Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2018

Ootused ja armukadedus

Loobudes oma elus nõudlusest ja sõltuvusest isiklikes suhetest…, mis on seotud täiel määral nõudluste ja sõltuvustega Minust… – siis teile jääb ehk… – ootus

Kuid selleks, et vabaneda neist… see nõuab teilt tõsist jõupingutust,

Mida kujutab endast ootus…?

See on teie inimlik käitumise soov…

Kas ühel või teisel viisil…

Ehk sellisel viisil, millist määrasite oma meeltes kellegile, ning, olete ootamas seda temalt…

Mina olen rääkinud, et ootus on eeldatav otsus

Kui see on armastuse otsus…, siis see on ahistamas vabadust…, kuigi vabadus ise oleks kui armastuse olemus…, tema alus

Vabadus on Jumal…

Kui tõemeeli armastate inimest, siis annate temale täieliku vabaduse… olla selleks, kelleks tema on… – see oleks suurim and, mida oleksite suutelised andma inimesele…

Kui vaadata seda, siis näete… armastus annab üksnes suurimaid ande

Just selliseid ande tegin Minagi teile…

Kuid… te ei ole suutelised seda uskuma…

Kõige suurema fantaasia juures, te ei ole suutelised kujutlema endale sellist suurt armastust…

Seetõttu…, mõistmata Jumala suurimat andi, mida ta andis oma loovustele…, te otsustasite ise, et Mina andsin vabaduse teha üksnes seda, mida tahan Mina…

Praktiliselt kõik teie religioonid on kinnitamas üheselt, et olen andud teile vabaduse teha kõik…, teha mistahes valikut…

Kuid… Minul on küsimus nii teile…, kui ka religioonidele… – kui teie ei tee õiget valikut, mida Mina olen ootamas teilt…, kas sellele järgnevad igavesed piinad?

Kas see oleks selle tunnistuseks, et olen teinud teid vabadena?

Kus on siin vabadus…?

Kuigi teie religioonid väidavad, et Mina tegin teid vabadena… – seega… olete vabad tegema mistahes valikut…

Kuid… te ei ole selles vabad…, – teid häirivad teie valikute tagajärjed

Kas olete kohanud absurdsemat vabaduse määratlust…?

Mina neid ei tea…

Seega…, teid on ootamas paradiis ja autasu juhul, kui käitute nii, kui tahan Mina ja mida olen ootamas teilt…

Teil jätkub jultumust nimetada seda Jumalikuks Armastuseks…?

Te kandsite taolised suhted üle enda suhetele teine-teisega…

Olete uhkelt ootamas teine teiselt midagi…, ja seda nimetate Armastuseks…

Kuid… see ei ole mingil juhul armastus…

Armastus ei ole ootamas peale vabaduse midagi

Vabadus, kui selline, ei ole teadlik ootustest

Kui olete teinud otsuse, et keegi ei ole vastamas teie ootustele…, siis te ei ootagi temalt midagi… – kõik teie ootused tema suhtes haihtuvad, kui udu…, teil ilmneb võrdväärne armastus kõigi suhtes…

Kuid esmalt tuleks siiski leida armastust enda vastu…, sellise vastu, millisena olete…

Selline asi võib juhtuda teiega siis, kui leiate armastust Minu vastu…, sellise, millisena olen…

Et leida armastust Minu vastu, tarvis teada, milline Mina olen tegelikkuses…, aga mitte võtta Mind sellisena, nagu ise kujutate Mind ette…

Kas on meeles sammud sõpruse loomiseks minuga…?

Esimene oli – õppida tundma Jumalat sellisena, millisena tema on tegelikkuses

Teisena oli – võtta Jumalat sellisena, millisena tema on tegelikkuses

Kolmandana oli – võtta armastavalt vastu Jumalat, keda teate ja keda usaldate… – seega… suhtuda Minusse kui sellesse, keda teate ja tunnistate

Nüüd siis… üks väga oluline hetk… – kas olete võimelised armastama Mind tingimusteta armastusega…?

Selline mõte on alati olnud teie meeltes… – olete alati mõelnud, kas Mina olen võimeline armastama teid tingimusteta...?

Kuid olulisem on siiski teada… – kas ise olete suutelised ilma tingimusteta armastama Mind…?

Jumal annab üksnes armastuse ande…

Ma ütleks teile… – teie saate Minult vaid sellist armastust, millist ise tunnete Minu vastu…

Ei enamat…

See on õiglane ka inimlike suhete puhul…

Olete suutelised võtma mistahes inimese armastust sellisena, millisena olete suutelised tunnetama armastust tema vastu…

Inimene saab armastada teid omal viisil…, ja nii kaua, kui on selleks võimeline…

Teiegi saate võtta tema armastust vastu üksnes omal viisil…

Te ei saa kogeda seda, mida ise ei võimalda kogeda teisel…

Just selline asi viis teid armukadeduseni

Kord ammu, religioossete veendumuste koorma all, te otsustasite armastada Mind armukadeda armastusega… – nii sündis teil müüt Jumalast, kes armastab teid armukadeda armastusega…

Te hakkasite võistlema… – keda Jumal armastab enam…?

Nii hakkasite mõõtma Minu armastust ja kinnitama, et Jumal armastab üksnes teie religiooni ja teie õpetusi…

Mõned kuulutasid ilmale, et nemad on valitud rahvas… (seda esineb Venemaal ja Iisraelis…)

Teised kuulutasid, et on Jumala juhtimise all… (seda võib kuulda Ameerikas)…

Enamuses kuulutate, et teie kirik on ainus kirik, mis kuulutab tõde ja on levitamas seda üle kogu teie maailma…

Kusjuures… olete kiivalt kaitsmas kõiki oma tiitleid, väites neid Minu poolt omistatuna teile…, ehkki… ise määrasite neid endile…

Teie ilmas suurimaks Jumala teotuseks on kuulutamine, et Mina armastan kõiki ühtviisi ja tunnistan mistahes usku ja rahvust…

Suurimaks jumalateotuseks on seetõttu, et Jumal armastab teid teisiti, kui räägite teie

Mina kordan siiski taas, et te mõistaks seda kord ja igavesti… – Mina armastan teid mitte armukadeda armastusega…, vaid sellisega, millisena nägite Minu armastust

Just selliselt peaksite armastama Mind…, ja just selliselt peaksite armastama teine teist…

Kuid teile omane armastus on hävitamas teid…

Teie ajaloos on armukadeduse tõttu hukatud palju inimesi…

Mis toimub teie elus, kui armastate inimest… – te nõuate temalt vastuarmastust…, ja üksnes teie vastu…

Kui temal on armastus teise inimese vastu…, siis teis puhkeb armukadedus…

Ja üldse… – te olete harjunud tundma kadedust milletahes vastu… – töösse…, meelelahutusse…, isegi oma lähedaste suhtes…

Armukadedusel on hulgim vorme…, hulgim palesid… – kuid üheski neist ei ole kaunidust…

Seega… soovitav näha armukadedust sellisena, millisena ta on…

Võite kindel olla… – kui vaataksite end sellistel puhkudel kõrvalt…, siis kindlapeale, teile ei meeldiks avanev vaatepilt…

Tehke tööd selle kallal…

Kuid sellest lahtisaamise retsept on lihtne ja teile on teada see… – tarvis vabaneda mõttest, et õnn oleneb sellest, mis on väljaspool teid endid…, et armastust saab üksnes vahetuskaubana…

Loobuge mõneks ajaks tõmbest teise inimese armastuse ja energia vastu… – üksnes nii on võimalik vabaneda armukadedusest…

Sellest hetkest alates võite rakendada oma armastust täisvääriliselt…, elada uue mõtte nimel…

Siis jõuate selgusele, et elu eesmärk ei ole selles, mida saate elult…, vaid selles, mida panustate elusse

Aamen

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/c-250

Pildiotsingu НОВЫЙ СМЫСЛ pildid tulemus

 Suhted Jumalaga

Jätk

Marat ibn Alim

2018.11.26

Elu  ja uus selle

mõte

Ärganud inimese elu eesmärk on kõlamas… – ma ei ela selleks, et saada elult midagi…, vaid selleks, et panustada elule midagi…, tuua uut mõtet enese eksisteerimisse…,  kogu elule…

Teie eesmärgiks on… – enese taasloomine…, oma kõrgema kujutluse kohaselt, kelleks olete tegelikult

Üksnes selliselt saab õppida tundma ja väljendada end…, katsuda läbi oma Kõrgemat Mina

Enamgi veel… – tarvis teadvustada endile, et teile ei ole midagi vaja… – üheltki inimeselt…

See avab teile võimaluse armastada kõiki võrdselt…, nõudmata midagi vastu…

Tehke endile selgeks… – kui olete armukade armsale või lähedasele inimesele…, kuna tema veedab enamuse ajast tööl või spordisaalis…, või, mis veelgi hullem… – teise inimese embuses…, siis… – sellisel juhul armukade olete vaid sellest, et tunnete end õnnetuna…, kuna teine, keda armastate, on õnnelik teisega…

Te peate end õnnelikuna juhul, kui see, keda armastate, on pühendunud teile…, mitte kellegile või millegile teisele…

Ärge arvake, et Mina olen kuulutanud teie arvatavat väärat õigena

Esiteks… – ei olemas õiget väärat

Teile on teada, et see on üksnes teie endi väljamõeldis…, olete ise loomas õiget ja väärat…, mida muudate oma ühiskonna arengu jooksul sageli

See, et olenevalt ühest või teisest olukorrast, sünnib hinnangute muutus… – on hea…, selline on elu korraldus

Kui oleksite väärtuste muutustele vastu, siis elu ei oleks võimeline jätkuma edasi…

Juttu progressist ei oleks saanud üldse olla…

Kuid asi on siiski selles, et olete kinni hoidmas vanadest hinnangutest jätkuvalt…

Kas on teile seda vaja…?

Hinnangute muutused on selle näitajad, et teie ühiskond on kasvamas…

See viib teid vältimatult endi uute versioonideni…, sellega lisandub teie ellu uus mõte

Väärtuste hinnangute muutused toimuvad vastavalt teie poolt kogutud informatsioonideleja kogutud kogemistele…, vastavalt uute ideede vastuvõtule

Vanu asju hakkate vaatama uuel viisil…, seega… jõuate uute mõistmiste tasemetele, kelleks olete tegelikult…

See ei ole miski muu, kui teie kasvu näitaja

Seega… Mina ütleks teile… – kui armastatud inimene on armastamas teist inimest…, kui suudate olla seejuures rahulik…, ega tee ei enesetappu, või mõrva, kui elu on lendamas kuristikku hävitatud armastuse tõttu… – siis see on teie kasv

Aga, kui teile on kinnitatud armastust…, ja samas armastatakse teist… – siis see ei tähenda, et tema ei armasta teid jätkuvalt…

Kuid mida olete tegemas teie…?

Teie arvates võib armastada üksnes üht inimest…, ehk isegi… ainsat kogu elu jooksul…

Kas see ei tulene just sellest, et teil on võimatu armastada Jumalat…, kuigi tema on armastamas teid kõiki võrdselt…?

Kui suudate olla selleta, keda armastate…, siis see ei võta teilt armastust kõigi inimeste vastu…, te ei kaota armastust ennast

Te vabanete sellega kohustusest…

Ma tuletan sulle meelde sinu poolt kord öeldut lauset, millega olen nõus… – armastus ei tähenda olla koos…

See oli õieti öeldud… – olete kõik ja alati koos, kuna kõik olete ühesena

Ei ole midagi, mida võiksite omada, korraldada, oodata…, hellitades lootust vastusaamisele…

See ei vähenda ega hävita armastust…, vaid läbi selle jõuate arusaamale, et teil ei ole vaja omada seda inimest, kuna ta teeb teile haiget…

Sellistel puhkudel on õige minna lahku ja lasta teisel armastada keda iganes…

Ma kordan… – sellega te ei hävitata armastust, vaid kõrvaldate tarbilikkust ennast

Sellise lähenemisega mõned säilitavad armastust jätkuvalt…, nemad ei ole selles läbi põlenud… – ja neil on ka õigus…

Neis endis on põlemas armastuse tuli ja see on põlemas sedavõrd eredalt…

Paljud on märkamas seda…

Võttes arvesse, et see, kes te tegelikult olete ja millisena… – olete ise valinud olla…  – see on ka õige…

Olete ise loonud sellise idee, et teile on vaja partnerit kogu eluks… – vaid ühte…, ja kõik…

Pidage meeles… – teie ise kinnitate, et ei saa armastada teist enne, kui ei lõpeta armastamast ühte…

Kes ütles teile, et ei tohi armastada korraga enam inimesi…?

Ma kordaks teile veel kord… – olete segi ajamas armastust ja tarbilikkust

Need tunnetused ei ole asendatavad…

Teil peaks olema lõpmatult selge… – armastada ei tähenda vajada teise tarbimist

Jah…, on võimalik armastada, vajamata tarbimist…, kuid teie armastate, kuna vajate tarbimist…

Kuid te armastate siiski üksnes vajadusest tarbida seda, mida saate teiselt…, aga mitte inimest ennast…

Kui olete armastamas inimest tema olemise tõttu, kelleks tema on…, aga mitte selle nimel, mida saate temalt…, siis armastate teda tõeliselt… – te ei tarbi temalt midagi…, üksnes armastate…

Kõige kurvemaks teie ilmas on see, et… kuigi Minu armastusel ei ole piire ja tingimusi…,  olen armastamas teid selliselt… – kuid teie olete piiranud armastust kõikvõimalike tingimustega ja keeldudega sedavõrd, et teil endil ei ole võimalik pääseda armastusele ligi…

Te ei ole praktiliselt võimelised kujutlema Minu puhast armastust…, uskuma sellesse, ega kasutama armastust enda peal…

 Kõike seda on kurb vaadata…

 Aamen

Read Full Post »

2018.11.19

Muunduste algus

Tehes esimesi samme sõpruses Minuga…, õppides tundma Mind, te vabanete igaveseks müütidest Minu kohta…, ja see võimaldab teil muuta omad ettekujutused Minust, kes Mina olen ja millisena olen

Kuid peamine selles on see, et… muutes ettekujutlust Minust, muudate ettekujutlust endist, millisena olete tegelikkuses…

See oleks tõemeeli teie muunduse algus…, mis muudab mitte üksnes teid…, vaid… kogu ilma…

Nüüd võtame kõike järjekorras, et saaksite kokkuvõttes selget ettekujutust kõigest…

Keegi ei ole eitamas, et oma enamuses olete kõik Minu olemise taolisena…

Seda on õpetanud teile kõik teie religioonid…

Kuid peamiseks eksimuseks selles õpetuses on teie ettekujutlus sellest, millisena on Minu pale ja taolisus

Seetõttu teil ei ole selget ettekujutlust, millisena peaks olema teie pale ja taolisus

Esimeseks eksimuseks on suurim illusioon sellest, et Mina olen Jumal, kellel on olemas vajadused

Neist esimeseks vajaduseks teie arvates oleks… – te peate armastama Mind

Just väitmine… teil peab olema mitte soov Mind armastada…, vaid veendumus…, lausa isegi kasvav kohustus… – muidu vastasel juhul on ootamas teid Põrgu ja igavene needus

Seoses sellega olete veendunud… – olete loodud Minu pale ja taolisuse järgi…

Sellist väitmist peate normaalsena…, seetõttu see muutus lausa fataalseks kaasaminekuks

Kuid taas… – juba sadaesimest korda… – olen Jumal, kellel ei ole vajadust vajaduste järel…

Kõik, kelleks olen enda seesmuses, on kõik, mis on mulle vaja, et väljendada end väljaspool end

Selline on Jumala tõelise olemuse ilmutumine…, ja selline on pale ja taolisus, mille kohaselt olete loodud teiegi

Siit ka üks ainus järeldus… – ka teil puuduvad vajadused

Seetõttu teile ei ole vaja midagi, et saada õnnelikeks…

Kõige täiemat ja täiuslikumat õnne saate leida üksnes enda seesmuses…

Sageli püüate läbi teiste tunda seda, kes te olete,…, kuid ei lase teistel tunnetada end läbi teie, kelleks on nemad

Alateadlikult olete teadlikud, et nii see on…, seetõttu paljusid väiteid väljendate automaatselt, võttes neid kui peamistena teie elus

Veel enne, kui hakkate mõistma, teil on  juba teada, et see on tõde… – miks…?

Üksnes seetõttu, et see on kerkimas mõistmiste sügavustest, ning see mõistmine on ületamas tõenäosust…, kõiki tõestusi ja loogikat…

Sellistel puhkudel terve mõistus ei hakka tööle…, ning enamus atribuute jäävad kõrvale, kui tarbetutena…, kuigi nende abil olite seni määratlenud, mis on tõene ja mis mitte…, saite määratleda, mis on oluline

Teil tarvis eemalduda suht levinud praktikast… – kulutada elu selleks, et uskuda seda, mida räägitakse teie kohta…

Reageerides sellele, hakkate muutma oma käitumist…, püüate muuta ja muudate ennast… –seda üksnes selleks, et muuta teie kohta räägitut…

Just sellistel puhkudel olete end läbielamas teiste vahendusel…, mitte enda…

Kuid liikudes vankumatult enese ja Minu tundma õppimise teed, jõuate tingimata selleni, mis võimaldab kogeda seda, kelleks olete tõeliselt… – seda läbi iseendi…

Te muutute nendeks, kes on nägemas inimesi…

Kas on meeles, kui rääkisin teile… – Kristus nägi inimesi…, nägi, kes nemad on…, olenemata nende käitumisest… – nägi neis jumalikku ilmutumist…, tema täiuslikus vormis… 

Kui saate neid ära tunda…, siis sellega võimaldate inimestel tagastada end endile…

Ehk… kui õpite tundma neid taas… – siis saate taas õppida tundma ka ennast…

Seega… – hakkate tundma end nendena, kes tegelikult olete… 

Sama hakkate nägema ka teistes…

Olete kõik valgustunud… – seetõttu te ei püüa enam õppida tundma end läbi teiste…

Olete valinud tee, kus teised saaksid õppida tundma end läbi teie…

Ühes varajasemates sõnumis ütlesin teile… – valgustunud õpetaja ei ole see, kellel on enam õpilasi…, vaid see, kes loob enam valgustunuid õpetajaid

Seetõttu on tarvis kindlat tegevust… – püüdke sukelduda enda seesmusesse… – üksnes seal on võimalik leida kõike…

On olemas vana tarkus… – kui ei liigu seesmusesse…, siis oled liikumas väljaspoole…

Ma ei hoia midagi saladuses…, nagu väidavad mõned teravmeelsed õpetajad, mis soodustaks teie naasmist oma sügavustes olevate tarkuste juurde…

Kõik Minu sõnumid on edasi antud teile seetõttu, et ise olete võimelised avama neid…

Kõik need, ja varajasemad sõnumid, on teie sügavustes…, igas ühes teist…

On jäänud vaid … – tunnustada neid…

Aamen

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/c-921

Pildiotsingu Откровение - pildid tulemus

 Suhted Jumalaga

Marat ibn Alim

2018.11.21

Endas ja endaga

Olen varemgi rääkinud teile… te olete avamas end ise

Kõik sõnumid, millised said varem teile antud, kui ka praegused, on ladestunud teie seesmusesse…

Kui jõuab kätte nende sõnumite teadvustamise aeg, siis mõistate ja tunnetate… – kõik, mis on väljaspool…, ei ole võrreldav sellega, mis on teie igaühe seesmuses…, ega leidu sellist tunnetust, mis sarnaneks välise tundega…, – seda ei saa kuidagi võrrelda tunnetusega, mida kogete oma seesmuses, ühesuses kõigega…

Täieliku rõõmu ja õnne tunnetust saate leida üksnes enda seesmuses… – üksnes seal saate meenutada, kes tegelikult olete… – üksnes seal saate kogeda, et te ei vaja midagi…, üksnes seal näete oma palet Minu taolisuses…

Sellisel hetkel vabanete mõttest, et midagi vajate

Üksnes siis suudate tõeliselt armastada…

Olete mures küsimuse üle… – kuidas saavutada seda…?

Mina olen rääkinud korduvalt… ja kordan taas… – selles ei ole raskusi

Minu siiraks veendumuseks on olnud alati… – Minu Lapsed naasevad koju…, ja see teostub kindlapeale

Kuna naasete ja kuidas… – see on üksnes teie otsustada

Selleks tarvis imevähe ja see on imelihtne… – üksnes vaikige…, olge iseendaga üksi

Mida sagedamini seda teete, seda kindlamalt naasete…

Üksnes peatuge mõtteis ja olge mõistev… – püsige selliselt mõned hetked…

Need lühikesed hetked võivad muuta paljut…

Üks soovitus siin veel… – kinkige neid hetki igal hommikul nii endile, kui lähedastele…

Sellest hetkest võib saada Püha Hetk… – neis hetkeis kohtute oma Minaga

Peale selle võite tegeleda oma igapäevaste jooksvate töödega jätkuvalt…

Võite ehk märgata, kuidas muutute… – üksnes ühe hetke tõttu…

Ma ei soovitaks pühenduda meditatsioonidele…, vaatlustele…, palvetele või mantratele…

Seda nõuavad teie religioossed uskumused ja muud õpetused… seavad neid dogmade raamidesse…

Üksnes loobuge nimetamast oma tegusid ja kogemisi…

Olla omakesksi iseendaga on teekond oma olemisse iseendaga…

Nii Minuni…, kui ka endani, on võimalik liikuda erinevaid teid…

Mõnigi ehk valib meditatiivset teed… – vaikimise teed…

Teised jälle – jalutades looduses… – ja palju teisi võimalusi…

Ehk meenuvad teile Hiina Budistliku kloostri traditsioonid…, mistahes tegevus on neil meditatsiooniks… – nii enesekaitsest, kuni põranda pesuni…

Just hoolika põranda koristamise aegu saavutati sõnatust ja üksindust…

Hoolikalt küürides põrandat, vajuti õnneolekusse… – sellega tehti puhtaks mitte üksnes põranda…, vaid ka oma vaimsuse…

Selle protsessi käigus puhastuti mõtetest…, ning mõisteti… – mida veel peale õnne on tarvis õnne saavutamiseks…

Seega… – mistahes kodune töö võib olla sügavaks meditatsiooniks…, eriti siis, kui olete teadlikud, mida ja milleks teete…, ja milleni see võib viia…

Ei tasu muretseda, et sellega muutute vaikivateks ja enesesse tõmbunuks…, et kaob soov suhelda…

Kõik läheb teisiti… – muutute suhtlusaltidemaks, kui kunagi varem…, kuna olete teadlik, et kaotada ei ole teil midagi…

Pidage meeles… – ei ole midagi enamat takistamas teine-teisevahelist armastust, kui mõte võimalusest kaotada midagi…

Just selline mõte on istumas pinnuna sügavalt teie teadvuses ja ei lase leida ja armastada Mind…, paneb isegi kartma Mind…

Teie ühiskonnas on kindlalt valitsemas veendumus…, pigemeksimus… – et… kui te ei armasta Mind õigel viisil…, õigel ajal ja õigete reeglite kohaselt… – siis Minu raev langeb teie peale, kuna Mina ei saa võtta teie armastust vastu, sest see ei lange minu nõudmistega kokku…

Miski ei saa olla tõest enamat…, ja tõde ei saa olla kunagi teie teadvusest kaugemal

Seetõttu ma kordan taas sõnu, milliseid olen rääkinud juba palju aastaid… – Minule ei ole vaja teilt midagi…, Minu armastus teie vastu on tingimusteta ja piiritu…

Te kõik olete naasemas taevastesse… – eranditult…, olenemata sellest, milline on olnud teie armastus Minu vastu… – mujale kusagile teil ei ole teed…, ja peale taevaste mul ei ole muud kohta

Teile kõigile on kindlustatud igavene elu ja igavene autasu

Minu kaunid loovused…, Mina võtan teid kõiki seal vastu…, ja te saate tunda meie ühesust ja Minu piiritut armastust teie vastu…

Selline on Minu autasu igale kaunile vaimsusele, mis on naasemas Koju…

Kingiks igale ühele saab… – teie soovi täitumine… – naaseda taas füüsilisse sfääri…, et taas kogeda hindamatut teadasaamise kogemist, kelleks te olete

Aamen

Read Full Post »

Jumalik and

Elu ei ole seismas kohapeal…, ja see ei käi üksnes kogu elu protsessi kohta…, vaid ka teie isikliku kulgeva elu kohta… – te olete kogu protsessi lahutamatu osana…

Olete kõik, kes teadvustades, kes mitte, liikumas oma kõrgemate saavutuste poole…

Ehk mõnelegi minu sõnad võivad olla veidratena…, kuid… selles protsessis on teie jaoks üks and…, jumalik and… – selleks on teie Ego

Teil peaks olema teada, et Mina ei anna midagi, peale andide…, ning ego on üks nendest võrdväärsetest andidest…

Kuid küsimus on selles… – kuidas kasutate neid ande…?

Oma elu protsessis, tuginedes oma veendumustele, võtsite nii Ego, kui ka raha, (viimase leiutasite ise) kui kurjuse kandjatena

Tegite teenimatult neid kurjuse kandjateks…

Tasuks teha endale selgeks, ei raha, ega Ego, või võim, ei ole olnud kurjuse märgiks…, vaid selleks tegi neid teie elu aspektide vääriti mõistmine…, ja see oli üksnes segamas teid mõistmast seda, kelleks te ise tegelikult olete…

Kui mõelda siiski… – kui need asjad oleksid tõesti halbadeks…, milleks oli Mul vaja neid luua…?

Ärge samastage seda mõttega, et sellega ma kui ahvatleks teid

Suuremat eksiarvamust ma pole kohanud…

Kas olete sellele mõelnud tõsiselt… – milleks oli Minule seda tarvis…?

Seetõttu ma ütlen teile… – ei tasu peita valgust laudlina alla…

See käib teie kõigi kohta…

Nii sinul, kui ka kõigil, tarvis mõista, kelleks ja milleks kõik olete…, ja mida olete saavutanud… – muidu te ei ole võimelised kunagi mõistma, kelleks on teised…, ja mida on saavutanud nemad….

Jah…, neid sõnu kirja panema innustasin sind Mina…, andsin vastavad sõnad, mida panid kirja ja paned jätkuvalt…

Kuid ega seetõttu sinu saavutused ei vähene sellest põrmugi… – see käib teie kõigi ülejäänute kohta…

Kui see vähendaks teie saavutuste väärtust, siis ei oleks mingit kasu sõnadest ja nende lugemisest, mis on mõjutanud teie elu…, ja mis on toonud ilmale sõnumeid armastavast Jumalast…

Ka neid sõnu olen Mina innustanud kirja panema…

Olen rääkinud teile kõikidele Minupoolset uudist ja teie olete kandnud seda edasi ilmale…

Olen paljudele jaganud sõnu, mis olid suutelised tervendama teie ilma…, kuid… osa neist jäid kirja panemata

Olen paljude teadvusse andnud kauneid laule…, kuid need jäid esitamata…

Nimekiri neist, kes ei võtnud kasutusse Minu sõnu, ei ole väike…

Kuid sina ja paljud teised, olete võtnud kasutusse Minu sõnu…

Kui see ei ole Rõõm…, mis veel saaks olla Rõõm…?

Sinus üha sagedamini ja sagedamini on hakanud esile tulema hea omadus… – Minu and

Üha sagedamini oled pannud inimest mõtlema endast…, heast küljest… – seda just neil hetkedel, kus nemad olid suutelised mõtlema endast mida iganes…, isegi… mitte kuidagi head…

Seetõttu võib julgelt konstateerida, et suurem hulk inimesi langes halba endasse suhtumise lõksu…, kuna olid veendunud, et nemad ei suuda kunagi välja teenida austust enda suhtes…, mitte üksnes inimestelt, vaid ka Minult…

Minuga on asi lihtsam… – Minul on alati suur austus teie vastu…, mitte üksnes seetõttu, et olete Minu looming… – vaid olete ühtviisi vastuvõetavad minule sellistena, nagu seda olete…

Ma näen ja mõistan teie teekonda selle algusest, kuni lõpuni…, kuigi… see ei välista teie soovi muuta enda teed oma soovi kohaselt…

Kuid selle saladus (te ju armastate saladusi) on selles, et teil tarvis tegutseda mitte enese tunnustuse pärast…, vaid selle nimel, et väljendada end sellisena, kelleks olete tegelikult

Kui sünnibki nii, et tunnustatakse teid sellisena, kelleks olete tegelikult…, siis teadke… teie kogu täius ei saa kannatada selle all

Ehk… läbi selle teil avaneb võimalus avada oma kogemise võimalusi veelgi enam…

On tarvis teada järgmist… – kõik valgustunud on alati tunnustamas kõiki sellistena, kelleks keegi tegelikult on…

Nemad püüdlevad selle poole, et panna ka teisi tunnustama endid sellena, kelleks nemad on…, ega tasu olla selles tagasihoidlikena ja häbelikena… – püüavad aidata kõigil mõista, kui suurejoonelised on nende endi Mina aspektid…

Selle näitena võib olla Kristus ise…, ta kuulutas avalikult, kes ta on ise…, ja kes on kõik inimesed…

Seda olid järgimas kõik prohvetid ja valgustunud…, kõikjal üle maa…

Seetõttu teen ettepaneku teile kõigile… teatage endast…, kuulutage, kes te tegelikult olete… – seejärel laskuge sügavalt selle olemusse, kelleks olete end kuulutanud

Sellega leiate otse tee selleni, läbi mille saate taasavada end… – suurepärasemal ja kaunimal kujul sellest, kellena olete tegelikult end arvanud…

Selle tulemusel olen ka Mina teie seesmuses taastunud

Te olete tunnustamas Mind igal korral, kui olete tunnustamas end igas oma elu kaunimal väljendusel…

Andke võimalust…, ehk… kinkige inimestele huvi selle vastu, kuidas nemad saaksid tunnetada seda, mida on tahtnud tunnetada… – sellega te tagastate inimesi neile eendile…

Kallid…, milleks enamaks oleks sõprust tarvis…?

Aamen

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/c-50

Pildiotsingu olla üle - pildid tulemus

 Suhted Jumalaga

 Marat ibn Alim

2018.11.16

Jätk  

Eelistus

Paljudel teie seast, nii või teisiti, on tunded, mis aitavad vaadata elu optimistlikumalt… – millisena ta ka ei näiks teile teie veendumuste tõttu…

Paljud teie seast on veendunud ja on kindlad selles jätkuvalt, et mistahes eluhetkel Mina-Jumal olen nende poolel

Nüüd olete teadlikud Minust enam…, ning teie mõistmine on viinud teid veendumuseni, et tõepoolest Mina olen teie poolel…, igaühe poolel…

Paljudele teist on õpetatud, et Jumal on teie poolel…, kuid, lähtumine sellesse on sootuks teisest põhimõttest…

Selline lähtumine on eranditult pooltel…, mille kohaselt ollakse ka elamas… – olenemata riigist, millises elatakse…, rahvusest, millisesse kuulutakse…, ja enamgi veel usust, millisesse ollakse kuulumas…

Teile on kinnitatud, et üksnes selline usk on õige…, et Jumal vaatab härdusega üksnes teie riiki ja teie usku

Nüüd olete üha enam ja enam mõistmas, et eraldamise ideoloogia (eraldumised riikideks ja uskudeks) on viinud teid lõpmatute kannatusteni…

Teile on sisendatud juba lapsepõlvest alates ja see on süüvinud sügavalt teie teadvusse, et üksnes see on õige, aga mitte teiste oma…

Sellega tõsteti küll inimeste enesekindlust…, kuid selline meelekindlus oli rajatud kujuteldavale eelistusele… – kuidas ei saa midagi õnnestuda?…, meile on määratud teha üksnes õieti… – Jumal on meie poolel... – nii oli teile räägitud…

Selline idee sünnitas teis enesekindluse asemel kõrkuse

Paljud rahvad ja nende juhid usuvad, et neil on alati õigus, mida nemad ka ei teeks…

Religioon on teinud selles oma töö, kuna palju sajandeid ta on rääkinud teile sellest… – kuni hakkasite end pidama parimateks…

Kuid nemad saavutasid isegi enamat… – tegid selle teie veendumuseks…, arendasid teis sellist veendumust, mis tegi teid tuimaks mistahes üleelamiste vastu…

Seega esimesena, mida tuleks teil teha teiste ülesannete kõrval… – vabaneda müütidest, millistes on ülistatud mingit maagilist eelistust, mis justkui aitas teie rahval saada teistest rahvastest parimaks…

See kõik viis selleni, et suur hulk inimesi on hakanud uskuma…, usub jätkuvalt, kuna mitte üksnes religioon on veenmas neid…, vaid ka mõned õpetused on väitmas, et nende õpetused ja rassid on kõrgemad teiste rahvaste omast…, ja nende teekond on üllam teiste omast…, et nende probleemidele lähenemise viisid on täiuslikumad

Üksnes siis, kui teie kultuurist kaovad sellised ideed, jõuab teieni aeg, kus muutub kogu teie ilm…

Kuid ma ütleks veel (ärgu pangu see imestama teid)… – sõna parim, on üks ohtlikumatest sõnadest…, kuid… veelgi hukatuslikum on sõna– õige

Need sõnad on omavahel seotud…

Kui räägite parim, siis mõtlete seejuures, et teil on õigus

Ma võtan kokku selle, mida olen rääkinud varem… – saagu see teie mantraks…

Mina, Jumal…, ei ole teinud ühtki rahvast, ei ühtki etnilist rühma Minu valitud rahvaks…, ega ole teinud ühtki teed ainsaks tõeliseks teeks Minu juurde…

Ma ei ole kunagi tunnetanud, ega tunneta kunagi mingit eelistust ühegi rahvuse vastu…, ühegi usundi vastu…, ei soo ega rassi vastu…

Minul ei saa olla kedagi, kes oleks kellestki üle…

Pidage meeles… – ei mingi asi…, ei ükski olevus ei saa olla endast ülevam

Ma vaid ütlen teile… – kandke teadet üle merede ja kontinentide…, üle tinglike piiride… – teadet tõelist… – teie teekond ei ole parim…, vaid üksnes… – teistsugune

Teie liidrid on teadlikud, et teie religioon ei ole suuteline seda teile ütlema, kuna see lammutaks nende religiooni alustalasid…

Enamus neist, nagu ka nende õpetused, on kestnud ja on jatkuvalt väitmas, et just nende religioon ja õpetused on ainsad ja õiged…, et kui olete teist meelt ja usute teisi religioone…, siis teid on ootamas igavene needus

Kõik religioonid ja õpetused on ülesehitatud hirmule…, neis puudub armastus, mis tõmbaks inimesi ligi…

Kuid ma olen rääkinud, et see on üks viimastest põhjustest, miks Mina tahaks, et te paneks tähele Minu sõnu…, ja loobuks hirmust…

Kui kõik religioonid…, valitsused ja liidrid, koguks julgust, ning kuulutaks… – et kõik teed on viimas Jumala poole, ning nende seas ei ole ühtegi vääritut teed… – on vaid teistsugused teed… – teie isiklikud teed… – siis teie ilm saaks muutuda ühe päeva jooksul

Siis kaoksid kõik sõjad, lahkhelid ja diskrimineerimised väljamõeldud põhjustel…, ka vaesus ja nälg…

Nii saaks muutuda kogu ilm…

Seda üksnes ühe otsusega, mida kuulutada kõigile…, esmalt endale… – kõik rahvused ja inimesed, koos oma uskumustega… on omavaheliselt võrdsed…, on võrdsed ka Jumalaga… – kõik viimseni

Siis teie ellu tuleks arusaam, mis on tõeline ja puhas, kui armastus…

Tõeline ja puhas armastus ei saa teha valu ja kannatusi, sest ta püüab hoiduda teha valu kellele tahes

Tõepoolest… te ehk ei oska arvatagi, et oma armastusega olete tegemas valu …, eriti siis, kui olete väljendamas seda erilistel olukordadel…

Rahunege maha… – kui ei suuda…, siis ei suuda

Kuid… motiivid jäägu teil alati puhtaks…, siis ka teie armastus on tõene, ega tee valu

Enamusele teist see on teada…, kindlapeale…

Olete kõik teadlikud, kuidas armastuse avaldamisega on võimalik teha haiget…

Taolises olukorras tasuks küsida endalt… – kuidas käituks armastus minu olukorras…?

Mitte üksnes ühe inimese suhtes… – vaid armastus kõigi vastu…

Ehk leidub ka selliseid, kes väidab, et tema tunnetab valu siis, kui keegi teeb midagi armastuse nimel…

Kahjuks… teil läks nii, et teid tuli tervendada, kuna see tõi teile palju kannatusi…

Te ei ole veel aru saanud, mis on armastus…

Kui te tunnistate, et armastus ei tunne piire, ega määra tingimusi, siis… ei ole mingeid vajadusi millekski…

Järelikult… – armastus ei vaja midagi väljendamiseks…, ei nõua midagi vastu, ega oota tasu selle eest…

Kuna armastus ei tea midagi piirangutest…, siis ta ei pane piire kellegile teisele…

Võtke teatavaks… – armastusel ei ole lõppu…, seega… ta jätkub igavesti…, takistusteta ja piirideta…

Temal ei ole vajadusi…, seega… ta ei soovi midagi…, isegi seda, mida antakse omatahtsi…

Armastus ei hoia midagi kinni, mis ei soovi kinnipidamist…

Armastus ei püüa anda seda, mida ei võeta rõõmuga vastu…

Ja mis peamine… – armastus on vaba…, ta on see, mis on vaba

Vabadus on Jumala olemus…, ning armastus on Jumala väljendumine…, ehk Jumal ise…

Aamen

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/c-118

Seotud kujutis

 Suhted Jumalaga

 Marat ibn Alim

2018.11.17

Jätk

Armastus on – vabadus

Jah…, armastus ei ole miski muu, kui Vabadus

Armastus seisneb teie rõõmsa ja õnneliku osa väljendumises, millisena olete tegelikkuses

See osa on teadlik teie üheks olemisest kõige ja kõigiga…

Teil on alati soov järgi proovida üht enda aspekti… – kohtuda inimesega…, tunda alateadlikult ühesust temaga…

Paraku… see on teie paljude jaoks piiriks…

Te saate tunnetada, või kogeda ühesust vaid mõnede inimestega…

Kuid see, mille poole tarvis teil püüelda, selle näidiseks on… kõrgelt arenenud tsivilisatsioonid, kes tunnetavad ühesust kõigiga ja alaliselt…

Seejuures… nemad ei tunneta peale armastuse midagi muud…, ega satu olukordadesse, millised näiksid teie jaoks vastuvõtmatutena…, nagu – ühepoolne armastus…, täitumata ootused…, armukadedus..., ja nii edasi…

Ehk arutaks nüüd, miks valud ja õnnetused on käimas maapeal käsi-käes armastusega…?

Miks on sedavõrd raske armastada teine-teist ja Jumalat…?

Tuletan teil meelde, et kolmandaks sammuks sõpruse loomiseks Minuga on… – armastus Jumala vastu…

Enamus elanikke maapeal vastaks koheselt… – me ju  armastame Jumalat

Näiliselt kõik on lihtne… – ma armastan Jumalat…, – kuid… miks siis kolmas, Minuga sõpruse loomise samm, on sedavõrd raske…?

Mina ise vastan sellele küsimusele… – te ei ole teadlik teine-teise armastamise tähendusest…, seetõttu te ei ole teadlikud, mida tähendab armastada Mind

Seetõttu teil on raske teha seda sammu, kuna teil praktiliselt ei ole teada, et on võimalik armastada sõltumatult… – teie jaoks armastada kõiki on kui patoloogia

Kas saate tulla rahva ette ja kuulutada, et armastate kõiki…?

Kuidas rahvahulk reageeriks sellel…, ja mida kuuleksite vastu?

Omas ühiskonnas olete ise loonud sellise olukorra, kus ühesuse tunnetus kutsub teis esile ebameeldivuse

Teie ühiskonnas on puhkenud ohtralt õide kolm armastuse lammutajat… – vajadus…, ootus ja armukadedus…

Kui teis on kasvõi üks neist kolmest olemas… – teil ei ole võimalik leida tõelist armastust inimese vastu…

Selle kõige tulemuseks on see, et te ei ole suutelised armastama ka Mind…, veelgi enam – Jumalat, kes on, väidetavalt, kiitmas heaks kõiki neid kolme…

Kuid te ise tahate uskuda just sellist Jumalat…

Teie veendumuste kohaselt selline armastus, koos nende kolme omadusega, on Minule kui meelepärasena… – seega… ka teile..

Kuid sellistes tingimustes te püüate säilitada olnudarmastust teine teise vastu

Jah…, teid on selliselt õpetatud…, ja te olete võtnud seda, kui enda veendumusena

Teile on õpetatud, et Jumal on väga armukade…, ja ta on ootamas teilt enamat…, et temal on suur suhete nõudlikkus teie vastu… – ja kui teie ei vasta temale vastaval tasemel, siis ta karistab teid igavese needusega…

Just selline õpetus sai teie kultuuri lahutamatuks osaks…, ja ta kinnistus võimsalt teie mõistusesse, sööbis teie psüühikasse…  – seetõttu vabaneda neist teil ei ole kuigi lihtne…

Kuid paraku… – kuni te ei saa sellega hakkama…, seni te ei ole võimelised armastama ei endid, ega Mind…

Seetõttu katsume esmalt jõuda selgusele selles küsimuses…, ehk siis saaksite mõista, kuidas leida lahendust selles…

Sega… vaataks esmalt vajadust… – see on võimas atribuut armastuse hävitamiseks…

Enamus teist suurt ei mõista vahet sõltuvuse ja armastuse vahel…

Need mõisted on teil segamini…, seetõttu jätkate tegutsemast enese vastu…

Vajadus ilmneb teie veendumuse tõttu, et on olemas miski väljaspool teid endid…, ja see miski on teile vajalik…, üksnes siis saate olla õnnelik…

Siit ka teie püüdlus saada seda, mida näiliselt vajate

Enamus teie seast omandab neid vahetuse teel… – vahetate seda, mis on teil, selle vastu, mida tahate saada…

Just sellist ostan-müün, ehk vahetan, uhkelt nimetate armastuseks

Kust algas teie selline ettekujutlus armastusest…?

See algas õpetamisest teile… – just selliselt Jumal on ilmutamas armastust teie vastu

Teile sisendati, et Mina olin sõlminud kokkuleppe inimestega… – kui inimesed hakkavad armastama Mind, siis Mina kindlustan neile Paradiisi…, kui mitte… – siis lähevad Põrgu…

Teile sisendati, et Jumal on selline…, seetõttu ka teie muutusite selliseks…, ehk… mis on hea Jumalale, siis see on hea ka teile…

Selline oli teie õpetus…, ja siit tulenes ka müüt… – armastusel on alati tingimused

Sellest sai osa teie kultuurist…

See ei ole olnud, ega saa kunagi olla Jumala reaalsuse osana…

Pidage meeles… – Jumalale ei ole vaja teilt midagi…, ega oota teilt midagi…

Üksnes siis, kui mõistate…, et Minul on olemas kõik…, et Mina olen kõik…, ja Mina ei vaja teilt midagi… – üksnes siis saate mõistma Mind…

Aamen

Read Full Post »

Kergem ei tähenda parem

Inimkonna evolutsiooni tsüklis on kätte jõudnud unikaalne aeg, kus hakkate oma elus edasi liikuma (kui ise seda valite) avardunud teadvusega, kuna teie tundlikus kõige suhtes on kõrgem, kui seni on olnud…

Teile on oluline mõista, et mõneti jumalikkus võib ilmutuda viisil, mis teie arvates ei oleks kõige kergem…

Kindlasti olete nõus sellega, et osa inimesi, puutudes kokku raskustega, arvaks, et nemad saaks suuremat rõõmu ja saavutaks suuremaid tulemusi, ka töögi käiks neil edukamalt, kui see kõik oleks kätte tulnud kergemal viisil…

Enamuselt see nii ongi…

Ma rõhutan… – kergem ei tähenda alati paremat, või kiiremat…

Olete elus korduvalt kokku puutunud paradigmaga… – lühem tee ei ole alati kiirem tee…

Seega…, pidage meeles… – kuigi vaimsuse tee ei saa olla vähemate raskustega…, kuid jääb alati parimaks teekonnaks teie jaoks…

Sellega on oluline arvestada…

See on kui sihtmärk, kuhu valib liikuda teie vaimsus, kuna ta on lähtumas sellest, kuhu ta on jõudnud eelmiste valikute ja otsuste tulemusel…

Teie vaimsus on määratlemas parimat viisi tõenäosuste hulgast, kuidas teie Kõrgem Mina saaks käesoleva elu jooksul väljenduda… just teie valikute kohaselt, mis on tuginemas teie jumaliku elu eesmärgile…

Mistahes eesmärk on olemas, kuna vaimsuse igavene rännak, kui ka käesoleva elu tsükkel, ei saa olla ilma eesmärgita… – sellel on kindel põhjus…

Elul on olemas põhjus ja eesmärk…, ja te kõik, tahes tahtmata, olete püüdlemas selles suunas…

Te tunnetate suurt huvi teada saada… – milles see seisneb?

Olete praegu sellisel etapil, kus enamus teie seast ei ole veel aru saanud, kuidas seda mõista tegelikult…

Ei ole ühtki vaimsust, mis uitaks mööda ilmasid ilma eesmärgita…

Ka teie vaimsus ei kulge läbi avaruste ja aegade ilma selge perspektiivita… – temal on eesmärk täienisti selge…

Olen korduvalt rääkinud, et kui jumalik eesmärk on lõpule jõudnud, siis sellega jõuavad lõpule ka teie vaimsuse pühad rännakud…

Kuid olen samuti korduvalt rääkinud, et see toimub etappide viisi

Meil tarvis lahti rääkida jumalikku eesmärki ennast…

Olen rääkinud… – jumalik eesmärk seisneb elu enda kasutamises jumalikkusena…, väljenduda jumalikkusena sedavõrd, et Jumal saaks kogeda jumalikkust…, kogeda läbi kõikide aspektide…

Ehk teisiti… – Jumal-Mina, kasutan jumalikku elu ennast, et kogeda seda enda kogemisel…

Pidage meeles… – jumalikkust on võimalik läbi elada üksnes läbi selle väljenduse

Te võite kujutleda jumalikkust…, võite mõelda sellele…, hoiduda sellele, teadvustades vaimsust… – kuni see ei väljendu-ilmutu vaimsusena endana

Seni, kuni ta on teoreetiliselt, ega väljendu…, seni teda ei saa kogeda…

Seega…, vaimsus on teadlik… kuni te ei ilmuta endas jumalikkust, seni ei ole võimalik seda kogeda…

Te võite rääkida palju armastusest…, võite seda igati kujutleda…, mõelda sellest igahetkeliselt… – kuid, kui ei saa seda väljendada, siis ei saa seda läbi elada, ega kogeda seda…

Võite lõpmatult rääkida mõistmisest, võite arvata end mõistvat seda…, ehk isegi seada oma elu eesmärgiks… – kuid, kui see ei ole teis avaldunud enda mõistmisena, seni te ei seda ka kogeda…

Enamuselt kõik on seotud mõistmisega

Võib kujutleda end kõikmõistjana…, järgida mõistmise ideed… – kuid, kui teis see ei ole avaldunud, seni te ei suuda läbi elada ja kogeda mõistmist…

Jumalikkus on koosnemas sellest kõigest… ja paljust muust…

Jumalikkus on kätkemas kannatust…, headust…, andumust…, kannatlikkust…, vastuvõttu…, tarkust…, elu protsessi enda mõistmise selgust…, kaunidust…, suuremeelsust ja omakasu püüdmatust…, heasüdamlikku suhtumist kõigesse ja kõigisse…

Teie vaimsused on ilmutanud oma suursugusust palju kordi…

Kuid…, kuigi olete suutelised kujutlema neid kõiki, mõelda neile…, teha oma elu eesmärkideks…. – aga kui ei väljenda seda kõike oma tegudes ja mõtetes…, läbi enda, kui enda… – siis te ei saa tunnetada jumalikkust, ega kogeda seda…

Siin oleks kohane ära märkida… – seda kõike olete ise loomas ja võtmas kui vaimset illusiooni… – vaimse teekonna illusioonina

Kui elu ise ei võimalda teile sellist võimalust, siis teil ei õnnestu kunagi läbi elada kõike seda…

Elu on igapäevaselt võimaldamas teile kõiksugu võimalusi kogeda… – selline on elu eesmärk…

Elu on kinkimas teile katsumusi…, raskusi ja unikaalseid olukordi, mis on ideaalselt sobimas  selleks, et esile tuua teie parimaid omadusi

Ärge mõistke hukka, siis ei mõisteta hukka teidki…

Kogu näilise ebaõigluse puhul olge valgusena pimeduses… – üksnes mõistes – kes te olete tegelikult…

Tänu teie valguse eeskujule kõik, kes on teiega kokku puutumas, mõistavad, kelleks tegelikult on nemad ise

Üksnes tehke valik ja mõistke… – elu on see, mis on toimumas teiega…, või, mis on toimumas tänu teile…

On aeg teha valik…   

Aamen

 Vaimsuse eesmärk 14. osa

Jumala reaalsus, vaimsuse eesmärk

Jumal kasutab elu enese tundma õppimiseks… – teile paljudele see on juba selge…

Nüüd tasuks meenutada… – miks Jumal teeb seda ja mil viisil ta teeb seda…?

Jumal ei saa läbi elada kõike, milleks ta ise on…, enamgi veel… ühe vaimsuse sfääri piirides…

Ehk on meeles, et vaimsuse sfääri piires ei ole midagi, mis ei oleks jumalik

Vaimne sfäär on koht, kus kõik on Jumal…, kõik on armastus…, kõik on üksnes täiuslik…

Vaimses sfääris ei ole midagi, peale jumalikkuse… – just seda sfääri peate Taevasteks…, ehk… Paradiisiks

See on ainus koht, kuhu kõik…, eranditult kõik, jõuate peale surma…

Kuid sellel kohal on üks erisus… – selles kohas ei ole midagi, mis ei oleks Jumalaks endaks

Kas olete teadlikud, et kohas, kus puudub see, mis ei ole Jumal…, või… mis on Jumal… – ei ole võimalik kogeda seda, mida saab kogeda läbi elamise elus…

Sama on ka teie suhtes… te ei oleks suutelised tunnetama, et olete olemas, kui teid ei oleks olemas…

Enamgi veel… – oleme rääkinud, et teie ei ole võimelised midagi läbi elama ja tunnetama, kui puuduks võimaluste väli…, mis on kätkemas vastandeid sellele, mida kavatsete läbi elada…

Ei ole võimalik kogeda valgust, kui puudub pimedus…, kogeda ülal ilma all olemiseta…, kiiret ilma aeglaseta…

Teil on selge, et ilma väikeseta, te ei saa kogeda asja, mis on suur

Võite lõpmatult rääkida mingist suurimast, kuid, ise ei ole suutelised kujutama suurt…, seda omakord, ilma mõistmata, mis on väike… – kuni ise ei ole neid kõiki läbi kogenud…

See kõik kuulub kogu Lõpmatu läbielamise juurde…

Lõpu puudumisel, kaob mistahes Lõpmatuse mõte…, ega ole võimalust kogeda seda elamises…

Jumalikkust saate teadvustada puht filosoofiliselt… kuid õppida tundma – ei ole võimalik…, ei reaalselt, ega praktiliselt…

Kõik sündmused teie elus, ja inimesed, kes on praegu ja möödanikus teiega kokku puutunud, keda pidasite vastuolulistena sellega, kelleks olete ise, ja sellega, mida valisite kogeda… – ei ole miski muu, kui Kõrgema Lätte Annid…

Need annid jõudsid teieni, kuna olid loodud teie jaoks, koostööks protsessis Vaimsustega…

Annid võimaldavad leida end võimaluste väljas…, ning, olles selles, õnnestub väljendada end sellena, kelleks olete tegelikult…

Pidage meeles…, ma ei saada teie juurde kedagi, peale inglite…

Nüüd on teil selge… – teie Püha Rännakul on olemas eesmärk, mis on üles seatud jumalikkuse enda poolt…

Jumalikkuse eesmärgiks on Jumala reaalsuse avardamine… – ehk… Jumal on kasvamas…, ja kasvamas protsesside läbi, mida peate eluks…, mis enamuselt väljendub läbi teie enda elu…

Kuid samas… olete teadlikud, et Jumal ise on protsess…, ehk… elu…

Seetõttu Jumal on nii elu protsess, kui ka selle tulemus

Tuletage meelde… – me oleme sellest rääkinud…

Olen rääkinud, et Jumal on Looja ja Loovus…, alfa ja omega…, algus ja lõpp…, liikumatu liikuma panev…

Kui olla täpsem, siis Jumal ei saa kasvada, kuna kõik, kelleks Mina kunagi olin, olen ja saan… on üksnes siin ja praegu…

Olete samuti teadlikud, et ei ole olemas ei aega, ega avarust… – seega… ei ole aega, milles midagi saaks kasvada…

Elutsükkel on toimumas üheaegselt kõikjal…

Kuigi see, mida oma mõistusega saate pidada Minu kasvamiseks, on üksnes Jumal, kes on kogemas end üha enam ja enam…

See kõik toimub vastavuses sellele, kuidas teie, Jumala indiviidsed osad, kogete end üha enam ja enam

Kogu seni räägitu ongi evolutsioon…

Teil peaks olema selge, et taoline on saavutatav läbi terviku jagunemise – Jumala enda jagunemise… (palun mitte segi ajada enda jagunemisega), luues end üha väiksemateks ja kindlamateks vormideks…

Kuid pidage meeles… – ükski kindel vorm, tänu oma väljakujunenud vormile, ei ole võimeline mahutama lõpmatut teadvust, teadvustust ja terviku läbielamist

Ometi… iga indiviidne vorm on kavandatud unikaalselt…, ta on mõeldud peegeldama Jumala enda kindlaid omadusi

Kui kõik aspektid liita taas kokku, kui teie puslesid, siis võiks saada selle pildi, kes on loomas kõiki Jumala fragmente…

Kõik fragmendid on pildi osad…, kus iga fragmendi tähtsus tervikpildist ei ole vähema tähtsusega, kui mistahes teine osa…

Oleme samuti rääkinud, et mõningad eluvormid on sellisel olemuse olemuslikul tasemel, mis on esmaseks energiaks, millest on tulenenud kõik ja ilmneb jätkuvalt…

Sellise energia tase on piisav võimaluse loomiseks, kus olemused saaksid õppida tundma endid…

See on selline parameeter, mille kohaselt on määratletavad elusolevused, kellele saab omaseks eneseteadvus…

Teie, inimesed, olete valdamas eneseteadvust täiel määral…

Kogu inimelu, kui ka elu üle ilmaruumi, oli Minu poolt kavandatud selliselt, et teadvusel oleks võimalus avarduda..., ehk… teadvus saaks levida elamise vormis…

Avardumise võimalus on kätketud inimteadvusse sellisel tasemel, kus teadvus on võimeline teadvustama end terviku osana

Seega… – ilma kelletahes teist, pilt jääb lõpetamatuks…, te kõik olete kogu pildi lõpetatuse tasemel…

Kordan öelduid sõnu… – Jumal on üheaegselt nii elu enda protsessina, kui ka selle tulemusena… – just sellistena olete te kõik…, eriti nüüd, kui on käimas täieliku eneseteadvuse üleelamise protsess

Selline üleelamine ilmneb protsessi abil, kus Jumala indiviidne aspekt, ehk teie, ei kasva üksnes…, vaid muutute üha ja üha teadvustatumaks

Teil ei ole vajadust kasvada…, kuid, oma indiviidses vormis te ei lakka olemast jumalikkusena endana

Samas, olles indiviidse aspektina…, teie, kui fragment, olete võtmas end pildina, mis on jagatud fragmentideks…

Olen rääkinud, et tohutu füsioloogiline, psühholoogiline ja teoloogiline üleminek kõrgemale teadvustuse tasemele on toimumas – pange tähele… – on toimumas vaid kord iga mõistusliku liigi ajaloos…, üle kogu ilmaloovuse…

Ja nüüd siis peamine… – kõige esmasem…, mis on meie dialoogi aluseks… – just see on käesoleval ajal inimkonnaga toimumas

Aeg on küps… – edasine on nüüd teie otsustada…

Aamen

Read Full Post »

Jumala valdus, ehk… lõpule viimine    Sõnad… Jumala Valdus ja Püha Rännaku lõpule viimine… on ühe ja sama läbi elamine

Kuid, kogu probleem seisneb selles, et keegi ei ole selgitanud, ega kirjeldanud, millised need läbielamised on…, kuidas selleni jõuda…

Ma tuletan teile meelde…, Jumala valdus ei ole füüsiline koht…, vaid teie olu seisund…

Selline olu seisund on läbi tegemas Lõpetatust… – need sõnad on isegi asendatavad teine teisega…

Teie jaoks see on otseses mõttes… – Paradiis

 

See on selline seisund, kus ei ole vajadust midagi teha, ei midagi omada, või olla millekski mistahes kindlal hetkel, et tunnetada seesmist rahu…, täielikku armastust ja absoluutset õndsust…, kuna sellises olekus kõik, mida on üksnes võimalik soovida, on täienisti olemas ja täienisti välja kujunenud… koheselt läbielatav…, siin ja praegu…

 

Just selline on teie vaimsuse plaan… – kanda teie kolmainsat olevust sellisesse olekusse, et teie elu aspekt, nimega Teie, saaks väljenduda…, kogeda elu…, peegeldada, näidata ja kehastada seda elu aspekti, mida saab nimetada jumalikkuseks

 

Nüüd teile ka uudis… – just selles seisneb teie peamine instinkt

Jah…, ellujäämise instinkt on peamisena kõigil bioloogilistel või keemilistel eluvormidel…, see on see, mis paneb lilli puhkema päikese poole…. see paneb linde alluma ellujäämise instinktidele, suunduma rändele…. see paneb metsloomi ründama vaenlasi, kes jõus on neist üle…

See on kõigi mõistusega olevuste jaoks ilmaloovuses, kes on jõudnud eneseteadvustuseni…, kuid ei ole inimestele ellujäämine peamise instinktina…

Inimestel ja kõigil mõistusega olevustel, peamiseks instinktiks on – jumalikkus…

 

Tuletan teil meelde, et Jumalik Valdus ei ole füüsiline koht…, vaid on olu seisund

Näiteid, et ellujäämine inimesele ei ole esmasena, on küllaga… – inimene, kes ei oska ujuda, hüppab vette, et päästa teist…, tormab tulle, et tuua sealt kedagi välja… – neil hetkeil ta ei mõtle enda ellujäämisele…

See kõik on tõestuseks, et inimesel taolistel hetkedel on sügaval seesmuses midagi, mis toob esile selle, kelleks tegelikult ta on…, näitab seda kõrgemal tasemel…

 

Kui hiljem küsida neilt inimestelt, mis ajendas neid selliselt tegutsema, siis kõik vastavad, et tegutsesid alateadlikult…, et ellujäämisega siin ei olnud mingit seost…

Kuid… nende tegu oli siiski seotud ellujäämisega

Huvitav selle juures on see, et need inimesed kinnitavad…, tegutsedes, nemad ei tundnud mingit hirmu...

Neil hetkeil nemad teadsid alateadlikult, kelleks nemad on, ja ellujäämine ei olnud neile kaugeltki peamine asi… – ellujäämine on garanteeritud

 

Siin ei ole küsimus, kas inimene jääb ellu, või mitte… – vaid… kuidas tegutseda…, millises vormis…, miks…, milleks…?

Teie eneserealiseerimise aegu just need protsessid muutuvad ainsateks elu küsimusteks…

Eneserealiseeringute hetkeil mõistus ja vaimsus on tegutsemas kui üks…, ja see on neil hetkeline…

Teie, kui inimesse, peamine instinkt ilmutub siis, kui teil õnnestub meenutada täielikult…, taasluua…, taas ühenduda ja liituda oma lõpule jõudnud olevusega – jumalikkusega

Oma olemuselt te kõik olete sellistena…

 

Teil peaks olema selge, et kõige pisem rakk teie seesmuses, on teie keha osa…, nagu iga füüsilise elu ilming ja element on Jumala osa…

Kui kord mõistuse kogemus ja vaimsuse teadmised ühenduvad, saades selliselt Kõrgeimat Teadvust…, üksnes siis teete valiku… – tunnetada end taas Jumala osana…, omandades seejuures kaasosaluse tunnetust…

Selline ongi lõpetatus

Just lõpetatuse üleelamine on ekstaas kolmainsuslikule olemusele… – teie tervikule, kus toimub teie vaimsuse ühendumine Vaimuga…

See on Püha Koososalus…, ja see on naasemine Koju

Aamen

 

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/11-17

 Vaimsuse eesmärk

11 osa

Marat ibn Alim

2018.10.17

                  Naasemine Koju

Teadvustamine…, Koju Naasemise fakt ise on juba Püha Teadvustumine…, see võib sündida mistahes hetkel…, ja see võib juhtuda mitmeid kordi inimese ühe elu jooksul…

Selles seisnebki teie rännakute olemus… – see käib teil tsükliliselt… – on algamas ja lõpule jõudmas…, taas algamas ja lõpule jõudmas…, taas ja taas… – kuid igal korral üha avardunumal ilmutumise tasemel…

Olete läbimas tsükleid kord korra järel… –  kui kursuselt kursusele…

 

Olles kolmandal kursusel, puutute kokku sellega, mida õppisite esimesel, või teisel kursusel…

Kolmandal kursusel saate võtta kasutusele kunagi õpitu…, kuid… juba avaramalt…

Järgmistel kursustel puutute uute asjadega kokku… – uute raskustega…, et õppida olulisemaid teadmisi…

 

Selline analoog ei ole täiuslik…, seetõttu rõhutan… – elu ei ole õppeasutus…, ja ei ole midagi sellist, mida peaksite ära õppima…

Selle protsessi näiteks võib olla lill, või puu…, ja kõik, mis on elus…

Te näete puud ja selle seemet, mis annab elu puule…

Seemnes on olemas kõik vajalikud koodid, et seemnest saaks puu…

Ka teie olete tulnud siia, teades kõike, mida vaja inimesena teada…

Teie koodidesse on kätketud teadvuse kõrgem tase, kui on seda lillel või puul…

Kuid…, ärgu teid see solvaku… – kuid te ei erine neist ei millegi poolest…

Olete kõik kasvamas etapiliselt… puul ringid näitavad puu iga…, ja teie elu faasid on samuti näitamas teie kasvu jada…

 

Pidage meeles… – teie vaimsus on teadlik, et ei ole midagi, mida oleks tarvis teil õppida…

Lõpetades üht kasvu faasi, alustate uue kasvu faasiga… – selliselt toimub lugematuid kordi…, isegi ühe elutsükli jooksul…

Igal lõpetatuse tasandil seatakse üles uut avaramat programmi…, seda teete ise endale… – programm on loodav üksnes teie endi poolt

Isegi nüüd, lugedes neid ridu, olete tegelemas sellega…

Ja nii see on…

 

Enamus on arvamas, et elate jäigas ja halastamatus ilmas…, et elu on häälestunud vaenulikult inimese suhtes…, et keegi ei hinda inimest, ega väärtusta teda…

Enamgi veel… et inimene ei ole üldse väärt seda…

 

Kuid siiski… – selline mõistmine on kauge tõelisest mõistmisest…, isegi vastupidine tõelisele olemusele…

 

Tõeline on hoopis vastupidi… – olete kõrgelt hinnatud ja teie elu on väärtustatud

Teie elu ise ütleb teile… – te kõik olete seda väärt…, isegi teie elu on kinkinud teile võimaluse lugeda neid ridu

Te kõik olete saavutanud lõpetatust varemgi…, ja nüüd olete taas läbimas seda tsüklit…

Iga tsükliga olete liikumas aina kõrgemale tasemele… – selline on teie vaimsuse plaan…

Seda protsessi nimetatakse evolutsiooniks…, ja teie olete selle protsessi tõestuseks…

Kuid evolutsioon ise ei ole protsess, mis võib lõpule jõuda…

 

Siit järeldus… – lõpule jõudmine veel ei tähenda, et olete midagi lõpuni viinud…

Teie Pühas Rännakus ei saa midagi viia lõpule, kuna jõudes teostumiseni, teie vaimsus käivitab veelgi suuremat kogemist…

Seega, kuuldes seda, mõelge evolutsiooni lõputule protsessile

Teil ei ole mingit põhjust heita meelt… – te ise ei taha, et selline protsess seiskuks…

 

Üha kõrgemate ja kõrgemate jumalikkuse armastuse ja joovastuse tasemetel on kõrgeim külgetõmbe jõud…

See ei ole miski muu, kui elu tõmme veelgi suurema elu poole…, see on Jumala tõmme Jumala enda poole… – selline on jumalikkuse impulss teie seesmuses…

Jumalik impulss – on teie peamine instinkt…, ja on vajalik selleks, et saaksite olla kõigena, milleks saate kindlal hetkel olla…

See on sama tunnetus, mis on tõmbamas teid selle enda osa poole, mille poole olete püüdlemas oma teekonna igal sammul…, igal oma elu hetkel…

See ongi Kõrgeim Tõde…, Kõrgeim Armastus…, Sügavaim Tarkus…, Suurim Mõistmine…, kannatlikum Mehisus… – see käib kõigi aspektide kohta…, ehk isegi… mistahes jumalikkuse aspekti kohta…

 

Te ise olete püüdlemas lugematute aspektide poole, kuna jumalik on lõpmatult jumalik…, ja on ilmutumas lõpmatutel viisidel…

Seetõttu teie elu peamiseks küsimuseks oli ja jääb küsimus… – kas see, mida olete tegemas, on teenimas teie vaimsuse plaane…?

Võttes kasutusele uut avardunut teadvust ja teadvustust, võite küsida nüüd… – millist suurimat võimalust enese jumalikkuse väljendamiseks valite praegusel ajal…?

Vastuseks sellele küsimusele oleks… – tõelist loomise akti

Just sellesse on kätketud tõeline Vabavoli läbielamine…

Pidage meeles… – teie vastuses on esinemas Jumal, Jumala enda olu aktina…

Aamen

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/12-375

Vaimsuse eesmärk

12 osa

Marat ibn Alim

2018.10.17

Taevariik, protsess ja teekond

Jumal on see, mida Jumalaks peate…

Armastus on see, mida armastuseks peate…

Enamgi veel… – tõde on see, mis teie arvates ta on…, ja millise tähenduse temale annate…

Ma jään seda kordama seni, kuni saab see teile omaseks…

 

Tahaks teie käest küsida… – kas olete suutelised elama ilmas ilma absoluutideta…?

Sellises ilmas olete see, kes on määramas…, olete see, kes teeb otsuseid…, olete see, kes kuulutab välja oma otsuseid

 

Seetõttu teie vaimsusel on selge ja ta on teadlik, et taevad ei ole selline riik, kus peab andma ustavusvande kellegile teisele… – see on selline riik, kus igaüks pöördub enda poole, kui riigi kõrgema valitseja poole

Selles riigis olete kõik Loojad… – ja selline on Taevane Riik

 

Selles riigis ei tehta otsuseid sinu eest…, vaid on riik, kus otsuseid teete mistahes küsimuses kõik üheselt

Selline on tõeline Paradiis

 

Tahaks küsida teilt… – kas olete suutelised elama sellises riigis…?

Kas on teil jõukohane suhelda iseendaga…, mitte kui madalamast madalamaga…, vaid kui… kõrgeimast kõrgemaga…?

 

Peaks tunnistama, et paljud teie seast peaks isegi püha teotusena kasutada selliseid sõnu enda kohta…

Kuid siiski… – olen Jumal…, ja ütlen teile, et te kõik, viimseni, olete kõrgeima määratluse väärilisena…

Kinnitan veel kord… – olete kõik kõrgeima määratluse väärilistena…, viimseni…

 

Kas on meeles… – alguses oli sõna, ja sõnast sai ihu, mis asus meie keskele elama

Seda ütlemist on kasutatud kõikvõimalikel viisidel ja lugematuid kordi…, paljude aegade jooksul…

Loetlen neist nii mõndagi… – Allah…, Budha…, Brahma…, Kristus…, Jehoova…, Kršna…, Rama…, Jumal…, Issand…

Kas märkate… – siin neis üheski ei ole sõnakestki teie kohta…

Seetõttu rõhutan… – te kõik olete selle osana…, nii on see olnud… – juba alguste algusest…

 

Nüüd mõelge… – kas teie, inimesed, lubaksite end taasluua igahetkeliselt…, ja veel ja veel…, veelgi suurejoonelisemas versioonis ja kujutelmas selle kõrval, kes te niigi olete…?

Kas olete suutelised teadlikult kinkima jumalikkusele enda tundma õppimist, ning esitlema iseend läbi iseenda…, ehk teid endid läbi teie enda…?

 

Pidage meeles… – olete alati olnud headus ja heasüdamlikkus…, mõistmine

Te ei ole miski muu, kui Rahu…, Rõõm ja Valgus… – olete mõistmine ja kannatlikkus…, olete Jõud ja Vägi…, olete abi teine teisele, kui on seda vaja…, olete meelte rahustaja kurbuse hetkeil…, olete tervendaja haiguste ja valude puhul…, olete Õpetajad segaduste hetkeil…

 

Enamgi veel… – olete suurim tarkus ja kõrgeim tõde…, suurim rahu ja kauneim armastus

Selleks olete olnud aegadest aega

Oli aegu, kus teadsite end sellistena…

Nüüd võtke selline mõistmine tagasi… ja olge sellistena… – kuni aegade lõpuni

 

Ärge pidage kõike ees räägitud vähe oluliseks, kuna olete väljendamas jumalikkust ennast…

Kogu teie elu, nii füüsiline, kui vaimne, koosnevad tegevustest… olete alati millegagi tegevuses…

Isegi une aegu teie keha ja mõistus on tegevuses… – süda on töötamas…, on kasvamas juuksed ja küüned…, näete unes tegevust ja olete lahendamas kõiksugu ülesandeid…

Olete alaliselt millegiga tegevuses…

Kuid küsimus ei ole selles, millega olete tegelemas ärkveloleku aegu ja täieliku teadvuse juures…, vaid selles… – kuidas ja milleks on kogu tegevus…?

 

Vastuseks sellele küsimusele on teie vaatenurk asjade suhtes, mis on sündimas teie ümber…, millist osa tahate selles täita… – isegi juhul, kui olete valinud endale vaatleja osa…

 

Kuid kvantfüüsika väidab, et isegi vaatlemine on mõjutamas vaadeldavat…

See tähendab, et teie vaatlemine on mõjutamas objekti…, kusjuures… vahemaad siin ei loe…

Siit järeldus… – teil ei õnnestu kunagi olla üksnes vaatleja…

 

Ja nüüd siis peamine… – millega te ka ei tegeleks, see on seotud mistahes teie elu olukorraga ja mistahes teie eluhetkega… – ja siin ei ole vahet, kas olete vaatleja, või aktiivne osavõtja selles…

Sellega olete näitamas, kes te tegelikult olete… – aga ei loo endast kedagi…

 

Kuid suurem osa inimkonnast mõistab seda otse vastupidi…

 

Püüd tunnetada end just sellena, kes te olete, ongi teie vaimsuse teekond…

Kogu oma elu aegu olete lähenemas eneseteadvustusele üha lähemale ja lähemale…

 

Seega… väljendades, kes tegelikult olete, saavutate eneseteadvustust…, ning, jõudes Püha Rännaku lõpetatusele, saate teoks viia oma jumalikku eesmärki…

Selline tulemus võib sündida mitmeid kordi ühe elu jooksul… – ja nii see ka toimub…

Selliseid olukordi olete korduvalt läbi elanud… – kuid… te ei ole mõistnud neid hetki, kus olete ilmutanud oma jumalikke omadusi……

 

Teie tagasihoidlikkus ja kasvatus ei luba seda nimetada sellena…

Kuidas päikest ka ei nimetaks, ta jääb ikka päikeseks… – seega… teiegi käituge vastavuses oma tõelisele suursugususele…

Aamen

Read Full Post »

Sõbrad

Igale inimesele sõbrad on vajalikud…, kes ütleks tõtt otse…, ütleks asju nii, kuidas need on…

Nemad ei püüa kiita teile takka…, ega püüa rääkida seda, mida tahaksite kuulda…

Kuid… – öeldes sõbrale tõtt, ei jäeta teda hätta tema probleemidega…

Sõbrad pakuvad alati abi, väljendades tingimusteta armastust…

Kallid…, selliselt olen käitumas Mina teie suhtes…

Veel üks asi… – andes juhendeid, ei tähenda enda eelistuste kuulutamist…

 

Teie püüate pidevalt teha Minust Jumalat…, ja teie arvates olen sedavõrd jõuetu, seetõttu Mul on tarvis teie käest midagi…, kuid samas, Ma ei ole suuteline saama seda teilt…

Teie arvates Minul on soove, et midagi toimuks…, kuid Mina ise ei ole teadlik, mida teha, et see toimuks…

Kas tõepoolest arvate, et kui oleksin midagi teilt tahtnud…, kas ma ei saaks panna teid seda tegema…?

 

Inimkond on ajastute jooksul rääkinud Mulle, kuivõrd tahaksid elada maapeal…

Olete pidevalt rääkimas Mulle ja iseendale, et tahaksite elada harmoonia ilmas kaua ja elada õnnelikku elu…

Olen ajastute jooksul selgitanud, kuidas seda saavutada…

 

Ja nüüd… – uus sajand on alanud…, ja Ma taas räägin teile sama…

Loodan – kellel kõrvad… ehk need kuulevad Mind…

Kuid ikka, nagu on alati olnud… – enamus teist ei kuule Mind…

Paljudele teie seast ei meeldi, kui Jumal teeb juttu poliitikast ja ökonoomikast…

Teie arvates Jumal peaks rääkima millestki ülendatust, kuna tahab aidata inimest tema soovides ja püüdlustes…

Kuid sõbrad…, vaadake oma ilma… – ta on üles ehitatud üksnes teie olu aspektide ahelast…

 

Jah… vaimsus on aluseks…, kuid vaimsus on teie kõigi elu sfäärides, ning väljendub läbi teie käitumise…

Oma sammudega määrate oma vaimsuse taset… – aga elu, nagu on korduvalt räägitud, areneb, lähtudes teie kavatsustest elu suhtes…

 

Kui te jätkuvalt soovite säilitada sõprust Minuga, siis teil tarvis mõista, kuidas toimib Jumal…

Jälgige oma mõtteid ja jälgige, mida räägite…

Kõike head oma elus peate… kokkulangevusteks…, vedamisteks…, õnnepiletiks…

Aga kõike halba… – maavärinaid, orkaane, tsunaamisid, üleujutusi, epideemiaid, ootamatuid surmasid… – kõike seda peate minu tegudeks…

 

Peale selliseid järeldusi jääb üle vaid üks… – karta Mind…

Teie kultuuri teravik on üles ehitatud teie mõtetele, arvamustele ja sõnadele…

Mõnedes kultuurides looduskatastroofid on tõlgendatud Jumala Tegudeks…

 

Kuid samas Ma rõhutan… – kõik teie elus toimuv õnnena ja vedamisena… on samuti Minu teod…

Teie elus ei ole olemas juhuseid…, ega saa ka olla…

Teie arvates Mina millegi muuga ei tegele, kuivaid kontrollin ja loon kõiki teie elu olukordi…

 

Kuid Ma ütleks teile järgmist… – Minul ei ole teie iga ühe jaoks eraldi elu programme…, on üksnes teie enda valitud ja seatud elu programmid…, ise olete kontrollimas ja seadmas kõiki oma elu olukordasid… – üksnes teie ise

Seda kõike teete oma mõtetega, sõnadega ja tegudega…

 

Seega… – ma kordan… – Mina ei ole Jumal, ega loo teie kogemisi läbi teie elu…

Ma üksnes soodustan ühtede või teiste olukordade ilmnemist, milliseid olete ise valinud…

Esmalt teie teete otsuse, mida valite… – üksnes siis Mina teen võimalikuks selle ilmnemise, mida olite valinud…

Selliselt on töötamas meie sõprus…

 

Ma loodan…, te usute sellesse, et olen teie kõigi vaimsuste igavene sõber… – ma jätkan teile võimaluste avamisega, et saaksite realiseerida oma valikuid…

Ma panen teie kätesse atribuute, mille abil saate alati realiseerida oma valikuid, ning saavutada valituid kogemisi…

Kõik see on üksnes selleks, et saaksite tõusta üha kõrgematele oma teadvuse tasemetele…

Kuid te jääte valikute ees seisma… – kas võtta atribuute kasutusele…, või mitte…?

Enamuselt teie valik oleneb sellest, kuivõrd olete teadvustamas sündmusi, mis toimuvad teie elus…. otse nüüd…

Edaspidi võtame läbi teie teadvustuse tasemed…, ja tasemeid tasemete seesmuses…

Aamen

 

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/c-319

11.11.2018

 Kõrgema hüve nimel

Olete juba suutelised võtma asju vastu rahulikult, mida varem oleksite võtnud kui ebaõnne…, ning oleksite otsinud süüdlasi selles, et asjad on läinud selliselt…

Nüüd juba mõistate, et ise olite juhtunu põhjustajateks… – ja see juhtus üksnes kõrgema hüve nimel… – te ise soovisite selliseid kogemisi toimunud sündmuse läbi…

 

Mul on teile üks mõte… – ehk nende ridade lugejad olid ise valinud sellist oma elu teekonda, kus saaksid avardada enda eelmiste elude teadvust… – ehk olid kõigi oma eelmiste elude aegu valmistunud selleks…?

Kas on selline asi võimalik…?

Kui jah… – siis on aeg alustada sellega…

 

Inimesed on sageli solvunud Minu peale, ehk on isegi raevus…

Nii see ka on… – Minu jaoks selles ei ole midagi uut…

Olete vihastumas minu peale…, mõistmata, et toimunu ja toimuva olukorrad olete ise loonud…

 

Mina olen andnud teile täiuslikke atribuute ja vajalikke inimesi…, vajalikes kohtades… – isegi sündmusi olen korraldanud selleks ideaalseid…

Seda üksnes selleks, et vajalikul hetkel oleksite valmis saama enda poolt valitud kogemisi…

Sellest olen rääkinud ka varem… – see on abi inimestele…, vastavuses nende ärkamisele…

 

Kuid elu on kulgemas edasi…, üha vähem ja vähem solvute elule, ega vihastu Minu peale…

Üha enam ja enam hakkate märkama elu täiuslikkust…

Teil ei tasu muretseda selle üle, et varem olite raevunud minu peale…

Kõik on korras…, nii on sageli olnud inimestega

Sellegipoolest… – ma väga armastan inimesi…

Ärge kurvastage, et te ei teadnud seda kümmekond aastat tagasi…

Sellest piisab, et teate seda nüüd… – te saite täiskasvanuks omal tunnil…

 

Nüüd räägiks teist, kes on lugemas või kuulamas seda sõnumit…

See ei ole teile avansina… – see on teostunu konstateerimine…

Te kõik olete oleva seesmuses…, ole alati tahtnud olla Jumala tahte läbiviija…

 

Mis õpetust, või usku te poleks uurinud, või kuulutanud…, te ei suutnud oma seesmuses leppida õpetustega, mis rääkisid Jumala kartmisest…

Oma leegitsevais südameis te ei uskunud üksnes, vaid teadsite, et Jumal ei saa olla selline…, ning, oma südame kutsel, püüdsite jagada neid mõtteid ka inimestele…

 

Te kõik olete mingil tasandil uskunud ja teadnud, et teil seisab ees olla Minu sõnumi kandjad…

Jah…, olete Minu sõnumi kandjad… viimseni kui üks…

Kuid iga päevaga mõistsite üha enam ja enam, mida tarvis selleks teha…

Vaimsuse tasandil olite alati teadlikud ja valmistusite kokkupuuteks inimestega, kes on erinevat päritolu ja erinevate elukogemustega…

Teil tuleb oma tahte kohaselt olla sõnumikandjaks… – olla sõnumikandjaks ja teha koostööd isiklikul  plaanil…

Teie kõik…, kes enam, kes vähem…, olete alati soovinud saada kogemusi ja õppida suhtlemist inimestega, olenemata usulahust, kultuurist…, ja mistahes tegevusalalt…

 

Olete elust elusse lihvinud oma kogemisi…, kuigi see ei läinud alati edukalt…

Paljud arvavad jätkuvalt, et nemad ei ole suutelised viima oma mõtteid inimesteni…

Kuid see ei ole mitte valmiduse puudumine…, vaid… usaldamatus oma jõududesse…

Kõike tuleks võtta kui ühe protsessi osana… elu enese ja teie virgumise protsessi osana…

 

Üha enam ja enam olete veendumas arvustamise tühisuses…, olete üha sagedamini ja sagedamini võtmas elu sündmusi vastu rahumeelselt…, teades, et kõik toimuv on täiuslik…, ja on sündimas õigel ajal…

 

Ei ole vajadus teeselda, et olete mistahes sündmustest üle… – te olete üksnes  sõnumikandjad…, ja teie peate olema kõigest olevast üle…

Ütlen veelgi enamat… – teie, kui vaimsed sõnumikandjad, peaksite olema õnnelikud tehtava töö tõttu…

Pidage meeles… – vaimne valgustus ei ole mõõdetav sellega, kuivõrd ükskõikne on teie ego mistahes komplimentide  ja kiidusõnade suhtes…, vaid mõõdetav sellega…, kuivõrd sõltuv on nendest teie rahu, rõõm ja õnnistunne…

Oluline on… et ego ei pääseks kontrolli alt välja… – ärge lubage, et tema saaks juhtida teid…

Kuid ärge unustage tunnustada oma ego…, ta on abiks teile edasi liikumisel…

Aamen

Read Full Post »

Tervitan sind, Budha…

Tervitan sindki, minu kallis lõpmatus…

 

Me ei ole ammu suhelnud…, olen hakanud igatsema sind…

Ma olen alati sinus…, sina oled minus… – teisiti ei saa olla…

 

Tõsi küll…, ilmselt minu mõistus hakkas igatsema sind…, ta on ju eraldi olev…

Lülita ta välja…

 

Arvad, et mõistust mulle ei ole tarvis…?

Mitte alati…

Kui vaja midagi jagada, siis läheb mõistust vaja…, aga kui liita…, siis mõistust ei lähe vaja…

 

Kuidas saan mõistust välja lülitada…?

Olen proovinud…, kuid ei tule midagi välja…

Sa ei ole seda tegelikult isegi veel proovinud…

Üksnes unusta, et see on sul olemas…

 

Kuidas…, kuidas saab seda unustada…?

Kui arvad, et sinu teadvuse tähelepanu on peas…, siis koonda oma tähelepanu südamesse… – seal ei ole mõtteid…, või koonda mistahes teise organi peale, kus samuti ei ole mõtteid…

Kui teed seda pikemat aega…, siis võid tunnetada seisundit väljaspool mõistust…

Sinu mõistus lülitub üksnes sellest, et sa ise lülitad teda, suunates oma tähelepanu oma peasse… – sinna, kus asub mõistus…

Kui vaid ilmub mõte, siis võid panna tähele, kuidas tähelepanu harjumuspäraselt on suundumas pähe…

Te olete harjunud selliselt elama…

Teid on õpetatud selliselt toimima…

Ärgates, teil esmasena lülitub töösse mõistus…

Ärge laske temal käivituda hommikuti…, või siis, kui seda vaja ei ole…, ärge laske temal suunduda koheselt pähe…

 

Kuidas sel juhul elada ja suhelda ühiskonnas…?

Kuid olles roolis, tarvis mõistuse tööd…?

Ei, see ei ole nii… – olles roolis, suuna tähelepanu teele…

Kui teed nii, siis võid avastada, et mõistus mõtleb oma mõtteid, samas ise juhid autot… – järelikult… – mõistus ei võta auto juhtimisest osa…

Sa sulandud teega…, muutud teeks…

 

Mis on tähelepanu…?

See on kui taskulambi kiir… – sa suunad osa oma tähelepanust teatud funktsioonide käivitamiseks…, sa valgustad  neid piirkondi, milliseid kavatsed läbi uurida…

 

Järelikult… kui ei suuna oma tähelepanu kusagile, ega uuri midagi…, siis on võimalik saavutada ühesuse seisundit…, eraldamatuse seisundit…?

Su mõttejada on õige…

Oma tähelepanuga oled pidevalt liikumas ühe valitud punkti suhtes… – enda keskme suhtes…

Kui oled oma tähelepanuga liikumas enda keskme ümber, siis oled rahu olekus, ega eraldu endaks ja selleks, kuhu on liikumas sinu tähelepanu…

Kui õpid oma tähelepanuga olema pidevalt enda keskmes, ehk oma südames…, siis lakkad liikumast…, lakkad eraldumast… – muutud absoluudiks endaks…, naased tema olekusse…

 

Siis ma ei arene edasi… – rahus olek tähendab arengu puudumist…

Kas sind see hirmutab…?

 

Ei…, kuid meile on õpetatud, et tarvis pidevalt areneda vaimselt…

See on üks illusioonidest…

 

Kas vaimne areng on illusioon…?

On küll… – sinus endas on olemas kõik…

Seetõttu sul ei ole tarvis kusagile, ega milleski areneda… – on võimalik olla endas ja olla kõigena…

 

Kas ei ole siis igav, kui ei ole kusagile püüelda…, ei ole midagi valida…, ei ole midagi proovida… – siis ei muutu midagi…?

Sa oled uurimas erinevaid maitseid…, sul hakkab igav, kui ei saa maitsta uusi maitseid…

Kuid kujuta ette, et sinus on kõik maitsed olemas…, ja tahad proovida üht maitset…, siis sul tuleb vabaneda kõigist teistest maitsetest… – sellega sa piirad end…

Kui sinus on kõik maitsed… – kuidas saad igatseda mingit maitset…?

 

Kas sinul ei ole mõtteid…?

Mõneti tulevad, kui luban neil tulla… – kasvõi… sinuga suheldes…

 

Kuid on võimalik suhelda ka mõteteta…

On küll… – kuid sina ei ole selleks valmis… – siis sinu mõistuses ei sünniks küsimusi…

Küsimused on eraldumine…

 

Kuidas on võimalik püsida alaliselt eraldamatuse seisundis…, enese keskmes, või ilma keskmes…?

Milleks tarvis ilma kogu tema duaalsusega ja eraldumusega… – milleks…?

Täiuslikuma tundmaõppimise tarvis…

See on vaid üks teekond Absoluutsuse tundmaõppimiseks…, sama on ka absoluutsuse punktis…, ühesuses…

Seetõttu see on arenemas nagu kõik muu…, võrdväärselt teistega…

 

Milleks üldse areng, kui on olemas potentsiaali punkt…, on olemas Absoluudi teadvus ühesuse seisundis…

Milleks temal eralduda ja suunata oma tähelepanu oma osadele… – hiljem rääkida läbi sinu, et ei ole vajadust suunata oma tähelepanu enda osadele…, on vaja ühenduda nendega…?

Mis mõte on sellel…?

Mingi jooks mööda ringi…

Kõik on naasmas oma ringile

Kas suudate mõista seda lauset…?

Te ehk arvate, et see on naasemine ringidele…, ehk areng mööda ringi…

Kuid siin on teine tähendus…, mitte oma ringidele…, vaid… oma ringile

Teil on raske süüvida sellesse sõnasse…

Oma ringile… – see on enda isiklikule ringile… – tõusta enda veelgi kõrgema vabaduse tasemele

Õppides tundma veel üht enda osa… – õpid tundma enda vabadust üha uuemas kvaliteedis…, igal Olu ringi uuel etapil…

Nüüd oled läbimas Olu kogemist…, ehk naasemas oma ringile… – Mina vabaduse ringile…

Oled naasemas uuesti enda ringile…, avardad end…

Kui õpid tundma igat oma mõistmise ja vastuvõtu omadust, sa avardad oma ringi…, oma mõistmise ringi… – igal ringil õpid tundma enda vabadust…

 

Mis on vabadus…?

Piirangute puudumine…, jumalikkuse voolamine, mis on takistamatu ja kõikehaarav…

 

Kui Absoluutsus on rahu olek…, kuidas saab olla voolamist…?

Voolamisi on erinevaid… – on olemas liikumatuse voolamine…, voolamise liikumatuse voolamine…, voolamine seesmusesse ja voolamine seesmusest…

 

Mis on siis üldse rahu…?

Kas voolamise või liikumise puudumine…?

Voolamine ei ole üksnes liikumine…, pigem… läbistumine… – avardumine seesmusesse…

 

Ma ei mõista… – kui on avardumine…, siis see peaks toimuma millegi suhtes…, kas eelmise seisundi, või keskme suhtes… – kuid see ise on juba liikumine…, aga mitte rahu…

Rahu ei ole üksnes kõige peatumine…

 

Mis see siis on…?

Ma püüan leida inimlikumat sõna… – ehk pigem… – täituvus

 

Kui see on täituvus…, ehk… tühjus, mis on täitumas tühjusest…, ehk… – jumalik tühjus on täitmas iseend… – kas see ongi voolamine…?

Jah…, kuid teie mõistes on olemas tühjus, mis on täitumas mingi tühjusega…

Kuid pöörame seda teisiti… – on täius, mis on loomas oma tühjust…

 

Pea kinni…, kuid meile räägitakse, et Absoluut on jumalik Tühjus, milles on olemas kõik…

Nii see on… – ehk… ei ole olemas mõisteid täius ja tühjus…, vaid on olemas täiuse ja tühjuse ühesus

 

See meenutab mingeid mõttelisi saltosid ja žongleerimist mõistetega…

On olemas jumalik täituvus, ehk… kõige potentsiaal…

Et mõista täituvust, tarvis mõista selle puudumist… – ehk… mõista tühjust…

Nii tekib jumalik tühjus, mis püüab täituda… – nii on ilmutumas ilm…

 

Seega… – meie Absoluut on jumalik tühjus…, kuid tema Absoluut on tema jumalik täituvus…, mis püüab mõista end läbi tühjuse…, sellega loob endas absoluutset tühjust, mis ilmutub kõigena…, kõige potentsiaalina…?

See on tõesti sõnadega žongleerimine…

On tähtis asja olemus… – kui on olemas jumalik tühjus…, siis on olemas ka jumalik täius…

 

Absoluut rääkis, et on liikumas avardumise teed, aga tema Absoluut on liikumas süüvimise teed…

Järelikult… meie Absoluut, oma jumalikus tühjuses, on ilmutamas täitunuid osi…, ehk on ilmutamas enda täiust, täites sellega oma jumalikku tühjust…?

Kuid tema Absoluut, omas jumalikus täiuses, on loonud jumalikku tühjust…, ehk… õpib tundma oma täiust läbi oma tühjuse..

Kõik see kõlab mõistuse vastaselt…

Lülita oma mõistus välja… – ela väljaspool mõistust…

Mõistus võib uurida konna, prepareerida teda… – kuid konn lakkab elamast…

Mõistus ei ole võimeline kokku panema elu…, kuna elu ei koosne kokkupandavatest omaduste osadest… – nagu on ka armastusega…

 

Just nimelt…, kus selles süsteemis on armastus…?

Armastus on terviklik vastuvõtt…

 

Mis on siis vastuvõtt…?

See on oma jumalikkuse avamine… – oma jumaliku tühjuse ja oma jumaliku täiuse avamine…

Pane tähele… – kui sinus on täius, kuid sinu ümber on tühjus… – mida sa siis teed…?

 

Avardun…

Kui sinus on tühjus…, aga ümberringi on täius… – siis tõmbud kokku…

Kui sinus on täius…, ja väljaspool on täius… – siis oled stabiilne…

Kuid küsimus on täituvuse tasemes…

Kui oled täitunud enam, kui ümberolev… – siis avardud…

Kui oled täitunud vähem, kui ümberolev… – siis tõmbud kokku…

On veel üks seisund… – kui sinus on tühjus…, ja ümberolev on tühjus… – ka see on stabiilsus… rahu seisund…

Kõik muu on liikumise seisund…

 

Seega… – erinevad tühjuse ja täiuse kooslused…

Sa valid igal juhul ühte neist…

 

Sellisel viisil täitunud Absoluut saab tundma õppida enda tühjust…, ja tühjuse Absoluut õpib tundma enda täituvust…

Kõik see on ühene protsess, ja seda õpetatakse mulle…

Nii see on…

 

Kuid…, mis seisund on siis, kui tühjus on sees ja tühjus on väljaspool…?

Mis rahuseisund on siis…?

See on täieliku rahu seis…, olu täielik muretus…

 

Mis on olu…?

Olu on enese teadvustamine…

 

Kelle poolt…?

Kellegi…, enda…, kõigi…

 

Kellena oled tunnetamas end…?

Kõigena…

 

Oled sa rahus…?

Olen…

 

Järelikult tühjus on sinus ja väljaspool sind…?

Jah, nii see on…

 

Kuid kuidas seda saavutada…?

Kas tahad seda saavutada…?

 

Ei tea…

Kõige esmalt tahaks mõista, mis asi see on…

See on mistahes surve puudumine…, ei seest, ega väljast… – sa ei avardu, ega tõmbu kokku… – sa ei suru millegile, ega miski ei suru sind…

Kõik on üksnes voolamas läbi sinu, kui läbi tühjuse…

 

Kui miski on voolamas läbi minu…, mis tühjus see saab olla…?

Tühjus, mis laseb endast läbi kogu oma täiuse, on avamas endas oma täiust, tehes seda tühjaks…

 

Taas kuidagi mõistuse vastaselt…

See on sellest, et püüad analüüsida mõistusega…

Kuidas on võimalik mõistusega analüüsida tühjust…?

Analüüs on jaotamine osadeks…, kuid tühjusel osi ei ole…

 

Ehk… kas siis on võimalik analüüsida tühjust läbi tema täiuse…?

Seda oledki tegemas.., kõik olete seda tegemas…

 

Siis ka täiust on võimalik õppida tundma läbi tema tühjuse…

Just nimelt…

Tegid õieti, kui ei kasutanud sõna läbi analüüsida…, kuna teada saamine ei pea tingimata olema analüüs…

Analüüs on üksnes tilluke osa teada saamisest…

Tühjuse teadasaamine ei ole võimalik läbi analüüsi…

Täiuse olus oled pidevalt avamas tühjust…, ja tühjuses oled pidevalt avamas olu täiust…

 

Aga sina…?

Mina olen rahu olus…

 

Sina siis ei ava tühjust Olu täiuses, ega täiust tühjuses…?

Ei… – ma ise olen nii täius, kui ka tühjus…

 

Kas olu…?

Vastuvõtu…

 

Sa ise ütlesid, et see on üks ja sama…

Mina ütlesin, et olu on enese teadvustamine…

 

Kas sa ennast ei teadvusta…?

Ma teadvustan mitteennast

 

Sul on täna kavas mind segadusse viia…?

Viia segadusse sinu mõistus, kes püüab kõike laduda riiulitele… – laduda tühjust riiulitele…

 

Sa teadvustad mitteennast… – mida see peaks tähendama…?

Ei ole olemas mind ja mittemind… – on üksnes Mina…, ja Mina olen Kõik…

 

Vastuvõtu uus põhimõte ja samas… paradoks… – kõik on Mina…, ja Mina on Kõik…

Seetõttu olen nii täius, kui ka tühjus…

Kõik teie ümber ja teie seesmuses on üksnes täiuse ja tühjuse seondus…

Kui need sulanduvad, siis sünnib uus vastuvõtu omadus… – täielik tühjus…, või… tühi täius…

See on just see jumalik tühjus, milles on olemas kõik…, ja samas – ei ole midagi olemas…

 

Kas on võimalik avada tühjust mõistuse läbi…?

Ei ole midagi võimatut…

Ehk sa oledki liikumas seda teed…

 

Kui on olemas tühjus… – siis ei ole millestki valida…, ega ole valiku vabadust…

Valiku vabadus on osa tühjusest…

Vabadus on tühjus…

Sa oled vaba ka valikutest… – ja see on kõrgeim vabaduse seis…

Sul puudub vajadus valida…, ja sa ei ole sõltuv valikust…

Sa oled sõltumatu valiku olemasolust, või selle puudumisest… – mistahes valiku olemasolust…

Sinus on kõik olemas…

 

Kuidas küll sul õnnestub viia minu mõistus tupikusse…?

Mul taas ei ole küsimusi…

Sa oled kokkupuutumas minuga…, oled saavutamas minu omadusi… – tühjuse omadusi…

 

Mis on siis lõpmatus…?

Kas tühjuses on lõpmatust…?

On…, lõpmatu tühjus…

 

Kas täius saab olla lõpmatu…?

Jah…, kui see on jumalik täius…

 

Tänan sind…

Ma ehk oleks veidi veel lõpmatu tühjuse olekus…

Nii jäidki mul mõned küsimused esitamata, mida valmistasin ette…

Need ei olnud olulised…

Oled täitumas tühjusest…

Tunneta selle protsessi paradoksaalsust…

 

Täitumine tühjusest… – mina sinus ja sina minus…, ma olen kõik ja kõik on mina…, kõik on ja ei ole olemas… üheaegselt…

See on mingi erakluse seisund…

On küll…, otsuste tegemise vajaduse puudumine…, valikute vajaduse puudumine…

Sinus on kõik olemas… – oled sügavus ja oled avarus…, oled tühjus ja oled täius…

Sa oled Kõik…, ja sa oled Mina…

Sinu ees on kõik ilmad ja galaktikad…, sinu seesmuses on kõik ilmad ja galaktikad…

Kõik see oled sina… – kõik see olen Mina…

Tunneta kogu tohutust ja selle lõpmatust…

SElena

Read Full Post »

Üksnes hoolsal vaatlusel ja uurimisel on võimalik jõuda elu suure saladuse mõistmiseni… elu mõistmiseni

Kui te viiks kokku kõike, mida olete oma elus kuulnud ja tunnetanud, palju kordi…, kuid millele ei ole pööranud tähelepanu… – inimkonna kultuurilisele ajaloole… – siis ehk tabaksite kogu selle mõtte… ootamatult…

Nii saate kätte valemi… – kuidas elada inimlikku elu…, ja kuidas saada sellist mehhanismi, mis oleks töökindel…

 

Just teie suutmatus elada vastavuses selle saladusega, on muutnud kogu teie elu košmaariks…

 

Ma avan teile saladuse, millest paljud on teadlikud, kuid ei pööra sellele tähelepanu… – see aitab teil luua uut ajalugu, ning muuta globaalset košmaari unistuseks…

 

See ei ole külgetõmbe jõud…, ja see ei ole koheselt nähtav… – kuid elu oluline aspekt on – kolm ühes…

Oma vestluste aegu oleme sellest rääkinud korduvalt… – kuid te ei ole võtnud Minu sõnu tõsiselt…, sõnumit sellest, et elu tarvis elada põhimõttel – ja/ja..

 

Seega… – kõik asjad on siiski… üks asi

Ja mis peamine… – kõik ühes asjas on jaotumas kolmeks osaks…, kolmeks…, kõik

Teile näib, et kasutades sellist vaadet elule, mida kasutab enamus inimkonnast – kõik jaguneb kaheks osaks…, teile näib, et elate binaarses ilmas – kahesuse ilmas

Palun seda mitte segi ajada suhtelisusega… – mis oma olemuselt on sootuks teine asi…

 

Tegelikkuses kõik on triaadina…, ehk… – kolmelisusena, või kolmainsusena…

Moonutatud reaalsuses olete elamas üksnes seetõttu, et kõike näete üksnes kahesuse mõttes…

 

Vaatame seda nüüd läbi selgituste…

Jumal on üks olemus… – ehk olete sellega nõus…?

Kuid Mina olen jaotunud kolmeks, mida teie religioonis võetakse – isa-poeg-püha vaim

Teie, inimesed, olete jaotunud samuti kolmeks – keha-mõistus-vaimsus

Aeg on üks hetk…, kuid teil see on samuti jaotatud kolmeks – möödanik-olevik-tulevik

Ka avarus on samuti üks…, kuid teile see on siin, seal ja nendevaheline

 

Ehk olete teadlikud, et on olemas üks koht…, üks hetk…, üks olemus ja üks olevus

Seega… kogu Minu tervik on jaotunud kolmeks Minu väljenduseks…

 

Just üleminek duaalsest reaalsusest triaadlikku reaalsusesse muudab teie kõiki kogemisi…

Teie probleem peitub selles, et kõike olete nägemas paaris

Näiteid sellest on teil küllaga… – mees – naine…, headus – kurjus…, ülal – all…, kiiresti – aeglaselt…, suur – väike…, valge – must…, kuum – külm…, ja nii edasi…

Neis kõigis näete üksnes kahesust… – paari…

 

Tegelikkuses see on triaad…, kolmainsus…

Ehk vaataks, kuidas see näeb välja triaadi kaudu… – mees-naine-mõlemad…, hea-kurjus-mõlemad…, ülal-all-mõlemad…, kiiresti-aeglaselt-mõlemad…

Nagu näete… – mistahes asi võib teile näida kas ühena, või teisena…, kuid tegelikult ta on mõlemana… – üheaegselt

Just üheaegselt on nende kolmas osa…

Teil tarvis näha terviklikuse kahesust…, aga mitte eraldi elementidena…

Teil ei ole vajadust näha seda, või seda…, – vaid näha seda ja sedaüheaegselt…, ehk näha tervikuna…

 

Mis on see salapärane kolmas…?

 

Olete harjunud kõike nägema kahesena…, seetõttu paljud kahtlevad kolmanda olemasolus…

Te ei ole suuteline nägema, et kaks asja võivad olla kolmas asi, mille nimeks on – mõlemad

 

Selle küsimuse mõistmiseks teil tarvis muuta vaatenurka… – nii lihtne see ongi…

Kõik oleneb sellest, kuidas seda vaatate… – sellest on korduvalt räägitud…

 

Kõige määratlemine oleneb sellest, kuidas olete vaatamas…

Pidage meeles… – miski ei ole sellisena, kui näib…

Muutes oma vaadet, hakkate nägema teisiti…

 

Teile on põrutav uudis… – sellist asja, kui reaalsus… – ei ole olemas…, on olemas reaalsus, mida ise olete loomas…, oma vaateseisuga…

Luues oma reaalsust, kasutate oma vaatenurka…

 

Olen samas rääkinud teile, et elul ei ole mõtet…, kuid ta saab sellise mõõte, millise ise annate temale

Tegelikkuses kolmas osa on üksnes – üks osa…, mis on jaotunud kolmeks…

 

Elus see näeb järgmisena… – mistahes asi, vaadatuna kolmainsuse vaatest… – olgu see hea, või halb…, või midagi keskmist…, – ülal või all…, või midagi keskmist…, – kiire või aeglane…, või midagi keskmist

Just nimelt… millelgi keskmisel teil ei ole nimetust…

Selliselt näeb välja kolmainsuslik reaalsus… – see on ainus olev, mille nimeks on teil… – Jumal

 

Olen rääkinud, et ei ole ei halba, ega head…, on vaid midagi vahepealset, mis hoiab nii head, kui halba koos…, andes sellega võimalust seda läbi elada

Võttes vastu Kõige kolmainsuslikku reaalsust, teil avaneb mõistmine, kuidas on töötamas elu ise… – milles seisneb elamine Jumalana…, ehk… omandades võimalust, loomata Jumala illusiooni, luua üksnes kontekstuaalset välja (võimaluste välja), mille seesmuses, suhtelisuse terminite läbi, saab teadvustada jumalikkust täienisti…

 

Teil peaks olema selge, et teie ilm, oma kahesuses, oli loodud Jumala kolmainsa reaalsusena…, et jumalikkus ise saaks õppida tundma end, läbi iseenda kogemise…

Seega… te ise olete kolmainsast reaalsusest loonud kõikide asjade kahesuslikku illusiooni… – kõikide asjade triaadi…

Sellega lõite suurimat kahesust, mida olete üldse loonud… – elu ja surma

 

Kolmainsus on andmas võimalust luua – seondust…, katkematust ja jatkuvust

Kahesus ei ole selleks võimeline…

 

Kahesuse töö näitena võib olla joon… – ta on loomas kahesust, kus üks asi on siin…, ja teine on seal…

Saate liikuda sinna ja siia mööda joont

Kas mõistate, mida see tähendab…?

See tähendab, et teil puudub võimalus liikuda üksnes ühes suunas…

Kahesuses olete ilma võimalusest liikuda ühes suunas lõpmatult, kuna varem või hiljem, jõuate joone lõppu…, ning teil tuleb liikuda sama joontmööda tagasi…, ehk… vastassuunas… – evolutsioonile vastassuunas…

 

Selles seisneb mistahes kahesuse probleem…, ehk… kahese ilma probleem…

Sellega olete vastuoksa evolutsiooni esmase põhimõttega… – evolutsioon on liikumas üksnes edasi…

 

Kui võtate kolmainsust – triaadi… kõike kõigega ja kõiges…, siis soovitaks ühendada kõik kolm punkti kokku… – nii saate kolmnurga

Vaadake hoolega… – mida saite… – ei enam, ega vähem, kui igavikku

Mööda seda joont saate liikuda igavesti… – saate taas läbida kohti, kus olete olnud…

Kuid siin te ei naase nende juurde tagasi…, vaid kohtute oma teekonnal nendega taas

See ei ole liikumine mööda üht joont…, vaid see on liikumine mööda oma elujoont… – mööda lõpmatut elu…

 

Kuid teie võtsite kasutusse vaid üht lõpmatuse aspekti… – oma lõpmatud ettekujutlust…

Kujutlesite, et olete suutelised jõudma joone lõpuni (millel puudub lõpp), ning nimetasite kujuteldava joone lõppu surmaks…, ehk… oma kujutelmas olite liikumas joone lõppu…

 

Teil peaks olema selge, et lähtudes kõige kolmesusest, jõudes joone lõppu, näete, et see ei lõppe, vaid pöörab ära ja liigub edasi, järgmise punkti poole…

Kõik olete liikumas selliselt…, punktis üksnes peatute korraks, et suunduda järgmise punkti poole…, ja nii edasi…, ja lõputult…

Olete liikumas mööda vaimse ilma külgi, kuni ühe joone lõpuni… ehk sünni ja surma nurgani…

 

Ehk nii mõistate, et rännakud ei lõppe iialgi… ei iialgi…

Vaja mõista vaid ühte…, mõista kõrgema reaalsuse olemist…, see ongi kolmainsuslik tõde

See on asi, mis ei ole ei selleks, ega teiseks… – on vaid üksnes ja täienisti kolmandaks…

Üksnes see on ainus olev

Aamen

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/9-63

 Vaimsuse eesmärk 9 osa

Marat ibn Alim

2018.10.15

Lõpule viimine, ehk… plaani kokkuvõte

 

Jah…, nii see just on…, teie püha rännaku lõpule viimine on olnud teie vaimsuse plaaniks

See on saavutatav elamisega läbi keha, mõistuse ja vaimsuse…, nii saab viia teoks oma püha rännak…

Üksnes nii teie kolmainsuslik olemus saab ja teostab oma jumalikku eesmärki…

Kuid… – palun mõista ja pidada meeles… – vaimsuse plaan, püha rännak ja jumalik eesmärk... – on üksnes ühe ja sama tahud…

 

Teie mõistus ja keha on igapäevaselt segaduses, kuna igahetkeliselt avaneb sedavõrd palju…

Näha on sedavõrd palju…, sedavõrd palju tarvis teha…, sedavõrd paljudelt asjadelt on võimalik saada head meelt…, kuid samas karta neid…, imestada neid…, muretseda ja tunda muret nende pärast… kulutada nendele aega

Teie keha ja mõistus nõuavad tähelepanu endale… – pöörata tähelepanu millegile ja enam keskenduda millelegi…

Kuid vaimsus on igapäevaselt vastamas kõigile keha ja mõistuse kaeblemistele…, selgitades endale… kolmainsale olemusele, millele tasuks keskenduda ja millele pöörata suuremat tähelepanu…

 

Kuid, nagu sageli ikka… – teie keha ja mõistus ei ole alati kindlad tee õigsuses…

Rännak mööda vaimsuse teed ei näi neile alati kaasakiskuvana ja meeldivana…, võrreldes keha enda ja mõistuse valikutega…

Vaimsuse tee näib neile mõneti igavana…

 

Kuid, kõige selle juures, rännak on siiski püha…

Ometi see ei tähenda, et mistahes inimene ei saaks otsida oma ilmalikes igapäevastes tegevustes endale meelepäraseid, ja mistahes seiklusi…

Neid saab otsida… ja on võimalik ka leida…

See ei tähenda samuti, et ei võiks joovastuda elurõõmudest…, või supelda õnnes…

Seda kõike on võimalik läbi elada inimlikul tasandil…

 

Kuid vaimsuse plaani teekonna valik kehale ja mõistusele…, selle tundma õppimine, viivad just selleni, et kaovad mistahes ajendid rahutusteks…, vähenevad põhjused hirmudeks, kuni nende täieliku kadumiseni…

Te hakkate elama oma elu…, tema täies ulatuses

 

Teid ehk paneb huvi tundma…, mida tähendab elada täies ulatuses…, millega võiks selline elu sarnaneda…

Kas see on elu täis saavutusi…, kuulsust…, või… edu, rõõmu oma pere vastu…, elu, kus lapsed saavad head kasvatust ja astuda rõõmsalt oma teed…, saavad saavutada paljut ja elada läbi nii mõndagi?

 

Mida tähendab elu täies ulatuses…?

 

Ehk vastus valmistab teile pettumust… – kuid see oleks järgnev… – suurimat rahuldust on toomas selline elu, mis ületab oma mõõtmetelt kõike muud…, ja selline elu on järgimas teie vaimsuse teed

 

Teie vaimsus on teadlik, et… kui teie olemus muutub väljenduseks…, väljendus muutub elamiseks, täis kogemisi… – siis teie tervik õpib tundma jumalikkust

 

Kas see siis ei ole see, mille poole olete püüelnud sedavõrd ammu…?

 

Ärge oodake imesid…

Järgides vaimsuse teed, mõistate, et olete jätkuvalt tegelemas asjadega, millega tegelesite ennegi…

Kuid peamine… – nüüdsest tegelete nendega sootuks muul põhjusel… – tegelete nendega hoopis uuel viisil…

Üksnes sellisel juhul antud viis kindlustab vaimsuse metafüüsilisel olemusel täielikku füüsilist väljendust, läbi mõistuse ja keha…

 

Just siis, kui metafüüsiline olemus muutub füüsiliseks väljenduseks…, ja kogemine ja teadvustumine muutuvad üheseks… – teie tervik saavutab lõpetatuse

 

Kui teie tervik on saavutamas lõpetatust, te tunnetate rõõmu…, selle suurimat ilmutust…, ning tunnetate õndsust, mis on voolamas läbi teie… kui läbi enda jumaliku

Selline protsess ei ole üheaegne sündmus…

 

Pidage meeles… – see võib esineda mitmeid kordi…, isegi ühe elu jooksul…, ehk isegi… mitmeid kordi päevas…

 

Vaimsuse plaanis on luua ideaalseid tingimusi…, igahetkeliselt viia täide oma plaan…, teha igat hetke Pühaks üleelamiseks… – just sellist elu saab pidada eluks täies ulatuses

 

Elus ei ole midagi, mis kindlustaks teile ohutust…, tervist…, õitsengut…, õnne ja sisemist rahu…, ega saa saavutada seda kiiremini ja suuremas külluses, kui läbi lõpetatuseni jõudmisel…

 

See on vastuolus kõigega, mida teile on varem räägitud…

Teile sisendati, et elus on palju muid asju, millele tarvis pöörata oma tähelepanu…

Teile on räägitud…, et olla õnnelik, tarvis leida endale partnerit…, autot…, tööd…, maja…, abielluda ja muretseda lapsi…

 

Kuid seejärel… – haigused, kuni lõpuks nekroloog – koht kalmistul…

Ehk… sellega saab astuda mängust välja…

 

Kas pole tuttav…, kallid…?

Teile on sisendatud, et tarvis kuuletuda jumalikele käskudele…, täita Minu tahet…, järgida Jumala seadusi…, karta Jumala raevu…

Kohtudes Minuga viimsel kohtul, hakkate anuma Minult halastust…

Kaaludes teie teeneid ja pattusid…, teen otsuse… kas olete väärilised Minu halastust teie vastu…, või… olete saadetud põrgusse igavesteks piinadeks…

Teile on tehtud selgeks, et võitja saab autasu…, et head inimesed järjekorras on alati viimastena…, ning võidab üksnes see, kellel on enam mänguasju ja kes oskab seista enda eest…, et peaksite olema nähtavad, aga mitte kuuldavad…

 

Kas tunnete ära…, kas on see teie ilm…?

Teile on räägitud, et tee taevastesse, Minu juurde, on vaid üks tee… – seda tuleb teha õieti ja üksnes seda teed…

 

Viljalõikus ei ole Minule vastuvõetav…

Tahaksin teada…, kes ja mis õigusega otsustas viia läbi inimvilja lõikust…, ja millisel määral…?

 

Teie mõistus on täis kõiksugu ideid ja informatsioone, mis on loomas teie igapäevast reaalsust

See kõik on sedavõrd kauge teie tõelisest põhjusest olla maapeal

On lausa tõelise imena, et olite suutelised veel mingil viisil leidma rõõmu ja rahuldust sellises elus…

 

Kuid ma ütlen teile kõigile… – et sellel, mis on peamiseks tähenduseks, ei ole midagi ühist eelpool loetletuga…

 

Peamiseks küsimuseks on… – kuidas viia lõpuni vaimsuse püharännakud…?

 

Teil ei ole vajadust muretseda selle üle… – te jõuate nii või teisiti sinna, kuhu on püüdlemas teie vaimsus… – teil ei tule loobuda heast elust…

Vaimsuse plaani teostumine kindlustab teile kõike, millega tahavad joovastuda teie mõistus ja keha…

 

Teil ei ole tarvis loobuda mõnest elu aspektist teise aspekti nimel…

Vaja üksnes usalduda…

 

Pöörake oma tähelepanu vaimsuse plaanile…

Üksnes siis kõik teie elus… – mitte üksnes see, mida soovite…, vaid kõik, mis on teile vajalik, kannab hoolt ise enda eest…

Kannab ise hoolt, iseenesest, ise enda eest…

Aamen

Read Full Post »

Lee Carroly… – nagu näete pildilt, olen taas Lihavõttesaarel, mida nimetatakse põlisrahvastiku mälestuseks Rapa Nui…, keda on praegugi elamas seal…

See on Tšiilist viie tunni sõidu kaugusel…

See oli Krayoni rühma teine reis neisse kaunidesse paikadesse… – see reis oli isegi muljeterikkam, kui eelmine kord…  

See reis oli väärt reis…

 

Mõned aastat tagasi Kryon märkis ära, et see väike saar Vaikses Ookeanis oli üks kohtadest, kuhu tulid Lemuurlased, kui uppus nende saar…

Võiks mainida, et Lemuuria oli koht, kuhu peale Lemuurlaste tulid Plejaadlased…, kes õpetasid meid…

Kui veider see ka poleks paljudele…, kuid… kui tulete sellele saarele, siis kuulete identset lugu ka Rapa Nui põlisrahva käest…

Seal on seismas seitse Maoi kuju, näoga mere poole…, on kui esindamas neid, kes tulid Rapa Nuile uppunud saarelt…

Maoi on vulkaanilisest tuhast kivikuju, iseloomulike näojoontega…

Kohalike muistendite kohaselt kujudesse on kätketud iidsete ja nende kuninga Hotu-Matua vägi…

Saare vägevaim šamaan, Pau, räägib lugu oma plejaadlikust päritolust…

Sellest saab ettekujutuse, kuivõrd võimas on see koht…

Kusjuures… see on maailma üks imelisematest muuseumidest lageda taeva all…

Pau ja tema perekond võtsid Krayoni rühma austusega vastu…

Krayon tunnustab neid sügavalt…

Siin läbi viidud kanaldused andsid palju lisa selle saare ajaloo kohta, mis kinnitas põlisrahvaste esoteerilist ajalugu…

See on tervendav koht…

Teadmiste hulk ja sakraalne energia, mida pakkusid võõrustajad… liigutas paljusid…

 

Esmalt räägime informatsioonist, mida sai vastuvõetud esimesel päeval…
Päev esimene, Tšiili – 26.10.2018

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Oleme Lihavõttesaarel… ja kogunenud Maoi kuju lähedal…, päikese paistel kuulame tuulte helisid…

Selliselt Gaia on õnnistamas meid…, selles erilises kohas…

Tahaks, et te tunnetaks sama ja võtaks seda vastu…, ning mõistaks, et neil, kes on valvamas seda saart, on teada meie siin olekust…

Käesolev rühm on erinemas teistest, kuna on enamat kui esoteeriline rühm…

Teie silmad on avatud teadmiste poole… selle poole, mis on siin kõikjal olemas…

Tunnetage asju, millistest on rääkimas vähesed…

 

Kallid…, teeks ülevaate sellest, millest tuleb siin juttu…, sealhulgas ka sellest, mida nägime, kui olime siin eelmine kord…

Olen paljude aastate jooksul rääkinud oma partneri vahendusel, mis oli siin toimunud…

 

Neil päevil saate kuulda nii mõndagi giididelt ja šamaanidelt… – traditsioonidest, müütidest…

Räägitakse teile seda parimal viisil, milleks nemad võimelised on… – sellest, kelleks nemad olid ja mis oli siin toimunud…

Paraku… nende jutustuste järgi ei ole võimalik saada isegi ligilähedast ettekujutust sellest, mis on siin toimunud reaalselt…

Ajalugu, millest on neil ülevaade, on suht lühike…

 

Rapa Nui on palju iidsem, kui on teada…

See on üks vähestest kohtadest planeedil, kus on eksisteerimas plejaadlaste tõeline algne energia…

Te olete näinud seitset kuju, kes näoga on pööratud läände…, ehk on reaalselt pööratud sinna, kust on pärit… – kohta, kust on pärit Rapa Nui…

 

Giidid võivad rääkida teile legendi seitsmest rändurist… ja räägivad kindlasti lugu nende kuningast…

Nemad ütlevad, et on tulnud Polüneesiast, mis on Vaikse Ookeani suurte saarte geograafiline nimetus, mille hulka kuuluvad osa Havaii saartest…

 

Kallid, ehk räägiks teile, kust nemad on tegelikult tulnud

Nende intuitiivne aimdus on õige… – need, kes jõudsid siia, olid tõepoolest Havaii saartelt…

Nemad olid Lemuurlaste järeltulijad… – siia jõudsid palju-palju iidsematel aegadel, kui on teada giididel…

Mõistke siiski… – maoi kujud on siiski suht noored, võrreldes tõelise Rapa Nui vanusega…

 

Miks siiski seitse kuju on vaatamas läände…?

See on seitsme ränduri tunnustamiseks, kes jõudsid siia… – see on nende traditsioon…

 

Kuid ehk küsiks Rapa Nuiidelt endilt… – kust nemad on tulnud…?

Vastus tuleb…, plejaadide tähtkujult

Nemad mäletavad seda…, nemad säilitavad seda mälestust…

 

Seitse rändurit tähistavad seitset õde… seitset tähte

Kuigi neil on meeste näod, kuid need kujutavat seitset täheema

Nüüd räägiks sellest, mida nemad rääkisid veel…

Need, kes tulid otse Lemuuriast ja kuhu ka ei asunud elama, kõikjale tõid kaasa erilisi teadmisi

Nemad rändasid Havaiidelt paljudesse kohtadesse…, jõudsid isegi mandrile, kus asub Šasta mägi… – see koht on teile teada…

Jõudsid paljudesse kohtadesse pikki Lõuna Ameerika rannikut…

Jõudsid ka Peruusse…

Mida teate Peruust…?

Ehk sedagi, et seal on järvealuseid linnu…?

Ehk nüüd mõistate, et esoteerilist on siin hulga enam, kui võisite arvata…

 

Mõned isegi räägivad, et siin koobastes on portaale…

See on teie kolmemõõtmelisuse kohaselt parim selgitus…

 

Kuid, mu kallid…, ma räägiks midagi muud…

Esmased iidsed, kes jõudsid siia, olid Rapa Nuilt…, nemad tõid endaga kaasa selliseid teadmisi, milliseid isegi teie ei valda

Nemad olid õppimas Lemuurias ja olid teadlikud Gaiast…

Kõigi riituste aegu, mida viisid nemad siin läbi, panustasid sellesse kohta esmast energiat

Siin on maagilisi kohti, kus võite neid tunnetada…, ja need ei ole midagi müstilist, vaid on maagilised… – see on plejaadlik…

Teadke seda ja jätke meelde kõikideks siin olemise päevadeks…

 

Kõike, mida saate näha oma silmadega… – on üksnes hilisem ajalugu…

Kuid see,  mida võite tunnetada oma südamega, selle vanus võib olla enam, kui 20 000 aastat…

Siin võib leiduda imelisi asju…, ja ka nähtamatuid… – ehk isegi portaale… – kuid kõik siin on hulga suursugusem…

 

Tahaks, et te pööraks tähelepanu rapanuiilastele, kes on elamas siin…, nemad on kõige lähedasemad ja otsemad lemuurlaste järglased

Enamus Havaiidel elavatest on segunenud polüneeslastega…, kuid… Rapa Nuil elavad täheõdede tütarde ja poegade järeltulijad…

Kuulake šamaane…, kuulake giide… – nemad on hoidmas mälestuste kilde kohtadest, milliseid olete külastamas…

Saage rõõmu ekskursioonist…

 

Teine päev Lihavõttesaarel, Tšiili – 27.10.2018

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

See on teine kanaldus Rapa Nuil…

Enne, kui alustada kanaldusega siin, Rapa Nuil, ma ütlen teile üht olulist asja…, ja see ei ole kohalike jaoks, vaid külaliste jaoks…

Rapa Nuil elati kaua Lemuurlaste energia all…, siin ei olnud vaja midagi aktiveerida, ega miski ei vajanud õnnistust… – see oli lemuurlaste maa

Seega… ma küsin selle maa iidsetelt luba teha siin mõned kanaldused…, saada sõnumit  tunnustamise avardamise võimaluse nimel…

Olen sügavalt tänulik saadud nõusoleku eest…

 

Kallid…, on olemas teadvuse tasandeid…, ja kõige esmaseks tasandiks oninimolevus

Plejaadlased õpetasid Lemuurlasi hoolega ja nemad toonitasid, et teadvus on füüsika, mida saab kanda üle…, saab muuta…

 

Kuidas saaks määratleda Lemuuriat… tegelikult…?

Seni määrasite seda kui kohana…

Kuid see ei ole nii… – see on teadvus

See on Iidsete teadvus… – Plejaadlaste teadvus, kes olid inimestena

Ta oli isoleeritud ja puhas…, sellisena on ka praegu…

 

Olete kõik tulnud tähtedelt…, teil on nende DNA…

Siia tuleku jaoks oli vajalik sündimise protsess

Seda aluspanevat tõde saab leida saarel, kuhu tulid lemuurlased…, millest hiljem sai Lemuuria osa…

Kuna nende teadvus oli selline, siis see tegi selle koha Lemuuriaks

 

Sellel saarel leidub ridamisi viljakuse sümboleid…

Taolisi sümboleid saate leida ka mujalt…, kuid oleks hea, kui meenutaksite, mida olen rääkinud Lemuuria saarest…

Need, kes tulid siia…, keda tunnustatakse kui seitsme õena kivikujudes, jätkasid sama teadvusega, mis oli neil teada…, jätkasid sama õpetamisega, mida said ise…

Nende õpetuse osana oli see, et nemad olid võimelised paigutama oma teadmisi mingisse kohta…, mingisse maa piirkonda…

 

Ehk peatuks korra… – milleks oli neil tarvis seda teha… – mis eesmärgil…?

Teie vanimatel aegadel olid petroglüüfid, ehk… sümbolliku kirjakeele alged…

Iidsed inimesed tegid seda jahtunud laava seintesse, mida on näha ka tänapäevasel ajal… – need on jutustamas neist aegadest…

See oli parim, milleks nemad olid suutelised…

 

Kallid…, lemuurlased olid valdamas kõrgemat teadvust…, nemad olid suutelised mahutama oma teadmisi kividesse… – see oli mälestuseks sellest, kelleks nemad olid…

 

Petroglüüfe ei jätnud lemuurlased… – nende salvestised leiduvad muudes lokaalsetes punktides, millistes leidub mälestusi nende endi teadvusest…

Veel pikka aega enne, kui ilmusid maoid, paigutati oma teadmisi siia saarele eri piirkondadesse…, isegi kohtadesse, mida inimesed ei külasta…

Saarel on tohutud koobaste kompleksid, kus leidub informatsioonirikkaid kohti, mida tundlikud võivad tajuda…

Mõned koopa piirkonnad on avatud külastamiseks…

 

Kujutage vaid… – paigutada teadmised sõnumina kui ajakapslisse… – me oleme siin olnud…, pidage seda meeles…, tunnetage puhtust, millistena olime…

 

Plejaadlased õpetasid Lemuurlastele, et tuleb kord aeg, kus need teadmised avanevad veel enamas väärtuses…

 

Täna esitati küsimus… – kas nemad ei külvanud seemneid, mis võrsuks kunagi, et aidata selliselt inimkonna arengus…, et ta õpiks tundma, kelleks ta on…?

 

Peale 2012 aastat algas sootuks millegi uue avanemine… – algas sõlm- ja nullpunktide avanemine…

Planeedil on 24 punkti… – 12 on duaalsuse ühe…, ja 12 duaalsuse teise poole loomusega… – need on kujutamas paare, millised on täiendamas teine teist energeetiliselt… – nagu on see füüsikas…, isegi teie DNAs…

Energia on alati paaris…

 

Kallid…, need 12 paari on ajalisteks kapsliteks…, ja need hakkasid avanema peale 2012 aasta märgise ületamise…

Ja see, mis sellest tuleneb, on… – teadvuse teadvustamise energia… – see aitab käivitada planeedil ärkamise protsesse

Paljudki on juba tunnetanud toimuvaid muutusi…

On ilmnenud vabu kaarte…, ja ootamatuid asju, millistest saate kuulda viimastes uudistes…

See on jätkumas…

 

Nähes seda, võib julgelt kinnitada… – plejaadlased on talletanud maasse oma energiaid…

Kuid teile ei ole vaja siin olevaid sõlm- ja nullpunktide energiaid…

Kivisse on talletatud sõnumid… – need räägivad, et inimolevus on suurejooneline…, sellisena ta on sündinud…, ja mitte ohvriteks planeedil… – vaid… armastuseks...

Te olete osa kõigest… – see käib võrdselt teie kõigi kohta

 

Kui kuuleksite sellist sõnumit…, ja kui te ehk ei oleks veel selleks valmis… – siis teis pääseksid jooksma pisarad… – rõõmu pisarad…

See tõde oleks teile alustõeks

 

On kätte jõudnud aeg avada kogu informatsioon planeedile…

Paljudel kuulajatel ja lugejatel ei ole võimalust tulla siia, seetõttu ütlen neile… – kui olete kuulamas või lugemas seda sõnumit, siis läbi selle  iidsed räägivad ka teiega…  

Meie ühine soov on, et ka teie avaks oma südamed suurima tõe vastu, mida on õpetatud neile, kes külvasid teie seemneid…

Olete rass, mis on võimeline paljuks, kes on loodud Looja pale järgi…, kelle aluseks on armastus…

On käimas võitlus Valguse ja Pimeduse vahel, milles võitjaks tuleb Valgus

 

Sama oleks ütelnud teile ka Lemuurlased…

Osa nende õpetustest kätkes teadmisi just praeguse aja kohta…

Olete elamas väga-väga olulisel ajal…

Just sellel ajal on planeedil toimumas grandioossemad muutused, milliseid ei ole kunagi varem olnud… – neid olete ehk ka ise märkamas…

 

Tänase ekskursiooni aegu saate vaadata kujusid teise pilguga, kuna mõistate, et nendesse kujudesse on kätketud iidsete tarkus… – sellest on ka suur austus kujude vastu…

 

Kallid…, tulevikku ei saa eksisteerida ilma mineviku tarkuseta

Iidsete tarkus on võtmeks tuleviku tarkusele

 

Ehk see sõnum aitab kuulajatele ja lugejatele mõista sügavamalt selle koha olulisust…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Eelmine kord rääkisin, et teil on teada aja tõde… – ja nii see on…

Olete selgelt teadvustamas, et aega sellisena, kuidas teda määratlete ja mõistate… – ei ole olemas…

On olemas üksnes hetk kõigest olevast…, ja see hetk on igavene…

Oleme korduvalt rääkinud, et kõik toimunu on toimumas ja toimub jätkuvalt ka tulevikus… – kõik on toimumas ühel ainsal pühal hetkel… – nüüd

Seetõttu tarvis meenutada seda, kuidas on toimimas ilmaruum…

 

Et mitte pettuda, siis lugege sõnum lõpuni…, üksnes siis tehke järeldust… – mida ja kuidas vastu võtta…

Tuletan teile meelde… – ilmaruum kujutab endast tohutut infokandjat…, millel on olemas kõik tegevuse variandid ja… on arvesse võetud kõige tulemused…, ehk… kõik on kui programmeeritud…

 

Olete üle elamas sündmusi, milliseid olete ligi tõmbamas oma otsustega…, mida võiks nimetada ehk… mängudeks, millistes kõik käigud on juba ette teada…

Teie kogemuse tulemus ja kuidas neid kogemusi kasutate… – on teie käigu valik (otsus)…

Seega… elu võiks samastada mänguga, kus kõikvõimas Jumal on mängimas teiega…

Ehk mõistes ja võttes vastu idee, et aeg ja sündmused on omaette…, siis jõuate järeldusele (seda arvavad paljud), et Mina, kui ohjamatu maletaja, üksnes lahutades meelt, liigutan inimesi mööda lauda siia ja sinna…

 

Ma ütleks sellepeale… – millisena Mind peate…, sellisena Mind ka näete…

Kui seni võtate Jumalat sellisena ja usute temasse selliselt, siis ütleks… – te ei ole jõudnud kuigi kaugele Minu mõistmises…

Olete tuhandeid aastaid mõelnud välja Jumalat endale…, olete ka näinud Mind sellisena, nagu olin teie mõtetes…

Võiks isegi ütelda, et see oli üks suurimatest Jumala saladustest…

Ma olen teie silmis sellisena, nagu te näete mind oma mõistmisega…

Kas mäletate… – ma olen diferentseerimata loomise energia… – mida sellest välja voolite, seda ka näete…

 

Kui suudate eemalduda oma Jumal-maletaja veendumustest…, siis ehk saate peatselt näha Minus ka Jumalat, kes võimaldab teil luua just seda kogemist, millist olete ise valinud…

Samas võite näha, et Jumal on andnud teie kätesse kõik omad annid ja atribuudid, et teie kogemine oleks võimalikult täiuslikum…

 

Nüüd teeks juttu veel ühest võimsast atribuudist, mis on annetatud eranditult kõigile inimestele… – see on sõprus Jumalaga

Selleks, et uskuda sellesse, teil ei ole tarvis isegi uskuda sellesse, kuna teate, et elu protsess on selline, kus usalduse järgi ei ole mingit vajadust… – vajalik on üksnes teadmine

On vajalik selle teadmine, et teile kõik vajalik on teada…, ning teie vaimsus on valmis avama neid teile… piisab vaid esitada taotlus nende järel… esitada endale

 

Lähme edasi…

Ma mõistan… – on võimatu, et kõik inimesed hakkaks taotlema midagi Jumalalt…, ühe korraga…

Tõeliseks sõpruseks Jumalaga on tarvis teie julgust… – selleks tuleks muuta oma südant ja mõistust…

Et saavutada tõelisi ja tegusaid tulemusi, siis taotlus Jumala poole oleks lühem tee selliste tulemusteni…

Kuid selleks siiski vaja jõuda selgusele ja võtta omaks… – kuidas siin ilmas on kõik üles seatud…, kuidas on funktsioneerimas elu ise

 

Nüüd on aeg võtta veelkord läbi vajalikud sammud, millised on ees ootamas teid…, kuidas luua reaalset sõprust Jumalaga…

Räägin sammudest, millised tarvis teha sõpruse loomiseks Jumalaga…, need on kohased sõpruse loomiseks kellega tahes…, kaasaarvatult… ka Minuga…

 

Seega esimene… – õppida tundma (teadma) Jumalat… – milline Ta on tegelikkuses…

Teiseks… – usaldada Jumalat…, samas teades, et Mina soovin teile üksnes head…

Kolmandaks… – armastada Jumalat…, üksnes siis saate armastada ka ennast…, tundmata hirmu Minu ees…

Neljandaks… – võtta vastu Jumal…, võtta vastu kõike, mida näete, kuulete ja tunnetate…, see kõik on üksnes jumalikkuse ilmutumine… – Jumala enda ilmutumine…

Viiendaks… – kasutada Jumala ande, ja tema atribuute, mis on antud teie kasutusse…, kasutada Minu väge, mis on antud teie kätesse…

Kuuendaks… – olla abiks Jumalale…, olla abiks Minu lastele naaseda Koju…, aidata neil meenutada, kes nemad on tegelikkuses

Seitsmendaks… – olla tänulik Jumalale, kuna kõik teie soovitud on Minu poolt täide viidud…

 

Teile on antud armastust täiel määral, nii elu, kui ka kõige loovuse vastu…

Selleks teil kõigil on vaja kindlat usku endasse…

On aeg meenutada seda, mis on ununenud teie veendumuste tõttu…, olete pidanud end vääritute  ja patuliste jumalike olevustena..

Meenutada, et ei ole olemas õiget viisi midagi teha… – on üksnes see viis, millisel olete võimelised isikuliselt tegema…

Toimige nii… – selline tegevus oleks teil õige…

 

On kohane mõista, et kui teie ette kerkib mingi lahendamatu ülesanne…, siis… tarvis mõelda… – kuidas ma saan asja lahendada, kui ma ei ole isegi proovinud seda teha…?

 

Seetõttu ma soovitan teile… – üksnes hakake seda tegema…

Aamen

Read Full Post »

Older Posts »