Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2019

Kallid sõbrad…, täna võtame ette teema, mis aitab sukelduda endasse sügavamalt, tunnetada oma vaimsust paremini… – saada teada, milline on selle kehastuse tõeline vajadus…

Juttu tuleb teie võimest õppida tundma end ja sellest, kuidas tõsta suutlikkust hinnata enda olemust…

Kallid…, ma näen, et enamuse jaoks vajaduse määratlus on liiast laiali valguv…, seetõttu teil isegi enda suhtes on raske seda teha…  

Selgelt välja kujunenud talendiga inimesi planeedil on suhteliselt vähe…

Enamus teist peab end tavalise inimesena, seetõttu sõna missioon näib millegi kaugena…, ülimana…, ehk määratud vaid taevastele, aga mitte lihtsurelikele…

Tegelikult see ei ole nii…

Mistahes inimene, puhta avatud vaimsusega ja suure armastava südamega, on juba teostamas seda tööd…

Tänu missiooni täitja olekule Maal, ilm muutub juba puhtamaks ja kaunimaks…, kurjad muutuvad headeks…, head veel paremateks…

Valgus, mida nemad on levitamas, soojendab inimeste hingesid, kes on kannatamas ja on hüljatutena…

See kõik on toimumas nende endi teadvustamata… – üksnes nende siin ilmas oleku tõttu…

Nemad on täitmas oma määratlust…, isegi süüvimata neisse suurtähenduslikesse sõnadesse, nagu missioon ja mõne teisessegi…

Saata inimestele valgust on neil sama, kui hingata…

Kuid viimastel aegadel väljend saata inimestele valgust, on muutunud lörtsituks ja on kaotanud esmase tähenduse…

See sündis üksnes sellest, et ilmnes hulk inimesi, kelle vaimsus on küsitav…, kuigi nende sõnad on voolamas kõikjal kaunitena ja õigetena näivatena…

Just sellised inimesed on rääkimas inimkonna teenimisest ja päästmise missioonist tõsiselt ja tähtsalt…, sellega kasvades enda silmis, kui ka kuulajate silmis suuremaks ja tähtsamaks…

Kallid, tahaks järjekordselt tuletada teile meelde, kuidas eraldada terad sõkaldest… – kuid seekord nendeks olete te ise…

Peamine on mitte libastuda, ega langeda uhkusesse, upsakusse, eneseülistusse…, mis toob kaasa vägagi kurbi tagajärgi, ning heidab teid ülestõusu teelt tagasi allapoole…

On aeg õppida tundma end lõpuni… – end tõelist…, ilma mistahes kolmemõõtmelise ilma kirmeta…, on aeg kiigata oma vaimsuse sügavustesse, ning teha viimane korralik puhastus oma teadvuses ja oma energeetilises avaruses…

Sellest ehk seekord piisab…

Teid piiritult armastav Isa-Absoluut on rääkinud teiega…

Marta

Töö teadvusega… – see on see, mille nimel oleme siin

7KeYs InGame

2019.03.25

Seesmine töö on lõppmatult olulisem mistahes välise aktiivsuse vormist…

Seda ütelda on lihtne…, kuid kanda oma keskendumist seesmusesse, vajab teatud küpsust, mis väljendub huvi vähenemisena ilma asjade ja enesedistsipliini vastu…

Töö teadvusega… – see on see, mille nimel oleme siin…

Asja olemus ei seisne teadvuse puhastamises kõigest ajalisest pealeuhetust… ja tema viimises algseisusesse esmapuhtana ja valgussäravana…

Miski väline ei ole võimeline andma lõppematut ja väljendamatut armastust ja selle täiust, mida tunnetamas inimene, kes on teadvustanud oma isikliku teadvuse olemust…

Töö teadvusega emotsionaalsel tasandil, tähendab äärmist siirust enda suhtes ja ümberolevate suhtes…

Kui sinul on valus…, siis tunnetad valu kogu tema täiuses…, ega suuda temast eemalduda või matta kuidagi maha…

Kui sul on igav…, siis muutud ise igavuseks… suutmata seda kuidagi hajutada…

Mida ka ei juhtuks… – ära püüa petta end, püüdes võtta toimuvat millegi teisena…, millegi sellisena, mille üleelatav emotsioon ei oleks selline…

Seesmine töö mõistuse tasemel tähendab… väljumist meeletult karglevate mõtete võimu alt, ning õppida suunama neid kindlasse voosse..

Mõtte lakkamatu voolamine ühes suunas on loomas vankumatut seesmist püüdlust, ning on viimas liikumise inertsini…, mida on võimatu peatada…

Energeetilisel tasemel töö teadvusega tähendab pingutust ja aura sageduse viimist peenemale tasemele…

Välja pinge tõstmine tõmbab ligi kõrgemaid vibratsioone, milliste tulek on vastuvõetav voona…

Sellised vibratsioonid on jõuks, millised on puhastamas teadvust ja on suutelised ühtlustama tasakaalu seisundit…

Voli tasandil töö tähendab kõigi eluilmingute allutamist vankumatule soovile saavutada vabanemist…

Inimese elu, kes on juhitav sellise voliga, on allumas teistele seadustele, kui ülejäänute surelike elu…

Kuid selleks, et avada need seadused, on tarvis astuda mööda vabaduse teed…

Sellel teel inimene ei ole üksikuna… – see tee viib vältimatult Vendluseni… – suure vaba vaimsuse ühesuseni, mis on olemas nii peenel, kui ka füüsilisel plaanil…, mis on hoolega jälgimas igat tõelist otsijat…, ja on alati valmis aitama teda…

Ilja Beljaev

<Kunta tera>

 INIMESE projekti olemus

JüliaStasÜhesus

2019.03.25

Keha teadvuse, vaimse teadvuse, ja vaimsuse teadvuse ühendumine läbi puhastunud neuronsüsteemi, on loomas uut individuaalset-kollektiivset teadvust, milline on valdamas kehalist tunnetust, vaimset tajumist ja vaimsuslikku teadvustust, mis aitab edaspidises individuaalse-kollektiivse teadvuse evolutsioonis olla hubaselt mistahes ilma mateeria sagedustes…

Selles seisneb INIMESE projekti olemus…, see on kui Teadvuse lakkamatu kasvamine

Read Full Post »

Pea igal korral, kui olen suhtlemas inimestega, kes on pidamas end vaimsel teel astujaks, ma näen neid istumas ühtedes ja samades peatustes…, kus on kujutlemas oma teekonda…

Peatuda on lihtne…

Kuigi enamus vaimsetest otsijatest ei ole isegi alustanud oma teekonda, kuna on hubane seada end istuma peatuses nimega – Kaasaegne vaimsus

Selles peatuses on olemas kõik, mida hing on üldse ihkamas…

Siin on pikk rida valgustunuid meistreid ja gurusid…, veel pikemate oma järgijate ridadega…

Siin on pühakirjade raamatukogu ja parimad inimkonna valgustajate tekstid…

Siin on istumas joogad oma keerdunud poosides…, kõrval ka vaba vaibake sinu jaoks…, mõõduka hinna eest…

Läheduses on unustavalt laulmas mantraid…

Mõned inimesed õndsate nägudega on keerlemas ekstaatilises tantsus…

Kuid samas, rüübates eksootilist jooki, ja närides võlulist seenekest, on võimalik kogeda kõrgemaid müstilisi üleelamisi…

Taamal on üles rivistunud rida ašrameid, millistest on tulvamas vaikus ja rahu…

Kõikjal on kutsumas teid astuma sisse…, pakkudes tee tseremooniaid, meditatsiooni ja hingamise  tehnikaid…, võitluskunsti saladusi…, energeetilisi kompleksse…, maagilisi võtteid…, šamaanlikke rituaale… iidseid artefakte…, vaimset atribuutikat igale maitsele…

Uuhh… kõike ei suudagi üles lugeda…

Patt on siin mitte peatuda… – sihukese valiku juures…

Ka nõudlus sellel näib olevat…

Kui inimestel nõudlus selle järel on suur, siis on ka väljumas sealt põlevate silmadega…

Järelikult… asi on seda väärt…

Seega… – tarvis järgi proovida…, kas pole…?

Kas loogika on õige…?

Just seetõttu inimesed selles peatuses on kinni jäämas…

Nemad on juhendumas ajastu tarbimise loogikast…, milles isegi vaimsus on tõstetud lettidele…

Tarbijad on liikumas osakonnast osakonda, valides erinevaid atribuute endile…, pidades end  edasijõudnud vaimseks otsijaks…

Seejärel on uhkustamas teine teise ees, milliseid trofeesid on saanud vaimses supermarketis…

Kas arvate, et olen eesloetu vastu…?

Ei…, sugugi mitte..

Asi ei ole selles, mida loetlesin…

See kõik on uksed… – kuidas saab olla ustele vastu…?

Kui oled teadlik, mille poole oled liikumas…, millest oled mõneti läbi minemas…

Kui tahad jõuda oma eesmärgini, aga ei tea kuidas… – siis on võimalus üksnes käija mööda vaatamisväärsusi, mida on välja pakkuda turistlikul marsruudil…, koos vaimsete kommentaaridega kõigele…

Vaimne turism on tänavu väga populaarne…

Vaime turism

Mõningad vaimsed traditsioonid on võrreldavad mesilase elu teekonna esimese etapiga…

Oma olemuselt see ei ole isegi teekond ise…, vaid eellugu selleks…

Mesilane on lendamas õielt õiele, et korjata õietolmu…

Nii ka vaimne otsija on tutvumas paljude vaimsusele lähenemise võimalustega…, religioossete suundadega…, filosoofiliste vaadetega…, praktikatega ja kindlate teadmiste ja seisundite kandjatega…

Loodetavasti vaimne otsija suudab sellel etapil saada teoreetiliselt aru peamistest küsimustest…, suudab mõista vaimse teekonna eesmärki…, mõista, millised on tema enda kalduvused… – ning mõista… milline proovitutest suundadest on temale lähedasem…

Selline etapp võib kesta mitmeid aastaid…, kuid selle lõppedes vaimne otsija, kui mesilane, naaseb oma tarusse, et seedida oma korje läbi ja anda välja mee…

Naasemine tarru on välise otsingu lõpetamine…, aktiivse informatsiooni otsingu ja kogemise lõpetamine… – algab kogu möödaniku kogetu seedimine…

See oli üksnes teekonna algus…

Kuid mida on siin näha…?

Siin on näha, et mõned on kui täitumatud mesilased, kes kogu elu on lendamas ringi…, kordagi naasmata tarru…, seega… pole saanud oma korjet läbi seedida, et anda välja mõistmist…

Selline on vaimne turism…

Eesmärk

Harva on võimalik kohata inimest, kes suudaks ausalt vastata endale oma eesmärgi kohta…, mida on tegemas oma elu sfääris, millist peab vaimsena…

Milleks seda kõike…?

Milline on lõppeesmärk….?

Mis peaks olema tulemuseks…?

Kes on Mina…?

Milline on Mina väärtus…?

99% ulatuses nende küsimuste vastuste taga on peidus enamuselt üks ja sama vastus…

See on maskeeritud vaimsete terminitega ja kõrgendatud formuleeringutega…

Kui ausalt vaadata vastuseid…, siis neis kõigis on ikka üks ja sama…

Sageli inimesed on rääkimas vaimsest ärkamisest ja vabanemisest…, kuid mõtlevad selle all õnne…, õndsust…, harmooniat…, ekstaasi…, väge…, rahu…, tunnustust…, valgustunu õpetaja rolli… – ja palju muud samas mõttes…

Kui vaadata ausalt, siis kogu varjatus on üksnes merkantiilne kujutlus rahulolust…

Rahulolust, pakituna vaimsesse värvilisse pakendisse…

Üldiselt… – kõik kujutlused rahulolust on tulenemas vaid möödaniku kogemistest…

Seega, kui eesmärgiks on rahulolu…, siis jäädakse tegelema üksnes möödaniku fragmentidega…, selle erinevates variantides… – mõneti isegi imelistes ja müstilistes  kombinatsioonides…

Pidage meeles…, see ilm on rahuldamas teid kõigis teie soovides…, eranditult…

Selliselt see on seatud…

Kui ilmas on miljoneid otsijaid, aga ärganuid olevusi on vaid üksikud…, siis siit on lihtne teha järeldus… – ülejäänud ei taha ärgata…, nemad tahavad midagi muud…

Kuid midagi muud on peidetud… vaimsuse olemise taha…

Meistrid ja guru

Kaasaegsele vaimsele otsijale parim meister on surnud meister

Ma ei tee nalja…

See on fakt, kui vaadata asjale otse…

Elav meister on oht sinu kõikidele kujutelmatele, kõigi tema ebakindlustega…, kontseptsioonidele…, teooriatele…, sinu mõistuslikule loomule ja kujuteldavale isiksusele…

Seega… ta on oht kogu valele, millega oled varjamas end oma elu eest…

Seetõttu kaasaegsetele otsijatele meeldivad möödaniku Meistrid…, või need Meistrid, kes on küllaldasel kaugusel neist, kuna need ei ole ohustamas neid ja on täienisti vastamas nende vaimse tee kujutlustele ja fantaasiatele…

Selliseid Meistreid saab armastada kaudselt…, imetleda neid ja kohati isegi teha viiteid nende sõnadele…

Nemad ei välju nirvaanast, et tõe rusikaga sõita sinu kujuteldava isiksuse näkku…

Just nimelt sellega on tegelemas tõeline Meister… – elav Meister…

See on see, kelle juurde võid asuda päris ligi ja esitada oma küsimust…, ning haihtuda, et naaseda tagasi juba teisena…

Enamus neist, kes lähevad Meistri juurde, et esitada oma küsimust, arvavad saavat lahendust väljaöeldud probleemile…

Kuid meistri ülesanne on teine… – võtta sinult ära sinu küsimused…, jätta sind tühjade kätega – kaitsetuna…, alasti ja haavatavana…, küsimusteta ja vastusteta…, ilma ideede ja kontseptsioonide paljuarvuliste kihtideta…

Kui oled seda mõistnud…, siis, vaatamata vältimatule ebamugavusele, hakkad lähenema temale aina ligemale ja ligemale… – kuni avastad, et Meister ja sina olete ühesena…

Kuid kaasaegne otsija läheb Meistri juurde, et saada kinnitust oma arvamusele, et olla kindel oma otsuses…

Kui ühe juures see ei õnnestu, ta läheb teise juurde…

Valik tänavu on suur…

Kindlasti leidub neid, kes paitab hellalt tema kõrgemeelseid kujutlusi endast…, sellega suurendades oma järgijate ridasid…

Püütakse külastada kohtumisi ja maitsta meistreid kui erinevaid mahlu läbi kõrre…, et hiljem arutada, milline neist maitses kõige enam… – see on sedavõrd moodne…

Sama veider on pidevalt käija ühelt meistrilt teise juurde…, segada jooke kokteiliks…

Teil ehk kerkib küsimus… – kas ärkamise teekonnal on tarvis Meistrit…?

Sellele on kindel vastus… jah, on tarvis…

Kuid mõistke kõige olulisemat tarkust… – Tõeline Meister on teie seesmine olemus…, Elu ise… – ta on teie esimene ja viimane õpetaja…

Tõeline Meister, inimkujul, aitab vaid pääseda ligi isele endale…, kuid kuidas läheneda, kuidas seda seada… – need on juba eraldi küsimused ja igaühe eelistus…

Müstilised üleelamised

Sageli müstilisi kogemisi võetakse kui vaimse teekonna lahutamatu osana…, seetõttu neist saavad omaette eesmärgid…, mis oma olemuselt on ärkamise teekonna asenduseks ja takistuseks…

Vaimne ärkamine ei ole müstiline läbielamine, ega ole mingi kogemine…, ja ei ole muutumatu teadvuse seisund…

Ärkamine ei lange kunagi kokku kujutlusega sellest…

See on kui enda meenutamine, kes on nägemas oma elu kui und…, aga mitte sellisena, kes näeb end unes midagi tegemas…, või sellisena, kes on eksisteerinud ja jääb eksisteerima nii ilmingute keskel, kui väljaspool neid…

Kõik tunnetused…, kõik kogemised…, kogu müstika kõigis ilmingutes… – on üksnes osa unest…

Kõik võib olla kõige peenemates kihtides… – kuid siiski… osa unest…

Uni on hargnemas teatud tegevuse näol teatri laval…

Lava on inimese harjumuspärane vastuvõtu ala…

Metafüüsika ja müstika on väliste protsesside lavatagune…, mis on nähtav juhul, kui muuta harjumuspärane vastuvõtt…

Ärganud eksisteerimine on – ühene jälgimine eemalt…, nii lavapealset, kui lavatagust…

Seega… kiikamine lavatagusesse ei oma enamuselt mingit tähtsust…

Vahetevahel kuulen, kui mõnigi, kes on kohtunud minuga, räägib hingestatult müstilistest üleelamistes, kui mingitest olulistest asjadest…

Kui nemad küsivad minu arvamust asjast, siis nemad ei näe minu silmus huvi selle vastu…

Mina vastan neile kui mingist tavalisest asjast, millel ei ole mingit tähtsus…

Neile muidugi see ei meeldi…

Mul on raske mõista, mille poolest üks seisund põhimõtteliselt on olulisem, kui teine…

Kui eesmärgiks on üksnes tunnetused… – siis narkootikumid on kiireim viis selle saavutamiseks…

Paljud inimesed kaasaegses rüseluses teevadki nii…, varjates seda tähtsate sõnadega…

Kui olla aus, siis inimese reaalseid reageeringuid tarvis jälgida tavalises igapäevases elus, kus on kajastumas tema tõeline liikumine… aga mitte kinnistel kohtumistel…

Kui teie eesmärgiks on ärkamine või valgustumine…, siis esmalt tarvis jõuda nende sõnade mõistmiseni…, mida need tähendavad ja mille poole on viimas…

Neist mõistmistest saavad viidad teekonnal, mille järgi võite mõista, kus olete ja kuhu liikuda…

Olles auto roolis, te ei tee ühtki teemärki oma sõidu eesmärgiks, ega peatu igaühe juures, ega jaluta selle ümber…, ei palveta märgile, pidades seda erilisena…

Te üksnes sõidate edasi, saades teada, mis on ootamas teid ees…

Vaimsed praktikad

Jaa…, sellega on häda…

Tuleb tunnistada, et kättesaadava informatsiooniga oli kaasas ka tema vastuvõtu pealiskaudsus…

Kõik praktikad ja meetodid on atribuudid…, midagi labida taolist…

Lähenemine labidale ja kaevamise viisid on igal ühel erinevad…, ja see on individuaalne teema…, seega… ei tahaks raputada soola kellegi haavale…

Vaimne kirjandus ja teadmised

Hea raamat on viide, mis on lingi taoline netis…

Viite ülesanne… – viidata ja suunata kasutajat vajalikule lehele…

Vaimse kirjanduse ülesanne on viidata allikale, et lugeja pilk saaks märgata vajalikku…, viidata faktidele, millised võivad juhtida tähelepanu kõrvale…

Ma sageli tahaks küsida…, miks oled pidevalt lugemas viidete tekste…?

Milleks korjad ja kogud informatsiooni, tsiteerid neid…, kuid ise ei tee midagi selliselt…?

Milleks sulle viidete kollektsioon…?

Milleks loed kommentaare…?

Mine sinna, kuhu need viitavad…, vaata järgi…, proovi…, eksi…, tee järeldusi ja taas proovi… – ja nii korduvalt…

Kasvõi kolm sammu…, pealiskaudselt, ja mitte kuigi kaugele… – vaata, millised muljed saad mistahes mõtte juures…

Vastupidiselt üldtunnustatule ütlen… – suurem osa informatsioonist ei ole vajalik…

Mõneti piisab mõnest siirast vestlusest…, või väikesest lõigust tekstis, et kujundada olemust, mida tarvis sul saada… ja just sellel hetkel…

Ja edasi… – labidas pihku ja kaevama…

Ašramid

Olen külastanud paljusid ašrameid…, olen suhelnud paljude inimestega, kes on külastamas ašrameid…

Olen palju kordi kuulnud üht ja sama juttu… – ašramis on hea ja vaikne koht, kus  olla…, kõik on ülendav… – aga seal, kus elan, kõik on teisiti… on suur müra ja madalad energiad… kõik inimesed ümberringi on teistsugused…

Sellised inimesed lahkuvad oma kodust, jätavad kõik maha ja asuvad elama ašramite läheduses…, või otse nende keskele…

Kas teate, millest mõtlen…?

Ma mõtlen, et just sellel lõppebki sellise inimese elutee areng…, kusjuures… veel algamata…

Suurem osa inimsaatusest on seotud kohaga, või sootsiumiga, milles saab elatud suurem osa oma elust…

Parim viis märgata ja vabaneda karma sõlmest on… – vaadata neid otse, katmata silmi…

Kui inimesed küsiks minult nende järgmise sammu kohta… – siis ma soovitaks neil pöörduda koju…, leida tööd, ning saavutada seda, mida tahavad…, seada korda suhted vanematega, sugulastega…, naisega või mehega, sõprade ja kaastöötajatega… – korjaku enda ümber väärikaid inimesi…

Need suhted ei pea olema lähedastena…, pea et need ei oleks destruktiivsed…, vaid… oleks harmoonias oma elu kontekstiga…

Ja siis, kui kujuneb mingi tõmme millegi poole, mis väljuge harmoonia piiridest…, tulge külla ašramisse…

Sellisel juhul see ei ole põgenemine tegelikkusest…

Siis ei tunnetata suurt vahet elul kodus ja elul ašramis…

Ašram muutub mugavaks praktilise ülesande lahenduseks… – kas põneva retriidi läbimiseks, või läbitud etapi seedimiseks…

Minule ašramiks on mistahes koht, mis on kõigest eraldi, kus mul on hea olla… – selleks loodus on parim koht…

Meie ajast

Meie aeg on üksnes kingitus neile, kes on tõemeeli huvitatud ärkamisest…

Käesolev sootsium on selline, kus piisab elada tavalist elu ühiskonna massides…, et mõistuse destruktiivsed tendentsid oleksid pidevalt kättesaadavad…

Kaasaegne sotsiaalne süsteem soodustab seda…

Kuigi see on raske…, kuid seest vägagi efektiivne… – elu ise on näitamas, mis on sinule koormaks, millest tuleks vabaneda…

Tihedad sidemed, kättesaadav informatsioon, elu intensiivsus, isegi kaasaegse ühiskonna mateerialik vektor… – kõik need on suurepärasteks tingimusteks kiireks täiskasvanuks saamises…

Veel mõned sõnad

Kõik ülalmainitud ei ole mingil määral kriitikana…

Oma olemuselt kõik ja alati on omal kohal…

Olen ise astunud ja astun edaspidigi rehale…, kuid mõneti selline sõnum võib saada põhjuseks vaadata üle senine liikumise suund….

Kogu jutt oli siin sellest, kuidas lõpetada vaimsuse imiteerimisega…, kuidas pääseda sattumast hästi varjatud hubastesse lõksudesse…

Kui olete tabanud end sellel…, siis teil on jõudu selle peatamiseks…, korrigeerida oma edaspidist liikumist oma eluteel… – kas iseseisvalt, või kellegi abiga… – see on teie enda valik…

Kui teil on selline soov…, siis ärge lükake seda homsesse… – vaid valige koheselt üks oma kõrgematest järeldustest, ning asuge seda realiseerima…

Edu teile teie eluteel…

Allikas… https://www.ranibu.ru/covremennaya-duhovnost-i-uyutnoe-razvitie.html

 Nikolai Bulgakov – Kunst olla ise

Read Full Post »

Sõnum El Morialt

Tervitan teid, kallid inimesed…

Teie pühakirjades on räägitud, et pimeduse ja valguse ilmade vahetusel hakkab esile tulema hulgim libaprohveteid…

Suure ülemineku aeg ongi selle vahetuse piiriks…

Seetõttu ei tasu imestada, et tänavu vaimsuse sfääris on sedavõrd palju isehakanuid…

Prohvetlused on üksnes nende avaldumise mooduseks…

Kuid mis on libaprohvetite ilmumise põhjuseks…?

Kas nende taga on seismas mingid jõud…?

Jah…, on  seismas…, kuid mitte kõikidel juhtudel…

Pimeduse jõududel on väga oluline peatada inimkonna vaimne ärkamine…

Nemad püüavad luua ühiskondlikku kuvandit…, selleks kuulutavad, et inimesed, kes on väljunud pimeduse religioonidest, on sektandid, kellel on juba ammu koht psüühilistes haiglates…

See kuvand on tugevalt pidurdamas inimeste ärkamist… – nemad vaatavad vaimse informatsiooni alternatiivsete allikate poole umbusuga ja hirmuga…, ja viljelevad deemonlike jõude läbi libaprohvetite ja sektantlike õpetuste…

Kuritegelikkust vaimsel tasandil on pea sama palju, kui poliitisel tasandil ja ärinduses…

Inimeste vaimne ärkamine on pimeduse jõududele košmaarse unenäona…

Ärganud inimest ei ole võimalik juhtida nii, kui magavat…

Inimkonna teadvuse valgustumine tingib kõikide deemonite kadumist…

Vaimsed inimesed ei hakka toitma neid negatiivsete emotsioonidega ja mõtetega…, nagu toimus varem…

Deemonlikkus on äärmiselt sõltuv pimeduse energiatest, millised tulenesid inimestelt…

See oli neile kui igapäevane leib laual…, ilma milleta neil ei ole võimalik eksisteerida…

Just seetõttu nemad püüavad pidurdada inimkonna vaimset ärkamist…

Libaprohveteid on rohkearvuliselt ja nemad on efektsed pimeduse käsilased planeedil Maa…

Oma prohvetlustega nemad on takistamas inimkonna vaimset kasvu…

Kallid…, kui te räägiks oma magavatele lähedastele esoteeriast, milles olete elamas ja mõtlemas ise… – siis nemad ehk mõtleks, või isegi küsiks… – ega sa juhulikult pole sektant…?

Sektandi kujund on ühiskonnas võetav kui hullumeelne fanaatik, kes libaprohvetite egregori abil on toodud esile…

Sellega püütakse alla suruda inimesi, kes on astumas mööda tõelist valguse teed…

Neile, kes ei ole võimelised vastu võtma teie ilmavaadet, ei ole tarvis jagada esoteerilisi teadmisi…, kuigi ise olete neist teadlikud…

Ainus, mida võiksite teha… – rääkida neile üksnes inimeste tarkusi, kasutades rahvaütlusi… vihjamata esoteerilistele terminitele…, ei tasu neile rääkida filosoofilisi mõtteid…

Parem hoiduda Jumala ja Kõrgemate Jõudude, peenenergiate ja paljumõõtmelisuse teemade puudutamisest…

Selline jutt hirmutab neid ja kutsub esile eitamise…

Kuid inimtarkus puhtal kujul on võimeline neid aitama…

Kui magav inimene suhtub teie ilmavaatesse rahulikult, siis võite sundimatult ja pikkamisi jagada informatsiooni peenilmadest ja Kõrgemast Teadvusest…

Kui temas ilmneb vähimgi huvi selle vastu, siis võite jätkata tutvustamisega…

Kui neil puudub huvi selle vastu…, siis peatselt muutute neile tüütuseks…

Sellisel juhul parem oleks jutt viia üle rahvatarkustele… ja ei mingit esoteerikat…

Suur Üleminek on kandmas endas hulgim Kõrgeid Energiaid, millised on äratamas inimesi…

Kuid sellega kaasneb ühiskonna kihistumine nendeks, kes on teadlikult astumas pimeduse teed…, ja nendeks, kes on  teadlikult astumas valguse teed…

Enamus libaprohveteid  on pimeduse poole ärganud vaimsused…

Nende teadvuse eripära on selles, et nemad on siiralt arvamas, et on loomas head ja on astumas valguse teed…

Kuid headuse andmise atribuudid ilmale, on neil tumedad… – ja see toob ilmale halba…

Nemad on pühalikult uskumas oma heatahtliku missiooni…

Samas on pühalikult uskumas enda erilisusesse ja jumalikku valitusse…

Nemad ei teadvusta, et on astumas käsi-käes Saatanaga…, et on üksnes kasutamas püha heategija maske…

See on teadvustamata vale neile endile…, enesepettus, millega on hullutamas inimeste päid…

Vähesed neist on teadvustamas, et on Saatana teenrid…, kuid Saatana võidu nimel on valmis teesklema süütuid lambukesi…

Peamiseks on siiski… nemad siiralt usuvad, et on kõrgeimad olevused…, ja toomas ilmale üksnes head…

Nende seas oli ka selliseid vaimsusi, kes esmalt olid planeerinud tuua inimestele valgust ja headust…, tahtsid saada puhasteks vaimseteks õpetajateks… – kuid uhkus ja eneseimetlus heitsid neid pimeduse teele…, mille tulemusel hakkasid tekitama oma järgijate teadvusele suurt kahju…

Egoism ja kuulsuse janu – on uute libaprohvetite ilmumise aluseks…

Sellest on nakatunud ka lihtsad inimesed ja paljud ärganud…

Kui teile sisendatakse, või ise sisendate endale, et olete mingi pühaku reinkarneering… – siis juba sellega teete endast libaprohveti…

Teie ilmas on kerge saada libaprohvetiks…

Piisab üksnes kuulutada end kellekski suureks ja sisendada seda teistele… – seejuures ise uskudes seda siiralt…

Nii või teisiti… paljud näkkavad sellele väljamõeldisele…

Kogu inimkond on eraldatud Kõrgemast Ilmast tohutu pimeduse kattega, milline on kätketud igasse teie materiaalse ilma osakesse…

Enamus teist ei ole võimelised kuulma, ega nägema peenilma…

Kui keegi on suuteline…, isegi suht meisterlikult… – ka siis kogu peenilmas nähtu ja kuuldu saab moonutatud oma mõistusega…

Kui oleksite võimelised nägema peenilma samal tasemel, kui olete nägemas füüsilist ilma…, siis näeksite nende energeetikat ja aurat, kes on kuulutamas end jumalateks maapeal…, ja mõistaksite, mida nemad on kujutamas tegelikult peenilmas…

Kui te ei oleks eraldumuses Kõrgemast Ilmast…, siis kõik oleksite võimelised suhtlema otse Kõrgemate Vägedega… – kusjuures… – moonutusteta…

See võimaldaks järgi pärida, et kas see või teine inimene, olles vaimsusena, on suhtumas erilistesse Kõrgematesse Jõududesse tõsiselt… kas nende missioon maapeal on tõemeeli tõene… – või siiski… – on isehakanud…

Kolmemõõtmeline ilm ei lase teil suhelda Kõrgemate Jõududega kunagi ilma moonutusteta…

Pimedus, milline on teie füüsiliste kehade mateerias, hakkab alati takistama täienisti läbipaistvat ja õiget suhet Kõrgemate Ilmadega… – isegi siis, kui teist saab ülimalt valgustunud vaimsus…, nagu oli Kristus…

Ka Kristus, oma eluaegu maises kehastuses, ei saanud näha Jumalikku Ilma täiel määral…

Kolmandas mõõtmes keegi ei ole võimeline iialgi sukelduma Jumalikku Reaalsusesse, ilma et ei sünniks mingit moonutust informatiivsetes kujundites…, seda saaks ehk võtta vastu üksnes taevastest…

Õieti saab vastu võtta üksnes piskut…, ja see on peamine põhjus libaprohvetite õitsenguks…

Inimesele on võimatu tõestada seda, mida inimsilmaga ei ole võimalik näha…

On võimatu pimedatele fanaatikutele näidata nende õpetajate tõelist aurat ja nende energeetilist olemust, kuna nemad ei ole võimelised nägema peenilma…

Libaprohvetitel on raske näha oma vaimsuse energeetikat tõelises valguses, kuna oma mõistusega maalisid endile külge tiivad ja nimbuse…

Kujutleda end Ilmaruumi valitsejaks on kerge…, kuid raske seda ümber lükata peenilma faktidega, milliseid peamiselt keegi ei saa näha…, kuivaid… – siis üksnes moonutatult…

Kui oled kuulutamas end valitsejaks füüsilises ilmas… – siis seda on kerge ümber lükata füüsiliste faktidega… – kus on sinu valdused…, miks keegi ei kummarda sind, ega täida sinu kuninglikke käske…, kus on sinu mateerialikud rikkused ja võimalused neile…, miks oled elamas paneelmajas, aga mitte lossis…?

Seda on kerge ümber lükata ja seada kahtluste alla…

Isegi inimene, kes on kuulutamas end kogu riigi valitsejaks, ei suuda kaua püsida enesepettuses, kuna füüsiliselt nähtavad faktid on lammutamas kogu tema süsteemi juba algselt…

Kuulutades end Kristuse teiseks tulekuks…, juba füüsiline reaalsus ei ole suuteline seda ümber lükkama, kuna see on nähtamatu…, ja seda ei ole võimalik kontrollida, ega puudutada…

Kontrollida seda peenes ilmas ei õnnestu kellelgi…

Isegi libaprohvetil, kellel ehk on ülipeen nägemine, ei õnnestu see, kuna kogu nähtavat moonutab tema enda mõistus…, isegi ennast näeb seal helgena ja kaunina…

Pime usk teeb isegi Kuradi Ingliks…

Kui libaprohveti kummardajal oleks peen nägemine, siis tema armastus varjaks tema nägemist…, oma paljumõõtmelisuses ta näeks üksnes seda, mida soovib näha…, aga mitte tegelikkust…

Sõnades on kerge teha end järjekordseks messiaks, kuid mitte tegelikkuses…

Sõnadega võib maalida endast mistahes heategijat, keda tegelikus olemuses pole olemas olnudki…

Ükski kummardaja, ega keegi ise ei ole võimeline kontrollima selle tõesust…

Neid, kes hakkavad libaprohvetitest rääkima halba…, neid peetakse magavateks teadvusteks, kes on elamas pimeduses…, et neil seisab ees veel ärkamine ja seisab ees õppida armastama neid, õppida mõistma nende suurt missiooni…

Koos sellega hakkavad tooma oma kummardajatele näiteid, kuidas kõikidel aegadel korraldati jahti pühakutele…

Tõelised Pühakud ei püüdnud olla kellestki parem…, olla erilistena ja tähtsatena…

Nemad üksnes teenisid kõiki…, andsid ilmale üksnes head…, nende mõtted ei olnud neist endist, vaid käisid kogu inimkonna üle…

Tõelised Pühakud ei pasundanud kõigile, et neil on suur missioon päästa inimkonda…

Nemad olid selle missiooni kohaselt täitmas vaikselt oma tööd…, pühendudes lähedase toetusele…

Libaprohvetid on sageli tuntumad ja võimsamad mistahes tõelisest valguse töötajast…

See kõik on seotud sellega, et inimesed ise on elamas pimeduses…

Inimesed püüdlevad iidolite, või isiksuste poole, aga mitte õpetuste poole ja enesearendamise võimaluste poole…

On lihtsam kiita kedagi ja mõelda, et nii saab valgustunumaks ja paremaks…, kui teha tööd oma seesmise pimedusega…, üks ühe vastu…

Tume teadvus on alati keskendunud egole…, oma isiksusele, või teiste inimeste isiksustele…

Isiksus on eristamas üht teisest…

Egoism on püüd eristuda…, ja see on fenomeni, nimega isiksus, ainulaadsus ja olulisus…

Just kummardajate egoism on voolimas õpetajatest kord jumalaid…, kord ilmaruumi valitsejaid…

Võite märgata, kuidas magavatel inimestel meeldib arutada tuntud inimeste üle…

Neid huvitab kõige esmalt nende isiklik elu, aga mitte see, mida nemad on tegemas ühiskonna jaoks…

 Neil on tugev haakumine isiksustesse…

Isegi ärganute seas on selline haakumine säilinud…, neist saavad libaprohvetite kummardajad…, ehk jäävad selles isegi tsüklisse…

Kui inimene on väljumas egoismi seisusest, ta muutub altruistiks…, siis huvi fenomen, kas enda või teise vastu, hakkab nõrgenema…

Kaob huvi kedagi kiita…, vaid hakkab tundma huvi võimaluse vastu kedagi aidata…, kasvõi tervet ilma……

Temale ei paku huvi luua endale iidolit…, oluliseks muutub mitte isiksus ise, vaid headuse hulk ja selle kvaliteet, mida ta on võimeline andma…

Tema tähelepanu enda isiksuse vastu ja selle erisusele teistest hakkab vähenema…

Tema teadvusse tekib ühesuse tunne kõigi inimestega ja kogu ilmaga…

Temal kaob vajadus keskenduda teiste inimeste isiksustele ja nende erisustele…

Iidolite loomine käib läbi isiksuste eristamiste…

Kui selline mõtteviis on kadumas möödanikku, siis sellega koos kaob vajadus otsida autoriteete, kellele kummarduda…

Libaprohvetid pööravad ühiskonna tähelepanu meeleldi endale…

Inimesed, kes ei ole veel jõudnud altruitiivsele meelestusele, langevad kergelt nende võrku, kuna neid on jätkuvalt huvitamas isiksused ja nende unikaalsed võimed, võrreldes teiste inimestega…

Tõelised valguse töötajad koondavad inimeste tähelepanu neile mõtetele ja tegudele, millised aitaks muuta oma ja kogu ühiskonna elu…

Isiksuse fenomen on osalemas selles vähesel määral, või hoidumas sellest täienisti…

Seetõttu neile astub ligi vähe inimesi…

Kuna altruistlikke inimesi on ilmas vähe…

Enamus on siiski egoistlikud…, kes on kinnistunud nii omale, kui ka võõrale isiksusele…

Just seetõttu libaprohveteid on vohamas egoismi ilmas…

Kallid…, kui olete langenud iidoli kummardajate mõju alla, ja olete loonud endale kumiire, siis see on kindel märk teis olevale egotsentrismile…

Teil tasub jälgida ja uurida end…, ning võtta maha oma tähelepanu keskme endalt ja teistelt isikutelt…

Tõelisi valguse töötajaid on võimalik märgata kõige erinevama teadvusega inimeste seas, kes on väljendamas egotsentrismi suurimal või vähema määral…

Egotsentrilised inimesed on enamuselt hoidumas ligi egotsentristlikele karjustele…, kui altruistlikele…

Siin on töötamas taolisuse seadus…

Seetõttu religioonid on teil sedavõrd populaarsed…

Iga religioon on koondunud oma Püha Õpetaja isiksusele…, aga mitte nende õpetustele…

Käib Kristuse, Mohammeedi, Budha ja teiste juhendajate üleskiitmine…

Nende õpetused ei ole kuigivõrd hiilgamas tegeliku väärikusega…

Budismis rõhk õpetusele on suurem, kui teistes religioonides…, kuid tugev keskendumine on siiski Budha isiksusel…

Seetõttu magavad egotsentrikud on hea meelega liitumas taoliste egotsentriliste süsteemidega, nagu seda on religioon…

Liitudes mõtteis pühakute isiksustega, loodavad saada jumalikku õnnistust ja osta end vabaks pattudest… – kuid oma olemuselt jäävad püsima jätkuvalt samale vaimsuse arengu tasemele…

Neil on peamiseks… oma elus tarvis võtta kasutusele Pühakute õpetuste tõed…, üksnes see võib muuta neid paremaks…

Pime imetlus ehk paneb üksnes õhu vappuma…, kuid ei aita liikuda evolutsiooniga kaasa…

Libaprohveteid on lihtne välja peilida, kui mõistus on tuhmistamata…

Neile meeldib rääkida endist, kui püha missiooni täide viiatest…

Nemad on janunemas kuulsust, kuna armastavad seda…

Nemad ei suuda taluda, et teised on võimelised mõtlema teisiti, ega suuda nõustuda nende vaatevinkliga…

Nemad ei saa isegi mõelda, et võivad anda ilmale moonutatud informatsiooni…, mõista midagi vääriti, või ebatäpselt…

Kõik, mida nemad on rääkimas, arvavad ise absoluutseks tõeks…

Nemad on kastmas kõiki, kes on nende süsteemiga risti-vastu, õiglase raevuga…, neid, kes ei ole nendega nõus…

Neil on tundlik uhkus…

Kõrgemad Jõud on lahendamas seda probleemi üksnes ühel viisil… on äratamas inimesi tõelise valguse ja altruismi poole…

Oma tõeliste töötajate vahendusel püütakse puhastada inimkonda pimedusest, mis libaprohvetite mõjul on tegemas inimesi haavatavateks…

Kui inimene on tugev valgusekandja…, siis teda ei saa mingite võimalustega meelitada sekstantide hulka…

Tema teadvus on selge…, seega… on nägemas kõike sellisena, nagu kõik on…

Tema meeled ei ole koondumas oma isiksusele, või kellegi teise omale…, ega loo endale kumiire, ning on vaba pimestavast kiitusest…

Kui saate võimsateks valguskandjateks, siis ühelgi libaprohvetil ei saa olla mingit kogudust…

Nemad saavad võidetud teie vaimsuse valguse poolt, milline on vaba mistahes egoismist ja iidolite kummardamisest…

Antud probleemi lahenduseks saab olla üksnes inimeste valgustumine, aga mitte libaprohvetite kõrvaldamine…

Neid ei ole võimalik kõrvaldada seni, kuni tavalised inimesed on elamas egotsentriliselt ja keskendumas isiksustele…

Probleem on rahvas…, aga mitte libaprohvetites…

Moraalselt terve rahva seas ei ole kohta neile…

Kus on olemas valgus…, seal ei saa olla pimedust…

Vabastage end kurjamist…

Vabanege oma uhkusest…

See eeldab ilma vabastamist libaprohvetitest…

Nii saabub tõe ilm ja selle õitseng…

Teie El Moria…

Võttis vastu Mihhail

Read Full Post »

Paljud vaimselt tõusvad inimesed tunnevad huvi ilmaloovuse ehitusest…

Nemad, kellel on aktiveerumas energeetilised kanalid, kaasaarvatud kolmas silm, on jäänud rippu planeedi astraalsel plaanil…, võttes seda ekslikult ilmaruumi kõrgemateks (vibratsiooni sageduse poolest) mõõtmeteks, ehk… kust oleme tulnud kolmemõõtmelisse ilma…

Asi on selles, et mõtte ja usu jõul astraal võib välja näha sellisena, millisena tahame näha…

See on mõttevormide loomise plaan, ehk neljanda mõõtme alamplaan (12 mõõtmelise ilmaruumi mudeli kohaselt), kuhu oleme tõusmas koos planeediga…

See astraal on jagunemas omakord erivibratsioonilisteks alamplaanideks… – alumiseks ja ülemiseks…

Alumine astraal võib olla igalühel oma…, kuid ülemine võib olla ühisena, kust on kandumas planeedile duaalse teadvuse olemusega desorienteeruvad libavaimsed informatsioonid (seesmise jagunemine äärmusteks, mis annavad libailmaruumi pildi)…

Nendeks võivad olla vaimsuste teadvustumata jäänused, mis peale kehastuse lõppemist jäid ekslema mööda astraali, kuna peamine vaimsuse osa lahkus oma teed…

Need võivad olla psüühiliselt ja mentaalselt arenenud inimeste astraalsete projektsioonide jäänused…

Sellised olevused on astumas kontakti sama vibratsioonidega kontaktleritega, ning on sageli esitlemas end kõrgemate sageduste tuntud olevuste nimedega… – Peainglitena…, Ülestõusnud Meistritena…, Kosmiliste Hierarhiate maisteks esindajateks…, Galaktilise Föderatsiooni liikmetena…, ehk isegi Kõrgema Minana, või Loojana…, ning on pakkumas inimestele sõnumeid, mõttevorme ja nägemusi…

Sellised isehakanud olemused saavad liituda temaga kooskõlalise inimese energeetilise kehaga, ning projetseerida inimese nägemusse oma pilte…

Et mitte sattuda taoliste olemuste mõju alla, piisab tõsta oma vibratsioonide sagedust, et see ületaks nende vibratsioonide taset…

Seda on võimalik saavutada üksnes oma isikliku tegevusega… teadasaamisega…, teadvustamisega…, kaasloomisega…, nii füüsilise kui ka vaimse puhastumise läbi…

Mis põhjusel sellised olevused on tegelemas sellega, millega on tegelemas…?

See on nende teostumise tase…

Duaalne, kõike moonutav teadvus, oli kujunenud siis, kui polaarse kolmemõõtmelise tihke ilma eraldumus jõudis tasemeni, mis vastas maiselt arenevate olevuste tasemeni…, siis nende vastuvõtu tase, kes olid ühtsed Loovuse keskmega, kandus olevuste duaalsele ajule (selle ilma loomine), millest sai oma olemuselt duaalsuse programmide generaator…

Kogu duaalse teadvuse ilma seesmus on kindlapärane… must-valgena, ning jagatuna erinevateks äärmusteks… – heaks-halvaks…, oma-võõras…, sõber-vaenlane…, ja nii edasi…

See on pidurdamas teadvuse liikumist tõe suunas…, seega… teadvuse avardumist…

Allpool saab välja toodud mõnede nägemuste ja sõnumite liba tunnused… – millised tulenevad neljanda tihkuse teadvusest…

Seda on võimeline saavutama igaüks ise, üksnes pöördudes oma Püha Keskme poole… – Jumaliku Südame poole, milline on valitsemas tihke ilma duaalsuse mängu…

See ehk aitab näha tõde otse..

  • Suunitlused tegevuseks ja teostumiseks inimese eest…

Reaalsed Valguse olevused on tunnustamas kõigi vabavoli, kes on tegelemas madalamate sfääride olevustega…, on hindamas nende arengu teed, kui ka nende arengu taset…

Nemad ei hakka kunagi määrama, mida teha…, enamgi veel – tegema tööd kellegi eest…, isegi siira palve puhul…

Nemad võivad üksnes aidata leida vajalikke atribuute, millega maised olevused saavad ise aidata end…, arendada ilmaruumilikku teadvust ja luua õitsvat ilma…

Mõningad olevused, kes on vibreerimas ilmaruumi kõrgematel tasemetel, on valdamas sellist väge, millega on võimelised mõne hetkega likvideerima kõiki inimlikke probleeme… – muuta, muundada ja ehitada ümber kogu maine ilm…

Kuid nemad ei hakka seda kunagi tegema, sest siis kõik maised vaimsused jäävad ilma hinnalisest arendavast kogemisest, mille nimel on siia kehastunud…

Siin on toimumas järk-järguline naasmine… – eraldumusest ühesusele…, ja see on toimumas vabatahte seaduse kohaselt…, ning on avardamas elu mitmekesisust ja selle unikaalsust…

Käesoleval ajal paljud kanaldajad ja astraalsete sfääride nägijaid on kuulutamas peatset päästmist…, maalaste evakueerimist…, teadvuse ülekandmist uude reaalsusesse… – ja palju taolist…

Kahjuks see on seadmas inimeste õppimise/kaasloomise ümber ootusteks… – summutades sellega Looja aspekti…, ehk isegi… – sellega toimub nii edasi liikumise, kui ka reaalse vaimu kasvamise peatamine…, kaob võimalus liituda oma tõelise Kõrgema Minaga…, kaob võimalus õppida tundma tõesuse informatiivsust…

  • Jumala valitus, erandlikkus…

Looja…, Ühese Lätte reaalses Ilmaruumis ei ole enam või vähem armastatuid, või väärtuslikumaid olevusi… – kõik on tema lastena, kes on alaliselt ja lahutamatult temaga…, ühesuses teine teisega…

Iga olevus…, mis teadvuse tasemel, või millist ilma tundma õppimas ka poleks…, millist kogemist poleks ka kogemas… – on alati täiuslik ja jumalikult kaunis… – on alati Looja lapsukeseks, kellest on saamas tulevase Ilmaloovuse Looja…, kuivaid kogeb selleks vajalikku kogemist…

Kõik on liikumas arengu suunas… – avardumise poole…

  • Suletus ja tasulisus

Ühesuse Teadvuses, milles kõikide mõõtmete kõik olemused ja kõik informatsioonid on avatud, ning on kättesaadavad igale ühele, kes üksnes tahaks seda saavutada…

Ühese Lätte vood on Kingituste vood… – tingimusteta…, tasuta ja ootevalmidena…

  • Valjuhäälsus…, enesereklaam…

Valguse olevused ei vaja mingit sõnade tõesuse võimendamist… – mingite tekstide rõhutamiseks kasutada suuri tähti…, valjuhäälset kuulutada enda sõna õigeks, seda üksnes enese ülistamiseks…

Sellega tavaliselt on tegelemas ennast täis duaalne ego, kes kasutab taolisi ülistatuid pakkepabereid, üksnes selleks, et teda usutaks enam…

Reaalsete Valguse Olevuste sõnad on alati täis ühesust, lihtsust, ilmaruumilikku tõde…

Nende vastused on alati asjakohased…, on vastamas meeldiva soojusega, mis on voolamas nende südamest üle meie olemuse… ja on kandmas Valgust…, Arengut ja Teadvuse avardumist…

  • Punase tule esmane tunne…

Igal inimesel on võime tunda energiaid…, ning selle tasemega määrata mistahes informatsiooni tõesust/polaarsust ja teatud olevuse reaalset taset…

Mida keegi ka ei räägiks, kuid oma energiat ei ole võimalik varjata… – oleme alati kiirgamas seda, millega oleme antud hetkel täitunud…

Seega… astraalset isehakanut ja tema loomingut on võimalik ära tunda esmase tunde järgi…, ja see on avaldumas meie Püha Keskmes…

Juba esmasel kokkupuutel…, veel enne loogika käivitumist, on seesmiselt tajutav… on see punane tuli…, või roheline

Raske, ebaharmooniline ja kiiresti väsitav, peavalu tekitav punane tuli annab teada horisontaalse duaalse voo tegutsevast teadvusest…

Seni maise ühiskonna teadvus on tugevalt polariseeritud ja täis egoismi…, võitlust ja valet…

Kokkupuutes mistahes energeetilise informatsiooniga…, olenemata sellest, kelle poolt räägitud ja kinnitatud see ka poleks, esmalt tarvis võtta kasutusele äratundmise…, seda kogu oma olemusega…, südame ja mõistusega…, võttes kasutusele tunnetust ja loogikat…, alateadvust ja kogemust…

On otstarbekam suhtuda kõikidesse vaimsetesse tehnikatesse ja praktikatesse tähelepanelikult ja ettevaatlikult, milliseid jooksvas informatiivses voos on rikkalikult…

Enamuselt need on banaalsete valgusäridena, mille keskmeks on vaimse guru sündroom, kes on toitmas oma ego kuulekate järgijate vahendusel…

Et leida ühesust reaalsete kõrgeimate mõõtmetega…, et olla valmis ülestõusuks ja oma energia keskuste käivitamiseks…, oma sensoorsete võimete avamiseks piisab vaid ühest tehnikast… – Ühesuse energia kiirgamisest…, südamest…, mõtetest, sõnadest ja tegudest… – elada kooskõlas Kõrgema Minaga…

Kõik ülejäänu avaneb pikkamööda…, kui kõige tulemusena…

Read Full Post »

Kim Michaelsi kanalduse kohaselt on olemas seitse loomise sfääri…

Meie oleme seitsmendas…

Kõik eelmised kuus on tõusnud üles ja on saanud vaimseks valduseks…

Seitsmes sfäär on kujunenud ekstra mängudeks duaalsuse tingimustes…

Selles sfääris duaalsuse eesriie on tihkem, kui oli kuuendas…

Mateeria on hulga tihkem ja teadvuse ulatus on fenomenaalselt kitsam, kui võrrelda eelmisega…, kuuendaga…

Eluvoog (eraldiolev isiksus, Mina) on tulenenud kuuendast sfäärist…, ehk vaimse valduse lävelt… ning, astudes seitsmendasse sfääri, läbides sfääride vahelist piiri, ta muutus…

Temale see piir oli kui tulesein…

Astudes sellest läbi, sulandudes uue avaruse duaalsetesse energiatesse, lastes neid endasse, kogu tema eluvoog muutus tugevalt…

Tema teadvus lõhenes…, lendas müriaadideks kildudeks…, kui klaas…

Igas killus oli tema enda kujutis, kes on elamas oma elu…

See oli šokina, sügava vapustusena… – ootamatu õnneliku lapsepõlve lõpuna…

Eluvoog, tulles siia, oli üldiselt veel naiivne ja küpsemata…

Ta oli elevil uutest tundmatutest kogemistest…, ega olnud võimeline kujutama ette, mis oli ootamas teda leegitseva seina taga…

Ta astus vapralt edasi… – teda viis edasi soov tundma õppida duaalsust, luua energiatest, lisada oma teadmisi seitsmendasse sfääri, avardada valguse voogu, et alumine sfäär (metaforiliselt muidugi) oleks ülemise sfääri taoline…

Et astuda edasi, selleks oli tarvis julgust…, olla eeskäija, et õppida tundma tundmatut…

Ja ta tegi selle sammu…

Kuid eluvoolule piiri ületamisest sai sündimine valgusesse…, nagu laps…

Sündimine oli temale kui väike surm… surm eelmises seisundis, et sündida uude seisundisse…

Kuid laps sündides, peab tegema esimese sissehingetõmbe…, et alustada elu…

Umbes nii toimus ka eluvooga, läbides selle sfääri sündimisvärava…

Piiri ületamine oli eluvoo olnud isiksusele täieliku krahhina…, tema teadvus pudenes kildudeks… – ta unustas end…, unustas oma sihi, mis tõi teda siia…

Ta unustas, milleks oli temale seda vaja…, ta unustas side oma Ma Olen Juuresolekuga…

Tema teadvuses oli kõigest järel vaid kaja… – ma pean liikuma edasi…, ma liigun

Olen liikumas…, olen astumas

Nii oli alustatud sündimise teekond

Liikudes valudes…, hubasuse kaotamise šokis, kujunes ego…

Siin koges esmalt energia ressursside ja teadvuse piiranguid…

Teda kiskusid lõhki seesmised vasturääkivad soovid…, temani jõudsid võõrad tundmatud hääled, mis oma müraga viisid teda tasakaalust välja…

Need olid teiste eluvoogude teadvuste ühised hääled…

Kõik olid segaduses lõhkirebivatest vasturääkivustest…, kõik olid isiksuslike kildudena…, ressursside puudulikkuses ja teadvustuse võimetuses…

Eluvoog hakkas liikuma kostvate häälte suunas, kus kohtas enda taolisi…

Siit algas tema teekond… – nii planeedil Maa…, kui ka kusagil mujal…

Ta on jätkuvalt astumas seda teed, kuna tema soov on teada saada… – kes Ma olen ja mis Ma olen…

See on kaunis lugu vapratest eluvoogudest, kes olid uue usus teinud hüppe mustavasse põhjatusse…, et kanda sinna valgust ja teadvustust…

Nemad süütasid põhjatuses tähti ja majakaid rändureile…

Nemadki lõid laevu ja platvorme eluks ja kasvuks…, terveid ilmasid…

Nemad olid tõelised vaprad loovused, kes julgesid kiigata põhjatusse ja võtta seda endasse… – mis muutis neid igaveseks…

Nemad kandsid sellesse vaimse ilma tulesid…

Nemad on meie kõik…

Oleme jätkuvalt astumas…

 Teadvus, mis on väljaspool vastuvõttu

Aleksander

2019.03.19

Kõigil on oma, teistest erinev vastuvõtt…

Enam-vähem kõik ühe nimetaja kohased… – kuid detailides siiski… täienisti erinevad…

Seda kõike on tõenäoliselt mõjutamas veendumused…

Näiteks nutitelefonis ülemises reas on enam kasutatav ja viimased avamised… – ülejäänud ei ole aktiivsetena seni, kuni ei aktiveeri neid vajadusel…

Ilmselt ka inimese teadvuses on selline veendumuste kohane määrang… – tugevamad ja enam kasutatavamad…

Need on enamjaolt määramas inimeste vastuvõttu…

Muud veendumused ja mõistuse kontseptsioonid, oma vähese aktiivsuse tõttu, on viibimas magavas olekus…, latentses vormis, tajumatutena…

Kord, teadvustades käesoleva hetke peamisi veendumusi, ja hajudes neis, teadvuse kontseptsioonid reastuvad ümber…, selle tulemusel pinnale tõusevad seni uinunud veendumused…, millise hakkavad võimsamalt mõjutama vastuvõttu…

Teadvustades seda, on võimalik vabaneda neist…

Nii, kord korra järel, selguste sähvidena, on arenemas mõistuse küpsemine…, nii on kogunemas efekt, mis läheb hulgast üle kvaliteediks…, aritmeetiline progressioon läheb üle geomeetriliseks…, ning sünnib hüppeline tõus…, avardumine…, süüvimine…, selguse tugevnemine…

Selline on valgustumise mehhanism…, ja see on kättesaadav kõigile…

Kuid küpsemise teekonda, kuni avardunud selguseni, tarvis läbida vaid endal…, teadlikult…

Kuna vastuvõtt on kõigil erinev…, siis stardi tingimused on kõigil erinevad…, ka teekond on kõigil erinev…

Üksnes sinu Mina on endine…, algselt tuhmumata, selge, kõike teadvustav…

Planeedile tulekuks teadvus mähkis end sisse mõistust piiravatesse asjadesse…, ning lõi üles tohutu labürindi veendumustest, ilma ja enda vastuvõtu kontseptsioonidest

Kuid need on üksnes tuhmistamas arengut…

Piiratud vastuvõtus kujunes vastav identsuse tunnetus…, ehk inimlik isiksus… – mis oli võimeline nägema ilma üksnes klappide vahelt, mis olid teadvuse silmadele tõmmatud…

Kui küpsemisega ähmasus hakkas hajuma…, hakkas muutuma ka identsus…, avarduma koos vastuvõtu tunnetusega…

Ja üldse… – identsus ja vastuvõtt on oma olemuselt üks ja sama…

See on viis näha, kuidas näha…

Milles näha…, milliste eelduste kohaselt näha…

Seetõttu ütlen, et sinu Mina ei ole muutumas… – vaid on muutumas sinu vastuvõtt ja identsus…

Selguse tulekuga oli tulemas protsessi mõistmine…, oma loomuse, mõistuse ja vaimsuse mõistmine…

Selle tulemusel kadus vahe vana ja uue inimese vahel…, see oli kõigest vastuvõtu vahe…, vastuvõtu viiside vahe…

Kuid sina ja sinu Mina on väljaspool vastuvõttu… – selle kohal…, sellest üle…

Nii on alati olnud…, nii on…, nii jääb alati olema…

See on mõistuse ähmasuse selginemine…

Edasi tuleb vaimsuse lahtiseletus…

Kujutlege läätsede süsteemi, mis on laskmas valguse kiirt läbi ja muutmas seda…

Läätsed on kinnitatud seadmesse, mille abil saab muuta läätsede asendit…

Suunates läätsi, on võimalik muuta kiire suunda, suunates järgmistele läätsedele…, nii saab luua seinale valgukompositsiooni…

Kiir, langedes läätsele, ei vaja oma helendumuse muutmist…, oma läbipaistvust või puhtust…

Oma olemuselt kiir on puhas…

Ka läätsed ei ole määrdunud või vigased…

Need on loodud just valguse juhtimiseks… – selline on nende olemus…, ja on võimelised andma kiirele kõiki vikerkaare värve…

Kuid samas läätsed on ähmastunud teadvuse kiire piirajateks, luues inimese maise ilma vastuvõtu identsust…

Inimesed enamuses püüavad muuta vastuvõtu läätse asendit…, koondada valgust teisiti, et luua mingit uut valguse kombinatsiooni… – uut identsust…, uut vastuvõttu…

Kuid neil ei ole aimugi, et see ei loo vabadust…

Neil ei ole aimugi, et väära valguse puhul ka vastuvõtt on väär…, muundatud…

Kui seesmuses toimub küpsemine, siis kõik läätsed saavad kõrvaldatud, üks teise järel…, kustutades selliselt kõik maised identsuse pildid…

Jääb üksnes puhas valguse kiir, mis väljub teadvuse läätsede lõpmatust labürindist…

Oma olemuse teadvuse teadvustamine katab kõike täienisti…

Ja edasi…?

Edasi kiir leiab ühesust lättega, kust oli väljunud kosmilistesse avarustesse…

Koos oma päikesega olen see, kes Ma olen…

Read Full Post »

Lugeja küsimus:

Kui on inimesi, kellel on peenilmade nägemine, selgeltteadmine…, ja juba sünnist… – kas neil on ühendus kanaliga juba algselt…?

Kas neil, kellel seda sünnist ei ole, kuid arendavad seda hoolega ja ka saavutavad midagi, kas neil on täpselt sama selge ja vaba nägemine kui kaasasündinutel…?

Või nemad ei saavuta seda taset kunagi…? 

Siin ma kohtusin ühe naisega, kes väitis, et arendas seda ja ise avas kanalid…, et praegugi kulutab palju aega oma võimete arendamiseks…

Mul ei ole usku, et temal on samad võimed, kui kaasasündinutel…

Vastus:

Võime näha, tunnetada, lugeda peenilma informatsioonide…, ja üldse… teha koostööd keskkonnaga… – on olemas kõigil

Enamuselt seda peame alateadvuseks, selgeltnägija andeks, empaatiaks…

Vaadake oma väikesi lapsi, siis te mõistate, et neil need anded on avatud…

Ajapikku need kui atrofeeruks, kui kasutamata lihasmuskel…

Tänu vanemate ja ühiskonna kasvatamisele nemad lakkavad tunnetamast peent ilma…, nemad on keelamas lastel kasutada oma võimeid, kuna ise ei usu neisse võimetesse (Ära aja jama…, ei ole olemas mingeid nähtamatuid sõpru…, jää magama)

Siit tuleneb ka tuntud väljend… – olge kui lapsed…, ehk võtta ilm ilma eelarvamusteta…

Ärge ahistage lapsi šabloonidega, dogmadega ja piirangutega…, võimaldage neil võtta kasutusele mistahes varianti…

On olemas suur hulk meetodeid, kuidas avada loomulikke andeid…, ehk tuua need tagasi, ning uhta läbi oma peenkehad ja nende vastuvõtud…

Samas on hulk võimalusi ka füüsilise keha läbiuhtmiseks…

Väita, et see ei ole võimalik, on sama, kui väita, et inimene ei ole suuteline tõstma maast 150 kilost raskust…, või teha saltomortaalet üksnes seetõttu, et ta ei usu sellesse…

Korraliku treeningu tulemusel inimene on suuteline tõstma isegi 300 kilo…, ja ühe salto asemel teha neid kümmekond…

Kuid selleks on tarvis vastavaid tingimusi, eeldusi, püsivust…, ja lõpuks… usku endasse…

Veidi neurobioloogiast…

Vastsündinu ajus on 100 miljardit neuronit, ja kehas on neid veelgi enam…

Võiks kujutleda neid okste harudena närvisüsteemi puul…

Igal neuronil algselt on 15 tuhat sünapsi, mida võiks samastada pungadena okstel…

Sünapside otstarve… – informatsioonide vahetus…, elektromagnetiliste impulsside edastamine…

5 – 7 eluaasta lõpuks sünapse jääb vaid 5 tuhat… – ülejäänud atrofeeruvad (nagu väidavad spetsialistid)…

Miks need sünapsised olid kadunud, seda ei suuda teadlased seni selgitada…

Kuid teatud tasemel võiks neid pidada inimese paranormaalsete võimete kajastuseks…, ehk… peenplaani nägemine…, telepaatia…, mateeria mõjutamise võime…, ja mõndagi veel…

Nagu on võimalik üldine närvi süsteemi neurogenees, nii on võimalik sünaptiliste sidemete taastumine…, koos nendega ka võimete taastumine…

* Neurogenees on uute närvirakkude ja eriti meie elukvaliteedi eest vastutavate kanooniliste neuronite moodustumise protsess (nende järsk langus põhjustab depressiooni).

Mõneti naiste raseduse aegu toimub närvisüsteemi teatud ümberlaadimine…, siis tekkivad erilised võimed…, ärkab geneetiline mälu…

See on kinnitamas, et võimed on olemas kõigil…, kuid nende aktiveerumine või sulgumine on kaugel väljaspool käesolevat kehastust…

Mõned ehk mingis eelmises elus on läinud nõidusega sedavõrd kaugele, seetõttu selles elus tuleb see tasa teha…, või korvata…

Nii mõnigi on eitamas sellist võimalust… – kuid see on tema valik…

Pealegi veel… – kui vaadata enamusi, kes tahavad avada endis võimeid…, kuid selgub, et nende püüdlus on enamuselt seotud oma soovide rahuldamiseks… – saada imerohtu kerge lahenduse leidmiseks…, või mõneti võimu saavutamiseks teiste üle… – kuigi esmane soov võis olla tuhandeteks üllasteks tegudeks…

Kuid ilm on tark, teda ei saa petta… – võimeid enamuses vaja välja teenida

Sageli selline töö osutub talumatuks koormaks neofüütidele…

Pealegi… paljudel need võimed sulgusid teatud põhjustel…

Kui olete tutvunud seansside järelkajadega, siis võite märgata, et paljude võimed on avanenud teatud blokkide mahavõtmistega, ja olmesündmuste mõistmisega, millest on peamiselt olenemas vastuvõtt…, kuid samas… selles võib olla hulgim nüansse…

Samuti tänu seanssidel saab ülimalt selgeks, et maagilised võimed (teha tööd energiatega, avarusega ja enda vaimsusega) on olemas kõigil…

Kuid need ei ole ühtlaselt aktiveeritud…, ning… enne, kui hakata neid kasutama, tarvis 100% ulatuses viia läbi teadvuse puhastamist…

Mis on maagia…, millised on maagilised võimed…?

Enamuse jaolt maagia all mõeldakse olla enda isikliku alge juhiks…, samas olla Looja Sädemeks, mida võiks võrrelda teie reaalsuse projektoriga, milline on edastamas seda, mis on teie mõtteis, väljapoole…

Kuid seesmine valgus ei pääse tuhmunud läätsedest läbi välisesse ilma… – kas moonutub, või osaliselt kaob, struktureerides sündmustikku teise valgusesse…

Inimest võivad saata ebaedu…, kõik tema ümber muutuvad vaenlasteks…, isegi nakatumine hirmu viirusesse hakkab tirima teda ohtude illusioonidesse… – ta hakkab kartma mitte seda, mis teda tõemeeli ohustaks, vaid põhjuseta kujunenud segadust…, hakkab kujundama ja tõmbama oma väljasse vastavaid hirmude tõenäosuste harusid…

Just seetõttu on vaja teadvuse puhtust…, muidu võib materialiseerida oma avarusse  ebameeldivaid sündmusi ja kõiksugu larve…, et vähe pole…

Just sellel põhjusel täielikuks puhastumiseks ei soovitata aktiveerida tööd Sädeme abil, või teiste võimsate energiatega, kuna sellise reaktori käivitamine seiskunud mudas võib tuua kurbi tagajärgi…

Seega maagia… – on loomulik võime teha koostööd oma füüsilise ja peenkeha vahel…, oma olemuse ja ümbritseva keskkonna vahel…, kujundada ja struktureerida reaalsust enda ümber…

Kuid meid on õpetatud mõtlema, et see on üksnes valitute pärusmaa…

Tegelikkuses mistahes edasijõudnud tehnoloogia või metodoloogia võib näida maagiana, nõidusena…

Kuid neile, kelleni ei jõua need põhimõtted, võib näida see kõik mõneti jaburusena…, koos kõige sellest tulenevaga…

Kuid samas… kõikvõimalikud koostöö meetodid avarusega, on omased reaalsuse erinevatele tingimustele, millised on pidevas muutuses…

Just seetõttu vanad atribuudid lakkavad töötamast…, eriti, kui kasutatakse neid teise tahte rikkumise nimel…

Millele tarvis pöörata tähelepanu…?

Esimeseks häirekellaks, mistahes soovijale avada oma võimeid, on tema füüsiline keha…, see on meie parim tervendaja…

Kui keha on haige ja vajab tähelepanu (liigne kaal…, langevad juuksed…, kõiksugu valud), siis esmalt tuleks tegeleda temaga, aga mitte ronida kõiksugu rasketesse õpetustesse… – ägenemised on garanteeritud…

Suurima tõenäosusega sellistel juhtudel saavad blokeeritud energiate liikumised kehas (meridiaanid, organid ja selgroog)…, nii ülemised kui alumised vood… – neist tuleks alustada…

Millistel põhjustel avanevad maagilised võimed…

Kui vaataks nende ajalugu, kelle võimed olid avatud juba sünnist, või avanesid hiljem… – nemad kasvades küpsesid nende kasutamiseks, ja olid täitnud selleks vajalikke maised tingimusi, ning olid valmis oma teadvuse edaspidiseks avardumiseks…, võis siis… juba algselt oli neisse kätketud nullkood, et ta saaks võtta kasutusele teatuid seaduspärasusi…

Ehk suurimad tõenäosused on (mitte reeglipärased iga juhuse kohta…, vaid vägagi individuaalsed ja erinevatel viisidel)…

*inimene on elanud looduses, kaugel linnadest, toitunud puhtast toidust ja veest…, elanud aktiivset füüsilist elu…, on suhelnud loodusega ja loomadega…

*suguvõsas on olnud ravitsejaid tarku…, mis on neile geneetiliseks eelduseks…

Need ei pea olema kohustuslikud tingimused, kuna vaimsusel endal on olemas omad kogemised… – ehk isegi teistest ilmadest

*teda on armastatud ja jätkuvalt armastatakse…, või vastupidi… – ei ole armastatud…

Armastus ja rahu on avamas südameid, ja koos nendega avaneb võime võtta vastu kõrgeid vibratsioone…, kuid samas… – armastuse puudumine ja stress, võivad aktiveerida madalaid aspekte… – nende omadused on jämedate energiate kohased…

*tema ei saanud pookimisi, ega pole teeninud sõjaväes, ega olnud suurte egregorite mõjude osalisena…

Samas paljudel aktiveerumine toimub raskete traumade puhul, läbi avariide, operatsioonide aegu, või kaotuste puhul (tugev stress aitab laadida süsteem ümber)…

*kui kaevuda sügavamale, siis eelmiste elude aegu maagia kasutamises on kogenud positiivseid kogemisi…, oli tugevat koostööd energiatega, ilmaga, või lähedastega…

Kuid teisest küljest… – destruktiivne kogemine võib mõjutada sedavõrd, et madalamad aspektid võivad aktiveeruda vastavate riituste aegu…, emotsionaalsete pursete aegu…, või puutudes kokku teatud koodide kandjatega (tumedad või valged) ja paljude muude faktorite läbi…

*edukatel praktikutel on tavaliselt tasakaalukas psüühika…, kuid see ei tähenda veel, et nõrga psüühikaga inimestel ei saaks avaneda nägemine…

Küsimus viimase puhul on vaid selles, et koondumispunkt võib viia sellist inimest tasakaalust sedavõrd, et temal hakkab katus sõitma…

Sellisel juhul kanal sulgub, et mitte langeda hullude sekka…

Samas… – kui kehastumise vajadus on selleks, et avada end ja jagada oma kogemust, siis avanemine sünnib koheselt…, selle tulemusel kujuneb hulgim fors-mažoore, mis on võimelised lõhkuma tervet elu…, eriti kui kõrval ei leidu inimest, kes oleks võimeline selgitama olukorda…

Selline inimene võib langeda teatud huvidega inimeste mõju alla…

*samas võivad mõju avaldada sellised faktorid, kui sünnipäev…, suguvõsa, või isiklik karma…, ja nii mõndagi veel…

On olemas ka kindlad nüansid… – kasvõi töö stiihiatega…, kohalike vaimudega…, sugulushingedega…, mineraalidega…, kristallidega…, portaalidega… – ja palju muuga…

Samas on oluline mõista, et sõna maagia all mõistetakse mingit rituaali, väljakutset ja pöördumist egregori poole…

Uue reaalsuse tingimustes see ei ole vajalik…, kuna on olemas funktsionaalne maagia

Funktsionaalne maagia

Looval, funktsionaalsel, ehk läbipaistval maagial puudub egregor…

Seda maagiat võib rakendada igaüks enda vajaduse kohaselt…, kasutamata maagilisi rituaale, sümboleid, ruune, olemusi, ehk egregori meistreid…

Maagiaks nimetatakse seda üksnes seetõttu, et selline termin on tavainimesele kergemini mõistetav…

Selle atribuutideks on looduslikud annid, milliseid on olemas igal inimesel…

Tarvis üksnes mõista, kuidas aktiveerida ja kasutada neid vastavuses ohutuse normidele…, ning… olla ise vastutav oma tegude eest…

Läbipaistvas maagias on kasutusel vood, mille kanaliks on iga inimene ise… – kuigi paljudel inimestel see on mingitel põhjustel suletud…

On olemas nii valge, kui ja must maagia…, igal ühel neist on oma egregor…

Kuid on miski, mis on neist maagiatest üle…, ja sellel puudub egregor…

Selle nimeks sai läbipaistev maagia…, ehk… teise nimega… – funktsionaalne maagia

Läbipaistvad maagid on laskmas endast läbi Ilmaloovuse kõrge vibratsiooniga energiaid…

Mida läbipaistvamad on, seda enam energiat pääseb neist läbi…, seda vähem haavatavamad nemad on…

Funktsionaalne seetõttu, et nemad ei juhi üksnes voogusid…, vaid toimivad ühtlustavalt… – ehk… on võimelised taastama neid funktsioone, milliseid on rikkunud nii valge, kui must maagia…

Selgituseks kommentaaridele

Maagia on programmeering soovide täitumiseks, või siis… mingi kahju tekitamise vastu, või… maagilise rünnaku vastu…

On kahte tüüpi maagiaid…

Programmeerimine lollide vastu… – inimeste hetkeliste tahete vastu, kes püüavad maagia abil lõhkuda ilmaruumi keha…, rebida midagi sealt enda jaoks…

See ei jää neile tagajärgedeta… – neil tuleb jääda millestki kallist ilma…, korvamatult…

Kellegi sõnumine, kellegi saatuse rikkumine, võib viia tegija isikliku, või tema laste elu lõhkumiseni, seda üksnes loll-maagia tegude pärast…

Teine maagia tüüp… – kaitse võõra maagia programmi vastu…

Selle peamiseks eesmärgiks on säilitada harmooniat…

Tõeline maagia on maagia nimel…, Väega liitumise nimel…, vaimsuse valgustumise nimel…

Selleks on tantsud metsas…, kas päikese või kuu valgusel…, või tants vihma all…

Maagiaks on ka söögi valmistamine, mis on samuti energia läbipaistvuse tõstmiseks…

Puhas vaimsus…, puhas armastus… – see on keeruliste soovide puudumine…, lihtsate küllus

Sellisel juhul ilm on täis imesid…, soovid on ise täitumas, mis teevad inimest tugevamaks ja tema elu avaramaks…

Selleks on arstid ja õpetajad… – need on loojad Jumala poolt…

Need on õnnelikud inimesed… – nemad on kandmas enda seesmuses Ilmaruumi heledat väge…

Read Full Post »

Mõningates esoteerilistes allikates räägitakse, et vaimne tee, ehk vaimsuse teekond, on mistahes kontrolli lõpetamine… – usalduda täienisti tunnetele…, kehale…, ilmaruumile…, ning tegutseda vastavuses neile… – mis on teatud ulatuses ka õige…

Kui vaadata siiski elu ja füüsilise ilma arengut… siis oleme alaliselt kontrollimas end… – teeme teadlikku kontrolli mõtete, sõnade ja tegude üle…

Seda peame meie enda arengu ja ilmaloovuse avardamise vajalikuks elemendiks…

Areng on struktuur, mis on alaliselt avardumas lõpmatuse suunas…

Oleme alati kontrollimas oma keha liikumist…, kuidas istuda või lamada…, käia või joosta…

Oleme kontrollimas keha toonust, puhtust…, püüame säilitada tema tervislikku seisu…

Oleme kontrollimas toitu, selle hulka ja koostist…

Absoluutselt analoogne on ka mõtetega, millest tulenevad sõnad ja käitumised…

Kui me ei hakka kontrollima endid, siis duaalne ilm hakkab kontrollima meid…

Duaalne ilm koosneb hulgim äärmustest, mis, jõudes teadvuseni, moodustavad kahtepidist ilma vastuvõttu… – nii õiget, kui liba…

Duaalne teadvus on pidevalt solgutamas äärmusest äärmusesse… – kord laguneb, kord taastub…, kord rõõmutseb, kord vihastub…, kord õnnelik, kord kannatamas… – selline on füüsilise taseme olemus…

Kui tõuseme teadvustamiseni, et oleme oma reaalsuse looja, hakkame teadvustatult lähenema sellele, millist energiat oleme loomas…

Selle energiaga oleme täitmas esmalt endid… – ehk muutume selleks, mida oleme kiirgamas… (millega oleme kokku puutumas)…

Kuna see ilm on inertne, siis muutused toimuvad aegamööda…

Et midagi teadvustada, meil paraku tuleb läbida lähteolukorda palju kordi…, kohati isegi… mitmeid elusid…

Seega… – täites end teadlikult vajalikust energiast, me aegamööda läheme üle vajalikule vibratsiooni tasemele…

Selles reaalsuses meil on kättesaadavad kaks teadvuse energeetilist voogu, millistele saame keskenduda… – see on horisontaalne kanal – füüsilise ilma piiratud väli (ajaliselt arenev loovus) ja vertikaalne kanal – Kõrgema Mina energia voog…, Vaimsuse…, Ühese Lätte, mis on surematu, lõputu ja kõikjal olev…, millest kõik on tulenenud…, ja millele kord naaseb kõik (kusjuures – kõik vaimsused on säilitamas oma individuaalsust)…

Oleme varem maininud, et füüsilise ilma teadvus – horisontaalne kanal – on duaalne teadvus, mis koosneb äärmustest…

Selle taseme atribuudiks on inimese aju, millele oleme esmalt keskendunud, kui oleme tulnud sellesse ilma…, ja mis on loomas üksnes horisontaalseid loovusi…

Aja jooksul, paljude elude kogemistega, meie koondumise punkt on kandumas teisele atribuudile, mis võimaldab ühenduda Vertikaalse Kanaliga (mis on selle ilmaruumi arengu vektor, kus oleme naasemas Lättele… tasemele, kust oleme alustanud) – see on meie Püha Keskme…, Vaimne Süda, mis asub rinna keskel, füüsilise südame kõrval…

Selle kanali teadvusena on Ühesuse Teadvus… – Loovuse fundamentaalne energia…

Iga mõtte, iga sõna ja sammu teadliku kaasloova energia loomine tuleneb Südame Voogudest, mis on kindlustamas selles püsimist…, ja on ühendamas meid Kõrgema Minaga…, ning võimaldab näha Ilmaloovuse täit pilti, mis kannab meid ilmaruumi kõrgematele tasemetele…

Dmitri Rubtsov

Read Full Post »

Pealkiri on võetud Ošo raamatust, mille katkendi toon allpool…

Esmalt kirjutan sellest, mis tõi mind selle raamatu juurde…

Kogedes olu, panin mõndagi päevikusse kirja…

Seekord rõhk oli olevale, ja sellele, kuidas käib rühma töö… – mõni töötab väliselt…, mõni üksnes mediteerib…

Mistahes töö on oluline, kui seda teadvustada…

Uus mõõde, millest palju räägitakse, ongi teadvustumine…

Teadvustumine on seotud ülestõusuga keha piireis…

Nüüd siis väljavõte oma päevikust…

Käesolevas olemises on kõike piisavalt…

Käib sisenemine uude struktuuri, kus kõik oma omadustelt on võrdsed…

Ülestõusu keha ulatuses on läbimas kõik maise eksisteerimise esindajad…, on läbimas nähtava spektri ulatuses…

Neile kõigile näib, et ülestõusmas on kõik ilmad…, ja nemad on siin selle kogemuse nimel…

Kogemine on… õppida läbima Olu keerulisi olukordi, püüdes vabaneda kannatustest, säilitades endas oma vaimsust, ehk… Mina Olen…, jätkata oma karmalist kogemist, millele võib järgneda Olu tunnetus väljaspool karmat…

Enamgi veel… – muutub tõenäoseks see, et karmat ei ole olemas…

Karma on mineviku tähendamise mõiste…

Tänavuses on üksnes see, mis on teadvustatav käesoleval hetkel ja teadvustatav ja vastuvõetav kui Jumala Tahtena… – järelikult see, mis on kohane siin ja praegu…

Jalutades mööda Algset enda seesmuses, on võimalik tunnetada värskete emanatsioonide tulva, millised on avanemas planeedil ja levimas kõikjale… – kõigi õnne nimel…

Kui inimene on mediteerimas, eraldudes sootsiumist…, siis see ei räägi tema hoidumisest midagi teha…, vaid et… tema on ühenduses rühmaga, kes võimaldab temal hoiduda tegemisest, ja see oleks selle rühma hüvanguks…

 On neid, kes siin ja praegu on tegemas tööd väliselt…, ja neid, kes on mediteerimas, ja neid, kes tegemas tööd seesmiselt…

Puhtus seesmiselt…

on vabanemine kõigest möödunust,

isegi tulevikust,

mis on kujundatav mõtetega.

See on olek siin ja praegu

tänases täisväärtuses.

Olek kaunis, helge käesolev,

kord südamega kohatud,

ei suuda ununeda minusse,

kuna Mina olen Sina,

koos oleme – Ühesus selle,

                                                          kes on olemas aegadest aega…

                                                                                                            Aamen

Nüüd siis katkend Ošo raamatust <Ela riskides. Tavaline valgustumine ebatavaliseks ajaks..>

Mõistus on alati kas minevikus, või tulevikus…, ta ei saa olla käesolevas… – see on täienisti võimatu…

Kui oled käesolevas, siis mõistust selles ei ole, kuna mõistus on mõtted…

Kuidas oleks võimalik mõelda olevikus…?

Võid mõelda mineviku üle, kuna see on möödunu ja osa mälust… – sellega võib teha tööd…

Võid mõelda tulevikust, kuna see ei ole veel alanud…, mõistus võib sellest unistada…

Mõistus on võimeline tegema ühte kahest…

Kas minna minevikku… seal on piisavalt ruumi ja avarus on suur… – seal võid minna ja minna…, ja minna…

Või siis minna tulevikku… – ka seal on tohutu avarus, millel lõppu ei ole… – seal võid kujutleda, mõelda välja, unistada…

Kuid kuidas mõistus saab teha tööd käesolevas… – selles puudub ruum, kus saaks liikuda…

Käesolev on üksnes eraldamise joon… – ei enamat…

Selles ei ole avarust…

See üksnes eraldab möödunu tulevast… – see on üksnes piir…

Käesolevas saab olla, midagi mõtlemata…

Et mõtelda, tarvis avarust…

Mõtetele tarvis ruumi, kuna need on omal viisil asjad… – pidage seda meeles…

Mõtted on peene järgu asjad…, need on materiaalsed, aga mitte vaimsed…

Vaimne tase algab alles siis, kui mõtted kaovad…

Mõtted on loodud mateeriast…, väga peenest mateeriast… – kõik, mis on materiaalne, vajab ruumi…

Sa ei ole võimeline mõtlema käesolevas…  

Kuivaid hakkad mõtlema, kohe kaod möödunusse…

Oled vaatamas päikese tõusu ja ütled…, kui kaunis koit… – kohe kaod möödanikku…

Päikese tõusu hetkes ei ole ruumi ütelda kui kaunis, sest, kui vaid ütled seda välja… – koheselt see on kadunud möödanikku…, on muutunud kogetud kogemuseks…, järel on vaid mälestus sellest…

Kuidas saad mõelda päikese tõusu hetkel… – vahetul tõusu hetkel…?

Millest saad mõelda…?

Saad üksnes imetleda päikese tõusu…, aga mitte mõelda…

Vaatluseks on ruumi piisavalt, kuid mitte mõtlemiseks…

Sa näed puhkemas ilusat õit ja ütled… – kui kauinis õis…

Samal hetkel sind enam ei ole õiega, kuna temast sai sinu mälestus…

Kui on õis…, oled sina…, olete mõlemad… – kuidas saad veel mõtelda…?

Millest…?

Millised mõtted saavad siin veel olla…?

Neile ei ole ruumi…

Avarus on sedavõrd väike…, seda tegelikult polegi…

Sina ja õis ei saa olla eraldi, kuna kahe jaoks ruumi ei ole… – eksisteerida saab vaid üks…

Seetõttu sügavas juuresolekus sa muutud õieks ja õis muutub sinuks…

Ja veel… – sina oled mõte ja õis on mõte sinu ajus…

Kui puuduvad mõtted sellest, kes on õis ja kes on vaatamas teda, siis vaatleja muutub vaadeldavaks…

Piirid äkki kaovad…

Äkki tuleb välja, et oled imbunud õide…, aga õis on imbunud sinusse… nüüd te ei ole eraldi…, vaid üks tervik…

Kui hakkad mõtlema… – koheselt eraldud õiest…

Kui sa ei mõtle… – kus on siis duaalsus…?

Kui oled üheselt õiega, mõtlemata… – siis on dialoog…

Mitte dua´loog, vaid dialoog

Kui oled koos armsa inimesega…, siis on ka dialoog…, aga mitte dualoog…,  kuna ei ole mingit kahte…

Istudes armastatuga koos, käed kätes, te üksnes olete…

Sa ei mõtle möödanikule, ega mõtle tulevikule…, üksnes olete siin ja praegu…

Olla siin ja praegu on sedavõrd kaunis…, küllastus…, sedavõrd küllastunud, et siia ei saa pääseda ei ükski mõte…

Käesoleva uks on kitsas… – sedavõrd kitsas, et kahekesi sisse ei pääse… – üksnes üks…

Käesolevas ei ole võimalik mõelda…, unistada… – unistused on üksnes mõtted piltides…

Nii üks, kui teine on asjad…, nii üks kui teine on materiaalsed…

Kui oled olevas, ega mõtle…, hakkad muutuma vaimseks…

Hakkab avanema uus mõõde… – teadvustuse mõõde…

Ükski sõnum ei ole võimeline määrama, mis on õige…, ja mis mitte…

Olukord on muutumas iga hetkega…, iga hetk on tegemas värsket lahendust…, olgu see õige, või mitte…

Ei mingid surnud põhimõtted ei saa sind aidata… – üksnes elav teadlikkus…

Isegi mingit vajadust ei ole…

Üksnes pime saab küsida… kus on uks…, või… kas minna paremale, või vasakule?

Kui sinul endal on silmad, siis sul ei ole vajadust seda küsida… – näed ise…

Sinul isegi ei ole vaja mõelda, kus on uks… – sa üksnes näed, lähed ja astud sisse…

Silmad annavad sinule teadlikkust…

Südametunnistus annab üksnes sõnu…

Vanemad püüavad sisendada lastesse vastutuse ideed…

Sõnale vastutus on antud veider tähendus…

Kuigi see tähendab vaid võimet reageerida

Seega… – pead kõrvale heitma mistahes südametunnistused ja väitmised, mis on õige ja mis on väär…

Ehk õige või väär on tähendamas midagi teistele…, kuid sinule endale seda vaja pole…

Heida minema isegi oma südametunnistuse ja ole vaid teadlik igas olukorras, millega oled kokku puutumas…

Oled kokkupuutumas olukordadega igahetkeliselt… – seega… – ole teadlik ja tegutse lähtudes teadlikkusest…

Kõik, mida teed teadlikult, on õige…

Kõike, mida teed, olles ebateadlik, on väär…

Minule nimelt ei olemas õiget või väära tegevust

Kõik on olenemas sinust endast… – sinu teadlikkusest…, selle teadlikkuse tasemest, mida oled rakendamas tegevusse…

Sellest oleneb ka uus vaatenurk…

Teadlikkus on ainus maagia, milline on eksisteerimas…

Read Full Post »

Tere mu kallid…

Täna peatume teie seesmistel reaktsioonidel enese suhtes…

Mulle näib, et just see on paljude jaoks ületamatuks takistuseks teel oma vaimse arengu uute tippude poole…

Oleme rääkinud ühest peamistest Ilmaloovuse seadusest, mis teatab… – väline on peegeldamas seesmist…, ehk teisi sõnu… – taoline tõmbab ligi taolist

Esmalt vaatame teie seesmiste energeetiliste mehhanismide reageeringuid välistele sündmustele, millised on otseselt puudutamas teid…

Peatume teie koostööl teiste inimestega…

Ehk paljud teie seast on märganud, et sageli vestluses kellegiga toimuvad imelikud asjad… – kuulaja haarab kinni vaid osast jutust, ega märka ülejäänut räägitut…

Ehk kuulaja tõlgendab kuuldut omal viisil…, mitte nii, kui püüti temale edasi anda…

Kusjuures, kas esinemine või artikkel, mis on määratud suurele hulgale kuulajatest, jõuab igale ühele vaid midagi temale omast, mis paraku on suurenisti erinemas kuuldust või loetust…

Miks see toimub nii?

Vaid seetõttu, et siin toimub Sarnaste Tõmbumise seadus…

Inimeses valitsevad energiad tõmbavad ligi neid sõnu või mõtteid, mis on ühtimas tema vibratsioonidega…

Ehk vaataks seda kindlal näitel…

Sellel saidil sageli sünnivad diskussioonid mõningate kommentaaride puhul sõnumitele…

Sellised kommentaarid on esindamas inimesele omast energeetilist spektrit…

Ühe teksti kommentaaris üks inimene on kui laps, ta on avatud Ilmale, näeb selles head nõu endale…

Kuid teine, kes on täis eneseuhkust, mängib solvunut… – et kes julges teda õpetada, kuna ta ise on tark ja valgustunud…

Aga kolmas üksnes naeratab ja saadab sõnumiandjale valgust ja armastust, kuna see avas oma südame teistele vaimsustele…

Variante võib olla enamgi…, sama palju, kui on inimesi, kes on lugenud kommentaare sõnumile…, ja kõik on kordumatud…

Ehk küsite minult… – miks nii toimub… – kui üks kirjutab kommentaari omas energias…, kuid teine võtab seda sedavõrd erinevalt…?

Kallid…, see toimub seetõttu, et igaüks on reageerimas ühele ja samale energiale oma energeetilise tasemega ja meelteseisundiga kokkupuute hetkel…

Vähe on neid, kes on õppinud säilitama oma vibratsioone muutumatutena…

Et mõista lõpuni, mida oli püütud sõnumis edasi anda, tarvis tõusta oma teadvuses peenele plaanile ja seal lugeda sama informatsiooni edasiandja peenel plaanil…

Sõnad ei ole alati võimelised andma edasi inimese tõelisi tundmusi…, enamgi veel… kui edastajal puuduvad etleja kogemused, või ei tunne korralikult keele võimeid…

Mõneti on ka nii, et õigete sõnade ja kauni esitamise taga on peidus suhteliselt keskpärased vibratsioonid, mida on võimalik tunnetada ja mõista vaid, kui väljuda füüsilise ilma piiridest…

Just sellel põhimõttel on seatud tšakraline skaala, mis aitab määratleda vestluskaaslase energeetilist taset…

Kuid meie tähelepanu siin on pööratud teie seesmisele reageeringule kuuldud sõnadele…

Katsuge määratleda, milline tšakra on reageerimas öeldule…, ja millisel viisil…

Ehk… proovige kasutada tšakralist skaalat end peal…

Kui õpite end kontrollima peenel plaanil…, siis teil on kerge mõista oma seni, lõpuni läbikogemata, negatiivseid omadusi ja emotsioone, millised ei lase teil liikuda edasi…

Just erinevate inimeste kommentaarid on heaks energeetiliseks trenažööriks…

Teiega suhtles Isa-Absoluut…

Read Full Post »

Tahaks esitada küsimust jäigas vormis, kuna mina ei ole suuteline seda pehmemalt esitama…

Küsimus on keha kohta…

Palju on räägitud, et keha on unikaalne instrument ja meil on tarvis õppida tundma tema võimalusi…

Olen sellele palju mõelnud, kuid erilisi võimalusi selleks ei ole leidnud…

Nagu ma mõistan, siis keha on reageerimas teadvusele…, kuid iseseisvalt ta ei ole võimeline midagi tegema…

Kui inimene on närvitsemas…, siis energia liikumine tema kehas on rivist väljas…, ja see on mõjutamas vastavaid osi kehas… ehk… keha jääb haigeks…

Selliste haiguste seoste „kaarte” on palju…, psühhosomaatikud on neist teadlikud…

Jah, kui taastada energia liikumise, siis keha taastub hetkeliselt…, kuid… kas keha ise on selleks võimeline…

Selline on seaduspärane küsimus…

Kusjuures… peale traumade keha taastub raskelt…

Olen uurinud paljuseid hetkelisi taastumise tehnikaid…, kuid mõista neid on raske…

Samas on arusaamatu, kuidas on see töötamas…?

Kui organite patoloogias taastumine toimub kiiresti…, siis traumade puhul see ei toimi…

Minu jaoks see on kurb.. – see näitab mitte keha võimetust…, vaid selle piiratust…

Paljudes kanaldustes on juttu sellest, et kehaga tuleks rääkida…

Kas see on mingi psühhotehnoloogia, mille abil saaks energiaid ühtlustada…, või see on reaalne jutuajamine mingi eraldi oleva teadvustusega…?

Kuid mulle näib, et kehal ei ole mingit eraldi olevat teadvustust…

Milliseid teadvustusi saab olla kehal, kui meie ise oleme teda juhtimas…?

Sedagi vaid osaliselt…, eriti traumade puhul see ei tööta…

Olen kaua aega samastanud end kehaga…, kuid tuli välja, et teda on raske juhtida, kuna tema teadvustus polegi kuigi kõrge…, ta haigestub, või saab traumat kõige pisema asja juures…

Ma näen seda…, ja see teeb mind kurvaks…

Olen väsimas, nähes sellist sõltuvust…

Ma mõistan küll, et armastus on ravimas kõike…, kuid ma ei suuda mõista…, kuidas?

Mida siin teha…?

Kuidas näha võimalusi seal, kus on ranged seaduspärasused…?

Seaduspärasus on vaid üks… – teie keha on üksnes teie teadvuse projektsioon…

Kui teie teadvus on moonutatud paljude etappide aegu… – siis keha on seda ka kajastamas…

On kajastamas üksnes selleks, et oleks võimalus teadvustada seda, mis ei ole nii…

Oma keha olete nägemas kui füüsilist kandjat…, kuid samas olete unustanud, et füüsiline ilm on üksnes projektsioon…, illusioon…, maia…

Ehk kujutleks seda ilma kui kolmemõõtmelist arvuti mängu…

Sinu ees on kolmemõõtmelise reaalsuse prillid, mida paned ette…, ning vajud sulle edastatava reaalsuse unne…

Kõik, mida oled nägemas, on teine reaalsus…, sa isegi unustad, kus tegelikult oled asumas…

Mängus nende prillidega võid näha mida iganes… – kasvõi ilma täielikku hävingut…

Kuid… võttes eest virtuaalse reaalsuse prillid…, lähed jätkuvalt tagasi… hakkad tegutsema oma igapäevaste asjadega…

Jälgi inimesi, kes oma reaalsuses on ette pannud virtuaalse reaalsuse prillid…

Nemad käituvad naljakalt…, ohivad ja ähivad…, elavad läbi emotsioone… – neil toimub midagi sellist, mida teile ei ole näha…, te olete üksnes vaatamas teda kõrvalt…

Kui nemad on läinud mänguga kaasa, siis nende olek on totter… – nemad võivad isegi unustada, et neil on prillid ees…, unustavad, et on suures tühjas ruumis… – kuid neile näib, et on astumas kuristiku äärel, kus võivad iga hetk alla kukkuda… ja hukkuda…

Inimese loodud virtuaalne reaalsus on veel algelises staadiumis…, kuid see on siiski lihtsustatud mudel…, nii oleks ehk teil seda lihtsam mõista…

Kogu teie ilm on sama virtuaalne reaalsus…, kuid ülesehitatud ideaalsete kolmemõõtmeliste seaduste kohaselt… ja sellesse mängu on panustatud sügav mõte…, mitte mingi meelelahutus…

Selles ilmas ei ole midagi juhuslikku…, ka sinu keha ei ole juhuslikkus…

Sinu keha on ülikeeruline mehhanism, millist ise ei oleks suuteline endale ette kujutama…

Sinu keha on avatariks, kuhu laed oma teadvust, ning läbi avatari hakkad tunnetama ilma enda ümber…

Oma olemuselt sinu avatar on sinule kolmemõõtmelise reaalsuse prillidena, ning näed ilma, tunnetad teda, tajud teda, nuusutad ja kuuled seda ilma selliselt, kuidas võimaldab sinu avatar…

Kuid teie keha, nagu olime rääkinud, on teie teadvuse projektsioon…

Seega… just teie teadvusest olenevad traumad ja haigused…, ja kui kiiresti või millisel määral saab keha taastuda…

Kujutle keha kui kaasaegset masinat, millesse istud… – sinu ees on tohutu juhtimispult, täis kõiksugu nuppe…

Ühelgi nupul sa ei näe kirja, kuna need on kirjas kõrgsageduslikul viisil… – sa üksnes ei näe neid…

Piisab vaid tõsta oma sagedust, kui kirjad muutuvad nähtavaks…, kuid seni saad nuppe vaid toksida pimesi…, kas ettevaatlikult, või julgelt ja mistahes järjekorras… – ärevalt oodates… mis hakkab toimuma…?

Mõnedki ehk katsetades, on välja selgitanud pedaalide otstarvet…, mõistnud, et rooliga saab muuta masina liikumissuunda…

Käivitad masina…, vajutad pedaale ja pöörates rooli, saad liikuda…

Selleks, et sõita mööda teid, sellest ehk esmalt piisab…

Sõidu ajal püüad selgeks saada ka mõnede nuppude otstarvet…

Selline inimene ei saa kunagi teada, et masinal saab lennata…, sõita vee all…, et sellel on hulk muid omadusi…, raadio…, marsruudi seadmise võimalus ekraanile…, navigaator, mis võib juhatada vajalikku kohta…

Kas mõistad…, piisab üksnes rooli keeramisest ja pedaalidele vajutamisest…

Oma sõnumeid ma tavaliselt ei kommenteeri…, kuid sellisest analoogist on mul hea meel…

Tõepoolest… – milleks tunda nuppe, kui on see, mis on – sellest piisab…

Oma masina nuppe ma ei ole uurinud kõigi 6 aasta jooksul…

Masina hooldamiseks sõidan pesulasse, et  pesta tolm maha ja lasta teha komplekshooldust…

Mõneti lasen puhastada mootor, kuigi selleks vajadust pole… – kapoti alla ei ole ju midagi näha…

Lisan õli ja klaasipuhastuse vedelikku, vahetan rattaid ja jälgin nende siserõhku, käin temaga tehnilistel ülevaatustel… – seda nimekirja võiks jätkata veelgi…, kuid analoog on selge…

Sinu keha on anum sinu teadvusele, kui auto sinu kehale…

Autole võib lisada muid atribuute, et ta reageeriks sinu käskudele ja viiks sind sulle vajalikku kohta, kusjuures… ise, sinu abita…

Kuid hääle anduritel hinge ei ole, ja see ei ole mõistus, nagu on inimesel…

Seega… sinu keha on elutu…, rääkides temaga, sa räägid masinaga…

Ütle…, kui palju su keha on tegemas sinu enda mõistuse kohaselt…?

Kas on vaja mõistust selleks, et hingata…?

Keha teeb seda selleks, et elada…, ja see toimub automaatselt

Sa võid võtta küll kontrolli alla…, kuid siis sinu elu mõte koondub üksnes hingamise protsessile…

Kas sellest võiks järeldada, et osaliselt olete hingetud…?

Kehas on palju sellist, mis käib puht iseeneselikult… – automaatselt…

Kuid see ei tee sind hingeliseks…

Ilma kõige aluseks on vaim…, seega kõik… – kivid…, puud…, isegi sinu keha… on üksnes vaimsustumine…

Füüsilisel tasandil kõik oleneb üksnes tunnetest…

Samas teadvus on elutsemas teistel tasanditel…

Näiteks kivi ei saa näha ennast, nagu näed sina…

Kuid puudutades kivi, sünnib informatsioonide vahetus… – tema on tunnetamas sind, nagu sina tunnetad teda…

Sinul on olemas kõneseade…, kuid tema kõneseadme tase ei ole vastamas sinu omale… – seega… sinu jaoks ta on kivi vaid seni, kuni ta ei hakka rääkima sinu tasemel… – teie kuuldeseadmed on erinevad…

Kui suudaksid jõuda tema tasemele, siis kuuleksid teda ja tema kuuleks sind…

Seega…, kõik, absoluutselt kõik on elav…

Kuid sina oled mõtlemas oma pale ja oma olemuse kohaselt…

Seetõttu võid loomi…, isegi ka puid võtta elusatena…

Ometi tuleb aeg, kus võtate elavana kõike ülejäänut enda ümber…

Suhtlemiseks kogu olevaga on ühene suhtlemise tase… – astraalne tase…

See on erinevate tasemete kokkupuute pind, mille vahendusel toimub suhtlus…

Kas on nüüd mõistetavam…?

Kui oled rääkimas oma kehaga, siis oled suhtlemas millegi sama vaimsustunuga, kui oled sa ise…

See on tõeline teadvus… – kuid temal on ülesandeid ja funktsioone teisigi.., oma olemuselt need on teiste teadvustuste tasanditel…

Ka kivi ei ole sinuga ühel tasandil…

Kuid kivi tasandil võidakse samuti imestada, et inimesed on  vaimsustumas…

Seega… – kas küsimus jääb küsimuseks…?

Teadvustage end kui teadvust…, mitte kui illusiooni…, vaid kui kõigi ja igaühe vaimsust…

Kõik on vaid üksnes iseenda vaimsuse osad…

Teadvustuge oma kehale ja mõelge, kuidas saaksite teda aidata…?

Kuidas hoida teda puhtana…, kuidas kanda hoolt tema üle…?

Keha on kui jumaliku energia kõrgsageduslik vastuvõtja…

Kas juba seetõttu ei peaks hooldama ja hellitama oma keha…?

Jooga teie kehale on pea sama, kui autohooldus autole…

Mis on jooga oma olemuselt…?

See on keha häälestamine erinevatele energia voogudele…

Teie keha armastab puhtust…

Mõned toidud on kehale rasked seedimiseks, aga mõned on kerged ja kiiresti seeditavad…

Kui mõned harjumused raskendavad keha funktsioneerimist… – tema annab sellest märku…

Kui teadvusele on vaja midagi kogeda, siis ta kohaneb sellega kiiresti…

Suitsu tõmbamine paneb läkastama…, alkohol paneb iiveldama – need on keha appikarjed…

Kuid samas… keha on valmis ka kannatama, ning kohanema, kuna on armastamas teid…, ja on valmis ka surema teie nimel…  

Pilt on suht räige…, kuid on näitamas suurepäraselt, milleks on keha valmis oma vaimsuse nimel…

Mida siis teha…?

Suhtuda ilmasse nii, nagu tema on suhtumas teisse…

Suhtuda ilmasse, kui mistahes elavasse inimesesse…, olgu see kivi, puu või klaaspudel…

Me kutsume teid sukelduma enda sügavustesse üksnes selleks, et saada kõige ühesuse  mõistmist…, et suudaksite elada selles ilmas mitte üksnes seetõttu, et meie oleme rääkinud temast selliselt…, vaid seetõttu, et ise olete kogemas seda…

Olete teadlik, et teie keha on elav, et tema on vaimsustunud, et tema valdab oma teadvust… – te olete armastamas teda…

Te ehk proovite suitsu…, alkoholi…, või midagi muud…, sedagi ehk vaid korra – kuid pesemas käite sageli…, olete silitamas ja määrimas oma keha kõiksugu lõhnadega…, annate erinevaid koormusi, et hoida teda toonuses…, et saaks teenida teid lihtsalt, pikka aega ja õnnelikult…

Keha teenimine on töö, mida saab motiveerida üksnes armastus…

Armastus enda vastu on siis, kui olete võtmas end kehana…, armastus keha vastu on siis, kui teie vaimsus on teadvustamas end…

Töö kehaga peenel tasemel aitab kõrvaldada erinevate probleemide põhjusi…

Probleemid võivad jääda siiski kehasse surnud raskustena…

Kujutle keha ruumina, kus vesi on tilkumas laest…, siis ehk võiksid teha tööd peenel tasandil, et vesi lakkaks tilkumast… – kuid see, mis oli alla tilkunud, jääb põrandale jätkuvalt… – seda tuleb hakata koristama…

Seega… – kehaga tuleb tegutseda kõikidel tasanditel… – nii füüsilisel, kui ka peenel… – üksnes nii saab saavutada harmooniat kehas…

Kuid selleks ei piisa seismisest Templi lävel…, tarvis astuda oma Tõesuse Templisse… – hakata tööle…

Kui olla aus…, siis ma ei mõistnud jooga tähtsust…

Kuid siiski… minus miski plõksas… – ja ma hakkasin nägema seda teisiti…

Ma ei ole veel küps selleks…, kuid küpsen aegamööda… – see on kindel…

 Mu kallis vaimsus…, ma võiks lõputult rääkida sinuga paljust…, kuid meie sõber mõistus on pilgeni ja ta on kadumas kohtumiste koridoridest…

Oma kõigis sõnumites olen andnud midagi olulist…, mille abil oled saanud tunda end uutviisi…, uues vibratsioonis…

Neis kõigis oli sinu jaoks mõistetavaid juhendusi edaspidiseks tööks…

Ehk peale meie vestlust oled kõrgendatud hingestuses…

Kuid, kui see ei vii sind tegudesse siin ja praegu…, siis paari päeva pärast katab seda vine…, kuni kogu sõnum kattub ebakindluse koorikuga…

Kallis teadvus, tee tööd selle sõnumiga…, selles on sinule vajalikke koode, mis aitavad avardada sinu teadvust, ning on toetamas sind sinu teekonnal…

Ma ei saa sinu juurest lahkuda…, jään sinu kõrvale igal hetkel… – sa tead seda…

Sa oled armas…

Tänan sind, kallis vaimsus…

Ka mina tänan sind, kallis sõber

Ole õnnistatud…

 Šanni

Read Full Post »

Older Posts »