Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2017

Lisa Rene

Kallis ülestõusu pere…, selleks et ületada hirm, peaks teada saama tema tõelisi tekkimise põhjusi, ning mõistma, et nemad näitavad neid kohti meis endis, millised vajavad erilist tähelepanu…

Paljud inimesed, tuginedes hirmule, võtsid omaks metslooma vaatevinkli

Kõik inimesed, kes on järgimas ohjamatuid ja juhitamatuid hirmu emotsionaalseid seisundeid, tõmbavad ligi deemonlikke pimeduse vaimusid, millised loovad valguse kehades energeetilisi blokeeringuid ja seondusi…

Nihke kriitilisel jagunemise hetkel iga inimene on seismas valiku ees… – kas ta tahab olla vaimne ori, või olla vaba olemusena…

Selle protsessi mõistmiseks vaatame üle hirmu ennast, et näha paremini vaimseid õppetunde, millistega peame hakkama saama oma seesmuses…, ja kohti, kus pimedus on blokeerimas harmoonia saavutamise võimalusi meie otseses ühenduses Jumalaga…

Kuna oleme jõudnud ajajoone nihke kõrghetkeni ja muutuslike sündmusteni, siis paljud inimesed püüavad murda amneesia barjääridest läbi…, püüdes saada juurdepääsu teadvuse alateadliku pimeduse sisuni ja valu kehani, kus on tallel kollektiivse hirmu programmid…

Inimesed püüavad peituda oma hirmude eest, pääseda pimeduse eest ja valust…, püüavad neid maha matta teadliku vastuvõtu seinte taha, ning unustada need…

Pimedusega, valudega ja hirmudega varjatud kohad asuvad inimese seesmuses…

Need püüavad tungida seesmistest barjääridest läbi, et teadlik teadvus saaks märgata neid…

Need võivad ilmneda mentaalsete ja emotsionaalsete voogude survena…, millega võimendavad hirmusid ja valu, rahutust ja kannatust…, milliseid tajute oma elus…

Kui oleme hirmu luubi all, siis meid on kerge alla suruda…, tunnetada end mentaalselt halvatuna, kuna hirm läbistab meid…, käivitades oma sagedust üle kogu närvi süsteemi…

Vaimsuse Pimeduse öö jooksul paljudel inimestel ei ole selget ettekujutust tõelisest hirmu ja valu lähteallikast…

Suurem osa sellest, mida oleme tajumas käesoleval ajal, on tunduvalt võimendatav varjatud hirmuga, milline on peidus trauma või emotsionaalse haava all, mida on saadud möödanikus…

Me ei saa põgeneda pimeduse eest ja pugeda peitu meie peidetud ja maetud hirmude eest…

Nüüd oleme tegelemas hirmu vastuvõtuga, et saaksime näha makrokosmose päevakava, mis on suunatud hirmu osa kasutamisele ja pimeduse taseme tõstmiseks meie ilmas…, et oleks enam mentaalseid orje…

Terve mõistuse ja vaimse vabaduse taastamiseks peab rakendama enam pingutusi, et ületada kõiki hirmusid…

Hirmu sagedus kujutab endast füüsilist…, mentaalset…, emotsionaalset ja vaimset orjust…

See on hävitamas võimalust avardada valgust meie teadvuses…, luues sellega orjust mõistuses…

Ohjamatu hirm – on lammutaja… – ta hävitab armastust, usaldust…, lammutab elu, suhteid ja inimesi endid…

Hirmu levitamise eesmärgil, mille aluseks on teadvuse juhtimine, toimub alateadlike mõtete ja masside teadlike vaadete näppamine, mis on kui peamine teadvuse manipuleerimise atribuut negatiivsete vägede poolt…

Kogu maine elanikkond on harjutatud automaatselt käivitama hirmul rajatuid mõtteid…, millised tõmbaks ligi ja arendaks veel enam pimedust…

Et mõista, kuidas töötab hirm pimeduse varjatud varjudes, tarvis leida jõudu, milline töötleks täienisti seda valguseks… – selleks tarvis omada isiklikku soovi ja vastutust…

Meil kõigil on olemas seesmine vägi, et töödelda pimedust valguseks…

Tarvis olla julge, et minna kokku meie sügavamate ja kõige pimedamate hirmudega…, olla valmis rakendama kõiki pingutusi, et ületada neid… – see on teekond, mida peaksime kõik valima, et saavutada teadvustuse vabadust Ülestõusu tsükli ajaks…

Hirmu ületamine on oluline vaimne õppetund kõrgema teadvuse arendamiseks…

Oma hirmusid peaksime vaatlema vaatleja positsioonilt, et selgitada välja neid… näha, kust nemad lähtuvad…

Kui teil jätkub vaprust vaadata oma varjatud hirmudele otse silma, siis puutute kokku varjatud pimeduse kohtadega, millised on olemas meie kõigi seesmuses…

Selleks, et ületada hirmu, peaksime esmalt teada saama selle tõelist põhjust, miks me kardame…, ning mõista, et hirm näitab neid kohti meis, millistele tarvis pöörata tähelepanu…

Et saaksime jätkuvalt kasvada vaimselt ja areneda, neile kohtadele tarvis enamat armastust ja vaimset mõistmist…

Hirm on pidurdamas meie vaimset liikumist ja emotsionaalset kasvu…, ta on blokeerimas koostööd meie seesmise vaimsusega, mis loob disharmooniat suhetes Jumalaga…

 

Õige mõtlemine hirmu tekkimisel

Kriitilise nihke kahestumise hetkel iga inimene otsustab, kas tahab olla vaba, või on nõus jääma vaimsesse orjusesse…

Selline valik algab oma mõistuse kontrolli alla võtmisest ja blokeeringute kõrvaldamisest…, ja… ületades oma hirmu, väljendada valmidust astuda pimeduse vastu…

Selles otsuses on valmidus võtta enda peale vastutust oma elu korraldamises, milles eelistavamaks on side loomine Jumalaga…, paludes abi pimeduse ületamises, et saavutada oma vaimset vabadust…

See on seotud vajadusega programmeerida ümber meie mõtlemisviis…

Tarvis kõrvaldada kõik, mis kannab hirmu ja takistab täisväärtuslikku suhet oma vaimsusega…

Õige mõtlemine annab meile isiklikku väge, mis võimaldab kõrvaldada enda kannatuste taset…

Kõik arvustused, hirmud ja tõlgendused tuleb kõrvaldada…

Kui need ilmnevad, siis neid vaja vaadata vaatleja pilguga…, ning… lasta neil minna…

Hirmu sagedust on tarvis avada, et näha, kuidas see on mõjutamas alateadvuses olevaid seadlusi ja käitumisi…, pöörata tähelepanu sellele, kuidas oma seesmises dialoogis mõtleme ja tõlgendame meie ilma…

Et vabaneda Hirmu programmide valitsemisest meie teadvuse üle, tarvis kõrvaldada neid kogu meie kehast…

Kuid on tarvis pöörata tähelepanu ka sellele, milliseid õppetunde võime saada hirmude läbi…

Hirm on andmas meile vaimseid õppetunde, millistega peame hakkama saama enda seesmuses, kuna ta näitab kohti, kus pimedus on blokeerimas meie harmoonia otsinguid, läbi otsese seose Jumalaga…

Kui palju pingutate, et õppida vaatama hirmule otse silma…, et takistada teda juhtimast oma mõistust ja oma elu…, et saada temast vabaks…?

Kui meie mõistus potentsiaalsete ohtude puhul on võimeline mõtlema üksnes ellujäämisest, siis meid on kerge juhtida ja manipuleerida läbi surnud tsoonide, millised on loodud meie endi hirmudega…

See määrab mentaalse orjuse ja kannatuste seisundit…

Pideva hirmu ja rahutuse seisundi tõttu meie kriitiline mõtlemine, milline on juhtimas funktsioneerimist ja võimet emotsionaalseks regulatsiooniks, milline aitab meil hakkama saada elu probleemidega… on tegelikult alla surutud…

Kui hirm on elamas meie mõistuses, siis me ei ole suutelised hakkama saama raskustega, ega lahendama efektselt oma probleeme…

Hirmu ületamine on meie peamine ülesanne…

Meil tarvis taastada kontroll oma mõistuse üle… õppida õieti hindama oma asukohta meie ümber olevas ilmas…

Hirmu ületamine kätkeb endas eluliselt tähtsaid võtmeid selleni, kuidas juhtida oma enda elu…, kuidas saavutada mentaalset, emotsionaalset ja vaimset vabadust…, ehk… kuidas elada kannatusteta…

Ületades hirmu, saame vabaneda impulsiivsetest reageeringutest, milliste aluseks on hirmude domineerimine, millised on igapäevaselt kasutusel manipulaatorite poolt…, kes on hirmutamas meid oma agressiooniga, et saaks juhtida meie mentaalset vastuvõttu ja emotsionaalseid reageeringuid…

Kokkuvõttes saame näha, et sellised koostööd on õppetundideks meie isiklikule kasvule, mis annavad meil uskumatut vaimset väge…

Me elame ilmas, mis on juhitav teadvuse poolt, milles sotsiaalseks orjastamiseks on kasutusel hirmu vastuvõtt…

Milliseid samme saaks ette võtta, et alustada enda vabastamisega mentaalsetest orjastamiste ja isiklike kannatuste mustritest…?

Kuidas kujundada tugevat mentaalset harjumust…?

Kuidas kujundada ümber hirm ja võimendada oma võimet tasakaalustada oma emotsioone…?

Milliseid vaimseid õppetunde avab meile hirm…?

 

Hirmu sagedus ja ohutunne…

Hirmu sagedus on see, mis paneb inimesi tundma ohtu ilmas…, mis loob eraldumust teistest inimestest…, mis sünnitab kokkuvõttes üleilmseid lahkhelisid…

Ühesuse puudumine tekitab enesepettust, väärat vastuvõttu…, palju muid puudusi, mis on iseloomulikud negatiivsele egole…, millised loovad suht ohtlikke inimesi…

Inimesed, kellel puudub kaastundlik mõistmine või eetilisus, kalduvad suurele kriitikale, süüdistustele…, püüavad mõista kohut…

Pimedus saab juhtida meid siis, kui meid on mõjutamas hirm…

Võttes ära inimsüdamete sügavad armastavad sidemed ja ühised üleelamised, siis ta saab juhtida ka meie suhteid…

Arvestage sellega, et hirmu aluseks on pimedus…, ja see võib kergusega hävitada kõlbelise käitumise, austuse ja teiste inimeste mõistmise…

Hirm on lammutamas lootust inimeste ühisele koostööle…, segab mõistvaid suhteid, mis aitaks lahendada olulisi probleeme…, see puudutab kogu inimkonda…

Korraldaja tüüpi inimene kasutab hirmu teiste inimeste juhtimiseks… üksnes enda võimu nimel…

Ta saab ühe viipega lammutada loodud ühesust…, positiivsust…, usaldust, milline on saavutatud organisatsiooni või ühesuse poolt…

Seega… hirm on peamiseks manipuleerimise atribuudiks korraldaja tüüpi inimestele…, kes on kui määratud ohu tunnetuse loomiseks inimeste ühiskonnas, või mõnes sotsiaalses keskkonnas…

Ta võtab inimestelt ära ohutuse tunnetuse, tehes neid ebaeetilisteks, tunnustamatuteks ja vähese kaastundega inimesteks…

Oma olemuselt inimestel, kes ei tunne end ohutult, on teatud omadus külvata hirmu ja lahkhelisid…

Seetõttu nende kõrval olevad inimesed ei saa tunda end turvaliselt…

Sellised inimesed loovad seinu, mille taha varjuda hirmude eest…

Selle aluseks olid tervendamata isiklikud psüühilised traumad…

Oleme kord kõik olnud seltskonnas inimestega, kes ei tundnud end turvalisena…, ehk märkasite, kuivõrd ebamugav ja pingeline oli olla nendega koos…

Kui me ei saa olla tõelisena ja tõepärasena nende juuresolekul…, kui kardame end avada, kuna nemad võivad meid halvustada, mõista hukka ja rünnata…, seetõttu tunneme end nende juuresolekul ebamugavalt, kurnatuna…, ohustatuna nende juuresolekust…

Paljud inimesed, kes tunnevad end ohustatuna, on juhitavad hirmude poolt…, nende paljud reageeringud käivituvad alateadlikult läbi tervendamata mentaalsete ja emotsionaalsete reageeringute…

 

Pange tähele… – mõningad negatiivsed ego omadused, mille aluseks on hirm, loovad potentsiaalseid ebakindlaid inimesi, kelle juures ei ole võimalik olla täienisti avatuna, kuna neilt võib oodata mingeid reageeringuid…, rünnakuid või karistusi…

Sellised inimesed võivad mõista hukka, süüdistada…, manipuleerida…, olla ebaausatena, enesearmastavana, emotsionaalselt ebastabiilsena, vastutustundeta…, olla laimualdid…, võimelised avaldama psüühilist survet, kamandama, teesklema…, nõuda erilist suhtumist enda vastu…

 

Kas ei näi, et sellises käitumises on palju pimedust…?

Olles selliste inimeste keskkonnas, kellel on sellised negatiivsed ego omadused, millised rajanevad hirmul, tarvis luua nendega suhtlemiseks kindlad piirid ja tingimused…

Ehk isegi… täienisti lõpetada nendega suhted…

Reeglina ei ole midagi head, kui järjepidevalt toita neid, kes keelduvad tervenemast või arenemast…, nende lammutavaid mustreid kahjulike ja solvavate suhetega……

Kui tahame, et viljapuuaed kasvaks, siis seemned tarvis külvata viljakandvasse pinnasesse…, kaitsta hirmu negatiivse umbrohu eest…, ehk isegi juurida need välja…, või isegi… enese säilimise nimel, eemalduda sellistest suhete mustritest…

Sellegipoolest… kui me sageli ei tunneta ohtu teiste inimeste poolt…, siis ehk tarvis selgeks teha, miks kardame… – ehk isegi võrrelda ebakindlaid inimesi sellistega, kes on ilmutamas vastutust, ohutut käitumist…

Samas see tähendab…, kui me ei tunneta end ohutuna, siis meie vaimseks kohustuseks oleks luua seesmist ohutust, arendades endas kõrgemate omaduste väge… – mille aluseks on kõrgemad mõistmised…

Tugev vaimne alus on loodav, nii seesmiste, kui väliste moraalsete omaduste ja usalduste arengu nurgakivile…

Usaldus on loodav järjepidevate kõlbeliste tegevuste tulemusel…, kus inimesed suhtuvad teine teisesse austusega ja heasoovlikult, lubades olla sellistena, millistena on… – ilma mistahes järeldusteta…

Kas olete suutelised tunnetama end ohutuna teiste juures, kui ise olete kujutamas ohtu teiste jaoks…?

Sageli see, mida kardame teistes, on meie endi varjatud teadvustamatu käitumine, mis on puhastamatult sügaval meie endi sees…

Kuni me ei ole valmis vaatama neile varjatud hirmudele otse silma, seni võime kanda üle, või anda edasi teistele inimestele…

Parimaks juhendiks vabaneda hirmudest on… muundada negatiivsed omadused positiivseteks…, selleks on igapäevane oma mõtete ja oma käitumiste kontroll…

Selleks tuleks hoida kinni kuldsest reeglist… – suhtu teistesse selliselt, kui tahaksid nende käitumist enda suhtes…, samas säilitades enda väärikust, läbi austavate tegevuste…

Mingil hetkel tarvis mõista, et omaks võetud ego negatiivne käitumine ja hirmu sagedus on kasutusel Maa inimeste vastu…, see on kui psühholoogiline relv, millega nõrgestada inimkonda…

Hirm on laialt levinud meie ilmas… – see loob meie keskkonnas potentsiaalselt ohtlikke inimesi…

Hirm on nõrgestamas moraalseid omadusi… – ta on pidurdamas suuremeelsuse, headuse ja tolerantsuse tõusu…

Lõpmatu vaenlase kujundi loomine meedia vahendusel, loob pidevat ohutunnet, mis aina tõstab hirmu taset, sünnitab võimetust alateadvuses ja valutundeid inimkehas…

Hirmu ülekandmine on meie elu osa, mis nakatab hirmu sagedustega meie mõtteid, käitumist ja suhteid…

Hirmu sagedus soodustab tunnet ja tunnetust, et oleme ohustatud… – sellega oleme ohtlikud nii endale, kui ümberolevatele…

Mõistame, et tänu massilisele hirmu sageduse edastamisele, elame planeedil, milline on isolatsioonis…

See ehk võib olla isegi kasulik vabanemiseks hirmu sageduste edastamistest, millised on püsimas tänu meie ümber olevate inimeste reageeringutele…

Loobuge võtmast vastu ja toetamast hirmu sagedust, milline on käivitatud kogu meie välises ilmas…

Kui suudame näha välise ilma päevakavas olevaid hirmusid, siis piisaks sukelduda endasse ja sõeluda need oma seesmistest tunnetest välja…

Hirm võib tuleneda inimestelt, kelle elu on üles ehitatud hirmudele…

Need võivad olla peale sunnitud päevakohaste sündmustega, mis jõuavad teieni läbi elektroonilise meedia…, millised on suunatud enamuselt teadvuse juhtimiseks…

 

Ohutuse kindlustamine, et ületada hirm

Et näha ohutute inimeste omadusi ja ohutuid suhteid, peaksime esmalt mõistma, mis on ohutu inimene ja miks tarvis hirmu ületamiseks ohutust…

Meie elus on tarvis inimesi, kes on meiega ausad…, kes aitavad meil näha, kus teeme kahju…, ja kuidas muutuda paremaks…

Meil on tarvis sõpru, kes on tões ise… ja kes võtavad meid sellistena, millistena oleme… – kes räägivad meie möödalaskmistest ja vigadest arvustamata…

Suhted, millistesse on kätketud häbi, süü ja halvustuse tunded, võivad lõppkokkuvõttes olla lammutavateks, traumeerivateks…, ega soodusta emotsionaalset ja vaimset kasvu…

Ohtlikud inimesed nõuavad, et me oleks sellistena, kui olime… – üksnes siis nemad saavad tunnustada ja armastada meid läbi tingimuste…

Tingimustega armastus, millist tarvis ära teenida, on kasutu…, see on negatiivse ego nõuded, aga mitte tõeline armastus…

 

Kui meie keskkonnas sellist ohutut inimest ei leidu, siis saaksime ise olla sellistena…, endi ja teiste jaoks…

Puhastudes hirmudest, tõstes oma loomust paremaks, saame tõmmata ligi enda taolisi inimesi…

Ohututel inimestel võivad oma vahel olla sügavad ja lähedased suhted…, nemad on suutelised rääkima teine-teisele üksnes tõtt…, solvumata ja võtmata isikuliselt…

Ohutud inimesed võimaldavad kasvada ja olla oma väljendustes Jumala väärilistena…

Nemad on väljendamas armastavaid ja positiivseid tundeid, mis on hingestamas heale tööle…

Ohutud inimesed võimaldavad olla sellistena, millistena keegi on…, see soodustab ühesuse tunnet ja sidet kogu elavaga…

Mentaalse ja emotsionaalse keha tervendamiseks ja sügavate hirmude ületamiseks peaks teadma, kuidas luua seesmist ohutust…, kuidas ära tunda, mis sunnib meid tundma hirmu…

 

Olulist osa seesmise ohutuse loomises mängib hool oma keha eest…, kõikvõimalikud vaimsed praktikad, millised aitavad luua seesmist korrastust, takistavad kahjutoovaid tegevusi, soodustavad hirmuga ja muude trauma tagajärgedega hakkamasaamist…

Esimese sammuna oleks selgitada välja, mis annab stabiilsust ja ohutust igapäevaselt…

Tarvis teha suuri pingutusi, et mõista… – millised võimalused on meil tegelikult olemas, et saaks muuta keskkonda selliselt…, saaks tunnetada ohutust ja hubasust oma füüsilises avaruses…

Hinnake oma keskkonna füüsilist ja emotsionaalset ohutust, ning püüdke mõista… – kas on tarvis muuta oma eluviisi…, eirata kedagi inimesi või olukordi, millised toovad lammutusi ja kahju…

Kui mõistame paremini emotsionaalse enesereguleeringut ja seesmise ohutuse tõstmist, ilmneb usaldus…, siis hakkame märkama, et meil tõemeeli on seesmisi ressursse tunda end hubaselt ja ohutult…

 

Isehakanud manipuleerivad hirmu tundmisega

Ohutuse tunnetuse võimendamise oluliseks osaks on… enda emotsionaalse mõistmise tõstmine, et negatiivsed emotsioonid…, nii enda, kui ka teiste omad, on suuremalt jaolt olenemas teie sündmuste läbinägelikkusest ja tõlgendustest…

Kui inimesed on tegelikkust nägemas üksnes läbi hirmude läätsa, siis ka tõlgendused tulenevad võlts tunnistustes, millised näivad reaalsena…

Hirm on isehakanute manipuleerimise atribuut…

Kui on olemas emotsioonide enesereguleering, siis ei tasu vältida suhteid tervendamata hirmude tõttu…, millised on leidnud kinnitust mõningate soovimatute emotsioonidega…

Kõik oleme suutelised vabanema mõtetest ja emotsioonidest, millised on tulenemas hirmudest… – raevust, kibedusest, solvumisest, kättemaksust…, ja palju muudest lammutavatest emotsioonidest, millised toovad kahju ja tekitavad valu…

Kuhupoole ka ei vaataks, võime kõikjal näha, kuidas pimeduse jõud on pidevalt manipuleerimas inimestega…, nii ühtede, kui teiste hirmudega püüavad juhtida neid…

Kõik isehakanud ja pimeduse jõud, inimesed ja mitteinimesed, on püüdlemas võimu ja kontrolli poole, seisundi poole, mille abil juhtida inimesi… – nemad püüavad juhtida meie kõige pimedamaid ja sügavamaid hirmusid, millistest suurem osa on peidus meie teadvuse eest…

Just selliselt töötas seni planeet Maa kolmemõõtmeline süsteem, olles korraldajate käes, kes püüdsid säilitada inimkonda orjuses…

Paljud inimesed võtsid alateadlikult vastu metslooma mõistuse seisundi, mis on üles ehitatud hirmul…

Kuni lubame hirmul juhtida meid, seni pimeduse jõud, nii nähtavad, kui nähtamatud, püüavad igal võimalusel kasutada hirmutamise taktikat…, et juhtida meie mentaalse hirmu vastuvõttu…, et hoida meid orjuses…

Just seetõttu on oluline teha eneseanalüüs, leida ja tuua valguse kätte meie isiklike hirmude ja häirete allikad…, jälgida enda mõtteid ja käitumist, kuna ise oleme varjamas seda, mida kõige enam kardame…

Võite märgata, et meie varjatud hirmud ilmnevad meie endi impulsiivsetes juttudes…, meie seesmistes dialoogides, millised on käimas meie endi peas…

Meid on juhtimas see, mis on varjatud ja alla surutud…

Kusjuures… me ise ei märka, et meid on juhitud väljastpoolt…

Pimeduse jõud on juhtimas meie kõiki varjatud hirmusid…

Enamus meist on mõjutatavad teatud määral ilma pimeduse manipuleeringutega…

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magnetilisest teenistusest…

Küsimus… kes teie arvates olete…, muutub kinnitavaks… – kes oled sina, või… vaat, kes sa oled

Te kuulete seda Looja vaatevinklist…

Te kuulete sellest vaatevinklist, mida keegi ei ole teile andnud…

On neid, kes räägivad teile, milline Looja peaks olema…, räägivad teile, mida teha, et Looja oleks armuline…

Nüüd tulen mina ja ütlen, mida Looja arvab… – kui olete osa kogu olevast…, kui olete samad iidsed, kui Jumalad… – siis teie seesmuses on sajandite tarkus…

Selle kaasamine on inimolemuse evolutsiooni osa…

Täna mu partner viis läbi mõned meistertunnid, kus näitas mõningaid asju tulevikust…

Kuid mu kallid…, te ei ole veel tulevikus…, seetõttu tahaks rääkida mõningatest ebameeldivatest asjadest…

Tahaks rääkida võitlustest, paljastustest, muutustest, millised on praegu käimas…

See sõnum on käesolevast…, mitte möödanikust, ei tulevikust… – vaid tegelikult sellest, milline asjade seis on tänavu…, millised võivad anda mõningaid ideid…

Ehk isegi sõnumi käigus saate midagi sellist, mida te ei osanud oodata…

Seda kõike jagatakse teile armastuses…

Kui te vaataks seda, millest rääkisin mõnda aega tagasi…, võrdleks seda täna toimuvaga…, siis tahaks, et paneksite möödanik ja olevik kokku…

Sellega tahaks kinnitada…, see, mis oli kunagi viirastuslik… – on tänavu toimuv…

Läbi selle saate mõista, kuivõrd tõenäone saab olla see, millest räägin täna tuleviku kohta…

Oleme rääkinud, et võitlus Valguse ja Pimeduse vahel läheb suuremaks… – võitlus läheb ägedamaks…

Kui ruumis süttib valgus, siis selle käes avanevad paljud asjad, millistest te ei olnud seni teadlikud…

Need on tulnud sinna pimeduse katte all, pikema aja jooksul…

Kallid…, Valguse ja Pimeduse metafori kasutame kõrge ja madala teadvuse illustreerimiseks…

Kõrgem teadvuse pilk on suunatud kõrgemale sellest, millesse on kinni jäänud madalam teadvus…

Kõrgema teadvuse terviklikkuse eesmärgid ja ülesanded on kõrgemad, kui kunagi varem… – ja need on… heasoovlikkus…, mõistmine…, otsustusvõime ja harmoonia…

Inimese kõrgem teadvus on võimeline nägema neid oma elu igas aspektis…

Ära tee kahju…, ole heasoovlik… – iga arutluse juures see annab tulemuse – võitja-võitja

See on vastandiks tänavusele võitja-kaotaja

Seda seni veel ei ole sündinud…, kuid selle poole on kõik liikumas…

Paljud asjad, teekonnal selle poole, muutuvad…

Kui toimus nihe, siis rääkisime… – häälestuda ümber tarvis sedavõrd, et enamus inimkonnast oleks suuteline heitma ahelad minema…, et olla suuteline leidma lahendusi mõistatustele…

Selleks läheb veel terve aastajagu…

Mõistatuse olemuseks on teie endi suurem valgus, kui arvate seda olevat…

Mõistatuseks on üksnes seetõttu, et harjumused, milliseid olete kandnud üle valgusesse, on pärit pimedusest…

Madalam teadvus on pärit teie olnud eludest, kus võitlesite ellujäämise nimel…, mis aitas arendada teis enese madalat hinnangut…, teis, inimestes, kes on teadlikud oma kõrgest teadvusest, milline on elutsemas madala teadvusega ilmas…

Oleme rääkimas teile, et ilm on hakanud ootamatult muutuma…

Kõrgem teadvus võidab lõppude lõpuks…, kuid üksnes läbi võitluse…

Ehkki võitlus ei ole seotud teiega…, vaid hoopis teistega, kes on saabunud pimeduse katte all…, kellel ei ole vähimatki aimu levivast valgusest…

Oleme rääkinud teile, et oleksite ettevaatlikud ja teadlikud sellest, et pimedusel, või madala teadvusel, on hästi teada valgusest…, seetõttu ta on ühinemas selleks, et hirmutada teid…

Oleme rääkinud armeest, millist nägite…

Sellist armeed te ei ole varem kunagi näinud…, pimeduse füüsilist armeed, millel ei ole piire…

Selline armee on valmis kogunema üksnes selleks, et võimendada hirmu…, säilitada seda endises jõus…, et käivitada vastuhakk…

Selline armee oli kujunemas… – me rääkisime teile sellest…

Neil ei ole ühist keelt, ei ole piiridega riiki… – nemad püüavad anastada kõike, mida suudavad…, püüavad eksisteerida ja avarduda…

Kuid oleme rääkinud samuti, et nemad saavad hävitatud…

Ehk tänastes uudistes olete kuulnud, et nendega on pea lõpp, nemad on pea võidetud

Selliselt te mõtlete kolmemõõtmelisuse piireis…, kuid pimedus jatkab oma vastuseisuga…, ta ei anna kergelt alla… – ta leiab hoopis teisi võimalusi ja teisi kohti oma plaanide teostamiseks…

Võitlus on käimas… olge valvsad tema ilmumiste üle…, ta võib ilmneda muudes vormides…

Pimeduse püüd on viia planeet tagasi madalasse teadvusse…, jätta ta saabuva valguseta…, evolutsioonita…, harmooniata ja heasoovlikkuseta…

Nemad püüavad jätta teid vanadesse energiatesse, et läbi selle saaks kontrollida kõiki…

See kõik tuleb rikastumise janust…, soovist juhtida… – mis on samuti kohane madalale teadvusele…

Te hakkate nägema seda…

Mis toimub, kui süütate valguse pimedas ruumis…?

Oleme rääkinud sellest…

Oleme rääkinud veel… – igaüks saab suhelda kõigiga…, saladuste võimalus kaob…

Oleme rääkinud sellest kümmekond aastat tagasi…

 

Mis toimub tänavu…?

Esimene pettumus tuleb vanade sõprade klubis, kes on hoolega hoidmas oma saladusi… – ehk olete seda märganud…?

Kõik sünnib ilma saladusteta…

Kui keegi käitub ebaausalt, siis see on koheselt teada kogu ühiskonnale…

See hakkab sündima kõikjal…, mitte üksnes äris…, mitte üksnes poliitikas… – kõikjal…

Postamendilt lendavad kangelased…, komediandid, kellel määratluseks oli olla tark ja luua seadusi… – kõik seda olete käivitanud, et lahutada meelt…

Nüüd nemad hakkavad näitama end täies hiilguses…

Kuid peaksite siiski teadma… – nemad alati käitusid üksnes selliselt…

Miks nüüd siis teisiti…?

Miks alles nüüd paljastatakse paljusid nende seast…?

 

Kallid…, see on Valguse tõestus planeedil, milline hakkab võimenduma…

Valgus, mis lööb jalad alt konspiratsioonide pooldajail…, neil, kes tahaks jätkuvalt maha vaikida seda, millest enam ei vaikita…

Olenemata kõigest, naised panustavad oma jõudu pea kõiges, üksnes selleks, et avada kõike seda…

Selles seisneb erinevus…

Vanas teadvuses naine ei oleks saanud teha seda…, teda ei olnud juhtivatel kohtadel…, temal ei olnud väge…, temal puudusid vajalikud vahendid, et olla kuuldav…

Kui ta pääseski ette, siis osutus klubi liikmete keskel, kes kohe tegid selgeks… – mitte täna, kallis…, mitte täna

Nüüd saabus see täna…, täienisti õigel ajal…

Kas näete Valguse tööd…?

Kas näete, kuidas tervik on jäämas püsima…, ta hakkab muutuma…?

Kuid teie ütlete… – näeme küll, kuid need ei toimu kõikjal

Olete siiski kannatamatud…

Kui see toimub, saate teada ka teie…

Kõige raskem saab olla neil, kes kokkuvõttes langevad…

 

Mu kallid…, me oleme sellest kõigest rääkinud…, ja nüüd see on käes…

Enamgi veel… – tahaks anda teile õppetundi hirmust…

Hirm on Pimeduse teadvuse relv…

Kui keegi planeedil, olgu ta liider, või naaber, tahaks olla üle teist, valguse töötajast, siis ta peab sisendama teisse hirmu…

Hirmu olemus on suht huvitav…

Ehk nimetate teda emotsiooniks…, kuid emotsioon ta ei ole…

See on mõistuse seis…

Selline kindel mõistuse seis on kõikehaarav…

Selle tulemuseks on… kõige senise kustutamine, et saaks alistada hirmule…

Loogika kaob…, emotsioonid kaovad… – kõik taandub… esiplaanile tõuseb hirm…

Hirm on elu pimeda poole relv…

Kui keegi suudab külvata teisse hirmu, siis olete neil peos…

 

Kuna te eriti ei usu seda, siis toon mõningad näited…

Emal teismeline poiss ei tulnud õhtul koju…

Keset ööd heliseb telefon… – ema on ärevuses…

Hääl telefoni teises otsas teatab, et kõne on politseist…

Sellest hetkest ema kaotab ajataju…, see oleks kui löök allapoole vööd…

Mis on…, mida öeldakse…, mida on neil kavas...?

Ema hirm on valvel… – mis sõnad tulevad sealt…, millest nemad räägivad…?

Kui ta ei koonda oma tähelepanu, siis spasm kõhus võib mõne hetkepärast jõuda pähe…, siis ta ei saa midagi vastata politseile…

Ta kuuleb politsei häält… – me sõitsime baarist mööda ja panime tähele, et teie poeg on joonud ülemäära õlut, seetõttu me ei lubanud temal istuda rooli…, otsustasime tuua teda koju…, oleme kümmekonna minuti pärast kohal…

Peale selle kõik asus kohale…

 

Kas mõistate, millest räägin…?

Vaid mõned sekundid, kui olete hirmu haarmetes…

 

Ehk vaataks veel üht stsenaariumit…, milline ei ole kuigi ebatavaline tänasel päeval…

Olete lendamas lennukis…, äkki toimub lennuki rappimine mingis õhuaugus…

Lennuk kaotab märkimisväärselt kõrgust… – kärud vahekäigus kerkivad lakke…, mõned kisavad…, ja mõnedel istmed lähevad märjaks…

Selliselt avaldub alateadlik hirm…, oma esmasel kujul… – oh õudust, mis küll juhtus…, nüüd saame surma...

Just see tuleb esmasena pähe…

Lennuk muidugi tasakaalustub…, te isegi aitate kannatanuid…, korjate asjad kokku ja soovite kiiremat maandumist…

Kuid seda juhtub ikka ja jälle… teiega on kõik korras…

Lennuki kõrguse kaotamisel hirm halvab mõistuse…, kõik muutub tähtsusetuks, isegi see, mis lõpuks toimub… – olete absoluutselt ja täienisti halvatud hirmust…

 

Mu partner kirjeldas ühes raamatus juhtunut endaga…

Ei olnud mingi juhus, et tema istus lennukile, mille potentsiaalis oli ühe mootori üles ütlemine…

Nii see ka juhtus…

Öisel ajal lennates, ta töötas sülearvutis kanaldusteksti kallal…

Lennukil süttis parempoolne mootor…

Kuna lennuki kiirus oli suur, siis tekkis pikk tulesaba, mis oli nelikorda pikem, kui lennuk ise…

Inimesed, kes istusid paremal küljel, olid kui naelutatud, kuna mõistsid, et nemad on võimaliku plahvatuse kohas…

Mis toimus edasi…?

Mu partner ei liitunud paanikaga, mis haaras kõiki…

See oli tema katsumus…

Ta teadis, et see ei ole lõpp…, mitte sellel korral… – see oli alateadlik tunne…

Lendurid suutsid hetkega peatada tule…

Kuid töösse jäi vaid üks mootor, millega pidid koheselt maanduma…

Nemad said sellega hakkama…

 

Kuni lennukis valitses paanika, mu partner jälgis toimuvat…, ta nägi, kuidas enamus inimesi kaotas võime mõista toimuvat, kuna olid hirmu küüsis…

Partner otsustas säilitada rahu ja panna kirja nähtu toimuvast…

Ta nägi, mida hirm võib teha inimestega…

Mõni hetk tagasi oli kõik korras…, ja nüüd… kõik mõtlevad surmast…

Planeedi Pimeduse teadvus tahaks heameelega sööta teile just seda ette…

Kui nemad suudavad ajada teid teatud määral segi…, siis teid ei huvita miski vaimne…, te ei taha suhelda oma keha rakkudega…, ega taha otsida enda seesmuses üles Jumalat…, vaid tahate üksnes – ellu jääda

Kui suurepärane atribuut…

 

On olemas viisid, kuidas vabaneda hirmust…

On olemas õiged ja väärad viisid… – eriti madalas energias… võitlustes…

 

Tooks teile veel ühe näite… see on üksnes näide…

Pere on istumas laua ümber…, neid on palju.

Nende seas on ka üheksaaastane poisike…, ta on probleemne… – ta püüab teha kõike, mis väljub reeglite raamidest…, kõike, mis ei ole lubatud ühelegi tema vanuses…

Temale on see hästi teada…, kuid ta teeb siiski…

Lauakohale kerkib vaikus…, siis kõik mõistavad, et poissi on ootamas ebameeldivused…

Isa tõstab silmad üles, aeglaselt paneb kahvli käest, pöörab pilgu poisile…

Isa ei ütle sõnagi…, poiss tõuseb laua tagant ja läheb oma tuppa… – ta teab, mis on teda ootamas…

 

Nüüd teine näide…

Sama vanune poiss on tegutsemas…

Lauakohale kerkib vaikus…, isa lahvatab…, ta kukub kisama, loobib laua asju… – ta ei suuda end valitseda…, käsutab poissi oma tuppa…

Poiss, naerdes, läheb oma tuppa, kuna tema saavutas seda, mida tahtis…

Palju aastaid hiljem, kui ta oma vendade ja õdedega on laua ümber, hakkavad meenutama juhtumeid, kus isa läks poisi pärast endast välja ja sedavõrd, et lausa loopis laua asjadega neid… –kõik naeravad koos selle üle…

 

Põhjuseks, et ma räägin teile sellest, on Põhja Koreas toimuv…

Kallid, see ei ole prohvetlus… – see on õppetund hirmust…

 

Põhja Korea liidril tarvis jätta muljet… – see on ka kõik, mida ta vajab…

Tema alamad peavad teda armastama ja nägema, et ta on suuteline olema isale vastu, kelle osas on temale praegu USA…

Seetõttu ta on ähvardamas…

Ta püüab jõuda selleni, et temale reageeritaks…

Ta vajab reageerimist…, ta saavutab seda…

USAs on selliseid, kes on võimelised loopima laua asjadega, tehes oma avaldusi…

Ta saavutab oma tahtmist igal korral…

Ta testib vastupidavusele…

Ta saavutab oma tahtmist, heites väljakutse üleilmsetele poliitika hiiglastele…

Tema alluvad kiidavad ja kinnitavad, et ta on tõeline liider…

Kuid samas tema ülesandeks on… – mitte eksida, ega teha saatuslikku viga…

Ta on teadlik, et kui läheb üle piiride…, kui tõemeeli käivitab oma lahingpeaga midagi… – siis temast saab laip…, kõigele on lõpp… – tema režiimil on lõpp…

Tema aktsiooni hinnaks on veerand tundi…, ja kõik kaob…

Kogu tema dünastia kaob…, tema riik kaob…, tema liidri rollil saab lõpp… – ta ei saa enam avaldada muljet…

Temal tarvis olla äärmiselt ettevaatlik…

Kuid temal on miski – ta on hirmu ja reageeringute meister…

Tema käitub selliselt pikema aja jooksul…, tema saab täiustada oma relva… – kuid ta hoidub selle kasutamisest…

Ta on tegutsemas piiri peal…, igal korral aina lähemale nähtamatule joonele…

Ta sunnib USAt tõmblema ja loopima lauanõusid…

See oli vaid metafor…

 

Kui ta suudab jätkata seda pikemat aega…, saab muuta oma relvastust üpris heaks…, seda ta püüab tõestada… – siis ta saab loota järelandlikkusele…

USA ise on käitunud selliselt… – kui oled ülitugev…, siis tehakse järelandmisi

Sellisel juhul tema alluvad kiidavad teda, et ta suutis suruda gigandi põlvili

Nemad, langedes tema ees põlvili, laulavad temale kiidulaulu – on alles liider

Just see on käimas tema peas…

 

Kui tahaksite teada, mis on tegelikult Põhja Korea rahval meelel – neil on hirm…

Rahval ei ole teada, kes on ameeriklased…, kuid on teada, milleks nemad on võimelised…

Nemad mõistavad väga hästi, nagu liider ise…

Neid hukust eraldavad üksnes mõned hetked… – kus liider võib teha mingit fataalset viga…

Nemad on kartmas teda…, neil puudub üldrahvalik armastus…

Kuid ta ise on veendunud, et on tegemas kõike õieti… – ideaalselt…

Ta on planeerinud hirmu…

Ta on hirmutamas miljoneid inimesi, kes ahastuses helistavad kõikjale, keda vaid teavad…, nemad on vihased…

 

On see efektne…?

On muidugi…, selline on hirmu atribuut…

Seda võib kohandada nii riigipeale, kui ka isale…

See on töötamas hästi…, ka sõprade vahel…

Seda kasutab isegi teie boss…

Seda võib rakendada teie arst, kes vaadates silma, räägib… – sinu jaoks see on vältimatu

 

Kallid…, selle atribuudi pärast teil ei tule enam kaua muretseda…

On saabumas ajad, kus ükski inimene ei sea kedagi stressi olukorda…

On saabumas ajad, kus heasoovlikkus muutub aluspanevaks direktiiviks…, olgu mistahes liidri suhtes sellel planeedil…, või pereliikme suhtes teise liikme vastu…

Vastureageeringuks ei tule enam vihastumist…

Üksnes – heasoovlikkus, mis annab lahendamise viise…, teine-teise mõistmist armastava pere keskmes…

Kui aluspanevaks direktiiviks saab harmoonia, siis ei tule eksimisi ka liidrites…

Üheks peamiseks jooneks inimkonna üldsuses on siis – ei ole enam teine teise tapmist

 

Mu kallid…, tasakaalutuid inimesi leidub alati…, kuid siiski, need on erandiks, aga mitte normiks…

Kogu tänane sõnum on palve teile – jääda rahulikuks…, jääda väljaspoole hirmu…

Kui teil tekib probleem jooksva olukorraga planeedil…, siis lakake seda vaatlemast…

Te küsite imestunult… – Miks…?

Krayon just ütles, et teil ei ole vaja teada, mis on toimumas teie planeedil…?

Ma selgitan… – kui teid miski toimuv on hirmutamas, siis lõpetage tegelemast sellega…

Kui teil on võimalus jälgida toimuvat, siis teadvustage… selles on potentsiaali, mida te ei näe seni veel…

Kui ta isegi eksib…, kui astub lubatud piiridest üle…, ja kui…, ja kui…

Kui see on hirmutamas teid, ärge tegelege sellega…

Kui see informatsioon ei tekita teis hirmu, siis see on teie küpsus, mida olete valdamas…

Kas mõistate vahet…?

 

Kui teie töö juures keegi püüab teid hirmutada, sunnib kartma teda…, siis õppige selgeks kolmesekundi reegel…

Hirm sünnib mao piirkonnas, kust tõuseb ajuni, ning ütleb… – oled kaotamas tööd

Seejuures tarvis mõelda heasoovlikult…, mõelda sellest, et rääkijal on täna paha päev ja ta on tasakaalust väljas…, ma ei kavatse olla selle tasakaalutuse osana…, ega ole kui peksa saanud kutsikas…,  ega vasta tema ootustele, pigem suunan temale oma heasoovlikkust

See oli samuti metafor…

 

Kas mõistate, kuhu ma juhin…?

Valguse Töötajad…, õppige tundma hirmu relva… – õppige vastu seisma sellele…

Kui on tarvis koheselt pöörduda oma Kõrgema Mina poole… – siis tehke seda…

Kui teil tarvis tõusta oma vaimsuse tasemele…, laskuda meditatsiooni…, siis mistahes ka poleks… kolme sekundi reegel…

 

Kui olete kuulmas, et miski tekitab hirmu teistele, kelle seas olete ise… – lausuge… see ei ole mulle…, täna mitte

Just seda ma andsin oma partnerile lennukis, kui süttis lennuki mootor… see ei ole mulle…, täna mitte

 

Minu partner oli üks nende väheste seast, kes kuulas juhendusi…

Hirmu küüsis ei jää midagi meelde, ega olda suuteline aitama kedagi…

Nii ta mõtles… – just selline mõistmine viis tema hirmud nulli…

 

Milline on teie vastutus valguse suhtes…?

Selleks ei ole tarvis teada hirmust kõike…, kuidas ta töötab…

Kui tarvis, siis tunnetage teda taas, et hiljem vältida teda…

Võite olla ainsana tervelt mõtleva olemusena inimeste seas, kes on mattunud hirmudesse…

See on sedavõrd ligitõmbav…

Hirmu kütkeis inimene püüab kinni haarata sellest, kelles ei ole hirmu…

 

Selleks võid olla ise, kes ütleb… ees on ootamas veel hullemat, kui võid arvata…

Kõik läheb hästi… – me saame hakkama… – sa ju ei tea seda, mida ei tea

 

Kallid Valguse Töötajad…, Valguse Sõdalased… see on ainus atribuut, millist on teile vaja, kui meistritele…

Selleks, et osata seda kasutada, tarvis mõista hirmu olemust… – kuidas ta manipuleerib…, mida tahab…, mida püüab näiliselt saavutada…

Kui olete ootamas Pimedust ja olete teadlikud tema reeglitest…, siis ta ei saa teid alla kugistada…

 

See sõnum oli antud teile armastuses…

Kõik on sündimas vaid lähtudes armastusest…

Möödanikus olite hirmu kütkeis…

On aeg võtta kasutusele teised juhendid…, on aeg tõusta hirmu kohale, avada tema olemust…

Ei piisa üksnes ütlemisest… – Olgu… käes on aeg afirmeerimisteks… kõik saab korda

Teil tarvis seda läbi tunnetada…, tarvis teada kolme sekundi reeglit…

Teil tarvis teada, kuidas ta manipuleerib…

Teil tarvis võtta kasutusele mõned atribuudid, millised on olemas teie kaasasündinul…

Need võivad teid ära hoida mitte üksnes kõhu spasmidest…, vaid teie aju spasmidest, ehk teie teadvuse spasmidest…

Vaid teie teadvus suudab säilitada tugevat sidet Jumala armastuse valgusega…

 

Selleks korraks piisab…

Tahaks, et minnes siit, oleksite teised, kui tulite…

Olete Valguse Sõdalased…, valgus on teie päralt…, heasoovlikkus on saatmas teid…, harmoonia on saatmas teid…

Kui te veel ei tunneta seda…, siis on aeg heita minema omad barjäärid…, võtta kinni oma vaimsuse käest ja ütelda… – ma olen valmis…, näita mulle teed

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

« Newer Posts