Feeds:
Posts
Comments

Archive for August, 2018

Tervitan sind, Budha…

Tervitan sindki, kallis lõpmatus…

 

Kas jätkame…?

Me ei ole katkestanud… ilmas ei ole midagi, mis katkeks… – on üks lõpmatus, milles on lõppude illusioon

 

Milles on illusioonide mõte…, milleks sellesse mängida…?

Kui juba alguste alguses meil on olemas absoluutselt kõik…, miks mitte koheselt sukelduda Teadvuse Ookeani, kui selles on meie eesmärk…?

Milles on lapsikute mängude mõte…?

Õppimises…

Olete jumalikud lapsed… – olete õppimas jumalaks saamist

Mängides illusioonidega õpite looma…

Nagu teie lapsed on mängimas mängult…, nii ka teie mängite ilmadega mängult…

 

Kas ma mõistsin õieti…, esmalt loome illusioone, kuna oleme veel lapsed…

Kujutame üksnes selleks, et läbi teha mängu stsenaarium…, selleks, et… lapsikult usuks mängu reeglitesse…?

Seega… kõik jääb üksnes mänguks…?

Kas selleks loome ka meie illusioone…?

Kui oleme piisavalt õppinud, siis saame luua veel midagi peale illusioonide…

Jah…, just nii…

 

See on midagi uut…

Ma arvasin, et kogu loomine on illusioon, kuna ei ole midagi kindlat…, kõikjal on üksnes energia…

Kas reaalsus on üksnes energia ookean…?

Kas kogu nähtu on üksnes vastuvõtu pildid, mis on voolitud jumaliku energia plastiliinist…?

On erinevaid loomise viise…

Nagu teil on erinevaid loomise võtteid, nii ka ilmaloovuses igaüks on valimas oma loomise maneeri…, oma tehnikat…

Kuid kõige aluseks on jumalik energia

 

Järelikult… oleme valinud loomise suunitluse… – mängude illusioonide loomise…

Oleme kui filmide loojad, või mängude loojad, kes valivad omale ameti… – kas režissööri, või lavastaja ameti… – seejärel alustame filmi tegemisega…, või looma mängu…

Jah…, sul on õigus… – kõik on taoliselt…

Olete loomas kaunist ja kaasaviivat illusioonide ilma, millist ilmaloovuses ei ole veel olnud… – ilmasid mängult

 

Meil võetakse Jumalat kui last…, seega… ka meie oleme veel lapsed…

Meile väidetakse, et Jumal olevat veel magamas oma jumalikus hällis ja nägemas unepilte…

Kõik on seonduses… – ei ole jaotusi ei Jumalaks, ega lasteks…, ei jumalaks režissööriks tohutule illusioonile…

Ta on ainus kõigis paledes…, ja on mängimas kui laps iseendaga, kuna ei ole kellegiga teisega mängida… – ta on mängimas kõiki rolle… üheaegselt…

Kuid sinul on õigus… – meie ilmaruumi looja, ehk Jumal, on veel päris noor ilmaloovuse jaoks… – nii ka tema poolt loodud Ilmaloovus on veel noor…

 

Järelikult… – meie esmalooja on alles Laps-Jumal…?

Oleneb sellest, mida mõistad selle mõiste all…

Ealikud mõisted ilmaruumis ei tööta…, kuid selles on omad arengu tsüklid, mida saab jaotada lapsepõlveks, noorusajaks, küpsuseks ja vanaduseks

Kuid need on inimlikud mõisted ja hinnangud, kuna ilmaloovuses ei ole vanuse mõistet…

Kõiki tsükleid saaks jagada sündimiseks, arenguks, kujunemiseks ja muundumiseks

Või siis… – tooreks, jõu kogumiseks, küpsemiseks ja kogemuse edastamiseks

Või siis… – külviks, kasvuks, õitsemiseks ja viljade kandmiseks

Ja nii edasi…

Te kõik olete alles arengu tsüklite esimestel tasemetel… lapsepõlve staadiumil… – külvi tasemel…

Kõik muud analoogid on teie kohta, kui laste kohta…, kaunite õite seemnete kohta…

 

Järelikult Laps-Looja õpib tohutu film-illusiooni loomist, ning on mängimas iseendaga lapselikult mängulist mängu…?

Seetõttu ta annab edasi oma loovusoskusi, oma enda näitleja omadusi…, loomise omadusi…

Tüdruk on mängimas nukkudega…

Kuid sõnale nukk sa lisasid mingit jõuetut negatiivset tooni… – kuid nukku on liigutamas mängiv laps…

Laps-Looja otsustas anda oma nukkudele täielikku vabadust… – ta on ju armastamas oma laps-nukke…

 

Mina arvasin, et meil on geniaalne ja väga tark Esmalooja, kes on armastamas meid kui oma lapsi…, on aitamas meid kõiges…

Olen jaganud ka end isegi osadeks, et läbida mingit ühist vastuvõtu kogemist…, et tema saaks kogeda sama, mis meiegi, kuna ta on meie seesmuses…

Taas oled lahutamas ja võrdlemas…

Oma teadmiste poolest ta on tark…

Kuid mis on tarkus…?

See on kogutud teadmiste efekt, mis ei ole üksnes teadmiste summa…, vaid mingi ülevaatlikkuse uus omadus…

Tark inimene vaatab ilma avarama vaatenurga alt…, seega võib paljuski näha ette…

Selline on ka meie Looja-Jumal…

Geniaalne jumalik laps on ilmaloovuse piireis õppimas olema täisõiguslik Looja…, ning on loomas unikaalset illusioonide ilmaruumi…, ehk… on loomas mängude tuba, kus on hulgim simulatsioonide ruume, et teiste ilmaloovuste esindajad saaksid kogeda paljusid kogemisi…, maistes oludes…

Seetõttu teile räägitakse, et teie ilm on kui mänguväljak…, ja teie olete sellel vabatahtlikud mängijad…

Selline ilm, mängutoa taolisena, on loodud ilmaloovuses esmakordselt…

See on ka loomulik, kuna teie ülesandeks on luua mingeid imiteeringuid, trenažööride hulka, õppevariantide suurimat hulka, luua ettearvamatuse faktoreid, et katsealune või mängur oleks valmis mistahes olukordadeks… – selliselt oleks võimalik valikute vabadus

Selliselt saaks igaüks õppida oma illusoorseid mänge… – luua neid ja mängida neis…

 

Nüüd ma mõistan…

Kinematograafia instituut võimaldas üliõpilastel valida kursuse- ja diplomitöödeks filmide loomist…

Olemegi nägemas ekraanidel ja elus kõiksugu filme…

Teisel viisil ei ole võimalik õpetada üliõpilasi…

Neist peavad saama loojad…, aga mitte loojad stsenaariumite kohaselt…

Praegu teil on esile tulemas uusversioone…, kuid sageli need on siiski vaid millegi koopiad…

On ka geniaalseid filme, mis on elamas oma elu juba palju aastaid… – nende näitel on õppimas mitmed põlvkonnad…

Kõik on taoline…

 

Tuleb välja, et sa loobusid õpingutest kinematograafia instituudis…

See ei ole päris nii… – ma valisin protsessi vaatleja staatuse…

Olen valinud mitte näitleja, ega režissööri, vaid pigem filmivaataja staatuse…

Teie siiski olete mitte illusioonide mängu vaatajad…, vaid olete osavõtjad, kuna lähete stsenaariumite hargnemistele kaasa, ning elate oma suurepärastesse osadesse sügavalt sisse…

Seega… te ei ole filmivaatajaid…, olete üksnes osatäitjad…

Mina valisin filmivaataja rolli…

Olen istumas kinosaalis…, olen vaatamas filmi suht rahulikult ja tasakaalukalt, mõistes samas, et see kõik on vastuvõtu illusioon… – üksnes film…

Lahkudes kinosaalist, ma ei ela üle filmitegelaste saatust, kuna mõistan, et see oli kõigest illusioonide mäng…

 

Kuid meil on olemas vaatleja positsiooni mõiste, kes on loomas vaatluse tulemusi… – mina pidasin seda loovusluseks…

Ehk lahutaks need omavahel…

Loojal on olemas geniaalne mänguväljak, millel iga mängija leiab, ehk loob endale trenažööri, ning õpib sellel selle loomist, mida tahab selgeks õppida… – tema ongi laps-esmalooja, kes läbi selle on õppimas oma jumalikkust

Et mängida iseendaga, ta loob oma loovuslusi…, oma lapsi, ehk näitlejaid, ning annab neile vabadust valida mängu stsenaariumeid…, annab improviseerimise vabadust enda isikliku  stsenaariumi piirides…

Tema stsenaarium on tohutu ja avar… – nagu teilgi, kui loote lavastusi massidega, suursuguste eeposte läbi mängimiseks…

Film on mitmeseerialine…, paljudes variantides… – kuid siiski… see on üks õppefilm, ehk näidend, milles noored näitlejad on õppimas mängima, ning on õppimas geniaalse näitlemise meisterlikuse saladusi…

Samas… trenažööridel on võimalus õppida ka uusi võtteid…

 

Esmalt tudeng-näitlejate poolt toimub illusioonide olemuse õppimine…, nende suursugususe ja paljususe õppimine…, sukeldumine mängulisse olukorda, et õppida režissööri või lavastaja ametit… – otse näidendis, ehk illusioonis…

Kui on läbi mängitud kõik rollid, ta õpib selgeks tasakaalus olemist…

Ning lõpuks, hakkab teadvustama, et see on kõigest mänguväljak, kus on võimalik luua suurejoonelist filmi, või mängida suurejoonelist näitemängu…

Siin saab õppida eluliste sündmuste vaatlemist… – kui kõrvalt…, tasakaalukalt, kaasa minemata… õppida näitlejate geniaalset süžeede arendamist…

Osa tudengitest, küllastudes mängudest, valivad muid ameteid ja nende kunsti…

On ka selliseid tudengeid, kes väsivad kogu sellest protsessist… – tahavad olla vaatajad kinosaalis…, kes on teinud läbi paljud rollid ja olnud režissöörina… – nüüd on üksnes jälgimas mängu arengut… – ehk… laps-looja on vaatamas oma mäng-illusioone kui kõrvalt…

Ta on loomas vaatajat, ehk osa endast, kes on jälgimas kogu suurejoonelist mängu…

 

Lõpuks, olles illusioonide ilma keskel, ta ei mängi illusioonidega…, vaid laseb voolata neil endast läbi…, kui filmi…

Laps-looja osadel on loovad omadused, mis võimaldavad oma vastuvõtuga kaasluua illusioone…

See on vaatleja efekt…

Igal ühel on olemas võimalus valida loobumist illusioonide loomisest…, jääda paljude poolt loodud illusioonide vaatajaks…, ehk… olla väljaspool mängusid…

 

Tuleb välja, et sinule kõik rollid ja ametid on selged, seetõttu otsustasid astuda saali…?

Selline oli minu valik, mida valisin endale…

Mulle ei paku huvi uurida igat illusiooni eraldi…

Palju huvitavam on jälgida kõiki illusioone korraga…, sukeldumata neisse…

Need on paljuastmelised ja mitmeplaanilised…, need on loomas ilmelist illusioonide mustrit, mida ei saa näha, olles mängus osaline…

On suur vahe…, kas vaadata vaiba üksikut mustrit, või tõusta kõrgustesse, et näha kogu vaipa tervikuna, kogu tema kauniduses…, või… vaadata läbi luubi osa pildist, kus on selgelt eristatavad pintsli tõmbed…, või näha kogu pildi süžeed…

 

Kuid… iga teadvuse vahetu omadus on – luua illusioone…

Ma mõistan, et me ei saa olla loomata…

Kuivaid millestki mõtleme, siis oleme kohe loomas seda…

Ja…, ma mõistan, miks sa peatasid oma mõistuse… – ta on pidevalt illusioone loov atribuut…

Ja…, kallis… sa mõistsid õieti… – see on üks teedest…

 

Kui tahad peatada oma loovust mõneks ajaks, et olla teiste loovuste vaatleja, siis pead jätma omad loovuse atribuudid kõrvale…, kõik pintslid ja kiviraiduri riistad…

Selline ongi oma mõistuse välja lülitamine…

Sellised on kõik idamaised praktikad, milliseid teile õpetatakse…

Olete kui väike laps, kes on saanud kätte pintslid ja värvid…, muudkui värvib ja värvib…, ega ole suuteline neid maha jätma, et vaadata oma loomingut kõrvalt, rahulikult…

See meenutab ohjamatut kunstnikku, kes aina maalib ja maalib, ega ole suuteline peatuma…

 

Järelikult… – kõik praktikad mõistuse peatamiseks on juhtida meie tähelepanu kaasahaaravast loovusest kõrvale…?

Tegelikult mõistus ei sega arengut, nagu arvavad mõned…

Kas pintsel segab kunstnikku…?

Need aitavad temal luua…

Kui kunstnik on lõpetanud maali, ta peseb pintslid puhtaks, et oleks võimalik luua uusi pilte…, teistes värvides ja toonides…

Ka teie peaksite aeg-ajalt puhastama oma pintsleid… – oma aju liigsest loomisjääkidest…

Just selleks on kõikvõimalikud praktikad oma teadvuse puhastamiseks…

Teie teadvus on… puhas lõuend…, aga mõistus on… pintsel loovuste teostamiseks…

Tunded on… värvid loomiseks…

 

Seetõttu te võtate pintslid ja oma tunnete abil hakkate maalima kauneid pilte oma teadvuse lõuendil… – need pildid ongi suurepäraste illusioonide loomise õppimine…

Aeg-ajalt tuleb puhastada pintslid ja teha oma teadvuse lõuend puhtaks… – muidu kõik pildid kattuvad omavahel, siis kaob võimalus näha neid eraldi…

 

Kas valgustumine on pintsli ja lõuendi puhastamine…?

Jah…, nii võiks ütelda küll…

Isegi võiks ütelda, et valgustumine on kõikide maalitud lõuendite eraldamine ja nende eraldi vaatlemine…

Sa oleksid kui pidevalt maalimas erinevaid pilte, ühel ja samal lõuendil…, kattes eelmist uue pildiga…

Sa ei näe enam oma varajasemaid pilte, kuna oled need üle värvinud uute piltidega…, palju kordi…

Kui muutud ise lõuendiks, siis saad näha kõiki pilte, milliseid oled ise varem maalinud… – saad vaadelda nende suursugusust…

Lõuend on teadvuse ühene omadus…

 

On olemas kui üks ainus lõuend, millele miljardeid kunstnikke on maalimas oma pilte…, lõuendi oma enda osal, kus minnakse mõneti teiste maalitud osa peale… – sellega käib võitlus lõuendi osa pärast…

Kui muutud lõuendiks endaks, siis teadvustad end puhta lõuendina, millele saab maalida misiganes pilte… – sinus ei ole enam maalide erisusi, erinevatelt kunstnikelt…, vaid on üleüldine lõuendi omadus…

Siis oled võimeline eristama mitte üksnes enda tunnetusi…, vaid ka kõikide teiste kunstnike tunnetusi… – vaatlema nende suursugusust…

Peale selle saad maalitut vaadelda kui lõuendi poolt ja haarata pilguga kogu selle suursugusust…, imetleda kavandatuse grandioossust ja loomise imesid…

 

Siis ma aiman vastust järgmisele küsimusele, mida mulle saadeti…

Milleks üldse on mingid arengu teed, kui kõik on kvantiliselt seotud, milles algus ja lõpp on põimunud läbi…, milles mistahes liikumine, kui ka teekond ise… on vaid üksnes illusioon…?

Milleks inimesed loovad ja maalivad…?

Milleks luuakse filme…?

Selliselt saavad väljendada enda loovuslust…, realiseerida enda loovuslikke potentsiaale…

Samas õpivad loomist…, täiendavad oma meisterlikkust…, õpivad elu ja tema loovuslust…

 

Kas Teadvuse Ookean saab eksisteerida illusioonist eraldi…?

Kas on võimalik olla puhta lõuendina, maalimata midagi sellele…?

See on sinu valik, mida hakkad tegema sellel tohutul mänguväljakul, kus igaüks leiab koha oma osa jaoks ja oma õppimisviisi teostamiseks…

Saab õppida, vaadates üht filmi…, või mängida erinevaid rolle näidendites…

Saab vaadata õppefilme, ning õppide nende varal…

Samas olla kauni pildi vaatajana…

Kujuta pildi galeriid, kus lõuend-ekraanil värvid on pidevalt muutumas… – nemad sillerdades voolavad ja moodustavad imelisi mustreid…, sa oled istumas ekraani ees ja oled joovastunult jälgimas sillerdavaid voolamisi…

Mina pigem olen kui joovastuv vaataja…

 

Kas on võimalik lõpetada kõik mängud…?

Mis juhtub sellisel juhul…?

Kuidas saavutada seda…?

Ei ole midagi võimatut…

Sa võid saavutada puhta lõuendi seisundi…, pesta puhtaks kõik pintslid, ega kasutada neid enam… – vaid jääda jälgima loomise pilti…, olla vaatleja…, olla vaataja kinosaalis, ning jälgima grandioosseid illusoorseid pilte…

 

Teile on antud kõikvõimalikke mõistuse ja teadvuse puhastamise tehnikaid…

Kuid võite leida teisigi võimalusi…

Teie õigus on otsustada, kas lõpetada illusioonide loomisega ja jääda vaatajaks…, või… näitlejaks, stsenaristiks…, või… kostüümide kunstnikuks… ja nii edasi, ja nii edasi…

Kas astuda vaatajate saali…, või jätkata osavõtuga suurejoonelises elu näitemängus, kus on hulgim rolle kõigil illusoorsete ilmade tasemeil…

 

Küsimus on vaid selles… – kas olete suutelised seda teadvustama…?

Olete mänguga sedavõrd kaasa läinud, olete geniaalselt improviseerimas elu näidendis, et olete unustanud võimalusest saada režissööriks, või vaatajaks saalis…

 

Seega… – kui õpin looma sündmustikku oma elus, siis ma kui saavutaks stsenaristi ja režissööri ameti…?

Ehk… küllastudes näitleja osast, lähen üle oma loovuslikkuse järgmisele tasemele…, ehk hakkan ise looma filme…

Just nii…

Kuid varem või hiljem, tahaksid järgi proovida ka saalis istuva vaataja rolli, kes on jälgimas kas enda, või teiste loomingut…

Olla lõuendi rollis, millele teised on maalimas oma pilte…

 

Tänan sind…

Nüüd mulle hakkab selguma, mis on toimumas…

Mul on rõõm aidata sind, kui loojat…, sinu arengus…

Oleme ühesed kui loomise puhas lõuend…

Praegu sa esindad üksnes ühte loomise kunstnikku…

Olete kõik tulnud proovima end näitlejana…, ilmaloovuse illusioonide stsenaristina…, režissöörina…

Nüüd on kätte jõudmas uus etapp… – teie teadvustatud loomise etapp…, teie täiskasvanuks saamise etapp…

Laps-Jumal on ärkamas ja on õppimas koos teiega…

Tema siiski… on – teie

SElena

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Lävi, millest astus üle minu partner (Lee asus kanaldama), oli mingiks selliseks asjaks, mida oleksite ka teie võimelised tunnetama…, kuulma sama häält…

Kuid energia tunnetus oleks teil erinev…

Lävi on avaneval uksel, mille üle pääseb Väljasse, milles puudub aeg…, ega ole avarust… – ei ole mingit reaalset kohta

See üksnes on…, see on olemas ka siin… iga ühe jaoks…

See, kus olen, on samuti Mina

 

Mõni ehk ütleks, et Väli on… eesriide tagune…

Mõni ütleks hoopis… – Väli on üks maagiline koht, kuhu vaimsus saab minna ja puhata…, alles peale selle saab naaseda tagasi...

Mõni väidaks kindlalt, et see on Jumal

Kõik need väited oleksid õiged, kuna Kangelase rännakus, mida mu partner on andnud, on teil, igal ühel, selline koht Väljas olemas…

Läbi ukse, mis avanes läbi teie kavatsuse ja läbi selle, mis on toimumas siin ruumis, kujuneb ühine ühendumine…, energiate sulandumine… – seda on võimalik isegi mõõdistada…

Kus kujuneb kooskõla, koherentsus…, seal mõtlemine ja süda sulanduvad…, seal on ohutu koht…

Ka siin mõneks hetkeks kujuneb rahu…, siis siin on ohutu olla…

See ei kesta kaua, kuna sõnum ei tule pikk…

Selles ohutus ja kaitsvas keskkonnas teil on tarvis viibida mõnda aega…

Mõned teie seast on oma usu ümber loonud teatud kesta, mis soovitab teil kutsuda teadlasi ja kuulata nende arvamusi

Lee enne teaduslik-praktilist konverentsi tegi kanaldust, millest võtsid osa tuntud teadlased, kes teevad tööd teaduse ja vaimsuse piirimail…

 

Kallid, ma tean neid, kes on kannatamatult ootamas vaimse konverentsi läbimise lõppu…, kuid ma ütlen neile siiski… – armastus teie vastu ei ole sugugi väiksem, kui kõigi teiste vastu siin planeedil…

Teie ümber on sama hulk ingellike vaimseid energiaid, kui mistahes inimese ümber…, ja see ei olene sellest, kuidas suhtute sõnumisse…, kas tahate seda saada, või mitte…

Vaimsus on tunnustamas valikute vabadust kõiges… – isegi kui vaatate ükskõikselt, kuidas need hakkavad tööle…

Mõned ehk ütleks otse… – reaalselt ma ei tahaks süüvida esoteerikasse täienisti...

 

Kallid…, te ei pea seda tegema…

Kuid…, lubage küsida teilt… – mis oleks, kui see, millest räägin, osutub tõeks…, kui selles leiduks loogikat…?

Kas oleks halb, kui te avaks hetkeks oma usukesta…, kuulaks…, kaaluks…, ja vaataks järgi…?

Olge valmis selleks, et ka teil tuleb läbi teha seda, millest rääkisin mõnda aega tagasi rühmale 300 inimesest…

 

 

Mõni aeg tagasi sündis ajalooline kätlemine…, ajalooline kohtumine, kus kohtusid USA president ja Põhja Korea liider…

Veel mõned kuud tagasi ei olnud võimalik oodata midagi sellist… – sellist kätlemist…

Selleks ei olnud pea mingeid võimalusi…, ei mingeid võimalusi, et see võiks kunagi juhtuda…

 

Tahaks rääkida sellest seetõttu, et hakkaksite süüvima ja mõistma ennustuste mehhanismi ennast…

Mis põhjusel…?

Üksnes seetõttu, et palju aastaid tagasi rääkisin sellise kätlemise potentsiaalist…

 

Minu partner räägib, et ta on kanaldaja, ja on kanaldamas Krayonit

Ta on õppinud kõrvaldama end sellest protsessist täienisti, et saaks süüvida Väljasse puhtal kujul…

See võimaldab temal näha teisiti ja luua kontakt sellega, mis on Krayonina…, oma sõbraga Väljas…, ning anda teile edasi kõike, mida saab sealt kätte…

 

Ennustused ei ole maagia, ega mingi tuleviku ettearvamine

Kallid…, ettearvata ei ole võimeline keegi ilmas…, isegi Jumal…

 

Miks siis…?

Üksnes seetõttu, et inimesel on olemas Vaba Valik

Vaba Valik võimaldab inimesel teha triljon vabat valikut ühe hetke jooksul…

Mingit varem teadaolevat tulevikku ei ole olemas…

Kuid on olemas tohutu hulk suht tugevaid potentsiaale, mille alusel toimub vaba valik…, igal jooksval hetkel…

 

Tahaks meenutada teile sõnumit märtsist, aastast 2012, Texase Dallases – Vabavaliku ümberhäälestus..., milline on talletatud ja avaldatud veebi lehekülgedel…

Ehk mõnigi on teadlik, et selles sõnumis rääkisin kahest tugevast potentsiaalist, millised näisid üksnes ennustusena (kuni nende teostumiseni)…

Kuid need ei olnud üksnes ennustusena…, need olid potentsiaalidena, millised tulenesid sellest, mida oli olemas Väljas sellel hetkel…

 

Esmalt… siis rääkisin uuest paavstist… – ja kolmeteistkümne kuu pärast planeet sai selle…

Rääkisime siis, et uuest paavstist võib saada vaba kaart, mis lisab ootamatut energiat…

Kusjuures… eelmine paavst ei lahkunud surma läbi…, ta on jätkuvalt elamas…

Sündis midagi sellist, mida keegi ei osanud oodata…

Seda kuulsite esimesena samalt toolilt, millel olen istumas praegugi…

See ei olnud ennustusena…, see oli Väljas juba kujunemas… – sellest te kuulsite siis…

Potentsiaal valmistus avanemiseks…

 

Samas ma rääkisin, et Põhja Korea liidril on olemas 50% võimalust, et poeg ei lähe isa jälgedes… – tõenäosus oli vaid 50%…

Seejärel tõin teile selgitusi, miks see on Põhja Korea liidri kohane…

Ma selgitasin, et potentsiaali avanemiseni võib kuluda veel palju aega…

Märkisin ära, et probleeme võib tekkida isa pere nõunikega…

Et ta on sunnitud tegutsema aeglaselt ja aegamööda, et saaks ära teha midagi oletuste vastast…, et kõik võiks jõuda võimaliku ühise kätlemiseni…

Selline oli potentsiaal siis, ehk… ennustus sellest, mida võiks oodata…

Oodata, et kord need, kes on suunamas teine-teisele relvi demarkatsiooni piireis, saaks relvad minema heita… – siis ehk Põhja Korea liider saaks liita mõlemad Korea pooled…

Tema maal ei oleks siis enam tuumarelvi… tema rahva jaoks algaks küllus…

Tema rahvas ja kogu maailm annaks temale seda, mida tema juba lapsepõlvest peale on ihalenud… – tunnustust ja kiitusi, ehk isegi suurimaid kiitusi ja tunnustusi…

 

Temal, kui isalgi, on valitsemas egoistlikud nägemused…

Temale avaneks ootamatu võimalus… – kogu maailm oleks tema jalgade juures…

Just seda pidasin silmas, kui rääkisin, et jälgiksite seda…

Kuid… ärge tundke muret sellepärast…

Sellest olen rääkinud aastal 2013…, ja… veel viis korda hiljem…

Augustis 2017 ma kirjeldasin tema võimalusi…, punkt punkti järel…

Need võimalused, millistest rääkisin, olid vastavused potentsiaalile, millised olid juba selgelt olemas…

Just need viisidki kätlemiseni, milline toimus 2018 aasta juunis…

 

Nüüd te räägite mulle, et saan kuulsaks kui ennustaja, kuna sain sellega hakkama

Kallid…, ma vaid kiikasin Välja sisse…, millest teadlased rääkisid teile tänasel konverentsil…

Ma üksnes rääkisin potentsiaali olemasolust Väljas

Kuid Põhja Korea liider oli juba mõelnud neist asjust… oli arutanud teistega kulisside taga…

Isegi olenemata sellest, mida nõudsid tema nõunikud, kuni rakettide üles saatmiseni…, ta mõtles siiski ka teisest võimalusest liikuda edasi, mis võiks tuua temale üleilmset kuulsust.

 

Kallid…, ta on mõtlemas sellele protsessil juba isa surmast peale…

Seetõttu see oli Väljas, kuigi veel kindla suunitluseta…, üksnes potentsiaalina…

 

Nüüd tahaks näidata teile inimkonna kogu eelduslikku arvamust käesoleval ajal…

See on see, millest olen korduvalt rääkinud…

Selline kätlemise potentsiaal on hämmastav ja see on juba levimas…

Milline reageering peaks järgnema sellele, et on võimalik vähendada sõja potentsiaale ja säästa tuhandeid inimelusid…?

 

Tõelise rõõmsa hämmastuse ja tähistamise asemel inimesed läksid teise äärmusesse… – seda ei saa olla…, see on lõks, kaval trikk…, see on halb tehing…

Ehk vaataks pressi reageeringut…, vaataks reageeringut Lõuna Koreas…

Küll me teame põhjakorealasi…, seda ei saa kunagi juhtuda…, teame neid ja nende loomust…

Möödanikus nemad ei ole kunagi pidanud sõna…

See on üksnes nali…, lõks…

See oli lõik Lõuna Korea pressist…

 

Mis oleks, kui oleks hoopis selline kommentaar… – kui suurepärane võimalus…, vaadake vaid, milline hämmastav sündmus…, see on vastupidine kõikidele oletustele…

 

Kuid teie vaba press…, teie kultuuri reporterite ühing otsustas mitte üksnes teatada sellest sündmusest…, vaid ka anda teada, et suurima tõenäosusega seda ei saa toimuda…

Nemad väitsid…, aga siiski… – ehk toimub…, ehk mitte – seda veel vaatame…, kuid oodata on üksnes halvimat…

See on jätkumas ja jätkumas… – see on demonstreerimas tumeda poole koletuslikku arvamust, kes tahab kindlapeale tõmmata kõike head tagasi, olnud möödanikku…

Joseph Campbelli raamatu tuhandenäoline kangelane on alati uskumas, et on alati liikumas üksnes eesmärgi poole…, ega jää kinni minevikku…, ja teda ei huvita tumedad asjad…

Inimkond aastal 2012 on astunud tundmatuse lävest üle…, kuid on jätkuvalt kandmas endaga kaasas möödaniku tumeda poole loomust…

 

Vana kangelaslik vaimsus ütleks praegu toimuva kohta järgmiselt… – las nemad vähkrlevad pimeduses, kui palju tahavad…, kuid meie peame nägema selles üksnes seda, mis on vastuolus kõigega, mis on olnud Väljas… – oli olnud…

Saatke neile valgust, et nemad saaks ellu viia selle, mille nimel toimus kätlemine…

 

Kallid…, see ei ole mingi naiivsus… – oodata tulevikust häid asju… – te ise olete saatmas sinna valgust ja kujundamas uut reaalsust, millist olete suuteline ka ise nägema…

Ehk räägiks teile, mis on Väljas veel…

Ehk räägiks kahest asjast, mis on Väljas, on avanemise äärel…, on alles veel potentsiaalina…

Milleks rääkida neist potentsiaalidest…?

Selleks, et kui need teostuvad, kui tänavune kätlemine, siis ehk oleksite enam veendunud  selle protsessi võimalikkuses…

 

Tuleb aeg, kui Suur Farma (suur farmaatsia kompanii) variseb kokku ühiskonna teadlikkuse tõusu tõttu… (suur aplaus)

Teadvuse tase on tõusmas…, hakkate teadlikult ja uutviisi suhtuma teine teisesse…

Hakkavad sündima asjad, mis varem ei saanud sündida… – paljud piiskopid ja kardinalid hakkavad lahkuma oma kohalt…

Mais 2018 Tšiili katoliiklikust kirikust lahkus 34 piiskopit…, kuna Rooma paavst, uus vaba kaart, nõudis vastutusele võitmist tõsiste puudujääkide pärast…

 

Palju sellest, millest rääkis täna minu partner seminaril, on faktiliselt juba teostumas…

Miks farmaatsia kompaniisid on ootamas krahh…?

Tuleb võimas reageering teie ühiskonna poolt…, inimesed mõistavad, et kompaniidel on suundumus… – hoida inimesi haigena, ega lasta neil surra… – üksnes tulu saamise eesmärgil… (aplodismendid)

Seda võetakse kui vastutustundeta olevana, seega… vastuvõtmatuna…

Iga päevaga on tõusmas potentsiaal millegi juhtumiseks…, aina lähemal… – on kui päästik…

Kui see juhtub, siis sellel tööstusel tuleb suuri probleeme…

Seda teed on liikumas mitte kogu farmaatsia…

 

Oleks hea, kui te jälgiks Iraani… – kus asi on seotud ühe peamise usu süsteemiga…, ja Lähis Ida ajalooga…

Siin on tegemist suurkujuga, kes on juhtimas riiki, kes on läbi põimunud kogu Lähis Ida tohutute probleemidega…, eriti Iisraeliga…

Need asjad hakkavad muutuma… – jälgige seda… – Väljas see on esile tulemas…

Asi on juba arutlusel…, vabad kaardid on juba tulemas…

 

Väljas on olemas selliseid asjad, mis hoiavad teie elu liikuvana… – kuid… seda vaid seni, kuni te ei vaata seljataha, ega ütle uuele… – võimatu

Mõnedel on aegunud harjumus nähes elu, rääkida… – see on vaid teiste jaoks, kuid mitte minu jaoks…

Tuues mõneti esile oma vana loogika, väidate… – seda pole kunagi varem toimunud…, miks see peaks toimuma nüüd?…

Kallid…, just seda on peegeldamas tänase päeva õpetus…

Ärge lubage minevikul dikteerida teile tulevikku…

Kui lasete seda teha, siis sellega olete kaevamas endale auku…

 

Mida on Väljas just teie jaoks…?

Mis on see asi, mida saate näha, või kujutleda oma meeltes…?

Kas panite tähele teadlaste arutlust selle küsimuse ümber…?

Kas panite tähele, et teie tervise vaatlemine toimub teie seesmise teadvuse poolt…, teie enda raku struktuuri poolt…?

 

Kas praeguse teaduse väited ei ole Krayoni väidete kohased…?

Kas olete kuulnud, et Väli soodustab edasi liikumist teaduse uuringutes…?

 

Kuidas suhtute homöopaatiasse…, kas mõistate, kuidas see töötab…?

See on mikstuur, milles aine kogus on sedavõrd väike, et ei saaks aidata keha, teha selles mingeid keemilisi muutusi…

Kuid keha näeb signaali, mis tuleb mikstuurist…, selle abil ta saab korvata organismi probleeme…

 

Kallid…, homöopaatia on midagi sellist, mida planeedil ei ole veel teada…, kuid ta on kõikjal…

Seega mõista… – homöopaatia ei ole tegelikult homöopaatia põhimõte… – see on Välja universaalne põhimõte…

 

Kuidas oleks teadvuse homöopaatiaga…?

Mis vahe on mikstuuri keele alla panekul…, ja teadvuse väel, mis koondunud tegema sama tööd… – tervendama ja pikendama iga…?

Ka see on toimumas…, mida on ka tõestatud…

See tähendab mehhanismis millegi muutmist… veidi-veidi…

 

Vana vaimsus…, uus energia ja armastuse hulk, mis on voolamas sinule, mida oled kasutamas… on sinule jõukohane…, ehk isegi enamat, kui jõukohane…

See on ootel, kuna võtad seda kasutusele…

 

Milleks olete tulnud siia…?

Ehk on mingid probleemid…?

Mul on teada, kes on siin…

Ehk on teil küsimusi, mille kallal olete murdmas pead…?

Kas olete teadlikud, et Väljas on vastused neile küsimustele olemas… isegi korrigeerituna…?

Kas olete teadlikud, et seal on olemas lahendus ka neile olukordadele, millistes olete hetkel…, millised näivad teile lahendamatuna…

Oh jumal-küll…, mida peaksin tegema… – kostab teie poolt… kuid teie suhtes see on paratamatu…

Kuid Väljas siiski on olemas suurejooneline lahendus sellele…

 

Teadvusel endal on olemas homöopaatilised omadused…, kui vaid soovite seda…

Üksnes soovige lahendust…

Kui olete väljendamas ootust ja olete ootamas lahendust… – siis see on reaalne teostuma…

Kui olete tunnistamas sellist võimalust… – siis see on teie oma…, ta on teile kättesaadav ja sellel on teie nimi…

Ei juhtu midagi enne, kui te ei ole tõusnud senisest võitlusest kõrgemale…, ega loobunud vanast lähenemise viisist, mis on väitmas… – seda ei saa olla

Saab…, ja kuidas veel…

Kallid…, ma pöördun teatud vanade vaimsuste poole… – te olete siin ühel põhjusel

Olete siin, et kuulda Teadvuse kohta

 

Iga protsess…, iga diagramm ja graafika…, iga siin kuuldud sõna on toetamas ja kinnitamas seda, mida olin just ütelnud…

Ärge püüdke eraldada teaduslikku ja vaimsest…

Teie teaduslikud uuringud on sellest, kuidas asjad töötavad…

 

Kas on see mingil määral Jumala uurimine, kes kavandas ja käivitas kõike töösse…?

 

Suundudes kohta, kus te ei ole veel olnud, tuginege oma teadvusele…, olenemata sellest, kas sõnum meeldib, või mitte…, see räägib uuest…

Püüdke mõista, et teadvuses on ruumi Jumala jaoks… ja tema teaduse jaoks…

Las teadus alata…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Karma Nõukogu…, kas olete valmis vastama…?

Oleme valmis, kallis vaimsus…, esita küsimused…

 

Kas saaksin saada ühendust oma täheperega…?

Sinu tähepere on Luige tähtkujus…

Sa oled temaga ühenduses alaliselt…

Kuid sa ei kuule teda, kuna sinu elu on hõivatud kõiksugu askeldustega ja väliste sündmustega…

Side nendega on sinu seesmuses…

Sul tarvis rahuneda…, lõpetada muretsemised ja lõputud jooksmised…

Tarvis olla üksinda… – üksnes siis saad kogeda…

Sul on tarvis leida end… otseses mõttes…

Sa oled lasknud endal kaotsi minna… oled end laiali paisanud…

Kardad kiigata enda seesmusesse… – sa oled harva külastamas seda…

Vaata endasse… – seal leiad kõike, millest unistad ja mille poole oled püüdlemas…

Peata oma jooks…, vajuta pausi nupule nähtamatul puldil, et kõik saaks peatuda…

Oled ise ihalemas jooksu… seepärast ka jooksed…

Sul tarvis rahuneda ja puhata… – muidu kogu elu möödub jooksujalu…

Küsi endalt…, mille eest jooksed…, kuhu jooksed… – ehk siis mõistad, et joosta ei ole mõtet… – on mõtetu joosta enda eest…

Kui suudad peatuda, siis näed, et ilm sinu ümber on kaunis…

Sa ei märka seda üksnes oma jooksu tõttu…

Ilm sinu ümber on andmas sinule kõike, mida üksnes vajad…

Sul jääb üle vaid joovastuda olu igast hetkest…

 

Milline on minu kehastuse ülesanne…

Sinu ülesandeks on leida oma südames armastust, ning valgustada sellega oma lähedaste teekonda…

Sinu ülesandeks on panna armastust võrsuma…

Sinu praegune armastuse õis on närbumas… sa ei kanna hoolt tema üle…, ei väeta ega kasta… – ta ei ole võimeline kasvama…

 

Kujutle, et sinu südames on võrsumas armastuse võrse…, kujutle igapäevaselt tema kasvamist…, kuidas ta muutub aina tugevamaks ja virgub valguse poole…

Sinul on tarvis kasta ja väetada teda igapäevaselt…

Kujutle, kuidas kasvades, laseb välja aina uusi lehti…, kuni puhkeb õide kauni armastuse lillena…

Millisena see lill tuleb… – oleneb üksnes sinust endast…

 

Selline praktika aitab avada sinu südame keskme, milline on blokeeritud sinu hirmudega ja üleelamistega…

Üksnes ava see, et armastuse lill saaks kasvada ja kasvada…, muutuda armastuseks kogu ilma vastu…

Siis näed, kuidas muutub sinu elu…, täitub mõttega ja rõõmuga…

 

Millisel tasemel on minu Kõrgem Mina…?

Sinu Kõrgem Mina on tihkuse seitsmendal tasemel…

 

Miks mul on tunne, et on midagi olulist, mida peaksin teadma…?

Minu elu on dünaamiline, kuid täis stresse…

Mõneti on tunne, et terve ilm on seismas minu seljal…

Miks…?

Sa ise oled korjanud seda enda selga… – sa arvasid, et ilma sinuta ta variseb kokku…

Oled harjumustest ja kommetest kinni hoidmas…, sulle näib, et kuivaid lõdvestad kontrolli, siis kõik võib kokku kukkuda…

 

Las kukub…, võimalda temal variseda kokku…, siis selle asemele saab sündida uus ilm…

Lõdvesta oma selg…, lase end vabaks… – lõõgastu ja puhka…

Ilm saab oodata… – temaga ei juhtu midagi…, ta on püsiv ja vankumatu…

Samas ta niigi on muutuv ja voolav…

Ilm on kestnud alati ja jääb kestma alati…, isegi kui sa ei toeta teda enam…

Sa ei ole toetamas ilma, vaid enda kujutlusi temast…

Kujuta vaid, et ilm on hulga paljutahulisem… isegi Jumal ei ole suuteline hoidma ilma oma õlul… – aga sina püüad

Proovi heita ilm õlult ja sukelduda temasse…, kui ookeani…

Ega sa hakka seetõttu toetama ookeani… – seda ei ole võimalik…, nagu ei ole võimalik toetada ilma…

Kõik libiseb sinu eest minema…, ujub minema…, muutub…

Ilm ja sina olete ühesed… – kogu ilm on olemas sinus…

Ilm sinus ja ilm väljaspool sind on üks ja sama ilm…

Sa ise oled selles õhukeseks vaheks, mis eraldab neid ilmasid…

Kõrvalda see vahe ja liida need ilmad enda seesmuses… – siis tunnetad selle ääretust…, siis mõistad, et mingit vastuolu ega hirmusid ei ole milleski… – kõik on ühene…

Ehk teisiti… – pead maha võtma kõik kaitsebarjäärid, millistega oled kaitsmas end välise ilma eest…, ning lubama sellel paiskuda sinusse…, mistahes hirmuta…

Seejärel ilm sinu seesmuses avaneb, ning toob sulle kõiki vilju, milliseid üksnes soovid…

Sinu seesmine ja väline ilm saavad üheseks… – kaovad nendevahelised vastuolud…

Sina muutud üheseks ja üheseks saavad sinu ilm ja sinu uneluste ilm…

 

Minu tütar…, kus on tema tähepere…?

Tema päritolu on Sõnni tähtkujust, Aldebarani tähesüsteemist…

Maisesse kehastusse jõudis olukorra sunnil… suunatud õppima…

Seetõttu temal on raskusi siin…

Siin kõik on tema jaoks võõras…, tema vaimsus on igatsemas oma kodu järgi…

 

Mis tema kehastuse ülesandeks on…?

Õppida…

Siin ta peab läbima kogu maise spektri…, selle kõiki kogemisi…, teist taolist võimalust vaevalt kunagi saaks temale avaneda…

Kuid ta on eiramas seda kogemise võimalust…

Siit ta peaks kaasa võtma kõike paremat…, läbi tunnetama kogu tunnetuste spektri, mis on omane maalastele… – ning kanda seda üle oma tsivilisatsioonile…

See kõik on temal veel ees…

Ta ei ole veel avanud kogu oma tunnetuste ulatust…

Ta esmalt kui prooviks varbaga vett, enne kui sukelduda sellesse…

21 aastasena hakkavad avanema temal vastavad programmid…

Lase temal kohaneda, kuna kõik siin on temale võõras…

Anna temale vabaduse… – las leiab end…

 

Koolis on temal probleeme suhtes teistega, kuigi tema intelligentsus on väga kõrge…

Ta elab oma ilmas… – suhelda temaga on raske…

Mida saaks teha, et olukord paraneks…?

Soovitaks rohkem reisida temaga mööda maailma, et ta saaks leida oma…

Kui ta sooviks, siis võimaldada temale tegevusi kõiksugu loovuslikke töödega… – las proovida kõike…

Temal tarvis, sõna otseses mõttes, läbi proovida kõike…

Tema kardab maailma erisusi…, seetõttu sulgub ilma eest…

Las avada aegamööda omad luugid…, omad uksed-aknad, et saaks usalduda ilmale…

Võid teda aidata üksnes oma armastava kannatlikkusega…

Kujuta vaid, kui raske on temal olla… – ta on täienisti üksi temale võõras ilmas…, kõik on tema jaoks metsik…, ja ta ei saa sellest kellegiga rääkida, kuna keegi ei mõista teda…

See kõik tekitab temas hirmu…, ta kardab isegi elada…

Seetõttu pead armastama teda ja rääkima sellest temale… – aita temal avada seda ilma…, rahulikult, aegamööda ja sundimatult…

Ta on kui laps, kes õpib käima selles ilmas…, teeb esimesi arglikke samme, et õppida tundma oma samme ja olla neis kindel…

Kui ta õpib käimise selles ilmas selgeks, siis hakkab liikuma vabalt, kartmata komistamist ja kukkumist…

 

Siin oleks kohane armastusõie praktika…

Ka tema südames on kasvamas armastuse taim, millest väljub õis…

Oled ise oma mõtteis kandmas hoolt oma taime üle…, oled kastmas ja väetamas…

Vaata mõtteis seda lille…, vaata selle lehti, õisi…

Sinu ülesandeks on kanda hoolt tema üle… armastusõie üle… – aidata temal kasvada ja õide puhkeda…

Mõista vaid, et teie lilled on suhtlemas teine teisega…, on vaatamas teine teist…, on hõljumas ühes taktis…

Nii sünnib südame keskme avanemine ja südame tšakrate kokku häälestumine…

Siis võid tunnetada, kuidas armastuse lained hakkavad liikuma teie vahel… – ta hakkab seda tunnetama…

 

Minu abikaasa… – kus on tema Tähepere…, millised ülesanded on temal…?

Ka tema on Aldebarani tsivilisatsioonist… – seetõttu nemad tütrega on väga lähedased…, paremini mõistavad teine teist…

Ka temal on ebamugav olla siin…, kuid tema on kehastunud sellel planeedil enam kordi, kui tütar, kellel on esimene kehastus siin…

Tema peab arendama oma tsivilisatsiooni omadusi… – peab ühildama need maiste omadega…

Tema peab leidma kokkupuute punkte ja selgitama võimalusi nende tsivilisatsiooni eksisteerimiseks planeedil Maa…

Otseses mõttes see on… – uue avastamine…, uue läbielamine…, uue omandamine…

Tema saab lisada maisesse varamusse palju uusi avastusi… – kui temale meenuvad need…

Vastu ta peab uurima selle ilma omadusi ja ühildama need oma ilma omadustega…

 

Ta on tegelemas äriga, kuid käesoleval ajal see ei edene temal eriti hästi…

Mida teha…, kuidas aidata teda…?

Maa energiad teevad tööd omal viisil, teatud reeglite kohaselt…

Tema koduplaneedil elu on õpetanud temale olla pidevalt valvas pidevate kataklüsmide tõttu…

Seetõttu ta tõmbab siin oma ootustega ligi maiseid tumedaid energiaid…

Tema peab õppima tegema koostööd maiste energiatega, mis toimivad vastavuses tema mõtetega, milliseid mõtleb… – otseselt…

Ilma mateeria on vastamas mõtetele ja kujutelmatele…, isegi hirmudele…

Temal tarvis õppida kontrollima oma mõtteid, ega lubama negatiivseid mõttevorme pähe…

Mõtted peavad olema üksnes head…, ta peab olema kindel, et kõike saab vaid tema vajaduse kohaselt… – selliselt on tegemas tööd selle ilma energiad…

Pealegi veel, mida tema peaks tegema… – avanema selle ilma voogudele

Ta on varjunud selle ilma voogude ja külluse eest…, seetõttu need on temast mööda voolamas…

Temal tarvis avaneda ja lasta need endast läbi… – sõna otseses mõttes…

 

Soovitaks temale akna avamise praktikat…

Las kujutab oma südames akend, mis on suletud…

Tema ülesandeks on avada seda pärani…

Esmalt ehk temal on raske seda teha ja võib näida, et see on lukustatud…

Kuid võti selle avamiseks on tema käes… – soov avaneda ilmale

Las igal hommikul vaatab järgi, kas aken on avatud…?

Kohtudes inimestega, avagu oma aken veelgi…, hirmuta…, kartmata saada kahju…

Siis ta võib füüsiliselt tunnetada, kuidas energiad hakkavad valguma temasse…, voolama temast läbi…

Need vood on kandmas endas kõike, mida temale on tarvis… – armastust, rõõmu, küllust, hoolt, kaitset…

Neis on kõike, mida üksnes soovib…

Jääb üksnes valida voost hetkel vajalikku

See näiliselt oleks kui lihtne praktika…, kuid ta on toomas esile teie piiratust ja seesmisi kaitseolekuid…

 

Isa on tihedas seonduses tütrega ja nemad on sageli koos…

Miks mina ei saa tütrega selliselt läbi…?

Me selgitasime, miks nemad on lähedased…

Neil on sarnased energiad ja seda nemad tunnetavad alateadlikult…, seetõttu tõmbab neid teineteise ligi…

Sa võid pääseda tütrele ligi…, kuid selleks sul tarvis leida tema usaldust… – hirmunud vaimsuse usaldust, kes leidis end uues ilmas…

Kui saaksid teada selle tsivilisatsiooni kohta, siis mõistaks, mille poolest see erineb maisest tsivilisatsioonist…

Nemad ei ole humanoidsed… – seetõttu selles ilmas on kõik nendele võõras…

Sinu ülesandeks on aidata temal avaneda…

Võta ta vastu… – täienisti…, kui oma last ikka… – ole temale toeks…, alati…, kõiges…

Suuna temale oma armastus…, püüa mõista tema segadust…

 

Soovitaks järgmist praktikat… – kujutle enda tütart mõtteis…, tee temale pai, kui hirmunud loomakesele…

Esmalt ehk ta on ettevaatlik…, kuid peatselt rahuneb maha ja hakkab tundma naudingut teie suhetest…

Tee pai armastavalt…

Seejärel… kammi mõttes tema juukseid ja räägi muinasjuttu…

Usu… – see muudab paljut…

 

Kui toimid õieti…, siis ta muutub… – sinu armastuse vood hakkavad jõudma temani…

Ta avaneb sinule ootamatul viisil, millisel sa ei ole suuteline isegi ootama…

Edaspidi teie kohtumised sagenevad…

 

Tänan abi eest, see oli heaks õppetunniks…

Ka meie täname sind vahendustöö eest…

Püsige Looja valguses…

SElena

Read Full Post »

18 oktoober 2016

Tere, Elena

Aastast 2000, kuni aastani 2012 olid avatud kolmiktärminite portaalid… 01 01 01…, 12 12 12…

Neil aegadel tõusid üles nii mõnedki minu sõbrad…, nii ka mina 06 06 06 aegu…

Tärminite kolmsus tähendab keha, teadvuse ja vaimu ühesust…, ehk… põhjuse-tagajärje ja kõige oleva ühesust…

Kõik antud loovuse tahud olid valmistatud ette veel enne kehastust ja väga hoolega…

Kuna vormide ilm on ahvatlev, siis mateeria ilma on kaduda lihtne…

Inimese elu… – pere, lapsed, sõbrad, tuttavad… – kõik on seondused millegiga…

Need kõik olid viidud täieliku nullini…

Oli tarvis viia end vaatlejaks… – oma keha üle…, emotsioonide ja mõtete üle…, ega samastada end nendega…

Selline oli stardilaud Lõpmatuse ilma…

Veel oli tarvis luua sündmust, mida inimesed nimetavad surmaks…

Seetõttu ei ole tarvis midagi karta…

 

Kui mõneti tutvun teie sõnumitega, siis mul on rõõm, et te järjepidevalt ja kindlameelselt jätkate otsinguid…

Mida kindlat on võimalik leida ilmas, kus subaatomlik osa on ümbritsetud tõenäosuse väljaga…

Teil juba ammu on olemas seitsmeosane loogika…, ja palju muud…

Austusega teile, Altai Erak…

 

2016.10.19

Tere, Altai Erak…

Sa tahtsid äratada minus huvi…, äratasidki…

Kui oled üles tõusnud…, siis kuidas saad mulle kirjutada…, kust.., millisest mõõtmest…?

Mis on seitsmeosane loogika…?

Mida on sinul teada subaatomlikest osadest…?

Milleks tarvis luua surma sündmus…?

Nagu näed… – mul on kohe hulk küsimusi…

Ja veel… – tärminite kolmesus tähendab ühesust…, kas selliseid hetki enam ei tule…?

Aastas on 12 kuud ja aasta 12 on ammu mööda… – kas siis kedagi üles tõusmas ei ole…?

Ja peamine küsimus… – kui oled tõusnud üles…, siis… milleks kirjutasid mulle…?

Olen harjunud, et mind antakse mööda kuraatoreid edasi…, ehk oled üks neist…?

 

20 oktoober…

Tere, Elena…

Esmalt vastan sinu küsimusele…, kuid selleks tarvis täpsustada ühte… – tarkuse Meister (Tot Hermes) pakkus sulle astuda igavikku, kuid sa keeldusid…

Kuid… oled otsimas, milline on teie korraldav mõte…, kuidas olete loomas…, kas olete loov osa…?

Selline informatsioon võimaldab mul seada vastuseid sinu küsimustele…

Tänuga, Altai Erak…

 

20 oktoober…

Tere, Altai Erak…

Tot Hermes pakkus mulle, kuid mina keeldusin…?

Kuidagi ei meenu see mulle…

Mul oli kanaldus Tot’iga…, kuid energeetika selle juures oli sedavõrd raske, et mul ei olnud tahtmist temaga suhelda edasi…

Igavikku astuda on võimalik alati…, kas pole…?

Kas on mõtet sellega kiirustada…?

Ma olen täide viimas ülesannet, millega olen kehastunud siia…

Kuivõrd edukas olen… – see on juba teine küsimus…

Olen õppimas rõõmu teekonda…. teekonda Jumala juurde…, oma terviklikkuse poole… – sellega… õpin…

Nagu ma mõistan…, siis minu ülesandeks on oma teadmistega, milliseid olen arendamas, aidata inimestel häälestada ümber nende teadvust…

Seega… elan ja tunnen rõõmu elu üle…

Seda saavutada igavikus ilmselt ei ole võimalik… – või on…?

 

24 oktoober…

Tere, Elena…

Teekond Koju, Ühesusse, koosneb 999 astmest, kus iga aste on evolutsiooni energiatena…, suhtelise aja mõõtmeis, mis koosneb 1 miljonist, kuni 1 miljardi aastani…, see on sõltumas Looja osa püüdlusest (kiindumusest)…

Elohhim (Kaaslooja) on tipp, kui potentsiaal (võimalus), mille poole on püüdlemas isiksustatud teadvus, luues end sõnade mõtetega ja tegevustega (tegevus… ehk sõnad liikuvuses) Jumala pale ja kuju järgi (Ilmaloovuse Looja järgi)…

Evolutsiooniline protsess seisnes… – laskuda ühesest üldisest teadvusest väljuvasse voosse ja unustuda (katkestada side Lättega)…, luua individuaalne teadvus, mis on erisuslik (ego – erinevus teistest)…

See on võimalik üksnes mateeria ilmas (suhtelisuse sfääris)…

Mateeria ilmas Jumala osa unustub…, oma isikliku mõttega blokeerub mälestust oma jumalikust päritolust… – kellena tegelikult ollakse…

 

Tingimusi unustumiseks on loonud tsivilisatsioonid, keda inimesed on siunamas ja süüdistamas kõigis oma pattudes…

Kui kõike seda võtta üldise pildina, siis saab selgeks…, mis ja kuidas…, ja peamine, miks see nii juhtus…

Kõik on toimumas täiuslikult ja kogu ilm on täiuslik… – seda tegemas on üksnes Loojad…

 

Mõrtsukas kogeb kurjategija kogemust…, seejärel ohvri, vahetades rolle mängust osavõtjaga…

Sellises keerises terviku osade vibratsioonid muutuvad üha tumedamateks ja tumedamateks…, elust kaovad rõõmud, isegi valguse pilud…, olles põhjas, pimeduses… saab õppida ja kogeda kõiki tahke…

Osa neist, oma kehastuste aegu, on läbi mänginud kõike, mida suutsid…, mida võimaldas neile pimedus…

Sellise isikliku kogemise koormaga mõnigi osa alustas liikumist valguse poole, lastes välja juuri veel pimeduses, kui seeme…

Kas võrsub või mitte, olenes järjepidevatest sammudest ja püüdlusest realiseeruda läbi kehastuste…

Ehk võrsub…, ehk mitte…, kuid võrsumata seemnest saab siiski väetis pinnale…

 

Selleks, et õppida tundma, kes me oleme tegelikult, me loome läbi tundmaõppimise seda, kes me ei ole…

Sillutatuid teekondi ei ole… – on üksnes titaanlik töö…

 

Kuid nüüd sinu küsimus… – milleks luua surma…?

Vastus on lihtne… – et õppida tundma elu igavikulisust

 

Saades sellist kogemust, ma tunnetasin elu sootuks teisiti…

Inimelus on kaks sündmust… sünd ja surm

Juba sünni aegu inimene hakkab liikuma surma poole..

Deaktiveerida vananemise geeni saab üksnes omades valguse keha…

Sõna… on valguse keha…

Kuid… – kas terviku osa valdab teadlikul tasemel loomise atribuute…, mõtteid…, sõnu ja tegevusi…, või… elab elu, teadvustumata…, ehk… ei tea, mida teeb ja milleks teeb…

 

Inimkond, kui ühene kollektiivne teadvus, on kogunud küllaldast informatsiooni, et leida oma tee Koju…, milliseid samme tuleb selleks teha…, mida võtta arvesse ja millest loobuda…

Paljud inimesed on püüdnud ja püüavad jätkuvalt otsida üles Jumalat enda mõistuses

Parem uurige inimkonna pärandit…, sealt võib leida sellele palju vihjeid…

Soovitaks uurida oma mõistust… – mis asi see on…, kuidas tema töötab, millised on tema peamised funktsioonid ja… milleks on määratud…?

Teha seda mitte teadlaste terminites…, vaid otsida…, kuidas ohjata seda, mis on meie osana mateeria sfääris…, mis on meie valitsejana

 

Küsid minu asukoha kohta… – olen kõikjal…, enamuselt seal, kuhu koondan oma teadvuse…

Olen väljaspool aega ja avarust…, mul on isiklik kehastuste programm…, olen vaba… – igavene ja lõpmatu…

Minul ei ole motiivi äratada teis mingit huvi…

Te olete osa tervikust, kellel on olemas kõik atribuudid oma elu korraldamiseks…, teil on täielik voli kasutada neid oma äranägemise järgi…

Teie elu on teie mõtete ja emotsioonide peegeldus…

Kui teile miski ei meeldi…, siis laske see vabaks ja looge selle asemele uut…

 

Avan väikese saladuse… – inimkond on eksiarvamusel informatsioonide saamises…

Teadmisi saadakse läbi isikliku kogemise, mida saadakse oma mõtete, sõnade ja tegevuste läbi… – see on oluline…

Muul teel saadud informatsioon on mõistusnägemuslikku iseloomuga…, mida ei saa anda sõnaline informatsioon…

Kui teadvus on suunatud väljapoole…, siis seda vaja pöörata ringi, 180 kraadi…

On vaja uurida mitte vormide ilma…, vaid ennast… – küsimusi esitada endale ja vastuseid otsida endas…

Tõeline teekond enda juurde on läbi enda…, enese vahendusel…

Austusega, Altai Erak

 

26 oktoober

Tere, Leena… ehk järgnev on sinule abiks…

Kaheosalise loogika tõlgendaja oli teil Aristoteles…

See koosneb kahest osast, mis on omane paljudele tänapäeva inimestele… – valgus ja pimedus…, headus ja kurjus…, ja nii edasi…, mis koosneb vastanditest… (duaalsuse ilm)

Kolmeosaline loogika…

Budha tõi Jumala otsingute protsessi anni inimkonnale… – selle keskme… – Jah ja Ei

Omas vabas valikus inimene on võimeline jagama olemust vastanditeks…

Oma vabavaliku kohaselt võib ka mitte jagada…, kuna pimedus ei ole valguse vastu…, vaid täiendab seda…

Kui antud arutlus kanda suhtelisuse sfäärile, siis mõistuslik kokkuvõte võib väita… – kui midagi muud ei ole, siis on ikka sama Ei

Seega… – kui ei ole pimedust, siis ei ole ka valgust…, siit taas – Ei

Loogika on inimteadvuse arengu osa…

Mahavira, (valgustunu – sanskriti keeles) on seitsmeosaline loogika… – selles kolmele osale lisandub veel neli osa…

Jumala tundmise õigus – on võimalus (potentsiaal)…

4 osa kuulutab… – võimalik, et Jumalat ei ole…

5 osa kuulutab… – võimalik, et Jumal on olemas, kuid ei ole määratletav…

Siin tuleb sisse alternatiiv ja määramatus…

Liikudes edasi, tuleb sisse 6 osa, mis kõlab… – võimalik, et Jumal on olemas, kuid ei ole määratletav…

7 osa ütleb… – ega saa midagi enamat lisada, kuivaid… – et see ei ole määratletav…

See ei ole veel kõik, kuna 9 peab olema, kuna 9 on lõpetamine… – meisterlikkus…

Seega… – lisame kinnituseks veel kaks…

8 osa kuulutab… – Jumal on eimiski…

9 osa kinnitab… – Jumal on kõik…, Olev ja Olematu…

 

Nüüd protsess on jõudnud lõpule…, võimalus muutus reaalsuseks… – potentsiaal avanes…

Enda mõistmise õigus on realiseerunud…

Osa naases Tervikku…, individuaalsesse universaalsesse teadvusesse…

Ehk… Jumala laps saavutas Isa kõrgusi…

Isa kavandus teostus… – kadunud laps naases Koju…

Austusega, Altai Erak…

 

26 oktoober…

Milleks nii keeruliselt…?

Seda kõike on mulle räägitud lihtsamas keeles…

Või ma pole veel mõistnud selle sügavat mõtet, mis jõuab kohale meistriks tõusmisel…?

Seda kõike on mulle räägitud…, kuid ma siiski ei ole saanud veel endast võitu… – meistrini on mul veel pikk tee…

Ja üldse… – kõik targad kirjutised on sedavõrd mõistukõne vormis…, nendeni jõudmiseks on tarvis eraldi seletusraamatut…

Seega ei ole ime, et minu kanaldused on populaarsed… – neis kõik on seletatud lihtsamalt ja mõistetavamalt…

Sa lubasid vastata minu küsimustele… – kuidas jääb sinu ülestõusuga…?

Kuhu läksid üle ja milles see väljendub…?

 

27 oktoober

Nullenergiasse…, jumaliku Ema energiasse…

 

27 oktoober

Kuidas on seal…?

 

27 oktoober

Suurepärane…

 

29 oktoober

Räägi, kuidas sa pääsesid sinna…?

 

30 oktoober

Mõistatasin mängu lahti ja lõpetasin mängimise

Hakkasin jälgima keha, tema emotsioone ja tema mõtteid…

Võtsin täieliku kontrolli alla omad mõtted…

Ega samastanud end keha/emotsioon/mõistusega…, muundasin mõistuse teadvuseks, milline on allumas mulle…

Peatasin mõistuse töö…, ja ühel hetkel eimiski sai kõigeks…

Sõnu selle väljendamiseks ei ole…

See oli titaanlik töö…, tuli palju teha tööd enda kallal… – ja mitte ühe kehastuse jooksul…

Jumaliku Ema energia on täielikus rahu seisundis…, selle nimeks on protomateeria… – kõikide energiate ema…

Sellest energiast on mõttejõul võimalik luua mida iganes…, kasutades selleks üksnes teadvust… – mis on Valgusena…

Teie ilma teadlased on juba ammu jahtimas nullenergiat…

 

Inimolemuse loomisseade on töötamas järgnevalt…

Elektron ja positron on 3 ja 4 tšakra vahel kaotamas oma polaarsust…, miinus enam ei ole miinus…, ega pluss ei ole enam pluss (tõenäosuse väli), loovuse impulss tõuseb mööda tšakrate sammast…

Kui inimene usub, et sündmus on teostunud, siis hüpofüüs avab ukse lõpmatusse…, tema mõtteolemus lahkub sinna, ning naaseb sealt tagasi juba fakti kujul…

Näiteks… – inimene on haige, kuid otsustas tervendada oma keha…, ta kuulutab, et tema keha on terve ja loomupärane… – ja ongi terve… kuigi ehk mitte homme või ülehomme…

Kui ta usub sellesse 100%…, siis tema keha saab kohe ka tervendust…

Nii loomis-loomise järel inimesel kinnistub usk endasse, kui Loojasse…

 

Mõistusega üleminek inimese rassist kuuenda inimese rassi – Jumalaks… – on teostumas…

1 oktoobril toimus kolmanda laine üleminek…

Mõistusega inimene on mõistusega inimene…, aga mitte üleminekut ootav inimene…

Mida saaks oodata mõistlikuse vaatevinklist…?

Ehk ootamine loob ülemineku ootamise tunnetust…

Kuid inimesed väsivad oma ülemineku ootamisest…

Ilmaruum on andmas inimesele kõike, mida temal on tarvis loomiseks…, igal hetkel…

Ilmaruum lõigi ülemineku ootust inimese jaoks…

 

Kui inimene läbi raske töö on loonud valguskeha, helendusjadas 5,0…, siis ka leiab hetkega end viiendas mõõtmes…

Aga kui helendumus on 999…, siis ta on 13, või 14 mõõtmes…, siis temale on kättesaadavad kõik ülejäänud mõõtmed…, siis ta on suuteline suunama oma osa muudesse mõõtmetesse, isegi madaldades vibratsioone vajaliku helendumiseni…

Kas küsimused on ammendunud…?

Kõik on lihtne, kuid sugugi mitte kerge…

Soovin edu…

 

30 oktoober

Tänan, olen aru saanud…

Kuid minu küsimused ei ole veel ammendunud…

Kas oled huvitatud inimkonna üleminekust…, või sinule see ei tähenda midagi…?

Ja veel… – kas sa elad ühiskonnas, või väljaspool ühiskonda…?

Kas peres, või pereta…?

Kuidas sellesse suhtusid sinu lähedased…?

 

30 oktoober

Jätka küsimustega…, vastan kõigile…

Mul on keha…, see on humanoidne…

Olen pere inimene…, on tütar ja kaunis abikaasa…

Suhted meil on mõistmise tasemel…

Esineb ka lahkhelisid…

Mind peeti esmalt ebanormaalseks… – hiljem nad muutsid omad arvamused…

Oleme läbinud palju raskeid teekondi ja oleme jäänud püsima omale teele…

Mis ei tapa, see teeb tugevamaks…, nagu ütles suur mõtleja F. Nietzsche…

 

Aastal 2012 sai tehtud pöördumine Ilmaloovuse Looja poole, et teha üleminek aeglasemaks, kuna inimkond suuremas osas on veel magamas…, temale äratamine ei meeldi…

Looja ei ole sekkunud evolutsiooni protsessi eoonide aegu…

Ülemineku variante on olnud üle 200…

Looja ka praegu on juhtimas inimkonda valgustumise poole…

Kes on kuulmas teda, see on pääsenud unustusest…

Vana vaimsus, sa oled delfiinina kümmelnud maistes vetes veel enne inimkonda…

Maa ja inimkond on mulle väga kallid…

Austusega, Altai Erak…

 

01 november

Kui armastad inimkonda, siis võiks aidata teda…

Kirjelda oma kogemist… – ma avaldan selle…, mind on paljud lugemas…

Ehk teeks seda intervjuu stiilis…, või paned ise kirja teemade järgi…

Annan teemad, mida huvitab inimesi…

* Kuidas on 5 mõõtmes…, kui oled seal olnud…?

* Mida tarvis teha, et saavutada sinu taset…?

Ma muidugi mõistan, et kõik praktikad on kirjas buddismi ja muudes idamaistes õpetustes…, kuid neid on raske mõista… inimestele tarvis selgitada kõike lihtsamalt…

* Millised võimed sinus avanesid, kui muundasid teadvust…, mida tegid edasi…?

Kas peatusid…, või mitte…?

Või liikusid veel kõrgemale…?

* Kas energiatega ühtimine on ainus tee…, või on ka teisi…?

* Kas selleks on mingeid erilisi praktikaid, millistega oled tegelenud…, millised on andnud sulle paremaid tulemusi… – ehk need saavad aidata ka teisi…?

* Kuidas meenutada möödunuid elusid…?

Küsimusi on muidugi hulgim veel…

Olen tänulik sinule, kuna aitad mul saavutada seda taset ja jõuda sellele teele…

Ilmselt ka mina olen sinnapoole teel…

 

01 november

Tere, Elena…

Inimkond on tõesti mulle kallis…

Tema bioloogiline, bio/elektro/magnet/kristalne liik, kui vaimne olevus, on kokku pantud Looja poolt…, ja see on kui tema loovuse tipp… – vaimust mateeriani ja mateeriast vaimuni…

On käimas üks eksperiment… – kas… olles kehas, on võimalik uurida läbi kõiki mõõtmeid oma ilmaruumi piireis…?

Samas on ka teine eksperiment… – kas… on võimalik bioloogilist keha lahustada valguses, ning tõusta üles…

Kuid selles on üks eriline osa… – kas… Maa saab koos valgustunud inimkonnaga käivitada Nebadon-Ilmaruumi ülestõusu impulssi järgmisele arengu etapile…, kus saaks luua värv-värvi, luua heli…

Või kõik naaseb vanale ringile…

 

Inimkonnale on antud 70 aastat elu…, olla koos Maaga loova Tule energias…

Aeg ei ole suur… – seega… ehk mõtleks läbi teie võimaluse…, viisi, kuidas teha seda teoks…

Minul piire ei ole, seetõttu ma mõtlen valguse kujul…, sfäärina…

Ma olen kinnistamas planeedile Maa viienda mõõtme energiaid…, nende hele türkiissinine kiir on läbistamas mateeriat…

Taolisuse seaduse kohaselt valgus tõmbab ligi valgust…, seega… – viiendas mõõtmes valgus on kõikjal…, ta õrn, meeldiv, rahulik, lepituslik… – see on Kodu…

 

Lõpmatus on kätkemas kõike…, seega… otsijale see on alguste algus… – kõige mõistmine, siin ei ole ei aega, ega avarusi… – kõik on üks…, kõik on ühene…, ei ole eraldumisi… – evolutsioon käib kiirendatud korras…

Seetõttu huvi Maa vastu on suur…, siin on alus hetkeliseks muunduseks

13 mõõtme energia on liikumas kolmandasse…, just selline võimalus tõmbab ligi hulgim vaimsusi, kes on ootamas oma korda kehastumiseks planeet Maale…

Selline on Looja and vaimsustele, nende vapruse eest astuda sellel raskel teel

Seega… vaimsustel on valik… – kas olla Jumala kõrval…, või patuse hingena seal, kus valgus on kustunud…, kus taas alustada koopainimesena…

 

Oht ja võimalus…

Valik on inimese teha… – temal on valiku vabadus… – on olemas valik…

Lõpmatuses on võimalus kaotada oma individuaalsust…

Idamaine müstilisus jäi sellel pidama…, ei suutnud olla kaaslooja…

 

Ma koondasin end kokku…, nii keha, teadvuse, kui ka vaimsuse…, hakkasin looma…, tõin tagasi teadvuse, et olla ühe mõtte juures…, kuni tajusin kehastumist reaalsusesse…, seejärel tegin järgmise valiku… – ja nii edasi…, ja nii edasi…

 

Kogu muundus on mentaalne teadvus…, mõtete distsipliin…

Inimesele on pikka aega õpetatud informatsioonide meelde jätmist…, sageli… ka mittevajalikku… – seetõttu ta ei mõtle, mida mõtleb…, sellega ajab end segi… – mis on siiski ilmaruumiliku seaduse kohane – kvantiline põiming…, ja see on toimimas automaatselt…

 

Milliseid soovitusi otsijaile…?

* Tunnistada ausalt, et ta on kõige looja, mida on loonud…, kõige, olgu see hea, või halb…

Kui tunnistamine on aus… – siis duaalsuse mäng lakkab olemast… – hinge sigineb rahu…

* Olla aus kõigi suhtes, ega valetada ei endale, ei kellegile…

* Tunnustada ühesust ja kuulutada endale… – kõik oleme üks…

 

Kui kõik see on realiseeritud… – siis sellest saab algus…

Otsija saavutab rahuhetke… – sellestpeale algab vaimne agoonia…, himu teadmiste järel… – kõige 100 ulatuses…

Üksnes nii saab jõuda tulemuseni…

 

Mõistus ei taha loobuda võimust…, ta mõtleb välja tuhatkond mida, et hoida võimu enda käes… – mateeria on tema ilm…

Kui otsija taas ja taas toob oma mõistuse välisest ilmast ära, oma seesmisse ilma…, siis ta hakkab loobuma oma positsioonilt, kuni otsija ise annab temale korralduse – stopp…

Kui sinu mõistus peatub… – siis see on sinu suur võit…

Sellisel juhul otsija on liikumas emotsioonide kehalt üle mentaalsele kehale, kus saab täielikult peatada mõistuse arvustamised…

Mõistus on kogu möödanik…, ta arvustab kogu uut informatsiooni… – samastab mälu baasiga… – kui läheb kokku, siis võtab vastu…, kui ei lähe, siis heidab kõrvale…

Mõistus on suur analüütik ja suur looja…

Kui mõistus on allutatud, siis avaneb võimalus jälgida oma mõtteid… – jälgida igat ilmnenut mõtet…

Kui olite sekkunud mõttesse, siis koheselt olite selle kaasosanik…, vaatlejast muutusite osavõtjaks, ning tõmmasite ligi veel üht mõtet…, ja veel…, ja veel… – on ju tuttav protsess…?

Vaatleja väljub duaalsest ilmast…

Nii sain mina pääseda kolmanda mõõtme ilmast…

Praktiliselt… – mõtted kadusid ja teadvus tühjenes…

 

Emalik energia on kõikide potentsiaalide energia…

Loovuse impulss tuleneb teadvuse valikust, mis on Valgus… – emaliku energia rahuolek on tume ja tuttav…

Valgus ja Pimedus on Ühesuses kõrvuti

Minu arvates evolutsioonil ei ole piire…, on üksnes selle algus…

 

Kuidas meenutada möödunuid elusid… – proovi seda praktiseerida…

Mediteering on sidumas oma olemuse algetega…

See on oluline neile, kes on kulgemas vaimsel teel…

Mediteering aitab paremini tunnetada oma Mina igat 12 taset…

 

Tehke rida sügavaid sisse- ja väljahingeid, ning tunnetage, kuidas lõõgastub kogu keha…, seejärel… kujutlege oma võimet tunnetada igat 12 taset…, kuid… vaid ühte ühel korral…

Alustage füüsilisest kehast…

Hingake sügavalt ja teadvustage, mis on toimumas füüsilises kehas…

Seejärel liikuge emotsionaalse keha suunas… – mida tunnetate…?

Üksnes pange tähele… – tunnetage täienisti oma emotsioone… – ärge arvustage neid, ega püüdke tõusta neist üle…

Mõne aja pärast katsuge teadvustuda oma mentaalsesse kehasse… – pöörake oma tähelepanu mõtetele, uskumustele ja programmidele…

Jälgige oma mentaalset seisu…, kuidas see värvib teie reaalsuse vastuvõttu…

Seejärel hakake tunnetama oma astraalset keha…, püüdke märgata energiate ämblikvõrku, mis tuleneb kehast ja on sidumas teid kõigega Loovuses…

Nüüd püüdke häälestuda eeterlikule kehale… – tunnetage energiate elektromagnetilisi keeriseid oma auras ja tšakrates…

 

Need olid kerged tasemed…, kuid kasuaalsele kehale on raskem häälestuda…

Te olete võimelised selleks…

See on vaimsuse see osa, mis rändab elude vahel vigastamatult…

Hakake teadvustama oma möödunuid ja paralleelseid elusid…

Pange tähele paljude elude energeetilisi mustreid…

Ärge püüdke meenutada kindlaid sündmusi möödunud eludest…

 

Püüdke liikuda nüüd oma vaimsuse puhta olemuse tasemele… – tunnetage oma olemuse keskmet, mis on ajast ja avarusest kõrgemal…

Tehes seda, ärge püüdke arvustada või hinnata oma edu taset… – olge üksnes oma vaimsusena…

Pöörduge oma Kõrgema Vaimsuse poole, et ta avaneks kui kaheksanda tihkuse juuresolek… – üksnes lubage kogemisel sündida…

Pealiskaudne mõistus ei ole suuteline midagi tegema, et tuua teie Mina kaheksandasse tihkusesse…

Tehke sama üheksanda tihkuse oma meister-vaimsusega… – paluge oma Mina asuda teadvustuse üheksandale tihkusele…

Häälestuge kümnenda tihkuse kristustaolisele, või buddalikule Minale…

 

Nii olete seotud jumalike ilmadega, millised on tähtede plaanidest üle… – püüdke üksnes tunnetada neid mõõtmeid…

Liikuge üheteistkümnendasse tihkusesse… – individuaalse jumaliku Mina tasemele…

Ja lõpuks… – andke võimalust kaheteistkümnenda tihkuse universaalsel jumalikul Minal siseneda teadvusse…

Kõik, mida ka ei tunnetaks… – on täiuslik, ega ole millegi üle arvustada…

Üksnes lubage meditatsioonil avarduda…

Soovin edu…

 

01 november

Tänan, Altai Erak…, kas võin avaldada meie kirjavahetust…?

Kas võin avaldada täielikult…, või peab midagi isiklikku välja võtma…?

 

05 november

Tere, Elena…

Soovitan avaldada ka järgmist dialoogi, kus saame küsida ja vastata…, just sellisel tasemel, et mida ja kuidas teha, et väljuda duaalsuse ilmast…, kuidas saaks ise juhtida oma mõistust…, mõelda ja mõtiskleda oma äranägemise järgi…

Valmista materjal ette ja avalda see ilmaruumilikul lainel 11.11.11…

Austusega, Altai Erak…

 

05 november

Sean meie dialoogi alguste algusest, et oleks mõistmise jada… – milleks see ja kuidas sellega muuta end…, oma elu…, ja palju sellest, mida on teada meile oma tohututest elulistest kogemustest…

Tahaks seda jagada kättesaadavas ja mõistetavas keeles…, ehk see lühendab mõnede teed, või kergendab selle…

Eesastujail on alati raskem…, zen-keeles see oleks – otsida briljanti prügikastist

 

Ehk alustaks dialoogi küsimusega…

Kuidas õppida tundma end…?

 

Minu vastuseks ehk oleks… – õppida tundma saab üksnes seda, mis on reaalsuses olemas…

Reaalsus on – tunnetused…

Siit küsimus sinule… – mis sinu elus on reaalselt olemas…?

 

05 november

Siis tuleb välja, et hakkame ise teemasid valima…

Kui sa tahaksid jagada oma kogemusi, siis pane need kirja…, kirjelda oma kogemisi…

Ülemineku kogemusi…

Kuid sinule vastaks… – ei ole olemas midagi, mis ei eksisteeriks…

 

06 november

Ilmselt küll…, ei ole midagi võimatut…

See on Sõdalase teekond…, üksiku, vapra, sihikindla, võitlustest haavade veermeis… – kellele sõnad surmast toovad näole irve…

Ta on kindel ja ustav iseenesele ja oma sõnale…, ta ei astu teistega väitlustesse…

Temale ei ole oluline, mida mõtlevad, või räägivad temast teised…

Ta on teadlik, et tema teekond on tema valik… – see on kui joon inimese surma ja tema, kui Jumala, igavese elu vahel…

Oma mõtetega ta ei ole seotud selle ilmaga…, temal ei ole selle ilma lelusid, mateeriat… – ta on vaba kõigist rüüdest…

Temal on üks ainus eesmärk… – kaotada end, kui inimest…, luua end Jumala taolisena…, tema olemise kohasena…

Vaid üks inimene miljonitest on suuteline selleks…

Ošol on raamat elust ja surmast…, möödunud kehastustest…, selles on kirjeldatud tehnika, kuidas surra surematta…

Kui oma reaalsuses saate sellega hakkama…, siis näete, kuid teadvus on lahkumas kehast ja kuhu suunas ta on liikumas…

See on suurepärane kogemine…

Peale sellist kogemist saame jätkata meie dialoogi…

Selle kõige avaldamisel ei ole mingit mõtet…

Austusega kõigi teel astujate vastu, Altai Erak…

 

06 november

Järelikult… – inimest aidata ei tohi…?

Isegi rääkida oma üleminekust…, isegi jagada, lootes, ehk kellegile läheb kasuks…

Sõdalase tee ei ole kõigele jõukohane…

 

07 november

Astuge Maa ajalisele joonele ja te näete tulevikku…

Milleks tunda muret inimkonna pärast, kuna kaunis tulevik ei ole enam mägede taga…

Keda aidata…?

Ja peamine… – milleks Sõdalasele minu kogemised…?

Temale ei ole vaja etteütlusi…, või muud taolist…

Ta on teadlik, et kogu reaalsus ei tule väljastpoolt…, vaid seestpoolt… – ta kuuleb enda vaimsuse häält… – ta usaldab seda…

Kuidas kuulda oma vaimsuse häält…?

Vaigista oma seesmine dialoog…, vaimsuse hääl on vaikne…

Iidse aja müstikud rääkisid inimestele… – rahusta oma mõistus ja kuula oma vaimsust…, üksnes tema saab viia sind Koju tagasi…

 

Mida võiks veel lisada… – kõik soovitused muundusteks on teil olemas…, tarvis üksnes võtta need kasutusele, oma igapäevases elus…

Igaühe teha on… – kas teha tööd enda ja oma hüvangu nimel…?

Austusega, Altai Erak…

 

07 november

Ma ei mõista, mis sinuga toimub… – ise lubasid luua dialoogi, alustades alguste algusest…, kuid siis… mõtled ümber…

See on muidugi sinu teha…

Kuid inimese jutt, kes ise on läinud üle, oleks saanud anda teistele paljut…, kõige esmalt… – usku…

Usku sellesse, et see on võimalik…

Isegi esoteerikud on kaotanud oma usu helgesse tulevikku…

Kuid usk, kuipalju minule on teada… – on 50% edu…

Kahjuks ma ei oska astuda aja joonele…

Suudan vaid esitada küsimusi, millistele saan vastuseid…, millised kinnitavad, et kõik ei olegi nii vikerkaareline…

Sõdalase teest meil on juttu olnud aastaid 20, või enam…

Kui palju kulus sinul selleks aega…?

 

07 november

Enamuselt inimesed mõistavad üleminekut kui minekut mõõtmest mõõtmesse…, puht inimlikus mõttes… – oli pime ja rõske…, ja… äkki… kõik muutub… – muutub valgeks ja soojaks, hubaseks…

Kuid samas unustatakse ennast…

Kuhu kaovad arvustuse ja eraldumiste mõtted…?

See on üksnes mõistuse kavalus… –  ei tule üldse… ei tule helget tulevikku…

Miks mitte… – see kõik on reaalsuses juba olemas… – kõik on kristalselt puhas ja ilus… – otse teie silmade ees…

Kuid näha seda ei ole lihtne… selleks tarvis ise olla kristalselt puhas, olla kristallse valguse kehana…

Teile on seda kirjeldatud põhjalikult…

Teie silmadel on side…

Kes sidus seda sinna…, kes võtab selle maha…?

Aimata ei ole raske… – inimolevused isiklikult…

 

Ma olen selles ilmas, kuid ma ei taju, ega tunneta inimesi…, kas mõistad…?

Inimesed mind ei mõjuta, kuna meie vibratsioonide vahe on suur…

Ma ei mõista neid, ega püüa muuta kedagi…

Mul on oma kitsas suhtlusring…, neil kõigil on küllaldane helendumus…, me mõistame teine teist…

 

Te püüate suht järjekindlalt ja avatult väita, et oleme valinud teid ingellikust keskkonnast, kellele rääkida üleminekust…

 

Kuid meil ei õnnestu seni saada pidepunkti, kuidas suhelda teiega võrdväärsel tasandil…

Selleks on kaks varianti…

Esimene… – alandada enda vibratsiooni sagedust ja saada inimeseks…, mida ma tegema ei hakka…

Teine… – teie ise tõstate oma vibratsioone…, siis suudate mõista, millest käib dialoog…

 

Kui hakkate looma surma kogemist, siis puutute kokku iseendaga…

Siin tarvis 100% usku…, kuigi teie keha ja mõistust ümber veenda ei ole kerge…

Minul kulus selleks 3 kuud…

 

Põhjus selleks oli lihtne… – kui on olemas surm, kes võtab kõik ära… – siis milleks tarvis neid meeletuid pingutusi kogemisteks…

Ma otsustasin vaadata surmale otse silma…, kutsuda selleks teda enda juurde…, kas vikatiga, või ilma…

Ei tulnud…

Surma kogemine on võrdväärne ülestõusuga…

Seega… Kristus ristil oli kui märk inimestele…

Kas arvate, et Kristust löödi risti vägivaldselt… – ei…, ta ise lõi endale surma, et näidata inimesele vapruse kogemist…, kuidas temale järgida…

Ta on praegu kasvamas kehas, et kord taas tulla inimeste juurde inimkehas…

Tridigma… usk, lootus ja armastus on moonutatud…, see oleks… – lootus, usk ja armastus

See oleks teadmine oma kolmest teadvuse tasemest…

Kõik tõelised meistrid ei pühendanud õpilasi ilma isikliku surma kogemiseta…,  alles peale surma kogemise meister andis juhiseid edaspidisteks sammudeks…

 

Sõdalase teekond… – selleks kulus aega… – sai läbitud palju kehastusi…

Naasesin  maale Gisa kaudu…, tumesinise valguse saatel…

Olin preestriks Egiptuses, kuni saabusid sünged ajad…

Olin poisikesena pühitsetud  õpilaseks… – sedagi peale põhjaliku testi…, kõrvalisi õpilaseks ei võetud…, kuna pimeduse jõud hävitasid müsteeriumite koole…

Meister oli Tões…, tema nägi minus potentsiaali…

Olen palju kordi olnud kõiksugu sõdades…, olen sõdinud fašismiga…

Keha mul tapeti…, kuid ma ise elan edasi…

Austusega, Altai Erak…

 

07 november…

Ma sain aru…, ehk proovime veel… – jätkaks küsimustega…

 

Võib küsimusida jätkuvalt…

Saadud kogemused deaktiveerivad vananemise geenid ja käivitavad noorendamise geene…

Kui surma saladus on otsija poolt avastatud… – siis ta on surematu…

Järgmiseks sammuks on lahustada füüsiline keha valguse kehas…

Selline oleks ülestõus…

Soovin edu…

 

12 november – Elena Sedelnikova – sydelnikova@mail.ru

Tere, Altai Erak…

Olen proovinud mediteerida Ošo järgi… – ei tule välja…

Ma mõistan, et tarvis järjekindlust…

Tuleb välja, et kehaga hakkama saada on raskem, kui mõistusega…

Ta ei taha lõõgastuda… – kord sügeleb…, siis tõmbub krampi…, või muutub tuimaks…

Seega… mul on küsimus… – mis peaks olema tulemuseks…, kas šunyata…, või kehast väljumine…, või midagi muud…?

Mida tähendab tõmmata omad energiad keskmesse…?

Kui teen seda üksnes endamisi, siis energia hakkab voolama päikesepõimiku piirkonda…, algab südame kloppimine…

Kas on see õige…?

 

Kolm kuud ei ole küsimus…, kuid see võis olla sinu aeg… – minule kulub ehk enam…

Ja veel… – mida tähendavad sõnad… – oleme valinud teid ingellikust süsteemist…?

Kes need on…, kas sina ja sinu kaaslased…?

 

Sul jäi vastamata… – mis on sinu eesmärk…?

Kas aidata üksnes mind…, siis – miks…?

 

Ma mõistan vibratsioonide väärtust…, seega… püüan tõusta sinuni… – kuid vaevalt, et see sünnib kiiresti…

 

Mind aastal 2012 hoiatati, et mul on veel 5 rahulikku aastat…

Aeg on nüüd käes… – aeg muutuda… – tegemist jagub…

5 aastat on möödusid mul mitte küll paremal viisil… – kuid… tuleb minna edasi…, mul ei ole kavas peatuda…

Hirmu ei ole…, pigem… uudishimu…

 

Minult kord küsiti… – kas oled valmis tõusma läbi surma…?

Ma mõtlesin veidi ja leidsin…, põhimõttelt olen elanud siin päris hästi…, ehk mõndagi veel ei ole kogenud… – kuid… need ei ole olulised…

Ma vastasin… – jah…, olen valmis…

Kuid mulle vastati, et see oli üksnes test… – et see ei tule mul veel nii pea…

 

Viimane

Tere, Elena…

Mul on rõõm, et oled Lätte vibratsioonis… sellised sõnumid viivad evolutsiooni edasi suurel kiirusel…

Selline on Looja and… – mis on põhjalik ja lihtne…, selle peamiseks põhjuseks on… – mateeria ilm…

Albert Einstein oli otsinud ilma mateeria põhjust…, ta väitis, et lahendab Looja mõistatuse, kui tabab tema esimese mõtte…

 

Ma olen otsinud selgitusi kõigele…, isegi olles Lätte kõrval…

Kuid tõde väljendada lihtsalt ei saa keegi peale Looja enda…

Sinu kanal on kristalselt puhas… – ma näen seda… – sinul on tugevalt arenenud mõistus/teadvus…, ja süda on avatud…

Kui mõistad duaalsust…, siis ehk ei olegi tarvis sellist kehastuste hulka…

Kuid see siiski on – eksperiment…

Te olete kehastunud siiski planeedil Maa, mis oli loodud tohututel eesmärkidel… paljudel põhjustel…

 

Kas tihketes rämedates vibratsioonides on üldse võimalik üles otsida teed Koju…, tuua Maa välja pimeduse eliidi kätest, kus kõik on kuulumas neile…, tõsta inimkonna kollektiivset teadvust…, määrata Maa ajajoont…, tuua Maa tuumale uusi energiaid…?

On veel muidki ülesandeid, mida anname teile ka edaspidi…, vastavuses edasi jõudmisele…

Maa on kindlalt liikumas ja jääb liikuma Ülestõusu teed…

Maa mängib tulevikus meie Ilmaruumi jaoks suurt osa…

 

Energiad on koondumas…

Kui otsija muudab teadasaamise suuna…, nii enda poolt, kui enda poole (kesktõmbe ja tsentrifugaal), siis korjab energiaid enda juurde, ning mõistab… – kes Ma olen

Et pääseda lõpmatusse… – kulub tohutu hulk energiat… – seda läheb tarvis planeedi gravitatsiooni jõudude ületamiseks…

 

Et keha saaks lõõgastuda täienisti, koonda tähelepanu tšakratele… – alt ülespoole…, siis… soovi keha täielikku lõõgastust…

Pinge aegamööda lahtub…, keha muutub kergeks…

Austusega, Altai Erak…

Read Full Post »

Karma Nõukogu…, kas olete valmis vastusteks…?

Oleme valmis, kallis vaimsus…, esita küsimused…

 

Mis toimus minuga detsembris 2015 ja augustis 2017…?

Mul olid siis imelikud tundmused… – peas miski vastas minu küsimustele…

Mis minuga oli…, miks mul juhtus see just neil aegadel…?

See on sinus ärkamas side sinu sügavustega…, ilmaloovusega…

See side on kui eluandev allikas, mis püüab pääseda sinuni, et valgustada sinu olekut headuse lootuse valgusega…, osalusega olla osanik suures loovuse müsteeriumis…

Kosmilised kiired on puudutamas sinu sideniite…

On käes aeg avaneda ilmaruumile…, õppida kuulma teda…

Tarvis õppida tegema temaga koostööd…, aga mitte konutada pimeduses ja vaakuumis…

On aeg usalduda protsessile…

Sukeldu endasse igapäevaselt, kasvõi mõneks pooleks tunniks…

Lüli välja kõik välised tegurid, jättes mõned asjad kõrvale…

Vaid sule silmad…, sukeldu enda olemusse…, enda sügavusse…

Sukeldu sinna, kus on tõusmas uue elu ja uute teadmiste võrsed…

Üksnes jälgi end…, jälgi kõike, mis on sinuga toimumas…

Heida minema hirmud…, need on blokeerimas uue ilmumist…, sinu uue sündimist… –Jumalinimese sündimist sinus…

Aeg on käes…

 

Kuidas tõlkida teiepoolseid märke mõtestatud sõnumiks…?

Peamine on… mitte pingutada, ega anda sellele erilist tähendus…

Mõtestatud juttu tahab sinu mõistus… – ta tahab kontrollida kõike, mis tuleb mõtteväliselt, millel puudub sõnaline väljendusvorm…

Mõistus sattub segadusse ja läheb paanikasse… – miski on tema kontrolli alt ära libisemas…

 

Usaldu endale… – sa ei ole mõistus…

Sa oled midagi enamat, kui mõistus…

Sa isegi ei aima, kui tohutu ja paljumõõtmeline oled…

Kõik sinu kehad on teadlikud, kuidas võtta vastu informatsiooni, tõlkimata seda sõnalisse vormi…

Informatsioon on puhas energia…, mis sisenedes kehasse, avaneb…, aitab käivitada kõik vastuvõtu ja loovuse mehhanismid…

Kuid sinul on hirm, et kui sa ei mõista toimuvat…, siis keegi saab hõivata sind…

Jäta need hirmud, neil ei ole alust…

 

Peatselt võid kuulda oma Kõrgemat Aspekti…

Selleks tarvis lõõgastuda ja usalduda…

Kaunis müstiline ilm on avanemas sulle…

On aeg, kus Looja nähtamatud energiad on jõudmas planeedile ja on valgustamas igaühe teed… – teed teie endi illusioonide labürindis…

Kui soovid, siis tuleb ka märkide mõistmine ja nende lahtimõtestamine…

Selleks tarvis üksnes pöörduda oma Kõrgema Aspekti poole, et ta annaks informatsioone mõtestatud sõnumina, mida saad kuulda…

 

Probleemid on siiski sinus… – sinul ei jätku usku endasse…

Kuivaid usud sellesse, et oled suuteline kuulma… – siis väravad hakkavad avanema…

Tegelikult sa ise oled seadmas blokke informatsioonidele ette…, sulgud nende eest oma uskmatusega…

Üksnes avane…, paiska valla omad embused kogu ilma vastu ja joovastu protsessist…

Aeg on käes…

 

Miks näen jätkuvaid unenägusid…, juba üle nädala…, lakkamatult, iga päev…?

See on informatsiooni tulv…

Jälgi neid… – lasku neisse… proovi teadvustada unes, et oled magamas…

Õpi jälgima suurepärast illusiooni…, kui filmi… – süüvimata une protsessi…

Nii saad vabaneda illusioonidest…

Võid minna illusioonidega kaasa, isegi unes…, kui ise soovid seda…

Kuid peamine… – püüa olla teadlik mõlemas protsessis…

Ole pidevalt teadlik iga sündmuse hetkes…

Kui õpid olema teadlikuna ja virgena, siis oled teadlik ka unede aegu… – need avanevad sinule ennenägematu tõdedena ja õppetundidena…

Kuid peamine… – ära pinguta ja ära püüa meenutada, mida nägid unes…

See on teatud informatiivse energia maht kõrgemate juhendajate poolt, mis aitavad sinul avaneda…

Selline on Looja voli…

Kui on meeles unepilt…, siis ära püüa tõlgendada selle mõtet… – see on peidus paljumõõtmelisuses…

Sinu olemus oma väikse võimsusega, ehk… vähese ühenduvusega, ei ole võimeline teadvustama kogu protsessi, milline on toimumas paljudel plaanidel ühekorraga…

Üksnes jälgi une pilte…, sukeldu neisse… – võid mõtelda neile, kuid 0hindamata neid…, püüdmata leida neis mõtet…

See ehk meenutaks puslede kokku panekut…

Võttes kätte järjekordse pusletükki, tervet pilti veel ei näe… otsid vaid kohta, kuhu see sobib…

Üksnes pikema töö tulemusena, sobitades pusletükke, hakkab pilt välja joonistuma…

Sama on toimumas ka sinu unedega…

Üksnes kiirustamata…, rõõmuga… joovastudes sea Uue Ilma pusletükid kokku…

 

Tänan informatiivsete selgituste eest…

Me täname sind koostöö eest…

Püsige Looja Valguses…

Olete kõik armastatud…

SElena

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Antud sõnum on suunatud enamuselt neile, kes on istumas siin, kes olid siin kõik need päevad…, nemad mõistavad paremini, kui need, kes alles nüüd liitusid siia…, kas lugedes või kuulates…

Kuigi see on kindlalt suunatud neile…, ometi see kulub ära nii mõnelegi veel, et õppida midagi juurde…

Seekord jatkame detsembris 2017 alustatud teemal… Õpetavast Ringist

Selle põhjuseks oli midagi enamat, kuivaid rääkida sellest, kuidas võis näha välja Lemuuria…

See oli planeedi esmase Lätte aluspanevate Õpetuste võimaldamise algus…

Lätteks endaks oli see, mida peate Jumalaks…, ehk… koondväljendiks, või sõnaks, milline väljendas tema teatud sugu…

Võite kasutusele võtta mistahes sõna… – kasvõi… Keskne Läte…, armastus…, mõistmine… – neil kõigil on sõnum inimkonnale…

Selleks sõnumiks on aluspanev informatsioon, mida õpetati Lemuuria õpetustes…

Neid, kes andsid informatsiooni, nimetati ülestõusnud olevusteks…, kes oma olemuselt olid ingellikeks olevusteks… – neid võite nimetada kuidas vaid tahate…

Nemad astusid laste ja täiskasvanute ette ja jagasid informatsiooni, mis oli absoluutselt puhas ja tulenes Keskmest…, Loojalt…

Mu kallid…, kõige selle lähtehetkeks on see, mida olete ootamas…, ja see on tulemas otseselt Lättest…

See on see, mida teil tarvis teada saada oma reisi jaoks, mida olete juba pea alustanud koos planeet Maaga…

Kõik põhimõtted, mida õpetati Õpetava Ringi aegu, muutuvad olulisteks salle ajastu jaoks, milles olete elamas ja kuulamas mind…

Need aitavad minna uuele kursile, Nihke ja Tõe suunas, mida oli teada vanadel vaimsustel…, kes teadsid, mis on oluline ja mis mitte…

 

Lemuuria Õpetav Ring

Kui olete läbi uurinud Õpetavat Ringi ja kui olete seda õppinud tundma kasvõi pisku…, siis olete juba süüvinud antud teemasse…

See teema on hõlvamas heasoovlikkust ja armastust…, heatahtlikke süsteeme…, vaimsete perede rühmasid…

Iga sõnum…, iga käepide sellel ringil…, kogu selle numeroloogia…, vahepiirkondade mõte ja tähendus… tähendavad üht ja sama sõnumit… – te olete Jumalale teada...

Mistahes asi, mis ei viita sellele, on täienisti kohatu kogu käesoleva aja jaoks…

Ärge laske end eksitada nende poolt, kes hakkavad rääkima teile pimedusest ja hukust…, pettumustest ja hirmudest…, draamadest… kes viibutades näppu, ütlevad… – vaat, kuhu olete jõudmas…

Sellel ei ole mingit tõde taga…

Nendeks võivad olla ka selliseid, kes peavad end vanadeks vaimsusteks, Valgustöötajateks…

Kallid…, need on üksnes vanad harjumused… – ei midagi enamat…, ja neil ei ole mingeid musti kavatsusi… – need on vanad harjumused vanadest energiatest…

Just see on see…

 

Eeldused õppimiseks

Siin ehk jätkaks vestlust, mida alustasin detsembris, istudes kahe lemuuria naise vahel…

Siis ma tutvustasin Keskse Lätte kaunidust, millest olete kõik tulnud…, tutvustasin teile puhast armastust, millest on kõik asjad alanud…

Mõnes teis see ehk leiab vastukaja…, kuigi see võib erineda sellest, kuidas ise arvasite seda tulevat…

Ehk olete õppinud seda teisiti…, kuid alateadlikult jõuate mõistmiseni… kas see kajastub teis…, kas on see õige…, kas see erineb teie poolt arvatust…

 

Tahaks jätkata nii, nagu istuks need Lemuuria naised jätkuvalt minu kõrval…

Mul ei ole vajadust õngitseda seda Akašidest välja, kuna ise olin seal… – ma olin seal…

Kuigi Krayon ei ole kunagi olnud inimesena…, kuid see, mida nimetate Krayoniks, on rühm, keda olete kuulamas… – see vaimsuste rühm oli seal…

See on kui toetusrühm, kes tuhandeid aastaid on jälginud, mis on toimunud nii teistes ilmades, kui ka selles…

On jälginud, kuidas inimlooma DNA oli muutumas…

Sellest on saanud püha anum, kus on tallel suurejooneline Jumala pale…

See on see loomislugu, mida on teile õpetatud ja mis on tallel teie pühakirjades…

Reaalne Nihe…, reaalne Muutus tegi seda, et kõik hakkas arenema sootuks teises suunas… läbi vaba valiku…, teadvuse abil…

Nii algas suure ja peamise mõistatuse lahendamine…

 

Ma tahaks tänast vestlust korraldada selliselt, et justkui oleksime taas Havaiidel…

Täna tahaks rääkida enam sellest ringi käepidemest, mis kujutab endast peeglit

Enamus siin olevatest vanadest vaimsustest on õppinud seda, mida olete peegeldamas teistele…, ja mis on peegeldumas sealt tagasi iseendale…

 

Seega… Jumala peegeldumine inimeses on esmane…

Selline kontseptsioon on tervinisti ja täienisti tundmatu uue informatsioonina neile, kes on kauged sellest…, kes isegi vihkasid neid, kes, kui lapsed, tahtsid kuulda Emalt-Õpetajalt, mis asi see on… – mis on see, mida Jumal tahab, et nemad teaksid…?

Selleks kulus pikemat aega…, palju enam, kui oleksite võinud arvata…

Seda kõike anti ülilihtsustatult…, kuna see oli siis alles õpetamise algus…

Kuigi kõik, mis on teile mõistetav ja elegantne, mõnele ehk väga keeruline… kuid enamusele neist see oli siiski täienisti arusaamatu…

 

Tänavu avate raamatuid ja võtate sealt vajaliku lõigu…

Kuid kujutage last, kes on vaevalt veel veerimas tähti…

Tema tasemel te ei ole veel avanud ühtki raamatut, ega lugenud veel midagi…

Kunagi lugemise mõiste oli teie jaoks isegi tundmatu, kuna inimkonnal puudus kirjakeel…

Just sedavõrd primitiivsed olite omal ajal…

Olite valmis kuulama kõike, mida rääkis teile plejaadlik Ema…

Tema rääkis, et teil on 23 kromosoomi paari…, et olete osa Loovuse süsteemist…, et olete suurepärased…

Nii samm sammult õppisite käepide käepideme järel…, kuni jõudsite peeglini…

Peeglini jõudes, te ei olnud veel võimeline kõike mõistma…

Pange tähele… – enese peegelduse atribuut oli õpitav laste poolt, aga mitte täiskasvanute poolt…

Selline lähenemine oli lastele meeltmööda…. – juba seetõttu, kuidas plejaadlikud emad aitasid neil seda teha…

Meistrid-Õpetajate meistriteadvus mõistis hästi inimloomust… – lemuurlaste inimloomust – alguste alguse loomust…, olles seal, nad mõistsid lemuurlasi, ja tegid tööd nende lastega…

Nemad olid teadlikud, kuidas toimida lastega…, kuidas toimuks iseõppimine, et neil endil ilmneks ahhaäratundmine

 

Lemuurlikud peeglid…

Egas midagi…, jätkame arutlemist, mida alustasime Havaiidel, ning räägime Lemuuriast ja peeglist

Kõige esmalt… – Lemuurias peegleid ei olnud…

Neil ei olnud klaasi, ei metalli… seega… ei olnud võimalik saada peegeldusi…

Ainus võimalus saada peegeldust – oli vesi…

Lemuurlased olid avara mõistusega ja taiplikud asjade loomises…

Nemad suutsid efektselt ja praktiliselt rakendada kõike, mis oli neil käepärast…, isegi laava tükke…

Selle tulemusel neil leidus peegleid…, kuid suht primitiivseid… – see olenes nende oskustest…

Kujutlege väikest kettakujulist süvist, mis oli hoolega silutud… – lemuurlased tegid kõike käsitsi ja püüdsid teha seda võimalikult siledaks…

Kui valati sellesse vett, siis sellest sai hea peegeldi…

Kui kõik oli tehtud õieti, siis, olles süvise kohal, oli võimalik vaadata enda peegeldust… – pea täiuslikku…

Kui süvis oli tuulevarjus, siis süvises oleval veel ei olnud virvendusi…

Nõrga valguse puhul ja taeva taustal oli raske vaadelda enda kujutist…

Peatselt nemad taipasid, et seda vaadata on parem öisel ajal, rasvalampide valguses, mis paigutati kas ringi keskele, või mööda ringi äärt… – nii nende näod olid hästi valgustatud…

Nii nemad said näha iseenda peegeldust… – näha selgelt…

 

Kuid… selle peegli kohale tuli kummarduda, mida ilma abita oli raske teha…

Et teha seda lihtsamaks, nemad ehitasid keerulise seadeldise…, midagi kanderaami taolist, mis seisis veesilma kohal…

Igaüks võis, korjates juuksed kuklale, heita kanderaamile, näoga veesilma kohal, mille ümber põlesid rasvalambid…

Nii oli neil võimalus uurida enda peegeldust nii kaua, kuivaid soovisid…

Võite ettekujutada, et selliseid peegleid tehti hulgim… – sedavõrd suur oli inimeste soov näha iseend…

Seda ei saanud teha avavetel, kuna seal vesi ei olnud kunagi rahulik…

Selline peegel oli selle ajakohaselt väga-väga täiuslik…

 

Mäng peegeldustega…

Plejaadlikud õpetajad jagasid õpetusi igal korral, kui lapsed kogunesid peeglite ümber, kus mängiti oma peegeldustega…

Lapsed, mängides ja naerdes, heitsid peegelduse kohal pikali ja uurisid end…

Meister-õpetaja ühel hetkel peatab mängu ja küsib peegli kohal olevalt lapselt… – mida sa nüüd näed…

Lapsed pidid vastuseks midagi välja mõtlema…, kasvõi… – ma näen kala

Õpetaja võis ütelda selle peale… – olgu…, kui sa näed kala… – siis räägime kalast…

Laps tahtis küll väita, et ta vaid kujutas endale ette kala…, kuid… juba oligi kala osas…

Temalt küsiti, kuidas näeb välja kala, mida näed peeglis…?

Laps hakkab kirjeldama… – ta ujub meres, temal on oma pere…, ta on rikastamas kohta, kus elame meie… – ja see on hea…

Kala on meie rahvale toiduseks ja see aitab meil jääda ellu…

Selline tsükkel on kordumas, kuna kaladel on palju poegi…

 

Laps oleks saanud jätkata kirjeldust ja jätkata…, nii oleksid kõik saanud ülevaate kalast…

Sellises mängus kujunes kõigil ühene pilt asjast, mida nemad võtsid sellistes mängudes läbi… – nemad kõik pidid kujundlikult kirjeldama peeglis nähtut…

Nende enda peegeldused muutusid Gaia looduse peegeldusteks…, kõigest, mida lapsed olid suutelised ette kujutama…

Laste enda peegeldused muutusid kõigiks kujutisteks, mis üksnes oli nende ümber…

 

Selliselt lapsed imbusid läbi ideedest, ning olid suutelised kujutlema end isegi selliste asjadena, milliseid ei olnud isegi olemas…, nemad olid võimelised heitma nalja lemuurliku ema üle… – just seda oli õpetaja ka oodanud neilt…

Neilt küsiti edasi, et kus tema kujuteldav loom elab ja mida teeb…, kuidas ta välja näeb?

Lapse kujutlusmeel maalis kujutelmat, avardades ja täiendades oma lugu…

Nii lastest said isegi selliste asjade peegeldusteks, millised olid nähtamatud…, ehk… seni nende poolt veel nägemata…

Nii sai nendest osa Ilmaruumist…, osa Kaasloovusest…, osa nähtamatust… – nemad muutusid paljumõõtmelisteks…

Nende endi peegeldused olid neile mängudeks, mida nad väga armastasid…

Hiljem see kujunes neile Jumala peegelduseks neis endis…

Kui nemad kasvasid suureks, siis ei olnud raskusi arutleda edasi samas vaimus…

Neil, kellest hiljem said šamaanid, oli lihtne rääkida looduse peegeldustest endas…, ja sellest, mida pidasid Jumalaks, kuna uskusid, et see on Jumal…, ehk… Keskne Läte… – seda kõik enda suhtes…

Koos teadasaamistega, Ringi käepidemete abil, nemad said tunda rõõmu…

 

Lemuurlik lähenemine õpetustele

See oli lihtne…, see oli suurejooneline…

Ma räägin sellest selleks, et teaksite, kuidas see oli ja… kuidas seda kasutati…

Paljud õpetused, mis näisid lapse intellektist kõrgemana olevat, käisid mänguliste protsesside aegu… – toimus aegamööda avanemine…, läbi huvitavate mängude…

 

Ei ole paremat viisi õpetada lastele intellektuaalseid tõdesid, kuivaid läbi mängude, millised neile meeldisid…, mida neil meeldis teha taas ja taas… – süüvides selliselt idee mõttesse…

Selline oli õppimine vastavuses kasvamisele…

Mõned lapsed omandasid seda koheselt… – ja…, ma näen end kalana…, ma olen kalaga üks…, ehk annaks sellele kalale nime…?

(Krayon muiates) – just seetõttu on ookeanis nii palju kalu nimedega…

 

Kuidas kultuur on määramas reaalsust

Kas pole huvitav näha, kuidas kultuur on kujundamas reaalsust…?

Teie tänavune kultuur, mida peate Inimkonna kultuurina, on kujundamas otse praegugi…, juba eelnevalt määrates vastuseid teie küsimustele… – te isegi ei aima seda…

Te isegi ei aima, et olete valimas üksnes loogilisi kujundeid, milliseid peate reaalsetena…, kuigi see on kõigest teie kultuuri poolt määratud sellisena…

 

Seoses sellega tooks ühe naljaka näite, mis selgitaks, kuidas kultuur on määramas teie ümber toimuvat…, ja kuidas te võtate seda vastu…

Ehk maaliks mõtteis mingi kultuuri pildi, mis kui eksisteeriks mingil planeedil…

Räägiks kui möödaniku kultuurist… – tahaks rääkida sellest kerges vormis…, huumoriga… – ehk see huvitaks teid…, ehk saaksite midagi kasulikku sellest, kuna olete siiski veel kui lapsed…

 

Kujutlege kultuuri, kus on kombeks ütelda… – mida vanem on inimene, seda parem ta on

Kui vaatate… – kellel on enam teadmisi…, kes on kõige targem…, kes on kannatlikum…, kes armastab enam… – ikka see, kes on elanud pikemat elu

Just seetõttu seda, kes on elanud selles kultuuris pikemat elu, nähakse teistest ülevamana…, hulga ülevamana…

Selles kultuuris tõemeeli tunnustatakse ja austatakse iga…, ning vastavuses sellele neil kujunes tohutu majandusharu, mis kajastab väärikat iga…

Kui astuksite nende poodidesse, siis kosmeetika osakonnas oleks võimalik valida seda, mis teeks teid vanemaks… – see oleks hea valik…

Kõik kosmeetilised vahendid… nii naistele, kui meestele, on selleks, et immiteerida vananemist…

Neile endile see meeldib väga…

Muidugi…, mida paremini see tõi esile vanuse, seda enam osteti ära…

Sellele oli suunatud kogu kaubandus…

Sama oli kajastumas ka meedias, kus esinesid enamuselt eakad…

Oli ka eakohane reklaam… (Krayon muiates) – eakatele daamidele…, teile – vanandav kosmeetika

Mida vanem oli väljanägemine…, seda auväärsemana võeti…, isegi siis, kui isegi teati, et ei olda veel nii vana…

 

(Krayon muiates) Kas see ei meenuta teile midagi…?

Selles kultuuris on pea sama kui teil…, kuid… mõnevõrra teises vormis…

Isegi noored tahaks olla vanemana ja seetõttu teevad otsuse…, nende riided peavad nägema kulununa…

Mida kulunum on nende riietus… – seda parem…

Selline on nende paradigma…, selline on nende ettekujutus… – selline on nende kultuur…

Sellise kultuuri puhul, kus vanus on suure au sees, kus igaüks püüab välja näha eakana…, võib ette kujutada, millised kulutused on juuste hoolduseks…, kus kõik tahavad olla hallpead…

(Krayon naerdes)… Halltoone on suuremal hulgal…

 

Kuigi see näib imelikuna ja naljakana, kuid selline kultuur võiks olla kas planeedil Maa, või mistahes Galaktika nurgas…

See jutt on teile selleks, et te mõistaks oma küsimusi… elust…, vaimust…, kuidas need asjad võiksid olla…

Kuid vastused, mida saate… on tervikuna ja täienisti moonutatud, kuna teie ettekujutus nende usust ja veendumustest oleks küll, teie arvates, mitte kui parimal viisil…

 

See jutt oli selleks, et näidata teile, kuidas paradigmade nihe loob muutusi selles, kuidas mõtlete ja mida mõtlete…

Seetõttu me taas pakume teile tulla oma karbikesest välja, milles tunnete end mugavalt…, milles enda arvates mõistate, kuidas asjad käivad…, ja mis teie arvates on oluline

Teile näib, et sellest karbist ei saa kõrvaldada midagi, mida on teile õpetatud…

Seda on tõemeeli raske teha…

 

Kuid selle kallal võite teha tööd seni, kuni jõuate neutraalsesse olekusse…, sedavõrd neutraalsesse, kuivõrd olete suuteline… – et suudate esitada mõningaid küsimusi endile…

Vaadates peeglisse, küsida… – kes ma olen?… – vaatamata sellele, kui noor või vana olete…

Vaadates peeglisse, näha endas Jumalat… – ehk end tagasipeegeldavat ja ütlevat… – muidugi saan olla kala (Krayon naerab), võin olla ka puu… – sest kõik on ühene…, ja asjad, mida arvan eraldi olevatena, ei ole sootuks sellistena…

Paradigma, milles kasvasin, õppisin…, kus mulle õpetati, mis on hea ja mis on paha… – on üksnes kultuuri poolt tunnustatud asjad… – ajutiselt…

Reaalseks tõeks on see, mida näen peeglis…, kuid peegel näitab mulle Jumalat…, ja mind…

Lahkudes siit koos oma Kõrgema Minaga, hakkan peegeldama seda, mida näen siin kui Jumalat… – kõikjal, kuhu ka ei läheks…, kusjuures… ilma selleta, mis on tunnustatud kultuuris…, ilma selleta, mida oli mulle õpetatud…

Selle asemel mul on mõistmine, headus, vastutulelikkus teistele ja vastutulelikkus enda suhtes…

Peeglis näen üksnes seda, mida näen endas…, näen teistes…, samas olen saatmas neile  armastuse energiat…, olen mõistev seal, kus teised ei mõista… – omades seejuures sügavat peegeldavat tarkust

 

Püüd tõe poole

Mõni ehk mõistab seda sõnumit…, mõni ehk mitte…

Kuid mu kallid…, nii on alati olnud… – selline on vaba valik

See sõnum oli Õpetava Ringi kindlast käepidemest, mis enamuselt oli suunatud siin istujatele…

Kuid soovitan partneril seada seda selliselt, et oleks kohane ka teistele…

Tuleb kord teisigi, kes jõuavad selle käepideme õppimiseni… – kes näevad ja mõistavad mõningaid kodeerituid asju, millistest sai täna räägitud…

 

Sõnumite eesmärk antud ajal… maapeal, käesoleva Nihke käigus, on sama, mis on kogu Õpetava Ringi õpetustes…

See on sellest, et peamised kesksed tõed armastusest, mõistmisest, headusest, heasoovlikkusest, on näitamas seda, milliseks saab inimloomus tulevikus…

 

See on vältimatu, kuna olete õppimas tundma iseend ja olete arenemas… – Valgus hakkab juhtima teid selles…

See ei juhtu ühehetkeliselt…

Leidub kannatamatuid, kes võtavad seda mingi naljana, ega näe midagi sellist toimuvat

Selliseid leidub isegi Valgustöötajate seas…, nemad ei näegi seda, mida olete nägemas teie…

 

Ma räägin sellest teile, et oleksite valmis nendelt tulevatele kahtlustele ja lahkhelidele, kes ei usu…, Valgustöötajate suhtes, kes langevad ära ja pagevad, kuna nende jaoks see on liiast raske…

Kui teie, vanad vaimsused, jätkate oma püüdlusi tõe poole, siis suudate leida sellise keskme, sellise olemuse, mis on võimeline viima teid edasi…

See võib tuua esile ärkamislaine lahvatust, mille tulemusel te ei naase enam iialgi tagasi…

 

Küll näete… – see kõik teeb teie elu paremaks…

See on võimeline muutma kõike, mida peate muutmatuks… – te näete seda…

 

See muutub sinu isiklikuks asjaks…, hulga isiklikumaks, kui miski muu… – sedavõrd, et keegi ei suudaks panna sind kahtlema…, ja rääkida sulle tõest midagi muud…, ega keegi saaks rääkida sulle armastusest midagi muud…

Selline on keskme… – südamik…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Karma Nõukogu…, kas olete valmis vastama…?

Me kuulame sind, vaimsus…

 

Ma paluks selgitada mulle, kus olen eksimas ja mida peaksin tegema…

Sul ei ole vajadust kurvastada… – me oleme alati sinu kõrval ja kuuleme sinu mõtteid…, oleme jälgimas sinu arengut…

Kui pöördusid meie poole…, järelikult… oled valmis astuma õppimise teele…

Oled sellega nõus…?

Meil on ülim rõõm sinu üle… – iga õpilane on meile hindamatu…

Oled meie Isa suurejooneline laps ja sinu teekond on suurepärane…

Kui oled valmis astuma sellele teadlikult, siis oleme alati valmis aitama sind selles…

Kuid õppimine, mu kallis, on raske töö… – kas mõistad seda…?

Kuid esmalt sul tuleb teha tööd enda kallal…, ehk… teha kodutöid…

Muretu eksisteerimise aeg on möödas…, seega… – aeg asuda õppimise kallale…

Et saada tõeliseks loojaks, on tarvis õppida selleks…

Et äratada endas Jumala, tarvis osata olla Jumal…

Sinuga tahab rääkida naisolemus õpetavast süsteemist…

 

Kallis…, sa oled kaunis jumalik olevus…, kui puhkev õis…

Tahaks täita sind oma rõõmu ja täiuse energiatega, millised on täis armastust…

Kujutle end kauni õiena, millisena vaid soovid…, millist tahaksid kinkida ilmale…

Kui kaunina ja millise aroomina hakkad lõhnama, oleneb täienisti sinust…

Seetõttu avane Jumalale…, armastusele, oma tõelisele jumalikkusele… – saa üksnes kasvavaks õieks… et olla kord avatuna inimestele ja kogu ilmale…

Kas õis kunagi mõtleb sellest, mis on teda ümbritsemas…?

Ta vaid avaneb päikese armastuse jõul…, maa armastuse jõul…, vee armastuse jõul…, tuule armastuse jõul…

Kõike seda on andmas temale õitsemiseks meie Looja…

Kallis…, sinu puhkemise aeg on kätte jõudmas… – seega… üksnes võta vastu ilma armastust enda suhetes…

Mida sinu maises elus ka ei juhtuks, Looja oma armastusega on alati kindlustamas sulle kõike, mida on sulle tarvis rõõmu jaoks… – et sul ei oleks tarvis kurvastada, ega karta midagi…

Üksnes usaldu jumalikule Loojale…, ja kõik avaneb sulle…

 

Miks sulgud elu eest…, mida oled kartmas…?

Ehk alustaks tänulikkuse praktikast… – see on võimsaim puhastuse voog, mis on minema pühkimas kõik takistused…, on puhastamas kõike…

Igal hommikul ja õhtul ole tänulik kõikidele Looja andidele, milliseid ta võimaldab sinule… – elu annile…, armastuse annile…, tänulik laste eest, milliseid ta on saatnud sulle… – ära unusta seda…

Olgu see tänu siiras ja tõene…

Üksnes siis hakkad täituma puhastavate energiatega ja jumaliku õnnistusega…

Tunneta Jumalat kogu südamest…, siis leiad selles ka mind, kuna ma olen alati sinuga…

Sa oled kaunis ja õnnistatud… – sul on tarvis seda teada…

 

Nüüd paluks selgitusi pere küsimustes…

See on üksnes õppetund, mida sa ei olnud seni suuteline läbima…, selgeks õppima…

Sa ei olnud suuteline lahendama ülesannet… üks pluss üks… – kas see võrdub sinu jaoks ühega…?

Kas mõistad…?

Seni see on raske ülesanne teile kõigile…

Kusjuures… sama ülesannet lahendad kergusega oma laste näol… – kas pole…?

Kuid ei suuda lahendada seda oma mehega…

Kui tunnetad end temaga ühesena, siis sina, pluss tema… olete üks olemus…

Üksnes nii saab ülesanne lahendatud…

Mõista siiski… – mistahes partnerlikes suhetes seda ülesannet tuleb lahendada kõigil…

Enamus teie seast ei suuda seda lahendada…

Kas tead, miks…?

Sest paljud kardavad kaotada end…

Kõik olete enda arvates täisõiguslikud isiksused… – ja äkki… kaotada end teise nimel…?

Te ei ole suutelised seda ette kujutama… – seetõttu kardate seda…

Kuid… kaotada end teises, tähendab… leida terviklikkust… – üks pluss üks… annab täiusliku ühe…

Selline on maagiline matemaatika…, mida seisab sul ees ära õppida…

 

Võiks ütelda, et olete üksnes poolikud… – ja kui saate ühineda teise poolega…, siis muutute tervikuks…

Kuid ühinemine teise poolega ei ole lihtne protsess…, igal poolikul on oma individuaalsus, mida ei soovita kaotada…

Just sellest tulenevad teie probleemid…

Sinu mees püüab leida enda teise poole…, nagu teed seda sa ise…

Teile on teada imeline müüt, mille kohaselt kusagil on olemas teie teine pool, milline kergusega liitub teiega…, ja kui kohtute temaga, siis saate õnnelikeks

 

Kuid see on üksnes kujund…, vaid kujund sellest, et saada tervikuks, pead liituma kellegiga…

Ometi liitumise protsess ei ole kuigi lihtne… enamuselt…

 

Kui igaüks on valmis kõrvaldama oma karedused ja sulanduma partneriga, siis selline vastandlik suland annab täiuslikku ühte…, täiuslikku tervikut…

Selline ongi õnn…

Sinul on õigus otsustada, mida teha…, kuid kõik õppetunnid pead ise läbi tegema…

Keda sa poleks ka kohanud, sul tuleb siiski midagi ära anda, et midagi saada…

Keda sa poleks ka kohanud, sul tuleb siiski lahustuda teises, et saavutada õnne…

Keda sa poleks ka kohanud, sul tuleb siiski endal saada armastuseks ja hakata armastama oma partnerit, kui iseend…, kui oma last…

Keda sa poleks ka kohanud, sinu õppetund jääb ikka samaks…, kuni see saab läbitud…

Kui oled õppetunni läbinud, siis oled õnnelik mistahes partneriga, kuna oled läbinud armastuse õppetunni…

Selliselt õpid armastama…, õpid tundma jumalikku armastust, mis ei vaja midagi vastu… üksnes selline on olu armastuse täius…

Õpi seda tundma…

 

Palun selgitage mulle… – kas oma ülemineku etapis olen kinni jäänud…, või on see seaduspärane…?

Jah, tõepoolest…, sa oled jäänud selles õppetunnis kinni, ega ole suuteline seda läbima…

Kuid samas võiks ära märkida, et see on ka seaduspärane, kuna on loomulik inimese jaoks…

Te olete Loojast eraldunud…, seetõttu naasemine tema juurde on teile sedavõrd raske…

 

Mis on üleminek…?

See on oleku uus seisund…

Kuid seni oled jätkuvalt hoidmas endas vanu energiaid, mis ei lase sul avaneda täiel määral, ega teha oma teadvuses hüpet…

Oled kui inimene, kes tahab minna vette…, ta seisab vee ääres, ega julge astuda vette…

Ta tahaks minna ujuma, kuid kardab vette minna…

Kaldal on kõik tuttav ja turvaline…, aga vees… – hirmutav… vesi on avar ja sügav…, ei tea, kuhu ujuda… – pealegi… ei oska ujuda…

Kuid kallis…, mõista ühte… – kui ei astu vette, siis ei õpi kunagi ujuma…

On tarvis usalduda ja otsustada… – lõõgastuda ja usalduda…

Ta kannab sind õrnalt ja armastavalt sulle vajalikus suunas…, ning aegamööda õppides, hakkad juhtima kandmist sulle vajalikus suunas…

Kuid selleks tarvis igaljuhul astuda vette…

Sa ise ei julge otsustada…, aga küsid, et kas oled kinni jäänud…

Varem või hiljem sa astud vette…, kuivaid soov astuda vette muutub kannatamatuks…

Sügavuste kutse on kätketud teisse kõigisse… – seega… kord siiski sukeldute sügavustesse…

Sukeldute teadasaamise vetesse…, maagia vetesse…, unustuste vetesse… – siis valite neis endale vajalikku…

On tarvis otsustada…, või siis oodata, kuni soov muutub läbematuks…

See on sinu otsustada…

 

Kas saaks aidata mind ja mu lapsi…, kaitsta meid…?

Kallis…, kellelt sa palud abi…?

Kas sinul ei ole veel selge, et kõik on Jumala kätes… – nagu räägitakse teil…

Ehk palud kaitset Jumalalt…?

Kas sa veel ei mõista…, et kui kaitsed end kellegi või millegi eest, sa sulgud Jumala ees…, tema armastuse ees…

Sa ei leia Jumalast õrnemat isa… – tema on alati kandmas hoolt oma laste eest ja on aitamas neid… – kuivaid nemad ise paluvad seda…

Kui inimene otsustab ise valida…, ise otsustada… – siis see on tema õigus, mille ta sai Jumalalt endalt…

Jumal sellisel juhul ei sekku…, ta tunnustab lapse valikut… – nagu on kohane õigele isale…

Kui usaldud Jumalale, siis ta kannab hoolt sinu käekäigu eest…

Kuid selleks tarvis täienisti usalduda temale ja olla kui tema lemmik laps…

 

Kas oled valmis usalduma täielikult Loojale…

Sind ei ole kellegi eest kaitsta…, kuivaid… su enda hirmude eest…

Kui sinus on olemas hirmud…., järelikult… sa ei ole veel valmis usalduma Loojale…

Üksnes usaldu ilmale…, usaldu Loojale… – ta on igavesti sinuga…, on kaitsmas sind oma armastusega ja hoolega…

Isa on õnnelik vaid siis, kui oled õnnelik sa ise…

Üksnes ole… – lase lahti kõik kahtlused ja plaanid…

Lase lahti olukord ja usaldu Loojale…

Varem või hiljem lahendust leiab kõik… – kuivaid ise ei haaku ühest või teisest olukorrast, ega karda midagi…

Üksnes ela ja joovastu igast olu hetkest ja suhtlustest lastega…

Suhtlus lastega on ülim and ja rõõm…

Üksnes jää endana – jumalannana ja kauni naisena… – ülejäänu laabub ise…, küll näed…

Usaldu vaid Loojale… – kõik laabub parimal viisil sinu jaoks…

 

Kas saaksite tugevdada minu usku…

Keegi sinu eest ei saa seda teha – saa sellest aru…

Usk on sinu seesmuses ja on võrsumas üksnes sinu seesmuses…

See on sidekanal Loojaga…, tänu sellele oleme elamas ja loomas…

Seda võid leida endas ja tugevdada saad üksnes sina ise…

Kui usk puudub… – siis ei ole elu…, rõõmu…, ka tervisest jääb puudu…

Te võtate usku kui kummardumist mingitele kõrgematele jõududele, millistelt loodate oma probleemide lahendamist…

Usk siiski on usaldus ja avatus…, side Loojaga…

Teie usu kohaselt teile ka antakse… – see tähendab, et… kuivõrd oled valmis avanema Loojale ja usalduma temale… – sedavõrd tugev on sinu usk…, ehk… sedavõrd tugev on sinu side Loojaga…

Kuivõrd tugev on side Loojaga, sedavõrd puhas  ja avatud on sidekanal jumaliku energiaga… – sedavõrd saab tulla sinu ellu ilmarõõmusid ja imesid, edukust ja küllust…

Üksnes paiska valla oma vaimsuse väravad…, Loojale vastu…

Meenuta neid hetki, kus ta oli abiks sulle ja sinu lastele…

Meenuta igat hetke… – siis mõistad tema lähedust… – kuivaid ise usaldud temale…

Seega… üksnes usaldu…

 

Ehk teeksime üht lihtsat praktikat… Jumala embust

Oled langemas isa rinnale… – sulge silmad ja tunneta, kuidas oled naaldumas armsa isa rinnale…

Tunneta tema väge ja soojust, tema hoolt ja armastust…

Sulandu sellesse väesse…, joovastu sellest… – reageeri sellele kui laps…

Ta ei nõua sinult midagi vastu, kuna tema armastus on hellust täis…

Viibi selles olekus, kuni saad täituda tema väest ja tunda seesmist rahu…

Märgiks täituvusest on sedavõrd meeldiv tunne, millest ei tahaks eemalduda…, sellest väest…

 

Igal korral, kuivaid tunnetad raskust… – sulge silmad ja naaldu sellele rinnale… – nii saad taastada omad jõud, mis lisab veendumust…, tõstab sinu usku… – kuivaid ise usaldud temale…

 

Tänan õppetunni eest, see oli mulle abiks…

Meiegi täname sind sinu koostöö eest…

Püsige alaliselt armastuses…, ja te olete siis ääretult õnnelikena…

SElena

Read Full Post »

Older Posts »