Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2018

Karma Nõukogu…, kas olete vastamiseks valmis, mul on küsimusi ühelt inimeselt…

‘Oleme valmis…

2015 jaanuari alguse sündmused…, energia taseme tõus minu süsteemis…, olen kui Kristuse Ema…, kuid samas… naasen lähteolekusse tagasi…

Kas selline asi sai mõjutada minu vaimsust ja minu Kõrgemat Mina…?

Milline on nende programm ja tase minu selles kehastuses…?

Miks degradeering toimus une aegu…?

Meil on rõõm sind tervitada…, kallis vaimsus…

Vigu on tegemas igaüks…, ja see on loomulik teie tihkuse tasemel…

Oled kõrge olemus…, sinu eesmärk on kõrge…

Valgustumise ja arengu teel on palju lõksusid…

Mida kõrgem tase, seda võimsamad lõksud…

Lõksud saavad toidet astuja jõust…

Mida enam astuja tõstab oma jõudu, seda puhtamaks ja kättesaamatumaks peaks ta olema Pimeduse jaoks…

Ilma selleta tema jõud hakkaks toitma temas endas olevat Pimedust…

Igas ühes teie seast, kui inimolevustes, on varjul tumedam pool…

Paljud eelistavad teda mitte märgata…

Mõned jälle lausa laskuvad temasse…

Kuid astuja ülesandeks on… – tasakaalustada endas Pimedust ja Valgust…, õppida juhtima mõlemat jõudu…

Kuid teie valik on siiski peamine…

Kui oled valinud Valguse poole…, siis pead täielikult muundama Pimeduse poolt enda seesmuses…

Nii saad väljuda duaalsuse tsoonist…, valiku vabaduse tsoonist… – see on seonduses…

 

2015 aasta sündmused olid sinule testimisaastaks…

Peate olema alati valmis testimiseks…

Pääsuks kõrgematele missioonidele on tarvis pidevaid testimisi-eksameid… – eriti duaalsuse tsoonis…

Kuidas saaks tume pool olla võitjaks väe suht kõrgete tasemete üle…?

 

Sina sattusid isekuse püünisesse…, ja see on keeruline katsumus…

On väheseid, kes on suutelised läbima seda esimesest korrast…

See on ego lõks…

See on lõks, mis paiskab jõu tagasi…, ta näitab, millest sul ei ole veel läbi käidud…

Seda teil nimetatakse vasktorudeks… – see on õhuke piir…

Inimene, kes tahab päästa ilma, peab toimima suht siiralt…, temas ei tohi olla kübetki üleolekut ilma üle…

 

Taltuvus… – üks raskematest katsumustest inimese egole…

Seda õppetundi tuleb läbi teha pidevalt…

Ülesandeks on – tunnetada enda osa sulandumist… – kas mõistad…?

Sa oled väike Jumala osa…, sulle ei ole jõukohased Tema eesmärgid…

Täielik andumus ja täielik usaldus, täielik oma mõtete ja oma saatuse usaldamine Temale… –see on kohustuslik katsumus…

Oled valinud Tema teenimist… ja see ei ole kerge tee…

Teatud väe saamise tasemetel ilmneb eufooria…, kus joovastute oma väest…, mõneti isegi kasutate seda vääral otstarbel, isiklikel eesmärkidel… – see ei ole kunagi lubatav…

Seega…, enne, kui anda teile väge…, enne kui avada teile võimu portaalid… – teid katsetatakse palju kordi…, paljude parameetritega…

Katsutakse, kuivõrd olete suutelised ohjama oma väge…, kuivõrd peavad teie kehad vastu…

Katsutakse, kas olete suutelised vastu pidama väe ahvatlustele…

Ehk teil endil on ahvatlus kasutada enda väge omadel eesmärkidel…

Ehk mõneti teile võib näida, et kasutate oma väge mitte otstarbe kohaselt…

Kui vaatate seda teisest küljest, siis mõistate, et see ei ole nii…

Mõneti ajate segi enda teenimist teiste teenimisega…

Algetappidel see on normaalne…

Kui ise olete valinud teiste teenimise…, ja see on helge tee…, siis segi ajamine on lubamatu…

Pimeduse tee on teine…, siin vägi on rakendatud enda teenimisele…

Valguse teel astuja kasutab väge teiste teenimiseks…

 

Kuid enamus, kes on astunud Väe Teele, balansseerivad kahe suuna vahel…

Peale selle, kui oma teadlikkusega on valitud üks teedest, siis tuleb vastu võtta katsumusi mõlemalt poolelt…

Käib pühendumuse valmiduse testimine…, kas… Valguse, või Pimeduse teenimisele…

Kõik ei pea neile katsumustele vastu…

 

Kui oled valinud Valguse tee…, kui su otsus on vankumatu… siis ole kindel ja usu, et suudad käia seda teed…

Igat sammu pead seadma suure täpsusega…, ja alati kuulama end, et see ei oleks enda teenimiseks…

Kui juhtubki sellist, siis tuleb tunnistada seda ja astuda edasi…

Teed saab läbida üksnes astuja, nagu teil räägitakse…

 

Sul ei ole tarvis alustada otsast peale…, vaid olla üksnes valvel…

Olles valvel, jälgida end…, oled ju valinud Sõdalase tee…, seega… võitlus endaga kulmineerub alati sinu võiduga…

Tuleb olla alati vaimsuse rahus, siis Looja vood saavad läbida sind kergusega…

Palu juhendajatel näidata sinu isekusi, et teaks, kus oled ületanud piirid ja miks…

Ära mõista end hukka, ära halvusta…, see kõik oli vaid õppimine…

 

Mis puutub sinu unedesse… – siis tänu sinu unedega mängimisele ja oma kavatsustele, olid vajunud unede hämarasse tsooni…

Just unede läbi tumedad pooled hakkasid mõjutama sind…, ehk… peenemal tasandil püüti manustada sinusse pimeduse viiruseid…

Mõista, et inimene, kes on hakanud saama Väge, on magusaks palaks tumedatele jõududele…

Tema pärast käib suur võitlus Valguse ja Pimeduse vahel…

Pimedus püüab saada teda enda poolele…

Ole kindel, ära karda midagi…, helged jõud on alati sinu kõrval…

Pöördu Peaingel Miikaeli poole, taevase Valguse Väe pealiku poole, Valguse Sõdalase kuju poole… – tema on kaitseks ja abiks sinule…

 

Kas 2017.01.07 oli minu Vaimsuse ümberkodeering (või mis see oli), kas selleks oli luba Kõrgematelt Jumalikelt Hierarhidelt…?

Unes olen näinud, et minu pagas on tühi… – mida see peaks tähendama…?

Jumalik Kõrgem Hierarhia püüab olla sulle abiks…

Sinu pagas on tühi sellest, et on algamas uus etapp…, sinu varem korjatud teadmised tühistatakse…

On algamas uus etapp…

Seda etappi ei olnud sulle planeeritud…, sa ise oled loonud selle…

Sa oled ise teinud pöörde teisele harule…, seetõttu sul algab uus ajastu…, uus teekond, milline on kujunemas sinu jaoks…

Sinu senine pagas on oma ressurssides ammendunud…, ja sind on ootamas uus, seni tundmatu…

Seda juhul, kui oled pidanud Pimeduse katsumustele vastu…

Seega… – ära karda…, ära muretse ja ole kindel…

Kordame… peamine on usk

Usk endasse on peamine kõigis olukordades…

Tänu Looja armastusele need ei ole tühjad sõnad…

Looja armastus – see on tõeline Teedjuhtiv Täht iga ühe jaoks… tema ei jäta kedagi ahastustesse ja muredesse, ega jäta kedagi oma armastusest ilma…

Igaüks saab pöörduda mõtteis Looja armastuse poole…, ning tunnetada endas sidet Temaga…

Just selle side kaudu jõuab teieni elu energia… – just seetõttu olete elamas…

Mööda seda sidet jõuavad teieni teadmiste ja kaitseväe energiad…

Teie jõus on teha seda sidet säravaks vooks, avades seda igapäevaselt endas, võimendades…

 

Looja poole võib pöörduda kõigis raskemates olukordades…, ükskõik kuidas… sõnad ei ole olulised… – oluline on pöördumine, siirus ja vaimsuse avatus…

Sa oled alati kuuldav…

Kristuse Ema tundmus seab sinule suuremat vastutust…

See oli sinus ärkamas Looja Emaliku aspekti energia…

Seni sinus on veel tugev meesaspekt… – seetõttu Kristuse Ema olemus ei saa veel sinus kinnistuda… – see on energeetiline protsess…

 

Ema peamine omadus on vastuvõtt

Sellest tuleks alustada kõigepealt…, tuleks seda arendada igal võimalikul juhul…

Ära kurda, ega puikle protsessidele, millised on käimas sinus…

Usaldu täienisti Ilma Loojale ja tema armastusele…, pöördu oma vaimsuses Valguse poole…

Me usume sinusse…

 

2017 jaanuaris oligi sinu testimine…

Sa ise mõistad, et kui testimised on läbi… – siis sa kuuled kõiki jõude ja oled teadlik, mis sinuga on toimumas…

Seni sa pole veel läbinud kõiki katsumusi… – usalda end Valgusele…

 

Kuidas ma saaks harmoniseerida Hallide mõjutusi…?

Kas minul on karmaline seos Agarthiga…?

Esmalt ole puhas ise…, siis saad vältida mistahes mõjutusi…

Hallidega oled seotud paljude karmaliste lepingutega…, kuid need olid möödunud elude aegu…

Just need on nõudmas sinult naasmist Pimeduse rüppe…

Ole rahulik… kui oled teadlikult valinud Valguse teekonda, siis sinu vaimsuse valiku vabadust ei saa keegi rikkuda…, ega takistada milleski…

 

Kuid võlad tuleb tagastada…

Tagasta need võlad saab puhta armastuse valgusega nende vastu… – see on kustutamas kõik võlad…

 

Sa peaksid mõistma, et Pimeduse jõud on osavad lõksude seadmises…

Üksnes Kõrge Vaimsus on võimeline neist pääsema…

Lõksud võivad rahumeeli oodata, kuni inimene kasvatab oma Valguse jõudu…, ja siis tuua esile karmalised võlad, et sellega juhtida teda Pimeduse teele…

Kusjuures… naasemine võib toimuda märkamatult…, inimene ise seda ei märkagi…

Seetõttu on oluline hoida mõistmised puhtuses… igapäevaselt…

 

Võta ka neid vastu armastuses…, nemad on andmas sulle Valguse õppetundi…, Valgusesse naasemise õppetundi…, püsivuse ja vankumatuse õppetundi…

Kui suudad püsida armastuses kõige oleva vastu, siis oled neile kättesaamatu… – su unenäod puhastuvad…

Ole kindel, et ei ole olemas mingit kummardamist, ega orjalikkust… – on üksnes energeetiline osaluse akt, liitumine Looja heasoovlikkusega…

Te olete Loojast eraldatud paljude piiridega, kuid pöördudes Tema poole, te avaldate Temaga liitumiseks oma vabat voli…

Tema, kui armastav Isa, annab teile väge ja kaitseb kõigis olukordades…

 

Mul on väike tütar…, mis määratlus või programm on tema elus…?

Kas tema süsteemile on mingeid energeetilisi mõjutusi…?

Muidugi…, tema kaudu püütakse mõjutada sind ennast…

Ka temas on tumedaid jõude ja hirmusid…

Kuid sinu armastuse jõud peaks aitama temal leida oma tee…

Tema tuli sellesse ellu oma õppetundidega…, kuid tema on kristalne laps…

Temal tuleb paljus raskusi…

Inimkonna energia on täiuslikkusest kauge…, kristalsed lapsed tunnetavad seda hästi…

Neil tuleb teatud viisil olla puhastavaks kristalliks kogu planeedi energiale…

Selliseid lapsi on sündimas praegu palju…

Nemad loovad puhastamiseks ühtse kristalse võre, üle planeedi…

Pühendu tema sisseelamisele…

 

Nemad on suutelised kuulma sfääride muusikat…, mida püüavad edastada ka teile…

Aita temal arendada intuitsiooni ja arenda tema muusikalisi võimeid…, kõiki tema loomingulisi püüdeid, milliseid ta valib…

 

Praegu on vara rääkida tema programmidest, kuna need ei ole veel käivitatud…

See käivitub osaliselt tema 14 aastase aegu…, kuid täienisti alles siis, kui on 21…

Praegu tema programm on alles kujunemise järgus…

Inimvaimsus ei tule valmis programmiga… – tema õpetamise programm on kujunemas koos tema kasvuga…

See on ideaalsem viis õpetada selles kehastuses ja tänavuses olukorras…

 

Kui olete kiiresti omandamas õppetunde, siis saate uusi võimalusi, milliseid ei olnud kavandatud varem…

Kui te ei suuda omandada õppetundi, siis neid kohandatakse, et teil oleks vastuvõetavamad õppimiseks…

Seega…, esmalt saabute, etteantud helendumuse graafika kohaselt, vaid punktide läbimiseks…

Õppimise programmid kujunevad vastavuses teie valiku vabadusele…

Igat õppetundi on võimalik läbida erinevatel viisidel…

 

Tänan informatsioonirikka õppetunni eest…

Tänan sind vahenduse eest…

Toetame igati küsijat tema püüdlustes Valguse poole…

Olge alati Looja Valguses, siis mingid Pimeduse jõud ei pääse teile ligi…, ega saa teid hirmutada…

SElena

Read Full Post »

Karma nõukogu…, kas olete valmis vastama…?

Mul on taas küsimusi ühelt inimeselt…

Oleme kuuldel… – esita küsimus…

 

Minu poeg on mulle väga lähedane, nii vaimses plaanis, kui ka tavaelus…

Temal esineb põhjendamatu higistamine…

Temal on raskusi olla kinnises tuulutamata ruumis (kas bussis, või õpperuumis), temal tekib paanika ja ta on sunnitud põgenema sellest…

Millest see tuleneb ja kuidas sellega hakkama saada…?

Millised on tema vaimsuse plaanid selles kehastuses…?

Sinu poeg on kõrgema tasemega vaimsus…, teda lämmatavad maised tingimused…

Tema seitsmenda taseme ulatuses selliseid tingimusi ei olnud…, seetõttu tema olemus on kannatamas kitsikustes ja õhupuudustes…

Me õpetame teid võtma kõike otseselt…, ei mingeid looritud mõtteid…

Jagame otseseid juhendusi, millistel on kindlad tulemused…

 

Mis puutub paanikasse, siis see on kolmemõõtmelise viiruse omadus…, mida ta sai külge oma kehastuste aegu kolmemõõtmelisuses…

Ilmselt ühe kehastuse aegu ta oli müüritud seina sisse… – sealt tuleneb paaniline hirm suletud ruumide ees… – see on vaimsuse mälestus, mis kandub kehalike mälestustesse..

Möödunud kehastuste meendused on tallel teie igas keha rakus, ega kao sealt seni, kuni see ei saa ümber mõtestatud, vastavuses kosmilistele seadustele…

 

Pakume ühte praktikat, mis ehk aitab vabaneda eraldatuse paanikast…, mis muidu võib edaspidi viia raskemate tagajärgedeni…

Ta peab teadvustama, et seinu ei ole…, et piiranguid ei ole olemas…

Tema võimuses on ületada mistahes piiranguid…, takistusi ja suletusi… sealhulgas ka seinu…

Õppigu nägema läbi takistuste ja seinte…

Tegelikult see ei ole kuigi raske, kui teile näib…

Üksnes uskumine, et te ei ole suuteline selleks, on segamas teid…

Las püüab, sõites bussis, või muus transpordis, millel on aknad, kujutleda, et sõiduk on täienisti klaasist, ehk läbipaistev…

Las püüab jälgida aknatagust pilti…, läbipaistva seina taga…

Akendega sõidukis on seda kerge teha…

Te annate vähe voli oma fantaasiale ja alateadvusele…, neil on võimsad hoovad loomise õppimiseks…

Võib minna veelgi kaugemale, kus olukorra huumor võiks aidata kaasa…, kujutlegu nähtule naljakaid asju juurde…

Oleks hea utreerida olukorda…, ega ole tarvis suhtuda kõigesse liigse tõsidusega…

Huumor teil ei ole asjatult…

Olete ainsad olevused planeedil, kellel on huumori soont…

Mõelge sellele, milleks on see teil…?

Minimaalne huumor on juba pinge langetaja…, on kui kaitseklapp, kust saab välja lasta liigse surve…

Samas… suletud ruumides soovitaks tähelepanu suunata huumorile…, kas naljakale anektoodile või juhtumile…

Ideaalis oleks paanika aegu hakata naerda millegi üle…, kasvõi enda paanika üle…

Selliselt võib pinge langeda…, siis saab enda peale vaadata teisiti…, kui kõrvalt…

 

Seega… – õppimisel vaadata läbi seinte on mitmeid etappe…

Esmalt tuleks seda proovida poolsuletud ruumis…, siin tuleks usaldada kujutelmat ja olukorda…

See oleks heaks visualiseerimise ja loomise praktikaks…

Siin tarvis kindlalt ja selgelt kujutleda, mis on seinte taga…, sellega saaks pikendada oma reaalsuse ulatust… – luua ise oma reaalsust…

See on praktiline osa… – tunnetada, et piire ei ole olemas…

Kuid on olemas üks aga…, üks oht

Kõik ei oska elada klaasseinte taga… – see on psüühiliselt küllaltki raske…

Seetõttu on tarvis õppida juhtima protsesse… – ehk… lülitada seinte nägemine sisse…, lülitada välja…

Vastuvõtu ja mõistmise tasemel tarvis mõista, et piirid on siiski suht tinglikud…

 

On veel üks praktika…, avardamise praktika… – mis võiks samuti aidata…

Kui hakkab tunnetama suletud ruumi paanikat, siis, kui on see võimalik, hakaku end avardama…, oma piire…, avardades oma kehade piire…, oma peenkehade piire…

Füüsilise keha piire ei suuda avardada…, peale selle, see võib viia füüsilise keha suurenemisele… – mõttel on väge…

Las kujutleb oma peente kehade piiride avardumisi…, kuidas need on väljumas läbi seinte…, puutumas kokku välise avarusega…

Kui jätkab neid praktikaid, siis… varem või hiljem, ta tajub ühinemist kogu ilmaga…, ta teadvustab peene vastuvõtu tasemel, et piire ei ole olemas…, nagu ei ole neid ookeanides, kuigi neis on olemas hoovused…

Kõik on tinglik…

Alguseks neid praktikaid oleks hea teha kinnisilmi, et saaks paremini tunnetada seda kõigi oma tundeorganitega…

 

Paluks abi side taastamises minu Jumaliku Minaga…

Ma olen regulaarselt kutsumas oma Jumalikku Mina Ma Olen Juuresolekut vastama mulle… – ma ei ole kunagi kindel, kas on ta tulnud sidele…

Kas on mulle mingeid soovitusi…, kuidas saaks end täiusklikumalt realiseerida selles kehastuses…

Igal hommikul teen hingamispraktikaid ja suunan südamesse Jumalikku Energiat…, sealt suunan maasse, taimede, loomade, mineraalide ja inimeste valdustele…

Ma tunnetan, et minu roll on teenimises…, kuid ei ole kindel, kas teen kõike õieti…

Sa ei ole kunagi kaotanud sidet oma Jumaliku Minaga… sul jääb puudu üksnes sinu usust…

Sinu Kõrgemaks Aspektiks oled sa ise…, ja see on sinus endas… – see ei ole tühjad sõnad…

Sinu seesmine hääl, mida kuuled, nagu kõik teised, ongi sinu side sinu Kõrgema Minaga…

Sul on tarvis vaid harjutada…, igapäevaselt pöörduda oma seesmise hääle poole…, oma süütunde poole… ja kuula sealt vastust…

Sa ilmselt oled ootamas, et kontakt peaks olema sinu jaoks mingiks ülenduslikuseks… et selle saavutamiseks tarvis viia läbi mingit riitust…

Kas endaga suhtlemiseks on tarvis mingit riitust…?

Mis oleks lihtsam, kui suhtlus endaga…?

Seetõttu võta kõike reaalsusena, mis on alati ja sõltumatu sinu kahtlustest ja uskudes…

Selline side on alati ja kõikjal…

Kas on kohta või olukorda, kui sa ei kuuleks oma seesmist häält…?

See on üksnes siis, kui oled stressis…, kui oled hirmul ja pinges…

Ka neil juhtudel on olemas võimalus taastada side…

Üksnes hakka rääkima endaga…, nagu oled rääkimas mistahes vestluskaaslasega…

Vastused tulevad mõtte näol, milliseid võta kui enda omi…

Need ongi sinu omad…

Kuid tarvis õppida eristama oma mõtteid Kõrgema Aspekti mõtetest, mis tulenevad temalt…

Piltlikult rääkides… – te mõtlete korraga…, ühtmoodi… – ühel lainel…

Varem või hiljem, õpid tundma oma isiksuse ja oma terviku mõtte liikumist…, mis on sinu  Kõrgema Aspekti mõtte liikumine…

Kriteerium neis on lihtne… – armastus ja tasakaal…

Kui hakkad endast välja minema… – siis see tähendab, et sinus on valitsemas isiksuse mõtted ja vastuvõtud…

Kui hakkad väljuma armastuse seisundist… – siis tähendab, et sinus on valitsemas isiksuse mõtted ja vastuvõtud…

Kõrgem Aspekt on puhas Jumala osa, milles on armastus ja rahu…

 

Tahaks saada ühendust oma vaimse õpetajaga…

Maises plaanis olen suhtlemas maiste kuraatoritega… – kuid ma ei ole kindel, kas need on mu õiged õpetajad…?

Peaksite mõistma, et mistahes inimesega te ka ei suhtleks…, need kõik on teie õpetajateks…

Teie õpetaja ilmub teie juurde paljudes paledes…, kuna samas ta on ka paljumõõtmeline…

Õppige igas inimeses nägema oma õpetajat… otseselt…, just tema kaudu saate teatuid õppetunde… otseselt…

Oleme kõik kvantiliselt seotud…, kõik oleme otseses mõttes ühesena…

Seega…, õpetaja, kes on paljumõõtmeline olemus, ilmutub oma teadvusega igas vastutulevas inimeses…

Kui olete kohanud inimest, kes on vägagi kohane teile, kui õpetajana, kes vaimselt on puhas… – järelikult… olete jõudnud tasandini…, kus, olles läbinud paljukordselt Pimeduse viiruste katsumusi, võite juba otse ja keskendunult suhelda oma õpetajaga…

Teil on olemas ütelus, et… õpetaja tuleb siis, kui õpilane on selleks valmis…, ja see räägib just sellest…

See juhtub üksnes siis, kui õpite nägema igas ühes tükikesi oma õpetajast…

Seetõttu ei ole vajadust hajutada oma kogemise võimalusi mööda erinevaid inimesi, ega neilgi ei ole vajadust ilmutuda teie juurde erinevate inimeste näol…

Oma õpetajaga võib astuda otse ühendusse… – te olete selleks valmis…

Mis puutub inimestesse, keda sa tundsid ära…, need on kõrgema taseme Olemused…

Need on seitsmenda taseme Kõrgem Mina, tihkuse 11 taseme tähe tsivilisatsioonist… – neil kõigil on omad probleemid vastuvõtuga…

 

See, et olete saanud kokku, on loomulik protsess…, nemad on sulle õpetajaks…, kuid ka ise oled neile teatud ulatuses õpetajaks…

Teie ülesandeks on sulandumine…, ehk… Vaimse Ühesuse tajumine ja kõikide piiride kaotamine…, enda võtmine mitte isiksusena, vaid ühese Jumaliku Olemusena…, ühese Vaimuna, kes on kehastunud teie kõigina…

Siit tuleneb Püha Kolmainsus, kus iga inimene peab moodustama koos teistega Püha Kolmainsust… – ja see on otseselt…, ning käija läbi kõik kolm rolli…, lõpuni… – Isa, Poja ja Püha Vaimu oma…

 

Et astuda kontakti kehastumata õpetajaga peenel plaanil, anname lihtsa praktika…

Kujutle endale vestluskaaslast, kes on nähtamatu, ning tunneta teda enda kõrval…

Kujutle tema energiat, tema erisusi, tema soojust, tema sära…, ja nii edasi…

Kujutle teda üksikasjalikult…

See oleks side taastamise praktikaks…, ehk… energiate kokkuhäälestus…

Ole kindel, et tema on alaliselt sinu kõrval ja tunneta seda…

Vestle temaga mõtteis…, pöördu nõuande järel, kui reaalse inimese poole, keda sa ei näe…

Ehk… kui vestleks temaga telefoni teel…

Sellised lihtsad praktikad võimaldavad uskuda kui võimalikku sidesse, et taastada side…

 

Olen teist korda abielus…, juba 4 aastat…

Ei ole seni saanud kinnitust, et partneri valik oleks mul õige…

Vaimses plaanis oleme erinevad…, ta on mateerialik ja sageli käitub psühhopaatiliselt…

2 aastat arendame koos äri… – püüan kõike siluda, häälestada paremusele…

Kuid sageli käivad mõtted – minna lahku…

Tahaks teada, kas on see minu partner…, kui siis… milles on meie koosolemise õppetund…?

Meil tuleb sageli vastata sellistele küsimustele…, me ei väsi neile vastamast…

Mõistke vaid ühte… – see on õppetund

Kui õppetund on raske…, siis ei maksa põgeneda selle eest… on mõtetu…

Iga inimene, eriti lähedane, ei ole selleks, et oleks kerge elada…, olla õnnelik…

Õnn on siiski teie enda teha… – seda otseses mõttes…

Kõik on üksnes armastuse õppetunnid…

Igas olukorras olete läbimas armastuse õppetunde…

Kui ei suutnud seda läbida ühe partneriga…, siis, varem või hiljem, avaneb sama võimalus, teise partneriga, mis ehk on veelgi raskem… õppetund tuleb ära õppida…

Seega… võta partnerit kui armastuse õppetundi…

Kui suutsid ilmutada tema suhtes armastust… on hea…, kui ei… – siis keegi ei halvusta…

See raske õppetund on lahus Isast… – ja sinul tuleb see läbi teha…

 

Tahaks ütelda, et ei ole tarvis end piinata mingite üllade ideede pärast…

Ehkki… on tarvis õppida…

Sa ehk võiks paluda õpetajaid anda õppetunde leebemalt…

Teie suhted on seotud teatud karmaliste olukordadega…, seetõttu me andsime vastust üksnes üldistes plaanides…

Tee otsus, kuidas läbida õppetund… – kas praegu, või hiljem…, kas intensiivselt, või leebelt… – just selliselt see ka avaneb…

Keegi ei taha teid piinata, ega panna kannatama…

Kuid meie ootame, et te õpiks armastama tingimusteta… – nii teeb Looja ise…

Kõik oleme õppimas seda, ega häbene sellest rääkida…

Üksnes ole armastuses…, alaliselt ja igahetkeliselt…

Võta oma partnerit kui suurt õpetajat… – temas on osa sinu juhendajast, kes püüab sinuga suhelda…

Kui oled suhtlemas oma mehega, siis kujuta, et see on sinu õpetaja, kes on suhtlemas sinuga…

Ehk nii muutuvad teie omavahelised suhted…

Tema on tihkuse neljanda taseme olemus…, seega… sina oled oma arengus temast kõrgemal…

Kuid see ei tähenda midagi…

Kuna tema vajab õpetajat, siis sa oledki temale õpetajaks…

Õpetaja peab õpetama armastust…, kas mõistad…?

Mida oled õpetanud temale, kui oma õpilasele…?

 

Pidage alati meeles, et igaüks teist, olles õpetaja, on samas ka õpilane…, mitte üksnes õpilane, vaid ka õpetaja… – kusjuures… ühe ja sama inimese puhul…

Olles õpilane, saate teha endale mööndusi…, kuid, olles õpetaja, peaksite olema laitmatu oma töös…

 

Mis puutub sinu hingamise praktikatesse… – siis oled õigel teel…

Hingamine on elamine…, otseses mõttes…

Hingamise abil saad reguleerida energia voogusid…, toonida neid ja suunata…, veel mõndagi muud…

Hingamispraktikaid soovitaks mitte üksnes südamele, vaid kõikide organite jaoks…, kõikvõimalikes toonides……

See aitab puhastada sinu vastuvõttu ja annab sellele enneolematu värvide toonide paleti…

Kui võtad läbi kogu hingamise paleti, siis hakkad tunnetama uusi värvitoone, kõrgemate plaanide peenematel plaanidel…

 

Mehe eelmisest abielust pojaga on rasked suhted…

Võtan teda kui tingimusteta armastuse õppetundi…, olen selleks kasutanud erinevaid praktikaid… – kuid miski ei tööta…

Isegi mõtlemisel temale olen kaotamas energiat…

Ehk on see mingi karmaline probleem…?

Õpi teisiti tõlgendama…

Kui keegi käitub teiega, teie vaatevinklist, vääriti… – järelikult… kunagi ise käitusite selliselt… – nüüd siis see on tulnud õppetunnina läbi teiste teile endile tagasi…

Kui olete läbi enda edastamas üksnes vastuvõttu ja armastust…, siis teieni jõuab üksnes vastuvõtt ja armastus…

Sellisel viisil, varem või hiljem, sõlmite lahti oma karmalised sõlmed, muutes need säravaks ilmaloovuse vaibaks…, kus energia on voolamas sujuvalt ja vabalt, põimudes teiste värvidega…, segunemata ja seiskumata…

Kõik on üksnes tingimusteta armastuse õppetunnid… – sinu oma samuti…

Õppetunni keerulisus ütleb, et oled seda korduvalt jätnud lõpuni läbimata… – sellega oled korjanud muid seondusi…

Näiteks… esimese armastuse õppetunni lükkasid kõrvale…, kuid… teise, uue õppetunni sees, on ka esimese suutmatus toimimas…, mida tuleb samuti lahendada…

Mida enam lahendamata õppetunde, seda keerulisemaks läheb uutes õppetundides…

Mehe pojaga sul on palju karmalisi seondusi…, kus ühes eelmistes ehk oled võtnud temalt elu… – milletõttu temal ehk on raske sind võtta vastu… – temas on möödaniku valu…

Ka tema on läbimas oma õppetunde…, seega… suhtu temasse, kui oma pojasse…

Kõik on üksnes märgid teie teekonnal, milliseid tuleks vastu võtta…

Kui on tegemist mehega, siis tuleb võtta teda isana, ideaalses variandis…

Kui on tegemist pojaga, siis tuleb suhtuda temasse kui ema…, kui oma armsasse lapsesse…

Kõik on otsene…, ei mingit hirmutamist… – kõik rollid on otsesed ja selged…

Üksnes õpi armastama teda kui oma last, andesta temale kui ema…, ole temale emaks kõigis ilmingutes…

 

Alustasime mehega äri…, 2 aastat tagasi… – on raskusi, kuid saame hakkama…, nagu oli kavandatud…

On õnnestunud luua hea kollektiiv loovatest inimestest, kes on edukalt suhtlemas klientidega…

On loovuslik protsess…, see hingestab mind väga…

Kuid sagedased ebaõnned näitavad, et midagi on viltu…

Kas oleks mingeid soovitusi, kuidas seada äri paremaks, et oleks kasu endale, kui ka ilmaloovusele…?

See on loomulik protsess…, uued energiad ei saagi kergelt tungida vanadesse…

Need on uued…, seega… need on veel käimata teed…

 

Kui on arenemas tuntud äri, siis ta kulgeb mööda käidud teed, kus on välja kujunenud egregorlikud liikumise struktuurid…, töötamas energiate kogumise ja jaotuse süsteemid…

Teie vaimsuse egregorid on alles kujunemas ja arenemas…

Oleneb teist, millisteks need kujunevad ja millisteks saavad…

 

Seega… võta seda kui keerulist tööd…, ehk… keerulist missiooni…

Kuid peamine… – oluline on usk oma töösse ja rõõm teekonnast… – ilma selleta energiad seiskuvad…

Usk annab kavatsusele väge…, rõõm annab energiat kavatsusele… – ilma selleta kõik liigub läbi raskuste…

Astuge vaimsustumise teed ja Kõige ühese struktuurina…

On olemas teatud mateeria ühene struktuur, tema kõigis ilmingutes… selleks tarvis leida võti, mis avaks kõik uksed selles…

Ülesanne on raske…, kuid ületatav…

Ideaalis on võimalus juhtida aine kõiki omadusi, mida alkeemikud nimetasid raua muutmiseks kullaks

Selliselt on võimalik luua kõike…

On olemas Kõige esmakivikesed, millistest saab kokku panna unikaalseid kombinatsioone…

Unikaalsed kombinatsioonid võimaldavad luua kõikvõimalikke aineid…, nii tihke, kui ka peene energia mateerias…

 

Sidet Kõigega olete nägemas õieti…

Protsessid käivad läbi raskuse seetõttu, et muutes ühte, kvantiliselt olete muutmas kõike…

Muuta kõike…, kujundada ümber kõike… – ei ole kerge protsess…

Seega… lahendage ülesandeid aegamööda…, kuid kindlalt…

Ülesandeks on… lasta jumalik energia kõigest läbi…, kergusega ja vabalt…

Inimene sageli püüab juhtida jumalikku energiat

Selline omadus ja oskus, varem või hiljem, jõuab temani…

Kuid seni tarvis esmalt kõrvaldada seiskunuid jumalikke energiaid enda sees…, ja kõiges, mis on ümbritsemas teid…

Kui Jumala energia on voolamas sujuvalt ja rahulikult, kohtamata takistusi, seiskumata… – siis võlulisel viisil saab sellega luua mistahes maagiat…, ja mistahes suunas…

Seetõttu teil tuleb esmalt lüüa läbi Ilma mõtteseiskumistest…

Lüüa läbi jäigastunud paradigmadest…

Olge valmis selleks…

Teie programm – on luua elav polümeer, pandlikku ja kuulekat teie kavatsustele…

See on teile jõukohane…

Kuid, kui vaadelda seda ajajoonte ulatuses, siis see ei ole ühe, ega kümnete aastate töö…

Kvantilises maagilises ilmas on võimalik kõik…

Kui teie idee saab vastu võetud teatud hulga inimeste poolt…, siis kõik hakkab liikuma ahelreaktsioonis…

Edu teile teie teekonnal…, kindlat usku ja rõõmu loovuse töös…

 

Alkohol…

Euroopas kuiv vein on sügavalt imbunud toitumise kultuuri…

Kuid mind on häirimas poja küsimus…, tunnen süüd, et olen kaasanud teda sellesse kultuuri…

Ta on õppimas kaugel maal kõrgkoolis…, kuid, käies külas, pidulauata ei saa läbi…

Viimasel ajal püüan piirata selliseid ettevõtmisi…

Tahaks teada…, kas on ohtu temale alkoholist…, kuidas vähendada tema veini joomist…?

Alkohol on tumedad energiad…, oleme varemgi rääkinud sellest, et madalamate tasemete olemused toituvad alkohoolsest energiast…

Toitumise kultuur on pääsenud erinevatesse riikides selleks, et ohjata nende arengut…

Kuid igal asjal ja igal ilmingul on olemas häid külgi, kui ka halbu…

Alkohol võimaldab vähendada pingeid…, vähendada piiranguid ja nõrgestada mõistuse kontrolli…

Nende omaduste tõttu ta leidis pääsu planeedile…

Ärge arvake, et kõik käib ilma kontrollita ja ilma põhjendusteta…

Teie mõistuse kontroll on sedavõrd range, et seda tuleb mõneti mõningate vahenditega nõrgestada…

Kuid mõistuse väljalülimisel ilmnevad teie madalamad instinktid, mis on samuti kontrollimatud… – seega… teis käivituvad destruktiivsed programmid…, millega võimenduvad teie karmalised seondused, mis vajavad lisa õppetunde…

Seega… – kui rüübata lonks veini, mis vähendab pingeid, selles ei ole midagi halba…

Ei ole tarvis tegeleda pingega ja jäiga kontrolliga…

Teatud vaimse arengu etapil, kus inimene on õppinud vähendama enda pingeid…, olla tasakaalus ja kontrollida oma mõistust… – temale ei ole tarvis alkoholi…

Enamgi veel…, ta hakkab vastu võtma selliseid peeneid ja kõrgeid tasemeid, millised ei ole ühildatavad vastuvõttudega alkoholi seisundis…

Seda saaks ehk võrrelda kraani vee maitset ja mudase vee maitsega…

Mida puhtam ja kõrgem on teie vastuvõtt, seda vähem on vajadust alkohoolse energia järel…, või muude psühhodeelsete ainete järel…

Joovastusel on veel teinegi võimalus, millega teil ei ole olnud kokkupuuteid…

Peente plaanide jõud saavad samuti joovastada…

Kõrgemate plaanide energiad saavad samuti joovastada…

 

Seega… kõige lihtsam tee on – enda kompleksne puhastamine…, oma mõistuse ja oma vastuvõtu puhastamine…

Sellisel juhul ei ükski alkohol ei saa teid joovastada…

Teiseks… teil kaob vajadus tema järel, kuna teie teadvus on pingevaba, ega vaja stiimuleid või tugesid…

 

Mis puutub sinu pojasse… – siis temagi on läbimas oma õppetunde…

Maa, kus on õppimas sinu poeg, on esindamas kõikelubavust, mida on kerge segi ajada vabadusega…

Tõeline vabadus ei ole siis, kui teen seda, mida tahan…, vaid siis, kui teen seda, mida ise valin

Selline valik peaks olema mitte üksnes enda hüveks, vaid esmalt kõigi teiste hüveks…

Kas see, mida valin, on kogu inimkonna hüveks… – igas valikus…, igas hetkes…?

See on raske-aeglane teekond…

Su poeg peab läbima sellise õppetunni… – õige ja tõelise valiku õppetunni…

Sina, kui tõeline ema, pead olema temale selles abiks ja toeks…

Esmalt pead võtma teda sellisena, kui ta on… ja mõistma, et ta on läbimas oma õppetundi…

See ei tähenda, et pead tervitama alkoholi, või muid meelte rahustusi…

See ei tähenda, et pead tundma selle suhtes negatiivseid tundeid…, raskendades sellega veelgi enam…

See tähendab… – näha jumalikku ilmingut kõiges, mis on jumaliku armastuse õppetundideks…, nii temal, kui sul endal…

Mis puutub alkoholisse…, siis on mitmeid liikumise tõenäosusi…

Ühed, millele kaasneb alkohol.., kuid teised… on ilma alkoholita…

Valik on tema päralt…

Sulle vaid soovitus… – usu parimasse…, usu, et jumalik armastus sinu pojas valgub kogu olevale…, sellised on pühendunud armastuse omadused…

Usu, et sinu armastus tema vastu aitab teda selles…

Kuid hoidu arvustusest selles asjas… – mõtted on loomas…

Sinu arvustuse mõtted tema valikust alkoholi poole, määravad võimalust sellise suuna valikus…

Kõrvalda see oma peast ja ole kindel poja edus…

Kõik teostub vastavuses suurejooneliste jumalike plaanidega…

 

Mõned aastad tagasi ilmnesid valud õla liigestes… – kas saab nõu, kuidas seda ravida…?

Muidugi…

Valu on seiskunud energia tulemus…

Liigesed räägivad sinu paindumatusest…, liikumatusest füüsilise aktiivsuse vaatevinklist…, peente plaanide energiate läbimatusest…

Kui on jalgadel…, siis… oled liikumas vääras suunas…

Kui kätel…, siis oled vääriti tegutsemas…

Ja nii edasi…, kõik on omavahelises seonduses… – ja otsesõnu…

Seega… jälgi… – kuhu oled liikumas ja mida oled tegemas…

Teadvusta seda…, ilma mööndusteta…

Te sageli teete kõike automaatselt…, teadvustamata…, analüüsimata ja mõtlemata… – harjumuspäraselt…

Kui oled jalutamas pargis… – kas osaled selles protsessi…?

Pigem liigud automaatselt ja mõtled millestki muust…

Seega, astumise energia on sinus seiskumas, ega liigu üle keha…

Kui oled tegelemas millegiga, mis ei vaja tähelepanu… – ehk pesed nõusid… – kas oled selle juures…, ka siin on sinu energia seiskumas, ega liigu mööda keha…

 

Kõik sellised energiad ladestuvad sooladena, mis tekitavad valusid…

Seega esmane, mida tarvis teha… õppida teadvustama mistahes protsessi…

Kui ei ole teadvustunud isegi käimise aegu…, millist teadvustust saab oodata teie loovuslikes töödes…?

 

Alustage valude läbivõtmisega liigestes ja muudes kohtades, kus on valud…

Alustage meditatiivsetes olekutes visualiseerima energiate voogusid…, kuidas need on läbimas kõiki seiskunud energiaid ja lahustamas neid… – tungimas neist läbi…

Olge valmis ootamatuseks… hakkavad eralduma šlakid…, erinevatel viisidel…, isegi füüsilisel kujul…, mis kinnitab protsessi käivitust…

Tuleb emotsionaalseid lahvatusi…, ei maksa ehmuda sellest…

Puhastumise protsess on keeruline… – olete end saastanud pikema aja jooksul…

On kätte jõudnud puhastumise aeg…

Soovitame Chi Kongi praktikaid, milles on kõik metoodikad selleks olemas…

Sinul tuleb pöörata erilist tähelepanu naiselike energiate praktikatele, kuna nais- ja meesenergiate voolamise konfiguratsioonid on erinevad…

 

Tahaks saada nõu noorendamise küsimustes…

Olen hakanud märkama naha lõtvust…, kortsusi… – kuigi tervis on üldiselt korras…

Naha vananemine – see on käivitunud naha rakkude suremise programm…

Teie kolmemõõtmelises ilmas on olemas teatud programmid…

Üks neist on suremise programm, mis käivitub teatud vanuse piiril…

On hulgim praktikaid, mis peataks suremise…

Need on suht lihtsad… – kuid selleks tarvis regulaarset tegevust…

Mis peamine… – tarvis kindlat usku, et see on töötamas…

Teile on kinnitatud, et pikaealisus ja igavene noorus on võimatud… – sellega kinnistati jäigalt teis sellist vastuvõttu ja sellist mõistmist…

 

Kui oled valmis uskuma igavesse noorusesse … siis tarvis teha tööd selles suunas…

Esiteks – tarvis õppida armastama igat oma rakku…, kuna sinu armastuseta ta on kaotanud side oma lättega, sinuga… seetõttu nende energia on jõudmas otsakorrale…, ja on suremas…

Kas oled armastamas igat oma rakku…?

Justkui jah…, kuid sa ei mõtle sellele… – sa pestes nõusid ei keskenduks sellele üldse… – kõik toimub ilma sinu osavõtuta…

Seega… – õpi armastama oma rakkusid

See ei pea olema üksnes sõnad ja mõtted…

Leia iga päev aega suhtlemiseks nendega…, kus saad saata neile, kui oma väikestele lastele, oma armastust ja selle energiat… saad soojendada neid oma säraga…

Sinul on olemas läte… – Absoluut…, kuid nende absoluudiks oled sa ise…, kõige lätteks… – oled Jumal neile…

Tunneta Jumala rolli…, kuid mitte karistava ja korraldava…, vaid Isa-Ema Jumala, kes on armastamas piiritult oma lapsi, oled õrnusega jälgimas nende arengut…

Kas saad lasta neil hävineda…?

Mõista vaid, et nemad on kaotanud side igavese lättega…, sinuga…

Sa isegi ei tunneta pidevat sidet nendega…, ega ka oma Lättega…, seetõttu energiate vood nõrgenevad…, kuni kord saabub neile täielik surm…

Surm on kõigest lahti ühendumine Kõige Igavasest Lättest… – siit ka ilma jäämine igavesest elust ja igavesest noorusest…

 

Esmalt võtad seda amorfselt, üksikasjadeta…

Ajapikku hakkad eristama maksa rakkusid neerude omadest… energeetiliselt eristad neid…, nende omaduste, kui ka nende energiate väärtuste järgi…

Ideaalis peaksid looma side iga rakuga… eraldi…, ja samas… mitte laguneda rakkudeks… – tunnetada neid tervikorganismina…

Kui oled selleks valmis…, siis kogu keha organite, nende rakkude ja elu protsesside juhtimine läheb üle sinu kätesse…, ehk pääsevad blokeeringutest lahti su enda aju osad, millistes programmid on töötamas automaatselt, et hoida üleval füüsilise ja kõigi peenkehade tööd…

 

Mis puutub nahka…, siis ka see on väljendamas kõiki protsesse, millised on toimumas organismis…

Naha seisundi järgi saab määrata kogu süsteemi tegevust…

Kui on olemas probleemseid nahapiirkondi, siis on võimalik mõista, kus on probleeme energia voogudega…

Kuid on oluline mõista… – kuigi hakkad igapäevaselt praktiseerima…, kuid ei loo sidet oma rakkudega… – siis see on mõtetu tegevus…

See oleks kui pesta end puhtaks, et ronida tagasi porri…, et uuesti pesta…

Tarvis unustada pori…, siis ei ole tarvis pesta end nii sageli…

Ehk võid alustada nendega vestlust…, sealhulgas… ka naha rakkudega…, kuna nemadki on kurvad…

Kõik on siiski tervik…, ka sinu keha on üks tervik…

 

Olen tänulik kõige eest, millega aitasid mõista iseend…

Tänan ka sind Elena ja kõrgemaid jumalikke jõude vastuste ja juhenduste eest…

Ka meie täname sind sinu püüdluse eest Valguse poole…, tõe ja siiruse poole sinu enda mõistmistes…

Ole kindel oma teekonnale…, sinu Teedjuhtiv Täht on viimas sind edasi…

Me täname ka vahendajat võimaluse eest suhelda sinuga…

Oleme alati teiega, armastavalt, läbi Looja Valguse…

SElena

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise… 

 

Tervitan sind, Lutsifär

Tervitan sindki, tõe otsija…, ammu pole sinuga suhelnud…

 

Kas sinu jaoks on olemas aeg…?

Ei ole, aga ma olen sinu ajaarvamises…

Mul on olemas kõik, mis on olemas teil…

Mul on rõõm sinu ilmumise üle…

Millest räägime täna…?

 

Mõtlemisest… kuidas toimub mõtlemise protsess inimesel…?

See on keeruline protsess…

Mõistus on teatud programm, mis avab sinu potentsiaale…

Sa oled teadlik potentsiaalidest, millised on sinusse kätketud…

Mõistus – on potentsiaalide valiku programm…

Igal korral, kui oled mõtlemas, aktiveerid seda programmi…, ja ta hakkab tööle…

Temale on tarvis materjali töötluseks…, ta saab analüüsida ja anda välja analüüsi tulemusi…

Kui sa juhid seda programmi, ehk valid menüüst punkte, siis analüüs kulgeb sulle vajalikus suunas…

Kui mitte…, siis su mõistus valib juhuslikul viisil lähemaid andmeid ja hakkab töötlema neid…

Ta töötleb neid, et määrata teekond kätketud potentsiaalide realiseerimiseks…

Siin algab mõtisklus detailide üle…, loote plaani mentaalsete kujundite näol võimalike ohtude suhtes…

Mõistusele ei ole oluline, millist teed valite… – ta pakub teile ühe ja sama potentsiaali realiseerimiseks hulgim erinevaid variante… – kõige õudsamast, kuni kõige edukamani…

Küsimus on siin järgmises… – millist pakutud varianti te usute…

 

Pea kinni…, ma ei mõista… – too näite…

Kui sa praegu mõtled oma tööle… – mõistus haarab sellest teemast kinni…, hakkab läbi võtma variante töö potentsiaalide realiseerimiseks… – see on parim variant…, aga see on halvim…, ehk see on… vahepealne…

Ta hakkab läbi võtma sündmustikulist jada, ning püüab sealt pakkuda valikut…

 

Kas sündmuslik jada on selleks, et mul oleks valik valida…?

Need on olemas potentsiaalidena…, kui plaanidena…, projektidena…, variantidena ja eskiisidena…

Mis neist võiks sulle enam meeldida…?

Mõistus pakub välja su enda tööde eskiise…, neid erinevates variantides…

Neist sa valid ühe, mida hakkad ellu viima…

 

Et prognoosida sündmusi, on tarvis teada inimeste ja süsteemide reageeringuid, kasvõi töö juures…

Kas on see võimalik…?

Sa unustad kvantlikkuse… – kõik eksisteerib üheaegselt…

Igas potentsiaalis on olemas kõik variandid realiseerimiseks…

Kui tekib mõte töösaamise kohta…, siis tegelikkuse potentsiaalis on juba hulgim selle realiseerimise variante… – kas leiad tööd…, või ei leia…

Saad leida head tööd, kuid palk on selles väike…

Saad leida halba tööd, kuid kodu kõrval…, hea kollektiiviga… – ja nii edasi…

Hulgim arengu variante…

Sul tarvis teha valik suures valikute hulgas…, ehk… vajutada nupule menüü

Valitud variant hakkab realiseeruma…, selle teostus kulgeb vastavuses sinu usule…

Kui sa usud, et see variant realiseerub…, siis hakkab selle töötlus…, hakkab välja joonistuma…

Kui leiadki head tööd, kus makstakse hästi… – ka see on läbivõetav erinevates variantides…

Ehk selline töö on kaugel kodust…, ülemus on halb, või hea…, töö kas võimaldab perspektiive, või mitte…

Igal korral oled oma usuga vajutamas nupule menüü…, ning arendad seda potentsiaali edasi…

 

Olgu…, sain aru…

Seega…, kui inimene on passiivne ja on hirmude võimu all, siis ta haarab kinni halvimatest variantidest…, millised hakkavad töösse ja joonistuvad välja…

Sellest peale ta on menüü alamharul…, ta saab minna üksnes selles suunas…

Ei, ta võib naaseda tagasi…, nagu teete oma programmidega…

Sageli seda ei tehta, kuna hirmud ja usu puudumine segavad otsuse tegemisel…, siis ei suudeta leida tõelist, vajalikku varianti…

 

Oleme rääkinud, et peale stsenaariumi valikut hakkab midagi välja joonistuma…

Kas on keegi, kes on neid välja joonistamas…?

Kes seda teeb…, kes on selles projektis disaineriks…?

Või me ise joonistame välja oma kujutelmaga…?

Nii üks, kui teine…

On olemas loomise programmid, ehk… elu disaini programmid

Sa sisened sellisesse programmi, milles on hulgim atribuute, mis aitavad uustulnukatel saada seda selgeks…

Õppides programmi, tegutsed esmalt huupi…, torkimise meetodil

Oluline osa teie töös programmidega on see, et omandades kergema osa sellest, te edasi ei lähe… – teete tööd üksnes õpitu piirides…

Kuid programm on unikaalne ja hulgima variantidega, mis annaks teile võimaluse töötada välja mistahes oma elu disaini…

 

Kuid on olemas mõningad karmalised ülesanded…

Kas sellised programmid on seotud ka nendega…?

Või on mul täielik vabadus valida sündmusi oma programmi piirides…?

Meile on räägitud, et meie õppetundide läbimiseks on valmis vastavad mängud…, ning… me üksnes läbime neid…

See on õiglane nende suhtes, kes on arenemas teadvustamatult…, kes ei ole veel valmis iseseisvalt käivitama endas elu disaini programmi…

Nemad saavad valmisprogrammi, mis on ettevalmistatud inimese enda vaimsuse ja kõrgemate juhendajate koostöös…

Kui hästi sa ka ei joonistaks disain-projekte…, sa siiski ütled ruumi kujundajale, millist tapeeti tahaks, millises stiilis mööblit…, ja palju muud…

Su vaimsus määrab kogemise läbimise teekonda…, energeetilisi parameetreid, milliseid temal on tarvis saavutada…

Näiteks kõrgushüppe sportlane paneb endale eesmärgi – hüpata 2,5 meetrit…

Selleks töötab välja vastava programmi, milles on ettenähtud… polügon…, latt ja matt selle all…, samuti ka tulemuslikkus… – õnnestus, ei õnnestunud…, õnnestus, kuid vigastas jalga…, ja nii edasi…

See kõik on mitte üksnes hüppe tingimuste loomiseks…, vaid selleks, et ei tunneks hirmu enne hüpet…, usuks endasse…

Selleks töötatakse välja kõikvõimalike variante sündmuse lõpptulemusteks…

Kuid tegelikult… kas sportlane võtab seda kõrgust…, kas vigastades end, või mitte…

Kuid… millist tõenäolist haru ta valib… – täienisti oleneb temast endast…

 

Olgu…, on arusaadav… – kuid kuidas on nendega, kes loobuvad stsenaariumi valikust…, usaldavad üksnes oma vaimsust…?

Kes on temas valimas…?

Sellisel juhul ta järgib vaimsuse valikut…, võttes täienisti vastu elu sündmuste arengu stsenaariumit, mida oli valinud tema vaimsus enne kehastumist…

See on tunnistamise ja vastuvõtu teekond…

 

Aga kui ta on astumas risti-vastu oma vaimsusele… on see halb…?

Vaimsus peaks alati nägema üksnes parimat teekonda… 

Vaimsus näeb palju teekondi…, kuid valib vaid ühte neist…

Vaimsus on valimas üht varianti, enda omaduse ja vastupidavuse arendamiseks…

Või immuniteedi väljatöötamiseks mingi viiruse vastu… – mis on vaid järjekordseks trenažööriks temale…

Edaspidiste kehastuste aegu on samuti valik, kas kalduda kõrvale, või jatkata sama teed…

Mõneti sellised valikud annavad ootamatuid tulemusi…, ka Ilmaloovusele tervikult…

 

Seega… valik isiksuse tasemel siiski on olemas…?

On…, kuid mitte absoluutne…

Valik on – kas järgida elu programmi, mida on valinud vaimsus…, või mitte…

 

Kui järgida, siis on arusaadav…

Kui mitte… – mis toimub sellisel juhul…?

Kuidas sellisel juhul reastuvad sündmused…?

Eriti siis, kui isiksus on valinud teise tee, kui oli valinud tema vaimsus…?

Seda juhtub harva… ja see on raske realiseerumise teekond…

Sellisel juhul vaimsus võtab läbi sündmuste võimalikku jada…, ning teeb järelduse, kuivõrd isiksuse poolt valitud tee aitab temal areneda…

Kui selline tõenäosus on näha, siis võivad avaneda uued disain-projektid…

Kui inimene teatud arengu tasemel avab endas tiheda side oma vaimsusega, siis algab projekti läbi võtmises koostöö… ühine isiksuse elu sündmustiku kujundamine…

 

Te sageli pärite, kas teie tasemel on valikuid…?

On ka selliseid, kes on kindlad, et inimene ise ei ole võimeline tegelikult midagi valima, kas siis  vaimsus, või mõned muud struktuurid, seavad nende eest kõik ritta…?

See ei ole nii…

Jäikasid programme ei ole kuigi palju…

Need käivituvad peamiselt siis, kui inimene püüab pikemat aega hoiduda teatut õppetunnist…, kuigi temal on aeg seda ülesannet läbi teha…

Temale käivitub jäik arengu teekond, et ta saaks läbida sellise õppetunni, millest hoidus pikema aja jooksul…

 

Enamus inimeste hulgast on magamas…, nende mõistus on töötamas kaootilises režiimis…, neil on juhuvõimalus paljude disainprogrammide seas…, ehk… antud kehastuse kohased ülesanded-disainlahendused…

Enamus neist, oma seesmiste hirmude tõttu, valivad huupi mõned programmid…

Mõned alustavadki oma arengu realiseerimisega sellest…

Ehk… – igaks järjekordseks kehastuseks avaneb ülesanne, kui kindel teekond, ehk eesmärk…

Mõistus ei vali paljude teekondade seast…, temale ei ole oluline, kus liikuda…, kas tasandikel, orgudes või mägedes, ehk isegi ujudes…

Te olete ise valimas astumise võimalusi…

Kindlaks jääb vaid suund…, see on määratud kõrgemalt poolt veel enne kehastumist…

Kõik variandid on võrdväärsed…, need ei vastandu teine teisele…

On ka selliseid programme, kus valiku võimalus on minimaalne, kuna oma keeldumistega läbida õppetunde, on valiku limiit ammu ära raisatud…

On olemas valiku variatsioonide täielik vabadus, kus isiksus on loonud tiheda koostöö oma vaimsusega ja on teadlikult loomas oma elu…

Ta pidevalt peab nõu oma vaimsusega, arutades läbi menüü punkti valikut, või teekonna määramist…

Nende kahe variandi vahel on veel lugematu hulk vahepealseid võimalusi…

 

Kes on mõtlemas inimeses…?  

Kuidas võtavad sellest osa mõistus, isiksus ja tema alateadvus…?

Kuidas käib nende koostöö…?

Mõtlemise protsess on üksnes valiku protsess…

Vastata selle küsimusele saab üksnes mõistes, kes on sinus valimas…?

Kui on valimas isiksus… – siis ka mõtlemas on isiksus…

Kui on valimas vaimsus… – siis ka mõtleb vaimsus… läbi sinu enda…

Mõistus on programm, mitte isiksus, kes on kasutamas programmi…, ehk… on tellijale tõlgiks… – vabatahtlik programmi katsealune…

Piltlikult võttes, ta läbib kõiki programmi tasemeid…, peab nõu oma tellijaga… – vaimsusega…

Kui kõik see toimib, siis loovus ja mõtteloovus on kõiges teadlikud ja produktiivsed…

Kui ei ole…, siis on kui side kaotamine tellija ka katsealuse vahel…, siis katsetaja võib isegi hävitada masina, millega ta katsetab…

 

Kas alateadvus on Vaimsus…?

Sellisele küsimusele saab vastata  erineval viisil…

Kui kokkuvõttes… siis jah…

Oled paljumõõtmeline olevus…, seega… oled ilmutamas end paljudel tasemetel…

Kõik tasemed, mälu ja informatsioon sinu päritolust, on kätketud su enda informatiivsetesse struktuuridesse, mida võiks nimetada alateadvuseks…, ehk selleks, mida sa ei mäleta, ega võta vastu…, kuid mis võivad ilmneda sinu unede aegu, või nägemustena…

On olemas vähemalt 12 sinu variatsiooni, mis on läbimas arengut 12 tasemel…

Kõik need variatsioonid on tegemas valikuid oma eluliste programmide ulatuses…

Kogu kogemine käib üheaegselt…, seda võiks pidada sinu alateadvuseks

Kui laskuda veel sügavamale… siis seda võiks pidada isegi sinu ülemteadvuseks… – sideks vaimsusega… – sideks elu projekti tellijaga…

Tellija esitab tellimuse…, kuid inimene, on tellimuse täitja…

 

Millised struktuurid veel võtavad inimeses mõtlemisest osa…?

Mõtlemist on jälgimas vastavad tehnilised teenistused…

Kui teil ilmneb küsimus, millega programm ei suuda hakkama saada, mis juhtub harva, siis loovasse programmi tehakse vastav korrigeering…

Peale selle on olemas Karma Teenistus, mis aitab mõista, kuivõrd koostööaldis on programm karmaliste ülesannete realiseerimises…

Teile reastatakse programmide põiminguid… – kohtumisi teatud inimestega elu jooksul, et saaksite realiseerida oma vajadusi…

 

Sa räägid karma reastamise protsessist…, kuid mina küsin mõtlemise protsessi kohta…

Kasvõi tavalistes mõtlemistes, kus enne und mõtled läbi järgmise päeva vajadusi…?

Kes veel on võtmas osa sellest protsessist…?

Kõik, keda kaasad sellesse protsessi…

 

Seega…?

Kõik, keda sa meenutad oma mõtlemise aegu… – kõik oleneb sinu mõttesuunast…

 

Ma ei mõista…

Kui mõtlemise protsess on üksnes mõistuse programmide kindlate menüüde valiku protsess…, siis… kes veel võiks osa võtta sellest protsessist…?

See, kellega ise pead nõu menüü valikutes…

 

Näiteks…?

Kasvõi Vaimsus…, mõningad tumedad olemused, kes sosistavad sulle vihjeid…, samuti ka hirmud…, või meendused meedias kuuldust…

 

Mis toimub mõtlemise aegu mõttevormidega…?

Kust need tulevad…?

Kus need asuvad…, ja kes neid on juhtimas…? 

Mõttevorm on potentsiaali variant…

Ehk mõtlemise protsessi käigus olemus valis mingit punkti loomise programmi menüüs…, ja programm andis välja eskiisi…

See ongi mõttevorm…

Kui oled valinud mingi eskiisi, sellele lisad detaile…, siis taas on välja pakkuda täiendatuid eskiisi variatsioone…

Kõik eskiisid ei tule kusagilt…, vaid need joonistuvad välja teie enda vastavate programmide vahenditega…, mis edaspidi ladestuvad teie mällu… jäädes sinna tallele..

 

Kõik minu mõtted, mida olen kuna-iganes mõelnud oma elu jooksul, talletuvad minu mällu…?

Muidugi…, miks sa imestad…?

Need on sinu mõtted…, eskiisid…, sinu valikud…

Kas kujutad ette, kuivõrd täis topitud on sinu mälu…, sinu loomise programmid…

Seetõttu saad välja kutsuda mistahes mõttevormi…, mistahes eskiisi…, ja vaadata neid üle korduvalt…

Te teete seda oma meendustega…

Sama toimub ka eelmiste elude vaatamispraktikas, laskudes möödunud eludesse…

 

Kes on juhtimas mõttevorme inimeses…?

Sellele küsimusele oled juba vastuse saanud…

Kõik oleneb sellest, kes on tegemas valikut…

Kui inimene oskab juhtida oma mõistust, ehk valiku programmi…, siis ta on juhtimas mõttevorme ja oma reaalsuse loomist…

Kui inimene ei oska juhtida oma mõistust…, siis mõistus pakub vabas variandis erinevaid variatsioone…, kuid hirm on juhtimas inimese valikut…

Kõik valitud mõttevormid talletuvad mällu…

Kui inimesel on täielik side oma vaimsusega, siis ta saab ühiselt temaga valida ja juhtida oma mõttevorme…

Kui inimene täielikult usaldab oma vaimsuse valikut…, siis vaimsus on juhtimas inimese mõttevorme…

Viimast varianti esineb harva…, kuna vähe on neid, kes loobuks valikutest…

 

Neid, kes loobusid mõtlemast…?

Jah…, õige…

Osa teie seast valib loobumise teekonda…, valikuta teekonda…

Nemad usaldavad täienisti vaimsuse valikut…, anduvad elu voolamisele…, nii, kuidas valib seda vaimsus…

Nemad ei sekku…

Nende isiklik loomise programm peatub…, varem või hiljem… – siis hakkavad tööle muud mehhanismid…

Kehastumiste mängu seab neile vaimsus…, nemad üksnes järgivad valikut…

 

Järelikult… – kõik praktikad, mis on suunatud mõistuse peatamisele, on loobumine valikutest…?

Jah…, teil tarvis seda mõista…

Ei ole olemas ei halbu, ega häid teekondi…

On üksnes teekond, mida kõik olete valimas…

Kui olete teadlikult loobunud mõttevormide teekonnast… – siis see on teie teadlik oma teekonna valik…

 

Ometi meile väidetakse, et see on parim tee…

See on kiirem tee, kuna oled realiseerimas vaimsuse ülesandeid…, seega areng kulgeb justkui kiiremini…

Vaimsus, olles vaba isiksuse hinnangutest ja hirmudest, saab kehastumise kogemise…

Kui minna teist teed, siis esmalt peab tegutsema isiksus… vaimsus on üksnes korrigeerimas…

Selles variandis kogemise saamine on laotatud aja joonele…, on vähema efektiivsusega isegi õppetunni läbimise kiiruses…

Kui oled andnud oma sõrmedele vaba valiku võimaluse…, siis sul on raskusi esemete võtmises laualt esimese korraga…, kuna need hakkavad tööle individuaalses režiimis…

Sul kulub aega, et õpetada neid haarama eset…, et nemad saaks aru, mida on tarvis neil haarata…

 

Mida annab valiku teekond…?

See annab saatuse ootamatuid pöördeid…

See annab uusi vaimsuse arengu tulemusi…

Ehk… – see annab uusi mänge…, mängu uusi variante…, arengu trenažööre, milliseid vaimsus ei oleks saanud endale ise välja mõelda…, või eeldada…

 

Mida siis teha…, millist teed astuda…?

See on igaühe valida…

Iga ühe teekond on kui punkt teekonna lõigul, mis on ühendamas kahte äärmist olekut… – see on teekond valikuga ja teekond valikuta… teekond mõtlemisega ja teekond mõtlemiseta…

 

Nüüd ma mõistan…

On nõrga mõistusega inimesi, kes juba algselt on valinud arengu võimalust, ilma mõistuse kaasamata, ehk… valiku programmita…, võis siis… mõistuse vähesel osavõtul loovusest…, valikut on võimaldatud siin teha vaimsusel… täielikult…

Või… on valitud narri teekond, kus samuti toimub loobumine valikust…

Teie narride seas on erinevaid teekondade variatsioone…

 

Kas inimeses on olemas teadvuse koondumise punkt…, kus ta asub…, kuidas ta töötab…?

Kas teadvuse, või mõtte koondumiseks…?

 

Minu arvates need on erinevad…, kuid räägi ühest, kui teisest…

Teadvus on Vaim…, seetõttu teadvuse koondumine toimub teie seesmuses, südame keskmes, teie keha keskmes…

Vaim on tõusmas sellest punktist, laseb voolata valgusel, selle säral…, mis lainetena levib mööda kõiki kehasid ja täidab neid…

Mõtte koondumise punkt on peas…, käbinäärme piirkonnas…, samas on asumas loomise programmid ja side programmid vaimsusega…, millised ei ole teil aktiivses olekus…, ehk… on pidurdatuna…, või uinunud olekus…

 

Carlos Castaneda kirjeldades tolteekide õpetusi…, ta rääkis koondumispunktist, mis asub inimese kookonis, vasaku abaluu piirkonnas, milline on vastutamas ilmade koondamise ja vastuvõtu eest…

Kas see ei ole sama punkt…?

Punkte on teil palju…, kuid see on vastutamas teie vastuvõtu oleku tasakaalu eest…

Selle paarispunkt asub parema abaluu piirkonnas…

Vasaku abaluu punkt vastutab aju parema poolkera vastuvõtu tasakaalu eest…

Samas parema abaluu punkt on vastutamas igapäevase ilma vastuvõtu eest…, ehk… aju vasaku poolkera töö eest…

 

Parem ja vasak aju poolkerad on kui erinevad loomise programmid…?

Just nimelt…

Seni olete töötamas vasaku aju poolkera programmiga…, teie arvates see on ka kõik…

Kuid nüüd olete üle minemas uuele loomise programmile…, parema aju poolkera programmile…

 

Nagu ma saan aru, aju on kui juhtimiskeskus…, loomise programmide koondumine…?

Jah…, sidekeskus sideks väliste struktuuridega…, alates teistest inimestest, kuni teiste tsivilisatsioonideni ja välise kosmoseni…

Samas loomise keskme, mis asub keha keskmes, on side seesmise kosmosega, mis oleks kui silm ja mikroskoop…

Silm on side makroilmaga ja mikroskoop side mikroilmaga…

 

Ma ei saanud päris aru koondumispunkti kohta…, kas ta on vastutamas kehade tasakaalustamise eest…?

See on kõikide kehade kokkuhäälestuse keskme…, neid on sinul hulgim…

Kui sinu tähelepanu koondub teatud punktile, kindlas diapasoonis…, siis sellega hakkavad kokkuhäälestuma ka teised kehad, kuni igapäevase ilma vastuvõtuni…

Sellises olekus on samuti hulgim sinu igapäevase ilma vastuvõtu variatsioone…

Kui sinu tähelepanu on koondunud vasakus koondumispunktis, siis ka sinu kehad häälestuvad ümber selliselt, et võtta vastu teiste reaalsuste ilmasid…

 

Milleks ristumine…, miks vasak vastutab parema eest…, ja vastupidi…, miks ei ole otsest sidet…?

Seda selleks, et hõlmata suuremat energeetilist teekonda…, energiate liikumisi sinu kehas…, et anda kindlust energiatele nende ristumiste juures…

Kujutlege ruutu, mis on läbi joonitud väikesteks ruutudeks…, kus iga joon on vastuvõtu joon…, vastuvõtu niit…

Kui sinu tähelepanu, ehk sinu energia, hakkab liikuma paralleelselt ruudu külgedega…, siis see piirab sinu vastuvõtu spektrit…

Kui ta ületab horisontaalseid jooni, siis kasutab enam vastuvõtu jooni, vastuvõtu niite…

 

Tänan sind…, Valguskandja… – paljud igatsevad jutuajamisi sinuga, paluvad jätkata seda…

Tänan sind sinu otsingute eest…, olen alati valmis suhtlusteks…

SElena

Read Full Post »

Ma tervitan teid…, kallid lugejad…

Keha Meistriga ma tutvusin SElena seminaril…

Seal ma pöördusin Keha Meistri poole küsimusega… – mida ma peaksin sööma, et korvata vitamiinide puudust kehas

Mulle vastas unine hääl… – vitamiinide puudust ei ole olemas…, inimese kehas olevad haigused ei tulene vitamiinide puudusest… – neid kõiki on võimalik saada mistahes toidusest

Mind hämmastas selline vastus…

Ma mõtlesin pea terve nädal, et pöördun uuesti Keha Meistri poole…, ehk saaks täpsemalt teada selle kohta, mida ta mulle ütles (minu jaoks vastus oli kuidagi toores)…

Mul ei olnud isegi ettekujutust, kes võiks olla Keha Meister…

Seda nime ma kuulsin esmakordselt sellel seminaril…

Kui ma täna öösel pöördusin tema poole, siis tunnetasin vägagi tuttavat energiat…

Seda sissejuhatust oli tarvis selleks, et saaksite mõista minu küsimuste loogikat…

 

Ma tervitan sind Keha Meister…, mul on rõõm sinuga tutvuda…

Ka mina tervitan…, ma ootasin sind…

 

Kallis keha Meister…, kes sa oled…

Kas ei tunne mind…, me oleme sinuga koos veetnud ühte huvitavat elu…, seal sa õppisid vaimset väge

Sa õppisid keskenduma, looma seesmist kontrolli…, õppisid kontrollima isegi oma keha, treenides seda iga päev…

Selles elus sa saavutasid taas oma väge…

Kas sind üllatab, et täna saime oma energiatega taas kokku…?

 

Ega küsimus, mis sai sulle esitatud, ei olnud juhuslik…?

Sa küsid küsimust, mille vastust tead ise…

 

Kui esimest korda puutusin sinuga kokku, näisid unine olevat…

Minul ei ole kuigi palju tegemist…, kui paljudel minu kolleegidel…

Inimesed harva pöörduvad minu poole…

Teadmised, mis on minus tallel, muutuvad kättesaadavamaks suuremale hulgale inimestest…

Minu jaoks see on kui ärkamine…

Olete saavutanud maapeal suurt läbimurret… – see on teie kõigi pingutuste tulemus…

Olete koos saavutanud seda, millest olite pikka aega unistanud…

Tänavu, selles elus, saate maitsta oma töö vilju…

Ma õnnitlen sind selle puhul…, minu õpilane…

 

Ma olen hämmelduses, kuuldes neid sõnu…

Kas sind üllatab, et nimetasin sind õpilaseks…?

Liiast sageli sa imestad…, ja liiast sageli oled segadustes…

Sinu mõistus püüab tungida meie avarusse…

 

Sa õpetasid mind vaimu väele…?

Ma olin vaid üks kuraatoritest sinu teel…, seega… ka mina õpetasin sind sellele…

 

Sul vist oli igav jälgida, kuidas ma selles elus hävitasin oma organismi rakkusid…

Ehkki  suitsetamise olen maha jätnud…, kuid paljus veel see jätkub…

Kallis sõber…, meil seisab ees veel palju koostööd…

Ilmas ei ole midagi juhuslikku…

Sinu keha pidi saama selliseks, kus saaksid tuua esile oma teadmisi…, mida oledki meenutamas… – isegi enda näidete näol…

 

Järelikult ma suudan muuta end…, näidates sellega inimestele mingit teed, mida saavad ka nemad läbi käia…?

Mu kallis…, kui vastutus selle eest ei ehmata sind ennast, siis saad anda neile teadmisi, kuidas terveks teha oma suguharu…

On käes aeg, kus sellised teadmised peavad pääsema iga inimese ellu…

On saabumas teadvustumise aeg…

Käes on võluline ärkamise aeg, kus igat ühte raputatakse sedavõrd, et tahes-tahtmata tuleb avada silmad ja näha toimuvat…

 

Kui nemad ise tahavad seda…

Nemad jäävad edasi magama…, neile on valmis teine magamise koht…

Vabavoli reegleid ei hakata rikkuma…

Kui keegi ei ole veel end välja maganud, siis ta saab jätkata seda mujal…

Tema teekond on sama kaunis, kui kõigil teistel…, kasvõi sinu oma…

Las igaüks joovastuda oma teekonnast… – kes kuidas oskab…

Mis teed keegi ka ei käiks… – kõik viivad Isa juurde…

 

Tahaks esitada üht küsimust…

Küsimused sünnivad sinu peas jätkuvalt… iseseisvalt… – andu vaid olevale protsessile…

 

Ma tahaks selgitust sinu vastuse kohaselt…, et meie kehas ei ole mingit vitamiinide puudust, kuna neid saame kõikjalt…

Kas see ei ole imeline…?

Iga inimene on kahtlemas…, kas tema tuli ikka Maa peale armastuses ja sügavas hooles… oma Vaimsuse piiritus armastuses ja hooles…, oma õpetajate, juhendajate ja inglite hooles…, oma Absoluudist Isa enda kiire all…, oma planeedi armastuses ja hooles…

Te olete sedavõrd imestamas kõige üle, mis teiega on toimumas…

Ehk teile näib, et Jumal on jätnud teid iseenda hoolde…, seetõttu olete sunnitud kannatama nii mõneski…

Seetõttu, ellu jäämise nimel, olite sunnitud käima pidevalt ringi, et leida toidust ellu jäämiseks…

Kuid hiljem, kui teadus tegi mõned edusammud, saite teada, et teile on vaja midagi muud…

Hakkasite sööma seda, mis ei meeldi…

Mõistes ja uskudes kõike, tegite kõik oma reaalsuseks…

 

Mõelge…, kes räägib teile, et kehas on vitamiinide puudus…?

Mõelge…, miks te usute seda…?

Ja tõepoolest… – kui teil tekib vitamiinide puudus…, siis püüate leida, kust saab neid kätte…

Teile räägitakse…, milliseid puuvilju tuleks süüa, et saada neid…

Te järgite nimekirja, olles kindlad, et üksnes neis toitainetes on see, mida otsite…

Olete kindlad, et teile vajalik energia ei saa tulla kusagilt mujalt…

Süües vajalikku toitainet, teil taastub energia, mille puudujääki ise oma mõttetööga tekitasite…

 

Pange tähele… – kuivõrd suurt energia hulka on õpetatud teid raiskama eimillegeile…

Te usute, et olete haige…, ja oletegi haige…

Te usute, et kindlad preparaadid ravivad teid…, ja need ravivad teid…

Olete raiskamas raha ja jõudu nende rohtude hankimiseks…, heidate operatsiooni lauale, usaldades oma elu teistele inimestele…

See kõik üksnes selleks, et saada seda, millest olete ise loobunud…

Tõemeeli… lõbus mäng…

 

Kuid teadus…, teadlased ja nende eksperimendid…… – ega need saa kõiki petta…?

Olete kõik oma kujutelmate ohvrid…

Olete loomas seda, mida teil tarvis ei ole…, loote vajadust nende järgi…, seate sisse oma soovide rahuldamise protsesse…

Kõik teostub…

Keegi teie planeedil ei vaja, et keegi tuletaks teile meelde, kelleks tegelikult olete…

Ei kellegile…, peale teie endi…

Kuid teil ei jätku jõudu, kuna peate ületama enda loodud keerulisusi ja raskusi…

Teie elu on võitlus…, rakendate kõiki omad jõude, et võita…

 

Kuid te tulete sellest võitjana välja… ja see on tore…

Kuid naastes koju, mõistate oma võidu illusoorsust…

Teadvustate, et see kõik oli vaid jooks mööda ringi… – oli mõtetu energia raiskamine…

Olete saanud küll mingi kogemuse, mida oleksite ka ilma selleta saanud…

Kahjuks… teie reaalsus hoiab kiivalt kinni teie teadmistest, milliseid muutsite veelgi kättesaamatumateks…

 

Ilmaruum on tunnustamas teie kogemise valikut…

Muutused on siiski toimunud…, leidsite endas jõudu ärkamiseks… – see on ju pidu…

Nüüd teile saavad jagatud teadmised, kuidas ületada mistahes haigust…, leida pääsu mistahes keerulisest olukorrast…

Teil on aeg meenutada, kes tegelikult te olete…

Teil on aeg lõpetada oma kallihinnalise energia raiskamisega…

On aeg minna üle kõige olulisema juurde… – olu kaasloomisele…

 

Ma siiski ei mõista…, kas arst haiglas veab mind ninapidi…?

Teie arstid õppisid raamatute järgi, ning tegid eksamid arstide juures, kes õppisid samade raamatute järgi… – nüüd, kiigates mikroskoopi, loodate näha sama, mida olete lugenud raamatutes…

Ise olete loomas seda…

Kas arst veab ninapidi…?

Muidugi mitte… – ta ju magab…, nagu enamus teist…

Temal kõik on unustuse hõlmas…, tema loodab üksnes teadmistele, mida temale esitati teatud valguses…

 

Kes esitasid…?

Need, kes oskavad elada teadvustatult…

Nemad suutsid luua endale sellist ilma, mis oli neile kohane…

Nemad leidsid viisi, kuidas veenda kõiki, et neil on tarvis just selline ilm, millisena nemad seda ette kujutasid…

Kõik elavad ilmas…, kõik teevad üksnes seda mida soovivad…, söövad seda, mida neile pakutakse…

Ravivad end rohtudega, milliseid ise on välja mõelnud…, millistega ravivad enda poolt väljamõelduid haigusi…

Kogu aeg olete elamas nende poolt loodud ilmas…, ega suuda luua oma…

 

See ei saanud kesta igavesti… – muutused on tulemas…

Teile meenub, kelleks olete…, siis suudate tagastada oma väe…

Nemad ei ole võimelised sellega midagi peale hakkama…, kuna ei ole teie peremeesteks…, kuivaid te ise neid selleks ei tunnista…

 

Sa pidevalt rõhutad – nemad… – kes nemad on…?

Kas on oluline nimetada neid, kes on juhtimas teie ilma…?

Te ise olete nende jaoks välja mõelnud kõiksugu nimesid…

Sellest sai teile mängu järjekordne osa…

Tõde naerdi välja ja peeti poolearuste pärusmaaks…, pidasite seda nende päraseks, kes ei ole selle ilma mõistusega…

Inimesi, kes olid rääkimas teile tõde, pidasite veidrikeks…, hakkasite neid naeruvääristama…, kasvatasite nende ümber uusi salapäraseid, lõite neile müütiliste legendide aupaisteid…

Kuid neile, kellest said teie peremehed, jätkasite nimede väljamõtlemisega…

Nende otsingud, kes teid juhiks, pani teid jooksma ringiratast…, mis ei viinud teid kusagile…

Raiskate vaid hulk oma energiaid… – ja mille nimel…?

Et vaid teada saada…

Kas on see üldse oluline…?

Kellele see on oluline… – kas teile on…?

 

Kas ei oleks kasulikum õppida juhtima oma reaalsust…, oma keha…?

Õppida kuulama ilmaruumi enda seesmuses…, oma rakkudes…, enda ümber…?

Mis tähtsust on kõigel peale kuhjunul…, mis jälitab teid kehastusest kehastusse…

Vastus sellele oleks… – ei mingit

Kõige olulisemaks selles olete te ise…

 

Kui õpite kuulama ennast, siis saate teada kõigest, mida üksnes tahaksite teada…

Kui saate enam teada…, see ei mõjuta teid kuidagi… – ega paku teile mingit rahuldust…

See kõik on üksnes tolm, mis ei loo absoluutselt mitte midagi…, see on loovuseta energia…

Teid see ei huvita põrmugi…

 

Olgu, ma mõistan…, kuid kuidas on sellega, et võime saada kõike vajalikku kust iganes…, mistahes toitainest…?

Kuni te ei teadvusta oma keha, seni te ei suuda märgata, kuivõrd suurepäraselt ta elab omaette…

Tõsi…, teist jääb temale puudu…

Teie ootel ta on sunnitut töötama iseseisvalt… – ja ta teeb seda…

Kuivaid ei oleks piiranguid, mida loote oma veendumustega temale ette…

Kuid need on üksnes piirangud…

Keha on võimeline siiski saama kõike, mida temale tarvis…

Kui mingis toitaines, teie teadlaste keeles, on midagi puudu…, siis keha saab seda siiski samadest toitainetest…

See on energiatena…

Käib üksnes energiate vahetus…

Toitaine energia on toitmas teie keha…, on taastamas teda…

Vajalik energia on tulnud teile maast…, kosmosest… – nii alt kui ülalt…

Te saate üksnes seda, mida lubate endale saada…

Keha alumine osa täitub maa energiast, aga ülemine osa – kosmilisest energiast…

Usaldades end…, planeeti, mis on teie koduks…, ilmaruumi… – teil ei ole võimalust kunagi millestki ilma jääda… – saate alati kõike, mida on tarvis…, saate tunda rõõmu elust oma mõõtmes… – saada isiklikku unikaalset kogemist…

Kõik teie mõõtmes on loodud teile…, teie endi poolt… – et te ei saaks kunagi tunda puudust eimilleski

Te võite saada seda isegi siis, kui ei teadvusta seda…

Kallid…, te elate vabas valikus…

Kui ise olete loomas kindlaid reegleid, siis teie keha ei saa teile mitte kuuletuda…

Keegi ei saa muuta ega mõjutada teie valikut…

Teie valiku vabadus on kogemine, mida ise olete valinud… – ja see on püha…

Mõneti olete valimas vägagi rasket kogemist… – kuid selle eest teid piiritult ka armastatakse…

Selline kogemine mõneti toob teid koju enneaegselt… – kui ise olete seda valimas…

Selline valik on tunnustatud…

Kui olete valimas seda teadvustamatult… – siis ehk oleks aeg midagi muuta

Kui olete haige, siis teile suundub hulk teadmisi…, hulk etteütlusi…

Mõnele jõuab kätte kasvõi see tekst, mida olete lugemas…

Kõik on loodav ühel eesmärgil – viia teieni tõde…

Viia teieni alternatiivset informatsiooni, mis avab teile valiku võimalust…

 

Te ei ela valiku kohaselt…, vaid te andusite teiste veenmistele, kriteeriumitele…, olete täienisti vajunud illusioonidesse…, kuid mitte enda omasse…

See ei ole valik…

Valik on siis, kui on võimalik valida kahe, või enama võimaluse vahel…

Uskumatus sellesse, mis teile avaneb… – on samuti valik…, kuid ka see on tunnustatav…

Valik peab alati olema… – igaüks leiab ise teed alternatiivse informatsioonini…, milleks tuleb teha oma valikuid…

Valik kas mõistusega või südamega…, loogikaga või ilmatunnetusega…

 

Kallid…, te olete piiritult armsad… teie valikud on tunnustatud…

Vääritut valikut pole olemas…

Olete valimas oma teed… – see on ääretult hinnaline…, see on tunnustatav ja armas…

Mida te üksnes ka ei valiks… – kõik on tunnustatav…, kõigi poolt, üle ilmaruumi…

Ärge kunagi unustage oma valiku võimalust… – püüdke teha seda teadlikult…

Peale teadvustatud valikut ei ole midagi olulisemat…, just see teeb teid teadvustatuks ja kogenenuks…

 

Kallis Keha Meister…, jaga meile mingit praktikat, mis võimaldaks tugevdada enda keha…, kuidas tervendada end…

Igal meie vestlusel ma annan praktikaid, mis kannab valgust sinu vaimsuseni…

Leidke võimalust jääda omaette…, istuge peegli ette… – vaadake endale otsa…, ärge hinnake, vaid vaadelge… – juukseid…, kulmusid…, silmi…, kõhtu…, käsi…

Vaadake… – kõik, mida näete, on üksnes teie enda töö…, üksnes teie enda otsused…, kas teadvustatult, või teadvustamatult…

Ehk teie keha on kannatamas…, ehk ei näe ennast noorena… – või see rahuldab teid…?

Kõige olulisem, mida saaksite teha… – on vaid tänades, ütelda… – ma armastan sind…, ja vaadake endale silma…

Tunnetage oma keha vastamast… – mööda keha on jooksmas sipelgad…, kas pole…?

 

Selline on teie keha vestlus teiega…, tema armastuse avaldumine…

Ehk keha esmakordselt kuulis kõige olulisemat teie käest… – armastuse sõnu mõistuselt kehale…, teie ainsale võlulisele kehale…

Te ei ole vanad, ega ole teil mingeid puudusi…

Kõik see on vaid mõistuse tulemus…

Kuid see pole veel kogu tõde… – olete kaunis ja võimas Vaim…

Vaadake teda hoolega…, vaadake lähemalt ja tähelepanelikult… – teie sees on olemas terve Ilmaruum… – kogu Ilmaruum…

Te vaatate oma ilma Ilmaruumi silmadega…

Kas sellisel juhul Ilmaruum saaks eirata teid…?

See ju tähendaks eirata iseend…, enda olulisemat osa…

Õppige tunnustama end…, sellisena, nagu olete…

 

See oleks esimene samm tervenemise suunas…, mistahes haigusest…

See oleks esimene samme enda tundma õppimises…

See oleks esimene samm oma keha juhtimise maagia poole…

 

Olen Keha Meister…, ja ma õpetan teile seda…

Astuge aegamööda…, ärge kiirustage… – ärge astuge endast üle…

Kui teile miski ei meeldi…, siis ärge kasutage enda peal vägivalda…

Kõik tuleb üksnes siis, kui seda on vaja…

Enda tunnustus…, enda armastus – on kõige olulisem samm…

Õppige tunnustama iseend…, siis te ei pööra kunagi õigelt teelt ära… – enda pikaealisuse, õitsengu, noorenemise, ehk rakkude regeneerumise teekonnalt…

Olete palju elusid järjest otsinud pikaealisuse eliksiiri… on kätte jõudnud aeg saada seda…

Kui õpite end armastama, siis suudate märgata seda eliksiiri…, muidu jääb see teile läbipaistvaks…, nähtamatuks… – lähete temast mööda…

Kui tunnustate end, siis te näete, et ma näitan teile seda…

 

Tänan sind, Keha Meister…

Ma tänan sind, et sa leidsid mind…, et sa ei eiranud seda kokkulepet…

Olete kõik mulle kallid…

Olge Looja Valguses…

 

 

Read Full Post »

Karma Nõukogu, minul on üks küsimus teile…

Oleme kuuldel…, küsi…

 

Mul on ainus küsimus, mis ei anna mulle rahu…

Me väga tahaks saada last…, kuid paraku…

Mulle ei tee muret ei minu vanus, ega vahendite puudumine…

Elame juba 4 aastat mingis vaakuumis…, ja on selline mulje, et olen kutsutud külla, ühele peole… – seisaks kui koridoris…, mis ust ka ei avaks, kõikjal on tühjus…

Puudub tahtmine tegeleda maiste asjadega…

Tahaks teada… – mida peaks tegema, et sünnitada last…?

Sa oled kord juba tulnud sellesse kehastuse lastetuse programmiga…

Asi on selles, et ühes möödunud elus sa kaotasid oma lapse…

See trauma oli sinu jaoks raske…, seetõttu otsustasid järgmises kehastuses loobuda lastest…

Sa tegid järelduse, et ei ole suuteline elama lapse kaotuse ootuses…, elada selle hirmus…

Kuid kehastudes, mõistsid… – sa ei ole suuteline elama ilma lapseta…

Kuid programm oli käivitatud…

 

Kui soovid…, siis programmi on võimalik muuta…

Paraku… see ei ole kuigi lihtne… – sul tuleb teha selleks palju tööd endaga…

Asi on selles, et programmi muutmine, mis oli tellitud vaimsuse tasemel juba ammu, on läbi hirmu blokeerimas su mõtteid…

Su esmane hirm on… ei tule midagi välja…

Teine hirm on… – hirm muutuste ees…

Ühest küljest sul on raske olla lapseta…

Kuid teisest küljest… kõik on harjumuspärane…, kuid lapsega oleks ootamas tundmatus…

Ja veel… – sinu kange tahtmine on blokeerimas programmi muutmist…

Kui inimene on midagi kangesti tahtmas, siis sellega toonitab, et temal seda ei ole…, ja tema on kannatamas selle pärast…

Kas mõistad…?

Ehk… sa pidevalt rõhutad lastetuse mõttevormi…, ja see mõte sinu peas kivistus, mida on raske purustada…

Seega… oma mõtteenergiaga sa pidevalt toidad reaalsust, kus sul last ei ole…

Sa pead end ümber veenma… täienisti…

Pead 100% olema kindel, et see on kõigest aja küsimus…, ega ole mingeid takistusi lapse sünnitamiseks…

Sul peab olema kindel veendumus reaalsuses, et sa võid saada last…

Ehk teisi sõnu… – sa pead kujundama paralleelset reaalsuse haru, milles sul on laps…

Üksnes siis saad minna üle sellele harule…

See on kohustuslik vajadus selles…

Kui inimene teadlikult tahab oma karmalise programmi muutmist, siis ta peab õppima looma seda iseseisvalt…

See ei ole kerge töö…

Sinu mõtteviis on paljude aegade jooksul kinnistunud, ning su aju kordab neid harjumuspäraselt… igahetkeliselt…

 

Sinagi saad seda teha…

Igal hommikul, ärgates, kinnita endale, et kõik laabub…, ka magama mine samade mõtetega…

Kui see ei käivitu homme, või ülehomme…, siis ära kurda saatuse üle, vaid jätka samas vaimus ja ole tänulik võimaluse üle selle korda minekuks…

Sul on tarvis olla veendunud võimalusse, milline võiks lõpuks teostuda… – kui päikesesse, mis kindlapeale tõuseb taas hommikul…, igal hommikul oled aasta vanem…

Selliselt hakkab kujunema uus haru…, unes hakkad nägema asja realiseerumist, mis oleks heaks märgiks teostumise suunas…, et oled juba kujundamas sellist reaalsust…

Kuni lõpuks… jääb vaid minna üle uuele harule…

 

Kuid tahaks hoiatada sind… – töö uue reaalsuse kujundamises on peen töö…, selleks pead seda ette kujutama detailselt…

Kui soovid näha oma meest laste isana… – siis pead teda kujutlema oma uues reaalsuses…

Kõik on otsene… – kuidas kujundad reaalsust, sellisena see tuleb…

Peale selle…, pead purustama oma mõttevormi lastetuse üle…, see on sööbinud sinu ajju alateadvuse tasandil ja blokeerib kõiki abistavaid programme…

Sama mõttevorm on blokeerimas ka muid programme, mis on suunatud laste saamisele…, ka edukuse ja hüvede saamisele…

Ilmaruumis ei ole midagi sellist, mida Looja ei saaks anda…, kui armsatele lastele, et need saaksid areneda edasi…

Ilmaruum on külluslik…, rõõmusid ja hüvesid seal jätkub kõigi jaoks…

Ole üksnes kindel, et teile on antav kõik…

Ole igal hommikul tänulik Loojale…, Ta on andmas kõike…, isegi enamat…

Ta annab isegi siis, kui ei paluta Temalt midagi… – Ta tahab veidi hellitada oma lapsukesi…

 

Millegipärast paljud kujutavad vaimset arengut kui rõõmutut askeesi…, raha peetakse liigseks atribuudiks…

Kümble igal hommikul külluse energias… – ei ole midagi keelu kohast…

Küllus on võimalik kõigile…, igaüks võib omada kõike, mida temale tarvis…

Üksnes mõista, et sinule on seda tarvis…

 

Kui väidad, et sinu jaoks on kõige olulisem laps…, siis sellega sa kui heidaks minema kõik ülejäänud vajadused…

Ise väidad, et oled valmis olema külluseta, peaasi et oleks laps…

Seetõttu ilmaruum ei võimalda sulle küllust… – sa ise eirad selle võimalust…

Ei ole tarvis loobuda millestki millegi omamise nimel…

Kõike on võimalik saada sinu vajaduste kohaselt…

On oluline, et Looja annid aitaksid sind sinu arengus…, aga mitte ei segaks…

Seetõttu ei pea olema seondusi himurlike asjadega…

See kõik on lasumas koormana karmalistel ülesannetel…

Kõik peab olema kerge ja lihtne…

Külluse ja armastuse energiad peaksid läbistama sind kergelt, jäämata kusagile kinni…, küllastaksid sind rõõmuga ja armastusega, mida saaksid jagada ka teistele…

Sinu energiates on piisavalt blokeeringuid, mis ei lase sul lasta endast läbi kõiki Looja ande… – kas mõistad…?

Kui Looja näeb, et viimane saadetud and ei ole sinust läbi läinud…, miks ta peaks saatma uut…?

Kuidas on võimalik lisada pilgeni kannu juurde…?

Sul on tarvis õppida võtma kõike vastu kergusega…

Paljud sinu mõttevormid ja paradigmad oma raskustega on surumas sind maha…, tekitavad energiate seiskumisi, millised on otsimas väljapääsu…

Meenuta, mida sa himurlikult tahad… ära häbene seda…

Soovid on normaalne omadus…, need on Looja poolt teile antud…

Vaata üle omad soovid, millised läbi tahtmise on blokeerimas sind…

Üksnes loobu neist…, lase neist lahti… – üksnes siis hakkavad asjad sul laabuma…

Ei ole vajadus pidevalt mõelda neile…

Ole kerge ja läbipaistev… – siis Looja annid jõuavad sinuni…

Tühjenda oma soovide kann, et sinna saaksid tulla uued Looja annid…, uued energiad…

Alusta oma elu otsast…, puhtast lehest…, tühja kannuga… – olles valmis võtma vastu Looja uusi ande… – ja need ei jää tulemata…

Ära luba endasse negatiivseid mõtteid…, usaldamatust, või kahtlusi…

Ära lange heitlusse… – see on sulle omane…

 

Su vaimsus on tõstmas sind mistahes kõrgustele, milliseid üksnes soovid saavutada…

Mis peamine… ära jää kinni oma lapse mõttele…

Kui võtad vastu kogu ilma lapsi…, siis ei tule probleeme ka omaga…

See on peamine õppetund igale emale ja isale… – igaüks peaks mõistma, et ei ole ei võõraid, ega oma lapsi… – on üksnes lapsed, keda peaks armastama ühtviisi…

Seetõttu anna oma armastus esmalt teistele lastele…, jäägitult…

Looja annab sulle tasu selle eest…

Tema ei tee vahet laste vahel…, kellele kõik olete armsate lastena…

 

Nüüd sul on tarvis teha tööd oma kehaga… – temas on palju energiate krampe – sul on tarvis lõõgastuda…

Aju programmid on blokeerimas keha programme…

Enne uinumist skaneeri oma keha läbi…, püüa leida seiskunud energiate piirkondi…

Kuivaid leiad neid, siis suuna sinna oma tähelepanu ja palu enda Seesmiselt Minalt abi…. lõõgasta ja täida need oma vaimsuse kuldse valgusega…

Ideaalis sa peaks isegi kuulma enda kõiki rakke…

Kõik keha piirkonnad peaksid helisema unisoonis kauni jumaliku meloodiaga…

See tuleb ajapikku… läbi praktikate…

Seega… – sul seisab ees tõsine töö oma karma programmide ümberhäälestamisega…

Ei ole midagi võimatut – me usume sinusse…

 

Tänan informatsiooni ja abi eest…

Me täname sind sinu töö eest…

Joovastuge Looja Valgusest…

SElena

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Täna tahaks anda teile sõnumi, millist seni ei ole olnud…, rääkida atribuutidest, millistest te ei ole veel kuulnud…

See on üksnes seetõttu, et sellist sõnumit oli võimalik saada üksnes siin…, selles kohas…

On aeg anda teile seda, kuna siin on neid, kes mõistavad seda ja võtavad vastu…. neid, kes loevad või kuulavad, kuigi ei ole siin, selles ruumis…

Sõnum on kaunis, kuna see on rääkimas sellest, kuidas Plejaadlikud Emad õpetasid…, sellest, kuidas see käis…, mida ja milleks õpetati…, kes olid seda õppimas…

Seda sõnumit ma ei saanud vastu võtta mujal, kui vaid siin… Mäe tipus, kus oleme praegu koos…

Kui olla täpne, siis kanaldus ei toimunud mäe tipus, vaid kaldapealsel…, kuid see oli siiski mägi… (Krayon on varem rääkinud, et Lemuuria oli mägine maa, paljude töötavate vulkaanidega… Üks mägedest oli planeedi kõrgeim mägi…, ligi 10 000 meetrit…

Nüüdsed Havaii saared on jäänused Lemuuria kontinendist, mis kadus vee alla)

See oli oletatav Mu kontinendi asukoht..

Nüüd ma olen siin…, koos teiega…

Ma ei oleks saanud seda sõnumit anda, kui minu ümber ei oleks Lemuuria Õpetajaid

Nemad on minu ümber…, ja ma kasutan nende Akašisid, kuna neis on see, mida on teada Krayonil… – nii saab anda neid teadmisi teile mõistetaval kujul…

Kallid…, ma annan teile seda, mida teil tuleb läbi võtta, et mõista – mis on mis…?

Ehk mõnigi sellest võib näida teile mõistatuslikuna ja arusaamatuna…

Mõni asi on mõistetav üksnes tänavuste õpetajate õpetajatele

Kas usute või mitte, kuid mõni asi on mõistetav vaid füüsikutele…

Seega…, millest alustame…?

See mägi oli teie Akašidele kui stardipakk, kust alustasite Tõe mõistmisega…

 

Millised võisid olla esimesed õppetunnid, mida andis Täheline Ema esimestele ilmnenud inimolevustele…, kes alles said 23 kromosoomi…?

Milline oli see informatsioon…?

See pidi olema puhas ja selge mõistmiseks…, et… kui palju ja kus ka ei kehastuks inkarneerumiste aegu, see säiliks kõigis teie Akašides…, et saaksite järgida seda…, et mäletaks ja teaks kõike seda…, et saaksite kasutada seda omal vabal valikul

Mistahes intellektis või kultuuris te ka ei kehastuks, see oleks oluline teile edasi arenguks…, ega heidaks sellest midagi välja…

See kõik olenes teie vabast valikust…

Kuid mul on kavas anda teile sellist Lähte Tõde, mida õpiti päris alguses…, väikesest peast, kuni täiskasvanuni…

Räägin teile sellest, millest see oli ja milleks see oli

See toimus teisiti, kui suudate seda ette kujutada…

Kõiges, mida räägin teile, on olemas sügav tarkus…, nende tarkus, kes on pärit tähtedelt…

Ehk kujutate pilti, kus inimesed kogunesid kokku, kui siin…, istusid ja kuulasid Õpetajat…?

Ei, see ei toimunud üldsegi nii…, kõik algas varajasest noorusest…

Kogu õpetuse aluseks oli Ring…

Ring jäi samaks alates lapseeast, kuni täiskasvanuks saamiseni…

Õpetamine oli kompleksne…, üha keerulisemaks minev…

See, mis oli ringi sees, arenes aegamööda…, evolutsioneerus…

Ehk võtaks seda läbi üksikasjalisemalt…

 

Õpetamise Ringi kirjeldus

Esimene ja kõige keerulisem on selles Ring…

See on ratas, mille velg on ühendatud võlliga kodaratega…, ehk käepidemetega…

Kodaraid oli viis…

Seega… ring oli ühendatud keskmega viie käepidemega…

Partner…, ära palun kiirusta…, ma püüan anda selliseid asju, milliseid te pole varem kuulnud

Ma annan teile pilti, kuidas see nägi välja…, kuidas see toimus ja kuidas oli see tunnetav… – oma Akašide abil saaksite teha seda endile selgemaks…

 

Lemuurlaste Õpetamise Ring…

Lemuuria õpetaja oli Plejaadidelt…, ja see oli alati naine…

Õpetamise aegu tema ei seadnud end Ringi keskele, vaid käis aina väljaspool Ringi…

Temal ei olnud mingit kõrgemat kohta…

Õpetamine algas lapseeast peale…

Kui oled Lemuurlane…, enamus olete nendeks… siis olid saanud õpetusi juba väikesest peast…

 

Kuid lubage esmalt selgitada, miks on viis kodarat

Nimetus ja arv on omavahel seotud…

Arv ei ole seotud numeroloogiaga… see ulatub hulga kaugemale…

Inimolevus nägi arvudes energiat…, ta oli teadlik edasijõudnud süsteemist ja sellest tulenesid algteadmised…, see oli teadmiste lähtepunkt…

Selline arvu viisik…, viis kodarat-käepidet olid seotud keskmega

Ringi nimeks oli… – Tasakaalu Otsing… – just selline oli rooliratta nimetus…

Seda rooliratast paigutati enda ette maha…

Nemad õppisid viie käepidemega ringi abil, millised sidusid ringi keskmega…

 

Miks siiski viis…?

Kallid…, viis ei ole sootuks see, mida arvate teie…

Enamus asju looduses on tasakaalustunud paaridena…

On olemas tõmba-lükka energia…, galaktikas on yin-yan…, valgus-pimedus…, füüsikas tugev-nõrk… – kõik on paarides, mitte viisikuna…

Tasakaalu Otsing oli eesmärgiks ja Püha Ringi objektiks…

Kodaratel-käepidemetel olid samuti nimed… – neid selgitati juba lapsepõlvest alates, kuni täiskasvanuks saamiseni…

 

Miks siiski viis…?

Nüüd oleme jõudnud selleni, mida tahtsid plejaadlased… – et inimkond saaks teada ja mõistaks…, kusjuures… päris otsast peale…

 

Magnetväljad… (Kryon muigab rahulolevalt)

Pange tähele… – teile ehk ei meeldi eriti teaduslik lähenemine…, kuid see ei võta palju aega…

Magnetismi alused – kõige esmasem informatsioon sellest on ülimalt lihtne… (palun vabandust, füüsik) – super lihtne…

Aatom, milles on enam elektrone, on vastandina aatomile, milles elektrone on puudu… ehk miinus poolus…, – see loob teekonda, (elektroonikas teatud koridorina), et edastada elektrone selles suunas, kus neid on puudu…, see loob olukorra, kus need püüdlevad teine teise poole…, et luua tasakaal…

Selliselt kujuneb magnetväli…

Selliselt kujuneb bipolaarsus… – pluss-miinus…, põhi-lõuna…

Oleme rääkinud juba siis, kui alustasime juttu füüsikast, et magnetism on ainus asi standartfüüsikas, millel on taotlus muutustele…, et on olemas teekondi ja on olemas seondusi osade vahel… – liigsete elektronidega aatomite ja puuduvate elektronidega aatomite vahel…

Kui teil saab selgeks, kuidas saaks juhtida liigseid elektrone puuduvasse ja vastupidi…, siis saate muuta seondusi aatomite vahel…, saate juhtida füüsika tasakaalu… – siis olete võimelised tegema kõike…

See on Ring… – see on arv Viis… see taotleb Tasakaalu…, isegi siis (Krayon uhkusega), kui see on Õpetamise Ringi keskel…

Arv Viis loob 6 piirkonda…, viis käepidet loovad 6 piirkonda…

Isegi enne numeroloogia ilmnemist 6 oli teada kui tasakaalu arv

 

Kuidas oli korraldatud õpetamine…

Õpetajaks oli alati keegi Tähe Emadest, sedavõrd kaunis, et ei saanud teda imetlemast jätta… ta oli alati heasoovlik ja mõistev…

Lapsed armastasid väga oma Emasid…

Kuni seitsmeaastaseni nemad mängisid üksnes Ringidega…

Neid ei lubatud kuni 7 aastaseni tõeliste mängudeni ja õppimisteni plejaadlike Emade juures…

Selleks oli pühendatud eriline tseremoonium…, mille järel neil lubati istuda Rooliratta ümber, kus neid hakkasid juhendama plejaadlikud Emad

Lapsed õppisid siin kuni 13 aastaseni…

Peale selle toimus sooline jaotus…

Alates 13 aastast Rattakoolitus käis meestel ja naistel eraldi…

13 aastasena naistel algas kuupuhastus…, naistest hakkasid saama emad…

See muutis kõike…

Selles vanuses nemad olid valmis sakraalseks olekuks…, selleks, millest mehed ei pidanud midagi teadma…

See vahe oli Lemuurias kõigile teada…, see oli vastastikune austus ja tunnustus… nii meeste, kui naiste vahel…

Suur vahe oli ka ülesannetes, milliseid tuli täide viia…, kõiges, millega oli tegemist…

See ei olnud jaotus madalamaks, või kõrgemaks klassiks…

Jaotus oli üksnes oskuste kohane…

Ka teie ei nõuaks mehelt sünnitamise oskust…, ega nõuaks naiselt kalapüügi oskust…

Ehk selgitaks teile, kuidas see toimus…

Naised jäid oma juurde… – nemad õppisid…, tegelesid laste kasvatamisega ja nende koolitamisega…

Neil töötas alateadvus…, nemad teadsid ütelda meestele, kus oleks parem püüda kalu…, kus ja kuidas oleks parem jahti pidada…

Mehed tunnistasid seda, kuna see töötas…

Naised ei võtnud kalapüügist osa…

Nemad olid edukad sünnitamises…, õpetamises…, õppimises… – neist said šamaanid…

Naised kasutasid edumeelsemat informatsiooni…

 

Mis on ringi keskel…?

Tasakaalu loomine – selline oli viie käepidemega roolratta nimetus…

Lapsed ja täiskasvanud istusid ratta ümber…

Mul on kavas rääkida teile põhilisest informatsioonist, mida anti õppimisel kõige esmalt, mis ajapikku muutus…

Kuidas saakski olla, et kogu õppimise aegu oleks õpetatud üksnes ringi…, kogu kehastuse aegu…?

Ma selgitan teile, et kogu keerulisus oleks mõistetav

Lapsed istusid mööda ringi ja plejadlannast-õpetaja käisid mööda ringi…

Õpetajal ei olnud kindlat kohta… – ta oli pidevas liikumises…

Nii õpilastel ei olnud lineaarset suunitlust…

Nemad olid pühendunud sellele, mis oli ratta keskel…

Õpetavad Emad olid alati nende juures…, alati… – 7 aastast, kuni 13 aastaseni…

Selleks oli oma põhjus… – laps ei olnud vaakuumis…, seega kõik, mida lastele räägiti… – sai arutleda omavahel…, koos vanematega, kes olid samuti juures, et soodustada nende õppimist…

Mehed olid kalal, nagu pidigi olema…

Naistel oli alateadlikkus, mis oli abiks laste õpetamises…

Naised õpetasid ja õppisid  viit käepidet, mis olid suunatud keskele…

 

Meestel oli oma alateadlikkus… – kuidas luua eluaset…, kuidas kindlustada vajalikku ellujäämiseks…, nende hooleks oli kindlustada pere kaitset…, et toitu oleks korjatud piisavalt…

 

Nüüd räägiks mõndagi keskmest… – see oleks Kõige Õpetuse avardamiseks, mida õpetasid plejaadlannad…

Üks ring…, üks rooliratas, mis oli laotud maha…, selle suurus oli laste ja täiskasvanute hulgale kohane…

Kõik käepidemed olid suunatud keskmele, mis ei olnud kuigi väike…

See oli teada kui Suur Keskme… – kuhu inimesed võisid laduda kõike, mida soovisid…, mis tõstaks Keskme suursugusust

Nemad ei välistanud midagi, mis nende mõistmise kohaselt võiks esindada päikest…

Neile oli teada lihtne astronoomia, mida rääkisid neile plejaadlannad…

Neil oli teada, et Maa on pöörlemas ümber päikese, mis sünnitab aastaaegade vahetust…, et Maa on pöörlemas ümber enda telje, sünnitades sellega öö ja päeva vahetust…

Juba lapsest saadik mõisteti, et Keskme võib olla metafooriliselt kui Päike…

Öiste õppimiste aegu Keskmes põles lõke, sümboliseerimas Päikest…

Siit kujunes ka mõiste – Suur Keskne Päike

 

Kui olete jälginud minu sõnumeid kõigi 28 aasta jooksul, siis olete teadlikud, mida see peaks tähendama…

See ei ole see, mis on teie Galaktikas…, ega Ilmaruumis…

See ei ole see, mille ümber on tiirlemas tähed…

See on Kõige Teadaoleva Keskme…, see on Kõigi Tõdede Keskme

Kõik Õpetamise Ringi käepidemed on ühenduses Keskmega… – Suure Keskse Päikesega

Juba algusest peale me kasutasime seda mõistet…, kuid teil ei olnud teada selle tähendus…

Üksnes peale aastat 2012 saite teadvustada seda…, mõista, mis see on…, millesse olete kaasatud…

 

Nimetused ja nende algne tõlgendus

Rooliratta käepidemetel olid omad nimetused, mis vastasid õpetustele…

Ma toon teile iga käepideme nime…

Lastel need nimetused jäid kergesti meelde, kuna neis nimetustes ei olnud mingeid tähendusi…

Need nimetused omandasid tähendusi õppimise käigus…

Lapsed said suurepäraselt sellega hakkama, kuna olid teadlikud, et seda läheb edaspidi tarvis…, ja teadsid, et käepidemete nimetuste tähendused hakkavad õppimise käigus muutuma…

7 aastasele nimetus tähendas ühte…, kuid 14 aastasele hoopis muud…, ja mida tähendas 30 või 40 aastasele…?

Õppimise käigus Ringi tähendus muutus aina sügavamaks ja tähenduslikumaks…, väli muutus suurejooneliseks, kui Tõde ise…

Vastavuses õppimisele iga käepideme tähendus sai selgemaks…, arengu tulemusel nimetused muutusid oma mõtte poolest lihtsateks ja selgeteks…

Lastel, juba õppimise alguses, said selgeks käepidemete elementaarsed tähendused…, ehk esmalt need olid ekslikud…

Käepidemetel oli mõlemasuunaline energia… – äärtest keskele ja keskelt äärtele…

Kuid see ei olnud see, mis oli silmaga nähtav…

 

Ehk vaataksime käepidemete nimetusi…

Selleks vaatame esmalt, kuidas need olid õpetajate silmis…

Õpetamise alguses, olenemata, kas olid lapsed või täiskasvanud, õpetaja-plejaadlanna alustas sõnadega… – alustame numbrite mänguga

Just nimelt numbrite mänguga…, aga mitte mõistatustega… – just mänguga…

Iga ringi ümber istuv võttis mängust osa…, nii käis õppimine alati…

Kui mäng peatus ühe kindla mängija juures, selleks võis olla noor või täiskasvanu, siis võeti ette lähim käepide, mille teemat ei olnud sellel korral veel läbi võetud… hakati uurima ja lahkama…

Targa õpetaja kavanduse kohaselt mäng pidi toimuma ilma mistahes käepidemete hierarhiata, milliste teemasid arutada… – ei olnud ei esimest, ega järgnevat…, ei tähtsamat, ega vähem tähtsamat…

Näis, et mäng valis ise käepideme, mida arutada…

Kas on arusaadav kogu selle tarkus…?

Ükski käepide ei olnud olulisem…, kõik olid mööda ringi, millel ei ole otsa ega algust…

Selgema arusaamise nimel anname käepidemetele numbrid, millistel ei ole mingit hierarhiat…

Esmalt ütlen neid nii, nagu mõistsid seda lapsed…, hiljem räägin nende tähendusest…

Läbi selle saate mõista, kuidas on võimalik õppida üht käepidet kogu kehastuse aegu… – lõpuks ikka seda lõpuni selgeks saamata…

Nimetused on lihtsad, kuid ma kohandan neid ümber tänapäevasele keelele… – püüan anda selles parimat…, ja just selles tähenduses, mis oli lastele kohane…

Esmalt võtame läbi kõik käepidemete nimetused…, hiljem selgitame nende tähendusi otseses mõttes

 

  1. esimene käepide, mis ei ole olulisem teistest, ega pole ka vähetähtis… – üksnes esimene neist, mis tuli mängus ette… esimesena…

Selle nimetuseks on – Naasemise tsenter… – Mina naasemise tsenter…

Lapsed mõistsid seda koheselt, ning ütlesid selle kohta, et see on nende plejaadlik Tähe Ema…, see peaks olema koht, kuhu läheme, kui lõpetame siin olemise

Kas mõistate…, vaimsuse essents oli juba seal…, koos nendega…

Nemad kinnitasid… – jah…, kui viime asjad siin lõpuni, siis naaseme tsentrisse…, Suure Keskse Päikese juurde…, kust lähtuvad kõik asjad… See on suurepärane keskme…, Naasemise Keskme...

 

  1. järgmise käepideme nimeks oleks… – Tähed juhivad… tähed suunavad

Lapsed olid vaimustuses sellest, kuna teadsid, et Plejaadlased on tulnud tähtedelt…

Nemad teadsid, et tulla siia, oli tarvis mingil moel juhtida oma teekonda

Lapsed rääkisid…, lõppkokkuvõttes sellest peab saama käepide, mille abil saame õppida, kuidas rajada teed Tähtede vahel…, teha seda, mida tegid Emad…, me mõistame, et Tähed juhivad

 

  1. kolmandaks on raskem käepide… – Lapse elu

Mida Lapse elu peaks tähendama…?

Lapsed ise ütlesid, et seda nimetust saame täna, mis muudab meie homset, kui saame vanemaks…

See on just meile, lastele…, see on elu, mis on üksnes meil, lastel…, me saame õpetust, kuidas lapse elu töötab…

 

  1. neljandaks on…, Inimene – Jumal

Lastel jäi see meelde… – Inimene on Jumal…

Siin räägiti esmakordselt, et peab tulema prohvet ja ilmutama, mis juhtub inimesega…, et Inimesest saab Jumal…, see on see, mis juhtub tema tulevikus…, mida ta veel ei mõista…

Ta ei mõista veel nimetuse tähendust – Inimene on Jumal…

 

  1. viiendaks on lihtne, kuid samas, mitte päris lihtne…, selle nimeks on Peegel

 

Viis käepidet-kodarat on seondused keskmega-tsentriga…, neil on veidrad nimetused, mis jäävad lastele meelde…

Sealt siis kõik algas… – sujuvalt, metoodiliselt…, lihtsalt ja elegantselt… – emad hakkasid õpetama lastele seda, mis olid seotud keskmega…, ja see lastele meeldis… – avarduda aegamööda, täiendada teadmisi… – kõik tuli aeglaselt ja pehmelt…, just laste kohaselt…

Iga aastaga õppimised muutusid aina raskemaks…

Üksnes kolmandal aastal nendeni jõudis idee, et seondustel on kaks suunda… – keskmest väljapoole ja väljastpoolt keskme poole…

 

Viis alustõde

Veel enne, kui annan selgitusi muunduste ja läbimuste tähenduste sügavustest, annaks teile viie käepideme tõde ja puhtust, mis on seonduses keskmega…

Viis tõe alust, mida püüdsid plejaadlikud Emad anda edasi inimolevustele ja mis talletuksid nende Akašidesse… et kui kord nemad lahkuvad Lemuuriast, kõik õpetatu jääks neil alles…

Neil oli teada, et Naasemine Keskmesse on reinkarneering

See on idee sellest, et olete liikumas mõlemas suunas… – lahkute ja naasete Suurelt Keskselt Päikeselt..

Kas te ei õpi tänapäeval seda sama…?

Kas märkasite kogu kaunidust, elegantsust, kompleksust, tunnustust ja armastust selles, mis on kätketud süsteemi, milline võimaldab lahkuda ja taas naaseda sellest, mida nimetate Keskseks Loomise Lätteks…

Lapsed kasvades hakkasid peatselt mõistma, et Suur Keskne Päike on keskne kommutaator, kus mõneti põleb lõke…, mõneti on seal puuvilju… – kuid, milleks see ka polnud, see oli Jumal…, Vaim, milles on kõik… – see kehastas omalviisil Loomise Lätet

Ei ole kuigi lihtne selgitada lastele Loomise Lätet, kui nemad ei kasvaks aastast aastasse, ega saanuks selgemaks elegantset õpetamisviisi, tõustes ühelt mõistmise tasemelt teisele

 

  1. esimese käepideme juures lapsed mõistsid naasemise kaunidust…, keskmesse ja sealt tagasi…, ka väljastpoolt keskmesse ja tagasi…, ja nii edasi…

Neil sündis mõistmine, et suremist ei ole olemas…, ei kunagi…

Lapsed õppisid, et surm on kõigest üleminek…, muundus… – seda ei ole vaja karta, kuna nemad on elu essents, mis naaseb alati… – keha heidetakse minema, kui vana särki…, kuid vaimsus ei kao…

Sellest õpitakse esimese käepideme juures… – see on kaunis…

Sama käib ka teiste käepidemete kohta… – see kõik oleneb mängust…

 

  1. teise juures õpitakse mõistma, et Tähed on juhtimas… – see õpetus meeldis lastele vägagi…, kuna see on sellest, kuidas tähed on juhtimas nende elu… – see oli astroloogiast

Oleme algusest peale selgitanud, kuidas astroloogia on töötamas…

Meil ei ole kavas teha seda taas… – üksnes ütleme, et ta töötab, kuna on seotud füüsikaga…

Mitte esoteerikaga…, vaid just füüsikaga…

Temal on tegemist teie Päikese magnetvälja ja gravitatsiooni suhetega…

Temal on tegemist planeetide gravitatsiooni mustri jäljendiga, mida lapsed näevad tähtedena…, kui tulukestena taevas…

Kogu see muster on kantud Päikese Tuultega teie planeedile…, mis on teie poolt vastu võetav kui gravitatsioonina ja magnetväljana…

Olete vaadelnud virmalisi, mis ongi päikesetuulte lahvatused, millised ühenduvad teie magnetväljaga, ning ladestuvad planeedile…

 

Tähed juhivad – see nimetus on tulenenud sellest, mida olete nägemas taevas… – nii sündis idee, et see on suuteline mõjutama teid ja teie tegevusi…, et sellest oleneb ka teie sünni aeg…

Ei ole tähtsust, kas olete sündinud Põhja või Lõuna poolkeral…

Seda, kui inimvaimsuse inkarneerumist, on võimalus õppida kõigi teie kehastuse jooksul…

Kas on mõistetav…?

Kuid see ei ole inkarneering, kuna see tähendaks eraldumist…, see on millekski enamaks…, täiuslikumaks… – see on lõputu elu ring…, kauniduse ring…, armastuse ring… – milles surma ei ole

Selline kontseptsioon on kaunis… – esmapilgul lihtne…, kuid tegelikult – keeruline…

 

  1. kolmandana vaatame Lapse Elu…

Seda on teil võimatu mõista…, ehk mõnigi kratsiks kukalt…

See on üks peamistest käepidemetest…, ja see on oluline…

Mida kauem suudad säilitada endas suhteid…, elegantsust…, huumorit ja lapsikut rõõmu – seda kauem saad elada

Ei tasu kaotada Lapse Elu enda seesmusest…

Lastele õpetati juba sünnist, et kui ei ole hoolikad, siis see, mis on praegu, võib minna kaotsi täienisti…

Kui vaid hakkate kaotama olevat, hakkate koheselt surema…

Haigused hakkavad haakuma, kui vaid kaotate suhted eluga…

Kui suudate tunda rõõmu elust, elada väikese lapse hasardiga, kelleks tegelikult olete… – siis elate küllaldaselt pikka elu…

Ärge kaotage seda…, pidage meeles… – mida täiskasvanud inimesena ka ei tuleks läbi teha, mäletage alati Lapse Elu endas… – see mõjutab teie elu pikkust…

Kuivaid kaotad selle, hakkad koheselt surema…

 

Kuivõrd tähtis, teie arvates, on see käepide…?

Ta on rääkimas inimese tervisest…, ta on rääkimas, et teil on olemas selline inimloomuse atribuut, mis on suhtlemas inimese bioloogiaga

Kas suudate ette kujutada, kui kaua oli uuritud seda käepidet…?

Mõistus saavutas võidu keha üle…

Kuid… mis on mõistuses kõige olulisem…?

Mitte kaotada seesmist last…

Seda räägib ka plejaadlik Ema… – ära unusta seda…, see on esmane…, see on oluline sinu eksisteerimiseks…

 

  1. neljandaks… Inimene on Jumal

See on harjutus, mis räägib, et Suur Keskne Päike on kommutaator, mis ühendab seda, mis on väljaspool…, ja on ühendamas mõlemas suunas

Sina oled Jumal…, ja Jumal oled Sina… – sa oled Püha…, – seda juba alguste algusest…, alates elegantsest mõistmisest…, alates lihtsast kahe sõna mõistmisest, kuni edasi jõudnud õppetundideni…

Kuidas saad teada, et oled osa kommutaatorist…?

Just seetõttu olete reinkarneerumas…

Üks kommuteerub teisega… – selliselt toimus inimolevuse areng

Ei ole viie suhtlust…, on vaid viie taseme suhtlus teine teisega…, kõik neli suhtlevad ühega…, kaks suhtlevad kolmega… – selles seisneb viieringi elegantsus…, kompleksus

Jumal on sinus…, ja sealt Ta ei kao kusagile…

 

Laps oli õppimas, milles seisneb suhtlus kommutaatoriga…, ja see oli kaunis…

Ta sai üha enam sellest teada…, ta harjus sellega, et tema on kommutaatori osa…, milleks saab hiljem ise…, et tema on sakraalne…, tema on Jumal… – see oli kaunis…

 

  1. kõige mõistatuslikum – Peegel

Lapsed ei mõistnud peeglit seni…, kuni said vanemaks…

Siis nemad rääkisid… – nüüd me arvame, et teame…, meil tarvis hoolega jälgida end…, teha puhtaks oma tegevused ja sammud…, käituda oma vanematega paremini…

Tarvis vaadata end peeglis ja näha oma käitumist

Nende mõistmine ei olnud õige…

Ma selgitaks teile Peegli tähendust… – ehk õnnestub…

Peaksite saavutama seda, kus saaksite näha end ja Jumalat koos… – peeglis…

Peeglist sa näed end teisena…

 

See on vaid esmane õppimise ja harjutamise tasand… – otsida Jumalat ja otsida end kõigis ja kõiges…

Selline on üldistus, milles on olemas Ühesus kõikides asjades…

Edaspidi Peeglis on võimalik näha isegi Gaiat…. loodust…, ta hakkab peegeldama esmalt isegi inimest…, aga inimene teda ennast… – algab kogu süsteemi töö läbi mõistmise…

Võiks isegi ütelda, et Peegel on süvendatud õppimine…

Kuid siiski… – ta on võrdväärne teistega…

Peegli mõistmine on isegi tänapäeval veel väär…

Peegel on kõikide asjade ühendumine…, tema on kõige õppimine…, tema on ühese peegeldumine…

Peegel on tulemuslikkus…, ta on Ma olen see, kes Ma olen tulemuslikkus…

 

Kuna õppimine sai läbi…?

Kas suudate mõista, miks teatud ajal õpetamine sai läbi…?

See sai läbi neile, keda peeti Lemuurlikuks Õenduseks

Peale selle naised valdasid kõike, mida oli tarvis teada šamaanidel

Mehed õppisid, et tarvis olla elegantne kõiges, mida õppisid…

Neil ei olnud intuitiivset valmidust, mida oli tarvis õpinguteks…

See oli kõigile mõistatav… – kõigile…

 

See oli jutustus Mäel algsest koolitusest…, nende poolt, kes olid tähtedelt

See oli sellest, kuidas nemad seda mõistsid…

See oli nendest, kes olid sellesse kaasatud…

See kestis tuhandeid aastaid…

Põhitõed olid antud nende poolt, kes kujundasid inimest…, kellel oli võimalus ärgata ja teada saada…, ning… jätkata Õppimise Ringi…

 

Tere tulemast Ringi Jätkamisele… – kuidas te ka ei nimetaks seda…

Kõik, mida siin nägite ja mida õppisite, on osa õppimisest Ringis… – kõik…

Ma tahaks, et kasutaksite võimalust ja õnnitleks endid… – selle puhul, et olete läbinud seda ajalist lõiku…, kuigi paljud ei olnud suutelised seda läbima…

Plejaadlikud Emad tulid tagasi, kui hakkasid ärkama Sõlm- ja Nullpunktid

Hakkasite teostama asju, mida ei arvanud kunagi võimelisena tegema

Saite sellist mõistmist, milleks ei arvanud kunagi end võimelised olema… – sellistena lähete nüüd koju…

Kallid Lemuurlased, on veel sedavõrd paljut, mida tarvis teada…, meenutada…

(Krayon muiates) Tänaseks teile piisab…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Karma Nõukogu…, kas olete valmis vastama…?

Oleme kuuldel, kallis vaimsus…

 

Millest tuleneb allergia ägenemine ja näo tursumine…?

Nagu sa ise mõistad…, põhjus peitub sinus endas…

Allergia iseenesest on signaal sellest, et sa ei ole suuteline midagi elus vastu võtma…

Sa eirad seda, mida tuleks vastu võtta…

Sinus on palju vastuseisu…

Kõik on üksnes elu aspektid… – millistena need ka ei näiks…

Eirates mõndagi oma elu aspektidest, sa eirad mingit osa oma elust… – ja see muutub väheväärseks…

Sinust läbi voolav energia ei ole täiuslik…, seetõttu mõningad keha osad blokeeruvad…

Kui rääkida näost, siis on otsene seos…

Tursete pool näitab otseselt, mida oled eiramas…

Nägu on see, mis on näha kõigile…, mida enamuselt ei kaeta…

Näo turse räägib sellest, et oled eiramas osa sellest, mida ei varjata…, mis on pinnal ja nähtav silmadega…

Kusjuures… te näete selles üksnes veepinna virvendust…

Seega… te ei võta vastu seda, mida tarvis võtta…, kuid… talletate seda, mida ei ole tarvis talletada… – solvanguid…, negatiivseid üleelamisi…, hirmusid…

Üleelatuid kogemisi on tarvis mitte üksnes teadmiste saamiseks…, vaid selleks, et minna edasi… unustades olnu…

Sa õpid ujuma…, kuid saades ujumise selgeks, unustad õppimise…

Milleks pidevalt meenutada oma möödunuid kogemisi, ning mõnuleda oma meendustes…?

Kusjuures… need meendused teil ei ole kõige positiivsemad ja õigemad…

Seega…, kõik olete hoidmas endas vanu energiaid, ehkki need on otsimas väljapääsu…

Kui need ei pääse välja… siis ilmnevad keha eri piirkondades tursetena…, või moodustavad energeetilisi tihkusi…

Tursete moodustumine käib energia kogunemisena veehulga näol…, mis näitab, millised energia hulgad on kõige kergemad, millistest on tarvis kõige esmalt vabaneda…, eemaldada organismist…

Võtate sisse uriini eemaldamise tablette, kuid tursed ei vähene…

Peamine probleem ei ole lahendatud…

Üksnes… laske minna mineviku probleemidel…

Milleks tarvis meenutada aasta tagasi söödud šokolaadi maitset…, te ju saate praegu maitsta uut…?

Seetõttu teile õpetatakse siin ja praegu voo mõistmist…

Kui muutute tühjaks anumaks, siis kõik hüvede ja külluste vood, kõigi tervise energiatega, saavad voolata teisse…, ja kõik jääb üksnes teile… – tervis, õnn ja küllus…

Kuid te püüate hoida endas kinni mingeid olnud kogemisi, kui füüsilisi rikkusi…, kogute neid meenduste rikkusena, milliseid ei raatsi kuidagi maha jätta…

Laske minna kõigel… – andke ära usus vaestele…

Siis on võimalus saada uut…

Selliselt saate puhtaks teha kogu oma ümberoleva…

Selliselt annate kerjustele võimaluse saada rikkamaks…, et ka nemad saaks midagi jagada edasi…

 

Seega… allergial ja tursetel on suht sarnased põhjused…

Allergia on millegi vastuvõtmatus…, tursed on oskamatus loobuda millestki…

Arusaamisteni tuleb jõuda endal… iseseisvalt…

Meenugu olukorrad, kus ei olnud suuteline midagi omaks võtma…, mis see ka poleks…, kuivõrd ebanormaalne ja väär see ka ei näiks… – süüvi neisse ja püüa mõista põhjusi…, millised ei tulene väljastpoolt, vaid endast…

Püüa näha neis jumalikku kulgu ja omale õppetunde…

Püüa üksnes võtta vastu…, kui sellesse on segatud isegi keegi teine… – püüa vaadata tema poolt ja mõista tema olukorda…

Võtke kõike mitte kõlbelisest küljest…, vaid kui mängu, mis võiks anda uut kogemist ja uut mõistmist… – uut armastuse taset…

Kui elus tuleb ette katsumusi…, siis see on teie armastuse katsumus…

Kas olete suuteline armastama alati…, kõigis olukordades ja juhtudel, kõigi mööndustega ja probleemidega…?

Kas teie armastus jääb samaks…, või oleneb olukorrast…?

Kas kui muuseas olete suuteline kinkima armastust igale möödakäijale, või igale teel vastutulevale… – või… üksnes millegi eest…

Kui ei…, siis Looja armastusest olete kauge…, olete vaid läbimas oma esmaseid õppetundi…

Seega…, meenutage kõike kui jumalikku täiuslikkust…

Ei teie juures, ega teistes ilmades, pole olemas ebatäiuslikku ja jumalikkuseta…

Kõik on üksnes jumalikkuse tundma õppimise tahud…

 

Kuidas saada terveks…?

Kas sellistes olukordades on üldse mingeid soovitusi toitumise kohta…?

Parimaks soovituseks oleks… alustada päeva uut moodi otsekohe…

Vaata ringi…, pane tähele, kuivõrd palju on Looja andmas sinule…

Ava silmad pärani, et näha rõõmu ja energiat, mis saaks voolata sinu avatud südamesse…

Sa ei märka seda ühelgi päeval, kuna pead seda kõike iseenesest loomulikuna…

See on Suur Looja And sinule…, ja just igal hetkel… – tagastamatult…

See tuleneb üksnes Tema armastusest sinu vastu… – kas mõistad…?

Jaa…, vaimsus…, olete kõik lapsed Tema armastuses…

Igaüks teie seast olete armastatud sügavas armastuses…

Tahaks anda teile kõigile edasi kasvõi osa jumalikust armastusest, mida tunnetab teie vastu teie ühine Looja…

 

Seega… oled alustamas uut elu, mis on täis rõõmu ja armastust…

Häälestu sellele ja igal hommikul püüa olla sellel häälestusel…

Edasi sul tuleb läbi teha meenduste praktika…

Seda ei ole kerge teha, kuna sinus, nagu igas inimeses, on kogunenud suuremal hulgal energiaid, millistest tarvis vabaneda…, kuid seda saad teha vaid sina ise…

Esiteks… – need on sinus endas…, ja teiseks… – üksnes sinul endal on õigus otsustada, millest vabaneda, millest mitte…, ei keegi teine ei saa teha seda sinu eest…

Seetõttu alusta selle meenutamisest, mis ärritab kõige enam ja teeb valu hingele…

Kui suudad meenutada põhjuse või inimese, siis tunnista olnut fakti, ilma hukkamõistmiseta…

Mõtiskle olnu üle ja püüa jõuda selle mõistmiseni, kuni see muutub argipäevaseks olnud sündmuseks…, ega tekita enam negatiivseid emotsioone…

Meenutades seda sündmust, tarvis jälgida, et hingamine oleks rahulik… – see on oluline…

Vaadeldes olnut, hinga rahulikult…, ja kui oled jõudnud asja mõistmiseni, siis hinga olnud olukorra energiad endast välja…

Hingamise lõpus südamesse peaks jääma olukorra täielik tunnustus… – kui kogemuse saamise võimalusena…, kui õppetunnina…

Tänuenergiat oleks mõttekas kasutada selle peal, kes aitas seda saada, kes aitas läbida seda õppetundi…

Tänuenergiad on väga võimsad…, nende voogudega saate end puhtaks teha palju kiiremini…

Üksnes mõtle läbi omad olnud probleemid ja hinga nende energiad endast minema…

Hingamine rahus on parim viis puhastuda vanadest energiatest ja täituda uutega…

Selliselt tuleks toimida kõikide olukordadega…

Alateadvus aitab sul valida, millistest tarvis vabaneda esmajärjekorras…

Rahune mõtteis…, küsi endalt, mis oleks esimesena, millest vabaneda…

Järgi oma alateadvust…, see on sinu suhtlemisviis oma vaimsusega…

 

Mis puutub toitumisse…, see on teil juba olemas, täies ulatuses… – kuigi vähesed kasutavad seda…

Tuleks ehk hoiduda teravatest toitudest ja vähendada magusa ja soolase hulka…

Me ei soovitaks toiduks kasutada kristalle, kuna need talletavad energiaid…

Kõiki koostisosi on võimalik leida aed- ja puuviljades…

Oleks soovitav vähendada liha söömist…

Vett juua rohkem, et organism saaks puhastuda…

 

Vaatamata tursetele, vesi oleks universaalsemaks vahendiks puhastumises…, igal juhul…

Oleks hea, kui saaksid ise laadida vett, ehk – struktureerida seda…, afirmeerides mõttes sellele oma soovi…

Minu elu on korras…, võtan kõike vastu läbi armastuse… kui jumalikku õppetundi…

Olen tänulik kõigile, kes on abiks õppetundide läbimisel…

Olen avatud jumalikele energiatele ja lasen minna kõigil olnud energiatel… ja nii edasi

 

Toitumise juures soovitaks kuulata oma keha…, mitte üksnes oma kõhtu…

Tehnika selleks on lihtne… – pange käsi toidule…, ja kuulake oma keha reageeringut…

Keha ütleb, mida temale on tarvis…

Või keskenduge mingile toidule ja kuulake keha reageeringut sellele…

Ja viimasena… – igat suutäit tarvis võtta tänulikkusega, kiirustamata…

Just selliselt iga söödud asi saab läbi seeditud, ega jäta šlakke kehasse…, mis hiljem otsiks väljapääsu haiguste näol…

Tänuenergiad on sarnased lahtilaskmiste energiatega…

Kui oled sellega saanud ühele poole, siis vastuvõtu ja lahtilaskmise praktikad on omaseks saanud…

Sellest saab uue elu alus… – haigused kaovad sinu elust…

 

Tänan informatiivse õppetunni eest…

Me täname sind koostöö eest…

Püüdke olla armastavad ja valmis vastuvõtuks…

 

SElena

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Sõnum on sellest, mida mu partner nimetab Pere ringiks…

Kõik inimesed on erinevad, rääkimata vaimsustest…

Vaimsusi on sama palju, kui on inimesi…

Kõik on üksnes isiklik olemus…

Armastus on isiklik…

Armastus on nende asjade vastuvõtt, milliseid ei ole võimalik näha… – selle tulemuseks on emotsioonid…

See on isiklik… – seetõttu sarnasuses ei saa siin ruumis olla üksmeelt…

Kõik on lähtumas omast vaatevinklist, teatut asjade suhtes…

Mis vahe on religioosse ja vaimse inimese vahel…?

Mõlemad tunnustavad Jumalat…

Religioosne inimene järgib reegleid, milliseid on üles seatud…, milliste läbi on uskumas, et nende usk on õige, kuna seda on edasi antud traditsioonide näol…, või ajalooliste pühakirjade läbi…

Nemad võtsid vastu selle struktuuri ja on järgimas seda…, neile see oli mugav ja meelepärane…

 

Vaimsel inimesel ei ole doktriine…, temal on vaja teha tööd enda arengu nimel…, teada, kuhu liikuda…, mida teha…, mida uskuda, mida mitte…, millel oleks tema jaoks mõtet, millel mitte…

Tema tee on keerulisem…, seetõttu alustame alustest… – nagu eelmistel kordadel…

Täna esitame teile ühe küsimuse, mis on esitatud ühe väikese õpetuse kohta…

 

Kallid siin toolidel istujad, kogu oma elatud aastate uhkuses…, kas on teil hea olla, kuna olete teadlikud, kuidas kõik on seatud…?

Kas saate tunnustada mõningat küpsust, millist olete saanud elatud aastate jooksul…, kus hakkasite teadvustama, et te ei tea veel palju sellest, mis on ümbritsemas teid…, ilmas, kus teadlased on avastamas ridamisi uusi reaalsusi…

Reaalsusi, mis on sedavõrd veidrad…, millistes on võimalik näha sedavõrd palju ebatavalist…

Kas saaksite olla ühes neist reaalsustest…

Milles seisneb teadlaste tunnustus…, kas selles, et olete teadmas midagi enamat, kui see, kus kasvasite üles kui inimesed… – teie…, minu partner…, ja need, kes olid enne teid…?

Kui see on tõemeeli nii, nagu näete seda füüsikas… – siis mida arvate sellest kõigest…?

Mida saab olla, kui jutt käib Vaimust…, Loojast…, Jumalast…, teistest olevustest, keda te ei ole võimelised nägema…?

 

Kõik inimesed on erinevad…

Kas olen kunagi rääkinud sellest, et inimmõistus ei ole võimeline dešifreerima paljumõõtmelisi asju…?

Kui need ilmuvad teie juures, siis inimmõistus saab seda vastu võtta sellel tasemel, mis on temale teada…, aga mitte sellel, mis ei ole temale teada…

Inimene paneb mängu kogu jõu, et ära tunda nähtu…, püüab anda omad vääringu tunnused sellele, mis on ilmunud tema ette…

See on alanud ammustest aegadest…

 

Mooses nägi leegitsevat põõsast ja tema mõistus hakkas tööle… – mul on mure, kuidas tunneb ingel ennast…, see ehk tema jaoks on parim – luua valgust…, kuid valgust saab luua üksnes tuli tema taga… ta on suurepärane…, ega see lõppe kunagi…

See oli kõik, mida ta oli võimeline nägema…

Leegitsev põõsas jäi ajalikku kui lõõmav põõsas

 

Tahaks teile selgitada, mis see tegelikult oli…

See on sama, millega inimesed on alaliselt kokku puutumas…

Kuidas näeb välja ingel…?

Kas on midagi ingli taolist…?

Kas on mõistust väljaspool teie mõistust…?

Kas on intellekti väljaspool teie oma…?

Kas Looja tuleb teie juurde…?

Kas Ta on midagi kindlat…?

 

Ma olen teile rääkinud… – see süsteem on teada kõigile…

Isegi neile, kes on jutlustamas teile mingit usku…

See on oma süsteem, milline kinnitab, et inimene on mingi moel kandmas enda seesmuses Looja osa

Kogu lineaarne loomine on ajaloos metafooriline lineaarsus…, mille kohaselt, mingil ajal, oli antud teile see osa, mille tõttu teil on olemas informatsioon Valgusest ja Pimedusest…

 

Kui olete vaimne inimene, siis see võimaldab teil väljuda tavalisuse raamidest…, vabaneda ja näha enamat…, võrrelda sellega, mida on teile räägitud… – samas rahustada oma mõistust sellega, et on veel hulga enamat, kui arvata võib…

 

Sellest kõigest järeldades… – kui teie seesmuses on olemas osake Jumalast, Loojast…, kas siis poleks loogiline järeldada, et on olemas mingi võimalus koostööks…?

Enamus inimestest peaks seda intuitsiooniks… – ja neil oleks õigus…

Intuitsioon ei pea olema ajutegevuse tulemus…

Aju impulsid, sünapsiste töö, mis on kompuutri taoline, ei anna teile selgeltnägija võimeid…

Alateadlikud mõtted tulevad kusagilt kaugelt, väljastpoolt mõttetegevuse ulatust…

Oleme teile rääkinud, et see tuleneb käbinäärme vahendusel ja jõuab südameni…, kuid enamuselt see tuleb teie DNA väljast…

DNA on täitmas hulga enam funktsioone, kui arvate… – sellest oleme rääkinud teile palju kordi…

Kuid oleks huvitav ära märkida, et teie DNAd on absoluutselt identsed…, kuid samas on vastutamas kogu inimkonna erisuse eest…

Tema on alus…, tema on loomas rakke…, temasse on kätketud kogu informatsioon… – ta on suhtlemas kõigega…

Olen teile rääkinud, et DNA osavõtt eksperimendis on võimeline muutma kvantilises väljas elektronide pöörlemise suunda…

Mu kallid, mida see peaks tähendama lihtsas keeles…?

Et see saaks toimuda, selleks DNA seesmuses peaksid olema kvantilised atribuudid…, ja need on väljaspool nelja mõõdet… – mis viivadki selliste tulemusteni…

 

Kas mõistate…, teie DNA on kaasatud millessegi enamasse, kui oskate arvata…

Mis toimub juhul, kui triljonid ja triljonid DNA molekulid on moodustamas inimest…?

Kõik on identne…

Kas on võimalik, et lugematud identset asjad, millistel on kvantilised atribuudid, saaksid moodustada välja…?

Jah…, see on Merkaba…

 

Kas panite tähele… – ma just viisin esoteeria kokku teadusega…?

Te ise ei ole suuteline neid eraldama…

Oma eksperimentides, katsete aegu, te ei ole suutelised välistama Jumala juuresolekut…

Te ei ole võimelised jätma Jumalat labori ukse taha…

Kõik hakkab põimuma…

Kõik hakkab avama teile mõningaid vaimseid atribuute, millistest olete  kuulnud kogu oma elu jooksul…, te ei osanud isegi arvata, et see on füüsika…

Kuid nii see on…

Füüsika on see, mille abil Jumal loob töövõimelisi asju…

 

Kui inimese Merkaba on loodud teie DNA ümber olevast väljast, milline on kuulumas üksnes teile, ega kellegile teisele…, siis teie väli on täienisti unikaalne planeedil… – sellist ei saa olla ühelgi teisel…

Kuid te küsite, et kuidas on ühe munaraku kaksikutega, kellel peaksid olema sarnased Merkabad…?

DNA vaatevinklist see peaks olema nii…

Kuid, mu kallid…, on olemas vaheteadvus… – vaba valik, millisega saab vahetada välju… – mis teeb neid sõltumatuks kelletahes ees…

Olete suurepärased, sõltumatud vaimsed olevused… – igaüks teist…

 

Põhjuseks, miks ma räägin sellest, on see, et ajad on muutumas…

Olen rääkinud teile, et magnetismi Meister tähendab siiski midagi…

Kuni aastani 2012 me ei arutanud sellest midagi…

Mida see peaks tähendama…?

Mõned võtsid seda suure naljana, mis oli suht veetlev…

Kui paljudest magnetilistest inglitest olete teadlikud…?

 

Mu kallid, magnetväljal on nii kvantilised atribuudid, kui ka gravitatsioon ja valgus…

Kogu oma Merkabaga olete Maa magnetvälja sees, milline on paljumõõtmeline…

Kas jõuab kohale, millest räägin…?

Ühe modifitseering on mõjutamas teise modifitseerumist…, ühe muutumisel muutub ka teine…

 

28 aastat tagasi ma rääkisin teile, et olen siin magnetvõre muutmise nimel…

Kes on tuttav selle aja sõnumitega, need teavad, et selle tõestusi ei ole raske leida… – teie kompass näitab teile seda…

10 aasta jooksul magnetvõre nihkus suurema vahemaa ulatuses, kui viimase 100 aasta jooksul…

Lennuväes üle kogu planeedi muudeti magnetkursside numbrid, seda vastavuses kompassi uutele näitudele…

Oli isegi oodata, et magnetpoolused vahetavad kohad… – kuid seda ei juhtunud…

Seda oli juhtunud möödanikus…, kuid mitte seekord…

Kõik muutused valmistasid teid ette sellele, mis on toimumas tänavu…

 

Kallid…, nihe on suurem, kui oskate arvata…, ja see on kiirenemas…

Sellest on mul kavas rääkida täna siin…

Räägin teile planeedi energia seisust…

Ehk mõnedki ootavad minult ennustusi…, kuid, mu kallid, seda ei tule…

Räägin hoopis potentsiaalidest, millised võiksid paremini töötada…

Räägin enam sellest, mida mainisin möödunud aastal…

Kuid alustame peamise teemaga…

On hulga enamat, kui on teil teada…, see on toetamas kõike, kelleks olete…

On neid, kes räägivad oma võimest lugeda keha tervislikku seisu… – keda nimetatakse meedikuteks-ennustajateks…

Mõned on jõudnud sellisele tasemele, et on laia tuntuse tasemel…

Nende võimed hämmastavad paljusid…

Üle 70% neist vaatavad inimest ja tunnevad tema keha ulatuses haigestunud organeid ja piirkondi, keha keemia seisu… – kuid keegi neist ei suuda seda fenomeni lahti seletada…

 

Varem või hiljem, kui piirangute raamid avarduvad, millistega olete siia ilma tulnud…, siis vabaneb ja avardub kõik, mida on teile räägitud…

Teie teadmiste mahud vabanevad uute informatsioonide vastuvõtuks…

Teil ei tarvitse enam sulguda ja väita, et seda pole olemas…

Uut informatsiooni saavad näha need, kes valdavad paljumõõtmelise nägemise võimet…, kes on võimelised nägema seda, mida ei näe teised… – kuigi see on alati olnud siin…

Teie kolmemõõtmelisuses on palju sellist, mida te ei ole suutelised nägema… – need on teistel lainetel, kui olete häälestunud teie…

See on paljumõõtmelisus, mida te ei ole suutelised nägema…, see on kui lõõmav põõsas

 

Kogu inimkonna ajaloo jooksul on nähtud ingleid…, kuid ei ole osatud seda nähtust lahti seletada…

Inimmõistusele see näib veidrana… – ta on suuteline lahti seletama üksnes seda, mida ta teab…, kuid temale tundmatut ta ei ole suuteline lahti seletama…

Kui on esinenud midagi, mida tema arvates ei saanuks olla, siis ta ei seonda seda mingi tuttavaga…

 

Poolläbipaistev pöörlev kera, millel ei ole kindlaid piire…, täis valgust – see on esmane seletus sellele, mida inimene näeb paljumõõtmelisuse kujundina…

Veider on veel see, et see pöörlev kujund on võimeline läbi minema kolmemõõtmelisest mateeriast…

See on kõigest füüsika ise, mis näitab end ka edaspidi veel…

Selline oli teie ingel…

Hiljem ingel hakkas isegi rääkima…

Nüüd see on pöörlev kera, täis valguse energiat, mida olete suutelised nägema läbi suurte raskuste…, teadvustama teda ja ka suhtlema temaga…

 

Ja mida teevad inimesed… – olen rääkinud sellest…

Rüütate inimkesta, lisate tiibu ja helendava nimbuse pea kohale… – seda nimetate ingliks…

Kas tabate selles loogikat…?

Te ei ole suutelised tabama neis paljumõõtmelisi vorme, figuure, energiat…, kuidas need ilmuvad ja kaovad planeedil…, ja teevad seda oma parimal viisil…

 

Iirimaal, kus partner on olnud paaril korral, rääkis magnetvõre anomaaliatest, mis oli pea sama, kui Bermuda kolmnurk…

Sajandite jooksul selline anomaalia võimaldas jälgida paljumõõtmelisi asju…

Bermuda kolmnurk on tuntud enamuselt navigatsiooni ja magnetismiga, kus ei ole võimalik leida loogikat…

Iirimaal kohatakse väikesi inimesi…, kõiksuguseid muinasjutulisi olevusi…

Seda on tunnustatud isegi parlamendi tasemel…

Neist teavad kõik…, ja ollakse uhked nende üle…

Mõned vaikivad neist…, kuna see ei ole moodne… – kuid nemad on esimesed, kelle poole, kui muinasolevuste uurijate poole, pöörduvad need, kellel külvidega on ebaõnne…

See on Iirimaa…

Selliselt käitutakse siis, kui kohtutakse paljumõõtmelisusega…, mida nähes, ei suudeta mõista…

Nende aju valis sellise vormi asjade kulgemise mõistmiseks…

 

Miks räägin teile sellest kõigest…?

Vaid seetõttu, mu kallid, et te olete enamat, kui kolmemõõtmelised…

Kuigi te ei ole võimelised nägema enda ümber olevat…, kuid see on olemas…

Ma palun teid tunnetada seda, mis on ümbritsemas teid…

Isegi kõige lineaarsemad peaksid saavutama sellist taset, kus nõustuksid… – ok…, need on minu veendumuste piirid…, see on see, millest olen läbi tulnud…, kuid see on ka kõik, mida on mulle õpetatud… – kuid see ei ole täienisti see, kes olen mina…

On olemas asju, millest ei ole keegi mulle rääkinud, kuna keegi ei teadnud neist, ega tunnetanud…, ma ei olegi veel ka nii vana nendest teadmiseks…

Oleks hea, kui te võtaks vaatluse alla just seda…

 

Olen paljude kanalduste aegu soovitanud teil avaneda oma uskumiste piirides, lubades oma ellu pääseda asjadel, millised on hulga enamat, kui on teile räägitud ja millised võivad eksisteerida…

Lõhkuge oma olemasolev mõistmise paradigma kõige suhtes, ning lubage asjadel tulla teie ellu…

Ma räägin seda inimestele, kes on aheldatud kitsastesse piirangute raamidesse…

Te suudate seda teha, kuna olete sedavõrd sõltumatud ja unikaalsed…

Igal ühel on omad kogemused… – kuid siiski… paljudel oma elulistes kogemustes on midagi ühist – see on igaühe sees olev Jumal… – olenemata, kas usute Temasse, või mitte…

Esmakordselt Tema on võimeline astuma ühendusse sellega, mis on väljaspool…, väljuda teie uskumuste raamidest…, teie hubasuse tsoonist…

Kui saate sellega hakkama…, siis… küll aeglaselt, kuid hakkab sündima see, millest oleme rääkinud…

 

Kas on võimalik peatada teie vananemise…, või aeglustada seda oma teadvuse abil…?

On küll…

Mu partner koondas rühm teadlasi-esoteerikuid ühisesse programmi, milles uuritakse selle mõju ulatust…

Nüüd nende töö on peegeldumas diagrammides ja graafikates…, seda atribuutide abil, milliseid on teil leiutatud…

Miski, mille nimeks on terviklikkus ja väli, on paljumõõtmeline ja mõõdetav läbi teadvuse…

Kui teadvusest saab füüsika osa…, ja füüsika… teadvuse osa… – siis ehk olete võimelised nägema, kuidas see on mõjutamas teie keemiat…

 

Oleme varem sellest rääkinud, kuid vaatame taas… – mis on ootamatu tervenemine…?

Seletamatu ime…

Ei ole midagi paremat…, kuid te ei ole suutelised kutsuma seda esile…, kindlapeale…

See ei ole jõukohane ühelegi inimesele… – just seetõttu see on ime…

Kallid…, ehk võtaks selle taevastest ja õnnistaks teid sellega…

 

See on veendunud teadvus, mis on võimeline muundama ja kõrvaldama haigust inimkehast…

Inimene on võimeline tegema seda iseseisvalt, oma terviklikuse läbi…, Jumala osa abil, milline on inimkehas…, mida meedikud-ennustajad on võimelised nägema teie Merkabaas…

Meedikud-ennustajad näevad paljumõõtmelist mustrit, milline on teie ümber…

Nemad on võimelised tegema valikuid Merkabaas, kuna see on täis informatsioone…

Te näete seda kord oma uute atribuutide abil…

Need on ootamas teid tulevikus…

Kujutlege vaid, milliseid vastuseid saavad teadlased, kui suudavad näha teie Merkabad…

Ma ütlen teile…, esmajoones nemad enam ei nimeta seda kõike vaimseks…, nemad nimetavad väljaks, kuna saavad näha seda…

 

Suhtelised veider on see, et Iisraelis seda välja peetakse prohvet Eelija väljaks, mis peaks tähendama Sõitjat… – see kujutaks sõitu kaarikus…, mis tähistaks kaitse kihti, millega Eelija tõusis taevasse…

 

Mingis lõigus vaimsus peaks sulanduma teadusega üheseks…, siis kõik teadlased ütleks üheselt… Looja on tõemeeli Looja…, peab seda tunnistama…, teisiti ei saa… – peab tunnistama

 

Miks teil on 23 kromosoomi, kuna kõigil, teist madalamal arengul, on 24…?

Kas hakkate mõistma…?

On olemas midagi enamat, kui näevad teie silmad…, millest räägivad metafüüsikud juba sadu aastaid…

Asja olemus on selles, et homöopaatia töötab üksnes sellest, et teadvus reageerib ravimi lahusele ja annab juhendeid kehale, mille kohaselt ta tervendab end…

See on üksnes sissejuhatav osa ootamatule tervenemisele…

 

Teadvus on füüsika…

Ehk nüüd hakkate mõistma, kuidas teie mõtted on võimelised kauguste taha põhjustama suuri muutusi…, isegi veelgi enam, kui rohud…, kui mistahes tervendavad programmid…

Ühendades seda ilma vastuvõtuga, te ei haigestu enam kunagi…

Kas olete teadlikud, et teie enda teadvus on suuteline iseenesest kaitsma teid haiguste eest…?

 

Selline õpetuse koolitus on alanud üle planeedi…

Teadmine sellest, et füüsika ja teadvus on seonduses ja keha keemia on juhitav… käivitab teadmiste hooratta – mida on minus, mida tarvis muuta…, kuidas saaksin leida põhjused, aga mitte võtta sisse tablette…, mida saaksin saavutada, et teha midagi paremaks, muutmata seda…?

Just samal viisil töötavad toidulisandid… – see on sama homöopaatia, kuid suuremal hulgal…

Need on asjad planeedil, millised on muutumas…

 

Sellest on juttu teises osas…, mõningatest potentsiaalidest, millised on töös…

Kõik toimub aeglaselt…, aegamööda… – kuid see toimub…

Kas olete viimastel aegadel märganud hõõguvat põõsast…?

Mõned teie seast näevad seda igapäevaselt…

Kas olete teadlikud, mis on ümbritsemas teid, kui lähete uksest välja… – seal on enamat, kui  te ise… – keskkond…, ehk pilv, mis on elektronpilve taoline tuuma ümber… – ehk te ise olete lõõmav-hõõguv põõsas teiste põõsaste keskel…

 

Kas mõistate, mida ma pean silmas…, kas mõistate, millest räägin…  – potentsiaalidest…

Te olete hulga kõrgemad kõigest, mida on teile õpetatud…, mida võiksite endast kujutada…

Need on asjad, millised on muutmas inimest koheselt, siin samas…

Sellest on juttu teises sõnumis…

Kuid veel selle sõnumi aegu võiksite küsida endilt… – kas on midagi enamat, millele tarvis pöörata oma tähelepanu…?

Kui teete seda, siis saate kontrollida kõike, milleks olite olnud võimelised…

Kuna olete bossiks endale, siis teile, Jumalaga enda seesmuses, ei haaku enam midagi kohatut…, niisama, iseenesest…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Karma Nõukogu, kas olete valmis vastama…

Oleme valmis…

 

Tahaks teada oma füüsilisest tervisest…

15 aastaselt algasid minul teadvuse kaotused…

Diagnoosiks panti – epilepsia…

23 aastasena olukord halvenes…, see ei lase rahulikult elada…, langen mingisse teise olekusse, kus ei tunneta oma keha, ei tunneta keskkonda ja ei tunne inimesi enda ümber…

Minus tekib hirm ja õudus..

Ma ei suuda kontrollida oma seisundit, ega aidata end kuidagi…

Viimasel ajal teadvuse kaotusi ei ole esinenud, kuid seisundid on jätkuvalt rasked ja korduvad päeva jooksul mitmeid kordi…

Mis on sellise olukorra põhjuseks…, kas on sellest võimalik lõplikult vabaneda…?

Kui on, siis kuidas…?

Kallis vaimsus…, karta ei ole vaja…, parem oleks ehk olla tänulik neile olukordadele, ega karta neid…

Sul õnnestub see, mis ei õnnestu teistel…

Oled võimeline rändama oma teadvuses mööda paralleelseid reaalsusi…

Kui sellest ei ole teadlik…, siis see hirmutab loomulikult…

Oled tulnud sellese ellu sellise programmiga… – tulid uurima paralleelseid reaalsusi…

Kuid ühel hetkel see programm tegi ühe tõrke…

Ta pidi tööle hakkama aegamööda, et sa ei ehmuks…

Kuid 15 aastaselt see käivitus spontaanselt…, kuna selleks oli ilmselt mingi sündmuse raske üle elamine, mis vapustas sind sügavalt…

Antud olukord käivitas sinus karmalise rännakute programmi mööda reaalsusi, mis tekitas ootamatu tõrke…

Peale tugevat stressi sinu teadvus hakkas spontaanselt välja lülituma…, suurt rolli mängis selle juures hirm, millise said noil möödunud aegadel…

See hirm manustus sinu programmi kui viirus… – hirm on peenkehade viirus…

 

Ehk vaataks asju järjekorras…

Esmane, mida tarvis teha…, on rahuneda, mõista ja võtta vastu, et see ei ole hulluks minemine…, vaid… – õppimise viis, mida oled kord valinud…

Püüa vaadata olukorda hirmuta… – kui õppefilmi…

Ega igale ühele avane võimalus rännata mööda reaalsusi…

Sina suudad…

Asi on suhtumises sellesse ja selle kogemises…

Kõik tuleb läbi kogemise…

 

Kui tunnetad hirmu, siis kõik blokeerub…, ja programm hakkab arenema moonutatult…

Seetõttu on tarvis puhastuda hirmudest… otseses mõttes…

Kui need sünnivad spontaanselt…, siis blokeeri need mõttes…, lükka kõrvale…, käsi lahkuda… – mistahes viisil, mis on käepärasem…, tõkesta neid, öeldes – ei…, sõna otseses mõttes…

Oled ise olukorra valitseja…, mitte hirmud…

Suhtu neisse, kui haigesse lapsesse, keda tarvis rahustada ja ravida…

Viirus on samuti teatud olemus, mis on liikumas oma arengu teed…

Ei ole olemas midagi elutut…

 

Isegi programmid teis on elavad olemused, kellega on võimalik jõuda kokkuleppele…, neid õppida armastama, ning oma armastusega ravida neid terveks…

Viirus on olemus, kes on eraldatud oma lättest, ning on uskumatult kannatamas oma eraldatuse pärast… – seetõttu püüab pääseda kellessegi, et kergendada oma eraldatuse kannatusi… – ta on sedavõrd väike…

Katsu käivitada inimese loomulikku omadust…, uudishimu…

Vaata hirmu kui unikaalset kogemist…, huvitavat mängu… – ära karda teda…

Sattudes reaalsusesse, kus kõik on võõras, uuri esmalt kõike, õpi tundma, katsu läbi… – see on üksnes mäng…

Kujuta, et sinu teadvus käivitas uue mängu…, uuri seda rahulikult, õpi seda tundma…

Kui esmalt see on sulle arusaamatu, kardad osa võtta…, siis võtta seda üksnes mänguna…

 

Võtame ühendust õpetava süsteemiga…, nemad on ühendumas sinuga…

Ära muretse…, me oleme sinu kõrval, kuigi sa ei kuule meid…

Sind on blokeerinud hirmude programmid…

Oled kartmas kõike tundmatut…

Heida minema omad hirmud… – oleme alati sinu kõrval ja oleme valmis aitama sind…

Pöördudes igapäevaselt Looja poole, lood sidekanali…, ehk Ariadne lõnga, millest võid kinni võtta mistahes ajal, kui tunned hirmu ja arvad end eksinuna…

On oluline teada, et pöörduda abi järel on sul võimalik alati… – see puhastab sidekanalit, muidu ta võib umbe minna…

Sidekanal ei saa kunagi katkeda…, ta on alati andmas jõudu… – Looja kanali kaudu jõuab teini võimendatud energia hulk…

Oma pöördumisega lasete uuemal energial voolata enda poole…

Ilma teie pöördumiseta Looja ei ole teadlik, kas on tarvis teid aidata, või mitte… – ehk valisite ise sellise kogemise…

Pöörduge alaliselt Looja poole, see annab teile enneolematuid jõude ja avab teis enneolematuid energiaid… – suunab teid enneolematutele arengu teedele… Jumala teed on etteaimamatud…

Mu kallid…, teie pöördumine Looja poole on siduvaks lõngaks ja pääste köieks, millest on võimalik kinni võtta mistahes olukorras…

Seega…, hirmu hetkedel pöörduge Looja poole…, isegi kui olete teises mõõtmes…

Olles pidevalt rahu seisundis, kõik viirused taanduvad…, tervenevad ja lahustuvad…

Selliselt saad kuulda nii Loojat, kui ka meid enda seesmuses…

Üksnes selliselt saame viia sind mööda sinu teed…, juhatada sind sinu teekonnal…

Kui juba praegu sukelduks oma südamesse, saaksid kuulda meid…

Me armastame sind… oleme sinu kõrval…

Heida minema hirmud…

Sina oled unikaalne…, sinu teekond on unikaalne ja kaunis…

 

Tänan selgituste eest…

Me täname sind kogu südamest võimaluse eest saada kokku oma sugulusvaimsusega…

Õpetav süsteem

 

Nüüd on mul küsimus teise inimese kohta…, kes on tema juhendaja selles kehastuses…, või kelle poole oleks temal kohasem pöörduda…

Ilmutatuid õpetajaid on palju…, kõik inimesed, kes on ümbritsemas teda, on tema ilmutatud õpetajad…

Ilmutamata õpetajad on inimeste näol esitamas temale oma õppetunde ja oma juhendusi…

Nemad on suunamas, kuidas saaks teadvustada oma Olu suurimaid tõdesid…, kuidas õppida suuri armastuse õppetunde…

Lähedased inimesed on kõrval selleks, et pidevalt võtta läbi karma õppetunde ja karmalisi seoseid, millised olid kujunenud möödunud elude aegu…

Kuid tuleb hoolega vaadata ka kaugemaid inimesi…, neid, kes ehk ei mängi olulist osa…, kuid ka nemad on tõelised õpetajad ja juhendajad…

Nende teekond on külgetõmbe teekond, mida loovad neile nende õpetajad…

Teie teed juhitakse kokku selliselt, et saaksite vastastikku võtta läbi ühiseid õppetunde…

Seega…, ei ole tarvis oma saatuse teekonnal pidada kedagi ebaolulisteks…

 

Kas vaimsus ise ei vali oma teekonda…, kas seda valivad õpetajad…?

Vaimsus saab valida teatud ulatuses…, kindlas alternatiivis…, mitte lõpmatu arengu liikumise suundadest…

Ehk võrdleks seda puuga, millel hulgim oksi…, kuid liikumine on vaid mööda teatut oksa, kuigi valida on kõik puu oksad…

Liikudes ei ole võimalik hüpata mistahes hetkel teisele oksale…

 

Või siis võrdleme seda illusioonide labürindiga, kus oled liikumas teatud suuna…

Õpetajad, jälgides arengut-liikumist, kohati varjavad mõned käigud ja avavad teised, et sujuvalt suunata astujat temale kohast arengu teed…, kergendavad ekslemist mööda labürinti…

Paljude inimeste illusioonide labürindid ristuvad omavahel, kus inimesed saavad ühiselt võtta läbi mõningaid õppetunde…, kasvõi hetkeliselt…

Ehk tulevikus need ei ristu enam…, kuid nüüd õpetajad teevad kõik selleks, et inimesed saaksid paremini omandada ühiseid õppetunde…

 

Küsimus oli nähtamatute õpetajate kohta ja kuidas nendega suhelda…

Sellele küsimusele oleme korduvalt vastanud…, kuid kordame taas…

Õpetav süsteem on ühene teadvuse konglomeraat, ehk ühene olemus…

Nähtamatud õpetajad on just need olemused, kes on võimelised ühitama endas ühest ja eraldi olevat teadvust…, kes on ühesed ja eraldi olevatena…, kes on võtmas end tervikuna, kui ka osadena…

Nemad on andmas teile õppetunde…

Seetõttu teiega on igal hetkel tööd tegemas mitte üks õpetaja, vaid kogu õpetav süsteem…

Omas teadvuses olete liiast isikulised, seetõttu püüate oma isikulist määrata ka kõrgematele tasemetele…

Kuid seal ei ole sellist eraldumise võimalust…

 

Püüdke kujutada, kuidas näeks välja õpetaja…, usaldage oma fantaasiat…

Uskuge…, see ei vea teid alt…

Igal korral, kui pöördute õpetava süsteemi poole, kujutlege seda kuju…

Sellest saab teile käivitusnupp ühenduse saamiseks vajaliku õpetajaga…

Kuna enamus õpetajad on õpetava süsteemi osana, siis neil ei esine nimesid…

 

Kuidas on meile tuntud õpetajatega, kelle nimed on teada…

Need õpetajad on võtnud enda peale inimkonna juhtimise missiooni, seetõttu nende nimed on teada…

Igal ühel neist on oma inimkonna kureerimise suund…

Kuid peate teadma, et nende nimede hääldamisel ei ole mingit tähtsust, kuna need ei vasta nimele valguses…, ja nende pale on vaid ligilähedane, kuna nemad siiski – on valgus…

Kas valgusel saab olla pale…?

Valgusel on üksnes värvide toonid…

 

Tänan informatsiooni ja selgituste eest…

Meie täname sind vahenduse eest…, olgu teile valgust teekonnal Looja poole…

SElena

Read Full Post »

Karma Nõukogu…, olete valmis vastama…?

Jah, mu vaimsus…, oleme kuuldel…

 

Ma tahaks teada oma vaimsuse päritolust ja selle teekonnast…

Sinu vaimsuse teekond on pikk, sa oled tulnud Antaarese piirkonnast…

Oled rännanud mööda erinevaid tähe süsteeme…, kuid sulle lähedasem on Karjase tähe süsteem, milles olid pidama jäänud pikemaks ajaks…

Oled pidevalt oma määratluse otsinguis ja oled läbi proovimas erinevaid rolle…

Maistes kehastustes oled olnud ligi 300 maist aastat…, seetõttu sul jääb väheseks maistest kogemistest…

Teadmised, mida oled kogunud erinevates tähesüsteemides, millistes oled eksisteerinud, võivad anda palju isegi inimkonnale…

 

Mul juba varajasest lapseeast, kuni tänase päevani, on üks lahendamata küsimus, mis puudutab minu soolist määratlust…

Kuigi füüsiliselt olen naine…, kuid sellisena ma ei suuda end tunda…

Ma ei suuda end tunda ka mehena…

Mul oli suhteid nii meestega, kui ka naistega…, kuid need reeglina lõppesid peatselt…

Miks toimub see minuga…?

Kas see on minu mingi psüühiline probleem…, või olen ise valinud seda enne kehastumist…?

Sinu erisus on seotud nende tsivilisatsioonidega, kust oled tulnud…

Ärgu see sind hirmutagu…

Inimsuhete norm on ajaline ilming, mis on muutunud ja muutumas teie maise tsivilisatsiooni aja jooksul…

Soolised seondused on eraldi keeruline süsteem…

Kuid inimestena te seate sellele teemale hulgim piiranguid… – seetõttu teie jaoks ta on suletuna…, ei kuulu arutlustele…

Enamuses kõrgemates tsivilisatsioonides soolistes küsimustes puudub selline tugev eraldumus…

On tsivilisatsioone, kus enamuses on domineerimas androgüünsed omadused…

Igas olemuses on võrdväärselt esindatud nii mees, kui nais energiaid…

Partneri valik oleneb hetkelisest energiate domineerimisest…, ja tulenevalt vaimsuse kogemise vajadusest…

Seda ei arvustata, ega halvustata…

Süsteem, kust oled pärit, kätkes endas kõiki tsivilisatsioone, millistes puuduvad keelud soolistele suhetele…

Peamiseks omaduseks neis on energiate ühestumine…, soov olla teine teisele abiks kogeda energiate üheldumist… – ja peamiseks selles on – Armastus…

Armastus üheski kõrgemas mõõtmes ei vali sugu…

 

Kahjuks maises tsivilisatsioonis see küsimus on totaalselt moonutatud ja pahupidi…

Väga sageli seksuaalsed suhted on loodud mitte armastusele, ega soovist aidata vaimsusel areneda…, vaid mingite uute elamuste saavutamise ajendil…

Samas… sellele kaasneb keeld selliste mõnude saamises…, see lähtub inimmoraali vaatevinklist…

 

Tahaks pöörata teie tähelepanu sellele, et kui sellised mõnud tulenevad negatiivse teadvustuse saatel, inimpoolsetest halvustusest ja arvustusest… – siis see tekitab teile lisa energeetilisi takistusi…

Kutsub esile haigestumisi…, saastab teie karmalisi mustreid liigsete raskekaaluliste energiatega…

Kui olete saanud mõnu millestki…, siis olete saanud selle täiel rinnal…, peamiselt just südame kaudu…

 

Ajajooksul saabub aeg, kus mõistate, et kõrgeimaks mõnuks on… mõistmine ja tunnetus, et olete aidanud teist vaimsust tema rännakutes ja tema arengus…

Seda võiks võrrelda emaga, kes on nägemas oma lapse kasvamist ja tema arenemist…

 

Mis puutub sinusse, mu vaimsus…, siis tahaks anda nõu…  – ära pea end kellekski või millekski vääraks…

Vastupidi… sinu vaade soolisusele on hulga progressiivsem paljude teiste omadest…

Kuid… pööra oma tähelepanu alati sellele, milliseid tunnetusi koged seksuaalsetel toimingutel…

Kui see on armastus…, või armumine…, kui oled siiras oma puhangutes… – siis selles ei ole midagi taunitavat… – armastuse suhted on pühad…

Suhtu sellesse kui Armastuse Pühategevusse…

Igaüks teist, seksuaalse kontakti puhul mehega või naisega, peaks suhtuma sellesse, kui pühategevusse… – milleks see ka on…

See on püha akt ühendumiseks armastuse voogudele…, mitte kuidagi teisiti…

Kui iga seksuaalne kontakt on teile kui pühategevuse akt, siis te saavutate paljut…

 

Esiteks… te ise heidate minema kontaktid, millised ei ole vastamas sellisele pühadusele…

Mõistke ja tunnetage neid ise… – heitke minema, kui mittevajalikke, kui surrogaatseid…

See, mida peate orgasmiks, on just püha ühtimise akt jumaliku armastuse voogudega…, kus ühtivad mees ja nais energiad…

 

Teiseks… teie kehad hakkavad pidevalt puhastuma, kuna Looja armastuse vood on tervendavad vood…, ja teil, koos partneriga, on võimalus ühilduda selliste voogudega, ning tervenduda mõlemil…

 

Kolmandaks… teie elukvaliteet muutub mõlemal, ning, kuna olete ühendunud võimsamatele energia voogudele, milles on lugematul hulgal muid võimalusi, hakkate vastu võtma teisi oma teadvuse tasandeid…

 

Kallis vaimsus…, ei ole tarvis häbeneda end…

Me mõistame, et teie ühiskonnas on raske demonstreerida kombelist vabadust…

Kuula alati esmalt oma südant…, sinu südame kaudu on rääkimas sinu vaimsus…

Armastuse teekond on alati kaunis…, seega… otsusta, millist armastuse teed tahad käia sellel planeedil… – siis sinu karmalised juhendajad vastavad sinu vaimsele kutsele…

Kui seksuaalsuses aktis on soov kutsuda esile meesenergiaid, siis piisab esitada selline soov…, ja sul avaneb võimalus selleks…

Meie peamiseks ülesandeks on aidata igal vaimsusel läbida kogu armastuse kogemist käesoleva kehastuse aegu…, me oleme kõigiti valmis aitama selles igat ühte…

 

Ma tänan informatsiooni ja abi eest…

Ka meie täname sind sellise töö eest…, me oleme alati valmis tulema kõigile appi…

Püsige armastuses alaliselt…, siis teie teekond viib teid teie eesmärgini… – teie jumalikkuseni…

Järgmise korrani…

SElena

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »