Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2017

Lee Carroll: Krayon on rääkinud metafore Valgusest ja Pimedusest juba paljude aastate jooksul…, kuid nüüd esmakordselt arutleb uuest Valgusest

Kas on võimalik, et Valgus on loomas valgust…?

Kas on võimalik, et kõrgem teadvus saaks tegelikult luua iseend…?

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Siin on olemas energiaid, milliseid saate tunnetada…

Selliselt oli kavandatud…

Vanad vaimsused päeva lõpus, õppetunni lõpus, hakkavad läbi mõtestama siin kuuldud…

Siin, vaikselt kõlava laulu saatel, milline on täitmas seda ruumi, olete ühendunud üheses armastuses ja headuses…, heasoovlikkuses ja harmoonias,…

Seda juhtub sageli, kui vanad vaimsused on koos nendega, kes on mõtlemas kui nemad…

Keskkond on nüüdseks muutunud…

Ta on muutumas koos teiega…, teie suhtumisega…, mõistmisega ja tarkusega, millist olete saamas siin…, kuni olete siin…

Täna tahaks anda teile sõnumi Uuest Valgusest…

Kallid…, ma räägin teile üksnes headest asjadest…

Oleks hea, kui te mõistaks, miks annan selliseid sõnumeid…

Meil on kaalukad põhjused rääkida teile sellest…, just nimelt siin ja selles hetkes, kuna see on erinemas mistahes teisest hetkest…

Kuigi oleme varemgi rääkinud sellest, kuid see sõnum on erinev teistest…

Praegu olen sellises kohas, kus inimestel oli tarvis kuulda sellest…, et nende südamed vabaneksid…, et nemad ise lõõgastuksid…, et saaksid teada olemasolevast kavandusest…

 

Uus Valgus… – mis see on…?

Valgus – on metafor…

Valgus ja Pimedus – on erinevate teadvuste metaforid, millised on olemas planeedil Maa…

Seda on vaja selgitada inimkonnale…

Paljude aastate jooksul on nähtud kõige pimedamat Pimedust ja kõige valgemat Valgust…

 

Kallid…, kui olete mõtlemas kaunidusest ja jumala taolisusest…, kui olete mõtlemas lapse süütusest… – teie süda muutub heledamaks…

See on kaunis Valgus…

Kauniduse ja Harmoonia heasoovlikuse kõrgem Teadvus on Valgus, millest oleme rääkimas…

Kuid Pimedus on täienisti vastupidine…

 

Mis toimub pimedas ruumis, kui sinna ilmub Valgus…

Pimedus kaob…

Kui valgust on piisavalt…, kui on piisavalt… – siis Valgus on alati võitmas Pimedust…

Pimedus on madal teadvus…, on orjus…, surm ja häving…, kõik suhted, millised on ilma headusest…, mis ei mõista elu väärtusi…

Pimedus on neis, kelleni ei ole jõudnud armastuse algelementide mõistmine…

Kallid…, te olete seda kõike näinud…

Inimkond on teadlik Pimedusest ja Valgusest…

 

Palju aastaid tagasi planeet hakkas valmistuma Nihkeks

Kallid…, teil on olemas Vaba Valik…, kuid… kui 80 aastatel hakkasid ilmnema Vabad Kaardid, siis üks teie suurimatest riikidest lagunes…

See oli pöördeliseks hetkeks kogu inimkonnale…

Just sellel ajal te alustasite nihkega…, te lahkusite teelt, mis oleks viinud teid Armageddonini…

Kui ei oleks Vabat Kaarti (Nõukogu Liidu lagunemist), siis teie tänavune ajalugu oleks teine… – sellest algas planeedi Suur Nihe…

Tahaks tuletada teile meelde, et samal ajal tulin mina…

Kui ma 28 aastat tagasi andsin partnerile esimesed sõnumid (Krayoni esimene raamat), siis ma ütlesin temale, et mingit Armageddoni ei tule…

Neil aastatel oli raske seda uskuda, kuna see oli vastu siis laialt levinud prohvetlusele…

Kuid siiski… – nii see ka läks…

 

Siis hakkasin rääkima Magnetismi Teenistusest

Paljud küsisid… – mida tähendab – Krayon Magnetilisest Teenistusest…?

See tähendas meeskonda, mis oli minuga kaasas…, see oli Võre Meeskond

See oli metafor, mis vastas lineaarsusele…, seda selleks, et teil oleks parem mõista…

Meeskond suutis viia läbi magnetvõre füüsilist nihet…

Sõnumis rääkisime, et magneti põhjapoolus hakkab nihkuma…, ja seda näitasid teie kompassi osutid…

Planeedi magnetism oli tarvis korrigeerida selliseks, et oleks võimalik luua sellist füüsikat, mis valmistaks ette koha Uuele Teadvusele…

28 aastat tagasi keegi ei olnud võimeline nägema sidet…, liitu, milline on olemas füüsika ja teadvuse vahel…

Need, kes oleks kuulnud seda, oleksid naernud selle üle, kuna neile see oleks olnud arusaamatu…

Tänavu füüsikas on juba terve suund, mis on uurimas teadvuse mõju füüsikale…, ja füüsika mõju teadvusele…

See ei ole üksnes liit…, see on partnerlus, kus üks on mõjutamas teist…

 

Oleme teile varemgi rääkinud, et teie olete tulenenud tähtede mateeriast…

Kõik, milleks olete, on üksnes osa sellest, mis on…, – seetõttu te ei ole isoleeritud olevused, kes on iseseisvalt jalutamas mööda planeeti…, täienisti eraldunult temast…

Te olete osa Maa keemiast…, Ilmaruumi füüsika osa…

Teie planeedil on teatud atribuudid, millised on määratud üksnes teile…

Olete ühe suure, hästi planeeritud süsteemi osa…

Magnetvõre pidi nihkuma füüsiliselt, et kindlustada nihet teadvuses, mis oli teil kavas läbi viia…

See sai täide viidud aastaks 2002, millega Võre Meeskond kindlustas ühtlustamise lõpuni viimist…

Selles saab veenduda teie kompasside abil, kui võrdlete praeguseid näitajad vanemate näitajatega…, siis näete, kas Magnetvõre on nihkunud, või mitte…

Nihkus muidugi…, ehk isegi kiiremini, kui oleks oodatud…

See selgitaks paljusid tänavu mõistetamatuid asju…

 

Kas on teil meeles aeg, kus vaalad massiliselt viskusid kaldale, kõikjal üle planeedi…?

Hoolikad inimesed püüdsid viia vaalu merre tagasi…, kuid toibudes, viskusid taas kaldale…

See üksnes seetõttu, et vaalad orienteeruvad magnetjoontele…

Kuna Võre nihkus sedavõrd, et mõnede vaalade rändeteed, mida nemad kasutasid sadu aastaid, hakkasid suunama vaalu vales suunas…

Nende ajus olev teejuht osutus kui rikkes GPS…, mis suunas neid vales suunas…

Ehk olete pannud tähele, et kaldale heitmine lakkas suht hiljuti…

Nüüd juhtub seda harva, kuna orienteerusid ümber uuele magnetvõre asendile…

Magnetvõre nihkumine on lakanud, kuna on jõudnud uude kohta…, ja on uus vaalade põlvkond, kes on orienteerumas uuele võre asendile…

See näide on selleks, et saaksite usaldada seda, mida annan teile sõnumites…

 

Kallid…, see nihe oli teie jaoks…

Planeedi füüsika pidi tegema nihke, et luua aluse uuele teadvusele…

 

Oleme rääkinud Väljast, mis hakkab kasvama…

Väli on – füüsika, mis liidab üheseks harmoonilised energiad, milliste osaks on kõrgema teadvuse atribuudid…

Võimalik, et möödanikus nägite Välja füüsilisi seletusi…, näiteid sellel teemal…

Kuid nüüd selgitan teile, et teil on vahetu seos kogu füüsikaga…

Seega… – füüsika hakkab muutuma teie liitlaseks…, hulga enam, kui kunagi varem…

 

Mis puutub püha asju… – siis need hakkavad üha enam nähtavale tulema…, üha enam märgatavamaks muutuma…

Inimesed üle planeedi muutuvad üha enam tundlikeks uute ideede vastu…, selle vastu, kelleks nemad on…, üha enam hakkavad eemalduma vanadest paradigmadest, milliseid on neile õpetatud…

See hakkab sündima üle planeedi…

 

Kallid…, seni te ei näe uudistes selliseid asju, sest sellest veel ei räägita…

Vastuvõtu aegamööda kasv ja paradigmade vahetus, ei ole veel sellised uudised, mille vastu meedia tunneks huvi, mis on harjunud pakkuma üksnes draamasid ja surmasid…

Kui ajapikku märkavad seda sotsioloogid ja ajaloolased…, alles siis see jõuab meediasse…

Need on sellised asjad, millised muutuvad aegamööda personaalselt iga isiku jaoks…

 

Nüüd olen Iisraeli ühes teatris, koos vanade vaimsustega, kes tulid siia, et kuulata sõnumit…, kes on teadlikud, kes nemad on…

Nemad on teadlikud esoteerilistest õpetustest selle kohta, et Jumal on iga inimese seesmuses…

See on vaimne aksioom, mis kinnitab, et peamine käitumise doktriin on enda seesmuses…, kõik mineviku ja käesoleva prohvetid on enda seesmuses…

Kogu informatsioon suurtest naasevatest prohvetitest on teostunud…

Kallid…, nemad kõik on Uues Võres…, on uue teadvuse osana…

Te üksnes ei ole seda kõike veel kokku viinud…, üheks…

Su enda naasev prohvet on su enda välja sees… – kuidas on sellega…?

Tema ei naase…, ega ei istu sinu ette toolile… – ta on sinu välja füüsikas…

Milline oleks parim viis aidata inimkonda…, mitte üksnes mingit osa sellest…?

Parimaks on… – mõelda kaugele ette… – kas pole…?

Naasemine on samuti osa nihkest…

On olemas veelgi enamat…

 

Uus Valgus – see on uue Valguse metafor…

See termin käib sellise Valguse kohta, millist varem siin ei ole olnud…

Ehk selgitaks seda veidi… – tänavune Valgus on võimsam, kui kunagi varem…

Vana vaimsus…, kui süütad valguse pimedas ruumis…, siis valgus teab, kes sa oled…, seetõttu ta muutub võimsaks Valguseks…, seega… ta suudab täita kogu ruumi…

Vanas energias see valgus oli vaid väike tuluke keset suurt pimedat ruumi, mida oli raske märgata…

Paljud teie seast on läbinud nihke…

 

Möödanikus Valgus ja Pimedus ei olnud tasakaalus… üldse mitte…

Pimedus oli täie õigusega juhtimas üle kogu planeedi…

Mul ei ole vajadus seda selgitada siin istujatele… kas pole…?

Olete võidelnud ja jõudnud siia, kus on olemas Uus Valgus…

Te ei usu veel sellesse, ega ole veendunud selles…, kuid ta hakkab tulema esile…

Praegu Valgus on võimsam, kui kunagi varem…

Kui jätkate astumist seda teed, siis Valgus võidab täienisti…

Kuid teil tuleb kokkupuuteid nendega, kes ei usu veel sellesse, kuna paljude põlvkondade jooksul olukord ei olnud muutunud paremuse poole…

Kas lubate veel möödanikul määrata teie tulevikku…?

 

Veel üks atribuut… – Valgus hakkab valgustama teie teekonda…

Kui süütate üksnes tulukest, siis ta valgustab vaid teie asukohta…, aga kui süütate Valguse, siis see valgustab kõike teie ümber… – siis suudate näha, kuhu liikuda, kuna teil on olemas Uus Valgus…

See on tõemeeli Uus

Krayon…, mida see peaks tähendama meie keeles…?

See tähendab, et teie alateadvus on hulga parem, kui kunagi varem…

Teie alateadvus on see, mis võimaldab teil minna kaugemale…, kuigi teie arvates… seal peaks olema pimedus…

Teid on alati painamas küsimus… – kas on see õige…, või mitte…? on see hea…, või halb…? kas sobib…, või mitte…?

Kujutlege vaid, kuidas alateadvus on valgustamas teekonda…, kusjuures sedavõrd, et teil ei leidu enam küsimusi…

Kui paljud teie seast on viimasel ajal püüdnud usaldada alateadvust…?

Kas viimasel ajal olete testinud oma alateadvust…?

 

Ehk vaataks nüüd veel üht atribuuti…

Valgus on aitamas inimteadvuse evolutsiooni…

Kasutades metafori, ütleks… – Uus Valgus valgustab selliseid asju, millised varem pole kunagi nähtud…

Kui su näppude vahel on põlev tikk, siis sa võid ekselda, komistades asjadele…

Aga kui peos on võimas Valgus, siis näed juba kaugelt seda, mis enne jäi pimedusse…

Liikuda saad kindlapeale… ja kiiremini…

Nüüd teil võivad ilmneda huvitavad ideed, mida varem ei saanud juhtuda…

Ilmnevad sellised protsessid, millistest te ei osanud arvata…

Hakkavad sündima uued asjad, mille nähes küsiksite… – miks keegi varem ei ole jõudnud selleni…?

Tänavu hakkavad tööle asjad, millised varem ei saanud töötada…

Seda vaid seetõttu, et nüüd need on Valguse käes…

Ilmnevad uued ideed…, uued mõtted…, uued viisid, kuidas panna tööle asju, mis varem ei saanud töötada…

See on reaalne erinevus…, see on uus asjade vastuvõtt, milline vanas energias ei oleks olnud elujõulisena…

See kõik toimub üksnes tänu Valgusele, mis toob esile Tõe ja Reaalsuse…

Magnetvõre ja Väli hakkavad koos nügima seda kõike…, püüdes luua harmooniat inimolevuste vahel…

Kuid vana vaimsus…, sa oled veel hoidmas tikutuld oma sõrmede vahel…

Kas lubad sellel tikutulel lahvatada Suureks Valguseks…, või jätkad komistamisega ajaloo vanades paradigmades…?

Sul käes on tuhm valgus, mida sa ei ole saanud kunagi usaldada…, ta ei olnud võimeline midagi su ümber valgustama…

 

Kas oled valmis uuele informatsioonile…?

Siin on see, millest me ei ole varem veel rääkinud…

Uus Valgus on loomas veel suuremat End

Kuuldes seda, ehk ütleksite… – Krayon…, sul ei saa olla selles õigus…

Valgus loob suuremat valgust…, on see võimalik… – mõelda vaid…

Seni olite kui üks valgusallikas…, kas äkki – olete kaks?…

Kusjuures…, ma ei ütelnud, et valgus tuleks teiselt inimeselt…

Valgus on loomas Valgust…

Nähtavus muutub äkki paremaks…, ruum muutuks kui valgemaks…

Kuid nüüd… sa ise oled võimeline valgustama…

Kuigi te imestaks, mis valgus see on…?, ehk ingel on tulnud sellesse ruumi…?

Kuidas valgus saaks luua iseend…?

Kuidas teie teadvus saaks kordistuda…?

 

Kallid…, ma tahaks, et te teaks seda… – see kõik on tänu Uuele Füüsikale…

Me teadsime, et see toimub…, ja seetõttu te näete seda, mis on toimumas…

Valgus on võimeline looma veel suuremat end…,  kuna Valgust loov inimene on teadlik Jumalast enda seesmuses…

Olete näinud, kuidas üks inimene saab nakatada oma naeruga paljusid teisi… – kõik tema ümber hakkavad naerma kaasa…?

Kuidas see töötab…?

Ehk see on sellest, et naerev kordistab end läbi rõõmu energia…

Mõelge sellele…

Kuigi inimene, kes alustas naermist, läks ise ruumist välja…, ometi ruumi jäänud naeravad edasi…

Kas see oli inimese poolt võimendatud energia…, või… energia kordistas end veelgi suuremaks…?

Valgus on nüüdseks võimeline kordistuma, kuna seda on kandmas need, kes on teadvustamas toimuvat nihet… – seda ta on toomas planeedile…

 

Nüüd vaatame üle kokkuvõtvat atribuuti…

Valgus võimaldab teistel näha sind… – sul ei ole võimalust varjuda…

Kui oled tasakaalustunud inimolevus, küllaldase armastusega südames…, siis sul ei ole võimalust varjuda…

Esiteks…, teised ütlevad sulle… – ma näen, et oled muutunud…, sa ei ole see, kellega oleme harjunud…, sa oled hulga lõõgastunum, kui olid varem… – mis on toimunud…?

Inimesi paneb huvi tundma, millisena oled…, mida oled teinud selleks, et luua sellist tasakaalu oma ellu…

Mida sa vastaks neile…, kas on kerge vastata…?

Ütle neile tõtt… – ma tunnen end teisena…, suhtun Loojasse teisiti…, sellesse, kes olen ise…

See ei ole mingi usk…, vaid see on minu oma teadvustus sellest, kes ma olen…, Jumal on hulga enamat, kui ma arvasin…

Ma tunnetan rahu…, tunnetan, kuidas minust tulvab Meistrite armastus, kes on minu seesmuses…

Ma ei tunne muret muude asjade üle…, õpin hakkama saama küsimustes, milliseid varem ei õnnestunud lahendada…

Kui seda ütled oma sõbrale, või naabrile, siis uues energias nemad ei põgene sinu eest…

Aga kui sa ütleks neile, et sinust on saanud uue usu, või prohveti pooldaja… siis kindlapeale… nemad kaoks sinust kaugemale…

 

Seda üksnes seetõttu, et see on su enda isiklik…, aga mitte mingist süsteemist võetud…

Ei ole selliseid reegleid, ega miskit, millele saaksid naalduda, või liituda…  – sinu enda seesmuses on üksnes uus kaunis kompass…

 

Valgus on võitmas… – seetõttu ütleme seda, mida ütleme… – siin, Iisraelis…

Sellel riigil…, sellel maal…, mis on küll väike, kuid paljude kultuuridega ja keeltega, seisab ees näha sellist nihet asjades, mida te ei oleks kunagi oodanud…

Tullakse välja uute ideedega, milliseid ei oleks varem oodanud…

Muutuvad suhted…,, kusjuures… mõlemalt vastaspoolelt… – ja need on sootuks teised, kui olid varem…

Ehk imestate selle üle… – kust need tulevad…, miks ei ole varem seda olnud…?

Miks möödanikus ei olnud sellist tarka, kes saanuks selliselt mõelda…?

Miks toimub asjade selline ümbermõtestus…, varem need olid eiratavad…?

 

Kui need asjad hakkavad toimuma, siis mõistate, et mul oli õigus…

Ma olen seda kõike näinud muudes oludes…, millised olid sama rasked…

Koos teadvuse tõusuga kordistub Valgus, mis on teenimas teid juba praegu… – ehkki olete veel algetapil…

Nüüd tahaks rõhutada… – selle kõige katalüsaatoriks olete teie ise… – usute seda, või mitte…

Krayon…, ma tahaks seda uskuda, tahaks väga uskuda…

Suurepärane… – miks mitte näidata seda…?

Paljud tahavad lahkuda siit, jäädes endisteks…

Teised tahavad kaasa viia suuremat Valguse hulka…

See on oluline küsimus…

Kuivõrd olete kokku kasvanud oma status-quoga ja mõttega sellest, et see ei saa muutuda…?

 

Selline oli Krayoni sõnum…, ja seda tuleb veelgi…

Kuid seni, mu kallid…, ärge kartke Jumala armastust…

Olete vägagi iidse kultuuri esindajad, milline on avanud ühest Jumalat kogu planeedile…

Nüüd avanege ja näidake, milleks Jumal on võimeline tänavuses energias…

Vanad vaimsused üle planeedi on kuulamas seda…

See sõnum on ka neile…

Ma räägin, et just selle nimel nad on istumas siin…

Ma olen juba näinud, et olete ühiselt juhtimas nihke kiirust…

Vähesed on võimelised tegema suuri nihkeid…, üksnes sellega, mida teie olete tegemas neil hetkedel iseendaga…

 

Suurepärane sõnum…

Äkki teile näis, et see tulenes Jumalalt…?

Tunnetage kõike seda… – kogu sellega, mida olete teadmas…, kõige sellega, mida ütleb teile teie päritolu…

Jumala Valgus inimkonnale on võimas…, ta on saatmas teid selliselt, kuidas pole kunagi varem saatnud…

Te olete väärilised seda…

Te olete valmis liikuma rahu poole planeedil…

 

Mõelge neile asjadele…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Enesestmõistetav, et olete siia kogunenud erinevatel põhjustel…, kuid kanaldus on teile üheks põhjuseks…

Enne, kui jatkata tänast sõnumit, tahaks veenduda, millised on teie usu piirid…, ja mille nimel olete tulnud siia…

Kas olete suutelised, olles siin, jätta kõike seda, mida on teile räägitud seni sellest, mis on võimalik…, mis on tõepärane ja reaalne…?

Me kinnitame teile, et see ei tee teile kuidagi kahju…, ega ole teile vastunäidustatud…, ega haava kuidagi teie hinge…

Kallid…, kui te vaid avardaks veidi oma karbi piire… – seda üksnes teie vabal valikul…

Teie vaba valik on, teie kavatsuse kohaselt, kohtumas teie poole tuleva armastusega…

Olen palju kordi rääkinud teile asjast, mis on vägagi teaduslik, kuid ei kõla sellisena…

See on väide sellest, et avarus, tuuma ja elektronpilvede vahel, ei olegi tühi… – see on täis armastust…

See, mida on uurimas teadus, hakkab üha lähemale ja lähemale jõudma sügava vaimse tõeni…, kõigele sellele, et kõik on tehtud ühest ja samast mateeriast…

Tähemateeria on siin… – see olete teie…

Te ei ole võimelised eraldama seda, milleks olete teie, sellest, mis see ka poleks…

Selline on Krayoni sõnum…

Kas see ei sarnane sellega, mida olete kuulmas tänavu oma teadlaste käest…?

See on avastus sellest, mis on aatomi struktuuri seesmuses…, sellest, kuidas see on seotud ja kuidas on kooskõlas kogu ülejäänuga…

See on avastus teie jaoks…, teie kohta…

 

Magnetismi Meister

Ma arvan, et see on sobiv koht rääkimiseks magnetismist…

Mind on nimetatud Magnetismi meistriks… – hiljem ma hakkasin ise end nimetama selliselt…

(Krayon muiates) Mõned võisid naerda sellise nime üle, mis kõlaks kui mingi magnetilise ingli moodi…

Mida see nimi peaks tähendama…?

Kallid…, see tähendab seda, miks ma olen siin…, ja sellel on otsene seos magnetismiga…

Mõni aeg tagasi andsin sõnumi Uuest Valgusest, kus taas rääkisin magnetismist…

Nüüd teen seda taas…

 

Tahaks viia teid sellesse aega, kus mu partner lõpuks rahunes protsesside pärast, milliseid on tänavu võimalik näha…

Siis sain võimaluse rääkida neist asjust…

Tema inseneri aju, milleks on see ka tänavu, oli suuteline seisma vastu, ega lasknud tulla endasse kõigel korraga…

Nüüdki kõik saab pääseda temasse vaid fragmentidena…, hiljem seab pusled kokku mingiks mustriks…, alles peale selle sünnib temal suur ahha äratundmise efekt…

Selleks, et temal kõik asuks oma kohale, tarvis anda viiteid…

Selline on tema protsess…, seda seni, kuni ta lõõgastub…, ja on valmis sõnumi vastuvõtuks…

 

See planeet oli valmis teadvuse oluliseks nihkeks…

See algas otseselt 28 aastat tagasi, kui tulin siia oma kaaskonnaga…, oma eesmärgilise kavatsusega muuta selle planeedi Magnetvõret…

Me saime sellega hakkama (põhilised muutused toimusid aastatel 1989, kuni 2001).

Oleme rääkinud, et meie tulekust, kuni meie minekuni, sai põhja magnetpoolus viidud teise kohta…

Me oleme sellest rääkinud…

Te võite ise selles veenduda…

Hiljem oleme sellele informatsioonile lisanud juurde ja avardanud seda…, andes selgitusi, milleks oli seda tarvis…

See on suht esoteeriline asi…, kuid te saate seda näha, mõõta ja leida kinnitusi sellele…

 

Milleks…?

Me rääkisime sellest teile esimeste sõnumite aegu…

Kallid…, teie magnetvälja on tarvis teile elujõu jaoks…, teie Teadvusele…

Sellest rääkisid sõnumid 28 aastat tagasi…

 

Magnetismi mõju

Mõni aasta tagasi minu partner sai teoks teha seda, mida ta sedavõrd tahtis ära teha…

Temal avanes võimalus pääseda kohta, millest unistavad enamus insenere…

Temal avanes võimalus külastada Kosmilist Keskust ajal, kui valmistuti üles laskma Rahvusvahelist Kosmilist Jaama (RKJ, ehk ISS)…

Üheks osakonnaks, mida ta sai külastada, oli elu uurimise keskus kosmilistes tingimustes

Seal valmistati ette moodul bioloogiliseks eksperimendiks RKJ peal, millega saaks uurida palju erinevaid küsimusi orbiidi tingimustes…

 

Mu partner küsis mõndagi uurimist läbi viivatelt teadlastelt…

Ta küsis nendelt kõige tavalisemat küsimust… – kas on tehtud mingeid eksperimente selle kohta, et… kas saaks olla vaba planeedi peamisest magnetvälja mõjust…?

Kas on planeeritud mingeid eksperimente, mis mõõdaks elu magnetismi sees…, ja väljaspool seda…?

Teadlased vaatasid arusaamatult talle otsa… – Mida…, millest ta räägib…?

Nemad vaatasid teda, kui väikest last… – Ei… meil ei ole kavas seda teha…, selle järel ei ole vajadust…

Tema küsimusi ignoreeriti täienisti…, tema küsimustel ei olnud neile mingit tähendust…

 

Mõned aastad hiljem teadlased jõudsid ise avastusteni…

Nemad avastasid, et Inimolevus on Maa magnetvälja mõju all juba alates tema loomisest…, hetkest, kui inimesed olid alles Maa põrmuna

See oli kogu evolutsiooni aegu inimeste elu osana…, nende organite ja kudede osana…, nende elujõuks… – seda oli tarvis nende Elu jaoks

 

Milleks niipalju kulutusi, et viia suur hulk varustust orbiidile…

 

Kuid… te läksite sellest mööda…

Nüüd olete teadlikud…

Nüüd see on üldtunnustatud…

Seda on tunnustamas isegi need teadlased, kes planeerivad kaugeid kosmilisi rännakuid…, kes on kinnitamas, et kui inimesed kunagi teostavad kaugeid lende kosmilistel laevadel, siis laevadele tuleks emuleerida magnetvõre…, muidu inimene ei pea vastu…

Kas mõistate, mis on toimumas…?

Nüüd on hakatud tunnustama sidet teie keha ja magnetismi aluste vahel…

Sellele järgnes magnetvälja olemasolu avastus teie iga ühe ümber… – teie keha, teie südame ümber…

Seni keegi neist ei räägi veel Merkaba’st…, kuigi magnetismil on sellega otsene seos…

Kallid…, mis oleks, kui ma ütleks teile… – magnetism on kõik

See on osa planeedi eluväest…

Selle saladuste sees on kõik füüsika saladused, millistest tahaksite teada saada… (Krayon muigab)

Magnetism on seotud Teadvusega… – selline side saab kord avastatud…

On olemas kooskõlastus…, vastav protokol, mille kohaselt inimese teadvus ja tema emotsioonid saavad tegelikult tuua sisse muutusi…, magnetvälja enda atribuute ja faktoreid…

See on juba… (Krayon pea sosinal) koherentsuse mõistmise…, kooskõlastus teie elu väe ja Maa elementide vahel…

Teadus hakkab kätte saama tõde magnetismi kohta… – milles on peidus veelgi enamat…

Kuivaid saaksite näha, mida kõike on magnetväljade seesmuses… – nii enda, kui loomade, puude ja Maa väljades… – (Krayon unistavalt) siis näeksite harmoonilisi mustreid, kuidas need on muutumas…

 

Füüsikas toimuvatest muutustest

Ligi kaheksa aastat tagasi hakkasin rääkima väljadest ja muutustest, mis algasid nendes…

Keegi ei ole seni avastanud… ega ühelgi inimesel ei ole tulnud mõttesse, et põhiline idee, põhiline füüsika protokoll saaks viimase 30 aasta jooksul kasvõi mõnevõrra muutuda…, teha läbi mõningat muutust…

Põhjuseks, miks te ei ole seda avastanud, on selles… – et te ei ole seda veel oodanud…

Teie arvates, kõige esmalt… – Füüsika on Füüsika

Kui olete kord selgeks saanud, et tema seadused ja reeglid ei muutu kunagi…, siis nii, teie arvates, ka on…

 

Aga kui siiski muutuvad…?

Ehk saab olla selline asi, et füüsika seadused polegi nii vankumatud, kui arvate teie…?

Mis oleks, kui Väli, mida olete uurimas…, millest tahate teada saada… – teeb ise läbi muutuse, kuna olete seda uurimas…?

Te ei oleks saanud seda kuidagi oodata…

 

Kujutlege eksperimenti, kus tahaksite määratleda absoluutset, mis on pidevalt nihkumas…

See viiks teid muidugi eksitustesse…

Kuid teil ei teki selle nihkumise mõtetki…

Seda ei ole mõttes ühelgi teadlasel…

Nemad ei märka vihjet sellele, kuna püüavad avastada midagi muud…, seetõttu ei näe seda…

 

Astronoomid on jälgimas kauget Kosmost…, kuid mitte enda füüsikat…

Nemad olid üllatunud ja šokeeritud, kui avastasid, et füüsika mõnedes Galaktikates on tunduvalt erinemas siinsest…

Kuidas saaks seda selgitada, kui Füüsika on Füüsika…?

Kui füüsika seadused oleksid samad üle kogu Ilmaruumi, siis, minnes ühelt tähtede klastrilt teisele, te ei näeks olulist vahet, – seda seni, kuni mõni klaster ehk muudaks teid endid…

Kallid…, te olete muutmas Füüsikat…

 

Me oma kaaskonnaga vastasime inimestele 28 aastat tagasi oma tulekuga siia, kui alustasime planeedi magnetismi nihkega…, me hakkasime muutma teie teadvuse seadlust, mis oleks vastavuses Meistri teadvusega…

Sai üles seatud ja häälestatud side teie teadvuse ja magnetismi vahel…

 

Mis juhtub, kui nihutada ühes neist midagi…?

(Krayon vaikselt, kui salaja) Siis ka teine osa saab luba ja võime järgida seda nihet…

Just need muutused, milliseid hakkate märkama, on toimumas üle kogu magnetvälja…

See, mida peate Väljaks, hakkab nihkuma selles suunas, mida mu partner nimetab suhtlusega Füüsikaks…

See hakkab reorganiseerima kõiki teie keemilisi elemente, bioloogiat…, isegi teadvust… – viies kõik harmooniasse…

Väli, millest räägime, on olnud kõik need ajad kõikjal, kus olete elanud…, kõiges, millest olete mõelnud…

Ta on mõjutamas kõike, mida olete tegemas… – kõiges, kuidas olete korraldamas oma elusid…, oma riike…, oma äri…, oma poliitikat…

Väli on selline, kuidas mõtlete…, ehk… mida peate inimloomuseks…

Väli iseenesest tahaks nügida asju harmoonia poole…

 

Mu kallid…, kas mõistate, kuidas nihe sai peale 2012 aastat viia Maad vastavusse sellega, mis on vastuvõetav ja on kooskõlas tulevikuga…

Kui saaksite mõelda teisiti, siis… kuivõrd see muudaks kogu planeeti…,

Oleme sellest rääkinud, kui rahu taastamise vaatevinklist Maa peal…

Kusjuures… teid nügitakse harmoonilisema mõtlemise poole…, teil on ilmnemas uued ideed ja uued plaanid…, mõned neist on suht sügavamõttelised…

Te ei ole sellele kunagi varem mõelnud…

 

See kõik tänu magnetismile, mis on mõjutamas teid…, teie ise olete mõjutamas teda…

Magnetismis on veel enamat, mida saate teada üksnes siis, kui avastate neid asju…

 

Eksperimendid magnetismiga

Kallid…, te olete otsimas aatomite struktuuride fragmente ja selle osi…

Kuid… magnetism on olemas ka seal…, ta on teile lausa karjumas… – vaata siia…, ma olen siin…, vaata mind… – kuid te ei märka midagi…

 

Te kasutate hiiglaslikke magneteid, et kiirendada ja kihutada prootonite vihke… – et need põrkuks omavahel…

Vabandage, mu kallid… – te olete kahurist tulistamas varblasi…

Olen varemgi rääkinud, et kui tahate teada saada, kuidas juhtida Füüsikat, siis võtke kasutusele magnetite polaarsust…

Ma soovitaks alustada eksperimenti magnetismiga selliselt, kuidas ei ole veel kunagi tehtud…, kuidas ei ole veel kunagi mõeldud…

Tahaks pakkuda teie tähelepanule midagi…, tahaks koos teiega kanduda Tesla töötuppa…

Vaadake tema töötoa lakke…, mis imelikud laigud on seal…?

Need on jäljed asjadest, mis lendasid tema töölaualt lakke…, palju kordi põrkusid vastu lage…

Ta mängis magnetismiga…

Kuid tema aegu ei olnud kahjuks kompuutreid…, ega käesoleva aja seadmeid ja leiutisi, milliseid on teie kasutada nüüd…

Ma tahaks, et igaüks, kes kuuleb seda, suhtuks sellesse täie tõsidusega…, mõtleks… – kuidas seada Magnetväljad vastava nurga all, teine teise suhtes…, kuidas seada toroidmagnetid vastava nurga all, teine teise suhtes ja koherentselt…

See oleks sootuks teine magnet, kui on teil praegu teada…

(Krayon rõhutades, kui loetleks tõenäoseid asju) Looge magnetilist plasmat…, pange see kalduma selles suunas, kuhu tahate…, magnetiseerige luminestsentset gaasi, mille vormi saate juhtida…, kujundage õigeid toroideid…, las töötavad teine teise suhtes…

Te näete sellist maagiat, millist seni ei ole nähtud…, peale Tesla enda…

Kui hakkate seda tegema ja avastate seda… – siis meenutage seda päeva, kui rääkisin teile sellest, et see hakkab tööle…

Olete füüsika olulise avastuse lävel… avastuse, mis ületaks kõike, mida oleks saanud anda teile hiiglaslik värgend (Krayon peab silmas Suur Hadronite Põrgutit)

 

See on juba käivitumas…, väli on juba muutumas…, ta hakkab ühtlustama inimese loomust ja teadvust…, seda teie vabal valikul, (Krayon pea sosinal) suurema harmoonilise reaalsuse suunas… – millisena oli kavandatud inimolemus…

 

Te ei ole seni veel valmis

Sellest on teile räägitud kõigi paarikümne aasta jooksul… – sellest, mis on toimumas…, milleks on see toimumas…

Avastused on tulemas…, ja need muudavad kõike…

 

Krayon…, miks mitte juba nüüd…, me oleme siin ja oleme selleks valmis…

Ei, te ei ole veel valmis…

Olete lähedal sellele, kuid mitte veel valmis

Selleks, et toimuksid muutused füüsikas, millistest räägime teile, tarvis, et need oleksid sellises kohas, kus te ei saaks võtta neid militaarrelvastusse…

 

On see teile mõistetav…?

Ehk olete seal mõne põlvkonna pärast…, ehk isegi varem…

Kas olete märganud, et bioloogias on tulemas avastused, milliseid olete oodanud… – eluea pikenemine…, telomeeride tähtsuse mõistmine ja nende ulatus…

Sellised saladused on teile juba avanemas…

Avastused, millised tulevad tulevikus, on valmis tõusma suurte avastuste tasemele…

(Krayon muiates) kuid seni veel mitte…

 

Kallid…, olete õiges kohas…

Andsin täna sõnumi, mis mõnedele on naljakas…, nemad ehk naeravad selle üle…, (Krayon muiates) veel vaid mõnda aega…

Siis, kui see sünnib, te teadvustate mõjutusi kõiges…, isegi selles, kelleks olete ja mida olete tegemas…

Seda siiski vaid juhul, kui lubate…, ja… kui see on suunatud üldise hüvanguks…

Te olete kriitilisest joonest üle saanud…

 

Olete juba läbi laulmas käbinäärme toone…, olete koondumas esoteeriliselt…, olete liitmas teadust vaimsusega…

Selles seisneb teie tõde…

 

Te ei ole suutelised eraldama Jumala loodust ühte…, kuid olete uurimas hoopis teist… –  Meister Füüsikat, kes on Ilmaruumi Looja…, mis on jumalik

Oleks tarvis uurida seda, mis on teie seesmuses…

Nii ka seda, mis on igas eraldi olevas aatomis…

Ühte ja teist… – mõlemat koos…

See kõik on põimunud mustrisse tihedalt…, mustrisse,  milline on laulmas teile Valgusest…, mustritesse, millised on ootamas hetke, kuna te avastataks neid…

 

See oleks selleks korraks kõik…

Mõelge neile asjadele…

Mõned ehk näevad selles naljakat…, teised jälle näevad tõe sügavusi, millised on peidus neis endis…

Ehk leidub siiski nende seas üks, kes suhtub sellesse tõsiselt…

(Krayon muiates) – Tesla on tagasi…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Reis Baierimaal kestis kaks päeva…

Esimesel päeval oli soolakaevanduse külastamine…

Teisel päeval oli huvitav reis mööda Chiemsee järve, kus sai külastatud Herren-Insel (meeste saar) ja Frauen-Insel (Naiste saar)…

 

Allpool on neli Krayoni kanaldust:

  • Veteväljal teel saartele
  • Meeste saarel
  • Naiste saarel
  • Veteväljal tagasi teel

 

Veteväljal teel saartele

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Oleme veteväljadel…

See ei ole esimest korda, kui sajad inimesed kogunevad kokku, ega ole kokkupuutes maaga…

See toimus Iisraelis, kus kolmsada inimest, viiel kaatril, olid vetel, kus kõik olid ühes hoos, lauldes ühiselt kui üks…

Nii ka täna…, kus on koos vaid nelisada inimest…

Kallid…, just sellest tahaks teile rääkida…

Täna võib laeval sündida midagi erilist…

Neile, kes on lugemas või kuulamas, selgitame, et 400 inimest on sõitmas järvel laevaga, mis suundub reisi esimesele punktile, meesenergiaga saarele…

Esmalt oleme neutraalses energias…

Praegu tahaks rääkida teile maaga kontaktis olekust… – sellest ma ei ole veel rääkinud…

On huvitav see, et seni ei ole eriti räägitud, mis toimub nendega, kes on veteväljadel…

Kusjuures…, mitte üksnes veteväljadel…, vaid rahvahulgana veteväljadel…

 

Metafor välgust

Tahan piltlikustamiseks anda üht metafori, mida ei tasu võrrelda reaalsusega…

Metafor on välgust planeedil…

Välk ilmneb siis, kui pilvedesse on kogunenud hulk staatilist laengut… ja kui laeng kasvab sedavõrd suureks, et ei ole suuteline püsima pilvedes, siis elektrostaatiline pinge laeb end maha otse maasse…

See vabastab pilved liigsest pingest…

Mõned teie seast jagavad maandamise põhimõtteid ja paigutavad vastavad piksevardad elektrostaatika kaitseks, mis maandaks välkusid…

Kuid, vaadake teie sees toimuvat protsessi… – suur hulk kogunenud energiast jookseb maa sisse…, millega saaks hulk probleeme leida lahendust…

Midagi taolist sünnib kõigi inimolevustega.. – kuid teil ei ole sellest seni midagi teada…

 

Kas on teil teada, et planeet Gaia kauni süsteemi üheks ülesandeks on töö inimolevustega, mis väljendub teie võimega end maandada… – see on võime maandada osa oma energia laengust…

Kui kellelgi tekivad probleemid, mis kuhjuvad energiana, mis väljenduvad rahutusena…, siis mõnedki, olles hääles Gaiaga, lähevad loodusesse, et käia seal paljajalu…, või… kallistada puid…

Teil on teada, et sellega saate end täienisti maha maandada…, sellega kaob rahutus… – ehk… teie välk kaob maasse…

Seekord olete siin laeval…, siin selline võimalus puudub…

Kui siin ei ole võimalik end maha laadida, siis siin on võimalus hakata mõistma seda protsessi…

Siin on sündimas midagi muud…, väga head…

Kallid…, juba iidsetel oli hästi teada, et inimese ümber on olemas teatud liiki energia…

Hiljem oli see määratletud ja tunnustatud… – mõned said isegi mõõta seda…

Seda nimetati Merkaba’ks…

See on energia väli, mis on ümbritsemas inimest…

Kas on teil teada, et see väli on ühenduses Gaia väljaga… – ja see ei ole hetkeline ühendus…

Jalad on teil igapäevases elus tavaliselt alati maandatud…

Mõni ehk ütleks, et tema töötab kõrghoones… (Krayon muigab)

Kallid…, kõrghoone on tugevalt maandatud…, seetõttu olete pidevas ühenduses suure piksevardaga…

 

Kuid mitte seekord…

 

Merkaba on huvitav veel selle poolest, et selle energeetiline väli on suurtes mõõtmetes…

Mõnede arvates see ulatub kuni 8 meetri kaugusele…

Tegelikult ta ulatub kaheksa ja enamagi meetri kaugusele… – kui mõõdate seda kolmemõõtmelises reaalsuses…

Kui vaataksite selle potentsiaale neis reaalsustes, millised on olemas planeedil…, siis teie Merkaba on osa sellest, mida peate ruumidevaheliseks…, paljumõõtmeliseks…

Mõned nimetavad seda isegi kvantiliseks…

Seega… – kui kaugele see ka ei ulatuks, ta on siiski ruumidevaheline… – ehk… temal ei ole piire…

Pange tähele… – (Krayon hääldades selgelt igat sõna) paljumõõtmelistel ruumidevahelistel asjadel on sellist liiki reaalsusi, millistel puuduvad piirid…

Seega, teil olev energia on võimeline suhtlema galaktika teise otsaga… – sellel omadusel on olemas teaduslik termin – põimumine…

 

Kuid see on veel midagi enamat…

 

Te saate vahetada ja jagada energiaid omavahel

Ehk naaseks kolmemõõtmelisusesse, milles oleme sellisest elegantsest füüsikast ilma…

Kui väli ulatub 8 meetri kaugusele…, siis järelikult… sellel laeval olete kõik omavahel ühenduses…, olete teine teise välja sees… – läbi põimunud…

Kusjuures… siin te ei ole maandatud…

Siin on huvitav võimalus… – liita oma energiaid…, vahetada neid omavahel…

See, mida tegi Gaia, teete ise praegu… kogu hulk teid on maandamas teine teist…

Teile on tuttav üks ütelus… – kus on koos kaks, või enam…, kas palves, meditatsioonis, või lihtsalt saades kokku, toimub väe suurendamine, ilmneb suurem jõud…, olete võimelised tegema enamat, kui üksinda…

Mõelge sellele… – 400 inimest, kelle mõtted on suunatud ühele ideele…, teine teise nimel…

 

Just seetõttu, et te ei ole maandatud, meil on kavas teha teoks seda siin…

Paljud asjad saavad tulla esiplaanile kergemalt…

Veel on peegeldav võime… – selles on metafor… – teil on võime teha midagi paremaks, kuna olete veteväljal…

Esiplaanile tulevad asjad, millised on energeetilistena…

Sellest ma ei ole varem teile rääkinud…

On olemas kindlad teadvuse atribuudid…, (Krayon rõhutades sõnu) millised ei vaja maandamist... – see käib teie väe ja jõu kohta…, olenemata sellest, kus te asute…

Kas suudate arvata, millised on need atribuudid…?

Need on need, millised tulenevad otse Loomise Lättest… – need on… Mõistmine, puhas Armastus…, ja kõige üllatavam – naer

Need ei vaja maandamist… – need on puhtad…, need on eesriide tagustest… – nendest meil ei ole praegu juttu…

Meie jutt käib sootuks muust…

Me räägime välgust…, muredest…, rahutusest…, teie mõtisklustest

Räägime sellest, et asjad ei tööta korra kohaselt

Räägime sellest, mis tuleb homme

Räägime sellest, mida teha sellega, mis toimub teie elus…, mis ehk ei tööta selliselt, kui tahaksite…

Räägime sellest, mida teha hirmuga, milline on teil olemas ehk millegi suhtes, mis on väljaspool teid…, ehk isegi… teie seesmuses…

Kuid see võimendub enam, kui olete veteväljal…

Need on teie seesmised välgud, milliseid saate siin maha maandada…

Siin ei ole puid, mida saaksite kaisutada…, kuid… siin on see, mida saaksite teha teine teise jaoks…

Teil on olemas ühine Merkaba, milline saab puutuda kokku kõigega, mistahes hetke jooksul…

See on selles mõttes, et Merkaba on juhiks…, maandamise vahendiks…

Ivriidi keeles  seda nimetatakse teid viivaks kaarikuks

Kas mõistate, mida pean silmas…?

Teil kõigil on siin suurepärane võimalus… – liituda ühiselt kokku, üheks mõtteks, rakenduda ühese piksevardana

Sellega saate aidata teine teist… – ehk isegi selles, millest te ise ei ole teadlikud…, mida vajab just keegi teie seast…

Selles on puhta esoteeria kaunidus…

 

Mõistmise energia

Teil ei tarvitse üldse teada, kuidas asjad töötavad, et saaksite võtta kasutusele protsesside kaunidust ja väge…

Teil ei ole tarvis teada, kelle nimel teete palve…

Teil tarvis mõista üksnes seda, et nemad on täpselt samad, kui teiegi…

Nemad on Pere osa…, ja neis on samuti Jumala osa, kui teilgi…

Selline ongi liitumine…, side teine teisega…

Võiks isegi ütelda, et laeval on üks tohutu Mõistmise Energia…

Mõistmine ja Armastus on need, mida olete võimelised looma…, kuivaid keskendute sellele…

Need on võimelised aitama teid vabaneda paljustki…, muuta suhteid…

Ehk isegi luua tervendava pöörise, mis viiks minema kõike ebavajalikku… – otse nüüd…, siin samas…

Antud protsess, mida kasutame praegu, on vaimne…, ja samas… füüsilisuse aluseks…

Koos olete võimsamad, kui eraldi isiksustena…

Oleks hea, kui koondaksite omad mõtted Mõistmisele…, kõige puhtamale Armastusele, millist olete võimelised ette kujutama…

See oleks kui hetk Ema jaoks, kes esmakordselt vaatab oma vastsündinule silma…, ehk ka isale…

Neile, kes veel ei ole saanud olla lapsevanemateks, see hetk saab olla suurimaks armastuse hetkeks, mida ta saab tunnetata oma elus…

Keskenduge üksnes Puhtusele…

Hoiduge keskendumast oma raskustele…

 

Jätkates oma keskendumist, te loote midagi Lilla Leegi taolist… – kaunist, mis hõlmab kogu laeva…, kusjuures sedavõrd, et väga paljud võivad paigutada end selle keskele…

Seejärel sünnib ime… – see hakkab tõmbama endasse kõike, mis ei ole kohane Meistrile…

Teis hakkab esile tulema enese väärikuse tunne, kuna asjad, mis hoidsid teid kahtlustes, põlevad Lillas Leegis…

Lillat Leeki te ei ole suutelised looma maandatud olekus… – seda saab luua üksnes siin…

Siin laeval võib olla neid, kes tunnetavad tugevalt kõigi ühist sädelevat Väge…

Nemad lahkuvad laevalt teisena, kui olid seni…

Selline vägi on sellel Leegil…

Ta on võimeline kõrvaldama, muundama engramme, mis on kinni jäänud teie mõtetesse…, teie ajusse… – millised on kinnitamas teile, et olete vääritud…

 

See on tervendav kohtumine… – seda te ei osanud oodata…

Seda on võimalik teha üksnes veteväljadel, kuna siin ei ole maandamist, mis segaks…

Keskenduge mõistmisele…

See on suurepärane asi, mida meenutada, kui kogunete järgmine kord laevale…, kus taas keskendute vaimsele esoteeriale…

Ma tahaks vaid…, et te keskenduks ja koonduks sellele…, aga mitte oma raskustele…

Oleks hea mõelda üksnes headele asjadele…

(Krayon tasandades häält…, kui sosistaks) Isegi kapten võiks tunnetada seda… (rahulolev muie)

Seda on juhtunud korduvalt…

Need, kes on töötamas koos teiega, võivad tunnetada end paremini…, seetõttu ehk küsivad teilt imestunult… – kuidas teete seda…?

See on see energia, milline tuleneb teist…

See on see, mida olete tegemas teie…

Jätkake…, püsige keskendumises…, hoidke seda keskendumist…

 

Las särada Lilla Leek…, ta on suurepärane… – las toimub tervendumine…

(Krayon uhkelt) –  Las tulla tuntud olevused…

Tervitame Saint Germaini… – Leegi suurema meister-tervendaja tervendavat energiat…

Paljudes esoteerilistes koolides teda peetakse suurimaks inimkonna õpetajaks…, ülestõusnud Lilla Leegi Meistriks….

Kallid…, mõelge mitte prohvetitele ja pühendunutele… – vaid mõelge sellele, mis on teie endi seesmuses…, et saaksite avarduda sedavõrd, et igast ühest saaks ainus Ühesus…, saaks üheseks Leegiks, üheseks kauniks Väeks, mis kustutaks jäägitult kõike, mis ei ole teie elu kohane…

Just seda olete suutelised ära tegema, kui ühene meeskond

Ulme…

 

Tulevane töö

Ehk tuleks hetkeks tagasi… – lõõgastuge ja tulge tagasi sellesse, kelleks olete…

Tahaks rääkida teile sellest, milline oleks teie järgmine samm tulevikus…

See on vahetult puudutamas Vanade Vaimsuste energiate evolutsiooni…

Kui olete suutelised sellega hakkama saama veteväljadel… – siis ma tahaks, et naaseksite enda olekusse, milline on olemas teie paljumõõtmelistes Merkabaades…

Ehk mõned oleksid siis võimelised muutma isegi kogu planeeti…

Mõelge sellele…

Vastavalt sellele, kuidas olete kasvamas oma võimetes, vastavalt sellele teie teadvus on kohandumas sellele planeedile…

Seega… teie, koos teie lastega, kogu inimkonnaga, hakkate saama täiskasvanumaks…

Vähesed saavad aidata paljusid

 

Kallid…, valik kestab edasi…

Need, kes ei soovi abi, jäävad selleta… – see on nende valik…

Kõik, mida olete tegemas, olete loomas kaunist võimalust astuda kaunidusse ka neil, kes ei ole võimelised ise seda tegema

Selline mehhanism aitab vanadel vaimsustel aidata uusi vaimsusi, millised on alles tulemas, kellel veel puuduvad asjad, millised on neil endil… – kogemused, tarkus, teadmised ja mõistev mõtlemine…

Kas mõistate, kuidas see hakkaks tööle tulevikus…?

Mõned teie seast lahkuvad siit teisena, kui olid tulnud…

See on peamine Krayoni eesmärk…

Nii see on…

 

Meeste saarel

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Paljud on seismas siin…, puude salus, Meeste saarel (sellel saarel oli palju aastaid meeste klooster), kõik on täienisti maandunud…

Jätkates eelmist kanaldust ütlen, et enne, kui lahkuda saarelt, oleks hea emmata mingit puud…

Kanaldus sellel saarel ei tule pikk…

Siin võtame läbi evolutsiooni üht sellist erisust, millist olete ootamas…

Kuid esmalt annan teile informatsiooni, mis on mõnevõrra vastandlik teie ettekujutlustele…

See informatsioon on suht hilisest ajaloost, mis sündis sellel saarel…, millel eriline tähendus oli baierlastele endile…

Siin on juttu Baieri kuningas Ludwig II, kes rajas sellele saarele Versailles’ lossi koopia…

(Baierimaa Ludwig II oli tuntud ajaloos kui muinasjutu kuningas, kuna tundis huvi kunsti, kauni arhitektuuri ja ekstsentrilisuse vastu)

(Krayon kahtleva kuulaja nimel) Pidage…, kas seda lossi ehitas Ludwig…? See näeb välja kui mingi Prantsuse loss… Miks Baieri kuningas ehitaks Meeste saarele Prantsuse lossi…?

(Ludwig II püüdis kopeerida Versailles’ lossi ja selle parki…, ta oli sellest võlutud…, vägagi võlutud…)

On üks oluline asi, mida peaksite teadma Ludwigi kohta… – tema eelmine kehastus oli naiskeha…, seetõttu ta kehastus suurepärase dekoraatorina…

Kuid kõige peamisena on see, et tema vaimsus oli jagatud Prantsusmaa kuninga Louis’ga (jutt käib  Prantsusmaa kuningas Louis XIV, päikese kuningast, kelle eluaegu ehitati Versaillesse loss, 1661 aastal)

Krayon selgitas, et vaimsused  võivad olla üheaegselt paljudes kehades…, seetõttu ta mainib siin Ludwig II ja Louis XIV…

Ludwig oli veendunud, et tema eelmine kehastus oli Prantsuse kuningas Louis’, kes ehitas üles Versaillesse lossi…

Ludwig püüdis elu lõpuni olla kui Louis’…

Siin võiks ütelda, et teda hävitas tema enda esoteerika… – olles esoteeriline, pidas end vaimsuselt üheks teise kuningaga…

See on huvitav selle poolest, et sellised asjad talletuvad sügavalt Akašidesse…

Kui oled olnud suur liider…, tark või mitte…, kas mingis piirkonnas, või riigis… – siis selline talletus kajastub sinu jooksvas kehastuses… – kas või meenub mingi dramaatilise osana…

See ei pea olema seotud liidri olekuga…, või hoopis muuga, mis kujundaks tugevat energeetikat mingite eelmiste kehastuste aegu…

Kuid, olles kunagi kuninga või kuningannana, see loob midagi reaalset selles kehastuses…, kasvõi… tunnetustes…

Eriti huvitavana see näib, kui ajame juttu vanade vaimsustega…, siin, Meeste saarel…

 

Asi on selles, et iga siin olev vana vaimsus on kehastunud vaheldumisi mõlemas soos…

Ehk mõni vaidleks sellele vastu… (Krayon naerab) – kuid see on nende arvamus…

Olete kõik olnud mõlemas soos…

See ehk ka selgitaks, mis hakkab jõudma planeedile…

Kui vanad vaimsused sellel planeedil on taas ja taas kehastunud mõlemas soos…, siis sellest võiks järeldada, et ka teil on hea mõlema soo mõistmine…

Tänu sellisele mõistmisele saaksite üles ehitada palju mõnusama ühiskonna…, parema partnerluse…

Kuid paraku… (Krayon muiates) – seda ei ole sündinud…

 

Kui vaadata, kuidas näeb välja Maa, siis sellest planeedist on saanud meessoost ilmaks

Kõik, mis oli toimunud viimase sajandi jooksul, oli tarvis uue tasakaalu loomiseks…

Naissugu on hakanud teadvustama, et karm meessugu ei ole enam vastuvõetav…

Kas saaksite leida sellist aega, kus oleks varem olnud sellist asja…

Sellist aega tegelikult ei ole olnud…, vähemalt mitte sellisel tasandil, kui oli möödunud sajandil…

See juba iseenesest on evolutsiooni üks erisustest…

Kuid see ei ole veel see, mis hakkab edaspidi sündima…

Praegu on jätkuvalt käimas võitlus soolise võrdõiguslikkuse eest…, eriti lääne ilmas…

 

Kallid…, tahaks rääkida teile, mida on võimalik selles ära teha…

Kuidas oleks parem seda väljendada…?

Evolutsioneeruval inimvaimul hakkab meenuma, kuidas on olla teise soo esindajana?…

Pange tähele, naised…

Pange tähele, mehed…

Kas oleksite võimelised ette kujutama… – kuivõrd hubasem oleks elu…, kuivõrd parem oleks ühiskond…, kuivõrd parem oleks riigi ja äri kord… – kui teil oleksid atribuudid…, tõelised teise poole atribuudid…?

Siis ehk oleks enam tarkust ja võrdõiguslikust partnerluses…

 

Tänavu üheks halvimaks…, ehkki… teie mõistmise jaoks see on vastuvõtmatu… – tänavu üheks halvimaks on – vanad vaimsused… (Krayon muigab)

Nemad konkureerivad… (Krayon naerab)

Nemad ei sulandu…, puudub soo ühesus…, on jätkuvalt soo erisusi…

Konkureerimine on just seetõttu, et mõlemad mäletavad teist sugupoolt liiast hästi…

Kuidas võiks välja näha selline evolutsioon…?

Ehk erinevuseks oleks… – meendused, pluss – tarkus…,  – meendused, pluss – mõistmine

Sellisel juhul ei oleks kohta konkureerimisele…, oleks vaid kooskõla…, koherentsus

See on kui – üks mäletab teise seisundit… ennetab teise vajadusi ja soove…

 

Kas olete suutelised uskuma, et teie ühiskonnas saabub selline aeg, kus ei ole enam soolise kuuluvuse spetsiifikat...?

On üksnes inimesed, kes on viimas läbi vastavat tööd…, või kuulumas teatud valitsustesse…

 

Kallid…, selline tuleb sooline evolutsioon…

Esimestena näevad seda vanad vaimsused… – nemad kehastuvad mõlema soolistena…, taas ja taas…

Teie olete esimestena, kes ärkate koherentsusesse…, kes on teadmas, millest mõtleb teine…, kuidas on see olla…

Meestel ilmneb suur mõistmine ja kaaselamine lapse sünni protsessidesse… – nemad on teadlikud, mida see tähendab… – nende mõistmine on tõene…, võivad isegi tunnetada naise valusid…

Sulandumisest üheseks võib saada midagi uut, märkimisväärset, mis ilmneb inimolemuses…

Naistel võivad ilmneda raskuste, hirmude ja murede mõistmised, mis häirivad mehi, kes püüavad kindlustada oma peret… – kõigis meeste tegevustes…

Neil üheselt ilmneb tarkus, mis ei tea eristumistest midagi…

 

Muidugi… naine jääb alati naiseks…, mees jääb meheks… – sugu jätkamise mõttes… – see on kindel…

Kas olete suutelised kujutama ette – ühemõttelisust, headust, tähelepanu ja hoolt…?

 

Kallid…, see on see, millest inimesed on unistamas…

Olla koos… – mõistmises…, ilma võistlemiseta… – kus ei ole vahet, kes mida teeb ja miks… – kus ei ole tähtsust seni olnul… – üksnes teete asju, millised aitaksid teine teist…

Muutub valitsus… – ka see saab kõigile tõenäoseks…

Iga riik toob esile atribuudid, milliseid teistes riikides ei ole…

Teadvustamine, et soo erinevustel ei ole mingit tähtsust…, tähtsus on vaid tarkusel, mõistlikkusel, humaansusel…

Nii see peab olema…

Selles seisneb inimolemuse evolutsioon…

Vanadel vaimsustel kogemus selles on olemas…, nemad saaks teha seda esimestena…

 

Tuleb päev, kui see saar ei ole enam meeste saar…

Üksnes ajalukku jääb ta Meeste saarena…

Selline on inimkonna evolutsioon…

Ja nii see on…

 

Naiste saarel 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Nüüd oleme naiste saarel (siin on tänase päevani naiste klooster)…, ja taas oleme kõik maandunud…

Tahaks rääkida teile ühte lugu…, kaunist lugu…

Mu partner on seda rääkinud ingliskeelsetele kuulajatele palju kordi, kuid ei ole kunagi olnud võimalust rääkida saksakeelsele kuulajale…

Oleme oodanud seda võimalust, et rääkida ka teile, siin…,  Saksamaal…

Seega…, et paremini mõista, räägin üht lugu naisest

Planeedi loomise lugu on teil hästi teada…, sellest on räägitud paljudes vaimsetes süsteemides…, paljudes püha kirjutistes…

Neis on räägitud, et planeedile tuli mingi energia, mis rääkis nendega, kes olid meesteks ja naisteks…, ta andis neile miskit, mida varem neil ei olnud… – teadmisi Valgusest ja Pimedusest…

Sama sõnum kordub paljudes mütoloogiates…, kuni tänavuste pühade süsteemideni…

Nii see on…

Ei ole oluline, kuidas teie mõtlete sellest, mis oli sündinud… – kuid see pani aluse kogu inimkonnale…

Just neil aegadel saite Mõistmise Seemne…, mille järel saite Vaba Valiku…, ehk… saite tegelikult osa Jumalast, mida peate Vaimsuseks

See ei olnud kuigi ammu…, vähem, kui 100 000 maist aastat tagasi, saite seda, mida peate Vaimsuse Energiaks…

Sellest algab lugu Naisest

Kallid…, mistahes tsivilisatsiooni alguses oli midagi ühist…

Kui saaksite näha ajalugu…, kui saaksite pääseda neisse kaugetesse aegadesse… – siis näeksite seda kõikjal…

Eksisteeris alateadlik naise rolli mõistmine…, kui inimkonna vaimse juhi roll…

Kas sellel puudus mõte…?

Nemad, kes annavad sündi ja elu…, ja kes sedavõrd peenelt on häälestunud mõistmisele ja armastusele…, kes kahest soost on õrnemad ja hellemad… – üksnes nemad on suutelised häälestuma Jumala armastusele täiel määral…

Üksnes nemad said teha seda palju täislikumalt, kui meessugu…

Elu andev peabki selline olema, kes on enam ühenduses juba algselt…

Ka tänapäeval on teil ütlemine… – naiselik intuitsioon

Millegipärast ei räägita inimlikust intuitsioonist, ega mehelikust intuitsioonist… – vaid üksnes… naiselikust intuitsioonist

See peaks ütlema teile erilisest teadvusest, mis on omane naissoost olevusele…, kes on suuteline mõistma intuitiivsel tasandil paremini, kui meesolevus…

Seetõttu naise roll selles kaunis loos on… – kanda Vaimsuse Tõrvikut

Neis on teadmised ja intuitsioon, kuidas ühineda Jumalaga…

Just nemad olid need, kes õpetasid inimkonda

 

Oleme rääkinud teile, mis leidis aset inimkonna arengu varajasel staadiumil…

See oli seotud naistega… – meeste poolt ei olnud selles mingeid vastuväiteid…

Miks pidi olema vastuväiteid sellisele imelisele positiivsele juhtimisele, sedavõrd täpsele ja tõesele…?

Nemad usaldasid naisi…, üksnes nemad said anda kasulikku soovitust…

Vete vallas elavatele naised ütlesid, kus parem püüda kalu…

Metsade vallas elavatele naised ütlesid, kus parem pidada jahti…

Põua aegu nemad teadsid, kuidas palvetada vihmale…

Naised olid Maa šamaanideks…

Nii see elu maiselt algas…

Selline oli naise ajalugu planeedil Maa…, päris alguses…

 

Sellel planeedil on olemas tsivilisatsioone, millised on väga vanad… – nemad on siin olnud enam, kui 40 000 maist aastat…, nemad on jätkuvalt siin – te peate neid iidseteks

Kui uuriksite tänavu nende kultuuri, siis näeksite, et šamaanideks olid neil naised…

See on kindel tõestus sellele, mida olen rääkimas teile…

 

Mida on oodata tulevasest evolutsioonist…?

Sellest saab inimkonna intuitsiooni naasemine… – mitte meestele, ega mitte naistele… – vaid kogu inimkonnale…

Teil avaneb võimalus seda näha…

 

Oleme varem rääkinud, et sellest saab suurim ja olulisem avanemine teie tänavustele vaimsetele süsteemidele, millised olid paraku juhitavad meeste poolt…

See hakkab muutuma…

Süsteemid ei lakka seetõttu eksisteerimast…, need muutuvad paremaks, intuitiivsemaks…

Jumala tõest on parem ettekujutus…

Kas saate ettekujutada naisi, kes jagaks meestega positsiooni, milline seni oli vaid meeste päralt… – palju-palju aastaid…, ehk isegi sajandeid…?

Kas olete suutelised kujutama sellele vastuseisu…?

See peaks näitama teile, kuidas algab evolutsioon…

Üllatuseks see ei kutsu elanikkonna poolt erilist vastupanu…

Suurem vastupanu tuleb meeste poolt, kes on võimu juures… (Krayon muigab)

Elanikkond hakkab mõistma seda ja selle tarkust…

Naised hakkavad aegamööda, kuid kindlalt, tänu oma intuitsioonile, täitma seda taset…

Mis tuleb edasi…? (Krayon muigab)

Kõik muutub hulga paremaks… (Krayon muigab rahulolevalt)

Ei tule kellegil küsimust, kellele see õigupoolest kuulub

Sellest saab naasemine…

 

Kallid…, see ilmselt oleks inimliku intuitsiooni suurim tõde…, evolutsiooni tarkus, milline on kohale jõudmas…

Kas olete võimelised nägema, kuidas see on võimeline muutma planeeti…?

Kas olete võimelised nägema, mis hakkab sündima, kui hakkab naasema intuitsioon…?

See kajastub kõiges…

See puudutab äri…, poliitikat…, juhtimist… – vaimseid süsteeme, millised on õpetamas kummardamist Loojale…

Jälgige seda kõike…

 

Mõni ehk küsib… – seda nüüd küll…, kuid kuidas see hakkab välja nägema praktikas…, välja kujunenud usulistes süsteemides…?

Seega…, järgmiseks asjaks võiks olla… – jälgige, kuidas mehed võimu juures hakkavad ise pakkuma seda välja… (Krayon naerab rõõmsalt)

Nemad on juba tegemas seda…, intuitiivselt, vanade vaimsuste juhendusel…

Nemad on esimesed, kes mõistavad… – on tarvis pehmemat lähenemist…, tarvis luua sellist organisatsiooni, mis vastaks enam sellele, mis on toimumas käesoleval ajal planeedil…

 

Ma tahaks teile ütelda, et rahu maapeal on võimalik…, alaline rahu… – sedavõrd alaline, et lakkab relvade tootmine…

Selleks, et see juhtuks, tarvis, et naisjuhi rolli järjekindel kasv oleks kindlustatud… – eriti… vaimsetes kohtades

Oleme kord rääkinud, et Põhja Poolkera, milles olete teie, on poolkera, kus on valitsemas meesalge... – mõned nimetavad seda isegi vallutavaks poolkeraks

Lõuna Poolkera peetakse Ema Poolkeraks

Kotka ja Kondori prohvetluste kohaselt, millised on pärit iidsetelt, Nihked on poolkerade vaheline aeglane sulandumine…

See on otseseks metaforiks tulevale poolkerade sulandumisele, mis muudab inimkonna pehmemaks…

 

Mu kallid…, see on juba alanud…

See on juba toimumas…

Te näete, kuidas lõpuks hakkab ilmuma ja arenema hulga pehmem teadvus

Isegi siis, kui tuleb läbi minna nii mõnestki lahkhelist…

Isegi siis, kui sünnivad asjad, mis näiksid vastuolulistena sellele, mida olen teile rääkinud…

Pidage meeles… – võitlus Valguse ja Pimeduse vahel kestab veel mõnda aega…

Valgus ja Pimedus on kujutamas kõrgemat ja madalamat teadvust…, need on jätkuvalt teine teisest eraldi…

Siin ei saa olla määratlematut seisu…, ei saa üksnes vaadata kõrvalt…

 

Teile avaneb üha enam, milline on pimeduse teadvus…

Kui näete pimedust, siis teil tuleb meelde ja teate, et nemad poevad kasvõi nahast välja… et saaks tuua madalat teadvust planeedile tagasi…, kuna selles on neil võim…, neil oleks võimalus päästa lahti sõda…, saaksid taas piirata ressursse…

Siis planeedil oleksid sellised valitsejad, kes peaks kogu võimu oma kätes…

 

Seda enam ei tule… – teid on juba küllaldaselt palju…, teil on külaltki palju Valgust…

Pimedus on kaotamas…

Kuid mu kallid…, kuni käib võitlus, ei tasu tunda muret oma oleku kohta – kes te olete

 

Selline on lugu Naisest

See algas omal viisil…, kuid ajapikku ta muutus tänapäevaseks…

Tänu Nihkele muutumine algab taasNaine saab võtta sisse oma väärilise koha…

Mehed, kes valdavad mõistmist, on sellega päri… jah, kõik on õige… – see on see, mida me vajame…

Vanade vaimsuste poolt, kes on meessoo esindajateks, sellele ei tule mingit vastuseisu…

Vanade Vaimsuste tarkus on suuteline nägema seda suurepäraselt… – nemad olid seal…, nemad mäletavad seda

Kordame veel kord… – teil on toimumas sugupoolte sulandumine

Selline oli sõnum Naiste Saarel, suurest Tõest… – aeg on selleks käes…

Ja nii see on…

 

Veteväljal tagasi teel

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Oleme taas laeval…, ja taas oleme maandamata…

Kallid…, taas on võimalus teha midagi ebatavalist…, ehk isegi… märgilist…

Teha seda, milleks on võimelised vaid vanad vaimsused…

Hiilgav võimalus… armastuse ja mõistmise olukorras…, ühiselt, maandamatuse kohas…

Teha taas midagi eriliselt kvantilist…

Enne, kui hakkame siin laeval tegema seda, mida kanalduse aegu ei ole veel tehtud, tahaks selgitada üht-teist…, seejärel… pakkuda teile kontseptsiooni, et suudaksite mõista seda täiel määral…

 

Akašist tulenev energia

Vana vaimsuse Akaši salvestised on täis kogemisi…, neis on olemas kõige energia, kelleks on olnud…, mida on teinud kõigi oma möödunud kehastuste aegu…

Selline on teie Akašide määratlus…

Mõelge üksnes… – kuivõrd palju on neis…

Oleks hea, kui küsiksite endilt… – Mis kerkib neist esmalt esile…? Mis energia on see, mis külastab teid kõige enam…?

Vastus võiks teid üllatada… – kõige enam külastavad asjad, mis on seotud raskustega…, asjad, mis kerkides, esitavad väljakutseid

Mu kallid…, see ei ole eriti tasakaalustatud Akašide moodi…

Neis on suurejoonelisi asju, millised on saadud paljude kehastuste aegu… – šamaanlikest energiatest…, kaunidusest, milleks olid teie lapsed…, naerud…, teostused…, liidriks olemiseed…

Kuid paraku… esimesena kerkivad esile – sõjad, võitlused, raskused… – kõik kohatu, mida olete ise kokku kuhjanud möödanikus… – mõned peavad seda karmaks

Tahaks, et te mõtleks… – kust see tuleneb…?

Mis on see, mis paneb Akašisid neid esile tooma…?

 

Uus teadvustumine…

Kallid…, tahaks, et te mõtleks oma meendustele…

Teil on olemas Vaba Valik…, suurepärane atribuut…

Ka siin laeval võib olla neid, kellel on raske uskuda seda, mida tahan praegu teile rääkida…

Vaba Valik ei ole kuidagi seotud arvustusega…, hukkamõistmisega… – üldsegi mitte…

Kui lahkute laevalt, teisse jäävad mõned vaieldavad teemad…

Te vaidleks endamisi… – ei…, see ei lähe kokku sellega, mida on mulle õpetatud…, sellele peab veel mõtlema…

 

Ei…, see ei kutsu esile hukkamõistu…

Ma kordan taas, kuigi olen seda korranud palju kordi… – armastus jääb alati Armastuseks

Kallid…, olete armastavas peres… – teid jääb saatma sama hulk ingleid, kui neid, kes on uskumas sellesse…

Ehk see ei ole teile harjumuspärane kontseptsioon…?

Ei ole olemas olulisi põhjusi, millepärast peaksite seda uskuma… – pigem… te ei ole veel küps seda vastu võtma…

Ja see on suurepärane… – selline on Jumala armastus…

Seega… – kuulake avatud südamega ja avatud mõistusega

 

Teie Akašid on sageli toomas esile raskusi ja häires olekuid…

Need ei ole seotud üksnes asjadega, milliseid olete teinud…, või millega oli raskusi eelmiste elude jooksul…, või paljude teie enda surmadega…

Kes uppus… need kardavad ujuda… – ja mõndagi veel…

See on lõhestunud energia, mis kerkib esile vaenuliku energiana…

Neist piisab, et see osutaks teile mingi teene…

Kujutlege sellist mõistvat Valguse Töötajat, kes on mäletamas lahingute aegade surmamisi…

Need kutsuks temas seesmisi rahutusi…, kusjuures – sügaval, emotsionaalsel tasemel… – kutsuks esile süütundeid…

See ehk ei vastaks meistrile, kelleks olete…, kuid siiski… – see on see, mis on kerkimas teil Akašidest…

Millest küll see tuleneks…?

 

Selgitus on selles, et kõik möödunud sajandid olite eksisteerimas madalates energiates…, madalas teadvuses… – ehk…  lausa pimeduses…

Oma valgustumise tasemega teil oli raske edasi pääseda…

Eelmistes eludes ärganud puutusid sageli kokku suurte raskustega…

Nemad olid sunnitud koheselt astuma võitlusse pimedusega…, nendega, kes püüdsid neid hävitada…

Taoline kogemine pimeduse energias oli pea kõigil, kuni aastani 2012…

Kas olete kuulnud, et madalamast energiast hakkavad esile kerkima negatiivsed asjad

Madalama teadvuse Akašidest hakkavad esile kerkima just negatiivsed asjad

Mis teie arvates saab tulla siis, kui lähete üle kõrgemasse teadvusse ja teie teadvustumine tõuseb…, kui muutute teadvustunumaks ja hakkate evolutsioneeruma…

Teie vanad energia atribuudid hakkavad teisenema…

Seetõttu paljud asjad, millised olid teil alati…, milliseid pidasite ühistena…, milliste tõttu elasite nii mõndagi üle… – ei pea kanduma tulevikku…

On käimas paradigma nihkumine… – see on väga oluline…

 

Tahaks rääkida teile ühest tõest… – kui hakkate mõistma seda, mida teile räägin, siis võite jõuda hämmastava teadvustumiseni…

Kas mõistate, et teil on praegu probleeme meendustega oma Akašidest… – teile näib, et need ei ole juhitavad teie vaimsuse poolt…

 

Tahaks näidata teile teist teed

Olite alati võimelised juhtima oma Akašisid…, alati…

Saite alati juhtida seda, mida tahtsite meenutada…, alati…

Kuid pimeduse energias näis alati, et justkui Akašid oleks rünnanud teid pidevalt…, olgu see päeval või une aegu… – need näisid teile isegi mitte teie omadena…, ega teie osana…

 

Uus teadvustus seisneb järgnevas… – olete täielikult juhtimas oma Akašide salvestusi, kuna need olete te ise…

See on osa vaimsuse paljumõõtmelisest esoteeriast

Kui hakkate evolutsioneeruma, teil sünnivad äkki teadvustumise sähvid

Oo, ja…, need on ju minu enda omad…

Need ei ole üldse need, mis lamaks seal ja mõtleks, kuidas saaks mind piinata (Krayon muiates)…, kuid neid saan juhtida ma ise… – see on see, mida valdan…, ma ise olen seda kõike kogenud…

 

Tarvis oma Akašidega saada üheseks…

On veel kaks asja, mida tuleks arutada…

Esiteks… – tarvis teadvustada ja vabaneda negatiivsetest asjades, millised on alles eelmiste kehastuste jäänustena…

Teiseks… – uute energiate tulekuga teile hakkavad enam meenuma head positiivsed asjad…

 

Pea esimest korda inimajaloos Akašid hakkavad teenima inimkonda heast küljest…

Kuivaid ise ei hakka neid alla suruma, pidades neid võõrastena

Seega… esimesena, mida peaksite tegema… – on… tunnustada…, järelikult uskuma ja võtma omaks omad Akašid…

Seda saate teha mistahes viisil…, millisel üksnes soovite…

Kuid teist osa peaksime tegema kõik koos… – andma kiirendust sellele, kuidas saaksite lähedaseks oma Akašidega…, kusjuures… teie meisterlikuse kohaselt, meeldival viisil…

Seega selleks, et aidata teil hakkama saada, meil tuleb minna paljudest protsessidest mööda… – et saaksite hakkama täna… kohe, siin, laeval…

Tarvis sädet, et viia teie Akašid lähedaseks teie teadvusega…, teie enda vaimsusega… – et te ise võtaks kasutusele kõike, mida annavad teile teie Akašid…, teeksite ise otsuseid selle kohta, millest tahaksite vabaneda…

Üksnes kahel põhjusel saaksite seda teha siin…

Esiteks – te ei ole maandatud (Krayon rahulolevalt muigab)…

Ja teiseks – siin on teid 400 vana vaimsust

Te kõik koos saate luua sellist Valguse Sädet, milline on võimeline selle kõigega hakkama saama…

 

Kõige esmane ja kõige peamine… – teil on tarvis, et sellest võtaksid osa need, kes on uskumas sellesse…

Kui keegi on veel kauge usust ja on juhuslikult siin, üksnes selleks, et mõnusalt veeta aega… – siis selles ei saa olla mingit hukkamõistmist….

Siin on tarvis neid, kes on kindlalt uskumas oma elu Valgusesse…, kes on kindlalt uskumas, et üksnes koos on võimelised looma hulga enamat

Selline esoteeria oli omane Iidsete usule…

Nemad teadsid, et ühinedes, on võimelised looma hulga enamat…

Tänavuse hulga enama jõuks on need, kes on sellel laeval…, kes tahavad paremini mõista oma Akašisid…, sedavõrd, et suudaksid vabaneda asjadest, millised ei ole kohased nende suursugususele…

Siin on tarvis uskujaid

 

Ühine töö

Kujutage hetkeks – olete süütamas tulukest

Tuluke on kvantiline…, ta ei põle, aga annab Valgust

Olgu igal ühel oma ettekujutus, mis värvi on tema Valgus…

Ma ei hakka seda teile ette ütlema…

Selles on maagia, mille koostisosaks on toimuv tegevus, mille juures inimteadvus on loomas seda, mis annab kiirendust neile, kes soovivad seda saada…, otse neile, kes on siin samas… otse nüüd…

Sellest võivad osa saada nii lugejad, kui kuulajad… tagantjärele…, hiljem…

Teil ehk on raske uskuda seda, kuna olete kindlad, et seda on võimalik teha üksnes teie jooksval aja hetkel

Teil ei ole päris selge, et see, mida tehakse tänavu, saab taas teha nende poolt, kes on hiljem lugemas, või kuulamas…

Tegelikult… – kui soovite seda hiljem üle kuulata…, siis saate suuremat kasu, kui praegu…

Te ehk imestate – kuidas…?

Vaid seetõttu, et see on kvantiline tegevus…, paljumõõtmeline tegevus…

Siin te ei ole maandatud…, seetõttu olete suutelised aitama neid, kes on maandunud… – seda vaid tänu sellele, kelleks olete…, ja mida hakkate tegema

 

Uskujad…, oleks hea, kui igaüks süütaks mõtteis oma tule… – visualiseeriks seda selliselt, kui suudab – tulukest, mis annab Valgust…

Süüdake…  las Valgus kasvab suuremaks, lisandub teistele Valgustele…, liitub kõigi Valgustega, kes on Valguse Meistrid…

Mina tunnetan neid…, ka teie olete võimelised seda tunnetama… – te olete selleks valmis

 

Kallid maandamatud…, säilitage Valguse Kera, mida olete loonud siin…, teie, 400 poolt…

Ehk paigutaks Valguse Kera laeva keskele…

Kõik kohatu ja vastuvõtmatu las kaduda Valgusesse… – otsekohe…

 

See on kiirendus, mis võimaldab minna edasi uuendatuna ja puhastunult…, valmis vastu võtma üksnes meeldivaid asju, millised on sündinud paljude kehastuste aegu…, üksnes kauneid asju, millised ei ole seni veel kunagi esile tulnud…

Las kaovad õudsad ja vastikud asjad Valguse kerasse, täienisti, et need ei saaks enam kunagi sekkuda teie ellu…

(Krayon rõhutades) Olete ise peremees oma Akašidele… Olete ise peremees oma Akašidele…

Olete ise peremees neile, kes tahaks tekitada rahutusi teie elus…

 

Las särada see Valgus üha heledamalt…, ja sedavõrd, et temast saaks isegi osa sellest laevast…, teie osaks…

(Krayon madaldades häält) Las tunnetab seda isegi laeva kapten (Lõbus naer)…

Ja see on reaalne…

Paljumõõtmeline koondunud teadvus oli mõõdetud isegi selle planeedi teadlaste poolt…

See ei ole üksnes esoteerika… – see on teadus…, see on füüsika

Te olete nende põkkumise piiril… – olete selle ilmnemise osana, mille nimeks – Jumala Armastus

(Krayon kõrgema emotsiooniga) Looja, kes on sinu seesmuses, palus seda… – palus sul olla siin…

See, mida olete siin tegemas, võib mõjutada kogu teie edaspidist elu…

Just seetõttu olete siin laeval…

Ehk tajute seda mõnevõrra hiljem, või, hakkate nägema uneaegu…

 

Las särada see Valgus üha heledamalt…, hoidke säravat Valgust kõrgel…, las ta aitab kõiki, kes vajavad seda,

Uskujad…, säilitage seda Valgust…, hoidke seda… – üksnes hoidke

Las ta põletab maha kõiki kohatuid asju…

Ja nüüd… – kustutage see… ja tulge tagasi…

 

Kuidas see mõjutab tulevikku

Siin laeval leidub neid, kes ütleks… – kui kaunis ettevõtmine

Leidub ka neid, kes ei mõista üldse, mis siin toimus…

On ka neid, kes muutuvad täielikult

Tahaks, et te teaks… – kõik, mida teete tänavu oma Akašidega, mõjutab teie kõiki järgnevaid kehastusi…

Kallid…, teil ei tule enam alustada kõike otsast…

Siin hakkab tööle kvantiline efekt…

Teie seas on palju neid, kes on väitnud, et on väsinud, ega taha enam tagasi tulla

Oo, jaa…, neil nii ka läheb…

Mu kallid…, tänavuses uues energias teie Akašid on uuenenud… – olnuid vigu te enam ei korda…

Te ärkate sellise tarkusega, millist teil varem ei ole olnud… – olete valmis astuma uues energias…

See ei sarnane millegiga, mida olete seni üle elanud…

Kuid te naasete üksnes selleks, et mitte ilma jääda suurest peost…

Kallid…, just seda on vanad vaimsused valmistamas kõikide vaimsuste jaoks…

Seda saab teha üksnes siis, kui ei ole maandatud ja kui olete hulganisti koos..

See ei ole mõtetu tegevus…, ega ole mingi veider esoteeriline praktika… – üldsegi mitte…

Kõige taga, mida just tegite, on tavaline füüsika…

See on mõjutamas kõike seda, kelleks, teie arvates, olete…

Milline on teie usk…?

 

Lõpetades, tahaks naaseda selle reisi esimese sõnumi juurde…

Kas usute sellesse, et Looja on teie seesmuses…?

 

Kas olete saanud kindlat tõestust sellele, et olete… osa Kõigest

Kui olete osa Kõigest… – siis saate ütelda oma sõna kõiges, mis on planeedil toimumas…

Teil kõigil on sõna õigus

Seega, vana vaimsus… – ütle see välja… – tee seda…

Ja nii see on

Krayon

Read Full Post »

Karina

Üks arvamustest        2015-09-10

 

Ühesus saab olla tõesena ja illusoorsena…, võib olla täiuslikuna ja proportsionaalsena…, ta võib olla püsivana kogu inimese elu jooksul, kuid võib olla ka lühiajalisena…, üleminevana…

Illusoorne, ehk näiv ühesus on sageli domineerimas inimeses, kuna ta võtab oletatava ja võimaliku suht sageli tegelikkuse pähe…

Kuid inimlik ühesus kellegiga, või millegiga, on suht harva tõelisena, kuna inimlik ego inimese, või ilma reaalsuse suhetes, on alati püüdmas määrata positsiooni mingite objektide suhtes, millistega ta on astumas suhetesse…

Kusjuures… inimese suhetes on oluline distants ja suunitlus…, kas alt üles, või ülalt alla…, ehk orja ja peremehe tasemel…

Tõelise ühesuse aegu inimeste vahelistes suhetes ei ole kaugust, ei positsioone, millised määraks ühe inimese suhet teisega… – kõik inimesed on ühesed…

Tõeline ühesus ei ole füüsiline ühesus, mida mõneti nimetatakse partnerluseks…

See ei ole ei vitaalne, ega mentaalne ühesus, kus inimesed saavad olla sõpradena või mõttekaaslastena… – see kõik on üksnes ühesuse illusioon…

Tõeline ühesus seisab palju kõrgemates inimeste suhetes teine teisega…, mingite ideede suhetes, ilma suhetes…, ja enda määratluses ilmaloovuses…

Peale selle… tõeline ühesus selles ilmas saab olla mingi objekti suhtes, mille poole inimene on püüdlemas…, või… tõeline ühesuse saamise püüdlus endaga…

Püüdluse objektiks võib olla see, mis asub selles ilmutunud tähenduslikkuste ilmas, või väljaspool elu…

Tõepoolest… kui objekt, mille poole inimene on püüdlemas, asub selles ilmas, siis püüdlus ühesuse poole temaga ammendub…

Kas selline saavutatud ühesus saab olla tõelisena…?

Asi on selles, et tõelise ühesuse juures toimub inimisiksuste piiride muundus, millised on eraldamas ümberolevaid objekte.., tekib olemasolevate piiride sulandumine…

Samadel juhtudel kujuneb ühesus elutute objektidega…

Sellise ühesusega saab kohaneda üksnes inimene…

Selliseks elutuks objektiks võib olla mingi seade, idee, füüsiline protsess…, kasvõi mingid harjutused…, mõned mentaalsed protsessid…, mingi teose lugemine…, ja mingi vitaalne protsess, mille juures inimene saab haaratud vitaalselt…, kasvõi kompuutermäng…

Kuid mistahes ühesuse juures on olemas kohustuslik tingimus – inimese muundus, harmoniseerumine, mis teeb teda kooskõlaliseks objektiga, millega ta on ühene…

Ühesus saab olla jõududega, millised on juhtimas inimest… – soovidega, või vajadustega…

Energiate vahetus toimub mistahes ühesuse variantides…, vastastiku teadvuse mõjudes…

Me oleme teadlikud, et kui inimene on haaratud soovidest, püüdlustest, ideedest, emotsioonidest… – või mistahes millest… ta on alluvuslikus olekus…, ehk teisi sõnu – tema teadvus võtab vastu selle vibratsioonide sagedusi, mis on teda allutanud… – me peame seda tunnistama…

Ei ole oluline, kas on see inimese ihalus, või soov… – kas osta kallist autot…, või muretseda mingit ameerikalikku trillerit, mida telekas on kord nähtud…

Inimteadvus võib olla haaratud seisundist, milles ta viibib… mis võib kujundada tema ilmanägemist…, tema suhet sellesse…

Inimese seisund on kui prisma, mille läbi tema teadvuses näeb ilma reaalsust peegeldustena…

Seejuures võivad sündida märkimisväärsed tegelikkuse moonutused…, kuni vastupidiste tähendusteni…

Peamine võib muutuda teisejärguliseks…, kõige pisem asi võib tõusta kosmiliste mõõtmeteni…

Seega… rääkides ühesuse kujunemisest, tuleb arvestada seisundiga, millises inimene on…

Kuid… kuna tema seesmine seisund võib muutuda, siis, näiliselt kujunenud ühesusest ei jää midagi järgi…

 

Inimesele kõige olulisemaks on ühesus jumalikkusega…

Selleks on tarvis, et jumalikkuse tõe kõrgemad vibratsioonid haaraks teda endasse…

See saab võimalikuks vaid juhul, kui jumalik tõde avab end inimesele ja meelitab enda poole…

Siin tuleb arvestada olemuse psüühilise küpsusega, mis arengu käigus võib esmalt olla südametunnistuse häälena…, kaasaelamisena…

Hiljem see võib avalduda ebatraditsiooniliste vajadustena…, elumõtte otsingutena…, huvina vaimsuse vastu…

Võiks ütelda, et inimene võib olla haaratud üksnes nende väliste mõjude poolt, mis on langemas temas endas olevate sagedustega kokku…

Teades, et inimene on universaalne olemus, kelle teadvus on laia sageduste diapasooniga… – kõige madalamatest ja lammutavatest…, kuni kõrgemate jumalike tõdede sagedusteni… – võib arvata, et kõik inimesed on võrdsed kõikvõimalike väliste reaalsuste mõjutustele…

Ta võib jõuda isegi väär järeldusteni, et kõik inimesed, olles võrdsete võimalustega, on võimelised olema milleski edukamad…, või… olla kaotajana, kuna ei oska kasutada oma võimeid vähese intellekti tõttu…

Siis on võimalik oletada, et erinevad rahvad Maa peal, omades võrdseid seesmisi võimalusi, ei ole võrdselt targad…

Seoses sellega seame ühed kõrgemale teistest, sõltuvalt nende mõistusest, või mingi muude omaduste kohaselt…, ja teisi madalamatesse kastidesse… – kuid see on juba fašismi idee algus…

Eraldi inimese või rahvuse edukust saab hinnata mingis valdkonnas…, või… kaasasündinud omaduste kohaselt, mida on kinkinud neile loodus…

Tõstes ühtesid ja viies teisi madalamale tasemele, võib asuda fašistliku teadvuse teekonnale…

Sellisel juhul ei saa läheneda ühesusele rahvaste vahel…, pigem toimub eraldumine..

Võib muidugi väita, et iga inimene on iseenesest väärtus…, kuid siis jõuame absurdini, milles on vaid võrdväärsete kogum…, ja… mittemingit ühesust…, rääkimata juba kastilisest jaotusest…

Sellisel juhul võrdväärseid olemusi hakkab liitma jõud, kes saab otsustada ellujäämise üle ühtedele, või teistele…

Selline jõud püüaks hoida oma kätes nii raha, kui võimu…

 

Inimmõistus ei ole tegelikult võimeline kujundama tõelist ühesust…, ta ei ole suuteline seda isegi mõistma… – kuid oskab arutada ühesuse teemadel argumenteeritult…

Tõeline ühesus saab kujuneda üksnes südame tasemel, kuna tõeline ühesuse tase on piiride väline…

Kuid… inimmõistus on madalama loomuse atribuut, mis peab end peremehena ilmutunud väärtuste ilmas…

On olemas ühesuse vormid, millised on määratletavad ajalisest vajadusest…, mis on vajalikud üldiste huvide realiseerimiseks…

Nendeks võivad olla erinevad klubid, ühiskonnad, sõpruskonnad…, isegi kriminaalsed struktuurid…

On olemas liitumisi huvide järgi…

Inimesed võivad üldiselt jääda teine teise suhtes võõrastena…

Kõik ühesused on siiski illusoorsed, mis annavad selles ilmutatud ilmas inimesele tuge…, kuid ei anna seda, mis viiks inimest teadvuse täiustumise suunas…

Üksnes vähesed leiavad jumalikuse poole püüdlejate seas endile tuge…

Selline püüdlus tegelikult on aeglane kokkukasvamine jumalikkusega endaga…

Kusjuures… inimene ei loobu millestki, mis temas on kuulumas ilmutatud ilmale…

Enamgi veel… – ta ise seostab kõike jumalikkusega…

Tõemeeli… – kas inimene saab loobuda teda ümbritsevast reaalsusest, kui ta on kandmas seda endas…?

Oleme juba kord rääkinud, et inimene teadvustab välist ilma kogu tema rikkuses…, üksnes seetõttu, et kogu ilm on kujunemas temas endas…

Kõik välise ilma mõjutused, mis võivad teha inimest sõltuvaks neist…, võivad panna teda reageerima välistele mõjudele…

Kõik toimub esmalt inimese enda seesmuses…

Püüdluses ühesuse poole jumalikkusega, inimeses peab olema siirus…, sellega saab muuta enda seisundi taset välise ilma ja selle kõikvõimalikele muutuste suhtes…

Kui inimene ei muuda oma seisundit, siis tema madalam loomus teeb temast kuuleka atribuudi…

Kuid samas… – kui ta läheb üle jumalikkuse seisundile…, siis kõik asjad ja sündmused välises reaalsuses, võtavad teise tähenduse, ilmutavad end seesmiste omaduste näitajatena, millistega vaimsel otsijal tuleks teha tööd…

 

Inimeste tõelisele ühesusele viib rahvusluse idee…

Ei maksa karta seda sõna ja selle ideed…, vastupidi, rahvusluse ideed tuleks tunnustada, kuna see kätkeb endas jõudu, mis võib mistahes rahvuse teha ühtseks ja tugevaks…, rahvast ennast vaimselt rikkaks…

Rahva vaenlastele nende jõud ja ühesus on kui kont kurgus…, seetõttu püüavad kõigiti teha maatasa rahvusluse idee ja hävitada rahva ajalugu…, isegi kui õnnestub, siis ka rahvusluse…

Asi on selles, et rahvuslus kätkeb endas kogu oma rahva ajalugu, ilma milleta rahvusluse vaim ja kultuur kaotavad oma alused…

Rahvusluse üheks omaduseks on see, et tema teeb oma rahvast patrioote, kellel esikohal on tema riik koos tema rahvaga…, isiklik olemus on neil alati teisel kohal…

Mistahes rahva tõelisel rahvuslusel ei ole midagi ühist fašismiga, kuna selles ei ole üleolemist teiste rahvaste üle, nagu oli see saksa fašismis, Iisraeli Jumala poolt valitud rahval, Ukraina fašismis…

See riik, mille on moodustamas rahvas, kes on ilma jäetud patriotismist…, kes ei mäleta oma ajalugu ja vihkab oma kultuuri, võttes omaks võõrrahva kultuuri… – on määratud hukule…

Inimeste ühesus on võimalik üksnes läbi Jumala…

Siin ei ole juttu kuuluvusest mingisse religiooni, või isegi sekti…

Ühene saab olla üksnes Jumalas…, ja see ei ole üheselt mõtlemine…, või ühtedest vaimsetest traditsioonidest…, või ilmas toimuva kohta sarnastest vaadetest kinni hoidmine…

See on võimalik üksnes siis, kui inimene tunnetab enda ühesust Jumalaga…, kui võtab kogu olevat kui Jumala ilmutumist…, ja end selle kõige teostavana…

Kui eraldumine on illusiooniks…, reaalsuseks on vaid tõeline ühesus…, milleks tarvis sellisel juhul ühesuse illusioon…?

Siinses Ilmaruumis ei ole midagi juhuslikku, või ebavajalikku…, kõik on üksnes vahendiks jumalikus töös…, ja kõik protsessid kokkuvõttes on Jumalik Töö…

See ilmutatud ilm, milles oleme elamas, on illusioonide ilmaks, mida inimene võtab reaalsusena…

Isegi tema enda isiksus, kõigi tema omadustega, soovide ja püüdlustega, on üksnes illusioon…

Reaalsena on üksnes tõeline osa… – teadvus, milline on suuteline teadvustama enda seesmist illusoorset reaalsust reaalse tegelikkusena…, ja ennast selle sees, kui illusoorset osavõtjat kogu inimdraamas, milline on kestmas juba mitmeid miljoneid maiseid aastaid…

Järelikult… selles illusoorses reaalsuses peamiseks tähenduseks on mitte reaalsus ise, mida maised erinevad vormid võtavad erineval viisil…

Neile selline reaalsus ja koostöö sellega on ainsaks võimaluseks eksisteerida…

Samas inimesele sama reaalsus, vaatamata selle illusoorsusele, omab kahtepidi tähendust…

Ühest küljest – reaalsus, nii, nagu ta on, on vajalik tingimus ellujäämiseks…

Teisest küljest – annab võimaluse teadvustada tema kõige erinevamaid väljendusi…

Võiks isegi ütelda, et ilmutatud ilma reaalsus on vahendiks, mille läbi ilmutamata reaalsus saab end väljendada ilmaloovuses…

Inimene selle juures teadvustab endas ilmutamata osa mõjutusi…, ta toetab neid mõjutusi, millistel on kõrgemad vibratsioonid…

Samas eirab kõike, millel on madalamad vibratsioonid…

Inimese kavatsus, kes valikuliselt suhtub erinevatesse ilmaloovuse reaalsuse mõjudesse, omab otsustavat tähendust enda seesmises töös…

Inimese teadvustatud tähelepanu, milles on olemas tema kindel kavatsus, on võimeline muundama nende objektide vibratsioone, millistele see on suunatud…

Sellisel juhul vaimsel teel liikuv inimene on jumalikkuse atribuudiks, Tema vahendiks…

Selle abil saab madalamad destruktiivsed vibratsioonid viia üle kõrgematesse, positiivsetesse olekutesse…

Kui inimene on külaltki vastuvõttev…, ja kõikidesse protsessidesse ja seisunditesse, mida võtab vastu enda seesmuses, suhtub eelarvamusteta… siis ta võib teadvustada, et tähelepanu, mis on suunatud neile, omab piirivälist allikat, mis ei kuulu temale…, vaid on tema poolt tabatud ja ta saab seda kasutada kui enda oma…

Uudishimulik inimene püüab teada saada, kes on tähelepanu allikaks…, ja kes on see, kes võtab seda omaks…

Täieliku mõistuse vaikuse aegu inimene võib avastada, et tähelepanu allikaks on tema tõeline Mina…, kuid omaks võtab tema ego…

Huvitav…, kas pole…?

Kui inimene hakkab teadvustama oma ego, siis see näib ehtsa parasiidina, kellel ei ole midagi oma…

Kõik ego ilmingud on omastatud ja väänatud emanatsioonid, millised tulenevad inimolevuse  olemuse osast…

Seega… võiks isegi ütelda, et ego eksisteerib inimeses seni, kuni inimene toidab teda…, ehk… kuni inimene on nõus olema temale atribuudiks…

Enamgi veel… kui inimene uuriks end, siis ta näeks, et tema füüsiline keha, mõistus ja vitaalsus ei kuulu temale…, need on üksnes vahendid, millised on vajalikud koostööks selle ilma ilmutatud reaalsusega…

See paiskab inimest hämmeldusse…, parimal juhul, ta kaotab iseend, ega mõista, kes ta siis tegelikult on…

Ehk ta on selleks, kes uurib ja teadvustab seda, millele on suunatud tema tähelepanu…?

 

Tähelepanelikule ja vastuvõtvale uurijale enese teadvustamine on täienisti võimalik…, ta leiab end kui uurijat ja teadvustajat…, kui teadvuse substantsi, mis leiab end formeerumas keskse olemuse ümber…

Selle teadmine sünnitab inimeses veel mõningaid küsimusi, mis tunnistavad seda, et ta tahab teada mitte üksnes seda, kes ta on…, vaid… milleks ta on eksisteerimas selles ilmutatud tähenduslikkuste ilmas…

Seejuures… inimesele ei ole oluline mentaalne vastus, vaid teadmised, millised ei ole inimmõistusega täiel määral väljendatavad…

Uurides iseend, võib avastada, et inimesena on mingi energeetiline substants, lõpmatult peene struktuuriga, mis on võimeline teadvustama mitte üksnes iseend, vaid kõike, millega puutub kokku…

Inimese Mina taga on jumalik isiksuseta vaim… – keskne olemus, oma tõelise mentaalsusega, vitaalsusega ja füüsisega…, kelle südame tasemel asub inimese Tõeline Mina, ehk psüühiline olevus…, ja selle ees, allpool, asub inimese ego…

Kui võtta asja täpsemalt…, siis ego ei kuulu inimesele…, vaid ta on madalama loomuse esindaja ja tema ülesandeks on juhtida inimest…

Kuid ego peremehe eest on varjatud mitte üksnes inimese tõeline määratlus, vaid ka ego enda osatähtsus…

Kõik inimeses on kuulumas ego määratlusele…

Madalam loomus on samuti illusioonide seisundi osa, kuna see rakendab teatuid suunatuid pingutusi, et hoida inimest oma valduste piireis…

Kõik tema ponnistused annavad kord vastupidist efekti…

On olemas madalama ja kõrgema loomuste vastasseis…, ehk… Saatana ja Jumala vahel…

Tegelikult madalam ja kõrgem loomus on kui Jumala kaks kätt, mis teevad üksnes neile määratud tööd…

Vaimse otsija tööd ei tasu kujutleda püüdlusena vaimse tõe poole, milline oleks kui kusagil ees kõrgustes…

Inimeses on olemas kõik…, temal ei ole vaja kusagile püüelda…

Inimesed on harjunud võtma oma ilmutatud ilmas kõike vastu ajas ja ruumis, kuna mistahes eesmärgid ilmutatud ilmas olid inimesest kas teatud kaugusel, või kusagil tulevikus…

Vaimses praktikas kõik on teisiti…, selles ei ole vajadust püüelda mingile eesmärgile…

Eesmärk ise tuleb juurde…

Kuid inimene sellisel juhul peab olema kooskõlas soovitud eesmärgiga…

Inimese suunatud tegevus välises ilmas erineb tegevusest vaimsel teekonnal…

Inimene, kes välises ilmas on püüdlemas oma eesmärgi poole, juba esimestest sammudest on teadlik oma eesmärgist… – mida tarvis teha, et saavutada seda…

Teisi sõnu… – ta on teadlik ligilähedalt, mis suunas tarvis teha pingutusi, ja kui palju temal läheb selleks aega…

Vaimses praktikas kõik on teisiti…

Vaimsel otsijal on üksnes teekond…, ja ei mingeid mateerialikke tähtsusi, mis oleks temale autasuks ponnistuste eest…

Kui meie räägime teekonna suunast…, siis vaimse otsija tee ei paikne ilmutatud ilma tasapinnal…, vaid kulgeb sügavustesse, aja ja avaruse piiride taha…

Ma ei ütle – üles, kuna paljuplaanilise reaalsuse sügavusel ei ole suunda…, see algab siin ja praegu

Vaimse otsija pingutustel ei ole liikumise dünaamikat…, vastupidi… ta on suunatud mistahes liikumise seiskamisele…

Seetõttu reaalsuste kõrgemad plaanid avanevad inimesele staatilises olekus…, seisundis siin ja praegu

Vaimses praktikas on olemas üks oluline erisus – esimest saamu teeb Jumal inimese poole, ilma milleta inimene ei oleks kunagi saanud vaimseks otsijaks… – ta ei teaks midagi suunast, kuhu peaks keskendama oma tähelepanu…

 

Pange tähele… – siin on juttu tähelepanu suunast ja inimese pingutusest selleks…, see ei ole suunatud mingile tegevusele, või teole välises ilmas…, vaid tähelepanu hoidmisele protsessi mingil seisundil, protsessil endal…

Sellise seesmise töö aluseks on teatud kavatsuste voog…, ehk… ilmaruumi kogu oleva ühesuse ja kõikide protsesside vood, millised on kulgemas selles töös…

Selle kõige aluseks on jumaliku kavatsuse ääretu voog…, ja see on ühendamas kõiki eluvorme ja vorme, mis ei ole eluslooduse osana, ega ühtseks ilmaloovuse elavaks süsteemiks…

 

Inimene peab ennast ilmaruumist eraldunud olemuseks…, seetõttu pühendab kogu oma elu voolamisse jõu selleks, et saada üheseks ilma reaalsusega…

Eraldatuse illusiooni loob inimese väline mõistus, mis on täienisti kuulumas madalale loomusele, millele kogu oleva ühesusest ei ole antud teada…

Iga inimese määratluseks, kes on tuginemas madala loomuse väärtustele, on otsida oma elu jooksul ühesust kõigega, mis on tema ümber…

Igal korral, kui temale näib, et ühesus on leitud…, kuid mõne aja jooksul tuleb pettumus… – leitud ühesus on üks järjekordsetest illusioonidest…

Kogu ilmutatud ilm on üksnes illusioonide loor, mis on eraldamas inimest tõelisest ilmast, ilmutamatust…

Kõik, mida inimesele on tarvis… – see on… teadvustada ilmaloovuse reaalset ühesust… –loobuda oma mõistuse abist, mis on loomas illusioonide loori…

Read Full Post »

Tervitan teid mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Tänane sõnumi vastuvõtt on huvitav selle poolest, et siin on istumas selliseid, kes ei usu selle võimalikkusse…

On ka neid, kes usuvad igat sõna…

Nende erinevus on vaid selles, et nemad tunnetavad kooskõla sõnumiga…, need on vastavuses nende seesmiste informatiivsete teadmiste süsteemidega…

Kahelda on ju nii inimlik…, urgitseda on ju nii inimlik…, jõuda selgusele on ju nii inimlik…, karta midagi on ju nii inimlik…

Seda on toetamas kõigile teadaolev inimloomus…

Kallid…, planeedil on saabumas aeg, kus sellist liiki asju hakatakse võtma tavalistena, alateadvuse tasandil… – seda vaid seetõttu, et selline energia on muutumas otseselt tajutavaks…

Need ei ole mingite üleloomulikena, veidrate energiatena…

Kui räägin energiast, siis pean silmas seda, mida olete suutelised vastu võtma sensoorsel tasandil…

Kas olete kunagi juhtunud istuma inimese kõrval, kus teil on tahtmine temast eemale tõmbuda…?

Ehk tunnetasite tema tasakaalutust…, või… ta oli haige…?

Kusjuures, ehk nägite temal plinkimas mingeid ohumärke…, ja te tajusite neid üksnes seetõttu, et teie enda Merkabal on olemas need samad märgid, mille läbi tundsite tema omi…

 

Sellest samast sensitiivsusest tahaks teile rääkida…

Jõuab kätte aeg, kui asjad, millistest kavatsen rääkida, hakkavad oma veidrusega, oma uudsusega ja esoteerilisusega muutuma tajutavaks selle poolt, kellest saab lausa teie teiseks natuuriks…

Selleks läheb tarvis selline inimolevus, kes on sensitiivne kõrgemate mõõtmete vastu…, kellel kolmemõõtmeline teadmine on kadumas prügimäele…

Sellest saab tähelepanu oma lastele…, mis oleks vaid elu üheks tahuks…

Sellest saab ka teiste mõõtmete olemasolu tunnustus…

Iga inimolevus on olemas neis kõigis…, kusjuures… ühekorraga…

See on võetav mitte üksnes teise natuurina, vaid teie kaasasündinud teadmisena…

See on juba algamas…

Tänavuse nihke aegu hakkavad kujunema alused kogu sellele teadmisele…, teie kõigi jaoks…

See hakkab kujunema aegamööda… – nende kaudu, kes on kuulamas või lugemas…, vanade vaimsuste läbi, kes on avaldanud soovi ärgata uudsusesse…, idee läbi, et Valgus hakkab täitma isegi neid kohti, kus seda varem ei saanud olla…

See on kontseptsioon, mida õpetati teile varem…, kuid nüüd on aeg sellel saada teie omaks…

Selline kontseptsioon on see, mis hakkab looma teie uut reaalsust…

See kontseptsioon muutub vastupidiseks tunnustatud õpetustele, nii vaimsetele kui akadeemilistele…, hakkab väitma, et ise olete suutelised muutma kõike seda, mis on ümbritsemas teid…

Te ise olete seda juhtimas

Vanad vaimsused, kes on istumas siin, või lugemas ja kuulamas, suudavad teha seda täiuslikult…, kuna teatud tasandil ta on kord läbinud seda…

Osa vanadest vaimsustest on teinud enda jaoks mingeid otsuseid, mis on toonud neid kokku selle sõnumiga, et kuulata või lugeda seda…

Sellega on tehtud nii esimene samm, kui ka teine, et tunnistada seda reaalsusena…

 

Kuid mu kallid…, jutt käib mitte neist, kes on siin…, vaid neist, kes kunagi ei tuleks sellisesse kohta, ega naeraks kunagi välja ideed, et inimene saaks edastada informatsiooni kohast, mis võiks olla paljumõõtmeline…

Kuigi seda kohta on tunnistamas pea kõik… see on tunnustatud eesriide tagusena…, kui Vaimuna, või Jumalana, mida peate teist eraldi olevana…

On oluline tunnistada, et see, mis on teieni tulemas, ei ole teist eraldatud…

See peaks teile teada olema…

Kuulajad ja lugejad…, teile on teada, et see ei ole eraldi olev…

 

Teil ehk on traditsiooniks kord nädalas kumardada Jumalat…

Kuid, kallis super-vaimne inimolevus, kas ikka praktiseerid seda …, kas ikka usud sellesse…?

Olete elamas oma tavalist igapäevast elu…, kuid üks neist päevadest on teile püha ja puutumatuna, kus vahetades riideid, püüate mõelda ja tegutseda traditsiooni kohaselt… kummardate pea ja lausete püha sõnumeid…

See oleks kui kord käima pantud režiim…, traditsioon…

Just selline paradigma on võetud teil reeglina vaimseteks asjadeks…

Isegi need, kes on regulaarselt, igapäevaselt, kindlatel aegadel palvetamas… – on jätkuvalt eraldunud Jumalast…, kui enne palvet, kui peale selle…

Ühene kõige integreerumine muutub teie uueks kontseptsiooniks üle planeedi… – see on eraldamatuse kontseptsioon…, see oleks tunnustamise kontseptsioon, kus ilmselt oleksite 100% alalises palves…

See palve ei oleks see palve, mis on teil praegu…

Tänapäevase palve asemel oleksite teadvustamas oma parimat sõpra, kes tuleb teiga…, elab teiega…, on alati olemas teie elu osana…

See oleks parim sõber, kes on eesriide tagustes… – see, kes teab teid…, kes aitas luua teid…

Integreerumine paljumõõtmelisusega, on selle tunnustamine, et on olemas midagi, mis on teist ülevam…, mis teab ja armastab teid, teeb tööd teiega…

Kuid see reaalsuse osa, mis on kolmemõõtmelisuses, hakkab aegamööda kaduma prügimäele…

 

See on tulemas…, ja see on see, millest on läbi käinud nii mõnedki planeedid, mis on olnud teie oma taolised…

Ka teie olete jõudnud sellise nihkeni…, olete alustamas seda liiki õppimisega…, alustate seda liiki vastuvõtuga ja teadvustusega…

Valgus on võitmas… seda oleme varemgi rääkinud…

Me ei ole veel arutanud, millisena kujuneb reaalselt pimedus-valguse võitlus…, seda lähtudes sellest, kuidas inimolevuste teadvus hakkab aina paremini teadvustama, kelleks nemad on ise…, ja milleks võimelised nemad on

Inimene peab muutuma küllaldaselt tasakaalustunuks, et teada… – olen võimeline muutma ise end…, oma mõtteid…, oma tegevusi…

Olen veel enamat…, hulga enamat… – olen millegi Enama osa…

 

Teile on räägitud koherentsusest…, kooskõlast

Ehk see on su enda kooskõla teiste mõõtmetega…

Ehk see on sinu kooskõla Loojaga…

 

Eelmine kord rääkisime teile armastusest, kus loetlesime erinevaid armastuse liike…

Tahtsime rääkida ja näidata seda, kuivõrd kaunis on suursugune Ilmaruumi armastus…

Selline on Looja armastus, mille kohta räägime kui endast…

Kallid…, see on üks suurimatest intellekti lubavusest… – te ei ole üksnes üks imetajate hulgast…, te ei ole üksi…

 

Kuidas on see võimalik, et miljardeid inimesi on uskumas ühte Jumalat…. kuid ei ole suutelised uskuma, et… Ta on reaalne, kuna on siin…, Ta on käimas koos meiega…, Ta on teadlik igast ühest…

Ühene Jumal on teil rangeks kohut mõistvaks Isaks…

Ühene Jumal on teil see, kelle meelepärane peab olema, et olla Tema vääriline…

Teil puudub Looja enda juuresoleku ja mõistmise tunnustus, kes on loonud teid ja paigutanud iseenda pühamasse kohta enda seesmuses…

Just see on jõudmas teieni…, just see mõistmine on muutumas…

 

Kas ei ole põnev, kui lapsed hakkavad tunnustama seda…, kusjuures veel noores eas… kui räägivad sellest, kus olid eelmise kehastuse aegu…, millega tegelesid…, sellest, et olid armastanud teist ema… (Krayon muigab) – tehes seda oma eheduses, veel vaevalt rääkima hakates…

Eriti vapustav on siis, kui ta väidab…. – et armastab sama kõvasti, kui oma eelmist ema

Nemad võivad rääkida Armastuse Meistrist, kes on Looja taoline…, ehk ta on isegi… Ema-Meister

Võib ilmneda isegi uus terminoloogia, mida lapsed hakkavad kasutama…, seda lähtudes oma enda kujutelmast…

Nemad hakkavad kirjeldama enda eelmisi elusid, kus nemad olid ja mida on neil teada… – seda üksnes selleks, et selgitada, kuivõrd mõnus oli neil olla seal, kus olid eelmise elu aegu…

See on selle tunnustamine, et on olemas midagi veel suurejoonelisemat, kui ta ise…, kui Ema või Isa…

Teie laps on mingil tasandil teadlik sellest…, oma loomulikus eheduses…, midagi välja mõtlemata…

Aja möödudes sellest hakkab teadma kogu planeet…

Jumal ei ole siis enam kusagil taevastes, ehk… eraldi teist…

Siis ei ole enam vajadust rääkida mingi pühakoja iganädalasest külastustest…, üksnes selleks, et näidata oma usku millessegi, mida ei mõisteta…, kuid mille ees on kartus…

Vaid nüüd temast võib taas saada parim Sõber

 

Seega… ma esitan lugejaile ja kuulajaile küsimuse… – milleks oodata…, milleks…?

Võite üksnes tulla siia ja ütelda, et teile need asjad on mõistetavad…, et kõik on korras… et see on üksnes ümbervaatamise võimalus, kuna olete juba selles…, teate ja mõistate selle headust…

Kuid mul on kavas ütelda teile, et ma tean teid lugevaid ja kuulavaid…, kus te ka poleks…

Ma tean, et te ei ole veel teinud reaalset sammu…, tõepoolest – veel ei ole

Integreerumise koherentsus – see on see, kus oled sedavõrd koherentsuses Loojaga, kes on sinu seesmuses… – sa oled temaga sedavõrd kooskõlas, et minnes siit, saad olla mistahes hirmudeta…, tundes suuremat pilti…, teades, et ei ole üksi…, olles teadlik, et oled suuteline muutma end…, olles teadlik, et oled suuteline tervendama end…, absoluutselt teades, et oled hoidmas oma parima sõbra kätt… – seda kätt, mis on alati olnud sinu käes…, iga kehastuse aegu…, juba paljude eoonide aegu…

See tuleb iga kehastusega ellu ja ka läheb sealt…, kui imed, mis ilmuvad ja kaovad…

Sa vaatad neid ja mõtled… kui suurepärane oli näha veel üht imet

Samas mõistmata, et tõeliseks imeks on integreerumine, mis käib sinuga pidevalt…, 24 tundi 7 korda nädalas…

Kui hakkad depressioonide pimedusest väljuma oma ellu, milles nii mõnigi on jätkuvalt…, kuigi on istumas siin ruumis, teadmata suurest Valguse hulgast…, üksnes siis saad võtta kõike seda kasutusse…

See on praktiline informatsioon, mida saaksite rakendada oma teadvuses…, oma mõtlemises ja usus…

Võite tunnustada mida tahes, pidades silmas, et võite uskuda mida üksnes tahate… – selline on teie vaba valik…

Võiksite uskuda hirmu…, võiksite uskuda, et miski ei saa minna paremaks…

Kõik on teie endi valik…

Ajal, kui olete uskumas üksnes pimedusse, teid on alati ümbritsemas sama valgus ja teie kõrval on teid loonud Looja, kes kinnitab, et see on… teie enda valik

Selline on inimeste jaoks tõeline vaba valiku sügavus

See on see, mis on oluline Vaimu jaoks…

See on fakt, et inimesed ise on valinud läbida Nihke…

Seetõttu enamus on tunnetamas oma paljumõõtmelisust, kuna see on neile omane…

 

Mul ei ole kavas teid tümitada informatsiooniga, mida olete korduvalt saanud…

Planeedil te ei ole kaugeltki esimene tsivilisatsioon…

Need, kes olid enne teid, ei saanud sellega hakkama…

Need, kes olid enne teid, hävitasid iseend… – kord leiate tõestusi sellele…

Olete siin hulga kauem, kui arvate…

Olete võtnud osa neist sündmustest, mis hukutas tsivilisatsioone…

Seekord olete jõudnud tänavuse ajastu Nihkeni…, tasakaalustumise protsessini…

 

Kuni siia jõudmiseni teil oli teadvus, milline nägi kõike senist toimuvat

Seetõttu olete kartmas kõike toimuvat… (Krayon edastamas seda hirmu) – ehk taas miski ei käivitu, nagu oli eelmine kord

Antud sõnumi vaatevinklist neil asjadel ei ole tähendust, kuna need on üksnes hirmud ja meendused sellest, mis toimus varem…

Kuid nüüd on enam Valgusest…, koos kõigi kaasnevate heade uudistega…

Te suutsite jõuda siia…, selle hetkeni…, just nimelt seetõttu, et olite seda kõike läbinud…

Kas olite suutelised uskuma, et planeet on võimeline siiski saavutama seda, mida ei olnud seni võimalik… – saada küpseks…, täiskasvanuks… ja jõuda teadvuse evolutsioonini…?

 

Nüüd olete nägemas asju, millised olid seni teile kättesaamatud…

Osa inimesi on hindamas teadvust…, kuna teadlased, kes on huvitatud teadvuse määratlusest, on hakanud kombineerima seda füüsikaga…, nemad väidavad… – see peaks kuidagi tegema koostööd füüsikaga, kuna ta on mõjutamas füüsikat

See on midagi uut…, ja see on alles algus…

Seda võite märgata siin…, siia kogunute seas…

On juba olemas viis mõõta kooskõla indiviidide vahel…, ehk isegi kooskõla inimolevuse seesmuses…

See on mõõdetav sellega, kuivõrd ise olete kooskõlas endaga…, kuivõrd õnnelikud olete enda pärast…

Lubage näidata teile, kuhu see on liikumas…

 

Pöörame lehekülje…

Kui mu partner oli päris noorena, tema sattus kohtumisele, mida ta ei saa unustada iialgi…

See kohtumine toimus Los Angeleses, kuhu kutsus teda tema kirik…

Suurde auditooriumisse kogunes ligi 6 000 inimest…, vaid ühe inimese pärast…

Kõik olid elevil vaid ühe naise pärast, kes oli tuntud tervendaja… kuid ta ei tervendanud üksnes…, ta oli kuulus oma imetegude pärast, mida tegi regulaarselt…

Seekord oli terve rida ratastoolis inimesi, kes lootsid pääseda tervendajani…

Naine oli kindel toimuvas, seetõttu ta palus saalist lavale tohtreid, et need saaks üle vaadata kõiki, keda ta hakkab tervendama…

Auditooriumis sigines vaikus… – kõik olid ootuses…

Peale mõningat suhtlust, mis ei näinud kuigi asjakohasena, (Krayon muiates), ta alustas protsessiga…

Üks teise järel tulid lavale inimesed, keda ta valis juhuslikult, kuna oli kogunenud liiast palju abisoovijaid…

Kord korra järel pealtvaatajaid nägid imet…

Koos partneriga ühes autos toodi üks invaliid, naine, keda tundis kogu kiriku kogudus…

Partner oli teadlik naisest pea kõike…, tema nime…, tema elutingimusi…, ta lausa ise nägi, kuidas naine muutus invaliidiks…, see toimus paljude aastate jooksul…

Ta sõitis tervendaja juurde oma ratastoolis…

Tervendaja hakkas tööle… ta tegi seda energia läbi, mis oli selles ruumis…

Ruumis 6 000 inimesega oli täielik vaikus…, oleks võimalik kuulda isegi nõela kukkumist, või kuulda hingamisi…

Ainus, mida oli kuulda…, vaikne nutt, mis oli levimas inimhulkades…

Inimesed olid nutmas suurepärasuse tõttu, mille tunnistajaks kõik olid…, mis oli siin toimunud inimestega…

Tervendaja puudutas invaliidi ratastoolis, keda toodi siia koos minu partneriga…

Ta tõusis ratastoolist…

Mu partner sõitis koos naisega koju… – temal ei olnud vaja enam ratastooli…, ei iialgi… – ta ei olnud enam invaliid…

 

Sellist imet ta nägi nooruses…, ja see tekitas temas sügavat muljet… Jumal oli siin tema jaoks reaalsena

See protsess oli tema jaoks siiski saladuslik…

 

Ma veidi avaks teile seda…

Seda võib nimetada koherentsuseks…, ehk kooskõlaks…

Kui 6 000 inimest on uskumas, et koheselt näevad imet…, kusjuures inimeselt, kes ise on samuti uskumas, et see sünnib… – nii imed ka sünnivad…

Ja need imed sündisid taas ja taas… – igapäevaselt…

Lapsed hakkasid käima…, seni ei käinud…

Inimesed hakkasid nägema…, seni ei näinud…

Mu partner ei rääkinud sellest kunagi, kuna see sündis kirikus…

Kui ta alustas kanaldusega, siis selle kiriku liikmena ta enam ei olnud…

Nüüd ta mõistab, mille osana ta praegu on…

 

See sündis läbi inimeste, kuna seal oli 6 000 sees olev Jumal…, kõik sündis 100% kooskõlas…, kõik, ühel lainel, kõik oli suunatud selle ime sündimisele…

Just seda ta nägi oma silmadega…

 

Kuidas oleks sellega, et luua ime nüüd…

Kuidas oleks sellega, kui korrata seda taas…, tänavusel ajal, kui on palju Valgust…

Kuid vähesed on suutelised tegema seda kõik koos, et see ime sünniks tänavu…

Kuidas on imede sündimisega tänavu…?

Kuidas oleks imega tänavu, kui olete sedavõrd kooskõlas oma ootustes…

Kas on see võimalik, et igaüks läheks siit tervenenuna…?

 

Vaat, kuhu olete liikumas…

Kord sünnivad kohtumised üksnes selleks, et olles üheses koherentsuses, aidata neid, kes ei ole veel koherentsed…, kes ei ole kooskõlas paljumõõtmelise Jumalaga…, aidata neil kooskõlastuda…, oleks kergem tervenduda… – ja see kõik toimuks üksnes läbi teie ühise teadvuse…

Selles ei oleks terakestki keemiat, mis võtaks osa sellest…, ei mikstuure, ega pille…, ei midagi…

Kõik, mida selleks tarvis… – üksnes 100% koherentsust neilt, kes on teadlikud selle tööst…

Siis läks tarvis 6 000 inimest, kes nutsid õnnest ja uskusid reaalselt seda, mis sündis nende silmade all… – see oli kõigi poolt tunnustust leidnud…

Ime sündis siis, kui kõik, lahkudes koosolemiselt, olid teadlikud, et Jumal on reaalne…, et on olemas midagi enamat, kui üksnes inimolevused

See on siiski uskude eripalgelisus, mida seisab teil ees omaks saada…, ilma mingite pisarateta… (Krayon muiates)

Te olete sellest teadlikud veel enne, kui saavutate seda…

Te olete juba ootamas seda…

See ei ole saavutatav vaid ühe tervendaja poolt…

See saab sündida üksnes olles koos…, ühese tunnistamisega…, süsteemis, millist te ei ole veel kunagi näinud…, sellise tervendamise süsteemis, milles töö käib rühmalt rühmale…

Koos hakkate seda tegema, olles teine teisest kauguste taga…

Kui algab töö, siis see hõlvab kogu planeeti…

 

See pöörab kõik ja kõike peapeale…

Kõik, mida on seni räägitud, kaob olematusse…

See kiirendab kauni usu süsteemi ilmnemist…

Ta ei välista teisi süsteeme…, vaid avardab neid…

Kas mõistate…?

See on selline religioon, milles võitjaks osutuvad kõik…

See religioon on tõemeeli koos Jumala Armastusega… ja töö selles käib läbi selle, millesse nemad on uskumas…

Käib vaid selle avardamine, mille tulemusel mõistavad, et see religioon on kättesaadav kõikidele uskudele…

Kõik sulandub ühtsesse püüdlusse…, koostöösse…

Üksnes siis ilmneb jumalik kooskõla, koherentsus…

Ei ole mingit vajadust, et kõik religioonid sulanduksid mingisse ühte usku…

Sünnib vaid mõistmine, et kõik on teenimas üht ja sama eesmärki… – teadvustada Jumala armastuse kaunidust…

Kõik säilitavad enamuse oma uskumustest…, üksnes reorganiseerivad seda kaunimal viisil…

See avardab neid…

Seega… ei ole tarvis nutta nende pärast, ega eirata ühtegi neist…

Kõiges toimuvas on täiskasvanulik olek ja tarkus… – kõik on teisiti, kui võisite arvata…

See on koherentsus…, kooskõla…, ja see on tänavu esile tulemas…

See on võimalik isegi ühe inimolevuse jaoks…

See on see, kus kõik algab…

 

Toiminud sündmus oli reaalselt…, minu partner ei oodanud, et see saab kunagi välja räägitud… – isegi mitte selliselt, kui toimus täna…

See näitab, kuidas algab koherentsus ja kuidas on see arenemas…

See oleks väärt teaduslikku uuringut… – inimkonna jaoks see oleks vajalik…

Mul oli tarvis sellest rääkida, et näidata, milleks inimkond on võimeline…

Seda olen näinud ka teistes ilmades, millised on sellest läbi käinud…

Teil see ei tule veel nii pea…

Andsin teile võimaluse piiluda sellesse tänasest päevast…, näidata, milleks on võimeline teadvus…, ja mis võib tulla edaspidi, kui valite selle omal vabal valikul…, omal valikul, iga inimsüda poolt, kes on istumas siin…

 

Miks mitte nüüd…?

Mis on teil kavas peale hakata saadud informatsiooniga…?

Kas peate seda tõepärasena…?

See on peamine valik, mis on seismas tänavu teie ees…

(Krayon ettekandja häälel) Kas olete juba lahkumas…, kas toit maitses…, kas õhtu meeldis…?

Kas unustate seda kõike…, või lahkute teisena, kui tulite…?

Ehk sedavõrd teisena…, ehk kord meenutate tänast koosolemist ja ütlete… – just sellel koosolemisel ma teadvustasin seda…, just siis mul sündis arusaam…, ju siis surusin Jumala kätt enda seesmuses…, seni ma ei olnud teadlik Tema olemasolust minus

Sul jääb see meelde kogu eluks…, kui muidugi mõtled selliselt…

 

See oli hea päev kooskõla sündimiseks…

Ja nii see oli…

Krayon

Read Full Post »

Ego hävitamine ja surma hirm

Metslooma mõistus, või negatiivne ego – see on hirmu mentaalne programm, mis töötab hirmu sagedusel ja on soodustamas inimkehas mingit ohtu tema isiksusele…

Väliselt see väljendub emotsionaalse hirmuna isiksuse hävimise eest, ehk surma ees…

Kõiksugused hirmud on kerkimas alateadvusest ja valukehast…, genereerides automaatselt reageerimise impulsse, mida võetakse mõistusega vastu…

Kui hirmusid ignoreeritakse, või surutakse alla, siis need loovad mentaalseid barjääre ja emotsionaalseid kõrvale kaldeid…, ehk loovad kohti mentaalses ja emotsionaalses kehas, kuhu koguneb seiskunud energia…, mis edaspidi tõstab valu hulka kehas veelgi enam…

Kui keeldute vaatamast sügavatele hirmudele silma, siis võlts isikus arvab, et sellega tõstab mõistuse esiplaanile mehhanismi, mis ei lase hirmusid pinnale…, ta oleks kui kaitsmas end…

Seega…, kõikidesse meie poolt tajutavatesse hirmudesse on kätketud negatiivse ego programm, mille ülesandeks on stimuleerida tugevat alateadlikku hirmu ohu ees meie eksisteerimisele…

Mida paremini mõistame, et negatiivse ego hirmu programm on kasutusel meie orjastamiseks…, seda paremaks läheb meie võime näha, et meie isiklikud hirmud on tegelikult mehhanismid, millistega saab hoida meid siin planeedil orjuses…

Kui lubame meie hirmudel valitseda meid, siis anname võimaluse anastada ja orjastada iseend…

Oma olemuselt hirmu programm on negatiivseks egoks, mille abil saab hõivata inimhingesid…, ja… edastades pidevalt surma hirmu, saab muuta neid orjadeks…

Negatiivse ego tasandil valukehas on olemas nupud, millistega saab kogu närvisüsteemis kutsuda esile psüühilis-emotsionaalse terrori tunnet, millega panna meid tundma šokki ja vapustusi…, et me ei julgeks kohtuda temaga näost näkku…

Kui me samastame end meie mõistusega, kui isiksuse lättega, siis me eraldume oma vaimsest Lättest, ehk… tõelisest Kõrgemast Minast…

Selle tulemusel meis toimub mõtete kinni kiilumine…, see kutsub esile ohutunnet ja emotsionaalset hirmu selle ees…

Kui puutudes kokku oma hirmudega, loome oma teadvuses teadvustatud pilti, siis saame olla neutraalseteks vaatlejateks…

Sellisel juhul saame olla kui isiksuseta…

Neutraalse vaatlemise aegu me tõstame mõistuse pinnale kõige tumedamate hirmude teadvustamatumaid aspekte, et saaks katta neid valgusega, mis lahustaks teatud määral hirmu mustreid ja emotsionaalseid pingeid, millised on seotud hirmudega…

Lõpptulemuseks… – kui me ei seo end hirmudega ja oma mõistuse mõtetega, olenemata sellest, kuidas see on mõjutamas meie tundeid…, saame selgelt ja kindlalt väljendada oma mõtteid, oma tundeid…

Kui me ei arva, et mõistus on see, mis on määratlemas meid, siis saame väljendada end täisväärtuslikult, arvestamata sellega, kas on see kohane või mitte, või mida arvavad selle kohta teised…

See ei saa mõjutada meie enda teadvust, ega meie sügavaid seoseid…

Vabanedes täienisti hirmudest, peame võtma omaks enda veendumused ja tunded, mis käivad surma kohta…

Konfliktid surmaga on sügavalt seotud meie lahendamata vaimsete konfliktidega ja meie suhetega Jumalaga…

Elus oleme kõik puutumas kokku ülemineku etappidega, mis on surma taolised…

Need on määratletavad tsüklite poolt, mis muundavad meid tunduvalt ja märgistavad meie vaimse arengu etappe, mis on avaldumas saatuslike sündmustena meie eluteel…

Meil kõigil seisab ees läbida surma etapp…, seetõttu on tarvis meie teadvuse rännakute teel olla valmis selleks vältimatuks etapiks…

 

Vabanemine surma hirmust

Surma võetakse läbi paljude veendumuste süsteemide prismade erinevalt…

On oluline, kuidas ise võtate enda veendumusi, mis on kujunenud teadmistega surma protsessist…

On oluline sõlmida rahu surmaga ja suremisega, kuna see on peamiseks konfliktiks tervendamise protsessis ja vabanemises hirmust…

Üheks paralüseerivamaks hirmuks on pärandatav hirm tundmatuse ees… – mis võib toimuda peale surma…

See on selle tulemus, milles meid oleks kui ilma jäetud oma tõelisest vaimsest olemusest, meie ajaloost…

Oleme unustanud, et oleme paljumõõtmelised olemused…

Inimesed, kes on elanud üle raske trauma, või vägivalda, kannatavad suurema usukriisi all, mis on toitmas lahendamata vaimsete konfliktide hirmusid…

Kui möödanikus tuli läbi elada üha suurenevat hulka seesmisi hirmusid ja ohutundeid, siis nüüd on kasulik pöörata suuremat tähelepanu hirmu lätetele, mis on seotud isikliku surma küsimustega…

Valmistudes surma protsessile, tuleks mõista seda kui egomõistuse surma… – see oleks teie teadvuse arengust vaimsel teekonnal oluline osa…

Enamus inimesi ei mõtle sellele, mida saavad kogeda või tunnetada, minnes maisest elust üle järgmisse mõõtmesse…

Suhtlus inimestega, kes on käinud kehast väljas, on näidanud, et suurimaks üleelamiseks on olnud kahetsus…

Kahetsus, et nemad ei jõudnud oma elu aegu teha ära paljutki…

Kahetsus, et ei suutnud armastada kõiki tingimusteta armastuses…

Kahetsus, et hirm ei lasknud sündida olulistel sündmustel, mis oleksid muutnud ajajoont nii, et oleks saanud mõjutada tuleviku põlvkondade elu…

Kui lahkume füüsilisest kehast, elu jätkub…

See seis on sama reaalne, kui see, mis on teil praeguses elus… – see on isegi reaalsem, kui aeg, mis oli veedetud maapeal…

 

Hirmu füsioloogia

Et vabaneda hirmu ja rahutuse mustrite võimust, on kasulik mõista, kuidas hirm tekib kehas…

Selleks tarvis teada, kuidas hirm ja traumad on mõjutamas keha füsioloogiat…, kuidas kasutavad seda tumedad jõud…

 

Varustus… – aju kolm piirkonda ja närvi süsteem

Meie bioloogial on kolm energeetilist ja informatiivset protsessorit… – kaks neist on teadlikud ja üks on funktsioneerimas kui vaatleja…

Oleme teadlikud oma mõtetest ja emotsioonidest…, kuid vähe teame sellest, mida teeb aju ellujäämise puhul väljaspool vaatleja seisu…, kuidas on mõjutamas seda, mida tunnetame…

Ellujäämise aju – ta paneb esimesena kätt äratõmbama kuuma juurest…, veel enne, kui teised kaks ajuosa mõistavad, et käel oli kuum…

Ta tegutseb uskumatult kiiresti sellele, mis toimub meie ümber…, et päästa meie keha…

Iga keha juba sündimisest on laetud programmiga, kuidas säilitada keha…

Mis toimub meie madalamas ajus, vaatleja alateadlikes piirkondades…?

 

Programmide tarkvara… – ellujäämise programm

Alateadvus, ehk alamaju, töötab peamiselt kolmes režiimis… – lõdvestunud…, kas võitlus-või-lennu…,  või tardunud režiimis…

Vaatame seda valgusfoori näitel…

Roheline tähendab lõõgastust…, siin süda ja hingamine on aeglustunud…, toimub seedimine, tekib unisus…, kerkib soov suhelda üksnes kallide inimestega…

Hetkel, kui alamaju tunneb ohtu, meie bioloogia kaldub kollasesse tsooni…

Uitnärv sulgeb kõik organid allpool diafragmat ja kiirendab organeid, mis on diafragmast kõrgemal…

Et vältida ohtu, tõuseb kättesaadava energia hulk…, või… ilmneb üliinimlik vägi, kus inimkeha on suuteline murdosa sekundi jooksul sooritama uskumatut…

Meie kehad on arenenud selliselt, et on suutelised toimima selliselt ülilühikese hetke jooksul…

Me ei taha kinni jääda ohtlikus kollases tsoonis…, kus ei saa toimuda seedimine, ega saa suhelda meeldivate inimestega…

Selleks on tavaliselt kaks põhjust, miks võime kinni jääda võitlus-või-lennu režiimis…

Elame ohtlikus olukorras ja mõistame, et oleme ohus…, või meil on tervendamata trauma möödanikust, mida alamaju tajub praegu olevana…

Punases tsoonis olek on äärmiselt harva… – see juhtub siis, kui alamaju tunnetab, et keha ei kavatse võidelda ellujäämise pärast, siis ta lülib end välja…

Et vähendada kannatust, keha tardub…, et mitte tunnetada valu…

Teadvus, ehk vaimsus, saavad sellisel juhul tõepoolest lahkuda kehast…, eemalduda või eralduda kehast…

Kuid siiski…, see imeline bioloogiline ilming võib kesta murdosa sekundist…

Seda võib esineda suurte traumade puhul… selle esmasel hetkel…, või sügava vägivalla puhul…, või mingi riitusliku vägivalla aegu…, või piinamistel sõja aegu…

Silmad on osavõtmatud…, jutt monotoonne…, keha elutu olekus…, sujuv liikumistegevus… – ebanormaalne keha tegevus…

 

Enesehinnang

Käesoleval ajal inimkond on enamuselt elamas kollases tsoonis…

Esmalt vaataks põhjalikult kollast spektrit… – katsume leida erinevust võitluse ja lennu vahel…, ehk… keha märke timukasohver

Siin on näha kõrgendatud aktiivsust, mis räägib kättesaadava energia tõusust…

Kümnese skaala piireis meil võib toimuda aktiveerumine madalal tasemel…, ehk… ebamugavus lennu poolel… ärritus võitluse poolel…

Lennu poole keskmisel tasandil meil ilmneb rahutus…, ja võitluse poolel viha…

Kõrgemal tasandil ilmneb paanika ja raev…, toimub lähenemine piirile, kus keha lülitub välja, ehk läheb punasesse tsooni üle…

 

Tingimuste loomine

Aju ellujäämise probleem on selles, et me ei ole suuteline teda petma…

Kui tahame lõõgastuda, peame looma tingimused, milliste juures meie füsioloogia saaks minna rohelisesse tsooni üle, et lõõgastuda…

Kui oleme elamas koos metsloomaga ja oleme tema alluvuses…, kui meie peamised vajadused ei ole rahuldatud… – siis oleme kollases tsoonis…

Et puhastuda hirmust, tarvis valida sellist eluviisi, mis aitaks ajul ja närvisüsteemil võtta omaks enda ohutust…

 

Varjatud mälu

Käesoleval hinnangul alamaju töötleb sekundis 40 000 bitti… – mida peame kui kõvakettana…, ehk teadvustamatu mõistusena…

Ta on salvestamas kõike… – seega… selline hulk informatsiooni ei ole mõistusega teadvustatav… – teadlikul tasandil saame opereerida andmete ligi 25-35 bitiga…

Seda peetakse varjatud mäluks, mis erineb teadlikust mälust…

Kõvaketas on salvestamas möödunud ohud vastavasse kategooriasse…

Seetõttu…, kui mingi möödaniku traumade andmete osa tõuseb pinnale, kaldume kergelt kollasesse tsooni…

 

Kollektiivi kujunemine

Mõistes mälu varjatuid põhimõtteid…, või seda, mis on talletatud, kuid ei ole teadvustatud…, siis võib näha, et seda saavad kergelt ära kasutada need, kes tahaks hoida inimesi hirmu all…, ja säilitada meie füsioloogiat kollases tsoonis…

Kollases tsoonis tunnetame välist ohtu…, või ebamugava pinge allikat…, mille tõttu väheneb meie reageerimise võime toimuvale… – teadvuse piirid ahenevad, seetõttu ei märka kaunidust…, ei tunneta hubasust, või tasakaalu oma elus…

Nii kujuneb mulje, et oht on kerkimas esiplaanile, nihutades kõrvale kõik ülejäänu…

Ei ole raske märgata, et meie igapäevased uudised ja meelelahutused on määratud selleks, et hoida meid pinge kuuendal või seitsmendal tasemel… – need on sihilikult mõjutamas meie neerupealseid… suruvad neid kokku…

Pikema aja jooksul töötas vaid üks suund, mis oli määratud hoidma inimesi kollases tsoonis…

 

Traumalikud meendused

Naine, keda on seksuaalselt ahistatud seedri toas, võib alateadlikult tajuda vastikust seedri lõhna vastu…

Igal korral, kui ta tajub seedri lõhna, tema aju, ettevaatuse tõttu, kallutab teda kollasesse tsooni… – seega… päeva jooksul ta võib tajuda rahutust… ise mõistmata põhjust…

See toimub temal seni, kuni see osa saab kõrvaldatud kõvakettalt…

Trauma ei ole sündmus…, see on osa närvisüsteemist…

Traumaatilised meendused ilmnevad seni, kuni saavad puhastatud…

 

Manipuleering

Taolisel viisil saab aktiveeritud negatiivne programm…, saab võtta kasutusele ebaselged mälu paketid, millistes on peidus möödunud elude isiklikud traumad…

Pealegi… need saavad lisada meie kõvakettale võltsmeendusi, et reageeriksime sellele, mis ei peaks meid üldse puudutama…

Nemad on mängimas ka kollektiivsetel traumadel, millised on olemas planetaarse mälu väljas…

Nemad on suutelised käivitama massilist reaktsiooni, aktiveerides ammuseid kollektiivseid mälu pakette… kataklüsmidest Lemuurias või Atlantises…

See hakkab tööle üksnes seetõttu, et teil ei ole olemas teadliku mälestust neist aegadest…

Kuidas saaks määratleda allikat…?

Tsükli lõpus rakulised meendused planeedi plahvatustest, võivad esile tuua kataklüsmi meendusi…, ilma masside kaasamiseta, kuna nemad ei mõista, kust tulenevad muretsemised…

Isiksuse ego esimeses kolme mõõtme maatriksis on käimas mäng, mis on arenemas kogu närvisüsteemi ulatuses…

Hirmu edastamine…, egoismi propaganda ja ellujäämise aju on juhtimas mängu seni, kuni pole saanud hirmust puhtaks…

See tähendaks samas ka trauma puhastamist…

Oleme vastuvõtlikud alateadliku mälu pakettidele…

Varjatud mälu on mälu tüüp, mis võimaldab informatsiooni kasutamist, millist on saadud möödaniku teadvustamata kogemuste alusel…

Ehk teisiti… – teadvustamata mälu on erinemas varjatud mälust…

 

Vaimsus ja monaad

Minnes üle nelja- viie- kuuemõõtme vaimsuse maatriksile, hirmu mõju väheneb…, aga seitsme- kaheksa- üheksamõõtme monaadi maatriksit on mõjutamas minimaalselt…

Kui Transsaja Kontiinium on avamas teile pääsu seni kättesaamatute aja joontele ja muudesse mõõtmetesse, siis inimesed, kes hakkavad kehastama monaadi, võivad tunnetada sügavaid seesmisi avaldumisi…

Neil võib olla tegemist oma isiksuse teiste aspektide uute varjatud mälu pakettidega, millised on naasemas ja kerkimas mällu…

 

Stressi aegu püüdke naaseda tasakaalu olekusse…

See informatsioon on selleks, et kui oma närvi süsteemis oleme tunnetamas toimuvaid muutusi, kuna meie füsioloogia on nihkumas võitlusse-või-lendu, siis saame teha vajalikud sammud, et tulla välja sellest olekust…

Kui oleme enam teadlikud, siis meile avaneb enam valiku variante, kuidas reageerida…

Stressi tunnetamisel on oluline aeglustuda…, luua tingimused, mis võimaldavad meie ajul teadvustada, et oleme tegelikult ohutus olekus…

See vabastab meie füsioloogiat ülipingest…, võimaldab kehal naaseda rohelisse piirkonda, ning lõõgastuda…

Tähelaste närvisüsteem on väga tundlik…, ta on töötamas paljudel sagedustel…, ta on suuteline saama kasu mõningatest erilistest lisanditest…

Kui närvisüsteem on liiast pinges, siis on kasulik luua vaikust ja rahu, et saaks tõsta oma laengu taset…

Kui keha jääb kinni kollasesse piirkonda, siis ta põletab kiiresti omad ressursid…

Seetõttu oleks parem võtta aeg maha, et saaksime deaktiveerida oma närvisüsteem…, aga mitte suruda stressi signaalid maha…

Kui märkate, et olete ärritunud, või aktiveeritud, siis aeglustuge ja küsige endilt… – mis on juhtunud…, mis oli käivitajaks…?

Kui ei suuda siduda seda millegi teadaolevaga, siis ilmselt see on seotud varjatud mäluga…, ehk isegi mingi teise ajajoonega…

Sellesse tarvis suhtuda kui tavalisse reaalsusesse…

Püüdke puhastada sellega seotud hirmusid…

Aidake kõrvaldada trauma alateadvuse valu kõvakettalt…

 

Jälgige hirmu ületamist…

Sügavate hirmude ületamine võib osutada vastupanu, kuna nende omadus on saada jõudu sellest, mis on varjus meie mõistuses…

Me ei ole harjunud sukelduma enda seesmusesse…, mõtlema või rääkima neist…, rääkima neist valjult…, kirjutama neist või arutlema neid..

Kui suudame teadvustada mõtteid, või teadvustamata veendumusi, mis tulenevad hirmust… – siis tuleks panna need paberile, mis oleks esimeseks sammuks selle poole, et demüstifitseerida need…, eemalduda neist…, vähendada nende emotsionaalset koormat oma kehale…

Pidage meeles…, – pimedus ja hirm on varjumas meie mõistuse varjude vahele, kust saavad juhtida meid…

Kui toome need hirmud päevavalgele, siis suurem osa nende poolt loodud koormast lahustub…

Sünnib imeline alkeemia, kus Mina muudab hirmu tunnetuse mõistva vaatleja tingimusteta armastuseks…

Jälgige mõttes, kuidas hirm on tõmbamas mõistusele ligi tumedat energiat…

Samas mõistke, kuidas varjus olev fragment peaks sattuma valguse ja tingimusteta armastuse mõju alla…

Ärge kartke sattuda kokku pimeduse vaimsustega, kes on elutsemas hirmude sees…

Kui näete, mis tõemeeli oli sünnitanud hirmusid…, siis mõistke, kui Ozi ilma võlur, mis oli peidus eesriide taga…

Kõik need hirmud lõid kogu suurt illusiooni…

Et kindlustada oma turvalisust, pange kirja, kuidas hirmud on manipuleerimas ja piiramas… – väljendage kavatsust vahetada need välja armastuse vibratsioonide vastu…

Kui saate lubada endale mõningat vabadust…, siis saate laskuda endasse ja arutleda veidi…, ja küsida… – kust tulid need hirmud…, mis oli nende põhjuseks…

Pöörake tähelepanu sellele, mis ilmub teile pähe…, ja kas tegelikult on seda olemas…?

Meie hirmud tulenesid pikemat aega pettustest, vääradest tõlgendustest…, ja sellest, mida rääkisid teised…

Andke endale mõningat aega, et mõelda selle üle…

Milliseid õppetunde on võimalik saada hirmudest…, kuidas üleelamist saab muundada valguseks ja tarkuseks…, millessegi positiivsesse kõigi jaoks, keda see on puudutamas…

Tunnistage… – kõik on tunnetamas hirmu…, ja milline eesmärk on sellel meie vaimsel teel…?

Kui oleme valmis vabaks laskma hirmu, siis see annab kõige olulisemaid vaimseid õppetunde meile…, meie kasvuks ja täielikuks vabanemiseks…

Hinnake kõike, mida olete kogenud oma elus…, kõike, mis on aidanud jõuda nii kaugele…

Tunnistage seda unikaalset, mis tegi teist isiksuse, millisena olete käesoleval ajal…

Teil jagus julgust vaadata hirmudele otse silma…

Kohtumine oma hirmudega ja nende ületamine hingestab vägagi igat ühte meist…

Paljud, saades teada, millega on hakkama saanud teised, kes said tõsta oma mehisust, saavad sellest kasu ja tunnevad rõõmu…

Üksnes selliselt võib saada hakkama oma elu kõigi suurte probleemidega ja hirmudega…

Võimalik, et olete ühed neist inimestest, kes jagavad oma hingestavat lugu sellest, kuidas julgesite vaadata hirmule otse silma ja suutsite oma ülestõusu teel ületada neid…

Palun võtke vastu üksnes seda, mis on kasulik vaimseks kasvuks…, kõigest ülejäänust keelduge…

Tänan teid teie vapruse ja julguse eest otsida tõde…

Kuulutage… – olen Kosmilise Suveräänse Seaduse ilmutumine…

Olen Jumal, kes on suveräänne ja vaba

Jääge headusse teine teise vastu…, jumalikena…, sõltumatuna…, vabana…

Armastava südamega Lisa Renee…

Read Full Post »

Hirmu orjuse tsüklid

Avades meie elu peamisi hirmu põhjuseid, peaksime mõistma, millisel tasemel oleme negatiivsuses…, milles oleme kõige haavatavamad…

Hirmu kasutatakse timukate ja ohvrite loomiseks, millised eluratta jadas vahetuvad rollides…, luues samaväärseid orjuse tsükleid…

Inimesed elavad hirmus, tundes end ohvrina…

Samas ka kurjategijad on elamas hirmus, tundes end ohvrina…

Vahelduvaid orjuse tsükleid on võimatu purustada seni, kuni ei näe, millisel polaarsuse poolel oleme mängimas…

Et purustada orjuse tsükkel, mis on rajatud hirmule, peame lõpetama mängu negatiivsuste mustritega, millised on püsimas hirmul… – siis saame pöörduda vahetu jumaliku armastuse poole…

Paljud inimesed, kes on elamas alateadlikes tervendamata hirmudes, püüdes jõuda oma isikliku avaruse kontrollini, visklevad poolte vahel…, ning, tunnetades ohtu, ründavad teisi…

 

Kas ikka veel elame alateadlikes hirmudes, tunnetades väliseid ohtusid…?

Miks manipuleerime ja püüame juhtida välist keskkonda enda ohutuse nimel…?

Kui sageli tunnetame oma igapäevastes mõtetes ja emotsioonides hirmu, mentaalset paralüüsi…?

Kui sageli kasutame hirmutamist üksnes selleks, et saada seda, mida tahame saada teistelt inimestelt, või olukordadest…?

Kas me tunnetame, millised sündmused kutsuvad esile hirmu või ohutunnet…, milles on nende põhjus…?

 

Esimeseks sammuks oleks tunnistada, et hirm on loomas orjuse tsükleid, millised on meie endi poolt juhitavad…

Sageli tunnistades, mida seesmiselt oleme kartmas, võime leida hirmu põhjust ja mõista enda reageeringuid sellele…

Et ületada hirmu, tarvis õppida tundma end…

Tarvis pöörata tähelepanu oma mõtetele…, sellele, kuidas mõtleme ja reageerime teistele…, olukordadele ja kohtadele…

Hirmu sageduse negatiivne polaarsus on kohane pimeduse energia sagedustega…

Kõik inimesed, kes lähevad kaasa ohjamatute ja tervendamatute negatiivsete hirmu emotsionaalsete seisunditega, tõmbavad ligi pimeduse deemonlikke vaimsusi, kes on loomas energeetilisi blokeeringuid ja seondusi meie valguskehades…

Selle tulemusel rahutus ja kaos meie seesmuses võivad tunduvalt võimenduda…

 

Mentaalse orjastamise vaimsused

Et vabaneda mentaalsest orjusest, peame kõik õppima võitlema oma hirmudega ja lahustama pimedust, mis on eksisteerimas meie mõistuse tasemel…

Kui meie vaated ja reageeringud, mis tuginevad hirmule, lakkavad juhtimast meid…, oleme suutelised keelama orjuse hirmu tsüklitel ja pimeduse vaimsustel elutseda meie endi seesmuses, meie mõistuses ja emotsioonides…

Selle tulemusel ilmneb vabadus mentaalsel ja emotsionaalsel tasandil…, kaovad automaatsed impulsid, mis on toetamas hirmu ja pimeduse sagedusi…

Siis mõistate, et need impulsid ei kuulu teile…

Enam levinud hirmu vangistuse tsüklid on kinnistunud valu kehas, kus hirm on loonud eraldumise seinu…

Nende seinte taga on peidus enamus hirmudest ja seondustest pimeduse vaimsustega, millised viivad inimesi mentaalsete ja emotsionaalsete kannatusteni…

On aeg ütelda neile parasiitidele, mis on elutsemas teis… – Aitab

 

Väärituse vaimsus – see on eneseväärikuse ja armastuse puudumine enda vastu, mis on seesmise võitluse tulemus enda kujutelmadega…

Kui tunneme end vääritutena, siis me varjame seda, kartes näida puudulikena, abituna ja nohikuna…

See on mentaalsete täiuslikkuse kujutluste võlts tulemus…, sellistena need on võlts standardite tõttu…

Me võime tunda varjatud väärituse tunnet, kuna tunnetame end millestki eraldi olevana…, kes pole saavutanud eesmärke, milliseid meile oli seatud ette kellegi poolt…

 

Enesekindluse vaimsus kompenseerib väärituse ja abituse tunnet…

Enesekindlus on väärituse vastaskülg…

See on veendumus, et mingeid erilisi õigusi või privileege on ära teeninud…, ilma isikliku pingutuseta, või vajaduseta seda välja teenida…

Olete teistelt nõudmas ebareaalset ja… kui ei ole saanud seda, mida tahtsite…, siis tunnete haletsust enda vastu…

 

Tervendamine seisneb enda austuses ja enese tunnustuses..

Võtke vastu tingimusteta armastust ja tagasihoidlikkust…

 

Süütunde vaimsus on vastutuse või kahetsuse tunnetus…, see on juhul, kui sai tehtud midagi, mida peetakse halvaks… – olgu see mingi käitumine, kuritegu, kahju tekitamine… kas reaalselt, või kujuteldavalt…

 

Häbitunde vaimsus on kahju tunnetus, et olete halb inimene…

See on teadvustuse tulemus, et on juhtunud midagi sellist, mida peetakse häbiväärseks, vääraks või kõlbelisuse vastaseks…, nii enda kui teiste suhtes…

Süü- ja häbitunne vahelduvad läbi veendumuste, mis on rajatud hirmule…

Kas nii või teisiti, oleme vääritud…, või… oleme teinud midagi sellist, mis tegi meid väärituks inimeseks…

Oleme arvamas, et Jumal on meid selle eest karistamas…

 

Eneserahulduse vaimsus kaitseb vanu hirmusid süü- ja häbitunde eest…, tavaliselt õigustades tegevusi või veendumusi, tunnistades neid kõlbeliselt õigeteks ja lubatavateks…, isegi kui need on teinud kahju…

Inimesed, olles kindlad oma õiguses, on vaenulikud teiste suhtes…, nemad arvavad, et neil on alati õigus…, nemad kaitsevad oma ego vastavuses oma nägemuse süsteemile…

Nemad võivad tunda end tehtus osalisena…, ja sedavõrd, et isegi räägivad oma sammude pahedest…, kuid avamata neid…

See teeb neid silmakirjalikeks…

 

Tervendamine seisneb andestamises iseendile, enda mõistmises, olles vaatleja seisundis…

Tarvis leida võimalust lasta lahti haiguslikust möödunust…, teades, et otse nüüd… selles kohas, saame toetuda omaenese  seesmisele väele…

Võtke vastu Kristuse väge…

 

Usalduse puudumise vaimsus on usu puudumine endasse, või usalduse puudumine enda vastu…

Meil ei jätku kindlust oma võimetes…, kindlust hakkama saada eluliste probleemidega…

 

Enese ebakindluse vaimsus – on krooniline kindluse puudumine, mis hoiab meid juhtimast oma elu…, mis annab võimalust tunda end ebatõelisena….

Usalduse puudumine ja ebakindlus enese vastu on mürgitamas mõistust… – see on seotud emotsionaalsete probleemidega, mis on varjamas probleeme enesehinnangus ja enese väärikuse tunnetustes…

 

Kõrkuse vaimsus on vastaskülg…, õige enesehinnangu puudumine…, mis on varjatult asendamas ebakindlust endas…

See on juhul, kui arvate, et teate teistest enam…, arvate endas olevat seda, mida tegelikult ei ole…

Kõrkus on uskumatult egoistlik…, see võib viia suurte lammutusteni ja tuua suurt kahju ilmale…, kusjuures… selles puudub täielikult süütunne ja kahetsustunne…

 

Tervenemine seisneb ohutuse kindlustamises…, mõistes ja usaldades end seesmiselt, teatud tasemel…

Võtke vastu Puhtuse ja Tunnustuse vaimsust…

 

Reetmise vaimsus on sügavalt haige hirm, mis on varjatud kollektiivses teadvuses…

See on valu, mida tunnetavad need, keda on petetud…, reedetud nende poolt, keda kõige enam on armastatud ja usaldatud…

See on usalduse ja sidemete altvedamine…

Vaimne reetlikus on üks kõige mürgisematest ja emotsionaalselt lammutavatest hirmudest, mis tulenevad nende reetlikkusest, kes on esindanud Jumalat, vaimsust, või pühadust inimese vaadete süsteemis…

 

Üksinduse vaimsus – on hirm olla mahajäetuna…, olla üksinduses, kannatada suurest kaotusest ja murest…

See võib ilmneda ka reetlikkuse puhul…

Paljud inimesed on reetmas ja jätmas maha teine teist…, arendades seksuaalset kannatuse programmi…

See toimub meie sügavate alateadlike hirmude tõttu…, ehk oleme maha jäetud täielikult enda vanemate poolt… meie jumaliku vanema poolt, kes on jätnud meid hirmu pimedusega üks ühe vastu…

 

Läheduse hirmu vaimsus – on kaitsemehhanism, mis takistab emotsionaalset lähedust teiste inimestega…, mis reeglina on emotsionaalsete nõuete hirmu tulemus…, ja selles, et suhted, milles oli reetmist ja pettust, võivad tsükliliselt korduda…

 

Tervenemine seisneb enesehoolimise tugeva tuuma loomises…, isiklike probleemide lahendamises läbi mõistmise…, seades üles puhtaid piire…

Võtke vastu Kristuse väge ja tingimusteta armastuse ja headuse vaimsust…

 

Viha vaimsus on tugev emotsionaalne reaktsioon, mis toimub, kui inimesed tunnetavad solvamisi…, nemad on piinlemas…, see ületab nende isiklikud piirid…, või tekitab neile kahju…

Viha reeglina viib pahameele ja kibestumise mürgitava tundeni…

 

Raevu vaimsus on intensiivne kasvav viha, mille juures inimesed kaotavad kontrolli enda impulsiivsuse üle ja hakkavad tegutsema lammutavalt…

Sageli lühiajalised viha ja raevu väljendused inimestel toidavad jätkuvalt lammutavaid jõude, mis viib vägivallani…

Raev sageli loob suuremat riski täielikeks saatanlikeks ohjamatusteks…

 

Põlguse vaimsus on viha tulemus, mis loob veendumuse, et keegi või miski on madalam, seetõttu ta väärib põlgust ja jälestust…

Vabanemata vihast ja raevust, võib sünnitada põlgust ja julmust ka teiste inimeste suhtes, pidades neid väärituteks, või madalama staatusega…

 

Tervendumine seisneb tähelepanu pööramises oma reaktsioonidele…, emotsioonide valikus kõrgemate suunas…

Otsige võimalust olla stoiline…, püüdke igapäevaselt luua rahuseisu, et vabaneda viha emotsioonidest…, püüdke keskenduda oma impulsside juhtimisele…

Võtke vastu Kristuse väge, Headuse ja Kannatuse vaimu…

 

Hirmu vaimsus tuleneb sellest, et me kardame mõningat ähvardavat ohtu…, kui reaalset, kui ka oletatavat…

Paljud inimesed, kes on ammendunud rünnakute tõrjumistes, tarduvad hirmust, kuna toimub närvisüsteemi reaktsioonide külmumine…

Meie sümpaatilise närvisüsteemi reageering hirmule on vastus oletatavale ohule, mis võib olla ohuks elule… see avaldub füsioloogilise reageeringuna…

 

Eituse vaimsus on kasutusel eemaldumiseks ohu reaalsusest, eitades ohtu…

Mõneti inimesed tunnistavad hirmu ja ohtu, kuid keelduvad olukorraga hakkama saamisest…, süüdistades selles kedagi või midagi…

Vastutuse ülekandmine oma emotsionaalsete reageeringute eest teistele, on kasutusel kui peegeldus…

 

Tervendumine seisneb valmiduses tunnistada hirmu ja olla aus iseendaga…

Kui võtate hirmu, kui õppetundi, milline on teie enda isiklikuks kasvuks, ilma arvustamata, siis saate võtta ta vastu ja teha otsuse – tervendada selle…

Hirmude eitamine, või keeldumine neist – üksnes süvendab neid…

Praktiseerige südamlikku headust nii enda suhtes, kui ka teiste suhtes…

Leidke lepitust oma suhetes Jumalaga…

Võtke vastu Kristuse väge…, distsipliini, headuse, kannatuse ja tõe vaimu…

 

Provotseerimise vaimsus on tunne, et olete püütud püünisesse, olete petetud…

Sellel on tõsised tagajärjed…

On tunne, et Jumal on jätnud maha…

 

Orjastamise vaimsus on süsteem, kus inimeste suhtes on rakendatud omandi põhimõtted, milles on võimalik omada, osta ja müüa inimesi kui omandi vara…

Kuna on teada negatiivsuse päevakava, mis on lähtumas meie kollektiivsest teadvusest ja hingest, siis kogu inimkond on teatud määral teadlik, et meie ei ole maapeal vabad olevused…, oleme orjastuse süsteemis…

Ainus tee pääsuks on… saada teada, kuidas sündis orjastamine…, ja mis toimus tõemeeli inimkonna ajaloos… – taastada tõde…

 

Pettuse vaimsus on psühholoogilise sõja oluline osa, mis kasutab eitust ja ebaausust anastamise ja orjastamise eesmärgil…

See sunnib uskuma valet, pooltõde või tegevusetust…

Pettus võib kasutada maskeeringut, propagandat, petturlust…, samuti ka tähelepanu kõrvale juhtimist, peitmist või varjamist…

On olemas ka enesepettus, mis on kahepalgelisuse vorm…

 

Tervenemine seisneb julguse arendamises…, seista vastu Maa üleilmse orjastamise ja kannatuse süsteemile…

Uurige inimkaubitsemist, seksuaalset orjust ja majanduslikke süsteeme, mille aluseks on inimkonna kannatused…

Oleme elamas vaimse sõja ajastul…

Seega… tarvis seada korda omad suhted Jumalaga…, liituda oma seesmise vaimsusega…

Kui vabaneme hirmust ja eraldumusest Jumalaga…, siis tunneme alalist sidet Jumalaga…, saavutame tõelist vabadust…

Et saavutada võitu kõige üle, mis teie elus võib kätkeda pimeduse pettust, võtke vastu Kristuse väge, Tõe ja Vabaduse vaimu…

 

Hirm on loomas deemonite elukodasid

Isehakanud püüavad võimendada inimteadvuses olevaid orjastavaid hirmu vaimsusi…

Mõned inimesed oma mõttevormidega, millised rajatud hirmule, loovad oma teadvuses deemonitele kodasid…

Kui keha, mõistus ja süda on kahjustatud korduvate mõtetega…, on läbi imbunud hirmudest… – siis teadvuse kehas ja mõistuses ilmnevad seesmised struktuurid kodade jaoks, deemonlike vaimude omadustega energiad…

Madalasageduslikud vaimud, keda peetakse saatanlikeks vägedeks, tekitavad suuri kannatusi ja valusid…

Raskematel juhtudel, korduvad lammutavad vaimsed käitumised, võivad üle kasvada mõtete hõivamiseks, mis on kinnisideedena mingil teemal…, kasvõi narkomaania näol…

Korraldajad on teadlikud, et teadvuse orjastuses hoidmiseks peavad looma juhitavat ühiskonda, milles inimesed on allutatud võimu struktuuridele…, milliste täieõiguslikkus ei kuulu kahtluse alla…, on toimimas täienisti teadliku tegevusena…

Kui inimesed on uskumas hirmu, mis on programmina kolmemõõtmelises ilmas, kui vaadete süsteemina…, siis nemad on kergelt kaitsmas maatriksit…

Nemad on valmis rakendama ebaeetilisi seadusi inimeste vastu, olenemata sellest, kuivõrd korrumpeerunud või türanniline võib olla ühiskond…

Korraldajale, kes soovib omastada globaalseid ressursse ja omada võimu inimeste üle, kõige olulisemaks atribuudiks on manipuleerimine hirmuga inimese teadvuses…

Neile ei ole oluline, kas hirmu ilmnemise põhjused on reaalsed, või välja mõeldud… – neile on oluline, et hirm ilmneks masside teadvusse…

Korraldaja, külvates massidesse hirmu, saab anastada terveid riike, territooriume… isegi… kogu planeeti…

Et vabaneda isiklikest hirmudest, mis panevad meid kannatama ja looma kodasid deemonitele, millised blokeerivad meie kõrgemat vaimset olekut…, tarvis näha, kuidas globaalsetes mõõtmetes on töötamas hirmu programmeerimine, ning mõista, kuidas kasutatakse seda ilmaruumi elu anastamiseks…

 

Juhitavad funktsioonid ja emotsionaalne enesereguleering

Samal ajal, kui enamus inimkonnast ei ole teadlik pimedusest, mille abil on kujundatud hirm ja mis on mõjutamas nende poolt võetud otsuseid…, hirm jätab neid juhtimise funktsioonidest kõrvale, kuna see on temale vajalik otseseks kontrolliks…, mis aitaks olla efektiivsem kõigis elu valdkondades…

Kui inimesel puudub enesedistsipliin, või oskus juhtida enda mõtlemise protsesse ja impulsse…, kui tema enda sõltumatu mõtlemine on nõrgestatud… – siis see ei lase temal olla oma elu peremees…

Seega… inimese elu ei kuulu inimestele endile…, nemad ise ei ole võimelised emotsionaalselt reguleeruma, ega hindama ilmas toimuvat…

Neil on nõrgestatud võime kontrollida oma mõtteid ja käitumist, mis aitaks saavutada isiklikke eesmärke…

Kui inimene keeldub vastutamast oma mõtete ja käitumiste eest, siis välised tunded ja hirm võtavad tema juhtimist üle…

Sellised inimesed on kergesti manipuleeritavad teiste inimeste poolt…, või domineerivate jõudude poolt…

Sageli korduvad mõtted oma olemuselt tulenevad hirmudest…, need halvendavad juhtivaid funktsioone, selget kontrolli…, mis ajapikku viib ajutöö nõrgenemiseni…, ehk isegi… aju traumani…

Kui ei saa parandada vaateid, mis on rajatud hirmudele, siis see võib viia paljude psüühiliste häireteni… probleemideni õppimises, tähelepanu nõrgenemiseni…, samuti ka paljude psüühiliste rünnakuteni tumedate jõudude poolt…

Inimesed kaotavad võime analüüsida informatsiooni…, hindama enda ümber toimuvat…, ega suuda reageerida toimuvale…

Sageli hirm on kui toksiline stress, mis mõjutab kahjulikult kogu närvisüsteemi ja aju keemiat…

 

Liikudes ülestõusu teel…, saades oma saatuse peremeheks, peame selgeks saama hirmu vaimsed õppetunnid, milliseid on tarvis meil läbi teha…

Ületades hirmu, saame tõsta oma aju funktsioneerimist ja mõistuse suutlikkust…

Kui oleme vabanenud hirmust, siis suudame keskenduda, mõelda ja püsida vaatleja seisukohal…, pööramata tähelepanu kõrvalistele asjadele…

Kõigil inimestel on võimalus arendada oma aju tööd…, ja kõigil on võimalus taastada omad funktsioonid…, tõsta keha mentaalset ja emotsionaalset integreerumist…

Read Full Post »

Lisa Rene

Kallis ülestõusu pere…, selleks et ületada hirm, peaks teada saama tema tõelisi tekkimise põhjusi, ning mõistma, et nemad näitavad neid kohti meis endis, millised vajavad erilist tähelepanu…

Paljud inimesed, tuginedes hirmule, võtsid omaks metslooma vaatevinkli

Kõik inimesed, kes on järgimas ohjamatuid ja juhitamatuid hirmu emotsionaalseid seisundeid, tõmbavad ligi deemonlikke pimeduse vaimusid, millised loovad valguse kehades energeetilisi blokeeringuid ja seondusi…

Nihke kriitilisel jagunemise hetkel iga inimene on seismas valiku ees… – kas ta tahab olla vaimne ori, või olla vaba olemusena…

Selle protsessi mõistmiseks vaatame üle hirmu ennast, et näha paremini vaimseid õppetunde, millistega peame hakkama saama oma seesmuses…, ja kohti, kus pimedus on blokeerimas harmoonia saavutamise võimalusi meie otseses ühenduses Jumalaga…

Kuna oleme jõudnud ajajoone nihke kõrghetkeni ja muutuslike sündmusteni, siis paljud inimesed püüavad murda amneesia barjääridest läbi…, püüdes saada juurdepääsu teadvuse alateadliku pimeduse sisuni ja valu kehani, kus on tallel kollektiivse hirmu programmid…

Inimesed püüavad peituda oma hirmude eest, pääseda pimeduse eest ja valust…, püüavad neid maha matta teadliku vastuvõtu seinte taha, ning unustada need…

Pimedusega, valudega ja hirmudega varjatud kohad asuvad inimese seesmuses…

Need püüavad tungida seesmistest barjääridest läbi, et teadlik teadvus saaks märgata neid…

Need võivad ilmneda mentaalsete ja emotsionaalsete voogude survena…, millega võimendavad hirmusid ja valu, rahutust ja kannatust…, milliseid tajute oma elus…

Kui oleme hirmu luubi all, siis meid on kerge alla suruda…, tunnetada end mentaalselt halvatuna, kuna hirm läbistab meid…, käivitades oma sagedust üle kogu närvi süsteemi…

Vaimsuse Pimeduse öö jooksul paljudel inimestel ei ole selget ettekujutust tõelisest hirmu ja valu lähteallikast…

Suurem osa sellest, mida oleme tajumas käesoleval ajal, on tunduvalt võimendatav varjatud hirmuga, milline on peidus trauma või emotsionaalse haava all, mida on saadud möödanikus…

Me ei saa põgeneda pimeduse eest ja pugeda peitu meie peidetud ja maetud hirmude eest…

Nüüd oleme tegelemas hirmu vastuvõtuga, et saaksime näha makrokosmose päevakava, mis on suunatud hirmu osa kasutamisele ja pimeduse taseme tõstmiseks meie ilmas…, et oleks enam mentaalseid orje…

Terve mõistuse ja vaimse vabaduse taastamiseks peab rakendama enam pingutusi, et ületada kõiki hirmusid…

Hirmu sagedus kujutab endast füüsilist…, mentaalset…, emotsionaalset ja vaimset orjust…

See on hävitamas võimalust avardada valgust meie teadvuses…, luues sellega orjust mõistuses…

Ohjamatu hirm – on lammutaja… – ta hävitab armastust, usaldust…, lammutab elu, suhteid ja inimesi endid…

Hirmu levitamise eesmärgil, mille aluseks on teadvuse juhtimine, toimub alateadlike mõtete ja masside teadlike vaadete näppamine, mis on kui peamine teadvuse manipuleerimise atribuut negatiivsete vägede poolt…

Kogu maine elanikkond on harjutatud automaatselt käivitama hirmul rajatuid mõtteid…, millised tõmbaks ligi ja arendaks veel enam pimedust…

Et mõista, kuidas töötab hirm pimeduse varjatud varjudes, tarvis leida jõudu, milline töötleks täienisti seda valguseks… – selleks tarvis omada isiklikku soovi ja vastutust…

Meil kõigil on olemas seesmine vägi, et töödelda pimedust valguseks…

Tarvis olla julge, et minna kokku meie sügavamate ja kõige pimedamate hirmudega…, olla valmis rakendama kõiki pingutusi, et ületada neid… – see on teekond, mida peaksime kõik valima, et saavutada teadvustuse vabadust Ülestõusu tsükli ajaks…

Hirmu ületamine on oluline vaimne õppetund kõrgema teadvuse arendamiseks…

Oma hirmusid peaksime vaatlema vaatleja positsioonilt, et selgitada välja neid… näha, kust nemad lähtuvad…

Kui teil jätkub vaprust vaadata oma varjatud hirmudele otse silma, siis puutute kokku varjatud pimeduse kohtadega, millised on olemas meie kõigi seesmuses…

Selleks, et ületada hirmu, peaksime esmalt teada saama selle tõelist põhjust, miks me kardame…, ning mõista, et hirm näitab neid kohti meis, millistele tarvis pöörata tähelepanu…

Et saaksime jätkuvalt kasvada vaimselt ja areneda, neile kohtadele tarvis enamat armastust ja vaimset mõistmist…

Hirm on pidurdamas meie vaimset liikumist ja emotsionaalset kasvu…, ta on blokeerimas koostööd meie seesmise vaimsusega, mis loob disharmooniat suhetes Jumalaga…

 

Õige mõtlemine hirmu tekkimisel

Kriitilise nihke kahestumise hetkel iga inimene otsustab, kas tahab olla vaba, või on nõus jääma vaimsesse orjusesse…

Selline valik algab oma mõistuse kontrolli alla võtmisest ja blokeeringute kõrvaldamisest…, ja… ületades oma hirmu, väljendada valmidust astuda pimeduse vastu…

Selles otsuses on valmidus võtta enda peale vastutust oma elu korraldamises, milles eelistavamaks on side loomine Jumalaga…, paludes abi pimeduse ületamises, et saavutada oma vaimset vabadust…

See on seotud vajadusega programmeerida ümber meie mõtlemisviis…

Tarvis kõrvaldada kõik, mis kannab hirmu ja takistab täisväärtuslikku suhet oma vaimsusega…

Õige mõtlemine annab meile isiklikku väge, mis võimaldab kõrvaldada enda kannatuste taset…

Kõik arvustused, hirmud ja tõlgendused tuleb kõrvaldada…

Kui need ilmnevad, siis neid vaja vaadata vaatleja pilguga…, ning… lasta neil minna…

Hirmu sagedust on tarvis avada, et näha, kuidas see on mõjutamas alateadvuses olevaid seadlusi ja käitumisi…, pöörata tähelepanu sellele, kuidas oma seesmises dialoogis mõtleme ja tõlgendame meie ilma…

Et vabaneda Hirmu programmide valitsemisest meie teadvuse üle, tarvis kõrvaldada neid kogu meie kehast…

Kuid on tarvis pöörata tähelepanu ka sellele, milliseid õppetunde võime saada hirmude läbi…

Hirm on andmas meile vaimseid õppetunde, millistega peame hakkama saama enda seesmuses, kuna ta näitab kohti, kus pimedus on blokeerimas meie harmoonia otsinguid, läbi otsese seose Jumalaga…

Kui palju pingutate, et õppida vaatama hirmule otse silma…, et takistada teda juhtimast oma mõistust ja oma elu…, et saada temast vabaks…?

Kui meie mõistus potentsiaalsete ohtude puhul on võimeline mõtlema üksnes ellujäämisest, siis meid on kerge juhtida ja manipuleerida läbi surnud tsoonide, millised on loodud meie endi hirmudega…

See määrab mentaalse orjuse ja kannatuste seisundit…

Pideva hirmu ja rahutuse seisundi tõttu meie kriitiline mõtlemine, milline on juhtimas funktsioneerimist ja võimet emotsionaalseks regulatsiooniks, milline aitab meil hakkama saada elu probleemidega… on tegelikult alla surutud…

Kui hirm on elamas meie mõistuses, siis me ei ole suutelised hakkama saama raskustega, ega lahendama efektselt oma probleeme…

Hirmu ületamine on meie peamine ülesanne…

Meil tarvis taastada kontroll oma mõistuse üle… õppida õieti hindama oma asukohta meie ümber olevas ilmas…

Hirmu ületamine kätkeb endas eluliselt tähtsaid võtmeid selleni, kuidas juhtida oma enda elu…, kuidas saavutada mentaalset, emotsionaalset ja vaimset vabadust…, ehk… kuidas elada kannatusteta…

Ületades hirmu, saame vabaneda impulsiivsetest reageeringutest, milliste aluseks on hirmude domineerimine, millised on igapäevaselt kasutusel manipulaatorite poolt…, kes on hirmutamas meid oma agressiooniga, et saaks juhtida meie mentaalset vastuvõttu ja emotsionaalseid reageeringuid…

Kokkuvõttes saame näha, et sellised koostööd on õppetundideks meie isiklikule kasvule, mis annavad meil uskumatut vaimset väge…

Me elame ilmas, mis on juhitav teadvuse poolt, milles sotsiaalseks orjastamiseks on kasutusel hirmu vastuvõtt…

Milliseid samme saaks ette võtta, et alustada enda vabastamisega mentaalsetest orjastamiste ja isiklike kannatuste mustritest…?

Kuidas kujundada tugevat mentaalset harjumust…?

Kuidas kujundada ümber hirm ja võimendada oma võimet tasakaalustada oma emotsioone…?

Milliseid vaimseid õppetunde avab meile hirm…?

 

Hirmu sagedus ja ohutunne…

Hirmu sagedus on see, mis paneb inimesi tundma ohtu ilmas…, mis loob eraldumust teistest inimestest…, mis sünnitab kokkuvõttes üleilmseid lahkhelisid…

Ühesuse puudumine tekitab enesepettust, väärat vastuvõttu…, palju muid puudusi, mis on iseloomulikud negatiivsele egole…, millised loovad suht ohtlikke inimesi…

Inimesed, kellel puudub kaastundlik mõistmine või eetilisus, kalduvad suurele kriitikale, süüdistustele…, püüavad mõista kohut…

Pimedus saab juhtida meid siis, kui meid on mõjutamas hirm…

Võttes ära inimsüdamete sügavad armastavad sidemed ja ühised üleelamised, siis ta saab juhtida ka meie suhteid…

Arvestage sellega, et hirmu aluseks on pimedus…, ja see võib kergusega hävitada kõlbelise käitumise, austuse ja teiste inimeste mõistmise…

Hirm on lammutamas lootust inimeste ühisele koostööle…, segab mõistvaid suhteid, mis aitaks lahendada olulisi probleeme…, see puudutab kogu inimkonda…

Korraldaja tüüpi inimene kasutab hirmu teiste inimeste juhtimiseks… üksnes enda võimu nimel…

Ta saab ühe viipega lammutada loodud ühesust…, positiivsust…, usaldust, milline on saavutatud organisatsiooni või ühesuse poolt…

Seega… hirm on peamiseks manipuleerimise atribuudiks korraldaja tüüpi inimestele…, kes on kui määratud ohu tunnetuse loomiseks inimeste ühiskonnas, või mõnes sotsiaalses keskkonnas…

Ta võtab inimestelt ära ohutuse tunnetuse, tehes neid ebaeetilisteks, tunnustamatuteks ja vähese kaastundega inimesteks…

Oma olemuselt inimestel, kes ei tunne end ohutult, on teatud omadus külvata hirmu ja lahkhelisid…

Seetõttu nende kõrval olevad inimesed ei saa tunda end turvaliselt…

Sellised inimesed loovad seinu, mille taha varjuda hirmude eest…

Selle aluseks olid tervendamata isiklikud psüühilised traumad…

Oleme kord kõik olnud seltskonnas inimestega, kes ei tundnud end turvalisena…, ehk märkasite, kuivõrd ebamugav ja pingeline oli olla nendega koos…

Kui me ei saa olla tõelisena ja tõepärasena nende juuresolekul…, kui kardame end avada, kuna nemad võivad meid halvustada, mõista hukka ja rünnata…, seetõttu tunneme end nende juuresolekul ebamugavalt, kurnatuna…, ohustatuna nende juuresolekust…

Paljud inimesed, kes tunnevad end ohustatuna, on juhitavad hirmude poolt…, nende paljud reageeringud käivituvad alateadlikult läbi tervendamata mentaalsete ja emotsionaalsete reageeringute…

 

Pange tähele… – mõningad negatiivsed ego omadused, mille aluseks on hirm, loovad potentsiaalseid ebakindlaid inimesi, kelle juures ei ole võimalik olla täienisti avatuna, kuna neilt võib oodata mingeid reageeringuid…, rünnakuid või karistusi…

Sellised inimesed võivad mõista hukka, süüdistada…, manipuleerida…, olla ebaausatena, enesearmastavana, emotsionaalselt ebastabiilsena, vastutustundeta…, olla laimualdid…, võimelised avaldama psüühilist survet, kamandama, teesklema…, nõuda erilist suhtumist enda vastu…

 

Kas ei näi, et sellises käitumises on palju pimedust…?

Olles selliste inimeste keskkonnas, kellel on sellised negatiivsed ego omadused, millised rajanevad hirmul, tarvis luua nendega suhtlemiseks kindlad piirid ja tingimused…

Ehk isegi… täienisti lõpetada nendega suhted…

Reeglina ei ole midagi head, kui järjepidevalt toita neid, kes keelduvad tervenemast või arenemast…, nende lammutavaid mustreid kahjulike ja solvavate suhetega……

Kui tahame, et viljapuuaed kasvaks, siis seemned tarvis külvata viljakandvasse pinnasesse…, kaitsta hirmu negatiivse umbrohu eest…, ehk isegi juurida need välja…, või isegi… enese säilimise nimel, eemalduda sellistest suhete mustritest…

Sellegipoolest… kui me sageli ei tunneta ohtu teiste inimeste poolt…, siis ehk tarvis selgeks teha, miks kardame… – ehk isegi võrrelda ebakindlaid inimesi sellistega, kes on ilmutamas vastutust, ohutut käitumist…

Samas see tähendab…, kui me ei tunneta end ohutuna, siis meie vaimseks kohustuseks oleks luua seesmist ohutust, arendades endas kõrgemate omaduste väge… – mille aluseks on kõrgemad mõistmised…

Tugev vaimne alus on loodav, nii seesmiste, kui väliste moraalsete omaduste ja usalduste arengu nurgakivile…

Usaldus on loodav järjepidevate kõlbeliste tegevuste tulemusel…, kus inimesed suhtuvad teine teisesse austusega ja heasoovlikult, lubades olla sellistena, millistena on… – ilma mistahes järeldusteta…

Kas olete suutelised tunnetama end ohutuna teiste juures, kui ise olete kujutamas ohtu teiste jaoks…?

Sageli see, mida kardame teistes, on meie endi varjatud teadvustamatu käitumine, mis on puhastamatult sügaval meie endi sees…

Kuni me ei ole valmis vaatama neile varjatud hirmudele otse silma, seni võime kanda üle, või anda edasi teistele inimestele…

Parimaks juhendiks vabaneda hirmudest on… muundada negatiivsed omadused positiivseteks…, selleks on igapäevane oma mõtete ja oma käitumiste kontroll…

Selleks tuleks hoida kinni kuldsest reeglist… – suhtu teistesse selliselt, kui tahaksid nende käitumist enda suhtes…, samas säilitades enda väärikust, läbi austavate tegevuste…

Mingil hetkel tarvis mõista, et omaks võetud ego negatiivne käitumine ja hirmu sagedus on kasutusel Maa inimeste vastu…, see on kui psühholoogiline relv, millega nõrgestada inimkonda…

Hirm on laialt levinud meie ilmas… – see loob meie keskkonnas potentsiaalselt ohtlikke inimesi…

Hirm on nõrgestamas moraalseid omadusi… – ta on pidurdamas suuremeelsuse, headuse ja tolerantsuse tõusu…

Lõpmatu vaenlase kujundi loomine meedia vahendusel, loob pidevat ohutunnet, mis aina tõstab hirmu taset, sünnitab võimetust alateadvuses ja valutundeid inimkehas…

Hirmu ülekandmine on meie elu osa, mis nakatab hirmu sagedustega meie mõtteid, käitumist ja suhteid…

Hirmu sagedus soodustab tunnet ja tunnetust, et oleme ohustatud… – sellega oleme ohtlikud nii endale, kui ümberolevatele…

Mõistame, et tänu massilisele hirmu sageduse edastamisele, elame planeedil, milline on isolatsioonis…

See ehk võib olla isegi kasulik vabanemiseks hirmu sageduste edastamistest, millised on püsimas tänu meie ümber olevate inimeste reageeringutele…

Loobuge võtmast vastu ja toetamast hirmu sagedust, milline on käivitatud kogu meie välises ilmas…

Kui suudame näha välise ilma päevakavas olevaid hirmusid, siis piisaks sukelduda endasse ja sõeluda need oma seesmistest tunnetest välja…

Hirm võib tuleneda inimestelt, kelle elu on üles ehitatud hirmudele…

Need võivad olla peale sunnitud päevakohaste sündmustega, mis jõuavad teieni läbi elektroonilise meedia…, millised on suunatud enamuselt teadvuse juhtimiseks…

 

Ohutuse kindlustamine, et ületada hirm

Et näha ohutute inimeste omadusi ja ohutuid suhteid, peaksime esmalt mõistma, mis on ohutu inimene ja miks tarvis hirmu ületamiseks ohutust…

Meie elus on tarvis inimesi, kes on meiega ausad…, kes aitavad meil näha, kus teeme kahju…, ja kuidas muutuda paremaks…

Meil on tarvis sõpru, kes on tões ise… ja kes võtavad meid sellistena, millistena oleme… – kes räägivad meie möödalaskmistest ja vigadest arvustamata…

Suhted, millistesse on kätketud häbi, süü ja halvustuse tunded, võivad lõppkokkuvõttes olla lammutavateks, traumeerivateks…, ega soodusta emotsionaalset ja vaimset kasvu…

Ohtlikud inimesed nõuavad, et me oleks sellistena, kui olime… – üksnes siis nemad saavad tunnustada ja armastada meid läbi tingimuste…

Tingimustega armastus, millist tarvis ära teenida, on kasutu…, see on negatiivse ego nõuded, aga mitte tõeline armastus…

 

Kui meie keskkonnas sellist ohutut inimest ei leidu, siis saaksime ise olla sellistena…, endi ja teiste jaoks…

Puhastudes hirmudest, tõstes oma loomust paremaks, saame tõmmata ligi enda taolisi inimesi…

Ohututel inimestel võivad oma vahel olla sügavad ja lähedased suhted…, nemad on suutelised rääkima teine-teisele üksnes tõtt…, solvumata ja võtmata isikuliselt…

Ohutud inimesed võimaldavad kasvada ja olla oma väljendustes Jumala väärilistena…

Nemad on väljendamas armastavaid ja positiivseid tundeid, mis on hingestamas heale tööle…

Ohutud inimesed võimaldavad olla sellistena, millistena keegi on…, see soodustab ühesuse tunnet ja sidet kogu elavaga…

Mentaalse ja emotsionaalse keha tervendamiseks ja sügavate hirmude ületamiseks peaks teadma, kuidas luua seesmist ohutust…, kuidas ära tunda, mis sunnib meid tundma hirmu…

 

Olulist osa seesmise ohutuse loomises mängib hool oma keha eest…, kõikvõimalikud vaimsed praktikad, millised aitavad luua seesmist korrastust, takistavad kahjutoovaid tegevusi, soodustavad hirmuga ja muude trauma tagajärgedega hakkamasaamist…

Esimese sammuna oleks selgitada välja, mis annab stabiilsust ja ohutust igapäevaselt…

Tarvis teha suuri pingutusi, et mõista… – millised võimalused on meil tegelikult olemas, et saaks muuta keskkonda selliselt…, saaks tunnetada ohutust ja hubasust oma füüsilises avaruses…

Hinnake oma keskkonna füüsilist ja emotsionaalset ohutust, ning püüdke mõista… – kas on tarvis muuta oma eluviisi…, eirata kedagi inimesi või olukordi, millised toovad lammutusi ja kahju…

Kui mõistame paremini emotsionaalse enesereguleeringut ja seesmise ohutuse tõstmist, ilmneb usaldus…, siis hakkame märkama, et meil tõemeeli on seesmisi ressursse tunda end hubaselt ja ohutult…

 

Isehakanud manipuleerivad hirmu tundmisega

Ohutuse tunnetuse võimendamise oluliseks osaks on… enda emotsionaalse mõistmise tõstmine, et negatiivsed emotsioonid…, nii enda, kui ka teiste omad, on suuremalt jaolt olenemas teie sündmuste läbinägelikkusest ja tõlgendustest…

Kui inimesed on tegelikkust nägemas üksnes läbi hirmude läätsa, siis ka tõlgendused tulenevad võlts tunnistustes, millised näivad reaalsena…

Hirm on isehakanute manipuleerimise atribuut…

Kui on olemas emotsioonide enesereguleering, siis ei tasu vältida suhteid tervendamata hirmude tõttu…, millised on leidnud kinnitust mõningate soovimatute emotsioonidega…

Kõik oleme suutelised vabanema mõtetest ja emotsioonidest, millised on tulenemas hirmudest… – raevust, kibedusest, solvumisest, kättemaksust…, ja palju muudest lammutavatest emotsioonidest, millised toovad kahju ja tekitavad valu…

Kuhupoole ka ei vaataks, võime kõikjal näha, kuidas pimeduse jõud on pidevalt manipuleerimas inimestega…, nii ühtede, kui teiste hirmudega püüavad juhtida neid…

Kõik isehakanud ja pimeduse jõud, inimesed ja mitteinimesed, on püüdlemas võimu ja kontrolli poole, seisundi poole, mille abil juhtida inimesi… – nemad püüavad juhtida meie kõige pimedamaid ja sügavamaid hirmusid, millistest suurem osa on peidus meie teadvuse eest…

Just selliselt töötas seni planeet Maa kolmemõõtmeline süsteem, olles korraldajate käes, kes püüdsid säilitada inimkonda orjuses…

Paljud inimesed võtsid alateadlikult vastu metslooma mõistuse seisundi, mis on üles ehitatud hirmul…

Kuni lubame hirmul juhtida meid, seni pimeduse jõud, nii nähtavad, kui nähtamatud, püüavad igal võimalusel kasutada hirmutamise taktikat…, et juhtida meie mentaalse hirmu vastuvõttu…, et hoida meid orjuses…

Just seetõttu on oluline teha eneseanalüüs, leida ja tuua valguse kätte meie isiklike hirmude ja häirete allikad…, jälgida enda mõtteid ja käitumist, kuna ise oleme varjamas seda, mida kõige enam kardame…

Võite märgata, et meie varjatud hirmud ilmnevad meie endi impulsiivsetes juttudes…, meie seesmistes dialoogides, millised on käimas meie endi peas…

Meid on juhtimas see, mis on varjatud ja alla surutud…

Kusjuures… me ise ei märka, et meid on juhitud väljastpoolt…

Pimeduse jõud on juhtimas meie kõiki varjatud hirmusid…

Enamus meist on mõjutatavad teatud määral ilma pimeduse manipuleeringutega…

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magnetilisest teenistusest…

Küsimus… kes teie arvates olete…, muutub kinnitavaks… – kes oled sina, või… vaat, kes sa oled

Te kuulete seda Looja vaatevinklist…

Te kuulete sellest vaatevinklist, mida keegi ei ole teile andnud…

On neid, kes räägivad teile, milline Looja peaks olema…, räägivad teile, mida teha, et Looja oleks armuline…

Nüüd tulen mina ja ütlen, mida Looja arvab… – kui olete osa kogu olevast…, kui olete samad iidsed, kui Jumalad… – siis teie seesmuses on sajandite tarkus…

Selle kaasamine on inimolemuse evolutsiooni osa…

Täna mu partner viis läbi mõned meistertunnid, kus näitas mõningaid asju tulevikust…

Kuid mu kallid…, te ei ole veel tulevikus…, seetõttu tahaks rääkida mõningatest ebameeldivatest asjadest…

Tahaks rääkida võitlustest, paljastustest, muutustest, millised on praegu käimas…

See sõnum on käesolevast…, mitte möödanikust, ei tulevikust… – vaid tegelikult sellest, milline asjade seis on tänavu…, millised võivad anda mõningaid ideid…

Ehk isegi sõnumi käigus saate midagi sellist, mida te ei osanud oodata…

Seda kõike jagatakse teile armastuses…

Kui te vaataks seda, millest rääkisin mõnda aega tagasi…, võrdleks seda täna toimuvaga…, siis tahaks, et paneksite möödanik ja olevik kokku…

Sellega tahaks kinnitada…, see, mis oli kunagi viirastuslik… – on tänavu toimuv…

Läbi selle saate mõista, kuivõrd tõenäone saab olla see, millest räägin täna tuleviku kohta…

Oleme rääkinud, et võitlus Valguse ja Pimeduse vahel läheb suuremaks… – võitlus läheb ägedamaks…

Kui ruumis süttib valgus, siis selle käes avanevad paljud asjad, millistest te ei olnud seni teadlikud…

Need on tulnud sinna pimeduse katte all, pikema aja jooksul…

Kallid…, Valguse ja Pimeduse metafori kasutame kõrge ja madala teadvuse illustreerimiseks…

Kõrgem teadvuse pilk on suunatud kõrgemale sellest, millesse on kinni jäänud madalam teadvus…

Kõrgema teadvuse terviklikkuse eesmärgid ja ülesanded on kõrgemad, kui kunagi varem… – ja need on… heasoovlikkus…, mõistmine…, otsustusvõime ja harmoonia…

Inimese kõrgem teadvus on võimeline nägema neid oma elu igas aspektis…

Ära tee kahju…, ole heasoovlik… – iga arutluse juures see annab tulemuse – võitja-võitja

See on vastandiks tänavusele võitja-kaotaja

Seda seni veel ei ole sündinud…, kuid selle poole on kõik liikumas…

Paljud asjad, teekonnal selle poole, muutuvad…

Kui toimus nihe, siis rääkisime… – häälestuda ümber tarvis sedavõrd, et enamus inimkonnast oleks suuteline heitma ahelad minema…, et olla suuteline leidma lahendusi mõistatustele…

Selleks läheb veel terve aastajagu…

Mõistatuse olemuseks on teie endi suurem valgus, kui arvate seda olevat…

Mõistatuseks on üksnes seetõttu, et harjumused, milliseid olete kandnud üle valgusesse, on pärit pimedusest…

Madalam teadvus on pärit teie olnud eludest, kus võitlesite ellujäämise nimel…, mis aitas arendada teis enese madalat hinnangut…, teis, inimestes, kes on teadlikud oma kõrgest teadvusest, milline on elutsemas madala teadvusega ilmas…

Oleme rääkimas teile, et ilm on hakanud ootamatult muutuma…

Kõrgem teadvus võidab lõppude lõpuks…, kuid üksnes läbi võitluse…

Ehkki võitlus ei ole seotud teiega…, vaid hoopis teistega, kes on saabunud pimeduse katte all…, kellel ei ole vähimatki aimu levivast valgusest…

Oleme rääkinud teile, et oleksite ettevaatlikud ja teadlikud sellest, et pimedusel, või madala teadvusel, on hästi teada valgusest…, seetõttu ta on ühinemas selleks, et hirmutada teid…

Oleme rääkinud armeest, millist nägite…

Sellist armeed te ei ole varem kunagi näinud…, pimeduse füüsilist armeed, millel ei ole piire…

Selline armee on valmis kogunema üksnes selleks, et võimendada hirmu…, säilitada seda endises jõus…, et käivitada vastuhakk…

Selline armee oli kujunemas… – me rääkisime teile sellest…

Neil ei ole ühist keelt, ei ole piiridega riiki… – nemad püüavad anastada kõike, mida suudavad…, püüavad eksisteerida ja avarduda…

Kuid oleme rääkinud samuti, et nemad saavad hävitatud…

Ehk tänastes uudistes olete kuulnud, et nendega on pea lõpp, nemad on pea võidetud

Selliselt te mõtlete kolmemõõtmelisuse piireis…, kuid pimedus jatkab oma vastuseisuga…, ta ei anna kergelt alla… – ta leiab hoopis teisi võimalusi ja teisi kohti oma plaanide teostamiseks…

Võitlus on käimas… olge valvsad tema ilmumiste üle…, ta võib ilmneda muudes vormides…

Pimeduse püüd on viia planeet tagasi madalasse teadvusse…, jätta ta saabuva valguseta…, evolutsioonita…, harmooniata ja heasoovlikkuseta…

Nemad püüavad jätta teid vanadesse energiatesse, et läbi selle saaks kontrollida kõiki…

See kõik tuleb rikastumise janust…, soovist juhtida… – mis on samuti kohane madalale teadvusele…

Te hakkate nägema seda…

Mis toimub, kui süütate valguse pimedas ruumis…?

Oleme rääkinud sellest…

Oleme rääkinud veel… – igaüks saab suhelda kõigiga…, saladuste võimalus kaob…

Oleme rääkinud sellest kümmekond aastat tagasi…

 

Mis toimub tänavu…?

Esimene pettumus tuleb vanade sõprade klubis, kes on hoolega hoidmas oma saladusi… – ehk olete seda märganud…?

Kõik sünnib ilma saladusteta…

Kui keegi käitub ebaausalt, siis see on koheselt teada kogu ühiskonnale…

See hakkab sündima kõikjal…, mitte üksnes äris…, mitte üksnes poliitikas… – kõikjal…

Postamendilt lendavad kangelased…, komediandid, kellel määratluseks oli olla tark ja luua seadusi… – kõik seda olete käivitanud, et lahutada meelt…

Nüüd nemad hakkavad näitama end täies hiilguses…

Kuid peaksite siiski teadma… – nemad alati käitusid üksnes selliselt…

Miks nüüd siis teisiti…?

Miks alles nüüd paljastatakse paljusid nende seast…?

 

Kallid…, see on Valguse tõestus planeedil, milline hakkab võimenduma…

Valgus, mis lööb jalad alt konspiratsioonide pooldajail…, neil, kes tahaks jätkuvalt maha vaikida seda, millest enam ei vaikita…

Olenemata kõigest, naised panustavad oma jõudu pea kõiges, üksnes selleks, et avada kõike seda…

Selles seisneb erinevus…

Vanas teadvuses naine ei oleks saanud teha seda…, teda ei olnud juhtivatel kohtadel…, temal ei olnud väge…, temal puudusid vajalikud vahendid, et olla kuuldav…

Kui ta pääseski ette, siis osutus klubi liikmete keskel, kes kohe tegid selgeks… – mitte täna, kallis…, mitte täna

Nüüd saabus see täna…, täienisti õigel ajal…

Kas näete Valguse tööd…?

Kas näete, kuidas tervik on jäämas püsima…, ta hakkab muutuma…?

Kuid teie ütlete… – näeme küll, kuid need ei toimu kõikjal

Olete siiski kannatamatud…

Kui see toimub, saate teada ka teie…

Kõige raskem saab olla neil, kes kokkuvõttes langevad…

 

Mu kallid…, me oleme sellest kõigest rääkinud…, ja nüüd see on käes…

Enamgi veel… – tahaks anda teile õppetundi hirmust…

Hirm on Pimeduse teadvuse relv…

Kui keegi planeedil, olgu ta liider, või naaber, tahaks olla üle teist, valguse töötajast, siis ta peab sisendama teisse hirmu…

Hirmu olemus on suht huvitav…

Ehk nimetate teda emotsiooniks…, kuid emotsioon ta ei ole…

See on mõistuse seis…

Selline kindel mõistuse seis on kõikehaarav…

Selle tulemuseks on… kõige senise kustutamine, et saaks alistada hirmule…

Loogika kaob…, emotsioonid kaovad… – kõik taandub… esiplaanile tõuseb hirm…

Hirm on elu pimeda poole relv…

Kui keegi suudab külvata teisse hirmu, siis olete neil peos…

 

Kuna te eriti ei usu seda, siis toon mõningad näited…

Emal teismeline poiss ei tulnud õhtul koju…

Keset ööd heliseb telefon… – ema on ärevuses…

Hääl telefoni teises otsas teatab, et kõne on politseist…

Sellest hetkest ema kaotab ajataju…, see oleks kui löök allapoole vööd…

Mis on…, mida öeldakse…, mida on neil kavas...?

Ema hirm on valvel… – mis sõnad tulevad sealt…, millest nemad räägivad…?

Kui ta ei koonda oma tähelepanu, siis spasm kõhus võib mõne hetkepärast jõuda pähe…, siis ta ei saa midagi vastata politseile…

Ta kuuleb politsei häält… – me sõitsime baarist mööda ja panime tähele, et teie poeg on joonud ülemäära õlut, seetõttu me ei lubanud temal istuda rooli…, otsustasime tuua teda koju…, oleme kümmekonna minuti pärast kohal…

Peale selle kõik asus kohale…

 

Kas mõistate, millest räägin…?

Vaid mõned sekundid, kui olete hirmu haarmetes…

 

Ehk vaataks veel üht stsenaariumit…, milline ei ole kuigi ebatavaline tänasel päeval…

Olete lendamas lennukis…, äkki toimub lennuki rappimine mingis õhuaugus…

Lennuk kaotab märkimisväärselt kõrgust… – kärud vahekäigus kerkivad lakke…, mõned kisavad…, ja mõnedel istmed lähevad märjaks…

Selliselt avaldub alateadlik hirm…, oma esmasel kujul… – oh õudust, mis küll juhtus…, nüüd saame surma...

Just see tuleb esmasena pähe…

Lennuk muidugi tasakaalustub…, te isegi aitate kannatanuid…, korjate asjad kokku ja soovite kiiremat maandumist…

Kuid seda juhtub ikka ja jälle… teiega on kõik korras…

Lennuki kõrguse kaotamisel hirm halvab mõistuse…, kõik muutub tähtsusetuks, isegi see, mis lõpuks toimub… – olete absoluutselt ja täienisti halvatud hirmust…

 

Mu partner kirjeldas ühes raamatus juhtunut endaga…

Ei olnud mingi juhus, et tema istus lennukile, mille potentsiaalis oli ühe mootori üles ütlemine…

Nii see ka juhtus…

Öisel ajal lennates, ta töötas sülearvutis kanaldusteksti kallal…

Lennukil süttis parempoolne mootor…

Kuna lennuki kiirus oli suur, siis tekkis pikk tulesaba, mis oli nelikorda pikem, kui lennuk ise…

Inimesed, kes istusid paremal küljel, olid kui naelutatud, kuna mõistsid, et nemad on võimaliku plahvatuse kohas…

Mis toimus edasi…?

Mu partner ei liitunud paanikaga, mis haaras kõiki…

See oli tema katsumus…

Ta teadis, et see ei ole lõpp…, mitte sellel korral… – see oli alateadlik tunne…

Lendurid suutsid hetkega peatada tule…

Kuid töösse jäi vaid üks mootor, millega pidid koheselt maanduma…

Nemad said sellega hakkama…

 

Kuni lennukis valitses paanika, mu partner jälgis toimuvat…, ta nägi, kuidas enamus inimesi kaotas võime mõista toimuvat, kuna olid hirmu küüsis…

Partner otsustas säilitada rahu ja panna kirja nähtu toimuvast…

Ta nägi, mida hirm võib teha inimestega…

Mõni hetk tagasi oli kõik korras…, ja nüüd… kõik mõtlevad surmast…

Planeedi Pimeduse teadvus tahaks heameelega sööta teile just seda ette…

Kui nemad suudavad ajada teid teatud määral segi…, siis teid ei huvita miski vaimne…, te ei taha suhelda oma keha rakkudega…, ega taha otsida enda seesmuses üles Jumalat…, vaid tahate üksnes – ellu jääda

Kui suurepärane atribuut…

 

On olemas viisid, kuidas vabaneda hirmust…

On olemas õiged ja väärad viisid… – eriti madalas energias… võitlustes…

 

Tooks teile veel ühe näite… see on üksnes näide…

Pere on istumas laua ümber…, neid on palju.

Nende seas on ka üheksaaastane poisike…, ta on probleemne… – ta püüab teha kõike, mis väljub reeglite raamidest…, kõike, mis ei ole lubatud ühelegi tema vanuses…

Temale on see hästi teada…, kuid ta teeb siiski…

Lauakohale kerkib vaikus…, siis kõik mõistavad, et poissi on ootamas ebameeldivused…

Isa tõstab silmad üles, aeglaselt paneb kahvli käest, pöörab pilgu poisile…

Isa ei ütle sõnagi…, poiss tõuseb laua tagant ja läheb oma tuppa… – ta teab, mis on teda ootamas…

 

Nüüd teine näide…

Sama vanune poiss on tegutsemas…

Lauakohale kerkib vaikus…, isa lahvatab…, ta kukub kisama, loobib laua asju… – ta ei suuda end valitseda…, käsutab poissi oma tuppa…

Poiss, naerdes, läheb oma tuppa, kuna tema saavutas seda, mida tahtis…

Palju aastaid hiljem, kui ta oma vendade ja õdedega on laua ümber, hakkavad meenutama juhtumeid, kus isa läks poisi pärast endast välja ja sedavõrd, et lausa loopis laua asjadega neid… –kõik naeravad koos selle üle…

 

Põhjuseks, et ma räägin teile sellest, on Põhja Koreas toimuv…

Kallid, see ei ole prohvetlus… – see on õppetund hirmust…

 

Põhja Korea liidril tarvis jätta muljet… – see on ka kõik, mida ta vajab…

Tema alamad peavad teda armastama ja nägema, et ta on suuteline olema isale vastu, kelle osas on temale praegu USA…

Seetõttu ta on ähvardamas…

Ta püüab jõuda selleni, et temale reageeritaks…

Ta vajab reageerimist…, ta saavutab seda…

USAs on selliseid, kes on võimelised loopima laua asjadega, tehes oma avaldusi…

Ta saavutab oma tahtmist igal korral…

Ta testib vastupidavusele…

Ta saavutab oma tahtmist, heites väljakutse üleilmsetele poliitika hiiglastele…

Tema alluvad kiidavad ja kinnitavad, et ta on tõeline liider…

Kuid samas tema ülesandeks on… – mitte eksida, ega teha saatuslikku viga…

Ta on teadlik, et kui läheb üle piiride…, kui tõemeeli käivitab oma lahingpeaga midagi… – siis temast saab laip…, kõigele on lõpp… – tema režiimil on lõpp…

Tema aktsiooni hinnaks on veerand tundi…, ja kõik kaob…

Kogu tema dünastia kaob…, tema riik kaob…, tema liidri rollil saab lõpp… – ta ei saa enam avaldada muljet…

Temal tarvis olla äärmiselt ettevaatlik…

Kuid temal on miski – ta on hirmu ja reageeringute meister…

Tema käitub selliselt pikema aja jooksul…, tema saab täiustada oma relva… – kuid ta hoidub selle kasutamisest…

Ta on tegutsemas piiri peal…, igal korral aina lähemale nähtamatule joonele…

Ta sunnib USAt tõmblema ja loopima lauanõusid…

See oli vaid metafor…

 

Kui ta suudab jätkata seda pikemat aega…, saab muuta oma relvastust üpris heaks…, seda ta püüab tõestada… – siis ta saab loota järelandlikkusele…

USA ise on käitunud selliselt… – kui oled ülitugev…, siis tehakse järelandmisi

Sellisel juhul tema alluvad kiidavad teda, et ta suutis suruda gigandi põlvili

Nemad, langedes tema ees põlvili, laulavad temale kiidulaulu – on alles liider

Just see on käimas tema peas…

 

Kui tahaksite teada, mis on tegelikult Põhja Korea rahval meelel – neil on hirm…

Rahval ei ole teada, kes on ameeriklased…, kuid on teada, milleks nemad on võimelised…

Nemad mõistavad väga hästi, nagu liider ise…

Neid hukust eraldavad üksnes mõned hetked… – kus liider võib teha mingit fataalset viga…

Nemad on kartmas teda…, neil puudub üldrahvalik armastus…

Kuid ta ise on veendunud, et on tegemas kõike õieti… – ideaalselt…

Ta on planeerinud hirmu…

Ta on hirmutamas miljoneid inimesi, kes ahastuses helistavad kõikjale, keda vaid teavad…, nemad on vihased…

 

On see efektne…?

On muidugi…, selline on hirmu atribuut…

Seda võib kohandada nii riigipeale, kui ka isale…

See on töötamas hästi…, ka sõprade vahel…

Seda kasutab isegi teie boss…

Seda võib rakendada teie arst, kes vaadates silma, räägib… – sinu jaoks see on vältimatu

 

Kallid…, selle atribuudi pärast teil ei tule enam kaua muretseda…

On saabumas ajad, kus ükski inimene ei sea kedagi stressi olukorda…

On saabumas ajad, kus heasoovlikkus muutub aluspanevaks direktiiviks…, olgu mistahes liidri suhtes sellel planeedil…, või pereliikme suhtes teise liikme vastu…

Vastureageeringuks ei tule enam vihastumist…

Üksnes – heasoovlikkus, mis annab lahendamise viise…, teine-teise mõistmist armastava pere keskmes…

Kui aluspanevaks direktiiviks saab harmoonia, siis ei tule eksimisi ka liidrites…

Üheks peamiseks jooneks inimkonna üldsuses on siis – ei ole enam teine teise tapmist

 

Mu kallid…, tasakaalutuid inimesi leidub alati…, kuid siiski, need on erandiks, aga mitte normiks…

Kogu tänane sõnum on palve teile – jääda rahulikuks…, jääda väljaspoole hirmu…

Kui teil tekib probleem jooksva olukorraga planeedil…, siis lakake seda vaatlemast…

Te küsite imestunult… – Miks…?

Krayon just ütles, et teil ei ole vaja teada, mis on toimumas teie planeedil…?

Ma selgitan… – kui teid miski toimuv on hirmutamas, siis lõpetage tegelemast sellega…

Kui teil on võimalus jälgida toimuvat, siis teadvustage… selles on potentsiaali, mida te ei näe seni veel…

Kui ta isegi eksib…, kui astub lubatud piiridest üle…, ja kui…, ja kui…

Kui see on hirmutamas teid, ärge tegelege sellega…

Kui see informatsioon ei tekita teis hirmu, siis see on teie küpsus, mida olete valdamas…

Kas mõistate vahet…?

 

Kui teie töö juures keegi püüab teid hirmutada, sunnib kartma teda…, siis õppige selgeks kolmesekundi reegel…

Hirm sünnib mao piirkonnas, kust tõuseb ajuni, ning ütleb… – oled kaotamas tööd

Seejuures tarvis mõelda heasoovlikult…, mõelda sellest, et rääkijal on täna paha päev ja ta on tasakaalust väljas…, ma ei kavatse olla selle tasakaalutuse osana…, ega ole kui peksa saanud kutsikas…,  ega vasta tema ootustele, pigem suunan temale oma heasoovlikkust

See oli samuti metafor…

 

Kas mõistate, kuhu ma juhin…?

Valguse Töötajad…, õppige tundma hirmu relva… – õppige vastu seisma sellele…

Kui on tarvis koheselt pöörduda oma Kõrgema Mina poole… – siis tehke seda…

Kui teil tarvis tõusta oma vaimsuse tasemele…, laskuda meditatsiooni…, siis mistahes ka poleks… kolme sekundi reegel…

 

Kui olete kuulmas, et miski tekitab hirmu teistele, kelle seas olete ise… – lausuge… see ei ole mulle…, täna mitte

Just seda ma andsin oma partnerile lennukis, kui süttis lennuki mootor… see ei ole mulle…, täna mitte

 

Minu partner oli üks nende väheste seast, kes kuulas juhendusi…

Hirmu küüsis ei jää midagi meelde, ega olda suuteline aitama kedagi…

Nii ta mõtles… – just selline mõistmine viis tema hirmud nulli…

 

Milline on teie vastutus valguse suhtes…?

Selleks ei ole tarvis teada hirmust kõike…, kuidas ta töötab…

Kui tarvis, siis tunnetage teda taas, et hiljem vältida teda…

Võite olla ainsana tervelt mõtleva olemusena inimeste seas, kes on mattunud hirmudesse…

See on sedavõrd ligitõmbav…

Hirmu kütkeis inimene püüab kinni haarata sellest, kelles ei ole hirmu…

 

Selleks võid olla ise, kes ütleb… ees on ootamas veel hullemat, kui võid arvata…

Kõik läheb hästi… – me saame hakkama… – sa ju ei tea seda, mida ei tea

 

Kallid Valguse Töötajad…, Valguse Sõdalased… see on ainus atribuut, millist on teile vaja, kui meistritele…

Selleks, et osata seda kasutada, tarvis mõista hirmu olemust… – kuidas ta manipuleerib…, mida tahab…, mida püüab näiliselt saavutada…

Kui olete ootamas Pimedust ja olete teadlikud tema reeglitest…, siis ta ei saa teid alla kugistada…

 

See sõnum oli antud teile armastuses…

Kõik on sündimas vaid lähtudes armastusest…

Möödanikus olite hirmu kütkeis…

On aeg võtta kasutusele teised juhendid…, on aeg tõusta hirmu kohale, avada tema olemust…

Ei piisa üksnes ütlemisest… – Olgu… käes on aeg afirmeerimisteks… kõik saab korda

Teil tarvis seda läbi tunnetada…, tarvis teada kolme sekundi reeglit…

Teil tarvis teada, kuidas ta manipuleerib…

Teil tarvis võtta kasutusele mõned atribuudid, millised on olemas teie kaasasündinul…

Need võivad teid ära hoida mitte üksnes kõhu spasmidest…, vaid teie aju spasmidest, ehk teie teadvuse spasmidest…

Vaid teie teadvus suudab säilitada tugevat sidet Jumala armastuse valgusega…

 

Selleks korraks piisab…

Tahaks, et minnes siit, oleksite teised, kui tulite…

Olete Valguse Sõdalased…, valgus on teie päralt…, heasoovlikkus on saatmas teid…, harmoonia on saatmas teid…

Kui te veel ei tunneta seda…, siis on aeg heita minema omad barjäärid…, võtta kinni oma vaimsuse käest ja ütelda… – ma olen valmis…, näita mulle teed

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »