Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2019

Täiuslik süsteem

Minu sõprus teiega on selleks, et aidata teil meenutada… – teie igapäevane elu on muutumas rahulikumaks ja kergemaks…, iga teie hetk siin ja praegu, on muutumas kõikehaaravamaks…, ning on väljendamas täiel määral seda, kelleks olete tegelikkuses

Ma ei riku tõde, kui ütlen, et see on teie püha soovi teostumine…

Olen loonud täiusliku süsteemi, milles kõik teie soovid saavad teostuda… – mis ongi käesoleval ajal sündimas

Olen varemgi rääkinud teile…, selles on üks eriline asi – Mina olen sellest teadlik…, kuid teie mitte

Hetkel, kui saavutate täielikku teadmist (mis võib juhtuda mistahes hetkel), võite tunda end kui Minagi… – olen tunnetamas end alaliselt

Hakkate tunnetama ja väljendama absoluutset rõõmu, mõistmist, armastust…, muutute tänulikuks kõige ja kõigi vastu…, ning hakkate avaldama tunnustust kõigele olevale…

Kõik viis Jumala olekut on igavesed ja vankumatud…

Ma aitan teil tänavuses elus võtta neid olekuid kasutusele…

See viib teid kokkuvõttes… jumalikkuseni

Seega… alustame…

Rõõm – on elu, mis on väljendamas end…, ehk seda, mis on Rõõmuna…, ehk, mis ei ole miski muu, kui… – Eluenergia vaba voolamine

Edasi… – mis on elu enda olemus…?

See on ühesus kõige olevaga…, ehk… elu on… – ühesus, mis on väljendamas iseend

Kuid Ühesuse tunnetust teie peate Armastuseks

Seetõttu…, lähtudes sellest, armastus on elu enda olemus

Järelikult… – rõõm on armastus, mis on vabalt väljendamas end…

Kui on miski takistamas vabat ja piiramatut elu ja armastuse väljendamist…, ehk, oma olemuselt on takistamas Ühesuse kestmist ja selle ühinemist mistahes asjadega ja mõistusolevustega, siis rõõm ei saa väljenduda täiel määral…

Kuid rõõm, mis ei ole võimeline väljenduma täiel määral, on see, mida peate nukruseks

Siin võib esile tulla küsimus… – kuidas sellisel juhul mõni asi saab olla väike, kui tegelikult on suur…, kuidas saab vaimsus olla nukker…, kui tema olemus on olla Rõõm…?

Ma vastaks selle kohta järgnevalt… – te ei mõista veel Ilmaruumi olemust lõpuni, kuna näete ilma eraldatuse positsioonilt…

Ilmaruumis suur ja väike ei ole eraldatud teine teisest…

Oma olemuselt ei ole miski eraldatud…, ehk… ilmaruumis ei ole olemas midagi, mis oleks eraldunud…

Seetõttu suur ja väike on kõigest ühe ja sama erinevad tasemed… – seda nii rõõm, kui kurbus…

Te üksnes kasutate erinevaid sõnu ühe sama energia nimetamiseks…

 See on ühe universaalse väe kaks erinevat väljendust…

Nüüd oleks huvitav… – kas olete võimelised kogema üheaegselt mõlemat tunnetust…?

Ma ütlen teile… – olete suutelised…

Kurbus ja rõõm võivad ühtida üheks vooks, kus saate  ütelda, et rõõm ja kurbus on eluenergia ise…

Ja veel… – seda energiat saate väljendada mistahes hetkel rõõmuna…

Samas teil on teada, et Energia enda voogu on võimalik kontrollida ja juhtida…

Seega… – olete täielikult võimelised kiirendama eluenergia vibratsioone, minnes kurbusest üle rõõmule…

Enamgi veel… – kes on kandmas oma südames rõõmu, see on võimeline tervendama igal hetkel… – mitte mistahes hetkel, vaid igal hetkel…

Kusjuures… – see on olemas igas südames…, isegi… kui olete väitmas vastupidiselt… – et teil seda seal ei ole…

Ma avan teile ühe saladuse, kuidas tunda rõõmu oma südames…

Teda vaja vabaks lasta…, te olete juba teadlikud, kuidas seda teha…

Aidake teisel tunnetada seda…, aidake vabastada temas rõõmu…, siis saate tunnetada rõõmu ka enda südames…

Rõõmu on võimalik vabastada üksnes… lihtsa naeratusega…

Võib teha kompliment inimesele…

Seirata kõike ja kõiki armastava pilguga…

Võib üllatada paljude muude asjadega… – kas lauluga, või luulega…

Kas te ei tundnud rõõmu, kui olite võtnud käest kinni… – üksnes kätest…?

Kas te ei tundnud rõõmu, kui teie unistus ja soov langesid kokku…?

Kui teie hinged on ühinemas ja koos olete loomas midagi…, kui olete jagamas oma tundeid ja rääkimas tõtt… – see on teenimas üldist hüve…

Lõpetage tusatsemine ja pöörake oma arvamus paremuse poole…

Kas te ei tundnud rõõmu, kui teil avanes võimalus rääkida midagi, või kuulata kedagi…?

Suur rõõm sünnib siis, kui õnnestub kellegile andeks anda ja lasta teda vabaks…

Kas te ei tundnud rõõmu, kui tekkis soov anda…, või, võtta tänuga vastu…?

Võib tuua palju näiteid, kuidas avada rõõmu teises…

Teadke ühte… – kuivaid otsustate seda teha, siis ka teate, kuidas seda teha ja millisel hetkel…

Enamgi veel… – seda võib teha ka surivoodi juures…

Väike soovitus, kuidas elada rõõmus… – õppige andestama kiiresti…, armastama tingimusteta…, mitte kunagi kahetseda valu, mis on jäänud möödanikku…

Sellega sünnib vabanemine surma hirmust…

Kui te ei karda surra… – siis ei karda ka elada…

Aamen

Pildiotsingu КОГДА ВЫ «ОДНИ tulemus

 Suhted Jumalaga

Jätk

Marat ibn Alim

2018.12.27

Kui olete üksinda

Et ise saaks tunda rõõmu, tarvis valmistada rõõmu teisele… – olete sellega nõus…?

Siin üks kohane küsimus… – kuidas saab tuua rõõmu teisele, kui oled üksi…?

Sellele ehk vastaks nii… – teil leidub alati nii põhjus, kui ka võimalus teha oma panus elusse…

Elu ei ole üksnes vormina, mida olete määramas, olles inimolemusena…

Loodus, mis on ümbritsemas teid…, nii floora, kui ka fauna, on elav… – teisena ta ei saa olla…

Mõneti saate rõõmu väljendada paremini, kui olete üksi…

Teie mõlemad… see, kes on panemas kokku materjali selle lehekülje jaoks…, ja sa ise… – olete kaasmõtlejad ja olete rõõmuga tegelemas omaette… – üksi iseendaga…

Kõike saab kogeda läbi võrdluse… 

Jah…, on olemas inimesi, kes on elamas üksi ja kaugetes üksildastes kohtades, piiratud liikumise võimalustega…, paljudel põhjustel neil puudub võimalus võtta osa ühiskonna elust…

Ehkki harvem kohtuvad kellegiga, kui teised…, kuid ka siis nemad toovad rõõmu teistele… läbi ühise loovuse… – kuid kokkuvõttes… jäävad siiski üksi iseendaga…

Nii see on…

Kuid Mina räägin ka sellest, kuidas leida rõõmu enda seesmuses… igal ühel…

Alustame sellest, et teie ei ole iialgi üksi… – Mina olen alati teiega ja teie olete alati Minuga…

Olete vist unustanud selle…

See muudab kõike…

Kui arvate, et tõepoolest olete üksi… – siis tõepoolest… üksindus muutub koormavaks…

Kuid vaimsuse loomuses on Ühesus ja ühinemine kogu olevaga…

Kui te lubate endile mõtte, et teil on eesõigus teie veendumustes selles, et teie kõrval kedagi ei ole… – siis… varem või hiljem, tunnetatte end eraldatuna, väljaspool ühesust kogu ülejäänuga…

See on eredalt väljendumas nende peal, kes väljendavad end kui ainsana ja viimasena, kellel on erilised volitatud õigused… – sellised inimesed hakkavad peatselt nägema enda ümber üksnes vaenlasi ja reetjaid, kuna nemad oma teadvuses eraldasid end olemuslikult kõigest, ning peavad endid ainsana ja kordumatuna…

Olete kõik kordumatud…

Igaüks teist olete kui individuaalne väljendus füüsilises vormis… – läbi teie Jumala…, ehk Minu…

Selline eksiarvamus jääb alati tühjendama neid inimesi, kes ühel või teisel põhjusel on tunnetamas end üksikuna… – see on vastuolus teie sügava tunnetusega sellest, kelleks te olete tegelikkuses..

Kuid Mina kinnitan teile… – üksindus ei ole võimalik…, ja teiegi ei saa olla üksikuna…

Jah… – te võite luua üksinduse illusiooni…, kuid üksinduse kogemine ei tee teie kogemist reaalseks…

Ma kordan taas… – Mina olen alati teiega…, ehkki te ei ole teadlikud sellest, ega taha uskuda sellesse…

Jah… – kui te ei usu, siis see on võrdväärne sellega, et Mind ei ole teiega…

Teil tarvis muuta oma veendumus… – Mina olen alati teiega…, juba alguste algusest… – jään teiega isegi peale aegade lõppu…

Jah… – te võite teada, kuid samas ka mitte teada, mida te ei tea…

On ka selliseid, kes ei tea, ega aima, et nemad ei tea…

Siin on just teie aeg… – kasvatada neid, kuna nemad on veel lapsed…

On neid, kes ei tea…, kuid aimavad, et nemad ei tea… – õpetage selliseid, kuna nemad tahavad seda teada…

On ka neid, kes ei tea…, kuid arvavad, et nemad teavad… – vältige selliseid…, nemad võivad olla ohtlikud…

On ka selliseid, kes teavad…, kuid ei tea, et teavad… – äratage need üles…

On neid, kes teavad…, ja nemad teavad, et teavad… – ärge järgige neid… – kui nemad teavad, siis nemad ise ei taha, et te järgiks neile…

Kuid kuulake hoolega, mida nemad on rääkimas… – nemad aitavad teil meenutada seda, mida olete teadmas…

Just selleks nemad tulid teie ellu…, just seetõttu olete kokku saanud nendega…

Ehk veelgi täpsemalt… – te ise kutsusite neid oma ellu…

On ka selliseid, kes on teadlikud, et teavad…, kuid on teesklemas, et ei tea…

Mina ütlen selle peale, milleks nemad teevad seda…?

Tegelikkuses te kõik olete tegemas sama…, ühel või teisel määral… – pea kõik…

Enamuses kõik olete jumaldamas draamasid… – sellega olete loonud terve illusioonide ilma, milles valisite mängida esimesi rolle… – et saaksite valitseda illusioonide ilmas…

Milleks oli teil tarvis selline lõpmatu draama…?

Draamas saate mängida maksimaalselt kõrgel tasandil ja suht süüvinult mängida kõikvõimalikke versioone sellest, kelleks olete tegelikkuses…, ning tulemusena… valida seda, kellena tahaksite olla…

Kuid on olemas ka kergem viis…

Kindlapeale te meenutate ja valite sellist viisi hetkel, kui mõistate, et draama järel ei ole vajadust…

Kuid aegajalt te naasete selle juurde, et meenutada ise ja õpetada seda teistele…

Kõik õpetajad ja ärganud on tegemas seda…

Sellega meenuvad teile illusioonid, millised meenutavad teile ja kõigile… – kõik elus on üksnes illusioon…, ja igal ühel illusioonil on oma eesmärk…

Saades teada oma eesmärgist, saate elada nii illusioonis, kui ka väljaspool seda… – kuivaid teil endil on selleks soovi…

Siis olete võimelised ise valima ja kogema mistahes illusiooni, ning teha seda oma reaalsuseks…, või hoopis… – valida kogemiseks lõppreaalsuse mistahes hetke…

Mida valite…?

Read Full Post »

Kõik, kes on uskumas Jumalasse

Ma ei ava suurt saladust, kui ütlen, et te kõik olete soovimas sõprust Jumalaga…

See käib kindlapeale ka nende kohta, kes on uskumas Jumalasse…

Kui analüüsite läbi oma elu, siis mõistate, et see oli suunatud sõpruse saavutamisele Minuga…

Igaüks püüdis omal viisil teha Mulle rõõmu, ega kurvastada Mind…

Olite alalisest Minu tõelise otsinguil…, olite alaliselt püüdmas teha nii, et Mina leiaks teid

Teie ei püüdnud kunagi teha seitset sihipärast ja vankumatut sammu sõpruse loomiseks Minuga…, te ei olnud isegi teadlikud selle võimalusest ja selle olemasolust…

Mina tean, et paljudel tekib segadus küsimuses… – milleks on teile oluline teie tänulikkus Minule, kuna olen rääkinud, et Mina ei vaja midagi, ega oota teilt midagi…?

Nii see ka on…

Isegi ei tasu mõelda, et kui te ei täna Mind, siis teie elu ei laabu

Sugugi mitte…, Minu armastus teie vastu ja kõige oleva vastu on sedavõrd piiritu, et väljendades oma tänulikkust Minule, saate endale kogu headuse

Ma selgitaks seda… – teie tänulikkus ei ole mingi nõudmise täitmise näitaja

On palju inimesi, kes oma elujooksul ei ole tunnetanud tänulikkust…, kuid ometi jätkavad nautimast oma elu…, saades sellelt kõike, mida üksnes on soovinud…

Seetõttu ütlen teile… – Mina ei nõua teilt ei mingit tänulikkust

Teie tänulikkus ei ole ravimiks teie egole…, ega tee Mind lahkemaks teie suhtes järgmisel korral…, ehk peale selle, kui olete avaldanud mulle oma tänulikkust…

Elu on pidevalt andmas teile headust…, olenemata sellest, kas olete tänulikud temale selle eest…, või mitte…

Kuid siiski… – kui olete elule tänulikud, siis tema võimaldab teile kõige paremat ja hulga kiiremini…

Tänulikkus ise on Olu seisund

Ehk võtaks veidi tagasi… loodan, et võtsite vastu Minu sõnad ja mõistsite…, et mõtlemine on kõige aeglasem Loomise viis

Kas olete seda mõistnud…?

Kuid tuletan meelde… – oma keha olulisemaid funktsioone olete tegemas mõtlematult…

See tuleneb sellest, et kõik olete inimolevused…, nii… Inimene…, kui ka… Olu…

Kuid tahaks peatuda mõningatel inimeste eksimustel… – kõiki oma tegevusi olete teostamas alateadlikul tasemel…, ehk… automaatselt…

Kuid alateadlik tase ei saa kunagi olla efektiivseim loomise viis…, ega saa selleks ka olla…

Kiiremat ja maksimaalsemat efekti saate saavutada üliteadlikul tasemel (superteadvusel)…

Tuletan samas teile meelde, et on olemas üliteadlik kogemuste tase… – see on teadliku, alateadliku ja üliteadliku tasemete sulandumine… – üheseks piirideväliseks kogemuseks

Selline tase on meelteväline

See on… Olu tõeline seisund…, see on see, milleks olete tegelikkuses kõik

Enamgi veel… – teie mõtted ei mõjuta, ega puuduta mingil määral Puhast Olu…

See tuleneb sellest, et mõte ei ole esmane põhjus…

Esmaseks põhjuseks on puhas tõeline Olu

Et suudaksite mõista kõike, mida toon teieni, mul tuleb minna üle Lõppreaalsuse terminitele…, muidu ei ole võimalik selgitada kõike, mida tahaksin teile rääkida…

Kokkuvõtteks võtame illusiooni, mis on teie elu reaalsusena… – selle läbi saate paremini mõista edaspidist informatsiooni…

Püüdke olla väga tähelepanelikud…

See, millest räägin teile edasi, on mõistmise poolest raskeim sellest, mis on seni olnud..

Seega… Olu on eksisteerimas, aga mõte on tegemas…

Siit järeldus… Olu ei ole tegevus…, see ei ole tegu…, ega see, mis elus toimub…

Olu on see, mis On

Mis sellisel juhul on Mõte…?

Mõte on mingi teo protsess…, see on see, mis on toimumas

Ja nüüd… kõige olulisem… – kõige jaoks, mis on toimumas, kulub aega…, isegi sellele, mis toimub hetkega…, mõtte kiirusel (olete teadlikud, et mõte on hulga kiirem valguse kiirusest)…, isegi siis kulub selleks teie lineaarset aega…

Kuid olu on see, mis On

See on olemas siin ja praegu… sellel ei ole tarvis olla selleks, kuna ta juba niigi On… ja on alati olnud

Seega… – üksnes olla on hulga kiirem mistahes tegemisest…

Seetõttu Olla on määramatult kiirem, kui mistahes mõtlemine…

Olen rääkinud, et Olu on esmapõhjus

Siit järeldus… – Olu on kõige põhjuseks

Olete teadlikud, et… milleks olete, sellena ka tunnetate end…

Teisiti ei saa olla…

Kuid siia tasub lisada… – Olu on teie mõtete põhjus

Siit järeldus… – see, milleks olete, on vastuvaidlematult mõjutamas seda, mida olete mõtlemas…

Te olete teadlikud, et mõte on loov

Siit küsimus teile… – kas mõte on võimeline looma Olu seisundit…?

Jah…

Kui olete kurbuse olekus, siis võite muuta oma mõtteid, ega olla enam kurb…, võite viia mõtted üle rõõmuasjadele ja hetkega muuta end rõõmsaks…

Olete samuti teadlikud, et teie mõtted on loomas teie reaalsust

Kuid…, kas mõtted on loomas tõelist Olu seisu…?

See on küsimuste küsimus…

Mina ütlen teile… – teie tõeline olu seisund on – kõik see, kus kogu olev on kõik kõiges…, nii algus, kui ka lõpp…

Ainsaks sõnaks, mis kajastaks seda seisundit täiel määral on… Jumal

Jah…, teie mõtted Jumalast ei loo Jumalat…, kuid need on loomas teie Jumala kogemist…

Jumal on kõik kõiges…, kogu olev…, kõik, mis kunagi on olnud, on ja jääb olema…

Nüüd taas tähelepanu… – kui olete mõtlemas, siis te ei loo kõike..., vaid… olete võtmas kõigest, et luua oma kõige kogemist…, seda, mida olete valinud kogemiseks

Olen varemgi rääkinud, et kõik on olemas…, seetõttu… mõeldes sellele, te ei saa midagi lisada juurde…, kuid mõeldes, te lisate oma kogemist sellesse osasse, millele olete mõtlemas…

Just teie tõeline Olu, milleks on see, kelleks olete tegelikkuses, on eeldamas kõike…

Kui olete mõtlemas sellele, kellena tahaksite olla, siis võtate osa enda tõelisest olust…, enda Mina tervikolemisest seda Mina osa, mida tarvis teil kogeda…, ning koondate kogu oma tähelepanu sellele…

Teadvustage esmalt teile räägitut… – edasi jätkame lõppreaalsuse mõistetega…

Aamen

.

Pildiotsingu ЦЕЛОСТНОЕ «Я tulemus

  Suhted Jumalaga

Jätk

Marat Ibn Alim

2018.12.21

Terviklik Mina

Teile ehk peaks olema mõistetav, mida kujutab endast teie terviklik Mina…, mis on kogu terviklikkus

Selles on nii üles, kui alla…, nii paremale, kui vasemale…, edasi ja tagasi…, kiiremini kui aeglasemalt…, rõõmu ja kurbusena

See on mees ja naine…, väike ja suur

See on see, mida peetakse heaks…, ja see, mida peetaks kurjusena

Te olete Kõik…, ja ei ole midagi, mida te ei oleks

Nüüd küsimus lähtudes ülal räägitust… – kas teie mõtted on mõjutamas seda, kelleks või milleks olete…?

Ma ütlen teile… – praktiliselt mitte…, te jääte selleks, kelleks olete…, ja ei ole tähtsust, millest olete mõtlemas…

Siit tuleneb teine küsimus… – kas mõte on võimeline looma…, luua sootuks muud teiepoolset Olu üleelamist…?

Vastus on jaatav

Olete koondanud oma tähelepanu millegile ja olete mõtlemas sellele… – see ilmutub kindlapeale teie isiklikus jooksvas reaalsuses

Teil on paha tuju…, seega mõtted, mis ilmnevad, rusuvad teid…

Muutke omad mõtted, kujutlusi…, suunake need rõõmu aegadele, mis aitasid leida viisi olla õnnelik…

Tehes seda, te kandute ühest enda osast teise…

Kuid on olemas lihtsam ja kiirem viis saavutada seda…

Pöördudes oma tõelise olu osa poole, saate mistahes hetkel kanduda mistahes olu seisundisse…, ja see toimub hetkega… – üksnes teades ja kinnitades endale, et nii see on…

Pidage meeles, et see, mida te ei tea, on siiski olemas

Ehk… – see, mida olete teadmas oma tõelisest Olu seisundist…, siis selline olete ka hetkel siin ja praegu

Just avaldus sellest, et te olete seda teadmas, teeb selle teie elu kogemiseks

Pidage meeles…, kõige võimsamad avaldused (sellest on räägitud mitmeid kordi), algavad sõnadega… – Mina Olen

See on stardiks ilmaruumile, et kindlustada teie ellu seda, mis järgneb peale neid sõnu…

Ega asjatult Jeesuse võimsamatest avaldustest on olnud… – Mina olen Elu ja Teekond

Meenutage Minu sõnu… – Mina olen see, kes Mina olen

Ka teie olete sageli teatamas… – ma olen...

Ehk meenutaks enda ütlemisi… – mina olen haige…, mina ei ole võimeline…, mina olen patune…

Ehk nüüd on teile mõistetavam… – see on selle kinnitus, kellena te olete

Aga kui olete teatamas teadlikult oma olust…, siis ka elate, lähtudes oma kavatsustest

Sellega ehk saaks eeldada, et ka oma elu elate teadlikult…

Minu soovitus, kuidas elada…, jääb jõusse… – elada teadlikult…, harmooniliselt ja viljakalt…

Pidage meeles, et viimastes sõnumites olen rääkinud teile, et kogu teie elu on üksnes sõnumid

Iga teie tegu on enesemääratluse akt iseendi jaoks…

Iga teie mõte on pilt teie teadvuse ekraanil…

Iga lausutud sõna on… ei miski muu, kui helindatud sõnum Minule…

Seega… – kõik, mida olete mõtlemas, rääkimas või tegemas… – see on teie sõnum Minule…

Seetõttu lausudes Mina Olen… – olete ettekandmas Minule oma olu seisundist…, ehk… sellega annate teada, kuidas on teie asjaolud…, ehk räägite sellest, kuidas asjad teil käivad…

Seega… teie avaldus… – on lühim tee oma olu seisundini…

Kõik sellised avaldused panevad ilmutuma teie elus ja kogemistes seda, kelleks olete tegelikkuses… – seda osa sellest, kelleks olete ja millist tahaksite kogeda käesoleval hetkel

Seega… – Olu on hulga suurema loomisjõuga, kui mõte… –  see on… olla kui Mina

Olen teile rääkinud, et on olemas hulga kiirem loovuse viis, millega on loomas Jumal…

See on just see, mis on olemas otse praegu

On oluline ära märkida…, ehk pigem tuletada meelde… – kui te ei ole mõtlemas, siis olete tegemas tõelist avaldust selle kohta, kelleks olete

Kui hakkate mõtlema oma avaldamisele, tekib pidurdus…, mille tulemusel võib tekkida täielik oma avaldamise eitamine…

Olenemata, kui kiiresti te ka ei mõtleks, sellele kulub aega…, aga Olemine ei vaja absoluutselt mingit aega

Olete teadlikud, et mõtlemise aegu võivad tekkida eitamised, mis tulenevad teie veendumustest, et te ei ole sellena…, ja oma väärituse tõttu ei saa kunagi olla sellena

Osaliselt on ka õige, et mõtlemine ei ole parim asi selleks, mida tarvis teha

Seetõttu Valgustunud on väljaspool mõistust…

Nemad ei luba endil teadlikult mõtiskleda, kelleks nemad on… – nemad üksnes On iseendana…

Hetkel, kui olete mõtlemas, kellena olete… – te lakkate olemast sellena

Aamen

Pildiotsingu ПОНИМАНИЕ СОЗИДАНИЯ tulemus

 Suhted Jumalaga

Jätk

Marat Ibn Alim

2018.12.23

Loovuse uus mõistmine

Ehk olete nõus minuga, et olla armunu saab olla üksnes juhul, kui olete ise armumine…, ega saa armuda, üksnes mõeldes armumisele…

Kui lähedane küsib, kas armastad teda…, ja teie vastate, et olete mõtlemas sellele… – siis see kindlapeale tekitab küsijas hämmeldust…

Kuid samas peaksite mõistma, et mõtlemine iseenesest on võimas ja oluline atribuut kogemuste kogemiseks

See on üks kolmest Loovuse atribuutidest…, on võrdväärne sõnaga ja teoga

Siin tahaks rääkida veel ühest teie reaalsuse kogemisest…

Mõtlemine ei ole otseseks loovuse atribuudiks…, kuid on Uue Loovusluse mõistmiseks

Ega ole ka protsessiks, mille käigus avalduvad ühed või teised sündmused…, vaid protsessiks, mille käigus teadvustate seda, mis on juba toimunud

See on just nimelt selle teadvustamine, mis on alati olnud, on ja jääb olema…

Alustame sellest, et tuletan teile meelde… – Olu on hetkeline…, ja teie mõtlemine selle kõrval on aeglane, vaatamata sellele, mis kiirusega on liikumas mõte…

Võtame lihtsa näite… – olete kõik kunagi armunud…, seega… meenutage esimest või viimast armumist…

Ehk meenub esimese armumise tunne teise inimese vastu… ehk… nanosekundi osa sellest…

Vaid hetk… ja te mõistsite, et armastate seda inimest…

Vaid hetk, kuigi ei mõelnud temast enne…, vaid hetk…, ja see juhtus…

See ei välista, et oleksite kunagi märganud teda…, või hakkasite sellele mõtlema alles peale märkamist…

Kuid hetkel, kui mõistsite, et armastate seda inimest, tunnetasite armastust, mis haaras teid hetkega…

Kõik toimus sedavõrd kiiresti, et te ei jõudnud isegi mõelda sellele…

Üksnes teadustasite… – olete armunud

Seega… – võite armuda veel enne, kui jõuate sellele mõelda…

See käib täiel määral ka tänulikkuse kohta…

Kui olete tunnetamas tänu…, siis kaob igasugune vajadus rääkida sellest… – te vaid tunnetate alateadlikult ja spontaanselt… – olete tänulikud

Ehk… te tunnetate tänu, jõudmata isegi mõelda sellele…

Ma kordan taas… – Tänulikkus on Olu seisund

Olu seisund võimaldab teil öelda ilmale, et teil juba on see, mida, teie arvates, on teile vaja…

Seega… – kui olete tunnetamas tänu millegi eest Minule (ega oota seda Minult), siis peaksite teadma… – see, mille eest tunnetate tänu, on teil endis olemas…

Tegelikult see on alati olnud teis…

Viimane samm sõprusele Minuga on tänulikkus…, sest tänades Mind, olete teadmas, et kõik hea on juba teil olemas…, nii inimesed, hetked ja sündmused, mis on soodustamas teie arengut…

Just seetõttu ma paluks teha seda sõpruse sammu Minuga, esmasena…

Kogu kaunidus ja sammude suursugusus sõprusele Minuga, on seisnemas selles, et neid saab teha ka vastupidises järjekorras

Tänades Jumalat, aitate Jumalal aidata teid…

Kuid…, kui aitate Jumalat teie aitamises, siis te kasutate Jumalat…

Olete kindlasti teadlikud, et, kasutades Jumalat, te lasete teda oma ellu…

Kui suutsite võtta Mind vastu (lasta endasse)…, siis te armastate Mind…

Endasse lasta ilma armastuseta ei ole võimalik…

Kui tunnete armastust Minu vastu, kuidas saab siis mitte uskuda Minusse…?

Olete vabad uskuma Jumalasse…

Olete suuteline armastama seda, keda teate…

Ei teid, ega Mind, ei saa keegi panna selles kahtlema…

Sellega tegime käigu vastupidises suunas…, kõik kulges samas korras, kuid… alates tänust…

Selline on nende sammude ime

Sai lahti räägitud, kuidas seada sõprust Minuga, saada sõbraks sellega, kellega unistasite saada sõbraks… – Jumalaga

Nüüd olete võimeline looma reaalset ja tõelist sõprust Minuga…

Pidage meeles neid samme…, ehkki teie arvates, võite unustada neid…

Kuid seda ei tohi olla…

Teil jääb üle vaid tõemeeli võtta kasutusele kogu tarkust, mida olen andnud teile…

Ma võtsin välja teie endi tarkuse ja ulatasin seda teile…

Pidage meeles… – Mina ulatan teile teie endi mõtteid…

Alustage oma tarkuste kasutamist oma igapäevases elus…

Aamen

Read Full Post »

Ära tee kahju

Eelmine kord puudutasime teie olemuse teemat, kus Ma tõin rida näiteid teie soovimatusest ja võlts häbelikkusest ilmutada oma elus enda olemuse loomulikke aspekte…

Ma ütlen teile, miks te selliselt käitute…

Te kardate, et kui andute loomulikele tunnetele, oma südame ja vaimsuse püüdlustele, siis võite teha kahju nii iseendile…, kui ka teistele…

See hirm tuleneb teie…, üksnes teie, inimkonna mõttetegevusest…

Tuletan teile meelde, et… inimsugu, väidetavalt, on juba algselt patune ja rikutud

Teie juhtimiskoolide ja korraldatud religioonide õpetused on rääkimas teile, et olete pahelised loovused… – seega… teie loomus on olla patulisena

Ajaloos ei ole olnud olulisemat otsust teie enese kohta, mis oli määramas seda, kuidas võtta oma reaalsust…

Te olitegi elamas selle otsuse kohaselt…

Ei religioon, ega inimesed, ei olnud suutelised tunnistama endile, et neil ei olnud õigus

Kuid te siiski läksite selleni, et kinnistasite nende, mitte oma õigust…

Ka elu ise näitas teile, et neil oli õigus…, ja nende jumalike loovuste kujutlused said teie moraalseteks väärtusteks…

Olete tuhandete aastate jooksul väitnud nii endile, kui ka teistele, et just selline on asjade seis…

Sellega muutsite omad arvamused muude elu reaalsuste kogemise kohasteks…

Olen rõhutanud teile… – tarvis muuta senised traditsioonilised väärtused…, muuta omad ideed ja veendumused sellest, kelleks tegelikult olete ja mida endast kujutate

Kui te ei vali teha seda, siis te ei saa iialgi muutuda armastavaks…

Armastada tõeliselt jääbki teile kättesaamatuks unistuseks…

Ma räägin inimkonnast, kus suurem enamus ei ole võimeline armastama tõeliselt isegi iseend…

Tuletan meelde… – tõeline armastus enese vastu on esimene samm absoluutse armastuse poole…

See jääb võimatuks seni, kuni usute, et olete sündinud pahelisena… ja teie loomus on patuline

Võtke oma päevaplaani selgitada välja… – milline on inimese loomus…?

Käesoleval ajal see on kõige olulisem küsimus inimkonna ees…

Kui teie vastus sellele jääb endiseks… – et inimene oma loomult on valelik ja paheline, siis sellega kinnistate käesolevat teie endi poolt loodud ühiskonda…

Aina loote juurde uusi seadusi…, teete uusi reegleid käesolevatele lisaks… – mis kokkuvõttes piiravad teid endid veelgi enam…

Kui hakkate uskuma, et inimesed oma loomult on õiglased ja armastuslembed…, siis loote sootuks uue ühiskonna, milles ajapikku hakkavad kaduma kõiksugu piirangud ja reeglid…

Paljud teadlased oma ettekannetes rõhutavad, et inimkond on lausa müüdav ja vääritu…, sellega paiskavad teid aina enam piirangute ja reeglite mülka sügavustesse…

See annab võimu üksnes neile, kes on jutlustamas üht või teist õpetust…

Seega… teie poolt loodud ühiskond on tuginemas teie loovusluse vääritusele ja teie kaasasündinud pahesusele, millega on piiramas kõigiti teie vabadust…

Teie uus loodav ühiskond avab teile vabaduse…

Teadke ja pidage meeles… – Mina, kui Jumal, olen täienisti armastav, kuna olen täienisti vaba…

Olla täienisti vaba… – tähendab olla… täis rõõmu…

Vabadus annab võimaluse mistahes rõõmuküllasele kogemisele teie elus…

Te olete teadlikud, et vabadus on Jumala enda olemus

Kuid vabadus on ka teie enda vaimsuse olemuseks

Heaks näitajaks sellest on… – kuivõrd olete piiratud…, kuivõrd olete rõõmuta… – samavõrd olete ka armastuseta…

Pidage alati meeles… – olla täienisti armastav, tähendab olla täienisti vaba

Enamgi veel… – luba ka teistel olla täienisti vaba…

Iga inimene, kes on elamas praegu…, ja ka tulevikus… – peab oma tegevustes olema vaba sedavõrd, kuivõrd on seda võimalik tema jaoks…

Just selliselt on armastamas Jumal…

Mina annan igale inimesele seda, mida ta vajab…

Aamen

 Suhted Jumalaga

Jätk

Marat ibn Alim

 2019.01.04

Mina armastan sind

Olete sageli ütlemas neid sõnu…, kuid enamuselt te isegi ei mõista, mida need sõnad tähendavad…, ei mõista, mida tähendab armastus teise inimese jaoks…

Enamusel juhtudel see tähendab… – vajadust tunda teise inimese lähedust…, tahta temalt midagi…, anda temale midagi…, või… saada temalt midagi…

Seejuures… teil jääb siiski mõistmata, mida tähendab armastada…

Inimestel on tekkinud probleem sõnade tähenduse mõistmisega… – armastan…, ja armastan sind

Paljud tänapäeval elavatest ei suuda mõista, mida tähendab armastada…, mida tähendab olla armastatav

Enamgi veel… – enamus teist on kahtlemas… kas inimene on üldse võimeline armastama…?

Ma ütlen teile… – on võimeline

Nii mõnedki elavatest just selliselt ka elavad…

Kuid samas püüate väita, nagu alati…, armastamas on üksnes valgustunud või pühakud

Ma siiski ütleks… – te kõik olete valgustunud ja pühakud… – te üksnes, mingitel põhjustel, ei ole valinud kogeda seda…

Vaadates siin olevaid, võib järeldada, et olete suht edukalt liikumas seda teed… – see on kindel…

Teil jääb üle vaid olla kindel selles…, ehk… uskuda iseend…

Seega rõhutan… – te saate kogeda üksnes seda, millesse olete uskumas…

Selline on asjade kord üle kogu Ilmaloovuse…

Teie, kui inimkond, olete rääkimas sellest…, kuid… ise ei võta sellest osa…

Teie väitel selline protsess on käimas…, ka ise püüate üha sagedamini saavutada absoluutset armastust…

Vaadake üksnes, kuidas on muutunud teie ilmaloovus… – ta on suurepäraselt peegeldamas teie enda üleelamisi, milliseid püüate hilisematel kohtumistel väljendada sõnades…

Teie luuletajad leiavad vajalikud sõnad, et väljendada elu ja armastust luule vormis…

Teie, kes olete toimetamas seda lehekülge, olete loomas, lähtudes armastusest… – olete püüdmas panustada sõnumisse puhta armastuse esmast energiat

See, kes on loonud antud saidi, nimetas seda selliselt, et see peegeldaks tõde sellest, kelleks olete tegelikkuses…

Kas selle saidi nime valik ise ei olnud soov, mis tulenes puhtast armastusest…?

Seega… – sellest hakkab üha sagedamini ja sagedamini saama teie uueks Oluks

Tuletan meelde, et meie suhtluse alguses sa olid järjekindlalt veendunud meie suhtluse võimatuses…, pidasid end väärituks selleks, kuna kogu oma elu oled, enda arvates, elanud selliselt, et see ei annaks sulle õigust suhelda Jumalaga…

Kuid mu kallis…, selle tunnustamine just vabastas sind sinu paljudest vääritutest arvamustest… – sa oled elanud oma elu selliselt, kui oli sul võimalik seda elada…

Olete teadlikud, et mitte kellelgi ei ole mõtetult elatud elusid… – see ei ole võimalik…

Kõik, mida olete tegemas, on teie teekond… – evolutsiooni teekond

Küsimus on üksnes selles… – ka ise teadvustate seda…, või mitte…?

Kui olete teadvustamas seda…, siis olete võimelised (enamuselt nii ongi) jättes maha oma mineviku, muuta oma tulevikku…

Te oletegi valinud teha seda…

Tuletan meelde… – igaüks elavatest on vääriline…, just nimelt… vääriline rääkima Jumalaga…

Selles on elu kogu olemus…

Kuid ütelge mulle… – kuidas ma saaks tuua teieni seda kõike, kui oleksin õpetanud üksnes teadlasi…?

Miks just teieni…?

Vaid seetõttu, et just teie tahtsite seda kuulda… – just teie ka kuulsite seda…

Seega… võtke seda kui loomulikuna…

Tuletan taas meelde… – küsimus ei ole selles, kellega Mina räägin…, vaid selles, kes kuuleb Mind…

Seega… Minu vastus teie küsimusele, kuidas olla absoluutselt armastav, on lihtne… – tarvis olla absoluutselt loomulik, kuna armastus ise on loomulik… – ta ei ole üksnes normaalne…, vaid… loomulik

Paremaks mõistmiseks selgitan… – normaalne tähendab – harjumuspärane…, muutumatu…, tavaline…, aga loomulik… – olla olemuse enda tähendusena…, mistahes asja või ilmingu tähendusena…

Teie olemus on… armastav inimene, kes on armastamas kõiki ja kõike…

Kuigi enamusele teist see ei näi alati normaalsena…

Teie süsteem on ehitatud üles selliselt, et õpetada teid käituma oma olemuse vastaselt…, ehk… et te ei püüaks kunagi olla loomulik…

Teile, kui inimolevusele, loomulikud püüded on pahena…, neid tarvis maha vaigistada…, maha suruda ja hoida tagasi kogu jõust…

Te hakkasitegi hoidma end tagasi ja püüdsite olla normaalse käitumisega… – mis juba iseenesest ei olnud normaalne…

Vaadake, kuhu olite sellega jõudnud… – olla loomulik… teie ühiskonnas tähendas olla patuline, ebaadekvaatne, moraalitu…, ehk isegi… ohtlik ühiskonnale…

Isegi võimalust näha end loomulikus olekus, tõstsite patulisuse staatusesse…

Nii on toimumas teie ühiskonnas tänase päevani…

Isegi mõningatesse väljaannetesse suhtute kui endisse…, kui rikututesse ja roojastesse

Kui inimene ilmub kusagile alasti… – seda peetakse juba psüühika kõrvale kaldumisena…, isegi perverssena…

Kuidas on naiste näo, käte ja säärte katmisega…?

Oma enamuses te ei kiida heaks mitte üksnes oma olemuse loomulikke aspekte, vaid… te praktiliselt ei suuda taluda, kui inimesed räägivad tõtt…

Kuigi…, see ongi teie loomulik loomus…

Te ei kiida heaks Ilmaruumi peamist tõde…, kuigi… mis saab olla tõesem, kui Ilmaruum ise…?

Tahaks meenutada teile… – me kõik oleme üks…

Te ei kiida üldse heaks seda, et inimene tahab, või püüab väljendada loomulikul viisil seda, kelleks ta tegelikult on…

Mõelge… – mis on eraldamas teid teie loomulikust olemusest…?

Aamen

 

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/c-155

 Suhted Jumalaga

Jätk

Marat ibn Alim

2019.01.08

Parim õpetaja

Olen teile rääkinud varemgi, et Minu ilmas, mida peate Taevasteks, või Paradiisiks, ei ole olemas karistusi…

Täna vaatleks küsimust, mille poolest erinevad Tulemused Karistusest

Seega… – Minu füüsilises ilmas on olemas üksnes Tulemused…

Tulemused on millegi loomulikkuse kokkuvõtteks…, aga karistused on normaalsuse tulemus…

Teie ühiskonnas karistust peetakse normaalseks…, kuid samas… ebanormaalseks peetakse lubada tulemustel kujuneda, ehk… ilmneda loomulikul teel…

Karistades keda-tahes ja mille-tahes eest, teil puudub kannatus…, seetõttu te ei jõua ära oodata, kuni saabuvad loomulikud tulemused…

Muidugist… kas karistada kedagi mistahes mille eest…, või mitte… – on üksnes teie otsustada…

Seda olete tegemas igapäevaselt…, kogu oma ajaloo jooksul…

Ma pakun teile, et veel enne, kui teha karistuse otsust, mõelda järgnevale… – milline kahest oleks efektsem inimese või inimkonna käitumise muutmiseks… – kas tulemus või karistus?

Isegi karistust olete kasutamas ikka samal eesmärgil… – kas pole…?

Tuletan teile meelde… – kui hakkate karistama kättemaksu saavutamise eesmärgil, ehk arvete klaarimiseks… – siis teil kaob võimalus luua ühiskonda, millist olete sedavõrd püüelnud luua…

Vaadake vaid… – olete karistamas nii vasemale, kui paremale… – võttes enda peale õigust mõista kohut endasuguste üle…

Kõrgelt arenenud ühiskonnad on ammu mõistnud, et mistahes karistus toob minimaalset kasu…, nemad on teadlikud ja kindlalt, et loomulikud tulemused on parimad õpetajad

Enamgi veel… kõik mõistusega olevused on teadlikud…, ja teadlikult tegemas vahet tulemuse ja karistuse vahel…

Karistused tulenevad väljastpoolt, ja neilt, kelle väärtuste süsteem on erinemas karistatava süsteemist…, mille tulemusi kogeb iga inimene enda seesmuses…

Ehk olete nõus minuga… – mistahes karistus on kellegi otsus kellegi teise sammude üle…

Kuid samas… – mistahes tulemus on inimese isiklik kogemus…

Teisi sõnu… – kogemuste saamise võimalus läbi karistuste on hulga aeglasem, kuna see siiski on teise inimese mõjutamise tulemus…

Tulemuste peal õppimine on hulga tõhusam, kuna siin olete kogemas iseenda läbi…

Tuletan teile meelde… – Ilmaruumis ei ole mõisteid õige või väär… – on üksnes… – kas töötab, või ei tööta…, ehk… kas soodustab evolutsiooni…, või mitte

Karistus ei saa kunagi olla tulemuseks…, kuna see on kunstlikuks teoks, mitte sündinud loomulikul teel…

Püüate karistust muuta tulemuseks, üksnes nimetades seda teisiti…

Kuid sellest ei ole kasu…

Selliselt toimivad arenemata olevused…

Te ei jäänud sellele pidama… – te mõtlesite välja suurema karistuse… – jätsite omad lapsed oma armastusest ilma…

Vaadake ise… – kas te ei ole rääkinud neile…, kui nemad ei hakka kuulama teie sõna, siis te ei armasta neid enam…

Olete kasutamas oma armastust kontrolliks nende üle ja avaldate survet sellega nende käitumisele…

Pange tähele… – Jumal ei käitu kunagi selliselt…

Kuid… te ei jäänud isegi siin pidama… – isegi oma lastele rääkisite, et Jumal karistab, kui nemad käituvad sõnakuulmatult … – õigustades selliselt oma tegusid…

Tehke nüüd endile selgeks… – tõeline armastus ei eralda end iialgi…

Just seda tähendab absoluutne armastus…

See räägib sellest, et teie armastus on sedavõrd absoluutne, et olete võimelised tunnistama mistahes vastuvõtmatut käitumist

Kuid tasuks mainida veel ühte… – tõeline armastus ei nimeta iialgi mistahes käitumist vastuvõtmatuks…

Head on sõnad, mida ütlesid teie targad… – armastus on – vabandamise vajaduse täielik puudumine…

Jah… – maapeal on vähe neid, kes kasutaks neid põhimõtteid… – kuid just see põhimõte on kõrgeim…, maksimaalselt kõrgeim

Ma ütleks teile, et Mina, Jumal, ei kasuta seda põhimõtet… – Mina ise olen see põhimõte

Ei ole vajadust kasutada seda, milleks oled ise… – Mina ise olen üksnes sellena

Mina olen armastus, millel ei ole ei tingimusi, ega piire…, olen absoluutselt armastav…

Olla absoluutselt armastav… – tähendab… anda igale küpsele mõistusega olevusele võimalust olla, tegutseda ja omada seda, mida üksnes soovib… – isegi siis, kui mõnelegi olevusele see võib olla kahjuks…

Ei ole teie asi teha otsuseid teise eest…, isegi siis, kui need on teie lapsed…

Ei ole teie otsustada ka siis…, kui need on küpseteks mõistusega olevusteks…

Isegi siis, kui nemad ei ole veel küpsed, teil jääb vaid üks ja kõige kiireim võimalus aidata neid… – anda neile vabadust, võimalikult palju… – vabadust teha iseseisvaid otsuseid…

Üksnes selliselt on käitumas absoluutne armastus… – tema vabastab piirangutest…

Sageli ajate segi armastust ja kadedust…

Kadedus on hoidmas kinni, mis on vastupidine armastusele – vabadusele…

Pidage meeles… – armastus vabastab…, aga kadedushoiab kinni

Aamen

Read Full Post »

Lee Carroly ja Monika Murani külastasid jõulude aegu Prageet Harrist ja Juliannet, et veeta nendega ühist õhtut koos Krayoni ja Alkasariga…

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Tänane sõnum ei ole midagi uut… kuid kanaldajad, kes on teie ees, on ühenduses ühe lättega ja saamas üht ja sama sõnumit…

Tahaks teha teile jõulukingitust…

Oleme planeedil ajal, kui Valgus hakkab võimsamalt esile tulema…

See on aeg, kus oleks sobiv avardada oma vastuvõtu karpi, millesse olete uskumas, kuna selles on olemas kõik, mida on teile räägitud…

Ehk saaksite siis mahutada sinna mõndagi juurde…

Tõepoolest…, olete minemas uude aastasse, kus algavad uued lubaduste andmised…, lubate teha üht või teist…

Enne minekut uude aastasse teeks väikese ülevaate…

30 aastat tagasi tulin partneri juurde Krayoni näol…

Tema ei olnud siis valmis selleks…

Inimesed, kes on teie ees… – Prageet ja Alkasar, olid insenerid-praktikud…

Sõnumiga sai neile näidatud, kuidas tulla oma karbikesest välja, kuidas edastada paljuseid asju selliselt, et oleks võimlik neid näha isegi tänavu…

Kõik 30 aastat olid olulised…, seetõttu tahaks mainida, et inimkond on muutumas…

30 aastat tagasi langes Berliini müür…, siis hakkas muutuma järsult ka poliitiline pale…

Just neil aegadel hoogustusid prohvetlused…

Oli ka vanu prohvetlusi, millised rääkisid Armagedonist…, kolmandast maailma sõjast…, asjadest, millised olid suht hirmutavad…

Neile, kes on lugemas või kuulamas, ütlen… – oleme jätkuvalt elamas edasi…, ja nagu näha… – midagi ennustatust ei ole sündinud…

Vana energiat on planeedil jätkuvalt…

Vana teadvus püüab hoida asju sellistena, millistena need on olnud…

Seda on selgelt näha…, ja ma kutsun teid vaatama seda…

Isegi tänavu leidub neid, kes väidaks, et prohvetid üksnes eksisid Armagedoni alguse ajas…

Muidugi… prohvetlikud mängurid on erinevad…, kuid püüavad väita ühiselt, et see on tulemas kindlapeale…

Igal korral, kui planeedil on toimumas midagi head ja ilmneb valguse lootus, mis lükkaks pimeduse kõrvale… siis nemad püüavad väita, et see on vaid ajutine nähe…, inimkond on inimkond ja tema loomus on ja jääb selliseks ka edaspidi… – see on siiski inimloomus

Selliseid ennustajaid on ootamas kadu…

Neil on vana teadvus…, ja nemad püüavad viia inimkonda tagasi vanasse energiasse…

Ma kutsun teid vaatama uut reaalsust…

Kui Valgus planeedil hakkab tõusma kõrgemale ja paistma pimeduse asjade peale, millised olid siin sajandite jooksul… – siis paljudele see ei meeldi…

Esiteks… nemad ise näevad asju, milliseid ei näinud seni… – kuigi olid nende kõrval alati…

Nemad ei võta neid uuena… – vaid hakkavad kartma neid…

Nemad ei ole võimelised mõistma, et valgus võib olla kõrgema teadvuse metaforina…, ta on mõistev…, ta hakkab tööle selliselt, kuidas ei ole kunagi varem töötanud…

Täna tahaks anda teile üht kingitust… – kuivaid… olete suutelised tulema hetkeks oma usu karbist välja… kuulata mind…

Ehk olete sellest kingitusest kuulnud, ehk mitte…, mõned ehk ei ole üldse teadlikud sellest…

Enamus planeedil olevatest on uskumas ühte Jumalat…, on uskumas elusse peale surma…, uskumas, et nemad on erinemas loomadest, kes on neist madalamal tasemel…

Planeedil on ühtne vaimsus…, ka inimesel on olemas miski, nimega vaimsus

Kõik vaimsused on erinemas, nii kujult kui ka mõõtmetelt…, kuid ühesena neis on see, et teie kaunis vaimsus on püha… – ja ta on antud teile Looja poolt…

Seega… – see on suurepärane Looja, keda kõik nimetate Jumalaks, või… mistahes nimega…

Ta on teie osa…

Kuid inimesel on olemas midagi sellist, mida ei ole ühelgi loomal planeedil olnud…

Kas olete teadlikud, et teadlased alles hiljuti avastasid, et inimese DNA on erinemas kõigi teiste omadest…

Mistahes madalamal loomal on teine DNA…

Teil on 23 kromosoomi paari…, mis on esinemas üksnes inimesel ja mitte kellegil teisel…

See oli midagi uut… – teil on puudu üks paar…

Kuid… teil on olemas vaimsus

Te olete need, kelles on osa pühadusest, mida nimetate vaimsuseks

Miks räägin sellest…?

Et anda teile mõneti teist informatsiooni, mis on kingituseks teile…

Pange tähele…, kui olete usaldamas vanat energiat…, seda, milles on teile räägitud…, mistahes ajal, kelletahes poolt… – et teil ei ole vaja midagi teha, kuna Jumal on hea ja suurepärane…

Teil ei ole mingit võimalust temani pääseda… – te ei ole väärilised selleks

30 aastat tagasi rääkisime, juba algusest peale, et olete suurepärased ja juba sündides olete sellised…, et teil on olemas osake Jumalast…, teil on olemas valiku vabadus…

Võtke kasutusse vaimset loogikat…, otse kohe, koos minuga…, kogu selle tões…

Esiteks… – mis mõte oli Jumalal luua teid, anda teile vabavaliku…, ja samas kohe mõista hukka, teie endi valiku kohaselt…?

Ei mingit… – selles ei ole loogikat…, isegi kolmemõõtmelisuse kohaselt selles puudub loogika…

Me räägime pühast ja mõistvast Jumalast, kes on armastamas teid ääretult… – veelgi enam… te olete tema osadena…

Krayoni ja Alkasari sõnumid on jätkumas ja jätkumas juba 30 aastat, mis paluvad teil märgata enda suursugusust..., et te ei ole selle planeedi ohvrid…, ega pole sündinud roojastena…, vaid… suurepärastena

Tunnetage seda ja mõistke seda…

Kui suudate seda omaks võtta, siis algab teil valgustumise protsess…, mis ei vii teid teatud doktriinide suunas, millistega peaksite ühinema, ega lase liikuda kellegi poolt ettemääratud suunas…

Protsess viiks teid iseseisva ja mõistva tegevuse poole, ning avaks asju planeedil valguse abil…

See aitaks teil tervendada oma keha selliselt, kuidas te ei arvaks seda iialgi võimalikuna…

Te hakkate mõistma, et teie suurepärasus teeb teist abilise ja giidi neile, kes on rändamas koos teiega…

Teie ei ole üksinda… – teiega koos on rändamas teisigi…

Koos oma vaimsusega olete rändamas kõikjal, kuhu ka ei läheks… – kuhu ka ei läheks

Kui hetkeks mõelda… – milline kingitus saakski teile olla, kui te ei oleks selle vääriline…

Te olete selle väärilised…

Selline sõnum teile oli meie kõigi poolt juba ajast, kui tulime teie juurde…

Kallid…, kui ületasite 2012 aasta märgise, te sisenesite teatud aega planeedil, millest olid rääkinud iidsed prohvetid…

Kuigi käesolevad ennustajad on rääkimas teile jätkuvalt, et praegu toimuv on üksnes ajutiselt…, kauemaks sellest ei jätku

Olete nägemas, kuidas maailmas on sündimas midagi eriskorralist…

Toimusid isegi käesurumised…, mille üle tuleks vaid rõõmu tunda…

Meie sõnumites oli seda lubatud…

Planeedil on toimumas palju muudki, mis on meie sõnumites läbi käinud…

Pange tähele, teie kätes on rahu külvamise seemned…

Kuigi vana energia on trügimas ette ja kuulutamas, et selle all on mõeldud midagi muud…, oodake ja vaadake, mis sellest välja tuleb.. – see kõik on üksnes pettus….

See on vana energia teadvus, kes tahab pöörata teid tagasi…, ohvri seisusesse…

Anniks teile on Looja Armastus teie vestu, kes on armastamas teid sama kõvasti, kui teie oma lapsi…

Loojal ei ole sellist kohta, kus piinata teid peale surma…

Kas ise oleksite teinud seda oma lastega…?

Mitte iialgi…

Looja armastus teie vastu on mõõtmatu…, ja teie olete osa temast…, olete osa Jumalast…

Jumal on loonud süsteemi…, Looja on täitnud paljumõõtmelist süsteemi kaunite asjadega…, teie olete neid avamas

Teie ja teie vaimsused olete suurejoonelised

Teie jaoks ei ole mingeid piinamisi, kuna olete asetsemas kõrgel järjel…, isegi… kui olete kurvas olekus…

On olemas hulga suurem plaan, mille osana olete… – Jumal on teadmas teie nime…

See and on sama suurejooneline, kui suurejooneline olete teie ise…

Me räägime sellest jätkuvalt ka edaspidi…

Tahaks, et see and oleks teile mitte üksnes selle sõnumi näol, või… kuni on helendamas teie ekraan…, vaid tahaks, et te teaks… – see and on teile kuni selle keha viimse hingetõmbeni

Selles on tänase sõnumi kaunidus…, mida jätkame veel pikemat aega… – kuni on vajadust…

Las imbuda selle kaunidus teie olemusse mistahes viisil…

Nii see jääb alati…, seega… teie vaimsus saab Looja embustes lõõgastuda…

Hingake sügavalt sisse…, ja teadke, et olete armastatud…, et… te ei ole üksi…

Ja nii see on…

Alkasar…

Seega…, kallid… – see on kutse olla see, kelleks olete tegelikkuses…, kutse manustada oma rakkude struktuuridesse armastust ja mõistmist…, kutse teadvustada oma rännakuid enda seesmise valguse poole…, enda isikliku mõistmise poole…

Me kutsume teid jagama armastust valguse vastu, kõigile ümberolevatele…, kutsume vaatama elu läbi mõistmise… – ja mitte toetuda jätkuvalt vanadele arvustustele ja eraldumistele…

Me kutsume teid otsima üles oma elu pisiasju ja vaatama neid üle…, et üleminek ühest hetkest teise ei oleks sedavõrd raske…

On alati võimalik leida midagi, mida uurida…, millele olla tänulikud…

Tunnustuse ja tänulikkuse energia tõstab teie teadvust ja teie vibratsioone…

Tänapäevased teadlased on juba täheldamas seda teie juures…

Kui teie vibratsioonid tõusevad, te muutute tundlikemaks kaunite asjade vastu, millised jõuavad teie ellu…

Me ei ole üksikud indiviidid…, me oleme ühesuse osad sellel kaunil maal…

Kallid…, vaadake oma elu, siis näete, et teie elu on evolutsiooni osa, mis on toimumas siin, käesoleval ajal…

Olge julgetena…, jagage oma armastust…, oma mõistmist…

Teadke, me teeme ühist tööd, et tuua teie ellu muutusi…

Teil, igal ühel, on oma roll, mida mängida…, oma osa kiirata armastust… – tuues sellega esile uut reaalsust…

Astuge vanadest segadustest ja kaostest eemale ja tõstke oma valgust ja armastust veelgi kõrgemale…

Oleme alati teiega…

Me armastame ja õnnistame teid…

Read Full Post »

« Newer Posts