Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2018

Tervitan teid, mu kallid…

Täna räägime järgmisest kolmainsuse osast… – siin tuleb juttu vaimsusest

Mis on vaimsus…?

Mis osa ta on täitmas inimelus…?

Kujundlikult vaimsust võiks pidada teadvuse eraldunud individuaalseks osakeseks…

Samas ta on jumaliku substantsina… – temasse on koondunud individuaalsete omaduste kogum, mis on määramas isiksust… – unikaalset ja kordumatut…

Ilmaruumis ei leidu teist taolist vaimsust…

Igasse vaimsusesse on kätketud teatud jumalik kood…, samas see on kõikide eelmiste kehastumistega kogutud kogemiste ja teadmiste vardjaks…

Vaimsuste taassünni protsess on teie mõistmise jaoks veidi keeruline…, kuigi selle aluseks on Esmalooja püüd ilmutuda müriaadide osakestena lõputu teadasaamise ja loomise nimel…

Igal vaimsusel on oma päritolu…, oma lugu…, oma iga…, oma geograafia…

Vaimsused on taassündimas eri aegadel ja eri galaktikates…, eri planeetidel…

On väga iidseid ja küpseid vaimsusi…, on ka suht noori…

Et teadmised ja kogemised oleksid sügavad ja viljakad, kõik vaimsused on pidevas liikumises…

Toimub teine teise abil rikastamine…, ja olulisem… – teha ülesanded keerulisemaks…

Üksnes koostöös polaarsete tunnetega, emotsioonidega, vaadetega… saab õppida tarkust, püsivust, kannatust ja tingimusteta armastust…

Planeet Maa on ideaalseks kohaks vaimsusele enese tundmiseks ja enese realiseerimiseks…

Siin on valitsemas suur imeliste erisuste võimalus… – nii looduse…, rassiliste…, sotsiaalsete ja usuliste erisustega…

Siia kehastuvad vaimsused, millised oma füüsiliste kehadena on läbimas pikki täiustumise teekondi…

Sünnist sünnile nemad on tõusmas aina kõrgemale ja kõrgemale mööda vaimset redelit…

See saab viia taassünni rattast välja astumiseni…, ning jätkata kogemist kõrgemates olu sfäärides, ilma sündimata füüsilistesse kehadesse…

Kuid kolmanda tihkuse ilmas, milles olete elamas praegu, ülesanded vaimsusele on keerulisemad seetõttu, et kehastuste vahel mälu kustub täienisti… seetõttu inimesele näib, et on sündinud esmakordselt…

Tegelikult… iga ümbersünniga toimub üleminek oma arengu uuele keerule…, kinnistades läbi käidud kogemised…, või… tegeleda uute ülesannetega…

 

Selline unustamine paneb mõneti vaimsust käima ringi-ratast…, korrates läbituid vigu… – mis oleks kui tühja elatud elud…

Reeglina see juhtub noorte vaimsustega, kellele hakkavad meeldima kolmemõõtmelised mängud…, kelle teadvus ei ole veel valmis võtma vastu midagi uut ja tundmatut…

Mitmeastmeline struktuur oli kujunenud vaimsuste arengu kiirendamiseks…

See oli kui kindlustus ja garantii selleks, kui vaimsus, süüvides madalametesse duaalse ilma energiatesse, ei hukkuks, ega kaoks täienisti…

Teiega rääkis mõõtmatult armastav Absoluut-Isa…

Read Full Post »

Karma nõukogu…, olete valmis vastama…?

Oleme kuuldel, kallis vaimsus… – esita küsimusi…

 

Tahaks oma Kõrgemast Minast enam teada…

Mõne mediteerimise aegu ta on ilmutamas end tohutu helesinise inimese kuju näol, leegiga peapeal…, kas androgüün-, või meeskujul…

Kas saaks teada minu Kõrgema Mina nime…

Mis on minu peamine eesmärk Maa peal…

Mis tsivilisatsioonist olen pärit…?

Kallis minu osa…, milleks sinule minu nimi… – olen ju pidevalt sinuga, millises pales sa ka poleks, või millist nime oled kandmas…

Mina olen ju sina…

Võid mind nimetada, kuidas sulle meeldib…

Ma olen see, kellest sa iialgi ei saa mööda minna…, kellega sa ei saa olla suhtlemata…

Sageli inimeste poolt mind nimetatakse – seesmiseks hääleks

Ma olen ju sina…

 

Sa oled meid lahutamas, seetõttu tahad anda mulle eraldi nime…, tahad, et ma näeks välja teisiti, kui sina…, et oleksin eraldi sinust…

Kuid seda ei saa olla…

Minust ei ole sinule midagi lähedasemat… – ma olen sina…

 

Kui oled uinunud ja nägemas und, siis unes oled sama sina, kui ärkvelolekus… või oled neis erinevatena…?

Mis nimi on sellel, kes on unes… – kas mõistad…?

Sa võid anda minule mistahes nime…, võid ette kujutada mulle mistahes kuju…, kuid see siiski on sinu püüd eralduda…, ehk… oma teadvuses eraldad end endast…

See võib mängida sulle kord tõsise vimka…

Kas annad endale une aegu nimesid…?

Kas eraldad end unes reaalsest endast…?

 

See kõik oled üksnes sina… – on tarvis, et see kinnistuks sinus…

Ma olengi sina… – sa oled suhtlemas iseendaga…

See kõik on lahutamatu…

Võid mind nimetada navigaatoriks…, tüürimeheks…, või isegi treeneriks…

Kuid need on siiski mitte nimed, vaid funktsioonid…

Olen sinu täiuslikum osa, mis sinu uinumisel, näeb unesid…

Võid nimetada mind enda osana…, häälena…, enda alateadvusena…, Kõrgema Minana… – ja sa ei eksi…

Sinu teadvuse tähelepanu leiab alati kokkupuute punkte minuga…

 

Miks minu Kõrgem Mina esines mulle helesiniselt helenduva androgüünina…?

Sa oled tulnud helesinise tarkuse leegil…

Nii Minus, kui ka kõrgemas Minas, on olemas mees- ja naisomadused…

Kuid, kuna oled praegu kogemas naisolemusena…, siis tõmbasid ligi oma vastaspoole…

 

Nüüd küsimus minu päritolu kohta ja minu vaimsuse ülesannetest…

Sinu päritolu on Antarese tähesüsteemist…

Ülesanded on samad, mis on kõigil tsivilisatsioonide esindajatel… – ühildada maiste ja oma tsivilisatsiooni energiate spektrid…, lisada maisesse ellu teatuid ideid ja tehnilisi uuendusi, millised on saavutatud teie tsivilisatsiooni poolt, sellega aidata maalasi nende projektis…

Peamiselt… – see on… kogeda maiste energiate vastuvõttu ja elamist neis…

See kogemine huvitab paljusid tsivilisatsioone…

 

Nüüd küsimus tervisest…

Viimastel aastatel mul ilmnes mitmeid probleeme foobiatega…

Ma ei saa süüa tahket toitu…, ega saa süüa üksinduses, kuna mul oli mitmeid juhtumeid toidu kurku jäämisega…

Nüüd söön üksnes pehmet ja püreestatud toitu…, ja kindlasti kellegi juuresolekul…

Sageli tunnetan kurgus valulist pinget ja klompi…

Saan uinuda üksnes reiki voogudes, või unerohu abil, muidu ei saa lõõgastuda, ega uinuda…

Transpordis ja ühisruumides tõuseb ärevus… – esineb paanika atakke…

See kõik on tugevalt piiramas mind…

Ehk on see midagi karmaga seotud…?

See on tumeda poole viirused…

Neid saab ravida samal viisil, kui füüsilisi viiruseid…

Oled oma välja sisse kutsunud palju tumedaid olevusi…

See juhtus siis, kui sa vihastusid tugevalt kellegi tuttava peale, kellega on sul karmalisi seondusi…

Südames sa soovisid temale suuri kaotusi…, mille tulemusel sulle haakusid need foobiad…

Nüüd oled täis  hirmusid…

 

Foobiad… – kas need on mingid olemused…?

Need on tumeda poole üks viiruste liik…, peenkehade vastupidav viiruse vorm…

Need on katkestamas sinu sidet ilmaga…, püstitavad tõkkeid, kilpe…

Kilbid on haakumas inimhirmudesse…, on eraldamas inimest ilma energiatest…, mõneti isoleerivad välisest ilmast…

Kui inimesel on üksinduse ees hirm ja see on suur… – siis foobiad on võimendamas seda veelgi, ning… selle taustal seadsid üles tõkkeid Jumaliku Energiate voogudele…

Kui inimesel on hirm kõrguste ees, siis nemad haakudes temasse, viivad kuni paanilise hirmuni kõrguste ees…

 

Kuidas lõpetada hirmudega…?

Tuleb olla endas kindel, mis on teatud energeetiline seisund…, ehk energia voog… – liitumine eimillegagi…

Kindlus annab jõudu usu voogudele…, see on tervendamas kõigist foobia viirustest…

Kui saab kätte kindlameelsuse, siis selle tulemusel ei jää hirmudest midagi järgi…

Foobiatel ei jää midagi, millesse kinni haakuda…

 

Kui inimene ei usalda end ja oma väge…, ei usu ilma hoolt… – siis temal kaob meelekindlus, ta kaotab usu energeetilisse voosse… – nõrgestab oma energeetilist immuunsust… – ilmnevad uued hirmud…

Kui hirmud on tugevad ja püsivad, siis foobiad saavad haakuda neisse…, hakkavad blokeerima inimese välju…

Elu jõu voogude puudumisel võimenduvad hirmud… – see avaldub inimeses kõikvõimalike maaniatena…

 

Ehk vaataks esmalt hirmu tahke toidu ees…, millest see on tulnud…?

Suutmatus võtta toitu vastu, on ebapüsiv hirm…

Võtke vastu kõike… – seda oleme teile ammu rääkinud…

Kui inimene on eiramas tahket toitu, siis kõik tihke on temale vastuvõtmatu…

 

Temale ei istu kindel seisund… – ta ei võta vastu inimesi tugeva loomuga ja veendumustega…, ta on eiramas seda kõike… – lausa kardab selliseid inimesi ja jäiku olukordi…

Mõnikord ta on kui väljapääsmatus olukorras…

See kõik tuleneb sellest, et ta ei ole kindel enda jõus…

Kui inimene on kindel endas, siis teda ei häiri tugeva või nõrga loomuga inimesed…

Ta on külluslik oma täiuses…

 

Hirm süüa üksinduses…?

See on üksinduse hirm… – kartus jääda üksi…

 

Miks on hirm jääda üksi…?

Teil ei ole võimalik kunagi jääda üksi…, teie ümber on alati müriaade olemusi, kõigil olu plaanidel…

Pealegi… – kui inimene on eneseküllane, siis teda ei aja segadusse ei üksindus, ega rahvarikkus… – ta on täiuslik ja tunneb end hästi kõikjal…

Teile on poogitud mõningad paradigmad, milliseid olete järgimas…

Hirm jääda üksindusse, on energia puudulikkus…, see on eluvoogude sulgumine…

Kui energia on pääsemas inimesesse täies mahus, siis ta ei tunne end kunagi üksikuna…

Energiad annavad temale kõike, mida ta vajab…, tõmbavad ligi kõike, mis on temale vajalik…

 

Ärevused transpordis ja paanika atakid…?

Hirm muutuste ees… – inimene kardab muutusi elus…, kardab edasi liikuda…

Paanika atakid – on foobiate mõjuv tegevus…, foobiad on kindlad eneses…

 

Klomp kurgus ja halb uni…?

Ta oli tulnud helesinisel leegil, kuid ei ava seda endas…

Kiir püüab pääseda tema juurde läbi tema enda… – kuid hirm blokeerib seda… klompi ta tajub füüsilisel tasandil, kurgu tšakra tasandil…

Halb uni on tulenemas hirmu suurest hulgast…

 

Kas ma mõistsin õieti…?

Kui inimeses on arenemas mitmeid hirmusid, või üks tugev hirm… – siis temasse haakuvad mingid olevused, keda võiks pidada foobiateks…, kes hakkavad toituma energiatest ja blokeerivad Ilma Voo energiate juurdevoolu…

Jah…, nii see on…

 

Miks  inimestesse ilmub hirm…?

Energeetiline kookon ei ole ühtlane…, hirmu viirused läbistavad seda kergusega… – pääsevad inimese teadvuseni…

Energeetilise kookoni ebaühtlus tuleneb usu puudumisest olu täiusesse…, ilma harmooniasse…, endasse ja oma võimetesse, kui Jumalinimese võimetesse…

 

Mida teha sellisel juhul…?

Ravida hirmusid…

Edaspidine areng tuleb hulga tõsisem ja sügavam…

 

Esmasena, mida tuleks teha… – sukelduda endasse ja leida hirmu alge… – ehk sündmuse, mis sünnitas hirmu…, leida seda, mis võimendas teda…

Tarvis jõuda mõtteis sündmusesse ja mõtestada see ümber… – läbida seda virtuaalselt…, ilma hirmuta…

 

Teiseks… – tarvis täienisti avaneda ilmale…

Sundida end selles ei ole tarvis…

Kui sundida end tegema kõike, mille vastu on hirm… – siis see võib üksnes süvendada negatiivseid tundeid ja raskendada hirmudest väljatulekut…

Püüa üksnes avaneda endale…, üksnes räägi endaga, kui kellegi nähtamatuga, kelle nimeks on Mina…, ta on seismas sinu kõrval…

Suhtle temaga…, tunneta tema energiaid… – kujutle seda endale… – fantaseeri…

Mina vastab sulle ja embab sind otseses mõttes…

Ava sinagi temale oma mõtteis enda embuse, ning lange tema rinnale…, temaga on kerge ja hubane, soe ja ohutu olla…

Ei ole vajadust kusagile rutata ja tunda muret millegi üle…

Samas pead mõista, et see vestluskaaslane, nimega Mina, on alati sinu kõrval, isegi raskematel hetkedel…

Võid igal hetkel sirutada oma virtuaalse käe ja toetuda tema käele… temalt saad alati kaitset… – kuivaid vajad seda…

 

Üksnes usalda seda mängu…, see on avamas kõik uksed… selle vestluskaaslasega võid suhelda mitmeid kordi päeva jooksul…

Varem või hiljem leiad, et oled lõõgastunud…

Siis näed, et sinu enda Mina on ohutu…

Kõik tõkked ja kilbid, kõiksugu negatiivsed programmid, seab ülesse vaid su enda mõistus…

 

Kolmandaks – tarvis praktiseerida vastuvõttu…

Püüa igat inimest, keda kohtad, kujutleda oma sisemisel ekraanil…, katsu mõtteis emmata teda…, ava temale omad embused ja kutsu teda neisse…

See ehk ei juhtu esimesest korrast… – kuid ajapikku õnnestub…

Siis hakkad märkama, kuidas inimesed on muutumas…

Mõndagi muutub sinu vastuvõtu šabloonis…

Kõik on sündimas üksnes sinu kujutelmas…

Need on sinu ootused inimeste reageeringute suhtes…

Toimides nii, hirmud hakkavad aegamööda taanduma ja foobiatel ei jää millestki kinni haakuda…

 

Samas soovitaks ukse avamise praktikat… – üksnes avane enda Minale…

 

Kujutle end seismas ukse taga…

Ava uks pärani sõnadega… – ma avan ukse heade suhete ja külluse ilma, võtan need vastu ilma hirmuta ja kahtlusteta

Astu üle läve…, vaata ringi ja astu edasi…

Sa ei tea, mis on ootamas sind ees… – kuid ole kindel, et seal on kõik kaunis…

Siis ehk mõistad, et asjatult seisid ukse taga…

Tee seda pidevalt…, ava uks laia ilma, täis kaunidust ja küllust…

Ära sulge ust kunagi…, kui muidugi ise mingil soovil ei taha seda kinni panna…

Kuid… – kõik sinu tegevused peavad olema täielikult teadvustatud

Ust tegelikult ei ole olemas… – ta on üksnes sinu enda peas…

Avane oma Minale…, tunneta läbi kõik tema kaunidused…, taas ja taas…

Uste avamise praktika on huvitav ja lihtne…

 

Ehk avardaks veidi seda praktikat…

Olles ukse ees, vaata seda hoolega…, kas lukku on, või ei ole…

Kui on, siis otsi üles võti…

Kui lukku ei ole, siis lükka vaid ust…

Selline praktika peab igal ühel olema individuaalne…

Selle praktika käigus igaüks mõistab ise, kuivõrd valmis ta on ülestõusuks…

Kui lukk on olemas, aga võtit ei ole… – siis tulevad märgid, kust ja kuidas seda leida…

Võtmeks on valguskood, mis on sinu enda seesmuses…

Selle koodi abil saad avada enda võimeid…, ehk ust uude mõõtmesse…

Otsi üles uks ja ava see…

 

Kuigi näib, et ütelda on lihtsam, kui teha…, kuid… – see ei ole nii…

Selles praktikas ei ole midagi rasket…, kuivaid sinus leidub usku enda Minasse ja otsuse kindlust…

Uks avaneb kergelt…, kuid… igal ühel see käib omal viisil…

Kellel on see tunnelina…, kellel järgmise toana…, keda on pimestamas ere valgus…

Igal ühel tuleb isiklikult läbi käia oma ülestõusu tee…

On enesest mõistetav, et korraga teha seda on raske…

 

Kuid aegamööda läbides kõik vastuvõtu ja avamise praktikad, saad näha, et ilm on selline, milles ei ole midagi karta…, kuivaid… – enese hirmusid…

 

Tänan õppetunni eest…

Avane enda Minale ja püsi Looja Valguses…

SElena

Read Full Post »

Kõrgem Mina…, tahaks sinuga rääkida…

Kuulen sind, kallis teadvus…

Mul on rõõm, et otsustasid kanalduse teel võtta minuga ühendust…

Sul on tarvis sagedamini praktiseerida seda… – selliselt saad hoida sidekanal avatuna…

Saadan sulle oma armastuse kiirt…

Mul on rõõm sellest, et otsustasid teadlikult võtta ühendust oma kapteniga

Kas tead…, sa olid minuga niigi pidevalt ühenduses…

Nüüd on tulnud aeg teadlikult võtta seda kasutusele…

 

Mida ma peaks teadma kadedusest

Kadedus on atribuut, millel on, nagu kõigel teie ilmas, pluss ja miinus…

Ta on esiteks selleks, et mõistaksid, kuivõrd oled arenenud… – on sulle kui peegliks…

Kuid mida saad näha peeglis, kui sinu teadvuses ei ole mingit mõõtskaalat, et mõõta… – kas on suurem, enam, kaunim, keerulisem… – või vastupidi… – väiksem, koledam või halvem…

Sinu enda arengu vastuvõtus on mingil ajahetkel kujunenud välja teatud ideaali kujund…

 

Mis on ideaal…?

See on sümboliseerimas sinu vaimsuse avatud ülesannete potentsiaali sinu arengu etapil…

See on kujund, mis on vastamas sinu kõlale…

Läbi selle saad näha, millisena võiksid end näha tulevikus, kui sinu võimed avanevad maksimaalselt…

Need kujundid on erinevatel aegadel erinevad… – oma kauniduses, mõistuses, oskuses end esitleda ja avada oma võimeid…, ülivõimeid…, ja nii edasi…

Seda kujundit hakkad alateadlikult otsima oma ümbruskonnas…, milline neist on sinu vastuvõtu kohane…

 

Milleks…?

Et sa näeks ja usuks, et selliste eesmärkide saavutamine on võimalik…, realiseeritav…

Leides sellise kujundi, hakkad end võrdlema sellega…

Nii käivitub hindamise mehhanism… – kuipalju ja milliseid omadusi tarvis sinul realiseerida, et olla selle kujundi kohane…

Teie mõistus hakkab seda tõlgendama kui Yin – kadedus…, või Yan – imetlus, rõõm ja hingestatus…

Seega… see on üksnes imetluse tagakülg

 

Igal korral, kui tajud kadedust, vaheta see plussi vastu…, ehk… ideaali imetluse vastu…

Siis võid tajuda, et energia ei ole kadumas, vaid on täitmas sind…

See on energia, millist on vaja vaimsuse kindlate ülesannete täitmiseks…, nende omaduste saavutamiseks, millised viivad sind soovitud kujundile lähemale…

Selline pooluste vahetamine on vajalik ja kasulik atribuut…

Teil on olemas teadmine, et igas heas on halba…, ja igas halvas on head

Head tarvis leida kõiges, millega oled kokku puutumas…

See on ka vastandpooluste viimine ühesusele… – ainsale õigele Olu vastuvõtule…

 

Kas kadeduse ja sõltuvuse vahel on seondust…?

Kadedus on sõltuvus hindlemisest, kus tõuke asemel tegevuse suunas, peatud hindamisel…

Leidmata pooluseid, ei liigu edasi…, ega hingestu kutsuvates kujunditest… – seega… ei saa loovat energiat…

Kui puudub energia, siis on sõltuvus millestki…

Energia on liikumas miinuselt poolusele…

Kui ei muuda oma vastuvõtu poolust, siis täituvuse asemel tunnetad energia kadu…

See on siiski energia voolavuse seadus… – seda tarvis teada ja osata kasutada oskuslikult…

 

Kui olen kade, ehk miinus… – siis olen automaatselt andmas oma energiat mingile plussile…, inimesele, kelle suhtes olen kade…

Ja vastupidi… – kui olen imetlemas kedagi, siis olen plussina…, ehk tõmban energiat endale…

Jah…, see on nii…

 

Tänan selgituste eest…

Meiegi oleme tänulikud sinule…, meile meeldib sinu püüdlus… – jaga end ümberolevatele…

 

Kui pöördusin Lutsifäri poole, siis tuli esmalt isiklik sõnum…, kuid siiski küsisin ka temalt kadeduse kohta…

Jah…, see oli teile manustatud kui arengu vahend…, ja sellel, nagu kõigel teie ilmas, on olemas duaalsus…

On olemas valge kadedus, mis on võitlus…, ja on olemas must kadedus, see on vihkamine…

Kui toimus selle manustamine teile, siis ei osatud arvata, et tume pool saab selle läbi sellise väe…

Kuid siiski, vastavalt tasakaalu seadusele… – mida enam areneb tume pool, seda enam areneb valguse pool…

Teie huvi jalgpalli mängude vastu on otsene näide sellele…

On hulgim kõiksugu teisigi alasid võitluseks

Nii saavad tasakaalustatud vihkamise energiad… – muunduvad…

Olümpia mängud on täitmas seda osa… – energia liikumises pooluste vahel…

Seetõttu olümpia mängude aegu oli keelatud sõjad… – et energiad saaksid tasakaalustuda…

 

Midagi paremat duaalsuse tasandil ei saanud rakendada, kuivaid… viia üle võitluseks…

Muul tasandil on teised lahendused… – ehk ühesus, kus vasak jalg ei ole suuteline olema kade paremale jalale…, või… laeval kõik on üheselt rõõmu eest…., ja kõik on üheselt lahendamas raskusi…

 

Kuidas on Jumalate kadedusega…?

Jumalad olid kadedad üksnes inimeste peale…

Lugege Vana Kreeka müüte… – miks ja millepärast Olümpose Jumalad olid kadedad inimeste peale…

Read Full Post »

Kujutle end mängimas mängu Peeglid

Oled suures ruumis…, sinu ümber on palju peegleid…

Kuid sa ei näe neis enda peegeldust, kuna need on kerge eesriidega kaetud…

Kõik peeglid oled sa ise… – kõik sinu eelmised ja tulevased kehastused…

Need kõik on sinu olemused, millised olid esmalt Valgusena, mis jagunes edaspidi paljudeks paledeks…, peegeldusteks, millised sinu antud kehastuse aegu on kõikidel ilmaloovuse olu tasanditel…

Käesoleval hetkel oled peegli ees siin ja praegu…, oled võimeline nägema oma peegeldusi, milliseid näed peeglis…

Need on erinevad, kuna kõik on lähtunud ühest Jumalikust Lättest, kuid on seotud paljude jumaliku loovuse olemustega, millised on kandnud koos sinuga kõiki koormaid ja hädasid, kui ka rõõmusid ja loovushetki…, kõikides kehastustes…

Sa oled see paljusus…, mis on paljude teiste hulkadena, kellega oled seotud palede näol…, kõikidel sinu arengu hetkedel…

Need on erinevad, kuid on kandmas samas nii harmoonilist, kui ka disharmoonilist määrangut kõigele…

Nende vastuvõtt oleneb täienisti sinust endast…, sellest, millise poolega oled nende poole pööratud…

Kas on huvitav…?

 

Jah, väga…

Niisiis…, olen rääkinud korduvalt… – tarvis olla pidevalt koondununa Jumalikule Lättele…

See on oluline…

Jumalik Läte, tema armastus, millele on sul juurdepääs, on täitmas sind oma energiaga…, kuid samas, olles ise armastus, oled andmas temalegi oma armastust….

Sinu armastuse andmine jõuab teisteni läbi sinu peegli…, alusinformatsioonina, millesse oled kätketud sa ise, hetkel siin ja praegu

Oled vaatamas maise reaalsuse elu ekraanile, mis asetseb sinu ümber, ning näed peegeldumas selles kõike…

Ütleme, et oled vaim, kes on seotud Jumaliku Lättega…, pale või paled, mis on sinu ümber, on peegeldumas sinus toimuvat, erinevate aegade aegu ja hetkel siin ja praegu

Sellest, kuidas edaspidi käitud nendega, oleneb sinu harmoonia tasemest…

Kui oled harmooniline, siis see, kes on sinu kõrval, hakkab tunnetama ja saama sinu harmoonia energiat…

Kui oled disharmooniline, siis see, kes ilmub sinu ette ekraanile, ilmutub disharmoonilisena…

Kõik on lihtne…

Seega… olenevalt sellest, kuivõrd oled endaga ühel meelel, seda näitab ka sinu enda teadvuse seisund…, toob ekraanile seda olevust, kellega oled koostöös… – see on ju sedavõrd lihtne…

 

Aga kui olevus ekraanil ei suuda mind päriselt mõista…?

Siis sa ei ole harmoonias iseendaga…

 

Kui olen harmoonias, kuid mul on tunne, et mind ei mõisteta…?

Sellist asja ei saa olla…

Kui sul juba on side Jumaliku Lättega, siis oled ka harmoonias…, oled teadvustamas, et oled täis Jumaliku Lätte energiast…

Aga, kui ei ole täitunud, või ei ole selget mõistmist peegelduvast koostööst, siis see tähendab, et oled milleski teinud möödalaskmisi ja sinu Jumaliku Lätte energiates on moonutusi…

 

Käesoleval hetkel olen teejuhiks Jumaliku Lätte juurde…, ning läbi armastuse minu vastu, seame kõik koostööd ühte ritta Jumaliku Lättega…, nendega, millised olid teil juba varem…, või nendega, mis on ilmutumas teie elu reaalsuse hetkel siin ja praegu

Teadvustatav tarkus, antud juhul sinu, peab olema kontrollitav mõistuse poolt ja toetatud tunnete läbi…, mis oleks kui vaimsuse ja keha…, südame ja mõistuse.., kauniduse ja värdjalikkuse…, armastuse ja vihkamise  harmoonia…

Kõik peab olema harmoonias… – sinu südame jumalikus õies…, selle kauniduses…

Mõistes, mis on armastus, mõistad, mis on olla harmoonias…, luua seda…, olla selles olekus…, joovastudes sellest…, luua selles…, püüelda selle poole…

Kallis…, ma loodan, et nüüd mõistad mind enam, kui nägid pilti, mida näitasin sinule…

 

Jah, nägin… ma tänan sind…

See meenutas mulle informatsiooni Puhtast Mõttest informatsioonide laegastega…, ja juhendustega, kuidas teha tööd temaga ja kuidas seada seda enda teadvustamisena…

Jah… sama on ka ekraaniga… – kuid siin see ei ole mõistusega teadvustatav, vaid teadvustatav tunnetega…, on ümbermõtestatav selle mõistusega, kes on kehastumas kehasse…, elades läbi igat hetke mingi tegelikkuse hetkel siin ja praegu

 

Kuid ütle… – kui peegeldus ei anna mulle 100% positiivset tulemust, kuidas sellega toimida…?

See ei ole võimalik…

Kui sinul on südame kanal Jumalikule Lättele avatud, siis mistahes solvangud, mida on sulle tehtud, ei saa sind solvata, kuna need solvangud ei ole südame tunnete kohased, vaid mõistusega võetavad…

Seega… jätka tööd armastuse energiatega, luues armastuse vaimset avarust…

Karna

Read Full Post »

Karma Nõukogu…, olete valmis vastama…?

Oleme kuuldel, esita küsimused…

 

Millised ülesanded on mul selles kehastuses…, kuidas need on edenemas…, mida peaks veel jõudma…, ja mida ei ole veel lahendanud?

Mis on minu peamiseks õppetunniks…?

Sinu ülesandeks selles kehastuse on luua side tsivilisatsioonide vahel… – see on sinu maksimum ülesanne…

Vähemaks ülesandeks on – avada endas vastuvõtu sügavusi…, ühildada oma päritolu energiate ja maiste energiate vastuvõttu…

Selline ülesanne on kõikidel tsivilisatsioonide esindajatel…

Maine variant on – mees ja naisenergiate läbivõtmine ja armastuse vastuvõtmine…, tuua maisesse energiasse kõrgema armastuse energiaid…, kosmilist ühesust, milline on olemas sinu rassil…

 

Kes on minu juhendajaks ja peamiseks õpetajaks… – kuidas luua nendega ühendust…?

Õpetav süsteem kujutab endast ühtset organismi…, ühtset teadvuste konglomeraati…

Õpetajat võid ise valida, kes enam sulle meeldib…

Igal ühel on selline võimalus…

Teil on teada kõrgemad õpetajad, kuid on palju ka neid, kellest teil ei ole teada…

Võite pöörduda kellepoole tahes… igaüks neist vastab rõõmuga…

Valik on sinu…

Kui ei soovi kindlat õpetajat, ega teha koostööd kogu süsteemiga…, siis võib pöörduda kui Õpetaja poole…, sulle vastab kohaselt see, kes on enam vastamas sinu valmidusele…

Selliselt on töötamas õpetav süsteem…

Side on olemas igas ühes, seda on kerge leida… – üksnes usaldu südamele ja usalda end…

Kiika vaid enda seesmusesse ja rahusta maha omad mõtted ja emotsioonid…

Vastus ei jää tulemata…

Õpetajad on igapäevaselt ja igahetkeliselt suhtlemas sinuga… – kuid sulle näib, et oled rääkimas iseendaga…

Sa ei pööra tähelepanu sündmuste märkidele… – ise sulgud suhtluste eest…

Püüa alati olla avatud suhtlusteks…

Avane ilmale ja õpetajatele… – nemad avanevad sinu teadvuses… – side taastub…

Peata mõistus ja kõrvalda kahtlused… – siis kuuled neid…

 

Olen üksinduses… – mis on selle põhjuseks, või… mis eesmärkidel…?

Kas selles kehastuses on mul võimalus kohtuda mehega, keda saaks armastada…?

Oled ise seda valinud… – sinul ole mingeid põhjusi olla üksinda ja õnnetuna…

Valgus on… – ühesus ja rõõm…, ühisus ja armastus…

Kunagi eelmistes kehastustes otsustasid, et mees on üksnes koormaks…, parem juba olla üksi, kui olla õnnetu… – valisidki seekord läbida sellist kogemist…

Siis olnud üleelamised haavasid sind sügavalt, seetõttu sulgusid selliste tundmuste eest…

Kuid sinu tundelisus annab siiski endast teada…, püüdleb selles kehastuses selle realiseerimise poole…

Oled pidevalt hindamas meest… – võrdled mingi etaloniga, mille oled ise loonud…

Ei ole tarvis seda teha…

Üksnes võta vastu meesenergiaid, kui mistahes muid energiaid, ning püüa nendega ühilduda…

Vaja üksnes leida endale unikaalset paari…, unikaalset energiate ühtimist… – mis saab tuua sulle naiselikkuse õnne…

Igaüks teist on kuuldav…, igaüks saab muuta midagi oma saatuses… – kuivaid see soov on teadvustatud…

 

Kui tahad kohata oma partnerit…, siis üksnes vali võimalust selleks…

Kuid peamine…, tee kindlaks… – millisena tahad teda näha…, mida oled valmis andma ise…

Andmine teine teisele on vältimatu… – selline on olemise seadus… tagastamise seadus…

See ei ole kannatlikkuse mõttes, nagu on teil kombeks…, ega ole ohverduslikkuse mõttes, nagu on teie usuliste riituste tavades…

See on eneseohverdus…, kui suur andmine ja teenimine, millega on läbipõimitud kogu teie ilma tasandid…

Pead mõistma… – mida oled valmis ära andma, et oleks ruumi vastuvõtuks…, kellegi armastuse vastuvõtuks…

Kõik teie ilmas toimub peegelpildis… – mida enam annate, seda enam saate…

Kui ei oota tagastust, siis saate enamgi veel…

 

Mul kilpnäärmes on sõlmed… – mis on nende põhjuseks ja kuidas neist vabaneda…?

Sõlmed on seiskunud energiad…

Sa kardad vabalt väljenduda… – lausa kardad lõpuni välja ütelda…, hoiad end tagasi, pidurdad eneseväljendust…

Luba olla ise… – luba ütelda ilmale kõike, mida arvad…

Ära karda olla ebameeldivana, või mõistetamatuna…

Ava oma kõige sügavamad tunded…, ära karda, et need võivad olla negatiivsetena…

 

Sinu sügavuses on elamas kaunis valgusolevus, kes on surutud ühiskonna poolt tunnustatud šabloonidesse…, ühiskondlike ja kõlbeliste käitumisnormide piiridesse..

Esmalt leia koht, kus saad häbenemata väljenduda… – luba endale seda… – luba väljendada seda, mis on sinu sügavustes kinni…

Proovi paisata välja seiskunuid energiad…

Ehk tekib soov karjuda…, nutta…, tantsida ja laulda… – tee seda…, lase end vabaks… – räägi välja…

Lase energiad välja… – lase need vabaks…

 

Soovitaks energeetilisi tantse… – pane muusika mängima… – laula kaasa… – usaldu kehale…

Ta hakkab liikuma, tantsima…

Sellised tantsud aitavad lasta lahti kontroll oma üle keha…, lõõgastada keha… – vabastada emotsioonid ja energiad…, uhta keha energia voogudega läbi…

Kuni hakkad eristama energiaid…, hakkad keerlema tantsus kosmiliste energiate voogudes…

 

Olen sõltuv suitsust ja alkoholist.. – mis aitab mul vabaneda neist…?

See on eneseväljenduse puudumise küsimus…

Püüad leida end väljastpoolt…, – kuigi oled enda seesmuses… – otsi sealt…

Suits ja alkohol on üksnes viimas sind ennast endast kaugemale…

Püüad täita end väliste emotsioonide ja muljetega…

Seda kõike saab teha seesmiselt…

Suits ja alkohol on energeetilised püünised, mille vahendusel oled andmas oma energiaid tumedatele olemustele…

See teeb sind sõltuvaks nendest…

Kuigi esmalt ilmnevad ebatavalised tunnetused, mis justkui avardaks ringvaadet… – see on see, mida tumedad jõud annavad vastu…

Kuid peatselt see ammendub, kuna enamat neil anda ei ole…, ei midagi kõrgemat, ega huvitavat…

 

Soovitaks kõiksugu energeetilisi praktikaid, mis struktureeriks keha energiad ümber ja looks täituvuse tunnet…, nende hulgas ka energeetilisi tantsusid…

Las täita sind energiad sedavõrd, et unustad isegi nii suitsu, kui alkoholi…

Lasku muusikasse…, lasku endasse… – ülejäänu teeb keha ise…

Peale tantsu tunnetad täituvuse vahet sellega, mis oli suitsu ja alkoholi aegu…

See oleks kui juua… kas puhast kaevuvett…, või sogast lombi vett…

 

Mu tütar eirab täielikult oma naiselikku olemust…, oma pere loomise võimalust…

Mis on tema kehastuse ülesandeks…?

Kuidas saan teda aidata…?

Su tütar on palju kehastusi olnud mehena…, seega… ta on kiindunud mehe olekusse…

Kõik energiad peavad olema tasakaalus…

Seetõttu teil on kogemisi nii mees, kui nais kehastustes…

Kuid su tütar kümnes viimases kehastuses on kindlameelselt olnud mees energiates…, üksnes meesmängud… – ta on unustanud olla naine…

Ka selles kehastuses ta ei jätnud võimalust muuks valikuks…, meesenergiad hakkasid kujundama teda teatud viisil…

 

Sellest tulenevalt temal oli kohustusena kehastuda naisolevusena…

Ta oli pikalt vastu, kuni nõustus…, see oli õpetava süsteemi tungiv soovitus…

Seetõttu temal on raske nõustuda oma naiseliku olemusega… – ta on unustanud selle…

Temas on palju meesenergiaid, mis selgitab tema käitumist…

Ta ei suuda harjuda sellega, seetõttu eirab ennast…

See on küll paradoks…, kuid muud väljapääsu ei ole…

 

Ehk teatud kasu oleks, kui sünnitaks last…

Sellistel hetkedel emas võivad ärgata naisenergiad ja ema aspektid…, ilmneda võimsad armastuse vood…

Ehk hakkavad tööle emalikud programmid…

 

Katsu rääkida temaga ja selgitada, et igal naisel tarvis sünnitada last… – siis ehk ei tunne üksindust…

Ehk temal on tarvis leida partnerit, kelles on palju naisenergiaid, milliseid ta suudab vastu võtta…

Partner ehk ei ole ideaalse mehe standardi mõõtu… – kuid võib saada partneriks, kelle üle ta saab kanda hoolt ja keda kaitsta…

 

Sina ei saa mõjutada tema valikut…, kuid… võid aidata teda armastuses ja vastuvõtus…

Võta teda sellisena, nagu ta on…

Temal on väga raske olla…, temal tarvis välja rääkida kellegile oma tunded ja oma suhted ilmaga…

Tänu teie välja kujunenud normidele ta peab varjama seda kõike…

Ta on otsimas enda taolisi, kellega suhelda…

Mida ta peaks tegema, kui enamus inimesi ei mõista teda… – isegi oma ema…?

Tema ei ole süüdi selles, et temas on sellised energiad…

Võta teda sellisena, nagu ta on…

Las ta rääkida sulle sellest…, avatult…

Rääkigu sulle oma mõtteid ja kahtlusi, üleelamisi… – häbenemata, kartuseta olla mõistetamatuna…

Kelle poole oleks temal minna, kui mitte ema juurde…?

Võta teda vastu avatud armastusega… – selline armastus annab valgust tema ellu ja aitab teda…

Oma jutuajamiste aegu saad ettevaatlikult ja aegamööda, ilma surveta ja sunnita, lisada temasse uut informatsiooni…, mõtteid naisolemusest ja naiselikust ülesandest…

Rääkida sellest, et… kui ta on tulnud naise kehastusse, siis temal on tarvis järgi proovida ja läbi tunnetada kogu võimalikku naiseks olemise spektrit, mis on temale juba looduse poolt antud…

Püüa veenda teda vajaduses kasutada kõiki naiseks olemise võimalusi… – naiseks olemise väärtusi…, naiselikku vastuvõttu ja armastust… – naiselikku lahustumist…

Püüa veenda, et juba sotsiaalsest vaatevinklist temal on tarvis sünnitada last…, siis ehk ema energiad aitavad temal virguda….

Kui sünnib poiss… – järelikult… temas on valitsemas siiski meesenergiad…

Kui sünnib tütar… – siis temas on juba valitsemas naisenergiad…, ehk… on ületanud oma seesmise barjääri…

Kui temas meesenergiad vahetuvad naisenergiate vastu, siis temas muutub ka tema füsioloogia…

Temal on raske sellega hakkama saada, kuna ühiskond ei võtta teda sellisena vastu…

Kuid… iga inimene tahab olla iseendana…, mitte mängida kedagi, ega pingutada selleks… – üksnes olla ja tunda rõõmu olu üle…

Tema peamiseks ülesandeks on arendada enda naiselikkust…, naiselikke aspekte…

 

Mu poeg on pidevates võlgades…, mida ka ei teeks, ta ei suuda vabaneda neist…

Mis aitaks teda…?

Millised on tema ülesanded…?

Ta on sulgunud külluse ees… – ta ei usalda ilma, ega lase endasse külluse energiaid…, sealhulgas ka rahalisi energiaid…

Ta on unustanud lapseks olemise, kellele antakse kingitusi eimillegi eest… – üksnes selle eest, et armastatakse teda…

Temal tarvis avaneda ilmale ja usaldada seda… – täienisti…, mitte mõelda igapäevasele leivale… – üksnes joovastuda olust ja olla täienisti olus…, võtta vastu kõik, mida olu ette toob…

 

Temal muutub kõik, kui usaldub ilmaruumile…

Ta loob plaane…, kuid usub neisse vähe…

Sellest sai temale suletud ring…

Ta tahaks uskuda… – kuid ei usu…

Kõik, mida ka ei kavandaks… ei teostu… – seetõttu usub endasse veelgi vähem…

Üksnes usaldugu elu voogudele…

Proovigu mitte luua plaane…, vaid usaldugu alateadvusele…

Püüdku vastu võtta üksnes seda, mida annab tänane päev…

Lõõgastugu… – ärgu mõelgu homsele, ega looks plaane…

Eluvoog laabub ise…, iga päev toob mingi väikese anni… – seda peab õppima ära tundma…, vastu võtma…

Enamuselt neid ande ei märgata…, märgatakse vaid neid, mida oodatakse…, tunnevad rõõmu nende üle, kuna ise soovisid neid…

Aegamööda voog suureneb ja usk endasse kinnistub…

Kujuneb harjumus tunnetada ilmatunnetust…, kasvab usaldus eluvoogude vastu…

Ta hakkab mõistma, et kõik laabub parimal viisil…

Tema võlgadega asjad on ka praegu lahenemas, ühel, või teisel viisil…

Ta ei näe selles abi kõrgemalt…, arvab seda enda teeneks…

Las jälgib sündmusi vahetult…, las püüab leida seoseid neis asjus… – las märkab seaduspärasust…

Pangu tähele, kuidas kogu ilm on temale kõigiti abiks…

 

Tänan õppetunni ja informatsioonide eest…

Ka meie täname koostöö eest…

Püsige Looja Valguses…

SElena

Read Full Post »

Karma Nõukogu, olete valmis vastama…?

Oleme kuuldel, kallis vaimsus…

 

Mis peamiseks teenimise teekonnaks on mul selles kehastuses…?

Milliseid omadusi, võimeid, kogemisi tuleks mul kõige esmalt arendada…?

Kallis vaimsus…, me tervitame sind teenimise teekonnal…, meil on rõõm sinu püüdluste üle…

 

Teenimise teekond on kaunis… – sa oled valmis astuma sellel…

Sinu ülesandeks on toetada püüdlejaid… – sõnaga, teoga, hoolega ja armastusega…, näha igas ühes neis vaimset jumaliku valguse sädet…

Sinu teekonnal tuleb mõneti ette raskusi, kuna inimkond ei ole veel valmis avama oma südamed armastusele… – need on täis paradigmasid ja veendumusi…

Heakskiitu ja õrnust vajavad kõik…

Ära mõtle, et see ei ole mehelik teekond…, või et, selleks peab olema sõdalane… – keegi peab siduma haavu ja rahustama hinge lahingute aegu…

 

Sa hakkad teenima sõnaga, mis hakkab tervendama inimesi, rahustama neid… valgustama…

Sinu sõnast peab saama puhas loomise kiir… – iga sõna peab tooma valgust ja armastust…

Ka sinu kavatsused peavad olema puhtad mistahes saastast…

Sinu ülesandeks on kanda teadmiste ja lootuste valgust… – need on lahutamatud…

Teadmised on sünnitamas lootust ja valgustamas teekonda…

 

Enne, kui alustada teenimisega, pead tegema end sedavõrd puhtaks, et ei oleks mingit moonutust Vaimu voolamises läbi sinu…

See on suuremahuline töö… – kuid sulle see on jõukohane…

Sinu mõttekavatsused peavad olema puhtad…

Igahetkeliselt pead jälgima selle puhtust… – millisel määral on sinu mõtetes ja sõnades armastust…, kas oled vääriline olema jumaliku vaimu prohvetiks…?

Kui oled selleks valmis, siis teenimise teekond avaneb ise sinule… – ja sa astud sellele uuenenuna ja kaunina…

 

Me räägime ajast, kus on sündimas uus inimkond… – see on ärkamas…

Peab olema kedagi, kes saaks toetada, hingestada…, kes saaks rääkida toimuva kohta…

Tarvis kedagi, kes võtaks uutes mõõtmetes vastu uut inimkonda…

Seega… – seda teed hakkavad esimestena astuma vabatahtlikud…, need, kes on valmis selleks…, kes on teadlikult astunud inimkonna teenimise teele…

 

Milliseid eksimusi või blokke saab minu arengus esile tulla…, millised võimalused on mul nende ületamiseks, või kõige kohasemad nende parandamiseks…?

Sul on mõned eksimused…, kuid õpilase jaoks need on normaalsed…

Kuna illusioonide ilm on keeruline, siis kõik on neis eksimas…

 

Kuid esiteks… – oled liiast tõsine…

Ole vabam, rõõmsameelsem ja liikuvam…

Mida tõsisemalt suhtuda asjadesse, seda kergem on eksida ilma illusioonides…

Kõigesse oleks hea suhtuda mänguliselt…, kui treeningtegevusse, kus sinu partner on sulle üksnes mängukaaslane… – nii on kergem võta seda ilma vastu…

Tõsine suhtumine mängusse teeb teie olemise raskemaks… – on raskem liuelda mööda eluvoogusid…

 

Ja teiseks… – liiast sageli vahetate eesmärki, isegi jõudmata selleni…

Sihipärasus on olulisem omadus…

Ega ole midagi sellist, mida ei saaks saavutada…

Looja saab anda vaid sinu usu kohaselt…

Üksnes usk…

Kuid sinus on seda vähe…, ometi – see on peamine…

Usk võib teha imesid…

Teekond ilma usuta ei ole püsiv…

Usk on majakas…, liikuma panev jõud teekonnal…

Usk endasse…, usk ilma jumalikku imesse…, usk Jumala armastusse sinusse…

Sa pead kandma endas jumalikku olemust ja rääkima, kuidas Looja on armastamas kõiki…

Kuid kuidas saad seda teha, kui sinu enda usu täiuslikkus on puudulik…?

Tõsta usu lipp kõrgele ja kanna seda kogu oma teekonnal…

 

Käesoleval ajal mulle teeb muret minu hammaste seisund…

Peale hiljutist hambaarsti külastust mõned hambad on valutamas jätkuvalt…

Kuidas ületada olukord, et hambad ei laguneks edasi ja valutamine kaoks…?

Kas pean taas minema hambaarsti juurde…, või läheb see ise üle…?

Valud on energiate seiskumised…

Teil on olemas üks hea väljend, millele te ei pööra tähelepanu… – jäi hammastesse kinni

Nii räägitakse asjadest, mis on ajast ja arust, kuid pidevalt korduvad… oleks kui probleemid jäänud hammastesse kinni…

Sa ei lase neid minema…, kardad rääkida neist ja tunnistada endale… – nii saaksid vabaneda neist…

Teil on veel üks tabav väljendus… – tarkuse hammas… – otseses mõttes…

See ei ole sellest, et see kasvab siis, kui olete kasvanud teatud vanuseni…

Asi on elu tarkuses…

Tark suhtub kõigesse kergusega, ega võta probleeme endasse…, need teda ei liiguta…

Sinagi pead oma elust kõrvaldama vastuvõtmatuse ja ärrituse mõnede inimeste, või mõnede olukordade suhtes… – laskma neil minna…

Anna neile õiguse olla nii, nagu need on…

Pead ennast võtma sellisena, millisena oled…, ning mõistma, et kõik on üksnes õppetunnid, ehk… õpetavad mängud… – ega tasu neisse süüvida…

Ka sinu hambad on valutamas sellest, et oled pidevalt mälumas oma sündmusi…

Oled pidevalt naasemas nende juurde…, mõtled neile…, püüad arvustada…

See tekitab energiate seisakuid, ega lase neil liikuda…

Usaldu ilmale…, võta vastutus endalt maha ja anna üle ilmale…

Nii ilma energiad pääsevad liikuma vabalt läbi sinu… – ja valud kaovad…

 

Pakuks üht afirmeeringut…

Ma usaldan end ilmale…, ega muretse enam millegi üle… – kõik, mida mulle tarvis, saan Isa-Loojalt…

Olen avatud ilmale ja tema energiatele, et need saaks vabalt voolata läbi minu, tehes mind kergeks, rõõmsaks ja õnnelikuks…

Korrates seda, tunneta, kuidas ilma energiad hakkavad voolama läbi sinu…

 

Tänan õppetunni eest…

Meiegi täname sind koostöö eest…

Püsige Looja Valguses…

SElena

Read Full Post »

2018.06.23

Aja hierarhid…, kas olete valmis vastama…?

Oleme kuuldel…

 

Tahaks jätkata vestlusega ajast…

Kuidas saab aega juhtida…?

Oleme valmis jagama informatsiooni selle kohta, kui vaid ise oled valmis seda vastu võtma…

 

Ma püüan…

Olete selgitanud, et aeg ei ole lineaarne…, et kõik avaruse punktid on seotud teine teisega…

Kas saaks anda seda põhjalikumalt…?

Tahaks mõista aja voolamist, kuna meil räägitakse, et aeg on voolamas…

Kuidas on tegelikult…?

Aeg tegelikult on seismas ja voolamas korraga…

Ilmaloovuses teie teadvus on muutunud individuaalseks…

Kõik protsessid kulgevad teie jaoks algusest lõpu suunas… – järjepidevatena…

Selline jaotus on üksnes illusioonina…

Sinu energiast ei jätku kogu avarus-ajalise kontiinumi punktide hõivamiseks… – seetõttu sinu teadvus vaatleb neid järjestuses, ehk… lineaarselt…

Kas oled valmis vaatlema enda kulgemist kogu avaruses üheaegselt…?

 

Ei ole…

Seetõttu sinu liikumised avaruses on võetavad järjestiku jadas…

Kuid… – kujuta, et oled üheaegselt liikumas ühest punktist kõikidesse suundadesse… – iga sinu liigutus on samaaegselt liigutus kõikidesse suundadesse…, ja kõikides võimalustes…

 

Ehk… – kõikidesse suundadesse ümber nulli… – nii miinuse, kui plussi suunas…?

Muidugi…, kõikidesse suundadesse üheaegselt…

Igas avarus-ajalis kontiinumi punktis oled liikumas kõikidesse suundadesse üheaegselt…

Paraku sinu teadvus ei ole suuteline seda hoomama…

Ehk õigem… – sinu mälu ei ole suuteline seda kõike siduma…, sina ei ole suuteline seda teadvustama…

Kõik sinu üheaegsed liikumised, sinu keha ja kõikide kehade teadvuste suundumused, on toimumas üheaegselt… – kuid… sinu teadvuse poolt need on vastuvõetavad aja jadas…, järjekorras… – ehk… lineaarselt…

Ehk… igat haru oled vastu võtmas järjekorras…, igat liikumise suunda… – ning nimetad neid minevikuks…, olevikuks ja tulevikuks…

 

Kas siis möödanik on üks minu liikumise harudest, mis on olemas paralleelselt käesolevaga…?

Jah…, nii ka tulevikuga…

Oled kõiki oma liikumisi jagamas avarus-ajalise kontiinumi piireis…

Sinu üheaegsed liikumised on möödaniku tõenäossed harud…, kui ka tuleviku tõenäossed harud…

 

Aga käesoleva…?

Ka käesolev on sama liikumine…

Käesolevas oled null, millest alustad kõiki oma liikumisi…

 

Saan aru… – seetõttu soovitatakse olla siin ja praegu

Jah…, see on stardi punkt…

Kui oma teadvusega oled seisundis siin ja praegu, siis selles punktis on ülevaade nii möödaniku, kui ka tuleviku üle… – kõige üle, mida nimetate tõenäosuse harudeks…

Kui oma teadvusega oled kõikidel harudel, aga mõistusega oled teadlikult uurimas üht haru…, siis sul ei ole ülevaadet ülejäänud harudest, ega saa meenutada möödunut… – seetõttu sa ei ole suuteline rändama ajas…

 

Ma ei mõista… – kui ma teen sammu avaruses, see muutub olevaks…, aga punkt, kus olin, muutub minevikuks…

Tuleb välja, nullpunkt on pidevalt nihkumas minevikust olevasse…?

Tegelikult see ei ole nii… – liikumise on illusioon…

Kas on meeles, kui rääkisime, et liikumas ei ole sina, vaid ilm on liikumas sinu ümber…, sinu teadvuse ümber… – otseses mõttes…

Illusiooni pildid on arenemas sinu teadvuse ümber…

Siiski… sõna ümber ei ole täpne… illusioonid on arenemas sinu teadvuses, kui kinolint…

Ise oled absoluutne liikumatus…

Kui sa ise ja sinu teadvus on liikumatu, siis oled olekus siin ja praegu…, ehk – nullpunktis…

Kui sinu teadvus paneb liikuma avarusliku liikumise illusiooni, siis väljud nullpunktist ja alustad üheaegset liikumist nullpunktist kõikides suundades…

Ehk teisiti… – liikumatu teadvus avab enda ümber ja enda seesmuses kogu vastuvõtu illusiooni…, loob energeetilisi kujundeid…

Mõtle Olu Jõele… – liigub mitte jõgi, vaid tema kaldad…

Teadvus on liikumatu…, liikumas on teadvuse illusioonid…

 

Kuid teadvus on üksnes energia…, osa Jumala energiast…

Seetõttu ma ei mõista, mida tähendab – illusioonid on liikumas

Meile on õpetatud, et teadvus loob plastilisest ilma energiast illusioonide pilte…

Kõik siiski on üks ja sama energia…

Jah…, mis on üheaegselt nii seisev, kui ka liikuv…

Ära lahuta protsesse… – võta see omaks…

Kõik on kõiges ja kõik on üheaegselt…

Sa suutsid mõista, mis on kõik kõiges…, nüüd tarvis teha järgmine samm – mõista, mis on kõik on üheaegselt…

Iga sinu samm, iga sinu liikumine on muutmas kogu avarust… – ehk avaruse punktide kooslust…

Iga sinu muutumine muudab üheaegselt avaruse kõiki punkte…

 

Nii on kõikide inimestega…?

Minust räägite kui ühesest jumalikust olevusest…

 

Ma mõistan… – kui ma teadvustan end ühese jumaliku olevusena…, siis… olen Esmalooja… – seega… – iga oma liigutusega olen muutmas kõiki avaruse koode…, kuna olen kõigis avaruse punktides… siis muudan kõiki avaruse punkte…

Kui ma siiski olen üksnes osa ühesest jumalikust olevusest, mis on läbimas individuaalset kogemist… – kuidas saan muuta Jumala teiste samasuguste osade avaruste punkte…?

Õpi mitte eraldama…

Seda teil nimetatakse paradoksideks

Teie vaatevinklis kogu ilmaloovus on paradoksaalne

Just nii see on…

Sinu vaatevinkel on vaid punkt, kus asub sinu teadvus…

Oma mõistusega sa eraldad seda punkti avaruse kontiinumist, ning identifitseerid seda enda jaoks kui eraldi olevana…

Kuid selliseid punkte on lugematu hulk…

Nüüd oled osa neist punktidest teadvustamas üksnes kui eraldi oleva teadvusena…

Sa oleks kui läbimas osa teekonnast…, kuid siiski eraldumata… üheaegselt…

Eraldamine ei anna avaruse ja aja kooslust…

 

Meile on õpetatud, et igaüks on loomas oma illusioone…

Iga inimese illusioonid on omavahel sarnased, kuid samas ka erinevad…

Need laotuvad teine teisele, kui reaalsuse tõmmised… – sellega kujuneb üldine illusioon kogu inimkonnale… – oleks kui paljude reaalsuste kattumine…

Jah…, see on lühikirjeldus kõigest…

Oled üheaegselt kõigis avarus-ajalise kontiinumi punktides ja oled muutmas neid oma vastuvõtuga…

Nii on tegemas igaüks teist…

Igas avarus-ajalise kontiinumi punktis oled ristumas kõikide punktidega…

Just neis punktides toimub tõmmiste kattumine…

Reaalsuste tõmmiste kattumine ei ole paberlehtede kattumine, millistel on taolised kujutised… – vaid see on avarus-ajalise kontiinumi punktide kattumine…

 

Ma mõtlesin, et liikumine toimub üheaegselt, nullpunktist nii miinusesse, kui ka plussi…

Kas see oleks Ilm, kui ka Antiilm…?

Või on see möödunu ja tulev…?

See oleks sinu mõistmise kohaselt Ilmana ja Antiilmana…

 

Seega…, minul peaks Antiilmas olema mingi peegelteisik…, tumeilma teisik…?

Jah… – miks see sind üllatab…?

 

Kuna ma ei ole temaga kokku puutunud…

Sa puutud temaga pidevalt kokku… – teisiti ei saa…

Kõik sinu tumedad teod on sinu Antiilma tumeda teisiku ilmutused… – selles ongi teie kokkupuuted…

 

Tuleb välja, et mina, kui ühene paljumõõtmeline olevus, olles duaalsuse tsoonis, olen üheaegselt kõigis avarus-ajalise kontiinumi punktides…, ehk Ilma ja Antiilma punktides…?

Mõlemas ilmaloovuse osas olen loomas vastuvõtu illusioone…, olen ilmutumas üheaegselt heleda ja tumeda pooltena…?

Kuid miks mina ei loo mingeid tumedaid tegusid…?

Ehk siiski, ilmutub ka tume pool, kuid nõrgemalt, kui hele…?

Sa ise valisid meenutada seda…

 

Kas ma valisin, et arenedes valguse poole, mitte mäletada oma tumedat poolt…?

Sa annad sellele kõlbelist varjundit…

Sa oled paljumõõtmeline olevus, kes on eksisteerimas kõigis suundades ja kõikides punktides, kogu avarus-ajalise kontiinumi piireis…

Miks sinu arvates sa ei pea arenema miinuse suunas, ehk… Antiilma suunas…?

 

Meile on õpetatud, et kõik oleme püüdlemas Jumala poole, kuna Jumal on Valgus…

Ka mina olen püüdlemas Jumala poole…, ehk… Valguse poole…

Kuid selline vastuvõtt on eraldamine…

Oled teadlik, et Jumal on kõik…, seega… miinuse ja plussi avaldumine on Jumala avaldumine…

Kuid ühe ja teise ühendumus on Jumalik Teadvus…, terviklik jumalik teadvustumine…

Sa oled püüdlemas mitte Valguse poole…, vaid tasakaalu poole, plussi ja miinuse ühinemise poole…, valguse ja pimeduse sulandumise poole… – et tasakaalu punktist saaksid areneda igas loomise suunas…

 

Meile on räägitud, et esmalt oleme läbimas pimeduse õppetunde…, seejärel valguse õppetunde…

Inimese arengu ajalugu näitab sama…, ta on arenenud pimeduse poolt valguse poole…

On olnud keskajad… – nüüd oleme valgustumise ajas…

Taas oled eraldamas…

Keskajad on koos valgustumise aegadega…

Kuid sinu teadvus ja inimkonna teadvus püüavad teadvustada seda lahus…

 

Miks selles järjekorras… mühakast valgustunu poole…?

Miks mitte vastupidi…?

Nii üht kui teist…

Kas oled teadlik juugadest, millised selgitavad ilmaloovuse arengu tsükleid…

Ka teie looduses on jälgitav sama… – nii uni kui ärkamine…, öö ja päev…, talv, kevad, suvi ja sügis…

 

Just nimelt…

Kuid miks siiski sügis kunagi ei tule peale talve…, miks siiski üksnes kindlas järjekorras…?

Kindel järjekord on kõikjal…, ka inimese kasvus… beebist täiskasvanuni…, ehk… sünnist surma poole…

Kas loodus ei olegi paljumõõtmeline…?

Loodus on siiski paljumõõtmeline…, kuid mitte sedavõrd, kui sa ise…

 

Kuidas seda mõista…?

Kõiges on taolisus…

Sa oled hulga täiuslikum, kui mistahes looduses olev…

Muidugi… ka ise oled osa loodusest… – kuid siiski… vaid kui ühendav lüli…

Oled loodusest avaram…, paljumõõtmelisem…

Sinu teadvus hulga avaram…

Sa oled võimeline võtma vastu hulga enam avarus-ajalise kontiinumi punkte… – üheaegselt…

Oled hulga täiuslikuma teadvusega, kui taimed või loomad…

 

See on arusaadav…

See on vastuvõtu avardumine, mitte eraldumine…

See ongi jumaliku teadvuse arengu tasandid… – esimesest kaheteistkümneni…

Kuid see kõik on lineaarne…

Kui kõik on eksisteerimas üheaegselt…, siis ma olen olemas ka kolmeteistkümnendal tasandil, kus olen avamas end…, oma illusioone…

Seal oled olemas üksnes potentsiaalina… – ehk seni vaid nullina… – jumaliku nullina, mis on kätkemas kõiki potentsiaale…, ehk… veel magavas olekus…, või Jumala ilmutamata teadvusena…

Selline teadvus hakkab avama end kõikvõimalikes omadustes…, erinevates helendumise koodides… – hakkab proovima oma väge…

Seda võiks võrrelda väikese lambi arenguga võimsa prožektorini…

Oleks kui õppida laskma endast läbi üha suuremat võimsust…

Ka väikeses lambis on olemas prožektori vägi, kuna nii lambis, kui ka prožektoris on sama elektri vool…

Erinevus on vaid läbilaske võimes…

13 tasandil oled kui prožektor, mille võimsust sina, lambike, ei ole veel suuteline läbi laskma…

Seni oled alles 3 tihkuse tasandil…, oled arenemas ja tõusmas 4 ja 5 tasandi kohaseks…

 

Ehk arendaks seda analoogi edasi…

Oled kui soklita lambike, mille ühendused on tema enda seesmuses…

Oled valgustamas kõikidesse suundadesse…

Kuid sinu teadvus on suuteline vaatlema üksnes osa sellest valgusest…, eraldiolevaid valguse kvante… – vaadelda ja uurida neid…, luues aegamööda mineviku ja tuleviku illusioone…

 

Edasi kujutlegem avaruse tasemeid, kui ringe ümber lambi… – siis mõistad, et valguse jõudmine sinu teadvuse kaheteistkümnenda ringini on üksnes su enda väe suutlikkus…

Sinu praegune valguse jõud on veel madal… – see on hajumas juba eemaldudes sinu lambikesest…

Ajapikku…, tõstes oma suutlikkuse väge, suudad valgustada kaugemat avarust…, kuni kord jõuad ka kaheteistkümnendani, kolmeteistkümnendani… ja… oma kaugeima teadvuse tasemeni…

Oluline on mõista… – sinu valgus on pääsemas kõikidesse punktidesse korraga…, ja selle valguse keskmeks oled sa ise…

 

Kuidas selle analogi kohaselt mõista kõiki ülejäänuid inimesi…?

Kui kõik on lambikestena…, siis kuidas saame oma valgustumises ristuda…?

Kuidas saan vahetuda teiste punktidega…?

Mida tähendab kõik on kõiges…?

On raske kogu seda olemust sulle selgitada lineaarselt…

Teie ilmas selliseid seadmeid ja selliseid lambikesi ei ole olemas…

Helendumise keskme on teil üks ühine…

Ehk…. keskme, kust avaneb teie helendumus, on ainus…, ühene olek iga inimesega..

See on teadvustuse absoluutne punkt…, see on… Ma Olen Juuresoleku punkt…

Kuid igaüks on avamas oma helendumust omal viisil…

 

Ehk kujutaks ette mingit kujundit lambikestest…

Las igaüks loob enda teadvuse kohastest lambikestest kujundi, ning arendab seda omal viisil…, ehk isegi… avardab ja suurendab…

Mõnelgi tasemel teie lambikesed, kogu inimkonna lambikesed, ühilduvad-ristuvad…

Mõnedki on arendanud-avanud oma lambikesed, ning suurendanud nende võimsust sedavõrd, et on väljunud teiste inimeste lambikestega ristumise piiridest…

Inimesi, kes on väljunud üldistest piiridest, ei mõisteta, kuna ise ei ole jõudnud nii kaugele…

Kui seda kujundit võib luua erinevates kombineeringutes… – siis on võimlik saada ligilähedast ettekujutust sellest…

 

Mille poolest erinevad ajad Ilmas ja Antiilmas…?

Antiilm on Ilma täielik vastand…, peegelpilt…

Kui sinul aeg on nullis…, siis Antiilmas ei ole nullis…

 

Mida see peaks tähendama mulle, kui osale…, minu isiksusele…?

Sina, kui isiksus, oled kõigest kogu paljumõõtmelise teadvuse üks liikumise trajektoor…

Kuid jumalikust nullist on väljumas hulgim trajektoore…

 

Seega…, kui mulle on räägitud, et olen kunagi läbinud pimeduse kogemisi…, kuid nüüd, olles küllastunud pimedusest, olen läbimas valguse kogemisi… – siis…

See on lineaarne lähenemine…

Kui laps alles õpib, siis ta ei ole veel võimeline juhtima oma tähelepanu…

Olete alles õppimas juhtima oma tähelepanu…, oma teadvust… – seetõttu teile, vastavuses teie vastuvõtu valmidusele, tutvustatakse pidevalt ja aegamööda kõike…

Tegelikult, olles paljumõõtmeline, oled läbimas üheaegselt kõiki kogemisi…, kõiki liikumise trajektoore, arendades oma teadvust…

Oled läbimas teadvuse arengu vektoreid…, kõiki avarus-ajalisi reaalsusi…, kõiki tõenäosuste harusid…

 

Seega… – kui olen kõikjal…, siis valiku vabadust ei ole olemas… – ei ole millestki valida…

Valiku vabadus seisneb selles, kuidas arendada trajektoore…, ja kuidas liikuda mööda neid oma teadvuses…, mööda tõenäosuste harusid…

 

Kuidas jääb Antiilmaga…?

Meile on räägitud, et seal vabat valikut ei ole…

Ei ole, kuna sinu peegelteisik on peegeldamas sinu tegevusi…, kuid vastupidise märgi piireis…

See on üks valiku vabaduse erisustest…

Kui sa võtad end, kui ühest olevust…, siis võid mõista, et vaba valiku puudumist ei saa olla…

Antiilm on üksnes Ilma peegeldus… – ta on kui peeglis sinu peegeldus…

Kas sinu peegeldusel peeglis on olemas vabad valikud…?

 

Meil on hulgim filme, kus peegeldused peeglis hakkavad elama oma elu…, kes püüavad hävitada reaalseid isikuid…

Ilmselt need filmid ei ole juhuslikult…, kuna miski siiski on olemas…

Need on teadvuse pooluste vahetusmängud, kus saab ilmneda vastaspoolses ilmas…

See on kui kohtade vahetamine…

 

Ehk see võib olla kui põrgusse sattumine…?

Võib ka nii nimetada…

Kuid see kõik oled siiski sina ja ainus…

Seni sa ei ole veel suuteline seda kõike mõistma ja edasi arendama…

Sinu lambikese võim on alles kasvamas…

Seni esmalt väljapoole…, kuid mitte enda seesmusesse…, enda teise portaali…, enda miinuse portaali…

 

Ühes filmis reaalne inimene saab mõrvatud peegelteisiku poolt…

Läbi selle reaalne inimene leiab end Antiilmas, aga tema teisik ilmutub Ilmas… – kas tema saab elada siin ilmas…?

Jah…, see on polaarsuste vahetamine…

See on sinu soov muuta enda polaarsust…, ehk… proovida teisiti…

See oleks kui lille pööramine teil aknalaual, et ta saaks kasvada ühtlasemalt…

Ka see on sinu valiku vabadus…, mitte sinu isiksuse poolt… – see on midagi avaramat…

Kui oled suuteline mõistma…, siis sinu vaba valiku mõte on hulga avaram…

 

Kas peate silmas aega, kus Ilma koidikul osa olemusi Antiilmast ilmutus Ilma, mille tulemusel kujunes midagi vahepealset…, ehk… ilmnes hämar tsoon…

Mida tegelikult see tähendab…?

Tegelikult see tähendab, et oma teadvusega lõite endale avarus-ajaliste joonte tsooni, kus sina ja sinu peegelteisik olite koos, sümbioosis…

 

See oleks mingi kolmas tsoon…?

Kuidas saab see eksisteerida üheaegselt…?

Kõik kõiges ja kõik üheaegselt…

Sina, kui teadvuse punkt, läbides oma arengut duaalsuse tsoonis, oled eksisteerimas korraga kolmes seisundis… – pimeduses, valguses ja hämaruses…

Kui oma duaalsuse tsoonist lähed teise arengu punkti, siis oled mitte triaalsuses, vaid hoopis… kvadraalsuses…

 

Seega… – üks pluss kaks, on kolm… – kolm punkti – kolm taset…

Ei ole…

Faktoriaalsus – see on teie lineaarse matemaatika kohane kõikide numbrite liitumine…

Kvantiline matemaatika on mõnevõrra teine… kaks on juba kätkemas ühte…, kuid kolm on kätkemas nii ühte, kui kahte…

 

Siis… miinus kolm on kätkemas miinus kahte ja miinus ühte…?

Kuid kuidas see kõik liitub minus endas…?

Miinus üks on üksnes peegel-üks…, miinus kaks on peegel-kaks…, miinus kolm on peegel-kolm…

Miinus kolm on kätkemas kolme…, ehk… kätkeb kahte ja ühte…, ja miinus kahte ja miinus ühte…

 

Kõike seda on ühendamas null…

Seega… – ma saan end positiivset viia kokku enda negatiivsega üksnes nullpunktis…?

Jah…, sa mõistsid õieti…

Teil on olemas sellised mõisted, kui positiivne ja negatiivne omadus…

Null punkt…, ehk Jumaliku Ühesuse punkt, on ühendamas kõike…

 

Asi on üksnes selles… – kui kaua suudad püsida selles punktis…, kuipalju tasandeid suudad hõivata sellest punktist…

Kuni sinu teadvus on liikumas mööda vastuvõtu skaalat, miinuse ja plussi vahel, seni oled eraldunud teadvus…

Sinu teadvus on lineaarne ja ei teadvusta end eraldatuna, kuna asub teadvuse liikumise ühel vektoritest…

Kui oled punktis null…, absoluutsuse punktis…, Ma Olen Juuresoleku punktis… – siis oled suuteline ühendama endas pluss ja miinuse…, oled suuteline vastu võtma oma miinuseid ja plusse…

Sinu avardumise vägi on lõpmatuse hõivamise tase…, ehk… punktist null oled arenemas kõikidesse suundadesse, lõpmatuse poole, milliseid jagad miinusteks ja plussideks…

Kui oma teadvusega kinnistud ühele suundadest, siis muutud isiksuseks, kes ei ole võimeline hõivama lõpmatust…

Olles punktis null, võid proovida vaadelda lõpmatust kõikides suundades…, ühekorraga…

Seetõttu teile õpetatakse nullolekut…, kuidas sukelduda endasse, et saavutada tasakaal…

Liikumine vektoritel-suundadel on haaranud teid endasse sedavõrd, et olete unustanud end tõelist…, oma absoluutsuse punkti…

 

Absoluutsuse punkt ja Ma Olen Juuresoleku punkt on üks ja sama…?

Praktiliselt küll, kuna üks on kätkemas teist…

Absoluutsus on ilmutamatus…

Ma Olen Juuresolek on jumaliku teadvuse ilmutumine absoluutsuse punktis…

Esmalooja on üksnes absoluutsuse punkti ilmutumine…, ja teie kõik olete Tema osad..

Absoluutsuse punkt ja Ma Olen Juuresolek on praktiliselt üks ja sama… – ehk isegi kattunult…

 

Selleks, et õppida juhtima aega, tarvis õppida selgeks naasemist absoluutsuse punkti…, nullpunkti, et ilmutuda teisel ajalisel joonel…?

Ehk see ongi ajarännak…?

Reisida saab ka teisiti, kui oled teadlik ajalikest koodidest…, ehk… avarus-ajalistest omadustest-koodidest…, siis, väljendades enda teadvuses vastav kood, saad ilmutuda soovitud avarus-ajalise kontiinumi punktis…

Oled olemas kõigis avarus-ajalise kontiinumi punktides üheaegselt…, kuid, olles oma isiksuslikkus teadvuses, saad väljendada valitud punkti kood…, selliselt saad õppida tundma üksnes seda punkti…

 

Ma siiski ei mõista üht mõtet… – kui olen kõikjal…, milleks tarvis läbida eraldumise kogemist ja isiklikku vastuvõttu…, sedagi üksnes oma teadvuse liikumise teatud vektoril…?

Selliselt saad panna kokku Ilma pusle…, kõiki peenemaid vastuvõtu nüansse… – ei kaota ühtegi ookeani tilka…, elad läbi iga tilga kõik omadused…

Tilga omadused erinevad ookeani omadustest…

Teil on teada sünergia efekt, kus osade summa ei anna üksnes summat…, vaid sügavamat tulemust… – hüpet kvaliteedis…

Nüüd vaataks seda vastupidiselt…

Kõrgem tulemus kujuneb üksnes osade summast…

Tervik ei saa olla ilma osadeta… – kas mõistad…?

Kui ei ole osasid, siis ei saa olla tervikut…

Terviklikkuse vastuvõtt saab olla üksnes liites osad…

 

Kas siis esmast terviklikkust ei saa eksisteerida…?

Jah…, kuid… see on teine vastuvõtt, mis ei jagune osadeks, ega kogune tervikuks – on kui sünergia efekt…

Kuid osadest koosnev tervik on mingi muu tervik…

Vaata teemandit, mis on koos kildudest… – see annab oma tahkudega enam peegeldusi, kui tervik teemant, mis ei ole kildudeks jagunenud…

 

Tänan õppetunni eest…

Ka meie täname püüdluse eest mõista end…

Oleme alati valmis aitama mõista enda jumalikkust…

Teie ja meie… kõik oleme ühesed…

 

Mul on veel midagi küsida…

Olime vaadelnud mind ja ühiskonda, kus kõik on taoline… – mina olen teis…, teie olete minus… – seega… oleme ühene jumalik olemus…

Järelikult… mina oma teadvusega suudan küündida mistahes olemuse haruni ilmaloovuses… – ka teieni samuti…?

Meil puudub illusioonide mõiste selliselt, kui on teil…

See on teie ilma omadus…

Meie arenemine on mõnevõrra teises suunas… – oleme kui aeg ise…

 

Kuid aeg on – avarus-ajalise kontiinumi punkt, ehk… kood

Jah…, me olemegi nendeks koodideks…

Meie teadvus on koodide omadused…

Minnes koodilt koodile, olete puutumas kokku meiega, meie vastuvõtuga… – igaüks teie seast…

Kuid sina räägid olemustest, millised on samuti avamas oma avarus-ajalisi omadusi teistes ilmaruumides…

Ka sina, avardades enda teadvust, saad ulatuda ka nende avarus-ajaliste parameetriteni…

On olemas rännakuid mitte üksnes minevikku…, vaid ka mööda ilmasid ja galaktikaid…

Selline on sinu tulevane avardumine…

Kuid ilmaloovuse kõik teadvused ei liigu avarus-ajalisel teel…

Kusjuures… avarus-ajalise kontiinumis endas on olemas teekondi, kus arenemine käib ilma ajata…, ja… ajas ilma avaruseta…

 

Seega… – te olete arenemas ajas ilma avaruseta…?

Jah…, nii see on…

 

Tänan teid…

Oleme alati kuulmas teid… – oleme alati ühtimas avaruse koodides ja aja koodides…

Igal korral, kui meenutate aega, olete meenutamas meid ja pöördumas meie poole…

Oleme alati teiega…

SElena

Read Full Post »

Karma Nõukogu, mul on teile mõned küsimused…

Oleme valmis…, küsi…

 

Kas tasub mul püüda säilitada oma peret…, elada üle abikaasa petmisi…?

Kallis vaimsus…, mida sa pead silmas…?

Mistahes kogemine on üksnes kogemuse saamine…

Kas läbida seda kogemist, või mitte… – on üksnes sinu enda otsustada…

Seda kogemist sa olid valinud veel enne kehastumist…

Sa ise tegid palve… – Kallis Isa…, õpeta mulle tõelist armastust…, sellist, millisega oled sina armastamas…

Isa andis sulle sellise võimaluse…

Ta ütles sulle… – Kallis vaimsus…, tõelise armastuse teekond on tohutu, ega ole teie jaoks kerge… – te olete eraldunud minust oma illusioonidega…

Kas oled valmis seda läbima…, kas sinu valik on sinu poolt tõemeeli teadvustatud ja kindlalt otsustatud…?

Sa vastasid temale… – Jah, Isa…, ma tahan joonduda sinule…, tahan olla sinu vääriline, seetõttu olen valmis läbima tõelise armastuse kogemist…

Nii sa lahkusid rännakule…

Tegelikult sinu teekond ei ole raksem mistahes sündmuste õppetundide variantidest…

Kuid sina oled kahtlemas omas teekonnas…

 

Mis on sinu jaoks pere…?

Kui rääkida inimlike mõistmiste piireis… – siis see on ühene ühesus…

Kuid tõeline pere – on armastus…

Üksnes armastus saab liita peret…

Sinu pere on sinu tähtede majas…, taevastes… – seal, kus teie vaimsused on liitumas üheseks…

 

Teie abikaasaga olete ühene Valguse pere…

Kuid sinu abikaasa on sattunud segadusse…, oma rännakutes on ära eksinud…

Kas tahaksid aidata temal naaseda ühtsesse perre…, Valguse Perre…?

Naasemine inimeste perre ja Valguse perre – on erinevad asjad… – erinevad teekonnad…

Kuigi… kokku see teeb sama…

Seega…, kui inimperes on armastus…, siis see on juba side tõelise perega…, Valguse perega…

 

Kuid sinu abikaasa on segaduses… – kes veel peale sinu saaks teda aidata…?

Muidugi…, tema kõrval on alati ingellikud õpetajad…, muud armastavad vaimsused, kes on valmis aitama eksinud vaimsust…

Aga kas sa ise oled suuteline seda tegema…?

Valik on sinu…

Me ei ole võimelised lubama, et teil oleks inimloogika kohane õnnelik kooseksisteerimine…

Siin on ka temal valiku vabadus… – meil ei ole võimalik arvata, ega valida tema eest…

Kas ise oled valmis tegema midagi oma pere nimel…?

 

Pane tähele meie sõnu…

Sa oled pidevalt otsimas põhjust väljaspool end…

Osaliselt asi on ka selles, et ta on valinud tee, mis on erinemas sinu omast…

Kuid mõlemad olete kaasatud ühtsesse protsessi…

Kas oled suuteline oma armastusega valgustama tema teed sedavõrd, et ta leiaks teed koju…, oma tõelisse Valguse majja… – teie majja…?

Seejuures… ei ole vaja nõuda tema naasmist…, vaid üksnes valgusta tema teed… – ja ta naaseb mistahes mõttes…

 

Mõtle sellele, miks ta on petmas…?

Ta ehk ei leia midagi teie majas ja sinus endas…

Ehk ei leia andestust…, ei leia armastust… – emalikku armastust…, tõelist naiselikku, algelist armastust… – armastust, mille juurde naasevad kõik mehed… – armastust, mida ei peta keegi…

Ja üldse… – mis on petmine…?

Sinul ei ole omandi õigust tema üle…

Kõik vaimsused on vabad oma valikutes…, ega keegi anna mingeid kohustusi…

Kui sinu armastus sõltub tema petmisest… – siis see ei ole armastus…

See on üksnes vahetus…

Sa vahetad oma armastust temaga millegi muu vastu… – kas rahulolu…, või ustavuse vastu…, et olla üksnes tema juures…, ja nii edasi… – see ei ole armastus selle tõelises olemuses…

 

Tõeline armastus on jagatav üksnes seetõttu, et teda on külluses…, ta on ääretu ja ülevoolav mistahes olukordades…, olenemata temast endast…

Kas oled valmis läbima sellist õppetundi…, sellist õppetundi, millist palusid Isalt…?

 

Milleks mulle selline õppetund…?

Kuidas saaksin läbida seda võimalikult kiiresti…?

Armastusele aeg ei tähenda midagi…

Armastus on voog, mis on väljaspool aega ja avarust… – seega… lase voog endast läbi…

Sa ise palusid seda õppetundi…

Seda õppetundi olete läbimas kõik…, ka meie…

Tegelikkuses on olemas vaid üksainus õppetund… – armastuse õppetund…, andumuse õppetund… – see on ühinemise õppetund sellega, keda oled armastamas…

Katsu saada temaga üheks tervikuks…, katsu mõista, mis on teda piinamas…, mis paneb teda heitlema sinu ja teiste naiste vahel…?

Mis on temal puudu õnne jaoks…, millepärast ta on heitlemas, ega saa rahu…?

Kuidas sa suhtuks tema heitlusesse, kui ta oleks sinu poeg…, kuidas aitaks teda… – kas mõistaks tema tegevust hukka…?

Kas mõistad…?

 

Te pidevalt pöörate asjad väljapoole ja otsite põhjusi väljast…

Kõik on su enda seesmuses… – isegi armastus on sinus endas…

Kui sa vaid leiad tõelise armastuse voogu enda seesmuses, siis sul enam ei ole oluline, kas ta petab sind, või mitte…

Siis sa ei saa olla armastuseta tema vastu…, sulle enam ole olulised mistahes olukorrad…

Olukorrad on väljaspool…, aga armastus elab sinu seesmuses…, ega olene välistest olukordadest…

Sa hakkad vaid armastama, kuna teisiti ei saa…

Temagi saab valgustatud sinu armastusest… – siis näed, kuidas võlulisel jõul lakkavad tema petmised…

Ta leiab sinus kõike, mida ei saanud varem kätte…

Tõelisele armastusele ei ole võimalik seista vastu… – ema armastusele…

Igaüks inimestest, olgu mees või naine, on otsimas sellist armastust kõikides inimestes…, kõikides partnerites…

Ärata endas sellist armastuse voogu…

Kõik inimlikud paradigmad ja ego alused on kätkemas sellist voogu…

Üksnes avane voole…

Üksnes ava endas sellist armastust… – las voolata sinust edasi…

Leia armastust tema vastu kui lapse vastu… – kui lapse…

 

Mis on areng minu puhul…?

On see missioon…?

Areng on lõputu…

Areng on kõigest… – Jumala potentsiaalide avamine endas…, jumalikkuse potentsiaalide avamine… – nende tundma õppimine ja nende peegeldamine enda seesmusest…

Ehk võiks ütelda, et teie peale on pidevalt laskumas Looja jumaliku armastuse vood…

Te saate neid eirata…, lasta endast läbi…, peegeldada läbi enda isiksuse prisma…

 

Need, kes on laskmas voogusid endast läbi, on täitunud neist pilgeni…, on õnnelikud, ega ole elule vastu…

Need, kes on eiramas neid, on õnnetud ja varem või hiljem, lahkuvad sellest ilmast, kuna energia vood neisse ammenduvad…

Need, kes on peegeldamas jumaliku armastuse voogusid läbi enda erineval viisil… – on heitlemas oma õnne otsinguis…

Nemad, olenevalt voogude peegelduse tasemest, on pidevalt heitlemas kahe pooluse vahel…

Nemad on pidevates õnne otsingutes…, kuid õnn on nende eest ära libisemas…

Nemad on oma soovide pantvangid…, pidevalt on püüdlemas neile järgi…

Voog… – on täiuslik olek…

Selles on olemas kõik… – seetõttu siin puuduvad soovid…

Soovid üksnes seda, mida ei ole…

Vood on toomas kõike sellele, kes on laskmas neid endast läbi…

Sellest tuleneb jumalik õnn… – järgi seda…

 

Missioon, mida püüad mõista… on liiast vali sõna…

Olete kõik Jumalad…

Teie missiooniks on… avada endis Jumalat…, järgida oma jumalikku määratlust…

Olla Looja-Isa vääriline… – seda tähendab see vali sõna…

 

Ole üksnes õnnelik…, siis õnnelik on ka Looja… – on sinuga… ja läbi sinu…

Olla õnnelik… – on samuti oluline missioon…

Tee Looja õnnelikuks… – saa ise vooks…

Võta vastu tema annid, tema armastust, mida ta on jagamas sulle igahetkeliselt…

Üksnes nii saad olla õnnelik…

Siis ei ole enam oluline, kas mees petab sind, või mitte…

Oluliseks on siis üksnes see… – kas suudad aidata temal leida teed tagasi Isa juurde…

 

Kas pean oma meest vabaks laskma…?

Või ta siiski on armastamas mind…?

See on sinu otsustada…

Kui ta ei lahku sinu elust…, järelikult… ta siiski on otsimas midagi sinus… – kuid ei suuda leida…

Kui ta leiab selle, siis teeb ka otsuse… – kas jääda…, või minna…

 

Kuid sa ei suuda kuulda meid…

Miks on sulle oluline… kas ta armastab sind, või mitte…?

Kas sinu armastus ammendub, kui tema ei armasta…?

Kas sulle on sedavõrd vajalik üksnes tema armastus…?

Kas Taevane Isa ei kingi sulle armastust teiste inimeste näol ja läbi ümberoleva ilma…?

Kas sa ei tunneta seda armastust…?

Tuleb välja, et kogu sinu elumõte on seotud oma mehe armastusega…?

Miks sa piirad armastust…, miks ei lase seda endasse… – sa piirad ise seda…

 

Annaks ühe soovituse…

Tee kaks nimekirja… – ühes… mida ootad mehelt…, ja teises… mida oled ise valmis andma temale…

Võrdle neid… – siis näed, milles on asi…

Kas nimekirjad on võrdsed…?

Kuid see on siiski… teatud pettus…

 

Kuid meie räägime armastusest, mida ei ole võimalik mõõta… – tõelisest armastusest…

Miks sinu armastuse mõõted on piiritletud sinu mehe armastusega…?

Kas mõistad…?

Armastus on piirideta…, seda ei saa millegiga mõõta… – seda… kas on…, või… ei ole…

Või siis… – kas lasete voogu endast läbi…, või eirate…, või… peegeldate…

 

Kui oled peegeldamas voogu… – siis sa ei ava endas tõelist armastust…, oled ise ebatäiuslikkus…

Sellega sa eirad osa voost…

Kuid see on sinu valik…

Selline on inimlik armastus…, mis ei saa olla kunagi õnnelik… – osa voost läheb kaotsi…

Üksnes täielik avanemine saab tuua õnne… – täiuslikku õnne…

 

Mõtle sõnadele – täiuslik õnn

See on siis, kui oled pilgeni täis armastust…, mis on voolamas sinus ühtlase voona…

Saa selliseks armastuseks… – siis saavutad tõelist õnne…

Kuni mõtled teie voogude võrdsusele, seni toimub üksnes vahetus… – see on pidev võlgade arvestuse protsess…

Peata see… – ära nõua midagi tagasi…, anna temale… midagi vastu nõudmata… – nii saavutad kõike…

 

Milles ma reedan end…?

Miks sinus on selline küsimus…?

Reetmine on… – kellegi, või millegi eiramine…

Vasta ise sellele küsimusele…

Kes sa oled…, mida sa reedad endas…?

Sa oled armastus… – kas mõistad seda…?

Mida oled eiramas endas…?

Leia üles need salaurkad oma alateadvuses, kus oled kiivalt varjanud neid suletud ukse taha…

Ava uks, ja valgusta need üle oma armastusega…

Üksnes siis sa ei reeda enam end…

Sa ei luba endal olla endana…

Sa püüad pidevalt olla vastavuses mingite kujutlustega ja reeglitega, milliseid on kloonitud sinusse alates lapsepõlvest…

Üksnes ole armastus ise…

Millele peab armastus vastama…?

Kas armastus on võimeline reetma kedagi…?

Kas tõeline armastus saab kedagi eirata…?

 

Ehk võiks ütelda, et oled Jumal, kes on reetmas oma jumalikke võimeid…

Oled üksnes sulgunud olekus…

Avane ilmale, kui laps…, lapsiku usaldusega…

Ilm kaitseb sind ja katab… – mähib sisse kõige õrnemasse armastusse…

Kui sind on armastamas kogu ilm ja Looja, siis… miks sinule on kõige tähtsam oma mehe armastus…?

Vasta endale…, siis sa mõistad…

 

Kas minust võib saada tõeline oma reaalsuse looja…?

Kuidas saaks seda teha…?

Kõik oleneb sinu usust…

Sinu kahtlused on sulgemas maagia võlulisi uksi…

Üksnes usu endasse ja oma võimetesse…

Oma reaalsuse loomine käib läbi usuväe… – läbi jumaliku väe voo sinus…

Üksnes uskuda… – kuid millegipärast sinu jaoks see on raske samm…

Oma uskmatusega oled sulgemas Looja maagia väe… – see saaks teha tööd läbi sinu enda…

Üksnes usu ilma maagiasse…

Üksnes luba sellel voolata läbi sinu ja viia teoks seda, mida oled mõelnud…

Üksnes tunne end lapsena, kellele isa on andmas ennenägematuid maagilisi mänguasju…, uusi maagia õppetunde… – sukeldu neisse…

Kõik atribuudid ilmuvad sulle läbi õpetajate…

 

Samas… ole valmis oma ego vastuseisule…

Kui sa temast üle ei ole…, ja kui ei mõista, et oled temast suurem, oled võimsam ja tugevam kui su ego ja sinu inimisiksus… – siis midagi ei muutu…

Kui pead oma ego endast tugevamaks… – siis nii ka on…, ta võtab võimust sinu jumalike võimete üle…

Kui võtad seda vastupidi… – siis nii ka läheb…

See oleks kõige esmasem samm oma reaalsuse loomiseks…, mida oledki juba tegemas…

Sa ise otsustad… – kas tuleb see välja, või mitte…

 

Milline osa on selles minul…?

Kuidas tulla sellest mängust välja…?

Oleme juba rääkinud sinu osast…

Mängu asjus võid ise leida lahendust…

Sa võid ise aidata oma mehel väljuda sellest olukorrast…, aidata temal läbida tema õppetund…

Läbida koos teie ühine armastuse õppetund…

Anna temale võimalust tunda sinu armastust… – see aitab teda tema õpptunnis…

Valgusta teie ühist teekonda… – ja teie leiate teine teist, kui kallid vaimsused…

 

Mis puutub mängust väljumist… – siis piisab teha otsus sellest väljumiseks… – ongi kõik…

Kuni pole mänginud inimlikest mängudest isu täis, seni need jäävad jätkuvalt meelitama enda poole…

Kui oled valmis saama vaatlejaks, see tähendab, et oled küllastunud maatriks-mängudest…, inimlikest õppetundidest… – siis oledki valmis mängust väljuma…

Seega… saa üksnes vaatlejaks… – üksnes jälgi kui filmi…, minemata sisuga kaasa…

Siis näed, kuidas kõik hakkab muutuma…

 

Kui sulle teevad muret mehe reageeringud… – siis lähed filmi sisule kaasa…, võtad osa mängu illusioonist… – oled hindamas…, kannatamas… – lood ootusi, millistes saad pettumusi…

See on lõputu protsess…

Kui oled valmis väljuma mängust… – siis ära hinda…, ära oota…, ära mine kaasa…

Mitte minna kaasa… – see on keeruline õppetund…, ja samas… – lihtne…

 

Kui õpid vaatlema elu kui voogu…, kui filmi… kaasumata sellesse, hindamata… – siis saad väljuda mängust…

Et väljuda mängust, tarvis olla mitte mängu sees, vaid väljaspool seda…

Olla väljaspool mängu – seda ei ole lihtne mõista…

Üksnes tee kindel otsus… – mäng ei ole sinu oma…, sa ei mängi selles…, ei süüvi tema reeglitesse…

Sinu jaoks on olemas sulle kohased kaasakiskuvad mängud…

Praegusesse mängu oled vajunud sügavalt…, ta hakkab sind hävitama…

Ei ole kellegile vaja, et oleksid hävitatud ja rõõmudest ilma…

Tarvis minna sellest mängust välja ja alustada oma…

Või… mine üle Jumala vaatlemisele… – Ta ei ole mängimas ühtegi mängu… – üksnes on vaatlemas enda loovuste mänge…

 

Milles otsida abi…?

Millist abi on sulle tarvis…?

Ehk esitaks seda küsimust teisiti… – mis on sinus puudu…, mida ei jätku…?

Sinus on olemas jumalik voog…, selles on olemas kõik…

Sa ise oled end osaliselt sulgenud selle eest…

Ise pead vastama endale… – millised voo osad oled sulgenud enda eest…?

Abi tuleb siis, kui avad need osad endas…, usaldades end täielikult elule…

Sellest oleme juba rääkinud…

Kuni ei usalda end elu protsessile…, seni eirad isegi abi…

Sinus on olemas kõik… – seega… – ära otsi midagi väljastpoolt…

Sinus on kõik olemas…, abi tuleb üksnes läbi sinu enda…

Ehk mõneti – see võib avalduda läbi teiste… – seda vaid juhul, kui ei suuda leida seda endas…

Tarvis vaid olla igapäevaselt kindel, et sinus on olemas kõik…

Nii avanevad kõik vood sinus…

Mida enam usud…, seda enam avanevad sinu seesmised vood…

 

Kas on võimalik neid raskusi ületada ja luua õnnelikke suhteid…?

Kes sind keelab…?

Mõtle sellele… kes on kahtlemas sinus, et ei ole võimalik…?

Kordame taas ja miljoneid kordi… – tõelisele armastusele ei ole midagi võimatut…

Armastus on kõikvõimas jumalik maagiline voog…

Kuid pead järeldama, et… ka sinu jaoks on olemas õnnelikud suhted…

Sellega, mida nimetate inimlikuks armastuseks…, ehk… ühe armastuse vahetamine teise armastuse vastu… – ei ole võimalik saavutada tõelist õnne…

Vahetus tähendab alati piiramisi… – vahetad millegi osa millegi osa vastu…

 

Kas on mõtet vahetada kõike kõige vastu… – mis mõte oleks selles… – kas mõistad…?

Kas on mõtet andmises kõike, et saada kõike…?

Tõeliselt õnnelikud suhted on andmise suhted…

Andes kõike, tühjendud… – siis on võimalik saada kõike uut… – kas mõistad…?

Kui annad endast üksnes osa, siis ei ole võimalik võtta vastu kõike uut…

Seega… – sa ise piirad oma õnne ja oma olu täiust…

Oleneb üksnes sinust endast, kuipalju ja millist õnne oled valmis vastu võtma…

Kas ise oled valmis andma midagi…?

Kas oled valmis saama tõeliselt õnnelikuks… – andma kõike, midagi vastu nõudmata…?

 

Millega peaks tegelema käesoleval ajal…?

Olla rõõmu täis…

Mõista ühte… – millegiga tegelemine viib sind tõelisest olekust mujale… – rõõmu olekust…

Sa oled protsesse eraldamas…

Kui oled õnnelik ja täis rõõmu… – siis ei ole oluline, millega tegeleda…

Mistahes rõõmu olekus, mistahes maakera piires ja mistahes olukordades, või tegevustes… – ole õnnelik ja täis rõõmu…

Kui oled õnnetu ja rõõmuta…, siis millega ka ei tegeleks, kus ka ei oleks… – kõikjal oled õnnetu ja rõõmuta…

Sinu mingi tegevus saab üksnes hetkeks tõmmata sind eemale probleemidest, milliseid oled ise loonud…, milliseid on sinu ego sulle ette veeretanud…

 

Ole üksnes täis rõõmu… – see oleks kõige tõesem tegevus…

Edasi vaid järgi rõõmule…, sinu teekonnal hakkavad avanema ennenägematud võimalused…

Nii leiad oma tõelist teekonda – rõõmu teekonda…

Tunne rõõmu elamise võimaluse üle…

Iga päev hakkab avama sulle midagi uut…

Sinus on kasvamas uus elu…, sinu vaimsus saab oma jumaliku armastusega aidata sind, kaitsta… – tunne sellest rõõmu…

Ärgates, tunne rõõmu, et oled jätkamas oma vaimsuse tõusu…

 

Kas leidub mingeid põhjusi, mis saaksid tuhmistada olu rõõmu…?

Sulle on palju avatud…, sind on ootamas ees uus unikaalne elu…, täis maagiat ja armastust…

Avane sellele kõigele… – kõrvalda kõik kahtlused…

Astu julgelt uude ellu…, usaldu Loojale ja elu protsessile täienisti… – nii saavutad oma õnne jumalikus mõttes…

Sa oled armastuse andmise õnn… – sa oled jumalanna…, sinu võimule on kõik kohane…

Kui oled valmis end tunnistama jumalannaks…, siis ole jumaliku armastuse vääriline…

Ava seda endas…

 

Tänan informatsioonirikka õppetunni eest…

Me täname teid koostöö eest…

Olge Looja armastuses…

Olete armsad…

Read Full Post »

Karma Nõukogu, mul on küsimusi teile…, kas olete valmis mulle vastama…?

Kallis vaimsus, me kuuleme sind…

 

Olen sattunud suht täbarasse olukorda…

Oma ametis olen töötanud 27 aastat… ja ühes asutuses 17 aastat…

Olen olnud pearaamatupidaja…, mul olid head kasvu perspektiivid… ja ma kavatsesin töötada veel mõned aastad pensionini…, olla kasulik ettevõttele ja inimestele…

Ma lahkusin töölt lihtsa inimesena, lootes teises kohas taas tõusta…

Kuid sattusin raskesse keskkonda, kus käisid pealekaebamised ja oli orjalikkus juhtkonna suhtes…

Minu teadmisi ja minu kogemisi seal ei vajatud…, ei olnud juttugi edasi tõusust…

Ülemus püüdis vältida mind…

Huvi töö ja selle kutse vastu mul kadusid… – põhimõtted, mille järgi toimus tõus, olid mulle võõrad…

Ei olnud vastastikulisi mõistmisi…, seega… ei mingeid perspektiive…

Tuli olla vägivaldne enese suhtes…

Ei tea, kas oli see ego…, või… minu hing tahtis vabadust…

Mis juhtus…, ja kuidas tulla olukorrast välja…?

Kas minu ego viis mind minu eksimistega selleni…, või on see eelmiste elude karma läbivõtmine…?

Või on aeg lahkuda sealt ja alustada uut elu…?

Mis õppetund peaks mul sellest olema…?

Kallis vaimsus…, tõepoolest, sul on aeg muutusteks… – ärgu see hirmutagu sind…

Sinu energia on vajalik seal, kus sa oled… – see on asjade korraldamise täiuslik mehhanism…

Sa soovisid olla kasulik inimestele… – seetõttu energia vood kandsid sind sinna, kus peaksid olema…

See on üks sinu õppetundidest, millest võid ka loobuda…

See on valmiduse õppetund võtta vastu ja teenida inimesi…

Võta seda kui trenažööri oma arengus…

Kas oled võimeline oma valgusega valgustama kohta, kuhu läksid tööle…?

Kas oled suuteline võtma vastu inimesi, kes on magamas ja nägemas õuduste unepilte…, kes on mängimas totraid elulisi mänge…?

Kuigi… siin ei ole midagi totrat… – igale ühele oma… – seda selleks, et jõuda Jumalani…

Sa lahkusid eelmisest kohast, kuna janunesid muutusi oma elus… – need ka toimusid…

Kuid sinus olid valitsemas hirmud, et ei suuda leida head tööd… – just see tõmbas sind sellisesse kohta…

Midagi ei toimu juhuslikku… – kõik on üksnes energiate koostöö ja nende liikumine…

Valiku võimalus on sul alati…

Kui sul on raske teha see õppetöö lõpuni…, töötada sellises kohas… – sul on õigus sellest loobuda…

Seda sa jõuad alati teha…

Esmalt… – soovitaks vaadata seda töökohta teise pilguga…

Suhtu neisse kõigisse, kui väikestesse eksinud lastesse…

Ehk õnnestub sul neid pöörata Isa-Looja juurde tagasi… – Koju tagasi…

Selleks ei ole tarvis korraldada revolutsiooni…, või jutlustada kõigile Jumalast…

Muuda oma suhtumist neisse…, ole üksnes valguseks neile…, lisa neisse uusi energiaid… – ja sa näed seal muutusi…

Teiste teenimine on raske tee…

Selline katsumus on sulle avanenud…

Selline teenimine oli sinu soovides…, kas pole…?

Kujutle vaid… – kuidas oli olla Kristusel, kui teda sõimati, alandati ja karjuti – risti

Kuid tema ei taandunud, kuna tema olemuseks oli armastus…

 

Me ei soovita teha läbi Kristuse teed… – see ei ole sulle jõukohane teenimine…

Üksnes proovi…, kas suudad läbida seda teenimist… – selle kõrgeimas vormis…

Kas suudad mõnevõrra…, või üldse mitte… – selles ei ole midagi hullu… – võta kõike testina…, valmiduse testina…

Meile on teada su mõtted, ahastused…, teame, kuhu oled püüdlemas…

 

Seda testi on tarvis sulle…, see aitab mõista, milleks oled valmis…, ja millega tuleks teha veel tööd…

Igal juhul… – ei ole tarvis kurvastada…

Kui otsustad katkestada seda katset ja leida teine töö…, siis see ei ole ei argus, ega tagasihoidlikkus… – üksnes valik, mida pead ise tegema…

Uued võimalused kerkivad ise sinu ette…

Üksnes usu end…, usu oma tähte… – ära kahtle Looja väes…, ta on alati sinu kõrval kõigil sinu aegadel…

Usaldu eluvoogudele…, need viivad sind välja sinna, kus sul on olla kohane…

Üksnes usaldu ja avane…

Õpi oma oleviku ja tuleviku suhtes olema hirmuta…

Kõik teostub sulle parimal viisil… – selline on olemise seadus…

 

Olen õppimas mitmes suunas, arendamas oma võimeid…, kõik kulges mul kergusega…

Kuid ma ei tea, mida valida…, kuhupoole liikuda…, milline on minu määratlus…, milline tegevus tooks mulle rahuldust, rõõmu ja vaimset kasvu…

Kuidas meie saaks määrata, mis tooks sulle suuremat kasu…?

Kõik oleneb sinu valikust…

Kuid sinul on õigus… – kriteerium on lihtne… – teekond, mis tuleb kergelt ja rõõmuga, avaneb lihtsalt, saad astuda mööda seda kergusega ja rõõmsameelselt… – see ongi sinu tee…, ta oli kutsumas sind…

Kui sul töö juures on ebamugav, siis pöördu oma elurõõmu poole… – ta tuleb…, siis muutub kõik…

Mistahes inimeste aitamise tegevus annab sulle vaimset tõusu…

Mistahes arendamise tegevus annab sulle vaimset tõusu…

Teekondi on palju… – kas mõistad…? – kõik need viivad vaimsele tõusule…

Isegi sinu kolleegid jõuavad kord vaimsele tõusule… – see on vältimatu…

Vaimse tõusuni jõuavad kunagi ka need, kes midagi ei tee selleks…

Kokkuvõttes… – kõik, kes aastakümneid on praktiseerinud ja tegelenud vaimsete otsingutega, jõuavad samuti vaimse kasvuni…

Jah, mu kallid, varem või hiljem…, kõik jõuavad vaimse kasvuni…

Te kõik olete ühese terviku osad, mis on kasvamas…

Seega… ka teil ei ole sellest pääsu…

Küsimus on vaid kiiruses ja teie õiguses valida…

Võib valida kiiremat teed, mis on raskem…

Võib valida rõõmu teed… – see oleks loomulik vaimse kasvamise tee…, see, mis on talletatud teisse alguste alguses, mille mööda kõik on jätkuvalt astumas…

Üksnes kiirga ja proovi kõike…, kasuta kõiki võimalusi, mis tulevad ette…

Need ei tule juhuslikult…

Seega… õpi tundma kogu inimeste teenimise spektrit…

Leia oma rõõmutee, mis tõemeeli pakuks sulle rõõmu…

Keegi sinu eest valikut teha ei saa…, ehk vaid… pöörata sinu tähelepanu majakale…

 

Olen pidevates otsingutes…, kuid ei suuda mõista, millel peatuda… – tahaks haarata kõike…

Mul on tunne, et olen seismas millegi lävel…, millegi uue minu jaoks…, mis aitab mul muuta oma elu…

Tahaks minna töölt ära ja kolida kusagile mujale…, kuid kuhu…?

Mul on palju hirmusid ja kahtlusi…

Millega hakkan teenima leiba lauale…?

Kas see ei oleks eksimuseks…?

Mida saaks realiseerida selles kehastuses…?

Mis suunas peaksin liikuma…?

Oleme juba ütelnud… – üksnes usaldu eluteele…

Hirmud on blokeerimas eluvoogude programme…

Väljenda oma soov ja jää ootama…

Looja ei jäta sind kunagi ilma toiduseta ja katuseta… – tema armastus inimeste vastu on õrn…

Üksnes järgne elu voogudele…

Kui kõrvaldad kõik omad hirmud…, siis mõistad… – kuivõrd kerge on liikuda seda teed…, kui kiirelt ja lihtsalt avanevad uued võimalused…

Me ei näita sinule mingit kohta elus, kuna elulaine ise kannab sind sulle vajalikku kohta…, kus sind on enam vaja…, kuhu oled enam valmis…

Tegelikult… kui sinu enda seesmuses on rahu, tasakaal ja rõõm… ei ole üldse oluline, kus elada…

Kas saaksid ühes kohas rõõmutseda enam, kui teises…?

Rõõm on seesmine seisund, ega olene välistest oludest…

Kui tunnetad enda seesmist rõõmu, seda ei aja segi ühegi muuga…, siis sa avaned üksnes sellele…

Siis sulle ei ole oluline, kus teha tööd…, millises kohas elada… – sa tunnetad oma seesmist rõõmu kõikjal, kus ka ei oleks…

 

Miks mul on raske kokku saada mehega…?

Mul on mingi vastuseis selles küsimuses…

Ühest küljest – tahaks partnersuhteid mehega (lähedast, tantralikku, avatut), tahaks kontakti temaga, tunda tema soojust…

Või teisest küljest – sageli on tunne, et… ei taha meest… – seda on mulle sedavõrd vähe… see on piiratud…

Ehk minul ei peagi olema partnerlikke suhteid…, need on ehk… vaid minu mõistuse mängud…?

Kui sellised suhted on minu jaoks võimalikud…, mida peaksin tegema…?

Võimalik on kõik, millesse usud, või valid…

Sinu suhted meestega ei laabu seetõttu, et sa eirad neid… – näivad sulle ebatäiuslikena…

Pead mõistma… – ilmas ei ole midagi ebatäiuslikku… – kõik on üksnes Looja osa ja tema areng…

Kui keegi on liikumas Looja poole teist teed…, siis see ei tähenda, et tema on ebatäiuslik…

Oled alaliselt arvustamas mehi…

Kas armastusel saab olla arvustamist…?

Tõeline armastus on armastamas tingimusteta… – ta üksnes ei saa mitte armastada…

Kuid sa ise tegid otsuse, et mees on sulle vaid segajaks…

Sellest tulenevalt võimendus sinu enese kaitse ja meeste eiramine…

Nende täiuslikkusele lisasid enda arvatava mõtetuse…

Kas mõistad…?

See kõik on üksnes su enda peas…

 

Ehk pakuks sulle üht ülesannet…

Üksnes vaata hoolega igat meest, kes ilmub sinu ellu… – kas töökollegi…, sõbranna meest…, vanurit tänaval… – vaata kõiki…

Püüa igas ühes leida Looja jumalikku sädet…

Üksnes vaata ja üksnes kuula… – analüüsimata…

Selline on sulle üks praktika…

Selliselt saad võtta vastu Looja energiat…

Peatselt märkad meestes ka muid omadusi…, neile omaseid käitumisi, milliseid varem ei olnud suuteline märkama… – mis võivad sind isegi üllatada……

Jätka sellist vaatlust seni, kuni kõik su arvustused kaovad… – kõigis meestes hakkad nägema üksnes Looja Jumalikku Sädet…

Võta neid kõiki, kui geniaalseid näitlejaid, kes elu näidendis on mängimas oma rolli geniaalselt…

Tunne uhkust nende geniaalsuse üle…

Kõik on tulnud sinu keskkonda, et olla abiks sulle õppetundide läbimises ja parima ülevaate saamiseks elu spektaaklist…

Joovastu nende mängust, mis on kui… sinu teenimine nende poolt…

See on siiski vastastikuline… – olete kõik teenimas teine teist…, ehk… teenimas iseend…

Selline teenimine võtab mõneti suht veidraid vorme…

Kuid selle olemus on siiski üks… – aidata leida teed enda juurde… – teed Jumala juurde enda seesmuses…

 

Kas võin teha tööd inimestega… sukeldada neid eelmistesse eludesse…?

Kas ma ei tee neile kahju…, või… iseendale…?

Kui on võimalik, siis paluks juhendusi neis asjus…

Sa taas ei usalda elu…

Kui sa ei oleks valmis…, või oleks ohtlik sinu jaoks… – siis see ei avaneks sulle…, inimesed ei otsiks sind…

Kõik teostub õigeaegselt ja täiuslikult…

Kõrvalda kõik hirmud ja kahtlused… – üksnes usaldu…

Teid on pidevalt kureerimas õpetajad…, ja olete juhendajate kaitse all, kes on kannatlikult õpetamas teine-teise mõistmist ja loomise rõõmu…

 

Ainus kõrvalmärge oleks… – sukeldades inimesi eelmistesse eludesse, pead ise olema täielikus rahus ja tasakaalus, sügavas armastuse vastuvõtus…

Samas… elusse pead suhtuma kui filmi vaatamisse… – kus ei saa olla mingit arvustust…

Sellisel viisil sinu kogemine saab olla kerge ja ohutu…

Karta ei ole vaja ei mingil määral…

Hirm on üksnes eraldumine jumalikust Isast…

Elule on tarvis usalduda…, tema armastusele ja hoolele…

Pead mõistma, et ilmaruumis ei ole ühtki enam armastavamat vanemat, kui Tema…

Tema on alati sinu kõrval… – igaühega teist…

Astu julgelt edasi…, vali oma õppetunnid…, koge koostööd teistega… – nii saavutad armastuse rõõmu…

 

Minu tütar… – mis suunas oleks temal kohasem areneda…, kas temal on mingeid erilisi omadusi, mida tuleks edasi arendada…?

Mida tema peaks tegema, et pääseda oma teele…?

Kas tead…, sa pidevalt otsid kindlaid lahendusi…

Kuid meie ei ole võimelised seda teile andma… te olete vaba valiku piireis, kuhu meil ei ole õigust sekkuda…, ega kuidagi mõjutada…

Ja veel… – teie ees on hulgim erinevaid imelisi teekondi…

Millist neist saab teile soovitada…?

Kas mõistad… – neid on hulgim…

Igal teekonnal on hulgim variatsioone…

Teil igal ühel on oma valmidus ja eelistus, mille järgi liikuda…

Ega soovitaks järgida mingit navigaatorit…

 

Kas eelistada mägismaad, või tasandikke… – kuidas saakski midagi soovitada…?

Mõlemal juhul, nii maastik, kui ka teekond, on kaunid…

Kas meeldib sõuda laeval, või kõndida jalgsi… – kuidas saaksime valida sinu eest…?

Meie jaoks kõik võimalused on võrdväärsed ja neil on omad omadused, mida kogeda…

Ütleme vaid… – sinu tütar on võimekas kõiges… – ta on Looja lapsuke…

Temas on alles käivitumas arengu programmid…

Ta on teelahkmel ja valimas omale kohast teekonda… – usalda tema valikut…

Tema ise otsustab, millist teed minna… – usalda teda…

Üksnes jälgi… – millest tema saab suuremat rahuldust…

Siis mõistad tema teekonda…

Vaimsus omal teel peab laulma… – tõeline tee on kaunis…

Üksnes jälgi… – siis mõistad…

 

Valida tarvis mitte seda, kus saad end enam väljendada…, vaid seda, mis aitab end enam väljendada…

Üksnes see saab rahuldada kõiki sinu enda vajadusi… – see annab arengule rõõmu…

 

Tänan informatiivse abi eest…

Püsige Looja valguses…

Read Full Post »

Tervitan sind, Budha…

Tere, kallis Lõpmatus…

 

Ma ei arvanudki, et saad olla luuleline…, arvasin sind askeedina olevat…

Vaimu harmoonia teeb nii poeedi, kui askeedi kauniks…

 

Kuid siiski… – mõnel pildil oled kõhna…, kuid teistel – kõhukas… – kuid alati rõõmsameelsena…, täis elu…

Samas mõnedel oled meditatiivselt rahulik…

Milline sa olid tegelikult…?

Olen olnud erinev…

Teadvuse rahulik seisund ei eita, ega ole vastu rõõmsale olekule, mis on täis elu…

 

Kuid…, kas loobumine ilmalikest meeleheadest lubab tarbida toidust sellisel hulgal, et oleks liigset kaalu ja kõhukest…?

Olete liiast struktureeritud ja piiratud… – te ei ole vabad…

Ühiskond on dikteerimas teile teie talje mõõtmeid…

Kui inimene on vaba, siis ta ei mõtle sellistele jampsidele…

Kehal on vaja üksnes olla…, tunda rõõmu olemise üle… – üksnes olla Olu osa…

Kui sa sunnid teda piirangute raamidesse… – kas ta saab tunda rõõmu…?

Järelikult… ka sina ei saa tunda rõõmu…

 

Tuleb välja, et tuleks rahuldada kõiki keha vajadusi…?

Kuid meile on õpetatud, et vaim on olulisem…

Ei ole midagi ei vähem, ega enam olulisemat…

Mille suhtes olulisem…?

 

Minu suhtes…

Kui olen surematu vaim…, siis minu keha on temale vanglaks…?

Seega, kui olen püüdlemas vabaduse poole, siis ei peaks elama keha himude järgi…, vaid üksnes vaimu vajaduste kohaselt…?

Millised on vaimu vajadused…?

 

Ilmselt… olla vaba…

Milleks eraldad…?

Kui sinu keha ei ole vaba…, kas vaim saab olla vaba…?

 

Jah…, inimene, istudes vangis, et tunne end suletuna…

Siis ta võiks tõusta ja kõndida välja…, vabadusse, koos kehaga…

Kuid ta istub vangis, arvates vaid end vabana…

 

Kas vaim ei ole kehast olulisem…?

Ei ole midagi vähem või enam olulisemat…

Kõik on üksnes vaim…

Miks vaimu üks osa peab olema olulisem, kui teine…?

Teie usundi järgi Jumal on loonud osi, mis on vähem olulisemad, kui ülejäänud…

 

Kas sa ise ei arvanud, et keha on vaimule kongiks…

Kunagi arvasin…

Kui saavutad ühesust ilmaga, siis esmalt pead läbima sulandumist endaga… – ilm on siiski sa ise…

Kui oled midagi oma ilmas eiramas… – siis sa ei saa olla ühene…

Seega… ei ole midagi teisest olulisemat…, ega peamist, või teisejärgulist…

Kõik on täiusliku olemuse osad…

Vaimuna sa ei ole eiramas oma keha…

Vaimuna sa ei jaga end kehaks ja vaimuks… – seega… oled ühene…

Keha on üksnes vaimu jätkuvus…

 

Oleme ju rääkinud voolavuse praktikast…, jatkamise praktikast…

Kui keha on takistuseks vaimule…, kuidas saad sulanduda ilmaga…?

Kõik on üksnes illusioon… – keha on illusiooni vorm…

On olemas ühene, igavene ja lõpmatu vaim, kes on mängimas iseendaga mänge…

Selleks vaimuks oled sina…

Et oled kehas… siis see on üksnes üks mängu kavalustest…

Kui sa tõmbad puhtale lehele joone…, kas see erineb millegi poolest lehest…?

Ta on samuti lehe osa, kuid selgemalt määratud…, selgemalt fikseeritud…, enam ilmutatud…

Kuid ilma leheta joont ei saa olla…

Kas mõistad… – joont ilma leheta ei saa olla… – ta on kõigest lehe tumedam osa…

 

Kas siis tuleb välja, et süüa tarvis enam… kõiges kiita kehale takka…?

Kuid räägitakse, et see on eemaldumine vaimsest arengust…

Ka Jeesus õpetas meile, et õgarlus on patuks…

Asi on sootuks muus… – mis on sulle olulisem…, kas leht või joon…?

Kas tahaksid, et joon täidaks kogu lehte…, peale joont ei oleks midagi…?

 

Kui oletame, et keegi nii tahaks…, kui keegi tahaks alati kiita oma kehale takka… – kas tema jõuab valgustumiseni…?

Valgustumine ei ole ei dieet, ega askees…

Valgustumine on ühesus kõige olevaga…

Kui oled ühene kogu olevaga… – siis toidad mitte üksnes oma füüsilist keha…

Kõik on ühene ja katkematu protsess…

 

Miks inimene läheb paksuks…?

Mitte sellest, et palju sööb… – see ei ole põhjuseks…

Läheb paksuks, kuna piirab end… – sulgeb end kehasse…

Ta ei pea end voolavaks, kuna arvab end eraldatuna ilmast…

Energia ei saa temas voolata sujuvalt, kuna on suletud kehalikku vormi, mis aina paisumas… – kas mõistad…?

Kui oled harmooniline…, siis sinusse ei kogune energia ülejääke… – sa ei ole suletud…

Oled kui avatud anum, millest ülejääk on voolamas edasi… – oled avatud vastuvõtu kanal…

Sinu kõigist kehadest on läbi voolamas kogu ilm…

 

Mis oleks, kui oleksid sulgenud kogu ilma vormidesse, ega laseks välja…

Sinu vorm ei peaks vastu, läheks lõhki… – ilm on sedavõrd tohutu… – sedavõrd tohutu on vaim, mis on voolamas läbi sinu…

Kuid oma eraldatuse hirmude tõttu sulged energia endasse…, püüad hoida kinni…, püüad koguda… – siit kõik haigused… – sealhulgas ka rasvumine…

 

Sain aru…, sinul ei ole sellist kõhtu olnud, nagu piltidel kujutatakse…

Ilm on vabalt voolanud läbi sinu, nagu ka energia…

Kuid seejuures sa nautisid toidu maitset…?

Ma nautlesin kõike…

Sa oled alati eraldamas kõike üheks ja teiseks protsessiks…

Ma nautlesin toitu ja nälja tunnet…

Neid ei tasu eraldada…, nii üks kui teine on kaunid…

Ma nautlesin vee joomist, ja piinlemist janust… nii üks kui teine on kaunid…

Kui Looja ei oleks andnud mulle võimaluse olla…, siis ma ei saaks nautida ei üht, ega teist…

 

Mulle näib, et sa räägid mingist muust nautimisest… – mitte inimlikust…, vaid nautlemisest teisel tasandil…

Jah… – see on ühesusest joovastuse tasand…

See kõik on sinu jaoks ühtmoodi kaunis… milles ei saa eraldada midagi…

 

Nii kauss suppi, kui ka mürgi karikas…?

Just nimelt…

Kõik on üksnes elu voolamine…, ilma voolamine… – kõik on vaid voolamine läbi sinu…

Sa üksnes lubad ilmal voolata läbi sinu takistusteta… – nii saad õppida tundma täit ilma joovastust…

Sa ei eralda nälgimist ja õgarlust…, ei janu, ega janu kustutamist…

Kõik üksnes on…, ja on voolamas läbi sinu…

Voolamise täius on tõeline joovastus… – Jumala nautlemine, mis on ühendamas sinus kõike…

Just selles seisneb eemaldumine kannatustest…

Kannatamine ilmneb sinus siis, kui sinul on millestki puudus…, mida sulle on väga vaja… – kas toitu või küllust, ehk isegi seksi…

Kui ilm on voolamas läbi sinu… – siis sinul on kõike…

Sellises voolamises sa ei eralda midagi…, ei toiduseks, ega külluseks… – on üksnes ühene Olu protsess..

 

Vabanda küll…, kuid sina peale valgustumist ei kasutanud seksi…?

Seks on soov saada mingit kogemist…, ehk mingit erilist energiat partnerilt…, või läbi partneri…

Kui minus on olemas kõik, siis mulle ei ole vajadust otsida partnerit millegi saamiseks…

Ma ei jaga Olu protsessi toitumiseks, seksimiseks, või mõnekski veel…

Kõik on üksnes energia voolamise protsess…

Ma ei maga kella järgi…, ega tõuse kella järgi…

Üksnes päikese energia voolamise algusega ma teen silmad lahti…, öö energia voolamisel sulgen silmad ja kandun uneilma…

Kõik on harmooniline ja loomulik…

 

Kas sul on olemas aeg…?

Ei ole…

Aeg ilmneb siis, kui on olemas enne ja pärast

Kui on olemas igavene voolamise protsess…, kust saab tulla enne ja pärast…?

 

On arvamus…, et mahutada enam energiat, keha peab olema suurem…, mahukam… – seetõttu ülestõusnud ei saa olla kõhnana…

Ei ole tarvis midagi endasse mahutada… – üksnes vaja ilma energial lasta voolata endast läbi…

Pane tähele… – on olemas igavene jumaliku teadvuse voog, milline on läbimas kõiki vorme…

Ehk… ookeani veed on voolamas kokku läbi jõesängide…

Kui sulgeda mingi jõesäng…, siis vesi hakkab otsime teisi voolamise võimalusi…

Kui võimalust ei leia, siis purustab vormi…, või voolab üle kallaste, ning suundub teistesse jõesängidesse…

Sa oled vaid üheks jõesängiks…

Kui hakkad looma takistusi…, siis veesäng muutub sooks…

Või… kui oled väga kitsas, siis vood ei jõua läbida sind… hakkavad otsima teed teistesse sängidesse…, või… muutuvad liiast kiireks, jõuliseks… – muutuvad sinu teadvuse jaoks vastuvõetamatuteks…

Kui oled avara jõesängina…, siis kogu jumalik teadvus saab vabalt ja rahulikult voolata läbi sinu ja rikastada sind kõigega, mida leidub jumalikus teadvuses…

 

Olla kui Olu jõgi…?

Jah… – Jumaliku Teadvuse Olu Jõgi

Varem või hiljem mõistad, et sa ise oled see Olu jõgi…

Kaldad on üksnes tinglikud piirid… – joon paberil…, mis on kõigest osa lehest…

Ka kaldad on osa jõest… – ilma kallasteta ei oleks jõge…

Sa ei saa neid eraldada…

Vood ei püüa läbi sinu leida oma väljapääsu, vaid kaldad juhivad neid läbi sinu…

Meenuta rongi illusiooni, kus kõrval seisev rong hakkab liikuma, kuid sulle näib, et liikuma hakkas sinu rong…, alles hetke pärast mõistad, et sinu rong on seismas…, liikumine oli vaid silmapete – illusioon…

Ka siin… – kas on vahet, kas liigub jõgi, või kaldad… – olemuses see on üks ja sama…

 

Seega… – teadvuse voogu ei ole olemas…, on olemas vaid vormide liikumine teadvuses… – vormide liikumine tühjuses…

Sa mõistsid asja olemust… – kuivaid vormid kaovad, kaob ka liikumine…

 

Kuid duaalsuse ilmas on alati olemas liikumine… – on olemas miinus ja pluss…, nende vahel on liikumas energia…

Õige…, seega… ei ole tarvis jagada miinuseks ja plussiks…, siis ei ole ka energia liikumist…

 

Sain aru… – kui miinus on võrdne plussiga, siis ei ole jagamist miinuseks ja plussiks…, ehk… on tasakaalu seisund…, kus ei ole jagamist heaks ja halvaks…

Sinu jaoks kõik on üksnes null…?

Jah…, null… – kuid mitte kõige puudumine…, puudub vaid osadeks jagamine…, vastand osadeks…

On olemas suurejooneline jumalik null, mis on kätkemas endas kõike… – miinuseid ja plusse, muidki matemaatilisi tehteid…

Selline Jumalik Null on sinus endas… – ta on Absoluudi Lätteks sinus…

 

Kuid meile väidetakse, et liikumine on elu…, seega… liikumatus on surm…?

Surm on elu osa…, ja elu on surma osa… – see on miinus ja pluss…

Liikumine elust surma poole paneb liikuma surmast elu poole…

Kui ei ole miinust, ega plussi… – siis ei ole olemas ei elu, ega surma… – on üksnes Olu…

 

Ehk… – surematus…?

Jah…, igavene surematu Olu, milles puudub nii elu, kui surm… – sul puudub selles vajadus liikuda…

Ilm on liikumas sinu ümber…

Kui oled jooksev kallas, mis loob jõe voolamise illusiooni, siis oled jooksmas alaliselt…

Kui oled voolav vesi, mis on liikuvate kallaste vahel…, siis saad jälgida ilma, mis on liikumas sinu ümber ja läbi sinu… – saad vaadelda ilma illusiooni, liikumata kohalt…

Sul on võimalus valida… – kas liigutad ilma, kulutades selleks tohutut energiat…, või… üksnes lubad ilmal liikuda enda ümber ja läbi enda… – saada jõeks, mille kaldad on liikumas, aga ise olla liikumatu…

Elu ja surm on üksnes kallaste vahetus, mis on sõudmas sinust mööda… – üks kallas vahetub teisega…

Seega… – sinu olu protsess ei ole jagatud üheks või teiseks kaldaks… – ta on sama katkematu, kui katkematu on teadvus…

 

On ka teine analoog… – puhas leht…

Sinule kantakse jooni või tähti, ehk isegi kujundeid… – kuid neil ei ole otsest mõtet… – need on vaid puhta lehe tõlgendused, millele on võimalik kanda mistahes mustrit…, kusjuures leht ise jääb puhtaks leheks…

Elu ja surma vahetus on kõigest peale kantavate mustrite vahetus…

 

Mis mõte on kogu illusioonil…, milleks me seda mängime…?

Kui meis juba algselt on absoluutselt kõik…, miks siis mitte laskuda Teadvuse Ookeani… – kui kord see on meie eesmärgiks…?

Sa oledki Teadvuse Ookean… – sul tarvis vaid meenutada seda…

Sa ei ole kusagile kadunud, ega kusagile vajunud…

Sa vaid leiutasid endale mängu paberi ja joonte näol…

Sa otsustasid maalida enda seesmuses pilte…, ja oledki hasartselt maalimas neid…

Sa teed seda enda seesmuses…, ja ka minus… – ka mina teen seda sinus, kui ka endas…

Igaüks on tegemas seda endas ja teistes…

Kõik see kokku on ühene Olu pildi tegemine…

Sa ei ole kunagi lahkunud oma olemuse juurest… – oled alati olnud Teadvuse Ookean…

Sul ei ole vajadust kusagile püüelda…, sa oled alati olnud kohal…

Sa üksnes otsustasid uurida kogu oma suursugusust… – selleks jagasid end osadeks, et osadena saaks uurida teine teist… – õppida tundma teine teise suursugusust…, et saaks vaadata end läbi teise silmade…

Tundma õppimine eeldab tundma õppimise objekti…

 

Seega… – ennast õppida tundma ei saa ilma jagamata end osadeks…?

On erinevaid enda tundma õppimise viise…

On olemas palju ilmaruume, kus vaim on õppimas tundma end erinevatel viisidel…

Siinne viis on vaid üks paljudest viisidest, mida on valinud Vaim ise… – valitud sinu poolt…

Olles vaimuna, oled läbi kõikide ülejäänud võimaluste tegemas enda tundma õppimist…

Kõik siiski on jagamatu ühesus…

 

Ma jälgin sinu mõtteid, mis käivad sul peas…

Kuid siiski mõista… – loobumine soovist ei ole veel askees…

Loobumine soovist on loobumine jagunemisest…, ja see ei olene sellest, et sa ei taha midagi… – see on siiski soovi antipood…

 

Sa ei soovi mitte midagi, kuna sinul puuduvad eelistused…, mis võiksid siiski tulla hetkel, kui ilma osa on läbimas sind…

Sa ei eralda midagi miinuseks ja plussiks, ega oota midagi…

Sa üksnes oled… – ning ilm on sujuvalt voolamas läbi sinu… – ja toob sulle miskit…

Sulle ei ole mingit tähtsust, mida toob sulle ilm… – sest kõik, mida ilm toob, on võrdselt väärtuslik sinu jaoks…

Kui ilm on voolamas läbi sinu…, siis millegi puudumise küsimus on üksnes aja küsimus…

Varem või hiljem see, mis näiliselt sinul puudub, läbib sind…

Kui aga hakkad ootama seda ja soovima seda…, siis hakkad kannatama… – siis lakkad olemast jõgi, muutud jooksvateks kallasteks…, ehk… eraldud endast, kui igavesest katkematust teadvusest…

Sa muutud kalda osaks, aga mitte jõeks…, sa ei muutu jõe kallasteks, vaid kalda osaks, mis on jooksmas pikki jõge…

 

Kas tead, ma jäin mõtlema sinu sõnade üle… – hunt, mis murdis kitse, on samuti kaunis…, ning selles ei ole katkemist…, on üksnes ilma voolavus, mis on avaldumas kitse murdmisena…

 See on siiski kuidagi mõistetamatu…

Tuleb välja, et tapmine on sama kaunis, kui sündimine…, lammutamine on sama kaunis kui loomine…, kannatus on sama kaunis, kui rõõmu tundmine…?

Kui oled jagamas loomiseks ja lammutuseks…, tapmiseks ja sündimiseks, ehk surmaks ja sündimiseks…, rõõmuks ja kannatamiseks… – järelikult… oled eraldamas miskit…, tood paberil esile kannatuse ja rõõmu jooni, ning nimetad ühte paremaks kui teist…

Kui oled ise puhta lehena, siis sinus ei ole ei rõõmu, ega kannatusi…, ei surma, ega elu…

 

Kuidas jääb hundiga, kes on murdmas kitse…?

Ilma energia oli voolamas läbi kitse ja hundi eraldi…

Kuid murdmise protsessis need ühinesid…, hunt kõrvaldas nende eraldumise…

 

See kõlab kuidagi vääriti…, siis tuleb välja, et tappa – on normaalne…?

Mina ei anna hinnanguid, kuna hinnangu andmine on eraldamine miinuseks ja plussiks…

Kuid… kas surm on normiks…?

 

Ma mõistan sind…

Kui on olemas elu…, siis on olemas ka surm…

Surm on kõigest elu antipood…, surm on kõigest vormide vahetus…

Kui surm vahetab välja elu…, siis elu vahetab välja surma…

Kuid siiski… – kui kits ei taha, et teda murtakse, kas on siis normaalne, et hunt teeb seda…?

On olemas valiku vabadus, siis hunt rikub seda…, ta jätab kitse elust ilma…

Miks sa arvad, et kits ei valinud seda…?

Kust sa tead kitse valikutest…?

 

Tean sellest, et keegi ei taha surra…, igaüks tahab õppida tundma elu voolamist läbi enda…

Kits ei tulnud siia ilma, et olla maha murtud…

Milleks siis…?

 

Selleks, et õppida tundma elu…, et kogeda…, et saada teada, mis on olu…

Olu on kätkemas nii elu, kui ka surma…

Kui kits tuli, et teada, mis on olu…, siis ta tuli ka selleks, et teada, mis on surm…

Kui tuli, et saada teada, mis on elu, siis peab teada saama, mis on surm… – kuna ühte ei saa olla ilma teiseta…

 

Olgu… – siis ütleks nii…, kits ei taha kannatada…, ei taha, et temal oleks valus…

Kui hunt on murdmas kitse, ja temal on ju valus…

Kui ta ei taha, et temal oleks valus, siis ta peaks väljuma duaalsuse tsoonist, milles on nii valu, kui mittevalu…, kus valu on tunnetatav teisiti…

Kui ta väljuks kahesusest, siis ta oleks elust ja surmast kõrgemal… – temast saaks surematu vaim…, ehk… eluta olevuseks…

Kas suudad seda tajuda…?

Te räägite surematusest…, kuid ei räägi eluta olekust…

Kuid see on üks ja sama…

Teie mõistmise kohaselt surematu elab jätkuvalt edasi…

 

Ma mõistsin… – ilmselt me räägime ülipikast elust, mida nimetame surematuseks…

Jah…, elu ja surm on üksnes medali kaks poolt…

Kui hunt murrab kitse, siis siin justkui medali kaks poolt saavad kokku… – sünnib vahetus…, medali ümberpööramine… – ja ei midagi enamat…

 

Seda on suht raske mõista…

Tuleb välja, et kits tahtis, et hunt murraks teda…?

Miks arvad, et mitte…?

Kui ta ühtis hundiga…, siis sellepoole ta oli ka liikunud…

Kõik on üksnes liikumine…

Kui sa ei liigu surma poole, siis ei liigu ka elu poole…, ehk… sa ei ela…

Aga kui elad…, siis alati liigud surma poole…

 

Meile on räägitud, et meisse on kätketud teatud programm, mille kohaselt läbiks korduvalt paljusid kogemisi, ega jääks pidama vaid ühel… – selliselt oleks efektsem läbida kogemisi…

See oleks sama, kui teile antakse puhas leht ja piiratud aeg, mille jooksul peate joonistama sellele oma pildi ja tõmbama jooni…, ja jõudma seda igaljuhul ära tegema selle aja sees…

Kui sa oledki see puhas leht…, kuhu on sul kiirustada…?

Sa võid joonistada midagi…, võid ka mitte… – võid olla üksnes puhas leht…

 

Kuid meile on räägitud, et Absoluudi teadvuses on tallel loomise impulss…

Siit saab teha järeldust, et kui puhas leht ei saa ilmutuda…, siis ei saa luua…, ei saa joonistada endale pilti ja tõmmata jooni…

Vaim on võimeline kõike…

Puhas leht on ikka sama kaunis, kui temale oleks midagi maalitud…

 

Kas puhas leht saab igavesti olla puhas leht…?

Kuidas on loomise impulssidega…?

Puhta lehe soov on joonistada…

 

Sa oled sellisest soovist kõrgemal…?

Jah…, ma õppisin tundma soovide puudumist…, puhta lehe olemise suurejoonelisust…, puhas leht on nautlemas teiste soove joonistada temale kõiksugu mustreid…

 

Tänan järjekordse õppetunni eest…

Tänan sind suhtluse eest…

Sa oled üks joonistest puhtal lehel… – üksnes selliselt õpin tundma sind…, end…

SElena

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »