Feeds:
Posts
Comments

Archive for May, 2018

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Seekord tuleb mõnevõrra teistlaadi kanaldus, mis ei pea olema sõnumina…

Seekord annan tuleviku kolme potentsiaali…

 

Antud kohtumist on korraldamas ja läbi viimas teadlane-futuroloog…

Futuroloog on inimene, kes on pühendanud oma elu ja energia selleks, et püüda ette arvata, mis saab tulla tulevikus…

Aimates seda, ta tahab, et te valmistuks selleks parimal viisil…

Futuroloog püüab varakult paigutada asju kohtadele, vastavuses sellega, millisena näib see tulevat…

Selline on teadlane-futuroloog…

 

Tunnustades seda, tahaks näidata teile pilti, kus võib näha kolme asja, mida võiks tulevikus oodata…

Ma tuginen küsimustele, milliseid esitati täna minu partnerile…

Üks küsimustest oli elektroonika vallas…, tuleviku masinate kohta, millistel võib olla kunstlik teadvus

Milleni see viib…, ja kas selles ei peitu oht inimolevusele…?

Kas inimkond ei suundu oma kätega loodud musta augu poole…, kuna on loomas selliseid masinaid, millised tõstavad mässu tema enda vastu…?

Kas tulevikus ei ilmu sellised asjad, milliseid näitavad teie filmid, mis ennustavad õudsaid pilte, millised mõjutavad teie teadvust…?

 

Tehnilistesse süsteemidesse lähenemise muutumine…

Te ei tea, mida ei tea… – selline on minu vastus teile…

Selle all ma mõtlen järgmist… – seda, mis hakkab sündima tulevikus, ei ole võimalik oletada, kuna olete tuginemas kogemusele, millist olete läbi elanud möödanikus…

Tehnilise süsteemi varustamine kunstliku intellektiga on arenenud viimase 50 aasta jooksul iseenesest…, kuid see ei ole kohandatav sellega, milliseks kujuneb areng järgmise 50 aasta jooksul…

Selle põhjuseks on paradigmade muutus… lähenemine tehnilistele süsteemidele…

See võib toimuda teadvuses, mis on muutmas ootusi selle suhtes, mida olete ootamas toimuvast…

 

Kolm stsenaariumit… – neid ma annan vastavuses tärminitele, millised ei ole määratletavad aastatega…, vaid nende seisude järjestusest tulevikus…

See, mida on mul kavas anda teile, on reaalne… – ja need ei ole Krayoni ennustused

See on see, mida Krayon ja teie olete näinud varajasematel aegadel ja muudes kohtades…

(Krayon imestusega teie nimel) Kuidas on see võimalik…, kas pead silmas Maad…?

Ei…, pea meeles – oled Vana Vaimsus…, väga-väga vana vaimsus…

Mõnda aega tagasi saite sõnumi selle kohta, kuivõrd vana olete…, et olete rännanud mööda vaba valiku planeete, kus olete läbinud sama Nihet…, kuid muudes aegades…

Paljud teie seast on ärkamas otse nüüd…, ja on meenutamas seda, mis on tulemas…, meenutavad, mida tarvis teha…

See vaigistab teie hirmusid selle suhtes, mida olete nägemas praegu…

Mingil tasemel teile meenub, milleni see võib jõuda…

Tulevik oleneb täienisti teie vabast valikust… – teie endi…

Kuivõrd kiiresti teostate seda… oleneb teie vabast valikust…

Kui ma ütleks seda aastat 50 või 100 tagasi, siis see ei oleks olnud päris õige…

Kas see toimub kiiremini või aeglasemalt, oleneb üksnes teist endist…

Teid on ootamas mõningad imelised üllatused…

Need on tehnoloogilised üllatused, milliseid ei osata veel vaadelda, ega oletada…

 

Tuleviku kolm stsenaariumit…

 

Esimene stsenaarium…

See kindlalt ei ole kauge tulevik, kuid see tuleb esimesena…, ja on esimeseks sammuks…

Kõik kolm näidet, mida ma toon, on otseselt seotud teiega…

Need on meeldivad tehnoloogiad, mis teevad inimolevuse tervise paremaks…

Tulevikus teil tuleb oma tähelepanu kanda sellisele elektroonikale, mis hakkab kindlustama teile head tervist…

See saab suunatud inimese seesmusesse…, otse keha võimalustele ja sellele, et meeldivad tehnoloogiad aitavad teil terveneda…

Käesoleval ajal elektroonika ei ole suunatud inimese seesmusesse…, vaid inimese välisele mõjutusele… – on kasutusel mõned välised abinõud ja seadmed…

Teil käib selle arendamine, mis on väljaspool inimest…

Kuid areng peaks olema suunatud sellele, mis on pööratud inimese seesmusele…

Vastavate seadmete elektroonika saab suunatud inimese seesmusele, et paremini mõista inimkeha…

 

See oleks esimene stsenaarium, milline on kätkemas endas selliseid leiutisi, milliseid ei ole veel tehtud…, selliseid protsesse, millised ei ole teile veel mõistetavad… – kuid… need on tulekul…

 

Patsient, kellel on avastatud pahaloomuline kasvaja, pöördub haiglasse…, kus teda võetakse sisse… – kuid kirurgilise sekkumise asemel hakkab toimuma midagi muud…

Väikese süstiga viiakse kehasse väike annus midagi sellist, mida te ei oleks oodanud…

Mõned ehk nimetaks seda mikrorobotiteks… – see on vana energia mõistete kohaselt…

Kuid ei… – see on midagi muud…, sootuks midagi uut…

 

Kui saaksite analüüsida neid miljardeid pisiasju, mida viiakse verre, oleksite hämmastunud…

Ehk te ütleksite siis… – Krayon…, ma ei usu, et tegelikuses see on üldse võimalik…, kas need on suured rakud, mis on väikeste sarnased…

Jah…, need on veidi suuremad, kuid vaevalt märgatavad palja silmaga…

Neid on sadu tuhandeid, kui mitte miljoneid… – ja need kõik on liikumas koos…

Kuid need ei ole robotid…, neis ei ole mingit kunstliku teadvuse sarnast… – sellest on saanud sootuks midagi muud…

Sellest on saanud inimese enda teadvus, mida tervendatakse…

 

Mõelge sellele järgnevalt… – mis oleks, kui saaksite võtta oma tüvirakkude osi ja fragmente, milleks olete ise, millel on inimteadvus, mis on soodustamas inimest, mis ei luba mingil juhul teha kehale kahju…

See ei ole kunstlik, kuid seda paigutatakse mingisse mikromasinasse…

Need raku osad annaks mikromasina elektroonikale inimteadvust…, väikese osa sellest mehaanikale…

Selline teadvus saaks masina abil kanduda mööda verekanaleid sellesse keha ossa, kus asub pahaloomuline kasvaja…

Ja…, veerand tunni pärast kõik mikromasinad kogunevad ühiselt kasvaja ümber…

See ei ole mingi robot, ega mingi kunstlik teadvus… – vaid… ise, mis on suundunud oma kehasse…, seda vaid süsti abil, mida teil veel ei ole…

See on osaliselt masin ja osaliselt elektroonika…

See… ühiselt koos, suurepärase stsenaariumi kohaselt, koguneb kasvaja ümber…, ning, veel tundmatu protsessi kohaselt, lammutab selle… – hävitab täienisti…

 

Nüüd küsimus teile… – mis lammutab haiguse…?

See ei ole skalpell… – selliseid asju tulevikus me isegi veel ei näe…

Mis lammutab haiguse…?

Esiteks, nagu ise mõistate… – paigutate oma teadvuse vahetult kolde ümber… – ja… kolle hakkab taanduma…, lahustuma… – temal muud väljapääsu ei ole… – ta on samas miljoneid teadvuse suunitlusi kadumisele…, igast küljest enda ümber…

 

Kas selline asi on võimalik…?

Kas tõemeeli saab midagi sellist toimuda…?

 

Ma andsin teile tõelist reaalsust sellest, mis hakkab toimuma…

Kuid isegi seda peetakse kord arhailiseks järgmise stsenaariumi kõrval…

Tehke hüpe tulevikku, mõtlemata sellele, kui palju läheb aega selleks…

See kõik oleneb üksnes teist endist…

 

Teine stsenaarium… – virtuaalne reaalsus…

Pahaloomulise kasvajaga patsient pöördub vastavasse asutusse, millel võib, selle aja klassifitseerimise kohaselt, olla ka kindel tähendus (Krayon läbi huumori) Täieliku ja totaalse tervenemise Ekspertrühm…komplekskeskus haigestumiste kõrvaldamiseks, ühe akna kaudu

Patsient läheb sinna…, kuid seal temale ei tehta mingeid süste…

Seal on kasutusel Virtuaalse Reaalsuse kõrgemad tehnoloogiad…

Teil tänavu on selleks teatud alged…

Panete pähe vastavad prillid – virtuaalse reaalsuse projektor…

Nende abil saate vaadata ringi, vastava programmi kohase reaalsuses…

Võite näha ilma enda ümber 3600 ulatuses…

Võite kanduda kaunisse loodusesse…, kuulda looduse hääli…, tunda, et see on reaalselt teie ümber, käesoleval hetkel…

Kallid…, see kõik on üksnes lapsemängud, võrreldes sellega, millest räägin teile hiljem…

 

Patsient jõuab sellisesse kompleksi…

Teda pannakse istuma vastavasse seadmesse, mida ei ole võimeline kirjeldama, kuna seda veel ei ole olemas… – seda leiutatakse hiljem

Seni see on vaid mõtetes…, nende Akašides, kes teevad sellise leiutise…

 

Hetke pärast patsiendina ta leiab end sootuks teises kohas…, sellises virtuaalses reaalsuses, mis võimaldab temal seista, või käia ringi… – olla seal – uues reaalsuses…

Kusjuures… see on sedavõrd reaalne, et ta saab teha koostööd seal olevatega…, kusjuures… mitte programmiga genereeritutega, vaid tõeliselt elavate inimeste teadvusega…

Nemad on temaga, et aidata teda…

Sellesse ei ole kaasatud mingit kunstlikku intellekti…, vaid nähtavate asjade genereerimisi…

Ta näeb enda ees vaid Tervendavat Keskust

Sellest hetkest temas algab uus lugu teise loo sees

 

Selles ta astub Tervendamise Keskusesse…, heidab pikali…, ja tema pea kohal on vastav ekraan, millel ta saab jälgida enda kasvajat…

Teda paluti heita pikali kindlal eesmärgil… – et oleks lõõgastunud…, kaasatuna toimuvasse…, et miski ei tõmbaks tähelepanu, ega kutsuks esile vere valgumist pähe, või jalgadesse…

Et püsiks pidevalt neutraalses rahulikus olekus…

Ekraanil ta näeb oma kasvajat…

Pihku antakse kahte värgendit… manipulaatorid (neid ei ole võimalik kirjeldada, sest neid veel ei ole… – nendega peab manipuleerima ja lahustamatervendama oma paiset…

See ei ole veel kõik… – ta hakkab tegema teatud hääli… – midagi laulu taolist…

Need on omalviisil põhilised häälestushelid…, neid tuleb hääldada korduvas järjestuses, nagu on teil teada…

See kõik on sedavõrd reaalne…, oleks kui sootuks teises ilmas, kuigi on istumas või lamamas ja tunnetamas kõike reaalsena…

Kuid see siiski ei ole reaalne ilm…, vaid… virtuaalne…

Seejärel… – virtuaalses ilmas näeb, kuidas tervendab oma paiset…

See on kahanemas…, temal ilmneb paranemise tunne, millest tõuseb rõõm…

Ta näeb seda toimumas oma silme all…, ja see on sügav tervenemine… on tunnetatav…

(Krayon joovastusega) On alles lugu…, see on suurepärane…, vaata aga, milleks olen võimeline…

Selline virtuaalne kogemine võib kesta päev, või enamgi veel

See on sedavõrd reaalne…

Selles virtuaalses reaalsuses toimub söömine ja on kõhu täitumise tunne…

Sedavõrd reaalne on see kõik…

 

Kuid, lauldes helisid, ta on lahustanud oma kasvaja täienisti… kasvaja on kadunud…

Ta tõuseb üles…

 

Kuid sellega ei ole veel lõpp… – ta suundub testide tegemisele…

Istub tohtri ette, et ta testiks… kas haigus on ikka kadunud…?

See saab kinnitust…

Ta näeb tulemusi… – keemilisi markereid ja erinevaid diagramme…

Tohter surub tema kätt ja õnnitleb tervenemise puhul…

See kõik toimus virtuaalses reaalsuses…

 

Kui on aeg naaseda reaalsesse ilma, ta tuleb sellest välja aeglaselt, aegamööda…

Kallid…, te saite hakkama mitte üksnes paari värgendi abil…

Ma ei hakka rääkima, mida tegite ära… – kuid tegite ära täienisti…, üksnes virtuaalse reaalsuse kütkeis…

 

Seni midagi virtuaalse reaalsuse taolist teil ei ole veel olemas… – see on sama, kui astuda teise mõõtmesse, mis ei ole teile veel kättesaadav…

Kui oletegi sellest naasemas, keegi ei tee teiega kontrollteste, et veenduda tervenemises…

Kui teil on teada, et toimus täielik ja lõplik tervenemine, seda võtate teadmiseks enda teadvusega…

Ammendav ja täielik tervenemine saab teostatud siiski virtuaalse mudeli abil…

Saate lahkuda sealt puhtana pahaloomulisest kasvajast…

Vaat, milline vägi saab olema tulevikus…

Selline tulevik kinnitab, milleks on teie teadvus võimeline…, milline on tema mõjuvõim…

 

Nüüd kolmas stsenaarium… – inimolevuse paljumõõtmelisus…

Selleks, et rääkida teile sellest, ütlen… – see on sellest, kuhu ise suundute…, ilma tarkade masinateta…, ilma virtuaalsuseta…, ilma keemia vahele sekkumiseta…

See on evolutsioon…

Kui palju see võtab aega, oleneb teist endist…

 

Kuid lubage teile näidata midagi, mis on olemas teie kehas, kuid seni veel ei funktsioneeri…

Te isegi ei tea selle olemasolust…

Ta on üksnes olemas…, ja teie võtate seda iseenesest mõistetavana…

Selle nimeks on… – keha Kaasasündinud Mõistlikkus

 

Kuidas on olla kõrgeim loovus üle kogu planeedi…, millel on intellekt…, mis on võimeline teadvustama iseenda Olemust…, mõtiskleda oma eksisteerimise mõttest…, sellest, milleks olla siin…, ning ütelda… – ma olen see, kes ma olen

Kogu selle juures sinu kehas on käimas sootuks teine protsess, mis on suurema mõistusega, kui su enda oma…?

Lihastestimiseks olete kasutamas kinesioloogiat, kasutades seda selleks, et teada saada, mida teil tarvis teada…, kuid te ei tea seda, sest olete eraldunud oma keemiast…

 

Lubage esitada teile puht loogiline küsimus… – kas on olemas vähimgi mõte selles, et teid on loodud taolisuse järgi…?

Muidugi mitte… on vastus… – see ei vasta loogikale…

See ei aita mingil viisil teie ellujäämist…

Haigus haakub teile külge…, te ei ole sellest teadlikud… kuni kuskil ei hakka valutama…

Olete oma isiklikust kaasasündinust eraldunud… – tervenisti ja täielikult eraldunud… protsesside tõttu, millised on arhailised  ja täienisti vananenud… – kas ei ole nii…?

Ta ei ole võimeline rääkima teiega…, ta ei ole võimeline andma märku, ega ütlema, et siin või seal on midagi korrast ära…

See on teie kaasasündinud…, teie mõistusega keha

Paljumõõtmeline inimolevus käivitab kromosoomide 24’da paari, mida, teie arvates, teil ei ole…

Kallid inimesed…, 24’s kromosoomi paar on paljumõõtmeline ja ruumidevaheline

Seni see ei ole veel avastatud…, veel nähtud…, ära tuntud, ega mõistetud…

Kuid just tema on see, mida plejaadlased on andnud teile ammustel aegadel…

Tänavu ta hakkab teis tööle…

Põlvkond põlvkonna järel, vastavuses teadvuse arenguga, hakkate nägema kvantilisi asju…

See hakkab avama end üha enam ja ilmutama end kaksikspiraali kaudu…

Mu Jumal…, see on hulga enamat, kui võis arvata… – nii see jõuab teieni…

Milles see hakkab ilmnema…?

 

Esmasena, mida hakkate märkama – lapsed sünnivad oma teadvusega ja oma kaasasündinuga ühesena…

Neist saavad iseenda tervendajad…

Nemad on teadlikud oma vere keemiast… – ilma mistahes testideta…

Nemad tabavad koheselt, kui mingi haigus püüab end sisse seada… – kusjuures koheselt…, juba esimese katse korral… – ilma praeguse ooteta, kuni lööb kusagil haigusena välja…

Neist saavad intuitiivid… – iseenda tervendajad

 

Inimesed, nähes selle algetappe, imestavad… – selline asi ei ole võimalik…, seda ei saa uskuda…, see on mingi tõrge organismis…

Seda esmalt eiratakse, kui midagi ebatavalist…, kui mingit veidrat…

Esmalt püütakse selliseid inimesi isoleerida, kuna see on mingi ebanormaalsus

 

Tere tulemast planeedile Maa…

See on see, millega olete tegelemas tänavu… – kas pole…?

See on see, kuhu olete paigutanud autiste

Kas olete sellest teadlikud…?

Nii on seetõttu, et te ei näe, mis on toimumas… – kas pole…?

Te ei näe neis kõiketeadjaid tulevikust… – kas pole…?

Te näete üksnes ebastandartsete laste hulka, kellel on veider suhtlemise viis, kellega on raske suhelda vanas energias…

 

Te ei ole veel tulevikus, ega tea veel toimuvast midagi…

Te ei suuda näha neis endid… – kas pole…?

Nemad on ebalineaarselt mõtlejad… – vaat, kes nad on tegelikult…

Nemad hakkavad esile tulema paljus…, erinevatel viisidel…

Üksnes vaadake… – mida suudavad nemad ja mida ei suuda teie…

See annab teile viite, kelleks nemad on…

See on kohale jõudmas…

Teie DNA paljumõõtmeline fragment, mida te seni ei ole võimelised nägema, viib kokku teie Teadvuse ja Kaasasündinu

 

Ma lõpetan sellega, mis on ühenduses teie Kaasasündinuga, mis on sedavõrd salapärane, et teil ei ole kerge pääseda selleni…?

See on inimolevuse Akašid…

Teil seisab ees luua side oma Akašidega…

Mida on teil teada Akašidest…?

Teil on teada, et see on midagi sellist, mis tüütab ja häirib teid…

Kuid see on üksnes sellest, et meenutate üksnes halbu asju

 

Need on asjad, millega olete tänavu tegelemas… ja suht edukalt…

Nendega teete tööd seetõttu, et need ei ole veel ilmutunud, ega ole veel selged teie teadvuse jaoks…

Kui Akašid muutuvad sellisteks, et võimaldavad teil täielikku juurdepääsu teie möödaniku tarkusele… – siis saate kõrvaldada kogu negatiivi…

Sellest saab märkimisväärne samm inimkonna evolutsioonis…

Kui Kaasasündinu ja Teadvus liituvad Akašis…, alles seejärel kujuneb paljumõõtmeline inimolevus…

Kui see sünnib, siis näete fakti, et tõemeeli võite pärineda plejaadlastelt… – siis teate, kes nemad on…

Hakkate teadlikult mõistma, et kõik olete ühese stsenaariumi osad…, olete ühesuse koherentsuses kõigi tähtede õdede ja vendadega

 

Inimkonna evolutsioonilise arengu eesmärk…

Selline saab olema Tulevik…

Krayon…, kui kiiresti see saabub…?

Veel mitte peatselt…, veel mitte peatselt…

Kuid te jõuate sinna… – seni igaüks teie seast, omal vabal valikul, naaseb maapeale taas ja taas, et iga korraga saada täiuslikumaks ja täiuslikumaks… – selles paljulubavas ilmas…

Kuid Krayon…, milleks… – milleks see kõik…?

Kallid…, jõuab kätte aeg, kus kõik saab teie saavutuseks

Siis teete külvi mingile uuele tsivilisatsioonile, mingis kauges ilmaruumi kandis…

Annate aluse mõistvale tegevusele kusagil Galaktika nurgas…

Kas mõistate selgelt, kuivõrd oluline on teie osa sellel ülemineku ajal…?

 

Liiast palju salapära – ütleks teie…

Kuid kõik saladused on selleks, et avada need…

Te jõuate sinna…

Ärge kartke asju…, need tulenevad teist endist…

Selline oli meie tänane sõnum… – ja nii see on

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Olen varemgi maininud, et siin ruumis on neid, kes on teile nähtamatud…, nemad on teadlikud, kes on siin olemas…

Siin olevate all ma mõtlen neid, kes on tulnud siia ja neid, kes on lugemas ja kuulamas hiljem…

Kõik olete selles sakraalses kohas, mida otsustasite külastada, lugedes või kuulates seda sõnumit…

Kuni loete või kuulate, seni kõik siin ruumis olevad energiad on ka teie omad…

 

Igaüks teie seast on austatud ja tunnustatud meie poolt… – igaüks…

Siin on olemas kaaskond, mis saadab mitte üksnes mind, vaid see on selline kaaskond, milline on esindatud kõigi siin olevate vaimsuste energiate poolt…

Selline kaaskond on siin selleks, et jälgida ja tunnustada teid…

(Krayon läbi huumori)… Kohati nemad laskuvad teile sülle ja koputavad teile nina pihta… – sellega püüavad anda märku endast… – oleme siin…, oleme siin…, oleme siin...

Olen palju aastaid rääkinud, et te ei ole kunagi üksi… – süsteem on selline, mis on Vaimseks Süsteemiks…, ehk Jumalikuks Süsteemiks…

Kui olete tulnud sellisesse kohta, siis mõistate lõplikult ja teadvustate, et olete Süsteemi osa…, et olete siin ajutiselt, kuna olete tegemas Vaimsuse ajutist rännakut…, seda seni, kuni lähete uuele rännakule…, ikka samas vaimsuses, kuid teises elus…

Just seetõttu me oleme rääkimas iidsetest, kelleks olete teie…

Me ülimalt austame teid, kuna olete sedavõrd palju ära teinud…, selle eest, et olete tulnud siia…

Tahaks jätkata ja avardada kõike seda, mida andsime möödunud nädalal… – Juhised Akašidele, ehk… suurpuhastus enda seesmuses

Kui teie ei ole kursis kõigega, mida sai siis antud…, seetõttu teeme lühiülevaate, millest oleks piisav edasise vastuvõtuks…

 

Akaši energiatest

Eelmisel korral tutvustasime teile kontseptsiooni, kuidas puhastada Akašid…

Ehk teeksime taas määratluse, mis on Akašid ja milline on nende tähendus…

Inimolevus…, sinu sees on võimas salvestis kõigest, mida oled teinud sellel planeedil… – kõigest… ja kokkuvõttes… – kõik kandub üle sinu DNAsse…

Kui jõuad uude kehastusse, siis selles käivituvad ka kõik eelmised kehastused, ning salvestus on uuendatud kujul…

Kõik, kunagi üleelatud, on selles…

 

Oleme teile selgitanud, et salvestised ei ole lineaarsed…

Akaši salvestised ei ole inimese tegevustest…, need on energiatest…, sellest, millistena need olid teie jaoks… – kas lühikesed või pikad kehastused…, millistes planeedi kohtades…, millistes kultuurides…, milliste paledena ja keeltena…, milliste toitumistega olite…

Need on sellest, kuidas oli olla sõdades…, kuidas oli tappa teisi, või olla ise tapetud…

Seda on olnud kõigiga… – kõigiga…

Ka uppumine on olnud teiega…

Kuidas oli kaotada oma lapsi…

Te võiksite ütelda selle kohta, et see kõik on hirmus

Oo, jaa… – see hirm on püsimas ka siis, kui tulete taas planeedile…, kus taas teil on lapsed…

Mõnedel rahvastel lastele ei panda isegi nimesid, kuni pole saanud kolmekuuseks…

Kuidas vaatate sellele…?

 

Kuidas on ärgata valgusesse ja teada, et oled Vana Vaimsus, kellel on informatsiooni, milline on risti-vastu kõigele, mida on sulle õpetatud Jumalast…?

Kas vaikida sellest, või mitte…?

Kuidas on sattuda rünnaku alla kõigi elanike poolt…?

Kas elada üksinduses…?

 

Kusjuures… oled jäänud elama üksnes seetõttu, et valdad maagiat…

Üksnes seetõttu, et sinul on intuitsioon, kuidas ellu jääda…, sul on oskus teha taimseid tõmmiseid ja muid vahendeid, milliseid saad Gaialt, Maalt…, et saaksid tervendada end ja kõiki enda ümber…

 

Vaat, millised on olnud teie elud…

Vaat, kelle poole ma pöördun…

Vana Vaimsus…, kuidas rääkida sulle, et on olnud tsivilisatsioone, millistes oled elanud…, kuid sul ei ole neist vähimatki ettekujutust…?

Kuid samas Akašid (Krayon pea sosinal) säilitavad ja mäletavad neid kõiki

Kogu informatsioon, milline on tallel paljumõõtmelises meenduste massiivis, on olemas igal selle sõnumi kuulajal… – see informatsioon on küllastunud sügavatest energiatest…

Millised on need energiad…?

 

Akašid on mäletamas kõike… – seda oleme rääkinud teile juba ammu…

Oleme rääkinud reaktsioonide erinevustest, millised tulenesid Akašidest aastat 10 tagasi ja tänavu…, need on märkimisväärselt erinevad…

Erinevus on aina suurenemas…

Akaši salvestistest kerkisid kunagi sellised energiad, millised olid suht rasked…

(Krayon matkides teie imestust) Miks nii, Krayon…, miks mõned Akašid olid sedavõrd ärritavad, et olime sunnitud pöörduma nende poole, kes oskasid lugeda möödunud elude informatsioone, lootes saada neilt abi pääsemiseks häirivatest meendustest, milliste pärast oleme ärganud öösiti, külmas higis…

Miks nendega on sedavõrd raske teha tööd…?

Milline süsteem on vastutamas selle eest…?

See on Vaba Valiku süsteem… – selline on vastus teile…

Kuhu on liikumas inimese teadvus, sinna on suundumas ka meendused teie Akašidest…

Teile meenuvad asjad täis draamasid… – asjad, mis on hirmutamas teid öösiti…

Need on asjad, mida te ei tahaks meenutada…, on esile kutsumas selliseid tundeid, mida te ei ole võimelised lahti seletama…

Just nii on tavaliselt toimunud… – kuni hiliste aegadeni…

 

Akaši puhastamise praktikatest…

Eelmisel korral andsime teatuid informatsioone ja tegime praktilisi harjutusi…

Tuletasime teile meelde, millist võimu ja väge olete valitsemas… – nii oma keha, kui ka energia üle…

Rääkisime teie Akašide salvestiste ümberkirjutamise otstarbekusest ja ajastusest… – kusjuures teie enda korraldusel…

Seda selleks, et Akašid lõpetaks negatiivi ja draamade meendused…, et tooks esile üksnes häid aegu, kus olid rõõmutunded, millised täitsid teid kauniduse ja õndsuse tunnetega toimuva üle…

Kõik see on tallel teie Akašides… – ja on ootamas üksnes teie korraldust, et lõpetada vanade energiate programmidega…, et lõpetada ühtede ja samade piltide väntamist…, annaks hoopis midagi üllatavat.. – kauneid meendusi

See muudaks jääkmüra, mis on tulenemas Akašidest… – sellest oleme rääkinud…

 

Milleni see viib…?

Teile ehk näib, et me kavatsetult jätkame käimist mööda ringi…

Kuid ei… mul on kavas rääkida, mis toimus Akašide kujunemise agu…

Kuid samas tuleks teada, et Akašid ise ei ole kunagi muutunud…, vaid inimene on kirjutanud need ümber ja muutnud neisse pääsemise reegleid…

Räägin teile selleks, et kasvõi pisku mõistaksite olevat jääkmüra, kuna seni see oli mõistetamatu…

 

Siin on istumas need, kes olid kuulamas eelmine kord…, ja need, kes eelmine kord ei võtnud osa praktilisest tegevusest…, kuid seekord on kuulamas või lugemas seda sõnumit, ning võtavad osa…

Siin on ka neid, kes esmakordselt on kuulamas…, esmakordselt lugemas või kuulamas…

Viimaseid on tuhandeid… – need samuti võtavad sellest osa…

Nende seas leidub selliseid, kes tunnetavad midagi…, ja selliseid, kes ei tunneta midagi…

Kõik oleneb isiklikust tasemest…, sellest, kuivõrd unikaalne keegi on…

Ma ei ole kunagi lubanud anda teile ühest informatsiooni, kui ainsat esoteerilist mikstuuri, mis oleks ühtmoodi mõjus kõigi jaoks…

Sellist asja ei saa olla, ega ole olemas…

 

Mõned teie seast peavad tegema tööd selle kallal…, palju kordi… – kuivaid soovivad seda…

Kuigi peaks ütlema teile… – keha kuuleb seda juba esimesest korrast… – ta kuuleb…

Ta kuuleb ja hakkab koheselt tegelema sellega…, te isegi ei märka seda…

 

Siin on neid, kes on juba teinud läbi teatud uuenduse…, ja nendeks ei pea olema üksnes need, kes on istumas siin…, vaid ka lugejate ja kuulajate seas…

Teil on olnud ka imelisi unesnägemisi…, selliseid, mis viisid teid olukordadesse, mis ei olnud kuigi mugavad…, olukordadesse, kus oli paha olla…, millised viisid teid aegadesse, kus esines reetmisi…, ebameeldivusi töös…, või muid juhtumeid, kus olite osalistena…

Te sukeldusite neisse oma unede aegu…, oleks kui naasenud neisse taas…

 

Hommikul ärgates, mõtlete… – see ei olnud üldse see, mida lootsite

Sellisest unenäost jääb terveks päevaks ebameeldiv maik, kuna… see oli sedavõrd reaalne…

Oli mul tarvis naaseda sinna ja taas elada üle seda kõike…?

Üldsegi mitte… – oli vägagi vaja… – läbi selle toimus sinus mõne olukorra sulgemine

Sa pidid sinna naasema…, sa pidid vaatama neile asjadele näkku…

Mõneti neid asju sa ei tahtnud kunagi näha, ega märgata…

Mõned eie seast ei ole siiani seda teinud…

 

See on sinu Akašide parim väljendumine…

Need on sinu Akašid…, parimas variandis, antud kehastuse jaoks…

Sa vaatad taaskord asju, millistega Akašid on ühelepoole jõudnud…, ehk on tegemas kokkuvõtteid…

Need on salvestised, milliseid oled kandnud endaga kaasas elust elusse, juba sajandeid…

Kuid äkki see ilmub sinu unes…, sa elad taas seda õudust üle…, ja õudusega mõtled… – ma ei saanud seda teha, kuigi ehk olen teinud…

Ja sa mõtiskled, milleks seda tarvis…, mis kasu on sellest…?

See on protsessi sulgemine… – ütlen ma sulle…

See tähendab, et see on lahkumas sinust igaveseks… – seda see tähendab…

Kui oled üks neist, kes on nägemas selliseid unesid… – siis õnnitlen…, asi töötab…

Sa pidid osutuma seal, kuna ei tahtnud vaadata asjale silma…, isegi unes…

Sa pidid osutuma seal, tunnetama end pahasti teatud hetkel… – unes…, siis sa ei saa kahju…

Kuid just sellistel hetkedel Akašid on tegemas sinuga tööd… – seda selleks et see kaoks sinust…, sa pead seda korralikult vaatama

Ja sa teed seda…, paljud teie seast teevad…

Sellise vaatamise protsessis toimub täielik ja lõplik puhastumine… – suur lõppkoristamine…

See kõik lahkub päriseks, ega naase tagasi…, ei kunagi…

Vaat, millist väge ja jõudu olete valdamas tänavu…

Just sellest rääkisime eelmine kord…

 

Akašide raamat

Mul on kavas rääkida Akašidest… – need on kaunid… – see on imeline süsteem… – see on teie meenduste süsteem…

Kas oled võimeline ette kujutama, kuidas oled avamas mingit Akaši Raamatut, milline koosneb vaid ühest leheküljest…?

Sellel leheküljel on kõigest, mida oled kunagi teinud… – ta on paljumõõtmeline

Sellel ainsal leheküljel on tuhandeid köiteid energiatest…, ja kõik on paljumõõtmelised…

Need kõik tulevad raamatust ja seavad end sisse seintele.., laele… – ilma mingi korrata… – seda neile ei olegi tarvis…

 

Kui vaataksid neid energiaid hoolega…, siis märkaksid neis värvitoonide erinevusi… – need on erinevad energiad, erinevates värvitoonides…

Kas suudad kujutada oma laskumist neisse energiatesse, et näha, kelleks oled olnud ja millega oled tegelenud…

Kas sinu arvates Akašides on selliseid mõõtmeid, millistes ei ole õudusi…, ja neis on vaid kaunid asjad…?

Kas sinu arvates Akašides on selline mõõde, kuhu on koondunud kogu sinu õpitud ja kogetud tarkus…?

 

Millisena tahad seda kõike näha tänavu…?

Siis ehk ei peaks liikuma olukordade vahel, et korrata olnuid eksimusi ja vigu…, et saaksid kohe tunda ära, kui keegi püüab varjata tõde…

Ehk siis saaksid, juba ärgates hommikul, tunda eelseisva päeva edukust ja mõelda endamisi…

Tuleb kaunis päev…, seda seetõttu, et olen siin ja selline on minu soov…

See on kaunis päev juba seetõttu, et minu sakraalsus näeb Gaia sakraalsust…

See on kaunis päev juba seetõttu, et ma tunnen paljusid Iidseid…

See on kaunis päev juba seetõttu, et need, kes täna astuvad koostöösse minuga, on tunnetamas sama…

See oleks sama lihtne, kui suhtlemine oma lastega… – ka nemad tunnetaks seda…

Suheldes töö juures, teised tunnetaks sama…

Erinevus ongi selles, et inimesed on alaliselt seesmise müra saatel…, ja see on tulenemas Akašidest… – see on teid saatmas pidevalt ja aitamas tunda end suursugusena

Just sellekohast tööd tegime eelmine kord…

 

Vaimsest ajaloost…

Räägiks teile sellest, mis oli toimunud arengu protsessi ajaloos…

Akašide salvestised ilmnesid teil koheselt peale teie külvi Plejaadlaste poolt…

Siis, kui hakkasite saama sakraalset informatsiooni, kas kõrgemalt poolt, või läbi Iidsete…

Siis, kui hakkasite ärkama vaimsete teadmiste vastu…

Selle planeedi Vanad Vaimsused olid alati teadlikud neist…

Ka teil on olemas samad teadmised…

See on kaunis ja iseenesest lihtne, kuna olete tulnud Tähtedelt…

Olete tulnud sellest, mis on Jumalaks…

Jumal näeb teid kaunitena…

Jumal, kellega teid viisid kokku Iidsed…, või Vaim…, või Loomise Läte… on hulga kõrgem, kui mistahes teadvus, millist olete teadmas sellel planeedil…

Te ei ole võimelised kirjeldama ülimalt puhast armastust

Puhas armastus on eredam, kui mistahes ettekujutlus…

Kõik eksisteeriv on Puhas Armastus…, kõige mõistmine… – need on sedavõrd kaunid, et kui naased eesriide tagusesse, sa muutud selle osaks… – sa sukeldud Laulu kaunidusse, mis on alaliselt kõlamas…, see paneb su südame laulma kaasa…

Vaat, selline on Jumal…

Ma ei ole suuteline seda teile edasi andma…

Midagi suuremat või enamat te ei ole veel näinud…

Te ei ole võimelised seda mõistma, ega endasse võtma…

Vaat, selline on Jumal…

 

Hinduismi poolt pakutud süsteem…

Inimolevused hakkasid evolutsioneeruma…, süsteemid hakkasid arenema…

Üheks esimeseks süsteemiks peate Hinduismi

Sellest süsteemist me rääkisime Indias, kus me arutasime selliseid asju…

See oli algne lähtesüsteem, millest hiljem sai Budism…

Just Hinduismis on midagi sellist, mis tuleneb otse Esmalättest

Hinduismis ei ole prohveteid…, ega ole inimesi, kelle poole pöörduda, et saada teadmisi Kõige Ühesusest

Midagi sellist on seal alles tänapäevani…

Kuid Akašid arenesid millekski muuks, kätkedes endasse Karma mõisteid…

Karma on otseselt tulenemas Akaši energiatest…

Kõik, mis teiega ka ei sünniks, talletub teatud viisil teie Akašidesse…

Neist tuleneb hiljem kutse nende puhastamiseks

 

Hinduistlik süsteem kutsub teid üles puhastama end asjadest, milliseid ei ole teile tarvis…

Selleks tuleb teha koostööd teiste hinduistlike olevustega, millised aitavad teil puhastuda negatiivist…, kusjuures sedavõrd, et saaksite vabaneda Karmast täienisti

Saades puhtaks Karmast, saate tõusta täieliku valgustunu seisundini…, seda tänu Karma puudumisele…

 

Eelmisel korral me tegelesime just samaga… (Krayon muigab rahulolevalt) – see oli Akašide puhastamise süsteem…

See on kehtiv ka tänapäeval…

Kui ma tulin 29 aastat tagasi, siis esimesena ma ütlesin, et karma on oma töö teinud ja teda ei ole enam tarvis… – teil ei ole enam vajadust midagi mäletada…

Rääkisime, et avaneb karma automaatne puhastumine…, ehk… isegi Akašid hakkavad puhastuma automaatselt…

Teil ei ole enam vajadust, et keegi teid tõmbaks-lükkaks…, millised energiad ka ei oleks… – alates juba sellest elust…

Me ütlesime siis, et Vaimsele Süsteemile karmat ei ole enam tarvis

See oli vastuolus siis valitseva arusaamaga

 

Vaadake, millistena olete tänavu…

Olete saabumas täie teadvuse juures…, teile ei ole tarvis asju, millised lükkaks teid mööda elu, et saada oma õppetunde…

Olete läinud sellest kaugemale…

Tulete tööks valmina…, juba käevõruga, millest oli juttu eelmises sõnumis…, mis on kuldselt kiiskamas teie käel…

See on metafooriline nimetus sellele, mis tõmbab teid taolistele kokkusaamistele ja paneb teid täiustuma…

Kõik vanad vaimsused on juba sündimas käevõruga käel, mida on nägemas inglid…

 

Teil on muudki, millega tegeleda, kui teha tööd karmaga…

Isegi tänapäeval leidub neid, kes küsivad… – mida mul peale hakata oma karmaga…?

 

Peale selle, kui ütlesin et karmat enam ei ole, siis teil ei ole tarvis tunda muret tema pärast…

Kuid leidub siiski neid, kes vaidlevad vastu…

Oleks hea, kui vaataksite endale otsa ja küsiks… – Kas mul tõepoolest on tarvis teda…, selles arengu punktis…, selles vana vaimsuse vaimses olekus…., tänavuses uues energias…?

Kas see saab mind aidata…, või teeb hoopis kahju…?

Kas ta on segamas minu tänavust teekonda…, või aitab teha midagi paremaks…?

 

Te ise olete kujundamas oma teekonna suunda…

Kas teile ei paku huvi, miks ta oli konverteerunud süsteemiks, millest hiljem sai Karma…?

 

Vaimse süsteemi inimsustamine

See, mis toimus edaspidi, oli tõepoolest huvitav…

Tuhandeid aastaid hiljem teatud süsteemid hakkasid muutma põhiideed ennast…

Tahaks tuua esile teatud inimlikku kontseptsiooni… patu mõistet…, patulisust

Sellest peale teil ilmnes miski selline, mille kohaselt hakkasite vaimset süsteemi inimsustama

Inimsustamise all me mõistame järgmist… – kõik süsteemi alused said kõrvaldatud ja asendatud iseendaga…, kujutlustega sellest, millistena olete ise

Süsteem võttis üle inimloomuse jooni…

See ei ole kuigi kaugetel aegadel ilmnenud… – enne Kreeklasi patu mõistet ei eksisteerinud…

Kreeklased tegid omad jumalad hullunuteks…

Nii sai mütoloogiatesse sisse viia karistuse ja kättemaksu

Ajapikku see tõstis ja tõstis oma taset, kuni lõpuks jõudsite sellise Jumalani, kes vaatab teid ja mõistab kohut teie käitumiste üle…

Patuks sai mistahes asi, mis justkui poleks Jumalale meelepärane

 

Ehk selgitaks teile üht asja, mis ilmselt on seni teile arusaamatu… – Jumal ei ole inimene

See on ilmaruumi loomisläte… – selles on üksnes puhas armastus…, ja see ei ole võimeline mõtlema inimlikult

Selles ei ole mingeid seadlusi, ega kokkuvõtteid, nagu on inimesel…

Selles ei ole midagi ligilähedast teie teadvusele… – mitte midagi ligilähedast…

Selles ei ole midagi ligilähedast – kas olla meelepärane, või mitte…

Seda süsteemi olete ise mõelnud välja ja ehitanud üles… – kaunist loovat Jumalat…, samas ka… õudsat Isa, keda tuleb karta…

 

Lubage taas küsida… juba mitmendat korda… – kas keegi teie seast saaks võtta oma lapsukest, millega ta poleks hakkama saanud, ja paisata teda košmaarsesse kohta, kus ta põleks elusalt…, kusjuures… igavesti…

Kas keegi teie seast saaks tõsta kätt ja ütelda… – muidugi…, ta tegi ju pattu… ja on ära teeninud sellise karistuse…

 

Ei…, ükski teie seast ei teeks seda… ei ükski…

Kuid te siiski omistate seda Loomislättele… seate temale sellist mõeldamatud tööd…

 

Ei…, kogu see ülesehitus on loodud patul ja karistusel…, tervikult ja täienisti inimmõistuse poolt väljamõeldud…

See puht inimlik ülesehitus on poogitud Ilmaruumi võimsale Loojale…

See ei tööta sellisel viisil…, ja taevastes ei ole sõdu

See kõik on tulenemas Akašidest…

Teatud energiad ilmutuvad selliselt, et sünnitavad süütunnet…, mistõttu olete kahetsemas tehtut…

Kõik olite tunnetamas seda oma Akašides…, ajapikku see muutus aina raskemaks…

 

Nüüd olete istumas selliste tunnete koorma all, ega tea, mis asi see on…?

Kui Jumal oleks reaalselt…, kas Temale oleks meelepärane see, millisena olen…?

Möödunud ööl mul oli unenägu, mille tähendust ma ei tea…, kuid olen kindlalt veendunud, et olen hakkama saanud mingi väärteoga… – just seetõttu oli selline unenägu…

Kardan, et toimisin kõiges valesti…, või käitusin halvasti…

Sa isegi ei mõistnud, et su unepilt oli üksnes Akašide salvestiste tulem…

 

Seega… Akašide salvestiste energiad konverteerusid esmalt Karmaks…, seejärel konverteerusid  patuks ja karistuseks

Kõik need reaktsioonid ja tunded viisid selleni, et inimolevus, kartes Jumalat, lasi oma teadvuses pea aina madalamale ja madalamale…, kuni langes põlvili…

Just nimelt… – kartes Jumalat…

 

Selles on peidus suur vastuolulisus… – sellel puudub mistahes mõte…

Kuidas saab paigutada end sellisesse olukorda, kus kardaks seda, mis on enda seesmuses…, mis on soosivaks ja armastavaks asjaks kõiges, mida üldse saaks olla…

Sind oli ära hirmutatud ja treenitud selles…

 

Sellised sõnad võivad ehk puudutada kedagi ja solvata kellegi tundeid…

Mul ei olnud sellist eesmärki…, vaid oli… – avada ja avardada valgustumise piire…, et teile avaneksid suurejoonelisemad tõed

Avaneks tõde, et Jumalal ei ole mingit hukkamõistmist…

Ta on loonud teid armastuses

 

Esmaste teadmiste avamine

Milleni see viis edasi…, mis hakkas toimuma edasi…?

Planeedil hakkasid sündima avanemised, jätkuvalt…, avanes suurem mõistmine, millega kaasnes asjade ümberkirjutamine ja ümberformeerimine…, kõiges, mida olen teile andnud…

See on see, mis hakkas toimuma…

Ma tean seda, kuna olen varemgi näinud seda…

Ma räägin teile ajalugu, et te näeks, kust see kõik tulenes…, ja mis sellest kujunes välja…

 

Kõik hämmastavad saladused, milliseid saite, olles lemuurlastena, tulid esmaallikast…, Õpetavast Ringist (2017.12)…

Need teadmised pidid jääma varjatuks…, neid ei saanud edasi anda…, sai üksnes säilitada

Neid saladusi te saite õppides Lemuurias…, need säilisid üksnes salaühingutes, milliseid peate tänavugi…

Need hakkasid avanema tänavustes uutes energiates…

Teil seisab ees näha, kuidas salaühingud hakkavad avama ka seda, mis on neile teada…

Sellest saab metafüüsika…, selle otseses tähenduses…

 

Olete ise loomas ühinguid, kus saate õpetada selliseid asju juba avalikult…, mitte salaja…

Ma rõhutan… see on esmakordselt, kus saate sellist võimalust… – teha seda, kartmata tagajärgi ja tagakiusamisi…

 

Leidub ka selliseid, kes kardavad tulla oma Valgustöötaja kambrist välja…, kardavad seetõttu, et viimati, kui tulid välja, sellele olid kurvad tagajärjed

Nüüd seda enam ei juhtu…

Akašide süsteemi uus kontseptsioon

Nüüd annaks teile teise kontseptsiooni, mis võib viia teid tupikusse reaalselt…

Kallid…, kui kavatsete muutuda veidi enam paljumõõtmelisemaks, siis peate hakkama mõistma teist liiki Akašide atribuute… – olge valmis…

Seetõttu tooks teile üldist kokkuvõtvat informatsiooni… – tänavuses uues energias süsteemid, millised ei tööta veel korralikult, annavad teile uusi asju… hakkavad muutuma oma meetodites ja lähenemistes aina valgustunumaks…

Neis hakkate märkama seda, mis enam ei vasta sellele armastusele, millist on teile õpetatud…

Ilmneb teatud kergendus…

Reeglid hakkavad ajapikku muutuma…, hakkavad muutuma sellisteks, millistena olid palju eoone tagasi…

Need reeglid astuvad taas oma tegevustesse…

Selline naasemine saab pöördumiseks tagasi aluspaneva ideeni… – Jumal on iga ühe inimese seesmuses

Sellise fakti tunnustamine hakkab näima kõige esmasemana…, olenemata sellest, kelleks nad on ja millesse usuvad…

See on see ühene, mis on omane teie kõigi jaoks…

See paneb aluse Uuele Ilmale, mis tõmbab end välja sellest, kus asub praegu…

Selles ei tule enam mingeid sõdasid

Selline on kokkuvõttev informatsioon…

 

Nüüd ehk räägiks rohkem millestki sellisest, millega teil tuleb tegemist…

On olemas idee Ajarongist, millel olete sõitmas, mis ajapikku muutub rongiks, mis on täiuslik, kaunis ja valgustunud, puhas ja vaba…, milline on valmis liikuma otse Valgusesse, kuna tema programmis on täielikult uus informatsioon

 

Kuid leidub ka selliseid, kes hakkavad pärima, kuna nende jaoks ei toimu veel midagi…

 

Siin on mul kavas selgitada teile mõndagi…

Teie Akašides on olemas ennetav ja edumeelne informatsioon, mis räägib, millega tuleb tegemist teha…, seda sellisel viisil, et see oleks teile esitletav ja hoiatav…

Sellest hakkame rääkima ka edaspidi…

Aeg on käimas ringiratast

Nii on alati olnud…, aeg on alati liikunud mööda ringi…

 

Kujutlege järgnevat…

Rong on liikumas mööda raudteed…, rongiks oled sa ise… – inimrong…

Sa püüdled kogu jõust…

Oled suuteline sõitma kiiremini ja aeglasemalt… – nii, kuidas soovid…

Kuid rongil on üks omapära… – ta ei sõida kunagi tagasi…, üksnes edasi – Tulevikku…

Rong on alati viimas sind selle poole, millega tuleb kokku puutuda…

Seljataha jääb üksnes see, millega olid kokku puutunud.., teinud ja lõpuni viinud

See on see, kuidas teile see näib…

Nüüd tahaks teha väikese lisa sellele…, tillukese…

 

Kujutle… – rong on sõitmas ümber planeedi (unusta relsid, millised on ka ookeani pinnal)…

Asi on selles, et sinu Tulevik jõuab järele sinu Minevikule

 

Kas suudad jälgida mõtet…?

Sa oled kihutamas ühes ja samas raudtee tsüklis… – ja nüüd sinu ees on sinu Möödanik

Kõik, mis selles on, kõik on tallel sinu Akašides, kui kivisse raiutuna

Siin ei ole vahet, kas selles on üks või mitu tsivilisatsiooni… – sellel ei ole mingit tähtsust…

Selle kontseptsiooni peamiseks on see, et tulevikus teil tuleb kohtuda oma möödunud salvestistega…

Mõned teie seast ei mõista, mis see on…, nemad arvavad, et kõik on tehtud ja lõpule viidud…

Kõik oli asjatult tehtud… – kõik viis krahhini, ega andnud tulemusi…

 

Seetõttu kõik on taas ees…

Mõned mõistavad, et see on möödanikust ja ütlevad… – ja muidugi…, kõik korduv on üksnes ajalised fraktaalid…, need on ju minu teel, kuna tee mäletab, et need on olnud sellel…, see on toimunud…

 

Selle asemel, et võtta möödanik endasse ja vedada endaga kaasa, oleks parem teha end puhtaks sellest kõigest…, nagu sai tehtud suurpuhastuse aegu…

Oleks parem olla selleks varem valmis, osutuda taas seal…, parem märgata ja tunda ära, ning teha puhtaks juba eelnevalt… – ehk… isegi enne, kui see ilmutab end

 

Ehk see on liiast keeruline teie jaoks…?

Mu partner on selgitanud seda, mida olen andnud teile…

Neile küsimustele saab anda vastust üksnes Tulevik…

 

Andsin just teile miskit väärtuslikku, olulist ja kasulikku…

Kallid…, ei tasu arvata, et kõik oli asjatu ja viis vaid krahhini…

Need, kes on teinud  oma Akašid puhtaks, kuid sattusid sinna, kus kohtasid möödanikku…, ja nüüd on küsimas… – kuidas nii…, minu Akašid ei tee enam mulle muret, ja neis on üksnes meeldivad asjad… – miks siis taas on minu ees mingi negatiivsus…?

Selliselt käitusin minevikus… ja nüüd taas…

Näed nüüd…, see ei töötanud…

 

Ehk peale selle avastate, et te ei oodanudki, et see hakkaks tööle

Sellega avastate enda jaoks oma mõttetegevuse…, oma vaatenurga sellele, kuivõrd võtate vastu selliseid ideid…

 

Ma ütlen teile… – et rongi teel on asju nii teile, kui ka planeedile…

Kohates neid, arvate, et see on kui mingi naasemine minevikku

 

Ei…, see on sootuks muu…

See on midagi sellist, mida tarvis vaadata ja ütelda… – ma tunnen ära möödaniku energiaid…, kasige minema, kaduge siit… – mul ei ole kavas teid taas läbida

Nimeta seda sellisena, millisena see on… – kihuta need minema…

See on juba sündimas, kuna jõudsime sellele järele…, sellele, mis on jõudnud muneda omad munad teie Akašidesse, mille olete näiliselt puhtaks teinud…

 

Krayon…, kas tuleb selline aeg, kui saame teha omad Akašid puhtaks kõigest…, ja ka sellest, mille sisse on sõitnud minu rong…?

Teha puhtaks Akašide minevik…, olevik ja tulevik…?

 

See on hulga keerulisem…, ja see on järgmiseks sammuks…

Ma räägin teile sellest, et see ei oleks üllatusena…

Avanevad vastavad protsessid, mis võivad aidata teid selles…

Kui hakkate tundma ja mõistma seda hetkel, kui hakkab teiega midagi toimuma… siis see ei vii teid segadusse…

Siis te enam ei mõtle, et tegite midagi valesti…, ega teki süütunnet…

Lõpuks vaatate seda ja ütlete… – toimus kõik just nii, kuidas rääkis Krayon… täpselt nii

Sa võid naerda selle üle…

See võib koheselt lahustuda ja kaduda, kuivaid tunned ära, mis see on ja mida ta kujutab endast…

See oli sinu möödunud karma, mis kerkis rongi ette teele, mida oled puhtaks tegemas…

See oli üksnes fantoom…, ehk nimetaks seda fantoomseks karmaks

Hoiduge fantoomsest karmast

Hoiduge fantoomsest Akašide salvestistest

Kõik avanev on kui sinu möödaniku fantoom…

Üksnes meenuta ja nimeta teda sellena, kelleks ta tegelikult on

 

***

See oli keeruline sõnum…

Ehk teil tekib soov taas võtta see läbi…, siis võtate selle ette, et värskendada mälu…

Need, kes on nähtamatud, on jätkuvalt siin…

Oleks hea, kui te tunnetaks nende sügavaid õnnitlusi ja nende embusi, mis on kui üks suur armastus teie vastu, kes said sellega hakkama

Nemad kui ütleks teile… – Tulevikku ei ole tarvis karta

Nemad ütleks… – heitke minema kõik omad hirmud…, need ei tule teie juurde tagasi…

 

See on sootuks uus teekond, mida varem ei ole läbi käidud…, ega ole kellegi poolt ennustatud…

 

Te panete maha sellise teekonna, mida varem ei ole kellegi poolt maha pantud…

Sellisena see näib…

Just seda oli mul kavas rääkida teile täna… – ja see kõik oli teie jaoks

Nii see on…

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Kallid…, enne kui alustada, tahaks mainida teile meie kohtumiste mudelit, kus rahvas koguneb ja kuulab ettekannet… – see mudel on ülimalt kolmemõõtmeline…

Sellise paradigmaga te olete harjunud juba kooli ajast… – õpetaja astub klassi ja te kuulate teda, teete märkmeid…

Kuid ma tahaks luua midagi sellist, mis oleks paradigma raamidest väljas…, oleks koheselt mõistetav kõigile…

See on selline seisund, kus kõik oleme Ühesena…

 

Mõned teie seast, kes on lugemas või kuulamas neid ridu, on juba eelnevalt kordamas endamisi – oleme Ühesena

Selles, mis on tulemas selle huultelt, kes edastamas sõnumit, on midagi sellist, mida paljud on teadmas ette…, on ootamas seda, kuna oleme Ühesena…

See võib näida mingi õpingute stsenaariumina, milles on veel sedavõrd palju teada saada…

Sedavõrd palju, et on lausa helisemas… – kuid te ei kuule seda…

Minu arvates peaksite siiski kuulma seda helinat…

 

Kallid Raskuste Kandjad…, meil on kavas anda teile midagi rasket, mis võib osutuda teie jaoks liiast raskena…

Mul on kavas pakkuda teile mõned praktikad, mis rajanevad sõnumil, mida jaanuari kuul andis teile minu partner Anchoragel Alaskal… Vana vaimsuste elupraktika, milline on kogutud paljude põlvkondade jooksul…

Mul on kavas rääkida sellest, mida vana vaimsus võis üle elada oma elude jooksul…, kuidas korraldas ilmnenuid probleeme… – alates hommikusest ärkamisest, kuni taas magama heitmiseni…

Antud sõnum on laiendamiseks ja täienduseks eelpool nimetatud sõnumile…

Antud sõnum piltlikult näitas teile sellist paradigmat, mida te ei ole võimelised seni omaks võtma… – kuidas elegantne teadvus saab evolutsioneeruda…

Igapäevaseid raskusi ja olukordi, mis esinevad ka tulevikus, hakkate lahendama ja korraldama terviklikult ja täienisti teisel viisil, kui praegu…

 

Ma kordan siin sõnumis küsimust, mida esitasin hommikul… – kas ikka usute sellesse, et Teadvus tõemeeli on võimeline muutma asju füüsiliselt…?

Täna meie töö oli suunatud sellele, kuidas avardada ja võimendada sellist võimalust…

Seda on teaduse poolt juba täheldatud…

Koherentsuse uuring on kõige selle peamine osa….

 

Kui see on tõemeeli nii…, siis võiksite mõista, et see, kuidas mõtlete asjadest…, ja mida olete tegemas nendega, hakkab muutma asju mitte üksnes planeedi teisel küljel, ja üle kogu Maa…, vaid annab uskumatut laengut kiirenduseks… – asjad hakkavad muutuma hämmastava kiirusega – üksnes mõtte abil… – otsekoheselt…, kohe, kuivaid hakkate looma oma teadvuse kohaselt ja oma kavatsusega…

 

Mõned teie seast on kuulanud, või lugenud sõnumit, mis sai vastu võetud Anchorages…

Te esitasite endile küsimuse… – kuidas saaks pääseda sinna juba tänasel päeval…, kuidas oleks see võimalik…, millest tuleks alustada…?

Seega… just sellest on mul kavas rääkida seekord…

See algab otse siin ja praegu…

 

Kes hakkab seda õpetama…, andma õppetunde…?

Te ise… – oleks teile vastuseks…

Kallid vanad vaimsused…, see ei tähenda, et hakkate koguma enda ümber inimeste hulkasid… – te hakkate neid õpetama oma eeskujuga

See ongi see, mida hakkate edaspidi tegema…, mida hakkavad tegema teie lapsed

 

Kõik, mida oled õpetamas igapäevases elus, on valdamas meistri energiat…

Kõik sinu ümber näevad sinu tulemusi ja pööravad sellele tähelepanu… – seejärel hakkavad järgima seda ja ise praktiseerima sama…

Ilmselt on tõenäone, et kõik, mida räägin teile, oma loomult on praktilised asjad, millised on kasutusel tavaelus…

Armastus ja mõistmine on samuti suht tõenäosed…

See viib uue Ilmakorra loomiseni, mida loovad mõistmistega inimesed

See on see, mida loob Teadvuse Evolutsioon

 

Mul on kavas tuua mõned näited asjadest, milleks olete võimelised ka teie…, kui ületate mistahes raskused…

Kuid see algab Valgusest…, ja on raskesti saavutatav…

Kui soovid…, võid järgneda sellele…

Mõned ehk järgivad seda lõpuni…

Mõned ehk jäävad pidama poolel teel, kuna neile see osutub liiast raskeks…

 

Mõni ehk teie seast ütleks… – jah, ma tahaksin seda teha…, kuid seni see ületab minu võimete piire… – ehk esmalt loeks ja hiljem kuulaks üle…

Olete võitlemas vana energiaga, milline on pärandanud teile tänavusi harjumusi ja eelarvamusi…

Paraku see energia pole kuigi lihtne…, ta lammutab kõike, mida olete teinud…, isegi käesoleva kehastuse jooksul…

 

Kuid siiski… – lubage sellel lagunemisel alata

See on sellest, kuidas olete lähenemas oma igapäevastesse asjadesse, otse nüüd…

See on sootuks uus paradigma, mis võiks teil olla…, te oleksite võimelised seda arendama ja praktiseerima…

See on erinemas kõigest sellest, mida on teile selle kõige kohta varem räägitud…

See on uus teadvuse paradigma

See on praktika, milline on kätkemas suht keerulist esoteerikat…

See on see, mida peaksite selgeks saama…

 

Vanad vaimsused…, igaüks siin istujatest, lugejatest või kuulajatest…, ehk hakkaks uurima neid praktikaid…

 

  1. Ärgates, tõuske istule…, laske jalad põrandale… jääge hetkeks istuma

See on küll lihtne…, kuid paljud teie seast jätavad selle vahele…

Seejärel… looge mõttes Rõõmupäeva…, Otsuste päeva ja meeldivate Üllatuste päeva…, aga mitte tavapärast ilma, kus ärgates, mured on kohe esiplaanil… – mida on mulle tänane päev ette valmistanud…, kas taas püüab lüüa pähe ja paisata selili...?

See on teie harjumus…, see on kartmas muutusi, ega oota kunagi midagi head

See on harjumus oodata, et Tundmatu läheneb ja paneb vastu pead

 

Kuid mis oleks…, kui looks enda ümber mingi kesta… – oma enda sõnadega…, enda mõistmistega…, ning tunnistaks, et oled ise võimeline seda looma ja kuulutama iseendale…

See on suurepärane päev ja see soodustab mul luua seda kõike…

Kõik, minuni jõudvad asjad, ei vasta sellele, mis peegeldaks minu suursugusust… – need kõik on ümberseatavad ja juhitavad läbi minu mõistmise

Ja see, mis näib raskena ja keerulisena, ja näiliselt panemas mulle vastu pead… – enam ei tule esile…

Mul on kavas oma otsusega neid piirata ja isoleerida…

Ma ehk ei näe veel seda võimalust…, kuid kavatsen liikuda selles suunas…, igapäevaselt…

Minu veendumuse kohaselt, tegutsedes igapäevaselt nii, hakkan kasvatama kesta paksust ja ta muutub aina tugevamaks ja kindlamaks…

Selline otsus hakkab teostuma minu elus…

 

Sa ehk võiks isegi väita, et seni, kui su jalad on kindlalt seismas Gaial, kes teab ja tunneb sind… – Pimedus ei saa mingil moel sinust võitu

Looja on teadlik sinust ja on kuulamas sinu sõnu, millistes ütled igal hommikul välja valmidust luua edukust oma elus

 

Mõningatele teie seast selline tegevus on siiski ülejõukäiv… (Krayon muigab)…

See ei mahu teie harjumustesse…, kuigi oleks kõige kergem kõigest, mida on kavas teil üldse ette võtta…

Järgmised asjad hakkavad minema aina raskemaks…

 

  1. Praktiseerida heasoovlikkust, mis on võimeline muutma teid, teie olukorda…, kõike teie ümber ja kogu planeedil…

See, mis on praegu toimumas, on heasoovlikuse ja mõistmise ilmutamise harjutuseks, ja see on peegeldamas evolutsiooni arengut, mis on avanemas planeedil…

Sellist praktiseerimise tegevust anname teisena… – mille pealkirjaks võik olla… – püünised, ehk… veealused karid…

Paljud teie seast, astudes oma eluteed, on kokku puutumas ühtede ja samade korduvate olukordadega, samade isikupärasustega…

Oled tudeng…, tööline…, oled kuulumas ühiskonda või perekonda… – igaljuhul tuleb puutuda kokku sellega, mida võiks nimetada veealusteks karideks

 

Karideks on need, kes ei valda sellist teadvust, kui sa ise…, mis teeb neid häirivateks ja segavateks… – oled kokkupuutumas sellistega igapäevaselt…, ikka ja jälle…

Oled juba tüdinenud kuulamast korduvat rikkesplaadi olukorda… – ikka samad kaebused ja kurtmised…

Sul on kahju, et sa ei saa pöörata neile selg… – oled sunnitud kuulama neilt sama negatiivi… ikka ja jälle…

Sa oled sellest teadlik…, see on traumeerimas sind…

Need on töökaaslased, kes ei salli sind…, kellega pead kokku saama igapäevaselt…

 

Sellised on veealused karid…

Nimetame need karideks, sest need on püünised, millistesse on lihtne sattuda… – kas pole…?

Sellega puutud kokku igapäevaselt, taas ja taas… – näib, et oledki juba selili paisatud… (Krayon muigab ja ohkab)

Sellise väljakutsega oled pidevalt kokkupuutumas…

Kuid pead olema sedavõrd kindel, et mitte lubada sellel toimuda…

 

Kui oled nägemas seda enda ümber, siis peaksid seesmiselt ütlema… – mul on mõistmist ja heasoovlikust…, ma näen selles Jumalat…

Nemad ehk on meeltesegaduses…, ehk on neil ebameeldivusi…, nemad on tasakaalust väljas…

Nemad ei ole teadlikud sellest, mida tean mina… – seetõttu soovin neile edu ühesuses kõikide asjadega

 

Lase neil teha seda, mida tavaliselt teevad… – sa üksnes ole nende suhtes mõistmises ja armastuses…

Nende negatiiv ei mõjuta sind kuidagi… – ei kuidagi…

Luba neil teha seda, mis on nende kohane…, mida on teinud alati…

Nemad ehk kindlapeale tahaks rääkida sulle kõike sama…, taas ja taas… – ikka sama, mida oled paljukordi kuulnud neilt…

See oleks kui vana plaat, mida vändatakse päevast päeva…, kuni jõuad kohale, kuhu olid liikumas…

 

Mul on teada, kes on kuulamas-lugemas seda…, ja ma tean, kuidas see töötab…

Mõneti need on ülemused, keda oled kohustatud kuulama… (kõik naeravad koos Krayoniga)

 

Seega…, kui see tuleb järjekordselt ette, oleks hea…, kuulates neid, mõistaksid järgmist… – kui oled suunamas oma mõistmist neile…, siis, varem või hiljem, nemad hakkavad tunnetama seda…

Selline tasakaalutus, mida teeb sinu igapäevane haletsemine nende üle, saab kompenseeritud ja kõrvaldatud su oma energiaga…, üksnes mõistmisega ja armastusega, milliseid oled esindamas, olles vaid tema kõrval ja kuulamas teda…, vaidlemata vastu…

 

Las heasoovlikusest saada selline atribuut, mida märkavad ka nemad…

Nemad märkavad, et sa ei ärritu nende kaeblemise pärast…

Ole kui planeedi meistrid, kes on istumas kõrval… ja kuulamas neid…

Nemad tunnetavad, et oled see, kellele saavad rääkida…

Kuni lõpuks neid hakkab huvitama… – mida on sinul sellist, mida ei ole neil…?

Sa ei tunne nende kurtmistele kaasa… ega räägi nende kurtmistele kaasa…

Nemad märkavad, et sa vaatad neile otsa hoopis uuel viisil…

 

Las iga veealune kari, mida oled kohtamas igapäevaselt, muutub läbi iga kohtumise…

Sa hakkad märkama, mida ja kuidas saaksid teha nüüd teisiti…

Kui sa ei väldi, ega page millegi eest… – siis läbi selle sa muudad oma mõistmise…

 

Kas selline asi on tegelikult võimalik…?

Jah…, vaid aja jooksul küll…

Kas saab see õnnestuda homme…?

Seni mitte…

Aga järgmisel päeval…?

Ei…

Ajapikku, kui hakkad praktiseerima seda…

Hakkad märkama aegamisi, kuidas muutub kogu sinu töö paremuse poole…

Sa alustad vähesest, kuid saavutad paljut…

Teine praktika oli suht kerge…, kuid edaspidi läheb aina raskemaks…

 

  1. Siin tarvis visualiseerida neid pereliikmeid, kes kutsuvad teis esile kibestumist ja ärritust…, ka neid, kellega pea ei kohtu…, kes ei poolda teie veendumusi…, kes naeravad pihku teie üle ja on vimmas teie peale…, ja neid, kes ei taha tulla jõuludeks külla… (Krayon muigab)

Te ju teate, kellest on juttu… – see ei ole sõpradest, vaid perest ja lähedastest sugulastest…, mitte üksnes vere järgi…

Oleks hea, kui visualiseeriks neid mõtteis… otsekohe…

Oleks hea, kui astuksite igaühe ette, ega näeks neis barjääri, mis oli seni teie vahel… – hirmude ja pettumuste barjääre…, ega oleks mõtetuid vaidlusi ja hõõrumisi…, alalisi kahtlusi selles, mida ütelda, või mida teha edasi…

Oleks hea, kui hoopis lõõgastuksite oma pere embustes…

Oleks hea, kui formatiks ja kirjutaks armastuseks ümber kõike, mida tahaksite ütelda neile…

Oleks hea, et kõik ärritavad nupud oleksid kõrvaldatud…

Oleks hea, kui näeksite kõigis Jumalat…, kuigi neil ei ole aimugi, et Ta on olemas neis…

Oleks hea, kui näeksite end selle kõige katalüsaatorina…

Mis oleks, kui suudaksite jääda sellesse olekusse pikemaks ajaks…, olenemata sellest, mida teile ka ei räägitaks…, mis nimesid teile ka ei poogitaks…, mida nad ka ei teehtaks, et ärritada teid…

Olete seda korduvalt läbi elanud… – taas ja taas…

Kuid nüüd on sellega lõpp…

 

Kui nemad ei saa endist teie poolset reageeringut, siis see võib muuta nende tegevust…

Olite mängukanniks draamadele, mis oli mängimas teie hirmudel ja harjumustel…

Draama kohaselt oli tegutsemas ka teie pere…, taas ja taas…

Te teate, keda ma pean silmas…

 

Seekord oled tõeline…, sa enam ei vaidle…, enam ei vasta tulega, ega kaitse end rünnakute eest… (Krayon naerab)

Sa üksnes pöörad teise põse ette… – sa üksnes armastad neid…

Ainus, mida oled tegemas… – võtad igat nende sõna mõistmisega, mis varem võis sind sügavalt haavata…

Sinul on tema jaoks mõistev sõna, mida saadad temale vastuseks…

 

Kallid…, mõne aja jooksul nemad eemalduvad teist, kuna ei saavuta endist tulemust, mida saavutasid varem kergusega…

Seejärel võib juhtuda mõndagi muud…

Eemaldumise hetkel nemad võivad märgata sinu seesmuses midagi muud, ning küsida sinult tõemeeli… – mis on sinuga toimunud…, mis on sinus muutunud…? (Krayon muigab)

Sa võid seepeale vaadata neile otse silma ja ütelda… – mu ema, isa, õeke ja vennake… – ma hakkasin armastama teid teisiti…, te olete kaunid…

 

Mida arvate, mida nemad vastaks sellepeale…? (Krayon naerab)

Nemad vastaks lühidalt ja lihtsalt… (üldine naer)

Nende silmis välgataks tuhanded mõtted, kuna mõistavad reaalselt, mis oli juhtunud…

Sa olid muutunud…, ja suurelt…

Mis peamine… – ei miski saa sind enam mõjutada… – tehku mida iganes…

Selline oli kolmas praktika, mis ei ole kuigi lihtne…, tõemeeli raske…

Kuid on olemas veel raskemat…

Kas olete nõus astuma koos minuga edasi…?

 

  1. Inimolevuse jaoks üheks raskemaiks asjaks oli reetmine…

Ta ei suuda seda unustada, või lükata kõrvale…

Pea igal ühel siin olevatel on midagi taolist ette tulnud… – mõnel finantsidega…, mõnel sügaval sisemuses… – suhetes või südame asjades…

 

Pange tähele… – see kandub kohati isegi neile, kes on surnud, kuna nemad enne äraminekut olid teie kõrval… – ehk… läbi mineku nemad kui reetsid teid… – (Krayon väljendades kahjutunnet) see on ju reetmine…, ta ei pidanud ära minema ja jätma mind maha…, see on reetmine Jumala enda poolt…, Loomislätte poolt…, see on reetmine nende poolt, kes olid haavanud mind paljudes asjades…

 

Te ise olete teadlik sellest… – te kõik, kes on istumas siin, või lugemas ja kuulamas…

Vana vaimsus…, selline reetmine võis olla ka mõnes sinu eelmises elus…, see võis olla erinevatel viisidel ja põhjustel…, ehk tulenes isegi oma perest…

 

Selles asi läheb veelgi raskemaks…

Kõik see on talletunud sinusse, sellise kibestumisena, millist ei ole võimalik unustada…

See on kõrvetamas kui kuum pliidiraud…

Sa ei tahaks meenutada sellist asja, ega näha isegi unes…

Sa ei tahaks sellest rääkida, ega mõelda… – see on sügavalt valus…

 

Kuid ma paluks sul otsida seda kõike endas üles ja tuua päevavalgele, ning laotada enda ette… seejärel – saata prügikasti…, samas selgitades endale, et need ei ole veel tasakaalus ja toimivad kuidas juhtub…

Selline minema pühkimine aitaks lahendada paljud tervise probleemid…

Just sellist tegevust pead läbi viima oma ajus…, oma mõtetes…, oma südames…

Kuigi mu kallid…, need võiksid kaduda planeedilt… – see muudaks paljut…, muudaks isegi selliseid asju, mida teie arvates ei ole võimalik muuta…

 

Kuid mis oleks, kui ma ütleks… – see muudaks teid, kui naaseksite planeedile tagasi läbi uue kehastuse

See üksnes seetõttu, et olete neile andeks andnud veel selle elu jooksul, kus olete üles seadnud sellise energia, mis teeb puhtaks nii mõndagi…, kusjuures… mõndagi – väga sügavat…

Mis oleks, kui ma ütleks teile, et te elaks kauem, kui ütleks vaid… – kõik on normaalne

Mis oleks, kui ma ütleks… – te näiks siis nooremana

 

Suurte raskuste kandmine on sedavõrd sügav…

Sa vaatad otse silma neile, kes reetsid sind…, kes on reetnud sind…, kes on ka praegu reetmas sind…

Sa vaatad mõtteis neile silma… (Krayon pea sosinal) – ja ütled mõtteis… ma armastan sind, kes on loodud samast materjalist, millest minagi…

Ma mõistan sinu tasakaalutust ja hirmu, millised tingisid sinu reetmist

Me oleme sinuga üks…, ja meis on sama Jumal…

Sa vaid ei teadvusta veel täienisti mõistmise kaunidust, millist olen leidnud mina…

Ka sina oleksid selleks võimeline… – ja oledki võimeline… kindlapeale

Seetõttu ma armastan sind…, seetõttu olen andestanud sulle kõiges

 

Vaat, kui raske see on…, sedavõrd raske, et sulle isegi näib… – sa ei ole võimeline selleks…

See on ületamas kõike, mida võiks pidada võimalikuks, kuna on sügavalt talletunud sinusse…

Oled paljudele inimestele rääkinud sellest, millist pettumust on see sulle toonud…

 

Kas oled võimeline sellele kõigele andma tagasikäik…?

Sa ei saa tagasi tuua seda, mis on juba sündinud…, kuid on võimalik anda tagasikäik oma reaktsioonides sellele…

Selles seisneb sinu edasijõudnud Teadvuse ülendav praktika…, milline on tulemas planeedile… – mis peab millestki alustama…

Selline oli neljas…

 

  1. Viiendat praktikat ma seostaks kohaga, kus me oleme praegu…

See on paljudele teist sedavõrd raske, et võiksite isegi ütelda… – See on siiski imelik, et sa jätsid selle viimaseks, kui midagi olulist…

See ei ole ei perest, ega reetmisest….

(Krayon muiates) Ja-ja…, see ei ole sellest… – vaid on vihkamisest

 

Kallid…, kohas, kus oleme praegu (Sacramento, California pealinn), ei ole kunagi varem olnud sellist tugevad poliitiliste arvamuste polariseerumist, kui praegu…

Ei ole kunagi olnud sellist aega, kus selle riigi valitsuse suhtes valitseks sedavõrd pimestav pettumus ja vihkamine

Olenemata sellest, kelle poolel olete, leidub teie seas selliseid, kellel on suur viha isegi oma liidri vastu… – kusjuures – ei ole tähtis, mille eest…

Iga liidri ilmumisel ekraanile, neil on tahtmine koheselt lülitada välja see põrguline telekas

Nemad ei ole suutelised vaatama tema näo poole…

Vaat, milline raev on siinmail valitsemas…

 

Ma kirjeldasin pilti – Ameerika tänavu, milline on sedavõrd polaarne, et isegi need, kes pole nõus millegiga…, on vihkamas teine teist juba vastuseisu enda pärast… meelte lahknevuse pärast…

(Krayon sügava ohkega) Ma tahaks, et te pühiks oma näolt vihkamise väljenduse ja lahjendaks vihkamise tihkust

Ilmselt see ei ole üldse see, mida oleksite tahtnud oma maa jaoks…

Kuid vihkamine on hävitamas teis kõike…, ning tulemusena… kõik läheb aina halvemaks…

 

Neil, kes on leidnud end sellises olukorras ja keda on üle poole elanikkonnast, ma paluks teha järgmist… – looge oma liidri ümber kest valgusest, et kuhu ta ka ei liiguks, ta saaks näha ka seal, kus ei ole teid…

Kas see mõte jõuab teieni…?

 

Kui suudate sellega hakkama saada… – suudate vabaneda vihast…, leida mõistlikku lähenemise võimalust kõigele…, teha sügav sissehinge…, ja ütelda… – ma tahaks selle olukorra, inimese, või inimeste ümber, olenemata nende veendumustest ja sellest, mida nemad teevad või räägivad, luua kest mõistmisest ja armastusest, mis looks neile valgust siis, kui vajavad seda…

See ei ole kuigi kerge…

Selleks peate oma poliitilistest huvidest tõusma kõrgemale… – sellest, mida peate õigeks ja kindlaks oma maa jaoks…

Teil tarvis jõuda sellise edasijõudnud teadvuseni, milline ütleb… – isegi kui see ei ole minu kandidaat, ma saan saata temale oma valgust ja armastust…

 

Sellele elanikkonna osale, kes ütleb… – kõik on suurepärane… – annaks omad juhised…

(Krayon optimistlikult) Oleks hea, kui te armastaks neid, kes on väitmas vastupidist…

Olles nendega kõrvuti, saaksite ütelda neile… – kas pole põnev see, kuidas asjad töötavad…?

Kas saaksite liituda minuga, et koos saata valgust ja armastust rahvuse juhtkonnale…

Te võite küll minuga mitte nõustuda…, ja ma ei püüaks isegi süüvida – miks…, kuid see, mida võiksite teha koos minuga, oleks üksnes… – saata valgust ja armastust riigi juhtkonnale…

See oleks see, mis liidaks teid…, ja see annaks teile mõistmise energiat, mis ületaks mistahes viha argumendid, millised võiksid tulla kelletahes suust…

 

Kallis inimene…, just selles on ilmutumas Teadvuse evolutsioon

Vana vaimsus, kas oled selleks valmis…?

Sa oled selleks valmistunud…, sinu rikas sugulusjada on valmistanud sind selleks…, kogu su kogemine on olnud selle nimel…

 

Need vaimsused, kes tulid planeedile alles hiljuti, ei ole võimelised selleks, milleks on võimelised siin ammusest ajast olnud vanad vaimsused…

Olen alati rääkinud, et vaimsuse vanus ei ühti inimese vanusega…

Uustulnukad ei ole võimelised selleks…

Nemad ei ole võimelised olema viha ja ärritustest kõrgemal… – nemad ei ole suutelised selleks…

Kuid teie saate… – teile on mõistetavad mõõtmete tasemed, mis aitavad teil saada ühendust Loomise Lättega…

 

Kui olete võimelised selleks…, siis…, olenemata sellest, mis ka ei toimuks teie arusaama kohaselt käesoleval ajal… hakkate aitama oma suurepärast riiki…

Teie vastuseks oleks… – saata Valgust Valge Maja Ovaalsaali…, neile, kes on asumas hetkel seal…

 

Mõned teie seast on saanud selge sõnumi…

(Krayon naerdes) Kuid mõned saadavad siiski mulle kirju, väites… – Krayon, ma olen pettunud sinus…, ma ei osanud arvata, et oled sedavõrd poliitiline… (üldine naer)

Samas nemad ei mõistnud sõnumit, mis oli suunatud otse neile…, ehk märkasid vaid Ovaal Saali nimetust… (üldine naer)

Kallid…, selliselt on käimas töö…

Need on samad eelarvamused, milliseid olete kandmas…, samad energiad, milliseid olete kandmas kaugete aegade tagant tänavusse aega…

 

***

Ma paluks teil pöörata tähelepanu kõigile viiele praktikale…

Kõigile viiele…, aga mitte ühele või kahele neist…

Kõigis viies tarvis otsida ja saavutada tasakaalu…

 

Viis – tähendab muutust

See ei ole mingi mõistukõne…, isegi mitte numeroloogiline arvu mõte…

See on alaline muutumine…, alaline tasakaalu saavutamine…, ja see on tulemas…

 

Selliseid asju sai tänavu antud teile…

Ma olen istumas vanade vaimsuste ees, kes on kandmas suuri raskusi

 

Teil ehk tekib soov need sõnad üle lugeda, et veenduda, millised neist on teie jaoks teostatavad…, ja millistega tuleks teha veel tööd…

 

Kuid…, vanad vaimsused, üksnes teie olete nendeks, kes on võimelised seda teoks tegema…

 

Sellest saab evolutsioonilise protsessi algus, mis viib teid kaugemale, kui arvata oskate…

Sellest saab aluseks neile, kes järgnevad teile ja hakkavad praktiseerima seda kõike…

 

Ma tean, kes on siin…, ja tean, mis on teiega toimumas… – ma tean teid…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Adironnda – Marilyn Harper

Kas pole kena päev teie jaoks…?

Meeldiv näha teid teie jumalikus energia säras, mis on levimas ja kandumas mööda teie ilma…

Kallid Valgusolevused, täna 3:3 päev (3 märts)…, see on kõige harmoonia päev, millele lisandub 8 (03.03.2018: 3+3+2+1+8=17, 1+7=8).

See on teie teadmiste külluse märgiks…

 

Te isegi ei tea, kuivõrd meeldib meil koos Krayoniga, läbi Lee Carroly, elada läbi need asjad…, sellega aidata teil mõista ja tunnetada end palju paremini, kui keegi teine üle kogu ilma…

Olete siin selleks, et paremini teada saada, kes te olete…, milleks olete siin…, milline on teie siin olemise eesmärk…, milline on teie missioon ja mida olete tegemas…, mida olete õppimas, et mõista toimuvat planeedil…

 

Teie päritolu on ilmselt muudelt planeetidelt…

Mõistke siiski ühte… – meie missioon on aidata teil saada teada, kes te olete…, aidata teil tuua teie ellu rõõmu, mis on teie õiguspärane juba sünnist…, leida armastust, millele on teil õigus juba sünnist…, aidata mõista tarkust, milline on meile teada ja milline on peidus teie seesmuses…

Teil on tarvis leida selle…

Kui olete tutvunud kõigega ja avastanud selle…, siis ärge imestage… – see on teie oma…

 

Te ehk mõtlete… – Marilyn…, kust tuleb selline tarkus…?

See tuleneb teist endist…

Kuid te peate end siiski eraldatuna Tarkusest ja olete tunnetamas, et olete kauge sellest…

Oleme siin, et kinnitada teile… – te olete ühene kõigega siin olevaga…, teil on olemas võimalus leida sellele kinnitust…

Me näitame teile mõningaid atribuute, mis aitavad teil mõista kõike seda…

 

Teid ehk võiks üllatada esimene atribuut, mis aitab näha, kes te olete…

Püüdke leida vaikne koht, istuge sinna ja püüdke mitte lobiseda mõtteis, mis on teil harjumuspärane…

5…, 10…, 15 minutit päevas… – ei ole oluline, kui kaua suudate…, püüdke olla üksnes rahulik, kuni aju suudab lahti saada ajast…

 

Seejärel pange kirja…, käega…, mitte sõrmeotstega klaviatuuril…, vaid paberile…

Paberile kirjutamine kõrvaldab kogu prahi teie ajust ja paigutab paberile, mida ise ei loe kunagi üle…

Selline tegevus võib olla eriline…, kasvõi poodi mineku nimekiri… – mul tarvis minna toidupoodi, kus meeldis mul eile…, mul tarvis osta porgandeid…, bla-bla-bla

Kui kirja on pantud kogu bla-bla-bla…, see on normaalne, kuna kogu bla-bla-bla lahkub ajust paberile…

Parem olgu see kõik paberil, kui aju mälus…

Peale selle…, kui olete istunud vaikuses, lobisemata, vaid ladudes kogu bla-bla-bla paberi hunikusse… – siis läbi selle tegevuse hakkab esile tulema tarkus…

Ja kui kõik on korras, siis ka vastusega ei lähe palju aega…

 

Seejärel… – pange käsi südame kohale, hingake sügavalt sisse ja kuulatage meid…

Silmad võivad olla kinni või lahti, kuidas on mugavam…

Me aitame teid küsimustega, milliseid tuleb teil korrata…, avamata suud, kuna suu avamine hajutab teie energiat…

Korrake küsimust seesmiselt…

Tehke veel kord sügav sissehingamine…

Mis on see, mida saan teada, olles suurimas õndsuses ja rõõmus minu jaoks..?

Mis võimaldab mul teada saada miskit enda kohta…?

Mis on see, mida saan teada, olles suurimas õndsuses ja rõõmus minu jaoks…?

Mis võimaldab mul midagi teada saada enda kohta…?

 

Hingake sügavalt sisse…, veel ja veel…

Kallid…, kogu teadmine on teis… – see on seesmine tarkus, mis on tallel teis…, milline saab tõusta pinnale, kui mullike…

Ehk teie ego püüab ütelda teile… ja mina ei ole midagi kuulnud sellest

Kuid ego ei ole kuulamiseks

Kallid…, kuulamiseks on süda…

Selleks palusime panna käsi südamele, mis aitaks meenutada, et olete südamega hääles…, see tuletaks teile meelde teie armastust…, teie enda tarkust…

Ehk meenuks siis teile, kelleks olete sellel planeedil… – Valguse Jumalikuks Olevuseks

 

Kogu oma tee oleme läbi teinud teie nimel

Oleme uhked, et saame olla teile kõrval…, olla teie armastuses…

Me tajume armastust teie energias…, me tajume teid Marilyn-vahendaja südames…

Meie sooviks, et püsiksite tingimusteta armastuse olekus…, tajuks seda ka ise…

Taas sügav sissehinge…

Meil vägagi meeldib kohtuda teiega ja tajuda teid…

Me väljendame seda tervitusega Namaste (minu seesmine jumalikkus on langetamas pead sinu seesmise jumalikkuse ees)…

Namaste…

 

Krayon – Lee Carroly

 

Ma tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon Magnetilisest teenistusest

See on reaalsuse kontrolli aeg toimuvale siin ja praegu…

Ajal on mitmeid atribuute, mis soodustavad seda…

Üks neist on olemas ka siin istujatel ja kuulajatel…

See atribuut on ka neile, kes, enda arvates, kuulavad sõnumeid hiljem

See nüüd atribuut on teile…, ja neile, kes kuulavad hiljem…

Nii ühed kui teised on kuulamas nüüd… ühed kui teised on tajumas sama energiat…

Milline nüüd on siis nüüd…?

Ma tahaks, et te küsiks endilt… – mis on toimumas otse nüüd…?

 

Ehk räägiks neist kahest nüüd teistes aja raamides…, katsume kuulda, kust tuleb see hääl, kui keegi palub uuesti kuulata seda…

Mu kallid…, see ei ole see, mida saaksite teha…

Te teate, kes te olete…, ja see on vastuvaidlematu fakt…

Neile, kes on kuulamas ja on ärkvel, on kerkimas pilt… – olete istumas ja kuulamas transis inimest, kes justkui vahendaks mingit olemust mingist kohast, milline on mõistatuseks inimestele…

Te teadvustate seda ja ütlete… – see ei ole minu jaoks…, kuigi ma istun siin ja kuulan kui kingitust, mis on sama ka minu kõrval istuja jaoks…

Ma ei taha olla ulmelise asja osa, mis oleks kui pilvedes hõljumine

See ei ole see, mis huvitaks mind…, ja ma ei ole sündinud siia teiste jaoks

 

Kui võtta seda tõsiselt, siis nüüd tulevad tõsised küsimused…

Kallid…, mis pehmendaks teie südameid…?

Ma küsin seda neilt, kes võtavad seda kõike pilvedes hõljumisena…

Kas usute armastusse…?

Kas olete armastanud last, või kedagi teist…?

Kas olete tunnetanud looduse kõikehõlmavat armastust…?

Kas teil ei ole olnud mingit looma, keda saite hoida käes ja emmata…?

Kas te ei ole kunagi tundnud end pilvedes hõljumas…?

Kas märkate, kuidas ma arutan seda…?

Toolil istuv inimene on kanaldamas sõnumit väljaspool olevalt olemuselt…

Teatud määral teil kõigil on midagi taolist…

 

Ma räägin teile sellest, millega ehk te ei ole nõus…

Mõlemad nüüd on hõljumas pilvedes…

Neis on seda, mida iga inimene on suuteline hindama, kui armastuse energiat, mis on väljumas selle raamidest, mida aju saaks ise genereerida…

Mõneti see tuleneb loodusest…, mõneti tuleneb suhetest loomadega või lastega…, ehk isegi siis, kui kaks inimest vaatavad teine teisele silma…, tajudes seletamatut sidet…

 

Kallid…, te alles hakkate üle elama seletamatut kaunidust, mida oleme teile edasi andmas…

Teil ei ole tarvis hankida Krayoni raamatuid, ega kuulata muid kanaleid…

Tarvis olla tähelepanelik selle suhtes, mis on armastuseks teie vastu…, selle suhtes, millega saate avada end täielikumalt, et mõista muid asju veelgi enam, millised ei olnud sellistena teie  jaoks kunagi…

 

Kogu inimkond on kaasatud üleminekule…, olenemata sellest, kas ta usub sellesse, mis tuleb läbi toolil istuva inimese…, või mitte…

Need, kes tulevad vaimsetest süsteemidest, kellel on reeglid, millised ei luba tulla sellistesse kohtadesse… on siiski kaasatud unistusliku jumaliku armastuse protsessi…, armastusse looduse vastu…, kauni energia vastu, milline on voolamas inimeste vahel…

See on väljumas veendumuste raamidest, ning on kasvamas millekski grandioosseks, mis on hõlmamas igat inimest planeedil… – see on küsimas… – kes te olete?

 

On olemas paradigmade nihe, milline võimaldab ütelda siin istujatele… – see on lausa kõigi unistus tunnetada midagi sellist…

Ka istujad võivad seda tunnetada, teadmata, mis see on…

Teil ei ole tarvis naaseda…, ega ole tarvis panustada end sellesse, mida peetakse esoteeriaks.., või Uueks Ajastuks (New Age)… – pigem panustage end selle mõistmisse, mis asub teie endi seesmuses, on sünnitamas mõistmist ja armastust… – järgige seda püüdlust…

See viib teid otse Loomislätte juurde…

Tuhandeid ja tuhandeid inimesi, kes ei ole kunagi tõstnud oma jalga kultuste ruumidesse, et teha palveid… usuvad Kõigevägevamasse Jumalasse, kui planeedi Loojasse, kuna on järgimas oma seesmist jumalikku loomust… – nemad on teadlikud sellest…

 

Kord Lõuna Ameerika Aconcagua mäel ma väitsin, et kõik alpinistid on uskumas Jumalasse…

See on fakt, kuna nemad hakkavad suhtuma sellesse, kui armastusse Gaia vastu…, looduse vastu…

Kõiki neid asju nemad võtavad sügavuti…

Seistes mäe tipus, tunnetavad end kui nirvaanas…, eufoorias…

Nemad on kümblemas armastuses enese vastu…

Selles ei ole midagi egoistlikku, kuna mõistavad, et nemad on Kõige osake

Kuigi üleval on külm ja hapniku puudus, mõned võtavad maskid eest, et tervitada Loojat…

Kõik, mida räägin, on nii…

Seal on näha enamat, kui toolil istuvat inimest, kes on rääkimas üleminekust…

 

Jutt käib mõistmisest ja armastusest…, ja sellest, kuhu kõik see viib…

Milline oleks teie järgmine samm…?

Oleks hea, kui mõtleksite paradigma nihkele, mille seesmuses olete kõik…

Olete avamas seda, mida pole oodanud…

 

Miski sellest saab teie tugevateks külgedeks… – selleks tarvis aega, et häälestuda ümber…

Mõndagi tuleb viia läbi paljude asjade, milliseid vanas energias oleksite nimetanud negatiivseks pimeduseks

Nii pääseksite kohani, kus saaksite mõista kõige paremini – mis on Valgus…, ning jõuda hetkeni, kus keha hakkab tervendama iseend… – kui muidugi lubate temal seda teha…

Selline asi hakkab toimima siis, kui kõige õhulisemaid pilves hõljuvaid unistusi hakkate rüütama armastusse

Teie keha hakkab reageerima, mis sageli viib tervenemiseni…, tuleb tervis ja pikema eaga õnnelik elu…

Varem te ei osanud isegi mõelda sellest, mis oleks hulga kaunim, kui kunagi on olnud…

 

Kallid…, see teekond on kogu inimkonna jaoks…

Selline potentsiaal ei ole selleks, et liituda mingi liikumisega…, ega hakata uskuma vaid seda, mis on toimumas…

On tarvis teada, et on olemas midagi enamat, kui üksnes te ise, kellega olete partneriks ja kes on armastamas teid…

Ehk selleks võib olla planeet…, ehk teiste inimeste armastus teie vastu…

Ehk võtate selle vastu ja hakkate koostöösse… – tulemusena on… pikem eluiga…

 

Siin rääkisin praktilistest asjadest…

Kõik, mis on toimumas ülemineku aegu, on kõige praktilisem…, ja see on toimumas kõikjal teie ümber…, üle kogu planeedi…

 

Mu kallid…, kõik vapustused…, kogu määratlematus…, kõik muutused… – on osa Üleminekust…

Nii mõndagi, mida olen aastate jooksul rääkinud, on kätte jõudmas (ehk isegi mini-jääajast)…

Jälgige uudiseid… – see on teie rida…

Need, kes on hirmul nähtust, on õpetamas kartma seda, mida ei ole veel isegi näha…

Need, kes on nägemas asju teise pilguga, kasutavad kõiki oma teadmiste küpsuse tahke, et luua muutusi…

See oleks kui jälgida lapse kasvamist…, tema kasvamise raskuste läbimist, kuni saab täiskasvanuks…

 

Inimrass on suguküpseks saamise alguses, kus ta on läbimas kõiki tundeid…, emotsioone… – nagu olete näinud seda oma laste puhul…

 

Tulevikku tarvis vaadata lootusega…, mõistes kõiki muutusi, millised on toimumas teie ümber…

See ei ole mägede taga…, see on kohale jõudmas…

 

Tänaseks piisab…

See on tõepoolest nii…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan sind, Budha…

Tahaks vestelda sinuga…

Tervitan sindki, vaimsus…

Mulle meeldib rääkida sinuga, kuna sa, kui väike laps, tunned rõõmu selle üle…

 

Sulle see teeb nalja…?

Ei, mull teeb rõõmu…

Sinu rõõm teada saada kandub mulle üle…

Ma olen kunagi seda teed ise läbi käinud…

Sinu abil ma saan meenutada seda…

 

Kas sinul on alles mõned rõõmud…?

Kui oled täiesti lahustunud olekus (või mitte täieliku), kas selles olekus saab olla rõõmu…?

Rõõm oma olemuselt on – ülejääk…

See on kui sinu olek vormis ja sinu energiad on vormist üle voolamas…, väljapoole sinu vormi…

Minul ei ole teiekohast vormi…, seetõttu ei ole teiekohast rõõmu…

Kuid minul on midagi muud…, on olemas sügavus, mida on võimatu sõnades edasi anda…

Minul ei ole millestki üle valguda, kuna minul puuduvad piirid…

On olemas kõikehaaravus ja lõpmatus…

Sinul on raske seda mõista…

 

Järelikult… – lõpmatuses puudub rõõm…?

Lõpmatuses on olemas kõik…

Kui miinus liitub plussiga…, sünnib null… – te ei mõista miks, kuid võtate seda puhta aksioomina…, kuna nii see on…

Rõõm on plussina…, kuid miinusena on nukrus ja energia puudus…

Nullseisund on ühe ja teise seondus… – see annab uue seisundi, mis ei ole ei rõõm, ega nukrus… – selles on mõlemat…

Rõõm on liikumine…, kuid null on rahu… häirimatus…

Rõõm on kui tuuleiil merevetel…

Null on kui tuulevaikus merevetel…

Kas sulle meeldib meri tuulevaikuses…?

 

Ja, muidugi…, kuid huvitav – miks…?

Tuulevaikuses ei ole tarvis võidelda lainetega…, piisab üksnes laskuda vetesse ja nautida neis olekut…, täituda nende jõust ja tunnetada ühesust vetega…

Selline on vastus sinu küsimusele…

Rõõm ühesusest on midagi muud… – selles ei ole tarvis millegiga võidelda…, piisab vaid olla täiuse seisundis…, alaliselt ja igavesti…

 

Tuleb välja, et inimlik rõõm on eraldumise rõõm…?

Jah…, te eraldute ja tunnete rõõmu oma vabaduse üle…

Kuid hiljem nukrutsete, kuna olete lahus Kõige Lättest…, rõõmu energia sügavusest…, ühinemise ja ühildumise rõõmust…

Oma eraldumise rännakutel olete otsimas Lätet ja ühildumist sellega erinevatel viisidel…

Varem või hiljem, te leiate selle…

Siis on küsimus… – kuidas leida oma ühildumist ja ühinemist…?

Ühildumine ei ole üksnes sinu oma…, ühinemine on üldine…

Vaata laineid veteväljal…

Kõik ilmas on ilmutatud…, seetõttu kergelt ka jälgitav…

Ookean on rahulik…, kui tulebki laine, siis see ei ole lõputu…

Laine püüab pääseda veteväljalt…, kuid varem või hiljem, naaseb vetesse tagasi…

Igavene püüd pääseda ja eralduda kord saab siiski otsa…

Et pääseda lõplikult, on tarvis ühesuse väge… – ehk… lainel peab olema vete väge…

Kuid, kuna ta on vaid osa veteväljast, siis ta ei saa pääseda…, võib üksnes püüelda…

 

Püüelda, et pääseda lõplikult…?

Kas on see võimalik…?

Ei ole midagi võimatut…

 

Kas ma mõistan õieti… – on olemas lõputu absoluutne Teadvus, mis õpib tundma end läbi ilmutumise…?

Kuid osa Teadvusest, et saada autonoomseks, peab kasvatama eneses absoluutse Teadvuse väge… – kuid sellest võib saada uus ilmutatud Absoluut…

Jah, nii see on…

Kuid siiski… – absoluutsuse olekus ei ole püüdu eraldumiseks ja autonoomsusele…

 

Ma mõistan Absoluudi põhimõtet…

Temal puudub püüd eraldumiseks…

Ta ilmutab enda osi, et need saaksid väljendada püüdlusi, millised puuduvad temas endas, kui kõigeolevas… – kas neist võivad saada uued absoluudid…?

Sa võid seda küsida Temalt endalt…

 

Ma küsin seda sinult, kuna sa oled samuti Tema osa…

Kuidas küll sulle seda selgitada…?

Sinu mõistmise kohaselt osa on Tervikust väiksem

Kuid sulle on õpetatud, et Ilm on loodud kvantilisel viisil…

Kuna Osa ei ole Tervikust väiksem, vaid võrdväärne Tervikuga… – siis kvantilisuses on ka variantide võimalused…

Kas oled suuteline tegema hüppe oma teadvuses ja teie geomeetrias…?

 

Ilmselt küll…

Kui Tervik on koondunud punkti olekuni…, siis punkt on kätkemas Tervikut…

Jah…, kuid siis see ei ole teie mõistmise kohane punkt…

 

On see siis portaal…?

See kõik on üksnes sõnad…

Seda võiks nimetada pigem seemneteks…, Kõige ilmutamata potentsiaalideks

 

Seega… – oleme tulevaste absoluutide võrsed…?

Mul ei ole teada, milliste taimedena üles kasvate…, see oleneb teie valikust…

 

Sa taas räägid kui Absoluut…

Mina ei eralda Teda endast…

 

Kuid meie mõistmise kohaselt seemned, et saaksid võrsuda, peavad olema mingis keskkonnas… – kas vees või mullas…

Tuleb välja, et Absoluudi keskkonnas võrsuvad Tema absoluutsuse seemned…

Mitte üksnes…

See kannab absoluudi seemnete ja keskkonna avanemise potentsiaale

Seemned ise on kätkemas absoluudi keskkonda…

Teie mõistmise kohaselt seemnetes endis leidub võrsumise keskkond

Seemne võrsumise keskkonnas asub seeme ise…

Ja nii lõputult…

Ehk… – seemnes on absoluudi keskkond, milles on absoluudi seeme, millises on absoluudi keskkond…, ja nii edasi…

Lõputult…

Kuid lähtudes portaalist, Seeme portaalis on pääs Absoluudi keskkonda, kus on absoluudi keskkonna portaalid-seemned…

Kas suudad tabada…?

 

Ja sina…?

Jah…, mul tarvis tõsta kiirust, et rääkida sinuga ja suhelda sinu hoogsate energiatega…

 

Ma mõistsin…

Ma olen Absoluudi Seeme…, ja Absoluut on minus täies mahus…, kui saab siin rääkida mahust, või täiusest…

Ma olen Absoluudi portaal ja Absoluudi Seeme…

Ma ilmutun Seemnena, kuid olen koostöös absoluutsuse välise poolega…

Ma ilmutun kui absoluutsus, kuid olen koostöös oma seesmise ilmaga…, ehk… Üleüldise Absoluutsusega…, Absoluutsuse Keskkonnaga…

Minu, kui seemne võrsumine on minu seesmise absoluutsuse avanemine väljapoole end, Absoluutsuse Seemnena…

See kõik on ühene protsess…

Kuid samal ajal iga teine inimene on koos minuga ilmutamas oma absoluutsust, läbi enda mõistmise seestpoolt…

See kõik on ühene protsess, kuna seesmise absoluudi mõistmine ei ole lahutatud endaks ja teiseks…

Vau… kust see on minust tulemas…?

Sa oled avamas oma absoluutsuse…

Sa oled õppimas avama seda iseseisvalt…, ilma abita väljastpoolt…

 

Kuidas mina suhtlen sinuga…, kas seesmuse või välise kaudu…?

Mida sa ise arvad…?

 

Minu arvates nii ja naa, kuna oled ühene, lahutamatu protsess…

Ehk ka teisiti… – ma olen suhtlemas Budhaga läbi enda seesmise Budha…

Ma suhtlen sinuga täienisti läbi enda, milline on kooskõlas sinuga…?

Sa oledki mina… – ära lahuta…

Sa oled suhtlemas iseendaga…

Võiks isegi ütelda, et oled suhtlemas Budha Perega, mis on Absoluudi Seeme, milline on ilmutanud absoluudi seemne potentsiaale…

Seega… sa oled minu osa, milline ei ole veel ilmutanud absoluudi kõiki potentsiaale…

 

Seda pean kuidagi endasse ära mahutama…

Seda tarvis avada…

See ongi toimumas sinus…

 

Kas võiksin esitada kellegi küsimust…?

Ei ole olemas võõraid ega oma küsimusi…

On olemas energiad, millised on otsimas oma lätet, mida peate vestluseks…

 

Olgu…, mida tähendab… vaadelda seesmust…?

Kas fantaseerimist…, unelemist…, enda kujutlemist kõrvalt…, seesmiste tunnete jälgimist… – või midagi muud…?

Ma hajusalt mõistan, mis on seesmine ilm… – kuid kuidas selgitada seda täpsemalt…?

Sa ju mõistad, mis on väline ilm…?

 

Seda me võtame kui kindlate omadustega vormide hulka ja selliselt me teda näeme…

Kuid seesmine ilm on üksnes tühjus ja vaikus… – sellel ei ole mingeid omadusi…

Siit tuleneb ka mõistmatus… – mis asi see on…, kuidas teda vaadelda…

Esiteks… – sa oled suuteline ka seal looma vorme… – seda oled pidevalt tegemas…

 

Kas pead silmas mõttevorme ja mõttekujundeid…?

Jah…, ja nagu sa ise mõistad, see on ühene protsess…

See oleks kui sinu seesmise blogi tegemine… – paned mingi teksti mingisse aknasse, milles võid kujundada seda oma soovi kohaselt… – miski ei piira sind selles…

Kuid siiski… see ei ole veel ilmutamine lõplikul kujul… – ta jääb sinu seesmiseks ilmaks seni, kuni vajutad nuppu – avalikustada

Sellest hetkest sinu seesmine ilm saab blogisse vormistatuks…

Kõik, mida oled sellesse kirjutamas-mõtlemas, ei saa seni lugeda keegi peale su enda…, kuid peale avalikustamist kõik on kättesaadav kõigile…

Selline on õbluke vahe seesmise ja välise ilma vahel…

Kuid samas… see kõik on illusioon…

Nupp avalikusta on olemas üksnes su enda teadvuses…

 

Tegelikult kõik on toimumas üheaegselt… – sinu seesmine ilm on samas ka sinu väline ilm…

Oma seesmises ilmas oled samuti püüdlemas olla iseseisvalt ja eraldi, kui välises…

Need on ühe ja sama protsessi pooled…

Analoogina võiks tuua täispuhutud palli… – kus on pallil seesmine või väline ilm…?

Pallis olev ei erine välisest…, kuigi seesmine on suletud kujul…

Kui pall, seesmine vorm, lõhkeb… – kas on siis vahet seesmise ja välise ilma vahel…?

 

Kuidas vaadelda seesmust…?

Mulle on soovitatud vaadelda teadvust ennast… – mida see peaks tähendama…?

See tähendab nihutada koondumispunkti, millele oled keskendunud…

Sa oled jälgimas välist ilma, olles väljaspool enda vormi…

Proovi vaadelda oma seesmist ilma… – seda, mis on sinu vormi seesmuses…

Siin ei pea kindlapeale sulgema silmad, nagu teevad paljud teie seast…

Kui sulged silmad, siis lahutad end välisest ilmast…, sellega lood mõisted väline ja seesmine

Proovi kõikjal vaadelda teadvust…

Proovi kõikjal vaadelda tühjust… – nii väljaspool, kui ka seespool…

Proovi vaadata ilma kui tühjust…, kui teadvust… – mitte üksnes teadvust…, vaid enda teadvust…

Kõikjal ümberringi on su enda teadvus… – vaatle seda…

Ehk siis kerkib küsimus… – kes minus on jälgimas minu teadvust väljapool mind…?

 

Kes siis…?

Sa ise…

 

Tuleb välja, et teadvus on jälgimas iseend… – vaatab endale otsa – üheaegselt… nii väljastpoolt, kui seestpoolt…

Siis võta vastu see kohtumine läbi silmavaate…, oma teadvusega…

Sulandu selles vaatluses iseendaga… – tunneta ühesust…

See ongi tõeline iseenda vaatlus… – mitte end eraldunut, ega ennast…, üksnes Kõige sulanduses...

Hetkel, kui tunnetad seesmise ja välise vaatluse sulandumist, siis saad tunnetada vastuvõtu sügavust…

Oled vaatlemas ilma enda ümber nii seesmusest, kui ka ilma poolt…

Need kõik on sinu vaatluse silmad…

Liida kõik vaatlevad silmad…

 

Sellises olekus ma kaon… – minu teadvus on kusagile vajumas…

Õige… kuna sa enam ei eralda end, siis oled üheses voos, milles sind eraldi ei ole…

 

Sellist seisundit ei ole võimalik saavutada ühiskonnas, ega peres…

Siis ise ei ole enam kui ise…, ega saa viia täide oma ühiskondlikke funktsioone…

Õige…, seetõttu ma lahkusin ühiskonnast…

 

Et seda kõike saavutada, tarvis lahkuda ühiskonnast…?

Igaüks ise on valimas oma teekonda…

Ehk teil õnnestub saavutada sellist seisundit ka ühiskonna keskel…

Või loote teistlaadi ühiskonna… – budhalikku ühiskonna…

 

Kas sellest seisundist on raske tulla küsimuste juurde…?

On… – selles seisundis vastused on juba olemas…, seetõttu ei ole vajadust esitada küsimusi…

Sa oled lähenemas minu vastuvõtu mõistmiseni…, kuid seni vaid ligilähedaselt…

Sinul ei jätku veel julgust laskuda sellisesse olekusse… – sa kardad kaotada oma individuaalsust…

 

Ehk see ei ole päriselt kartus…, vaid… ma ei mõista, mis see on…, mis võib järgneda sellele…

Kõik tundmatu mitte kui hirmutaks…, kuid eemaletõukav on küll…

Tundmatus on kõige kaunim, mis saab üldse olla…

Kõik sulle teadaolev on lõpuga… – sellega oled piiritlemas end…

Kui oled tundmatus…, siis ei ole piiritlemist… – oled võimeline avastama enda jaoks lõpmatu hulk vastuvõtu võimalusi…

 

Seda küll…, kuid need tundmused võivad olla suht rõõmuvaesed, vähemeeldivad…

See on sellest, et sa võtad neid teatud mõõdupuu kohaselt…, otsid neis inimlikku rõõmu…

Ehk püüad saadud energia mahutada teatud raamidesse…, ja kui see ei mahu sinna, siis see hirmutab sind ja lükkab eemale…

Tegelikult sind on hirmutamas muu… – et… sa ei suuda juhtida tundmatut…

Tegelikult kontroll ise on juba piiramine…

Milleks õppida lendama lennukil…, kas ei oleks parem muutuda lendamiseks…, saada energiaks, milline on liikumas õhuruumis…, muutuda õhuavaruseks…?

 

On kergem ütelda, kui teha…

Miks…?

Üksnes saa õhuks enda ümber… – siis mõistad, kuidas lennata…

Ära eralda end temast…

Saa üheseks temaga… – täienisti ja hirmuta…

 

Kuidas saada õhuks…?

Liitu temaga…, unusta oma vorm… – sa ei erine õhust millegi poolest…

Olete mõlemad üksnes energiad…

Õhk on vaid hõredam, kui sina…

Muutu ka ise hõredaks…

 

Kuidas…?

Kaota omad piirangud…, kõike, mida on panustanud sinusse ühiskond… – kasvatus…, kombed…, kõlbluse reeglid…, käitumise ja kohustuse reeglid… – veel palju muud…

Kõik see on jäigalt fikseeritud sinu energiatesse…, kindlatesse raamidesse…

Sa ise kaotasid oma ilmas voolavuse võime…, seetõttu ei ole võimeline vaatlema ilma voolavust…

Isegi sinu vastuvõtt on fikseeritud olekus…, on sulgemas automaatselt ilma voolavust, kellegi poolt seatud raamidesse, milliseid on lisatud sinusse, väites, et ilma nendeta ei saa elada…

Sul tuleb taas avastada ilma voolavust…

Kui sul õnnestub avastada ilma voolavust väljaspool end, siis avastad ilma voolavust ka enda seesmuses… – kõik on ühene protsess…

Sa muutud voolavaks kõiges…, kõik su ümber muutub voolavaks…, ja… vabaks…

Siis oled võimeline muutuma õhuks…, sulanduma õhuga…, veega…, isegi maaga… – sulanduda kõigega…

Sinust saab ilm ise…, kuigi oled selleks juba algselt…

Selles aitavad ilma voolavuse vaatlemise praktikad… – vee voolamise, või pilvede sõudmise vaatlemine…

Sellised vaatlemised võtavad maha voolamise piiranguid…, häälestavad sind voolamisele…

Seda teil nimetatakse Ilma nihutamisena

 

Mul küsimused kuidagi kadusid…, või muutusid tähtsusetuteks…

Mõned neist ma siiski tõstan siia…

Kuidas saab vaadelda tervikut, kui ei ole ilmutatut…?

Millega saab  vaadelda…?

Kuidas saab puhta teadvusega vaadelda…?

Mis on vaatlemine…?

See on sinu energia püüd liituda teise energiaga, milline on sinust eraldi…

Kui ta püüdleb väljapoole… siis oled vaatlemas väljaspool end…

Kui ta on püüdlemas seesmusesse… siis oled vaatlemas end seesmuses…

Tegelikuses see on üks ja sama protsess… üks ja sama energia…

Oled nägemas silmadega…, seetõttu arvad, et silmadeta nägemist ei saa olla…

On olemas sakraalne nägemine, mida nimetate kolmandaks silmaks

See nägemine on seesmine…, mitte väline… kus oled nägemas väliseid asju enda seesmuses…

 

Ma selgitan seda…

Vaata mistahes eset…, seejärel sulge silmad ja kujutle seda eset…, vaata seda eset enda seesmuses…

Esmalt see ei õnnestu, kuna pilt hajub… – tuleb silmad avada, et täpsustada selle olemust…

Ajapikku, praktiseerides, õpid nägema asju enda seesmuses…

Kui õpid selle selgeks, siis õpi vaatlema kahte asja korraga…, ja nii edasi…

Jõuab kätte aeg, kus hakkad nägema ilma suletud silmadega…

Tegelikult… siis sa ei hakka nägema ilma, vaid hakkad vastu võtma ilma energiaid…

Asjade nägemine on üksnes vastuvõtt…, haakumine energiate unikaalsusesse…, nende omaduste unikaalsusesse, et vaadelda neid…

Siis saabub aeg, kui hakkad vaatlema kogu ilma enda seesmuse läbi…, mitte kui asjade ilmana, vaid kui energeetiliste asjade ilmana…

Selliselt hakkad vaatlema ka väliste asjade ilma…

Kogu su nägemine sulandub üheks… – nii seesmise ilma, kui välise ilma vaatlemiseks energeetiliste objektidena…, kui energiatena…, nende voolamisena ja voogamisena…, kui nende koostööna…

 

See on see, mida on tegemas maagid…, see, millest kirjutas Castaneda…?

Jah…, see ongi nägemine, mida palud aidata avada…

Avada saad üksnes sa ise…, ja sa tead seda…

 

Kui ma püüan sulandada välise ja seesmise nägemise, siis seal on sügavus, mis lummab…

Jah…, kuid sa ei pööra tähelepanu sõnale lummab…, mis on väravaks nii endasse, kui eikusagile

Kas oled valmis neid avama enda seesmuses…?

 

Kuid see on vältimatu…

Jah…, teil ei ole pääsu oma sügavusest, kuna see on teie seesmuses alaliselt…

Varem või hiljem, te avate selle enda seesmuses…

 

Kas sina oled avanud selle endas…?

Olen…

 

Kui ma avan endas väravad sügavusse…, kas sealt tagasiteed ei ole…?

Sügavuses on kõik teed olemas…

Milleks sulle üks, kui saad kätte kõik teed…?

Kui oled avanud endas sügavuste ja absoluudi väravad, siis sa ise ei taha enam tagasiteed…

Kui oled leidnud Jumala tee…, kas siis tahad enam inimese teed…?

 

Kas mind lastakse Jumala teele, kui ma pole selleks veel valmis…?

See ei ole nii… – ei ole olemas ei kedagi, ega midagi, mis ei laseks…

On üksnes energia, mida tarvis vastu võtta ja endasse lasta…, liituda sellega ja saada selleks… – meenutada end temana…

Kui oled selleks valmis ja sinul ei ole hirmu… – siis ei ole mingeid takistusi teha see ära…

 

Ma mõistan…, kuid meile räägitakse, et kuni me pole küllastunud mängust eraldumusse…, ja muudest mängudest… – seni me ei ole valmis astuma Absoluudi ja Jumala teekonnale…

Kas Absoluudi ja Jumala teekond on üks ja sama…?

On ju olemas Jumalaid, kes on minust kõrgemal…, kuid nemad ka on mängimas eraldumusse…, kuigi kõrgemal tasemel…

Absoluudi tee on – Jumala teekonna eesmärk…

Ka sina oled võimeline saavutama seda eesmärki, läbides kõiki Jumala teid, mida ise valid…

Kui oled valmis, siis võid koheselt, jättes mõned etapid vahele, saavutada eesmärki… – absoluutsust…, möödudes jumalate teekondadest…

Valik on sinu…

 

Tegelikult Absoluudi teekond ei ole teekonnaks… – see on eesmärk…, lahvatus…, lõpppunkt…

Teekond on – püüdluste jätkuvus…

Tegelikult on olemas vaid üks püüdlus – absoluutsusesse

Kuid paljud teie seast, kaasaarvatult ka jumalad, on astumas eesmärgi suunas erinevaid teid, kohati väga pikki…

Vali oma teekond Absoluudi poole…, või… saa ise Absoluudiks…

Ka selline valik on olemas…

 

Sinust sai Absoluutsus…?

Jah ja ei…, olen Absoluutsuses…

 

Mida see tähendab…, mida on selles erinevat…?

Erinevus on selles, et olles Buddhana, ma olen oma absoluutsuses, liites seda Üldise Absoluutsusega…

 

Sa siiski oled ilmutatud…, kuid nüüd võtad end kui Ilmutatud Absoluuti, ning Üldises Absoluudis oled samuti, kui Ilmutatud Absoluut…?

Ma muutun kui Absoluutsuse vaatlevaks omaduseks…

Mina olen Absoluutsuse see osa, mis on valinud vaatlust, aga mitte püüdlust…

Kuigi osa tähendus ka ei ole täpne, kuna olen absoluutne…, seega… piiritu ja osadeta

Võiks ütelda, et olen Absoluudi vaatluse omadus

Koos Temaga ja Temas õpin tundma ilmutatud ilma vaatlemist…

 

Järelikult… kui olen vaatlemas, muutun sinuks…?

Jah…, just nii…

Ehk teisiti… – olen aken Absoluudi absoluutsuse vaatlemiseks…

Ka sina oled aken Absoluudi absoluutsuse vaatlemiseks…

Kõik on ühene…

Ma olen vaatlemas sinus oma absoluutsust…, ja sina oled vaatlemas minus minu absoluutsust…

Kõik see on ühene protsess, milles ei ole eraldumisi sinu ja minu omaks…

On üksnes Absoluutsuse vaatlus…

 

Tänan sind õppetunni eest…

Mul on selline tunne, et olen leidnud endale õpetaja…

Kogu ilm on sinu õpetaja…, seega… ära piira end, ega mind…

SElena

Read Full Post »

Adironnda – Marilyn Harper

Küll on kaunis päev olla siin…, kas pole…?

On meeldiv näha teie energiat…, teie Valgust, mille sära heledus on katmas Californiat ja Puerto Ricot, kuni Kanadani välja…, on läbimas kogu Ühendriike…

Kallid Valgusolevused…, me oleme uhked teie siin oleku üle ja näeme, et olete tulnud jumaliku korra kohaselt…

Kõik inimesed, kes on kuulamas seda sõnumit, on katmas maad oma valgusega…, saadavad seda galaktikatele, ning viivad kokku Smaragdvõrega, milline on ühenduses Kuldvõrega…, kaugemalegi selle ulatusest…

Olete aktiveerimas õppimist, avardades seda uue inimese seesmuses…, kelleks olete ise…

On teada, et uus inimene, kelleks olete ise, on teadlik, mida on tegemas ja kelleks ta on…, kuidas kohanduda energiatega siin ja praegu…

Uus inimene on teadlik, et selle teadvustamine on tema vägi…, oma vibratsiooni teadvustamine on tema vägi…

Seega…, on aeg olla enam kursis, enam teadlik, et olete juba sellistena…

Kuna olete teadvustamas, et olete sellistena, siis see on teie uus teadvus…

 

Oleks hea, kui teaksite veel üht asja (Adironnda muiates)…

Lisage oma teadvustus harjumustesse…, oma ideedesse…, oma möödanikku…, oma vaiksesse häälekesse, milline on rääkimas teile, et teie ei ole suuteline, ega saa hakkama…, või kelleks end peate…, – bla-bla-bla…

Bla-bla-bla hääleke on teie oma…

Igal korral, kui olete kuulmas seda, kus räägitakse teile, et, bla-bla-bla on tellimus ilmaruumile selle kohta, mida olete kavatsemas korda saata…

Meie arvates see hääleke ei ole see, mida tegelikult tahaksite saavutada…

 

Seega…, kas mõistate, et on kätte jõudnud aeg astuda oma tõelisse, et saada lahti kogu vanast, mida olete jutustanud iseendale…

On aeg lasta lahti kõik…

Kui tihti olete teinud endale kahju, kui olete jutustanud ühest või teisest ootamatusest…, ühes või teises kohas…

Kui palju kordi pidite olema meestena või naistena, enne kui olete leidnud õige vastuse…

Olgu need tähtsusetumad, kui mistahes uued… – kõik need on olnud möödunud lood

Üksnes lõpetage rääkimast neid, kuna igal korral, rääkides neid lugusid, te taastate kõiki emotsioone ja energiaid, millistest tahate lahti saada…

Milleks tarvis korrata vana…, ehk parem oleks välja mõelda uue loo…?

 

Olete suurejoonelised arv 8, milles ilmutub kogu ilmaruum, millises olete elamas…

Olete avardumas ilmaruumi…, olete avardumas iseenda teadvustumisega sellest, kelleks olete…

Olete valgustatud nende poolt, kes on teadlikud sellest, et on tulnud aeg enne mõelda, kui rääkida…

Me teame, et kui saate sellega hakkama, siis olete üllatunud sellest ise…

On saabunud aeg kuulda, enne kui rääkida

See on selline olukord, kus vanad lood, milliseid te ei taha edasi arendada, võivad avarduda ja muuta teie teadvust…, muuta käevõrusid, millistest teil tuleb juttu Krayoniga…

Te näete, et energia, mida olete nihutamas, on vastamas teile kõikjal teie ümber ja see on katmas kogu planeeti…

Seega…, kui olete juhtimas bla-bla-blad oma peas, siis ka planeet juhib oma bla-bla-bla südame kesksele häälele…

Kas tabate, millest oleme rääkimas…?

Me oleme tulemas sellelt südame häälelt teie südame häälele…

Seda pikka teed oleme läbi teinud üksnes teie pärast

Me täname teid, et olete läbi teinud sama pikka teed meie nimel

Me armastame teid sügavalt… – me näeme teid…, näeme, kes te olete…, näeme teie südameid, teie valgustumise taset…

Me näeme isegi teie vaikset bla-bla-bla häälekest, ning tahaksime aidata teil integreerida end selliselt, et bla-bla-bla hääleke jääks kostma jätkuvalt vaikselt…

Namaste…

 

 

Krayon – Lee Carroly

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

On saanud juba traditsiooniks alustada päeva lühisõnumiga…

Siin on avanemas asjad, mis on teile kohased…

Oleme ka varem rääkinud, et me teame, kes te olete…

Mul on kavas rääkida teile midagi sellist, mida varem pole räägitud…, selgitada seda…

Seejärel anda informatsiooni selle kohta, mida mainis Adironnda…

 

Kas teate, miks erinevusi on sedavõrd palju…, kuigi oleme tulnud ühest ja samast kohast…

Asi on selles, et inimene, kes on kanaldamas ja olevus, kes on andmas informatsiooni, loovad erinevat informatsiooni…, kuigi kõik lähtume ühest ja samast õpetuste ja armastuse kaunist Lättest…

See, mida tahame näidata teile, on ehk see, millest te ei ole veel teadlikud…

Adironnda rääkis teile bla-bla-bla häälekesest…, ka meie oleme rääkinud sellest, kuid meie nimetasime seda teisiti – jääkmüra…

See on üks ja sama…

Adironndal oli veel midagi, mida tarvis edasi anda… – ma võtan selle ette… (Kõik naeravad koos Krayoniga)

Ma tean, mis on teie seesmuses ja tean, mis on eesriide tagustes…

 

Räägime käevõrust…

Teil kõigil on teatud käevõru, milline on toonud teid sellele kohtumisele…

Adironnda räägib sellest kui tehingu lepingust…

Käevõru teil kõigil on selleks, et pääseda siia…

Olete istumas kolmemõõtmelisuses ja joovastute mitte üksnes informatsioonide energiast, vaid ka käevõrust, kuna need juhivad teid siia ka pealelõunasel ajal…, ehk isegi ka homme…

 

Käevõru on metaforiks…, see on esoteeriline käevõru, mille sai Vana Vaimsus sündides siia planeedile…

Lubage ütelda, et kui siin oleks ingel, siis emaüsast väljatuleku päeval ta ütleks… tema käel on olemas esoteeriline käevõru, mis on kiiskamas kuldselt…, samuti, kui on Vanadel Vaimsustel, kes saavad näha Üleminekut…

 

Juba iidsetel aegadel oli muutuste lubadus…, siis see ei tähendanud veel midagi, kuna käevõru ei olnud võetud veel kasutusele…

Isegi viimasel ajal planeedi suund oli kolmandale üleilmsele sõjale, mis oleks selle tsivilisatsiooni jaoks viimaseks tilgaks…

Kuid see kõik varises kokku…

Iidsete prohvetluse lõpuaegadel lahvatasid sädemed…, kõik elustus…

Käevõru, millega sündisid Vanad Vaimsused ja mida nägid inglid, hakkas särama…

Käevõru ütles, et on olemas kavandus sellele, kus kord Vanad Vaimsused läbivad Nihke..

Selles kavanduses seisis, et teil seisab ees ärgata ja saada uut informatsiooni…, et tuleb õppida tegema seda, mida ei suutnud teha varem…, seda tänu tarkusele, millist olete kandnud oma Akaši Kroonikates kaasas…

Elu-elu järel teil oli potentsiaal selleks, et võtta vastu Nihke…

Nendeks olid need, kes andsid selleks nõusoleku… – see oli nende vaba valik…

Paljud, kes andsid nõusoleku, on kuulamas seda sõnumit siin, esoteerilise käevõruga käel…

 

Nüüd sellest, millest te ei ole teadlikud…

See on sedavõrd kena, et isegi need, kelle käel on võru ja kes ei ole kunagi olnud koosolemistel, on siiski kaasatud muutustesse…

See energia on teis kõigis…

Kuna olete istumas siin ja kuulamas sõnumit, siis olete ärganud Vanade Vaimsuste pere…, ehk isegi enamat…

On neid, keda teate ja keda ei tea, kelle käel on võru, kuid siiski on rääkimas… – ei, ma juba ammu ei tunne selle vastu huvi, ega tegele sellega… – kuid ka nemad on kaasatud neisse energiatesse, koos teiega…

Nemad on kaasatud sedavõrd, et nad ei ole suutelised jääma aia otsa istuma…, ja jälgida osavõtmatult…

Neilt, kellelt te ei oota näha, tulevad lahendused, milliseid te ei saaks isegi oodata…

 

Ja veel…, mõneti käevõru teie käel võib, teie vaatevinkli kohaselt, tähendada ebameeldivusi…

Kallis Krayon…, ma olen läbimas uut energiat ja mu käel on olemas käevõru… – kuid olen haiguste küüsis…

Millest see on…?

Ma arvasin, et see tuleneb uuest energiast, mis on mõjutamas minu tervist…?

(Krayon muiates) Luba ütelda sulle tõe… – oled haige, kuna oled peatunud…

Vaata ringi… – oled laskunud nullini…

Alusta otsast…, samas tea, kes sa oled

 

Kas panite tähele… – selles ei ole midagi vana taolist…

Me nimetame seda väikese tulekahju sündmuseks

Olete juba suht täiskasvanud, et teada, mis paneb teid mõtlema elu eesmärgile…, selle kaunidusele…, ning olla tänulik kogu ümberolevale, kõigele, mis on töötamas ja mis mitte…

Paneb teid mõtlema tervenemisele, millist on võimalik saada, saades energilisemaks, võrreldes sellega, mis oli varem…

Paneb mõtlema uutele ideedele…, sellest, kelleks olete…

 

Vana Vaimsus…, seda käevõru oled ise tellinud…, veel eesriide tagustes…, olid rääkimas, et tuled siia ilma teisena ja oled siin ka Suure Ülemineku aegu

Te kõik olete tegemas seda…, olete alustamas õpingutega…

 

Mida tähendab käevõru…, millest see räägib…, mida nõustusite tegema…?

 

Vaba valik ei kohusta teid midagi tegema…

Kuid need, kes andsid nõusoleku, alustasid rännakuga, mis viis neid kohtadesse, milliseid ei osanud oodata ja millised ületavad isegi olnuid uskumusi…, millistes saate olla rõõmu, heasoovlikuse ja ootuste kütkeis alaliselt…

Selline on käevõru eesmärk…

Olete siin kavanduse kohaselt…, ja kõik muud asjad on kõigest – bla-bla-bla…

See on see, mida olete endaga kaasas kandnud…

Käevõru aitab teil vabaneda neist…

See annab teile luba kanda käevõru…, kuid millisel käel… see on teie teha…, ja see oleneb inimesest endast…

 

Kui tahate teada tõde võru kohta, milline on teie ümber… – siis see on teie DNA Merkaba teist liiki energia aktiveerimine

See on väli teie ümber, mida olete kandmas…

 

Nägijad saavad oma vaimse nägemisega näha seda võru teie ümber…

See kaunis Vana Vaimsuse nõusolek saab lõpuks pääseda kookonist, milles olite olnud kõik omad elud…, ka siis, kui teil ei olnud veel käevõru…

Olete erilised, kaunid, heasoovlikud, suurejoonelised Inimolemused…

See õpetus…, ja kõik, mis on seda ümbritsemas, on seotud sellega, kuidas tunnete seda, näete seda, kinnitate seda… olles sellena…

Seda olete te kõik tegemas…

 

Minu kõrval istuv naine on väga huvitav vaimsus…, ehk isegi – lepinguga vaimsus…

Oleme rääkinud lepingutest, millised on kirjutatud nähtamatu tindiga…

Te võite muuta oma lepingut mistahes ajal…, kuivaid soovite…

Naine saaks rääkida teile lugu enda sügavatest muutustest…

Te ei saaks kahelda nende tõesuses…

Minu partneril oli taoline olukord, kuid see ei olnud nii sügav, kui naisel…, kuid ka temal tuli teha valik…

 

Kallid…, valik neil mõlemal oli tõenäone ja see seisis nende ees… – kas tahate siseneda valgusesse…, või olete nõus ankruga jalgadel…?

Nemad mõlemad mõistsid, et kõik senistes eludes toimunu oli ankruks…

Kuid nüüd neil on kavas avarduda ja tõusta lendu

Igal võru kandjal on selline valik… – mõelge sellele…

Kas tahaksite hoida oma elu kontrolli all…?

 

Ehk keegi astub ligi ja küsib… – kas tahaksid tulla taas siia…, mistahes päeval…?

Teie tavaline vastus ehk oleks… – Oh ei…, mul on tegemist…, olen hõivatud – sa tead ise

 

Oleks hea, kui peatuksite ja mõtleksite sellele…

Ehk see on kutse, mis võib muuta kõike…?

Kallid…, see kutse ei ole juhuslik… – selline kutse on teie jaoks alaliselt, et saaks teid välja tõmmata bla-bla-bla lummusest, ning kasta teid sellesse, mida te ei ole suutelised ootama, mida te ei ole kavandanud…

Teil on ju käevõru…

 

Vaba valik on teil igast küljest…, ja selleks on erinevaid teid…

Paljud juba teavad, kuhu püüan teid viia, kuna olete istumas siin…

See on tõepoolest nii…

Seekord ehk piisab…

Krayon

Read Full Post »

« Newer Posts