Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2018

Täiuslik süsteem

Minu sõprus teiega on selleks, et aidata teil meenutada… – teie igapäevane elu on muutumas rahulikumaks ja kergemaks…, iga teie hetk siin ja praegu, on muutumas kõikehaaravamaks…, ning on väljendamas täiel määral seda, kelleks olete tegelikkuses

Ma ei riku tõde, kui ütlen, et see on teie püha soovi teostumine…

Olen loonud täiusliku süsteemi, milles kõik teie soovid saavad teostuda… – mis ongi käesoleval ajal sündimas

Olen varemgi rääkinud teile…, selles on üks eriline asi – Mina olen sellest teadlik…, kuid teie mitte

Hetkel, kui saavutate täielikku teadmist (mis võib juhtuda mistahes hetkel), võite tunda end kui Minagi… – olen tunnetamas end alaliselt

Hakkate tunnetama ja väljendama absoluutset rõõmu, mõistmist, armastust…, muutute tänulikuks kõige ja kõigi vastu…, ning hakkate avaldama tunnustust kõigele olevale…

Kõik viis Jumala olekut on igavesed ja vankumatud…

Ma aitan teil tänavuses elus võtta neid olekuid kasutusele…

See viib teid kokkuvõttes… jumalikkuseni

Seega… alustame…

Rõõm – on elu, mis on väljendamas end…, ehk seda, mis on Rõõmuna…, ehk, mis ei ole miski muu, kui… – Eluenergia vaba voolamine

Edasi… – mis on elu enda olemus…?

See on ühesus kõige olevaga…, ehk… elu on… – ühesus, mis on väljendamas iseend

Kuid Ühesuse tunnetust teie peate Armastuseks

Seetõttu…, lähtudes sellest, armastus on elu enda olemus

Järelikult… – rõõm on armastus, mis on vabalt väljendamas end…

Kui on miski takistamas vabat ja piiramatut elu ja armastuse väljendamist…, ehk, oma olemuselt on takistamas Ühesuse kestmist ja selle ühinemist mistahes asjadega ja mõistusolevustega, siis rõõm ei saa väljenduda täiel määral…

Kuid rõõm, mis ei ole võimeline väljenduma täiel määral, on see, mida peate nukruseks

Siin võib esile tulla küsimus… – kuidas sellisel juhul mõni asi saab olla väike, kui tegelikult on suur…, kuidas saab vaimsus olla nukker…, kui tema olemus on olla Rõõm…?

Ma vastaks selle kohta järgnevalt… – te ei mõista veel Ilmaruumi olemust lõpuni, kuna näete ilma eraldatuse positsioonilt…

Ilmaruumis suur ja väike ei ole eraldatud teine teisest…

Oma olemuselt ei ole miski eraldatud…, ehk… ilmaruumis ei ole olemas midagi, mis oleks eraldunud…

Seetõttu suur ja väike on kõigest ühe ja sama erinevad tasemed… – seda nii rõõm, kui kurbus…

Te üksnes kasutate erinevaid sõnu ühe sama energia nimetamiseks…

 See on ühe universaalse väe kaks erinevat väljendust…

Nüüd oleks huvitav… – kas olete võimelised kogema üheaegselt mõlemat tunnetust…?

Ma ütlen teile… – olete suutelised…

Kurbus ja rõõm võivad ühtida üheks vooks, kus saate  ütelda, et rõõm ja kurbus on eluenergia ise…

Ja veel… – seda energiat saate väljendada mistahes hetkel rõõmuna…

Samas teil on teada, et Energia enda voogu on võimalik kontrollida ja juhtida…

Seega… – olete täielikult võimelised kiirendama eluenergia vibratsioone, minnes kurbusest üle rõõmule…

Enamgi veel… – kes on kandmas oma südames rõõmu, see on võimeline tervendama igal hetkel… – mitte mistahes hetkel, vaid igal hetkel…

Kusjuures… – see on olemas igas südames…, isegi… kui olete väitmas vastupidiselt… – et teil seda seal ei ole…

Ma avan teile ühe saladuse, kuidas tunda rõõmu oma südames…

Teda vaja vabaks lasta…, te olete juba teadlikud, kuidas seda teha…

Aidake teisel tunnetada seda…, aidake vabastada temas rõõmu…, siis saate tunnetada rõõmu ka enda südames…

Rõõmu on võimalik vabastada üksnes… lihtsa naeratusega…

Võib teha kompliment inimesele…

Seirata kõike ja kõiki armastava pilguga…

Võib üllatada paljude muude asjadega… – kas lauluga, või luulega…

Kas te ei tundnud rõõmu, kui olite võtnud käest kinni… – üksnes kätest…?

Kas te ei tundnud rõõmu, kui teie unistus ja soov langesid kokku…?

Kui teie hinged on ühinemas ja koos olete loomas midagi…, kui olete jagamas oma tundeid ja rääkimas tõtt… – see on teenimas üldist hüve…

Lõpetage tusatsemine ja pöörake oma arvamus paremuse poole…

Kas te ei tundnud rõõmu, kui teil avanes võimalus rääkida midagi, või kuulata kedagi…?

Suur rõõm sünnib siis, kui õnnestub kellegile andeks anda ja lasta teda vabaks…

Kas te ei tundnud rõõmu, kui tekkis soov anda…, või, võtta tänuga vastu…?

Võib tuua palju näiteid, kuidas avada rõõmu teises…

Teadke ühte… – kuivaid otsustate seda teha, siis ka teate, kuidas seda teha ja millisel hetkel…

Enamgi veel… – seda võib teha ka surivoodi juures…

Väike soovitus, kuidas elada rõõmus… – õppige andestama kiiresti…, armastama tingimusteta…, mitte kunagi kahetseda valu, mis on jäänud möödanikku…

Sellega sünnib vabanemine surma hirmust…

Kui te ei karda surra… – siis ei karda ka elada…

Aamen

Pildiotsingu КОГДА ВЫ «ОДНИ tulemus

 Suhted Jumalaga

Jätk

Marat ibn Alim

2018.12.27

Kui olete üksinda

Et ise saaks tunda rõõmu, tarvis valmistada rõõmu teisele… – olete sellega nõus…?

Siin üks kohane küsimus… – kuidas saab tuua rõõmu teisele, kui oled üksi…?

Sellele ehk vastaks nii… – teil leidub alati nii põhjus, kui ka võimalus teha oma panus elusse…

Elu ei ole üksnes vormina, mida olete määramas, olles inimolemusena…

Loodus, mis on ümbritsemas teid…, nii floora, kui ka fauna, on elav… – teisena ta ei saa olla…

Mõneti saate rõõmu väljendada paremini, kui olete üksi…

Teie mõlemad… see, kes on panemas kokku materjali selle lehekülje jaoks…, ja sa ise… – olete kaasmõtlejad ja olete rõõmuga tegelemas omaette… – üksi iseendaga…

Kõike saab kogeda läbi võrdluse… 

Jah…, on olemas inimesi, kes on elamas üksi ja kaugetes üksildastes kohtades, piiratud liikumise võimalustega…, paljudel põhjustel neil puudub võimalus võtta osa ühiskonna elust…

Ehkki harvem kohtuvad kellegiga, kui teised…, kuid ka siis nemad toovad rõõmu teistele… läbi ühise loovuse… – kuid kokkuvõttes… jäävad siiski üksi iseendaga…

Nii see on…

Kuid Mina räägin ka sellest, kuidas leida rõõmu enda seesmuses… igal ühel…

Alustame sellest, et teie ei ole iialgi üksi… – Mina olen alati teiega ja teie olete alati Minuga…

Olete vist unustanud selle…

See muudab kõike…

Kui arvate, et tõepoolest olete üksi… – siis tõepoolest… üksindus muutub koormavaks…

Kuid vaimsuse loomuses on Ühesus ja ühinemine kogu olevaga…

Kui te lubate endile mõtte, et teil on eesõigus teie veendumustes selles, et teie kõrval kedagi ei ole… – siis… varem või hiljem, tunnetatte end eraldatuna, väljaspool ühesust kogu ülejäänuga…

See on eredalt väljendumas nende peal, kes väljendavad end kui ainsana ja viimasena, kellel on erilised volitatud õigused… – sellised inimesed hakkavad peatselt nägema enda ümber üksnes vaenlasi ja reetjaid, kuna nemad oma teadvuses eraldasid end olemuslikult kõigest, ning peavad endid ainsana ja kordumatuna…

Olete kõik kordumatud…

Igaüks teist olete kui individuaalne väljendus füüsilises vormis… – läbi teie Jumala…, ehk Minu…

Selline eksiarvamus jääb alati tühjendama neid inimesi, kes ühel või teisel põhjusel on tunnetamas end üksikuna… – see on vastuolus teie sügava tunnetusega sellest, kelleks te olete tegelikkuses..

Kuid Mina kinnitan teile… – üksindus ei ole võimalik…, ja teiegi ei saa olla üksikuna…

Jah… – te võite luua üksinduse illusiooni…, kuid üksinduse kogemine ei tee teie kogemist reaalseks…

Ma kordan taas… – Mina olen alati teiega…, ehkki te ei ole teadlikud sellest, ega taha uskuda sellesse…

Jah… – kui te ei usu, siis see on võrdväärne sellega, et Mind ei ole teiega…

Teil tarvis muuta oma veendumus… – Mina olen alati teiega…, juba alguste algusest… – jään teiega isegi peale aegade lõppu…

Jah… – te võite teada, kuid samas ka mitte teada, mida te ei tea…

On ka selliseid, kes ei tea, ega aima, et nemad ei tea…

Siin on just teie aeg… – kasvatada neid, kuna nemad on veel lapsed…

On neid, kes ei tea…, kuid aimavad, et nemad ei tea… – õpetage selliseid, kuna nemad tahavad seda teada…

On ka neid, kes ei tea…, kuid arvavad, et nemad teavad… – vältige selliseid…, nemad võivad olla ohtlikud…

On ka selliseid, kes teavad…, kuid ei tea, et teavad… – äratage need üles…

On neid, kes teavad…, ja nemad teavad, et teavad… – ärge järgige neid… – kui nemad teavad, siis nemad ise ei taha, et te järgiks neile…

Kuid kuulake hoolega, mida nemad on rääkimas… – nemad aitavad teil meenutada seda, mida olete teadmas…

Just selleks nemad tulid teie ellu…, just seetõttu olete kokku saanud nendega…

Ehk veelgi täpsemalt… – te ise kutsusite neid oma ellu…

On ka selliseid, kes on teadlikud, et teavad…, kuid on teesklemas, et ei tea…

Mina ütlen selle peale, milleks nemad teevad seda…?

Tegelikkuses te kõik olete tegemas sama…, ühel või teisel määral… – pea kõik…

Enamuses kõik olete jumaldamas draamasid… – sellega olete loonud terve illusioonide ilma, milles valisite mängida esimesi rolle… – et saaksite valitseda illusioonide ilmas…

Milleks oli teil tarvis selline lõpmatu draama…?

Draamas saate mängida maksimaalselt kõrgel tasandil ja suht süüvinult mängida kõikvõimalikke versioone sellest, kelleks olete tegelikkuses…, ning tulemusena… valida seda, kellena tahaksite olla…

Kuid on olemas ka kergem viis…

Kindlapeale te meenutate ja valite sellist viisi hetkel, kui mõistate, et draama järel ei ole vajadust…

Kuid aegajalt te naasete selle juurde, et meenutada ise ja õpetada seda teistele…

Kõik õpetajad ja ärganud on tegemas seda…

Sellega meenuvad teile illusioonid, millised meenutavad teile ja kõigile… – kõik elus on üksnes illusioon…, ja igal ühel illusioonil on oma eesmärk…

Saades teada oma eesmärgist, saate elada nii illusioonis, kui ka väljaspool seda… – kuivaid teil endil on selleks soovi…

Siis olete võimelised ise valima ja kogema mistahes illusiooni, ning teha seda oma reaalsuseks…, või hoopis… – valida kogemiseks lõppreaalsuse mistahes hetke…

Mida valite…?

Aamen

Read Full Post »

Kõik, kes on uskumas Jumalasse

Ma ei ava suurt saladust, kui ütlen, et te kõik olete soovimas sõprust Jumalaga…

See käib kindlapeale ka nende kohta, kes on uskumas Jumalasse…

Kui analüüsite läbi oma elu, siis mõistate, et see oli suunatud sõpruse saavutamisele Minuga…

Igaüks püüdis omal viisil teha Mulle rõõmu, ega kurvastada Mind…

Olite alalisest Minu tõelise otsinguil…, olite alaliselt püüdmas teha nii, et Mina leiaks teid

Teie ei püüdnud kunagi teha seitset sihipärast ja vankumatut sammu sõpruse loomiseks Minuga…, te ei olnud isegi teadlikud selle võimalusest ja selle olemasolust…

Mina tean, et paljudel tekib segadus küsimuses… – milleks on teile oluline teie tänulikkus Minule, kuna olen rääkinud, et Mina ei vaja midagi, ega oota teilt midagi…?

Nii see ka on…

Isegi ei tasu mõelda, et kui te ei täna Mind, siis teie elu ei laabu

Sugugi mitte…, Minu armastus teie vastu ja kõige oleva vastu on sedavõrd piiritu, et väljendades oma tänulikkust Minule, saate endale kogu headuse

Ma selgitaks seda… – teie tänulikkus ei ole mingi nõudmise täitmise näitaja

On palju inimesi, kes oma elujooksul ei ole tunnetanud tänulikkust…, kuid ometi jätkavad nautimast oma elu…, saades sellelt kõike, mida üksnes on soovinud…

Seetõttu ütlen teile… – Mina ei nõua teilt ei mingit tänulikkust

Teie tänulikkus ei ole ravimiks teie egole…, ega tee Mind lahkemaks teie suhtes järgmisel korral…, ehk peale selle, kui olete avaldanud mulle oma tänulikkust…

Elu on pidevalt andmas teile headust…, olenemata sellest, kas olete tänulikud temale selle eest…, või mitte…

Kuid siiski… – kui olete elule tänulikud, siis tema võimaldab teile kõige paremat ja hulga kiiremini…

Tänulikkus ise on Olu seisund

Ehk võtaks veidi tagasi… loodan, et võtsite vastu Minu sõnad ja mõistsite…, et mõtlemine on kõige aeglasem Loomise viis

Kas olete seda mõistnud…?

Kuid tuletan meelde… – oma keha olulisemaid funktsioone olete tegemas mõtlematult…

See tuleneb sellest, et kõik olete inimolevused…, nii… Inimene…, kui ka… Olu…

Kuid tahaks peatuda mõningatel inimeste eksimustel… – kõiki oma tegevusi olete teostamas alateadlikul tasemel…, ehk… automaatselt…

Kuid alateadlik tase ei saa kunagi olla efektiivseim loomise viis…, ega saa selleks ka olla…

Kiiremat ja maksimaalsemat efekti saate saavutada üliteadlikul tasemel (superteadvusel)…

Tuletan samas teile meelde, et on olemas üliteadlik kogemuste tase… – see on teadliku, alateadliku ja üliteadliku tasemete sulandumine… – üheseks piirideväliseks kogemuseks

Selline tase on meelteväline

See on… Olu tõeline seisund…, see on see, milleks olete tegelikkuses kõik

Enamgi veel… – teie mõtted ei mõjuta, ega puuduta mingil määral Puhast Olu…

See tuleneb sellest, et mõte ei ole esmane põhjus…

Esmaseks põhjuseks on puhas tõeline Olu

Et suudaksite mõista kõike, mida toon teieni, mul tuleb minna üle Lõppreaalsuse terminitele…, muidu ei ole võimalik selgitada kõike, mida tahaksin teile rääkida…

Kokkuvõtteks võtame illusiooni, mis on teie elu reaalsusena… – selle läbi saate paremini mõista edaspidist informatsiooni…

Püüdke olla väga tähelepanelikud…

See, millest räägin teile edasi, on mõistmise poolest raskeim sellest, mis on seni olnud..

Seega… Olu on eksisteerimas, aga mõte on tegemas…

Siit järeldus… Olu ei ole tegevus…, see ei ole tegu…, ega see, mis elus toimub…

Olu on see, mis On

Mis sellisel juhul on Mõte…?

Mõte on mingi teo protsess…, see on see, mis on toimumas

Ja nüüd… kõige olulisem… – kõige jaoks, mis on toimumas, kulub aega…, isegi sellele, mis toimub hetkega…, mõtte kiirusel (olete teadlikud, et mõte on hulga kiirem valguse kiirusest)…, isegi siis kulub selleks teie lineaarset aega…

Kuid olu on see, mis On

See on olemas siin ja praegu… sellel ei ole tarvis olla selleks, kuna ta juba niigi On… ja on alati olnud

Seega… – üksnes olla on hulga kiirem mistahes tegemisest…

Seetõttu Olla on määramatult kiirem, kui mistahes mõtlemine…

Olen rääkinud, et Olu on esmapõhjus

Siit järeldus… – Olu on kõige põhjuseks

Olete teadlikud, et… milleks olete, sellena ka tunnetate end…

Teisiti ei saa olla…

Kuid siia tasub lisada… – Olu on teie mõtete põhjus

Siit järeldus… – see, milleks olete, on vastuvaidlematult mõjutamas seda, mida olete mõtlemas…

Te olete teadlikud, et mõte on loov

Siit küsimus teile… – kas mõte on võimeline looma Olu seisundit…?

Jah…

Kui olete kurbuse olekus, siis võite muuta oma mõtteid, ega olla enam kurb…, võite viia mõtted üle rõõmuasjadele ja hetkega muuta end rõõmsaks…

Olete samuti teadlikud, et teie mõtted on loomas teie reaalsust

Kuid…, kas mõtted on loomas tõelist Olu seisu…?

See on küsimuste küsimus…

Mina ütlen teile… – teie tõeline olu seisund on – kõik see, kus kogu olev on kõik kõiges…, nii algus, kui ka lõpp…

Ainsaks sõnaks, mis kajastaks seda seisundit täiel määral on… Jumal

Jah…, teie mõtted Jumalast ei loo Jumalat…, kuid need on loomas teie Jumala kogemist…

Jumal on kõik kõiges…, kogu olev…, kõik, mis kunagi on olnud, on ja jääb olema…

Nüüd taas tähelepanu… – kui olete mõtlemas, siis te ei loo kõike..., vaid… olete võtmas kõigest, et luua oma kõige kogemist…, seda, mida olete valinud kogemiseks

Olen varemgi rääkinud, et kõik on olemas…, seetõttu… mõeldes sellele, te ei saa midagi lisada juurde…, kuid mõeldes, te lisate oma kogemist sellesse osasse, millele olete mõtlemas…

Just teie tõeline Olu, milleks on see, kelleks olete tegelikkuses, on eeldamas kõike…

Kui olete mõtlemas sellele, kellena tahaksite olla, siis võtate osa enda tõelisest olust…, enda Mina tervikolemisest seda Mina osa, mida tarvis teil kogeda…, ning koondate kogu oma tähelepanu sellele…

Teadvustage esmalt teile räägitut… – edasi jätkame lõppreaalsuse mõistetega…

Aamen

.

Pildiotsingu ЦЕЛОСТНОЕ «Я tulemus

  Suhted Jumalaga

Jätk

Marat Ibn Alim

2018.12.21

Terviklik Mina

Teile ehk peaks olema mõistetav, mida kujutab endast teie terviklik Mina…, mis on kogu terviklikkus

Selles on nii üles, kui alla…, nii paremale, kui vasemale…, edasi ja tagasi…, kiiremini kui aeglasemalt…, rõõmu ja kurbusena

See on mees ja naine…, väike ja suur

See on see, mida peetakse heaks…, ja see, mida peetaks kurjusena

Te olete Kõik…, ja ei ole midagi, mida te ei oleks

Nüüd küsimus lähtudes ülal räägitust… – kas teie mõtted on mõjutamas seda, kelleks või milleks olete…?

Ma ütlen teile… – praktiliselt mitte…, te jääte selleks, kelleks olete…, ja ei ole tähtsust, millest olete mõtlemas…

Siit tuleneb teine küsimus… – kas mõte on võimeline looma…, luua sootuks muud teiepoolset Olu üleelamist…?

Vastus on jaatav

Olete koondanud oma tähelepanu millegile ja olete mõtlemas sellele… – see ilmutub kindlapeale teie isiklikus jooksvas reaalsuses

Teil on paha tuju…, seega mõtted, mis ilmnevad, rusuvad teid…

Muutke omad mõtted, kujutlusi…, suunake need rõõmu aegadele, mis aitasid leida viisi olla õnnelik…

Tehes seda, te kandute ühest enda osast teise…

Kuid on olemas lihtsam ja kiirem viis saavutada seda…

Pöördudes oma tõelise olu osa poole, saate mistahes hetkel kanduda mistahes olu seisundisse…, ja see toimub hetkega… – üksnes teades ja kinnitades endale, et nii see on…

Pidage meeles, et see, mida te ei tea, on siiski olemas

Ehk… – see, mida olete teadmas oma tõelisest Olu seisundist…, siis selline olete ka hetkel siin ja praegu

Just avaldus sellest, et te olete seda teadmas, teeb selle teie elu kogemiseks

Pidage meeles…, kõige võimsamad avaldused (sellest on räägitud mitmeid kordi), algavad sõnadega… – Mina Olen

See on stardiks ilmaruumile, et kindlustada teie ellu seda, mis järgneb peale neid sõnu…

Ega asjatult Jeesuse võimsamatest avaldustest on olnud… – Mina olen Elu ja Teekond

Meenutage Minu sõnu… – Mina olen see, kes Mina olen

Ka teie olete sageli teatamas… – ma olen...

Ehk meenutaks enda ütlemisi… – mina olen haige…, mina ei ole võimeline…, mina olen patune…

Ehk nüüd on teile mõistetavam… – see on selle kinnitus, kellena te olete

Aga kui olete teatamas teadlikult oma olust…, siis ka elate, lähtudes oma kavatsustest

Sellega ehk saaks eeldada, et ka oma elu elate teadlikult…

Minu soovitus, kuidas elada…, jääb jõusse… – elada teadlikult…, harmooniliselt ja viljakalt…

Pidage meeles, et viimastes sõnumites olen rääkinud teile, et kogu teie elu on üksnes sõnumid

Iga teie tegu on enesemääratluse akt iseendi jaoks…

Iga teie mõte on pilt teie teadvuse ekraanil…

Iga lausutud sõna on… ei miski muu, kui helindatud sõnum Minule…

Seega… – kõik, mida olete mõtlemas, rääkimas või tegemas… – see on teie sõnum Minule…

Seetõttu lausudes Mina Olen… – olete ettekandmas Minule oma olu seisundist…, ehk… sellega annate teada, kuidas on teie asjaolud…, ehk räägite sellest, kuidas asjad teil käivad…

Seega… teie avaldus… – on lühim tee oma olu seisundini…

Kõik sellised avaldused panevad ilmutuma teie elus ja kogemistes seda, kelleks olete tegelikkuses… – seda osa sellest, kelleks olete ja millist tahaksite kogeda käesoleval hetkel

Seega… – Olu on hulga suurema loomisjõuga, kui mõte… –  see on… olla kui Mina

Olen teile rääkinud, et on olemas hulga kiirem loovuse viis, millega on loomas Jumal…

See on just see, mis on olemas otse praegu

On oluline ära märkida…, ehk pigem tuletada meelde… – kui te ei ole mõtlemas, siis olete tegemas tõelist avaldust selle kohta, kelleks olete

Kui hakkate mõtlema oma avaldamisele, tekib pidurdus…, mille tulemusel võib tekkida täielik oma avaldamise eitamine…

Olenemata, kui kiiresti te ka ei mõtleks, sellele kulub aega…, aga Olemine ei vaja absoluutselt mingit aega

Olete teadlikud, et mõtlemise aegu võivad tekkida eitamised, mis tulenevad teie veendumustest, et te ei ole sellena…, ja oma väärituse tõttu ei saa kunagi olla sellena

Osaliselt on ka õige, et mõtlemine ei ole parim asi selleks, mida tarvis teha

Seetõttu Valgustunud on väljaspool mõistust…

Nemad ei luba endil teadlikult mõtiskleda, kelleks nemad on… – nemad üksnes On iseendana…

Hetkel, kui olete mõtlemas, kellena olete… – te lakkate olemast sellena

Aamen

Pildiotsingu ПОНИМАНИЕ СОЗИДАНИЯ tulemus

 Suhted Jumalaga

Jätk

Marat Ibn Alim

2018.12.23

Loovuse uus mõistmine

Ehk olete nõus minuga, et olla armunu saab olla üksnes juhul, kui olete ise armumine…, ega saa armuda, üksnes mõeldes armumisele…

Kui lähedane küsib, kas armastad teda…, ja teie vastate, et olete mõtlemas sellele… – siis see kindlapeale tekitab küsijas hämmeldust…

Kuid samas peaksite mõistma, et mõtlemine iseenesest on võimas ja oluline atribuut kogemuste kogemiseks

See on üks kolmest Loovuse atribuutidest…, on võrdväärne sõnaga ja teoga

Siin tahaks rääkida veel ühest teie reaalsuse kogemisest…

Mõtlemine ei ole otseseks loovuse atribuudiks…, kuid on Uue Loovusluse mõistmiseks

Ega ole ka protsessiks, mille käigus avalduvad ühed või teised sündmused…, vaid protsessiks, mille käigus teadvustate seda, mis on juba toimunud

See on just nimelt selle teadvustamine, mis on alati olnud, on ja jääb olema…

Alustame sellest, et tuletan teile meelde… – Olu on hetkeline…, ja teie mõtlemine selle kõrval on aeglane, vaatamata sellele, mis kiirusega on liikumas mõte…

Võtame lihtsa näite… – olete kõik kunagi armunud…, seega… meenutage esimest või viimast armumist…

Ehk meenub esimese armumise tunne teise inimese vastu… ehk… nanosekundi osa sellest…

Vaid hetk… ja te mõistsite, et armastate seda inimest…

Vaid hetk, kuigi ei mõelnud temast enne…, vaid hetk…, ja see juhtus…

See ei välista, et oleksite kunagi märganud teda…, või hakkasite sellele mõtlema alles peale märkamist…

Kuid hetkel, kui mõistsite, et armastate seda inimest, tunnetasite armastust, mis haaras teid hetkega…

Kõik toimus sedavõrd kiiresti, et te ei jõudnud isegi mõelda sellele…

Üksnes teadustasite… – olete armunud

Seega… – võite armuda veel enne, kui jõuate sellele mõelda…

See käib täiel määral ka tänulikkuse kohta…

Kui olete tunnetamas tänu…, siis kaob igasugune vajadus rääkida sellest… – te vaid tunnetate alateadlikult ja spontaanselt… – olete tänulikud

Ehk… te tunnetate tänu, jõudmata isegi mõelda sellele…

Ma kordan taas… – Tänulikkus on Olu seisund

Olu seisund võimaldab teil öelda ilmale, et teil juba on see, mida, teie arvates, on teile vaja…

Seega… – kui olete tunnetamas tänu millegi eest Minule (ega oota seda Minult), siis peaksite teadma… – see, mille eest tunnetate tänu, on teil endis olemas…

Tegelikult see on alati olnud teis…

Viimane samm sõprusele Minuga on tänulikkus…, sest tänades Mind, olete teadmas, et kõik hea on juba teil olemas…, nii inimesed, hetked ja sündmused, mis on soodustamas teie arengut…

Just seetõttu ma paluks teha seda sõpruse sammu Minuga, esmasena…

Kogu kaunidus ja sammude suursugusus sõprusele Minuga, on seisnemas selles, et neid saab teha ka vastupidises järjekorras

Tänades Jumalat, aitate Jumalal aidata teid…

Kuid…, kui aitate Jumalat teie aitamises, siis te kasutate Jumalat…

Olete kindlasti teadlikud, et, kasutades Jumalat, te lasete teda oma ellu…

Kui suutsite võtta Mind vastu (lasta endasse)…, siis te armastate Mind…

Endasse lasta ilma armastuseta ei ole võimalik…

Kui tunnete armastust Minu vastu, kuidas saab siis mitte uskuda Minusse…?

Olete vabad uskuma Jumalasse…

Olete suuteline armastama seda, keda teate…

Ei teid, ega Mind, ei saa keegi panna selles kahtlema…

Sellega tegime käigu vastupidises suunas…, kõik kulges samas korras, kuid… alates tänust…

Selline on nende sammude ime

Sai lahti räägitud, kuidas seada sõprust Minuga, saada sõbraks sellega, kellega unistasite saada sõbraks… – Jumalaga

Nüüd olete võimeline looma reaalset ja tõelist sõprust Minuga…

Pidage meeles neid samme…, ehkki teie arvates, võite unustada neid…

Kuid seda ei tohi olla…

Teil jääb üle vaid tõemeeli võtta kasutusele kogu tarkust, mida olen andnud teile…

Ma võtsin välja teie endi tarkuse ja ulatasin seda teile…

Pidage meeles… – Mina ulatan teile teie endi mõtteid…

Alustage oma tarkuste kasutamist oma igapäevases elus…

Aamen

Read Full Post »

2018.12.13

Teie abi

Seega… – Minuga tõelise ja tegusa sõpruse loomiseks on läbitud viis sammu…

Tuletan lühidalt teile meelde neid samme… – teadasaamine…, usaldus…, armastus…, vastuvõtt ja Jumala abil liikumine Jumala poole

Sõna Abi, teie mõistes, Minule ei ole vajalik…, kuid… tunnen rõõmu, kui püütakse Mind aidata…

See on tõsi…, kellele ei meeldiks, kui neid aidatakse…

Kuid see ei tohiks anda teile põhjust mõelda, et Jumala ilmas on palju probleeme ja raskusi, milletõttu Mina peaks looritatud kujul pöörduma teie poole abi järel…

See ei ole kaugeltki nii…

Lõppreaalsuses ei olemas mingeid raskusi…

Selliseid sõnu kasutan üksnes selleks, et anda informatsiooni teile mõistetavate illusioonide kohaselt…

Kui olime rääkinud Igavesest Elust ja Surma puudumisest, siis mainisin, et kui hakkaks teile selgitama lõppreaalsuse sõnadega, siis meie vestlus lakkaks koheselt… – te ei mõistaks midagi…

Seetõttu lõppreaalsuse termineid kasutan harva, mis tekitaks teis vääriti mõistmisi…

Lõppreaalsuses kõik on kulgemas suurepäraselt…, nii on olnud…, nii on…, ja nii jätkub igavesti…

Asi on selles, et teil puuduvad sõnad (neid teil ei ole olemas), millistega kirjeldada ideesid, millised on omased lõppreaalsusele…

Isegi kui leiaks neid…, siis neil puuduks tõeline kontekst, mille kohaselt need oleksid teile mõistetavad…

Muide… – siit tulenevad kõik raskused õige ja täiuslike vaimsete õpetuste mõistmisega…

Kõikides töödes on üksnes püüd, läbi piiratud sõnade, anda edasi tõde Kõrgemast Reaalsusest…

Vanemates töödes on tuginetud üldisest kontekstist välja rebitud sõnadele…

See oli ka põhjuseks, miks paljud tööd sellel teemal olid hiljem vääriti tõlgendatud…

Seega, kui olin rääkinud, et aidates Mind, on kergem Minule… sellega pidasin silmas, et nii on kergem teile endile…, ehk… see oli teatud määral aitamas ka Mind…

Kuid siin algavad raskused tõlkimisega (sa oled hea tõlkija)…

Asi on mõneti muus… – kui olen rääkimas tõdedest, mis on vahetult puudutamas Kõrgemat Reaalsust, siis see, mis on aitamas Mind, on aitamas ka sind…, teid kõiki… – ka vastupidi…

Me kõik oleme ühene…, lahutamatud…

Kui võtta arvesse, et olete eksisteerimas Illusioonide raamides (ja nii see on), siis olete allutatud raamide mõjudele… – sellisel juhul kõik Minu selgitused kaotavad mistahes mõtte…

Seetõttu nii mõnigi ehk on märganud, et Minul tuleb sageli üle minna ühelt kontekstilt teisele…, ja vastupidi…, kuna see on ainus võimalus selgitada seda, kuna olete eksisteerimas maise kogemise piirides…, ehk…, olete eksisteerimas Füüsilises Sfääris…

Teile jääb üle üksnes üks asi… – rakendada kogu oma jõud selle mõistmisele, mida olen rääkimas teile…, ja mida tähendab see, kui räägin Jumala aitamisest…, kogu täiuses…

Teil on kergem mõista, kui olete aitamas Jumalat…

Las olla seni see nii…

Kuid edaspidi…, et seda paremini mõista, miks teil on sellest kergem, teil on tarvis mõista (just nimelt teil), milles seisneb Jumala eesmärk…, millega siiski olen tegelemas

Ma tegelen sellega, mida on teil teada (ka teie olete tegelemas samaga)…

Ma olen loomas end käesoleval ainsal hetkel…, parimal, kaunimal ja suurimal Minu versiooni kujutluse viisil…, sellest, kellena Ma olen…

Siit ka teiepoolne Minu nimetus – Looja

Kuid ehk olete teadlikud… – olen loomas läbi teie ja teie seesmuse…

Just sellest ka väide, et kõik olete Minuna… – kõik olete Minu osad…, Jumala osad… – kes on loomas ja teostamas

Kui võtate selle omaks… siis muutute Kandjateks… – Valguse Kuulutajateks

Just sellisel viisil saate aidata Mind…, ehk… meenutades seda, muutute Minu osaks…

Just selliselt saate aidata Jumalat…

Teie elu täitub harmooniast, muutub teadlikuks ja hakkab tooma sellele ilmale õnnistust

Selleks olen andunud teile kolme andi… – Loovat Energiat…, Tarkust, mis on ilmutumas läbi headuse…, ning… Omakasupüüdmatu ja Puhtaima armastuse

Olen panustanud loovat energiat kõikidesse olevustesse ja kõigesse, mida olen loomas…

Teile on teada, et mõte, sõna ja tegu, ei ole miski muu, kui Täiusliku Loovuse kolm atribuuti…

Teades seda, võite olla oma kogemise aluseks…, aga mitte kogeda tema mõju endi peal

Aamen

Pildiotsingu ДАР tulemus

  Suhted Jumalaga

Jätk

Marat Ibn Alim

2018.12.17

Elada teadlikult

Teadmine ja teadvustamine, et kogu teie elu on määratletav teie kavatsustega elu enda suhtes, viib teid selleni, et olete suuteline sellestpeale elada oma elu teadvustatult…

Ja siis… – kui keegi küsib hiljem teie käest, et kas olete teinud üht, või teist teadlikult…, siis võite võtta seda kui tunnustusena, aga mitte arvustusena…

Teile endile on juba selge, et kõik, mida teete… teete kindlal eesmärgil…

Isegi eesmärk on teile teada ja äärmiselt mõistetav…

See on iga eluhetke läbielamine ainsal eesmärgil… – ilmutada…, väljendada ja kogeda..., et saada kogemusi ja kõrgeimat mõistmist, kelleks olete

Kuid…, nüüd olete teadlikud, et kasutades Loovat Energiat, te aitate Minul saada selleks, kellena olen…, ning kogeda Minul just seda enda aspekti, mida on mul tarvis kogeda

Olen paigutanud teisse vaimsusesse Tarkust, mis on täis Headust

Kui lubate endil kasutada seda andi, siis kogete ja tunnetate harmooniat mistahes olukorras…, kuna ise olete harmoonia

Elu harmoonias tähendab selget inimese või koha vibratsioonide tunnetust, hetke olukorra mõistmist ja ühinemist sellega…

Kuid on oluline pidada meeles, et teie ja mingi teise vibratsiooni ühinemine, ei tähenda kaugeltki nende vastavust teine teisele…

Kuigi olete tegemas midagi koos, siis see ei ole veel unissoonis tegemine… – te üksnes teete koos...

Kui teie tegevus on harmoonias…, siis olete muutmas kogu oma tegevust…, mida nimetate hingega tegevuseks

Selline tegevus on alati suurepärane…

Lisage tarkust igasse hingusse…, igasse mõttesse…, igasse tegusse… – siis vaadake, kuidas see muudab igat teie elu hetke…, ka teid endid…

See tarkus, koos headusega, on Minu poolt manustatud, juba algselt, igasse teie olemusse…, ja on olnud seal alati… – teie seesmuses…, teie vaimsuses…

See tarkus tuleb teile appi, kui vajate seda… – raskuste hetkeil…, stresside aegu…, kui olukord näib lahendamatuna…

Teile üks väike saladus (te ju armastate saladusi)… – kui pöördute oma tarkuse poole, siis tulen teie juurde Mina…

Kuid siiski… – pöördudes tarkuse poole, täis headust, ja mis on kandmas üksnes headust, te aitate sellega Mind… – te annate sellega Minule võimalust saada täismahus selleks, milleks Mina tegelikult olen…, ning kogeda just seda aspekti, mida on Minul tarvis kogeda

Sama käib ka puhta armastuse kohta…

Olen manustanud seda igasse ühesse teist… – ja see on just see, kelleks oleme nii Mina, kui ka teie…

Just seetõttu oma südameis olete mõneti tunnetamas suurt armastust, mis on voolamas isegi üle ääre… – valgustades ja soojendades kogu ilma…

Kogu teie endi Mina on täitunud armastusest, ja see on see, milleks olete teie

Kui oma elus olete väljendamas puhast, mistahes tingimusteta armastust…, siis olete kogemas seda, kellena olete tegelikkuses

Minu loovused… – see on suurim Minupoolne and teile…

Pidage meeles…, kui olete kinkimas seda kellegile…, siis te kingite, ehk teete suurimat andi endile

Just nimelt tingimusteta ja puhas armastus võimaldab teil näha, et peale teie endi ei ole kedagi olemas…, seega… kellegi teise tunnetuse eest ära minna ei ole võimalik…

Toimides nii, näete Tõde… – meid on vaid üks

Meid ei saa olla enam, kui üks

Lähtudes puhtast armastusest, olete suutelised looma healoovuslikust…, ehk luua hüvangut kõigi jaoks…

Kõik teie mõtted ja sõnad saavad sellestpeale suunatud üksnes ühte voogu… – luua hüvangut kõigi nimel…

Juba sõna ise – headus – muutub teile selle mõistmiseks, et olete siiralt tegemas seda, mille poole olete oma vaimsuse tasandil alati püüelnud…

Teile saab selgeks lihtne tõde, et headus ei ole üksnes Hüve…, vaid sobivus, mis hiljem läheb üle sulandumiseks

Just puhta armastuse ilmnemine viib teid mõistmiseni, et nii teie ise, kui ka kõik teie ümber… olete sarnased

On olemas olevusi vaid üht liiki, kes on väljendumas endana… ja läbi enda puhta armastusena, millega kuulutate kogu ilmale sellest, et olete täielikult teadvustamas, et teil on kõigiga lähedased suhted (ei maksa segi ajada sugulussuhetega, millised on tunnustatud teie ilmas)…

Kui mõistate väljenduse tähendust… – olla sugulusvaimsusena…, siis mõistate ühesust kõigega, mis on olemas…

Sellistel juhtudel olete aitamas Mind saada täiel määral selleks, kelleks Ma tegelikult olen…, ning kogeda seda enda aspekti, mida Minul on tarvis kogeda…

Mina pakun teile võtta Mind sellisel määral, kui soovite…, ehk isegi enamat… – sellega saate aidata Mind veelgi enam…

See kõik on elu energia, mis on toitmas kogu olevat

Ma kordan taas… – olete Minu keha… – olete kõik ühe keha osad… Jumala keha osad…

Sellega sai teile avaldatud Suurim Tõde…

Seega… olete võimelised aitama Jumalat…

Aamen

Seotud kujutis

 Suhted Jumalaga

Jätk

Marat Ibn Alim

2018.12.17

Jumala and, mis võetud kasutusele teie elus

Teil tarvis üksnes näha kogu oma elu kavanduse täiuslikkust…, kõiges, mis on selle jooksul toimunud…

Oma elus olete sageli komistamas probleemidele ja vajumas kokku hädade koorma alla…

Paljud sellistel juhtudel hakkate nägema, et hukkamõist ei ole parim asi…, eriti siis, kui näete, kuidas ise, või keegi kõrval, ilmutab nõrkust… – seetõttu püüate mõista sellist inimest…

Kogu suutmatuse põhjus mõista selliseid inimesi on selles, et nemad tahavad, et neid kuulataks ära…

Ja… nemad on seda ära teeninud…

Te hakkate kohtuma nendega…, hakkate esinema nende ees…

Läbi selle nemad saavad pöörata oma tähelepanu teile…, andes sellega osa endast teile…

On ka õiglane, kui nemad tahavad saada osa teist vastu…

Paljudel võib näida, et olles esinemas…, või olles silm silma vastu… – olete andmas neile…

Sugugi mitte… – te olete tagastamas neile…

Inimesed võivad mõista seda teisiti ja väita, et ei ole nõus teiega…, ja kõik, mida oleksite neile rääkinud, peetaks juraks…

Teile jääb valik… – kas laskuda nende tasemele… või tõusta neist kõrgemale…

Kuid siin on üks oluline asi, mida peaksid ise ja kõik teised, mõistma…

Kui olete võtnud kasutusele tõdesid, milliseid olete ise saanud teada…, siis, kui veider see teile ka ei näiks…, tänu sellele kogemusele olete kasutamas Jumalat…

Rääkides oma elu kogemistest, varajamata ja ilustamata seda, olete kasutamas Jumalat

Olete kasutamas Minu jagatud andi, mida olen andud igale ühele teist…, üle ilma…

Rääkides mistahes elu juhtumist, suhtuge sellesse, kui ühte episoodi sellest…

Olete ise valinud seda olukorda ja kinkinud endale… – ja nüüd olete jagamas seda kogemist teistele… – sellega olete näitlikult demonstreerimas, et sellega olete muutmas nii end, kui Maailma…

See ei ole üksnes inimeste huvi rahuldamine ühe oma elu episoodiga… – see on võimalus anda inimestele võimalust meenutada seda, millest nemad ise olid alateadlikult alati teadlikud…

Just selles on seisnemas kogu kavanduse täiuslikkus…

Juba siis, kauges ammuses, sinu vaimsus oli teadlik, et inimesed ja kohad, isegi olukorrad kindlustavad sinule Täiuslikku Kogemist…, ning valmistavad sind, ja kõiki teisi, teie rolliks Ilma Muutmises…

Sinu vaimsus oli alati teadlik, et kõik, mida koged oma kogemistes, omab tohutut väärtust…, mida võtad kasutusele vajalikul ajal…

Ma räägin sinu hindamatust kogemusest suhelda inimestega…, viia neid kaasa, esinedes üksi suure rahva hulga ees…

Elus ei toimu midagi juhuslikult…

Kavandus on täiuslik… – seetõttu miski elus ei juhtu juhuslikult…

Miski ei juhtu nii, et ei tooks mingit kogemist…, alalist ja reaalset kasu…

Jah…, te sageli ei märka hetke täiuslikkust… – ega hetk ise ei kaota seepärast oma täiuslikkust…

Kui vaatate hoolega kõike toimuvat, eriti vaimsuse tasandilt, olete võimelised märkama nii kavandatu, kui ka toimuva kaunidust… – nii teis tuleb esile vaid üks tunne… – tänulikkuse tunne

Kallid…, oleme jõudnud sõpruse loomise teekonna viimase sammuni Minuga…

Selleks sammuks on Tänu Jumalale

Kui olete järjepidevalt teinud kõiki samme sõpruse loomiseks Minuga, siis kõik toimub iseeneseliku kokkuvõttena, loomulikult… – teie ees avaneb Suur Perspektiiv…

Selle ajani te ei olnud teadlikud, millisena Mina olen tegelikkuses…

Nüüd saate seda teada…

Kogu elu te ei saanud uskuda Jumalasse selliselt, kui oleksite tahtnud… – nüüd on see võimalik…, nüüd saate uskuda Minu tegelikusse… – millisena Mina tegelikult olen…

Selle ajani teil ei olnud võimalust teha Jumalat enda kogemise reaalse osana…, kuid nüüd on võimalus võtta Mind reaalsena, täies siiruses…

Te ei ole kunagi kasutanud Mind selliselt, et saaksite kasutada… – kuid nüüd, kui sõprus saab olla reaalsena, saate kasutada Mind kogu oma võimete ulatuses…

Suurem enamus inimestest ei ole kogu oma elu jooksul saanud osutada teadlikku abi Jumalale…, neil ei olnud teada Minu vajadusest nende abi järel

Kui mõni tunnetaski seda alateadlikult…, siis ta ei teadnud, kuidas seda teha…

Nüüd olete teadlikud…, olete suutelised aitama Jumalat… – tehes midagi teistele, teete seda endale…, ehk…Minule…

Ärge süüdistage end selles, et ei teadnud Minust… – nii teid õpetati…, ja teil ei olnud võimalustki teada Minust, kuna te ei olnud kuulnud, kelleks või milleks Mina olen…

Siit ka teie uskmatus Jumalasse…

Kuidas saab uskuda sellesse, keda ei tunta…?

Te ei ole süüdi selles, et ei armastanud Mind… – ei ole võimalik uskuda seda, kellesse ei usu…

Siit tuleneb suutmatus võtta Mind vastu… – ei ole võimalik võtta vastu seda, mida ei armasta…

Seega… tulemuseks on teie suutmatus võtta Mind kasutusele…, kuidas saab võtta kasutusele seda, mida ei ole olemas…

Teile on kogu elu räägitud, et olete… – halb, vääritu

Vaid harvadel juhtudel olete kuulnud, et nähakse ja tunnustatakse teie sees olevat Jumalat

Seetõttu te ei olnud võimelised aitama Mind…, kuidas saab aidata selles, mis ei too mingit kasu…

Teile oli kinnitatud, et ei tasu püüda, kuna olete patused juba sünnist…, et teie teekond on üksnes põrgusse…

Vähesed olid nõus aitama Mind, kuna Mina väidetavalt olin saatmas enamuselt põrgusse…

Ei ole teie süü, et te ei olnud Minule tänulikud…, kuidas saab olla tänulik sellele, kust ei tulnud mingit abi…

Kuid Mina ütlen teile täna… – on tulnud Uued Ajad…, on koitmas Uus Päev… – kõik olete tegemas oma Uut Valikut…. loomas Uut Suhet Minuga

Teie Uueks Valikuks saab… – Sõprus Minuga

Te kõik, nii lugejad, kui kuulajad…, kõik olete võtnud vastu saatusliku otsuse… – kogeda sõprust Jumalaga…

Seega… jumalaga

Aamen

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Minu partner taandub kõrvale, et sõnum saaks tuua teieni selliseid asju, mida te ei ole seni kuulnud…, ja selliseid kontseptsioone, milliseid tarvis teil teada…

See sõnum jatkab ja täiendab eelmist sõnumit…

Täpsustan neile, kes on lugemas ja kuulamas hiljem… – oleme jätkuvalt Austraalias, Perthi linnas…, ja jätkuvalt arutame Mõõtmetest…

Kuid seekord vaatame neid põhjalikumalt…

Avame sellist informatsiooni, millist mõningad teie seast saavad teada alles siin…, hakkavad mõistma ja teadvustama seda endale…

Olles inimolevusena, olete elamas piiratud mõõtmelisuses

Eelmises ülevaates arutasime, et kogu aatomlik struktuur on paljumõõtmeline… – paljude mõõtmetega…

Kuid paraku… teie isiklik mõõtmelisuse vastuvõtt on inimlik, mis piirneb nelja mõõtmega…

Samas oleme rääkinud, et planeedi ajaloos olid ja on jätkuvalt inimesi, kellel on paljumõõtmeline tunnetus

Oleme rääkinud, et on olemas asi, mis on formeerimas ja juhtimas teie mõõtmelisuse vastuvõttu… – see on Teadvus

Mida kõrgem on inimese teadvus – seda enam mõõtmeid ta on teadvustamas…

See selgitab suuremal määral seda, miks inimkond sedavõrd pika aja jooksul oli suhteliselt madala inimloomuse näitajaga…

Miks inimkond oma möödunuid tarkusi ei meenuta, vaid jätkab ikka sõdimistega…?

Vaid seetõttu, et olete kinni jäänud neljasse mõõtmesse…

Üksnes nelja mõõtmesse…, kuigi teie ümber on hulgim teisi mõõtmeid…

Seetõttu mul on suur soov ütelda teile, et on asju, mida tarvis teil teada…, ehkki mõneti need on teile isegi tuttavad…

Alustame Gaiast…

Gaia paljumõõtmelisus…

Kas on võimalik, et Gaia on teadvustamas hulga enamat mõõtmete arvu, kui teie…?

Ja nii on see tõesti…

On olemas paljumõõtmelisi energiaid, mis on ümbritsemas teid kõikjal…

Üks neist on minu lemmik… – magnetism…, ja see on paljumõõtmeline…

Teadus on nägemas ja on võimeline mõõtma seda…

Teadusele on teada, kuidas avaldub magnetism… – kuid mõistma teda ei ole veel suuteline

(Krayon muiates) kui te mõistaks teda, siis elekter oleks teil igavene…

Samas ka gravitatsioon on paljumõõtmeline…

Oleme arutanud, et gravitatsioon iseenesest on selle väljendus, mis on massi ja tihkuse funktsioonide tulemus…

Te olete seda täheldamas, vaatlemas ja mõõtmas…, olete kohandanud neile seadusi ja reegleid…

Kas keegi teie seast on võimeline muutma massi ja tihkust…?

Pea mitte keegi…

Olete seda mõõtmas ja kinnitamas, et see on staatiline ja muutumatu…, ja kellegil ei ole tulnud pähe seda muuta

Olete mõõtmas üksnes kokkuleppelist suurust…

Tegelikkuses olete suutelised projekteerima ja määrama massi…

See ootab avastamist…

Kõrgem teadvus on suuteline avama teile paljumõõtmelist leiutamise viisi, millist teil seni ei ole veel olnud…

Valgus ise oma olemuselt on paljumõõtmeline…

Küsige füüsikutelt… – kas valguse footon saab olla kahes kohas korraga…?

Nemad vastavad, et tõenäosuse kohaseltsaab…  kuna seda on täheldatud…

Selliselt väljendub valguse enda paljumõõtmelisus

Kokkuvõttes… – Maa ise on genereerimas paljude mõõtmete asju…

Kõik need on väljaspool teie vastuvõttu ja ei ulatu teie nägemiseni…

Ehk siiski… – on kättesaadavad…?

Planeedil on selliseid kohti, kus reaalsuse mõõtmed on käitumas veidral ja ebatavalisel viisil… – mida ei suudeta selgitada…

Seda tunnetavad inimesed ja mõnigi tehnika on reageerimas sellele…

Selleks on planeedi magnetism…, Gaia võre ja teadvuse võre… – need on kattumas neis kohtades omal ebatavalisel viisil…

Kus selline asi on toimumas, seal ilmneb mingi paljumõõtmeline avarustevaheline keskkond… – ja see on erinemas planeedi teistest kohtadest…, te olete neist teadlikud…

Üks tuntum neist on Bermuda kolmnurk…, ja teine taoline on Iirimaal…

Kas teile ei tundu veidrana, et juba sajandite ja sajandite jooksul Iirimaa on tuntud ja teada haldjate ja väikeste mehikeste poolest (härjapõlvlased, maaalused… jne)…

Te ehk imestate selle imelise traditsiooni üle…?

Kallis inimolevus…, selle riigi valitsus on isegi tunnistamas haldjate ja härjapõlvlaste olemasolu…

Need tulevad aega-ajalt nähtavale…, ja see on tõestamas nende olemasolu…

Küllaldaselt palju inimesi on kohtunud ja rääkinud nendega…

Seetõttu seda nähtust ei saa pidada ei traditsiooniks, ega müüdiks…

Iirimaa nähtusel on üks erisus… – planeedi võred kattuvad seal erilisel viisil, mis loob avarustevahelist paljumõõtmelist efekti…

Oleme arutanud, et isegi viljakultuuride viljakus tõuseb ja toidu omadused muutuvad paremaks…

Praegused teie eksperimendid käivad just selles suunas…

Seni olete omas neljas mõõtmes…

Kuid Maa on valmistamas teile suuremat mõõtmete hulka, kui on teil seni teada…

Küsige põlisrahvastelt, kes on tihedalt seotud oma maadega juba tuhandete aastate jooksul… – kuidas maa on suhtlemas nendega…, mida räägib neile Gaia…?

Te saate neilt vastuse, mis ületab kõiki teie ootusi…, kõiki teie mõistmisi… – kuid samas jäädes oma selgitustega nelja mõõtme piiridesse…

Gaia ise on paljumõõtmeline…, kuid teie teadvus on hoidnud teid nelja mõõtme piireis… alati…

Mis on siis väljaspool nelja mõõdet…?

Te ehk ütleks lineaarselt… – viies mõõde

Kuid see ei ole nii…

Üksnes seetõttu, et saades paljumõõtmeliseks, teie mõttelaad kaotab lineaarsuse

Mõõtmelisuste loendus ise on teie lineaarse lähenemise tulemus

Kui jõuate nelja mõõtme piiridest kasvõi pisku edasi… – te ei ole enam võimelised loendama järgmisi mõõtmeid…

Mõnedele teist see on mõistetav…, kuid mõnedele mitte…

(Krayon muiates) On olemas imeline asi, mida on näinud ilmselt iga siin istuv ema…, milleni jõuan esmakordselt ka mina…

  Minu partner, kes on istumas teie ees… reisib homme Tasmaaniasse…, mida nimetatakse siin hellitavalt – Tassi… – selleks on ka põhjus…

Ma ei tahaks paljastada asja, mis oleks liiast tundlik ja salapärane… – kuid partner ise on rääkinud sellest nii mõnelegi…

Me andsime temale võimaluse märgata nii mõndagi Cradle mäe otsas…, ehk… häll-mäe otsas, mis asub Tasmaania põhjapoolses osas…

Mägi asub tihedas troopilises metsas, 1545 meetrit kõrge… – roheline helendus on selle ümber pea sama, kui Iirimaal…

Sellistes võlulistes kohtades on juhtimas Gaia ise…, temal on luba olla vaba ja valitseda seal kõike…

Sellistes kohtades on alati esinemas asjad, milliseid saab näha  oma silmaga…

Seda on näinud paljud…, ja seda oleks tahtnud näha kord ka minu partner…

Oleme hoidnud teda sellistest asjadest, et ta ei saaks kohtuda asjadega, milliseid ta ei ole suuteline lahti mõtestama…, ega satuks kohtadesse, millistel ei oleks tema mõistmisele mingit tähendust…, ega midagi ebatavalist…

Selline on kord tema insenerlik mõistus…

Kuid siiski… ta nägi Tassil midagi sellist…

Ta ei olnud seal üksi…

Kui teda paluti tulla metsatukast välja, ta märkas silmanurgast, pea väljaspool vaatevälja, mingit liikumist ja tulukesi

Igal korral, kui ta suunas pilgu sinna, kus nägi tulukesi… – need, kui tehes nalja tema kallal, hüppasid kõrvale…

Partner oli teadlik, et need on elavad… et ta on nägemas neid, keda peetakse paljumõõtmelisteks metshaldjateks…

Kallid…, Gaia valdab tundlikkust…, mõistust… – ta on teie partneriks…

Gaia on näitamas end sageli… – sellega püüab igal korral teatada… – oleme kõik sinu kõrval

Just seetõttu partner kavatseb minna tagasi kohta, kus Gaia on rääkimas temaga…

Planeedil ei ole palju kohti, mis räägiks temaga sellisel viisil

Kas mõistate… – Gaial endal on paljumõõtmeline vägi

Laste paljumõõtmelisus…

Tahaks rääkida teile sellest, millest ei ole varem kunagi rääkinud… – millal ja mis ajal paljumõõtmelisus on ahenemas nelja mõõtmeni…

Kas inimese sünni aegu…?

Siin kerkib küsimus… – kas selleks, et võtta vastu mõõtmeid üle nelja, tarvis mõistust ja intellekti…?

Vastuseks sellele on… – oleks hulga parem, kui ei oleks ei ühte, ega teist... – (Krayon muiates) siis näeksite neid kiiremini…

Intellektuaali oleks tagasi hoidnud nii mõnigi asi, kuna ta ei oleks suuteline leidma neile seletusi…

Võisiis… ta oleks hakanud targutama, kuna ei ole võimeline märkama asju, mida näeksid teised… – ta püüaks tingimata leida endale mistahes selgitust nende kohta…

Intellektuaalid on veendunud selles, et on suutelised mõtlema millestki mistahes kõrgemast…, kõigest, mida üksnes tahaksid… – kuid mõistmata seejuures, et nende mõistmise suutlikkusel on olemas lagi, milleni on suutelised mõtlema…

Enamuselt intellektuaalid on viimased, kes muutuvad paljumõõtmelisteks…

Nemad püüavad kõike seletada lahti nelja mõõtme mõistetes ja kujutelmades

Kallid…, pange tähele, see on uus informatsioon teie jaoks…

Kui planeedil sünnib uus laps, siis esimese 6 kuu jooksul tema nägemine on paljumõõtmeline – esimese 6 kuu jooksul…

Lapsel läheb tarvis keskmiselt 6 kuud, et saaks võtta vastu vanemate teadvust…

Selle aja sees kujuneb vahe laste, keda peetakse õnnelasteks…., ja laste vahel, keda peetakse murelasteks…

Esimesed on elamas õnnelikku elu…, kuid murelapsed on kogu oma elu pettumustes ja on vaidlemas vastu…, on protestimas ja on täis mässu… – tundmata õnne…

Kallid…, see kõik on kujunemas esimese 6 kuu jooksul

Laps võtab vastu ja laseb endasse kõike seda, mis on tema ümber… – tema rakud on lausa imamas endasse seda…

Ta hakkab mõistma oma keskkonda… nende teadvust, kes on tema ümber… – see kõik saab temale omaseks esimese 6 kuu jooksul…

Esimese 6 kuu jooksul tema teadvus on laialt avatud…

(Krayon elevusega) Kallid emad…, kas mäletate neid aegu, kuidas teie laps esimese 6 kuu jooksul käitus…?

Kui palju kordi olite märganud, kuidas lapse pilk on naelutatud kusagile nurka või lakke, kuid vaadates ise selles suunas, te ei näinud seal midagi…?

Ostate lapsele säravat ja pilku püüdvat mänguasja… – kuid lapsel ei ole vähematki huvi selle vastu… – tema tähelepanu on suunatud nurka või lakke, sest seal on miski, mis köidab tema tähelepanu…, kuigi te ei ise ei näe seal mittemidagi…

Lapse tähelepanu on paljumõõtmeline… – tema teadvus ei ole veel koondunud kolmemõõtmeliseks… – selline on klassikaline tõde…

Värsked emad…, kes on puutumas sellega esmakordselt kokku… pange tähele… – laps tuleb laialt avatuna

Jälgige teda… tema on paljumõõtmeline… – ta näeb paljumõõtmeliselt…

Ta ehk näeb nurgas voolavaid ja sillerdavaid värve, mis oleksid kui ingellikud olemused, kes räägivad lastele… – tere tulemast planeedile…, oled suurepärane…, pea seda meeles…

Neile see meeldib…, ja nemad naeratavad sellele eimiski… hõiskavad ja häälitsevad vastu sellele, mida näevad… – kuid teie… ei näe seal midagi…

Seega…, kallid emad…, kas olite sellest teadlikud…, või mitte…?

Nemad näevad paljutki muud…

Loomade paljumõõtmelisus…

Kui vaatate loomade valdusi…, siis ka siin on minul teie jaoks uudist…

Kas olete teadlikud, et mõnedel loomadel on võime näha teie Merkabaad…?

Mõningaid inimesi nemad lasevad ligi, kui häid vanu tuttavaid…, kuid samas on inimesi, keda ei lasta lähedalegi…, andes märku, et ei talu nende lähedust… – kas olite sellest teadlikud…?

Millest see tuleneb, mu kallid…?

Miks koolitatud koduloomale üks inimene saab läheneda, aga teisele ta hakkab urisema…

Millest see tuleneb…?

Kallid…, planeedil on nii suuri, kui väikesi loomi, kes on nägemas paljumõõtmelisi asju…, näevad teie Merkabaad…, mustrit, mida kannate enda ümber…, tulevankrit – 8 meetrit raadiuses…, milles olete liikumas…, mis on paljumõõtmeline…

Paljud inimesed on tajumas seda…

Kas ehk meenub, kui läksite kusagile inimeste hulka ja sattusite kellegi kõrvale…, kuid… hetkepärast tõmbusite temast eemale… – te isegi ei mõistnud – miks…

Te tajusite midagi sellist, mis hakkas häirima teid…, ehk isegi valulikult… – te tõmbusite eemale…

Selline näide kinnitab, et olenemata sellest, kas näete, või tajute midagi, see on seotud paljumõõtmelisusega… – mis seni on teile vaid seletamatu nähtusena…

Loomad on teadlikud inimeste mustritest, millised on väljendamas nende mõistmistaset

Sellised inimesed on võimelised tegema koostööd loomadega…

Nemad on suutelised mitte üksnes lugema loomade mõtteid…, vaid isegi edastama loomadele oma soove…

Kallid…, loomad lähenevad sellistele inimestele rahulikult, kuna näevad, et need inimesed erinevad teistest… nemad mõistavad… – need on erilised

Mõistvaid inimesi loomad võtavad vastu teisiti, kui mõistmatuid

Seega… – Loomad on suutelised nägema enam mõõtmeid, kui teie…

Kuidas on teile selline asi, mida tunnetate seoses sellega…?

(Krayon rõõmsameelselt) Ehk on aeg hakata tegelema paljumõõtmelise nägemisega…?

Muidugi mõista… – on aeg hakata sellega tegelema…

Samas tahaks rääkida teile, kuidas mõõtmelisus on nähtav ühtedele, või teistele…

Rääkisime lastest ja loomadest…

Olete elamas paljudes mõõtmetes, ise seda teadmata…

Te ei ole võimelised nägema seda, mida näevad paljud teised…

Paljumõõtmelisuse piiride ületamine

Kallid…, see hakkab muutuma…

Hakkab muutuma, kuna hakkate mõistma, et see teadvus, mida olete valdamas, hakkab edaspidi suunama teie elu

Sellise protsessi käigus hakkate avastama, et mida sügavamale sukeldute paljumõõtmelise elamise vormi, millisest teil ei ole praegu isegi aimu…, seda enam saate kokku puutuda paljumõõtmeliste asjadega, mõistmata samas, millistena need on…

Teie enesetunne pareneb, ega vanane enam nii kiiresti…, hakkate tunnetama end tervemana…

Selliselt algab paljumõõtmelisuse piiride ületamine…

Intellektuaalil võivad seoses sellega tekkida raskusi…

Kuid… kellel on mõistmisi, see ei esita küsimusi selgitusteks…, neil ei tekki selles mingeid probleeme… – ei mingeid…

Kui olete mõtlemas Jumalast, kui kogu oleva loojast… – kas teil ei teki küsimusi selle üle, kuidas Jumal saab olla kõikjal ja üheaegselt…, kes kuuleb ja on vastamas miljarditele inimestele üheaegselt…?

Selline on paljumõõtmeline Jumal…

Kuid, kui arvates endast sellisel viisil…, kas teil ei teki samad küsimused…?

See tuleneb üksnes sellest, et olete elamas nelja mõõtme piireis…, kuigi ka siin on teie jaoks palju midagi ootamatut…

Milleni see kõik viib…?

See viib otse selleni, millest rääkisime, kui oli juttu teie Vaimsusest…

Kallid…, teie Vaimsus on sama suur, kui suur on Ilmaruum…

Teie Vaimsusel on nimi, mis on lauldav valguses… – see on kuuldav neile, kes on kuulmas…

Sellel planeedil olete ajutiselt, kasutades keha praeguse nimega… – kuid see ei ole see, kelleks olete…

Mis on tegelikult toimumas…?

Olete ühinemas ja tegemas tihedamat koostööd sellega, kellena olete reaalselt…

Teie paljumõõtmeline vaimsus on ulatamas teile kätt…, see on Kõrgem Mina, mis on kutsumas teid astuma koos…, mingi suurema, millegi grandioossema poole…

Oleme palju kordi rääkinud teile, et paljud teie seast istuvad oma usulahtrites, ega taha sealt välja tulla…

Neile usulahtritest välja tulek oleks kui nende reetmine, kes on andnud neile seda usku…, kes on õpetanud neile, kuidas mõelda…, nende reetmine, kes on jaganud neile informatsiooni parimate kavatsustega…

Nüüdsest olete sellest välja tulemas…, olete esitamas küsimusi… – kas ei ole midagi enamat, kui see, mida on mulle räägitud…, kas on võimalik, et saaks elada kauem ja saaks juhtida seda ise…?

Kui paljud neist, kes, olles pimeduses, oleks mõtisklenud… – ma olen midagi enamat…, olen teadlik enamatest asjadest…, olen teadlik, et peale keha viimset hingetõmmet, jätkan olemist…

Selline seesmine teadmine on teile omane…, kallid… – see on iseenesest mõistetav asi…

Just seda on rääkimas teile teie Vaimsus…

Kui olite saabunud siia planeedile, sündides suurejoonelisena…, siis… – kui palju kuluks aega, et võtta omaks ohvriks olemise mõistmine…?

Kui palju kuluks aega, et võtta omaks mõistmine… – Jumal ei saa teid armastada sügavalt, kuna olete sündinud roojastena…?

Hiljem saate veel teada, et olete tegemas vääriti asju, mille eest saate karistada…, ja mitte mingiks ajaks…, vaid igavesti

Seda üksnes seetõttu, et olemas teid armastav suurepärane Jumal…

Kuni iseenesest kerkib küsimus kahtluse kohta… – see kõik ei ole kõlamas kuigi tõepäraselt

On ka selliseid, kes ei omista sellele mingit tähendust…, jätkavad uskumast üksnes seda, mida on neile räägitud… – kuigi sellel puudub mistahes mõte ja on kõlamas väga ebatõeliselt…

See kõik on muutumas… üle planeedi…

Ma nimetaks seda vaimseks loogikaks… – Jumal on armastamas teid sügavalt, kuna olete Jumala Laps… – seetõttu ei ole olemas mingit kättemaksu, kuna ei ole midagi, mida teeksite valesti…

Oma suursuguses elate parimal viisil, kuivaid olete suutelised selleks…

Olete õppimas ja samastamas energiad vastavuses oma omandamise võimele…

Olete võitlemas pimedusega ja püüate luua valgust…

Teete parimat, milleks olete võimelised selles ilmas… – et ilm muutuks selliseks, mis võidaks pimeduse…

Sellel teel olete kangelastena… – mille tõttu olete veelgi enam armastatud…

Te ei ole kunagi olnud ohvritena millegile, peale oma kujutelma…, oma hirmudele, mis olid tulnud esile, kuna neist on räägitud teile…, aga mitte seetõttu, et need oleksid teis tõemeeli olemas…

Ammugi mitte teie suursugususe tõttu, kelleks olete tõemeeli…

Te olete… Teie Ise

Inimene on muutumas paljumõõtmeliseks, kuna valgus temas on võimendumas… – mille tulemusel on muutumas ka teadvus üle planeedi…

Planeedil on palju neid, kes kunagi ei jõua taolistele koosolemistele…, ega usu kunagi seda, mida olete uskumas teie…

Kuid ka nemad on aegamööda muutumas…

Kuigi nemad ei küsi midagi toimuva kohta, ega tea midagi kanaldustest ja ei juhendu neist… – nemad ise on teadvustamas asjade muutumisi…, just enda soovitu kohaselt…

Nemad tahaks enam terviklikkust…, enam tugevamaid liidreid…

Nemad püüavad vabaneda sõdadest ja muudest asjadest, mis tooksid kahju keskkonnale ja ettevõtmistele, mis mõjutaks elu vaenulikult…

Uue teadvusega tulevad ka uued süsteemid…

Ärkamine…

Paljumõõtmelisus loob seni nägematuid süsteeme…

Intellektuaal ütleks selle peale… – Aitab sellest…, me oleme oma analüütilistes keskustes mõelnud sellele…, oleme mõelnud kõikvõimalikele süsteemidele, millised võiksid olla paremad olemasolevatest…

(Krayon muiates) Mõelnud…, jäädes oma lahtrite piiridesse…

Vastavuses muutumisele paljumõõtmeliseks…, tõustes neljast kasvõi veidigi kõrgemale… –  miski ei ilmutu intellektuaalsel tasandil…, vaid tarkuse tasandil, mis ilmutab paremaid ja õiglasemaid süsteeme… – nii valitsustes…, tervishoiu süsteemides, kui ka keskkonna puhastamise süsteemides…

See kõik tuleb esile koos Kõrgema Teadvuse avanemisega…

Millest see räägiks teile…?

Mida ütleb… – mida kuuleks kogu planeet…?

Seda,  mida ei ole varem kuuldud…

Tere tulemast Uude Teadvusse

Kallid…, see kõik kulgeb aeglaselt ja aegamööda…, ehk mõnelegi võib see näida liiast aeglasena…

Ehk, anudes taevaste poole, hakkavad kaeblema, et liiast vähe valgust…, justseetõttu saavad märgata ja kuulda vaid üksikud ilmnemisi…

Ma rõhutaks siiski… – selleks kulub aega

Lõppkokkuvõttes… – kogu planeet tervikuna hakkab toetama asju, milliseid seni olete toetamas üksnes teie ise…

Nii mõnedki neist, kes on istumas siin, on suurepäraselt mõistmas, millest räägin…

On rida probleeme terviklikkusega, mis ei ole veel selgelt esile tulnud…

See hakkab tulema esile seal, kus valgus hakkab pääsema pimedatesse nurgatagustesse…, hakkab välja tooma asju, milliste toimumisest te ei olnud seni teadlikud… – hakkate vabanema neist…

Inimkond on igatsemas valgust… ja selles on oma omapära, mis paljus on erinemas senisest…

Seni see ei saanud Maa madala seisu tõttu olla inimkonna valikuks…

Nüüd olete tähele panemas, et olete märkamas ka nurgataguseid…

Kallid…, vanad vaimsused on selles võtmekujudeks

Kordan taas… – vanad vaimsused on sellest teadlikud alateadlikud

Kõik oma aja ära elanud asjad hakkavad muutuma…

Nende möödaniku tarkus on näinud kõike seda…, kuid mitte praeguses variandis…, siin…

Kallid…, see on grandioosne…, enamgi veel, kui oleksite suutelised seda ette kujutama…

Olete saanud tohutu abi…

Vaimsuse energia…

Lõpetuseks ütleks, et Austraalia kontinendil olen andnud palju sõnumeid…

Ühes neist olen rääkinud vaimsuste tulekust ja minekust…, olen rääkinud planeet Maa süsteemist, mis on ületamas seda, mida olete suutelised uskuma…., ja mida ei õpetata üheski õppeasutuses…

See on süsteem, milles Vaimsus ja Teadvus on üks ja sama energia… – kuhu siis saab minna energia…?

Mõnedki teadjad ehk väidaks, et see lahkub mingisse ilmaruumi kohta…, kusagile eetrisse

See näib teile imelise kavandusena…, millegi Pühana teie jaoks…

Või näib see teile mingi väljamõeldisena…?

Me oleme sellest süsteemist rääkinud…

Te peaks mõistma, et paljumõõtmelised asjad teie jaoks ei ole kuigi tõenäosed…

Üksnes juba see, et kuidas saab olla vaimsus, mis on suuteline olema paljudes kohtades korraga ja olla saatjaks paljudele erinevatele inimestele…

Oleme kinnitanud, et see on süsteem, kus tehes kehas viimse hingetõmbe, on võimalik jääda teiega jätkuvalt…, üksnes muutunud kujul…, olles teadvusena, millisena on alati olnud…

See oleks kui sidruni mahla välja pigistamisena teie keskele…

Mõned on suutelised tunnetama seda…, ehk isegi nägema seda endi keskel…

Paljud ei tunneta midagi peale õuduse ja kurbuse…, mõistmata, et nemad on jätkuvalt kõrval ja sirutamas isegi kätt… anudes, et vaataks nende poole ja lõpetaks kurvastamised…, ning on kinnitamas, et on jätkuvalt nende kõrval…

See on kaunis süsteem…

Mõnigi vaimselt mõtlev inimene väidaks mulle… (Krayon hämmeldusega) – pea kinni Krayon…, kuidas saab olla selline vaimsus, mis lahkub eesriide tagustesse, et inkarneeruda…, naaseda teise inimesena…, kuid… samas jääda jätkuvalt meie keskele…

Need ei ole ühildatavad asjad…

Jah… neljas mõõtmes see ei ole ühildatav…

Kuid…, kallis vaimselt mõtlev…, ei maksa olla intellektuaalina…, ära püüa mahutada kõike oma karbikesse ja väita, et kõik on üksnes nii…, ja mitte kuidagi teisiti

See kõik on sedavõrd grandioosne…, sedavõrd paljumõõtmeline…, sedavõrd avatud ja sedavõrd kaunis…

Tahaks korrata taas… – selles on sedavõrd palju teie jaoks…, hulga enam, kui on teile teada… – kõik üksnes selleks, et oleks teil hubane…, et saaksite tervendust…, et kurbuse hetkeil saaks rahustada teid lauluga…

See kõik on olemas kõigis mõõtmetes, milliseid leidub teie ümber… – olenemata sellest, kas tunnetate neid, või mitte…

Lahkudes siit, leidke end teisena, kui olite tulles…, ning kinnitage soovi tunnetada selliseid asju

Mida enam sellele mõtlete…, seda enam kuuleb teid teie keha… – seda enam kogu Ilmaruum hakkab tegema koostööd teiega…

Seda suurem on teie vaimsuse naeratus… – seda kindlamalt saab väita… – aeg on tulnud

Sellised olid Krayoni nii eelmine, kui ka antud sõnumid…

Sellisena see on olnud juba 30 aasta jooksul…

Inimolevus on soovimas seda…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Teie õnn

Igaüks teie seast võib vabalt kuulutada, kellena ta on käesoleval hetkel…

Olen korduvalt rääkinud, et sageli olete tegemas just seda,… teadvustamata seda endale…

Kuid… te ei ole vabad kuulutama, kelleks on mistahes teine inimene…, enamgi veel… – kelleks tema peab olema…

Mina, kui Armastuse enda väljendamise olemus, seda ei tee… – seda ma ei soovita teha ka teil…

Kui siiski tunnete vastupandamatut vajadust kuulutada ja teatada seda, et olla õnnelik, vajate isiklikult teise inimese vankumatut armastust, tunnetades selle juures hubasust ja ohutust… – sellisel juhul olete vabad tegema selliseid avaldamisi…

Kuid ärge unustage, et teie selline suhtumine hakkab esile tulema igas teie käitumise olukorras…, kuna neist saavad teie avaldumised…

Teie kindlapeale olete vabad avaldama ja teatama, et enda jaoks isiklikult, vajate enamat energiat ja enamat aega, et mõista teist inimest (teie arvates), mis teeks teid õnnelikuks…, mille tulemusel saate tunda hubasust ja ohutust…

Kuid… pidage meeles… – ärge lubage oma avaldamise juures muutuda armukadedaks… kellegi või millegi suhtes…, olgu see sõbrad…, töö…, või… mõne inimese meelelahutused…

Teie armukadedus purustab teie armastuse…, ja suurima tõenäosusega purustab teise inimese armastust teie vastu…

Pidage meeles… – valides määratlust, kellena olete…, või kellena valite olla, ei tohi muutuda armukadeduseks ja saada totaalseks kontrolliks armastatu üle…

Teadke…, määratlus peaks üksnes kinnitama ja tõendama kelleks olete ja millist elu olete valinud endile

Sellistel puhkudel teie armastus ei sure…, isegi, kui teil tuleb ületada mistahes erimeelsusi, millised võivad tekkida teie vahel… ta jääb armastuseks…, kui vaja, siis ka mõistmiseks…

Kõik see üksnes soodustab teie suhete olemuse muutusi…, mistahes erinevuste puhul…

Teil kaob vajadus katkestada oma suhteid… – üksnes nende muutmise nimel…

Kuid tuleks mainida… oma olemuselt te ei saa katkestada suhteid… saate üksnes muuta neid…

Mõistke… – olete alaliselt suhetes Kõigiga…

Asja olemus ei ole mitte selles, kas on suhteid…, vaid selles… millised need on…

Kõige olulisem kõigest öeldust on selles, et vastus sellele küsimusele võib muuta Ilma…, ja lõplikult mõjutada teie elu

Teadvustage ka järgmist… – teie suhted kõigiga on Pühad…, kõik vastastikku suhted on teie elu olulisemad aspektid…

Läbi vastastikuliste suhete, ei vähem, ega enam…, just läbi nende olete väljendamas, kellena olete…, ja kellena tahaksite olla

See ei puuduta suhteid üksnes inimestega…, vaid suhteid ka Kõigega ja Kõigesse… – ehk… suhted elu endasse ja tema aspektidesse… – armastusse, elusse, seksisse ja Jumalasse…

Need aspektid on inimkogemise nurgakivideks…

Sama olulised on suhted looduse endaga… – maaga, veega, loomadega, puudega, lillede ja kividega… – see kõik on suhted Minuga…

Just need suhted on määramas, kelleks, või milleks olete…

Miks on need suhted olulised…?

Nende suhete puudumisel teil praktiliselt kaoks võimalus luua…, kogeda…, teada, mida olete valinud…, kuidas olla endana, teada, mida arvata endast…

Siis te ei saaks kogeda, kellena olete, kuna puuduks see, kellena te ei ole

Te võiksite eksisteerida suheteta… – kuid siis te ei teaks endast midagi… – mille tulemusel teie teadvus jätaks teid maha (hulluks minemine)…

Kuid teadvus on osa teist…, ja selle ülesandeks on leida mõtte kogu informatsioonis, mis jõuab temani…

Informatsiooni puudumisel teadvus on tegevuseta…

Seega hetkeil, kui minnakse hulluks, lakatakse olemast oma kogemistes…

Kaovad teadmised endast, kui ka väljaspool olevast…

Siis väljaspool end ei leidu midagi, millega samastada end…, kuna ei tea midagi oma kogemustest…

Olete suutelised mõtisklema milletahes üle, kuid ei ole suutelised kogema midagi…

Kui avanebki miski… – siis kogu oma olemusega ei ole suutelised mõistma, ega tegema otsuseid…, ehk – kogeda…

Millegi uue ilmnemisel hakkate määratlema… – see olen mina…, ja see on miski

Kokkuvõttes… kui läbi selle taastub enese teadvustus… teie suhtumine miskisse muutub teadvustatuks…

Kui ilmneb veel midagi, olete tänulikud, kuna saate taas teha uusi järeldusi…

Teie avaruses on ilmnemas üha enam asju, läbi mille on võimalus avardada kujutlust endast…

Ja äkki… – eurika, kui välk taevast – üksnes millegi juuresoleva läbi saate teadvustada end… – kuna see teine on see, milleks ise ei ole...

Sellega saab jõuda mõistmiseni, kelleks olete… – juhul, kui kõrval ei ole seda, milleks ise veel ei ole…

Kuid võite saada selleks

Kui sellisest tõest saab teie veendumus…, siis kõik kohtumised inimestega ja kohtadega, on kokkupuuted pühaga

Peale selle te ei eita enam midagi, kuna olete teadlikud… – kõik, mis ilmub teie ellu, annab veel ühe võimaluse õppida tundma end kui sellist…, määratleda, kelleks olete

Ükski inimene ei suuda välja kannatada pikaajalist üksindust…

Kui sulguda pimedasse ruumi, siis peatselt lakkab loovuslus, kuna mõtlemine on loovuslus…

Varem või hiljem lakkate loomast oma reaalsust, kuna mõistusel kaob informatsioonide juurdevool…

Teadvuse loovused on midagi muud, kui mõistuslik kokkuvõte…

Kui inimese  teadvus ei suuda pikema aja jooksul jõuda mingi mõistusliku kokkuvõtteni, siis ta läheb hulluks…

Siin on üks omapära… – mõneti jätta maha oma mõistus, ei olegi alati paha… – siis sünnivad suured mõttesähvid…

Seega… – mõneti tasub olla mõtlemata… – üksnes olla

Aamen

 Suhted Jumalaga

Jätk

Marat ibn Alim

2018.12.03

 Teadvuse seisund

Ma räägin teile, mis toimub siis, kui olete oma probleemides, kuid ei mõtle neile…

Siis sünnivad suurimad mõttesähvid

Kas olete teadlikud, et mõtlemine on loovuse protsess…, aga olu on teadvustamise seisund…

Seega… – kui juba sünnist olla kohas, kus on üksnes Valge Valgus, siis inimene, tahes tahtmata, jääb oma teadvusest ilma, kuna puudub mistahes informatsioon… – on üksnes valge valgus ja ei midagi enamat… –  ei käivitu oma reaalsuse loomine…

Ehk tuletaks meelde, et mõte, sõna ja tegevus on loovuse kolm taset

Olete mõtlemas… – olete loomas…

Seega… – iga teie mõte on loovuslik protsess

Olete mõtlemas mingi probleemi üle, sellega püüate leida-luua lahendust…

Kuid teil on valik… – kas luua lahendusi…, või, teadvustada lahendusi, mis on loodud…

Te kõik olete mõtlemas suhteliselt kiiresti, kuid… kasutate aeglast loovuslikku viisi…

Kuid nüüd… – tähelepanu

Te püüate luua mõtteis seda, mis on teie võimeis

Kuid Mina ütlen teile… – mõtlemine on kõige aeglasem loovuse viis… – just nii see on…

Oleme teinud selgeks, et teadvus vajab informatsiooni, üksnes siis ta saab luua… – kuid olemise jaoks ei ole vaja mingit informatsiooni…

Ja nüüd veel üks asi… – informatsioon on illusioon

See on see, mida mõtlete välja, aga mitte see, mis on…

Seetõttu kutsun teid üles looma üksnes sellest, mis on…, aga mitte illusioonist…

Hakake looma olu olemisest, aga mitte teadvuse seisundist

Mõeldes probleemile, te ei leia iialgi vastust kiiresti…, mistahes vastust…

Seetõttu… sellisel juhul ma soovitaks jätta omad mõtted ja minna üle puhtasse olusse… – olge selles mõnda aega, koos oma probleemiga…  

Kõik olete võimelised lahendama oma probleeme… – üksnes…, kui ei ole neile mõtlemas…

Seega… kui soovite saada geeniuseks… – siis olge üksnes väljaspool oma teadvust

Geenius ei loo oma vastuseid… – ta kasutab valmisolevaid vastuseid…

Ehk… ta ei loo lahendusi, vaid leiab neid…

Seega… – need ei ole neile avastusena…, vaid tagasi saamisena… – selle tagasi saamine, mis oli neil kord kaotsi läinud…

Geenius on see, kes on meenutamas seda, mida olete unustanud teie…

Tuletage meelde suurt tõde… – Igaveses Siin ja Praegu Hetkes on olemas kõik

Käesolevas hetkes…

Selles hetkes on olemas kõik… – kõik teie mõistmised…, kõik vastused…, kõik lahendused ja… – kogu teie kogemus

Ma olen korduvalt rääkinud ja pidage seda meeles… – teil ei ole vajadust midagi luua… – üksnes teadvustada

Mille poole te ka ei püüdleks, ja mida ka ei sooviks… – kõik on juba loodud

Just seetõttu teile on tulemas sõnumitoojad ja prohvetid…, nemad püüavad rääkida teile sellest…

Olge teadlikud…, mida te ka ei sooviks… – on juba loodud…

Teil ei ole veel küsimus valmis… – aga vastus sellele on juba olemas…

Just sellest olin rääkinud eespool…

Nüüd veel ühest meendusest…

Te ei ole suutelised teadvustama Tõdesid täienisti…, mõtlema neile…

Tõdedele ei ole võimalik mõelda, ega teadvustada neid… – on võimalik üksnes olla teadvustavana neid

Teadvustav olla on üksnes seisund, milles saab olla…

Kui teid on miski pannud muretsema, siis ei tasu sellele mõelda…, – ei ole vajadust murda pead selle kallal…

Sama on ka hetkede kohta, mis on ümbritsemas teid…, mis on täis negatiivseid energiaid, destruktiivseid jõude…

Kui olete millegile mõtlemas…, siis olete allumas sellele… – teie teadvus on tegelemas sellega…

Sellistel hetkedel on parem väljuda oma teadvusest…

Seetõttu teile veel üks meeldetuletus… – olete inimolevus, aga mitte inimmõtlemine

Teadvus, tõlkes oleks… – kuulata ja teadvustada

Püüdke üksnes olla

Pidage meeles…, mida tunnetate, sellena olete… – tunnetamine on teie vaimsuse keel…

Igal hetkel olete millekski… – teie tunded räägivad teile (nemad ei eksi) kellena või millena olete…

Tunded ei valeta… – nemad ei oska seda teha…

Te ise olete võimelised muutma oma tundeid üksnes muutes seda, kelleks olete… – üksnes otsustades olla teine…

Veel üks meeldetuletus… – te ei ole üksnes inimolevus… – te olete Inimolu…, ja teie tunded on teie reageering sellele, millena olete…

Olen rääkinud teile, et olete võimelised kontrollima oma reageeringuid…

Olu on seisund, milles olete…, aga mitte reageering

Jah… tunded on reageering…, aga olu – mitte…

Teie tunded on reageering sellele, kellena olete… – sellele, kes te olete…

Ja see ei ole teie reageering…, vaid teie valik

Olete valimas olla sellena, kellena olete…

Enamus inimesi on unustanud, ega teadvusta seda, et oma reaalsust on ise loomas

Võite jätkuvalt olla unustuses, kuid sellegipoolest, te ei lakka loomast oma reaalsust…

See tähendab…, te ei ole teadlikud, mida olete tegemas

Kuid… on olemas ka hea uudis teile… – nüüd olete teadlikud, mida olete tegemas…

Selles on ka Minu kõigi sõnumite eesmärk…

Olete ärkamas ja teadvustamas

Olete juba teadlikud, et teadvustus on olu seisund…, ehk… – olete teadlikud, mida teate

Olete need, kes on teadvustamas

Olles teadvustuvas olekus, saate valida mistahes Olu seisundit…

Valige olla tark, mõistev, armastav…, olla heasüdamlik… – ja nii edasi…

Kõik on teie kätes…

Ehk valite olla üksnes õnnelik…

Aamen

Read Full Post »

1 osa

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Ma ütlen neile, kes on lugemas või kuulamas… – me oleme Austraalia sadamalinnas Perthis…

See on kaunis regioon…, sädelevate ookeani vetega…, puhas ja meeldiv…

Siin on võimalik imetleda Gaiat ennast…, imetleda tema paljusid vapustavaid vaateid…

Kallid…, paljud ja paljud inimesed on esitamas ühtesid ja samu küsimusi…

Praegu on muutuvate energiate aeg…, ja energeetilise nihke aegu kerkivad küsimused reaalsuse enda kohta…

Inimesed, kes on elanud kindlat eluviisi, hakkavad märkama muutusi endas, seetõttu tunnevad huvi… – mis on toimumas, kuna hakkavad tunnetama muutust…, tunnetama midagi uudset…

Oleme palju rääkinud nihkest ja muutustest teadvuses…, sellest, kes on need, kes loovad uut erinevust planeedil…, ka sellest, kelleks on need, kes on lugemas neid sõnu…

On tulemas selline nihe, mis võib olla ootamatuna… – mis ei ole hirmutav…, üksnes ootamatu…

Varem sellest me ei ole rääkinud selliselt, seetõttu ütlen… – see on mõõtmete nihe

Et teile oleks selgem, räägin need teile lahti…, ehk arutaks esmalt, mis on mõõtmed

(Krayon muiates) Te ehk väidaks vastu, et see ole kuidagi seotud vaimsusega

Kas tõesti…?

Vaatame järgi…

… Kui oleksite ühemõõtmeline olevus…, siis oleksite vaid punktina paberi lehel, võimelised liikuma üksnes ühes suunas…

Selline oleks teie vastuvõtt… ja olekski kõik…, muuks te ei oleks suuteline…

… Kui lisaks teise mõõtme…, siis avaneks võimalus liikuda teises suunas…, sama lehe pinnal… selline oleks teie vastuvõtt…

Kui keegi oleks rääkinud teile võimalusest liikuda üles, või alla… – te oleks naernud neid välja…, kuna teie vastuvõtu ulatuses sellist asja ei oleks…, ja see ei seonduks kuidagi sellega, milleks oleksid võimelised kahemõõtmelisena…

… Oma kolmemõõtmelisuses olete sfääris, mitte paberi lehel…, ja siin on olemas nii üleval, kui all…, nii sinna, kui tagasi… – teil on liikumise vabadus…

Vaadates kahemõõtmelisust, mõtlete… – küll oli naljakas ja rumal mõelda selliselt…, sai liikuda üksnes mööda pinda… – nüüd on sootuks teine asi…, olen kolmemõõtmelises ilmas…

… Kui lisaks veel neljanda mõõtme… – siis tuleks juurde esoteerikat…, veidi enam mõistlikkust…

Selleks oleks aeg

Neljanda mõõtme lisamine võimaldab teil analüüsida ja saada ettekujutust…, kui palju aega võtab üks või teine asi, et saavutada midagi…

Teil on olemas aja mõiste… – selles on koht, kus olete…, ja koht, kus olite

Just sellesse olete kinni jäänud…

Te ehk väidaks vastu, et olete sündinud neljamõõtmelisusesse ja inimesed on sellekohaselt ka elamas…, inimkonnalon iseenesest normaalne olla neljamõõtmelisuses…

… Leidub ka selliseid, kes tunnevad huvi kõrgemate mõõtmete vastu

Kallis intellektuaal… oma mõistusega sa ei ole suuteline seda haarama…, sa ei ole võimeline sellest mõtlema…

Sulle võib näida, et oled suuteline sellele mõtlema…, kuid mitte enamat

Kuidas ühemõõtmeline olevus lamedal tasandil saab mõelda kolmemõõtmelisest sfäärist…?

Samal põhjuselt te ei ole suuteline mõtlema viiendale ja kõrgematele mõõtmetele… – teil ei ole isegi aimu neist…, ei ole aimu, millistena need võivad olla… – ei vähematki ettekujutust…

Mõnigi küsiks, et, kui palju mõõtmeid on Jumalal…?

Loomise Läte…, Jumal…, Vaim… – kuidas ka ei nimetaks seda, kust olete pärit… – kõigis neis on olemas Jumal… – ta on kõigis mõõtmetes… – olete nõus…?

Püüdke jälgida minu loogikat… ma katsuks teile midagi lahti rääkida…

Teadlased on ligi kakskümmend aastat teadlikud, et teie ümber on olemas asju, mis on enam, kui neljamõõtmelised…, need on paljumõõtmelised…

Nemad on murdmas päid selle ümber…, ei suuda mõista seda…

Kuid, mida enam süüvivad aatomi struktuuridesse, seda enam hakkavad seda mõistma…

Nemad näevad, et igal aatomil on hulgim mõõtmeid…

Aatomid on kõiges… nii toolil, millel istute…, teie enda kehal… – kõikjal on aatomid… – kogu aatomite struktuur on paljumõõtmeline…

Teadlased loendasid kokku ligi 12 mõõdet…, see andis neile mõista, et mõõtmeid saab olla lõpmatult palju…, seda igal aatomil üle planeedi…

Nüüd küsimus… – millest olete tehtud…?

Vastuseks on… – paljumõõtmelistest aatomitest

Kus on sellisel juhul Jumal…?

Jumal on olemas iga aatomi igas mõõtmes…

Aga kus olete teie…?

Üksnes neljas mõõtmes

Kuidas saab selline asi olla…?

Millega on siis määratletav mõõtmete teadvustamine…?

Mida tähendab olla kõrgemas mõõtmes…?

Huvitav on see, et kuivõrd sunnitult olete eelistamas lineaarsuse kontseptsioone…

Inimolevused on lineaarsed…, aga mitte paljumõõtmelised…

Ehk ainus viis on näidata teile seda lihtsal näitel…

Kui pikk on sirge lõik…?

Te ütlete selle peale… – üks hetk, ma võtan joonlaua…, ja mõõdate…

Kui pikk on kellegi elu…, te võtate kätte kella ja mõõdate sellega…

Lineaarsuse kontseptsioon on selles, et iga eraldi võetaval asjal, kaasaarvatult ka elul, peab olema nii algus, kui ka lõpp…

Selline on kord lineaarsus…

Kui olete kord selles eksisteerimas, siis ka räägite… – kas see siis ei ole reaalsus…?

Kuid ma ütleks siiski… – ei…, hoopiski mitte…, teie reaalsus on üksnes see…, mis on nelja mõõtme piirides…, kus peab tingimata olema nii algus, kui ka lõpp…

Seega… see paneb huvi tundma enda kohta…, oma vaimsuse kohta…

Kuid… kas pole huvitav, et pea kogu planeet jõudis üksmeelele, et on olemas vaid üks Jumal…, et vaimsus, mida selle all ka ei mõistetaks, on olemas kõikidel inimestel…, et vaimsus jätkub isegi peale keha surma…

Kõik olete nõus, et vaimsus asub kusagil väljaspool nelja mõõdet…, et ta on jätkumas… ja jätkumas… ikka jätkumas…

Kusjuures… – kellegil ei teki selle üle küsimusi…, mis oli toimunud enne teie siia tulekut…, kui vana on teie vaimsus…, kui kaua on ta eksisteerinud…?

Lineaarsel lähenemisel peab olema algus ja lõpp…

Võtame taas sirge lõigu…

Kui võtaks sirge lõigu otsad ja paneks need kokku… – sellest saab ring…

Milline on selle sirge pikkus…?

Siin ehk ütlete… – seda ei saa mõõta, kuna ta on ring

Kas see tähendab, et ta on mõõtmatu…?

Ei ole…

Milline on siis ringi pikkus…?

Ta on lõpmatu pikkusega… – ta on igavene…

Seega… – kui rakendate seda teiste asjade puhul, ehk isegi elavate peal…, kaasaarvatult ka teie vaimsuse peal… – siis see viib teie mõistuse mõnevõrra segadusse…

Teie küsite kohe, et kuidas see töötab…?

Vastuseks oleks… – Töötab hästi, kuna teie vaimsus on igavene

See, mida peate omas kehas olevana, on aatomi paljumõõtmelise struktuuri osana…, mis on alati sellena olnud ja jääb alati sellena olema

Kuid see on mõnevõrra teisti, kui teile esmapilgul näib…

Ehk teile see on mõnevõrra veider…, kuid… kas teie vaimsus on teie keha seesmuses…, või väljaspool keha…, ja kuivõrd suur ta on…?

Kuid need kõik on lineaarsed küsimused…, millistele on võimatu lineaarselt vastata…

Nüüd võtaks teise näite… – kas meeldib see teile, või mitte…

Võtame ühe käevõru taolise lindi…, ja võtame sipelga, kes on jalutamas mööda linti…

Esmalt ta jalutab mööda välist poolt…, kuid ühel hetkel jalutab lindi sisemisele poolele üle…

Kui küsida sipelgal, millisel poolel tema jalutas…, siis ta vastaks, et esmalt oli välisel poolel, aga nüüd on seesmisel poolel

Teile on selge, et sipelgas ei saa olla mõlemal poolel korraga…

Kuid siiski… – kas on see nii…?

Kui lõikaks võru-lindi katki…, teeks ühele otsale pool ringi peale ja kleebiks taas otsad kokku…

Nüüd sipelgas on jalutamas mööda Mööbiuse linti…, ja ta on mõlemal poolel korraga, sest teist poolt ei ole olemas

Kallid…, see oli lihtsaim viis näidata teile, et paljumõõtmelisus on millekski selliseks, mille arusaamises on teil suuri raskusi…

Krayon…, miks sa räägid meile sellest…

Mul on kavas teha järgmine samm…

Mis asi see on, mis on määramas, millises mõõtmes te olete…?

Kas olete kunagi mõelnud sellele küsimusele…?

Kui oma aatomi struktuurides olete kõigis mõõtmetes…, siis… mis asi see on, mis hoiab teid vaid neljas mõõtmes…?

Lubage kanda teid kusagile kaunisse aega…

… Selles ühiskonnas on üks peamine prohvet…, keda nimetate Armastuse Meistriks…

Ta oli liikumas mööda planeeti kaks tuhat aastat tagasi…

Ta erines kõigist…, ta oli paljumõõtmeline inimolevus

Ta kohtas oma teel palju haigeid…, kuid tema puudutuse peale need paranesid

On räägitud, et kus ta läbi käis, seal isegi muru kasvas teisiti…, loomad käisid tema järel…

On jäänud palju jälgi sellest, et tema oli suuteline muutma füüsikat…, oli võimeline looma midagi eimillestki…, muutma asju ühest teiseks…

Kõik sellised asjad kutsusid neljamõõtmelises inimeses esile hirmu…, tema tegusid võeti halva maagiana

Te olete teadlikud, millega see lõppes…

Teid ehk huvitab tervendav osa, kuna me ei ole sellest õieti midagi rääkinud… – kuid… teil on tarvis sellest kuulda…

Kas planeedil on olemas mingid elavad asjad, millised mõjutaks mingeid kindla mõõtmelisuse omadusi…?

On…

Kas viirusel saab olla mõõtmelisuse vastuvõttu, kuna ta on siiski elus…?

Jah…, see olemus on kolmemõõtmeline…, ja ta on teadlik ajast… – kuid tema on rumal…, ta on küll mõjutamas oma kandjat…, kuid samas ta ei ole teadlik, et sellega ta hävitab iseend

Seega… kui ilmneb paljumõõtmeline inimolevus, kes oma kõrgema mõõtmelisusega saab mõjutada nakatanud inimest…, siis haigus ei ole võimeline kõrgemas mõõtmes eksisteerima… – ta  hukkub…

Tänavusel ajal on palju inimolevusi, kes on ärganud oma neljamõõtmelisest mustrist…, kas mingi eufooria…, või hirmu tõttu – kes olid suutelised ületama nelja mõõtme piire… – mingi lühikese aja jooksul saavutasid kooskõla paljumõõtmelisusega, milline on väljaspool aega…, ja haigus nende kehades lagunes, kuna ei olnud suuteline jääma kõrgemasse mõõtmelisusesse…

Kallid…, jõuab kätte aeg, kus inimene liigub neljamõõtmelisusest järgmistesse mõõtmetesse…

Seal keha ei haigestu enam,  kuna haigustel on kolmemõõtmeline pärusmaa…

Millega saab määratleda… – on see neljas, või kõrgem mõõde…?

Vastuseks on – üksnes teadvusega…

Teadvus on motivaatoriks…, juhiks…, tema on vahetamas inimeste mõõtmete tasemeid…

Olen mitmeid kordi rääkinud… – kui muutute mõistvamaks inimolevuseks…, kui hakkate sügavamalt mõistma Jumala armastust… – sellega olete tõstmas enda mõõtmelisust…

See nihutab teid neljamõõtmelisuse piiridest välja… piiridesse, kus teil ei ole enam võimalik kokku lugeda oma mõõtmeid…

Olete juba ületamas neid piire…, sellest on teil tunne, et olete milleski muutunud…, teadmata selle põhjust…

Oleme rääkinud selle tulemustest… – teie vananemine aeglustub…

Kas ei ole huvitav see, et mõõtmete vastuvõtt hakkab peatama teie aja kellasid…

Kas on meeles Einsteini ütelus, et aeg neljamõõtmelisuses on muutuv…?

Mis toimub, kui olete nihkunud mõõtmesse, kus aeg puudub, või on erinemas teie omast…?

Teie keha lakkab vananemast…

Mida on teil teada inimesest nimega Abraham, kellest on räägitud kui inimesest, kes rääkis Jumalaga…?

Tema rääkis paljude inglitega ja sai nendelt juhendusi…

Tema elu pikkus kestis 900 aastat…

Mõnigi ehk väidab, et see oli üks Piibli kujudest…

(Krayon muiates) Ei…, see ei olnud nii… – tema sai elada 900 aastat seetõttu, et oli paljumõõtmeline…

Üksnes seetõttu tema sai teha seda kõike…

Kallid…, alguste alguses kõik oli teisiti

Seetõttu tahaks, et te mõistaks, mis on selleks, mis teeb mõõtmete nihkeid teie seesmuses…?

See on teie Teadvus…

Armastuse meister, omades sellist kõrget teadvust, sai juhtida füüsikat…

Selleks on võimeline paljumõõtmelisus… (Krayon armastavalt)…, ja mõistmine…

See on toimumas üksnes teie mõistmise tõttu, millist ei ole võimalik millegiga mõõta…

See on toimumas just seetõttu, et teis on sedavõrd mõistev isiksus, kes on võimeline tunnetama igat inimest enda ümber…, kusjuures… alaliselt…

See on toimumas positiivsel tasandil…, mitte negatiivsel, mis oleks nõrgestanud inimesi, või teinud tühjaks energeetikast teid endid…

Armastuse õpetaja kiirgas üksnes positiivsust…, seda said vastu võtta need, kes seda vajasid…

Sellisena oli Armastuse Meister… – sellisena on paljumõõtmeline inimolevus…

Ma ütlen veel… – otse praegu, üle planeedi, on inimesi, kes on võimelised looma asju eimillestki…, üksnes kõrgema teadvuse abil… – või mõnedes erilistes kohtades…

Otse praegu planeedil on inimesi, kes on suutelised leviteerima õhus…

Miks nemad suudavad seda…, mida nemad teevad selleks…?

See on teadvuse vastuvõtt, milline on neil olemas…

See on kauni inimloomuse muundus

Selline on paradigma, millega alles hakkate kokku puutuma… – see on… Lõputu Armastus…, Lõputu Mõistmine

See hakkab aeglustama teie keha vananemist…

See teeb teid selleks inimeseks, kelles hakkab ärkama mõistmine… – see on teie Vaimsus…, kellele aeg ei tee muret…, kes mõistab, et kui oleksite võimelised mõtlema… siis näeksite midagi enamat…

Mida kõrgemat mõõdet saavutate oma vastuvõtus…, seda lähedasemaks muutute oma vaimsusele…

Kusjuures, kallid…, mida kõrgemat mõõdet saavutate…, mida lähedasem olete oma vaimsusega, seda pikem on teie elu…, seda vähem haigusi pääseb teie kehasse…

Paljud, vaadates teid, tunnevad huvi… mida on teil erilist… – ka nemad tahaks sama…

Nemad näevad teie tasakaalukust…, teie armastust.., teie hoolt… – selline on uus inimene…

Teadvustage, et olete muutumas mõõtmes ja olete liikumas teistesse mõõtmetesse…

Kui ise olete Jumala osa, siis kui suur saab olla tema ise…?

Siis te ei esitaks enam küsimust sirge lõigu pikkuse kohta…, lakkaks küsimast, kui suur on miski…, kuivõrd suur on Jumal…?

Te ei tahaks teada oma vaimsuse suurusest… – ta on Jumala suurune, mis on teie seesmuses…

Kas olete teadlikud, et ilmaruumis on neid, kes on teadlikud teie olemasolust…

Teie mõistus saaks vapustuse, kui saaks teada teie suurusest… – mitte teie keha suurusest, vaid teie teadvuse suurusest, mis on igas ühes teis olemas…, mis on igavene…

Olete suurejoonelised

Olen teiega juba kolmkümmend aastat…, ja igal korral toonitan…

Ärge kuulake kedagi, kes on rääkimas teile vähemast, kui on teie suursugusus…

Ärge uskuge kedagi, kes räägib, et olete roojased…

Jumal näeb teid kõiki teisti… ja see ei lähe kokku sellega, kuidas näevad teid inimesed…

Teadke neid asju…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Austatud Saint Germain…, kes lihtsurelikest esmakordselt astus sinuga ühendusse…, ehk… sai teada, et oled inimkonna õpetaja…?

Need olid prohvetid…

Nemad suutsid mõista mind selliselt, kuidas mõistan mina…

Minu sooviks oli, et inimesed mõistaks mind paremini…, juba lähtudes minu elu lugudest maapeal…

Ma ei olnud avantürist, ega seikluste otsija, kes lõbutses, kasutades oma väge ja jõudu…

Jah…, mulle pakkus mõneti lõbu, et olen võimeline enamaks, kui minu kaasaegsed…, kuid ma ei kasutanud seda kunagi kurjuse nimel…

Kõik, mida kuulen enda kohta…, et mina ei ole see, kellena end olen näitamas…, et lilla leek on üksnes väljamõeldis ja kasutu asi…, et see on üksnes mäng…, et see on madalamate mõõtmete astraalsete ilmade fantaasia vili, kus on elutsemas reptiloidsed olevused…, ja palju muud… – on üks väljamõeldistena…

Need on üksnes selliste inimeste väljamõeldised, kelle arengu tase jääb kusagile astraalsete nägemuste kaugusele, kus on lõbutsemas madalama tasemega lõbutsejad…

Neil oli soov jätta teid ilma sellisest puhastuse atribuudist, kui Lilla Leek…, see on esmane ja lihtsam viis puhastuda negatiivsetest energiatest ja informatiivsetest saastadest…

Mida on neil pakkuda vastu…?

Tuleb välja… – ei midagi…

Käib üksnes näiline paljastamine, ainsa alternatiivita… – üksnes oma teenete pakkumine

Nende järgi mind ei ole…, ülestõusnuid juhendajaid ei ole…, ei ole esindajaid, kes humaansetel kaalutustel sooviks aidata puhastumises ja tervendamises… – on üksnes paljastamise autori tasulised teenused…

Nende nägemise kohaselt ei ole olemas Telost oma ilmadega… – on vaid efimeerne pilveke selgeltnägija suletud silmade ees, kes on viidud tervendamise teenuste autori poolt hüpnoosi…

Kallid…, teie õigus on uskuda mind, või mitte…

Mina, ja kõik teised õpetajad-juhendajad, alati võimaldasime teile valiku vabadust ja mõtlemise vabadust…, rikkumata kellegi õigusi…

See on seadus… – me järgime seda vankumatult lõpuni…

Kui te ei soovi koormata oma aju mingite mõistuslike järeldustega…, vaid neelata alla peibutiste konkse… – siis see on teie valik…

Kellel silmad… see näeb… – kellel kõrvad… see kuuleb…

Oleme hoolega jälgimas teie virgumist ja arengut…, kuid lõviosa tööst on just teie teha…

Mida enam avaneb valgust, seda enam on väärvalguse kavaldusi ja maskeeringuid, mis on meelitamas teid misiganes uuendustega  ja ahvatlustega

Pidage meeles…, on lihtne maha tõmmata kogu klassikaline…, fundamentaalne, mis on vastu pidanud aja proovile…, mis on läbi uuritud paljude tõeotsijate põlvkondade poolt ja on olnud teeks valguse poole…, kuid on raskem jääda libedale teele, mis on sillutatud illusioonidest…

Millisel tasemel on meediumid, ja need, kes on programmeerimas neid…?

Hüpnoos juba iseenesest on vägivaldne tegevus, mis tungib inimese alateadvusse, surudes maha alateadvust ja programmeerides seda ümber…

Siin me ei räägi ravihüpnoosist, mis on aitamas ekstreemsetel juhtudel…

Kuid antud juhul see on kasutatav kui psühhotroonne relv, mis on suunatud meediumi teadvusele…, ja sealt… masside teadvusele…

Ehk me oleme tõemeeli selliste Isade loovused, kes näevadki välja reptiloidsetena…, ja meie oleme nende kätes nukkudena…?

Ehk isegi inimese olemus on nende väljamõeldis…, aga mitte mingi kõrgema teadvuse loovus…?

Ehk nemad ongi jumalik teadvus, mida meil on sedavõrd raske saavutada…?

Ma ei taha kuulda sinult rahustavaid kõnesid… – ma tahan teada tõde…, las olla see üksnes minu oma…

Sa oled otsustanud minna täispangale…

Kallis…, see on kiiduväärt… – tõmmata maskid maha… maskid maha…

Sul on õigus… me ei ole selleks, kelleks olete meid ette kujutamas…, ega ole need olevused, kes tahavad teha teid oma lubadustega rumalateks, kinkides üksnes komme ja meelitusi…

Ei…, me oleme sageli rangeteks vanemateks, kes on väsinud laste pidevatest rumalustest…

Me oskame isegi karistada…

Isegi meie paneme teid nurka, kus teil tuleb järele mõelda ja mõista oma tegu…

Teie elus nurka panek on teie kõrvaldamine mängudest ja meelelahutustest, ning teie paigutamine sellisesse olukorda, kus olete lausa eikeegi… – nimeta ja saatuseta…, paljaks kuningaks…

Nii saab teid, nukkusid, üles raputada, et saaksite teatud määral mõista toimuvat teiega ja teie ümber olevaga…

Kõige laisemaid ja mõistmatumaid kutsume elumängust ära…

Kõik pildid, mida mõned näevad, on lähtumas nende kujutlusvõimetest…

Seda lubame üksnes selleks, et hakkaksite lõpuks mõtlema ja oskaks eraldada teri sõkaldest

Ma mõneti olengi tegelenud just sellega, inkarneerudes maale… – tahtsin isiklikult veenduda mõningate ajalooliste kujude tõelistes kavatsustes ja nende tähendusest inimkonna ajaloos…

Sageli korraldasin neile eksameid, luues neile ahvatluste lõksusid…

Paraku mõneti nende seas oli ka Valguse Pere esindajaid…

Möödunud aja jooksul inimnatuuris on vähe midagi muutunud… – sama võimuahnus…, rikastumise ahnus…, ihad ja kalkus…

On kurb tõdeda, et mõningad meie esindajad on läinud seda teed…

Isegi neid, kes pidasid vastu ahvatlustele teravmeelsetes lahingutes pimedusega, püütakse taas ajada segadusse…, kuid juba teistel viisidel…

Ja üldse… maapeal on alati olnud segadusse viimise meetodid…, nagu labürindid, kus inimene ise saaks end karastuda, läbi oma kõigi jõudude ja pingutuste, rakendades oma potentsiaale ja võimalusi, millistest teil puudust ei tule…, ja seda… – kelletahes abita…

Kuid tehakse seda siiski… segadusse ajamise põhimõttel, varjates kõike teie eest…

Kallid… – see on mäng…, ja mängus on võitmas tugevam ja targem…

Seega… ilmutage kord end…, lõpuks…

Teiega oli suhtlemas Saint Germain (ehk mõnele – vale Saint Germain)…

Selgusele jõuda on juba teie rida…, hinnata…

Read Full Post »

Older Posts »