Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2018

Uus ajalugu

Prohvetid, kes on käinud teie ilmas, rüütasid kõiki oma lugusid vestete ja lugude vormi

Meie arutluste käigus võtame kasutusele sama…, ja mitte seetõttu, et teie mõistus on nõrk… – teie mõistus on suurepärane atribuut, mille abil teil on võimalus läbi kolmainsuse saavutada kogemusi…, kuid teie elu aegu mõistusel tuleb võtta vastu tohutut desinformeerivat materjali…, temal jääb vähe ruumi uue vastuvõtuks, mis tooks täiendavat mõtestatust…

Seetõttu peab olema alaline mittevajaliku eemaldamine, mis võtab üksnes ruumi ja ei too mingit kasu…

 

Ma pakuks teile ühiselt kustutada suurema osa sellest, mida kujutab endast teie olnud elu ajalugu…, surmast, ja mida ta enesest kujutab…, ka Minust, kes ma olen…

Ehk teeks seda koos…, teeks ruumi Uue Ajaloo jaoks…

 

Esmalt vaataks koos teie elutsüklit…

Alustame sellest, et ei ole olnud aega, kus teid ei ole olnud…, ega tule aega, kus teid ei ole…

Olete kõik tulnud taevastest…, füüsilises vormis… – väljendades kehastumistega individuaalset aspekti kõigest, mis on olemas…

Seejuures… iga kehastumine füüsilise inimesena on imeline ja absoluutselt kordumatu…, kuigi oma olemuselt jääte üheks ja samaks väljenduseks…, sulandute üheseks olemuseks, mis avaldub eluna inimese vormis…

Olete naasemas taevastesse, muutudes inimsilmale nähtamatuks…

Kuid samas… ei saa väita, et teid ei ole olemas… – te olete jätkuvalt, kuid nähtamatuna…, endiselt eneseteadlikena ja eneseteadvustatuna… – seda kuni taas naasete kehastusse füüsilises ilmas, saades taas nähtavaks, läbi täieliku füüsilise väljenduse…

 

Siin on peidus üks saladus, mida oli teie eest kiivalt varjatud… – te ei ole kunagi mittefüüsilised…

Oleme rääkinud, et surma protsessis olete vähem füüsilised…

Seda võiks vaadelda lumehelbe näol, mis on füüsiline…, kuid sulades tilgaks, ta on jätkuvalt füüsiline…, ning aurustudes, ta on ikka füüsiline, kuid hõredamas olekus… – isegi muutudes täielikult nähtamatuks, ta ei kaota oma füüsilist olekut…

Temperatuuri langedes, ta muutub taas lumehelbeks…, ehk ei kaota oma kristallilist olekut…

 

Nii olete rändamas ka teie omal teel…, rännates olete muutmas oma vormi…, igal uuel naasmisel muudate oma vormi, kuid siiski… eelmisest imelisest erinevana… – uue versioonina… – kuid olemuselt… ikka sama…

Selle tõestuseks on teie mõistus, mis jääb teie juurde…

Teil on palju surmajärgseid ülestähendusi, kus inimesed, lahkudes kehast, on teadvustanud, mis on nende ümber toimumas…

Paljud neist on rääkinud, et on tunnetanud end kehana, millel puudus kaal…, oldi kui udusulg…

Nemad rääkisid, et kohtusid isegi varem lahkunud inimestega, kes olid oma olnud kehades

Selline fakt on kinnitamas, et füüsilise elu väljendused võivad muunduda ja taas naaseda…

Puud on selle näiteks… – maha kukkunud puu seemnest kasvab paljude aastate jooksul suur puu, kuni oma vanuses sureb ja variseb kokku…

Kuid tema seemnetest on kasvanud uued puud… – kas need ei ole siis sama puu…, vaid uues väljenduses…

Seeme on osa puust…, nagu tilk on osa ookeanist…

Te üksnes nimetate üht ja sama asja erinevate nimedega…

Kas füüsiline naasemine räägib sellest, et ta oli lakanud olemast füüsilise olemusena…?

 

Inimliku mõistmise kohaselt samastasite füüsilist eraldumist olevuse jagunemisega osadeks…

Kuid… olevuse tasemel ei toimu mingeid eraldumisi… – just seda peetakse igaveseks eluks…

 

Selline põhimõte on olemas igas olemasolevas eluvormis… – elu ise on tootmas end

See käib kõikide tähesüsteemide ja ilmaruumide kohta…, ja muidugi teie kohta, inimesed…

Kõik, mis on olemas teie seesmuses, iga elu aspekt, on tunnetamas oma igavest eksisteerimist…, iga teie enda energeetiline olemus, koos oma teadvuse tasemega, on tunnetamas sama…

 

Te ehk küsiks, et mis olemus see on, mis kandub ühelt lumehelbelt teisele, puult puule, ühelt päikese süsteemilt teisele, ühelt füüsiliselt olemuselt teisele, ühelt elult teisele…?

See on ainus olemus mis on olemas…, see on pidevalt ja salapäraselt muutumas…

Selline on Jumala ilmutumine… tema jumalikkuse ilmutumine, mis on jagamatu…, kuid mis on ilmutumas nähtavana, taas ja taas… ja igavesti… – väljendades sellega elu…

See on sama vaimsus… – uuendununa, muundanuna, ümbersündinuna… – see on asi, mis on paljundunud läbi indiviidsuste… – ning lõpuks… see on Jumal, kes on muutmas oma vorme…

 

Kõik, mis eespool lugesite, oli enne alguste algust…, on ka praegu…, ja jääb nii igavesti…

Selline on lõputu ilm…

Ja mis peamine… see oled sina…, olete teie – inimesed…

Aamen

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/7-981

 Vaimsuse eesmärk 7 osa

Marat ibn Alim

2018.10.14

Õiglane või kasulik

 

Ma ütlen teile, et teie mõistus on teid juba ammu viimas eemale sellest, mida teile oleks kindlasti tarvis…, nii kuulda, kui näha…

Sageli see, mis teile näib õiglasena, ei ole alati kasulik…

Peate selgeks saama… – teie vaimsus ja elu aluselik olemus on üks ja sama…, üksnes väljendunud erinevas vormis…

Te ise ja kõik muud asjad, olete erinemas vormilt ja koostiselt, kuid olemuse tasemel jääte ühesugusteks…, ehk… oma olemuselt olete ühe asjana…

Tuletan teile meelde, et olete siia tulnud meenutama mitte üksnes seda, et teie kolmainsuslik olemus – keha, mõistus ja vaimsus, on moodustamas teie terviklikkust…, vaid… et vaimsus on igavesti ühes ja sama vormis…, kuid teie keha ja mõistus on kogu teekonna jooksul vahetamas oma vormi…

Kuid teie teadmine, et teie keha ja mõistus on eksisteerimas igavesti, koos vaimsusega…, mõjutab paljuski teie elu…, ja mõjutab tugevalt teie küsimusi… kuidas ja miks

 

Jutt antud juhul käib teie elust…

Kuid peamine, milleni teadmine viib teid, on see, et keha, mõistus ja hing on teis võrdsete osadena…, ehk täpsustan… – keha, mõistus ja vaimsus oma olemuselt on teie võrdsed osad ja on ka koos kasutamiseks

 

Ma väga loodan, et nüüdsest loobute püüdlusest vabaneda oma kehast…

Jutt ei käi kestast…, mille jätate maha vajalikul hetkel…, vaid usust vajadusse vabaneda kehast, et kanduda pilvetagustesse kaugustesse…

Saage täiskasvanuks…

 

Kusjuures… te ei kasuta keha, mõistust ja vaimsust alati kolmainsas seonduses…, ja see on omane enamusele inimkonnast maapeal…

Kõik see on üksnes sellest, et teile ei ole omane vaadelda keha, mõistust ja vaimsust kui kolmainsat tervikut… – igaljuhul… te ei võta neid sellisena…

 

Vaimsus on astumas ees, puhastades teed mõistusele ja kehale…, kuigi, ma rõhutan… mõistus ja keha on võrdväärsed vaimsusega…, kuid samas… – nii mõistus, kui keha… on vabalt toimetavad olemused…

Kuid ega sellest nende tähtsus teie teekonnal ei vähene…

Nemad on võrdsed…, ja on vabad tegutsema iseseisvate jõududena…, nemad ei ole kohustatud kulgema vaimsuse teed…

 

Ehk nüüd on teile mõistetav kolmainse olemuse koostisosade tegevuse vabadus… – on mõistetav, miks ei lähe kõik nii, kui tahaksid mõistus, või keha…, ega nii, nagu tahaks teie vaimsus…

 

Seega… – keha, mõistus ja vaimsus on astumas ühte teed, ja see on vaimsuse tee…

Vaimsus ei ole astumas üksi…, vaid tema on astumas ees…

Oleme arutanud samuti, et vaimsus ei nõua mõistuselt ja kehalt järgida temale…

Seetõttu mõistus ja keha pööravad mõneti teelt kõrvale ja sattuvad padrikutesse…

Ehk…, olles üksnes kehana, või mõistusena.., otsivad endile seiklusi, mis pakub neile huvi…

Kuid… varem või hiljem, tuleb aeg, kus teadvustate, et te ei ole üksnes mõistus, või keha…, ning mõistate, et raiskate liiast palju aega jõudmiseks sinna, kuhu vaja jõuda kolmainsuslikul olemusel…

 

Olete andnud vande, mis sai antud teie ja teie vahel…, mille olemuseks on… – teha oma elu mõtestatumaks, kui ta seni on olnud…, ning elule tarvis anda enam, kui temalt saada…

Et elu saaks jätkuda…, ja tema väljendus saaks aina avarduda…, selleks ongi elu funktsioon… – luua enam elu läbi elu enda protsessi…

Vanded said antud mõistuse tasandil…, ja sisse toodud vaimsuse tasandil veel enne sündi…

Sõna vanne ma kasutan teile paremaks mõistmiseks…

 

Et olla täpsem, siis kõike seda võiks pidada protsessiks, kuna elu ise on kasutamas protsesse…

Läbi protsesside elu saaks garanteeritult jätkuda…

Sellised protsessid on sisse kodeeritud teie füüsilisse olemusse, kui DNA osana…, mis on loomulik jumalik teadvustus teis…

 

Seega…, kui olete unustamas, või ignoreerimas elu enda aluslikke protsesse, siis astute vaimsuse teelt kõrvale… – astute lühemalt teelt kõrvale… – teelt kõigele, mille poole inimkond on sedavõrd püüdlemas…

 

Irooniana vaimsuse teelt kõrvale astumises on see, et hakkate kurtma elu üle ja kaeblema, et te pole kusagile jõudnud

 

Olen rääkinud, et vaimsus on teadlik…, oli alati teadlik, et astuda pikka teed on sama, kui astuda valel teel…

 

Kõik, millest rääkisin, on teie keha ja mõistuse vaba voli ilmutumine – selle tulemus…

Just seda olete nimetamas Vabavoliks… – millel teie elus on palju maisemad tagajärjed…

 

Teelt kõrvale astumise põhjuseks on teie keha ja mõistuse otsus…, ning… olles teelt padrikusse astunud, olete liikumas pikemat teed sinna, kuhu pidite jõudma…

Kuid…, astudes pikemat teed, ei tähenda, et olete astumas valet teed…

Seda peate meeles pidama… – ja see on oluline…

 

Tänu sellisele teadvustusele lootus asendub ahastusega, mis on  pime…

Lootus ise on alati nägemas…

 

Te ei ole ainsad, kes on teinud nii…

Paljud, astudes teelt kõrvale, püüdes otsida väljapääsu, on padrikusse tallanud tee, mis kergendab teil teede otsinguid…

Sellega nemad on jätnud maha meeldetuletuse…, et… kui olete tähelepanelikud, siis kindlasti märkate rada, mis viib teid teekonnale välja…

 

Ärge kurvastage, kui teile näib, et olete eksinud… – kindlapeale leiate võimaluse naaseda teele…, kuivaid liigute edasi… – ehk isegi hakkate märkama teeviitasid, mida on esmalt raske märgata…

Kuid, nende ridade lugejad, ma rõhutan – püüdke süüvida teeviitadesse, mis aitavad leida teed tagasi teele…

 

Kas olete märganud märke…, olete pööranud tähelepanu sellele, millele viitab teie teadvus…?

Aamen

Read Full Post »

Esimene samm – teadvus ja teadvustumine

Põhjuseks, miks teie tegevus ei soodusta seda, mida püüate saavutada… – on selles, et enamus teie seast ei tea, mida tahavad saavutada…

Te võite saavutada suurt eesmärki…, oma vaimsuse eesmärki… – kuid esmalt peate teadvustama, mis on teie vaimsuse eesmärgiks…?

Just selline probleem on tekitamas tulemust, mis viib selleni, et enamus inimestest ei ole teadlikud, mida nemad on tegemas…

 

Ärgu segagu teid minu sõnad teie teadmatusest… – see on üksnes fakti konstateering…

Vähene hulk inimesi on mõistmas teekonna enda olemust, millist mööda on astumas…

Üksnes üksikud on mõistmas, kuidas jõuda kohale…

Kõik, mida olete tegemas igapäevaselt, kaasaarvates olme vajadused ja probleemid. on kas lähendamas vaimsetele küsimustele, või eemaldamas

Kas on meeles, kui kord rääkisin, et olete lennureisijate taolised, kes on lendamas… – kuid nad isegi ei tunne huvi lennu sihi vastu, enamgi veel… – kas üldse maandutakse…?

 

Esimeseks küsimuseks peaks olema… – kuhu olete lendamas…?

See vähemalt annaks selguse, kus te hetkel olete…, või ehk… – kes te üldse olete…, ja miks olete planeedil Maa…, mida olete siin tegemas ja mis mõte sellel kõigel on, ja… milles seisneb elu mõte…?

 

Vaatame üle küsimused, mida oleme arutanud korduvalt, kuid nüüd – uues kontekstis

Uuena selles tuleb see, et me aitame teil ühiselt täita teie elu sellega, mida oli kavandanud teie enda vaimsuse poolt…, sellega, millest on koosnemas teie vaimsuse programm…

 

Need küsimused oma olemuselt on inimeste jaoks neljaks elu aluspanevaks küsimuseks

Nendega me avame teile tee selleni, kus olete võimelised ise tegema otsuseid ühesuse suhtes, millel on teile tähendust… – selline on teie vaimsuse eesmärk…

See annab teile võimaluse elada oma igapäevast elu, keskendudes üksnes… – vaimsuse eesmärgile…

 

Ütlen veel enamatki… see on just see, mida kõige enam soovib teie mõistus

Elu mõtet… – just seda on teie mõistus otsimas juba palju aegu… – milles ta ei näe veel seni mingit mõtet…

 

Pidage meeles… – olen rääkinud, et Mina olen loonud elu, millel ei olnud mingit mõtet… just teile ma andsin võimaluse täita elu mõttega…, just teile…

Just sellega, kuidas määrate elu, te määrate Mind ja ise ennast…

Vaimsuse teadmised on andnud ja on andmas võimalust kõigeks, mis on toimumas teie elus…, aitab leida seda, mis annab teie elule mõtte…

Üksnes siis saate avada enda jaoks elu suurt saladust… – seda, millel teile, kui tervikolemusele, on tähendust…, ehk seda, mille nimel olete tulnud maapeale…

 

Kallid…, esmalt tuletan teile meelde… – te olete alati astumas teel…, olete rännakul…

Te olete teadlikud, et see ei ole rännak sünnist surmani…, see tee on alanud väga-väga ammu…, ja on jätkumas igavesti…, ehk, teie mõistmise kohaselt… ka peale keha surma…

Kuid siin on üks probleem… – teie rännakud mööda elusid ei ole teadvustatavad teie mõistuse poolt…, kui vaid… ehk väikese osa jagu kõigest…

See ei olene sellest, et teie mõistus on vähese efektiivsusega…, vaid sellest, et teie mõistusel puudub informatsioon teie rännakutest

Teie mõistus saab sellest teada üksnes kaudsel teel…

See jõuab teie mõistuseni mitte vanemate või õpetajate kaudu, kuna neil endilgi ei ole teada midagi enamat, kui teilgi…, vaid tänu kunstile ja kultuurile, mis on täitmas seda osa…, kuigi ka selles jääb teile palju mõistmatuks…, või, puudulikuks mõistmiseks…

Olete kirglikult janunemas teadmisi ja ühesuse tunnetust jumalikkusega…

Just inimeste kultuur on rääkimas kogemistest, millistesse olete tulemas taas ja taas…

Teile on vaja kultuuri…, esoteerikat… – millised kätkevad endas ajalugu näitemängude ja laulude näol…, läbi muusika ja poeesia, korralike telesaadete…

Teil on olemas võimalused hetkega jagada parimat, millel on heasoovlik mõju kogu teie elule… – see saab rääkida teile täiuslikumalt sellest, kelleks olete tegelikkuses…

 

Olete pikki sajandeid elanud tundega, et olete kaugel oma Kodust…

Nüüd olete teadlikud, et te ei ole Kodust kaugel, ega ole kaugel Minust…, kuigi jätkuvalt see näib olema vastupidiselt…

Kuna teie ajalugu on täis vigu…, siis ajaloolastele ja kirjanikele jääb vajaka informatsioonist, mis oleks vaimsega vahetult seotud…

Inimkonnal on tohutu võimalus teha lõpp sellega…

 

Teie, nende ridade lugejad…, olete toonud oma mõistuse selle arutluse juurde, et uurida oma vaimsuse eesmärki ja oma mõistuse tööd…

Selleks teil tarvis meenutada kolme asja…

 1. mis eesmärk on teie rännakutel mööda elusid…?
 2. milliseid teid ja radu olete läbinud oma rännakute aegu…?
 3. ja kokkuvõttes… milline on teie rännakute sihtpunkt…?

 

Nüüd, võttes vastutuse enda peale, kuna olen teadlik teie vaimsuse küsimusest teie mõistuse poole… ütlen teile välja… – kõik, mida olete lugenud, ehk loete edaspidigi, võib näida teile tuttavana… – need on siiski vaid olnud alused

Seega… ütlen teile… – varuge kannatust

Püüame koos meenutada kõike, mida olete teadmas…

Kuid enamuselt te ei kasuta seda, mida teate…, kuna ei mäleta neid täienisti…?

Kuid uskuge Mind… – isegi pisku meenutamine võib tuua suurt kasu…

Seega… varuge kannatust… – kõik on veel ees…

Aamen

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:1802692

  Vaimsuse eesmärk 

Kolmainsuslik olemus

Jätk

Marat ibn Alim

2018.10.11

Seega… jätkates jutuajamist vaimsuse eesmärgist, alustame meenutustest…

Kõik on liikumas mööda ringi…

Elu on tegemas ringe…, igal korral ta on uuel, avaramal ja täiuslikumal ringil…, imepärasemal enda versioonil…

Ma kordan taas… – kuigi vaimsus on teadlik kõigest juba loomisest alates…, ta saab avastada üha uuemat…, sedavõrd vajalikku teile… – te olete siiski kasvamas ja olete ärkamise teel…

Seega… tuletame meelde… – teie ei ole teie keha…, ta on vaid teie oma

Teie ei ole ka mõistus…, see on vaid teie oma

Teie ei ole vaimsus…, see on vaid teie oma

 

Ma ütlen teile kindlalt… ikka samade sõnadega…, juba tuhandeid aastaid…

Ei ole paremaid sõnu teile selgitamiseks, mida kujutate endast

Mu kallid…, miks teil on raske võtta seda aluseks…?

Pealegi… – te kõik olete selle kõige summa…, üldine summa…

Ma kordan taas… – olete armastus…, olete hoolitsevad…, mõistvad…, heasüdamlikud ja mõistlikud… – teil kõigil on see olemas

Teie olemus on esmane ja puutumatu… – kõik teie omadused võivad evolutsiooni protsessi käigus üksnes suureneda ja süveneda… – need ei kao teie juurest iialgi…

 

Teie kehal, mõistusel ja vaimsusel on omad funktsioonid, mis on teenimas üldist programmi, kogu kolme koostisosa ulatuses…, ja see on moodustamas teie terviklikkust…

Kuid teie vaimsus on teadlik enamast (erinevalt kehast ja mõistusest)…

Kehal, mõistusel ja vaimsusel, ning igal teie aspektil eraldi, on omad funktsioonid ja eesmärgid… – kuid vaid ühel neist kolmest koostisosast on olemas plaan… – see on vaimsusel

 

Olen rääkinud teie aspektide funktsioonidest…, kuid kordamine ei tee liiga…

Teie keha funktsiooniks on korjata informatsiooni füüsilisest keskkonnast, et aidata mõistusel garanteerida ellujäämist füüsilises vormis…, mittefüüsiliste ideede, mõtete ja mõistuse lahenduste keskkonnas…

Seega… mõistuse funktsioonid on garanteerimas teile tervikolemuse ellujäämist…, teie tänavuse kehastuse jooksul…, selle aja ulatuses, milline on vajalik vaimsusele, et viia täide omad plaanid…

Paluks pöörata tähelepanu viimastele sõnadele… – see ehk selgitab teile inimese ühe või teise surma põhjust…

 

Vaimsuse funktsiooniks on – läbi elada võimalikult enamaid aspektide hulki, et mõista, kes või mis ta tegelikult on… – keha ja mõistus on temale atribuutideks füüsilises keskkonnas, kus on vastu võtnud järjekordse keha…

 

Selle põhjuseks, et keha ja mõistus saavad puudulikult hakkama oma ülesandega, vaimsuse programmiga… on selles, et mõistus ei ole saanud piisavat, ehk isegi ekslikut informatsiooni vaimsuse programmi kohta…, ehk elu programmi võttis isegi sünonüümina…

Ainus võimalus parandada kõike, on tarvis, et keha ja mõistus teeks tööd üheselt, koos vaimsusega…

 

Kuna teie mõistus ei ole teadlik sellest, mida teab vaimsus… – ning teile näib, et elu on kiskumas teid erinevatesse suundadesse…, kogu elu jooksul…

Seetõttu olete sageli kokkupuutumas sellega, et teie eesmärk olla maapeal, on moonutatud tundmatuseni…, ehk isegi (nagu sageli ka on) ignoreeritav teie poolt…

Just selliselt on elamas enamus inimkonnast…

 

Kuna on lähenemas aeg, kus tarvis elada elu, mis on teenimas peamist eesmärki… – siis tuleks muuta paljutki…, ehk isegi kõike…

Selleks, et teie mõistus saaks lisada oma andmete hulka informatsiooni, milline on teada vaimsusele… – teil tarvis seda üle elada ja kogeda…

Teadmised on tallel vaimsuses…, kuid mõistus loob kogemusi, milliseid peate reaalsusteks…

 

Kõik eespool räägitu on põhjuse selgituseks, mille nimel teie kolmainsuslik olemus on tulnud füüsilisse sfääri… – et elada kõike läbi, kogedes seda, mida on valdamas, kui täielikku teadmist…

 

Kuid mõistuse informatsioon ei kätke vaimsuse teadvustumisi, siis ta loob jada katseid, mis oma olemuselt ei ole, ega saa kunagi olla kasuks kogu teie kolmainsuslikule olevusele…

 

Teil on tarvis mõista, ja see on oluline… – kogu andmete hulk (teis olev informatsioon), millest saate reastada kogu tänavust reaalsust, on tallel kahes erinevas kohas, millistele saab juurdepääsu kahel erineval viisil…

Kurb on see, et paljud teie seast ei ole teadlikud, et enamus elulisi raskusi tuleneb just sellest…

Kui oletegi teadlikud…, kuid te ei ole veel õppinud nihutama oma vaadet ühelt infoallikalt teisele…, omal tahtel…

Vaate nihutamine on juba iseenesest olevuse kõrge arengu tunnustus…

Muidugi… – teil ei ole seni veel juttugi olnud kahe lätte ühendamisest…

 

Teil peaks olema selge, et elu informatsioon on tallel olevuse terviklikkuses…, ehk… – teis endis…

Üheks mälu liigiks oleks – füüsiline…, ja teiseks liigiks – see, mida peate filosoofiliseks…, on… metafüüsiline

 

Füüsiline mälu on kogemus…, aga metafüüsiline, on teadmised…

Füüsiline mälu sünnitab teis soove…, ehk püüdu saada enamat kogemist…

Metafüüsiline mälu avab teis kavatsust saada kindlat kogemist, mille aluseks on teadmised, aga mitte kogemused…

Esimene mälu liik asub mõistuses…, aga teine vaimsuses…

Teie mõistus, suurepärane peen atribuut, on tabamas, jagamas kategooriatesse, ladustamas teadmiste hoidlasse…, ning, teie palvel, annab välja kõiki meendusi mistahes üleelamistest, mis on toimunud teie kehaga ja mõistusega…

 

Vaimsus ei ole teadmiste hoidlaks…, vaid teab – kelleks olete…, kus olete…, miks olete seal või siin, kus olete…, või mistahes elu aspektidest…

Kõik need teadmised on just see, mida peate teadvustuseks…

 

Seega… – mis on teadvustus…?

See on mõlema andmepanga summa…, nii füüsilise, kui ka metafüüsilise…

Seda võib pidada silmaringi avarusena… – teadvuse suurusena…

Niisiis… see väljend kajastab täienisti teie mõistuse andmete suurust ja avarust…

Mõistus on siiski piiratud kogemiste hoidla…

Kuid teadvuse kasv, või selle avardumine…, on… vaimsuse suurte teadmiste hulga kaasamine…, ehk… elu teadvustamist… mis mõistuse jaoks on ühesena…

Seega… – nüüd saime teha selget määratlust, mis on teadvus… – see on teie kogemise ja teadvustuse summa…

Aamen

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:1802949

Vaimsuse eesmärk

Vaimsuse teadmine ja eesmärk –

on üks tervik

Jätk

Marat ibn Alim

2018.10.11

Et jätkata arutelu teie vaimsuse eesmärgist, ma teeks sellest kokkuvõtte, ütleks… – kui teie olemasolev kogemine ja tänane teadvustumine ühenduvad üheseks…, siis teie mõistuse soov ja teie vaimsuse kavatsus, saavad üheks tervikuks…

Seega… – teie teadvuse tase oleneb sellest, kui suur on teie kogemus…, mitte üksnes füüsiline, vaid ka metafüüsiline…

Teadmised metafüüsilisest kogemusest on tallel teie vaimsuse teadvustuses…

Seetõttu… mistahes hetk jooksvas kogemises…, kui jutt on käesoleva kogemise üleelamistest, aga mitte meendustest möödunud kogemistest… – ja teie tänane teadvustus…, jutt käib teadvustusest, mille poole olete kindlustamas juurdepääsu… – liituvad omavahel… – siis teie mõistuse soovid ja vaimsuse kavatsused saavad üheks tervikuks…

Teile on tuttav väljend… taevane pulm… – seda võiks võtta metaforina teie mõistuse ja vaimsuse sulandumisele…

 

Oleme rääkinud, et teie mõistus ei ole võimeline haarama kõiki teadmisi, milliseid valdab teie vaimsus…

Seega…, kui kauniks ja peeneks ka ei oleks teie mõistus…, kuid, kui jõuab kohale kogu informatsioon, mida on valdamas vaimsus, ta põleks koheselt läbi

Kuid teie mõistusel on suurepärane omadus… – aegajalt vabaneda ebavajalikust informatsioonist, millega vabastab ruumi uue informatsiooni vastuvõtuks…

 

Teil peaks olema selge, et mõistuse mahutuvusel on omad piirid…, aga vaimsuse läte on lõputu…

Mõistus saab ja peab saama juurdepääsu vaimsuse teadmistele…, kuid ta on suuteline korraks tallel hoidma vaid osa informatsioonist… ja ongi kõik…

Kui informatsiooni tulv kasvab suureks, siis mõistus, et vältida ülekoormust, on sunnitud tegema mahalaadimise…

Seetõttu mõistusel on selline omadus, kui unustamine…, ta unustab osa sellest, mida kunagi teadis…

Paljudele ehk isegi näib, et see, millest räägime, on kuidagi tuttav…

 

Te üksnes taastate meendusi, mis toovad mõistusele informatsioone, mida on tarvis hetke küsimuse lahendamiseks…

Selline on üks teie mõistuse töö viisidest…

Ehk teile pakub huvi see, et teie mõistus on teadlik, millist informatsiooni vajate teatud hetkel, ning ta pöördub vaimsuse andmete panka, kus leidub miljonite meenduste seast küsimuse lahenduseks vajalikku…, just vajalikul hetkel…

 

Kuid samas… tahaks tuletada teile meelde… – teie elu kvaliteet kujuneb sellest, millele pöörate oma tähelepanu…, ning teie mõistus annab välja üksnes seda, mida teil tarvis teada…, kuid samas… koristab kaugemasse nurka kõike, mida seni ei lähe tarvis…

Seega, kui teie mõistusesse jõuab uus informatsioon, siis ta kõrvaldab osa senisest jooksvast informatsioonist, ehk sulgeb juurdepääsu sellele, et saaks uuega teha tööd tõrgeteta…

Kuid pidage meeles… – kõik protsessid teie mõistuses käivad sellisel kiirusel, mis ei mahu teie kujutelmasse…

Siit ka paljud geeniuste hajameelsus…

See selgitab teie mõistuse töö protsessi ennast täielikult…

Teatud andmed hajuvad, et hoida alles andmed, millised on vajalikud teie mõtlejatele ja geeniustele…

Nemad võivad avastada suurejoonelisi looduse ja ilmaloovuse seadusi…, kuid paraku… unustavad mitte üksnes oma lähedaste nimed…, vaid ka enda oma…

 

Seega… – mida enam jääb meelde, seda enam ununeb…

Kogu selle mõju teie elule saab oleneda sellest, milliseid andmeid eelistate säilitada…

 

Kui teile on olulisemad andmed, mis on voolamas ekraanidelt, internetist ja pressist…, kui teie vaimsuse vaikne sosin… – siis see saabki teie informatsiooniks, millest hakkate kinni hoidma…

Teil tuleb teha suuri pingutusi, et kuulda kogu teie vaimsuse tarkust…, ja mitte üksnes kuulda… – vaid talletada oma mõistusesse…

 

Ma kordan… – te ise määrate oma elu omadusi ja sisu sellega, millele pöörate enam tähelepanu…

Kui mõistus tahaks vaadata oma vaimsuse andmeid, siis ta peaks tegema seda osade, või fragmentide kaupa, kuna olete teadlikud, et mõistuse mälu mahul on piirid…, aga vaimsuse oma on piiritu…

 

See, mida nimetasin fragmentideks, te sageli peate eludeks…, millistes olete samm-sammult…, elu-elu järel…

Seega… teie vaimsuse mõistus hangib ühe elu teadmisi teise järel…, muutes neid oma kogemiseks…, ning seejärel hoiab neid tallel, kui meendusi…, mõistuse enda seesmuses… (nüüd tähelepanu), mis on rändamas elust elusse koos vaimsusega…

Mõistus on taastamas eelmiste elude andmeid korduvalt ja korduvalt…, millele on piisavalt tõestusi meedia avarustes…

Sellised inimesed hakkavad ilmutama võimeid ja kogemusi, mis on paljus ületamas neid, mis võiksid olla ühe elu kogemusena…

 

Kui mõistus ja vaimsus ühenduvad ühe füüsilise kehastuse jooksul… – siis sellisel viibimisel maises elus on tohutu tähendus… – selline inimene elab avardunud teadvusega…

Kogemise saamisel, millel on tohutu mõte, on tarvis, et mõistus ja vaimsus liituksid…

 

Kui kasutate üksnes mõistuse informatsiooni…, siis kuipalju te ka ei püüaks anda tänavusele elule sügavamat mõtet… jääte ikka ja jälle sügavamate pettumuste osaliseks…

 

Siin algab huvitav asi… – alustate pidevate otsimistega…, heitlete ühe targa juurest teise juurde…, otsite internetis, raamatutes, püüdes leida vastuseid oma küsimustele…, käite ühe jutluse juurest teise juurde…, ühelt õpetajalt teise juurde… – igal korral saate vaid hetkelise lootuse… – kuid kokkuvõttes… kõik osutub pettumuseks…

 

Kuid ma annaks teile hea uudise… – teil ei ole vajadust enam raisata aega jooksmistele mööda kursuseid, otsides õpetajat… – kõik, mida teile vaja, on vaja nüüd…, ja see on olemas seal, kus olete ise… – teie seesmuses…, seal on see alati olnud…

Teil vaja üksnes saada sellele juurdepääsu… – ja tänane jutuajamine oli selleks…, samm sammu järel…

Aamen

Read Full Post »

 Jumala summa

Ma tulin teie juurde, kuna pöördusite Minu poole…

Teie südamed ja teie teadvus on otsimas vastust oma küsimustele…

Tulin teie juurde seetõttu, et olite astunud uude tuhandesse… ja teil on tohutu võimalus veeta uut tuhandet sootuks uutmoodi…

Sellesse uutmoodi on kätketud teie püüdlus, mis on ka teostatav…

Valides Mind, saate tundma Mind lähemalt…

Seni olite valinud kõike muud…, kuid mitte Mind sellisena, nagu Mina olen…

Teie võite saada Minuks… – alati ja kõikvõimalikel viisidel…

Valiku aeg on käes…

 

Uued selginemised tulevad teile mitte esimest korda…

Need on tulnud teile viimaste sajandite jooksul korduvalt, paljudes vestlustes inimestega…

Need on teile meelde tuletamas, kuidas saavutada sõprust Jumalaga…

Ma räägin teiega ühel häälel…, ja see annab võimaluse kogeda meie ühesust

 

Kõik koondub valikule…, nagu alati, teie valikule…

Ka nüüd on seismas teie ees valik… – kuidas valida ühesust Jumalaga…?

Olete kogemas ühesuse rõõmu…, kogemas armastust tema maksimaalses väljenduses…, kogemas vabadust, millel ei ole piire…

Valides sellist tõde, saate tohutut võimalust muuta ilm… – sellega valite seda reaalsust, mille järel olete ammu unistanud…, millist saate ise ka luua…

Nii saate lõpuks ka teada, kelleks te olete tegelikult

Ei ole midagi raskemat…, ega pole midagi kergemat kõigest, mida tuleb kunagi täide viia…

 

Teie ees on kerkimas raskus, mis paljudele võib näida ületamatuna, kuna teil tuleb loobuda paljust sellest, milleks peate end… – kuigi siiski… see on vaid arvamine…, ja enamuselt, väljastpoolt peale sunnitud…

Peamine… – tuleks lõpetada Minu eitamisega…

Kuid oma olemuselt… – teil ei ole tarvis selleks midagi teha…

 

Kõik algab Olust…, seetõttu ainus, mida tuleks teha… – üksnes olla…, ja ongi kõik…

Teil on vaja olla üksnes Minuna…

Sellekski piisab üksnes tunnustada, isegi käivitamata tahte akti… – selleks ei ole vaja mingit tegevust… – üksnes tunnustamine…

Mina olen alati soovinud teie tunnustust (mitte segi ajada tahtmisega)…

Tunnustamisega te lasete Mind enda ellu…, tunnustate meie ühesust… – teie ja Minu vahel…

Avades Mulle oma südameid, te avate enda jaoks Minu valdusi…, seda, mida peate taevasteks…, need saavad kättesaadavaks ka maiselt…, saate tunnetada taevaseid tundeid maapeal…

 

Eraldatuse aeg on otsa saamas…, algab ühesuse aeg…

Teil ei ole enam vaja püüda valguse kiirekesi taevastest… – te ise olete Valgus

Teil ei ole tarvis enam täita taevaid oma armastusega, et viia kõik taevastes harmooniasse…

Kuna siin on üksnes harmoonia…, siis te ise olete harmoonia…

Teil ei ole enam vajadust seista ohjamise jõudude vastu…, kuna ei ole olemas mingeid ohjamise jõude… – kõik ohjamise jõud on üksnes teie peades ja teie veendumustes…

Kõik selle rääkijad on enese isiksuse esile tõstjad, mis on nende teadmatusest kasvanud enese tunnustamise sooviks, kui mingitest erilistest inimestest…

Kui te ei ole veel täis mänginud isu mängust… juhtige meid… – siis üksnes peate end valgustunud ühiskonnaks…

 

Olen lugematuid kordi püüdnud anda teada…, te jätkate uskumast mida iganes…, aga mitte seda, mis või kes olete tegelikult te ise

Olete Jumala summa…, olete läbi elamas iseenda osi…, püüate elada kui tervik…

Kusjuures… tervik on suurem enda osade summast…

Te saate läbi elada ja kogeda kõike üksnes siis, kui teil on teada selle summa…

 

Olete kõik Jumala pojad ja tütred…, seega… mistahes silte peale ka ei kleebiks… – te siiski olete… – Jumala lõppeesmärk…

Sama on kehtimas kõige kohta, mis on ümbritsemas teid…, kõige kohta, mida näete, või ei näe…

Kõik, mis on kunagi olnud… – on ja jääb olema… – see kõik on Mina…

Kõik, mis ma olen… – olen Mina nüüd

Ei ole midagi, milleks Mina ei ole…, ei ole midagi, mis oli ja nüüd enam ei ole…, ei ole midagi, mis oleks, mida ei oleks kunagi olnud…

Ma ei saa olla millekski, milleks ma ei ole praegu…, ega sa lakata olemast see, kelleks kunagi olen olnud…

Nii on olnud alguste alguses…, nii saab olema alati… kuna ilmal ei ole lõppu…

 

Ma võin korrata seda lõpmatult…, kuid, kui te ei soovi muuta oma ilmavaadet, siis olge vähemalt ausad enese suhtes… – mul on teist kõik teada…

Te olete aldid informatsioonile, kus teid lubatakse teadjate käe all viia hetkega õnnele…

Kuid õnne mõõtma teile hakkavad nemad, kuna nemad on teadlikud, millist õnne olete väärt…

Kuid tahaks küsida teilt… – kui inimene on Jumala lõppeesmärk…, siis… kuna teete endale teatavaks, kes te olete…, ja mida tahate…, mida valite…?

Aamen

 

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/c-126

 Suhted Jumalaga

Marat ibn Alim

2018.10.10

Täiuslikkus

Tuletan teile meelde… – teie ilmas ei ole olemas ei ohvreid, ega kurjategijaid…, kõik loodu on täiuslik…

Tulles füüsilisse sfääri, te ei mäleta seda…, seetõttu mõnedki jumalikud loovused on võimelised toime panema ebatäiuslikke samme (seda juhtub sageli)…

Enamuselt ebatäiuslikeks nimetate neid üksnes teie…

Kõik, mis elus toimub, omab selleks oma põhjuse, kuna Jumala ilmas midagi juhuslikku ei ole olemas…, ega ei ole kunagi eksimisi…

Seetõttu on oluline teada, et iga teie juurde tulnu on alati toomas teile kindlat andi…

 

Ma tean, et paljudel seda omaks võtta on raske…

Kuid tõe otsijaile ma ütlen siiski… – kõigele on oma aeg…

Need, kes püüavad mõista tõde sügavuti, kindlasti mõistavad seda…

 

Kuid tahaks teile rääkida üht asja… – olete jagamas saladusi sõpradele ja kallidele…, kuid kardate, et Mina saan sellest saladusest teada… – kuigi samas teate, et Mina olen teadlik kõigist ja kõigest…

Püüate seda seletada sellega, et teadmine, et Mina tean teist kõike, kutsub teis esile teatud ebamugavuse…, ning väidate, et sõber või kallim ei ole see, mis on Jumal

Nemad võivad teist teada kõike…, ja see ei kutsu teis esile ebamugavust…, kuid teades, et Mina olen kursis teie kõigi tegudega…, on mõnelegi talumatu…

Oma kaitseks räägite järgmist… – jah…, ma olen selline…, kuid sõber või kallim ei mõista mind selle eest hukka…

 

Ehk vaataks tõele näkku… – kogu teie elu aegu (ja seda ei ole vähe) teie sõbrad ja lähedased on mõistnud teie üle kohut, ja oi kui palju kordi…, erinevalt Minust…

Mina ei ole seda kunagi teinud…, ega tee kunagi…

Enamgi veel… needusi ja karistusi on üksnes teie endi poolt tehtud…

Teil on raske pidada end Jumala sõbraks… – te ikka ja jälle naasete oma vana harjumuspärase mõistmise juurde… – kes ja mis on Jumal…

Neil hetkeil te mõtlete Minust kui Jumalast…, ega suuda mõelda Minust, kui Jumalast ja sõbrast… üheaegselt…

Mina ei ole sellest kurb, kuna mõlemad mõisted peaksid olema kõrvuti…, ehk on määratud olema kõrvuti… Jumal-sõber…

Nii me saame koos jõuda tõelise sõpruseni, aga mitte kunstlikuni

 

Esimeseks sammuks peaks olema usaldus Minu vastu…

Ehk teiseks sammuks oleks armastus Minu vastu, mis erineks sellest, mis on teil omavahel…

Meie sõpruse tunnuseks ma paluks lubada Minul teha midagi teie heaks…

Te hindate sõprust kuidagi veidralt…, teil on kombeks mitte tülitada sõpru liiast sageli…, sellega loodate säilitada oma sõprust pikemalt… – ehk… mitte määrida sõprust peale…

 

Sõber on see, kellele te ei saa end kaela määrida

Ülejäänud on üksnes tuttavad…, ja mitte enamat…

Enamuselt olete sõprust mõistmas vääriti…, tõeline sõprus on sidumas… – seda te tunnete seesmiselt…

Tõelist sõprust ei ole võimalik purustada…, kuipalju ka ei pruugiks seda…

Kuna ise kasutate oma sõprust vääriti, siis see on toonud raskusi saada täisväärtuslikku ja praktilist sõprust Minuga…

Teil tarvis näha kõiki omavahelisi suhteid oma tõelises valguses…

Tarvis mõista, miks inimesed teevad just nii, aga mitte teisiti…

See on võimalik, kui tuua selgust mõningatesse elu alusküsimuste põhimõtetesse…

 

Seega kordame… – selleks, et saavutada sõprust Minuga, ma pakun esimeseks… – tuleks usaldada Mind…, teiseks… – armastada Mind…, kolmandaks… – võimalikult sagedamini ja kauem veeta aega koos vaimsusega, ehk… Minuga…, neljandaks… – lubada Minul teha midagi teie heaks…, viiendaks… – teha midagi head Minu jaoks…

Teadke… – te saate teha Minu jaoks paljut…, nii nagu teen Mina teie jaoks…

 

Teeks väikese selgituse… – ehk teie veendumuste kohaselt see võiks näida hullumeelsusena… – kuid see on tõde… – mitte üksnes lubada Minul teha midagi teie heaks…, vaid… nõuda…, lausa käskida Mind…

Seega… olemegi jõudnud selleni, et te ei saa võtta omaks, kuidas saab nõuda Jumalalt ja käskida Teda…?

Seda te ei ole veel suutelised isegi ette kujutama…

Ma rääkisin teile…, selleks tarvis julgust

 

Kui tahate, et meie sõprus oleks reaalne, mitte sõnadena…, selleks teil tarvis muuta oma mõistus ja süda… – ka selleks läheb tarvis julgust

Seega… – Mina olen Jumal…, ja mina käsin teil nõuda Minult…, see on parim viis saada oodatud tulemust…

Selleks kõigeks meil tarvis läbi arutada, kuidas on seatud elu…, millega ka jätkame…

 

Meie kindla jutuajamise tarbeks kutsun astuma mõned sammud selle poole, kus meie sõprus tooks maksimaalset tulemust…

Need sammud soodustaks seada üles meie elus sõprust mistahes inimesega…

Need sammud olid tuhandete aastate jooksul ja jäävad samadeks, kuna neisse on kätketud kogu tõde suhetest kõikide inimeste ja Jumala vahel…

Enamgi veel…, te olete neid kasutanud alateadlikult…, kes enam, kes vähem…, kuid nüüd on aeg kasutada neid teadlikult…

Nii saate kokku panna omad käed… – ehk… saate kõik omavahel sõpradeks…

Sellised on need sammud… – teada Jumalat…

 

Kas on meeles, kui rääkisin…, kui valite, mida tahate saada…, siis valige vaid soovi… – teada Jumalat…, usaldada Jumalat…

Mina tahan teie jaoks üksnes head…, isegi siis, kui teie soovide täitumine ei ole alati teile meeltmööda…

Meievaheline armastus on võimeline looma seda resonantsi, mis võimaldab teil tunnetada Mind alati ja kõikjal… – võtta Jumalat vastu kõikjal…

 

Teil peaks olema selge, et Mina olen alati, kõikjal, igalpool…, ega pole kohta, kus Mind ei oleks…, ega ole hetke, kus saaksite elada Minuta…, minu armastuseta…, kasutamata Jumalat…

Minu vägi on teie vägi… te peate seda kasutama…, Mina olen selle nimel eksisteerimas…

Pidage meeles… – homne Jumal on teie elu teener…, on teie Jumalale abiks…

Mina olen alati tegutsemas läbi teie, seetõttu teie püüdlus on – maksimaalne vajaduse ilmutumine, mis annab kõigile hindamatut kogemust ja tarkus…, see on tõstmas ka teid kõrgemale…

Teil jääb vaid olla tänulik Jumalale…

Te ei suutnud veel mõelda, kui Mina viisin selle täide…

Sellega te ei näe Minus enam üksnes vanemat…, vaid leiate Minus sõprust Jumalaga…

Aamen

Read Full Post »

Kavatsused või eelistused

Tarvis lahti rääkida mõningad hetked, kuna mõneti arvate jätkuvalt, et kavatsuste määramine on sama, mis on teie eelistused…

Kuid ma siiski ütleks… – need on täienisti erinevad asjad…

Teil on sageli kavatsus midagi ära teha…, kuid ei eelista seda teha selliselt…

Mõistke ühte… – teatades oma eelistustest, te kuulutate, et on olemas ka teisi tulemuste võimalusi…

Kas teate…, Jumalal ei ole mingeid eelistusi…

Jah…, nii see on… – teil peaks olema selge, et kõik, mis toimus ja on toimumas planeedil, saab pidada Jumala kavatsuseks…

 

Ärge kiirustage… – ma selgitan seda, mida ütlesin…

Teisiti ei saanud midagi minna…

Või te siiski arvate, et midagi võib minna Jumala tahte vastaselt…?

Teil peaks olema selge, et Minu kavatsus on… – lubada teil valida mistahes tulemusi…, anda teile võimalus luua ja läbi elada enda isiklikku reaalsust…

 

Seega…, peate teadma ka järgmist… – kogu teie ajalugu, nagu iga inimese, või inimkonna oma tervikuna… on teie kavatsuste nimekiri, teie ja Minu kavatsuste nimekiri…

Mina olen teiega ühene…

Te võite arvata, et kõik, mis on teiega toimunud… – ei olnud ette kavatsetud…

Kuid teadke… – ettekavatsematuid tulemusi ei ole olemas… – on ja saavad olla üksnes ettenägematud tulemused…

Nii toimub seetõttu, et oma vaimsuse tasemel olete alati püüdlemas saavutada tulemust, mis kajastaks täiel määral teie evolutsiooni tulemust…, seda üksnes selleks, et te saaks täiel määral teada… – kes te olete…

 

Ehk teeks selgeks järgmise… – teie poolt saadud tulemus, kuidas te sellesse ka ei suhtuks, on ideaalset sobimas ja on selleks, et soodustada teie liikumist oma järgmise kõrgema seisundi poole…, ning tulemusena… – selle suunas, kelleks püüate saada…

Te ju teate… – elu eesmärk on – enese taasloomine, ning igal korral olla suurimas kujutelmas sellest… kelleks olete…

 

Mingu need sõnad teie ellu sedavõrd kindlalt, et kordaksite seda isegi spontaanselt…, olles isegi une ja ärkveloleku piiril… – siis saaks kindlalt väita, et olete ärganud lõplikult…

 

Seega… – kõik toimuv on teie kavatsuste tulemus…, kuigi te ei olnud siiski võimelised nägema tulemust ette…

Nii juhtub üksnes sellest, et te ei ole suuteline selgelt ette kujutlema oma kavatsust…, füüsilisel tasemel olete teostamas üht tulemust…, kuid vaimsel tasemel olete teostamas teist tulemust…

Oma teistel teadvuse tasemetel, millistest te ei ole teadlikud, olete teostamas muid tulemusi…

 

Seetõttu valgustunud ja prohvetid on rääkinud ja räägivad praegugi… – elage ootusteta

Seega… – mistahes tingimustel ja olukordadel võtke kõike vastu kui täiuslikkust

Täielikuks mõistmiseks teil tarvis läbida kolme kogemise taset… – alateadlikku, teadlikku ja üliteadlikku…

Alustame üliteadlikust…, sellel kogemise tasemel olete teadlikud ja olete loomas oma reaalsust…, kusjuures… täiuslikult teadvustades, mida olete tegemas…

See tase on vaimsuse tase…, kuid siin tuleks ära märkida, et paljud teie seast ei teadvusta teadlikul tasemel enda üliteadvuse kavatsusi… – ülimalt harva ilmutub teile toimuva teadvustamine…

 

Oma kogemise teadlikul tasemel te teate ja olete loomas oma reaalsust, sedagi vaid mõninga toimuva teadvustamisega…, kuid seegi, mis on toimumas füüsiliselt tasemel, on sõltumas teie Kõrgemast Teadvusest…

Tasuks tuletada meelde, et on olemas Teadvus, mis on kogemuse ja teadvustuse summa…

Ehk, see on kahe andmepanga summaarum…

 

Veel on olemas Teadvuse avardumine… – see on teie mõistuse andmete avardumine, ehk koht, kus on tallel teie kogemised, mis aitavad kaasata üha enam ja enam vaimsuse lõpmatuid teadmisi ja elu enda teadvustusi…

Siin kuluvad ära teadvuse avardamise praktikad, mida olin jaganud teile varajasemal ajal…

 

Kui oma elus olete toetumas vaimsele teekonnale, siis toimub järgnev… – olete astumas mööda elu, püüdes avardada ja tõsta oma teadvust…

Kui püüate avardada oma kogemisi füüsilises reaalsuses…, mida olite loonud ja olete loomas jätkuvalt… – siis see on toimumas selliselt, et sellesse saab kaasata kõrgemat ja suurimat reaalsust, mille olemasolu on teile teada…

 

Nüüd vaatame alateadlikku kogemist…

Sellel tasemel te ei tea, ega loo teadlikult oma reaalsust…, praktiliselt loote seda alateadlikult… teadvustamata seda, mida milleks teete…

 

Ei tasu seda tasandit pidada ebavajalikuks…, ärge halvustage seda, kuna ka see on siiski teile annina

Just see on abiks teile teha mõningaid tegevusi automaatselt…

Isegi teie süda on töötamas automaatselt…, pilgutate silmi automaatselt… ja palju muud veel…

Alateadlik tase aitab teil ühes või teises probleemis leida lahendusi automaatselt…

 

Kuid teadmata, millist osa elust olete valinud looma automaatselt, saate üksnes oletada, et olete kogemas elu mõjutust…, kuid samas teadvustamata, et teie ise olete kõige selle põhjuseks, mis on toimumas siin ja praegu… – siit tulenebki järeldus, miks peate end ohvrina…

Seetõttu on oluline mõista, mida olete valinud mitte teadvustada

 

Edaspidi teeme juttu sellest, kuidas teadvustada ja eristada teie teadvuse erinevaid tasemeid…, millest oleneb teie valgustumine…

Kuid te peate teadma ja mäletama, et on olemas teadvuse tase, mis on kätkemas endas kõike kolme taset… – alateadvust, teadvust ja üliteadvust…

See kolmainsuslik tase kannab nimetust Kõrgeim Teadvus…, ehk… Kristusteadvus… – see on sulandunud täienisti kokku Ühese Kõrgema Teadvusega…

Just sellel tasandil olete loomas Tervikut, milles teie kolm taset on sulandunud üheks…, te kasutate neid koos…

Kuid tegelikult see on hulga enamat, kui teie ühendunud teadvus…

Tervik on alati suurem, kui kõik tema osade summa kokku…

See Kõrgeim, ehk Superteadvus on mitte üksnes teadliku, alateadliku ja üliteadliku ühendumine…, vaid see on tulemus, mis on väljumas tunnetusliku kogemise piiridest…

Olles selle teadvuse tasemel, te lähete üle Puhtasse Olusse, mis on teie Seesmiseks Lätteks…, ehk… on Loovuse Algne Allikas…

Aamen

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/c-123

Suhted Jumalaga

Marat ibn Alim

2018.11.02
Ettekavatsetud  tagajärjed

 ja tulemused

 

Järeldades eelmisest sõnumist, peaks olema selge, et mistahes inimene, kellel on Kõrgem Teadvus, mõistab selgelt, et kõik tema tegevuse tagajärjed ja tulemused on alati ettekavatsetud, ega ole kunagi ettenägematud…

Ettenägematuste meede ja näitaja, ühele või teisele tulemusele, mistahes inimese puhul, on tema teadvuse taseme näitaja…, mille tasemel ta saab kogeda oma kogemust…

Seetõttu ärganud valgustunud on alati nõus saadud tulemustega, isegi kui need on ebameeldivatena…

Nemad on teadlikud, et mingil kõrgemal tasemel soovisid ise seda kogeda… sellisel viisil…

Olen ju teile korduvalt rääkinud… – püüdke näha kõiges täiuslikkust

 

Te ei ole võimelised nägema, et mingil kõrgemal tasemel teil oli kavatsus saada sellist kogemist…

Kuid samas ei tasu kahelda… – te ise mingil tasandil olite loonud sellise tulemuse…

Seetõttu ärganud ühiskonnas, kas kollektiivses, või individuaalselt, puudub mistahes hukkamõistmine…

See on nii inimeste, kohtade või sündmuste kohta…

Neis ühiskondades on teadlikud, et ise on tinginud selliseid tulemusi mingitel kõrgematel tasemetel…

Selliselt on käitumas ka teie valgustunud…

 

Veel üks asi…, kui teid tulemus mingil määral ei rahulda, siis võite mistahes hetkel seda muuta…

 

Valgustunud ühiskonnas ei ole kohta halvustusel, kuna see, mida olete halvustamas, on pidurdamas teid…

Teadvustage järgmist…, see on oluline… – te olete alati neis kohtades ja hetkedes, mis on teie jaoks täiuslikud… – muidu teid seal ei oleks…

Ja veel… – teie edasiseks arenguks ei ole vaja enamat, kui teil on olemas…, ja mida olete üle elamas…

 

Ja nüüd midagi sellist, mis võiks teid vapustada…, kui te ei vaja midagi, siis teil kaob vajadus uskuda Jumalasse

 

Ärge kiirustage… – lahkhelisid minu sõnumites ei ole…

Ma selgitan, mida tähendab kaob vajadus uskuda Jumalat

Olen varemgi rääkinud… – kui teil puudub vajadus uskuda Jumalat…, kuid… mingitel hetkedel teil ilmneb usk Jumalasse…

Kuid sellisel juhul usaldus ei tähenda võimalust saada mingit kindlat tulemust…, vaid see on teie teadmine, et mistahes tulemus toob teile üksnes suurimat hüve…

Selle protsessi olemus on selles, et vajaduse puudumisel saada kindlat tulemust, teie alateadvus vabaneb võimsalt teie mõtetest sellest, miks ei ole võimalik saada kindlat tulemust…?

Kuid omakord… – just see avab ukse teie kindla teadliku kavatsuse tulemuse juurde…

 

Sellisel juhul olete võimelised teostama enam automaatseid tegevusi…

Mis ülesanne teie ees ka ei tekiks, teete automaatse otsuse – kõik saab korda

Sama on ootamatult ilmnenud olukordade puhul…, automaatselt kinnitate endale, et saate sellega hakkama…

Kohtudes probleemiga, teil ei ole vajadust seda lahendada, kuna automaatselt mõistate probleemi lahendust…

Teades kõike alateadlikult… juba alateadlikult loote kõiki tulemusi…

 

Tuleks ära märkida, et kõik edaspidised sündmused teie elus hakkavad toimima teie vähese pingutuse läbi…

Elu tasakaalustub sõna otseses mõttes…, ning teil kaob vajadus võidelda millegiga… – kõik hakkab laabuma kui iseenesest…

 

Kuid mõistke… – sellised muutused hakkavad toimuma ilma teie teadliku pingutuseta…

Tarvis mõista, et elu jooksul olite alateadlikult kogunud piiravaid, negatiivseid, lammutavaid ja alandavaid mõtteid sellest, kes te olete tegelikult… – sama alateadlikult saate ka vabaneda neist…

Te ehk et tea, ega mäleta, millal sellised veendumused teil tulid…, võite mitte ka tunnetada, kuna need kaovad teie juurest…

Kuid võite kindlalt tunnetada, mis hetkest teie elu muutub…, ning märkate, et aeg teie teadliku mõtte ja selle teostuse vahel välises ilmas, lüheneb…

Lõpptulemusena te võite viia aeg nullini…, siis kõik teie elus hakkab lahenema hetkega…

 

Nii…, just nimelt nii tegutsesid ja tegutsevad kõik prohvetid ja ärganud…

Kui hakkate looma…, siis samal silmapilgul teadvustate, et teil ei ole vajadust luua mingeid tulemusi…

Teil ilmneb mõistmise selgus, et kõik tulemused on olemas…

 

Olen teile rääkinud, et te ei ole suutelised looma midagi uut…, kuna kõik on loodud… – üksnes astuge võimaluste välja sisse… seal leiate kõike…

 

Te saate üksnes kogeda üht või teist sündmust, milliseid olete ise valimas…, lähtudes oma mõistmise ja vastuvõtu tasemelt…

Seetõttu rõhutan… saage nendeks, kes on kandmas sõnumit…, aga mitte nendeks, kes on otsimas neid…

Teil on teada aja enda olemus…, ja olete piisavalt meenutanud, et selgitada inimestele… – kes te olete tegelikult…, ja milleks olete siin

Aamen

Read Full Post »

 Põrgut ei tule

On tulnud aeg rääkida, kuidas alguses kartsid meie vestluse pärast… – ehk Jumal saadab sind põrgusse…

Oled endale palju kordi rääkinud, et selle põhjuseks oli enda tõelise Jumala eiramine…, et oma sõnumitega oled ärgitamas teisigi tegema sama…

Sa julgesid rääkida inimestele, teades, et nende tegude eest nemad ei saa mingit karistust…, ega tule mingeid tagajärgi…

Seega… sulle näis, et sa õhutad inimesi tegudeks, mida nemad ise ei teeks, kuna kardaks Mind jätkuvalt…

Kuid sina, ja kõik teised, olete mõjutamas terviku osi, kui ka tervikut ennast…

Samas arvasid, et sinu väge jääb selleks väheseks…

Vaata, milline mõju oli nende sõnadel, kes sajandite jooksul rääkisid teile, et Mind on tarvis karta, muidu see võib lõpetada nende hävinguga…

 

Kuid nende mõjutustest ja sõnadest jäi väheseks…

Kas teie religioonid ei rääkinud, et Mina olen saatmas teid põrgu, kui te ei tule Minu juurde, kas ühel, või teisel viisil…

Paljusid see hirmutas…?

Sõjad ja kõikvõimalikud religioonid on eksisteerimas jätkuvalt…

Järelikult nemad ei saanud kedagi ära hirmutada sedavõrd, et nemad oleksid muutnud oma käitumist…

Ei… teie, inimkond, jätkasite ja jätkate teine teise tapmist senimaani…

 

Oleme rääkinud, et te suutsite peita isegi maailma lõpp väikesesse kohvrisse…

Seega, suhtu endasse mõistvalt, kuna tuhandete aastate jooksul ükski religioon ei suutnud mõjutada inimest kuigi palju…

 

Kuid sina saad teha seda kergusega…, ja samas… kannad ka ise vastutust nende tegude eest…

Ei tasu end tagasi hoida…

Mida kardad isiklikult, kui püüad hoida end tagasi…?

Kas ikka kuulutad (oledki kuulutanud), et oled avastanud endas Jumala, keda saab armastada, aga mitte karta…

Sa ise, kui ka teised, kes on lugemas, kutsute inimesi õppima tundma lähemalt endas olevat Jumalat…, kutsute inimesi vabanema hirmust Jumala ees… – sellega saab vabaneda hirmust teine teise vastu…

Te kutsute üles inimesi vabanema hirmust nende ees, kes külvasid teisse paanilist õudust juba palju-palju sajandeid… külvasid hirmu surma ees…

Nii sina, kui paljud teised, mõtlesite varem…, mõned ka praegu… et Mina karistan teid selle eest…

 

Äkki see kõik on sonimised…, äkki Jumal ei olegi nii hea ja armastav…, äkki asjad ei olegi nii, nagu kirjutad sina…, äkki see ei ole nii, kuidas räägime meie sinuga…?

 

Meie sinuga oleme ju teadlikud… et räägime ühel häälel…

Ega sa loo pilti liiast armastavast Jumalast (oled ise teda välja mõelnud, mis oma olemuselt on ka õige)…

Ehk, oleks kindlam, arvavad inimesed…, kui loeks igaks juhuks…, ehk Jumal kujuteldava jutuajamise eest ei hakka karistama…

 

Te tahate uskuda sellist Jumalat…, seetõttu ka valite sellist Jumalat…

Määratlete seda mitte Minu jaoks, vaid enda jaoks…

Kas teie valik on olla iseendana… – Jumala lõppeesmärgina…, või, olla Jumala lapsena…?

Kuid vaadake siiski… – mis on muutunud teie elus, kui olite hakanud uskuma Minusse…, kes ei karista…

Kas uskudes Minu headusse, suutsite hakata uskuma ka oma headusse…?

Kas uskudes, et Mina ei vaja andestust, kuna mõistan teid…, olete suutnud andestada endale kõike…?

Kas uskudes, et Mina ei karista teid kedagi…, kas lakkasite karistamast end…?

Kohati teie ei mõista, mida peate tegema, et saavutada tõelist sõprust Minuga…

Ma annan selleks vastavaid atribuute…

 

Üks väga vana küsimus… – kuidas õppida uskuma…?

Usku saavutada on väga lihtne… – selle õpite ära siis, kui teil ei ole enam tarvis uskuda…

Kõrgeim usalduse tase tuleb siis, kui enam ei ole tarvis usaldada…

Te saavutate seda siis, kui teadvustate, et teil ei ole midagi vaja Minult… – kuna kõik, mida teile vaja, on teil juba olemas… – kõik on niigi teie oma…

Nagu seisab õige palve õpetuses… – Mina vastan enne, kui teie jõuate küsida

Seetõttu küsimuste järel ei ole vajadust… – ei ole vajadust küsida seda, mis on teil endal olemas…

 

Paljudel on tunne, et midagi siiski teil on vaja…

See tuleneb sellest, et te üksnes ei tea, et kõik, mida tahate, on teil olemas…

Siin on küsimus teie vastuvõtus…

 

Kuidas see töötab…?

Kui te tajute, et vajate midagi…, siis ka mõtlete, et vajate midagi…

Aga…, kui võtate faktina, et olen rahuldanud teie kõiki vajadusi…, siis ka mõtted millegi vajadusest kaovad…

 

Siit tulebki esiplaanile teie usk…, selle tohutu vägi… – te usute, et kõik teie vajadused saavad rahulduse…, seega… te enam ei vajagi midagi…

Usk muutub teie kogemuseks ja tõeks, mis üksnes kinnitab teie usku…

Selleks vaja üksnes muuta oma suhtumist…

 

Enamgi veel… – te loobute ootustest…

Kõik ärganud ei tunneta kunagi ootusi, ega soovi kunagi nende ilmnemist… – nemad on teadlikud, et neil on kõik olemas…

Ainus, mida nemad tunnetavad, on – rõõm, kui nende ette ilmneb mingi osa kõigest…, just vajalikul hetkel…

Nemad on teadlikud, et kõik elus on – täiuslik…, elu on avamas neile seda…

 

Ma küsiks teilt… – kas sellise vastuvõtu puhul on vajadust usu järel…?

Muidugi mitte… – teie usust on saanud teadmine…

Te olete teadlikud, et kolme teadvustuse seas…, lootus, usk ja teadmised, kõrgeimaks teadvustuse tasemeks on… teadmised

Te üksnes teate, et nii see on…

Mul on teile üks palve… – ärge ajage teadmist segi loetud ja õpitud teadmistega…

Teie tõelisteks teadmisteks on teie enda seesmised veendumused… – et kõik just nii ka on…

 

Lootus on see, millele loodate, ja mida soovite, et see oleks tõde…, ja tahate, et nii see ka sünniks… – sellega väljendate oma ebakindlust, selle sõna otseses mõttes…

 

Kui tajute usku millessegi, mida peate tõeks, siis arvate, et see ka sünnib…

Kuigi tegelikult te ei ole kindlad…, üksnes uste, et olete kindlad… – ja te jätkate uskumast, kuni teie elus ei toimu miski, mis on risti-vastu teie usule…

Üksnes siis olete teadlikud…, teile saab selgeks…, et see on tõsi ja nii see ka toimub…

Olete täienisti selles kindlad…, enamgi veel… – te ei lakka olemast kindel…, isegi siis, kui teie elus toimub midagi risti-vastu, mis on tõestamas vastupidist teie teadmistele…

Nii toimub seetõttu, et teete järeldusi väliste tunnuste järgi…

 

Siit ka peamine… – te ei ole võimeline õppima uskuma Mind, kuna teis on teadmine, et ei ole vajadust uskuda Mind…

Üksnes nii saate teadmise sellest, et mistahes hetkel sünnib midagi täiuslikku…, üksnes täiuslikku…

Mitte midagi kindlat…, vaid just – täiuslikku…

Ehk sündmus ei ole küll see, mida ootasite…, kuid see on see, mis on täiuslik…

 

Ajapikku, liikudes elu enda kõrgema mõistmise poole, need kaks omadust liituvad üheks…

Ning…, mida ka ei toimuks, teil on selge… – te ei eelistaks midagi muud…

Nii võimaldate mistahes sündmusel toimuda, mis teeb sündmuse teie juuresolekul täiuslikuks…, see on võimaldamine Jumalal tegutseda…

Teie eelistuseks saab kogu sündmuse eelistamine… – selle eelistamine, mis on sündimas hetkel nüüd…

Aamen

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/c-785

 Elu ja teie kavatsused…

2018.10.28

See, mille poole olete püüdlemas, on saavutatav…

Sellega saavutate valgustumist…

Sellega annate eelistust toimuvale…

Teie elu on kujunemas suhetest elu endaga…

Teile oleksid kasulikumad kavatsused…, aga mitte ootused…

Te lakkate sõltumast kindlast tulemusest…, ehk… te ei eelista enam mingeid kindlaid tulemusi…

Püüdke teha üllamaks sõltuvust eelistustest…, ning tulemusena, teie eelistuseks saab see, mida avab elu ise…

Valides sellist teed, te saavutate rahu…

Teie statistika teenistused on nõus sellega, et inimesed veedavad enamuse ajast tulemuste või sündmuste ootustes…, ning… tulemusena ei saa midagi, peale huniku pettumusi..

 

Valides Minu poolt pakutud teed, te avate endale tee valgustumisele…, ja mitte üksnes enese mõistmisele, vaid kogu elu mõistmisele…

Ja mis peamine… te avate tee enda Kõrgema Teadvuse poole…

Tuletan teile meelde… – õnne lätteks ei ole välised olukorrad, vaid seesmised lahendused…

 

Teie meedias käis läbi artikkel naisest, kes oli otsimas õnne…

Jah…, ma innustasin üht inimest võtma enda peale kohustuse… – panna meedia jaoks kokku materjal…, et see artikkel sattuks naise silmade alla, mis paneks teda tutvuma sõnumi sisuga…

 

Kas siis Minu kohtumine temaga läbi sõnumi piiras tema liikumist ja tegi teda õnnetuks…?

Hoopiski mitte… – ta oli õnnelik, kuna võttis elu sellisena, nagu see on…

Tema ei arvanud, et suurem liikuvus võiks mõjutada tema õnne saamist…

Tema leidis oma viisi olla õnnelik…

 

Üksnes teie seesmised lahendused määravad, kuidas elada sellistes olukordades…

See naine istus ratastooli…, kuid tema elu muutus tema jaoks õnnistuseks…, varem ta ei väärtustanud seda olekut…

Nüüd ta sai aidata paljudel muuta oma elu…, kõik olukorrad tema elus võtsid nüüd õnnistava oleku…

Tänu sellele tema vaimsus kohtas kõiki neid, kellega oli vaja kohtuda…, kõik kohad ja olukorrad võimaldasid kogeda seda, mille poole oli püüeldud…

 

Tahaks rõhutada, et see on kohane ja õiglane iga inimese elu kohta…

Jumal ei eksi kunagi…, seega… ei saa olla ei kokkulangevusi…, ei juhuseid…, ega vedamist…

See on kinnitus teile… – kõik Minu ilmas on täiuslik…, isegi kui näib, et miski ei ole täiuslik…

Kui võtate seda ideed kui oma veendumust…, siis vaadake, kuhu kaovad kõik mentaalsed olevused ja väljamõeldised saatanast, kurjuse jõud ja põrgu…?

Kuhu…?

 

Kui te vastate ise sellele küsimusele… ja kindlalt, jätmata võimalust taganemiseks, et ehk äkki läheb midagi teisiti…

Seetõttu sedavõrd oluline on järgmine atribuut… – tänulikkus… – see on kõige kiirem tee valgustumisele ja tervenemisele

 

Pidage meeles… – see, millele seisate vastu, see võimendub ja ilmutab seetõttu veelgi suuremat vastupanu, kuna te ise toidate teda oma jõuga…

Kuid see, mille suhtes olete tänulik, on teenimas teid ustavalt…

Kõik, mida olen teinud teie heaks…, mida olen jätkuvalt tegemas… – on imed… ja need on võrdväärsed minu sõnadega…

Mina ei ole läkitanud teie juurde kedagi, peale inglite…

 

Selles seisnebki elu enda määratlus – kindlustada igale vaimsusele kõige täiuslikumaid atribuute…, olukordi ja tingimusi, mille abil vaimsus saab kogeda…, kujuneda…, realiseeruda…, teostuda… – ning kuulutada, kes teie tegelikult olete

 

Seetõttu ütlen teile – ärge mõistke hukka, ega eirake oma vaenlasi…, vaid tänage neid…

Hinnake igat hetke…, igat silmapilku omas elus, kui täiuslikumat andi Täiuslikumalt Loojalt…

 

Jah…, püüelge tulemusteni ja tagajärgedeni…, kuid… ärge nõudke neid…

Nii olete valmis tõstma oma väärikusi, kuni oma eelistuste tasemeni…, omamata kindlaid eelistusi…

 

Kui olete sõltumatud… – siis teile ei ole enam tarvis kindlaid tulemusi, et pidada end õnnelikena…

Kui üksnes soovite mingit teatud tulemust… – siis see on eelistus…

Kui olete saavutanud teatud taset…, ja teil ei ole mingeid eelistusi… – siis see on – vastuvõtt…

Siis oletegi valgustunud…, te kõik…

Aamen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/c-768

 Kes te ei ole

2018.10.30

Oleme jõudnud selgusele… – selleks, et saada sõbraks iseendaga, tarvis õppida tundma, kes te olete tegelikkuses…, kuid selleks tarvis jõuda selguseni… – kelleks te ei ole

 

Ma kordan…, kuigi see on teile teada… – kuid ma kordan… veel kord…, ja veelkord… – kuni see saab teie veendumuste aluseks…

Sellega avardate oma mõistust…, oma teadvust…, kuni olete valmis võtma elu teisti…

Nii teie võimaluste väli hakkab teise vaatenurga alt nägema välja teisti… – sellisena, millisena ta on… – piirituna…

 

Seega…, kes te ei ole…?

Esiteks… te ei ole see olevus, kes annaks võimalust negatiivsetel mõtetel ilmuda teie mõistusesse…, ja kui need ilmukski… – siis kergusega vabaneks neist…, ehk… – sellises olukorras teadlikult suunate mõtted millegi muule… – sellega muudate oma suhtumise toimuvasse…

Teiseks…, te ei ole nende seast, kes ei tunnusta oma tegusid…

Teie isikliku evolutsiooni mõõdupuuks ei ole enam mistahes teadmised…, vaid kogemused…

Kolmandaks…, te ei ole nende seast, kes ei armasta end…, vaid nende seast, kes armastab end vastuvaidlematult…, ja sellisena, millisena olete…

Neljandaks…, teie elus ei ole enam selliseid inimesi, keda te ei armastaks…

Olete armastamas kõiki, vastuvaidlematult…, millistena need ka poleks…

Viiendaks…,  te ei ole nende seast, kes vaataks elule, kui takistustele teekonnal eesmärgi poole…, vaid olete nende seast, kes on armastamas elu sellisena, millisena ta on…

Kuuendaks…, te ei ole nende seast, kes kannaks solvumist, ega andestaks kedagi…, vaid olete nende seast, kes on andestamas kõigile ja kõigele kõige eest…, ja enamgi veel… – andestades olete teadlikult, et andestuse järel ei ole mingit vajadust…, kuna ei ole midagi sellist, mille eest tuleks andestada…

Kas on see teile arusaadav…?

Seitsmendaks…, te ei ole see, kes saaks teha kas emotsionaalset või füüsilist valu kellele tahes, mistahes mille puhul…, enamgi veel – te ei tee seda Jumala nimel…

Olete need, kes mõistab ja avaldab heasüdamlikkust…

Kaheksandaks…, te ei ole need, kes nutab kellegi surma üle…

Te võite nutta oma kaotuse üle…, kuid mitte surma üle…

Te olete need, kes teab, et mistahes inimese surm on lõpuni viidud protsess…

Üheksandaks…, enamgi veel… – te ei ole need, kes on hirmul oma surma ees, kuna olete teadlikud… – surm on kogu suure loovuse üks aktidest…

Kümnendaks…, te ei ole need, kes peab end üksnes kehaks…, või keha lisandina – mõistusena…

Olete need, kes on teadlik, et kõik on üksnes energia ja vibratsioonide olemus…, ei enamat…

 

Seetõttu olete need, kes pöörab tähelepanu söödava toiduse vibratsioonidele…, kõigele sellele, mida vaatate, loete või kuulate…, samuti oma mõtete, sõnade ja tegude vibratsioonidele…

Olete need, kes on jälgimas võimalusi korrigeerida nii enda, kui ka elu vibratsioone, mida ise olete loomas enda ümber… kuigi mõned ehk ei lange resonantsi teie kõrgema teadmisega sellest, kelleks olete…

 

See kõik on teostatav…, kuid… üksnes häälestuge oma tunnetele…

Teil tarvis häälestuda sellele, mis omab tähtsust vaimsuse tasandil…, aga mitte sellele, mida olete tähtsustanud igapäevaselt…

Teie keha on suurepärane atribuut, millesse on kätketud kõrge tundlikkusega energia retseptorid…

Isegi suheldes mistahes inimesega, te tunnetate, et suhtlus on läinud teisele tasandile…

See töötab isegi siis, kui olete raskemas olukorras ja olete lootmas Jumala abile…

 

Eemalduge sellest osast, mis on ootamas…, ja pöörduge selle poole, mis on teadlik lahendustest…

Siis teile meenub, kelleks olete… – millele võib järgneda ime… ja probleemid kaovad iseenesest…

Teil on aeg alustada sellega…

Aamen

Read Full Post »

Vaimsus

Veel enne, kui teeme kokkuvõtte sõnumitele vaimsuse süsteemi tööst, tahaks, et teeksite endale selgeks, mis on reaalsus…

Seega… – on olemas kolme liiki reaalsust… – kõrgem reaalsus…, vaadeldav reaalsus…, moonutatud reaalsus…

Kõrgem reaalsus on see, mis on selle suhtes, mis on toimumas…, see on käimas kõigi sündmuste ja asjade kohta, millistel on seost sellega, miks see kõik toimub…, millel on seost teie kõigiga…

Vaadeldav reaalsus on see, mida olete võimelised vaatlema enda ees…

Moonutatud reaalsus on see, mida olete kujutlenud oma mõistusega ühe või teise sündmuse kohta…

Kõik see on kolmainsaks reaalsuseks, milles kõik reaalsused on üheaegselt…

Me oleme vaadelnud neid oma sõnumites suht põhjalikult…

Oleme vaadelnud, mis on vaimsuse süsteem, ja selle põhimõtteid…

Arutlesime teie mõistuse mehhanismi ja ühese kolmainsa olemuse tööd…, kus vaimsus on suunavana, aga mõistus ja keha on võimaldamas täide viia kõiki ülesanded, milliseid vaimsus on saanud enne kehastumist füüsilises ilmas…

 

Seega… – teie keha ülesandeks on… – ellujäämine…, toitumine…, olla rahus ja kogeda elu protsesse…

Kuid oleme saanud selgeks, et vaimsuse eesmärk on sootuks teine…

Iga vaimsus on teadlik, et ellujäämine ei ole mingi küsimus, ega kogeda rahuldustunnet elust enesest…

Vaimsus on teadlik, et tema ongi elu ise, mis on ilmutunud lokaalselt individuaalse kehastusena…

Kui veider see ka poleks, kuid rahu ja kogemine on samuti vaimsuse omadused…, kuid ta ei püüdle nende poole, kuna ise on nendeks

 

Nüüd vastus igipõlisele küsimusele, mis on huvitamas ka teid… – mille poolest erinevad vaim ja vaimsus..., kui need üldse on olemas…?

Kogu universaalset energiat, diferentseerimata energiat, peetakse vaimuks…

Teie vaimsus ei ole midagi muud, kui individuaalne jumaliku vaimu ilmutumine, kes ise on kogu oleva ilmutumine…

Olete teadlikud, et vaimsus on universaalne elu energia, milline on koondunud ja lokaalselt väljendunud vaimsusena… – teatud kohas ja teatud ajal ta on vibreerimas kindlal sagedusel…

Teie vaimsuse energia kujutab endast unikaalsete omadustega universaalset süsteemi voogu, mis on väljendatud eluna…

Vaimsus ise on kõikehaarav elu energia

Kogu ülejäänut ta kasutab kindla kogemise tarvis…

Selline on üks kolmest atribuudist teatud kogemise tarvis…

 

Kaheks ülejäänuks atribuudiks on… – keha ja mõistus

Teie vaimsus on see, kelleks olete…, aga keha ja mõistus… neid vaimsus kasutab katsumusteks ja kogemiseks suhtelisuse sfääris

Teie vaimsuse asukohta nimetaks Koduks, ehk… Absoluudi sfääriks…, kus asubki jumalik vaim…

 

Elades oma elu suhtelisuse sfääris, olete liikumas Kodu poole…

Kui teie vaimsus naaseb absoluudi sfääri, siis ta ühineb enda ülejäänud osaga (toimub taasühinemine jumaliku vaimsusega), muutub endiseks, milline oli enne minekut suhtelisuse sfääri… – saab taas üheseks vaimsuseks

Seda protsessi oleme vaadelnud põhjalikult…

 

Oleme arutanud, et on olemas nii elu, kui ka surm…

Sulades jumaliku vaimuga üheseks, te kogete kõrgemat õnne ja õndsust…

Kuid, oleme rääkinud, et seda seisundit on võimalik saavutada üksnes olles suhtelisuse sfääris…, ehk… olles kehas ja kasutades mõistust… – kuid enamuselt selline seisund on lühiajaline…

Kuid samas… une aegu, vaimsus eraldub kehast ja mõistusest, et taastuda energias ja oma funktsioonides…

Protsessi aegu, mida peate surmaks, vaimsus sulandub kogu universaalse energiaga, ning muutub üheseks jumalikuks vaimuks… juba pikemaks ajaks…

 

Kuid tuletan teile meelde, et sellist nähtust, kui surm, ei ole olemas…

Seda, mida peale vaimse kogemise ühinemist kõiges ja kõigega, teeb vaimsus teie kehaga ja mõistusega, peate surmaks

Seda, mida teie vaimsus on alaliselt tegemas lõpmatus tsüklis, peate eluks

 

Läbides ja kogedes Kõrgemat Õnne ja Õndsust, tunnetades piirivälist ühesust kõiges ja kõigega, vaimsus taas väljub sulandusest, seades ümber oma vibratsioone, muundades oma energia mingis kindlas avarus-ajalise kontiinumi punktis…, lokaliseerub taas ellu…

Just vaimsuse viimane valik, läbides lõppematut katkematut jumalikku katsumust, toob valguse kätte Olevuse, keda peate endaks

Aamen

 

 Vaimsuse soov

Täiendus vaimsuse süsteemile

 

Tahaks teha kokkuvõtte kogu vestlusele vaimsusest… – teie iga ühe kaunist…, surematust…, ja puhtaimast vaimsusest…

Ma loodan, et kogu oma olemusega mõistate…, ehkki iga ühe vaimsus on teadlik sellest juba algselt… – mistahes muutusi, mis on toimumas teie ümber, tuleks võtta kergusega südames…

Kuid pidage meeles…, kuigi teie arvates teil ei ole mingeid võimalusi, et kõik soovitu läheks täide… – siis selles te eksite kõvasti…

Oma reaalsust saab luua üksnes ise…

Kõige eelduseks on siiski soov… – kuid… teie ülesandeks on, soov muuta teadvustuseks…, üksnes siis teie soov teostuks…

Igaüks peaks teadma, et see teostub…

Ei tasu ahastada, kui soov millegi tõttu ei täitu…

Pidage meeles… – olete loomas kolmel tasemel… teadlikul…, alateadlikul…, ja üliteadlikul tasemel…

Just kolmandal tasemel…, üliteadlikul, toimub teie vaimsuse ühinemine teiste vaimsustega, üheseks kaasloomiseks kogu ilmaloovuse ulatuses…

 

See toimub üksnes ühel põhjusel… – kui olete loonud ideaalsed tingimused kõikide vaimsuste evolutsiooniks… ühiseks tõusuks kõrgemale…

Te olete võtnud osa mistahes olukorrast, mis olid ilmnenud teie kõigi elude aegu…

Seega…, keegi teist ei ole üksi loonud kindlat reaalsust igale ühele…, ega loonud muutusi…

Igaüks olete ühiselt loonud kõike, koostöös teistega…, ühiselt koos, ühesel eesmärgil…

Ühiselt koos määrasite tulemuse, mis oli teil ette teada ja selge… – evolutsioon…

 

Lähtudes sellest, kasu oli kõigile…

See on kinnitamas, et kõik toimuv oli üksnes paremuse poole…

Seega…, kui teadvustate, et kõik toimuv on üksnes paremuse poole, ja see on rahuldamas teid…, siis sellest hetkest hakkate looma enda ümber rahuvälja ja harmoonilist energiat… – isegi üle kogu ilmaruumi…

Selles protsessis, vastavuses üleilmsetele seadustele, kaasate uusi energiaid…, sellega ilm teie ümber saab veelgi püsivama harmoonia ja rahu…

 

Teie kõigi vaimsused on teadlikud, et koosloomise protsess ise ei astu iialgi konflikti kelletahes isikliku tahtega…

Seetõttu ei saa midagi juhtuda teie kellegi püha tahte vastaselt… – isegi surm…

Pidage meeles… – olete individuaalne (lokaalne) jumalik väljendus…, seetõttu ei saa midagi toimuda, mis oleks teie kõrgemate soovide vastane…, igal ühel teist…

 

Olen selgitanud teile matriksi ehituse põhimõtteid…

Seega… – elu energeetilised niidid on põimumas omavahel…, ja on alati omavahel harmoonias… (tehke endale selgeks – alati)

Pidage meeles… – kui on midagi toimunud…, järelikult…, ühel mingist kolmest tasemest olite nõus sellega, mis toimub…

Seega… – kui midagi on juhtunud… – järelikult… see juhtus teie teadmisel…

 

Seetõttu teie vaimsus ei saa olla kunagi rahuolematuna…

Vaimsus ei saa olla rahulolematuna, kuna tema saab alati seda, mida vajab…

 

Teil jääb vaid… – mitte süüdistada end… ei milleski…, ega heita midagi ette…

Enamgi veel… – pahandada endaga… – kas teadlike või alateadlike kujunenud sündmuste pärast, milliseid võtate negatiivsetena…

Vaid hoopis… – avaldage kiitust sellele oma olevuse osale, kes näeb, milline kasu oli sellest sündmusest…

 

Muutes oma kujutelmaid elust ja tema eesmärkidest… – mõne aja jooksul hakkavad iseendast toimuma muutused…, teie kujutluste kohaselt…

Ehk leiate end ühe sammu kaugusel oma enese isiksuse muutustest…

Seetõttu ütlen teile… – tehke seda…, siis muudate kõike…, ja rahu tuleb teie kõigi majja…

Aamen

Read Full Post »

Mõistus ja vaimsus

Esmalt tahaks veel kord selgitada, mis on meditatsioon ja mis on mistahes praktikad, milliseid olete läbi viimas…

Mistahes mediteeringud ja praktikad on ühendumine Jumalaga…, samas ka… ühendumine oma Minaga…

Ei ole tarvis mõista, luua või seada, ega uskuda Jumalat… – teil on tarvis olla üksnes ühene Temaga…

Teil ei ole mingit vajadust luua Jumalat…, Ta vaid on…

Teil ei ole vajadust määratleda Teda, kuna Tema on määratlemas teid…

Ta on määratletav määratleva poolt…

Ta on määratlus ise…, lahendus…, tähendus…

Vahetage oma praktikates sõna Jumal sõna Tema vastu… – ükski tähendus ei kaota sellest oma mõtet…

Oma praktikates olete otsimas Jumalat…, seega… olete otsimas oma Mina…

Lähenege sellele nii, nagu eespool rääkisin…, ja tulemus ei lase end oodata…

 

Alustan kordamistega…

Mis on vaimsuse süsteem… – ta kujutab endast energiate süsteemi, kus energiad on mõjutamas iseend…, ehk… nende mõjutused käivad ringiratast…

Kõik, mida peate enda juurest läinuna…, naaseb teie juurde tagasi…

Vaimsuse süsteem kordab miniatuuris elu protsessi ennast…

Seetõttu põhjus-tulemuse jada on samuti liikumas ringiratast…

Siin on oluline, et mõistus ja vaimsus oleksid selles protsessis ühenduses…, tegutseksid üheselt…

Kui te ei ole teadlikud, et need on ühenduses…, siis, tahes-tahtmata, pöörate tähelepanu üksnes ühele ja teine jääb märkamatuks…

See viib üksnes ühele…, kas eraldute täienisti füüsilisest reaalsusest, ning jääte hõljuma pilvedesse…, või siis… kaote peadpidi täienisti igapäevastesse olme toimetustesse…

 

Ükskõik, kummas neist kahest seisundist ka poleks, kokkuvõttes tunnetate üksnes moonutatud reaalsust…, ega pole võimelised tunnetama vaadeldavat reaalsust…

Olen rääkinud, et elamine vaadeldavas reaalsuses ja selle tunnetamine on väga kõrge olu seisund…

Selline seisund võimaldab näha kõike…, midagi moonutamata…

Sellises seisundis te eemaldute kõigist oma ebameeldivustest ja lahkute oma ajaloost…

Selline seisund vabastab hirmudest…

Tunnetades teadvustuse rõõmu, te eemaldute hirmudest…, isegi mitte üksnes eemaldute…, vaid muundate neid, muutes sellega isegi sõna enda tähendust…

Te muundate hirmu sooviks ja püüdluseks, mis annab teile kõrgendatud erksust ja pidevat valmidust…

Kõik, kes püsivad Kõrgemas Reaalsuses, ehk elu protsessis, lähtub tegelikkuse tõest…, alaliselt püsib selles olekus ja näeb seda, mida paljud ei ole võimelised nägema…

Sellised inimesed vaatavad kõike teise nurga alt…

Nemad mõistavad, et kogu toimuv on vaimsuse süsteemi tegevus, mis on üksnes selle nimel, et teil meenuks, kes te olete

Oleme rääkinud, et see, mida näete, on määratletud sellest, kust olete vaatamas… – selleks ei ole vajadust hõljuda kõrgustes…

Need, keda pidasite prohvetiteks, kes elasid teie seas, just selline vaade olukorrale oli neil…

Olen korduvalt maininud, et… on oluline jääda elus terviklikuks kolmainsaks olevuseks…

 

Ilmutumine, loomine ja realiseerumine keha, mõistuse ja vaimsuse ühesuses, realiseeruvad maksimaalselt teie soovid ja kujutelmad sellest, kes te olete tegelikkuses…, kellena valite olla edaspidi…

Prohvetid kõiges lähtusid oma nägemustest…, ja tuginesid mitte näilisele tõele…, seda enam mitte kujuteldavale tõele…, vaid kolmandale… – tegelikule tõele…

 

Edaspidi just üleminek tegelikule tõele võimaldab teie mõistusel, olles ise kui lähtepunktina, kujundada ümber mistahes eluhetke…

Et olla ja püsida tegelikus tões, teil tarvis muuta oma vaatenurk vaimsuse süsteemi abil…

See on täienisti võimalik…

Just selliselt on tegemas tööd teie mõistus ja vaimsus… üheselt, unissoonis…

Just selliselt teostub kogu protsess…

Just see võimaldab teie terviklikkusel teha ära töö, mille nimel olete tulnud kehastuma Maale…

Kõik see võimaldab teil, igal ühel, võtta elu kasutusele selliselt, nagu oli määratud teil seda kasutada…

 

Oleme jõudnud vajaduseni teha muutusi oma vaates elule (kui teil on selleks soovi)…

Need oleksid järgnevad….

 1. muuta oma algne otsus… – läbida elu üksikult…
 2. muuta emotsioonide valik mistahes olukordades, mis toimuvad teie elus siin ja praegu…
 3. muuta mõtete valik, kuna mõtted on sünnitamas mistahes emotsioone…
 4. muuta tõdede valik, kuna jälgides tegelikku tõde, teie mõtted töötavad lähtudes mõistuse ja vaimsuse koostööst…
 5. muuta vastavuses algsega (ring on sulgumas) oma suhtumist muutustesse…
 6. muuta oma suhtumist sellesse, miks on toimumas muutused (peaks olema selge, miks)… – teades seejuures, et see on teie surematu vaimsuse vajadus

 

Tulemusena… saate võimaluse muuta omad kujutelmad tulevatest muutustest…

Oleme rääkinud, et vaimsus on teadlik nii kogu teie minevikust, kui ka olevast ja tulevast…

Lähtudes vaimsuse süsteemist, võite olla teadlik kogu reaalsusest…, mitte üksnes jooksvatest muutustest, vaid teada ja mõista ka tulevaid muutusi…

Vaimsuse süsteemi jõud on selles, et ta saab ja teeb seda… – muudab mitte üksnes käesolevat hetke…, vaid muudab kogu teie elu…

Just seda olete taotlemas kõik koos…

Just sellel ajal astub jõusse kaasamise seadus…

 

Ehk teile ei ole täienisti veel mõistetav, et kõiki muutusi olete ise toonud ellu…

Ma siiski mainiks… – te ise olete seda teinud väga kõrgel tasandil…, kasutades selleks ühendenergiavahetuse süsteemi, millega käivitasite oma mõttetegevust…

 

Teile ehk kohati näib, et sündmused, mida olete ise esile kutsunud, ei ole need, mida oleksite tahtnud endale…

Ma siiski kordan… – kõik see on soovimatu üksnes teie mõistusele…

 

Kuid…, teie vaimsusele on absoluutselt tõenäonne…, ning jooksvate muutuste läbi te kinnitate alateadlikult ja tõendate elu peamisi põhimõtteid… – tema kohandumisjõudu, funktsionaalsust ja püsivust…

Seega teil, nagu alati ja kõikjal, on oma valik…

See on olemas ka antud juhul…

 1. võite valida sellist varianti, kus aja jooksul teile avaneb kõik… – ja see toimub kord… ja kindlapeale…
 2. või rändate koheselt kohta, kus jõuab teieni selline mõistmine…

 

Valik on alati teie päralt…, kuid mul on teile igavene küsimus… – mida valid…, mida…?

Kaunis täiuslik loovus… mida valid?

Kuid pidage alati meeles… – milline teie valik ka poleks, olen uhke teie üle…, teie üle, kallid loovused…, ma jään imetlema teid… – eile, täna ja homme…, ajastust ajastusse…

Aamen

 

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/12-50

Vaimsuse süsteem

12 osa

Marat ibn Alim

2018.10.29

Mõistus ja vaimsuse süsteem, ehk – ego

Olen lühidalt selgitanud, mis on ego…, rääkinud tema määratlustest…

Ta on kui teie mõistuse üks atribuut…

Täna kordan seda ja süvendan teie mõistmist, milleks tarvis teile ego…

Oleme jõudnud mõistmiseni, kuidas töötab mõistus…, mida tarvis teha selleks, et tema töötaks teie heaks

 

Kuid mõistus ei taha teha seda…, siis siin astub esile ego…

Just ego ei taha, et teie mõistus töötaks teie heaks…, kuigi ta on mõistuse osa…

Teie ego arvab, et kõik, mida te olete, see on üksnes mõistus… – mitte enamat…

Teie ego on suurepäraselt teadlik, et kui hakkate mõistma oma mõistuse töö põhimõtteid, siis saate aru, et te ei ole üksnes mõistus…

See sunnib egot astuma tahaplaanile…

Kuna ego on siiski sellest teadlik, siis ta püüab panustada sellesse kogu jõu, nii ööl kui päeval… – pea et mõistus ei saaks teada oma tõelisest määratlusest…

Olen varemgi rääkinud, et ego mõjul mõistusele, te väldite teadmisi, ega loe kirjandust vaimse kasvatuse kohta…

Ego sosistab teile soovitust loobuda mediteerimisest ja muudest praktikatest…, kutsudes alateadlikult esile ärritust selle üle, et midagi ei toimuks…, olenemata teie püüdlustest…

 

Ma soovitaks jälgida oma ego tööd…, jälgida, kuidas ta püüab panna teid loobuma mistahes vaimsete raamatute lugemisest…, loobuma uurimast, mis on elu ja mis osa on teil selles…

Kui see õnnestubki temal, siis see ei ole temal kaugeltki mitte esimene kord, kus ta saab ilmutada end…

Ta on teie suurim vaenlane…

 

Ma tuletan teile meelde, mis koht on egol teie mõistuses…

Ego teie mõistuses on selleks, et jagada kogu ümbritsevat ilma teieks ja kõigeks ülejäänuks

Ego on olulisem osa mõtteprotsessis…, ta on osa teie mõistusest, mis eristab mitte üksnes mõtteid…, vaid ka mõtete autorit…

 

Lähtudes öeldust, saab järeldada, et ego on suurim and, kuna tema võimaldab teil igal ühel mõista, et teie olete teie…, ega ole kõik ülejäänu…

 

Siin jõuab kätte kord tegelikule tõele… – selle olemus ütleb… – te olete kõik ja kõik

Kuid on olemas kõige osa, mis nimetab end sinuks…, nii temal avaneb võimalus ja võime võtta end eraldiolevana…

Selleta see osa ei saaks täide viia määratluse, mille nimel on tulnud maisesse füüsilisse ilma…

Ehk teisi sõnu… – ta ei saaks kogeda seda, mille nimel on tulnud…

Just ego on selleks atribuudiks, mis eraldab teid individuaalseks ja lokaalseks Kõige osaks…

 

Teile ei oleks mingiks avastuseks, et ego on suurepäraselt teadlik sellest, kelleks olete tegelikult…, ta kujutab endast hulga enamat, kui iseteadvuse osa, milline on asumas üksnes teie mõistuses… –  see teeb egost suurima anni…, suurepärase atribuudi…

 

Kuid sageli juhtub, et ego väljub kontrolli alt, ning rõhutab, et peremeheks on tema, aga mitte teie…

Kui ego väljub kontrolli alt, siis ta eraldab teid mitte üksnes teistest, vaid eraldab teid teie enda Minast…, pannes teid mõtlema, et tema ongi teie…, mitte teie osa…

Ega ta jää sellele pidama…, ta hakkab teid piirama kohtumast oma Minaga…

Just ego hakkab teile sisendama üksi olemise ja igavuse tunnet…

See käib ka meie jutuajamise kohta… – teile võib näida, et meie vestlus ei too käega katsutavaid tulemusi teile…, sellele, kes on astumas ärkamise teekonnal…

 

See peaks olema teile märguandeks astuda mõistuse piiridest välja…

Kas on meeles, kui rääkisin, et võite jõuda Minuni mitte üksnes läbi mõistuse…, vaid väljudes tema piiridest, kasutades selleks nii vaimsuse süsteemi, kui ka mõistust korraga…, kui üht tervikut…

 

Just neil ahastuste hetkeil eralduge oma mõtetest ja ego püüdlustest…

Peatuge…, ärge pöörake neile oma tähelepanu…, jätkake oma teed…

Võttes ego sellisena, panete ta paika…, ja see on tema määratluse kohane…

Nii saate oma ego, oma vaenlast, koolitada suurepäraseks liitlaseks…

Aamen

Read Full Post »

Aeg ja elu

 

Te tulete füüsilisse ilma kogemusi saama, ning parema kogemuse saamiseks lõite aja, mille sisse mahuvad kõik sündmused…

Te jaotasite teatud hulk perioode võrdseteks vahedeks, luues sellega kella…

Just teie kujutelm võimaldab jälgida, kuidas vaimsused on liikumas mööda ringi, läbides tinglikke perioode, peatumata hetkekski… – seda üksnes ühel eesmärgil… – anda sellega teile kõigile võimalust kogeda maksimaalselt seda, kelleks olete tegelikult

Just olust eemaldumise protsessi teatud hetkel, teil ilmneb võimalus pääseda Elusse, et õppida tundma ja tunnetada seda omal kogemisel…

Eemaldumise protsess olust ja naasemine olusse, tehes samme, mis on määratletud aja kellal, võimaldab, teatud aja periodi möödumisel, taasluua end…

Elutsükli lõpus lähenete oma elukella ülemisse tipuni, kus toimub teadvustamine, kuidas olete läbinud oma elu…

Seetõttu on oluline meeles pidada oma vaate lähtepunkti, mis ongi vaimsuse vaateseisu punkt…

Kui te ei mäleta seda, siis, läbides kogu põhjuse-tulemuse protsessi seoseid, otsast lõpuni… – vastuvõttu.., veendumust…, käitumist…, sündmusi…, teadmisi…, mõtteid…, emotsioone…, kogemisi… – siis kokkuvõttena… – vaatenurga lähtepunkti puudumisel kogu tõde on moonutatud

 

Oleme siit välja jätnud ahela algsed lülid,… – Olu…, Teadvuse…, Teadvustumise…

Kuna kasutades neid, olete alati lähtumas neist, kui vaatenurgast…, ja mitte kuidagi teisti…

Jättes need välja, vaimsuse vaatenurk jääb puudulikuks…

 

Kas on meeles, kui rääkisin mõistmise olulisusest, et on olemas Olu ja Elu teadvustamine

Nüüd peaks teil olema selge, et läbimata protsessi, võtmata osa Olu protsessist, te sünnitate teadvustamatuid tegevusi…, ehk… juba algselt lähtute mõistusest…

 

Kuidas meenutada oma vaate lähtepunkti…?

Üksnes vaimsuse süsteemi abil…

Mõistus ei ole suuteline manama vaate lähtepunkti, kuna temas puuduvad teie alguse andmed…

Teie mõistuses on üksnes need andmed, mida ta kogus peale selle, kui ilmnes võime koguda andmeid…, kui oli evolutsiooniliselt selleks küps…

Seetõttu teie mõistuses on üksnes need teadmised, mis puudutavad teie füüsilise keha olu…, kaasaarvatud ka need teadmised, mis olid enne sündimist ja peale sündimist…

Kõik ülejäänud teadmised, mis jõuavad teieni, elades teadvustunud olekus, jõuavad teieni teie keha rakkudest, ehk rakumälust…, või vaimsusest, kes on teadmas ja mõistmas kõike…

 

Millegi saavutamiseks on üksnes üks tee…, ja see on teie hüvanguks…, sellest olen rääkinud korduvalt… – see on liikumine enda sisse

Kui te ei ole liikumas sissepoole, siis olete liikumas väljapoole…, seega… suhtlus oma vaimsusega lükkub teadmatuks ajaks edasi…

Te olete tuttavad tehnikatega suhtluseks oma vaimsusega…, ja neid on teile jagatud küllaga…

Mul on hea meel, et olete otsimas uusi tehnikaid…, kuid soovitaks otsida neid, millistele vastab süda…, need on kohased ka vaimsusele…

Ärge tehke tühiseid dogmasid…

Tuleb päev, kui teadvustate seda… – ja siis olete kindlad, et on olemas üksnes üks vaimsus

Teie kõikide vaimsused on vaid Jumala Ühese Vaimsuse osad…

Siis teile avaneb võimalus teadvustada, et kõik muutused sünnivad üksnes sellest, et te ise soovite seda…

Enamgi veel… – need toimuvad selles suunas, mida ise olete määranud…

Selle tõestuseks on see, et kõik olete püüdlemas muutuste poole…, seni veel teadvustamata seda… – teie ühine valik on ideaalselt sobimas inimestele, kohale ja sündmustele…

Kõik on üksnes selleks, et te saaks kogeda teie poolt valitud kogemist… – see on teie vaimsuse evolutsiooni teekonna osa…

Kuid kõige peamine selles on… – muutused nii teie elus, kui ka elus Maa peal, on  soodustamas kogu evolutsiooni protsessi… – selline on teie seondus muutustega…

 

Olete teadlikud elu kolmest peamisest põhimõtetest, millest üheks on… – elu enda funktsionaalsus

Juhul, kui mistahes elu koostisosa… olgu see inimene, või mistahes asi, kaldub elu funktsionaalsusest kõrvale, siis elu tunnetab koheselt energia langust, ning hakkab kohanduma… – sellega käivitub teine elu põhimõte…

Kõik elu kohandused saavad suunatud elu püsivuse põhimõttele…

Kui uus muutunud eluvorm saavutab püsivuse, ta taastab elu täielikku funktsionaalsust…

 

Te kõik olete elu enda lahutamatud osad…, ning kõiki muutusi olete valinud selleks, et mingid muud muutused ei tooks ebastabiilsust elu enda süsteemi…

Just teie vaimsus on võimeline fikseerima esmasena vaevalt märgatavaid muutusi teie elus, mingeid negatiivseid sündmusi, mis võivad viia ebastabiilsuseni… – selline on teie vaimsuse töö…

 

Seetõttu, tajudes esimesi ebastabiilsuse märke, teie vaimsus hakkab äratama teie mõistust, mis koos vaimsusega, kaasates kõiki süsteemi energiad, loob mistahes muutusi, või kohandusi, mis hakkavad jätkuvalt toetama elu optimaalseid tingimusi…

 

Olen varemgi rääkinud… – elu on protsess, mis loob, annab teada elu olust läbi elu enda protsessi…

Lähtudes sellest, tahaks anda teile veel ühe avalduse… – tehke see endale selgeks… – jutt on teist endist…

Igaüks teist on see, kelleks end peab…, ning… teie kogemus on selline, kuidas sellest räägite

Pidage seda meeles…, see on oluline avaldus…

 

Seetõttu soovitan võtta omaks sootuks uut mõistmist muutuste kohta…

Kõik, mis on toimumas käesoleval ajal, ei ole juhuslik… – kõigele on põhjus…, ja neis kõigis on harmoonia…

Seetõttu tulemus on alati parem, kui kunagi on olnud…

Kõik muutused teie isiklikus elus, ja elus Maa peal, on ei miski muu, kui sügav eelhäälestuse protsess (ehk, kokkuhäälestus), väga keerulises ja peenes süsteemis – vaimsuse süsteemis

Aamen

Read Full Post »

Vaatevinkel

 

Kogu selle juures, mida oleme rääkinud vaimsuse süsteemi tööst, võite luua oma vaatenurk mõningatele asjadele…

Kuid tahaks ütelda, et olenemata sellest, milline vaatenurk on kujunenud teil peale meie vestlusi, see ei ole õigem, kui mistahes teise inimese vaatenurk…

Samas… pöördudes enda seesmise tarkuse avaruse poole, igaüks võite saada sootuks teise nägemise…

See on siiski sellest, et enamuse inimkonna arvamusel ja veendumusel saab olla vaid üks ja oma tõde…

Kuigi olen rääkinud…, kuid kordan… – tõde pole ainus…, mistahes tõde on subjektiivne

Tuletan meelde veel ühte… tõde ei avata, vaid luuakse…, tõde ei vaadata, vaid nähakse

Te kõik, mõni vähem, mõni enam… olete tuttavad kvantfüüsikaga…, ja teil on teada, et vaatleja oma vaatlemisega on mõjutamas vaadeldavat

 

Siit on tulemas järeldus… – igaüks on nägemas teistest erinevat tõde, kuna ta ise on loomas seda, mida näeb…, koht, kust toimub vaatlus, määrab selle, mida nähakse

Siit veel üks väga oluline järeldus… – Jumal on loomas oma jumalikku kogemust läbi iga isikulise osa…, läbi igaühe eraldi…

 

Mõelge nendele sõnadele…

Seetõttu õiget vastust neljale küsimusele ei ole, ega saa olla, kuna igaüks annab oma vastuse…

Kuid… – see ei vabasta teid vastuse andmisest küsimustele, sest teil on tarvis mingit vastust anda, kuna teil ei ole algselt olnud kavatsust elada oma elu hädas ja kurbuses…, vaid õnnes ja rõõmus…

 

Üheks põhjuseks, miks esitada neid küsimusi endale, on selles, et esitades neid, saate atribuute, mis võimaldavad teil liikuda edasi ja muuta neid elu aspekte, mis ei paku teile enam rõõmu…

Kuid elu rikkus ja suursugusus seisneb selles, et teil ei ole vajadust anda ühtesid ja samu vastuseid elu tähtsamatele küsimustele, ega hoida kinni neist vastustest, mida kord andsite…

Pidage meeles, et te saate muuta oma vaateid mistahes elu hetkel

 

Seega… mistahes muutuste põhjus on selles, kes te olete…, ja selles, miks olete siin…

Oleme varemgi rääkinud, et mistahes muutused toimuvad seetõttu, et te ise tahate seda

 

Selle tõenduseks on see, et te valite oma elus inimesi, kohti ja tingimusi, mis ideaalselt kindlustaks ja soodustaks kogemuse saamist, mille poole olete püüdlemas oma vaimse evolutsiooni teekonnal…

Ma kordan kõigile elust pettunutele Maa peal… – teie elul Maal on palju enam mõtet, kui te kujutate endale…

Kordan taas… – teie elumõte seisneb selles, et otsustada, luua ja väljendada loodut, ning kogeda seda kõike läbi selle, kelleks siiski olete tegelikult… – ja see on erinemas sellest, mida arvate enda kohta…, paljuski…

Selle mõte on veel ka selles, et luua end taas…, igal siin ja praegu hetkel…, veel paremal kujul, kui olite arvamas endast…

Selline võimalus on teil kõigil…, ja seda räägin teile seetõttu, et olete see, kes te olete

 

See on võimalik üksnes seetõttu, et kõik olete Jumala isikulised aspektid…, teil kõigil on võime luua oma elukogemus…, ehk… oma elureaalsus

Seda võite teha igal oma elu hetkel, kasutades selleks mõistuse mehaanikat…, võite vastu võtta omad otsused… kuidas hakkate reageerima mistahes elu sündmustele…, kuidas hakkate kogema…

 

Vastuvaidlematu abi oleks, kui võtaks kasutusele vaimsuse süsteemi, mis aitaks leida oma vaateseisu, millest hakkate edaspidi lähtuma…

Üksnes vaimsuse süsteem saab ja teeb seda… – aitab luua viljakat ja täie andumusega oma vaatenurka…

Üksnes vaimsus on teadlik, kuidas kõik on…, ja mitte vaid hetkel siin ja praegu…, vaid aja kõikides hetkedes

Teie vaimsus on nägemas kõiki hetki…

 

Teie mõistus ei ole võimeline nägema jooksvat hetke läbi laia teadvustuse, kuna tema, analüüsides jooksvat hetke, on piiratud möödanikuga…, ta ei ole suuteline väljuma sellisest protsessist…

Kuid te ise võite lisada mõistuse varamusse uusi teadmisi, mida olete saanud läbi avarama vaatenurga elule…, ehk… omades laiemat vaatevinklit…

 

Teie kaunite vaimsuste ülesanne seisneb selles, et võimaldada teie mõistusele uusi täiendavaid teadmisi…, ilma mistahes süümepiinadeta…

Teie kadumatu ja puhas vaimsus on valmis kasutama mistahes vahendeid…, mistahes inimesi…, mistahes sündmusi ja atribuute… – mida iganes, et äratada teid…

Üksnes vaimsus on teadlik, millist osa jumalikkusest olete võimeline ilmutama iga siin ja praegu hetkel

Reageeringu aegu igapäevastele sündmustele, võttes kasutusele üksnes mõistust, kasutamata oma vaimsust, te kisute oma põhjus-tulemuse ahela tükkideks…

See viib selleni, et te piirate väga tugevalt oma võimet reageerida mingitele sündmustele, seetõttu te ei ole võimelised avama selle, kes te olete tegelikult… – sellega piirate veelgi enam oma võimeid liikuda selle poole, kelleks tahate saada

 

Ehk mõistsite, miks ja mis põhjusel oli piiratud teie mõistuse vaatering…

Selline on süsteem, mis võimaldab teie mõistusel, mis on mõnedes asjades piiratud, jõuda kõrgema reaalsuse mõistmiseni… üksnes jupphaaval…, ühe kaupa korraga…

Tuletan veelkord meelde… – kui teie mõistus saaks korraga teada kõike elu kohta…, siis ta ei oleks võimeline kõike läbi töötama… – ta põleks läbi…, sest see käiks temale üle jõu…

 

Seega… et teie mõistusest oleks maksimaalselt kasu, teie vaimsus ja tervikolemus, kelleks olete, kandsid hoolt, et mõistus saaks vajalikke andmeid…, üksnes seda, mida teab ja mõistab teie tervikolemus… – sedagi vaid väikeste osadena…

Selline mõistuse töörežiim võimaldab tervikolemusel hoida silm peal kogu põhjus-tulemuse real adekvaatsemalt…

Aamen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/9-227

Vaimsuse süsteem

9 osa

Marat ibn Alim

2018.10.27

Põhjus-tulemuslikud seosed

Seega…, olete saanud selgeks, et olete ühene tervikolemus, kaasaarvatult… keha, mõistus ja vaimsus…

See on kolmainsuslik olemus, milline on praegu, minevikus ja tulevikus…, ehk – alati…

Just keha, mõistus ja vaimsus on loomas täiuslikku loovust, mille nimeks on – Püha Kolmainsus… – nemad on Teie…, suure tähega…

Kuid on aeg tuletada teile meelde, et Elu ei ole üksnes õppimise protsess…, – sellest on korduvalt räägitud…

Teil on välja kujunenud arvamus, et elu on kool…, kuid… te ehk juba mõistate, et see ei ole see kool, kus, ületades raskusi, püüate teada saada midagi uut, mida varem ei teadnud…

See on kool, kus peamiseks on mitte teada saada…, vaid selle meenutamine, mida olete juba teadmas…

Enamgi veel… teil peaks olema selge, et te ei saa midagi uut teada, kuna võttes vastu füüsilist keha, igaüks teist on juba teadlik kõigest, mida tarvis teada…, et viia täide oma töö, mille nimel olete tulnud Maa peale…

 

Nüüd siis peamine… – teie mõistuse ülesandeks on luua teile kogemust, mis aitab meenutada seda, et tarvis meenutada seda, mille nimel olete tulnud siia… – kogema

Seega… osa kolmainsast olevusest – vaimsus… koos keha ja mõistusega, on viimas täide oma ülesannet…, kaasates inimesi, tingimusi ja olukordi, mis on ülimalt kohased ülesande täide viimiseks…, mille nimel ta on kehastumas… et jatkata oma evolutsiooni teekonda…

 

Teie vaimsus on alati kolmainses koostöös mõistusega ja kehaga, et aidata igal ühel teist saada teada, et vaimsus on tegemas kõike, mis oli eespool loetletud…, ning aitab mõista, kuidas tema seda teeb…

Tema on nii teejuht, kui ka abiline, täites suurepäraselt igaühe vahendaja rolli Jumalaga…

Igaühe vaimsus on otsesidemes oluga…, kuid olu on samas… vaimsusena, mis on mahutamas endasse kõike ja kõiki…

Teie vaimsused, ehk olu… on tohutu ühene vaimsus

Iga teie vaimsus on Jumala väike osa…, kusjuures… ühene kogu tervikuga…, Jumalaga…

Just teie vaimsus on teadlik, mida mõistus peab järgmisel hetkel tegema…, mida peaks meenutama elutsükli teekonna jaoks, mille nimeks on – evolutsioon…

 

Olen korduvalt toonitanud vajadust suhelda oma vaimsusega igapäevaselt…, olen rääkinud vajalikest sammudest selle saavutamiseks…, kuna mõistuse piiratud vaade ja tema mõju teie reaalsusele, on eriliselt vajalik mõistuse ja vaimsuse omavaheliseks koostööks ühe eesmärgi nimel…

 

Seega…, et kasutada oma elus vaimsuse süsteemi täiuslikumalt, teil on tarvis igapäevaselt pöörata tähelepanu tõsisele hingelisele suhtlusele oma vaimsusega…

Pideva suhtluse aegu oma vaimsusega, avardub mõistuse vaade…, sellega avanevad temale üha uued vaateseisud…

Just vaateseis on eimiski muu, kui peamine koostisosa oma reaalsuse loomise protsessis…

 

Olete küllaldaselt elanud Maa peal…, kes enam, kes vähem…, kuid need ajad on eraldamas teid olemisest absoluutsete teadmiste sfääris…

Nüüd on aeg meenutada kõike viimseni ja taas olla Jumala lahutamatu osana… – naaseda koju…, ehk mõista, et eraldumist pole olnud, ega saanud olla…, et te ei ole kunagi lahkunud jumalikust ilmast..

 

Seega… nüüd jõuame olulise järelduseni… – elades oma elu maapeal, teil ei ole vaja loota üksnes oma mõistusele…, vaid pigem sagedamini pöörduda oma vaimsuse poole, kuna vaimsus on see, mis aitab mõistusel avardada silmavaate ja saavutada uut vaateseisu, mis aitab teil mõista, mis on elu ja millised võimalused on seda muuta…

Just teie vaimsus on tuletamas teile meelde, et silmavaade on kujundamas teie vastuvõttu…, ja vastuvõtt on kujundams teie veendumust…, ja veendumus kujundab teie käitumise mudelit…, käitumine kujundab teie kõiki sündmusi, millised toovad esile sündmustiku informatsioone, kuni kujuneb tõde sündmuse kohta…, tõde annab võimaluse mõtte sünniks…, mõte on käivitamas emotsiooni…, ning tänu emotsioonile korjate kogemust, millega kujundate teie reaalsust…

Selline on põhjus-tulemuse jada, mis on saatmas teid kogu elu…

 

Pange tähele… – mistahes sündmuste põhjuseks on… käitumine…

Oleme teiega rääkinud, milles seisneb käitumiste muutus enne ja pärast……

Oleme samuti rääkinud, et teie käitumise põhjuseks on ka veendumus…, mille põhjuseks on… ei miski muu, kui elu vastuvõtt…

Kuid kokkuvõttena… teie elu vastuvõtu põhjuseks on, nii või teisiti… – teie vaateseis elule…

 

Sellest ka kontakti olulisus vaimsusega…, üksnes vaimsus on võimeline muutma teie mõistuse vaateseisu ja anda temale võimaluse väljuda olemasolevatest teadmistest…, üksnes avardades tema teadmiste vaatenurka, milline on käesoleval hetkel teie mõistuse kasutada…

 

Vaimsus on võimeline selleks üksnes seetõttu, et tema teadvustuse taseme jõud on suurem, kui teie mõistusel…

Teie vaimsuse teadvustuse tase on määratletav tema teadvuse tasemega, mis on määratletav tema olu seisuga…

Kuid mistahes vaimsuse olu seis on üks… – igavene ühesus kõigega ja kõiges… – mis ongi Tõeline Tõde ja Kõrgem Reaalsus…

 

Me kõik oleme üks… alati ja igavesti…

Igaüks on võimeline tunnetama Olu seisu, kasutades mistahes protsessi, mis võimaldab luua püsivat ühendust oma vaimsusega…, et juhtida mõistust kõrvale…, kasvõi… ajutiselt…

 

Ja nüüd… – otseselt sellest, kuidas on töötamas kogu põhjus-tulemuse seoste ahel…

Toome selle täies ulatuses…

Puhta Olu protsessis sünnib Teadvust…, teadvus on avamas teadvustuse võimalust…, teadvustumine sünnitab teie vaatevinklit…, teie vaatevinklist tuleneb teie vastuvõtu võime…,  vastuvõtu võime annab võimaluse luua veendumust…, teie veendumus sünnitab ja tingib teie käitumist…, käitumine annab tõuke mingiteks sündmusteks…, sündmused annavad võimaluse saada teadmisi, mida annavad sündmused…, teadmised on tõe kujunemise alusteks…, teie tõde on sünnitamas mõtte…, mõte on emotsioonide aluseks…, väljendatud emotsioon on kogemuslikkus…, kogemus on sünnitamas teie reaalsust…

 

Selline jada on sünnitamas ringi…

Ilmaloovuses sirgeid jooni ei ole olemas…, kõik on sulgumas endale… – seega – protsess on katkematu…

Olu on viimas teid kõrgema reaalsuse poole…, kuna ta ise saab alguse reaalsusest…

 

Seega…, lähenedes vaimsuse süsteemi töötsükli lõpule, järgmine kord vaatleme, kuidas on käimas olu protsess füüsilises ilmas…, seal, kus on olemas aeg…

Aamen

Read Full Post »

Elu neli peamist küsimust

 

Alustame selle kordamisest, mida olen palju kordi rääkinud…, ja jätkan selle rääkimist kõigile…

Kordan taas, et… ei ole olemas mingeid valituid…, erilisi…, pühamaid inimesi, kellel on juurdepääs kõrgemale tarkusele ja kes on omamas otsest sidet Jumaliku Algega…

Sellist asja ei ole olemas…

Olete kõik erilised, valitud ja andekad…

Küsimus ei ole selles…, kellega räägib Jumal…, vaid kes on kuulamas Jumalat…

Kui inimene ongi kuulamas…, kuid see ei tähenda, et ta kuuleb kõike…

Palju on neid, kes on rääkimas Jumalaga, kuid ei mõista teda…, ning tõlgendavad saadud informatsiooni sageli vääriti…

Oleme rääkinud, et kõik sinu poolt kirja pantud, ei ole veel viimse sõnani jumalik tõde

Igaüks teist laseb seda läbi enda Mina filtri, millega lubab edaspidi teha ühele ja samale informatsioonile erinevaid tõlgendusi…

Kuid samas võib ütelda, et suht palju kõrvale kaldeid meie vestluse aegu ei ole…

Kui mõned ongi… siis öeldu olemust need ei mõjuta palju…

Kuid… tuletan teile kõigile meelde… – saades mingit informatsiooni, hinnake kõike kriitilisest vaatevinklist, allutades seda kontrollile enda seesmuses…, ning kuulatage enda teadvuse häält

Selliselt tarvis teha tööd mistahes informatsiooniga…, kust see ka ei tuleks…

Me oleme sellest juba rääkinud…

 

Mul on hea meel, et tänu meie vestlustele, lugejad hakkasid pöörduma oma seesmise tarkuse lätte poole…

Seetõttu täna pöördumegi seesmise tarkuse poole…, iga ühe, kes on lugemas neid ridu…, ning vastame (vastate iseendale) neljale küsimusele, mis on puudutamas enda Elu kõige sügavamaid aluseid…

Need siis oleks…

Kes te olete…, Kus te olete…, Miks olete siin…, Mida olete siin tegemas…?

 

Kui pöördute oma seesmise lätte poole…, siis, uskuge mind, kõik saate praktiliselt üht ja sama vastust…, kusjuures… iga vastus oleks õige…

Tarkuse allikas on kõigile üks…, ja see ei olene teie usuveendumusest ja rahvusest…, või kehastumise kohast maapeal…

 

Võtame siis järjekorras…

Te olete Jumala isiksustatud aspektid, ning olete teadlikud, et on olemas üks ja kõik selle ümber…, kõik on selle ühese terviku osad

Olete teadvustanud, et elu ei ole miski muu, kui Jumala eneseväljendumine…, ja teie olete elu lahutamatud osad selles…, olete Jumala lahutamatud osad

Jumal ja Elu on lahutamatud ja jagamatud…, järelikult… ka teie olete lahutamatud ja jagamatud Jumala osadena, kui Elu osadena…

 

Nüüd vastaks küsimusele… – kus te olete…?

Teile on teada, et olete ühes kolmest olu sfäärist – olete füüsilises sfääris…, kuid ülejäänud kaks, on osa sellest, mida nimetate taevasteks

Kuid teil taevaste kujutlus on siiski sootuks midagi muud…, ning… luues füüsilises ilmas kujuteldavat tõde, püüate kõigest jõust pääseda taevastesse

 

Arutades elu ja surma teemat, olen rääkinud, et kõikidel aegadel olite ja olete praegugi taevastes

Kuid teie kujutelmas see kõik on teisti…, seetõttu teie käitumine on tunnistamas, et te ei pea end taevastes olevatena…, sellest ka püüate alaliselt luua taevast oma kujutelmas…, luua sellisena, mis ei ole ligilähedane taevastega, mis on ümbritsemas teid…

Olen maininud, et füüsilise olu sfäär on üheks Kolmainse Reaalsuse kolmest sfääridest…

Kaks ülejäänud on… – Vaimne Sfäär ja Ülemineku sfäär (kokkupuute) kahe sfääri vahel…, füüsilise ja vaimse vahel… – see on kui tinglik punkt kahe sfääri vahel…

Seda võiks kujutleda number 8, kui panna seda külili…

 

Ka teie olemus on kolmainsuslik, nagu on Olu sfäär…, ta on võtmas osa alalises üleminekus vaimsest sfäärist füüsilisse…, ja tagasi…, kõrgemasse…

Just seetõttu külili kaheksa on lõpmatuse sümboliks…

 

Olete teadlikud, et füüsilises sfääris kõik asjad on ja eksisteerivad suhtelisuse vormis…, kuid vaimses sfääris on absoluutsuse vormis…

Seega… – vaimses absoluutsuse sfääris kõik asjad on täpselt sellised, nagu need on…, kuid füüsilises ilmas asjad on sellised, nagu need on teiste asjade suhtes…, aga mitte sellised, nagu tegelikkuses on…

 

See peaks teile mõistetav olema, nagu… – siin ja seal…, väike ja suur…, üleval ja all…, mees- ja naissugu…, ette ja taha…, valgus ja pimedus…, hea ja kurjus…, kiiresti ja aeglaselt…, armastus ja vihkamine…, julgus ja hirm… – kõik see on eksisteerimas üksnes füüsilise ilma sfääris

Vaimses sfääris on üksnes siin ja praegu…, ja igavesti…, on üksnes armastus ja valgus…, ja teie teadmised Absoluudi sfääris on absoluutsed

Kuid teil ei ole võimalust kogeda absoluutseid teadmisi…, kuna midagi muud ei ole olemas…

Teil ei ole võimalik kogeda Absoluudi sfääris seda, mis on armastus…, ja mida tähendab olla armastus, kuna kõik Absoluudi sfääris on üksnes armastus…, ja ei ole midagi, mis ei oleks armastus…

Oleme korduvalt rääkinud… et selle puudumine, milleks või kelleks olete…, selle puudumine, milleks või kelleks te ei ole – ei ole olemas

Seetõttu te ei saa Absoluudi sfääris kogeda seda, et on olemas valgus, headus ja heasoovlikus, kuna ei ole olemas midagi sellist, mis oleks valguseks ja headuseks…

 

Seega… teil on olemas kõige teadmised, kuid kogeda neid teadmisi teil ei ole võimalust

Võite teatud viisil tabada end… kuid teil ei ole võimalust kogeda end, kuna ei ole midagi peale selle, et olete olemas…

 

Siit tuleb esile küsimuste küsimus… – kuidas sellisel juhul Jumal saab end tunda ja kogeda… – kuidas…?

Saades mittejumalaks – on ainus võimalus…

Ehk… – saada millekski vähemaks, kui tervik-Jumal…

Ta on võimeline mõistma oma suursugusust ja grandioossust, kuid ei ole võimeline üleelama ja kogema seda… – seda üksnes seetõttu, et Absoluudi sfääris ei ole midagi peale suursugususe

Ta mõistab suurepäraselt, et on lõpmatu ja igavene… – kuid see on vaid teoreetiliselt…., seda vaid seni, kuni ei ole seda, mis ei ole lõpmatu ja ei ole igavene

 

Kuna Jumal tahtis tunda end, kogeda end…, mitte teoreetiliselt… – siis ta lõi Kõrgemas Reaalsuses koha, kus on võimalik mitte üksnes teada…, vaid kus on võimalik seda kõike üle elada ja kogeda… – nii ta lõi füüsilise sfääri

Selleks oli tarvis jagada end lugematuteks osadeks, ehk… isikulisteks aspektideks

Kuid seejuures… kõik osad erinesid teine teisest… – vormilt…, kiiruses…, heliliselt…, valguses…, mõõtmeis..., ja nii edasi…

Nii teie, kui terviku osad, saite võimaluse seirata Jumalat kõrvalt…, ning mõista tema suursugusust ja tema lõpmatust

Kõik, mida selleks tarvis…, on vaid… seirata külaldast teadvuse taset, ehk… eneseteadvust

Seetõttu Jumal andis vajalikule hulgale osadest kõrgemat teadvust, et vaadates tervikut, osad saaksid mõista Jumalat

Jumalal oli tarvis süsteemi, läbi mille isikulised osad saaksid tõusta läbi teie kõigi, algselt kavandatud teadvuse kõrgele tasemele

Selleks sai vaimsuste süsteem…, ehk… evolutsioon…

 

Ehk naaseks Olu sfäärile

Absoluutses sfääris…, Vaimses sfääris toimub kõige tundmaõppimise protsess, kõige, mis on olemas…

Füüsilises sfääris…, Suhtelisuse sfääris…, ehk, nagu te nimetate seda – duaalses sfääris… saate kogeda kõike, mida olete õppinud tundma…

Just selle nimel vaimsused kehastuvad Maale…

 

Lähme kolmanda sfääri juurde…, Ülemineku sfäärile…

Et olla täpsem… siis see sfäär ei ole kahe sfääri ristumine… – vaimse ja füüsilise…, vaid on kohaks, kust saavad alge mõlemad sfäärid…

Kui kahte sfääri nimetaks Teadasaamise ja Kogemise sfäärideks…, siis kolmas ei ole miski muu, kui Olu sfäär…

See on ülemineku koht, kus saate üle minna vaimsest ilmast füüsilisse…, ja tagasi…

Just sellest sfäärist on tulenemas Puhas Olu…

Just Puhta Olu avaruses saate üheaegselt teada ja kogeda, kes te olete tegelikkuses…

Just seda on ootamas teilt Jumal – teadmist ja kogemist üheaegselt

Aamen

 

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/7-460

Tahaks rääkida teile, mis on Taevad…, ja see peaks muutma lõplikult teie suhtumist mõistesse Taevad

Kuid seda tarvis korrata, et kinnistada…

Kogu elu protsess on Taevad

Kogu võlu ja ime on selles, et igaüks teist, olles kolmainsuslik terviklik olemus, on võimeline olema absoluutses rõõmu, õnne ja õndsuse seisundis, mistahes protsessi etapil…

Ülemineku punkt, kolmas sfäär, on selleks, et kindlustada igale jumalikule aspektile, kelleks te ka olete, võimalust tunnetada tõelise rõõmutunnet…, tingimusteta armastust ja lõpmatut õnne

Just seda on tunnetamas iga üks teist üleminekul füüsilisest olekust vaimsesse ilma…, ja sealt tagasi…

See on kindlustatud igale ühele… – tunnetada mõlemasuunaliselt seda unustamatut tunnet…

 

Tuleks tuletada meelde, mida kujutab endast Kõrgem Reaalsus

See on ring, milles Elu energia on liikumas ringi, igavesti ja lõpmatult…, kujutades sellega Ühte Tervikut…, ehk… elutsüklit

 

Ehk vaataks nüüd füüsilise ilma ilmnemist veidi teise vaatenurga alt…

Algselt ring oli esitatud kogu oma täiuses… – peale terviku jagunemist lugematuteks osadeks, isiksustatud aspektid lahkusid tundmaõppimise rännakule mööda ringi…

 

Osade liikumine oli sedavõrd kiire, et näis, nagu osakesed oleksid ühe hetkega kõikjal üle ringi… – selle igas punktis…

Kui oleks võimalik vaadata seda kõrvalt, siis see näiks monoliidina…, kuigi need oleksid üksnes suurel kiirusel liikuvad terviku osad…

Peale lugematute osakeste eraldumist, avanes võimalus vaadata tervikut kõrvalt…, ehk Jumalat…, näha kogu võimaluste välja…, teadvustada terviku suursugusust… – ja teadvustuse läbi õppida tundma Jumalat…

 

Kuid kerkib küsimus…, ja see on kohane… – kas sellisel juhul iga Jumala isikuline aspekt on võimeline võtma end kui Jumalat… – kuna siiski ta on liikumas mööda ringi, nagu kõik…?

Kas sellisel juhul temal on võimalik saada teada, mida ta on endast kujutamas…?

Seirates kogu tervikut, kas ta oleks võimeline teadvustama, et ta ise on osa sellest tervikust…, kuigi väiksemates mõõtmetes…?

Jah…, saab…, kuid selleks on vaja võimet ja võimalust kogeda absoluutset rõõmu, mis on omane Jumalale…

 

Jumal on saavutanud absoluutset rõõmu läbi elu tsüklite

Läbi selle sai võimaluse teada end…, kogeda end, elades endana

Seetõttu igale ühele on kindlustatud tunnetada absoluutset rõõmu ja õnne…

Jumal pööras ringi risti, keeras ta kaheksaks… – ringi mõlemad pooled ristudes ühes kohas…, kindlustades sellega igale Jumala isiksustatud aspektile elada läbi absoluutset rõõmu ja õnne…, ehk… õppida tundma… ja elama läbi, et kogeda kogu jumaliku olu kogu täiust

 

Olen varemgi rääkinud, et igal Jumala aspektil on võimalus õppida tundma ja kogeda tunnetust, kes ta on tegelikult, mistahes ringi punktis…, ehk õppida tundma ja kogeda omal kogemisel, kes ta on tegelikult, mistahes oma elu hetke jooksul, nii jooksvas, kui kõikidel järgnevatel…

Nende hulka, kes on teadmas oma Jumalast enda seesmuses, kannate kõiki prohveteid ja valgustunuid, kuna nemad kõik tegid seda…

 

Jõudes antud elu tsüklis ristumispunktini, õpite tundma täiel määral absoluutset rõõmu ja õnne olla sellena, kellena olete

Läbides ja kogedes taolist imet, teete otsuse (seda teevad absoluutselt kõik) saada teada ja kogeda kõike, kelleks tahaksite olla edaspidi…

 

Tuletan teil meelde… – elu on lõpmatu ja katkematu enda taasloomise protsess

Just selline on Jumala töö

Selline protsess on teostumas läbi iga Jumala aspekti muunduse ja täiustumise…, kuid… iga aspekti ulatuses eraldi…

Sellega olete tegelemas kõik, kes olete üle minemas sfäärist sfääri…, minnes ja tulles nii füüsilisest, kui vaimsest ilmast…

Selline on vaimsuse teekond

Te olete seda kõike unetanud…

Kuid olete meenutamas ja teadvustamas, kes te olete…, kus te olete…,  miks ja milleks olete siin, füüsilises ilmas…

Tänu sellisele meendusele saavutate vajalikku teadvuse evolutsiooni, et saaks jatkata Jumala tööd…, aga mitte tegeleda inimlike tegevustega…

Selles seisneb vahe näilise tõe ja tõelise tegelikkuse vahel…

 

Nii oleme jõudnud elu järgmise küsimuseni… – kus te asute…?

Te olete seal, kus te olete… – te olete kõikjal…, kuid samas… olete Absoluudi sfääris (vaimses sfääris)…

Olete valdamas absoluutset teadmist kõigest, mis on olemas…, kuid teil ei ole kogemust selle kõige kohta…

Te võite seda saada, läbides neid üksnes läbi suhtelisuste läbielamise…

Just seetõttu suundute kehastuma füüsilises ilmas…, et saada sellist kogemist…

 

Kas te ikka mõistate, et kõik, kes on rääkimas kõikvõimalikest ülestõusudest ja igavesest elust taevastes, on viimas teid tohutule eksiteele…?

 

Just see on tingimas teie olekut füüsilises ilmas…, ehk… suhtelisuse ilmas…

Olete kasutamas oma atribuute…, sealhulgas ka oma keha…, kõiki võimalusi, mis on kättesaadavad üksnes selles sfääris… – olu ilmutamise sfääris, et saada ja kogeda kogemust, millist olete valinud ja otsustanud kogeda…, ning teha seda ülemineku sfääris (kahe sfääri ristumisel)…

See kogemine on puudutamas seda, millistena olete tahtnud olla…, mida olite tahtnud teada endast vaimses sfääris…

 

Nüüd tehke endile selgeks, et taasloomine ja isikliku Mina loomine on alati olnud ja jääb kolmeastmeliseks protsessiks…

Esimene… – valik..

Teine… – tundma õppimine…

Kolmas… – kogemine…

 

Valik toimub ristumise sfääris…

Vaimses sfääris… tundma õppimine…

Füüsilises sfääris… kogemine

 

Kõik on seatud lihtsalt ja efektselt…, et saaks õppida tundma, ning kogeda, kes te olete tegelikkuses

 

Tuletan meelde veel ühte… – te ei saa iialgi kogeda seda, mida te ei tea, ega õppida tundma seda, mida ei ole valinud õppimise vajaduseks

See käib ka vaimsuse süsteemi töö kohta…

 

Nii sai vastatud vastustele… – Kes te olete…, Kus te olete…, Miks olete siin…, Mida olete siin tegemas…?

Aamen

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »