Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2018

Lee Carroly arvamuse kohaselt selle sõnumi pealkirjaks peaks olema Kuus kõige enim esitatavat küsimust, kuid sai hoopis – Veidrad vastused…

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Ma kinnitan taas seda, mida olen kinnitanud varemgi uustulnukate jaoks…

Vanas energias sõnumite vastuvõtt nägi välja sootuks teisena…

Asi oli selles, et siis oli vana energia…, inimesel oli tarvis pääseda paljustki läbi, et jõuda siia, kus oli võimalus muutuda lausa eesriidetaguse peegelduseks…, pidi astuma kõrvale või eemalduma, et saada puhast sõnumit…

Mõneti see võttis palju aega… – oli tarvis häälestuda inimbioloogias ümber, et jõuda puhtasse meditatiivsesse olekusse…, vastavasse hingamisse…

Kuid nüüd saate olla selles hetkega…, ja vastused on mitmekülgsemad…

Kõik sünnib individuaalselt…, kuid peamine… – ei ole enam jagamist mustaks ja valgeks…, ei ole ei meie oma, ega nende oma… – on vaid sulandumine…

Mõned aastad tagasi küsisin partnerilt… kas on ta valmis järgmiseks sammuks…, ta vastas jaatavalt…

Sellest sai sulandumise samm…, Krayonist sai mingi kiriklik mäng…

Ta küsis minult, et mida see peaks tähendama…?

Ma ütlesin temale… – kui istud laval toolile, siis sa kui riietuks ümber, et Krayon pääseks sinusse…, ja kui oled lõpetanud kanalduse, tõustes toolilt, oled taas kui endises riietuses…

Sa pole kunagi mõelnud sellele…

Nüüd on aeg sul olla see, mis on kohane meile mõlemale…, kogu sinu elu jooksul…

Seda olete nägemas tänavu…, kuid selline protsess ei ole veel jõudnud lõpule…

 

Oleme rääkinud, et kanaldus on kättesaadav kõigile… – see on sulandumine, millest oleme rääkinud…, mis algab alateadlikust tajumisest ja läheb üle suhtluseks…

See on seesmise Jumala ja inimese sulandumine…

Loomise ajaloo aluselemendiks on Jumal teie seesmuses… – see on alati teiega…

 

Ma tahaks pöörduda mõningate küsimuste tekkimise olemuse poole…

Neid ei ole kuigi palju…

Nendest küsimustest oleme rääkinud varemgi, kuid mitte veel aastal 2018…

Seega, see on esmakordselt, kui võtame need küsimused ette, et vaadata neid selle aasta valguses…

Erinevalt eelmistest aastatest, kui olime rääkinud neist küsimustest, siis nüüd vastused hakkavad peegeldama sootuks midagi muud…

Teie ees on uus paradigma…

 

Nende küsimuste raamides, mis on esitatud siin ruumis, on sügavad eelarvamused…

Need eelarvamused tulenevad vanast energiast, kus te ei mõistnud tegelikult, mis on toimumas…, kuhu olete suundumas…, ja mis tuleb edaspidi…

 

* Seega… esimene küsimus sõnumist, mille nimeks on Veidrad vastused

Krayon…, mis tuleb edasi…? Sa räägid toimuvast…, räägid pidevalt Nihkest… – kuid mis tuleb edaspidi…?

Ka teised on küsimas… – Mis tuleb edasi…?

Kuid ma vastaks nii… – ma tahaks, et te kanduks koos minuga minevikku ja vestleks oma esivanematega…, vaarvanematega… – olenevalt teie endi vanusest…

Nemad kõik olid kaasatud Teise Maailma sõtta… – kõik…

Mis oli nende peamiseks küsimuseks… – Mis saab edasi…?

Vaatame nüüd neid, kes elasid sõja üle ja ümberringi olid üksnes varemed…

Vähesed mõistsid olukorda ja liikumise võimalusi… – ka nemad küsisid… – Mis saab edasi…?

Tuleme veel 20-30 aastat ettepoole, kui oli lahvatamas Külm sõda…, viiskümmend tuhat raketti olid suunatud teine teise peale… – ka siis küsiti… – Mis saab edasi…?

Ka tänavu te küsite seda sama minult…

 

Ma vastaks teile… – lõpetage selle küsimuse esitamisega

Miks nii…?

Õppimine vanas energias oli raske ja tõsine…, te isegi ei aimanud, et olite õppimas…

Olete kartmas tulevikku…, ega taha ootamatusi…

Kui olite üks neist noortest, kes olid organisatsioonides, millised olid palju looduse rüppes, laagrites… – siis teie diviisiks oli – ole valmis

Kuid teil, lähtudes sellest, peaks sündima küsimus… – Miks…?

Vaid seetõttu, et kui ei ole valimis, siis on võimalus hukkuda

Kui ei ole valmis, siis halb võib juhtuda kindlapeale…

Inimteadvusse on talletatud, et hädad on ootamas iga nurga taga…

Olete sellele kunagi mõelnud…?

Kas olete kunagi analüüsinud küsimust – Mis saab edasi…?

Seda küsimust olete esitanud ahastavalt…, alati…

 

Mis oleks, kui ma vastaks, mis tuleb edasi

Te kohtate kedagi, kes muudab teie elu…

Te sattute segadusse – liiast palju informatsiooni…

Uued (uuenenud) inimesed ei küsi, mis tuleb edasi, kuna neile see on aegunud küsimus

See on tulenemas hirmust…

Nendele see ei ole küsimuseks…, vaid veendumuseks ja nemad väidavad… – ma ei karda tulevikku…, mis ka ei juhtuks seal, see on mulle kasuks…, ma olen ootamas seda kannatamatult…

Ma olen vaid hea ootel, mis kajastaks minu suursugusust… – milleks ma ka olen…, ja ei ole kui need, kes kägaras olles pomisevad… – ei tea, mis minust saab

Kas selline vastus pole veider…?

Heitke minema paradigma, mis esitab seda küsimust…

 

* Nüüd teine küsimus, millist on sageli kuulda… – Krayon…, niivõrd raske on jääda positiivseks, kui kõik minu ümber on kaoses ja segaduses…, niivõrd raske…

Ma püüan kogu jõust olla positiivne…, mõelda positiivselt… – nii, kui oled õpetanud…

Kuid ümberringi toimuv ei soodusta milleski, et midagi läheks paremaks…

Kuidas saaks olla positiivne…?

 

Olgu, küsime röövikult…, kuidas käituks tema paljude sõnumite puhul…

Röövik on vaid ussike, mis on roomamas mööda maad…

Temagi on läbimas protsessi, mis on paljus sarnane teie omaga, kuigi hulga lühem teie omast… hulga lühem… – kuid sarnane…

Suheldes temaga, küsite…, kas sa tead, mis juhtub sinuga.. – sinuga juhtub ime…, sa ei tunne end ära, kuna ei ole enam ussikesena…

Sulle ei tasu sellest rääkida… – sa nagunii ei usu seda

Röövik vastab… – ma tean, et olen lõpetamas, ma olen valmis ronima oma kirstukesse…, aga sina ütled mulle, et elu läheb korda…

Sa jätkad… – sa üksnes ei tea, mis sinuga juhtub

Röövik muudkui roomab oma kirstukesse…, jõudes sellesse, langeb metamorfoosi, millist olete ise käesoleval ajal läbimas…

Kui te ütleks temale, et tema tõuseb maast üles ja hakkab lendlema kõrgustes puude kohal…, et temast saab maailma kaunim olevus…, et olete selles kindel…

Kuid kas ussike saab uskuda sellesse, milline on roomamas kohta, mis on temale tundmatu…

Vastuseks oleks… ei mingil juhul

Te ei saa iialgi veenda röövikut, et temast saab kaunis liblikas…

 

Te ei saa olla positiivsena kaose keskel, kuna teile on õpetatud, et kaos tähendab ohtu ja surma

Igal korral, kui toimuvad taolised muutused, olgu see majanduses või poliitikas…, igal korral üle ilma…, igal korral, kui puutute nendega kokku… – tekkivad probleemid…

Selliselt te võtate… – igal korral on probleemid…

Ehk oleks parem küpsuse elegantsusega ütelda… – ma võtan oma Akašidest, kasvõi mõnelt planeedilt, meendusi mõnedest prohvetlustest, mis oleksid inimkonna imelisest metamorfoosist, millised on praegu esile tulemas, olgu need mistahes suurimad probleemid, surmad, kohatused, mida pimedus püüab tuua tagasi, kuna need on tema poolt kaotatut…

Lahing on viimas selleni, et kord päike tuleb pilve tagant välja…

Selline on teine vastus…

See veider vastus räägib, kuidas saab olla positiivne…

Üksnes läbi teadvustuse…, selle teadvustuse, millest olete läbi minemas

 

* Kolmas küsimus

Krayon…, ma tahaks aidata teisi…

Ma ei tea kuidas…, kuid ma pean aitama teisi

Sellele küsimusele on sama vastus, mis on alati olnud…, kuid seekord sügavam, kui on varem olnud… – sellesse on kätketud protsessid, milliseid ei eksisteerinud enne 2012 aastat…

Kuidas saaks aidata teisi…, milline viis on parim…?

Kuidas kanda hoolt enda üle…?

Tarvis kasvada inimeseks, täis heasoovlikkust…, saada paljumõõtmeliseks… – siis mõtted ise saavad kanda energiat teistele, üle planeedi…

Tänane sõnum on Teadvuse Väest, mida teadlased näevad mängurina füüsika väljal…

 

Teadvus on võimeline muutma reaalsust…, kuid teie, kui vaatlejad, küsite, kuidas saab aidata kedagi…, ise mõistmata, et atribuutika selleks on teie endi kätes…

Mida enam kasvate enda suhtes…, ning mõistate, kes olete…, siis lõõgastute Looja käte vahel…, lõpetate hirmu tundmisega ja rahulolematusega

Seda ligitõmbavamaks muutute teiste jaoks…

Need, kes on teie kõrval ja teie peres, nähes seda, hakkavad pärima teilt selle kohta…

Need, kes on kohtades, mis täis probleeme… hakkavad vastu võtma teie energiat, kuna olete suutelised saatma neile seda…, see hakkab tooma neile rahu, ning… saavad leida parimaid lahendusi endi jaoks…

Selleks on neil vaba valiku voli

Te saate saata oma energiaid neile, kes on hädas…, et nemad mõistaks, et Jumal on nendega…, et nende eest kantakse hoolt…, et nemad on armastatud…

Ega tasu olla kuristiku äärel kurva näoga…, ehk isegi… suitsiidi mõtetega…

Te saate suunata oma energiat armastuses, mõistmises ja heasoovlikkusega otse nende kookonisse… – nemad saavad selle kätte, ning teevad parimaid otsuseid, kuna tunnetavad teie armastust…, muutuvad rahumeelsemaks selle suhtes, kelleks nad on selles olukorras, selle suhtes, mis on käimas nende ümber…

Ma loodan, et sain tuua seda teile arusaadavalt…

Kuidas saate aidata teisi…?

Üksnes kanda hoolt enda üle…, ega ole tarvis viidata nimele, kui tahate kedagi aidata…

Kuid Krayon…, mul on õde ja vend…, mul on seda ja teist…?

Kanna hoolt enda üle…, ja nemad tunnetavad seda… – teie heasoovlikkus jõuab nendeni ja kõikjale…

See vastus oli parim…, ja see jääb alati selliseks…, ka uues energias…

 

* Neljas küsimus on… – kuidas vabaneda hirmudest…?

Krayon…, ma panen mängu kogu oma jõu… kuid ma kardan siiski…, ma kardan…

Ei aita miski, mida oled varem rääkinud…

Kuidas vabaneda hirmust…?

Sa pead mõistma, miks sa oled hirmul…

Ma ei ole andnud teile selget ettekirjutust…

Ma ei ole andnud teile harjutusi…, ega ole rääkinud faktidest, mida peaksite teadma, et vabaneda hirmudest…

Olen rääkinud, et hirmust saab vabaneda, teades, mis on selle põhjuseks

Hirmunud inimene küsib, mis on peidus põhjuse taga…, kas hirm on üks inimloomustest…?

Ei ole…, ja ma ütlen – miks…

Teid on õpetatud tundma hirmu…, juba sünnist…

Vana energia on muutusi võtnud alati negatiivsetena

Kõik muutused on olnud surma ekvivalendina…, ehk isegi halvemana… – tsivilisatsiooni hukuna…

Mastaapsed muutused planeedil on hirmutavad…, kuna olete õppinud, et need ei too kunagi head…

Osa sellistest õpetustest tuleneb vaimsetest süsteemidest…, need on väitmas, et olete sündinud patustena ja edasi läheb veel hullemaks…

Teine osa tuleneb vanematelt, kes pidevalt manitsevad ettevaatusele, hoiduda ühest ja jälgida teist...

Kui te ei tea, mida te ei tea…, siis see toob vaid hädasid…

 

Nüüd on käimas vana paradigma nihe…

Kuidas vabaneda hirmust…?

Ma ütleks teile… – need on üksnes eelarvamused

Olla hirmudes… – on olla eelarvamuste küüsis…

Kõrgem inimteadvus on vaba hirmudest…

Inimesed, kes valdavad sellist teadvust, on ettevaatlikud…, nemad on suutelised katsuma homseid energiaid…

Tänasel päeval nad on liikumas koos tänaste energiatega, kuna mõistavad ja tajuvad neid… – seda alateadvuse ja kanalduste vahendusel…

Inimesed kord avavad enda jaoks sellise kanalduse… – siis on teadlikud, kuhu suunas liikuda ja mis on selle taga…

Ühelgi sellisel korral neil ei ole hirmu, kuna on teadlikud, et see tuleneb kogetud eelarvamustest, mis pidevalt kinnitavad – karda tundmatut...

 

Mu kallid…, ma ütlen teile suurima muutuse kohta, et see on valgus, mida olete kandmas…, ja see on prožektori taoline…, on majaka taoline… – on sedavõrd ere, et sattudes pimedusse, pimedus kaob, kuna ta ei saa eksisteerida teie juuresolekul…

Teil ei ole enam uitamist pimedustes… – teil on olemas valgus, mille eest pimedus pageb minema…

Te valgustate ise oma teekonda…, teil ei ole enam tarvis küsida – miks kardate… – teie käes on valgus…

Teil ei ole tarvis küsida, mis on nurga taga… – olete suuteline katsuma selle järgi…

Selline on uus paradigma… – see oli vastus neljandale küsimusele…

Veider vastus põhilisele küsimusele vanast kolmemõõtmelisest reaalsusest…

 

* Viies küsimus tahab teada, kuna läheb paremaks…?

Ma aina ootan ja ootan…, juba pikemat aega

Kallid…, see on ülimalt veider olukord, milles on inimkond…

Täiustumise võimalus on teie jalge ees…, on ümbritsemas teid teie kultuurina…, on ümbritsemas teid läbi uudiste…, läbi kogu teie elu… – kuid sellel ei ole kiiret…, ta ei ole hoogne… ta on aegluubis…

Siit tuleneb veel üks eelarvamus… – kuni ei saa näha kardinaalseid muutusi, mingeid muutusi ei toimu…

Peate ootama aastaid 50, alles siis, kiigates seljataha, saate näha, et muutused on toimunud…

Teie uudistes te ei ole seda näinud…, seal oli räägitud, et kui terviklikkus hakkab pimeduses tõstma pead, kõik läheb veelgi halvemaks…

Kuid siis on Krayon ise… üks ühele… – süsteemid hakkavad muutuma, kuna need kannavad hoolt inimkonna eest…

See on Krayon ise… üks ühele… – kõik on muutumas…

Olles varemete, surmade ja tasakaalutuse vahel, vaadake, kuidas see avardab terviklikkuse piire…, hakkab nihkuma ja liikuma… – siis olete nägemas seda ise…

 

Kui heidate käed taeva poole ja küsite…, heakene küll…, kuid kuna kõik muutub…?

Ja taas… eelarvamus… – Krayon…, kõik toimub liiast aeglaselt…

Mu kallid…, see on üldinimlik probleem…

Te saate teha need muutused nii kiireks, kuivaid soovite…

Olete kiirenduse teel… seda te isegi ei aima… – teist endist oleneb, kuidas ja kui kaua läheb aega teie kultuuride nihkeks…

 

Kuid ma ütlen teile seda, mida varem pole rääkinud… – te olete ajast ees…, teistel tsivilisatsioonidel see võttis hulga enam aega…

Te hakkate nägema seda…, mõistma seda…, liikuma koos sellega…

See on hirmutav, kuna muutused, milliseid märkate, on kasvamas sedavõrd, et võib viia selleni, et kõik teie ümberolevad asjad hakkavad teie jaoks muutuma…

Just see on hirmutamas…

Kui pimedus hakkab esile tulema ja vehkides mõõgaga, ajab teile hirmu nahka…, siis sellega ta püüab ütelda, et teie juures on liiast palju valgust…

Kui ta vehiks sellega pikemat aega ja hoogsamalt, siis saaks ajada inimestele hirmu nahka, millega peataks valguse…

Kuid seni see ei ole temal õnnestunud…

 

Me kordame taas… – kaks sammu ette ja üks samm tagasi… – see on õppimine…

Pimedus ei kaldu automaatselt valguse poole…, ega Maa ei muutu homme teiseks, kui ta oli eile…

See võtab põlvkondi…, mõneti ehk paar-kolm…, kuni hakkate ise seda märkama ja võtma kui avastusena…

Selline oli viies küsimus, millel numeroloogiliselt oli au olla muutuste sümboliks…

 

Kui pöörate omad pilgud möödanikku ja võtate ette Krayoni varajasemad sõnumid…, hakkate neid analüüsima… – mida tegi Krayon…, kuidas tegi… – siis avastate avastusi avastuste sees…

Olen rääkinud neist asjust selliselt, et kord uurides neid, mõistate neid

Enamgi veel… – märkate, kuidas olen esitanud neid teile…, olen koondanud rühmadesse kuue kaupa…

Selles oli Krayoni saladus… – seda on märganud Krayoni uurijad… – nimekirjad olid kuuest punktist…

Seda seetõttu, et kuus on harmoonia sümboliks…, selle täiuslikkuseks, mis on inimeses Jumalaks…

See viib meid viimase küsimuse juurde… kuuenda juurde

 

* Kuues küsimus…

See on atribuudiks, mida saaks kasutada tänapäeval…?

See on atribuut, millest ehk veel ei ole teada…

Ta on uuena alates aastast 2012… – see on Teadvuse Atribuut…

Atribuut, mis võimaldab sündida asjadel nii meile…, teile kõigile…, kogu planeedile… – kiirendada üleminekut valgusele…

Ma ütleks… – see on atribuut, millest olen varemgi rääkinud…, millesse te ei ole uskunud…

See atribuut on teie reaalsuse eelarvamuste tõttu uskumatu

Seetõttu olete esitamas küsimusi esimesest viiendani…

See atribuut on – teie teadvus on loomas reaalsust

Mida te ka ei sooviks luua… – on loodav teadvuse vahendusel, mis on ootamas puhast heasoovlikust, millise on ära teeninud…

Tema valdab sellist väge, millist ei ole olnud temal siin planeedil olemise aegu…

Kord see saab kõigile kättesaadavaks…

Väli hakkab üha enam ja enam esile tulema ja füüsika harmoonia heasoovlikkus hakkab avama end üha enam… – siis mõistate, mida tähendab terviklikkus…

 

See on uue teadvuse atribuut…, ja kui te ei ole veel aru saanud, millest rääkisin…, siis see on üksnes sellest, et te ei ole veel sellest seni teadlikud

Ma olen üksnes teatanud teile selle lähenemisest…

Selle sõna illusoorsus teie teadvusele on sedavõrd tugev, teadvustatav ja töötav, et olete suutelised looma kõike, millest üksnes mõtlete…

 

Sellest, et inimesed hakkavad mõtlema teisiti, kujuneb harmoonia…, ning, pange tähele… – loote tsivilisatsiooni, milline ei ole võimeline end iialgi kahjustama…

Uus atribuut, mis loob sõdadeta tsivilisatsiooni, alustab kogu planeedi ülestõusu

Need ajad ei ole mägede taga…

 

Krayon…, ma tahaks näha seda kohe…, ma tahaks suuta näha seda praegu…

Küll saate…

Kallid inimesed, heade südametega, täis armastust ja heasoovlikust teiste suhtes… – te saate seda näha…

Neid seemneid, mida olete ise kasvatanud, saate edasi anda teistele…

 

Ärge muretsege…, te jääte siia jälgima seda kõike… – olete vanad vaimsused…, pea igaüks teie seast…

Te naasete ja näete seda…

Praegused reinkarneeringute vilistlasajad on erinemas varajasematest… sellest oleme rääkinud…

Ma ei tahaks, et te kardaks…, ega mõtleks sellele…

Surmal ei ole astelt…

Te naasete targemana, kui olite…, tervemana, kui arvate… – elate pikemat iga…

See on tulevikus…

 

Kõik on väljaspool teie mõtlemist, planeedil toimuvast…

Olete kui röövik, kes on roomamas oma kirstukese poole…

Kõige lõpust võib saada uue elu lennu algus…, täis kaunidust ja kiiret sööstu pilvede poole…

Mõistke seda päeva…, olete seda ära teeninud…

See on selle suursugusus, kelle seesmuses on Jumal…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan sind, Budha, tahaks taas küsida sinult…

Sinul on alati küsimusi, millistele ma ka vastan…

 

Kas see on sulle ebameeldiv…, või koormav…?

Küsimused on mulle samm tagasi…

Kuid sina oled otsimas end ja tõde… seetõttu olen kohustatud aitama sind sinu otsingutes…

 

Miks oled kohustatud…?

Kuna mina olen sina…, ja sina oled mina…

 

Kuid mulle näib, et mõneti sa teed seda vastutahtmist…, kui kohustusest…

Sellistel hetkedel sinu energia on erinemas minu omast…

Sina oled püüdlus…, aga mina olen rahu

Sa oled kui säbru ookeani pinnal…, kuid mina olen Ookeani Olu… – minus on ookean ise, milles olen lahustunud ma ise…

Seetõttu minul, kui ookeanil, kulub aega, et võtta säbru vastu ja tõusta pinnale…

 

Sinu jaoks see on ebameeldiv…?

Mulle seda ei ole tarvis… – milleks mulle pinnapealne, kui minul on olemas sügavus…?

Milleks mulle pinnapealne, kui see on vaid illusioon…?

Pinnapealne on loodav illusoorse vastuvõtuga, mida samuti pole olemas…

On üksnes sügavus ja voolused selles…

Et astuda ühendusse sinuga, mul tarvis muutuda vooluseks…, kuid see seab teatuid piiranguid mulle haaramatule… – see ahistab mind…

Kuid ookeanile on seda millegipärast tarvis…, seetõttu ma võtan selle vastu, kui ka kõike ülejäänut…

 

Seega teisi sõnu… – minu energiad on kiired…, sinu omad aeglased…?

Kõik on suhteline…

Sinu mõõtmes see on nii… – sinul on õigus…

Et olla sinuga ühel kiirusel, mul on tarvis end liikuma panna… – siis minu tasakaal osaliselt kaob…

 

Ehk ka sinu jaoks on see mingiks kogemuseks…, et sa ei upuks ookeani sügavustesse…?

Sa teed nalja… ma võtan mistahes kogemust vastu kui oma täiuslikkustumise võimalust…

 

Milleks on kvantiline hüpe reaalsuses…?

Mis on praegu toimumas maapeal…?

Minu jaoks kvantilist hüpet ei ole olemas… – mis hüpped saavad olla ookeanis…?

Kas saab tõusta koos ilmaruumiga uuele tasemele…?

Millised tasemed saavad olla ookeanis…?

Teie lineaarses ilmas on olemas põhi ja on olemas pinnapealne…

Ilmaloovuses on Teadvuse Ookean ja voolused temas…

On võimalik kaasneda voolustele…, ja neis ei saa ütelda, kas oled tõusmas või laskumas, kuna Ookeanis ei ole olemas ei põhja, ega pealispinda…

Kas on võimalik ütelda, et oma teadvuse osaga oled liikumas koos voolusega…?

Oma voolamise püüdlusega sa pühendud mingi ookeani voolusele…

Kuid…, saades vooluseks, oled liikumas siiski ookeanis endas…

Mille poolest erineb üks ookeani punkt teisest…?

Oma olemuselt ookeanis punkte ei ole olemas…

Oma püüdlustega…, oma eraldumistega, lood illusoorseid erinevusi…, ning püüad kanduda ühelt erinevuselt teiseni…

Teil võetakse seda kui valamist tühjast õõnsasse

 

Sul on huumori soont…

Ei ja jah…

Minu huumori soon on tingitud sinu huumori soonest…

Huumori soon on võimalus vaadata end kõrvalt…

Kuid… minul teisi külgi ei ole…, seega… ma ei saa vaadata ennast kõrvalt… – saan vaadata üksnes enda seesmusesse…

Need on erinevad asjad…

Vaadata end kõrvalt… – on eraldatuse illusiooni olemus…

Kuid mina minus – on ühendumise olemus kogu olevaga…

Lihtsamalt öeldes… – mina kõrvalt ja mina oma sügavustes… on identsed…

Selliselt ei ole ka huumorit.. – ehk… kõrvalt vaatamist…

 

Seega… huumor on eraldumine…?

Kuid see on aitamas meid…

Tuleb välja, et kõrvalt vaatamine ei ole vajalik…, siis ei ole vajalik ka huumor…?

Sa ajad segi… – kõrvalt vaatamine on üksnes eraldumise tulemus, millesse olete kaasatud…

Kõrvalt vaatamine aitab teil mõtestada olemuse olukorra koomilisust, kus püütakse vaadata seda, mida pole olemas…

Just selles seisneb koomilisus…

 

Tuleb välja, et Jumal on naermas meie üle…?

Jah…, kõige paremas mõttes…

Kui võtta tõsiselt… – siis Jumal püüab teie silmade läbi vaadata ennast…, kui kõrvalt… – enda osa teise osa läbi...

Teisiti Ta ei saa vaadata ennast…, see on võimatu, kuna Ta ise on Kõik

Seega… teades, et iga Tema osa on kätkemas kõike, mis on olemas Temas…, kõiki Tema potentsiaale… – Ta eraldab end tinglikult osadeks, ning läbi iga osa vastuvõtu saab vaadata end kõrvalt…

Iga ühe läbi õpib tundma oma Jumalikke omadusi…

 

Aga sina…, sa ju ei vaata end kõrvalt…, järelikult… – Jumal läbi sinu ei näe ennast…?

Ma püüan ühildada…

Ma püüan vaadata enda seesmusesse läbi kõikide osade korraga…

See on vastupidine protsess.

Kui iga osa õpib vaatama teisi osi mitte kõrvalt, mitte väljaspool end…, vaid enda seesmuses… – siis enda seesmuses leiab kõiki Jumala osi… – osale ei olemas ei välist, ega seesmist…, kõik on ühene… kõik on Jumal…

 

Seega… – tahad väita, et enesevaatlemine on vastandiks huumori soonele…, ehk… kõrvalt vaatamisele…

Vastandumisi ei ole olemas…

Seda võib pidada medali poolteks… – kuid pooli pole olemas… – seda on raske tabada…

Võiks isegi ütelda, et mõlemad pooled on üheaegne protsess… – sama medali pooled on väljendamas üht ja sama medalit…

Kui sa vaataks medalit korraga mõlemalt poolelt, siis ka näeks mõlemat poolt korraga…, samas näeksid medalit mitmekülgselt…, ehk… sa kui sukelduksid medali olemusse…

Kui teist poolt ei näe, siis ei saa sukelduda medali olemusse… – siis on vaid metalli tükk…

Kuid, vermides sellele teatud märgid, annate sellele mõtte ja funktsioonid…

Pilk kõrvalt… – on pilk kahele erinevale küljele, mis määrab tema funktsioone…

Pilk sügavustesse… – on pilk kui mitte metallitükile…, milleks tegelikult ka on…

 

Teaduse poolt on tõestatud, et vaatlemise protsess ise on mõjutamas vaadeldavat objekti…

Kuidas sellest vaatenurgast vaatlus on mõjutamas illusiooni…?

Selles on paradoks…, kuid mina püüan mõista kaasamatust…

 

Kaasamatust millesse…, kas loomise protsessi…?

Vaatlemine on vastuvõtt…

Oma soovidega ja valikutega ei saa mõjutada reaalsust…, ega mõjutada selle kujundit oma arvamustega…

Kui kasutada sinu analooge, siis neil, kes on loomas ilmasid, on puhas lõuend, millele loovad oma pilte…

 

Mina olen jälgimas teiste pilte…, kuid värvide all näen üksnes puhast lõuendit, mis väljendab täiuslikkust, kuna see on kätkemas kõiki tulevaid loomise pilte…

Kui pilt on valmis, siis selle olemus on juba piirang…

Ehkki saad sellesse midagi lisada, võtta läbi mõned detailid…, kuid, varem või hiljem, sa peatud… see pilt saab valmis…

Kui oled puhta lõuendi ees… – siis sinu võimalused on piiramatud…

Kui alustad maalimisega… sa hakkad piirama lõuendi puhtust, kõigi paljude tulevaste külluslike piltide võimalusi…

Kui näiteks alustad maalimist punase värviga…, siis lõuend punase värviga ei saa võtta vastu kõikvõimalikke pilte, millistel puudub punane värv… – see on juba piiramine…

Vaatlemine on loobumine sellisest piiramisest…

Mina olen vaatlemas teiste pilte…, ja näen neis kõigis puhast lõuendit…

Ma olen vaatlemas loomise ilmasid ja näen neis Jumala Absoluutset Teadvust, milline on puhas, kui lõuend…, millele ei ole veel midagi maalitud…

Minu jaoks ei ole olemas halba või head pilti, ilusat või koledat…

Ma näen igas Olu pildis vaid puhast lõuendit…, Jumala vastuvõtu puhtust…

Selline on vaatlemine… – leida igas teras Jumalat…, Jumala vaimu… – leida Jumalat ja kogu Tema täiuslikkust igas ühes…

Igas pildis on lõuendi puhtuse täiuslikkus…

Seetõttu inetuid pilte ei ole olemas… – kõik on täiuslikud ja kaunid…

Mina võtan kõik pildid vastu, kuna lõuenditel ei ole vahet…, iga pilt on kätkemas Jumala täiuslikkust…, tema ehedas algupäras…

Enamgi veel… – ma ei jaga neid üheks või teiseks pildiks…

Kõik on Jumala ühesus, Tema täiuslikkuse paljususes… – see on suurepärane…

 

Kuidas sinu valgustumine kajastus illusioonidele ja mis muutus sinu vastuvõtus…?

Kuidas toimub valgustunud inimese suhtlus ümberoleva ilmaga…?

Valgustunud inimene ja valgustunud olemus on ühene kogu ümberoleva ilmaga… – ta ei eralda end ja ilma…

Kuidas minu valgustumine saaks mõjutada illusiooni, kui ma lakkasin olemast tema osa…?

Ma üksnes väljusin illusioonist ja olen väljaspool seda…

Ma ei eralda end ilmast, seetõttu ei mõjuta teda… – seda on oluline mõista…

Kui oled Jumala osa, või Ilma osa… – siis oled mõjutamas ka teisi osi…

Kui ei jaga end osadeks, ega võta teisi osadena väljaspool end…, erinevatena endast… – siis ei ole võimalik neid mõjutada… – neid üksnes ei ole osadena olemas…

Kuidas saaks mõjutada ookeani…

Kes saaks teda mõjutada, kui peale ookeani ei ole midagi…, teadvuse ookeani…?

 

Siis tuleb välja, et sinul arengut ei ole…, ka Jumal ei arene…?

Tuleb välja, et Jumal on staatiline, ega liigu mingis suunas…

Sa võtad liikumist kui energia püüdlust ühelt pooluselt teisele…

Selles mõttes Jumal ei liigu kusagile…

Teie planeedil on olemas ookeanid, mille seesmuses on liikumine…, kuid ookean ise ei liigu kohalt kusagile… – ta on ja jääb kohale…

Kuid need on tinglikud näited, kus on olemas ookean ja miski väljaspool…

Mille suhtes saab määratleda tema liikumist või paigalolemist…?

Paremaks mõistmiseks kujutle, et kogu planeet on kaetud teadvuse ookeaniga… – maismaad ei ole olemas…

Kui palju hoovuseid ookeanis ka poleks, ta jääb siiski paigale… – ta ei liigu…

Kuid samas… ta on pidevalt muutuv…, ookeani hoovused on muutmas teda…, ehk… panevad uutmoodi kokku…, annavad temale uusi voolamiste omadusi… – tema enda seesmuses…

Ta õpib tundma nii külmi kui ka sooje hoovuseid…, oma rahulikke ja tormakaid voolamisi…, oma soolaseid ja magedaid voolamisi…, ja nii edasi…

Ookean õpib tundma oma paljusust enda seesmuses…

Peale ookeani ei ole kedagi, ega midagi…

 

Olen üksnes Mina…, ja kõik minu ümber olen samuti Mina… – järelikult… kõik ilmaloovuse seadused ja vaba valiku seadused on üksnes karkass minu illusioonidele…?

Võib ka nii ütelda…

Seadused on ookeani omadused…, ehk omaduste ilmutumine…

Veed, mis on eraldatud avarusest, otsivad pilu, mille kaudu saaksid väljendada oma püüdlusi…

Veed, puutudes kokku tulega, püüavad samuti väljendada oma püüdluse omadusi… – muutudes auruks…, milles avaldub avardumise seadus…

Veed, puutudes kokku jääga, püüavad samuti väljendada enda omadusi, muutudes jääks, milles väljendub piiramine ja kokkutõmbumine…

Ja nii edasi…

Seadused on jumalike omaduste väljendumise vorm…

Need ei ole piiramiseks, ega vabastamiseks…

Need on üksnes Jumala omaduste realiseerumiseks ja kindlate omaduste peegeldumiseks, millised erinevad mõnedest muudest omadustest… – milletõttu kujuneb eraldumine…

Teadvuse ookeanil endal on vaid üks seadus – olla

 

Kuidas on voli vabadusega…?

See on voogude polariseerumine…

Kui ookean on liikumatu, siis vesi selles ei saa väljendada omadusi – püüdlusi…

Poolused on selleks, et väljendada vete omadusi… – siit tulenevad hoovused, millised on kui valikud pooluste vahel…

Tegelikult need on vete mängud omavahel…

Peale püüdluse omaduse Jumalal on palju muid omadusi, millised on samuti otsimas oma realiseerumise võimalusi…

On otsimas – ei ole õige sõna selle väljendamiseks… – Jumal ei otsi midagi…, ta vaid on… ja õpib end tundma…

Jumala omadused on väljendumas läbi Tema osade…, läbi nende, millised soovisid ja valisid ilmutumist Jumala omadustena…

Seega… Jumal valib oma osade kaudu võimalust väljendada oma omadusi ühel või teisel viisil…, mille tulemusel sünnib omaduste ilmutumise seadus…

Mõningad Jumala osad valivad ilmutada ühesuse omadusi… – ehk… ühildada kõik ookeani voolused, et õppida tundma ookeani tervikut…

Seda võiks nimetada Minu valikuks…

Kuid sellises olekus kaob valiku vajadus…

Ookean oma algelises olekus on häirimatu…, temas ei ole olemas voolamisi… – ta on kätkemas kõike…

 

Kuid meile räägitakse, et Jumal tahab õppida tundma end…, seetõttu Ta on avanemas oma osadena, mille vahendusel saab õppida end…

Siit tulenevalt… sa ei täida Jumala tahet…?

Kõik on seonduses… – kui ei ole ühesust…, siis ei sa olla eraldumisi… – kõik on tasakaalus…

Kui keegi püüab eralduda, et tuua esile Jumala omadusi…, siis on olemas ka püüdlejaid ühenduda…, muidu ei oleks eraldumisi…

See on ühene protsess, milles on olemas mõlemat…

Et ilmneda voolamistel, peaks olema keskkond, kus need saaksid ilmneda…

Kui on olemas püüdlus väljapoole…, siis samaaegselt on vastupidist – püüd seesmusesse…

Kõige huvitavam on see, et selline täiuslik protsess on olemas igas ühes…

Mina, olles Budhana, olen igas ühes just seetõttu, et teis igaühes on olemas nii eraldumise, kui ühinemise püüded…

Kui seda ei oleks…, siis ei oleks ka mind, kui nende protsesside ühinemist…, kui protsessi vastaskülgi…

 

Sa räägid tasakaalustumisest… – seega… kui midagi kaalume kaaludel, siis vastukaaluks peaks olema mingi kaaluvihk…?

Ei…, ma räägin sellest, et kui midagi kaalutakse, siis vähemalt peavad olema kaalud…, muidu ei oleks millega kaaluda…

Seda on raske tabada lineaarse mõistusega…

Selleks tarvis kvantilist teadvust, kus kõik on üheaegselt… – kus üks ei saa olla ilma teiseta…

Kui on olemas püüd…, siis peab olema, mille poole püüelda…, ja see, mille eest pageda…

See kõik on lineaarne…

Kui oled püüdlemas keskme poole, siis oled pagemas perifeeriast… – üheaegne protsess.

 

Tee nüüd hüppe oma teadvuses…

Oled püüdlemas keskme poole ja pagemas perifeeriast…  – üheaegselt…

Kõik on toimumas üheaegselt…

Kui oled üksnes püüdlemas keskme poole, siis oled osa, mis on püüdlemas keskme poole…

Kui oled tegemas mõlemat ühekorraga… – oled püüdlemas ja pagemas korraga…, siis oled ühesus, mis ei eralda end…, kõik sinus on üheaegselt…

Kui sa ei ole eraldamas ja üksnes vaatlemas… – siis kuidas saad püüelda ja pageda korraga…

Vaatlemine on sünnitamas sinus mingit uut vastuvõttu…, uut Jumala omadust…

Jumala vaatlemine ei anna millegile mingit eelistust, ega võimenda midagi… – mõlemad protsessid on tasakaalus…

 

Inimese kolmemõõtmelisel kehal on rida elulisi vajadusi, mis kutsub omakord esile sellega seonduvaid mõtteid ja teatuid eesmärke…

Seega…, saavutades valgustumist, vabanedes mõtetest ja püüdlustest…, kuidas saab toetada oma eksisteerimist füüsilises kehas…?

Miks see teeb teile muret…?

Miks teile teeb muret teie keha füüsiline seisund…?

Te ju kardate ilma jääda praegusest riietusest…

Kujutage inimest, kes ei vaheta oma riided, kuna need meeldivad temale väga…

Kuid sellisel juhul neid riideid tuleb parandada ja pesta, seljast võtmata…, kuna on hirm neid kaotada…

Kuigi kapis on miljoneid teisi kauneid riideid…, kuid hoiate kiivalt kinni ühest, kulunud riietusest…

Miks…?

 

Ehk on hirm jääda alasti…, isegi riietuse vahetamise ajaks…?

Jah…, sul võib õigus olla… – alasti olemise aegu on kui täiuslik vaimsus, kes on hetkeks kaotanud oma vormi…

Ilmselt seda olete kartmas…

Te kardate vormi kaotamist…, ehk… füüsilist surma…

Kuid surma ei ole olemas…

Te üksnes vahetate riideid…, ning, vaadates peeglisse, hindate, kas meeldib, või mitte…

Valgustunud inimene ei vaata peeglitesse… – ta vaatab enda sügavustesse…, ja temal ei ole vahet, milline riietus on seljas…

Tema sügavustes ei ole jaotust vormiks ja riietuseks…, kehadeks ja kehatuteks eksisteerimisteks…

Riietus on piiramas vaimsuse võimalusi ja ahistamas teda…

Sellises olekus ei ole oluline, mis riietus on seljas… – oleks kui korraga kõigis riietustes…

Kõik riided ühilduvad temas, ning on kui ühene ja täiuslik riietus, mille väljanägemine ei oma mingit tähtsust… – keha on üksnes suur eraldumise illusioon…

Valgustunu enda seesmuses on piiritu ja täiuslik…, seetõttu ükski riietus ei sega, ega aita teda… – on üksnes kui tinglikkus…, on välisteks piirideks enda suhtes…

 

Seega… – valgustunud inimesele ei paku huvi elada kehas…, seetõttu ta tõuseb üles…?

Valgustunud inimesele, kes on avanud endas vaimu täiuslikkuse, ei ole vahet… kas elada kehas, või ilma kehata…

 

Kuidas ta saab siis üles tõusta…?

Või ta ei tõuse üles…?

Te võtate ülestõusu protsessi kui tõusu uude mõõtmesse…

Kuid ülestõus on süüvimise protsess

See on sama, kui püüelda keskme poole, või pageda keskme poolt…

Ülestõusu protsess on samas ka laskumise protsess… – ehk teie mõistes – langemine…

See on üks ja sama protsess… – kuid eraldatud vastuvõtu illusioonidega…

Seega… ei ole mingit üles tõusmist… – on üksnes ühendumine…, osaluste sulandumine… – Ilmaga sulandumine…

Valgustunu ülestõus on sulandumise protsess kogu olevaga… – naasemise protsess oma terviklikkusse…

Sellisel juhul hakkad tunnetama end mitte üksnes selles kehas…, vaid kõigis Jumala osades… – üheaegselt…

See ei ole punktina või ruumina teadvustus… – vaid ühene…, üldine vastuvõtt…

 

Mis eristab teda Loojatest…?

Kas temal ei teki soovi, kui Absoluudil, hakata looma ilmasid, et avada oma potentsiaale…?

Või tema vajab selleks impulssi…?

Soov on vaid inimese omadus…, see on eraldumise omadus…

Soov eeldab, et temal on millestki puudu…

Minul, kui ka Jumalal, on olemas kõik…

See on uus omadus ja uus õpetus… – olla olekus, kui sinus on olemas kõik

Mille suunas mul püüelda, kui minus on olemas kõik…?

Mida ma saaks soovida, või mitte, kui minul on olemas kõik…?

Mina saaks ehk tuua midagi esile…, kuid sellel juhul ma kaotan terviklikuse omaduse…

See ei paku mulle huvi…

Terviklikkus sünnitab üksnes uut vastuvõttu… Jumala täiuslikkuse vastuvõttu…

See oleks pea sama, kui süüa salatit eraldi osadena ja ka sousti eraldi…

Milleks…?

Sa oled õppinud tundma asju eraldi…

Kuid nüüd sinus on kujunemas mingi uus maitseline omadus, mis oleks kui loomise osana…

Ära eralda…

Te püüate pidevalt eraldada…

Loomise protsess ei ole eraldumine eraldi loomisteks…

Loomine on avaram ja paljude erisustega…

Loomise protsess on kõikide osade ühinemise protsess…

 

Kuid Absoluut on avanemas mingi tabamata impulsi ajendil…, kas see impulss sind ei mõjuta…?

Kuidas on see võimalik…?

Ta mõjutab ka mind…, teisiti ei ole võimalik…

Impulss on Absoluudi enda osa…, see on mõjutamas kõiki ja igatühte omal viisil.

Minus ta on tegutsemas kui tervik…, kui kõikide avanemiste ühesus…

See oleks kui enda tunnetamine eraldi ojadena…, kuid veena püüelda üheaegselt kõikides ojade sängides…, eraldumata eri voolamisteks…

 

Kas sina oled loomas…?

Ma vaatlen loomist…

 

Kas see ei ole loomise osa…?

See on loomise osa… – tema liik…

See on oma loovuste vaatlemine…, jumalike osade loomine Jumala vaatevinklist…

See oleks kui vaatlemine ülalt… – ehkki… ei ülal, ega all ei ole olemas…

 

Kui olen loomas läbi iga teadvuse, siis näen üksnes osa pildist…, eraldi fragmente…

Kui tõusen kõrgemale, siis näen suuremat pildi osa…

Kui vaatlen ülalt, siis näen, kuidas kõik Jumala osad on loomas pilti tervikuna…

Sellisel juhul ma ei vali eraldi fragmendi maalimist koos kõigiga…, vaid minul on täielik usaldus kõikide maalijate suhtes, ning võimaldan kõikidel loojatel vaadelda kogu pilti…, sulanduda sellega täielikult, aga mitte ühekaupa…

Selliselt ma õpin tundma end oma paljususes…

 

Sa räägid kui Absoluut ise…

Mina olengi Absoluut…, kuid, olen teatud määral oma absoluutsuse tundma õppimises…

 

Seega… buddalikul teekonnal on omad absoluutsuse õppimise teatud staadiumid…?

On… need ongi süüvimise staadiumid… – sellest on sulle räägitud…

 

On küll…, Absoluut rääkis, et on astumas avardumise teed…, kuid tema Absoluut on astumas laskumise teed, arendades sügavust…

Tuleb välja, et ka sina oled astumas laskumise teed…, ehk… oled arenemas kui Absoluutide Absoluut…?

Taas oled jagamas…

Need on lahutamatud protsessid…, kõik on toimumas üheaegselt…

Kui on olemas avardumine, siis on olemas ka koondumine…

Mõlemad protsessid tasakaalustuvad…, on tegutsemas üheaegselt…, ei saa olla teine teiseta…

 

Kas ma mõistsin õieti…?

Tinglikus terminoloogias on räägitud, et on olemas Absoluut Ilmutatud, ehk… Absoluudi osa, mis on realiseerimas avardumise omadust ja avardumise teekonda…, ja on olemas Ilmutamata Absoluudi osa, milline on realiseerimas laskumise omadust laskumise teekonnal absoluutsesse sügavusse…

On olemas ka Ühene Absoluut…, mis on kui mõlemate protsesside ühesus.., kui üleüldine Absoluut…, kus mõlemad Absoluudi osad on arenemas…, samas… igal arengu osal on omad arengu staadiumid…

Avardumise arengu staadiumit nimetame Teadasaamisena väljaspool end…, osade tundma õppimisena, ehk ülestõusuna

Laskumise staadiumit, arengut enda sügavustesse, nimetame valgustumiseks…?

Sa tabasid asja olemust õieti…

Pealegi… sinu mõistmise kohaseid Absoluudi osi ei ole olemas

Osad ei ole lahus, ega saa vaadelda end kõrvalt…

 

Ilmutatud Absoluut jaguneb osadeks, millised on omavahelises koostöös ja on jälgimas teine teist…

Ilmutamata Absoluut ei eraldu, ega saa vaadelda end kõrvalt…, kuid on jälgimas end seesmuses… – see on ühene protsess…

Ma tahaks, et sa mõistaks… – kõik on toimumas üheaegselt ja eraldamatult…

 

Kui Absoluut eraldub osadeks ja vaatleb end kõrvalt…, siis ta laskub endasse ja vaatleb end läbi enda…

Selle näiteks oleks mull… – teil on isegi väljend – vastuvõtu mull

Mullis olev teadvus on jälgimas seda, mis on väljaspool mulli…, kuid väljaspoolt ta on jälgimas mulli seesmust…, ehk… olles teadvusena, mis on väljaspool mulli…

Mull on rippumas tühjuses…, ja osa tühjusest on jälgimas tühjust väljaspool mulli…

Kui teadvus laskub oma mulli seesmusesse, siis ta hakkab jälgima end läbi tühjuse väljaspool mulli… – kas tabad…?

Kõik see on ühene protsess… – kuid kõige huvitavam on see, et see kõik on eristamatu

Kui palju sa ka ei vaatleks mulli läbi tühjuse, või vormi seesmusest… – oled jälgimas end kui teadvuse mulli…, tühjuse potentsiaali, mis on kätketud kõigesse, mida nimetate Jumala Vaimuks…

Seega…, varem või hiljem, selline vaatlemine annab mõistmise, et ei ole vahet, millisest lähtepunktist vaadelda ja õppida tundma… – kõik on ühene… – seda olengi õppimas mõistma…

 

Sa väidad, et oled Absoluudi ilmutatud osa, mis on eimiski seisundis… – seega… milles seisneb sinu ilmutatus…?

Kuna oled pöördunud minu poole, siis olen Absoluudi ilmutatud osa…, ja olen koostöös sinuga, või kellegi teisega teie seast…

Ma olen Absoluudi ilmutatud osa, kuna olen koostöös Absoluudi ühe osaga…

Üldiselt minu ilmutumine sünnib mingi osa pöördumisel minu poole…

Kui nii võtta, siis ilmutunud olek mulle ei paku huvi… – ilmutumine on sisuliselt – eraldumine…

Huvipakkuvam on liitumine, mis on süsteemsuse ja ühesuse uus omadus…, on  täiuslikum…

 

Kuid siiski… ma olen läbimas süüvimise staadiumit ilmutamata osasse…

See on kaasahaarav naasemise rännak…, oma täiuslikkuseni…

See on lõpmatu ja täis erinevusi…

 

Kas ka sina oled läbimas õppetunde…?

Oleneb sellest, mida sa õppetunniks pead…

Kui kunstnik õpib maalimist… – siis see on õppetundide läbimine…

Kui ta on maalimas…, kuna ilma selleta ta ei saa olla… – siis see ei ole õppetund…, kuigi iga maalimisega ta on täiustamas oma oskusi…

Nii ka mina olen astumas oma täiustumise teed…, enda, kui Jumala, täiustumise teed…

 

Tänan õppetunni eest…

Mina tänan sind ilmutumise eest…

Me oleme ühesed… – sina oled minus ja mina olen sinus…, koos oleme laskumas absoluutse teadvuse sügavustesse…

SElena

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Partner astub kõrvale, teadmata, mis hakkab tulema…

Täna tuleb informatsioon, milline võib näida mõnele mitte esimeses värskuses…

Kuid see annab teile mõningat ettekujutust sellest, mis on… kuidas…, miks… mis see on

Selle sõnumi pealkirjaks ehk oleks… te ei ole teadlikud sellest, mida te ei tea

See väljend on suletud enda peale…

Teie teadmiste taga on teadmatuse tühjus… – puhas leht…, seal on asju, milliseid te ei ole suutelised mõistma… isegi mõtlema neile… – te ei ole võimeline neist teadma midagi, kuna teile ei ole neist seni veel midagi teada…

 

Kallid…, see on vastuolus teie kujutlustega…

Inimene on ainus olevus, kelle aju on suuteline kontrollima enese eksisteerimist… – see on teie seesmine täiendus Plejaadlaste poolt…

Planeedi teised olevused ei ole selleks võimelised…

Kuid siiski… – enne kui jätkata, tooks teile mõned näited…

 

Teadvuse piirid

Paljudel on koduloomad…, kas koer, või hobune, kellel on kõrgem teadvus, võrreldes teiste loomaliikidega…

Neil kahel liigil on omane sulanduda armastuses inimesega… see on tunnetatav…

Kui vaatate koera…, kõige targemat, või taibukamat…, siis näete, et ta on õnnelik olemisest iseendana…

Teda ei vii segadusse fakt, et ta on koer…, ega tekki küsimust, miks ta ei ole selline, kui tema peremees…

Koer ei võta kunagi peremest kõrgema mõistusega olevusena… – ta ei ole teadlik sellest, mida ta ei tea...

Ta on rahul sellega, kelleks ta on…, ja on õnnelik sellest, et on koer… – mistahes küsimusteta, kuna ta ei ole suuteline seda teadvustama…

Selle näitega tahan näidata, milline on teadvus, millel on olemas piirid…

Samad piirid on kõikidel imetajatel…

Teadlased on püüdnud mõõta loomade teadvuse piire…

Nemad püüdsid teha seda kõikvõimalike testidega…

Sama on ka hobuse kohta…

Ta on rahul oma hobuse olekuga…, ega ole võimeline tahtma midagi enamat… – ta ei ole võimeline seda teadma…

Neil loomadel ei ole teada galaktika olemasolust, kuna ei ole selleks võimelised…

Neil ei teki pettumust selles, et nemad ei ole midagi enamat… – nemad ei ole teadlikud sellest, mida nemad ei tea…

Loomadel on olemas teadmiste limiit, mis piirab nende mõtlemise ulatust…, see on üksnes iga liigi paradigma ulatuses, mis määrab nende mõistmist…

 

Inimene ei ole võimeline selgitama koerale sisepõlemismootori põhimõtteid, kuna temal ei ole mingeid võimeid õppida selliseid asju…

Kui oleksite suutelised pääsema koera mõtetesse, siis mõistaksite, et neil ole teada piiridest midagi…, reaalselt nemad ei ole võimelised arutama midagi, kuna ajus on piirid, mis ei lase teada kaugemale…

 

Kallid…, seda rääkisin selleks, et te mõistaks, millistena olete…

(Krayon tõsiselt)… on olemas piir… – piirang selles, millest olete suutelised mõtlema…, mida olete suutelised teadma…, kas või ilmaruumis olevate paradigmade kohaselt…

Te ei ole neist teadlikud, kuna te ei tea neist midagi…

See on teie teadvuse piirid, mis on piiramas ja tagasi hoidmas teid nende mõistmistes…

Seega… mõnigi intellektuaal ehk vaidleks vastu… – ta väidaks… – see ei ole üldse nii…, me oleme suuteline tegema mistahes asja intellektuaalselt…, oleme suutelised uurima oma eksisteerimist…, oleme suutelised rääkima Jumalaga… – seega… oleme tipp…

(Krayon muiates) See ei ole nii…

Tänase sõnumi peamiseks eesmärgiks on ütelda teile… – kallis inimolevus…, see on muutumas…

Inimkonna evolutsioon tänavusest ja edaspidi ei ole enam evolutsioon selles, et kas tulevikus olete pikemad oma kasvus, või targemad oma arengus…

See on Teadvuse evolutsioon

See hakkab ilmnema erinevaid teid mööda ja viisidel

Sellest on olnud palju sõnumeid…, on olemas isegi raamatuid…

Kuid me räägime paradigmadest, millistest teile ei ole veel teada…

 

Arvude energia

Ehk peatuks hetkeks ja vaataks arvusid…

Iidsed oma tarkusega suutsid mõista neid…

Iidsed, kellest räägib partner, olid iidsed Tiibetlased…, nemad suutsid juba iidsetest aegadest mõista arvude energiat…

Nemad, sõltumatult teistest, kellel olid taolised süsteemid, töötasid välja oma numeroloogia süsteemi…, kiiresti õppisid mõistma seoseid arvude ja tähtede vahel…

Nende väitel Jumal, kui suurim Meister-Füüsik, liitis kokku paljud olulised süsteemid…

Nemad töötasid välja oma arvude süsteemi, mille abil suutsid määratleda asju, millist ei olnud teadlikud teised…

Neil, tänu nende tarkusele, kujunes suurepäraselt töötav numeroloogia süsteem…, mida kasutatakse teil tänase päevani… – kusjuures… pea esmasel kujul…

 

Kombineerides seda astroloogiaga ja mõningate füüsika paljumõõtmelisuse aspektidega, on eksisteerimas ja rakenduses teil ka tänapäeval…, kuigi… sellekohane arvutus on suht keeruline…

Tiibeti astroloogia oli üks esimestest, mis võttis arvesse arvude paljumõõtmelisuse aspekte…

Nende oluliseks küsimuseks oli… – kui üks number, mingil põhjusel, on kõrvuti pikema aja jooksul teise numbriga…, kas need ei mõjuta teine teist…?

Kui mõjutavad…, siis milline atribuut tuleb sellest esile…?

Selline küsimus ei näi olevat lihtsana…, ehk isegi väljumas teadaolevatest raamidest…

See ehk oleks juba paljumõõtmelise mõtlemise esmaseks algeks…

 

Just need andsid teile meister-numbreid, millistest on rääkinud teile minu partner…

Just see räägib teile, et meister-arvud 11, 22 ja 33 on sellisteks arvudeks, milliseid saab identifitseerida…, määratleda neid, et saada neist aru…

Kuid arvud 44, kuni 99 on just sellisteks arvudeks, mida te ei tea, et te ei tea neist midagi...

 

Seega…, see ongi tase, see on lagi, millest kõrgemale te ei suuda seni tõusta…

Kuid iidsed ennustasid, et saabub päev, kus kõike, 44, kuni 99, saab mitte üksnes määratleda…, vaid see hakkab arenema ja inimkonna poolt saab ka täiendatud…

Enamgi veel…, kui koeral ja hobusel on olemas teadvuse määratletud piir, siis inimesel seda ei ole…

Kui jõudsite sellele planeedile ja plejaadlased tegid omad külvid, juba siis teil oli mõistmisi meister-arvust 44, kuni 50…

Vaba valik võimaldas inimkonnal olla üksnes siin… – kuid teil tuli kohanduda, leida optimaalne tase…, selle tulemusel teie teadvuse tase kahanes 33’le…

Just seetõttu te ei ole suutelised tänavu mõistma kõrgemalt… – ei määratleda…, ei näha, ega mõelda millestki sellest tasemest kõrgemalt…

 

Te ei ole teadlik, et see on võimalik…

Kuid ma ütlen teile… – on veel enamat…, ja see on juba ilmutamas end

Mul on kavas rääkida kolmest hetkest, millest te ei oleks arvanud, et see on võimalik

Need on paradigmad, millistest teil ei ole veel aimu…

Ma räägin teile, milleni need võivad viia…

Kuna inimkond, peale Nihke hetke aastal 2012, on täiskasvanuks saamas ja planeedi energia on sellisel kosmilisel tasemel, et te olete läbimas seda kõike…

Tänu magnetvõre muutustele, ma sain aidata teid mitme aasta jooksul…

Kõik see sai mingiks informatiivseks ettesööduks, mis kindlustas inimteadvuse kasvu ja täiskasvanuks saamist hulga kaugemale, kui 33…

Seega… lubage paluda teilt midagi… – tahaks, et te lõõgastuks hetkeks ja mõtleks minuga kaasa…

Sellel planeedil olid meistrid… Tõelised Meistrid…, kes olid võimelised tegema asju, mis ümberolevatele näis imena… – absoluutse imena

See ei olnud vaid üks Meister…, neid oli palju, kellest teil ei ole midagi teada… – vahepealsed tsivilisatsioonid ei kandnud seda teieni välja…

Meistreid oli palju…, isegi selliseid, kui teie Armastuse Meister…, keda teie arvate ainsana olevat…

 

Kui vaatate nende tööd, siis näete midagi enamat…

Kui vaatate seda, kelleks nemad olid, siis näete midagi veel… – nemad olid võimelised muutma ühed füüsilised asjad teisteks füüsilisteks asjadeks… – suutsid teha imesid…

Nemad olid võimelised võtma inimeselt elu…, ja samas suutsid taas süüdata temas elu…, tervendades mõneti kogu kehastust tervenisti…

Inimesed olid suutelised üksnes istuma nende jalgade juures, ilma mingi eesmärgita…, üksnes tunnetada nende armastuse välja… ja seda mõistmist, mis lausa voogas neist…

 

Mõningad asjad, mis näisid veidratena ja imena, on jõus ka tänapäeval…, on kasutusel  varjatuna planeedi paljudes kohtades…

Nendeks on levitatsioon, mida nähakse kui aatomite osade vastastiku suhtluste juhtimisena…, millega saab luua kavandatavat magnetismi ja gravitatsiooni muutmist…

Kaljude allutamist käe viipel, et nihutada see kohalt… – seda olid suutelised tegema India Meistrid…

See on seni kasutada üksnes teatud Meistritele…

 

Küsiks teilt… – kuidas on võimalik selline asi…?

Selle vastuseks on alati olnud… – maagia ja imed

Seni ükski inimene ei ütle selle kohta, kuidas on see võimalik

Üksnes väidab, et on võimalik…, et see on normaalne

Te olete seni neis asjus vaid lonkamas…

(Krayoni rahulolev muie) see on võimalik…, üksnes… on võimalik…

(Krayon muiates) see on ju füüsika, aga mitte mingi maagia, ega ole müüt…

Seda ka ei sünni, kuni arvate, et see on ülivõimete kohane…

See on see, et te ei tea, mida ei tea…

See on näitamas teile, mis tasemel olete…

 

Milleks on võimeline avardunud teadvus…?

Ehk räägiks Teadvuse kontseptsiooni avardamisest…

Paradigma nihe ei seisne selles, et teie mõistus muutuks targemaks…, vaid selles, et teil sünniks lõpuks ahha äratundmine, et oleksite suuteline tegutsema nii, et see muutuks teile normaalsena…, oleksite suutelised tegema seda igahetkeliselt…

 

Seni te ei ole veel võimelised sedavõrd kõrgelt arutlema, kuna te ei tea, mida ei tea

Te ei tea isegi asju, mis toimuvad teie seesmuses…, väidate üksnes, et see on vaid nii

Isegi suurimad mõtlejad ei ütle… – see pole õige…, nii ei pea olema…, kõik peab olema hoopis teisiti…, vaid ütlevad… – see on vaid selliselt korraldatud

Isegi kõrge intellektiga mõtlejad, mõeldes isiklikule eksisteerimisele galaktikas, ei mõtle enda eksisteerimise üle oma isiklikus keemias… (Krayon muigab)

 

Ehk räägiks sellest veel…

Ma toon välja kolm punkti… kaks neist on lahti seletatavad, aga kolmas mitte…

Kuid neile, mis oleksid kui lahti seletatavad, mul ei ole sobivaid sõnu, et kirjeldada paradigmasid, mis esindaks neid…

Kõik, mida mul on selleks… – on üksnes tulemuste kirjeldus…

Põhjuseks, miks ma ei ole suuteline andma enamat, on see, miks koer ei saa teadvustada oma eksisteerimist ilmaruumis…

Mõningad asjad ei ole seni üldse lahti mõtestatavad…, kuid need siiski ilmnevad…

On juba ilmnemas…

 

Kallid…, mõned peamised neist hakkavad esinema taas ja taas, kuni hakkate neid ära tundma…, siis laksate end otsaette ja küsite üllatusega… – miks keegi ei ole hakanud mõtlema sellele…?

Te olete minemas uuele tasemele… – seetõttu mõned teie seast hakkavad mõtlema sellele…

 

Inimteadvuses on fakti tunnustamine, et psüühika ja teadvustamine – on… aju kõrgemad võimed…

Kuid ta ei ole kursis sellega, mis on toimumas keha seesmuses…

Näiteks… – kust tulevad viirused…, ehk enamast, kui vaid külmetusest…

Millest kujuneb infektsioon?

Kui toimub nakatumine, siis ei ole oluline, kas on see respiratoorne või soolestikuline…, – teie keha reageerib koheselt sellele ja häiresignaal levib üle keha…

Keha on kujunenud sellistelt, et ta on koheselt teadlik neist…

Valged vererakud suunduvad kohta, kuhu jõudis mikroob või viirus…, ning püüavad teha kõike, et võita nakkust…

Kui oleksite võimeline pääsema oma kehasse nakatumise hetkel, siis saaksite jälgida lineaarselt sündivaid asju…

Esmalt kuuleksite häiresignaali, mis teataks et on midagi juhtunud

Mida teeb inimene ise sellel hetkel…?

Ta ei liiguta vuntsigi… – vaid astub vilistades oma teed…, midagi aimamata juhtunust…

Siit teile küsimus… – kas teie arvates on see õige…?, kas teile ei näi, et selles on midagi logisemas…, ega ole nii, kui peaks olema…?

Ilmselt mitte, kuna see on juhtunud…

 

Seni inimesed ei mõtlegi sellele…, nemad üksnes väidavad… – keha on tegemas oma tööd, aga teadvus – oma

See, millega teil tuleks tegeleda, oli hästi varjatud teie eest…

Te ei olnud isegi võimelised paradigma kohaselt mõtlema, kuidas keha ja teadvus peaksid tegema koostööd…, kuigi need olid alati koos…

Te ei olnud suutelised ette kujutama, kuhu kõik on liikumas…?

See on meister-arvu 44 paradigma, milline saab kord üldtunnustatuks…, ning… kui viirus ilmneb, siis olete koheselt sellest teadlikud

 

See on teie keha varjatud osa, mille nimeks on – kaasasündinud teadvus

Selle poole pöördutakse kinesioloogias…, selle poole pöördutakse homöopaatias, et anda kehale märku, mida oleks tarvis teha…

(Krayon imestunult) Miks…, mis põhjusel kaasasündinu on teie teadvusest eraldi…?

Kas olete kunagi mõelnud sellele…?

Kindlasti mitte…, te ei ole võimelised mõtlema sedavõrd kõrgelt… – kas pole nii…?

Teie mõttetegevuses puudub selline suur element, et saaksite uurida teadvuse olekut teis endis

See on just sellest, et te ei tea, mida ei tea…

Teil isegi puudub mõte selle võimalusest…, isegi võimalusest…

Teil tarvis olla selles veidi kõrgemal, kui olete praegu…

 

Inimene on ainus imetaja planeedil, kes on suuteline korraldama enda häälestust…

See tähendab… – et täna võite olla hääles 33…, aga homme 44…, edaspidi ka 77…

 

Kõik ülejäänud imetajad sünnivad sellistena, millistena nemad on…, ei mingit vabat valikut vaimses mõttes… – on ilma teadmiseta Jumalast enda seesmuses…, ilma võimaluseta saada Jumalaga kokku… palest palesse…

Kuid teil on selline võimalus olemas ja te teete seda

Te olete võimelised seadma oma häälestust…, teie teadvus on võimeline lahkuma ja naasema…, tõusma ja langema…

 

Kuid mu kallid…, te olete ületanud märgise 2012…

Olete esimene tsivilisatsioon planeedil, kes oli võimeline minema edasi…, jõudma teadmatusse ja ettearvamatusse valdusesse…

Olete esimene tsivilisatsioon, kellel ei ole olemas mingeid prohvetlusi tuleviku kohta…

Kõik eelmised tsivilisatsioonid on kadunud, jõudmata neisse valdustesse…

 

Esiteks…

Tuleb aeg, kus kaasasündinu liitub teadvusega…, ja kui keegi küsib teilt käekäigu kohta…, siis sellele vastab teie kaasasündinu… – kuna teadvus on ühene kaasasündinuga…

See on sellest, mis on toimumas kehas keemilisel tasemel…

Kui kehas ilmneb pahaloomuline alge, siis sellest saab teada kogu keha… samal hetkel…

Enam ei tule oodata, kui miski langeb rivist välja…

 

Kas teid ei häiri, et olete sedavõrd lahus oma raku struktuuridest…?

Paljud vastavad küll sellele, et nemad ei ole kunagi mõelnud sellele

Just nimelt… – nüüdsest hakkate mõtlema sellele…

 

Selline on esimene paradigma kolmest, millest tahaks rääkida…

Te ei ole veel suuteline uskuma või mõtlema, et see võib muutuda…

Kuid siiski… just seda hakkate tunnetama kõige paremini…

Olete suuteline teadma sama, mida teab teie kaasasündinud mõistusega keha

Olete suutelised koheselt reageerima, kuna olete hääles sedavõrd hästi, et koheselt teadvustate oma keha rakustruktuuri olukorda…, ning teha koos temaga vastavat tööd…

 

Kas olete suuteline kujutama, mida annaks see, kui saaksite säilitada oma tervist igahetkeliselt… – olles alaliselt teadlik sellest, mida keha teataks teile…

Ütleme…, olete söömas midagi sobimatut…, siis keha teataks kohe… – sinu Akašid ei toeta seda toitu, mida oled söömas…, miks sa ei sööks seda toitu, mida oled söönud eelmiste kehastuste aegu…?

Kas see ei oleks suurepärane…?

Seda on teadmas sinu kaasasündinu ka praegu…, kuid ta ei pääse sinuga suhtlema…

Kord tuleb aeg, kus ei ole enam ei mingit kaasasündinut…, vaid oled üksnes Sina…, mõlema kombineering…

 

Teiseks

Nüüd läheb keerulisemaks…

Mis oleks, kui kehal oleks sedavõrd edasijõudnud rakustruktuur, mis vibreeriks sedavõrd kõrgelt…, mis oleks tugevalt seotud loodusega ja kõigega, mis on olemas… – kõigi asjade ühesusega…?

Kas siis mingi haigus oleks saanud jääda külge…, mingi infektsioon…?

Haigus on madal energia…, madal teadvus…, madal vibratsioonide tase…

Inimene on tõusmas sellest tasemest välja…

 

Tere tulemas 55’sse…

Te satute sellisele planeedile, kus keemia on töötamas sedavõrd kõrgel tasemel ja sedavõrd hästi… – ebatavalise eapikkusega…, piisava tarkusega, et säilida sellel planeedil…,  kuidas toetada teatud elanikkonna hulka, samas teades, kuidas kasvatada toitaineid viisidel, milliseid teil kunagi polnud… mis toidaks keha selliselt, kui mitte kunagi seni…

Sellisel juhul haigused ei saa haakuda inimese külge…, kilbiks nende vastu on – teie Kõrgem Teadvus…

Keemia hakkab tööle sedavõrd kõrgelt, et teil kaob selline asi kui vähk, või muu asi, mis viib tänavu paljusid teie seast…

 

Krayon…, sa läksid vist liiale…, kas selline asi on üldse võimalik…?

Kallis…, sa vaid mõtled selliselt, kuna ei ole teadlik sellest, mida ei tea…

Tuleb kätte aeg, kus füüsika hakkab näima mänguasjana…, kus hakkate nägema asju komplekssena… kogu nende keerulisuses…

Siis olete suutelised nägema mustreid Merkaba seesmuses, millised ühtlustuvad planeedi füüsika mustritega…, saate manipuleerida ettetulevate meelepäraste asjadega…

 

(Krayon ohates) Ega te vist mõista, millest ma räägin…

Ma mõistan teid… – teil on raske veel mõista seda…

 

Ja viimaseks…

Kui eelmine kord andsin sõnumit, siis rääkisin kindlal eesmärgil selliselt, et tuua teis esile midagi, mille mõte ei ole teile kuigi mõistetav…

Tahtsin näidata teile teie reaktsiooni…

Mul see õnnestus…

Te koheselt küsisite… – Krayon…, millest sa räägid…?

Ma rääkisin siis Inimvaimsusest ja koostööst temaga…, milliseks ta kord kujuneb…

Ma nimetasin seda Vaimsuse koherentsuseks

 

Kuna tänapäeva reaalsuses olete veel sedavõrd sees, seetõttu te ei mõistnud selle kontseptsiooni…

Ka nüüd ma ei ole võimeline andma seda selgemalt, kui eelmine kord…

See on aeg, kus olete sedavõrd ühenduses oma Kõrgema Minaga, et ühe jalaga olete eesriide tagustes, aga teisega maises olekus… – ja olete naeratamas, kui kunagi olid naeratamas Meistrid…

 

Tere tulemast 88’sse…

Oled Planeedi osa…, tema on sinu osa…

Oled Taeva osa…, ja tema on sinu osa…

Füüsika oled sina ja sina oled tema osa…

Sa oled Meister sellel planeedil… – see on normaalne…

 

Kui ma saaksin näidata tänavu teile seda, siis te jahmuks ja ütleks… – see on ingellik olevus…, ingel ise on tulnud meie juurde…

(Krayon laias naeratuses) Hoopiski mitte…, see olete te ise tulevikus…, kas te ei tunne selles ära oma nägu…, te näete temas ennast

 

***

Paradigmad hakkavad muutuma…

Kõik, mida olete õppinud metafüüsikas, hakkab muutuma…

Kõik hakkab muutuma… – suurejoonelisemaks…

Mõnele see sõnum ehk näib ebaselgena, udusena…, kuid peale selle sõnumi teil teisi ei ole…

 

Selline on teie tulevik…, selline on potentsiaal, mis on lähtumas sellest, mida olete ära teinud ja kuhu see on viimas teid…. – on lähtumas sellest, mida on ära teinud teie eelkäiad…

Olete võimelised muutma seda koheselt… – kuid see oleneb teie vabast valikust…

Pall on juba veeremas selles suunas…, juba veeremas

Põlvkond põlvkonna järel on nägemas seda Nihet…

Hakkate märkama seda oma järeltulijates…, ja nemad… – oma järeltulijates…

Iga järgnev põlvkond ütleb… – vaadake lapsi…, nemad on sootuks teised

Mitte üks, või kaks põlvkonda… – enne, kui Nihe on selgelt märgatav…

 

Vana Vaimsus…, ma ütlen taas… – sul on tarvis oodata oma uusi kehastusi

Selline on olnud alaline kutse teile… – lõõgastuda ja teadaoled Jumala osa…, lõõgastuda ja teada, et sinu üle kantakse hoolt ja oled armastatud…, lõõgastuda ja teada, et on olemas hulga-hulga enamat, kui oled teadmas

 

See on suurepärane, kuna need asjad on heasoovlikud…, kaunid…

Planeedi Meistrid on näidanud teile seda…

Mis põhjusel…?

Et saaksite näha, et ka nemad olid kui teie… – kõik nemad…

Nemad ei olnud võluriteks, või kellekski muuks… – kõik olid sündinud, kui teiegi…

 

Nemad olid siin selleks, et ütelda… – vaata…, vaata…, vaata… – selline oled sa ise tulevikus…

Sa ise hakkad mõistma, et kõik need asjad on võimalikud…, et ise oled osa kõigest olevast, oled ühene kõigega…

 

Kui imeline veste…, kui vapustav mõte…

Säiligu need sõnumid ja jõudku kord taas teie kätte…

Kui kord see iidne lugu tuleb päevavalgele…, siis muiates ütlete… kas teate…, temal oli õigus…

See on suur päev planeedi jaoks…, inimteadvuse evolutsiooni teadvustamiseks…, selle mõistmiseks…

Olete kõik ühesed…, ühtede eesmärkidega…, ühese armastusega, milline on nähtav ja ära tuntav kõikjal… üle ilma…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Antud Krayoni sõnum on võetud vastu  Riias, Marina Šultsi vahendusel, 22 oktoobril 2017…

See on sama Krayon, kes töötab Lee Carroly vahendusel juba 28 aastat…

Seekord Krayon andis edasi olulist informatsiooni, mis puudutab DNA geneetilisi muundusi, millised on toimunud viimastel aegadel, kui Krayon oli kirjutamas raamatut – DNA 12 kihti

 

Krayon… – Vaimne inimene, kandes endas Looja Valgust, virgub planeedil täies mahus…

 

Mu kallid inglid…, ma tervitan teid… – olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Mul on rõõm taaskohtumise üle, kuigi olen alati olnud teiega…

Kui te ei tunnetanud mind enda kõrval, oma südames, oma elu ulatuses… – see ei tähendanud, et mind ei olnud…

Just magnetismi vahendusel, mis on töötamas teie kõigi kehade rakkudes, olen ma alati teiega…, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Ma olen tegelemas Geenide Modifikatori uuendamisega…, uute geenide programmide vastuvõtuga, millised on tulnud teile Suure Kosmose viielt tsivilisatsioonilt… – just seetõttu võtsin teiega ühendust…

Ehkki teile see võib näida ilmelikuna…, kuid ma koheselt hakkasin edastama teile uusi geneetilisi muundusi… – minu võimuses oli liita teid Geeneetilise Modifikatoriga…

 

Täna me räägime teiega sellest, kuidas uued geneetilised muutused saavad avalduda teie elus… – kuna need algavad…, ja kuidas saab neid märgata…

See küsimus peaks huvitama teid paljusid…

Ma heameelega räägiks teile nii mõndagi uut…

Mul on rõõm rääkida, kuidas hakkavad kujunema uued geneetilised muundused…

 

See, mis toimus 2017 aasta suvel, on üksnes suurte geneetiliste muunduste algus, mille kestvus võiks kesta palju sajandeid…

Sellele mõjule saavad allutatud kõik planeedi elu vormid…

Kuid teid huvitaks enamuselt teie isiklik seis…, teie progress…, ehk teie evolutsioon…

Avarus ja aeg on muutumas kardinaalselt…

 

Kvantiline üleminek, mis algas detsembris 2012, toob teie kõikidesse maistesse ilmadesse tõsiseid muutusi…, nii mateeria sügavamatel tasanditel…, kui ajas ja avaruses…

Kuid teades seda, tekib iseenesest küsimus… – milleks kõik see toimub…?

 

Kiiresti on muutumas aluskonstandid füüsikas, matemaatikas…, paljudes teie teadvuse valdkondades…

Te olete tõsise mateeria muutumise fakti ees…

Isegi teadlased on hakanud mõtlema… – millega on seotud ootamatud muutused…?

Kasvõi teaduse sensatsioonilised avastused vesiniku aatomi muutustest…

Muutus prooton… – ehk… muutus teie ilma mateeria alus…

Suuremad muutused on ootamas teid ka edaspidi…

Prootoni mõõtme muutus on kõigest… suure ülemineku algus… välisestseesmisele…, kogu teie Ilma kardinaalne üleminek Vaimsele tasemele

Põhiliseks muutusteks on planeedi magnetismi muundus…, ehk… kõik eluvormid muudavad omad magnetilised alused…

See on otseselt seotud teie genoomi ehitusega ja selle funktsioneerimisega…

Samas tahaks meenutada teile muutusi veega…

Mu kallid sõbrad…, te ise võtsite vee muutumistest aktiivselt osa…

 

Sai nimetatud kolme planeet Maa aluselist konstanti, millised on hoogsalt muutmas oma parameetreid…

Kõik sellised muundused on seotud uute geneetiliste programmidega, millised peaksid teostuma Uue Evolutsiooni tsükli aegu…

Samas… tahaks tuletada teile meelde nii mõndagi…, tahaks naaseda ammuse informatsiooni juurde…, teie paljumõõtmelise magnetilise DNA juurde… – rääkida tema ehitusest ja tema paljumõõtmelisusest…

Ehk on teil meeles, kui Lee Carrolly vahendusel sai räägitud paljumõõtmelisest magnetilisest DNAst…, ehk, deoksüribonukleiinhappest…

Kui oleme rääkimas inimese genoomist, siis räägime ka genoomi kihtidest…, ja mitte 12st kihist, nagu oli räägitud Lee Carroly vahendusel…, vaid kõigist 13st…

13st kihist sai enam räägitud Sergei Kanaševski vahendusel…

See on suht oluline kiht, ilma milleta teised kihid ei saa teha tööd…

 

Seega…, ehk räägiks, mis toimub nende kihtidega…

Kas, seoses geeni modifikatori muutmisega, muutuvad nende funktsioonid…?

Kui on tulnud uued informatiivsed energiad, kas need hakkavad avanema teie genoomis…?

Mis on üldse toimumas praegu…?

Kuidas saaks iseloomustada käesolevaid geneetiliste muutuste etappe…?

 

Ma loodan, et mõistate… – hetkelisi muutuste tulemusi oodata ei saa…

Need ei ilmne ei päeva, ega paari pärast…, isegi, mõnede aastate möödudes…

 

Sõnumis, mida andis Melkisedek 2017 aasta suvel Baikalil, Arkaimis, oli märgitud 3 tärminit, kus on selgelt märgatavad geneetilised muutused…

Esimesena ta nimetas 2020 aastat…, kus hakkavad kiirguma uuendatud geneetilise modifikatori informatiivsused, mis on inimkonna evolutsiooni tõusva haru kohased…

Galaktika Kristus mainis, et teie ilm hakkab muutuma omas koosseisus… – ja inimkonna tõusev haru lakkab olemast…

Te olete teadlikud, et laskuv ja tõusev harud sulanduvad kokku…

Kuid sulandudes, jäävad veel pikemaks ajaks kokku…, mille ajal hakkab arenema ühene geneetika…

 

Peale selle hakkab suurenema laskuva haru inimeste hulk…

Te ei ole üksnes nende sündmuste tunnistajateks, vaid ise võtate sellest vahetult osa…

Seda ehk on rõõm teil teada…

 

Seega… tõusva evolutsiooni geneetilise modifikatori impulsid toovad sellele harule geneetilisi muutusi, millised hakkavad aktiivselt esile tulema 2020 aastal…

Alles peale seda võib täheldada olulisi muutusi…

 

Galaktiline Kristus-Melkisedek ütles, et 2023 aastal avaneb uute laste voog…

Teid ehk võiks üllatada, et juba on tulnud hulk uut tüüpi lapsi…, ja neid on jätkuvalt tulemas…

Kuid lapsed, kes tulevad peale 2023 aastat, toovad teie ilma sootuks teistsuguse geneetika…, ning lõpuks… teie teadlased märkavad märkimisväärseid muutusi geneetikas alles peale 2067 aastat…

 

Ma tajun teie mõtteid…, te lausa põlete soovist tunnetada…, võtta võimalikult kiiremini vastu ja adapteerida neid oma struktuuridesse…

Kuid… kuidas on võimalik saada uueks inimeseks…, astuda seitsmemiiliseid samme Vaimse Inimese poole…?

Kallid inglid…, ma mõistan teid…, – kuid see oleneb üksnes teist endist…

 

** Ehk märgistaks käesolevat geneetiliste muutuste etappi järgnevalt… – paljumõõtmelise genoomi ettevalmistamine uute informatiivsete energiate pakettide vastuvõtuks

Selline ettevalmistus ei saa mööduda teile märkamatult…

Et te mõistaks genoomis toimuvate protsesside olemust, tahaks peatuda hetkeks igal kihil…

 

Seega… rääkisime 12 kihist ja andsime informatsiooni ka 13 kihi kohta…

* Alustame esimesest

See on kuulumas vahetult teie füüsilisele plaanile, teie füüsikale…, ehk… peamiselt teie füüsilisele kehale…, ta on põhialuseks… – antud kehastuse peamiseks bioloogiliseks salvestuseks… – just sellisena ta on ka töötamas…

Mis hakkab temaga sündima…?

 

Meenutage aastat 2015, kus siinse avaruse piireis sündis teiepoolne Ülestõusu Tulede vastuvõtu protsess…, koos Valguse Perega…

Samas jõudis teieni Tähelise Ühesuse Tuli…

 

Mis toimus siis, kui kõik see oli tulemas…?

Toimus suur muundus… – Loomise Koopas, milles on igaühe isiklik kristall, millele on talletatud isegi käesolev kehastus, ka bioloogilise keha informatsioon… – moodustus Pashaeli kristall…

Meenutage seda ja mõelge sellele…, kas esimene bioloogiline kiht saab kanda jätkuvalt vanat nimetust…?

Ei mitte…, selles on koondumas mitte üksnes antud kehastuse talletus, vaid ka see, mis oli muutumas progressi tõttu juba palju aastaid…, kõigis valgustöödes, millistest olete osa võtnud…, nende artefaktide aktiveerumistest, milliseid olite loonud…

Samas… see kõik on toimumas mateeria, aja ja avaruse aluskonstantide muutuste tõttu…

 

Esimene kiht on kätkemas teie kõikide bioloogiliste kehastuste salvestisi…, nii sellel planeedil…, kui ka paljudes muudes kosmilistel avarustel…

Sellel kihil on otsene side Pashaeli kristalliga…

Seega… ei saa enam ütelda, et igal ühel oleks isiklik kristall…

Kuigi on olemas kõigi isiklikud failid ja omad kaustad, millised on kätkemas otseselt teie enda informatsiooni…

 

Oleme ammu rääkinud, et teil on olemas võimalus avada oma kosmiline meisterlikkus…

See ei ole üksnes meisterlikkus, mis väljendub teatud oskustena…, vaid ka teadmised, ehk oma eelmiste kehastuste informatsioon…, ja mitte üksnes maistest…

 

Põhimõtteliselt, kuna on tulemas geneetiline informatsioon mateerialiku keha muutumisest peenmateerialikuks… on muutumas bioloogiline talletus ise…

Suurt mõju hakkab avaldama viiemõõtmelise füüsilise keha peenmateeria…

Esimeses kihis hakkab kinnistuma side uueks koostööks ülejäänud Paljumõõtmeliste Kehade Kompleksi kehadega (PKK)…, avaneb informatsioon praanalisest toitumisest…

See on informatsioon evolutsiooni uuest keerust…

 

Füüsilise keha seisundites käivituvad märkimisväärsed muutused…

See viib uute mateeria liikide avaldumisteni…

Kuna inimolevuses on mitte üksnes antud kehastuse talletused, siis temas algavad ümberhäälestuse programmide realiseerumised…

Selles võetakse arvesse kõik olnud kehastused…, nii kosmilised, kui ka maised…

See ei ole üksnes füüsilise keha ümberhäälestus…, see on PKK üldise ümberehituse programmi kohane täielik muutumine…

Neile, kes on üle elamas evolutsiooni erinevate harude liitumisi, on üks informatsioon…, kuid laskuvatele harudele… on teine…

 

Kuid seejuures… – kõigile ühiseks programmiks saab – üleminek Vaimsele Inimesele

Sellest tuleneb ka kihi formuleering… – Põhikiht…, milles talletuvad peamise tihke keha ülemineku muutused… – bioloogiliselt – Vaimseks Inimeseks…

 

Me teeme korduvalt täpsustusi…, kuid… peate informatiivselt teadma, et kõik kihid on juba energeetiliselt muutumas…

Teie geneetiliste muutuste protsessid hakkavad teostuma aina intensiivsemalt…

 

* Seega… võtame teise kihi

Selle kihi nimeks oli… – emotsionaalne kiht…, elulise õppetunni kiht…, võti tasakaalule…

Nii see ka on…

Igaüks võiks mainida… – Muidugi Krayon, me juba teame, kuidas meie emotsioonid on mõjutamas füüsilise keha olekut

Kuidas mitte teada teil, kes on läbi käinud Duaalsuse Eksperimendist…, kes oma struktuurides on jätkuvalt kandmas palju negatiivseid energiaid…

 

Ma ütleks veel enamgi… – see on mitte üksnes reageeringud suurel kiirusel…, vaid teil on teada, et peale füüsilise keha teil on olemas teisigi peenkehasid…

 

Nüüd teil on teada Paljumõõtmeliste Kehade Kompleksist…, ja teil räägitakse, et see koosneb seitsmest kehast…

Esoteerias tehakse suuremat rõhku sellele, et füüsilist keha tuleb armastada, hellitada…, püüda hoida teda tervena…

Kuna ta on kandmas kõiki ülejäänuid kehi, siis on aluseks neile kõigile…, ja on kindlustamas kinnistumist neljamõõtmelises füüsilises ilmas…

 

Mu kallid…, kõik on õige…, kuid nüüd… – iga keha on kajastumas suuremal määral füüsilisel kehal…

Füüsiline keha ei ole üksnes toeks ülejäänud kehadele…, vaid ta on sedavõrd seotud kõigi peenkehadega, et kui üheski neist on midagi korrast ära…, siis see kajastub koheselt füüsilisel kehal…

Just seetõttu Valguse Töötajad tunnetavad jõuetust hulga sagedamini, kui eelmistel aegadel…, eriti viimastel aastatel…

Ühest küljest… – on toimumas tohutud ümberhäälestused…

Kuid teisest küljest… – tuleb arvesta sellega, et tõsist tööd tuleks teha koos peenkehadega…

 

* Nüüd hakkame vaatama teist kihti…, mida on mõjutamas eriti mentaalne, kui ka astraalne kehad…

Aga kui võtta kehade järjekorda PKK’s, mille nimeks on saanud Meister Kuthumi, siis peale füüsilise keha esmasena on mentaalne, seejärel – astraalne…

Kuid see ei lähe kokku sellega, mida on räägitud teile varem… – miks…?

Seetõttu, et PKK süsteemis käivad suured muutused…, on muutumas mateeria…

Astraalse keha mateeria on muutumas väga kõrge sagedusega mateeriaks, milline on formeerumas läbi Armastuse jumalike allikate… – kuni jõuab selleni, et astraalne keha hakkab juhtima nii mentaalset, kui ka füüsilist keha…

 

Kui lubate endale negatiivseid emotsioone, siis annate duaalsele energiale võimalust jätkuvalt ilmutuda end…

Selle all on veel paljud kannatamas, kuna astraalsel kehal ei ole võimalik ümber häälestuda, ega talletuda uue mateeria näol…

Kui aitate oma astraalset keha, siis ta hakkab aegamööda mõjutama positiivselt teie mentaalset keha…, teie mõtteid… – see annab tunda ka füüsilisel kehal…

Praegu teie füüsilist keha on suuresti mõjutamas nii mentaalne, kui ka astraalne kehad… – seetõttu teist kihti saaks iseloomustada astraal-mentaalse kehana…

Astraal-mentaalne keha on tugevalt mõjutamas esimest, füüsilist kihti…

See kiht on võimeline võimaldama teile harmooniat ja tasakaalu… – see on väga oluline…

 

Seega… – mõelge… kuidas on võimalik saada tervemaks, rõõmsamaks ja õnnelikumaks…

Meetodeid selleks on teile tutvustatud küllaga… – olete küllaldaselt töötamas Avarusega ja Ajaga…

Mateeria asendamises olete tegemas koostööd elementaalidega…, seega… – tehke tööd sihikindlamalt…

 

Kõikide aegade jooksul õpetajad on manitsenud teid jälgima oma mõtteid…, et need oleksid üksnes teadlikeks…, küllastunud ilusatest energiatest…

Nüüd see on eriti aktuaalne…

Seega… tehke tööd oma mõtetega ja emotsioonidega…

 

Teise kihi uueks määratluseks võiks olla… – mentaal-emotsionaalne kiht…, ja see oleks võtmeks harmooniale ja tasakaalule…

 

* Ehk räägiks nüüd kolmandast kihist…, mille nimeks on… – Ülestõusmine

See on side käbinäärmega…

Läbi selle kihi on toimunud kõigi teie kehade vibratsioonide tõstmine…

Me rääkisime tegelikult kolmest kehast…, esimesest ja teisest kihist…

Kuid on olemas teisigi kehasid…

 

Kolmandas kihis algavad nüüdsest vägagi tõsised muutused…

Need ei alanud 2017 aasta juuli-augusti kuus…, vaid algasid neil, kes olid tegemas tööd Ülestõusu Tuledega…, ja üldse Tuledega…

See kiht on vahetult seotud kõigi Ülestõusu Tuledega…, ja on jätkuvalt seotud teie ülestõusuga…

Ülestõusu Tulede vahendusel olete otseselt seotud planetaarse ülestõusu protsessidega…

Peate mõistma, kuivõrd on tõusmas teie tulelisus

Samas see tähendab, et teil on kujunemas unikaalne Tule Keha…

 

Kolmas kiht on sidumas teid teie seesmuses oleva Tulega…., teie isikliku Tulega ja Ülestõusu Tulega, millistega koos olete tulnud planeedile…

See kiht on kaasamas teid planetaarse üldise ülestõusu protsessi…, võimsamalt, kui kunagi varem…

 

Ja nüüd mõelge… – kui olete tegemas tööd planetaarse ülestõusu nimel…, siis millist panust teete oma genoomile läbi kolmanda kihi…

 

Seega… – kolmanda kihi uueks formuleeringuks saaks olla… – tuli teie seesmuses…, mis oleks… – tuleline muutumine on kui teie ilma ülestõusmise protsess, mille osalistena olete ka teie…

See oleks teie ülestõusu lahutamatu osana, kogu Maa ülestõusu protsessis…

 

* Nüüd vaatame neljandat kihti

Kas on teil meeles teema, kus rääkisime paljumõõtmelisest DNAst…, kus rääkisin, et neljas ja viies kiht on töötamas koos…

Siis kehtinud formuleering rääkis neist mõlemist…

Inimese nimi Akaši kroonikate kristallil on kindla inimese jumaliku elu olemus… – Elu Puu selles on Pereks…

Nüüdseks neljas ja viies kiht hakkavad eralduma oma tegevustes…

 

Olen rääkinud, et Loomise Koopas igal inimesel on oma nimi…, kuid see on seotud individuaalse kristalliga, mis asub Loomise Koopas…

Oleme samuti rääkinud, kuivõrd olete kristalli ja Loomise Koopa läbi seotud kõigi ülejäänud elu vormidega…

Läbi neljanda ja viienda kihi saite Loomise Koopas oleva oma kristalli vahendusel kogu informatsiooni teie jooksva elu olemuse kohta…

See ei ole sama, mis on esimesel kihil (antud kehastuse bioloogiline salvestus)…, vaid teie kindla olemuse elu kohta neljamõõtmelisuses…

 

Nüüd siis… – kui Loomise Koopast sai Pashaeli kristall, siis läbi Tähtede Ühesuse Tule informatsiooni saab külastada kõiki oma kosmilisi kehastusi…

Nüüdsest läbi neljanda kihi, saate Pashaeli Kristallist kätte oma möödunud kehastuste informatsioonid ja programmid… nii maistest, kui kosmilistest…

Enamgi veel… just läbi neljanda kihi jõuavad teie genoomini kõik teie jooksva elu muutused…

 

Nende sõnadega tahaks ütelda, et paljud teie seast on ammu lõpetanud kõik lepingud, millistega tulite maisesse kehastusse…

Paljud, kes on valinud, teadlikult või alateadlikult, muid elulisi programme, on valinud uut missiooni…, mille kohaselt olete edasi liikumas…

Kuid ka see hakkab muutuma, kuna teie, oma Kõrgema Mina tasemeil, kavatsete jääda neljamõõtmelisse ilma pikemaks ajaks…

 

Ärge kiirustage üleminekuga viiendasse mõõtmesse…

Te olete Ülestõusu liikumapanev jõud…, olete Ülestõusu protsessi töötajad…

 

Mõistke ühte… – võttes sellest ülestõusust osa aegamööda, saate suuremat rahuldust, kui hüppest viiendasse mõõtmesse…

Selle tulemusel teil ehk kujuneb eriline vajadus naaseda neljandasse mõõtmesse…

Või siis… mitte…

 

Teie elulised programmid on hääles planetaarsele ja isiklikule ülestõusule…

Selles protsessis hakkate aegamööda tõusma esmalt mööda neljanda mõõtme alamtasemeid, kuni jõuate kõrgemate alamtasemeteni…

 

Teil ehk ei ole teada, et ka seal on tsivilisatsioone, mis on harmoonilised ja kõrgelt arenenud…

Need on omapärased ilmad…, väga kõrge vibratsiooniga ja vaimse arengu tasemega…

 

Teil seisab ees neljandast ja viiendast mõõtmest luua eriline Polüilm… pikemaks ajaks…

Üksnes seejärel saate minna üle viiendasse mõõtmesse…

See protsess on suurema vastutusega ja huvitavam, kui jätta maha keha ja hüpata viiendasse mõõtmesse…

 

Mu kallid…, sellised on Ülestõusu programmid…

Kuid teil tarvis näha veel oma sidet kolmanda kihiga, milliste kohaselt räägime praegu neljandast kihist ja teie meistri informatsioonist, millist on teil kogunenud hulgim…

 

Kas teie arvates olete oma Ülestõusu protsesse läbinud teistes kosmilistes ilmades…?

Paljud teie seast on neid läbinud… – just seetõttu soovisite läbida antud unikaalset Ülestõusu sellel planeedil…

Nüüd, läbi neljanda kihi, Pashaeli kristalli vahendusel, on võimalus võtta kasutusele kõik omad kogutud kogemised…

Neljas kiht on selle planeedi tingimustes potentsiaalne võimalus taastada oma Terviklikkust ja Jumalikkust…

Sellest tulenevalt, neljanda kihi uue evolutsiooni tsükli määratluseks oleks… – Kosmiliste kehastuste talletamine…, Terviklikkuse ja Jumalikkuse taastamine antud planeedi tingimustes…

 

* Viies kiht alustab iseseisvat tööd…

Selles on kõik antud kehastuste talletused…

Kuid millised talletused…?

Selles on talletatud selle kehastuse kõikide kehade täis kompleks… – nii füüsilise, kui ka peenkehade omad…

Selles on talletus Paljumõõtmeliste Kehade Kompleksi (PKK) muutustest…

Selles on side talletus neljamõõtmelise PKK ja viiemõõtmelise PKK vahel…

 

Selline küsimus kerkis teie, Valguse Töötajate, päevakavasse alles hiljuti…

Praegu on oluline arendada teie Paljumõõtmeliste Kehade Kompleksi…

Kuid neil, kellel see on arendatud, oleks otstarbekas ühildada kasvõi hetkeks nii neljanda, kui ka viienda kompleksid… – selleks on täienisti reaalne võimalus…

 

Sellist tööd, kuigi lühiajaliselt, sai läbi viidud Valguse Töötajate poolt Arkaimil, aastal 2017…, seda jätkati Suure Iremeli mäe jalamil…

Selle töö aegu toimus Tiivulise Mao portaali avanemine, mis võimaldas viienda mõõtme inimestel tulla kehastumistesse teie ilmas…, neil, kellel PKK ja füüsiline keha olid valmis…

Selle töö käigus viienda mõõtme töötajad aitasid piltlikult avada oma viiemõõtmelise kompleksi ja katta sellega neljamõõtmelist kompleksi…

Sellised praktikad hakkavad teostuma jätkuvalt…

 

Pidage silmas… – see on suur stiimul neljamõõtmelise PKK arenguks…, see stabiliseerib aegamööda üleminekut neljanda-viienda Poliilma, millest oli eelpool juttu…

Viies kiht on kandmas uue evolutsiooni tsükli ülesandeid…

Neis on paljude kehastuste programmid, mis aitavad saavutada Vaimse Inimese taset…

 

Viienda kihi määratluseks on… – põhimõtteliselt uue PKK kujundamine… Ülestõusu Kosmiline Ülesanne…, teekond Vaimse Inimese saavutamiseks

 

Seega… neljas ja viies kiht hakkavad tööle iseseisvalt…

Igal ühel on oma, väga oluline ülesanne…

 

* Nüüd lähme üle Kuuendale kihile…, mille nimetuseks on… – Kõrgema Mina kiht

Selline nimetus jääb temal alles…

See kiht võimaldab teile sidet oma Kõrgema Minaga…

Kui varem side loomiseks lisandus sõnaline palvekiht…, kuid nüüd sõnad ei kajasta enam selle olemust…

Olete üle minemas püsivale sidele oma Kõrgema Minaga… – elukohaseid juhendusi, viiteid või vastuseid saate otse…

See jõuab teieni selgeltteadmiste näol…

Te üksnes teate, kuidas toimida…

Kuulete kanaldust oma Kõrgema Mina poolt… – saades vastuseid temalt alateadlikult…

 

See räägib sellest, et genoomi kuues kiht on hakanud tööle sootuks teisiti…

Enamgi veel… – just selle kihi vahendusel saate teostada ühendust oma paljumõõtmeliste aspektidega… – üha enam ja enam saate astuda nendega kontakti…

Selle kihi vahendusel toimub teadlik side oma peenmateerialike toetusrühmadega…

 

Kuuenda kihi määratluseks oleks… – Side Kõrgema Minaga ja peenmateerialike struktuuride poolne arengu toetus…

 

Võttes läbi kuue kihi funktsioonid, arvan, et sain teid veenda selles, et teie genoomi töö on paljus muutunud…

Need ei olnud geneetilised muutused, millised käivitusid viimase aasta jooksul…, need olid tõsiseks ettevalmistuseks uute programmide vastuvõtuks ja nende avamiseks…

 

Seega… – lähme edasi…

* Seitsmenda kihi iseloomustuseks oleks… – Kosmosega ühesuse teadvustamine…, alateadlik paljumõõtmeline tunnetus…, ekstreemne vastuvõtt…, DNA kodune keel

Mu kallid inglid…, kellele teist oleks vaja teadvustumist…?

Kas mõnigi teie seast on seismas teadvustumise lävel…?

Kas kedagi tarvis lükata teadvustumise poole…?

Mulle näib, et olete ammustest aegadest teadvustanud sidet kosmosega…, ühesust temaga…

Olete saamas informatsiooni oma kosmilistest kehastustest…, olete tööd tegemas Kosmiliste Tuledega…, Valguse Olevustega… – ja mitte üksnes maistest avarustest, vaid kaugest kosmosest, kes on külastamas teid…

Olete teadvustamas enda Mina Kosmose osana…, olles selle lahutamatu osana…

Enamgi veel… – juba iidsed olid teadlikud, et mikrokosmos on samas makrokosmos…, ja vastupidi…

Analogi seaduse kohaselt see avaneb teis sootuks teises rakursis…, teises vikerkaares…, just nimelt – vikerkaares

Iga teie genoomi kihtide funktsioonide ümberhäälestuse sammuga hakkate üha enam ja enam teadvustama oma ühesust Kosmosega

 

Tõsi küll… – juba olete ühendumas kosmosega…, paljud on juba rändamas seal…

Olete võimelised leidma ühendust mingi kosmilise tsivilisatsiooni esindajaga…

See oleks teie jaoks täiesti normaalne…

Kuid te ei ole veel suutelised lõpuni teadvustama… – te olete kui mikroilmaruum makroilmaruumi sees

Sellest me räägime veel ja veel…, ka selles sõnumis…

 

Muutuv genoom võimaldab teil läheneda sellele üha enam ja enam…, aina sügavamalt ja piltlikumalt…

Iga päev on toomas teile uusi praktikaid…, uusi teadmisi… – see on suurepärane…

Seetõttu täna võime rääkida tihedast kontaktist Kosmosega…, täielikust enese Mina teadvustamisest Kosmose osana…, Kosmose lahutamata osana

Just nimelt… – mikrokosmos makrokosmoses

 

Seda võimaldab teha seitsmes kiht…, see kiht on tänavusest vastutamas teie paljumõõtmeliste võimete arengu eest…, – ja nende läbi – kogu planetaarse paljumõõtmelise elu ühendumise eest kogu kosmilise omaga…

Selle kihi määratluseks oleks… – Paljumõõtmeliste võimete areng, selle ilma jumaliku terviklikuse taastamine…

Oma Mina realiseerimine planeet Maa inimkonna ühese kollektiivse olemusena…

 

* Nüüd lähme üle kaheksandale kihile…, mis kannab endas kõikide planeedil olnud kehastuste talletusi…, tema määratluseks oleks… – kõikide maiste elude talletamine…, tarkuse ja mõistmise kiht…

Kui ma esmakordselt rääkisin teile paljumõõtmelisest DNAst, siis ütlesin teile…, kui hakkate aktiveerima paljumõõtmelist DNAd, siis hakkate saama informatsiooni kõigi oma kehastuste kohta sellel planeedil...

Paljud on tegelenud oma DNA aktiveerimisega…

Ehk mõnigi teie seast arvab, et seda oli asjatu teha…

 

Kuid ma tahaks teile näidata vastupidist…

Midagi asjatut teie elus ei olnud olemas

Mõned kasutavalt jätkuvalt neid praktikaid…

Kaheksanda kihi töö eesmärgiks oli tuua meisterlikkus teie ellu tagasi, millist olite kogenud oma eelmiste elude aegu…

Möödunud elude teadmised andsid võimaluse lahendada mõningaid karma küsimusi…, mõista selle elu konfliktseid olukordi…, ja palju muud…

Viimase 15 – 20 aasta jooksul see kiht on andnud enamat, kui kunagi varem…, seetõttu saite minna suht kiiresti üle oma paljumõõtmelise elu teadvustusele…

Mida veel saaks rääkida kaheksanda kihi kohta, lähtudes sellest, mida sai räägitud teile eelmiste seitsme kihi kohta…?

Ehk sidest Pashaeli kristalliga…, ehk… teie kosmiliste kehastuste informatsioonidest…

Kaheksas kiht on kandmas palju funktsioone…, ta on avamas teid reaalselt nii makroilmaruumina, kui mikroilmana… – üheaegselt…

Siin on muutumas kaheksanda kihi enda funktsioonid…

Sellest kihist saab DNA kodukeele kandja…

 

Ehk muudaks formuleeringu selgemaks…

Esiteks… – me räägime siiski genoomist, mitte selle happest, mis on tema koostisosaks…

See kiht on kandmas omavaheliste suhtluste programme, mis oleks genoomi kõikide kihtide seesmiseks suhtluseks…

Kusjuures… see oleks teie füüsilise keha seesmiseks keeleks…, kui ka väliseks keeleks suhtluseks teie kõikide kehadega… – eelmises genoomis see oli puudu…

 

Kaheksanda kihi uueks määratluseks oleks… – Genoomi ruumidevahelise suhtluse keel…, tarkuse, armastuse ja rõõmu kiht…

 

* Nüüd lähme üle üheksandale kihile…, kihile, mida kord nimetasin DNA antenniks… See on inimrakkude teadvuse aktiveerimine… – tervendamine…

Olen rääkinud teile, et just see kiht annab DNAle võimaluse suhelda mitte üksnes Maaga, vaid kogu kosmosega…

Üheksanda kihi kaudu juba praegu tuleb teile informatsiooni paljudelt tsivilisatsioonidelt…

 

Üheksanda kihi funktsioon iseenesest jääb alles…, enamuselt ta hakkab tööle antennina, mille kaudu jõuab teieni uute informatsioonide energiad…

Tänu üheksandale kihile, kui antennile, kõik ülejäänud kihid hakkavad tööle uutmoodi…

Nemad hakkavad tööle omavahelise side uuendatud programmi kohaselt…

 

Muide… – teie genoomi häälestus uutele programmidele toimub Geenide Modifikatori abil… – läbi sama antenni…

Ka edaspidi kõik informatiivsed energiad tulevad läbi selle…, ja need jõuavad sinna, kus tarvis aktiveerida teatuid kihte… – häälestada vajalikud programmid ümber ja mittevajalikud arhiveerida…

Inimrakkude teadvus on aktiveeritud evolutsiooniliste programmide käivitamisega, millised on saabumas uue evolutsiooni tsükli Ruum-Avaruse Õielt

 

Tervendamine jääb alles…, kuid selle mõte muutub kardinaalselt…

Üheksas kiht kindlustab kõikide kehade rakkude taastumist…, kaasaarvatult ka füüsilise keha kõikide kudede, organite ja muude süsteemide täieliku regenereerimiseni…

Selline protsess hakkab arenema aegamööda…

See kiht hakkab tervendamise ja taastamise informatsiooni saama mõistusega vaimsete eluvormide käest, kes on seda valdamas… – sealhulgas ka Kosmosest…

Selle kihi määratluseks oleks… – Genoomi paljumõõtmeline antenn…, muundus paljumõõtmeliste kehade terviklikkuse saavutamiseks…

 

Seega…, mõistke üht… – ükski kiht ei tee tööd iseseisvalt…

Omal ajal ma selgitasin teile, et kihtideks jagamine on tinglik, et saaks näidata teile teie genoomi paljumõõtmelisust ja paljufunktsionaalsust…

Heameelega kordaks seda taas… – genoomi ei ole võimalik võtta kui kihilist pirukat…, või sfääri, mida on jagatud väiksemateks sfäärideks…

 

Kuna teie paljumõõtmelised võimed on arenemas kiiresti, siis olete suutelised kujutama genoomi kihte teisiti… – igal kihil on oma kõlaviis

Proovige rääkida iga kihiga…, proovige tunnetada selle energiaid…, selle informatiivset energiat…

Ehk saate suhelda temaga sama kergelt, kui oma Kõrgema Minaga, või oma Õpetajaga…

 

Selline sügav pääsemine oma seesmise jumalikku olemusse on ülimalt oluline…

Lausa iga kihi aktiveerumisel avanevad uued programmid ja uued funktsioonid, mis annavad võimaluse taastada oma Jumalikkust…, jumalikku terviklikkust…

Selle poole oleme juhtimas teid juba ammu…

 

Pange tähele… – edasi on Jumalik Rühm kolmest kihist

Pean mainima, et üheski kihis ei ole olulisi muutusi, mis oleksid sedavõrd märkimisväärsed, et rääkida neist eraldi…

Kuid tuleb arvestada uue evolutsiooni tsükli tendentsiga, mille peamiseks suunaks oleks… – luua uut Vaimset Inimest

Jumaliku rühma iga kiht on uuel tasemel tegemas koostööd kõikide kihtidega…

 

* Kümnes kiht toob teile – Seesmise Jumalikkuse ilmutumist…, Valgustumist…, Olu Jumalikku Lätet…

 

* Üheteistkümnendast kihist rääkisime kui – Puhta avaruse energiast

Nüüd võib ütelda, et see on juba ammu toomas teile sootuks uusi energiaid…, mitte selliseid, mis olid kümmekond aastat tagasi…

Tema uueks väljenduseks oleks… – Lätte Jumalik Energia

 

* Kaheteistkümnes kiht… – Jumal ise, kes on teie sees…, – jumalik kiht, mis on teie tõeline Kodu

See jääb selliseks, nagu oli määratletud varem…

 

Kõik kolm kihti jätkavad oma potentsiaalsete võimete kohaselt, kuid samas hakkavad avama teie muutusi uuel viisil…

Kui teie genoom hakkab saama uusi geneetilisi programme…, siis just nende abil hakkab jõudma teieni vajalik toetus teie avanemiseks…, vajalikud energiad ja vajalik jumalik toetus… mis on teile jumalikkuse aluseks…

Praktiliselt need kolm kihti jäävad samadeks…, kuigi aegadest, kui rääkisin sellest, on muutunud paljutki… – nemad on jätkuvalt avamas oma rikkalikke jumalikke võimalusi…

 

* Lõpuks räägime kolmeteistkümnendast kihist

Seda kihti sõnumis Kanaševski vahendusel ma nimetasin… – Päikeseks inimgenoomis

Nüüd see päike on aktiveerumas hulga võimsamalt, kui kunagi varem…

Päike teie seesmuses…

 

Hetk tagasi rääkisime uuendatud geneetilisest Modifikatorist, mille keskmes on säramas teie ilmaruumi Keskne Päike…, koos kuueteistmõõtmelise ilmaruumiga…

Teile on teada, et ka teie planeedi keskmes on seesmine Keskne Päike…

Teate samuti, et selline Päike on olemas ka teie Päikese Süsteemis…

Keskne Päike on olemas isegi Linnutee galaktikas…

 

Kui on olemas seesmine Keskne Päike Maa keskmes…, siis selline Päike on olemas kõikides Päikese Süsteemi planeetides… – ka Päikesel enesel…

 

Teie seesmine Päike… kolmeteistkümnes kiht… – mille vahendusel olete seotud kõikide teie Päikese Süsteemi planeetide Kesksete Päikestega…

Analoogselt, läbi kolmeteistkümnenda kihi, olete seotud kõigega üle teie galaktika…, ja edasi… – kuni lõpmatuseni…

 

Sellega tahaks pöörata teie tähelepanu faktile, et see on üks teie makro- ja mikroilma laotustest… – seda on oluline mõista…

Kolmeteistkümnenda kihi vahendusel käib kogu Päikese Süsteemi ja teie enda Maa võimas toetus teile…, isegi kuueteistmõõtmelise Ilmaruumi poolt… – seda eriti neile, kes on nendega koostöös suuremal jaol…

 

Mu kallid…, kolmeteistkümnes kiht on andnud teile elulist väge…, energiat kõikidele kihtidele, millistest oleme rääkinud…, genoomi kõigile kaheteistkümnele kihile…

Ilma viimase kihita…, ilma Päikeseta teie seesmuses, nemad ei oleks saanud teha tööd…

Ka see kiht on muutumas…

 

Kihid hakkasid muutuma siis, kui hakkasite vastu võtma maale tulevaid Ülestõusu Tulesid…

Iga Ülestõusu Tuli kinkis teie seesmisele Kesksele Päikesele oma erilist spektrit…, teie kolmeteistkümnendale kihile…

Sellel kihil on eriline väärtus… – ta annab teile väge eluks…, on toetamas teid Ülestõusu protsessis…, on avanemas teile üha enam ja enam… – näiliselt kui päike…

 

Varem teie seesmist päikest teie jaoks nagu poleks olnud…

Side temaga duaalsuse eksperimendi aegu oli nõrk…, kuid nüüd ta on aegamööda taastumas… – mitte ühehetkeliselt, ega korraga…

Ülestõusu protsess, teie jumalikkuse ja terviklikuse naasemine, kujuneb üksikutest sammudest…, teie olu eri fragmentidest…, teie valgustööst…, teie vaimsest tõusust…

Kui suudaksite vaadata oma viimaste aastate tööd planetaarses ulatuses, siis mõistaks, et see kõik oli teie enda panus oma geneetikasse…, tema täiustumisse…

 

See teekond viib Mõistusega Inimeselt Vaimse Inimeseni

Seda teed olete juba hakanud astuma…

Uus evolutsiooni tsükkel on pühendatud Vaimse Inimese staatuse saavutamisele…

Kolmeteistkümnes kiht hakkab särama uues valguses…, uues energias

See kiht juba iseenesest on seotud jumalike kihtide rühmaga

Esmalt ta on toitumas planeet Maa seesmuses olevalt Keskselt Päikeselt…, kõigilt Suurtelt Päikestelt, millistest olen just rääkinud…

Kolmeteistkümnes kiht on teile Koju naasemise Majakaks…

See on teie isiklik seesmine Keskne Päike, mis on loodud Looja-Jumala enda poolt Ilmaruumi loomise aegu…

 

Rutates ette sajandeid või tuhandeid, tahaks ütelda, et teie genoom avardub kuueteistkümne kihini…

Ega asjatult teie geneetilises modifikatoris oleks hakanud särama kuueteistkümnemõõtmeline Suur Keskne Päike… (Krayon muigab salapäraselt)

 

Nii sai teile lühidalt tutvustatud, kuidas on muutumas genoom…, ning selgitatud teile jooksvat protsessi…

Nüüd on käimas teie genoomi võimaluste muutumine

 

Kõik, mida olen teile rääkinud, näitab, et olete valmistumas uue geneetilise informatsiooni vastuvõtuks…

Kõik protsessid on käimas reaalselt…

Iga protsess on liikumas valmiduse suunas erineval kiirusel… – seega… selleni jõuate erinevatel aegadel…

Sellel ei ole mingit tähendust, kuna igal ühel on oma programm ja oma panus nii ülestõusu, kui ka uue evolutsiooni tsükli evolutsiooni protsessi üldse…

 

Kui oma neljamõõtmelise PKK’ga olete juba siin, neljandas mõõtmes… – järelikult olete tulnud täide viima uue evolutsiooni tsükli programme…

Te võite liikuda selles suunas vananemata, haigusteta, lahkumata viiendasse mõõtmesse, või sellelt planeedilt minema…

 

Kallid…, te olete siin vajalikud…

Oma Kõrgema Mina tasemel ja südames olete sellest täielikult teadlikud… seetõttu muutute nooremateks ja kenamateks…

Kuid nüüd tahaks rääkida teiega sellest, kuidas saaksite ise näha oma algavaid geneetilisi muutusi…

Teil on võimalik märgata isegi genoomi muutuste võimalusi… – kahtlematult…

 

Ma siiski toon teile ühe väite… – geneetilised muutused, mille programme andsid teile viis tsivilisatsiooni, käivad kõigi planeedi eluvormide kohta

Hea meelega räägiks planeedi kõigi eluvormide geneetilistest muutustest, kuna see on muutumas ülimalt oluliseks…

 

Ma mõistan, et igaüks võiks ütelda… – Krayon…, me teeme nendega koostööd juba ammu… – me armastame neid ja tunnustame…, püüame astuda nendega kontakti…, oleme koos nendega tegemas tööd…, me mõistame, kuivõrd olulised on nemad meile…

Ja…, meie ilmas käib paljude eluvormide tapmine ja toiduseks kasutamine…

Kuid me teadvustame seda…, me loobume sellest aegamööda…

 

Kuid mu kallid…, ka teised eluvormid on saamas uusi geneetilisi programme…

Ühesus kogu ilmaga, mida mõneti olete tunnetamas, hakkab kandma sootuks teist loomust…

 

Jah…, te olete tegemas palju tööd…, olete suurepäraselt teadlikud ühesuse energiatest, tunnetate neid…

Tunnetate ühesust kogu ümberolevaga… – kõigi elu vormidega, millised on teid ümbritsemas…

Tunnetate ühesust kosmosega, kusjuures erinevatel tasemetel…, kas Maaga, või päikese süsteemiga…, kas galaktika või ilmaruumiga tervikuna… – enamuses need, kes on töötamas kuueteistkümnemõõtmelise ilmaruumiga…, tunnetades sidet temaga…

Kuid need on teil üksnes episoodilised kokkupuuted teiste elu vormidega

 

Olite kunagi väljunud mingile kõrgemale ühinemise tasemele nendega…, kuid hiljem, aegamööda, lasite kaotsi minna sellel tasemel…, sellel ühendumise energial…, ühesuse informatsioonil…

Nüüd see näib teile täienisti normaalsena…

See ei ole teie süü, et olite selle aegamööda kaotanud…

Te taastasite suhtlust…, taas lõite lahvatust, ühesuse energia tuli teile tagasi… – kuid… te taas kaotasite selle aegamööda…

 

Mida annab genoomi ümberehitus…, mitte üksnes teie oma…?

Kõik eluvormid hakkavad saama geneetilisest modifikatorist uusi programme…

Kuid, peaks ütlema teile…, teie teadlased märkavad geneetilisi muutusi kusagil 50, 60 aasta pärast…

Siis lihtsamate eluvormide geneetilised muutused sünnivad kiiremini…, mille algeid võite peatselt reaalselt täheldada…

Teadlased on juba märkamas kõrvale kaldeid… kivide määramises…, loomade ja lindude seas…

Näiteks lindude sulestik, loomade värvused on muutumas…, on muutumas nende elutsüklid ja käitumised…

Loomad näiteks hakkavad käituma sootuks teises ruum-ajas…

Tahaks teile meelde tuletada, kuidas palju aastaid tagasi soovitasin jälgida kodu lemmikloomi…, kuidas muutub nende käitumine…, kui targaks nemad muutuvad…

Selline asi hakkab vägagi silma paistma…

See on seotud Üheste Kollektiivsete Olevuste kujunemistega, millised aegamööda ühildavad erinevaid eluvorme…

 

Kuid nüüd ma ütlen teile, et kõik eluvormid on saamas uusi geneetilisi programme…

Kõige lihtsamad eluvormid hakkavad kiiremini läbima uusi geneetilisi muundusi…, hakkavad kiiremini esile tooma oma uusi seisundeid…

Enamgi veel…, hakkab kujunema geneetika muutumise ühine väli…

Te hakkate reaalselt märkama mõnede eluvormide muutusi…, kasvõi kõige lihtsamate eluvormide juures…, märkama seda, kuidas nemad hakkavad aitama teid…

Teatud olemus muutub geneetikas… – ta hakkab levitama uusi impulsse kõigile teistele eluvormidele…, isegi keerulise geneetikaga olemustele…

Ühese geneetiliste muutuste välja abil hakkate tunnetama ühesust kogu ümberoleva ilmaga…

Aegamööda teil kujuneb suurem sõprus kogu ilmaga…, kõigi eluvormidega…

 

Olime kutsunud teid üles praanatoidule…, mõningaid jäid siiski taimsele toidule…

Nüüd aegamööda kujuneb teil iseeneselik vajadus sellisele toidusele… – tulevikus teil ei teki isegi mõtet toituda teistest eluvormidest…

 

Viis tsivilisatsiooni, kes olid kogunenud Baikalil, andsid Geneetilisele Modifikatorile üle esimese informatsiooni kõikide eluvormide arengu kohta…, sealhulgas ka inimkonna arengu kohta…

Seetõttu me räägime praegu kooskõlalistest geneetilistest muutustest, millised hakkavad toetama teine teist…, aitama teine teist…

Siis mõistate, kuivõrd sõbralikud on teie suhtes kõik teie ümber olevad eluvormid… – te ei ole mingil moel suutelised võtma neilt elu…

 

Sellised kardinaalsed muutused algavad kõige lihtsamatest vormidest…

Nende geneetika on hulga lihtsam…, kuid siiski on seotud teie geneetikaga… – te peate seda meeles pidama…

Need eluvormid, muutes oma geneetikat, hakkavad aitama kõrgemaid vorme… – te hakkate tunnetama seda reaalselt…

Seetõttu tahaks pöörata teie tähelepanu eriti sellele…

Enamgi veel… – teil kujuneb soov viia geneetilisi muutusi läbi koos teiste eluvormidega…

Selline ülimalt oluline impulss ilmneb teie südames ja teie hinges…, ja see on ülimalt tähtis…

Te hakkate tunnetama rõõmu kõige üle…, mis ka ei toimuks teie ümber…

Te ei ole suuteline enam kelleltki võtma elu…

Teil kõigil on vaid rõõm teine teise üle…

Iga madalam eluvorm on juba kandmas endas abiprogrammi kõrgema eluvormi tarbeks…, millega kujuneb geneetiliste muutuste ühine väli, mis on vastamas Evolutsiooni Uuele Tsüklile…

Teie vastastikune abiprotsess jääb kestma paljudeks-paljudeks sajanditeks…

 

Ärgu teid heidutagu väljend paljudeks sajanditeks…

Ka trepp koosneb astemetest…, millel ei õnnestu koheselt astuda ülemisele astmele…, nii ei õnnestu teha hüpet sajandite võrra ette…

Et saaksite tõusta mööda äkilist evolutsiooni treppi, teil tarvis teha selles ilmas veel sedavõrd paljut…

Iga aste ei ole üksnes ületamine…, vaid iga aste on uus ilm…, uus arengu programm…, uus vastastikune side teiste eluvormidega…, kosmosega…

Peatumine igal astmelt pakub teile suurimat rõõmu…, nii saate kulgeda oma programmi kohaselt…

 

Mina Krayonina võtan osa teie kõigist muutustest, kõigist muundustest, kuna kõik see toimub läbi magnetismi muutuste…

 

Nüüd tahaks meenutada teile üht kunagi tehtud tööd, kus lõime triaalse magnetismi struktuuri…

Paljud ehk ei mäleta enam seda…

Aktiveerisite küll…, kuid… kas on see töötamas, või mitte…?

Kuidas see on töötamas teistes eluvormides… kas olete unustanud…?

Ilmselt, olles küllastunud Valguse Tööst isiklikes evolutsioonilistes muutustes, olete unustanud mõndagi, mis sai tehtud ehk mõni aasta tagasi…

 

Seega…, ma tuletaks hea meelega teile meelde, et on saabumas ajastu, kus triaalne magnetism hakkab juurduma teie ilma kõigis eluvormides…

See, mida olite kunagi aktiveerinud endas, ei ole kusagile kadunud…, see hakkab taas tööle ja muutub teie elu tõeks…

Triaalne magnetism on aluseks kõikidele geneetilistele muutustele… – seda on väga-väga oluline teada…

 

Kuidas saakside jälgida oma elu muutusi…?

Ühest küljest… – on tulemas olulised geneetilised muundused…

Teisest küljest… – on räägitud erinevatest tärminitest, kus ühed andmed on tõusvate harude kohta…, teised jälle – uutest lastest, kes on tulemas…

Aga kuidas on teiega…?

Kes teie seast on tõusval harul…?

Kes on segaharul… – tõusval-laskuval…?

Kes üksnes laskuval…?

Kuidas saab olla, et ilm muutub evolutsiooni aegamööda laskuva haru ilmaks…?

Kas saab seguneda…, või lakkab olemast…?

Kas keegi lahkub viiendasse mõõtmesse…, kas keegi tuleb sealt siia…?

 

Küsimusi on palju…

Kuid kokkuvõttes siiski… – teie geneetika on muutumas…, genoom on muutumas üksnes oma võimaluste kohaselt…

Teil on võimalik jälgida kõike toimuvat…, selles ei ole mingeid kahtlusi…

Mida on selleks tarvis…?

 

Ühest küljest… on arenemas genoomi võimalused uue elu alustuseks ja uute programmide määramiseks, et viia teid üle Vaimse Inimese – HomoSpirituse staatusesse…

Kuid teisest küljest… see oleks kui kohapeal tammumine… – võimalusi on, aga geneetilisi muundusi veel ei ole…

 

Kallid…, need tulevad kord siiski… – kui genoomi võimalused muutuvad…

Te hakkate tunnetama neid kõikide oma kehadega ja näete sündmuste näol, mis hakkavad teie elus sündima…

See on ülimalt-ülimalt oluline… – olla tähelepanelik vaatleja oma enda elu üle…

 

Millised võiksid olla siin soovitused…?

Ühest küljest… – olla tähelepanelik ja märgata vähimatki liikumist teie uueneva genoomi poolt…, kõige suhtes, mis on sündimas teie elus…

Tuleks olla tähelepanelik töös oma PKK’ga, kuna temal on side teie paljumõõtmelise genoomiga…

Tuleks märgata, kuidas on muutumas sündmustik teie ümber…, mis on toimumas ümberringi, et suudaksid mõista, kuidas ise olete võimelised mõjutama sündmustikku…

Teil on tohutu hulk praktikaid, kuidas juhtida oma elu…, ja need on muutumas aktuaalsemateks…

Teie puhas panus uude evolutsiooni, Uues Evolutsiooni Tsüklis, on määramas mitte üksnes teie isiklikku elu…, vaid kogu ühiskonna elu, kus olete elamas… – kõigis ülejäänud eluvormides…

 

Pööraks teie tähelepanu veel kord sellele, et on hakanud kujunema ühtne evolutsiooni väli, kõikidele eluvormidele…

See tähendab, et kõik lihtsamad eluvormid, kui ka teie omad, muutuvad geneetiliselt kiiremini, hakkavad aitama teid selles…

 

Samas, see ei tähenda, et nemad hakkavad edasi andma oma geneetilisi programme…

Muidugi mitte… – kuid loovad vastava välja, mis soodustab soodsaid võimalusi geneetilisteks muutusteks, nii teile, kui teistele elu vormidele… – ja see teostub…

 

Üha enam ja enam elu vorme hakkavad liituma sellesse protsessi…

Seoses sellega teil hakkab ilmnema sootuks teine ühinemise viis…, kogu ümberoleva ilmaga… – te hakkate üksnes tundma enda Mina kõige lahutamatu osana…

See on sootuks teine seisund… – teine tajumine…, teine tunnetus… – see on väga-väga oluline…

 

Ilm hakkab avanema teile kõikides oma värvides…, teise sisuga ja teises koostöös teiega…

Armastuse väärsus hakkab muutma nii inimühiskonnas, kui ka ümberolevas ilmas…

Pange taas tähele… – millise armastuse tasemel hakkavad teie poole pöörduma teid ümbritsevad eluvormid…

Avanevad sellised armastuse spektrid, millised olid teile varem tundmatud… – suurem õrnus, härdus…, rõõmuküllasem imetlus, usaldus…

 

Mul on olemas üks oluline soovitus, kuidas näha, tunnetada ja kuidas asuda erilisele ühesuse teele ümberoleva ilmaga…

Kuidas te sellesse suhtute…?

Olgu see teile kerge…, või raske… – kuid praktiseerida seda tuleb…

Kui tahate näha muutusi ilmas ja oma Minas…, tarvis õppida olla Laps…, vaadata ilma lapse silmadega…, tunnetada lapse meeltega, kui see ei ole veel rikutud duaalsuse kogemustega, milliseid olete kandmas endas jätkuvalt…, ega kollektiivse teadvuse seadlustega, mille osana olete…

Ja üldse… näha ilma rikkumata mistahes täiskasvanu kogemustega…

 

Tänapäeva lapsed, avades silmad, saavad näha ilma, mida pole kasvatustega ja täiskasvanute õpetustega alla surutud…

Nemad saavad näha ilma läbi oma silmade ja läbi enda mõistmise… – tunda üksnes head…

Ka teie, täiskasvanud, peaksite vaatama ilma uue nurga alt…, vaatama kui esmakordselt…

Suhtuda kõigesse tuleks usalduslikult…, uudishimuga… – uurides kõike ja kõiki…

Tuleks olla uudishimulik vaatleja… – sealhulgas ka oma seesmise Ilma vaatleja…

Olla tema suhtes usaldav…, armastav…

 

Lapse Vaimsus on tulnud kõrgematest Ilmadest…, ta armastab teie ilma samaväärselt, kui oli armastanud kõrgemates mõõtmetes…

Õppige temalt seda…, ja maailm hakkab tegema teiega koostööd…

Te näete ilmavorme sootuks teisena…

Kui hakkate vaatama kõike teisiti, siis näete selles ilmas palju sellist, millest olen teile rääkinud…

Seejärel olete reaalselt suutelised looma oma Mina…, oma genoomi…, ja oma Ilma…

Selle tulemusel saate tunnetada seda tõelist, mille suunas olete liikumas… – mille suunas oleme teid kõiki juhtimas…

 

Võin küll nimetada mõningaid teie geeneetiliste muunduste avaldumiste suundasid…, kuid… kui õpite vaatama ilma rikkumata lapse silmadega… – usaldavalt…, õrnalt…, austavalt… – siis juba esimestest päevadest saate näha, millised muutused käivituvad teie genoomis…, millised muutused toimuvad teie ilma olevuste geneetilistes programmides…

Seda kõike on võimalik näha… – võib ka mitte…

Vaadake Ilma Lapse silmadega… siis näete hulga enam, kui rääkis teile Krayon…

Veelgi enam… – te näete selle ilma paljumõõtmelisust…

See on tõemeeli nii…

Mu kallid Inglid… – seda tarvis õppida…

 

Õrnalt armastades kõiki Tulevikku Teekonnal uudishimulikke astujaid…

Krayon

Read Full Post »

Täna on kena päev olla siin…, meeldiv näha teie energiat…

Me esineme teile Adironnda nime all…, oleme 17’st mõõtmest… – meie soov oli näha teie eredat ja säravat Valgust…

Kallid Valguse olevused, inimesed…, me toome oma teadmisi teile…, olevustele, kes saavad olla inimvormidena…

Tänu Krayoni sõnumitele teate, et oleme kaheksad (8 energeetika)…, numeroloogias Adironnda on vastamas 8’le…

Kui liidate Marilyn abielunime ja tema sünninime numeroloogia kohaselt, siis saate 11 ja 22, ning liidate sünni summa 7 sinna juurde…, siis näete, et temal teist valikut ei olnud…

Ilmselt täna ka teil muud valikut ei olnud, kuna selle päeva energeetika on 5… (kanalduse kuupäev 10.02.2018: 1+2+2+1+8=14, 1+4=5)

Olete üle elamas Nihke…, olete muutumas ja kohandamas oma energeetikat…

Isegi, kui saate hoida kinni oma harjumuspärasest, te siiski väidate, et uus lausa tõmbab teid kaasa…

Kuid te olete hoopis nihkumas ja muutumas oma teadvuses…

 

Kallid Valguse Olevused…, te valisite olla siin planeedil neil imelistel aegadel…

Teie vaimsuse ainus valik võib osutuda valgustumiseks

Te ise tõstsite käe, ehk vastasite kutsele… – OK…, valige mind…, ma lähen sellele planeedile…, nendeks muutuste aegadeks, millised on täis suurepärast energiat...

Olete tegemas väljakutse sellele, mida näete…

Olete kohandamas enda teadvust Nihke energiaga…

Samas olete süütamas oma vaimsust, milline oli määratud olema kohas, kus on toimumas muutused…

Olete töötamas oma emotsionaalses kehas…

Ehk märkasite, et kui sisenesime siia ruumi, saite energiat mõnevõrra juurde… – loodame, et läks teil mõnevõrra soojemaks…

 

Selles energias me laseme kõik asjad soojemaks…, oma koondumusega…

Teie vaimsus ja teie süda avanevad…

Me kui tantsiks teie südame läheduses…, koos teie teejuhtidega…, nagu tollal, keskendumise ja ühenduse energias, kus teie vaimsus oli vastanud kutsele… – ma teen seda, ma lähen sinna… – vali mind, et muutused saaksid toimuda

 

Nüüd taas olete tõstmas kätt…

Teil tänavu on käimas Nihe…, ja… et see oleks võimalik… – siis viimasel ajal oleme tegelenud teie teadvustusega, et saaksite tunnistada selle olemasolu…

Enamus inimesi planeedil on sellest läbi käinud…, kuid enamus neist ei ole teadlikud, milleks nemad on siin…, mida peaksid tegema…, kas tegema oma kogemusega…?

Nemad mõistavad küll, et on siin kindlal eesmärgil…, kuid ei tea selle põhjust… – seetõttu aina pärivad põhjuse järel… – kuid vastust oma küsimustele ei saa…

Me näeme, kuidas enamus teie seast aina noogutavad peaga…

Me mõistame seda…, kuid te esitate oma küsimust liiast valjult…

Kuna räägite valjult, siis vastus ei jõua teieni…, kuigi enamus teist olete valgustunud…

Just seetõttu me palume teid teadvustada oma harjumust, tänu millele vaid kordate… – ma ei tea, milleks ma olen siin...

Harjumus räägib teile… – mul ei jätku raha, et teha seda, või seda, kuna… …

Selline on kord teie harjumus…

 

Miks harjumused muutuvad teil määravateks…?

Kallid Valguse Olevused…, me ütleme teile… – peatuge

Lõpetage enese määratlemise oma harjumusega…

See on üksnes omandatud instinkt…, mille algus ulatub ehk isegi ema üsasse

Mis teie arvates võiks teid määratleda…?

 

Kui Adironnda ütles seostest 8’ga, siis Marilyni elevus lisas õhustikku rõõmu… – ja see ei ole juhuslik…

Pange tähele… – 5 avaldub tänavu teisiti…

Tänavu ta asub sellises tasakaalu kohas, kus kõik on võnkumas asümmeetriliselt…, ehk ülemine osa on otsimas juhendust, aga alumine… kõigub…, ja see on väljendamas, kelleks olete ise…

Seetõttu palume teil olla pidevalt kursis asjadega… – olla seal, kus on esinemas tasakaalu energia, mida olete ise loomas oma eluga…

Homne päev on kuus ja 6 on tasakaalu energia…

Seega… tänavune Nihe on selleks, et homne saaks tunnustada oma homse elu harmooniat…

Selline on tänase päeva kavandus…

 

Ehk mõistate…, te olete need, kes kandmas vastutust selle eest, kes olete…, kes jätkuvalt räägivad… – OK…, aga mis tuleb edasi...?

Seega…, olge kohas, kus olete…, armastage end sellisena, millisena olete

Tunnetage Nihet, milline on sündimas täna ja homme… – see kõik on loomas selle aasta alust, mille 11:11 energeetika on aasta 2018 kohane…, ja on ka 11’ks…, ehk, meisternumbriks (2+0+1+8=11)…

Kuigi vähesel määral, kuid see väljendab siiski püüdlust tähtede poole…, annab julgust astuda uus samm edasi…

Igal ühel teist on julgust teha üks samm edasi…, selles on ka meie osa…

Kallis Valgusolevus – me tunnustame sind…, me armastame sind…

Läbi sinu me saame olla siin… – näha teid…, teie südameid, teie vaimsust…, näha teie kõhklusi, teie hirmusid…, näha teie valgustumist, teie meelte sähvatusi…

Oleme siin teile abiks, nii saate tunda end täienisti ja selgelt tingimusteta armastuse kütkeis…

Oleme tänulikud teile selle eest…, me armastame teid sügavalt…

Adironnda

 

Krayon – Lee Carrolly

Adironnda ja Krayon on siin ühel eesmärgil… teie valgustamiseks…, et rääkida teile teie enda ja planeedi Valguste ajaloost…

Nii saaks aidata teid Nihke läbimises…, mõlemad valguse ajalood oleks atribuutideks selles…

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Ma ei anna teile sellist ajalugu, mis erineks teie omast…

Me kõik oleme tulnud ühest ja samast kohast, mille nimeks on Kodu

Oleme tulnud kohast, mis asub eesriide tagustes…

Eesriie on muutumas aina hõredamaks…

Mõnedki teie seast, kes kuulevad ja tunnustavad seda… teavad, et meie jutt on puhas tõde…

 

Kallid, planeedil on kaks rühma, kellele suuname omad sõnumid… – mõlemad on võrdväärsed…

Esimesed on vanad vaimsused, Valguse töötajad, kes on istumas minu ees ja kuulamas…

Teiseks rühmaks on lapsed, kes tulevad harjumusteta, millised on olemas teil…

Harjumusteta, millest rääkis teile Adironnda…, harjumusteta, millistega määratlete end…, määratlete Jumalat…,  oma eesmärke…

Ehk olete märganud, et lastel neid harjumusi ei ole olemas…, neil puuduvad draamad, nagu on teil…

Nemad tulevad harjumusteta…, kuid te ei ole suutelised õpetama neile oma harjumusi, nagu oli õpetatud teile…

Ehk olete proovinud…, kuid teil see ei õnnestunud…

Lapsed ei ole süsteemi kohased…, nii näib teile…

Nemad teavad ise, mis on neile parem…

Kui hakkate määratlema neile Jumalat…, siis nemad teavad seda paremini…

Kui hakkate neile rääkima nende siin olemise põhjustest…, siis nemad teavad seda paremini…

See, millest juhenduvad nemad, tulles siia… on erinemas sellest, millest juhendute teie…

 

Kallid…, see ehk ei näi teile jumalikuna…, kuid… neil ei ole seda tohutut koormat, milline on teil, siin istujatel…

Kuid koorma tähendus on jäänud samaks, kuigi sellest oli räägitud juba mitmeid aastaid… – sellest rääkis täna ka Adironnda…

 

Mis harjumusi olete endas kandmas…?

Kui olete määratlemas end, siis te isegi ei mõtle oma harjumustele…

Kuid miks, lõppude lõpuks… – teil on alati olemas eesmärk… – millest see tuleneb…?

 

See tuleneb õpetamisest…, tuleneb neilt, kes on õpetanud teile ja rääkinud, kuidas elada ja mida teha selleks…

Teile räägiti, et… te ei saa üksnes ujuda pärivoolu…, ehk rõhutati, milleks olete planeedil ja mida peate siin tegema

 

Nüüd siis esitate küsimusi… – kallis vaim, miks ma olen siin…?

See on sama harjumus, millest rääkis siin Adironnda…

Vastus sellele on suurepärane (ehk teile jääb see arusaamatuks)… – olete siin selleks, et üksnes olla

 

Kas pead silmas, et ma ei pea midagi tegema…?

Sootuks mitte… – juba olles siin ja küsides, olete midagi tegemas

Kuidas siis jääb…?

 

Olles vana vaimsusena, olete ainsana planeedil, kellel on tarkus ja olete kandmas Valgust…, luues sellega tasakaalu…

Üksnes teie, kes olete kuulamas seda… otse praegu…

Ma üksnes annan viite põhjusele, miks olete siin ja mida tarvis teil teha… – kuid ülejäänu… määrab teie enda vaba valik

 

Ehk elu lõpus, kiigates seljataha, tahaksite ütelda, et te pole midagi teinud

Kuid… kes kasvatas lapsi…, tegi neile süüa…?

 

Ehk kurdate, et ei ole kirjutanud ühtki raamatut, ega saanud aidata lapsel alustada kooli

Kuid me vastame sellele… – see oli teiste teha…, ja nemad olid teadlikud sellest…

 

Kõik, mida olete tegemas tänavu, on mõjutamas kogu planeeti…, seda tänu teie tarkusele…, teie ajaloole…, teie Akašide salvestitele ja teie valgusele… – teie Valgusele…

See on alles… mõistmise algus

 

Tänavune koosolemine – on uue harjumuse tabamine, millest on varemgi palju räägitud…

Olete jätkuvalt kahtlemas selles reaalsuses

Olete kahtlemas isegi selles kanalduses

Harjumus, mida on teile õpetatud, ütleb… – midagi sellist ei saa olla…, inimene ei ole kanaldamiseks võimeline… – Jumal ei luba seda teha

 

Sellist Jumala määratlust õpetati teile… ja seda tänu harjumusele…

Kui te ei tee nii, kui on õpetanud Tema, siis Tema käitub kui äpardunud isa... – kui te ei kuula Teda, siis ta karistab teid…, saadab igavesse hukatusse… – nagu on teil harjumuspäraselt teada…

 

Just sellist Jumala määratlust olete saanud enamuses kultuurides…

Olite sellest teadlikud…?

Miks mitte loobuda sellest harjumusest…?

Miks mitte heita minema selline harjumus…, veel enne, kui hakkate mõistma, kes te olete

Olen siin Valguse nimel…, vaba valik näitab mulle teed…, saan  olla mõistev, kuivaid võimalik…, mul on alati üksnes head mõtted…, igal mõistmise korral olen kiirgamas Valgust…

Igal korral, kui olen lahendamas mõistatust…, kui olen embamas kedagi… – ma tunnetan Jumalat meis mõlemas…

Valguse levitamine üle planeedi… – on just see, mida tahan teha…

Selle elu viimasel hetkel ma ütlen naeratades… – ma tulen tagasi

 

Enamgi veel… – te mõtlete sellest, millest me ei ole võimelised isegi teadvustama…

Te ei taha lasta mööda ühtki kohtumist, kuna olete oodanud sellist energiat eoonide aegu…. te ootasite energiat, mis toetaks Valgust…

See energia ei hakka takistama teie liikumist, vaid hakkab nügima teid liikuma edasi…, – just selleks naasete tagasi…

 

Hiljem tahaks anda teile sõnumit muutumistest…, teie enda, mitte teie ümberolevas…, teie muutustest teie endi seesmuses

Mõned vanad vaimsused ehk mõtlevad…, tõepoolest… on aeg loobuda harjumustest, mis paneb neid küsima…, kes ma olen…?

 

Miks peaksite teadma seda, mida teab Jumal…?

Miks teil tarvis igal hetkel mõista, miks olete siin…?

 

Kui te usaldate mind, siis ütlen teile… – Jumal teab teie nime…, on toetamas teid…, ja te olete vajalikud siin

Olete siin toetamas Valgust…

Teie ülesandeks on toetada Valgust…

Kus saate seda teha… – ei oma tähtsust seni, kuni olete toetamas Valgust…

Kui kaua elate…, ei oma tähtsust, kuni olete toetamas Valgust…

 

Kallid, see oli planeedi energiast…

See on pärandiks teile… – sõna otseses mõttes…

Te oma Akašidega olete tulnud läbi tuhandete kehastuste… ja need kõik on olnud siin…

Vanad vaimsused…, just seetõttu olete siin…, lugemas või kuulamas seda…

 

Ehk teie kultuuri jaoks see, mille nimeks on – kanaldus, võib näida veidrana…, kuid tuleb aeg, kus kanaldus on normaalse toiminguna…

Kuna Jumal on teiega…, teie seesmuses… siis seda saab teha iga vajaduse korral…

Siis te ise olete rääkimas sõnu, mis tulevad teile eesriide tagustest…

 

Kuni olete siin, seni mõistate end ja Tervikut palju enam, kui seni…

Olete hulga rahumeelsemad ja sõna Jumal paneb teid heatahtlikult muigama…

Te olete teadlikud, et see on jumalsoovlik energia…, et ise olete selle osa…

Loomisläte on armastamas teid alati…, ja temal ei ole kunagi karistavaid mõtteid…

Oleme abiks teile igal teie sammul…, olgu see õige või väär…

Toetame teid igal teie kukkumisel, kui olete tõusmas tippu…

Me tähistame teie sinna jõudmist…

Selline on Jumal…

See ei ole harjumus…, ega ole see, mida teile õpetati või räägiti…

 

Ma just ütlesin…, see on alles… mõistmise algus

See on uue paradigma teadvustamine, mis kõlaks… – ma tean, kes ma olen, või kelleks võin olla…, ja … – kes on Jumal, või kelleks ta võiks olla

Mõlemas sõnumis (koos <Seesmise evolutsiooniga>), kui ka paljudes teistes sõnumites, oleme  rääkinud sellest, kuidas kõik on algamas…

 

Krayon on kandmas 11’ne energiat, aga Adironnda – 8 energiat… – mõlemad on rääkimas ühest… – Algusest…, teie Alguse mõistest… – kes ma olen

Selle asemel, et tegutseda harjumuse kohaselt, hoopis virguge ja ütelge endale… – vaat, milleks olen siin

 

Ma olen rääkinud teile, et Jumal on rahul teiega…, kõiges, kelleks olete…

Oles Jumala embuses, lõõgastuge…, ja teadke… – olete armastatud…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »