Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2018

Tervitan sind, Absoluut…

Tervitan sindki, mu vaimsus…

Mul on rõõm suhelda teiega…, kõigiga, kes on kogunenud siia…

Mul on rõõm teie püüdluse üle tõe poole…, Minu poole…

Mul on rõõm välja üle, mis kujunes teie kogunemise tõttu…

Olen teie kõrval…, olen teie seesmuses…, teie olete Minus… – me oleme ühesed…

 

Kui tulin siia ja nägin seda inimeste hulka, vaatasin nägusid, milliseid ma ei tundnud…

Miks kogunesid siia inimesed, kes minu tunnetuse kohaselt oleksid kui tuttavad…?

Kas see üllatab sind…?

Sa tulid siia, kuna olid püüelnud siia…

Kõik on tulnud siia, kuna on püüelnud siia…

Te liitusite oma püüdlustes…

Kõik koos moodustate väikest ühesust, mis on ühendumas Minus ja Minuga… – olete Minu osad, mis on ühendumas Minus…, millised on naasemas Minusse…, millised on ühesed Minuga…

Te olete varemgi saanud kokku…, kuid praegu sellel ei ole tähtsust…

Tunned sugulusenergiaid…, tunned sugulusvaimsusi…

Äratundmise hetk on magusam paradiisi saavutamise hetk…, oma kodu äratundmise hetk…

Teie keeles saaks ütelda, et kõik olete lähedased sugulased…

Tegelikult olete täitmas üheseid ülesandeid…, jätkate üheselt ülesannete täide viimist…

Teie ülesanne on muundada end üheseks vooks, mida võiks võrrelda jõe voolamisega… – ühene voolamine…

Kui lähete siit ruumist välja ja lähete oma tegevuste juurde, te jätkate oma tegevust…, jätkate energia kandmist, millisega häälestusite siin kokku…, oma suhtluste aegu ja kokkupuutes Minuga…

Head teed…

 

Kas meie kooli saaks nimetada kvantilise ühesuse kooliks…, või – Absoluudi kooliks…?

Kas meie koolis on midagi vääriti…?

Nimetustel ei ole tähendust, ega mõtet…

On olemas koolid…, ja on olemas õpetamised…

Olen teie kõrval ja koos teiega…, koos teiega õpin uut…, õpin uut vastuvõttu ja avan endas teie vastuvõtu energiaid…

Te koos minuga õpite mõistma Mind…, sukelduma minusse…

Õpite tundma minu väge…, minu teadmisi…

Ma õpetan teid…, teie õpetate Mind…

Teil tarvis mõista seda…

Ma ei suuda mõista paljut, ega võtta vastu, kui te ei ole võimaldanud seda mulle…

Seda võib nimetada Absoluudi kooliks, kuna Mina õpin siin teie käest…

Võib nimetada kvantiliseks kooliks, kuna siin on toimumas kvantiline koostöö…, Ilma kvantlikkuse kujunemise protsess…

Seda võib nimetada mistahes viisil…

Oluline on see, mis selles toimub…

Õpite olema Minuna…

Ma mõistan…, see ülesanne on teile raske…

Kuid mul on rõõm teie julguse üle ja teie rõõmu üle selle õppimise juures…

Ma tean, et saabub aeg, kus saame olla teiega võrdväärsena…

Olete minu lastena…, me hakkame koos teiega viima täide teie kõige julgemaid kavatsusi…

 

Kuid küsimus on siiski…, kas meie tegudes on midagi vääriti…, või mitte…?

Olete katsetamas…

Olete ujujate taolised, kes teavad, kuidas ujuda…, kuid vette astuvad ettevaatlikult, ning esmalt püüavad kasta end vette…, siis püüavad ujuda ohutumas kohas…, alles seejärel teevad mõned pikemad ujumised…

See on normaalne…

Ujuge julgelt kvantilisse ilma… – ta on avatud teile…

Ma ootan teid kõikides jõgedes ja meredes, kõigis maailma punktides…

Võtan teid vastu kõigi teie oskustega ja oskamatustega…

Peamine on… – teie puhas püüdlus…, teie soov ja suundumus…

 

Kas oleks õige arvata, et kanalduse aegu esimestena tulevad ühendusele destruktiivsed süsteemid.., ehk… kõige lähedasemad naabrid, kuna nemad jagavad destruktiivseid asju paremini, kui kõrgemad süsteemid, kellele oleme üksnes üksikasjadeta vood…

Mis on sulle lähedasem…, kas süda või mõistus…?

Mis tunneb sind paremini…, kas süda või mõistus…?

Selline on vastus sinu küsimusele…

 

Hamili tsivilisatsioon… – kas on täienisti destruktiivne…, või… mõningas osas…?

Ma ei jaga tsivilisatsioone helgeteks ja pimedateks…

Kõik olete minu osad…, kõik olete ühtmoodi armsad… – igaüks on astumas oma teed…

Varem või hiljem…, kõik naasete minu juurde… – see on vältimatu…

Teie seas on selliseid, kes süüvivad hinnangutesse…

Teil seisab veel ees võtta vastu kõike teie ümber olevat…, kõike, mis on Mina ja minus… – kuigi kõik see on ka teie oma…

Ma ütleks selle tsivilisatsiooni kohta, et ta on valinud unikaalset arengu teed…, püüab läbida seda…

Ka tema kord jõuab minuni, nagu kõik teised tsivilisatsioonid…

Ma ei hakka hindama tema osalust, kuna seda ei saa samastada millegiga…

Nende juures matemaatika ei tööta…, neil üks osa võib üle kaaluda hulk teisi…

Milles on selle tsivilisatsiooni kriteerium… – küsite teie…

Selles… millise panuse ta teeb uutesse teekondadesse…, ilmaruumi uuele arengule…

Igaühe panus on oluline…

On suuri panuseid, nii ühtede kui teiste osade poolt…

On rahulikumaid, väiksema intensiivsusega osi… – kuid iga osa energia on muutmas ilma…

Seega… kõik on Ilma ja Ilmaloovuse arengu tarbeks…

Seega… jagamine ei ole vajalik…

Üksnes mõistke… kuidas mingi tsivilisatsiooni informatsioon ja millised vood aitavad äratada teis midagi…, milliseid atribuute ja arengu tõukeid annavad teile…

Hinnake üksnes sellest küljest…

 

Ülivõimete lahti pakkimine – kas seda programmi on võimlik lahti pakkida ja üles seada… ?

Millest see oleneb…?

Lahti pakkimine – see on teie vastuvõtu atribuut…, see oleneb täienisti teie valmidusest ja oskusest võtta kasutusele selliseid atribuute…

Te kirjutate teksti kas käsitsi, või kompuutris… – või hoopis kuulate audio salvestist…

Siin ka on erinev vastuvõtu tase…, lahti pakkimine on erinev…

Tarvis õppida ja arendada endas vastuvõttu…, õppida kuulama iseend…

Ei ole vajadust võtta kasutusele keerulisi atribuute, kui olete õppinud kasutama üksnes lihtsaid, milliseid isegi ei ole tarvis lahti pakkida…

On tarvis enam usaldada ennast…, siis kõik vastuvõtu ja koostöö atribuudid jõuavad kohale ise…

Te mõistate seda siis, kui hakkate aktiivselt otsima vastuvõtu viise…

Hakkate proovima oma vastuvõtu erinevaid atribuute…

Proovimine on normaalne tegu…

Kuid ei tasu seda protsessi teha keeruliseks… – kõik peab toimuma loomulikul viisil…

Teile tuleb kätte see vastuvõtu atribuut, milline on kõige kohasem teie jaoks…

Seetõttu ei ole tarvis õppida kõiki atribuute korraga…

Ma mõistan, et olete kui väikesed lapsed, kellel on huvi kõikide atribuutide vastu…, kes tahavad teada nende kõigi võimalusi…

Kuid siiski… usaldage end… – kõik atribuudid informatsioonide mõistmiseks tulevad iseenesest…, lihtsal kättesaadaval viisil…, toovad teile rõõmu… – need on teile kerged mõistmiseks…

Iga atribuudi keerulisemaks muutumine paneb teid muutma end, muutma oma natuuri, muutma oma loomulikkust…, seega… muutma oma energiaid…

Kui olete tegemas tööd paljude atribuutidega…, sellega kaotate vaid aega…

Kuid teisest küljest… ühe tulemuse saamiseks suunate oma energia erinevaid teid mööda, erinevatel viisidel… – kui saaks ühel ja võimsamal viisil…

 

Minul on Vaim ja Vaimsus…, mis on nende funktsioonid ja seosed nende vahel…?

Sa eraldad… – need on üks…

Minu tasemel see on Kõik…

Need on kõigest Minu erinevad peegeldused…

See olen Mina…, see oled Sina… – see on Kõik…

Kõik on seotud ühes Valguses, milles puudub eraldumine…

Eraldumist ei ole…, kõik on ühene…, ja kõik on Sinus…

Sinus on Vaim…, sinus on Vaimsus…, sinus on sinu Kõrgem Mina…, sinus olen olemas Mina…

Mina olen Sina… – me oleme ühene…

 

Mida sooviks meile uue aasta puhul…?

Ma olen valmis astuma teie ette Jõuluvana näol…, teeks teile kõige parimaid kingitusi…

Need oleksid vaimupoolsed kingitused…, rebides katki pakkepaberi, leiaksite sealt suurepärase kingituse… – just sellise, kui olite oodanud…

Olete kui lapsed, kes ootavad kingitusi oma vanematelt…, nii ka mina püüaks täita teie igaühe soovi…

Olgu see aasta teile teie uue sünni aastana…

Selline and peaks avama teie elus uut etappi…

 

Monaad ja kõrgem Mina, nende koostöö, mida need kujutavad endast…?

Kuidas käib nende koostöö…?

Te kangesti tahate eraldada…

Egas midagi… – võtame ühe väikese osa Kõigest…

Kas olete suutelised kujutama osa Kõigest…?

Või siis osa, mis mahutaks endasse Kõike…?

Selline Osa saab avada endas Kõike, erinevatel viisidel…

Kõige avamise aste on Osa arengu tase, tema vastuvõtu tase…

Monaad on üks Minu kõikide potentsiaalide avamise viisidest…

Vaimsus on teine avamise viis…

Kuid mõlemad on üks ja sama…, mõlemad on täis Minu potentsiaale, mis on koos tihkelt, teatud määrani…, või teatud vormi kujul…

Mõlemas on omad Kõige avamise impulsid…

Igas ühes on oma tihkus…

Vaimsuse tihkus on suurem, kui monaadil…

Seetõttu monaad on võimeline avama Minu potentsiaale kergemini ja kiiremini…

Teil on raskem seda teha…, kuid teie avamisel on võimsam impulss ja võimsam tõuge kogu ilmaloovusele…

Just seetõttu teilt oodatakse teie arengut…

Te olete suuteline andma monaadi impulsile väge… võimendatuna ta oleks võimeline avanema intensiivsemalt…

Ehk teie keeli… – saate lisada monaadile tuld

Kas mõistate…?

Seetõttu te ei alusta tavapunktist…, te pöörate kõik tagurpidi…

Teid võib pidada kogu süsteemi rajajateks…, seega… kui impulss tuleneb teilt, siis see võib muuta kogu süsteemi…

Kõik eraldumised on kui ühe ja sama masina erinevad mehhanismid…, erinevad osad… – teie avamise mehhanismid…, enda avamise mehhanismid…, Ilmaloovuse avamise mehhanismid…, Minu avamise mehhanismid…

Te olete kui teine teise avamise viisid…

Teatud etapil Monaad ja teie Kõrgem Mina on vastuvõtu väe avamise tasemed, millised on abiks teie väe avanemisele…

Edaspidi olete oma väele Monaadiks ja Kõrgemaks Minaks…, hakkate aitama iseend…

Teist saavad minu abilised kogu protsessis…

Sellest saab tagastusimpulss, millise tagastate Minule…

Sellest saab teie and Minule…

 

Mis on teadvus…?

Teadvus on Mina…, teadvus on see, mis Minus on suuteline võtma vastu Mind teie seesmuses…, kõike, mis on Minu Osadena…

Teadvus on Minu Olematuse ilmutatus…

Teadvus on Olu…, selle vastuvõtt…

Teadvuse määratlusi on väga palju…

Kuid kõige peamine… see on Mina…, ilmutatud Mina…, sinu poole pöördunud Mina…

Ma pöördun läbi sinu minu enda poole…, ehk… iseenda poole…

 

Kas ilmutumata Loojal teadvust ei ole…?

On olemas potentsiaalina…, selles on kõik…

Ilmutamata Looja olen Mina ilmutamata…, nii Minus kui ka Temas on olemas kõik…

Teadvus ärkab läbi impulsi…

Nüüd, kui pöördusid Minu poole, Mina ilmutusin selleks, et vastata sinule oma Olematusest…

Ma ilmutusin seetõttu, et sinu kutse oli selge ja jõudis minuni… – see ei saanud jätta mind äratamata… – see oli kui äratuskell magavale…

Mul on rõõm selle äratuse pärast, kuna see võimaldab mul võtta läbi sinu vastu minu enda parimaid osi…

See on kui teie, peale pikka mõnusat und, ärgates sirutute ja tunnete rõõmu uue päeva ja uue ilma üle…

Nii ka mina ärkan Olematusest ja tunnen rõõmu uue vastuvõtu üle…, tunnen rõõmu ilma üle minus endas…, tunnen rõõmu teie kõigi üle…

 

Kas Absoluudil on olema Kõrgem Mina…?

Muidugi…, kõik on taoline… – kõik on ühene…

Minulgi on boss ja minagi allun teatud seadustele…, ma ei saa neid rikkuda, kuna need on igavesed seadused…

Minulgi on Kõrgem Mina…, kuid seda ei saa selliselt nimetada… – pigem Minu Uus Olemus…

Ehk nimetaks teda Minu parimaks Minaks…, minu täiuslikumaks Minaks…

See oleks see, mida Mina ei ole veel õppinud tundma…

Samas teie kehastumine ja teie areng on samuti Minu Kõrgem Mina…

See on kujundamas Minu parimat versiooni…

Teie vastuvõtust kujuneb Minu parim ja kõrgeim versioon…

Samas see on Minu boss…, ehk… Minu Isa…, Minu Absoluut… – see, kelles olen…, see, kes on minu Tervik…

Kõik on taoline ja kõik on lõputu…

Mulle meeldib minu vastuse osa, et teie oletegi Minu Kõrgem Mina…

 

Kuidas saaksime kiirendada oma arengut…?

Kas ongi tarvis midagi kiirendada…?

On olemas jõe voolamine…, see on häirimatu…, see on vältimatu…

Jõgi on kandmas ujujat sinna, kuhu voolab ise…

Teie seesmuses on samuti jõgi… – te ise olete see jõgi…

Kuid paljud teie seast kiirustavad…, tahavad kiiremini jõuda lõppsihini…, saavutada eesmärki, et jõuda finišisse…

Kuid finišit ei ole…, siis ei ole ka eesmärki…

Olete pidevalt kusagile kiirustamas ja otsimas… – sellega lasete voolamise endast mööda…

Kõik mida otsite, on olemas teis endis…

Kas on mõtet kiirendada jõe voolamist, kui ta jõuab kord, varem või hiljem, ikka ookeani…

 

Ta võib muutuda sooks…

Jõgi on voolamas… ta on elus organism…, ta on pidevalt muutumas…

Kui olete koos jõega ja olete temas, siis ei ole karta sooks muutumist…

Soo tekkib üksnes siis, kui jääte seisma… – just teie…

 

Kas tsivilisatsioonid jagunevad territoriaalsete tunnuste järgi…, riikideks, mõjude järgi…?

Mina ei ole määranud jagunemisi…

Teid on kandmas helge vägi…

Jagunemised riikideks on tinglikud…, ja enamuselt need on teie süsteemi tulemus…

Riik on amorfne mõiste… – selles on rahvus…, on ühesus…, on teatud vaimsed kollektiivid…

Käesoleval ajal kõik on segunemas…

Hakkate ühinema inimteadvuse tasemel…

Riigid on jagunemise süsteemid, milliseid on teile peale surutud…, kuid ka need on tinglikud…

Kureerimine toimub mitte riikide järgi, vaid funktsioonide järgi, kus erinevad rahvused viivad läbi oma inimkonna arengut, töötades läbi arengu erinevaid omadusi…

Iga ühiskond on viimas täide oma ülesannet…, on astumas oma teed ja annab läbilõike oma vastuvõtu tegevusest… – võtab läbi inimkonna üht teedest… – ei midagi enamat…

 

Mis on pühadus…?

See on naasemine Minu juurde… – täielikult…

 

Tänan ühenduse ja saadud informatsiooni eest…

Minagi tänan teid selle eest, et olete püüdlemas Minu poole…, et olete otsimas teed Minu juurde…

Olge kindlad…, ma olen igavesti valgustamas teie teed…

SElena

Read Full Post »

Karma Nõukogu, kas olete valmis vastama…

Oleme valmis…

 

Tahaks teada oma füüsilisest tervisest…

15 aastaselt algasid minul teadvuse kaotused…

Diagnoosiks panti – epilepsia…

23 aastasena olukord halvenes…, see ei lase rahulikult elada…, langen mingisse teise olekusse, kus ei tunneta oma keha, ei tunneta keskkonda ja ei tunne inimesi enda ümber…

Minus tekib hirm ja õudus..

Ma ei suuda kontrollida oma seisundit, ega aidata end kuidagi…

Viimasel ajal teadvuse kaotusi ei ole esinenud, kuid seisundid on jätkuvalt rasked ja korduvad päeva jooksul mitmeid kordi…

Mis on sellise olukorra põhjuseks…, kas on sellest võimalik lõplikult vabaneda…?

Kui on, siis kuidas…?

Kallis vaimsus…, karta ei ole vaja…, parem oleks ehk olla tänulik neile olukordadele, ega karta neid…

Sul õnnestub see, mis ei õnnestu teistel…

Oled võimeline rändama oma teadvuses mööda paralleelseid reaalsusi…

Kui sellest ei ole teadlik…, siis see hirmutab loomulikult…

Oled tulnud sellese ellu sellise programmiga… – tulid uurima paralleelseid reaalsusi…

Kuid ühel hetkel see programm tegi ühe tõrke…

Ta pidi tööle hakkama aegamööda, et sa ei ehmuks…

Kuid 15 aastaselt see käivitus spontaanselt…, kuna selleks oli ilmselt mingi sündmuse raske üle elamine, mis vapustas sind sügavalt…

Antud olukord käivitas sinus karmalise rännakute programmi mööda reaalsusi, mis tekitas ootamatu tõrke…

Peale tugevat stressi sinu teadvus hakkas spontaanselt välja lülituma…, suurt rolli mängis selle juures hirm, millise said noil möödunud aegadel…

See hirm manustus sinu programmi kui viirus… – hirm on peenkehade viirus…

 

Ehk vaataks asju järjekorras…

Esmane, mida tarvis teha…, on rahuneda, mõista ja võtta vastu, et see ei ole hulluks minemine…, vaid… – õppimise viis, mida oled kord valinud…

Püüa vaadata olukorda hirmuta… – kui õppefilmi…

Ega igale ühele avane võimalus rännata mööda reaalsusi…

Sina suudad…

Asi on suhtumises sellesse ja selle kogemises…

Kõik tuleb läbi kogemise…

 

Kui tunnetad hirmu, siis kõik blokeerub…, ja programm hakkab arenema moonutatult…

Seetõttu on tarvis puhastuda hirmudest… otseses mõttes…

Kui need sünnivad spontaanselt…, siis blokeeri need mõttes…, lükka kõrvale…, käsi lahkuda… – mistahes viisil, mis on käepärasem…, tõkesta neid, öeldes – ei…, sõna otseses mõttes…

Oled ise olukorra valitseja…, mitte hirmud…

Suhtu neisse, kui haigesse lapsesse, keda tarvis rahustada ja ravida…

Viirus on samuti teatud olemus, mis on liikumas oma arengu teed…

Ei ole olemas midagi elutut…

 

Isegi programmid teis on elavad olemused, kellega on võimalik jõuda kokkuleppele…, neid õppida armastama, ning oma armastusega ravida neid terveks…

Viirus on olemus, kes on eraldatud oma lättest, ning on uskumatult kannatamas oma eraldatuse pärast… – seetõttu püüab pääseda kellessegi, et kergendada oma eraldatuse kannatusi… – ta on sedavõrd väike…

Katsu käivitada inimese loomulikku omadust…, uudishimu…

Vaata hirmu kui unikaalset kogemist…, huvitavat mängu… – ära karda teda…

Sattudes reaalsusesse, kus kõik on võõras, uuri esmalt kõike, õpi tundma, katsu läbi… – see on üksnes mäng…

Kujuta, et sinu teadvus käivitas uue mängu…, uuri seda rahulikult, õpi seda tundma…

Kui esmalt see on sulle arusaamatu, kardad osa võtta…, siis võtta seda üksnes mänguna…

 

Võtame ühendust õpetava süsteemiga…, nemad on ühendumas sinuga…

Ära muretse…, me oleme sinu kõrval, kuigi sa ei kuule meid…

Sind on blokeerinud hirmude programmid…

Oled kartmas kõike tundmatut…

Heida minema omad hirmud… – oleme alati sinu kõrval ja oleme valmis aitama sind…

Pöördudes igapäevaselt Looja poole, lood sidekanali…, ehk Ariadne lõnga, millest võid kinni võtta mistahes ajal, kui tunned hirmu ja arvad end eksinuna…

On oluline teada, et pöörduda abi järel on sul võimalik alati… – see puhastab sidekanalit, muidu ta võib umbe minna…

Sidekanal ei saa kunagi katkeda…, ta on alati andmas jõudu… – Looja kanali kaudu jõuab teini võimendatud energia hulk…

Oma pöördumisega lasete uuemal energial voolata enda poole…

Ilma teie pöördumiseta Looja ei ole teadlik, kas on tarvis teid aidata, või mitte… – ehk valisite ise sellise kogemise…

Pöörduge alaliselt Looja poole, see annab teile enneolematuid jõude ja avab teis enneolematuid energiaid… – suunab teid enneolematutele arengu teedele… Jumala teed on etteaimamatud…

Mu kallid…, teie pöördumine Looja poole on siduvaks lõngaks ja pääste köieks, millest on võimalik kinni võtta mistahes olukorras…

Seega…, hirmu hetkedel pöörduge Looja poole…, isegi kui olete teises mõõtmes…

Olles pidevalt rahu seisundis, kõik viirused taanduvad…, tervenevad ja lahustuvad…

Selliselt saad kuulda nii Loojat, kui ka meid enda seesmuses…

Üksnes selliselt saame viia sind mööda sinu teed…, juhatada sind sinu teekonnal…

Kui juba praegu sukelduks oma südamesse, saaksid kuulda meid…

Me armastame sind… oleme sinu kõrval…

Heida minema hirmud…

Sina oled unikaalne…, sinu teekond on unikaalne ja kaunis…

 

Tänan selgituste eest…

Me täname sind kogu südamest võimaluse eest saada kokku oma sugulusvaimsusega…

Õpetav süsteem

 

Nüüd on mul küsimus teise inimese kohta…, kes on tema juhendaja selles kehastuses…, või kelle poole oleks temal kohasem pöörduda…

Ilmutatuid õpetajaid on palju…, kõik inimesed, kes on ümbritsemas teda, on tema ilmutatud õpetajad…

Ilmutamata õpetajad on inimeste näol esitamas temale oma õppetunde ja oma juhendusi…

Nemad on suunamas, kuidas saaks teadvustada oma Olu suurimaid tõdesid…, kuidas õppida suuri armastuse õppetunde…

Lähedased inimesed on kõrval selleks, et pidevalt võtta läbi karma õppetunde ja karmalisi seoseid, millised olid kujunenud möödunud elude aegu…

Kuid tuleb hoolega vaadata ka kaugemaid inimesi…, neid, kes ehk ei mängi olulist osa…, kuid ka nemad on tõelised õpetajad ja juhendajad…

Nende teekond on külgetõmbe teekond, mida loovad neile nende õpetajad…

Teie teed juhitakse kokku selliselt, et saaksite vastastikku võtta läbi ühiseid õppetunde…

Seega…, ei ole tarvis oma saatuse teekonnal pidada kedagi ebaolulisteks…

 

Kas vaimsus ise ei vali oma teekonda…, kas seda valivad õpetajad…?

Vaimsus saab valida teatud ulatuses…, kindlas alternatiivis…, mitte lõpmatu arengu liikumise suundadest…

Ehk võrdleks seda puuga, millel hulgim oksi…, kuid liikumine on vaid mööda teatut oksa, kuigi valida on kõik puu oksad…

Liikudes ei ole võimalik hüpata mistahes hetkel teisele oksale…

 

Või siis võrdleme seda illusioonide labürindiga, kus oled liikumas teatud suuna…

Õpetajad, jälgides arengut-liikumist, kohati varjavad mõned käigud ja avavad teised, et sujuvalt suunata astujat temale kohast arengu teed…, kergendavad ekslemist mööda labürinti…

Paljude inimeste illusioonide labürindid ristuvad omavahel, kus inimesed saavad ühiselt võtta läbi mõningaid õppetunde…, kasvõi hetkeliselt…

Ehk tulevikus need ei ristu enam…, kuid nüüd õpetajad teevad kõik selleks, et inimesed saaksid paremini omandada ühiseid õppetunde…

 

Küsimus oli nähtamatute õpetajate kohta ja kuidas nendega suhelda…

Sellele küsimusele oleme korduvalt vastanud…, kuid kordame taas…

Õpetav süsteem on ühene teadvuse konglomeraat, ehk ühene olemus…

Nähtamatud õpetajad on just need olemused, kes on võimelised ühitama endas ühest ja eraldi olevat teadvust…, kes on ühesed ja eraldi olevatena…, kes on võtmas end tervikuna, kui ka osadena…

Nemad on andmas teile õppetunde…

Seetõttu teiega on igal hetkel tööd tegemas mitte üks õpetaja, vaid kogu õpetav süsteem…

Omas teadvuses olete liiast isikulised, seetõttu püüate oma isikulist määrata ka kõrgematele tasemetele…

Kuid seal ei ole sellist eraldumise võimalust…

 

Püüdke kujutada, kuidas näeks välja õpetaja…, usaldage oma fantaasiat…

Uskuge…, see ei vea teid alt…

Igal korral, kui pöördute õpetava süsteemi poole, kujutlege seda kuju…

Sellest saab teile käivitusnupp ühenduse saamiseks vajaliku õpetajaga…

Kuna enamus õpetajad on õpetava süsteemi osana, siis neil ei esine nimesid…

 

Kuidas on meile tuntud õpetajatega, kelle nimed on teada…

Need õpetajad on võtnud enda peale inimkonna juhtimise missiooni, seetõttu nende nimed on teada…

Igal ühel neist on oma inimkonna kureerimise suund…

Kuid peate teadma, et nende nimede hääldamisel ei ole mingit tähtsust, kuna need ei vasta nimele valguses…, ja nende pale on vaid ligilähedane, kuna nemad siiski – on valgus…

Kas valgusel saab olla pale…?

Valgusel on üksnes värvide toonid…

 

Tänan informatsiooni ja selgituste eest…

Meie täname sind vahenduse eest…, olgu teile valgust teekonnal Looja poole…

SElena

Read Full Post »

Karma Nõukogu…, olete valmis mulle vastama…

Oleme kuuldel, küsi…

 

Tahaks teada oma karma ülesannetest selles elus…, kes olen ja kust pärit…?

Oled seitsmenda tihkuse taseme tsivilisatsioonist, mis on väga kõrgel jumaliku arengu tasemel…

Sinu karma ülesandeks on eelmiste elude karmaliste küsimuste lõpule viimine…, sulle on see arusaamatu seetõttu, et neid on hulgim…

Kuid üks õppetundidest on jumaliku armastuse õppetund…

See on keeruline õppetund, kuna maised vaimsused on arenemas madalamatel tasemetel…,  kuid sina oled tulnud seda tegema kõrgematel tasemetel…

Oled tulnud avama armastust igas veetilgas…, igas rohulibles…, igas hingetõmbes ja igas mõttes…

See õppetund on raske…, seda on läbimas paljud…

Küsimus on vaid selles, mida avad mitte üksnes käesolevas kehastuses…, vaid iga kehastuse aegu… – iga kehastuse aegu…

Seda tarvis avada nii mõrtsuka kehastuses, kui ka ohvri kehastuses…, sama ka timuka kehastuses… – ehk… kõigi negatiivsete kehastuste aegu…

Tarvis leida jumalikkuse sädemeid, millised on igas ühes…, puhuda need leegiks, millest saaks puhastav jõud kõikidele negatiivsetele programmidele kogu madalama plaani ulatuses…

See oleks kui tilk püha vett tavalises vees, mis struktureeriks kogu vee…, muudaks selle tervenisti püha veeks…

Nii ka sinu teadvus peaks alaliselt saatma ilma armastust, õndsust…, olema jumalikkuse juhiks ilma…

 

Kas see peaks tähendama, et olen kunagi olnud timukana, kui ka ohvrina…, olen püüdnud avada jumalikkust igas rollis, mida ei ole õnnestunud igal korral lõpuni avada…?

Või tähendama hoopis, et igas vastutulevas peaksin ära tundma ja avama temas jumalikkust…?

Nii üht, kui teist… kõik on jagamatu… jumalikkus ei ole tegelikult jagatav… – see on kui siduv niit, mis on ühendamas teid kõiki…

See on tunnus, mille järgi olete kõik äratuntavad, millega olete ära märgistatud, kui kõrge tunnusega…

Igas ühes on olemas teatud jumalikkuse tase avamiseks… – kelles enam…, ja kelles vähem…

Seda võiks võrrelda taimega… – mõne jumalikkus on veel seemne tasemel…, mõnel seeme on juba tärkamas…, mõnel on küpsemas õienupp…, mõnel puhkemas õide… – mõned on noppimas vilju, mida saavad maitsta kõik…

Kuid siiski… esimesel ja teisel tasemel olevaid on enamuses…

 

Kus olen mina…?

Ei saa küsimuse tähendusest aru… – sellele saab vastata paljudel viisidel…

Sa oled absoluutse teadvuse osa…, oled kollektiivse vaimsuse osa… oled ühesuse osa…

Oled kehastunud vaimsus…, oled armastus ja oled vastandlikkus…

Oled Jumalinimene oma algsel arengu tasandil ja õitsengus…

Oled kõrgema tsivilisatsiooni esindaja, kes on tulnud sellesse ilma, et läbida sinu jaoks seni tundmatut ilma…, uurida huvitaid küsimusi…, saada uusi kogemisi…

Kuid kõik oled sina… kõik on ühene ja üheaegne… – miski selles ei ole eraldatav…

Seega…, on olemas globaalsem vastus sinu küsimusele… – sa oled Kõik

 

Kas olen maalane, või mitte…?

Oleme juba vastanud sinu päritolu kohta…

Sinu vaimsus ei ole külvatud maiselt…

Sinu tsivilisatsioon andis osa oma seemnest maise rassi loomiseks…

Seega…, mingis osas oled maalane…

Kuid see on taas eraldamine…

Ei ole olemas ei maalasi, ega kusagilt mujalt… – on ühene teadvus, mis kasutab vaid erinevaid kehastumise viise…

Kas ühes kehastuses sa erined teises kehastuses olevast…?

Peokleidis muidugi sa erined teksastes olevast… – kuid, sa oled ikka sina, ehkki erinev…

Seega…, ei tasu jagada maalasteks ja võõrasteks…

See planeet võttis teid kõiki oma hõlma alla…, kogu oma rõõmus ja südamlikkuses…

Te olete ühesed planeedi teadvusega…

Teie eesmärgiks on – särada, liita, vastastikuliselt aidata ja areneda… – ühiselt läbida õppetunde…

 

Millised seondused on mul oma mehega…?

Olete paljukordselt kohtunud kehastustes, teil on hulgim ühiseid karma küsimusi…

Üldises plaanis teil on teine teise vastuvõtt…, ühiselt avada jumalikkust teine teises…, aidata tõsta armastuse elementi planeedil Maa…

Ka tema tsivilisatsioon on kõrgel arengu tasemel…

Tema on aitamas Maalasi nende arengus ja on lisamas teatuid helisemise oktaave inimkülvi ellu…

Kõige parem on teha seda läbi enda seesmuse… – seetõttu teie liit oli vajalik…

Ka eelmiste kehastuste aegu oli teie suunad viinud teid ühistele ülesannete lahendamistele…

Mõnedes kehastustes üksikuna teil ei läinud kõik korda…, seetõttu liitusite, et jätkata koos maises võimaluses, arendades tähelist inimkonda

Eelmiste elude aegu oli eksimusi, mis olid selle tihkuse kohased ja duaalsuse tasandil…

Jumalikkus, sattudes duaalsuse tsooni, jaguneb duaalseteks koostisosadeks…

Jumalikkuse suunas võib minna erinevaid teid…, uurides neid koos kõigi probleemidega…, ehk luues teed jumalikkuse suunas, millel saaksid liikuda ka teised…

Need teed ei ole alati lihtsad…

Kuid… teiegi tulite Maa peale keerulise missiooniga – luua tähelist teed

 

Tänan informatsiooni ja abi eest…

Me täname sind abi eest luua side sugulusvaimsuste vahel…

SElena

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Meie kaaskond, kellest oleme varem rääkinud, on juba siin ruumis…

Paljudel on raske seda uskuda…

Nemad on mingil määral kui vanad vaimsused ja Valguse Töötajaid, kes on kogunenud kokku selleks, et te saaks näha värve ja tunnetada energiaid…

Selliselt algab juba traditsiooniliselt meie esoteeriline vestlus…

See on reaalsus…, ja see on siin olemas…

Kui küsiks kvantfüüsiku käest… – mis on reaalsus…?

Ta hakkaks naerma ja küsiks üle… – millisest tema mõõtmest räägite…?

Füüsikutel on teada, et reaalsus koosneb paljudest mõõtmetest, mis erinevad paljus sellest kogemisest, milliseid olete kogenud teie…

Selles paljumõõtmelises potentsiaalide supis, mis koosneb avarustest, mõõtmetest ja kõigist arutatud asjadest, on loodav see, mida on võimalik uskuda…

Kuid see, mis on praegu olemas siin, on hulga enamat, kui suudate arvata teie…

Millist kirjeldust ja määratlust annaksite mõistele – energia… üldises mõttes…?

Ilmselt enamus inimesi ütleks et see on see, mis on pistikus seinas

Kuid sootuks midagi muud on neile, kes on vanad vaimsused…, neile, kes on suutelised tajuma enda ümber oleva energia potentsiaale…

 

Armastus on energia…

Kaasa tundmine on energia…

Rahu tunnetus ja selle seisundi loomine on samuti energia…

See, mis on suuteline tervendama haiget inimest, peab valdama energiat…

Suht sageli selline energia tuleneb inimeselt…, inimolevuse teadvuse poolt…

Teadvus seob kokku kõike, millest räägitakse…

See on suurepärane süsteem…

Selles ei ole midagi juhuslikku, veidrat, või üleloomulikku…

 

Kallid…, see, mis oli üleloomulik eile, muutub tänaseks reaalsuseks…

Nii on toimumas tulevikuga… – tänane üleloomulik on homseks reaalsuseks…

Seega, tahaks hetkeks peatuda asjadel, millistest ilmselt veel ei ole räägitud…

Need on selgitamas seda, kuidas asjad on töötamas…, selgitavad kaunist süsteemi, mis läheb kaugele neist piiridest välja, mida saate näha, või tunnetada…

Räägin teile asjadest, millised võivad kutsuda esile küsimusi, kuna need ei ole vastamas sellele, mida on teile õpetatud…

Kuid enne, kui esitada küsimusi, vaadake neid asju praktilisuse vaatevinklist… – kas sellel on olemas mõte…?

Alles seejärel võite ülekirjutada selle, mida on teile õpetatud…

Siin ei tasu arvata, et teie õpetajal ei olnud õigus…

Te siiski mõistate, et teie õpetaja üksnes ei olnud teadlik sellest, mida on nüüd teada teile…

Uus lisandunud informatsioon on muutmas tänavust reaalsust…

 

Mida on õpetatud teile inimese Vaimsusest…?

Tänane kanaldus on informatiivsem, kuna see räägib teile inimese Vaimsusest selliselt, kuidas varem ei ole veel tehtud…

Seejärel teeme sammu järgmisele tasemele…, millegi enama poole, mis võiks näida sobimatuna inimese seesmise vaimse rahu loomisega…

Te näete, kuivõrd asjad on omavahelises seonduses…

 

Inimese vaimsuse erisustest

Kõige esmalt tahaks küsida… – kas teil on olemas vaimsus…, kui on, siis mis asi see on…?

Te vastate selliselt, kuidas teile on räägitud…, või selliselt, kuidas oletate…

Ja enamuselt see ei ole õige…

Kuidas saab olla, et teie eest on sedavõrd palju varjatud…?

Kusjuures…, kõike, mida ütlete… ei mõisteta hukka

 

Ma püüan anda teile suuremat informatsiooni sellel teemal…, ma tahaks, et te kuulaks ja paneks tähele, kuidas see kõlab

Eluline jõud loob vaimsust…, ja ongi kõik…

Oleme rääkinud, et inimese vaimsus on erinemas Vaimsusest, kui sellisest, üldse…

Inimese vaimsus on lähedane sellele, mida võiks nimetada eesriide taguste jumalikkuse osaks…, Looja osaks, kes on sinu seesmuses

Selline on Vaimsus…

Kui Looja on loonud kogu elava planeedil…, kas siis ei saaks olla tõsi ka see, et teiste vaimsuste loojateks peaksid olema mõned teised elulised jõud…?

 

On…, kuid ehk räägiks esmalt inimese vaimsusest…, kuna inimese vaimsus on absoluutselt ja täienisti unikaalne

Unikaalseks teeb teda tema paljumõõtmelisus

Tema paljumõõtmelisus kujuneb mitte tema näilise 23 kromosoomi paariga, vaid ka 24’da paariga, mis on samuti olemas, kuigi ei ole jälgitav, kuna ta on täienisti ja tervikult paljumõõtmeline ja avarustevaheline

See tuleneb sellest, et teie DNA valdab kvantilist spinni…, ta on vastamas teadlikule faktile, et teie DNA omab paljumõõtmelist atribuuti, mis on võimeline mõjutama elektronide kvantilist spinni… – seda on tõestanud teie teadus…

 

Kallid…, te olete ainsad olevused planeedil, kes valdab sellist omadust…

Kõik näilist 23 kromosoomi paari, koos 24’ga, annavad teile sellist vaimsust, milles on olemas see, mis on Jumalalt

See erisus on teada paljudele kultuuridele planeedil, kes näevad seda, teavad ja kasutavad seda…

Kui te ise ei usu seda, siis võite leida end vähemuse seas…, kuigi enamus inimesi Maa peal, ehk miljardeid ja miljardeid vaimsusi, on uskumas seda…

Seega… – inimese vaimsus on unikaalne…

Kuid, kogu oma unikaalsuse juures, ta siiski ei ole üks-ainus vaimsus…

Veidi hiljem räägime ka teistest vaimsustest ja grupilistest vaimsustest…

 

Teie vaimsus on sedavõrd kompleksne…, sedavõrd kaunis kõigi oma vaimsuse imeliste mustritega…, oma kõigi fraktaalidega, nende imeliste sakraalsete geomeetriatega, millised on jutustamas teie kehastustest…, sellest, kes te olete…, kus olete olnud ja kuhu olete suundumas…

Teie vaimsusel on sellised Akašide salvestised, milliseid ei ole teie DNA’l

Just teie vaimsuses on esindatud selline Loomise Läte, millel ei ole ei algust, ega lõppu

Ainult teie vaimsuse informatsioonis on olemas andmed teistest planeetidest, millistel olete olnud…, teistest süsteemidest, teistest stsenaariumitest, millistest võtsite osa…, on kosmiline ajalugu, millel ei ole algust…

Reaalsus ise räägib, et on olemas mitte üks ilmaruum, vaid Multiilmaruum…

Enne seda ilmaruumi olid teised ilmaruumid, kus olite olnud oma vaimsusena…

Teie vaimsusesse on kätketud kõik, mida olete teinud seal…, kuidas võtsite osa teiste galaktikate evolutsioonist…

Vaat, kui suur on teie vaimsus…, vaat, kuivõrd suured olete…

Kõik see on olemas inimese vaimsuses

 

Kuid on olemas veelgi enamat…

Kui vaimsus on tõemeeli paljumõõtmeline…, ja nii see on… – siis kõik temas olev on paljumõõtmeline…, järelikult… lineaarset ei ole midagi…, ei mingit singulaarsust…, eraldumust…

Ta on paljumõõtmeline

Vaimsus on paljudes kohtades… ja on koosnemas paljudest osadest…

See, mida peate oma vaimsuseks, on olemas ka eesriide tagustes, aitamas koos teiste vaimsustega ühiselt selliseid, kui olete ise…

See ongi Kõrgem Mina, kellest räägid… – minul on midagi sellist, mida nimetan Kõrgemaks Minaks, mis suurema osaga ei ole minuga, vaid eesriide tagustes…, üksnes vähemaga on minu juures… – ta on aitamas mind…, ta on Jumala osa minus…

Enesest mõistetav, nii see on…, see on sinu Vaimsus

 

Teadus on hakanud teatud määral tunnustama, et teil on olemas mingi igavene osa…

Need teaduse inimesed, kellel on tegemist kvantiliste asjadega, energia universaalsusega, on otseselt väitnud… – kui inimene sureb, siis osa temast naaseb ilmaruumi energiasse

Kas on see teile teada…?

 

Seega… väljend ilmaruumi energia on tulnud füüsikutelt, kes väidavad, et teadvus on energia, kuna energia ei ole hävitatav, siis järelikult, ta peaks kusagile minema… – ta peab kusagile naasema…

Kusjuures neil ei ole isegi aimu, kuhu ta võiks naaseda…, see ei saa jääda inimesega, kuna inimene siiski sureb…

See on eriline juhus, kus mingi teadus võiks ütelda midagi inimolemuse energia kohta… – see ei saa täielikult kaduda… – ta peab kusagile naasema

 

Ma ütlen teile, kuhu ta naaseb… – ta naaseb Perre…, ta naaseb Pere juurde…, Kõige Ühesuse juurde…

Just sinna ta naaseb… – ta naaseb Koju…

Naastes kord tagasi planeedile, ta korjab üles kõik, mis jäi lõpuni viimata…, mida oli maha jätnud…

Kõik asjad, mis on olemas teie kehas ja teie DNAs, on vaimsuse osana

Kõik meendused antud planeedi kohta…, kõigist kehastustest Maa peal, on tallel teie DNAs ja on kättesaadavad läbi teie vaimsuse…

Kui inimene sureb, siis esimesena eraldub ja talletub Loomise Koopasse kõik selle keha elu aegu läbitud…, vaimsus ise lahkub tagasi eesriide tagustesse…

Kuid samas kerkib küsimus… – kuhu ta siiski läheb…?

 

Paljumõõtmelisuses ei ole olemas – kuhu

Kallid…, see, mida praegu räägin teile, on teadus…

Küsige mis tahes kvantfüüsikult asukoha kohta…, siis kõik kinnitavad…, on olemas tõestusi, et paljumõõtmeline asi on kõikjal…

Kas see ei meenuta teile midagi…?

Kas kirikus teile ei räägita sama…?

Kas teile ei räägita Jumalast sama…?

Just Jumala kohta räägitakse, et tema jaoks ei ole mõistet – kus

Jumal üksnes – on

Järelikult Jumal on teiega… – on siin…, ja on eesriide tagustes…

Ei ole olemas kohta, kus Jumalat ei oleks…

Jumal on kõiges, mis on olemas…, kõigis planeet Maa elu vormides…

 

Loomade vaimsusest…

Ehk pööraks lehekülje… ja küsiks… – kas loomadel on olemas vaimsus…?

Jah…, ka loomadel on eluline jõud ja neil on vaimsus…, kuid see ei ole inimese kohane vaimsus…

Kuid siin asi läheb keerulisemaks ja on vastuolus kõigega, mida on teile kunagi õpetatud…

Siin ei ole universaalsust ja see ei ole ühesugune kõigile…, igal loomal ei ole oma vaimsust…

Hiirel ei ole sama vaimsust, kui on elevandil…, ja sellel ei ole ühist ei ühegi bioloogilise liigi tüübiga…

Sellel on otsene seos sellega – (kas olete valmis?), kuidas on koostöös inimese vaimsusega

Kuidas oleks sellega…?

Kui loom seondub oma vaimsuses teie omaga…, siis see on mõistmine ja armastus

Kas hakkab kohale jõudma…?

Kuigi kõigil elulistel jõu ilmingutel on vaimsus, kuid kõigil elulistel vormidel ei saa olla inimvaimsuse süsteemi…

Loomad ei reinkarneeru seni, kuni ei seondu inimestega…

Kusjuures… siin ei ole mingit hierarhiat…

Pange tähele… – see on tegemas väljakutset sedavõrd paljule sellest, mida on teile räägitud…, paljudele planeedil olevatele vaimsetele süsteemidele…

Loomadel ei ole mingit hierarhiat selles, kuidas jõuda inimese tasemele

 

Inimolemus on ainsa olemusena planeedil, kellel on inimvaimsus…, mis on kätkemas kehastumiste ajalugu, millesse on talletatud kõik kehastumiste kohad, kõigis multiilmaruumides…

Mu kallid…, – selles seisneb teie erisus ja spetsiifika…

Üksnes need loomad, millised oma armastuses ja mõistmises on seonduses teiega, saavad võime inkarneeruda…

Olen sellest teile rääkinud… – see ei ole teile uudisena…

Kallid…, teie lemmikud naasevad…, olenemata, kas on see hobune, või hamster…

Lemmikud naasevad…, kusjuures sellisel kujul, et saaksite jätkata armastuse suhteid…

 

Te võimaldasite seondust nendega selleks, et osa loomade elulisest jõust ja osa vaimsusest põimuks teie omaga…

Looma armastaja…, kas saad seda eitada…?

Sa ju, vaadates oma lemmikule silma, kellega oled koos olnud palju aastaid, saad temalt vastuarmastust…, nemad ütlevad seda sulle…

Teie vaimsused on põimunud nendega paljumõõtmeliselt…

Paljumõõtmelisus on kaunis…, ta on ületamas kõike, mida on teil temast teada…

Küsige kvantfüüsikult selle kohta…, ja selle kohta – kui reaalne see on…

 

Need loomad, keda te sedavõrd armastate ja hoolite nendest, ei ela kuigi kaua…

Kurbus, mida talute, kui kaotate lemmikut, muutub sageli korvamatuks haavaks…, seetõttu (Krayon kurbusega hääles) ütlete… – ma ei taha teist looma…, ei taha taas elada seda kõik üle

Seetõttu tahaks küsida teilt… – mis oleks, kui just sama loom oleks taas…?

Kas see ei oleks suurepärane…

See on täienisti võimalik…

 

Kui te usute seda…, ootate ja otsite teda…, kui usaldate seda, mis on sündimas… – siis kindlasti mõne aja pärast ta ilmub taas teie ellu…, või leiate neid mingi olukorra tõttu…

Ärge otsige samat tõugu…, samat looma… – vaid otsige tema energiat, vaadake sellele silma… – ja te loete nende silmist… – ma olen tagasi…, olen tagasi… – lähme edasi…

(Krayon härdalt)… ja te jätkate…

 

Jaa…, see on sedavõrd palju kordi leidnud kinnitust…, just inimeste poolt, kes usuvad ja usaldavad seda…

Mõnedel naasenud loomadel võivad olla samad tundemärgid…, ja neil võivad olla samad pahelised harjumused…, millistest te ei suutnud lahti saada…

Kuid võta näpust…, see kõik on taas tagasi… (üldine naer)

Kas see ei ole kaunis…?

See on kaunis vaimsuste meenduste süsteem…, selliste vaimsuste, millised on põimunud sellise kvantilise vaimsusega, millist on omamas inimolemus…

 

Loomadel on vaimsused olemas, kuid enamuselt need ei inkarneeru…, neil ei ole hierarhiat…, ei ole kõrgemaid või madalamaid loomi…, ega saa neist kõrgemaid või valgustunumaid loomi… – kuid neil on olemas vaimsused…

 

Kuidas on putukatega… – kas sama on ka nendega…?

On küll…, kuid nende eluline jõud ei ole selline, kui võite arvata…

Kuigi mõningates usundite süsteemides arvatakse, et see ei levi sipelgate peale…

Ei ole oluline, milline ta on…, ega peagi olema vaimsuse tasemel… – ta on enam-vähem grupivaimsuse tasemel…

Putukad on teie planeedi jaoks väga olulised…, kui ei oleks neid, siis ei oleks ka teid siin…

Küsige bioloogidelt nende kohta ja nemad vastavad, et neil on grupivaimsus

 

Taimede vaimsusest

Ehk räägiks teisest grupivaimsusest…

Puude kallistaja…, kas puudel on vaimsus…?

Jah, temal on grupivaimsus… ja see on Gaia…

Puude juured põimuvad maa seesmuses teine teisega… – kelle vaimus saab see siis olla…, (Krayon muiates) millise puu oma…?

Kõik, mis sünnitab elu planeedil, ja mis on elus, kuulub looduse kategooriasse, on  grupivaimsus… – ta on reageerimas inimteadvusele… vastab temale…

Kas olete teadlikud eksperimentidest, kus taimed reageerivad teatud inimestele…?

On olnud juhuseid, kus inimene käitus taimega kurjalt ja hävitas selle…, ja kui see inimene läks teise ruumi, kus oli sama taim, siis see reageeris temale…

Elulise jõu reageeringut on võimalik mõõdistada…

 

Või vastupidine näide… – teie seas on inimesi, keda nimetate sündinud aednikuks…, keda nimetate rohenäpuks…, kellel on aedniku soon ja tema käe all kasvavad kõik taimed hästi…

Neil oleks kui liit taimedega…

Selliste inimeste vaimsus on paljumõõtmelisel viisil põimitud Gaia grupivaimuga…

On huvitav ära märkida, et inimloomuse huvi taimede vastu on võimalik jagada mitmesse kategooriasse…

Aedniku soone omadus on olemas paljude Akašides… – kas olite sellest teadlikud…?

Kuna olete sellega tegelenud ajastute jooksul…, olles farmerina, talupojana, aednikuna…, ja siis taas farmerina… – seetõttu teie Akašid on täis seda…

 

Minu partner on tulnud insenerlikust vallast… (Krayon läbi huumori) ta ei ole suuteline tegelema taimedega…, temal puudub Gaia soon…

Tema saab imetleda Gaia kaunidust…, teab selle olemasolust…, tunnetab seda ja tahab olla koos sellega…, kuid looduse soont temal ei ole… – tema huvid on suunatud muule…

See ei ole taunitav… see on vaid nii…

 

Seega… kellel millele on soont, see sellega tegeleb… – kes tegeleb aiandusega, kes farmerlusega…

Kas mõistate seda süsteemi…?

 

Planeedi Maa vaimsused on kombineeritud vaimsused, mitte individuaalsed vaimsused…, need on Gaia vaimsusena

Kas mõistate, kuivõrd kompleksne on kõik…?

 

Harjumus otsida abi kõrvalt

Võtame ette teise teema…

Nüüd asjad on hoopis teisiti…

Nüüd olete planeedi uues energias

Selle energia paradigma on valmis nihkeks, selles, kuidas asjad peaks käima

Olete liiast harjunud teatud asjadega…, sellega, kuidas need töötavad…

Tahaks ütelda, et pea kõik teie isiklikud paradigmad on pärit vanadest energiatest…

Nüüd need peavad läbi tegema nihke…, tegema kõigis paradigmades absoluutset ja täielikku nihet…

 

Ehk vaataks nüüd teie seesmise rahu teemat…

Kallid…, kuidas saab saavutada rahu, kui teie ümber on toimumas sedavõrd palju…, kogu ilmas, teie valitsuses, enda elus ja teistel teie ümber…?

Vanad vaimsused on väga tundlikud…, paljud neist reageerivad, kui nähakse asju, mis näiliselt ei peaks selliselt olema…

Te ise tunnete häiret ja rahutust selles, mis on toimumas teie ümber…

See mõjutab teie südant…

Kuid siiski… te ei ole suutelised midagi tegema…, ega mõjutama kuidagi asjade käiku…

Hiljutistes sõnumites arutasime hirmu küsimust…

Kuid siin ei ole tegemist hirmuga…, ei… üldsegi mitte…

 

Oo, jaa… te kardate muidugi…, kuid sellel ei ole tegemist muretsemisega ja rahutusega…

Muretsemine ja rahutus näiliselt on olemas alati, olenemata sellest, millega on tegemist…

Ainus aeg, kus saate neid vältida, on une aeg…

Kuid isegi teie uned on rahutud ja täis murelikkusi…

Välja arvatud juhul, kui olete selle taolisel kohtumistel, kus saate mõneks ajaks lõõgastuda, olla Vaimu embustes… – ehk siin saate tunnetada rahu…

Seda vaid seni, kui lahkute siit teele koju…

Mõnikord teie juurde tulevad need, kes aitavad teid…, lõbustavad teid ja naeravad koos teiega…, ja kogu olnu kaob tagaistmele…

Seda vaid seni, kuni külalised lahkuvad… – siis kõik kolib taas ette…

 

Ma tean, kes on siin…, ja tean, kes on lugemas või kuulamas…

Ehk võtaks kokku paradigma, milline töötas möödanikus… – teid peab aitama

Selleks oli hulgim abiviise, millised tulid kõikjalt…

See puudutas igatühte…, mitte üksnes vanat vaimsust… vaid kõiki… – abi tuleb väljastpoolt

Pöördusite kellegi poole, kes ehk saaks aidata…

Selleks võis olla vaimne tegelane, liider, mõni vaimulik või preester…, või mõni psühholoog, kes istus sinuga maha ja arutlesite läbi sinu häirivaid küsimusi…

Kallid…, see kõik oli muidugi kena… – ühed inimesed aitavad teist inimest…

Nemad tõemeeli aitasid… – kuid, jäädes omaette, rahutus tuli tagasi… – teil ei õnnestunud sellest vabaneda

Teie senine paradigma oli… – abi tuleb väljastpoolt

 

Oleks hea, kui te kirjutaks selle ümber

Tere tulemast Vaimsuse juurde…, vaimsuse juurde, mis on Jumala osa teie seesmuses, mida ei ole seni kuigi hinnatud…, kuigi ta on olemas…, on olemas

 

On teil teada, et teadlased on kaalunud inimest suremise aegu…?

Läbi viidud eksperimendid näitasid, et südame seiskumise aegu kehakaal vähenes

Kuigi arvamused, kui palju kaalub vaimsus, olid erinevad…, kuid see kordus, ikka ja jälle…

Teadus tegi kokkuvõtte… – midagi peaks kindlapeale olema…, midagi, mis on seotud teadvusega…

Kui teadvus peatub, kehakaal väheneb

 

Tere tulemast alavääristatud Vaimsuse juurde…

Selle sõnumi pealkirjaks on – Olete täiskasvanuks saanud

Uues energias olete sellises seisundis, kus saaksite võtta kasutusele vaimsust…, millest oli just juttu… – see on olemas.., tänu millele olete vaimsena…, ehk… see on Jumala osa…, ehk… see on mingil viisil seotud Loojaga…

Vaimsus juba tänavu on valmis olema rahu loomise osana teie seesmuses…

Just nimelt tema, aga mitte aju, ega süda, ei käbinääre… – jutt on vaid teie Vaimsusest

Kus ta asub…?

Ta asub kõikjal… – ta asub sinus…, sinu Merkabaas…, ta on sinu ümber…, ta on Sina…

Ta on kuulumas sinule… ta on paljumõõtmeline…

Ta on täis energiat…, väge…, mõistmise õndsust…, täis tervist…

Uus paradigma on kuulutamas… – tule oma peast välja…, sellest, mida on sulle õpetatud…, kes ka poleks seda teinud…

Pöördu selle poole, kes on sinus…, aga mitte kellegi teise poole…

 

Te olete lausumas sõnu harjumuse kohaselt…

Kuidas nimelt…?

Rääkides harjumuste kohaselt, mis on pärit teie möödanikust, oma vaimsusele, oma kehale, oma Kaasasündinule, oma energiale, te ei saa jõuda kuigi kaugele…

Mis harjumus see siis on…?

(Krayon muiates) Ja-ja…

Esimene neist… – Kõik head asjad tulevad väljastpoolt

Teisena on see… mida oled rääkimas iseendale igapäevaselt…

 

Sellega jõuame afirmeeringuteni…, jõuame ümbermõtestamisteni ja ümberkujundamisteni…

Siin jõuame inimloomuse alusteni…, selleni, mida olete rääkimas kuuldavalt…, oma vaimsusele

Räägite, et teid on ümbritsemas paha energia, mis on igas teie päevas…

Räägite, et olete teadlikud, mis võib juhtuda

Ootate üksnes pahasid asju

Need ka tulevad… – pea kui restoranis… – mida tellite, seda ka tuuakse…

Nii on ka paljudes asjades…

Kõik autojuhid linnas on poolearused…, vaata seda… – küll on idioot…

Samas väidate, et see ei käi teie enda kohta

Oo, jaa…, muidugi…, ei ole oluline, kas ütled seda valjult, või on see pöörlemas peas…

Kui ei ütle seda välja…, kuid ta siiski on sinu peas olemas…

Oodates halbu asju… muudkui väidate, et… kogu inimkond on õudne

Vaadates ringi, ütlete, et kõik on veeremas millegi halva poole…, see kõik on üks õudus

Kõik, mida räägite oma vaimsusele, on üksnes teie harjumus…, ei midagi muud…

Seda kõike olete kuulnud oma vanematelt…, ja nüüd sama tuleb teie endi suust…

 

Kui olete otsustanud muuta paradigmat selles, mida panevad kokku teie aju, teie süda, teie mõistmine ja teie käbinääre…, mida räägite välja igapäevaselt, igapäevases stsenaariumis…, siis ma ütleks teile…, teie vaimsus on valmis tagasiside näol pakkuma teile vajalikke vastuseid ja lahendusi…

Selleks peate ütlema temale… – mulle ei meeldi see, mida näen uudiste programmides…, see ei vasta uute reaalsustega, milliseid mõistan mina…, ja paljule muule, millest ei räägita uudistes…

Vaadates seda autojuhti, mul on tahtmine astuda tema juurde ja aidata teda oma mõistmistega, et ta suudaks tunda end kindlamalt…

Ma saan ise luua imesid oma elus…

Ma tunnetan, kuidas minus algab tervendumise protsess…

Jumal on olemas iga inimese vaimsuses…

Inimesed ehk ei tea seda, ega näe seda… – kuid mina tean, et see on nii…

Ma ülistan Loojat kõiges, mida näen…, kõigis olukordades, mis sünnivad minu ümber…

Ma lähtun sootuks teisest paradigmast…, ma näen hulga paremini… – kõikjal näen Valgust, aga mitte Pimedust…

 

Mida enam sellest rääkida, seda reaalsemaks kõik muutub…

Kõik see hakkab mõjutama seda, mida peetakse Vaimsuseks…, kõike, millega on ühenduses Kaasasündinu…, kõike, millega on seotud bioloogia…

Kallid…, selle kõige põhjuseks on see, et te ei ela seni veel kuigi kaua…

Räägite oma keemiale igapäevaselt sellest, kui õudne on kõik…, igapäevaselt räägite oma keemiale, et te ei ela kaua…, räägite oma keemiale igapäevaselt, et tulevad üksnes halvad asjad

Ta kuuleb teid…, ta nõustub teiega… – koopereerub surmaga…, haigustega, tasakaalutusega, rahutuse ja kurbusega…

Sellega ma avasin teile pikaealisuse saladuse…

 

Pöörduge Vaimsuse poole

Teie vaimsus on seatud selliselt, et olla Jumala osana, mis võimaldab teile jumalikkust ja tasakaalu…

Kui teiega toimuvad sellised asjad, mis teevad teile muret ja kutsuvad esile rahutust…, siis teil on võimalus pöörduda osakese poole, millele ei ole midagi tundmatut ja arusaamatut…

Ta on täielikus rahus, väljaspool mistahes loogikat…, sõltumata sellest, mida teiega ka ei toimuks…

See on eesriidetagune Armastus ja Mõistmine…

Kõige sügavamas ahastuses võid  minna sinna, kus on hea olla, koos oma Vaimsusega…

Võid minna sinna ja tunda lõõgastust…, teha sügavat kergenduse hingetõmmet…, ning teada… – et see on see…, või midagi veelgi paremat

Lahendused kerkivad esile…

 

Võib ilmneda, et sündmuse aegu, mis ohustab kogu rühma, olete ainsa tasakaalus oleva inimesena…, olete ainsa inimesena, kes suure rahutuse ja hirmu keskel genereeriks valgust…

Oleme sellest rääkinud…

See tuleneb sees oleva Jumala osast, mis võib tähendada Looja osa teie seesmuses…

Just see eristab inimvaimsust teistest vaimsustest…

 

Kuna loomad on põimunud teiega läbi…, siis nemad on hirmul siis, kui kardate teie…

Kas olete seda märganud…?

Mõned loomad püüavad aidata teid, kui olete haigestunud… – mõned heidavad teile peale, et aidata terveneda…

Loomadel puudub intellekt… – nemad näevad vaid teie vaimsust…

Just selliseid loomi igatsete tagasi… – just sellised ka naasevad…

 

Krayon…, kas selles on mingid ajalised piirid…?

Kallis intellektuaal…, armastusel ei ole piire…, ei ole piire mõistmisel… – seda vaid juhul, kui ise oled valmis selleks…

Maiselt on kolme kuu pikkune aken, kus looma vaimsus saab naaseda…, kuid hiljem on juba keerulisem… – üksnes need, kes on tuttavad teie vaimsusega…

 

On huvitav, et loomad tunnevad teie vaimsust paremini, kui teie ise…

Teid on segamas selles teie intellekt…, teil on harjumused ja see, mida on rääkinud teile teie vanemad…

 

Kui teile tehakse kingitust…, mida te neile vastate…? – oo, ei oleks vaja olnud seda teha

Sellega te ütlesite oma vaimsusele, et te ei ole väärilised

On see teile arusaadav…?

Kingituste vastuvõtt mõistmise ja elegantsuse režiimis… – see on see, milles olete treenitud…

(Krayon tunnustavalt) Suur tänu, et oled mõelnud minule…, see on meeldiv… (kuigi see on vaid üks labane soki paar)… (naer üle ruumi)

Ma loen seda mu partneri pealt…, tema kogemustest…

See on tunnustus ja mõistev tänulikkus mõtte eest teha teile kingitus…

Mitte hoida olekut, mida võiks tõlgendada… – kallis ilmaruum, ma olen vääritu…, isegi nende sokkide puhul…

Kuid just seda olete tegemas… – väga paljud teie seast…

See tuleneb harjumusest…, on pärit teie vanemate põlvkondadest…

 

Mis oleks, kui ütleks hoopis endale… – Ma olen väärt seda…, tänan selle eest…, tänan, et näed Jumala osa väärikust minus, mis on koostöös sinus oleva Jumala osaga…

See teeks kingituse tegemise protseduuri sedavõrd uhkeks…, sedavõrd elegantseks…, suurepäraseks, et selle puhul võiks poetada isegi pisaragi…

See võiks muuta isegi peo mõiste…, seda, kuidas näete asju…

 

Vaimsus on selleks juba valmis… – valmis muutuma ja ümber tegema informatsiooni…, viima läbi nihke selles, kuidas rääkida…, mida tunnetada, minnes päevast päeva edasi…, olukordades,  millistes osutute…

Kui paljud mõistavad haarata oma mõttest kinni…, veel enne, kui ütelda midagi, mida oli kavas… – mõistes hetkel… – oi…, see on siiski vaid harjumus… – kallis keha…, kallis ilmaruum…, kustutage palun seda minus, kiiremini…, ma ei taha seda ütelda…

 

See avab paljut, kuna sa usud seda…

Selline on sulle soovitus…, vana vaimsus…

See muudab elu paradigmasid…

See muudab inimloomuse paradigmasid…

Sellised on muutused, milliseid saad näha üksnes sina, vana vaimsus…

Sa oled olnud seal ja teinud seda… – sul on teada, mis ei hakka tööle…

Sa tead, mis ei tööta…

Tere tulemast Uude Inimesesse…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan sind, Budha…, kas saad minuga rääkida…?

Ma olen sinuga…

 

Peale meie vestlusi mulle hakati saatma kirju küsimustega sinule…, kas saad vastata…?

Muidugi…, kui sa küsid, siis ma ka vastan sulle…

Kunagi ka mina tegin sellise õppeaja läbi…, ka minul oli palju küsimusi ja kahtlusi ilma täiuslikkuse kohta…

Seetõttu ma saan vastata sinu küsimustele…

 

* Kuidas transformeerusid Budha suhted Vaimse Perega, kui ta sukeldus teadvuse ookeani…?

Mida nimetad Vaimseks Pereks…?

 

Ilmselt neid olemusi, kes aitavad inimest tema arengus…

Meile räägitakse, et igal ühel on olemas oma Tähepere…, tsivilisatsioon, kust ollakse pärit…, õpetajad ja juhendajad, kes on meie kõrgemad aspektid…

Kõik koos moodustavad Kõrgemate Olemuste kooslust, kes on aitamas meid meie teekonnal… – ehk… Vaimne Pere…

See kõik on üksnes sõnad ja tinglikkused… – eraldumisi Olemises ei ole olemas…

Need on üksnes mängud kõrgemal tasemel…

Mina olen mängudest kõrgemal…

See, millest rääkisid, on eraldumused… – oled sina ja on keegi veel…

Kuid… peale sinu ei ole olemas kedagi… – oled üksi…

Sa räägid oma rollide mängust iseendaga…

Maskide mäng…

Võttes maskid maha, jääd endaks…, ega mängi ka mänge… – need ei paku huvi…

Laps mängides õpib tundma ilma…

Täiskasvanu, küllastudes mängudest, enam ei mängi…

Sulle räägitakse tüdrukust, kes on mängimas nukkudega…, kes siiralt usub, et nukud räägivad ja liiguvad…

Kuid täiskasvanu näeb üksnes nukkusid…, nendega mängitavad komöödiad ja tragöödiad ei paku huvi, kuna on olemas reaalne ja tõeline täiskasvanute elu…

 

Kas tahad ütelda, et koos valgustumisega oled saanud täiskasvanuks, seetõttu loobusid mängudest…?

Nüüd oled juhtimas mängu…?

Milleks mul juhtida mängu… – ma üksnes olen…

Ma üksnes jälgin, kuidas teised on mängimas nukkudega ennastunustavalt…

 

Mis mõte on sellisel eksisteerimisel…?

Inimelus on alati mingi mõte eksisteerimiseks…

Esmalt – püüd midagi saada…, püüd teatud suhete poole…

Ehk siit ka püüd vaimsele kasvule ja uute vastuvõtu tasemeteni…

Kuid sinul seda kõike ei ole, sa ei püüdle millegi poole…

Mis mõte on sellisel eksisteerimisel…?

Sellel ei olegi mõtet…

 

Ei olegi mõtet…?

Ei ole…, sest kujunenud püüdlus on ise mõte…,  mõte püüab alati millegi poole püüelda…

Isegi mõte… – ma ei taha midagi – on püüdlus mingi seisundi poole…, kuid see ei ole seisund ise…

Mina olen mõttevaba ja ilma püüdlusteta…

 

Kuid nüüd, kui oleme rääkimas sinuga, sinul on ju mõtted…?

Kasvõi vastamiseks minule…?

On…, kuid see on sootuks teine mõtlemise tasand…, see ei ole isegi mõtlemine…

Seda võiks võrrelda vee virvendusega vee pinnal, kui kerge tuuleke puudutab vete pinda…

Minu mõtet saakski võrrelda kerge tuulega…, aga meie vestlust – vetevirvega…

Kerge vetevirve ei saa rikkuda vete rahu…

 

Järelikult… see on mingi mõttevaba eksisteerimine…, ilma eesmärgita ja püüdluseta…?

Just nimelt… – see on kõikide püüdluste tulemus…

Oled alati püüdlemas valgustumise poole…, oled alati püüdlemas Teadvuse ookeani poole… – kas teadvustatult, või teadvustamata…

Selline püüdlus on kätketud sinu olemuse sügavustesse juba algusest peale…, seega… sa ise oled selleks Teadvuse ookeaniks… – kuid oled ajutiselt unustanud selle…

Mingi seesmine janu…, mingi seesmise ebamugavuse tunnetus, isegi välise hubasuse juures, ei anna rahu kellegile teist…

Minnes kaasa ühe või teise illusiooniga, sa võid mõneti unustada selle,…, see tõmme elab sinus…, ta on kustumatu…

Seega… kuhu poole ka ei püüdleks…, püüdlemine on siiski Lätte suunas…

See on kui kummipaela taoline… – mida enam teda venitaks… – seda enam ta püüab tuua sind alguse juurde tagasi… – aina raskemaks muutub edasi liikumine…

 

Seega… kas selles olekus ei ole enam midagi ahvatlevat…?

On üksnes iseeneselik püüd naaseda…, ehk… naasmisjõud…

Keegi ei pääse naasemisest…, isegi kui ei taha seda…?

Sa ei saa seda mitte tahta, kuna sa ise oled naasemise punkt…

Sa võid tahta seda, mis ei kuulu sinule…

Kui see saab sinu omaks, siis sa enam ei tahagi seda… – see osutub sinu sees olevaks…

Sellisel juhul… – kuidas sa ei tahaks omada seda, milleks tegelikult oled ise…?

Kas ei ole suuremat atraktiivsust, kui olla – olla ise…

 

Ei tea…, võimalik…

Kuid sellisel juhul, kui pean end täiuslikuna, siis tahakski olla endana…

Aga kui inimesel on mingid alaväärsuse kompleksid …?

Kui ta püüab kujutada endast kedagi…. täisväärtuslikku…?

Selles ongi asi… oled tõeline…, täisväärtuslik ja täiuslik…

Sinus on olemas kõik…

Sinus on kõik sinu mängitud rollid, mida oled kunagi elades mänginud…

Kõik rollid… – kas mõistad…?

Mitte üksnes sinu rollid, vaid ka teised, kes on mänginud koos sinuga… – kõik on sinus…

Ei ole olemas kedagi, kelle ees võiksid olla ebatäiuslik…, ebaväärtuslik…

Oled üksnes sa ise…

Atraktiivsus on juhul, kui on olemas valik…, kui on olemas erinevusi…

Kuid…, mida saad valida, kui oled… eimiski…?

 

Eimiski…?

Sa oled varem rääkinud, et meist saab kõik…

See on üks ja sama…

 

Ma ei mõista…

Ehk on arusaadavam, kui võtame näitena matemaatika, kus  miinus ja pluss annavad nulli…

Miks…?

 

Miks siis…?

Sest nende ühenduses erinevusi ei ole…

Null on täielik erinevuste puudumine…

Kusjuures null ise on mingi võrdluse punkt…, mingi etalon, mille suhtes on alati ilmnemas pluss või miinus…

Null ise on kätkemas endas nii miinust, kui ka plussi… – ta ise on nende liitmise tulemus…

Null ise on eimiski…  ei üks, ega teine… – temas on mõlemad koos…

 

Ei arvanudki, et oled matemaatik…

Ma otsin üksnes mõistetavat analoogi sinu peas…

 

Saada eikellekski… – see just hirmutab paljusid…

Miks…?

 

Kas sind see ei hirmutanud kuni valgustumiseni…?

Ei…, ei hirmutanud… – see tõmme minus muutus nii võimsaks, ehk kumm oli sedavõrd pingul, et mind see enam ei hirmutanud… – oli üksnes janu naaseda enda tõelise juurde tagasi…

Igaüks teist saavutab sellist taset, kus naasemine muutub vältimatuks, kuna kumm on pinges viimase piirini… – siis see ei hirmuta enam ka teid…

 

Asi näib nii, et maailm, kogu tema ebatäiuslikkuse juures, on sedavõrd stabiilne ja harjumuspärane…, kuid see, mis on ootamas sind, naastes teadvuse ookeani, on sedavõrd tundmatu…

Tundmatus on alati hirmutanud…

Tundmatus on parim, mida üldse saab olla…

 

Kuidas…?

Tundmatus on võimaluste avarus, piirangute puudumine… – täielik vabadus…

Astuda tundmatusse…, tähendab vabanemine ahelatest, millised on hoidmas teid… – hirmudest…, tõmmetest…, võlgadest ja kohustustest…

Täielik vabadus kõigest…

 

Olgu pealegi… – siis inimesi ohustab isiksuse kaotus, millega nemad on samastanud end…

Meil on raske seda mõista, kuna meil on omad iseloomu omadused…, püüdlused…, ja mis peamine… meil on omad meendused endast…

Ja äkki… – seda midagi ei ole…

See oleks kui mälu kaotus…

Ma armastan kedagi… – kuid äkki… ma isegi ei tunne teda…

Sa hakkad kõiki tundma ja armastama kõiki…

Asi on teie Mina mõistmises… – seda ei ole olemas…

 

Ei ole olemas…?

Jah…

Mina on eraldumus…, see on määramas end ja kedagi teist… – sellega eristuda teisest…

Kuid ookeani iga tilk on teise tilga sarnane…, kuid… tilkasid ei ole olemas… – on olemas üksnes ookean – Teadvuse Ookean…

 

* Mida kujutab endast Teadvuse Ookean…, kas temast on midagi tasemelt kõrgemat…?

Raske anda määratlusi määramatule…

Määratlus ise on juba eraldumine…

Kui on olemas erinevaid…, siis igal ühel neist on omad omadused, mis erinevad teise omast…, üksnes siis saab määratleda…

Teadvuse Ookean on mingi end teadvustav, lõpmatu ja igavene substants, milline on kätkemas endas kõikvõimalikke teadvustamise potentsiaale…

Isegi sõna substants ei ole õige…, kõik mistahes määratlused jäävad siiski ligilähedasteks…

Sõna määratlus kätkeb endas mingit piiri…

Teadvuse Ookean on piiritu…

Igaüks teist on sama piiritu, kui Teadvuse Ookean…

 

Oled rääkinud sellise seisundi ahvatlusest, kus on soov tunnetada end Teadvuse Ookeanina

See on Lõpmatuse ahvatlus…

Kujutle, et sind on paigutatud kitsasse karpi… – su keha on viimseni kokku surutud… igalt poolt…, ei ole mingit vabat ruumi…

Kuid…, äkki see karp on haihtunud…, ja sa leiad end avatud ookeani rahulikes vetes… või… kosmoses, kus saad liikuda kuhu iganes…

Piiritu tunnetus ei ole millegiga võrreldav…, ega saa kirjeldada inimkeeli… ei kuidagi…

See on täielik ja absoluutne vabadus…

 

Sa pidevalt kasutad sõna Absoluutne…, kas sa ise oled saanud Absoluudiks…?

Minust on saanud teadvustav Absoluut

Mina ja Tema oleme ühesena…, Mina olengi Tema…

 

Ja Tema ongi Sina…?

Ei, mitte päris nii…

Mina olen Tema…, kuid Tema on hulga avaram, kui Mina…

 

Sa oled ju piiritu…

Jah…, kuid tema piiritusel on enam väge…

 

Ma ei mõista…, kas piiritusel on gradeering…

Pigem on piirituse sügavus… – sellest on räägitud…

 

Ja…, mul on meeles… – meie Absoluut on liikumas enese tundmise teed, läbi jagunemise…

Tema Absoluut on liikumas enese tundmise teed, läbi süüvimise endasse…

Tegelikult on olemas Absoluut ilmutatud ja Absoluut ilmutamata…

Järelikult sina oled ilmutatud Absoluut…?

Jah…, mina olen ilmutatud Absoluudi ilmutatud osa…

 

Sa siiski oled osa…, kuid kuidas jääb piiritusega…?

See on üksnes sõnade mäng…

Ma olen see, millest sai räägitud… – üheaegselt osa, kui ka tervik…

Just sellega olen erinemas Temast… – Tema on üksnes Tervik…

 

Meile on räägitud, et just selles seisneb eksperimendi eesmärk… – saada terviku jumalataoliseks osaks…, samas kogeda kõiki terviku omadusi, kuid olles siiski tema osana…

Sina oled läbinud seda teed, millega näitasid, et see on võimalik…?

Ei ole midagi võimatut…

Mina olen läbinud seda teed…, sama teed saavad läbida igaüks teist…, kuid igaüks omal viisil… – kuni väsitakse illusioonide mängust…

Kui täiuslikkuse janu muutub väljakannatamatuks… – üksnes siis naasete oma terviklikuse juurde tagasi…

 

Kui täiustumise janu puudub, siis ei tasu püüelda… – nagunii ei õnnestu…

Kui oled hakanud sellele mõtlema, siis janu on juba andnud märku endast…, ning… igapäevaga ta hakkab tuletama seda meelde, üha enam ja enam…

Kuni sa ei rahulda teda, ei saa maha rahuneda ka sina… – ei saa olla õnnelikuna, tundes ebatäiuslikkust…, samas teades, et sinu täiuslikkus on ootamas ees…

 

Mis on täiuslikkus…?

Kui sinus on olemas kõik…, ega ole enam midagi soovida…

Kõik soovid ilmnevad üksnes millegi puudumise tõttu…

Seetõttu te soovite midagi… ja saavutate selle…

Kuid saavutades ühte, te soovite midagi järgmist, mida seni veel ei ole…

Kui sinus on olemas kõik…, siis sul ei ole enam midagi soovida…

Küsisid ahvatluse kohta… – siis meenuta oma rõõmu saadu üle

Kas oled võimeline tundma rõõmu selle üle, et oled kõike kätte saanud…?

Kas oled võimeline kujutlema ekstaasi vastuvõtu täiuslikkuse pärast…?

 

Meile on räägitud Olu täiuslikkusest…

See on üks ja sama…, Olu on vastuvõtt…

 

Kas tahad ütelda… – et teadvuse ookeani seisundi saavutamine on kõige saamine ja vabaduse ekstaas…?

Jah…, nii see on…

 

Kuid ekstaas eeldab mingit kõrgemat taset…, millele järgneb langus…

Ei…, edaspidi jätkad vastuvõtu ekstaasilises olekus…, selles ei saa olla mingeid langusi, või midagi sellist, mis sulle ei meeldiks… – selles seisundis sinus on kõik täiuslik…

 

Tuleb välja, et tegelikult ei ole tarvis üldse midagi teha…

Kui minus on tärganud janu, siis kõik muu on üksnes – aja küsimus…?

Varem või hiljem see muutub kriitiliseks ja mind heidab tagasi oma terviklikusse…, kui pingul tõmmatud ja lahti lastud kumm…?

Jah…, see on loomulik ja vältimatu protsess… selline on teie, kui ka minu olemus…

Sellest pääsu ei ole, kuna ise oled juba selleks…

Kuid selline periood võib venida paljudeks eludeks…, või selle elu aastakümneteks…

On sinu otsustada… – kas teha…, või mitte…

Kas oled suuteline kannatama janu…, ega juua täiuslikkuse ookeanist…?

 

See meenutab muinasjuttu, kus inimene kustutab janu unustuse ookeani veega…

Jah…, see on kirjeldatud protsessi jäänuknähud…

Teadvuse ookeani võib nimetada ka Unustuse Ookeaniks…

Osaline unustus…, tinglikkuse piiride lahustumine…

Oled piinlemas janust…, kuid, suutmata vastu pidama, astud ookeani ja hakkad jooma täiuslikkuse vett… – ja unustad janu…

Olles vetes, muutud ise ookeaniks, mille veed lahustavad kõik piirid…, ehk muutud ookeani vahuks kaldal…

 

Jaa… see on kui poeetiline muinasjutt… – kus näkineid armastuse pärast muutus eimillekski…

Ei, see muinasjutt on sellest, kuidas näkineid tänu armastusele muutus kõigeks…

 

Sa oled veel ka poeet…

Olen sajandeid jälginud seda…

 

Kus on armastuse koht sinu poolt antud kontseptsioonis…?

Jeesus näitas armastuse teekonda…

Kuid meile räägitakse, et sina näitasid tarkuse teekonda…

Mida näitas armastus…?

Teadvuse ookean on ise armastus…  

Kõik, mis paneb sind liikuma, on üksnes armastus…

Isegi janu ise on armastus…, ehk isegi… selle taolisus…

Osake armastusest püüab alati pöörduda armastuse ookeani tagasi…, enda taolisusesse…

Minu vahe Jeesusega on selles, et tema oma voogudega, oma püüdlusega viis kaasa üksnes neid, kes janunesid koos temaga…

Ta andis tõuke januks igale ühele…

Ta ise oli voogude sängiks…, millistesse astudes, sai kaasa viidud Teadvuse Ookeani poole…

Tema võimaldas kõigil tunda tema janu…, näitas, kuidas saada januks ja selle armastuseks…

Mina astusin oma janu teed… üksi…

 

Sinul olid õpilased… – mis nendest sai…, kas tõusid üles…?

Üpris vähesed… kuid needki mitte korraga…

 

* Mis sai takistuseks Budha õpilaste teekonnal, et nemad ei jõudnud Teadvuse Ookeanini…?

Millistest takistustes tuleks hoiduda, kui oled astunud valgustumise teele…?

Takistusi on õpilastele palju…

Kõige suurem neist… – hirm eraldumuse ees…, hirm kaotada kõik

Takistused on juhul, kui oled eraldunud…

Oled sina ja on olemas eesmärk, milleni pead jõudma…, kuid liikumise teel on alati takistusi…

Ehk…, on mingid piirid, mida tuleb ületada…

Kui piire ei ole… – siis ei ole ka midagi ületada…

Piire ei ole olemas…

 

Tuleb välja, et mida enam inimene eraldub oma tervikust, seda suurem on temas naasemise janu…, kuid seejuures ka hirm on tugevam… – koos jätkuva eemaldumisega on kasvamas ka hirm…

Seega… kujuneb mingi suletud ring…

Naasemine läbi hirmu ei ole võimalik, kuna eraldumine ise sünnitab hirmu…

Kuidas oleks seda ületada…?

Uskuda…, üksnes uskuda sellesse, et ei ole olemas mingit eraldumist…

Kõik eraldumised on vaid tinglikud…, ja kõik on üksnes illusioonide mäng…

 

Kuid see on siiski kõige raskem…, mida teha…?

Üksnes vaatle asju…

Leia igas asjas…, igas ilmingus…, igas sündmuses ja igas inimeses tema enda olemust

Otsi seda, mis on sidumas sind selle kõigega…

See ei ole mõtestamine…

Kuigi paljud teie seast on astumas just mõtestamise teed…

Sul tarvis tunnetada ühesuse energiat…, taolisuse energiat…

Leia igas ühes oma osa…, oma olemust…, sulandu kogu selle taolisusega…

Varem või hiljem piirid kaovad…, ja sa teadvustad enda ühesust kogu Ilmaga…

 

* Kas igal ühel on oma täielikult isiklik illusioon…, või… on olemas ühised elemendid kogu inimkonna jaoks…?

Küsimus ei ole üksnes huvist… – ühiskonna illusioon kutsub minus esile suurt ärritust, kuna primitiivsus, mõneti isegi rumalus, on rabavalt dissonantne Emake Looduse kaunidusega ja tarkusega…

Seega…, kui ühiskond, mida olen jälgimas, on vahetult minu isiklik illusioon, järelikult… ta peaks olema vastavuses minuga ja minu vastuvõtule… – siis ta ei peaks kutsuma minus ärritust…?

Kuid sellegipoolest… – see on minus…

Ei ole midagi isiklikku, või kellegi oma…

Eraldades, sa ei saavuta kunagi terviklikkust…

Kõikjal oled sina ja sinu peegeldused…

Seda võiks võrrelda peegliga ja sinu peegeldusega…

Sa teed endale nägusid…, mõnedki neist ei meeldi sulle… – seda vaid seni, kuni mõistad, et need kõik on siiski sinu enda grimassid…

Seda seni, kui jõuad terviku mõistmiseni…

Asi siiski oleneb sellest, kuna lõpetad nägude tegemisega… – kuna suudad näha end tõelist…

 

* Kui Budha saavutas valgustumist, miks ta ei tõusnud kõrgematesse mõõtmetesse, vaid on jätkuvalt kolmemõõtmelisuses…?

Valgustunule ei ole vahet, kus olla… tema jaoks on kõik hea…, mistahes tihkuses…

Kolmemõõtmeline ilm annab võimaluse jälgida ilma olemust endakohase vaatenurga alt…

Seetõttu valgustunule ei ole vajadust kiirustada…, temal ei ole eesmärke…

Kõik on üksnes Olu täiuslikkus…, isegi kolmemõõtmeline ilm…

Sa ise muutud vaatlejaks…, siis on ükskõik, kuidas vaadelda…, sa oled võimeline vaatlema üksnes ühte tervikut…

Kas on vahet, mis nurga alt vaadelda lõpmatust…?

Kusjuures… lõpmatusel ei ole vaatenurki…, ta on olemas kõiges ja alati… – ka kolmemõõtmelises ilmas…

Ka vaatenurgad on üksnes tinglikkused, millised ei puuduta valgustunut, kuna ta ise on lõpmatu ja ääretu…

Kus ja kuidas sa ei vaatleks lõpmatust, sa vaatled siiski ühte – Lõpmatust…

See ei ole tautoloogia…, peale Lõpmatuse ei ole midagi… – seega… ei ole vahet, milviisil vaadelda end…

Tasemeteks jagamine on käimas üksnes teie peas…

Olemuses seda ei ole olemas…

 

Ei ole olemas…?

Meile on räägitud niivõrd palju neljandast mõõtmest ja muudest mõõtmetest…

Mõõtmed on üksnes su enda sammud teekonnal lõpmatusse…

Kuipalju neid tuleb… – seda ei saa keegi ette ütelda…

On neid üks…, või tuhat… – seega… tuleb veelgi mingeid mõõtmeid…, või tuhandeid mõõtmeid…

 

Kuidas vaadelda asjade olemust…?

Tungida neisse teadvusega…, tungida piiridest läbi…, sukelduda neisse samal moel, kui enda sügavustesse…

 

* Kes olid tema vaimsed juhendajad peenel plaanil…, kes selgitasid temale, kuidas jõuda Teadvuse Ookeanini…?

See on taas eraldumine…

Peale Minu ei ole midagi…, või peale Sinu…

Juhendajaks endale olin Mina ise… – see tuletab meelde dejavu

See on kui hakkaks meenutama seda, mida varem ei ole teadnud…, mis oleks kui enda meendused… – enda terviku meenduses…

 

Tänan sind õppetunni eest…

Ma tänan sind sinu janu pärast… – ma olen sinus ja sina oled minus…

 

SElena

Read Full Post »

 Karma Nõukogu…, olete valmis mulle vastama…?

Oo, vaimsus…, oleme kuuldel…

 

Mul on rida küsimusi, millistele tahaks saada selgitusi…

 

Tahaks teada oma Kõrgemast Minast ja tema tasemest, minu päritolust…

Sinu päritolu on Andromeda galaktika…, kõrgelt arenenud tsivilisatsioon…, sinu Kõrgem Mina on seitsmendal tasemel…

 

Millised ülesanded on minul selles kehastuses…, kuidas need edenevad…, kas ma jõuan need kõik teostada…, olen siiski 64 aastane…

Sinu ülesandeks on kanda maisesse sfääri valgust, mis on pärit sinu tsivilisatsioonist…

Andromeeda tsivilisatsioon oma kõrgel vaimsel arengul on rikas avastuste poolest…

Sul on tarvis meenutada neid inimloogika kohaselt…, realiseerida need maisesse ellu…

See on puudutamas eluea pikkust… – seetõttu sa ei peaks muretsema oma vanuse pärast…

Kui sulle meenuvad mõned praktikad, siis sa esmalt rakenda neid enda peal…, sellega saad pikendada selle kehastuse iga…

Oled suht hilja ärganud…, kuid sellel sinu jaoks ei ole erilist tähendust…, sulle on oluline hüppe tähtsus…

Andromeda tsivilisatsiooni arsenalis on hulgim tervendavaid praktikaid, milliseid saaksid kinkida inimkonnale… – enamuselt need on seatud energeetilisele hingamisele…

Andromeda tsivilisatsioonil on kõrgelt arenenud tehnoloogiad…, millised teie mõistmise kohaselt, ei olegi tehnoloogiad, kuna neis ei osale tehnika…

Need on reaalsuse kujundamine… – materialiseerimise praktikad…, levitatsioon…, – ja palju muud, mille väljendamiseks teil ei ole sõnu…

Sinul on tarvis alustada millestki…

Oleks hea igapäevaselt laskuda meditatsiooni ja paluda oma tsivilisatsioonil aidata sind taastada sinu tähelist mälu

Esmalt need ehk võivad kerkida energeetiliste kujunditena, mida tuleks üksnes vastu võtta

Seejärel tarvis hakata neid kujundeid dešifreerima, ehk tõlgendama inimkeelde…

See on raske ülesanne… – kuid, kui hakkad praktiseerima igapäevaselt, saad sellega hakkama…

Ideaalis sul oleks tarvis kirjutada raamat avastustest…, raamat oma tsivilisatsioonist…

 

Miks pidevalt näen arvu 13…?

See on sinu tsivilisatsiooni taseme number, millele olete tõusmas…

See on tase, kuhu naased, kui oled lõpetanud maised kehastused… – see on sinu püüdluse tase… – reaalsuse tihkuse 13 tase…

 

Kes on minu juhendajad…, minu peamine õpetaja… – kelle poole oleks parem pöörduda…?

Miks keegi ei astu minuga kontakti…?

Sa pead ise avama endas oma tähelise mälu

Õpetajad on parimal juhul 7 tihkuse tasemel…, kuid sinu tsivilisatsioon on 13 tihkuse tasemel…

Tegelikult sina võiksid õpetada neid õpetajaid…

Kuid, kuna maine illusioon on sedavõrd püsiv, siis sellesse on võimalik ära eksida…

Seetõttu energeetilise abi järel oleks parem pöörduda peainglite poole…, kelleks oleks sobivam peaingel Uriel, kes võimaldaks sulle energeetilist toetust mälu taastamises…

Peale selle… võid pöörduda Õpetava Süsteemi poole, kus sinu jaoks oleks sobivam Sant Germain…, kuna ta on liikumas reaalsuste vahel, siis tema saaks aidata sul luua side oma tsivilisatsiooniga…

Ka mõnede teiste poole, kes isegi aitaks ehk avada sinu tervendavaid võimed…

Kuigi… kõik on valmis aitama, kuid parem oleks pöörduda oma Kõrgema Aspekti poole, mis asub seitsmendal tasemel, kes kindlustaks otsest sidet sinu tsivilisatsiooniga…

 

Kas Ayahuasca tseremoonia kogemus aitab mind füüsilises tervenemises ja teadvuse avamises…, või see mõjutab mind destruktiivselt…?

Esimesel riitusel minuni jõudis teadmine, et mind formatitakse ümber…

Kolmel viimasel toimus minu puhastamine ja tervendamine…

Kogemine on raske… – kui see on minu jaoks positiivne, siis olen valmis jätkama seda…

Millised olemused on tegemas tööd minuga…?

Kuula üksnes ennast… – seal on kõige õigem informatsioon…

Sellist kogemist me sinule ei soovitaks…

Teadvuse avamiseks on olemas muid kogemisi ja praktikaid…, kuigi mõned neist, teie arusaama kohaselt, ei ole kõige helgemad…

Me ei jaga teadvuse avamise praktikaid konstruktiivseteks ja destruktiivseteks…, kui siis… – kiirteks ja aeglasteks…, evolutsioonilisteks ja revolutsioonilisteks…, jäikadeks ja säästvateks…

 

Seda võiks samastada vette laskumisega…

Sukelduja ja akvalangist võivad laskuda kiiresti…, kuid neil võib tekkida probleeme tervisega… – keha ei pea vastu…

Võivad laskuda ka aegamööda, kontrollides täielikult oma seisu…

 

Ayahuasca meetod on just see kiire laskumine, mille tulemusel võib tulla kahjulikke tagajärgi…

See on ekstremaalne meetod, mida ei soovitaks kellegile…, see on šoki teraapia kohane…

See on šamaanluse praktika laia spektri koostisosa…

Olemused, kes töötavad neil meetoditel, on suht madala tasemega…, nemad ei tõuse neljandast tasemest kõrgemale…, selliseid võiks, teie arusaama kohaselt, pidada destruktiivseteks olemusteks…

Väga palju oleneb inimestest, kes on aitamas läbida sellist kogemist…

 

Paljud inimesed, kes praktiseerivad šamaanlikke praktikaid, kodeeruvad erinevate riituste tulemusel…, nendega on liitumas erinevad olemused, kellel tarvis toituda inimenergiatest…

Sellised olevused teevad inimesega midagi lepingu taolist…

Kui inimene palub abi keha tervendamises, teadvuse muundumises, püsiva ilmapildi nägemise nihutamiseks ja teadvuse välja viimiseks harjumuspärasest seisundist… – siis olemused on heameelega aitamas seda teostada…, kuid vastutasuks hakkavad võtma temalt energiat…

See on aus leping…, seda ei tasu unustada…

 

Peamiseks reegliks on… – peale energia vahetuse praktikat ja teadvuse avamist, ei tohi jääda halba enesetunnet...

Keha ise näitab seda…

See ei tähenda, et kehal ei tohi olla valusid…

Mõneti mõned valud aitavad maha võtta energeetilisi blokke…

Samas kehad ise näitavad blokke just valudega…

Kuid sellised valud peavad olema helged… – neid valusid saate ise kontrollida…, need ei tekita raskustunnet praktika või tseremoonia aegu…

 

Kõik Kõrgema tasemega Olemused, kes on helgete olevustena, annavad oma tervendavat energiat tasuta… – nemad on teadlikud Andmise Seadustest…

Andmise Seadus kõlab… – mida enam annad…, seda enam saad

Helged olevused on otseselt seotud Kõige Lättega…, seetõttu on suutelised andma energiat edasi vajalikul hulgal…

Nende ülesandeks on andmine, et vabastada end energia ülejääkidest…, tehes sellega ruumi uuele jumalikule energiale…

Seega… Kõrgemate Helgete olemuste energia andmine on nende loomulik omadus…, ehk isegi… vajadus…

Sellisel juhul ei sõlmita mingit vahetuse lepingut…

 

Madalama taseme Olemused, kes on lahus Lättest, vajavad pidevalt energia taastamist… – nemad otsivad seda teistelt…

Mõnedele olemustele inimenergia on vägagi ahvatlev… – teatud määral isegi kui narkootikum…, või meelehea… – olenemata sellest, milline ta on…, kas kannatuste, või rõõmu energiana… – kõik oleneb nende maitse eelistustest…

 

Seega… kui hakkate praktiseerima erinevaid šamaanlikke praktikaid, siis soovitaks kindlustada end läbi kõrgemate aspektide…, usaldada neile kõik omad lepingud ja praktikate läbimised..

Me mõistame teie uudishimu kõige uue suhtes…, seetõttu sellised praktikad said teie ilmas kättesaadavaks…

Kuid me siiski soovitaks hoiduda sellistest praktikatest…

 

Kõrgemad praktikad on teile samuti kättesaadavad… – need on idamaised õpetused…, sügavuste seiramine, laskudes enda sügavustesse… – need praktikad on sügavate sidekanalite avamiseks enda Kõrgemate Aspektidega ja Kogu Olevaga…

Sellised praktikad on ohutud…, kuigi nende omandamiseks kulub enam aega…

Need on aeglase laskumise praktikad…, need kindlustavad pikaajalist efekti…, ehk… muutuvad isegi teie elu vastuvõtu viisiks…

 

Tahaks teada minu tütre vaimsest teekonnast…, tema pereloomise tõenäosusest…?

Kas meie teed on ristunud teistes eludes…?

Iga naise ülesandeks kehastumistes on – naiselikkuse avamine endas ja naiseliku energia saatmine ilma…

Kuid su tütrel on probleeme selle aspekti avamisega… – ta surub selle endas alla…

Eelmiste kehastuste aegu mehena ta surus oma meheliku energiaga naisi alla…

Nüüd see kandub iseeneselikult temale endale üle…

Ta jätkuvalt surub naiselikust alla…, nüüd endas… – kui kunagi surus alla reaalseid naisi…

Seetõttu temal ei õnnestu pere loomine…

Tema ülesandeks on – lasta vabaks oma naiselikkus…, mitte piirata oma naiselikke ilminguid…

Lubagu endale nõrkust…, just selles mõttes, et… tarvis anduda elu voogudele…, usalduda elu voogudele…

See ei ole laskumine elu seiklustesse…, vaid tõemeeli usalduda elu voogudele…, see puhastaks teda mehelikest piirangutest…

Temale soovituseks on – pöörduda igapäevaselt Ilma Naiseliku Aspekti poole… – Ilma Ema poole…

Tema ülesandeks on – lõpetada vastuseis…, õppida olema alandlik, mis ei tähenda olla alandatuna…

See on energia vastuvõtu viis…, ehk täielik usaldamine Ilma vastu…, oma õpetajate vastu…

Peamine mõte temale oleks – lõõgastu…

Lõõgastuda ja võtta elu sellisena, kui ta on

Mitte otsida põhjusi.., mitte hoida solvumisi endas, ega kahetseda kunagi milleski…

Üksnes võtta vastu kogu elu täiuslikkust, kõigis tema ilmingutes…, ega seista millegile vastu…

Mehelik teekond on – vastuseisu teekond…

Naiselik teekond on – vastuvõtu teekond…

See võib avada temas teekonna naiselikkuse suunas, mille kaudu mehed jõuavad iga naise ellu…

Kui ta avab selle teekonna, siis mööda seda teed tuleb ka tema saatus…

Ilmselt teie teed on ristunud eelmiste elude aegu, mis on viinudki teid selles elus kokku…

 

Mulle lähedane mees… – kes ta on…, milline on tema osa minu suhtes…. milline on minu osa tema suhtes…?

Kas ka meie oleme kohtunud…?

Kõik lähedased inimesed ei tule teie kehastusse juhuslikult…

Läheduse tase räägib teie sidest ja kehastuse hulkadest…

Lähedasteks on üksnes need, kes on paljukordselt põimunud eelmiste elude aegu…

Küsimus, kes ta on, jääb arusaamatuks… – kuid… ta on iidne vaimsus…, ta on tulnud sulle õpetama paljutki…, esmalt kannatust ja vastuvõttu…

Teie ühine ülesanne selles elus… – tasakaalustada teine teises mees- ja naisenergiad… – optimaalse tasakaalu saavutamine…

Sinu enda energiast peab saama tema energia…, tema oma – sinu omaks…

See peab olema aeglane energiate ülevoolamine, kui in–yan märkidel, mis on küll tervik, kuid ühe poole omadus kajastub teises…

Sinu naisenergia peab jätkuma tema omas ja täiendama tema oma…, ja vastupidi…

Need ei saa olla erinevad energiad…, see on ühe energia voog, mis läbib ja polariseerib teid mõlemat…

Sul on tarvis anda temale naiselikkust…, ja temal sulle – mehelikkust… – kuid mitte selliselt, kui on tunnustatud teie ilmas…

Sinul on tarvis teda lõõgastada…, tema peab struktureerima sind…

Need on üksnes energeetilised protsessid…, te olete omandamas neid paljusid elusid järjest…

Kõrvaldage blokid ja takistused…, siis saate tunnetada energia sujuvat voolamist…

Ehk… – see on vastuvõtt…

Kui võtad seda täienisti, tema kõigis ilmingutes…, järelikult… sa ei püstita blokke energiate vastuvõtus… – tema energiad täiendavad sinu energiaid…

Sama ka vastupidi…

Nii energia saab voolata sujuvalt…, saate tasakaalustada omavahel teine teist…

Tasakaalustumise protsessi aegu avanevad teile suuremad sügavused…

See on kui köieltantsija õppimine, kelle järgmiseks ülesandeks, kui on õppinud selgeks köieltantsu… – on liuglemine mööda köit…

 

Kes on minu vanemad…, kas olen kohtunud nendega teistes kehastustes…, kus on nemad praegu…?

Muidugi olete kohtunud eelmiste kehastuste aegu…

Mul on mõistetamatu küsimus, kes nemad on…?

Nemad on vaimsused, kes tulid kogema teatuid kogemusi…

On väär küsida, kus nemad on…?

Iga olemus on paljumõõtmeline ja asub erinevatel kogemiste tasemetel… – osa oma tsivilisatsioonina…, osa rändamas mööda tasemeid…, on kehastunud erinevatesse vormidesse…

 

Tänan informatsiooni ja õppetunni eest…

Me täname sind, et püüad aidata inimesi…

Ole jätkuvalt Looja Valguses…

 

SElena

Read Full Post »

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Oleme taas sellises energias, mida mu partner nimetab Pere ringi energiaks

Ehk ütleks selle kohta… – see on Pere

Seda sõnumit kuuleb esmalt Pere…, ülejäänud kuulevad hiljem…

Kui pöördun Pere poole, siis sellel sõnumil on muu tähendus…

Te olete kindlasti kuulnud, et eesriide taguste jaoks olete kogu inimkonnana kui üks Pere…

Ma tean, kes on siin…, ja tean neid, kes on vaid aeg-ajalt külastamas seda…, taas ja taas…

Ma tean neid, kellele on tuttav minu hääl…, mitte mu partneri oma…

Juba üle 20 aasta olete tunnetanud siin olevat energiat…, ja olete tunnetanud selle muutusi…

Seda võiks nimetada hetkeseisu energiaks…

Meil ei ole võimalik haarata korraga kõiki teemasid…, seekord püüame läbi võtta seda, millest on mõtlemas Pere siin ruumis…

 

Kuid veel enne, kui asuda asja juurde, peame looma sellise olukorra…, kusjuures sellise, millisest, ilmselt, eriti te ei tahaks kuulda…

Paljud teie seast on mures väga paljude möödunud asjade pärast…

 

Tahaks võtta teid kaasa aastasse 1938…

See mahub ühe inimese elu sisse… – see on lühem ühe inimese elust…

See oleneb teie vanusest…, ehk mõned teie vanemad on isegi elanud neil aastatael… – ehk te ise…

Kui saaksite teha sellest ajast hetkepildi…, siis näeksite sellel järgmist…

Igal riigil Euroopas, Aasias, oli oma kuningas…, oma diktaator…, omad teekonnad…

Igaüks neist püüdis hoida oma kohta, võideldes teistega…, valida, kellega liituda tuleviku nimel, mis oli ootamas neid…

Aeg oli sõja eelõhtu…

See oli võitlus parima positsiooni pärast…

Millist liitu sõlmida, et anastada kedagi, kelle ressursid saaks haarata oma kätte…

Neil aegadel olid vaid demokraatia alged, kus keegi ei saanud väita midagi kindlat…, milline riik mida kavatseb ette võtta…

Inimesed olid hirmul…, isegi enam, kui hirmul…

Kui oleks kasvõi veidi aimu sellest, mis neid võiks oodata, see oleks tõemeeli kohutav…

Selline oli siis inimolemus…

See oli inimolemuse peegeldus 100 aastat enne, 100 aastat enne ja veel 100 aastat enne…

Sõda iseenesest ei lahenda midagi…, kuid inimkond jätkas seda arendamast…

 

See hullumeelsus ei lahendanud midagi…, kuid inimkond hoidis sellest järjekindlalt kinni…

Sedavõrd ebafunktsionaalne oli inimloomus siis…

Vanas energias see ei muutunud kunagi paremaks…, ei liikunud milleski edasi…, ei evolutsioneerunud üldse…

 

See ei olnud kuigi ammu… – kõigest ühe inimelu kaugusel…

Selline oli siis planeedi energia, mis oli valmis lahti päästma kõige hullema sõja, mis on kunagi planeedil olnud… – täienisti vastuvõtmatut, mis ei saaks kuidagi mahtuda mõistusesse…

Miljoneid inimesi oleks oodanud õudne surm… – seda üksnes käputäie inimeste meele kohaselt…

 

Kuid nüüd, mu kallid, inimolemus on lahkunud vanadelt positsioonidelt kiiremini, kui võiks kesta üks inimelu…

Õigusvastased kuriteod kestavad planeedil jätkuvalt…, kuid need on nüüd taskuvaraste tasemel…, ja neil ei ole erilist tähtsust…

Kui inimkonnal oleks tänavu valiku võimalus…, mis nüüdseks ei olegi kuigi keeruline…, siis ainuke, mida ta valiks… – oleks Rahu… nüüd enam, kui kunagi varem…

Te saate seda kontrollida…

Probleemid, mis paistavad silma, on vanade energiate jäänused, mis tükivad esile tulema mõnede liidrite ja mõnede organisatsioonide tagahoovides…

Te olete nende pärast vägagi mures…

Nii see peakski olema…

Kallid…, pöörduge korraks aastatesse 1937, või 1938… – siis te näete seda, millest olete ammu eemaldunud…

Tahaks, et te näeks seda kogu ulatuses…

 

Oleme rääkinud, et inimene ei ela nii kaua, et mäletada seda kõike…

Kui teie elu oleks kasvõi kaks korda pikem tänavusest… – siis te oleksite sealt pärit…, ehk … mäletaks kõike… – kui teil oleks õnnestunud ellu jääda…

Siis mu sõnad ei langeks tühjusesse…, ehk noortele, kes üldse ei ole sellest teadlikud…, neil ei ole isegi ettekujutust sellest, kuidas oleks olla seal…, tunda hirmu oma pere pärast…, muu pärast, mida oleks tulnud läbi elada…

 

Planeedi tänavune energia on oluliselt erinemas kunagisest energiast…

Elanike arv on teil tänavu hulga suurem…

Tavaloogika mudel ütleks, et mida suurem elanike arv, seda halvem on…

Seega…, tuleks peatada üha uute miljardite lisandumist…

 

Vaadake asju teisiti…

Kas tänavu on sellega probleeme…?

Muidugi on…, kuid… kas on need suured…?

On…, kuid need on sootuks teised, kui kunagi…

Siin ei ole midagi ühist kunagi olnuga…

 

Kujunevad potentsiaalid

Ehk räägiks praegusest energiast…

Ehk vaataks esmalt üht avaldust…, seejärel teeme arutluse…

Avaldus ütleb, et ennustused ei ole võimalikud

Sellist avaldust võite kuulda paljudes kohtades…, igast küljest…

Kuid praegu kõige parem neist on… – inimkond ise on juhtimas planeedil toimuvat…

Omal vabal valikul…

Ei ükski olevus kusagilt ei saa ütelda ette, mis hakkab teil homme toimuma, või ülehomme… – ei mingi täpsusega…

Ainus, mis teil on olemas…, on üksnes potentsiaalid…

Meile on näha üksnes potentsiaalid…

Me oleme Loomise Lätte energia siinpool eesriiet… – oleme osa teist…

Siit on näha tervikuna…, meile on näha seda, mida ei näe teie…

Siit on näha kujunevad potentsiaalid, millised võivad esile tulla teil…

Seda tänu asjadele, millised on juba käimas teil käesoleval hetkel…

Need on asjad, millistest teil ei räägita kunagi…, neist ei ole veel teada…

See kõik on juba kinnistunud…, ja selle tõenäosus üle vaadatud…

 

Rooma paavsti minekust oli teil räägitud aasta võrra varem…, kuid see ei olnud ennustus…

See oli üksnes kanaldus Dallases…

Me rääkisime potentsiaalidest, kuna nägime nende seisu…

See oli Rooma paavsti mõtiskluste järeldus, mida ta tegi ja milleks valmistus…

See oli tema seesmine õudus, mis haaras tema mõtteid…

See oli inimene, kes soovis saada paavstiks…, kuid kunagi ei arvanud, et jõuab selleni…

Kui ta ilmus lavale, olukorda… siis nägi, et ta ei ole valmis selleks, mis avanes tema silmadele…

Püha Tool on selleks, et tegeleda planeedi Vaimsusega…, aga mitte võlgade tasumisega tehtud kuritegude eest laste suhtes…

See koormas tema südant ja haavas ta hinge…, see ei läinud kokku tema paavstiks olemise kujutlusega… – ta lahkus ametist…

 

Olete suure reformeerimise lävel…

Seega…, see oli vaba kaart…

Tahaks rohkem rääkida sellest, mida tähendab Vaba Kaart

Üldjuhul selleks võivad olla üksikud inimesed…, võivad olla sündmused…, selleks võib olla ka vastuvõtu muutus…

Selleks võib olla inimloomus, mis on reformeerimise lävel…, muutuste lävel…

 

Meister-astroloog andis teile pildi sellest, mida saaks tuua teile aasta 2018…

Tema tegi seda, tuginedes teadmistele, mida sai lugeda 2018 aasta planeetide asetuste energiatest…

Astroloogia on teadus, mis on paljude jaoks seni veel avamata…

Paljud vaatavad seda arusaamatu pilguga…

Isegi esoteerikud ei mõista seda teadust…, kuigi see on rajatud füüsilisele alusele…

Me oleme sellest rääkinud…, katkenditena, üldistatult ja lühidalt…

 

Olete teadlikud, et planeetide tõmmet päikesele annab gravitatsioon…, tema on loomas Päikese mõju mustrit ja planeetide koostööd… – annab tõmbe-tõuke jõudu…

Päike on koostöös kõikide tema ümber olevate planeetide energiatega…

See on füüsika…, see on gravitatsioon…, see on Kepleri seadused…

Päikese mustrid on lausa kätketud heliosfääri, mis kanduvad läbi magnetvälja välisesse ilma…

Magnetväli on katmas kõiki planeete…

Teie planeedi magnetväli on põimumas Päikesse magnetväljaga…

Kui üks magnetväli põimub teise magnetväljaga, siis see on indutseeritud vastastikune induktsioon… – mille vahendusel toimub informatsioonide edastamine…

Kusjuures… edastamine toimub puhtalt…

Seega… – teie enda magnetväli on kätkemas lausa kõikide planeetide mustreid…, seda vastavuses nende tõmbe-tõuke liikumisele ümber Päikese…

 

Krayoni esimeses raamatus oli juttu magnetvälja mõjust teile…

Olen magnetismi meister…, olen siin, et nihutada magnetism paika…, et kindlustada inimloomust millegi sellisega, mida ei ole veel nähtud…

Füüsika…, Magnetism ja Teadvus – on üheses seonduses…, ja just seetõttu astroloogia on töötamas mitte esoteeria kohaselt

Meister-astroloog rääkis sama, mida käesolev sõnum annab teile…

Rääkis sellest, et teil seisavad ees veel muutused…, reformeerumised… – hulga enamat, kui on seni teile kättesaadav…

 

Metafüüsiline pilk Vabadele Kaartidele

Ehk naaseks taas tagasi…

Aasta tagasi rääkisin sellest, et teile on kätte jõudnud Vaba Kaart

Äsja toimusid USA presidendi valimised, mis oli šokeeriv sündmus…, sellist tulemust ei oodatud…

 

Nüüd on mul palve kõikidele lugejatele ja kuulajatele…

See arutlus võib esile kutsuda tundeid, mis seotud poliitiliste häälestustega,

Seega… palun heita need kõrvale… – seda mõneks hetkeks…

Oleks hea, kui mõtleksite metaforiliselt…, mitte poliitiliselt…

Oleks hea, kui mõtleksite kogu planeedi üle…, mitte endast, ega mitte oma riigist…

Oleks hea, kui kujutleksite end külalisteks kusagilt kosmose avarustest…, kes on uurimas siin toimuvat…, kellel ei oleks mingit huvi, ega eelistust ei ühe, ega teise teekonna vastu…

Ma mõistan, et see on teie jaoks liiast suur ülesanne… (Krayon muigab)

 

Aasta tagasi rääkisin, et valimised annavad teile Vaba Kaardi

Nüüd on Vaba Kaardi aasta möödas… – kuidas on… kas nüüd usute mind…?

Vaba Kaart ei ole alati uute asjade sisse toomiseks, või asjade äkilisteks muutusteks…

Mõneti need tulevad selleks, et panna midagi liikuma…, et äratada mõned asjad…

Aasta tagasi selgitasime…, milleks seda oli vaja…

 

Kallid, kui oleks võitnud keegi teine…, siis ei juhtuks midagi… – otseselt teie jaoks…

Kõik süsteemid ja asjad, mis olid süsteemselt vääradena, jätkaksid endiselt…

Mõningad asjad on süsteemselt üle koormatud korruptsiooniga, rikastumise januga ja selliste asjadega, millised ei tööta…, see oleks võinud viia seesmise plahvatuseni

Ebafunktsionaalseid asju teil ei saa kauem olla, lootes aastast aastasse, et olete suutelised neid kuidagi korda seadma…

Varem või hiljem… – see plahvataks siiski…

 

Vaba Kaart tuleb selleks, et lammutada taolised süsteemsed asjad…

 

Ta juba astus jõusse…

Te ehk nähes seda, võtaks kui kõige halvemat…, või ehk… kõige paremat

Kuid ma soovitaks teil mitte arutleda selliselt…

Tahaks, et te mõtleks, mis selle tulemusel hakkab toimuma…?

Pikk toigas on pistetud keset kõike…, ja muudkui keeratakse ja segatakse…, muudkui segatakse ja sogatakse…

Mõnedele see on täienisti vastuvõtmatu…

Mõnedele see on eriti mõnus… (Krayon naerab)

Kuid, mu kallid…, seda toigast te ei saa mingil määral eirata…

Enesest mõistetav… te ei ole veel kunagi kohtunud millegi taolisega…, ei ole kohanud seda oma sünnist saati…

See tõmbab välja ja heidab minema kõik süsteemsed osad, mis on sügavalt juurdunud teie valitsustesse, fondide turul…, ja… määramisel ammeteisse…, selles, kuidas kõikides asjades käib lobitöö…

Seda on peetud austuse vääriliseks ja kallina südameile…, äriliselt kasulikuna teie riigile…

Kallid…, ma ütleks teile… 200 aastaga nii mõndagi vananeb… – ta on teinud oma töö…

See oli olemasolevatest potentsiaalidest…

 

Vabanemise faasid

Aasta tagasi rääkisin, et Vaba Kaart peab läbima mitmeid vabanemise faase

Olete näinud esimest faasi…

Kuid on tulemas teisigi asju…

Ärgu hirmutagu teid see, et need on erinemas seni nähtust…

Vaba Kaart ongi selline…, ta ei lange üldse kokku mitte ühegi oodatuga…

Selline on Vaba Kaardi määratlus…

Võib tulla üks või teine võimalus, mis on lähtumas potentsiaalidest…

Kusjuures… – see sõnum ei ole hirmutav…, vaid… on üksnes sõnum potentsiaalidest…

 

Üksnes vabanemise faaside aegu paljud välja kujunenud asjad teevad läbi muunduse…

Kui väljakujunenud süsteem on viidud rivist välja, siis temas tekib lühis…, ta hakkab lagunema iseenesest…

Ainsaks tema hävinemise ära hoidmiseks on… – muuta tema töö olemust…, tema süsteemseid mõisteid, mille teljeks on süsteem…, tema peamist atribuuti, mille ümber on üles ehitatud kogu süsteem…

See on juba käimas…

 

Mõelge sellele, kui puuvõre kujundamisele aias…

Kui oksad langevad alla, see on teie südamele raske… (Krayon naerab)

See jutt on neile, kes ei tea aiandusest suurt midagi, elu tsüklilisusest…, või süsteemidest üldse…

Tulemuseks peaks olema – kaunis puu, täis õisi, tihedas lehestikus…

On raske näha, kui hulk oksi kaob puu otsast…

See on siiski võra kujundamiseks vajalik…

Puu selle juures ei kao…, kaob vaid osa tema süsteemist…

Ta kasvatab uued oksad ja kauni lehestiku…

Puu pügamise eesmärgiks on tema noorendamine… et ta ei variseks kokku liiast suure võrestiku pärast…, ega hukkuks…

Peale pügamise puu taastab iseend…, muutub veel kõrgemaks ja kaunimaks, kui oli seni…

 

Praegu on käimas pügamine…, seda te väga vajate…

Kallid…, Vaba Kaart on selleks, et teil ei tuleks minna läbi tööstuslikest plahvatuste raskustest…, ega tuleks ületada töövõimetu valitsuse raskusi, milline ei ole võimeline saavutama mingeid tulemusi…

Ma tean, et nii see näeb välja… – kuid… see teeb läbi muutusi…

Pügamine on alanud…

Oleks hea, kui mõtleksite sellele…

Oma metafüüsilistes hinnangutes tasuks olla sõbralikum kõige suhtes, mis hakkab toimuma üle planeedi…

Kuid samas… pidage meeles… – kõigele on tarvis aega

 

Ei ole tarvis hoida kinni vananenud süsteemidest

Toimuvas on midagi veel…

Peale Rooma paavsti küsimuse on tulemas midagi veel…

Teie enda vabal valikul on tulemas midagi veel…, just see, mis toimub alati peale Nihet…

Kallid…, tarvis kiirendada nende asjade kadumist, mis ei ole vastuvõetavad…, andmata neile võimalust võimenduda… – pigem kiirendada nende vähenemist, või muutust…, enam reageerida nende muutustele…

Selliselt vabaneb nende haardest kogu planeet…

 

Kuigi paljud teie seast on veel ootamas selle säilimist…

Ometi sellele on pühendatud viimased sõnumid teile…

Miks te vaatate tulevikku, lähtudes minevikust…?

Miks tahate jätkata tulevikus oma minevikuga…?

 

Üksnes seetõttu, et kõik, mis oli teile teada, tulenes madalamatest energiatest…

Kõik, mida oli teil teada, oli teie madalam teadvus…

See oli kõik, mis oli teil teada… – ilm, täis pimedust, milles asjad toimusid tänu sellele, et selline oli inimloomus…

See oli ka kõik, mida oli teil teada…

Just seetõttu te kannate tulevikku üle kõike olnut…

Teil tarvis seda teadvustada…

 

Kas ütlete, vaadates tulevikku… – tahaks kas sama…, või midagi paremat… tulevik peab tulema meelepärane…, ma teen selleks kõike minust olenevat, et saaks oodata üksnes häid asju

Kas püüate kulgeda kõrgemat teed…?

 

Kuigi see ei töötanud kunagi…, ega hakkagi tööle… kuid püüate siiski pääseda saatana korvi… (Krayon püüab hoida muiet tagasi)

Palun vabandust…, ma ei tahtnud kasutada sõna korv, (naer rahva seas) kuid see oli mu partneri nali (rahvas rõkkab naerust)…

Te ju kõik mõistate, millest räägin… – see on üldise krahhi ootamine…, põhjusel, et see, mis seni töötas, enam ei saa olla planeedile abiks…

See, mis tuleneb seniselt Valguse Töötajalt, ei saa olla abiks uuele Valguse Töötajale…

 

Ehk räägiks nüüd sellest, mis on toimumas… – planeedi energiast

Selle aasta märtsi sõnumis Bostonis ma küsisin… – kas olete märganud muutusi tervikuna…, kas väljend – teesklejaid enam ei ole, neid, kes on istumas aia otsas – muutus aktuaalseks…?

Kas on kutsutud vastutusele neid, kes on käitumas vastutundetult…?

 

Kas mõistate, mis suunas ja kui kiiresti on kõik kulgemas…?

Te olete juba asunud muutuste teele…

Seda ei saanud juhtuda kümmekond aastat tagasi…, oli mõeldamatu paarkümmend aastat tagasi…, ammugi võimatu oli aastal 1938…

Lõpuks jõudis kätte aeg, kus avanesite Rahu ootele…, hakkasite tööle nõrgemate riikidega, kes on püsimas jätkuvalt pimeduses…

Teil ilmnes elegantsus ja soov puhastuda asjadest, millistel puudus otstarve…

 

Pankade süsteemide langus

Aastal 2008, mõni aasta enne Nihet, hakkas puhastuma üks peamistest asjadest, mis vajas reaalset puhastumist… – see on Pankade Süsteem

 

Kallid…, kuivõrd vaba poleks teie riik…, kuivõrd kaunina poleks teie demokraatia… – te ei saa seda ütelda oma pankade süsteemi kohta…

Ta on tervikuna ja täienisti kontrolli all…, kusjuures paljud need, kes traditsioonide kohaselt kontrollivad seda, isegi ei mõista, kuivõrd on langenud selle vastavus

 

Aastal 2008 saabus selle süsteemi krahh

See süsteem tegi ameerikalikus unistuses ühe möödalaskmise…

Inimesed võisid kaotada omad elamised, kuna ei olnud suutelised tagasi maksma hüpoteegi laenud…

Hüpoteegi andjad olid teadlikud sellest täienisti, et hüpoteegi võtjad ei suuda tagasi maksta…

 

Kallid…, seda tehti nimelt vastuvõtmatutel tingimustel…

Siis sai esimest korda muudetud pankade süsteem…

Kinnisvara turul juhtus krahh…, milline on jõudmas lõpule alles nüüd…

Sama efekti võivad anda teie elule kõige pisemad asjad…

 

Ehk räägiks sellest täpsemalt…

Nüüd on kätte jõudmas teine faas

Vabad Kaardid ei ole alati seotud eraldi isikuga…, mõneti selleks on terved organisatsioonid, või isegi asjade korraldamise viisid…

 

Kutsuks teid kaasa paartuhat aastat tagasi, kui elas üks Meister, kes ei olnud kuidagi rahul sellega, mida tehti pühades templites…, see ei olnud õige…, see oli vääritu…

Templis olid rahavahetajad, kes vahetasid erinevate riikide rahasid…

See on teile teada Piibli lugudest, mis säilitasid rahulolematust asjadega, milliseid ei pidanuks olema…, – kasuahnuse janu, mis oli kohatu pühade kodade jaoks…

 

Kuid nüüd mõndagi rahavahetajatest…

Kallid…, neil aegadel isegi väikestel linnadel olid omad rahad…, ega olnud ühtset valuutat, nagu on teil tänavu…

Kui jõuti mingisse linna, oli tarvis vahetada raha, et midagi osta… – selle piirkonna raha…

Sellest oli vahetajatele suur tulu, kuna ei olnud mingeid vahetamise reegleid…

Oli kurb näha, kui anti oma rahast veerand ära vahetajale, et saada üksnes vajalikku hulka kohalikku raha…

 

Tere tulemas tänavusse pankade süsteemi…

Kui ilm kavatseb jätkuvalt minna edasi erineva valuutaga…, siis on tarvis välja töötada mingi parem valuuta vahetuse süsteem…

Kui teil on mingi ettekujutus valuuta vahetuse kohta, mis seisneb ümberarvutusest ühest valuuta süsteemist teise… – siis mõistate… see ei saa jätkuda nii edasi…

On tarvis teisi meetodeid, et ei tuleks mingit krahhi…

Kui tuleb esile muu lähenemise viis, siis riigid, mis võtavad selle kasutusele, saavad hakkama ilma pankadeta…

Kas suudate seda ette kujutada…?

See on tulemas…

 

Kõik, mida olete nägemas, on olukord, kus innovatsioon ja tehnoloogia on astumas hulga kaugemale, kui sajandite rikastumise traditsioon, mis ei olnud kellegi poolt kontrollitav…

Kellegil ei olnud võimalik sekkuda sellesse, millega tegelesid pangad…

Ehk asi jõuab nii kaugele, kus pankasid ei lähe üldse tarvis… (Krayon muigab)

Vaat selline on tulevane paradigma…, selliselt töötab Vaba Kaart

 

Panga süsteemides on ka teisi asju, mis vajavad puhastumist, et muutuksid läbipaistvaks  ja õiglasteks…, tegeleks asjadega, mis on tema kohane…

Pank peaks olema kohaks, mis saab aidata…, samas… varastamata teid tühjaks…

On mõndagi veel…

 

Suure Farma vastuvõtmatus…

Kallid…, paljude aastate jooksul oleme rääkinud selle vastuvõtmatusest, mida nimetame Suureks Farmaks, milleks on suured farmaatsia tööstused…

Mõned tahavad kuulda Suure Farma täpsemat määratlust…

Rääkides lihtsalt… – need on need, kes püüavad hoida teid haigetena ja surevatena… – üksnes raha saamise pärast teie käest…

 

See ei käi nende kohta, kes on valmistamas keemilisi ja muid preparaate…, vaid nende, kellel on suured ettevõtted ja kuhu on kaasatud tohutud rahalised vahendid…

Nemad panustavad tohutult rohtude loomisele…, mõneti isegi üle mõistuse palju

Kui tulevadki välja paremad rohud…, siis neid ei võeta kasutusele seni, kuni ei ole tasutud amortisatsioon…, kaetud kulutused tootmisele…

Edukad ravimise vahendid, peamiste haigestumiste vastu planeedil, pannakase vastavate kompaniide sahtlisse…

Nende litsentsid ostetakse kokku ja pannakse kalevi alla ootama aega, kuni saavad tasa tehtud kõik olemasolevate rohtude kulutused…, kuid… millised ei tööta

Selliselt hoitakse inimesi haigetena ja surevatena… – üksnes raha saamise nimel…

 

Seda peab ja saab avastatud…

Vaadake, kuidas see tasapisi algab…, milleni viib…

Jälgige teatisi kohatute asjade kohta, millised hakkavad pinnale tõusma…

Inimesed on hakanud rääkima sellest…, kuni kord astuvad välja ja ütlevad… – on olemas kõlbetuid asju, millistest tarvis vabaneda…, olen ise olnud selle osa…, mul on häbi selle pärast… – te peate sellest teadma

See hakkab lõppude-lõpuks kõikjal välja tulema…

Sellele ilmselt järgneb ühe kompanii krahh teise järel… – kuni jõuab kogu tööstusharu kokkuvarisemiseni…, tervikuna…

See on jõudmas juba lävele…

 

Vaadake 2018 aasta astroloogilist kalendrit…

See, kuidas see juhtub, oleneb täienisti teie vabast valikust…, kuna see juhtub – oleneb täienisti teie vabast valikust…, nende julgusest ja mehisusest, kes astuvad välja…, sellest, kuna otsustavad astuda välja…

Varem või hiljem, see juhtub…

Vaadake, mis on toimumas…, vaadake julgust, millist tarvis sellise sammu tegemiseks ja sõna võtmiseks vastuvõtmatute asjade kohta, millised on toimumas planeedil…

Ehk hakkate mõistma…

Mõned möödaniku asjad, mis on avanemas, võivad haavata teie südameid…

 

Seda uut, mis on tulemas, tarvis vastu võtta

Olen üle 10 aasta rääkinud, et tuleb aeg, kus ei jää kedagi aia otsas istumas

See on küll metafor…, kuid sellel ei ole asja nendega, kes on turnimas aia otsa…, vaid nendega, kes räägivad ühte, kuid teevad midagi muud

Ei ole enam võimalik istuda terviklikuse aia otsas ja teeselda, et kõik on näha kõigile

Sellest alles hakatakse rääkima…

Tarvis teha kindel otsus, kelle poolele jääda…

Oma olemuselt see ei ole tingitud valik Valguse ja Pimeduse vahel… – see on see valik, millest on alati räägitud…

See on valik traditsioonide vahel, milles olete üles kasvanud, milliseid olete uskumas… ja selle vahel, mis on tulemas…

 

Mõelge sellele, et piirid on avardumas ja selgus on tõusmas kõiges, mida on teile kunagi õpetatud…

Jumal on hulga enamat, kui olete arvanud…

Ta on enamat kui kõik, mida on teile kunagi räägitud…

See on ümbritsemas kõike, mis on teie ümber…, kõike, milleks olete…

See on nii seesmuses, kui väljaspool…

See ei ole see energia, mida tarvis kummardada…

(Krayon uhkusega) see on Pere energia, millest tarvis joovastuda…

See on sootuks muud… – sootuks teine…

Kui hakkate seda nägema…, siis kukuvad kõik ahelad…, te  vabanete kõigest, mida teile on räägitud… – sellest, kuidas olla Jumalale meelepärane, et saavutada Jumala armuandi…

Need on sõnad, milliseid olete kuulnud kogu oma eluaegu…

Miks peaksite midagi sellist tegema, kui Jumal on teie seesmuses…?

 

(Krayon pea sosinal) – see on Pere…

Inimloomus on loonud Looja ümber seinu, et saaks karta Teda…

Looja energial ei ole kavas teid põletada elusana, või mõista teie üle viimset kohut…

(Krayon õrnusega) – olete Pere…, olete perena…, kõik on pere…

 

Kas olete võimelised lõhkuma koore enda ümbert…, väljuma koorest…

Mida kiiremini suudate seda teha, seda kiiremini hakkavad asjad sündima…

Miks…?

Oleme varemgi rääkinud, et teil on juba miskit uut…, te nimetate seda Väljaks

Väli püüab liita kõik asjad kokku…

See räägib samast, millest räägib Füüsika suhtelisusega

 

See kõik on osa uue Magnetvõre Teadvusest…, millel on otsene seos kõikide asjadega, mida oleme tänavu andmas…

See on selliste asjade sulandumine, millistest te ei ole veel teadlikud…, ega pole veel aimanud, et see võib juhtuda…, et see saaks luua seda, mida olete palunud…

(Krayon väljendades kannatamatust) Krayon…, see on nii suurepärane…, mida mina saaks teha…, milles mina saaks aidata…?

Oota meeldivat tulevikku… – üksnes seda saad teha…

Unusta kõik, mida rääkisid sulle sinu vanemad…, kõike, mida nemad rääkisid võimaliku tuleviku kohta…

See, kuidas nemad tegid seda, ei olnud pahatahtlikkus sinu suhtes…

Kallid…, kuigi neid ei ole enam elamas teie kõrval…, kuid nemad on siiski siin, selles ruumis…

Nemad püüavad ütelda sulle… – ole julge…, astu mõistuse ja tahte abil edasi, headuse suunas…

Ära arvesta vana energiaga…, see oli kõik, mida teadsime meie…, see oli ainus, mida rääkisime sinule neist asjust… – see on muutumas ja on muutunud… – see muutub veelgi

 

Arst, kui oled kuulamas…, tea, kui väljud piirangute karbist, milline anti sulle koolist kaasa, siis see ei ole reetmine nende vastu, kes õpetasid sulle meditsiini…

See ei ole mingi reetmine, kui avastad midagi uut, millega saad aidata suuremat hulka inimesi…

See ei ole reetmine nende vastu, keda oled armastanud ja kuulanud meditsiini koolis…, kelle üle oled tänavugi veel uhke, et ta õpetas selliseid asju…

See ei ole reetmisena, kui avades karpi, avastad selliseid asju, millistest sa ei olnud seni teadlik…, millised on jõudmas sinuni…

Kas oled seda märganud…?

 

Tuleviku meditsiin saab olema teine

Oleme rääkinud, et teil on oodata hämmastavaid asju…

Saabub päev, kui tablette ei lähe tarvis…, ei iialgi…

Miks siis…?

Miks Ameerika, kogu oma tarkuse juures ja oma suuruse juures, heitis kõrvale homöopaatia…?

Kas olete teadlikud, et vähesed ameeriklastest olid teadlikud homöopaatiast…?

Oma olemuselt juba palju aastaid oli teada, et saab juhendada oma keha…, et kõige ülejäänuga saab keha ise hakkama…

Ometi heideti kõrvale…, ja mida saadi asemele…?

Kõiki probleeme, mis on seotud Suure Farmaga…

Vastuseks saadi keemiat, milline ei olnud kunagi mingiks vastuseks…

Kuid tulevase muutusega tuleb kaasa selline nihe, kus meditsiin nõustub tinktuuride efektiga…

 

Meditsiinile jõuab kohale, et keha on mõistusega, millel on selliseid osi, millest ta ei ole veel teadlik…, millised on ümberlülitite rollis erinevatele keha komponentidele…

Selliselt keha saaks tervendada iseend…

 

Kallid…, tahaks ütelda veel midagi…

Oleme rääkinud, et teie DNA ei tööta täiel määral, täiel võimel…

Kui see jõuab 44% ja enamgi… – siis näete midagi sellist, mida praegu ei usu…

Praegu olete 35% ligiduses…, seetõttu vastavad rakud on veel magavas olekus, ega ole võimelised midagi tegema, et telomeerid ei lüheneks iga raku uue pooldumise juures…

Sellele ei ole veel mõeldud, ega kavandatud… – üldsegi mitte…

 

Kui jõuate DNA kõrgemale efektiivsusele, siis telomeerid lakkavad lühenemast… – see viib eluea pikenemiseni…

Seejuures hakkab sündima midagi kaunist… – haigused, mis jäid seni teile kergelt külge, kuna te ei funktsioneerinud vajaliku taseme lähedal…, siis nüüd sellised haigused kaovad jäädavalt…

Nüüd saate seda, kuidas ja mida mõtlete…

Eelarvamuslik hüpohondrik saab lõppude-lõpuks kõike seda, mida ta on kõige enam kartmas…

Mida ütleb see teile…?

Kas ütleb, et olete võimelised kõike looma oma mõttetegevusega…?

 

Pange tähele…

Tuleb aeg, kus ükski haigus ei saa jääda teile külge…

Teie immuunsüsteem hakkab tööle täiel määral…

See viib pika ja terve elueani, kus ei tule enam võidelda haigustega…, kus ei tule enam ilma jääda oma lähedastest inimestest, nende raskete haiguste pärast…

Tuleb aeg, kui hakkate seda meenutama, kui praegu meenutate katku, mis on kadunud planeedilt…

See ei ole enam meditsiini teene…, see on inimkonna teadvuse progressi teene…, mis teadvustab, et esmane on… Teadvus

 

Aga meditsiin…?

Tema ehk seaks ümber oma suuna… – midagi kirurgia suunas… kuid tungimata kehasse…

See oleks mõningate asjade kõrvaldamine, ilma kehasse tungimata…, asjade, millistest te ei ole vabad tänavugi… – see võimaldaks hakkama saada ilma rohtudeta…

 

Olete ise juhtimas toimuvaid muutusi

Selline on saabuv energeetika…

(Krayon kiirkõnes) Krayon…, kuipalju võtab see aega…?

Jaa… (Krayon ohates) kallis inimolevus…, see võib juhtuda kiiresti…, või.. mitte

 

Krayon…, mis hakkab toimuma Põhja Koreaga…?

Jaa…, ma olen palju kordi rääkinud selle liidrist…, mitmes sõnumis arutasin tema valikutest…, sellest, et tema valik oli jääda pimedusse…

Ma kordan taas… – ta on tark…, ta teab, et kaotab kõik, kui kaotab valvsuse…

Tema eesmärk on – hirmutada…, saades sellega dividende…

Rahvas on teadlik, et ta on seismas gigandi vastu..

Tema eesmärk ei ole hukkuda koos oma rahvaga…

Mõelge sellele…

Ta on suhteliselt enesest väljas

 

Kallid…, te olete juhtimas seda…

Kaks sammu ette…, ja üks samm tagasi…

Ärge muretsege, kui teete samm tagasi…

Ärge arvake, et midagi ei tööta… – et miski ei tööta nii, kui oli räägitud…, kuigi näete selliseid asju, mis teevad hingele haiget…, kuna asjad ei lähe selliselt, kui arvasite…

Kaks sammu ette…, ja üks samm tagasi… – just selliselt kulges alati inimkonna progress… – kui üldse oli see progress?…

 

On asju, millised on tulemas…, on potentsiaale, millised on valmis avanema, et puhkeksid uued tööstusharud, millistest ei ole veel kuuldud…

See muudab kõike senist, millega olete tegelenud…

 

Küsige 1938 aasta inimese käest, mis on Wi-Fi…, siis nemad küsivad teie käest… – mis see on…?

Te selgitate neile, et see traadita võrk…, kuid nemad tahavad teada, mis on võrk…?

Te selgitate neile, et see on ühendamas kompuutrid omavahel…,  aga nemad tahavad teada, mis on kompuuter…? (Üldine naer ruumis)

 

Kas mõistate nüüd…?

Tulevad asjad, milliseid ei ole võimalik selgitada ilma vastava teadmiseta, millised peavad avanema enne, kui saavutate mõistmise…

Ehk kunagi kiigates kanalduste arhiivi, võiksite leida kinnitust minu sõnadele…

 

Planeet on ajapikku paremaks muutumas…, ta on ootamas Rahu…

See ei ole kuidagi selle moodi, mis oli aastal 1938… – siis ei olnud teist valikut…

Mõelge neile asjadele…, ja asjadele, mida saaksite teha selle nimel…

Nüüd ehk te ei ole enam kõrvalise külalisena kosmilistest avarustest…

Kas tahategi tuua valguse kätte omad poliitilised vaated…, või mitte…?

Ärritused ei aita milleski…

 

Küpsus ja Mõistmine peaksid asendama kõike olnut…

Mõistmine ja pilk tulevikku läbi teadvustuse, on asjad, millised saavad muuta seda, mis teile ei meeldi…

See sõnum ei tohiks puudutada või haavata kedagi, kuna see on armastusest kogu inimkonna vastu…

Ma räägin seda oma kogemiste kõrguselt, mida olen kogenud muudel planeetidel…

Ka teie olete sellel teel… – otseselt… sellel teel…

 

Vaadake veel kord, mida räägivad astroloogid aastast 2018…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »