Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2018

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Leidub siiski selliseid, kes tahaks väita, et üleminek avarusse, kust tulevad kanaldused, peaks võtma enam aega…

Me ütleme neile, kes ei ole sellest teadlikud… – viimase ajaga on palju muutunud…

Tänavune planeedi atmosfäär ja energia eeter on sootuks teised, kui olid 10, 15 aastat tagasi…

Terviklikuse ja koostöö energia, kus inimesed võivad jõuda transsi, et hakata kanaldama, on hulga kiirem, kui oli see varem…

See on eriti neil, kes on siin ja on valmis selleks…, kes on mõistmas mitte üksnes enda olemise energiat, vaid kogu planeedil toimuva energiat…

Olen palju aastaid olnud saalides täis inimesi, kui teie siin, kes tunnetasid osavõttu ja armastust, mis tuli eesriide tagustest, mida olen esindamas, see voolas teisse, täites teid…

Kui hea ettekujutus teil ka poleks kanaldusest, mis on toimumas siin, teie kolmemõõtmelise vastuvõtu jaoks…, kuid te istute ja kuulate teie ees toolil istuvat inimest, kellel on side eesriide tagusega…, ta annab teile informatsiooni… – see on ka kõik, mis on teile kättesaadav…

Kuid siin istujate seas ja hiljem kuulajate hulgas, on kindlasti neid, kes ütleks… – siin peaks olema midagi enamat, kuna tunnetan midagi…, tunnetan sidet…, tunnetan häält, mis on rääkimas minu sees...

Ja neil on õigus…

Ei ole siin üks inimene, kes on pöördumas kõigi poole… – vaid on hulk…, tohutu hulk… – miljardeid meid, kelle nimeks on – Jumala osakesed

Kui ma ei ole suhtlemas teiega partneri vahendusel…, siis olen selle osa, kes on Loomise Lätteks… – nagu teiegi, kui lahkute sellest ilmast…

Me oleme pärit ühest ja samast kohast…

 

Olete kuulamas midagi sellist, mida on teil teada…, midagi sellist, mida saate tunnetada, kui oma

Kõik, mis on teil kasutada sellel planeedil, on sedavõrd ajutine

Kõik teie elud on ajutised

Kuid jättes kõik maha, saate kokku igavesega, mis ei muutu iialgi…, ei kunagi… – sellega, mis lõpmatu…, miskiga, mis on suursugune ja sedavõrd kaasosalev… – sellega, mis on Jumal ise

Mistahes määratlus, mida suudaksite anda sellele, ei ole isegi piskuks sellest, milleks ta tegelikult on…

Need, kes on tunnetamas Jumalat…, Loomislätet…, Loojat… – kuidas te ka ei nimetaks seda energiat, millest olete tulnud…, on tunnetamas seda sügavuti…, nemad mõistavad, et ei ole suutelised väljendama kõikehaarava energia täiust

Kuna ollakse ühenduses sellega, siis see on sedavõrd kaasosalev, et rõõmu pärast on lausa pisarad tulemas silmist…

 

On sündimas miski… – on tulemas muutused…

Toimuvad muutused ei pea olema välistena… – ei tasu muretseda nende pärast…, ei tasu mõelda neist…

Kõik muutused, millistest olen rääkimas, on esmakordselt vaid seesmised

 

Oleme andnud palju sõnumeid selle kohta, kuidas paljumõõtmeline mõistmine oleks mõjutanud teie DNA evolutsiooni…, kuidas oleks võimalik tabada seda, mille alge on väljaspool kolmemõõtmelisust…, kuidas oleksite hakanud mõtlema ja tegutsema…, töötama… ja kuidas mängiksite…?

 

Nüüd tahaks pöörata tähelepanu seesmusesse…, vaid mõneks hetkeks…

Tänavu, aastal 2018, on istumas siin ja kuulamas seda sõnumit palju neid, kes tunnetamas endas suuri seesmisi muutusi…

Mistahes muutused kutsuvad inimestes esile hirmu tundeid…, mistahes kujul…

Nende põhjustest oleme rääkinud…

Tasakaal on loomas midagi sellist, mis ei allu mõistusele…

Kui olete tasakaalus, siis tunnetate pidevat rahulolu, mis viib veel suurema tasakaaluni… – me oleme sellest rääkinud…

Kuid siis jääb küsitavaks evolutsioon…, kuna olete rahulolus…

 

Seetõttu räägime nüüd seesmisest evolutsioonist…

Kallid vanad vaimsused…, mis on see, mida hakkate tunnetama ja mis võib olla  ebatavaline…?

Me ise vastame… – see on teadvuse evolutsiooni algus

See algab siis, kui ärgates, tunnetate end teisena…, mida ei ole võimelised sõnadesse panema…

See oleks kui olemusse süüvimine, mis ei ole kuigi lineaarne…

Mõningate asjade suhtes hakkate tunnetama mitte suuremat kurbust, vaid suuremat tõsidust…

Hakkate teisiti suhtuma uudistesse, kui varem…

Paljud ehk lülitavad uudiste kanalid hoopis välja…

Hakkate kõike toimuvat nägema uuel viisil, mida ei ole võimelised isegi kirjeldama…

Hakkate võtma asju erilisel viisil…

Ainus, millega saate seda selgitada… – on toimumas muutused

 

Kuid siiski… – kui veider see ka poleks, mõned inimesed, tunnetades seda, ütlevad… – see on surma ettekuulutus

Kas pole huvitav… – vaimne evolutsioon on surma kuulutaja

Sellise väitmise põhjus on see, et nemad pole varem midagi sellist tunnetanud…, ja… mistahes uus on neid hirmutamas…

Vanad vaimsused…, te hakkate tabama, kelleks tegelikult olete…

Teie mõistmisele hakkab avanema suurem pilt… – mitte õppimise läbi, vaid mõistmiste läbi…

Teie mõistmine muutub küpsemaks… – mõistvamaks oma eesmärkide suhtes planeedil…, või selle suhtes, kelleks olete

Kuivaid Akašid hakkavad mõnevõrra avanema, need hakkavad esile tooma grandioossemat ideed selle kohta, kelleks olete tegelikkuses

Kõik see tekitab veidrat tunnetust… – kas pole…?

 

Mõnedele hakkab näima, et olete rangemad enda suhtes…, olete sellises olekus, mida võiks pidada enesega rahulolevana

Mõnigi ehk märkab, et olete hakanud vähem muretsema… ja olete kandmas hoolt tulemuste pärast…

Nüüd ma küsiks siin istujate käest… – kas on see vastamas kellegi suhtes teie seast…?

 

Minnes tööle, võite tunda, et see töö ei ole teile…

Ei ole midagi muutunud… – kuid äkki tunnetate, et koht, kus olite kellegi alluvuses, või olite vabatahtlikuna…, kellena tahes…, ega olnud oluline, kui kaua seal töötasite… – see ei ole teie jaoks..., äkki tunnetate… siin ei ole energiat, mis oleks kohane teie olemusega…, millisena tunnetate end…

See ei tähenda, et kõigil seal töötavatel ei oleks õigus, või… on pealispindsed…

See on üksnes teie enda tunnetus, et siin ei ole enam midagi teie kohast… – ei ole teie jaoks

Kui te jagate seda kolleegidega, siis nemad küsiks… – mida sa pead silmas…?

Ma ei tea…, ei tea… – vastaksite neile… ma üksnes tean…, vaid tean, et see koht oli minu mugavuse tsooni jaoks…, mulle meeldis teha tööd siin, olla koos teiega…, kuid nüüd… enam ei seo mind miski sellega...

Kuid nemad tahavad teada… – mille suhtes sa seda räägid…?

Kuid teil ei ole midagi neile vastata… – ei tea

 

Mu kallid…, tere tulemast paljumõõtmelisse ilma, mis on lineaarsuseta ja veider…, kus ei vajata koheseid vastuseid…, on teile kohaks, kus ei ole planeerimist, ega ole eesmärke, ei muret homse pärast…

Te võite küll vastata – ei tea…, ega hakka loetlema üksikasju… – teie jaoks on vaid tõde, mida kinnitate sõnadega… – ma olen jõudnud sinna, kus ma ei tea mida ma ei tea

See on üks esimestest sammudest teadmisele – hakkate saama vaimselt küpseks

 

Kas tõemeeli ootasite, et kõik tuleb väljastpoolt…, et kõik peaks algama väljaspool teid…, tõmmates ja lükates teid…, seades teid erinevatesse kohtadesse…?

Ei…, kõik on käimas seespool… ja see on alanud…

 

Mõnedki teie seast on hakanud mõistma, et teil, võrreldes teie sõpradega ja lähedastega, kellega tahaksite suhelda, on sootuks teised nägemused… – ja see viib teid teise valdkonda…

Te hakkate neist eralduma, ega taha olla koos nendega, kellega varem lävisite… – mitte seetõttu, et midagi on lahti…, vaid teil ei ole midagi ühist selles, mida teavad ja räägivad nemad…, mis pakub rõõmu ja õnnelikkust neile… – kuid ei paku seda teile…

 

Mõned teie seast, tunnetades sellist olekut, mis on häirimas neid, ega ole suutelised mõistma, mis toimub nende ajus…, siis helistavad psühholoogile…

Nemad ei ole võimelised mõistma oma Vaimsust, miks see tõmbas neid sellesse, kus võivad leida uusi sõpru…, kus ei ole tarvis vabaneda tüütutest sõpradest, ega teenida endale uusi vaenlasi…

 

See on üleminek ühest energiast teise, kus saab tervitada uusi sõpru, kes on rääkimas sootuks uutest asjadest…, kellega saab istuda koos, täis rahu…, tunnetada heasoovlikkust ja armastust… – samas huvi tundmata mistahes põhjuse vastu…, ega taha teada, miks ei tea…, ega teada, kas tunnetate kedagi, või üksnes… iseend, end uues väljaandes… – ei ole millestki muust mingit aimu…

Ainus, mis on teada… – et… on hea olla…

 

Kui sellisel hetkel keegi helistab ja kutsub teid kusagile kaasa…, siis te keeldute… – pannes telefon käest, lisate mõttes… – ei iial enam

Olete teadlik… – olete muutunud…

Olete teadlik… – olete teine…

 

Kuid…, siis sünnib see, mida keegi ei oota… – hakkate ringi vaatama ja arutlema… – ma ei ole kindel, kas pean olema siin…?

Te olete kaua elanud sellises olekus, kus ei olnud selles mingit küsimust…, mis oli teile koduks… – ja nüüd äkki… – tõepoolest…, ei tea

 

Kas olete teadlikud, et on olemas miski nimega – astrokartograafia...?

See on energia sidumine tähtedega…, seda on uurimas astroloogid ja on aitamas leida kohti planeedil, millised oleksid teile hubasteks…

Selles hakkate uurima oma energia vastavust Gaia energiaga…

Kuidas oleks teile selline kontseptsioon…?

 

Teile on õpetatud, et olete sündimas kindlas kohas…, kus õpite ja saate hariduse…, töö…, leiate endale teise poole ja elate sellega kokku…

Või kolite mingitel põhjustel mujale…

Harva esitate endile küsimuse… – millises kaunis piirkonnas tahaksite elada, mis vastaks sellele energiale, kelleks olete...

Hakkate ringi vaatama sooviga mõista… kas jääda kohale…, või kolida mujale

Ehk mõned aastad tagasi kindlapeale te ei hakkaks mõtlema sellele…

Äkki normaalsuse normid hakkasid teie jaoks muutuma…

 

Inimesed teie ümber, vaadates teid, ütlevad… – jaa.., me oleme ta kaotanud…, oleme kaotanud veel ühe

Nemad näevad hulgim vanu vaimsusi, kes on koondumas mitte vanade vaimsuste ümber…, vaid uute energiate ümber, millistes on enam mõtet…, inimeste ümber, kelles näevad enam mõtet…

Need energiad on vastamas kaunidusele…, heasoovlikkusele…, armastusele… – neil ei ole seost draamadega ja keelepeksudega, millised on lammutamas inimeste elusid…

 

Mu kallid…, muutused on toimumas…, ja need algavad iga eraldi oleva inimese seesmuses…

Tänase sõnumi sõnumiks on… ärge olge sellele vastu…, ärge kartke seda

 

Ma tõin teile üksnes näiteid…

Teie seas on neid, kes on juba osalemas selles ja on istumas siin, teie keskel, on kuulamas…

On oluline, et te kuuleks seda… – liiguks hirmu poolt juubeldamise suunas…

Koguge julgust ja ütelge oma kehale… – tänan toimuva eest…, jätka samas vaimus…, lähme edasi…, mulle meeldib see, kuigi ei mõista kõike…

Ehkki see heidutab mind veidi, ega tea, kuhu oleme liikumas… – kuid ma lähen sinna… igaljuhul…, ma olen vaid veidi hirmul…

Kuid see on ju vana Mina, keda viiakse kohta, kus ta pole varem olnud… – küpse teadvuse keskkonda…

 

Sellist keskkonda on lubatud inimkonnale juba tuhandete aastate jooksul…

See keskkond on olnud siin kõikide aegade jooksul…, on vaadanud teie DNA sügavustesse, oodates selle aktiveerimist teie poolt…, oodates teie nõusolekut… – Olen valmis

 

Praegu siin, selles ruumis, on neid, kes on hirmul tuleviku ees, kuna kõik nende ümber on muutumas… samas, nad ei tea sellest midagi…

Kuid mul on neile midagi ütelda… – teil on olemas Jumala toetus…, ja see on suur…, me oleme teie ümber…, teie kõigi ümber…

 

Tahaks anda teile midagi, millest peaksite teadma…

Ehk oletate, et ütlen teile… – pidage vastu…, üksnes mõistke… –  ei midagi enamat…

Kuid see ei ole see, mida tahaksin ütelda…, tahaks ütelda midagi muud…, ootamatut…

 

Kõikidele kuulajatele selles saalis on olemas energia, mis on üle kogu planeedi…

See on ootamas, kuna teete seda, millest on räägitud… – millal alustate mõistmise evolutsiooni protsessiga…

Selle käigus teid toetatakse ja viiakse läbi koridori, mille nimeks on – kaunidus…, heasoovlikkus…, armastus…, muutused…, rahu…

 

Teil ei ole tarvis teha selleks mingeid pingutusi… üksnes lubada sellel sündida…

Üksnes pöörduge mõtteis energia pole, mida on enam, kui kunagi varem… – ta on teadlik teist…, teadlik, et olete vanad vaimsused ja teie helendus on kui päike…

 

Lemuuria pojad ja tütred…, seda faasi kasutame selleks, et tähistada igat ühte, kes on võtnud kasutusse õpetuste seemneid…, igat ühte, kes on täna siin… – ja neid, kes on tunnetamas seda, on enamus…

Oleme siin, et juhtida teid koridorist läbi…

See oleks teile kui sündida kauniduses, millist te ei osanud oodata…, milles kõik täitub mõttega ja pöördub teile tagasi täienisti teisena, mis ei ole kuidagi lähedane sellele, mis oli siin paljude aegade jooksul…

Olete nägemas asju sootuks teistena, kui oli see seniste mõistmiste kohaselt…

Teie seas on mõnedki, kes on sellest koridorist läbi käinud ja on seismas teie kõrval, kes on manitsemas… – lubage neil seda teha… – lubage neile seda

 

Selle planeedi teadvus, mis on pärit väga-väga vanast energiast, on hakanud evolutsioneeruma…

Selle abil, mis on teil, kui kavatsus, annate meile võimaluse juhtida teid edasi…

 

Pange tähele… – me räägime teadvuse evolutsioonist, mis loob sünkroonsust ja kaunidust toimuvatele sündmustele, milliseid olete ette kujutelnud, toonud esile enda kavatsusi nende suhtes…

Mõned afirmeerisid hoolega… – kuid olid suures hämmingus, kui need põrkusid tagasi kui seintelt…

 

Kuid see ei ole nii…, me kuulsime, mida rääkisite…, kuid neis olid vaid sündmuste nimekirjad

Meie soov on, et oleksite valmis kiiremaks kiirenduseks millegi suhtes, mida te ei oska veel oodata…, mis võimendaks selle, millest olete läbi minemas…, mida mõistaks lõppude lõpuks ka ise…

 

Nüüd ehk vastate… – Olgu…, olen praegu seal, kus kunagi ei arvanud end olema…, või siis… – Ma olen rahul kõigega

 

Inimesed tulevad teie juurde ja küsivad… – Olgu…, siis vasta meile, mis on toimumas…?

Kuid teie, naeratades neile, vastate oma parimal viisil… – Ma ei tea

 

Oletegi kohal…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Karma Nõukogu…, olete valmis vastama…?

Oleme valmis…, küsi…

 

Vabandage mind ilmaliku küsimuse pärast…, kuid muutused on liiga kiired…, kardan, et ei saa üksi hakkama…

Mehega olime abielus 8,5 aastat…

Nüüd on mul 7 aastane tütar ja ise olen 8 kuud rase…

Olen läbinud mitmeid õppetunde, kuid ei ole ühegagi lõpuni jõudnud…

Peale rasestumist elu mehega muutus emotsionaalselt raskeks…

Poole aasta pärast ma teadvustasin armastuse olemust…

Samast hetkest algasid tema võõrandumised… – ma mõistsin, et mängus on petmised…

Hakkasin liiast muretsema…, ilmselt sellega keerasin olukorra veelgi hullemaks…

Lõppes kõik sellega, et ta lõi mind ja läks minema…

Kuidas mul olla edasi… – ma ei taha temaga ära leppida…, kuid… kas saan loota muutustele ja õnnelikele suhetele temaga…?

Või… ma ise olen rikkumas kõike seda…?

Kallis vaimsus…, tunne rõõmu, et sinus on kasvamas unikaalne laps…, tema toob planeedile valgust ja puhtust…

Tema ilmumisega sinus, puhta Vaimuna, hajub sinus kõik, mis ei ole vastamas sinule…

Seetõttu… ei ole põhjust nukrutsemisteks…

Sa oled Looja poolt armastatud ja jääd armastatuks…

Sinu teekond on täis valgust…

On suurepärane, et oled ärganud illusioonide unest…

Inglid sinu kõrval aitavad sind kõiges…

Nukrutsemisteks ei ole põhjust…

Pea meeles… – kui oled nukrutsemas sina…, siis ka sinu laps on nukker…

 

Õnn inimese jaoks on vägagi suhteline asi…

On olemas inimlik õnn…, ja on olemas Kõrgeim Õnn…

Kõrgeim Õnn… on teiste teenimine…

Inimlik õnn… on enese ja oma lähedaste teenimine…

Oma teed pead ise valima…

Kui valid enese ja oma lähedaste teenimist… – keegi ei halvusta sind selle eest…, kuna ka see on kasvamine… – igal ühel on valiku õigus…

Kui valid teiste teenimise… – siis see tee on raske, kuid kaunis…

 

Seega…, meil ei ole sulle vastust… see on üksnes sinu enda valik…

Sinu mehe energia ei ole vastamas lapse energiale, kes on kasvamas sinus…

Ehk… – su mees täitis oma ülesande… – sina said lapse…, muid kohustusi temal ei olnud…

Lapse sünni, tema kasvatamise ja hoole eest on vastutuse võtnud enda peale inglid…

Kui usaldud Kõrgema armastusele, siis sul ei tule millestki puudu…

Kui valid enese ja lähedaste teenimise…, siis see teekond on sinu jaoks raske, kuna tunnetad pidevalt energiate sobimatust…, mis kandub ka lapsele…

Valik on sinu…

Teiste teenimine ei ole alati täis lilli… – roosid on siiski okastega…

Usalda oma tähte ja usaldu Loojale…

Tee ise valik…

 

Millele peaksin pöörama oma tähelepanu…?

Meie soovitus oleks… hakka kuulama oma keha…, selle energiaid, millised on temas sündimas…

Suuna oma tähelepanu keha erinevatele osadele…, tunneta seal sündivaid energiate keeriseid… – õpi neid juhtima…

Suhtle oma lapsega mõtteis…, ta kuuleb sind suurepäraselt… – suuna temale kogu oma armastuse…

Kui hakkad muretsema, siis sellega mõjutad oma last… – mäleta seda alati…

Üksnes avane oma saatusele… – ilma hirmuta…

Sinu teekonnal on sind ootamas vaid armastus…

Une aegu saad vihjeid…, näed oma last…, näed teie tuleva või möödunud elude pilte…, saad märke…

 

Raseduse aegu iga naine võib kokku puutuda olemuste olnud kokkupuute kroonikatega, kes on tulnud tema ellu lapse näol…

Neil imelistel aegadel võivad avaneda õndsuse ja armastuse suured informatsioonide varamud…

 

Iga rase naine on pühitsetud jumaliku õndsusega…

Vaim ise astub temasse ja loob uue elu müsteeriumi…, uue inimese ilmumise…

Igal korral see on imeline ja unikaalne sündmus…, igakord on eriline…

Iga uus inimene saab aina enam jumaliku vanema võimeid… – igaüks on selles unikaalne…

Seetõttu pead suhtuma oma rasedusse, kui püha teosse…, Püha Vaimu sündimisse sinus…, jumaliku õnnistuse laskumisse sinusse…

See on suurepärane…, pühi silmad kuivaks…

Sinuga on hulgim ingleid ja saad igahetkeliselt tunnetada nende soojust… – sellesse nemad on mähkimas teid mõlemaid…

Pühi hirm oma peast…

Sul ei ole põhjust karta ja nukrutseda, sest kõige Kõrgemalt saad parimaid ande…, saad Temalt õnnistatud lapse, keda Ta hakkab armastama piiritult… – see on sinule parimaks õnneks…

Sa oled juba tundnud ema rõõmu…, kuid seekordne on veel sügavam… – sa oled ärkamas…

 

Tunne rõõmu Püha Vaimu tuleku üle sinu ellu…, ja ole rahus…

Sa võid kaotada maise armastuse…, kuid ei kaota kunagi jumalikku armastust…, Looja armastust…

 

Milliseid õppetunde on oluline õppida selles olukorras…?

Armastuse õppetund – on peamine õppetund igale inimesele…, vastuvõtu ja usalduse õppetund…

Ema ise peab saama armastuseks…

Armastus ei vaja midagi vastu…

Armastus ei palu, et teda armastataks…

Ta on üksnes armastus… – teisiti olla ta ei saa…

Ta laseb voolata oma armastusel kõigele…, kogu ümber olevale…

Ta on armastamas Jumalat lapses… – ta armastab last…

Ta armastab meest, kes kinkis last… – ta armastab Jumalat mehe seesmuses…

Ta ei nõua vastu midagi…

Vastu nõuda – tähendab nõuda Jumalalt…

Üksnes võta olukord vastu, täieliku usaldusega taevaste vastu…

Teil on üks hea ütelus… – kui tahad olla õnnelik…, siis ole

See on tõepoolest hea sõna…

Mis segab sind olla õnnelik…?

Sinu arvates oled üksi jäetud…?

Kas Jumal saab sind maha jätta, kui Ta on sinu sees…?

 

Võta kõike, kui elu teatrit…, kui õppefilmi, mis õpetab sulle vastuvõtmist ja armastust…, testib sinu valmidust ilmutada vastuvõttu ja armastust…

Teiste teenimise teekond on raske…, kuid on jõukohane igale armastavale…, on rõõmuküllane igale armastavale südamele…

 

Kas on mul tarvis midagi muuta…?

Üksnes avane uuele…

Üksnes usalda end taevastele…, sind suunatakse õnne teele… – rõõmuteele…

Ära luba endasse kahtlustusi ja nukrust… – see segab sinu lapse kasvu…

Ole igapäeva hommik tänulik kõigele, mida see ka ei tooks sulle…

Igal õhtul, enne magama minekut, ole tänulik päevale, mis aitas sinu last kasvamises…

Ole alaliselt armastuse ja rõõmu seisundis…

Pühi pisarad…

 

Kui olukord mehega on ebameeldiv, siis unusta teda mõneks ajaks… – mõtle lapsele…

Mõtle tema tulekule ja koosolemisele temaga…

Mõtle oma armastusele tema vastu…, oma õrnusele tema tuleku puhul…

Ära kurvasta oma last… – te olete ühesena…

Kogu edaspidine tee saab oleneda üksnes sinu valikust…

Seega… ole õnnelik… – sinus on tulekul uus Vaimsus…

 

Andesta mehele ja lase ta vabaks… hoida saab teda üksnes lastes ta vabaks…

Tema ise teeb otsuse oma saatuse üle… – see on tema valik…, ja see on tema õigus…

Üksnes võta seda vastu kui vajalikku… – selline on vaba valiku seadus…

Sinul ei ole vaja tunda selle üle muret…

Sinul on Jumala toetus, kõik inglid sinu ümber on sulle toeks ja kaitseks sinu teel…

 

Mees tuli tagasi…, kuid ilma asjadeta… – sidet teisega ei katkestanud…

Kas mina peaks katkestama abilelu temaga…?

Kallis laps…, me ei saa teha valikut sinu eest…

Miks kõhkled… – me ei mõista seda…

Võta vastutus enda elu eest siiski täienisti enda peale… – ära karda midagi…

Sul on õigus teha ise otsus…

Üksnes lasku oma tähelepanuga oma südamesse… – seal leiad vastuse oma küsimusele…

Kõik on vaid õppetunnid…

Kui oled teinud selle õppetunni läbi, tuleb järgmine…, tuleb järgmine…, ja nii edasi…

Võta kõike vaid mänguna… – siis näed elu suurepärast tegevust, millesse oled kaasatud…

 

Iga eluteel ettetulev ei ole juhuslik…, olete kohtunud eelmiste elude aegu… – seega… teil on ühiseid karmalisi seoseid, millised tarvis lahti põimida… – ja see on vältimatu…

Keegi ei ole huvitatud sinu ja sinu lapse kannatustest…

Ilmaruum on alati kandmas hoolt…, mistahes otsust sa poleks ka teinud… – oled armastatud, nagu on armastaud kõiki…, õrnas armastuses…

 

Su mees tuli tagasi, kuna sa lasid olukorra lahti…, usaldusid temale…

Siit ka meie soovitus… – üksnes lõõgastu ja ela…

Sul on tarvis mõista… – mis ka ei juhtuks…, sinu jaoks see juhtub parimal viisil…

Kui sündmust mitte ületähtsustada, ega oodata midagi… – üksnes usalduda… – siis eluvoog on sujuv…, läbib sind sujuvalt… ning toob sulle kõike vajalikku…

Võta teda üksnes südame tasemel… – kui oma last…

Seni sinu energia tema vastu oli madalat taset…

 

Ka tema on läbi tegemas oma õppetunde…, sinu abil… – sellest teda tõmbab sinu ligi…

Ole temale kui ema, kes andestab…

Püüa valgustada tema mõistust oma armastusega ja vastuvõtuga…

Püüa näha temas jumalikku vaimsust…, Jumala osa, milline on ära eksinud illusioonide labürindis, ning on otsimas teed väljapääsule…

Üksnes usalda ilma…, siis kõik laheneb sul parimal viisil…

 

Kui oled pidevalt teadmas, et ilmaruum on kandmas hoolt sinu üle, siis kõik teostub sinu jaoks parimal viisil… – sa näed seda…

Kui hakkad muretsema ja vastu seisma elu voogudele…, siis olukorrad hakkavad arenema sinu jaoks ebasoodsal viisil…

Mida oled kartmas…?

 

Teie suhted olenevad nüüd teie mõlema valikust…

Võimalik, et teie mõlema valikud ei ole vastamas teine teisele…

Sinul on võimalus usalduda temale…, tee seda… – ja… ta tuleb sulle ligi…

Mida enam annad teda vabaks ja lubad temal teha valik…, seda lähedasemaks ta muutub…

Teile see on paradoks… – kuid selliselt töötavad energiad…

 

Mis võiks olla parim minu lastele praegu…?

Armastus… – mida saab olla paremat…?

Ära muretse laste pärast…, iga laps on 7 eluaastani Looja enda hoole all…

Erandjuhuna võib olla, kui laps on tulnud eri missiooniga…, ta sureb varem…

Iga laps on 14 aastaseni inglite hoole all…

Siis aegamisi hakkavad tööle tema karmalised programmid…, 21 need käivituvad täiel jõul…

Seega… ära tunne muret, ega tasu nukrutseda… – sa ei jää üksinda – igal juhul…

 

Esmalt sinuga on sinu laste armastus…

Sa ei jää üksinda, kui ise oled armastus…, kui kiirgad oma armastust kogu ilma vastu…

 

Üksnes lõõgastu…, oled liiast pinges… – sellest sinu energeetiline kontur on suletud…, ei toimu energia värskendust, ega sünni energiate vahetust sinus eneses…, ja eluvoog sinus ei saa toimuda sujuvalt ja vabalt…

Sinu lapsi on ootamas imeline elu… – sa tunned rõõmu nende rõõmust ja õnnest…

 

Mida on mul oodata paremat…?

Sellele küsimusele oleme vastanud… – rahune ja usaldu elule…

Üksnes jälgi oma lapsi…, seda, kes on su kõrval…, ja seda, kes on kasvamas sinus…

Nemad mõlemad on sinuga… juba see on suur õnn, et teil õnnestus kohtuda…

 

Nüüd on planeedile laskumas ennenägematud meie Isa õnnistavad energiad…, te kõik olete Tema hoole ja kaitse all…

Ole vaid Jumala armastatud laps…, kes on ootamas Isalt kingitust… – mida ka saab…

Ela vaid ime ootel… – mis ka teostub…

Ava oma embused taevaste poole…, avane ja ära karda midagi…

Sulle on kõik kättesaadav… – kõik tuleb sinu veendumuste kohaselt…

Kui sul puudub veendumus…, siis ei saa midagi ka tulla… – sa ise sulged sellega Kõrgemad Vood, millised on toomas sinule Looja ande…

 

Kas ma suudan muundada end ja muuta meie abielu…?

Muidugi saad… – kas on midagi, mida ei suudaks armastus…?

Kas keegi või miski saab seista tõelisele armastusele vastu…?

Oma valgusega…, oma armastuse valgusega oled võimeline muundama kogu ilma…

Ja sina küsid oma abielu kohta…

Ei ole midagi, mis ei oleks sulle kättesaadav… – kõik oleneb sinu valikust ja sinu kavatsuse puhtusest… – ja sinu veendumusest – usust…

 

Kuid pead mõistma järgmist… – kui valid muuta oma abielu…, siis see on sinu seaduslik õigus…, sul läheb tarvis kogu armastuse jõudu, milleks oled võimeline…, ja… vastuvõtu jõudu…

Koos mehega hakkate aegamööda lahti põimima oma karmaliste sidemete kera…

Temale on raske seda teha…, esmalt… tema side oma Lättega on suletud…, kuid sinul, kui naisel, see on alati lahti olnud…

Selle läbi toimub naise vaimne viljastamine…, ja raseduse aegu ta on kindlalt seotud Kõige Lättega…

 

Kuid on olemas ka valiku õigus, mis laseb valida…, kas läbida ühiselt omavahelisi õppetunde, või mitte…

See on vankumatu seadus…, seda ei saa rikkuda…

Sinu valik on sinu õppetundide läbimiseks…

Tema valik on tema päralt…, sa ei ole võimeline seda muutma…

 

Kuid on olemas kaks universaalset teed kõikide probleemide lahendamiseks…

Õigemini… – vaid üks… üksnes usalduda ilmale ja armastada teda…

Seega… jäta senine olukord…, lükka selle lahendamine pärasteks…, las areneb loomulikul viisil…, sa armasta nii, kuivaid oled suuteline…

Võta teda sedavõrd, kuivaid oled suuteline… – ja sa näed, kuidas asjad arenevad paremuse poole…, sinu jaoks, kui ka laste jaoks…, ja ka mehe jaoks…

 

Mis puutub sinu muutumisse…, siis see protsess ei ole kergete seast… – sul tuleb teha tõsist tööd enda kallal…

Esmalt… tarvis kõrvaldada hirmud ja usaldamatused… – need on peamisteks probleemideks…

Edasi tuleb kuulata oma alateadvust…, ja usalduda protsessile…

Kui oled selleks valmis… – siis kõik ka tuleb…

Kõik tuleb üksnes valmiduse kohaselt… seda mõistad siis, kui oled selleks valmis…

 

Kas minu abielu saab õnnelikuks…, või mulle see ei ole määratud…?

Kallis vaimsus…, õnn on sügavuslik tunne, mis on inimese sügavuses, ega sõltu välistest mõjudest…

Kui inimene on õnnelik vaid välistest oludest…, siis see ei ole õnn… – see on midagi muud…

Õnnelikule inimesele ei ole oluline, kas ta on üksikul saarel, või sündmuste keeristes… – temal on kõikjal hea olla…, ta on kõikjal õnnelik…

Õnn on siis, kui lasete enesest läbi voolata kogu eluvool…

Kui olete sellest täitunud pilgeni… – siis teil on rõõmu selle tunnetamisest…

 

Kui sa räägid muust, siis sinu naisenergiad vajavad tasakaalustamist meesenergiate poolt… – see on loomulik protsess.

Kuid olulisem on muu…

Kui palju oled nõus andma armastust, et teha õnnelikuks teist inimest…?

Kas mõistad, kui oluline see on…?

Kui annad ära kõik… – siis täitud isegi ülemäära…

Mida oled valmis tegema, et teha teist inimest õnnelikuks…?

Ilm on kui peegel…, ta on täienisti vastamas teie kavatsustele…

Seega… kuivõrd oled valmis tooma õnne teisele inimesele…, sedavõrd oled õnnelik…

Õnn… – tõeline õnn, on õnn teenida teisi…

 

Te olete alles selle tõe lävel…, varem või hiljem, te jõuate selleni…

Õnn on ülemäära täituvus…

Kui teie anum on täitunud pilgeni, siis see on voolamas kõigele, üle kogu ümberolevale…

 

Siit ka vastus sinule… – sinu õnn on otseselt sinu kätes…

Üksnes sinust oleneb…, kas saad olla täienisti õnnelik…

Sa oled õnnelik sedavõrd, kuivõrd oled valmis tegema õnnelikuks teist…

 

Mõista siiski… – partnersuhted on alati armastuse õppetunnid…

Võidab mitte see, kes lahkus või jäi…, vaid see, kes armastab enam… – alati… – aksioom on selline…

Üksnes armasta alati…, selline armastus täidab sinu elu ja sinu partnersuhted pilgeni õnnest…

 

Kui küsid oma tulevastest partnersuhetest teistega…, siis vastaksime, et elu pakub alati armastuse õppetundide läbimiseks mitmeid variante…

Üksnes sinust oleneb, millises neist saad leida oma õnne…

Kui oled armastamas… – siis esimene armastus saab viimaseks, ja see on kõige õnnelikum…

Kui sa ei oska armastada…, siis, kui palju partnereid ka ei tuleks sul, sa ei leia üheski õnne…

 

Tänan õppetunni ja jagatud informatsiooni eest…

Me täname teid koostöö eest…

Jääge Looja Valgusesse ja olge Tema taolistena kõiges ja kõigi vastu…

SElena

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Kui viimasel ajal ma pole seda veel ütelnud, siis teen seda nüüd… – Vaimu Armastus inimkonna vastu ei tunne piire…

Seega… sellel koosolemisel on teada sinu nimi…, sinu teekond…, sinu probleemid, millistega tulid… – kõik on teada…

Sa ei ole Jumalast eraldatud…

Vanas energias võis näida, et teie vahel oli kui sein…, inimesed püüdsid leida võimaluse pääseda seinast läbi…, kuidas pääseda sellest mööda…

Ühenduse saamine Vaimuga on olnud inimkonnale igaveseks küsimuseks

Oleme rääkinud, mis vahe on vana energia ja selle vahel, mis on avanemas nüüd…

Sellest on palju raamatuid…, ka mina olen rääkinud pidevalt…

Milles on erinevus…, mille poolest hakkavad erinema…?

Mis vahe on sellel, mis oli…, ja sellel, mis tuleb…?

Petra kanalduste teemaks on siiski… – Ärge lubage möödanikul kujundada Tulevikku ja salvestuda sellesse

 

Seoses sellega teile on antud mitmeid kasulikke kontseptsioone…

Kuid seekord tahaks anda teile midagi enamat… – kontseptsiooni sellest, kuidas inimestel oleks parem teha koostööd… – rahu loomise nimel maapeal…, kultuuride muutustes…, äris ja poliitikas…

Sellest kõigest oleme rääkinud…, kuid nüüd tahaks rääkida teist endist… – teist tõelistest

 

Lugejad ja kuulajad, need, kes on istumas siin…, teil on tunnetusi selle kohta, mis hakkab toimuma edaspidi… – tulevaste põlvkondade aegu…

Neile tunnetustele kaasneb eelarvamus

Oleme palju kordi rääkinud, et te ei ole võimeline nägema seda, mis on kõrgemal teie poolt varem nähtust, või teada olevast

Teil on vaid mõistmised möödanikus nähtu üle…

Seetõttu, kui räägime teile evolutsioonist paremuse poole, siis te mõtlete sellele, lähtudes möödunust, mis oleks kui muutumas paremaks

Te mõtlete jätkuvalt vana energia probleemidele…, kuid mõeldes – ehk need saavad puhtaks…, ja seda tänu uutele energiatele ja uutele inimestele

Selles on teil suur eksitus… (Krayon muigab)

 

Kallid…, teile avaneb sootuks uus eksisteerimise paradigma…

Mis teie arvates juhtub, kui teie teadvus muutub täienisti ja enam teadvustatumaks…?

Siis hakkab muutuma kontseptsioon ise…, Reaalsuse mõistmine ise…

Oleme teile rääkinud, et te ei tea seda, mida ei tea

 

Seega… tänane vestlus oleks teist endist…, ja tahaks pealkirjastada seda – Võimatu tulevik…

Seekord piirdume vaid mõne atribuudiga, millised on üksnes – sinust… – vaid Sinust…

 

Oleme varemgi rääkinud, et teie DNA on funktsioneerimas alla poole sellest, milleks oli Loomislätte poolt kavandatud…

Kõik, mis on olemas teie DNAs ja on resoneerumas eluga…, loodusega ja jumalikkusega endaga, on töötamas alla poole oma efektiivsusest…

 

Tänavuses uues energias Vana Vaimsus on alustamas protsessi, kus tema efektiivsus hakkab evolutsioneeruma 40% suunas…, tänavuse 30% asemele…

Vastsündinud planeedil, tulles siia, haaravad kinni uuest energiast…, uuest teadvustusest…, uutest atribuutidest…

 

Kuid neil see ei õnnestu seni, kuni siin olevad ei tõsta oma efektiivsust juba praegu…

Selline on teie ülesanne…, vanad vaimsused…

Alles seejärel uus energia hakkab viima vastsündinuid selle poole, mida te ei ole kunagi kätte saanud…

Kuid seni on oluline see, kuidas suudate muuta end juba tänavu, see saab muuta planeeti homme…

 

Ehk räägiks just sellest…

Suurimat atribuutide hulka saab olla inimesel, kes on kontrollimas oma keha keemiat…, oma Akašisid ja oma emotsioone…

Kallid…, esmakordselt inimajaloo jooksul hakkate nägema seda, mida möödanikus suutsid näha ja teha üksnes Meistrid…

Olete teadlikud nende tegudest…?

Nüüd on teie kord teha seda

 

Kujutle vaid… oled suuteline juhtima keha keemiat…, rääkima oma keha rakkudega…, DNAs olevate rühmadega…, keha ümber oleva Merkabaga… – oled esmakordselt võimeline tunnetama, et oled võimeline kontrollima ja juhtima Kõike

Aga kui ütleks veel, et oled suuteline täielikult kontrollima oma immuunsüsteemi…?

Seda sedavõrd, et enam ei haigestu ühessegi haigusesse…

Kui ehk… tühised külmetused, korra aasta jooksul…, ja seegi oleks vast kogu organismi keemia ümberhäälestuse hetkeil... – mitte enamat…

See tähendaks, et oled esmakordselt suuteline, oma teadvuse tasandil, visualiseerima oma keha, millel on imeline ja kindel immuunsüsteem, mis ei lase ligi haigusi…, ega lase kehal, mingil tühisel põhjusel, minna tasakaalust välja…

 

Kas olete suuteline kujutlema elu täis tervist… – alaliselt…?

Kallid…, kas selline tulevik on siis võimatu…?

Ei…, üldsegi mitte…

See on teie pärand ja teie rikkus

See on teile… – üksnes selle eest, et olete jõudnud uude energiasse…

Oleme sageli rääkimas tervenemisest…, võimest tervenduda…, tervendamise atribuutikast… – seda üksnes selleks, et olla tervendaja

 

Mis oleks, kui oleksite suuteline kontrollima oma keemiat sedavõrd, et suudaksite kõrvaldada oma kehast kõik, mis ei ole tasakaalus…?

Kas teile pakkus huvi vaadata seda, mida tegid Meistrid planeedil… paljud nende seast…?

Nemad, üksnes liikudes inimeste seas, kergelt puudutasid kedagi – ja sündis tervenemine… –hetkeliselt…

Teie üksnes mõtlesite, et oleks tore omada sellist tervendavat väge…, üksnes puudutades, teha haige koheselt terveks…

 

Evolutsioneeruvas DNAs hakkab ilmnema võime esmalt tervendada iseend…, kusjuures… pidevalt.., veel enne, kui midagi saaks ilmneda…

Kui oleks mingi haigus, siis ilmneks võime peatada selle protsess…, ja just juhendite abil, milliseid olete jagamas oma keemiale enda seesmuses…

See ei ole mingi soovitus, mis saaks siseneda positiivse asjana teie süsteemi…

Üldsegi mitte…

 

Jutt on sinust…, kes on juhtimas oma enda keemiat…

(Krayon täie tõsidusega) – Kas sul meeldiks kontrollida oma hirmu…, täielikult…?

Kallid…, see on samuti keemia…

See on osa emotsionaalsest olevusest… – see oled sina sinuga

See on Akašid sinu seesmuses…, kes söötmas sulle ette asju, milliseid oled kartnud paljude kehastuste aegu…

Nüüd kõik see on lakkamas olemast… – sellest olen rääkinud varemgi…

Kui oled ise seda kõike juhtimas, siis oled aegamööda muutmas suure pildi olemust…

 

Kuidas oleks, kui saaksid enne magama minekut anda oma ajule juhiseid…?

(Krayon muiates) Seni une aegu teie aju neuronites käib pasjansi ladumine… unenäo kaartide näol…

Kuid nüüdsest saate anda korraldust oma ajule… – täna üksnes asjalikest asjadest

Sellega annate oma kehale ülesande… elimineerida öised košmaarid

Olenemata sellest, mida Akašid ka ei püüaks sööta möödanikust ette, need ei pääse teie unedesse…

Seni mõned tunnevad end unenägude ohvritena…, seda üksnes sellest, et ei suudeta kontrollida oma unedes toimuvat…

(Krayon muigega, rõhutades) Kuid te saate neid kontrollida…

Kas on see siis sedavõrd võimatu tulevik…?

See on siiski osa sinust, kellest on saamas Suurem Meister, kui oleksid suuteline arvama enda võimalustest

 

Mõtle asjadest, mida keemia on loomas sinu kehas, sinu jaoks

Või on need sinu vastu…?

Mis oleks, kui ütleks iseendale… – ma mõistan, et mina, kui inimolevus, hakkan aegamööda vananema.., kuid ma siiski annan juhendusi tillukesele masinale enda seesmuse… – vanuse masinale, et loendaks vaid ülepäeviti, mitte igapäevaselt… – nii saaks peatada telomeeride lühenemist… säilitades neid puutumatutena ja noortena

Selline on keemia sinus

 

Kallid, te saate aeglustada oma vananemist… (Krayon rõhutades) kardinaalselt… – kuivaid usute sellesse ja olete praktiseerimas seda…

See on see, mida tarvis vanale vaimsusele antud ajastu lõigul…, tänavuses uues energias…

Möödaniku probleemid olid seotud Valgusega ja Pimedusega…, nende vastandamisest teine teisele…, ja need probleemid hoidsid teie DNA taset 30% ligi…, või selle ümber…

 

Kõik see on nihkumas ja kardinaalselt muutumas…, võimaldades alustada evolutsioneerumisega…

Või oled see, kellel ei ole kuigi palju energiat…?

Miks sa ei kirjuta ümber endas oleva…?

Sinu DNA seesmuses on matriks-šabloonid, millised on määramas sinu elu kestvust…

Kirjuta ümber surma šabloon…

See on üksnes keemia…

 

Leidub neid, kes ütleks… – Krayon…, see kõlab kenasti, kuid mul selleks kehastuseks on leping Jumalaga, ja selles seisab see ja see…, kuid… kui kasutan liiast palju energiat siis hakkan väsima ja ajapikku hingeldama...

(Krayon kaastundlikult) Kallid…, te ise lõite sellise lepingu…

Ma pigem ütleks… – leping on kirjutatud nähtamatu tindiga…, vaid vaimule, mitte teile…

Leping võib reaalsena olla juhul, kui satute siia ilma…

Kuid… sul on täielik õigus seada ümber kõiki lepingu detaile…

Sul on tarvis seda teha…, sa oled läbimas nihke…, oled muutumas

(Krayon kõrgendatult) See on inimvaimu evolutsiooni koostisosana…

 

On oluline mõista, et sinu suhted Jumalaga on samuti evolutsioneerumas…

Sul ei ole tarvis oodata, kuna saad minna eesriidest läbi ja naaseda tagasi, et rakendada neid asju…

Täielik kontroll ja juhtimine… – see hakkab rakenduma aegamööda

See oleks kui musklite treenimine, mis võtab aega…

 

Nüüd veel üks asi, mida te ei osanud oodata

Kas teil on ettekujutust, kuidas see hakkab teie jaoks toimima…?

(Krayon matkides teid) Muidugi…, ma lähen sinna ja sinna, teen seda ja seda… – mõneti see töötab, mõneti mitte...

Tegelikult mõned isegi ütlevad… – Sageli, kui hakkan tegema seda, või seda… minu jaoks see ei hakka tööle…

 

Kallid…, te ise ju panite kirja oma lepingu…, iseenda jaoks…, kolmemõõtmeliselt… – see on teie jaoks…

Sellel ei ole mingit seost vaimuga… – see on otsene seos eneseaustusega

Nüüd on parim aeg kirjutada ümber eneseaustuse keemia

Sinu arvates kõik, mida oled tegemas, on mingi seos vedamisega… – osutuda vajalikus kohas…, kusjuures – õnnejuhul

 

Kuidas meeldiks ümber kirjutada seda, mis on sünkroonsuseks…?

Jah, ka see on võimalik, kuna alateadvus on töötamas võimsamalt

Just alateadvus ütleb ette, kas minna sinna või sinna, teha seda või seda

On möödas ajad, kus leping tuli sõlmida varem, et siin oleks hea olla…, aga mitte seal, kus oleks halvem olla…

Muuda see…, pööra see teiseks süsteemiks, milles saaksid ütelda… – minu alateadvus juhib mind alati parema stsenaariumi juurde…, parema tulemuseni… – ma pöördun tema poole, ma loodan tema peale… – ta on minu oma…

 

Vastavuses sellele, kuidas lubad sellel töötada, lootes, et asjad hakkavad tööle…, siis need hakkavadki selliselt tööle

Kirjuta ümber väga vana programm – iseenda programm – aeg selleks on käes

 

Kuidas võtad end praegu…, otse nüüd…, reaalselt…?

Kas oled juba tunnetamas selle muutusi…?

Kas oled tunnetamas, et su enda vaimsuse suursugusus on pääsemas su enda tumedast fassaadist läbi?… ja hakkab särama nii, kuidas ei ole varem kunagi säranud…

Selline on Õpetus, mis ei ole üksnes Krayonilt, vaid kõigilt ingellikelt olevustelt, uue energiate kanaldajate näol sellel planeedil…

 

Selline oli teadmiste saladus, selle kohta, kas kanalduse sõnum energiate kohta on õige, või mitte…

Kui juhtute kuulma kanalduse sõnumit, kus öeldakse teile, et olete olevast väiksem… – siis see tuleneb vanast ammendunud allikast…, ja see ei too esile Uue Inimese suursugusust maapeal…

Sellisel juhul teil tarvis pöörduda kellegi pole, kes saaks selgitada teile seda…

 

Olemegi jõudnud mõistmise arutamiseni…

Mõistmine… – see on selle ümber kirjutamine, kuidas olete nägemas Maad…, kogu loodust koos loomade ja inimestega… (Krayon muiates) kuid see on teise kanalduse teema…

 

See on väga-väga suursugune kontseptsioon… – see on sinust, kes on alustamas astumist Teekonnal, millisest te ei osanud isegi arvata…, et kunagi hakkate astuma mööda seda…, veel selles elus...

Jumala armastus hakkab särama võimsamalt ja jõudma teieni paremini, kui varajasematel aegadel

Kas olete juba tunnetamas seda…?

Lõpetuseks tahaks rõhutada… – iga inimene, lugeja või kuulaja, valdab vabat valikut… – võib lüüa ukse kinni ja jätta kõik endiseks…

Paljud teevadki nii…

 

Kas oled teadlik harjumusest… – see on vana energia kaevik, millesse on hea varjuda…, ja veenda end… – et sa ei pääse kunagi edasi… – oled ohver, igakülgselt… – sul õnnestu midagi

Kaevik ju nii hubane…, sa oled istumas seal juba ammu

Kui uks avaneb, siis tulevad rasked ajad

 

Kõik oleneb sinust endast…, kallis Kuningas…, sul on alati olemas valik

Ja nii see on…

Krayon

 Viimane õhtu

Last evening meeting

2017.02.16

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Mu partner astub kõrvale, et sõnum saaks tulla…

Ehk mõnigi on kahtlemas selle võimalikkuses

Kallid…, juba alguste algusest inimesed on suhelnud Loomise Lättega…, ja just sellisel viisil…

Üksnes hiljuti see sai millekski teadlikult korraldatuks...

Inimesed olid varemgi võimelised suhtlema sellega, mis on nende seesmuses…, ma olen rääkinud, et see on Jumal…

See on seekordse Lähis-Ida tuuri viimase õhtu sõnum…, on kokkuvõtvaks sõnumiks…

 

Ma tahaks taas rõhutada inimvaimsuse suuruse tähtsust… – temas on Jumal…, Ta on suur…, Ta on Armastus…, Jumal on Mõistmine

Jumalat on esindamas inimolevuse vaimsus…

Seega…, seekord räägime vaimsusest…

 

Veel enne, kui planeet jahtus sedavõrd, et oli võimalik sellel elada …, sinu vaimsus juba oli olemas…

Võiks isegi ütelda, et tema juba siis kandis sinu nime…, kuigi see ei ole päris nii…

Sinu Vaimsus on suurepärane

 

Oleme kord rääkinud, et Vaimsus on Pere…, kuid, kuna sa pead end eraldi oleva olemusena, siis sinu kolmemõõtmelise mõistmise kohaselt pead end eraldi Ise olevana

 

Nüüd siis…, oma kollektiivse vaimsusena oled vaatlemas planeedi ettevalmistusi uueks toimimiseks...

Kallid…, me rõhutaks taas, et Vaim, Jumal ja Looja näevad Vaimsust kui üht katkematut elu

Kuigi oleme rääkinud, et olete tulemas ja minemas…, tulemas ja minemas… – kuid Vaimsusele see on kui üks katkematu elu

 

On huvitav, et üks giid tuuri aegu Egiptuses ütles, et olete rändajad ajas

See oli üks alateadlik märge…, kuid see on see, kuidas Jumal näeb teid…

Vaimsus ei ole suremas…, ega pole sündimas…

Vaimsuse suurejoonelisus on… Jumala loomise energia…, ja see on teie seesmuses…, mis ongi sama suurejoonelisus, mida olite nägemas Maa loomise aegu

Olete kuulumas Jumalale…, olete Jumala osa…, ega ole mingit võimalust eraldada sind Temast…, Loojast…

Kui kord see planeet lõpetab oma olemise, siis Vaimsus võtab vastu teise ilma ja jääb ootama võimalust jätkata oma eksisteerimist

Just seda olete tegemas…, ja see on see, mida peate Loomise Lätteks…

Kui nii võtta, siis see on suurepärane asi…

 

Igasse ühesse teist on talletatud hirm surma ees

Tänu sellele te ei kiirusta elu lõpetamisega…, seetõttu püüate elada nii kaua, kui võimalik…, levitades teis olevat Valgust mööda planeeti…

Surmal puudub astel

 

Uuendamise protsess ja ümberlaadimise protsess on jätkumas, jätkates kõiki sinu rännakuid ajas

Kuni sina, olles Vaimsusena, jälgisid planeedi jahtumist, olid ruumidevahelise Valguse vormina

See on huvitav juba metafori vaatevinklist – olla Valgus…

 

Kui vaatate Valguse defineeringut teadlase seisukohalt… – siis see on kõikide värvide juuresolek, millised on eredalt säramas koos

Kuni te ei olnud jõudnud kolmemõõtmelisele Maale, te ei olnud suutelised nägema valguse erinevaid ainulaadseid varjundeid…

Alles olles inimesena, varjundid hakkasid esile tulema teie endi silmade abil…

Vaimsus seesmiselt on jätkuvalt puhta Valgusena… – nagu näeb seda Jumal…

Ei ole mingeid varjundeid, ei mingeid koondumisi, või jaotumisi…, nagu näeb seda Jumal…

Jumal on võimas ja suur…, Jumal on armastus ja suurim mõistmine planeedil…

Noil kaugetel aegadel inimesed pühitsesid Jumalat…, kõikvõimalikel viisidel…

 

Kallid…, kõigi inimeste jaoks on olemas ühine asi… – usk ühesse Jumalasse…, sellisesse, kes on Suur…, kes on Võimas…, kes on nägemas sind üksnes Valgusena

 

Nüüd, aastate möödudes, olete sellises energias, milline hakkab edendama kõike seda…

Alates plaeneedi ühtlustamisest…, hetkest, kui iidsete prohvetlused hakkasid täituma, planeet hakkas muutuma…

Oleme viimastel koosolemistel rääkinud, et täielik tõus algab sellistel asjadel, kui –  alateadvus ja evolutsioon…, terviklikkus ja armastus

Inimesed, vaadates teine teist, näevad esmalt seesmist Jumalat…

 

Iisraelis, aastal 2015, me rääkisime, et otseselt, kuni tänavuse ajani, inimkond eksisteeris must-valgena…, ja selles ei olnud värvi mõistet…, ega mingit kontseptsiooni selle kohta…

Kuid suurem osa inimestest toimetavad jätkuvalt must-valges elus…

Neile sai öeldud, et Värviline on saabumas…, tulevad uued kontseptsioonid…, uued ideed…, uued viisid näha teine teist…, uued viisid luua uut rahu maapeal…

Kuid keegi neist ei olnud võimelised isegi mõtlema sellele…

 

Millegi uue projekteerimiseks tulevikku, millest ei ole veel midagi teada, ei saa kasutada vana energia ajalugu…

Te ei ole üksnes Valguse Töötajad…, olete täienisti uute paradigmade Loojad

Jumal on suur, täis väge…, Ta on sinu seesmuses…igaühe seesmuses…

 

On tulnud aeg minna oma teed

Kuna Jumal ei lahku sinust kunagi, siis – sul tuleb kirjutada oma kontseptsioon ümber…

 

Kallis ajas rändaja…, jäta see mõiste endale meelde…

See, mis oli talletatud sinusse… armastuses, sõpruses, teadmises ja mõistmises – jääb sinu vaimsusesse… – järgnevate lugematute kehastuste aegadeks…

Igal uuel sündimisel sa mäletad seda, tead sellest, ning tänu sellele oled targana

 

Siin planeedil on neid, kes on õpetamas neid asju…, juba praegu…

Uued kontseptsioonid, milliseid võtavad kasutusele inimolevused, aitavad vaadata teisi, arvustamata neid…, näha kui ühtset peret

 

Ehk see oli pöördumine Iidsete poole…?

Oli küll…

Mõistke Gaiat, kui partnerit, mis esineb teile kõikides asjades…

Tema on võtmas osa teie elust…. on armastuses teie vastu…

Temal ei ole mingeid eraldumisi…, temal ei ole astelt…

Jumal on suur… – täis väge…, Ta on armastus…, Ta on Mõistmine, mida tunnete teiste vastu…

Te järgite seda, mis on Jumalal teie vastu…

Selline on Tõde, milline on avanemas teile…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Selle koha ajaloost…

Vastavalt iidsetele muistenditele, isegi Piiblis seisab, et Mooses tõi just siin kaljust vee välja…

Seetõttu väikese jõega orgu on nimetatud Wadi Musa, ehk Moosese oruks…

Siin on ka Moosese venna Aaroni haud…

Linn, mis seisis iidse Idumeani riigi mail, pidas vastu iisraellastele, kreeklastele ja roomlastele…

Arvatakse, et templid ja lossid olid kaljudesse raiutud 1-2 sajandil iidsete araabia Nabatea rahvaste poolt (kuigi paljud sellega ei ole nõus)… kelle valdustes olid tänapäevane Jordaania…, osaliselt Egiptus, Iisrael, Palestiina, isegi Siinai poolsaar…, koos Punase Mere idapoolse osaga…

Nabatea riigi õitsengu ajal Petra oli pealinnaks…

Kuigi seni ei ole veel leitud reaalseid arheoloogilisi andmeid selle kohta, kes ja kuna, millistel eesmärkidel on raiunud kaljudesse suurejoonelise templi…, kuid selles on selgelt näha kreeklaste mõju, kes olid asunud neisse kohtadesse elama…

Petra oli pikemat aega suureks kauplemise keskkohaks, kuna asus oluliste kaubateede ristumise kohas…

Hiljem Nabatealaste valdused olid vallutatud Rooma keiser Trajanose poolt, ning 106 aastal pKr, peale viimase Nabatealaste Kuninga Rabbeli II surma, Petra astus vabatahtlikult Rooma impeeriumi koosseisu, säilitades oma autonoomia…, sai metropoli staatuse, ning tegeles rahumeelselt kaubandusega edasi, võttes andameid mööduvatelt karavanidelt…

Hiljem asusid siia ka kristlased ja moslemid…

Aja möödudes linn hakkas aegamööda hääbuma…

 

Tervitusi iidsest linnast Petrast

Welcome meeting of Petra

2017.02.13

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Mõneti sõnumi tulv tuli võimsa voona… – ruum oli tulvil sõnumite vahendajatest…, kõik võisid olla ühesusena, ning toimetamas ühise meeskonnana…

See ei ole juhuslik olukord…, ma tahaks jätkata samas laines…

Planeedil on toimumas midagi sellist, mis uue energia jaoks on unikaalne

Seekordne ringreis on pühendatud ajaloole…

Seekord oleme Jordaanias…

 

Kui vaadata selle piirkonna ajalugu, mis on pidevalt olnud konfliktide sõjas…, oli seismas vastu Iisraellastele ja muudele paljudele vaenlastele ümberringi…, kuid riik ise on üheks unikaalseks nähtuseks selles piirkonnas, mis lõi esimesena rahumeelseid suhteid…

Ütleks teile üht olulist asja… – selleks, et teha midagi sellist, neil oli vaja Kuningat

Kui oleks küsitletud rahvast…, siis seda ei oleks kunagi juhtunud…

Kuid… vaid ühe inimese nägemus võimaldas seda…

See oli inimene, kes nägi võimalust luua rahu tema riigi ja nende vahel, kellega oldi vaenujalal palju-palju aastaid…, ehk isegi sajandeid…

Jõudis kätte aeg lõpetada meendustega… – tuli aeg vaadata tulevikku

 

Kuid tahaks teile ütelda, et tänavuses energias on ilmnenud uus atribuut…

Selles riigis on noori inimesi, enamuses jordaanlased ja mõned palestiinlased, kes olid sündinud peale rahu sidumist Iisraeliga…

See oli ka kõik, mis oli neile teada… ja nemad kasvasid üles kahe riigi omavahelises rahus…

Kuid samas, neile õpetati koolis…, õpetasid vanemad ja vanemad sõbrad… – mida nemad peavad tundma ja mõistma…, – kes on kes nende jaoks…, kuivõrd ebaõiglastena on mõningad asjad… – ja miks nemad peavad tundma viha inimeste vastu…

 

See kestis pikemat aega, kuni noored inimesed hakkasid esitama küsimusi…

Nende peamiseks küsimuseks oli… – miks peab jätkama konflikte, millega meil ei ole midagi tegemist…?

Milleks juhenduda ajaloost, mis on täis viha, vastuseisu, sõda…?

Milleks luua seda, mis ei ole kunagi viinud lahendusteni…, ei iialgi…?

Nemad küsivad uute ideede kohta…, kuid õpetajad ja vanemad juhivad neid mineviku juurde, rääkides… – sa oled liiast noor veel, ega tea veel paljut…

Kui saad vanemaks, siis näed sinagi seda, mida näeme meie…

Noored inimesed vastavad neile… – See ei ole väljapääs…

Kui saame vanemaks, me vaatame kaugemale ja näeme enamat, kui näete teie…

 

Sellel põhjusel uues energias on mõndagi, mis on juba toimumas…

Just sellest tahaks rääkida…

Ajalugu ei tööta enam selliselt, kui oli töötamas möödanikus…, millega oldi harjunud…

Vanas energias inimkond oli sõdimas…, pidas üht sõda teise järel…

Juba ajalugu ise viis neid järgmise sõjani… – tegid mõninga vahe… ja taas sõtta…

Kui neil omavaheliste sõdade vahel oli pikem vahe…, siis keegi teine ründas neid…

Näis, et kõik oli keerlemas üksnes vallutuste ümber…

Vallutada paljusid, et hiljem olla ise võidetud…

Selline oli vana energia ajaloo atribuut…

 

Sellesse hakkab sisse tulema nihe

Koos inimloomuse evolutsiooniga…, koos valguse tõusuga, hakkas paremini esile tulema üha uusi ja uusi lahendusi…

Üha vähemaks jääb ajaloo poolt juhitavat teadvust…

Mõneti selleks oli tarvis Kuningat

 

See juhtus tänavusel ajal…, ja ma tahaks selgitada, mida see tähendab teie jaoks…

Mu partner ütleks… – nüüd on aeg pöörata lehekülg, et te näeks, mida olen teile andnud…, ja kuidas viia seda kokku sellega, millest hakkame rääkima…

Igal inimesel, eriti vanal vaimsusel, on oma lugu…, mida ta on kandmas oma Akašides…

Vanades energiates teie Akašid ilmutaks end teatud viisil…

Kui teatud kehastustes teil oleksid olnud vastuhakud, siis need oleksid kerkinud teie Akašides esile teatud energiate näol, mis hakkaksid teid nügima ka tänavuses kehastuses…

Mõneti need nügiks teid pimeduse suunas…, ja neile oleks raske vastu panna… – mõneti ehk oleksite tegutsenud enda kahjuks…, ise mõistmata selle põhjust…

(Krayon rõhutatult) Möödunud kehastuste energiad on veel elus ja terved, ega pole kadunud teie Akašidest kusagile…, need kerkivad esile ja tekitavad mõneti probleeme pikkusega terve elu

Just seda tahtsin teha teile teatavaks…

 

Tänavuses uues energias teie ajalugu ja kogemused, milliseid olete kogenud ja on tallel teie Akašides, hakkavad jääma tahaplaanile

Teil ilmneb tunne, et hakkate muutuma puhtamaks…, kuid te ei mõista, millest

Asjad, mis olid kerkimas Akašidest ja mida enamuselt kartsite, neid ei tule enam esile…

Mõned tasakaalustamata asjad ja mõned probleemid eneseaustusega, mis kerkivad Akašide salvestistest, hakkavad puhastuma

Seega, kallis inimene… – selline ongi evolutsioon…

See on tuginemas armastusele, tasakaalule ja mõistmisele

Oleme ennegi rääkinud, et ilma nende kolmeta ei saaks puhastada teie Akašisid vajalikul määral

 

Osa inimolevusi pääseb energiatest, mis tõukaks neid tasakaalu kaotamiseni…

Neile kui tuleks kusagilt abi…, nemad ütleks… – ma ei tunneta end kui varem, ega ole mul endiseid põhjusi, mis teeks mind rahutuks... (Krayon muiates) kas minuga on midagi juhtunud…?

Seda juhtub nii mõnegi inimesega…, ikka ja jälle…

Vana vaimsus on teadlik puhastustest, seetõttu ütleb… – selline on uus energia

 

Kui olime Iisraelis…, siis rääkisime mitte tulevikust…, vaid Rahu potentsiaalist Maa peal…

Mu kallid…, kui selline asi oleks toimunud siin, Jordaanias… – siis nii ehk ka sünniks…

Kuid neile oli tarvis Kuningat, et saada sellega hakkama…

Seetõttu ma küsin sinult… – kas oled võimeline saama iseenda Kuningaks…?, heitma minema sinu ajaloos olevaid asju…, millised ei ühildu enam sinu suursugususega üldse…?

Kas saad hingata sügavalt sisse…, ja tõemeeli ütelda… – ei midagi enamat olnust… – ei midagi…

 

Mõningad asjad ajavad sind sedavõrd segadusse, et sa ei ole suuteline liikuma edasi…, või tunnetad, et need isegi takistavad ja kisuvad tagasi…, ehk kerkivad mõningal põhjusel isegi sinu teele ette…

See kõik tuleneb sinu enda Akašidest…

Selles on kõik, kelleks oled olnud oma sadade kehastuste aegu…

Kõik on talletunud vaimsusesse, milline on sinu praeguses kehas…

Kuid selleks oli tarvis Kuningat…

 

Sinu puhul sa ise oled enda Kuningaks

Seega… – ära küsitle oma intellekti…, ära tee küsitlusi…, ära küsi luba mitte kelleltki muult, kuivaid sellelt, kes on sinu seesmuses…, kes tahab sinus viia läbi puhastuse…

Selline puhastus saab tänavu sündida palju-palju kergemini

Kõik need, mis ei lase olla tasakaalus…, mis on häirimas sind öösiti ja on panemas pisaraid jooksma, kus keegi ei tea sind nutmas olevana… kõik need hakkavad jõudma nulli…

 

 

On tulnud aeg näha Tõde…

Rahu on ainus asjade võimalik käik

Selleks oli tarvis Kuningat…, oli tarvis luua midagi sellist, et jõutaks peres teatud tulemusteni… – kogu ülejäänud ajaks

Kuidas on sinuga… – kas ka ülejäänud ajaks…?

Ja nii see on…

Krayon

 

 

 

 

 

 

 

 

Jatkuvalt iidsest Petra linnast

2017.02.14

 “Ancient city of Petra”

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Taas oleme lageda taeva all, Jordaanias…, Petra linna varemetel…

Siin on ajaloo hõngu…, mida mõned ehk isegi tunnetavad…, kusjuures… omalviisil, mis ei ole tavaline…

Ma küsiks teilt… – kas on võimalik, et ajalool oleks elu…?

Eriti kui räägime neist, kes on elanud siin ja ehitanud sajandite jooksul…

Kas on võimalik, et oli olemas mingi elu, mis on jäänud teadvusse tulemusena…?

Mõned teie seast tunnetavad seda…

Me eriti ehk ei tahaks arutada seda siin…

Ehk räägiks parema meelega ajaloost

Tahaks rääkida teie ajaloost… sellest, mis on sündimas praegu…

Et paremini mõista, ma viiks teid ühte ajaloo lõiku…, mis on suht kaugel, kuid ajaloo suhtes on oluline…

 

Maiade kalender räägib enamat, kui on teile teada…

Kallid…, Maiade kalendri taoline oli veel Tolteekidel ja Atsteekidel…

Kõik prohvetlused olid neil ühesed…

Informatsioon sellest oli nende templite ja püramiidide seintel juba nende aegadel…

Nende kalender oli pikaajaline…

Tänapäeva teadlased peavad seda kui pika arvuna, ehk pika tsüklina, mille pikkus oli ligi 5125 maist aastat…

Kallid…, see on selle kultuuri, selle tsivilisatsiooni ajastu, mida olete uurinud meie tuuri aegu… (kaasaarvatult ka Egiptuses)

Pikk tsükkel on toomas esile seda ajalugu, mis on teile teada… – kuid see ei ole ajalugu enne ajalugu…, millest oli meil juttu…

 

Maiad rääkisid, et pika tsükli lõpus, mis langeb kokku Maa protsessi ühtlustumise lõpuga, toimub miskit… ja see tuleneb Inimkonna teadvusest…, sellest, milliseks ta saab selleks ajaks…

Maiad ei olnud ainsad sellises prohvetluses…, seda leiate Iidsetelt üle planeedi, kes vaadates taevasse, mõistsid teha arvutusi…

 

Tuletan teile meelde… – neil oli teada Maa telje võnkumisest…

Kord rääkisime sellest…, kuid tahaks korrata, mida rääkisid nemad… – kui inimkond ületab kord märgise 21.12.12, siis kogu planeedil algab uus energia

See prohvetlus puudutas ka neid tsivilisatsioone, kes ei suutnud ületada oma märgiseid, kuna hävitasid endid…

See oli kui reegliks, et mõned tsivilisatsioonid surid teatud aja jooksul välja…

 

See ei olnud nii…, see sündis vaid sõdade tõttu

Uue stardini jõudsite vaid läbi madala energia…

Liikumist selles suunas olete alustanud palju kordi… – sellest on juttu olnud ka teie Pühakirjades…

Kuid lõpuks… te ületasite selle…

Läksite läbi aegadest, kus võis puhkeda sõda…

Nüüd Maa on jõudmas uude energiasse…, selles on seda, millest tahan teile rääkida…

Kuid see on enamalt neile, kes on istumas minu ees…, aga mitte neile, kes loevad või kuulavad hiljem…

See on peamiselt neile, kes sukeldusid ajalukku just siin…

Ajaloos on üks koostisosa, milline on elus

Need siin, kes on tunnetamas, ei pea kindlapeale olema tuurist osavõtjad

Nendeks võivad olla need, kes on uurimas või lugemas sellest…

Nende jaoks see kui elustuks…, vastavuses nende teada saamistele…

Teadvus võib teatud viisil talletuda pinnasesse…, ehk sellesse, mida teate Kristallvõrena…

Ta on võimeline vanade vaimsuste seesmuses mõningaid asju ümber lülitama

Just sellest tahaks rääkida…

 

Peale 2012 aastat inimrassil on üheks atribuudiks midagi sellist, millest oleme rääkinud mitmeid kordi – enam ei ole võimalik istuda aia otsas

Ehk teisi sõnu… – on veel asju, mis varem ei olnud küll terviklikud, kuid töötasid alati… – kuid nüüdsest… hakkavad esile tulema ja näitama end…

Saabub ka selline aeg, kus vana vaimsus ei saa enam kõõluda aia otsas…, ega saa olla ühe jalaga ühel pool ja väita ühte, kuid teise jalaga teisel pool ja väita vastupidist…

Ei saa olla vaimsena vaid üks päev nädalas… – ülejäänud päevadel olla vaimsusest kauge

Enam ei saa olla mõlemal poolel korraga, ja samas püsida tasakaalus

Just praegu on ilmnemas asjad, milliseid hakkate tunnetama

 

Sellel tuuril paljud rääkisid tunnetustest, millised hakkavad esile tulema…

Mõnedel see esineb ärkamise aegu…, teistel jälle – uinumise aegu…

On olnud juhuseid, kus toimus lühihaigestumine… tunnikeseks…, ehk paariks… – ja kõik kadus… enesetunne oli taas korras…

Mõned olid hingeliselt madalseisus, olid sünges olekus päev või paar, ega suutnud selgitada, mis toimus nendega…

Põhjuseks arvati vett, saastust ja mustust…

 

Kuid, mu kallid, see on vana vaimsuse reageering vanale ajaloole, mis on siin olnud seni…

Te hakkate resoneeruma omaenda Akaši salvestitega…

Ehk olete kord kunagi seda kõike ise üle elanud…, ehkki väga ammu…

Oluline on see, et see tuli esile just siin olemise ajal…

Sellega on seletatav see, miks mõned teie seast tunnetasid ebamugavust…

Mõned ei võta tänasest tuurist osa just ebamugavuse tõttu, millest sai siin räägitud…

 

Maiadel oli õigus… – olete jõudnud energiatesse, millised erinevad mistahes möödaniku energiatest…

Mõned on läbimas sellist asja, mille nimeks on ümberlaadimine

See on midagi sellist, mis sarnaneks nulli läbimisega

Selle tulemusel olete võimelised nägema, mis on teie elus õige…, ja mis on väär

On tulnud aeg pakkida lahti kõik, mis on seisnud pakituna teie seesmuses olevate riiulite tagumises nurgas, pikema aja jooksul…

Pakkida lahti…, vaadata kõik järgi… – ning… visata minema kõik, mille järgi enam vajadust ei ole…

Kui see ei sünni täna… – siis tehke seda kunagi hiljem…

 

See sünnib vanade vaimsustega, kes on olnud siin planeedil korduvalt…, paljudes inkarneeringutes… – neil on see meeles…

Idee ise paljudest eludest… – on ajaloo osa…

Tegelikult… – mida kaugemale möödanikku lähete, seda suurem on usk reinkarneeringusse

Idee, et vaimsus tuleb vaid üheks kehastuseks, mõneks aastaks… – on naeruväärne

Vaimsus on tegemas rännakuid ajas…, seega… te ise olete planeedi ajaloo osaks

 

Kas pole ime teada, et oled ühendumas iseendaga…, sellega, kes seondab sind sellega, kes oled ise…?

 

Vaadates kogu seda fassaadi, ehk adud end mingil viisil kõige selle osana… kui ise oleks kõik see

Kuid see on vaid… vana energia, millest oled eemaldumas…

 

Antud sõnum on kandmas teid vahetult Maiade, ehk isegi, Hopi indiaanlaste prohvetlusteni…

Üle planeedi teati, et selline aeg saabub…

Kogu ajalugu, mida siin näete, on üks iidsematest planeedil…, ja see hakkab tööle viitena sellele, mida ütleme… – ei saa enam kükitada aia otsas

Nüüd hakkate tunnetama seda…

Kas kavatsete olla mineviku osa…, või… tuleviku…?

 

Me ütleme taas… – ärge lubage minevikul muutuda teie Tulevikuks

Tõmmake kindel eraldav joon ja ütelge… – see on vana…, aga see, mis tuleb, ei ole selle osa, mis oli

Kas oled võimeline seda seostama iseendaga…?

Kas saad rakendada seda endale…?

Kas suudad näha endas ilminguid, mis tekkisid tänu Nihkele…, resonantsi tõttu Akašide informatsioonidega…, mis oleks kui… jõuetus, meeleolude muutus, ajutine ebamugavuse tunnetus, ebameeldivus ja soov vabaneda millestki

Püüa näha Uue Stardi kogu kaunidust

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Ma tahaks, et see sõnum oleks informatiivne…, mind lausa kisub rääkima teile sellest…

Mu partner on astumas kõrvale…, täienisti…

Temal ei ole ettekujutust, mis tuleb sõnumis…

Andsin temale vaid ettekujutuse sellest, mis võib tulla arutlusele… – sõnumi sisust ta ei ole teadlik, kuigi see ei ole saladuseks…

Kallid, mul on kavas teha midagi sellist, mis teie loogika kohaselt oleks ohtlik, kuna ta on teil saastunud…, puhastamata… seetõttu ta võib heita selle kõrvale…

 

Ebalineaarne ringi nimekiri…

Mulle ei meeldi anda nimekirju, loendit… – te annate neile alati hierarhilist tähendust… – teil number 1 on esmasem, kui number 2

Igal korral, kui kuulete numbreid – 1, 2, 3, 4… ja nii edasi…, teie aju seab kohe oma loogika kohaselt need järjekorda, kuna numbrite järjestus oli antud selliselt…

Sellisel juhul lubage küsida… – kas on mul mingit alternatiivset viisi anda teile nimekirja…?

Korraga ma ei saa neid teile anda… – see oleks võimalik üksnes kvantilisel viisil…

Ma olen sunnitud andma teile asju järjekorras, omistades neile numbreid…

Seega… ma korraldan asjad selliselt, et esmalt annan informatsiooni vanadele vaimsustele, Valguse Töötajatele…

See informatsioon põhiliselt on Valguse Töötajate tüüpidest…, see oleneb sellest, millises lahenduste režiimis on nemad töötamas planeedil… – kas on lahendamas uue energia mõistatusi…, kas tegemas koostööd muude Valguse Töötajatega…

Et seda teha, mul tuleks nimetada seda, mida kätkevad oma Akašides mõned teie seast…, seda, mida olete tegemas, kui olete siin…

Ma pakun teile vaatamiseks mõningaid nimetusi…

Kõik, mis on mul kavas anda – annan ringi sees

Mõelge hetkeks ringist… – kaunist…, ühesest…, katkematust ringist…

Mööda ringi on atribuudid – numbrid…

Ringi jaoks ei ole oluline, millisest alustada, või mis suunas liikuda… – kõik atribuudid on kättesaadavad… – teadmine nendest jääb ringi sisse

Lineaarsuses…, sirgel joonel, mida peate ajaks, ma nimetaks asju üks teise järel

Kuid ka siis… ükski neist ei oleks olulisem teisest…

Tahaks, et te mõistaks… – kõiges, mida annan, ei ole eelistusi…, ega ole oluline, milline millise järel järgneb… – kõik on üheselt

 

Ma annan teile üksnes informatsiooni…

See on üks raskematest asjadest, mida Vaim räägib inimestele, või ühele inimesele…

Me saame ühes aja lõigus anda teile vaid ühte asja…

Te saate kuulda üksnes number 1…, ega kuule number 3, või 4… – teie valikuks jääb üksnes number 1

Kui oleksite võimeline avama oma südame ja mõistuse, võtma vastu kõike…, ning teadvustama, et tõde on neis kõigis… – siis oleksite vaimselt tark inimene…

Kuid inimkond, tänu oma lineaarsusele, on eelduslikult võimeline ühel ajalõigul eristama üksnes ühte asja…

See on loomas just seda, millest on mul kavas rääkida…

 

Süsteemi erinevad osad on võimelised tegema erinevaid asju…

Kõik planeedi vaimsed süsteemid, mille osaks püüate olla, kannavad reeglina seda, mida nimetaks singulaarseks eesmärgiks

Olenemata sellest, mis vaimne süsteem, või organiseeritud süsteem see ka ei oleks, ehk isegi religioon… – kõik need kohustavad teid järgima reegleid

Teilt nõutakse liitumist nende reeglitega, et, järgides neid, oleks võimalik saavutada ühtset eesmärki...

Mõned reeglid nõuavad ühtset vormiriietust…, tegutseda ühtmoodi…, mediteerida ja palvetada kindlas kohas ja kindlal ajal… kindlas suunas… – kõike teha ühel viisil

Kui heidate pilgu mistahes keerulisele süsteemile sellel planeedil, või ilmaruumis, galaktikas… – siis näete, et nende erinevad osad on tegemas erinevaid asju

Kui heidate pilgu füüsikale…, siis ka seal erinevad asjad toimivad erinevalt… on seotud erinevate energeetikatega…

Kui heidate pilgu keemiale, sügavuti… – siin asjad liituvad, et luua erinevaid asju…

Kõikjal looduses näete, et üks osa on toetamas teist

Nii on seatud kogu elu süsteem… hapnik, vesinik ja süsinik on aluseks elu kõigile erinevatele osadele…, ja see võimaldab olla neil elavatena…

Mis oleks, kui kõik riietuks ühtmoodi ja käituks ühtmoodi…? (Krayon muigab)

Te väidaks, et selline otsus ei oleks elujõuline

Teil oleks õigus…

Teie ees on virge ja elegantne süsteem…

See käib ka vanade vaimsuste kohta…

 

Ärkamine tõe suhtes

Vana vaimsus…, sa oled siin teatud põhjusel, kindlal eesmärgil

Sa oled ärganud tõe suhtes… sedavõrd suure…, sedavõrd kauni…, mis ei mõista hukka kedagi…, isegi siis, kui keegi on käitumas vääriti…

Oled ärganud tõe suhtes, mis on ülistamas kogu inimkonda…

Et Jumal on sinu seesmuses… – see on Tõde

Et planeedi energia on tegemas läbi nihke… – see on veel üks Tõde

Ja veel üks Tõde… – vanad vaimsused on läinud ja naasenud… on läinud ja naasenud…, taas ja taas…

Nemad on toonud planeedile Suurt Tarkust…, ja just praeguseks ajaks…

Veel üks tõde… – vanad vaimsused on ärkamas erinevate ülesannete jaoks… – et kindlustada uue energia rakendust…

 

Ma tahaks rääkida jaotustest, millistesse olete langemas… – see on vägagi lineaarne…

Te tunnete selles ära end…

Kuigi see on keeruline…, kuid püüan teha seda lihtsamalt…

Ma annan teile tänaseks vaid viis atribuuti…

Seega… – kõike, millest räägin edasi, võite hiljem analüüsida, ning leida neis enamuses varjatuid mõtteid…, just numeroloogia vaatevinklist…

Kallid…, ma annan teile sõnumit sõnumi abil…, et te saaks neid uurida hiljem…, ning näha, et neisse on kätketud enam…, hulga enam, kui saan teile edasi anda minu partneri läbi ja tema keeles…

 

Vaimse häälestuse täiuslik süsteem

Kallid…, mul on teile mõned head uudised…

Teil on praegu suurepärane…, isegi kaunis süsteem

Olete lahendamas küsimust, millest te ise ei ole teadlikud…

Mõned teie seast, olles harjunud oma vaimsete süsteemide singulaarsusega, vaadates minu partnerit, on seismas küsimuse ees… – ma ei ole suuteline selleks, mida suudab tema…, kas siis minu tähtsus, kui vana vaimsuse oma, on väiksem, kui tema oma…?

Sa üksnes ei mõista…, üksnes ei mõista… – kuid… küll aeg aitab mõista…

Mitte üksnes mõista…, vaid isegi tähistada seda…

Kuulajate ja lugejate seas on neid, kellel tarvis seda kuulda ja teada saada…

 

Asi on lihtne… – teil kõigil on vaid omad ülesanded

See, mis on juhtimas ülesandeid ja paigutamas sind vastavasse keskkonda, ehk ringi ossa…, ringi, millest tahame rääkida, kui sinu enda Akašidest

Need on selle energiad, kelleks oled olnud…, mida oled teinud…, need on loomas seda, kelleks oled praegu…, ja mida oled tegemas… – ja mida selle tulemusel oled tunnetamas…

See on vaimne häälestumine…, nagu on teie kolmemõõtmelisuses… – sellele, mis on sulle huvi pakkuv…, või milleks on sul annet…

 

Kuid jutt on vanadest vaimsustest ja vaimsetest ülesannetest… – ehk… mida olete tegemas, või.. milleks olete siin

See on suht ohtlik tegevus… – klassifitseerida inimest, mistahes viisil…

Teie eelarvamuslik singulaarsus kannab seda edasi… – ma olen see…, ma olen too… – järelikult – ma lähen sinna, ega hakka tegema seda

Ma palun teid… – lõpetage sellega…, ja… üksnes kuulake

 

Ma tahaks rääkida vanadest vaimsustest…, sellest, mida nemad teevad…, kuidas teevad tööd koos… – ringis, kaunis kuldses ringis… – armastuse ja loovuse ringis…

Vanad vaimsused ja Valguse Töötajad tulevad planeedile vastavuses kindlale otsusele, kindlale numbrile… – et luua täiuslikku tasakaalu

Neil ei ole isegi teada, et on olemas selline süsteem…

 

Üldise juurdepääsuga reaalsus

Tahaks alustada minu partneri taolistest…

Siin võtaks kasutusele uue termini… – põimitud Akašid

Mida on teil teada põimitusest…?

Üldiselt väga vähe…

See on suht uus väljend, mida on toonud esile füüsikud…, mis oma olemuselt tähendaks  üldise juurdepääsuga reaalsust

Kui füüsikas kaks asja on põimunud, siis mõlemil on üks ja sama reaalsus…, isegi kui need on teine teisest suure vahemaa taga…, ehk… on erinevates kohtades…

See väljend tuleneb kvantilisest füüsikast…

Reaalsus ühise juurdepääsuga…

 

Need, kes on põimunud kellegi Akašiga, võimaldavad juurdepääsu ühisele reaalsusele…, mingi mineviku reaalsusele, mis pani neid kord liikuma

On suht raske dešifreerida reaalsust… – sellist, mis on ilmnenud maapeal…, reaalsust, mis on olnud ammuses möödanikus…, ehk isegi eesriide tagustest

Just see on pannud aluse liikumisele

 

Ilmaruumi, galaktika ja päikese süsteemi kohta on sõna, mida astroloogid kasutavad kui metafori – see on Yod…, ehk – Saatuse Sõrm, mis viitab möödaniku sündmuste kordustele, mille nimeks on veel bumerang

Astroloogias see sõna räägib kolme asja ühtlustumisest

See on suht unikaalne ja spetsiifiline…, esineb suht harva… annab energiat neile, kes on sündinud sellise koosluse märgis…, see on nügimas ja hoidmas neid selles…, kusjuures… – suht seletamatul viisil…

Nemad on elamas ja hingamas selles, millega on tegelemas…, selles, millega nende arvates peavad tegelema…

See on tulenemas nende Akašidest

 

Kallid…, see ei avaldu koheselt peale sündi…, vaid ilmneb aegamööda, kuni jõuate selle mõistmiseni ja selle realiseerimiseni…

See tähendab, et teadvustamatu muutub ilmseks…, ehk läbib teed olematust kuni olevani…, kusjuures… läbi teadvustatud teadvustuse…

Teisi sõnu… – kui keeldute võtmast vastu mõndagi neist asjust, siis teie jaoks neid ka ei sünni kunagi

Kuivaid nõustute astuma sellele teele, siis need asjad tõmbavad teid kaasa… heas mõttes…

Viivad teid sellisel jõul edasi, et kõik, mida üksnes ka ei teeks… – on vaid ühe eesmärgi nimel…

See tase kaasab vanu vaimsusi, kelle Akašid on läbi põimunud…. – nemad teevad oma tööd pühendunult…

Mõned neist on kanaldajateks…, teised on kirjanikeks…, tarkadeks…, mõned viivad läbi kursusi…, esinevad…

Ajal, millal nemad on ärkvel, on mõtlemas teistele… – teile…

 

Pühendunult viimas edasi uut energiat

Nemad pühendavad end iseendale…, ning mõistavad seda, mis on seotud nende tervisega…, püüavad külastada siin toimuva taolisi kohti…

Nende igapäevaseks eesmärgiks on… pühenduda ühele asjale, viimse hingetõmbeni…, millistena need ka ei oleks… – singulaarsed…, koondatud…, sihikindlad…, või… kaunid…

Enamuselt see neil ka õnnestub…

 

Seega… on olemas selline tendents… – isegi, mitte tendents, vaid kalduvus…, ehk… mõttelaad…

Need, kes vaatavad neid, ütlevad… – vaadake neid…, ka mina peaks nii tegema

 

See ongi see, millest tahakski teile rääkida…

See on üks viiest ringi atribuudist…, kõik viis on toetamas teine teist…

Neid, kelle Akašid on põimunud, peaks olema enam…, seda selleks, et viia uut energiat edasi sellisel viisil, nagu teevad seda nemad…

Neid peab olema…

 

Mu partner on teadlik sellest…, seda ta näeb ka enda muutumistes…

Nüüd ta mõistab, et jätkab seda…, ta on teadlik, et ei jäta seda kunagi…

See tuleneb tema Akašidest…, ta ise mõistab, et peab viima ja rääkima sellest jätkuvalt…

 

Tema taolisi on teisigi…

See on kõik, mida nemad saavad teha… – nemad näevad eesriide taguse kaunidust ja suursugusust…

See on kõik, mida saavad teha… – näidata seda…, näidata…, näidata…, näidata… – rääkida sellest…, kirjutada sellest…, olla sellistena…

See on kõik, mida nemad tahavad teha…

See on üks viiest eripärast…, ehk… eesmärkidest

See ei ole missioon… – see ei ole määratlus

See on põiming kõigega, mis on… püha…, vaimne…, ja on Akašides

Mu partner on tegelenud sellega ka eelmistes eludes…

 

Sellised on põimunud Akašid

Temal on hubane olla sellega…, see on ka kõik, millega ta tahaks tegeleda…

Selline oli number 1…

Mida tähendab numeroloogias number 1…?

See on uus algus

See ongi peamine eesmärk neile, keda on edasi viimas põimunud Akašid

Sellele keskendumine on võimas

Kõik, mida nemad teevad…, või kuhu lähevad… – kõik on uue alguse nimel

Nemad ei lõpeta midagi…

Neil see ei teostu kunagi lõpuni…

See jääb alati uueks…, number 1…

 

Kaunis aitav süsteem…

Number 2 on sama, mis number 1… – need on osaliselt põimunud Akašid

Need ei ole sedavõrd edasiviivad, kui need, mis tunnetavad, mida on tegemas…

Sellised inimesed on enam lõtvunud… – ei ole midagi hullu, kui ma ei tee seda

Nemad tunnetavad oma eesmärki planeedil…

Seega… number 2, on tegemist duaalsusega…, mis on seotud inimkehaga… – on tervendaja number…

Number 2 on see, mis on otsimas lahendusi number 1 toetuseks…

Kui kord number 1 hakkab midagi tegema, siis temale on tarvis number 2, et saaks asja tervendada…

Nemad on süsteemi töötajad, kes mõistavad ja töötavad süsteemides, mis on abiks inimkonnale…

Nemad on tegutsemas koondunult…

Need, kelle Akašid on põimunud osaliselt, saavad meenutada seda, kuidas asi käis eelmiste kehastuste aegu…

Nemad on suuteliselt meenutama süsteeme, millised töötasid ja milliseid olid kasutatud varemgi…

Nemad on sedavõrd veendunud selles, et on valmis isegi kirjutama raamatut sellest…, valmis õpetama seda ka teistele… neile see on sedavõrd tõenäone – kõik selle tasemed ja faasid

See kõik täiendab suure pusle osa…

Eriti see on abiks number 1’le…

See on toetusrühm inimkonnale ja number 1’le…

Number 1 kannab end sinna, kuhu on vaja…, ja seda seni, kuni leidub keegi, kes määrab tema liikumist…

Number 2 hakkab arendama ja täiustama kõike, mida selleks tarvis

On olemas kaunis aitav süsteem, mis on kui Šveitsi kell, kus iga detail on ülimalt sobivas kohas… – see on asi, mis seob kõik ühte…

 

Seda rääkisin teile enne, kui anda kõike ülejäänut…

Seega… see, mis seob kõik ühte on – sünkroonsus

 

Kui täna ma lõpetan, siis teil on teada kõik 5 tüüpi…, kuid teil tekib küsimus… – milline neist on minu oma…?

Olen rääkinud, et saate olla kahes, ehk isegi kolmes korraga…

Olen rääkinud teile, et need võivad kattuda…

Olen rääkinud, et on olemas viirutatuid piirkondi…

Olen rääkinud, et see kõik on kvantiline…

Ärge püüdke seada end nendega ühte…

Üksnes teadke, et need on olemas…

Üksnes teatud tasemel olete kuulumas ühele neist…

Mõistke ühte… – mõned teie seast on tunnetanud sünkroonsust…, juba selles, et ollakse siin…, ollakse kuulamas ja lugemas seda sõnumit…, on mõistmas, et ollakse kellakese mehhanismi osana…

Sünkroonsus on paigutamas neid nende enda aega…, milline on paiknemas teine teise sees…, ja kõik olete toetamas teine teist

 

Loovad olukorda ühiseks stsenaariumiks

Number 3 on katalüsaator, mis paneb asju liikuma…

Juba number 3 olemasolu on katalüsaator kõigele, mis puutub temaga kokku…

Katalüsaator on see, mis jääb muutumatuks…

Muutub üksnes see, mis puutub temaga kokku

 

Ma ütlen teile, kes on number 3… – need on mediteerijad üle planeedi…

Nende Akašid on täis hubasust… – nemad saavad hubaselt istuda ja mediteerida… päevade viisi…

Neist saavad uuendajad…

Nemad saavad istuda ühes ja samas asendis… – midagi tegemata…

Kuid ma ütlen, mida nemad teevad… – nemad kinnistavad kõigi ülejäänute energiat…, kõigi, koos võetuna…

Nende teadvus on stabiilne…, rahulik ja kaunis

Nemad on loomas olukorda, mida on tunnetamas ülejäänud…

 

Tahaks rääkida teile täiuslikust kellakesest… – Ringist

Kui number 1 jõuab küsimuseni, siis ta tunnetab number 3, mis on tema osana…

Meditatsioon ei ole number 1 osa, kuna on üksnes edasi viiv ja liikuma panev…

Number 3 viib teisele tasandile…, kvantilisel viisil esitab numbritele 1 ja 2…, millised rahunevad maha…, lõõgastuvad ja on teadlikud, et kõik on korras, kuna siin on number 3, mis on tegemas oma tööd…

Number 3’el on olnud kehastusi… – nunnadena kõikjal üle planeedi, kes olid palvetes…, olid…

Nende vägi on tohutu…

 

Mu partner…, kui Valguse Töötaja…, kas kuuled seda…?

Sa kunagi vaatasid number 3 ja mõtlesid… – kuidas saan ma seda teha…, see ei ole minu jaoks… – nemad üksnes istuvad ja istuvad... (Krayon muigab)

Nüüd sa tead…, nemad üksnes istuvad ja stabiliseerivad planeeti…

Nemad on stabiliseerimas kõiki ülejäänuid numbreid… põimudes neist läbi…

Ma ei pea seda ankurdamiseks… – sellest tuleb juttu hiljem…

 

Mediteerijad… – nemad on loomas rahumeelsust…, nemad on katalüsaatoriteks…

Mis ka ei tuleks nende teedel ette… – kõik muutub üha rahumeelsemaks… – ja seda tänu neile…

Teie seas on neid…

Te ehk oskaks isegi ütelda, kes need on…

Number 1 ja number 2 on ahastavalt ootamas number 3…

Kuid numbrile 3 on hädasti vaja number 1 ja number 2…, kuna vaid istudes ei ole võimalik teha seda, mida on tegemas number 1…

 

Kas hakkate mõistma Ringi…?

Kas hakkate tabama selle mõtet…?

 

Peab olema selline süsteem, kus vanad vaimsused saaks teha planeedi jaoks erinevaid asju…, et kõik töötaks

Kõik ei ole ühes univormis…, kõik ei ole ühest soost…, kõik ei ole ühe doktriini, ega ühe usu kohased…, kõik ei ole ühtse eelsoodumusega…, ega tee kõik üht ja sama…, ei mõista üht ja sama laulu…

Kõik on unikaalsed ja täienisti erinevad…, üksnes täiendavad teine teist… – kui kaunid Šveitsi kellakesed…

 

Olete ühenduses planeet Maaga

Mis teie arvates on number 4…

Numeroloogide tähenduses number 4 on Gaia number

Olen rääkinud, et Gaia on seotud inimese teadvusega……

Kõik planeet Maal toimuv on sügavalt seotud inimesega…

Isegi iidsetel esimeseks asjaks oli Gaia…

Neil ei olnud tehnoloogiaid ja neid toitis üksnes Gaia…, ka ilmastik…

Need olid inimesele kõige olulisemad asjad…, ja seda andis neile Gaia…

Olete kaotanud side Gaiaga…, seda seondust… – see kaotas teie jaoks olulise tähenduse…

See on oluline

 

Ehk räägiks number 4’st mõndagi…

Te isegi ei tea, et selleks on Valguse Töötajad…

Nemad on teadlikud vaid, et neil on side Maaga

Kusjuures… nemad on sügavas kiindumuses Maasse..

Kui nemad on embamas puid, siis lausa sulanduvad puuga… (Krayon muigab)

Neil on vajadus olla Gaia osana… – alaliselt

 

Ringi dünaamika…

Kallis Krayon…, sa räägid faasidest…, osadest…, lahtritest… – kas keegi on võimeline minema ühest lahtrist teise…, veel selle kehastuse ajal…?

(Krayon naerdes) Inimesed…, miks te ei tee seda… – te saate teha kõike, mida üksnes soovite…

Kas teie arvates number 3 saab olla number 4…?

Kas number 5, millest te ei ole veel kuulnud, saab olla number 1…?

Siin on ringi süsteem… – seega… muidugi saavad

 

Ringis on teekondi, kus saab koguda vajalikke energiaid…, õppida…, teada saada ja liikuda… – kõik see on dünaamikas…

Kuid see ei ole asi, mida te ei saaks tõsta ümber…, panna end sellesse nimistusse igaveseks…

Siis oleksite kui peitu pugenud… oma karpi ja sulgenud end sinna…

See ei ole nii… – te olete osa ringist…, olete liikumas koos

 

Kas olete teadlikud, et number 4 saab suhelda loomadega…?

Nemad armastavad loomi…

Mõned teadvuse tasandil saavad suhelda loomadega…, mõista neid…

Nemad on suhtlemas taimedega…, mõistavad nende soove…

Nemad armastavad planeeti, kuna on number 4…

 

Kui oled number 3…, oled keskendunud üksnes oma nabale (naeru kahin ruumis)…, siis sa ei mõista aednikku, kes tõuseb hommikul väga vara ja läheb aeda…, hoolitseb taimede eest… – ta armastab neid…, üksnes… armastab

Te kõik olete ringis…, teete tööd koos… – olete põimunud…, ehk isegi liiast… – olete teine teisele toeks…, igaüks omas osas…, omas teostuses…

Kas oled seda märganud…?

 

See on osa Suurest Süsteemist, kus loomade jutt on suunatud number 1, ja 2, ja 3…

Kuid ehk 3 ei kuule seda…, või mingi teine ei kuule seda…

Süsteemis seda ei juhtu… – seda ei saa juhtuda…, kuna teadlik teadvus on kvantilises ühenduses…, temas ei ole isoleerumisi…

Kas ikka oled arvamas, et iga vaimsus on ametis üksnes ühes ainsas tegevuses…?

 

Täna mu partner näitas, et teadvuse sulandumine on panemas asju liikuma…

Ei üksi, ega kahekesi…, mitte ka kolmekesi… – vaid põimingus… – üksnes see paneb asjad liikuma…

Ma rõhutan…, on olemas Töötajate Ring, kus ollakse teine teisele abiks…, nende teadvused on põimingus…, kuigi… igal ühel on oma määratlus

Sellised olete kõik

See, mis on sulandumuses, on loomas

See on kvantilise süsteemi põhine…, ja on koosnemas paljudest osadest, mis on põimunud teiste osadega…

Teil paljudel ei ole teada, et olete kõik põimunud… – see üksnes on nii

Kuigi sa ei ole mediteeria, siis oled toeks mediteerijatele… – neist saab sinu osaks…

Tänu koostisosadele Tervik muutub võimsamaks…,… – seda teeb number 4…

 

Sedavõrd palju Maa Töötajaid

On palju neid, kes on number 4…, ja neist tuleb nüüd jutt…

Mõned ei jõua armastusest planeedi vastu kaugemale…, ega pea end vanadeks vaimsusteks… – üksnes Maa Töötajateks…

Neil isegi Akašidest ei ole midagi teada…

Nemad teavad vaid, et mingil põhjusel kõik, mida tahavad teha, on seotud loodusega… loomadega…

See ongi kõik, mida tahavad teha…, teadvustamata, et see on seotud number 2 ja number 3…

Isegi number 1, kes on tegemas tööd süsteemides ja tegemas tööd süsteemidega, on samuti kaisutamas puid… – ja Gaia on tunnetamas seda kogu oma olemusega, tänu number 4’le…

Samas number 4 rahuneb tänu number 3’le, kuna ta on istumas tundide viisi…, mediteerib teistele rahuneb ise, rahuneb number 1…, kes on tõusmas ja edasi viimas…, aina edasi ja edasi…, et saaks muuta planeeti kõigi jaoks…

Jah…, see on suurepärane…

 

Mõistev muutus

Number 5 on viimane…, ja see on muutumine….

Kes on see, kes teeb suurimaid muutusi planeedil…?

See ilmselt peaks olema number 1…

Ei ole…

Kui number 1 teeb tööd, siis ta teeb oma tööd…, teeb seda keskendunult ja sihikindlalt…, seega… teil kulub aastaid olukorra muutmiseks, et sünniks midagi erinevat… – sedagi vaid mõningate inimeste jaoks…

See on number 5, kes teeb suurimat erinevust

Number 5 kätkeb endas suurimat vanade vaimsuste hulka, kui ükski teine number… – oleks kui departament

Ma nimetaks seda isegi ankruks

Tema ankurdab numbrid 1, 2, 3, 4…

Mis on selles head, kui kogu elu hakkad kallistama puid…?

Kes hakkaks rääkima…?

Kes hakkaks aitama…?

Vastus sellele oleks… – Kõik ülejäänud…, seda tänu suhetele planeediga

Kas näete nüüd, kuidas see töötab…?

 

Seega…, number 5 kinnistab number 4…, eriti number 3, mis muidu sõuaks ankruta minema…

Number 1 esindajad isegi ei peatuks, et nuusutada roose…

Number 5 on vana vaimsus, kes ei ole oma elu jooksul kirjutanud ühtki raamatut… – üksnes käib ja räägib…, tegemata „midagi olulist“… – teie mõistmise kohaselt…

Te isegi ei suuda mõista seda, et nemad on liikumas mööda planeedil, nagu on liikunud suured Meistrid… – päevast päeva…, levitades mõistmistegevusi

 

Mõistmine – see on võtmesõna, millele me pöördume taas ja taas…

See on see, mida vajab Ilm, et saaks muutuda

Planeet saab liikuda tänu sinu ja nende tegevustele, kes näevad sind…

Käid igapäevaselt tööl…, sul on sõpru…, sul on pere…

Kuidas suhtud nendesse…?

Kuidas toimid…, kuidas tegutsed igapäevaselt…?

Kas märkad Jumalat teistes…?

See ongi Ankur

Kõiges selles on mõistmine…

See annab suuremat tuge planeedile, kui numbrid 1, 2, 3 ja 4…

Ankur – on mõistmine, mida on tarvis planeedile, et kõik ülejäänu saaks teha tööd…

Teile kõigile on tarvis seda, mida on kandmas ülejäänud…

 

Kes sa oled …?

Ehk oled mitmete kombineering…?

See on normaalne… – keegi ei ole singulaarsed…, ega ole eraldunud…

Ma seadsin teid viide lahtrisse… – kuid nüüd tahaks eemaldada kõik lahtrite seinad, ning lüüa teid kõiki segamini…, kui mikseris…

Siis kõik on kvantiline

 

Olete kõik toetamas teine teist

Tegelikult te ei mõistnud seda…, kuid nüüd siis teate, et on olemas süsteem, tänu millele on suur hulk huvide erinevusi…, milletõttu tahate teada… – milline oled neist…, või siis… mida oled tegemas…?

Samas te veel ei mõista, et kõik olete tegemas kõike

Olete kõik toetamas teine teist

 

Number 5…, oleks hea, kui paneks seda tähele…

Seda, mida oled tegemas… – oled liikumas mööda planeeti, mõistes kõike…

See on vajalik asi…, muidu ei saaks täide viia number 1’st, kuni number 4’ni…

Number 1 on võimeline andma võimast sõnumit Maale, mis on mõistmisest ilma…, seetõttu midagi ei ole kõrvale kaldumas

Number 2 valdab  Maa tervendavaid süsteeme, mis on mõistmisest ilma…, seetõttu seda ei kuule keegi…

Number 3 võib istuda aastaid, korrates AUM…, ja sellest ei ole mingit kasu Maale, kuna ollakse veel mõistmiseta…

Number 4 võib kaisutada puid, kui palju tahab, olla ühenduses Gaiaga…, kuid, kuni ei ole mõistmist… – ei muutu midagi…

Number 5 võib näida, et on kõige peamine… – kuid siiski… mõistmiseta on üksnes tähtis

Lahkudes siit, mõtle sellele…

 

Mistahes tegevus, mida olete tegemas headuses ja mõistmises, on väljumas inimloomuse piiridest…

Kuigi psühholoogias arvatakse seda läbi uuritud ja üldtunnustatud normiks

Kõik, mida olete tegemas läbi mõistmise, muudab neid, kes on teie ümber

Olete märgatavad…

Inimesed märkavad seda, kuna see ei ole seni veel normiks…

 

Olete vaatamas teleuudiseid, mida pakub teile teleprogrammide turg…, mis on üles ehitatud vanale energiale…, eeldusega, et see meeldib teile…

Teil oma pere draamadest ei piisa, seetõttu tahate vaadata saadetes teiste perede draamasid…

Ehk veel… vaataks lisaks kannatuste ülekandeid…, võidujoovastusi, kannatuste pisaraid…, ja palju muud…

Sellist tüüpi programmid on teil töötamas…. on töötamas… ja kui kaua veel…

 

Kui vaatate tänast…, seda, mis on toimumas praegu… – siis näete üksnes vana energiat… – ta on jätkuvalt kestmas…

 

Kuna oled mõistmises, siis just seetõttu sa lülitud neist välja…

Nemad seda ei oota…

Sa eristud neist…, paistad silma oma erilisusega

Sul on tarvis võtta midagi ette sellega, mis on sinu ees…, sellega, mis on kõigile harjumuspärane…, seda on tarvis minema heita

Sina oled suuteline ütlema… – kasi siit minema

Inimesed vaatavad sind ja küsivad… – kas on see reaalne…?

 

See on vähene mõistev tegevus… – sa oled ju nägemas teiste vajadusi…, oled võrdlemas neid omadega…

Sa teadvustad, mida saad teha nendele meelepärast…, kuidas saad aidata neid nende sünkroonsuses…

See on meisterlikkus… – see on number 5…

 

Igal ühel oma roll

Kallid…, selliselt on töötamas inimkond

Süsteem on ühendamas vanu vaimsusi ja Valguse Töötajaid, kus igaüks on esindamas oma eriala…, ehk… on mängimas isegi mitte ühte, vaid kahte rolli, et energiad saaksid sulanduda, mille abil kogu puslest saab Kuldne Ring

Te ei tee tööd ühe ja sama asja kallal…, ega ole näoga vaid ühes suunas…, ei räägi ühes ja samas keeles… – isegi ei tea teine teisest midagi…

Just see muudab planeedi…

 

See on üksnes algus…, kuid ees on oodata veelgi enamat… – eeldus selleks on selge

Igal ühel on oma nišš…, mis oleneb sellest, kui kaua olete eksisteerinud…, kuidas tunnetate seda, mis on ootamas teid…

 

Ehk see selgitaks nii mõnelegi teist, miks tuntakse tõmmet mingi kindla asja poole…, mitte teiste poole…

Siis kaob vajadus psüühiliselt nuhelda end oma mõtete pärast… – kuna ei saa leida üksmeelt naabriga, kes on tegemas midagi vastupidist sellele, mida ise pead olulisemaks

 

Jumal on nägemas teid lahendamas mõistatust… – ühel ja samal tasemel… – ikka ühel ja samal…

Tahaks muuta seda…, otsekohe

 

Lahkudes siit, olge teisena, kui tulite…

Teadvusega, mis tõstab ja muudab teie suhtumist kõigesse…, mida teiega ka ei juhtuks

 

Tänaseks piisab…

Olen Krayon, kes on armunud inimkonda…

Ja nii see on…

Read Full Post »

Karma Nõukogu…, kas olete valmis vastama…

Oleme kuuldel… küsi…

 

Millisel tasemel on minu vaimsuse areng planetaarsetes mõõtmetes…, antud kehastuse aegu…, kas on see vastamas minu Vaimsuse kavandatule…

Sinu kõrgem aspekt on tihkuse seitsmendal tasemel…

Vaimsuse plaane sa ei täida täienisti…

Kokkuvõtteid sellele me praegu ei tee…, kõik kokkvõtted on siiski suhtelised…

Võib kümnete aastate jooksul olla programmi 10% piireis…, kuid samas oled võimeline ühel aastal tõusma 30% piiridesse…

Kõik on vägagi individuaalne…, kõik oleneb sinust endast…

Praegu oled kusagil 44% piireis…, – kuid kordame… – kõik on suhteline…

Pealegi…, seda ei saa määrata numbrites…, kuna elulised etapid ja selle ülesanded ei ole võrdväärsed…

Kusjuures… tarvis mõista üht lihtsat asja… – kui olete viinud täide omad plaanid, siis teil ei ole midagi teha selles kehastuses…, reeglina… teil tuleb lahkuda…

Seega… kui olete veel elus, siis on mõndagi veel, mida tuleb plaani kohaselt täide viia…

 

Milliseid neljanda mõõtme (tihkuse) programme mul on võimalus õppida tundma…, ja kas ma olen suuteline neid alla laadima ja lahti pakkima…

Sa võid neid alla laadida, kui seda lubab sinu maht, sinu jõud ja sinu puhtus… – see on sama, mis arvutiga… – kui selle maht on väike, siis sinna ei mahu suurt midagi…, kui juhtub olema viiruseid, siis arvuti langeb rivist välja…

Kui teha võrdlust arvutiga edasi, siis olete üksnes lokaalsed jaamad, mis on ühenduses ilmaruumilise võimsama kvantilise kompuutriga, milles on olemas kõik…

Kui õpite looma ühendust ilmaruumi kompuutriga…, siis ei ole tarvis kasvatada võimsust…

Kuid üldine probleem on selles, et enamus jaamadest on täis viiruseid…

Loodan, et see oli teile arusaadav…

 

Esmalt tarvis rääkida mõtlemise puhtusest…

Pimeduse viiruseid, milliseid on igas ühes teist tohutul hulgal,…, nagu… hirmu, uskumatuse, upsakuse ja kurbuse viirused… – neid tarvis kõrvaldada…, või ravida need välja…

Igaüks, kes tõemeeli tahaks neid ravida välja, peaks julgelt ja objektiivselt vaatama end sellest vaatevinklist…, tundma ära endas olevaid vaimsete haiguste sümptomeid…

Teadvuse viiruste ravimine on sarnanemas füüsilise keha ravimisega… – seda on võimatu mitte ära tunda…

Te ju teate, millal olete terve ja täis jõudu…, ja kuna on raske olla, millal haigus on kurnamas…

Nii on ka vaimsel tasandil…

Kui saate pimeduse viirustest ja teadvuse viirustest vabaks…, tunnete jõu tõusu ja olemise täiust… – seda ei saa mitte märgata…

Sellisel juhul saab rääkida juba tervenemisest…

 

Esiteks… – puhastumist tarvis teha kõikidel tasanditel…

Teiseks… – tarvis õppida looma ühendust ilmaruumi globaalse kompuutriga…, seda on võimalik üksnes laskudes enda seesmuse sügavustesse…

Enamuselt olete kaasa minemas välisega, mille tõttu olete eemaldumas tõelisest olemusest…, tõelisest sidest…

Te raiskate palju jõudu välise side alalhoidmiseks…, seega… teil ei piisa oma energiast ja jõust laskumiseks enda seesmuse sügavustesse…

 

Seetõttu ei saa ütelda mingeid aegu…, need olenevad täienisti sinust endast…, sinu puhtusest ja vaimsest tervisest…, endasse laskumise protsessi järjekindlusest…, sinu valmidusest lasta lahti väline ilm…

Neljanda taseme programmid on sootuks teised vastuvõtu programmid…

Seega… selleks pead esmalt vabanema kolmanda taseme programmidest, millised on domineerimas sinus…

See oleks kui… panna muusika mängima täisvõimsuses…, ja samas… püüda kuulda lehtede vaikset sahinat…

See on praktiliselt võimatu…

Seetõttu esmalt tarvis keerata vali muusika maha…, alles seejärel süüvida vaikusesse…, hääletusse, et saaks kuulda oma vaimsuse kutset…

 

Viimase pooleteise aasta jooksul minu elus on toimunud äärmiselt negatiivsed ja murdelised sündmused, millised on seotud eluliste suunitluste muutustega…, kutselise tegevuse muutustega (olen 20 aastat olnud juriidikas…, kuid nüüd enam ei taha… – tahaks enamat, globaalsemat), tahaks suhtlusringi muutusi…

Mul on esinemas raskusi finantsilistes küsimustes…

Seega… milliste muutusteni olen jõudnud selle elu etapil…

Milleks mulle negatiivsuste kogemised…

Mis on mind ootamas lähima paari aasta jooksul…, nii kutselises elus, kui finantside sfääris…?

Ja…, sulle on kätte jõudnud muutuste etapp…, on aeg võtta asjad kätte… – vaimses mõttes…

Sinu juhendajate arvates oled küllaldaselt mänginud duaalsuse mängudesse…, muutuste märgid annavad teada, et on aeg alustada tõsise tööga enda kallal…

Valik on muidugi sinu…, keegi ei saa rikkuda sinu valiku vabadust…

Igal ühel on oma eelistus…

Harva keegi alustab karma ülesandeid täitma kohe… kui ta ise seda ei otsusta…

 

Igale ühele antakse võimalus mängida duaalsuse mänge küllastuseni…, ja siis… juhendajad hakkavad järjekindlalt meenutama inimesele tema teekonda…

Kui teie elus algavad negatiivsed sündmused…, siis olete astumas teist teed, ega märka juhendusi…, või olete laisad neid täide viima…

Seetõttu saate korraliku raputuse… – kusjuures peaksite mõistma, et esimene märguanne tuleb tagasihoidlik…

Kuid edaspidi… – kui ei märka jätkuvalt…, või hoidute märkamast, ega taha tunnistada oma muutusi, või olete laisad õppima… – siis märguanded tihenevad ja võimenduvad…

 

Juba esimese negatiivse märguande puhul tuleks teha oma elus peatuse, süüvida enda mõtisklustesse…

Vastus vaimsuselt tuleb teile sõnumi näol…

Teid kui tõmbaks miski…, ehk… mingid ähmased mõtted hakkavad painama, milliseid tavaliselt te ei usaldata…

Neile tarvis pöörata tähelepanu…

On kätte jõudnud muutuste aeg… – tarvis muutuda…

Mängude aeg on möödas… – tarvis asuda tööle…

Teha tööd endaga…, tööd oma vigadega…, tööd oma vaimse arengu nimel ja tööd kõigi hüvangu nimel…

 

Seega esimeseks, mida tarvis teha… – on vaid võtta vastu muutuste tuul

See tuul on energeetiline…, see hakkab minema viima vanu seoseid sündmustega…, vanu seondusi ja eesmärke…

Asemele tuleb uusi suundi…

Tuul on puhastav…, ja on kinnistamas ajastu muutusi…

Sellel ajal tarvis rahulikult ja tänuga jälgida muutuste tuule tööd…

Samas mõistes… – ta on puhastamas teie elu kõigest ebavajalikust…, teisejärgulisest…

 

Kuid teiseks tarvis teha otsus oma edaspidise teekonna kohta…

Teekond ei tule kerge…, vajab märkimisväärseid kulutusi ja pingutusi…

 

Kas oled valmis astuma oma teekonnale…?

Ei ole kellegi huvides, et te piinleks ja kannataks…

Igale ühele avaneb oma teekond, vastavalt tema valmidusele ja tema valikule

Praegu on õige aeg teha oma valik…

 

On mitmeid variante…, ehk programme… – on maksimum…, on keskmist ja on miinimum programme…

Pealegi…, on mitmeid variatsioone nende vahel…

Sinul endal tuleb valida, millist stsenaariumit käia…

Maksimum programm on raskeim… – on kui mäkke ronimine…

Miinimum on võrdne jalutuskäiguga…

Kuna eesmärk neil on üks – jõuda tippu…, siis teekond oma vaimsuse tippu jõudmiseks on kas… kiire või aeglane…

 

Mis puutub rahalisi kohustusi… – siis sellest oleme rääkinud…

Teil on tarvis olla tänulik oma võlgnikele ja ilmale võimaluse eest kustutada karmalisi küsimusi rahaliselt…

Raha on samuti energia…, ja see on võimalus tagastada energeetilised võlad raha kujul…

Sama lugu on ka heategevusega…

Seega…, kui ilmnevad rahalised võlad, siis tarvis mõista, et see on võimalus karmaliste võlgade kustutamiseks, millised on jäänud mistahes möödunud eludest…, milliseid on kergem tasuda…

Seega… – tundke rõõmu andmisest…, tundke rõõmu tagastamisest…

 

Lähima paari aasta jooksul on sind ootamas sinu teadvuse muundus…, seda mitte laiseldes, vaid tehes tööd endaga…

Muunduse kiirus oleneb täienisti sinust endast ja sinu vastuvõtu võimest… – sinu enda valikust…

 

Milliseid ülesandeid seadsid mulle minu Vaimsus ja minu Õpetajad kolmanda mehe puhul (ilmalikus abielus), kuivõrd õnnestub mul realiseerida need koos temaga…?

Ülesandeid sul on palju…

Esimene on utilitaarses plaanis – võtta läbi ühiseid arengu programme…

Iga partner oli treeningpartneriks mingis ülesandes…, see oleks kui sinu võimetele sobitus…

Kui sul oleks tarvis läbi võtta uhkuse küsimus…, siis saad kokku inimesega, kes hakkab provotseerima sinu uhkuse puhanguid…

Kui sul oleks tarvis läbi võtta vastuvõttu, siis partner käitub vastuvõtmatult… – sellisel juhul teie ühine elu ei ole meelelahutuslik jalutus mööda elu… – vaid tõsine töö enda kallal…

Mõneti paneb imestama, et mõned paarid suudavad olla treeningpartnerluses koos ja… isegi armastades teine teist…, sünnitades vaimset valgust igaühes, läbi ühise suhtluse…

 

Teiseks ülesandeks on – ühiste karmasõlmede lahti harutamine, millised on sündinud eelmiste elude aegu… – ja nüüd peate vaid tagastama seda, mida olite kelleltki ära võtnud…

Siit soovitus mõlemale… – tagastage kõik partnerile…, tagamõtteta ja armastavalt…, selliselt kustutate kõik võlad tema vastu…

Mis on karmaline võlg…?

Karmaline võlg on siis, kui mingis elus olete võtnud kelleltki ära tema energiat…

Seetõttu… andes enam, kui olete võtnud, kustutate nii enda, kui ka teise võla… – nii vabanete sellest mõlemad…

Selles ongi andmise mõte…, see on eriti oluline energeetiline tegevus… – seda peate mõistma…

Kuid anda tuleb tagamõtteta ja täieliku vaimse mõistmise juures…

Kui olete andmas tagamõttega, siis selline võlg ei kustu täienisti…, on kui osaline tasumine, millele järgnevad uued tasumised…

 

Kolmandaks ja üldiseks ülesandeks kõigile… – õppida armastama…, siiralt ja tingimusteta…

Üksnes seetõttu, et te olete Armastus…, olete Jumalik Valgus, mis on täis armastust…

Seda valgust tarvis teha isiksuse kihistustest puhtaks… – teha puhtaks Jumaliku Valguse vastuvõtu prisma…, leida oma partneris Jumalat ja tunnetada temaga ühesust…

 

Kui kõik ülesanded saavad lahendatud, siis lähete oma partneriga igaüks oma teed…, et leida uut partnerlust…

Ehk jääte samaga ja jätkate koos valguse külvamisega…, koos aidates teine teist…

 

Paraku… ega kõik lahku minekud ole seotud ülesande lõpule jõudmisega…

Igaühe elus on mitmeid arengu variante…

Kui ühel variandil ei õnnestu saada tulemust…, siis toimub programmi vahetus ja te asute uuele variandile, kus tuleb lahendada sama ülesanne…, kuid teisel viisil…

See toimub seni, kuni ülesanne leiab lahenduse…

Mõneti ühest elust ei piisa ülesande lahendamiseks…, siis see kandub järgmisse…

 

Mis on tõeliseks põhjuseks, et antud mees on minuga… – kas hubasus…, armastus…, kasu…, soov omada ühiseid järglasi…

Kas tema vaimsusel ei ole ülesannet luua teist peret, peale minu… kas edaspidi, või paralleelselt minuga…, kõike koos…?

Kas sinus endas ei ole kõiki neid põhjusi…?

Ülesandeks on üksnes armastus…, ülejäänu laabub iseenesest…

Või muu ei mängi sinu jaoks mingit tähtsust…, siis ka temale ei ole selles mingit tähtsust…

 

Temal on oma arengu tee… – ja sina pead olema temale selles abiks…, nagu tema on abiks sinule, sinu teel…

Valgusta tema teed armastusega…, siis sa mõistad rõõmu – tingimusteta armastuse rõõmu…

Ära oota temalt vastutasu… – üksnes valgusta teda oma valgusega… siiralt, vastutasuta…, nagu teeb seda sinu Looja…

Üksnes võta teda sellisena, milline ta on…, võta kui last… – üksnes selliselt oled suuteline tabama tema kavatsusi… – sa muutud üheseks temaga…

 

Paaride ülesandeks on õppida partnerluse kõrgeimat taset… – saada üheks tervikuks…

See on üks püüdlustest saada Tervikuga üheseks…, saada terviklikumaks…, ühe osa liitumine teisega…, kus mõlemad partnerid võtavad teine teist kui üht jagamatut tervikut…

Sellisel juhult igaüks tunneb teise valu…, teise rõõmu…, teise kurbust… pea kui enda oma…

Igaüks on teadlik teise mõtetest…, nende vahel eraldumust ei ole… nemad on ühtsed… – ühene armastav ja täis rõõmu jumalik olemus, kes on lõpuks saanud omad osad kokku…

See on kõrgeim armastus, mille poole tuleks püüelda kõigil…

See võib juhtuda üksnes siis, kui mõlemad on püüdlemas teine teise poole…

Mõlema partneri kasum on mõlema kasum… – kas mõistad…?

Seetõttu ei ole tarvis eraldada, ega analüüsida teine teise tundeid ja eesmärke…

 

Üksnes enda omi… – ka hubasust…, armastust…, kasu…, soovi omada ühiseid järglasi…?

Siis alles saad mõista ka teda…

Siis teie kasulikkus on teie mõlemi oma…

Et liituda, igaüks peab tegema esimese sammu teine teise suunas… – siis ei saa tulla ka probleeme…

 

Mis puutub suundade tõenäosusesse…, siis tema väljas me ei tähelda teise pere vajaduse olemasolu…

Partneri vahetuse tõenäosuse suund on olemas kõigis…, ja seda selleks, et proovida sama ülesande teist varianti…

Temas need tõenäosuse suunad ei ole aktiveeritud…

Seega… teil on kõik võimalused läbida omad õppetunnid koos…

 

Tänan õppetunni ja selgituste eest

Ka meie täname sind sinu töö eest…

Püsige Looja Valguses…

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Viimaste aastate jooksul olen toonud teile palju sõnumeid…

Igal korral, veel enne sõnumit, kui partner istub toolile, ta ei tea, millest tuleb sõnum…

Kuid sageli enne sõnumit eelnevad emotsioonid…

Emotsioonid tulenevad eesriide tagustest…, sageli seonduvad sellega, mis hakkab tulema…

Kunagi teadus selgitab välja, miks on olemas teatud liiki emotsioone, millised informatsioone nemad kannavad…

Kuid, kui asi on puutumas armastust, mis tuleb eesriide tagustest, siis temale see on teada…

Need on rääkimas järgmist… – me tuleme sõnumitest, mis on täis avatust, ajalugu…, nende kaunidust, kes on vaid armastatud…, ilma mistahes päevakavata ja reglementideta…

See on üksnes selle esile toomine, kelleks olete

Et kõik oleks mõistetav, seetõttu räägin sellest…

 

Olen ikka ja jälle rääkinud sellest…, kuid peate kuulama seda ikka ja taas…

Lugejad ja kuulajad…, siin toolidel istujad…, te peate seda kuulma…

Minul on teada, kes on siin…, Vaim teab, kes on istumas siin…, Loov Läte, kes on loonud teid, on teadlik, kes on kuulamas…

Te ei ole mingis vaakumis…

Paraku just selliselt te tunnete end… – kas pole…?

See on tunnetatav teile nii, nagu oleksid ise end ümbritsemas…

Oleme rääkinud taas ja taas, et see on olukord, mida olete ise loomas, kui inimolevus…, kes on lineaarne ja on arvamas, et on üksnes ise, oma keha näol…, ning, kuhu ka ei liiguks… – kõikjal oleks kui üksnes ise

Kuid see ei ole üldse nii…, ei üldsegi…

 

Vaimsus, mis on teis, mida peate Kõrgemaks Minaks, mis on enam, kui Kaasasündinu… – ulatub kaugemale väljapoole, kui on teie bioloogia…

Sinul on selliseid osi, mis seovad sind kõigi inimestega üle kogu Maa…

Sinul on selliseid osi, mis seovad sind eesriide tagusega…

Oled selle osa, mida võiks pidada Jumala supiks… – mitte üksnes olemuste rühma…, vaid rühma, mis on kõigi asjade aluseks…

Oled Jumala osa, mis asub sinu seesmuses…, oled Jumala sektor, mis on sinus…, mis on seotud kõikide asjadega…

See oli varjatud teie eest… pea täielikult…

See on varjatud sedavõrd tugevalt, et kui ollakse depressioonis ja mures, on valmis panema käed enda peale…, mõistmata, et kõrval on palju selliseid, kes on valmis aitama…

See on side eesriide tagusega… – see on alati olemas…

 

Planeedi teadvuse energia on lausa sundimas teid oma keha kambrisse…, milles ka leidsite end…

Juba sünnist saati teile on sisendatud, kelleks peate oma arvates olema…

Kuid see, kelleks tegelikult olete… on sedavõrd suurejooneline…

Sellest rääkisid meie sõnumid paljude aastate jooksul…

Kõik kanaldused olid pühendatud sellele, et teieni jõuaks lõpuks, kelleks olete…

 

Seekord teeme sama…, kuid teisel viisil…, ja kõik, mida teeme, tõstab teie õppimist kõrgemale tasemele…, seda aina selgemate ja selgemate metaforide abil…

Täna annaks teile veel ühe metafori… – ja see võiks olla suure sügavusega…, kuivaid ise lubaksite sellel olla…

See on enamat, kui lihtne jutustus…, hulga enamat…. ja iga osa sellest tähendab veel midagi muud…

 

Nägemused nägemuste sees

Selliselt toimubki õpetamine…

Te justkui kooriks sibulat…, võtate kiht kihi järel lahti kõike, mida on teile räägitud…

Selline väljendus esineb minu partneri keeles millegi sellise suhtes, mis on teile tunnetatav ja on tõene, praktikas rakendatav…

Praktikas rakendatav…, see tähendab, et on kasutatav teie elu reaalsuses…

See on enamat, kui üksnes kuulata sellest…

Te muutute selleks, kuni räägin teile lugu ühest inimesest ja tema nägemustest…

Nägemused on huvitavad selle poolest, et iga inimene tõlgendab neid omal viisil…, ja iga inimese puhul tõlgendused on erinevad…

Ehk annaks ühe määratluse meie jutu jaoks…

 

Inimolevus, kes läheb kolmemõõtmelisest reaalsusest välja, kõigest mõneks hetkeks… näeb asju väljaspool oma reaalsust…

Visualiseeringud kätkevad suuremat tõde…, neis on varjatuid asju, mis avanevad üksnes nägemuse aegu…, on asju, mida on võimalik hiljem tuua mälust välja…

Mõnedel tuntud prohvetitel, kes liikusid mööda maad, olid sügavad nägemused sellest, mis nendega sünnib…, seda isegi ammu enne, kui neist said prohvetid…

Nüüd siis ühe inimese nägemus, kelleks võiks olla kes tahes…

 

Inimene on seismas ukse ees…, tohutu ukse ees, millel seisab silt… Iseenda Raamatukogu

See on veidi naljakas… raamatukogu iseendast

Kuid inimesel, kes avab selle ukse, on teada, et selle taga on vägagi palju, mida tarvis teada saada…

See raamatukogu saab, köide köite järel, anda sellist informatsiooni iseenda kohta, mis võib olla vägagi isiklik…, otse temast endast… – inimesest, kes on seismas ukse ees…

Antud nägemuses inimene ise ei ava ust… – vaid tuleb giid, kes avab ukse ja on teejuhiks temale…

Seda on tarvis selleks, et nägemuse avamiseks peab olema keegi kõrvaline…

Ilmub giid, suure võtmete kimbuga (Krayon naerab), kes hakkab saatma inimest mööda raamatukogu…

See, mida inimene esmalt näeb, on palju lukus uksi… – palju lukus uksi, palju avaldumisi…, palju metafore…, mõneti ka varjatuid saladusi…

Giid avab Raamatukogu ukse…, kuid inimese endaga ei räägi sõnagi…

On arusaadav, et giid võtmetega ilmus põhjusel… – inimene ilmus ukse ette…, järelikult tahab pääseda Raamatukogusse…

Uks avaneb…, see protsess ei kesta kaua…, kuid ust ilmselt ei ole kaua avatud, hinged kääksuvad…

Ruumis on hämar…, kuid vastavalt inimese liikumisele valgus läheb eredamaks…, kusjuures… ilma mistahes lülititeta…, tõrvikuteta, või muude valgusallikateta…

Inimene liigub ja valgus suureneb…

Inimene näeb, et ruumis suuri riiuleid raamatute köidetega ei ole…, on vaid suur hall, kui koridor, paljude ustega…

Kõigil ustel on sildid…, nagu raamatukogus ikka… ja siltidel on teemad, et oleks kergem leida vajalikku ja tutvuda seal olevaga…

Teemadel ei ole kindlat järge… ranget paigutust…

Inimene ise võib alustada mistahes teemast…

Kuid antud juhul inimene, nähes neid sildikesi, on segaduses…

Esimesel silma sattunud sildil seisab… – Kuidas asjad töötavad

 

Ja, jah… see on tõepoolest huvitav…

Selliselt võiks ütelda füüsika kohta…, keemia kohta…, mistahes muu teaduse kohta… – need kõik on sellest, kuidas asjad töötavad

Ta näeb ka teistel ustel silte, millest ühel on – Ajalugu, aga teisel – Möödanik

On uks, mille sildil seisab – Vastastikku suhted

Need on üksnes teemad

Inimene ei ole üldse teadlik, mis on nende uste taga… – kas on seal tohutu saal, täis informatsioonidega raamatuid…?

Ja kas ongi seal raamatukogu…?

 

Esmalt inimene otsustab astuda sisse uksest, kus uksel on silt – Kuidas asjad töötavad

Ta vaatab giidi poole ja see võtab välja võtmete kimbu…, ei ole vajadust lausuda ühtki sõna… – ei midagi sellist…

Piisab üksnes suunata pilk uksele ja giid on kohe kohal vajaliku võtmega…

Uks avaneb…, ja selle taga on tohutu ruum…

Kuidas see töötab… – see küsimus on pea kõikide protsesside kohta, üle kogu ilmaruumi… sellesse mahub kogu füüsika…, kogu keemia…, isegi paljumõõtmeline kvantiline seondus

Pealegi veel… teadvus, mis muutub füüsikaks…, planeedid, millistest saavad vilistlased… – see kõik on sellest – kuidas asjad töötavad

Tohutult raamatuid…, hiiglaslikud riiulid…, pea taevani, millisteni pääseb vaid redelite abil…

Inimene teadvustab…, ma ei suuda iialgi neid läbi võtta…, ei suuda iialgi

Inimese reageering on huvitav… ta vaatab seda ja räägib… – see tõmbab mind kaasa…, ma isegi ei suuda seda alustada

Paraku asjad riiulil, mis on temale lähemal, näivad kättesaadavad olema… – need, nii või teisiti, on seotud tema eluga…, sellega, kuidas need töötavad tema jaoks

Inimene hakkab lugema…, leidma ja mõistma teatuid asju…

Mu jumal…, ma ei teadnud seda kunagi…, see ju selgitab seda ja seda…, vaata aga…

Mõelda vaid, mis on olemas selles ruumis… – kui ma vaid saaks jääda siia…

 

Antud nägemusel on teatud mööndus aja suhtes, mis võib ammenduda…

Ehk… kellake on tiksumas… – ja ta ei saa jääda siia kauemaks…

Seega… inimesel on teada, et temal ei ole aega uurida seda kõike…

Kuid nägemus kinnitab… – see kõik on seal olemas

 

Inimene tahaks külastada ka teisi ruume…, kuid, kui aega jääb, ta tahaks taas külastada sama ruumi… – siin on midagi täienisti imelist…, see kõik on sellest, kuidas asjad töötavad…, ja see on selgitamas, mis on toimunud minuga vahetult

Kuidas ajad töötavad ei ole üksnes füüsikast või keemiast…, vaid see on läbi põimitud inimeluga…, sellega, kuidas asjad sündisid inimese jaoks füüsiliselt, antud kehastuses – millena see kõik oli…

 

Kas olete suuteline kujutama sellist raamatukogu, milles on juttu Keskmest endast, mis oli koos teiega, kui käisite läbi kõigest… – alates sünnist, käesoleva ajani…?

Teid lummaks fakt ise, et see kõik on teada ja on kogutud raamatutesse…

 

Inimene lahkub raamatukogu ruumist…, uks sulgub… – ta on taas lukus…

Ka selles on oma sümboolsus, mis räägib, et inimesel on lubatud vaadata üksnes ühte raamatukogu…, ühe ajalõigu jooksul…

See näitab sümboolselt, et inimene on lineaarne…

Seni veel lineaarne…, selles nägemuses veel lineaarne…

Kuid vastavuses sellele, kuidas inimene avab uksi, ta teadvustab aegamööda, et isegi uste avamine on muutumas…

Kas saaks ehk olla, et inimene, kui ta on läbi vaatamas raamatukogu, on ise muutumas…?

Sellele tasuks mõelda…

 

Nüüd inimene heidab pilgu uksele sildiga – Ajalugu

Ta ei ole kuigi teadlik ajaloost…, kuid teab, et ukse taga on sellised asjad, mis ei ole kellegile teada…, ja mõnigi asi on igavesti saladuskatte all…

Ta vaatab silti ja giid avab ukse…

Taas, kui siseneb, valgus läheb suuremaks… – valgus saadab teda kõikjal, kuhu ka ei läheks…

Siin raamatukogu on teine… selle osad on pühendatud Maa eri piirkondadele…, erinevatele tsivilisatsioonidele…, kaasaarvatult ka neile, kellest ta ei ole kunagi kuulnud…, ja osakondi, kus kellest ollakse teadlik ja kellest ei ole…

Ta näeb, kuidas osakonnad vahelduvad osakondadega…, tsivilisatsioon tsivilisatsioonidega…, temale võõraste nimedega ja tundmatu kirjaviisiga…

Fenomenaalne… – ta näeb ka tuttavaid asju…, tunneb ära sõnu ja kirjaviisi tsivilisatsioonidelt, kellest ta on teadlik… – ta hakkab neid lugema…

Ta ütleb selle kohta… – ma ei ole kunagi koolis õppinud seda…, ma ei olnud teadlik sellest…

Vaadake vaid seda, see on olnud siin veel enne seda ja seda…, vaadake vaid… – see on imeline…

See kõik on väljaspool seda, mida olen õppinud koolis…, ja need on siin…, otse siin…

 

Tuletan meelde, et ta on teadlik kella tiksumisest…, ta teadvustab, et on olemas veel palju teisi ruume, suurte ja hämmastavate raamatukogudega…

Oo, jaa…, seal on palju köiteid… – tuhandeid…, kümneid tuhandeid…, millised kirjeldavad tsivilisatsioonide ajalugu…, ja seda, kuidas asjad on töötamas…, kuidas need seonduvad temaga…

Ta astub raamatukogust halli…

 

Inimene heidab pilgu uksele sildiga – Möödanik

Oo, mis vahe on möödanikul ja ajalool…?

Ta kohe saab sellele vastuse…

Ta vaatab uksele ja giid avab selle vastava võtmega…

Giidil on erinevad võtmed igale ustele…

Valgus on ka selles ruumis saatmas inimest…

Kuid  siin ta ei näe raamatuid…, vaid kristalle…

Igal kristallil on oma lugu…

Oma kogemuste kohaselt inimene taipab, et on sattunud Loomise Koopa raamatukokku…

Selles on tallel mitte ajalugu…, vaid see, mida saaks nimetada looks… – ehk – inimeste lugudeks

Igasse kristalli on talletatud lugu kehastumistest planeedil… – sellest oleme rääkinud muudes metafoorides, teistes koobastes…

Inimene, puudutades kristalli, saab koheselt iseenda lugu muudest aegadest…, millistel kandis teist nime…

On ka erinevaid soolisi kehastusi…, ja need ei ole mingis järjekorras…

Kristalle on tuhandeid ja kõik on ühes mõõdus…

Inimene on vapustatud selle mõtte sügavusest, mida ta näeb…

See on kõik see, mis on olnud temaga… – alates sellest, kui Maa andis loa olla siin…

Raamatukogus on kristalle igast kehastusest

Illustreeriks seda teile metafooriga ühest mehest, kes kristallidest ja nende puudutamisest oli sedavõrd võlutud, et ta ei lahkunud nende juurest elu lõpuni, kuna tahtis teada, kes ta on olnud

Sedavõrd võluv see on…

 

Kuid inimene ei jäänud siia kauaks, kuna on veel palju asju, milliseid vaja vaadata ja teada saada… – ma tulen siia tagasi, kui saan…, see on imeline

Mõned kristallid, mida ta puudutas, viisid teda tagasi kunagistesse kehastustesse…, kõigi faktidega, inimestega ja nendevaheliste suhetega…

See oli kui taas kõike läbi elada

 

Olete läinud raamatutelt üle kristallidele…

Olete läinud sellelt, kuidas see töötab paberil, kristallide puudutamiseni, et saada nägemusi nägemuste sees...

Mida kaugemale lähete, seda enam on avada uksi… – seda enam muutute paljumõõtmelisemaks…, ja eemaldute lineaarsuse raamidest…

Selles koridoris märkate teisigi uksi, uute siltidega…

 

Siin on veel üks uks, mis võiks olla huvipakkuv…, kuigi see ei ole nii…

Uksel on silt – Surm

Inimene kahtleb…, kas astuda sisse, või mitte…, ja mida see peaks tähendama..?

Kas see ei ole midagi sellist, kus – kui lähed otse, siis sured…?

Kas selle uksetagune ei ole midagi indikaatori taolist, mis näitab elada jäänud aega…?

Sildi sõnum ei kõla inimese jaoks kuigi meeldivalt…, kas pole – Surm…?

Ta vaatab ust…, kuid midagi ei toimu…

Kus on giid oma võtmetega…?

Inimene on kindel oma otsuses, et saab lõpuks näha, mis see on…, ja mis seal toimub…?

Kus on siis võti… – kus on giid oma võtmetega…?

Inimene vaatab ust terasemalt ja märkab, et uksel ei ole ei käepidet, ega lukuauku…

(Krayon naerdes) Ma tahaks teile selgitada, et see uks on pettus, müstitseering…

Seda ust ei saa avada, kuna seda ei ole olemas…

Selle ukse metafooriks on – surma ei ole olemas…, ja sellel on sügav mõte teie jaoks…

Inimesel on tarvis näha seda sellises nägemuses…

Surm tähendaks, et Vaimsust ei ole olemas…

Kuid ta on olemas, ta on alati olnud ja jääb alati igaveseks…

Metafüüsiliste asjade ja tõdede nägemuses surma ei ole olemas…, seetõttu ei ole võimalust avada surma ust…

Ei ole võimalust avada seda, mida pole olemas…

Kui see kuidagi avaneks…, siis selle taga oleks kivist sein…

Kas on see teile nüüd selgem…?

 

Uksi on veelgi…, ja asju, mida saaks näha…

 

Ees on uks sildiga – Omavahelised seosed

Mis võiks olla selle ukse taga…?

Inimene sai tuttavaks kristallidega, mis näitasid, mida sai läbi elatud, mida kogetud…, näitasid, mis on olnud eelmiste elude aegu…, kõiki asju… teadust ja ajalugu…

Neis kõigis pidi esinema omavahelised seosed

Mis saab olla selle ukse taga…?

Ehk saab midagi selgemaks…?

Inimene peatub ukse ees ja kohal on ka giid oma võtmetega…

Seekord giid ütleb… – ole valmis

Ta avab ukse ja inimene astub sisse…, valgus läheb valgemaks ja saadab teda kõikjal…

Ta näeb õhtusööma aega, millest on osa võtmas kõik, kellega ta oli kunagi seotud…, kõigi oma kehastuste aegu sellel planeedil…, keda oli armastanud, kuid kes on läinud manala teed…, ja neid, keda tunneb tänase päevani…

Oleks kui kõik vaimsused koos, siin, ümber laua…

(Krayon tõusva härdusega) Kõik on noored ja kenad… – pea samad, kui ta oli kohtunud kunagi nendega…

Ka ema või isa, mistahes kehastusest, olid siin…, olid hetkest, kui olid noortena… ja ise neile – lapsena…

Ka abikaasad on tutvumise aja kohaselt noortena…

Kõik on siin koos…, ja kõlab kaunis muusika…

See teeb härdaks… (Krayon kui pühiks pisaraid), see on sedavõrd reaalne…

 

Kas mõistate… – surma ei ole… kas see jõuab teieni…?

(Krayon filosoofiliselt) ei ole mingit surma kunagi olnud

Omavaheliste seoste ruumis on lubadus inimolevusele… – see on reaalsus, millest tarvis teada

(Krayon elevusega) Pange tähele…, sama pidu toimub ka teie pärises ilmas

 

Kuid nüüd on ees… väga huvitav uks, mis on muutumas paljumõõtmeliseks…, ja on kuidagi mõistetamatu…, mille sildil on kiri – Tulevik

Giid avab ukse ja inimene astub sisse… valgus on eredam, kui eelmistes raamatukogu ruumides…

See oli kõige suurem ruum kõigist…, ta oli tohutu…

Kuid see ruum oli eriline… – ta oli täienisti tühi…

(Krayon muiates) Kas tabasite mõtte… – ta on tühi, kuna seda ei ole veel loodud-täidetud

 

Kuulajate ja lugejate seas on neid, kes on kindlad, et Tulevikus on samad asjad…, samad probleemid ja samad lahkhelid, mis on saatnud inimest kõikide tema elude aegu…

Neile see ei ole tühi ruum…, ega ole selleks, et luua sellesse midagi..

Nemad ei ole suutelised mõistma, et homme on puhas leht…, ja ei ole vajadust tirida sinna oma eilset koormat

Inimesel on täna, mis paneb teda kartma…

Seda kõike võib minema heita, otsekohe…

On tarvis astuda oma homse Loomise Valguses

 

Valgus tuhmub…, uksed sulguvad… – nägemused on kadumas…

 

Kus asub see raamatukogu…?

 

Need, kes tahaks seda analüüsida, leiavad ajalugu ajaloo sees…

Kõik see tähendab midagi muud…

Kuid lubage teile ütelda midagi veel…, ehk olete juba ise taibanud…

Paljumõõtmeline inimolevus, kelleks olete oma DNA kohaselt, olete ise selleks elavaks Raamatukoguks...

Ta on olemas teis… igas ühes…, ja see on teie enda oma…

Sulle ei ole vaja mingit nägemuslikku visualiseeringut, et pääseda sellesse…

See on kättesaadav tänu Nihkele

 

Need, kes külvasid teie seemneid, olid ise võimelised külastama oma enda Raamatukogu… näha seda, kelleks on olnud…, millega olid tegelenud… – nägid, kuidas kõik töötab

Teadvuse füüsika…, usu õndsus…, mõistmise kaunidus… – kui see kõik jõuaks ühiskonna teadvusse, siis see viiks mistahes sõdade kaotamiseni…

Ühiskond, milline on Jumalat nägemas eraldi, nii seesmuses, kui väljaspool, ei saa sulanduda üheseks…

Selline võimalus on lähenemas…, antud planeedile…, antud tsivilisatsioonile… – seda tänu vaid Nihkele, milline toimus kõigest mõned aastad tagasi…

Olete veel päris lapsepõlve ealised…, olete millegi vapustavalt grandioosse ees, mis hakkab arenema kehastusest kehastusse…

Vaat, mis on toimumas teie planeedil…

 

Raamatukogu on olemas teie endi seesmuses…

Mõned teie seast, ehk oma soovi kohaselt, on suutelised avama nii mõndagi nendest ustest…

Teile ei ole tarvis mingid giidi võtmetega… – teda oli tarvis vaid vana energia piireis…

Teil endil on selleks omad võtmed…

 

Kui tahate teada, mis toimus reaalselt hetkest, kui sisenesite sellesse, mida nimetame selle planeedi 11 tsivilisatsiooniks…, kui tahate teada, mis toimus reaalselt 2012 aasta Nihkes… – siis see oli täielik Sõlmede ja Nullide häälestus ja käivitus…, planeedi magnetismi ümberhäälestus…

See kõik andis teile pihku Raamatukogu võtmeid

Raamatukogu on teie seesmuses…, ta on suurepärane…

Ta on kättesaadav teile kõigi oma jagudega ja osakondadega…

 

Millisesse neist tahaksite minna esmalt…?

Te ise kõik olete väga-väga erinevad

Kõik olete unikaalsed ja kõigil on omad raskused…

 

Igaüks, toetudes sellele sõnumile, teeb ise otsuse, millist ruumi tahaks külastada kõige esmalt…, või… millist on teil tarvis esmalt näha…

Ma ütleks…  – olete saanud võtmed pihku, kõikide uste jaoks…, peale ühe…

Surma ei ole olemas…, vaid… kulunud keha jäetakse maha, nagu kõike ülejäänut, mis oli kuulumas kehale…

Te olete elu essents, mis on igavene

Kui tulete taas siia, siis Raamatukogu on alati teie päralt… – temas on teadmised kõigest, ta on rändamas koos teiega…, teie seesmuses…, ta on teie essentsis…

 

Mõelge neile sõnadele…, mõelge nägemusele Raamatukogust enda seesmuses… ta on teie endi seesmuses…, aga mitte kusagil väljaspool

Teil isegi on võtmed peos…

Olen Krayon, kes on armunud inimkonda…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Olete kokkupuutumas kauni ja imelise energiaga, kuigi ise te ei ole sellest teadlikud…

Et pääseda Pimedusest Valguse kätte, on olemas läbipääs…

Kõik, mida oleksite saanud teada läbipääsu kohta oma õpetustest üle planeedi, on keeruline… – eriti kui olete suundumas Pimedusest Valguse poole…

Leidub selliseid, kes on surmani seismas selle eest, et Valgus ei pääseks sisse…

Neile on teada ainult see, millega on kokku puutunud… – üksnes eksisteerimine ja kontroll…

Kuid mu kallid…, ülemineku aega saate ise määrata…, teie vaba valik määrab selle pikkuse…

Te juba olete teel…, ehkki… päris alguses alles…

Kuid tuleb aeg, kus saate ütelda, et päike on pilvede tagant väljasvalgus on võitnud

Sellist asja, et kogu planeet saaks valgustunuks, ei juhtu…, vaid selle valdajaks saate teie…

Sellest oleme varemgi rääkinud…, planeedi mõtteviis on teine…

 

Eksisteerimise paradigma on tuginemas loogikale…, see on teada vanadele vaimsustele…, see ei ole see, mida näete ja kuulete uudistes…

Uus paradigma on tuginemas inimloomuse muutumise kontseptsioonidele…, ja see on paljus erinemas vanast…

Milliseks on muutunud tänavuse vana vaimsuse elu… – ta elab praktiliselt ühe päeva piires…

Mille poolest ta elab teisiti… võrreldes tänase päevaga… – elab vaid ühe päeva raamides…

Tooks ühe näite teile tuntud Wo elust, kes ei ole ei mees, ega naine, kes saab olla nii üks, kui teine…

 

Seega… see on lugu vana vaimsuse ühe päeva praktilisest elust…, ajast, mis ei ole veel teile kätte jõudnud…, milline ei ole veel määratelnud…, kuid temale see on uueks eksisteerimise paradigmaks… – ärkamise hetkest, magama minemiseni…

Tahaks selgitada mõningaid asju…

Mu kallid…, tahaks alustada sellest, et see indiviid…, see inimene…, vana vaimsus, on tulevikus elamas sootuks teise paradigma kohaselt, kui on tänapäeval…

Uue paradigma olemus on muutmas oma suhteid lausa kõige suhtes… – kõige suhtes

Suhtes Jumalasse…, suhtes enesesse…, suhtes Maasse… – seetõttu teile on raskeks väljakutseks mõista, millest hakkan rääkima…

Kuid ma tahaks, et te kuulaks seda lugu…

 

Aeg ajalt, minu jutustuse käigus, ütlen – stopp…, siis hakkan selgitama avanenuid mõistmisi…, võrreldes vanat energiat uuega… – tulevaga, mis on juba täheldatav…, seda olukordades, millistega puutub kokku Wo oma elu jooksul…

Tema paradigma on erinemas tänavusest sellega, et ta on sündinud tsivilisatsioonis, milline oma mõtlemise on jätnud möödanikku…, ja kogu abi on neile tulemas väljastpoolt…

Nende tsivilisatsioon ei pea end väärituks ja ebatäiuslikuks Jumala silmis…, neil ei ole vajadust pöörduda Suurima Lätte poole oma igapäevaste lahenduste leidmiseks…

Seega…, Wo paradigma on teine…, ta on teadmas, millesse on uskumas tema tsivilisatsioon… – kogu vaimne, kaunis ja haaramatu on nende endi seesmuses…

Jumal on nende seesmuses… see iidne sõnum prohvetitelt on neil igapäevaseks elupraktikaks… – seetõttu neil ei ole mingeid heitlusi, et leida abi väljastpoolt…, nagu teete teie tänapäeval… – vanas energias…, tsivilisatsioonis, mis on jätkuvalt mõtlemas, et kõik hea on tulenemas kelleltki, aga mitte inimeselt endalt…

Tahaks, et te mõtleks kuuldu üle, kuna selles seisneb Wo lähenemine asjadele…

 

Stopp… kas arvate, et see tõepoolest kunagi sünnib…?

Kas arvate, et kunagi inimkond jõuab selleni, kus on veendunud, et inimesele ei ole tarvis mingit abi väljastpoolt…?

See näib kujutelma mänguna… – kuid seda vaid seni, kuni ise mõtlete kord selliselt…

 

Mida teile tähendab teadvuse evolutsioon…?

Seda ei pisteta inimkonnale pihku… – see on midagi sellist, mida peate ise selgeks saama…, leidma selles loogikat…, leidma mõtte…

Üksnes areneva teadvuse abil inimkond hakkab mõistma, mida pidasid prohvetid silmas…

Hakkate praktiliselt kasutama seda, millest nemad rääkisid…

Seda üksnes siis, kui teadvustate, et kõige jumalikumad asjad, mille poole inimkond on kummardanud, uskunud neisse… on olemas iga inimese seesmuses…

Olete loodud Jumala kohastena, Tema armastuse läbi…

Alles seejärel mõistate, et prohvetid on teis endis

See on seal, kuhu ulatub meie vestmislugu…

 

Wo on ärkamas igapäevaselt… tööle on minemas igapäevaselt…

Lastes jalad põrandale, tema mõtted on üksnes hea ümber ja täis õndsust kõige päevas sündiva suhtes…

Kõik tema mõtted on seotud kauni päevaga ja sündmustega, mis võivad esineda päeva jooksul…, ta on üle kõigist katsumustest, kuna päev on kaunis…

 

Stopp… kui palju inimesi on praktiseerimas seda…?

Ehk vaataks korraks vanat mõtteviisi, vanas energias…

Lastes jalad põrandale, teie peas käib mõte… – no nii.., taas sama…, loodan, ehk täna läheb paremini, kui eile…, eilne oli pöörlemas peas kogu öö… ei saanud isegi korralikult magada…, ei tea, mis täna võib veel juhtuda… – loodan, ehk elan ka selle päeva üle

 

Kas märkasite erinevust…?

Suurem vahe on sellest, et Wo on täis heasoovlike mõtteid, tarkust, mis ütleb, et tema päev on täienisti tema kontrolli all…

See on praktiline suhtumine…

Esimesena, lastes jalad põrandale, Wo tähistab fakti, et ta saab kõigega hakkama, mis ka ei oleks…

Kas märkate tema valgustumust… – kõik on kaunis…, kõik planeedil on kaunis… – kogu planeet on vikerkaareline, kus ei saa midagi toimida vääriti…

See kaunis idee on inimestel, kes on mõtlemas planeedile, milline on jõudmas vilistlase staatusesse…

Te kõik võiksite mõelda sellisel viisil, selles võtmes…

 

Kuid seda ei juhtu, mu kallid… – teil on olemas valiku vabadus…, teil on olemas unikaalsed Akašid…, teil kõigil on erinevad ideed ja arvamused…, teil on poliitilised vormelid…

 

Kõik, mida mõtleb Wo, lastes jalad põrandale, ei oma teie jaoks mingit tähendust…

Tema kavatseb läbi minna kõigest, mida on kavandanud ja mida on ootamas…

Mida ta teeb…?

Oma teadvuse vahendusel ta loob midagi pea füüsilist, ehk teie arvates – mulli…, ja see on tema ees, kuhu ta ka ei suunduks…, see aitab temal mõista, millega on tegemist… – saab teha tööd selle abil ja minna kõigest läbi…, saades soovitut tulemust…

 

On mille üle mõelda…

Kas iga inimene saaks alustada oma päeva selliselt…?

Miks mitte…?

Wo, lõpetades omad hommikused toimingud, istub autosse, et sõita tööle…

Teel ta märkab midagi, mis ehk võiks muuta tema elu täienisti… – kui ta ise lubab seda…

 

Oli juhtunud avarii… – teepervel on nutmas naine… – kiirabisse tõstetakse lapse elutu keha…

Valu nähtust ületab kõike… – mis saab olla raskemat mistahes ema jaoks…?

Wo on nägemas seda, ta on kui osavõtjana ja temas tõuseb midagi enamat, kui kaastunne… – ta on tunnetamas sama, mida tunneb lapse ema…

Ta peatab oma auto…, võtab end kätte ja alustab protsessiga, mida on teinud palju kordi…

Hakkab visualiseerima naist tulevikus, rahunenuna ja mõistvana juhtunu kohta…, hakkab visualiseerima teda sellisel tasemel, et ta on suuteline isegi naeratama…

Seda visualiseeringut saadab teepervele…, naisele, kes õuduste kätes…, samas teades, et on tegemas midagi sellist, mida saaks pidada kaastegevuseks…

 

Stopp

Tänavu selline juhtum võib jätta kaasosalejale korvamatu haava…, ta ei unusta kunagi seda pilti…, ja see võib isegi mõjutada tema enda seesmist last…, tema rõõmufaktorit…

Tänavuses tsivilisatsioonis on ridamisi taolisi asju…, ja õudused sünnivad igapäevaselt… see on hävitamas inimeste elu…

Ainus, mida nemad on suutelised mõtlema…, et – see ei ole aus

Mõeldes sellest, nemad veeretavad end kannatuste energiatesse…

 

Wo ei luba sellel juhtuda, kuna on teadlik asjade käigust…

Uue energia atribuudiks on võimalus näha olukorda, millist võib osaliselt suunata mujale…

Selliselt on võimalik viia sisse korrigeering… – teadvus on võimeline muutma asju…

Sama on sündimas teil palvete aegu…

 

Wo sõidab edasi, unustades naist naeratamas, kuna oma nägemuses näeb teda rahunenuna ja naeratamas…

Ta oli osalemas naise humaansuses, teades, et ta jäi seisma teepervele…

 

Jõudes tööle, ülemus kutsub teda enda juurde…

Edasi juhtuvas ei ole midagi spetsiifilist, vaid üks paljudest stsenaariumitest…

… Wo…, sa taas jäid hiljaks…, meil on tekkinud probleemid ühe sinu kliendiga…

Sa pead tegema tööd pühapäeval…, muidu me ei saa sind edutada…, nagu oli eelmine kord…

Tuleb ehk mõelda sinu koormuse vähendamisest

 

Wo lahkub ülemuse kabinetist…, teda katab hetkeks vana energia laine, mis kutsub esile hirmu ja rahutust…

Kas on tööst ilma jäämise võimalus…, kuidas ütelda seda naisele…?

Või peab tegema tööd peale tunde…, ta ei ole planeerinud seda…

Mõtestades seda kõike, ta jõuab mõistmiseni… – see on tema nihke algus…, see võib tuua edukust milleski, millisest ei ole isegi veel aimu…

Wo näole ilmub naeratus, ta teab nihke algusest…, ja see võib ehk olla Wo jaoks soodne…

 

Stopp…

Mida teevad inimesed tavaliselt, kui selline asi juhtub nendega…?

Elavad seda üle… terve öö…, terve päeva…, terve kuu…, räägivad sellest sõpradele…, et ka nemad elaks neile kaasa…

See on neile draama, mida elavad läbi jätkuvalt… – nemad loovad pimeduse silda tööandjaga…

Wo’ga seda ei juhtunud…, temal kulus vaid mõni hetk, et muuta vana energia mõteteks, mis viisid muule, kui tänapäevast inimest…

Poole tunni pärast üks tema sõpradest, ehk töötaja naaberlauast, sai ametikõrgenduse…, koha, mis oli mõeldud Wo jaoks…

Ta oli õnnelik tema edu pärast… – oli õnnelik

 

Stopp…

Kas oli mõtet rääkida sellest…?

Vanas energias on hulgim muresid asja üle…, sedavõrd palju oletusi… – miks mind…?

Miks mind jäeti tööta…?

Ja nii edasi.., ja nii edasi…

Wo teadis… – kas see…, või midagi paremat…

 

Kas on see võimalik…?

Vanade vaimsuste praktika on töös…, nagu igal ühel teist…

On olemas kõikvõimalikke stsenaariume, mis on pidevalt töötamas…

 

Wo sõidab koju, pea mõtteid täis…, kuid sinna sigineb mõte, mis kuulutab… sa oled midagi unustanud… – ta ei ole võimeline seda summutama…

 

Wo kodu on kena…, on suurepärane pere, nagu oli ta kavandanud…

Kuid on üks mööndus mõningate asjade suhtes, millised tavaliselt on esinemas…

Naine valmistab toitu suurepäraselt…, ta peab jõudma õhtusöögiks hilinematta…

Kord ta tegi vea, hilines veerand tundi… – ta ei taha korrata seda viga…

Ta oli juba jõudmas koju, kui mõte ütles taas… – sul on täna pulmaaastapäev

Koheselt sünnib mõte, põigata poodi, osta lilled ja kaardi…, ja jääda õhtusöögiks hiljaks…, või tulla lilledeta… – kuid see ütleks, et olen unustanud aastapäeva

Kuid alateadvus tuli appi… ta peatus mitte poe juures, vaid lilleleti juures, kus oli suur lillede valik ja paljudel olid kaardi taolised elektronilised kleebised…

Ostes lilled, ta ruttas kodupoole, kuivaid suutis…, kuigi hilines siiski veerand tundi…

Ta ei teadnud, mis teda võiks oodata… – kuid lilled on temal olemas…

Ta kavatses õnnitleda kaasat ja paluda vabandust hilinemise pärast…

Kuid asi läks teisiti…

Jõudes koju, ta nägi sõpru, kes kogunesid sinna…, naine korraldas õhtusööma nende aastapäeva puhul…

Temal olid lilled ja ta ei jäänud õhtusöögiks hiljaks… õhtusöök jäi ära, kuna oli õhtusööma pidu…

Temal ei tulnud probleeme…, need oleks võinud tulla, kui oleks ilmunud lilledeta…

Kas mõistate, millest oli juttu…?

 

Mis siis juhtus…?

 

Stopp…

Wo kuulis oma alateadvust…, enda kõrgemat osa, millel on teada hulga enam, kui temale endale…

Ta kuulis teda ja teadis, kuidas paremini toimida informatsiooniga, mida sai kätte…

Ta kuulis ja usaldas…, ja läks lillede järel…

Vanas energias puudub viisakus…, kasutades vaid 50% võimalustest…,  tuleb võtta vastu õige või väär otsus…, mõistmata, et selles on olemas kõrgeim kaasasündinu osa, mis on teadlik hulga enamast, kui ise…

Kuulata alateadvust oli Wo jaoks tavaline asi ja see oli temale tema eluviis…

Seda ta tegi ka seekord…

Õhtu lõpus naine tänas teda kaunite lillede eest ja kenasti korda läinud õhtu eest…

Wo oli tänulik…

Enne magama minekut, jalad veel maas, Wo tänab oma vaimsust, oma keha kõigi rakkudega…, ja soovib neile head ööd…

 

See kõik on täienisti reaalne…, see on toimumas planeetidel, millistest teil ei ole midagi teada…

Selles on teil potentsiaali mõelda hulga kaugemale kõigest, mis on toimumas teie elus…, otse nüüd…, teades, et reaktsioonid võivad olla sootuks teised…

See on määramas teie valgustumist…

Koostöö ajastu on algamas…, ja see kirjutab ümber ja häälestab ümber kõike, mida inimesed on üksnes mõtlemas ja reageerimas…

Ma andsin vaid väikese ülevaate sellest, mis ei ole üksnes väljumine teie reaalsuse raamidest…, sellest, millel on teatud seosed teiega ja teie eluteega…

Te olete ületanud märgise…

Kord ehk ütlete… – o jaa…, mulle meeldib olla siin ja näha seda kõike

Te jõuate sinna…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Mu partner astub kõrvale, et uus informatsioon saaks tulla…

Antud sõnum on lisaks sellele, mida olen andnud juba üle kahekümne aasta…

Seekord see on teadmiste saamise järjekordse etapi üldistavaks kokkuvõtteks…

Tiibeti numeroloogia kohaselt 2018 on meister-arv, kuna numbrite summa on 11…, ja selle tõlgenduseks on – valgustumine…, kirgastumine

See oleks kui kutse sellele, et sellel aastal sünniks selginemine paljudes mõistustes, kõikide sündmuste suhtes üle planeedi…

Täna jagan teile suht esoteerilist, suht sügavat informatsiooni, mis räägiks teist…, ja sellest, kelleks olete

See räägib Inimese uuest paradigmast…

 

Seekordne koosolemine oli pühendatud nii teadusklikele, kui ka esoteerilistele uuringutele…

Need, kes olid meiega, said tunda mõlema energia kooslust…, millest on ilma enamus inimestest…

Siin oli teaduse ja vaimsuse kooslus, mis on  kaotamas piirid omavahel…

Seetõttu mõnedelgi võib kerkida küsimus… – milles seisneb tegelikult nende vahe…?

Seega ma ütleks… – kui usute, et Jumal, või Loomise Läte, on loonud planeedi…, siis on loogiline eeldada, et Loomise Läte peaks olema Pea Meister-Füüsik

Kõik, mida olete uurimas ja vaatlemas, on Välise Lätte looming…

Kõik, mida on uurimas teie teadus, on selle uurimine, mis on loodud Loomise Lätte poolt…

Peaksite juba mõistma, et on midagi enamat, kui üksnes ristumine teaduse ja vaimsuse vahel…

Tegelikult… see on ühe ja sama uurimine…

Ajastu märgiks on see, et teie seas on ilmumas teaduse inimesed…, tõelised teadlased, kes on väitmas… – me näeme Mõistuse juuresolekut Ilmaruumis…, see on mõjutamas meid kõiki…

Me veel ei mõista päriselt, miks ja kuidas see on töötamas…, kuid kogu loogika kohaselt see peaks selles olema, kuna oleme jälgimas seda tegelikkuses

Selline väide on vastuolus vana ideega, et kõik on loodud juhuse läbi…, üksnes õnneliku asjade kokkulangevuse tõttu…, mis nüüd on võetav kui võimatuna…

See viib uue aktuaalse küsimise juurde… – Kes tegelikult olete…, kelleks olete…?

 

Kokkuvõttes… isegi need teaduse inimesed, kellele juhuse idee on lähedane, peaksid jõudma järeldusele, et asi ei ole kaugeltki nii, kui on mõeldud ja räägitud…

 

Põhjalikum süüvimine inimese evolutsiooni seab kahtluse alla tänavu valitsemas idee sellest, kuidas olete siia sattunud…, kuipalju on selleks kulunud aega…

Just peale aastat 2012 hakkavad ilmnema suht kindlad viited sootuks teisele ajaloole…

Kuid samal ajal teie õpikud on andmas puht mütoloogilisi ettekujutusi Inimese päritolust ja tema arengust…

 

Kallid, see peaks muutuma…, ja ma ütlen, miks…

Kui see ei muutu… – siis see kutsub noorte seas mässu, kuna nemad on nägemas ümberringi sootuks teist tõde…

See kõik paneb teid ümber kirjutama seda ajalugu, mis on kaldumas kinni hoidma vanast mõtteviisist ja vanadest ideedest…

Kuid ma ei taha rääkida sellest…

 

Loomise ajaloo ümbervaatamine

Ehk räägiks veidi teisest, lõpuni rääkimata loomise ajaloost…

Kõik, millest hakkan rääkima, on puht ja täienisti esoteeriline…, vaid mõningate juhuslike teaduslike tõmmetega… – kuid… kõige aluseks on siiski loogika…

Tahaks täiendada ja muuta avaramaks seda ajalugu, millisest olen rääkinud varem…

Seega… Loomise Lugu… – see on üks suurimatest armastuse lugudest planeedil…, mis on rääkimas galaktika muudest osadest, kus ollakse teie evolutsioonist miljoneid aegu ees… – miljoneid aegu…

Milline teie arvates võis see olla…?

 

Kui inimese teadvus on evolutsioneerumas…, ja nagu oleme näinud, et teadvus on võimeline mõjutama füüsilisi objekte… – kas poleks liigseks oletuseks kujutleda, et teie teadvus on suuteline lõpuks juhtima füüsikat…?

 

Need, kes tegid teie külvi, on suutelised oma teadvusega juhtima paljusid füüsika elemente…

See ei ole tehnoloogia…, see on vaimne evolutsioon…, armastav teadvus…

200 000 aastat tagasi nemad tulid planeedile ja muutsid teid…

Me nimetame neid seemne külvajateks…, aga teie peate neid Plejaadlasteks

Paljud on pidamas neid isegi ingliteks…, keda nähes peate meeltevälisteks…, midagi väljaspoolt teie ilma raame…

Teie jaoks see kõlab totrusena…?

Siis lubage küsida… – kas olid kunagi planeedil sellised meistrid, kes võisid näiliselt muuta füüsilist reaalsust…?

Vastuseks oleks muidugi – jah…, enamus neist..

Mõelge sellele…

Mis oleks, kui teie Vaimse Mina meisterlikkus omaks võimet muuta süsteeme, milliseid te ei  ole veel avastanud…?

Teie iidsetes kirjades on sellest juttu…, seda on jälgitud…

Need, kes on külvanud teie seemneid, tegelesid sellega, mis muutis teie teadvust, andes teile edasijõudnut bioloogiat…

Nemad muutsid isegi magnetilist mustrit…, magnetilise mõjutuse skeemi kaasaegse inimese DNA seesmuses…

Vaimsest vaatevinklist te saite võime tunnetada ja eristada Jumalat enda seesmuses…, tunda ja tunnetada Looja heatahte potentsiaali…

Te saite võime ja valiku vabaduse teha vahet valguse ja pimeduse vahel…, õige ja väära vahel… – tunnetada Jumala armastust…

See vastas loomislätte kavandusele…, ega olnud mingi juhusena…, või eksperimendina…

Kallid…, olete siin vastavuses kavandusele…

Praegu on käimas teie tsivilisatsiooni energiate testimine…

 

Kuid sellega see veel ei lõppe…, kuna sellesse on kaasatud teatud aja lõik…

Me ei ole veel täienisti arutanud seda ajalõiku, mis on jätkuvalt seotud tähtedega, milliseid olete nägemas…

Tähed on liikumas aeglaselt…, ranges järjepidevuses… – selles süsteemist on osa võtmas teie planeedi aeglane võnkumine ja tema pöörlemine ümber päikese…

Teie planeedi telje võnkumine, ehk… protsessi tsükkel, on teie ajamõõtes võtmas 26 000 aastat…, stardi hetkest kuni finiši lähtepunktini…

Inimkonna vaba valiku tulemuse testimine, valguse ja pimeduse vahel, kestab teie ajalõigus 2 tsüklit, pikkusega 26 000 aastat…

Pange seda tähele…, paljude arvates see on kõigest üks tsükkel… – neid siiski on kaks…

 

Inimesed olid siin väga ammu…

Neile, kes olid kaotanud arutluse järje, teeme ülevaate sellest, mida avastasid iidsed, kelle väitel enne teie ajalugu oli suur ajalugu enne ajalugu

Teil on olemas omad oletused ja ideed sellest, kui kaua olete siin olnud…, kuid see ei ulatu kaugemale, kui 9 000 aastat sajandite sügavikku…

Kuigi praegu on ilmnemas tõestusi, et enne teid on elanud tsivilisatsioonid, kes tundsid isegi astronoomiat…

Sellest oli meie kanaldus Türgist…

 

Selle teooria peamise idee kohaselt maapeal oli 5 tsivilisatsiooni, mis mahtusid ilusti 26 000 aastase tsükli sisse…

Paljude arvates peale 2012 aastat algas uus tsivilisatsioon… kuues tsivilisatsioon…

  1. 21 detsember oli võnkumuse tsükli ühtlustamise punkt…

Sellele lisaks… Maia kalendri pika tsükli kestvus on pea üks viiendik 26 000 aastasest tsüklist…, mis viitab, et see oli just teie tsivilisatsiooni kalendriks

 

Nüüd me siis ütleme teile, et reaalseks aja lõiguks, kogu energia inimtestimine (pimeduse-valgusega) koosneb kahest tsüklist, mis on 52 000 aastat…, aga mitte üks 26 000 aastane…

See peaks tähendama, et on olnud samasugused inimesed, kui teie, kes on mõelnud kui teie, on evolutsioneerunud kui teie…, ja olid siin juba enne teid, 52 000 aastat tagasi…

Kas oleksite reaalselt suutelised mõtlema sellest, et inimestel planeedil on ajalugu pikem, kui 50 000 aastat…?

Mida õpetatakse teile koolides…?

Olge valmis imeliseks valgustumiseks…

 

On alles kokkulangevus (Krayon muiates)…

Vanim tsivilisatsioon, mille vanust on kinnitatud DNA uuringutega ja vastavate arheoloogiliste leidudega, on tõepoolest ligi 52 000 aastat vana…, milline asus Austraalias…

See on tõenduseks, et teie taolised inimesed olid varem siin…, juba nii ammu…

Miks 52 000 aastat…?

Sest selle aja jooksul sai olla umbes 10 tsivilisatsiooni, aga mitte 5…

Me ütleme umbes seetõttu, et ühed läksid voolates üle teiseks, kuigi erinesid paljus teine teisest…

Kas selles on siis tõde, mida õpetati koolides tsivilisatsioonide arengu jätkuvusest…?

Kas jätkate vanade õpikute toetamist…, või toetate hoopis avastatud tõestusi…?

 

Esimeses 5 tsüklis ei olnud sellist inimeste hulka, mis oleks vastanud sõnale tsivilisatsioon

Kuid mu kallid…, need hulgad kas hävitasid ise end…, või olid keskkonnas, mis hävitas neid…

Vähema hulgana, suguharuna või suguvõsana, see oli vägagi võimalik…

Kõigil võis olla sama inimloomus, milles valitsemas oli pimedus…, ikka taas ja taas…

Vaadake oma teadaolevat ajalugu… – seda sama tegite ise… – ikka ja jälle…, ajast aega…

Ilmastiku tsüklid soodustasid samuti seda…

Kui mõistate, et on olemas reaalsed ilmastiku tsüklid…, seega ka tänavune ilmastiku nihe on mängimas oma osa… – ehk näete, et ka need lähevad kokku planeedi võnkumistega…

Huvitav on ka see, et üks neist on toimumas praegu…, ja see on kokku langemas uue võnkumise tsükli algusega…

 

Millega reaalselt on täidetud Akašid…?

Vana vaimsus…, kui palju aastaid oled murdnud pead selle kallal…?

Seega…, ma just ütlesin…. – mõnedki teie seast on olnud siin juba 52 000 aastat tagasi..

Kui vaatate Lemuuria ajaskaalat, mida oleme andnud teile…, kus näete, et Lemuuria vanuseks arvatakse 50 000 aastat… siis see hakkab teie jaoks võtma ilmet…

Sellist informatsiooni andsime teile kümmekond aastat tagasi…

 

Arheoloogidel ei ole kuigi palju leide viimase viie tsivilisatsiooni aegadest… (26 000 aasta seast)

Tegelikult neil on raske leida isegi  artefakte, millistel oleks enam, kui 14 000 aastat… (enne rühma ilmumist Mesopotaamias, Induse orus)…

Loodus suudab suurepäraselt hävitada ja peita pea kõike, mida on loonud inimene…

Väikese arvuliste tsivilisatsioonide aegu oli vähe struktuure ja ehitisi, ja neid ei olnud suurel hulgal…

Mõnedel tsivilisatsioonidel ei olnud üldse paikseid struktuure, kui oli Austraalia põlisrahvaste ajaloos…, kellel olid sesoonsed migratsioonid toidu otsingul… nemad ei jäänud pikemaks ühele kohale…, seega… põllumajandus ei saanud neil areneda…

Paraku… isegi nende vähese arvukuse poolest oli neid küllaldaselt, et võidelda ressursside jagamise juures…

Kas kõlab tuttavalt…?

Neid oli küllaldaselt, et karta teine teist, kui kohtuti oma migratsioonide aegu…

Neil ei olnud sagedasi kokkusaamisi, kuna ei eraldunud eriti oma rühmadest…

Neid oli piisavalt, et sõdida teine teisega…

Neid oli piisavalt, et haavata teine teist…

Neid ei olnud kuigi palju, seetõttu levivad haigused said surmata kogu nende hulka…

 

DNAs toimuva nihke sügavus

Järgmiseks avaldumiseks tuleb see, millest oleme varem juba rääkinud… – kuid meie super-meister peaks kuulma seda taas… – ta on istumas siin, teie keskel… ja tema Lemuuria nimi on Jauiah (DNA uurija dr Todd Avocaitis)…

Jah…, inimese DNA sai muudetud… – sellest oleme rääkinud päris alguses, kui mu partner alustas minu sõnumite edastamisega 28 aastat tagasi…

Siis me rääkisime, et kui Plejaadlased külvasid teie seemneid sellele kaunile maale (kes jagasid teile teadmisi valgusest ja pimedusest), siis nemad tegid seda, muutes teie DNA…

Nemad andsid osa oma DNAst teile…

Suurim asi, mida nemad andsid teile, oli kromosoomide paar, mis oli pikemat aega varjatult…

Selline kromosoomi paar kindlustas võimalust pääseda ligi tarkuse erilisele mälule… – alateadvusele, mis on arendamas teie võimet tõmmata end välja sellest, mida tänavu peate inimloomuseks

See võimaldaks mõelda ja eksisteerida täielikult ilma sõdadeta

 

Kallid…, see on alati olnud vaba valiku testiks… – võimalus näha… kas olete võimelised ilma kõrvalise sekkumiseta leida seda osa endas…

Te suutsite…, te olete ajas, mis on 10 tsivilisatsiooni lõpus…, 11 alguses… – te suutsite…

Maine energia on muutumas läbi teie…

Teil on hulga suuremad võimalused liikumiseks Valgusesse, kui kunagi varem…

Teil on võimalus…, olete valmis saama paljumõõtmelisteks

 

Järgmine samm – saada paljumõõtmeliseks teadjaks

Mõnede viimaste aastate jooksul olen rääkinud sellest…

Oma olemuselt see sai Krayoni viimase raamatu teemaks (Krayoni 14 raamat)…

Kuidas oleks inimolevusel väljuda lineaarsusest ja saada paljumõõtmeliseks…?

Kuidas võiks see välja näha…?

See on puudutamas teie teadvust…

Inimteadvuse muutus, millest oleme rääkinud, seisneb mõttetegevuse arengus, kuni just paljumõõtmelise inimolevuse mõttetegevuse ilmnemiseni…

See on selline teadvus, mis on kõrgeim… nii kaasaelamises…, mõistmises…, õrnuses ja pehmuses…, on heasoovlik ja hulga suurema tarkusega…

See on selline teadvus, kus teile meenub, mis paneb asju tööle…, millest te ei olnud teadlikud kõigi eelnevate 10 tsivilisatsiooni aegu…

Selline teadvus on tulenemas tähtedelt…, see aitab mõista, et sõjad ei tööta, ega saa töötada…

Selline teadvus on hindamas elu kaunidust ja selle humaansust…

See on loomas igas sündivas lapses esmast liikumapanevat direktiivi… – tunnusta elu…

Kallid…, see tuleneb sellest muutusest, mis toimus teie DNAs…

 

Täna sai võetud läbi midagi märkimisväärset…, teaduslikku, kaunist ja vastuolulist teie kujutelmale…

Olete täpsemalt teada saanud, mis juhtus, kui üks kromosoomi paar muutus äkki 200 000 aastat tagasi…, kuidas sai kaduda 24 kromosoomi paar…, millisel viisil toimus teise paari hämmastav muutus…

Te jäite 23 kromosoomi paariga…, erinevalt mistahes imetajatest, kes on evolutsiooni ahelas madalamal…

Kuidas avaldus puuduv lüli inimevolutsiooni ahelas, on seni suureks mõistatuseks…

See, mis tegelikult toimus, oli see, et teie DNA muutus radikaalselt…

Ta muutus selliselt, et sai teie seemne vaarvanema, ehk Plejaadlaste peegelduseks…

 

Need kuulajate seast, kes peavad end väga vaimseteks ja on järgimas rangelt õpetuste doktriine (millised on loodud inimeste poolt), pööritades silmi ütlevad… – ma seda teadsin…, ma teadsin, et New Age kanal hakkab rääkima meie maavälisest päritolust, kui tulnukatest…

Kallid…, ma ei räägi seda…, vaid räägin sellest, et neil tulnukatel, ehk Plejaadlastel, oli teada Jumalast endi seesmuses

Nemad olid teadlikud Loomise Lättest palju paremini, kui teie…, ja neile oli teada kõik eesriide tagusest… – nemad ise olid seal elamas…

Selles seisnebki teadvuse evolutsioon… – see viib teid aegamööda ühtlustumiseni sellega, mis on varjatud teie eest…, sellega, mis asub eesriide tagustes…

Lõppkokkuvõttes… see avab sellist ühendust, mis on ilmnemas väljaspool, Loomise Lätte suunas…

Jumala avamine enda seesmuses oli peamiseks Krayoni sõnumiks viimase 28 aasta jooksul…

Kas tõepoolest on raske leida endas veendumust, et galaktika esindajatel oli teada Ühesest Jumalast, millest on teada teil, maalastel…?

 

DNA – kromosoomi 24 puuduv paar…

Vaatame taas teie DNAd…

Te olete teadlikud oma 23 kromosoomi paarist…, ja olete uurimas suuri bioloogilisi muutusi, millised olid toimunud möödanikus…, mõningaid sulandumisi teie DNAs…, mõningaid muutusi paremuse poole praeguse toimumise aegu…

 

Kuid teil on jäänud märkamata mõndagi puuduvast…

See on olemas…, kuid on varjatud…

Teadus on avastanud selle olemasolu võimalust juba mitmeid aastaid tagasi…

Eksperimentide käigus tuli esile, et teie DNA on mõnevõrra paljumõõtmeline

Need näitasid, et DNA juuresolek kvantilises väljas on muutmas välja elektronide spinni…

Isegi peale DNA eemaldamist oli seal täheldatud muutusi jätkuvalt, millised toimus seal DNA oleku ajal…

Tehes loogilist järeldust… – DNA juuresolek on võimeline muutma paljumõõtmelises väljas aatomite struktuuri… – järelikult… temas on olemas mõningane paljumõõtmeline kooslus…

 

Lubage taaskord teha teile tuttavaks seda, millest oleme varem rääkinud… – teil on jätkuvalt alles kõik 24 kromosoomi paari…, need on põimingus, kombineeringus… – 24 paar muutus paljumõõtmeliseks…

Kolmemõõtmelisuses nähtamatu paar oli kättesaamatu kõigi eelneva 10 tsivilisatsiooni aegu…, kuid nüüd, tänu toimuvale nihkele, ta on esile tulemas…

Ta on uue kiirguse mõju all, mis on ilmnemas teie magnetväljas…, mis on tulenemas uuest kosmose piirkonnast, kuhu hakkab sisenema teie päiksesüsteem…

Kas mõistate, milleni see viib…?

Teil on jätkuvalt 24 kromosoomi paari, millistest üks on nähtamatu, nagu on nähtamatu gravitatsioon ja magnetväli…

See spetsiifiline 24 paar on täienisti paljumõõtmeline…, ja tänu sellele teie DNAs on olemas see, mis on võimeline mõjutama elektronide spinni teie kvantilises väljas…

 

Mida see peaks tähendama teie jaoks…?

See tähendab, et teil on võimalus tõmmata end välja lineaarsest mõtlemisest…, sellest, mis viis teid alaliselt sõdadeni ja hullumeelsuseni…

Kas jõuab kohale…?

Teil ei ole kunagi olnud piisavalt tarkust, et mõista… kelleks olete

Kuid nüüd see on muutumas…

 

Esimestena, kes on seda teadvustamas ja on ärkamas uute ideede suhtes… – on vanad vaimsused, kes on teinud siin lugematuid kehastusi…, kes on läbi käinud sõdade õudustest…, kes on pikalt oodanud just seda aega…

Nemad on need, kes mõistavad, et sulandumine sünkroonsusega ei ole juhuslik…

See on kavanduse kohane…

Nemad on teadvustamas, et koherentsus…, ühene inimteadvuse positiivse teadvuse ilmnemine, hakkavad ilmnema üleilmselt…

See on ühene, kokku häälestunud koherentne side eesriide tagusega…

See on selline side, mida te ei ole oodanud…, mis lõppkokkuvõttes on mõjutamas kõike, mis on teie reaalsuseks… – teie poliitikast, kuni teie korporatsioonideni…

Ilmnev koherentsus võib esile kutsuda mõningaid raskusi, kuna on veel palju selliseid, kes tahaks säilitada vanat energiat, just sellisel kujul, kui ta on seni olnud…

 

Kallid…, kui veidralt see ka ei kõlaks, kuid te näete seda, mis tegelikult hakkab toimuma…

Kui 24 paar hakkab esile tulema, siis saate isegi kord kohata neid, kes on paigutanud seda teisse…

Kuid siiski küsiks… – kas teil ei ole veider kujutada ette, et siin, selles sedavõrd suures galaktikas, on veel kedagi, kes on teist hulga vanemad ja edasijõudnumad…, kes on omaks saanud Jumala kauniduse…?

Mõelge sellele…

 

See oli armastuse lugu…

Maa ei ole eksperimentaalne, ega ole simulaatoriks…, nagu väidavad seda suured mõtlejad…

See vaid näib neile selliselt…, neile näib, et kõik siin toimunu, on kunstlik…

Ehk teisi sõnu… – elu oli kujunenud ja arenenud Maa peal sedavõrd kiiresti, et midagi juhuslikku ei saaks olla…

Selline oli kavandus…

 

Need muutused, mis toimusid inimesega 200 000 aastat tagasi, olid kavanduse kohased…

Ja see ei olnud juhuslik…, see arenes suurepäraselt ja kavandatuse kohaselt, milles jätkate elamast kavanduse süsteemi kohaselt… – mille nimeks on Gaia…

Olete läbimas sügavat valguse-pimeduse testi… – millest oleme rääkinud teile juba pikemat aega…

 

See on küll sõnumi lõpuosa…, kuid millegi suurepärase alguse sõnumiks…

Antud informatsioon on tasapisi hakanud ilmutama end teile…

Inimkond on hakanud mõistma, et on suuteline täielikult juhtima seda, mis hakkab tulevikus sündima…

On ilmnemas uued lootused, mille aluseks on mõningad asjad, milliseid teadus alles hakkab märkama…, ehkki veel tunnustamata neid…, kuid siiski… märkamas

 

Olete selles ajas, kus uus informatsioon on suuteline levima üle planeedi hetkete jooksul…

Uue käesoleva paradigma kohaselt ei ole võimalik hoida varjatult uusi ja ootamatuid asju, mis tulevad uute avastustena välja…

 

Pange tähele… – millised ka ei oleks vanad paradigmad…, te olete suutelised nägema ja esitama kümnetele miljonitele naeratavatele ja teine-teist tervitavatele nägudele midagi uut…, kuigi väike liidrite rühm, või õppejõude hulk, püüab väita, et midagi sellist ei saa olla

 

Kas mõistate seda metafori…?

Teil ei ole võimalik varjata, ega eitada valguse olemasolu… – selle tõenäosust on liiast palju…

Sellele järgneb pettumisi paljudes valdkondades…

Sünnib konflikt nähtu ja räägitu vahel…

 

Vanad vaimsused…, kõik, mida olete kuulnud selles ruumis… – on ajastu vaba valik

Olge valmis seda vastu võtma…

See kõik aitab teil mõista, kelleks te olete…, milline koht on teil Ilmaruumis… eriti teie galaktika ulatuses…

Kallid ingellikud olevused, Jumalaga oma seesmuses… ma tean, kes te olete

Ma tean seda…

On aeg teil endil teada seda…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Mõni päev tagasi me rääkisime Ringist 5 käepidemega…

Siis tutvustasin teile elementaarset informatsiooni sellest, kuidas õpetati lapsi…, kuidas lapsed täitsid Ringi keskkohta…, neil ei olnud veel ettekujutust, mis see on…

Mõneti süüdati seal tuli kas kalarasvast, või kuivadest puudest, nimetades seda Päikeseks…

Öisel ajal see tõepoolest oli kui päike…, ja ring oli päikese süsteemina, millest räägiti neile…

Kui lapsed said 13 aastat vanaks, siis see kõik jäi kõrvale…, kuna hakati rääkima Ringi piirkondadest…

 

Nüüd on meil kavas anda teile informatsiooni, millist ei ole teile veel räägitud…

See ei ole kuigi oluline…, kuid tahaks, et te visualiseeriks seda endi jaoks…, ehk meenub teile, kuidas see nägi välja…

Ring on maas kahemõõtmelisena… – me hakkame läbi võtma ratta eraldi olevaid osi…

  1. Üheks selle osaks oli lai velg, mis oli üks kolmandik vahemaast…, välisest küljest, kuni keskse punktini… – üks kolmandik ringi raadiusest…
  2. Käepidemeid oli 5, mis olid üks kolmandiku raadiuse pikkusest…
  3. Ülejäänud, rummu osa ringe keskel, peamine osa…, oli samuti üks kolmandik raadiusest…

 

Joonisel saate näha, et keskmine osa oli suht suur…, seega kõik, mis oli sellele paigutatud, näis väikesena…

Eelmise sõnumi kohaselt, kus joonisel oli 5 käepidet, ehk asi jäi mõneti arusaamatuks…, kuna oli näha vaid 5 piirkonda käepidemete vahel…

Kuid täna räägiks 6 piirkonnast…

 

Hiljuti rääkisime teile sakraalsest geomeetriast, mida oldi võimelised nägema üksnes need, kes olid mõistmas seda…

Olete harjunud sirgete joonte geomeetriaga…

Viis piirkonda kujutavad endast veidraid kolmnurki (ringi segmente)… – kas mõistate…?

Kolmnurga põhi oleks kui kõver joon…

Seega… teil oleks viis veidrat kolmnurka, mille põhi ei ole sirge joonena…

Mistahes kõvera määranguks on… – lõpmatu hulga sirgete kooslus…, ehk mingi sõnum on peidus viie piirkonna vormis…

Kus on siis 6 piirkond…?

Keskmes…, rummus…, ümmargune ring keskmes… – see ongi piirkond number 6…

 

Mis puutub õpetamisse…, siis lastele seda ei õpetatud kunagi…

Üksnes naistele õpetati seda…

Kui õppimises algas sooline eraldamine, siis tüdrukud hakkasid õppima piirkondi…, nemad hakkasid määratlema seda, mis on nähtamatu…, seda, mida oli raske mõista…

Põhjuseks, miks õpetati seda naistele, oli selles, et neile oli seda vaja…, oli vaja õppida sakraalsust… – et jätkata täiustamisega edasijõudnud suhtluses keskse piirkonnaga…

Lastele õpetati, et keskmeks on Jumal…, et Suur Keskne Päike on Jumal…

Et Suur Ring, mis on ümber keskse piirkonna, on elu… – on nende elu

Juba algusest peale lapsed olid nägemas nii mõndagi… – esmalt nägid, et rumm on kokku puutumas kõikide käepidemetega…, ja kõik käepidemed on ühenduses rummuga

Nemad nägid veel, et elul ei ole ei algust, ega lõppu…

Seega…, kui kaua nemad seda ka ei õpiks, nägid alati üht ja sama asja… – see ei lõppe iial

Ehk isegi… Õpetus ise oli ringi lõpmatusest, mis on elul endal, mis on väga sakraalne…, see räägib, et elu essentsil ei ole algust, ega lõppu

 

Vaataks ehk 6 piirkonda…, keskset rummu…

Rumm hakkab õppijaile avanema

Käepidemed rooliratta keskel on kahesuunalised

Kuid õpetus räägib, et ühelgi käepidemel ei ole suundasid… – kas mõistate…?

Ei miski domineeri millegi üle… kõik on ühenduses Keskmega…, Keskme on ühenduses Veljega

Kui jätta siit midagi välja, siis kogu süsteem nõrgeneb…

Seega… rumm ei ole kõige lõpppunkt…, ei ole jõukeskmeks… – on vaid üksnes Keskmeks

Edasijõudnud Õpetus räägib sellest, et kogu Rooliratas on ühenduses selliselt, et on kujutamas ühte tervikut…, et käepidemed, velg ja keskme… – kõik on vibreerimas ühel ja samal tasemel…, seega… kõik asjad on Keskmeks…

 

Ületada eraldatus..

Seejärel antakse õpetust sellest, et kusagil, käepideme keskel, toimub eraldumine…

Need, kes tegid rooliratast, võisid käepidemeteks kasutada kahte liiki puitu, et käepidemete värvus muutuks nende keskel…

Edasijõudnud õpetus värvis käepidemed üle…

Sellise eraldamise põhjuseks oli duaalsus, või vaba valik…, mis on eraldamas kohta, kus on ühenduses kõik…, nii väline, kui keskmes olev… – mõlemas suunas…

 

Algas põhiõpetus sellest, et inimolevused peavad selles ringis ületama puidu värvide vahetuskohta…, tarvis ületada eraldamise sild käepidemetel…

See peaks viima millegini veel, mis ei oleks millekski selliseks, mis oleks Jumala antud…

See oleks midagi sellist, mida oleks pidanud tegema usk…, vaba valik…

Neil oli isegi harjutus, mille käigus värviti käepided täienisti üle…, endiste värvide asemel…

Õpetamise lõpus jõuti selleni, kus kõik käepidemed olid ühte värvi

Mõni teist ehk mõistab seda…, mõni ehk mitte…

Mõte oli selles, et õppimise käigus toimus täielik ühendumine mõlema poolega… – Keskme ja Velg said ühtseks… – ühesena kõigega

 

Elu ring

Kus asute teie…?

Kus asute selle Õpetuse süsteemis…?

Koos sümboolsustega see on sedavõrd sügav…, kas pole…?

Isegi gematrias…

Gematria on süsteem, mida kasutatakse heebria keeles, mis on peitmas endas sakraalset geomeetriat…

Heebrea keeles endas on mõningaid sakraalse geomeetria, ehk ringi, seemneid…

Oli Iisraeli prohveteid, kes nägid taevas ratast…

Hesekiel nägi isegi kahte ratast…, üks teise sees…

Lemuurias antav Õpetus levis teiste kultuurideni…, läks üle olulisematesse ususüsteemidesse üle planeedi…

Kus asute teie…?

Kas olete suutelised kujutama midagi sama lihtsat, kui oli see Õpetus…?

… või sama keerulist, mida kavatseksite teha oma eluga edasi…

Igal korral, kui vaatame üle siin istujaid, siis näeme, kuipalju istujate seas on depressioonis…

Ma rõhutan taas… – ei ole ühtki inimest, kes oleks sündinud koos sellega…

 

Võimalus väljuda depressioonist

Kallis…, ma tahaks ütelda midagi… – sa oled ootamas midagi, mis teeks sind puhtaks…, et saaksid pääseda sellest august, mille oled kaevanud ise enda jaoks…

Selles on pime ja must..

Tahaks anda sulle midagi…, mingit informatsiooni…, otse nüüd…, siit, eesriide tagustest…

Ma tean sind…, meil on tarvis sinu Valgust…, sa oled ju Valguse Töötaja… – just seepärast oled siin…

Ehk mõtlesid, et see puhastub ise kolme päeva pärast…, või mitte…?

Ehk… saagu puhtaks kohe…?

Tahaks võtta su käest ja tõmmata sind sinu august välja… – otsekohe…

Tahaks, et sa näeks Valgust ja tunnetaks Rõõmu…, tahaks, et tunnetaks värinaid…, rõõmuküllaid värinaid, milliseid ilmselt sa ei ole tunnetanud kordagi nädala aegu, mida oled veetnud košmaare täis augus…

Ma tean sind…, tean su nime…, on õige aeg tulla august välja…

Meil tarvis sinu Valgust…, kas kuuled… – on tarvis sinu Valgust

 

Ronides aegamööda august välja…, oma vabavaliku kohaselt, hakkad mõistma, kes sa oled...

Sa ehk hakkad isegi meenutama oma muretut lapsepõlve, kus jooksid hõisates ringi, kuna vanemad eriti ei hoolinud sinust…

Ma tean, kes on istumas siin… – teis kõigis on lapselik olemine

Sa mõistad mängu…, ehk naaseks sinna… – see on sinu valik…

Sa võid muuta ühe käepideme värvi, otsekohe…, või lisada värvi, muutes kahesuunalist ühendust üheks tervikuks… – vaimult sinuni ja sinult Vaimuni…

Üheks depressiooni põhjuseks on, et sa ei luba endal näha oma nime tõelist suurust ja seda, kes sa oled

 

Võimalus terveneda

Osa teist on tulnud siia tervise probleemidega…

Füüsisel on üks suurepärane asi, mis mähib sisse teie DNA…, see on midagi sellist, mida on õpetamas teile kogu tänavune aeg… – see, mida andis teile teie Tähe-Ema juba teie sünnil…, koos Vaimse Seemnega, milles oli kõik 24 kromosoomi paari, millest üks oli nähtamatu ja on kvantiline…

Teaduse poolt on tõestatud, et DNA oma kvantilises väljas on võimeline tegema elektronide spinnis muutusi…

Ükski teine element ei ole suuteline seda tegema…

Selline on teie DNA…

Ta on paljumõõtmeline…, ta on seonduses Lättega…, ta on valmis tegutsema…

Ta ei peagi olema aktiveeritud…

Üksnes teie usk peab olema aktiveeritud… – käepidemete värv oleks monoliitne…

Just seda olete ootamas…

Ma isegi ei taha süüvida ühessegi protsessi, mida peetakse DNA aktiveerimiseks…

See on tegelikult väär ja ekslik mõiste… – ta on olnud aktiveeritus olekus… – ta on töövalmis olekus…, ta on ootel, et teda võetaks kasutusele… – suunataks oma mõttetegevus sellele… – et olla selleks, milleks ta on…, on alati olnud…

Osa istujatest…, – kas on teile teada, et kõik, mida olete tunnetamas praegu ja mis on teid häirimas, või olete mõtlemas sellele… – on lühendamas teie eluiga…

Või tunnete üksnes muret, mis asi see on…

Neid kõiki asju saab muundada ja tervendada…, taastada… – seda kõike üksnes oma mõtete abil…, mõistes ühesust

Seda saab saavutada ilma arstideta…, ilma eksootiliste substantsideta, mida nimetate rohtudeks…

Te ise olete võimelised selleks…

See on spontaanne remissioon…, isetervenemine… – kas olete sellest teadlikud…?

Miks te siis kahtlete selles…?

Miks peate seda Jumala imeks…?

Miks ei räägita sellest, kui selline asi toimub haiglas…?

See peaks olema pidu…

Igaüks peaks mõistma, et ka tema on selleks võimeline…, kuivaid tahab seda…

Tunnistage endile, et see on võimalik…, ärge pidage seda võimaluste piiride väliseks…

Kas soovite seda…, või mitte…?

Kindlasti soovite… – ma tean teid…, tean, kes on istumas siin…

 

Võimalus heita kahtlused minema

On teisigi, kes on kahtlemas selles, mida peaksid tegema…

Mu partner vaheajal sai vihje küsimuse kohta, mida temale esitati…

Tema märkas midagi sellist, mida mul oli kavas rääkida sõnumis… – sai ennetavalt teadmisi…

 

Jaanuaris 2016 andsime huvitava sõnumi, <Viis ringis 2016.01.16>, mille aluseks oli kõik, millest oleme alati rääkimas…, milliseid ülesandeid inimesed seavad endile…, kuid samas valivad, millist tüüpi asju teha, et viia need täide…

Introverdid on pühendunud vaimsetesse otsingutesse…, aga ekstraverdid – kas mediteerivad, või kaisutavad puid…

Sellised tegevused käivad mööda ringi, kus üks võib saada kõigiks ülejäänuks

See räägib uskumatutest võimalustest, millistega inimesed on tegelemas…, ja seda üksnes Jumala tükikese tõttu, mis on nende seesmuses…

Samas… ringis tegevused on üksnes seetõttu, et see on Lemuuria Ema Õpetused…

Mistahes asi, millega tegeled, on sakraalne…, ja sa tunnetad, et sinus olev Jumala osa on just nimelt sinu jaoks

 

Sa ei pea neid jaotama lahtriteks ja riiuliteks…, jäta see lineaarse kooli jaoks…

Kui sinu vanemad küsivad… – millega kavatsed tegeleda…, siis ehk peaksid valima, kelleks tahad olla – ülejäänud elu ajal…

Seda on küsitud teilt, kui olite väikesed… – ja nii on teid kasvatatud…

Sinu ees oli suur valik…, kuid tunnistati vaid ühest sinu vastust…

Kui sa ütleks, et tahad saada kõigeks… – siis kuuleks, et oled veel väike selle otsustamises…

Seega…, mõned teie seast on tegelemas kõigega

Oleks hea, kui teaksite… – kas see on kõige edasijõudnum asi, mida saate teha…

 

Te tahate jagada kõike lahtridesse…, seetõttu kurdate, et olete vehklemas ühelt asjalt teisele…, ja midagi ei tule õieti välja… – olete kui tükkideks jagunenud

See ei ole nii… – sa pole tükkidena…, sa oled Jumal paljude ülesannetega… – just selles seisneb sinu edasijõudmine…

Ma loodan, et mõningad omad mõtted sead ümber…, mõtted, millised on püsimas sinus, kui inimeses…, need on siiski vanast energiast…

Need hakkavad esile tulema…, kuid välja paistma teisiti…

Uued paradigmad on juba kohal…

Kõik teie…, igaüks teist, kes on istumas siin laval, või saalis…, lugemas või kuulamas… – olete kõik oma alahinnangutest pilgeni, enese allaväärikuse tunnetest…

Olete alles ronimas möödaniku august välja…

Oleme varemgi rääkinud, et on selliseid kuulajaid, kes on kindlat ootamas planeedi hukku… – ja seda üksnes seetõttu, et see on ainus informatsioon, mida on neile teada…

Seda olete kuulnud alates oma sünnist… – kõik läheneb lõpule…, kõik peab lõppema hävinguga

Kõik ennustused ja kõik jutud toimusid seni vanas energias… – kõik eelmised tsivilisatsioonid on läinud kaduvusse…, sama on ootamas ka meid

Kuidas oleks minna lõpust läbi, kolm-neli korda…, kuid… taas jätkata…

Ja mida on oodata siis teilgi…?

Muidugi… lõppu

 

Selline jääknähe on jäänud kõõluma teie igaühe seesmuses…, kusjuures sedavõrd, et igal korral, kui tuleb juttu sellest, siis te ütlete kaastundvalt… – jaa, vaevalt, et saame ellu jääda…, ma kahtlen, et saame sellest pääseda

Kuivaid uudistes tuleb midagi uut, siis kohe kommenteerite… – ei, me ei saa sellega hakkama… – teadvustamata endile, et uus paradigma on hakanud esile tõusma…

 

Muutused on tulemas…

On tulemas ridamisi muutusi, kusjuures sellisel kujul ja viisil, millist te ole suutelised ette kujutama…, kaasaarvatud muutuste katalüsaator, mis on kohal…, mida nimetame vabaks kaardiks

Vaba kaart on pistnud kaika kõigesse sedavõrd tuttavasse…, ja nüüd (Krayon rõhutatult) on segamas hoolega kõike…

See on ainus viis, et kõik muutuks… seda tarvis liikuma panna…

Ehk siis hakkab midagi muutuma…

 

Olen kord rääkinud…, kuid kordan taas… te tahate teada, mida toob tulevik teie jaoks…?

Mõnedki riigid on varingu äärel…

Tavaliselt ükski riik ei saa püsida üle 200 aasta…

Vaadake, kui võimsad olid Vana Rooma ja Vana Egiptuse riigid…

Need püsisid nii kaua tänu inimloomusele…, kuid siiski… reeglina… see kõik ammendub ja saabub stagnatsioon… – seejärel… toimub riigi kokkuvarisemine…

Praegu on toimumas ümberkirjutamine…, ümberformattimine… – see on suur kaigas, mis on segamas kõikides suundades…

Üksnes see aitab teil alustada kõike otsast peale…, elegantselt…, ilma fondide turu krahhita…, ilma totaalse laviinita… – üksnes läbi restruktureerimise…, üksnes läbi ümberformattimise…, üksnes osade ümbervalitsemise läbi ja millegi täienisti uue kokkupanemise, mis hakkab ka tööle

 

Kõiki neid asju saate tänu Jumala armastusele, mis on saabumas teieni Suure Keskme piirkonnast…, päris keskmest…, number 6 piirkonnast…, ja see on nakatamas teid… (Krayon muiates) – väga tabav sõna…

Eesriie hakkab lagunema, muutub aina läbipaistvamaks… – sealt tulev Valgus hakkab nakatama teid…

Valguse vägi hakkab tõusma… – yin ja yang ei ole enam võrdväärsed… – valgus hakkab domineerima…

Mõnigi on hirmul sellest, kuna see ei ole enam endine…, kõik asjad on töötamas teisti… – kiiremini…

 

Osa teie seast on  mures oma tervise pärast… – seda vaid vanas energias mõtlemise tõttu…, asjade tõttu, millistest oleme rääkinud…

Ehk olete kohanud kedagi, kes olid mures, et teiega on midagi lahti

Samas…, teile ennustati vana energia mudelite kohaselt jätkuvalt, ise mõistmata, et Valgus on juba siin ja on nakatamas teid selliselt, et suudaksite ise mõista, mis tuleb edasi

Te ise saate hakkama sellega…

 

Väärikus ja enesehinnang… – need on järgmisena…

Kas teie jaoks see ei ole parim aeg, et hakata vastu võtma seda, mida tunnetate…

Te olite paberist tiigri ees…, see oli miraaž, pettus…, kuid siiski… see on suht tugev jääknähe, mis on teis kinni jäänud, kuna olete sellest läbi käinud…

Vana Vaimsus…, mõtle sellele… – kui kaua oled siin olnud…, kuna oled olnud siin…, kas aegadel, kui siin seisis Mägi…?

Mõtle… kuipalju tsivilisatsioone on olnud…, kuipalju asjatuid surmasid ja kurbust on olnud…

Kuipalju kordi oled olnud šamaanina…, kuid miski ei ole muutunud…

Kui palju on sulle teada…, kuid enamus sellest on varjatud su enda eest…

Valguse Töötaja ei malbe astuda ette…, see oleks väljuda oma isiklikust kambrist… – see oleks võrdväärne surmaga…, nagu oli eelmiste kehastuste aegu…, ja eelmistes…, ja eelmistes…, ja nii edasi…

 

On lähenemas uus teadvus

Olete juba uues aja paradigmas…, milles valgus muutub nähtavamaks, mõistetavaks, vastuvõetavaks

See hakkab muutuma ühiskonna osaks ja samuti… inimloomuseks

See algab siin, kuid levib üle maakera…

Algab tervete kontinentide tervenemine, millised olid alaliselt haiged…

Ühiskondades kujuneb uus teadvus…, uus valitsus, millel uued lähenemised…, tulevad uued leiutised, milliseid ei ole seni nähtud… – see kõik on seotud energeetikaga, tervisega ja veega…

Kujuneb selline teadvus, mis hakkab ise kontrollima rahvastiku kasvu…

Teie teadvus muutub sedavõrd mõistlikuks, et suudab selle kõigega ise hakkama saada…

Kõik see on tulemas…, ka planeedi reguleerimine ei ole probleemiks…

Kõik see on tulemas… – kõik imelised tehnoloogiad tulevad Valguse Töötajate poolt…, nende poolt, kes on ärkamas…

Ühed teie seast… – me vajame teie Elu…

Teised teie seast… – me vajame teie Valgust…

Just seetõttu vajame, et jääksite siia jätkuvalt…

Ei ole põhjust, et seda ei oleks sündinud…

Oleks hea, kui te ise näeksite seda, füüsiliselt…

Pimedusel, mida veel leidub siin, kui jääknähe, ei ole kohta siin, suurejoonelises Lemuurias…

Temal ei ole kohta siin…

Oleks hea, kui näeksite tema kadumist… jäägitult… – see ei ole teie oma…

 

On saabumas Uus Ajastu…

See on nihe, millest rääkisid paljud Iidsed…, ja see on siin…

 

See ei ole üksnes Krayoni sõnad… see on sündimas üle maakera…

Häälestuge sellele…, ja te näete seda…

Terviklikkus on esile tulemas…, seega… ärge hoidke pimedusest kinni…

Minnes siit, olge teine…, kuid ärge unustage… – siin on teie Vaimne Kodu – see saar…, see Mägi – Mu kontinent

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Older Posts »