Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2019

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Oleksite üllatunud, kui saaksite teada, kuivõrd kaua on teie vaimsus olnud sellel planeedil…, kas ühe või teise vormina…

Need asjad on teie teadmiste kohasuse ja otstarbekuse tõttu varjatud teie eest eesriide tagustesse…

Pidev möödaniku energia saamine ei oleks teid milleski aidanud…

Esoteeriliselt teil on pidev tunne, et see elu, millises olete käesoleval ajal… on teil ainus…

Teil on kasulik teada, et teatud põhjustel teil puuduvad mistahes reaalsed tõestused millestki enamast…, ega ole kedagi, kes tuleks tagasi ja koputades teile õlale ja ütleks… – vaata, ma olen siin…, olen jätkuvalt sinu kõrval…

Seetõttu kõik, mida Krayonina räägin teile…, mida esitan tõe näol, on selline reaalsus, mida suudate usaldada üksnes tänu usule ja oma vaimsele loogikale, alateadvusele…

Ees on oodata muudatusi tarkuses…

Inimese seisund ja tema omadused on muutumas…

Kuid see, mis muutuste aegadel on tegelikult neil nihkumas…, on… inimtarkuse atribuutide kogum…

Kõiges, mis on teie kasutuses, tarkus on üheks asjaks, mis on seotud pea kõigi muude asjadega… – ta on seotud alateadvusega…, on seotud Akašide salvestistega…

Samas… ta on seotud… sootuks uuega teie jaoks…

Kunagi oma uuele omadusele annate ka nime…

Kuid mõnelgi teist on olemas omad nimed tunnetustele kuuluvusest vaimsusele…

See on teie alateadliku teadmise tunnetus sellest, kas kõik on õige ja tõene…

See on selline seesmine teadmine, mis paneb tahtmatult noogutama jaatavalt kinnituseks siis, kui juhtute kuulma sajandite tarkust… – te võite tunnetada, et see on vastamas tõele…

See on sootuks uus tunnetus, mida peatselt hakkavad kogema mõningad teie seast…

Teil hakkab arenema alateadlik tõe teadmine

Tõe puhtuse kinnitavaid märke hakkate saama keha vastavate reageeringute läbi…

Selleks võivad olla mistahes keha reageeringud…, kas liigutusena…, värinana…, või mistahes muul viisil… – teie keha käitub teisiti, kui midagi on vääriti…, siis mõistate, et see ei ole õige…

See on just see uus, mida ei olnud vana energia aegu…

Ehk on hoopis teisiti, kui kirjeldasin seda mina…

Mõned naised ehk isegi ütleks, et neil selline intuitsioon selliste asjade vastu oli olemas isegi vanas energias…

Kallid…, see ei ole sellisel tasemel, kui olite tegemas seda tänavuseni…, ja mitte sellisel tasemel, kuidas kokkuvõttes kõik inimesed hakkavad tunnetama…

Varem see oli omane naistele, kuna intuitsioon on neil paremini välja arenenud…, või siis ajus olevate sügavamate sidemete tõttu, mis juba bioloogiliselt on mõnevõrra erinevad…

Nüüdsest see muutub kättesaadavaks kogu inimkonnale…

Võiks isegi ütelda, et teie reaalsuse füüsika ise hakkab muutuma…

Ehk võiks ütelda, et teie, koos kogu ümberolevaga, hakkate muutuma targemaks

Tarkuse määratlus  

Tarkus ise on iseenesest huvitav objekt uuringuks…

Kui vaataksite inimkonna tarkust, siis näeksite selles midagi huvitavat…

Siin selgub, et see ei ole üldsegi mingi tarkus

See on mingi eneserahulduse versioon, milline on suurimate piirangute all…

Teie tänavuse teadvuse evolutsiooni tasemel see on tarkus, mis on suletud iseenda peale…

See on sedasorti tarkus, mis on rahul iseendaga üksnes oma tarkuse pärast…

Me ehk nimetaks seda aheldatud tarkuseks…, ehk piirangutega tarkuseks

Seekord oleme kogunenud Delphi ülikooli Tarkuse Templisse…

Juba sõna tempel on viitamas Jumala tarkusele…, Loova Lätte tarkusele…, isegi Lätte tarkusele, mis on ületamas kõiki Lätteid, mis on kätkemas endis suurimat mõistmist ja armastust…

Üheks huvitavamaks asjaks teadmises tõelisest tarkusest on… – ta on vaikne ja vaikiv

Ta on teadev…, ta on hõlmamas enamat, kui on võimeline mõttetegevus…

 Tuntud Auguste Rodini skulptuur Mõtleja võib viia teid mõttele, et mõtleja on samas ka tark…

See ei pea olema just nii…, kuid see viib teid sellele mõttele…

Möödanikus võtsite tarkust kui miskit, mis on seotud ajuga…

Kuidas teie arvates on… – kas intellektuaal peab tingimatta olema tark inimene…?

Olen kord rääkinud teile, et armastuseta tarkus on üksnes sõnad…

Tarkus ilma mõistmiseta ei ole mingi tarkus… – see on üksnes mõtteprotsessi väljendamine, mis on suletud mõtlemise ringi üksnes mõtlemise nimel

Tõeline tarkus on… – armastuse ja mõistmise koostöö, milline on testitav vaimse aluspaneva tõega…

Just siin on esile tulemas sajandite tagune tarkus, mida püüdsite kätte saada kogu hingest…

Aju ei ole võimeline andma teile sellist tarkust…

Ta on võimeline kindlustama teile kõrget mõttetegevust ja… mingit tarkuse illusiooni

Ta on suuteline andma teile üksnes aheldatud tarkust…, sellist tarkust, mis on piiranud end eneserahulduse aiaga… – iseenda…, enda armsa nimel…

On teada jutt, kus inimesed tahavad avada ust…

Nemad püüavad tungida uksest läbi…, tagudes peaga vastu ust… taas ja taas…

Uks ei anna järgi, ega avane…

Inimesed on rahul iseendaga, kuna püüavad tungida uksest läbi… – tagudes ust peaga…

Mõne aja möödudes hakkavad rääkima, et uks on ju avatud, seetõttu ei ole vaja tungida sellest läbi… – kuigi see on jätkuvalt kinni…

Mõned isegi annavad oma elu selleks, et taguda peaga vastu ust, et ühineda eneserahuldava veendumusega, et uks on avatud… – kuigi see ei ole nii…

Mõned mõninga aja pärast arvavad, et ust on vaja siiski avada, kuna esimesel korral seda ei õnnestunud…

Seega… – asuvad taas peadega taguma…, taas ja taas…

Arutlevad omavahel oma tarkuse üle…, jõutakse taas arusaamale… – suletud ust tuleb taguda peaga…

Vaadake vaid… – selline on inimkond kogu oma kauniduses…, inimkond, kes on kasvanud vanas energias…

Te mõistate suurepäraselt, millest käib jutt…

Kuid, kui kusagil haaratakse kinni taolisest illusioonist…, samast enesepettusest…, kõigi siit tulenevate eneserahulduste tsüklitega…, tunnustatakse müütilist tarkust, milline ei ole neile mingil viisil avaldunud… – seetõttu toimub jätkuv sulgumine müütide ja enesepettuste võltsloogikale…

Nemad ei olnud võimelised välja tulema inimaju kujutlusest, milline oli kujunenud neil avatud ukse kohta…

Kuid siis tuleb keegi ja keerab ukse võtmega lahti… ja avab selle…

Ukse avamisviisi autorid on šokeeritud…, koheselt saadetaks see inimene minema, ega lubata temal kunagi tagasi tulla…

Lükkavad ukse kinni…, et taas taguda peaga ust…, et avada seda üksnes omal viisil…

Neil on teada, kellega oli tegemist… – see oli kas saatan ise, või mingi okultist

Sellel, kellel oli võti, oli lahendus, mis oli väljaspool nende reaalsust… – nende arvates inimene ei ole selliseks teoks võimeline…

Nende mõistuse kohaselt ukse avamiseks peab peaga taguma vastu ust…, see on väärikas ja tunnustatud tegevus…

Sajandite tarkus ei tulene kahjuks sellest, kui täiuslik on disfunktsionaalne mõtlemine, kuigi…  peab end targana… – aga ta ei ole sellisena…

Samas… ta on väga rahul enesega juba selle eest, et oma aimduse võttis vastu, kui tõde…, samas täienisti mõistmata tõde ennast…

On olemas ütelus, et rumal ei tea, et tema on rumal

Peaga ukse lõhkujad on samal seisundil…

Olles ülirumal, ei jõuta iialgi selle mõistmiseni…

Nemad on käimas kõikjal ja on rääkimas rumalusi… – kuid ise mõistmata seda…

Teistele see on näha koheselt…

Inimrass ei ole teadlik enda disfunktsionaalsusest…

Ta on alles välja tulemas oma enese poolt kuulutatud tarkusest…, mida selleks ka peab…

Inimkond on reaalselt välja tulemas rumala seisusest, milles on seni olnud…

Uus kujunev tarkus

Ahelaist vaba tarkus… on keeruline ja paljus erinemas sellest, mida on räägitud teile tarkuse kohta…

Kallid…, see ei ole omane intellektuaalselt mõtlevale inimesele…

See on omane üksnes mõistvale inimesele…

See on uus lähenemine tarkuse mõistele, millisest te ei olnud võimelised kunagi mõtlema, kuna seda ei ole kunagi teile õpetatud…

Selle planeedi meistritel oli selline tarkus…, ja nemad ei tekitanud mingit lärmi…

Nemad olid vaikivad…, kuid neist tulvav tarkus oli tõeline sajandite tarkus…

Nende pilk võis üles sulatada teie südame, täites seda Looja armastusega ja mõistmisega…

Selline avanemine oli tõemeeli puhas tarkus

Kuid piiratud tarkus…, ehk… kitsa lahtri tarkus, tekitas palju lärmi ja oli kuulutamas end tarkuse asemikuna

Ta on esitlemas end kõige parima tarkusena, kõigist võimalikest tarkustest…

Ta on ülistamas end…, loomas müüte endast… – püüdes sellega õigustada end… ehk isegi hävitada teisi enda ellujäämise nimel…

Kahjuks… – oma disfunktsionaalsuse tõttu ta ei ole suuteline nägema oma piiratust ja enda saamatust…

Ahelatevaba tarkus ei tulene ajust…

Mõtteerksad inimesed ehk esitaks küsimuse… – mis on meie DNAs reaalselt…?

Kas ei saa olla, et see on mingi paljumõõtmeline keemia…?

Kui jah…, mida ta on siis kätkemas…?

Kas usute inimese Mekabasse…, energeetilisse välja, milline kujutab endast paljumõõtmelist bioloogiat…?

Ehk on see sügav vaimne väli…?

Eliisa nägi, kuidas Eelija tõusis sellega üles… (Piibel, neljas kuningate raamat, 2. peatükk – http://lab.piibel.net/2Kn-2.html)

Kas olete teadlikud selle suurusest…?

Ta on lai, kuni 8 meetrit…, ja sellesse on kätketud sügavad mustrid ja fraktaalid…

Kui olete tuttavad Elulille materjalidega, siis peaksite mõistma kogu selle haarmatust…, kogu Merkaba keerulisust ja tema tohutut potentsiaali…

See on kirjeldatud Drunvalo Melkisedeki raamatus Elulille iidne saladus, milles vaadeldakse üksikasjalikult inimese Merkabad…

Ma siiski ütlen, et see on paljumõõtmeline…, mitte esoteeriline… – seega… selles on füüsika…

Nii see on…

Tuleb aeg, kui saab üldtunnustatuks, et Jumal (Meister-Looja) on Meister-Füüsik…

Järelikult… füüsika uurimine on üksnes vaimse plaani uurimine, mille väel on loodud füüsika…

Siit tulenevalt tuleb päev, kus te ei ole enam võimelised eraldama teadust vaimsusest…

Merkaba on täis selliseid mustreid, milliseid saate kord ise vaadelda…

See on vältimatu… teadus kord evolutsioneerub tasemeni, et leiab võimalust vaadelda paljumõõtmelisi kvantilisi mustreid…

Kui kord jõuate selleni, siis see teeb revolutsiooni…, sünnitab suursugust teadvustust…

Igal inimesel on olemas oma isiklik vaimse tervise muster

Teadus on võimeline nägema seda iga inimese ümber…

Selline muster võimaldab diagnoosida igat inimest… – kuivõrd korras on tema tervis…, kuivõrd on tasakaalus… – ehk isegi, tema viimaseid kehastusi…

See on tulemas…

Ma küsiks teilt Merkaba enda kohta… – kuidas Merkaba on genereerumas…, kust tema tuleneb…?

Ehk leidub neid, kes väidaks… – ilmselt, ilmneb kusagil inimese hinges

Kui nii…, siis… kus asub hing…?

See on tavaloogika arutlus, mis võib viia paljude erinevate vastusteni… – kuid ükski neist ei saa olla tõene…

Nii saab oletada, tuginedes üksnes intellektuaalsele tarkusele

Tõelist vastust saab anda üksnes tõeline tarkus…, ja see saab olla hulga praktilisem, kui võiksite arvata…

Kust tuleneb Merkaba…?

See tuleneb kogu keha rakkude kollektiivsest DNAst… – see on teie iidseim kaunim DNA, mille päritolu on otse tähtedelt…

Kujund, mis on moodustumas DNA paljumõõtmeliste osade seesmuses, on loomas seda, mis ongi tegelikult teie Merkabaks… – ja see on sakraalne

Ta on kätkemas mitte üksnes planeedi tarkust…, vaid kogu Kosmose tarkust…

Saabub selline päev, kus teil tuleb tunnistada, et teie bioloogia on väljumas tavalisest inimloogikast kaugele väljapoole…, kuid samas… ta on osa Looja tarkusest…

Selline tarkus ei saa olla ajus…

DNAs on palju muudki enamat… – see on mälestus kõigest… – selles on teie Akaši mälestus olekust sellel planeedil…, kelleks olete olnud ja millega olite tegelemas elust elusse…

Kas läbi nende olete midagi ära õppinud…?

Seega… – ahelatevaba tarkus hakkab jõudma planeedile otse vanadelt vaimsustelt… – ehk isegi neilt, kes on istumas teie keskel…

Seda on valdamas kõik vanad meistrid, kes on kuulsaks saanud kui inimajaloo suurimad mõtlejad…, ja sellel ei ole midagi ühist intellektuaalse tegevusega…

See on hulga etem, kui taguda peaga müütiliste enesepettuste ust…

Ta on kindlalt seotud teie Galaktika tegeliku ja reaalse ajalooga

Siin võib esile tuua Vana Kreeka tarkasid…

Nemad tegid oma Jumalaid disfunktisonaalseteks… ja nemad olid paljuski sarnased inimloomusega persoonidega

Seega… see, mis neil õnnestus suurepäraselt, oli see, et lõid oma tarkuse ust, mis ei avanenud kellegile…, lõid intellektuaalse targutuse, et… Jumal on inimese taoline

Tõelise tarkuse tulek avanes palju hiljem…

Inimtarkuse evolutsiooni tulevik

Ahelatevaba tarkus on tasa ja vaikiv…

Akaši sügavustest hakkab esile tulema see, mis oli teinud oma tööd hästi, aga mitte see, mis ei ole kunagi tööle hakanud…, hakkavad esile tulema üksnes positiivsed meendused…, ja mitte kunagi negatiivsed…

Ahelatevaba tarkus hakkab püüdlema eneseteadvustuse poole…, püüab teadvustada mõistmise osatähtsust Loovusluse juures…

Nüüd siis viis atribuuti, mida võib leida evolutsioneeruvate inimeste juures…

1. Nemad on vaikivad ja rahulikud…

2. Nemad teadvustavad, et kõik, mida teavad, on üksnes mingiks fraktaliks…, väikseim osa sellest, mis on eksisteerimas… – sellest ka nende rahulik olek mistahes tundmatu vastu…

3. Nemad on alati valmis ootamatusteks…, ega ei pea kunagi midagi täienisti lõpetatuks…

4. Nemad on võimelised armastama inimesi mistahes tingimusteta ja väga sügavalt…, on võimelised võrdväärselt armastama nii maad, kui inimesi…, ja neile see on iseenesest mõistetav…

5. Nende mõistmine on avardunud… – selline, millist te pole varem näinud…

Neist saavad planeedi kõige targemad

Sellised on juba tulemas…

Suurim tarkus tuleb planeedile mitte kõrgest mõttetegevusest…, vaid… kogemistest, mida on inimkonnana poolt kogetud paljude eoonide aegu

Üksnes vanad vaimsused on suutelised seda valdama…

Selliste atribuutidega DNA Akašid on juba ärkamas…, kõigepealt… uutes lastes, kes on saabumas peale aastat 2012…

Seda vahet võite märgata laste vahel, kus ühed on targad…, teised… – oma east targemad

Praktikas

Mida saite endi jaoks sellest vestlusest… uue tarkuse kohta…?

See on muutmas kõike seda, kuidas kõik on töötamas…

Mõnedele see võib olla isegi hirmutav…

Muutused just toimuvadki selliselt…

Need hakkavad muutma teie igapäevast elu ja asju, millised olid sajandite pikkuselt muutumatutena…

Need hakkavad tavalist normaalsust muutma millekski muuks…

Uus evolutsioneeruv inimloomus mõjutab kogu äritegevust…

Ärinduse juhid hakkavad mõistma, et nende töötajad on tõeline inimressurss…, ja see on kõige hinnalisem üle planeedi…

Nemad mõistavad, et see on pigem suur pere, kui üksnes töötajad… – seetõttu nende eest tuleb kanda hoolt, alates nende töökohtadest…

Kuidas teostada juhtimine selliselt, et kogemine oleks sujuvam ja töö oleks edukam kõikide töötajate jaoks…

Selliste ettevõtjate töötajad ehk ei püüagi enam sealt lahkuda, kuna tunnevad hoolt enda vastu…, seda mitmes mõttes…

Kas need ei ole mingid naiivsed täitumatud unistused…?

Kallid…, mõnedes planeedi kultuurides see on juba olemas…

Kuidas läheb poliitikas…, kuidas tarkus hakkab seal väljenduma…?

Me oleme sellest rääkinud…, kuid mõnede jaoks tuleks korrata…

Kui jõuab kätte aeg, kus üks kandidaat hakkab kritiseerima teist, siis ta langeb kohe välja…

See sünnib seetõttu, et sellega ta näitab, kes ta tegelikult on…

Ilmne vaenulikkus saab olema mõõdupuuks kandidaadi mõistmises, mis lükkab valijad sellisest kandidaadist eemale…

Kandidaadilt oodatakse terviklikkust, ausust, mõistmist ja headust… – seda peab säilitama isegi palavate debattide aegu…

Läbi selle saab sündida poliitilise protsessi evolutsioon, kus kaob vajadus ühel riigil sõdida teisega…

Kõiksugu vale informatsiooni levitamine muutub vastuvõtmatuks ja võimatuks…

See muudab kõiki valimiseelsed kampaaniaid…

Seda kõike võib oodata…

Kui valijad hakkavad suhtuma poliitikutesse teisiti…, siis ka poliitikud hakkavad muutma oma seisu…, püüavad kohanduda rahva ootustega… – üksnes selleks, et valitaks neid…

Ei lähe läbi mistahes võlts või teesklus… – see on valijatele koheselt nähtav…

Kui kandidaadil puuduvad sellised omadused…, siis avalikul esinemisel ta ei ole suuteline teesklema headust ja mängida mõistmist…

Reaalsus avaneb koheselt…

Siis tulevad sellised debaadid, kus, kaks või enam kandidaati, on valdamas mõistmist ja sümpaatiat oponentide suhtes….

Sellest saab kui lonks värsket õhku…

Hakkate kuulma täienisti vastakaid ideid ja arvamusi…, kusjuures… üheski neis ei leidu negatiivsust…

Nähes selles erinevusi, mõistate, et see on reaalselt pöördeline hetk…

See muudab isegi seda, keda valite…, ja valitu omakord peab ootama koostööd nendelt, kelle eesotsa on teda valitud…

Kuna see ei tulene mitte südamest…, vaid teie evolutsioneeruvast DNAst… – siis see muudab oma sisult kõike…

Mõistmisest saab uus mõõdupuu…, uus Kuldne Standart

Teie vägi seisneb teie imelistes erinevustes…

Vaadake enda kõrval istujaid… – millest on nemad läbi käinud…?

Kõigest…

Vaadake soo esindajaid… – teadvustage endile… olete kõik olnud mõlema soo esindajateks

Iga mees on olnud naine…, ja iga naine on olnud mees… – palju kordi…

Olete pidevalt vahetumas…, igal ühel teist on täiuslik inimeseks olemise kogemus…

Kõik olete kogenud elu rõõmusid…, kui ka õudusi…

See loob sellist tarkust, mida ei ole võimalik saavutada läbi inimaju intellekti…, ehk… läbi mõtiskluste…

Kallid…, te muutute Loomislättele aina lähedasemaks…, oma esmasele õpetusele, mida olete saanud Plejaadlastelt…

Hakkate nägema ühesust kõigega, üle planeedi… – see on avardamas teie ilmavaadet ja muutmas teie mõtlemisviisi ennast…

Praegu teie targimaks planeedil ehk on… puude kallistaja

Tema on ühenduses Gaiaga…, temal on sajandite tarkus…, tema tajub seda läbi puu juurte, mis laskuvad maa sügavustesse…

See, mida hingad välja, seda hingab puu sisse… – nii saate puuga üheseks…

Emotsioon, mida seejuures on tajutav, räägib sellest, et loodus on teile partneriks…, ta on kõige targem partner teile, keda iialgi võiksite saada endale…

Gaia on armastus ise

Kui sellise tundega saaksite läbi imbuda ja suunata see inimkonnale… – siis muutuks kõik…

Seda märkavad ajapikku kõik…, üks teise järel…

Enamus inimkonnast märkab seda omal viisil…

Märkab kogu looduse kaunidust ja selle suurejoonelisust…, hakkab mõistma, et loodus on tõepoolest teadlik inimkonnast…

Põlisrahvad olid õpetanud seda…, nemad valdasid hulga suuremat tarkust, kui teie tänavu… – nemad mõistsid oma seondust kõigega…

Sellest saab teie järgmine samm…

Oleme rääkinud teie DNAst…, rääkinud teie Akašidest (möödunud kehastuste tarkus), millised on teil olemas… – sellega püüame aidata ja avardada teie mõistmist, armastust teiste vastu…

Me räägime teile, et teie esivanemad on teie osana…, sellest olid teadlikud ka põlisrahvad…

Seondus

Seonduses on väljendumas sügav side Maaga…

Sajandite jooksul peeti kõige targemateks maapeal šamaane, kes olid seotud planeediga…

Oli raske teha vahet looduse ja nende vahel…

Nemad mõistsid ühesust kõikide asjade vahel, seetõttu olid suutelised tegema imelisi asju…

Just selliselt käib koostöö Gaiaga… – tema on teie elav partner…

Sajandite jooksul see kadus unustusse…

Kuid siiski… – kui hakkate mõistma maa võrede energiaid ja seda, kuidas need töötavad tegelikult omavahel, et suunata teid ja aidata teid… – siis hakkate mõistma kõige selle reaalsust…

Tarkuse üheks atribuudiks on teadvustamine, kuidas olete seotud sellega, mida nimetame Väljaks

Kuidas on võimalik, käies mööda maad, olla seotud mingil viisil kõikide asjadega…?

Kas teie ja teie teadvusel on minigi koherentne kooskõla kogu olevaga…?

Kui olete liikumas punktist A punkti B, kas tunnete, et teie kõrval on olemas miski veel…?

Muidugi…, see on Jumal… – ütleb nii mõnigi…

Ehk ei ole…

Ehk see on üksnes Jumala osake teie seesmuses, milline on seotud kõigega, mida on planeedil…, mille korraldus on selline, et kõik töötaks korraga teie nimel

Kallid…, Väli on olnud alati olemas…

Seda on märgatud alles uue energia abil…, mida isegi juba mõõdistatakse ja analüüsitakse…

See on teie teadvuse selline evolutsiooni etapp, kus hakkate võtma oma teadvust kui mängurit füüsika alal, kes on kujundamas teie mõõtmelisuse reaalsust… (millisena olete võimelised end vastu võtma)…

Vaikimise meisterlikkus

Planeedi meistrid on vaatamas teie silmadesse…, kuid rääkimas on vähe…

Sama on tegemas ka loodus ja elementaalid…

Kõik energiad räägivad vähe…

Seal, kus olete liikumas, võite jagada oma armastust…, mõistmist ja uskumatut tarkust… – üksnes teades, kes te olete...

Kõik see on sulandumas üheks tervikuks…

See oleks kui tarkuse valgus, mis on väljumas Merkabaast, ning levimas ja puudutamas esoteeriliselt kõiki inimesi…

Mõnelegi ümberolevatest võib see avaldada sügavat muljet…, ta küsib lõppude-lõpuks… – kuidas teil õnnestub säilitada rahu kõigi asjade suhtes…?

Ma olen samades tingimustes, mis teiegi…, ma näen, et olete rahulik… –  kuid mina ei ole…

See on kutse oma mõistmise avaldamiseks…

Ehk võite rääkida teistele, milline perspektiiv on neil mõista, kes nemad tegelikult on…, ja kust tuleb tarkus jääda rahusse

Võite pehmelt ja viisakalt anda neile mõista, mida olete avastanud enda jaoks…

Keegi ei ole selle ilma ohvriks

Inimesed on isikuliselt juhtimas seda, kelleks nemad on

Seda tuleks teha neil endil…, aga mitte järgida seda, mida on neile räägitud…

Sellest saab teie tarkus, mis on tulenemas teie enda kogemistest

Kui olete liikumas punktist A, punkti B…, mõistke, milline olete… – suursugune, planeedi kaunis Olevus…

Teie tulevas tsivilisatsioonis Merkaba hakkab mängima suuremat rolli, kui arvata võite…

Selline on kavandus ja selline on selle ülesehitus…

Just selleks on ta ka olemas…

Mõelge Merkabaale, kui enda paljumõõtmelisele bioloogilisele osale, milline on teil alati olnud…, mille olemasolu on tunnetanud nii mõnedki oma algusest peale…

Olles tundetu selle suhtes, nägemata seda…, teil on ettekujutus sellest selline, millist olete saanud uurides ja õppides selle olemasolu kohta…

Seega paraku… – teil ei ole täit arusaamist, mis on temasse siiski kätketud…

Ahelateta tarkus – see on võime mõista…, see on valmidus kiigata usubarjääride taha, millised on varjamas veel päris palju teie eest…

Ahelateta tarkus püüab olla üksnes vait…, et saaksid mõtiskleda vaikuses kogu oleva kauniduse üle… tundes rahuldust sellest… – kuni avaneb suurem teadmine, mis on seni jätkuvalt varjul eesriide tagustes…

Gurule muljekam on see, kui ta on võimeline püsima vaikuses ja vaikida terve aasta jagu…

Selline on seesmine tarkus… – ahelatest vaba…, ta ei ole rahulolematu… – kuid samas on avatuna kõige jaoks, mida veel ei tunne…

See, kes on võimeline jääma vaikusesse ja vaikimisse…, imada endasse kõike ülejäänu… – tema on valdamas ahelatest vaba tarkust

Tuletagem meelde suletut inimteadvust… – rumal ei tea, et tema on rumal

Ahelaist vaba tarkus on siis, kui inimene on teadlik sellest, et seni ta ei olnud suuteline kiikama mõtlemise kõrgemasse mõõtmesse…

Kuigi ta võis näida teatud määral rumalana…, kuid samas ta on tunnistamas, et on midagi enamat, kui on temale teada… – teab, et temale on kättesaadav see, millest saab tema uueks teadmiseks… – sedagi… üksnes ajapikku…

Tarkuse atribuudid on juba olemas kõigi seesmuses…

Koherentne kooskõla, mida olete täienisti teadvustamas…, mida suudate luua kollektiivselt, või genereerida seda üheses rühmas… – on tohutu…

See, mida olete suutelised looma planeedi jaoks kollektiivselt, eriti, kui olete vaikuses ja vaikimisi… – on imeline…

See määrab uut tarkust, mis erineb sellest, millist olite seni teadmas, mis asendab vanat  lihtsat harjumuspärast kontseptsiooni täienisti uue ja tõelise praktilise energiaga…

Teie ilmas ei ole midagi avanemas juhuslikku…, need on kohased igale epohhile, igale ajastule…

Kuivõrd targad olete…?

Kas olete ehk võimelised kokku puutuma oma raku struktuuriga…?

Kas olete teadlikud, et sellel on olemas mõistus, milline on võimeline toimima iseseisvalt, mõneti eraldi teie teadvusest…?

See on Kaasasündinu, millest olete teadlikud…

Kõik need on uuema ja targema inimese osad, kes saab ütelda… – ma ei mõista veel reaalselt kõikide asjade detaile ja üksikasju, kuid olen täienisti solidaarne nendega…

Olen valmis võtma kasutusele mistahes esoteerilisi asju, mis saaksid aidata mind ja teisi minu ümber…

Paljusid asju te ei ole kunagi õppinud, ega kuulnud neist, ei mingis vaimses süsteemis…

Kas see teeb neid teie jaoks mingiteks vääradeks…, või räägib hoopis, et need on sootuks uued asjad, mis on tulemas esile…?

Kokkuvõttes

Kas olete suutelised uskuma siin kuuldut reaalselt…, uskuma Merkabaasse, kui personaalsesse energiasse, milles saate liikuda…?

Kas olete suutelised uskuma, et inimloomus on võimeline evolutsioneeruma…?

Mõnedele lugejatele ja kuulajatele need asjad on raskesti mõistetavad… – ma olen sellest teadlik…

Taoline toimub alati, kui on kokkupuutumist uute materjalidega…

Tuleb aeg, kus hakkate neid mõistma… – siis kõik asjad asuvad oma kohale…, te hakkate neist aru saama…

Nüüd vaid õpite olema tark… – kunagi hiljem saate kinnitust, et olete tõepoolest tark

Iga inimene jõuab selleni… – mis kiirusel ka ei liiguks…

Selline on vaba valik…, mis tegelikult tähendab… – kaks sammu ette…, üks samm tagasi…

Praegu on käimas võitlus Valguse ja Pimeduse vahel… – teie olete Valguse poolel…

Ärgu heidutagu teid asjaolu, kus mõned asjad näivad teisti… – need on teisti

Ärgu heidutagu teid muutused… – neid tuleb hulgim

Võtke kasutusele tarkus… – ma olen ootamas ootamatusi…, ja olen ootamas edukat tulemust, kuna selleks olen see, kelleks olen ise

Säilitage rahu iga sammu juures…, isegi kui see on tundmatu

Tänane vestlus toimus Delphi ülikooli Tarkuse templis…, tunnustades sellega selle asutajaid…

Ülikooli asutajail ei olnud aimugi, et see saab loodud tuleviku jaoks, mille tulekust ei teadnud neil aegadel keegi…

Nüüd on sellest saanud koht, kus õpetatakse tundmatut tulevikku

Ja nii see on

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Antud sõnumite seeria on selle aasta viimane tekst, mis jõuab teieni koduses olukorras…, nagu ütleb minu partner…

Siin ta alustas oma kanaldustega…

Raske uskuda, et see oli 30 aastat tagasi…

Raske uskuda, et see toimus selle koha lähedal, kus neil kaugetel aegadel hakkas võtma vastu sõnumeid – siis ta istus sellele toolile esmakordselt…

Nüüd sellest on saanud traditsioon…

Traditsioon seisneb selles, et eesriide varjus oleme juba palju kordi võtmas vastu sõnumeid, mis tulevad selle tagant…

Sellist kohta kasutame üksnes seetõttu, et see on sümboliseerimas nii lõppu, kui uut algust…

Ka tänane kanaldus ei ole selles mingi erand…

Anname teile mõninga ülevaate sellest…

Kallid…, kõik see, millest tahaks rääkida, on suure väärtusega…

Hääl, mis jõuab teieni eesriide tagustest läbi inimolevuse, on täis armastust ja tänulikkust…

Te vajate ja soovite seda… – see on sellest, mis on muutumas üle planeedi…

See on selle sõnumi vastuvõtust…

Seega… – alustame…

Täna tahaks arutada nii mõndagi…, ehk minna isegi veelgi kaugemale…

Veelgi kaugemale tähendab… – et… ma pakuks teile mõningate lahenduste variante…

Ma kordan lugejatele ja kuulajatele, kes saavad seda hiljem kätte…, et ma tahaks rääkida millestki, millele te ei ole veel mõelnud…, kuid millele oleks tarvis mõelda…

Seda kõike on tarvis võtta kokku…, kusjuures selliselt, milleks te ei ole veel valmis…

Seetõttu teil vaja esmalt kuulda neid kontseptsioone, milliseid teil tarvis kuulda ja teada…

Kõike, mida mainin, on nii või teisiti, teie uudistest läbi käinud…

Kui vaatate seda teatud nurga alt, siis see võiks näida kui kõik oleks veeremas alla mööda kaldteed...

Krayon…, peale aastat 2012 kõik näib õudsena välja…, kuigi sa rääkisid, et asjad hakkavad muutuma paremuse poole…

Ma ütlen taas neile, kes on ootamas võlulisi aegu, kus teie juurde laskuvad haldjad…, ning võlukepi viipel kõik hakkavad mõtlema teisiti…

Asjad ei käi selliselt…

Peamised põhjused…

Ideed imbuvad tsivilisatsioonidesse ja kultuuridesse omal erilisel viisil…

Ideedel tuleb usu barjääridest läbi murda…, eriti neist, mida peate vananenuteks kujutlusteks ja eelarvamusteks, mis väidavad… – Seda ei saa olla…, või siis… Nii see on alati olnud…, seetõttu jääb nii ka edaspidi…

Nemad, kes on halamas… – häda mulle…, vaadake üksnes seda…, mis õudsad asjad on toimumas… – jäävad kindlaks oma väidete juurde…

Ehk vaataks neid õudsaid asju…, üks teise järel…

Kohvipaksul ennustajad ennustavad, et oleme määratud hukule

Ja nemad näevad üksnes seda, mida tahavad näha…, kogu toimuvat võtavad vastu omal viisil, ning ka reageerivad vastavalt kõigele…

See väärib läbivaatamist…

1. Ameerikalik demokraatia on väidetavalt vajumas laiali…, ning leidub neid, kes on kuulutamas, et see viib Ameerika langusele…

Neile näib, et punased vabariiklased ja sinised demokraadid on vihkamas teine-teist sedavõrd, et kongressis võib nende vahel puhkeda sõda…, ja kuna sellest, et on sõimamas teine teist sõimusõnadega, on veel vähe…, siis ehk on võimelised isegi tapma teine teist…

Pinge on tõusmas piirini…

See ei ole kaugeltki see, mida tahtsid Ameerika asutajad-isad…

Vaadake vaid…, kõik on lagunemas…, ega ole sealt oodata midagi head…

Sealt ei paista midagi head tulevat, mis teeks lõpu kõigele sellele…

Oleme rääkinud aastaid tagasi, et teie poliitiline süsteem on süsteemselt vananenud

Teie teadvus on muutumas…

Kui see on vigane…, kui see on kõlbmatu… siis teile võib näida, et… olete valinud esindajaid, keda olete paigutanud läbipaistvasse sotsmeediumi majja, kus igaüks saab näha neid…

(Krayon kibestunult rahva nimel) Selliselt on kõigile näha kolossaalne ameerikalik disfunktsionaalsus

Miljardeid inimesi üle ilma saavad näha ja naerda, kuidas kõik on lagunemas

 Selline oli esimene pilt… – (Krayon muiates) kuidas teile meeldib see…?

2. Krayon…, oleme paigutanu linnu õigetesse kohtadesse ja mõistlikel põhjustel…, kuid… meil on otsa saamas vesi…

Mis on toimumas veega…?

Nii mõnedki linnad on saamas vett teatud kohtadest…

Olen praegu Lõuna Kalifornia ühes sellistest kohtadest, kus ei ole kunagi olnud oma vett…

Vesi on toodud sinna kusagilt põhjapoolt…, kuni tänase päevani…, kuni tekkis vee puudus…

Mõned linnad vee puuduse tõttu lõpetasid ehitustegevuse…

Ilmselt seetõttu põllumajandus Kalifornias hakkas kiratsema…

Kuid see on vaid üks koht paljudest, kus vesi on kadumas…

On teil meeles, kui palju aastaid tagasi olime rääkinud, et hakkavad sündima klimaatilised muutused…?

Oleme rääkinud asjadest, millistest on ka tänavu juttu…

Kliima muutustes kõige eredamalt on näha seda, millest olime rääkinud…

Rääkisime, et tulevad ajad, et mõnedest kohtadest vesi kaob…, kuid samas teistes kohtades seda tuleb külluses…

Mida on kavas sellega teha…?

Te olete sellises piirkonnas, kus on ilmnemas probleemid veega…

Selline oli teine pilt…

3. Ehk jätkaks…

Krayon…, kas oled teadlik prügisaartest ookeanis…?

Vaikses ookeanis on ujumas suur saar prügist, mis on Texase suurune…

Plastik kõikjal ookeanis on tegemas kahju elule…

Sellega ei ole võimalik midagi ette võtta… – ta üksnes hulbib seal…

Mida temaga teha…?

Ega ta ei hävita ometi kogu elu…? 

Kas inimkonna teadvuseni jõuab täiel määral, millega ta on hakkama saanud…?

Selline oli kolmas pilt…

4. Krayon…, oleme saastanud loodust kahjulike heitmetega…, oleme palju aastaid püüdnud teha sellega midagi…

Oleme püüdnud pöörduda ÜROsse… – kuid tulutult…, ei suutnud jõuda kokkuleppele…

Saastamine aina jätkub ja jätkub…, suitsusambad on jätkuvalt tõusmas atmosfääri…

Mõnedes linnades on sedavõrd tihe sudu, et raske on näha kõrvalmaju…, inimesed tänavatel on lämbumas…

See ei muutu kuidagi paremaks… ja see ei ole nii, kui on meile räägitud…

5. Krayon…, meil ei ole viise saada külaldast energiat…

Oleme püüdnud hankida energiat kõikvõimalikel viisidel…

Enam ei ole võimelised rahuldama energia vajadusi… ei jõua järgi energia tarbimise vajadustele…

Kuid elekter on väga vajalik…, seetõttu vajaliku energia saamiseks püüame midagi ära põletada…

Seal, kus oli midagi põletada, oleme pea kõik ära põletanud…

Oleme kasutusele võtnud erinevaid elektri saamise viise…, isegi ohtlikke…

See on jätkumas ja jätkumas… – see on mingi monstri taoline, kes muudkui õgib ja õgib, tohutul hulgal…

Mida saaks sellega teha…?

Selliseid probleeme on 15 jagu…, siin sai toodud vaid 5 neist…

Tahaks arutleda teiega neist viiest… – kusjuures paluks teil olla mõistev ja mõelda neile…

Tulla välja oma kestast…, sellest, mida on teile räägitud ja sellest, millega valavad teid üle meedia uudised… muredest ja üleelamistest…, palvelustest ja käte heitmistest taevaste poole…

Olete teadmatud nii mõnegi asja kohta, millistest on teile räägitud, ja räägitakse jätkuvalt…

Võimalikud lahendused

Kas teie poliitika on kõlbmatu…?

Jah…, täienisti

Oleme seda teile rääkinud…?

Jah…, olete küll

Kas see tähendaks, et kõik on läbi…?

Ei…

Kui teil on olemas miski, mis ei tööta… – kas nii on see igavesti…?

Kas te ei ole häälestanud oma mõistust juba eelnevalt sellele, et kõike, mida näete enda ümber, on sedavõrd värdjalik ja lõppematu…, et ei miski, ega keegi ei suuda iialgi seda korda teha…

Oleme palju kordi rääkinud, mis on toimumas…

Kümneid kordi…

Kuid seni on jatkuvalt neid, kes ei näe, ega mõista seda kõike

Kallid…, me hoiatasime teid, et see kõik jõuab kokkuvarisemise punktini…

Olete jõudnud selle punktini, kus olete nägemas, kuidas kõik ilmas on väljendumas sedavõrd naeruväärsel kujul…

Mida arvate käesolevast süsteemist, milles tullakse välja mingite ideedega… milliseid arutatakse…, tehakse valikuid… – ning… mingi idee võitja saab etteotsa…?

Ta püüab kõik järgnevad neli, või kaheksa aastat, teha kaotajaid maha, pidada luuseriteks…

Seejärel toimuvad uued valimised, kus kaotajad võivad tõusta esile…, ning võites, püüavad järgneva nelja, või kaheksa aasta jooksul, pühenduda kuritahtlikele joovastustele ja luuserite maatasa tampimisele

Seega… – nelja- või kaheksaaastase protsessi jooksul jõutakse Ameerika jaoks vähe midagi ära teha…

Kas teile ei ole veel selge, et selline süsteem on aegunud…

Olen rääkinud teile, kuhu ta on liikumas…

Oleks parem, kui te oleks jälgimas seda…

Mul on kavas (Krayon muiates) nimetada seda Elegantseks Poliitikaks

Te ehk naerate selle üle…

Alguseks ehk oleks see, mida nimetaks mõistvaks valimiseelseks kampaaniaks, kus keegi ei püüa teist maha teha, ega sõimata teine teist… – vaid püüaks saavutada mingit konsensust… – saavutada sulandumist nii kongressis, kui ka senatis, kuna kõigi üldine soov on valida liidrit, või presidenti, kes kuuluks vaid ühte parteisse…

Muidu valitud president, tulles ametkohale, teeks täpselt samuti, kui kõik eelnevad valitud… – annaks oma eelistuse üksnes parteile, milline oli valinud teda…

Aga kui…, aga kui ilmuks tsentrist…?

Olge valmis selleks…

Tsentrist ütleks… – minul on kavas kandideerida presidendiks…, mina suudan luua üksmeelt…, mina oskan viia läbi läbirääkimisi ja jõuda kokkuleppele…, minul on teada, millisele kompromissile nemad on võimelised ja millisele mitte…

Mul on kavas saavutada oma…, ja ma ei esinda ühtki poolt…

Kui paljud teist on huvitatud sellest…? (kostavad üksikud aplausid)

Kas on see tõsi…, kas tunnete selle järel vajadust… – on see nii…?

Seda on soovimas paljud teisedki…

See ei olegi kuigi raske…

Kuidas on… – kas tõepoolest senine süsteem on maha käinud…, või see vajab mõistvat ümberkorraldust…?

Mõistate…?

Kas mõistate, et seda võiks pidada evolutsiooniks…

Ma ütlen teile… – kui teie ei tee seda, siis teevad seda teised rahvad…, kuna ka nemad on nägemas, mis on toimumas…

Teil on tarvis sellist liidrit, kes saaks astuda etteotsa…

See ei ole kohtuotsus tänavusele liidrile… – see on kohtuotsus tänavusele poliitilisele süsteemile, kus võitja on saamas kõike…

See oleks demokraatia evolutsioon… – kusjuures… üle planeedi…

Selleks on aeg kätte jõudnud…

6. Krayon, kui kiiresti see tuleb…?

Ja-ja…, leidub teie seas neid, kes vastaks… – selleks läheb veel aega… (üldine naer)

Pange tähele… – on neid, kes kuuldes seda, on nõus öelduga, kuna saavad kinnitust oma veendumustele…

Nendeks võivad olla poliitikud, kes räägivad…, see on just see, mida on ammu oodatud…, et nemad ise püüavad ära kasutada võimalust…

Et neil on üksnes kavas proovida seda, et saada mõistvamaks…

(Krayon kibestunud muigega) Kui siis, vaid mõneks ajaks…

Enamuselt sellised poliitikud saavad kaotuse osaliseks…, üksnes seetõttu, et neil ei ole veel usaldust taolistele asjadele…

(Krayon valijate nimel) Milleks meile nende mängud…, nende taga on midagi enamat varjul…

Nemad isegi ei kavatse seda ellu viia…

Me isegi ei usu, et nemad saaks reaalselt teha seda, mida on lubamas… – saada mõistvamaks…

Neil kindlapeale on põues kivi… – üksnes hoiavad end seni tagasi…

Oodake vaid, kuni nemad jõuavad etteotsa…

Kõik see on rajatud teie senistele eelarvamustele… – eelmistele…

Olete häälestunud ootama halvimat

Mis oleks, kui vanad vaimsused, kes on lugemas ja kuulamas, ootaks hoopis… paremat…

Just selleni tahaks viia teid…

Teid huvitab, kui kiiresti see võib tulla…?

Kuid see on olenemas täienisti teist endist…

7. Krayon…, meil ei jätku vett…

 (Krayon muiates) Tahaks anda teile üht kujutluspilti…

Kujutagem ette…, üksnes kujutagem… – olete seismas Vaikse ookeani kaldal…

Igaüks siin ruumis on teadlik… – kuidas on minna ookeani äärde ja näha tema vetevälja laiust ja selle ääretust…, jälgida, kuidas päike vajumas temasse… – imetleda seda kaunist kohta…

Ehk avardaks seda kujutlust…

Mis oleks, kui iga ookeani veetilk oleks äkki joodav…?

Kas see muudaks midagi teie jaoks…?

Te võtaks seda naljana… – kus enne on nähtud, et saaks juua ookeani vett…?

Seda on alati olnud võimalik… – kuid seda on raske saada…

Vee magendamine vajab kindlat tehnoloogiat…, suurt hulka energiat, et toota soojust vajalikul hulgal…

Seni see on toimumas liiast aeglaselt…

Ma olen varemgi kinnitanud teile, et selle lahendus on tulemas… – ja… mõndagi muud…

Olen isegi pakkunud mõningaid variante, mida võiks teha…

Ehk täiendaks seda veelgi… see oleks lihtne…, seda tarvis teil taas kuulda…

Reaalselt see ei ole kuigi lihtne…, kuid idee ise ja selle protsessi korraldamine on ülimalt lihtne…

Tulevatel aegadel leidub neid, kes hakkavad sellega tegelema…

Selleks läheb veel mõningat aega, kuni mõistate, kuidas teha seda paremini…

Nagu kõigi leiutiste juures… – esmase idee juurutamine võtab aega…

Siin annan teile vaid idee… – olete selleks valmis…?

Muutke sool vetes magnetiliseks… – muutke magnetiks… – seejärel tõmmake sool veest tavalise magneti abil välja…

Teatud meetoditega saab soolad muuta magnetilisteks

See on kinda heitmine leiutajatele… – tehke soolad magnetilisteks…

Selleks peab olema süsteem, mille abil saate magedat vett käigupealt…, reaalse aja jooksul…, ilma vee soojendamata ja ilma suurte mahutite…

Sisenemas on soolane vesi ja väljumas – mage vesi…

Lastes seda vett paaril-kolmel korral läbi, on võimalik saada värsket joogivett…

Teil on teada suured tankerid, mis on vedamas naftat…, miljoneid barreleid…?

Ehk kujutaks selliseid tankereid, mis on magestamas ookeanide vett…

Te olete võimelised seda teoks tegema…

Nii mõnelegi lugejale või kuulajale võib tulla mõte, kuidas seda teoks teha…

Kas idee ise jõudis kohale… – ilma mistahes soojenduseta ja jooksva aja käigus…

Muuseas… selline tanker võib seista otse kaldaääres…, ja tema ei vaja mingid maalappi…

Ja veelgi parem… – ta võiks sõuda kohta, kus vett on hetkel vajaka, ning varustada seda piirkonda miljonite barrelitega vett… – ühe korraga…

Selline asi on tulemas…, ja ookeanist saab ammendamatu magevee ressurss… – see kindlustab viljasaaki teie toidulauale…

Kusjuures see ei tee ookeanile mingit kahju…

Leidub neid, kes hakkavad vaidlema vastu, väites, et selleks kulub liiast palju elektrit…

Me veel jõuame selle küsimuseni…

8. Krayon…, meie ookeani vetes on moodustunud tohutu prügi laik…

Ma küsiks teilt sellepeale… – kas tahate ütelda, et eile oli seal veel puhas…, aga täna tekkis sinna prügilaik…?

Te ehk väidaks selle peale, et see on kogunenud mingi aja jooksul

Mingi aja jooksul…?

See hakkas kogunema plastiku loomise ajast…

See teeb välja… 80 – 90 aastat… – vaat, millise aja jooksul…

Just sellise aja jooksul see on kogunenud ookeani vetes…

Kallid…, see ei ilmunud sinna ühel hetkel…

Kuid siiski… just nüüd on midagi toimunud… – te avastasite selle…

Jah…, see oli teil teada juba 10 aastat…, isegi 15 aastat tagasi…

Kuid siis see ei häirinud teid veel…

Alles nüüd hakkaks häirima…

Kallid…, tere tulemast teadvuse evolutsiooni… – teie endi…, teie planeedi…, kogu eksistentsi jaoks…

See on sündimas üle kogu planeedi…

Nüüd on hakatud sellest rääkima ka uudistes…, kuigi prahi hulk oli aina kasvanud ja kasvanud… aastakümneid…

Ja nüüd äkki… avastasite selle… – tõepoolest…

Nüüdsest pea igaüks teist on teadmas sellest…

On esile tulemas neid, kes püüavad sellega midagi ette võtta…

Kas selleks on vaja mingeid uusi leiutisi…?

Sugugi mitte…

Lahendus on lihtne… – leida vahendeid pääsuks prügi juurde, et koristada ära…

Kuid mõnigi ehk kurdaks… – seal koristamiseks on liiast palju prügi

Seda võib teha aegamööda ja suurtes kogustes…, kuni kogu hulk hakkab vähenema…, kuni jõuab kätte päev, kus saate tähistada laigu kadumist…, millega saate tunnistada, et olite suutelised sellega hakkama saada…

Selleks on tarvis neid, kes tunneks muret ookeani seisu üle…, ja neid, kes rahastaks kogu ettevõtmist…

Selleks olid võimelised selle planeedi olevused…

Sellega on erinemas käesolev aeg…

Olete löömas häiret selle üle, mis oli kuhjunud aastakümnete jooksul…, kuigi võis näida, et alles juhtununa… (kusagil tagahoovis)…

See on erinemas teadvuse teadvustuse poolest… (Krayon sosinal) hooles…, teadvuses

9. Krayon…, meil on ka õhk saastatud igasuguste väljaheidetega…

Jah… – te olete seda tegemas…  ja see on muutumas ohtlikuks…

Ma selgitan… miks…

Igal korral, kui olen rääkinud sellest, leidus neid, kes olid sellele vastu…

On leidunud ka neid, kes selle jutu peale lahkusid siit ruumist, kuna minu jutt ei läinud kokku neile räägituga…

Kuid ma rõhutan siiski… – tõepoolest…, teil on liiast palju väljaheiteid

Seega… – jääge minuga…, mul on kavas rääkida teile, kuidas vabaneda väljaheidetest…

Kuid tahaks ütelda teile kõigi väljaheidete ja palju muude kohta, milliseid teie teadlased on hakanud märkama ja registreerima oma mõõteriistadega…

Need saastad on hävitamas teid, aga mitte maakera

Te ehk väidaks vastupidist…

Teil justkui oleks sedavõrd suur soov hävitada end

Kas siis seetõttu jätkate oma keskkonna saastamistega…?

Kui te jätkate selliselt, kuni hävitate kogu tsivilisatsiooni…, siis Maal läheb palju kergemaks…

(Krayon Maa nimel)… – Suurimad tänud

Nii on alati olnud

Maa on elujõuline…, ta on alati taastunud… – isegi inimkonnast…

Seetõttu annan teile tänapäevale kohasema juhenduse…

Lõpetage saastamisega… – sellega hävitate üksnes endid, aga mitte Maad

Maa on läbimas järjekordset tsüklit… – see on langemas kokku teie tegudega, mis lähendavad  teie endi hävingut

Sama ütlete ka planeedi kohta… – kõik asjad, mis on toimumas planeediga, on esile kutsutud inimeste tegevustega…

Kuid see ei vasta tõele… – ei…, see ei ole teie tegude tulemus…, mitte teie tegevuse pärast

Ma ütlen teile… – kliima muutus ja selle soojenemine on planeedi tsüklite tulemus…

Maa on seda varemgi teinud…

Teie klimatoloogid ei ole suutelised kiikama kliima olude salvestistesse…, seetõttu ei saa anda teile õiget informatsiooni kliima kohta…

Kui nemad vaataks hoolega jää kerne, või puutüve rõngaid… – siis avastaks midagi huvitavat… – maa on tegemas seda regulaarselt

Minge Alaskale ja küsige põliselanikelt jää liikumise kohta, millised kord lähenevad, kord eemalduvad…, taas ja taas… – kord lähenevad, kord eemalduvad…

Nende sündimise aegu jää oli lähedal, kuid nüüd on eemaldumas…

Just eemaldumine kutsub teis paanikat…

Kas mõistate, millest räägin…?

Kuid… ma ütlen teile ka seda, et tsüklite sees on omad tsüklid… – nii 400 aastased, kui 1600 aastased tsüklid… – need on kui üleminekud kuumusest külmale ja tagasi

Maale seda on tarvis enda uuendamiseks ja noorendamiseks

Teil oma akvaariumiga on sama lugu… – kuidas ka ei kannaks hoolt selle eest…, kuid tuleb aeg, kus tarvis vahetada kogu vesi välja…

Kuid kahjuks Maa ei ole võimeline vahetama vett…

Tema võimete kohane, on… – mängida temperatuuriga

Ta on suuteline uuendama end…, uuendama kalu ja kogu elusolemust…

Ta on tegemas seda regulaarselt…

Te olete siin lühikest aega…, teil ei olnud kunagi võimalust seda jälgida…

Te olete reaalsed uustulnukad planeedil… – teil on võimalik olla siin vaid lühikest aega…

Ehk kujutaks sellist pilti, kus olete maapeal kõigest paar kuud… – teil ei oleks aimu aastaaegade olemasolust ja nende vahetusest…

Kujutage vaid, et nende kahe kuu lõpus hakkab tulema talv…, aga te olete teadlikud üksnes soojast ajast… – puud on heitmas lehti maha…, kui sureks…

(Krayon matkides ahastust)… mida meil nüüd teha…, häda meile

Teie silmis maa oleks suremas….

Te ei ole isegi teadlikud, et nii on see toimumas pidevalt…

Kas mõistate, millest ma räägin…?

On olemas pikaajalised tsüklid, millistest te ei ole kunagi läbi käinud…

Maa on andmas teile märku eesseisvast

Olge vaid tähelepanelikumad nende märguannete vastu…

Kuid hirmude müüjad aina räägivad (Krayon süngel häälel) Olete kahjustamas maad…, te ei ole võimelised seda taastama… – te viite maa hukule…

Kuid küsimus selles on reaalselt vaieldav…, ja seda kavatsen teile esile tuua…

Te olete teadlikud osooni kihist…?

Olete lugenud osooni augu suurenemisest, mida väidetavalt on põhjustanud kõiksugu gaaside väljaheited, millistest olete püüdnud puhastuda viimaste 30 aasta jooksul…

Pange tähele… – auk on sulgunud…, osooni kiht on taastunud…

Õnnitlen teid selles, et ise te ei mõista selles mitte midagi… (üldine naer)

Kas on teile teada, et osooni hulk üldiselt hakkab maapeal vähenema…?

Miks mitte kiigata aastat 60 tagasi, kus oli märgatud, et osooni kiht on suhestuses Maa Magnetväljaga…

Tere tulemast planeet Maa magnetvälja nihkesse…

Osoon oleks teinud seda, mida oli teinud, isegi siis, kui teid ei oleks planeedil olnud…

See oli osa sellest, mis on toimumas planeedil regulaarselt…

See kaasneb sageli päikese kiirgusega…, ehk… on seotud päikese tsüklitega…

See on osa planeedi nihetest, millega ta on seadmas end häälde

Maa teeb seda inimkonna nimel, keda elab siin külluses ja kelle populatsioon on aina suurenemas…, keda on tarvis ära toita…

Kuidas on see teie jaoks kõlamas…?

Kas sellele saab üldse vastu vaielda…?

Toimub kliima muutus, nagu on seda alati olnud…

Olete praegu nägemas lehtede langemist… seetõttu olete löömas häirekella…

See ei ole teie poolt esile kutsutud

Gaasiheitmed, mida olete õhku heitmas, on hävitamas üksnes teid endid…

Kuigi puhastuda heitgaasidest, ei ole kuigi hea mõte…

Maa asjad ei ole üldse nii, kuidas arvate teie…

Gaia…, elementaalid…, kogu paljumõõtmeline elu, mis on siin alguste algusest, on segunemas ja uuenemas tänu neile tsüklitele… – ja nii on see olnud juba ammu…, veel enne teie kaeblemisi selle üle…

Kuidas saab seista sellele vastu…?

10. Nüüd räägiks energiast

Olete hakanud mõistma elektrienergia tähtsust ja selle hinda…, vajadust seda säästa…

Olete nägemas, et tööstused on hakanud enam, kui varem, tunnistama, et energia tootmisest on vaja kõrvaldada võtme komponent… soojus

Igal hetkel, kui vajate elektrit, teil tarvis toota soojust…

Auru saamiseks vaja soojust, mis paneks turbiinid pöörlema, millega toota teile vajalikku energiat…

Soojuse saamiseks põletate naftat, või sütt…, või mõnda muudki… – peaasi, et saada soojust…

Seega… – teil on tarvis pidevalt midagi põletada…

Teil on olemas tehnoloogiaid, mis võimaldavad põletada saastamata õhku… – kuid see ei ole asja lahendus…

Õigeks lahenduseks oleks – ei põletaks üldse midagi…, ei mingit soojendamist…

Krayon…, ilma soojendamata ei ole võimalik saada elektrit…

Samal ajal, kui olete aina põletamas ja saastamas õhku…, on olemas tasuta soojus, mis asub teie jalgade all… – ja see on geotermaalne energia

Te koheselt hakkate väitma… – nendeni ei ole lihtne pääseda…, selleks tarvis sügavaid puurauke…, mis ei ole tehniliselt lihtne teha…, neid ei ole lihtne puurida…, ja veel tuua vajalik soojus sealt üles…

Jah muidugi…, kuid seal on tasuta soojus, mida võiks kätte saada… – nii saaksite pea tasuta energiat elektri tootmiseks…

Meil ei ole veel vastavaid tehnoloogiaid selle keerulise töö jaoks…

Ma ehk tõlgendaks just öeldud lauset veidi ümber…

Te ei taha raisata sellele suuri rahasid

Te parema meelega ehitate aatomi reaktoreid…, kuigi sellele kulub isegi enam raha…

Olete viimase aja jooksul näinud ise, kuivõrd rumal tegu oli elektri tootmiseks ehitada aatomjaamu

Kaks õudsat juhtumit on selgelt näidanud, kuidas energia tootmine aatomjaamades võib minna kontrolli alt välja…  

Näete isegi, kuidas need kaks õnnetust on mürgitamas maad siiani…, ookeanide vett…, samuti ka inimesi…

Kuidas on teile näiliselt ohutu energia, mille nimel olete ehitamas…?

See on kõige ohtlikum asi, mida olete kunagi teinud… – inimkonnale… ehk… iseendile…

Ja sedavõrd meeletult kallilt…

Kui te oleks panustanud samad rahad geotermaalsele energiale, siis leiaks ka aukude puurimise võimalusi, et saada sealt tasuta soojust…

Kuid mul ei ole plaanis rääkida aukude puurimisest…

Vabalt kättesaadav energia on olnud kaua aega teatud kättesaamatu Püha Graalina

Seega… sellist asja, kui vaba energia, ei ole olemas…, kuna termodünaamika esimese seaduse kohaselt energia ei saa kusagilt ilmuda, ega kaduda kusagile… – ta üksnes muundub ühest vormist teiseks…

Siit ka… vaba energia ei saa kunagi olla vaba energia

Selle sõna läbi püüate kirjeldada energiat, mille loodate saada mingist ootamatust allikast, milline oleks ammendamatu

Kas on selline asi võimalik…?

On.., ta on otse teie ees…, seal ta on alati olnud… – selle nimeks on… – magnetism

Tahaks tuua teie ette järgmise pildi, millist varem pole näidanud…, seda üksnes seetõttu, et mul on kavas anda teile midagi kindlat…, spetsiifilist…

Olete kindlapeale mänginud püsimagnetiga…?

Need on lihtsad magnetid, mis ühtpidi tõmbuvad tugevalt kokku…, kuid teistpidi tõukuvad tugevalt teine teisest… – seda olenevalt sellest, milliseid pooluseid viite kokku…

Mõned neist on sedavõrd võimsad, et kaks täiskasvanud meest, ei suuda neid lahti tõmmata…, ega saa ka kokku viia…

Kas kujutate seda pilti…?

Siit küsimus… – kas on kunagi võimalik neid kokku viia, või lahti tõmmata…?

Kas teid rahuldaks vastus… – ei iialgi

Õnnitlen… – selline on energia igavene allikas

Kas on mõistetav…?

Magnetism on olemas alati… – ta on alati tõmbamas ja tõukamas…

Seda ta teeb… – tõmbab ja lükkab

Olete kunagi näinud aurumasinat…?

Olete kunagi näinud miskit, mis ise toodaks elektrit…?

Selleks on tarvis, et oleks miski, mis tõmbaks ja lükkaks

Mis oleks väikese mootoriga… – väike masin magnetitel…?

Need on üksnes alalismagnetid, mis ei vaja elektrit…

Need magnetid on paigutatud rattale teatud korras…, paljudel ratastel… – need on tõmbamas ja lükkamas teatud korras…, ja on tõmbamas ja lükkamas seni, kuni rattad ise lagunevad…

Jääb üle vaid asendada need uutega…

Sellised magnetid aina jätkaks ja jätkaks oma tööd… – ja see oleks kestmas igavesti…

Kas see pakuks teile huvi…?

Nii mõnigi ehk ütleks… – kui vägev…, vaid paar ratast ja need hakkavad tegema meile sellist asja…

Leiutajad teavad, millest mina räägin…

Kuid esmalt tarvis avada teile üht saladust…

Mul on kavas avada midagi leiutajate jaoks, kes on lugemas või kuulamas…, ja kes on nägemas vaeva sellise mootori kallal…, kes ei suuda tabada esmast iva… – kuidas panna asju tööle nii, et need tõmbaks ja lükkaks

(Krayon leiutajate nimel)… Mul on aina tõrked…, ei tule välja see või teine…, ma ei suuda mõista, milles peitub iva… – ma ei suuda mõista, mis on lahti miinuste ja plussidega…, miks need ei hakka tööle…?

Ma ütleks… – Mister Leiutaja…, tee poolpööret… – sinu rattad peavad olema kui mööbiuse lindid…

Sellega sai saladus välja öeldud…

Kui olete teadlikud mööbiuse lindist, siis saate aru, milles on konks… – teha poolpööret

On olemas süsteem, mis on kasutamas mööbiuse linti, ketast ja magneteid, millised hakkavad tõmbama ja lükkama…, ja see aina jätkub ja jätkub…, ja jätkub… – 100% efektiivsusega…

Selliselt saate igavesti pöörleva ratta…, ja ei ole oluline, kas on see suur, või väike..

Kui teil on olemas igavesti pöörlev ratas, siis see võiks hakata tootma pisut elektrit

Kas suudad jälgida mõtet…?

Kui seda pisut ühendada suurema rattaga, siis see muutub elektromagnetiks…, millest võib tegelikult saada väga-väga suur elektromagnetitega ratas… – selle tulemusel elektromagnetid võivad olla mitme-mitmekordselt võimsamad…

Selliselt saate endile süsteemi, kettaga ja mööbiuse lindiga, milles magnetid on ülivõimsad…

Kuid seni teil ei ole veel midagi sellist, mis tõemeeli oleks ülivõimas…

Teil on elektriseadmeid, mis on varustamas elektriga vaid mõningaid maju…

Uue süsteemiga kaovad energia võrgud, kuna privaatne energia on vaba ja tasuta…, ja ta on kasutamas magnetismi…

See on teil juba tulekul…, ja see annab teile kõike, mida vajate…

Selleks ei ole vajadust midagi põletada…

Tõmba-lükka energiat võib rakendada kõikjal…  

Kas suudate kujutada maad ilma suitsusammasteta

On lugejaid ja kuulajaid, kes said siin eurika-vastuseid oma küsimustele…

Kuid… – kas ei näi see liiast ulmelisena…?

Või on see siiski ülimalt praktiline, mille kallal tasuks maha istuda ja mõelda…, ning mõista selles ratsionaalset iva

Ehk vanast harjumusest võivad tulla sellele mõningad vastuväited…

Kuid harjumuspärane on nihkumas kõrvale…

Pange tähele, kuidas eraettevõtlus on loomas midagi teistmoodi…, mitte valitsuse algatusel…

Siin annaks teile veel üht saladust… – te ehk loodate, et seda hakkab tegema valitsus oma õiguslike ja finantsiliste võimalustega…

Kuid seda võivad üle võtta eratööstused, kes on enam huvitatud teha kõike efektsemalt ja hulga paremini…, et see teeniks ja teeks oma tööd võimalikult hästi

Neil on suurem huvitus sellest, kui riiklikul valitsusel… – just eraettevõtlusel…

See hakkab sündima…

Krayon…, millal hakkab see sündima…?

Peatselt…

Siis, kui hakkate toetama neid… – ning nähes seda, ei pea neid hullumeelseteks…

Te kuulete nende tegudest uudistes…

Kui need ilmuvad oma ettepanekutega, siis võite mõista, et olete sellest juba kuulnud  Krayoni õhtudel…

Täna ma ei ole rääkinud millestki sellisest, mille kallal ei oleks veel tööd tehtud…, mis ei oleks kavanduse protsessis…

See peaks andma teile lootust…

Olge kannatlikumad ja olgu teil enam mõistmist…

Ärge sirutage käsi taevaste poole…

Teaduslik fantastika ja reaalsuse vastuvõtt

Selline on sõnumi lõpp… – ärge sirutage käsi taevaste poole

Oleks hea, kui mõtleksite sellele…

Olete saanud aasta 2012 kontrolljoonest üle…

Iidsetele oli teada, et kui olete kord ületanud kontrolljoone, siis see viiks Uue Inimese sünnile…, Uue Inimkonna sünnile… – ka Uue Teadvuse sünnile…

Kas Looja, peale selle, kui olete kogu oma hiilguses ületanud kontrolljoone, saaks ütelda… – vaadake neid, kes on ületanud märgise… – see on suurepärane…, ehk teeksime nendega lõpu… (üldine naer)

Just seda on teile paljudki rääkimas…

Usulised organisatsioonid on jätkuvalt kinnitamas… – Armagedon on jätkuvalt lähenemas…, suurt sõda ei ole teil juba 80 aastat olnud…, ta on jätkuvalt ukse taga… – te ju teate seda isegi…

Teie teaduslik-ulmelised filmid on samuti rääkimas sellest… – ka neis rõhk on maailma lõpule

Viimase 20 aasta jooksul on olnud palju juttu üksnes post-apokalüptilisest tuuma massilisest hävingust…, ja maa seisundist peale selle…

Nüüdseks need jutud on oma aja ära elamas…, kas pole…?

Need on vananemas, kuna midagi sellist ei toimu…, ei toimu…, ega toimu…

Sellised jutud on võtmas teise suunitluse… – maa on soojenemas…, (Krayon irooniliselt) muutub nii soojaks, et miski ei saa jääda ellu…

Siia tulevad võõrplaneetlased, kes armastavad kuumust… – nemad vallutavad Maa… (üldine naer)

Just sellega peaks lõppema kõik…

Kuidas on teile sellised stsenaristid, kes on loonud teile seda…, kes on ennustanud teile aina hukku huku järel…?

Tulevikus võiksite oodata teistsuguste filmide stsenariste, kes tooks teile sõõmu värsket õhku

Need räägiks võõrplaneetlastest, kes on tulnud aitama teil olla terved ja tooks informatsiooni asjadest, millistest teil ei ole midagi teada…

Ehk siiski…, vaid siiski… – ehk selles jadas tuleb keegi Maa peale, ning vaadates teid, ütleks… – kas teie arvates te ei tea…?

Te küsiks neilt, et mida te ei tea…?

See ütleks, et te tõepoolest ei tea

Te vastaks, et te tõepoolest ei tea, mida ei tea

Ja tema, särav kui päike…, kui Ingel… ütleks teile… – Jumala silmis olete suurejoonelised…, Looja silmis, kellest olen teadlik Mina…, keda tunneb kogu Ilmaloovus…, keda tunnevad mõnedki üle Galaktika… – kuid keda ei tunne teie…

Mis on teiega lahti…?

Olete suurejoonelised…, olete loovuse osa…, olete kaunid…

Keegi ei ole veel rääkinud teile selliselt… – üksnes Mina olen rääkinud teile seda…

Sellest olen rääkinud pea 30 aastat…

Asjad ei saa minna siin halvemaks, ega lähe kuidagi halvemaks…

Olete muutuste protsessis, mis lausa ootamas…, lausa anumas teid, et te märkaks… – see kõik on võimalik… – Vau

Kas on teile teada teadvuste hulga ühese väe suurus…?

Olete muutmas asju…, olete muutmas välju…, olete muutmas mõtte avarust ja selle terviklikkust… – eriti siis, kui hulk inimesi on mõtlemas koos, üheses võtmes…, mille tulemusel sünnib koherentne kooskõla, nii mõtetes, kui ka sõnades…

Vana vaimsus ehk ütleks… – ma näen seda tulemas…, ma näen uute avastuste tulemist… – kuigi me ei tea neist veel midagi, ega tea, kuidas need töötavad… – nende tulekut on tunda…

On esile tulemas nii mõnedki uued Teslad, kes on ehk veel kaheteistaastased…, kuid mõne aasta möödudes on võimelised iseseisvalt kogunema kokku, et asuda ühiselt tööle…

Me tunnetame seda tulekut…, ja me tähistame seda juba varakult…

Kallid…, sellised on vanad vaimsused…

Selline on Uue Inimese küpsus…

Ei tasu vaielda nendega, kes püüavad väita üksnes… üleüldist hukku

(Krayon matkides ennustajaid) ma võiks tuua teile 18 põhjust, miks kõik on liikumas huku poole…, ma näen seda meie uudistes… (üldine naer) – ja see on see, mis on alati olnud…

Ma armastan neid inimesi, kes on märkamas oma suursugusust ja kes hakkavad mõistma, et selles on hulga enamat, kui arvatakse… (Krayon muiates) – hulga enamat…, hulga enamat…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Kogege Mind

Teie loomulikuks sooviks on kogeda Lõppreaalsust mistahes elu hetkel maapeal…

Selleks on olemas Võimalus…

Võimalusele on oluline, et oleksite alaliselt rahus…, alaliselt teadlikud, et Mina olen Jumal…

Nii on see otseses mõttes…, sõna sõnalt…

Olge enamuses tasakaalus…, üksnes läbi tasakaalu õpite tundma, et Mina olen Jumal…

Mina olen alaliselt igaühega teist…

Üksnes selliselt saate mõista, et olete ühesed Minuga…, läbi selle saate kohtuda Minuga endi seesmuses…

Kui olete teadmas Mind…, uskumas Mind…, armastamas Mind ja võtmas Mind vastu… – siis saate teha samme sõpruse loomiseks Minuga…, siis te ei saa kaotada kindlat veendumust selles, et Mina olen alati teiega kõiges…

Seetõttu ma pakun võtta Mind sellisena, nagu olen teile seni rääkinud…

Võimaldage igapäevaselt endale aega, et kogeda Mind…

Tehke seda isegi siis, kui ei olegi millegiga tegelemas…, isegi siis, kui elu ise ei paku tegevuseks midagi…

Eriti neil aegadel, kui näiliselt selleks ei ole isegi aega…

Hetkedel, kui tunnetate end üksikuna, siis teadke, et see ei ole nii…

Kõik oleneb teie soovist kasvatada endas sellist harjumust… – ühineda Minuga igapäevaselt…, igahetkeliselt…

Selle võimaluse viisidest olen rääkinud korduvalt…

Teekondi selleni on hulgimalt palju…

Jumal on ääretu…, seetõttu ka teekondi temani on palju…

Nüüd ütlen midagi veel… – kui oled tõeliselt võtnud Jumala vastu ja loonud temaga jumalikku sidet, (sinuga see on kestmas juba kolm aastat) siis sa ei taha kaotada seda enam kunagi…

Oled tõemeeli tunnetamas, et see on toomas sinule suurimat rõõmu…

Oled tunnetamas rõõmu selle üle, et olen Mina ja olete teie kõik…

Olen sulle rääkinud, mis on Lõppreaalsus…

See on elu ise, mis on väljendunud kõrgemates vibratsioonides…, ja on see, mis on ühendumas Superteadvuse väljaga…

Kas on teil teada, et just sellel tasemel on kujunemas Loovuslus…

See ei ole midagi muud, kui Loovusluse vibratsioonid…

Võite samas arvata, et rõõmu on võimalik kogeda üksnes andes rõõmu…

Samas Ma ütlen…, olete alati ühenduses kogu Olevaga…

Te üksnes ei ole võimelised olema endaga üks-ühele…

Ma kordan teile pidevalt…, kui olete tunnetamas endas sidet Jumalaga, siis neil hetkeil olete väljendamas rõõmu… – olete andmas seda…

Olete kinkimas seda Minule…

Minu rõõm seisneb olemises ühesena igaühega teist…

Kõige suuremaks rõõmuks on see, kui te ise oleksite teadlikud sellest…

Ma rõhutan… – teete Mulle rõõmu siis, kui lubate tuua teile rõõmu…

Seega… kokkuvõtteks tänasele jutule… – armastus on Jumal…, ehk… teie ise…

Selline on täiusliku armastuse kirjeldus…

Kui kogete seda… – siis teist saab mitte valguse otsija, vaid… selle kandja…, teist saab sõnumikandja, kes on toomas sõnumit ilmale… – et… Jumal, armastus, kui ka teie ise… olete Üks…

Peatselt hakkate rääkima ühel häälel…

Teist kõigist saavad sõnumikandjad… – iga hetkega saadate Jumalale ja ilmale sõnumit oma elu kulgemise kohta…

Millist sõnumit olete saatmas, või on kavas saata… – on teie otsustada…

On tulnud Uue Olemise ja Uue Vaimsuse aeg…

Üksindust ei saa enam tunnetada ei teil, ega teie kaasmõtlejatel…

Kui teil on veel mingi mõte oma üksindusest selles ilmas…, siis kutsun teid Enda juurde…

Tulge Minu juurde oma vaimsuse seesmuses…, rääkige Minuga oma südameis…, ärge laske Mind minema oma mõistusest… – nii saan Mina olla teiega… –  teie olete sellest teadlikud…

Ma ei väsi kordamast… – tulge Minu juurde iga päev…

Edaspidi see muutub aina lihtsamaks…

Isegi, kui loobute Minust… ka siis Mina, Jumal, ei jäta teid maha…, olen jätkuvalt teiega igal teie hetkel… kuivaid mõtlete Minule…

Olen Jumal, seega ütlen… – te ei jõua veel välja ütelda Minu nime, kui olen juba teie juures…

Olen alati teie kõrval…

Teie soov väljendada Minu nime (mistahes, milline on teile kohane) aitab teil teadvustada Minu juuresolekut…

Rõhutan teile… – kuivaid olete tunnetamas Mind enda kõrval, kurbus lahkub teie juurest koheselt…

Mina ja kurbus ei saa eksisteerida koos…

Mina olen kõrgema vibratsiooniga elu energia… – aga kurbus on madalaima vibratsiooniga elu energia…

Ma ütlen teile… kui tulen teie juurde, siis ärge eirake Mind…

Aamen

Suhted Jumalaga

Jätk

Marat ibn Alim

2018.12.31

Igavene ja katkematu kutse

Paljud teie seast on kinnitamas, et neil ei ole isegi mõtteis eirata Jumalat…

Kuid vaadakem siiski, kuidas on asjad tegelikult…

Esiteks – kui teil ilmneb eelaimdus, kuid te eirate seda… – sellega eirate Mind…

Teiseks… – kuuldes mistahes ettepanekut lõpetada mistahes sõda, või konflikti, ja te eirate seda… – sellega eirate Mind…

Kolmandaks… – igal korral, kui ignoreerite naeratust, kasvõi tundmatu inimese oma, ega vasta temale naeratusega… – sellega eirate Mind…

Neljandaks… – olles öösel lageda taeva all, te isegi ei suvatse vaadata üles, ega imetleda ilmaruumi vägevust… – sellega eirate Mind…

Sattudes loodusesse, möödute, märkamata unustamatut kaunidust…, ilma täiuslikkust…, möödute lilledest, puudest ja veesilmadest… – sellega eirate Mind…

Mistahes hetkel kuuldes Minu häält, kas ühel või teisel viisil…, või meenutades lahkunud inimese häält… ütlete, et see üksnes viirastus teile… – sellega eirate Mind…

Kui tunnete endas armastust ja südames on rõõm…, on soov hõisata ja laulda…, või teadvuses näete kauneid kujundeid… – kuid ei reageeri neile, ega püüa säilitada neid kauneid tundeid.. – sellega eirate Mind…

Kui raamatupoes leiate teid huvitavat raamatut, kuid jätate ostmata…, või kohtate inimest, kellelt kuulsite sõnu, mis tiivustasid teid… – võtate juhusena seda… – sellega eirate Mind…

Kui sageli olete eiranud Mind…?

See juhtub ka siis, kui te ei usalda enda täiuslikkust, ega tunnusta Minu ande…, kuigi väidate, et tunnustate… – sellega eirate Mind…

Kas on teil meeles… – kukk ei jõua kireda kolmandat korda, kui ütlete minust lahti

Ma ei kutsu teid eirama Mind, ehkki see oleks teile kasulik…, vaid püüdke leida ühesust Minuga…

Ma kutsun teid selle poole lakkamatult ja igavesti…

Teie ilm on muutumas… – üha enam ja enam inimesi on tunnetamas uue energia väge…, ei tasu seda eirata…

On suurepärane, kui olete võtnud vastu seda väge…, sellega valmistate ette seemnete võrsumist… – kuni lõpuks näete oma kätega loodud kaunist ilma…

Teaduse ja tehnika arengus olete palju ära teinud… – nüüd on käes aeg lasta kasvada teie endi teadvusel…

Nüüd räägiks valitutest…, ehk erilistest inimeste kastist… – teadlastest, kes on ainsaks toeks Minule…, kuid… kes on täielikult unustanud, et on olemas Jumal…, et on olemas elu…

Nemad ei mäleta isegi, kes on nemad ise…

Kuid… nemad valmis pigem ära kasutama teid oma isiklikel eesmärkidel…

Just teadvuse areng on võimeline saavutama selliseid tulemusi, milliste ees tuhmuvad kõik varajasemad saavutused…

Need on võrreldamatud…

Alanud sajandist saab teie ärkamise sajand…, teie kohtumise ajaks enda seesmise Loojaga…

Paljud, tehes valikut, ärkavad… kogevad ühesust Minuga…, ühesust Jumalaga ja… kõigega elus…

Iga elu aspekt saab teie poolt teadvustatud ja vastu võetud… – see oleks teie ühesuse jätkuks iseendiga…

On saabumas universaalse inimese aeg…

Paljud õpetajad ja saadikud on rääkimas teie ilma eelseisvatest muutustest…

Nemad on pakkumas inimestele atribuute, milliste abil saab ellu viia olulisi muutusi…

Kõik olete Uue Ajastu kuulutajad…

Kõik olete suutelised tegema lõplikku valikut… – olla üks nende seast…

Ma räägin neile, kes on lugemas või kuulamas…

Ma kutsun üles paljusid…, kuid vähesed on ise valimas…

Lugejad…, ma küsin teilt… – kas me hakkame rääkima ühel häälel…?

Mida valite…?

Te kõik olete teadmas… – kõigi aegade jooksul planeedile ei ole kedagi tulnud ilma teadmisteta…

Teadmine on see, milleks te kõik olete… – kuid… olete unustanud, kes või mis te olete…

Sellise unustuse eesmärgiks oli ja on… – võimalus taasluua kõike…

Kõik olete taasloomise osalised… – teile üksnes näib, et te ei tea, ega mäleta seda…

Ma kordan… – on neid, kes ei mäleta, kuna neile ei ole meenunud, mida ei ole seni neile meelde tulnud…

On ka neid, kes ei mäleta…, kuid on teadlikud, et ei ole meenutanud…

On neid, kes ei mäleta…, kuid on arvamas, et on meenutanud…

On neid, kes on mäletamas…, kuid ei mäleta, et on meenutanud…

On neid, kes mäletavad, kuid teevad nägu, et ei ole meenutanud…

On neid, kes mäletavad… ja neil on meeles, et on meenutanud…

Need, kes on meenutanud, on saanud taas Minu keha osadeks…

Möödunud aasta jooksul oleme meenutanud paljut…, oleme meenutanud, mis on teie vaimsuse eesmärgiks… oleme meenutanud, millised on tegelikult siirad suhted Jumalaga…

Oleme arutanud ärkamise teekondade variante…, ja seda, kes on ärganud olemus ja millised on tema põhimõtted…

Kõike seda oleme meenutanud koos selle aasta jooksul…

Algaval aastal teil jääb üle vaid tegeleda enese ja teiste äratamisega…, ja seda tänu atribuutidele, mida olen toonud teile andidena…

Teie Olu terviklikkus on nüüd teie kätes…

On jäänud vaid piskut… – üksnes olla sellena, kelleks olete…

Olete Jumalad… – olete Jumal, kes on tegutsemas läbi enda…, tegutsemas kui teie ise…

Viige täide selle, mis on määratud teile täide viia Loovuse poolt…

Saage nendeks, kelleks olete… – Jumala füüsiliseks kehastuseks maa peal…

Nii Jumal saab ilmutatud ihus…

Armastusega Minu kaunite loovuste vastu…

Aamen

 Suhted Jumalaga

Jätk

Marat ibn Alim

2019.01.02

Püüd meenutada

See on ka tõsi, kui ütlen, et iga vaimsus on püüdlemas ühineda Jumalaga taas…

Nagu olen eelmises sõnumis maininud, et paljud ei ole sellest teadlikud…, kuid on ka selliseid, kes ei mäleta, et teavad…

Kuid iga ühe südameis on jätkuval säilimas selline püüd…

See on kohane ka neile, kes ei usu Jumala olemasolusse…, ka nende südameist ei ole kadunud selline püüd…, ega kao kunagi…

Nii nemad, kui ka paljud teie seast, olete seda segi ajamas januga millegi Uue vastu…

Kuid lõpuks avastate, et see on püüd tagasi koju…, püüd taas saada Minu osaks…

Uskmatutel seisab ees teada saada… kogeda ja avada endale tõde sellest, et kõik, mida on nemad saavutanud, ei ole miski selle kõrval…, ning see ei saa kuidagi rahuldada nende kõige pühamat soovi…

Neid ei saa aidata isegi kellegi teise inimese armastus…

Maine armastus on kiireloomuline ja ajaline…

Isegi pikk armastus, mis on kestmas palju aastaid, on kiireloomuline vaimsuse igavese elu kõrval…

Kui vaimsus ei ole suuteline hoomama seda elu jooksul maapeal…, siis hoomab seda hetkel, mida peate surmaks…

Sellel hetkel jõuab kohale, et surma ei ole olemas…, et olete igavesed ja lõputud…, olete alati olnud…, olete ja jääte olema… – olete lõputa Ilm…

Sellisel hetkel vaimsus mõistab kogu armastuse ajalisust, mida pidas alalisena…

Vaimsus, jõudes uude füüsilisse sfääri, suudab mõista sügavamalt, ning meenutada kergemalt ja teada, et inimesed oma füüsilises elus armastavad lühiajaliselt…, ja see on üleminev…

Kuid see ei tähenda selle mõtetust…, armastuses ei ole, ega saa olla midagi mõtetut…

Armastus on Elu mõte… – Elu on väljendatud armastus… – seda nimelt võtate Eluna…

Võite julgelt arvata (ja see on tõde), et iga armastuse akt on Elu väljendumine kõrgemal tasemel…

Ehk olete Minuga nõus… – mistahes üleelamine, kuigi see on ajutine, ei saa olla mõtetuna…, vaid vastupidi… – see võib lisada üleelamisse enam mõtet…

Jah… – armastuse üleelamised on ajutised…, kuid armastus ise on igavene…

Üleelamised väljendavad armastust Siin ja Praegu…

Selline armastus on alati ja kõikjal…

Seda võiks vaadelda teie igaühe näitel…

Ma esitaks teile küsimuse… – kas olete armastamas praegu kedagi…?

Muidugi…, teie elus on palju inimesi, kelle vastu tunnete armastust…

Nüüd teine küsimus… – kas nende seas on inimest, kelle suhtes teil on lähedased, ehk isegi isiklikud suhted…?

Ehk vaataks seda sinu näitel… (sa kardad, et ma ütlen välja sinu mõtteid kõigile kuuldavalt)

Sul on olemas üks naine, kelle vastu tunnetad erilist armastust…

Ehk jätame praegu arutamast põhjust, miks sa ei ole temaga koos…

On juhuseid, kus sa ei tunneta tema vastu armastust kuigi tugevalt (oled suureks saanud, seetõttu ei vaja enam mingit vastutasu temalt)…

Kuid siiski… – kuidas võtta…, kuidas võtta… – oled teadvustamas, et on aegu, kus sa tunnetad tema vastu vähem armastust… – seega… armastus on ajaline…

Nüüd küsiks… – kas see vähendab armastuse mõtet…, kas see jätab sind ilma võimalusest saada sellisest armastusest rahuldust…?

Ma tean, et mitte…

Kogu küsimus koondub üheks igipõliseks küsimuseks… – mida oled valimas…?

Kas valid hoidumist näha rõõmu ja mõtet selles, et sina, kui igavesti elav Olemus, oled väljendamas oma armastust üksnes seetõttu, et need ilmutumised ja väljendused ei ole alalised… – ehk on… ajutised…?

Või… sinu valikuks on sügavam mõistmine, mis võimaldab sul armastada täiel määral seda, mida oled armastamas…, isegi kui oled teadlik, et armastuse üleelamine ja väljendamine  füüsilises vormis on ajutine…?

Valides teist, olete astumas valgustumise teele…

Teie teadmiseks saab tingimusteta armastus kõige vastu…, ehk… elu vastu…

See, mida elu on andmas igahetkeliselt kõigile, on jumalikkuse väljendumine…

Pidage meeles… – Jumal on absoluutne armastus… – ja see on Jumala põhjapanev seisund…

Kui olete armastamas kõiki tingimusteta…, mis tahes piiranguteta, ning selle läbielamine on teil toimumas igapäevaselt…, ja olete elamas seda hetkest hetkesse… – siis see on hea…

Samas soovitaks luua seda igal hetkel…

Pidage meeles… – elu ei ole avastamise protsess…, vaid loovuse protsess…

Küsimus on seisnemas järgnevas… – kuidas luua tingimusteta armasust, mis ei oleks piiratud iga oma elu hetkega…?

Kuni teil puudub vastus sellele küsimusele, seni on enamusele teist raske üldse mõista, mida tähendab olla absoluutselt armastatud…

Enamusele on vaid selle sõna mingi pealiskaudne mõistmine, ega oma mingit olulist mõtet…

Selles on tänavune põhiprobleem sõnaga – armastus…

Aamen

Read Full Post »

Täiuslik süsteem

Minu sõprus teiega on selleks, et aidata teil meenutada… – teie igapäevane elu on muutumas rahulikumaks ja kergemaks…, iga teie hetk siin ja praegu, on muutumas kõikehaaravamaks…, ning on väljendamas täiel määral seda, kelleks olete tegelikkuses

Ma ei riku tõde, kui ütlen, et see on teie püha soovi teostumine…

Olen loonud täiusliku süsteemi, milles kõik teie soovid saavad teostuda… – mis ongi käesoleval ajal sündimas

Olen varemgi rääkinud teile…, selles on üks eriline asi – Mina olen sellest teadlik…, kuid teie mitte

Hetkel, kui saavutate täielikku teadmist (mis võib juhtuda mistahes hetkel), võite tunda end kui Minagi… – olen tunnetamas end alaliselt

Hakkate tunnetama ja väljendama absoluutset rõõmu, mõistmist, armastust…, muutute tänulikuks kõige ja kõigi vastu…, ning hakkate avaldama tunnustust kõigele olevale…

Kõik viis Jumala olekut on igavesed ja vankumatud…

Ma aitan teil tänavuses elus võtta neid olekuid kasutusele…

See viib teid kokkuvõttes… jumalikkuseni

Seega… alustame…

Rõõm – on elu, mis on väljendamas end…, ehk seda, mis on Rõõmuna…, ehk, mis ei ole miski muu, kui… – Eluenergia vaba voolamine

Edasi… – mis on elu enda olemus…?

See on ühesus kõige olevaga…, ehk… elu on… – ühesus, mis on väljendamas iseend

Kuid Ühesuse tunnetust teie peate Armastuseks

Seetõttu…, lähtudes sellest, armastus on elu enda olemus

Järelikult… – rõõm on armastus, mis on vabalt väljendamas end…

Kui on miski takistamas vabat ja piiramatut elu ja armastuse väljendamist…, ehk, oma olemuselt on takistamas Ühesuse kestmist ja selle ühinemist mistahes asjadega ja mõistusolevustega, siis rõõm ei saa väljenduda täiel määral…

Kuid rõõm, mis ei ole võimeline väljenduma täiel määral, on see, mida peate nukruseks

Siin võib esile tulla küsimus… – kuidas sellisel juhul mõni asi saab olla väike, kui tegelikult on suur…, kuidas saab vaimsus olla nukker…, kui tema olemus on olla Rõõm…?

Ma vastaks selle kohta järgnevalt… – te ei mõista veel Ilmaruumi olemust lõpuni, kuna näete ilma eraldatuse positsioonilt…

Ilmaruumis suur ja väike ei ole eraldatud teine teisest…

Oma olemuselt ei ole miski eraldatud…, ehk… ilmaruumis ei ole olemas midagi, mis oleks eraldunud…

Seetõttu suur ja väike on kõigest ühe ja sama erinevad tasemed… – seda nii rõõm, kui kurbus…

Te üksnes kasutate erinevaid sõnu ühe sama energia nimetamiseks…

 See on ühe universaalse väe kaks erinevat väljendust…

Nüüd oleks huvitav… – kas olete võimelised kogema üheaegselt mõlemat tunnetust…?

Ma ütlen teile… – olete suutelised…

Kurbus ja rõõm võivad ühtida üheks vooks, kus saate  ütelda, et rõõm ja kurbus on eluenergia ise…

Ja veel… – seda energiat saate väljendada mistahes hetkel rõõmuna…

Samas teil on teada, et Energia enda voogu on võimalik kontrollida ja juhtida…

Seega… – olete täielikult võimelised kiirendama eluenergia vibratsioone, minnes kurbusest üle rõõmule…

Enamgi veel… – kes on kandmas oma südames rõõmu, see on võimeline tervendama igal hetkel… – mitte mistahes hetkel, vaid igal hetkel…

Kusjuures… – see on olemas igas südames…, isegi… kui olete väitmas vastupidiselt… – et teil seda seal ei ole…

Ma avan teile ühe saladuse, kuidas tunda rõõmu oma südames…

Teda vaja vabaks lasta…, te olete juba teadlikud, kuidas seda teha…

Aidake teisel tunnetada seda…, aidake vabastada temas rõõmu…, siis saate tunnetada rõõmu ka enda südames…

Rõõmu on võimalik vabastada üksnes… lihtsa naeratusega…

Võib teha kompliment inimesele…

Seirata kõike ja kõiki armastava pilguga…

Võib üllatada paljude muude asjadega… – kas lauluga, või luulega…

Kas te ei tundnud rõõmu, kui olite võtnud käest kinni… – üksnes kätest…?

Kas te ei tundnud rõõmu, kui teie unistus ja soov langesid kokku…?

Kui teie hinged on ühinemas ja koos olete loomas midagi…, kui olete jagamas oma tundeid ja rääkimas tõtt… – see on teenimas üldist hüve…

Lõpetage tusatsemine ja pöörake oma arvamus paremuse poole…

Kas te ei tundnud rõõmu, kui teil avanes võimalus rääkida midagi, või kuulata kedagi…?

Suur rõõm sünnib siis, kui õnnestub kellegile andeks anda ja lasta teda vabaks…

Kas te ei tundnud rõõmu, kui tekkis soov anda…, või, võtta tänuga vastu…?

Võib tuua palju näiteid, kuidas avada rõõmu teises…

Teadke ühte… – kuivaid otsustate seda teha, siis ka teate, kuidas seda teha ja millisel hetkel…

Enamgi veel… – seda võib teha ka surivoodi juures…

Väike soovitus, kuidas elada rõõmus… – õppige andestama kiiresti…, armastama tingimusteta…, mitte kunagi kahetseda valu, mis on jäänud möödanikku…

Sellega sünnib vabanemine surma hirmust…

Kui te ei karda surra… – siis ei karda ka elada…

Aamen

Pildiotsingu КОГДА ВЫ «ОДНИ tulemus

 Suhted Jumalaga

Jätk

Marat ibn Alim

2018.12.27

Kui olete üksinda

Et ise saaks tunda rõõmu, tarvis valmistada rõõmu teisele… – olete sellega nõus…?

Siin üks kohane küsimus… – kuidas saab tuua rõõmu teisele, kui oled üksi…?

Sellele ehk vastaks nii… – teil leidub alati nii põhjus, kui ka võimalus teha oma panus elusse…

Elu ei ole üksnes vormina, mida olete määramas, olles inimolemusena…

Loodus, mis on ümbritsemas teid…, nii floora, kui ka fauna, on elav… – teisena ta ei saa olla…

Mõneti saate rõõmu väljendada paremini, kui olete üksi…

Teie mõlemad… see, kes on panemas kokku materjali selle lehekülje jaoks…, ja sa ise… – olete kaasmõtlejad ja olete rõõmuga tegelemas omaette… – üksi iseendaga…

Kõike saab kogeda läbi võrdluse… 

Jah…, on olemas inimesi, kes on elamas üksi ja kaugetes üksildastes kohtades, piiratud liikumise võimalustega…, paljudel põhjustel neil puudub võimalus võtta osa ühiskonna elust…

Ehkki harvem kohtuvad kellegiga, kui teised…, kuid ka siis nemad toovad rõõmu teistele… läbi ühise loovuse… – kuid kokkuvõttes… jäävad siiski üksi iseendaga…

Nii see on…

Kuid Mina räägin ka sellest, kuidas leida rõõmu enda seesmuses… igal ühel…

Alustame sellest, et teie ei ole iialgi üksi… – Mina olen alati teiega ja teie olete alati Minuga…

Olete vist unustanud selle…

See muudab kõike…

Kui arvate, et tõepoolest olete üksi… – siis tõepoolest… üksindus muutub koormavaks…

Kuid vaimsuse loomuses on Ühesus ja ühinemine kogu olevaga…

Kui te lubate endile mõtte, et teil on eesõigus teie veendumustes selles, et teie kõrval kedagi ei ole… – siis… varem või hiljem, tunnetatte end eraldatuna, väljaspool ühesust kogu ülejäänuga…

See on eredalt väljendumas nende peal, kes väljendavad end kui ainsana ja viimasena, kellel on erilised volitatud õigused… – sellised inimesed hakkavad peatselt nägema enda ümber üksnes vaenlasi ja reetjaid, kuna nemad oma teadvuses eraldasid end olemuslikult kõigest, ning peavad endid ainsana ja kordumatuna…

Olete kõik kordumatud…

Igaüks teist olete kui individuaalne väljendus füüsilises vormis… – läbi teie Jumala…, ehk Minu…

Selline eksiarvamus jääb alati tühjendama neid inimesi, kes ühel või teisel põhjusel on tunnetamas end üksikuna… – see on vastuolus teie sügava tunnetusega sellest, kelleks te olete tegelikkuses..

Kuid Mina kinnitan teile… – üksindus ei ole võimalik…, ja teiegi ei saa olla üksikuna…

Jah… – te võite luua üksinduse illusiooni…, kuid üksinduse kogemine ei tee teie kogemist reaalseks…

Ma kordan taas… – Mina olen alati teiega…, ehkki te ei ole teadlikud sellest, ega taha uskuda sellesse…

Jah… – kui te ei usu, siis see on võrdväärne sellega, et Mind ei ole teiega…

Teil tarvis muuta oma veendumus… – Mina olen alati teiega…, juba alguste algusest… – jään teiega isegi peale aegade lõppu…

Jah… – te võite teada, kuid samas ka mitte teada, mida te ei tea…

On ka selliseid, kes ei tea, ega aima, et nemad ei tea…

Siin on just teie aeg… – kasvatada neid, kuna nemad on veel lapsed…

On neid, kes ei tea…, kuid aimavad, et nemad ei tea… – õpetage selliseid, kuna nemad tahavad seda teada…

On ka neid, kes ei tea…, kuid arvavad, et nemad teavad… – vältige selliseid…, nemad võivad olla ohtlikud…

On ka selliseid, kes teavad…, kuid ei tea, et teavad… – äratage need üles…

On neid, kes teavad…, ja nemad teavad, et teavad… – ärge järgige neid… – kui nemad teavad, siis nemad ise ei taha, et te järgiks neile…

Kuid kuulake hoolega, mida nemad on rääkimas… – nemad aitavad teil meenutada seda, mida olete teadmas…

Just selleks nemad tulid teie ellu…, just seetõttu olete kokku saanud nendega…

Ehk veelgi täpsemalt… – te ise kutsusite neid oma ellu…

On ka selliseid, kes on teadlikud, et teavad…, kuid on teesklemas, et ei tea…

Mina ütlen selle peale, milleks nemad teevad seda…?

Tegelikkuses te kõik olete tegemas sama…, ühel või teisel määral… – pea kõik…

Enamuses kõik olete jumaldamas draamasid… – sellega olete loonud terve illusioonide ilma, milles valisite mängida esimesi rolle… – et saaksite valitseda illusioonide ilmas…

Milleks oli teil tarvis selline lõpmatu draama…?

Draamas saate mängida maksimaalselt kõrgel tasandil ja suht süüvinult mängida kõikvõimalikke versioone sellest, kelleks olete tegelikkuses…, ning tulemusena… valida seda, kellena tahaksite olla…

Kuid on olemas ka kergem viis…

Kindlapeale te meenutate ja valite sellist viisi hetkel, kui mõistate, et draama järel ei ole vajadust…

Kuid aegajalt te naasete selle juurde, et meenutada ise ja õpetada seda teistele…

Kõik õpetajad ja ärganud on tegemas seda…

Sellega meenuvad teile illusioonid, millised meenutavad teile ja kõigile… – kõik elus on üksnes illusioon…, ja igal ühel illusioonil on oma eesmärk…

Saades teada oma eesmärgist, saate elada nii illusioonis, kui ka väljaspool seda… – kuivaid teil endil on selleks soovi…

Siis olete võimelised ise valima ja kogema mistahes illusiooni, ning teha seda oma reaalsuseks…, või hoopis… – valida kogemiseks lõppreaalsuse mistahes hetke…

Mida valite…?

Read Full Post »

Kõik, kes on uskumas Jumalasse

Ma ei ava suurt saladust, kui ütlen, et te kõik olete soovimas sõprust Jumalaga…

See käib kindlapeale ka nende kohta, kes on uskumas Jumalasse…

Kui analüüsite läbi oma elu, siis mõistate, et see oli suunatud sõpruse saavutamisele Minuga…

Igaüks püüdis omal viisil teha Mulle rõõmu, ega kurvastada Mind…

Olite alalisest Minu tõelise otsinguil…, olite alaliselt püüdmas teha nii, et Mina leiaks teid

Teie ei püüdnud kunagi teha seitset sihipärast ja vankumatut sammu sõpruse loomiseks Minuga…, te ei olnud isegi teadlikud selle võimalusest ja selle olemasolust…

Mina tean, et paljudel tekib segadus küsimuses… – milleks on teile oluline teie tänulikkus Minule, kuna olen rääkinud, et Mina ei vaja midagi, ega oota teilt midagi…?

Nii see ka on…

Isegi ei tasu mõelda, et kui te ei täna Mind, siis teie elu ei laabu

Sugugi mitte…, Minu armastus teie vastu ja kõige oleva vastu on sedavõrd piiritu, et väljendades oma tänulikkust Minule, saate endale kogu headuse

Ma selgitaks seda… – teie tänulikkus ei ole mingi nõudmise täitmise näitaja

On palju inimesi, kes oma elujooksul ei ole tunnetanud tänulikkust…, kuid ometi jätkavad nautimast oma elu…, saades sellelt kõike, mida üksnes on soovinud…

Seetõttu ütlen teile… – Mina ei nõua teilt ei mingit tänulikkust

Teie tänulikkus ei ole ravimiks teie egole…, ega tee Mind lahkemaks teie suhtes järgmisel korral…, ehk peale selle, kui olete avaldanud mulle oma tänulikkust…

Elu on pidevalt andmas teile headust…, olenemata sellest, kas olete tänulikud temale selle eest…, või mitte…

Kuid siiski… – kui olete elule tänulikud, siis tema võimaldab teile kõige paremat ja hulga kiiremini…

Tänulikkus ise on Olu seisund

Ehk võtaks veidi tagasi… loodan, et võtsite vastu Minu sõnad ja mõistsite…, et mõtlemine on kõige aeglasem Loomise viis

Kas olete seda mõistnud…?

Kuid tuletan meelde… – oma keha olulisemaid funktsioone olete tegemas mõtlematult…

See tuleneb sellest, et kõik olete inimolevused…, nii… Inimene…, kui ka… Olu…

Kuid tahaks peatuda mõningatel inimeste eksimustel… – kõiki oma tegevusi olete teostamas alateadlikul tasemel…, ehk… automaatselt…

Kuid alateadlik tase ei saa kunagi olla efektiivseim loomise viis…, ega saa selleks ka olla…

Kiiremat ja maksimaalsemat efekti saate saavutada üliteadlikul tasemel (superteadvusel)…

Tuletan samas teile meelde, et on olemas üliteadlik kogemuste tase… – see on teadliku, alateadliku ja üliteadliku tasemete sulandumine… – üheseks piirideväliseks kogemuseks

Selline tase on meelteväline

See on… Olu tõeline seisund…, see on see, milleks olete tegelikkuses kõik

Enamgi veel… – teie mõtted ei mõjuta, ega puuduta mingil määral Puhast Olu…

See tuleneb sellest, et mõte ei ole esmane põhjus…

Esmaseks põhjuseks on puhas tõeline Olu

Et suudaksite mõista kõike, mida toon teieni, mul tuleb minna üle Lõppreaalsuse terminitele…, muidu ei ole võimalik selgitada kõike, mida tahaksin teile rääkida…

Kokkuvõtteks võtame illusiooni, mis on teie elu reaalsusena… – selle läbi saate paremini mõista edaspidist informatsiooni…

Püüdke olla väga tähelepanelikud…

See, millest räägin teile edasi, on mõistmise poolest raskeim sellest, mis on seni olnud..

Seega… Olu on eksisteerimas, aga mõte on tegemas…

Siit järeldus… Olu ei ole tegevus…, see ei ole tegu…, ega see, mis elus toimub…

Olu on see, mis On

Mis sellisel juhul on Mõte…?

Mõte on mingi teo protsess…, see on see, mis on toimumas

Ja nüüd… kõige olulisem… – kõige jaoks, mis on toimumas, kulub aega…, isegi sellele, mis toimub hetkega…, mõtte kiirusel (olete teadlikud, et mõte on hulga kiirem valguse kiirusest)…, isegi siis kulub selleks teie lineaarset aega…

Kuid olu on see, mis On

See on olemas siin ja praegu… sellel ei ole tarvis olla selleks, kuna ta juba niigi On… ja on alati olnud

Seega… – üksnes olla on hulga kiirem mistahes tegemisest…

Seetõttu Olla on määramatult kiirem, kui mistahes mõtlemine…

Olen rääkinud, et Olu on esmapõhjus

Siit järeldus… – Olu on kõige põhjuseks

Olete teadlikud, et… milleks olete, sellena ka tunnetate end…

Teisiti ei saa olla…

Kuid siia tasub lisada… – Olu on teie mõtete põhjus

Siit järeldus… – see, milleks olete, on vastuvaidlematult mõjutamas seda, mida olete mõtlemas…

Te olete teadlikud, et mõte on loov

Siit küsimus teile… – kas mõte on võimeline looma Olu seisundit…?

Jah…

Kui olete kurbuse olekus, siis võite muuta oma mõtteid, ega olla enam kurb…, võite viia mõtted üle rõõmuasjadele ja hetkega muuta end rõõmsaks…

Olete samuti teadlikud, et teie mõtted on loomas teie reaalsust

Kuid…, kas mõtted on loomas tõelist Olu seisu…?

See on küsimuste küsimus…

Mina ütlen teile… – teie tõeline olu seisund on – kõik see, kus kogu olev on kõik kõiges…, nii algus, kui ka lõpp…

Ainsaks sõnaks, mis kajastaks seda seisundit täiel määral on… Jumal

Jah…, teie mõtted Jumalast ei loo Jumalat…, kuid need on loomas teie Jumala kogemist…

Jumal on kõik kõiges…, kogu olev…, kõik, mis kunagi on olnud, on ja jääb olema…

Nüüd taas tähelepanu… – kui olete mõtlemas, siis te ei loo kõike..., vaid… olete võtmas kõigest, et luua oma kõige kogemist…, seda, mida olete valinud kogemiseks

Olen varemgi rääkinud, et kõik on olemas…, seetõttu… mõeldes sellele, te ei saa midagi lisada juurde…, kuid mõeldes, te lisate oma kogemist sellesse osasse, millele olete mõtlemas…

Just teie tõeline Olu, milleks on see, kelleks olete tegelikkuses, on eeldamas kõike…

Kui olete mõtlemas sellele, kellena tahaksite olla, siis võtate osa enda tõelisest olust…, enda Mina tervikolemisest seda Mina osa, mida tarvis teil kogeda…, ning koondate kogu oma tähelepanu sellele…

Teadvustage esmalt teile räägitut… – edasi jätkame lõppreaalsuse mõistetega…

Aamen

.

Pildiotsingu ЦЕЛОСТНОЕ «Я tulemus

  Suhted Jumalaga

Jätk

Marat Ibn Alim

2018.12.21

Terviklik Mina

Teile ehk peaks olema mõistetav, mida kujutab endast teie terviklik Mina…, mis on kogu terviklikkus

Selles on nii üles, kui alla…, nii paremale, kui vasemale…, edasi ja tagasi…, kiiremini kui aeglasemalt…, rõõmu ja kurbusena

See on mees ja naine…, väike ja suur

See on see, mida peetakse heaks…, ja see, mida peetaks kurjusena

Te olete Kõik…, ja ei ole midagi, mida te ei oleks

Nüüd küsimus lähtudes ülal räägitust… – kas teie mõtted on mõjutamas seda, kelleks või milleks olete…?

Ma ütlen teile… – praktiliselt mitte…, te jääte selleks, kelleks olete…, ja ei ole tähtsust, millest olete mõtlemas…

Siit tuleneb teine küsimus… – kas mõte on võimeline looma…, luua sootuks muud teiepoolset Olu üleelamist…?

Vastus on jaatav

Olete koondanud oma tähelepanu millegile ja olete mõtlemas sellele… – see ilmutub kindlapeale teie isiklikus jooksvas reaalsuses

Teil on paha tuju…, seega mõtted, mis ilmnevad, rusuvad teid…

Muutke omad mõtted, kujutlusi…, suunake need rõõmu aegadele, mis aitasid leida viisi olla õnnelik…

Tehes seda, te kandute ühest enda osast teise…

Kuid on olemas lihtsam ja kiirem viis saavutada seda…

Pöördudes oma tõelise olu osa poole, saate mistahes hetkel kanduda mistahes olu seisundisse…, ja see toimub hetkega… – üksnes teades ja kinnitades endale, et nii see on…

Pidage meeles, et see, mida te ei tea, on siiski olemas

Ehk… – see, mida olete teadmas oma tõelisest Olu seisundist…, siis selline olete ka hetkel siin ja praegu

Just avaldus sellest, et te olete seda teadmas, teeb selle teie elu kogemiseks

Pidage meeles…, kõige võimsamad avaldused (sellest on räägitud mitmeid kordi), algavad sõnadega… – Mina Olen

See on stardiks ilmaruumile, et kindlustada teie ellu seda, mis järgneb peale neid sõnu…

Ega asjatult Jeesuse võimsamatest avaldustest on olnud… – Mina olen Elu ja Teekond

Meenutage Minu sõnu… – Mina olen see, kes Mina olen

Ka teie olete sageli teatamas… – ma olen...

Ehk meenutaks enda ütlemisi… – mina olen haige…, mina ei ole võimeline…, mina olen patune…

Ehk nüüd on teile mõistetavam… – see on selle kinnitus, kellena te olete

Aga kui olete teatamas teadlikult oma olust…, siis ka elate, lähtudes oma kavatsustest

Sellega ehk saaks eeldada, et ka oma elu elate teadlikult…

Minu soovitus, kuidas elada…, jääb jõusse… – elada teadlikult…, harmooniliselt ja viljakalt…

Pidage meeles, et viimastes sõnumites olen rääkinud teile, et kogu teie elu on üksnes sõnumid

Iga teie tegu on enesemääratluse akt iseendi jaoks…

Iga teie mõte on pilt teie teadvuse ekraanil…

Iga lausutud sõna on… ei miski muu, kui helindatud sõnum Minule…

Seega… – kõik, mida olete mõtlemas, rääkimas või tegemas… – see on teie sõnum Minule…

Seetõttu lausudes Mina Olen… – olete ettekandmas Minule oma olu seisundist…, ehk… sellega annate teada, kuidas on teie asjaolud…, ehk räägite sellest, kuidas asjad teil käivad…

Seega… teie avaldus… – on lühim tee oma olu seisundini…

Kõik sellised avaldused panevad ilmutuma teie elus ja kogemistes seda, kelleks olete tegelikkuses… – seda osa sellest, kelleks olete ja millist tahaksite kogeda käesoleval hetkel

Seega… – Olu on hulga suurema loomisjõuga, kui mõte… –  see on… olla kui Mina

Olen teile rääkinud, et on olemas hulga kiirem loovuse viis, millega on loomas Jumal…

See on just see, mis on olemas otse praegu

On oluline ära märkida…, ehk pigem tuletada meelde… – kui te ei ole mõtlemas, siis olete tegemas tõelist avaldust selle kohta, kelleks olete

Kui hakkate mõtlema oma avaldamisele, tekib pidurdus…, mille tulemusel võib tekkida täielik oma avaldamise eitamine…

Olenemata, kui kiiresti te ka ei mõtleks, sellele kulub aega…, aga Olemine ei vaja absoluutselt mingit aega

Olete teadlikud, et mõtlemise aegu võivad tekkida eitamised, mis tulenevad teie veendumustest, et te ei ole sellena…, ja oma väärituse tõttu ei saa kunagi olla sellena

Osaliselt on ka õige, et mõtlemine ei ole parim asi selleks, mida tarvis teha

Seetõttu Valgustunud on väljaspool mõistust…

Nemad ei luba endil teadlikult mõtiskleda, kelleks nemad on… – nemad üksnes On iseendana…

Hetkel, kui olete mõtlemas, kellena olete… – te lakkate olemast sellena

Aamen

Pildiotsingu ПОНИМАНИЕ СОЗИДАНИЯ tulemus

 Suhted Jumalaga

Jätk

Marat Ibn Alim

2018.12.23

Loovuse uus mõistmine

Ehk olete nõus minuga, et olla armunu saab olla üksnes juhul, kui olete ise armumine…, ega saa armuda, üksnes mõeldes armumisele…

Kui lähedane küsib, kas armastad teda…, ja teie vastate, et olete mõtlemas sellele… – siis see kindlapeale tekitab küsijas hämmeldust…

Kuid samas peaksite mõistma, et mõtlemine iseenesest on võimas ja oluline atribuut kogemuste kogemiseks

See on üks kolmest Loovuse atribuutidest…, on võrdväärne sõnaga ja teoga

Siin tahaks rääkida veel ühest teie reaalsuse kogemisest…

Mõtlemine ei ole otseseks loovuse atribuudiks…, kuid on Uue Loovusluse mõistmiseks

Ega ole ka protsessiks, mille käigus avalduvad ühed või teised sündmused…, vaid protsessiks, mille käigus teadvustate seda, mis on juba toimunud

See on just nimelt selle teadvustamine, mis on alati olnud, on ja jääb olema…

Alustame sellest, et tuletan teile meelde… – Olu on hetkeline…, ja teie mõtlemine selle kõrval on aeglane, vaatamata sellele, mis kiirusega on liikumas mõte…

Võtame lihtsa näite… – olete kõik kunagi armunud…, seega… meenutage esimest või viimast armumist…

Ehk meenub esimese armumise tunne teise inimese vastu… ehk… nanosekundi osa sellest…

Vaid hetk… ja te mõistsite, et armastate seda inimest…

Vaid hetk, kuigi ei mõelnud temast enne…, vaid hetk…, ja see juhtus…

See ei välista, et oleksite kunagi märganud teda…, või hakkasite sellele mõtlema alles peale märkamist…

Kuid hetkel, kui mõistsite, et armastate seda inimest, tunnetasite armastust, mis haaras teid hetkega…

Kõik toimus sedavõrd kiiresti, et te ei jõudnud isegi mõelda sellele…

Üksnes teadustasite… – olete armunud

Seega… – võite armuda veel enne, kui jõuate sellele mõelda…

See käib täiel määral ka tänulikkuse kohta…

Kui olete tunnetamas tänu…, siis kaob igasugune vajadus rääkida sellest… – te vaid tunnetate alateadlikult ja spontaanselt… – olete tänulikud

Ehk… te tunnetate tänu, jõudmata isegi mõelda sellele…

Ma kordan taas… – Tänulikkus on Olu seisund

Olu seisund võimaldab teil öelda ilmale, et teil juba on see, mida, teie arvates, on teile vaja…

Seega… – kui olete tunnetamas tänu millegi eest Minule (ega oota seda Minult), siis peaksite teadma… – see, mille eest tunnetate tänu, on teil endis olemas…

Tegelikult see on alati olnud teis…

Viimane samm sõprusele Minuga on tänulikkus…, sest tänades Mind, olete teadmas, et kõik hea on juba teil olemas…, nii inimesed, hetked ja sündmused, mis on soodustamas teie arengut…

Just seetõttu ma paluks teha seda sõpruse sammu Minuga, esmasena…

Kogu kaunidus ja sammude suursugusus sõprusele Minuga, on seisnemas selles, et neid saab teha ka vastupidises järjekorras

Tänades Jumalat, aitate Jumalal aidata teid…

Kuid…, kui aitate Jumalat teie aitamises, siis te kasutate Jumalat…

Olete kindlasti teadlikud, et, kasutades Jumalat, te lasete teda oma ellu…

Kui suutsite võtta Mind vastu (lasta endasse)…, siis te armastate Mind…

Endasse lasta ilma armastuseta ei ole võimalik…

Kui tunnete armastust Minu vastu, kuidas saab siis mitte uskuda Minusse…?

Olete vabad uskuma Jumalasse…

Olete suuteline armastama seda, keda teate…

Ei teid, ega Mind, ei saa keegi panna selles kahtlema…

Sellega tegime käigu vastupidises suunas…, kõik kulges samas korras, kuid… alates tänust…

Selline on nende sammude ime

Sai lahti räägitud, kuidas seada sõprust Minuga, saada sõbraks sellega, kellega unistasite saada sõbraks… – Jumalaga

Nüüd olete võimeline looma reaalset ja tõelist sõprust Minuga…

Pidage meeles neid samme…, ehkki teie arvates, võite unustada neid…

Kuid seda ei tohi olla…

Teil jääb üle vaid tõemeeli võtta kasutusele kogu tarkust, mida olen andnud teile…

Ma võtsin välja teie endi tarkuse ja ulatasin seda teile…

Pidage meeles… – Mina ulatan teile teie endi mõtteid…

Alustage oma tarkuste kasutamist oma igapäevases elus…

Aamen

Read Full Post »

Ära tee kahju

Eelmine kord puudutasime teie olemuse teemat, kus Ma tõin rida näiteid teie soovimatusest ja võlts häbelikkusest ilmutada oma elus enda olemuse loomulikke aspekte…

Ma ütlen teile, miks te selliselt käitute…

Te kardate, et kui andute loomulikele tunnetele, oma südame ja vaimsuse püüdlustele, siis võite teha kahju nii iseendile…, kui ka teistele…

See hirm tuleneb teie…, üksnes teie, inimkonna mõttetegevusest…

Tuletan teile meelde, et… inimsugu, väidetavalt, on juba algselt patune ja rikutud

Teie juhtimiskoolide ja korraldatud religioonide õpetused on rääkimas teile, et olete pahelised loovused… – seega… teie loomus on olla patulisena

Ajaloos ei ole olnud olulisemat otsust teie enese kohta, mis oli määramas seda, kuidas võtta oma reaalsust…

Te olitegi elamas selle otsuse kohaselt…

Ei religioon, ega inimesed, ei olnud suutelised tunnistama endile, et neil ei olnud õigus

Kuid te siiski läksite selleni, et kinnistasite nende, mitte oma õigust…

Ka elu ise näitas teile, et neil oli õigus…, ja nende jumalike loovuste kujutlused said teie moraalseteks väärtusteks…

Olete tuhandete aastate jooksul väitnud nii endile, kui ka teistele, et just selline on asjade seis…

Sellega muutsite omad arvamused muude elu reaalsuste kogemise kohasteks…

Olen rõhutanud teile… – tarvis muuta senised traditsioonilised väärtused…, muuta omad ideed ja veendumused sellest, kelleks tegelikult olete ja mida endast kujutate

Kui te ei vali teha seda, siis te ei saa iialgi muutuda armastavaks…

Armastada tõeliselt jääbki teile kättesaamatuks unistuseks…

Ma räägin inimkonnast, kus suurem enamus ei ole võimeline armastama tõeliselt isegi iseend…

Tuletan meelde… – tõeline armastus enese vastu on esimene samm absoluutse armastuse poole…

See jääb võimatuks seni, kuni usute, et olete sündinud pahelisena… ja teie loomus on patuline

Võtke oma päevaplaani selgitada välja… – milline on inimese loomus…?

Käesoleval ajal see on kõige olulisem küsimus inimkonna ees…

Kui teie vastus sellele jääb endiseks… – et inimene oma loomult on valelik ja paheline, siis sellega kinnistate käesolevat teie endi poolt loodud ühiskonda…

Aina loote juurde uusi seadusi…, teete uusi reegleid käesolevatele lisaks… – mis kokkuvõttes piiravad teid endid veelgi enam…

Kui hakkate uskuma, et inimesed oma loomult on õiglased ja armastuslembed…, siis loote sootuks uue ühiskonna, milles ajapikku hakkavad kaduma kõiksugu piirangud ja reeglid…

Paljud teadlased oma ettekannetes rõhutavad, et inimkond on lausa müüdav ja vääritu…, sellega paiskavad teid aina enam piirangute ja reeglite mülka sügavustesse…

See annab võimu üksnes neile, kes on jutlustamas üht või teist õpetust…

Seega… teie poolt loodud ühiskond on tuginemas teie loovusluse vääritusele ja teie kaasasündinud pahesusele, millega on piiramas kõigiti teie vabadust…

Teie uus loodav ühiskond avab teile vabaduse…

Teadke ja pidage meeles… – Mina, kui Jumal, olen täienisti armastav, kuna olen täienisti vaba…

Olla täienisti vaba… – tähendab olla… täis rõõmu…

Vabadus annab võimaluse mistahes rõõmuküllasele kogemisele teie elus…

Te olete teadlikud, et vabadus on Jumala enda olemus

Kuid vabadus on ka teie enda vaimsuse olemuseks

Heaks näitajaks sellest on… – kuivõrd olete piiratud…, kuivõrd olete rõõmuta… – samavõrd olete ka armastuseta…

Pidage alati meeles… – olla täienisti armastav, tähendab olla täienisti vaba

Enamgi veel… – luba ka teistel olla täienisti vaba…

Iga inimene, kes on elamas praegu…, ja ka tulevikus… – peab oma tegevustes olema vaba sedavõrd, kuivõrd on seda võimalik tema jaoks…

Just selliselt on armastamas Jumal…

Mina annan igale inimesele seda, mida ta vajab…

Aamen

 Suhted Jumalaga

Jätk

Marat ibn Alim

 2019.01.04

Mina armastan sind

Olete sageli ütlemas neid sõnu…, kuid enamuselt te isegi ei mõista, mida need sõnad tähendavad…, ei mõista, mida tähendab armastus teise inimese jaoks…

Enamusel juhtudel see tähendab… – vajadust tunda teise inimese lähedust…, tahta temalt midagi…, anda temale midagi…, või… saada temalt midagi…

Seejuures… teil jääb siiski mõistmata, mida tähendab armastada…

Inimestel on tekkinud probleem sõnade tähenduse mõistmisega… – armastan…, ja armastan sind

Paljud tänapäeval elavatest ei suuda mõista, mida tähendab armastada…, mida tähendab olla armastatav

Enamgi veel… – enamus teist on kahtlemas… kas inimene on üldse võimeline armastama…?

Ma ütlen teile… – on võimeline

Nii mõnedki elavatest just selliselt ka elavad…

Kuid samas püüate väita, nagu alati…, armastamas on üksnes valgustunud või pühakud

Ma siiski ütleks… – te kõik olete valgustunud ja pühakud… – te üksnes, mingitel põhjustel, ei ole valinud kogeda seda…

Vaadates siin olevaid, võib järeldada, et olete suht edukalt liikumas seda teed… – see on kindel…

Teil jääb üle vaid olla kindel selles…, ehk… uskuda iseend…

Seega rõhutan… – te saate kogeda üksnes seda, millesse olete uskumas…

Selline on asjade kord üle kogu Ilmaloovuse…

Teie, kui inimkond, olete rääkimas sellest…, kuid… ise ei võta sellest osa…

Teie väitel selline protsess on käimas…, ka ise püüate üha sagedamini saavutada absoluutset armastust…

Vaadake üksnes, kuidas on muutunud teie ilmaloovus… – ta on suurepäraselt peegeldamas teie enda üleelamisi, milliseid püüate hilisematel kohtumistel väljendada sõnades…

Teie luuletajad leiavad vajalikud sõnad, et väljendada elu ja armastust luule vormis…

Teie, kes olete toimetamas seda lehekülge, olete loomas, lähtudes armastusest… – olete püüdmas panustada sõnumisse puhta armastuse esmast energiat

See, kes on loonud antud saidi, nimetas seda selliselt, et see peegeldaks tõde sellest, kelleks olete tegelikkuses…

Kas selle saidi nime valik ise ei olnud soov, mis tulenes puhtast armastusest…?

Seega… – sellest hakkab üha sagedamini ja sagedamini saama teie uueks Oluks

Tuletan meelde, et meie suhtluse alguses sa olid järjekindlalt veendunud meie suhtluse võimatuses…, pidasid end väärituks selleks, kuna kogu oma elu oled, enda arvates, elanud selliselt, et see ei annaks sulle õigust suhelda Jumalaga…

Kuid mu kallis…, selle tunnustamine just vabastas sind sinu paljudest vääritutest arvamustest… – sa oled elanud oma elu selliselt, kui oli sul võimalik seda elada…

Olete teadlikud, et mitte kellelgi ei ole mõtetult elatud elusid… – see ei ole võimalik…

Kõik, mida olete tegemas, on teie teekond… – evolutsiooni teekond

Küsimus on üksnes selles… – ka ise teadvustate seda…, või mitte…?

Kui olete teadvustamas seda…, siis olete võimelised (enamuselt nii ongi) jättes maha oma mineviku, muuta oma tulevikku…

Te oletegi valinud teha seda…

Tuletan meelde… – igaüks elavatest on vääriline…, just nimelt… vääriline rääkima Jumalaga…

Selles on elu kogu olemus…

Kuid ütelge mulle… – kuidas ma saaks tuua teieni seda kõike, kui oleksin õpetanud üksnes teadlasi…?

Miks just teieni…?

Vaid seetõttu, et just teie tahtsite seda kuulda… – just teie ka kuulsite seda…

Seega… võtke seda kui loomulikuna…

Tuletan taas meelde… – küsimus ei ole selles, kellega Mina räägin…, vaid selles, kes kuuleb Mind…

Seega… Minu vastus teie küsimusele, kuidas olla absoluutselt armastav, on lihtne… – tarvis olla absoluutselt loomulik, kuna armastus ise on loomulik… – ta ei ole üksnes normaalne…, vaid… loomulik

Paremaks mõistmiseks selgitan… – normaalne tähendab – harjumuspärane…, muutumatu…, tavaline…, aga loomulik… – olla olemuse enda tähendusena…, mistahes asja või ilmingu tähendusena…

Teie olemus on… armastav inimene, kes on armastamas kõiki ja kõike…

Kuigi enamusele teist see ei näi alati normaalsena…

Teie süsteem on ehitatud üles selliselt, et õpetada teid käituma oma olemuse vastaselt…, ehk… et te ei püüaks kunagi olla loomulik…

Teile, kui inimolevusele, loomulikud püüded on pahena…, neid tarvis maha vaigistada…, maha suruda ja hoida tagasi kogu jõust…

Te hakkasitegi hoidma end tagasi ja püüdsite olla normaalse käitumisega… – mis juba iseenesest ei olnud normaalne…

Vaadake, kuhu olite sellega jõudnud… – olla loomulik… teie ühiskonnas tähendas olla patuline, ebaadekvaatne, moraalitu…, ehk isegi… ohtlik ühiskonnale…

Isegi võimalust näha end loomulikus olekus, tõstsite patulisuse staatusesse…

Nii on toimumas teie ühiskonnas tänase päevani…

Isegi mõningatesse väljaannetesse suhtute kui endisse…, kui rikututesse ja roojastesse

Kui inimene ilmub kusagile alasti… – seda peetakse juba psüühika kõrvale kaldumisena…, isegi perverssena…

Kuidas on naiste näo, käte ja säärte katmisega…?

Oma enamuses te ei kiida heaks mitte üksnes oma olemuse loomulikke aspekte, vaid… te praktiliselt ei suuda taluda, kui inimesed räägivad tõtt…

Kuigi…, see ongi teie loomulik loomus…

Te ei kiida heaks Ilmaruumi peamist tõde…, kuigi… mis saab olla tõesem, kui Ilmaruum ise…?

Tahaks meenutada teile… – me kõik oleme üks…

Te ei kiida üldse heaks seda, et inimene tahab, või püüab väljendada loomulikul viisil seda, kelleks ta tegelikult on…

Mõelge… – mis on eraldamas teid teie loomulikust olemusest…?

Aamen

 

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/c-155

 Suhted Jumalaga

Jätk

Marat ibn Alim

2019.01.08

Parim õpetaja

Olen teile rääkinud varemgi, et Minu ilmas, mida peate Taevasteks, või Paradiisiks, ei ole olemas karistusi…

Täna vaatleks küsimust, mille poolest erinevad Tulemused Karistusest

Seega… – Minu füüsilises ilmas on olemas üksnes Tulemused…

Tulemused on millegi loomulikkuse kokkuvõtteks…, aga karistused on normaalsuse tulemus…

Teie ühiskonnas karistust peetakse normaalseks…, kuid samas… ebanormaalseks peetakse lubada tulemustel kujuneda, ehk… ilmneda loomulikul teel…

Karistades keda-tahes ja mille-tahes eest, teil puudub kannatus…, seetõttu te ei jõua ära oodata, kuni saabuvad loomulikud tulemused…

Muidugist… kas karistada kedagi mistahes mille eest…, või mitte… – on üksnes teie otsustada…

Seda olete tegemas igapäevaselt…, kogu oma ajaloo jooksul…

Ma pakun teile, et veel enne, kui teha karistuse otsust, mõelda järgnevale… – milline kahest oleks efektsem inimese või inimkonna käitumise muutmiseks… – kas tulemus või karistus?

Isegi karistust olete kasutamas ikka samal eesmärgil… – kas pole…?

Tuletan teile meelde… – kui hakkate karistama kättemaksu saavutamise eesmärgil, ehk arvete klaarimiseks… – siis teil kaob võimalus luua ühiskonda, millist olete sedavõrd püüelnud luua…

Vaadake vaid… – olete karistamas nii vasemale, kui paremale… – võttes enda peale õigust mõista kohut endasuguste üle…

Kõrgelt arenenud ühiskonnad on ammu mõistnud, et mistahes karistus toob minimaalset kasu…, nemad on teadlikud ja kindlalt, et loomulikud tulemused on parimad õpetajad

Enamgi veel… kõik mõistusega olevused on teadlikud…, ja teadlikult tegemas vahet tulemuse ja karistuse vahel…

Karistused tulenevad väljastpoolt, ja neilt, kelle väärtuste süsteem on erinemas karistatava süsteemist…, mille tulemusi kogeb iga inimene enda seesmuses…

Ehk olete nõus minuga… – mistahes karistus on kellegi otsus kellegi teise sammude üle…

Kuid samas… – mistahes tulemus on inimese isiklik kogemus…

Teisi sõnu… – kogemuste saamise võimalus läbi karistuste on hulga aeglasem, kuna see siiski on teise inimese mõjutamise tulemus…

Tulemuste peal õppimine on hulga tõhusam, kuna siin olete kogemas iseenda läbi…

Tuletan teile meelde… – Ilmaruumis ei ole mõisteid õige või väär… – on üksnes… – kas töötab, või ei tööta…, ehk… kas soodustab evolutsiooni…, või mitte

Karistus ei saa kunagi olla tulemuseks…, kuna see on kunstlikuks teoks, mitte sündinud loomulikul teel…

Püüate karistust muuta tulemuseks, üksnes nimetades seda teisiti…

Kuid sellest ei ole kasu…

Selliselt toimivad arenemata olevused…

Te ei jäänud sellele pidama… – te mõtlesite välja suurema karistuse… – jätsite omad lapsed oma armastusest ilma…

Vaadake ise… – kas te ei ole rääkinud neile…, kui nemad ei hakka kuulama teie sõna, siis te ei armasta neid enam…

Olete kasutamas oma armastust kontrolliks nende üle ja avaldate survet sellega nende käitumisele…

Pange tähele… – Jumal ei käitu kunagi selliselt…

Kuid… te ei jäänud isegi siin pidama… – isegi oma lastele rääkisite, et Jumal karistab, kui nemad käituvad sõnakuulmatult … – õigustades selliselt oma tegusid…

Tehke nüüd endile selgeks… – tõeline armastus ei eralda end iialgi…

Just seda tähendab absoluutne armastus…

See räägib sellest, et teie armastus on sedavõrd absoluutne, et olete võimelised tunnistama mistahes vastuvõtmatut käitumist

Kuid tasuks mainida veel ühte… – tõeline armastus ei nimeta iialgi mistahes käitumist vastuvõtmatuks…

Head on sõnad, mida ütlesid teie targad… – armastus on – vabandamise vajaduse täielik puudumine…

Jah… – maapeal on vähe neid, kes kasutaks neid põhimõtteid… – kuid just see põhimõte on kõrgeim…, maksimaalselt kõrgeim

Ma ütleks teile, et Mina, Jumal, ei kasuta seda põhimõtet… – Mina ise olen see põhimõte

Ei ole vajadust kasutada seda, milleks oled ise… – Mina ise olen üksnes sellena

Mina olen armastus, millel ei ole ei tingimusi, ega piire…, olen absoluutselt armastav…

Olla absoluutselt armastav… – tähendab… anda igale küpsele mõistusega olevusele võimalust olla, tegutseda ja omada seda, mida üksnes soovib… – isegi siis, kui mõnelegi olevusele see võib olla kahjuks…

Ei ole teie asi teha otsuseid teise eest…, isegi siis, kui need on teie lapsed…

Ei ole teie otsustada ka siis…, kui need on küpseteks mõistusega olevusteks…

Isegi siis, kui nemad ei ole veel küpsed, teil jääb vaid üks ja kõige kiireim võimalus aidata neid… – anda neile vabadust, võimalikult palju… – vabadust teha iseseisvaid otsuseid…

Üksnes selliselt on käitumas absoluutne armastus… – tema vabastab piirangutest…

Sageli ajate segi armastust ja kadedust…

Kadedus on hoidmas kinni, mis on vastupidine armastusele – vabadusele…

Pidage meeles… – armastus vabastab…, aga kadedushoiab kinni

Aamen

Read Full Post »

Lee Carroly ja Monika Murani külastasid jõulude aegu Prageet Harrist ja Juliannet, et veeta nendega ühist õhtut koos Krayoni ja Alkasariga…

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Tänane sõnum ei ole midagi uut… kuid kanaldajad, kes on teie ees, on ühenduses ühe lättega ja saamas üht ja sama sõnumit…

Tahaks teha teile jõulukingitust…

Oleme planeedil ajal, kui Valgus hakkab võimsamalt esile tulema…

See on aeg, kus oleks sobiv avardada oma vastuvõtu karpi, millesse olete uskumas, kuna selles on olemas kõik, mida on teile räägitud…

Ehk saaksite siis mahutada sinna mõndagi juurde…

Tõepoolest…, olete minemas uude aastasse, kus algavad uued lubaduste andmised…, lubate teha üht või teist…

Enne minekut uude aastasse teeks väikese ülevaate…

30 aastat tagasi tulin partneri juurde Krayoni näol…

Tema ei olnud siis valmis selleks…

Inimesed, kes on teie ees… – Prageet ja Alkasar, olid insenerid-praktikud…

Sõnumiga sai neile näidatud, kuidas tulla oma karbikesest välja, kuidas edastada paljuseid asju selliselt, et oleks võimlik neid näha isegi tänavu…

Kõik 30 aastat olid olulised…, seetõttu tahaks mainida, et inimkond on muutumas…

30 aastat tagasi langes Berliini müür…, siis hakkas muutuma järsult ka poliitiline pale…

Just neil aegadel hoogustusid prohvetlused…

Oli ka vanu prohvetlusi, millised rääkisid Armagedonist…, kolmandast maailma sõjast…, asjadest, millised olid suht hirmutavad…

Neile, kes on lugemas või kuulamas, ütlen… – oleme jätkuvalt elamas edasi…, ja nagu näha… – midagi ennustatust ei ole sündinud…

Vana energiat on planeedil jätkuvalt…

Vana teadvus püüab hoida asju sellistena, millistena need on olnud…

Seda on selgelt näha…, ja ma kutsun teid vaatama seda…

Isegi tänavu leidub neid, kes väidaks, et prohvetid üksnes eksisid Armagedoni alguse ajas…

Muidugi… prohvetlikud mängurid on erinevad…, kuid püüavad väita ühiselt, et see on tulemas kindlapeale…

Igal korral, kui planeedil on toimumas midagi head ja ilmneb valguse lootus, mis lükkaks pimeduse kõrvale… siis nemad püüavad väita, et see on vaid ajutine nähe…, inimkond on inimkond ja tema loomus on ja jääb selliseks ka edaspidi… – see on siiski inimloomus

Selliseid ennustajaid on ootamas kadu…

Neil on vana teadvus…, ja nemad püüavad viia inimkonda tagasi vanasse energiasse…

Ma kutsun teid vaatama uut reaalsust…

Kui Valgus planeedil hakkab tõusma kõrgemale ja paistma pimeduse asjade peale, millised olid siin sajandite jooksul… – siis paljudele see ei meeldi…

Esiteks… nemad ise näevad asju, milliseid ei näinud seni… – kuigi olid nende kõrval alati…

Nemad ei võta neid uuena… – vaid hakkavad kartma neid…

Nemad ei ole võimelised mõistma, et valgus võib olla kõrgema teadvuse metaforina…, ta on mõistev…, ta hakkab tööle selliselt, kuidas ei ole kunagi varem töötanud…

Täna tahaks anda teile üht kingitust… – kuivaid… olete suutelised tulema hetkeks oma usu karbist välja… kuulata mind…

Ehk olete sellest kingitusest kuulnud, ehk mitte…, mõned ehk ei ole üldse teadlikud sellest…

Enamus planeedil olevatest on uskumas ühte Jumalat…, on uskumas elusse peale surma…, uskumas, et nemad on erinemas loomadest, kes on neist madalamal tasemel…

Planeedil on ühtne vaimsus…, ka inimesel on olemas miski, nimega vaimsus

Kõik vaimsused on erinemas, nii kujult kui ka mõõtmetelt…, kuid ühesena neis on see, et teie kaunis vaimsus on püha… – ja ta on antud teile Looja poolt…

Seega… – see on suurepärane Looja, keda kõik nimetate Jumalaks, või… mistahes nimega…

Ta on teie osa…

Kuid inimesel on olemas midagi sellist, mida ei ole ühelgi loomal planeedil olnud…

Kas olete teadlikud, et teadlased alles hiljuti avastasid, et inimese DNA on erinemas kõigi teiste omadest…

Mistahes madalamal loomal on teine DNA…

Teil on 23 kromosoomi paari…, mis on esinemas üksnes inimesel ja mitte kellegil teisel…

See oli midagi uut… – teil on puudu üks paar…

Kuid… teil on olemas vaimsus

Te olete need, kelles on osa pühadusest, mida nimetate vaimsuseks

Miks räägin sellest…?

Et anda teile mõneti teist informatsiooni, mis on kingituseks teile…

Pange tähele…, kui olete usaldamas vanat energiat…, seda, milles on teile räägitud…, mistahes ajal, kelletahes poolt… – et teil ei ole vaja midagi teha, kuna Jumal on hea ja suurepärane…

Teil ei ole mingit võimalust temani pääseda… – te ei ole väärilised selleks

30 aastat tagasi rääkisime, juba algusest peale, et olete suurepärased ja juba sündides olete sellised…, et teil on olemas osake Jumalast…, teil on olemas valiku vabadus…

Võtke kasutusse vaimset loogikat…, otse kohe, koos minuga…, kogu selle tões…

Esiteks… – mis mõte oli Jumalal luua teid, anda teile vabavaliku…, ja samas kohe mõista hukka, teie endi valiku kohaselt…?

Ei mingit… – selles ei ole loogikat…, isegi kolmemõõtmelisuse kohaselt selles puudub loogika…

Me räägime pühast ja mõistvast Jumalast, kes on armastamas teid ääretult… – veelgi enam… te olete tema osadena…

Krayoni ja Alkasari sõnumid on jätkumas ja jätkumas juba 30 aastat, mis paluvad teil märgata enda suursugusust..., et te ei ole selle planeedi ohvrid…, ega pole sündinud roojastena…, vaid… suurepärastena

Tunnetage seda ja mõistke seda…

Kui suudate seda omaks võtta, siis algab teil valgustumise protsess…, mis ei vii teid teatud doktriinide suunas, millistega peaksite ühinema, ega lase liikuda kellegi poolt ettemääratud suunas…

Protsess viiks teid iseseisva ja mõistva tegevuse poole, ning avaks asju planeedil valguse abil…

See aitaks teil tervendada oma keha selliselt, kuidas te ei arvaks seda iialgi võimalikuna…

Te hakkate mõistma, et teie suurepärasus teeb teist abilise ja giidi neile, kes on rändamas koos teiega…

Teie ei ole üksinda… – teiega koos on rändamas teisigi…

Koos oma vaimsusega olete rändamas kõikjal, kuhu ka ei läheks… – kuhu ka ei läheks

Kui hetkeks mõelda… – milline kingitus saakski teile olla, kui te ei oleks selle vääriline…

Te olete selle väärilised…

Selline sõnum teile oli meie kõigi poolt juba ajast, kui tulime teie juurde…

Kallid…, kui ületasite 2012 aasta märgise, te sisenesite teatud aega planeedil, millest olid rääkinud iidsed prohvetid…

Kuigi käesolevad ennustajad on rääkimas teile jätkuvalt, et praegu toimuv on üksnes ajutiselt…, kauemaks sellest ei jätku

Olete nägemas, kuidas maailmas on sündimas midagi eriskorralist…

Toimusid isegi käesurumised…, mille üle tuleks vaid rõõmu tunda…

Meie sõnumites oli seda lubatud…

Planeedil on toimumas palju muudki, mis on meie sõnumites läbi käinud…

Pange tähele, teie kätes on rahu külvamise seemned…

Kuigi vana energia on trügimas ette ja kuulutamas, et selle all on mõeldud midagi muud…, oodake ja vaadake, mis sellest välja tuleb.. – see kõik on üksnes pettus….

See on vana energia teadvus, kes tahab pöörata teid tagasi…, ohvri seisusesse…

Anniks teile on Looja Armastus teie vestu, kes on armastamas teid sama kõvasti, kui teie oma lapsi…

Loojal ei ole sellist kohta, kus piinata teid peale surma…

Kas ise oleksite teinud seda oma lastega…?

Mitte iialgi…

Looja armastus teie vastu on mõõtmatu…, ja teie olete osa temast…, olete osa Jumalast…

Jumal on loonud süsteemi…, Looja on täitnud paljumõõtmelist süsteemi kaunite asjadega…, teie olete neid avamas

Teie ja teie vaimsused olete suurejoonelised

Teie jaoks ei ole mingeid piinamisi, kuna olete asetsemas kõrgel järjel…, isegi… kui olete kurvas olekus…

On olemas hulga suurem plaan, mille osana olete… – Jumal on teadmas teie nime…

See and on sama suurejooneline, kui suurejooneline olete teie ise…

Me räägime sellest jätkuvalt ka edaspidi…

Tahaks, et see and oleks teile mitte üksnes selle sõnumi näol, või… kuni on helendamas teie ekraan…, vaid tahaks, et te teaks… – see and on teile kuni selle keha viimse hingetõmbeni

Selles on tänase sõnumi kaunidus…, mida jätkame veel pikemat aega… – kuni on vajadust…

Las imbuda selle kaunidus teie olemusse mistahes viisil…

Nii see jääb alati…, seega… teie vaimsus saab Looja embustes lõõgastuda…

Hingake sügavalt sisse…, ja teadke, et olete armastatud…, et… te ei ole üksi…

Ja nii see on…

Alkasar…

Seega…, kallid… – see on kutse olla see, kelleks olete tegelikkuses…, kutse manustada oma rakkude struktuuridesse armastust ja mõistmist…, kutse teadvustada oma rännakuid enda seesmise valguse poole…, enda isikliku mõistmise poole…

Me kutsume teid jagama armastust valguse vastu, kõigile ümberolevatele…, kutsume vaatama elu läbi mõistmise… – ja mitte toetuda jätkuvalt vanadele arvustustele ja eraldumistele…

Me kutsume teid otsima üles oma elu pisiasju ja vaatama neid üle…, et üleminek ühest hetkest teise ei oleks sedavõrd raske…

On alati võimalik leida midagi, mida uurida…, millele olla tänulikud…

Tunnustuse ja tänulikkuse energia tõstab teie teadvust ja teie vibratsioone…

Tänapäevased teadlased on juba täheldamas seda teie juures…

Kui teie vibratsioonid tõusevad, te muutute tundlikemaks kaunite asjade vastu, millised jõuavad teie ellu…

Me ei ole üksikud indiviidid…, me oleme ühesuse osad sellel kaunil maal…

Kallid…, vaadake oma elu, siis näete, et teie elu on evolutsiooni osa, mis on toimumas siin, käesoleval ajal…

Olge julgetena…, jagage oma armastust…, oma mõistmist…

Teadke, me teeme ühist tööd, et tuua teie ellu muutusi…

Teil, igal ühel, on oma roll, mida mängida…, oma osa kiirata armastust… – tuues sellega esile uut reaalsust…

Astuge vanadest segadustest ja kaostest eemale ja tõstke oma valgust ja armastust veelgi kõrgemale…

Oleme alati teiega…

Me armastame ja õnnistame teid…

Read Full Post »

« Newer Posts