Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2017

 

 

 * Jumala inimesed (Delhi 1)
 * Ühendumine Lättega  (Delhi 2)
 * Neli meditatsiooni viisi (Varanasi)
 * Kuidas räägivad Akašid (Dharamshala)
 Jumala inimesed

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

See on minu esimene sõnum kohas, mida paljud nimetavad Indiaks…

Ma tahaks hoida kinni kindlast informatsioonist kogu siin olemise aegu…, ja see on sellest, mille poolest erinevad siinsed paigad teistest

Mu partner on reisinud mööda paljusid planeedi paiku… – kõigis on erilised energiad…

Mõnedes paikades on kultuur, mis on midagi enamat, kuivaid omapärasus…, ta on unikaalne planeedi enda kohta…, sellel on vaimne tähendus…

Praegu oleme ühes sellistest kultuuridest…

Ta on iidne ja sellel on vaimne tähendus… – kusjuures, hulga enamat, kui teate või arvate…

Mida on siin erinevat, mida ei ole planeedi teistes kohtades…?

Mis teeb selle koha sedavõrd erinevaks teistest…?

 

Kui partner oli Egiptuses, siis arutlesime, mida on ära teinud iidsed egiptlased…, mida nemad õpetasid…, mis oli neil kaunim ja kordumatum, mida nemad valdasid…

Kreekas  oli juttu nende omapärasusest ja uskumustest…

Sama on kavas teha ka siin…

Kallid…, esmalt tahaks pakkuda teile üht metafori selle kohta, mis avanes siin esmamuljena…

 

Metafor kullast…

Kujutlege kera…, see kera on eriline… – tema sfäär on puhtast kiiskavast kullast…

See on läbinisti puhas kuld… – puhtaim, kuivaid olete võimelised ette kujutama…

Seega…, see on üksnes metafor…, ma annan selliseid metafore ja selliseid mõistatusi selleks, et oleks kergem mõista arutletavat…, kusjuures lihtsal ja kaunil viisil…

Kujutlege kera…, sedavõrd puhast…

Leidub neid, kes on häälestunud temale, tema puhtusele…

Ehk ütleks isegi… – selle kulla puhtus on kehastamas kõige puhtamat mõistmist ja sügavamat rahuldust kõigest, mida on saanud üldse olla…

Kõikidel aegadel on olnud neid, kes tunnetasid seda kera ja on reageerinud temale…, on samastanud end keraga, on õppinud olema sellena…, olema sellel keral…, ehk isegi on püüdnud elada kera peal…

Kuid ajapikku kerale kogunes saasta…

Mõned oma piirkonnas püüavad säilitada puhtust, et oleks pidev kontakt keraga…

Kuid puhtus kiirgub jätkuvalt, olenemata saastuse tasemest, või… kuipalju kultuure ka poleks kuldse sfääri pinnal…

Kõik on tundmas… – ikka samat puhast kiiskavat kulda, milline on nende jalge all…

 

See regioon, kus praegu olete, ei ole riik…, vaid on tohutu regioon, milline on tunnetamas enda all kuldset sfääri

Möödunud aegade jooksul on siin juhtunud paljugi… – kuid see ei ole vähendanud kulla omadusi…, ega selle tunnetusi…

Mida enam kultuure siit läbi käis, seda enam ladestus saasta…, seda enam vähenes selle puhtuse tunnetus…

Sellegipoolest… iga siin elav on teatud määral teadlik puhtusest, milline on nende jalgade all…

Siin, sellel maal, selles sfääri regioonis, mis on puhta kullana, on neid, keda võiks nimetada pühadeks jumalikeks inimesteks…

Kord neist võib saada Püha Inimkond… (Krayoni rõõmus naer)…, kuid seni siiski… – vaid pühad inimesed…

 

Keda siin kohtate…

Lubage selle üle arutleda…

Kuna teil seisab ees kohtuda paljudega, siis ma selgitaks esmalt, keda saaksite siin näha…

Kui nemad oleks teie ees, oma pühaduse atribuutidega, siis ehk saaksite neid ära tunda…

Mõned neist on ühenduses kulla puhtusega…, mõned mitte…

Kohtate ka selliseid, kellel ei ole erilisi atribuute…, ja teil ei ole aimu, kelleks nemad on…

Teil tarvis, lähtudes oma sisetundest, näha, mis on peidus nende seesmuses…

Tegelikult on mitmeid india pühakuid, kellega võite kohtuda omal teel…

Ma võimaldan teil endil hakkama saada, ehk isegi dešifreerida (Krayon naerab)…, see ehk oleks vist parim sõna…

Mitte eristada…, vaid dešifreerida…, ehk… näha läbi keeleliste barjääride, mis tegelikult on peidus nende sõnade taga… – mis on siin kuld…, ja mis ei ole…

Kui oleksite rääkinud kellegiga neist, kes on ühenduses Puhtusega…, küsiksite temalt, keda või mida ta on esindamas…, paluksite vastata ühe sõnaga…

Ta vaataks teile otsa ja vastaks… – Rahu…

Te kinnitaks, et see on suurepärane…, et teie oma riigis on samuti palju neid, kes tegelevad vaimsusega…, ka nemad soovivad rahu inimestele…, rahu Maale

Nemad, vaimsed inimesed, vastaks selle peale… – see ei ole see rahu, millisest räägivad nemad...

Te tunneks huvi…, milline see siis on…?

Puhta Kullaga ühenduses olev, kellel on süvatarkus, keskendudes ütleks, Rahu peaks olema enda keha rakkude vahel

Te ehk küsiks, et kas tema ei räägi rahust maapeal…?

Ta vastaks teile, et kui rahu on rakkude vahel, siis Rahu tuleb ka maapeale

 

Ühesusest

Tahaks tuua teile näite inimolevuse Ühesuse Tundest

Mõnedki lugejatest, või kuulajatest, ehk isegi siin istujatest, on külastanud hinduistlikku templit, mis on teisel pool maakera…

Oli kord inimene, hindu (ameerikalikku päritoluga), kes oli veendunud, et ta peab ehitama Havai saarestiku väikesele Kauai saarele templi…, märgilise, millel oleks suur tähendus…

Ehitada kohas, kus asus kunagi Lemuuria, ehk Mu kontinent, millest hiljem said Hawaii saared…

Sellel saarel rajati alus templile, kus pidi kerkima tempel ise…

 

See inimene osutus seal seetõttu, et ta tunnetas seda kohta planeedi loomise ajaloo osana

Temal oli õigus…

Mõned teie seast on külastanud seda templit koos minu ja minu partneriga…

Kui me olime seal viimast korda, siis hindu, kes valis selle koha templi jaoks, tegi ettekande…

Ta esines siis, kui tempel oli peaaegu valmis…

Need, kes tulid koos temaga, hakkasid tunnetama midagi hämmastavat…

See inimene kiirgas midagi erilist…

Ta kiirgas tohutut Rõõmu…, sellist Rahu, et oli suur tahtmine olla tema kõrval…, oli tahtmine istuda tema ette ja kuulata teda…, oli tahtmine olla temana… – kuivaid oleks selline võimalus…

 

Sellel planeedil on neid, kes on kandmas endas Puhast Kulda, kuna nemad on tulnud kohast, kus see on olnud algsena

Mõnedki on jätkuvalt Kuldsel Keral…, otse temal…, omal erilisel viisil…

Mõned ehk ise on sellise kullana…

See, mida saaksite tunnetada, kui kohtuksite hinduga kauges kohas, (Krayon madaldades häält) oli tulnud siit

See on suurepärane mõte, kui suudate mõista, et siin on midagi sellist, mida te ei ole tunnetanud varem

Ärge olge petetud kihtidest, mille all on tänavu peidus Kuld ise…

Ta on jätkuvalt olemas…

On jätkuvalt neid, kes on tunnetamas teda ja on kokkupuutes temaga…, ja on osana temast…

Vaadake tänavu neid…, ühiselt… koos…

Seega… – rännak võiks alata…

Ja nii see on…

Krayon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

October 2, 2017

INDIA-NEPAL

DELHI CHANNELLINGS (2)

Ühendumine Lättega

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Tänasel päeval on eriline energia, milline ehk ei kordu kunagi…

Ma tahaks, et seni, kuni räägin ajaloost, te teadvustaks endale seda ja kasutaks ära selle omadusi…

Kuid samas ütlen, et see on siiski peegelduste aeg…

Minu partner on rääkinud teile nihkest planeedil Maa…

Nihe… – see on puudutamas kõike…

Ma palun teid mitte teha otsuseid tuleviku kohta, lähtudes minevikust…

Viimasel ajal ma olen seda sageli maininud…

Ma mõistan, et see on see, mida on teile õpetatud mistahes aspektide näol…, millistesse olete kindlalt veendunud…

Kuid mu kallid, paljud olevad ja tulevad muutused võivad olla vastuolus nii mõnegagi neist…

Seega…, ärge kaotage enesevalitsemist, vaid… enne, kui eirata midagi, vaadake ringi…

Ehk see ei vasta päriselt teie kujutelmatele, kuid see on osa suurepärasest nihkest, mis on toimumas planeedil…

Kas ei ole nii, et pääseda päikese kätte, tarvis esmalt ronida oma koopast välja…?

Ehk… et hakata astuma uut teed, tarvis lahkuda vanalt teelt…

Te ei saa liikuda uude energiasse, kuni jätkate liikumist vanal teel…, isegi, kui see näis möödanikus täienisti kaunina ja rahuldavana…

Seega… ma kutsun teid tulla päikese kätte…, kusjuures… mistahes hirmuta… – üksnes nende asjade pärast, mis on tänavu toimumas planeedil…, nende asjade pärast, millistest te ei osanud isegi mõelda, et need võivad üldse olla…

Te ise oletegi see tulevik… – need, kes on valinud aja, et lugeda või kuulata seda sõnumit…, et saada teada ja… kunagi vaadata veelkord üle…

Teie olete need, kelle nimeks on – vana vaimsus

 

Inimkonna alguse ajalugu…

Tahaks viia teid mõneks ajaks päris algusesse…

Partner…, tee palun aeglasemalt…

 

Oli selline aeg planeedil…, ilus aeg, kui sai külvatud Loomise Seemneid

Need andsid teile kahesust…, ehk, duaalsust

Mõned ehk nimetavad seda kaasloomise ajalooks…, ning suhtuvad sellesse, kui Vaba Valiku ilmumise ajaloosse…, kus sai teadvustatud headus ja kurjus… – milles oli valiku vabadus, millist teed minna…, kas madalamat, või kõrgemat teadvustuse teed…

See oli seesmise Jumala algus…

See ei sündinud kuigi kergelt…

See ei olnud korraline muutus inimkonnas…

See ei sündinud ühehetkeliselt, kus kohe saite 23 kromosoomi eelmiste 24 asemel…

Sellesse oli kaasatud kogu planeet…

Need, kes võimaldasid seemet teie bioloogiale, saabusid ja manustasid implantidena planeedile palju muid asju…, ka tuleviku jaoks…

See on kõrgeim esoteerika, millest oleme varem rääkinud veidi…, mis ajapikku saab täienisti teadvustatud ja omaks võetud…

Kuid kahjuks… teadusel ei ole sellest veel mingit aimu…

 

Nüüd magnetvõrest… – see on olnud siin alati ja on kujunenud loomulikul viisil…

Tema alge lasub Maa vedelas tuumas…, kuid tema on määramas Teadvust…

Võre oli siin enne inimeste ilmnemist…

Kuid jutt praegu ei ole sellest…

Võred, mis on määratud inimkonna jaoks, kujunesid samal ajal, kui toimus 23 kromosoomiga bioloogia külv…

Siis kujunesid võred, millistest saite teada veel enne kristallvõresid…

See oli inimteadvuse võre…, Gaia võre…

Gaia võre on kuulumas loodusele, milline omakord on vastutamas inimteadvuse eest…

Iga teie hingetõmme on hapnik looduse metsadelt, taimedelt ja mikroorganismidelt…

Te olete liidus Gaiaga… – alaliselt…

Seetõttu Gaia võre on tegemas koostööd Teadvuse võrega…

Seejärel said manustatud Sõlm– ja Nullpunktid…, et saaksite ületada 2012 märgise…

Te saite sellega hakkama…

Kõik need asjad on teatud määral kuulumas sellele, mida peate esoteeriaks…, kõik, millised olid võimaldatud planeedile…

Kuid on ka seda, millest me ei ole veel kunagi rääkinud…

Mõnigi teie seast ehk küsiks… – ja, kas Ley-jooned olid paigutatud samal ajal…?

Vastus on eitav…, Ley-jooni paigutas inimteadvus…, ühest väekohast teiseni, ning ise lõid ka väekohtade väärtusi…

Portaalidel ei ole mingit tähtsust, kuna need kujunesid vastavuses sellele, kuidas inimesed ise neid lõid, tuginedes inimteadvusele planeedil…

 

Kuid nüüd aardest, mida tarvis leida…

Kuid on olemas midagi veel…, kuid see ei ole võrest…

Kallid…, me puudutasime seda eelmises sõnumis…, kuid mõnevõrra mõistukõnes…

Seal me vaid mainisime mõndagi…

See oli jutt kui peidetud aardest, mida tarvis inimkonnal leida (jutt oli lastemängust, kus laste eest peidetakse midagi, kui üllatusaarde taolist, mida tarvis leida… siis tunda rõõmu leiu üle)…

Inimene leides seda, saab teada Tõde…

See ei ole mingi šifreeritud mõistatus…, see on praktiline ülesanne teile… – seda vaid juhul, kui teil on olemas soov saada teadmisi Valgusest ja Pimedusest…

 

Gurdwara Bangla Sahib (Sikhi tempel)

Kallid…, pimedus on üksnes valguse puudumine…, seetõttu teil ei ole tarvis otsida pimeduse seemneid…, või tegeleda nendega…

Kallid…, pimedus tuleb sinna, kust kõrvaldatakse valgus…

Kuid (Krayon salapäraselt), et leida valgust, selleks peab olema seeme…

Tõde loomisest, tõde sellest… mis, kes, või kus on Jumal (Krayon rõhutades) peaks paiknema kusagil, et saaksite seda otsida ja leida…

Inimesed, kes on jäetud omapead, ei taba seda seni, kuni ei mõista, mida nimelt tarvis leida…

 

Kõik need aastad, rääkides esoteerikast, ma ei saanud anda seda informatsiooni teile enne, kuni partner tuli siia regiooni…

Sellesse on kaasatud kogu regioon, mille praeguseks nimeks on India…, isegi väljaspoole selle piire…

Heitke esmalt kõik regiooni ulatused ja piirid kõrvale… – see ei ole seotud ühegi riigiga, ega tema ajalooga…

See on seotud kogu planeediga…, ja kõige vähem – geograafilise kohaga…

Kuid siiski… see on seotud kõige enam kohaga, kus olete praegu…, see ongi Seemne kohaks

 

Esimeses osas rääkisime metafoorilisest kuldsest kerast…, seda tegime kindlal eesmärgil…

Et see ei oleks puht esoteeriline mõiste, vaid… et te mõistaks seda kui objekti…

Seeme, mis asub selles regioonis, on sedavõrd võimas…

Ma tahaks näidata teile vahet, mis on sellel planeedil tuntud vaimsete süsteemide ja selle vahel, kuidas need on arenenud…

Pea iga üks neist on arenenud lineaarselt…, ikka mingi prohveti abil…

Isegi, kui kõik prohvetid õpetasid üht Jumalat, kuid teil olid siiski need prohvetid, keda te tunnustasite…

Te nägite just seda pilti, mida õpetas teile prohvet…, ning püüdsite end kokku viia nende doktriinidega, mida andis teile prohvet…

Just nimelt… see oli prohvet, kes andis teile Tõe… – igas religioonis…

Kuid sellele ei kaasne alateadvus…  intuitsioon

Selles sõnumis ma tõin teile näite, kus küsiti pühaku käest, mida ta sooviks sellele ilmale…, ja ta vastas… – Rahu

Teie arvates see on hea, kuna ise olete samuti rahu poolt… – te ju armastate ilma…, rahu inimeste vahel…, rahu üle Maa

Kuid tema ehk jatkaks… – ma tean millest sa mõtled, kuid see ei ole see rahu, millist mõtlen mina…, ning ta selgitaks teile – Rahu peab olema sinu rakkude vahel

 

Kallid…, ma ei tahaks, et see oleks teile šifreeritud mõistatusena…

Tahaks ütelda, et plejaadlased valisid selle regiooni seetõttu, et see on Tõega ühtne

Tõde on järgnevas… – sa ise oled endale prohvet

Järelikult… – kui tahate avada puhast armastust, teil on tarvis suunduda otsejoones Iseenda uuringutele…

Üheski teises kohas planeedil ei ole parimat Tõde…

Selle koha atribuut on kestmas põlvest põlve…, läbi kogu ajaloo…, just selles kohas on teadmine Ühesusest…, ta on olnud siin alati…

 

Just siin on Peidetud Aare… täies ulatuses…

Just selles kohas oleks tegemist intuitiivse mõtlemisega… kõige esmalt…

Siin on tegemist Ühesusega…, Iseendaga…, aga mitte prohvetitega…

Selles Aardes on energiatest, millised on inimese ümber… – pühendumusest…, tervisest… – võite seda nimetada kuidas tahes…

Kuid see ei ole prohvetlus…, vaid Tõde sellest, mida plejaadlased manustasid teie DNAsse…

See on kooskõlas Õpetusega, millist oli antud siin esmasena…

See ei ole üksnes Enda kohta…, vaid tarvis mõelda ka nendest asjadest, kuidas on töötamas teie keha…, kuipalju energeetilisi meridiaane on temas…, mis energiad need on…, kuidas on töötamas karma…, mis on möödaniku kehastused…, kuidas olete tegemas koostööd oma Akašidega…?

Neis asjades ei ole midagi – prohvetitest…, teie käitumistest…, mingitest doktriinidest…, sellest, mida teha ja mida mitte…, sellest, mis on õige või vale…

Kõik see on tulnud hulga hiljem…, teie inimlikust kooslusest…

Vaid siin…, see koht planeedil on koht, kus said külvatud Tõe seemned…, milliseid kord te leiaks

See on Endast

 

Teadke, see on kõige esmasem vaimne süsteem, mis ilmnes tuhandeid aastaid tagasi… – ja see on Endast…, see on Vaimsest Ühesusest keha rakkude vahel

Kui need saavutavad kooskõla omavahel, sünnib Rahu

Üksnes seejärel saab loodud Rahu teie vahel…, teine teisega…

Rahu jaoks Maa peal tarvis Rahu rakkude vahel

Selline on antud regiooni õpetus…

Üheski teises regioonis te ei leia sellist…, üksnes siin…

 

Hindude karma hakkab muutuma

Hindu karma on olla hindu… (Krayon muigab)

Me rääkisime karmast, kui vana energia süsteemist, mis oli määratud lõpule viima pooleli olevaid asju, millised läksid ühest põlvkonnast üle teise…

Ta sai sellega teid tõmmata ja lükata…, paigutada olukorda, kus saaksite leida seda, mida muidu te ei leiaks…

Nüüd siis ütleme… – hindu on just see asi, mis oli teile usu aluseks…

Kuid see on muutumas…

Karma on kustuv energia… – valgusele teda ei ole enam tarvis…, ta on segamas teid teie intuitsiooni teekonnal…

Teil ei ole enam tarvis viia eelmise elu asju lõpuni…, tänavuses kehastuses teil on enam valgust, kui mistahes möödunud elude aegu…

Kuna järgmises kehastuses valgust on veelgi enam, siis karmat ei lähe kunagi enam tarvis

 

Selline kontseptsioon ei ole vastuvõetav neile, kes on üles kasvanud vanas energias ja on alati uskunud selle kohasusse…

Kallid…, Valguses te saate minna mööda teist teed…

Planeet on täitumas Valgusest…

Kas pole huvitav jälgida uskumuste süsteemide evolutsiooni planeedil…?

Jälgida nende evolutsioneerumist selles suuna, millest te ise alustasite (Krayon muigab)…

Ühesuse poole…

Selle mõistmine peab algama iga individuaalse keha rakkudest teie seesmuses… – et tõsta teie teadvust sellise tasemeni, kus võiks lahvatada valgustumine… – valgustumise lahvatamine

 

Ühendumine Lättega

Varem me ei kasutanud sellist väljendit, kuna seda saab kasutada üksnes siin…

Planeedi teistes kohtades ei saa toimuda lahvatust, kuna seal puudub allikas sellise lahvatuse jaoks…

Mujal on aeglane teadvuse saavutamine…, etapiviisiline asjade saavutamine… – midagi kooliõppimise taolist…

Siin olete ühendunud…, haakunud Lättega

Siin on koht, kus aare on peidus…

Kuldne sfäär on metaforiks Ühesuse Tõele, kogu inimkonnale..

Teil oli tarvis teada saada sellest kusagil mujal, et saaksite seda avastada… – leida seda

Kuid teil on valiku vabadus, mida sellega edasi teha…

Seda saate leida üksnes siin

 

Kuid sellega asi ei lõppe…

Ehk rändaks üpris hilisesse sündmusesse, kus saaks teile näidata, kuidas käib ettevalmistus sellele, mis hakkab teiega toimuma tulevikus…

Ühesuse puhtus hakkab esile tulema hulga enam, kui kunagi varem…

Need, kes kinnitavad, et teavad asju, milliseid tegelikult ei tea, hakkavad liikuma krahhi poole…, neil ühesus on üksnes endaga, aga mitte selle Ühesusega, mis on Lätteks…, ja milles on armastuse puhtus… – Jumala armastus…

 

Jutt selgeltnägijast…

Inimene oli sündinud USAs, kuid tema sugupuu oli india juurtega…, tema Akašid oli täis Indiat…

Ta oli teadlik, et kusagil Indias on Tõde…

Lõpuks ta sai koju…, oma karmalisse perre…

Olles peres üle 40 aasta, ta sai valgustumise lahvatuse, sündis teadvustumine

Mõne aja jooksul temal olid veel mõned teadvustuse lahvatust…

Kuid esmalt sündis ühendumine Lättega…

Kuna ta oli hindu, siis nägi sellist valgust, millist seni ta pole näinud…

Ta mõistis kõige esmast informatsiooni, millist plejaadlased olid paigutanud siia…

Ta sai hea ühendumuse…

Tema nimi oli Gurudeva (hinduismis see on pigem õpetaja, või guru tiitel)

Tegelikult Shivaya Subramuniyaswami eelistas kirjutada alla just selliselt…

1970 aastal ta tegi seesmise rännaku Lemuuriasse…

Tahaks teile rääkida sellest, mis toimus temaga…, mis toimus tema teadvuses teise lahvatuse aegu…

Selle valgustuse läbi ta sai juurdepääsu plejaadlaste seemne tuuma energiani, millist nemad olid paigutanud maale…

Ta mõistis, mida tuleb sellega teha…

Kas mõistate… – ta sai teada enda eesseisvast nihkest…

Selline ühendumine Lättega pidi lähtuma Indiast – läbi India ja hindu…, see oli India ühendumine Lemuuriaga…

 

Sõlm- ja nullpunktid ühenduvad omavahel teisel põhimõttel…

See pidi tulenema Gurudevast…

1970 aastal ta suundus seesmiselt Lemuuriasse…, Hawaii saarele nimega Kauai (saar-aed)…

Selle saare templis ta otsustas ühendada need kohad…

Tema usu süsteemis ja selles, mida ta võttis kaasa, oli Kuldse Sfääri Rahu

Me oleme sellest varem rääkinud…

See ei ole mõistatus…

 

Planeedi võret ennast ei ole võimalik kanda teise kohta…

(Krayon läbi emotsiooni) … kuid Tõde on külvatud siia, ja kui oled sellest Tõest täitunud, saad kanda seda endas mistahes planeedi kohta…

Just seetõttu hindud hakkavad kehastuma teistesse kohtadesse…, Akašid hakkavad läbi tegema muutusi…

Asi on selles, et kui ärkate teises kultuuris…, teises sootsiumis…, olles Rahus…, Tões… – siis see hakkab levima ka teistele regioonidele…

India karma on hoidmas kõiki koos… – kas see ei ole siis imepärane…?

Viiendik maa elanikkonnast on elamas siin…, ja ei ole kunagi siit ära läinud (Krayoni lõbus naer)… – on alati kehastunud hindudena…

Ja see kordub…, ja kordub…, ja kordub… – ja ükski neist ei ole lahkunud siit…

 

Kuid nüüd hakkavad minema…, mitte küll füüsiliselt… – kuid Akašide näol…

Nüüd Kuld…, see Tõde… hakkab levima… erinevaid teid mööda ja viisidel – teistesse kultuuridesse… – aeglaselt ja aegamööda…

 

Kallid…, selline oli kavand… – ja see on alati olnud…

See ootas vaid märgise 2012 ületamist…

See oli Tõe essents…, ühesus endaga… ilma prohvetiteta…

See on ühesus Jumalaga…

 

Gurudeva hakkas ehitama templit, teades seondustest Lemuuria ja India vahel…, teades, et tema on selleks, kes liidab neid…

Kas teid ei pane imestama, et ta saavutas seda sellise kergusega…

Võõramaalane ei oleks saanud nii lihtsalt tulla ja osta maad…, teha midagi sellist…, saades kõik vajalikud juriidilised õigused…

Ta oli ju ameeriklane…, USA kodanik… (Krayon naerab rahulolevalt)

Ehk olete juba märkamas kaugele ulatuva plaani olemasolu…

Ameerikas sündinud hindu…

Temal ei tekkinud mingeid probleeme, et saada hakkama kõige sellega…

 

Ja siis oli Gurudeval uus valgustumise lahvatus… – 1976 aastal…

Nihke potentsiaal oli temas olemas alati…, seetõttu tema sai luua ühendumise… India ↔ Lemuuria… – see oli kui kuldse paela sünd…, maaaluse leyjoone sünd…, mis ühendas Kuldse Seemne Plejaadlaste algse seemnega…

 

Kuid see ei olnud veel kõik…

Uueks lahvatuseks oli see, et tema hakkas kanaldama…

Tema võttis vastu seda, mida keegi enne teda ei olnud vastu võtnud…, ega saa veel pikemat aega vastu võtta…

Ta võttis vastu plejaadlaste sõnumi…

Ta ei kavandanud seda nii, nagu arvate, kuna see ei olnud selle sõnumi taoline, mida kuulete praegu.. – tema sõnum oli väljaspool aega…

Ta oli jõudnud kohani, kus aeg oli tardunud, peatunud…

Just see on toimumas meie pool eesriiet…

Gurudeva sõnade kohaselt ta leidis end Plejaadlaste Kõrgema Jumala Akašide raamatukogus, kus ta sai lugeda raamatuid, mis olid kirjutatud lemuuria keeles ja šuumi keeles…, sai näha nende elu visuaalseid pilte… – seda läbi selgeltteadmise ja selgeltnägemise…

Ta nägi plejaadlaste ajaloo miljoneid aastaid…, kuidas nemad jõudsid külvamiseni planeedil Maa…, ja kus nimelt see külv toimus… see oli Lemuurias, kohas, kus ta asus…

Need miljonid aastad plejaadlaste elust said kättesaadavaks ka teile, mida ta pani raamatusse, kuna hinduna ta võttis seda vastu kanaldamise aegu… – ta oli ühenduses Lättega…

Seni see ei ole veel kellegile kättesaadav olnud…

Selle raamatu pealkiri on… Lemuuria kirjarullid, Ingellikud selgitused, mis avavad inimese päritolu… (Lemurian Scrolls. Angelic Prophecies Revealing Human Origins)

Sõnum Seemne Lättest ajaloo kohta on võetud vastu väljaspool aega…, ja see on kujutluse jaoks vapustav…

Kõik, mida ta võttis vastu, oli siit…

Süsteem töötas vastavuses sellele, kuidas oli nende elule kohane…

Gurudeva, kes sündis ühes kohas, pidi sõnumi vastu võtma teises kohas, samas säilitades Indiast pärit Tõe sugulusjoont…

Valgustumine, mis sündis mingi 40 aasta jooksul, tõi teda Lemuuriasse…, mis kestis pea aastani 2011…

Temal ei õnnestunud näha Nihet ennast…, kuid see ei ole ka oluline, kuna kõik oli selliselt korraldatud ja ette valmistatud…

Nüüd olete teadlikud, kelleks ta oli…, mida tegi…, ja milleks

 

Lõuna Indias on poisike…, ehk temas on Gurudeva…, kas tal meenub midagi…?

Temal on vaba valik…

Järgmistel aastatel saab näha…, ehk siis tuntakse temas Gurudevat…

Seni ta on vaid 4 aastane…

 

Just sellistest asjadel olen siin rääkimas…, ja need on suurejoonelised…

Need on selgitamas seda, miks on selliseid erinevusi…, miks uskumused oma alges on sedavõrd erinemas käesolevatest…

Kuid oli midagi veel, millest ma ei saanud teile varem rääkida, kuna see polnud avastatud…

Olen rääkinud, et inimkonna ajalugu on kestnud planeedil 50 000 aastat…, kuid teie olete teadlikud vaid ligi 13, või 14 tuhandest…

India oli enne Indiat…, Tõe Seeme oli alati siin kõigi 50 000 aasta jooksul…

Enne teie tsivilisatsiooni oli siin teisigi tsivilisatsioone, kes ärkasid Tõe poole…

Milles seisneb teie erinevus…?

Just nimelt teie tsivilisatsioon on jäänud, kuna oli suuteline arenema edasi…, teie oma pidas vastu ja astus Nihkesse… – Gurudeva abil olite võetud vastu Lemuuriasse…

Selles nimelt on teie märkimisväärne erinevus eelmistest…

See oli inimene, kes astus oma teed, millest on vähe kellele teada… – ta suutis luua sellist suurt erinevust…

Ta oli hindu…

 

Oleks hea, kui te mõtleks järgmise üle… – see sugulusjoon, milline on teil, paneb teie peale teatud kohustused…, vastutuse asjade eest, mis väljuvad teie regioonide piireist…

 

Seoses sellega tahaks, et teil jääksid meelde järgnevad sõnad…

… otsige rõõmu…, see on peamine vaimsuse test…

… otsige rõõmu…, see on vaimsete inimeste test…, meestele või naistele…

See näitab Jumala armastust… – see hakkab särama läbi inimnägude…

Neis näete Ühesuse pühitsemist… – te tunnete seda…

 

Just seetõttu olen siin…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon Magnetilises Teenistusest.

Kust teie arvates tulevad inimlikud emotsioonid…?

Kust teie arvates tuleb armastus…?

Ma ütlen teile… – need on Jumala osakesed teis…

Miks te tunnetate seda, mida tunnetate…?

Kas teil on suur armastus teise inimese vastu…?

Teie arvates see kõik on inimlik… – kas pole…?

 

Ei ole…, see on aktiveerumas Jumala osad inimeste vahel…

Isegi inimesed, kes ei usu Jumalasse, ei saa muuta seda tõika, kuna see ongi just nii…

Võite mitte uskuda neeru…, kuid see ometi on teil olemas…

Olete vaba valikuga olevused…, seetõttu olete vabad kas võtma vastu seda, mis on toimumas käesoleval hetkel…, või mitte…

Olete täienisti vabad…, seetõttu vaim ei astu teile ligi, ega pane teid uskuma seda…

See on and teile – vaba valik…

 

Mu kaaskond on täitmas ruumi…

Kui ma tulen sellisesse kohta, tunnetan suurt armastust inimkonna vastu…

Ehk te ei usu sellesse, mida räägin teile…?

Tõde on midagi sellist, millel ei ole tähtsust, mida olete uskumas…

Tõde on ka selles, et on olemas vaimseid olevusi, kes on armastamas teid ääretult…

Olen olnud sündimise tuultes…, teie saabumise energiates…

Paljumõõtmelises kohas puudub aeg…, mis võimaldab huvitavaid võimalusi…

Ma saan olla iga teie sünni juures…, samas olla siin ja suhelda teiega…

Teie kolmemõõtmelises ilmas väidate, et Krayon on istumas teie juures ja rääkimas teiega…

Kuid samas ma olen kusagil mujal ja olen võtmas vastu neid, kes tulevad eesriide tagustesse…, kuigi teie arvates, ta on surnud…

Olen ka seal, kus inimesed on sündimas…

Osa sellest, mida olen tegemas, asub põkkumise kohas…, ehk ruumidevahelistes väravates, kus kõik see on sündimas…

 

See ei ole kuidagi seotud Jumala reeglitega…, sellel ei ole mingit seost tseremooniate ja protokollidega…

On vaid üks, millega see on seotud… – see on… Jumala piiritu armastus…

Eesriide tagustes on teil pere, kes on armastamas teid sügavalt…

Ta on hoidmas teie kätt, kuni astute sündimise tuultesse…

Ta on esimesena, kes võtab teie käest, kui olete naasenud tagasi eesriide tagustesse…

See on see, mida pere teeb pere nimel…

Mu kallid…, esimesed sõnad, mida kuuleb inimolevus surres, on… – ara karda kallis…, oled jõudnud koju

Selliselt on töötamas Jumala armastus…

On see teil meeles…?

 

Kui saaksime teha midagi maagilist, siis laseks teil tunnetada seda, mida tunnetan mina, Krayon…

Mina olen väga-väga suur olemuslik hulk…, olen esindamas triljoneid Jumala osakesi, kes on teadlikud teist…

Olen paljudes kohtades…, olen paljumõõtmeline olemus…

Olen väljaspool teie mõõtmelikkust…

See on raske mõistmiseks…, kuid teadvustage siiski endile… – kui olete minuga, siis olete ka ise sellisena…

Ehk olete siin esmakordselt (või loete esmakordselt)…, ehk tulite siia koos kellegiga, kes kutsus teid kaasa, et kuulaks neid sõnu…

Ma tahaks, et te üksnes kuulaks…

Keegi ei nõua, et usuksite seda, mis on siin toimumas…, või sõnumit, millist anname seekord…

Ehk siiski… teeksite meile teene, kui avaksite südamed ja tunnetaksite seda…

Siin on olemas jälgimise energia…, seega… oleks hea, kui pööraksite tähelepanu nii mõnelegi…

Meil ei ole kavas anda teile doktriine…, anda teile reegleid…, ega määra kohta, kus saaksite teha aruande… – ega palu liituda millegiga…

Miks siis…?

Teie, kui Jumala osake, omate seda kõike…, olete astumas planeedil läbi duaalsuse…

Kõik olete kuulumas Vaimu perre.., kõik olete võrdväärsed…, isegi uskmatud, kes on istumas siin…

Pane tähele, uskmatu… – kui oled lahkunud siit, oled sama palavalt armastatud Jumala poolt, kui kestahes teine…

Kui sa ei usu sellesse… – see ei sega ingleid minna sinuga kaasa…

Nii on Jumala armastus tegemas tööd…

Kas kardad sellist armastust…?

Ta ei ole agressiivne…, ta on passiivne…, ta on ootamas, millal tunnetad teda…

 

Viimastel aegadel ühildasime sõnumid selliselt, et lühema aja jooksul saaks anda teile suuremat hulka informatsiooni…

Tänases sõnumis võite kohata lõikusid, mida olete kuulnud Krayoni sõnumites viimase 20 aasta jooksul…

Seda teeme nii selles kanalduses, kui ka järgmiste aegu…

 

Täna räägin kaheksast nihkest, mida inimkond on läbi tegemas…, alates teadvustumisest, kuni täieliku ülestõusuni…

See on suurejooneline koolituse maht… – kas pole…?

See on teie rännaku täielik kokkuvõte…

 

Nüüd tähelepanu… – need ei ole reeglid…, need ei ole sammud… – need on nihked, mis ei sünni mingi kindla aja järgi…

Olete kõik erinevad…, igaüks peab jõudma teadvustuseni omal ajal…

Kuid inimene tahab teada… – kui palju võtab aega jõudmiseks ühest faasist teise…, ühest nihkest teiseni

Sellele ei saa olla vastust… – tõeline teadvustumine on individuaalne…

Üksnes su enda side planeedi reaalsusega määrab selleks aja pikkuse…

See on grandioosne lugu… – ja ma ütlen teile, et see lugu on sellest, mis toimub siis, kui inimene astub oma mõõtmest välja ja julgeb küsida… – kes ta on?

 

Esimene nihe…

Inimese esimeseks nihkeks on – uudishimu

Ta küsib…, kas saab see olla reaalne?

Sellest kõik algab…

Iga tervendaja…, igaüks, kes on sellel teel, on läbinud seda…

Selline koosolemine võib saada mõnedele eriliseks, kuna siin on võimalus teadvustada enamat…, lugejad ja kuulajad on sellest kanaldusest osa võtmas sünkroonselt…

See on nihe usaldamatuses…

Nihe neutraalsest olekust neile, kes on küsimas… – kas tõepoolest see saab olla reaalne?

Selliselt see algab…, selles on olemas selline võimalus…

See koosolemine võib saada eriliseks…

Võimalik, et te ei lubanud endil kunagi olla sellises kohas…

Ei lubanud olla armastatud selliselt, kui on siin…

Kas mõisate, kellega olete koos…?

Kas mõistate, et teie ümber on sadu teisi, kes ei hakka iialgi arvustama teid…, kes iganes te ka ei oleks ja mida ka ei teeks…

See on reaalne…, ja see on teie erisuseks (teie reaalsuseks)…

Selle õppetunni aegu näete antud etapi värve, millised on nähtavad enamuselt neile, kes tulles, olid teadlikud, mida need tähendavad…

See on kinnituseks, et selline teadmine on tõepoolest reaalne…

See sõnum ei saa olla kohatuna…, ja see ei kutsu teid tegema midagi…

Üksnes avage hetkeks omad südamed…

 

Kas mäletate oma esimest nihet…?

Kas mäletate oma teadvustuse tunnet…?

Kas mäletate kõike seda…?

Kas võib see olla reaalne…?

Kui on see nii…, mis võib siis sellele järgneda…?

Teadvuse nihe… – see on hetk, kus armute Jumalasse…

Kas võib olla, et kõik, mida ütles kanaldaja, saab olla tõsi…?

Mis oleks, kui pilt on hulga avaram…?

Mis oleks, kui elul oleks hulga suurem eesmärk…?

 

See on oluline nihe…, üle 90% inimkonnast ei läbi seda kunagi…

Üksnes vähem, kui pool protsenti inimkonnast, teeb seda nihet oma teadvustuses…

Sellest on piisav…

Ehk teeks arvestuse… – pool protsenti seitsmest miljardist… – see on hulk inimesi…, see on suur hulk valgust…

Seega…, mis juhtub peale teadvuse nihet…, kui tunnetate oma südameis Jumala armastust…?

Olete esitamas endale küsimuse,  kas on see reaalne…?

Mõned inimesed ei luba sellel juhtuda, kuna ei suuda uskuda sellesse….

Kuid see on reaalne…

Kas olete teadlikud, mis toimub nihke aegu…?

Te kaalute…, kas võtta ingli käest kinni, kes oli teiega kogu teie elu…  kellel on olemas isegi nimi – Kõrgem Mina…

Selline on esimene nihe… – Suur Nihe…

 

Teine nihe

Teine nihe on siis, kui mõistsite, et see on reaalne…, et saate sellega midagi peale hakata…

Kaheksa nihet – need on peamised inimese vaimsel teekonnal…

Kuid peaksite teadma, et paljud ei läbi neid kunagi, isegi esimest nihet…

Nemad tulevad ja lähevad taolistele kohtumistele, et tunnetada energiat…

Nemad usuvad sellesse kogu südamest…, tunnetavad Jumala armastuse laineid, mis läbivad neid…

Kuid enamuses see on ka kõik, milleks nemad on suutelised…, üksnes seda on neile tarvis…

Paljud tahavad siiski enamat, ning küsivad… – mida saaksin teha, et olla inglile lähemal, keda olen avastanud endas…?

Kas on midagi, mida peaksin tegema sellel planeedil…?

Kas on mingi võimalus suhelda Vaimuga…?

Kui on…, siis kus võiks leida ja kuidas peaksin seda tegema…?

See on nihe… – see on inimese soov tõugata ust eesriide tagustesse…

Suurem osa neist, kes on istumas siin, on tõuganud seda ust…

Kuid siin muutub veidi hirmutavaks… – kas pole…?

Olete siiski kavatsemas teha midagi sellist, mis ei vasta reaalsusele…

See võimalus oli teil kogu teie elu…

Ehk endised sõbrad ei jää enam teile sõpradena, kuna nihe paigutab teid teadasaamise algusesse…

On õnnistatud inimene, kes läbib nihke…

Siin on temale lubadus… – sa ei jää pimedusse…, sa ei ole kunagi üksi

Teisel pool ust on ingellike olevuste leegion, kellel on teie nimed…

Nemad sisenevad teie ellu, kuivaid tõukate ust…

Esmasena, mida tunnetate… on rahuldustunne sellest, mida olete teinud…

See on tõestuseks, et kõik oli kohane…

Seega… lubage armastuse tundel olla teie elus…

 

Olgu Krayon…, kuid kuidas ma saaks seda teha…?

Iga inimene teeb seda omal viisil…

Mõned ütlevad läbi meditatsiooni… – olen valmis…, näidake vaid, kuidas teha

Mõni lehitseb raamatuid, otsides sealt ülestõusu samme…, leiavad selleks mingeid süsteeme…

Mõned otsivad teadmisi, mis aitavad paremini mõista, mida teha…

Kõik on kohased tegevused…

Kõik inimesed vajavad seda, mida neil on tarvis…, olenemata tema maisest kultuurist ja kogemisest…

Jumal ei ole rääkimas, mida teete valesti… – Tema on kannatlik…

Kui tahate roomata põlvili tuhat sammu, et jõuda kohani, kus oleksite valmis…, siis tema on roomamas koos teiega… – selline on jumalik armastus…

Ei ole mingit halvustust…

Tahate teha riituseid… – inglid jäävad teie kõrvale, kuni viite riituseid läbi…

 

On inimesi, kes ütlevad… – olgu…, kuigi te ei vasta minu küsimustele…, kuid ütlete, et kõik, mida teen, et pääseda sinna… on õige…

On see nii…?

On küll…, peate lükkama ust mistahes viisil… – võtku see aega, kuipalju tahes…

Tulemus on ikka sama…

Teis hakkavad ärkama teie meisterlikkuse algete tunded…

Te ei tea, mida nendega peale hakata…, kuid teate, et see on reaalne ja see on tulnud…

Seda on raske selgitada…

See sarnaneb inimesega, kes on alati olnud pimeduses…, kuid nüüd on avamas ust valguse kätte…

Mõni ehk ootab veel, kartes avastada sealt midagi…

… mõni ehk poetab, et näha seal olevat valgust…

Leidub ka neid, kes löövad ukse pärani ja ütlevad.. – kallis Jumal, ma olen valmis…, hakkame minema…, ütle vaid, mida peaksin teadma

Selline on teine nihe… ja kõigist kaheksast olulisem, kuna sellest algab protsess…

Kui protsess on käivitunud, seda võimatu peatada…

Ei ole võimalik, et inimene lakkaks midagi teadmast…, eriti seda, mille teadmised on sügavad…

Ei ole raske mõista, mida tarvis teha, et tasakaalustuda sedavõrd, et tunnetada Jumala armastust oma südames…

 

Kui olete läbinud kõik etapid ja jõudnud vilistlase seisundini…, siis võite ütelda… – nüüd ma mõistan enda seesmist meisterlikkust enam…

See aitab teil avada ust ja võtta vastu Valgus…

Sellist õpetust 25 aastat tagasi ei olnud…

Ja teate miks…?

Planeedi vibratsioon ei olnud selleks valmis…

Kuni Harmoonilise Konvergentsioonini oli raske saavutada sellist energia mõistmist…

On palju õpetusi selliste omadustega… – kuid uues avanemise energias neid antakse teile uue informatsioonina…

 

Kolmas nihe

Kolmas nihe on üks raskematest selgitamiseks…

Siin inimolevused hakkavad mõistma valguse ja pimeduse tähendust oma elus…

 

Viimastel aegadel oleme rääkinud, et seda on kõige raskem omaks võtta…

Teil tarvis seda läbida, tingimatta…, muidu te ei pääse teiste niheteni…

Selline on teadvustumise teekond…

Te ei pääse teise ukseni, kui ei ole sellest läbi käinud…

Iga nihe annab võimaluse saada kogemusi järgmise nihkeni jõudmiseks…

Olete liikumas lineaarselt mitte raskuste pärast, vaid võimaluste nimel saada mõistvamaks, et muutuda oma teadvuses…

Inimene oma Kolmemõõtmelisuse ulatuses on tegemas huvitavaid tähelepanekuid…

 

Kui inimestega toimub midagi märkimisväärset ja suurepärast…, näiteks tervenemine… – siis nemad ütlevad, et see on jumalast…, tema ise ei saanud seda teha, seetõttu see on jumalast – jumal tänatud

Kui nende elus juhtub õnnetus, siis neile näib, et pimedus haaras neist kinni, ning viis teelt kõrvale… – nemad usuvad… see on deemonist tulnud…, see peaks tulema kuradist…, saatan ise haarab ja viib heast eemale

Nagu näete… – inimesed on väga huvitavad olevused…, nemad ei vastuta millegi eest, mis on nendega sündimas… – olgu see hea, või halb… – kas pole…?

Kui on sündimas midagi head…, siis see on Jumalast…

Kui on sündimas midagi halba…, siis see on Saatanast…

Seega… ma küsin teilt… – mida ise olete siin tegemas…?

Olete üksnes neutraalsed…

Kas olete ootamas, kuna mingi vägi võtab teie vaimsuse endale…?

Te ise ei vastuta millegi eest…

On õnnistatud need inimesed, kes mõistavad, et igas ühes on olemas nii valgus, kui ka pimedus…, kas neis on olemas Jumala juuresolek…, või on selle puudumine…

 

Lubage anda teile Pimeduse määrangut… – pimedus on vaid Valguse puudumine…

Kuid annaks ka Valguse määrangut… – valgus on võimas valgustus, mis ei kätke endas pimedust…

Pimedus ei ole võimeline tegema midagi, mis mõjutaks valgust…

… kuid valgus on võimeline kaotama pimedust…

Inimesel on valida, mida luua oma juuresolekuga Maa peal…?

 

Teile kõige üllatavam on see, et te ise ei taha seda tunnistada…

Kõik deemonid ja sarvikud, keda ehk olete näinud, või kellest olete kuulnud… – olid loodud inimeste endi teadvuste poolt…

Kõik kaunid imed planeedil…, isegi surnust ülestõusmine, on tulenenud inimteadvusest…

 

Valguse meister asub teie endi seesmuses…

Kui Jeesus, valguse meister, liikus sellel planeedil, ta ütles juutidele… – ma olen Jumala poeg, nagu teiegi… – see on kirjas…, vaadake järgi…

 

See oli seesmise meistri kinnitus…

Kui inimene mõistab, et võitlust vaimsuse pärast ei ole olemas…, järelikult, ta ise kannab vastutust nii pimeda, kui valge eest…

See oleks peamiseks läbipääsuks…

See on vastutuse võtmine enda peale kõige eest…

 

Keegi ei ole teinud teile midagi sellist, et saaksite tunda end väärituna…

Keegi ei ole püüdnud võtta teid endale…

Olete armastatud…, olete kandmas kogu valgust…

 

Seega…, lubage minna üle selle etapi kokkuvõtvale nihkele…

Esmalt kordame… – teie ees on istumas inimene, kes läbi uudishimu jõudis teadvustumiseni…, ta tegi otsuse teha midagi otsest… – lükata ust Valgusesse…

See inimene sai vastuseid… ja tema elu täitus jumaliku armastusega…

Ta muutus sedavõrd, et tema raku struktuuridesse pääses vaimne teadvus…

Temal hakkas ilmnema intuitiivne teadmine sellest, kuidas kõik töötab…, et tema alateadvusel oli õigus…

Inimene hakkas vähem halvustama…, püüdis olla meistri taoline…

Ta suutis vabaneda oma elus raevust ja ärritustest… – draama kadus tema elust…

Inimesed nägid kinnitust sellele, millega ta said hakkama…

Nägid tema seesmuses Pimeduse ja Valguse energia spektrit… – tunnustasid tema suurt meisterlikkust…, seda, millega ta lähenes neljandale nihkele…

 

Kallid…, siin on teile termini määratlus, mida tõime pea 20 aastat tagasi… – implant

Siirdatud loaga enda seesmuses olete astumas edasi ilma karmata…

See mõiste on raske selgitamiseks…, kuid oleme teinud seda mitmeid kordi…

 

Neljas nihe

Neljas nihe on karma kõrvaldamine, millise olete sündimisel kaasa toonud…

See aitab teil mõista oma osavõttu enda vaimsel teekonnal…

Kui teil ei kujune vaimset teadvustust, siis karma energia jääb alles… – see on osa Akaši süsteemist…

Teil tarvis teada, et olete läbi elanud palju elusid…, kuid need olid teised elud…

Kõik elud ladestuvad energeetiliselt teine teise peale…

Möödunud elude kogemused kujundavad potentsiaale teie jooksvale elule…, võimalusi uute kogemuste saamiseks…

Selle iidse süsteemi nimeks on teil – karma

 

Lubage mul küsida siin istuvatelt vanematelt nende laste kohta…

Teie arvates nemad on sündinud puhta lehena…, et saaksite õpetada neile kõike…

Kas teate, et see ei ole nii…?

Kes õpetas neile armukadedust…?

Kes õpetas neid vihastuma…?

Kes õpetas neid kartma vett…, või loomi…?

Te ju ei õpetanud seda neile, kas pole…?

Kust see tuli…?

Miks üks laps on andekas, aga teine mitte…?

Miks üks laps on täis armastust…, kuid teine on ülimalt tark…?

Miks üks on kui sõdalane, aga teine mitte…?

 

Karma – on selle vastuseks…

Nemad tulevad eeldusliku energiaga…

See on kõigiga kaasas, kõikide elude jaoks…

Lõpuni viimata lahenduste energiatega möödunud eludest, nemad on mõjutamas käesolevat teadvust…

Selline atribuut on kogu inimkonnal…

20 aastat tagasi, tänu vabale valikule, mõningatel avanes võimalus vabaneda sellest…

 

Nüüd see on võimalik kõigile neile, kes on istumas siin…, kes loeb või kuulab salvestust…

Kuid samas, mu kallid, neil, kes on istumas siin, need atribuudid on jätkuvalt alles…

Neil lasub vastutus rea väljakutsete eest oma elus, kuna ise ei lubanud neil lahkuda…

Teil tarvis lasta vabaks lõpetamata energiad, nimega karma…, lahkuda määratluse teelt, ning hakata looma endale uut energiat…

See oleksite kui tulnud sellesse ellu ilma karmata…

Sügavamad atribuudid teie elus muutuksid… – hirmud lakkaksid, kuna need on osa karmast…

 

Mu partner sai sellega hakkama…

Nüüd ta on inimene, kes istub siin toolil… – ta oli insener, kellel aju vasak poolkera oli enam arenenud…, temal oli huvid laevanduse vastu ja kalduvus eraku elule…

Kui ta nõustus avama ust ja laskma karmal minna, siis tõmme seniste asjade vastu temal kadus…, parem poolkera arenes samavõrd, kui vasak…

Ilmselt palju sellest, millega ta sündis, on läinud… on asendunud sellega, kellena ta tahaks olla nüüd…

On õnnistatud inimene, kes teeb sellist valikut…

Kuigi esmalt see oli temale ebamugav…, kuid hiljem sai sellest ülimat rahuldust…, ta mõistis, et ise on vastutamas oma tuleviku eest…

 

Kui inimene vabaneb karma energiatest, millistega tuli sellesse ilma, siis see on pea sama, kui seista otse Jumala palge ees…

Ta ei ole teadlik, kuhu on liikumas…

… ta ei ole teadlikud, kuidas kujuneb sünkroonsus…

… temal ei ole aimu, kus asub…, mida on ootamas…

… ta tunneb end värskena ja uuena, ning valmis liikuma seda teed, mida pole kunagi käinud…

Inimesele see on ebamugav…, kuid on lubadus, mis sai antud teise nihke aegu… – ebakindluse seisundi kadumine…

Loodan, et te tähistate seda… – olgu…, ma olen Jumal, kuid mul ei ole aimu, mida teha… – see on ju tore

Teie lähedased ja sõbrad, vaadates teid, ütlevad… – oled tõemeeli hulluks läinud

Kuidas saaksite ütelda neile, et olete siin leegion inglitega, et need on teie kätest kinni hoidmas…?

Teil on suur toetusrühm…

Neljas nihe algab siis, kui toetusrühm toob end teile nähtavale… tõemeeli…

Selline nihe aitab teil minna pimedusse…, minna hirmuta kolmemõõtmelise süsteemi lõksude vastu…

See nihe võimaldab teil näha ja mõista oma osalust enda loovustes…

Kuidas saate karta seda, mis on sündimas…, mida ise olete loomas…?

Kuidas saab karta haigust, kui olete ise loomas tervenemist…?

 

Me jätkame hiljem…, teil tarvis lõõgastuda…

Ärge imestage, kui inglid jäävad teie juurde…

Miks nemad jäävad…?

Ehk täna lükkasite ust veidi enam, ning nemad ei suuda ära oodata, kuna saavad võtta teie kätest kinni…

Te ju lubate…, lubate neil teha seda…?

 

Teine osa

Mõned ehk imestaks ja ütleks… kuidas on see võimalik…, inimene istub kinnisilmi toolil ja suhtleb eesriide tagusega… kas on see võimalik…?

Me küsiks teilt… – millega võiks seda võrrelda…?

Kas on see inimese jutt…, või on see Jumala armastus, mis on voolamas siia ruumi…?

Kas on teis olemas võime tunda kohe… – on see tõde, või mitte…?

See on tänase õppetunni osa…

 

Selline and tuleb siis, kui inimolevuse seesmuses toimub nihe vaimsel tasemel…

Tegelikult siin istujate seas on neid, kellel selline and on olemas…, nemad on teadlikud, mis on siin sündimas…

Me tuleme siia vaikselt, kaasas võimas sõnum…

Te tahaks alustada õppimisega koheselt…

Kas olete midagi tunnetamas…?

Siin ruumis on jätkuvalt toimumas miski…, seetõttu me küsisime seda teilt…

Eelmise osa aegu paljud teie seast nõustusid võtma vastu neid ande…

Teile on palju kordi räägitud… – te pole üksi

Täna, istudes siin, vaimses paadis, ehk hakkate tunnetama, et inimene, keda te ei tunne, kes on istumas teie ees… – on teie protsessi osa…

Ehk selline on vaimne süsteem, milline on kätkemas kõiki inimesi…

Tõepoolest, see on tänase õppetunni osa…

Nii mina, kui iga ingellik olemus kogu Ilmaruumis, on teadlik teist…

Kas tõemeeli olete sedavõrd tähenduslikud, et Ilmaruum on teadlik teist…?

Jah, olete…

Ainus, mis on segamas teid uskuma seda… – on eesriie…

Ta on töötamas suurepäraselt, ega luba teil näha, et nii see on… – eesriie on võimas…

Ainus, mida saate näha…, on teie vaimne meisterlikkus… – millest oleme varemgi rääkinud…

Nüüd jätkaks inimolemuse ülejäänud vaimsete nihete avamisega ja nende arutlemisega… – teadvustusest ülestõusuni…

Tahaks tuletada teile meelde… – ühelegi nihetest ei ole mingit arengukava…

Isegi teie ise ei saa otsustada, kui palju aega kulub järgmise nihkeni…

Kuna teil on valiku vabadus, siis ehk valite ise, millisele neist jääda…, ehk isegi… jääte vaid teisele nihkele…

Valik on teie… sellele ei järgne mingit karistust…

 

Asjad, millised on kaasatud sellesse mängu, on keerulised ja isikulised…

Ärge arvustage inimolevust, kes, teie arvates, ei tee seda, mida peaks tegema vaimses plaanis…

Ehk see oleks parim, mida saaks teha Jumala otsinguil…

Teile ehk see näib tühisena…, kuid, suuremas ilmavaates, temal on tarvis leida varjualust mingis ühingus, mis aitaks temal õppida kummardamist…

 

Teil ei ole võimalik mõista inimese igavese vaimu omadusi, vaadates neid kolmemõõtelisest vaatevinklist…

Ärge vaadake neid, ega püüdke väita, et soovite neile teatada, millest olete teadlikud ise…

Omas vabas valikus ja sünkroonsuses neil on samad vaimsed võimalused, kui teilgi…

Planeedi energia on sedavõrd muutumas, et äratab isegi DNA…

 

Krayon…, miks sa räägid DNAst sedavõrd palju…?

Tema sees on kogu vaimsuse tuum…

… temasse on kätketud teie kõrgem Mina…

… temas on kogu Akaši kroonika teie eksisteerimisest planeedil Maa…

… temasse on kätketud kogu teie tervenemine ja meisterlikkus, ülestõusu teadvus…

See on sellest, kuidas DNA on töötamas teiega bioloogilisel tasemel…

Just seetõttu me räägime temast…

See ei ole üksnes keemia…, see on teie ülestõusva keha seesmuses olevad ehitusplokid…

Mõned saavad neid näha…, mõned mitte…

 

Neli nihet, millest rääkisime seni, on sügavad…

Rääkisime inimesest, kes mõistis, kuidas vabaneda karmast…, kuidas liikuda puhta vaimsuse suunas…

Mida suurematest nihetest räägime, seda raskem on neid mõista…

Väga paljud inimolevused peatuvad neljandal nihkel, ega ole võimelised liikuma edasi…

Keegi ei mõista neid hukka selle eest…

Nemad on samuti Valguse Töötajad, kui need, kes on läbinud kõiki kaheksat nihet…

 

Nagu näete, liikumisel Jumal poole, ei ole mingit hierarhiat… – kas olite teadlikud sellest…?

Meil ei ole lineaarsust…, seetõttu siin ei saa olla mingeid ootuste tasemeid, millele on ülesehitatud teie vaimne reaalsus…

Need, kes on põlvitamas kirikus, on sama õnnistatud Jumal poolt, kui need, kes on läbimas ülestõusu teekonda metafüüsilisel viisil…

Jumala armastus on mõlema jaoks üks ja sama…

Ei ole mingit tähtsust, kuidas keegi jõudis selleni…

Mõlemad jõuavad oma elu lõpus ühele energiale…

Eesriidetagustes on mõlemad võetavad embustesse ühtviisi…

Ei ole olemas mingit viimsepäeva kohut… on üksnes – armastus…

Kõik, mida olete tegemas planeedil… on üksnes teie vabal valikul…

See on üksnes osa valguse-pimeduse puslepildist…

Üks osa on tõstmas planeedi vibratsiooni…, teine mitte…

See puslepilt on kuulumas teile… te olete ainsad, kes on töötamas selle kallal…

Ehk olete märganud, et Jumal ei sekku sellesse… – olete sedavõrd armsad…

 

Viies nihe

Viies nihe on sügav…

See toimub siis, kui inimolevus mõistab, et on võimeline muutma mateeriat…

Viimastel neljal nihkel on seost sellega, kuidas inimtahe on võimeline mõjutama maad…

Esimestel neljal nihkel on seost üksnes iseendaga ja oma kasvuga…, viimasel neljal – endaga ja ülejäänud inimkonnaga…

Neljanda nihke aegu teile meenuvad möödanikud…, siis mõistate, milleks olete siin…

Viiendal nihkel on seoseid sellega, kuidas saata valgust kõikjale üle planeedi…, kuidas seda teha…, milliseid võimeid on teil selleks…, kuidas avaldab see mõju…

Paljud need mõtted on lihtsad, kui lapse lalin…

Kui inimolevustele, kes ei ole teadlikud sellest, mida teate teie, ütlete, et lähete kohtumisele, kus on kavas saata valgust mõnedesse planeedi kohtadesse…, siis nemad ehk vaatavad teile otsa ja ütlevad… – oo, kui armas

Seejärel, pöörates ära, hakkavad pööritama silmi…

Mis põhjusel…?

Kolmemõõtmelise mateeria poolt esoteeria mõistmatuse pärast…

Nende arvates see ei hakka tööle, kuna neil ei ole isegi aimu sellest…, isegi, kui oleksite püüdnud neile selgitada seda…

 

Mis oleks, kui teie ilmas ei oleks silmi…, kas siis, kui keegi ütleks, et on suuteline nägema, kas te naeraks ta välja…, üksnes nägemise mõtte pärast…?

Kui teile oleks siiski püütud kirjeldada värve, siis te naeraksite neid välja nende veidra jutu pärast…

See on metafor sellest, kus te asute, läbides DNA neljandat nihet…

See ilmselt paigutab teid eraldi neist, kes ei läbi nihkeid üldse…

See ei tee teid paremaks mistahes inimolevusest…

Igaüks teist omab vaba voli teha oma atribuutidega mida tahes…

Kui olete liikumas viienda nihke suunas, olete oma mõistuse väega võimelised muutma mateeriat…

Kui olete kasutamas oma jõudu valguse saatmiseks pimeduse kohta, siis teie ümber toimub vibratsioonide nihe…

Kui olete loomise meister, siis kõik elemendid on vastamas teie energiatele…

Olete need, kellel ei ole muud tööd planeedil, kuivaid saata valgust inimkonnale…

Teil ei tule enam lahendada karmalisi probleeme… – olete meistrid ja olete Maa partneriteks…

Siin on istumas palju neid, kes on sellega hakkama saanud…

 

Ma olen võimaldanud mu partneril tunnetada energiaid, milliseid tunnetan ise neil hetketel…, neis mõneti on palju hinnanguid, palju armastust…

Kuid samas… meie eesriide tagustest on palju kaasaelamist ja hingestatust neile, kes tõepoolest on muutmas maad oma valgusega…

Selliseid on istumas ka siin ruumis…, nemad on avastanud omad viisid selle töö tegemiseks…

Nemad avastasid juba ammu, et meditatsioonide aegu ei ole tarvis saata oma suhtumist või mõtteid, ega visualiseeringuid…

Kõik visualiseeringud oleksid üksnes enda mõistuse loodud…

 

Valguse saatjad saavad muuta maad, mõistes selle mehaanikat…

Puhast valgust saab saata ilma eelarvamuseta ja mõteta…, siis ta on erapooletu…

Pea kinni Krayon…, kuna ma soovin rahu maapeale…, seetõttu saadan rahuvalgust ilmale… – see on ju õige… – kas pole…?

Kui toimite nii, siis olete eelarvamuslik…

Kui üllas ka poleks teie mõte…, see on teie enda mõte… – kas pole…?

Kuidas saaksite oma arvamusega saata Jumala valgust Ilma…, kus triljoneid inimesi, kes koos loovad seda, mida peate Jumalaks, saaksid võtta vastu teie valgust ja paigutada kohta, kus seda tarvis tänavu…?

Kas tõepoolest tahate kanda visualiseerimise koormat…?

 

Ehk tõuseks hoopis selle kohale ja visualiseeriks sinna lõpmatut sünkroonsust, mis kujundaks täiuslikku stsenaariumit… – õigel ajal ja õiges kohas…

Saata tarvis just sellist valgust…

Seda teha ei ole kuigi kerge…

Peate tõusma sinnani, kus eelarvamus kaob…, kus võtate vastu Jumala energia keebi…

Te saate seda tunnetada…, te võite tunnetada, et valgus muutub sedavõrd valgeks, et uheb teilt minema kõik teie suhtumised ja mõtted kõige kohta…

Alles siis saate saata valgust kõige pimedamatesse kohtadesse, milliseid olete võimelised ette kujutama…

Selline valgus on valgustamas ilma jumaliku valgusega, ilma kellegi osaluseta…, valgus ise on täiuslik…

Inimesed neis kohtades hakkavad nägema asju, milliseid seni ei näinud…

Oma vabas valikus nemad saavad kasutada asju, millised olid seni pimeduses…

Saavad teha nendega kõike, mida üksnes soovivad…

Valguse kätte tulnud asjad on – tarkus…, asjade parem mõistmine…, üleilmsed lahendused ja elulised muutused…

 

See oli sellest, kuidas saata valgust…

Ja see ei ole nii, kui arvasite teie… – kas pole…?

Meie selgitustes näitavad terviklikkust kõiges, mida olete tegemas…

Siin te ei vali oma mõtteid planeedi kasuks…, vaid valite üksnes soovi valgustada…

Kas olete märkamas numbreid 11:11…?

Kas teate, mida need numeroloogiliselt tähendavad…?

Valgusta – valgusta…

Mis tundeid see kutsub teis…

Ehk teie ülesandeks on valgustada Maad…?

 

Need, kes läbinud viiendat nihet, on teadlikud, et see töötab…

See on esimene nihe, mis on mõjutamas Maad…

Nüüd ma ütleks midagi, mida varem ei ole rääkinud…

Selline Valguse Töötaja muudab isegi planeedi vibratsioone…, kuhu ta ka ei jõuaks..

Kas see on teie jaoks liiast suursugune…?

Teile on seni õpetatud, et olete – tühised…, olete sündinud roojasena…

On väidetud, et te isegi ei vääri puudutama Jumalat…

 

On aeg kustutada kõike seda…

Kas usuksite ingleid, kui need istuksid teie ette ja ütleks, et see kõik ei ole tõsi…?

Olete sündinud suursugustena…, kuid eesriie on varjamas seda teie eest…

Teie esmaseks väljakutseks on – leida meistrit oma seesmisest puslest…

Kõikjale, kuhu jõuate, toote muutusi…

Selline oli viies nihe…

 

Kuues nihe

Kuuendat nihet on raske selgitada…

See nihe sünnib siis, kui Valguse Töötaja hakkab mõistma ruumidevahelist süsteemi…, mõistma, kuidas asjad on töötamas maa peal…

Nemad hakkavad mõistma koostööd…

 

Tahaks küsida teilt terviklikkuse kohta…

Kui teile on lubatud luua reaalsust enda ümber…, kas see mõjutaks teie ümberolevaid…?

Muidugi mõjutaks – oleks vastus…

Kõik, mida olete loomas… puudutab kõike teie ümber olevat…

Kui olete loomas midagi suursugusust, mida on tarvis teie elu jaoks, siis see mõjutaks ka neid, kes on teie ümber…

 

Millega saite hakkama…?

Te lõite midagi sellist, et sõitsite kui teerulliga teistest üle…

Mõelge sellele…

Kuidas saate jääda terviklikuna, luues üksnes endale…?

Kas olete kunagi mõelnud sellele…?

Seega… number kuus on selle mõistmine, kuidas koostöö on töötamas igaühega, kogu süsteemis…

See mõistatus on kolmemõõtmelisuse kohane…

Selleks on tarvis miskit, millest oleme rääkinud varem…, ja see on – sünkroonsus

 

Taas räägiks teile suurepärase loo…, ehk meenutame…

Seda andsime kahes sõnumis…, ka selgitusi oli kahes sõnumis…

Et kollektsioon oleks täielik, tarvis korrata taas, et kaheksa nihke pilt oleks terviklikum…

Olete elamas suures linnas, seetõttu teile, kes on sõitmas autos, tarvis kedagi, kelle nimeks on – Parkimise Ingel… – paljud on pöördumas tema poole…

Olete tiirutamas, kuna tahate pääseda kindla majani…, kuid ei leia kohta auto parkimiseks…

Siis pöördute Parkimise Ingli poole palvega koha saamises…

Ja siis see juhtub… – keegi teie ees sõidab välja…, ja teie pargite oma auto tema kohale…

Te tänate Parkimise Inglit…

Kui kaunilt see kõlab…

 

Kuidas teie arvates asi käis, milline oli sellise stsenaariumi mehaanika…?

Inimolevused, kes on liiast sulgunud oma kolmemõõtmelistesse toosidesse, usuvad, et see toimub järgnevalt…

Te jõuate kohale, teile on tarvis parkimiseks kohta… – Parkimise Ingel siseneb majja ja toob sealt, midagi aimata inimese, tänavale, pistab ta autosse ja käsib kaduda…

Surmani hirmutatud inimene sõidab minema…, ja teie asute tema kohale…

Te tänate Parkimise Inglit…

 

See ei tööta selliselt…, kas pole…, te teate seda…

Sellisel stsenaariumil ei ole terviklikkust…, selles puudub armastus… – kas pole…?

Seetõttu ma küsin kolmemõõtmelise mõistusega olevuselt… – kuidas teie arvates see töötab…?

Te võite teoreetiliselt oletada…, aastaid arvutada, opereerides kolmemõõtmeliste mõistetega… – jõudmata siiski asja mõistmiseni…

 

Paigutage end ruumidevahelisusesse, kus puudub aeg…

See süsteem näeb teie vajadust ammu enne, kui see ilmub teile vajadusena…

See kindlustab potentsiaali ja vastust, mis võib olla teile abiks…, kui läheb seda vaja…

See kindlustab süsteemi, milles on teada kõikidest potentsiaalidest, millised on majas…

See kindlustab miskit, mis on vastupidine kõikidele eelistustele…, mis on väljaspool kolmemõõtmelisust…

See kindlustab kedagi, kes soovib ära sõita just siis, kui teil on tarvis jõuda majja…

Valgustumises ei ole ei kaotajaid, ega võitjaid…

Kõrvalt vaadates see on kui juhuste kokkulangevus…

Te teate väga hästi…, kõik, mida olete loonud, kogedes sünkroonsust, kasutades atribuutide eeliseid, teil oli tarvis toimida üksnes nii…

Kuipalju kokkulangevusi peab olema enne, kui hakatakse nägema selles võlujõudu…?

 

Kuues nihe on tähtis nihe… – see on jumalik nihe, mida on loomas inimolevus…

See on koostöös võrega, milline on täis potentsiaale…

See on kaunis…, see on väljaspool kolmemõõtmelist loogikat ja ei oma tähendust teie jaoks…

Tarvis õppida ootama seda, mille nimeks on sünkroonsus…

Elu jaoks see on raskesti mõistetav, kuna käib risti-vastu teie kolmemõõtmelise mõistusega…

Sellest oleme rääkinud palju kordi…, seda on kanaldatud teile erinevatel aastatel… – neis on juttu, kuidas sünkroonsus kannab hoolt lihtsate eluvajaduste eest…

Kuid ta ei te tööd nendega, kes on istumas kodus ja on lootmas, et Jumal laseb paista neile veidi valgust…

On hoopis vaja, et inimene väljuks majast ja lükkaks võimaluste ust…

Sünkroonsusel on teie nimi…, ja see on valminud ruumidevahelises supis ammu enne, kui läheks seda tarvis…

Need on kõrged mõisted, ega ole kergelt kättesadavad…

Kuid te olete lähenemas ülestõusu staatusele…, tõelise meisterlikkuseni…

 

Seitsmes nihe

Mida teate numbrist seitse (numeroloogia kohaselt)…?

Seitset sageli nähakse kõige pühama numbrina…

Seda arvu sageli seotakse vaimsusega, millest räägivad paljude kultuuride pühakirjad…

Seitsmes nihe – see on võime tervendada oma keha…

Miks just number seitse kõigist kaheksast…?

Miks ta peab olema sedavõrd raske…?

Miks vaimsete nihete nimekirjas ta on sellisel tasemel…?

Inimolevuse jaoks enese tervendamine on üks kõige raskematest…

Küsige seda mistahes tervendajalt siin ruumis… – mida ta teeb, kui jääb haigeks…?

Vastavad, et lähevad tervendaja juurde

Kui ütlete, et ta ju ise on tervendaja…, siis kuulete, et seda ta teeb teiste jaoks, aga mitte enda jaoks…

Miks on see nii…?

Miks on see nii raske…?

Vaid seetõttu, et seitsmes nihe on rakustruktuuri mõistmine…

Ta on kehastamas inimest, kellel on oma kehasse sisenemise ruumidevaheline tunnetus…, kes on tõemeeli tegemas tööd oma DNAga…

Olete kuulnud imedest, kus pikalt põdenud inimesel ühel hetkel haigus kaob…

Kas teate miks…?

Seda teeb DNA…, temas on energia kiht…, üks kaheteistkümnest,  milline on vastutamas selle eest…

See on ilus…, kuid tervendamine on veel enamat, kui arvate…

Teie kolmemõõtmeline tervendumise mõte on tallel teatud aja joonel, millel toimub pidev liikumine… – kuid see on ühesuunaline…

Teil ei ole võimalik liikuda minevikku… – seetõttu näete tervendumist vaid kui ühte teed…

See on mõjutanud ka teie mõtteviisi… – te isegi ei ole teadlikud sellest…

Teie arvates haigus läks üle millegi pärast iseenesest…

Paraku see ei ole nii…

Tegelikult keha läheb ruumidevahelises olekus selle hetkeni, kus tuli haigus…

Võiks isegi ütelda, et teie seesmuses on ajamasin, milline on väntamas ringi bioloogilisi sündmusi…

Seega… – teil saab olema DNA rakustruktuur, milline ei naase haigusesse, millist temal ei ole olnud…

 

Igaüks on tulemas kehasse täis komplekt atribuutidega…

Kas ikka mõistsite, mida ütlesin teile…?

Kui tõepoolest otsustate terveneda sellisest sügavast asjast, kui haigus…, siis teisse ei sisene mingi võlu energia, mis teeks puhtaks teid…

Üksnes teie seesmine meisterlikkus, mis on teie isiklik, tõstab teie rakustruktuuri haiguse eelsesse olekusse…

Kas nüüd mõistate, miks on selle number – seitse…?

Nii  ilus… õpetaja on rääkimas oma enda rakkudega…

Peate iga päev rääkima, et rakustruktuur hakkaks kuulma, kuidas temaga räägite… igaühega neist…

Rääkige nendega, andke teada, et olete boss ja olete juhtimas kogu mängu…

 

Inimene kaldub arvama, et elab oma peas…, ning, kui küsida temalt, kus sünnib valgustumine…, siis vastab… – peas…, kolmandas silmas…, käbinäärmes…

Kui DNA on mahutamas teie valgustumist…, ja nii see on…, kas see on siis üksnes peas…?

Kui paljud teie seast, vaadates suurt varvast, saavad väita, et ta on valgustunud…?

Kas pole… veider küsimus…?

Kas varvas saab olla osa teie valgustumisest…, või mitte…?

Mitu triljonit DNA osi saab olla varbas…?

Kui igaüks neist on valgustunud…, kas siis varvas ei ole austamise väärt…

 

Alustage vestlust oma rakkudega…

Kui suudate neid tervitada ja tunnustada… – siis olete teinud oma töö…

On veider…, kas pole…?

Selline nõu on teile inglilt, kes kunagi pole olnud inimene, kuid annab teile nõu teie enda keha kohta…

Nüüd teate, miks ma räägin sellest…,  ma saan näha teie valgustumist pealaest tallaalusteni…

 

Kaheksas nihe

Nüüd võtame viimase nihke…, millega ka lõpetame…

See on ülestõusu nihe…

Sõna ise on huvitav, kas pole…?

Seni oli tegemist ülestõusnud olemustega…

Oleme rääkinud, et teie pühakirjades, kuningate teises raamatus, on kirjas prohvet Eelija ülestõusust, mida on Eliisa poolt üles kirjutatud…

Eliisa räägib suurejoonelisest sündmusest…, räägib valgusest… ta ütles, et ta oli just siin…, seejärel ei näinud teda enam

Te kannate seda nägemust kui ületõusu määratlust…

On ka selliseid, kes ei jõua ära oodata oma eluteekonna lõppu, et tõusta üles…

See oleks pea sama, kui ütleks… – ma tegin oma panuse…, ja nüüd lähen koju

Kuid energia planeedil on muutunud teiseks, kui oli Eelija aegu…

Ülestõus ei ole selline, kuidas arvate teie…

Nüüd see on hulga raskem…

 

Ma annan teile uue ülestõusu määratluse…

See on inimene, kes omal vabal valikul läheb, suremata, üle järgmisse ellu…

See on inimolevus, kes, läbides seitset nihet, vaadates ringi, mõistab…, ta ei ole enam see inimene, kes oli varem…

See on otsene Akaši kroonika ülestõus… otsene kolmemõõtmelisuse piiridest väljaminek…, selle piiridest väljaminek, mida inimene peab ajaks ja põhjuseks…

Ta on see, kes võtab omaks oma meisterlikkuse sedavõrd täiuslikult, et muutub sootuks kellekski teiseks…

See on ülestõus…

Mõni ehk on veendunud, et see on harv juhus…

See ei ole nii…, – need, kes on läbinud kaheksat nihet… need on siin…

Nemad, kiigates oma möödunud elule, näevad seal kedagi teist, aga mitte seda, kelleks on nad tänavu…

Sealt, kust nemad on läbi käinud, jääb maha valguse jälg…

Nemad on jätkuvalt inimolevused…, käivad tööl, nagu teiegi…

Nemad vastavad Maa väljakutsetele, nagu teiegi…

Kuid, kui nemad vaatavad hirmule silma, siis see lahkub…

Kui nemad astuvad pimedatesse kohtadesse…, seal pimedus lahustub…

Nemad on kandmas rahu jumalikku ilma…, igasse olukorda…

Neil solvumistega ei ole kiiret…, kuid ruttavad tarkuse saamisega…

Nemad pole kunagi pealiskaudsed…, nemad on need, kellega meeldib olla kõrvuti…

Nemad on siin…, kuid mitte inglite näol…

Nemad on istumas toolidel…, kuulamas või lugemas sõnumit…

Need on inimesed, kes on läbinud kaheksat nihet…

 

Mu partner võtab mind kaasa paljudesse kolmemõõtmelistesse kohtadesse, kus lubab sündida protsessil nimega – kanaldus

Kuhu ka me poleks läinud…, kõikjal leidub ülestõusnuid…

On õnnistatud inimolevused, kes on teostamas muutusi planeedil… – nemad on ületanud hirmu… – hirmu lükata ust valgusesse…, hirmu teadvustada enda suursugusust…, hirm jätta maha midagi hubast, mille nimeks on – Vana Mina…

Need on need, kes mõistavad valgust ja koostööd…

Ehk avaldaks neile tunnustust, kuna nemad on istumas teie ümber…, kuigi näevad välja tavalistena…

 

Ma näen midagi muud, kui teie… – ma näen Jumala armastust…

Täna siin ruumis toimus neli tervenemist…

Nemad tunnetasid ingleid enda kõrval ja nägid lõpuks olemise pilti, ning lubasid sünkroonsusel toimida nendega…

Nemad lähevad siit välja teisena, kui tulid…

Nemad on teie pere osa…, teil ei ole tarvis teada nende nimesid… – kas pole…?

Selline on inimolevus, kes leidis võimalust tulla siia…, et saada enda kätte energiat nii tänasest päevast, kui ka möödanikust…

Ta saab võtta siit kaasa suurt hulka energiaid…, milliseid ta ei osanud isegi loota…

Ja nii see on…

Olen Krayon,

kes on armunud inimkonda…

Read Full Post »

Karma Nõukogu, kas olete valmis vastama…?

Oleme valmis…

 

Kust on minu päritolu ja mis on minu kehastuse ülesanne…?

Siirius B tähesüsteem…

Kehastuse ülesandeks on – vastuvõttude ühildamine…, liita teie rassi vastuvõttu maise vastuvõtuga…

Leida sarnasusi ja erinevusi…

Luua hübriidvastuvõttu, ühildatut…

Maa on meelitamas ligi palju rasse, kuna temal on käimas grandioosne eksperiment…

Ühest küljest… vähesed julgevad riskida kehastumisega…, keegi ei ole teadlik kehastumise tingimustest ja nende tagajärgedest… – iga asja kohta on käimas igasuguseid informatsioone…

Kuid teisest küljest… siia meelitab ligi palju uudishimulikke ja hulljulgeid…

Kusjuures… iga tsivilisatsioon tahab omada Maa peal oma esindajaid, kes saaksid edastada kogu informatsiooni…

Nemad on kui reporterid, kes annavad edasi värskeid uudiseid sündmuskohast… kui luurajad…, või diplomaadid…

Paljud tsivilisatsioonid on paigutanud oma rasside esindajaid maistesse plaanidesse…

See annaks võimalust leida optimaalseid viise koostööks tulevikus…

Seni veel ükski tsivilisatsioon ei ole leidnud optimaalset koostöö teed inimkonnaga…

Ta on veel sellisel tasandil…

Sinu ülesandeks on adapteeruda kohalikesse tingimustesse, ning kajastada informatsiooni maksimaalse täpsusega…, energiate seisudest…, sündmustest…, kõikidest põhjuslikest seostest, mis on seotud maise kehastumisega…

 

Kas ma osalen ülestõusu protsessides…?

Mõned aastad tagasi ma järsku eemaldusin suhtlustest inimestega… – minus midagi sulgus…, või oli see loomulik ülemineku protsess…?

Tuleb välja, et ma peegeldan midagi, mida tarvis läbi võtta…, kuid minul on selle suhtes neutraalne olek…, ei ole tõuse ega langusi… – ei ole eredaid üleelamisi, nagu oli varem…

Inimesed tõmbuvad ligi üksnes tasakaalustumise pärast…

Minus on olemas selge mõistmine ja armastus…, kuid seesmiselt ma pole kaasatud…

Ehk olen läinud teadvusetusse…, või ei jätkunud energiat tõusuks… – seetõttu olen eraldunud otsesest osavõtust…?

Või ongi see tasakaal…?

Sa olid saavutanud haruldast seisundit – teadvustatud tasakaalu seisundit…

Selle poole püüeldakse aastakümneid…

Kuid sinus on alles oma tsivilisatsiooni tugevad juured… – seetõttu sul oli kerge saavutada sellist seisundit…

Nüüd on tarvis teadlikult õppida ja iseseisvalt muuta oma seisundit…, vastavalt oma soovile…

Kui sinul on tarvis valida tasakaalustumist, siis teadliku mõttepingutusega suunad oma energia enda vastuvõtu teatud aspektile…

Näiteks… kui tarvis tõsta tundelisuse tasakaalu, sa suunad oma tähelepanu teise tšakra tasemele…, soovide tšakrale, ehk tõstad tema rütmi intensiivsust…

See on hea praktika tšakrate juhtimiseks…

Kui üks on töötamas aktiivselt, kuid ülejäänud on tasakaalus…

Nii õpid  käivitama igat tšakrat, säilitades teiste tšakrate tasakaalu…

Selliselt õpid juhtima oma tšakraid täiuslikumalt…

Enamusel inimkonnast need on töötamas spontaanselt…, mõnedel üldse kontrollimatult…

Pead ise valima… – kas soovid eredaid üleelamisi…, või tahad õppida nende käivitamist ja seiskamist… omal valikul…

Pead ise mõistma, mis on sinule lähedasem… – miski ei pea olema vägivaldne…

On oluline, et sa ei kaotaks taas energiate juhtimist…,  emotsioonide valdamist… – nagu oli see enamusel inimkonnast…

Nüüd oled praktiseerimas kõigi oma ilmingute kontrollimist…, oma vastuvõtte…

Kui tahaksid meenutada mingit sündmust värvides…, siis pead aktiveerima kahte tšakrat… – kasuaalse keha ja soovide, või – südame tšakra…

Aegamööda treenides, saad käivitada ja seiskada niipalju tšakrasid, kuivaid soovid…

Ideaalis kõik tšakrad peaksid töötama tasakaalukalt…

Sellega saad tõsta oma valguse taset…, või enda üksikut osa üldisel foonil…

 

Kas temal on käimas ülemineku protsess…?

Ja, muidugi… – ta on läbi võtmas oma rassi ülemineku protsessi erisusi…

Tema protsess on käimas kiiremini seetõttu, et tema rass Siirius B süsteemis, on läbinud üleminekut…

Mälestus sellest on tallel tema seesmuses…, ja temal see tuleb esile just tasakaalu olekus…

 

Mul ei ole soovi luua suhteid meestega…, olla neile veetlev, kuna nemad on moonutamas minu motiive, ega näe minu tõelisust…

Kuid minul on seesmine tunne, et maapeal on minu jaoks keegi mees…

Kord vaimsusena ta külastas mind, kus ta palus minult andestust, et oli valinud teist…

Sellel hetkel ma elasin reaalselt üle tema kaotust…

Ma kannatasin seda sügavalt..

Seetõttu otsustasin loobuda suhetest meestega…

Pale selle hakkas kasvama minu kaal…, tekkis meoom…

Mis juhtus siis minuga…?

Sinu tähepaar Siiriuselt B kehastus maapeale sinuga ühel ajal… teie vahel oli tugev side…

Kehastumise protsessi käigus ta läks kaasa maise vastuvõtuga…, ta otsustas uurida seda põhjalikumalt…

Sama vaimsus käiski sinu juures ja selgitas asja…

Sul ei ole tarvis olla solvunud tema peale…

Temal olid omad ülesanded…, ka tema on täitmas oma tsivilisatsiooni ülesandeid…

 

Kui sinu missiooni saaks võrrelda ajakirjaniku tööga…, siis tema oma – luuraja omaga…, mitte vaenlase tagalas…, vaid väärtuste ja sügavuste uurija funktsioonides…

Mõlemad olete tihedalt seotud maaga…

Te isegi ei aima, et olete edastamas maist informatsiooni oma tsivilisatsioonile…, mida on jälgimas teie tsivilisatsiooni kaaslased…

Te ise andsite selleks nõusoleku…

Seetõttu teil kummalgi ei ole vajadust tunda muret, kuna teie tsivilisatsioon Siiriusel B on kõrgelt arenenud…, ja vajaduse korral saavad võtta teid teie kehastustest tagasi… – kuivaid ise soovite seda…

Keegi ei saa rikkuda teie vaimsuse valiku vabadust…

Seetõttu sa tunnetad mõningat sobimatust maisteks suheteks partneriga, kuna sinu planeedil need asjad käivad sügavamal vaimsel tasandil…

Kuid ära arvusta maiseid mehi…, nemad on alles läbimas neid tasemeid, milliseid sa oled ammu läbinud…

Sa ise oled vilistlase tasemel…, kuid nemad on alles esimestes klassides…

Sa oled tulnud sellesse reaalsusesse…

Sinul on võimalus kedagi aidata…, ehk toetada mõnevõrra, õpetada, lisada neile midagi…

Võta seda just sellest vaatevinklist…

Suhetest loobuda ei tasu…

Sellest on mõningad energiate seiskumised sinu tšakrates…

Need energiad on otsimas väljapääsu olukorrast…, kas ühel või teisel viisil…

Siit on sinu keha kaalu tõus ja meoomi tekkimine…

Sa pead leidma viisi energiate realiseerimiseks…, teise tšakra energiale…, seksuaalsele energiale… – sa oled siiski kehastunud maisesse kehasse…

Ta on loodud just selleks…

Seega… sinul on tarvis taastada suhted meestega…, või… õppida realiseerima seda muudel võimalustel, kuna energia seiskumised sageli viivad haigestumisteni…

Me tahaks, et sa ei kurvastaks, ega elaks Penelope elu, kes ootas oma meest kaugelt reisilt…

Ilmselt oled tulnud tundeliste himude planeedile selleks, et saaksid seda teha läbi enda…

Ega sa asjatult oled kehastunud inimkehasse…

 

Võta seda kui mängu, millesse oled mängimas…, muidu igatsus kodu järgi kasvab üle partneri otsinguteks…

Võta seda mänguna…

Olete istunud erinevatele karusellidele atraktsioonide pargis…, nautige sõitu…

 

Me ei räägi seksist…, kuigi ka see on oluline osa inimsuhetes…, vaid räägime tunnete ja üleelamiste kompleksist, milline on omane inimestele, teise tšakra tasemel…

Kuid… oma tunnete kompleks sul on vaja kanda südame tšakrale… sa oled suuteline…, sul on selleks kogemusi,

Seda saad teha ka kundalini tõstmisega… – kuid ole ettevaatlik…, ära kiirusta…

Igal juhul… sul on ees veel pikk kehastumiste jada… sul on tarvis proovida järgi kõik selle reaalsuse võimalusi…

Kui vaid…, ise ei vali endale teist vaimset teekonda…

Oma planeedile saad alati naaseda…, ja see on vältimatu…

Seega… võta seda kui puhkust…, kui lõbusat meelelahutust…

 

Mul on tugev side pojaga…, lausa sünkroonis, füüsilisel tasandil…

Jääb haigeks tema, olen haige ka mina… – ja palju muud…

Mis side see on meie vahel…?

Mis ülesannetega on tema tulnud sellesse kehasse…?

Ta tuli sulle appi lahendama sinu küsimusi… – olete palju kordi kehastunud koos…, paljudes võimalustes…

Ta oli sinule kunagi abikaasana, õena, tütrena, isana ja emana…, kuid praegu on sinu pojana…

Sa oled eiramas meesaspekti, seetõttu nüüd ta on sinu armsaks olevuseks meesaspektina…

Sa pead tunnustama läbi tema kõike…, kõiki meesaspekti seisundeid…

Just nimelt seetõttu ta on sinust sõltuv…

Nii saad otseselt näha, läbi tema, kas oled võtmas vastu meesaspekti, või mitte…

Kusjuures – selleks ei pea olema just poeg… – kuid sugulushinge on kergem võtta vastu…

Kui hakkad jätkuvalt eirama meesaspekti enda ümber…, see võib kajastuda poja tervisele, tema eluteekonnale…, tema arengus…

Kõik kajastub…

Kuivaid eirad midagi ilmas, koheselt haigestub poeg…, ja haigus kandub sinule endale…, kuna oled teda armastamas…

Sa oled temaga ühel vastuvõtu lainel…

 

Sul on tarvis vaadata üle oma suhted meestesse… – kui raskeid õppetunde nemad poleks ka andnud sulle, sinu elus…

Sa pead mõistma, et kõik oli üksnes õppetundide jada, milliseid olid ise kunagi valinud eluks maises kehastuses…

Sinu naisenergia peab tasakaalustuma läbi meesenergia…

Iga energia on oluline…

 

Nüüd oled saavutanud teatut tasakaalu, kuna oled armastamas meesenergiaid, oma poja näol…

Kuid, varem või hiljem, ta läheb oma energiaga sinust lahku, hakkab tasakaalustama teisi naisi…

Siis hakkad taas oma energias tundma tasakaaluks vajaliku meesenergia puudust…

Sinust ei tohi saada tema saatuse türann… – ta ei kuulu sinule…, ta kuulub kogu ilmale…

Temal on oma teekond, mis kulgeb sinu teekonna kõrval…

 

Seega…, kuni pole veel hilja, pead hakkama tasakaalustama endas olevaid meesenergiaid…, võttes neid vastu…

Meenuta kõiki mehi, kellega oled oma elus kohtunud… – alusta sellest…

Mõtle, mida head ja mida halba nemad on toonud sinu ellu…

Ega vale samm ei anna alati halba tulemust…

Mõnigi asi, näiliselt halb esmapilgul, annab suurepäraseid tulemusi hiljem…, nii mõistmises kui arengus… – ehk isegi… armastuse annina…

Sa peaksid tänama mõtteis kõiki mehi, kes aitasid sul läbida elu õppetunde…, ning mõista, milliseid õppetunde oled saanud igal kindlal juhul…

Me soovitaks siiski… – otsi kõikjal armastuse õppetunde… – just see on sinu peamine elu õppetund…

Iga õppetunniga sul tarvis kasvatada armastust enda seesmuses…, iga õppetunniga… kui negatiivsena ta esmapilgul ka poleks…

Täna kõiki osanikke antud õppetundide eest, millised aitasid mõista sinus endas olevat armastust… – see on peamine…

Ilma nende õppetundideta sa oleks ehk veel pikka aega ekselnud sulle võõras ilmas…

Kuid sinul on siin oma missioon, mida pead täide viima…

Asi on üksnes sinu taga…

Kedagi ei panda vägisi läbima õppetunde…

Kuid ring peab sulguma… – sinu saatus on tihedalt seotud su pojaga ja paljude inimestega sinu ümber…

 

Me usume, et sa leiad armastust iga sinu elu hetkest…, ning mõistad, kuhu oled liikumas…

Sa suudad leida armastust…

Armastust saadakse seesmiselt, mitte väliselt…

Sinus on olemas armastuse teed juhtiv täht – see on armastus oma poja vastu…

On jäänud vaid – kanda seda armastust kõigele olevale ilmas…, nautida ilma ilmelisust…

Oled tulnud siia omandama… – ühildamatut ühildamist, vastandite ühildamist, ning vastandite ühilduste muundamist olu uueks omaduseks…

Just seda on sul tarvis edastada oma tsivilisatsioonile…, õpetada neile seda…

Duaalsuse tsoonis sinule avanevad ennenägematud ja igakülgsed võimalused õppida tundma jumaliku vaimsuse võimalusi…, nende muundusi…

Siin on esindatud kõik vikerkaare värvid, milliseid oleks võimalik ühildada, et saada üha uusi värvide toone, ning õppida muundama neid puhtaks jumaliku juuresoleku valgeks valguseks…

See on väga huvitav kogemine…

 

Sa oled elu eritahkude uurimisel kinni jäänud…

Sukeldu neisse kõikidesse, ning proovi neid ühildada, et leida neis olu uusi toone ja värve…

Me oleme kindlad, et sul see õnnestub…

Su kehastumiste jada on veel pikk…

Leia neis eksisteerimise rõõmu…

Snu teekond muutub tasakaalu rõõmuks… – täiusliku ilma vaatlemise rõõmuks, millesse oled sattunud…

Pöördu looduse poole, ning mõista… kuivõrd täiuslik ta on…

Kui kaunis on õis…, kui kaunis on päikese tõus ja loojang…

Kõik on täiuslik ja täiustub jätkuvalt…

Me tervitame sinus olevat vaimsust, milline on õppimas täiuslikkust

Kõik vaimsused on õppimas Looja täiuslikkust…

Edu sulle sinu teekonnal… – ole täis rõõmu ja püüdle täiuslikkuse poole…

 

Tänan sind õppetunni ja selles oleva informatsiooni eest…

Me täname sind sinu töö eest…

SElena

Read Full Post »

Karma Nõukogu…, mul on teile küsimus edastada…

Esita…

 

Ma ei mäleta, mis ajast algasid minu kehas hädad…

Olen käinud mööda arste…

Hakkasid esinema tugevad surved… kord südamel, kord päikesepõimikus…, äkki langes hemoglobiini tase…

Kuid meedikute üllatuseks see taastus kiiresti…

Umbes aastast 2011-2012 valud algasid kogu kehas, päevaringselt…, oleks kui autorataste alt läbi käinud…

Nüüdseks tunnetan valusid kehas vaid öösiti…, päeviti on perioodiliselt… – on kergem olla…

Painav valu on puusadest põlvedeni…, kerge tuimusega lihastes…

Päris hiljuti, meditatsiooni lõpus, kui olin ühendust saamas oma Kõrgema Minaga, tunnetasin teravat valu maksa piirkonnas, selja poolt…, mis kordus paar päeva hiljem, hommikul, ärkamise aegu…

Ma lausa karjudes kutsusin appi ingleid tervendajaid…

Valu peatselt kadus…

Üldisest nõrkusest on mind päästmas minu Kõrgem Mina…

Milles on minu põhjus…?

Kas on need muutused minu kehas…?

Ütelge mulle, kui kaua see veel jätkub…?

Tänan juba ette…

Kallis vaimsus…, keha muutused ei ole lihtne protsess…

Kahjuks füüsilise elu jooksul olete kogunud hulgim blokeeringuid, millised on takistamas jumaliku energia vabat liikumist teie kehas… läbi keha…

See energia on ülimalt puhas…

Ühest küljest ta on tervendamas…, samas ta on põletamas saasta, milline on kogunenud teie kehadesse…

See protsess jätkub teie kehas seni, kuni jätkub seal olevat saasta…

 

Oo, vaimsus, sa kutsusid oma juhendajaid aitama sind muundama su kehasid…

Nemad on seda tegemas, kuid ei ole võimelised läbima seda sinu eest…

Mis on kehade muundamine…?

See on nende täielik käivitumine…, nende aktiveerimine täis režiimile…

Praegu teil on töötamas üksnes neli keha…, needki erinevate intensiivsuste tasemetel…

Füüsilised kehad on töötamas keskmiselt 80% ulatuses…

Mõningatel need on sedavõrd šlakistunud, et töötavad vaevaga 30% piires…

Selline šlakistus blokkidega viib haigestumisteni ja surmani…

Astraalsed kehad on töötamas külaltki hästi, kuid kahjuks lasevad läbi ja genereerivad madala kvaliteediga energiaid…

Mentaalsed kehad on arenenud kuni 30-40% inimkonnast

Mis puutub kõrgemaid kehasid, siis siin pilt on veelgi kurvem…

Eeterlik siduv keha on arenenud keskmiselt kuni 50%…

… karmaline keha kuni 40% ja on tugevalt saastatud kõikvõimalike karmaliste sidemetega…

… budhalik keha on arenenud vähesel määral, seegi vaid 10% inimkonnast…

… atmaline keha, sideks kõrgema kosmosega, on arenenud 5% inimkonnast…

Millisest ülestõusust saab siin juttu olla…?

 

Kas nüüd mõistate, millised ülesanded on siin üleval meie kõigi ees…?

Teie kehad on kui skafandrid sukeldumiseks vete sügavustesse…, või tõusuks teatud tihkuse tasemele…

Kuidas tunneksite end vete sügavustes, kui teie skafander hakkaks lekkima…?

Kui selles on töötamas üksnes kolm-neli kihti…, siis saate liikuda üksnes kolme-nelja taseme ulatuses…, mitte enam…

Igal kehal on ühendus vaid teatud taseme energiatega…

Teil oma vastuvõtuga ei ole võimalik võtta ühendust atmalise tasemega, kuna teil puudub selleks juht…, ehk… teie atmaline keha on aktiveerimata…

Kehade süsteemis kehad aktiveeruvad kindlas järjekorras…

Atmalist keha ei saa aktiveerida enne, kui ei ole aktiveeritud eelmised kuus keha…

 

Teie ülesandeks on kõikide kehade puhastamine ja nende aktiveerimine…, üksnes peale selle  saaksite korjata oma terviklikkust kokku…

Oma vastuvõtuga saaksite ühendust kõigi kättesaadavate tasemetega, et eksisteerida ja luua…

Praegu teie igaühe kehad on erinevatel arengu tasemetel…

Just seetõttu mõnel õnnestub väljuda astraali…

… mõni on võimeline kanaldama kõrgematelt tasemetelt…

… mõni on veel kinni madalamatel tasemetel…

Mis puutub sinusse, vaimsus…, siis sinu füüsiline keha on tugevalt saastatud…

Kõrgema taseme energiad, milliseid kutsud välja ja püüad juhtida neid läbi enda, hakkavad põletama saasta sinu füüsilises kehas, millele kaasnevad haiguslikud protsessid…

Kahjuks see on alles algus…

Sellele järgneb kõigi ülejäänud kehade puhastus, kuigi need on vähema saastusega…

Sa ise oled kutsunud energiaid…, ja need said sulle antud…

Palve ei saa jääda kuulmata, kuna soov kasvada ja areneda on alati tervitatav…

Selline protsess toimub kõrgemate aspektide pilgu all…, kuid nemad ei saa sinu eest neid läbida…

Sinu füüsiline keha on seotud üksnes sinuga, sinu isikliku vastuvõtuga…, seetõttu seondused on saatmas valulisi signaale just sinule…, mitte kellegile teisele…

 

Protsessi pikkust me ei saa sulle määrata… – kõik oleneb sinust, sinu vastupidavusest, sinu soovist…, sinu tööst enda kallal…

Praegu sinu füüsiline keha on puhastunud 40% piireis…

Me saame anda sinule vaid lihtsaid soovitusi…

Universaalseks puhastuseks on – vesi, mis peab olema sinu juures alati…

Vee protseduure on soovitav teha iga päev ja vett juua suuremal hulgal… – mida enam, seda parem…

Vee puhastav jõud on suur, kuid on tarvis jälgida mõningaid reegleid…

* Seda ei saa teha jooksujalul…, vaid täielikult teadvustades protsessi…

Pead teadlikult ühenduma veega, et koos temaga puhastada oma füüsilise keha igat rakku…, oma teadvuses läbima koos kogu keha ja peatuma igas ahistavas kohas, mis ei funktsioneeri korralikult…

Sama on vee joomise juures…

Liitudes veega, protsess kiireneb…, veega liitumata, ilma sinu osavõtuta, ta töötab üksi…

* Vesi peab olema elav, muidu ei tule oodatavat efekti…

Oleks parem, kui veekümblus toimuks looduslikes vetes…, soovitav… igapäevaselt…

Kui sellist võimalust ei ole, siis vähemalt… vett võtta looduslikest allikatest…

Vee hulk ei ole oluline, vaid tema kvaliteet ja selle aktiveerimise tase su enda teadvuse läbi…

Ka joomise vesi oleks parem mitte kraanist…, vaid kaevust, või allikast… – ehk… elav…

 

Peale selle oleme rääkinud, et kõrgemad kehad on juhtimas madalamaid…, neil on võim madalamate üle…

Seega tase, milleni saad puhastada oma peenkehasid, saab mõjutada füüsilise keha tööd…

Tänamine ja tunnistamine vabastavad kõik solvumised ja hirmud…

Ka seda tarvis teha igapäevaselt ja aktiivses olekus…

Meenuta kõik solvangud ja hirmud…, vaata neile otse näkku… – muunda need armastuse energiaks…, vaata neid kui hätta sattunuid loomakesi, kes on paaniliselt otsimas väljapääsu…

Suhtu neisse sõbralikult…, tee mõttes neile pai ja näita oma armastust… – nii saad lahustada neid läbi enda…

Seda universaalset meetodit saab kasutada mistahes negatiivi puhul…

Pidage meeles… – peamine osa tööst, kui mitte isegi kogu töö, käib teie endi teadvuses…, teie avatud ja suletud osas, mille nimeks on alateadvus

Võtke sealt välja kõik omad probleemid ja töötage need läbi…

Kui sa teedki puhtaks oma füüsilise keha…, kuid samas saastad jätkuvalt oma peenkehi… – siis protsess jätkub lakkamatult edasi…

Kõik teie kehad on omavahelistes seondustes…

 

Äkiline valu maksa piirkonnas – see on karmalise keha töö…

Maksa funktsioon on mürkide töötlemine…

Igal füüsilise keha organil on omad kajastuvad sidepunktid kõigis peenkehades… – seega… mistahes olukorra töötlemine käib iga keha ulatuses…

Valud põlvedes ja säärtes näitavad, et halvasti on töötamas kolm madalamat tšakrat…

Siin on tarvis suuremat ühendust maa energiatega…

Selleks on mitmeid tehnikaid…

Inimene oleks kui risti löödud maa ja taeva vahel…

Ta peab endast läbi laskma nii laskuvaid, kui ka tõusvaid voogusid…, need seonduvad inimese südames…

Südames on sündimas võimsad vood, mis hakkavad pöörlema svastika taoliselt, mille tulemusel südame tšakra vood suunduvad üheaegselt nii üles, kui alla… – kui tõusvad ja laskuvad vood…

Tõusev voog suundub Looja poole…, aga laskuv suundub maa keskmesse, mille kaudu jõuab Loojani…

Selliselt ring sulgub…, seda võetakse ajaringi sulgumisena…, kuid teil seda nimetatakse ajaringi kokkuvarisemisena…

Teil ongi käimas kokkuvarisemine…, olete eraldunud eluenergia ringkäigust…

Mõnel on paremini töötamas laskuvad vood…, kellel jälle – tõusvad…

Töös peab olema aegade ring…, ehk… aegade sfäär…

Vaadelge seda protsessi…, käivitage oma kehade funktsioneerimist täis režiimile…

 

Mul tuli meelde üks oma seisundi huvitav seik…

Kümmekond aastat tagasi mul oli vaja olla koos oma lapselapsega…, samas koristada elamist…

… siis valud äkki kadusid… olin täis jõudu…

See pani mind imestama ja tundma rõõmu…

Nii sünnib ka praegu…

Sellel on lihtne seletus… – see on armastus…

Sa armastad oma lapselast, ja tema armastab sind…

Armastuses ei ole mingeid valusid…

Selles seisundis kõik valud muunduvad…

Kui saaksite kõik 24 tundi olla armastuses, siis teie kehade muundused hakkavad toimuma pehmelt ja täiuslikult…

Isegi… kui olete alaliselt armastuse seisundis, siis muundusi ei lähe teile tarvis…

Selliselt aktiveerite oma keskme tšakra…, selliselt saate luua ühese armastuse tšakra..

Kogu teie kehast saab armastus…, muutute ise armastuseks…

Armastusel kehasid ei ole… – ta on kõikehaarav…

Seetõttu tarvis ühenduda sellise seisundiga…, leida seda enda seesmuses…

Esmalt… olles armsa inimesega koos, talletage oma tunnetusi…

Edaspidi püüdke neid tundeid levitada ka teistele… kogu ilmale… – kasvõi õrnusena, mida olite tunnetamas oma lapselapse vastu…

Esmalt sellele, mis oleks lihtsam… – loodusele, ümberolevatele asjadele…

Seejärel… kogu elavale… – kõik peab hingama armastuses…

 

Kõike hingestada on sulle jõukohane…

Kuni kõik hakkab suhtlema sinuga…, nii diivan, tool ja puu…

Seejärel suuna need tunded inimestele…, esmalt neile, kes on kallid ja kellega on kerge olla…

Aegamööda suuna oma õrnust neile, kellega on raskusi…, kelle peale oled solvunud… – ja nii edasi…

Püüa teha seda igapäevaselt, kõikjal olles… – kõik on omavahelises seonduses…

Siis tunnetad, kuidas Ilm hakkab avanema sulle…

Siis märkad, kuidas inimesi hakkab tõmbama sinu ligi…, kui elava tule ligi…

Täida end tilkhaaval armastusega ja õrnusega, kogu oleva vastu…

Varem või hiljem su nõu täitub pilgeni armastusest…

Siis sünnib see, mida peate hulga üleminekuks kvaliteedile

Sinu armastus valgub üle ilma…, katab selle…

Sinu vastuvõtt muutub kristallpuhtaks…

Sinust saab armastus ise

 

Tänan teid jagatud informatsiooni eest..

Me täname sind tehtud töö eest…

Järgmise korrani…

SElena

Read Full Post »

Kallid…, me taas oleme siin, et rääkida teiega tõe paljudest aspektidest, millised on kujunemas käesoleval ajal…

Iga päevaga on ärkamas kõrgema teadvuse suunas üha enam inimesi…

Paljudel, kes tundsid vaid põgusat huvi tõe vastu, on tekkinud aktiivne soov leida seda, kuna üha enam ja enam saavad teada avanevast suuremast pildist…

See on tingitud sellest, et saabuvad Valguse energia lained muutuvad üha aktiivsemateks, avades seda, mis oli seni edukalt varjatud…

Te ei saa teha puhtaks, või muuta midagi, mille olemasolust te ei ole teadlikud…

Mõistmine jõuab paljudeni, kuna kaos on avamas ühiskonna pimedaid nurki, kust tulevad esile seal peidus olnud saladused…

Gaia on tõusmas…

Need, kes paljude elude jooksul on otsinud tõde selleks, et tunda end vaimsena, kasutasid teatuid meetodeid…

On tarvilik vaid üks meetod… – olla üksnes Lättega Üks Tervik…

Ülejäänu on vaid eraldumise väljendus, mis rajatud veendumusele, et Jumala tähelepanu tõmbamiseks endale, tarvis teha kindlaid riituseid…

Oli aeg, kus igatühte, kellel olid sensoorsed võimed, peeti saatanast tulnuteks… neid hukati…

Ajapikku metafüüsika ja uue ajastu meetodid said vastuvõetavaks liikumiseks valgustumise poole…

Metafüüsika oli ohutum eemaldumise võimalus paljudelt Jumala kontseptsioonidelt, vaimsusest, paradiisist ja põrgust…, headusest ja kurjusest, mida pakkusid (pakuvad praegugi) paljud organiseeritud religioonid…

Metafüüsika oli selleks, et pöörata nende tähelepanu, kes olid valmis uuele ja hulga kõrgema energia mõistmisele…, valmis imedeks ja sensoorseteks võimeteks…

See muutis kõik vastuvõetavaks, loomulikuks…, enam ei kutsunud esile hirmu…

 

Olete jõudnud päris lähedale sellele, kus enam ei lähe tarvis metafüüsilisi võtteid…

Need võivad isegi segada teie mõistmisi…

Teil, kui ärganutel, peab olema kindel side Emakese Maaga…, et tuua nii isiklikku, kui ka üldist kasu kogu ülestõusu protsessile…

Teadke samas… – te võite võtta osa tseremooniatest, riitustest, palvetest, millised on teile meelekohased…, kuid teil tarvis olla teadvuse tasandil, milline on teadlik, et teil juba on kõik see, mis, teie arvates, on teile abiks millegi saavutamiseks…

Metafüüsilised meetodid olid olulised…, esmalt neile, kes püüdles tõe poole…

Kuid ajapikku nende tähtsus kahanes, muutusid puudulikeks paljudele vajadustele…

Kas oleksite jäänud alatiseks algkooli, üksnes seetõttu, et teile oli õpetatud palju uut…?

Nagu füüsilise ilma atribuudid, nii ka metafüüsilised atribuudid ja meetodid olid alati peegeldamas teatut määral tõe sügavusi…

Oma metafüüsilistes meetodites tarvis tõusta mistahes riitustest ja tseremooniatest kõrgemale, suunduda tõe sügavustesse, mida need on esindamas…

Taro – on energeetiline mõistmine, mis on esindatud piltide näol…

Kristallid on kandmas unikaalseid energiaid, millised aitavad aktiveerida teie seesmuses peidus olevaid energiaid…

Laulmised aitavad keskenduda neile energiatele, mis on peidus inimeses…

Kasutage atribuute targalt…, samas unustamata, et need on üksnes atribuudid, mis aitavad sügavamalt mõista enda täiust…

… võivad ka mitte…

Elage täiuslikku elu…, joovastuge sellest…

Lubage igal oma elu hetkel avaneda enda lool…

Ei ole midagi, millega saaksite teha end enamaks, kui juba olete…

Eimiski…, ei kellegi tegevused…, ei mingid üleilmsed sündmused…, ei mingid seadused… – miski ei saa teha teid vähemaks, kui juba olete…

Kui keegi teeb löögi teie südamesse…, siis astuge vaid kõrvale… – te olete teadvus, aga mitte füüsiline keha…

Teadvuses, milline on teadlik enda jumalikkusest, hirmu ei ole…

Olete hästi ettevalmistunud ja olete valmis tõusma mistahes hirmu kohale, millised on jäänud eelmistest eludest, ning on elutsemas jätkuvalt kolmemõõtsete vaadete süsteemis…

Kui ilmnevad rahulolematuse ja hirmu mõtted…, ärge olge neile vastu, vaid ütelge… – ah taas olete siin

Ärge lubage neil võtta võimust…

Need on pinnale tõusmas eelmiste elude vanad energiad, et laseksite need oma kõrgema teadvuse abil olematusesse…

Teil, kui Jumalal, on võim anda neile jõudu…, või jätta jõust ilma…

Olete unustanud, kelleks olete tegelikult olnud…

Oma kaasasündinud väe olete andnud teistele… – inimestele, veendumustele, kes olid valmis teilt seda ära võtma…

Kuid… te ei ole enam magamas duaalsuse veendumustes ja eraldumustes…, olete valmis taastama oma väge…

Reaalne vägi ei ole Ilma kütkeis tegevusetuna…, pigem… on kartmatu vägi ja veendumus, mis ilmneb automaatselt kõigis tegevustes ja otsustes…, tegutsedes täiel määral, olles teadlik, milleks ta on…

 

Jumalik naisenergia on tasakaalustumas meesenergiatega, seega… naised saavad suurema väe…

Möödanikus ja ka tänavu räägiti naistele, et nemad on nõrgemad füüsiliselt, mentaalselt, emotsionaalselt ja vaimselt… – seetõttu mehed peavad juhtima neid ja määrama, mida naine peab tegema…

See on kiiresti muutumas…

Meesenergiad (aktiivsed, tegevuslikud) ja naisenergiad (vastuvõtvad, intuitiivsed ja loovad) on esitatud igas inimeses võrdsel määral…, on tasakaalustumas omavahel…

Käesoleval ajal pendel on pendeldamas täienisti…

Kuid lõpuks tõde mees- ja naisenergiast, kui Ühese Terviku oluline aspekt, saab kättesaadavaks enamusele inimkonna teadvusele, mis hakkab avalduma kui austus ja armastus

Sageli need, kes on tõsiselt püüdlemas tõe poole, püüavad kõigest jõust kaitsta end negatiivsete ja halbade mõtete eest…, arvates, et üksnes nii on võimalik saada vaimseks…

See võib viia üksnes ebaõnneni, kuna püüdleja püüab eemalduda olemasolevatest probleemidest, mis annab vaid võimu neile tema üle…

Paljud tõsised püüdlejad tunnetavad, et on täienisti läbi kukkunud, ega suuda enam kunagi tõusta valgustumiseni…

Vaimne kasv ja areng ei ole määratletav inimmõistuse pingutustega… – nagu on teile õpetatud…

Evolutsiooni protsess ei lakka…, ta on määratletav teie Kõrgema Mina poolt… – tema on suunamas protsessi…

Evolutsiooni teekonna teatud kohas rong lahkub jaamast…, kas tahate seda, või mitte…

 

Et protsess jätkuks, selleks ei ole tarvis mõelda, rääkida, ega püüda midagi ära teha…

Tänu valiku vabadusele võite ka peatuda…

Kuid evolutsioon on siiski vältimatu… – ta on teie lahutamatu osa…

Iga inimene – on Jumaliku Teadvuse täius, olenemata sellest, kuivõrd inimene on otsustanud peituda illusioonide eesriide taha…

Lubage end joovastuda sellest, mis meeldib…, olge koos inimestega, keda armastate…

Ärge tehke midagi, mis on vastumeelt…

Vanad ranged religioossed õpetused ja meetodid olid rajatud ekslikele veendumustele…

Need väitsid, et inimesed on Jumalast eraldatud…, on vääritud, sünnivad patustena… – inimesed peavad puhastuma, läbides kannatusi ja valu…

Paljud on jätkuvalt veendunud, et ainsaks viisiks, millega saavad luua endale teed müütilise Jumala halastuseni, kes on loodud inimese pale ja olemuse kohaselt…, on järgida jäiku reegleid ja norme…, milliste suurem osa on peegeldamas tihket ja tundmatut inimlikku ettekujutust Issandast…

On olemas tunne, et võimu saavutavad üksnes need, kes on suutelised tõepäraselt ütlema ümberolevatele, mida nemad võivad ja mida mitte…

Olete arenenud…, seega… teil tarvis suhtuda neisse kontseptsioonidesse, kui prahisse…, millesse usuvad jätkuvalt paljud…, kuigi seda on õpetatud isegi teile…

Maapeal on palju võimalusi, millest tunda rõõmu ja rahuldust…

Rõõmu energia on kõige lähedasem jumalikule energiale…

Lubage vanglas istuvale Särale põgeneda, et ta saaks peegelduda igas teie elu aspektis…

(Robert Browning)

Vabanege alles jäänud tinglikkustest, mis märgistaks inimesi, kohti, esemeid, tegevust…, nii häid kui halbu… ja nii edasi… – see kõik on duaalsuse peegeldused…

Nagu ütles tuntud dramaturg Shakespeare… – selles ilmas ei ole olemas ei halba ega head…, on üksnes meie suhtumine millegi vastu

Vaadake inimesi ja olukordi sügavamalt…

Enam ei ole tarvis üksnes teha, teha, teha…, kuna olete valmis olema, olema, olema – Armastuses ja Ühesuses…

Rühm arktuurlasi

Read Full Post »

Karma Nõukogu…, kas olete valmis vastama mõnedele küsimustele…?

Me kuulame sind, oo vaimsus…

 

Esmalt tahaks tänada abi ja toetuse eest…, suurim tänu…

Meil on rõõm aidata ja rõõm on iga avaneva südame üle…

 

Olla täis rõõmu ja leida tegevust oma hinge kohaselt, on üks asi…, kuid probleem on järgnevas… – olen kogu elu otsinud sellekohast tegevust, kuid ei ole siiani midagi leidnud…

Olen oma peas läbi võtnud kõike, millest olin teadlik…, kuid ei leidunud seal midagi, mis oleks rahuldanud mind täielikult…

Lapsepõlves oli jalgpall, milles elasin ja see oli ainus, mis haaras mind täienisti…, kuid vanemad ei toetanud mind… – minust ei saanud kutselist mängijat…

Kuidas mul olla…, kuidas leida tegevust, mis tooks mulle rõõmu… – aidake mind…, palun…

Otsi vastukaja oma südames…, leia oma teenimise rada… – me toetame…

See, mis käib kergusega, ongi sinu tee…

Tõelist rõõmu saad teenimise teel…, kuid see on raske paljude jaoks…

See on andumuse tee…

Seni sa ei suuda mõista, et andumus on võrdväärne saamisega…

See on üks ja sama…, kuid erinevate märkidega…

Kui oled andmas, siis kindlapeale oled tagasi saamas… – selline on seadus…

See oleks kui õhu kandmine hõrenduse piirkonda… – energia voolamine käib samal viisil…

Enamus on püüdmas saada enamat…, kuna arvavad, et saada on võimalik lõpmatult…

Kuid varem või hiljem anum täitub pilgeni…

Inimene ei saa võtta enam, kuna on täitunud kõigest…, asjadest…, veendumustest…, meendustest…, paradigmadest, hirmudest ja kahtlustest… – ja nii edasi…

Nimekirja võib jätkata veelgi…

Et saada uut, tarvis midagi ära anda…

Selle mõistmine tuleb… – varem või hiljem…

Kui inimene ei suuda anda isegi oma elu õhtul, siis ta sureb… – temal ei ole uue energia juurdevoolu…, kuna vanast on pilgeni täis ja uuele ei ole ruumi…

Andke ära kergusega… – see on pidu vaimsusele…

Siis on ruumi uuele…

Astuge mööda elu koormata…

Milleks tirida seljas kogu kogutu rasket koormat, kui on võimalik igal hetkel saada uut…, kuivaid vanast oled vabanenud…

Olge tühjana, siis saate pidevalt uut energiat…

 

Ma ei saanud aru, kuna küsimus oli siiski lemmiktegevuse leidmisest…

See kõik on seonduses…

Heida vana minema…, leiad uut asemele

Kujuta ette… sa oled läbi lugenud ühte raamatut…, ja palju kordi… – oma elu raamatut…

Täna sellesse kirjutajat tema huvitava seikluse eest…

Alusta mitte uuest peatükist, vaid hakka kirjutama ise uut raamatut…

Selleks pead vana raamatu panema kõrvale…

 

Kas tahate väita, et olen ise kinni hoidmas… oma meendustega ja veendumustega…?

Oma kaotustega…, oma unistustega… oma soovidega…

 

Ei ole tarvis midagi soovida…?

Võite teha midatahes…

See on inimolemusele loomulik…

Sinu areng on alles veel noor…

Kogu teie inimrass on veel noor…, temal on janu teadmiste järgi… – see on kui laps hulga mänguasjade sees – ta ei suuda valida neist…

Kusjuures… inimesel ei ole ruumi uute asjade jaoks, ega ruumi nendega mängimiseks…

Olete pidevalt saamas, kuid ei taha midagi anda…

Üksnes… sulgege raamat tema kõigi peatükkidega…, ja alustage uuega…

Saage aru…, me ei saa valida teie eest… – saame anda üksnes viiteid…

Olete ärganud uue elu jaoks…

Ees on ootamas põnevad elu seiklused…, on ootama uus teekond ja uued mängud… – kuivaid ise soovid neid…

On tarvis teha end puhtaks vanadest energiatest…, vanadest kihistustest… – et oleks võimalik võtta vastu uut…

Oled kui inimene parfümeeria poes, kes on nuusutanud suur hulk testreid…, milletõttu… ei suuda enam eristada lõhnu…

Tarvis peatuda…

Oled unustanud rõõmude eristamise…, oled tülgastunud rõõmudest…

Just seetõttu on võimatu leida tegevust, mis tooks rahuldust…

Tarvis teha end puhtaks vanadest energiatest, et olla valmis uute jaoks…

 

Kuidas seda teha…?

Ei ole tarvis naaseda meenduste juurde…, solvumiste juurde…, kaotuste juurde…, oma hirmude juurde…

Mitte naaseda…, ei iialgi…

Üksnes astuda edasi… – alati…

Iga hommik on ootamas… uus ja tundmatu…

Ükski päev ei ole eilse taoline… – iga päev oleks kui pidupäeva üleelamine…

Kuid teil igapäev on üks ja sama… – ebameeldiv päev…, kohustused…, tõuklemised tarnspordis ja poodides…

Perele kulub pisku…,  ja taas otsast peale…

Selles ringis olete kinni jäänud…, ühes pidupäevas… – ega oota sellelt midagi uut…

Olete unustanud uskumise imedesse…

Mida olete unustanud, need ei tulegi teile…

Õppige taas võtma ilma, kui Jumala poolt antud Olu Imet…, kui mingit tundmatut…, kui imelist…

Kõigesse, mida olu on toonud teile, suhtuge kui suurde elu salapärasse, millesse olete pühendatud…

Hommikul ärgates, olge valmis imedeks, mis on sündimas teiega igapäevaselt…

Kuid te ei märka neid… üksnes…

Te olete möödumas neist, kui tavapärastest asjadest…, ega lase neil ilmutuda teie ellu…

Täitke end Olu Imedest… – siis iga päev…, iga tegevus…, iga kohtumine toob teile rõõmu…

Seega… kokkuvõttes…, siis teil ei ole enam vahet, millega tegeleda… – kõik toob rõõmu…. ja rõõm täidab teie elu pilgeni…

 

Ma hakkasin enda seesmuses tunnetama uusi energiaid…

Kui meenutan, kuidas hoidsin esmakordselt käes vastsündinut tütart…, ja millised tunded olid minul siis… – ja nüüd, kui püüan süüvida neisse tunnetesse, samad tunded hakkavad taas täitma mind…

Sellise praktika tulemusel ma sisenen mingisse muutunud olekusse, siis hakkan tunnetama kogu ilma teisiti…

See tunne on kuidagi lähedane, täis õnne… – seda tunnet on võimatu kirjeldada…

Seega…, kus ka ei oleks, kõikjal on hea…, ja kõiges leian mingit rahuldust…

Kuid see ei kesta kaua…, seda tuleb pidevalt uuendada…

Kas saate ütelda, mis see on…, kas ma peaks seda jätkama…?

Minul on arvamus, et see on minu aju mäng…

Kõik peaks kulgema ületamata end…, kas selleks on mingeid praktikaid…?

Kas minu aju on leidnud mingi rahu saarekese, ning püüab kinnistuda seal…, tahab  pageda rahulolematuse eest…?

Rõõmu tunneb mitte sinu aju…, kas pole…?

See tunnetus on sügavuslik…

Rõõm on sündimas südames…

Sa oled leidnud hea praktika…

Kuid see on üksnes selleks, et sa mõistaks energia omadust, millises sul tarvis olla…

Sellistes energiates tarvis elada oma elu…, neis tarvis luua…

See on täituvuse omadus…

Sa meenutad seisundit, kus olid täitunud pilgeni ja täis rõõmutundeid…

See on reaalne elu tunnetus…, aga mitte see, mis tavaliselt on sisustamas teie elu…

Seda võiks võrrelda must-valge kinoga ja värvilise kinoga… – see on otseses mõttes…

Teie ilm on kahes värvis… mustas ja valges…

Kuid reaalne ilm on värviline ja täis rõõmusid…

Teil oleks kui filterläätsed silmadel, mis kustutavad kõik eluvärvid…

Seetõttu väidate, et elu on igav…,  et elu on kannatused…, ja nii edasi…

Võtke läätsed eest ja vaadake ilma mitmevärvilisust…

Ta on vikerkaareline…, ta on sedavõrd kaunis, et matab hinge…

Sellisena on seda loonud Looja teie jaoks… – kuid te ei näe seda…

 

Pidage kinni…, ega must-valget gammat ei ole loonud meie…

Ilm on loodud duaalsena…

See ei olnud meie valik…, me ei ole süüdi ilma kahevärvilisuses…

Mõista ühte… – ei ole mõtet otsida süüdlast…

Kunstnikul oli käes palett kahe värviga…, ta maaliski pilti vaid kahe värviga…, mitte kogu värvide paleti ulatuses…

See oli teie ainus valik… teadvustus ja teadvustamatus, millistega saigi maalida ilma pilti…

Kallis vaimsus…, anname sulle soovituse…

Oled leidnud õige tee…, kuid see ei ole naasemine meendustele, vaid üksnes haakumise võimalus, ehk… tähelepanu köitmise võimalus…

Seetõttu täituvuse tunnet ja olu rõõmu, milliseid tundsid tütre puhul, võid rakendada kogu oma elu ulatuses…

See on lihtne ja keeruline… – üheaegselt…

Esiteks… – tarvis täienisti loobuda must-valgest paletist ja hakata maalima värvides…

Kusjuures… täituvuse tunne ja rõõm peaksid olema sulle majakana sinu rännakuil mööda elu…

Oled püüdlemas selle taseme poole…, püüad levitada vastuvõtu tundeid kõikidele sündmustele…

Püüa igas sündmuses leida tütre sünni tunnet… – kas mõistad…?

Näe kõiges uue ja rõõmsa sündi…, märka ja uuri…

Kui hommikul näed akna taga vihmasadu ja väljas on külm…, tunneta ka selles täituvust…, seda pakub sulle Looja…

Ta püüab pakkuda sulle erinevaid dekoratsioone

Ta on loonud ilma sellisena, et teil ei oleks millestki puudust…

Kõik puudulikkused on sündimas üksnes teie peades…

Ilm on rikkalik…, temas on külluste lõpmatus… – selles ei ole midagi sellist, mida teil poleks võimalik saada…

Seetõttu näe kõiges elu värve…

Püüa sellist nägemist kanda kõigele…

Sea üks spekter teise peale…, sellega sa kui vahetaks välja läätsad oma silmade ees…

Seda saab teha vaid ühe mõttega, rõõmu mõttega sündmuse kohta…

Kui õpid kõike elama üle selliselt ja pidevalt…, õpid viima kokku erinevaid tunnetusi…, siis, varem või hiljem, vastuvõtt puhastub…, igat oma päeva hakkad võtma selliselt…, kogu oma elu jooksul…, igal hetkel…

Siis kõik sinu jaoks on uue sündimisena…, nagu oli see su tütre sünni puhul…

 

Kui ma palun Loojat (Jumalat) rääkida minuga kasvõi unes, et see uni jääks meelde…, miks seda ei juhtu…?

Looja on kõikevägev ja on võimeline kõigeks…

Ta on rääkimas sinuga alati…

Sa ei pea selleks magama, või olema ärkvel… – see käib igahetkeliselt…

Iga sündmus…, iga kellegi poolt öeldud sõna sinule, on Looja vestlus sinuga…

Mõista, see on lahutamatu… – see on elu jõgi, mille kõik vood on Looja vood…

Sa oled pidevalt selle voolamise keskel… – sa üksnes ei märka seda…

Kui tihti vaatad taevasse…?

Selles on vastus…, kas mõistad…?

Sa oled pidevalt hõivatud millegi omaga… – oma mõtetega…, oma hirmudega…, oma püüdlustega… – sa oled sukeldunud nendesse…

Sa ei kuule absoluutset vaikust…, su ümber käib pidev sõnaloba, mõtteloba…

Läbi oma mõtteloba sa ei ole suuteline kuulma Looja vastuseid su küsimustele…

Et kuulda, tarvis kuulata…, tarvis olla vaikuses…

Kuid… kas läbi muusika müra saad kuulda lindude laulu…?

Teie ilm on väga kärarikas…, selle kakafoonia on täitmas teid pidevalt, see summutab kõik kaunid helid…

Te kardate vaikust…, olete unustanud vaikuse…

Teie muusika müra on täitmas teid pidevalt, seetõttu te ei kuule elu helisid…

Kuidas läbi kakafoonia on võimalik kuulda Jumalat…?

Sama on toimumas teil ka magamise aegu…

Isegi une aegu elate oma elu mõtete kakafoonia saatel…

Teie uned on peegeldamas ärkveloleku reaalsust…, teie teadvuse peegeldust…

Kuidas Looja saab maalida elu pilti lõuendile, milline on täis soditud teie mõtete ja süžeede värvide kihtidega…, millistest te ei taha kuidagi loobuda…?

Siit ka meie soovitus… – minge lahku oma vanadest energiatest…, ilma kahjutundeta…

Tehke puhtaks oma vastuvõtt…, tehke puhtaks lõuend uute ennenägematute süžeede värvide jaoks…

Sukelduge ilma vaikusesse, milline on niivõrd kaunis…

Olles mägedes, vaatate neid ja mõistate Looja kavanduse grandioossust…, kuulate suurepärast ilma vaikust…

Vaatate taevasse ja mõistate kogu Olu ja Looja suursugusust…

Kuid taas küsime… – kui tihti vaatate taevasse…?

Olete hõivatud oma asjadest, seetõttu Looja ei pääse teieni…

Kellel kõrvad, see kuuleb… – nii räägitakse teil…

Olete kuulmas kõike siis, kui olete valmis kuulma…, kui olete eiranud kõiki seniseid helisid…, kõike, mis segamas kuulmast…

Kuid samas peate olema tähelepanelik kõige toimuva suhtes…, tarvis märgata igas mööduvas…, igas lausutud sõnumis Looja pöördumist teie poole…

Looja on rääkimas teiega teie laste läbi, teiste inimeste läbi, kes on teie ümber…

Ta on rääkimas teiega läbi kõige…, läbi sündmuste ja kõigi ilma värvide ja helide…

Ta on olemas kõikjal…

 

Mida peaksin tegema, et õppida kuulma ja saaks suhelda Temaga…, oma vaimsusega…

Juba mitmeid aastaid olen püüdnud õppida seda…

Ilma sellise suhtluseta mul on igav…

Ma tahaks suhelda oma õpetajatega…, tahaks, et nemad õpetaks mind ja selgitaks mulle…

Sinu õpetajad kuulevad sind…, kuid… kas sa ise oled valmis uue vastuvõtuks…?

Kas oled valmis loobuma kõigest, et saada uut…?

Kas mõistad…?

Selline valik on teie jaoks raske…

Kõigest loobumine on võrdväärne surmaga…

Te kardate kõigest loobuda…

Kas olete valmis vahetama vanad energiad uute vastu…?

Te valite jätkuvalt mõndagi vanadest energiatest, mida jätta alles…, igaks juhuks…

Kas mõistate…, selle takistuseks on teie endi mõistus…

Olete varjunud oma meenduste taha…, oma valduste taha…, oma ootuste taha… – te kardate tulla sealt välja…, kaotada kõike seda…

Kui olete valmis tulema välja… – kõik see möödub…

Kuid uuele on tarvis teha ruumi…, alles siis saab uus tulla sinu ellu…

Sinu õpetajad on alati suhtlemas sinuga…, kuid sa ei kuule neid…, nagu enamus teist…

Kõik tehnikad on antud teile selleks…, kuid olete ootamas seda sõnalises vormis…

Kui ootad selliselt…, siis kord tuleb ka nii…

Selleks tarvis vajuda enda seesmusesse ja ilmas oleva vaikusesse…

Kuni sa pole küllastunud neist illusioonide mängudest, seni need, ikka ja taas, naasevad sinu juurde… – sa ise oled ootamas neid…

Kes on jätnud illusioonid maha, on hulga vabamad… – saavad heita need minema ja lahkuda tundmatusse…

Kas oled valmis tundmatuks…?

Me ei hirmuta…

Igal ühel on oma vastuvõtu tempo ja oma kiirus…

Mõni sukeldub tundmatusesse korraga…, aga teine lubab tundmatut endasse tilkhaaval…

Kui uut lasta endasse tilkhaaval, siis peatselt see muutub vanaks energiaks… – kas mõistad…?

Seetõttu tarvis teha kindel otsus – kas oled valmis uueks…, kas oled valmis tundmatu vastuvõtuks…?

Alles seejärel saad astuda mööda tundmatuse radu…

See sõna on hirmutas teid, kuigi see tähendab midagi uut…

Olge kindlad…, Looja ei anna teile midagi sellist, mida te ise pole soovinud, või millest ei ole mõlgutanud oma mõtetes…

Anname teile lihtsa praktika…

Rahustage omad meeled ja nautige vaikust…

Vaikuse hetkedel võib esile tulla palju uut…

Selliselt saab elu vaikus pääseda sinusse ja lahustada kõiki sinu vanu energiaid…

Vaikus on täiuslik ja täis kõike olevat…

Kui õpite laskuma ilma vaikusesse, tema suursugususse… – siis mõistate, kuivõrd naeruväärsed olid teie rännakud-mängud illusioonide labürintides…

Vaikuses saate näha ilma suursugusust igal hetkel…

Seega… vajudes endasse, esita oma küsimus, mis huvitab sind… – vastus tuleb…

Vastus võib tulla erinevatel viisidel… – võib kellegi poolt lausutud sõna näol…, või kerkinud kujutluse näol…, või painava meendusena…

Sinuga vestlused võivad toimuda sinu vastuvõtu võimete ulatuses…

Sa ei kuule seni, kuni sa ei usu, et Looja saab suhelda sinuga otse…, kui lemmiklapsega…

Ehk teisi sõnu… – sa liiast tähtsustad seda kõike…, kuigi see kõik on mööduv…

 

Kuulda Loojat – see on sedavõrd loomulik…, kuigi paljud ei suuda seda ette kujutada…

Lülita välja kõik välised helid, millised on segamas…, kõik pildid, mis on segamas nägemast… – vaju vaid oma suursugususse…, vaju Tema suursugususse… – üksnes kuula…

Siis sa kuuled Teda…, sa näed õpetajaid igas inimeses…, igas elu sündmuses…

Kuuled oma õpetajaid otse…

Kõik vastused on tegelikult sinus… – ja kuuled sa neid üksnes sealt…

Sa vaid ei usu, et õpetajad saavad sinuga selliselt rääkida…

Nii räägib ka Looja sinuga…

Ära tähtsusta seda üle… – vaid tee seda ja usu sellesse…

 

Ma paluks abi söömises…

Kord kaalusin 105 kilo…, siis otsustasin lasta oma ajju programmi, et minul tarvis puhastuda ja kõhnuda…, et saaksin avada endas uusi võimeid… (kasvõi kuulda oma Mina häält)

Muutsin oma eluviisi ja kaal langes 82 kiloni…

Kuid mulle näib…, sellest sai minule lõks…

Terve nädala olen nälgimas, veedan tervislikku eluviisi…, kuid nädalavahetustel söön kõikvõimalikku…

See on mingi suletud ring…

Kõik oleks kui korras, kui oleks ka tulemusi…

Andke selgitusi, kuidas söök saab mõjutada minu arengut…, minu vormi arengut…?

Või olen loonud üksnes mõttevormi, ning olen toetumas sellele…, kuigi see ei ole tegelikult mõjutamas mind…?

Tegelikult see on hulga sügavam küsimus… – kuid samas… kõik on väga lihtne…

Sellel on üksnes see tähendus, mida ise omistad sellele…

Kas vorm on sulle oluline…?

Kui jah…, siis ta on oluline sinu jaoks…

Kas toit on sinu jaoks oluline…?

Kui jah…, siis ta on oluline sinu jaoks…

Kas mõistad…?

 

Üksnes ise annate millegile mõtte… – see on otseses mõttes seotud teie mõtega selle üle…

Mõte on esmane ja see on andmas teile reaalsust, ning loomas teie elu…

Tahaks pöörata teie tähelepanu sellele, et kõhnad inimesed ei anna erilist tähendust vormile ja toidule…

See, millele omistate erilist tähelepanu, hakkab domineerima teie elus ja segama teid…

Kasvõi erilise tähelepanu osutamine soo küsimustele, hakkab tekitama raskusi…

Teie ilm on duaalne…, seetõttu ühe üleküllus sünnitab üleküllust teisele poolusele…

Kui keegi pöörab erilist tähelepanu soo suhetele, ehk isiklikule elule…, siis see hakkab tööle…

Sama on ka muudes elu valdkondades…, ehk välises keskkonnas…

Kui sind häirib enda väljanägemine, siis sellest saab sinu probleem…

Selline probleem võib ilmneda erinevates variantides…

Kaunitarile ilmuvad näkku kõikvõimalikud vinnid…

… keegi hakkab kilosid koguma mistahes toiduga…

Saad seda, millega tegeled…

Üksnes tugeva soovi korral võib saada vastupidist…

Su enda lootus loob pinget ühel poolusel…, mis samas kajastub teisel poolusel…

Duaalsuse ilm püüab tasakaalustuda…

 

Kui see oleks nii, siis kõik negatiivsused püüaks tasakaalustuda läbi positiivsuse…, rõõmu oleks ilmas sama palju, kui ebaõnne…

Nii on see tõemeeli…

Kuid jutt ei ole sellest, et iga rõõm toob kord kindlapeale ebaõnne…, vaid jutt on sellest, millele omistate tähtsust…

Kui teed tähtsamaks rõõmu, siis see võib sageli viia ebaõnneni… – selline on teie ilma energia omadus…

Kui ei tähtsusta midagi, siis kõik püsib tasakaalus…, ega teki liigset pinget pooluste energiates… – ilm jääbki püsima tasakaalus…

Ehk võiks isegi ütelda, et ise kõigutate enda paati, milles olete sõudmas mööda oma ootusi ja tähendusi…, milliseid olete määramas oma elu paljudele asjadele ja sündmustele…

Sinu küsimuses on palju aspekte…

Esimesena võiks pidada tähenduslikkuse aspekti…

Just seetõttu õpetatakse teile tasakaalus olekut ja enese tähenduslikkusest loobumist…

Teiseks aspektiks oleks… kogumine…

Liigne kaal räägib sellest, millest oleme juba rääkinud… – valmidusest loobuda vanast…

Täidlased inimesed ei suuda lahti lasta millestki oma elus…, neil ei ole kerge midagi ära anda…

Ära anda vaid selleks, et asemele saada uut…

Just seetõttu teil õpetatakse ära andmist…

Kuivaid õpite andma ära vana, siis kogunenud energiad, millised on ootamas väljapääsu – lahkuvad…, kaal tasakaalustub…

Kui õpite mitte tähtsustama midagi, vaid üksnes tunnetama rõõmu elu üle…, siis ka kaal muutub ideaalseks…

Kolmandaks aspektiks oleks… toitumine… – sellest oleme rääkinud…

Toitumine peaks olema püha toiming…

Tegelikult kõik elu toimingud peaksid olema pühadeks toiminguteks…

Kui oled toitumas päikesest…, päikese energiast… – kas teeksite seda kiirustades…, automaatselt…, jooksu peal ja täis negatiivseid mõtteid…?

Ei tee…, vaid peatute…, seate end päikese alla…, sukeldute tema soojusesse… – õndsus valgub mööda keha laiali…

Selline peaks olema kogu toitumine…

Te ei oska toituda…

Te võtate seda kui auto tankimist…

Teile õndsus on tundmatu…, te ei ole seda õppinud, seetõttu jätate vahele paljud kaunid hetked…

Kujutlege üksnes, et süües toitu, te toitute päikesest…

Võtke toitumist kui suhtluse riitust päikesega…, või Jumala energiaga… – Jumal on kõiges…

Kas hakkad seda tegema jooksujalul, kui Jumal on jagamas sulle seda sõna otseses mõttes…?

Sa ei austa Jumalat, kui võtad Tema poolt antud vastu automaatselt…, Teda isegi tähele panemata…?

Küllastu sellest suurejoonelisusest ja ole tänulik Tema andide üle…

Ta ei luba sul nälgida, seega… jagab sulle vajalikku…

Tema on loonud kogu imepärasust teie kõigi jaoks…, kuid te isegi ei märka seda…

 

Järgmine küsimus… – milliseid energiaid olete võtmas endasse…, millistest olete toitumas…?

See on külaltki oluline…, sellel teemal on teile palju räägitud…

Energiad peavad olema puhtad…, kuid teie olete võtmas vastu palju ebapuhtaid ja moonutatuid energiaid…, seetõttu teie organism on täis šlakke ja on suht haiguslik…

Teile on palju räägitud liha söömisest…, selles olevatest negatiivsetest energiatest, milliste hulgas on ka looma tapmise informatsioone…

Toit peaks olema värske, aga mitte nädala vanune…, süüa seda värskelt valmistatuna…

Üheks söömise aspektiks peaks olema riitus…, seda on võimalik nautida söömise protsessi aegu…

Kui söömine on jooksujalul, siis toit ei omastu ja ladestub šlakkidena, mis, varem või hiljem, hakkab tunda andma, kui millegi liigsena…

Seda võiks võrrelda kas kerge astumisena, või suure koorma all…

Olge kergetena… – ehk siis olete suutelised ka õhku tõusma…

 

Kas minu isa on täheperest…, millised on tema elu ülesanded…?

Ta on Orioni tähtkujust…

Ülesandeid on temal mitmeid…, peamiseks neist on… – sukeldumine oma suursugususse…

Ta on läinud väliste vormidega liiast kaasa…

Temal tarvis tõmbuda välistest vormidest eemale ja sukelduda oma sügavustesse…

Üksnes siis ta saab mõista oma määratluse ülesannet…

Üksnes peale selle saab anda temale vastuse…

Meie vastus viib teda oma seesmisest väärtusest veelgi kaugemale…, ligemale välistele vormidele… – illusioonidele…

 

Temale on räägitud, et tal on üks oluline lõpuni viimata ülesanne…, kuid ta ei mäleta seda…

Kuidas saaks teda aidata, kuna näen tema kannatusi…, kuigi ta ei näita seda välja…

Keegi ei pane teid selle eest kannatama…, te vaid ise olete võtnud seda enda peale ja olete kannatamas selle pärast…

Teil on kergem kannatada teiste pärast, kui muuta midagi oma elus…

See on hea, et kannad hoolt lähedase eest…

Kedagi teist ei ole keegi võimeline aitama… – üksnes tema ise…

Tema lõpuni viimata asi on… – viia lõpuni sugupuu negatiivi…, see on tema ülesandeks…

Kuid tema lugu sellest on pikk..

Tema praeguseks ülesandeks on võtta elu tervikuna…, kõigi tema raskustega ja mõistmiste probleemidega…

Kõik ülejäänu on üksnes tema seesmise seisundi peegeldused…

Seda kõike on võimalik muuta ühe ainsa tugeva armastuse ja vastuvõtu mõttega, rõõmu ja usaldusega…

 

Isal on suhkrudiabeet…, kas on sellest võimalik paraneda…?

Suhkrudiabeet tuleneb liigsest täituvusest…

Kõike elus peaks nägema otsese mõttena… – keegi ei kodeeri teie jaoks midagi…

Kõik on avali…, kõik on ilmne ja otsene…

Inimene ei omasta suhkrut, kuna on üleküllastunud sellest… – otseses mõttes…

Siin ei ole tegemist üksnes suhkruga…, vaid üleküllastusega elust… – just sellest ilmnevad piirangud…

Suhkur on muutunud teil odavaks kraamiks…, te isegi ei märka, et puistate seda kuhu iganes, tundmata selle maitset…

See on muidugi otsene tõlgendus…

Kuid teil on olemas ka eluga üleküllastus…, inimene ei tunneta enam millestki rõõmu…

See oleks kui soolaga… – kui sool on olemas, siis keegi ei märka teda…, aga kui seda ei ole, siis mõistetakse, et toit on maitsetu…

Nii on ka suhkruga…

Nii on ka eluga… – kaob maitse elu vastu…

Organism ise annab sellest märku…

Diabeedikule süüa midagi magusat on suurim rõõm…

 

Just selliselt tarvis võtta igat toitainet…, igat maitset… – ja mis peamine… igat elu sündmust…, igat päeva…

Kui võtta igat päeva, igat elu hetke kui uut ja kaasakiskuvat rännakut, siis suhkrutõbi kaob…

Kui inimene on elust üleküllastunud, siis milleks temal enam elada…?

Kas mõistad… – ta ise on eiramas seda…

Diabeedi haigust teil peetakse tõsiseks, mis sageli lõppeb letaalselt…

Tunnetage maitset elu vastu… – siis ka organism reageerib sellele koheselt…

Te ei tunneta paljuski maitsete erinevusi…, seetõttu kogu teie elu on muutunud maitsetuks…

Kas on meeles lapsepõlve aeg, kus iga šokolaadi tükike oli võlukingituseks…

Nüüd sööte seda kui leiba…

Meenutage lapsepõlve elumaitset… – oli pidev peo ootus…, mitte monotoonne igav elu…

 

Isal üks silm hakkas halvasti nägema…

Arstid ei tea, millest see on – analüüsid on korras…

Kas see tuleneb diabeedist…?

Kas saab teda aidata…?

Taas olete otsimas otsest seost kõiges…

Kui halveneb nägemine, siis ilmselt inimene ei taha midagi näha…, ei taha märgata, ega taha tunnistada…

See kõik on ilmne ja otsene…

Lähtudes silmast, võib järeldada, millised energiad on eiratavad… – kas aktiivsed, või passiivsed…

Ajus on olemas peegelduslikkus, kuna vasak silm on seotud parema ajupoolkeraga (naiseliku mõistmisega), alateadliku…, neelava ja sulanduva olemuslikkusega…

Kuid parem silm on seotud aktiivse (mehelike teadmistega), ehk eralduva olemuslikkusega…

Selline on meie vastus…

Sinu isa ei taha tunnistada elu värve…, seetõttu ta ei ole suuteline neid nägema… – need on tuhmunud mustvalgeks…

Milleks silmi, kui nende funktsioone eiratakse…?

Ka teine seletus… – kui üks lihastest ei saa teha tööd, siis see atrofeerub…

… nii ka silmadega…, kui üks neist ei lase läbi värve, siis see jääb koormata…, järelikult… langeb tema võime näha…

 

See on suht imelik… ta elab suht tervet eluviisi… on olnud sportlane ja ka praegu tegeleb regulaarselt spordiga…

Ta väärtustab üksnes seda, millel ei ole väärtust…

Kui väärtustada enam sporti ja tervet eluviisi…, siis see ei hakka tööle…, kui hakkabki tööle, siis hakkab tööle kahjutoovalt…

Oma vastuvõtus tarvis olla lihtsakoelisemana…

Pealegi veel… – kõik algab mõttest teie peas…

Kui tegeleda spordiga ja samas mõelda oma haigusele, siis mingi sport ei saa aidata…

… kui ehk…, vaid väliseid tulemusi, aga mitte seesmisi…

Välised tulemused lõppevad näiliselt kiiresti…, need ei ole püsivad…

Et saavutada kindlaid tulemusi, muutusi tarvis teha kõigis teadvuse seisundite tasanditel…, kõigis peenemates ja vähem peenemates kehades…

 

Kas minu ema on isa täheperest…, ja mis on tema ülesandeks selles kehastuses…?

Vega tähtkujust…

Tema ülesandeks on naiselik eluvorm ja mõistmise kogemine… – sellel on suur tähendus…

Ta on olnud palju kordi meesolemises ja mehelikud energiad on temas valitsemas…, seekord ta on tasakaalustamas neid naiselike energiatega…

Seekord sündides naisena, temal on tarvis läbida mõistmise õppetunde…

Võtku kõiki õppetunde mitte kõlbelisest vaatevinklist…, vaid energeetilisest seisundist…

Kui on olemas õppetunde, mis on pidevalt kordumas…, siis need on üksnes mentaalsed, ehk südame õppetunnid… – see on üksnes energiate vahetus…, uue lisamine… – tasakaalustumine…

Seetõttu sinu ema peamiseks ülesandeks on vastuvõtt ja mõistmine…

See ei ole lihtne õppetund… – paljud ei saa sellega hakkama…

Raske on mitte seetõttu, et neis on egolik uhkus…, vaid seetõttu, et see on siiski energia omadus…

Kui on valitsemas egolik uhkus, peaks mõistma, et need on meesenergiate üleküllus…

Elu ja loodus püüavad tasakaalustada…, selleks pakutakse tasakaalustuse õppetunde…, naiselikku vastuvõttu…

Naiselikud energiad peavad saama peamisteks elu õppetundideks…, peamiseks ravimiks…

 

Emale meeldib pidada kitsi, kuid temal ei õnnestu saada kitsedele järglasi… – juba kolmandad aastat talled hukkuvad…

Milles on põhjus…?

Kas kitse laut on vales kohas…, või on tegemist inimkätega…?

See on tema majja kogunenud negatiivsuste hulk, mis on kogunenud sinna mitmete elude jooksul…

Neis on sugulusprobleeme ja kehastusprobleeme…

Tallede sünd on uue sünd, kuid negatiivsus ei luba tulla uuel elul… – mis ongi peamiseks põhjuseks…

Ärge kunagi otsige põhjust väljaspool end…

Sa küsid inimkäte teo kohta…, kuid mõista… – ei ole midagi juhuslikku…

Kui majas on valitsemas armastuse ja rõõmu energiad, mis on voolamas läbi teie ja teie maja, siis mingid välised tegurid ei ole võimelised pääsema teie juurde, ega tekitada teile kahju…

Need mööduvad teist…, või läbivad teid, kuid puudutamata teid…

Elu on pidev energiate voog, milline on keerlemas, otseses mõttes, teie ümber…

Läbi teie ja teie kõrval, on voolamas kogu ilma energiate spekter…, milles on olemas erinevad energiad…, vastuvõtmatuse ja armastuse…, vihkamise ja rõõmu energiad…, ja nii edasi…

Küsimus on vaid selles… – millist energiat tõmbate endale ligi oma mõtetega ja ootustega…, milliste energiate lainetesse sukeldute…

Seega… – unustage välised segajad… – need on välised…, kuid… kõik oleneb teist…

Duaalsuse ilmas olete alatiselt ümbritsetud erinevatest energiatest ja erinevatest inimestest…

Teie puhtus oleneb täienisti teist endist…

Ka sinu ema maja ümber on negatiivseid energiaid, siis on küsimus – kuidas neid mitte tõmmata juurde…

Seega meie soovitus… – teha maja puhtaks kõigest vanast ja mittevajalikust…

Uuel elul ei ole kohta, kuna vanaga on üleküllastatud…

Elu vajab uut energiat…, vastsündinut energiat… – elu on aktiivne ja on täitmas tühjust…

Kui tühje kohti ei ole, kuhu saab elu tulla…

Eirake kõike vanat…, heitke minema mittevajalikku, mis on üksnes segavaks ballastiks…

Olge kerged ja rõõmu täis…

 

Millise enda organismi süsteemile ema peaks pöörama enam tähelepanu…?

Esmalt südamele… – see on energiate tasakaalu organ…, väga oluline organismi osa…

Süda on pumpamas läbi enda kogu vere ja energia, mida saadab mööda keha laiali, kõikidesse organitesse…

Kui südamel on raske hakkama saada sellega, siis kõik organid on nõrgad, töötavad kustuvas režiimis…

Kui südames on armastus ja vastuvõtt, elutsemas rõõm… – siis see on kui ultraviolett kiirgus, milline puhastab kogu vere, mis läheb mööda keha laiali…

Seega… mõelge, milliste energiatega olete igahetkeliselt küllastamas igat oma organit…

Mõelge sellele, kui südames on igatsus…, siis kõik organid on igatsemas… – sõna otseses mõttes…

… kui südames on rõõm… – siis kõik organid on täis rõõmu… – otseselt…

Seetõttu omad emotsioonid on tarvis hoida kontrolli all…

Kui südames on raev…, siis see saastab kogu organismi…

Nii on kõigi negatiivsete emotsioonidega…

Täitke end rõõmuga…, olge terved ja õnnelikud…

 

Kust on pärit mu õe tähepere…, millised on tema ülesanded selles kehastuses…?

Plejaadide tähtkujust…

Tema lahendada on mõningad sugulusprobleemid…

Tema ise valis selle, kuna on mõistmas sügavuti omavahelisi sidemeid kõige ja kõigi vahel…

Ta tuli sellesse ellu eesmärgiga… olla abiks selle sugupuu kõigi karmaliste sõlmede lahti harutamisel…

Ehk lühidalt öeldes… – täita teie ilm ja teie sugupuu armastusega… – see on otseses mõttes…

Täita igat hetke armastusega… see on raske ülesanne…

Tema helged energiad on lahvatamas mõningate probleemide aegu, negatiivsete energiate taustal, millised on kogunenud paljude kehastuste aegu selles sugupuus…

 

Õe kõrvale on ilmunud noormees…, kuidas ta peaks temaga käituma…?

Kas selles küsimuses saab olla mingeid vastuseid…?

Armastus on peamine…, kinkida armastust – tingimusteta…

Kõik, mis tõmbub armastusele ligi, vajab armastust…, vajab sooja selle paistel…

Õe ülesandeks on soojendada noormeest oma armastusega…

 

Kas on neil ühist tulevikku…?

See on nende teha… – kuidas saab vastata nende eest…?

Teekonna jooned näitavad, et kord ristudes, peavad kulgema ühiselt teatut teelõiku…

Teie elu on täis ristteesid…

Olete alaliselt valimas ühte teedest, millistmööda astute edasi…, kuni järgmise ristteeni…

Teie valik on, millist teed valida…, mõlema vaheline valik…

Meil ei ole õigust määrata kellegi astumist…

 

Tänan teid vastuste eest selles õppetunnis…

Ma tänan teid mõlemaid osavõtu eest ja soovi eest õppida…

SElena

Read Full Post »

Kas Karma Nõukogu on valmis mulle vastama…?

Oleme valmis vastama…, küsi…

 

Kust on pärit minu tähepere…, milline on minu Kõrgema Mina ja minu enda vibratsioon…?

Kassiopeia tähtkujust…, tihkuse seitsmenda taseme tsivilisatsioonist…

Sinu vibratsiooni tase on 4,66…, sinu Kõrgema Mina tase on 7,74…

 

Mida tähendab 4,66…?

Kas see on 4, või 5 tihkuse tase…?

Sinule on võimalik üleminek 5 tasemele…, kuid sinu praegune teadvus on veel ülemineku piiril…, neljandast viiendale…

 

Kas maisele inimesele selline üleminek on võimalik…?

Maisele on raske…, kuid kõrgemate tsivilisatsioonide esindajatele on see võimalik, kuna neid on toetamas nende tsivilisatsiooni arengu tase…

 

Millisel kiirel ma jõudsin siia ja millisel olen praegu…?

Helesinisel…, helesinise leegi kiirel…, oled 4 taseme kristalliseeringus…

 

Mida tähendab 4 taseme kristalliseering…?

Iga kiir teie sektoris on läbimas seitset kristalliseerumise taset…, kus ühendutakse ja tehakse koostööd seitsme kiirega…, ehk seitsme värviga…

 

Kas praegu on käimas koostöö helesinise peamise ja rohelise kiire vahel…?

Jah…, see on voli ja armastuse kiirte liitumine, mis annab tarkuse…

 

Kes õpetajatest on kureerimas seda kiirt…?

Peaingel Miikael ja õpetaja Sant Germain…

 

Kes juhendajatest on viimas mind…?

Sind on viimas sinu tähepere kuraatorid…, samas ka juhendajad õpetavast süsteemist…

Õpetaja Sant Germain saab vastata sinu kõikidele küsimustele…, ta aitab sind…

 

Kelle poole ma peaks pöörduma…?

Pöördu oma kõrgema aspekti poole…, temal on otsene side Jumalaga…

Võid pöörduda ka oma tähepere poole…, ta on alati sinu kõrval ja on abivalmis… – hoia nendega sidet pidevalt…, nemad on ootamas sidet sinuga…

 

Sinu tähepere räägib sinule…

Kallis vaimsus, me oleme Kassiopeia tähtkujust…, ja meil on rõõm sinuga suhelda, kuna meie armastus sinu vastu on ääretu…

Sa ei ole kunagi üksinda, me oleme pidevalt sinu kõrval…

Ajapikku side meie vahel läheb paremaks, siis saame juba otse suhelda sinuga…, siis saame isegi kohtuda sinuga…

Esmalt saame kohtuda sinuga peenel tasandil, sinu une aegu…, hiljem saad luua otsest kontakti meiega…

See on tuleviku küsimus…, kuid praegu tea, et oleme sinu kõrval, oleme sulle toeks…

Me ootame kannatlikult kohtumist sinuga, kuna meie armastus sinu vastu on ääretu…

 

Milline on esmane õppetund selles kehastuses…?

Kuivõrd edukalt kulgeb minu programmi teostumine…?

Millele peaksin pöörama tähelepanu…, mis valdkonnas peaksin end enam arendama…?

Peamiseks õppetunniks on voli ja armastuse liitmine…

Paljusid voli elemente oled toonud kaasa oma tsivilisatsioonist…

Kuid mistahes vaimsuse peamiseks ülesandeks, mistahes tsivilisatsioonist, on… peamise omaduse avamine – jumaliku armastuse arendamine…

Igaüks teie seast on läbi võtmas, läbi elamas armastuse erilisi vaatenurki…, tema kordumatuid varjundeid…

Selliseid varjundeid on müriaade hulkasid…

Iga varjund annab armastuse oktavitele oma kõla…, värvitoone loomise paletile…

Need varjundid ja toonid on kui siduvad lülid kogu loovuse ahelale…

Valge värv sisaldab kõiki seitset värvitooni…, nii ka armastuse kiired on universaalseks energiaks, mis erinevate toonidega muudab kogu armastuse sära…

Seetõttu peamiseks ülesandeks on armastuse kiire avamine… – viia armastust kõikjale ja kõigesse… – kõikidesse mõtetesse…, kõikidesse tegevustesse…, kõikidesse ilmingutesse…

Armastuse kiirel tarvis püsida alaliselt…

Inimtsivilisatsiooni oled tulnud tema koidikul…, voli kiirel… – see on sinu vägi, mida saad võtta kasutusele…

Kui Väes puudub armastus, siis selle jõud on lammutav…

Seda saab tasakaalustada ja harmoniseerida üksnes armastus…

Kõik, kellel on selline vägi, peab läbima armastuse katsumuse…

Kui palju inimene on valmis kasutama seda väge…, mitte enda nimel, vaid kõigi hüvanguks… – kuipalju ta on suuteline end ülendama, ülendumata ise… – kas mõistad…?

Kuivõrd oled valmis olema peamisena ja väärituna…

See on suur katsumus väega…

Sind on ootamas katsumus armastusele…

Seetõttu sinu vägi hakkab avanema sinus aegamööda…

Seda avanemist on juhtimas sinu tsivilisatsiooni kuraatorid…

Sinu tsivilisatsioon on arendanud hulgim tehnoloogiaid ja väe hulkasid…, need võivad olla nii lammutavateks, kui ka tervendavateks…

Pead kasutama Väge oskuslikult…

Testi end pidevalt armastusele…

Kuula alati oma südant…

Inimlik vastuvõtt on rikas erinevate nüansside ja varjundite poolest…, seetõttu armastus võib kergelt minna üle vihkamisele…, ja samas – ka vastupidi…

Seetõttu väe tasakaalus hoidmine – on selle kehastuse ülesanne…

Kas oled valmis katsumusteks, millised on ootamas sind…?

Kas oled valmis võtma vastutust oma elu ja oma tuleviku eest enda peale…?

Kas oled valmis alustama tööd koos Väega…?

Tee otsus ja teata sellest oma õpetajatele ja juhendajatele…

Siis sind on ootamas katsumus väele…

See protsess ei ole lihtne…, kuid sa oled võimeline seda läbima…

 

Kui olen Armastuse Kristalli rühma liige, Elava kristallina, jaaniussikesena… – kas see aitab mind minu vaimses arengus…?

Kui jah…, siis kuidas…?

Kui ei…, siis miks…?

Palun selgitage seda mulle…

Sa oled õigel teel…

Armastusest peab saama sinu võtmesõnaks su teekonnal…

Ilma armastuseta su vägi muutub lammutavaks…, isegi katastroofiliselt…

Seetõttu püüa olla alati seal, kus on olemas armastus…, kus kõlab armastus…, kuis on püsimas sõna armastus… – mine üksnes sinna…

Mine inimeste juurde, kus saad avaldada oma armastust…

Ühene koosloomine on kaunis…, kui see on teenimas armastust…

Armastus peab olema loov ja tegus…

Üksnes armastuse teguse läbi saad testida end… – realiseerida end pidevalt…

 

Armastuse tegus…?

Jah…, aktiivne armastus…, tema aktiivsed avaldumised…

See ei tähenda, et pead oma armastust, või muud, sundima peale – kas inimestele, või ilmale…

See ei tähenda, et armastus peab mahtuma teatud tegudesse…

Just selliselt ta on testitav…

Teoreetiliselt on võimalik armastada paljusid inimesi…

Kui sattud kokku paadialusega…, kas oled võimeline teda armastama samal määral…?

Seetõttu igat teoreetilist väidet testi praktikas… – läbi otsese suhtluse…

Muidu kõik jääb vaid teooriaks…, ehk üksnes algena…, teie mõte armastusest ei pääse ilma…, ei realiseeru armastuse rohelise valgusena… – Südame Smaragdse Käsulauana…

 

Kui romantiline – Südame Smaragdse Käsulauana…

See ei ole romantiline kujund… – see on otseselt…

Te olete alaliselt kirjutamas oma südameis Smaragdseid Käsulaudu…

Ega Tot Hermes asjatult nimetanud oma töid, oma sõnumeid selliselt …

Olete kui kasvatamas armastuse kristalle oma südameis…, oma südame voogudega…, oma südame tšakraga…

Kujuta vaid, et ilmaruumis on olemas selline Smaragdne Kristall…, Smaragdne Käsulaud…

Seda võib nimetada kauni kivina…. võib pidada energiate ja informatsioonide hoidlana…

Neil Smaragdsetel Käsulaudadel on igaüks teist maalimas oma armastuse pilti…, kirjutamas oma armastuse lugu…

Sellele saab talletatud kõik kaunid hetked, kus Looja armastus oli voolamas läbi teie, kaunite armastuse voogudena, armastuse pärlitena…, puhta armastuse valgusena…, puhta smaragdse kiirena…

Seetõttu kõige kaunimad armastuse hetked talletuvad Smaragdsel Käsulaual…

Kuid Smaragdne Käsulaud on kätkemas sajandite tarkust, mis on kogunenud inimtsivilisatsiooni armastuse ja tarkuse liitmise kogemise läbi… – absoluutse armastuse ja absoluutse tarkuse läbi…

 

Mul on poeg…, mis on tema määratluseks selles kehastuses…?

Tema ülesandeks on – tuua uusi valguse tehnoloogiaid…

Temast võib saada teaduse uute valdkondade teadlane…

Temale saavad kättesaadavaks erinevad teadmised…

Sinu ülesandeks on hoiduda tema teekonda sulgumise eest… – olla abiks tema teekonnal…, olla abiks tema talentide avamisel…

Olla abiks temale vajalikul otsingul…

Mõneti ehk tema soovid ja küsimused võivad viia sind segadusse… – sedavõrd ootamatud võivad need olla…

Ära imesta… – see on normaalne…

Ta on otsimas oma teekonda…, seetõttu pead olema temale abiks…

Ta hakkab uurima erinevaid valdkondi…

Sinul vaja olla abiks vastava materjali leidmisel…

Tema on sünteesimas uut teekonda… – sünteesib uut arengu teed inimrassile…, teatud valdkondades…

Ta hakkab viima inimteadmised kokku kosmiliste teadmistega…

 

Millele tuleks pöörata tähelepanu tema kasvatamisel…?

Mis valdkonnas oleks teda parem arendada…?

Täppisteadustes…

Me ei saa teha otsuseid tema eest…

Kuid vaata ise, mille poole teda enam tõmbab…

Ta valib ise oma suuna, kuna inimareng on täis võimaluste võimalusi…

Käes on aeg, kus on tarvis kokku viia täpis- ja humanitaarteadused…, otsida nende kokkupuute punkte, käivitada sünteesid, et joonistuksid välja uue ilma pildid ja selle üksikasjad…

Kogu kasvatuses peamiseks on – vabadus…

Me ei räägi kõikelubavast vabadusest… – vaid mõttevabadusest…, mis on olulisem…

Ilma mõttevabaduseta ta ei ole suuteline astuma poogitud paradigmadest välja…, teaduslikest dogmadest… – nagu on enamusega inimkonnast…

Olgu tema tee fantaasiatele vaba…, anna temale võimalust maalida…

Oma maalide käigus temale meenuvad oma tsivilisatsiooni pärandid…

Kiida seda heaks… – las mõtleb välja… – fantaseerib…, luuletab…

Ära piira milleski tema fantaasia voogusid…, kui veidratena need ka ei näiks…

Võimalda temale loomisvabadust kõiges…

Ehk saab temast kuulus teadlane…

 

Kust tema on saabunud…?

Andromeda tsivilisatsioonist…, teie tsivilisatsioonid on koostöös ja on ühel tihkuse tasandil…

 

Tahaks teada oma mehe kohta…

Milleks oleme kohtunud…, millist õppetundi peame temaga koos läbima…?

Olete kohtunud koostöö läbivõtmiseks, olla teine teisele abiks…

Ülesandeks on ühitada mees ja nais jumalikud aspektid… – selline ülesanne on enamusel paaridest…

Olete tähepaar…, seetõttu teie õppetunnid on sügavamad…

Teil tarvis saada üheks tervikuks, katkematuks tervikuks, milles ei ole ei meest, ega naist… – on üksnes ühesus… – pere suurimas tähenduses…, kus ei ole ei peamisi, ega teisejärgulisi… – on üksnes jumalike algete ühendus…

See on teie tsivilisatsiooni eksperiment, erinevate kogemiste liitmises, läbi perekondlike vastuvõttude…, erinevate ühesuste kogemiste, milliseid on teil üldse võimalikud…

Olete astunud selles suunas külaltki pikka aega… – olete koos oma partneritega avanud pikkamööda erinevaid koostöö omadusi…

Teie ülesandeks oli…  – olla maksimaalselt tundlik oma partneri suhtes…, oma abikaasa suhtes…

On tarvis mõista teie ülesannet… – õppida kuulma partnerit tema kõigis ilmingutes…

Selline on tema ülesanne… – maksimaalne vastuvõtt…, maksimaalne avatus…

Ei tasu eirata midagi, mida teeb abikaasa…

Ka tema ei pea eirama sinu tegevusi…

Kõik on üksnes õppetunnid…, ja kõik on üksnes koostöö elemendid…, üksnes erinevate algete liitumiste kogemised… – mis on uuteks mees ja nais aspektide liitumiste kogemisteks…, ühesuse saavutamise kogemised perekonna tasemel…

 

Kas meie finantsilised küsimused temaga leiavad peatset lahendust…?

Teie finantsilised raskused tegelikult ei ole teile raskusteks…

Piiranguid neis olete ise loonud, oma hirmudega…

Tarvis usalduda elule, ega karta tulevikku…, üksnes avaneda oma elu külluse voogudele…

Olla avatud alati…

Kui mingis asjas oled suletud, kuidas saab sellisel juhul küllus voolata sinusse…?

Sinu uksed ja aknad on ju suletud…

Te peate raha oma elus vähema tähtsusega…

Ei ole midagi vähema tähtsusega…

Küllus on avatud igale ühele, kes on suuteline võtma seda hirmudeta…, kes avab omad uksed ja aknad ilmaruumile…

Kes ei mõtle homsest päevast ja igapäevasest leivast…, selle elu on täis usaldust Loojale, kes on alati andmas teile seda, mida üksnes vajate…

Tarvis leida teed, mille suunas areneda…, ühiseid loovusi…

Üksnes rahavoogudest ei piisa…, peab olema eesmärk…, peab olema väljakujunenud mõttevorm…, milline oleks kui tellimus ilmaruumile…

Kuna ja kuidas… – see ei ole enam teie mure…

Määrake endale suund…, ning astuge rahulikult selles suunas…

Küllus ilmneb üksnes siis, kui õpite elama siin ja praegu…

Kui te ei õpi elama siin ja praegu, teis hakkavad kuhjuma energiate ülejäägid…

Sellisel juhul teie anumad, teie hoidlad on alati pilgeni täis…

Uute külluse energiate jaoks teil ei ole ruumi…

Elades siin ja praegu, te lasete elu voogudel voolata läbi teie…, täienisti…

Selliselt saab käivituda ka küüluse voog läbi teie… – see ei saa voolata mööda…

 

Tänan informatsiooni eest…

Me täname sind, vaimsus, tehtud töö eest…

Oleme kuuldel…

SElena

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »