Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2018

Elu – Energia

Teile on juba selge, et mõistus on mehhanism…, seega… elu ise on mehhanism…

Nagu iga mehhanism.., nii ka see vajab tööks energiat…

Elu energia on tohutult erinemas teistest energiatest,  erinemas selle poolest, et elu ise on selleks energiaks, mille arvel ta töötab…

Ehk teisi sõnu… – elu on toitumas ise endast

Teile on teada energia jäävuse seadus…

See on rääkimas sellest, et üliuute kustunud tähtede, surnud inimeste, mädanenud puude ja kõige, mida silm suudab haarata, ei kao kusagile…, vaid… üksnes muudab oma vormi

Energia ei kao kusagile…, ega saagi kaduda… – ta üksnes teiseneb…

Üksnes energia teisenemisega on toodetav valgus, soojus, elekter… sealhulgas… ka elu ennast…, ehk… kõike…

Seega… – energia on koostöös iseendaga

Energia teisenemine loob energia kujunemist…

Energia on elu informatsioon…, seetõttu elu on alaliselt informeerimise protsessis…, ehk… andmete edastamine koos kujundamisega…

Elu on pidevalt loomas iseendast seda, milleks varem ei ole olnud… – just see on loomise ja kujunemise protsess… hingab elu elusse

See, mida ütlesin teile, ongi… muutused

Elu koosneb muutustest

 

Kuigi oleme rääkinud, mida elu on kujutamas endast…, kuid… kordame siiski…

Elu on toitmas elu läbi elu enda… elu protsessi vahendusel

Muutuste protsessid läbi elu on muutmas oma vormi lugematuid kordi…, ja seda ühe hetke jooksul…

Seetõttu selle energia piireis, mida nimetate eluks, muutused halvema poole ei ole kuidagi võimalikud…

Elu on võimeline muutma end üksnes ühes suunas… – üksnes evolutsiooni suunas, mis on määramas kasvamist ja õitsengut

Just paremaks muutumine on Jumala loomus… – kusjuures… ainus

 

Seega… toome esile, koos teiega, veel ühe elu määratluse… – elu on viis, kuidas Jumal on kinnitamas endale enda olemust… – ja selline protsess saab muutuda üksnes paremaks

Esile toodud ei ole vastuolus sellega, mida rääkisin teie valikust jääda oma seniste veendumuste juurde…, on olemas nii Jumal, kui ka elu

Järeldudes neist veendumustest, toimubki elu kohandumine ja adapteerumine uutesse vormidesse…

Kohandumise ja adapteerumise aegadel uutesse eluvormidesse maapeal, teile saab see olema suht ebamugav…

 

Seetõttu ka rõhutan teile… – säilitage elu sellises vormis, nagu ta on käesoleval aja maapeal…

Muutused paremuse poole ei lase teil oodata…

Kuid selleks teil tarvis kardinaalselt muuta omad veendumused selle kohta, et Jumal on – elu tegelikkuses…

Las Jumal olla teile Kõrgema Teadvuse Lättena, mis on ilmutumas Puhta Energiana…, mis ongi Elu ise

See kinnitab omakord teie uusi veendumusi sellest, kelleks olete

Las lahkuvad teie juurest igaveseks kõik teie veendumused, mis on oma aja ära teeninud, ega ole toonud teie ilma õnne ja rahu Kõrgema Olevuse suhtes, kes on elamas kusagil kosmilistes kõrgustes…, ja kes on ilmutamas teile vajadusi, soove ja emotsioone, mis on olnud teile kohased…

Las lahkuda teie juurest igaveseks veendumused jumaliku olemuse kohta, kelle sooviks on üksnes karistada teid, kui sõnakuulmatuid…, laske lahkuda veendumused Jumala olemusest, kes nõuab teilt vankumatut sõnakuulmist…

Sellist Jumalat ei ole, ega pole kunagi tegelikuses olnud…

Selline kättemaksuhimuline Jumal on inimkonna enda poolt välja mõeldud…, selline olevus ei saa olla Jumal…

 

Just Jumal ja Elu sõnade vastastikuline asendamine annab võimaluse ilmutada evolutsioonilisi protsesse… igavesti…, ilmutada just seda, mis on alaline ja igavene

Selles on seisnemas elu enda muutumatu suund…, pidev korigeerumine…

Kõige oleva adapteerumine on kinnitamas minu sõnu…

Elu avardumise ja arengu nimel on käimas igavesed ja katkematud korrigeerimise ja adapteerimise protsessid, mis ei nõrgesta elu ennast…, üksnes võimendavad seda…

 

Pidage meeles… – elu ei ole võimeline degradeeruma, isegi kui ilmnekski selline vajadus…

Just seetõttu elu ainsaks protsessiks on ja jääb olema… – evolutsioneerumine veelgi kõrgemale tasemele…

Kuigi teile mõneti näib, et elu on degradeerumas…, ja muutused ei vii paremuse poole… – selline nägemus on illusoorne

Kõik muutused on viimas paremuse poole… – teisiti need ei oleks toimunud…

 

Seega… ainus väljapääs… – ärge arvustage välise pildi järgi…

Seda tõde kandsid kõik prohvetid  ja vaimsed meistrid…

 

Tuletan teile meelde… – elu on lõpmatult kohanduv…, funktsionaalne ja püsiv

Neid kolme elu fundamentaalset omadust ei ole võimalik mingil viisil muuta, või peatada… – siis elu lakkaks olemast…

Kõik öeldu on kehtimas ka Jumala kohta…

Seetõttu kordan taas… – ärge kartke…, teil ei ole midagi karta

 

Just läbi muutuste elu räägib… – ta jääb jätkuma…, seetõttu muutused on elu enda täielikuks läbimurdeks…

Teil endil ei ole midagi muuta, peale kui vaid… muuta suhtumised muutustesse

See on ainus, mida tarvis teil teha…

Sedagi vaid selleks, et säilitada muutumistes oma ja kogu inimkonna elu…

Aamen

https://espavo.ning.com/profiles/blogs/3-746

Vaimsuse süsteem…

3 osa

Marat ibn Alim

2018.10.23

 Teie jõus on muuta Tulevikku

Ma tean ja näen… – teil on soov muuta fakti ennast, et on toimunud mingid muutused…

Kuid mõistke… – juba fakt ise, et kui saaksite tagasi muuta seda, mis on muutunud… – siis… kas teie arvates oleks parem, kui kõik jääks endiseks…, kas oleksite siis õnnelikud…?

Kindlasti mitte… – te ei oleks õnnelikud, kuna ilmaloovuse seadustes kõlab… – kui keegi oleks õnnelik sellest, et midagi ei oleks toimunud…, siis mingeid muutusi ei oleks ka toimunud…

 

Mõtetu on samuti loota, et koheselt, peale muutusi, te saaks koheselt luua uusi muutusi (põhimõtteliselt olete selleks suutelised), millised oleksid möödanikus olnu taolised…

Ma ei rutta valmistama teile pettumust… – kuid… mistahes muutus ei saa iialgi jääda endiseks…

Kui olla otsesem…, siis juba teie vaimsus ei tahaks seda iialgi…

 

Ühtki muutunud muutust ei saa muuta endiseks, kuna need jäävad minevikku… – kuid… olete suutelised muutma tulevikku…, ja see on teile jõukohane

 

Jääb üksnes lahendada üks küsimus… – kas ikka tahate muuta oma tulevikku ja teha ta selliseks, et see meenutaks möödanikku… – või siis… teha oma tulevik täienisti erinevaks minevikust…?

Selleks tarvis jõuda selgusele, et kõik muutused teie isiklikus elus sellel planeedil, ei toimu vaakumis…, seetõttu mistahes muutused ilmaloovuses ei toimu põhjuseta

Muutused on selle tulemus, et miski ei hakanud tööle…

Muutused teie elus toimuvad disharmoonia tõttu…, sellest on vähenemas ka elu funktsionaalsus…

See on rikkumas esimest tingimust, mis on kuulutamas… – elu on funktsionaalne…, kohanduv ja püsiv… – mille tõttu käivitub teine omadus… kohandumine

 

Seetõttu on väga oluline muuta oma kujutlus sellest, miks sünnivad muutused…

Ma tean…, mõneti on raske mõista ja uskuda sellesse, et muutused on üksnes parema suunas

Paraku mõneti näib, et muutunud asju ei saa kuidagi mõista, enamgi veel uskuda, et need viivad üksnes paremuse poole… – pigem… neid ei saa pidada paremaks olnu suhtes

 

See kõik tuleneb sellest, et te ei mõista päriselt parenemise olemust…, pigem muutused on puudutamas (nii enamuselt see ongi), mitte väliseid elu küsimusi…, vaid teie seesmisi

Ja kõik on vaid sellest, et te ei näe toimuvaid muutusi ja… kes seda on teostamas

Kuid, piisab teil näha ja võtta seda tõena… kui kõik hakkab muutuma…

 

Nüüd ma ütlen seda, mis kutsub ehk nii mõneski õigustatud raevu…

Ma ütlen seda, mis on tegelikult… – muutused (kõik muutused) toimuvad üksnes seetõttu, et te ise seda tahate

Kõik, mis on muutumas, on muutumas teie käsul ja teie otsusel… – ei kuidagi teisiti…

Selle põhjuseks on see, et paljud teie seast ütlevad… – oma terve mõistuse juures ma ei ütle seda kunagi

See on ka tõsi…, kuid tõsi on ka see, et sellist valikut teeb mitte teie mõistus, vaid teie vaimsus

Teie vaimsuse plaanid on alati täies ühesuses elu üldise ja ühese energia vooga…

 

Nagu teile on teada… – elu energia on alati suunatud üksnes vastastikule mõjutusele…. koostööle…, eneseväljendusele ja elu enda harmoonilisele arengule

Just elu enda püüd on õppida tundma end täies tervikus ja… igavene püüd armastuse poole…, mis on loomas teie vaimsustes identset energiate voogu…

Seetõttu teie vaimsused on püüdlemas alati selles suunas, et te õpiks tundma armastust enda suhtes…, armastust inimeste ja nende elu vastu

Teie vaimsus ja ühene vaimsus koos on Jumal, kelle sooviks on alati üks ja sama…, on alati otsimas üht ja sama…, on tegemas üht ja sama…

 

Kui sellesse hakkab sekkuma teie mõistus… – üksnes siis teil kujuneb mulje, et… teie vaimsus on teie asjaga saanud vääriti hakkama…, et olete liikumas vales suunas…, mitte sinna, kuhu oleksite tahtnud…

 

Te olete juba omaks võtmas, et ilmaloovuses on eksisteerimas üksnes üks vaimsus… Jumala vaimsus…, ja sellel on palju väljendusi…, ühese vaimsuse eraviisilisi ja indiviidseid aspekte, mis on otsimas alaliselt ühist koostööd, ning… säilitades eneseväljendust, püüavad saavutada arengu harmooniat

 

Seda võiks ütelda teisiti… – kõik ilmaloovuse olemasolevad eluvormid on otsimas sama, mida elu ise…

Olete teadlikud,  et vaimsus ja mõistus on erinevad asjad…, kuid… teie keha on… kolmainsuslik olemus… – ja tema on teile selleks, et saada maksimaalset kogemist füüsilises ilmas…

 

Keha, mõistus ja vaimsus… – on suurepärased atribuudid tundma õppimiseks, kes te olete

Teie mõistuse ülesandeks on kindlustada ohutust teie kehale…, suurepärasele atribuudile… – ja kõike seda üksnes selleks, et saaksite kasutada seda selleks, mille nimel olete tulnud planeet Maale…, ja kasutaks seda täiel määral…

Vaimsuse ülesandeks on kanda hoolt selle üle, et mõistus oleks alati teadlik, mille nimel olete tulnud Maale…, ega saaks kaduda oma mõistuse poolt väljamõeldud ilmas…

Kui juhtub, et olete pääsenud mõistuse poolt kujundatud ilma…, siis seda võiks võrrelda sattumisega virtuaalsesse ilma, mis on saanud teie seas populaarseks läbi kõiksugu mängude…

Teile peaks olema selge, et kõik toimuv virtuaalses reaalsuses ei oma midagi ühist sellega, mis on toimumas tegelikkuses…

 

Võiks isegi ütelda, et kõik toimuv virtuaalses reaalsuses, on toimumas teiega, keda olete ise loonud oma kujutelma ilmas…

Midagi sellist on kujutamas teie elu Maal läbi teie Vaimsuse nägemuse

 

Teie peamiseks ülesandeks on… mitte ära eksida teie poolt välja mõeldud ilmas…, teie mõistuse poolt loodus…, ning kasutaks keha ja mõistust üksnes selleks, milleks olete tulnud siia oma vaimsusena…

 

Paljud teie seast ei tee seda, kuna ei ole teadlikud, mida on tegemas… ehk teevad kõike teadvustamatult…

 

Olen alati kutsunud teid üles muutma oma elu Maal teadvustatuks aktiks

Teil on tarvis leida tasakaal vaimsuse ja mõistuse vahel

Sellega olemegi tegelemas…

Aamen

Read Full Post »

On tarvis rääkida sellest, mis on teie vaimsus

Kõik muutused, mis on olnud ja mis tulevad… on tihedalt seotud vaimsuse süsteemi tööga…

See võimaldab teil muuta oma suhtumist protsessidesse, mis on toimumas teie igaühe isiklikus elus…, kui ka üle Maa…

Enamuselt võtate kõiki muutusi, mis toimuvad elus, kui kokkuvarisemist, lagunemist…, kui peatumist…, ja nii edasi…

Te võtate tõe pähe eriti neid muutusi, mis toovad teile ebameeldivusi…

Mõeldes nii ja võttes taolist olukorda tõe pähe, siis kõik omad mõtted muudate edaspidi emotsioonideks, millised toovad teile mõningat kogemist… – sellega olete loomas oma reaalsust…, ehk… teostunud fakti…

Just reaalsus on sünnitamas sündmusi… ehk… – reaalsuselt, otseses mõttes… – sõnad lähevad täide…

Nii see ka toimib teie elus…

 

Kuid, nagu olen varem rääkinud… piisab vaid väljuda mõistuse piiridest ja pöörduda oma vaimsuse poole…, kui teie reaalsus hakkab kujunema mitte läbi sündmuste…, vaid läbi teie teadvustuse…

Teadvustumine on kujundamas tõelist tõde…, kuid sündmused toovad, parimal juhul, näilist tõde…, enamuselt siiski… kujuteldavat…

Sündmused kannavad teid moonutatud reaalsustesse…, teadvustumine toob teid kõrgemasse reaalsusesse…

Seetõttu on loodud palju müüte…, ja palju on räägitud mõningate inimeste üleminekust kõrgematesse ilmadesse, kes oleks kui välja teeninud Mina usalduse…

 

Inimesed, kes on neid jutte loonud, on toetamas teid, tuginedes oma veendumustele, endapoolt loodud kujuteldavatele tõdedele..., ehk… oma moonutatud reaalsusele…

Seega… enamus inimestest, kes ei kuulu valitute hulka, ega võta vastu muutusi…, on kui seiskunud…

Neil oma teadvuses tarvis teha kvantiline hüpe…, – üksnes siis saavad teadvustada muutuste tõelist tõde, mis on toimumas planeedi elus…

 

Ma ütleks teile järgmist, ja pidage seda meeles… – elu ise on loomas läbimurret, seda selleks, et puhkeda õide veel eredamalt, kui kunagi varem…

Selles muutuste protsessis teie peamiseks on… – üksnes teie valik…, ja mitte kellegi teise oma…

Teile peaks olema selge, et muutused, mis on toimumas maapeal, ei ole elu peatumine… vaid jätkuvalt on vood ise…, need ei peata teie voolamist, ega elu suunda…, vaid on teie suunakandjaks teis endaks

Ehk siis mõistate, et see ei ole elu tingimuste ja olukordade muutumine… – vaid muutumas on… tingimused ja olukorrad ise

Üksnes avardunud teadvus võimaldab teil mõista, et muutusteta ei oleks elu ennast

Elu on liikumine…, aga liikumine on muutused…

 

Teid peaks huvitama vaid üks küsimus…, – millised muutused tulevad ja kuidas neid ära kasutada… aga mitte karta… kas tuleb muutusi teie elus…?

Muutusi tuleb jatkuvalt, seda peaksite ise mõistma,..

 

Vastus sellele küsimusele oleneb sellest, kuidas kasutate oma mõistuse mehhanismi…, kas olete viinud mõistust ühendavat mehhanismi kokku vaimsuse süsteemiga… – muutes sellega need ühtseks loovaks mehhanismiks… – kahe juhtkangiga… – mõistus ja vaimsus

 

Seetõttu pean vajalikuks meenutada teile, mis on teie Vaimsus…

Vaimsus on energia…, elu enda energia, mis on andmas Elule endale elu, kuna elu läbi elulise protsessi toidab energiaga ja eluga Elu ennast… – sellega olles isetoitev ja isetoetav süsteem…

Elu ei saa iialgi lõppeda, sest ta toetab iseend

 

Me oleme sellest rääkinud ja vaadelnud elu kolme põhimõtet…

Esmasena siin on adapteerumine

Elu adapteerub selleks, et säilitada oma funktsionaalsust…

Kui elu ei saa mingitel põhjustel normaalselt funktsioneerida, siis ta adapteerub…

Just tänu adapteerumisele elu säilitab võime toetada ise end…, ja on toimimas end igahetkeliselt…, ehk… elu on muutumas igahetkeliselt…

 

Teile ehk on selge, et küsimus ei ole… – kas elu muutub…, vaid hoopis – miks elu muutub…?

Vastuseks siin oleks… – elu pidevalt muutub selleks, et oleks alati võimalus ja võime toetada ise end…

Teil peaks olema selge, et kõik muutused teie elus on üksnes paremuse poole…

Peaksite jõudma selgusele, et kõik muutused on hüve nimel…, ja teie kogemine üksnes kinnitab seda…

Teie elus on tulnud palju kordi teha ühed või teised otsused, mis esmapilgul olid vääradena…, kuid mõne aja möödudes võtsite neid, kui elu parimateks otsusteks…

 

Seega… õigena saab pidada kõike, mis on teiega toimunud ja on toimumas…

Kõik, mida toimunud sündmustes olete pidanud halvimateks, (oma määratluse kohaselt) ei ole miski muu, kui mõistuse moonutatud ja piiratud määratluste mehhanism…

Teie mõistus on suuteline (ja nii see on) teadma kõike, mis on toimunud varem… – kuid ta ei tea ühte… – miks…?

Teie mõistus on suurepäraselt säilitamas kõiki möödaniku andmeid…, kuid ei valda kogu elu informatsiooni

Seetõttu mõistus on valdamas teadmisi, kuid temal ei ole tarkust…

Seega… tarkus ei ole mõistuse saavutus…, vaid on vaimsuse saavutus

Seega… kasutades üheselt neid kahte suurepärast atribuuti (mõistust ja vaimsust)… – saate olla teie ise… – ja see annab maksimaalset reaalset tulemust selle mõistmisele, kelleks te olete

Tehke enesele selgeks… – faktid ja teadvustamine… – ei ole üks ja sama…

 

Näiteks… võite elektrist teada kõike…, kuid selle teadvustamise puudumisel, mis on elekter ja kuidas see töötab… võite kindel olla, et te ei tea elektrist midagi

Sama on ka muutustest… teil võivad olla käes muutuste faktid…, kuid… kui ei teadvusta, mis on muutused ja miks need toimuvad… siis… te ei tea neist midagi

Üksnes teadvustamine ja mõistmine, miks toimuvad mistahes muutused, võimaldavad teadvustada, et muutusi halvemuse poole – ei ole olemas… – on muutused üksnes paremuse poole

Aamen

Read Full Post »

Vastustes küsimustele, on võimalik leida vastuseid ka endale…

Laskudes alateadvuse sügavustesse, me läheme vastu oma Kõrgemale Minale…

Ainus uks, mis on eraldamas meid, on… kahtlused…

Vabanege ootustest…, üksnes usalduge toimuvale…

 

Ma tervitan sind…, minu vaimsus…, mul on hea meel taas saada sinuga kokku…

Tere, kallis inimene…, ma nägin, kuidas lendasid eesriidest läbi…, tuhisesid erinevatest mõõtmetest läbi, et luua kohtumiseks selle kauni aasa, kus saaksime kohtuda ja vestelda…

Tänan sind…  oled loomas kauneid kohti… – mul on hea meel tunnetada sinu loomist…

 

Päikese kiirte all, rohelise aasa kollendaval murul kuulata läheduses vulisevat oja…, imetleda kõrgeid puid eemal oleval metsatukal… – siin saame jalutades puhuda juttu…

Kui kiikad korraks endasse, siis saad mitte üksnes tunnetada, vaid ka näha minu teadvuse osa, mis pöördus läbi sinu minu poole… – tema on samuti siin ja selles hetkes…

Minu kallis…, ma tervitan sind…

 

Eespool kirjeldatu läbi saad luua ka endale pea sama koha ja liituda meiega mitte üksnes läbi tunnete ja tunnetuste…, vaid ka visuaalselt…

Mida puhtamalt saad kujutleda meie aasa, seda tõenäosemalt on võimalus lasta sagedustel langeda kokku ja ühineda ühes avaruses…

Olemegi juba kolmekesi jalutamas neis avarustes…

 

Kallis…, tunneta minu kätt… – oleme koos vaatamas seda kaunidust…

Võid tunnetada end täienisti ohutult…, usaldada end minu hoolitsevatesse ja armastavatesse embustesse… – tunnetada enda energiaid…

On tulnud aeg saada vastust sinu küsimusele…, ma olen valmis seda välja ütlema…

Las kõlagu see küsimus mitte minule…, vaid igaühele, kes liitub siin ja praegu meie aasal…

 

Aasta tagasi sulgusid kõik minu vood…, energiate tunnetus, tervendamine, sõnumite tulek…

Siit küsimus… – miks need sulgusid ja kuidas neid taastada…?

Kallis…, sa ju tead, et uks meie poolt ei käi kunagi kinni… selle sulgemine käib üksnes teie poolt…

Sulgedes ust, olete piiramas haigusi tervendavaid voogusid…, oma suhteid paljudel aladel…

Selleks võib olla palju põhjusi…, kuid sageli see on mingi programmi käivitamine… – kas hirmu viirus…, või siis… alateadlikud otsused…

Selleks ehk võivad olla hetked, kus olete sügavas stressis ja olete veendunud, et ei ole väärilised olema terve…, talentlik…, vaimsustatud…

Iga teie küsimus on määratlus, mis on määramas lubatuid piire teie poolt edastavale informatsioonile…

 

Ma olen kindel, et oled teadlik, mis paiskas sind norusse…, mis oli lähtepunktiks ukse sulgemiseks meievahelistele voogudele, millistes oli sinu jaoks kõike vajalikku…

Ma ei saa välja tuua sündmust, kuna see lendaks puruks vastu meie partneri vastuvõtmatuse seina, kes on edastamas sõnumit…

Seetõttu on oluline, et kujundaksid oma küsimust võimalikult täpsemalt…, sellega aitad mitte üksnes meid…, vaid määratleks lubatute informatsioonide piire, milliste ulatuses oled suuteline vastu võtma…, saad teha sõnumi vahendaja seina õhemaks, et ta saaks anda vastuse läbi sinu vastuvõtu prisma täpsemalt…

 

Kuidas ka ei oleks…, kuid miski sellest, mis on sinu mõistuse ulatuses kui möödanik, ei oleks võimeline mõjutama sinu käesolevat… – kuivaid ise ei vali vastupidist…

Sinul on kujunenud just selline olukord, kus lakkad usaldamast end üha vähem… üha enam oled vajumas minevikku…, taas ja taas oled toomas seda oma käesolevasse olekusse…

Sinu reaalsuse ootus on kujundamas sinule vana olnud reaalsust… – sa tead seda väga hästi…

 

Kuid teada ja rakenda seda enda peal… – ei ole üks ja sama….

Ma väga loodan, et tänane päev saab sinule pöördeliseks päevaks…, kus saad võtta ukselt ära kõik riivid ja avada selle…, et saaksid taas tunnetada meievahelist voogu, milles on sinu jaoks kõik olemas…, on olnud ja jääb olema kõik, mida üksnes soovid siiralt…

 

Tahaks õpetada sulle, kuidas lõpetada oma mineviku taasloomisega…

Kuid selleks, et õppida, pead lõpetama oma senise igapäevase eluga…

Juba hommikul ärgates, sul oli teada päeva plaan… – mida plaanisid teha…, kellele pidid helistada…, kust pidid läbi minema, et midagi saada…

Kõik see on sinu teadvuses…, see kõik on püsimas sinus kogemistena, mida ise oled kogenud…

See on sinu igapäevasus, mille aluseks on sinu minevik, milles eelistad elada…

 

Et ületada oma igapäevasus, selleks tarvis süüvida oma alateadvusse ja luua seal uut reaalsust…

Sul on tarvis praktiseerida sukeldumist endasse…

Sulge silmad ja kujutle sulle vajalikku… – sa lood seda endale peenel plaanil…

Püsides võimaluste väljas, oled väljumas oma igapäevasuse piiridest…, sellega lõpetad olnu toitmist…

 

Üksnes nii saad luua uut igapäevasust, mis hakkab tooma sulle uusi kogemisi…

Kord saab sulle oluliseks ületada igat uut igapäevasust…, hakkad looma enda jaoks midagi uut, mis hakkab avardama sinu teadvust…

Püsides alaliselt oma minevikus, lakkad olemast looja ja energiate meister…, haakud selgeks saanusse, ega luba uuel pääseda endasse…

Luba igapäevaselt sündida millegil uuel, mis hakkab lõhkuma senist igapäevasust ja lisama sinu ellu midagi uut…

Ma tean sinu praktikaid…, kõik need on suurepärased…

 

Me teeme sinuga palju tööd…, oleme suhtlemas igahetkeliselt… – kuid sa ei luba endal usalduda neile küsimustele…

Paljud sinu praktikatest on suunatud tööle teemadega, millistel ei ole midagi ühist teemadega, mida oleme arutamas siin…, mis aitaks ilmutada midagi uut sinu igapäevasesse ellu…

 

Ma palun sul leida, nii hommikul, kui ka õhtul, poole tunnikese jagu aega, et laskuda tundmatusse, kus saad olla eikeegi…, eimiski… – saad vabaneda minevikust… – lahustuda Ma Olen ääretus avaruses…

Saavutades määratlematuse seisundi, võid hakata looma endale kõike, mida tahad saada…, teada…, tunnetada… – saada ja proovida…

Las täitub sinu süda neil hetkel õndsusega…, ehkki sa ise ei tunneta seda…

Üksnes luba mõtteis oma kavatsusel lasta endasse heasoovlikkust…, minu armastust… – vaatle oma tuleviku potentsiaali…, millist tahaksid tuua endale lähemale…?

 

Kuna sinu nõudlused on avarad, siis loo enda jaoks sümbol, millesse saad paigutada kõike sulle vajalikku…

Süüvimistel sellesse, piisab panna end täienisti sümbolisse…

Seejärel vaatle ja tunneta, kuidas oled täitmas teda oma kavatsuse väega…

 

Võib luua mistahes sümbolit…, ja täita seda kõigega, mida pead tarviliseks…

Edaspidi piisab üksnes jälgida sümbolit…, resoneeruda temaga…, tuua oma reaalsusesse…

 

Kallis…, üksnes ise oled valimas. – kas tunnetada voogu endas, või mitte…

Voog ise ei kao sinust kusagile…, ta on niigi sinus… alaliselt…

Sa võid tunnetada energiaid…, tunda ja näha neid… – suunata neid…

 

Me oleme sinuga vestlemas…, alaliselt… kuid oma teadvuses oled loonud vastuvõtmatuse seina, mis on eiramas enamuse sellest, mis on sinuni jõudmas…

 

Avalda tänu ilmaruumile kõige eest, mis on sinus olemas…

Kuid mitte igapäevastes sõnades…, vaid sõnades, mis tulenevad südamest…

Teadvusta, et kõik sinu elus on kujunenud vastavuses sinu ootustele…, sinu vastuvõtule…

Sinu vastutada on kõik, mida oled loonud enda jaoks…

 

Nüüd…, teades seda kõike, võid luua enda jaoks midagi muud…, uut… – mis saaks täita sinu südame rõõmuga…

 

Sa oled loobunud usaldamast iseend…

Kallis…, usaldamatuse tõttu enda vastu, avaldad usaldamatust ka minu vastu…

 

Las tulla kõik, mis on tulemas läbi sinu…, tulla sellisel kujul, kuidas on temale kohane…

Lõpeta võtmast minu häält oma mõistuse häälena…, oma mõtteid üksnes enda mõtetena…

Luba väljenduda kõigel, mis on tulemas läbi sinu…, analüüsimata ja sügava mõtiskluseta nende üle…

Siis uks, mida oled ise sulgenud, hakkab hõrenema… energiad pääsevad sinuni…, kuni lõhuvad lõpuks kõiki tõkkeid, mida oled hoolega üles seadnud…

 

Ehk paljugi sellest, mis on kõlanud siin, võib näida sulle üksnes sõnadena…, kuid tahaks, et sa teaks… – sa oled suuteline muutma kõike hetkega…, mistahes ajal…

 

Lõpeta mistahes sõnumi lahtimõtestamisega.., luba üksnes tunnetada sõnumit, taas ja taas… – sinus algavad ümberkujundused, mida sa isegi ei teadvusta…

Ümberkujundustele järgnevad muutused…  – sa tunnetad neid ja mõistad neid…

 

Kallis…, pea meeles… – ma väga armastan sind…, ega lubaks iialgi milleski piirata oma kallist inimolevust…

 

Tänan sind, minu kallis vaimsus…

Minagi tänan sind…, kallis inimolevus…

Ma lahkun sellest kaunis võlulisest kohast, mida oleme koos loonud…, kuid mitte sinu juurest…

Olen alati sinu seesmuses ja embamas sind…

 

Šanni/Šjamarjan Arun

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

See on kolmas sõnum Bodensee külastuse aegu…

Kui vaadata numeroloogiliselt arvu 3, siis see on katalüsaatorarv…

Katalüsaator tähendab, et see muudab kõike enda ümber…

Ehk olete õppinud siin mõningaid asju…, ehk hakkasite tunnetama seda, mis edaspidi võiks saada teile katalüsaatoriks suuremate informatsioonide saamiseks…

Ehk miski sellest hakkab resoneeruma vaimselt millegiga teie seesmuses… siis ehk mõistate veelgi enamat ja teadvustate uut…

Ma ütlen siiski taas… – te olete siin teatud eesmärgil…, kauni plaani kohaselt…

Inimajaloo jooksul see on esmakordne… – olete evolutsioneerumas oma teadvuses kollektiivselt…

Seda võite märgata isegi oma uudiste programmides…

Seda on võimalik märgata kõikides asjades üle planeedi…, mida varem ei olnud võimalik oodata…

Sellest teeme veel juttu…

 

Nüüd tsivilisatsiooni energiatest

Tahaks korraks naaseda eelmise sõnumi juurde…

Olen jaganud palju informatsiooni numbritest, aegadest ja tähtpäevadest…

Seda oleks parem jätta neile, kellel meeldib analüüsida Krayoni kanaldusi…

Jätke need tulevastele arhivaaridele…, kes hakkavad tuhnima kanaldustes ja tooma sealt välja üksikasju…

Teile neid üksikasju ei ole oluline teada…

Teil on olulisem mõista seda, mis järgneb kõigele sellele…

 

Kuid ma siiski räägiks mõningatest asjadest (Krayon muiates), milliseid te ei oska oodata…

Kui ma rääkisin tsivilisatsiooni energiates, siis ma sihilikult jätsin V tsivilisatsiooni pärastiseks…

 

V tsivilisatsioon on muutused

See tsivilisatsioon oleks võinud jääda viimaseks, kuna olite võimelised liikuma enesehävingu teele…

Kuid te ei teinud seda…

See on sedavõrd imetlusväärne, et seda tunnetas isegi kogu teie galaktika…

Me oleme rääkinud, et olete veel väga noored… – olete alles ületanud evolutsiooni kontrolljoone…, seetõttu olete ühenduses veel paljudega üle teie galaktika…

See on imetlusväärne aeg…

 

Tahaks rääkida veidi enam IV tsivilisatsioonist…

Iirimaal andsin teile mõningad sõnumid, millistes oli juttu väikestest inimestest… – trollidest ja härjapõlvlastest…, ja mõnedest veel…

Kas need on teie kujutlusvõime viljad…?

Või on need teatud mõttes reaalsed…?

Siis vastasime, et need on vägagi reaalsed…, nii mitmes mõistes… – kuid mitte puht füüsilises mõttes…

Nemad on pigem teadvuse teiste mõõtmete reaalsused ja on kuulumas Gaia võrele…

See on seotud ka planeedi magnetvõrega…

Kui võred kattuvad kindlal viisil, siis paljud paljumõõtmelised asjad muutuvad nähtavateks…, on kui füüsilised väljendused…

 

Väikesed inimesed on vägagi reaalsed… – need on Gaia paljumõõtmelised energiad, mis ilmutuvad väikeste inimestena… ja on kui tema heasoovlikkus…, kui huumor…

Pange tähele… – sellised ilmingud on alati heasoovlikud…, need on esindamas Gaia teadvust…

 

Suhted maaga

Mida ma rääkisin IV tsivilisatsioonist…?

Nemad evolutsioneerusid…, tulenesid katalüsaator-tsivilisatsioonist…, seejärel evolutsioneerusid suhetevõimelisteks Gaia endaga…

Just sellest hetkest inimkond hakkas mõistma ja tegema koostööd Maaga…

Mu kallid…, te minetasime seda kõike V tsivilisatsiooni aegu…

Kuid esmalt räägiks IV tsivilisatsioonist…

Kui oleksite rääkinud põlisrahvastega Iidsetest ja kuulaks, mida Iidsed on rääkinud neile…, kuidas oli nende aegu…?

Või saaksite võtta intervjuud Iidsetelt endilt…, otse IV tsivilisatsioonis…

 

Ehk see vestlus oleks järgnev…

Rääkige oma elust…

Ehk nemad vastaks, et neid on juhtimas juhendajad…, igapäevaselt…

Te ehk vastaks, et see on suurepärane…, kuid… kes need juhendajad on…?

Nemad ütleks, et neid on juhtimas planeedi energiad…

Te imestusega küsite, et kuidas see käib…?

Nemad räägiks teile juhendajatest, keda nemad on võimelised nägema……, need võivad võtta looma kuju ja muunduda ühes vormist teiseks…

Nemad räägiks teile kindlatest energiatest, millised puuduvad teil tänavu…

Või… siiski on alles…?

Ehk olete kuulnud elementaalidest…, metshaldjatest…, teatud mütoloogilistest metsloomadest, keda pole olemas… – nende konte ei ole leitud…

Kas on selline asi võimalik…?

Kas on võimalik, et liit Gaiaga kindlustas neile kõik…, et paljud asjad ilmnesid neile nähtavale…, nendega saadi teha koostööd…?

Need olid üksnes… – väikesed inimesed…?

 

Jah…, see oli tsivilisatsioon, mis oli võimeline nägema ruumidevahelisi asju, mis on antud teile planeedi poolt…

Kui see tsivilisatsioon areneks ja evolutsioneeruks jätkuvalt, siis teil oleks sootuks teine tsivilisatsioon, mis erineks teie omast paljuski…

 

Teile on antud kutse… – taastada kõik vastastikulised suhted

Ja teadke… – ei maapind, ega puud ja taevas ei imestaks üldse, kui midagi neist asjust hakkaks taas ilmutuma…

Paljumõõtmelisus on ilmutumas just sellisel viisil

See kõik on siin olemas… – jätkuvalt…

Kogu planeet on teie päralt… – ta on teadlik teist…, ja sellest, kes te olete…

 

Ühendumise vägi

Lõpetuseks tahaks rääkida muust…

Kõik need asjad on huvitavad…

Ma räägin neist asjust selleks, et näidata inimkonna suursugusust

 

Teie ajalugu on rikas oma muutuste poolest…, õppimise poolest ja enda väljatoomiste poolest vanadest energiatest… – kuni tänase päevani välja…

Tahaks näidata teile Ühendumise väge…

 

70 aastat tagasi rahvad planeedil olid vaenujalal…, ja kõigil neil olid kaalukad põhjused vihata teine teist…, juba tuhandete aastate jooksul…

Tooks näitena Jaapani ja Ameerika rahvaste vaenu, kes olid leppimatud vaenlased…

Mida näeme tänavu… – kahe põlvkonna jooksul…, ehk 70 aasta jooksul, need on ühendunud sõpruses ja teine teise austuses…

Nende majandus on arenemas koos…

See sündis üksnes tunnustusest, mõistmisest ja meelekindlusest…

Asemele tulnud põlvkonnad on unustanud olnud vaenud…

Selline on üks näide…

 

Nüüd vaataks Iisraeli poole…

Temas ja tema ümber on palestiinlased…, nende omavahelised suhted ei ole muutunud…

Miks siis…?

Neile on jätkuvalt õpetamas, kes on nende vaenlased…

Juba väiksest peast vanemad sisendavad neile, keda ei saa usaldada…

Seda on tehtud kogu nende pika ühise ajaloo jooksul…

Kuid see hakkab neil muutuma…

 

Te näete siin vahet…?

Kahe põlvkonna jooksul ühtede suhted muutusid sõbralikeks…, vaatamata kõigele…

 

Ma olen ennegi rääkinud ja ütlen taas… – mõned liidrid peavad lahkuma ametist, või lahkuma elust, et midagi saaks muutuda…

On suurim hulk iisraellasi ja palestiinlasi, kes on liiast väsinud sellisest olukorrast…

Nemad tahaks välja vahetada kõik…

Nende seas on juba kogunemas kriitiline hulk inimesi, kes on soovimas muutusi…, soovivad ületada ajaloo pärandi ja teha selgeks… – keda ollakse vihkamas…, ja kes kellele midagi tegi

Tuleb päev, kui nemad suruvad teine teisele kätt…

Kuid kulub veel põlvkonna jagu aega, et see kinnistuks teadvuses…

Kallid, see aeg tuleb…

 

Ühendumine… – see on kõige olulisem sõna planeedi tuleviku jaoks…

Algab otsing elegantseteks lahendusteks, kuidas ühendada asjad, aga mitte eraldada

On tulnud aeg ületada tume energia…, mis on inimteadvuse tume energiana…, milline on jätkuvalt tirimas inimesi vanadesse raamidesse……

Kui teie hiljutised esivanemad näeks praegu toimuvat, siis oleksid uhked teie üle…

Planeedil on juba alanud rahuseemnete külv…

Jätkake, kallid… – see on eeskujuks paljudele rahvastele…

Keskenduge jooksva päeva energiatele… – ehk saaksite kaasa aidata..

See aitab planeedil saada veelgi paremaks, kui on seni olnud…

 

Ehk tõesti, keegi väljaspool planeet Maad on jälgimas siin toimuvat…?

Ja kui paljud veel…, kuivaid teaksite…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Seega… – oleme jõudnud Avastuse seeria viimase teemani…, kuigi tegelikult see on algusena…

See on eneseväärikuse avastamine…

Kõik see, mis siin ruumis on sündimas… – on sümboolne…

Kuid see on selline sümboolsus, mis ilmneb füüsilisel tasandil… – toimub teie jalgade uhtmine nende poolt, kes on teie ümber…

Füüsiline jalgade uhtmise mõju on vähene…, pea olematu armastuse kõrval, mis on uhtmas teid pealaest jalataldadeni…

Tahaks, et te vaataks laval istujaid…, ja näeks nendes mingil tasandil Jumalat…

Igaüks teie seast on võimeline olema laval, keda oleks tunnustatud…

On tulnud aeg peatada reaalsus… – üksnes nii saab ilmneda tõeline kujutlus sellest, keda olete nägemas…

Ehk olete võimelised isegi tunnetama, et nende möödunud elud ei olnud kuigi lähedased tänavustele eludele…

Ehk teile avaneb isegi nende rikas pärand

Kuni oleme siin üheses tegevuses, seni teil, igal ühel, on võimalus, et selline asi toimuks ka teiega…

 

Eneserealiseerumise teekonnal

Vestes Maikl Thomasest, ta ei suutnud uskuda, kui ingel ütles, et temal on kavas uhta tema jalgu... – et ta saaks meenutada iidseid pühaseid päevi, kus jalgade uhtmist peeti üheks kõrgemaks tunnustuse avaldamiseks teine teise suhtes…

Kuldne ingel võttis kuldse karika (sümboolselt) ja ütles Maiklile, et kavatseb uhta tema jalgu kuldse ingli pisaratega… – õnnerõõmu pisaratega…, et Maikl Thomas jõuaks täieliku teadvustamiseni, kelleks ta on

 

Kujutage vaid… – teie enda vaimsus on uhtmas teie jalgu…

 

Miks Kuldsel Inglil voolasid õnnerõõmu pisarad…?

See sünnib Avastuse sünnil… – hetkel, kui inimolevus on ühendumas Jumala ühese perega

See on enese avastamine…, enda täielik teadvustamine, et oled hulga suurem, kui oled end seni pidanud

Kallid… – eesriidetagusele see on hulga olulisem mistahes tähendusest…

See on kui… – tere tulemast koju…, kuigi oled veel maapeal…

 

Taoliste tseremooniate aegu mõneti avaneb võimalus kiigata Akašide kroonikatesse…

Siin on istumas üle saja inimese…, ja igaüks on vana vaimsus…

Olles vana vaimsus tähendab, et olete olnud siin palju kordi…, ja paljukordsete kehastuste aegu olete elanud läbi ja üle suht paljut… ja ka imelikku…

 

Kallid…, üks neist, kes on istumas laval… – on olnud sõdur…, tema elu ei olnud pikk…

Ta oli silmapaistev sõdur, raevukas ja metsik… – temast sai kõrgema tasemega sõdur… – lahing lahingu järel…

Paljud teie seast on võtnud osa neist lahingutest…

Laval on istumas ka selline inimene, kes on mäletamas seda kõike…

 

Selles, mida olete vaatamas, on ilmutumas Akašides olevad kogemised…

Olete kõik olnud mõlema soo esindajatena… – paljud mehed on sünnitanud…, ja paljud naised on võtnud osa sõdadest…

Selles on peidus vanade vaimsuste tarkus, mis on saadud paljude rollide läbi…

Nüüd olete istumas siin, neil Nihke aegadel… – olles valmis võtma kasutusele kõiki neid kogemisi… – eneseväärikalt…, et muuta paljutki teine teise jaoks

 

Olete teadlikud teine teisest…

Kuidas kirjeldaksite sünkroonsust… – kui keegi paluks seda teha…?

Ehk kirjeldaks seda kui õnneliku kokkulangevusena…, õnnelikku sünkroonse asjaolude kokkujooksuna…

Inimese mõtteviis on hääles juhuslike kokkulangevuste ootusele

Kuid juhuslikkusi enam ei ole… – asjad käivad üksnes parimal viisil…

Selline on sünkroonsus…

Sellega tahaks rõhutada, et olete Jumalale teada…, seetõttu teil nüüd on planeeritud vedamine… – juhuslikud asjad tulevad teile kätte… koos…, parimal viisil…

 

Üks sellistest kokkusattumustest… – on võimalused, et saada kokku vaimse perega…

Kokkusaamist olete planeerimas kõik…,  eranditult…

Ometi juhtub midagi kummalist… – saate kokku vaimse perega, kus justkui tunneksite teine teist…, justkui…

Te vaatate inimesi ja mõned neist on kui juhuslikud rändurid, kes alles ilmusid teie lähedusse…

Ehk eelmiste elude aegu olite sõbrad…, ehk isegi seotud sugulussidemetega…, läbi Akašide…

Kas olete seda märkamas…?

 

Ehk hakkate teadvustama, miks olete täna jõudnud siia…?

Selleks, et hakata mõistma… – on olemas Kõige Ühesus

Kõige suurim sõnum on teile… – olete ühesed kogu inimkonnaga

Isegi füüsika, mis näiliselt on juhtimas teie planeeti, on ühene teiega…, isegi väga sügavalt…

 

Akašide avamine

Kallid vanad vaimsused, kes olete siin istumas… – kas on võimalik, et teid on lausa tõmbamas seesmuselt sellesse mängu…, kohta… – millega teil ei ole kunagi olnud kokkupuuteid…?

Te ehk unistate sellest, et tunnetada seda…

Teid lausa tõmbab selles suunas…

(Krayon unistavalt ja meditatiivselt) Selles kohas on soe ja troopiline tuul…, palmid on õõtsumas kõrgustes…, ookeani lained on lõikumas liivadesse…

Sa tunnetad troopikat… ning teadvustad, et see on ilmselt kusagil Vaikse Ookeani randadel…

 

Kui paljud teie seast saaks väita enda kohta, et ta on olnud lemuurlane…?

Kui olete olnud see… – siis teie kõigi vahel on olnud midagi ühist…

Ehk olete pere liige, kus olete paljude ja paljude kehastuste jooksul õppinud koos… – olete käinud ühes ja samas koolis, samade õpetajate juures, kes tulid tähtedelt… õpetama teid…

Seega… – teie seesmuses on olemas põhitõde eesriidetagusest tõest…

Teie Akašides on sellised teadmised olemas…, ja tänavuse kehastuse aegu need on tulemas esiplaanile… – need hakkavad meenuma teile…

 

Oled istumas ookeani kaldal...

Kuigi mõnedki teie seast ei ole kunagi istunud troopilise ookeani kaldal… – kuid see on olemas teie teadvuses…, teie meendustes… – seal on ka saar, mis oli teie reaalseks algseks koduks…

Võite seda ka leida, kui vaid väga tahta seda…

 

Kallid…, ehk tuleb aeg, kus keegi otsustab teha küsitlust vanade vaimsuste seas…

Siin istujate seas oleks vägagi sobivaid kandidaate selleks…

Küsitlustes võiksid olla sellised küsimused… – mida esineb unes…, millest oled unistamas…, mida oled meenutamas…, kus tahaks käia seal…, mida oled kartmas…, ja palju muud…

Neis ehk tuntakse huvi mõneti ootamatu teema vastu… – kui paljud olid suutelised nägema end purjelaeval, kuigi selles kehastuses ei ole kunagi purjede all olnud…

 

Oled seismas laeva tekil…, tuul on lehvitamas sinu juukseid…, tunned soolaste pritsmete maitset… – jälgid, kuidas tuul on täitmas purjeid…

Oled vaatamas, kuidas tohutu purjelaev on lõikamas laineid…

Oled tunnetamas, kuidas sind on haaramas erutav rõõm… – sa oled laeval… mida enam soovida…

Ehkki sa pole kunagi olnud ookeanil… – kuid see on sedavõrd ligitõmbav…

See on sedavõrd ligitõmbav…

Püüa tunnetada seda…

 

Kuid on ka selliseid, kes ei tahaks võtta millestki osa… (Krayon naerab)

 

Kallid…, pea kõik vanad vaimsused on puutunud ookeaniga kokku… nii, või teisiti…

Nemad on puutunud kokku paatidega, purjelaevadega ja muude laevadega…

Nii mõnelgi on olnud kurvad kogemused… – kas uppumised tormide aegu, või rasked haigestumised merereiside aegu, mis lõppesid surmaga…

Seetõttu hoidute kokkupuutest veteväljadega…

 

Kui teeks küsitluse teie vaimsuste seas…, siis kindlasti leiduks vaimsusi selliste kogemistega…

Teie seas on kindlapeale selliseid, kes isegi tänavuses kehastuses on meenutamas, kuidas olid kunagi meremeestena…, ja on kannatamatult ootamas pääsu merele…

 

Ehk sellega puudutasin põhilist tõde, mida teile ei ole õpetatud… – kuid, mu kallid, see on see, mida lemuurlased olid teinud…

Pooltel, või enamal teie seast, kes on istumas siin ruumis, oli selline võimalus…

Isegi neil, kui tulevad siia teie asemele…, on olnud sellised võimalused…

 

Kas ei ole veel tunnetanud seda…?

Kas veel ei ole…?

 

Siin on peidus midagi enamad… – nimetaks seda – katalüütiliseks energiaks

See on kujunemas iseenda najal…, ja on loomas midagi uut…, ikka… iseenda najal…

Selles on kujunemas meeldiv õrnus… – armastuse õrnus (Krayon õrnusega) Ma tunnen sind…, tunnen…, isegi enamat… mul on meeles sinu seesmine Loomisläte…

 

Siin ruumis on kujunemas miski, mis jääb kestma ilmselt kogu teie eluks…

(Krayon aeglasel meditatiivsel häälel) Hakkate meenutama asju, milliseid olete üle elanud…, need on peenemad tajumatud meendused…

Hakkate avastame seda, mida ma nimetaks Akašideks, mis on muutmas teid üha ülestõusnumatemateks…

 

Meendused perest

Kallid…, igal ühel teist on paljumõõtmeline vaimsus…, mis on tulenemas eesriide tagustest…

Ta kujutab endast teie Kõrgemat Mina, mis on tänavu uhtmas teie jalgu

 

Kas sellisel juhul on oluline tõsta sagedust ja oma teadvuse efektiivsust üksnes selleks, et meenutada asju eesriide tagustest…?

Jutt käib praegu mitte teistest planeetidest ja galaktikatest…, vaid perest, mis on Loovaks Lätteks endaks…

 

Möödanikus olen rääkinud, mis on eesriide tagustes… mis on varjatud teie eest…, sellest, kelleks olete seal

Te olete laul, mis on alati kõlamas valguses…

Seal on selline reaalsus, millist te ei ole võimelised ette kujutama…

Seal on mõistva armastuse puhtus…, ja see on täienisti erinemas sellest, mida ehk suudaksite kuidagi ette kujutama…

Ehk arvate, et olete suutelised meenutama kasvõi väikese pisku sellest…?

 

Aeg, mis on pühendatud tänasele teostamisele, on katalüsaatoriks teie vaimsusele…

Ta on anumas teie poole… – meenuta…, tuleta meelde…, meenuta uskumatut eesriidetagust rahu ja kaunidust

Kas olete suutelised seda meenutama…?

Ta näib teile mõnevõrra varjatuna…

Kuid on juba tulemas esiplaanile, üha enam ja enam…

Olete avastamas end ja mõistmas…, et olete hulga enamat, kui arvasite…

 

Aeg on peatumas…

Oleks hea, kui te pööraks tähelepanu sellele, kuipalju aega veedab teie juures iga jalgade uhtja…

Nemad teevad seda kiirustamata…

Esmalt vaatavad igale ühele silmadesse…, aeglaselt uhtes iga ühe jalgu…

Kõik on sümboolne teostamine ja on mõeldud erilise tseremooniana

See aitab mõista, et aeg on peatumas…

Ta peatuks vaid näiliselt hetkeks, mille jooksul saaks tunnustada võrdselt… kõike…

Vanadel vaimsustel selline omadus on…

 

Te olete läbi elanud palju elusid, olete palju näinud…, kuid siiski… olete väga kannatamatud… (Krayon naerab koos kõigiga)

Teil on tunne, et peaksite kiiremas korras midagi korda saatma

Teil on tunne, et mõnedes valdkondades olete nägemas progressi, mida tahaksite kiirendada…

Tahaksite, et see kulgeks palju kiiremini…

Kuid see ei õnnestu teil…

 

Pea igal ühel siin istuval vanal vaimsusel on tunnetus, millisena see võiks olla…, kuhu see võiks liikuda…

See kõik teeb teid kannatamatuks…

Teatud mõttes see on tunnustus… – tunnustus sellele, mida olete teadmas…

 

Kallid…, teil on aega külluses… – jälgige jalgade uhtmise kulgu…, selle toimingu aeglaseid ja ruttamata liigutusi…, – iga ühe tunnustust…

Teil on aega külluses…

On olemas traditsioone, mida on järgitud sajandite jooksul…

Nende algus ulatub väga-väga kaugele…

Seoses sellega on kujunenud ka vaatamine teine teisele silma

Seda te nimetate silmside loomiseks…

Iidsetel aegadel oli neid, kelle silma ei lubatud vaadata…, kasvõi… kuninglikule isiksusele…

Sellega väljendati hierarhilikku seisu… – kes on tähtsam, ja kes mitte…

See väljendus ka peremehe ja teenija staatusena… – teenija ei tohtinud vaadata peremehele silma…

Sama kajastus ka vaimses hierarhias…

Inglile ei vaadata kunagi silma…, vaid kuulatakse, olles põlvili tema ees…

 

Kui vaadata metafooriliselt… – kes on seismas põlvili…?

Need, kes on uhtmas teie jalgu…

Kuid mida nemad teevad kõige esmalt… – nemad astuvad silmsidesse… – vaatavad silmast silma…

 

Oleks hea, kui ka teie vaataks teine teisele otse silma… – see oleks suurepärane…

Siis ei oleks enam mingit hierarhilist tähtsust…

Te kõik olete väärilised vaatama enda seesmuses oleva Jumala silmadesse…

 

See ehk oleks kõige olulisem avastus

 

Seega… reas on kümme tooli ja 11 teadvust…

Te saaksite tunnustada seda, keda ei ole siin… – kuid ta on siin

Paljumõõtmeline vaimsus on võimeline selleks… – ta on võimeline reaalselt olema seal, kus soovite, et ta oleks

Pange tähele…, te võtate teine teist vastu automaatselt ja automaatselt püüate aidata teine teist…

 

Kallid…, te ehk ütleks, et see on kõigest… üldtunnustatud viisakuse väljendus

Kuid see ei ole nii…

See on – ühendumine, mida olete õppinud pikka aega… – hoolitseda teine teise eest…, tunnetada teine teist…

 

See on osa uskumatust armastusest, mida õpetame teile…

See on iseenesest… Jumala Ühesus

 

Kas olete suuteline häälestuma neile isiksustele, kes on istumas laval, tunnetama neid enda seesmuses…?

Kas olete suutelised looma liitu nendega…, mõneks hetkeks… – tunnetama sama, mida on tunnetamas nemad… – ühenduda rahus…?

 

Sellist ühesust ei ole kerge luua… – seda vaid seni, kuni teil ilmneb midagi sellist, mida oleme ühiselt loomas siin…

 

Palju aastaid tagasi läbi partneri andsin sõnumi, kus rääkisin tänasest päevast… – ma nägin seda päeva potentsiaalis, kus kogunete siia kokku ja kordate pea sama, mida tegi Kuldne Ingel…

 

Selline on Vaimu ajavälisus

Kas olete suutelised peegeldama sellist tulevikku ka teistele…?

Kas olete suutelised hetkeks nägema, kuidas nemadki tulevikus on suutelised teostama sama…?

Kas olete suutelised istuma maha ja nägema neid, kellest te ei ole isegi teadlikud…, kes hakkavad teostama sama…?

Ka teie olete suutelised selleks… kasvõi mingil tasandil…?

Sellised on vana vaimsuse annid

 

Metaforid Valgusest ja Pimedusest

Kallis Valguse Töötaja…, ehk räägiks taas Valgusest ja Pimedusest

Valguse ja Pimeduse suhestus on tegelikult muutunud…

 

See, mida oleme mõned aastad tagasi teinud planeedi Magnetvõrega, on mõjutanud kõike… – see võimaldas teadvusel tõusta evolutsiooni kõrgemale tasemele…

 

Oleme mitmeid kordi rääkinud vastastikulisest seondusest Teadvuse ja Magnetvõre vahel…

Ka teadus hakkab tänavu jõudma samadele järeldustele… – Valguse ja Pimeduse vahel on vastastikune korrelatsioon

Kasutades lihtsamaid termineid, võiks ära märkida, et korrelatsioon on mõjutamas üldist kokkuvõtvat suhestust, kogu planeedi teadvuse valguse ja pimeduse vahel…

Valgusel on hulga enam väge

Kui raske poleks seda ka uskuda… – kuid Valgus on praegu võimsam, kui mistahes kunagi varem…

 

Ehk kordaks taas metafori Valgusest ja Pimedusest, kuna olete seda täheldamas kõikjal üle planeedi…, juba käesoleval ajal…

 

Teil on hirm mingi pimeda ruumi ees, kuna te ei suuda näha selles ei kedagi, ega midagi…, seetõttu püüate jääda vaikseks…, kui üksik vang… – täis hirmu…

Hirm on üksnes sellest, et te ei ole teadlik toimuvast teie ümber…

See kestab kogu pimeduse kestvuse aegu…

 

Kuid ootamatult keegi süütab tulukese… – ähmase tulukese ümber olev tuleb nähtavale

 

Edaspidi hakkab sündima see, mida võiks pidada valguse väeks… – hakkate märkama ja ära tundma asju, millistest te ei olnud seni teadlikud…

Kõigest üks tuluke, mis süüdati pimeduses… – üksnes see annab suuri võimalusi…

See ainus tuluke on siiski nii ligitõmbav

Nüüd ka teised leiavad võimaluse süüdata oma tule…

Ruumitäis inimeste seas on vaid viiel inimesel tulukesed… – juba need üksinda teevad ruumi valgemaks… – pea kõik on võimelised nägema ruumis olevat…

 

Tahaks arutada teiega seda õppetundi…

Mis toimub üldse selle juures…?

Piisab vaid süttida mõnedel tulukestel… – kui see koheselt mõjutab mõningate inimeste teadvust…

Kuid… nii mõnigi jääb veel tulukesest kaugele… – nemad jäävad sõltuvusse teiste valgusest

 

Vana vaimsus…, sa oled see tuluke selles ilmas

Varem me nimetasime teid majakateks…, kes olid näitamas teed seilajatele elu tormistel vetel…

Nüüd on aeg tunnustada teine teist

 

Veel armastuse atribuutidest…

Loos rännakud koju Valge Ingel õpetas Maikl Thomasele nelja armastuse atribuuti

Kallid…, neid atribuute on hulga enam, kui neli… (Krayon andis neid sõnumis Armastuse Uued Atribuudid mõnevõrra teisiti… 2018.08.18)… – kuid täna saame anda juurde veel mõned…

 

⑤ Armastusel on mõttekaaslased…

Armastus ei saa olla kaasaelamiseta…

Kui mõned  sõbrad saavad kokku…, siis nemad tunnevad ühist rõõmu…

Ega ole ka ime, kui ühiselt on palju kaasaelamisi ja rõõmu…, seal ilmuvad ka pisarad… – rõõmupisarad…

Tänavu neist pisaratest puudust ei tule… – kuid neis ei ole mingit kurbust…

 

⑥ Armastusel on üks omadus, millest Maikl ei rääkinud kunagi… – Armastus on võimendamas end…

Mida puhtamaks saab armastus…, seda enam on valgumas teda väljapoole…

Te ei oska isegi arvata, et ümberolevad võivad tunnetada seda…

Armastus saab kanduda teistele… – kõige kaunimal viisil…

Seda võiks võrrelda valgusega, mis on valgustamas enda ümber kõike… – sedavõrd võimas ta on… – sedavõrd võimas

 

Mida me rääkisime eelmine kord ühest varjatust heasoovlikust süsteemist…?

Me rääkisime, et üksnes oma suhtumisega loomasse…, armastusega temasse… olete suuteline muutma tema olekut…

Loom on võimeline tunnetama selle inimese teadvust, kes on armastamas teda…

Looma tõmbab armastuse ligi

See tõmme on sedavõrd tugev, et annab võimaluse kujundada reinkarneeruvat vaimsust

 

Selline on armastuse vägi…

Kuid… mida, teie arvates, armastus saab teha teie juures… – teine teisele…?

Tõeline armastus ja kaasaelamine, koos rõõmuga, võivad lahendada lahendamatuid probleeme…

Kas te ei arvaks, et kord tuleb aeg, kus armastava mõistmise sõnadega saab lahendada erimeelsete riikide küsimused…?

Praegu see kõlab veel veidrana… – kuid kord… – see on täienisti võimalik…

 

Avastused

Viimane rühm on võtmas kohad sisse tunnustuse läbiviimiseks…

Kallid…, vaadake neid, kes istusid kannatlikult, oodates oma korda ja vaatasid teid… (Krayon muiates)

Kas avastasite, et armastus ja tunnustus on sulandamas ümber kõiki emotsioone…?

Kas märkasite, kuidas see on võitmas hirmusid…?

Kas panite tähele, kuidas see toob lahendusi ja pühib minema kõik lahkhelid…?

Kui aastate jooksul olite teadlikud asjadest, millistel ei näinud mingit mõtet… – kuid nüüd… leiate neis suurt tähendust… – leidsite armastuse olemust neis…

Kas nägite, kuidas armastus on ühendamas…,  on loomas ühtsust…, austust ja ühesust…?

 

Selline on siin olemise avastus…

 

Olite teine teise vastas paar tundi…, vaatasite teine teisele silma…, uhtsite teine teise jalgu… – te muutusite pereks palju enam, kui olite varem…

 

See on Krayoni kokkuvõttev sõnum sellest seminarist…

Mõned ehk kord meenutavad seda aega ja ütlevad… – see oli kaunis…, oleks hea, kui saaksin teha sama ise…, iga päev…

 

Kui lahkute siit ruumist ja naasete oma tavaelu juurde… – siis see on juba mõnevõrra teine

 

Kuid, mu kallid…, siin saadud avastus seisneb selles… – see, mida tunnete praegu, võite kanda endaga kaasas oma elu lõpuni...

 

Kõik õpetajad on rääkinud sama…

Nemad rääkisid, et olete võimelised looma emotsioone iga päevahetke jaoks, millal vaid tahate… – ja kanda seda endaga kaasas

Kusjuures… sedavõrd reaalselt, et saate muuta asju, vaid mõeldes neile

 

Te olete paljumõõtmelised olevused… – järelikult… olete võimelised väljuma lineaarse aja piiridest palju kaugemale

 

Talletage need hetked ja tunnetused neist…

Sellise kavatsuse olemasolul suudate säilitada seda oma teadvuse arhiivis…, oma mõistuses ja südames

See jääb sinna kogu teie elu lõpuni

 

See hetk võib lahvatada silmade ees viimsel hingetõmbel… – siis see on kui mõistmine… kes on tõeline Pere… ja jääb selleks igavesti

 

Vanad Vaimsused on selles ühtsed

See on tohutu ja kõige heasoovlikum Süsteem, mida võite usaldada… – see on suunatud teile…, tõemeeli…

 

See oli tunnustuse avaldamine teile…

See oli see, mille tõttu Kuldne Ingel võttis Pisarate Karika ja uhtis Maikl Thomase jalgu…

Selline on selle loo lõpp…

 

Maikl Thomas tõusis püsti ja tänas Kuldset Inglit… astus mõned astmed ülespoole ja… lükkas ust Koju… – ning… oli taas maapeal

Nüüd ta oli teadlik, kellena ta on…, ega ole enam kunagi see, kelleks on olnud…

 

Sama on ka teiega, kui lahkute siit ruumist…, olete taas oma igapäevaste toimingute juures…, täie tervise juures…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Täna tahaks rääkida ühest vestest…

Vesteks peetakse lugu, millesse on peidetud sügav mõte… – kuivaid suudate süüvida sellesse…, ja mõista seda…

 

See veste on Inglist, keda nimetatakse Lillaks

Ehk selgitaks… – Lilla on kuulus oma tervendava võimega… – ta on Tervendav Ingel

Ta on kaunis…, ta on reaalne Ingel eesriide tagustest…

Tema energia on sedavõrd võimas… – et te ei ole suutelised vaatama seda…

Tema pale on suurejooneline…, on säramas kui päike…

Selles vestes ta kohtub mõningate inimestega…

Selles vesteloos inimesed saavad külastada ingleid, et saada tervendust…

 

Ehk ütleks seda lihtsamalt… – inglid valmistavad erilist vett, mida juues, või uhtes end sellega, saab tervendust…

Lilla Ingli tööks oli juhtida inimesi terevendava vee juurde…

 

Tervendavaid viise on erinevaid… – südame tervendamine…, vaimsuse tervendamine…, keha tervendamine…

Inimeste seas on palju rahuotsijaid, kellele on tarvis teadvuse tervendamist… – kellele… tervenemist hirmust…

Sellised on kogunemas Lilla ukse taha…

Ta võtab neid sisse ühekaupa…

 

See on imepärane… – kas olete võimelised uskuma seda…?

Kes see inimene ka poleks…, Lilla juhib teda otse tervendava vee juurde, mida ta nii palus…

Mida saab olla paremat…?

Ime on toimumas koheselt…

 

Paljudel rahvastel on olemas ütelus… – te võite tuua hobuse vee juurde…, kuid te ei saa panna teda jooma

Peatselt näete ise, et inimesega see on hulga-hulga raskem, kui hobusega…

Inimesel on selline asi, kui intellekt, mis on tema vastuvõtu ja tema loo määrajaks…

Vaatame asja edasi…

 

Imeline ingel…, kaunis Lilla, võtab esimese inimese, kes on ülimalt hämmeldunud… – ingel ise on viimas teda otse tervendava allika juurde

Lillal on hea meel, et saab juhatada seda inimest tervendava vee juurde ja saab näidata… – siin see on

Inimene avab silmad, lootes saada tervendavat vett…

Kuid… kus on vesi…, kuna jõuame selle juurde…?

Lilla vastab… – siin ongi tervendav vesi

Kuid inimene ütleb… – ei-ei…, see ei ole õige koht vee jaoks

Lilla vastab temale… – kallis inimene… – ei ole tarvis midagi välja mõelda…, see ongi just see vesi, mida olid palunud…

 

Inimene, suures meelepahas, ütleb (Krayon matkides meelepahat, pea nutuhäälel) Ma tean seda kohta, kus on võimalik saada tervendust… Ma tean, kuidas see näeb välja… inimesed on rääkinud mulle… – mul endal oli nägemus…

Kus on põlevad tuled…, kus on erinevad värvid ja kaunistused…, kus on kujud… – siin peab olema bassein, millesse saaksin end kasta…, kus on kehakatted…?

Ei…, see ei ole see õige koht…

Selle inimesega ei toimu mingit tervendust… ta kaob sealt…

Lilla reageering on sama, mis oleks mistahes teise ingliga…

 

Inimesel on õigus ise valida… – see on tema Vabavaliku õigus…

Te ei saa anda inimesele esmalt vabalt valida…, ja seejärel mõista hukka tema vaba valiku eest… (Krayon muigab)

Ka Lilla ei mõistnud teda hukka…, ta võttis tema otsuse vastu…

 

Lilla võtab ukse tagant teise inimese…

Inimene on suures elevuses (Krayon kui suures erevuses õnnest)… – ma lähen nüüd tervendava vee juurde…, koos imelise ingliga

Lilla juhatab inimese vee juurde… ja küsib temalt… – kas sind rahuldab see koht…?

Inimene vastab… – muidugi rahuldab, kuna sina valisid selle koha…

Sina oled ju ingel…, kes veel peale sinu saaks teada, kus see koht on…

Ingel vastab (Kryon läbi rõõmu)… jah, siin see on…

Kuid inimene vaatab alla ja ütleb… – kuid see ei ole õige…, see ei ole üldse seda värvi…

Lilla küsib tema käest… – millist värvi sa ootasid…?

Inimene vastab… – see peaks olema eriline värv, ma tean täpselt, milline värv on tervendav…

See on vana teadmine, mida olen saanud kõikide vaimsete inimeste käest…, ma tean värvi, milline see peab olema… – ma olen pettunud…

Ka see inimene kaob…

Lilla teeb sama, mida teevad kõik inglid… – ei ole mingit arvustust… – inimestel on oma vabavalik…

 

Lilla võtab kolmanda inimese uksetagant…

Kolmas inimene on rõõmus ja õnnelik, et saab tervendava vee juurde…

Jõudes vee juurde, Lilla küsib tema käest… – on kõik korras…?

(Krayon matkides erutust)… koht on ideaalne ja värv on imeline…

Kuid… – kus on karikas…, kus on karikas…? (Naer saalis)

Karikas… – küsib Lilla…

Jah, kus on karikas…?

Lilla selgitab temale… – sulle ei ole tarvis mingit karikat… – üksnes vala seda vett oma ihule ja tunneta tervenemist… – see on valmistatud sinu jaoks ja sellel on sinu nimi…

(Krayon matkides inimese solvumist) ei-ei…, siin peab kindlapeale olema karikas…, ma isegi tean, milline ta peab välja nägema…

Ma olen unelenud sellest…, olen läbi lugenud kogu kirjanduse sellest…, olen õppinud seda teemat…

Lilla…, sa ei saa tuua mind siia, andmata mulle karikat…

Lilla…, ma isegi mõtlen, et sa ei ole tõeline ingel… – sa ju ei tea karikast midagi…

Ka see inimene kaob…

Kuid Lilla teeb seda, mida teevad kõik inglid… – ei mingit hukkamõistu…

 

Mõistke samas, et samal ajal toimub asju, mida inimesed ei ole võimelised nägema…

On lugematu hulk ingleid ja tuhandeid inimesi, kes saavad imelist tervendust veega

Ükski inimene ei ole suuteline mõistma, kuidas toimub inimese tervendumine…

Seda tarvis mõista ja võtta vastu üksnes isikuliselt…, – üksnes siis toimub tervenemine…

 

Lilla võtab neljanda inimese ja juhatab vee juurde…

Ka tema on rõõmustamas eelseisva tervendamise üle…

Lilla küsib… – on see õige koht…?

Oo, jaa… – vastab see…

Kuidas on värv…, kas sobib… – küsib ingel…

Jah, värv on täiesti hea… – on vastuseks…

Lilla küsib… – kas oled valmis valama end selle veega üle…, tunnetama tervendust…?

Ega sulle ei ole tarvis selleks karikat…?

Ei ole tarvis… – vastab inimene…

Lilla astub inimese selja taha ja lausub (Krayon tsremoonlikul häälel)…  Tervenev inimene…, joo seda vett…, vala seda enda ihule… vaata, milleks oled võimeline…

(Krayon varjates muiet, venitades)… mi-it-te pra-ae-gu… (ruum rõkkab naerust)…

Lilla küsib hämmeldunult… miks mitte praegu…, sa oled siin ja vesi on siin…?

Kuid inimene vastu… – mina arvasin, et sa kannad mind õigesse kohta…

Sa oled ju ingel…, sa peaksid seda teadma…

Kehal on meridiaanid, millised peavad olema Jupiteri reastuses…, 18 mõõtmes (kogu ruum on ühiselt naermas)… seal peab olema oliiv… – seal peab kätte jõudma aeg, kus saan tervendatud…

Mina arvasin, et sa kannat mind sellesse hetkesse…

Siin ei ole isegi oliivi…

Ka see inimene kaob… – ufff…

Ingel tegi sama, mida teevad kõik inglid… – ei mingit hukkamõistu…

 

Ingel läheb viienda inimese järel… – kordub sama stsenaarium…

Inimene mõtleb, et nüüd saab tervendatud…, koht on õige…, värv on õige…, karikat ei ole tarvis…, aeg on ideaalne…, kuid teda huvitab… – kas on ikka õige vesi…, kas on ikka tõeline vesi…?

(Krayon matkides inimese rahulolematust) Lilla…, see ei ole õige vesi…, ma tean, kuidas peab välja nägema tõeline tervendav vesi…

Ma olen ju inimene…, aga sina pole kunagi inimesena olnud… – ma tean, kuidas näeb välja vesi…

Sinu vesi on kuidagi imelik… vesi, millest ma unelesin, ei ole selline…, see ei saa mind tervendada…

Lilla…, ma olen nii kaua unistanud sellest veest…, kuid sa ei anna mulle õiget tervendavat vett, millist olen näinud oma unelustes…

Lilla…, ma ei saa enam tunnistada sind ingliks…

Inimene kaob…

 

Laseme Lillal tõmmata hinge…

Lilla tegi üksnes seda, mida teevad kõik inglid… – ei põrmugi arvustust…

 

Kuid on midagi muud, mida on tegemas inglid…

Vaadake hoolega, mida te ei ole seni veel märganud…

 

Need on pisarad, mis on voolamas mööda ingli põski…

Juba viiendad pisarad selle päeva jooksul… – mure pisarad, et inimesed ei suutnud võtta tervendust vastu… oma määratluste tõttu… eeldatavate oletuste tõttu…, seetõttu, et keegi on rääkinud neile midagi…

 

Tahaks ka teie käest küsida… – äkki teiegi lasete oma vetel minna…?

Selline vesi on alati olnud ja on jätkuvalt

Ehk see ei olegi Lilla Ingel…, ehk see on sootuks…  sinu Kõrgem Mina sinus…?

Ehk tema ütleb sulle, kuhu minna…, kuna ta on teadlik, kus on olemas tervendav vesi

 

Kuivõrd palju on teil vastuväited selle kohta, mida olete nägemas enda ümber, mis ei lähe kokku teie enda nägemusega…, tervendava vee nägemusega…

Milleks hoiduda sellest jätkuvalt kinni…?

Milleks lisada vetesse hirmu…?

Kas teile ei näi selles tõtt olevat…?

Paljud teie seast on kartmas olla armas Jumalale, kasvõi… pisku

Inimesed on harjunud käituma selliselt…, on välja mõtlemas, millisena kõik peab olema…

 

Nüüd on sinu järjekord… – Lilla Ingel juhatab sind sisse… suunab vee juurde…, ilma mistahes eelsuunitluseta…, ilma mistahes oletusteta sellest, mis võib sind ees oodata…

Sul ei ole ei ühtki… kuidas…, ei kus…, ei milleks…, ei millisel kujul…, kas karikaga või ilma…, või millisel ajal…

Kuid oled teadmas, et astud koos ingliga uksest sisse – nii kogu tervendus on sinu päralt

 

Võta vastu see sõnum ja kuulata end… – koge seda kogemist… – mõtle selle üle…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Vastustes küsimustele, on võimalik leida vastuseid ka endale…

Ainus uks, mis on eraldamas meid, on… kahtlused…

 

Tere, kallis vaimsus…

Tere, mu kallis sõber…

Mul on rõõm taas tunnetada sind… sa oled taas mõnevõrra muutunud… ja oled avanud meile hulga võimalusi energiate läbi toomiseks…

 

Ainus, mida tahaks sinult paluda…, siis see, et uurides ilma, sa kunagi ei jääks kindlaks oma veendumustele…

Sellega sa avad meile võimaluse tuua teile kõikvõimalikku informatsiooni…, võimaldades edastada mitte kindlat sagedust, vaid tervet laia diapasooni…

 

Olen tänulik, et pöördusid minu poole läbi vahendaja…, kuigi oleme suhtlemas sinuga igapäevaselt…

Sa ise väidad, et üksnes vahendaja on võimeline edastama sinule sedavõrd vajalikku energiat…, kuigi… oled ise selleks võimeline…

Meie suhtlus läbi vahendaja on sulle enam vastuvõetav…, kuid minu sõnad sinu mõtete näol jäävad sinu poolt märkamata…, võtad need üksnes mõtetena, millised on sinu mõistuse poolt kaheldavad…

 

Kallis minu teadvuse osa…, ma olen väga ootamas aega, kus saame ühenduda ilma vahendajata… – seda ei ole kuigi raske teha…

Luba endal sulgeda silmad, ilma mistahes saateta…, kuivad muusika, mis aitab sul lõõgastuda ja mis ei ole erutavate sõnadega ja emotsionaalsete vibratsioonidega…

Aeglaste ja sügavate hingetõmmetega aita kehal rahuneda, et saaksid tulla kohtumisele minuga, kus oleme üksnes kahekesi… – sina ja mina…

Ära võitle mõtetega…, seda ei ole vaja…

Ühel hetkel tajud, kuidas need astuvad kõrvale… – sa eraldud neist, et kohtuda minuga…

Üksnes meie vahetu ühendumise aegu võid leida endale vajalikke juhendeid, kuidas kujundada ümber seda, mis on rajatud sinus, tuginedes sinu minevikule…

Sellega saad avada endas koha tuleviku jaoks, mis on rajatud sootuks millegile tundmatule…

Kallis…, see on ainus viis jõuda oluliste muutusteni…

Mistahes välised ilmingud, mis viivad sind mööda teed, viivad üksnes enda uurimisteni, läbi enda isikliku prisma…

 

On käes aeg lõpetada kartmast meie otsest kohtumist…

Luba viia läbi eksperiment… – püüa sukelduda meditatsiooni mistahes abita…, seda kuu aja jooksul…

Igapäevaselt hakkad sisse tallama rada minu juurde… – tulemused lasevad end oodata…

Ära peatu sellel teekonnal…

Lülita välja mistahes ootused…, unusta kõik määratud tärminid…

Üksnes astu, uurides teed…

 

Kallis…, kuivaid jõuad eesriidest läbi, ma võtan sind vastu…

Uks on suletud üksnes teie poolt…

Meie saame eesriidest läbida üksnes teie kutsel…, sedagi… teejuhi abil…

 

Nüüd olen valmis vastama sinu küsimustele… – lase neil kõlada…

 

Ma väga tahaks saada täna õnnistusi ja õpetusi oma vaimult…, minu Kõrgemalt Aspektilt…

Ma tunnetan tema armastust ja hoolt…, ma olen tänulik temale ja ma armastan teda…

Näib, et olen vägagi kolmemõõtmeline…, seetõttu sõnad ja energia on minu jaoks veel olulised…

Neid edastada saad mulle üksnes sina…, Šanni…

Veel tahaks teada, kas minu töö plejaadide tsivilisatsiooni karmaga on varsti lõppemas, sellega seotud töö tõttu minu nägemine on aina halvenemas…

Minu suurimaks hirmuks on kaotada nägemine, mis on alanud juba lapsepõlvest…

Ma olen sellest küll üle…, olen üksnes jälgimas protsessi…

Kuid jälgimine ei too mulle rõõmu…, raskused aina süvenevad…

Kallis…, sinu vaimsus on päri sinu tööga…, kuid sinu ego on ägedalt sellele vastu…, sellest ka tärminid on pidevalt nihkumas…

Kallis…, nii see on… muidu sa ei esitaks seda küsimust…, muidu sa ei tunnetaks sellist protsessi, mis ei ole toomas sulle rõõmu…, muidu ei oleks täheldanud raskuste tõusu… – muidu sa ei oleks otsinud uusi võimalusi seista vastu sellele protsessile…

Jah…, hinge sügavusel tead ja tunnistad, et  kõik on kulgemas nii, kui peab…, kuid samas… ego tasandil… ei luba sellel toimuda…

Kui ei oleks mingit lootust, et see protsess saab edukalt viidud lõpuni, siis oleksid hinge tasandil peatunud…, ega saanuks lõpuni minna…

Kallis, ma olen rääkinud, kuivõrd oluline on olla igapäevaselt tänulik kõigele, mida esineb sinu elus…

Kui see oleks sinul nii…, siis ka sinu teadvus oleks juba häälestunud ümber, võtaks kõike vastu tänulikkusega ja iseenesest mõistetavalt, ega tegutseks üle jõu, mõeldes pääsmatusele…

Kui valite midagi edastada ilmaruumi, mitte üle jõu, vaid vajaduse kohaselt… – teie teadvus hakkab muutuma…, toimuvad muutused, milliseid on võimalik jälgida esmalt läbi mõõteriistade…

Teatud hetkest tänulikkus muutub siiraks…, siis tõemeeli lasete vabaks seda, mis segas võtta vastu siiralt… – mitte läbi enese ületamise…

Kuid siiski… jooksval etapil on juba võimalik rääkida kindlamalt sellest, mis on segamas peatada nägemise halvenemise protsessi… ja pöörata seda taastumise suunas…

Kõige esmalt…, juba vastuvõtu tasandil võid väljendada soovi protsessi peatamiseks…

Ehk sinu arvates see valmistab mulle, või sinu laadi vaimudele, pettumust… – siis see ei ole nii…

Ma ei taha, et mistahes muutused tooks sinule kannatusi… – neil ei ole mingit mõtet…

Sa oled teadlik, kuidas avaldada puhast kavatsust… – selleks tarvis kõrvalda mistahes hirmud ja enese arvustused… – panusta sellesse kogu oma soovi väge ja väljenda siirast kavatsus…

Sa võid välja ütelda kõik, mis on sinusse kuhjunud…, kõigist solvumistest kõrgemate jõudude suhtes…, kõigist piinadest, mis on langenud sinu  osaks… – seda kõike on tarvis selleks, et need ei jääks elama sinus jätkuvalt…

Sinu väljaütlemised ei vähenda armastust sinu vastu… – sa ju tead seda…

Meie armastusel ei ole tingimusi…

See kõik on vajalik selleks, et vabastada kõik, mis on jäänud sinu alateadvuses varju…, mis on väljendumas mõtete näol, milliseid oled peletamas eemale…

Kallis…, ei tasu enam pöörata end ära osade eest, mis on kannatamas sinus…

 

Ärge kartke olla avatud Jumala suhtes enda seesmuses…

Rääkige temale pettumustest ja oma pretensioonidest…

Teid armastatakse tingimusteta… – see võimaldab teil ütelda välja kõik, mis on kogunenud südamele…

Et võtta läbi suguvõsa karma…, sul tarvis võtta kogu protsess vastu siira tänuga, mitte üksnes selle eest, et läbi selle saad muutuda paremaks, vaid ka selle pärast, et saaksid läbi võtta endas selle, mille nimel tulid kogema sellesse suguvõssa…

 

Sinu silma lääts on kattumas lubjaga, millest muutub tuhmimaks…

Mida enam oled rahulolematuna ilma nägemises, seda enam tuhmub lääts…

Kallis…, tahaks õpetada sulle, kuidas vähendada rahulolematust ilmanägemustes…

Ole avatud kõigeks…

Meie kohtumised sinuga aitavad sind selles… – sinu enda ilmanägemine hakkab kujunema teiseks sinu isiklikul kogemisel, milliseid saad läbi enda üleelamiste meie kohtumiste aegu…

Seni sinu ilmanägemistes on palju võõristavat…, ja peale selle… sinus on vastuseis… näha elu peensusi…, see on soodustamas nägemise nõrgenemist veelgi enam…

On aeg lõpetada elu peensuste arvustamisega…, luba elu protsessil voolata, ilma sinu emotsionaalse sekkumiseta protsessi…

Soovimatus näha ärritavaid peensusi on seotud häbitundega, mis on arenenud sinus juba lapsepõlvest…

 

See on teema, mille üle sul tasub mõelda…, ja see on see, mis aitab vabaneda suguvõsa karmast…

Karma seoste tunded on kandumas suguvõsast suguvõsasse, läbi kõigi suguvõsa liikmete…

Kallis…, sinul on mille üle uhkust tunda…, sul ei ole vaja paista teistele silma…

Ole üksnes uhke enda üle ja ära lase pead norgu… hoia see uhkelt püsti…

Kallis…, teadvusta seda…, ja sinu nägemine alustab taastumise protsessiga…

Sinu sünnipäeva on pühitsemas ei palju, ega vähe… – vaid kogu ilmaruum… – seda on sul suht raske uskuda…

Kallis minu teadvus…, täna on sinu kehastumise päev…, seda tähistatakse mitte üksnes maapeal, vaid… kogu meie mõõtmes…

Seda on pühitsemas sinu vaimsus koos minuga…, sinu une aegu…

Seda on tähistamas kõik sinu lähedased eesriide tagustes…

Meie mõõtmes oled seotud kogu ilmaloovusega…, ja kõikjal tuntakse rõõmu sinu vaimsuse üle… – seega… kogu ilmaruum on pidamas pidu sinu puhul…

Kogu sinu teekond on täis heasoovlikkust ja suuri tegusid, mida sa ise ei ole suuteline teadvustama…

Kuid sa oled suurejooneline ingel, kes on kehastunud maale…

Peenel plaanil sa oled palju korda saatmas…

Kui oleksid teadlik oma tegude tulemustest, siis sa ei oleks kunagi noruspäi…, kõik elu raskused oleksid sedavõrd tühistena, et neid ei tasuks isegi mainida…

Kallis…, luba avaldada sulle piiritut tänu ja armastust…, emmata sind ja suruda vastu rinda…, täita sind õndsusega ja püsivusega kogu sinu teekonnaks…

Kallis minu teadvus…, ma tänan sind, et oled sündinud… – ma armastan sind…

 

Kallis minu vaim, ma tänan sind…

Mu kallis sõber…, tänan sind sinu liitumise eest Suure Valgus Templi ehitamisse peenel plaanil… – tuleb aeg, kui see tempel saab ilmutatud läbi sinu kogu inimkonnale…

 

Šanni/Šjamarjan  Arun

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

See sõnum ei tule pikk, kuid ta avab asju, milliseid me ei ole veel seni avanud…

Esmalt annan luba sõnumi vastuvõtuks selles kohas… – kuna siin Iidseid ei ole, kellelt seda küsida…

See maa on hulga sakraalsem, kui on teile teada…

Ma kutsun mõningaid heitma pilku minevikku, ning näha, mis tegelikult on toimunud Bodensee saarel…

Meil on võimalus jagada teile informatsiooni, mida teil on tarvis teada…

 

Kallid…, see informatsioon on minevikust…, väga-väga iidsest minevikust…

Tahaks rääkida millestki väga sügavast, mida teil oleks tarvis teada…

Lemuuriast oleme rääkinud…, kuid seekord räägime mitte Lemuuriast endast, vaid pigem sellest, mis oli peale tema…, mis on talletunud mõningatesse teie Akašidesse ja mida nimetate Atlantiseks…

Täna on räägitud siin sellest, kuid kordame seda nende jaoks, kes loevad või kuulavad seda hiljem…

Lemuurlased kolisid teistele saartele, millised vulkaaniliste tegevuste tõttu vajusid hiljem samuti vete sügavustesse…

Pikema aja jooksul osa lemuurlastest jõudsid Vaikse…, osa Atlantise ookeani saartele…

Lähim käesolevale ajale, Vahemere saar, kadus suht kiiresti vee alla…

 

Need meendused sulandusid teie Akašides üheks tervikuks…, ja on säilinud selles kui mingi koht, kus elati üle vee alla kadumise, või vulkaani plahvatuse…

Just selline sulam on kujundamas Atlantise mälestuse…

 

Siin võiks esile tuua kahte peamist hetke…

Esiteks… – selliseid kohti oli palju…, kuid Akašides on tallel need ühe saarena…

Akašide aluseks on mitte ajad või tärminid…, vaid energiad…

Teiseks… – on käibel müüt, et Atlantis oli hävitatud inimeste tegude tõttu…

 

Kallid…, kogu oma armastuses teie vastu ja mõistmises, tahaks ütelda teile… – Jumal ei andnud inimestele vabat valikut, et seda hiljem hukka mõista…, hukka mõista nende vaba valiku tõttu…

Teie selline väär tõlgendus on viinud müüdini, mida olete segi ajamas jutustusega Soodomast ja Gomorrast…

Sellist asja ei ole olnud…

Armastav Jumal, kes on loonud teid, ei ole hukkamõistev, ega kättemaksu himuline…, ta ei ole hävitanud saari üksnes seetõttu, et olete midagi vääriti teinud…

Inimolevustel on õigus ise valida oma vibratsioonide taset…, vastavuses oma vabavalikule…

 

 

 

Järgmise asjana, millest tahaks rääkida ja mida olen mainimas esmakordselt… – on olemas teatud segadus selles, et kuipalju tsivilisatsioone on olnud enne teie tsivilisatsiooni…

Segadus on sellest, et üks tsivilisatsioon kujunes ümber uueks tsivilisatsiooniks…, ja selles ei ole olemas mingit kindlat piiri, mis eraldaks ühte teisest…

Isegi teie tsivilisatsioonil ei ole mingeid kindlaid piire…

 

Ehk vaataks seda põhjalikumalt…

On olemas reaalne kronoloogia…

Ehk olete teadlikud, et planeedi võnkumise ühtlustamine toimub umbes iga 26 000 aasta tagant…, ja see on teatud vaimseks märgiks…

Kui te ei oleks seda läbinud…, siis oleksite hävitanud end…

Juba 80 aastatel olite huku äärel…

Kuid te saite sellest üle…

 

Mida on räägitud Tiibetis, kus on säilinud planeedi iidsemad raamatud…?

Need rahvad on üle elanud vähemalt kolme tsivilisatsiooni…

Seni sellised raamatud on veel leidmata… – kuid kindlasti tulevad välja…

Neis leidub, et kuni aastani 2012 on olnud viis tsivilisatsiooni… – ja nii see on…

Teie olete kuuenda tsivilisatsioonina…, ehkki mõnedki väidavad, et viiendana…

 

See on segadusse viinud isegi minu partneri…

Selline segadus tuleneb tsivilisatsioonide sujuvast üleminekust…

Neil muutus üksnes energia…, enesehävingut neil ei toimunud…

 

Ehk annaks teile neid nende järjepidevuse kohaselt… – nende kronoloogia kohaselt…

 

I tsivilisatsioon… Uued Algused…, mis kestis umbes 5 100 aastat…

Selles ei olnud eriti palju inimesi, võrreldes käesoleva tsivilisatsiooniga…

Tema kujunes sujuvalt ümber uueks tsivilisatsiooniks…, ilma enesehävinguta…

 

II tsivilisatsioon… Duaalsuse avamine…

Selles algas otsuste tegemine planeedi vibratsioonide kohta…

See tsivilisatsioon hukkus enesehävitamise läbi…

Siit algas uus start uue tsivilisatsiooni kujunemiseks…

 

III tsivilisatsioon… sellest sai katalüsaator-tsivilisatsioon…, mis oli edaspidiste jätkude aluseks…

Kõik, mis sündis III tsivilisatsioonis, oli katalüsaatoriks nii IV…, V ja VI tsivilisatsioonide kujunemiseks…

 

IV tsivilisatsioon… siin kujunes liit Gaiaga…

Läbi selle avanes mõistmine, et Maa on osa Süsteemist…

See on au sees isegi teie põlisrahvaste seas, kes on jätkuvalt säilitamas seda liitu…

 

V tsivilisatsioon… – tere tulemast viiendasse tsivilisatsiooni… – see on teie tsivilisatsioon…

Milline on Maide kalendri loenduse pikkus…  – 5 120 aastat…

See loendab aega, mida peate oma ajalooks…

See tsivilisatsioon algas märkamatult…, kusagil Mesopotaamia ja Induse oru piirkonnas…

Ajajooksul see tsivilisatsioon asus ümber kohta, mida peate Egiptuseks…

Siit algab teie ajalugu…, ja see on teile teada…

Sellest tulenevalt olete kindlad, et olete olnud siin umbes 6 000 aastat…, või selle lähedal…

Kuid siiski… te olete olnud siin hulga-hulga kauem…

 

VI tsivilisatsioon…

Ma ei võtnud arvesse tsivilisatsiooni, mis oli siin varem, kui 26 000 aastat…

Just see oli tsivilisatsiooniks, mida meie peame kuuendaks…

See tsivilisatsioon oli siin planeedi ühe võnke periodi aegu…, veel enne, kui hakkas eksisteerima tsivilisatsioon, mida peate esimeseks…

 

Võttes arvesse seda tsivilisatsiooni, saame kokku, et Inimkond on eksisteerimas planeedil tsivilisatsioonina 50 000 aasta jooksul…

Kuid teie peate aja arvestust ajast, mida nähti Tiibetis… – see on… viimased 26 000 aastat…

 

Teil on teada tänavune ajalugu… – varises sein…, lagunes Nõukogude Liit… – sellega varisesid kokku kõik sajandite pikkused prohvetlused…

Jõudsite aastasse 2012, kus algas järjekorras planeedi kuues tsivilisatsioon…

 

Tiibeti numeroloogia võtab arvu kuus, kui harmooniana…, tasakaalu ja armastusena…

 

On alles kokkusattumus… – numeroloogia on täiendamas seda, mida nägid Iidsed…

 

Mõelge selle üle… olete sootuks uus tsivilisatsioon, mis on alles algamas…

Kallid… te olete siin selleks, et juhatada teda Valguse poole…

Selles on teie sügav mõte…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Valguse Hierarhia…, kas saate mulle vastata…?

Kallis vaimsus, me kuulame sind…

 

Kes teist on vastamas mulle…?

Ma olen valgusvennaskonna demiurg…

Me ei jaga end osadeks…

Kas soovid vestelda kogu vennaskonnaga… – siis oleme valmis sind kuulama…

 

Meil on kombeks esitleda end…

Võid nimetada nimega Elkon…

 

Mulle ei ole teada sellist olevust valgusväe seas…

Siis kutsu seda, keda tead…

 

Olgu…, ma paluks vastama minu küsimustele Peaingel Miikaeli…

Ma kuulen sind…, ma olen kõikjal…, ja olen koos sinuga kõigis sinu otsingutes…

Sa oled enamuselt suhtlemas minu vennaga… Lutsifäriga…

Me oleme temaga veresidemetes ja oleme üheses võrsumises…

Ma olen valmis vastama sinu küsimustele…

Iga pöördumine peab saama vastuse…

Millest tahaksid teada…?

 

Mul on veider küsimus ühe olevuse kohta, kes on esindamas kollektiivi…, ta on välja käimas omad tingimused…

Oleme olevus, mis on tasakaalustanud vastandid, väljudes sellega uuele teadvuse tasandile…

Oleme Täiuslik Armastus, mis on Absoluutne Armastus…, ehk… Täiuslik Teadvus, mis on Kõrgem Teadvus…

Ehk õigem oleks märkida, et oleme null…, ehk… olematus…

Vaevalt, et suudate mõista vastuse olemust…

Selleks, et saada oma ilma täiuslikuks demiurgiks, on tarvis liituda Kaose energiatega…

Kuna me ise ei ole suutelised võtma maha kõiki blokeerivaid süsteeme siin, milliseid on üles seadnud teie Valguse Väed…, siis paluks teie koostööd…

Teid ei sega miski ühineda meie Kaose energiatega…

 

Saint Germain…, paluks abi… – mul on raske suhelda Peaingel Miikaeliga…

Sa oled hääles tema vastandile…, Peaingel Lutsifärile… – selliselt on kujundatud sinu kanal…

Kuna nemad on ühe medali kaks poolt, siis sinul tarvis naaseda medali keskele, kus on pääs mõlemale poolele…

 

Tänan sind Saint Germain…, ehk sa ise vastaks sellele pöördumisele…?

Muidugi, kallis…, ehk vaataks seda lähemalt…

Olevus, kes tahab vastust, nõuab oma…, ta on olevus, kes on tulnud teisest ilmaloovusest…

Ta on sattunud siia juhuse tahtel…, kuigi arengus ei ole midagi juhuslikku…

See olevus otsis oma ilmaloovuses väljapääsu…, otsis ja on otsimas uusi arengu teekondi…

Tema püüdis olla iseseisev, mille tõttu eraldus oma ilmaloovusest…

Väljendudes inimkeeli, temani jõudis informatsioon ilmaloovusest, kus on täielik valiku vabadus ja kus on võimalik saada kõike, mida vaid soovid või valid…

See hakkas huvitama teda…

 

Tema ilmaloovus on üles ehitatud sootuks muudel põhimõtetel…

Meie ilmaloovus on üles ehitatud avardumise…, eraldumise põhimõtetele…

Tema ilmaloovus on üles ehitatud koondumise põhimõtetele…

Seda võiks kujutada ette kontsentriliste ringidena, ühise keskmega…, kus iga ring on kätkemas endas kõiki enda eelmisi arenguid…

Neil avardumine käib läbi uue ringi peale kasvatamise… – kui ringid puu tüvel…

Sellises ilmaloovuses valiku vabadust ei ole… – neil on üksnes ühene arengu tendents…

Et pääseda oma ilmaloovusest, tema läbis nullpunkti…, absoluutse olematuse punkti…., ehk… kontsentrilise ringi keskpunkti, mille kaudu pääses meie ilmaloovuse sektorisse…

Sattudes meie ilmaloovuse sektorisse, ta hakkas seda uurima…

 

Ma ei saanud aru… – kui tema ilmaloovuses puudub valiku vabadus…, siis kuidas ta suutis sellest üldse pääseda ja sattuda meie juurde…?

Kavatsus, nagu saan mina aru, on üksnes meie juures…, ka valiku vabadus töötab vaid meie ilmaloovuses…

Mõista ühte… – valiku vabadus on mitmekülgne mõiste…, ja paljumõõtmeline…

Seda ei saa jagada osadeks ja kooslusteks…, kasvõi… vabaduseks valikuteta…

Kas oled võimeline seda mõistma…?

 

On valik…, on vabadus… – kuid seda ei kasutata…?

Mitte üksnes… – see on hulga paljumõõtmelisem… – vabadus ilma valikuteta… – selle puudumine, millest valida… – neil paljuvariantlikkuse asemel on ühesus…, ehk… üks…

Meie ilma paljuvariantlikkus on ligimeelitav paljudele olemustele, kelle ilmas selline asi puudub… – neil see oleks – valik ilma vabaduseta…

 

See on ju valiku puudumine…

Ei… – ka see on valik…, kuid ilma paljuvariantlikkuseta… – ühetähenduslik valik… – ainusuunalisus…

Peale selle on hulk valikuid vabaduse variatsioonide vahel…

Kas mõistad…?

 

Ehk on võimalus valida vabaduse taset…?

Mitte üksnes… – see on…, oled valimas, kas olla üldse vabadusel… – valimas, kas olla üksi…

Peale selle on olemas valikute vabadus…, vabadus valikuteks…, vabadus valiku nimel…, ja nii edasi…

See ei ole siin sõnade mäng…

Kui püüad mõista igat sõnade kooslust, siis mõistad, et see on – valiku vabadus arengu variantide vahel…

Teie ilmaloovuses see on välja toodud kõigis variantides… – ehk… on täielik valiku vabadus, kus on võimalik valida… kas vabadust, või mittevabadust…, olla vaba valikutest, või mitte olla vaba valikutest…, vabastada oma valik, või valida oma vabastamine… ja nii edasi…

 

Olgu… vaatame edasi olevust, kes tegi pöördumise…

Ta läbis absoluutse nulli punkti…, kuid kuidas ta sai ilmuda meie ilmaloovusesse…?

Kuidas ta sai ületada omad struktuurid… kontsentrilised ringid…, pääseda meie juurde, kus ei ole mitte ringid, vaid vormid vormides…?

Ta koondus punktiks ja hakkas avanema vastupidises suunas…

See ehk ei aita mõista protsessi käiku õieti… – kuid sinu lineaarne mõistus ei ole võimeline seda teisiti mõistma…

Ta koondus Kõige Potentsiaali punkti, ning kokkutõmbumise ilmpulssi ajendil hakkas avanema meie ilmaloovuses…

 

Miks nimelt meie omas…?

Absoluutsuse punktis tema energia avanes just selliselt…

Kui varem ta kujutas endast kontsentrilist täiuslikku ringi, ühese keskmega…, siis nüüd ta on kujutamas endast hulgim ovaale, millised on ühenduses ühese keskmega…, kuid see keskme ei ole neis ovaalides sümmeetrilisena…, mis on kujutamas midagi õie taolist, kroonlehtedega ühese keskme ümber…

Selline konfiguratsioon oli tema jaoks uudne…, ja ta püüab eksisteerida selles ilmaloovuses vastavuses sellele kujundile…

 

Huvitav…, mida annab temale selline vorm…?

Annab eraldumist keskmest kroonlehtede näol…, kas karikakra või krüsanteemi…, ja samas… – ühendumist keskmega…

 

Kus on siin valiku vabadus…?

Ta on koondunud karikakra keskele…, kus energia, läbides õie keskmet, on valimas kõiki kroonlehti…

Ta avaneb kroonlehtedena, keskmest eraldi…, millega realiseerib eraldumise taset…, ja samas… valiku vabadust koos oma tsentrilisusega…

 

Heakene küll…, kuid mida vastate tema nõudmisele…?

Tema soovib ühineda Kaose energiatega ja tahab, et võetaks maha piirangud, mida seadsid üles Valguse Väed…

Et ühineda Kaose energiatega, esmalt karikakar peaks lagunema…, kus iga kroonleheke, milliseid on hulgim, teeks oma valiku ja suunduks realiseerima oma programmi…

 

Kuidas jääb keskmega…?

Nii on meie ilmaloovuses seatud… – eralduda, et ühineda…

Selliselt on töötamas vabadus meie ilmaloovuses… – kroonlehekeste eraldumine on selleks, et teadvustada oma ühesust…

 

Mis Valguse Väe piirangutest on juttu…?

Kuna tema ilmaloovuses oli kindel energeetiline konfiguratsioon, siis tema ei mõista veel täienisti meie ilma seadusi… – valiku vabadus seisneb paljuvariantlikkuses…

 

Olgu…, kas kommenteeriks tema nõudmisi…?

On tarvis, et Valguse Väed vaataks üle nii lepingu, kui ka vikerkaare värvi gamma…, mille värvide järjestus oleks – punane – oranž – kollane – roheline – sinine – lilla – punane…

Nagu näed…, ta püüab luua kontsentrilised ringid üle meie sektori… – arengut mööda ringe…

 

Mulle näib, et see on siiski areng mööda spiraali…

Meile on räägitud, et isegi galaktika kujutab spiraali…

Seda küll…, kuid meie arengus ei ole naasmist oma ringile…

Miks peale lillat peaks taas tulema punane…?

Spiraal kujutab jätkuvat arengut ja minekut uutele värvidele… – mida olemegi läbi tegemas…

Kuid olevus pakub suletud valguse ringi…, taas alustada elu punasest spektrist…

Oleme rääkinud, et iga värv on kujutamas endast Jumala teatut omadust…

Milleks piirata Jumala omadusi vaid seitsmega…, kui ees on lõpmatu areng…?

Ka värvide… Jumala omaduste areng on lõpmatu…

 

Antud olevus üksnes ei mõista, kuidas eksiteerida lõpmatus arengus…

Tema ilmaloovuses kõik on määratud kindlaks kontsentriliste põhimõtetega… – temal on raske muuta ring spiraaliks…

Et ring muuta spiraaliks, tarvis see lahti võtta ja selle üks ots suunata lõpmatusse…, seondades liikumist keskmega…

Üksnes selliselt hakkab avanema spiraal… ikka keerdudes, kuna protsess on siiski ühene…

Sellise spiraali piires on võimalik rännata nii mööda tõusvat, kui laskuvat teekonda…, samas on võimalik olla ka avanemise keskmes…

 

Avanemise keskmes…?

Kui spiraal on vedru taoline…, siis… kus asub tema keskme…?

Kui paned vedru püsti…, siis selle keskel on kui telg, mille ümber on keerud…

Kui telg on kindel, siis ka spiraal on ühtlane ja täiuslik…

Kui telg ei ole kindel…, ta saab nihkuda… – siis spiraal hakkab kõikuma erinevatesse variatsioonidesse…, kuid siiski… – see on jatkuvalt spiraalne areng ja spiraalne liikumine…

See, mida teile on räägitud ja räägitakse praegugi, et… kõik on määratud kõrgemalt poolt, siis see on telje püsivuse kindlus…

 

Kuid on saabumas ajad, kus valiku vabadus on arenemas edasi…, ja teile avaneb võimalus muuta telje seisu olekut, millega saaks arendada uusi spiraalseid arenguid…

Sellises arengus spiraal hakkab ristuma ja lõikuma iseendaga, moodustades teistlaadi ringe…

 

Kujutage spiraali, mis on keerdunud spiraali… spiraal spiraalis…

Selline on edaspidine areng…, milles ühetähenduslikkus puudub üldse…

Sellises konfiguratsioonis ei esine eraldumist tõusvateks või laskuvateks protsessideks… – kõik on ristumas…

Kui senise spiraali keerdudel oled liikumas tõusvas suunas…, siis uue konfiguratsiooni mõjul võid sattuda samas ka laskuvale suunale…, või… sattuda järjepidevalt laskuvatele…

Seni vaimsel arengul oli tarvis liikuda üksnes tõusvas joones…, kuid liikumiseks laskuvale, oli tarvis taas läbida kogu käidud teekond…

Uuel konfiguratsioonil see ei ole enam nii…, on võimalus konfigureerida oma ülestõusu spiraal selliselt, et hakkad liikuma nii tõusval, kui laskuval suunal…, ning ristudes, astuda kõrvuti… –  astumas üheaegselt nii tõusval, kui laskuval spiraalil…

Ja üldse… – sellises arengus kaob jaotus tõusvaks ja laskuvaks…

On üksnes vaimsuse liikumine…, ehk… lihtne spiraalne liikumine…, oma energia ümbersuunamine igal uuel keerul…

Spiraal on võimeline muutma oma keerdusid…, avarduma ja kokku tõmbuma…

Ehk nii saad kujutada ette elavat ja paljutähenduslikku arengu jada…

 

Kõik näeb välja kuidagi naljakalt…

Mulle näib, et sellises jadas võib ära eksida… – see meenutab segi löödud suundade lõngakera…

Kas sinu arvates oleme arenenud just selliselt…, kogu inimajaloo jooksul…?

Jah… kunagi just nii te arenesite…

See on uus arengu konfiguratsioon…, uus energiate ühildamine…

Selles on töötamas nii Valguse, kui ka Pimeduse pooled…

Olevuse arengu olemus seisneb tema konfigureerimises erinevatesse ettearvamatutesse kombinatsioonidesse…

 

Ehk vaataks olemuse ettepanekut… – kas te ei võta seda vastu…?

Kas sa ise võtaks…?

Kas loobuksid lõpmatust arengust…, et liikuda üksnes kontsentrilises arengus, kus lilla järel on taas punane…, ja oranž… ja nii edasi…?

Kas oled valmis loobuma värvide paljusustest ja Jumala paljudest omadustest…?

 

Muidugi mitte…

Seetõttu me ei võta tema ettepanekuid vastu…

Kui sellele olemusele on vajalik selline arengu variant…, mis siis segab temal luua oma arengu variant, selle ilma võimalustes…?

 

Ta mainib mingeid blokeeringuid, milliseid olevat püstitanud Valguse Väed…

See, mida on teinud Valguse Väed, on pigem… täielik vabadus mistahes blokeeringutest…

Vabadus on piiritu, seda ei saa kuidagi piirata seitsme värviga…

Olemus nõuab püstitada vastavad piirangud ja viia areng ringilisele teele…

Kas oled valmis tegema vastava otsuse kogu inimkonna eest…?

 

Muidugi mitte…, ja milleks mulle see…

Mulle pakuvad huvi kõik värvid ja kõik Jumala omadused…

 

Vastutasuks saate uusi kogemisi ja teadmisi…, saate juurdepääsu Kaose maagiale…, leiavad lahendust energeetilised küsimused teie süsteemis… – seda jagub teile külluses kogu teie arenguks…, avanevad uued võimalused ja oskused…

Muidugi…, tema ilmas energeetilisi probleeme ei ole olnud, kuna kõik oli allutatud kontsentrilisusele…, neil kõik oli ühese kontsentrilise välja sees…

Energia neil on liikumas mööda kontsentrilisi ringe…, suletud ringina… – seetõttu see ei saa neil kuluda ja oli alati stabiilne…

Meie ilma huvi on ebastabiilsuses…

Ehk sulle see on veider kuulda…, kuid just ebastabiilsus on sünnitamas ülitähti kõigis mõtteis…, on loomas uusi mustrite kujundeid…

Taskulambi valgus ja tähtede lahvatus… – on erinevad energeetilised protsessid…

Lahvatuslik impulslikkus kujundab energia arengu suunda ja annab uusi võimsuste võimalusi… – punkt saab lahvatada absoluutsuse seisundini…

Edasi tarvis õppida juhtima seda väge ja selle impulsikkust… – mida ongi tegemas Valguse Väed…

Püüavad lahvatuste protsesse viia mingisse süsteemi…, mingisse ühtsesse lahvatuste protsessi…

Kujutage vaid… – kui kaunid on teie teadvuse sähvid, mida olete demonstreerimas oma arengus…

 

Kogu informatsiooni viisime kokku impulssi tasemele, mis on kõlamas järgnevalt… – Armastus on armastamas Armastust

Kui te keeldute koostööst, siis oleme sunnitud käivitama seda protsessi kaose tasemel…

Kõlab ähvardavalt… – peaks vist kartma…

See on nali…, sa ju mõistad…

Kõik kaose protsessid meil on juba ammu käivitatud…

Kaos on olemas duaalsuses, kõrvuti ja võrdselt Korraga…

Me oleme esindamas Korra Vägesid…, ehk… Antikaost…

Kaose Väge te nimetate Pimeduse Hierarhiaks…

 

Selles ilmaloovuse sektoris oleme kõik ühel eesmärgil… – uute loomise variantide avamise nimel…

Kõik kaose jõud tõstavad avaruse entroopiat, kuna selline on nende olemus ja nende ülesanne…, kuid meie oleme korrastamas avarust ja ilmaloovuse kujundust…

Kõik on ühene protsess…

Kui ei oleks kaost…, siis ei oleks tarvis hoida korda, ega midagi korrastada…

Seega…  sellele olemusele saab edasi antud, et vaba valiku tsoonis võib teha seda, mida ise valib… – muidugi… mõistes oma valiku tagajärgi…

Pealegi veel… – oleks hea, kui ta teadvustaks… – et, ilmaloovuse meie sektoris kõik protsessid on kulgemas ühes korras ja tsüklis…

Kui tõuseb entroopia ühes ilmaloovuse sektoris…, siis automaatselt käivitub korrastumine teises sektoris… – need on katkematud protsessid…

Ilmselt tema arvates siin ei ole süsteemi sekkumise vastaseid abinõusid…, ohutuse süsteeme…

Protsess on üleüldine ja ühene…, seega.. – kuivaid käivituvad kaootilised protsessid…, duaalses ilmaloovuses käivituvad automaatselt korrastumise protsessid…

Kõik on töötamas automaatses režiimis…

Ükski kaos ei saa murda korrastamise süsteemi…, vaid isegi… võimendab korrastust…

 

See võib viia tasakaalu rikkumiseni ja ilmaloovuse infosüsteemi nullimiseni…

Selline impulss peab sündima…, minust see ei olene…

See on vägagi enesekindel…

Tasakaal on sündimas ilmaloovuse keskmes…, absoluutsuse punktis endas…, ja see on ühtlustamas tasakaalu kõiges…

Kas ta tõesti on arvamusel, et on suuteline lõhkama tasakaalu punkti…, absoluutsuse punkti…?

Kui kaos hakkab avanema tasakaalu ühes otsas…, siis teises otsas hakkab avanema kord ja harmoonia…

Ehk selline selgitus on küll primitiivne…, kuid arusaadav…

 

Tegelikult kõik on kõiges…, ja kõik ühe korraga… – avardumine on sünnitamas sulgumist… – kaos on sünnitamas harmooniat…

Informatsioonide nullimine on võimalik…, kuid sellel ei ole mingit tähendust…

Absoluutsuse punktis kõik on kapseldunud kujul…, ehk… kogu informatsioon on seemne kujul… – punkti tasemel…

Punktis on kogu ilmaruum ja kogu ilmaloovus…, need avanevad absoluutsuse punkti ümber…, projetseeruvad projektori abil…, kuid informatsiooni allikas on projektori seesmuses…

Seetõttu kõik ähvardused ilmaloovuse sulgemisest on naeruväärsed, kuna need avanevad koheselt taas…, ja samas konfiguratsioonis… – ükski olevus isegi ei märka seda sulgumist…

 

Samas tahaks ütelda, et teil ei ole õigust rääkida inimestele, et nemad on olevused, kelles on ma olen jumalik juuresolek, ehk… Mina on inimene, kelles on Jumal… – see rikub meie süsteemi harmooniat…

Meie ilmas inimene peab tunnetama end nii inimesena kui Jumalana, korraga, ning leidma tasakaalu punkti nende mõistete vahel…, ja mitte rääkima, et on inimene, kelles on Jumal…

Teil inimene tõstab oma Mina Jumalast kõrgemale, sellega ta orjastab Jumalat…

Siin ta räägib oma kontsentrilisest süsteemist, kus keskse ümber on avanemas ringid…

Kuid nende formuleering on naeruväärne… – Jumala orjastamine…

Need mõisted ei ole ühildatavad…

Jumalat ei ole võimalik orjastada, kuna ta on sootuks teine energia konfigureering…

Ori on suletud energia…, Jumal on vabalt voolav energia…

 

Tema ilmselt peab silmas, et Jumala osad on suletud vormidesse…, ehk… Jumal on orjastatud…

See on lineaarne kujutlus…

Jumala vormis on absoluutsuse punkt, millesse on kätketud määramatud väed…

Ülesandeks on… avada seda väge vormi seesmuses…

Ehk… võiks väita, et Jumal on alistatud vormiks…, kuid seda selleks, et sünniks uus Jumal – Jumal vormis…

On olemas absoluutsuse Jumal…, vormitul kujul…

On olemas tema energiate erinevad konfiguratsioonid, erinevate loovuste sektoritena…

Nüüd on käimas uus eksperiment… – Jumala avamine vormis…, läbi seesmuse…

 

Ma ei saa tunnustada teid oma Hierarhidena, kuna sellisel juhul ma peaksin tunnistama, et Valgus on Kõige Esmaolevast kõrgemal…

Kuna ka minus on Esmaolev, siis ma ei saa pidada end Kõrgemaks Hierarhiks…

Kuna ka teis on olemas Esmaolev, siis tõstes end teist kõrgemale, ma hakkan tõstma inimkonda jumalikkusest kõrgemale…

Mõelge sellele…

Kui pead end Esmaolevana, siis sa ei ole inimene…

Kui pead end inimesena…, siis sa ei ole Esmaolev…

Kuid kõik on olemas üheaegselt…

Inimene on unikaalne olevus… – temas on olemas kõik…, nii esmaolev…, kui ka… inimlikkus…, nii kaos, kui ka harmoonia…

Just sellepoolest inimene on huvitav oma arengus…

Ta on uus areng…  – inimesmaolemusena…

Esmaolemuslik inimlikkus…

Valgus on vastand Pimedusele…

Kuid meie räägime Jumala Valgusest, mis on kätkemas endas…, Kaost…, Harmooniat…, Pimedust ja Valgust…

 

Seega… ei ole oluline, kas tunnistad meid, või mitte…

Igaüks siin ilmas on arenemas vastavuses oma Voli Vabadusele…

Voli Vabaduses on… – kas äratada Jumalat endas…, leida teda endas kui inimeses, ning areneda Jumal-inimese tasemeni…, saada Esmaolevaks ja naaseda Algeni…

Või… mitte avada endas jumalikke võimalusi…, vaid vastupidi… – killustada neid…, teha kitsamaks või sulgeda need…, ning sünnitada uusi omadusi – olla üksikasjade Jumal…

Kas on meeles selline väljend… – eraldatuse Jumal…?

 

Kui Valgust rahuldab minu ettepanek, siis ootan uut lepingut uue vikerkaare näol…

Kui mitte…, siis küsiks… – mis ei rahulda selles pakkumises minu vendi, Valguse Olevusi…?

Vastus sellele on juba antud…

Vaba valiku tsoonis keegi ei saa piirata valikut…, ei kellegile…

Igaüks on valimas endale oma vikerkaare värve…

Miks oled valimas inimkonna eest…?

See on sinu valik, siis ise ka järgi seda…

Ava oma areng ja oma vikerkaar sellisena, nagu oled valinud…

Ära sega teiste arengu valikut…

 

Selline on selle sektori seadus, kuhu oled sattunud…

Siin saad realiseerida mistahes kavatsuse, kuna vaba valiku tsoonis töötab mistahes kavatsus, millel leidub jõudu ja püsivust…

Kui sulle pakub huvi korraldada meie ilmas oma kontsentriline avarus, siis võid seda teha…

Kui keegi olevustest tunneb huvi selle vastu, ja ühineb sinuga… . siis see on nende valik ja nende otsus…

Kuid… annaks ühe soovituse… – duaalses ilmas on oluline säilitada absoluutsuse keskme…, kuna sageli energia koondamine keskme ümber, kujuneb koondumiseks ego-isiksuse ümber…

Kui on olemas Jumalik Juuresolek ja on olemas ego-isiksuse keskme, mille ümber on arenemas suletud ringide kontsentreerumine… – see on sootuks teine konfigureering…

Selline teekond on hukatuslik ja tupikuline…

 

Kuna kõigel on olemas omad põhjused ja omad viljad…, siis see annab uue arengu kogemist…

Ei tasu segi ajada neid kahte varianti… – kui soovid seda…

Kontsentrilise arengu teekond meie ilmaloovuse sektoris on suht huvitav kogemine kogu ilmaloovusele… – mille järel sa oled ka tulnud… enda uue avamise järel…

Lõpeta tingimuste seadmisega ja vastandamisega end ja teisi…, end ja meid…, end ja Valguse Väge…

Ka sinus on töötamas duaalsuse energia, mis on kujundamas liikumist pooluselt poolusele…

Loo oma kontsentriline keskme ja püüa luua oma loovusi meie loovuste piirides…, oma põhimõtte kohaselt…

Ma luban… – keegi ei hakka segama sind…

 

Kuid paraku… – kui hakkad häirima teiste olevuste vabat valikut, siis see kajastub sinu enda arengul… seadused siin on kõigi jaoks ühesed… – nii Valguse vägedele, kui ka Pimeduse vägedele…, nii inimestele, kui ka olevustele, kes on tulnud sellesse ilmaloovuse sektorisse…

 

Loo vaid oma ilmaloovus selle ilmaloovuse piireis…

Ilmaloovus ja võimalused selles on iga loovuse jaoks piiramatud…

Miski ei saa rikkuda selles harmooniat ja täiuslikkust…

 

Tänan sind, Saint Germain selgituste ja vastuste eest…

Kallis…, ma tänan sind sinu ammendamatu uudishimu eest, mis on sünnitamas energia keeriseid ja on suunamas neid uutesse voolustesse…, just see pakub mulle huvi järgida sind…

Mul on alati rõõm vastata sinu küsimustele…

Teie Saint Germain…

SElena

Read Full Post »

Kaitseinglid on vastamas

Kallis…, unedes sa näed enamuses matriksi avaldumisi…

Kui ärkadki öösiti…, siis peas sul keerlevad selle järelkajad… pea on raske ja kui valutaks…

Mõneti seda peate astraalis käimisena…

Tegelikkuses kõik see toimub paljumõõtmelisena, mida aju ei ole võimeline analüüsima…

Kõik on üksnes paljumõõtmelisus…

Kes sattuvad paljumõõtmelisusesse, tunnetavad ülekoormust, see on mõttetegevuste protsesside tõttu…

Aju lülitub peaaegu koheselt välja ja paljumõõtmeline nägemine kaob…

Treenitud aju on võimeline püsima selles mõnda aega…, kuid mitte kaua…

Milleks seda vaja, kui iga inimene on omas maatriksis…, omal teekonnal…, omal saatusel…?

 

Kujutlege ette kärge…, või paljusoonelist telefoni kaablit…, milles on hulgim juhtmeid ja kõik on jooksmas paralleelselt…

Umbes nii võiks näha välja matriks lihtsustatul kujul…

 

Oma olemuselt oled kulgemas kõikides juhtmetes… – ehk… kõikjal…

Teile on teada deja vu efekt, mille kohaselt võib näida, et olete selles kohas olnud, või selle inimesega kohtunud…, ja näiliselt isegi kui tunneks teda hästi…

 

Seega…, kõikvõimalikud mõttesähvid ja tuleviku nägemused… – kõik see on tegelikult läbi elatud tegevused mingis kärje osas, või oma elu juhtme soones…

Sageli juhtub, et teekonnad liituvad…

See võib juhtuda sarnaste teekondade puhul… – olete kogenud seda kogemist mingis kärje osas…

Kõik on üksnes plussiks, kuna üks õppetund on läbitav mitmes reaalsuses korraga…, millised on mingis aja nihkes…

 

Samas… on kasulik läbida eksameid, kuna üldine energia hulk koondub…, kogu sinu eksisteerimise ulatusest selles ilmas…, ja see ei kao kusagile…

Kui sa ei ole mingis reaalsuses varastanud energiat…, siis Looja boonus levib ka teistele reaalsustele…, kärgedele…

Kui oled kusagil läbinud õppetunni, ega libisenud pimedusse…, siis Isa annab teistes reaalsustes hüvesid, tervist, edu…, aitab lahendada seiskunuid olukordi…, vabaneda kurbusest… – ja palju muudki…

Kui selles reaalsuses oled läbimas õppetunde…, siis boonuseid selle eest saadakse ka teistes reaalsustes…

Iga reaalus on seonduses teiste reaalsustega… – iga samm selles reaalsuses resoneerub kõikides kärgedes ja juhtme soontes…

 

Kui mõistad seda ja hoidud kurjadest tegudest, siis on võimalik saavutada tulemusi hulga kiiremini…, nii selles reaalsuses…, kui ka kõikides reaalsustes…

Seda mõista on raske… – kuid, kui unedes saad näha oma teisi elusid…, siis tea… – teiste elude tõde, teiste elude hetked esinevad sinu unedes väga eredalt ja emotsioonide rikkalt…

Ärgates, veel mõnda aega elad üle mõne teise elu emotsioone…, enda teise…

Unenäod on tõestuseks teiste kärgede ja teekondade olemasolule…

See on vajalik sinule, kui Vaimsusele…, et saaksid ühe õppetunni kogemisi teha läbi suuremate variantide hulga… ja üheaegselt…

See on Ilmaruumi huvides… – et mitte viivitada teadvustamisega, läbi taas ja taas kehastumiste…, vaid on võimalus koheselt kehastuda sadades ja sadades võimalustes, ühe kärje piireis…

Kuid… iga inimene on rändamas mööda paljusid kärgesid…, on koostöös teiste inimestega, ehk teiste kärgedega, milliseid on lugematu hulk… – on lugematu sündmuste arengu variantide hulk… lugematute teekondade hulk…

Selline on paljumõõtmelisus…

Iga olevus on mõjutamas end mistahes kärje osas…, mistahes lugematute kärgede osas…

 

Võib  kujutada ette… – kuivõrd palju on ilmasid, peale inimese oma… – isegi planeedi ulatuses…

Planeetide hulk ja elu nendel on samuti kärgede hulk…

Võib kujutleda ette… – kuivõrd suur hulk põiminguid on üksnes nende ilmade vahel, mis kannavad ühist nime – planeet Maa…

Ehkki Maa ise kannab palju nimesid… – kuid see ei muuda Olu olemist…

 

Kallis…, sa võid üksnes aimata, kuivõrd tohutu ja paljumõõtmeline on Looja, kes on loonud kogu Ilmaruumi tervikuna…

Kuivõrd kõikjale on ta ulatuv…, igaühes ja üheaegselt… – ta on kõikjal ja eikusagil…

Ta on vaakumina ja tühjusena…, on tähena ja planeedina…, on sinuna ja minuna…

 

Kui suudad kujutada ette tema suursugusust…, siis ehk tõmbad tagasi oma uhkuse…, hakkad liikuma mööda armastuse valguse teed, luues üksnes heategusid…, hakkad kasvama vaimselt… – kuni lõpuks… muutud esmalt Kaas-Loojaks…, seejärel oled Loojana…

 

Ilmaruum on avardumas…, avarduvad ilmad-kärjed…, avarduvad teadvused…, avardub Armastus ja avardub elu…

Paljumõõtmelisusel ei ole ei otsa, ega äärt…

Armastusega teie vastu…

Read Full Post »

Older Posts »