Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2018

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Ajast, kui jõudsin siia saartele (Briti saared), olen teinud 24 kanaldust…

Paljudes neist oli juttu siin olemise energiatest…, potentsiaalidest, millised käivituvad ja millised mitte…, on olnud juttu Lemuuriast…

Kuid seekord, otse nüüd, teeme jutte teist…

Mis on toimumas siin, otse nüüd, kui olete istumas siin ruumis…, milline on teie tunnetus siin toimuva üle…?

Iga siin istujal, lugejal või kuulajal on oma eluteekond…

Teie igaühe vaimsus on sedavõrd unikaalne…, seetõttu olete täienisti erinemas teine teisest…

Kui olete vana vaimsus, siis mõistate, kuigi see on teie eest varjatud, et olete olnud siin paljudel kordadel… – kohas, nimega Maa…

Ta on kätkemas teie teadvuse süsteemi… – seetõttu olete naasemas siia taas ja taas, ja taas…

See on varjatud teie eest, kuid võite seda omaks võtta ja kinnitada… olen seesmiselt sellest teadlik…

Nii on ka muude asjade kohta…, nii peab olema… – seetõttu teil on võimalus ärgata suurema tõe poole…, seda… omal vabal valikul

Valiku vabadus…

Kuni lõpuks esitate küsimuse… – kas on midagi enamat…?

Siin on teil suur küsimus… – mulle on räägitud Jumalast…, kas temas saab olla veel midagi enamat…?

Kui olete istumas siin ruumis…, siis milles seisneb teie siin istumise mõte…?

Kallid…, olenemata sellest, mida olen teile edasi andmas, see ei oleks täiuslik ilma siin oleva kaaskonnata, mis on jagamas midagi…, levitamas midagi… – see on terviku energiate sulandumine, mis on katmas siin istujaid, lugejaid ja kuulajaid…

See võimaldab heita minema intellektualismi, milline püüab pidevalt analüüsida end ilma jumala osavõtuta…

Või siis intellektualism, mis analüüsib end, arvestamata ajaloo muu osaga…, või arvestamata Looja potentsiaalidega…

 

Ajal, kui olete istumas siin, oleks hea, kui teaksite, et kõikjal teie ümber on energia, mida te ei ole võimelised nägema…, see energia on täis teie määratlusi…

Igaüks teist eraldi ja samas kõik koos, olete tohutu süsteemi osa, millesse on kätketud teadmised sellest, kes te olete…

Te võite küll pühenduda otsingule sellest, kes te olete…, kuid eesriide tagune energia on teadlik, kes te olete…

On olemas kitsuke piir, mille kaudu püütakse tuua teieni informatsiooni sellest, kes te olete…

Kuivaid suudaksite lõõgastuda… – kuivaid loobuksite kaevumistest…

 

Krayon…, miks see kõik toimub minuga…?

Lõõgastu ja püüa tunnetada seda, mida pole varem kunagi tunnetatud…

 

Krayon…, mis põhjused on sünnitamas ühte, või teist…?

Heida minema miks-küsimused

 

Kas ikka vaja teil mõista jumaliku süsteemi kõiki imepõiminguid…, see on niigi armastamas teid piiritu armastusega…?

Teil tarvis selgeks saada miskit, et võtta sellest osa…

Kui vaatate otse silmadesse neile, kes on armastamas teid…, ja teie teda…, siis teate, et nemad ütlevad… – ma armastan sind…, kuid te tahate sellele tõestust…

Või hoopis… teie süda sulab sellest öeldust, ning vastate ise… – tean…, ka mina armastan sind…, see on kaunis, et armastame teine teist… – kas pole…?

Te võtate selle vastu…, ilma intellektuaalse paljumõõtmelise emotsioonita, mille nimeks on armastus…

 

Paljudel teist on Gaia kaunidus, kuna elate Gaial…

Teil on olemas koduloomad…, suurepärased olevused…

Nemad, vaadates teile silma, panevad teie südamed heldima…

Nemad ei esita teile küsimust… – kes te olete

Nemad tunnetavad teie ülimat hoolivust ja teie armastust, mida olete kinkimas neile…

Te saate näha seda nende silmis…

Kuid miks on teisiti teie ja Loomislätte vahel…?

 

Enamus teist, kes on elamas planeedil, on Loomislätte otsinguil…

Kui teie arvates olete leidnud mingil määral selle…, siis koheselt püüate analüüsida… – mida see peaks tähendama…, kui kaua see on siin olnud…, kust ta on tulnud…, kuipalju neid võib veel olla…?

Kõik need miksikesed on üksnes ühel põhjusel… – te olete inimesed…, ja see on teie eksisteerimine… – teie reaalsus…

See on teie ellujäämise viis… – teha endale kõik selgeks, enne kui võtta osa millestki…

Sellele ei ole hukkamõistu…

Aga kui on juttu armastusest…, perest… – see on sootuks muu…

 

Krayoni üleskutses on järgmist… – ärge püüdke tunnetada meid…, vaid saage meie osaks

 

Kas on võimalik, et samal ajal, kui istute siin, süsteemi suurem osa on ümbritsemas teid…, on teie ümber…?

Ta ei saa olla ülimalt suur, kuna Jumal ise on vägagi suur…

Ehk teid tõi siia istuma teie Akašid…?

Ehk tulite koos kellegiga…, ning… kuulete seda esmakordselt…

Olete kaasatud süsteemi…

Kas ikka veel ei ole teadvustanud… – te ei ole üksi…?

 

Te ei ole üksikuna… – sellest oleme rääkinud kõik need 29 aastat…

Katsuge jääda üksi… – see teil ei õnnestu

Teie tunnetus ütleb teile vastupidist…

Isegi, kui olete istumas ja nutmas pisikeses kambris…, isegi seal teie ümbruskond sirutab käed teie poole, püüdes ütelda… – puuduta meid…, puuduta meid… – puuduta meid… – siis sa mõistad, kes sa oled… – kogu ilm saab sinu omaks…, kõik läheb liikvele… – teisiti, kui kunagi varem… – sa ei ole üksi

 

Krayon…, ma kardan… – oleme seda kuulnud palju kordi…, ma kardan seda, mis hakkab juhtuma edaspidi…

Kallid…, teil on palju abiväge…

Mis tunne on, kui olete istumas siin…?

Kas olete siin ilmas üksi…?

Võite tõusta siit…, minna siit välja, või minna hoopis koju… – kuid süsteem võib ju minna kaasa…

Süsteem võib jääda mõistetamatuks, kuna on avaruste vaheline…, ehk… – kvantiline…, ta on väljaspool kolme mõõdet… ja sellel on olemas sinu nimi…

Teie suursugusus on aluspanevaks ja peegeldusena üle kogu süsteemi, mis on ootamas teiepoolset tõe võrsete avanemist, mis kinnitaks teile… – te ei ole üksinda…

Olete siin kindlal eesmärgil…

Mõned sulguvad endasse, ehitades seinu ümber Jumala…

Teised püüavad läbi selle mõista kõike…, mõistmata, et seinad on sulgemas end enda seesmuses…

Oleme teile rääkinud, kuidas lammutada seinad… – tarvis üksnes avaldada soovi selleks…

Kallid…, valiku vabadus on nihutamas mägesid…, vaid valiku vabadus…

 

29 aastat tagasi mu partner istus toolile laval…

Ta ei olnud siis veel ärganud…, kuid oli rahulolev oma elus…, umbusklik kõige vastu, mis oli väljaspool kolmemõõtmelisust…, mida ta veel ei suutnud näha…

Kui ma esmakordselt jõudsin tema juurde, toolil istuvale…, ma ei kuulutanud temale oma tulekut, ega esitlenud end temale Krayonina…, ei rääkinud midagi… – ta ei olnud suuteline tunnetama eesriidetagust keelt…

Et praktiseerida keele mõistmist, kulus aastaid…

Ma esmalt sain anda temale tunda kaaskonna embust… – ta puhkes nutma…

Ta ei olnud kunagi varem tunnetanud sellist…, ta ei olnud kunagi arvanud seda olemast…

See mõneti hämmastas teda…, isegi ajas vihale…

Oli ka kõik, mida suutsin teha…, ja see oli ka kõik, mida temale oli tarvis…

Ta sai tunnetada miskit… – millegi olevat, mida ta ei suutnud uskuda…

Ta hakkas mõtlema selle üle… – istus toolile taas ja taas…

Ainus, mida saime teha… saime emmata…, kuni ta mõistis, et see ei ole ohtlik tema jaoks…

Kui ei ole ohtlik, siis võttis end kokku, et küsida… – kas on siis midagi enamat…?, kas on siis midagi enamat, mis saaks vastata…? – kes ma olen…, kes ma olen…?

Kõik sellised küsimused kerkisid esile peale teadvustust, et teda hoitakse, emmatakse ja armastatakse sedavõrd paljude poolt…

 

Kas teie olete valmis selleks…?

Kas saate istuda ja olla armsaks lätteks, mille olemasolus te ei ole kuigi kindel…?

Kas olete võimelised ütlema… – see on mulle hea, kuid ma ei mõista teid

Kas on tarvis küsida, et kes te olete…?

Ehk suudate teadvustada seda enda osana…?

Kas saate teadvustada ja ütelda… – kõik on minu osa

 

Tõde on selles, et eesriidetagustes on sinu suurem osa…

Veel enne Maa kujunemist sa olid eesriidetagustes…

Seal on Kogu Oleva Teadvuse osa…, sinu osa – Jumal sinu seesmuses

 

Oleme rääkinud teie prohvetitest, kes on käinud mööda maad ja püüdnud rääkida teile sellest…

Nende sõnumiks oli… – vaadake…, Jumal on teie seesmuses… see oli ka kõik, mida nemad said ütelda…

 

Kord mõistate seda ja sellest saab teile normiks…, ilma selgitusteta…

Te püüate mõista, kuidas see töötab ja kuidas hakkab toimuma…

Olete suutelised tegema keerulisemaid asju ja kujundama oma elu…, kujundama oma elu, tuginedes sellele, mida ei tea…, mis on ilmnemas teie teele…, mida ei olnud oodanud…

Ammu veel enne, kui midagi sünnib, võite muiates ütelda… – ma ootan endale midagi heasoovlikumat…, kasvõi tervenemist, mida olen ootamas, istudes siin…, ma ei tea, kust see tuleb…, kuid olen kindel, et süsteem töötab…, ta on ühendamas kõike üheks tervikuks… ta on jumalik, harmooniline ja kaunis…, ma saan lõõgastuda selle kätes, mida pean Jumalaks…

 

Krayon on olemas antud kohas…, antud hetkel…, selleks, et tuua teieni seda sõnumit…

Kas võtate selle vastu, või mitte… – see on teie vaba valik…

Kas lubate sellel saada enda osaks… – see on teie vaba valik…

 

Mu kallid…, kui kord teete nii, siis teie elu muutub…

Olete enam lõõgastunud ja naeratamas enam, kuna olete teadlikud tulevast…

Kuigi enamusel see on veel varjul saladuste loori taga…

Siiski see on kaunis ja suurepärane…

 

Milline on siis teie tunnetus…, otse nüüd, istudes siin… – kas olete üksi, või mitte…?

Kallid…, mõelge sellele…

Selline oli tänane sõnum…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Karma nõukogu…, kas saate mulle vastata…?

Oleme kuuldel…, küsi…

Eelmises sõnumis oli informatsioon, et olen pärit Kassiopeialt…, et minul on leping reptiloidsetega…

Tahaks täpsemalt teada lepingu tingimustest…

Kuidas muuta seda maapealsete uute muutuste kohaseks…

Mida peaks selleks tegema…?

Leping on kogu selle kehastuse kohane…, ja sinu kohustuseks selles kehastuses on olla vaatleja ja koguda informatsiooni…

Kuid teise poole kohustuseks oli võtta sinult maksu kehastuse eest eluenergia näol… – poole sinu eluenergiast…

Leping on sõlmitud vabatahtlikult sinu tsivilisatsiooni esindajate juuresolekul…

Seega… – sa elad poolel jõul… – ülejäänud läheb maksuks…

Lepingu ümbervaatamiseks tarvis, et mõlemate tsivilisatsioonide osapooled teeks läbirääkimisi sinu küsimuses, kuna oled planeet Maal tsivilisatsiooni esindaja…

See tõik oli varem juba läbi räägitud…

Kas saaksin pöörduda oma tsivilisatsiooni poole…?

Tervitame sind…, kallis vaimsus…, meil on rõõm side üle sinuga…

Meie esindajana oled jäänud planeedil Maa kinni…

Sa oled seal uurimiste eesmärgil…, kuid ühendus sinuga läks kaduma… – meil on rõõm side taastumise üle…

Tahaks muuta lepingu tingimusi…, mida peaksin selleks tegema…?

Kuna oled vabavoli piirides, siis sinu sooviga arvestatakse…

Kuid siin tuleb võtta arvesse kõikvõimalikke tagajärgi…

Lepingu ümbervaatamine võib kaasata lahkumist kehastusest ja kogutud andmete kaotamist…

 

Kas kogutuid andmeid on võimalik kaotada… – need on ju kogemused…

On…, kuid vastavalt lepingule osa kogemisest võtab teine pool endale… kuigi on kontrollitav sinu mõistuse poolt…

Mida see tähendab… – võtab endale…?

Kogu kogemine sulandub ilmaruumi andmete baasiga…

Jah…, kuid juurdepääs baasi erinevatele osadele ei ole kõigil…

Mida kõrgem on tase, seda avaram on juurdepääs…

Kui kõrgemat juurdepääsu taset veel ei vallata, siis ei taheta kaotada ka kogemust…

Mida oleks teil anda edasi oma saadikule…?

Armastust… – ta on meil meeles ja me armastame teda…, ta on meie osa…

Me tahaks, et temal oleks rõõm olla selles kehastuses…

Meil on rõõm selle üle, et ta on otsimas meid…

Täname ka sind, vahendaja, et andsid võimaluse taastada side temaga…

Lähimal ajal saavad läbi vaadatud meiepoolsed lepingu punktid…, ning võtame ühendust vastaspoolega, et arutada läbi lepingu tingimused…

Pead ise avaldama kindla soovi, kuidas muuta sinu leping…

Me leiame võimaluse sinuga ühendusse astuda…

Kui lubad, siis ehk võtame ühendust sinuga, kui vahendajaga…

Võite pöörduda minu Kõrgema Aspekti poole…, tema valib parima tee minu jaoks…

Täname sind…

***

Mitmel viimasel aastal mul ei ole partnerit…

Olen mitmeid kordi püüdnud leida…, kuid suhted ei laabunud…

Ma kannatan sellepärast sügavalt, isegi füüsiliselt…

Vajadus seksuaalsetes suhetes on suur, see mõjutab mind ka psüühiliselt…

Ma sageli mõtlen kohtumisele oma kaksikleegiga…

Olen väljendanud kavatsust selles küsimuses…, olen teinud mõned praktikad oma kaksikleegi väljakutsumiseks… – kuid seni see on olnud tulemusteta…

Juba nooruses mul oli raskusi suhetes vastaspoolega…, kuigi sageli minu ümber olid naised… – nii koolis, instituudis, kui tööl…

Oli juhuseid, kus naised võitsid mind, kui sõbrannat…, aga mitte kui meest…

Ma tunnetan ka ise, et minus on palju naiselikku…, kuid seesmine mees kui magaks…

Seega…, mul on küsimus…

Miks mul ei laabu suhted naistega…?

Mis ei lase mul kohtuda mulle sobiva partneriga…, luua temaga õnnelikku peret…?

Sa ise kardad seda…, seetõttu lükkad võimaliku perspektiivi eemale…

Sa ei suuda anda end suhetele…

Üksnes usaldu…, üksnes armasta… – mõtlemata, mida saad vastu…

Oled loonud enda ümber võõristuse tsooni…, ehk piiri, millest ei lase igat ühte üle…

Inimesed tunnetavad seda… – eriti naised…

Võta piirivalvurid maha, siis kaovad piirid ja muutub kõik…

See meenutab taraga piiratud territooriumit…

Vaevalt et keegi roniks üle tara, et näha, mis on seal peidus… – enamus läheb sellest ringiga mööda… vajatakse vabat liikumist…

Pealegi… oled üles ehitanud terve rida nõudmisi oma tuleva partneri suhtes…, sellega testid neid kõiki…

Loodad kohata kindlate parameetrite kohaseid… – kuid neile vastavaid on vähe…

Seega… sinu seesmine tsensor on tajumas seda energeetilisel tasemel… – võõraste energiatena, takistusena, ebamugavusena…

Oled hindamas ja prakeerimas su enda alateadvuse tasemel…

Kõik see toimub alateadlikult…

Kuid sinul see on tõrjumas naisi…

Oletame, et kohtad inimest…, teretad teda… – kuid ta hoolega seirab sind…, kui mikroskoobi all…

Sellise pilgu all tunned end ebamugavalt…

Kui on töötamas seesmine tsensor…, siis seda on tunnetamas paljud…

Võta maha mistahes tsensor… – üksnes kuula oma südant…, usalda end temale…

Kõik, mis on toimumas sinu elus… – on üksnes õppetunnid, milliseid oled tulnud läbima selles maises kehastuses… – nagu kõik su ümber…

Peamiseks õppetunniks on… – õppida armastama ilmast eraldunud olukorras…, tunnetama ühesust ja sulanduma temaga…

Esmalt… läbi partneri…

Kuid suurem ja globaalsem on… liituda ilma ühesusega…

Üksnes… võtta maha piirangud ja ootused… – üksnes elada…

See on peamine…

Luba end elada, mõtlemata tulevikule…, seadmata üles hindavaid püüniseid…, millistesse koondad kogu oma tähelepanu energia…

Ära loo ootusi… – üksnes nautle jooksvaid aegu, kui huvitavat filmi, või reisi tundmatusse ilma…

Muidu… naastes koju, hakkad kahetsema kaotsi läinuid võimalusi…

Kahetsema, et ei võtnud piirangud maha…, ega astunud välja avatud elu ilma…

Tõesti, minu seesmine mees kui magaks…, kuigi elus olen siiski mehena…

Kuidas saaksin äratada endas tõelist meest…, luua harmooniat oma seesmise naisega…?

See on hea küsimus…, me täname sind selle küsimuse eest…

Iga inimene on tulemas kehastusse teatud mees- ja naisenergiate tasakaaluga…

Igas kehastuse ülesandeks on… – teha tasakaal täiuslikumaks…, ideaalsemaks…, õigemaks…, harmoonilisemaks…

Eelmistes eludes oled korduvalt olnud naisena…, seega… oled unustanud meheks olemise…

Esmaselt vaid tunnista oma naiselikku aspekti…, seejärel katsu suhelda oma seesmise naisega, ning uuri, millist meest ta tahaks näha sinus…

Ta räägib sulle kõigest… – sa üksnes järgne tema soovitustele… ja sa avad endas kõige paremat meest… – kas mõistad…?

Sinu ülesandeks on lepitada endas mõlemad pooled…

Naine sinus rahuneb vaid siis, kui leiab sinus oma unistuste meest…

Kuidas seda teha, kui ei oska suhelda iseendaga…?

Seda oskavad teha kõik…

Tarvis üksnes mõttes pöörduda enda seesmise naise poole, ning avaldada temale armastust…, nagu oskab vaid mees…

Naine vastab ja ütleb, millisena tema tahaks näha meest ja mida tahaks kogeda läbi mehe kehastuse…

Igas ühes on olemas mees- ja naisosa…, igaühega saab rääkida ja arutada vastastikulisi probleeme…

See on üks su enda osa, millel on kindlad energia omadused, mida välja selgitada saad üksnes sa ise…

Olgu see mees- või naispool… ta vastab kindlapeale…

On ka teine võimalus – võtta kasutusele polaarsus… – otsida igale mõttele…, iga püüdele…, igale soovile vastet…, ehk polariseerida need ümber…

Mees ja nais energiad erinevad üksnes polaarsuses…, on vastand märgiga…

Seega… igal korral tuleks muuta oma mõtte…, oma soovi, või käitumise polaarsust…

Kuid see on võitlus iseendaga…, põhjalik ümberhäälestus…

Esimene tee on leebem…

Kas praeguse kehastuse aegu on mul kaksikleek olemas… – kui on, kas on võimalust temaga kokku saada… ja olla koos…?

Sellist mõistet – kaksikleek, ei ole olemas…, see on koondunud ühele inimesele…

Sinu kaksikleek on hajutatud paljude inimeste peale…

Sinu ülesandeks on korjata need kokku ühesuseks…

Keda oma teel sa ka ei kohtaks, igaühes neist on sinu kaksikleegi osa…

Seega… – vastuseks oleks jah ja ei

Kaksikleeki ei saa kohata, kui eraldi inimest…, kuid selle osadega kohtud igapäevaselt…

Niisiis…, kaksikleeki saad leida üksnes enda seesmuses…

Olles 46 aastat vana, mul ei ole veel lapsi… – kuigi minu vanemad nii väga igatsevad näha lapselapsi…

Kuigi abiellunud olen alles 36 aastasena… ja seegi toimus kuidagi vääriti… – pulmades ei olnud vanemaid, ega õdesid… ei sõpru… – kuigi kõik nii ootasid minu pulmasid…

Abielus olin ligi 7 aastat…, lahku läksime teine teise mõistmatuse tõttu…, olid rasked suhted… – lahutasime ja taas läksime kokku mitmeid kordi…

Tunded oleks kui alles…, kuid pikemalt koos olla ei saa…

Mulle näib, et see oli karma kohane abielu…

Seega… – kes oli minu jaoks minu eksnaine…, kust oli ta pärit…, milleks me kohtusime…, kas sai meil kõik lõpuni viidud…?

Jah…, tema on sulle karmakohane partner…

Peaksid mõistma… – mistahes kokkusaamine on karmaline seos…, olenemata  – kas abielus või partnerina…

Tema on Luige tähtkujust…

Selles kehastuses olite läbimas ühiseid kogemisi…

Te ei viinud omad suhted lõpuni…

Te ei suutnud anda teine teisele armastust…, täielikku andumust ja pühendumust…, mõista täielikku vastuvõttu…

Kumbki teist püüdis võtta partnerilt enam ja anda vähem…

Kumbki teist tunnetas jätkuvat vastastikku petmist…

Võtsite oma suhteid petmisena… – selles ei olnud armastust…

Armastus ei ole mõõdetav millegiga…, ega nõua vastu midagi…

Kui selle kehastuse aegu te ei suuda õppetunnid teha lõpuni… teil tuleb kohtuda kusagil kehastustes taas…

Kas on mul võimalus saada lapsi…, või selle kehastuse aegu see ei olegi plaanis…?

Võtke teatavaks… kord ja igavesti… – peale teie endi ei planeeri keegi teie elus midagi…

Kõigil ja igal ühel on kõik võimalused olemas…

Kuidas arvad…, kas käeta, või jalata inimesel on võimalik saada last…?

Ehk näiliselt mitte… – kuid teil on palju näiteid, kus sellistel on palju lapsi…

Nemad on läbi teinud kõik õppetunnid…, on teinud parimaid valikuid…, on avanenud ilmale…

Sa ise oled takistamas laste tulekut…

Ühest küljest tahad neid…, kuid teisest küljest kardad, et siis tuleb ümber korraldada kõik elulised korraldused…

Sa kardad, et ei suuda kindlustada lapsele head elu… – see nõuab teatut pühendumist lapse kasvatamisele…

Sellised hirmud on blokeerimas lastesünni programme…

Kõrvalda hirmud ja tee otsuse…

Kas oled valmis kardinaalseteks muutusteks…?

Uus sündinud elu vajab suurt vastutust tema eest…, ja sinu ülesandeks on teha lapse elu õnnelikuks…

Kui teed kindla otsuse… – siis paljud vaimsused tahaks kohtuda sinuga… – kas elukaaslasena, või sinu lastena…

Mul on vanem õde, minust 5 aastat vanem…, elu küsimustes me oleme temaga paljus sarnased…

Teda sageli on saatmas apaatiad ja depressioonid…

Me ei anna alla ja oleme otsimas väljapääsu…

Tema ei ole abielus olnud…, ei ole ei partnerit, ega lapsi… – samas on ka rahalistes raskustes…

Me sageli veedame koos aega…

 

Kas meie lähedased suhted ei lase tulla meie ellu partnereid…?

Kuid samas… ilmselt, tulenevalt sellest, tekitan konflikte, mis eemaldab meid teine teisest…

See solvab vägagi mu õde…, ja ma ei tea, kuidas olla selles olukorras…

Ma armastan teda väga ja tahaks, et ta oleks õnnelik…

Kuid samas… tahan ka ise olla õnnelik partnerluses kellegi teise naisega, kellega saaks täiendada teine teist…

Seega… – kes on minu jaoks mu õde…, kust on tema pärit ja mis on tema kehastuse ülesanne…?

Kuidas saame aidata teine teist…, kuidas seada meie suhteid, et me ei oleks sedavõrd kiindunud teine teisesse…?

Sa oled pidevalt hindamas ja pidevalt oled kartmas…

Kardad anda enam… – miks…?

Kui oled armastamas…, miks siis eraldad…?

Tegelikult… sa armastad end kõige enam…

Armastus on erapooletu… armastav inimene ei vali variante, võimalusi ja tagajärgi…

Ta üksnes armastab ja mõtleb esmalt sellele, keda armastab…

Saa aru… – sa pidevalt oled kaalumas mingil kaalul, mida oled ise enda jaoks loonud…

Eirad seda, mis ei ole vastanud sinu hindamise süsteemile……

Seega… ise paigutad end raamide piiridesse, millistest ei ole suuteline välja astuma…

Sinu õde on tulnud koos sinuga samast tähtkujust, et aidata sind…, et sa ei oleks üksik selles ilmas…

See on omal viisil tema kangelastegu…

Ta on väga armastamas sind… – selle nimel ta on ohverdanud end paljuski…

Selles elus ta loobus oma teekonnast, et jagada seda sinuga…

Aga sina aina hindad…

Ta on siin vaid sinu pärast… – kuid sa tõukad teda eemale…

Kujuta vaid, kui üksi on tal olla…, kui igav…

Me peame silmas tema vaimsust…

Tuleta meelde muinasjuttu näkineiust…

Ta ohverdas oma elu enda kallima nimel…, kuid… ta eelistas kedagi teist…

Ta loobus oma veteilma kodust…, läbis kõiksugu piinlemisi, lootes, et prints tunneb ta ära…

Ta ei kahelnud oma otsuses, kuna oli kindel, et prints ei saa teda mitte ära tunda…, lootis, et tema armastus äratab printsi…

Kuid prints ei tundnud teda ära…

Temal jäi üle vaid lahustuda merevahus ja kaotada oma elu….

Ärka üles ja aita teda… – ta on sinu sugulusvaimsus…, sinust oleneb, kas ta saab õnnelikuks ja kas laabuvad teie suhted…

Nüüdseks ta on loobunud kõigest, nagu näkineid oli loobunud oma merede valdustest…

Varem mul oli sageli konflikte oma vanematega (eriti isaga)…

Nemad on elanud koos üle 50 aasta, kuid ka nende endi suhted on alalistes konfliktides…, kuigi viimasel ajal need on vähenenud…

Muidugi… vanemad armastavad meid õega ja kannavad võimaluse kohaselt hoolt meie üle…, elavad raskelt üle meie elu korralduste pärast…

Seega…, kes on minu jaoks isa…, kes on tema tähepere…, mis on tema kehastuse ülesandeks…, mis seob mind temaga…?

Üksnes armastada… – selline oleks vastus sinu küsimusele…

Miks see ei tule teile pähe siis, kui olete esitamas oma küsimusi…?

Üksnes armastada kogu südamest… – üksnes nii saate aidata oma lähedasi, enda armastuse heasoovlike energiatega…, aidata neid elu asjus, kui ka nende tervises…, isegi muuta oma armastusega nende elu valgusrikkamaks…

Su isa oma kehastustes on läbinud palju raskeid maiseid elusid…, kuid oma  elu illusioonidest ei ole pääsenud siiani…

Üksnes armasta teda…, üksnes täna teda kõige eest, mida ta sai sinu jaoks teha…

Ta on ootamas armastust… – kui väike laps oma vanematelt…

Sinu tänuenergia ja sinu armastus lisab temale jõudu…, annab tema elule mõtte, millel ta on lasknud minna…

Tema on Karjase tähtkujust…, ja tema ülesandeks on läbi teha vastuvõtu õppetunde…, leida sidet oma tsivilisatsiooniga…

Kuid seni temal ei ole neis ülesannetes olnud tulemusi… – tuleb veel korduvalt kehastuda…

Kelleks on ema minu jaoks…, kus on tema tähepere… millised on tema kehastuse ülesanded… – mida saan tema heaks teha…?

Ka tema kohta on samad sõnad…

Su ema on Kaksikute tähtkujust…

Tema ülesandeks on kehastada naisaspekti…, viia siinsed energiad kokku oma tsivilisatsiooni omadega…

Ta on iidne vaimsus…, kuid on veidi eksinud siinses ilmas…

Temal on raske su isaga, kuna ta ei kannata vastuvaidlemist, ega taha võtta emat vastu…

Nemad on eelmistes kehastustes kohtunud palju kordi…, erinevates väljendustes… – kuid seni ei ole suutelised lõpetama oma karma tantsu…, naasevad ikka… taas ja taas…

Täida ema elu rõõmuga… – kingi temale naeratust…

Aita temal meenutada end õnnelikuna…, tee teda õnnelikuks oma hoole ja armastusega…

Sa võid aidata temal leida oma teed rõõmu juurde…

Igal ühel on oma ainus teekond enda rõõmu poole…

Kuidas lahendada omad finantsilised probleemid…, kas need ei ole mingid minu karmalised piirangud…?

Selle põhjuseks on sinu suletus ilma eest…, elu voogude eest…

Oled kui inimene vete kaldal, kes ei julge astuda vette…, üksnes proovib varbaga, aga vette ei julge astuda…

Üksnes astu sisse ja mine ujuma…, Elu Jõgi toob sinule kõike sulle vajalikku…

Sul saab olema just nii palju, kui suudad võtta jõest…

Oled janus, siis astu vette ja kustuta janu…, mõtlemata, mis veed need on…

Üksnes usaldu… – see on peamine…

Ehk soovitaks sulle uste avamise praktikat

Uste avamise praktikat…?

Oled seismas ukse ees…

Ava seda ust pärani, ning ütle… – ma avan ust kaunite suhete ja külluse ilma, ning võtan neid vastu hirmuta ja kahtlusteta…

Astu uksest sisse…, vaata ringi ja astu julgelt edasi…

Sa ei ole teadlik, mis on ootamas sind ees…, kuid ole kindel, et ilm ukse taga on kaunis…, ja asjatult oled kaua istunud tema ees…

Ava igapäevaselt uksi kaunite suhete ja külluse ilma…, astu neist sisse…, kuid… jäta uksed lahti…

Kuigi…, kui tahad… – võid neid omal soovil ka kinni panna…

Kõik tegevused peavad olema teadlikud…

Uksi tegelikult ei ole olemas… – need on vaid su enda peas…

Avane ise ilmale…, ja võta vastu kõik tema kaunidused… taas ja taas…

Juba 16 aasta vanuselt alustasin esoteeriaga…, lugesin läbi suurimal hulgal esoteeriliselt arendavat kirjandust…, tegelesin erinevate vaimsete praktikatega…, aikidooga…, sain reiki meistri pühitsuse…

Võiksin aidata inimesi… – kuid see ei laabu kuidagi…

Tunnen end kui üle eluparda olevana…, kuigi teadmisi on küllaga…

Püüdsin kuulda oma Kõrgemat Mina ja oma Vaimsuse häält… – kuid kõik tulutult…

Ma mõistan… – kuigi olen otsinud 25 aastat…, ometi üksi ma ei saa hakkama, ega leia väljapääsu… – kas hakkan jooma, või satun hullumajja…

Mulle näib, et olen õigelt teelt kõrvale eksinud…, või toimus mingi tõrge minu elus…

 

Olen järjepidevalt lugenud sõnumeid teispoolsusest, kasvõi Krayoni omi…

Ma tean kindlalt, et me õega oleme vanad vaimsused…, kuid oleme vist kinni jäänud negatiivsustesse, millised kerkivad ilmselt möödunud eludest…

Ma tunnetan, et meil on tugev potentsiaal ja suur teadmiste ja kogemuste pagas, mida peaks ja saaks kasutada kõige hüvanguks… – kuid see kõik on magavas olekus…

 

Oma ahastuses ma pöördusin abi järgi Taevaste poole…

Mul isegi tekkis mõte kirjutada Krayonile, Lee Carroly vahendusel…

Nii sündis lootus, et Krayon saaks aidata meid õega vabaneda möödaniku negatiivi koormast…, ärgata uude ellu…

Kahjuks… on möödunud juba aasta…, kuid vastust ei ole tulnud…

Ma mõistan, et Lee Carrolyl on omad tegevused… – kuid ma siiski pöördusin Krayoni poole, lootuses, et ta vastab mulle…

Peale Krayoni raamatute lugemise ütlesin välja kavatsuse vabaneda karmast…

Panin kirja soovi saada neutraalset implanti…, seda veel aastal 2016, jaanuaris…

Samas väljendasin mõned soovid tõusuks elu ja arengu kvaliteedi uuele tasandile…

Kuid mingeid muutusi minu elus ei ole toimunud… – igal juhul… ma ei näe neid, ega tunneta…

Seega… – miks mul ei tööta vaimsed praktikad…?

Milline praktikatest oleks mulle kohasem…?

Sa ei usu praktikatesse…

Kõik avaneb ja töötab vaid Usu jõul…

Töötab kõik, millesse usud…

Usk on võimas energia voog, mis on võimeline kõigeks…

Sinu tunded on õiged… – teil õega on peidus suured potentsiaalid…, kuid te kardate neid…, seetõttu seisate kohapeal… – te ei ole valmis kardinaalseteks muutusteks…

See on peamine…

Kas oled valmis unustama kõike ja sööstma hirmuta tundmatusse…?

Sind on tagasi hoidmas sinu hirmud ja ohutunded…, sinu väljakujunenud harjumused…

Elad põhimõttel… – parem varblane peos, kui kurg taevas

Ühest küljest… sulle ei meeldi oma elu…, kuid teisest küljest… kõik selles on sedavõrd harjumuspärane… – see on sinu enda puur…, sa oled harjunud selles olema…

See on enamuse inimkonna probleem… – olete harjunud oma puuridega…

Kurioosne sellejuures on see, et puurid ei ole suletud… – keegi ei pane neid kinni…

Ise olete neid teinud…, ise neisse asunud, ega soovi neist väljuda…

Väljaspool puuri on ootamas teid kaunis, armastust täis ilm… – kuid te kardate seda ilma… puur on siiski… meelepärasem…

Astu puurist välja… – söanda muuta kõike… äkilisemal viisil…

Anname sulle veel üht praktikat…

Oletame, et oled suletud ruumis…

Vaata ringi…, leia uks…, püüa seda avada…

Kui see on lukus…, siis püüa leida võti ja ava…

Kui avad selle, siis leiad end teises ruumis…

Vaata taas ringi ja otsi ust…

Tee seda seni, kuni, avades viimast ust, pääsed jumaliku valguse kätte…

Enese avamise teel sa kohtud paljude inimestega…, paljude takistustega ja paljude hirmudega…

Sul tarvis nende kõigiga kokku puutuda…

Sinu eesmärgiks on… – väljuda suletust ruumist…, leida teed labürindist välja… – enda juurde…

Kui oled avanud viimase ukse… – astu julgelt sellest välja… – usaldu elule… kõik senine möödub… ja tuleb uus…

Miks ma ei tunneta muutusi…, kuigi olen avaldanud kavatsust vabaneda karmast ja saada neutraalset implanti…

Krayoni raamatus implant on inimesele saadav seoses üleminekuga…, või see ei ole kõigi jaoks…?

Või olen mina eksinud milleski…?

Mõista siiski…, õppetunnist vabanemine ei ole järele andmine…, vaid abi väljumisel labürindist…

Karmalisi seondusi saab kõrvale jätta vaid ajutiselt…, mis lähevad üle uue õppetunni staatusesse…, ega lange kunagi viimse kohtu kätte… – nagu on teile õpetatud …

Pealegi veel… – kuidas saad tunda muutusi, kui oled sulgunud nende eest…?

See oleks sama, kui oleksid istumas suletud ruumis… – sulle öeldakse, et väljas on kevad ja päike on soojendamas…, aga sa küsid, et miks sa seda ei tunneta…

Mine välja…, siis ka sina tunnetad kevadet…

Sa sulgud muutuste ees…, sa kardad neid, ega usu neisse…

Emotsionaalsel plaanil mul on pidevad ärritused ja rahulolematused…, sageli olen psüühiliselt tasakaalutu…, esineb endast väljaminekuid…

Sellest ilmselt mul viimasel ajal halvenes ka tervis… – halvenes nägemine…, neerud ja maks annavad end tunda, hambad ja igemed on hellad…, pidevalt üldine nõrkus…

On ka muid kroonilisi probleeme, mis on mürgitamas minu elu…

Juba noorest east on olnud põie probleeme…, nahalööved ja sügelus sabakondi piireis…

Vaata… – inimene ise on sulgenud ennast puuri, ega taha minna välja, päikese kätte…

Ta aina nõrgeneb ja aina kaebleb tervise üle…, ega taha mõista selle põhjust…

Kiinduvused ja sõltuvused… – see on eraldi teema…

Sa oled ise eraldanud ennast Elulättest…

Et elada ja ellu jääda, hakkasid otsima muid energia allikaid…

Oled leidnud neid enda ümbruskonnast… – algustes see ka aitas..

Selleks on olemas alkoholi, tubaka ja narkootikumide egregorid, kes on otsimas toitumise võimalusi…, nemad  on võtmas sinult veelgi enamat…

Selliselt on seatud enamus egregoreid…

Oma kiindumustega oled toitmas olevusi, kellele sinu energia pakub huvi…, milliseid oled tootmas enda seesmuses, mistahes joovastuse aegu…

Nemad ei lase sind nii lihtsalt lahti… – selleks tarvis suurt usku ja teatuid pingutusi…

Need olevused on madalalt plaanilt…, universaalseks vahendiks nende vastu on puhta rõõmu energia…

Seega… hakka tootma üksnes puhtaid ja rõõmutäis energiaid, mis on neile vastuvõtmatud…

Tunne rõõmu iga päeva vastu… – ärata selline rõõm endas…

See on pea kui rohi, mida pead ise tootma enda seesmuses…

Teil ei ole teada, et teie organism on võimeline tootma kõikvõimalikke eluhormoone…

Seetõttu pead esmalt alustama rõõmuhormooni tootmisega… – selleks tarvis õppida rõõmu tundma kõige üle, mis ka ei toimuks…

Püüa leida igas päevas…, igas sündmuses…, igas inimeses kasvõi terake rõõmu ja ela seda läbi…

Las esmalt olla üksikud terakesed.., kuid ajapikki hakkad neid märkama enam…

Neist rõõmudest oled igapäevaselt mööda käimas, ega märka ühtegi neist…

Rõõm on valgunud sinu ümber laiali, kuid oma tumedates hirmude prillides sa ei märka ühtki terakest…

See oleks sama, kui olla pimedas ruumis, milles saad olla üksnes kobades…

Ava silmad…, lase valgusel paista… – siis näed rõõmu kõikjal…

Varem ei saanud seda märgata…

Võta seda kui praktikana… – rõõmu praktikana…

Ajapikku rõõmuenergiad hakkavad ümberhäälestama sinu enda energiaid…, ning ravima sind haigustest terveks…

Varem või hiljem need, kes toitusid sinust… taanduvad… – rõõmuenergia on neile valulik…

Teist teed ei ole…

Pead teadma…, kui selles päevas rõõmu ei ole leidnud, siis see päev on elatud asjatult…

Alusta uue eluga… täis rõõmu eluga…

Mis on mul põie ja naha probleemide põhjuseks…, see oli mul probleemiks juba nooruses…, mis saaks aidata selle paranemises…?

Kui see algas juba nooruses… järelikult juba siis oli sul suutmatus võtta end vastu… – see kajastus suguorganite süsteemis…

Naha probleemid kajastavad välise ilma vastuvõtu puudumist…

Sul on tarvis ületada end neis küsimustes…

Neis asjus üheks probleemiks on… – sinu kinnisus ja hirm elu ees…

Keha annab sulle selliselt märku…

Kas minu kehas, või selle väljas on mingeid parasiite…?

Kui on, mida peaksin tegema, et vabaneda neist…?

Jah…, sinu väljas on hulgim parasiite, kellest pead vabanema…

Selleks on mitmeid universaalseid vahendeid… – paast…, meditatsioon…, lõõgastav muusika, ratsionaalne toitumine… – ja mis peamine… heasoovlikud mõtted…

Paast ja palved on inimkonnale selged…, kuid ülejäänuga on inimkonnal alati olnud probleeme…

Kõik algab mõttest…

Mõte on alati esmasena…, alles seejärel… kogu ülejäänu…

Seega… esmasena kõrvalda oma mõtetest kurbuse…, kõrvalda mõtteist eitamise…, kõrvalda oma mõtteist vastuseisu…, kõrvalda mõtteist hirm…

Tegele süstemaatiliselt oma mõtete puhastamisega… – kõik ülejäänu puhastub ajapikku…

Paast ja mediteerimine aitavad sind selles…

Mis olukord on minu kehaga…, kuidas saan taastada ja teha paremaks oma tervise… – millele tuleks pöörata oma tähelepanu…?

Ta on sul kulunud…, ja mis peamine… – ta on suletud Looja eluliste energiate eest…

Just see on peamine takistus tervisele ja pikale eale…

Keegi ei saa elada igavesti, kui on eraldatud Loojast… – tema energia saab otsa varem või hiljem…

Sulle sai räägitud, et kõik… – nii armastus…, vastuvõtt.., usk…, rõõm… – on sinu peamised atribuudid ja arstimid…

Sinul seisab ees täielik energiate polaarsuste muutmine… – see ei ole kiire toiming…

Kui teha seda süstemaatiliselt ja sihikindlalt… – siis kõik läheb korda…

Lapsepõlves olin liidrina…, kuid hiljem see omadus läks kaduma… – on jäänud vaid hea organiseerimise oskus…

Tahaks tegeleda sellega, mis mulle meeldib ja korraldada töö selliselt, kuidas tunnen…

Millises töös ma saaks end avada kõige paremini…?

Millest peaks alustama…, mida ette võtma…?

Kui inimene on täis energiat ja usk on kindel…, siis ta saab end realiseerida mistahes ametis ja mistahes tegevussfääris…

Kui ta on sulgunud…, kardab, ega usu, et mistahes amet saab olla temale kohane.., siis ka ei õnnestu midagi… – ta ise on pannud kinni kõik omad vood… – ise sulgeb uksed enda ees ja taga…

Lõpeta hirmu kartmist…, ära karda olla sobimatuna mingitele kaanonitele…

Luba olla endal ise…

Ei ole midagi, mis ei oleks sulle jõukohane… – usu seda ja kinnita seda endale igapäevaselt…

Igas ametis avaneb sulle kõik…

Alusta usust endasse, kui suurejoonelisse jumalikku olevusse, kellele ei ole midagi võimatut…

Tänan vastuste eest mind erutavates küsimustes, millistest on mulle kindlasti abi…

Ehk on veel midagi olulist, mida peaksin teadma enda ja oma elu kohta…?

Sa ei küsinud peamist…

Sa ei küsinud seda, mida on sinul anda ilmale…, kinkida ilmale…, millega täita ilma… – millega saaksid aidata ilma…

Siiski… kui palju annad, sama saad ka tagasi…, ehk… sadakond enamgi…

Ilm on üksnes sinu võimaluste ja su mõtete peegeldus…

Mõtle selle üle, mida saad anda ilmale…, kinkida midagi, mis oleks kaunis…

Üksnes siis ilm teeb sinulegi kingitusi, millised on kõige kaunimad ja sulle vajalikud…

Tänan õppetunni eest…

Me täname sind vahendustöö eest…

Püsige looja valguses…

Olete kõik armastatud…

SElena

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…,

Seekord oleme taas vaba õhu käes…

Kallid…, koht, kuhu olete kogunenud, on sama energiaga, mis oli planeedi teistes kohtades, madala energia aegadel… – kuningate, nende kirede, sõdade, võitluste ja muude eriskummaliste tegude aegu…

See ei olnud ainus koht, kus toimus taoline…, seda oli kõikjal üle planeedi…

Kuhu ka ei suunduks, kõikjal oli sama…

Mõnes kohas te kohtaks seda orjuse näol…, midagi muud kohtades, kus võimujoovastuses inimesed anastasid õiguseta jäetuid ja vaeseid…

Tänavuses uues energias ja tänavuse teadvuse tasemel on samad vanad vaimsused, kes võisid olla siin noil ammustel aegadel…

Nemad oma uue teadvusega, uue mõtteviisiga, uute ideedega saavad kirjutada ajalugu ümber… – need, kes on ümber teadvustanud elu väärtust…, need, kes tunnevad muret selle üle, kuidas see piirkond saaks vastata teile…, ja teie temale

Kallid…, oleme rääkinud metafoorides, kus oleme võrrelnud inimese elu ühe või teise hoonega…

 

Enne, kui minna vaatama siinseid kindluseid, tahaks tuua veel üht taolist metafori…

Maa teistes kohtades olete vaadanud paleesid…, kuid lossid-kindlused on midagi muud…

Vaatame seda metafori näitel… – kui tuleks ehitada oma isiklik loss-kindlus, mis oleks esoteeriline, mitte füüsiline…, kuidas kujutaks selle loomist…?

Lubage anda teile mõningad vihjed selle kohta, mis võiks olla sellisele ehitisele vundamendiks…, tema seinteks, laeks, katuseks ja torniks…

Mis saaks olla teie vundamendiks…, millekski selliseks, mis jääks muutumatuks…?

Kusjuures… – see peaks olema midagi sellist, mida saab valida vabal valikul…, kuid siiski… see jääks muutumatuks…

Kallid…, loss-kindlus, mida ehitate oma elu jooksul, oma elu jaoks… – on Vaba Valiku loss…

Mis saaks olla vundamendiks…, asjaks, mis on aluseks ja ei kaoks kusagile, ning oleks toetamas kõike ülejäänut kogu teie elu jooksul…?

 

Te ehk vastaks, et see, millesse usute

Selleks ilmselt oleks midagi tõelist, mis oleks tõeliselt toonitanud jumalikkust sinus…

Jumal sinus… – just see oleks saanud olla aluseks sinu eksisteerimisele…, sinu lossile…, kus saaksid olla kogu oma elu aegu…

Ütleme… – teil on olemas kindel vundament… – suurepärane usk…, ning…, mida ka ei oleks ehitanud sellele alusele, kuid vundament peaks jääma selle juures muutumatuks…

Usk ei pea olema millekski selliseks, mis aja jooksul muutub…, või… muutub millekski muuks…, või… muutub millekski päevakohaseks, olenevalt ajavoolustest…

Ta peab süvendama ja kindlustama tugevust kõigele, mida ehitatakse temal üles…

Kui ehitate oma loss-kindlust ebapüsivale vundamendile, siis ta variseb kokku…, ehk juhul, kui oled heitlemas ühelt usult teisele…

Seetõttu pead olema kindel Jumalale oma seesmuses…, oma jumalikkusele…

Pead ütlema iseendale… – see on minu püsiv usk…, ja see on minu jaoks õige

Kallid…, kuid teil ei ole seda vundamenti…, siis ärge alustage oma lossi ehitamist…

Vaba valik just tähendab, et võite vaadata ringi ja valida… kuni leiate sobivat materjali oma vundamendi jaoks…

Kui olete teinud omad valikud ja see on teie usk kogu eluks… – üksnes siis võite asuda seinte ehitamisele…

Seinad… – need on asjad, mis avalduvad tegude näol…, ehk… kõik teod, millised saadad korda, ja mis on seotud mõistmisega, on see, mida teed oma elu jooksul… – kuidas usud…, kuidas suhtud teistesse… – kõik see on sinu ehitise seinteks…

Inimesed on nägemas üksnes seinu, aga mitte vundamenti, miliised on inimesele isiklikud, üksnes tema jaoks…, tema stabiilsuse jaoks…

Kuid kõik, mida sinus nähakse, on üksnes sinu seinad…

Las seinad näidaku, kuidas sa elad…, las sinu seinad näidaku, mida inimesed näevad sinus… – sind kallihinnalist ja tõelist…, kõike head sinus…

Las sinu seinad olla sa ise, aga mitte sinu kauni fassaadina…

Las sinu seinad olla see, kes sa oled

Kui püstitad seinad sellistena, millistena tahad…, et need väljendaksid seda, otseses mõttes seda, kelleks oled… – siis oled valmis ehitama oma struktuurile tippu, mida paljud nimetaks katuseks…

Katust hakkavad toetama sinu teod…, ta hakkab katma sind sinu elu lõpuni…

 

Ehk ehitaks katuse mõistmisest ja armastusest…, siis saaksite ütelda, et kõrgeimad energiad, millised on tänavu olemas, olgu seal, kus neil on kohane olla… – tipus…

 

Kuid siiski teadke… – kui seinad ei ole kindlad…, kui sinu mõistev tegevus ei ole jõuline ja tugev… – siis hoone variseb kokku…

Ükski mõistmine, ega mingi armastus ei jää ellu, kui sinu teod ja sammud on rääkimas sootuks millestki muust…

Selline on vana vaimsuse, valguse töötaja loss-kindlus

Kallid…, tuleb aeg, kui lahkute teie… kui teist saavad Iidsed… – siis järeltulijad, vaadates teie lossi, ütlevad… – ta oli vägev…, ning püüavad jäljendada teid…

Emad, isad, õed ja vennad… – las teie lapsed näevad teie ehitatud lossi…, las jäljendavad teid oma elu lõpuni…

Selline oleks Valguse Töötaja pärand…

Ja nii see on…

Krayon

 

 

EDINBURGH SEMINAR

KRYON UK-SCOTLAND TOUR

May 8-14, 2018

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Neile, kes varem sellistel kohtumisel ei ole olnud, ütlen, ütlen… – minu partner ei valmistu ega häälestu kanalduse läbi viimiseks…, tema tegevuse jumalikkus on tema enda osa, nagu teil kõigil…

Kanalduste aastate jooksul temas kujunes sulandumine…

Sulandumise all on inimese mõistmine… – Suur Läte, mida nimetate Jumalaks, on teie endi osa, mida olete saanud protsessi aegu, mida nimetate inimese loomise ajalooks

 

Mõnigi ehk tahaks küsida… – mida kanaldaja saaks täna anda mulle sellist, mida ma poleks kuulnud usu süsteemi kohta, millesse ma usun ja millises olen eksisteerimas…?

Ma siiski näitaks midagi muud…

See, mida on teile räägitud Jumala armastusest, on imeline ja kaunis… – te tunnetate seda, kui teete palveid…

Kuid mu kallid…, see kestab üksnes Maa piireis…

Siin on toimumas mõndagi, mis hakkab levima ja täiustama kõike seda, mida on seni teile käesoleval teemal räägitud…

See kõik tulenes sellest, et on olemas veelgi suursugusem ajalugu…, sedavõrd suursugune, et te ei ole suutelised seda uskuma ja mille algust on teil raske määrata…

Läbi kogu ajaloo…, läbi kogu inimarengu… – kuni tänase päevani…, kuni käesoleva Nihkeni… – kõik sulgus alati eraldatusele…, ühele ainsale ideele… üksnes planeet Maale

 

Olete kuulanud üksnes neid, kes õpetasid…, kes olid siit, planeedilt Maa

Kõik teie ususüsteemid said aluse siin, planeedil Maa

Ja… – te räägite ühesest Jumalast, kes teie arvates on loonud maad…

Isegi teie pühakirjad algavad planeet Maa loomisest…

Seetõttu teil on olemas kaunis lugu…, kuid see on üksnes sellest, mis on toimunud siin

 

Kas saaks teilt küsida midagi…?

Neil päevil… sellel ajastul, te vaatate kosmosesse ja näete oma galaktika ääretust…

Olete juba tegemas uusi avastusi nii füüsikas, kui keemias…, elu tekkimise sarnasustest ja ühetaolisuse potentsiaalidest teistel kosmilistel kehadel, planeetidel ja nende kaaslastel…, isegi teie enda päikese süsteemi sees…

Kui olete suhtlemas nendega, kes loovad kosmosesse tõusmise laevu ja küsiks neilt… – mida nemad teevad nendega…, mida nimelt uurivad nende abil…?

Nemad vastavad, et uurivad elu olemasolu…. et nemad on veendunud mikroobses elus planeetide kaaslastel…

Kallid…, see on tõepoolest olemas ja seda ajajooksul ka avastatakse… – õpite tundma nende keemiat…, ning mõistate, et see on paljus sarnane teie omaga…. kuid ei ole sellisena, kui maapeal…

 

Kas on võimalik, et jumalik ajalugu võib olla hulga suurejoonelisem, ja ei piirdu üksnes planeet Maaga… – on hulga suurejoonelisem kui Maa…

Kas on võimalik, et kogu ääretu galaktika piireis saaks olla veel teinegi eluvorm, mis on eksisteerimas kui teiegi…?

Kui vaadata ilmaloovuses kogu loodu statistikat…, seda, kuna ja kust tulid asjad…, kus on need kujunenud…, kui kaua võttis see aega…, kui vana olete teie…. – ja… kuna määrate seda pinnase süvakihtide ja kivimite järgi… – siis ehk jõuate järeldusele, et olete veel päris noorekesed…

Kas saab olla nii, et teie planeet on alles alustanud oma eksisteerimist ja alustanud evolutsioneerumisega…?

Mida on olulisemat mõtlemise evolutsioonis… – on… teadvustada, et te ei ole üksikuna

Mis oleks, kui väide, et elu on kõikjal… on õige…?

Mis oleks, kui on olemas elu, mis on hulga vanem, kui teie oma…, on iidsem, targem…, mis on läbi teinud sedavõrd paljut…, ja… on teadlik teie olemasolust…?

Mis oleks, kui ma ütleks veel… – on olemas neid, kes on kaitsmas teid… – kellegi eest…?

 

Te ehk ütleks vastu… – no see on juba liiast…, see on kauge sellest, millesse saame uskuda meie…

 

Heal meelel esitaks teile suurejoonelist plaani, mis ütleb… – peale teie selles Galaktikas on olemas veel midagi jumalikku

Jumal, kes on loonud selle ilmaruumi, Galaktika ja Maad, veel ammu enne, kui elu sädemed jõudsid teie planeedile, oli hõivatud elu loomisega paljudes muudes kohtades…

 

Kas pole huvitav, kuivõrd meeldib teil laduda aluspanevaid asju laiali mööda riiuleid ja lahtreid…

Te olete selles vägagi lineaarsed…

Teie uskumuste süsteemid piirnevad üksnes väikese keraga, mida nimetate Maaks…

Selles suletud süsteemis näete ingleid ja näete inimesi… ja ei midagi muud nende vahel…

Seega, olete kas inimene, või olend ingellikust lättest… kuid ei midagi muud nende vahel…

Kallid, see tuleneb inimkonna lineaarsusest, kes peab end olevana täielikus isoleeringus…, seetõttu teie vastuvõtus on üksnes selline kontseptsioon…

 

Mis oleks, kui jumalikkusel oleks erinevaid varjundeid…?

Te olete teadlikud neist, kes on Orionilt…, kes on Arktuuruselt…, kes on Siiriuselt…, kes on Hathorid… – ja nii edasi ja edasi…

Kes nemad on…, ja mis see on…?

 

Mõnedki ütlevad, et see on nonsenss…, seda ei ole olemas

Kuid leidub teisigi, kes väidaks, et on kohtunud nendega

Pea kõigil neist on abivalmidus…, mõistmine ja armastus

 

Kas võib olla, et nemad esindavad teiste tsivilisatsioonide ühiskondi, kes on teinud läbi teietaolise evolutsiooni…, kuid Jumala plaanide kohaselt neil tarvis areneda edasi, et neist saaksid Suured Meistrid.., kelleks oli ka Armastuse Meister, kes väisas maad suht hilisel ajal…

Ehk nemad on valdamas Looja mõistmist… – nemad on sellest kõigest läbi käinud…

Mõelge sellele…

Kas Jumal ei saaks olla midagi enamat, kui üksnes Maa… – ehk te ei ole siiski üksi…?

 

Ometi olete kõige värskemad uustulnukad, kes on alustamas Teadvuse Nihkega

Kuna Jumal on sedavõrd tohutu, siis kõik teie juures olev saab eksisteerida… saab kontsentreeruda ja koonduda teie peale, kuna olete läbi teinud ülemineku uude energiasse, milles toimub ärkamine, jätkub teadvustuse evolutsioon, kõik pareneb…

 

Pange tähele… – see ei muuda midagi, mida olete seni õppinud… – see üksnes avardab ja võimendab kõike… – kas pole nii…?

Jumal on sedavõrd tohutu, et oli võimeline looma kogu Galaktikat ja Ilmaruumi…, ja samas… sedavõrd väike, et teab isegi sinu nime…

See, mida peate Jumalaks, või Vaimuks, on sedavõrd tohutu, et te ei ole isegi suutelised kujutama ette selle Teadvuse eksisteerimist…

Kui saaksite anda määratlust Teadvusele, siis see oleks Puhas Armastus, mis on ülimalt suur, ja samas ülimalt väike, kuna on… sedavõrd isiklik

 

Samas ma ütleks… – iga inimene, kes on istumas siin…, iga lugeja ja kuulaja… – on sündinud Jumala silmis suursugusena… – sündinud Suursugusena

 

Kõik ülejäänu, mida on teile räägitud, on vaid välja mõeldud inimeste poolt, kes olid otsimas Jumalat…, samas mõistmata, et Jumal ei ole inimese laadne

Jumal ei ole isa taoline, kes on rangelt distsiplineerimas oma last…

Jumal ei sunni tuba koristama, ega karista, kui see jääb koristamata…

Puhas Armastus ei tee midagi sellist… – kuid on teadlik teist…

Kallid…, te ei tule planeedile kannatama… – vaid selleks, et arendada planeeti ja et teha ta paremaks…

Tulite puid kallistama, et olla partneriks Gaiale… – nagu tegid seda Iidsed…, et olla partneriks kõikidele asjadele… – olla ühene kõigega…

Tehes seda, te liigute edasi läbi isikliku teadvuse mõistmise, mis on muutmas teie elu…

 

Tahate enam teada praktilistest asjades, millised ei ole veel kõlanud selles sõnumis…

Kuidas oleks tervise parandamisega…, tervendumisega…, teadvuse rõõmuga…?

Kuidas olla nii, et hommikul ei painaks eelseisva päeva ebameeldivad probleemid…, või perekondlikud raskused…, kõiksugu draamad…, või muud asjad, millesse on vajumas inimesed, kuna arvavad, et see on tavalised asjad, mida inimesed tavaliselt teevad…

Tõepoolest… – inimesed just seda põhiliselt teevadki… – kuigi ise on valinud seda teha…

 

Kallid…, te olete suurepärased…

Kuna olete istumas siin, siis ma tahaks, et teaksite… – te ei ole üksinda

See, mida peate Jumalaks, on Loov Läte…, Vaim, mille üks osa…, sinu suurem osa… – on eesriide tagustes, mida nimetate Kõrgemaks Minaks…

Olete elamas mitmes kohas korraga… – ise teadmata sellest, kuna teie vastuvõtu ruumis on üksnes see, mida näete enda ümber, kui peegeldust…

 

Kuid mu kallid…, kui olete üksinda…, kui olete mediteerimas või palvetamas… – kas te ei tunneta seda…?

Kas teil ei jookse külmajudinad, kui teadvustate, et olete sedavõrd avarad…, et kõik on koostöös kõigega…, et olete osa tervikust, mis on sedavõrd tohutu…, et teie teadvus on suuteline avarduma selle mõõtmeteni, mis on… Ühesus…?

 

On aeg välja tulla teie kitsa-planetaarsest vaatevinklist…, võtta kasutusele universaalset vaateseisu…, galaktilist vaateseisu…

On aeg teadvustada endile, et enne teid on olnud neid, kes on astunud seda teed…, kes olid samad kui teie…, nägid välja kui teie…, olid tegutsemas kui teie…, neil oli teadvus kui teil…, humanoidid kui teie…

Kui kord kohtate neid, siis teil on ahha äratundmine…, ahha, ma teadsin seda, et peale minu peab olema kedagi teisigi…

 

Sellest on tänane sõnum… sellisena ta jääb… – sellest ajastust…, sellest päevast… – sõnum sellest, et Jumal on enam kõigest, mida ka poleks teile räägitud…

Ta on ootamas, kuna saab sinu mõistmise käest kinni võtta…

See on ehk ingellik vägi, milline on siin, mis on lausa sinu kõrval ja käimas koos sinuga…, magamas koos sinuga… – ta on ootamas, millal teadvustad, kuivõrd suursugune oled

Mu kallid…, see on sedavõrd rahustav…

Selles seisnebki ärkamine

See ärkamine on side loomine Kõige osadega ja fragmentidega, mis on eksisteerimas ilmaloovuses…

Te kõik olete kuulumas sellesse…

Kõik, kes on lugemas ja kuulamas, on vanadeks vaimsusteks

Teised ei mõista, millest on see sõnum…

Mõni ehk vaatab hirmuga… – sõnum on neile liiast laiahaardeline…, teadvusse raskesti mahtuv… – see ei saa nii olla…, on liiast veider…

Kuid Vana Vaimsus tunneb, et see on tõele lähedane…

 

Vana Vaimsus…, sa oled siin selleks, et avardada oma teadvust…, et avardada oma teadvust asjadeni, kus kõik su ümber hakkab muutuma…

Üks sellest, mis muutub igas ühes teist, on mõistmise faktor…, hakkab muutuma see, kuidas tunnetate teine teist…, ilma enda ümber…

Hakkate pöörama tähelepanu sellele, mis varem ei meeldinud…, hakkate teadvustama et… –vastuvõtus on ilmselt mõningad varjundid, millega kaasnevad mõningad raskused… – ega arva enam, et need on väärad…

See annab võimaluse mõistmise abil saata valgust pimedusse…, eriti kohtadesse, kus seda kõige enam vajatakse…

Selles seisnebki mõistev tegevus

See aitab vanadel vaimsustel mõista seondust asjadega…, läbi selle teha tööd koos nendega…, saates neile valgust, täis armastust…

 

Meister, kes astus kunagi mööda maad, ei esitanud mingeid tingimusi…

Olenemata sellest, millega oldi tegevuses, või kelleks oldi… – tunnetati koheselt Tema lähedust ja teati Tema juuresolekust… – Temas ei olnud mingit arvustust…

Kui Ta peatas oma pilgu kellegil, siis Ta nägi tema hinge…, tema Kõrgemat Mina… – Ta nägi temas kohasust ja kõige vastuvõttu, mis temas oli…

Paljud, kes olid Tema ümber, laskusid põlvele…, mitte kummardamise nimel, vaid tänus selle eest, et Tema ei teinud mingit arvustust… – üksnes kiirgas armastust…

Paljud, kes tulid Tema juurde, said tervendust, patu lunastust

Nemad hakkasid mõistma, kes on Jumal

Selline oli selle aja sõnum… – sellisena ta jääb alati…, sellisena ta on äratamas suursugususe mõistmise  poole

 

See sõnum on aitamas teil väljuda kõige piiridest, mida oli teile kunagi räägitud…

Tänaseks piisab…

See sõnum oli teist…, teie elust…, ja kõigest, millest olete läbi astumas…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

See rännak on erilisse kohta…

See rännak on muistendite energiatesse…, ajaloosse ja legendidesse…, müütidesse ja traditsioonidesse…

Selle sõnumiga tahaks avada palju uusi asju, millised on teie kujutlustele tugevalt vasturääkivad…

See on seotud kohaga, kus me asume…, kus on olemas teadmised ja suhted siinsetesse vestetesse, traditsioonidesse ja legendidesse…

Ma pakun teile mõningaid asju mõtiskluseks…, toon mõned põhjendused sellele, miks on neid sedavõrd palju… siin, selles piirkonnas, võrreldes planeedi teiste kohtadega…

Olen maininud, et see on üks Sõlmedest…

Oleme rääkinud, et Kristallvõre, mis mäletab inimese tegevusi ja emotsioone, on siin ülimalt tugev…

Selline kombinatsioon, mis on kujunenud selles piirkonnas, andis aluse sellisele muistendite hulgale…, paljudest kangelastest…

Just sellest on mul kavas rääkida teile…

 

Ringid põldudel…

On veel miskit, millest ei ole seni räägitud…

Selles piirkonnas ilmub põldudele palju mustritega ringe…

Neid ei ole küll korralikult uuritud, kuid te olete teadlikud neist…

Sellised mustrid ilmuvad ka muudes planeedi piirkondades, kuid siin on neid kõige enam…

Siin on neid pidevalt…, mõneti igapäevaselt… inimesed lausa on ootamas nende ilmumisi…

Miks siin…, miks…?

Põhjuseks on ikka sama… – ikka kõige uue pärast, mis on tulemas planeedile…

 

Esmalt räägiks mõningatest tehnilistest asjades…, vaataksime nii, nagu vaatavad seda need, kes on uurimas mustreid põldudel…

Mustrite struktuurid on kaunid…, täienisti sümmeetrilised…

Mõned neist on kätkemas informatsiooni…, näiliselt räägivad isegi DNA struktuurist…

Teie arvates selle taga on mingi mõistus…, mingi intellekt…

See ei saanud juhtuda juhuslikult… – iseenesest…

Mustreid on palju…, sedavõrd kauneid…

Kõige hämmastavam saladus on see, et rohi ei ole murdunud, vaid laotunud pikali… – tema terviklikkus ei ole rikutud…, ei mingit murdumist, või katkemisi..

Inimesed on imestamas, kuna selline laotumine ei ole võimalik…, see peaks sündima mingil välisel jõul…, ehk… tulnukate abil… (Krayon muigab)

 

Nüüd räägiks teile veel midagi sellist, mis on risti-vastu teie loogikale…

Kallid…, need mustrid on sissetõmmatud, imatud pikali… – altpoolt…

Seda on tegemas kristallvõre…, sama võre… – siin ta on sedavõrd võimas…

Ta mäletab möödunut teadvust, ning muundab seda mustriteks…

Selline on paljumõõtmeline füüsika…

Küsige mistahes kvantfüüsikult… – kas nemad on avastanud mingeid struktuuride mustreid, mis erineks seni nähtutest…?

Nemad vastavad, et on hakanud märkama midagi, mis võiks olla paljumõõtmeline, millel on esinemas teised struktuursed mustrid…, kuid… need on kujutamas endast mingeid suhteseoseid

Sellised suhteseondused on kui sõnumid möödanikust… – need on väga iidsed ja on talletunud võresse… – need lausa imbuvad põllu rohusse, luues geomeetrilisi kujundeid ja vorme…

 

Seega… – oleme rääkinud, et vastupidiselt sellele, mida on teada ja avastatud arheoloogide poolt,  siis…, veel enne teie tsivilisatsiooni on maakeral olnud varemgi tsivilisatsioone… – äärmisel juhul – neli…

Nende jäljed hakkavad tulema esile…

Neid on võimalik leida tänu uutele tehnoloogiatele, mis võimaldavad kiigata sügavamatesse maa kihtidesse… – see annab võimaluse saada täielikuma informatsiooni struktuuride kohta…

Te leiate kirjutisi tundmatutes keeltes, mis räägivad tehnoloogiatest, milliseid te ei osanud isegi oletada…, need võiksid olla kelle-tahes omad…

 

Kallid…, viimane tsivilisatsioon, millest teil ei ole isegi aimu, milline eksisteeris ligi 9 000 aastat tagasi, kasutas elektrit…

Elekter on aluseks…, ja see ei ole kunagi olnud saladusena…

Ta on olemas looduses kõikjal…, teda oli võimalik saada kätte ja võtta kasutusele…

Neil oli selline tehnoloogia…

Mõnedele teile, lugejatele ja kuulajatele, see on ehk uskumatuna…, seda ei saanud olla

 

Kuid ma ütlen teile… – tuleks vaid oodata…, avastused annavad vastuseid teie küsimustele… – kes on olnud siin…, mis tsivilisatsioon see oli…?

Need olid teie Iidsed…, nemad olid siin piirkonnas…, siin oleva Sõlme ümber, millest tuleneb selline Kristallvõre võimsus…

See tõmbas inimesi ligi isegi iidsel ajal…

Just nemad on saatmas teile sõnumit teaduse kohta, mida valdasid nemad…, kuigi ehk neil puudusid teadmised DNAst…

Ringid ja mustrite struktuurid põldudel räägivad neist ja annavad edasi nende sõnumeid…

Need sõnumid on teilt teile

Need ei ole üles lükatud, ega tembeldatud… – vaid kerkinud all olevatest võredest…

 

Selle piirkonna muistendid ja legendid

Esmalt tahaks rääkida mitte neist…, vaid sellest, mis on vägagi risti-vastu teie arusaamadele…

See on otseselt seotud selle piirkonnaga… legendidega, milliseid on teile räägitud…

Ma tahaks ümber mõtestada mütoloogiate mõtte…

Mulle sõna mütoloogia eriti ei meeldi, kuna see viitab kui väheusutavusele kõige kohta…

Kuid neis ei ole midagi valet…, tõepoolest mitte…

Seetõttu tahaks seda kõike nimetada traditsiooniks… – mis on alati reaalne…

 

Nüüd Arturist…

Artur oli tuntud brittide kuningas…

Koos oma ümarlauarüütlitega ta oli anglosaksi maades populaarne eepose kangelane…

Juba noorusest peale tema kõrval oli druiidide maag Merlin, kelle abil ta saab endale Excaliburi mõõga, mis tabas märki alati eksimatult…

Peale võidu vaenlaste üle temast sai Cameloti kuningas…

 

Teil võib tekkida probleeme… – kuhu selles piirkonnas te ka ei läheks, kõikjal kuulete erinevaid legende temast…

Juba see peaks vihjama millegile kuningas Arturi kohta…

 

Kõikide inimtsivilisatsioonide esindajatel on midagi ühist, mida peaksite teadma…

Kõik inimolevused tunnevad huvi küsimuse vastu… – kuidas pääseda Pimedusest Valguse kätte…?

See on kaasasündinud püüdlus…, ja see on viimas teid edasi… – teie enda vabal valikul…

Igale inimesele meeldivad jutud kangelastest… – lastest täiskasvanuni…

Möödaniku lood, mis sageli on väga-väga sarnased, jätavad teile sügava hingestava mulje…

Neis on räägitud inimolevusest, mehest või naisest, kes teevad rännakuid, ületades raskusi

Neis kõigis on rännakutest valguse poole…, kas pimedusest või keerulisest olukorrast, kuid kõik viivad mistahes elumängus võiduni

Teie filosoofid nägid seda kui kindlat joont, läbi kogu teie ajaloo, ning märgistasid seda kui kangelaste rännakutena

 

Kes on kangelane…?

Ehk võtaks otsast peale…

Nii tänavuses tsivilisatsioonis…, kui ka selles, milline on teile teada teie kirjanduse kaudu, kuni tänase ajani, mistahes klassikaline rännak omab üht ja sama identset atribuuti…  – on keegi indiviid, olgu see mees või naine, kelle ees on ülesanne, mis näib teostamatuna… – kuid ülesanne saab lahenduse siis, kui kangelane läheb rännakule, ja viib selle lõpuni…

Rännaku aegu tema kõrvale ilmuvad sõbrad ja kaasmõtlejad, kes on valmis minema koos temaga…

Enamuselt neid on kaks, või kolm…, kuid neile kindlapeale ilmub nägemus selle kohta, et peavad minema rännakule kaasa…

 

Kuid see ei ole veel kõik…

Neil seisab ees võitlus uskumatult veidrate jõududega, millised tulevad neile vastu…

Igal korral nad saavad vastase üle võidu…

Paraku see viib neid veelgi raskema võiduni… – veelgi  raskema lahenduseni…, väljakutseni…

Sageli sellised rännakud kestavad aastaid…, mõneti vähem…

Rännaku käigus tuleb esile miski veel… – kas müstika või maagia…, mingite teispoolsete jõudude sekkumine…

Nii on enamus vestetes…

Sageli vaenlased, kellega võideldakse…, või energiad, milliseid püütakse alistada (ehk hävitatada), valdavad samuti maagiat…

Kui vaadata selliste legendide ajaloolisi juuri, siis ehk teile on enam tuttav Homerose üks tuntud teos Odüsseia, kus on kirjeldatud argonautide rännakud kuldvillaku otsinguil…, kuidas nemad võitsid salakavalaid pimeduse esindajaid…

See veste oli Iasonist, kes läks rännakule koos argonautidega…

Ta pidi võitlema teispoolsuse jõududega…, mitmeid kordi…

Pidi kokku puutuma maagiaga…, mitmeid kordi…

Ta ise tegutses läbi maagia…, taas ja taas…

Ta oli osa suurest tervikust…, teda olid saatmas tema kaasvõitlejad…

Rännaku lõpus sai mainitud, et ta võitis kõiki draakoneid

Kuid see oli iidsete Kreeklaste aegu...

 

See oli kangelase rännak

See lugu jõudis tänasesse päeva ja on saanud klassikaks…, on hingestamas inimesi lugema tema tegudest…

Temast luuakse uusi lugusid, mis ulatuvad palju kaugemale, kui on kirja pantud Homerose poolt…

 

Sellised rännakud kestavad tänase päevani…

Ehk vaatame käesolevasse aega, kus sellised muistendid on kordunud ja korduvad jätkuvalt…, taas ja taas…

Kasvõi Sõrmuste isand

Siin taas kerkib kangelane, kes läheb võitlema oma maa pimeduse jõududega…

Ta leiab võitluskaaslasi, kes järgnevad temale…

Ka seekord on temaga kaasas maagia võlur…

Siin on maagiat nii valguse poolel, kui ka pimeduse poolel…

Selle loo kangelasel tuleb astuda paljudesse võitlustesse…

Kõige suurem võitlus toimub tema enda sees…

 

Kuid see on jätk Homerose lugudele, kuid kaasaegses kujundis, milles saab jatkuvalt näha müüti kangelase rännakutest

 

Kas üldse oli selline lugu…?

Teatud määral oli…

Selline on inimolevuse teadvus… – ta on astumas edasi… – ta armastab seda lugeda…

See muutub klassikaks…, see on inimestele vajalik… – nemad võtavad seda endasse… tahavad taas ja taas olla sellega koos…

Selles nemad saavad olla ise…

 

Võtame samas kõige värskemat… – George Lucas [Ameerika režissöör ja stsenarist, fantastiline eepose “Star Wars” autor, milles julge rüütel – Jedi Luke Skywalker, võitleb pimeduse poolega].

Selles saagas on taas teie ees kangelane, kes seisab pimedusele vastu…

Kuid sellel kangelasel on endal mingi vägi, ehkki tema kõrval on väike maag-võlur…

 

Kõik need lood kui kordaks Homerost, taas ja taas…

See on taas Iasoni versiooni elustamine…, ja taas vastuseis pimeduse poolega… – kõik kordub… taas ja taas…

 

Kuid lõpuks… kõige kaasaegsem… – prillidega poiss, võlukepp käes… [jutt on Harry Potterist, J.Rowlingi raamatu kangelasest, võlu ja maagia kooli õpilasest, kes on võitlemas Pimeduse Lord’iga].

Ka siin on kurjus, millega tuleb temal võidelda…, õudsate monstrite ja muude pimeduse jõududega…

Ta võitleb nendega ise, koos võitluskaaslastega…, sõpradega…

Ka tema kõrval on maag-võlur…

 

Kas mõistate, kuhu ma juhin…?

Sellised kangelaste rännakud on ammu teada filosoofidele…

Nende väitel see on iga inimese salasoovide väljendamine… – inimeste soovid ja lootused sellele, et kõik läheb hästi…, nii neil, kui nende perel…, Maakeral endal…, ka tsivilisatsioonil, nimega inimkond…

 

Kuningas Arturi muistendite reaalsus…

Tahaks esitada teile kuningas Arturit…

Oli ta reaalne kuju…?

Jah, oli…, kõik olid reaalsed…

 

Kust tuleb tema päritolu…?

Te võite selle lätteid leida Walesi poeesias…

Suur kreeka poeet, kes andis meile Iasonit, on paljus sarnanemas Walesi poeediga, kes andis meile legendi Arturist…

See ei olnud üksnes lugu, millesse usud…, on ka kohti, kuhu võib minna ja neid ära tunda… – jah, siin on väga legendi kohane…

On olemas paar kohta, kuhu sattudes, võib kinnitada… – jah, seda võib uskuda, et kõik toimus siin…

 

Šotimaal on olemas koht, nimega Sterlinghir, kus on Cameloni linn…

Mis toimus siin reaalselt…?

Kallid…, kui vaataksite hoolega legendi kuningas Arturist…, ja kõike, mida temaga toimus…, tema tarkust ja ümarlauda koos rüütlitega… – siis näete, et sellesse on koondatud ajaloo osad ja fragmendid, millised olid täienisti reaalselt…

Siin võite isegi puudutada kõike seda…

Mõningad asjad sündisid siin teatud määral reaalselt…

Kui analüüsiksite seda täiel määral, siis mõistaksite, et see ühendab paljusid reaalseid kangelasi ja nende kangelaslikke rännakuid…

 

Ka Arturi tegevustest on palju versioone…, milliste läbielamiseks kuluks sadu aastaid…

Ühes muistendis temal olid mingid seosed Graali karikaga…

 

Kõik vaenlased olid võidetud läbi kangelaste vägitegude…

Artur oli üks reaalne kuju…, kuid oli teisigi isikuid, kes mängisid ajaloos olulist osa…

 

Need lood on loodud siiski poeetide mõistusega…, nemad pajatasid kangelaste lugusid, kelle tegusid võib otseselt katsuda ja tunnetada neis kohtades… – tunda maagia väge…

Arturil oli võlurist maag, Merlin, kes aitas saada Excaliburi mõõka, mis on väljendamas Arturi väge…, milline oli olemas ka Luke Skywalkeril “Star Wars” loos…

 

Kõik see on üksnes selleks, et saaksite veenduda, kuivõrd suurepärane on see kõik…

See on legend, aga mitte müüt…

See on traditsioon… võtta kõike paremat inimkonnast, kõige kangelaslikumat ja targemat kõigest, mis võis kunagi toimuda… – võtta need kokku ja siduda isikutega…, nende armastusega ja… maagiaga…

 

Kõike seda võite näha oma rännakute aegu…

Kuid teadke… – see on midagi enamat, kui on teile räägitud…

Kas oli Artur reaalne…?

Täienisti…, kõik olid reaalsed…

 

Mõelge neist asjust, kui maagiast, mis hakkab ilmnema selles, mida seisab teil ees järgmiste aegade jooksul näha…

Ehk õnnestub näha ka võlureid…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

 

Täna räägime neist, kes on istumas siin…, ma tean, et paljud neist on tunnetamas energiaid, mis kaasnevad minule…

Tahaks rääkida teile lugu neist energiatest ja rääkida teiega teist…

Seda oleme teinud palju aastaid tagasi…, palju aastaid olen rääkinud teile, et sellel etapil ei ole prognoositavaid energiaid…

On olemas vaid kutse, mida tunnetate seesmiselt…, tunnetate sedavõrd sügavalt, et saate taas ühenduda Kõige Lättega…

Just see Läte on toonud mind siia…

See Läte on loonud seda planeeti, mis on teie kõigi südameis ja teie hinges…

Liitumine selle Lättega tõi teid sellesse esoteerilisse kohta, mis oli sellel planeedil teada alati…

Võite ise näha, kuidas mõned teie seast on eufooria seisundis…

Möödanikus seda nimetati palves olekuks…, hiljem meditatsiooniks… – mille läbi saadi seesmisi nägemusi…

Selliselt sai avastatud side Terviku kaunidusega…

Selle side tõttu olete istumas siin… – see on teostumas läbi partneri hääle…, läbi selle, mida peate kolmandaks keeleks… – see on metaforiks edasiantavale energiale…

Samas see on vaikne kutsesosin, milles kõlab… – tahaks, et te meenutaks midagi tarka…, mis on sügav teie jaoks… – kes te olete

Sageli seda ei märgata, või ignoreeritakse…, ehk isegi… unustatakse selle, kelleks olete…

Sellest räägime hiljem…

 

Kuid antud sõnumiga tahaks rõhutada üht asja… – teie kohasust…

Ma tean, kes on siin….

Olen teadlik teie kõigi teekondadest, kuna olete seotud sama Lättega, mis minagi…

Tean, millest olete läbi käinud, kuna teie vaimsus on ühenduses sama Lättega, kui minu omagi…

Tean teie katsumusi, millest olete läbi käinud…

Ma tean, kuna nutate üksinduses…, kuna mitte…

Kas te ise teate…?

Mitte päriselt…

Ma tean, kuna naerate täiel häälel…

See on kaunis… – te olete siis seotud Lättega…

Tean teie olukordi, millistega olete seotud käesoleval ajal…

Tean teie kurbusest, millega olete tulnud siia…

Tean pettumustest, mis on teiega siin, kuna need ei ole üksnes teie omad…

Need pettumused on jagatud teie vaimsusega…, jagatud Loojaga, kellelt olete tulenenud…

Kas olete teadvustanud endile kogu plaani mõõtmeid…?

 

Nüüd siis küsimus teile… – olete siin juhuslikult…?

Olete tuttavad nende vastustega, milliseid annavad teile esoteerilised õpetused…

Muidugi mitte, ütlete teie…, siia tuleku plaan on alati olnud

Kuid siiski, mu kallid…, ma tean argumente, mida võite esitada…, istudes siin, võite ütelda järgmist… – muidugi, ilm minu ümber näib teisena…, ebamugavana…, mõneti umbmäärasena…

Enam ei ole kindlust…, kõik on teisiti, kui varem…

Oma keha tunnetan teisiti…, ja oma sõpru võtan teisiti…

Mis on toimumas…?

Teatud määral näib, et oleme veeremas tagasi, vanasse… aeg on täis hirmusid…

Olen jälgimas ilma uudiseid… – väga ebameeldivad…, tunnetan end halvasti…

Kas tõepoolest see peab nii olema…?

 

Seega…, lubage võtta teid ühele rännakule…

Kui seda ei ole varem kuulnud, siis kõik näib uskumatuna…, ehk võiks näida isegi ulmena…

Kui vana on teie vaimsus…?

Teie vaimsus on unikaalne…, ja temal on olemas nimi…, energeetiline nimi…

See nimi, kui veider ka ei oleks, seondub nii valgusega, kui muusikaga…

See on vibratsioon…

Kas suudate ette kujutada, et valgusel ja muusikal on sarnased vibratsioonid…

Neis on võimalik kuulda nii valgust, kui ka parima muusikalise esituse helisid, mis saab esitatud valguses selliselt, et saate kuulda ja kujutleda oma nime valguses…, kuhu te ka ei läheks…

See on nii, kui olete eesriide taga…, minu poolel…

 

Kallis inimolevus…, inimkond iseenesest on ajutine…, kuid tema vaimsus on igavene…

Nii on alati olnud…, nii see jääb alati…, see on ka teie seesmuses…

 

Kuid tahaks ütelda teile veel midagi…

Veel enne, kui maa jahtus, olite teises kohas, tegite tööd pea samade küsimustega…

Olete väga vanad vaimsused…, just teiepoole olen pöördumas…

Mõned teie seast tunnetavad seda, aga mõned mitte…

Kuid ma ütlen teile siiski… – olite seal uurimas teist liiki energiaid…

Galaktika on vana…, kuid maa on veel noor…

Te olite vaimsustena teises galaktikas, eoonide aegu tagasi… olite tegutsemas praeguse taolistes kehades…

Sama tööd olete jätkamas ka praegustes kehades…

 

Minult küsitakse, et miks ma olen sedavõrd armunud inimkonnasse..?

Ma olen armunud vaimsustesse, keda peate praegu inimestena…

Teis ma näen tarku olevusi, kes on tegutsenud teistes kohtades…, galaktika teistel planeetidel…

 

Lubage rääkida teile veel üht asja…

Enne, kui Maa jõudis jahtuda, oli juba plaanis, et sellel planeedil saab olema vabavoliga inimkond, kes on suuteline tegema valikuid Valguse muutmises…

 

Milline prohvetlus oli teile peale sündi…?

Muidugi hukk…, ilmasõjad…

Olite teel samadele tulemustele, milleni jõudsite teistel planeetidel…

Olite liikumas sama teed…, juba neli tsivilisatsiooni järjest…

Ikka totaalne häving ja uus start…

Selline prohvetlus seisis ka teie pühades raamatutes…, mida palvete aegu teile loetakse… – kartke, see on lõpp…

Seega… – kõik on muutumas…, isegi see, mida rääkisid preestrid…

 

Teie kõikides filmides räägitakse totaalsest lõpust…

Kuid keegi ei oodanud teid näha aastas 2018… – ei keegi…, enamgi veel… peale 2012 aastat…

 

Kas mõistate…?

Praeguseks teile ei ole ühtki prohvetlust…, ehk peale Maiade oma…

Sedasama nägid paljud põlisrahvad tähtede seisust…

Nemad mõistsid pööripäevade protsessi, kus planeedi lõpust saab planeedi uus algus

Te läksite uue alguse teed…

 

Vanad-vanad-vanad vaimsused…, lubage küsida… – kas sai olla vana prohvetluse kohaselt…?

Kui planeet oleks jõudnud Valgusesse, ja seal oleks maha peetud suur pidu, koos kõigi taevaste vaimsustega… – kas oleks seal välja kuulutatud, et maa siiski läheb sama teed… – kas oleks kedagi, kes oleks tahtnud minna sellega kaasa…?

Tõsi…, paljudki tõstaks kätt… – ma lähen, kuna olen teinud seda varemgi…, ma tean, mida oodata…

Ma olen hirmust üle…, ma teen kaasa kõike, mida inimesena veel ei mõista…, esoteeriliselt ja seesmiselt olen teadlik, et olen Valguse Nihke üks osa, milline on olnud Galaktikas ja Ilmaruumi ajaloos mitmeid kordi… – ma olen Valguse Meister

See on see, kelleks olete olnud…

 

Iga siin olevatest on kindlal eesmärgil…

Olete siin seetõttu, et vastasite üleskutsele, kuna olete meistrid…

See kõik algab teist ja jätkub teiega…

 

Ah et…, kuidas jätkata oma elu…?

Kuidas teha end puhtaks, et olla eeskujuks ja näidata enam valgust…?

Kuidas saata oma valgust ligipääsmatutesse kohtadesse…?

Kuidas saaksin muuta planeeti otse oma kodust…?

 

Te olete seda teinud palju kordi…

Te ei ole siin juhuslikult…, vaid kindlameelselt…, oma otsuse kohaselt…

 

Mõned ehk väidaks, et neile meeldib see, mida räägin…, kuid neile näib, et see ei ole nii...

Siis lubage mul ütelda teile midagi, mu kallid…

Selline tunne on otse teis endas…, ehk teisi sõnu… – see on teie valik…, kas tunda end nii, või teisiti…, kas astuda Valguse või Pimeduse poolele…

Oleme sellest rääkinud ja räägime edaspidigi, kuidas olla selliste harjumustega…

 

Kallid…, olete võimelised muutma oma keskkonda ja seda, kuidas võetakse teid vastu…, kuidas ise mõtlete asjadest ja kuidas keha reageerib neile asjadele…

Küll tahaks, et mõned teie seast julgeks vaadata haigusele näkku ja naerda kõval häälel tema üle… – teda enam ei ole…, te olete tõstmas oma vibratsioone…, ja need on hulga kõrgemad, kui kunagi varem…

 

Mul on sõnum siin kolmele inimesele… – kas kuulete mind…?

Olete tulnud siia just selleks…, et istuda siin…, et rääkida teiega…

Jumal teab teie nimesid valguses…

Te ei ole selles kehas kannatamise nimel…

Vana vaimsus…, ma tahaks, et istudes siin, tunneksid end sundimatult…

Tea…, sa oled hulga vanem, kui planeet…, oled ära teeninud olla siin planeedil…, sinule on siin töö, mida pead lõpuni viima…

 

See kõik algab teiega…, kõik protsessid hakkavad toimuma teie seesmuses…

Kuidas see tõmbab ligi valgust, oleme varemgi rääkinud…

Valgus on hajutamas pimedust… – sellestki oleme rääkinud…

Kuigi need on metaforid… – kuid on tõesed…

Inimene, kes on seismas keset pimedust, ei tõmba midagi ligi…, peale pimeduse enda…

Inimesele, kes on püüdlemas pimedusest välja ja on esitamas küsimusi valguse kohta… – saab valguse… – see on kindel…

Selliselt hakkate nägema…, uskuma sellesse, kuidas võtta vastu valgust…, mida hakkab toimuma teie kehaga…

Tegelikult vaimsusena olete igavesed ja nii jääb veel pikaks ajaks eksisteerima, isegi peale seda, kui lakkate olemast selles kehas inimesena…, ehk isegi järgmisel vaba valikuga planeedil…

Kusjuures… seal on ootamas teid teie enda poolt praegu loodav…

 

Kuid nüüd on ülemineku aeg… – kõige kaasahaaravam aeg…

Üleminek vanast energiast uude ei ole üldse meeldiv, kuna teie seljas on pimeduse keep, mille varjus olete kasvanud ja arenenud…

Kui pimeduse keep saab maha heidetud ja minema visatud…, siis saate edasi liikuda valguses, nagu oli see alguste alguses…

Vaat, millised te olete…

Olete siia tulnud kõige nimel, mis on toimumas siin planeedil…

 

Ma teen üleskutse… – vaadates uudiseid, kus räägitakse draamadest, milliseid saatejuht teeb veelgi süngemateks… – siis kutsun teid muigama selle üle ja naerma seda välja…

Ehk võite isegi kinnitada, et olete seda kõike varemgi näinud…, et teil on selle üle omad eelteadmised, kuna olete sellest kõigest läbi käinud…

 

Kallid inimolevused…, püsige valguses… – just sellel põhjusel olete neis kehades…, nii saate olla siin… sellel ajal…

 

Siin tasuks küsida teilt… kui vanad te olete…?

Sellest teeme juttu õhtuses sõnumis Teadvus ja elu kestvus 07.04.2018

Tänaseks ehk piisab…

Ja nii see tõepoolest on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Oleks väga kohane küsida Iidsetelt luba meie tseremoonia läbi viimiseks, mille nimeks on – kanaldus

Seda hakkame tegema igal korral, kui oleme Iidsete maal…

See oleks austuse panus nende energiate suhtes, millised on tänase päevani samad, mis olid nende aegu ja on nende juuresoleku märgiks…, kuigi on möödunud ajastute sajandeid…

Isegi kanaldus on austuse panus sellele, mis on siin olemas…

 

Tahaks rääkida pigem sellest, mis on siin olemas…, ja rääkida selliselt, kuidas te ehk ei oskaks oletada…

Tahaks rääkida, kuidas see energia teeb tööd…, mida saab olla siin reaalset…, midagi sellist, mis on väljaspool teie kujutlusvõimet…

Olete arutamas ajalugu ja olete rääkimas Iidsetest, nende energiatest… – rääkimas vaid ühest aspektist…, ühest ajaloolisest vaatevinklist…

Kuid mu kallid…, siin on midagi enamat, mida saaks teile lahti rääkida…, et saaksite sellest teiegi teada…

Selles selgituses on teatud loogika…, isegi füüsika…

Kallid…, nii see peab olema…

Selle ilmaruumi Looja on suur füüsik…

Selle kõige põhjuseks on see, et energia on suuteline kätkema endas teatuid struktuure ja mustreid…

 

Ehk alustaks otsast peale…

Kõikidel energiatel on polaarsus…, kõikidel… – nii neil, mis on juba ilmutatud…, kui neil, mis ei ole veel energiatena ilmutunud…

Absoluutselt kõikidel on polaarsus…

Tahaks, et see jääks teile meelde polaarsusena

Polaarsust võite esile kutsuda isegi oma mõtetega…, teis endis on olemas duaalsus…

Seega… kui mõelda, siis duaalsus ise on teadvuse polaarsus…

Kui olete teaduslikult mõtlev inimene, siis olete teadlikud füüsika seadustest, milliseid on antud teile planeedi kaugetel aegadel…

Kõik need seadused kätkevad endis tugevaid ja nõrku jõudude koostöid, mis on samuti polaarsustena…

Oleme samuti rääkinud, et teie galaktika suurim energia asub tema enda keskmes…

Kuid teadlased märgivad teda millegi tõttu singulaarsusena, mis muide, ei ole võimalik… teil ei saa olla polaarsust iseenesest…, kuna selleks peavad olema vastandasjad, mis looks polaarsust galaktika keskme suhtes… – midagi tõmba-lükka taolist…, ehk tugev ja nõrk koostöö…

 

Selle koha energia erilisusest…

Seega… – räägime sellest, millisena see on, mida saate tunnetada…, mis energia on selles ringis ja muudes monoliitsetes kivides…

Olen rääkinud, et Kristallvõrel Šotimaal on võimas energia ja ta on võimsam, kui mujal üle planeedi…

Selleks on ka palju muid põhjusi, miks ta on sedavõrd võimas…

Olen rääkinud, et Kristallvõre on selline võre, mis mäletab kogu inimkonna teadvust…

Kui võtta loogika kohaselt… – kui siin territooriumil oli tugev kristallvõre…, siis mis, teie arvates, saab sellel maapinnal kiirata…?

Vastuseks muidugi on… – tugev inimteadvus, mis on Iidsete teadvusena…

Just seetõttu, sisenedes sellesse ringi, tehakse austusavaldus…

See ei ole seotud ringi endaga…, või sellega, mis on toimunud ringi keskel… – vaid Iidsetega, kes on olnud siin ja kes on loonud selle ringi… – nemad on jäänud selle ringi Kristallvõresse meenduste näol…, teatud mäluna neist…

 

Mõnigi ehk küsiks… – kui Iidsed on ammu lahkunud, ehk jätkuks üksnes mälust, et saada neilt vastuseid…?

Vastuseks oleks… – Jah…, vastused tulevad nende teadvuselt

 

Seega, kokkuvõttena… siin on väga võimas Kristallvõre, mille vägi on sellest, mida Iidsed ja Iidsete teadvus oli paigutanud sellesse Võresse… – sellest on kujunenud ringi võimas vägi…

Te saate tulla siia, kus saate tunnetada esmalt Iidsete Energiat…

See on kõige esmasem energia, mis asub siinsetes ringides…

 

Kuid siiski… – miks ühe ringi energia on erinemas teise ringi energiast…?

Vastuseks oleks… – Iidsed olid erinevad

Kuna ringid said loodud erinevatel aegadel, siis ka iidsed olid erinevad… – erinevad ringid on erinevatest aegadest…, mõneti nende vanuse vahe on sadu aastaid…

Kuid kokkuvõttes… kõik on väga iidsed…

 

Külgetõmme, mida on esile toonud polaarsus…

Nüüd ma lisaks sellele midagi keerulisemat…, seda, mida ei ole veel teile räägitud…

Kristallvõre ise omab polaarsust…

Mis teie arvates on see, millele ta saaks tõmbuda…?

See ei ole üksnes Teadvus…, vaid see, mida ta mäletab kui soodustavat…

Ehk ütleks teile ette…

Mida tõmbab külge tavaline magnet…?

(Krayon muiates)… Teine magnet…

Taoline taolisele…

See on polaarsuse peamine reegel…

 

Seega… – võre tõmbub ligi tohututele kristallide lademetele maa all…

Neis lademetes on väga suured kristallid, millised ise on polaarsed… – nagu tavalisel magnetil…

Kristallvõrel on polaarsus, millega ta tõmbub ligi millegile teisele, mis on samuti kristalne…

Siin on suur piirkond, mis on samuti kristalne…, seetõttu siinsed võred on sedavõrd võimsad…

Mõneti miinuse ja plussi polaarsuste koostöö võib esile kutsuda taimestiku anomaaliaid…

See on ka põhjuseks siinsete energiate erinevustele… ja kõik need on võimsad…

Taoline tõmbub taolisele…

 

Polaarsus on olemas ka teadvuses…

See on viimane pusletükk, mida võiks nimetada Iidsete mäluks…

Siin on selline Teadvus, millele tõmbute ligi te ise…

Iga Iidne oli tõmbunud ligi siin varem olnud Iidsele…

Planeedil ei ole palju kohti, kus Iidsed saaksid rääkida sedavõrd vabalt ja võimsalt… – see on sedavõrd ligitõmbav neile, kes on tundlikud Teadvuse suhtes…

 

Vanad vaimsused tunnetavad tõmmet eriti tugevalt

Kõige tugevamalt tunnetavad seda vanad vaimsused…

 

Sellega ma sulgeks ringi… – nüüd teate, miks see töötab selliselt…

Mõned teie seast ehk saavad tunnetada, mis on siin möödanikus toimunud…

 

Üksnes Iidsete energiast piisaks, et saaksite istuda siin tundide viisi, saamata mingeid sõnumeid… – mõtiskleda oma elu üle, ning mõelda oma vaimsuse igavikusest…

 

Nüüd ütleks teile midagi veel suursugusemat… – nii mõnigi siin olevatest on ise enda Iidseteks…

Seda ütlen seetõttu, et mõnedel teie seast ehk on sügav seesmine tunne, et nemad on siin kunagi olnud…

Kallid, tunnustades seda, ei ole tarvis sellega midagi teha… – ei ole tarvis teha mingeid vastuseid sõnumile…

See oleks kui teie kohtumine oma suure armastusega… – millega ei ole vajadust midagi teha…, kuivaid… võtta vastu ja mõista tema juuresolekut…

 

Teie peamiseks ülesandeks siin – on tunnetada sellest rahulolu ja kasu…, tunnetada ja mõista kõike, mida soovite mõista…

 

Kõigel on olemas polaarsus… – isegi teil endil…

(Krayon muigab rahulolevalt)

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

See ruum on täis koherentsust…, kooskõla ja koosmängu…, harmooniat ja mõistmist…, armastust ja kaastunnet… – seda kõike on raske sõnades edasi anda…

Koherentsus – see on kui ühe vaimsuse kokkupuutumine teiste vaimsustega…, viisil, mida oskavad üksnes vaimsused…

See on selline süsteem, mida ei suuda selgitada ükski lineaarsus…, seda enam… – selgitada inimolevusele, kes on elamas ja hingamas lineaarses ilmas…

Kallid…, on aeg hakata muutma seda…, tarvis häälestuda lineaarsuseta asjadele…

 

Seda sõnumit nimetaks Planeeritav sünkroonsus

Võib ehk näida, et neid kahte sõna ei saa paigutada kõrvuti, kuna neis kaob mistahes mõte…

Sünkroonsus ise omas määratluses tähendab, et midagi on sündinud kokkupuute teel, millega puutub kokku miski veel… – seetõttu selles ei saa olla midagi ettekavatsetut, või juhuslikku sündmust… – mitte teie mõistmise kohaselt…

 

Vaimsuste koherentsus

Tahaks rääkida süsteemist, mis on sedavõrd kaunis ja haaramas teid kõiki…

Kuidas rääkida teile sellest, et oleks kergem mõista…?

Juba 29 aastat järjest räägin teile, et te ei ole üksikuna… – te ei ole üksi…

Oleme pakkunud minna oma kambrisse ja sulgeda uks…, kustutada tuli, et oleks üksi olemise tunne…

Kuid ka siis sa ei ole üksi…

Just samal põhjusel, mille järgi ei saa jääda üksi, on selgitatav ka planeeritav sünkroonsus

See, mida tahan jagada teiega, ma nimetaks vaimsuste koherentsuseks

 

Ehk alustaks päris algusest…

Kui paljud kuulajatest, lugejatest ja istuvatest minu ees, on teadlikud sellest, et teis on osa sellest, mis on teie kõrgem osa, mille nimeks on – Kõrgem Mina

Mõned ehk teie seast ütleks… – kuid see osa inimeses on Vaim

 

Oleme rääkinud, et vaim ei ole täienisti inimkehas…, ta ei mahu sinna täienisti…

Kui see oleks õnnestunud, siis keha oleks koheselt ära põlenud…, aurustuks…, kuna eesriide tagustes oleks tulnud liiast võimas energia…

Seega… osa vaimust on inimkehas…, aga ülejäänud osa asub müstilise piiri taga, mida nimetate eesriideks

Kuid selle kõige üle on Looja…

Kusjuures on huvitav, et… kui palju ka ei oleks inimesi planeedil, kõigi vaimude suurem osa asub eesriide tagustes…, on jätkuvalt koos Loomislättega…, Jumalaga, Vaimuga…

See ongi ühesuseks…, sideks Jumalaga… – ja see on olemas teil kõigil…

 

Pöörake lehekülg, kuna võtame ette järgmise asja…

Tänavuse nihke peamine eesmärk on… aeg alustada vaimse evolutsiooniga

Seega… – vastavuses füüsilise keha vaimsele evolutsioonile, kehad hakkavad liituma oma esoteerilise osaga… – Akašidega…, Kaasasündinuga… – nende oma osadega, mis olid näiliselt eraldi neist…

Algab kui kokku kasvamine…, kokku sobitumine…

 

Täna hommikune partneri esinemine oli sobitumisest…, sellest, milleni oleks võinud minna, kui kõigil inimestel hakkaks ilmnema midagi ühist…, ühendavat…, mida te ei oskaks oodata… (Kooskõla vägi 2017.11.26), mida nimetaks vaimsuse koherentsuseks…

Siis te hakkaks teadvustama, milleks on mõistmine ise…, mis on kui tõeline heasüdamlik loomus

See on seni teie eest varjatud süsteem, millest tahan täna rääkida teile…

 

Sünkroniseerumise võime…

Sünkroniseerumine on paljude jaoks sedavõrd imelik…

Loogilise mõtleja jaoks selles ei ole mingit kinnivõtmise kohta…

Kui teiega hakkavad toimuma mõningad asjad, milliseid te ise ei ole võimelised selgitama, kuid need reastuvad kokkulangevuse seeriasse…, siis enamuselt öeldakse… – vaata aga vaata, sa oled õnneseen…

Sa vaatad neile otsa ja ütled neile seda, millest nemad ei ole teadlikud… – ma üksnes kasutan süsteemi…, ma planeerin ise oma sünkroosust

 

Kas on see praktikate üheks erisuseks…?

See on midagi enamat, kui üksnes praktika… – sellest saab teile ellujäämise vahend…

 

Mis oleks, kui ütleks… – sinul on võimed sünkroniseerida asjade ilmumist sinu ellu…, asju, milliseid kõige enam soovid… – kõige tavalisematest igapäevastest, kuni kõrgeimateni kõrgematest…?

Leida asju siis, kui neid on tarvis sinu elus…, kaasaarvatult ka inimesi mõistmises, armastuses ja suhetes…

Leida sünkroonsust, kohates vajalikke inimesi vajalikul ajal, kes on teadlikud asjadest, mis aitavad teha teil õigeid samme…

 

Vaatame ühte näidet:

Sa ütled oma vestluskaaslasele, et täna lähed huvitavale kohtumisele

Tema tunneb huvi… – mis seal toimub…?

Sa vastad, et kavatsed kohtuda kellegiga, kellel leidub vastuseid sinu probleemi lahendamiseks…

Siis on hea…, aga mis on tema nimi…?

Ei ole aimugi…

Kas sa siis ei tunnegi teda…?

Üldsegi mitte…

Ehk oled teda näinud kunagi…?

Mitte iialgi…

Kust sa siis tead, et tema on seal…?

Ma üksnes tean… – kõik läheb pusle kohaselt kokku… – minu ootus ja minu alateadvus on seonduses tema alateadvusega…, minu vaimsus on seonduses tema vaimsusega…

Seda teame nii mina, kui tema…

Kuigi me ei ole seni veel tuttavad…, kuid tema on seal…, kindlapeale…

Siis sinu vestluskaaslane pöörates sinult ära, ütleb… – ju sa siis oled üks neist esoteerikutest…

 

Kuid nii see on…, ja kohtumine lähebki just nii…

Saad vajalikke vastuseid…

Ta tuleb just sellisel kujul, nagu olid oodanud…

 

Mistahes inimene või asi võib anda täieliku vastuse, milline on vastamas sinu vajadustele…

Selline ongi sünkroonsus…

 

Pöördumine alateadvuse poole…, intuitsioonile

Paljudel on kogemusi parkimise koha otsinguil…

Seda juhtub sageli inimkultuuris…

Otsides kohta, näete, kuidas teisedki on paaniliselt tiirutamas ringi…

Mõned teie seast juba oskavad kasutada süsteemi, mis töötab suurepäraselt…

Pannes käe kas südamele, või lihtsalt tõsta see üles ja teatada… – mul on tarvis abi koha leidmiseks…

Soovijas tekkib veider alateadlik tunne, mis soovitab pöörata paremale…, ja siis otsejoones…, siis vasakule ja taas vasakule…

Ilma lisa infota, midagi hääletaolist on kõlamas peas, mida tuleb üksnes järgida

Muiates omaette, võib märgata, kuidas ka teised sõidavad järgi…

Kuid järgides juhendusi, pöörates paremale, jõuad kohani, kus üks masin hakkab välja sõitma ja vabastab koha… – vajalikul ajal ja sobivas kohas

Hiljem kordub sama…, taas ja taas…

 

Kõikide vaimsuste seonduste süsteem

Kuidas selline asi on võimalik…?

Tahan anda teile vastuse sellele küsimusele ja samas rääkida, et see on võimalik ja kättesaadav kõigile…

Kuid need, kes tahaks seda kasutada, või on õppimas seda kõige parimal viisil… – on selle planeedi vanad vaimsused, kes on kuulamas või istumas siin…, neil on tugev kontseptsioon… – peab end ära koristama enda teelt…, kõrvaldama endast lineaarsuse…

 

See, mida tahaks teile rääkida, läheb lineaarsuse raamidest kaugele välja…

See ei hakka tööle, kui kaasate sellesse oma mõistuse

Sellesse on tarvis kaasata oma südame, kuna kõik väljaspool on üksnes loogika…

Olen teile rääkinud, et osa teie vaimsusest on teie juures, aga suurem osa asub meiepool eesriiet…

Tahaks, et looksite mõttelise joone vaimsuse poolega eesriide tagustes…

Püüdke mõttes näha pilti, kuidas kõik planeedi inimesed hakkavad looma mõttelist joont meiepoole eesriiet, mis ühendaks neid oma vaimsuse suurema osaga

 

Mida on teil teada eesriide tagustest…?

Siin ei ole mingit lineaarsust…, see on selline Ühesus, millist te ei ole võimelised ette kujutama…

Kõik vaimsused on ühesena

Seetõttu looge mõttelisi jooni, mis ühendaks teid kõigi vaimsustega

Kujutlege seda skeemina, kus sind on ühendamas mõttelised jooned kõigi vaimsustega meiepool eesriiet… – kõik on koherentne…, kokkuhääles…, üksmeelsuses…

Selline on sinu seondus kõigiga…, ja see ei ole mingi vedamine…

See on üksnes asjad, mis toimuvad väljaspool teie kujutluse raame…, milles puudub lineaarsus…

Kuid teised peavad seda vedamiseks

Seda toimuvat sa võtad üksnes kingitusena tänasel päeval…, sa vajasid seda…

 

Mu partner oma reiside aegu kasutab seda pidevalt… – selliselt ta saab sünkroniseeruda vajaduse korral…

See on sootuks teine süsteem

See töötab üksnes siis, kui oled mõtlemas kõrgemalt, kui et… – asjad ei saa selliselt olla

Sellisel juhul teil peas käib vingumine… – mida sa mõtled…, see ei ole loogiline…, see ei ole lineaarne… – sa alludki sellele…

Kuid… sa pead sellest keelduma täienisti…

Pannes käsi südamele ja naeratades ütle… – ei…, ma teen selle ära

Selline teadvuse evolutsioon viib otse teie Kõrgema Mina juurde…, ning saate otse ühenduse Lättega

Sellises ühenduses kõigi vaimsustega leiad ka vastuseid…

Kõik vastused on seal…

Seejärel saad kõike seda kasutada ja juhenduda sellele…

Isegi saad näha tärmineid asjadele, mis hakkavad kunagi toimuma…

See ütleb ette… – see kõik tuleb, kuid mitte nüüd

Sa ilmutad kannatlikkust…

Võisiis… – homme sulle kujuneb parem võimalus… – ja sa oled teadlik sellest…

Sinu jaoks enam ei ole saladusi… – millal…, kuidas…, kus

Kõige senise asemel on üksnes usaldus nähtamatute asjade vastu

Sa oled kindel, et need töötavad… – sa oled ühenduses allikaga, mis ei ole lineaarne…, millel on kõigele vastused olemas…

 

Ma ütlen teile, miks see töötab…, ja see on suurepärane…

Kuid, Krayon… – miks see kord töötab…, ja siis… ei tööta…?

Ma vastan sellele järgnevalt… – see on midagi selle taolist, kuidas laps õpib käima…

Samm sammu järel, kuid… kukub…, tõuseb ja taas samm sammu järel… ja taas kukub…

Ja nii seni, kuni samm muutub kindlaks ja tunnetab, kuidas püsida püsti…, kuidas tõsta jalgu edasi… – kuni õpib usaldama oma keha, mis on suuteline astuma edasi…

Lõpuks see saab temale selgeks… – sama on teiega…

 

Ütlen veel kord… – teil on edasijõudnud teadvus, mis on mõistmas, et probleemid planeedil ei ole isoleerituna ja tundmatutena…, eriti vaimsuste koherentsuse puhul…

Üks hulk inimesi on koherentsed teiste hulkadega…, riigid on koherentsed teiste riikidega… – isegi kui need ei tunne teine teist, räägivad erinevaid keeli… või ühel keelel…

Vaimsuste koherentsus on tuleviku keel

Te õpite tunnetama seda…, õpite ära ja oskate suhelda sellel keelel…

Sellest saab rahu loomise algus planeedil…

 

Seega… samm sammu järel looge koherentsust…, kutsuge esile planeeritava sünkroonsuse

Et pääseda ühte või teise kohta, tarvis kohtuda vastavate inimestega…, leida kohast tööd…, õigeid vastuseid… – kusjuures… teadmata, kuidas asjad käivad…, kuid tulemuslikult…

See on saavutatavad igal korral…, kord korra järel…

Kallid…, õppige käima…, samm sammu järel… koos vaimsusega, kes on teil käest kinni hoidmas…

 

Sünkroonsuse nähtavad ilmingud

Antud sõnum on sügava sisuga…, kas pole…?

Sõnum on sellest, kuidas asjad planeedil on tegemas tööd…

Seda tahtsin anda tänase päeva lõpus, kuna oleme võtnud läbi asju, mis paneb teie kehad liikuma koos teistega… – olete valdamas esoteerilisi teadmisi…

Planeedil on toimumas Nihe… ja see on sügav nihe… – seda võite näha paljudes asjades ja paljudes kohtades… – võib ilmneda ridamisi sünkroonsusi…

Paljudele hulkadele muutuvad nähtavaks asjad, mis olid seni varjatult…

Hakkab esile tulema selline läbipaistvus, mis ei lase olla ühelgi saladusel, ega olla varjamisi pimedusega…

Asjad hakkad avanema ja ilmnema…, kusjuures… paljudes valdkondades…

 

Vaadates ringi, saate vaid imestada… Vau…, vaadake vaid, milline sünkroonsus…, on toimumas midagi sellist, et paljud asjad muutuvad nähtavaks…, asjad, millistest ei osanud arvata, et need võivad olla…, on paljastumas asjad, milliseid peeti suure saladuskatte all olevatena…

Kõik on muutumas ja asjad avanevad sedavõrd, et vanad vaimsused küsivad imestuses… – Mis on siin sündimas… – kõik on sedavõrd sünkroonne…, see oleks kui korraldus kõrgemalt, mille kohaselt kogu teekond on puhastumas…

 

Kõik, mis on sündimas reaalselt… on… – inimkond on teinud oma valiku… – aeg alustada teadvuse evolutsiooniga, mis muudab inimolemust ennast…

Inimloomus lakkab olemast sellisena, millisena teda pidasite seni… – muutub sootuks teiseks

 

See kirjutab ümber kõik psühholoogia raamatud… (psühholoogid on ammu ootamas seda)…

Ilmnevad uued meetodid…, uued atribuudid… – muutuvad mõistmine, südamlikkus ja armastus… – ilmnevad suured erinevused isiklikus elus, peredes…, ettevõtmistes ja valitsustes…

Paljut on juba toimumas…

 

Kallid…, teie ülesandeks on liituda kõigega ja olla toeks kõiges…

Ehk teile võib näida, et kõik on toimumas aeglaselt… – kuid on tähtis, et see toimub…

Teie enda Vaba Valikuga on määratav, kuivõrd kiireks muutub kogu liikumine…

Pimedus on hinge heitmas…, ta on kahanemas…

 

Need, kes on toetamas vanat liikumist, hakkavad muretsema oma võimu kaotamise pärast, mis oli seni alati pimeduse poole peal…

Nad ei kaota üksnes oma võimu…, vaid elavad läbi täieliku kaotuse…

Valgus hakkab eredamaks muutuma…, ehkki veel aeglaselt…

 

Kuid… – ole selle ilma valguseks…, majakaks, mis on näitamas teed kaljude ja riffide vahel…

Majakas on alati metaforiks Valguse Töötajate jaoks…, Vanade Vaimude jaoks, kes on evolutsioneerumas uude olekusse, millist ei osatud kunagi oodata…

Olge kõige toimuva osa…, jälgige ja tunnetage seda… – kõik on reaalne

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Karma Nõukogu…, mul on küsimusi, kas saaksite mulle vastata…?

Kallis vaimsus…, oleme kuuldel…, küsi…

 

Hirm…, see on peamine küsimus…

Kogu oma elu olen tundnud hirmu, mis mõneti kaob peale mediteerimist…, afirmeerimisi, või vaadates filmi Saladus… – kuid peatselt ta naaseb tagasi…

Ma mäletan hirmu, kui olin 15 – 17 vana…

Siis ma arvasin seda tavalisena…, et selline hirm on kõigil…, nagu peavalu…

Kuid siis ma mõistsin…, kõiki halbu olukordi kooli aegu ma ise tõmbasin endale kaela…, oma mõtetega ja hirmuga… – seetõttu oma noorusaega ma õnnelikuks pidada ei saa…

Kindlat hirmu põhjust ma ei leia…, kuid, kui minus on hirm, inimesed tunnevad end minu juures pahasti…, peavad mind agressiivsena…

Koolis see kutsus esile viha minu vastu…

Olen istunud tundide viisi meditatsioonis…, püüdsin teha kontaktkirja… – õppisin ise kanaldama…

Kuid vastust mulle ei tulnud…

Ma näen, et ma ei ole üksi selline, kes on hirmul välisilma surve tõttu…

Mul juba pikemat aega puudub seesmine rahu…

Olen otsimas viise, kuidas vabaneda hirmust…

Olen palunud abi oma seesmiselt Minalt…, oma juhendajatelt…, isegi Jumalalt… – kuid ei ole pääsenud asjale lähemale…

Milles on minu hirmu põhjus ja kuidas sellest üle saada…?

Kallis vaimsus…, sa tõstatasid väga tõsise teema…

Hirm on tumeda ilma poolt teile manustatud programm…

 

Igas inimeses on kaks poolt… – valge ja tume…

Mõlemad pooled on funktsioneerimas vastavates arengu programmides…

Igaüks peab mõlemad programmid läbi tegema…, õppima neid juhtima…

Hirmu programm on teie võimaluste blokeerimise tulemus…

Ei ole midagi, mida te ei suudaks…, teile on kõik jõukohane… – seega… ei ole midagi karta…

Kuid sa oled unustanud selle… – seetõttu sellest kujunes keeldude ja blokeerumiste programm…

Inimene on kartmas surma, sellest kujunes ellujäämise instinkt…

Hirm on siiski väljapääs maatriksillusioonist…, kuid hirm on ka hoidmas teid jäigalt neis illusioonides…

On olemas kõrguste hirm… – kuid see hirm on sellest, et olete unustanud lendamise ja liuglemise…, olete unustanud, kuidas juhtida avarust ja aega…

Hirm on hoidmas teid püüust hakata taas arendama oma võimeid…

Teil on hirm mõistusevastase suhtes, segab teie maagiliste võimete arendamist…

Hirm on omalviisil stopp-tuli, mis hoiatab ohutsooni eest…

 

Kas need programmid on manustatud tumeda poole poolt…?

Kuid… miks lasti neil seda teha…?

Duaalsuse eksperiment vajas mõlema poole valdamist…, nii valguse, kui ka pimeduse instinkte…

Teie olete kasvamas kui nähtamatute jumalate rass, milline on võimeline juhtima mõlemat poolt ja kellele on allumas kõik…

Ilmaloovuses ei ole midagi juhuslikku, või ebavajalikku…

Duaalsuse areng viis tumeda poole loomiseni…, kõigi tema liigi erisustega ja hulgaga…

Nüüd teie ülesandeks on aidata ilmaloovusel saada võidu nende jõudude üle ja poolte üle…, viia mõlemad jõudude pooled endas kokku…

See ei ole kerge ülesanne…, kogu ilmaruum on ootamas teie arengut… – kumb neist võidab teie seesmuses…, kas suudate neid tasakaalustada ja juhtida…?

Üksikuid näiteid võidust on teie ajaloos olemas…

Kuid ühiskonnana olete veel kauged sellest…

Pimeduse ilmas on kaos…

Ilmaloovus on ootamas, kuna jõuate luua seal kord majja…

Olete aegamööda taas kasutamas oma maagilisi võimeid ja kõrvaldamas blokeeringuid…

 

Olgu…, oletame, et asi pimeda poolega on selge…, kuid… mõistmatu on teine…

Näiteks… manustatud surma hirm… – kuidas see aitab õppida oma tumedat poolt…?

Surma tegelikult ei ole olemas… – see on üksnes seisundi vahetus…, teadvuse vormi vahetus…

Tume pool ongi hirmude tallermaa…

Tume pool on alati täis hirmusid ja muid teadvuse viiruseid…

Seega… kui sinus, kui duaalsuse eksperimendist osavõtjas, on olemas tume pool… – siis sinus on olemas kõik tema programmid… – sealhulgas ka hirmud…

Sinult oodatakse, kuna õpid neid programme juhtima…

 

Milleks tarvis juhtida hirmu programme…, parem juba hävitada neid…

Esmalt neid tarvis õppida tundma, et näha, milliseid võimalusi on neis olemas…

 

Kas hirmud saavad anda mingeid võimalusi…?

Aga muidugi…, ilmaloovuses ei ole midagi kasutut…

Hirm võimendab adrenaliini eritumist verre, mis tõstab teie jõudu ja püsivust…

Samas… hirm töötab ka vastupidises suunas…

Ülesandeks on võtta sellest kasulikku…, ning… muundada seda, mis on segamas…

Ehk… – ilmaloovuse jaoks see on veel uurimata nähtus…

 

Ütlete, et mõlemad pooled, valge ja tume, esindavad inimeses oma programme…

Järelikult… ka valguse jõud on esindamas erinevaid programme…?

Pigem need on mitte programmid…, vaid plaanid ja perspektiivid…

Vahe neis on selles, et valguse poolt need ei ole peale sunnitud ja neis on teie vaba valik…

Teie enda valik on… – mida kasutada ja mida mitte…

Tumeda poole programmid on jäigad…

 

Olgu…, kas saate tuua valguse programmi näidet…?

Kasvõi emaduse programm, kus emas sünnib armastus lapse vastu…

See pigem ei ole isegi programm…, see on puhkemine…

Seega… – valguse programmid töötavad kui puhkemise programmid…

Need tõstavad inimest vastavatesse valguse voogudesse…

Pimeduse programmid töötavad sulgemisele ja on eraldamas valguse voogudest…

 

Kas ema saab seista sellisele programmile vastu…?

Muidugi…, näiteid sellele on palju…

See isegi ei ole vastuseis…

Kui sünnib laps…, siis emale avaneb lapsega ühesuse voog…

Enamus emadest liituvad selle vooga rõõmuga…

Nemad ise valivad selle, kuna see sünnitab neis sootuks uusi valguse voo tundeid ja elamusi…

Kuid siiski… – osa emadest keelduvad tunnetamast voogusid, kuna neis on hirmud nende vastu…

Nendes on valitsemas tumeda poole programmid…

 

Olgu…, miks siis juba lapsepõlvest on mõistusevastase suhtes hirm…?

Sa väljendasid õieti… – see on just mõistusevastane… – see on hirm oma jõu ees…, selles on peidus vägi, mis nõuab suurt vastutust…

Igaüks, kes on valdamas seda väge, peab esmalt õppima kasutama väe juhtimise programme…

Seega… et ületada hirmu programmid, tarvis esmalt õppida juhtima neid…

 

Kas igas inimeses vägi ei ole varjatud…?

On, kuid erineval tasemel… – vägi neis on tukkumas…

Kuivaid inimene läheneb väe piirile, temas süttib stopp-märk… – oht…

 

Kas oht tumedate jõudude vastu…, või inimese enda vastu…?

Oled jätkuvalt eraldamas… – see on üks ja sama…

See on oht tumedale poolele…, kui oht mõlema poole ühesusele…, kui oht oskamatule jõu kasutajale…

 

Miks ümberolevad tunnetasid minus hirmu…?

See on vanast pahede kogemisest…, eelmistes eludes oli kõigil vääriti jõu kasutamise kogemisi…

 

Tumeda jõu kasutamisi…?

Jõul ei ole värve… – see on üksnes jõud…, energia, mida kasutab igaüks teist erinevalt…, kas valguse või tumeda poole arendamiseks…

 

Ehk minus on kerkimas mälestused sellest, kus olen kasutanud oma jõudu vääralt…, teised tunnetavad seda minus kui minupoolset agressiooni…?

Nemad on tunnetamas agressiooni avaldumise võimalust…

Ära unusta…, olete kõik omavahel kvantiliselt seotud, ega ole kedagi eraldi olevatena…

Teisi sõnu… – kõik, mis on sinuga mistahes elus sündinud, informatsioon sellest on olemas kõigis, igas ühes… kui planeedi ühises kvantilises teadvuses…

Seetõttu iga sinu ümber olev teab intuitiivselt, milleni viis väär jõu kasutamine…

 

Milleni see viis…?

Agressioonini ja lagunemisele…

 

Kuidas sellest vabaneda…?

See ei ole lihtne protsess… – see nõuab pikaajalisi pingutusi… – kaitseprogramm on jäik…

Esimesena tarvis väljendada soovi õppida selgeks hirmu programm… ja pöörduda abi järel oma juhendajate ja õpetajate poole…

Soovi peab väljendama selgelt… – mida nimelt tahad saavutada…

Varajasemates eludes oled korduvalt väljendanud kavatsust avada oma jõudu…, kuid… millel olid erinevad tagajärjed…

Nüüd see on piiratud…, nüüd pead mõistma, mida nimelt tahad… – kas võtta vastu tumeda või valguse poole…, või luua jõudude tasakaal…

 

Soov on vabaneda hirmust…, hirmu programmist…

Just seda peadki väljendama…

 

Mida peaksin tegema, et vabaneda hirmu programmist…?

Esiteks… – võtta endale täieliku vastutuse kõige eest, mida oled kunagi korda saatnud…, võtta end vastu kõigi oma pooltega…, nii pimeda, kui valgega…

Teiseks… – hirmu võtta mitte kui midagi võõrast ja kasutut…, vaid tunnusta oma hirmu ja sukeldu temasse…

Hoolega jälgi, millal ta ilmneb, millistes olukordades…, jälgi, kuidas liigub sellisel juhul energia… – nii õpid juhtima energiaid…

Kui hirmude aegu energia on liikumas mingis suunas, siis tarvis õppida selle tagasi toomist…

Tarvis õppida tundma hirmu programmi, kui vahetut tunnistajat… – nagu teadlane, kes on uurimas mingit ilmingut…

See on pikaldane protsess…

Peamine… – ei ole tarvis võidelda millegiga… – üksnes… võtta vastu…

Kui oled midagi vastu võtmas, siis saad seda korralikult üle vaadata, uurida ja mõista…

Kui oled midagi eiramas, siis lükkad eemale võimaluse uurida seda…

 

Tahaks hoiatada sind juba ette… – hirmu programmid on püsivad ja tugevad…, seetõttu tarvis omada kindlameelsust ja usku…, kindlat usku oma tuleva jumalinimese jõusse…

Kui suudad ületada omad hirmu programmid, siis sinus avaneb sinu jõud…

Motiveerigu see sind…

 

Nüüd nägemisest…

Minu nägemine on -6…

Kooli aegu mul oli raske, kuna nägemine langes iga aastaga ühe taseme võrra…

Kui kool sai lõpetatud, siis ka nägemine lakkas langemast…

Seega… põhjus ei olnud füüsiline või bioloogiline…, vaid… suhtumises inimestesse ja ilma üldse…

Ma arvan, et ilm püüdis sellega mulle midagi ütelda…, kuid ma ei tahtnud midagi mõista…

Milles on siis asi…, miks nägemine langes…?

Kuidas parandada seda nüüd…?

Ma usun, et olen suuteline seda parandama…

Ilmselt oma käitumisega ja mõtteviisiga olin loonud hulgim negatiivseid olukordi endale… – kuid nüüd, mõistes seda, saan muuta, ning leida vastuseid sellele…

Kuid siiski… abi kuluks mulle ära…

Jah…, sinu mõistmine on õigel teel…

Nägemise langus räägib otseselt, et sa hoidusid nägemast midagi oma elus… – kõiges oli vastuseis…, ega tahtnud näha abi, mida olid suunanud sinule valguse jõud… – ega suutnud näha seda kelleski…, ei vanemates, ega sõprades…

Sa pidasid end üksikuna, ega tahtnud vastu võtta abikäe…

Kui inimesel on langemas nägemine, siis ta kui eraldab end, ega lase kedagi enda seesmusesse…

 

Miks see lõppes koos kooli lõpetamisega…?

Arengu programm oli maha võetud, kui ebaefektiivset sinu jaoks…

 

Samas räägite, et valguse jõud ei käivita oma programme…

See oli sinu enda vaimsuse ja kõrgema aspekti valik…

Valguse jõud ei sunni peale oma programme…, nemad aitavad vaimsusel läbida programme duaalsuse tihkuses…

 

Kuidas saaks parandada nägemist…?

Pead viima tasakaalu nii seesmise kui välise…

Kui need on tasakaalus, siis ka nägemine peaks taastuma…

Kui inimene on sukeldunud oma seesmusesse, siis areneb kaugnägemine… – sellega käivitub püüd eemalduda endasse sukeldumisest, ega jõuda tasakaalu…

Kui inimene on keskendunud enam välisele, siis temas areneb lühinägelikkus… – sellega käivitub püüd eemalduda välisest, et mitte tasakaalustada seesmist ja välist vastuvõttu…

Dioptriline seisund räägib tasakaalutuse seisundist…

 

Ma proovisin üht harjutust… – kujutlesin end vaasina ja püüdsin tunnetada selle tühjust…, püüdsin kutsuda sellesse sõbralikke olevusi, kes saaksid aidata ja midagi õpetada…

See tuli mul välja… – ma tunnetasin kedagi sisenemas sellesse ja täitmas kogu tühjuse…

Kuid see olevus kutsus minus esile seksuaalse tunde…

Kui lõpetasin keskendumise tühjusele, kõik kadus…

Olin pettunud… kõrval ei olnud ühtki juhendajat, ega saanud mingit tarkust…

Mis see üldse oli…

Kas tasub sellega tegeleda…?

Me ei soovitaks erinevaid harjutusi…

Sa isegi ei aima, milline vägi on sinus peidus, mida sa ei oska juhtida…

Mis on sinu arvates sõbralikkus…?

Igaüks mõistab seda omal viisil…

Ka olevus, keda kutsusid oma tühjusesse, pidas end sõbralikuna…

Kuid sa ei määranud suhtluse piire, sellega andsid temale täieliku õiguse…

Sa lõid suhtluse vormi ja kutsusid teda sellesse…

Olevusel, kes tuli sinu kutsel, olid heasoovlikud kavatsused anda sulle uut seksuaalset kogemist… – seda sa ka said…

Kas selle juures sa kutsusid juhendajaid, või õpetajaid…?

 

Olete kõik kui väikesed uudishimulikud lapsed, kes ei tea, mida teevad…

Olge ettevaatlikud…

Mistahes kutse on vabavoli akt…, mida keegi ei saa rikkuda…

Kindlasti sulle tuli sinu õpetajate poolt märke, et ei tasu seda teha… – sa eirasid seda…

Tegelikult sa kutsusid loodud tühjusesse kõiki soovijaid…

Tulid just need, kellel oli mingi soov anda midagi edasi ja oli sinu nõudlusele vastavuses…

 

Esiteks… et luua kontakt oma õpetajatega, tarvis vabaneda kahtlustest, kuna need on segamas ja töötavad blokeerivate programmidena…

Teiseks… tarvis luua tasakaal seesmise ja välise vahel…

Kuid peamine…  – tarvis uskuda…

Tegelikult saad signaale ja informatsioone pidevalt…, kuid millegi tõttu ignoreerid neid…, või loodad saada seda mingil kindlal kujul… – kasvõi kanalduse teel, kirjalikult…

Automatkiri annab suuremat usku ja võimet mõistuse väljalülimiseks…

 

Kanaldus on eriline leping vaimsusega, mis sinu puhul ei ole veel sõlmitud…

Kuid sellegi poolest… – igaüks teist, kaasaarvatud sa ise, olete võimelised kuulma oma juhendajaid ja kõiki ilmaruumi olemusi…

Selleks tarvis avaneda sellisele kuulmisele…

 

Me mõistame, et see kõlab sinu jaoks kui paljad sõnad… – kuid teisiti seda ütelda ei ole võimalik… – üksnes avaneda ilmale…

Kas oled valmis avanema ilmale… täienisti…, puhkema temale, ilma hirmuta ja kahtlusteta…?

Kui oled selleks valmis… – siis ka avaneb kõik…

Seni oled suletud…

 

Olen abielus…, kuid mõtlen lahutusele… – igaljuhul…

Mõtlen abielule ühe neiuga…

Kas on selleks võimalusi, perspektiivi…

Muuta elu radikaalselt on alati raske…  – seetõttu mind huvitab üldarvamus selle kohta… – kas ta jääb minu ainsaks, või mitte…

Ma muidugi mõistan, et kõik oleneb minust…, kuid ega soovitused ka ei segaks….

Oh, inimesed…

Teile on antud vabavoli…, kuid te püüate oma valiku alati seada kellegi teise õlule…

Miks…?, mis mõttega…?

Olete tulnud kehastusse, et proovida järgi kõiki vastuvõtu vorme… – selleks on teil ka vaba valiku võimalus…

Miks keegi peab tegema valiku teie eest…?

Selliselt te ei õpi tundma ilma kogu erisust…

Selliselt te ei õpi tundma ilma vastuvõtu võimaluste rikkust…

Kas saate selliselt luua oma isiklikku loomispilti…?

See oleks kui kunstnik, kes on alati palumas kedagi maalima tema eest…

Ta ei ole siis kunstnik…

Kas mõistad…?

 

Anname sulle soovituse… – pööra olukord ring… teistpidi…

Kas oled valmis saama sellele neiule ainsaks…, just selles mõttes, mida panustad sellesse mõttesse…?

Kui jah…, siis küsimus on lahendatud…

 

Kuid te ei suuda mõista üht lihtsat asja… – ainsaid ei ole olemas…

On üksnes… teie võime, või selle puudumine…, teha sellest partnerist oma poolt… ainsat…

Seda teete üksnes ise…, aga mitte keegi väljastpoolt…

Kui sinus puudub armastus…, siis seda ei ole ka sinu ümber… – see on seadusena…

Kui sinus on olemas armastus… – siis seda on ka sinu partneris…

Kas oled suuteline süütama armastust oma partneris ja säilitama armastuse kollet…, selle tuld…?

Ega asjatu ole ka väljend… – perekondlik kolle… – see on otseses mõttes…

 

Kui igaüks on suuteline süütama teist…, siis see igavene tuli ei ole kustutatav…

Kas oled suuteline säilitama armastuse igavest tuld enda seesmuses…?

 

Miks sa ei suutnud seda teha oma naisega…?

Leia põhjust sellele enda seesmuses… – muidu see õppetund hakkab sul korduma seni, kuni pole seda läbinud…

Uus võimalus on üksnes uus võimalus…, kuni sa ise ei muutu… – seni ta jääbki üksnes uueks võimaluseks…

 

Tänan õppetunni ja informatsiooni eest…

Me täname sind…

Püsi Looja valguses…

Me armastame teid…

SElena

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Olen juba maininud, et tean, kes on istumas siin ja kuulamas…

 

Teadvus on võimeline pikendama elu

Kui vana teie arvates olete…?

Tahaks anda teile mõned alustõed…

Seega… kui vana olete…?

Kindlasti reageerite sellele küsimusele lineaarselt…

Te ei küsiks seda oma kehalt…, vaid loendaks kalendrist aastaid, alates sünnist…, ning saaks oma vanuse aastates…

Kuid see arv ei ütleks midagi reaalse elu kohta…

Ajaloos on olnud aegu, kus elu keskmine iga oli 40 ringis…

Kuid tänavu see ulatub 80’ni…

Kas teie keha on sellest teadlik…?

 

Mis määrab teie vanuse

Kui vana teie arvates olete…?

Seega… kus piiril olete teie poolt oodatud elu ulatusest…?

Küsiks veel… – kes on kujundamas oodatud elu ulatust…?

Seda räägin selleks, et kujundada teis mingit informatiivsust…

Teie elu kestvus ei ole teadlaste poolt määratav mingite numbrite kombinatsioonidega ja mõõtmetega…

Kõik, mida olete oma elu jooksul teinud, üksnes – eksisteerisite…

Eksisteerisite, kuulates, mida teile on räägitud teie elu pikkusest…

See pidi andma teile ettekujutust selle kohta, kus asute skeemis, mis määrab teie võimalikku ea pikkust…

 

Minu partner ütleb… – ja nüüd pöörake lehekülg

Inimkeha on kujunenud selliselt, et on võimeline elama sadu aastaid… – selline on tema disain…

Põhjusena, miks ta ei saa elada nii kaua, on tema teadvus, mis ei ole veel tõusnud sedavõrd, et uskuda oma võimesse elada üle 80 aasta, mis on tänavune piir… – kuigi disainis on sadu aastaid…

Kui küsiksite oma kehalt tema vanuse kohta… – siis tema, lugemata kokku aastaid, teab oma vanust…

Kriminalistikas on olemas testid, kus keha ise saab ütelda oma vanust…

Selle juures on üks huvitav fakt… – testid võivad näidata isegi vähimat vanust…

Keemilised testid on mõõtmas inimese tervist…

Seega… – keha on teadlik sellest, mis oli alates sünnist, kuni tänase päevani…, ja miks ei saa funktsioneerida endisel viisil…

Selline test saab ütelda, kus keha asub elupikkuse skaalal…

Milline on keha vanus… – selle kohta teil ei ole mingit aimu…

Seda tuleks küsida kehalt endalt…

Kui keha saaks seda teha…, siis millega ta mõõdaks…?

Kas on võimalik selline asi, et ise olete võimeline mõjutama oma elu pikkust…?

Mis oleks, kui ise määraks oma vanuse ja elu kestvuse…?

Selline asi ei vasta mingitele teaduslikele ettekujutustele elu pikkuse kohta…

 

Paljud teie seast on teadlikud, millest räägin…

Nendeks on vanad vaimsused… – nemad teavad, millest räägin…

Nemad väidavad, et nende keha ütleb… – ta on veel väga-väga noor, võrreldes aastate arvuga, mida on elanud planeedil…

Ma tahaks, et te kujutaks seda selgelt endale ette…

Kui tõemeeli oleks selline võimalus…, siis millisel viisil ta saaks olla noorem, kui näitavad arvud…?

Mis oleks, kui mingil viisil nulliks oma keha seesmise kella lugemise… – selle abil, kuidas mõtlete või tegutsete…?

Siis saaks ütelda teile järgmist… – kallid…, sellega, millega mõtlete, sellega saaksite juhtida oma surma aega…

Kuidas teile meeldiks selline asi…? (Krayon muigab)

Keegi ei taha rääkida ajast, millal temal tuleb surra…

Surm on vältimatu…, te olete sellest läbi käinud palju kordi…, taas ja taas…, vältimatult…

Miks siis mitte nihutada seda edasi…?

Mis mõtet on järgida kellegi keskseid statistilisi graafikuid…?

 

Teadvuse juhtiv roll

Mul on kavas jagada teile mõningaid tõdesid… – väga sügavaid tõdesid…

Ärgu olgu teile üllatusena, kui kord teadus jõuab selleni ja ütleb, et nemad on teinud mõningaid avastusi…, sedavõrd hämmastavaid, et neid on võimatu uskuda

Ma tahaks, et sellisel juhul te meenutaks tänast sõnumit ja loeks seda taas üle…

 

Elu kestvus on juhitav tervikult ja täienisti teie teadvuse poolt… – nii see on… punkt

Leidub neid, kes vaidleks vastu… Krayon…, miks sa arvad nii…?, miks arvad, et saab seista haigustele vastu….?, see ei lähe kokku sellega, et inimene on võimeline nakatuma haigustesse…, eriti kohtades, kus kõik on ohustatud mingite haiguste poolt…?

 

Paraku see ei jõua veel teieni…, eriti, kui olete intellektuaal, kes leiab vastupidiseid argumente…

 

Ma siiski pakuks teile mõtisklusteks nelja asja, millised võiksid teha teie elu pikemaks…

Ma siiski küsiks…, kuidas inimolevus, kellel on kõrgem teadvus, saab üldse nakatuda mingisse haigusesse…?

Tema rakustruktuur näeks koheselt hetke, kus on haigestumise võimalus…, ta teaks, kuidas toimuda, et nakatust ei sünniks…

Kas on raske mõista, et teadvus teab koheselt, kuidas toimida nakatusega…

 

Kui jutt käiks tervendamisest…, siis kuidas selgitate seda, mida näete kõikjal üle planeedi…, kuidas selgitaksite spontaanset tervenemist, mis käib sedavõrd kiiresti, et haigus lahkub koheselt…, igaveseks…?

Kas olete kunagi mõelnud, et see võiks olla midagi sellist, kus inimteadvus ütleks mingil sakraalsel hetkel… – ma ei taha enam, et see käiks selliselt, kui on käinud seni… – ma tahan olla jätkuvalt planeedil…

(Krayon läbi rõõmu) Kogu keha, kõik tema komponendid nõustuvad sellega üksmeelselt…

Sellisel juhul kõik haigused lahkuvad sootuks…

 

Kas olete kunagi mõelnud, et selliseid imesid saab teha inimene ise…?

Selline võim on teil olemas… – olete kunagi sellele mõelnud…?

Sellele, kuidas mõtlete…?

 

Neli punkti mõtisklusteks

 

  1. Esimene punkt… – kes te olete…?

Enamusel ettekujutus endast on see, mida rääkisid neile nende vanemad…

Paljud teie seast on saanud suurepärase kasvatuse…, paljud ka mitte…

Mida on teie vanemad rääkinud teile…, veel enne, kui olite võimelised midagi valima…?

Mida olite näinud, või üle elanud, mis aitaks teil mõista… – kes te olete…?

Kas on teile räägitud, et olete võimelised kõigeks…, või hoopis on räägitud, et te ei ole võimelised millekski…?

Ehk see võiks olla risti-vastu teie kujutlustele…

 

Kuid ma siiski täiendaks seda…

Kui olite juba vanem, saite ise teha otsuseid, käisite pühakodades pühapäeviti, et kummarduda ja palvetada… – milline oli teie reaktsioon siis, kui teile räägiti, et olete tulnud põrmust…?

Kes te siis olete…?

Kas usute, et olete tulnud kannatama…?

Kas usute, et kannatus on see, mida Jumal tahab teile…?

Kui jah… – siis üksnes seetõttu, et teile on räägitud nii

 

Paljud teie seast on ärkamas eneseteadvusse…, hakkavad mõistma…, et kõik ei ole päris nii, kui oli räägitud…

Et neile ei ole räägitud, milleks nemad on võimelised…

Kuid – vau – siin ma olen ja olen tegemas seda…

Mõnedki on tervendanud end… – vau

Kas on keegi rääkinud, et olete võimelised selleks…?

Keha ise hakkab reageerima ja pöörama teie tähelepanu… – see oled ju sa ise…, sa ise

 

Siin on neid, kellel oli tarvis seda kuulda… – otse nüüd ja siin…

Teie keha hakkab reageerima selliselt, kuidas hakkate võtma end…

Kui arvate end eimiski olevana…, siis ka elu ei ole pikk…

Kui arvate, et olete siin kannatuste nimel…, siis keha kuuleb seda ja nõustub sellega… on valmis kannatusteks...

 

Kes tegelikult olete…, tõemeeli… – kes te olete…?

 

Mis oleks, kui virguks ja ütleks… – olen suurepärane…, olen Keskse Lätte loovus…, minus on olemas Vaimsus, milline on eksisteerimas igavesti

Vaat, kes ma olen…

Ma kavatsen jääda siia seni, kui tarvis…

Keha…, kas kuuled mind…?

 

Keha kuuleb seda ja temal on enam energiat…

Ehk saaksite kuulda isegi oma rakkude koosolekut, kuidas seal arutatakse… – kas kuulsite…, me saame elada hulga kauem – hulga kauem… – kas kuulsite…

Kõik hirmude ja haiguste hullumeelsused kaovad…

Kas panete tähele…, oleme võimelised kihutama minema kõik, mis on häirimas meid…

Inimene ise on juhtimas meid…

 

Teie enda sakraalsus hakkab juhtima oma keha… – selline on alustõde…, ja see oli esimesena

Milline olete… – kas saab olla kuidagi teisiti, kui mitte suurepärasena…?

Kust see on tulnud…, kes ütles seda…?

Mõelge, kes on rääkinud teile, et olete suurepärane…?

Teie arvates… – ilmselt keegi see, keda olete usaldamas

Ehk nemad isegi ei teadnud seda…, ega tea senimaani…

Ma tahaks, et te istuks, kuulaks ja püüaks mõista… – kõik see on reaalne

 

  1. Teine punkt… – mida arvate oma möödanikust…?

Hiljuti andsin sõnumi, milles kutsusin teid unustama kõike möödanikus toimunut…, kõike, mis võiks häirida teid ja teie südant…

Siis räägitu sõnum ja tänavune, on erinevad…, kuid need on omavahelises seonduses… – Juhised Akašidele, ehk… suurpuhastus enda seesmuses (2018.03.04)

 

Kui ma istuks kellegi kõrvale ja paluks rääkida oma möödanikust…, siis ta ehk räägiks… – Oh häda…, mul on rõõm olla täna siin… kuid… oh häda… – kogu minu möödanik on olnud üks õuduste jada…

Minuga on juhtunud asju, mida parem mitte meenutada…

Mind on sageli meelitatud ja petetud…, süda on olnud lõhkemas…, olen pugenud košmaarsetest tihnikutest läbi… – kuni jõudsin lõpuks selle hetkeni…

(Krayon muiates) – on jäänud vaid lisada… – ma vist suren varsti

 

Nii võib ka juhtuda…, ehk isegi kiiremini, kui arvata võib…

Kuid…, kui räägiks mulle oma möödanikust hoopis nii… – Ma olen pidevalt kokku puutunud teatud väljakutsetega…, kuid minu suursugusus on juhtinud mind sellest läbi… – ma teadsin, kes ma olen ja kust olen pärit

On olnud mõned pettumused ja paar reetmist, kuid need ei olnud minu probleemideks…

Ma taastusin neist peatselt, kuna ei kannatanud nende pärast… – ma olin teadlik, kes ma olen…

Olen läbi käinud planeedi vanast energiast ja olen jõudnud tänavuse tasemeni…

Ma olen teadlik, mida teen…, olen suursugune

 

Kas sinu tulevik oli selline…?

Kui mitte…, siis ehk võiks olla selline…?

Kas oled võimeline ümber mõtestama seda, mida oled rääkimas teistele…?, ning väljendama seda positiivse vaatenurga alt…?, et su keha saaks kuulda fakti, et sa ei ole tulnud siia kannatama

Sa võid ütelda, et oled kannatanud möödanikus…, kuid need on kõigest sõnad, milliseid olid harjunud kasutama…

Muuda nende mõtte…, kujunda ümber…

Kuna oled suursugune, siis oled sellest kõigest läbi käinud…, ega ole enam tarvis sellest taas läbi käia, ei üheski järgnevas kehastuses…

Ärganud Akašid juhivad sind sellest kõigest mööda…

Selline on teie suursugusus, mis on evolutsioneerumas veelgi suuremaks suursuguseks

Mõelge teisele punktile… – mida ja kuidas mõtlete oma möödanikust…

 

  1. Kolmas punkt… – mida mõtlete oma tulevikust

Te ehk juba aimate, et juttu tuleb tulevikust…

Leidub neid, kes püüavad väita, et see peaks olema sama, kui oli minevik…, selles võivad olla samad ebameeldivused…

Me vastame neile… – egas midagi…, nägemiseni… – kohtume tulevikus… (üldine naer), ehk teil saab õigus olema…

Teie seas on neid, kes on kartmas tulevikku…, nemad isegi ei arva, et jõuavad sinna…

Nemad, pöördudes iga oma raku poole, väidavad… – meid kindlasti ei ole seal

Teie kehad on kuulmas kõike, mida räägite…

 

Kas tead oma tulevikust…?

Muidugi mitte…

Kuid… kas sinu valgus ei käi sinu ees…, valgustamas rööpaid sinu ees… – igal järgneval päeval…

Kas oled võimeline saatma oma valgust kõigele, mida oled nägemas… muutma kõike valguseks…?

 

Mida loodad saada homme…?

Homme tuleb valgus…

Aga ülehomme…?

Ma ei ole veel seal…, kuid, kui homme on valgus…, siis ka ülehomme on mul valgus…

Ma olen – Valguse Töötaja…, olen Suursugune…, ma olen levitamas Valgust kõikjale, kuhu ka ei läheks…

Ma olen see, kes ma olen…, minu tulevik on kajastamas seda…

 

Sinu keha suundub edasi… ta ütleb… – vaata aga…, sa siis kavatsed elada pikka elu…?

Las kõik su keha komponendid töötavad kahasse…

Sinu DNA on programmeeritud kuulama sinu teadvust…

Kas paned tähele… – kõik sinu DNA geenid on programmeeritud kuulama sind…

 

Mida sa räägid neile oma tuleviku kohta…?

Kas sa ei ole täis hirmu…?

Kas on sul võimet kõike, mis jõuab sinuni, võtta kui uue ja peamise väljakutsena…?

Ehk saaksid mõtestada kõike ümber… – ma kavatsen minna tulevikku omas kaunis valguses, mis on läbistamas isegi eesriiet…

Mul on kavas elada siin veel kaua aega…

 

Ma ütlen teile, mis toimub siis teie seesmuses, teie raku struktuuriga, kui olete jõudnud edasi… – te hakkate kuulma oma Kõrgemat Teadvust…

 

Teie seesmuses on protsesside süsteem, mis haarab kaasa ka immuunsüsteemi

See hakkab muutuma ja kinnistuma…, muutub selliseks, et ükski haigus ei saa jääda külge…

Ta on teadlik, et kavatsete jääda kauemaks…, seetõttu tuleb teha tööd…

Ta on teadlik, et olete tegemas tööd valguses…, et just seetõttu olete siin…

Kogu rakustruktuur on teadlik, mida olete mõtlemas ja rääkimas… – kuidas pikendada oma elu paljudeks-paljudeks aastateks… – vastupidiselt arstide prognoosidele…

 

  1. Neljas punkt

Seda punkti kavatsesin anda esimesena…, kuid annan siiski viimasena…, kui sõnumi lõpetuseks…

Jah…, seda on raske kirjeldada…

 

Kui mõnda aega tagasi olin Hawaiidel, rääkisin teile kaunist Plejaadlaste õpetamise viisist…

Siis rääkisime roolirattast, mida nemad kasutasid näidisena, et õpetada aluste aluseid… – inimlikkust… (Õpetamise ring – 2017.12.20-22)

Rooliratta üks käepidemetest oli seotud otse elu pikkusega…

Kuid see nähtamatu suhe on varjatud teie eest… – te isegi ei oota sellist seoste olemasolu…

Rääkisin, et olles lastena, sellele ei pööratud suurt tähelepanu…, kuid… saades suuremaks, suhe sellesse muutus…

 

Kord andsin teile sõnumi, kus oli juttu asjadest, millised pääsevad eesriidest läbi puutumatult…, eesriie oleks neile kui läbipaistev…

Üheks neist asjades on… – naer

 

Mida arvate…, kas olete eesriide tagustes naermas…?

(Krayon naerdes) Pidevalt… – kuid omal viisil…, mitte nii, kui siin…

Seda võiks ehk kirjeldada järgnevalt… – teie nimi valguses on pidevalt sillerdamas rõõmu ja naeru värvide rikkuses…

Sama on tegemas ka mõistmine… – ta teeb teid vabaks ja rahulikuks sedavõrd, et tahate, et see kõlaks üksnes laulus, rõõmus ja naerus… – nii, nagu tegite seda lapsepõlves

 

Lapsepõlvest paremat ei olnud midagi…, seal ei olnud mingeid muresid…, saite joosta ja hüpata, kuni lubati olla väljas…

Märgates putukat või sitikat, võisid südamest naerda…, ta oli nii naljakas…

Võisid vahtida taevasse vahetu naeratusega, tundes huvi selle sina vastu…

Esimene lumi oli täis salapära ja võlu…

Kõik oli sedavõrd imeline, et oli soov naerda südamest kõige üle…

 

Kallid…, kuidas küll rääkida teile sellest…?

Kuigi see ei ole säilinud sinus tänase päevani, kuid su keha on teadlik sellest… – ta ei saagi elada nii pikka elu, kuigi oleksid tahtnud…

Sinu seesmine laps ei ole midagi sellist, mis peaks tingimata olema sinus… – ta kas on, või… ei ole…

Kui teda ei ole sinus…, siis peaksid ta üles otsima enda suursugususes… – siis ehk saaksid kätte ka oma rõõmu ja naeru

See peaks olema kõige esmasemaks asjaks, mis peaks sinuga sündima…

Sul ei ole tarvis olla peidus kusagil kaugeimas nurgas…

 

Kui leiate end olukorras, millises ei ole kunagi varem olnud… – kas naeratate sellele…, või olete jätkuvalt süngena, tundes hirmu uue ees, teadmata, kuidas asjad siin on käimas…?

Kui olete minemas mingisse asutusse, kus peate täitma huniku pabereid… – kus on siis teie seesmine laps…?

Või ta on juba seal ja kiikamas paberitesse…, ning tundmas rõõmu… – see on väga huvitav…, lihtne on täita kogu huniku jagu... – seda tänu sinu suursugususele

 

Kas oled suuteline märkama oma seesmist last ja ühilduma temaga…, mõeldes… – ma olin ise see…, küll oli hea siis… – ja see on jätkuvalt minus...

 

Kas on rõõmu sinu elus…?

Kui seda ei ole, siis see on teada sinu kehal…

Rõõmuta ja pidevalt kaeblev inimene, kes ei oota tulevikult midagi head, omab sellist immuunsust, mis lausa tõmbab ligi kõiksugu haigusi… – haigused, kus te olete…, tulge ligi, ehk isegi… alatiseks…

 

Praktiseerige kõiki nelja punkti…

Teile sai räägitud absoluutsest tõest

Kasutage neid kõiki koos…, kõiki nelja asja…

Lugejate ja kuulajate seas on neid, kes on suutelised pikendama elu mõne-kümne võrra…, olla tervena kuni elu lõpuni…

 

Vanad vaimsused, te elate kauem, kuna teil seisab ees õppida neid asju…

Teades neid asju, millest räägin, suudate sellega hakkama saada…

Mõneti ehk mõnele on kohane varajasem surm, et naaseda ja viia lõpuni asju, mida ei olnud suutelised täide viima vanades energiates…

 

Ma räägin keskmise elu pikkuse tõusust…, asjadest, millised on teile kättesaadavad juba praegu…

Andsin teile üksnes nelja salanippi…

 

Tänase päeva jutt oli koherentsusest…, kooskõlastusest…

See oli pühendatud  sellele, kuidas ja millega saab mõõta Teadvust, milline on võimeline selleks kõigeks…

Ka teadlased jõudsid järeldusele, et Teadvus peaks olema midagi füüsilist

Sai räägitud teile füüsikast ja keemiast…, kuidas Teadvusel oleks võimalik nende abil jääda siia pikemaks ajaks…

Mõelge… – kes te olete… – see ei ole kuigi raske…

Kallid…, see oli Plejaadlaste õpetuste aluseks

Teadvus on valitsemas üle kõige… – rõõm ja naer on võtmeteks sellele

 

Lahkudes siit, võtke need tõed kaasa, kuigi mõned neist võivad olla teile uudsena

Praktiseerige neid…, ja jälgige, kuidas paraneb teie enesetunne…

Aeg on selleks käes

 

Ma tahaks, et te jätkaks elamist… – veel pikka-pikka aega…, pikka aega…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »