma, et see on tema järgmine samm oma vaimsuse evolutsioonis…

Temal tekkis mõistmine ja selle teadvustamine, et tema on võimeline taasühinema madalama energia vaimsusega, ning võtta temalt üle parimaid asju, milliseid seal sai olla… – meendused…, laste sünnitamine…, ja palju muid taolisi asju…

Selles seisnes tema vaimsuse edasi liikumine…

See ei olnud taasühinemine sünnieelse vaimsusega…, vaid edasi liikuva käesoleva vaimsusega… – kõrgemal tasemel, mis võimaldab mõista ja õppida seda taset…, et olla võimeline ühinema sellega, kellena oli varem… – saades nii küpsemaks ja edasi jõudnumaks…, mõtestatuna ja tasakaalukana…

Ärkamine tõe poole…

Ma ei tahaks, et te võtaks seda informatsiooni kui mingit pettumust…

(Krayon kõrgendatult) Tahaks, et te mõistaks kogu teie vaimsuse evolutsiooni suursugusust…

See on toimumas hulga hoogsamalt, kui arvate…

Kas inimeses, kes on istumas teie ees, on toimumas mingi sisenemine…?

Kui vaataksite tema olemise määratlust…, siis te kahtleks selles…

Tema ei läinud ühest isiksusest teise… – vaid tema üleminek toimus mitmeid aastaid… – ja on jätkumas ka tänavu…

Kas on see sisenemine…?

Vastuseks on… – ei…

Kuid paraku, kui oleksite vaadanud tema eelnevat elu…, ehk mõni tunneks teda eelmist ja vaataks teda praegust… – siis ehk küsiks temalt… – mis ajast sul katus on sõitmas…? (üldine naer), sinul ei ole midagi ühist selle inimesega, keda ma tundsin… – sa oled täienisti muutunud…

Mõni ehk ütleks… – see on ilmselt  sellest, et sind on oma võimu alla saanud tume olemus… (üldine naer)…, ja nüüd tema on kujundamas sinu elutegevust…

See on sellest, et küsijale on räägitud asjade olemasolust selliselt…

Kallid, tahaks rääkida teile järgmist asja, mis on samuti tõde…

Inimese vaimsus, keda näete istumas enda ees, evolutsioneerus pikema aja jooksu selleks, kellena näete teda enda ees…

See ei ole mingi sisenemine… vaid sama, mis toimus Marilyniga…, kuigi temal see toimus ühel hetkel…

Sama on toimunud paljudega, kes on kogenud hetkelist valgustumist…, kusjuures… ilma mistahes surmaeelse kogemiseta… või mingi operatsioonita…

Tänavune energia on toetamas seda…, ta on soodustamas ärkamist grandioosse tõe poole…

Kui usaldute küllaldaselt protsessile ja teil on piisavalt mehisust…, siis küsige oma vaimsuselt… – ma armastan sind kui Jumalat…, ma usaldan sind kui Jumalat… – kuid, kas saab see olla reaalne…? – ning jääge üksnes ootama vastust…, kuni saaksite veenduda vastuse tulekus…

Just seda tegi minu partner kolmkümmend aastat tagasi, olles insener…, ta tahtis veenduda sellises tões…

Ta sai vastuse, mida tunnetas oma südamega… – sellest saab rääkida üksnes tema…

Peale sellist ootamatut asja, inimene muutub täienisti…

Selleks on võimeline igaüks…

Enamus ei tea sellest võimalusest midagi…, üksnes jätkavad istumist oma karbis…

Vanad vaimsused üle planeedi on ärkamas enama tõe suunas…, tõe suunas, mis on rääkimas plaani suursugususest… – sellest, kelleks olete maapeal ja mis on toimumas teie ümber…

Pimedus ei ole veel järele andnud…

Palju aastaid tagasi rääkisin, et nihe toob pinnale pimeduse poole…

Olen rääkinud pimeduse armeest, mis koguneb kokku, kuna tema jaoks kaovad riigid ja piirid nende vahel… – kusjuures… neile piirid on olnud olulised alati…

Ainus, millest pimeduse armee on huvitatud… – on… võidelda teiega ja pühitseda võitu teie üle…

Kuid ma kinnitasin teile, et pimedusel ei ole selleks võimalusi, kuna ta ise ei ole kuigi selge…

Ehk teisi sõnu… – nende mõistus ei ole kuigi selge, ega terve…

Kõik, mida nemad ka ei teeks oma tooruses, see üksnes tõstaks kogu planeeti veelgi enam nende vastu…

Nüüd nende aeg on jõudmas lõpusirgele… – seda olete kuulmas ka uudistes…

Olete kuulnud pimeduse armee viimasest bastionist, kus unistati kogu planeedi vallutamisest…, ning katta planeet pimedusega…, siis saaks muuta teda tervenisti…

Nende taandumisega lõppes olnud paradigma…

Kuid nemad võivad võtta ette järgmise sammu… ehk muutuvad oma pimeduses elegantsemaks…

Jälgige neid… – ega pimedus nii lihtsalt ei anna alla…

Sedasi on olnud sajandite jooksul…

Nemad ei kavatse üksnes lahkuda lavalt…, vaid kavatsevad hoopis võita… – kuna nende mõistmine on jätkuvalt ähmane…

Kõikjal, kuhu nemad ka ei ilmuks, paistavad koheselt silma… – seal on midagi korrast ära…

Sellised on pimeduse negatiivsuse avaldumised… – püüd orjastada…, võtta kontrolli alla…

Kelleks nemad on, seda hakkavad nägema mitte üksnes vanad vaimsused, vaid ka tavainimesed…

Seda üksnes seetõttu, et planeedi valgus on kasvamas suuremaks, mida on tajumas paljud inimesed…, nemad kinnitavad, et see on nende teekond…, see toob esile omavahelise austuse… – ja nii peab ka olema… – et neile see meeldib ja see on suund, mida tahakski käia…

Emad ja isad näevad seda oma lastes, kes on näitamas, millisena see võib olla…

Sotsiaalsetes võrkudes on avaldumas see, mida varem ei saanud näidata…

Sajad ja tuhanded inimesed on suhtlemas omavahel üle planeedi, olenemata riikide erinevustest ja nende kultuuride vahelistest barjääridest…

Mu kallid…, see kõik on Valguse tuleku märgiks…

Avaldage soovi ja teile avaneb…  

Olen neist asjust rääkinud varemgi… – teie vaimsus on ärkamas

Sisenemine on üksnes kiire ärkamise tulemus edasijõudnud vaimsuse poole… – kelleks olete ise… – reaalselt… – ja see ei ole keegi teine…

Seda kinnitaks ka Marilyn…

See ei vähenda kogemist, vaid vastupidi… – avardab ja võimendab seda…

Olete tõemeeli suursugused…, te olete sellest läbi käinud…

See jätkub ja jätkub, kuna vaimsuse evolutsioonil ei tule lõppu niipea…

Pange tähele… – teis kõigis on see olemas…

Teil on võimalus ärgata grandioossema tõe poole…

Nii see oli ja jääb nii ka edaspidi… – te näete seda…

Just nii see on töötamas paljude jaoks…

Selline oli sõnum, mida oli teil vaja seekord saada…

 Ja nii see on…

Krayon

Lugeja küsimus…

Mis toimub surmaeelsel kogemisel…?

Ma kuulsin midagi, mis oli minu jaoks uudsena…, see ehk on ka paljudele sellisena…

Sellest ma mõistsin… – et surmaeelne kogemine on programmeeritud kuidagi müstilisena…, või kuidas seda mõista…?

Seega…, kes on loonud sellise programmi…?

Kas see programm on reaalselt olemas…, või see kujuneb üksnes meie ajus…?

Lee Carroll annab vastuse…

Ma hea meelega aitan teil mõista seda küsimust…, see oli uus informatsioon ka minu jaoks…

Siin, selle kanalduse aegu Krayon näitas minule seda…

Suremise programm on meile meie hüvanguks Looja poolt, kes on paigutanud meisse jumalikkuse seemne, ning andnud täieliku vabaduse valikuteks…, see on antud programmi näol…

Te tahaksite saada tõestust sellele…

Et saada tõestust sellele, siis tutvuge paljude surmaeelsete kogemistega…, need pea kõigil on identsed…

Leitakse end tunnelis…, nähakse valgust… – ja paljud, kes on seda näinud, väidavad täie kindlusega, et peale selle nägemise, ei karda enam surma

Sama on toimumas taas ja taas…

Seda ei tahaks isegi programmiks pidada…

See programm on meile hüvanguks… – et ei satuks segadusse…, ei šokeeruks, ega kardaks, kui teadvustame, et oleme suremas…, et saaksime liikuda õndsuses Valguse poole…

See on Looja programm, ja see on meie jaoks…

Sinu küsimus oli hea, kuna läbi selle sain ka mina endale uut informatsiooni…

Mulle pakkus huvi kuulda paljudelt inimestelt sellist kogemist, mis olid omavahel suht sarnased…

Kuid see on sarnane veel millegiga…

Mind köitis fakt selle kohta, et mis toimub, kui inimene väljub magnetvälja mõju alt…, kasvõi… lennates kuule…?

Kas mõistate…?

Planeedi magnetväli ulatub sadade kilomeetrite kaugusele…

Mida enam eemalduda, seda nõrgemaks see muutub…

Kuid Krayon oma esimeses raamatus ütles, et magnetvälja on inimesele tarvis elu jaoks

Väljudes magnetvälja mõju alt, hakkavad sündima mõningad erilised asjad…

Mis on toimunud inimestega, kes on käinud kuu peal…?

Nemad hakkasid kirjutama raamatuid, või tegelema hoopis muuga…

Reeglina…. – nemad loobusid teenistusest ja hakkaksid…, kes kunstnikuks…, kes jutlustajaks…, luuletajaks…

Kuna nemad muutusid täienisti, siis nendega hakkasid sündima mõningad asjad,… – seda üksnes seetõttu, et nemad käisid magnetväljast mõneks ajaks väljas…

Planeedi magnetväli on seonduses meie teadvusega, kuid enamus ei pääse selle mõju alt kunagi välja…

Ka see on üks programmi osast…

Ma arvan, et see on aitamas meid eesriide ületamises…, ja muus taolises…

Nüüd on selge ka see, et magnetväli nihke tõttu on nõrgenemas…

Krayon väidab, et planeedi magnetism on viimase kümne aasta jooksul nihkunud enam, kui eelmise saja aasta jooksul…

Seda on kinnitamas ka teaduslikud uuringud…, mis on isegi näitamas, kuna ja kus see on saanud alguse ja kuhu on liikunud…, see on ühtimas Krayoni ülestähendustega…

Nihke algaastatel vaalad viskusid kaldale, kuna nihkunud magnetism ajas neid segadusse ja nad kaotasid orienteerumise võime…

Sellel ajal tehti palju parandusi lennunduse ja laevanduse navigeerimise kaartidel…

Magnetism on muutumas nõrgemaks…, ja see on abiks teadvuse muutumises, ning oma arengus oleme ületanud kontrolljoone…

Maa on seonduses meiega, kuid inimene ei ole teadlik asjadest, millest rääkisime praegu…

Võite ise järgi vaadata, et kõik sündis selliselt, kuidas prognoosis Krayon…

Metafüüsikud…, planeedil on toimumas asju, mis on väljumas kõikidest piiridest, millistest olete teadlikud…

Lee Carroll

Read Full Post »

Valus…

Väga valus…, ei saa hingata…

Noormees taarudes jõudis pingini…

Istus sellele, et saada hingamise korda…, ehk ka valu annab järgi…, see oli kui tuliste naeltena läbistamas kogu keha…

Kuid valu ei taandunud…, pures igat rakku…

Noormees püüdis hingata sügavamalt…

Kuid valu tegi uue löögi… – ja keha lõtvus…

Tema ei näinud enda ümber kogunenud inimesi, ega kuulnud kiirabi sireeni, mis ruttas temale appi…, ega askeldavate arstide hääli…

Valgus… – kust see tuleb…, pehme ja soe… – kus ma olen…?

Keha on kui kaalutu…, valusid ei ole…

Noormees püüdis ringi vaadata… – kuid kõikjal hõljus kerge udu…

Ja siis ta nägi koera…

Suur lambakoer liikus tema poole, astudes pehmetel käppadel…

Noormees tundis teda ära… – see oli tema koer – Grey…

Tere peremees…

Grey…, oled see sina…?

Kuidas sa leidsid mind…?

Kuidas sa saad rääkida minuga…?

Kas ma magan…?

Siin saavad kõik rääkida ja mõista teine teist…

Ei peremees…, sa ei maga… – sa oled suremas…

Mina olen ammu surnud…, seal teel, kus sa viskasid mind autost välja…

Noormehel tuli meelde kõik…, kuigi püüdis juba aastaid unustada seda… – see oli midagi musta ja hirmsat…, see oli lämmatamas teda öösiti… – sõbra reetmine

Näib, et ei ole unustanud, kuidas olid vihastunud minu vanakese peale…, kuidas värisedes raevust, pistsid mind autosse, et viia linnast välja…, kuidas jätsid mind teele ja sõitsid minema… – isegi tagasi vaatamata… – on see meeles…?

Ma polnud süüdi, et jäin vanaks…, ja see hakkas ärritama sind…

Koer raskelt ohkas ja laskus kõhuli…

Grey, ma olin kindel, et sind korjatakse üles ja sa leiad uue kodu…

Ära valeta iseendale, peremees… – sa üksnes püüdsid end maha rahustada oma teo pärast…

Aga mina…, ma jooksin kaua sinu autole järele…, kuid ei jõudnud järele, ma kaotasin jälje… – minu vana nina ja haiged käpad vedasid mind alt…

Ma lonkisin tagasi kohale, kus mind välja viskasid…

Ma lootsin, et sa tuled tagasi…, mulle järgi…

Ma uskusin, et sa tuled oma vanale Greyle järgi…

Ma uskusin sind ja armastasin sind nii, kuidas oskavad seda üksnes koerad…

Ma muretsesin sinu pärast… – kuidas on sul üksi…, ilma minuta…?

Keegi ei saa tuua sulle susse…, äratada sind keele limpsamisega…, vaikida koos sinuga, kui sul oli kurb olla…

Kuid sa ei tulnud tagasi…

Igapäev jooksin tee ääres… – kartsin, et muidu sa ei märka mind…

Kuid lõpuks… üks auto lõi mind pikali…

Ma ei surnud seal tee ääres kohe…

Kas tead, mida tahtsin kõige enam hetkel, kui elu oli lahkumas minust…?

Tahtsin näha sind, kuulda sinu häält… – ja siis surra…, pannes oma pea sinu põlvedele…

Kuid minu viimset hingetõmmet kuulis üksnes külm veeloik…

Kas tead…, meil siin on palju ära visatuid, kuna ei vajatud enam…, külmunuid suvilates…, nälga surnuid…, lõbu pärast tapetuid…

Teie, inimesed, sageli olete julmad… – ega taha mõelda, et kõige eest tuleb maksta…

Noormees laskus koera ees põlvili…, valu läbistas taas keha… – kuid seekord see valu oli oma õudsa teo teadvustamisest…

Valusad pisarad lõikasid silmi, ega toonud kergendust…

Anna andeks mulle, koer…, anna andeks…

Koerad oskavad armastada ja andestada…

Anna mulle andeks…, kuigi ma ei ole andestamise väärt…

Vana koer ohkides astus inimese ligi…, peremehe ligi, keda oli alati armastanud…

Ma olen oma surmaga sulle andeks andnud… – kuid sinul on vara veel surra…

Nuta… – sinu pisarad on sinu lunastus… – palun sind…

Soe keel puudutas noormehe põske…, suur käpp kattis tema kätt…

Hüvasti…

Reanimatsioonis arstid võitlesid noormehe elu eest…

Ulatuslik infarkt…, kõik pingutused läksid tühja…

18,30 registreeriti noormehe surma… – süda seiskus… – lõpp…

Kuid reanimatsiooni vaikust lõhestas medõe hüüatus… – pisar…, tema põsel on pisar…, ta nutab…

Adrenaliin südamesse…

Defibrillaator…

Laeng…

Veel laeng…

Monitoril ühtlane joon võpatas ja hakkas kaarduma esmalt nõrgalt, kuid elujaatava kaarena…

Kuu aega hiljem noormees seisis haigla välistrepil…

Ta oli elus…, isegi sügisene vihm ei saanud tuhmistada tema naasmise õnne rõõmu…

Tema pääsemist arstid pidasid imena… – mitte kuidagi teisti…

Noormees, astudes haigla väravast välja, suundus kodu poole…

Ta astus süüvinult, kui tema jalge ette veeres märg ja porine tomp… – see oli kutsikas…

Tere poiss…, kelle oma sa oled…?

Kutsika väljanägemise järgi näis, et ta ei ole kellegi oma ja ta hädasti vajab abi…

Noormees võttis kutsika maast ja pistis põue…, õrnalt kohendas turritavat kõrva…

Lähme koju, Grey

Vana koer, olles kerges valges udus, pani pea käppadele, ohkas väsinult ja laskis silmad kinni…

Ta päästis inimest inimeses…

Read Full Post »

Kas ajas on võimalik liikuda edasi ja tagasi…?

Planeetide süsteemis, milline koosneb Maa taolistest planeetidest, ajas liikumisel ei ole mingit praktilist tähendust…

Planeet maa omandas seiskunud omadused, milles aeg ei saanud liikuda edasi pikemat aega, kuna toimusid manipulatsioonid evolutsiooni protsessidega, milliste aegu pimeduse jõud ei tahtnud loobuda kogemisest päikese süsteemi põhjas…

Erilised maagilised tegevused, mis on seotud kella osutite kerimisega tagurpidi suunas, ehk päikesele vastassuunas…, samuti ka kõikide harivate sotssüsteemide peatamine ja inimteadvuse sidumine infernaalsete sfääridega… – kõik see oli tingimusteks hoida Maa planetaarset kompleksi kosmilises põhjas…  

Seetõttu inimesed ei näe põhjust mõelda evolutsioonilistele protsessidele…, seetõttu elavad heal meelel orjalikes tingimustes…, milliseid on ammusest ajast moderniseeritud tehnokraatlike saavutustega…, ja need oma olemuselt on säilinud muutumatutena…

Orjusel ei ole midagi ühist progressiga…, seega… aja kinni pidamine on siin ilmne…

Kaasajal orjuse välisilme on muutunud, kuid inimpotentsiaalide valitsemise vormid on jäänud endisteks…

Aega peatada, ehk isegi tagurpidi pöörata, on täielikult võimalik juhul, kui ei luba planetaarsel kompleksil kulgeda oma seaduslikku teed…, päikese toori välisest osast seesmuse poole…

Aeg on tingitud vibratsioonidest, millistes on asumas vaatleja teadvus…

Kui vibratsioonid on räigelt madalad, siis aeg neis on justkui peatumas…

Ega asjatult paljud nägijad, kes on külastanud infernaalseid põrguid, tunnistavad, et aeg seal on täienisti seismas…

Kuid need, kes on unistamas Olu Kõrgematest Sfääridest Taevastes, on sageli rääkimas, et seal kõik toimub mõtte kiirusel…, ehk isegi kiiremini…

Aeg Kõrgemates Sfäärides, võrreldes maise ajaga, oma olemuselt on suhteline osa, mis võimaldab tunnetada ääretust, kui aja puudumist…

Rännakut ajas tuleks mõista kui… päikese toori hulga erinevate peene loomuga sfääride vaheliste pääsude kasutamist…

Avarus ja aeg on eksisteerimas üheselt, kus iga sfäär on kandmas oma laengut ja on peegeldamas üksnes seda, mida on kogetud selles erinevate põlvkondade eludega…, nagu on seda toimunud maalastega…

Maa peentes sfäärides sageli on olemas puht mateerialikud avaldumised, mis on ladestustena erinevatest pinnastest ja varemetes, millised olid eksisteerimas varajasemate põlvkondade aegu…

Peenes struktuuris on olemas informatsioone, millised kätkevad paljude elude üksikasju…

Kui täita need füüsilise mateeriaga, siis neis võivad avaneda informatsioonid…, kuid seda üksnes kõrgelt arenenud inimteadvusele…, ehk… peene tundega inimestele, keda mõneti peetakse sensitiivideks…

Peentundeline inimene võib kas teadlikult, või alateadlikult häälestuda sellisele sfäärile ja elada sellega kooskõlas, kandes omad nägemused ja vaatlused tänapäeva üle…

Selliselt õnnestub ka rännak möödanikku…

Muud rännakute viisid möödanikku on võimlikud vaid juhul, kui häälestuda teatud atribuutide abil ühele või teisele oma möödaniku informatiivsele kihile…

Atribuudi kokkuhäälestus inimteadvusega võib kokkuvõttes anda samu nägemusi, kui inimese otsene häälestus ilma atribuudita…

Kas on võimalik taolisi püüdeid pidada rännakuteks minevikku…?

Raske ütelda…

Selline rännak võib toimuda üksnes vaimsuse lahkumisel füüsilisest kehast, ning, olles peenkehas, võib võtta osa mingitest möödaniku tingimustest, ning püsides seal teadvustatult mõningat aega…

Füüsiline keha jääb samas tuppa…, kuid siin on oht, et liiast kaugele läinud vaimsuse peenkeha võib mingitel mineviku põhjustel minna kaotsi, kuna kaob peen astraalniit, mis seob teda füüsilise kehaga…

Mineviku sfäärid on alati eriliselt rasked mistahes selle külastajale, kuna seal on rasked vibratsioonid, millised teevad uudishimulikku rändurit ajas haavatavaks agressiivse selle keskkonna poolt, millisesse sukelduda…

Minevikku ei ole soovitav rännata…, seal on võimalus kinni jääda ja jäädagi sinna…

Vaimsuse jaoks see on halb kogemine…, eriti, kui see on seotud oma karmaliste küsimustega minevikust…

Kui karma side peen astraalniit peale eelmiste elude vaatlusi ei katke, siis peenkeha naaseb rahulikult tagasi oma füüsilisse kehasse…

Rännakuga tulevikku on võimalus rännata mistahes ilmadesse, millised oma arengus on jõudnud teie käesoleva ilma kõrval radikaalselt kaugemale…

Neil ilmadel reeglina ei ole midagi ühist teie ilmaga, kuna iga planeedi tsivilisatsioonil on oma individuaalne arengu suuna ja võimaluse viis…

Seega… teiste ilmade mõõtmeid ei ole mõtet kopeerida…

Neil on oma käesolev, mis võrreldes teie omaga, võib olla kui teie kauge tulevik…

Teie käesolev on vähem arenenud kõiges, võrreldes nende käesolevaga…, seetõttu teie jaoks see on tulevik…

Siit võib järeldada…, et need, kes väidavad, et on rännanud möödanikku, või tulevikku… – on üksnes nendepoolseks pluffiks…

Nemad räägivad seda üksnes seetõttu, et nende vaimsuse kogemus võimaldab neil leida end kehatu isiksusena…, ning üksnes oma loomulike peenkehade võimete vahendusel, millised on saavutanud küllaldast teadvustust, ja on võimelised kasutama nii kuulmist, kui ka nägemist, ning võtma kasutusele mõttejõudu, mida on olemas enamusel füüsilistel kehadel maapeal… et pääseda kohtadesse, millistest räägivad…

Keha on mahutiks arenevale vaimsusele, milline on arendanud oma vaimset nägemist…, vaimset kuulmist…, vaimset mõttejõudu, milline on võimeline kandma teadvust kõrgematesse tasemetesse ja kaugete kauguste taha…

Füüsilise keha sensoorsed võimed võivad areneda evolutsiooni ja paljude ümbersündide käigus…

Just peenkehad on evolutsiooni täidisena, milline muutub edaspidi ääretu ilmaruumi elanikuks…

Me ei püüa anda lihtsat selgitust…, kuid räägime kindlast tõelisest inimlikust loomusest…

Kõik ülejäänud, vähe arenenud inimvormid, on kui suur kari, kelle peenkehad on vigastatud, ega ole võimelised vastu võtma Kõrgemaid Ilmasid…

Just neid on jahtimas pimeduse jõud, kes päikese toori põhjas on kasutamas neid oma parasiitliku eluviisi toitekeskkonnana…

Seega tulevik ei ole maise inimkonna poolt veel kokku seatud…, seda vaid sellel põhjusel, et tema ei ole võimeline kujutlema end teisel kujul, kui vaid antud füüsilisel…

Kiigata teistesse ilmadesse, ehk tulevikku, on võimalik…, kuid ei tasu neid kopeerida…, enamgi veel… – võtta neid kui ainsat arengu võimalust…

Võib ka nii olla, et tänavune inimkond, milline on elutsemas planeedil Maa, teadvustades enda perspektiive Valguse Valduste piireis, võib välja käia selliseid evolutsioonilisi arengu variante, millisteni teistel ilmadel pole pääsugi, kuna nende eesmärgid ja ülesanded on tehnokraatlikult tupikulised…

Püüd otse Absoluutse Valguse suunas võimaldab lühendada evolutsiooni teekonda, millega saab kompenseerida seisakut kosmilises põhjas, millist on korraldanud pimeduse jõud…

Kiirendada saab üksnes läbi kiirendatud tõusu põhjast…, aga mitte mööda tehnokraatlikku serpentiini, millist pimeduse jõud püüavad luua planeet Maa jaoks…

Liikumatuks jäämiseks ei ole enam aega…

Degradeerumise aja kaotusi tarvis korvata kiire tõusuga, et kogu roojase jõu jätta põhja, mis on seganud kogu maise inimkonna arengut ja selle õitsengut…

Me oleme juba nägemas seda väljapääsu…

Selle järg on nüüd teie kätes…

Valguse Valdus on ootamas teid kõiki ja igat ühte…

Teist pääseteed Suurte Ülemineku aegu lihtsalt ei ole…

Tänan…

Nilova I.

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Tänane teema on sellest, mida võiks nimetada Avastamata maaks

Peatume veidi sellel metafooril, et saaksite veidi uurida seda… 

Mu kallid…, antud metafor ei ole otsene, kuna teie maa on kaardistatud täiuslikult ja põhjalikult…

Olete teadlikud, kus mis asub ja ei ole ühtki avastamata maismaa osa…

Kui oleksite ajaloolane, arheoloogia alal, või midagi taolist…, ja omal maal oleksite avastanud enda jaoks midagi, mida varem pole näinud ega teadnud…, ehk see oleks isegi üllatusena…, kuid sellegipoolest… – see oleks tuttav, kuna see oleks teie riigis…, see oleks teie kultuuri kohane ja alluks teie loodusseadustele…

Kui oleksite kohanud loomi, siis need oleks sellised, keda tunnete…

Ehk võiksite leida midagi kohalikust kultuurist, millest ei olnud seni teadlikud…, ja te avastaksö, et see on uus avastus teie riigis… – ehk leiaksite sellele isegi tõestusi…

Seega… räägime üksnes metafooriliselt…

Mis oleks, kui selles vestes avastaks tõepoolest uut kontinenti, mis on olnud kuidagi peidus…, mis tõepoolest oleks olemas…?

Puutudes sellega kokku, ehk mõistaks, et uue kontinendi omadused ei ole sarnased ühegi teadaoleva kontinendiga…

Selle loomad on sootuks teised, kui olete harjunud nägema… isegi inimesed on teise inimloomusega…, ja nemad ei ole kunagi kohanud teid…

Nende ajaloos ei ole kunagi olnud kokkupuuteid teiega…

See oleks kui uue planeedi avastamine, mis asub otse teie ees…

Krayon…, see on liiast ulmeline…, ma ei saa sellesse uskuda…

Mu kallid…, palun järgneda vestele…

Kui oleksite avastanud sellise maa…, kuidas läheneksite sellele…?

Ehk ettevaatusega, kuna selle koha paradigmad oleksid midagi sellistena, mida te pole kunagi varem näinud…

Selle maa nimetuseks ehk oleks… – Uus Inimolevus

Selle paradigmad, milliseid seal näete ja millistega tuleb kokku puutuda, on sellised, milliseid pole varem kunagi nähtud…

Metaforid erinevatest loomadest räägivad erinevatest energiatest, millistega võite seal kokku puutuda…, milliseid te ei ole kunagi kohanud, ega näinud…

Kallid…, see on teile uue avastusena, millisena on ilmnemas planeet läbi teie uue teadvuse…

Uus teadvus ei ole piiranguks neile, kes on uskumas teatud viisil…, see teadvus on avanemas üle ilma…

See on inimeste uus mõtteviis, mis on sündimas kõikjal…

Ajapikku avastate, et on eksisteerimas hulga enamat, kui olite seni arvanud…

Selles avastuses on genereerimas valgus…, mille jõul uus teadvus on loomas energiaid, milliseid te ei ole varem kunagi näinud…

Oleme sellest rääkinud, kuid kordame taas, et oleks kõigile mõistetav, millest räägin…

Uus teadvus on loomas mõistmist…, omamoodi mõistmist, mis on seni omane vaid üksikutele planeedil… – kuid nüüd see hakkab levima üle planeedi, globaalselt…

See on kõige mõistmine, mis on ümbritsemas teid…, mõistmine kõige suhtes, mida olete nägemas oma silmadega ja kuulmas oma kõrvadega…

Sõnumid on nüüd teist liiki ja teie mõjul need muutuvad teiseks, kui oli see möödanikus…

Sellest on räägitud palju kordi…, kuid igal korral aina avaramalt…

Kuid, kui teie teadvuses on juba midagi uut…, kas on võimlik oodata veel midagi…?

Minu partner pühendab palju aega selleks, et näidata teile teaduslikult, et teie ja isegi Maa on mõistmas, et teadvus on energia

Need eksperimendid Princetonis, mida nimetate HeartMath’ina… (Globaalse teadvuse tõstmise uuringud), on selleks, et leida tõestust, mis paneb nõustuma sellega, et teadvusel on olemas teatud omadused ja parameetrid, millised on mõjutamas füüsikat…

Kui teadvus on mõjutamas füüsikat, siis seda saaks otseselt võtta kui selle planeedi füüsika energiana…

Seega… – mis juhtub, kui teadvus muutub…?

Vastuseks on vaid… – areneb uue energia vastuvõtt

Milles seisneb selle arenemine?

See on sedavõrd kaasahaarav… – just heas mõttes…, heasoovlikus mõttes…, positiivses mõttes… – isegi enam, kui oleksite, kuna iganes, oodanud…

Mõned ütlevad, et see on suht optimistlik sõnum ja selle kanaldajaga on kõik korras… – see on suurepärane…

Kuid… inimesi on seitse miljardit…, aga sellesse kaasatuid on vähe… – kui palju läheb aega selle jaoks…?

Kuid küsija ei tea midagi uuest energiast, mis kujuneb tänu uuele teadvusele…

Uus teadvus loob sellist energiat, mida näevad kõik inimesed…, tunnustavad seda…, neil kõigil sünnib armastus selle vastu… – neil ilmneb soov olla selle osana…

See muudab kõike… – äri…., poliitikat…, teadust… – see hakkab arenema geomeetrilises progressioonis… – seda hakkab tegema teadvus, tuginedes armastusele…

Enam ei ole vaja vana paradigma kohaselt oodata kellegi ärkamist mõningate asjade vastu, mis kanduks põlvest põlve edasi…, ja muudkui ahastada, et ja-jah, muutused on juba õhus…

Mõistmine on edasi viiv jõud…, ja see on loomas uut energiat, millist varem ei ole nähtud…

Sellele kõigele saab lõppude-lõpuks leidub ka nimetus… – mõistev tõuge

See paneb inimesi tõmbuma tagasi, et analüüsida oma sõnu ja oma tegusid…, uut kuuluvuse tunnetust millegi kaunima osana…

Selles valguses näete oma suunda paremini, kui kunagi varem…, sellega hindate ka pimeduse ümber…

Uus energia, millest räägin, on Uus Maa, mis ei ole veel avastatud…

Seega… – uus maa…, uus teadvus… – see on see, millesse olete sisenemas ettevaatlikult…

Te veel ei tea, kuidas tema töötab… – teil tuleb seda avastada… – see on uus ja kaunis…

Asjad teie ümber hakkavad muutuma kaunimaks… – mida te ei osanud kunagi oodata…

Need väljuvad neist piiridest, mida pidasite õigetena…

Kas see tulevik on kiire, või aeglane… – oleneb igaühe endast…, kuidas keegi valmis on…

See on juba siin ja hakkab lumepallina veerema…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Older Posts »