Feeds:
Posts
Comments

Archive for May, 2018

Adironnda – Marilyn Harper

Kas pole kena päev teie jaoks…?

Meeldiv näha teid teie jumalikus energia säras, mis on levimas ja kandumas mööda teie ilma…

Kallid Valgusolevused, täna 3:3 päev (3 märts)…, see on kõige harmoonia päev, millele lisandub 8 (03.03.2018: 3+3+2+1+8=17, 1+7=8).

See on teie teadmiste külluse märgiks…

 

Te isegi ei tea, kuivõrd meeldib meil koos Krayoniga, läbi Lee Carroly, elada läbi need asjad…, sellega aidata teil mõista ja tunnetada end palju paremini, kui keegi teine üle kogu ilma…

Olete siin selleks, et paremini teada saada, kes te olete…, milleks olete siin…, milline on teie siin olemise eesmärk…, milline on teie missioon ja mida olete tegemas…, mida olete õppimas, et mõista toimuvat planeedil…

 

Teie päritolu on ilmselt muudelt planeetidelt…

Mõistke siiski ühte… – meie missioon on aidata teil saada teada, kes te olete…, aidata teil tuua teie ellu rõõmu, mis on teie õiguspärane juba sünnist…, leida armastust, millele on teil õigus juba sünnist…, aidata mõista tarkust, milline on meile teada ja milline on peidus teie seesmuses…

Teil on tarvis leida selle…

Kui olete tutvunud kõigega ja avastanud selle…, siis ärge imestage… – see on teie oma…

 

Te ehk mõtlete… – Marilyn…, kust tuleb selline tarkus…?

See tuleneb teist endist…

Kuid te peate end siiski eraldatuna Tarkusest ja olete tunnetamas, et olete kauge sellest…

Oleme siin, et kinnitada teile… – te olete ühene kõigega siin olevaga…, teil on olemas võimalus leida sellele kinnitust…

Me näitame teile mõningaid atribuute, mis aitavad teil mõista kõike seda…

 

Teid ehk võiks üllatada esimene atribuut, mis aitab näha, kes te olete…

Püüdke leida vaikne koht, istuge sinna ja püüdke mitte lobiseda mõtteis, mis on teil harjumuspärane…

5…, 10…, 15 minutit päevas… – ei ole oluline, kui kaua suudate…, püüdke olla üksnes rahulik, kuni aju suudab lahti saada ajast…

 

Seejärel pange kirja…, käega…, mitte sõrmeotstega klaviatuuril…, vaid paberile…

Paberile kirjutamine kõrvaldab kogu prahi teie ajust ja paigutab paberile, mida ise ei loe kunagi üle…

Selline tegevus võib olla eriline…, kasvõi poodi mineku nimekiri… – mul tarvis minna toidupoodi, kus meeldis mul eile…, mul tarvis osta porgandeid…, bla-bla-bla

Kui kirja on pantud kogu bla-bla-bla…, see on normaalne, kuna kogu bla-bla-bla lahkub ajust paberile…

Parem olgu see kõik paberil, kui aju mälus…

Peale selle…, kui olete istunud vaikuses, lobisemata, vaid ladudes kogu bla-bla-bla paberi hunikusse… – siis läbi selle tegevuse hakkab esile tulema tarkus…

Ja kui kõik on korras, siis ka vastusega ei lähe palju aega…

 

Seejärel… – pange käsi südame kohale, hingake sügavalt sisse ja kuulatage meid…

Silmad võivad olla kinni või lahti, kuidas on mugavam…

Me aitame teid küsimustega, milliseid tuleb teil korrata…, avamata suud, kuna suu avamine hajutab teie energiat…

Korrake küsimust seesmiselt…

Tehke veel kord sügav sissehingamine…

Mis on see, mida saan teada, olles suurimas õndsuses ja rõõmus minu jaoks..?

Mis võimaldab mul teada saada miskit enda kohta…?

Mis on see, mida saan teada, olles suurimas õndsuses ja rõõmus minu jaoks…?

Mis võimaldab mul midagi teada saada enda kohta…?

 

Hingake sügavalt sisse…, veel ja veel…

Kallid…, kogu teadmine on teis… – see on seesmine tarkus, mis on tallel teis…, milline saab tõusta pinnale, kui mullike…

Ehk teie ego püüab ütelda teile… ja mina ei ole midagi kuulnud sellest

Kuid ego ei ole kuulamiseks

Kallid…, kuulamiseks on süda…

Selleks palusime panna käsi südamele, mis aitaks meenutada, et olete südamega hääles…, see tuletaks teile meelde teie armastust…, teie enda tarkust…

Ehk meenuks siis teile, kelleks olete sellel planeedil… – Valguse Jumalikuks Olevuseks

 

Kogu oma tee oleme läbi teinud teie nimel

Oleme uhked, et saame olla teile kõrval…, olla teie armastuses…

Me tajume armastust teie energias…, me tajume teid Marilyn-vahendaja südames…

Meie sooviks, et püsiksite tingimusteta armastuse olekus…, tajuks seda ka ise…

Taas sügav sissehinge…

Meil vägagi meeldib kohtuda teiega ja tajuda teid…

Me väljendame seda tervitusega Namaste (minu seesmine jumalikkus on langetamas pead sinu seesmise jumalikkuse ees)…

Namaste…

 

Krayon – Lee Carroly

 

Ma tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon Magnetilisest teenistusest

See on reaalsuse kontrolli aeg toimuvale siin ja praegu…

Ajal on mitmeid atribuute, mis soodustavad seda…

Üks neist on olemas ka siin istujatel ja kuulajatel…

See atribuut on ka neile, kes, enda arvates, kuulavad sõnumeid hiljem

See nüüd atribuut on teile…, ja neile, kes kuulavad hiljem…

Nii ühed kui teised on kuulamas nüüd… ühed kui teised on tajumas sama energiat…

Milline nüüd on siis nüüd…?

Ma tahaks, et te küsiks endilt… – mis on toimumas otse nüüd…?

 

Ehk räägiks neist kahest nüüd teistes aja raamides…, katsume kuulda, kust tuleb see hääl, kui keegi palub uuesti kuulata seda…

Mu kallid…, see ei ole see, mida saaksite teha…

Te teate, kes te olete…, ja see on vastuvaidlematu fakt…

Neile, kes on kuulamas ja on ärkvel, on kerkimas pilt… – olete istumas ja kuulamas transis inimest, kes justkui vahendaks mingit olemust mingist kohast, milline on mõistatuseks inimestele…

Te teadvustate seda ja ütlete… – see ei ole minu jaoks…, kuigi ma istun siin ja kuulan kui kingitust, mis on sama ka minu kõrval istuja jaoks…

Ma ei taha olla ulmelise asja osa, mis oleks kui pilvedes hõljumine

See ei ole see, mis huvitaks mind…, ja ma ei ole sündinud siia teiste jaoks

 

Kui võtta seda tõsiselt, siis nüüd tulevad tõsised küsimused…

Kallid…, mis pehmendaks teie südameid…?

Ma küsin seda neilt, kes võtavad seda kõike pilvedes hõljumisena…

Kas usute armastusse…?

Kas olete armastanud last, või kedagi teist…?

Kas olete tunnetanud looduse kõikehõlmavat armastust…?

Kas teil ei ole olnud mingit looma, keda saite hoida käes ja emmata…?

Kas te ei ole kunagi tundnud end pilvedes hõljumas…?

Kas märkate, kuidas ma arutan seda…?

Toolil istuv inimene on kanaldamas sõnumit väljaspool olevalt olemuselt…

Teatud määral teil kõigil on midagi taolist…

 

Ma räägin teile sellest, millega ehk te ei ole nõus…

Mõlemad nüüd on hõljumas pilvedes…

Neis on seda, mida iga inimene on suuteline hindama, kui armastuse energiat, mis on väljumas selle raamidest, mida aju saaks ise genereerida…

Mõneti see tuleneb loodusest…, mõneti tuleneb suhetest loomadega või lastega…, ehk isegi siis, kui kaks inimest vaatavad teine teisele silma…, tajudes seletamatut sidet…

 

Kallid…, te alles hakkate üle elama seletamatut kaunidust, mida oleme teile edasi andmas…

Teil ei ole tarvis hankida Krayoni raamatuid, ega kuulata muid kanaleid…

Tarvis olla tähelepanelik selle suhtes, mis on armastuseks teie vastu…, selle suhtes, millega saate avada end täielikumalt, et mõista muid asju veelgi enam, millised ei olnud sellistena teie  jaoks kunagi…

 

Kogu inimkond on kaasatud üleminekule…, olenemata sellest, kas ta usub sellesse, mis tuleb läbi toolil istuva inimese…, või mitte…

Need, kes tulevad vaimsetest süsteemidest, kellel on reeglid, millised ei luba tulla sellistesse kohtadesse… on siiski kaasatud unistusliku jumaliku armastuse protsessi…, armastusse looduse vastu…, kauni energia vastu, milline on voolamas inimeste vahel…

See on väljumas veendumuste raamidest, ning on kasvamas millekski grandioosseks, mis on hõlmamas igat inimest planeedil… – see on küsimas… – kes te olete?

 

On olemas paradigmade nihe, milline võimaldab ütelda siin istujatele… – see on lausa kõigi unistus tunnetada midagi sellist…

Ka istujad võivad seda tunnetada, teadmata, mis see on…

Teil ei ole tarvis naaseda…, ega ole tarvis panustada end sellesse, mida peetakse esoteeriaks.., või Uueks Ajastuks (New Age)… – pigem panustage end selle mõistmisse, mis asub teie endi seesmuses, on sünnitamas mõistmist ja armastust… – järgige seda püüdlust…

See viib teid otse Loomislätte juurde…

Tuhandeid ja tuhandeid inimesi, kes ei ole kunagi tõstnud oma jalga kultuste ruumidesse, et teha palveid… usuvad Kõigevägevamasse Jumalasse, kui planeedi Loojasse, kuna on järgimas oma seesmist jumalikku loomust… – nemad on teadlikud sellest…

 

Kord Lõuna Ameerika Aconcagua mäel ma väitsin, et kõik alpinistid on uskumas Jumalasse…

See on fakt, kuna nemad hakkavad suhtuma sellesse, kui armastusse Gaia vastu…, looduse vastu…

Kõiki neid asju nemad võtavad sügavuti…

Seistes mäe tipus, tunnetavad end kui nirvaanas…, eufoorias…

Nemad on kümblemas armastuses enese vastu…

Selles ei ole midagi egoistlikku, kuna mõistavad, et nemad on Kõige osake

Kuigi üleval on külm ja hapniku puudus, mõned võtavad maskid eest, et tervitada Loojat…

Kõik, mida räägin, on nii…

Seal on näha enamat, kui toolil istuvat inimest, kes on rääkimas üleminekust…

 

Jutt käib mõistmisest ja armastusest…, ja sellest, kuhu kõik see viib…

Milline oleks teie järgmine samm…?

Oleks hea, kui mõtleksite paradigma nihkele, mille seesmuses olete kõik…

Olete avamas seda, mida pole oodanud…

 

Miski sellest saab teie tugevateks külgedeks… – selleks tarvis aega, et häälestuda ümber…

Mõndagi tuleb viia läbi paljude asjade, milliseid vanas energias oleksite nimetanud negatiivseks pimeduseks

Nii pääseksite kohani, kus saaksite mõista kõige paremini – mis on Valgus…, ning jõuda hetkeni, kus keha hakkab tervendama iseend… – kui muidugi lubate temal seda teha…

Selline asi hakkab toimima siis, kui kõige õhulisemaid pilves hõljuvaid unistusi hakkate rüütama armastusse

Teie keha hakkab reageerima, mis sageli viib tervenemiseni…, tuleb tervis ja pikema eaga õnnelik elu…

Varem te ei osanud isegi mõelda sellest, mis oleks hulga kaunim, kui kunagi on olnud…

 

Kallid…, see teekond on kogu inimkonna jaoks…

Selline potentsiaal ei ole selleks, et liituda mingi liikumisega…, ega hakata uskuma vaid seda, mis on toimumas…

On tarvis teada, et on olemas midagi enamat, kui üksnes te ise, kellega olete partneriks ja kes on armastamas teid…

Ehk selleks võib olla planeet…, ehk teiste inimeste armastus teie vastu…

Ehk võtate selle vastu ja hakkate koostöösse… – tulemusena on… pikem eluiga…

 

Siin rääkisin praktilistest asjadest…

Kõik, mis on toimumas ülemineku aegu, on kõige praktilisem…, ja see on toimumas kõikjal teie ümber…, üle kogu planeedi…

 

Mu kallid…, kõik vapustused…, kogu määratlematus…, kõik muutused… – on osa Üleminekust…

Nii mõndagi, mida olen aastate jooksul rääkinud, on kätte jõudmas (ehk isegi mini-jääajast)…

Jälgige uudiseid… – see on teie rida…

Need, kes on hirmul nähtust, on õpetamas kartma seda, mida ei ole veel isegi näha…

Need, kes on nägemas asju teise pilguga, kasutavad kõiki oma teadmiste küpsuse tahke, et luua muutusi…

See oleks kui jälgida lapse kasvamist…, tema kasvamise raskuste läbimist, kuni saab täiskasvanuks…

 

Inimrass on suguküpseks saamise alguses, kus ta on läbimas kõiki tundeid…, emotsioone… – nagu olete näinud seda oma laste puhul…

 

Tulevikku tarvis vaadata lootusega…, mõistes kõiki muutusi, millised on toimumas teie ümber…

See ei ole mägede taga…, see on kohale jõudmas…

 

Tänaseks piisab…

See on tõepoolest nii…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan sind, Budha…

Tahaks vestelda sinuga…

Tervitan sindki, vaimsus…

Mulle meeldib rääkida sinuga, kuna sa, kui väike laps, tunned rõõmu selle üle…

 

Sulle see teeb nalja…?

Ei, mull teeb rõõmu…

Sinu rõõm teada saada kandub mulle üle…

Ma olen kunagi seda teed ise läbi käinud…

Sinu abil ma saan meenutada seda…

 

Kas sinul on alles mõned rõõmud…?

Kui oled täiesti lahustunud olekus (või mitte täieliku), kas selles olekus saab olla rõõmu…?

Rõõm oma olemuselt on – ülejääk…

See on kui sinu olek vormis ja sinu energiad on vormist üle voolamas…, väljapoole sinu vormi…

Minul ei ole teiekohast vormi…, seetõttu ei ole teiekohast rõõmu…

Kuid minul on midagi muud…, on olemas sügavus, mida on võimatu sõnades edasi anda…

Minul ei ole millestki üle valguda, kuna minul puuduvad piirid…

On olemas kõikehaaravus ja lõpmatus…

Sinul on raske seda mõista…

 

Järelikult… – lõpmatuses puudub rõõm…?

Lõpmatuses on olemas kõik…

Kui miinus liitub plussiga…, sünnib null… – te ei mõista miks, kuid võtate seda puhta aksioomina…, kuna nii see on…

Rõõm on plussina…, kuid miinusena on nukrus ja energia puudus…

Nullseisund on ühe ja teise seondus… – see annab uue seisundi, mis ei ole ei rõõm, ega nukrus… – selles on mõlemat…

Rõõm on liikumine…, kuid null on rahu… häirimatus…

Rõõm on kui tuuleiil merevetel…

Null on kui tuulevaikus merevetel…

Kas sulle meeldib meri tuulevaikuses…?

 

Ja, muidugi…, kuid huvitav – miks…?

Tuulevaikuses ei ole tarvis võidelda lainetega…, piisab üksnes laskuda vetesse ja nautida neis olekut…, täituda nende jõust ja tunnetada ühesust vetega…

Selline on vastus sinu küsimusele…

Rõõm ühesusest on midagi muud… – selles ei ole tarvis millegiga võidelda…, piisab vaid olla täiuse seisundis…, alaliselt ja igavesti…

 

Tuleb välja, et inimlik rõõm on eraldumise rõõm…?

Jah…, te eraldute ja tunnete rõõmu oma vabaduse üle…

Kuid hiljem nukrutsete, kuna olete lahus Kõige Lättest…, rõõmu energia sügavusest…, ühinemise ja ühildumise rõõmust…

Oma eraldumise rännakutel olete otsimas Lätet ja ühildumist sellega erinevatel viisidel…

Varem või hiljem, te leiate selle…

Siis on küsimus… – kuidas leida oma ühildumist ja ühinemist…?

Ühildumine ei ole üksnes sinu oma…, ühinemine on üldine…

Vaata laineid veteväljal…

Kõik ilmas on ilmutatud…, seetõttu kergelt ka jälgitav…

Ookean on rahulik…, kui tulebki laine, siis see ei ole lõputu…

Laine püüab pääseda veteväljalt…, kuid varem või hiljem, naaseb vetesse tagasi…

Igavene püüd pääseda ja eralduda kord saab siiski otsa…

Et pääseda lõplikult, on tarvis ühesuse väge… – ehk… lainel peab olema vete väge…

Kuid, kuna ta on vaid osa veteväljast, siis ta ei saa pääseda…, võib üksnes püüelda…

 

Püüelda, et pääseda lõplikult…?

Kas on see võimalik…?

Ei ole midagi võimatut…

 

Kas ma mõistan õieti… – on olemas lõputu absoluutne Teadvus, mis õpib tundma end läbi ilmutumise…?

Kuid osa Teadvusest, et saada autonoomseks, peab kasvatama eneses absoluutse Teadvuse väge… – kuid sellest võib saada uus ilmutatud Absoluut…

Jah, nii see on…

Kuid siiski… – absoluutsuse olekus ei ole püüdu eraldumiseks ja autonoomsusele…

 

Ma mõistan Absoluudi põhimõtet…

Temal puudub püüd eraldumiseks…

Ta ilmutab enda osi, et need saaksid väljendada püüdlusi, millised puuduvad temas endas, kui kõigeolevas… – kas neist võivad saada uued absoluudid…?

Sa võid seda küsida Temalt endalt…

 

Ma küsin seda sinult, kuna sa oled samuti Tema osa…

Kuidas küll sulle seda selgitada…?

Sinu mõistmise kohaselt osa on Tervikust väiksem

Kuid sulle on õpetatud, et Ilm on loodud kvantilisel viisil…

Kuna Osa ei ole Tervikust väiksem, vaid võrdväärne Tervikuga… – siis kvantilisuses on ka variantide võimalused…

Kas oled suuteline tegema hüppe oma teadvuses ja teie geomeetrias…?

 

Ilmselt küll…

Kui Tervik on koondunud punkti olekuni…, siis punkt on kätkemas Tervikut…

Jah…, kuid siis see ei ole teie mõistmise kohane punkt…

 

On see siis portaal…?

See kõik on üksnes sõnad…

Seda võiks nimetada pigem seemneteks…, Kõige ilmutamata potentsiaalideks

 

Seega… – oleme tulevaste absoluutide võrsed…?

Mul ei ole teada, milliste taimedena üles kasvate…, see oleneb teie valikust…

 

Sa taas räägid kui Absoluut…

Mina ei eralda Teda endast…

 

Kuid meie mõistmise kohaselt seemned, et saaksid võrsuda, peavad olema mingis keskkonnas… – kas vees või mullas…

Tuleb välja, et Absoluudi keskkonnas võrsuvad Tema absoluutsuse seemned…

Mitte üksnes…

See kannab absoluudi seemnete ja keskkonna avanemise potentsiaale

Seemned ise on kätkemas absoluudi keskkonda…

Teie mõistmise kohaselt seemnetes endis leidub võrsumise keskkond

Seemne võrsumise keskkonnas asub seeme ise…

Ja nii lõputult…

Ehk… – seemnes on absoluudi keskkond, milles on absoluudi seeme, millises on absoluudi keskkond…, ja nii edasi…

Lõputult…

Kuid lähtudes portaalist, Seeme portaalis on pääs Absoluudi keskkonda, kus on absoluudi keskkonna portaalid-seemned…

Kas suudad tabada…?

 

Ja sina…?

Jah…, mul tarvis tõsta kiirust, et rääkida sinuga ja suhelda sinu hoogsate energiatega…

 

Ma mõistsin…

Ma olen Absoluudi Seeme…, ja Absoluut on minus täies mahus…, kui saab siin rääkida mahust, või täiusest…

Ma olen Absoluudi portaal ja Absoluudi Seeme…

Ma ilmutun Seemnena, kuid olen koostöös absoluutsuse välise poolega…

Ma ilmutun kui absoluutsus, kuid olen koostöös oma seesmise ilmaga…, ehk… Üleüldise Absoluutsusega…, Absoluutsuse Keskkonnaga…

Minu, kui seemne võrsumine on minu seesmise absoluutsuse avanemine väljapoole end, Absoluutsuse Seemnena…

See kõik on ühene protsess…

Kuid samal ajal iga teine inimene on koos minuga ilmutamas oma absoluutsust, läbi enda mõistmise seestpoolt…

See kõik on ühene protsess, kuna seesmise absoluudi mõistmine ei ole lahutatud endaks ja teiseks…

Vau… kust see on minust tulemas…?

Sa oled avamas oma absoluutsuse…

Sa oled õppimas avama seda iseseisvalt…, ilma abita väljastpoolt…

 

Kuidas mina suhtlen sinuga…, kas seesmuse või välise kaudu…?

Mida sa ise arvad…?

 

Minu arvates nii ja naa, kuna oled ühene, lahutamatu protsess…

Ehk ka teisiti… – ma olen suhtlemas Budhaga läbi enda seesmise Budha…

Ma suhtlen sinuga täienisti läbi enda, milline on kooskõlas sinuga…?

Sa oledki mina… – ära lahuta…

Sa oled suhtlemas iseendaga…

Võiks isegi ütelda, et oled suhtlemas Budha Perega, mis on Absoluudi Seeme, milline on ilmutanud absoluudi seemne potentsiaale…

Seega… sa oled minu osa, milline ei ole veel ilmutanud absoluudi kõiki potentsiaale…

 

Seda pean kuidagi endasse ära mahutama…

Seda tarvis avada…

See ongi toimumas sinus…

 

Kas võiksin esitada kellegi küsimust…?

Ei ole olemas võõraid ega oma küsimusi…

On olemas energiad, millised on otsimas oma lätet, mida peate vestluseks…

 

Olgu…, mida tähendab… vaadelda seesmust…?

Kas fantaseerimist…, unelemist…, enda kujutlemist kõrvalt…, seesmiste tunnete jälgimist… – või midagi muud…?

Ma hajusalt mõistan, mis on seesmine ilm… – kuid kuidas selgitada seda täpsemalt…?

Sa ju mõistad, mis on väline ilm…?

 

Seda me võtame kui kindlate omadustega vormide hulka ja selliselt me teda näeme…

Kuid seesmine ilm on üksnes tühjus ja vaikus… – sellel ei ole mingeid omadusi…

Siit tuleneb ka mõistmatus… – mis asi see on…, kuidas teda vaadelda…

Esiteks… – sa oled suuteline ka seal looma vorme… – seda oled pidevalt tegemas…

 

Kas pead silmas mõttevorme ja mõttekujundeid…?

Jah…, ja nagu sa ise mõistad, see on ühene protsess…

See oleks kui sinu seesmise blogi tegemine… – paned mingi teksti mingisse aknasse, milles võid kujundada seda oma soovi kohaselt… – miski ei piira sind selles…

Kuid siiski… see ei ole veel ilmutamine lõplikul kujul… – ta jääb sinu seesmiseks ilmaks seni, kuni vajutad nuppu – avalikustada

Sellest hetkest sinu seesmine ilm saab blogisse vormistatuks…

Kõik, mida oled sellesse kirjutamas-mõtlemas, ei saa seni lugeda keegi peale su enda…, kuid peale avalikustamist kõik on kättesaadav kõigile…

Selline on õbluke vahe seesmise ja välise ilma vahel…

Kuid samas… see kõik on illusioon…

Nupp avalikusta on olemas üksnes su enda teadvuses…

 

Tegelikult kõik on toimumas üheaegselt… – sinu seesmine ilm on samas ka sinu väline ilm…

Oma seesmises ilmas oled samuti püüdlemas olla iseseisvalt ja eraldi, kui välises…

Need on ühe ja sama protsessi pooled…

Analoogina võiks tuua täispuhutud palli… – kus on pallil seesmine või väline ilm…?

Pallis olev ei erine välisest…, kuigi seesmine on suletud kujul…

Kui pall, seesmine vorm, lõhkeb… – kas on siis vahet seesmise ja välise ilma vahel…?

 

Kuidas vaadelda seesmust…?

Mulle on soovitatud vaadelda teadvust ennast… – mida see peaks tähendama…?

See tähendab nihutada koondumispunkti, millele oled keskendunud…

Sa oled jälgimas välist ilma, olles väljaspool enda vormi…

Proovi vaadelda oma seesmist ilma… – seda, mis on sinu vormi seesmuses…

Siin ei pea kindlapeale sulgema silmad, nagu teevad paljud teie seast…

Kui sulged silmad, siis lahutad end välisest ilmast…, sellega lood mõisted väline ja seesmine

Proovi kõikjal vaadelda teadvust…

Proovi kõikjal vaadelda tühjust… – nii väljaspool, kui ka seespool…

Proovi vaadata ilma kui tühjust…, kui teadvust… – mitte üksnes teadvust…, vaid enda teadvust…

Kõikjal ümberringi on su enda teadvus… – vaatle seda…

Ehk siis kerkib küsimus… – kes minus on jälgimas minu teadvust väljapool mind…?

 

Kes siis…?

Sa ise…

 

Tuleb välja, et teadvus on jälgimas iseend… – vaatab endale otsa – üheaegselt… nii väljastpoolt, kui seestpoolt…

Siis võta vastu see kohtumine läbi silmavaate…, oma teadvusega…

Sulandu selles vaatluses iseendaga… – tunneta ühesust…

See ongi tõeline iseenda vaatlus… – mitte end eraldunut, ega ennast…, üksnes Kõige sulanduses...

Hetkel, kui tunnetad seesmise ja välise vaatluse sulandumist, siis saad tunnetada vastuvõtu sügavust…

Oled vaatlemas ilma enda ümber nii seesmusest, kui ka ilma poolt…

Need kõik on sinu vaatluse silmad…

Liida kõik vaatlevad silmad…

 

Sellises olekus ma kaon… – minu teadvus on kusagile vajumas…

Õige… kuna sa enam ei eralda end, siis oled üheses voos, milles sind eraldi ei ole…

 

Sellist seisundit ei ole võimalik saavutada ühiskonnas, ega peres…

Siis ise ei ole enam kui ise…, ega saa viia täide oma ühiskondlikke funktsioone…

Õige…, seetõttu ma lahkusin ühiskonnast…

 

Et seda kõike saavutada, tarvis lahkuda ühiskonnast…?

Igaüks ise on valimas oma teekonda…

Ehk teil õnnestub saavutada sellist seisundit ka ühiskonna keskel…

Või loote teistlaadi ühiskonna… – budhalikku ühiskonna…

 

Kas sellest seisundist on raske tulla küsimuste juurde…?

On… – selles seisundis vastused on juba olemas…, seetõttu ei ole vajadust esitada küsimusi…

Sa oled lähenemas minu vastuvõtu mõistmiseni…, kuid seni vaid ligilähedaselt…

Sinul ei jätku veel julgust laskuda sellisesse olekusse… – sa kardad kaotada oma individuaalsust…

 

Ehk see ei ole päriselt kartus…, vaid… ma ei mõista, mis see on…, mis võib järgneda sellele…

Kõik tundmatu mitte kui hirmutaks…, kuid eemaletõukav on küll…

Tundmatus on kõige kaunim, mis saab üldse olla…

Kõik sulle teadaolev on lõpuga… – sellega oled piiritlemas end…

Kui oled tundmatus…, siis ei ole piiritlemist… – oled võimeline avastama enda jaoks lõpmatu hulk vastuvõtu võimalusi…

 

Seda küll…, kuid need tundmused võivad olla suht rõõmuvaesed, vähemeeldivad…

See on sellest, et sa võtad neid teatud mõõdupuu kohaselt…, otsid neis inimlikku rõõmu…

Ehk püüad saadud energia mahutada teatud raamidesse…, ja kui see ei mahu sinna, siis see hirmutab sind ja lükkab eemale…

Tegelikult sind on hirmutamas muu… – et… sa ei suuda juhtida tundmatut…

Tegelikult kontroll ise on juba piiramine…

Milleks õppida lendama lennukil…, kas ei oleks parem muutuda lendamiseks…, saada energiaks, milline on liikumas õhuruumis…, muutuda õhuavaruseks…?

 

On kergem ütelda, kui teha…

Miks…?

Üksnes saa õhuks enda ümber… – siis mõistad, kuidas lennata…

Ära eralda end temast…

Saa üheseks temaga… – täienisti ja hirmuta…

 

Kuidas saada õhuks…?

Liitu temaga…, unusta oma vorm… – sa ei erine õhust millegi poolest…

Olete mõlemad üksnes energiad…

Õhk on vaid hõredam, kui sina…

Muutu ka ise hõredaks…

 

Kuidas…?

Kaota omad piirangud…, kõike, mida on panustanud sinusse ühiskond… – kasvatus…, kombed…, kõlbluse reeglid…, käitumise ja kohustuse reeglid… – veel palju muud…

Kõik see on jäigalt fikseeritud sinu energiatesse…, kindlatesse raamidesse…

Sa ise kaotasid oma ilmas voolavuse võime…, seetõttu ei ole võimeline vaatlema ilma voolavust…

Isegi sinu vastuvõtt on fikseeritud olekus…, on sulgemas automaatselt ilma voolavust, kellegi poolt seatud raamidesse, milliseid on lisatud sinusse, väites, et ilma nendeta ei saa elada…

Sul tuleb taas avastada ilma voolavust…

Kui sul õnnestub avastada ilma voolavust väljaspool end, siis avastad ilma voolavust ka enda seesmuses… – kõik on ühene protsess…

Sa muutud voolavaks kõiges…, kõik su ümber muutub voolavaks…, ja… vabaks…

Siis oled võimeline muutuma õhuks…, sulanduma õhuga…, veega…, isegi maaga… – sulanduda kõigega…

Sinust saab ilm ise…, kuigi oled selleks juba algselt…

Selles aitavad ilma voolavuse vaatlemise praktikad… – vee voolamise, või pilvede sõudmise vaatlemine…

Sellised vaatlemised võtavad maha voolamise piiranguid…, häälestavad sind voolamisele…

Seda teil nimetatakse Ilma nihutamisena

 

Mul küsimused kuidagi kadusid…, või muutusid tähtsusetuteks…

Mõned neist ma siiski tõstan siia…

Kuidas saab vaadelda tervikut, kui ei ole ilmutatut…?

Millega saab  vaadelda…?

Kuidas saab puhta teadvusega vaadelda…?

Mis on vaatlemine…?

See on sinu energia püüd liituda teise energiaga, milline on sinust eraldi…

Kui ta püüdleb väljapoole… siis oled vaatlemas väljaspool end…

Kui ta on püüdlemas seesmusesse… siis oled vaatlemas end seesmuses…

Tegelikuses see on üks ja sama protsess… üks ja sama energia…

Oled nägemas silmadega…, seetõttu arvad, et silmadeta nägemist ei saa olla…

On olemas sakraalne nägemine, mida nimetate kolmandaks silmaks

See nägemine on seesmine…, mitte väline… kus oled nägemas väliseid asju enda seesmuses…

 

Ma selgitan seda…

Vaata mistahes eset…, seejärel sulge silmad ja kujutle seda eset…, vaata seda eset enda seesmuses…

Esmalt see ei õnnestu, kuna pilt hajub… – tuleb silmad avada, et täpsustada selle olemust…

Ajapikku, praktiseerides, õpid nägema asju enda seesmuses…

Kui õpid selle selgeks, siis õpi vaatlema kahte asja korraga…, ja nii edasi…

Jõuab kätte aeg, kus hakkad nägema ilma suletud silmadega…

Tegelikult… siis sa ei hakka nägema ilma, vaid hakkad vastu võtma ilma energiaid…

Asjade nägemine on üksnes vastuvõtt…, haakumine energiate unikaalsusesse…, nende omaduste unikaalsusesse, et vaadelda neid…

Siis saabub aeg, kui hakkad vaatlema kogu ilma enda seesmuse läbi…, mitte kui asjade ilmana, vaid kui energeetiliste asjade ilmana…

Selliselt hakkad vaatlema ka väliste asjade ilma…

Kogu su nägemine sulandub üheks… – nii seesmise ilma, kui välise ilma vaatlemiseks energeetiliste objektidena…, kui energiatena…, nende voolamisena ja voogamisena…, kui nende koostööna…

 

See on see, mida on tegemas maagid…, see, millest kirjutas Castaneda…?

Jah…, see ongi nägemine, mida palud aidata avada…

Avada saad üksnes sa ise…, ja sa tead seda…

 

Kui ma püüan sulandada välise ja seesmise nägemise, siis seal on sügavus, mis lummab…

Jah…, kuid sa ei pööra tähelepanu sõnale lummab…, mis on väravaks nii endasse, kui eikusagile

Kas oled valmis neid avama enda seesmuses…?

 

Kuid see on vältimatu…

Jah…, teil ei ole pääsu oma sügavusest, kuna see on teie seesmuses alaliselt…

Varem või hiljem, te avate selle enda seesmuses…

 

Kas sina oled avanud selle endas…?

Olen…

 

Kui ma avan endas väravad sügavusse…, kas sealt tagasiteed ei ole…?

Sügavuses on kõik teed olemas…

Milleks sulle üks, kui saad kätte kõik teed…?

Kui oled avanud endas sügavuste ja absoluudi väravad, siis sa ise ei taha enam tagasiteed…

Kui oled leidnud Jumala tee…, kas siis tahad enam inimese teed…?

 

Kas mind lastakse Jumala teele, kui ma pole selleks veel valmis…?

See ei ole nii… – ei ole olemas ei kedagi, ega midagi, mis ei laseks…

On üksnes energia, mida tarvis vastu võtta ja endasse lasta…, liituda sellega ja saada selleks… – meenutada end temana…

Kui oled selleks valmis ja sinul ei ole hirmu… – siis ei ole mingeid takistusi teha see ära…

 

Ma mõistan…, kuid meile räägitakse, et kuni me pole küllastunud mängust eraldumusse…, ja muudest mängudest… – seni me ei ole valmis astuma Absoluudi ja Jumala teekonnale…

Kas Absoluudi ja Jumala teekond on üks ja sama…?

On ju olemas Jumalaid, kes on minust kõrgemal…, kuid nemad ka on mängimas eraldumusse…, kuigi kõrgemal tasemel…

Absoluudi tee on – Jumala teekonna eesmärk…

Ka sina oled võimeline saavutama seda eesmärki, läbides kõiki Jumala teid, mida ise valid…

Kui oled valmis, siis võid koheselt, jättes mõned etapid vahele, saavutada eesmärki… – absoluutsust…, möödudes jumalate teekondadest…

Valik on sinu…

 

Tegelikult Absoluudi teekond ei ole teekonnaks… – see on eesmärk…, lahvatus…, lõpppunkt…

Teekond on – püüdluste jätkuvus…

Tegelikult on olemas vaid üks püüdlus – absoluutsusesse

Kuid paljud teie seast, kaasaarvatult ka jumalad, on astumas eesmärgi suunas erinevaid teid, kohati väga pikki…

Vali oma teekond Absoluudi poole…, või… saa ise Absoluudiks…

Ka selline valik on olemas…

 

Sinust sai Absoluutsus…?

Jah ja ei…, olen Absoluutsuses…

 

Mida see tähendab…, mida on selles erinevat…?

Erinevus on selles, et olles Buddhana, ma olen oma absoluutsuses, liites seda Üldise Absoluutsusega…

 

Sa siiski oled ilmutatud…, kuid nüüd võtad end kui Ilmutatud Absoluuti, ning Üldises Absoluudis oled samuti, kui Ilmutatud Absoluut…?

Ma muutun kui Absoluutsuse vaatlevaks omaduseks…

Mina olen Absoluutsuse see osa, mis on valinud vaatlust, aga mitte püüdlust…

Kuigi osa tähendus ka ei ole täpne, kuna olen absoluutne…, seega… piiritu ja osadeta

Võiks ütelda, et olen Absoluudi vaatluse omadus

Koos Temaga ja Temas õpin tundma ilmutatud ilma vaatlemist…

 

Järelikult… kui olen vaatlemas, muutun sinuks…?

Jah…, just nii…

Ehk teisiti… – olen aken Absoluudi absoluutsuse vaatlemiseks…

Ka sina oled aken Absoluudi absoluutsuse vaatlemiseks…

Kõik on ühene…

Ma olen vaatlemas sinus oma absoluutsust…, ja sina oled vaatlemas minus minu absoluutsust…

Kõik see on ühene protsess, milles ei ole eraldumisi sinu ja minu omaks…

On üksnes Absoluutsuse vaatlus…

 

Tänan sind õppetunni eest…

Mul on selline tunne, et olen leidnud endale õpetaja…

Kogu ilm on sinu õpetaja…, seega… ära piira end, ega mind…

SElena

Read Full Post »

Adironnda – Marilyn Harper

Küll on kaunis päev olla siin…, kas pole…?

On meeldiv näha teie energiat…, teie Valgust, mille sära heledus on katmas Californiat ja Puerto Ricot, kuni Kanadani välja…, on läbimas kogu Ühendriike…

Kallid Valgusolevused…, me oleme uhked teie siin oleku üle ja näeme, et olete tulnud jumaliku korra kohaselt…

Kõik inimesed, kes on kuulamas seda sõnumit, on katmas maad oma valgusega…, saadavad seda galaktikatele, ning viivad kokku Smaragdvõrega, milline on ühenduses Kuldvõrega…, kaugemalegi selle ulatusest…

Olete aktiveerimas õppimist, avardades seda uue inimese seesmuses…, kelleks olete ise…

On teada, et uus inimene, kelleks olete ise, on teadlik, mida on tegemas ja kelleks ta on…, kuidas kohanduda energiatega siin ja praegu…

Uus inimene on teadlik, et selle teadvustamine on tema vägi…, oma vibratsiooni teadvustamine on tema vägi…

Seega…, on aeg olla enam kursis, enam teadlik, et olete juba sellistena…

Kuna olete teadvustamas, et olete sellistena, siis see on teie uus teadvus…

 

Oleks hea, kui teaksite veel üht asja (Adironnda muiates)…

Lisage oma teadvustus harjumustesse…, oma ideedesse…, oma möödanikku…, oma vaiksesse häälekesse, milline on rääkimas teile, et teie ei ole suuteline, ega saa hakkama…, või kelleks end peate…, – bla-bla-bla…

Bla-bla-bla hääleke on teie oma…

Igal korral, kui olete kuulmas seda, kus räägitakse teile, et, bla-bla-bla on tellimus ilmaruumile selle kohta, mida olete kavatsemas korda saata…

Meie arvates see hääleke ei ole see, mida tegelikult tahaksite saavutada…

 

Seega…, kas mõistate, et on kätte jõudnud aeg astuda oma tõelisse, et saada lahti kogu vanast, mida olete jutustanud iseendale…

On aeg lasta lahti kõik…

Kui tihti olete teinud endale kahju, kui olete jutustanud ühest või teisest ootamatusest…, ühes või teises kohas…

Kui palju kordi pidite olema meestena või naistena, enne kui olete leidnud õige vastuse…

Olgu need tähtsusetumad, kui mistahes uued… – kõik need on olnud möödunud lood

Üksnes lõpetage rääkimast neid, kuna igal korral, rääkides neid lugusid, te taastate kõiki emotsioone ja energiaid, millistest tahate lahti saada…

Milleks tarvis korrata vana…, ehk parem oleks välja mõelda uue loo…?

 

Olete suurejoonelised arv 8, milles ilmutub kogu ilmaruum, millises olete elamas…

Olete avardumas ilmaruumi…, olete avardumas iseenda teadvustumisega sellest, kelleks olete…

Olete valgustatud nende poolt, kes on teadlikud sellest, et on tulnud aeg enne mõelda, kui rääkida…

Me teame, et kui saate sellega hakkama, siis olete üllatunud sellest ise…

On saabunud aeg kuulda, enne kui rääkida

See on selline olukord, kus vanad lood, milliseid te ei taha edasi arendada, võivad avarduda ja muuta teie teadvust…, muuta käevõrusid, millistest teil tuleb juttu Krayoniga…

Te näete, et energia, mida olete nihutamas, on vastamas teile kõikjal teie ümber ja see on katmas kogu planeeti…

Seega…, kui olete juhtimas bla-bla-blad oma peas, siis ka planeet juhib oma bla-bla-bla südame kesksele häälele…

Kas tabate, millest oleme rääkimas…?

Me oleme tulemas sellelt südame häälelt teie südame häälele…

Seda pikka teed oleme läbi teinud üksnes teie pärast

Me täname teid, et olete läbi teinud sama pikka teed meie nimel

Me armastame teid sügavalt… – me näeme teid…, näeme, kes te olete…, näeme teie südameid, teie valgustumise taset…

Me näeme isegi teie vaikset bla-bla-bla häälekest, ning tahaksime aidata teil integreerida end selliselt, et bla-bla-bla hääleke jääks kostma jätkuvalt vaikselt…

Namaste…

 

 

Krayon – Lee Carroly

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

On saanud juba traditsiooniks alustada päeva lühisõnumiga…

Siin on avanemas asjad, mis on teile kohased…

Oleme ka varem rääkinud, et me teame, kes te olete…

Mul on kavas rääkida teile midagi sellist, mida varem pole räägitud…, selgitada seda…

Seejärel anda informatsiooni selle kohta, mida mainis Adironnda…

 

Kas teate, miks erinevusi on sedavõrd palju…, kuigi oleme tulnud ühest ja samast kohast…

Asi on selles, et inimene, kes on kanaldamas ja olevus, kes on andmas informatsiooni, loovad erinevat informatsiooni…, kuigi kõik lähtume ühest ja samast õpetuste ja armastuse kaunist Lättest…

See, mida tahame näidata teile, on ehk see, millest te ei ole veel teadlikud…

Adironnda rääkis teile bla-bla-bla häälekesest…, ka meie oleme rääkinud sellest, kuid meie nimetasime seda teisiti – jääkmüra…

See on üks ja sama…

Adironndal oli veel midagi, mida tarvis edasi anda… – ma võtan selle ette… (Kõik naeravad koos Krayoniga)

Ma tean, mis on teie seesmuses ja tean, mis on eesriide tagustes…

 

Räägime käevõrust…

Teil kõigil on teatud käevõru, milline on toonud teid sellele kohtumisele…

Adironnda räägib sellest kui tehingu lepingust…

Käevõru teil kõigil on selleks, et pääseda siia…

Olete istumas kolmemõõtmelisuses ja joovastute mitte üksnes informatsioonide energiast, vaid ka käevõrust, kuna need juhivad teid siia ka pealelõunasel ajal…, ehk isegi ka homme…

 

Käevõru on metaforiks…, see on esoteeriline käevõru, mille sai Vana Vaimsus sündides siia planeedile…

Lubage ütelda, et kui siin oleks ingel, siis emaüsast väljatuleku päeval ta ütleks… tema käel on olemas esoteeriline käevõru, mis on kiiskamas kuldselt…, samuti, kui on Vanadel Vaimsustel, kes saavad näha Üleminekut…

 

Juba iidsetel aegadel oli muutuste lubadus…, siis see ei tähendanud veel midagi, kuna käevõru ei olnud võetud veel kasutusele…

Isegi viimasel ajal planeedi suund oli kolmandale üleilmsele sõjale, mis oleks selle tsivilisatsiooni jaoks viimaseks tilgaks…

Kuid see kõik varises kokku…

Iidsete prohvetluse lõpuaegadel lahvatasid sädemed…, kõik elustus…

Käevõru, millega sündisid Vanad Vaimsused ja mida nägid inglid, hakkas särama…

Käevõru ütles, et on olemas kavandus sellele, kus kord Vanad Vaimsused läbivad Nihke..

Selles kavanduses seisis, et teil seisab ees ärgata ja saada uut informatsiooni…, et tuleb õppida tegema seda, mida ei suutnud teha varem…, seda tänu tarkusele, millist olete kandnud oma Akaši Kroonikates kaasas…

Elu-elu järel teil oli potentsiaal selleks, et võtta vastu Nihke…

Nendeks olid need, kes andsid selleks nõusoleku… – see oli nende vaba valik…

Paljud, kes andsid nõusoleku, on kuulamas seda sõnumit siin, esoteerilise käevõruga käel…

 

Nüüd sellest, millest te ei ole teadlikud…

See on sedavõrd kena, et isegi need, kelle käel on võru ja kes ei ole kunagi olnud koosolemistel, on siiski kaasatud muutustesse…

See energia on teis kõigis…

Kuna olete istumas siin ja kuulamas sõnumit, siis olete ärganud Vanade Vaimsuste pere…, ehk isegi enamat…

On neid, keda teate ja keda ei tea, kelle käel on võru, kuid siiski on rääkimas… – ei, ma juba ammu ei tunne selle vastu huvi, ega tegele sellega… – kuid ka nemad on kaasatud neisse energiatesse, koos teiega…

Nemad on kaasatud sedavõrd, et nad ei ole suutelised jääma aia otsa istuma…, ja jälgida osavõtmatult…

Neilt, kellelt te ei oota näha, tulevad lahendused, milliseid te ei saaks isegi oodata…

 

Ja veel…, mõneti käevõru teie käel võib, teie vaatevinkli kohaselt, tähendada ebameeldivusi…

Kallis Krayon…, ma olen läbimas uut energiat ja mu käel on olemas käevõru… – kuid olen haiguste küüsis…

Millest see on…?

Ma arvasin, et see tuleneb uuest energiast, mis on mõjutamas minu tervist…?

(Krayon muiates) Luba ütelda sulle tõe… – oled haige, kuna oled peatunud…

Vaata ringi… – oled laskunud nullini…

Alusta otsast…, samas tea, kes sa oled

 

Kas panite tähele… – selles ei ole midagi vana taolist…

Me nimetame seda väikese tulekahju sündmuseks

Olete juba suht täiskasvanud, et teada, mis paneb teid mõtlema elu eesmärgile…, selle kaunidusele…, ning olla tänulik kogu ümberolevale, kõigele, mis on töötamas ja mis mitte…

Paneb teid mõtlema tervenemisele, millist on võimalik saada, saades energilisemaks, võrreldes sellega, mis oli varem…

Paneb mõtlema uutele ideedele…, sellest, kelleks olete…

 

Vana Vaimsus…, seda käevõru oled ise tellinud…, veel eesriide tagustes…, olid rääkimas, et tuled siia ilma teisena ja oled siin ka Suure Ülemineku aegu

Te kõik olete tegemas seda…, olete alustamas õpingutega…

 

Mida tähendab käevõru…, millest see räägib…, mida nõustusite tegema…?

 

Vaba valik ei kohusta teid midagi tegema…

Kuid need, kes andsid nõusoleku, alustasid rännakuga, mis viis neid kohtadesse, milliseid ei osanud oodata ja millised ületavad isegi olnuid uskumusi…, millistes saate olla rõõmu, heasoovlikuse ja ootuste kütkeis alaliselt…

Selline on käevõru eesmärk…

Olete siin kavanduse kohaselt…, ja kõik muud asjad on kõigest – bla-bla-bla…

See on see, mida olete endaga kaasas kandnud…

Käevõru aitab teil vabaneda neist…

See annab teile luba kanda käevõru…, kuid millisel käel… see on teie teha…, ja see oleneb inimesest endast…

 

Kui tahate teada tõde võru kohta, milline on teie ümber… – siis see on teie DNA Merkaba teist liiki energia aktiveerimine

See on väli teie ümber, mida olete kandmas…

 

Nägijad saavad oma vaimse nägemisega näha seda võru teie ümber…

See kaunis Vana Vaimsuse nõusolek saab lõpuks pääseda kookonist, milles olite olnud kõik omad elud…, ka siis, kui teil ei olnud veel käevõru…

Olete erilised, kaunid, heasoovlikud, suurejoonelised Inimolemused…

See õpetus…, ja kõik, mis on seda ümbritsemas, on seotud sellega, kuidas tunnete seda, näete seda, kinnitate seda… olles sellena…

Seda olete te kõik tegemas…

 

Minu kõrval istuv naine on väga huvitav vaimsus…, ehk isegi – lepinguga vaimsus…

Oleme rääkinud lepingutest, millised on kirjutatud nähtamatu tindiga…

Te võite muuta oma lepingut mistahes ajal…, kuivaid soovite…

Naine saaks rääkida teile lugu enda sügavatest muutustest…

Te ei saaks kahelda nende tõesuses…

Minu partneril oli taoline olukord, kuid see ei olnud nii sügav, kui naisel…, kuid ka temal tuli teha valik…

 

Kallid…, valik neil mõlemal oli tõenäone ja see seisis nende ees… – kas tahate siseneda valgusesse…, või olete nõus ankruga jalgadel…?

Nemad mõlemad mõistsid, et kõik senistes eludes toimunu oli ankruks…

Kuid nüüd neil on kavas avarduda ja tõusta lendu

Igal võru kandjal on selline valik… – mõelge sellele…

Kas tahaksite hoida oma elu kontrolli all…?

 

Ehk keegi astub ligi ja küsib… – kas tahaksid tulla taas siia…, mistahes päeval…?

Teie tavaline vastus ehk oleks… – Oh ei…, mul on tegemist…, olen hõivatud – sa tead ise

 

Oleks hea, kui peatuksite ja mõtleksite sellele…

Ehk see on kutse, mis võib muuta kõike…?

Kallid…, see kutse ei ole juhuslik… – selline kutse on teie jaoks alaliselt, et saaks teid välja tõmmata bla-bla-bla lummusest, ning kasta teid sellesse, mida te ei ole suutelised ootama, mida te ei ole kavandanud…

Teil on ju käevõru…

 

Vaba valik on teil igast küljest…, ja selleks on erinevaid teid…

Paljud juba teavad, kuhu püüan teid viia, kuna olete istumas siin…

See on tõepoolest nii…

Seekord ehk piisab…

Krayon

Read Full Post »

« Newer Posts