Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2018

Üksnes hoolsal vaatlusel ja uurimisel on võimalik jõuda elu suure saladuse mõistmiseni… elu mõistmiseni

Kui te viiks kokku kõike, mida olete oma elus kuulnud ja tunnetanud, palju kordi…, kuid millele ei ole pööranud tähelepanu… – inimkonna kultuurilisele ajaloole… – siis ehk tabaksite kogu selle mõtte… ootamatult…

Nii saate kätte valemi… – kuidas elada inimlikku elu…, ja kuidas saada sellist mehhanismi, mis oleks töökindel…

 

Just teie suutmatus elada vastavuses selle saladusega, on muutnud kogu teie elu košmaariks…

 

Ma avan teile saladuse, millest paljud on teadlikud, kuid ei pööra sellele tähelepanu… – see aitab teil luua uut ajalugu, ning muuta globaalset košmaari unistuseks…

 

See ei ole külgetõmbe jõud…, ja see ei ole koheselt nähtav… – kuid elu oluline aspekt on – kolm ühes…

Oma vestluste aegu oleme sellest rääkinud korduvalt… – kuid te ei ole võtnud Minu sõnu tõsiselt…, sõnumit sellest, et elu tarvis elada põhimõttel – ja/ja..

 

Seega… – kõik asjad on siiski… üks asi

Ja mis peamine… – kõik ühes asjas on jaotumas kolmeks osaks…, kolmeks…, kõik

Teile näib, et kasutades sellist vaadet elule, mida kasutab enamus inimkonnast – kõik jaguneb kaheks osaks…, teile näib, et elate binaarses ilmas – kahesuse ilmas

Palun seda mitte segi ajada suhtelisusega… – mis oma olemuselt on sootuks teine asi…

 

Tegelikkuses kõik on triaadina…, ehk… – kolmelisusena, või kolmainsusena…

Moonutatud reaalsuses olete elamas üksnes seetõttu, et kõike näete üksnes kahesuse mõttes…

 

Vaatame seda nüüd läbi selgituste…

Jumal on üks olemus… – ehk olete sellega nõus…?

Kuid Mina olen jaotunud kolmeks, mida teie religioonis võetakse – isa-poeg-püha vaim

Teie, inimesed, olete jaotunud samuti kolmeks – keha-mõistus-vaimsus

Aeg on üks hetk…, kuid teil see on samuti jaotatud kolmeks – möödanik-olevik-tulevik

Ka avarus on samuti üks…, kuid teile see on siin, seal ja nendevaheline

 

Ehk olete teadlikud, et on olemas üks koht…, üks hetk…, üks olemus ja üks olevus

Seega… kogu Minu tervik on jaotunud kolmeks Minu väljenduseks…

 

Just üleminek duaalsest reaalsusest triaadlikku reaalsusesse muudab teie kõiki kogemisi…

Teie probleem peitub selles, et kõike olete nägemas paaris

Näiteid sellest on teil küllaga… – mees – naine…, headus – kurjus…, ülal – all…, kiiresti – aeglaselt…, suur – väike…, valge – must…, kuum – külm…, ja nii edasi…

Neis kõigis näete üksnes kahesust… – paari…

 

Tegelikkuses see on triaad…, kolmainsus…

Ehk vaataks, kuidas see näeb välja triaadi kaudu… – mees-naine-mõlemad…, hea-kurjus-mõlemad…, ülal-all-mõlemad…, kiiresti-aeglaselt-mõlemad…

Nagu näete… – mistahes asi võib teile näida kas ühena, või teisena…, kuid tegelikult ta on mõlemana… – üheaegselt

Just üheaegselt on nende kolmas osa…

Teil tarvis näha terviklikuse kahesust…, aga mitte eraldi elementidena…

Teil ei ole vajadust näha seda, või seda…, – vaid näha seda ja sedaüheaegselt…, ehk näha tervikuna…

 

Mis on see salapärane kolmas…?

 

Olete harjunud kõike nägema kahesena…, seetõttu paljud kahtlevad kolmanda olemasolus…

Te ei ole suuteline nägema, et kaks asja võivad olla kolmas asi, mille nimeks on – mõlemad

 

Selle küsimuse mõistmiseks teil tarvis muuta vaatenurka… – nii lihtne see ongi…

Kõik oleneb sellest, kuidas seda vaatate… – sellest on korduvalt räägitud…

 

Kõige määratlemine oleneb sellest, kuidas olete vaatamas…

Pidage meeles… – miski ei ole sellisena, kui näib…

Muutes oma vaadet, hakkate nägema teisiti…

 

Teile on põrutav uudis… – sellist asja, kui reaalsus… – ei ole olemas…, on olemas reaalsus, mida ise olete loomas…, oma vaateseisuga…

Luues oma reaalsust, kasutate oma vaatenurka…

 

Olen samas rääkinud teile, et elul ei ole mõtet…, kuid ta saab sellise mõõte, millise ise annate temale

Tegelikkuses kolmas osa on üksnes – üks osa…, mis on jaotunud kolmeks…

 

Elus see näeb järgmisena… – mistahes asi, vaadatuna kolmainsuse vaatest… – olgu see hea, või halb…, või midagi keskmist…, – ülal või all…, või midagi keskmist…, – kiire või aeglane…, või midagi keskmist

Just nimelt… millelgi keskmisel teil ei ole nimetust…

Selliselt näeb välja kolmainsuslik reaalsus… – see on ainus olev, mille nimeks on teil… – Jumal

 

Olen rääkinud, et ei ole ei halba, ega head…, on vaid midagi vahepealset, mis hoiab nii head, kui halba koos…, andes sellega võimalust seda läbi elada

Võttes vastu Kõige kolmainsuslikku reaalsust, teil avaneb mõistmine, kuidas on töötamas elu ise… – milles seisneb elamine Jumalana…, ehk… omandades võimalust, loomata Jumala illusiooni, luua üksnes kontekstuaalset välja (võimaluste välja), mille seesmuses, suhtelisuse terminite läbi, saab teadvustada jumalikkust täienisti…

 

Teil peaks olema selge, et teie ilm, oma kahesuses, oli loodud Jumala kolmainsa reaalsusena…, et jumalikkus ise saaks õppida tundma end, läbi iseenda kogemise…

Seega… te ise olete kolmainsast reaalsusest loonud kõikide asjade kahesuslikku illusiooni… – kõikide asjade triaadi…

Sellega lõite suurimat kahesust, mida olete üldse loonud… – elu ja surma

 

Kolmainsus on andmas võimalust luua – seondust…, katkematust ja jatkuvust

Kahesus ei ole selleks võimeline…

 

Kahesuse töö näitena võib olla joon… – ta on loomas kahesust, kus üks asi on siin…, ja teine on seal…

Saate liikuda sinna ja siia mööda joont

Kas mõistate, mida see tähendab…?

See tähendab, et teil puudub võimalus liikuda üksnes ühes suunas…

Kahesuses olete ilma võimalusest liikuda ühes suunas lõpmatult, kuna varem või hiljem, jõuate joone lõppu…, ning teil tuleb liikuda sama joontmööda tagasi…, ehk… vastassuunas… – evolutsioonile vastassuunas…

 

Selles seisneb mistahes kahesuse probleem…, ehk… kahese ilma probleem…

Sellega olete vastuoksa evolutsiooni esmase põhimõttega… – evolutsioon on liikumas üksnes edasi…

 

Kui võtate kolmainsust – triaadi… kõike kõigega ja kõiges…, siis soovitaks ühendada kõik kolm punkti kokku… – nii saate kolmnurga

Vaadake hoolega… – mida saite… – ei enam, ega vähem, kui igavikku

Mööda seda joont saate liikuda igavesti… – saate taas läbida kohti, kus olete olnud…

Kuid siin te ei naase nende juurde tagasi…, vaid kohtute oma teekonnal nendega taas

See ei ole liikumine mööda üht joont…, vaid see on liikumine mööda oma elujoont… – mööda lõpmatut elu…

 

Kuid teie võtsite kasutusse vaid üht lõpmatuse aspekti… – oma lõpmatud ettekujutlust…

Kujutlesite, et olete suutelised jõudma joone lõpuni (millel puudub lõpp), ning nimetasite kujuteldava joone lõppu surmaks…, ehk… oma kujutelmas olite liikumas joone lõppu…

 

Teil peaks olema selge, et lähtudes kõige kolmesusest, jõudes joone lõppu, näete, et see ei lõppe, vaid pöörab ära ja liigub edasi, järgmise punkti poole…

Kõik olete liikumas selliselt…, punktis üksnes peatute korraks, et suunduda järgmise punkti poole…, ja nii edasi…, ja lõputult…

Olete liikumas mööda vaimse ilma külgi, kuni ühe joone lõpuni… ehk sünni ja surma nurgani…

 

Ehk nii mõistate, et rännakud ei lõppe iialgi… ei iialgi…

Vaja mõista vaid ühte…, mõista kõrgema reaalsuse olemist…, see ongi kolmainsuslik tõde

See on asi, mis ei ole ei selleks, ega teiseks… – on vaid üksnes ja täienisti kolmandaks…

Üksnes see on ainus olev

Aamen

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/9-63

 Vaimsuse eesmärk 9 osa

Marat ibn Alim

2018.10.15

Lõpule viimine, ehk… plaani kokkuvõte

 

Jah…, nii see just on…, teie püha rännaku lõpule viimine on olnud teie vaimsuse plaaniks

See on saavutatav elamisega läbi keha, mõistuse ja vaimsuse…, nii saab viia teoks oma püha rännak…

Üksnes nii teie kolmainsuslik olemus saab ja teostab oma jumalikku eesmärki…

Kuid… – palun mõista ja pidada meeles… – vaimsuse plaan, püha rännak ja jumalik eesmärk... – on üksnes ühe ja sama tahud…

 

Teie mõistus ja keha on igapäevaselt segaduses, kuna igahetkeliselt avaneb sedavõrd palju…

Näha on sedavõrd palju…, sedavõrd palju tarvis teha…, sedavõrd paljudelt asjadelt on võimalik saada head meelt…, kuid samas karta neid…, imestada neid…, muretseda ja tunda muret nende pärast… kulutada nendele aega

Teie keha ja mõistus nõuavad tähelepanu endale… – pöörata tähelepanu millegile ja enam keskenduda millelegi…

Kuid vaimsus on igapäevaselt vastamas kõigile keha ja mõistuse kaeblemistele…, selgitades endale… kolmainsale olemusele, millele tasuks keskenduda ja millele pöörata suuremat tähelepanu…

 

Kuid, nagu sageli ikka… – teie keha ja mõistus ei ole alati kindlad tee õigsuses…

Rännak mööda vaimsuse teed ei näi neile alati kaasakiskuvana ja meeldivana…, võrreldes keha enda ja mõistuse valikutega…

Vaimsuse tee näib neile mõneti igavana…

 

Kuid, kõige selle juures, rännak on siiski püha…

Ometi see ei tähenda, et mistahes inimene ei saaks otsida oma ilmalikes igapäevastes tegevustes endale meelepäraseid, ja mistahes seiklusi…

Neid saab otsida… ja on võimalik ka leida…

See ei tähenda samuti, et ei võiks joovastuda elurõõmudest…, või supelda õnnes…

Seda kõike on võimalik läbi elada inimlikul tasandil…

 

Kuid vaimsuse plaani teekonna valik kehale ja mõistusele…, selle tundma õppimine, viivad just selleni, et kaovad mistahes ajendid rahutusteks…, vähenevad põhjused hirmudeks, kuni nende täieliku kadumiseni…

Te hakkate elama oma elu…, tema täies ulatuses

 

Teid ehk paneb huvi tundma…, mida tähendab elada täies ulatuses…, millega võiks selline elu sarnaneda…

Kas see on elu täis saavutusi…, kuulsust…, või… edu, rõõmu oma pere vastu…, elu, kus lapsed saavad head kasvatust ja astuda rõõmsalt oma teed…, saavad saavutada paljut ja elada läbi nii mõndagi?

 

Mida tähendab elu täies ulatuses…?

 

Ehk vastus valmistab teile pettumust… – kuid see oleks järgnev… – suurimat rahuldust on toomas selline elu, mis ületab oma mõõtmetelt kõike muud…, ja selline elu on järgimas teie vaimsuse teed

 

Teie vaimsus on teadlik, et… kui teie olemus muutub väljenduseks…, väljendus muutub elamiseks, täis kogemisi… – siis teie tervik õpib tundma jumalikkust

 

Kas see siis ei ole see, mille poole olete püüelnud sedavõrd ammu…?

 

Ärge oodake imesid…

Järgides vaimsuse teed, mõistate, et olete jätkuvalt tegelemas asjadega, millega tegelesite ennegi…

Kuid peamine… – nüüdsest tegelete nendega sootuks muul põhjusel… – tegelete nendega hoopis uuel viisil…

Üksnes sellisel juhul antud viis kindlustab vaimsuse metafüüsilisel olemusel täielikku füüsilist väljendust, läbi mõistuse ja keha…

 

Just siis, kui metafüüsiline olemus muutub füüsiliseks väljenduseks…, ja kogemine ja teadvustumine muutuvad üheseks… – teie tervik saavutab lõpetatuse

 

Kui teie tervik on saavutamas lõpetatust, te tunnetate rõõmu…, selle suurimat ilmutust…, ning tunnetate õndsust, mis on voolamas läbi teie… kui läbi enda jumaliku

Selline protsess ei ole üheaegne sündmus…

 

Pidage meeles… – see võib esineda mitmeid kordi…, isegi ühe elu jooksul…, ehk isegi… mitmeid kordi päevas…

 

Vaimsuse plaanis on luua ideaalseid tingimusi…, igahetkeliselt viia täide oma plaan…, teha igat hetke Pühaks üleelamiseks… – just sellist elu saab pidada eluks täies ulatuses

 

Elus ei ole midagi, mis kindlustaks teile ohutust…, tervist…, õitsengut…, õnne ja sisemist rahu…, ega saa saavutada seda kiiremini ja suuremas külluses, kui läbi lõpetatuseni jõudmisel…

 

See on vastuolus kõigega, mida teile on varem räägitud…

Teile sisendati, et elus on palju muid asju, millele tarvis pöörata oma tähelepanu…

Teile on räägitud…, et olla õnnelik, tarvis leida endale partnerit…, autot…, tööd…, maja…, abielluda ja muretseda lapsi…

 

Kuid seejärel… – haigused, kuni lõpuks nekroloog – koht kalmistul…

Ehk… sellega saab astuda mängust välja…

 

Kas pole tuttav…, kallid…?

Teile on sisendatud, et tarvis kuuletuda jumalikele käskudele…, täita Minu tahet…, järgida Jumala seadusi…, karta Jumala raevu…

Kohtudes Minuga viimsel kohtul, hakkate anuma Minult halastust…

Kaaludes teie teeneid ja pattusid…, teen otsuse… kas olete väärilised Minu halastust teie vastu…, või… olete saadetud põrgusse igavesteks piinadeks…

Teile on tehtud selgeks, et võitja saab autasu…, et head inimesed järjekorras on alati viimastena…, ning võidab üksnes see, kellel on enam mänguasju ja kes oskab seista enda eest…, et peaksite olema nähtavad, aga mitte kuuldavad…

 

Kas tunnete ära…, kas on see teie ilm…?

Teile on räägitud, et tee taevastesse, Minu juurde, on vaid üks tee… – seda tuleb teha õieti ja üksnes seda teed…

 

Viljalõikus ei ole Minule vastuvõetav…

Tahaksin teada…, kes ja mis õigusega otsustas viia läbi inimvilja lõikust…, ja millisel määral…?

 

Teie mõistus on täis kõiksugu ideid ja informatsioone, mis on loomas teie igapäevast reaalsust

See kõik on sedavõrd kauge teie tõelisest põhjusest olla maapeal

On lausa tõelise imena, et olite suutelised veel mingil viisil leidma rõõmu ja rahuldust sellises elus…

 

Kuid ma ütlen teile kõigile… – et sellel, mis on peamiseks tähenduseks, ei ole midagi ühist eelpool loetletuga…

 

Peamiseks küsimuseks on… – kuidas viia lõpuni vaimsuse püharännakud…?

 

Teil ei ole vajadust muretseda selle üle… – te jõuate nii või teisiti sinna, kuhu on püüdlemas teie vaimsus… – teil ei tule loobuda heast elust…

Vaimsuse plaani teostumine kindlustab teile kõike, millega tahavad joovastuda teie mõistus ja keha…

 

Teil ei ole tarvis loobuda mõnest elu aspektist teise aspekti nimel…

Vaja üksnes usalduda…

 

Pöörake oma tähelepanu vaimsuse plaanile…

Üksnes siis kõik teie elus… – mitte üksnes see, mida soovite…, vaid kõik, mis on teile vajalik, kannab hoolt ise enda eest…

Kannab ise hoolt, iseenesest, ise enda eest…

Aamen

Read Full Post »

Lee Carroly… – nagu näete pildilt, olen taas Lihavõttesaarel, mida nimetatakse põlisrahvastiku mälestuseks Rapa Nui…, keda on praegugi elamas seal…

See on Tšiilist viie tunni sõidu kaugusel…

See oli Krayoni rühma teine reis neisse kaunidesse paikadesse… – see reis oli isegi muljeterikkam, kui eelmine kord…  

See reis oli väärt reis…

 

Mõned aastat tagasi Kryon märkis ära, et see väike saar Vaikses Ookeanis oli üks kohtadest, kuhu tulid Lemuurlased, kui uppus nende saar…

Võiks mainida, et Lemuuria oli koht, kuhu peale Lemuurlaste tulid Plejaadlased…, kes õpetasid meid…

Kui veider see ka poleks paljudele…, kuid… kui tulete sellele saarele, siis kuulete identset lugu ka Rapa Nui põlisrahva käest…

Seal on seismas seitse Maoi kuju, näoga mere poole…, on kui esindamas neid, kes tulid Rapa Nuile uppunud saarelt…

Maoi on vulkaanilisest tuhast kivikuju, iseloomulike näojoontega…

Kohalike muistendite kohaselt kujudesse on kätketud iidsete ja nende kuninga Hotu-Matua vägi…

Saare vägevaim šamaan, Pau, räägib lugu oma plejaadlikust päritolust…

Sellest saab ettekujutuse, kuivõrd võimas on see koht…

Kusjuures… see on maailma üks imelisematest muuseumidest lageda taeva all…

Pau ja tema perekond võtsid Krayoni rühma austusega vastu…

Krayon tunnustab neid sügavalt…

Siin läbi viidud kanaldused andsid palju lisa selle saare ajaloo kohta, mis kinnitas põlisrahvaste esoteerilist ajalugu…

See on tervendav koht…

Teadmiste hulk ja sakraalne energia, mida pakkusid võõrustajad… liigutas paljusid…

 

Esmalt räägime informatsioonist, mida sai vastuvõetud esimesel päeval…
Päev esimene, Tšiili – 26.10.2018

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Oleme Lihavõttesaarel… ja kogunenud Maoi kuju lähedal…, päikese paistel kuulame tuulte helisid…

Selliselt Gaia on õnnistamas meid…, selles erilises kohas…

Tahaks, et te tunnetaks sama ja võtaks seda vastu…, ning mõistaks, et neil, kes on valvamas seda saart, on teada meie siin olekust…

Käesolev rühm on erinemas teistest, kuna on enamat kui esoteeriline rühm…

Teie silmad on avatud teadmiste poole… selle poole, mis on siin kõikjal olemas…

Tunnetage asju, millistest on rääkimas vähesed…

 

Kallid…, teeks ülevaate sellest, millest tuleb siin juttu…, sealhulgas ka sellest, mida nägime, kui olime siin eelmine kord…

Olen paljude aastate jooksul rääkinud oma partneri vahendusel, mis oli siin toimunud…

 

Neil päevil saate kuulda nii mõndagi giididelt ja šamaanidelt… – traditsioonidest, müütidest…

Räägitakse teile seda parimal viisil, milleks nemad võimelised on… – sellest, kelleks nemad olid ja mis oli siin toimunud…

Paraku… nende jutustuste järgi ei ole võimalik saada isegi ligilähedast ettekujutust sellest, mis on siin toimunud reaalselt…

Ajalugu, millest on neil ülevaade, on suht lühike…

 

Rapa Nui on palju iidsem, kui on teada…

See on üks vähestest kohtadest planeedil, kus on eksisteerimas plejaadlaste tõeline algne energia…

Te olete näinud seitset kuju, kes näoga on pööratud läände…, ehk on reaalselt pööratud sinna, kust on pärit… – kohta, kust on pärit Rapa Nui…

 

Giidid võivad rääkida teile legendi seitsmest rändurist… ja räägivad kindlasti lugu nende kuningast…

Nemad ütlevad, et on tulnud Polüneesiast, mis on Vaikse Ookeani suurte saarte geograafiline nimetus, mille hulka kuuluvad osa Havaii saartest…

 

Kallid, ehk räägiks teile, kust nemad on tegelikult tulnud

Nende intuitiivne aimdus on õige… – need, kes jõudsid siia, olid tõepoolest Havaii saartelt…

Nemad olid Lemuurlaste järeltulijad… – siia jõudsid palju-palju iidsematel aegadel, kui on teada giididel…

Mõistke siiski… – maoi kujud on siiski suht noored, võrreldes tõelise Rapa Nui vanusega…

 

Miks siiski seitse kuju on vaatamas läände…?

See on seitsme ränduri tunnustamiseks, kes jõudsid siia… – see on nende traditsioon…

 

Kuid ehk küsiks Rapa Nuiidelt endilt… – kust nemad on tulnud…?

Vastus tuleb…, plejaadide tähtkujult

Nemad mäletavad seda…, nemad säilitavad seda mälestust…

 

Seitse rändurit tähistavad seitset õde… seitset tähte

Kuigi neil on meeste näod, kuid need kujutavat seitset täheema

Nüüd räägiks sellest, mida nemad rääkisid veel…

Need, kes tulid otse Lemuuriast ja kuhu ka ei asunud elama, kõikjale tõid kaasa erilisi teadmisi

Nemad rändasid Havaiidelt paljudesse kohtadesse…, jõudsid isegi mandrile, kus asub Šasta mägi… – see koht on teile teada…

Jõudsid paljudesse kohtadesse pikki Lõuna Ameerika rannikut…

Jõudsid ka Peruusse…

Mida teate Peruust…?

Ehk sedagi, et seal on järvealuseid linnu…?

Ehk nüüd mõistate, et esoteerilist on siin hulga enam, kui võisite arvata…

 

Mõned isegi räägivad, et siin koobastes on portaale…

See on teie kolmemõõtmelisuse kohaselt parim selgitus…

 

Kuid, mu kallid…, ma räägiks midagi muud…

Esmased iidsed, kes jõudsid siia, olid Rapa Nuilt…, nemad tõid endaga kaasa selliseid teadmisi, milliseid isegi teie ei valda

Nemad olid õppimas Lemuurias ja olid teadlikud Gaiast…

Kõigi riituste aegu, mida viisid nemad siin läbi, panustasid sellesse kohta esmast energiat

Siin on maagilisi kohti, kus võite neid tunnetada…, ja need ei ole midagi müstilist, vaid on maagilised… – see on plejaadlik…

Teadke seda ja jätke meelde kõikideks siin olemise päevadeks…

 

Kõike, mida saate näha oma silmadega… – on üksnes hilisem ajalugu…

Kuid see,  mida võite tunnetada oma südamega, selle vanus võib olla enam, kui 20 000 aastat…

Siin võib leiduda imelisi asju…, ja ka nähtamatuid… – ehk isegi portaale… – kuid kõik siin on hulga suursugusem…

 

Tahaks, et te pööraks tähelepanu rapanuiilastele, kes on elamas siin…, nemad on kõige lähedasemad ja otsemad lemuurlaste järglased

Enamus Havaiidel elavatest on segunenud polüneeslastega…, kuid… Rapa Nuil elavad täheõdede tütarde ja poegade järeltulijad…

Kuulake šamaane…, kuulake giide… – nemad on hoidmas mälestuste kilde kohtadest, milliseid olete külastamas…

Saage rõõmu ekskursioonist…

 

Teine päev Lihavõttesaarel, Tšiili – 27.10.2018

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

See on teine kanaldus Rapa Nuil…

Enne, kui alustada kanaldusega siin, Rapa Nuil, ma ütlen teile üht olulist asja…, ja see ei ole kohalike jaoks, vaid külaliste jaoks…

Rapa Nuil elati kaua Lemuurlaste energia all…, siin ei olnud vaja midagi aktiveerida, ega miski ei vajanud õnnistust… – see oli lemuurlaste maa

Seega… ma küsin selle maa iidsetelt luba teha siin mõned kanaldused…, saada sõnumit  tunnustamise avardamise võimaluse nimel…

Olen sügavalt tänulik saadud nõusoleku eest…

 

Kallid…, on olemas teadvuse tasandeid…, ja kõige esmaseks tasandiks oninimolevus

Plejaadlased õpetasid Lemuurlasi hoolega ja nemad toonitasid, et teadvus on füüsika, mida saab kanda üle…, saab muuta…

 

Kuidas saaks määratleda Lemuuriat… tegelikult…?

Seni määrasite seda kui kohana…

Kuid see ei ole nii… – see on teadvus

See on Iidsete teadvus… – Plejaadlaste teadvus, kes olid inimestena

Ta oli isoleeritud ja puhas…, sellisena on ka praegu…

 

Olete kõik tulnud tähtedelt…, teil on nende DNA…

Siia tuleku jaoks oli vajalik sündimise protsess

Seda aluspanevat tõde saab leida saarel, kuhu tulid lemuurlased…, millest hiljem sai Lemuuria osa…

Kuna nende teadvus oli selline, siis see tegi selle koha Lemuuriaks

 

Sellel saarel leidub ridamisi viljakuse sümboleid…

Taolisi sümboleid saate leida ka mujalt…, kuid oleks hea, kui meenutaksite, mida olen rääkinud Lemuuria saarest…

Need, kes tulid siia…, keda tunnustatakse kui seitsme õena kivikujudes, jätkasid sama teadvusega, mis oli neil teada…, jätkasid sama õpetamisega, mida said ise…

Nende õpetuse osana oli see, et nemad olid võimelised paigutama oma teadmisi mingisse kohta…, mingisse maa piirkonda…

 

Ehk peatuks korra… – milleks oli neil tarvis seda teha… – mis eesmärgil…?

Teie vanimatel aegadel olid petroglüüfid, ehk… sümbolliku kirjakeele alged…

Iidsed inimesed tegid seda jahtunud laava seintesse, mida on näha ka tänapäevasel ajal… – need on jutustamas neist aegadest…

See oli parim, milleks nemad olid suutelised…

 

Kallid…, lemuurlased olid valdamas kõrgemat teadvust…, nemad olid suutelised mahutama oma teadmisi kividesse… – see oli mälestuseks sellest, kelleks nemad olid…

 

Petroglüüfe ei jätnud lemuurlased… – nende salvestised leiduvad muudes lokaalsetes punktides, millistes leidub mälestusi nende endi teadvusest…

Veel pikka aega enne, kui ilmusid maoid, paigutati oma teadmisi siia saarele eri piirkondadesse…, isegi kohtadesse, mida inimesed ei külasta…

Saarel on tohutud koobaste kompleksid, kus leidub informatsioonirikkaid kohti, mida tundlikud võivad tajuda…

Mõned koopa piirkonnad on avatud külastamiseks…

 

Kujutage vaid… – paigutada teadmised sõnumina kui ajakapslisse… – me oleme siin olnud…, pidage seda meeles…, tunnetage puhtust, millistena olime…

 

Plejaadlased õpetasid Lemuurlastele, et tuleb kord aeg, kus need teadmised avanevad veel enamas väärtuses…

 

Täna esitati küsimus… – kas nemad ei külvanud seemneid, mis võrsuks kunagi, et aidata selliselt inimkonna arengus…, et ta õpiks tundma, kelleks ta on…?

 

Peale 2012 aastat algas sootuks millegi uue avanemine… – algas sõlm- ja nullpunktide avanemine…

Planeedil on 24 punkti… – 12 on duaalsuse ühe…, ja 12 duaalsuse teise poole loomusega… – need on kujutamas paare, millised on täiendamas teine teist energeetiliselt… – nagu on see füüsikas…, isegi teie DNAs…

Energia on alati paaris…

 

Kallid…, need 12 paari on ajalisteks kapsliteks…, ja need hakkasid avanema peale 2012 aasta märgise ületamise…

Ja see, mis sellest tuleneb, on… – teadvuse teadvustamise energia… – see aitab käivitada planeedil ärkamise protsesse

Paljudki on juba tunnetanud toimuvaid muutusi…

On ilmnenud vabu kaarte…, ja ootamatuid asju, millistest saate kuulda viimastes uudistes…

See on jätkumas…

 

Nähes seda, võib julgelt kinnitada… – plejaadlased on talletanud maasse oma energiaid…

Kuid teile ei ole vaja siin olevaid sõlm- ja nullpunktide energiaid…

Kivisse on talletatud sõnumid… – need räägivad, et inimolevus on suurejooneline…, sellisena ta on sündinud…, ja mitte ohvriteks planeedil… – vaid… armastuseks...

Te olete osa kõigest… – see käib võrdselt teie kõigi kohta

 

Kui kuuleksite sellist sõnumit…, ja kui te ehk ei oleks veel selleks valmis… – siis teis pääseksid jooksma pisarad… – rõõmu pisarad…

See tõde oleks teile alustõeks

 

On kätte jõudnud aeg avada kogu informatsioon planeedile…

Paljudel kuulajatel ja lugejatel ei ole võimalust tulla siia, seetõttu ütlen neile… – kui olete kuulamas või lugemas seda sõnumit, siis läbi selle  iidsed räägivad ka teiega…  

Meie ühine soov on, et ka teie avaks oma südamed suurima tõe vastu, mida on õpetatud neile, kes külvasid teie seemneid…

Olete rass, mis on võimeline paljuks, kes on loodud Looja pale järgi…, kelle aluseks on armastus…

On käimas võitlus Valguse ja Pimeduse vahel, milles võitjaks tuleb Valgus

 

Sama oleks ütelnud teile ka Lemuurlased…

Osa nende õpetustest kätkes teadmisi just praeguse aja kohta…

Olete elamas väga-väga olulisel ajal…

Just sellel ajal on planeedil toimumas grandioossemad muutused, milliseid ei ole kunagi varem olnud… – neid olete ehk ka ise märkamas…

 

Tänase ekskursiooni aegu saate vaadata kujusid teise pilguga, kuna mõistate, et nendesse kujudesse on kätketud iidsete tarkus… – sellest on ka suur austus kujude vastu…

 

Kallid…, tulevikku ei saa eksisteerida ilma mineviku tarkuseta

Iidsete tarkus on võtmeks tuleviku tarkusele

 

Ehk see sõnum aitab kuulajatele ja lugejatele mõista sügavamalt selle koha olulisust…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Eelmine kord rääkisin, et teil on teada aja tõde… – ja nii see on…

Olete selgelt teadvustamas, et aega sellisena, kuidas teda määratlete ja mõistate… – ei ole olemas…

On olemas üksnes hetk kõigest olevast…, ja see hetk on igavene…

Oleme korduvalt rääkinud, et kõik toimunu on toimumas ja toimub jätkuvalt ka tulevikus… – kõik on toimumas ühel ainsal pühal hetkel… – nüüd

Seetõttu tarvis meenutada seda, kuidas on toimimas ilmaruum…

 

Et mitte pettuda, siis lugege sõnum lõpuni…, üksnes siis tehke järeldust… – mida ja kuidas vastu võtta…

Tuletan teile meelde… – ilmaruum kujutab endast tohutut infokandjat…, millel on olemas kõik tegevuse variandid ja… on arvesse võetud kõige tulemused…, ehk… kõik on kui programmeeritud…

 

Olete üle elamas sündmusi, milliseid olete ligi tõmbamas oma otsustega…, mida võiks nimetada ehk… mängudeks, millistes kõik käigud on juba ette teada…

Teie kogemuse tulemus ja kuidas neid kogemusi kasutate… – on teie käigu valik (otsus)…

Seega… elu võiks samastada mänguga, kus kõikvõimas Jumal on mängimas teiega…

Ehk mõistes ja võttes vastu idee, et aeg ja sündmused on omaette…, siis jõuate järeldusele (seda arvavad paljud), et Mina, kui ohjamatu maletaja, üksnes lahutades meelt, liigutan inimesi mööda lauda siia ja sinna…

 

Ma ütleks sellepeale… – millisena Mind peate…, sellisena Mind ka näete…

Kui seni võtate Jumalat sellisena ja usute temasse selliselt, siis ütleks… – te ei ole jõudnud kuigi kaugele Minu mõistmises…

Olete tuhandeid aastaid mõelnud välja Jumalat endale…, olete ka näinud Mind sellisena, nagu olin teie mõtetes…

Võiks isegi ütelda, et see oli üks suurimatest Jumala saladustest…

Ma olen teie silmis sellisena, nagu te näete mind oma mõistmisega…

Kas mäletate… – ma olen diferentseerimata loomise energia… – mida sellest välja voolite, seda ka näete…

 

Kui suudate eemalduda oma Jumal-maletaja veendumustest…, siis ehk saate peatselt näha Minus ka Jumalat, kes võimaldab teil luua just seda kogemist, millist olete ise valinud…

Samas võite näha, et Jumal on andnud teie kätesse kõik omad annid ja atribuudid, et teie kogemine oleks võimalikult täiuslikum…

 

Nüüd teeks juttu veel ühest võimsast atribuudist, mis on annetatud eranditult kõigile inimestele… – see on sõprus Jumalaga

Selleks, et uskuda sellesse, teil ei ole tarvis isegi uskuda sellesse, kuna teate, et elu protsess on selline, kus usalduse järgi ei ole mingit vajadust… – vajalik on üksnes teadmine

On vajalik selle teadmine, et teile kõik vajalik on teada…, ning teie vaimsus on valmis avama neid teile… piisab vaid esitada taotlus nende järel… esitada endale

 

Lähme edasi…

Ma mõistan… – on võimatu, et kõik inimesed hakkaks taotlema midagi Jumalalt…, ühe korraga…

Tõeliseks sõpruseks Jumalaga on tarvis teie julgust… – selleks tuleks muuta oma südant ja mõistust…

Et saavutada tõelisi ja tegusaid tulemusi, siis taotlus Jumala poole oleks lühem tee selliste tulemusteni…

Kuid selleks siiski vaja jõuda selgusele ja võtta omaks… – kuidas siin ilmas on kõik üles seatud…, kuidas on funktsioneerimas elu ise

 

Nüüd on aeg võtta veelkord läbi vajalikud sammud, millised on ees ootamas teid…, kuidas luua reaalset sõprust Jumalaga…

Räägin sammudest, millised tarvis teha sõpruse loomiseks Jumalaga…, need on kohased sõpruse loomiseks kellega tahes…, kaasaarvatult… ka Minuga…

 

Seega esimene… – õppida tundma (teadma) Jumalat… – milline Ta on tegelikkuses…

Teiseks… – usaldada Jumalat…, samas teades, et Mina soovin teile üksnes head…

Kolmandaks… – armastada Jumalat…, üksnes siis saate armastada ka ennast…, tundmata hirmu Minu ees…

Neljandaks… – võtta vastu Jumal…, võtta vastu kõike, mida näete, kuulete ja tunnetate…, see kõik on üksnes jumalikkuse ilmutumine… – Jumala enda ilmutumine…

Viiendaks… – kasutada Jumala ande, ja tema atribuute, mis on antud teie kasutusse…, kasutada Minu väge, mis on antud teie kätesse…

Kuuendaks… – olla abiks Jumalale…, olla abiks Minu lastele naaseda Koju…, aidata neil meenutada, kes nemad on tegelikkuses

Seitsmendaks… – olla tänulik Jumalale, kuna kõik teie soovitud on Minu poolt täide viidud…

 

Teile on antud armastust täiel määral, nii elu, kui ka kõige loovuse vastu…

Selleks teil kõigil on vaja kindlat usku endasse…

On aeg meenutada seda, mis on ununenud teie veendumuste tõttu…, olete pidanud end vääritute  ja patuliste jumalike olevustena..

Meenutada, et ei ole olemas õiget viisi midagi teha… – on üksnes see viis, millisel olete võimelised isikuliselt tegema…

Toimige nii… – selline tegevus oleks teil õige…

 

On kohane mõista, et kui teie ette kerkib mingi lahendamatu ülesanne…, siis… tarvis mõelda… – kuidas ma saan asja lahendada, kui ma ei ole isegi proovinud seda teha…?

 

Seetõttu ma soovitan teile… – üksnes hakake seda tegema…

Aamen

Read Full Post »

Uus ajalugu

Prohvetid, kes on käinud teie ilmas, rüütasid kõiki oma lugusid vestete ja lugude vormi

Meie arutluste käigus võtame kasutusele sama…, ja mitte seetõttu, et teie mõistus on nõrk… – teie mõistus on suurepärane atribuut, mille abil teil on võimalus läbi kolmainsuse saavutada kogemusi…, kuid teie elu aegu mõistusel tuleb võtta vastu tohutut desinformeerivat materjali…, temal jääb vähe ruumi uue vastuvõtuks, mis tooks täiendavat mõtestatust…

Seetõttu peab olema alaline mittevajaliku eemaldamine, mis võtab üksnes ruumi ja ei too mingit kasu…

 

Ma pakuks teile ühiselt kustutada suurema osa sellest, mida kujutab endast teie olnud elu ajalugu…, surmast, ja mida ta enesest kujutab…, ka Minust, kes ma olen…

Ehk teeks seda koos…, teeks ruumi Uue Ajaloo jaoks…

 

Esmalt vaataks koos teie elutsüklit…

Alustame sellest, et ei ole olnud aega, kus teid ei ole olnud…, ega tule aega, kus teid ei ole…

Olete kõik tulnud taevastest…, füüsilises vormis… – väljendades kehastumistega individuaalset aspekti kõigest, mis on olemas…

Seejuures… iga kehastumine füüsilise inimesena on imeline ja absoluutselt kordumatu…, kuigi oma olemuselt jääte üheks ja samaks väljenduseks…, sulandute üheseks olemuseks, mis avaldub eluna inimese vormis…

Olete naasemas taevastesse, muutudes inimsilmale nähtamatuks…

Kuid samas… ei saa väita, et teid ei ole olemas… – te olete jätkuvalt, kuid nähtamatuna…, endiselt eneseteadlikena ja eneseteadvustatuna… – seda kuni taas naasete kehastusse füüsilises ilmas, saades taas nähtavaks, läbi täieliku füüsilise väljenduse…

 

Siin on peidus üks saladus, mida oli teie eest kiivalt varjatud… – te ei ole kunagi mittefüüsilised…

Oleme rääkinud, et surma protsessis olete vähem füüsilised…

Seda võiks vaadelda lumehelbe näol, mis on füüsiline…, kuid sulades tilgaks, ta on jätkuvalt füüsiline…, ning aurustudes, ta on ikka füüsiline, kuid hõredamas olekus… – isegi muutudes täielikult nähtamatuks, ta ei kaota oma füüsilist olekut…

Temperatuuri langedes, ta muutub taas lumehelbeks…, ehk ei kaota oma kristallilist olekut…

 

Nii olete rändamas ka teie omal teel…, rännates olete muutmas oma vormi…, igal uuel naasmisel muudate oma vormi, kuid siiski… eelmisest imelisest erinevana… – uue versioonina… – kuid olemuselt… ikka sama…

Selle tõestuseks on teie mõistus, mis jääb teie juurde…

Teil on palju surmajärgseid ülestähendusi, kus inimesed, lahkudes kehast, on teadvustanud, mis on nende ümber toimumas…

Paljud neist on rääkinud, et on tunnetanud end kehana, millel puudus kaal…, oldi kui udusulg…

Nemad rääkisid, et kohtusid isegi varem lahkunud inimestega, kes olid oma olnud kehades

Selline fakt on kinnitamas, et füüsilise elu väljendused võivad muunduda ja taas naaseda…

Puud on selle näiteks… – maha kukkunud puu seemnest kasvab paljude aastate jooksul suur puu, kuni oma vanuses sureb ja variseb kokku…

Kuid tema seemnetest on kasvanud uued puud… – kas need ei ole siis sama puu…, vaid uues väljenduses…

Seeme on osa puust…, nagu tilk on osa ookeanist…

Te üksnes nimetate üht ja sama asja erinevate nimedega…

Kas füüsiline naasemine räägib sellest, et ta oli lakanud olemast füüsilise olemusena…?

 

Inimliku mõistmise kohaselt samastasite füüsilist eraldumist olevuse jagunemisega osadeks…

Kuid… olevuse tasemel ei toimu mingeid eraldumisi… – just seda peetakse igaveseks eluks…

 

Selline põhimõte on olemas igas olemasolevas eluvormis… – elu ise on tootmas end

See käib kõikide tähesüsteemide ja ilmaruumide kohta…, ja muidugi teie kohta, inimesed…

Kõik, mis on olemas teie seesmuses, iga elu aspekt, on tunnetamas oma igavest eksisteerimist…, iga teie enda energeetiline olemus, koos oma teadvuse tasemega, on tunnetamas sama…

 

Te ehk küsiks, et mis olemus see on, mis kandub ühelt lumehelbelt teisele, puult puule, ühelt päikese süsteemilt teisele, ühelt füüsiliselt olemuselt teisele, ühelt elult teisele…?

See on ainus olemus mis on olemas…, see on pidevalt ja salapäraselt muutumas…

Selline on Jumala ilmutumine… tema jumalikkuse ilmutumine, mis on jagamatu…, kuid mis on ilmutumas nähtavana, taas ja taas… ja igavesti… – väljendades sellega elu…

See on sama vaimsus… – uuendununa, muundanuna, ümbersündinuna… – see on asi, mis on paljundunud läbi indiviidsuste… – ning lõpuks… see on Jumal, kes on muutmas oma vorme…

 

Kõik, mis eespool lugesite, oli enne alguste algust…, on ka praegu…, ja jääb nii igavesti…

Selline on lõputu ilm…

Ja mis peamine… see oled sina…, olete teie – inimesed…

Aamen

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/7-981

 Vaimsuse eesmärk 7 osa

Marat ibn Alim

2018.10.14

Õiglane või kasulik

 

Ma ütlen teile, et teie mõistus on teid juba ammu viimas eemale sellest, mida teile oleks kindlasti tarvis…, nii kuulda, kui näha…

Sageli see, mis teile näib õiglasena, ei ole alati kasulik…

Peate selgeks saama… – teie vaimsus ja elu aluselik olemus on üks ja sama…, üksnes väljendunud erinevas vormis…

Te ise ja kõik muud asjad, olete erinemas vormilt ja koostiselt, kuid olemuse tasemel jääte ühesugusteks…, ehk… oma olemuselt olete ühe asjana…

Tuletan teile meelde, et olete siia tulnud meenutama mitte üksnes seda, et teie kolmainsuslik olemus – keha, mõistus ja vaimsus, on moodustamas teie terviklikkust…, vaid… et vaimsus on igavesti ühes ja sama vormis…, kuid teie keha ja mõistus on kogu teekonna jooksul vahetamas oma vormi…

Kuid teie teadmine, et teie keha ja mõistus on eksisteerimas igavesti, koos vaimsusega…, mõjutab paljuski teie elu…, ja mõjutab tugevalt teie küsimusi… kuidas ja miks

 

Jutt antud juhul käib teie elust…

Kuid peamine, milleni teadmine viib teid, on see, et keha, mõistus ja hing on teis võrdsete osadena…, ehk täpsustan… – keha, mõistus ja vaimsus oma olemuselt on teie võrdsed osad ja on ka koos kasutamiseks

 

Ma väga loodan, et nüüdsest loobute püüdlusest vabaneda oma kehast…

Jutt ei käi kestast…, mille jätate maha vajalikul hetkel…, vaid usust vajadusse vabaneda kehast, et kanduda pilvetagustesse kaugustesse…

Saage täiskasvanuks…

 

Kusjuures… te ei kasuta keha, mõistust ja vaimsust alati kolmainsas seonduses…, ja see on omane enamusele inimkonnast maapeal…

Kõik see on üksnes sellest, et teile ei ole omane vaadelda keha, mõistust ja vaimsust kui kolmainsat tervikut… – igaljuhul… te ei võta neid sellisena…

 

Vaimsus on astumas ees, puhastades teed mõistusele ja kehale…, kuigi, ma rõhutan… mõistus ja keha on võrdväärsed vaimsusega…, kuid samas… – nii mõistus, kui keha… on vabalt toimetavad olemused…

Kuid ega sellest nende tähtsus teie teekonnal ei vähene…

Nemad on võrdsed…, ja on vabad tegutsema iseseisvate jõududena…, nemad ei ole kohustatud kulgema vaimsuse teed…

 

Ehk nüüd on teile mõistetav kolmainse olemuse koostisosade tegevuse vabadus… – on mõistetav, miks ei lähe kõik nii, kui tahaksid mõistus, või keha…, ega nii, nagu tahaks teie vaimsus…

 

Seega… – keha, mõistus ja vaimsus on astumas ühte teed, ja see on vaimsuse tee…

Vaimsus ei ole astumas üksi…, vaid tema on astumas ees…

Oleme arutanud samuti, et vaimsus ei nõua mõistuselt ja kehalt järgida temale…

Seetõttu mõistus ja keha pööravad mõneti teelt kõrvale ja sattuvad padrikutesse…

Ehk…, olles üksnes kehana, või mõistusena.., otsivad endile seiklusi, mis pakub neile huvi…

Kuid… varem või hiljem, tuleb aeg, kus teadvustate, et te ei ole üksnes mõistus, või keha…, ning mõistate, et raiskate liiast palju aega jõudmiseks sinna, kuhu vaja jõuda kolmainsuslikul olemusel…

 

Olete andnud vande, mis sai antud teie ja teie vahel…, mille olemuseks on… – teha oma elu mõtestatumaks, kui ta seni on olnud…, ning elule tarvis anda enam, kui temalt saada…

Et elu saaks jätkuda…, ja tema väljendus saaks aina avarduda…, selleks ongi elu funktsioon… – luua enam elu läbi elu enda protsessi…

Vanded said antud mõistuse tasandil…, ja sisse toodud vaimsuse tasandil veel enne sündi…

Sõna vanne ma kasutan teile paremaks mõistmiseks…

 

Et olla täpsem, siis kõike seda võiks pidada protsessiks, kuna elu ise on kasutamas protsesse…

Läbi protsesside elu saaks garanteeritult jätkuda…

Sellised protsessid on sisse kodeeritud teie füüsilisse olemusse, kui DNA osana…, mis on loomulik jumalik teadvustus teis…

 

Seega…, kui olete unustamas, või ignoreerimas elu enda aluslikke protsesse, siis astute vaimsuse teelt kõrvale… – astute lühemalt teelt kõrvale… – teelt kõigele, mille poole inimkond on sedavõrd püüdlemas…

 

Irooniana vaimsuse teelt kõrvale astumises on see, et hakkate kurtma elu üle ja kaeblema, et te pole kusagile jõudnud

 

Olen rääkinud, et vaimsus on teadlik…, oli alati teadlik, et astuda pikka teed on sama, kui astuda valel teel…

 

Kõik, millest rääkisin, on teie keha ja mõistuse vaba voli ilmutumine – selle tulemus…

Just seda olete nimetamas Vabavoliks… – millel teie elus on palju maisemad tagajärjed…

 

Teelt kõrvale astumise põhjuseks on teie keha ja mõistuse otsus…, ning… olles teelt padrikusse astunud, olete liikumas pikemat teed sinna, kuhu pidite jõudma…

Kuid…, astudes pikemat teed, ei tähenda, et olete astumas valet teed…

Seda peate meeles pidama… – ja see on oluline…

 

Tänu sellisele teadvustusele lootus asendub ahastusega, mis on  pime…

Lootus ise on alati nägemas…

 

Te ei ole ainsad, kes on teinud nii…

Paljud, astudes teelt kõrvale, püüdes otsida väljapääsu, on padrikusse tallanud tee, mis kergendab teil teede otsinguid…

Sellega nemad on jätnud maha meeldetuletuse…, et… kui olete tähelepanelikud, siis kindlasti märkate rada, mis viib teid teekonnale välja…

 

Ärge kurvastage, kui teile näib, et olete eksinud… – kindlapeale leiate võimaluse naaseda teele…, kuivaid liigute edasi… – ehk isegi hakkate märkama teeviitasid, mida on esmalt raske märgata…

Kuid, nende ridade lugejad, ma rõhutan – püüdke süüvida teeviitadesse, mis aitavad leida teed tagasi teele…

 

Kas olete märganud märke…, olete pööranud tähelepanu sellele, millele viitab teie teadvus…?

Aamen

Read Full Post »

Esimene samm – teadvus ja teadvustumine

Põhjuseks, miks teie tegevus ei soodusta seda, mida püüate saavutada… – on selles, et enamus teie seast ei tea, mida tahavad saavutada…

Te võite saavutada suurt eesmärki…, oma vaimsuse eesmärki… – kuid esmalt peate teadvustama, mis on teie vaimsuse eesmärgiks…?

Just selline probleem on tekitamas tulemust, mis viib selleni, et enamus inimestest ei ole teadlikud, mida nemad on tegemas…

 

Ärgu segagu teid minu sõnad teie teadmatusest… – see on üksnes fakti konstateering…

Vähene hulk inimesi on mõistmas teekonna enda olemust, millist mööda on astumas…

Üksnes üksikud on mõistmas, kuidas jõuda kohale…

Kõik, mida olete tegemas igapäevaselt, kaasaarvates olme vajadused ja probleemid. on kas lähendamas vaimsetele küsimustele, või eemaldamas

Kas on meeles, kui kord rääkisin, et olete lennureisijate taolised, kes on lendamas… – kuid nad isegi ei tunne huvi lennu sihi vastu, enamgi veel… – kas üldse maandutakse…?

 

Esimeseks küsimuseks peaks olema… – kuhu olete lendamas…?

See vähemalt annaks selguse, kus te hetkel olete…, või ehk… – kes te üldse olete…, ja miks olete planeedil Maa…, mida olete siin tegemas ja mis mõte sellel kõigel on, ja… milles seisneb elu mõte…?

 

Vaatame üle küsimused, mida oleme arutanud korduvalt, kuid nüüd – uues kontekstis

Uuena selles tuleb see, et me aitame teil ühiselt täita teie elu sellega, mida oli kavandanud teie enda vaimsuse poolt…, sellega, millest on koosnemas teie vaimsuse programm…

 

Need küsimused oma olemuselt on inimeste jaoks neljaks elu aluspanevaks küsimuseks

Nendega me avame teile tee selleni, kus olete võimelised ise tegema otsuseid ühesuse suhtes, millel on teile tähendust… – selline on teie vaimsuse eesmärk…

See annab teile võimaluse elada oma igapäevast elu, keskendudes üksnes… – vaimsuse eesmärgile…

 

Ütlen veel enamatki… see on just see, mida kõige enam soovib teie mõistus

Elu mõtet… – just seda on teie mõistus otsimas juba palju aegu… – milles ta ei näe veel seni mingit mõtet…

 

Pidage meeles… – olen rääkinud, et Mina olen loonud elu, millel ei olnud mingit mõtet… just teile ma andsin võimaluse täita elu mõttega…, just teile…

Just sellega, kuidas määrate elu, te määrate Mind ja ise ennast…

Vaimsuse teadmised on andnud ja on andmas võimalust kõigeks, mis on toimumas teie elus…, aitab leida seda, mis annab teie elule mõtte…

Üksnes siis saate avada enda jaoks elu suurt saladust… – seda, millel teile, kui tervikolemusele, on tähendust…, ehk seda, mille nimel olete tulnud maapeale…

 

Kallid…, esmalt tuletan teile meelde… – te olete alati astumas teel…, olete rännakul…

Te olete teadlikud, et see ei ole rännak sünnist surmani…, see tee on alanud väga-väga ammu…, ja on jätkumas igavesti…, ehk, teie mõistmise kohaselt… ka peale keha surma…

Kuid siin on üks probleem… – teie rännakud mööda elusid ei ole teadvustatavad teie mõistuse poolt…, kui vaid… ehk väikese osa jagu kõigest…

See ei olene sellest, et teie mõistus on vähese efektiivsusega…, vaid sellest, et teie mõistusel puudub informatsioon teie rännakutest

Teie mõistus saab sellest teada üksnes kaudsel teel…

See jõuab teie mõistuseni mitte vanemate või õpetajate kaudu, kuna neil endilgi ei ole teada midagi enamat, kui teilgi…, vaid tänu kunstile ja kultuurile, mis on täitmas seda osa…, kuigi ka selles jääb teile palju mõistmatuks…, või, puudulikuks mõistmiseks…

Olete kirglikult janunemas teadmisi ja ühesuse tunnetust jumalikkusega…

Just inimeste kultuur on rääkimas kogemistest, millistesse olete tulemas taas ja taas…

Teile on vaja kultuuri…, esoteerikat… – millised kätkevad endas ajalugu näitemängude ja laulude näol…, läbi muusika ja poeesia, korralike telesaadete…

Teil on olemas võimalused hetkega jagada parimat, millel on heasoovlik mõju kogu teie elule… – see saab rääkida teile täiuslikumalt sellest, kelleks olete tegelikkuses…

 

Olete pikki sajandeid elanud tundega, et olete kaugel oma Kodust…

Nüüd olete teadlikud, et te ei ole Kodust kaugel, ega ole kaugel Minust…, kuigi jätkuvalt see näib olema vastupidiselt…

Kuna teie ajalugu on täis vigu…, siis ajaloolastele ja kirjanikele jääb vajaka informatsioonist, mis oleks vaimsega vahetult seotud…

Inimkonnal on tohutu võimalus teha lõpp sellega…

 

Teie, nende ridade lugejad…, olete toonud oma mõistuse selle arutluse juurde, et uurida oma vaimsuse eesmärki ja oma mõistuse tööd…

Selleks teil tarvis meenutada kolme asja…

  1. mis eesmärk on teie rännakutel mööda elusid…?
  2. milliseid teid ja radu olete läbinud oma rännakute aegu…?
  3. ja kokkuvõttes… milline on teie rännakute sihtpunkt…?

 

Nüüd, võttes vastutuse enda peale, kuna olen teadlik teie vaimsuse küsimusest teie mõistuse poole… ütlen teile välja… – kõik, mida olete lugenud, ehk loete edaspidigi, võib näida teile tuttavana… – need on siiski vaid olnud alused

Seega… ütlen teile… – varuge kannatust

Püüame koos meenutada kõike, mida olete teadmas…

Kuid enamuselt te ei kasuta seda, mida teate…, kuna ei mäleta neid täienisti…?

Kuid uskuge Mind… – isegi pisku meenutamine võib tuua suurt kasu…

Seega… varuge kannatust… – kõik on veel ees…

Aamen

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:1802692

  Vaimsuse eesmärk 

Kolmainsuslik olemus

Jätk

Marat ibn Alim

2018.10.11

Seega… jätkates jutuajamist vaimsuse eesmärgist, alustame meenutustest…

Kõik on liikumas mööda ringi…

Elu on tegemas ringe…, igal korral ta on uuel, avaramal ja täiuslikumal ringil…, imepärasemal enda versioonil…

Ma kordan taas… – kuigi vaimsus on teadlik kõigest juba loomisest alates…, ta saab avastada üha uuemat…, sedavõrd vajalikku teile… – te olete siiski kasvamas ja olete ärkamise teel…

Seega… tuletame meelde… – teie ei ole teie keha…, ta on vaid teie oma

Teie ei ole ka mõistus…, see on vaid teie oma

Teie ei ole vaimsus…, see on vaid teie oma

 

Ma ütlen teile kindlalt… ikka samade sõnadega…, juba tuhandeid aastaid…

Ei ole paremaid sõnu teile selgitamiseks, mida kujutate endast

Mu kallid…, miks teil on raske võtta seda aluseks…?

Pealegi… – te kõik olete selle kõige summa…, üldine summa…

Ma kordan taas… – olete armastus…, olete hoolitsevad…, mõistvad…, heasüdamlikud ja mõistlikud… – teil kõigil on see olemas

Teie olemus on esmane ja puutumatu… – kõik teie omadused võivad evolutsiooni protsessi käigus üksnes suureneda ja süveneda… – need ei kao teie juurest iialgi…

 

Teie kehal, mõistusel ja vaimsusel on omad funktsioonid, mis on teenimas üldist programmi, kogu kolme koostisosa ulatuses…, ja see on moodustamas teie terviklikkust…

Kuid teie vaimsus on teadlik enamast (erinevalt kehast ja mõistusest)…

Kehal, mõistusel ja vaimsusel, ning igal teie aspektil eraldi, on omad funktsioonid ja eesmärgid… – kuid vaid ühel neist kolmest koostisosast on olemas plaan… – see on vaimsusel

 

Olen rääkinud teie aspektide funktsioonidest…, kuid kordamine ei tee liiga…

Teie keha funktsiooniks on korjata informatsiooni füüsilisest keskkonnast, et aidata mõistusel garanteerida ellujäämist füüsilises vormis…, mittefüüsiliste ideede, mõtete ja mõistuse lahenduste keskkonnas…

Seega… mõistuse funktsioonid on garanteerimas teile tervikolemuse ellujäämist…, teie tänavuse kehastuse jooksul…, selle aja ulatuses, milline on vajalik vaimsusele, et viia täide omad plaanid…

Paluks pöörata tähelepanu viimastele sõnadele… – see ehk selgitab teile inimese ühe või teise surma põhjust…

 

Vaimsuse funktsiooniks on – läbi elada võimalikult enamaid aspektide hulki, et mõista, kes või mis ta tegelikult on… – keha ja mõistus on temale atribuutideks füüsilises keskkonnas, kus on vastu võtnud järjekordse keha…

 

Selle põhjuseks, et keha ja mõistus saavad puudulikult hakkama oma ülesandega, vaimsuse programmiga… on selles, et mõistus ei ole saanud piisavat, ehk isegi ekslikut informatsiooni vaimsuse programmi kohta…, ehk elu programmi võttis isegi sünonüümina…

Ainus võimalus parandada kõike, on tarvis, et keha ja mõistus teeks tööd üheselt, koos vaimsusega…

 

Kuna teie mõistus ei ole teadlik sellest, mida teab vaimsus… – ning teile näib, et elu on kiskumas teid erinevatesse suundadesse…, kogu elu jooksul…

Seetõttu olete sageli kokkupuutumas sellega, et teie eesmärk olla maapeal, on moonutatud tundmatuseni…, ehk isegi (nagu sageli ka on) ignoreeritav teie poolt…

Just selliselt on elamas enamus inimkonnast…

 

Kuna on lähenemas aeg, kus tarvis elada elu, mis on teenimas peamist eesmärki… – siis tuleks muuta paljutki…, ehk isegi kõike…

Selleks, et teie mõistus saaks lisada oma andmete hulka informatsiooni, milline on teada vaimsusele… – teil tarvis seda üle elada ja kogeda…

Teadmised on tallel vaimsuses…, kuid mõistus loob kogemusi, milliseid peate reaalsusteks…

 

Kõik eespool räägitu on põhjuse selgituseks, mille nimel teie kolmainsuslik olemus on tulnud füüsilisse sfääri… – et elada kõike läbi, kogedes seda, mida on valdamas, kui täielikku teadmist…

 

Kuid mõistuse informatsioon ei kätke vaimsuse teadvustumisi, siis ta loob jada katseid, mis oma olemuselt ei ole, ega saa kunagi olla kasuks kogu teie kolmainsuslikule olevusele…

 

Teil on tarvis mõista, ja see on oluline… – kogu andmete hulk (teis olev informatsioon), millest saate reastada kogu tänavust reaalsust, on tallel kahes erinevas kohas, millistele saab juurdepääsu kahel erineval viisil…

Kurb on see, et paljud teie seast ei ole teadlikud, et enamus elulisi raskusi tuleneb just sellest…

Kui oletegi teadlikud…, kuid te ei ole veel õppinud nihutama oma vaadet ühelt infoallikalt teisele…, omal tahtel…

Vaate nihutamine on juba iseenesest olevuse kõrge arengu tunnustus…

Muidugi… – teil ei ole seni veel juttugi olnud kahe lätte ühendamisest…

 

Teil peaks olema selge, et elu informatsioon on tallel olevuse terviklikkuses…, ehk… – teis endis…

Üheks mälu liigiks oleks – füüsiline…, ja teiseks liigiks – see, mida peate filosoofiliseks…, on… metafüüsiline

 

Füüsiline mälu on kogemus…, aga metafüüsiline, on teadmised…

Füüsiline mälu sünnitab teis soove…, ehk püüdu saada enamat kogemist…

Metafüüsiline mälu avab teis kavatsust saada kindlat kogemist, mille aluseks on teadmised, aga mitte kogemused…

Esimene mälu liik asub mõistuses…, aga teine vaimsuses…

Teie mõistus, suurepärane peen atribuut, on tabamas, jagamas kategooriatesse, ladustamas teadmiste hoidlasse…, ning, teie palvel, annab välja kõiki meendusi mistahes üleelamistest, mis on toimunud teie kehaga ja mõistusega…

 

Vaimsus ei ole teadmiste hoidlaks…, vaid teab – kelleks olete…, kus olete…, miks olete seal või siin, kus olete…, või mistahes elu aspektidest…

Kõik need teadmised on just see, mida peate teadvustuseks…

 

Seega… – mis on teadvustus…?

See on mõlema andmepanga summa…, nii füüsilise, kui ka metafüüsilise…

Seda võib pidada silmaringi avarusena… – teadvuse suurusena…

Niisiis… see väljend kajastab täienisti teie mõistuse andmete suurust ja avarust…

Mõistus on siiski piiratud kogemiste hoidla…

Kuid teadvuse kasv, või selle avardumine…, on… vaimsuse suurte teadmiste hulga kaasamine…, ehk… elu teadvustamist… mis mõistuse jaoks on ühesena…

Seega… – nüüd saime teha selget määratlust, mis on teadvus… – see on teie kogemise ja teadvustuse summa…

Aamen

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:1802949

Vaimsuse eesmärk

Vaimsuse teadmine ja eesmärk –

on üks tervik

Jätk

Marat ibn Alim

2018.10.11

Et jätkata arutelu teie vaimsuse eesmärgist, ma teeks sellest kokkuvõtte, ütleks… – kui teie olemasolev kogemine ja tänane teadvustumine ühenduvad üheseks…, siis teie mõistuse soov ja teie vaimsuse kavatsus, saavad üheks tervikuks…

Seega… – teie teadvuse tase oleneb sellest, kui suur on teie kogemus…, mitte üksnes füüsiline, vaid ka metafüüsiline…

Teadmised metafüüsilisest kogemusest on tallel teie vaimsuse teadvustuses…

Seetõttu… mistahes hetk jooksvas kogemises…, kui jutt on käesoleva kogemise üleelamistest, aga mitte meendustest möödunud kogemistest… – ja teie tänane teadvustus…, jutt käib teadvustusest, mille poole olete kindlustamas juurdepääsu… – liituvad omavahel… – siis teie mõistuse soovid ja vaimsuse kavatsused saavad üheks tervikuks…

Teile on tuttav väljend… taevane pulm… – seda võiks võtta metaforina teie mõistuse ja vaimsuse sulandumisele…

 

Oleme rääkinud, et teie mõistus ei ole võimeline haarama kõiki teadmisi, milliseid valdab teie vaimsus…

Seega…, kui kauniks ja peeneks ka ei oleks teie mõistus…, kuid, kui jõuab kohale kogu informatsioon, mida on valdamas vaimsus, ta põleks koheselt läbi

Kuid teie mõistusel on suurepärane omadus… – aegajalt vabaneda ebavajalikust informatsioonist, millega vabastab ruumi uue informatsiooni vastuvõtuks…

 

Teil peaks olema selge, et mõistuse mahutuvusel on omad piirid…, aga vaimsuse läte on lõputu…

Mõistus saab ja peab saama juurdepääsu vaimsuse teadmistele…, kuid ta on suuteline korraks tallel hoidma vaid osa informatsioonist… ja ongi kõik…

Kui informatsiooni tulv kasvab suureks, siis mõistus, et vältida ülekoormust, on sunnitud tegema mahalaadimise…

Seetõttu mõistusel on selline omadus, kui unustamine…, ta unustab osa sellest, mida kunagi teadis…

Paljudele ehk isegi näib, et see, millest räägime, on kuidagi tuttav…

 

Te üksnes taastate meendusi, mis toovad mõistusele informatsioone, mida on tarvis hetke küsimuse lahendamiseks…

Selline on üks teie mõistuse töö viisidest…

Ehk teile pakub huvi see, et teie mõistus on teadlik, millist informatsiooni vajate teatud hetkel, ning ta pöördub vaimsuse andmete panka, kus leidub miljonite meenduste seast küsimuse lahenduseks vajalikku…, just vajalikul hetkel…

 

Kuid samas… tahaks tuletada teile meelde… – teie elu kvaliteet kujuneb sellest, millele pöörate oma tähelepanu…, ning teie mõistus annab välja üksnes seda, mida teil tarvis teada…, kuid samas… koristab kaugemasse nurka kõike, mida seni ei lähe tarvis…

Seega, kui teie mõistusesse jõuab uus informatsioon, siis ta kõrvaldab osa senisest jooksvast informatsioonist, ehk sulgeb juurdepääsu sellele, et saaks uuega teha tööd tõrgeteta…

Kuid pidage meeles… – kõik protsessid teie mõistuses käivad sellisel kiirusel, mis ei mahu teie kujutelmasse…

Siit ka paljud geeniuste hajameelsus…

See selgitab teie mõistuse töö protsessi ennast täielikult…

Teatud andmed hajuvad, et hoida alles andmed, millised on vajalikud teie mõtlejatele ja geeniustele…

Nemad võivad avastada suurejoonelisi looduse ja ilmaloovuse seadusi…, kuid paraku… unustavad mitte üksnes oma lähedaste nimed…, vaid ka enda oma…

 

Seega… – mida enam jääb meelde, seda enam ununeb…

Kogu selle mõju teie elule saab oleneda sellest, milliseid andmeid eelistate säilitada…

 

Kui teile on olulisemad andmed, mis on voolamas ekraanidelt, internetist ja pressist…, kui teie vaimsuse vaikne sosin… – siis see saabki teie informatsiooniks, millest hakkate kinni hoidma…

Teil tuleb teha suuri pingutusi, et kuulda kogu teie vaimsuse tarkust…, ja mitte üksnes kuulda… – vaid talletada oma mõistusesse…

 

Ma kordan… – te ise määrate oma elu omadusi ja sisu sellega, millele pöörate enam tähelepanu…

Kui mõistus tahaks vaadata oma vaimsuse andmeid, siis ta peaks tegema seda osade, või fragmentide kaupa, kuna olete teadlikud, et mõistuse mälu mahul on piirid…, aga vaimsuse oma on piiritu…

 

See, mida nimetasin fragmentideks, te sageli peate eludeks…, millistes olete samm-sammult…, elu-elu järel…

Seega… teie vaimsuse mõistus hangib ühe elu teadmisi teise järel…, muutes neid oma kogemiseks…, ning seejärel hoiab neid tallel, kui meendusi…, mõistuse enda seesmuses… (nüüd tähelepanu), mis on rändamas elust elusse koos vaimsusega…

Mõistus on taastamas eelmiste elude andmeid korduvalt ja korduvalt…, millele on piisavalt tõestusi meedia avarustes…

Sellised inimesed hakkavad ilmutama võimeid ja kogemusi, mis on paljus ületamas neid, mis võiksid olla ühe elu kogemusena…

 

Kui mõistus ja vaimsus ühenduvad ühe füüsilise kehastuse jooksul… – siis sellisel viibimisel maises elus on tohutu tähendus… – selline inimene elab avardunud teadvusega…

Kogemise saamisel, millel on tohutu mõte, on tarvis, et mõistus ja vaimsus liituksid…

 

Kui kasutate üksnes mõistuse informatsiooni…, siis kuipalju te ka ei püüaks anda tänavusele elule sügavamat mõtet… jääte ikka ja jälle sügavamate pettumuste osaliseks…

 

Siin algab huvitav asi… – alustate pidevate otsimistega…, heitlete ühe targa juurest teise juurde…, otsite internetis, raamatutes, püüdes leida vastuseid oma küsimustele…, käite ühe jutluse juurest teise juurde…, ühelt õpetajalt teise juurde… – igal korral saate vaid hetkelise lootuse… – kuid kokkuvõttes… kõik osutub pettumuseks…

 

Kuid ma annaks teile hea uudise… – teil ei ole vajadust enam raisata aega jooksmistele mööda kursuseid, otsides õpetajat… – kõik, mida teile vaja, on vaja nüüd…, ja see on olemas seal, kus olete ise… – teie seesmuses…, seal on see alati olnud…

Teil vaja üksnes saada sellele juurdepääsu… – ja tänane jutuajamine oli selleks…, samm sammu järel…

Aamen

Read Full Post »

 Jumala summa

Ma tulin teie juurde, kuna pöördusite Minu poole…

Teie südamed ja teie teadvus on otsimas vastust oma küsimustele…

Tulin teie juurde seetõttu, et olite astunud uude tuhandesse… ja teil on tohutu võimalus veeta uut tuhandet sootuks uutmoodi…

Sellesse uutmoodi on kätketud teie püüdlus, mis on ka teostatav…

Valides Mind, saate tundma Mind lähemalt…

Seni olite valinud kõike muud…, kuid mitte Mind sellisena, nagu Mina olen…

Teie võite saada Minuks… – alati ja kõikvõimalikel viisidel…

Valiku aeg on käes…

 

Uued selginemised tulevad teile mitte esimest korda…

Need on tulnud teile viimaste sajandite jooksul korduvalt, paljudes vestlustes inimestega…

Need on teile meelde tuletamas, kuidas saavutada sõprust Jumalaga…

Ma räägin teiega ühel häälel…, ja see annab võimaluse kogeda meie ühesust

 

Kõik koondub valikule…, nagu alati, teie valikule…

Ka nüüd on seismas teie ees valik… – kuidas valida ühesust Jumalaga…?

Olete kogemas ühesuse rõõmu…, kogemas armastust tema maksimaalses väljenduses…, kogemas vabadust, millel ei ole piire…

Valides sellist tõde, saate tohutut võimalust muuta ilm… – sellega valite seda reaalsust, mille järel olete ammu unistanud…, millist saate ise ka luua…

Nii saate lõpuks ka teada, kelleks te olete tegelikult

Ei ole midagi raskemat…, ega pole midagi kergemat kõigest, mida tuleb kunagi täide viia…

 

Teie ees on kerkimas raskus, mis paljudele võib näida ületamatuna, kuna teil tuleb loobuda paljust sellest, milleks peate end… – kuigi siiski… see on vaid arvamine…, ja enamuselt, väljastpoolt peale sunnitud…

Peamine… – tuleks lõpetada Minu eitamisega…

Kuid oma olemuselt… – teil ei ole tarvis selleks midagi teha…

 

Kõik algab Olust…, seetõttu ainus, mida tuleks teha… – üksnes olla…, ja ongi kõik…

Teil on vaja olla üksnes Minuna…

Sellekski piisab üksnes tunnustada, isegi käivitamata tahte akti… – selleks ei ole vaja mingit tegevust… – üksnes tunnustamine…

Mina olen alati soovinud teie tunnustust (mitte segi ajada tahtmisega)…

Tunnustamisega te lasete Mind enda ellu…, tunnustate meie ühesust… – teie ja Minu vahel…

Avades Mulle oma südameid, te avate enda jaoks Minu valdusi…, seda, mida peate taevasteks…, need saavad kättesaadavaks ka maiselt…, saate tunnetada taevaseid tundeid maapeal…

 

Eraldatuse aeg on otsa saamas…, algab ühesuse aeg…

Teil ei ole enam vaja püüda valguse kiirekesi taevastest… – te ise olete Valgus

Teil ei ole tarvis enam täita taevaid oma armastusega, et viia kõik taevastes harmooniasse…

Kuna siin on üksnes harmoonia…, siis te ise olete harmoonia…

Teil ei ole enam vajadust seista ohjamise jõudude vastu…, kuna ei ole olemas mingeid ohjamise jõude… – kõik ohjamise jõud on üksnes teie peades ja teie veendumustes…

Kõik selle rääkijad on enese isiksuse esile tõstjad, mis on nende teadmatusest kasvanud enese tunnustamise sooviks, kui mingitest erilistest inimestest…

Kui te ei ole veel täis mänginud isu mängust… juhtige meid… – siis üksnes peate end valgustunud ühiskonnaks…

 

Olen lugematuid kordi püüdnud anda teada…, te jätkate uskumast mida iganes…, aga mitte seda, mis või kes olete tegelikult te ise

Olete Jumala summa…, olete läbi elamas iseenda osi…, püüate elada kui tervik…

Kusjuures… tervik on suurem enda osade summast…

Te saate läbi elada ja kogeda kõike üksnes siis, kui teil on teada selle summa…

 

Olete kõik Jumala pojad ja tütred…, seega… mistahes silte peale ka ei kleebiks… – te siiski olete… – Jumala lõppeesmärk…

Sama on kehtimas kõige kohta, mis on ümbritsemas teid…, kõige kohta, mida näete, või ei näe…

Kõik, mis on kunagi olnud… – on ja jääb olema… – see kõik on Mina…

Kõik, mis ma olen… – olen Mina nüüd

Ei ole midagi, milleks Mina ei ole…, ei ole midagi, mis oli ja nüüd enam ei ole…, ei ole midagi, mis oleks, mida ei oleks kunagi olnud…

Ma ei saa olla millekski, milleks ma ei ole praegu…, ega sa lakata olemast see, kelleks kunagi olen olnud…

Nii on olnud alguste alguses…, nii saab olema alati… kuna ilmal ei ole lõppu…

 

Ma võin korrata seda lõpmatult…, kuid, kui te ei soovi muuta oma ilmavaadet, siis olge vähemalt ausad enese suhtes… – mul on teist kõik teada…

Te olete aldid informatsioonile, kus teid lubatakse teadjate käe all viia hetkega õnnele…

Kuid õnne mõõtma teile hakkavad nemad, kuna nemad on teadlikud, millist õnne olete väärt…

Kuid tahaks küsida teilt… – kui inimene on Jumala lõppeesmärk…, siis… kuna teete endale teatavaks, kes te olete…, ja mida tahate…, mida valite…?

Aamen

 

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/c-126

 Suhted Jumalaga

Marat ibn Alim

2018.10.10

Täiuslikkus

Tuletan teile meelde… – teie ilmas ei ole olemas ei ohvreid, ega kurjategijaid…, kõik loodu on täiuslik…

Tulles füüsilisse sfääri, te ei mäleta seda…, seetõttu mõnedki jumalikud loovused on võimelised toime panema ebatäiuslikke samme (seda juhtub sageli)…

Enamuselt ebatäiuslikeks nimetate neid üksnes teie…

Kõik, mis elus toimub, omab selleks oma põhjuse, kuna Jumala ilmas midagi juhuslikku ei ole olemas…, ega ei ole kunagi eksimisi…

Seetõttu on oluline teada, et iga teie juurde tulnu on alati toomas teile kindlat andi…

 

Ma tean, et paljudel seda omaks võtta on raske…

Kuid tõe otsijaile ma ütlen siiski… – kõigele on oma aeg…

Need, kes püüavad mõista tõde sügavuti, kindlasti mõistavad seda…

 

Kuid tahaks teile rääkida üht asja… – olete jagamas saladusi sõpradele ja kallidele…, kuid kardate, et Mina saan sellest saladusest teada… – kuigi samas teate, et Mina olen teadlik kõigist ja kõigest…

Püüate seda seletada sellega, et teadmine, et Mina tean teist kõike, kutsub teis esile teatud ebamugavuse…, ning väidate, et sõber või kallim ei ole see, mis on Jumal

Nemad võivad teist teada kõike…, ja see ei kutsu teis esile ebamugavust…, kuid teades, et Mina olen kursis teie kõigi tegudega…, on mõnelegi talumatu…

Oma kaitseks räägite järgmist… – jah…, ma olen selline…, kuid sõber või kallim ei mõista mind selle eest hukka…

 

Ehk vaataks tõele näkku… – kogu teie elu aegu (ja seda ei ole vähe) teie sõbrad ja lähedased on mõistnud teie üle kohut, ja oi kui palju kordi…, erinevalt Minust…

Mina ei ole seda kunagi teinud…, ega tee kunagi…

Enamgi veel… needusi ja karistusi on üksnes teie endi poolt tehtud…

Teil on raske pidada end Jumala sõbraks… – te ikka ja jälle naasete oma vana harjumuspärase mõistmise juurde… – kes ja mis on Jumal…

Neil hetkeil te mõtlete Minust kui Jumalast…, ega suuda mõelda Minust, kui Jumalast ja sõbrast… üheaegselt…

Mina ei ole sellest kurb, kuna mõlemad mõisted peaksid olema kõrvuti…, ehk on määratud olema kõrvuti… Jumal-sõber…

Nii me saame koos jõuda tõelise sõpruseni, aga mitte kunstlikuni

 

Esimeseks sammuks peaks olema usaldus Minu vastu…

Ehk teiseks sammuks oleks armastus Minu vastu, mis erineks sellest, mis on teil omavahel…

Meie sõpruse tunnuseks ma paluks lubada Minul teha midagi teie heaks…

Te hindate sõprust kuidagi veidralt…, teil on kombeks mitte tülitada sõpru liiast sageli…, sellega loodate säilitada oma sõprust pikemalt… – ehk… mitte määrida sõprust peale…

 

Sõber on see, kellele te ei saa end kaela määrida

Ülejäänud on üksnes tuttavad…, ja mitte enamat…

Enamuselt olete sõprust mõistmas vääriti…, tõeline sõprus on sidumas… – seda te tunnete seesmiselt…

Tõelist sõprust ei ole võimalik purustada…, kuipalju ka ei pruugiks seda…

Kuna ise kasutate oma sõprust vääriti, siis see on toonud raskusi saada täisväärtuslikku ja praktilist sõprust Minuga…

Teil tarvis näha kõiki omavahelisi suhteid oma tõelises valguses…

Tarvis mõista, miks inimesed teevad just nii, aga mitte teisiti…

See on võimalik, kui tuua selgust mõningatesse elu alusküsimuste põhimõtetesse…

 

Seega kordame… – selleks, et saavutada sõprust Minuga, ma pakun esimeseks… – tuleks usaldada Mind…, teiseks… – armastada Mind…, kolmandaks… – võimalikult sagedamini ja kauem veeta aega koos vaimsusega, ehk… Minuga…, neljandaks… – lubada Minul teha midagi teie heaks…, viiendaks… – teha midagi head Minu jaoks…

Teadke… – te saate teha Minu jaoks paljut…, nii nagu teen Mina teie jaoks…

 

Teeks väikese selgituse… – ehk teie veendumuste kohaselt see võiks näida hullumeelsusena… – kuid see on tõde… – mitte üksnes lubada Minul teha midagi teie heaks…, vaid… nõuda…, lausa käskida Mind…

Seega… olemegi jõudnud selleni, et te ei saa võtta omaks, kuidas saab nõuda Jumalalt ja käskida Teda…?

Seda te ei ole veel suutelised isegi ette kujutama…

Ma rääkisin teile…, selleks tarvis julgust

 

Kui tahate, et meie sõprus oleks reaalne, mitte sõnadena…, selleks teil tarvis muuta oma mõistus ja süda… – ka selleks läheb tarvis julgust

Seega… – Mina olen Jumal…, ja mina käsin teil nõuda Minult…, see on parim viis saada oodatud tulemust…

Selleks kõigeks meil tarvis läbi arutada, kuidas on seatud elu…, millega ka jätkame…

 

Meie kindla jutuajamise tarbeks kutsun astuma mõned sammud selle poole, kus meie sõprus tooks maksimaalset tulemust…

Need sammud soodustaks seada üles meie elus sõprust mistahes inimesega…

Need sammud olid tuhandete aastate jooksul ja jäävad samadeks, kuna neisse on kätketud kogu tõde suhetest kõikide inimeste ja Jumala vahel…

Enamgi veel…, te olete neid kasutanud alateadlikult…, kes enam, kes vähem…, kuid nüüd on aeg kasutada neid teadlikult…

Nii saate kokku panna omad käed… – ehk… saate kõik omavahel sõpradeks…

Sellised on need sammud… – teada Jumalat…

 

Kas on meeles, kui rääkisin…, kui valite, mida tahate saada…, siis valige vaid soovi… – teada Jumalat…, usaldada Jumalat…

Mina tahan teie jaoks üksnes head…, isegi siis, kui teie soovide täitumine ei ole alati teile meeltmööda…

Meievaheline armastus on võimeline looma seda resonantsi, mis võimaldab teil tunnetada Mind alati ja kõikjal… – võtta Jumalat vastu kõikjal…

 

Teil peaks olema selge, et Mina olen alati, kõikjal, igalpool…, ega pole kohta, kus Mind ei oleks…, ega ole hetke, kus saaksite elada Minuta…, minu armastuseta…, kasutamata Jumalat…

Minu vägi on teie vägi… te peate seda kasutama…, Mina olen selle nimel eksisteerimas…

Pidage meeles… – homne Jumal on teie elu teener…, on teie Jumalale abiks…

Mina olen alati tegutsemas läbi teie, seetõttu teie püüdlus on – maksimaalne vajaduse ilmutumine, mis annab kõigile hindamatut kogemust ja tarkus…, see on tõstmas ka teid kõrgemale…

Teil jääb vaid olla tänulik Jumalale…

Te ei suutnud veel mõelda, kui Mina viisin selle täide…

Sellega te ei näe Minus enam üksnes vanemat…, vaid leiate Minus sõprust Jumalaga…

Aamen

Read Full Post »

Kavatsused või eelistused

Tarvis lahti rääkida mõningad hetked, kuna mõneti arvate jätkuvalt, et kavatsuste määramine on sama, mis on teie eelistused…

Kuid ma siiski ütleks… – need on täienisti erinevad asjad…

Teil on sageli kavatsus midagi ära teha…, kuid ei eelista seda teha selliselt…

Mõistke ühte… – teatades oma eelistustest, te kuulutate, et on olemas ka teisi tulemuste võimalusi…

Kas teate…, Jumalal ei ole mingeid eelistusi…

Jah…, nii see on… – teil peaks olema selge, et kõik, mis toimus ja on toimumas planeedil, saab pidada Jumala kavatsuseks…

 

Ärge kiirustage… – ma selgitan seda, mida ütlesin…

Teisiti ei saanud midagi minna…

Või te siiski arvate, et midagi võib minna Jumala tahte vastaselt…?

Teil peaks olema selge, et Minu kavatsus on… – lubada teil valida mistahes tulemusi…, anda teile võimalus luua ja läbi elada enda isiklikku reaalsust…

 

Seega…, peate teadma ka järgmist… – kogu teie ajalugu, nagu iga inimese, või inimkonna oma tervikuna… on teie kavatsuste nimekiri, teie ja Minu kavatsuste nimekiri…

Mina olen teiega ühene…

Te võite arvata, et kõik, mis on teiega toimunud… – ei olnud ette kavatsetud…

Kuid teadke… – ettekavatsematuid tulemusi ei ole olemas… – on ja saavad olla üksnes ettenägematud tulemused…

Nii toimub seetõttu, et oma vaimsuse tasemel olete alati püüdlemas saavutada tulemust, mis kajastaks täiel määral teie evolutsiooni tulemust…, seda üksnes selleks, et te saaks täiel määral teada… – kes te olete…

 

Ehk teeks selgeks järgmise… – teie poolt saadud tulemus, kuidas te sellesse ka ei suhtuks, on ideaalset sobimas ja on selleks, et soodustada teie liikumist oma järgmise kõrgema seisundi poole…, ning tulemusena… – selle suunas, kelleks püüate saada…

Te ju teate… – elu eesmärk on – enese taasloomine, ning igal korral olla suurimas kujutelmas sellest… kelleks olete…

 

Mingu need sõnad teie ellu sedavõrd kindlalt, et kordaksite seda isegi spontaanselt…, olles isegi une ja ärkveloleku piiril… – siis saaks kindlalt väita, et olete ärganud lõplikult…

 

Seega… – kõik toimuv on teie kavatsuste tulemus…, kuigi te ei olnud siiski võimelised nägema tulemust ette…

Nii juhtub üksnes sellest, et te ei ole suuteline selgelt ette kujutlema oma kavatsust…, füüsilisel tasemel olete teostamas üht tulemust…, kuid vaimsel tasemel olete teostamas teist tulemust…

Oma teistel teadvuse tasemetel, millistest te ei ole teadlikud, olete teostamas muid tulemusi…

 

Seetõttu valgustunud ja prohvetid on rääkinud ja räägivad praegugi… – elage ootusteta

Seega… – mistahes tingimustel ja olukordadel võtke kõike vastu kui täiuslikkust

Täielikuks mõistmiseks teil tarvis läbida kolme kogemise taset… – alateadlikku, teadlikku ja üliteadlikku…

Alustame üliteadlikust…, sellel kogemise tasemel olete teadlikud ja olete loomas oma reaalsust…, kusjuures… täiuslikult teadvustades, mida olete tegemas…

See tase on vaimsuse tase…, kuid siin tuleks ära märkida, et paljud teie seast ei teadvusta teadlikul tasemel enda üliteadvuse kavatsusi… – ülimalt harva ilmutub teile toimuva teadvustamine…

 

Oma kogemise teadlikul tasemel te teate ja olete loomas oma reaalsust, sedagi vaid mõninga toimuva teadvustamisega…, kuid seegi, mis on toimumas füüsiliselt tasemel, on sõltumas teie Kõrgemast Teadvusest…

Tasuks tuletada meelde, et on olemas Teadvus, mis on kogemuse ja teadvustuse summa…

Ehk, see on kahe andmepanga summaarum…

 

Veel on olemas Teadvuse avardumine… – see on teie mõistuse andmete avardumine, ehk koht, kus on tallel teie kogemised, mis aitavad kaasata üha enam ja enam vaimsuse lõpmatuid teadmisi ja elu enda teadvustusi…

Siin kuluvad ära teadvuse avardamise praktikad, mida olin jaganud teile varajasemal ajal…

 

Kui oma elus olete toetumas vaimsele teekonnale, siis toimub järgnev… – olete astumas mööda elu, püüdes avardada ja tõsta oma teadvust…

Kui püüate avardada oma kogemisi füüsilises reaalsuses…, mida olite loonud ja olete loomas jätkuvalt… – siis see on toimumas selliselt, et sellesse saab kaasata kõrgemat ja suurimat reaalsust, mille olemasolu on teile teada…

 

Nüüd vaatame alateadlikku kogemist…

Sellel tasemel te ei tea, ega loo teadlikult oma reaalsust…, praktiliselt loote seda alateadlikult… teadvustamata seda, mida milleks teete…

 

Ei tasu seda tasandit pidada ebavajalikuks…, ärge halvustage seda, kuna ka see on siiski teile annina

Just see on abiks teile teha mõningaid tegevusi automaatselt…

Isegi teie süda on töötamas automaatselt…, pilgutate silmi automaatselt… ja palju muud veel…

Alateadlik tase aitab teil ühes või teises probleemis leida lahendusi automaatselt…

 

Kuid teadmata, millist osa elust olete valinud looma automaatselt, saate üksnes oletada, et olete kogemas elu mõjutust…, kuid samas teadvustamata, et teie ise olete kõige selle põhjuseks, mis on toimumas siin ja praegu… – siit tulenebki järeldus, miks peate end ohvrina…

Seetõttu on oluline mõista, mida olete valinud mitte teadvustada

 

Edaspidi teeme juttu sellest, kuidas teadvustada ja eristada teie teadvuse erinevaid tasemeid…, millest oleneb teie valgustumine…

Kuid te peate teadma ja mäletama, et on olemas teadvuse tase, mis on kätkemas endas kõike kolme taset… – alateadvust, teadvust ja üliteadvust…

See kolmainsuslik tase kannab nimetust Kõrgeim Teadvus…, ehk… Kristusteadvus… – see on sulandunud täienisti kokku Ühese Kõrgema Teadvusega…

Just sellel tasandil olete loomas Tervikut, milles teie kolm taset on sulandunud üheks…, te kasutate neid koos…

Kuid tegelikult see on hulga enamat, kui teie ühendunud teadvus…

Tervik on alati suurem, kui kõik tema osade summa kokku…

See Kõrgeim, ehk Superteadvus on mitte üksnes teadliku, alateadliku ja üliteadliku ühendumine…, vaid see on tulemus, mis on väljumas tunnetusliku kogemise piiridest…

Olles selle teadvuse tasemel, te lähete üle Puhtasse Olusse, mis on teie Seesmiseks Lätteks…, ehk… on Loovuse Algne Allikas…

Aamen

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/c-123

Suhted Jumalaga

Marat ibn Alim

2018.11.02
Ettekavatsetud  tagajärjed

 ja tulemused

 

Järeldades eelmisest sõnumist, peaks olema selge, et mistahes inimene, kellel on Kõrgem Teadvus, mõistab selgelt, et kõik tema tegevuse tagajärjed ja tulemused on alati ettekavatsetud, ega ole kunagi ettenägematud…

Ettenägematuste meede ja näitaja, ühele või teisele tulemusele, mistahes inimese puhul, on tema teadvuse taseme näitaja…, mille tasemel ta saab kogeda oma kogemust…

Seetõttu ärganud valgustunud on alati nõus saadud tulemustega, isegi kui need on ebameeldivatena…

Nemad on teadlikud, et mingil kõrgemal tasemel soovisid ise seda kogeda… sellisel viisil…

Olen ju teile korduvalt rääkinud… – püüdke näha kõiges täiuslikkust

 

Te ei ole võimelised nägema, et mingil kõrgemal tasemel teil oli kavatsus saada sellist kogemist…

Kuid samas ei tasu kahelda… – te ise mingil tasandil olite loonud sellise tulemuse…

Seetõttu ärganud ühiskonnas, kas kollektiivses, või individuaalselt, puudub mistahes hukkamõistmine…

See on nii inimeste, kohtade või sündmuste kohta…

Neis ühiskondades on teadlikud, et ise on tinginud selliseid tulemusi mingitel kõrgematel tasemetel…

Selliselt on käitumas ka teie valgustunud…

 

Veel üks asi…, kui teid tulemus mingil määral ei rahulda, siis võite mistahes hetkel seda muuta…

 

Valgustunud ühiskonnas ei ole kohta halvustusel, kuna see, mida olete halvustamas, on pidurdamas teid…

Teadvustage järgmist…, see on oluline… – te olete alati neis kohtades ja hetkedes, mis on teie jaoks täiuslikud… – muidu teid seal ei oleks…

Ja veel… – teie edasiseks arenguks ei ole vaja enamat, kui teil on olemas…, ja mida olete üle elamas…

 

Ja nüüd midagi sellist, mis võiks teid vapustada…, kui te ei vaja midagi, siis teil kaob vajadus uskuda Jumalasse

 

Ärge kiirustage… – lahkhelisid minu sõnumites ei ole…

Ma selgitan, mida tähendab kaob vajadus uskuda Jumalat

Olen varemgi rääkinud… – kui teil puudub vajadus uskuda Jumalat…, kuid… mingitel hetkedel teil ilmneb usk Jumalasse…

Kuid sellisel juhul usaldus ei tähenda võimalust saada mingit kindlat tulemust…, vaid see on teie teadmine, et mistahes tulemus toob teile üksnes suurimat hüve…

Selle protsessi olemus on selles, et vajaduse puudumisel saada kindlat tulemust, teie alateadvus vabaneb võimsalt teie mõtetest sellest, miks ei ole võimalik saada kindlat tulemust…?

Kuid omakord… – just see avab ukse teie kindla teadliku kavatsuse tulemuse juurde…

 

Sellisel juhul olete võimelised teostama enam automaatseid tegevusi…

Mis ülesanne teie ees ka ei tekiks, teete automaatse otsuse – kõik saab korda

Sama on ootamatult ilmnenud olukordade puhul…, automaatselt kinnitate endale, et saate sellega hakkama…

Kohtudes probleemiga, teil ei ole vajadust seda lahendada, kuna automaatselt mõistate probleemi lahendust…

Teades kõike alateadlikult… juba alateadlikult loote kõiki tulemusi…

 

Tuleks ära märkida, et kõik edaspidised sündmused teie elus hakkavad toimima teie vähese pingutuse läbi…

Elu tasakaalustub sõna otseses mõttes…, ning teil kaob vajadus võidelda millegiga… – kõik hakkab laabuma kui iseenesest…

 

Kuid mõistke… – sellised muutused hakkavad toimuma ilma teie teadliku pingutuseta…

Tarvis mõista, et elu jooksul olite alateadlikult kogunud piiravaid, negatiivseid, lammutavaid ja alandavaid mõtteid sellest, kes te olete tegelikult… – sama alateadlikult saate ka vabaneda neist…

Te ehk et tea, ega mäleta, millal sellised veendumused teil tulid…, võite mitte ka tunnetada, kuna need kaovad teie juurest…

Kuid võite kindlalt tunnetada, mis hetkest teie elu muutub…, ning märkate, et aeg teie teadliku mõtte ja selle teostuse vahel välises ilmas, lüheneb…

Lõpptulemusena te võite viia aeg nullini…, siis kõik teie elus hakkab lahenema hetkega…

 

Nii…, just nimelt nii tegutsesid ja tegutsevad kõik prohvetid ja ärganud…

Kui hakkate looma…, siis samal silmapilgul teadvustate, et teil ei ole vajadust luua mingeid tulemusi…

Teil ilmneb mõistmise selgus, et kõik tulemused on olemas…

 

Olen teile rääkinud, et te ei ole suutelised looma midagi uut…, kuna kõik on loodud… – üksnes astuge võimaluste välja sisse… seal leiate kõike…

 

Te saate üksnes kogeda üht või teist sündmust, milliseid olete ise valimas…, lähtudes oma mõistmise ja vastuvõtu tasemelt…

Seetõttu rõhutan… saage nendeks, kes on kandmas sõnumit…, aga mitte nendeks, kes on otsimas neid…

Teil on teada aja enda olemus…, ja olete piisavalt meenutanud, et selgitada inimestele… – kes te olete tegelikult…, ja milleks olete siin

Aamen

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »