Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2019

Mida see tähendab…?

Olete esitamas küsimuse… mida tähendab olla sõber Jumalaga…

See tähendab olla tark mistahes ajal…, mistahes kohas…, mistahes olukorras… – et seda oleks tunda isegi sõrmeotstes…

Igale inimesele see oleks võimaluseks loobuda küsimustest mistahes kohta… – mida teha…, kelleks olla…, kuhu liikuda…, kuna teha…, ja muidugi… – kuna armastada…?

Sellised küsimused lakkavad olemast teie jaoks siis, kui leiate sõprust Jumalaga

Mina ei ole kunagi andnud teile mingeid vastuseid… – vaid olen üksnes rääkinud, et, tulles sellesse ellu, olete kõik vastused toonud endaga kaasa…

Vastused on alati olemas teis endis

Mina ehk aitasin vaid leida neid…, ja aitasin, kuidas väljendada neid läbi enda olemuse…

Selliselt olete võimelised saama vastused mistahes probleemidele…, mistahes väljakutsetele ja mistahes raskustele…, kuna need kõik ei ole teie elu osana, siis saaksite tegeleda hoopis vajalike asjadega…

Teie välisele ilmale võiks ehk näida, nagu polekski midagi muutunud…

Ilmselt midagi ka ei muutu, kuna kogu teie elu tuleb jätkuvalt tegeleda samade probleemide ja raskustega…

Kuid… ehk märkate kindlapeale erinevusi oma elus…, märkate muutusi…

Sellest saab teie seesmine kogemine, mis hakkab edaspidi mõjutama ka teie välist ilma…

Ehkki teie ümber olevad inimesed ei märka muutusi välistes olukordades…, kuid kindlapeale märkavad muutusi teie olemises

Muutuste imetlus võib kasvada üle muutuste ülistamiseks

Tuleb kätte ehk isegi aeg, kus küsitakse teie käest teie enda muutuste kohta…

Teil jääb üle rääkida neile üksnes tõtt…

Te ise olete teadlikud… – üksnes tõde saab vabastada hirmust…

Te võite selgitada neile, et välises ilmas ei ole midagi muutunud…, kõik saavad käia tööl jätkuvalt, teha sisseoste…, võivad tekivad olukorrad, milliseid on kauged täiuslikkusest… – isegi haigused võivad olla samadel põhjustel…

Kuid ikka ja jälle põrkate kokku jäikade ja sündsusetu elu pooltega…

Võite kindlalt väita, et pole midagi muutunud, peale enda kogemise

Üksnes teades suuri elu tõdesid, olite suutelised muutma oma suhtelisi teadmisi…

Teie kogemuslikkus on kätkemas kõike, mida olete suutelised vastu võtma…, mõistma või meenutama…

Sõna meenutuma on siin kõige olulisem…

Kui olete meenutanud, kes tegelikult olete… siis see annab võimaluse muuta täienisti oma kogemuslikkust…

Olen siin selleks, et aidata teil meenutada…

Teiegi olete siin selleks, et aidata meenutada ka teistel…

Seega… – kui kõik olete meenutamas… – siis saate taas olla Minu olemise osadena…

Muutute üheseks kogu Olevaga…

Kusjuures… see teie osa, mis on väljendamas tervikut ilmutatud isiksuse vormis, ei kao…, vaid ilmutub veelgi võimsamalt, kiirates sära ja valgust veelgi enam…

Kui teie isikuline väljendus on säramas selliselt, siis inimesed nimetavad teid Jumala lasteks…, valgustunuks…, Budhaks…, Jumalaks…, pühakuteks…, ehk isegi Päästjaks…

Olete neile Päästjateks, kuna olete tulnud päästma neid unustusest

Nemad on unustanud oma Ühesuse…, on elamas jätkuvalt, kui oleksid eraldatud teine teisest…

Olete elamas oma elu selleks, et eraldatuse illusioon kaoks teie elust… jäädavalt…

Olete üheselt tegemas tööd selle nimel…

Teadke ja pidage seda meeles…

Olete kõik oodanud kedagi teist… ka sina ootasid… ja lootsid neid ära tunda…

Kuid nüüd olete leidnud teine teist… kõik… – te ei ole omal teel enam üksi

Tahtsite teada, mida tähendab olla sõber Jumalaga…?

Nüüd siis teate, te ei ole enam üksi omal teel…, vaid koos Sõbraga…

Jätkates oma igapäevast elu, tea ja mõista… – miski ei ole enam endine…

Mina tunnen rõõmu sinu edu üle…, mõista seda kõike

Sinu sõprus Minuga on muutnud kõike…, see on toonud teile Minu toetust…, Minu armastust…, Minu tarkust…, Minu teadvustust…

Kallid sõbrad…, nüüd oleme kõik ühiselt teadvustamas seda, mida teadvustate…

Hakkate astuma mööda elu, teadvustades kõike… – kogu oma väge ja kõiki oma võimalusi…

Jah, sinul võivad tulla ajad, kus võid taas vajuda unustusse…, ega tea enam, kelleks oled… – siis ütlen… – sellistel hetkedel usaldu täienisti ja julgelt meie sõprusele

Üksnes ütle Minu nime…, ja Ma olen sinu kõrval, ning toon sind tagasi sinu teadvusele…, toon sind tagasi sinu tarkusele…

Toon sind tagasi sinule…

Kallis sõber…, tee seda ka teistele… – julgelt tagasta inimesi neile endile

Tahtsid teada, milles seisneb sinu elu… – kuid Mina ütlen… – selleks kõigeks on… sinu ülesanne, sinu eesmärk ja sinu missioon

Selles seisnevad ka sinu kõikide sõprade eesmärgid, kes on sinu sõpradeks…

Läbi sõpruse sinuga nemad õppivad tundma sõprust Jumalaga

Aamen

Jätk

Marat ibn Alim

2019.02.15

Mina ei jäta hüvasti, see ei ole võimalik

Mina ei jäta hüvasti, kuna seda ei ole võimalik teha…, meie suhted on läinud üle sõpruseks sinuga…

Oled tõemeeli sõbrutsemas Minuga ja kasutad seda igapäevaselt…

Sa tead suurepäraselt, et sõbrad ongi selleks, et olla teine teisele toeks…

Seega… Mina räägin sinule ja kõigile teistele… toetuge Minule

Need sõnad on muutnud teie elu paljus ja muudavad veelgi…

Juba need sõnad ise on kinnitamas, et teie elu on muutumas…

Kui olete kasutamas neid sõnu, siis olete muutumas oma elu veelgi enam…

On oluline see, et sõnadel on enam väge, kui mistahes tunnustusel või armastusel…

Lausudes sõnu – toetuge Minule – annate enam, kui lausudes – ma armastan sind

Sellega kuulutate, et olete tõestamas oma armastust… kohesel hetkel

Kallid inimesed, just seda olen rääkimas teile alguste algusest

Seda on raske vastu võtta neil, keda elu on vintsutanud küllaga…

Kuid Ma kinnitan siiski… – see on tõde

Paljudel on raske omaks võtta, et elu raskeimad hetked on elu And… – seda on õpetanud teile kõik prohvetid ja õpetajad…

Teile abiks on see, kelleks olete

Kuid teie ette, ikka ja jälle, on kerkimas sama küsimus… – olla, või mitte olla...?

Olla selleks, kelleks olete…, või olla kellegi teisena…?

See on valikute valik…

Neis sõnumites olen jaganud teile kõike… – teie kandke seda kõikjale mööda maad…, jagage seda edasi, rääkige sellest inimestele…,

Ärge jätke kasutamata võimalust jagada seda, mida pakub teile elu igapäevaselt…, ka neid sõnumeid

Te olete teadlikud, et parim viis jagada neid… – olla sõnumina endana

On hea, kui olete valinud oma ülejäänud elu osa pühendada Olule…, kutsuda kõik kaasmõtlejaid endaga kaasa…

Jumal ütleb teile… – minu imelised lapsed…, minu uued sõbrad…, kõik, kes on lugemas neid sõnu… – teie tee ei olnud lihtne, see oli täis auke ja loike…, kuid Mina ütlen teile… – olete siiski leidnud tee Koju…

Teil oli palju takistusi, isegi väljakutseid…, kuid te ületasite neid…, tervendasite haavu, lahendasite konflikte, kuidas oskasite…, esitasite küsimusi ja kuulasite vastuseid… – kõike seda üksnes selleks, et naaseda Koju…

Nüüd ütlen teile… – teie töö on tehtud…, nüüd on aeg rõõmudeks…

Teie rõõmuks sellest hetkest saab rõõm tuua ka ülejäänud Minu juurde tagasi…, näidata neile teed Koju…, tuua neid nende endi juurde tagasi, kuna nende Kodu on nende seesmuses, kus olen elamas ka Mina… – olen elamas teie südameis vaimsusena, Jumala keha osana…

Ma toonitan teile… – naasege Koju, oma enda südamesse…, üksnes seal leiate Mind

Liituge oma vaimsusega ja teie liitute Minuga

Uskuge ühte… – nii teie, kui ka Mina, võime olla erinevad…, kuid iialgi ei saa olla eraldi

Seetõttu ütlen sinule, kui ka kõigile teistele… – kõrvaldage oma elust eraldumised

Tundke rõõmu meie erinevuste üle, kuid lõpetage igaveseks eraldumistega… – ühenduge üheseks, väljendades sellega Ühtset Tõde… – Mina olen kogu Olev

Minu armastus teie vastu ei lakka iialgi, ega tunne iialgi piire, ega tingimusi…

Teie otsus olla Jumala väljendusena, üksnes ülistab teid…

Teie otsus kogeda ühesust Jumalaga ja kogu Olevaga, annab teile võimaluse realiseerida end täiel määral

Teie püüd mõista tõde on ilmutamas tõde…, ja see ei toimu ei sõnades, ega mõtetes, vaid reaalsuses

Enamgi veel… – teie koht on taevastes valdustes ja Jumala südames

Seal on teie valdused…,. ja kui teie mõtted ja sõnad hakkavad peegelduma teie tegudes… – siis teist saavad tõelised õpetajad

Teadke veel… – Kõrgem Meisterlikkus on seal, kuhu olete suundumas… – just seetõttu Mina ka juhin teid sinna ja kutsun tulla sinna koos teistega…

Saage sõpradeks Jumalaga, ütlen teile, kuulajad ja lugejad…, aidake ka teistel läbi oma sõpruse saada sõbraks Jumalaga…

Teie ja Mina oleme üks… – seega teie ise olete neile see Jumal, kellega nemad saavad sõpradeks…

Kuid ka nemad on Jumal, kellega saad sina sõpradeks…

Te ei saa kogeda sõprust Jumalaga, kui ei koge sõprust omavahel, kuna Mina olen see teie teine pool…

Ei ole, ega saa olla teist inimest, kes ei oleks Minuna

Kui jõuate selle mõistmiseni, siis olete avanud Suure Saladuse

Teile on kätte jõudnud aeg tulla välja ilma kätte ja elada selles Saladuse kohaselt…

Mina ütlen teile… – elage Saladuse kohaselt…, jagage seda kõigile lootuses…, ilmutage seda armastuses…

Elage armastuses…, mitte üksnes rääkides armastusest…

Kui te üksnes räägite armastusest…, kas inimeste või inglite keeles, aga ise ei armasta… – siis te üksnes raiskate aega… ja ei enamat…

Kui teil on prohvetlikke võimeid ja olete teadlikud kõikidest saladustest…, ja kui teie usk on sedavõrd võimas, et olete võimelised käima mööda vett ja äratama surnuist… – kuid ise ei armasta…, järelikult… – olete väljendamas oma kõige väljapaistvamat versiooni sellest, kelleks olete

Te olete teadlik, et armastus on kannatlik ja heasüdamlik…, tema ei kiitle, ega kadetse…, kõrkus ja rämedus puuduvad temas täielikult…

Tõeline armastus ei püüa tõestada, et tema teekond on parem…, tema ei ärritu, ega solvu…

Armastus ei halvusta vääraid samme, kuna on teadlik, et ei ole olemas ei õiget, ega väärat…

Kokkuvõttes… – armastus kannab kõike…, teab kõike…, võtab vastu kõike…, armastus ei andesta, kuna on teadlik, et ei ole olemas midagi, mida tuleks andeks anda…

Armastus ei lõppe iialgi…

Kõik prohvetlused ununevad ja kaovad igavikku…

Kaovad igavikku keeled… – kuid teadmised hakkavad aina kasvama ja täienduma…

Praegused teadmised teil ei ole veel täiuslikud…, kuid… kui kord mõistate, et kõik on täiuslik… – siis puudulikud teadmised kaovad igaveseks…, kaob igaveseks mõistmine, et elus on midagi ebatäiuslikku…

Olete saanud täiskasvanuks…,. oleme seismas nüüd silmitsi vastastikku…, oleme nüüd sõbrad…

Kas on meeles, kui ligi kolm aastat tagasi kohtusime, siis teadsid vaid osaliselt… – kuid nüüd oled mõistmas lõpuni…

Aina sagedamini oled hakanud mõistma, et sind mõistetakse lõpuni…

Selline on sõpruse tulemus Jumalaga…

Tea…, Mina ei lahku sinu vaimsusest, ega sinu südamest…

Ma ei saa lahkuda sinu vaimsusest, kuna ise olen sinu vaimsus…

Sinu vaimsus on tehtud samast, millest olen Mina ise…

Minu sõnumikandja…, ela armastuses, lootuses ja usus…, kuid tea, et suurim neist on – Armastus…

Kallis sõber…, ütlen sinule… – kanna armastust ilmale…, jaga seda kõigiga ja alati, kus sa poleks ka liikumas…

Sinu Valgus saab Valguseks, mis on võimeline valgustama kogu ilma…

Mina armastan sind, Minu Sõber…, Minu Sõnumikandja ja Minu Laps…

Olen teadlik, et ka sina oled armastamas Mind sama võimsalt, kui Mina sind…

Kallid sõbrad…, Mina ei jäta hüvasti, kuna olen igavesti teie südameis… – seal on meie ühine Kodu… – seal oleme ühesed… ajastust ajastusse…

Aamen

Lõpetuseks

Marat ibn Alim

2019.02.17

Teist endist

Ligi kolm aastat tagasi algasid meie vestlused…

Nüüd oleme jõudnud hetkeni, kus kõik räägitu peaks saama Olu Lahutamatuks Koostisosaks (sinu ja teie valikul)…

Nii sina…, kui ka kõik nende ridade lugejad, olete meenutamas…, olete meenutamas seda, kelleks olete tegelikkuses… – ja see on juba õnnestumas…

Nüüd ma räägin nii sinuga, kui kõigi teistega, viimast korda…

On räägitud palju…, oma veendumustes olete enamuses muutunud….

Olete aegamööda eemaldumas sellest, mis kujundas teis süütunnet ja hirmu…

Üha sagedamini ja sagedamini olete proovimas vabadust…, üha enam teete seda teadlikult…, olete ilmutamas kõiki oma loovusi, lähtudes üksnes tingimusteta armastusest…

Kallid Loovused, lõppkokkuvõttes tahaks ütelda, et küsimus selles, kelleks olete tegelikult ja kelleks olete valinud olla, omab suurt tähendust, kuna see määratleb mitte üksnes teie kogemise loomust…, vaid on loomas ka Minu olemust

Kogu teie eksisteerimise aegu on räägitud teile, et Jumal on loonud teid…, kuid Mina ütlen – teie olete loomas Jumalat

See on teie teadvuse kolossaalne ümberkujundus…, seda on vaja seetõttu, et olete otsustanud võtta ette oma tõelist tööd, mille nimel olete tulnud siia

Ma ütlen teile… – see on Püha Töö, mida oleme tegemas teie ja Mina…

Oleme Pühal Maal, millel oleme astumas… – see on meie teekond…

Igal hetkel Mina, Jumal, olen väljendamas end teis…, läbi teie ja teie abil…

Seetõttu teie kõik ja igal hetkel olete valiku ees… – millisena peaks looma Jumalat…?

Kuid samas pidage meeles… – Mina ei jäta teid iialgi ilma teie valikust, ega karista teid kunagi väära valiku pärast… – kuid samas… te ei jää kunagi juhendustest ilma…, ega jäeta kunagi…

Olete juba meenutanud, et teis on olemas seesmine juhtimissüsteem, mis näitab alati teed Koju…

Selleks on teie seesmine hääl, mis on alati tuletamas meelde teie Suurimat Valikut, mis kokkuvõttes on loomas suurimat nägemust sellest, kelleks olete tegelikkuses

Teil jääb vaid üle – märgata seda häält…, ja mitte keelduda nägemuse võimalusest iialgi…

Olen kogu teie eksisteerimise ajaloo jooksul saatnud ja saadan jätkuvalt üksnes Õpetajaid ja Sõnumikandjaid… (kelleks on ka nende sõnade kirjapanija), kes igapäevaselt ja igahetkeliselt on toomas teieni meie rõõmusõnumeid…

Teie Pühakirjad on üles kirjutatud samal viisil…, et te saaksite teada Suurest Tõest… – teie ja Mina oleme üks…

Uuel tuhandel olen taas saatmas teie juurde sõnumikandjaid, kes toovad Pühakirju…, sina, Andrei, kui ka teie, nende ridade lugejad, olete kõik sõnumikandjad…

Seda on tarvis selleks, et juhtida inimesi Jumala Valdustesse…

Kas olete nõus märkama neid sõnu…, kas tahate neid kuulda…?

Ning kokkuvõtteks… – kas tahaksite saada üheks neist sõnumikandjatest…?

Mina pakun teile võimaluse võtta enda peale seda tõsist ja suurepärast otsust…

Ilm on ootamas sõnumeid…, ja teie, elades oma elu, saate anda seda sõnumit edasi…

Teie tsivilisatsioonil on tarvis mõista, et teil ei ole võimalust tõusta oma madalamatest mõttetegevustest kõrgemale, kui pole muutnud oma veendumuslikke mõtteid sellest, mis on elu ja kes olete teie ise…

Uued kujutlused, mis on väljendumas läbi teie, on näidisteks…, uueks astmeks ja mudeliks inimkonna järgmisteks kogemisteks

Teadke… – olete Elu ja olete Teekond…

Ilm tuleb teile järgi… – see on ainus, milles teil ei ole valikut… – vabat valikut…

See on üksnes Teekond, milline on olemas

Teie ilm järgib teie kujutlust endast

Nii on olnud alati…, ja nii jääb alati…, igavesti…

Te olete teadlikud, et esmalt tulevad mõtted endast…, ja seejärel… – vastavuses neile mõtetele, hakkab muutuma kogu füüsiline ilm…

See, millest olete mõtlemas… – seda olete loomas…, mida olete loomas, seda olete kogemas…, mida olete kogemas, see olete teie ise…, ja see, mida olete ise, seda ka mõtlete…

Ring sai täis…

Kallid sõbrad…, Püha Töö, mille nimel olete tulnud sellesse ilma, on alles algamas

Kõik, ühise tööga, olete saavutanud kogu teadmise sellest, mida olete tegemas

Te ise olete avaldanud tohutut huvi selle kõige vastu…

Te ei ole isegi märganud, et teid hakkas enam huvitama küsimus… – kes te olete tegelikult…?

Olete nägemas tervikpilti sellest, kelleks olete teie ja kelleks olen Mina

Teie olete väljendamas Jumalat…

Just nii… – ei enam, ega vähem…

Olen saatnud teid ja õnnistanud enda osa olema siin füüsilises vormis…, sellel kaunil Planeedil… – see oli Minu soov kogeda Iseend

Kogu Minu teadmine iseendast on üksnes kontseptuaalne…

Just selleks sai loodud elu, mis on atribuudina, mille vahendusel Jumal muudab kontseptsiooni kogemiseks

Elu on selleks, et saaksite teha seda teoks… – teie olete Jumal, kes on tegemas seda…

Iga hetk on Minule enese taasloomiseks… – selleks olen valimas oma suurimat versiooni sellest, kelleks olen Mina

Olen loonud teid sellistena, et oleksite võimelised Mind taaslooma

Seega… – see on suurim töö…, rõõm… – ja see on teie esmapõhjus siin eksisteerimiseks…

Kallid…, Mina räägin teile, Sõnumikandjad… – olete kaunid ja suursugused

Kaunis on kõik, mida olete loomas…, mida hakkate looma ka edaspidi…

Kui kauniks muutub ilm, kui saate ilmutada kogu versiooni oma kujutlusest sellest, kelleks olete tegelikult…?

Loote Jumalat… – absoluutselt rõõmsameelset…, absoluutselt armastavat…, absoluutselt vastuvõtvat… absoluutselt õnnistavat…, ja… absoluutselt tänulikku…

 Te taasloote ennast…, sellega taasloote Mind sellisena, millisena olen tegelikult

Nüüd on siis kõik…

Aamen

Read Full Post »

Kogu teie elu

Paljud teie seast on tunnetamas oma meenduste raskust, mida tuli vastu võtta ja teadvustada kui uut…

Paljusid kindlasti huvitab küsimus… – kuna lõppevad õpetused (meendused)…?

Kallid sõbrad… – ei iialgi…

Olete igavesed…, seega…, igavesed on asjad, mida õpite tundma ka edaspidi…

Võib tulla hetki, kus ütlete, et mõistate…, kuid samas mõistate, et on paljugi veel, mida tuleb tundma õppida…

 Selle põhimõte on lihtne… – mida enam saate teada, seda enam hakkate mõistma, et ilmaruumis on paljugi veel, mida tasub avastada

Te ei lakka iialgi kasvamast ja mõistmast…

Tehke endale selgeks, et te ei saa kunagi kasvada välja ja saada liiast suureks…, te ei saa teha seda liiast kiiresti… – ega saada iialgi liiast palju

Samas ütlen teile… – ei ole võimalik lakata kasvamast, kuna sellele ei ole otsa ega äärt…

Teil ei ole vaja muretseda, kas jõuate õigeks ajaks…

Peatselt saate selgeks, et mõista on alati hea…

Kõike, mida saate teada elu kohta läbi õpetuste, on alati teile kasulik…

Kuid samas tuletan teile meelde – teil ei ole midagi õppida

Tõeline õppimise protsess ei ole teadasaamine…, vaid meenduste protsess

Kui olete lugemas sõnumit, siis mingil hetkel tajute, et loetus ei ole midagi uut, mis saaks üllatada teie vaimsust…, seega… teda imestama panna – ei ole võimalik

Tõeline õppimine ei panusta kunagi teadmisi, vaid tõstab neid pinnale

Seetõttu peate selgeks saama, et ei prohvet, ega valgustunu ei ole teadmas enam, kui mistahes inimene…

Nemad on üksnes võimelised meenutama enam

Paljud janunevad teada saada…, mida annab teile sõprus Jumalaga…?

Ma selgitaks teile… – te tahate teada, kuidas teie reaalses ilmas võtta kasutusele sõprust Jumalaga…, selles elus…, päev päeva järel…, et see oleks praktiliseks ja toimivaks tõeks

Ma ütleks siiski… – igaüks on neis sõnumites leidnud endale vajalikku…

Kallid…, pakuks teile üht soovitust, mis aitaks saada seda, mida olete soovimas…

Just seda nimelt on andmas sõprus Jumalaga

Nüüd on aeg mõista seda täiuslikumalt, kuna olete võimelised teadvustama maksimaalselt, mis on Teadvustus

Seega… – Teadvustus on olu seisund, mida olete võimelised saavutama…, te olete võimelised igahetkeliselt olema Ärganud olekus

Kui olete teadvustav, ehk… teie olu on teadvustav…, siis näete selgelt, kuidas asi on, ja miks on nii…, mis on toimumas, ja miks on toimumas nii…

Näete selgelt ja täpselt, mis on takistamas ühte või teist…, ja millest tulenevad takistused…

Olete täpselt nägemas mitte üksnes kõiki võimalikke, vaid ka kõige tõenäosemaid tagajärgi valikutes või tegevustes…, ja mis teevad neid tõenäosteks ja võimalikeks

Pidage meeles… – elada teadlikult…, tähendab… mitte teeselda, et ei tea

Kas on meeles, kui rääkisin teile… – on neid, kes teavad, kuid teesklevad, et ei tea

Seega… – teadvustada, tähendab olla teadvustav…, kusjuures teadvustada, et olete teadvustamas…

See tähendab… teadvustada, et olete teadvustamas…, et olete teadvustamas…, et olete teadvustamas…, et olete teadvustamas…

Teadvustamisel on palju tasandeid…

Olla teadvustav, tähendab teadvustada teadvustamise tasandit, mida olete teadvustamas…, kusjuures teadvustada, et ei ole olemas teadvustuse tasandit, mida te ei saaks teadvustada, kui olete seda teadvustamas…

Kui olete elamas teadvustatud elu, siis te ei ole võimeline käituma teadvustamatult…

Kuid see ei ole võimalik, kuna olete teadvustamas nii ühel kui teisel juhul, et olete käitumas teadvustamatult… – kuid see juba ise tähendab, et olete käitumas teadvustatult…

Seetõttu ma rõhutan teile… – teadvustatult elada ei ole raske, kui olete teadvustamas, et see ei ole raske, kuna teadvustumine on toitmas iseend…

On oluline samas pidada meeles, et, kui te ei teadvusta, et on olemas teadvustumine, siis te ei saa kujutada ette, millega see võiks sarnaneda… – enamuselt selle juures te ei ole teadlik, et ei tea, kuna olete unustanud selle…

Tegelikult see on nii… olete teadmas, kuid olete unustanud, et olete teadmas… – mis on sama, kui mitte teada üldse…

Seetõttu ma ütlen teile… – meenutage…, tuletage meelde…  see on äärmiselt oluline teie jaoks…

Selles on kõigi roll teiste inimeste eludes…, ehk  täpsemalt… – kõikide elus…

Olete siin üksnes selleks, et olla abiks teistele inimestele meenutamises

Jah…, ilmselt olete unustanud selle… – ilmselt…

Seega… kui olete meenutamas, olete naasemas teadvustusse…, ja kui olete naasnud teadvustusse, hakkate teadvustama oma teadvustust, sellega teadvustate, et teadvustate…

Märgata igat hetke… – just seda tähendab teadvustada…, ja teie elus see tähendab… – peatuda, vaadata ringi, kuulata… ja lõpuks… tunnetada täiel määral, mis on toimumas…

See on meditatsioon…, meditatsioonide meditatsioon… – ehk… teadvustamine pöörab kõike meditatsiooniks…

Kõik, mida te ka ei teeks olmes, tööl, jalutuskäigul, tunnistamas armastust… – see kõik on teie jaoks meditatsioon…

Olete alati küsimuste teral… – mida olen tegemas…, kuidas seda teen…?

Ja muidugi… – milleks ma teen…?

Millena olete, kui olete tegemas üht või teist…?

Ning kokkuvõttes… – miks ma olen sellena, kui olen seda tegemas…?

Nüüd teadvustava igavesed küsimused… – mida olen kogemas, kui olen kogemas…?

Sügavaim teadvustamine… – miks ma kogen selliselt, aga mitte teisiti…?

Millena olen kui olen kogemas seda…?

Miks olen sellena, kui olen kogemas seda…?

Mis seos on minul sellega, mida olen kogemas…?

Seega… – mis seos on sellel kõigel sellega, millist kogemist saavad inimesed läbi minu…?

Nüüd veel… tuleb teadvustada, et see tähendab… liikumist vaatluseta vaatleja taseme suunas…

Olete vaatlemas end…, seejärel olete vaatlemas ennast, kes on vaatlemas ennast…, ja siis vaatlete ennast, kes on vaatlemas ennast, kes on vaatlemas end…

Lõppkokkuvõttes… ei ole olemas kedagi, kes oleks vaatlemas teid, kes on vaatlemas ennast

Teist saavad  vaatluseta vaatlejad…

Selline on täielik teadvustamine…

Aamen

Jätk

Marat ibn Alim

2019.02.11 

Elu kolm peamist terviklikuse kontseptsiooni

Ei tasu muretseda sedavõrd…

Elada täienisti teadvustavana ei ole kuigi keeruline, nagu võis näida teile eelmise sõnumi põhjal…

Olen rääkinud, et piisab peatuda, vaadata ringi, kuulatada, tunnetada…, ning teada, et olete teadmas… – seega… – lõpetage teesklemisega

Mina ütlen teile… – nüüd olete tõeliselt valmis looma…, ehk teadlikult looma iseend

Möödanikus olite tegemas seda, mida tegite…, kuid seda oli tarvis selleks, et te mõistaks… – olete võimelised looma teadlikult… – kuid mis oli siiski teeskluseks…

Enamgi veel… – see kõik on teile tuttav, kuna seda õpetasid teile Budha, Jeesus, ja paljud muud prohvetid ja õpetajad…

Kuid rõhutan siiski… – selles ei ole midagi uut, mis saaks üllatada teie vaimsust

Nüüd siis tervikliku elu peamiste kontseptsioonide juurde…

Tuletan teile neid meelde…

Esmalt Teadvustus (oleme arutanud läbi, mida tähendab olla ja luua, olles teadvustav)…

Järgmisena… – Ausus…, see on, kui lõpetate teesklemise…, kui saate täienisti ausateks…

Ausus on kontseptsiooni teise atribuudina…

Mida tähendab olla ausana…?

See tähendab ütelda esmalt endale, ja seejärel ka teistele… – olete teadvustamas…

Oma olemuselt Ausus on see, millele olete toetumas…, millel on püsimas teie elu…

Te ei võta valet enam vastu, kuna olete toetumas millegile olulisemale…

Ehk olete märganud, et kuni valetasite, seni teil ei olnud kindlat jalgealust

Saades täienisti ausaks, muutute täienisti puhtaks… – tõeliseks…, avatuks ja otseseks

Ehk mäletate, kui rääkisin, et on olemas viis Tõe loomise taset… – seda olen rääkinud kõigile, kes kuulsid Mind…

Ma kordan neid… – esimene tase… – rääkida tõtt endast endale…

Teine tase… – rääkida tõtt teisest endale…

Kolmas tase… – rääkida tõtt endast teisele

Neljas tase… – rääkida tõtt teisest teisele

Viies tase… – rääkida tõtt kõigile kõigest

Just need tasemed aitavad teil jõuda elu täieliku avatuseni…, ehk, elu siiruseni

Olla täienisti avatuna, tähendab olla täienisti läbipaistev… – et olla kõigile läbinähtav…

Kui teis ei leidu varjatuid kavatsusi…, ja mida avatumaks muutute, seda siiramaks muutute

Kasutades seda atribuuti, võite näha, kuidas on muutumas teie elu…

Kasutage seda kõikjal… – isiklikes suhetes…, tööl…, koolis… – kõikjal ja alati…

Teadvustage, mida olete tegemas…, rääkige sellest avatult…, samas rääkige ausalt ka tagajärgedest, milleni võivad viia teie tegevused… (kui olete ise neist teadlikud)

Lõppkokkuvõttes… tehke teatavaks oma otsus… võtta vastutus tagajärgede eest enda peale

Vastutus on kolmas atribuut, mis on kõrge küpsuse ja suure vaimse kasvu tunnuseks…

Ma mõistan suurepäraselt, et praktiliselt teil ei ole võimalik toimida nii, kuna teie ühiskond jätkab vastutust võrdsustama karistusega…

Neid, kes on võtmas vastutust endale, peetakse teie ühiskonnaks igavesteks patuoinasteks

Kuid teile on teada, et vastutus ei ole kaugeltki süü tunnistamine…, pigem tähendab valmidust teha kõike võimalikku, et teie tegevus kulmineeruks parimate tulemustena…, või… parandada, kui see osutus kellegile kahjuna…

Jah…, teie elus on inimesi, kes on juhendumas reeglitest, millised räägivad, et iga inimene on vastutamas oma tegude eest…

Kuna igaüks on loomas oma reaalsust, siis väidetakse, et nemad ei vastuta teiste tegude eest…, isegi siis, kui rääkija ise on põhjustanud juhtunut…

Mina ütleks selle kohta… – kõik olete vastutamas teine teise eest

Just te ise olete kaitsmas oma lähedasi…

Teadvustades seda, saate jäädavalt kõrvaldada oma elust valu, kurbust ja kannatust…

Üksnes siis saate luua Uue Ühiskonna, mille aluseks saab idee… – oleme üks…, mis hakkab tuginema tervikliku elu peamistele kontseptsioonidele… – teadvustusele…, aususele ja vastutusele…

Selles ilmas teisi seadusi ei tule…, teisi reegleid või norme…

Kõik senised seadused kaovad olematusse…, ja igasugused vajadused nende järel kaovad…

Siis teadvustate, et kõlbelisust ei saa allutada seadustele

See puudutab kõiki teie elu aspekte…, kindlasti ka teie koole…

Jah…, teie koolides hakatakse õpetama lastele elu põhikontseptsioone…

Kõik ained, mida lapsed hakkavad õppima, saavad ülesehitatud nende kontseptsioonide kohaselt… – lapsed hakkavad õppima nende kohaselt lugema, kirjutama ja arvutama…

Kogu teie infrastruktuur saab ülesehitatud kontseptsioonide kohaselt…, kogu ilma majandus muutub kolme kontseptsiooni peegelduseks…

Just need kontseptsioonid saavad suunavaks tootmises ja kaubanduses…

Muidugi… – teie omavalitsused hakkavad toetama neid…

Kõigi valitsuste struktuurid saavad kokkuvõttes üles ehitatud kontseptsioonide kohaselt…

Kogu ühiskondlik teenindus…, teie õigusseadustik (milline esmalt jääb veel alles), juhtimisorganid ja planeedi ressursside jaotus hakkavad tööle vastavuses kontseptsioonidele…

Enamgi veel…, teie religioonid hakkavad toetama neid kontseptsioone, kuna kõik usulised süsteemid reastuvad neile…

See võimaldab teil kogeda täielikku armastust, avaldada täielikku suuremeelsust…, ning… saada nii emotsionaalset, kui ka füüsilist tervendust

Ja siis… – saate lõpuks kinnitust (seda olete ammu oodanud ja janunenud selle järel), et võimatu on vältida vastutust selle eest, mida on tunnetamas teine inimene…

Olete kogenud, et ei ole olemas ühtki teist inimest… – olete üksnes sina, ja sina…, ja sina kõik koos… – kes on väljendunud paljudesse vormidesse…

Selline teadmine muutub õnnistavaks jõuks kogu muutuvale…, teile kõigile…

Jah…, muutused tulevad sedavõrd dramaatilistena…, sedavõrd täiuslikena ja sügavatena, et see, milles olite elamas seni, näib teile olnud košmaarina…

Ääretu üllatusena ehk isegi ütlete… – ei ole võimalik, et sellist košmaarset elu oleme loonud meie ise…, hea, et see on läbi saamas

Te ärkate tõemeeli… – täielik ärkamine ei ole enam mägede taga..

Teie taasärkamise ja taasloomise aeg on parim näide sellele, kelleks olete… – ja see on juba lävel…

Olete sammu kaugusel sellest, et taasluua end, kuid juba suuremas versioonis sellest, kelleks olete seni olnud

Teie ilm kujuneb selliseks Uues Tuhandes

Kuid ma siiski ütlen teile… – te ise mõtlesite välja Uue Ilma…, ise kutsusite teda ellu…, ja märkamatult paljude jaoks, panite ka käima…

Seega… ütlen teile… – inimolevused on muutumas…, ja kõikjal, oma põhimõtete kohaselt…

Olete ühiselt võtmas osa Uue Ühiskonna loomisest…, ehk… – Lääs on kohtumas Idaga

Ei nahavärv, ega rahvustunnused ei ole teie jaoks enam määravaks asjaks…

Religioonid sulanduvad…, valitsused ühinevad…, majandused avarduvad…

Te isegi ei märka, kui olete lähenemas globaalsele uuenemisele…, globaalsele vaatevinklile… – sellega luues globaalset süsteemi…

Jah… – enne muutusi tuleb kaos…, ja see on loomulik enne muutusi sellistes mõõtmetes…

Teil muutuvad mitte üksnes harjumused…, vaid midagi enamat… – muudate omad ideed sellest, kelleks olete… – olete kui inimesed…, kui ühene rahvus…, ehk isegi… – rahvuste ühesus…, kui inimkonna ühesus…

Kaos on vältimatu…, ja seda on loomas need, kes on seismas muutustele vastu…, kes ei saa leppida oma üleoleku idee kaotamisega…, leppida uue ideega… – oleme kõik üks…

Kindlasti leidub neid, kes on kartmas kaotada kontrolli enda elu üle, arvates, et tuleb loobuda isiklikust rahvuslikust identiteedist…

Kuid Mina kinnitan teile… – midagi sellist ei toimu

On tarvis selgelt mõista… – sellised muutused ei tähenda lõppu teie erisustele…, vaid teie eraldumistele

Erinevused ja eraldumised on siiski erinevad asjad…

Erinevused ise annavad teile võimaluse kogeda seda, kelleks olete

Samas eraldumus teeb selle kogemise võimatuks… – tuues sisse üksnes segadusi…

Olete teadlikud, et ei ole vahet ei siin ega seal vahel…, ei ülal ega all vahel…, ei kiire ega aeglase vahel… – neis ei saa olla eristusi, kuna need on üksnes ühe ja sama erinevad versioonid

See on kõrvaldamas eraldumisi inimeste vahel, kellel on erinev nahavärv…, erinev sugu…, erinevad uskumused ja veendumused…

Kõik on üksnes ühe ja sama erinevad versioonid

Mõistes seda, te toote oma ellu muutusi…, ja selle mõistmine on tähendamas… – mõistmine, koos teiega, muutub Uue Ühiskonna lahutamatuks osaks…, kus austus erisuste vastu muutub vältimatuks reegliks, mis ei vii enam lahknevusteni…

Siis juba teate, et Ühesuse kogemiseks isiksuse kadumine ei ole vajalik

Paljudele see ehk näib õudusena… – Ühesus võiks tähendada ühetaolisust…, mis võiks viia selle kaotamiseni, mis eristaks teid tervikust

Seega… see võiks viia teie kadumiseni

Järelikult… sellisel lähenemisel… – võitlus ühesuse vastu on võitlus ellujäämise eest

Kuid Mina ütlen teile… – Ühesus ei tee kunagi lõppu teie elule, kui teie individuaalsele Terviku väljendusele… – vaid hoopis toetab…

Vaadake üksnes… – olete tapmas ja vigastamas teine teist.., olete alandamas teine teist üksnes armastusest enese vastu ja oma veendumuse tõttu…, väljendades sellega vihkamist teiste vastu ja nende veendumuste vastu…

Selline süsteem oli teie poolt loodud indiviidse olemuse ellujäämise eesmärgiga, et säilitada rass või rahvus…, säilitada teie religioon…

Olete teinud kõike, et keegi teine ei jääks ellu… – just siit on tulnud ka teie müüt sellest, et ellu jääb üksnes tugevam

Võttes vastu Uue Ilma idee… – Ühesuse idee…, te lõpetate igaveseks võitluse ellujäämise nimel…

Olete võimelised ellu jääma ilma võitluseta selle eest…

Selline lihtne järeldus saab muuta teie elu kardinaalselt…

Kogu võitlus ellujäämise eest kaob teie ilmast hetkel, kui mõistate, et teil ei ole võimalik mitte ellu jääda…

Kõik tapmised ja vägivallad kaovad hetkel, kui mõistate, et ei olemas kedagi teist, peale enda

Teie ideeks…, elu enda ideeks…, saab Tõdede Tõde… – elu on igavene ja teid on vaid üks

Need kaks aluspanevat ideed teevad mõtetuks kõike seda, mida olete teinud seni

Te mõistate seda…, ja teie elu muutub teie kujutluse suurimaks ilmutuseks sellest, kelleks olete tegelikult…

Kordan veel… – elu on igavene… – teid on vaid Üks

Need kaks Tõde koondavad kõik kokku ja… muudavad kõike…

Elu on igavene…, teid on vaid üks…

Oma olemuselt teile oligi vaja teada neid kahte tõde…, milliseid läheb tarvis teada ka edaspidi…

Aamen

Read Full Post »

Mida see peaks tähendama

teie jaoks

Olen rääkinud teile, et Ühesus ei tähenda sarnasust, või ühetaolisust…, ja selle olemus ei ole selle tähenduses…, vaid… mida see tähendab igaühe jaoks

Otsuse selle üle teeb iga inimene iseseisvalt, mis on peegeldamas tema südame otsust…

Tänu sellisele otsusele saate luua oma Tulevikku… – või… hävitada selle…

Kuid jõudes otsusele, mis on Ühesus, saate vihje sellele, et teile abiks on tarkus

Tarkus seisneb mitte abiks õigesti toimida…, vaid on abiks jõuda sinna, kuhu olete soovinud ja püüelnud jõuda…, seda vastavuses teie otsusele, mis kokkuvõttes võimaldab teil toimida oma mõtete ja soovi kohaselt…

Olete ilmutamas täielikku üksmeelt…, kuulutades, et tahate inimkonnana elada rahus…, ühel meelel…, ning püüelda tulevate põlvede parema elu loomise poole…, kuulutades, et soovite elada harmoonias…

Olen korduvalt rääkinud võimalusest saavutada seda rahulikult, ilma lahkhelideta…

Tarvis võtta aluseks kolme ideed ja teha need oma Tõeks… – milleks oma olemuselt need ka on…

Oleme kõik üks ja meil on kõike piisavalt, et ellu jääda ja areneda…, selleks ei ole tarvis teha midagi kindlat…

Esimest ideed täielikust ühesusest saate omaks võtta üksnes siis, kui olete täielikult teadvustanud teist ja kolmandat eksisteerimise ideed…

Alustame teisest ideest… – teil on kõike piisavalt

Mõistes täienisti seda ideed, saate kergusega võtta oma elus kasutusele meie Ühesuse ja Ainsuslikuse ideed…

Ehk paljud küsiks… – mida peaks tähendama – kõike on piisavalt…?

Kordaks taas… – igal ühel teist on piisavalt kõike, et olla õnnelik…

Kui võtta seda teie mõistmise kohaselt, siis… – teil on piisavalt aega…, piisavalt armastust…, piisavalt toitu… – teil jääb vaid üle… õppida jagama seda…

Mina olen andunud teile kõike külluses…

Olen rääkinud teile, et kogu vajalik eluvormi jätkumiseks Maa peal, ei lakka kunagi…

Teil on võimalus elada sellises teadmises…, teha seda teie reaalsuse osaks

Teil on võimalus teha oma eksisteerimine lahutamatuks osaks ideest, et ei ole olemas midagi, mida te ei tahaks jagada, kuna mistahes kogumine ei ole vastamas sellele, mida oleksite ise vajanud…

See on puudutamas kõike… – armastust…, toitu…, ja mistahes muid väärtusi…

Üksnes jagage kõigiga… – alati ja kõigega…

Ehk paljud ärritudes küsivad… – kas see peaks tähendama, et Jumal on vastu mistahes rikkusele…?

Ma vastan sellele järgnevalt… – on olemas vahe… – mida koguda ja mida omada

Teil tulebki teha nende vahel valik…, kumba valite endale…

Kui hakkate mõistma vahet millegi kogumise ja omamise vahel…, siis teadvustate Tõde, et teil on olemas kõike piisavalt… – see avab teie ees võimaluse saada üksnes parimat…, üksnes seda, mida soovite saada… – samas… tehes isiklikku valikut…

Üksnes teadvustades, et kõike on piisavalt kõige jaoks, siis saate omaks võtta sedagi, et kõike on piisavalt ka teie igaühe jaoks…

Te olete tegemas järeldusi väliste tegurite järgi…, kuid Mina ei soovitaks seda teha

Selle kõige põhjuseks on see, et teile näib midagi puudu olevat, kuna on olemas inimesi, kellel on enam kui küll, kuid… kes on harva jagamas kasvõi piskut sellest, mis on neil olemas…, mida saaks jagada neile, kellel on puudu paljuski…

Üksnes ühe protsendi jagu on inimesi, kellel on kolossaalsed rikkused…,. kes on pidamas üleilmseid rikkusi enda omadeks…, kes on kasutamas tohutuid üleilmseid ressursse oma otstarbeks…

Minu arvates leidub vähe kedagi, kes tahaks vaidlustada seda ja väidaks, et teie elus ei ole tohutut vahettegemist planeedi üldiste ressursside jagamises…

Kuid siiski… – vahettegemine on suurenemas igapäevaselt…

Me naaseme siiski nende küsimuste juurde taas ja taas…, kuigi oleme korduvalt neid arutanud…

Ma näen, kuidas paljud on kaotamas kannatust Minu kordamiste pärast… – kas see ei tähenda seda, et nemad on sunnitud taas ja taas kuulma seda, mida ei taheta kuulda ega näha…?

Jah…, oleme taas naasemas sotsiaalse vaimsuse teema juurde…, kuigi paljudele see ei ole meeltmööda, kuna neid sunnitakse vaatama asju, mida nemad ei taha näha…

Kuid te olete tõstatanud väga olulist küsimust…, seetõttu ütlen teile… – üksnes kõik, igaüks teist, saate otsustada, kuidas võtta kasutusele Ühesuse Tõde ennast…

Ei ükski jutlus, ega ükski ilma õpetus ei ole võimelised muutma midagi… – muutused toimuvad üksnes teie endi südameis ja on võimelised muutma teie elutingimusi maapeal…

Siin on esile kerkimas küsimus… – mis võib kutsuda esile selliseid muutusi…?

Minu vastuseks oleks… – küsimus on, nagu alati, mitte mis…, vaid… – kes

Selle vastuseks oleks… – sina…, igaüks teist… – isegi kohe ja siin

Teie küsimusele… – kui mitte meie (sina)…, siis… kes…, Mina lisan juurde… – kui mitte nüüd…, siis… millal…?

Kui olete rääkimas, et soovite õnne ja rahu kõikidele inimestele… – siis… võtke kokku oma julgus ja kuulutage kogu ilmale… – muutusi kutsun esile mina ja kohe nüüd…

Aamen

Jätk

Marat ibn Alim

2019.02.05 

Sinu (teie) tõde

Meil on tarvis mõningates küsimustes jõuda selgusele, seetõttu ehk avardaks meenduste ringi ja vaataks teemat… – mis on Teie Tõde

Seda on vaja teile paremaks mõistmiseks…

Mõningad õpetused pakuvad teile ühtesid või teisi vandetõotusi Minule…, ühtesid või teisi lubadusi Minule…, ning siduda need verega…

Mina vastaks sellele kõigele nii… – olen rääkinud varem ja kordan seda taas… – palun pidage meeles… – on olemas vaid üks püha lubadus, mis ütleb… – elada ja rääkida üksnes vastavuses meie igaühe ja  ühesele Tõele…

Kõik muud lubadused, kõlagu need kuitahes üllalt, on üksnes teie vabaduse äravõtmine…, ja see ei saa iialgi olla pühana

Olla vaba, tähendab… – olla sellena, kellena olete tegelikkuses

Kui olete sellest vabadusest ilma, siis jääte ilma oma isiklikust Minast…

See on pigem jumala teotus, ja pühadusega siin ei ole mingit seost…

Et panna sellele küsimusele punkti, tarvis arutada selle üle lähemalt

Kui vaataks esmalt, kuidas olete enamuselt selles elus elamas…

Iga teie lubadus kätkeb endas valet…

Teie vale tuleneb sellest, et täna te ei tea veel, mida arvate lubatu kohta homme…, kuidas kokkuvõttes käitute homme

Selles on teie jaoks mõningane vahe… – loovad inimolevused on loomas oma tundeid…, kuid enamus teist… – üksnes tunnetate neid…

Peate teadma… – kuni te ei ole suutelised looma oma tulevikku…, seni te ei ole võimelised ennustama oma tulevikku…

Kuni te ei ole võimelised ennustama tulevikku…, seni te ei saa anda ka tõeseid lubadusi millegi kohta tulevikus…

See on puudutamas kõiki aspekte…

Kusjuures… – need, kes on võimelised ennustama oma tulevikku, on eelnevalt loomas seda… – ja neil on teatud põhjusel õigus ka muuta oma lubadust…

Ärge kiirustage ja ärge minge endast välja…, esmalt vaja vaid vaadata seda täpsemalt…

Muutumine on peamine õigus kõigi loovuste jaoks… – ja see on vankumatu

Kui olla täpsem, siis see on enamat, kui õigus…

See on see, mis on teile antud ja see on teil kõigil olemas

Olete teadlikud, et muutumine on see, mis on olemas teil kõigil

Seega… teie olete need, kes on muutumas

Kui see on nii…, siis see ei saa olla teile antud, kuna see olete te ise

Seega…, kui olete muutumine…, ja see on ainus, mis on teil alaliselt…, siis te ei saa anda tõest lubadust… – ehk…jääda muutumatuks ja jääda alati selliseks

Peate selgeks saama, et Ilmaloovuses ei ole olemas midagi, mis oleks jäänud muutumatuna

Elu ise on taasloomise protsess…

Igal praegu ja igavesti hetkel elu on taasloomas ennast uuesti… 

Seega… elu protsessis samasugusus ei ole võimalik…

Kui on midagi samasugust, siis seal ei toimu muutumist…

See ei käi taolisuse kohta…

Samasugusus ei ole võimalik, kuna taolisus on muutumise protsessi enda tulemus

Protsessi käigus on sündimas olemasoleva ligilähedased versioonid…

Loovuslust, mis on saavutamas kõrget taolisuse taset, te nimetate sarnasuseks…

Just sellisena see on teie poolt vastuvõetav, kuna teie vastuvõtt on piiratud…

Teie mõistmise piiratuse tõttu arvate, et ilmaruum on täis alalist muutumatut

Siit on teile näimas, et asjad paistavad sarnastena…, isegi tegevused ja reaktsioonid näivad teile sarnastena…

Enamuselt olete kõiges nägemas üksnes püsivust…

Ärgu olgu teile avastusena, kui ütlen… – see on ka hea…, kuna see võimaldab teile vajalikke raame, mille piireis saate vaadelda, elada läbi ja kogeda füüsilist eksisteerimist…

Ma räägin teie eluulatuse vaatevinklist…, nii füüsilise, kui ka mitte füüsilise, mis ei ole, ega saa olla püsiv…

Elu vaatevinklist kõik on võetav sellisena, millisena see kõik on… – alaliselt muutuvana…

Teadke…, muutused võivad mõneti olla sedavõrd peentena ja märkamatuna, et teie nõrgalt arenenud võime tajuda, näitab teile, et kõik on muutumatuna…, kuigi kõik on pidevalt muutumas

See käib täienisti ka teie kohta…, seetõttu teile näib, et te ei ole muutumas…

Mina kinnitan teile… – olete muutumas ka elu vaatevinklist… – märkimisväärselt

See ei ole küll hüpe…, kuid muutused on siiski… vägagi märkimisväärsed…

Seetõttu võib täie kindlusega väita, et identseid kaksikuid ei ole olemas…

Te võite end taasluua suht sarnasena oma eelmise versiooniga…

Just see on loomas teile püsivuse efekti…

See võib toimuda inimlikes suhetes, käitumistes… – selle terminites, kelleks olete olnud…

Ehk peate seda liiast keerulisena, kuna tõeline püsivus on vastandiks nähtavale püsivusele…, ja nagu teate, see ei ole vastamas loodusseadustele…

Kuid selleks, et luua nähtavat sarnasust, tarvis olla Valgustunud inimesena…

Aamen

Jätk

Marat ibn Alim

2019.02.07

Teie otsus on teha seda

Teile on teada, et üheks sammuks sõprusele Jumalaga on abi Jumalale…

Need, kes on otsustanud teha seda, nõustusid kandma sõna ilma… – sõnumit, mis on suuteline muutma inimeste südameid…

Teile on määratud mängida olulist osa inimkonna elus Maa peal

See kinnitab veel kord, et kogu vaimsus on poliitiline

Te peaksite mõistma vahet selles, mida rääkisin – te ei pea midagi tegema…, kuid, vastavuses oma otsustele, peate siiski midagi tegema

Ei…, te ei hakka tegema midagi otseselt… – te üksnes hakkate ilmnema

Te ei saa teha sõnumit…, vaid saate ise olla selle sõnumina

Te ei ole inimlik tegemine…, vaid olete inimlik olemine

Samas peaksite mõistma, et te ei kanna sõnumit endaga kaasas…, vaid ise olete sõnumina…

Igaüks olete sõnum…, ning see on vaimne alge tegevuses

Olete teadlikud, et sõnum on teie elu… – on see, kuidas elate… – olete kandmas sõnumit, et olete elamas…

Teil on olemas Minu sõnum…, ja see on otse teie seesmuses

Olete kõik Jumala sõnum, mis on saanud kehaks…

Ja sõna sai ihuks… – see ütlus on teile tuttav…

Lausudes vaid sõna, saate tervendada enda südameid…

Olge sõnum…, rääkige sõnumis…, elage sõnumina… – seega… – olge Jumal…

Te oletegi Jumal…

Loobuge mõttest, et peate saama Jumalaks… – te oletegi Jumal…

Seetõttu Mina ei palu teid midagi tegema… – Mina üksnes räägin teile, kes te olete tegelikult…

Kas mõistate… – te juba olete see, kelleks püüate saada

Seetõttu teil ei ole tarvis midagi teha… – see on Püha Tarkuse alus

Nii käitub Jumal ise…

Kui arvate, et olles rõõmu täis…, täienisti armastav…, täienisti vastuvõttev ja täienisti tänulik, siis teid peetakse haigetena… – kuid teadke… see on üksnes selliste inimeste reageering, kellele ei ole veel meenunud, kelleks on nemad ise

Või… kas saab pidada hullumeelsuseks seda, kui olete käitumas alati, kui on käitumas Jumal…?

Või arvate jätkuvalt, et kõik Jumala teod on kui võimu avaldumised… – nõudlus…, kättemaks…, karistus…?

Ka teie olete aina maksmas kätte…

Kõik religioonid ja nende õpetused on mängimas teie hirmudel, üksnes selleks, et hoida võimu teie üle enda kätes…, et rakendada teid oma isikulistel eesmärkidel…

Mina ei ole kunagi tarvitanud selliseid sõnu…

Tuleb elada, kasutades ja ilmutades Jumala viit seisukohta…

Mitte košmaarsete unenägude Jumala…, vaid tõelise Jumala, kelleks olete te ise… keda olete kuulutamas ilmale…

Kas keegi saab vaielda vastu, et Jumala ilmutamine on püha…?

Seega… teil ei ole vaja teha midagi muud, kuivaid… olla...

Sellest oleme rääkimas juba pikemat aega…

Te kõik olete Jumala viieks seisukohaks…, ehk… Jumala visiitkaardiks… – selleks ka olete…

Seda tuleb teadvustada teadlikult, mitte üksnes alateadlikult…

Hakake elama, lähtudes oma kavatsustest… – elama teadlikult…

Võtke vastu otsus elada hüvangu nimel

Siis teie elu ja teie töö saavad tuua kasu kõigile

Peagi hakkate märkama, et olete elamas teadlikult ja harmoonia kohaselt…

Selle saladus on lihtne…

Elades hüvangu nimel, elate lähtudes oma kavatsusest…, käitute teadlikult, luues hüvangut kõigile… – seega… loote harmooniat endale ja kõigile…

Disharmoonia sellises olekus ei saa eksisteerida…

Kuidas muuta teie elu edutoovaks…?

Vaid läbi lihtsuse…, vaid lihtsalt…

On olemas elu terviklikuse aluselik kontseptsioon

Selleks on kolm atribuuti… – teadvustus, ausus ja vastutus

Aamen

Read Full Post »

Ma kuulan teid

Saage ometi aru… – Mina ei ole kunagi rääkinud, ega ütle kunagi, mida teil teha…

Mina ei ole kunagi jaganud korraldusi, pole kunagi esitanud ultimaatumeid, ega saatnud ülevalt alla mingeid käsklusi…

Olen üksnes kuulamas, kuhu olete tahtnud liikuda…, kas isiklikult, või kollektiivselt…, olen üksnes pakkunud ja pakun jätkuval üksnes soovitusi, kuidas jõuda sinna, kus on teie kõige ihaldatavam soov… – elada rahus…, et teie ilmas valitseks alati rahu, rõõm ja harmoonia…

Mina olen rääkinud teile, et rõõm on rahu… – kuid… need sõnad on võrdväärsed…

Teile on teada, et mistahes vabaduse alla surumine on rõõmu alla surumine…, aga mistahes rõõmu alla surumine, on harmoonia alla surumine…, mistahes harmoonia alla surumine on rahu hävitamine…

Olete unistamas konfliktideta elust, kus ei ole kohta vägivallale, ega voola verd…

Olen rääkinud, mis annab sellist rahu…, rääkinud, kuidas saaks luua seda lühima aja jooksul…

Selleks tarvis teadvustada, mis ehk ei ole enam uudiseks…, koos oleme Üks

Tarvis teadvustada, et – mistahes tee ei ole parim…, vaid üksnes… teine

Tarvis üksnes jätkata elamist sellises tões…

Seega… räägin teile uuest ideest…, ühesuse ja terviklikuse ideest… – sellest tuleks rääkida mitte üksnes oma elukohas, vaid kõikjal, kus olete liikumas…

Las saavad Uuest Ideest teada kõik poliitikud, kui ka ökonomistid, riiklikud tegelased, lihtinimesed ja koolilapsed…

Selline idee peab läbistama mitte üksnes kollektiivset teadvust, vaid muutuma kollektiivse ökonoomika lahutamatuks osaks…

Kuigi paljud ehk heidavad Minule ette, et Mina kordan end… – kuid… te ise olete kordamas end oma tegudes…

Vaadake üksnes oma eksisteerimise ajalugu… – see on üksnes oma ebaõnnede kordamine…, nii isiklikus, kui ka kollektiivses elus…

Kas pole hullumeelsus korrata ühte ja sama, lootes saada mingit muud kogemust…?

Las saada õnnistuseks, aga mitte hukkamõistuks nende pingutused (ka teie omad), kes püüavad ühildada vaimsed ja poliitilised suunitlused läbi idee… – on ka muid teekondi

Leidub alati neid, kes heidaks Minule ette, et räägin palju poliitikast…

Kuid nii on alati olnud…, isegi 2000 aastat tagasi…, siis, kui Jeesus liikus mööda maad…

Kui Jeesus rääkis vaimsusest, siis ta oli ohutu neile, kes püüdsid hoida riigi valitsemist enda käes…

Kuivaid tema hakkas rääkima vaimsuse ilmutamisest praktikasse, ehk… rakendada ellu… – ta muutus ohtlikuks…, seetõttu teda tuli tappa…

Olete teadvustanud, et poliitika ei ole miski muu, kui ilmutatud vaimsus

Leidub ka selliseid, kes ütleks… – kui ei ole paremat teekonda, siis ei ole mingit mõtet ka vaimsel tööl…

Kui ei ole vahet, mis teed liikuda…, kus siis leida asja, mis hingestaks, aitaks pääseda Koju…?

Annaks sama vastuse, nagu  olen vastanud varemgi… – hingestatus leidub selle teadvustuses, kelleks olete

Teile lihtne näide… – olete kandnud alati neid riideid, mida kannate…, loete samu raamatuid, mida loete… – vastupidine ei oleks enam see, kes te olete

Samas olete teadlikud, et kõik, mida olete tegemas, ei ole miski muu, kui selle väljendamine kelleks olete

Nüüd esitan küsimuse…, igale ühele teist… – kas iseenda määratlemine on teile oluline…?

Muidugi on oluline… just selle nimel olete tulnud sellesse ilma…

See, kelleks olete, ei ole üksnes õnnelik juhus…, vaid olete see, kelleks olete, ja see on oluliseim otsus, mida kuna-iganes olete vastu võtnud…

Teil peaks olema ülimalt selge, et Uue Ilma Uue Idee mõtte kohaselt on ülimalt oluline, kellena te olete…

Seetõttu igaüks olete täienisti suursugune…

Nii oli, on ja saab alati olema…

Uus Idee aitab teil meenutada, et igaüks olete sedavõrd kaunis, täiuslik ja suursugune…, seetõttu ükski teist ei ole Jumala silmis suursugusem, kui keegi teine…

Nii on ka teie silmis, kui vaatate seda ilma Jumala silmadega

Üksnes mõelge sellele küsimusele…

Kas arvate, et kui te ei saa olla parem kellestki teisest, siis see jätab teid elumõttest ilma…?

Kui teil ei ole paremat religiooni, paremat parteid, täiuslikumat ökonoomika süsteemi… – kas siis arvate, et siis neid teile ei ole vaja…?

Üks näitlik küsimus… – kas sulle on oluline sinu poolt kirjutatud raamat, mille kirjuramiseks sa pole veel kätte võtnud ei paberit, ega pliiatsit…?

Ehk on see üksnes teine tõe väljendamine…?

Kas peab seeder olema kasest parem…, üksnes seetõttu, et ta saaks õigustada oma eksisteerimist…?

Muidugi mitte…

Olen palju kordi rääkinud… – olete vaid õied Jumala aias

Kas tasub hävitada kogu aed, kui üks õitest ei ole nii kaunis, kui teised…?

Kuid teie olete käitumas just nii…, ja siis veel imestate, kuhu on kadunud ülejäänud lilled…

Kujutlege end, eranditult… – olete Taevase Sümfoonia noodid

Ja nüüd küsimus teile… – kas peate lõpetama oma muusika mängimise üksnes seetõttu, et üks nootidest on vähem oluline…

Te ehk ütleks, et üks vale noot võib rikkuda kogu Taevase Sümfoonia

Kuid Mina ütlen teile… – kõik oleneb kuulajast

Kõik olete kooliaegu laulnud, ja olete pidanud oma laulu ilusana, kuigi pooled lauldud nootidest olid valed…

Kuid teie arvate, et teile kätte saadav kogemine, ei ole Minule kättesaadav…

Ehk arutaks veidi…

Te kuulete, kuidas teie laps laulab…, ja enamus noote tema laulus on valed…

Kas palute, et tema lõpetaks…?

Ja nüüd uus küsimus… – kas sellega kasvatate temas armastust laulu vastu, või enda vastu…, või toetate teda, hingestades teda jätkama laulmisega…?

Olen paljusid tuhandeid ja sajandeid kuulanud teie laulmist… – teie laulud on olnud muusikaks Minu jaoks…

Kas arvate, et keegi selle aja jooksul ei laulnud valesti…?

Teie olete minu lastena… – Mina kuulan teie laulmist ja pean seda kaunina…

Ja mis peamine… – ma ei kuule neis valesid noote, kuna laulmas oled sina (igaüks), ja üksnes puhtast südamest…

Te olete Jumala orkester…, ja just läbi teie on Jumal mängimas Elu Muusikat

Teie mängus ei ole, ega saa olla valesid noote…

Ma kordan… – oled üksnes sina, kes on mängimas puhtast südamest ja püüdlemas teha kõike üksnes õieti…

Ja pidage meeles… – teie vaimsus, iga ühe oma, on nägemas teis kaunidust isegi siis, kui olete eiramas tema olemasolu…

Seetõttu vaadake ja kuulake seda ilma läbi oma vaimsuse…

Aamen

Jätk

Marat ibn Alim

2019.02.01

Pilk läbi vaimsuse

Eelmise sõnumi lõpetasin sõnadega… – vaadake seda ilma ja kuulake selle ilma muusikat alati läbi oma vaimsuse…

Nende sõnade lugejad… – vaadake ilma ja kuulake teda läbi oma vaimsuse…, üksnes siis hakkate mõistma oma ilma ja mõistma Minu sõnu…

Teie vaimsus näeb ja on alati nägemas Minu kõigi sõnade kaunidust ja nende imet…

Kuid, tuleb meeles pidada ühte… – teie mõistus jääb alati eirama Minu sõnu…

On ka öeldud… – et õppida tundma Jumalat, tarvis olla väljaspool oma mõistust

Ärge kunagi katkestage muusikat, mida olete esitamas… – elu tundmaõppimise muusikat…

Tabades võltsnooti, püüdke üksnes muuta tonaalsust…

Teadke… mistahes poliitiline süsteem saab olla efektiivne üksnes siis, kui tema aluseks on armastus…, aga mitte viha ja vihkamine…

Üksnes siis teie poliitiline süsteem hakkab ümberkujundama oma tegevusi… – mitte soovist tõestada oma seisu…, vaid püüust muuta tänavust reaalsust läbi uue vastuvõtu…

Te olete kindlalt teadlikud, kelleks tegelikkuses olete

Nüüd on teie otsustada, kas hävitada metsasid…, tappa loomi… – seda enam… inimesi…

Olen rääkinud… – kas on vahet küünte lõikamisel, või silma eemaldamisel…?

Ärge oodake, et Mina väljendan neis asjus oma tahet ja panen kõik omale kohale

Te peaksite teadma, et Minul ei ole teie tahte taolist tahet…, minul ei ole teile kohaseid eelistusi…

Miks teil, inimesed, on sellest raske aru saada…?

Enamusele teist Minu sõnad on talumatud

Ma kordan taas seda, mida olen varemgi rääkinud… – minul ei ole mingeid tahteid, ega eelistusi…

Kuid teil on kerkimas koheselt küsimus… – kuidas on siis võimalik määrata, mis on õige ja mis on väär…, mida peaks tegema…?

Ma ei peatuks sellel küsimusel…, vaid läheks otse edasi…

Kui ma võtsin teilt ära parema olemise idee…, te koheselt sattusite segadusse…

Sellest hetkest te enam ei tea, kuidas teha valikuid…, millist otsust teha…, mis oleks aluseks otsuse tegemisel…?

Olen rääkinud teile… – teie elu eesmärgiks on… – olla te ise

Ja lõppkokkuvõtteks… – üksnes teie otsuse avaldumine, selle väljendamine ja teostamine määrab,  kelleks tegelikult olete

Saagu teile selgeks… – Mina ei pea rääkima teile, mis on õige ja mis on väär…, mis on parem teie jaoks ja mis halvem…, mida teha, mida mitte

Ning, kokkuvõtteks öeldule… – teie otsused ei pea lõppema nõustumisega… – kas alluda Minule, või mitte

Seega… ei ole Minu otsustada… – kas autasustada teid…, või… karistada…

Olete järele proovinud mõlemad Jumala süsteemid… nii karistava, kui ka autasustava…

Kumbki ei käivitunud…, ega kandnud vilja…

Kuid te jätkasite kangekaelselt kuulutama Minu tahet…, ja sellisena, millisena olite selle välja mõelnud…, kuid, nagu juba ütlesin, see ei saanud teid aidata…

Te kuulutasite neid… – kuid ise ei allunud neile…

Näidetest sellest puudu ei tule…

Ise räägite, et tapmine on Minule jäle…, kuid ise jätkate ja jätkate…, sageli isegi Minu Nimel…

Kõrgetelt tribüünidelt olete kuulutamas, et te ei poolda vägivalda inimeste kallal ja tema maha surumist…, kuid samas jätkate maha surumist, kasutades vägivalda…, jagades inimesi klassidesse ja sugu järgi…

Olete kandnud oma doktriinidesse, et Mina olen vastu vanemate ja lapsevanemate austamatuse vastu…, vägivalla vastu laste suhtes… – kuid ise jätkate tegemast seda, mida peate Mulle vastuvõetamatuks…

Teile on teada, et Minule on vastuvõetav kõik, kuna see on teie valik ja teie tahe

See on ainus viis meenutada… – kes olete tegelikult… – olete enda tahe ja enda otsus…

Saabub päev, kui teile meenub täielikult, kes te olete tegelikult… – olete Meie – olete Jumalad

Olete teatanud iseendale, et Mina olen teie väärkäitumiste vastu…, kuid käitute jätkuvalt endiselt…

Peaksite nõustuma, et teil ei õnnestunud muuta oma käitumist, kuna kuulutasite selle Minu tahteks ja Minu käsuks…

Olete rääkimas teine teisele, et valetamine on Minule jäle… – kuid olete valetamas jätkuvalt ja lakkamatult…

Olete ülendanud varguse kuriteoks, kuulutades, et see on Minule jäle… – kuid ise jätkate ja jätkate varastamisega…

Räägite, et Minule on jäle petmine…, kuid ise jätkate magamast võõraste naistega ja meestega…

Olete loonud valitsusi ja riiklike instituute, kes kaitseks teid ja kannaks hoolt teie vajaduste üle… – kas need ei ole valetamas teile järjepidevalt ja lakkamatult…

Olete loonud valetajate ühiskonna…

Mõnedele valedele olete välja mõelnud isegi nime… – Saladus

Kuid see, millest olete vaikimas, ei lakanud olemast valena…

Vaikimine ei ole miski muu, kui varjatud vale… – kõige puhtam vale…

Kas oleks midagi halba, kui te sooviks avada kogu tõde…, võimaldada inimestel teada kõike, mis on seotud ühe või teise küsimusega…

Need, kes on varjamas, on teadlikud… – et kui ütelda tõtt…, siis võite teha valikuid, tuginedes andmetele ühes või teises küsimuses…

Kuid neile, kes on varjamas tõde teie eest, selle avaldamine ei mahu kuidagi nende plaanidesse…

Inimkond oma ajaloo jooksul on näidanud, otse ja selgelt… –  kuna te mõistsite seda omal viisil ja sellisena ka kuulutasite… siis Minu Tahe selle kõrval ei tähendanud midagi…

Kuid siiski kokkuvõttes… – otsus on siiski teie teha

Otsuseid olete tegemas igapäevaselt…

Kuid… võttes neid vastu, pidage meeles,… – teie otsuse avaldamine ja ilmutamine on määramas, kelleks olete

See on puudutamas kõike… – nii inimese, kui ka looma tapmist…, või looduse hävitamist…, või midatahes muud…

Iga teie samm on teie enesemääratluse akt…

Nüüd ehk olete teadlikud, et tehes üht või teist valikut, te kuulutate mitte üksnes seda, kelleks olete…, vaid ka seda, kelleks olen Mina… – me oleme siiski Üks

Teie kõikidele küsimustele olen vastamas läbi teie…

Pidage meeles…, see on ainus võimalus, kuidas vastata teie küsimustele…

Igast vastusest kerkib esile tõde… – teie igaühe tõde…, mis kokkuvõttes on Teie Olu Tõde… – see on just see, kelleks olete tegelikult

Inimene…, tea… – sa oled inimolevus…, kuid… kelleks pead end ise… – see on sinu otsustada…

Aamen

Read Full Post »

Kas vaimse parktika läbiviimiseks on tarvis eemalduda elust…?

Enamus vaimsed õpetused ja praktikad olid põhjuseks, et paljud kõrgelt arenenud vaimsed isiksused eemaldusid reaalsest füüsilisest elust, ega võtnud sellest osa…

Seetõttu ilm kaotab võimaluse areneda parimas suunas…

Pimeduse jõud on kirjutamas ette omad eelistused…, kuid vaimselt arenenute seas ei leidu, kes suudaks neile vastu astuda, et Suure Ülemineku aegu kallutada neid Valguse poole…

Kas on võimalik koondada vaimseid isikuid…

Või nemad ei ole võimelised olema aktiivseteks Valguse sõdalasteks, kuna neid on jagatud laiali mööda usulisi traditsioone ja mööda sekte…?

Vaimne isiksus on vaid osa inimesest…, ehk… tema peenem osa on füüsilistes tingimustes elamas oma keha seesmuses…

Keha on siiski loomsete omadustega, taimset ja mineraalset päritolu…, tema ehitus on suhteliselt keeruline, ega oma mingit otsest väärtust inimese vaimsele osale…

Samas… – kõikidel evolutsiooni koostisosadel, millistel on seondus paljumõõtmelise inimesega, on vajadus olla üheselt, et leida inimkehas võimalust evolutsioneeruda täiel määral…

Kui Vaimne inimene hakkab ignoreerima oma füüsilist keha…, ta ignoreerib planeet Maa enda loodust, kõigi tema stiihiatega, mis võimaldasid kõiki vajalikke tingimusi inimkeha ilmumiseks ja evolutsioneerumiseks…

Füüsiline keha on otsimas muundumise võimalusi, nagu teeb seda vaim… – kuid neil on erinevusi ruum-ajalises kehastuses…

Mineraalid, taimed, loomad ja vaim, mis on väljendunud Peen-ilma peenekehana, peavad eksisteerima harmooniliselt täies ühesuses…, ilma et keegi neist eralduks tervikust osana…

Seetõttu paljumõõtmelise inimese mineraalne, taimne, loomne, vaimsuslik osad vajavad tähelepanu, et täituda enda loomuse energiatest…

Mineraalsele osale on vaja mineraalse valduse energiaid…

Inimese taimsele osale on vaja taimseid energiaid…

Füüsilise keha loomsele osale on vaja loomseid energiaid…

Vaimsus omakord vajab peeneid tule energiaid…

Seega… paljumõõtmeline inimene saab olla harmooniline üksnes saades katkematult vajalikke energiaid kõikide tasemete kohaselt…

Mis juhtub, kui inimene pühendub üksnes füüsilise keha energiate täiendamisele…, ignoreerides täienisti oma vaimsuse teadvuse kõrget loomust…

Sellest saab veendunud materialist…, kellel puudub südametunnistus ja au, mis on omased üksnes Kõrgema Teadvusega inimesele, kellel need on asetsemas peentes tule kehades…

Kui inimene on tegelemas üksnes oma vaimsusega, ignoreerides oma füüsilist keha ja tema vajadusi… – siis sünnib olemise kiiva kiskumine, mis kannab teda pimeduse valdustesse…

Seal vajatakse selle ilma kõiki materiaalseid hüvesid, mida vaimsed inimesed eiravad, ning elutsevad üksnes vaesuse tingimustes, ilma õiguseta millekski…

Materiaalsed inimesed on seadmas üles omad seadused ja püüavad allutada neile kogu ilma…

Suur üleminek on aeg, kus selline seis ei ole vastuvõetav – see ei ole normaalne…

Niinimetatud „vaimsed inimesed“ ei saa lubada endale rännakuid, ega tunda rõõmu oma paljumõõtmelise loomuse üle, kuna sellega eralduksid materiaalse heaolu allikatest…

Eraldudes materiaalsetest hüvedest, nemad ei saaks areneda oma eluviisis, mida on kasutamas muu osa, mis on parasiteerimas materiaalse energia ülejääkidel, millised jäid järgi neilt vaimsetelt, kes eemaldusid füüsilise elu reaalidest…

Las nemad kügelevad oma vaimsetes praktikates…, me võtame kasutusele lollide mateerialiku ilma hüved, kes on istumas oma valduste piludes ja peale torisemise nemad ei saa midagi ette võtta meie jultumuse vastu…

Umbes sellist juttu võiks kuulda materialistide seas, kes on lõhki minemas hüvedest ja küllusest, mis jäävad neile, kui vaimsed on neist vabatahtlikult eemaldunud…

Sellist eluviisi on neile sisendanud pimeduse usulised traditsioonid, ning… nemad olid vabatahtlikult nõus kannatama esmasündinu väljamõeldud pattude eest…, või siis… neile sisendatud vaimu ülemjõu pärast nende kehade üle…

Ei ole midagi kahjulikumat, kui ühesusest lahutatud inimloomus…

Räme materialism on hävitamas inimesse vaimsust…

Samas libavaimsus on loomas vajadust lõpmatult kehastuda Olu füüsilisele plaanile…, väidetavate lõpetamata õppetundide jätkamise nimel…

Füüsiline reaalsus on vajalik vaimule selleks, et olemasoleva süsteemi piireis, eemaldumata elust, lahendada järjepidevalt ülesandeid…, alates sünnist, kasvust, haridusest…, kandes hoolt järelkasvu eest, luua sotsiaalset keskkonda, milles lapsed saaksid kasvada ja saada haridust…

Oma riigi kaitsmine…, võitlus pimeduse jõududega kõigis elu illusioonides… – see on iga harmoonilise inimese ülesanne, kelle sooviks on tõsta oma vaimse teadvuse kasvu ja harida oma isiksust…

Terve ja tugev keha on kaunis mitte üksnes oma reljeefsete lihaste tõttu…, vaid ka terve ja teadliku vaimsuse olemasolu tõttu…

Selline on oma olemuselt Tõelise Elu Mõte planeedil Maa…

Kuid…, mida tarvis teha, et ideaalist saaks reaalsus…?

Tarvis kõikidel vaimsetel inimestel astuda oma nurkadest välja, ning luua oma valdustes tingimused, kus kõik harmoonilised olukorrad saaksid muutuda reaalsusteks…

Valguse valdus – see on elu süsteem, kus vaimsed olevused saavad tasa teha kõik füüsilise teadvuse evolutsiooni lüngad…, ja materialistid ei saa enam kümmelda materiaalsete hüvede ülejääkides…, ehk hakkavad kandma hoolt oma vaimse teadvuse kasvu eest…

Keha ja vaimsuse harimine on Valguse valduse peamine ülesanne, mis puudutab mitte üksnes inimest.., vaid kõiki looduse valdusi, millised on füüsilise keha aluseks… – mineraalse, taimse ja loomse…

Kõik looduse stiihiad, millised on harmooniliselt esindatud inimeses… vee, tule, maa ja õhu näol… – need on suureks abiks kõigi looduskomplekside harmoniseerimises…

Sellega planeet Maa elutingimused on ümber kujunemas Valguse valduse kohasteks…

Kõik on omavahelises seonduses…

Selles seonduses ei saa olla mingeid hargnemisi, kes peaks end valituks…

Vaimsed ehk oma uhkuses ei näe, kuidas materiaalsed naeravad nende üle…

Kuid kui ühtedel, kui teistel, tuleb kord ühiselt luua midagi Uude Ajastusse…, siis vaimsed muutuvad peatselt sama materiaalseteks, nautides kehastumise rõõmusid…, kuid materiaalsed tunnetavad kindlapeale hingestatust, mis ei ole võrreldav ühegi materiaalse rahuldusega…

Igal juhul…, nii ühtedel, kui teistel on Valguse Valduse ülesehitamiseks tarvis ühenduda…

Kuid… ükski ideoloogiliste vastaste ring ei saa minna üle Valguse Valdusesse, kuni neil ei ole täisväärtuslikke paljumõõtmelisi inimesi…

Püha inimene – Valguse Valdus…, mis oli esile tulnud jaanuaris 1998 aastal, on ideaalseks eeskujuks igale inimesele, kes on läbinud Suurt Üleminekut Uude Valgus Ajastusse, heasüdamlikkuse ja kõrgema õiguslikkuse ajastusse…

Valguse Valdus, juba oma sünnist, kuni maise täiskasvanuks saamiseni, 21 aastaseks, aina kasvas ja kohanes maiste tingimustega…

Nüüd ta ise on ootamas reaalseid Uue Ajastu elanikke, kes oleksid suutelised kujunema ümber Pühaks Inimeseks…, tõeliseks harmooniliseks Püha Loovuseks…

Valguse Kõrgemates Seadustes kõik seadlused on kohased…, ja need on ülimas korrastuses kõigi organite ulatuses, kogu elava füüsilise keha organismi ulatuses…

Energonoomika oma olemuselt on kui vereringe kehas…

Närvisüsteem Valguse Valduses on kui sidesüsteem kõigi ja kõige vahel…

Kasvatus, haridus ja kultuur – need on loomas tingimusi Vaimsuse teadvuse kasvuks…

Seega… – kõigi inimvajaduste kompleks Valguse Valdustes on kindlustatud, kuna oma aluseks on pidamas Püha Inimese etaloni…

Igaüks, kes on elamas selle kohaselt, on saavutamas oma füüsilise ja vaimse kehade piireis täit harmooniat… 

Just selline Püha Inimene, üle kogu Valguse Valduse Ilmaruumi, peaks saavutama kõiki õigusi tõusuks evolutsiooni uuele tasemele…

Seega… – las tulla kõik vaimsed peidust välja ja astugu ühesesse koostöösse materiaalsetega, ning… las teha tasa kõik, mida on nemad saatnud korda paljude aegade jooksul… – ilma mistahes vastuseisuta…

On aeg võtta omad õigused enese kätesse… – ja selline on vaimsete ülesanne…

Kui vaimsed löövad kartma…, siis materiaalsed üksnes naeravad nende üle ja võtavad neid endile orjadeks, märgistades neid kõikvõimalike elektrooniliste märgistega…

Ja siis… kui vangidele… – kõike vaid jao kaupa… – ega vaimsetele palju ei ole vaja…

Kuid… materiaalsetele on vaja kõige enam… et saaks elada maiselt kui paradiisis…

Kui on soov seista oma õiguste eest ja piirata materiaalsete tarbimist…, siis tuleb astuda oma peidikutest välja ja astuda tõelisse võitlusse…

Tugev vaimsus on mateeriast alati üle…

Kuid elulik argus võib nurka suruda isegi väga tugevat vaimsust…

Pimeduse materialistide lööke on raske ära hoida…, kuigi on võimalik…

Neil rünnakuteks ei ole muid energiaid, kui vaid need, millist saavad vaimsetelt, kes on kartmas väljendada oma nõudmisi…

Pimeduse materialisti löögid võivad muutuda üha nõrgemaks, kuna vaimsus on saamas tuge taevaste poolt…, ja see vägi ei nõrgene iialgi…

Räägin sellest seetõttu, et olen teadlik, kui aralt on peksmas süda mõningatel vaimsetel Ülemineku ees…, lootes üleminekule, kus ei tule tõrkeid välise ilmaga…, materiaalse ilmaga…

Ei saa midagi toimuda ilma kokkupõrgeteta materialistidega…

Nemad on loonud endi jaoks mugavad seadused, ega kavatse neist loobuda…

Et seista materialistide huvidele vastu, vaimsed peavad tooma välja oma vaimsuse väe…, tooma esile Valguse seadused, millised viivad eluni Valguse Valduses…

Teist teed ei ole olemas…

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

See sõnum on pühendatud sügavate ja põhjapanevate alustõdede tundma õppimisele, mis on esitatud Lemuurlaste Õpetava Ringina

Sellest oleme rääkinud varajasemates sõnumites, nimetades seda Lemuurlaste Õpetusteks… ja see oli üles ehitatud õpetava rooliratta näol

Selles oli sümboolselt välja toodud kogu oleva kaunidus, mida oli võimalik avada piltlikult, ja näidata seda inimolevustele…, rääkida suhetest ja kaunidusest…, rääkida sellest, kuidas see on väljendumas inimese vaimsuses

Alustõdede teadmiste meenutamine

Õpetamine algas esmastest lihtsatest energiate ettekujutustest, mis algselt ei andnud otsest informatsiooni mõistmiseks …, kuid hiljem õpetamine viis selleni, et hakati mõistma kõikide asjade tõelist mõtet…

Kogu õpetamine oligi pühendatud sellele…

Kujutage, et olete istumas ingli ees (plejaadlik Täheema), kes punkt punkti järel, element elemendi järel on avamas teile tõde sellest, kes tegelikult olete

Seega… järjekordne punkt viib teid õpetuseni – Jumal-Inimene

Õpetaval roolirattal nimetame seda Jumal-Inimene käepidemeks…

Käepidemed on asetsemas väljast seesmuse suunas ja seesmusest välise suunas

See iseenesest on õppetöö metaforiks, kus tähelepanu on suunatud ringi keskmele…

Selles õpetöös kõikide asjade keskmeks on üks salapärane asi, mille nimeks on… – Vaim…, Jumal…, Looja… (mida plaanime demüstifitseerida)…

Antud käepideme näitel on avatav teema, millest Krayon räägib tulekuajast peale…

See teema on sellest, kuhu saavad lõpuks suunatud inimese pingutused…

Ehk see ei ole kõige olulisem…, kuid olulisena võib osutuda mingi regiooni aja või koha jaoks…

See on puudutamas koostööd nende energiatega, milliseid on loomas inimesed…

Jumal-Inimene… – see nimetus räägib seostest inimolevuse ja Ilmaruumi Looja vahel…

Inimkond on muutmas oma teadvust…

Teadvuse muutmise osaks on küpsuse saavutamine…, ehk… jõudmine selliste kontseptsioonideni, milliseid inimkond ei ole seni praktiseerinud…

Kallid…, õpetava ratta enamus kontseptsioone olid teie ümber pikema aja jooksul…, kuid paljud neist olid kasutusel eranditult šamaanide ja pühakute praktikas…

Tavainimeste poolt neid ei praktiseeritud…, kuid vaadati neid kui miskit väga iidset

Algsed ideed olid vajunud unustusse…, kuigi olid talletunud teatud hoonetesse ja ehitistesse, kus teadjad said täiendada end ja need, kellel oli vägi, said tõsta seda enamgi…

Kuid kordame taas… – kõik aluspanevad õpetused on iga inimese osa…, ja need on olemas iga inimese seesmuses

Kõrgem teadvus…, evolutsioneerunud teadvus… – need on alustõed, mida hakkavad meenutama üha enam ja enam inimesi…

Meenduste protsessi oluliseks osaks on… – kasvõi korra olla nendega koos…

Jutustused Lemuuriast võimaldavad teha seda teoks…

Kõigis planeedi sõlmpunktides on samad õpetused…

Plejaadlased õpetasid alustõdesid hoolega ja põhjalikult, jättes teile võimaluse valida vabalt… – kas võtta vastu neid, või eirata

Olnud autoriteetne teadvus

Inimkonna teadvuses endas hakkavad sündima muutused…

Olnud teadvus oli suht autoriteetne…, valitsev…, pea militaristlik… mis oli valitsemas kogu peret…

Veel suht hilisel ajal paljudes peredes õpetati samade asjade praktiseerimist…, seda võisite näha kas vanas valitsuses, või armee keskkonnas…

See käis umbes nii… – ärge lubage oma vägedel, kodanikel, või lastel mõelda iseseisvalt…, muidu nemad muutuvad juhitamatuteks…, allumatuteks… – seega… oleks parem, kui hoida nende mõtlemist kontrolli all…

Sõjaväes see töötas hästi…, lahingu aegu omaette mõtlejaid ei ole vaja…, üksnes neid, kes on allumas ja täitmas käskusid…

Seda oli lahingute aegu vaja…

Kuid enamus planeedi teadvusest vaatas kõike ümberolevat kui laus võitlust

Inimesed olid võitlemas omavahel…, teiste riikidega…, võõra mõtlemisega… – rühm rühmaga…, korporatsioon korporatsiooniga… – kõik olid pidevas võitluses

Kõik on muutumas… – igavesti võitleva mõistuse enda muutumiseidee on jubalähenemas…

Uus energia kontseptsioon

Olete üle minemas energiate sulandumise kontseptsioonile… – hakkate omaks võtma rivaalitsemisvaba ideed…

Mitte eraldumine, vaid ühine tegevus võimaldab luua hulga paremat...

See on ka õige…, ja see muudab ka teie mõistmist selles, kelleks tegelikult olete

Kallid…, kui lõpetate rivaalitsemise ja loobute põhimõttest, et võitja saab kõik, siis teie elus  hakkab muutma kõik…

See muudab isegi teie valitsust…, korporatsioone…, lõpetab rivaalitsemise tööstuses

Te hakkate teadvustama, et uued energiad loovad enamat, kui ühine tegevus…

Ehk teisi sõnu… – energiate liitumisel ja ühise mõistmise olemasolul hakkavad toimuma asjad, milliseid te ei ole isegi ootamas…

Läbi koostöö, mõistmise ja kannatlikuse võib toimuda nii mõndagi veel…

Uus inimkond võiks teadvustada mitte üksnes tõde…, vaid aktiveeridaisegi kõik enda võimed

Uues teadvuses puudub vastuhaku ja allumatuse hirm…

See kõik jääb maha vanasse teadvusse…

Mida enam hakkate tegema asju ühiselt…, koostöös mõtlema ühiselt… – seda kõrgemale tõuseb planeedi teadvus… – seda paremaid asju hakkate teostama…

Ma räägin kõige kohta teie elus…, kõige, mida on kasulik teha ühiselt, liites omad ressursid…

On see teile mõistetav…?

Kas olete võimelised mõistma, millist uuendust toob see, millist põhjalikku muutust…?

Tänane õpetus suhetest Jumala ja Inimese vahel on üksnes teatud mudeliks

Mida enam muutute Jumala taolisteks, isegi väheses, seda enam kujuneb energiaid, milliseid te ei oska isegi oodata…, ja millised on mõjutamas hiljem kõike teie ümber…

Oleme toonud teile uut aksioomi, uut reeglit… – ehk midagi sellist, mida saab mõista ja vastu võtta üksnes evolutsioneerunud küps teadvus…

Kas kahe inimese vahel, kes on kulgemas armastuses ja mõistmises, oleks suurem energia, kui osade summeerumisel…?

Mida selline energia teeb…, milliseks tema muutub…?

Kas tema ei muutu väljaks…, või valgub kõigele teie ümber…, või hoopis… muutub kutseks kõigile… – näha seda ja võtta omaks

See on uus evolutsioon…

Uue teadvusega lapsed

Me räägime otseselt emotsioonide füüsikast…, teadvuse füüsikast…

Kui juba sellest rääkida, siis tuleks koheselt jutt viia üle lastele…

Veel enne, kui lõpetada sõnumiga, tahaks esmalt pöörata pilgud laste poole…

Enamgi veel… – tahaks esitada küsimus… – kuidas laps on nägemas teid…?

Planeedil on juba uue teadvusega lapsi, kes on mõistmisega varustatud hulga paremini, kui kunagi varem inimkonna ajaloo jooksul… – nemad on võimelised võtma vastu uut kontseptuaalset õpetust

Kontseptuaalse õpetuse all pean silmas inimloomuse muutumist…

Seda saate näha esmalt lastes, kuna nemad ei käitu selliselt, kui käitusite teie või teie esivanemad…

Juba 30 aastat oleme selgitanud selle põhjusi…

Suur erinevus on juba selles, kuidas neid õpetate, mida neile õpetate ja mida neile räägite

Psühholoogide ja bioloogide poolt on märgatud, et kõigest, mis on toimumas nendega sünnist, kuni 6 eluaastani, saabneile mingi mudel, mis kinnistub isiksusse sedavõrd sügavalt, et on mõjutamas inimest praktiliselt kogu tema elu jooksul

Kuivaid… see ei saa mingil viisil ümber kirjutatud…, või… kui hakkavad ise tegema sellega tööd

Mõneti selline mudel on positiivne, mõneti mitte…

Selline mudel talletub lapseeas pea rakulisel tasandil, kuna ta on õppimas ja omandamas asju sellel perioodil lihtsamal viisil…

Seda ehk saaks näidata näitlikumalt ja sügavamalt järgmisel näitel…

Oletame, et oled lapsena kasvamas sellises peres, kus isa on julm ja vägivaldne…

Selles ei ole midagi head…

Kui kord suurena lahkud kodunt ja hakkad otsima endale partnerit.., siis pigem otsid inimest, kellel on isa kalduvused…

Kallid…, sellel puudub igasugune mõte…

See ei ole loogiline ja sellel ei ole mingit mõtet… – seda seni, kui hakkad mõistma, et selline programm sai sinusse talletatud veel lapsena… – siis ehk hakkad sellega tegema tööd…

Mida on teil kavas ütelda lastele, teades, et nende antennid on töötamas paremini ja on hulga tundlikumad, kui teil omal ajal…?

Ma tahaks anda teile ja teie vanematele mõningat nõu… – kui vaatate lapsele silmadesse…, lapse süütutesse silmadesse, millised on valmis kõigeks…, lapse silmadesse, kes on kena ja vaba kõigist eeldustest…, siis ka laps vaatab sulle silmadesse… – ja laps on mõjutatav sinu poolt…

Vanematele… – te olete kasvatamas last esimese kuue aasta jooksul…, kuid nende kasvatamine võib esile kutsuda ärritusi… – te olete sellest teadlikud… (Krayon matkides vanemate rahulolematust)… – ta ju on kordamas ja kordamas ühtesid ja samu asju…, püüab tõmmata tähelepanu endale…, kukub kisama, kui midagi ei tule välja…, hoiab jala ümbert kinni… – püüab teha mida iganes, et saavutada seda, mida tema tahab…

Sellest kõigest on lihtne minna närvi…

Kuid lubage küsida… – kas te ei lähe kergelt närvi seetõttu, et oma olemuselt olete ise alati pinges…?

Kui olete alaliselt närviline, siis laps mõistab peatselt, et… tema ei ole teie jaoks oluline

Te ju püüate eralduda temast igal võimalikul juhul…

Kuivõrd mõistev saate olla sellisel juhul…?

Selle sõnumi lugejal või kuulajal ehk on küpsem vana vaimsus, kui on noorte inimeste vaimsused…

See oleneb nende vaimsuste demograafiast, kes on ärkamas planeedil alles tänavu…

Tänane jutuajamine on noorte vanemate vanematega…, seetõttu tahaks rääkida lapselastest ja vanavanematest…

Noortele vanematele ütleks siiski… – milline on see mudel, mida tahaksite lastele edasi anda, mis oleks aluseks tema elule suurena, mille kohaselt ta hakkab elama…

Milline see on…?

Ainus, mida saan ütelda, siis üksnes seda… – mida armastavam, kannatlikum ja mõistvam saate olla oma lapse suhtes…, olenemata sellest, mida ta ka ei teeks… – seda enam ta võtab üle teie poolt pakutavat mudeli…

Seda saate peatselt näha, kui temast on saanud noor inimene, kes hakkab ise tegema otsuseid

Ta hakkab kopeerima ja käivitama kõike saadud mudeli kohaselt

Ta rakendab oma ellu teie kannatlikkust ja mõistmist… jääb dubleerima seda ka vanemas eas…

Kallid…, selline on evolutsioon, mis on kulgemas aegamööda

Põlvkond põlvkonna järel vanemad annavad edasi oma lastele… – nemad oma lastele…

Kuidas ja millist mudelit saate neile edasi anda…?

Hoiduge neid eksitamast, edastades neile oma vana energeetilist mudelit, mida olite saanud oma vanematelt…

Peate neis arendama enesekindlust ja distsipliini, et nemad teaks piiri, millest üle astuda ei tasu…

Kuid seda tuleb teha läbi loogika ja läbi armastuse, kasutades kannatust ja mõistmist…

Nemad peaksid nägema üksnes seda…

Nähes vanemlikku hoolt, saavad tunda ka mõistvat kasvatust…

Kui olete vanavanemad, siis võite kokku puutuda millegi sellisega, millega vanad vaimsused ei ole veel kokku puutunud…

Teil on lapselapsed, kellele teie lapsed on õpetamas mõtetuid disfunktsionaalseid asju…

Kui lapselaps tuleb teie juurde, tirib varukast ja küsib… – vanaisa…, mida sa hakkad tegema?…, siis tajute, et tema on rääkimas seda, mida on rääkinud temale tema vanemad…, ehk sinu enda lapsed…

See on midagi mõistusevälist… – kas mõistate… – mida saate sellega teha?

Kõige esmalt… ei tasu rääkida, et vanemad  õpetavad neile valet asja

Ärge rääkige neile väidetavat saladust, et vanemad eksivad…

Ärge rääkige neile…, aga sina peaksid tegema hoopis nii…

Ei tasu teha midagi sellist…

Olen rääkinud teile energiatest, millised on loomas seda, mida te ei oska oodata…

Vaadates lapsele silma, ehk räägite… – ma armastan sind…, Jumal on armastamas sind…, sa võid alati tulla ja rääkida minuga…

Võite kõik raskused ja küsimused peita vaiba alla, rääkida, kellel on õigus ja kellel ei ole

Kuid teie asi ei ole selles…, teie asi on näidata lapsele enamat mõistmist, kui laps on saanud kunagi oma vanematelt…

Uued lapsed on väga intuitiivsed…, eriti kui jõuavad iseseisva otsuse tegemise eani…

Nemad tulevad just teie uksele, aga mitte oma vanemate uksele…

Üksnes mõte sellele võib tuua seesmise värina… (Krayon elevil) vaat millist mõju võite neile avaldada

Kallid vanavanemad…, te ei anna neile üksnes informatsiooni…, vaid näitate enda näol, kes olete teie ja kes on nemad…

Nii annate neile võimaluse tulla alati teie juurde… – alati…

Isegi… kui nende vanemad käituvad vääriti…, kui isegi vanemad lahutavad…, kui isegi vanemad hoiavad last range distsipliini all ja käituvad temaga suht julmalt…, ka siis vanavanemad saavad anuleerida kõike seda…

Lapsed jäävad mäletama kogu elu, kelle juurde minna, et saada mõistmises abi…

Mida olete suutelised rääkima oma lastele Jumalast…?

Millist mudelit saate panustada neisse enne kuueaastaseks saamist…?

Mina ei räägi religioonist või selle doktriinidest…, vaid räägin sellest, mida ütlete lapsele, kui vaatate temaga silmast silma…?

Mida ütlete neile…, ta ju vaatab teile silmadesse…?

Tema peake ei ole veel tuubitud täis igasuguste õpetustega… – ta üksnes vaatab teile silmadesse…

Mida ütlete neile…?

Ehk ütlete neile endamisi… – ei ole mul kavas rääkida sinule Jumalast…, ma ootan, kuni saad vanemaks…, ehk siis koos lähme kirikusse, kus olen ise käimas…

See on liiast kaugel ja jääb suht hiljaks… – ja mida sa räägiks seal…?

Nüüd küsimus noortele vanematele…

Mida räägiks teie oma lapsele, kuni ta on veel oma voodis…, kuni vaatab teie silmadesse…?

Annan teile soovituse…, ehk see aitab muuta kogu planeeti…

Oleks hea, kui räägiksite temale Loovast Lättest, kelle nimeks on kas Jumal, või Vaim… – kes on armastamas teda üle kõige…, et Looja silmis ta on suurejooneline…, et Looja on toonud teda isetäienduse teekonnale…, olenemata, kas ta on kuuletumas teile, või mitte…

See ei tee teda kuulekaks…, isegi mitte perele… – see viib teda küpsuse saamiseni

Sellised lapsed võtavad vastu ja hakkavad seda mõistma…

Ega ole oluline, milliste doktriinideni jõuavad nemad ise…

Nemad on juba küllaldaselt mõistlikud iseseisva otsuse tegemiseks… – millele minna kaasa, millele mitte… – ja see hakkab muutma kogu ilma…, põlvkond põlvkonna järel…

Seda rääkisid noil kaugetel aegadel plejaadlased õpetava ringi käepideme abil…

See on sügav ja aktuaalne ka tänasel päeval…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Lemuuria õpetav ring2 osa

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Täna oleme kogunenud selleks, et võtta osa õpetusest, mis on vaatlemas Lemuurias toimunut

Selles, millest tuleb juttu, on kumamas mingi saladus, mis on seotud sellega, mis on olnud väga-väga ammustel aegadel…, sedavõrd kaugetel aegadel, et sellele ei ole võimalik leida mingeid tõestusi…

Kõik need asjad on jõudnud teieni läbi mütoloogia

Kui keegi sattub sõnumile Lemuuriast, siis arvab, et see on midagi sellist, millega meeldib tegeleda esoteerikutel…, kellel meeldib arutleda asju, mida reaalselt ei ole toimunud…, kanda seda üle oma reaalsusele…, seejärel lõigata viiludeks, et lüüa tantsu nende ümber…

See on see, millistena olete… – küsige kelletahes käest…

Sellisel lähenemisel ei ole mingit tõelist reaalsust…, kõik oleks kui väljamõeldud…, sellega ei ole võimalik selgitada asju, millistesse olete uskumas…

Kallid…, põhjus, miks õpetame teile seda, on selles, et te mõistaks austust, millisega Vaim, Jumal ja Looja on suhtumas teisse…

See on ainus põhjus…

Me ei arva, et libaajalugu oleks võimeline andma teile head enesetunnet…

Meil ei ole mingit põhjust võtta teid rännakule, mis kujutaks vaid tühja mütoloogiat…, ehk üksnes selleks, et saaksite tunda end tänavu mõnusamalt…

Fakt ise, et see ei ole tõestatav, on seotud tuhandete asjadega, mida seisab veel avastada…, milliste olemasolu ei ole seni veel tõestatav…

Geoloogid ei ole veel jõudnud vajalikule sügavusele, et mõista planeedi sündmusi nendel kaugetel aegadel…

Seni on üksnes oletused…, ja needki… lähtudes tänapäevastest mõtteviisidest…

Selliste otsingute puhul on tarvis, et teaduslikult mõtlevad uurijad suudaksite väljuda oma mõttepiiravatest boksidest… – kõigest sellest, mida on räägitud, või millesse usutakse isegi tänavu…

Üksnes nii oleks võimalik keskenduda leidudele…, jõuda järeldusele, mis oli toimunud neil aegadel planeedil…

Reaalselt on olemas imeline, ehk isegi maagiline informatsioon inimolevusest, mida ei ole veel suudetud avada…

Probleemi üheks osaks on rühmad, millised on valinud olla vaimseteks ühesusteks…, seetõttu kutsuvad kõiki liituma nendega…

Ka sellistes rühmades on Jumala armastus…

Kallid…, Jumala armastus on olemas alati…

Selliseid rühmasid on sedavõrd huvitav jälgida….

Ehk mõnigi teist on nende liikmena…

Need rühmad registreerivad end teatud nime all, et toimida vastavate ülesannete kohaselt…

Sellised rühmad, kogunedes kokku, hakkavad rääkima poolsosinal, et… – nemad…, üksnes nemad on ainus õige rühm…

Kui kuulete sellist asja endi ümber, siis oleks parem tõusta ja lahkuda nende seast…

Jumala armastusele ei ole võimalik seada kindlapäraseid reegleid

Seda ei saa teha keegi…

Kõik siin on palju suurejoonelisem, kui võite üldse mõelda…

See, mis oli toimunud siin, on olnud suurejooneline…

Idee, et Plejaadlased on tulnud teisest Tähesüsteemist ja muutsid teie DNA… – näib mingi väljamõeldisena…, tõestamatuna…

Ehk… – mingi 50 aasta pärast leitakse sellele ka tõestusi…

Seni muid selgitusi sellele ei leidu…

Või siis… – ilmuvad plejaadlased ise ja räägivad teile kogu tõe…, või kinnitavad teie oletusi…

Ehk ise ületate oma järgmise teadvuse evolutsiooni kontrolljoone, siis saate kuulutada täiel häälel… – inimolevused ei alusta enam iialgi mingit sõda…, ta on valmis uueks nihkeks…

Teil seisab ees kohtumine oma Täheperega…

Teil tuleb seda teha, kuna nii on olnud ennemgi… – siis olete valmis selleks…

Kallid…, kui olete valmis, siis teil seisab ees kohtumine kõrgema teadvuse olevustega, kes ehk välimuselt suurt ei erine teist…, kuid neil ei ole mingeid usulisi bokse, mille kohaselt saaks hävitada teine teist üksnes seetõttu, et teised teevad midagi teisiti…

Kõrgema arenguga olevustel võivad ka olla mõningad boksid, mis väljendaks nende kuuluvust ühele paljudest, enda seesmuses olevatest, Jumala tunnistamise teedest…

See oleks nende teekond…

See oleks nende kultuur…

Kui see ehk ei oleks nende teekond…, kuid nemad läbiksid seda…

Mille poolest see oleks halb, kui armastad Jumalat omal viisil…?

See on küpsus…, just nimelt… – küpsus…

Kuid tänavu see ei ole teil veel nii

Jumala armastus on planeedi kõikides süsteemides…

Igal teie rühmal see on püsimas tänu ühele veendumusele… – et nemad on ainsad õiged, kuna neil on olemas omad imed

Kui nemad vaataks ringi, siis näeks, et imed on ka teistel

Kõigil on omad imed…

See kõik oleneb üksnes teie suhtumistest…, kas tunnustavalt ja kaunilt…, või mitte…

Võimalus saada häid positiivseid ja meeldivaid asju on igas religiooni boksis…

Ükski neist ei suvatse vaadata ringi, hoolega, ning märgata teistel sama, mis on kõigil…

Kord siiski nad märkavad seda… – ja nende muutus toimub kõige meeldivamal viisil…, just nende liidrite vahendusel, kes kogevad ahha-äratundmist

Siis muutuvad lubatavuse piirid

Kujutage vaid… – suurema usu süsteemi liider peab läbi viima mõningad muudatused… – seega… juhtkond peab iseenesest minema üle teisele kulgemise teele…

Kui olete märganud…, siis nii on toimunud ka teil…

Ehk olete märganud, kuidas see on käivitunud…

Toimus paavsti väljavahetus…

Ega te mõtle, et kõik toimuv on juhuslik…?

Me oleme rääkinud, et see võib toimuda…, ning aja möödudes olete kuulmas seda oma uudistes…

Geoloog… – pane tähele… – need on asjad, millistest alles räägime…

Mis on see, mis kirjutab ümber kõike, mida olite teadmas…?

Kui palju läheb aega, et need asjad sünniks planeedil…?

Paljud on selle kehastuse aegu näinud Saint Helensi vulkaani lahvatust… (Saint Helens vulkaan on Seattlest 154 km lõuna pool ja 85 km kaugusel Portlandi linnast (Oregon) USAs, mis on veel meeles katastroofilise lahvatuse tõttu 18. mail 1980. aastal, kus hukkus 57 inimest)

Juba see kirjutas ümber palju sellest, mida oli teile õpetatud… – te teate seda…

Vaid mõned hetked… – ja kõik muutub teiseks…

Teie arvates mõningate asjade sündimiseks läheb tarvis tuhandeid aastaid… – kõik toimub ülimalt aeglaselt…

See peaks näitama teile, et planeet on võimeline looma ja muutma asju kiiremini, kui oleksite osanud arvata…

Teil on kalduvus arvata, et olete võimelised mõõtma kõike, mis on toimumas hetkel Nüüd

Kuid samas arutlete… – kuipalju kulub aega, et vesi saaks uhta minema üht või teist…, kuipalju kulub aega, et kujuneksid uued ladestused vete põhja…

Ja nii edasi…

 Te isegi ei tea, ega mõista, et kunagi teie planeedil oli sootuks teine paradigma… – veel enne teie ilmumist siia…

Lemuuria eksisteeris…

Oleme rääkinud teile, et see oli planeedi ühe kuuma koha tulemus, kus magma oli suht lähedal maa pinnale, ja püüdis tungida välja…

Sellega tuli esile maismaa, mida tuntakse nüüd Havaiidena…, kus magma purskas kõrgustesse ja voolas mööda külgi alla… ta kasvas väga pika aja kestel…

Ta üksnes kerkis, kuni laavast kujunes tohutu mägi, mille kõrgus muutus aja jooksul…

See kõik toimus veel enne inimeste tulekut…

Mägi, nimega Mu, asus keset Vaikset Ookeani, tema mängis olulist osa kogu planeedil

Mäe tekkimine ei olnud seotud maakoore tektoonikaga, vaid just kuuma laava tungiga välja…

Kui laava hulk vähenes, siis lakkas ka mäe tõusmine…

Aja möödudes mägi hakkas vajuma alla, seetõttu laava pursked tekkisid mäe nõlvadel…

See hirmutas inimesi, kes elasid Lemuurias… – paljud püüdsid lahkuda sealt…

Kuid mägi aeglaselt ja järjekindlalt oli vajumas vetesse…

Selline oli Lemuuria, mis oli väga suur ja kõrge…

Oleme rääkinud temast sõnumist sõnumisse…, detailselt ja põhjalikult…, kõigest, mis seal toimus…, mida seal õpetati…

Kuid leidub siiski selliseid, kes ütlevad… – ma ei saa seda uskuda…, minu jaoks ei ole mingit Lemuuriat reaalset olnud…

Ta vajus vetesse…, kuid mitte täielikult…

Tema jäänustest on saanud Havaiide saared…

Lemuurlastel, kes kogesid seda kõike, ei olnud aimugi, kui suur osa mäest vajub vee alla…, seetõttu sealt lahkusid peaaegu kõik elanikud…

Osa neist, kes jäid sinna edasi, kannavad seda pärandit tänase päevani… – ise teadmata seda…

Enamus, kes olid hirmul saare vajumise pärast, kogunesid selle kaugematesse orgudesse ja seadsid oma elu selliselt, et oleks võimalik varjuda võimalike jätkuvate vajumiste aegu…

Nii kestis pikema aja jooksul…

Kuid lemuurlased jäid ikka ja jälle ellu…

Need, kes pidasid kauem vastu ja jäid ellu, olid varjunud peamiselt Kauai saarele (neljas oma suuruselt Havaii saartest)

Tänavu Kauai on hästi kaitstud mistahes sekkumiste eest…

Ta on kaitstud mitmeid viisi…

Isegi orkaanid on Kauai juures viimasel hetkel võtnud teise suuna… ja kokku vajunud kusagil mujal…

Seda on Kauai juures olnud korduvalt…

Küsige kliima uurijatelt, kes on võimelised ennustama orkaani liikumist…?

Kogu Havaii saarestikest Kauai on kõige lemuurlikum saar…

Seal räägitakse mingitest mütoloogilistest olevustest, kes olevat elanud iidsete havaiilaste seas…, kohtades, kuhu ei ole ligipääsu isegi tänapäeval…

Ehk olete kuulnud Menehunedest…, Havaii legendide kohaselt väikest kasvu inimestest, kes toitusid enamuselt banaanidest…, ehitasid templeid oma jumalustele… – legendide kohaselt olid ehitanud isegi tiike kalade kasvatamiseks…

Nemad pidid olema plejaadlaste järeltulijad…, neid peeti müstilisteks, kuna valdasid maagiat…

Isegi tänapäeval räägitakse Menehunedest, kes pidid elama kaljude vahel…

Kõrge Lemuuria mäe eksisteerimise kohta ei ole mingeid tõendeid…

Uurijatel tõendite leidmiseks tuleks laskuda mere põhja, suurtesse sügavustesse… – ligi 200 meetrit… – üksnes seal leiduks tõestusmaterjale…

Samas jahtunud laava on talletanud nii mõndagi sellest ajast…, mõndagi, mis oli sattunud sellesse..

Tuleks minna settekihtidest läbi, mis on settinud sinna pikema aja jooksul ja laava kihtidest… – ehk seal võiks leida nii mõndagi ajaloo sellest ajast…

Ehk tulevikus tulevad tehnoloogiad, mille abil avaneb võimalus kiigata neisse kaugetesse aegadesse…

Kui selline asi sünnib, siis ehk meenutaks meie tänast jutuajamist…

Teil avaneb võimalust veenduda selle tõesuses… – ehk see ei olnud pelgalt müütideks, millega on lõbustanud oma meeli need, kes peavad end New Age’lasteks…

Teadus on pea valmis võtma vastu selliseid asju, mida seni peeti veidrateks…

Need on juba avanemas…, kuid teie koolideni ja õpikutesse ei jõua veel nii pea…

Nii on seni, kuni ilmub keegi ennetava mõtlemisega – kes on võimeline realiseerima mõtteid ellu…

Haridus on siiski üks aeglasematest muutuvatest asjadest

(Krayon muiates) Raske on astuda üldtunnustuse lipukestest üle…

Valitsus on teiseks raskuse asjaks (mitte esimene)…

Kallid vanad vaimsused…, teie ees on suur töö… – te teate kellest räägin…, kes hakkavad tegema seda tööd…

Nemad avavad seda, milleni olete jõudnud…, ning pakuvad kogu planeedile, et ka tavalised inimesed saaksid näha seda…

Teil tuleks unustada kogu ametlik teadus, koos kõigi ettekannetega, millistes on rõhutatud, et peate läbima kõiki ettekandeid ja aruandeid, millised on nende poolt üldtunnustatuks tehtud…

Ütlen teile… – kui tavalised inimesed hakkavad kõike seda ellu viima, mille vastu on seismas valitsus, väites neid võimatuteks…, siis see tõmbab kindlapeale suuremat tähelepanu sellele…

Kui suudate mööduda teaduslikest meetoditest ja akadeemilistest avastustest…, kui suudate sellest kõigest üle hüpata ja pöörduda otse tavainimeste poole…, minna sellega netti, kus saate näidata ja rääkida sellest, kutsudes osa võtma… – siis võite näha, kuidas akadeemikute näod venivad pikaks…

Kui sellega oleksite pöördunud akadeemiasse…, läheksite ülikoolidesse…, või siis valitsusse… – siis läheks kaotsi veel kümmekond aastaid…

Kui sellega pöördute rahva poole, kes hakkab koheselt viima ellu…, seda isegi veel enne, kui tunnistab seda valitsus… – neil jääb üle vaid kinnitada olemasolevat…

See on Uus Paradigma

Selle jaoks teil on juba olemas vastavad atribuudid

Üheks interneti sotsmeediumi eelistusteks on see, et kõik, mis sinna pääseb, on selleks, et informeerida planeedi inimkonda sootuks Uuest Paradigmast

See oleks selline uus teadus, mis ei kardaks alustada uuega…

Sellised teadlased ei karda kaotada oma töökohta…

Nemad kogunevad rühmadesse, et lahenda üleilmseid probleeme, kuna ühiselt on võimalik leida parimaid lahendusi…

Nii mõndagi sellist on juba toimumas… – üksnes jälgige toimuvat…

Tänavune aeg on muutuste aeg

Lemuuria oli olemas…

Selline saar oli olemas…, ta oli väga suur… – ta eksisteeris kui väike kontinent…

Sellel toimus palju huvitavat…

Teie nende kõrval olete veel noor ühiskond…

Kallid, alles nüüd hakkate tulema Pimeduse Ajastust välja…

Teil seisab ees näha muutusi…

Neist oleme rääkinud…, ja need võivad šokeerida teid…

Vanad vaimsused tagumistes ridades võivad vaadata teid ja muiata… ja mõelda… – nüüd ongi see tulemas… – Alguste Algus…

Ja nii see on…

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Kogu päeva jooksul olete kuulanud sõnumeid ja õpetusi, mis on hulga enamat, kui olite arvamas teadvat…

Teie ise olete hulga enamat, kui arvate endast…

Olete jõudnud suurepärasesse aega, kus on võimalik väljuda oma kujutelmate raamidest…

Kuid pöörame tähelepanu sellele, mis on toimumas siin, teie juures…

Siin olijate seas on neid, kelle teadvustunud teadvus on valmis vastu võtma enam avanenut informatsiooni…, ja see on langemas kokku kõikide sõnumitega, mida on neil päevil teile antud…

Avatud informatsiooni all peame silmas ka teie avatud mõistmist…

Mul on kavas rääkida mõnestki sellest, millel on teaduslik alus…

Kui ütlete kellegile, et kavatsete võtta osa kanaldusest Sedonas…, ja kui neil ei ole aimu, mida see tähendab…, või neil on eelarvamuslik suhtumine seda laadi toimingutesse… – siis ehk, pööritades silmi, patsutavad teile õlale, soovides vaid head reisi

Kui olete tulnud tagasi, siis keegi ei tunne huvi olnu vastu…

Nende arvates saate rääkida üksnes haldjatest seintel, või konnadest, kellega saab rääkida…, ja muudest taolistest asjadest… eriti Sedonas…

See on suht levinud lähenemine sellele…

On palju selliseid, kes ei ootagi tegelikult midagi tähenduslikku sellistest koosolemistest…

Eriti need, kellel ei ole aimugi selle praktilisest küljest, mida mõistate teie…

Ma jään kordama taas ja taas… – see on reaalsus…, seda tuleks rakendada praktikasse…

See ei ole midagi sellist, mis saaks kõlada eetris…, mida saaks kuulata kui muinasjuttu…

Nemad ei suuda mõista, millest räägitakse… – enamuse jaoks selles ei oleks midagi reaalset…

Kuigi muinasjuttude kuulajad mõistavad neid hästi… – kuid see on sootuks teine lugu…

Mis on siis reaalne…, ja mis ei ole reaalne.. – see on kohane teema arutluseks…

Kõik see, millega olete oma elus kokku puutumas, päevast päeva…, probleemid, millistega olete tulnud siia…, raskused, millistega olete istumas siin… – kõik on vägagi reaalsed…

Kuid samas… on olemas mingi reaalsus, millest teil erilist aimu ei ole…

See on Väli

Iga aasta viiakse üha enam ja enam uuringuid millegi üle, mida nimetatakse Väljaks

Oleme rääkinud, et Väli on tegelikult mingi subreaalsus, milles on kõige oleva potentsiaalid… – isegi tuleviku potentsiaalid…

Kuid nüüd tähelepanu… – oleks hea, kui te mõistaks kogu minu poolt räägitut, kui reaalsust…, selle praktilisust ja isegi teaduslikkust

Ühed siin istujad ehk mõistaks seda…, võtaks ehk vastu ja teeks sellega tööd… – kuid samas… teised paneks kogu kontseptsiooni ennast kahtluse alla…

Seega…, tahaks alustada järgmisest…

Mõned aastad tagasi rääkisin teile, et teil on oodata uut Rooma paavsti…, kuid… 13 kuu pärast nii ka läks…

Samas… kui Põhja Korea liidril suri isa, siis kuu aja jooksul ma rääkisin…, mida kordasin viiel korral mitme aasta jooksul, et uus liider hävitab oma tuuma arsenali ja liidab Korea poolsaare

Siis see oli veel mõtetu ulmena, kuna ta jätkas oma ähvardamistega…

Kuid selle aasta juunis sündinud käepigistus muutis kõik…, mis lubas hingata kergendatult…

Olgu, Krayon…, sa rääkisid tulevikust ja ennustasid sündmused ette…

Ei, ma ei ennustanud… – ma üksnes rääkisin teile seda, mis oli Väljas juba olemas…

Selle potentsiaalid olid Väljas juba olemas, kuid olid veel aktiveerumatta…, olid ootel, kuna inimesed, kes olid sellesse kaasatud, hakkavad tegutsema…

Kas panete tähele…?

Välja sees on kõigi reaalsuste potentsiaalid…

Kuid nüüd küsimus… – kuidas saab määrata reaalsust…?

Te olete määratlemas neid, kui need on sündimas…, kui teil tuleb nendega tegemist teha…

Oma tegudega olete määramas uut sündmust, mis avaldub Väljas potentsiaalina…, mida hiljem aktiveerite ise…

Kas panete tähele…?

Läbi selle saate kontrollida oma elu…

Teadlased, kes on kaasatud masside teadvuse vaatlustesse ja need, kes tegelevad Välja mõõtmistega, on märkamas üht efekti, mis on hämmastamas neid… – kui maapeal on küpsemas mingi oluline sündmus, siis inimteadvus hakkab aktiveeruma, minnes üle mõistmise režiimile…

Kõik hakkavad tegelema, hakkavad mõõdistama vastavaid aktiivsusi…

Mõned hetked enne sündmust teadlased-mõõdistajad märkavad midagi muljet avaldavat

Enne kaksiktornide varisemist mõõtmisgraafikud märgistasid Välja aktiivsust…

Mõned nimetavad seda ennustuseks…, kuid mina nimetan seda Välja aktiveerimiseks…

Kuna sündmuste potentsiaalid on Välja sees, siis neid saab fikseerida ja mõõdistada…

Veel enne, kui sündmus saab sündida tegelikkuses, nende olemasolu saab juba prognoosida…

Ma tahaks, et te mõistaks seda elegantset avatud informatsiooni…

Olen prognoosinud teile võimalikke sündmusi, millised ei ole veel sündinud…, milliseid tuleb üksnes oodata…

Üks neist on… – farmaatsia impeeriumi kokkuvarisemine…

Olen sellest rääkinud mõned aastad tagasi…

See on vältimatu…, see on tulemas… – kuid seda ei saa seni aktiveerida…

On neid, kes püüdsid seda aktiveerida, kuid neid takistati ja peatati igal nende püüdel…

On ju ootamatu…, kas pole…?

Kuid tuleb aeg, kui enam miski ei peata seda…

Selle potentsiaal on Väljas olemas… – just seetõttu saan seda prognoosida…

Asjad on valmis muutusteks…

Selle tõenäosus, või selle puudumine avaldub…, sellele järgneb vastav reaktsioon…

Oleme rääkinud veel ühest Väljas olevast, milline on juba potentsiaalina… käesoleval ajal…

Seda te isegi ei arva veel…, see on toimumas pimeduse katte all… – kuid peatselt jõuab valguse kätte…

Olen rääkinud lapsjõu kasutamisest planeedil, mida varjatakse suurema raha abil, mis tuleb pimeduse katte alla olevatelt tööstustelt… – just see pääseb valguse kätte… – avalikkuse kätte…

Ehk paljud ütlevad ahastavalt… – häda meile…, maa on määratud hukule…, kui õudne on see kõik... – samas mõistmata, et nii see on alati olnud…

Üksnes valgus saab sellest võidu… – seda tänavustel aegadel…

See kõik on olemas väljas, kuid veel aktiveerimatta…

Seal on palju ka seda, mis ei saa nii peatselt aktiveeruda…, kuna need, kes aktiveeriks neid, ei saa midagi teha, kuna neil sõnaõigus on peatatud ja kõrvaldatud ametist…

Mida on väljas sinu jaoks…?

Nüüd hakkame rääkima headest asjadest…

Milline on teie reaalsuse määrang…?

Teil on olemas probleeme…, te tahaksite saada midagi teadmise või selginemise taolist…, ehk isegi mingit ideed, mis aitaks lahendada probleemid, millistesse olete kinni jäänud…

Tulete siia, lootes saada mingit informatsiooni, mille abil leida lahendusi…, ja mis oleks praktiline…

Hakake tegema tööd sellega…

Ma just rääkisin prognoosimise tehnikast…

See ei ole ennustamine… – see on osa reaalsusest, mis on Välja sees…

On tehtud hulgim katseid alateadvusega, mida olete praktiseerimas ka tänavu…

Katsetes kaartidega need kas näitasid või ei näidanud oodatavat tulemust…, ja see olenes ka sellest, kelle käes need andsid paremaid tulemusi…

Sageli teadlaste poolt uuritud PI-tegur ei olnud töökõlblik…, mida ka ei kajastatud statistikas, kuna katsetesse kutsutud inimesed ei olnud alati suutelised tabama… – tegemist oli siiski juurdepääsuga Väljasse…

Lihtsa katse aegu, küsides inimeselt, kes on eraldatud ruumis… – milline saab olla järgmine kaart…

See küsimus oli suunatud Väljale, milline on sama ruumi piirides, kuid on nähtamatu…

Miks mitte kasutada välja olemasolu ja ütelda vastus… – milline kaart tuleb järgmisena…

Kas mõistate…?

Äraarvajad just selliselt ka tegutsevad…

Teadlased alles hakkavad tõestama Välja olemasolu…

Kas Väljas on olemas potentsiaale teie tervenemiseks…, või olukorra selginemiseks, millistes tahaksite selgusele jõuda…?

Milliseid potentsiaale on veel Väljas…?

On olemas nendeks…  on ka enamaks … – ma kinnitan seda…

Need võivad üksnes olla seni teie poolt puudutamatta…

Krayon…, mida saaksin teha, et aktiveerida mulle vajalikke potentsiaale Väljas…?

Te üksnes teadvustage nende olemasolu… – võttes neid reaalsena…, ja kinnitades, et need on teie omad, milliseid olete vajamas ja ootamas… – kuni lõpuks… sellega kinnitate nende olekut, ehk isegi tunnetades neid…

Ja nii see käib…

Paljud teie seast on tulnud siia ja on häälestunud sellele sõnumile…, nemad ehk on tunnetamas Välja, kuna selle nimel on tulnud siia…

Kõik on Väljas…, kogu teie reaalsuse ulatuses…, kuigi veel realiseerumata potentsiaalina…

Mõni ehk ütleb… – olen kinni jäänud…, kuigi püüan ja püüan pääseda edasi

Kas ise mõistate, et oma püüdmisega jääda ellu, olete Väljasse loonud potentsiaali… – just sellele, mida olete palumas…

Kuna on potentsiaali aktiveerumise aeg…?

Mis oleks, kui kohe…?

Seega… – ennustus on üksnes selle välja toomine, mis onVäljas juba olemas potentsiaalina

Üksnes aeg ei ole veel käes…, ei tervenemisele, mille nimel olete tulnud siia…, ega olukorra paranemiseks, mida olete sedavõrd ootamas…, ei selginemisele, et näha õiget liikumise suunda, mida nii väga tahate…

Väljas kõik see on juba olemas

Alateadvus on võtmeks…

Alateadvus on võtmeks sellele… – sellest oleme juba rääkinud…

Alateadvus on eksisteerimas Kõrgema Mina vahendusel…, see on tulenenud Ülalt…, see on see, mida näete peeglis… see on üllatus teile…

Kui üksnes hakkate õppima alateadvuse kasutamist, siis hakkate nägema Väljas olevat reaalsust…

Oma kavatsuse abil, või alateadlikult, saate ligi tõmmata asju, millised on olemas Väljas… – ja need ei tulene mingi imena taevastest, vaid sellest, et need on Väljas… – ise olete loonud neid…

Teadlased väidavad, et sellel on olemas teaduslik ja praktiline alus… – ja teie saate neid õppida tundma taoliste koosolemiste aegu…

Olete alustamas tööd nendega, seetõttu esitate kahtlevaid küsimusi… – kas on see tõemeeli võimalik…?

Kas tõesti Krayonil on õigus, et see, mille kallal tegin tööd pikka aega, on Väljas juba olemas…, mul jääb üle vaid oma alateadvuse abil saada need kätte ja hakata nendega tööle…?

Minu vastus on jaatav…, on jaatav…

Te hakkate mõistma end alateadlikult…, hakkate nägema asju ja isegi ennustama neid endile…

See kutsub isegi teie keha usaldama seda…

Kas mõistate protsessi enda olemust…?

See seisneb järgnevas… – te avaldate soovi, et Väljas olev käivituks… – teie keha kuuleb seda, tunnetab ja teeb sellega tööd…

See muutub teie jaoks reaalseks – see on reaalsuse loomine

 Praegune sõnum on edumeelne informatsioon…, ja selle kallal tuleks mõtiskleda väljaspool aja piire… möödaniku, oleviku ja tuleviku piire…

See tõstab teid ootustest kõrgemale…, muutub käepigistuseks uuega ja kogu tulevaga…

Olete sündinud suurejoonelistena ja seetõttu olete sellistena…

Vaadates peeglisse, näete seal Jumalat…

Olete valdamas Vabat Valikut…, olete valdamas kavatsust ja alateadvust…, ja palju muid atribuute, mida olete tundma õppimas ja töökorda seadmas…

Lahkudes siit, olge teisena…, tulles taas, olge valmis uuteks informatsioonideks, et saaksite avaneda neile ja kinnitada… – nüüd ma tean neid… – hakkame liikuma

Kallid, see kõik teeb teid paremaks…

Hakkame liikuma…

Ja nii see on…

 Krayon

Read Full Post »

Vestlus, mis läheb üle sõpruseks

Kõik, millest oleme rääkinud selles tsüklis, algab lihtsast vestlusest…

Ühiselt jõuame selleni, et meie vestlus muutub sõpruseks Minuga…

Edaspidi saame meie sõprust kasutada targalt, võttes kasutusele kõiki teadmisi, milliseid saab jagatud meie vestluse aegu…

Meie vestlus on kestnud kaua… on aeg minna üle sõprusele…

Kindlapeale leidub neid (ja neid ei ole vähe), kes ei tee veel midagi esimese sammu jaoks sõpruse poole Jumalaga…

Paljud ei ole võimelised uskuma sellesse, mis on loomulik…, uskuma sellesse, et on rääkimas Minuga…

Kas teie, kui lapsevanem, olete suutelised kujutama ette, et oma elu jooksul te ei saaks sõnagi rääkida oma lastega… – on see võimalik…?

Kuigi pidades Mind oma vanemaks, te olete kindlad, et Mina, teie vanem, ei saa teiega rääkida…

Oma palvetega Minu poole olete piiramas end…, sellega te üksnes räägite Minule…, aga ei räägi Minuga…

Vähesed on kindlad, et pöördudes Minu poole, Mina kuulen neid…, kuid samas ei ole võimelised uskuma, et on suutelised kuulma Mind…, Minu sõnu…

Seetõttu enamus on otsimas märguandeid, või vihjeid Minult, anudes jätkuvalt taevaste poole… – Issand, anna mulle mingit märki

Siin algavad imeasjad…

Mina annan neile märku kõige lihtsamal viisil… – nende enda keeles, milles nemad on teinud oma palveid… – kuid samas eitavad võimalust kuulda Mind…

Olete eiramas kõiki sõnumeid ja raamatuid Minult… – ehk märke…

Te eirate isegi võimalust ennast…

Kuid olen rääkinud teile, et Jumala ilmas ei ole midagi võimatut

Seega… Mina olen kordamas teile lugematuid kordi, et Mina ei ole kunagi lakanud, ega lakka rääkimast teiega otse…, vahetult… igaühega teist

Sageli ja enamuselt, te ei ole suutelised kuulma ja mõistma Mind selgelt…

Kui oletegi kuulmas, siis olete vääriti tõlgendamas kuuldut…

See on hea, kui püüate kuulda Mind ja rääkida Minuga… – sellega olete andmas võimalust meie sõprusele…

Kuni olete andmas võimalust sõpruseks…, seni te ei ole kunagi üksinda…, ega jää üksinda oma olulistes küsimustes… – võite alati saada Minult abi…

Olen varemgi rääkinud teile… – Minu süda on alati avatud teie jaoks…, ja Minu eluase jääb alati teie Koduks…

Just selline on tõeline sõprus Jumalaga…

Enamgi veel… – selline sõprus on võimalik kõigile…, rääkigu mida iganes…, ja olenemata sellest, kas inimene usub Minusse, või mitte…, või millist usku ta on…

Õigena poleks küsimus… – kas iga inimene on võimeline  saavutama Jumalaga sõprust mistahes hetkel...?

Vaid õigena peaks olema kinnitus… – et kõik olete sõprussidemetes Jumalaga…, kuid kõik ei tea sellest…

Kordan ei tea mitmendat korda… – Minuni, Jumalani, ei ole, ega saa olla valesid teekondi…

Teekondi on hulgimast hulgim…, kõik toovad lõppeesmärgile… – Koju, Minu juurde…

Mõistes seda, teie elust kaovad alatiseks sõnad… – meie Jumal on parim

Teie suurimaks raskuseks on…, kas olete suuteline vabanema jäädavalt sellistest avaldumistest…, või ei ole…

Seega… – praktiliselt kõigil religioonidel ja nende õpetustel tuleb vabaneda ülemvõimu ideest…

Raskus siin on selles, et ülemvõim on kõige ahvatlevam idee kõigist, mis on teil kunagi olnud…

Just see idee on viinud inimkonda rikutuse teele…

Just see idee on õigustanud…, ja on õigustamas jätkuvalt lõputut inimeste hävitamist inimeste poolt…

Just tänu sellele olete maniakaalse raevuga hävitamas kogu elavat planeedil…

Just sellest ideest sai teie mõttekorraldav idee, mis aitas teil pidada end teistest paremaks…, oli mõeldamatu julmuse põhjuseks, millega sai tekitatud lugematuid hädasid ja vajutas teisse lõpmatu valu pitseri…

Mina, Jumal…, jään seda kordama ikka ja jälle…

Just seetõttu kirjeldan seda probleemi sõnadega, mis võivad näida teile julmadena…

Kuid räägin sellest selgel ja kindlal keelel üksnes selleks, et te ei unustaks seda iialgi…

Kogu oma elu jooksul anusite minult abi, kuidas leida teed õnnelikuma elu poole…?

Kuidas elada koos rahus ja harmoonias…?

Milles on igavese rahu saladus enda taoliste seas…?

Olen tuhandete aastate jooksul andnud ja annan jätkuvalt vastust teie küsimustele…

Olen sajandite jooksul andnud lugematuid kordi ja annan edaspidigi tarkust… – kuid te ei ole suutnud kuulda Mind kunagi…

Selles sõnumis kuulutan sama tõde, mida olen kuulutanud kõigis eelnevates sõnumites…, ja teen seda lihtsal ja teile mõistetaval keelel… – ehk seekord see jääb ignoreerimata…

Ehk lõpuks see saab kinnistuda teie teadvusse… – igaveseks…

Ehk saate eirata lõplikult ühe rühma üleolekut teise rühma üle…

Mina, Jumal…, ütlen teile… – lõpetage kord ja igaveseks mistahes üleoleku idee…

Aamen

Jätk

Marat ibn Alim

2019.01.20

Uus idee, uus ilm

Oleme korduvalt rääkinud, et teie ilm vajab Uut Ideed, mis oleks Jumaliku Ilma esmaseks ideeks…, milline oleks mõistev

Ma tuletan teile meelde… – ei ole eksisteerinud…, ei eksisteeri…, ega saa ka tulevikus eksisteerida mingit valitsevat rassi…

Ei ole eksisteerimas, ega saa eksisteerida mingit kõrgemat rassi…

Ei ole eksisteerimas, ega saa eksisteerida ainsat ja tõelist religiooni või õpetust…

Ei ole eksisteerimas, ega saa eksisteerida mistahes täiuslikku aluselikku filosoofiat

Ei ole eksisteerimas, ega saa eksisteerida mistahes parteid, ega mingit majanduslikku süsteemi, mis oleks eksimatu

Ei ole eksisteerimas, ega saa eksisteerida ainsat ja õiget teed Taevastesse…

Teile jääb üle vaid… kõrvaldada oma meeltest kõik ideed, mis on rääkimas vastupidisest…, kõrvaldada need oma elust…, nii isiklikust, kui ka kollektiivsest…, ning kõrvaldada need igaveseks oma kultuurist…

Need mõtted on toomas teile üksnes võõristust, eraldumist, et olla eriline...

Sellised mõtted annavad teile õigust tappa teine teist…

Kuid on olemas tõde, milline on võimeline aitama ja päästma teid…

See tõde on kuulutamas… – Oleme kõik ühesena

Kes on soovimas ehitada üles Uut Ilma, selle sooviks jääb lõpmatu soov ja kindel kavatsus kanda Minu au üle kõikide piiride, üle merede ja ookeanide… üle ilma ja kogu ilmale..

Kus te ka poleks, kuulutage seda kõikjal, täiel häälel ja selgelt…

Jah…, teil läheb tarvis julgust ja mehisust selleks… – kuid teil on olemas ütlus… – julgus on võitmas linnu

Mina ei kutsu teid üles võitma…, kuid, las olla see soov-idee teie mõistuses…, muutugu teie teadvuse osaks ja lahvatagu ereda leegina teie südameis…

Kui teadvustate seda, siis sellega vabanete oma teistest ohtlikest ideedest, mis on jätkuvalt valitsemas teie käitumist…, vabanete mõttest, et teil tarvis ellujäämise nimel midagi teha…

Mina ütlen teile… – teil ei ole vaja selleks midagi teha, kuna ellujäämine on teile garanteeritud

Ja nii on see tegelikult…, aga mitte lootusena, ega lubadusena… – see on reaalsus

Inimene, tea seda…, sa oled olnud siin alati…, oled ja jääd olema… – te kõik olete üks Jumal…

Elu on igavene…, armastus on surematu ja lõputa…

Surm on üksnes horisont…

Aastast aastasse saadan teile oma igavikulist sõnumit… tuhandeid ja tuhandeid aastaid järjest… – kallid…, teie ellu jäämine on garanteeritud

Jääb üle vaid üks küsimus…, see ei ole ellujäämise kohta…, vaid selles, et millisena saab olema teie siin olemise kogemus…?

Vastuse saate ikka… – kas selles, või järgnevas elus…

Olete teadlikud, et see, mida elate üle järgnevas elus, võib olla üksnes olnud elu peegeldus…, selle peegeldus, mida olete loonud eelnevates elatud eludes…

On olemas vaid üks lõputu igavene elu, milles iga hetk on loomas järgmist hetke

Te peaksite teadvustama, et teie ise olete loomas oma paradiisi ja oma põrgut… – ja nii on see toimumas praegu ja alati…

Kui võtate tõena seda, et teie ellujäämine on garanteeritud (ja nii see on), siis saate kustutada oma peast idee, et keegi saaks olla parim…

Teil kaob igaveseks vajadus karistada teine teist…

Teil kaob mistahes vajadus püüelda edu poole, rühkida ülespoole…, millega olite hävitanud keda iganes, et üksnes tõestada enda üleolekut…

Jätate igaveseks maha ideed, mis olid toonud teile lugematuid hädasid ja muresid…

Mina kutsun üles kõiki, kes on lugemas või kuulamas, ehk lugemas ja kuulamas ka tulevikus… – saage tõelisteks ja ustavateks Minu sõpradeks……

Mina rääkisin teile sammudest, millised on ootamas teid…

Olen jagamas teile kõigile Jumala igavesi seisundeid…

Kui võtate neid omaks…, siis need muudavad kogu teie elu…

Kõrvaldage põrgu mõiste oma elust ja asendage see elurõõmuga…, täituge jumaliku olekuga ja paradiisiga…

Teile on kuulumas kõik Minu valdused…, Minu vägi ja au… – kogu ulatuses,’ll ajastust ajastusse…

Teadke vaid… – Mina ei räägiks seda teile, kui see ei oleks nii…

Selle sõnumi pühendan kõikidele sõpradele, kes on ärganud…, ja neile, kes on äratamas kogu inimkonda…

Olete kõik Jumalad…

Aamen

Jätk

Marat ibn Alim

2019.01.22

Tarkus, mis on kui osa igapäevasest elust

Kuidas teha nii, et tarkus ja suurimad tõed, milliseid olete kuulnud meie vestluste aegu, muutuksid teie elu lahutamatuteks osadeks…?

Ehk arutaksime neid praktilisel viisil…

Kui kõik Minu poolt öeldu viia kokku…, siis võiks tuua seda esile üheselt, mida võiks väljendada kolmel mõistel…

1. kõik oleme Ühene…

2. kõike on teil piisavalt…

3. teil ei ole vaja midagi teha…

Ühes sõnumis me puudutasime esimest ja kolmandat mõistet…, ehk vaataks neid nüüd koos teisega, kuidas muuta öeldut teie elu lahutamatuks osaks…

Ehk vaataks neid järjekorras…

Esimene mõiste on lihtsalt rakendatav… – valige elada selliselt, kus kõik, mis on teie ümber, oleks teie endi jätkuks…, absoluutselt kõik… – inimesed ja kõik, mis tegelikult on teie ümber…

Teie suhtumine kõigesse oleks kui suhtumine enda osadesse…

Siin on oluline mõista veel ühte… – antud küsimuses puuduvad mõisted – saan, või ei saa…,  – mõisted – peab, või ei pea

Võite alati toimida nii, kuidas soovite ise… – kuid tuleks pidada meeles, et iga otsusega väljendate seda, kelleks olete ise

Toimige alati lähtudes kogemise saamise võimalusest…

Üksnes nii…

Kuid siiski… – kui astudes rajal, astusite sipelgale peale… – kas teie arvates astusite enda osale…, ja tapsite selle…?

Ei sure miski… – üksnes vahetab vormi

Parema mõistmise nimel ma kasutan neid mõisteid, mis on tunnustatud teil…

Seega… tappes sipelgat, te siiski tapate enda osa…

Sama on ka lille noppimisega, või kana tapmisega söögiks…

Kerkib seaduspärane küsimus…. – kui kaugele võite minna, pidades silmas eelpool öeldut…?

Kui te ei tohi tappa inimesi…, kas siis see peaks tähendama, et te ei tohi tappa sipelgat…?

Või siis… – kui olete tapmas sipelgaid…, kas siis võite tappa ka inimesi…?

Muidugi mitte…

Küsimus siiski oleneb sellest, millist hindamise süsteemi olete kasutamas…?

Kui väidate, et kõik ei ole üks…, ehk sipelgas ja teie…, õis ja teie… – siis sellega olete määramas erinevusi…, seetõttu olete suhtumas sellesse erinevalt…

Kui olete järgimas Minu hinnangute väärtustamist, siis te ei saa käituda enda arvamuste kohaselt…

Kuid Mina ütlen… – saate küll

Jah…, oleme kõik üks… – kuid Mina ei ole ütelnud, et meie kõik oleme taolised

Kuid teie ihukarvad ja silmad… – kuidas on nendega…?

Kui olete eemaldamas oma karvu…, kas see peaks tähendama, et eemaldate ka oma silmi…?

Ka seda tarvis teil mõista…

Paljud inimesed arvavad teisti ja teevad teisiti… – nemad hindavad sipelga elu võrdväärsena inimese eluga…

Kas te siis arvate, et piisab eemaldada karvad, või silmad, siis… tehes kahju endale, saate maksta kätte teisele…?

Kui arvate, et neid, kes käitub selliselt, on vähe… – siis eksite…  

Mõningate asjadega oma elus olete toiminud, kui mingite eraldi olevate asjadega…

See on kohandatav teil ka inimeste puhul… – käitute kellegi inimesega, kui mingi asjaga…

Kohates tänaval teatud naha värvi, või teist erineva rahvuse välimusega inimest, koheselt mõtlete neile inimestele, kui mingitele võõrastele asjadele…

Sellisel juhul teete koheselt kaks möödalaskmist…

Oma stereotüüpide ilmas olete loonud stereotüüpe praktiliselt kõikides elusfäärides…

Olete loonud meeste ja naiste…, ülemuste ja alluvate…, valgete ja mustade stereotüüpe…

Stereotüüpe olete loomas igapäevaselt…

Kui te lakkaks loomast setereotüüpe, siis te ei saaks õigustada omavahelisi suhteid…

Minu arvamuse kohaselt… – inimeste tapmine on inimeste tapmine

Mis põhjusel see ka poleks, see jääb siiski teie endi mõttetegevuseks…

Kui teie arvates mingi osa tervikust on haige, siis ei tasu haarata kätte nuga, et lõigata see välja… – vaid püüdke esmalt see terveks ravida…

Püüdke kasutusele võtta õigeim ravim… – armastust…, mis on võimeline terveks ravima mistahes haiguse…

Te ehk võtate esmalt tarvitusele meditsiinilise väite… – tuleb kõrvaldada see osa, mis on ohustamas teisi osi.., ehk elu… – arvates, et sellega saate päästa tervikut…

Mida arvaksite, kui ütleks teile… – Tervik (organism) ei vaja tervendamist…?

Olete valmis kõigeks…, peaasi, et saaks õigustada rämedust ja tapmist, seda üksnes kui ellujäämise võimalust endale…

Sellega oleme jõudnud teie teise probleemini…, teise ohtliku ideeni… – ellujäämise ideeni…

Ehk tõmbaks kokku meie arutluste ringi…

Mina esitan teile küsimuse… – mis juhtub teiega, kui eemaldate endalt (ühiskonnalt) seda osa, mida peate ohustavaks teid ennast, või ühiskonda…?

Teie arvates… eemaldades seda osa, päästate elu…

Kuid mõelge… – kas just see ei olnudki põhjuseks, et olete hävitamas massiliselt inimesi ja pühite terveid rahvaid maakeralt…?

Nii see on… – teie arvates tehes seda, te annate endale võimaluse ellu jäämiseks…

Kuid ma kordan…, (ei tea mitmendat korda)… et jääda ellu, teil ei ole tarvis teha mitte kui midagi

Teie ellujäämine on garanteeritud juba teie alguste algusest

Olete alati olnud…, olete…, ja jääte olema…, olete kui teie ilm, millel ei ole lõppu

Mõistke kord… – teie ellujäämine on fakt…, teostunud fakt… – aga mitte mingi lootus

See on Olu Reaalsus…, mida ei ole tarvis pidada lubadusena

Nüüd peamine… kui kokkuvõte… – kõik, mida tegite enda ellujäämiseks, ei olnud üldse vajalik…

Sellega lõite endi jaoks üksnes põrgu, veel oma elu aegu…, lõite, et pääseda põrgust

Te kujutasite ette, et põrgust pääsete siis, kui loote oma põrgu…

Seda olete loonud suure eduga…

See kõik tuleneb sellest, et te ei ole teadlikud sellest, kellena tegelikult olete, siin ja praegu…

Kes on sellest teadlikud, need ei käitu teie kombel…

Mõnedele teie seast praegune seis võiks isegi meeldida…

Kuid Mina ütleks siiski… – sellisel juhul te ei oleks olnud sellistena, millistena olete…

Te oleksite sellistena, kellena oleks arvanud end…, oleksite püüdnud viia täide võimatut… – jääda igavesti sellistena, kellena end peate…

Kuid siiski… – te ei saa seda teha…, kuna juba olete see, kes te olete… – te olete elu ise…

Kordan veel… – olete Elu ise…

Mis on Elu…?

Elu on protsess

Mis on protsessi mõte…?

Muutused…, arengelus on muutumas kõik… – absoluutselt kõik

Elu ise on muutused… – seda oleme rääkinud korduvalt…

Lakates muutumast… – lakkab kogu elu…

Seni te ei ole võimelised tegema seda…, kuna olete loomas põrgut oma elu aegu… – sellega püüate teha võimatut…, panustate meeletut jõudu, et jääda muutumatuna…

Kuid see, kellena olete… – on muutumine

Olete kõik see, mis on muutumas…

Aamen

Read Full Post »