Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2018

Lee Carroll…

Me teame küll, teame küll… selline väljend on juba kasutusel poliitikutel…

Kuid juhtus nii, et see on ülimalt kajastamas seda, mida Krayon tahaks arutada…

Teile pidevalt räägitakse asjadest, mis tegelikkuses ei ole üldse nii…

Jah…,  see on suht aktuaalne isegi käesoleva aja jaoks…

Ehk vaataks hoolega, mida on Krayonil rääkida selle kohta, mida oleks tarvis teil teada…

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Nihe, mis on toimumas planeedil, on muutmas paradigmasid selliselt, kuidas te ei olnud võimelised ootama…

See puudutab lõpuks kõiki teie kultuuri aspekte…

Mõnedki on esitanud küsimust… – mida teha nüüd edasi…, mis annaks parimaid tulemusi…?

Vastuseks on ikka sama, mida oleme varemgi rääkinud… – oodake muutusi

Oodake meeldivaid muudatusi ja arendage alateadvust, et saaksite teha sellega paremini koostööd…

Seega… ehk räägiks valitsevast vanast paradigmast, mida peaks ja saab muudetud…

Mul on kavas seda nimetada (olge valmis)… – libasõnumiks (üldine naer)…

See avaldub teil erinevalt ja eri tasanditel…

Ehk räägiks esmalt sellest, kuidas see avaldub kolmemõõtmelisuses…, ja edasi räägime, kuidas see avaldub esoteerias…

Me peame silmas sõnumeid, milliseid pakutakse teile ja milliseid usaldate…, kuigi samas… need on täienisti ja tervenisti libasõnumid…

Näiteks, mõni aeg tagasi…, 25 märtsil…, oli sõnum, et olete mõjutatud ebatavalise geomagnetilise häire poolt, mida kutsus esile ülimalt suur koronaalne auk Päikese peal…, mis teeb löögi planeedile täis jõus…

See  viib rivist välja kogu side…, ehk isegi purustab kõik satelliidid…, see võib mõjutada isegi inimeste tervist…

Mida ütlete…?

Kas tundsite sellel ajal midagi…?

Sellel päeval ei juhtunud midagi märkimisväärset…

Kõik see jäi vaid sõnumina…

Miks käesoleva sõnumi lõpus mitte jõuda selgusele, mis siiski toimus siis…

Millest oli selline kära…?

 

Suhteliselt huvitav on see, et äkki ilmub sõnum, sedavõrd dramaatiline, ja levib viirusena…

Kuid tärmin möödub…, prognoositud sündmust ei toimu…

Ega tule mingeid sõnumeid selle kohta, miks sündmust ei esinenud… – mis toimus…

Kuid…, sellele järgneb mingi muu rabava sündmuse sõnum, mis on ennustamas sama rabavat ja dramaatilist… – mis taas jääb mistahes draamast ilma…

Kui palju aegu on räägitud lähenevast maailma lõpust…?

Kas leidub kedagi, kes vastutaks libasõnumite eest, mis panevad inimesi tundma paanikat…?

 

Ehk lubate mul selgitada, mis toimus sellel päeval…

See oleks ehk näitlik pilt sellele, mida arutaks täna edasi…

See, mis toimus, oli üksnes päikese anomaalia, mida on vaadeldud varemgi…

Tõepoolest, see oli tohutu koronaarne auk, mis pani liikuma maast mööda tohutu osakeste voo, milliseid on esinenud varemgi…

Kui oleksite küsinud astronoomide käest toimuva kohta, siis nemad oleks kinnitanud teile, et selliseid esinemisi on varemgi olnud…

Planeedi Magnetvõre on sellega seni hakkama saanud…, ega seegi ei olnud mingi erilise ohuga…, mida rääkisid nende varajasemad vaatlused…

Kuid te küsite, et milleks oli tarvis sellist hirmutavat teadet meedias…?

Meedia vaid vabandaks, et tema andsid teada vaid võimalikust päikesetuule tormist…, et nemad ei ole ei astronoomid, ega füüsikud…, neile vaid meeldib edastada dramaatilisi asju…

 

Ja selle tulemusel kogu planeet sai libasõnumi

Kui tahaksite mõista, mis toimus sellel päeval, siis leiaksite ise, et see oli üks tavaline asi, mis on toimunud korduvalt ajastute jooksul…

Ei olnud tarvis vahetada välja tavalist instrumentaariumit, mida kasutavad astronoomid taoliste sündmuste vaatluseks ja mõõtmiseks…

 

See oli otsene näide libasõnumitest, mida tahtsime arutleda…

Palju asju moonutatakse täielikult…, või rebitakse kontekstist välja…, ehk isegi mõeldakse välja fiktiivseid sõnumeid kindlal eesmärgil… – et saada teilt soovituid reageerimisi…

Seda tehakse isegi mingi kauba mahamüümiseks…, ehk isegi… teid hirmu all hoidmiseks…

Kuid see on kaasaegse kultuuri tänase paradigma osa…

 

Ehk vaataks mõningaid teisi paradigmasid…

 

Millega olete kokku puutumas sellel planeedil…?

Teie seesmine vaikne hääl sosistab teile… – ega midagi head ei ole loota… piisab vaadata minevikku, kui võib näha, et sama juhtub peatselt ka tänavu…, oleme taas sõja lävel

See on absoluutne ja täilik vale…

Teie vanad energeetilised teadvuse käivitajad on kui rikkes plaat… – mis käivitavad ikka ja taas möödaniku energiate informatsioone…, ega lase märgata tänavust olukorda…

Teie enda mõistus käivitab rikkes plaati, et toetuda möödanikule, kus asjad käivitusid kindlas järjekorras…

See muutub teie endi jaoks libasõnumiks… – mida ise mängite endile ette…

See on teis sügavalt sees… – sellele tarvis sügavalt mõelda…

Selline enesepettuse kalduvus on peamiseks põhjuseks uurida inimeses seda, mis paneb käima rikkesplaati…

Kui kord suudate vabaneda sellest rikkesplaadist, mis räägib tulevast krahhist… – siis suudate tabada puhast ja kaunist tõde…

Puhas ja kaunis tõde seisneb selles, et miski, mis oli sündinud minevikus, ei saa toimuda edaspidi…

Tänavuse uue energia reaalsus ei ole korraldatud sellisena… – tuleva ilma aluseks on sootuks teised paradigmad…

 

Libasõnumites on palju ka teie tervise kohta ja sellest tervenemise võimalustest…

Üks libasõnumite näidistest on informatsioon, mida kuulete teistelt…

Need talletuvad teie teadvusse ja sunnivad teid mõtlema selles suunas…

Teile räägitakse, et te ei saa olla see, või see…, või… te ei saavuta seda, või seda…, te ei ole suutelised hakkama saama sellega, või sellega…, see ei hakka teie puhul kunagi tööle

Ehk rääkijad on teile teatud autoriteetideks…

Sellised libasõnumid on teie seesmuses implantidena…, millistesse hakkasite kunagi uskuma…

 

Arst, keda olete uskumas, tuginedes teaduse viimastele saavutustele, räägib teile sellest, mis on toimumas ealiselt teie kehas… – vanades energiates see oleks kõlanud kui surmaotsusena

Tehes rida analüüse, arstid ütleks, et teiega on toimumas see ja see…

Uurivad läbi aju ja südame seisundid, kõigi oluliste bioloogiliste süsteemide olukorda…

Peale uuringuid teie suhe endasse langeb veelgi, ning imestades mõtlete… – kuidas on võimalik sellisena ellu jääda…, mis saab siis kehast edasi…?

 

Kallid…, see on kõige vanim libasõnum, milline on eksisteerimas teie kultuuris…

 

Mõistke ühte… teil ei ole ühtki kaalukat tõestust, kuidas inimese teadvus oleks oma keha rakkude juhiks…

Selline libasõnum püüab teid veenda, et te ei ole võimelised juhtima oma keemiat või selle protsesse…

Just seetõttu olete täienisti elu ohvrid…

Kuid siiski… – kõik need aastad oleme rääkinud, et kogu teie keha rakustruktuur saab tervise tervikult ja täienisti oma bossi käest… teilt endilt…

Kallid…, ainus, mis segab teie rakustruktuuri võtta vastu teie juhendusi, milliseid saaksite jagada (kui olete selleks valmis)… – siis see on – libasõnumid…

Kui teie keha on võtnud omaks libasõnumid, millised on tunnustatud teie kultuuris…, siis on raske anda oma kehale mistahes juhendust…

Miks on nii…?

Vaid seetõttu, et te usute liiast libasõnumeid…

 

Teil ehk tekkivad vastuväited… – kas uskuda diagnoose, või mitte…, kas uskuda teadust, või mitte...?

Jah…, neid võivad uskuda arstid… – kuid mitte teie…

Diagnostika annab õigeid näitajaid…, kuid mis järgneb neile… – on enamuselt libasõnumid…

 

Te usute libasõnumeid, millised on tunnustatud teie kultuuris…, ja see on viimas teid madalamale tasemele… – tasemele, mis rikub teie keemiat…, teeb seda ebafunktsionaalseks…

Ehk teisi sõnu… libasõnumid panevad teid tundma end veelgi halvemini…

 

Planeedi uus teadvus on võimeline vaatama sellistele asjadele otse näkku ja ütlema… – see on üksnes tilluke osa kogu tõest

 

Kujutlege, et saate vaadata haigusele näkku ja ütelda temale… – sul ei ole mingeid võimalusi, kuna ma armastan sind…

Mõnigi ehk vaidleks vastu… – kuidas saab sellist asja ütelda haigusele?

Saab küll… – ta on ju elav…, ja temal on olemas omad energeetilised reeglid enda eksisteerimiseks…

Kui ütlete temale seda, siis sellega saate hajutada teda… – ta lahkub…, lahustub…

Selline energia on täienisti kohatu tänavuses uues valguses…

Tegelikuses te instrueerite oma keha… – ma armastan oma keha sedavõrd, et ei luba haigusel juhtida teda… – tehes teda haigeks, hävitada teda…

 

Kallid…, mõnedele teist see on kujuteldamatu…

Kuid teie kultuuri libasõnumid kuulutavad teile, et te ei ole võimelised oma haigusega midagi ette võtma…

Kuid siiski… on olemas selline asi, kui remissioon…, isetervendumine…

Seni ei ole veel jõutud arusaamiseni, kuidas see toimub…

 

Kallid…, tõelised sõnumid tulevad otse Loomislättest, mida mõned nimetavad Jumalaks, Vaimuks, kõige oleva keskmeks

Sõnumid räägivad, kuidas olete seotud Lättega…, mis aitab teil tunnetada teda ja saada temaga üheseks…

Selline on teie reaalne alus… – see on teie peamine tõde…, ja see ei ole üldsegi uus…

Iidsed olid teadlikud sellest…, enamus neist kasutas seda praktikas…

Just see on tõeks.., aga mitte see, mida saate teada meditsiini sõnumitest…, või arstide käes kuuldud diagnoosis…, ega ole ka selles, mida on rääkinud teile teie vanemad…, ega ka selles, mida on rääkinud tõsised õpetajad, keda olete usaldanud kõige enam…

 

 

Ehk läheks üle suurimatele libasõnumitele tänasel päeval…

Olete selleks valmis…?

Kõige suuremaks libasõnumiks on… – teie vaimsuse saatus on määratud

 

Suurimaks libasõnumiks tänaseks on… – olete sündinud siia roojasena ja rikutuna…, ega ole väärilised olema siin…

Mingi segase mütoloogia kohaselt ilmus teile lugu sellest, et taevastes olid mingid sõjad…, kus mingi ingellik olevus püüdis haarata võimu enda kätte, keda paisati taevast maapeale…

 

Mu kallid…, ma ütlen taas… – Jumal ei mõtle inimese kombel, ega ole teda inimlikes reaalsustes…, temal ei ole inimlikku loomust…, ega ole mingeid atribuute, mis võimaldaks temal avalduda madala energeetilisusega inimtaolistes sündmustes…

See on üks halvimatest Jumala inimsustamise vormidest… – sellest oleme rääkinud varemgi…

See on kui lastemäng, kus Jumalale omistatakse endi halvimaid omadusi… sellega juba eos teha teda täienisti ebafunktsionaalseks algseks Armastavaks Lätteks…, kõigis loovustes…

 

Lähtudes sellest libasõnumist, teile kuulutatakse, et inimese vaimsus on rikutud ammu enne sündi…

Siit on selgelt näha, kuidas planeedi ajaloo jooksul on sisestatud teisse kõige pimedamaid energiaid, kõige jumalikumatesse ja hurmavamatesse suhetesse, milliseid on kunatahes olnud planeedil…

Sellega teile anti ebafunktsionaalset Jumalat, kelle armastus on võimeline saatma teid ja teie lapsi igavestesse piinadesse…

Pääseda saate sellest vaid juhul, kui suudate leida tõde kellegi erilise usulise rühma juures planeedil…

Kuid… halvem on seejuures veel see, et on olemas teisigi usklike koolkondi, millised hoiduvad muude mütoloogiate poole…

Seetõttu need on omavahel vaenujalal ja sünnitavad vaimseid lahinguid selle üle, kelle Jumal on funktsionaalsem…

 

Suurim libasõnum algab juba otse inimese sünnist, kuis püütakse väita, et temal ei ole võimalust pääseda edasi

Kuni inimene kasvab, seni kogu kultuur, tema vanemad ja kogu reaalsus tema ümber, räägib temale ebafunktsionaalsest Jumalast…, ning on veenmas käituma teatud viisil, et pääseda igavestest surmajärgsetest piinadest, milliseid määrab temale suurim Armastav Olemus, kes on loonud maa ja taeva…

 

Kahjuks selline lugu on aina jätkumas…, ega ole mingit võimalust sellest pääseda…, alustada millegi iseseisvaga…

Kas mõistad… – oled ju sündinud roojasena…, oled määratud olema sellisena… – just seetõttu sa ei ole selle vääriline, mida olen teile õpetamas…

Sulle ei ole lubatud vaadata selles suunas…

Kui teedki seda…, siis kohe peetakse sind imelikuks veidrikuks…, ehk… oled hüljatuna…, nagu paljusid nende seast, kes on lugemas neid sõnu…

 

Lubage siiski küsida…

Kui teie laps kasvab suureks ja küsib teilt… – kes ta on tegelikult…?

Mida vastate temale…?

Kas saab olla nii, et kogu oma vanemlikus armastuses, mis on teil tema vastu, vaataks temale silma ja ütleks, et… teil on küll kahju temale seda ütelda… – kuid… temal ei ole mingeid võimalusi edaspidiseks… – ta on hukule määratud…? (üldine naer)

Te naerate, kuna see on täielik absurd… – kuid inimkond on omistanud suurimale Armastusele Ilmaruumis sellise omaduse…

Kõige elementaarsem lapsik vaimne loogika ütleb, et need on võltsid…, libasõnumid…

 

Seetõttu ma rõhutan teile järjekordselt… – olete sündimas siia suurepärastena kõiges ja olete funktsioneerimas täiusliku vaimsusena…, teil on olemas täielik valiku vabadus…, teil on võimalus leida endas Jumala tükikest…

Just Vaba valik on viinud teid libasõnumitest edasi…

Madalam teadvus on paraku töötamas kõigi tõeliste võimaluste piireis vaid 35 % ulatuses…

Ehk teisi sõnu… – vaatamata sellele, et kõik on teie seesmuses, kuid möödaniku madalal energial õnnestus teid tirida alla ja purustada seda…, seetõttu teie teadvuse uskumatu suur potentsiaal ei saa funktsioneerida normaalselt…

Selles on peitumas absurd… – olete sõdimas sadade kultuuride vahel juba tuhandeid aastaid… – kusjuures… sõdadega ei ole lahendatud ei ühtki probleemi… – ei ühtki…

 

Nüüd olete läbi tegemas nihke, mille tulemusel leiate end uue teadvuse valguses…, uues valdkonnas, mille piires loote lõpuks uut Ilma maapeal

Olete funktsioneerimas paremini, kui kunagi varem…

See on kajastumas isegi kaasaegsetes uudistes…, ehkki mõnevõrra varjatult…

 

Ema, Isa ja psühholoog… – tänavuses kultuuris, vaadates lapsele silma, saate ütelda temale, et ta on vääriline olema siin…, et temal on võimalus saavutada tippusid kõiges, mida üksnes kavandab…

Te räägite temale, et ta on suurepärane, tunnustatud…, ega ole temale piire milleski, mida tahaks saavutada…

Te räägite seda lapsele, kuna ise mõistate, mida saavad teha libasõnumid noore kujuneva mõistusega…

 

Kus asute ise nende libasõnumite stsenaariumis…?

Kuipalju on teile räägitud, et te ei ole suutelised selleks…?

Kuipalju on rääkinud teile kaasaegne meditsiin sellest, mis hakkab toimuma teie ühiskonnas ja teie eas…?

Kõik sõnumid sellest olid fiktsioonina…

Nende atribuudid on võimelised muutma teie bioloogiat…, kuid ei ole suutelised mõõtma teie teadvuse suursugusust…, või selle tervendavat võimet…

Kaua on teil kavas elada…?

Ka siin libasõnumid saavad anda teile üksnes teatud hulk aastaid…, mis on tuletatud keha näitajatest…, arvestamata jumalikku liikuma panevat jõudu…

Nemad vaid ütlevad, et, kui tahate saavutada teatud iga, siis peate nuumama end tablettidega…

Sellised on libasõnumid…

Sellest on varemgi räägitud…

 

Kui meedia on andmas teie selliseid uudiseid, siis lülitage ta sootuks välja…, ja leidke teisi kanaleid, mis on suunatud just teie vanuse rühmale…

Minge sinna, kus on võimalik saada paremat tõestust…, kaasaarvatult… alternatiivseid tervendavaid meetodeid, mida on kasutamas teietaolised inimesed…

Kallid…, kord teie meediasse ilmuvad ka sellised saated, mis hakkavad kätkema endas sõnumeid terviklikkusest…, tõde selle kohta, mida saaksite teha enda ja oma tervise jaoks… – ilma keemiata väljastpoolt…  – sellest, kuidas instrueerida oma keha oma teadvuse abil

 

Kord kasvab üles põlvkond, kes kunagi ei kasuta, ega luba enda juurde libasõnumeid.., milliseid leidub seni teie juures veel küllaga…

Tuleb selline põlvkond, kus hinnatakse valitsust tema panustuse järgi, võimul oleku aegu…

 

Täna seda ei paista veel ühelgi radari ekraanil…, see on üksnes lähenemas horisondi piirile…

Poliitilisel areenil on domineerimas ülimalt madal teadvus, mis on hääles üksnes mahategemisele jäiga ja rämeda valega, püüdes suruda vastast põlvili…

Sellised libasõnumid kindlustavad kellegile võidu…, mistahes hinnaga…

Selline süsteem hoiab tagasi valimistest, mistahes kabineti eest…, kuigi inimesed ehk on tõeliselt tervikliku hoiakuga…

Selle tulemusel saate liidriks taas ja taas madala teadvuse energiaga isiku…

 

Tuleb aeg, kus vaadatakse seda kui barbarlust… – kui barbarlust…

Tulevikus see paneb teid naerma, nagu 50 aastad tagasi arstide soovitused mõne haiguse puhul… – hakata suitsetama…, kui kompensatsiooni meetodina…

 

Ma tahaks, et te hoolega jälgiks libasõnumite võltsilikkust…, naeraks nende üle…

Pange tähele nende tegevust…

 

Selline oli Krayoni sõnum, mis on üks paljudest tänavuses uues energias…

Peatselt kuulete sama paljudest teistest allikatest…

 

Kord kõik see pöörab ringi…, ja annab teile parimaid sõnumeid, milliseid olete kunagi saanud… – need on inimkonna tõelise potentsiaali kohta sellel kaunil maal…

 

Vana vaimsus…, kas oled jätkuvalt kandmas oma raskust… – see ei kesta enam kaua…

Just seetõttu oleme armastamas inimkonda sedavõrd sügavalt… – olete uskumatud…

Ja nii see on

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid…

Täna arutame, mis on Vaim…, kuidas on võimalik teda ära tunda endas…

Tegelikult see on lihtne, kuna Vaim on tingimusteta ja kõike haarav Armastus…

See on esmamateeria… – jumalik substants, millest on kujunemas Ilmaruumid…

Inimene, kes on saavutanud valgustumise ja sulandunud sellesse energiasse, on võimeline looma uusi Ilmaruume…

Ta on naasenud esmaallika juurde… – on lahustunud armastuse energias…, saanud ise selle genereerijaks…

Tema vaimsus on tõusnud Looja tasemele…

Kallid…, te elate seni siiski kolmemõõtmelises ilmas…, teil on tarvis õppida siin tundma energiat, ning hoidma seda endis võimalikult kauem…

 

Täna annan teile mõningaid praktikaid, mis saavad aidata teid selles…

 

Esimest praktikat nimetaks… – Vaimu hääl

See praktika on lihtne ja ei vaja meditatiivset olekut…

Kus te ka ei oleks, mida ka ei teeks… – püüdke kuulatada enda ümber olevat avarust…, mitte sihikindlalt…, mitte läbi jõu…, ega kohustusest, et nii on vaja…

See peab käima loomulikul ja kergel viisil, kui möödaminnes…, poole kõrvaga…

Kui see õnnestub teil…, siis kuulete foonina saatmas teid kerge-kerge pinisev helin…

See ei ole kõrvus, vaid kusagil teie ümber… – ehk kuulete isegi seda muude organitega…, mitte füüsilistega…

See ei sega teid…, ei ärrita… – sellega oleks kui läbistatud kogu avarus… – ta oleks kui kootud sellest võlulisest helist…

Igaüks ei ole võimeline seda tabama…, üksnes need, kelle vibratsioonid on ühtimas sellega…

Mõnele see võiks olla isegi indikaatoriks… – kui heli on tabamatu, siis vibratsioonid on langenud…, aga kui on tagasi… – siis kõik on läinud normi…

 

Teist praktikat nimetaks… – Vaim minus

Kui olete tabanud, ehk kuulnud Vaimu…, siis tarvis lasta see endasse ja hoida kinni võimalikult kauem…

Ka seda on võimalik teha käigu peal… – tegeledes igapäevaste asjadega…

Püüdke lahustuda selles jumalikus helis…

Kujutlege seda täitmas kogu teie energeetilist avarust…, kogu teie keha ja igat selle rakku…

Teie keha hakkab vaikselt pinisema…, kergelt vibreerima…, mõned ehk tunnevad kergeid nõeltorkimisi…

Kui teil õnnestub lahustuda Vaimus…, siis teie südame tšakra reageerib sellele kindlapeale…

Ta võib sedavõrd avarduda, et matab hinge armastuse täituvusest…

Just siit on tulnud ütelus… – olla vaimus…, või… olla vaimust kauge… – olla armastuses, või olla armastusest kauge…

Kui vaid õpite tabama ja hoidma endas armastuse energiat…, siis olete alati vaimus…

Ma õnnistan teid sellele…

Teiega rääkis mõõtmatult armastav Absoluut-Isa…

Read Full Post »

Tervitan teid…, mu kallid…

Täna jätkame juttu sellest, kuidas elada vaimus

Kui olete õppinud lahustuma vaimu hääles ja kuulma seda enda seesmuses…, on tarvis teha järgmine samm… – õppida püsimist selles voos, et mitte langeda sellest välja…

See aitab mitte üksnes tõsta sagedust ja olla alaliselt armastuse olekus…, vaid sellest saab teie kõige kindlam kaitse…, isegi kõrgema astraali olevused ei saa pääseda teie energeetilisse avarusse…

Muutute nähtamatuteks paljudele madalama vibratsioonidega olemustele-inimestele…

See aitab teil vähimagi vaevata tõrjuda välja ebavajalikud sidemed ja tutvused…

Kõik sünnib iseeneslikult… – kõige loomulikumal viisil…, vastavuses Ilmaruumi seadustele… – taoline tõmbab taolist

 

Täna annan veel üht praktikat, mis aitab teil püsida vajalikul kõrgusel, ega lase välja langeda õnnistatud Ilmloovuse Tingimusteta Armastuse voost..

Nimetame selle… – Vaim põrmus

Selle praktika jaoks on vajalik meditatiivne olek, et pöörduda kõigi oma taevaste abiliste poole…

Seejärel, lahustudes avaruse armastuse õrnas meloodilises helinas, mis on ümbritsemas teid…, näha end siluetina, mis on koosnemas helina peenematest osakestest…

Füüsilist keha teie jaoks enam ei ole… – see on koosnemas Tingimusteta Armastuse peenematest osakestest…

Teie ees on üksnes siluett… – vaimu maine kehastus, mis on jätkamas elu temale ebakohastes madalates vibratsioonides…

Olles jätkuval oma vaimses ilmas, kehaga puutute kokku vaid kaudselt…

See näiks kui… puhta Vaimuna oled laskunud kolmanda tihkuse ilma, kus oli võimalus teadvustuda kehana…

Seega… – igaüks teist on puhas Vaim…

Selleni jõuda ei õnnestu korraga…

Ma soovitaks esmalt harjuda sellega just meditatsioonide aegu… – püüda järk-järgult võtta kasutusele seda oma igapäevases elus…

See hakkab kujunema teil etappide kohaselt…

 

Esimene etapp… – olla puhta vaimuna kogu meditatsiooni aegu…

Teine etapp… – hoida seda alles kõigis õnnelikel hetkeil… – kas olles looduses, või suheldes kallide inimestega…, väikeste lastega…, loomadega…

Kolmas etapp… – püsida selles seisundis, tegeledes oma igapäevaste töödega vaikses ja rahulikus keskkonnas…

Neljas etapp… – olla voos…, kas tänaval, võõraste inimeste keskel…, või töö juures, kus saatuse tahtel on koos suurim hulk kõige erinevamaid inimesi…

Viies etapp… – püsida selles seisundis, jäädes tingimusteta armastuse saarekeseks…, ka kõige keerulisemates olukordades, mis tavalisele inimesele oleks täis stressi… – laadides ümberolevaid oma rahuga ja usuga sellesse, et kõik on toimumas kõigi hüvangu nimel…

Kuigi kolmemõõtmelise inimese jaoks mõnigi olukord võiks näida traagilisena…

 

Ehk mõnigi võiks pidada teid hingetuks, külmaks, mõistmatuks…

Kuid nende vaimsused on tunnetamas teie seisu ja on tänulikud teile teie tingimusteta armastuse eest, teie täieliku mõistmise eest toimuva üle…

See oleks mistahes vaimsuse ainus õige reageering maise kogemise saamisele…, olgu see kuitahes räigena esmapilgul…

Sellega ehk lõpetame tänaseks…

Teiega rääkis mõõtmatult armastav Absoluut-Isa…

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid…

Täna räägime järgmisest kolmainsuse osast… – siin tuleb juttu vaimsusest

Mis on vaimsus…?

Mis osa ta on täitmas inimelus…?

Kujundlikult vaimsust võiks pidada teadvuse eraldunud individuaalseks osakeseks…

Samas ta on jumaliku substantsina… – temasse on koondunud individuaalsete omaduste kogum, mis on määramas isiksust… – unikaalset ja kordumatut…

Ilmaruumis ei leidu teist taolist vaimsust…

Igasse vaimsusesse on kätketud teatud jumalik kood…, samas see on kõikide eelmiste kehastumistega kogutud kogemiste ja teadmiste vardjaks…

Vaimsuste taassünni protsess on teie mõistmise jaoks veidi keeruline…, kuigi selle aluseks on Esmalooja püüd ilmutuda müriaadide osakestena lõputu teadasaamise ja loomise nimel…

Igal vaimsusel on oma päritolu…, oma lugu…, oma iga…, oma geograafia…

Vaimsused on taassündimas eri aegadel ja eri galaktikates…, eri planeetidel…

On väga iidseid ja küpseid vaimsusi…, on ka suht noori…

Et teadmised ja kogemised oleksid sügavad ja viljakad, kõik vaimsused on pidevas liikumises…

Toimub teine teise abil rikastamine…, ja olulisem… – teha ülesanded keerulisemaks…

Üksnes koostöös polaarsete tunnetega, emotsioonidega, vaadetega… saab õppida tarkust, püsivust, kannatust ja tingimusteta armastust…

Planeet Maa on ideaalseks kohaks vaimsusele enese tundmiseks ja enese realiseerimiseks…

Siin on valitsemas suur imeliste erisuste võimalus… – nii looduse…, rassiliste…, sotsiaalsete ja usuliste erisustega…

Siia kehastuvad vaimsused, millised oma füüsiliste kehadena on läbimas pikki täiustumise teekondi…

Sünnist sünnile nemad on tõusmas aina kõrgemale ja kõrgemale mööda vaimset redelit…

See saab viia taassünni rattast välja astumiseni…, ning jätkata kogemist kõrgemates olu sfäärides, ilma sündimata füüsilistesse kehadesse…

Kuid kolmanda tihkuse ilmas, milles olete elamas praegu, ülesanded vaimsusele on keerulisemad seetõttu, et kehastuste vahel mälu kustub täienisti… seetõttu inimesele näib, et on sündinud esmakordselt…

Tegelikult… iga ümbersünniga toimub üleminek oma arengu uuele keerule…, kinnistades läbi käidud kogemised…, või… tegeleda uute ülesannetega…

 

Selline unustamine paneb mõneti vaimsust käima ringi-ratast…, korrates läbituid vigu… – mis oleks kui tühja elatud elud…

Reeglina see juhtub noorte vaimsustega, kellele hakkavad meeldima kolmemõõtmelised mängud…, kelle teadvus ei ole veel valmis võtma vastu midagi uut ja tundmatut…

Mitmeastmeline struktuur oli kujunenud vaimsuste arengu kiirendamiseks…

See oli kui kindlustus ja garantii selleks, kui vaimsus, süüvides madalametesse duaalse ilma energiatesse, ei hukkuks, ega kaoks täienisti…

Teiega rääkis mõõtmatult armastav Absoluut-Isa…

Read Full Post »

Karma nõukogu…, olete valmis vastama…?

Oleme kuuldel, kallis vaimsus… – esita küsimusi…

 

Tahaks oma Kõrgemast Minast enam teada…

Mõne mediteerimise aegu ta on ilmutamas end tohutu helesinise inimese kuju näol, leegiga peapeal…, kas androgüün-, või meeskujul…

Kas saaks teada minu Kõrgema Mina nime…

Mis on minu peamine eesmärk Maa peal…

Mis tsivilisatsioonist olen pärit…?

Kallis minu osa…, milleks sinule minu nimi… – olen ju pidevalt sinuga, millises pales sa ka poleks, või millist nime oled kandmas…

Mina olen ju sina…

Võid mind nimetada, kuidas sulle meeldib…

Ma olen see, kellest sa iialgi ei saa mööda minna…, kellega sa ei saa olla suhtlemata…

Sageli inimeste poolt mind nimetatakse – seesmiseks hääleks

Ma olen ju sina…

 

Sa oled meid lahutamas, seetõttu tahad anda mulle eraldi nime…, tahad, et ma näeks välja teisiti, kui sina…, et oleksin eraldi sinust…

Kuid seda ei saa olla…

Minust ei ole sinule midagi lähedasemat… – ma olen sina…

 

Kui oled uinunud ja nägemas und, siis unes oled sama sina, kui ärkvelolekus… või oled neis erinevatena…?

Mis nimi on sellel, kes on unes… – kas mõistad…?

Sa võid anda minule mistahes nime…, võid ette kujutada mulle mistahes kuju…, kuid see siiski on sinu püüd eralduda…, ehk… oma teadvuses eraldad end endast…

See võib mängida sulle kord tõsise vimka…

Kas annad endale une aegu nimesid…?

Kas eraldad end unes reaalsest endast…?

 

See kõik oled üksnes sina… – on tarvis, et see kinnistuks sinus…

Ma olengi sina… – sa oled suhtlemas iseendaga…

See kõik on lahutamatu…

Võid mind nimetada navigaatoriks…, tüürimeheks…, või isegi treeneriks…

Kuid need on siiski mitte nimed, vaid funktsioonid…

Olen sinu täiuslikum osa, mis sinu uinumisel, näeb unesid…

Võid nimetada mind enda osana…, häälena…, enda alateadvusena…, Kõrgema Minana… – ja sa ei eksi…

Sinu teadvuse tähelepanu leiab alati kokkupuute punkte minuga…

 

Miks minu Kõrgem Mina esines mulle helesiniselt helenduva androgüünina…?

Sa oled tulnud helesinise tarkuse leegil…

Nii Minus, kui ka kõrgemas Minas, on olemas mees- ja naisomadused…

Kuid, kuna oled praegu kogemas naisolemusena…, siis tõmbasid ligi oma vastaspoole…

 

Nüüd küsimus minu päritolu kohta ja minu vaimsuse ülesannetest…

Sinu päritolu on Antarese tähesüsteemist…

Ülesanded on samad, mis on kõigil tsivilisatsioonide esindajatel… – ühildada maiste ja oma tsivilisatsiooni energiate spektrid…, lisada maisesse ellu teatuid ideid ja tehnilisi uuendusi, millised on saavutatud teie tsivilisatsiooni poolt, sellega aidata maalasi nende projektis…

Peamiselt… – see on… kogeda maiste energiate vastuvõttu ja elamist neis…

See kogemine huvitab paljusid tsivilisatsioone…

 

Nüüd küsimus tervisest…

Viimastel aastatel mul ilmnes mitmeid probleeme foobiatega…

Ma ei saa süüa tahket toitu…, ega saa süüa üksinduses, kuna mul oli mitmeid juhtumeid toidu kurku jäämisega…

Nüüd söön üksnes pehmet ja püreestatud toitu…, ja kindlasti kellegi juuresolekul…

Sageli tunnetan kurgus valulist pinget ja klompi…

Saan uinuda üksnes reiki voogudes, või unerohu abil, muidu ei saa lõõgastuda, ega uinuda…

Transpordis ja ühisruumides tõuseb ärevus… – esineb paanika atakke…

See kõik on tugevalt piiramas mind…

Ehk on see midagi karmaga seotud…?

See on tumeda poole viirused…

Neid saab ravida samal viisil, kui füüsilisi viiruseid…

Oled oma välja sisse kutsunud palju tumedaid olevusi…

See juhtus siis, kui sa vihastusid tugevalt kellegi tuttava peale, kellega on sul karmalisi seondusi…

Südames sa soovisid temale suuri kaotusi…, mille tulemusel sulle haakusid need foobiad…

Nüüd oled täis  hirmusid…

 

Foobiad… – kas need on mingid olemused…?

Need on tumeda poole üks viiruste liik…, peenkehade vastupidav viiruse vorm…

Need on katkestamas sinu sidet ilmaga…, püstitavad tõkkeid, kilpe…

Kilbid on haakumas inimhirmudesse…, on eraldamas inimest ilma energiatest…, mõneti isoleerivad välisest ilmast…

Kui inimesel on üksinduse ees hirm ja see on suur… – siis foobiad on võimendamas seda veelgi, ning… selle taustal seadsid üles tõkkeid Jumaliku Energiate voogudele…

Kui inimesel on hirm kõrguste ees, siis nemad haakudes temasse, viivad kuni paanilise hirmuni kõrguste ees…

 

Kuidas lõpetada hirmudega…?

Tuleb olla endas kindel, mis on teatud energeetiline seisund…, ehk energia voog… – liitumine eimillegagi…

Kindlus annab jõudu usu voogudele…, see on tervendamas kõigist foobia viirustest…

Kui saab kätte kindlameelsuse, siis selle tulemusel ei jää hirmudest midagi järgi…

Foobiatel ei jää midagi, millesse kinni haakuda…

 

Kui inimene ei usalda end ja oma väge…, ei usu ilma hoolt… – siis temal kaob meelekindlus, ta kaotab usu energeetilisse voosse… – nõrgestab oma energeetilist immuunsust… – ilmnevad uued hirmud…

Kui hirmud on tugevad ja püsivad, siis foobiad saavad haakuda neisse…, hakkavad blokeerima inimese välju…

Elu jõu voogude puudumisel võimenduvad hirmud… – see avaldub inimeses kõikvõimalike maaniatena…

 

Ehk vaataks esmalt hirmu tahke toidu ees…, millest see on tulnud…?

Suutmatus võtta toitu vastu, on ebapüsiv hirm…

Võtke vastu kõike… – seda oleme teile ammu rääkinud…

Kui inimene on eiramas tahket toitu, siis kõik tihke on temale vastuvõtmatu…

 

Temale ei istu kindel seisund… – ta ei võta vastu inimesi tugeva loomuga ja veendumustega…, ta on eiramas seda kõike… – lausa kardab selliseid inimesi ja jäiku olukordi…

Mõnikord ta on kui väljapääsmatus olukorras…

See kõik tuleneb sellest, et ta ei ole kindel enda jõus…

Kui inimene on kindel endas, siis teda ei häiri tugeva või nõrga loomuga inimesed…

Ta on külluslik oma täiuses…

 

Hirm süüa üksinduses…?

See on üksinduse hirm… – kartus jääda üksi…

 

Miks on hirm jääda üksi…?

Teil ei ole võimalik kunagi jääda üksi…, teie ümber on alati müriaade olemusi, kõigil olu plaanidel…

Pealegi… – kui inimene on eneseküllane, siis teda ei aja segadusse ei üksindus, ega rahvarikkus… – ta on täiuslik ja tunneb end hästi kõikjal…

Teile on poogitud mõningad paradigmad, milliseid olete järgimas…

Hirm jääda üksindusse, on energia puudulikkus…, see on eluvoogude sulgumine…

Kui energia on pääsemas inimesesse täies mahus, siis ta ei tunne end kunagi üksikuna…

Energiad annavad temale kõike, mida ta vajab…, tõmbavad ligi kõike, mis on temale vajalik…

 

Ärevused transpordis ja paanika atakid…?

Hirm muutuste ees… – inimene kardab muutusi elus…, kardab edasi liikuda…

Paanika atakid – on foobiate mõjuv tegevus…, foobiad on kindlad eneses…

 

Klomp kurgus ja halb uni…?

Ta oli tulnud helesinisel leegil, kuid ei ava seda endas…

Kiir püüab pääseda tema juurde läbi tema enda… – kuid hirm blokeerib seda… klompi ta tajub füüsilisel tasandil, kurgu tšakra tasandil…

Halb uni on tulenemas hirmu suurest hulgast…

 

Kas ma mõistsin õieti…?

Kui inimeses on arenemas mitmeid hirmusid, või üks tugev hirm… – siis temasse haakuvad mingid olevused, keda võiks pidada foobiateks…, kes hakkavad toituma energiatest ja blokeerivad Ilma Voo energiate juurdevoolu…

Jah…, nii see on…

 

Miks  inimestesse ilmub hirm…?

Energeetiline kookon ei ole ühtlane…, hirmu viirused läbistavad seda kergusega… – pääsevad inimese teadvuseni…

Energeetilise kookoni ebaühtlus tuleneb usu puudumisest olu täiusesse…, ilma harmooniasse…, endasse ja oma võimetesse, kui Jumalinimese võimetesse…

 

Mida teha sellisel juhul…?

Ravida hirmusid…

Edaspidine areng tuleb hulga tõsisem ja sügavam…

 

Esmasena, mida tuleks teha… – sukelduda endasse ja leida hirmu alge… – ehk sündmuse, mis sünnitas hirmu…, leida seda, mis võimendas teda…

Tarvis jõuda mõtteis sündmusesse ja mõtestada see ümber… – läbida seda virtuaalselt…, ilma hirmuta…

 

Teiseks… – tarvis täienisti avaneda ilmale…

Sundida end selles ei ole tarvis…

Kui sundida end tegema kõike, mille vastu on hirm… – siis see võib üksnes süvendada negatiivseid tundeid ja raskendada hirmudest väljatulekut…

Püüa üksnes avaneda endale…, üksnes räägi endaga, kui kellegi nähtamatuga, kelle nimeks on Mina…, ta on seismas sinu kõrval…

Suhtle temaga…, tunneta tema energiaid… – kujutle seda endale… – fantaseeri…

Mina vastab sulle ja embab sind otseses mõttes…

Ava sinagi temale oma mõtteis enda embuse, ning lange tema rinnale…, temaga on kerge ja hubane, soe ja ohutu olla…

Ei ole vajadust kusagile rutata ja tunda muret millegi üle…

Samas pead mõista, et see vestluskaaslane, nimega Mina, on alati sinu kõrval, isegi raskematel hetkedel…

Võid igal hetkel sirutada oma virtuaalse käe ja toetuda tema käele… temalt saad alati kaitset… – kuivaid vajad seda…

 

Üksnes usalda seda mängu…, see on avamas kõik uksed… selle vestluskaaslasega võid suhelda mitmeid kordi päeva jooksul…

Varem või hiljem leiad, et oled lõõgastunud…

Siis näed, et sinu enda Mina on ohutu…

Kõik tõkked ja kilbid, kõiksugu negatiivsed programmid, seab ülesse vaid su enda mõistus…

 

Kolmandaks – tarvis praktiseerida vastuvõttu…

Püüa igat inimest, keda kohtad, kujutleda oma sisemisel ekraanil…, katsu mõtteis emmata teda…, ava temale omad embused ja kutsu teda neisse…

See ehk ei juhtu esimesest korrast… – kuid ajapikku õnnestub…

Siis hakkad märkama, kuidas inimesed on muutumas…

Mõndagi muutub sinu vastuvõtu šabloonis…

Kõik on sündimas üksnes sinu kujutelmas…

Need on sinu ootused inimeste reageeringute suhtes…

Toimides nii, hirmud hakkavad aegamööda taanduma ja foobiatel ei jää millestki kinni haakuda…

 

Samas soovitaks ukse avamise praktikat… – üksnes avane enda Minale…

 

Kujutle end seismas ukse taga…

Ava uks pärani sõnadega… – ma avan ukse heade suhete ja külluse ilma, võtan need vastu ilma hirmuta ja kahtlusteta

Astu üle läve…, vaata ringi ja astu edasi…

Sa ei tea, mis on ootamas sind ees… – kuid ole kindel, et seal on kõik kaunis…

Siis ehk mõistad, et asjatult seisid ukse taga…

Tee seda pidevalt…, ava uks laia ilma, täis kaunidust ja küllust…

Ära sulge ust kunagi…, kui muidugi ise mingil soovil ei taha seda kinni panna…

Kuid… – kõik sinu tegevused peavad olema täielikult teadvustatud

Ust tegelikult ei ole olemas… – ta on üksnes sinu enda peas…

Avane oma Minale…, tunneta läbi kõik tema kaunidused…, taas ja taas…

Uste avamise praktika on huvitav ja lihtne…

 

Ehk avardaks veidi seda praktikat…

Olles ukse ees, vaata seda hoolega…, kas lukku on, või ei ole…

Kui on, siis otsi üles võti…

Kui lukku ei ole, siis lükka vaid ust…

Selline praktika peab igal ühel olema individuaalne…

Selle praktika käigus igaüks mõistab ise, kuivõrd valmis ta on ülestõusuks…

Kui lukk on olemas, aga võtit ei ole… – siis tulevad märgid, kust ja kuidas seda leida…

Võtmeks on valguskood, mis on sinu enda seesmuses…

Selle koodi abil saad avada enda võimeid…, ehk ust uude mõõtmesse…

Otsi üles uks ja ava see…

 

Kuigi näib, et ütelda on lihtsam, kui teha…, kuid… – see ei ole nii…

Selles praktikas ei ole midagi rasket…, kuivaid sinus leidub usku enda Minasse ja otsuse kindlust…

Uks avaneb kergelt…, kuid… igal ühel see käib omal viisil…

Kellel on see tunnelina…, kellel järgmise toana…, keda on pimestamas ere valgus…

Igal ühel tuleb isiklikult läbi käia oma ülestõusu tee…

On enesest mõistetav, et korraga teha seda on raske…

 

Kuid aegamööda läbides kõik vastuvõtu ja avamise praktikad, saad näha, et ilm on selline, milles ei ole midagi karta…, kuivaid… – enese hirmusid…

 

Tänan õppetunni eest…

Avane enda Minale ja püsi Looja Valguses…

SElena

Read Full Post »

Kõrgem Mina…, tahaks sinuga rääkida…

Kuulen sind, kallis teadvus…

Mul on rõõm, et otsustasid kanalduse teel võtta minuga ühendust…

Sul on tarvis sagedamini praktiseerida seda… – selliselt saad hoida sidekanal avatuna…

Saadan sulle oma armastuse kiirt…

Mul on rõõm sellest, et otsustasid teadlikult võtta ühendust oma kapteniga

Kas tead…, sa olid minuga niigi pidevalt ühenduses…

Nüüd on tulnud aeg teadlikult võtta seda kasutusele…

 

Mida ma peaks teadma kadedusest

Kadedus on atribuut, millel on, nagu kõigel teie ilmas, pluss ja miinus…

Ta on esiteks selleks, et mõistaksid, kuivõrd oled arenenud… – on sulle kui peegliks…

Kuid mida saad näha peeglis, kui sinu teadvuses ei ole mingit mõõtskaalat, et mõõta… – kas on suurem, enam, kaunim, keerulisem… – või vastupidi… – väiksem, koledam või halvem…

Sinu enda arengu vastuvõtus on mingil ajahetkel kujunenud välja teatud ideaali kujund…

 

Mis on ideaal…?

See on sümboliseerimas sinu vaimsuse avatud ülesannete potentsiaali sinu arengu etapil…

See on kujund, mis on vastamas sinu kõlale…

Läbi selle saad näha, millisena võiksid end näha tulevikus, kui sinu võimed avanevad maksimaalselt…

Need kujundid on erinevatel aegadel erinevad… – oma kauniduses, mõistuses, oskuses end esitleda ja avada oma võimeid…, ülivõimeid…, ja nii edasi…

Seda kujundit hakkad alateadlikult otsima oma ümbruskonnas…, milline neist on sinu vastuvõtu kohane…

 

Milleks…?

Et sa näeks ja usuks, et selliste eesmärkide saavutamine on võimalik…, realiseeritav…

Leides sellise kujundi, hakkad end võrdlema sellega…

Nii käivitub hindamise mehhanism… – kuipalju ja milliseid omadusi tarvis sinul realiseerida, et olla selle kujundi kohane…

Teie mõistus hakkab seda tõlgendama kui Yin – kadedus…, või Yan – imetlus, rõõm ja hingestatus…

Seega… see on üksnes imetluse tagakülg

 

Igal korral, kui tajud kadedust, vaheta see plussi vastu…, ehk… ideaali imetluse vastu…

Siis võid tajuda, et energia ei ole kadumas, vaid on täitmas sind…

See on energia, millist on vaja vaimsuse kindlate ülesannete täitmiseks…, nende omaduste saavutamiseks, millised viivad sind soovitud kujundile lähemale…

Selline pooluste vahetamine on vajalik ja kasulik atribuut…

Teil on olemas teadmine, et igas heas on halba…, ja igas halvas on head

Head tarvis leida kõiges, millega oled kokku puutumas…

See on ka vastandpooluste viimine ühesusele… – ainsale õigele Olu vastuvõtule…

 

Kas kadeduse ja sõltuvuse vahel on seondust…?

Kadedus on sõltuvus hindlemisest, kus tõuke asemel tegevuse suunas, peatud hindamisel…

Leidmata pooluseid, ei liigu edasi…, ega hingestu kutsuvates kujunditest… – seega… ei saa loovat energiat…

Kui puudub energia, siis on sõltuvus millestki…

Energia on liikumas miinuselt poolusele…

Kui ei muuda oma vastuvõtu poolust, siis täituvuse asemel tunnetad energia kadu…

See on siiski energia voolavuse seadus… – seda tarvis teada ja osata kasutada oskuslikult…

 

Kui olen kade, ehk miinus… – siis olen automaatselt andmas oma energiat mingile plussile…, inimesele, kelle suhtes olen kade…

Ja vastupidi… – kui olen imetlemas kedagi, siis olen plussina…, ehk tõmban energiat endale…

Jah…, see on nii…

 

Tänan selgituste eest…

Meiegi oleme tänulikud sinule…, meile meeldib sinu püüdlus… – jaga end ümberolevatele…

 

Kui pöördusin Lutsifäri poole, siis tuli esmalt isiklik sõnum…, kuid siiski küsisin ka temalt kadeduse kohta…

Jah…, see oli teile manustatud kui arengu vahend…, ja sellel, nagu kõigel teie ilmas, on olemas duaalsus…

On olemas valge kadedus, mis on võitlus…, ja on olemas must kadedus, see on vihkamine…

Kui toimus selle manustamine teile, siis ei osatud arvata, et tume pool saab selle läbi sellise väe…

Kuid siiski, vastavalt tasakaalu seadusele… – mida enam areneb tume pool, seda enam areneb valguse pool…

Teie huvi jalgpalli mängude vastu on otsene näide sellele…

On hulgim kõiksugu teisigi alasid võitluseks

Nii saavad tasakaalustatud vihkamise energiad… – muunduvad…

Olümpia mängud on täitmas seda osa… – energia liikumises pooluste vahel…

Seetõttu olümpia mängude aegu oli keelatud sõjad… – et energiad saaksid tasakaalustuda…

 

Midagi paremat duaalsuse tasandil ei saanud rakendada, kuivaid… viia üle võitluseks…

Muul tasandil on teised lahendused… – ehk ühesus, kus vasak jalg ei ole suuteline olema kade paremale jalale…, või… laeval kõik on üheselt rõõmu eest…., ja kõik on üheselt lahendamas raskusi…

 

Kuidas on Jumalate kadedusega…?

Jumalad olid kadedad üksnes inimeste peale…

Lugege Vana Kreeka müüte… – miks ja millepärast Olümpose Jumalad olid kadedad inimeste peale…

Read Full Post »

Kujutle end mängimas mängu Peeglid

Oled suures ruumis…, sinu ümber on palju peegleid…

Kuid sa ei näe neis enda peegeldust, kuna need on kerge eesriidega kaetud…

Kõik peeglid oled sa ise… – kõik sinu eelmised ja tulevased kehastused…

Need kõik on sinu olemused, millised olid esmalt Valgusena, mis jagunes edaspidi paljudeks paledeks…, peegeldusteks, millised sinu antud kehastuse aegu on kõikidel ilmaloovuse olu tasanditel…

Käesoleval hetkel oled peegli ees siin ja praegu…, oled võimeline nägema oma peegeldusi, milliseid näed peeglis…

Need on erinevad, kuna kõik on lähtunud ühest Jumalikust Lättest, kuid on seotud paljude jumaliku loovuse olemustega, millised on kandnud koos sinuga kõiki koormaid ja hädasid, kui ka rõõmusid ja loovushetki…, kõikides kehastustes…

Sa oled see paljusus…, mis on paljude teiste hulkadena, kellega oled seotud palede näol…, kõikidel sinu arengu hetkedel…

Need on erinevad, kuid on kandmas samas nii harmoonilist, kui ka disharmoonilist määrangut kõigele…

Nende vastuvõtt oleneb täienisti sinust endast…, sellest, millise poolega oled nende poole pööratud…

Kas on huvitav…?

 

Jah, väga…

Niisiis…, olen rääkinud korduvalt… – tarvis olla pidevalt koondununa Jumalikule Lättele…

See on oluline…

Jumalik Läte, tema armastus, millele on sul juurdepääs, on täitmas sind oma energiaga…, kuid samas, olles ise armastus, oled andmas temalegi oma armastust….

Sinu armastuse andmine jõuab teisteni läbi sinu peegli…, alusinformatsioonina, millesse oled kätketud sa ise, hetkel siin ja praegu

Oled vaatamas maise reaalsuse elu ekraanile, mis asetseb sinu ümber, ning näed peegeldumas selles kõike…

Ütleme, et oled vaim, kes on seotud Jumaliku Lättega…, pale või paled, mis on sinu ümber, on peegeldumas sinus toimuvat, erinevate aegade aegu ja hetkel siin ja praegu

Sellest, kuidas edaspidi käitud nendega, oleneb sinu harmoonia tasemest…

Kui oled harmooniline, siis see, kes on sinu kõrval, hakkab tunnetama ja saama sinu harmoonia energiat…

Kui oled disharmooniline, siis see, kes ilmub sinu ette ekraanile, ilmutub disharmoonilisena…

Kõik on lihtne…

Seega… olenevalt sellest, kuivõrd oled endaga ühel meelel, seda näitab ka sinu enda teadvuse seisund…, toob ekraanile seda olevust, kellega oled koostöös… – see on ju sedavõrd lihtne…

 

Aga kui olevus ekraanil ei suuda mind päriselt mõista…?

Siis sa ei ole harmoonias iseendaga…

 

Kui olen harmoonias, kuid mul on tunne, et mind ei mõisteta…?

Sellist asja ei saa olla…

Kui sul juba on side Jumaliku Lättega, siis oled ka harmoonias…, oled teadvustamas, et oled täis Jumaliku Lätte energiast…

Aga, kui ei ole täitunud, või ei ole selget mõistmist peegelduvast koostööst, siis see tähendab, et oled milleski teinud möödalaskmisi ja sinu Jumaliku Lätte energiates on moonutusi…

 

Käesoleval hetkel olen teejuhiks Jumaliku Lätte juurde…, ning läbi armastuse minu vastu, seame kõik koostööd ühte ritta Jumaliku Lättega…, nendega, millised olid teil juba varem…, või nendega, mis on ilmutumas teie elu reaalsuse hetkel siin ja praegu

Teadvustatav tarkus, antud juhul sinu, peab olema kontrollitav mõistuse poolt ja toetatud tunnete läbi…, mis oleks kui vaimsuse ja keha…, südame ja mõistuse.., kauniduse ja värdjalikkuse…, armastuse ja vihkamise  harmoonia…

Kõik peab olema harmoonias… – sinu südame jumalikus õies…, selle kauniduses…

Mõistes, mis on armastus, mõistad, mis on olla harmoonias…, luua seda…, olla selles olekus…, joovastudes sellest…, luua selles…, püüelda selle poole…

Kallis…, ma loodan, et nüüd mõistad mind enam, kui nägid pilti, mida näitasin sinule…

 

Jah, nägin… ma tänan sind…

See meenutas mulle informatsiooni Puhtast Mõttest informatsioonide laegastega…, ja juhendustega, kuidas teha tööd temaga ja kuidas seada seda enda teadvustamisena…

Jah… sama on ka ekraaniga… – kuid siin see ei ole mõistusega teadvustatav, vaid teadvustatav tunnetega…, on ümbermõtestatav selle mõistusega, kes on kehastumas kehasse…, elades läbi igat hetke mingi tegelikkuse hetkel siin ja praegu

 

Kuid ütle… – kui peegeldus ei anna mulle 100% positiivset tulemust, kuidas sellega toimida…?

See ei ole võimalik…

Kui sinul on südame kanal Jumalikule Lättele avatud, siis mistahes solvangud, mida on sulle tehtud, ei saa sind solvata, kuna need solvangud ei ole südame tunnete kohased, vaid mõistusega võetavad…

Seega… jätka tööd armastuse energiatega, luues armastuse vaimset avarust…

Karna

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »