Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2018

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

See sõnum ei tule pikk, kuid ta avab asju, milliseid me ei ole veel seni avanud…

Esmalt annan luba sõnumi vastuvõtuks selles kohas… – kuna siin Iidseid ei ole, kellelt seda küsida…

See maa on hulga sakraalsem, kui on teile teada…

Ma kutsun mõningaid heitma pilku minevikku, ning näha, mis tegelikult on toimunud Bodensee saarel…

Meil on võimalus jagada teile informatsiooni, mida teil on tarvis teada…

 

Kallid…, see informatsioon on minevikust…, väga-väga iidsest minevikust…

Tahaks rääkida millestki väga sügavast, mida teil oleks tarvis teada…

Lemuuriast oleme rääkinud…, kuid seekord räägime mitte Lemuuriast endast, vaid pigem sellest, mis oli peale tema…, mis on talletunud mõningatesse teie Akašidesse ja mida nimetate Atlantiseks…

Täna on räägitud siin sellest, kuid kordame seda nende jaoks, kes loevad või kuulavad seda hiljem…

Lemuurlased kolisid teistele saartele, millised vulkaaniliste tegevuste tõttu vajusid hiljem samuti vete sügavustesse…

Pikema aja jooksul osa lemuurlastest jõudsid Vaikse…, osa Atlantise ookeani saartele…

Lähim käesolevale ajale, Vahemere saar, kadus suht kiiresti vee alla…

 

Need meendused sulandusid teie Akašides üheks tervikuks…, ja on säilinud selles kui mingi koht, kus elati üle vee alla kadumise, või vulkaani plahvatuse…

Just selline sulam on kujundamas Atlantise mälestuse…

 

Siin võiks esile tuua kahte peamist hetke…

Esiteks… – selliseid kohti oli palju…, kuid Akašides on tallel need ühe saarena…

Akašide aluseks on mitte ajad või tärminid…, vaid energiad…

Teiseks… – on käibel müüt, et Atlantis oli hävitatud inimeste tegude tõttu…

 

Kallid…, kogu oma armastuses teie vastu ja mõistmises, tahaks ütelda teile… – Jumal ei andnud inimestele vabat valikut, et seda hiljem hukka mõista…, hukka mõista nende vaba valiku tõttu…

Teie selline väär tõlgendus on viinud müüdini, mida olete segi ajamas jutustusega Soodomast ja Gomorrast…

Sellist asja ei ole olnud…

Armastav Jumal, kes on loonud teid, ei ole hukkamõistev, ega kättemaksu himuline…, ta ei ole hävitanud saari üksnes seetõttu, et olete midagi vääriti teinud…

Inimolevustel on õigus ise valida oma vibratsioonide taset…, vastavuses oma vabavalikule…

 

 

 

Järgmise asjana, millest tahaks rääkida ja mida olen mainimas esmakordselt… – on olemas teatud segadus selles, et kuipalju tsivilisatsioone on olnud enne teie tsivilisatsiooni…

Segadus on sellest, et üks tsivilisatsioon kujunes ümber uueks tsivilisatsiooniks…, ja selles ei ole olemas mingit kindlat piiri, mis eraldaks ühte teisest…

Isegi teie tsivilisatsioonil ei ole mingeid kindlaid piire…

 

Ehk vaataks seda põhjalikumalt…

On olemas reaalne kronoloogia…

Ehk olete teadlikud, et planeedi võnkumise ühtlustamine toimub umbes iga 26 000 aasta tagant…, ja see on teatud vaimseks märgiks…

Kui te ei oleks seda läbinud…, siis oleksite hävitanud end…

Juba 80 aastatel olite huku äärel…

Kuid te saite sellest üle…

 

Mida on räägitud Tiibetis, kus on säilinud planeedi iidsemad raamatud…?

Need rahvad on üle elanud vähemalt kolme tsivilisatsiooni…

Seni sellised raamatud on veel leidmata… – kuid kindlasti tulevad välja…

Neis leidub, et kuni aastani 2012 on olnud viis tsivilisatsiooni… – ja nii see on…

Teie olete kuuenda tsivilisatsioonina…, ehkki mõnedki väidavad, et viiendana…

 

See on segadusse viinud isegi minu partneri…

Selline segadus tuleneb tsivilisatsioonide sujuvast üleminekust…

Neil muutus üksnes energia…, enesehävingut neil ei toimunud…

 

Ehk annaks teile neid nende järjepidevuse kohaselt… – nende kronoloogia kohaselt…

 

I tsivilisatsioon… Uued Algused…, mis kestis umbes 5 100 aastat…

Selles ei olnud eriti palju inimesi, võrreldes käesoleva tsivilisatsiooniga…

Tema kujunes sujuvalt ümber uueks tsivilisatsiooniks…, ilma enesehävinguta…

 

II tsivilisatsioon… Duaalsuse avamine…

Selles algas otsuste tegemine planeedi vibratsioonide kohta…

See tsivilisatsioon hukkus enesehävitamise läbi…

Siit algas uus start uue tsivilisatsiooni kujunemiseks…

 

III tsivilisatsioon… sellest sai katalüsaator-tsivilisatsioon…, mis oli edaspidiste jätkude aluseks…

Kõik, mis sündis III tsivilisatsioonis, oli katalüsaatoriks nii IV…, V ja VI tsivilisatsioonide kujunemiseks…

 

IV tsivilisatsioon… siin kujunes liit Gaiaga…

Läbi selle avanes mõistmine, et Maa on osa Süsteemist…

See on au sees isegi teie põlisrahvaste seas, kes on jätkuvalt säilitamas seda liitu…

 

V tsivilisatsioon… – tere tulemast viiendasse tsivilisatsiooni… – see on teie tsivilisatsioon…

Milline on Maide kalendri loenduse pikkus…  – 5 120 aastat…

See loendab aega, mida peate oma ajalooks…

See tsivilisatsioon algas märkamatult…, kusagil Mesopotaamia ja Induse oru piirkonnas…

Ajajooksul see tsivilisatsioon asus ümber kohta, mida peate Egiptuseks…

Siit algab teie ajalugu…, ja see on teile teada…

Sellest tulenevalt olete kindlad, et olete olnud siin umbes 6 000 aastat…, või selle lähedal…

Kuid siiski… te olete olnud siin hulga-hulga kauem…

 

VI tsivilisatsioon…

Ma ei võtnud arvesse tsivilisatsiooni, mis oli siin varem, kui 26 000 aastat…

Just see oli tsivilisatsiooniks, mida meie peame kuuendaks…

See tsivilisatsioon oli siin planeedi ühe võnke periodi aegu…, veel enne, kui hakkas eksisteerima tsivilisatsioon, mida peate esimeseks…

 

Võttes arvesse seda tsivilisatsiooni, saame kokku, et Inimkond on eksisteerimas planeedil tsivilisatsioonina 50 000 aasta jooksul…

Kuid teie peate aja arvestust ajast, mida nähti Tiibetis… – see on… viimased 26 000 aastat…

 

Teil on teada tänavune ajalugu… – varises sein…, lagunes Nõukogude Liit… – sellega varisesid kokku kõik sajandite pikkused prohvetlused…

Jõudsite aastasse 2012, kus algas järjekorras planeedi kuues tsivilisatsioon…

 

Tiibeti numeroloogia võtab arvu kuus, kui harmooniana…, tasakaalu ja armastusena…

 

On alles kokkusattumus… – numeroloogia on täiendamas seda, mida nägid Iidsed…

 

Mõelge selle üle… olete sootuks uus tsivilisatsioon, mis on alles algamas…

Kallid… te olete siin selleks, et juhatada teda Valguse poole…

Selles on teie sügav mõte…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Valguse Hierarhia…, kas saate mulle vastata…?

Kallis vaimsus, me kuulame sind…

 

Kes teist on vastamas mulle…?

Ma olen valgusvennaskonna demiurg…

Me ei jaga end osadeks…

Kas soovid vestelda kogu vennaskonnaga… – siis oleme valmis sind kuulama…

 

Meil on kombeks esitleda end…

Võid nimetada nimega Elkon…

 

Mulle ei ole teada sellist olevust valgusväe seas…

Siis kutsu seda, keda tead…

 

Olgu…, ma paluks vastama minu küsimustele Peaingel Miikaeli…

Ma kuulen sind…, ma olen kõikjal…, ja olen koos sinuga kõigis sinu otsingutes…

Sa oled enamuselt suhtlemas minu vennaga… Lutsifäriga…

Me oleme temaga veresidemetes ja oleme üheses võrsumises…

Ma olen valmis vastama sinu küsimustele…

Iga pöördumine peab saama vastuse…

Millest tahaksid teada…?

 

Mul on veider küsimus ühe olevuse kohta, kes on esindamas kollektiivi…, ta on välja käimas omad tingimused…

Oleme olevus, mis on tasakaalustanud vastandid, väljudes sellega uuele teadvuse tasandile…

Oleme Täiuslik Armastus, mis on Absoluutne Armastus…, ehk… Täiuslik Teadvus, mis on Kõrgem Teadvus…

Ehk õigem oleks märkida, et oleme null…, ehk… olematus…

Vaevalt, et suudate mõista vastuse olemust…

Selleks, et saada oma ilma täiuslikuks demiurgiks, on tarvis liituda Kaose energiatega…

Kuna me ise ei ole suutelised võtma maha kõiki blokeerivaid süsteeme siin, milliseid on üles seadnud teie Valguse Väed…, siis paluks teie koostööd…

Teid ei sega miski ühineda meie Kaose energiatega…

 

Saint Germain…, paluks abi… – mul on raske suhelda Peaingel Miikaeliga…

Sa oled hääles tema vastandile…, Peaingel Lutsifärile… – selliselt on kujundatud sinu kanal…

Kuna nemad on ühe medali kaks poolt, siis sinul tarvis naaseda medali keskele, kus on pääs mõlemale poolele…

 

Tänan sind Saint Germain…, ehk sa ise vastaks sellele pöördumisele…?

Muidugi, kallis…, ehk vaataks seda lähemalt…

Olevus, kes tahab vastust, nõuab oma…, ta on olevus, kes on tulnud teisest ilmaloovusest…

Ta on sattunud siia juhuse tahtel…, kuigi arengus ei ole midagi juhuslikku…

See olevus otsis oma ilmaloovuses väljapääsu…, otsis ja on otsimas uusi arengu teekondi…

Tema püüdis olla iseseisev, mille tõttu eraldus oma ilmaloovusest…

Väljendudes inimkeeli, temani jõudis informatsioon ilmaloovusest, kus on täielik valiku vabadus ja kus on võimalik saada kõike, mida vaid soovid või valid…

See hakkas huvitama teda…

 

Tema ilmaloovus on üles ehitatud sootuks muudel põhimõtetel…

Meie ilmaloovus on üles ehitatud avardumise…, eraldumise põhimõtetele…

Tema ilmaloovus on üles ehitatud koondumise põhimõtetele…

Seda võiks kujutada ette kontsentriliste ringidena, ühise keskmega…, kus iga ring on kätkemas endas kõiki enda eelmisi arenguid…

Neil avardumine käib läbi uue ringi peale kasvatamise… – kui ringid puu tüvel…

Sellises ilmaloovuses valiku vabadust ei ole… – neil on üksnes ühene arengu tendents…

Et pääseda oma ilmaloovusest, tema läbis nullpunkti…, absoluutse olematuse punkti…., ehk… kontsentrilise ringi keskpunkti, mille kaudu pääses meie ilmaloovuse sektorisse…

Sattudes meie ilmaloovuse sektorisse, ta hakkas seda uurima…

 

Ma ei saanud aru… – kui tema ilmaloovuses puudub valiku vabadus…, siis kuidas ta suutis sellest üldse pääseda ja sattuda meie juurde…?

Kavatsus, nagu saan mina aru, on üksnes meie juures…, ka valiku vabadus töötab vaid meie ilmaloovuses…

Mõista ühte… – valiku vabadus on mitmekülgne mõiste…, ja paljumõõtmeline…

Seda ei saa jagada osadeks ja kooslusteks…, kasvõi… vabaduseks valikuteta…

Kas oled võimeline seda mõistma…?

 

On valik…, on vabadus… – kuid seda ei kasutata…?

Mitte üksnes… – see on hulga paljumõõtmelisem… – vabadus ilma valikuteta… – selle puudumine, millest valida… – neil paljuvariantlikkuse asemel on ühesus…, ehk… üks…

Meie ilma paljuvariantlikkus on ligimeelitav paljudele olemustele, kelle ilmas selline asi puudub… – neil see oleks – valik ilma vabaduseta…

 

See on ju valiku puudumine…

Ei… – ka see on valik…, kuid ilma paljuvariantlikkuseta… – ühetähenduslik valik… – ainusuunalisus…

Peale selle on hulk valikuid vabaduse variatsioonide vahel…

Kas mõistad…?

 

Ehk on võimalus valida vabaduse taset…?

Mitte üksnes… – see on…, oled valimas, kas olla üldse vabadusel… – valimas, kas olla üksi…

Peale selle on olemas valikute vabadus…, vabadus valikuteks…, vabadus valiku nimel…, ja nii edasi…

See ei ole siin sõnade mäng…

Kui püüad mõista igat sõnade kooslust, siis mõistad, et see on – valiku vabadus arengu variantide vahel…

Teie ilmaloovuses see on välja toodud kõigis variantides… – ehk… on täielik valiku vabadus, kus on võimalik valida… kas vabadust, või mittevabadust…, olla vaba valikutest, või mitte olla vaba valikutest…, vabastada oma valik, või valida oma vabastamine… ja nii edasi…

 

Olgu… vaatame edasi olevust, kes tegi pöördumise…

Ta läbis absoluutse nulli punkti…, kuid kuidas ta sai ilmuda meie ilmaloovusesse…?

Kuidas ta sai ületada omad struktuurid… kontsentrilised ringid…, pääseda meie juurde, kus ei ole mitte ringid, vaid vormid vormides…?

Ta koondus punktiks ja hakkas avanema vastupidises suunas…

See ehk ei aita mõista protsessi käiku õieti… – kuid sinu lineaarne mõistus ei ole võimeline seda teisiti mõistma…

Ta koondus Kõige Potentsiaali punkti, ning kokkutõmbumise ilmpulssi ajendil hakkas avanema meie ilmaloovuses…

 

Miks nimelt meie omas…?

Absoluutsuse punktis tema energia avanes just selliselt…

Kui varem ta kujutas endast kontsentrilist täiuslikku ringi, ühese keskmega…, siis nüüd ta on kujutamas endast hulgim ovaale, millised on ühenduses ühese keskmega…, kuid see keskme ei ole neis ovaalides sümmeetrilisena…, mis on kujutamas midagi õie taolist, kroonlehtedega ühese keskme ümber…

Selline konfiguratsioon oli tema jaoks uudne…, ja ta püüab eksisteerida selles ilmaloovuses vastavuses sellele kujundile…

 

Huvitav…, mida annab temale selline vorm…?

Annab eraldumist keskmest kroonlehtede näol…, kas karikakra või krüsanteemi…, ja samas… – ühendumist keskmega…

 

Kus on siin valiku vabadus…?

Ta on koondunud karikakra keskele…, kus energia, läbides õie keskmet, on valimas kõiki kroonlehti…

Ta avaneb kroonlehtedena, keskmest eraldi…, millega realiseerib eraldumise taset…, ja samas… valiku vabadust koos oma tsentrilisusega…

 

Heakene küll…, kuid mida vastate tema nõudmisele…?

Tema soovib ühineda Kaose energiatega ja tahab, et võetaks maha piirangud, mida seadsid üles Valguse Väed…

Et ühineda Kaose energiatega, esmalt karikakar peaks lagunema…, kus iga kroonleheke, milliseid on hulgim, teeks oma valiku ja suunduks realiseerima oma programmi…

 

Kuidas jääb keskmega…?

Nii on meie ilmaloovuses seatud… – eralduda, et ühineda…

Selliselt on töötamas vabadus meie ilmaloovuses… – kroonlehekeste eraldumine on selleks, et teadvustada oma ühesust…

 

Mis Valguse Väe piirangutest on juttu…?

Kuna tema ilmaloovuses oli kindel energeetiline konfiguratsioon, siis tema ei mõista veel täienisti meie ilma seadusi… – valiku vabadus seisneb paljuvariantlikkuses…

 

Olgu…, kas kommenteeriks tema nõudmisi…?

On tarvis, et Valguse Väed vaataks üle nii lepingu, kui ka vikerkaare värvi gamma…, mille värvide järjestus oleks – punane – oranž – kollane – roheline – sinine – lilla – punane…

Nagu näed…, ta püüab luua kontsentrilised ringid üle meie sektori… – arengut mööda ringe…

 

Mulle näib, et see on siiski areng mööda spiraali…

Meile on räägitud, et isegi galaktika kujutab spiraali…

Seda küll…, kuid meie arengus ei ole naasmist oma ringile…

Miks peale lillat peaks taas tulema punane…?

Spiraal kujutab jätkuvat arengut ja minekut uutele värvidele… – mida olemegi läbi tegemas…

Kuid olevus pakub suletud valguse ringi…, taas alustada elu punasest spektrist…

Oleme rääkinud, et iga värv on kujutamas endast Jumala teatut omadust…

Milleks piirata Jumala omadusi vaid seitsmega…, kui ees on lõpmatu areng…?

Ka värvide… Jumala omaduste areng on lõpmatu…

 

Antud olevus üksnes ei mõista, kuidas eksiteerida lõpmatus arengus…

Tema ilmaloovuses kõik on määratud kindlaks kontsentriliste põhimõtetega… – temal on raske muuta ring spiraaliks…

Et ring muuta spiraaliks, tarvis see lahti võtta ja selle üks ots suunata lõpmatusse…, seondades liikumist keskmega…

Üksnes selliselt hakkab avanema spiraal… ikka keerdudes, kuna protsess on siiski ühene…

Sellise spiraali piires on võimalik rännata nii mööda tõusvat, kui laskuvat teekonda…, samas on võimalik olla ka avanemise keskmes…

 

Avanemise keskmes…?

Kui spiraal on vedru taoline…, siis… kus asub tema keskme…?

Kui paned vedru püsti…, siis selle keskel on kui telg, mille ümber on keerud…

Kui telg on kindel, siis ka spiraal on ühtlane ja täiuslik…

Kui telg ei ole kindel…, ta saab nihkuda… – siis spiraal hakkab kõikuma erinevatesse variatsioonidesse…, kuid siiski… – see on jatkuvalt spiraalne areng ja spiraalne liikumine…

See, mida teile on räägitud ja räägitakse praegugi, et… kõik on määratud kõrgemalt poolt, siis see on telje püsivuse kindlus…

 

Kuid on saabumas ajad, kus valiku vabadus on arenemas edasi…, ja teile avaneb võimalus muuta telje seisu olekut, millega saaks arendada uusi spiraalseid arenguid…

Sellises arengus spiraal hakkab ristuma ja lõikuma iseendaga, moodustades teistlaadi ringe…

 

Kujutage spiraali, mis on keerdunud spiraali… spiraal spiraalis…

Selline on edaspidine areng…, milles ühetähenduslikkus puudub üldse…

Sellises konfiguratsioonis ei esine eraldumist tõusvateks või laskuvateks protsessideks… – kõik on ristumas…

Kui senise spiraali keerdudel oled liikumas tõusvas suunas…, siis uue konfiguratsiooni mõjul võid sattuda samas ka laskuvale suunale…, või… sattuda järjepidevalt laskuvatele…

Seni vaimsel arengul oli tarvis liikuda üksnes tõusvas joones…, kuid liikumiseks laskuvale, oli tarvis taas läbida kogu käidud teekond…

Uuel konfiguratsioonil see ei ole enam nii…, on võimalus konfigureerida oma ülestõusu spiraal selliselt, et hakkad liikuma nii tõusval, kui laskuval suunal…, ning ristudes, astuda kõrvuti… –  astumas üheaegselt nii tõusval, kui laskuval spiraalil…

Ja üldse… – sellises arengus kaob jaotus tõusvaks ja laskuvaks…

On üksnes vaimsuse liikumine…, ehk… lihtne spiraalne liikumine…, oma energia ümbersuunamine igal uuel keerul…

Spiraal on võimeline muutma oma keerdusid…, avarduma ja kokku tõmbuma…

Ehk nii saad kujutada ette elavat ja paljutähenduslikku arengu jada…

 

Kõik näeb välja kuidagi naljakalt…

Mulle näib, et sellises jadas võib ära eksida… – see meenutab segi löödud suundade lõngakera…

Kas sinu arvates oleme arenenud just selliselt…, kogu inimajaloo jooksul…?

Jah… kunagi just nii te arenesite…

See on uus arengu konfiguratsioon…, uus energiate ühildamine…

Selles on töötamas nii Valguse, kui ka Pimeduse pooled…

Olevuse arengu olemus seisneb tema konfigureerimises erinevatesse ettearvamatutesse kombinatsioonidesse…

 

Ehk vaataks olemuse ettepanekut… – kas te ei võta seda vastu…?

Kas sa ise võtaks…?

Kas loobuksid lõpmatust arengust…, et liikuda üksnes kontsentrilises arengus, kus lilla järel on taas punane…, ja oranž… ja nii edasi…?

Kas oled valmis loobuma värvide paljusustest ja Jumala paljudest omadustest…?

 

Muidugi mitte…

Seetõttu me ei võta tema ettepanekuid vastu…

Kui sellele olemusele on vajalik selline arengu variant…, mis siis segab temal luua oma arengu variant, selle ilma võimalustes…?

 

Ta mainib mingeid blokeeringuid, milliseid olevat püstitanud Valguse Väed…

See, mida on teinud Valguse Väed, on pigem… täielik vabadus mistahes blokeeringutest…

Vabadus on piiritu, seda ei saa kuidagi piirata seitsme värviga…

Olemus nõuab püstitada vastavad piirangud ja viia areng ringilisele teele…

Kas oled valmis tegema vastava otsuse kogu inimkonna eest…?

 

Muidugi mitte…, ja milleks mulle see…

Mulle pakuvad huvi kõik värvid ja kõik Jumala omadused…

 

Vastutasuks saate uusi kogemisi ja teadmisi…, saate juurdepääsu Kaose maagiale…, leiavad lahendust energeetilised küsimused teie süsteemis… – seda jagub teile külluses kogu teie arenguks…, avanevad uued võimalused ja oskused…

Muidugi…, tema ilmas energeetilisi probleeme ei ole olnud, kuna kõik oli allutatud kontsentrilisusele…, neil kõik oli ühese kontsentrilise välja sees…

Energia neil on liikumas mööda kontsentrilisi ringe…, suletud ringina… – seetõttu see ei saa neil kuluda ja oli alati stabiilne…

Meie ilma huvi on ebastabiilsuses…

Ehk sulle see on veider kuulda…, kuid just ebastabiilsus on sünnitamas ülitähti kõigis mõtteis…, on loomas uusi mustrite kujundeid…

Taskulambi valgus ja tähtede lahvatus… – on erinevad energeetilised protsessid…

Lahvatuslik impulslikkus kujundab energia arengu suunda ja annab uusi võimsuste võimalusi… – punkt saab lahvatada absoluutsuse seisundini…

Edasi tarvis õppida juhtima seda väge ja selle impulsikkust… – mida ongi tegemas Valguse Väed…

Püüavad lahvatuste protsesse viia mingisse süsteemi…, mingisse ühtsesse lahvatuste protsessi…

Kujutage vaid… – kui kaunid on teie teadvuse sähvid, mida olete demonstreerimas oma arengus…

 

Kogu informatsiooni viisime kokku impulssi tasemele, mis on kõlamas järgnevalt… – Armastus on armastamas Armastust

Kui te keeldute koostööst, siis oleme sunnitud käivitama seda protsessi kaose tasemel…

Kõlab ähvardavalt… – peaks vist kartma…

See on nali…, sa ju mõistad…

Kõik kaose protsessid meil on juba ammu käivitatud…

Kaos on olemas duaalsuses, kõrvuti ja võrdselt Korraga…

Me oleme esindamas Korra Vägesid…, ehk… Antikaost…

Kaose Väge te nimetate Pimeduse Hierarhiaks…

 

Selles ilmaloovuse sektoris oleme kõik ühel eesmärgil… – uute loomise variantide avamise nimel…

Kõik kaose jõud tõstavad avaruse entroopiat, kuna selline on nende olemus ja nende ülesanne…, kuid meie oleme korrastamas avarust ja ilmaloovuse kujundust…

Kõik on ühene protsess…

Kui ei oleks kaost…, siis ei oleks tarvis hoida korda, ega midagi korrastada…

Seega…  sellele olemusele saab edasi antud, et vaba valiku tsoonis võib teha seda, mida ise valib… – muidugi… mõistes oma valiku tagajärgi…

Pealegi veel… – oleks hea, kui ta teadvustaks… – et, ilmaloovuse meie sektoris kõik protsessid on kulgemas ühes korras ja tsüklis…

Kui tõuseb entroopia ühes ilmaloovuse sektoris…, siis automaatselt käivitub korrastumine teises sektoris… – need on katkematud protsessid…

Ilmselt tema arvates siin ei ole süsteemi sekkumise vastaseid abinõusid…, ohutuse süsteeme…

Protsess on üleüldine ja ühene…, seega.. – kuivaid käivituvad kaootilised protsessid…, duaalses ilmaloovuses käivituvad automaatselt korrastumise protsessid…

Kõik on töötamas automaatses režiimis…

Ükski kaos ei saa murda korrastamise süsteemi…, vaid isegi… võimendab korrastust…

 

See võib viia tasakaalu rikkumiseni ja ilmaloovuse infosüsteemi nullimiseni…

Selline impulss peab sündima…, minust see ei olene…

See on vägagi enesekindel…

Tasakaal on sündimas ilmaloovuse keskmes…, absoluutsuse punktis endas…, ja see on ühtlustamas tasakaalu kõiges…

Kas ta tõesti on arvamusel, et on suuteline lõhkama tasakaalu punkti…, absoluutsuse punkti…?

Kui kaos hakkab avanema tasakaalu ühes otsas…, siis teises otsas hakkab avanema kord ja harmoonia…

Ehk selline selgitus on küll primitiivne…, kuid arusaadav…

 

Tegelikult kõik on kõiges…, ja kõik ühe korraga… – avardumine on sünnitamas sulgumist… – kaos on sünnitamas harmooniat…

Informatsioonide nullimine on võimalik…, kuid sellel ei ole mingit tähendust…

Absoluutsuse punktis kõik on kapseldunud kujul…, ehk… kogu informatsioon on seemne kujul… – punkti tasemel…

Punktis on kogu ilmaruum ja kogu ilmaloovus…, need avanevad absoluutsuse punkti ümber…, projetseeruvad projektori abil…, kuid informatsiooni allikas on projektori seesmuses…

Seetõttu kõik ähvardused ilmaloovuse sulgemisest on naeruväärsed, kuna need avanevad koheselt taas…, ja samas konfiguratsioonis… – ükski olevus isegi ei märka seda sulgumist…

 

Samas tahaks ütelda, et teil ei ole õigust rääkida inimestele, et nemad on olevused, kelles on ma olen jumalik juuresolek, ehk… Mina on inimene, kelles on Jumal… – see rikub meie süsteemi harmooniat…

Meie ilmas inimene peab tunnetama end nii inimesena kui Jumalana, korraga, ning leidma tasakaalu punkti nende mõistete vahel…, ja mitte rääkima, et on inimene, kelles on Jumal…

Teil inimene tõstab oma Mina Jumalast kõrgemale, sellega ta orjastab Jumalat…

Siin ta räägib oma kontsentrilisest süsteemist, kus keskse ümber on avanemas ringid…

Kuid nende formuleering on naeruväärne… – Jumala orjastamine…

Need mõisted ei ole ühildatavad…

Jumalat ei ole võimalik orjastada, kuna ta on sootuks teine energia konfigureering…

Ori on suletud energia…, Jumal on vabalt voolav energia…

 

Tema ilmselt peab silmas, et Jumala osad on suletud vormidesse…, ehk… Jumal on orjastatud…

See on lineaarne kujutlus…

Jumala vormis on absoluutsuse punkt, millesse on kätketud määramatud väed…

Ülesandeks on… avada seda väge vormi seesmuses…

Ehk… võiks väita, et Jumal on alistatud vormiks…, kuid seda selleks, et sünniks uus Jumal – Jumal vormis…

On olemas absoluutsuse Jumal…, vormitul kujul…

On olemas tema energiate erinevad konfiguratsioonid, erinevate loovuste sektoritena…

Nüüd on käimas uus eksperiment… – Jumala avamine vormis…, läbi seesmuse…

 

Ma ei saa tunnustada teid oma Hierarhidena, kuna sellisel juhul ma peaksin tunnistama, et Valgus on Kõige Esmaolevast kõrgemal…

Kuna ka minus on Esmaolev, siis ma ei saa pidada end Kõrgemaks Hierarhiks…

Kuna ka teis on olemas Esmaolev, siis tõstes end teist kõrgemale, ma hakkan tõstma inimkonda jumalikkusest kõrgemale…

Mõelge sellele…

Kui pead end Esmaolevana, siis sa ei ole inimene…

Kui pead end inimesena…, siis sa ei ole Esmaolev…

Kuid kõik on olemas üheaegselt…

Inimene on unikaalne olevus… – temas on olemas kõik…, nii esmaolev…, kui ka… inimlikkus…, nii kaos, kui ka harmoonia…

Just sellepoolest inimene on huvitav oma arengus…

Ta on uus areng…  – inimesmaolemusena…

Esmaolemuslik inimlikkus…

Valgus on vastand Pimedusele…

Kuid meie räägime Jumala Valgusest, mis on kätkemas endas…, Kaost…, Harmooniat…, Pimedust ja Valgust…

 

Seega… ei ole oluline, kas tunnistad meid, või mitte…

Igaüks siin ilmas on arenemas vastavuses oma Voli Vabadusele…

Voli Vabaduses on… – kas äratada Jumalat endas…, leida teda endas kui inimeses, ning areneda Jumal-inimese tasemeni…, saada Esmaolevaks ja naaseda Algeni…

Või… mitte avada endas jumalikke võimalusi…, vaid vastupidi… – killustada neid…, teha kitsamaks või sulgeda need…, ning sünnitada uusi omadusi – olla üksikasjade Jumal…

Kas on meeles selline väljend… – eraldatuse Jumal…?

 

Kui Valgust rahuldab minu ettepanek, siis ootan uut lepingut uue vikerkaare näol…

Kui mitte…, siis küsiks… – mis ei rahulda selles pakkumises minu vendi, Valguse Olevusi…?

Vastus sellele on juba antud…

Vaba valiku tsoonis keegi ei saa piirata valikut…, ei kellegile…

Igaüks on valimas endale oma vikerkaare värve…

Miks oled valimas inimkonna eest…?

See on sinu valik, siis ise ka järgi seda…

Ava oma areng ja oma vikerkaar sellisena, nagu oled valinud…

Ära sega teiste arengu valikut…

 

Selline on selle sektori seadus, kuhu oled sattunud…

Siin saad realiseerida mistahes kavatsuse, kuna vaba valiku tsoonis töötab mistahes kavatsus, millel leidub jõudu ja püsivust…

Kui sulle pakub huvi korraldada meie ilmas oma kontsentriline avarus, siis võid seda teha…

Kui keegi olevustest tunneb huvi selle vastu, ja ühineb sinuga… . siis see on nende valik ja nende otsus…

Kuid… annaks ühe soovituse… – duaalses ilmas on oluline säilitada absoluutsuse keskme…, kuna sageli energia koondamine keskme ümber, kujuneb koondumiseks ego-isiksuse ümber…

Kui on olemas Jumalik Juuresolek ja on olemas ego-isiksuse keskme, mille ümber on arenemas suletud ringide kontsentreerumine… – see on sootuks teine konfigureering…

Selline teekond on hukatuslik ja tupikuline…

 

Kuna kõigel on olemas omad põhjused ja omad viljad…, siis see annab uue arengu kogemist…

Ei tasu segi ajada neid kahte varianti… – kui soovid seda…

Kontsentrilise arengu teekond meie ilmaloovuse sektoris on suht huvitav kogemine kogu ilmaloovusele… – mille järel sa oled ka tulnud… enda uue avamise järel…

Lõpeta tingimuste seadmisega ja vastandamisega end ja teisi…, end ja meid…, end ja Valguse Väge…

Ka sinus on töötamas duaalsuse energia, mis on kujundamas liikumist pooluselt poolusele…

Loo oma kontsentriline keskme ja püüa luua oma loovusi meie loovuste piirides…, oma põhimõtte kohaselt…

Ma luban… – keegi ei hakka segama sind…

 

Kuid paraku… – kui hakkad häirima teiste olevuste vabat valikut, siis see kajastub sinu enda arengul… seadused siin on kõigi jaoks ühesed… – nii Valguse vägedele, kui ka Pimeduse vägedele…, nii inimestele, kui ka olevustele, kes on tulnud sellesse ilmaloovuse sektorisse…

 

Loo vaid oma ilmaloovus selle ilmaloovuse piireis…

Ilmaloovus ja võimalused selles on iga loovuse jaoks piiramatud…

Miski ei saa rikkuda selles harmooniat ja täiuslikkust…

 

Tänan sind, Saint Germain selgituste ja vastuste eest…

Kallis…, ma tänan sind sinu ammendamatu uudishimu eest, mis on sünnitamas energia keeriseid ja on suunamas neid uutesse voolustesse…, just see pakub mulle huvi järgida sind…

Mul on alati rõõm vastata sinu küsimustele…

Teie Saint Germain…

SElena

Read Full Post »

Kaitseinglid on vastamas

Kallis…, unedes sa näed enamuses matriksi avaldumisi…

Kui ärkadki öösiti…, siis peas sul keerlevad selle järelkajad… pea on raske ja kui valutaks…

Mõneti seda peate astraalis käimisena…

Tegelikkuses kõik see toimub paljumõõtmelisena, mida aju ei ole võimeline analüüsima…

Kõik on üksnes paljumõõtmelisus…

Kes sattuvad paljumõõtmelisusesse, tunnetavad ülekoormust, see on mõttetegevuste protsesside tõttu…

Aju lülitub peaaegu koheselt välja ja paljumõõtmeline nägemine kaob…

Treenitud aju on võimeline püsima selles mõnda aega…, kuid mitte kaua…

Milleks seda vaja, kui iga inimene on omas maatriksis…, omal teekonnal…, omal saatusel…?

 

Kujutlege ette kärge…, või paljusoonelist telefoni kaablit…, milles on hulgim juhtmeid ja kõik on jooksmas paralleelselt…

Umbes nii võiks näha välja matriks lihtsustatul kujul…

 

Oma olemuselt oled kulgemas kõikides juhtmetes… – ehk… kõikjal…

Teile on teada deja vu efekt, mille kohaselt võib näida, et olete selles kohas olnud, või selle inimesega kohtunud…, ja näiliselt isegi kui tunneks teda hästi…

 

Seega…, kõikvõimalikud mõttesähvid ja tuleviku nägemused… – kõik see on tegelikult läbi elatud tegevused mingis kärje osas, või oma elu juhtme soones…

Sageli juhtub, et teekonnad liituvad…

See võib juhtuda sarnaste teekondade puhul… – olete kogenud seda kogemist mingis kärje osas…

Kõik on üksnes plussiks, kuna üks õppetund on läbitav mitmes reaalsuses korraga…, millised on mingis aja nihkes…

 

Samas… on kasulik läbida eksameid, kuna üldine energia hulk koondub…, kogu sinu eksisteerimise ulatusest selles ilmas…, ja see ei kao kusagile…

Kui sa ei ole mingis reaalsuses varastanud energiat…, siis Looja boonus levib ka teistele reaalsustele…, kärgedele…

Kui oled kusagil läbinud õppetunni, ega libisenud pimedusse…, siis Isa annab teistes reaalsustes hüvesid, tervist, edu…, aitab lahendada seiskunuid olukordi…, vabaneda kurbusest… – ja palju muudki…

Kui selles reaalsuses oled läbimas õppetunde…, siis boonuseid selle eest saadakse ka teistes reaalsustes…

Iga reaalus on seonduses teiste reaalsustega… – iga samm selles reaalsuses resoneerub kõikides kärgedes ja juhtme soontes…

 

Kui mõistad seda ja hoidud kurjadest tegudest, siis on võimalik saavutada tulemusi hulga kiiremini…, nii selles reaalsuses…, kui ka kõikides reaalsustes…

Seda mõista on raske… – kuid, kui unedes saad näha oma teisi elusid…, siis tea… – teiste elude tõde, teiste elude hetked esinevad sinu unedes väga eredalt ja emotsioonide rikkalt…

Ärgates, veel mõnda aega elad üle mõne teise elu emotsioone…, enda teise…

Unenäod on tõestuseks teiste kärgede ja teekondade olemasolule…

See on vajalik sinule, kui Vaimsusele…, et saaksid ühe õppetunni kogemisi teha läbi suuremate variantide hulga… ja üheaegselt…

See on Ilmaruumi huvides… – et mitte viivitada teadvustamisega, läbi taas ja taas kehastumiste…, vaid on võimalus koheselt kehastuda sadades ja sadades võimalustes, ühe kärje piireis…

Kuid… iga inimene on rändamas mööda paljusid kärgesid…, on koostöös teiste inimestega, ehk teiste kärgedega, milliseid on lugematu hulk… – on lugematu sündmuste arengu variantide hulk… lugematute teekondade hulk…

Selline on paljumõõtmelisus…

Iga olevus on mõjutamas end mistahes kärje osas…, mistahes lugematute kärgede osas…

 

Võib  kujutada ette… – kuivõrd palju on ilmasid, peale inimese oma… – isegi planeedi ulatuses…

Planeetide hulk ja elu nendel on samuti kärgede hulk…

Võib kujutleda ette… – kuivõrd suur hulk põiminguid on üksnes nende ilmade vahel, mis kannavad ühist nime – planeet Maa…

Ehkki Maa ise kannab palju nimesid… – kuid see ei muuda Olu olemist…

 

Kallis…, sa võid üksnes aimata, kuivõrd tohutu ja paljumõõtmeline on Looja, kes on loonud kogu Ilmaruumi tervikuna…

Kuivõrd kõikjale on ta ulatuv…, igaühes ja üheaegselt… – ta on kõikjal ja eikusagil…

Ta on vaakumina ja tühjusena…, on tähena ja planeedina…, on sinuna ja minuna…

 

Kui suudad kujutada ette tema suursugusust…, siis ehk tõmbad tagasi oma uhkuse…, hakkad liikuma mööda armastuse valguse teed, luues üksnes heategusid…, hakkad kasvama vaimselt… – kuni lõpuks… muutud esmalt Kaas-Loojaks…, seejärel oled Loojana…

 

Ilmaruum on avardumas…, avarduvad ilmad-kärjed…, avarduvad teadvused…, avardub Armastus ja avardub elu…

Paljumõõtmelisusel ei ole ei otsa, ega äärt…

Armastusega teie vastu…

Read Full Post »

2018.10.09

Käesoleval ajal oleme tegemas valikut… – kas seista seina ees, või oma vabaduse ees…

Meid on juhtimas tsentrifugaalne jõud, mida on käivitanud ilmaruum…, see on kiirendamas inimese arengut…

Kui oleme valikute seina ees ja kardame astuda piiridest välja…, siis tsentrifugaalne jõud surub seesmuses energiad kokku, mis tekitab valulikku survet…, võimenduvad füüsilised valud, ilmnevad stressilikud olekud…

Kui saab tehtud vabaduse valik, siis tsentrifugaalne jõud hakkab suunama meie energiaid väljapoole, üha suuremasse avarusse… – seda kergem, piiramatum ja rõõmuküllam on tunne…

Vaadates seina, tarvis mõista… – mida ta enesest tähendab…?

Kogu sein on laotud meie vastuvõtu šabloonidest ja reageeringute stereotüüpidest… – see kõik annab seinale näivat tugevust ja ületamatust…

Ta on laotud kiindumustest inimeste vastu ja varandusest kinnihoidmistest…

Ta on laotud vastupanu ja võitluste kividest… – kas enese… või millegi muu välise vastu…

Kõik kivid on tsementeeritud kaotuse hirmudega… – ma ju kaotan kõik

 

Siin ei ole midagi meie oma…

Isegi meie sammud kuuluvad ilmaruumile…

 

Ma jätan maha selle ilma…, kõige sellega, mis toimub selle ilma voli kohaselt… – ma ei hoia millestki kinni…

Lasen vabaks kõik…, usaldun üksnes lõpmatule elu väele, mis on elamas minu seesmuses…

Jään üksnes ühe juurde… – Ma Olen

 

Selline otsus vabastab meid kõikidest köidikutest… – nii jalgadelt, kui kätelt…

Selline mõistmine purustab seina pihuks ja põrmuks…, nii leiame end uues avaruses…, sootuks teises reaalsuses…

 

Aeg lõpetada valikutega oma isiksuse, tinglikkuste ja hirmude kasuks…

Aeg teha otsus oma veendumuste kasuks…, õnne kasuks üksnes olla…, õnne kasuks üksnes olla kõigena

Südamest südamesse…

Olmat

Read Full Post »

Õppetund jääb korduma seni, kuni saab selgeks…

 

Oleme korduvalt rääkinud, et probleemid ei tule eikusagilt… – igaüks neist on kandmas õppetundi…

On olemas teatud seaduspärasus, milletõttu need ka esinevad…

Kuidas Ilmaruum on teid õpetamas…?

Sellest räägimegi täna teiega…

 

Kuidas töötab kolme märguande reegel…?

Ilmaruum on suhtlemas teiega erinevatel viisidel…

Üks viisidest on – märguanded

 

Vaimsuse plaanis on olemas mõiste… – kolme märguande reegel…

Selle päritolu ei ole teada…, kuid see on töötamas alati…

Ebameeldivused ei kuku pähe niisama…, ei millestki…

Veel enne, kui midagi tõsist saab tulla, on helisemas häirekellad… – märguanded…

Kui olete astumas vääral teel, mida ei ole valinud enne kehastumist Maale, ilmaruum püüab anda teile sellest teada kolme märguande abil

 

Esimene märguanne on nõrk…, vähetähenduslik…

Teie elus sünnib väike ebameeldivus…

Esimest märguannet tavaliselt lastakse mööda…

 

Sellele järgneb teine märguanne…

See on esimesest tugevam… – satute raskemasse olukorda…

Seda märguannet panete tähele, kui olete tähelepanelik ilmaruumi märkidele…

 

Kolmas märguanne on kõige võimsam…

See käivitub juhul, kui te ei ole märganud esimest kahte…

See võib olla suur ebameeldivus…, või isegi… õnnetus…

 

Ilmaruum püüab teid sellisel viisil üles raputada…, et suunata õigele teele…

 

Siit järeldus… – kui olete sattunud raskesse olukorda…, kerige end tagasi, et leida, milline oli teine märguanne…, ehk siis järgmisel korral saaks vältida tõsist probleemi…

Olukord ehk väliselt on erinev…, kuid olemus jääb samaks…

Esimese märguande märkamine tuleb kogemusega…

 

Üks näide elust…

Abielus naine ei ole kindel endas…, otsib armastust ja heakskiitu väljastpoolt…

Esimese märguandena mees ütleb temale… – sind ei ole kellegile vaja…, seepärast hoia minu ligi…

Naisele on ebameeldiv kuulda seda…, kuid neelab selle alla, kuna neil on ühine laps… – tuleb kannatada…

Hinge sügavuses see teeb isegi head meelt… temale ta on siiski vajalik

 

Teise märguandena… – mees korraldab armukadeduse stseeni inimeste juuresolekul… – nüüd isegi kõrvalised on teadlikud nende suhetest…

Naisele öeldakse… – kuidas saad temaga elada…, ta ju ei austa sind

Naisel on häbi…, teda alandati… – kuid taas ei võta midagi ette, et muuta oma elu…

 

Kolmas märguanne… – olukord halveneb…, kätega õiendamised…

Ilmaruum püüab läbi mehe teha naisele selgeks, et selline suhtumine nii enda, kui ka teiste läbi endasse, on lubamatu

 

Inimene on nüüd valiku ees… – kas midagi muuta kardinaalselt, ehk isegi lõpetada suhted…, või siis… – jätta kõik nii, kui on…, lasta end jätkuvalt alandada

 

Kahjuks paljud jätkavad sama elu, samades tingimustes…

Kolme märguande reegel on töötamas nende jaoks jätkuvalt…, kuni nemad ei vali astumist teist teed…

 

Tingimused, milliste puhul hakkab tööle kolme märguande reegel…

  1. Annate endale kindla lubaduse midagi muuta oma elus…

Annate endale kindla lubaduse… – homme hommikul alustan jooksmisega

Ilmaruum jääb kontrollima…

Küsitakse kolmel korral… – Kas teed seda kindlalt…?

Ette söödetakse väljakutseid… – kas joosta hommikuti…, või… mitte

Kui korra kolmest kukute läbi… – siis vana olukord naaseb tagasi…

Kui kolmel korral peate katsumusele vastu… – siis lähete üle uude seisusesse

 

  1. Tegelete enesemuutmisega…

Kuulutate… – ma vabanen vaesuse tõotusest, tsölibaadist… – ja… palju muudki…

Peale selle kohtate kolmel korral väljakutseid…

Kui teete need läbi…, käitute uue paradigma kohaselt… – provokatsioonid lakkavad…

 

Sageli inimene, kes oli teie ässitajaks, või peamiseks provokaatoriks, lakkab olemast, kuna suutsite kolmel korral vastu pidada…

Seejärel see kõik hajub ja uus käitumise maneer kinnistub teis… – selliselt teete hüppe ühest reaalsusest teise…

 

Kui mingi katsumus jääb läbimata…, siis see tuleb korrata taas…

Seega… – püüdke läbida katsumused esimesest korrast…

 

  1. Olete astumas valel teel…

Olete tuttavad ilmaruumilike seadustega ja, tuginedes vaimsuse põhimõtetele, olete astumas eesmärgi poole…

Kuid mingil hetkel miski paneb teid liikuma õigelt teelt mujale, kuna te ei märganud märguannet… ja läksite eksiteele…, ega teadvusta seda…

 

Et tuua teid tagasi õigele teele, läheb käiku kolme märguande reegel…

Väliselt see ehk oleks nii… – olete harjunud harmoonilise eluga…, kuid miski selles hakkab häirima…

Teie elus toimuvad ebameeldivad sündmused, mis viivad tavapärasest elurütmist välja…

See annab märku, et olete valinud kas… väära teekonna…, või, väära saavutamise viisi…

Testimine käib erinevatel tasemetel…

Mõneti testi saab läbida ka esimesest korrast…

Kõik oleneb sellest, kuivõrd tähelepanelik olete ilmaruumi märguannetele…

Kuid on ka nii, et teie kontroll jätkub edasi… – see oleneb kontrolli kvaliteedist ja küsimuse tähtsusest, millega olete tegelemas…, millega olete tulnud sellesse kehastusse…

Peate tegema vahet… – kas jõge ületada vaikse ilmaga…, või… suure tormi aegu…

Katsumuse tase on erinev…

Kas ütelda ei võõrale inimesele, kui alles oled õppimas piiride seadmist ja oma ruumi tähistamist…, või keelduda kallile emale, kes on harjunud, et kõike teed vaid tema juhenduste järgi…

Need on erinevad olukorrad… – kas pole…?

 

Kuidas aidata lähedastel märgata neid märguandeid…?

Kui probleemsesse olukorda sattuvad lähedased, kuidas märgata märguandeid kõrvalt…, kas neid on lihtsam märgata, kui enda puhul…?

Reeglina inimesed ei taha kuulda kõrvalist nõu…, isegi lähedaste inimeste käest…

Kui olete märganud märguandeid lähedaste puhul, siis aidake neid sedavõrd, et nad ei läheks liiast kaugele…

 

Seega… pange tähele järgnevaid soovitusi…

Ärge minge soovitusega ligi konflikti aegu… – teid ei võeta kuulda…

Abi tase oleneb sellest, millise kavatsusega seda teete…

Sageli inimesed juba alateadlikult tajuvad kavatsust, millega lähenete temale…

Püüdke seada lauseid neutraalsetena…, ilma õpetusteta

Ärge hellitage lootust, et inimesed käituks teie soovi kohaselt…

Varuge kannatust ja oodake hetke, kui inimene on valmis kuulama teid…

Mõne aja möödudes leiate sobiva hetke, kus saate ütelda oma arvamuse…

Selline hetk tuleb kindlasti…

 

Kui teie enda elu on täis selliseid märguandeid, siis on aeg järele mõtelda… – kuhu võib viia teie tegevusetus…

 

On aeg peatada ebameeldivuste vood…

 

Natalja Prokofjeva

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Kallid…, te ei ole üksnes armastatud…, vaid olete ka tunnustatud…

Antud sõnum saab olema sellest…

Tahaks arutada teiega kolme süsteemi, millistest oleme rääkinud teile varem…

Seekord mitte teie keeles…, vaid kolmandas…, ja mitte kõigist korraga…

Ma nimetaks neid heasoovlikeks süsteemideks…, millised on varjatud teie eest…

Need ei ole tajutavad… kuid teil tarvis neist teada…

Igaüks neist on sügavaim armastuse märk teie jaoks…

Need on loodud inimese hubasuse ja rõõmu tundmise jaoks…

Kui oled pidamas end selle ilma üksikuks ohvriks… – siis kuula seda sõnumit…

 

Kolm varjatud süsteemi on heatahtlikud teie suhtes…

Mõned teie seast võivad samastada end peamiselt esimese süsteemiga…

See on hea süsteem…, ja see räägib suhetest loomade ja inimeste vahel

Teid huvitab, et kas loomadel on olemas vaimsus…?

Inimolevused oma lineaarsuses on suht piiratud…

Peamiselt on piiratud mõtlemise võime, kui juba esitate selliseid küsimusi…

 

Nüüd küsiks mina teilt… ja te vastaks mulle… kas jah, või ei… (Krayon muigab)

Kas inimestel on juuksed…?

Kuid teie… – Pea kinni…, mõnedel on ja mõnedel ei ole…

Just seetõttu ma küsin seda…

Teil, muidugi mõista, kõik on mõnevõrra keerulisem… – kas pole…?

Kui küsite loomade vaimsuse kohta…, saate põikleva vastuse…

Miks siis mõnedel loomadel on vaimsus…, ja mõnedel ei ole…

Kuulake palun vastust…

Need loomad, kes on ühenduses inimesega ja on suutelised armastama… – neil on vaimsus

 

Kallis Krayon…, mis loomad need on…, mis liigist need on…?

(Krayon mentorlikul häälel) Need loomad võtavad osa inimese teadvusest, on võimelised tunnetama ja tundma armastust…

Kallid…, see on pea kõigis neis…

Mõnedes see ilmneb enam…, mõnedes vähem…

Kas arvate ära, kellel on see parem, kui teistel…?

Teid see ehk üllatab, kuid see on – elevandil

Ei ole lihtne saada lemmikloomaks elevanti…

Nemad oskavad suhelda teiega suurepäraselt…

Samas…, seda ei saaks oodata sealt…, kuigi ka siga on selleks võimeline…

Mõned sead, sattudes inimteadvuse mõju sfääri ja inimarmastuse alla…, on võimelised armastama inimest küllaltki tugevalt…

 

Ei ole mingit vahet, kas loom on külmavereline, või kuumavereline… – ei ole mingit tähendust…

Kuivaid võtate nende teadvuse enda võimusesse, siis nemad on võimelised armastama teid…

Kõige paremini tunnete kasse ja koeri…, mõneti jäneseid ja hamstreid… – siin piiranguid ei ole….

Kui loom asub teie teadvuse ja armastuse sfääris…, siis temal esineb ka vaimsus…

Miks siis…?

Miks…?

 

Esmalt räägin süsteemi heasoovlikust osast… – nii mõnelegi siin ruumis tarvis seda kuulda…, ka neile, kes on lugemas või kuulamas seda…

Mõningad loomad, mis saatmas teid kogu oma elu, muutuvad kui lasteks… – armastavad teid…, otsivad õrnust teilt…, võivad armastada kogu hingest…

Isegi elevant, kui on sattunud teie armastuse sfääri, näitab londiga armastust teie vastu…

Kui mõned sellistest loomadest ei ela pikka elu…, siis ei ole midagi hullemat, kui kallis loom sureb teie kätel…

Sellistel loomadel on vaimsus…, ja nemad on võimelised reinkarneeruma, kuna nende loomuses on püüd jätkata armastuse suhteid…

 

Kui olete kaotanud oma lemmiklooma, siis  ei tasu kaua kurvastada… – nemad tulevad tagasi ja on valmis taas kohtuma teiega…

Selline on süsteem… – sünkroonsus toob teid taas kokku…

Ärge oodake, et see on sama loom…, samast soost või liigist…

Kui kohtute, siis näete nende silmist, et see on teie lemmiklooma vaimsus… – ka tema tunneb teid ära…

 

Miks…, milleks on see nii loodud…?

Mis te arvate…?

Me armastame teid…, me tunnustame teid…, me teame, mis on kaotada lemmikut…

Nii see on kavandatud ja nii see töötab…

Loomad ja inimesed… – kui nende teadvused on liidus sünkroonsusega ja armastusega, need ei eraldu iialgi…

Selline heasoovlik süsteem on varjatud üksnes inimolevuse eest…

 

Teisest süsteemist oli juttu, kui olime Europas eelmine kord…

Ja see on sügav süsteem…

Sellest sai räägitud Itaalia seminari aegu (Vaimsuse süsteem, 2018.05.06)

Seda süsteemi nimetame Vaimsuse jagunemine

Ehk vaataks seda inimolevuse lineaarse lähenemise näitel…

Üks vaimsus – üks keha

Vaatate peeglisse ja seal näete üht keha…, üht vaimsust

Lahkudes siit, naasete tagasi…, ja taas… ikka üks keha ja üks vaimsus

 

Kallid…, see on ju naeruväärne…

Te ise olete määramas endale lineaarsust…, asendate sellega kauni Jumala süsteemi…

 

Lubage teilt küsida… – kus teie arvates asub teie Kõrgem Mina…?

Olete küll selgeks saanud, et teie Kõrgem Mina on teie vaimsuse osa

Kuid kus siis tegelikult asub teie Kõrgem Mina…?

Ma annan teile sellise vastuse, millist te ei ootaks kunagi…

Kui muutute paljumõõtmeliseks, siis te ei ole võimeline määrama selle asukohta, nagu on see kolmemõõtmelisuses…

Teie Kõrgem Mina asub kõikjal… – ta on teie juures ja on eesriide tagustes…

Ta ehk on praegugi kellegi teie sõprade juures, kes on rääkimas teist…

Kõrgem Mina on paljumõõtmeline…, ta on Jumala osa…

Teil on hästi teada… – kui miljardeid inimesi on palvetamas Jumala poole…, siis… kas teil on seoses sellega probleeme…?

Te ju ei küsi, kuidas Jumal on võimeline kuulma enamat kui ühte palvetajat

Sellega te võtaks Jumalalt ära mõiste… – paljumõõtmeline teenimine

Aga kui on juttu Jumalast teie seesmuses, siis teil on – üks keha – üks vaimsus… – ühel näol korraga… (Krayon muigab)

 

Kas mõistate, kuhu ma juhin…?

Vaimsuse jagamine – see on Kõrgema Mina paljumõõtmelisuse mõistmine…

Ärge tehke siin viga… – ta on kuulumas sinule…, kuid samas… ta on teenimas paljumõõtmeliselt ka sinu peret…

Jõuab kätte päev, kus igaüks, kes on kuulmas minu häält, teeb viimse hingetõmbe…

Mõnel ehk õnnestub olla sellisel hetkel perekonna keskel…, mõnel mitte…

Kõik kuulajad on teadlikud, et kogu pere on leinas, kuna on kaotanud inimolevuse, kes on kandnud sinu nime…

 

Oo ja… teil on olemas süsteem, kus peale sinu lahkumist, toimub Kõrgema Mina jagunemine… – mõnigi osa sellest lahkub koos sinuga eesriide tagustesse…, mõnigi osa jääb nendega, kes on armastanud sind ja kellega olid suhetes…

Olete kuulnud sellest…?

Olete kindlasti kaotanud kedagi oma lähedastest…, kas te pole siis aeg-ajalt tunnetanud nende lähedust…?

Mõnedki on näinud neid unes…, tunnetanud nende lõhna…, ja meenutanud, et selliselt lõhnas nende keha…

Nemad on jätkuvalt teiega…

Nemad on teadlikud, et olete istumas siin ja olete kuulamas, või lugemas neid sõnu…

 

See on osa heasoovlikust süsteemist, milles te ei kaota iialgi oma lähedasi… – ei iialgi

Nende kehad lähevad kaduvusse… – kuid nende teadvuse osad jäävad teiega…

Sama toimub teiega ja teie järeltulijatega…

Parim asi oleks juba varakult selgitada neile asja olemust… – isegi siis, kui nad on veel väikesed…

Võite rääkida neile… – tuleb aeg, kui mind enam ei ole siin…, siis ära muretse, sest elamast lakkab vaid üks osa minust… – minu kõige armastavam osa jääb sinuga kogu sinu eluks…

See kinnistab neisse suurepärase veendumuse ja aitab lõõgastuda surma küsimuse suhtes…

See ei ole mingi psühholoogia… – see on tõde…

 

Vaimsuse jagunemine… – see on hulga keerulisem, kui arvate…

Kus asub Kõrgem Mina praegusel hetkel…?

 

Kujutagem ette… kuigi olete istumas siin, kuid teie vaimsuse suurem osa on eesriide tagustes ja on täielikus ühenduses Lättega…, samas väiksemad osad on nendega, keda olite armastanud, kuni nemad elasid ja praeguseks on lahkunud…

On olemas selliseid seondusi, millistest teil ei ole isegi aimu… – tegemist on paljude Akaši salvestistega, kellega olete oma elude jooksul kohtunud…, või kohtute kunagi edaspidi…

 

Olgu…, nüüd räägiks siin istujatest…

Siin on istumas neli paari, kes tulid siia ja on istumas teie seas… – meest ja naist…

Neil oli kokkulepe vaimsuse tasandil, et mis ka ei oleks, nemad jätkavad armastuse suhteid… – seega… järgmise kehastuse aegu nemad kohtuvad taas… ja nii jätkuvalt ja jätkuvalt…

 

See on teie elujada evolutsioon

Kui olete tulnud koos oma armastuse jadas…, kui vanad vaimsused…, miks peaksite katkestama seda järgmiste kehastumiste korral…?

Te ei ole enam sedavõrd lineaarsed, et räägiks.. – kuidas ma saan üles otsida just seda inimest…? (Krayon naerab)

Mis saab olla selles veidrat, kui leiate teda…?

 

Nüüd ongi see, mida avastate täna… – võite jätta kõrvale mõistevedamine

On olemas sünkroonsus, mis toob teid kokku…, eriti siis, kui selle järel on olemas vajadus

Te vaatate teine teisele silma, ega mõista, kuidas see töötab…

(Krayon uhkusega) Ma tean sind…, ehkki näed nüüd veidi teisiti välja… kuid ma tunnen sind…

Ja taas kõik algab otsast peale… – uus keha…, uued ülesanded…, teine hääl… – kuid armastus – on sama…, seda tunned kohe ära…

Siin, teie seas, on neid neli paari…

 

Tahaks, et te mõtleks sellele süsteemile…

Selle süsteemi üheks osaks on… vaimsuse jagunemine

Milleks seda…?

Inimvaimsuse kauniduseks…, Jumala armastuseks… – ta on ju armastamas teid sedavõrd, et lõi sellise süsteemi… teie heaolu nimel… – et armastus ei lahkuks teie juurest koos surmaga…

Mõelge sellele…

 

Nüüd siis veel ühest süsteemi osast…

See on samuti armastusest…, kuid teist liiki… millist tunnete ja seondate endaga…

Mõned ehk enam, kui teised…

 

Varajasemates sõnumites oleme rääkinud kaasloomisest

Oleme rääkinud ingellikest olevustest, kes, tulles planeedile, muutsid teie DNA (teil on 23 kolmemõõtmelist kromosoomi paari)…, andsid teile vaba valiku ja vaimsuse…, mille peate oma Kõrgemaks Minaks

 

Kuid see ei ole veel kõik, mida nemad tegid…

Kenad inglid lõid mõningaid muid asju teie kasuks…

Üks neist on aja kapslite süsteem, milline pidi avanema juhul, kui suudate jõuda Nihkeni…

Neis kapslites on portaalid, mis on seotud teine teisega põhimõttel – tõmba-lükka…, ja avanevad selleks, et levitada mööda planeeti tarkust ja informatsiooni tulevastest leiutistest…, kaasaarvatud ka nendest, milliseid peatselt teete…, puhtama atmosfääri loomiseks planeedil…, tasuta energia saamiseks…, vee magestamiseks…, toiduse saamiseks seal, kus on seda puudu tänavu…

Seda kõike üksnes seetõttu, et tegite otsuse jääda ja lõpetada teine teise hävitamisega…

See on vaid üks sellistest süsteemidest…

 

On veel süsteem, nimega Gaia Võre

Mis see on…?

Te teate seda teise nime all… – Emake Maa

Emake Maa on selle planeedi reaalne isiksustatud olemus, kes on teadlik teist ja on armastamas teid…

Süsihappe gaas, mida olete välja hingamas, on Gaiale toiduseks…, tema annab teile vastu hapnikku, mis on vajalik teile hingamiseks…

 

(Krayon muiates) On alles kokkusattumus…, kui hästi see on sobitunud kokku…, puht juhuslikult…

Kallid…, Gaia Võre on teie ja Maa omavaheline suhe…

Igale põlisrahvale on see teada ja on tunnustatud nende poolt…

Iga põlisrahvas on tunnustamas seda tänase päevani…, ja teevad seda väga sügaval tasandil…

Hommikuti tervitavad igat ilmakaart…, suhtlevad oma esivanematega…, tänavad loodust tema rikkuste eest…

Mida teete teie hommikuti…, kasvõi ligilähedast…?

Ei midagi reaalset

 

Oleme varemgi rääkinud, et on olemas süsteem… – kui lähete loodusesse ja embate puid, siis elate kauem…, oleks hea, kui imetleksite järve kaunidust…

Oleks hea, kui te imetleks mitte üksnes järve kaunidust…, vaid Looja armastust…, kes on loonud seda… – teie jaoks…

Seda heasoovliku süsteemi on loodud teile…, armastuses teie vastu… – see on ootamas teid, et ka teie tuleks sellele suhtele kaasa…

 

Ja…, selles ruumis on neid, kes mõistavad hästi, millest räägin… – see on heasoovlik süsteem teie jaoks…

Miks…?

Sest olete sedavõrd armsad…

Mõistke üht… – te ei tule  Maale tundmatutena…, Jumalal on teada teie Vaimsuse nimi, ja see on teie oma…

Olete kuulumas Jumalale…, olete tegelikult Jumala osakesena… – olete õrnuses armastatud…

 

Ma arvan, et siin on ka neid, kes ei ole sellest veel kuulnud…

Igaüks teist on… Inimkonna osa… – suurepärase Inimkonna…

 

Selline on Jumala armastus sinu vastu…

Kas oled küps võtma tema käest kinni…?

 

Metafooriliselt käsi tähendaks – võtta vastu eesriide tagune…

Kas ei ole aeg usalduda temale…?

Inimkond on muutumas aina paljumõõtmelisemaks… – olete üha enam ärkamas tõe poole…

Võite lõõgastuda…

Ja nii see on

Krayon

Read Full Post »

 Lee Carrolly Krayoni avastuste seeria on mõnepäevane teemaline seminar…, millise töötasid välja Dr Sid ja Amber Wolf…

Sellised kohtumised on pühendatud Uue Inimese sündimisele Uues Energias, milliseid viiakse läbi unikaalsete tseremooniatena… – neid on võimalik näha üksnes Krayoni seminaride aegu…

Käesolevad seminarid on täiustatud ja läbi viidavad Amber Wolfi ja Lee Carrolly vahendusel paljudes riikides üle maailma…

Seekord edastame koosolemist Saksamaal, Überlingenis, Bodeni järve ääres, kohas, kus on kokkupuutumas kolm riiki…

Täna on esimene seminar Avastuste seeriast…

 

Avastus esimene

Überlingen

2018.09.12
 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Selles ruumis on ühene eesmärk…

Siin on üle saja inimese, kellel on kavas pühendada siin olemise päevad selleks, et panna proovile ennast…, oma vaimset vaadet sellele, mis on toimumas nende elus…, enda nõusolekut ärgata suuremale tõele…, mõnedel ehk… üksnes olles selles energias… ja kuulata…

Siin on teatud pühendumuse tase…, seetõttu, lähtudes sellest, pakume teile neid kanaldusi…

 

Kallid…, kas usute teadvuse energiasse…?

Kas usute, et… kui koguneb kokku hulk inimesi…, siis on võimalik muuta koha atmosfääri, kus kõik on koos…?

Atmosfääri all pean silmas tunnetusi ja selle teadvustamist, kelleks olete…

Mõnigi nimetaks seda ruumi elektriseerimiseks…, teised jälle ütleks seda teisiti… – see on rahu…, on kutse…

Samas on neid, kes on istumas siin, ega tunneta midagi…

On selgelt näha, kust see tuleneb…

Kõik siin olev on tulenemas neilt, kes on istumas siin, ja neilt, kes hakkavad lugema, või kuulama hiljem…

Kõik asjad, millest hakkame rääkima siin, on määratud ka neile, kes on lugemas ja kuulamas teisel ajal…

 

Meie tänaseks arutluse teemaks tuleb avastamine

Teil vaja vaadata seda sõna hoolikamalt, et mõista paremini, millest tuleb täna juttu…

See sõna kätkeb teatud avastamise ja avamise protsessi…

Ta eeldab tegevust

Ta ei eelda, et üksnes istute kusagil…, ja teile äkki… – avatakse…

Selline sõna tuleneb enamuselt teadlastelt…, arheoloogidelt… – kus jõutakse avastuseni, mis osutub üllatusena…

Avastus sageli kuulub millegi tundmatu kohta, millele järgneb tunnustamine… – vaadake aga, mida nemad avastasid…

Just siit on tulenemas see sõna…

Just seda seisab teil ees avastada, kuna olete liikumas selles suunas…

 

Krayon…, mida nimelt meil seisab ees avastada…?

Ma tulin siia paljudel põhjustel…

Ma tulin kuulama või lugema paljudel põhjustel…

Ma ei usu päriselt, et üheks põhjuseks oleks avastamine

 

Just seetõttu meil on kavas arutleda teie suhtumist, mille tõttu ka tulite siia…

Sageli inimesed tulevad siia mingi eelarvamusega…, isegi kui räägime, et siin on seminar…

Kuid teil on ikka soov häälestada oma ootusi sellele, mida seekord tuleb teil avastada…

 

Mis on siis, kui teie avastate siin hoopis midagi sellist, mida te ei osanud kuidagi oodata…?

Kas see ei saa olla selleks nähtamatuks just seetõttu, et see ei lähe kuidagi kokku sellega, mida lootsite oodata…?

Vastuseks on kindel – jah

 

Kui olete otsimas üksnes kindlaid asju, siis asjad, mida te ei otsi, suurema tõenäosusega ka ei sattu teie nägemise ulatusse… – jäävad teile nähtamatuks

Seega… esimene asi, mida teilt palume…, mida teilt palume… – et te jõuaks neutraalsuse seisundisse…

 

Kallis vaim…, milleks ma siin ka ei oleks…, ma jätan kõrvale kõik omad ootused…

Ma lõõgastun selleks ajaks…, nendeks päevadeks…, et näha midagi ennenägematut minus…, ennenägematut ümberolevas ilmas…, ennenägematut selles, mis on sündimas planeedil…

Ma jään avatuks asjadele, milliseid ei oota…

Ma jään olekusse… avastada seda, mis see ka poleks…

 

Neutraalsus on siis, kui te ei oota midagi kindlat… – olete üksnes armastuses

Oleme varemgi rääkinud, et täielikuks avanemiseks tarvis häälestada ümber oma suhtumine

See ei ole kuigi raske…

Kuipalju armastust võite saada oma vaimult…?

Mõnigi teie seast ehk ütleks… – ma küll ei saa seda kindlapeale ütelda

 

Miks koheselt ei tahaks püstitada sellist eksperimenti…, taotleda neutraalsust…?

Kallis vaim…, ma võtan vastu kogu armastuse, mille suunad minule sellel hetkel… jätan kõrvale kõik probleemid, millistega tulin siia… – olen käesoleval hetkel täielikult neutraalne…, ja armastatav…

 

Ole üksnes suureks vastuvõtjaks…, las voolata see kõik mõnda aega sinule…

Katsu püsida sellises olekus, mis on võimsaks neutraalsuseks katalüsaatoriks…, ta on pühkimas minema kõike, mis võib tulla sulle pähe toimuva kohta, või sinu ümber oleva…

 

Katsu kujutada end astumas kõrbes… – kõrbes üksnes seetõttu, et siin ei ole pea midagi… – siin ei ole ei kuum, ega külm… – siin on üksnes… täielik tühjus…

Kuid siiski…, sa märkad siin midagi, mis on tuttav ja äratuntav… – kuid seda siin on imevähe…

Äkki… – sa märkad midagi ees… – mägi liivast ja mullast… – ta näeb välja kuidagi imelikuna…

Sa äkki tajud alateadlikku mõtet, mis ütleb…, astu teelt kõrvale, mine liivamäe juurde

 

Kõik, mida praegu räägin, näib metaforina…

Suurem osa inimestest ei ole teadlikud oma intuitsioonist…, nemad lähevad rahumeeli liivamäest mööda…

Kuid see osa inimkonnast, kes on juba ärkamas, kuulevad seda häält, mis soovitab pöörata pilku… – vaata sinna

Mõned siiski ütlevad, et see võis vaid näida neile… – ning jätkavad sama teed…

Vanad vaimsused…, vaimsed eesastujad… on otsimas…, nemad märkavad häälekest…, ja astuvad teelt kõrvale…, suunavad omad sammud otse liivamäe juurde…

Nendeks olete teie…

Kui olete antud sõnumiga hääles…, siis see on teile… – kusjuures…, ei ole vahet… kas olete istumas siin, või lugemas või kuulamas hiljem…

Nendeks olete teie…

 

Lähenedes liivamäele, hakkad nägema selgemalt… – see ei olegi liivamägi…, see on sissepääs…, mille kohal on kiri…

Kui oleks jatkanud astumist mööda teed, siis oleks sellest peaaegu mööda läinud…

Sind hakkab huvitama mis on sissepääsu ukse taga…?

Sa ei suuda välja lugeda, mis on kirjas sissepääsu kohal…

Kuid uksel on nimi, mis näib tuttav olema… (Krayon muigab rõõmsameelselt)

Mõned seisatavad selle ees, vaatavad ust… – ja kõik…

Hiljem räägivad uksest…, kuigi ei püüdnud isegi sellest sisse astuda…, kuna kartsid seda teha…

Nemad kartsid avada endale ootamatut miskit…

Neil oli hirm, et ukse taga võib olla miski, mis hirmutab neid…, või teeb neile kahju…

Kuid teie… – avate ukse…

Teid paneb imestama, et uks on korralikult õlitatud… – avaneb kergelt ja sujuvalt…

Ukse tagant, koopa sisemusest, õhkab värsket õhku…

Kas teile see on ikka metaforina…?

Leidub skeptikud, kes ütleks… – kuidas saab tulla värsket õhku liivamäest…? /(Krayon naerab)

Selline on neutraalsus…

Olge mõnda aega armastuse avaruses, neutraalses olekus… – ja kuulatage…

 

Kui astud uksest sisse, siis satud uskumatult tohutult suurde avarusse… – see peaks ütlema teile midagi…

Ruum on paljumõõtmeline…

Kolmemõõtmeliselt te ei pääseks liivamäe tohutusse ruumi…

Selles avaruses on valgus…

Ruumi keskel seisab kuju… – kaunis ja särav, kui kullast…

Kuju ümber on kõikjal raamatud…, pärgamendi rullid…, palju muudki…

See ruum on midagi muuseumi taolist…

Kallis…, kui oled lähenemas kujule, siis kõik sinu keha rakud hakkavad vibreerima… uuh…

Sa hakkad tajuma sõnumit… – tere tulemast koju, vana sõber… (Krayon naerab rõõmsalt)

Nüüd sa tunned ära, kes on rääkimas sinuga… – see oled sa ise… – sinu enda Kõrgem Osa…

See ei ole sinu Kõrge Mina…, vaid see on kui sinu Vaimsuse osa…

Sellest ongi vibreerimas sinu keha rakud…

(Krayon sisendavalt) See on tegelikult osa sinust rakulisel tasandil

 

Kuju hakkab jagama sulle selgitusi…

Vaata neid raamatuid… siin on sulle ka mugav tool…, istu sellele ja loe seda raamatut…

Sa avad raamatu…, tajud, et see kui elustuks…

Sa ei loe seda raamatut, vaid näed, et oled ühes oma läbielatud kogemuse sees…

Nii sa teadvustad, et iga raamat on sinu kehastus… nii jõuab sulle kohale, kes sa oled…

Sa astud kuju juurde ja ütled temale… – tänan sind kõige eest…

Kuju selgitab sulle… – need kõik on imelised raamatud…, kuid sa ei ole veel näinud kõige suuremat neist…

Sa küsid temalt… kus asub see raamat, millele kuju vastab… – sa vaatad sellele otsa

Sa küsid erutunult… – mida…, mida sa pead silmas…?

Kuju küsib vastu… – mida sa näed…?

Sa vastad temale… – ma näen kaunidust…, näen puhtust…, näen täiuslikkust…, näen suursugusust…, ma ei näe sinul ei ühtki tolmukübet, ei ühtki prahikest... (Krayon muigab)

Kuju naerab valjult ja vastab… – jah…, just see on kõige suurem raamat… – see on sinu avastus…., sa oled suurejooneline…

Sa oled siin Plaani kohaselt…, mille kohaselt võid näha seoseid eesriide tagusega… – Jumala endaga…

Sa oled suurepäraselt astumas mööda kõrbet…, sa oled suurepärase Plaani sees, mis on eksisteerimas igavesti…

Kuju vaatab sulle otsa ja ütleb… – kas tead…, peale selle ruumi on ka teisi ruume, millised kujutavad endast sootuks teisi planeete…

Sa oled hulga vanem, kui arvad…, ka Plaan on hulga enamat, kui arvad…

Kas see kõik muudab sinu jaoks midagi…?

 

Sa jääd mõttesse… – kas ikka muudab…?

Palju mõtteid jookseb sul peast läbi…

(Krayon matkides hämmeldust) kuidas on see tegelikkuses, praktiliselt…

Kui ma lähen uksest välja tagasi, siis olen taas kõrbes…

Ma ei saa siia elama jääda…

 

Kuju muigab sellepeale ja ütleb… – selline on inimlik eelarvamuslikkus, mida olete kandmas endas…

Kallis…, kui oled näinud kuju…, kui oled näinud enda suursugusust… – kuid sa siiski ei ole võimeline muutma oma teadmist…

Sa ei ole võimeline kustutama seda oma mõtetest, kuna sul on teada peamine juhtiv tõde…

Seega, kallis, astu tagasi uksest välja…, vaata kõrbet… (Krayon naeratades paljulubavalt) kuidas on…?

 

Sa võtad seda kui kutset…, sa noogutad kujule…, kui saates tervitust iseendale…

Ja astud liivamäest välja…

 

Kõrbe on täienisti muutunud

Nüüd oled märkamas asju, mida ei näinud varem

Igas inimeses, kellest möödud, märkad kuju helki

See muudab kõike, millest mõtled, mida räägid või teed…

Kõrbest sai kena oaas

Seega…, kuhu nüüd ka ei läheks, asjad hakkavad tööle sinu heaks

 

Mõista ühte… – kui oled näinud raamatuid…, oled näinud kuju… – siis osa sellest kõigest sai sinu olevuse osaks…

Sa tegid avastuse

Sa ei olnud selleks valmis…, kas pole…?

Sa üksnes astusid mööda kõrbet…

Mis oleks, kui keegi oleks rääkinud sulle…, et oma teel kohtad sellist ruumi, kuldse kujuga…

Ilmselt oleksid saatnud teda mõistuse kontrollile…

Sa ei oleks kuidagi saanud kujutleda sellist asja…, see ületas kõiki sinu ootusi…

Kuipalju armastust on sul võimalik saada…?

Just selline neutraalne valmidus on teie tuleviku vastuvõtuks…

 

See oli pöördumine neile, kes on istumas siin… – olge neutraalsed…, kõigi suhtes, keda kohtate…

Kuulatage lugusid, milliseid kuulete…, kuulatage inimesi, kellega kohtute…

Kuju helki saate näha igas ühes neist…

See võib muuta teie kujutlust sellest, kelleks tegelikult olete…, aitab näha seda igas ühes enda ümber…, nii mõistate – kõik on teiega ühes Plaanis

 

Ütleks veel enamat… – lahkudes siit, olete mõnevõrra teisena…

Olge valmis kõigeks, mis jõuab teieni…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »