Feeds:
Posts
Comments

Archive for September, 2017

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Mõned inimesed küsivad… – kus asub inimene kanalduse aegu, kelle vahendusel see käib…?

Me vastame järgnevalt… – ta astub kõrvale

Nii see ka on…, Vaim ei võta tema keha üle…

Paljude aastate praktikas inimene on õppinud andma keha juhtimise üle…, summutab oma juuresoleku ja astub teadvuses kõrvale…

Seejärel kõik, mis tema läbi tuleb, seda te kuulete…

Päris alguses see ei olnud nii…

See ei käinud nii, kui käib praegu…

Ei olnud korralikku lause seadet…, oli suht vilets inimkeel…

Vaim sai näidata kanaldajaile mõningaid asju, mida ta meenutas hiljem, kanalduse käigus, mälu abil…

Praegu sõnumid eesriide tagustest on sedavõrd puhtad, kui üldse seda on inimese kaudu võimalik teha…

Inimene on kontrollimas seda protsessi täielikult…, kuid tema jaoks need ei ole kunagi kuigi õnnestunud… – tema jaoks on alati midagi enamat…

Kallid inimolevused…, see on alati nii… – te alati tahate midagi enamat

Olenemata sellest, mida olete ühenduses Vaimuga üle elamas, teil on alati tunne, et on midagi enamat…, – see tuleneb otse teist endist…

See on käepigistus

Mida enam teie teadvus reastub esoteerikaga, mille nimeks on Jumal…, seda enam on teil soovi teada saada

Nüüd olete ruumis, mis oli esmalt kavandatud usutalitluste jaoks – kristlikuks katedraaliks…

Seinamaalingutel ja mõnede kujude peade ümber näete valguse helenduse kujundit, mille nimeks on teil – nimbus

Nimbus sümboliseerib inimese pühadust, kes on kokku puutumas Jumalaga…, kes on soovimas veel enamat…, kellel on ilmselt eufooria tunne Jumala tunnetusest enda seesmuses

See esines iidsetel…, esineb ka tänapäeval…

On omane teile, kui teil ilmneb side teie ja Jumala vahel…

 

Tahaks rääkida teile tervendusest… – kuid see ei ole lihtne

See on raskendatud teie vastuvõtu pärast…

Seega… me räägime sellest nii, nagu näeme seda meie…, aga mitte teie nägemise kohaselt…

Ma olen jagamas teile tõde, mida on seni raske teile selgitada, kuna see on vastuoksne…, see esitab väljakutse isegi ilmaloovuse mõistmise loogikale…

Kuid meil on tarvis anda seda teile, kuna see räägib Suursugusest…, millest teil on tarvis teada…

Inimkeha on funktsioneerimas kõigest 30-35% ulatuses kõigest, milleks ta oli kavandatud…

Ja…, see suurus on õige…

Inimkonna teadvuse vaba valik on seda suurust eoonide eksisteerimise aegu aina vähendanud

Just teadvus on juhtimas keha tervist…

Kuid madal teadvus laseb kehasse haigusi…

Just madal teadvus moonutab pöördumisi DNA poole abi järel…

Kuid see hakkab läbi tegema nihkeidmuutusi

 

On palju kordi küsitud… – milles seisneb käesolev nihe…?

Vastavuses sellele, kuidas inimesed on arenemas ja muutumas vilistlasteks… – toimub teadvuse evolutsioon, mille tulemusel DNA ja rakustruktuur muutuvad üha efektiivsemaks

Te kõik olete sedavõrd täiuslikud…, – seda on raske ette kujutada…

Oleme teile rääkinud, et te ei ole teadlikud sellest…, seega… ka ei usu seda…

Igat üht teist võiks võrrelda täiusliku reaktiivlennuki võimsusega…

Kusjuures… kõik, mida teate ja mida teile on õpetatud, piisab üksnes selleks, et tõusta õhku..., teha mõned tiirud raja kohal… ja maanduda…

Ja ongi kõik…

Kõik ülejäänu… – jääks teile tarbetuks… alatiseks

Inimkonna evolutsioon seisneb terviku mõistmise tarkuse küpsemises…

… kõigi asjade mõistmises, mis jõuavad teieni…

Kokkuvõttes see viib sõdadeta planeedi loomseni…

Olen rääkinud teile, et kord, kui vaatate tagasi olnud planeedile…, – siis kõik, mis oli kuni aastani 2012, nimetate barbarlikuks ajastuks

Kui vaatate endid küpse pilguga… – millistena me küll olime…, (Krayon arusaamatult) kuidas selline ühiskond sai üldse eksisteerida…?

Inimese rakustruktuur on kavandatud elama 900 aastat…

900 aastat… – just sellist iga on näitamas teie mõningad Pühakirjad…

On olnud meistreid, kes elasid nii kaua…

Te kindlasti peate seda näpukana Pühakirjades… – kuid tõemeeli, see oli nii

Vaata vaid, kui kaua on suuteline elama teie keha…, seda üksnes seetõttu, et temal on olemas noorendumise võime…, ta on suuteline parandama ja taastama iseend, et elada jätkuvalt…

Kahjuks… teie senine rakustruktuur saab sellega viletsalt hakkama…

Kuid see ei ole igaveseks…, see on juba muutumas…

Teil on võimalus näha elu pikenemist… – ja see ei toimu tänu teaduse saavutustele…

See hakkab sündima tänu teadvuse arengule, mis on hakanud õppima asju, mida oleks tulnud õppida palju varem… – kuid need olid blokeeritud

 

Tervendumine, mida paljud vajavad, võib sündida üksnes tänu neile asjadele

Nii see näib Vaimule…, aga mitte haigestunud inimesele

Vaimul tuleb tihti näha ahastavat inimest, kes langedes põlvili, palvetab… – Oo Jumal…, tee mind terveks…, tervenda mind Jumal…, tervenda mind…, tervenda, o Jumal

Kas tahaksite teada, mida näeb selle juures Vaim…?

Vaim näeb 100% tervet inimest, kelle pea ümber on teadvuse udu, mis on tulenemas tema enda madalast enesehinnangust…, enda väärituse tunnetusest…

Enese ebakindlus tuleneb tema enese Akašidest…, probleemidest ja stressidest, millised on tingitud erinevatest asjadest, millistel ei ole mingit seost bioloogiaga…

Just selliselt näeb Vaim…

Vaim näeb inimest, kes ise ei mõista seda…, kes langeb põlvili ja palvetab jätkuvalt… –  tervenda mind Jumal – tervenda mind Jumal…

Anname teile vihje…

Tervendajad siin ruumis…, tervendajad, kes ei suuda tasakaalustuda… – kui saaksite kirjutada ümber endas oleva…, inimolevuse stsenaariumi, kes on põlvitamas Jumala ees ja klanimas temalt tervenemist…, ehk katsuks jõuda (Krayon kui pressiks arusaamale) selgusele ja arusaamisele ühesusest kosmosega…

Ehk mõistate…, see on üksnes teadvuse udu inimolevuse seesmuses…

See ei ole kavandatud, ega ilmne teie sünni aegu, ega too endaga kaasa… – vaid just ise loote… (Krayon kui vabaneks lämbumisest)

Arvatavasti on ka neid, kes väidaks… – see ei ole võimalik, kuna bioloogiline mehhanism on loomas seda ja see on toimimas selliselt

Mu kallid…, te ei suuda mõista korralikult…, seetõttu teie mehhanism ei funktsioneeri korralikult…

Kuid te ise olete selleks võimelised

Vaim on nägemas teid kui täiuslikku…, ta tahaks ise teile midagi ütelda (Krayon kahetsevalt), kuid te ei ole võimelised teda kuulma, kuna olete hirmude kütkeis…

 

Kallid…, mida olete täna saanud, et saaksite terveneda…?

Te ei kuule Vaimu oma hirmude tõttu

Me võiks teile rääkida kõike…, anda kogu ABC selle kohta, kuidas tuua end sellest mülkast välja…, elada järgmised 25 aastat ilma haigusteta… – kuid te olete hirmul, milletõttu see ei tule teil välja…

Millest see kõik räägib…?

Sellest, et vana energia on hoidmas enamuse teist oma udu sees…, kahtluste energias…

Käite kohtumistel…, kuulate selliseid sõnumeid… – kuid jõudes koju, räägite teistele (Krayon matkides rääkijat)… – kuidas tahaks aru saada kõigest enam…, kuid te ju teate, et reaalselt ma ei arva selles midagi minu jaoks olevat…

Ma olen saanud seda ja seda…, mu ema on teinud nii…, ja isa ka… – see kõik on meis kõigis olemas… – see on juba meie pere osa

Kas pole…?

Igat sellist sõna on kuulmas teie bioloogia…, ta nõustub sellega – toimib selliselt kogu teie teekonnal…

Selles on kogu teie tõde

 

Siit tuleneb teine osa…

Kuidas me saaksime anda teile sõnumit sügavast tervenemisest, kuna esmalt… te ei usu sellesse…, kuna olete kuulutamas valjul häälel, et olete haige…

Kas olete kunagi mõelnud sellele…?

See, mida räägite (Krayon ohates), omab tohutut energiat

Te ise, iga sõnaga, määratlete endale kõike seda…

Kui oleksime küsinud teilt… – kes te olete…?

Kui teie naaber küsiks teilt… – kes sa oled…, räägi oma elust…?

Mida te vastaksite…?

Kas tõesti… ma olen —…, ja ma olen haige… (Krayon naerab selle üle)

Sa just andsid määrangu oma kehale…, ja su keha hakkab seda teostama

Vana energia udu hakkab sind sisse mässima su viimse hingetõmbeni…

Kas sulle ei ole tulnud pähe, et oleks aeg muuta seda…?

Sa oled suuteline seda tegema…

Olete suuteline seda muutma, juba istudes siin… – kas teadsite seda…?

Kuivad võtate omaks selle, millest räägin (Krayon usaldaval sosinal)… – Vaim on nägemas teid täiuslikena

Ainus asi, mis teeb teid vähem täiuslikeks, on see, mis jõuab teie rakustruktuuri, isegi praegu…

Kõik, mida olete oma lugematute kehastuste aegu loonud, mis on müriaadide osakestena laekunud teie Akašidesse… – on triigituna rippumas sinu seesmuse kapis… alati valmilt…, alati nähtaval…

Just sellega olete tegelemas…

Mis oleks, kui ma teeks ettepaneku… (Krayon pehmelt, sõbralikult) – pane see kapike kinni

Ehk võiksite ütelda koheselt, pöördudes enda bioloogia poole… – on tulnud aeg kuulutada end Suursuguseks

 

Ma ütlen teile…, leidub neid, kes, lahkudes sellelt kohtumiselt, tunnetavad end teisena…, kui olid seni…

(Krayon usalduslikult) Kas teid huvitab, mis siin toimus…?

Mis oli siin sellist, mis võis viia tervenemiseni…, juba täna…?

Minule see on teada…, ma tean kõiki siin istujaid…, ja tean, millega olete tulnud…, ma tean, mis on võimalik

Ma ütlen teile, mida võisite siin maha jätta… – see on udu, mis on loomas teie haigusi, ebakindlust ja tasakaalutust…

Udu on võimalik täienisti selgindada ja hajutada… – vaid Valguse abil…

Kas sooviksite võimendada Valgust otsekohe…, ning näha kõiki asju visuaalselt ja selgemalt…?

Oleks kui udu aurustuks… ja päike tuleks välja…

(Krayon rõhutatult) – Te võite seda kõike näha…, see on koitmas Uus Päev

Lahkudes siit, võite olla kindel… – olete tervenemas

(Krayon kahtlejate ilmel)… – liiast hästi kõlab, et olla tõde

 

Ma küsiks teilt… – mida arvate…, mis toimub inimolevusega, kes järsult laseks lahti kõigest…, ühe hetkega…?

Kui neil see õnnestuks…, koheselt…?

Kui see sünniks neil… ikka taas ja taas…

See oleks kui udu kohene haihtumine… (Krayon hingab kohinal sisse)

Jaa…, seda te nimetate spontaanseks tervenemiseks…

See on ime… – kas pole…?

 

Käivad legendid Meistrist, kes liikus planeedil…

Ta puudutas pimedat inimest ja see sai nägijaks…, haige tervenes…

Ma tahaks aidata teil mõista Meistrit uuel viisil, kelle DNA töötas 80 % ulatuses…

See oli selge sõnum planeedile…

Siin ruumis ma ütlen selle sõnumi välja…

… – Ma olen Jumala Poeg…, nii kui sina…, ja sina…, ja sina

See, mida ta tegi, oli inimese puudutamine… – ehk… udu hajutamine…, täienisti…

Hetke või teise jooksul nemad muutusid tema taolisteks… – nemad nägid sama, kui tema

Kõik olnud asjad kadusid nende pealt…

Kas oli see Meistri imeteguna…?

Või siiski… – oli see tavalisest inimesest, kes tegi sellist imet ise… – tervendas end…?

Lubage sellisel Meistril puudutada tänavu teidki

(Krayon uhkusega) Kas selline tegu poleks vastamas selle hoone põhimõttele…?

See on sobiv koht selleks…, parim koht selleks… – tõemeeli… hea koht selleks…

(Krayon ohates) Ma tean teid, kes on siin…, tean, milleks olete tulnud…, tean teie raskustest…

Miks mitte olla selle puudutuse osaline, just praegu…?

Kuid selline puudutus on selleks, et udu hajuks…, ja kõik selgineks

Teist saaks see, kellena Jumal on nägemas teid… – täiuslikena, pika eaga…, kes on aitamas kõiki enda ümber olevaid…

 

Vanad vaimsused…, on tarvis, et jääksite planeedile kauemaks…, on tarvis, et jääksite… – kas kuulete…?

Elada selleks, et tasakaalustuda…, et aidata ümberolevatel saada teada, kuidas see toimib…, ja mida tähendab – omada Valgust, ega karta elu…, ja mitte olla see, kes on kartmas Ilma Lõppu, kui võimalust… millest on rääkinud teie Ajalugu…

On neid, kes on saanud selle puudutuse osaliseks…, otse praegu…

 

Kallid…, kuivõrd kaunis see on…

Kas olete seda tunnetamas…

Kas olete tunnetamas, mis on siin toimumas…? (Krayon naerab rahulolevalt)

Kas olete mõelnud reaalselt, et täna siin on tervendav kohtumine…?

Ilmselt mitte…

Kuid mingil viisil…, läbi sünkroonsuse osutusite selle keskel… – oletegi sellel kohtumisel…

Mõned on kandmas endas muret… – see on haigus, mis on pidurdamas ja lammutamas…

Rõõm on jätmas teid maha…, ja siis hullemaks haiguseks on – varajane surm…

Tehkem end sellest puhtaks…

Meil on teada, mis oli juhtunud…, mis viis selle mureni…

Kallid…, Jumala armastus on suur…, seetõttu lubage päikesel tulla pilve tagant välja…

Mõnelgi on tarvis nii mõndagi anda endale andeks… – seda tarvis teha iseenda jaoks…

Las hajuda udu… (Krayon sosinal)… – sa oled selleks võimeline…

See peab sündima… tingimatta…

Sul on abiks kavatsus, mis viib kindlasti tulemuseni

Kas on meeles, kui kõige esimeses kanalduse sõnumis me rääkisime kavatsusest, mis peab saama tulemuslikuks

 

Te pole üksi…

Las veereda Maakera…, minge temale järgi…, lõpetage enese piiramine, tehes end väheoluliseks…, vaid tundke end tervena, puhtana ja helgena

Just sellisena on Jumal nägemas teid…

Selline on ka meiepoolne perspektiivi nägemine

Sellisena näeme meie meiepoolsest eesriide küljest…

Nägemas, kuidas täiuslik inimolevus saab hakkama, tungides oma isiklikest protsessidest läbi… (Krayon naerab)

See on imeline sõnum…, väga helge… – kas pole…?

Saate mõndagi teha otse praegu… – selleks ei ole tarvis ronida mööda treppe, ega läbida kannatusi…

Üksnes tunnistage, millistena olete

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Ronna Hermani vahendusel.

 

Armsad meistrid…, käesolevaks ajaks on paljude aastate jooksul kogunenud suur hulk uusi leiutisi-väljamõeldisi ja teaduslikke läbimurdeid…

Samas toimub hulga filosoofiliste ja vaimsete informatsioonide rünnak inimmõistusele…

Inimene ise, vältides ülekoormusi, püüab läbi suurimate raskuste võtta ja imada endasse kõikvõimalikke lugematuid teooriaid ja uusi kontseptsioone…

Olete keset monumentaalseid protsesse…, keset keerulisi valikute protseduure ja oma saatuse manifesteeringuid Uude Ajastusse, mis ajapikku muutuvad märkimisväärselt puhastunuks ja avarduvad teie homse päeva reaalsuseks…

Teie valikud, keskendumised, selgused, ning teie mõtete ja tegude jõud määravad, kuivõrd kiiresti manifesteeruvad teie soovid mateeria vormide ilma…

On ülimalt oluline, et te õpiks distsiplineerima oma teadvust, tugevdaks keskendumise võimet…, püüaks hoida kontrolli all oma emotsioonid ja pidevalt ekslevat-pomisevat (rahutut) mõistust…

Annid ja võimalused, mida pakutakse teile, vajavad tugevat isiklikku kontrolli…, seda kõrvuti kõrge vastutuse tasemega…

Oma emotsioonide ja mõtete terav teadvustamine on kaasloomise protsessi kriitiline komponent, mis ongi määramas vibratsioonide näidiste-mustrite kvaliteete, mida hakkate saatma oma isiklikku kaheteistkiirelisse Looja-Loovuse Rattasse…

Mõtete seemnete sagedused, mida koondate oma isiklikku Loomise Rattasse, määravad kvaliteeti sellele, mida hakkate manifesteerima…, see määrab ka seda, mida hakkate läbi tegema igapäevases elus – kas positiivselt, või negatiivselt…

Juhuslikkused saavad teie baromeetriks sellele, milliseid vibratsioonilisi näidiseid olete saatmas Põhjuste ja Tagajärgede ilma…

Teie käesoleva aja Peamiseks Ülesandeks (eesmärgiks) on arendada mõistusliku teadvuse seisundit…, ning, vastavuses sellele, kuidas liigute oma Südame ja Püha Teadvuse Seemne Aatomi keskmesse aina sügavamale ja sügavamale, leiate endale jõudu ja juhendust, millised on suunatud teile… kuna iganes tarvis…

Vastavuses sellele, kuidas arendate oma kaasloovaid võimeid, ning… muutute üha oskuslikemaks isikliku Mõistuse kontrollis ja visualiseerimise võimes, hakkate mõistma… – kui oluline on pidevalt kontrollida-testida sageduslikke näidiseid, mida olete kiirgamas oma ümbritsevasse ilma…

Pidage meeles…, te elate vibreerivas neutraalses (osavõtmatus) kosmilises energias – loovas jõus, mis on ootamas, kuna formeerite neid miskiks selliseks, mida olete võimelised ette kujutama.

Olete loomas isiklikke Taevaid, või Põrguid…

Selles reaalsuses, mida olete läbi elamas käesoleval ajal, ei ole võimalik süüdistada kedagi…

Olete Jumaliku Looja-Loovuse Säde…, ning, kui teile oli antud isikliku jumaliku teadvuse ja sõltumatu loomuse teadvustamise and, siis teile öeldi: “Astuge edasi, ning looge Minu nimel lõpmatuid Ilmasid!”…

Iidsetest aegadest peale teete läbi katsumusi…, püüdlete, õpite, ehk kogute kogemusi…, mõneti teete ka edusamme…

Sageli elate üle ka ebaõnne…

Kuid siiski… – te progresseerusite vankumatult…

Nüüd on teile antud võimalus saada täiesti väljakujunenuks osavõtjaks Uues Kuldses Ajastus…

Vooruslikkuse kvaliteedi täiustamine ja oma paljuarvuliste Kõrgema Mina atribuutide integreerimine – on pikaldane protsess…

Teie Jumaliku Mina Sädemete paljuarvulisus kätkeb informatsioonide rikkust…

Iga isiklik tahk omab palju imelisi katsumusi…

Selles on kogutud hulgim edukuse kogemusi, mida saab jagada teiega…, seda kõrvuti tohutu Jumaliku armastuse, õnnistuse ja rõõmu mõjuga…

Iga teie Kõrgema Vaimse Mina Seemne Aatom, mida integreerite endasse, kindlustab teid veelgi suurepärasemate Jumaliku Teadvuse Andidega, atribuutidega, talentidega ja tarkustega, mis on väljaspool teie ootusi…

On ülimalt oluline, et õpiksite olema teadlikena, olema vahetuks Teostajaks…, Tegevaks Jõuks…, kõikide elulike jõudude Vahendajaks…

Et saada oskuslikuks Kaasloojaks, peaksite küllaldaselt kaua säilitama oma teadvuses ideed, et need saaks selgelt kinnistuda teie ajus…

Kõik sündmused, kõik manifesteeringu vormid on teadvuse energia jõu tunnus, – kasutamise või kuritarvitamise jõud…

Pidage meeles: hingamine – on elulise jõu energia dirigent…, ehk teejuht…

Tulevastel aegadel inimkond mõistab, et hingamine on püha…, et see on Elu And, mida õpite kasutama säästlikult…

Iga sissehingamise aegu teadvustage, et see on ainus hingus, mis on teie päralt…

Võib täienisti juhtuda, et see jääb ainsaks ja viimaseks…

Armsad…, see paneb teid peatuma, et järgi mõelda… – kuidas integreerida oma loomise kontseptsioone, milliseid jätkame andmast teile…

Olete Tähepere, kes on saavutanud vajalikku harmooniliste sageduste näidiste taset…, kes on valmis kaasama ja võtma oma praktikasse kasutusele kõike, mida olete ära õppinud…

Kõik teie ümber, kes võitlevad jätkuvalt madalama piiratud mõõtme piires, vastavuses teie tegevusele teadvustavad, kuhu olete jõudmas…, näevad, mis on juba teostumas… hakkavad aegamööda järgnema teie eeskujule…

Nagu mõistate…, eeskujuga õpetamine on kõige efektsem viis tõmmata ümberolijate tähelepanu endale…

Rännak möödaniku kuulutab: teie tööviljade järgi teid ka tuntakse

Uurige neid mõisteid-kontseptsioone seni, kuni need ladestuvad teie mällu…

Need on “manifesteeringu seaduse” osa… kriitilised komponendid teie edukaks “Manifesteeringu Meistri” staatuse saavutamiseks…

Muutuge jälgijaiks, vaatlejaiks…, aga mitte oma negatiivsete draamade keeriste osavõtjaiks…

Kui hakkate kiirgama Kõrgemate Sageduste harmoonilisi sagedusi, siis muutute immuunseks moonutatud energiate suhtes, mis on pidevalt sündimas teie ümber…

Teadvustuse avardumise protsessis olete teadlikud, et kõik, mis on teie ümber toimumas – on teie emotsioonide seisundid, mis tõmbavad teile ligi…, seetõttu on ülimalt oluline, et toetaksite eranditult eelarvamusteta mõistust.

Olete arendamas Uut Näidist, – mõtlemisviisi, mis on kujunenud isikliku mõistuse ja emotsionaalse kontrolli läbi.

Esmalt käivitub eneseteadvustumine…, seejärel – Vaimsuse teadvus…, siis – galaktiline teadvus…, ning lõpuks –  alam-ilmaruumi teadvus.

Püüdke sundimatult siseneda Lõpmatu Teadvuse voogudesse, ning liituda neis tohutute Valguse Püramiididega, mis kätkevad selle Alamilmaruumi Jumaliku Kosmilise Deklaratsiooni Jäljendi kohast kogutuid kogemusi

Arendage samas inimlikku kõrgendatud kontrolli nende suhtes, kes teevad koostööd teiega…, kes käivitavad kõrvalist eelarvamusteta emotsionaalset-himurlikku vaateseisu…

See on oma arvamuse arvustuseta välja ütlemise integraalne arengu osa…

Hakkate hoolsalt otsima, taotlema, ning elama parimal viisil…, vastavuses isikliku tõe-tõesusega…

Sama õigusi peaksite lubama ja võimaldama ka teistele.

Ärge lubage kellegil, ega millegil rikkuda teie Rahumeelsust – Selgust.

Arendage kõrget Järelandlikkuse ja Tundlikkuse taset…, säilitades tasakaalu, harjutage hoolega kannatlikku olemist… hoidudes vihastumisest – raevutsemisest.

Kui olete Isemeisterlikkuse otsingu seisundis, siis teie testimise-katsumise osaks saab see, mida peate läbi tegema…

Ületades neid, koguda kogemusi…, ehk isegi ületama oma elus mingeid võimalikke suhteid inimestega, kes pole valmis, või ei soovi liikuda mööda Vaimsuse teadlikku teadvustuse spiraali.

Mistahes Vaimsus peaks valima rada, millistmööda ta sooviks liikuda…

Te kannate vastutust üksnes isikliku vaimse evolutsiooni eest!

On oluline, et, lähtudes üksnes võlts kohustusest, või lojaalsusest-ustavusest nende suhtes, kes jätkavad teie energia kiskumist-imamist, või nõuavad teilt liigset tähelepanu ja teie aega… te ei ütleks lahti oma Vaimse Ärkamise ja Isemeistri otsinguist…

Märkimisväärne hulk teie seast jätkavad siiski võitlust vastastikes suhetes, mis on inimliigi tagasihoidmiste ja allasurumiste valude suuremaks allikaks…

Kui soovite ilmuda Tõe ette…, siis viiendas mõõtmes on vaja suunduda oma Valguse Püramiidi, ning paluda abi oma Kõrgemalt Minalt…, vaadata kõike Kõrgemast Positsioonist, ning analüüsida  põhjuseid – miks olete vastastikes suhetes…, miks reageerite just nii, nagu on see töökaaslasega, või perega…, nendega, kellega on teil lähedased suhted…

Või on teil hirm öelda välja oma Tõde-Tõesust, ning olla oma otsuses kindel, et saada oma isikliku saatuse Meistriks?

Vastavuses õppimisele, toetuda “tasakaalu ja harmoonia” seadustele…, õppida loobuma mõttest, kumb on meelepärasem – kas “anda”, või “saada”?

Ehk kardate siiski olla üksi…, kaotada oma töökoht, – oma kindlustunnet?

Ehk kahtlete selles, kas olete võimelised saavutama edu, võimu…, kuna kardate vastutust?

Paljud teie seast jõuavad tulevastel aegadel kuristiku äärele, kus hakkab näima neile, et ees on üksnes pimedus, tohutu tühjus – ehk… isegi ilmne häving…

Kuid teie Vaimne Mina hakkab tegelikult ergutama teid astuma edasi – meelitades ja hingestades proovima oma sümboolseid tiibu…, nügides sõbralikult, et vaataksite järgi, kas olete võimelised liuglema

Kuna olete oma Valgustumise-Selginemise väga kriitilises protsessi ajas, olete haavatavamad…, kuigi aruanded ja testid pole nii dramaatilised, kui möödanikus, te sageli sattute siiski kimbatusse, ning ei tea, milline tuleb järgmine samm…, või, mida kätkeb endas järgmine tõde, ning millist neist tõdedest peate võtma kaasa oma pidevalt muutuvasse reaalsusesse….?

Pidage meeles, kui kuulutate… – Ma loobun kõigest, mida hindan ja oman, kõigest sellest, mis Ma Olen oma Kõrgeima Hüve nimel…, ehk – Kõrgeima Hüve ja üldise Kõrgeima Hüve nimel ma ühtlustan oma voli meie Ema-Isa Jumala Jumaliku Voliga…, – see ei tähenda, et loobute kogu oma maisest olemusest, või oma “Vabast Tahtest”…, jutt käib oma Vaimsuse Tarkuse, oma Kõrgema Mina, või Jumaliku Mina usaldamisest…

Teie targad Jumaliku Teadvuse tahud teavad alati, mis on teile kõige enam kasulikum….

Hoiduge langemast vanadesse näidistesse, lubades teistel mõelda teie eest…, kuulekalt ja vastuvaidlematult juhtida teid kuhu iganes, ilma teiepoolse oma Tõe-Tõesuse mõistmiseta, andmata endale võimalust süüvida endasse, et ühineda seal vastuvaidlematu Lättega – enda isikliku Jumaliku Juuresolekuga…

Paljud teie seast jätkavad vastuse otsimist väljaspool endid, pöördudes nende poole, keda peetakse võimsamateks ja teadjamatemaks, lootes, et nemad viivad neid õigele teele – siis neil ei tuleks võtta ette samme astumiseks ja sukeldumiseks, proovimata tundmatuse valdkonda…

Me ütleme teile, kallid…, sellest ei tule midagi välja

Te olete – teeviidad ja avastajad, kes peavad valgustama oma enda rada kuni suure eduni…, kaasama oma isiklikku kallihinnalist Kõrgemat seesmist Tarkust, mis on saavutatud pikkade sajandite katsumuste ja kannatuste läbi…, saavutatud ja võidetud kogemuste kogemisel…

Mina ütlen teile… Mu vaprad…, te ei saa näidata argust, olla vääritu, või olla tagasihoidlik Vaimselt, kuna järgmiseks sammuks oma isiklikul Isemeistri rajal on – võtta võim Isikliku Ilma üle enda kätte…

Vastavuses sellele, kuidas taotlete Jumaliku Pärandit, peate mehiselt ja otsusekindlalt astuma ette, kuna see on ootamas teid…

Kuid siiski…, peate tooma Looja loomust endale ligi…, integreerima ja aktiveerima Valguse Aadamlikke Osi…, kasutama kogu Loovuse Jumalikku Substantsi, millega saate formeerida ja luua oma imelist Uut Ilma…

Teil oli alati määratud olla katalüsaatoriks ja oma isikliku tuleviku juhatajaks

Peate sisenema oma nägemustesse emotsionaalse erutusega ja julgusega…

Peate olema vaprad, kui olete astumas hoovuste voogudele vastu…, ning väljudes neist, vabastama end Massi Teadvuse surmavast haardest

Peate rääkima, kasutades sõnu, mis resoneeruvad edu vibratsioonidega…

Peate säilitama võiduka võitja hoiakut, ning võtma selleks ette vastavaid tegevusi…

Vastavuses sellele, kuidas tõestate endale, et olles harmoonias oma Vaimuga, peate leidma julgust vabalt ja armastava kavatsusega riskida kõigega…, andes kõike…  – kuna kõik pöördub tagasi sajakordselt

Te kõik peate mängima integreerija osa, kuna teil pole enam võimalik eitada oma täisõigusi, ega kulgeda taltsalt sinna, kuhu juhivad teid teised…

Peate võtma aktiivselt osa, ning mängima oma rolli, mis oli määratud teile teie Jumaliku Mina poolt…, seda osa, millest saab teie Jumalik And…, teie panuseks Ühese tervikusse…

Peate täide viima oma vande, mille andsite enne inkarneeringut kõige kriitilisemasse ja vastutavamasse aega siin – Maa peal…

Nüüd manifesteeringu atribuudid on teie kätes hulga kindlamalt, kui mitte kunagi varem…

Peate välja astuma oma mugavuse tsoonist, ning laskma vabaks kõik, mis pole enam teenimas teid…

Te olete teadlikud, mida on peetud silmas, – seda, mis ei leia kasutust teie isiklikus elus – ei kuude jooksul, ega isegi aastatega…

Ta võib vahtida teile otse silma ja muutuda väljakannatamatuks…, seda seni, kuni lõpuks teadvustate ja lasete vabaks selle, mis hoiab teid kinni edasi liikumise võimalusest…

Kallid…, vastavuses sellele, kuidas muutute oskuslikemaks ja hingestatumaks Kaasloojaks, seda vähem koondate oma energiat mineviku tühistele ilmalikele soovidele…

Seate-kohandate Aadamlike Osade pidevat voogu kogu oma füüsilise anuma jaoks… – ülejäänu voogude osa suunate edasi… Vormide Ilma….

Pisimates detailides programmeerite seda, mida soovite jätkuvalt manifesteerida enda mugavuseks ja meeleheaks…

Teie alaliseks mantraks saab – kõik minu vajadused ja soovid täituvad veel enne, kui teadvustan, mida need endast kujutavad… – need on suunatud üksnes minu Kõrgemale Hüvele ja kõige Tänumeelsema Hüve jaoks kõigile…

Te hakkate hoolega esile tooma oma Inimkonna teenimise rada, mis jääb püsima täies harmoonias teie Jumaliku Missiooniga Uue Ajastu nimel…

Saab olema püsiv ja meeldiv side oma alalise seesmise elanikuga – Vaimsusega, Kõrgema Minaga.

Kergusega ja graatsiliselt hakkate järgima Valguse Rada, mis on vankumatult keerdumas ülespoole…, üha kõrgemale ja kõrgemale…, aina puhtamatesse eksisteerimise sfääridesse.

Olge kindlad selles, et jään alati suunama, hingestama, ning kaitsma teid kogu teie rännaku aegu tundmatusse.

Ma kiirgan meie Ema-Isa Jumala Igavest Armastust igale ühele teist.

Olen Peaingel Miikael.

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise..

 

Ma tahaks rääkida Buddhaga…, sellega, kes käis maises kehastuses kuninga pojana…, Gautamana, kes eiras oma maist elu…, kellest said budismi aluse rajaja Maa peal…

Ma kuulan sind, vaimsus…, ma olen sinu seesmuses…

 

Tahaks paluda sinult selgitusi meditatsiooni kohta…, sa oled ju selle aluse panija…

Ei…, ma ei ole selle aluse panija… – selle aluse panijaid ei ole olemas…

Teadvuse seisund, mille nimeks on meditatsioon, on inimteadvuse loomulik omadus…

Selleni tavaliselt te jõuate…

Ma näitasin vaid teile viitasid, kuidas avada endas oma loomulikke omadusi…

 

Olgu…, siis aita leida viisid sukeldumiseks endasse, oma omadustesse…, aita neil, kes oma arengus on seni kulgenud lääne tsivilisatsioonis…, analüüsides ja arendades enda mõistuse analüütilist osa…

Ehk küsiks ka enda kohta…

Ma püüan mediteerida, kuid mul ei tule see välja, kuna minu mõistus on alaliselt aktiivne…

Palju aastaid olen õppinud seda…, olen palju lugenud, kuid ei suuda seda juhtida…

Kui ma püüan peatada oma mõistust, ma rakendan jõudu…

Kuid kõigis õpetustes on räägitud, et ei ole tarvis olla millegile vastu… – tarvis vaid jälgida oma mõtteid…

Ma jälgin neid, kuid need ei saa otsa…

Mida ma teen valesti…?

Kõige esmalt… – lõpeta muretsemast selle üle…

Kõik, mis selleks vaja – on… usalda protsessi…

Mida suurem on sinu kavatsus avada endas oma loomulikke omadusi, mis on kätketud sinusse juba Looja poolt… seda kindlameelsem on sinu tee…, seda vähem on kõrvale kaldeid…

Ole üksnes kindel alati, et leiad oma õige tee…

Kõik, millega kohtud omal teel… – on sinu tee…

Kujuta ette… sul on tarvis aidata inimesel läbida labürint…, sa oskad seda teha… – kuid tema ei kuule sind… Mida sa teeks…?

 

Ma sulgeks need teed, mis ei vii väljapääsu suunas…

Õige…, seda teevad ka teised õpetajad…

Kuid labürint on teie kõigi võimaluste uurimise võimalus…

Kellegil ei ole õigust otsustada sinu eest…, kas uurid kõik illusioonide nurgatagused…, või lähed neist mööda…

Enamgi veel… arvatakse, et parem on siiski uurida läbi kõik illusioonide labürindi piirkonnad, et õppida tundma kõiki oma võimalusi…

Selliselt valite juba teadlikult teed otse Jumala juurde…

Kuid paljud teie seast on läinud sedavõrd hoogu, mängides Lilitiga, et on ära eksinud labürindis…, ega suuda sellest välja tulla…

Paljudele meeldib labürindis toimuv, seetõttu ei taheta sellest lahkuda, ning leiavad selleks erinevaid põhjusi…

Nemad kardavad, et väljaspool illusioonide labürinti ei ole midagi huvitavat…

Või siis… neid hirmutab tundmatus selle üle, mis võib olla väljaspool illusioonide labürinti…

Neid rahuldab see, mis on labürindis…, seega… nemad ei kiirusta lahkumisega sellest…

Kuid igal juhul, kes on teadvustamas, et kõik ümber olev on illusioonide labürint…, ehk peegelduste labürint… – selline inimene on juba teel väljapääsu poole…

Labürint on seatud selliselt, et kui vaid lähed tundeliselt või mentaalselt hoogu, siis sind tõmbab koheselt sellesse labürindi ossa, milline on kohane sinu poolt läbitu kogemisele…

Just seetõttu teil ei soovitada sukelduda meendustesse liiast sügavale, ega uneleda tulevikust…

Ehk teisi sõnu… – teie teadvus on hajutatud laiali mööda labürindi erinevaid osi…

Seega… selles labürindi osas, kus asute, teie teadvus praktiliselt puudub… – seetõttu te ei ole suutelised liikuma edasi…

Kuidas saab liikuda, kui oled kurt või pime…?

 

Kobamisi…, automaatselt…

Just selliselt oletegi loivamas mööda oma illusioonide labürinte…

Kobamisi…, automaatselt…

Kuid selles liikumises on tarvis teie enda teadlikku osavõttu…

Kui avate silmad ja käivitate kuulmise… – te olete teadlikud oma liikumisest…, ja kuulete, mis on toimumas…

Kui olete kurdina või pimedana, siis teie teadvus asub kas minevikus, või tulevikus… – järelikult te ei saa liikuda labürindis…

Osa teie teadvusest asub pidevalt minevikus… – seega vasak jalg asub minevikus…, muudes illusioonide labürindi jagudes…

Teine osa teadvusest asub tulevikus, kus unistate või loote plaane…, ehk… teie parem jalg on tulevikus…, muudes illusioonide labürindi jagudes…

Kuidas saaksite liikuda olevikus…?

Kuhu saab liikuda keha, kui jalad on erinevates reaalsustes…?

Kas mõistad…?

Seetõttu teid õpetatakse olla oma teadvusega siin ja praegu… – see on väga oluline…

See ei tähenda, et ei maksa unistada ja luua plaane…

Seda protsessi on tarvis juhtida teadlikult…, ega lubada teadvusel uidata, kui rakmeta hobusel…

Esmane, mida tarvis õppida… – olla oma teadvusega siin ja praegu…

Sellisel juhul teadvus on keskendunud jooksvale hetkele…, just sellele elamise hetkele, kui oled illusioonide labürindis…

Oluline on teadvustada, et illusioonide labürint asub teie teadvuses…, ehk on loodav teie mõtetega…

Seega… üksnes teie saate juhtida oma illusioonide labürinti…

See on väga oluline väide teie teadvuse jaoks…

Kui olete teadvustunud ja olete juhtimas oma teadvust ja oma mõistust… – siis olete suutelised juhtima oma illusioonide labürinti…

Järelikult… tarvis teadlikult valida, mida luua oma elus…, ja millistel sündmustel lasta toimuda…

Kui olete fantaseerimas…, loomas plaane… – siis peate õppima kontrollima neid protsesse…

Teie elus ei toimu siis sündmusi, milliseid teil vaja ei ole…, või ei paku huvi…

 

Pea kinni…, ma ju küsisin meditatsiooni kohta…, kas meditatsiooni jaoks on tarvis mõistust…

Ei ole midagi mittevajalikku… – kõik on täiuslik ja on teenimas teie arengut…

Areng on teekond Jumala poole…

Olete kõik arenemas…, seega… kõik olete liikumas Jumala poole…, kuid liikumas olete mööda erinevaid teid…

Ma püüan juhtida oma juttu mööda aabitsa tõdesid…

 

Kas sa oled oma meditatsioonides kasutanud mõistust…?

Kuhu sinu arust ma olen selle pannud…?

 

Peatanud…

Kui ma oleks selle peatanud, siis oleksin arutuna…

On olemas näiteid sellistest praktikatest…, see ei ole halb, ega hea…

See on kõigest üks võimalikest teedest…

Oluline on… mitte peatada mõistust, et mitte saada arutuks…, vaid õppida juhtima oma mõistust täiuslikult…

 

Sa oled selle ära õppinud…?

Ma olen teel selle poole…, olen teatud tasemel… – oma labürindi teatud osas…

 

Vabanda küll, et põikan kõrvale…, kuid mind on vaevamas küsimus… – sinu surm…

Räägitakse, et maja perenaine, kuhu sa tulid külla, mürgitas supi…

Nüüd on erinevaid väiteid, miks sa sõid supi ja surid…

Ühes väidetakse, et sa sõid supi peremehe eest, et päästa teda…

Kas sa ei teadnud, et supp oli mürgitatud…?

Siin on üks olulisemaid õpetusi – usaldus

Sa pead usalduma protsessile, ning teadvustama, et kõik toimuv soodustab sinu arengut…

Selleta on võimatu astuda edasi…

Õigemini küll mitte astuda…, vaid sõuda mööda Olu Jõge, millest on sulle räägitud…

Teil toimub sama…, te kui sõuaks vastu voolu ja püüate ületada tugevat voolu…

Ehk võrdleks teekonda Jumala juurde voolamisega…

Mida kaugemal oled Jumalast, seda aeglasem on voog, millega oled võitlemas…

Võideldes vooga, sa ei ole võimeline seda peatama… – üksnes raiskad tohutut enda jõudu…

Mida lähemal Lättele, ehk Jumalale, seda tugevam voog…, seda raskem on seista sellele vastu…

Paljud on kinni jäänud esimestel tasemetel…, just seal, kus vood on aeglasemad…

Püüavad sõuda vastu voolu… – ning raiskavad selleks kogu oma elu jõu…, kuni surevad, kuna nende kehad on väsinud võitlusest Elu Voogudega, millised on kandmas neid Jumala juurde…

Siis voog kannab surnud keha teadvuse Lättele…, see on vältimatu…

Selline on Elu Voo omadus… – alati püüelda enda Looja poole…, elu Lätte poole…

Mida tähendab mitte puigelda…?

See on üksnes anduda voole…, mitte olla sellele vastu…, võtta teda vastu tema kõigis ilmnemistes… üksnes jälgida toimuvat…

Sa ei püüa peatuda…, ei püüa liikuda vastu voolule… – üksnes võtad vastu kõik, mida vool toob…

Kui ta toob mürgi peekri… siis sa mõistvalt ja vastu vaidlemata jood selle tühjaks, usaldades täielikult protsessi, olles kindel, et toimuv on vajalik sinu arengule, ehk… soodustab püüdlust jumala poole…

Kui antud juhul sul tarvis võtta mürk, et sulanduda Loojaga…, siis võtad selle, ilma kahtluseta ja kahetsust tundmata… – kas mõistad…?

Ma teadsin mürgist supi sees…

Kuidas sain ma sellest loobuda…?

Kui loobuksin, siis see oleks puiklemine elu voole…

See tähendaks, et ma ei usalda oma elulisi jõude…

See tähendaks, et ma olen seotud oma maise eluga…, kardan temast ilma jääda…

Võtke kõike kui kogemist, mida olete jälgimas…

Minu elu lõpus mul ei olnud kogemust jälgida teadvust surma hetkel…, keha, milline võttis mürgi vastu…

Ma võtsin seda kui kogemist…, kui seda, mis on minu jaoks kõige täiuslikumaks ja kõige otsemaks teeks naasmiseks Looja juurde…

Selline on täielik usaldus elu protsessile ja usaldus Loojale…

Ega miski toimu juhuslikult…

Seetõttu ma võtsin rahulikult mürgi vastu…, ma mõistsin, et selline on minu tee…

Ma ei ole seotud füüsilise eksisteerimisega samal tasemel, kui teie…

 

Miks sa siis surid….

Ma tahaks teada…, kuna sinu teadvuse ja puhtuse tase oleksid suutnud teha mürgi ohutuks…

Sa ei mõistnud lõpuni…

Oluline on täielik vastuseisu puudumine…

Kui ma oleks teinud mürgi supis ohutuks…, siis see oleks ilmne tegevus ja… vastuseis…

Seega… otsene vastuvõtt oli – võtta mürk ilma selle muutusteta…

 

Ma mõtlesin muud… – milline oli sinu teadvuse tase mürgi võtmise aegu…, kas ta oleks võimeline tegema automaatselt kahjutuks kõike, millega ta oleks kokku puutunud…

Jah…, kui teha seda teadvustamatult…

Elab püha erak…, arutu…, kellel teadvus on täienisti väljas…, kuid tema helenduse kvaliteet on automaatselt puhastamas ja kahjutuks tegemas kogu tema ümberolevat avarust…

Ta ei juhi seda protsessi… – ta on üksnes kui päike, mis ei saa olla valgustamata…, temal kõik valgustamise takistused on kõrvaldatud…

See on üks teedest…

Ka mina olen päike, mis ei saa olla paistmata…

Kuid mina saan juhtida seda protsessi…, mõningatel juhtudel mitte kasutada oma paistmise omadusi…

Antud juhul ma usaldasin protsessi ja valisin mitte kasutada mürgi kahjutuks tegemise võimalust…

Ma võtsin vastu kõike, mis oli toimumas…

 

Ma ei mõista…

Kui võtame näite püha erakuga… siis tema on päike ja temal ei ole mingeid piiranguid paistmisele…

Kuid sina seadsid piirangud oma paistmisele…

Pigem see ei olnud piiramine…, vaid koondamise korraldamine…

Laseri kiir on võimas oma piirangute tõttu, kuna kogu tema võimsus on koondatud kiireks, aga mitte lainena…

Kui suudad juhtida oma teadvust ja oma helendumust…, siis võid olla päikesena… või kiirena… – oleneb sinu valikust…

 

Olgu…, lähme tagasi meditatsiooni juurde…

Kuidas saab õieti mediteerida…?

Kas on tarvis mõistust välja lülitada… – kuidas seda teha…?

Kui räägid mõistuse välja lülitamisest, siis siin peab olema kindel välja lülitamise tegevus… kas pöörata lülitid…, või sulgeda mõtted millegi abil, millest neil ei oleks väljapääsu…

Mõistust ei ole tarvis lülitada välja…, vaid lahustada…

 

Lahustada mõistust…?

Jah…

Kui jõgi jõuab ookeani, siis ta lahustub selles…, ta kaotab jõe vormi ja püüdluse omaduse…

Temal jääb üle olla ookeani osana…, jõe teadvus lahustub ookeani teadvuses…

 

Kerge ütelda…, aga kuidas saada ookeaniks endaks…?

Selleks ei ole tarvis saada… – ookean on juba sinu seesmuses – tarvis vaid avada…, kõrvaldada tõkked, mis eraldavad sinu teadvust ookeani omast…

 

Kuidas seda teha…, mis on tõketeks…?

Mina arvasin, et selleks on just minu mõistus…?

Tõkkeid on teil palju…, neid tarvis kõrvaldada üht teise järel…

Seetõttu sellised teekonnad sageli kestavad teil aastakümneid…

Kuid on olemas üks universaalne teekond… – täituvuse teekond…

Kui vaadata Looja poole liikumise vaatevinklist, siis te kulutate oma energiat kõrvalistele asjadele liiast palju…

See siiski on teie valik…, kellegil ei ole õigust sekkuda teie jumaliku energia kulutamise valikusse…

Kuid, vaadates Looja poole liikumise vaatevinklist, kõrvaldades kasutud tegevused, teil jääks alles tohutu hulk energiat…

Siis sinu jõgi tõemeeli oleks jõeks, mis tormab ookeani suunas, pühkides teelt kõik takistused…

Selline teekond on teil laialdaselt tuntud…, paljud praktiseerivad seda…

Sellel teekonnal kõrvaldatakse ego… – solvumised, vastuvõtmatused, ärritused, armukadedused…, ja palju taolist…, millele olete igahetkeliselt kulutamas tohutut energiat…

Pealegi… – kui kõrvaldaksite osa tegudest, millistel ei ole tähtsust teie jaoks ja millised enamuselt toimuvad automaatselt, kuna see on teil kombeks, muidu teised võiks mõista teid hukka, kui te ei toimiks nii… – siis teil vabaneks tohutu kiht energiast…

Seega… – sedavõrd, kui vabastate oma teadvuse jõe igat sorti tõketest, muutute üha võimsamaks teadvuse vooks, mis püüdleb tormakalt otse Looja poole… – just seda, mis juhtub teiega, nimetate valgustumiseks…

Kõik väiksemad järeljäänud tõkked saavad pühitud teadvuse voogudega, ning pääsete teadvuse ookeani, kus ühinete sellega…

Kui jätkub haakumine takistustesse, kui ujuja ujuvate kändude taha, mis on hulpimas vees, või kaldal olevate puude juurte taha… – siis te ei jõua teadvuse ookeanini, kuna kogu teie jõu varu kulub neile haakumistele…, püüule jääda kaldale…, mitte anduda voogude jõududele…

Need on usaldamatuse hirmud protsessi vastu…

Mida kardate… – kas kaotada oma elu…, või… elu saab otsa teie poolt nähtava ilmaga…, või… saab otsa jooksva vastuvõetava reaalsusega…

Elu on lõputu ja igavene… – seda on võimatu kaotada…

On võimalik kaotada omad isiklikud himurused…, kaotada omad seondused… – kuid ei ole võimalik kaotada kõike, kuna kõik asub teie seesmuses…

 

Olgu…, kuid inimesed ilmselt kardavad kaotada füüsilist elu, kuna füüsilises elus on hulgim ahvatlusi, rahuldusi ja tunnetusi…

Oleku peenel tasandil ma ei tunneta puuviljade maitseid, või lillede aroomi…

Teisel tasandil on kättesaadavad muud elemendid ja tunnetuse atribuudid, mis loovad rahulduse…

Olete palju kordi jäänud kinni ühel tasandil, ega soovi kuidagi sellest lahti lasta…

Kas oma elu jooksul pole veel läbi proovitud kõiki maitseid ja aroome…?

 

Ilmselt kõiki…, igal juhul… enamuse olevatest…

Mis hoiab siis sind siin kinni…?

 

Ilmselt selles ilmas ma pole veel kõike läbi uurinud…

Ilmselt olen alles ärganud…, seega saan uurida kõike teadlikult… minu jaoks kõik see on vägagi huvitav…

Seda küll… – kuid pead teadvustama, et ees on ootamas sind hulgim kaasatõmbavaid uuringuid…

Seetõttu ei ole tarvis peatuda oma teekonnal…, vaid tuleb usalduda end elu voogudele…

Eluvood on seatud selliselt, et kõik toimub nimelt siis, kui see on vajalik ja võimalik…

Seda on oluline mõista…

Kui jõuab kätte surm… – siis see tähendab, et just nüüd see on võimalik ja vajalik…

Kui need kaks mõistet ei ühildu…, kui see on võimalik, kuid ei ole vajalik…, või siis vastupidi… – kui see on vajalik, kuid ei ole võimalik paljudel põhjustel… – kasvõi sinu valmiduse puudumise tõttu… – siis surma ei tule, ta läheb sinust mööda…

 

Kas surevad üksnes need, kes on valmis…?

Jah…

 

Kuid see pole õige… – paljud surevad noorena…, õnnetusjuhtumite läbi… – nende teadvused ei olnud veel valmis selleks…, nemad pole valinud seda…

Kust sinul on seda teada…?

 

Nende lähedaste juttudest…, tema sõprade juttudest…, millest nemad rääkisid aja mõtlesid koos temaga, veel enne tema surma…

Sa ajad segi kaks protsessi… – liikumist surma poole ja surma ennast…

Liikumine surma poole võib kesta kaua…

Füüsiliselt olete liikumas tema poole kogu oma elu…

Teie liikumine on enamuselt… aeglane liikumine surma poole, juba sünnist alates…

Igal hetkel toimub kahe mõiste ühildamine, kahe nõudluse… – võimalik ja vajalik…

Kui need kaks nõudlust hetkel siin ja praegu ei ühildu – surma ei tule…

Inimene võib kaua liikuda surma poole, kuid, tema teadvuses siin ja praegu, kaks asja ei ühildu…

On olnud palju juhuseid, kus suitsiidi katsel inimene ei ole saanud surma…

Kõik oleks justkui valitud õieti…, kuid ime läbi tema elu saab päästetud… – keegi sekkub vahele…

See tähendab, et võimalus ja vajadus, mis on määratavad paljude hetkedega ja olukordadega, ongi erilisteks energeetilisteks seisudeks – need kaks asja ei ühildu

Kuid mingil hetkel need kaks asja saavad ühilduda…

Kuigi inimene viimastel aegadel ei püüelnud üldse surma poole ja oli täis elu plaane… – kuid ühel hetkel need kaks nõuet – võimalik ja vajalik – ühildusid… – ja ta sai surma…

Surm on kui sähvi taoline…

Ka valgustumine on sähvi taoline…

Võimalik on kui süttematerjal…, ja vajalik on kui tikk, või süütenöör

Nende kahe ühendusel toimub sähv…

Kui need ei ühildu – sähvi ei toimu…

Tikk võib põleda lõpuni…, kuid süttematerjali ei tule…

Süttematerjal oma potentsiaalis võib süttida…, kuid seda ei juhtu, kui tikku ei ilmu…

Süttematerjalina olete kogu oma elu valmistunud selleks, et teadvus saaks süttida…

Teie kõrval on alati olemas eluloov tuli, mis aitaks teil süttida…

Olete küllaldaselt kogunud süttematerjali… – kuid süttida on veel vara…

Kui siiski süttite…, siis koheselt ka kustute…

Paljudele selliseks tikuks, või süütenööriks, võib olla õpetaja, või guru, või meister, kes aitab oma leegiga teil süttida…

Kuid õpetaja või guru valmistab pikka aega teie süttematerjali, puhastades seda liigsest, mis segaks teie süttimist… – teie valgustumist…

Valgustumine ja surm oma olemuselt on üks ja sama protsess…

Ka surma puhul muutute valgustunuks… – kuigi mitte füüsilises kehas, nagu on seda teinud valgustunud meistrid maistes kehastustes…

Seega… valgustumine on surma lähedane… – teie füüsilise vormi surmaga…

Kui ei ole valmis surema…, siis ei ole valmis ka valgustuma…

Füüsilise keha surmaga ta üksnes sureb, kuna võideldes valgustumise protsessi vastu ta kurnab ennast tühjaks…

Reaalse valgustumise puhul te põletate kõik omad eelarvamused, omad veendumused, omad seondused, kõik isiklikud erisused, mida peate egoks… – seega… saate vabaks füüsilisest ilmast…, milles olete jätkuvalt kui vaatlejad…

Iga ühe elu oma olemuselt on üks kulgemine valgustumise teekonnal… – muud teed ei ole, ega ole olemas…

Valgustumine – on teekond Jumala juurde…, Looja juurde… – oma ühesuse teadvustamine kõiges…

Seda teed olete astumas kogu elu…, kuid kogu oma elu olete seismas sellele vastu…

Teis on hirmud…, eelmiste elude mälestused on teis blokeeritud…

Need on blokeeritud teie hüvanguks…, muidu teie teadvus ei peaks vastu möödaniku kogemiste paljudele üksikasjadele…

Te ei usu enda võimalustesse, kuna kardate surma…

Teisse on sisestatud erinevad paradigmad ja seadlused, millistest te ei saa eemalduda…

See kõik segab teid elamast valgustununa…

Laps sünnib valgustununa…, puhta teadvusega…

Tema kasvatamine sisestab temasse suuremal hulgal piiranguid… – te ise õpetate teda seisma elu protsessile vastu…, ehk võitlema valgustumise protsessiga…, püüdlusega valgustumise poole ja surmale…

Seetõttu elu lõpus teie füüsilised kehad, kui ka muud madalamad kehad, on sedavõrd väsinud, et hakkavad lagunema…

Kuigi muutute valgustunuks…, kuid kaotate mõningad enda vormid…

Seega… – surm ja valgustumine on üks ja sama protsess…

Üksnes esimesel juhul kõik toimub teadvustamatult, ega ole juhitav teie poolt…

Kuid teisel juhul – te liigute selle poole teadlikult, olete õppimas juhtima seda protsessi…

Seetõttu need, kes on püüdlemas valgustumise poole, peavad lahti ütlema surma hirmust…

See siiski on üks ja sama…

 

Aga kuidas on meditatsiooniga…?

Ära kiirusta…

Teel sulandumisele ühesusega, valgustumise teel… on palju takistusi, palju karisid…

Seetõttu püüan selgitada protsessi olemust…

Meditatsioon on ületamise teekond, mis aitab lahustada takistused teie teekonnal surmale, või valgustumisele…

Seega… esimese sammuna teie teadvuses tarvis tunnistada surma, kui vältimatust…, kui vajadust…

Olla valmis võtma surma vastu igal hetkel… – üksnes siis võimalus ja vajadus ühtivad…

Üksnes selliselt õpite ühildama mõlemat…

See ei tähenda teie surma…, vaid valmidust süttida mistahes hetkel…

Ainus, mis jääb teil üle… – koguda süttematerjali…

Kui kogute seda piisavalt…, ja kui teie teadvus saab süttimise kõlblikuks… – te süttite valgustumise leegiga…

Kui kardate surma, siis seda ei juhtu selle elu jooksul…

Kogudes piisavalt süttematerjali, ehk süttite surma hetkel valgustumise leegiga…

Igaüks on läbimas seda etappi oma surmajärgses…

 

Kuidas õppida surma mitte karta…?

Mõtiskle selle üle…

Mitte kujutleda, kuidas sured…, vaid mõtiskleda sellest, mida kaotad oma surmaga…

Jätta veel enne surma maha kõik, millesse oled kiindunud, millest ei taha ilma jääda…

Selleks on teil palju praktikaid, kus inimesed püüavad loobuda oma rikkustest, mateerialikest hüvedest…, meelerahuldustest…

Nemad lahkuvad sügavatesse üksindustesse…, eralduvad välisest ilmast, et süüvida enda sügavustesse…

See on üksnes selleks, et ütelda lahti kõigest, mis hoiab füüsilises kehas… – kõigest, mis segab olemast puhta süttematerjalina…, tinglikult võttes… – kõigest sellest, mis ei põle… kõigist tunnetest ja tunnetustest, mis seovad sind antud illusiooni labürindi osaga raudsete ahelatega, millised ei sütti kunagi…

 

Räägitakse, et meie mõte on loov…

Kui ma mõtisklen surmast…, siis ma tõmban teda ligi…

Räägitakse, et peamiseks inimeste surma põhjuseks on surmast mõtete lubamine…

Kas vanuigi, või nooruses…

Surma kutsutakse ligi kas jõuetusest…, või kardetakse teda, olles terve… – seetõttu ta tuleb…

Räägitakse…, kui õppida mitte mõtlema surmale üldse…, siis on võimalik elada füüsilises vormis päris pikka aega…

See ei ole nii… – kuid sinu küsimus näitab, et sa kardad surma…

 

Mitte üksnes et kardan…, vaid… ei tahaks veel surra…

Kas ei saaks olla nii, et inimene valiks ise oma surma aja…, kui on valmis selleks…?

Muidugi võib…, kuid asi on muus…

Küsimus ei ole selles, kuna sured, või kui kaua elad…

Kas ikka sured siis, kui valid…?

Küsimus on selles…, kuivõrd püüdled valgustumise poole oma elu jooksul…?

Kui valid uurida oma elu tema kõigis üksikasjades…, kõigis tema rahuldustes ja varjundites…, kõigis tunnetustes…, kõigis võimalustes… – siis sa üksnes eksled mööda illusioonide labürinti… oled valinud rännakut mitte kobamisi…, vaid uurid teadlikult seda, mida labürint on pakkumas sulle…

Seda on võimalik kujutleda labürindina, kus seintel on ekraanid, millised on näitamas erinevaid elusid erinevates reaalsustes…

Võid astuda mistahes ekraani sisse ja proovida järgi igat elu ja igat mängu, mis toimub ekraanil…

Kui varem oled kobamisi põrganud vastu ekraane ja sattunud teadmatult erinevatesse olukordadesse ja mängudesse…, siis nüüd tahad teadlikult kõike järgi uurida…

Just seetõttu sa ei taha väljuda illusioonide labürindist…, just seetõttu tahad pikendada oma füüsilist elu…, ja ikka ja jälle naaseda kehastusse…

Seega… – sa pole veel küllastunud rännakutest…, ega ole küllastunud illusioonide mängudest…

Seda võiks võrrelda puuga, mille mööda oled rändamas…

Sa võid liikuda mööda imelise puu oksi ja uurida neid…

Igal oksal on kasvamas erinevad viljad… – sa tahad neid kõiki järgi proovida…

Kui sa püüdled üksnes kõrgustesse…, ja sind ei huvita oksad ja viljad neil… – siis sa püüdled üksnes päikese poole…

Ehk oled maitsnud juba kõiki vilju…, või need ei huvita sind, kuna sa ei taha oodata… – sa suunad oma teadvuse voo otse valgustumisele…

Sellisel juhul mõtted surmast on üksnes valmidus suunduda kõrgustesse…, oled valmis loobuma viljadest…, nende maitsetest ja aroomidest…

See ongi püüd süttimisele…

Sa oleksid kui tahiga küünal…

Kõik, mis on ümber tahi, on sinu elu vaha…

Kui see ei ole puhas, siis taht ei lähe põlema…, või siis tahmab kõvasti…

Kogu sinu elu vaha põleb aegamööda võbeleva tulekese läbi…

Kui küünal on lõpuni põlenud…, siis muutud leegiks, hetkeliseks lahvatuseks… – kogu küünla keha…, sinu elu vaha… on aurustunud täienisti…

Ja nii sa sured…

Kui sa juba füüsilise keha elu aegu oled võimeline aurustama kogu kogunenud elu vaha…, küünla keha… – vabastada kogu tahi…, ehk jumala Vaimu, mis on kätketud sinusse… – võid lahvatada juba elu aegu…

 

Need, kes süttivad elu aegu… – milline on nende saatus…?

Ma pean silmas füüsilist keha… – tema edaspidist teed…?

Kõik on individuaalne… – kõik toimub erinevalt…

Te kõik olete erinevad ja teie teekonnad on erinevad…

Erinev on teie valmiduse tase selleks protsessiks… – erinev on teie puhtuse tase…

Mõisted – võimalus ja vajadus – teil ühilduvad erinevalt…

Seetõttu mõni lahvatab, kaotades keha…, nagu teevad mõned joogad…

Mõni lahvatab, säilitades füüsilise keha…

 

Me polegi rääkinud meditatsioonist…

Just sellest olemegi rääkinud…

Meditatsioon ei ole istumine vaikuses…

See, mida mõistate meditatsiooni all, on üks protsess…

Meditatsioon on – tulemus…, ehk teadvuse tulemuslik seisund…, elu loomulik olek…

See, mida nimetate meditatsiooniks, on kõigest teekond tõelise meditatsioonini, milline on pidev loomulik teadvuse seisund…

Kui see sind huvitab, siis räägime sellest kunagi teine kord…

 

Muidugi huvitab…, seepärast ka pöördusin sinu poole…

Tänan sind selgituste ja abi eest…

Ma tänan sind, et oled otsimas oma teed… et püüad aidata teistel leida oma teed…

Kuid ära kurvasta… – kogu elu on liikumine valgustumise suunas… muud pole meile antud…

Küsimus on vaid selles…, kuivõrd olete vastu seismas protsessile…

Õppige usaldama seda… – ja kõik tuleb ise…

Elu voog haarab teid kaasa ja suunab valgustumise poole…

SElena

Read Full Post »

Karma Nõukogu, kas saate vastata ühes küsimuses…

Oleme valmis…, me kuulame sind…

 

On üks küsimus… – juba poole aasta jagu oma käte ja jalgade trauma pärast ma ei saa käia… – kui kaua see võib kesta…, mida peaksin tegema, et pääseda sellest kriitilisest olukorrast…, olla taas täisväärtuslik inimene…?

See jätkub seni, kuni lased end vabaks ja võtad end sellisena, nagu oled…, kuni ei lõpeta enese süüdistamise oma lähedaste probleemides…

Oled ise ajanud end energeetilisse auku…

Jämedalt võttes… – su käed ja jalad keelduvad kuulamast sind…, su mõistus ei taha elada ja tunda rõõmu elust…

Oled lasknud kaotsi minna teedjuhtival niidil, mis viis sind mööda elu…

Ja nüüd, igatsedes teedjuhtivat niiti, loobusid armastamast elu…

… ka elu loobus armastamast sind…

Saa aru… – kõik on vastastikuses seonduses…

Elu ei ole eraldi olev olemus… kes armastab kedagi…, või mitte…

Elu on armastuse energia…, mida kahjuks paljud teie seast eiravad…

Armastus peab ilmnema kõiges… – igal hingetõmbel, hommikust õhtuni…, igas pilgus iga inimese poole…, ka enda poole… – oma jumaliku ilmutumise poole…, võimaluse poole elada ja armastada elu…

Kui kaob selline püüd…, siis keha hakkab andma märku läbi eriolukordade…

Milleks tarvis sul käia, kui oled pettunud elus…?

Mida uut ta saab tuua sulle… – kuidas arvad…?

Selliselt mõtleb su hing…, kuid keha ei ole sellega nõus…, keha tahab elada, kuid su mõistus blokeerib aju tööd…, elu signaale…

Elu signaalideks on armastus…

Kuni armastad… – seni elad…, seda seni, kuni armastad elu…, kuni tahad elada…

 

Mulle näib, et kõik tahavad elada…, väljaarvatult mõningad erandid, kellele elu näib raskena…

Paraku… ellujäämise instinkt on kõige võimsam…

Armastus ei ole instinkt…

Instinkt on programm, mis ei luba hävitada oma keha… – Looja täiuslikku loomingut…

Kuid armastus elavdab täiuslikku keha…

Sa ju tunnistad, et elu ja kõik muu ümberringi, on täiuslik…

Ebaõiglust ei ole olemas… – on vaid õppetunnid…

On üksnes mängulised olukorrad, millised on tarvis arenguks…

Ilmaloovuses ei ole üksindust…, seega… keegi ei jää üksikuks… – see on võimatu…

Oled Looja osa…, seetõttu ei saa olla üksikuna… – oled temas ja Tema on sinus…, ehk… alati Temas ja Temaga…

Su ümber on lugematu hulk nähtamatuid kaitsjaid ja abilisi, õpetajaid ja juhendajaid…

On ingleid ja peaingleid, kes on armastavalt jälgimas igat sinu sammu mööda elu… – kui armastavad vanemad on jälgimas oma lapsukese esimesi samme…

Su ümber on inimesi, Looja saadikuid, kes igapäevaselt võimaldavad sul kohtuda Temaga…

Juba üksinda see, et ärkad igal hommiku – on elu suurim ime, millesse on kätketud Looja armastuse avaldumine sinu vastu…, see on lakkamatu ja igavesti voogav armastuse energia…, nõudmata midagi vastu… – kõigile lastele…, ja ka sinule…

Tunneta seda rõõmu ärgates hommikul…

See on kõiges… – linnu laulus ja soojas päikeses…, tuulekeses ja toiduses, mida Ta on saatnud sinule…, kuigi sa ei usu Temasse…

Ta on su kõrval… – siruta käsi…, ja sa puudutad teda – Ta on kõiges…

Seega…, mida sa ka ei puudutaks… – sa puudutad Teda ennast…

Sirutades kätt, käsi kuuletub sulle, kuna ta ise tahab puudutada Loojat…

Kui sul on raske seda teha…, siis palu Temal puudutada sind…

Alusta koheselt uut elu…, alusta elu, milline on täis imet… – vaatamata millegile…

Luba sellel kaunil elul tulla sinu juurde…

Kui sa ei usu temasse… – ta ei tule sinu juurde…

Üksnes tunneta Looja armastust sinu vastu…, ja oma armastust Tema vastu…

Armastus saab olla vastastikuline… – on üksnes ühene elu voog, mida ei ole võimalik katkestada…

Täida oma elu armastusega… otsekohe – kõige vastu…

Anna ohtralt armastust kõigele…

Kogu andmine saab tasu…

Kas mõistad… – see ei ole üksnes metafor…, see pole üksnes psühholoogia…

Sa pead ise kujundama elu energeetiliste voogude liikumisi oma kehas…

Need on sinu kehas peatunud, ega jõua käteni ja jalgadeni… – oled ise need peatanud…

Esmalt tunneta neid voogusid endas ja ära pidurda neid…, õpi neid juhtima… – ehk võtma neid ilmalt ja saatma ilma…

Tunneta ilma armastust enda seesmuses…, igas sündmuses…, igas inimeses…

Õpi andma armastust ja tänulikkust…, tänades igat sündmust ja igat inimest…

Ära väsi tänamast Loojat kõige eest, mida Ta on sulle võimaldamas…

Selles ei ole midagi religioosset kummardamist, või alandumist…

See on üksnes armastuse voo kulgemine…

Kui Looja näeb, et oled valmis võtma vastu Tema andi…, ja kui ise väljendad seda otse, siis saad just seda, mida soovid…

On olemas valiku vabaduse seadus…, Tema ei saa seda rikkuda…

Üksnes sinu pöördumine kannab tulemuse…, ja sinu mõtted realiseeruvad… varem või hiljem…

Tervenemise teostumiseks on tarvis elu energiat… – võta seda Loojalt vastu…

Räägi Temaga iga päev…, nii hommikul, kui õhtul…, kui sõbraga, kes aitab alati… ja kelle jaoks ei ole midagi võimatut…

Kui oled õppinud juhtima armastuse voogusid ja Looja õnnistusi läbi enda, võid hakata tegelema enese tervendamisega…

Märgiks õigest elu armastuse elustava energia juhtimisest on see, kuidas ärkad hommikuti…, millise tundega…

Kui tunnetad rõõmu… – siis tervendavad vood on vabalt voolamas läbi su teadvustuse ja su keha… – siis algab su käte ja jalgade elustumine…

Pea meeles… – kõike on lahendamas sinu veendumus…

Kui puudub veendumus…, siis ei tule tervenemist…

Pea meeles…, Looja tervendavale jõule ei ole midagi võimatut…

Üksnes ise blokeerid kõike oma uskmatusega…

Kui inimene ei usu…, kuidas ta saab terveneda… – kes paneb teda seda tegema…?

Vaba valiku seadus on vankumatu…, seega… Looja loodab, et poeg valib oma õppetunni…, selles on tema valiku õigus…

Kui tunnetad end energeetiliselt paremini…, kui õpid juhtima elustavat energiat, siis pead suunama seda oma kätele ja jalgadele…

Kui ei ole võimalust minna seda tegema loodusesse…, siis sulge silmad ja kujutle end päikeselisel aasal…, ning võta vastu tervendavaid kiiri… – suuna need mööda keha käteni ja jalgadeni…, kus need liiguvad iga varbani, iga sõrmeni… – kui uheks neid ja voolaks edasi maasse…

Tee seda iga päev kümnekonna minuti jooksul, või isegi kauem…, ja tunneta elustava energia liikumist, mis on toitmas su käsi ja jalgu…

Jälgi nende elustumist… – tükkhaaval… – tunneta…

Peamine… – usu endasse…

Armastus elu vastu on vältimatu tingimus eluks…

Kui see on kustumas…, siis on kustumas elu… – vastavuses su enda vabale valikule…

Armasta end…, inimesi…, ilma…, elu tema kõigis ilmingutes…

Elu armastab sind kõigis sinu ilmingutes…

See on vastastikune…

 

Tänan teid informatsiooni eest…

Me täname sind sinu töö eest…, ja Looja armastus on sinuga…, teie kõigiga…

SElena

Read Full Post »

Karma Nõukogu, olete valmis minule vastama…?

Oleme valmis, kallis vaimsus… 

 

Millisel tasemel on minu Kõrgem Mina…?

Tihkuse seitsmendal tasemel…, on ootamas sinu ilmutumist…

 

Kust olen tulnud Maale…?

Kassiopeia tähtkujust…, tihkuse seitsmenda taseme kõrgelt arenenud tsivilisatsioonist…

 

Milline on minu missioon maapeal…?

Oled tulnud päästemeeskonna vabatahtlikuna…

Paljud kõrgema arenguga tsivilisatsioonid on saatnud vabatahtlikke asjatundjad maisesse laborisse…

Esmane ülesanne on mitte ära eksida maistes illusioonides…, kohaneda kohalike tingimustega ja aidata inimesi vajaduse korral… – leida endasuguseid…

Iga kõrgema arenguga tsivilisatsiooni esindaja peab, varem või hiljem, lisama oma tsivilisatsiooni taset maisesse kultuuri ja maisesse arengusse…

Lisama uusi tehnoloogiaid…, uusi vastuvõttusid…

 

Milliseid võlgasid tuleks minul läbi võtta selles elus…?

Ei ole tarvis võtta seda võlgade tasumisena…, vaid õppetundidena…

Kuigi inimene on kõrgema tsivilisatsiooni vaimsuse kehastus…, ta peab siiski kõike taas õppima…

Ta astub taas esimesse klassi, milles kõik on sootuks teisiti…

Temal tuleb aegamööda ületada takistusriba…, tehes pidevalt pingutusi nii enda, kui ka kõigi jaoks…

Tuleb pidevalt ületada midagi…

Kõige suuremaks raskuseks – valikute amplituudid ja tunnete amplituudid…

Paljud tsivilisatsioonide esindajad ei olnud sellisteks äärmusteks valmis…

Seetõttu tarvis alustada esmalt tasakaalustuse amplituutidega…

Ehk…, lubades äärmusi, tuleks tähelepanu koondada valikute keskmesse…, amplituudi keskmesse…

Teostades mõndagi…, tuleks sukelduda ühtedesse või teistesse tunnetustesse…, otsida keskkoht…, otsida tasakaalu punkt…

Tuleb pidevalt naaseda enda keskmesse…, südame keskmesse… – seal on kõik olemas…, ka tasakaalu keskme…

Praegu teie tähelepanu on hajutatud mööda valikute polaarsusi…, seetõttu ei ole suutelised leidma sidet iseendaga…, luua sidet oma täheperega…

Olete kui laast lainete peal…

Kuid laastust tarvis saada teadlikuks ujujaks, olenemata mistahes stiihia ulatuses…

Kui oled suuteline end tasakaalustama… – siis saad sootuks uut ilmatunnetust…

Kusjuures… tunnetuste erinevused ei kao…

Kõiki erinevusi hakkad tabama läbi enda seesmuse… – kui vaatleja…

Pealegi… oled suuteline kui surfaja laveerima vastuvõtu lainetel…

Kui surfajal puudub köielkäija tasakaal, siis ta kukub ja lained kannavad teda oma suva kohaselt…

Valitsedes tasakaalu, saab naudingut libisemisest lainetel…

Seega… – esmaseks ülesandeks on – tasakaalustuda…

Kui see on saavutatud… – siis mõistad ülevaate kohaselt kõiki oma elu ülesandeid…

 

Millised minu vastuvõtu puhastamise viisid on mulle efektsemad…?

Sul on tarvis õppida kasutama Maa stiihiaid, et kohaneda enam maiste tingimustega…

Sul oleks hea laadida end Päikese energiast…, teha hingamisi õhu käes…, looduses, päikese käes… – pöörates end päikese poole, kujutleda, et oled hingamas sisse päikese energiat, kui õhku… – hinga rahulikult ja teadlikult…

Kujutle, kuidas päikese energia on sinu iga sissehingega täitmas esmalt kopsusi…, sealt levimas edasi teistesse organitesse…, ja laiali mööda kogu keha…

Tegelikult päikese energia imamine toimub südame keskme kaudu… – kuid sellest hiljem…

Seejärel õpi kasutama Vee stiihiat… – milleks oleksid mistahes veeprotseduurid…, parem muidugi looduses…

Isegi vannituba kõlbab selleks…

Vee kogum on ühenduses Maa stiihiaga…

Kujutle end lahustumas selles…

Keha on lõtvumas…, kaob, muutudes veeks… – puhastub…

Keha on läbipaistev kui vesi…, ja puhas kui vesi… – sa kui lahustuks vees…

Siis Õhu stiihia… – sea end vastu tuult ja kujutle end lendamas…, oled kerge, kui udusulg… üksnes hõljud õhus…

Seda on parem teha kinnisilmi, et oleks kergem visualiseerida…

Tarvis tunda end hõljuvana õhu voos…

See ei õnnestu korraga, kuna peas on töötamas gravitatsiooni keskused…

Aegapidi see õnnestub…

Maa stiihia…

Heitke selili maapeale…, murule, et olla koostöös taimse valdusega…

Tunneta, kuidas maa energia on täitmas sind, kui kannu…

Tihke energia siseneb sabakondi kaudu, kõige alumise tšakra kaudu… – liigub mööda selgroogu, mööda selga…

Kui puudub võimalus heita maapeale…, siis pane kasvõi käelabad mullale, kuna muld on seotud maaga, kui stiihiaga…

Tunneta, kuidas täitud mulla kaudu maa energiast…, kui anum – pilgeni…

Tule stiihia…

Seda tehnikat tunnete alateadlikult… – olete suutelised tundidega vahtima tulle…

Oleks parem elav tuli, kas ahjusuus, või lõkketulel… – kuid sobib ka küünlatuli…

Vaadates tuld… vaju temasse…, muutu ise tuleks… tantsi keset tuld koos leegiga…, või püsi selles vaikselt…

Tunneta…, kuidas sinus avanevad põlemise keskmed, millised on südame ümber…, millised on süttimas kui küünlad…

 

Kõigi praktikate aegu toimub mitte üksnes puhastumine…, vaid ka inimkeha vastavate keskuste aktiveerimine…

 

Kui on probleem alkoholiga, ega saa ise sellega hakkama… – kas Karma Nõukogu on võimeline aitama selles…?

Probleemid alkoholiga… – on hoidumine kõrvale maistest reaalsustest…

Neil on kohanemise raskused tihkuse tasemega… selles olevate valikute ja emotsioonide skaala ulatuses…

See on tasakaalustumise viis… – probleemidest eemaldumine…, kuid see ei ole väljapääs…

Pideva alkoholi manustamine viib sellisesse seisundisse, kus saavad liituda erinevad ollused, ning toituda erutuse energiast, millist loob alkohol…

Sellised ollused leiavad söögilaua inimeses, kes tarbib pidevalt alkoholi…

Ta toidab väga paljusid oma energiaga…, seda ei jätku temale endale oma tervise korrastamiseks…, elutegevuseks…, ega mingiks vaimseks kasvuks…

See peaks ärgitama tegema tööd selles valdkonnas…

Esmalt… siin tuleks lõpetada suhted mistahes ollustega, kes on õgimas inimenergiat…

Seda tarvis teha rahulikult, armastusega ja ilma hirmuta…

Üksnes… tarvis rahustada enda teadvust… – sulgeda silmad ja pöörduda olluste poole…

Pöördumine peaks olema rahuolekus…, siis on lihtsam hakkama saada…

Tänada neid abi eest saada sellist kogemist…, ning väljendada soov lõpetada nendega kõik koostööd ja suhted…

Tuleks kuulata end ja olla kindel…, analüüsida informatsiooni, milline on saabumas kanalduse aegu…

Sellise pöördumise peale keegi ei saa jätta vastamata…

Võib küsida neilt, mida nemad soovivad vahetuskaubana, et saaksid lahkuda täienisti inimese elust…

Ehk lahkuvad ilma vahetuseta…

Kuid vaevalt – selline inimene oli neile magus suutäis…

Igal hommikul tarvis kinnitada soov… lõpetada seosed alkoholi energiaga…, lõpetada suhted ollustega, kes tarbivad alkohooliku energiat…

Kuid tarvis pidada silmas… kasvõi lonks alkoholi taastab lõpetatud koostööd…

Kõik praktikad stiihiatega saavad aidata selles…

On soovitav juua vett rohkem…, kuna toimub vee laadimine sooviga… lõpetada suhted alkoholiga

Kui tekib soov juua alkoholi, tasub vaid juua vett…, sellega toimub oma tähelepanu ümbersuunamine…, ehk… petumanööver ollustele, kes on imemas inimeselt energiat…

Selle kõige aluseks on… – kui kisub jooma… siis ollused on lootmas saada alkoholi energiat…

Juues vett, nemad jääva energiast ilma…

Kui kisub ikka… – tuleb juua ikka vett…, kujutades seda alkoholina…

Tuleks alati asendada klaas alkoholi klaasi veega…, isegi kui puudub janu… – ikka juua vett…, kasvõi okseni…

Aegamööda, saamata alkoholi, ollused ise kaovad…

 

Isiklik elu… – kas suhted saavad jätkuda edasi…?

Üheks ülesandeks on – lihvida suhteid vastaspoolega…

Esmalt tunnistada seda ei suuda…

Sa ei suuda võtta seda vastu, kuna sinu tsivilisatsioonis oli kõik teisiti… – ülendavalt, sümmeetriliselt ja rahumeelselt…

Kuid… sellele planeedile oled tulnud uute kogemiste järgi…

Oled tulnud proovima uusi vorme ja uusi tingimusi…, mängima uusi mänge ja õppima tundma teist reaalsust…

See ei ole kuigi lihtne…, maine kehastus kätkeb palju tähelepanu lõkse…

Täieliku vaba valiku ulatuses ja hulgima polaarsuste juures, see ei ole kuigi lihtne…

Siin tarvis üksnes lõõgastuda ja tunda rõõmu sellisest mängust…

Te olete pidevalt pinges ja ootamas alttõmbamist…

Pinge loob kaitseekraani, mis ei lase endasse erinevaid energiaid…, sealhulgas… vastaspolaarset armastuse energiat…, kuigi olete kui ootamas, lootes olla sellisest reaalsusest üle…

Kuid mis mõte on sellel…?

Tarvis üksnes lõõgastuda ja avaneda olevale reaalsusele, millises olete eksisteerimas…

Kujutage vaid… – see ehk oli viimane võimalus kehastuda sellesse reaalsusesse… – seega… tarvis proovida julgelt kõiki sellise ime võimalusi…

Muidugi…, koos imedega tuleb vastu võtta kõiki selle pettumusi… – need on lahutamatud asjad…

Siin on duaalsuse tsoon, kus üks ei saa olla ilma teiseta…

Seega…, kui on rõõmu hetk, siis tunne rõõmu…

Kui ei ole rõõmu…, siis ole rahulik ja üksnes oota…

Selline on tark suhtumine ellu…

Seetõttu… luba suhetel vastaspoolega kujuneda

Te ise blokeerite neid…, oma mõtetega…, oma hirmudega…

Ehk annaks teile võlulise praktika…

Kujuta vaid, et oled seismas ukse ees… – lükka uks pärani lahti, sõnadega… – ma avan oma ukse kaunite suhetega ilma, ning võtan need vastu ilma hirmuta ja kahtlusteta

Astu üle läve, vaata ringi ja mine julgelt edasi…

Sul ei ole teada, mis on ootamas ees…, kuid ole kindel, et ilm selle ukse taga on kaunis…, sa oled asjatult istunud ukse taga…

Tee seda igapäevaselt…, ava iga päev seda ust ja astu kaunite suhete ilma… – ära kunagi sulge seda enda järel…

Kuid kui soovid, siis võid seda omal valikul sulgeda…

Kuid see peab olema su enda teadlik tegevus…

Tegelikult seda ust pole olemas… – ta on üksnes sinu enda peas…

Avane sellele ilmale…, ja proovi järgi selle kõiki imesid…, veel ja veel…

 

Ei tea, mida teha oma eluga…, kas on veel midagi, mida ma pole märganud…?

Ehk on veel aega seda teha…?

Ei ole kunagi hilja…

Ei ole olemas mõistet – hilja…

Sa ei ole teadlik, mida teha suure elu anniga, millise oled saanud Looja käest…?

Mõtle, mida võiksid teha sellega…?

Meie räägime sellest arvustamata…. ja vaid selleks, et sa hakkaks mõtlema selle üle…

Elu on… – sedavõrd suur ime…

See on imeline võimalus… – olla siin…, selles kehastuses…

Saada juurdepääsu harukordsetele võimalustele arenguks…

Sellist võimalust on vähestel Ilmaloovuses… – anda endale võimalus taassündida uues vääringus…

Tuua kasu inimestele…, saada teada uut…, katsuda järgi teadmatut ja ennenägematut…, aidata inimesi…

Sinul on sedavõrd palju võimalusi… – ja sa ei tea, mida teha

Asi on selles, et elate automaatses režiimis… – kõike olete tegemas automaatselt…

Ärkate automaatselt…, sööte automaatselt…, süüvite automaatselt töösse ja oma tegevustesse…, ja nii edasi… terve päeva jooksul…, kuni taas uinumiseni…

Kuid ka unes jätkate automaatselt samaga… – see ei saa kaduda teie juurest kusagile…

Pange tähele… – ei ole kunagi hilja ärgata automaatsest unest…

Meenuta…,  ja ärata oma seesmist last…, – meenuta – kuidas kõik oli…, kus iga päev tõi imelisi avastusi ja imelisi rõõmusid…

Suhtu sellesse, kui kaunisse seiklusse… – tunne rõõmu igahommikusest ärkamisest…

Täna Loojat iga sinu päeva eest…, sinu õppetunni eest, milliseid on sul tarvis läbi teha…

Tunne ahvatlust eelseisvast päevast…, sellest, mida ta toob… – oodates pidevalt üllatust…

Oota iga nurga tagant ime sündimist… – ja see sünnib…

Igas sündmuses oota ime tunnetust…

Ellu suhtumine oleneb üksnes sinust endast… – sinu vastuvõtu filtrist…, milline oleks kui saastunud…

Seda tarvis puhtaks teha ja häälestada ümber…

Seda saab teha üksnes kujutlusvõimega…

Kui sind on ootamas mingi ebameeldiv asi, siis suhtu sellesse kui raskesse ülesandesse, mida tarvis lahendada, et saada tulemust…

Üksnes mõtle, kuidas paremini lahendada ülesannet, et saada maksimaalset tulemust…

Siis tunnustus on sinu…

Te üksnes ei märka tulemusi ja ande, mida teie Looja annab teile õigete lahenduste eest…, iga päev…

Te möödute neist andidest, ega märka neid…, te peate neid igapäevasteks ja iseenesest mõistetavateks asjadeks…

Need on tavalised imed, millised sünnivad teie elus pidevalt… – te üksnes ei märka neid…

Õppige märkama neid… – kasvõi ootamatu abina teile tundmatu inimese poolt…

Ootamatu lausena, mis kutsub teid muigama…

Ootamatu vikerkaar on üksnes Looja naeratus sulle… – just nimelt sinule…

Hulgim sündmusi möödub teie tähelepanust, kuna pidevalt olete mõtetes ja muredes…

Jätke need, kui olete jalutamas…, jätke mõtlemise tööst… – liituge olevaga siin ja praegu…

Unustage hetkeks kõik probleemid…, joovastuge toidu maitsetest…

Kas teate…, enamus ilmaruumi olemusi ei saa tunnetada peeneid maitseid ja aroome…

Üksnes joovastu kõigest… – siis isegi tükk leiba on sinule suureks maiuspalaks…

Selline toit ei muutu šlakiks kehale…, ta on sinu rõõmust vaimsustatud energia…, on nektarina sulle… – mis oleks puhastavaks jõuks organismile…

Ja mis peamine… – leia oma viis teenida inimesi…

Võta neid kõiki kui… kes vajavad sinu abi

Selline on sinu missioon maapeal…

Nähes vajadust aidata, mõtle, kuidas saad seda teha…

Sul ei jää aega mõelda, mida peale hakata oma eluga…

 

Kas mul selles elus tuleb hüpe vaimses arengus…?

Ma vist ei ole veel leidnud seda ust…, või ei ole võimeline sellest sisse astuma…?

Mis on mul puudu hüppeks…?

Kõik oleneb sinust endast…, vajalik uks on otse sinu ees…

Tegelikult… ei ole olemas mingeid uksi

Andsime üksnes üht praktikat uste avamiseks imelistesse suhetesse…

Võta seda kasutusele ka siin… – üksnes avane ise

Oled väga pinges, kuna lakkasid uskumast endasse… – sul ei jätku usku ja tasakaalu…

Kujuta vaid… – teist pääsu pole…, kui vaid – teha hüpe vaimses arengus… – see on vältimatu…

Võid seista ukse ees seni, kuni ise teed astumise otsuse

Paljusid hoiab tegelikult tagasi hirm tundmatu ees…

Tarvis teha vaid samm edasi… – ega oodata koheseid tulemusi…, ega oodata üldse midagi…

Üksnes astuda igapäevaselt enesele vastu

Võid teha kõikvõimalikke praktikaid…, lugeda hunniku raamatuid… – kuid ühes võid olla kindel… – peale vaimse valgustumise ei ole muud teed…, ja see on ootamas teid…, igat ühte…

Teie peamine omadus on – vaimsus

Jumalik vaim on kätketud teisse…, seetõttu te ei saa olla mitte vaimsena…

Laske Jumalikul Vaimul olla vabana…, võimaldage temale seda…, ja ärge hoidke teda kinni oma teadvuse ja mõtete jõuga…, usu puudumisega ja hirmudega…

Lubage vaimul avaneda teie seesmuses…, anduge ise tema volile… – see on ka teie enda voli…

Üksnes usalduge protsessile… – varem või hiljem, kõik sünnib iseenesest…

Ainus, mida tarvis… – on kõrvaldada tõkked, mis on üksnes teie enda teadvuses…, teie enda kujutluses…

 

Tänan vastuste ja informatsiooni eest

Ka meie täname sind vahendamise töö eest…

Järgmise korrani…

SElena

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise..

 

El Miikael Nebodonski, kas oled valmis vastama…?

Me oleme koos…, ma kuulan sind…

 

Mulle on taas saadetud küsimusi…

Küsi, olen valmis vastama…

 

Teadvuse 12 tihkust… – kas see on midagi muud, kui 12 illusiooni…?

12 mängu taset, 12 illusiooni, millised on loodud teile õppimiseks…, 12 avaruse omadust, mis on loodud teile õppimise eesmärgil…

 

Kas meile luuakse seda avarust…, või me loome ise oma mõttetegevusega…?

Nii üks, kui teine…

Teile luuakse avaruse omadusi, kui atribuute, mida saate kasutada…

Avarus on plastiline…

Tema plastilisus on erinevatel tasemetel erinev…

Mida tihkem tasand, ses vähem on temal plastilisust…

Mateeria, ehk eeter, on kõige väiksema plastilisusega…

Selle loomine on kõige raskem… – ta on kui pehme, või kõva plastiliin…, või savi…

 

Miks nii keeruliselt…?

Kui oleme alles õppimas, kui lapsed, kellele antakse kätte esmalt pehme plastiliin, muidu ei saa õppida voolimist… – neil ei jätku jõudu kõva plastiliini jaoks…

Ehk ma väljendusin ebaselgelt…

Tasemeteks jagamisi ei ole…

Samas tasemed on olemas…

Ka loomist olete õppimas kõikidel tasanditel – üheaegselt…

Olete mängimas kõikidel tasanditel…

Mistahes samm…, mis tahes mõte ja tegevus kajastub kõikidel teistel tasanditel…

Seda võiks võrrelda teie kineetilise energia näite atribuudiga, kus mitu rippuvat kuuli on reas teine teise vastu…

Kui põrgatada esimest kuuli, tema annab oma liikumise järgmisele kuulile edasi…

See liikumine jätkub astmeliselt viimase kuulini…

Kui annad esimesele kuulile nõrga liikumise, siis see ei jõua kuigi kaugele…

Nii on ka tasemetega…

Siin tegevus toimub tihkel füüsilisel tasandil…

Kui tegevus…, või mõte…, või sõna – ei oma külaldast jõudu…, siis tegevuse, sõna või mõtte energia hajub astmelise edastamise aegu…

Liikumine annab osa oma energiast igale järgmisele tasemele… – seda ei jätku seitsmendani…, seda enam ta ei jõua kaheteistkümnenda tasemeni…

Seega… – teil tarvis arendada oma mõju jõudu…, nagu sportlastel oma lihaseid…

Järgmise sammuna tarvis õppida kontrollima oma mõju jõudu, et oleksite võimelised looma erinevaid energia liikumise viise…, selle edastamise erinevaid vorme…

On olemas ka teisi võrdlusi…

12 taset ja 12 loomise programmi…

Kompuutritel on lihtsamaid ja väikese alternatiivsusega programme…

Suuremates kompuutrites on antud võimalus valida programme ise…, kuid nende hulk on veel sisuht piiratud, kuna olete alles õppimas lihtsamaid võtteid…

Minnes üle järgmisele tasemele, saate uusi võimalusi…, uusi menüüsid ja õpite uusi klahve kasutama…

Need kõik on vaid loomise programmid…, milliseid saate edaspidi kasutada…

Nende abil hakkate looma oma reaalsusi…

Harjutades, loote oma pilti…, või pilti üldisel lõuendil, oma fragmentide abil…

Igaüks on maalimas oma fragmenti, vastavuses oma kujutelmale ja hingestatusele…

Kuid nemad ei ole teadlikud, kuidas tema enda fragment on seotud teiste fragmentidega…, kuidas tema süžee on põimumas teiste süžeedega…

Üks maalib kaunist aeda…, aga samas teine maalib sõda…

Kokku kogu lõuendil on inimkonna ühene pilt…

Kõik olete ühtse maali autorid…, ja kõik fragmendid on seonduses…

Varem või hiljem, kõik seondused saavad teie endi poolt välja maalitud ja esile toodud…

 

Kas saaks tuua välja iga kaheteistkümne taseme omadused…?

Oleme andnud teile seitsme taseme omadusi…, kõrgemate tasemete andmisel ei ole mõtet… – te ei suuda neid mõista…

Kas oleksid suuteline mõistma mind teises keeles, mida sa ei tunne…?

Kas on võimalik sulle selgitada kõrgema matemaatika mõisteid, kui sulle ei ole teada veel algmõistete terminoloogia…?

Kõigel oma aeg…

Igal tasemel käib esmalt algmõistete terminoloogia omandamine, millistega tuleb kokkupuuteid edaspidi…

Aegamööda omandate kõikide tasemete omadusi…, läbite kõik kaksteist loomise klassi…

 

Kui kõik on üheaegne… möödunu, olevik ja tulevik… – ehk isegi…  oleme juba lõpetanud Jumalate kooli…?

Jumalate kool on lõpmatu… – ka mina olen läbimas seda teatud tasemel…

Kuid samas ma püüan koolitada sind sinu tasemel…

Elu kool ei saa iialgi läbi…

Kui ehk siis…, kui lõppeb üks elu…

 

Kuid… – mis on sellisel juhul elu…?

Elu on teadvuse ilmutumine – teadvustatult või teadvustamata…

 

Kui kõik on eksisteerimas üheaegselt… – möödanik, olevik ja tulevik… – siis mingis harus olen alles esimeses klassis…, aga mõnel tasemel juba kaheteistkümnendas…?

Möödanik, olevik ja tulevik on kõigest märked sinu elude failidel…

Failid, kus on informatsioon sinu teekonna ja õpingute fragmentidest, on tallel Ilmaruumi kompuutris…, mille poole võid pöörduda mistahes ajal…

Kuid sinu fail ei ole veel lõpuni kirjutatud… – seda seisab sul veel teha…

 

Ma ei mõista… – möödanik on mulle mõistetav, kuna olen elanud tuhandeid elusid, mis on märgetena minu failil ilmaruumi kompuutris, milliste juurde on mul võimalik pöörduda… – aga kuidas on tulevikuga…?

Sa oled paljumõõtmeline… – ära seda unusta…

Sinu osi on palju…, ja kõik on üheaegselt läbimas kogemisi erinevates mõõtmetes…

Sinu kogemised teistes mõõtmetes ongi see, mida pead tulevikuks…

 

Aga möödanik…?

Möödanik on sinu saadud kogemised sinu enda osade poolt…, sinu isiksuste poolt…

 

Kuidas jääb teooriaga, et praegu, selles mõõtmes, mul on mitmeid teisikuid…, kas nemad on läbimas minu kogemisi erinevates variantides…?

See on keeruline teooria…, kuid katsume siiski seda läbi arutada…

Ehk… esmalt jagaks teisikuid tinglikult vertikaalseteks ja horisontaalseteks

Need teisikud on sinu peegeldused… – sinu osad…, sinu terviku osad…

Kui otsustasid läbida kehastust selle ilmaruumi planeedil Maa maisel plaanil… – sa jagunesid osadeks, millised alustasid sinuga paralleelset elu…

Kuid seda ei saa pidada täielikuks eraldumiseks…

Olete kõik seonduses… – teie tunnetused…, teie mõtted…, teie mälu – on sageli ristumas…

Kohati sul on ähmane tunne, et oled ühega või teisega kord kokku puutunud…

Või siis on hetki, kus oleksid kui ajalõigust välja kukkunud… – osa ajast oleks kui kustunud…

Teil on olemas väljend – hajevil

Nii see on otseses mõttes… – hajevil, puistes üle ilma…

Oma teadvusega olete erinevates kohtades-reaalsustes üheaegselt…, ja erinevatel tasanditel…

Antud tasandil, kus oleme sinuga suhtlemas, ei piisa sinu energiast kõige selle meenutamiseks…

Tinglikult võttes… sinu teadvuse kompuutril ei piisa jõudlusest ja vastavat programmilist lahendust, et lugeda selliseid faile…

Tegelikult… antud protsess ei olegi päris paralleelne…, ega ole ka järjepidev… – ta on üheaegne…

Kusagil kõrgemates mõõtmetes oled võimeline jälgima end madalamates mõõtmetes…

Kuid tänavuses mõõtmes sa ei ole võimeline jälgima kõrgemaid mõõtmeid… – selleks sul ei piisa energia hulka…

Keskmise taseme tihkus on sedavõrd suur, et sinul ei jätku energiat selle läbimiseks… – ehk… sul ei jätku jõudu teha tahmunud klaas puhtaks, teha ta läbipaistvaks…

Seega… sinu teadvus on mitmel tasemel…, üheaegselt…

Sinu kõrgema taseme vaatevinklist… – olles madalamal tasandil, oled minevikus…

Kuid, olles keskmistel tasanditel, sinu madalamate tasemete jaoks oled tulevikus…

Need möödaniku ja tuleviku osad kui oleks ja kui ei oleks olemas üheaegselt…

Horisontaalsed teisikud on koos sinuga, sinu tihkuse piireis, läbimas erinevaid kogemisi…

Vertikaalsed teisikud on läbimas kogemisi koos sinuga, üheaegselt, erinevatel tihkuse tasemetel…

Igal 12 tasemel võib olla kuni 12 horisontaalset teisikut…

Seega… – 12 taset ja 12 teisikut… – annavad kokku püha arvu – 144 teisikut, koos sinuga…

Igal tihkuse tasandil on 12 sind…

Kõik teisikud, millised ei ole sinu tänavusel tihkuse tasandil, on vertikaalsed teisikud…

Igal horisontaalsel tihkuse tasandil on veel 11 sind…, ehk horisontaalsed teisikud…

Muidugi mõisted horisontaalne ja vertikaalne on suht tinglikud…, ja seda tarvis üksnes selleks, et sa mõistaks paremini teisikute maatriksit…

Kuid maatriks ise on paljumõõtmeline…

Kui vaatame kolmandat taset, millisel oled… – siis sellel on  kolm mõõdet…, kolm suunda…

… neljandal juba neli…, ja viiendal juba viis… – ja nii edasi…

Seega maatriks, mida sulle kirjeldasin, ei ole lame, vaid ruumiline ja paljumõõtmeline…

Maatriks ise on kaheteistmõõtmeline… – kuid tänavusel ajal oled suuteline vastu võtma üksnes kolme mõõdet…

Kolme mõõtme abil osa sellest maatriksist näib sulle lõpmatu ruumi kujul…

Neljandas mõõtmes on juba keerulisem kujund, milles on olemas enam, kui neli suunda…

Ja nii edasi…

Teisikute maatriksi kujund juba ise on suht keeruline…

Tõustes kõrgemale, saad lisamõõtmeid, lisa omadusi…, lisa arengu suundi…

Seega… – kõik teisikud, liitudes omavahel, on avamas üha uusi tasemeid, tasemete uusi omadusi ja võimalusi…

Sinagi oled avamas endas uue tasandi lisa võimalusi…, lisa suundi…

Milliseid…?

 

Kui see ei ole laius, kõrgus, ega sügavus…, siis ehk arvaks – see on suund enda seesmusesse, kus samuti on olemas laius, kõrgus ja sügavus… – ka lõpmatus…

Õige…

Sa avad uue suuna…

Oled nägemas ilma väljaspool, kuid nüüd hakkad õppima tundma sama ilma enda seesmuses…

Oled kuulmas ilma väljaspool, kuid nüüd hakkad õppima kuulma sama ilma enda seesmuses…

Oled tunnetamas ilma väljaspool, kuid õpid tundma enda seesmist ilma…

Seda kõike hakkad tegema esmalt läbi unes nägemise

 

Pea kinni… – mitte nii kiiresti…

Kas unes nägemised ja tasemed on üks ja sama…?

Kas ma jälgin unes nägemises minu teisiku kogemisi…?

Jah…, just nii see on…

Sa näed unes nägemises kogemist, mida on läbimas sinu teisikud…

Seda võiks ka teisiti mõista… – unes oled läbimas kogemisi oma teisiku näol…

Kuid teisikud ei ole sinu eraldi osad… nemad on üksnes sinu teadvuse osad…, ehk… kui ookeani suubuvad vood, mis on voolamas erinevates sängides…, on uurimas ja õppimas neid sänge…

 

Kuid… miks ma oma unenägudes näen peamiselt iseend…?

Näen oma tänavust isiksust, minu taolistes olukordades, nagu minu tavalises elus, käesolevas reaalsuses…?

Miks ma ei näe end mingi suguharu šamaanina…, või SS ohvitserina…?

Esineb ka selliseid unenägusid… – kuid enamuselt need ei jää meelde… – sul ei jätku selleks energiat…

Ärgates tead unenäost, kuid ei mäleta selle süžeed…

Sinu programmi ulatust ei jätku meenutamiseks ja faili lahti pakkimiseks…

 

Olgu pealegi…, kuid… kas see peaks tähendama, et oma unedes ma näen oma teisikute kogemisi, millised on minu kolmandal tasemel…, või saan näha oma teisikuid läbi kõrgemate või madalamate teisikute kogemiste…?

Unede nägemisi madalamate osavõtul on haruharva…

Vaimsus reeglina ei soovi laskuda alumistele tasanditele, kuna see on juba läbi kogetud…

Kuid mõningad tumedamad, või õuduste unenäod, tungivad madalamatelt tasemetelt üles…

Sealt tulevad ka häirivate tunnetega unenäod…

Piiratuse tunded on omased suurematele tihkustele

Kõrgemate tasemete unenäod ei suuda pääseda sinuni, enamuselt sinu enda omaduste tasandi tõttu, kuna sinu kompuuter on üle koormatud liigsete programmidega… – ta ei ole suuteline lahti pakkima kõrgema taseme unenägusid…

Seetõttu sa ei näe sealt midagi…

Kuivaid kõrvaldad oma kompuutrist liigsed programmid ja failid, siis ehk oleksid võimeline võtma vastu ka sealt…

Need ehk võiksid olla kas neljanda…, või, mingil määral, viienda taseme uned… – kõrgemate jaoks sul jääb energiast puudu…

Kui kõrvaldad oma peast mittevajalikud mõtted ja mõisted, üleliigsed tunded ja hinnangud…, ehk sellega kõrvaldad esmalt omad madalsageduslikud mõttevormid… – sa vabastad unedes koha informatsiooni vastuvõtuks kõrgematelt tasanditelt…

Tegelikult sa oled võtmas vastu informatsiooni oma kõrgemate tasandite teisikutelt…

See on just see, mida peate Kõrgemaks Minaks…, ehk – intuitsiooniks…

 

Kas mina räägin praegu mitte Sinuga, vaid oma teisikuga kõrgemalt tasandilt…

… kes on rääkimas minuga ja edastamas sulle informatsiooni minult…

 

Ehk arutaks edasi…

Järelikult… peamine osa minu unenägudest on enamuselt minuga samal tasandil olevate teisikute kogemised…?

Just seetõttu sul ei ole võimalust juhtida oma unenägusid…

See kogemine enamuselt on sinu teiste osade kogemine…

Neil on õigus teha valikuid oma reaalsuse piireis…, kuid sinul ei ole õigust sekkuda nende kogemistesse…

 

Kuid on olemas praktikaid oma unesnägemiste juhtimiseks… – ehk… teadvustatud unes nägemised…

Teadvustatud unes nägemised – on unesnägemised, kus sa teadvustad end magavana…, ja sellelt tasandilt oled jälgimas oma und, teadvustades teadlikult, et see on teine reaalsus, ja sinu keha on magamas…

Mis puutub unes nägemise juhtimist, siis see on olemas joogade traditsioonis…

Kuid see on sootuks teine tasand… – kus une aegu oled liitumas oma enda teisikuga…

Sa oled liitumas temaga teadvuse tasandil… – just sellele on suunatud joogade unes nägemise praktikad…

Sellisel juhul saad kasutada oma teisiku võimalusi…

Nii saad paljundada end, ning kasvada planeedi suuruseni…, ja nii edasi…

Oled suuteline lendama, nagu teevad seda paljud une aegu…

Need lennud on ühe sinu teisiku kogemus kõrgemast mõõtmest…

 

Aga kui ma näen end oma harjumuspärases olekus lendamas…?

Seda sa unes ei näe… – kuid sinu teadvus, ärgates, pakib sinu unenägu lahti sulle mõistetavates kujundites…

Kuid siiski…, tahaks pöörata sinu tähelepanu sellele, et joogade unes nägemise eesmärk ei ole unesnägemist juhtida…, vaid hoopis… Selge Teadvustuse Valguse saavutamine…

Sellise kõrge teadvustuse vastuvõtu saavutamisel on võimalus pääseda surmajärgsest Sansara Rattast…

Tegelikult jooga on suunatud just sellele… – teist eesmärki temale pole antud…

Seetõttu unes nägemise juhtimine on unesnägemise joogas vaid üks etapp, mida tarvis üksnes läbida…, kuid mitte peatuda sellel… – jooga eesmärk on hulga globaalsem…

Teiste reaalsuste unes nägemine on samuti illusioon, nagu on kolmanda mõõtme illusioon…

Ega pole mingit mõtet vahetada üht illusiooni teise vastu…

 

Kui mulle enam ei tule negatiivseid unenägusid, vaid üksnes positiivsed… – mida see peaks tähendama…?

Kas kõik kogemise liigid ei pea läbima minu teadvust…, minu erinevate teisikute vahendusel…?

See kõigest tähendab, et osa sinu teisikutest on läbinud omad kogemised, ja on tõusnud kõrgemale…, ehk… on liitunud oma kõrgema osaga…

Vaatame seda alates inimkonna stardist…

Kujutle maatriksit 12×12, kus igas ruudus on sinu teisikud… ja kõik alustate korraga…

Kõigi üldine tendents on – liitumine igal tasandil

Kui oled liitunud ühe tasandi kõigi 12 teisikuga, võid tõusta kõrgemale tasandile…

See ongi toimumas unenägemuste aegu…

Unede aegu oled liitumas oma erinevate osadega…

Kui kõik 12 teisikut antud tasandil on liitunud sinuga sinu seesmuses, siis saad selle tasandi tervikuks, ning suudad tõusta kõrgemale…

Kuid samas liikumine, mida kujutad ette, ei ole lineaarne…

Ei ole sellist, et kõik 12 koguneks ühte punkti…, ja alles siis toimuks tõus raku võrra kõrgemale…

Kõik on palju keerulisem…

Sinu esimene teisik sellel tasemel, tehes läbi omad kogemised ühel sinu kaheteistkümnest kogemisest, liitub sinuga ja samal ajal sinu esimese teisikuga neljandal tasemel…

Sinu teine teisik kolmandal tasemel, tehes läbi kogemise oma programmi osa, sulandub sinuga ja samas tõuseb neljandale tasandile, täites sinu teisikut neljandal tasemel…

Ja nii edasi…

Kui iga kaheteistkümnest teisikust kolmandal tasemel liitub sinuga ja täidab vastaval numbril sinu teisikut neljandal tasemel, siis sa…

 

… ma ärkan neljandal tasemel oma kaheteistkümnes variandis…?

Õigemini oleks… – kõik sinu osad lähevad üle 4 tasemele, kõigis oma 12 variandis…

Praeguseks osa sinu teisikutest on juba läbinud kolmemõõtmelise kogemise ja on liitunud oma neljanda taseme osadega…

Kuid osa neist siiski on veel siin…

Sa oled suht lähedal lõpule jõudmisele…

Just seetõttu sa ei näe enam õuduste unenägusid… – selle kogemine on juba läbitud…

Kõik kogemised on sulandunud sinuga…, aga teisikud, kes läbisid seda, on läinud üle neljanda kõrgemale tasemele…

Nagu näed… – nii horisontaalne, kui ka vertikaalne arenemine toimub üheaegselt…

Kõik tegelikult on hulga keerulisem…

Kuigi oled paljumõõtmeline…, kuid selline mudel sobib sinu mõistmise jaoks seni enam…

 

Kui inimene on nägemas negatiivseid unenägusid, kas ta pole siis veel läbinud enamuse kolmemõõtmelistest kogemistes…?

Miks…?

Miks just negatiivseid…?

Kas see ei ole arengu ja ülestõusu näitaja…?

Iga taseme täis kogemise läbimine on liitumise tase ühesusega…

See on Ühesest Teadvusest eraldumuse ületamine…, oma side taastamine temaga…

Mida enam taastad igal tasemel side oma ühesusega, seda vähemaks jääb hirmusid ja vähem negatiivi tuleb ette…

Ühesuses on olemas kõik…, ja see aitab sul saada kõike…

Kuidas mõistad ühesust igal tasandil, millega oled liitumas…?

Tegelikult oled liitumas enda osadega…, ehk… iseendaga…

Korjates kokku kõik omad teisikud kolmandal tasemel, taastad oma kolmanda taseme ühesust…, seejärel pääsed teisele, 12 teisikuks jagunemise tasemele…

Seejärel kõrgemale tasemele, kus hakkad taas korjama end ühesusse… uue omaduse kohaselt…

Kui neljandal tasemel oled liitnud omad osad üheks tervikuks, liigud kõrgemale tasandile, viiendale, kus taas jaguned 12 enda osaks, ning alustad taas eraldumise ületamisega… sootuks uute omaduste piireis…

Ja nii jätkuvalt edasi…, igal korral toimub see uute omaduste vääringus…

 

Kas ka teised teisikud on nägemas mind oma unedes…, minu kogemisi…?

Ja muidugi…

Kõik on nägemas teine teist…, ja sina, kui tervik, oled nägemas seda kõike… – kõik on sinu mängud ja sinu uned…, sinu õppetunnid, sinu kogemised…

See on sinu sammud sinu loomise saavutamises…

 

Oleks kui selge…, kuid kuidas meie seitse keha on vastamas seitsme ja kolmeteistkümne tasemega…?

Kui ma olen koondamas end kolmandal tasemel… – kas see on madalamate tšakrate tase…?

Kas neljandal tasemel olen koondamas end astraalse teisikuna…, kui tunnetusliku vastuvõtuna…?

Aga mentaalsel tasemel – kas koondan end mõttevormidena…?

Või on midagi muud…?

Kõik seitse ja enam väärikust on üksnes iga taseme omadused… – kuid igal tasemel need on esindatud erineval viisil…

Seetõttu ma rõhutan, et minu poolt antud mudel on kõigest tugev kohandatus teie kolmemõõtmelisele arusaamale…

Ehk värvides on teile arusaadavam…

Esimesel kolmel tasemel suurimaks väärtuseks on elu kvaliteet…, ehk punane helendumus…

Esimesel tasemel on töös üksnes punane vääring… – elu kvaliteet…

Teisel ja kolmandal tasandil käivitub oranž… – soovide kvaliteet…

Kolmandal tasandil ilmneb püüdluse kvaliteet…

Ülejäänud kvaliteedid on töös vähesel määral…

Erinevate tasemete illusioonidel…, teadvuse 12 taseme avanemise käigus, käivituvad erinevad kvaliteedid, erineval määral…

Võiks ütelda, et kui taseme kvaliteet on läbi võetud maksimaalselt, siis on toimumas üleminek järgmisele tasemele, kus on järgmise taseme maksimaalne kvaliteedi läbivõtmise ülesanne…

 

Pea kinni, ma ei jõua järele…

Seega… – kolmas tase on tase, kus on käivitatud enamuselt elu kvaliteet…, tunnetuse kvaliteet… püüdluste kvaliteet (punane, oranž, kollane)…

Kas siis esimesel tasandil, olles 12 teisikus, ma olen läbi võtnud elu kvaliteedid… – seetõttu olin tõusnud teisele tasandile, kus rakendus soovide kvaliteet…

Võttes täielikult läbi soovide kvaliteeti, tõusin kolmandale tasemele kõigi oma kaheteistkümne teisikuga…, ja nüüd olen läbi võtmas püüdluse kvaliteete… – on see nii…?

Peaaegu… – kuid oled läbi võtmas mitte üksnes iga taseme kvaliteeti, vaid nende kvaliteetide seondusi… oma täiuse kohaselt…

Esimesel tasemel oled läbi võtmas elu kvaliteeti täiel määral… – punast taset…

Teisel tasandil võtad läbi täiel määral mitte üksnes soovide kvaliteeti…, vaid samas ka elu kvaliteedi ja soovide kvaliteedi seondust… – täiel määral…

Kolmandal tasandil oled läbi võtmas mitte üksnes püüdluse kvaliteeti, kollast kvaliteeti…, vaid ka kõikvõimalikke elu soovide ja püüdluste kvaliteetide seondusi, ehk – punase, oranži ja kollase seondusi…

Egas muidu punase ja kollase liit moodustaks oranži – kõik on seonduses…

 

Aga kui mina selles elus, või osa inimesi, ei ole veel läbinud lõpuni kõiki oma soovide kogemisi… – mida see tähendaks…?

See tähendaks… – et nende teadvus on veel, või… kinni jäänud teisel tasemel…, soovide läbi võtmise tasemel…

Enamus inimesi ei ole veel läbi teinud elu kvaliteeti…, elu seondust elu kvaliteediga…

Paljud on alles läbi võtmas elu kvaliteedi seondust soovide kvaliteediga…

Püüdluse kvaliteet on neis veel võrsena, arenemata seisundis…

Selline on inimeste osa, milline on järgimas oma elus peamiselt tundelisi ja ihalikke rahuldusi, joovastusi erinevatel viisidel…

Osa inimkonnast on käivitanud püüdluste kvaliteete… – on püüdlemas kusagile…

… kasvõi –  tõusta karjääris, või saada enam teada, reisida ja areneda…, ja nii edasi…

 

Tuleb välja…, kuni inimene ei ole läbi teinud tundelisi rahuldusi, siis kõik teisikud tema tasandilt ei ole veel liitunud temaga, ega tõusnud kolmandale tasandile…?

Sa tabad kiiresti…

Just nii see on…

Kuid tahaks siiski sulle meelde tuletada, et ma kirjeldan sulle vaid lihtsustatut mudelit… – keerulisemat sa ei ole võimeline mõistma…

See mudel on lähedane tõelisele reaalsusele…

Vastavuses meie õppetundidele me hakkame tõstma mudeli keerukust… – seda vastavuses sinu vastuvõtu ja mõistmiste võimete tõusule…

 

Ma ei ole veel täienisti aru saanud… – mida nimetame minevikuks, olevikuks ja tulevikuks…, ja seda, mis on eksisteerimas üheaegselt…

Kui vaadelda sinu teisikute maatriksit, siis need on üksnes tinglikkused…

Osa neist on veel erinevatel tasanditel…

Ehk võtaks keskmist inimest…

Osa tema teisikutest on alles esimesel eluvajaduste tasandil…

Osa tema teisikutest on teisel tundeliste soovide tasandil…

Osa tema teisikutest on kolmandal püüdluste tasandil…

Üksnes väike osa temast on neljanda ja viienda arengu tasandil…

 

Pea kinni…, sa ise rääkisid, et tõusta järgmisele tasandile on võimalik üksnes tehes läbi teatud tasandi kõik teatud kvaliteedid…

Jah…, et tõusta tervenisti…, tervikuna…

Kuid seni iga inimese teisikud on pillutatud laiali mööda erinevaid tasandeid… – erinevate hulkadena…

Osadel… 50% teisikuid on teisel tasandil…, kolmandik – esimesel…, ja ülejäänud – kolmandal…

Valguse töötajail esimesel tasandil peamiselt ei ole ühtki teisikut…, teisel – kolmandiku jagu…, kolmandal – pool… – ülejäänu on… neljandal tasandil…

Neil, keda peate pühakuteks…, esimesel tasandil ei ole üldse teisikuid…, teisel – äärmiselt vähe…, kuid kolmandal on umbes pool teisikutest… – ülejäänud teisikud on laiali mööda kõrgemaid tasemeid…

Kõrgemalt praktiseerivatel joogadel kahel esimesel tasandil teisikud ei ole olemas…, kolmandal vaid mõned…, ülejäänud osad on rändamas, kuni budhaliku tasandini välja…

Kõiki neid teisikuid on sinu jooksev teadvus mõistmas, ühel või teisel määral…

Kui sa oma teadvuses ei ole arenenud piisavalt, siis sinu teadvus ei tõuse kolmandast kõrgemale, ega saa liituda oma teisikutega…, ühenduda nendega ja võtta osa nende kogemistest läbi une…

Kui oma teadvuses oled tõusnud kõrgemale, siis neljandal tasemel oled võimeline teadlikult looma ühendust oma madalamate, kohati isegi kõrgemate teisikutega…

Kui praegu oled suhtlemas minuga, siis järelikult… osa sinu teisikutest…, ja nimelt kaks…, on tõusnud kõrgema teadvuse tasemele ja läbi enda on edastamas informatsiooni minult…

Vastavuses oma teadvuse arengule, sa puhastad neid mittevajalikest failidest…, ehk isegi avardad ja arendad neid…, mis tähendab, et sinu teisikud tõusevad üha kõrgemale…, mõned on tõusnud isegi tasemele üle kolmanda…

Selliselt avaneb sul juurdepääs avaramale informatsioonile, mida saad valgustada allapoole…

Mida kõrgemale tõusevad sinu teisikud, seda puhtam informatsioon on sulle kättesaadav…

Praeguseks üks sinu teisikutest asub mentaalsel…, teine – kasuaalsel plaanil…

Kõrgemale sul praegu pääsu ei ole…, kust oledki saamas antud informatsiooni…

 

Ma siiski ei mõista… – kui kõrgematel teisikutel on olemas ülevaade madalamate kogemisest…, siis minul peaks olema ülevaade oma madalamate teisikute kogemistest, millised on teisel tasemel…?

Seda sa oledki tegemas…

 

Kuid miks üksnes unes…, aga mitte teadlikult, läbi oma kavatsuse…

Sa võid teha seda ka teadvustatult, läbi oma kavatsuse…

Sa üksnes ei oska veel seda teha… – pole veel õppinud…

Selleks antakse teile kavatsuse praktikaid…

Sa võiksid teadlikult luua side oma jooksva taseme kaksikutega…, kogeda nende kogemist…

Seda teil nimetatakse möödunud elude vaatamiseks… – teil on olemas vastavad praktikad…

 

Siis selgita… – mis on eeterlik keha…, ja mis on selles kontseptsioonis ülejäänud kehad…?

On olemas 13 taset…, ja igal tasemel on ühendus teatud omadustega…

Mida tähendab, et meil kolmandal tasemel on seitse keha…?

Esimesel tasemel on üksnes füüsiline keha…

Teisel tasemel on füüsiline ja astraalne kehad…

Kuid see on siis, kui võtta üksnes ühte teisikut…

Kui võtta kõiki sinu teisikuid oma koosluses…, siis see annabki sulle erinevaid kehi…

See tähendab… – erinevate inimeste teisikud on seni läbimas kogemisi mitte üle seitsme taseme…

 

Kas siis kõigil inimestel ei olegi seitset taset…?

On võimalus neid avada…, kuid need kehad ei ole neil veel formeerunud…

Kuivaid üks teisikutest tõuseb kõrgemale tasemele, algab vastava keha formeerumine…

See jõuab lõpuni siis, kui omandad selles kvaliteedis terviklikuse…

Seetõttu enamusel inimestest on täiuslik füüsiline keha…, pea täiuslikult kujunenud astraalne soovide keha…, ja pea täiuslikult kujunenud mentaalne keha, kuid vähem, kui astraalne keha…

Kõige vähem on kujunenud kasuaalne ja atmaline kehad…, ning… budhalik keha on neil päris kujunemise alges…

 

Aga kuidas on eeterliku kehaga…?

See oleks kui vorm, mis võimaldab sinu teadvusel rännata mööda tasemeid…

 

Mis on siis möödanik ja tulevik…?

Möödanik – sinu lõpuni viidud kogemine teatud tasemel…

Tulevik – sinu lõpuni viimata kogemine kõrgematel tasemetel, või…, käesoleval tasandil…

 

Aga mis on siis käesolev…?

See on sinu mälestus sinust…, kui isiksusest käesoleva teisikuna…

 

Kõikide teisikute isiksused, ehk egod, on erinevad…?

Muidugi… – kõik on läbimas erinevaid kogemisi ja erinevaid omadusi…

Kuid kõigil on sarnaseid osi…

Kõiki teisikuid eristab nende uudishimu… – muide… see on nende kõigi püüdluse omaduseks…

 

Miks ma teadvustan üksnes enda isiksust…?

Kuigi… – kas igal teisikul on olemas mälestus teistest teisikutest…, kas igal teisikul on olemas minevik, kui ka tulevik…?

Kas oled rääkimas iga minu teisikuga…?

Kas nemad kõik on autonoomsed ja võrdõiguslikud…?

Või mina olen peamine osa, millega sulanduvad kõik teised…?

Sinu küsimused tõestavad, et seni sa ei ole võimeline mõistma oma terviklikuse kontseptsiooni…

Sinu küsimustele vastus on kahtepidine… – ja jah, ja ei

Kõik teisikud, kui vaadelda neid eraldi – on võrdõiguslikud…

Kõik teisikud, kui vaadelda neid sinu osana – on ühesed…

Kui une aegu sa kandud oma teadvusega teise teisikusse, ühendud temaga, siis sa ei tunneta end peamisena…, ja teda teisejärgulisena…

Kui sinu isiksused on eraldunud, siis võid esitada endale selliseid küsimusi…

Vaatame seda teisest küljest…

Kui sa pöörad oma pead ühele ja teisele poole…, kas sinu otse vaatamine on peamine…?

Ei… – see on vaid nägemise üks suundadest…

Selg ja rind… – milline nendest on peamine keha osa…?

Kas mõistad… – kõik on ühene ja kõik on tervik…

Kuid eraldatuse seisukohalt…, teadvuse eraldumisel osadeks ja fragmenteerumise puhul on see võetav eraldi olevatena…

Kuid see kõik on siiski üksnes sina…

Kui sa vaatad ühte suunda, või teise… – milline suundadest on peamine…?

Oled siiski vaid sina, kes on vaatamas erinevates suundades…

Kui oma teadvuses oled ühendunud kõigi oma osadega, siis näed tervik ülevaadet…, ehk – 360 kraadi…

Seni oled suuteline nägema vaid tükati… – see oleks ei vastus sinu küsimusele…

Kuid ja vastus seisneb selles, et kõik, mida mäletad kindlalt isiksusena… – on ühendumise mälu…

On olemas osa kogemisi, mis ühendusid sinuga ja muutusid sinuga tervikuks…

Kõik sinu teadmised ja kõik sinu kogemised on liitunud sinu mälus…

Sama mälu on olemas ka kõigil teistel teisikutel…

See on see, milles olete ristumas…, ja see on teil ühene – mälestus ühendunud kogemistest…

 

Seega…, kui ma ei mäleta mingeid oma kogemisi…., kas see tähendaks…

… et need teisikute kogemised ei ole veel liitunud sinu omadega, ega teiste teisikute omadega…

Seetõttu oleks parem kujutada ette mitte teisikute maatriksit, vaid midagi meresiili taolist…

Tema keskmeks oleksid sina, ühendunud… ja sinult tuleks eemale sinu kõikide teisikute ogad-teekonnad…

12 võrset, millised on jaotumas mööda 12 taset…

Iga selline võrse-oga on seotud sinu seesmisega…, siili keskmega, kes oledki sina terviklik…

Selle tuum…, selle keskme – on kasvamas vastavuses teisikute tõusuga kõrgemale tasemele…

Nemad ei ole päris tuuma moodi…, vaid mingid kujundid 12 kasvuga, millised on eri pikkusega – see näitab iga kasvu-oga kasvu taset mööda vastuvõtu tasemeid…

Kas tabasid pildi…?

 

Jah…, ma mõistsin sinu analoogi…

Seega… sinu kera, sinu teadvustuse vorm ei ole seni ümmarguse kujuga…

Kuivaid oled läbinud oma ogadega kõik 12 taset, siis kõik saab teostunuks ja võtab kera kuju, ehk… on sfäärina…

Kõik sinu teisikute kogemiste kiired jõuavad lõpuni, ning ühenduvad sinuga…

Selliselt taastub sinu terviklikkus… – sinust saab täiuslik helenduv olemus, millel on kõik 12 Jumala omadust…, kogu täiuses ja täiuslikkuses…

Siis astud uutesse loomise tasemete klassidesse…

 

Kas kõik 12 taset ei olnud veel loomise klassideks…?

Ärgu see sind solvaku…, kuid see kõik oli seni vaid algkool…, või, äärmisel juhul… oli teie keskkooli taolisena…

Kuid kõrgemate koolide ajad on teil veel ees… – selleni on tarvis veel jõuda ja läbida palju õppetunde…

 

Tänan sind õppetunni eest…

Tänan sindki sinu püüdluste eest…, me oleme ühesed…

SElena

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Mu partner astub, nagu viimasel ajal ikka, oma teadvuses kõrvale…, ja tema ei ole teadlik, milline sõnum täna tuleb…, millest see on…

Nii see töötab igal korral…

Sõnum, mis tuleb eesriidetagustest, võib olla ootamatu teie jaoks…, ning tulla sellisel viisil, kuidas te ei ole osanud seda oodata…

Täna püüame jõuda selgusele enam, kui kunagi varem, selles, mille poolest erinevad uus ja vana energia…

Mu partner püüdis valmistada teid ette, et oleksite võimelised mõistma – aastani 2012 oli energia, mille poole teil ei ole kavatsust naaseda…, ega see tulegi enam tagasi…

Uus energia, mis on ilmnemas teie juures üle planeedi, on täis uusi paradigmasid

Oleme kord rääkinud teile, mida annavad uue paradigmad…

Teil tuleb sageli ette pettumusi, kuna  asjad ei ole enam sellised, kui varem…

Näe, kõik läheb teisiti, kui arvasin mina…, kõik mitte nii kui varem…, kas pole…?

Ei…, pole nii… – ei ole nii

Uus energia on täis tunnetusi, millised täienisti ja tervikult on teised…, oma reageeringutes olete teine… – ka ootused on täienisti erinemas varajasematest…

Neis asjades on peidus tõde sellest, et on käimas inimvaimsuse areng ja selle parenemine

Kuidas tunnetate teatud liiki asju…?

Kas hakkate märkama enam kannatlikkusi…, ja üha vähem kriitilisi pilke asjadele…?

Kuid mu kallid…, ma ei tahaks sellest rääkida…

Teie vastuvõtus hakkab aegamööda sündima arusaam, kes te olete

Tahaks rääkida erinevustest Valguse ja Pimeduse vahel, mis tulenevad esile veel enamalt, kui kunagi varem…

… erinevustest selles, kuidas varem võtsite asju vanas energias

… kuidas võtate neid uues energias

… sellest, mis toimub, kui olete tirimas vanat energia uude

Oleme rääkinud, et ei ole enam jäänud kõrvalvaatajaid, kes on istumas aia otsas

Enam ei ole võimalik kuulutada end Valguse Töötajana, kui kaastundvast inimesest…,  ja hiljem olla kaastundetu…

Sa ei saa otsustada olla ühel päeval üks, aga teisel päeval teine

Nii sai olla vanas energias…

Oleme rääkinud, et inimesed teevad jätkuvalt taas ja taas draamasid… – ja see rahuldab neid, kuna see tõmbab endale teiste inimeste tähelepanu…, nii nemad saavad seda, mida olid tahtnud…

Kui nemad hakkava tegema sama uutes energiates…, siis avastavad, et neid hüljatakse… – neile ei pöörata tähelepanu, ega olda nendega nõus…

Üha enam ja enam avastatakse, et vanad energiad ei vasta üldse sellele, mis on toimumas uuel ajal…

Protsessid ja protseduurid, millistele olite harjunud lootma…, ja millised olid tavaliselt töötanud… – hakkavad muutuma ja tegema läbi nihkeid…, seega… enam ei tööta…

Oleme sellest rääkinud ka varem…, kuid tahaks rääkida sellest, kuivõrd ligitõmbav ja sisse imav on vana energia…

Tahaks oma juttu avada näitlikult asjaga, mida oleme üksnes möödaminnes puudutanud…

Nüüd on aeg alustada sellega…

 

Milles seisneb vana energia ligitõmme…?

Ei ole kuigi lihtne kirjeldada, kuivõrd ligitõmbav võib olla miski, mis on ka ise pime…

Pime kui öö…

Kui olete mingil viisil jäänud pimeduses ellu, kuna ei näinud kõike…, kuni äkki – keegi lülitas  sisse valguse…

Neile, kes olid pikka aega astunud pimeduses…, olid teadlikud, kuidas liikuda pimeduses… – neile ei olnud üldse teada, kuidas liikuda valguse käes

Leidub neid, kes on liiast harjunud võitluste paradigmadega…, ja kui avaneb valgus, ja sellele kaasneb heasoovlikkus ja rõõm, mõistmine ja kaunidus…, nemad jäävad pikemaks ajaks endistesse võitluspäevadesse…, taasluues võitlusi… taas ja taas…

Näib uskumatuna, et keegi teeb seda ajal, kui on juba olemas see, mis on hulga parem

Meeldivad ootused ja lootused paremale – on valguse olemasolu osa

Kusjuures need, kes on palju aega olnud võitlustes, ei saa näha seda… – isegi siis, kui neile avaneb selline võimalus, nemad ei taha seda näha… – kuidas saab selline asi olla…, kuidas saab olla  sellele näiteid...?

Kallid…, mitte üksnes näited… – te võite ise seda jälgida…, otse praegu…

 

Ehk vaataks jooksvat ajalõiku…, räägiks sellest, mis on toimumas tänavusel ajal…

Ma kavatsen taas selgitada midagi, mis näib täienisti uskumatuna…, tuua mõningaid näiteid erinevustest valguse ja pimeduse energiate vahel, kus valgus isegi ei hakka veel paistma…

Need, kes eelistavad vajuda sellesse, millega on harjunud ja soovivad vajuda edasi… – need isegi ei ole võimelised märkama seda paremat, mis on juba toimumas… – pimedus on sedavõrd imav…

Mõnigi ehk vastaks sellele… – see ei ole minu kohta…, see ei ole minu jaoks… – ma pole vajumas pimedusse

Ma siiski ütleks teile… – te üksnes… veel ei mõista seda tõeliselt

Inimolevustel on probleemne häälestus… – nemad on harjunud soovima üksnes seda, mis on neile tuttav… – samas mõistmata, et see on tume energia

Leidub ka selliseid, kes kinnitavad… – ma juba mõistan seda, kuna olen Valguses

Ma vastaks neile… – Oled Valguses kui Pimeduse persoon

Kui oled Valguses… – kus on sinu Rõõm…?

 

Põhja-Korea liidri näide…

Toon teile näite käesolevast ajast…

2011 aasta lõpus suri Põhja-Korea juht Kim Jong-il, ning tema võim läks üle pojale…

Poisikesest sai ühe hetkega riigijuht…

Teda oli õpetanud tema isa…, ta oli õppinud läänes…

Temale oli teada, millised olete teie ja milline on teie kultuur…

Ta osutus kui ristteel…

Sellel ajal me alustasime arutlusega…

Seekord katsume jätkata…, kuid tänavusel lainel…

Ma küsiks teilt… – mida teeksite teie, kui oleksite tema kohal…?

Praegu ta on seismas Suure Vägevuse lävel, mida ta sai oma riigilt… – olla diktaator, kõrgema persoonina riigis…

Ta oli kogu elu näinud isa egoistlikkust…, ning tema mõistis, et nii peabki olema…

Ka tema ise tahtis kõige enam olla märgatav ja armastatav oma rahva poolt…

Just seda on tegemas egoist…, ja selliselt see näeb välja…

Oleks hea, kui te paneks end hetkeks tema kohale… – teades, mis on toimumas planeedil…, teades kõike, mida teate kui inimene, kes on kasvanud läänes…, kes on saanud hariduse läänes…

Nüüd on ees isa teekonna jätkamine… Põhja-Koreas…

Ta hakkas tegema oma otsuseid 2012 aastal…, kusjuures – suht veidraid…

Just sellel ajal järgnes seadus, et temast saab riigi valitseja… – rahvuspartei esindaja (Korea tööpartei keskkomitee esimees)…

Ta hakkas tegema oma valikuid…, tegema oma otsuseid…

Kujutage hetkeks, et teie olete tema

Mida oleks teinud teie… – otse nüüd… – puhtalt lehest…?

Teil oleks võimalus teha planeedil midagi, mida oleks vaja kõige enam…?

Mida tahaksite teha, et teid kummardataks…, teid ülistataks…, et oleksite kõige tähtsam persoon… – ainsana…?

Mida saaksite teha murdelisel punktil, aastal 2012…?

Ma ütleks…, ta lasi mööda õige aja…, lasi mööda võimaluse

Just seetõttu seal toimub see, mis toimub…

Kui ta oleks märganud Valgust… – isegi egoistliku ja ahne mõistusega märkaks saabuvat Valgust…, kui ta mõistaks midagi muud, peale Pimeduse… – siis kõik oleks läinud teisiti…

Mõelge vaid hetke… – mida oleksite teinud teie tema asemel…?

Temast oleks võinud saada see, keda kogu planeet oleks tõstnud pjedestaalile ja oleks tunnustatud kogu tema elu jooksul…

Esimese asjana, mida oleks saanud teha… – liita mõlemad Korea pooled…, liites palju aastaid eraldi olevaid peresid…

Sellise teo suursugusus oleks pannud kera keerlema

Heites minema sõjakuse, ta räägiks korealaste rahus eksisteerimisest

Kõik oleks hakanud muutuma…

Teda oleks ÜROs võetud vastu aplausidega…, ta oleks iga ajakirja kaanel… – oleks kui üleilmne kangelane…

Teda tunnustaksid kõik…

Kogu planeet imetleks teda üksnes seetõttu, mida keegi enne teda polnud teinud…

Oleks teinud targa otsuse, mis oleks viinud teda Valguse kätte…, ja see oleks aidanud inimesi…

See oleks see, mida ta oli tahtnud saada

Oleks saanud autasusid…, ehk isegi… kogu elu…, jäädes ajalukku inimesena, kes muutis Maad ennast…

Ja mida tegi tema…? (Krayon muigab irooniliselt)

Olete lugenud viimase aja lehti…?

Kas tõesti pimedus on sedavõrd külgetõmbav, et ta ei suutnud märgata midagi sellist…?

Temal oli võimalus muuta poliitilist kurssi…

Kuid ta hävitas lähedasi sugulasi (oletatavasti), et nemad ei saaks seda teha…

Ta jäi iseendaks…, jättis kasutamata sellist võimalust… – jättis täienisti kasutamata…

Kõik, mida tahtis noormees, kes oli üles kasvatatud egoistliku isa poolt, … oli sellel aastal niigi tema kätes…

Kõik tema otsused, milliseid ta tegi, olid seotud tema paradigma kohaste harjumustega, millised enam ei tööta… – ja seda on näha kogu planeedil…

Need küsimused on päevakorrast maha võetud

Temast on saanud hüljatud…, vana energia pooldaja, kes, tõstes käed üles, on ähvardamas õudustega kogu planeeti… – arvates ise, et nii see jääbki…

Kuid see ei saa kesta kaua…

Sellega tahan näidata, kuivõrd sisseimev on vana energia…

Millist vana energia kohast kadedust on olemas teis endis…?

Kas jätkate endiselt tegemast asju, mida peate täienisti kohasteks…?

Kas olete jätkuvalt vajumas vana energia kohastesse ootustesse ja vastuvõttudesse…, kuigi on paistmas Uus Valgus…?

Mul on teile teatuid uudiseid… – teil ei õnnestu olla selles kaua

Esmalt kaovad teie sõbrad…

Te ei suuda enam väita ühte, aga ise olla teine…

Ehk võimendaks seda veelgi… – kui pimedus on sedavõrd ligitõmbav…, kas ta on mõjutamas midagi veel…?

Jah… – ta on mõjutamas kõike ülejäänut

 

Vana tööstussuund enam ei tööta…

On olemas terve tootmisharu, mis kokkuvõttes jõuab krahhini, millest oleme juba rääkinud…

Ta arenes ja töötas vanas energias…, seega… temas puudub terviklikkus…

Üheks neist on farmaatsia tööstusharu, nimega Big Pharma…

Tema kokkuvarisemine on silmaga nähtav, mis tuleneb tema enda ümberolevast kultuurist

Kuna see kindlalt juhtub, oleneb täienisti teist endist…, täienisti teist endist…

Ehk vaataks hoopis seda, millega ta on tegelemas…

Ta on investeerimas vananenud pimeduse ideesse, mis seisneb selles, et keemia on vastutamas tervise säilitamise eest

Valguse olemasolu juures hakkab esile tulema uus tööstusharu, mis tugineb tõele, et inimkeha ise on suuteline olema enda tervendaja… – teil ei ole tarvis manustada temasse mingit keemiat…

Temale on tarvis rida juhendusi, kuidas tervendada end…

Nende kohta saaks ütelda kui homöopaatiliste hormoonide protsessidest, millised on suutelised mõistma inimorganismi paremini, kui mingi keemia, või mistahes meditsiiniline metoodika haiglates…

Valgus hakkab seda esile tooma

Vastus peitub mitte keemias…, vaid juhendites kehale…

Kui need saavad edastatud kas läbi somaatiliste rakkude…, või siis läbi alusrakkude…, või siis otse, pöördudes telomeeride poole (kromosoomide piirkonnad, mis on vastutamas eluea eest), siis see on midagi sellist, millel on tegemist mitte üksnes teadvusega, vaid uute protsessidega, mis on käivitumas…

See on täienisti uus meetod…

Kui palju ressursse on kulunud ravimisele vanal meetodil…?

Vaadates seda, mul tekib küsimus… – miks ei märgata seda, mis on toimumas…?

Vastuseks on… – nemad on vajunud sellesse, mis oli olnud

Kui nemad oleks näinud uue äri võimaluste potentsiaale, võimalust investeerida sellesse, mis avaks juhendeid kehale…, kas siis nemad tahaks lõpetada vanaga ja alustada uue Valguse ulatuses…?

(Krayon muiates) Ei tahaks…, nii, nagu Põhja-Korea liider…

See on ju sedavõrd imav… jätta kõik endisena, kuna see on töötanud alati…, ja peab jätkuvalt töötama alati…

Kui panete televiisori tööle, ka sealt kuulete, et keemia ei tööta

Teil on ilmnemas võimalus liituda teistega, ning koos esitada kaebus kompaniidele selle eest, mis ei tööta…

Kindlapeale olete kuulnud nende, mis ei tööta, kõrvalmõjudest

Oleks aeg mõelda ilmnevatele tunnustele, motiveeringutele, ehk informatsioonidele, millised kinnitaks… – need ei tööta

Kuid nemad seda ei märka…, ei näe neid tunnuseid…

Mõistke seda…, nemad on kinni vajunud sellesse, mis viib neid krahhini…

Nemad ei näe Valgust… – nemad ei näe seda, mis on tulemas…

Nemad võiks investeerida tulevasse…, see hakkaks tööle…

Nemad võiksid heita minema selle, mis ei tööta…, ning mõista, et kera on veeremas tervenemise paradigma suunas… (Krayon uhkusega) – isegi farmaatsia tööstuses…

Juhend kehale, milline tahab ise tervendada end…

Juhend on kujundatud sellisena, et isegi keha noorenemine oleks võimalik…

Kaasasündinu on teadlik, mida tarvis teha…

Kuid nemad mitte…

 

Valmiduse puudumine võtta vastu uut…

Kas olete mõelnud neile, kes hakkavad kunagi õppima meditsiini…?

Nemad õpivad aastaid…, annavad vande – Ära tee kahju

Neist saavad head arstid, kes teevad kõike kõige paremat, et aidata inimesi…

Samal tasemel, koos sellega, tuleb mõndagi uuendustest…

Kuid uuendused neid ei rahulda, kuna need ei lähe kokku õpituga… – kuidas peaksid need töötama…

Vanas hariduse paradigmas, mille kohaselt neid õpetati ja mida nemad austasid…, said vana informatsiooni, milline on muutumas… uuendumas…

Miks siis mitte muuta paradigmat ennast…?

Vastus on ühene… – nemad on kinni selles, mida pidasid õigeks ja täpseks, mille kohaselt kõik töötas…

See oleks neile kui reetmine… – vaadata ja kontrollida üle olemasolevad töötavad viisid ja meetodid…

Arstidele tuleksid uued määrused, mille kohaselt nemad saaks aidata inimesi enam, kui neile on õpetatud…

Kuid nemad jäävad siiski vanasse kinni…, ehk… isegi ei vaata uute määruste poole..

 

Ehk leidub kedagi, kes ütleks… – vaadake, ma saan seda tõestada… – vaadake vaid

Vaadake üksnes tõestusi, milliseid on meil juba olemas

Eraldage üksnes üks päev ja olge koos minuga…, veenduge ise

Kuid nemad keelduvad, kuna ei usu sellesse…

Te püüate neile ütelda… – kuidas nii…, te pole seda isegi näinud

Nemad vastavad… (Krayon, rõhutades sõnu, iseteadlikul toonil) – me seal… ei käi

Mõned elavadki elu lõpuni vanas energias, mõistmata seda, millised oleks neil võimalused, kui oleksid heitnud pilgu sellele…

Vaat kui imev on vana energia…

Selline on inimloomus… – kui see töötas seni, siis ta töötab ka edaspidi… – üksnes see on mulle mõistetav…, ja just seda ma olen alati teinud…

Ei ole tarvis mulle näidata midagi uut… – mulle on õpetatud, et see, mida mulle näitate, ei saa, ega hakka tööle, kuna see ei vasta mulle teada olevatele füüsika seadustele…

Kuid füüsika on äkki muutumas ja päike on pilve tagant välja tulemas

Ootamatult tulevad uued ideed

Kas olete suutelised seda ette kujutama… – ütelda kellegile suurematest leiutajatest… – lõpeta…, pea kinni…?

Kas saaksite ütelda vendadele Wrightitele… – lõpetage, see ei hakka tööle…, või Teslale… – see on puha lollus, see hakkab peksma inimesi

See on umbes sama suhtumine…, ja see on jätkumas…

 

Vanad meetodid ei tööta…

Ehk räägiks nüüd veidi enam isiklikumast…

Kallid, kas metafüüsilises mõttes olete täiskasvanuks saanud…, kas peate end oskavaks ja teadvaks šamaaniks…?

Te olete seda teinud palju aastaid…, ning teil on teada protsessid, kuidas see töötab…, olete olnud tervendaja pikemat aega ja olete uhke oma teadmiste üle…, teenitult…, olete aidanud planeeti ja kõiki enda ümber olevaid…

… ja nüüd äkki… – energia ise hakkab muutuma…, tegema läbi nihet

Sagedus, millega olete harjunud tööd tegema, mille nimeks on Lättega ühendussagedus… äkki sõitis minema…, nihkus…

Kui keegi näitaks seda… – siis selle asemel, et minna ja vaadata…, näha selles kaunidust, ning ütelda… – näita seda veel enam…, hoopis sulgete ukse ja ütlete… – ma ei taha sinna minna, kuna see minu jaoks ei ole kusagile nihkunud… – minu jaoks kõik on endine

Ta ei mõista, et see kõik on nihkunud sinu jaoks

Kuidas sa ise suhtud sellesse…, kas teed sellega tööd… – kas tunned rõõmu selle üle…?

Tervendajatel hakkab kaduma ühendus, milline oli neil alati…

Isegi mediteerijad hakkavad imestama, et vaim ei vasta… – ma istun siin ja ei tunneta teda

Oleme rääkinud teile (Krayon rõhutusega) Jumala sagedus on teie seesmuses… – tema sagedus muutub kõrgemaks, kui võisite kunagi arvata

Kuid teie häälestute madalale sagedusele, kuna see meeldib teile enam… (Krayon ohkab)

Ehk mõnigi mainib… – see ei käi minu kohta

Tasuks mõelda sellele tõsiselt…

Milline on teie rõõmu faktor…?

Kui Jumal teis on reaalne…, sagedus hakkab kasvama…, eesriidest hakkab läbi tulema suurem voog…

Planeedi magnetvõre on nihkunud… – see on suurepärane vanale Vaimsusele ja Valguse Töötajale…

Kas ise olete võtnud kasutusele kõiki plusse…?

Kas olete näinud Uut Valgust, mis on tulemas…?

Kas olete tunnistanud endale, et kõik on suurepärane…, ehk… kõik asjad, millised on teile teada, on tõemeeli muutunud…

Või siis kinnitate (Krayon muigega, väljendades kangust)… – ma tean, millega tegelen…, ma olen õppinud seda…, ja see ongi see, kuidas ta töötab

Kas on see liiast isiklik…?

Kallid vanad vaimsused, need kes on kuulamas ja lugemas, kes on liikumas Valguse poole… – vana energia on sedavõrd ligitõmbav…, ta on hoidmas teid kinni…

 

Kas saate võtta tõsiselt juttu Põhja-Korea liidrist, kes on häälestunud madalale sagedusele…, kes terve elu on unistanud millestki lihtsast… – kuid mida ta polegi näinud…

Omades kõike, millest ta oli vaid unistanud…, ta ei näinudki selle tulekut…

See ei ole ilmunud tema päevakavasse, kuna ta teadis üksnes seda, mida oli õppinud oma isalt…

… ta on tegemas tööd pimeduses

 

Ja nüüd sellest, mille poole on juhitud kogu jutt…

Kui oled Valguse Töötaja, siis on aeg hakata astuma Valguse poole…

Asjad, mille kohta arvate, et teate neid… – võivad aegamööda, imelisel viisil, muutuda…

Need ei seisa teie veendumuse ankrul, ega saaks kunagi muutuda…

Kui lülitate ruumis sisse valguse, siis hakkate nägema uusi asju

(Krayon muigab) Te ei hakka tõmbama ette kardinaid, kuna tahate näha üksnes tuttavaid asju

Valgus, energia… ja kõik asjad – hakkavad looma sootuks uusi paradigmasid…

Kallid…, need, kes suunduvad Valgusesse, hakkavad elama hulga kauem

See on suht masendav… – jääda kinni kohas, kus isegi ei saa aru, et läheb halvemaks…, kuna sulle näib, et oled teadlik sellest, millega oled tegelemas…

Kasutage võimalust…

Olete tulemas Loomise Lättest…

Vaimsuses olete osake Jumalast, milline püüab pääseda välja…

Kuid… ta on pakitud vana energia toosi

Ma tean, millega tegelen… – selline veendumus peab läbi tegema nihke…

Purusta need ahelad…

Sul ei ole tarvis unustada seda, mida oled osanud

Kuid… Valgusesse sisenemise protsessi aegu võid seda võimendada ja avardada… – minna üle järgmisele tasemele…

Seda tarvis teha kaunilt ja rõõmuga…, tehes üleminekut sujuvat…, ilma kannatusteta…

Selline on uue energia paradigma…

Kallid…, uued paradigmad on ootamas teid…, üksnes ootamas…

 

Ma pöördun nüüd nende tervendajate poole, kes jätkavad tööd vanadel viisidel, nagu on need töötanud varem…, ja töötasid…, ja töötasid…, ja töötasid…

Kuid nüüd küsiks… – kas teile meeldiks topelt efekt kõiges, millega tegelete…?

Kuid nemad vastavad, et oskavad seda paremini, kui midagi muud…, seetõttu jäävad endiselt pimedusse ja tegelevad sellega, mida oskavad…

Seda saab rääkida vana vaimsus, kellel ei ole aimugi, milleks ta on tulnud planeedile…

Nende jaoks see ei olegi kuigi paha…

 

Kuid…, Vana vaimsus…, sa oled siin nihke kulgemise tõttu…, et luua üleminekut uutele paradigmadele…, et näidata Valgust ja viia enda järel paljusid inimesi… – selleks oled sündinud siia…

Kui jääd pimedusse… – siis sa ei teeni ei inimkonda, ega planeeti… – ei saa kedagi teenida

 

Armastuse läbi, mis on esinemas siin ruumis, ma ütlen… – teie poole on sirutatud Loomise Lätte käsi, mis kinnitab… just selle nimel olete siin…, astuge Valguse suunas…, ilma hirmuta selle vastu, mida see võiks tuua…

See ei riku seda, mida oskate… – see hoopis võimendab teie oskusi mitmekordselt

Ka teie ise hakkate muutuma

Teie südamesse tuleb enam rõõmu…, enam mõistmisi ja teadmisi… – mõelge sellele…

See toob teile tasakaalu, millist teil pole kunagi varem olnud…

Lubage endale küpsust ja teadmisi, millised on teid alati huvitanud…

Need on lausa lendamas Lätteist, millistest teil ei ole isegi aimu…

Need on just need asjad, milliseid olete soovinud

 

Vana hakkab tööle uuel viisil…

Mida olete proovinud viimaste 20 aasta jooksul…, mis ei ole kuidagi tööle hakanud…?

Kas üritate uuesti proovida seda…?

Te ehk vastate eitavalt…, kuna varemgi see ei töötanud….

Siis pöörake lehekülg ja astuge Valguse poole…

… kuid teadke…, varem ei olnud selleks õige aeg…

(Krayon sosinal, usalduslikult) Proovige taas

Öeldes taas, ma mõistan, et hakkate tegema seda suurema tarkusega…, Valguses ja suuremas koostöös…

Selletaolised kohtumised on ühel põhjusel… – et saaksite kohtuda ja saada teada teine teisest…, avastada ühesust, kus saaksite olla koos kaasmõtlejatega, ning saavutada seesmist tasakaalu

(Krayon hingestatult) Just selleks olete siin, et kohtuda nendega, kes teavad midagi enamat, kui teie…, kus kahekesi või kolmekesi saaksite luua enamat, kui üksinda…

 

See kõik oli uuest energiast ja vanast vaimsusest…

Kallid…, just seetõttu olete kuulamas ja lugemas seda sõnumit…

On olemas midagi enamat, mida tasuks teil teada…

Kuid vana energia on sedavõrd imav… – ta on lausa kutsumas… jää minuga…, üksnes jää minuga

Kuni kord ei jää sellesse kedagi…

Valguse Töötaja…, miks mitte kohe minna üle Valguse kätte…

 

Mul oli tarvis rääkida teile sellest…

Te nägite nüüd Põhja-Korea liidri rumalust, mis lausa tulvab otsustest…, valikutest Valguse ja Pimeduse vahel…

 

Tervendaja, mediteerija ja informatsioonide lugeja…, sul on tarvis teha valik nende vahel…

Kallid, kõik protsessid ja oskused, milliseid arvate teadvat, et olete need omandanud… – võivad, tänu teie intuitsioonile, olla hulga-hulga paremad…

See on teie aeg, kus saaksite pöörduda oma keha poole, kui Tervendava Lätte poole…

Teil on intuitsioon, mis on valmis võimendama mistahes asja, mida enda arvates olete teadmas…

Milline saab olema teie otsus…?

Kas jätate selle sinna samma…?

 

Sõda ei tööta…

On tulemas suure Armastuse, suurte Mõistmiste ja suurte Muutuste aeg…

Lõpuks leiate end sellises ilmas, kus enamus elanikke ja riike tahaks astuda koos

Ja see on uus

Möödanikus tasakaalutu liider võis kogu ilma viia sõtta…

Kuid äkki… seda ei saa enam juhtuda…

Äkki kogu planeet tahab reaalselt astuda rahumeelset teed…, tahab anda oma lastele seda, mida eelmistel põlvkondadel polnud…

Kultuur kultuuri järel, millised on täienisti erinevad, mõistavad, et sõda ei tööta

Seejärel kogu Maakera tunnetab kollektiivselt uut teed… – ning lõppude lõpuks, heidab minema neid, kes püüavad seista uuele vastu…

Oleme teile rääkinud, et see tuleb…

 

Oleme rääkinud, et etteaimamatuks vabaks kaardiks on… Trump…, kes toob esile teistest veel enam ettearvamatuid asju…

Oleme rääkinud sellest…, te olete juba astumas seda teed…,  peatselt astumas…

Mu kallid…, just siin on läbimas vahejoon Valguse ja Pimeduse vahel…

 

***

Ajal, kui kõige vähem lootsite sellest kuulda, me ütleme teile… – kõik on kiiresti muutumas

Kui olete täienisti ise juhtimas oma elu…, siis teie kätes on kõik hoovad, et pühkida eest kõik barjäärid… – siis saate näha seda uut, mis on tulemas…

On aeg mõista, et just selleks olete siin

Võtke kinni käest, mis sirutub teie poole Loomise Lättest…

Sealt juba pikemat aega on tulemas sõnum… – just selleks sa oled ühendunud…, just selleks oled Valguse Töötaja…, oled Valguse Majakaks

 

Olen Krayon…, olen armastuses inimkonna vastu…

Inimkond on muutmas pimedust igapäevaselt…, olete sellest juba välja kasvanud…

Kas teadvustate…, kas mõistate… – teie lastel pimedust ei tule enam…?

On lapsi, kes on tulnud siia otse uude energiasse…, neil ei tule enam kunagi kohtuda pimedusega…

Neil on teada üksnes uus magnetvõre

Nemad on teadlikud üksnes sellest kaasasündinust, mis tuleb nendega kaasa…

Nemad teevad pimeduse kõrvaldamiseks enam, kui te kõik kokku…

Nemad ei mõista üldse teie kahtlusi, kuna hakkavad nägema üksnes Valgust…

Nemad ehk ei ole teadlikud metafüüsikast…, kuid on teadlikud kõigest uue inimese kohta…

Nemad võivad mitte olla vaimsetena…, kuid on teadlikud Jumalast, kes on nende seesmuses…

Selline on Uus Inimene, kellele oluline on mitte vaimsus, vaid Valik…

See on midagi sellist, millega nemad sünnivad siia…

See on kaasasündinud mõistmine, et nemad on Looja osad…, et rahu ja tasakaal on kõige esmasemaks eesmärgiks iga inimese jaoks…

Kas selles on midagi vana energia taolist, millest olete välja kasvamas…?

Just selle nimel olete võitlemas…

Kallid…, ärge oodake oma lapsi…

Te ise olete praegu meile vajalikud…

Meil on tarvis, et te ise saaks täiskasvanuks, kes heidaks minema kõik vana… – ja astuks vastu Uuele… – näost näkku…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Meie tänase teise päeva sõnum kannab sellist energiat, millist ei olnud esimesel päeval…

Sageli on nii, kus teise päeva kanaldus erineb energia poolest eelmise päeva omast…

Nii ka seekord…

Olete olnud mitu tundi koos, ühes rühmas, mis on istumas minu ees…, siin õppisite midagi erilist…

Õppisite looma oma eludesse ja südamesse sellist sümbioosi, sellist ühendust, mis looks vastastikku kooskõlastust…, koherentsust…

Nüüd tahaks jätkata seda…

Antud kanaldus on teile, kes on istumas siin… on kuulamas või lugemas hiljem…

Kuid kõik toimub siiski nüüd, olevas ajas…, seega… sõnumiga saab ühineda mistahes sobival hetkel…

Esoteeriliste asjade skeemi hulgas… nagu kanaldus…, psüühilised praktikad…, tervendamine… – on asjad, millistes olete veendunud, et olete nendega koostöös…

Esoteeriliste asjade seas on ka selliseid asju, millised on tõelistena…

Tänase sõnumiga tahaks esile tuua tõelist asja, millega saaks vastata teie küsimusele… kes ma olen reaalselt?

Kallid…, selleks peate oma teadvuses astuma kõrvale

See oleks omalviisil… koondumispunkti harjutus

Oleks hea, kui astuksite kõrvale vaid mõneks ajaks…, kõiges, mida olete arvamas… – sellest, kes te olete…, ja sellest, mis on reaalne…, ja mis on toimumas

Ainsa asjana, mis jääks, oleks inimolemus ise, kes on istumas toolil…, kes on lugemas või kuulamas käesolevat sõnumit…

Kõik ülejäänu…, kõik rõõmud ja kurbused, plaanid ja päevakavad… – jätke seniks kõrvale…, mõne hetke pärast võite kõike tagasi saada…

Oleks hea, kui suudaksite mõnda aega üksnes sõuda oma teadvuse vooga kaasa…

Mul on teada, kes te olete…, ja oleks hea, kui suudaksite liituda sellega, mida olen nägemas teis ja mida olen tunnetamas

Ehk siis, oma avaruses, millist lood enda jaoks, saad näha seda sama

Vana Vaimsus…, esmalt tahaks rääkida sinule millestki, mida oled juba aimamas…

Olete kõik omavahelises seonduses…

Vanad vaimsused…, kes olete elanud lugematuid elusid, olete kohtunud oma teekonnal ja ristunud lugematute vanade vaimsustega…

Seda ei ole kuigi lihtne lahti mõtestada…, ilmselt olete kunagi olnud koos… – ühel või teisel viisil… – ehk isegi… siin ruumis…

Te tulete ja lähete…, ehk ei kohtu enam kunagi… äratundmata oma venda või õde…, või kedagi teist, kes on olnud teie lapse sünni juures…

Mõistke ühte… – te tulete ja lähete, kui Vanade Vaimsuste pere

Selles on suurepärane kavand, mis on sidunud teid liitu… – olete seotuna ajas

Akaši salvestid hakkavad ärkama

Nende ärkamise aegu hakkate mõistma neid ja viima kokku…

Kui tõemeeli olete astumas ajastusse, kus Valgust on üha enam…, siis teil läheb aina kergemaks Akaši salvestiste mõistmine

Tahaks pakkuda teile ühte… – selle asemel, et sukelduda Akašidesse ja püüda tunda ära asju, mis on häirimas teid ja ei ole teile vajalikud…, kuigi need olid vajalikud kellegile teistele… – siis oleks hea, kui nüüd teeksite selles 180 kraadise pöörde

Oleks hea, kui saaksite Akašist üksnes teile vajalikku, mis lisaksid teile jõudu olla rahulolevana ja suudaksite naerda…, ehk isegi nutta rõõmupärast… (Krayon muigab)

Igal ühel teist on hulgim selliseid salvestisi

Kui-vaid soovite…, siis need tõusevad teie jaoks esile…

Et selline asi hakkaks tööle, peate tingimatta olema ühel nõul iseendaga

Ehk… – peaksite olema võimelised lükkama kõrvale omad kahtlused enda suhtes

Lubage esitada teile küsimus… – kui Mina olen suuteline nägema teis olevat suursugusust…, siis miks te ise ei ole suuteline seda nägema…?

Jääda Pimedusse, olles Valguse hulga käes… – sellel ei ole mingit mõtet…

Kallid…, teil on võimalus saada kätte suurepäraseid meendusi… – üks teise järel…

Olete kehastunud nii ühe, kui teise soo esindajana

Teil oli võimalus anda võimalust sündida…, ja saite vaadata oma kalli lapsukese silma koheselt peale tema sündi

Seda tunnet te ei ole suuteline kirjeldama…

Tahaks, et tuues meendusi esile, ka võimendaks neid…

Kui palju kordi olete olnud emana… – kui palju kordi olete läbinud seda…

Kas olete teadlik, et see kõik on võimeline kogunema ühte…?

Kas olete teadlik, et Valgus tõstab Valguse hulka veel enam…?

(Krayon aeglaselt, pea meditatiivsel häälel, justkui aitaks vajuda veel sügavamale) Vastavuses sellele, kuidas hakkate tõstma esile oma meendusi, üks teise järel…, meelepäraseimaid, millised on kunagi sündinud teiega…, ning, kui olete suuteline, siis hakkate neist midagi kokku panema…

Panete kokku isikliku Rõõmu Püramiidi

Ilmselt ja tõenäoliselt, veel pikka aega peale kanaldust, see jääb meendusena teisse…, keha rakud jäävad seda mäletama pikaks ajaks…

Jutt seekord käib mitte mingite kohatute asjade kõrvaldamisest kehast…, vaid Akašidest asjade esiletoomisest…, millised on suurepärased ja on kuulumas teie isikliku kehastumiste ajaloo juurde…

Teil olid kord imelised omavahelised suhted nimega armastus… – te olete sellest teadlikud…

Oleks hea, kui te suunduks sinna…, ja tunnetaks seda…

Seda olete ise läbi teinud…, ja see on teil olemas, kuna ise olite seal

Olete taas naasemas sinna, kus kõik toimub teie jaoks taas… – iga ühe jaoks…

Vastavuses elu üleelamisele…, ja isegi taastulemise hetkel planeedile, olete juba teadlikud – armastusest…, sellest, mis on töötamas teie puhul…, ning… olete teadlikud endast hulga enam, kui kunagi varem…

Ja veel palju muud

Sõprade sõpruskond on istumas laua ümber ja naermas pisarateni üksnes heameele tõttu…, teil on meeldiv ja lõbus olla…

Te kõik olete seal olnud… – kehastus kehastuse järel…

Oleks hea, kui tooksite välja üksnes parimad parimatest asjadest, mis on kunagi teiega toimunud…, millistest olete teadlikud, et need on seal olnud… – sedavõrd täis rõõmu…, sedavõrd meeldivad…, ja sedavõrd sügavad

See on Valguse loomise algus teie Akašidest…

Hakake meenutama häid asju…

Põhjuseks, miks olete suutelised seda tegema, on see, et olete tunnetamas seda, mis ei ole teile kohane

Kallid…, möödanikus te hoidsite neid asju tallel ja hellitasite neid mälestusi…

Kuid lubage teile rääkida järgmist… – möödanikus Akašidel oli vaba voli valida ise

Kuid te ei suutnud viimaste aegadeni pääseda selliste energiateni, millistega oleksite suuteline ise määrama ja otsustama… – mida meenutada…, ja mida mitte

Selliste protsesside aegu Akašid sageli söötsid teile ette raskusi ja keerulisusi…, aga mitte kasu ja rõõmu

Mida madalam on inimteadvus, seda enam söödavad Akašid teile ette madalamat teadmist…

Mida kõrgemaks muutub inimteadvus, seda enam hakkavad Akaši meendused välja andma Valgust, mis aitab teil meenutada, kes te olete…, ja meenutada neid suurejoonelisi asju, millised on teiega toimunud… – olukordi, kus saite võidu…, saite ergutusi ja rõõmu kuulajate silmis, kui rääkisite neile lõbusaid lugusid…, isegi selliseid pisiasju, millised ei olnudki nii pisiasjad, kuna jäid meelde…

Kõik hakkab kerkima esile ja paneb teid meenutama… – vaat, kes te olete

Äkki meenub teile teie väärikus ja õigus… olla siin

Seetõttu kõik probleemsused, millised võisid teil olla, muutuvad sedavõrd tühisteks, võrreldes praegusega…

Keegi ehk küsiks… – mida on selles head…, millega see saab aidata mind reaalselt nüüd…?

Oleks hea, kui te võtaks seda kasutusele juba nüüd, kui ma olen rääkimas teile sellest…

Mida reaalsemalt suudate tuua esile seda, mida on teil teada…, midagi kaunist sellest, mis on teiega toimunud

Mida enam seda teete… – seda enam teie keha rakud ja DNA häälestuvad selle kõigega ühte…

Ma kordan… – mida enam teete nii, seda kindlamalt jäävad teie suursugususe meendused teiega…

See aitab teil jõuda lahendusteni kõiges, mida tõite täna siia oma probleemide näol…

Mida enam suudate meenutada enda suursugust, seda kergem on teil leida lahendust enesehinnangu tõstmiseks, oma suhete muutmiseks…, muutusteks oma kehas, selle tervendumiseks…

Võite arvata, et puutute kokku asjadega, mida te ei ole suutelised muutma…, mida te ei ole lahendanud juba pikemat aega…

See ei ole nii…

Uus energia on võimeline esile tooma heasoovlikkust, mis on tingitud Valgusest ja positiivsest mõtlemisest…

Seega… – mida enam toote esile positiivseid asju möödunud elude kogemistest, seda kindlamaks muutub teie eneseväärikuse tunnetus, ning tõuseb võime teadvustada, kes te olete

Ma tean, kes te olete… – ma olen uhke selle üle, mida olete ära teinud…, millega hakkama saanud…

Vana vaimsus…, igal korral, kui tuled taas planeedile…, igal korral tuled teatud teadvuse tasemega sellest, kes sa oled… – igal korral toimub taseme tõus…

Just selline tõus oli toonud teid kõiki siia…

Ma pöördun siin olevate poole… – see on toonud teid siia, et oleksite siin ja kuulaks seda, ning kogeks suunatud sulandumist…, häälestuks ühesele lainele

See oleks see, kes te olete

Teil on piisavalt mõistust küsida… – kes ma olen?…

Teil on piisavalt mõistust ütelda… – ma tahan olla siin…, ma annaks paljut, et olla siin

Teie sees on miski, mis on teadlik, mis on olla siin…

See on… olla koos vanade vaimsustega…,  perega…

Juba siin olek, koos teine teisega, kõigest mõned tunnid… – teeb teie elu pikemaks

Te olete seda märganud ja teadvustanud siin…, täna…

Selle ruumi väljas see on tuntav… – on genereerumas

Olete tunnetamas teine teise rõõmu…, olete pühitsemas omavahelist võitu

Kõik negatiivsed asjad vajuvad liiva, kuna neil ei ole mingit energiat…

Vaat, millised olete

Oleks hea, kui te värviks selle lõuendi valgega üle

Valge oleks Valgus, millist olete esile toomas…, milline annab teile selgust selles, kelleks olete… – nii teie tervikus, kui ka mõistmises…, millised ilmnevad tänu sellele, mida on teil olnud rõõmsat ja kaunist…

Kas olete võimelised kujutama ette… – korjata mingile videokettale kokku kõige kaunimad asjad, mis on teiega toimunud…, kasvõi selles kehastuses…, (unistavalt) ning mängiks seda tundide viisi… (Krayon naerab)

Kõik, mida oleksite sellel näinud… – oleksite ise… naerev, hea tujuga sõprade keskel…, rõõmu täis hetkeid teie elust, sügavat muljet jätvaid asju teie elust…

Ketta lõppedes te alustaks otsast peale…, taas ja taas…

Te ei jõuaks küllastuda sellest… – tahaksite imetleda seda igavesti…

 

Nüüd te teate, millega olen tegelemas…, me koos miksime teie isiklikku ketast, millega saaks esile tuua ülejäänuid meendusi…

Kui ketas on kokku miksitud, võite alustada selle läbimängimisega… – olete seda ära teeninud…

Sellel olete te ise

Sellel ei ole mingid muinasjutud, mis on kellegi poolt väljamõeldud, mingi filmi tegemiseks…

Sellel olete ise… – mahamängiv seda, mis on teiega olnud… – sedavõrd sügav on see…

Kallid…, Valguse kogumine, millega olete tegelenud sajandite jooksul, on praegu mõjutamas planeeti…

Kõik, mida olete tegemas, enda arvates enda jaoks, hakkab mõjutama teie planeeti…

On juba mõjutamas…

Uus viis – Akaši meenutused…, hakkavad soodustama Valgust…

See hakkab muutma asjade seisu…, suunama teile asju, millistest te ei osanud isegi mõelda…

(Krayon muigega) Miks mitte teha seda…?

 

Meenutage… – kuna olite selliselt teinud, mis on viinud teid eduni

Miks te ei tee seda enam…?

Kui kunagi tegite seda, siis teie keha muutus tunduvalt… – see käis päris edukalt…

Tuletage meelde, kuidas tegite seda kunagi… – seejärel uinusite rahulikku unne, terveks ööks…

See käis edukalt…

Just selleks on teil olemas Akašid…

 

Kuid milleks üldse on Akašide salvestised…?

Asi on selles, et nende abil saab tuua teile asju, millised on teie teadvuse jaoks positiivsed ja kasulikud…, et teie elu oleks terve ja pika eaga

Selleks on need ette nähtud…

 

Inimolevus, kes alustab tööd uutes energiates ja on hakanud avardama oma teadvust, on saamas oma käsutusse selliseid atribuute…, millistest ei olnud võimalik isegi unistada…

Akaši salvestised hakkavad teie jaoks esile tooma kõige paremat kõigest, mis on teiega kunagi toimunud… – et meenutaksite mitte üksnes seda, kes olete ja millised olete…, vaid ka seda, milleks olete taas võimelised

Selleks on Akašid ettenähtud…

Oodake neid…, unistage neist… – tehke tööd nendega…

 

Tänaseks on siis kõik…

 

Ehk nüüd võiksite tuua välja kõik omad draamad ja viia otse oma pähe (Krayon muiates), kõike, mis häiris teid, tulles siia, uksest sisse…

(Krayon naerdes) Ehk siiski – mitte…?

Just see on määratav Vaba Valikuga…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Oleme rääkinud, et energia läheb paremaks…

Juba praegu ta võib tugevalt erineda sellest, mis oli hetk tagasi…

Kanalduse esimesed hetked on alati ilmutamas seda, millesse usute…

Kas olete tunnetamas praegu sündivat nihet…?

Mõned ehk vastaks… – ma ei ole päris kindel, mida ma peaksin tunnetama

Ma vastaks temale… – Erinevust

Kallid…, kui tulete sellisele kohtumisele, siis teil on olemas oma arvamus ja oma suhtumine

See ei ole suhtumine üldse, vaid lihtsalt suhtumine… – kui tavalisel lugejal või kuulajal, või õppijal, kes ei mõista selles üldse mittemidagi…, isegi sellise inimese suhtumine, kes on mõneti loogiline…, mõneti intellektuaal…, mõneti vaimne

Kuid teil on tarvis saada seda, kuulda seda ja olla siin…

Praegu ma paluks teil peatada kõik omad arvamused

Ma tahaks, et te tugineks sellele, mis tuleneb teie tervelt mõistuselt…, teie seesmisest teadmisest selle kohta, kes te olete… – et see pääseks esiplaanile, nagu šamaanidel…, kes tegelikult ka olete… – nagu on mul teada…

Kallid…, igaüks teist tuleb siia vapustava teadmiste hulgaga, kuna olete sellel planeedil olnud lugematuid kordi

See on tohutu Raamatukogu, milline on olemas iga kuulaja ja lugeja seesmuses… – milline võiks täita kogu planeeti Tarkusega ja Teadmisega…

Kui oleks vaid võimalus seda helindada, et õpetada kõigile…

Olete võimelised tunnetama seda Raamatukogu… – ma tajun seda…

Kas poleks mõtekam rahuneda ja kuulata seda…?

Oleks hea, kui te esmalt tunnetaks fakti…, – see, mis on teie seesmuses, on valmis reageerima…, see on see, mida peate eesriidetaguseks… – kuid… ta on teie seesmuses…

Te tulete siia millegiga, mis on alati teiega

See ei ole eesriidetagune…, te olete selle toonud endaga kaasa

See on Mõistmine, Jumala Armastus, ehk Looja armastus

Ta on parim sõber, kes kunagi on teil olnud… – ta on lahutamatu teist…

Ta on suurim Tõde, mida saame teile anda…

Sõnumi andmise aegu tahaks, et te kuuleks temalt nii mõndagi…

Tahaks rääkida teile Tulevikust… – üksnes veidi…

Tahaks rääkida teile asjadest, millised on potentsiaalselt juba siin

Nihke tase ja inimkonna evolutsiooni kiirus võivad olla absoluutselt erinevad… – see oleneb täienisti teist endist…

Valguse ja Pimeduse tasakaal planeedil on hakanud läbi tegema nihet

Valgust tuleb juurde…

Kui kiiresti ja mis tasemeni võib väheneda pimedus, et ta ei oleks enam probleemiks…?

Ehk vastuseks oleks… – nii kiiresti, kui tarvis

Igal tsivilisatsioonil, mis puutus sellega kokku, oli oma stsenaarium, mille aluseks oli siiski nende endi minevik…

Teil ta võib olla midagi sarnast…, kuid teadke… – see tingimata toimub…, aga kui kiiresti, või aeglaselt… oleneb üksnes teist…

Olen varemgi rääkinud eelseisvatest paradigma muutustest…

Sellised kanaldused olid mõneti kitsa ringi jaoks…, seetõttu ehk kõik ei ole kuulnud veel sellest…

Seekord ma tahaks panna kokku mõningad arutlusel olnud teemad

See on kombinatsioon 4 asjast, millistest tahaks rääkida…, – need on suht huvitavad asjad, – mõnedesse neist usute ja mõnedesse mitte

Te ei usu neisse üksnes seetõttu, et see oli möödanikus…, kuna mingi teie aju osa väidab… – need asjad ei saa sellisel viisil töötada

Kuid teist saab see, kes teeb otsuse asja üle, tuginedes möödaniku energiale, ning väidab, et ei ole suuteline seda uskuma

Teil tarvis tõmmata joon märgise 2012 alla…, ja sellele, milline on teie arvates inimloomus

See, millest ma räägin teile praegu… lükkab paljutki sellest ümber…

Eelduseks on see, et inimloomus ise hakkab evolutsioneeruma selle suhtes, millisena pidasite oma möödanikku…, tuginedes oma käesoleva elu kogemusele…

Teil ei ole võimalik võtta aluseks möödanikku, ning kavandada sellele oma tulevikku

Me oleme sellest rääkinud…

 

Võtame esimese näite…

Te olete harjunud kindla stsenaariumiga, ehk paradigmaga, milline on teil alati olnud…

Selle kohaselt olete alati võitlemas…, konkureerimas… – spordis…, poliitikas…, valitsuses…

Sama paradigma on teie tavalistes tegutsemistes..

Paradigma väite kohaselt… – olete alati konkureerimas

Olete kui mängur rühmas A, või rühmas B, millised on võitlemas omavahel… – kuni üks võidab ja teine kaotab

Paradigma väidab… – võitja saab kõik

Pange tähele… – selline vormel on kasutusel kõikjal

Teiegi kinnitaks seda… – kuidas siis teisiti…?

Selles ongi asi (Krayon muiates)… – mis saab olla teisiti…?

Kuid, mu kallid… inimloomus ei ole veel teisiti näinud…

Me nimetaks seda kaotuseta mänguks…, või – vastastikku võiduks…

Tee ehk hüüaks…

Krayon…, oota hetke… spordimängudes vastastikku võitu ei saa olla… – siin on punktide arvestus…, on olemas mängijad

Saab vägagi olla… – võib ilmneda selline süsteem, et üllatusest laksate endale vastu otsmikku ja ütlete… – kes oleks võinud mõelda, et kindlat võitjat ei saagi olla

Lubage mul pakkuda teile midagi, mille üle tasuks mõelda…

Teie poliitika kujutab endast sedavõrd vananenud energiat, et te ei suuda seda ette kujutada…

200 aastat tagasi see oli sedavõrd uudsena…, see muutis planeeti… – see oli revolutsioon

Teil sündisid asjad, millest keegi polnud enne kuulnud… – inimõigused ja kiriku eraldumine riigist…

Kõik need asjad olid revolutsioonilised… – planeet ei olnud veel kunagi näinud seda…

Kuid 200 aastat hiljem see käib kohapeal ringi… on stagneering…, seisak…

Ehk olete märganud seda…?

Põhimõte – Võitja saab kõike, – enam ei tööta…

Teil ei saa olla enam valijaid mõlemalt poolelt…, omada erinevaid parteid… – kus üks neist võidaks ja haaraks kogu võimu endale…

Mis juhtub sellisel juhul teistega…?

Nemad hakkavad võitlema võitjatega…, kuni ei tagasta kõik tagasi…

Mida sellest saate…?

Ebaefektset valitsust

Just seda olete nägemas…

Seda näete mitte üksnes nüüd…, vaid aastakümneid, ehk enamgi veel…

 

Mis oleks, kui ütleks teile… – on olemas elegantsem tee

On olemas põhimõte – võit võidu üle… – kus võitjaks on kõik…

Oleme seda kord arutanud…, ja ütleks taas… – mis oleks, kui teil ilmneks teadvustumine selle kohta, et teile ei ole tarvis olukorda, kus võtja saab kõik endale

Kuid seni see ei tööta…

Kõik, mida teile tegelikult tarvis on… – valida parimast parima…

Kusjuures… kes suudaks saavutada mitte üksnes kompromissi poolte vahel…, vaid… viia kokku mõlema poole huvid… – kõige mõistlikumal viisil…

Teil ei ole tarvis valida liidrit ühtedest, või teistest… – selleks on tarvis täienisti uut rühma…, (Krayon muigab) kompromissitud…, kellest saaks valida parima…, kes on võimeline panema kõik pusled kokku

Kes jõuab esimesena selleni ja võtab selle kasutusele, ei ole sellest rahvusest… – tuleb keegi muust kohast

Nähes seda, hingate ohates… – (Krayon kergendatult)… näib, et see töötab ka siin

Miks see peab tulema kusagilt mujalt…?

Seepärast…, et te olete jäänud rööpasse kinni

Vastuse leiate oma ajaloost, milles ei ole midagi nihkunud…, ikka võitja saab kõik

Teil seisab ees näha, et kellegil teisel on midagi muud, ja milles on mõte…, temal on hulga elegantsem ja kasulikum lahendus…, seda saaks ära kasutada ka siin

 

Lubage teilt küsida… – kas teate, millest käib jutt…?

Kas see ei kõla elegantsema lahendusena, kui see, mis on olemas teil praegu…?

On see võimalik…?

Te ehk vastaks, et… inimloomus ei tööta selliselt…, ei saa valida kedagi ilma mingi aluseta

Mis on alus…?

See on Otsuse määrang (Krayon muigab)… – see on selline alus (Krayon matkib dialoogi), kus kavatsen realiseerida Otsuse  määrangut aluse kohaselt…

Millised ideed on kätketud Otsusesse…?

Mul on kavas tasakaalustada probleemid punaste ja siniste vahel…, just seda ma kavatsen teha…

Kuid siis ilmneb teine inimene, kes teeb sama…, või pakub veelgi paremat lahendust…

Nemad ei kuulu ühessegi parteisse… – on väljaspool parteid…, moodustavad Otsuse parteid…

See on väljaspool harjumuspäraseid raame… – kas pole…?

See on täienisti väljaspool teie raame…, väljaspool valitsuse kujutlust, milline on teil praegu…

See tuleb kusagilt mujalt

Vastastikulise võidu põhimõttel… – on see võimalik…?

Vastuseks on kindel Jah…

Selle elegantsuse ja küpsuse tõttu see hakkab tööle…

Kallid…, see on täpselt nii, nagu oli 200 aastat tagasi…

See töötas reaalselt, kuna oli sellele kohane aeg

Ka praegu see hakkab tööle, kuna see on uus paradigma…, ja teil seisab ees näha seda…

Kas saate seda näha peatselt…?

… vaevalt küll…, – kuid saate näha…

Kui see ilmneb…, siis on kui sõõm värsket õhku…, ja te ütlete… – lõpuks ometi… – kes küll jõudis selle mõtteni…?

Võitja saab kõik – enam ei tööta…

 

Vaatame teist näidet…

Nüüd oleme jõudnud tulevaste plaanideni, mis, teie arvates, ei saa kuidagi hakata tööle…, ei mingi hinna eest… (Krayon naerab)

Seda vaid seni, kui te ei võta arvesse edasijõudnumat ja elegantsemat teadvust, ühese töö valdkonnas…

Teil on olemas süsteem, kus olete ehitamas ja tootmas erinevaid asju…, mida peate korporatiivseks süsteemiks…, üheseks tööks, milles kõik asjad on sobitatud ja kokku viidud…

Et see asi töötaks ka tavalise inimloomuse puhul, ta peab olema hierarhilise juhtimise süsteemis… – see on teile suurepäraselt teada…

Keegi on tipus…, keegi allpool…, ja nii edasi, mööda hierarhiat… – hargnemas mööda juhtimise süsteemi…, osakondadesse ja alaosakondadesse… – kuni madalama ahela töötajani välja…

Et süsteem töötaks, tarvis rakendada kõiki selle astmeid…

Kuid… lubage siiski ütelda… – kui mingil tööstuslikul liinil ilmneb mingi raskus…, ehk ettenägematu probleem… – seega… tootmisprotsess jatkab töötamist, kuid vääriti, tootes praaki…, ja seda seni, kuni juhtkond saab teavitatud tõrkest…

Kuid siin toimub midagi huvitavat… – saab informeerida üksnes otsest ülemat, kes ei lähegi sellega kaugemale, kuna tema ülemusel ei meeldi, kui teda tülitatakse altpoolt… (Krayon muigab)

Seega… – praagi tootmine jätkub…

Tootjad küsivad… – miks toodame jätkuvalt seda, mis praak…?

Kuni see jõuab kõrgema ülemuseni, võtab aega…, ja samas müük hakkab langema praaktoote pärast…

 

Ehk hakkate mõistma raskusi, mis on seotud hierarhilise süsteemiga…?

Need tulenevad inimloomusest…, egoismist…, kadedusest…, raha ahnuse pärast…

Mis oleks, kui oleks parem süsteem…?

Seda praegu veel ei ole…

Inimloomuse lineaarsest vaatevinklist tänavune süsteem on kõige sobivam…

 

Mis oleks, kui ma räägiks teile uuest süsteemist, millest te ei ole midagi kuulnud…, mis toimub selles…?

Te ehk väidaks, et selline süsteem ei hakka tööle…

Mis oleks, kui liinitöölised ise leiaks lahenduse probleemile…

Nemad koguneks kokku ja arutaks, kuidas mida kohendada, et praaki ei tuleks…

Nemad ise arutaks omavahel ja teeks otsuse…, ega teavita sellest oma ülemusi… – ise lahendaks tekkinud probleemi…

Ehk ülemusele oleks vaid teatatud tekkinud küsimusest ja kuidas seda lahendati…

Ülemusel oleks hea meel selle üle…, ta läheks oma ülemuse juurde ja teataks, et oli probleem, kuid ta lahendas selle... (naer saalis)

Kuid see ülemus oleks läinud oma ülemuse juurde ja ütleks temale olnud probleemist…, mainides, et ei ole tarvis tunda muret, kuna temale alluvad inimesed kõrvaldasid selle…

Siin osutuvad võitjaks kõik…, kuni tarbijani välja…

Kas taipate, kuhupoole ma juhin…?

Seda tegelikult veel ei ole

On olemas vaid mõned teenistuskompaniid, kes hakkavad nägema, kuidas see võiks töötada ja püüavad seda ligilähedaselt käivitada…, ligilähedaste süsteemidena…

Kuid need ei ole veel sellised, kus töötajad võivad ise juhtida seda…, kuna ise on otseselt seotud tarbijaga…

Nemad võivad kõike olnut panna prügikasti, koos praagiga ja virutada kaas kinni…

Uues paradigmas saame võtta tarka ja elegantset disaini…, uut tüüpi inimloomust…, ja panna kõike tööle veatult

Sellist paradigmat teil seisab veel ees näha…

Kas sellel paradigmal tuleb oma nimetus…, kas see saab nimetatud revolutsiooniliseks…?

Ka tema läbib omad staadiumid, kus kord töötab…, kord mitte… – seda seni, kuni hakkab ladusalt tööle…

Kui see juhtub, siis vaatate tagasi hierarhilisele süsteemile…, ning mõtlete… need olid endised ajad…, miks me ei kuulnud uuest süsteemist varem, ega loonud seda varem...?

See on mõistlik mõte… – see on evolutsioon

See on evolutsioon korporatsiooni tasemel, millisest te ei ole isegi mõelnud… – kuigi… ma olen rääkinud sellest…

See viib evolutsioonini kõiges… – mitte üksnes esoteerilistes asjades…

Kallid…, jutt käib inimloomuse enda muutmisest

Selle protsessi käigus teil seisab ees näha ka muude asjade muutumisi, millistel on eriline tähendus…

See aitab teil päevast päeva astuda aina kergemini…, süsteemide abil, millised on enam mõistetavamad… – see on parim sõna selleks…

 

Ja nüüd kolmas näide…

Hiljuti oli meil kanaldus teemal Suhtlus oma Kaasasündinuga (2017.07.02), mida tahaks korrata, kuna kõik ei ole seda kuulnud…

Üks asi, mis hakkab muutuma, on see, mida peate Intuitsiooniks…, ja see läheb teie tänavuste kujutluste raamidest kaugele välja…

Kuidas kirjeldaksite Intuitsiooni praegu…?

Mõned ehk väidaks järgnevalt… – see on energia hetkeline sähv… (millist ehk olete võimelised tabama), milline aitab leida suunda selleni, mida tarvis teada saada

Tõepoolest…, suht sageli te ei märka seda hetke ja lasete ta mööda…

Ehk ei märka seda üksnes seetõttu, et see on sedavõrd hetkeline, ega jää teie ette püsima, et saaksite seda analüüsida…

Kuid teie mõtetest lipsab läbi… – kas oli midagi, või mitte…, ehk korduks see taas, mistahes see ka poleks

Te ei saa seda taas… – kahjuks…

Evolutsioneeruv inimolevus hakkab kõikjal kasutama oma intuitsiooni…, ning see hakkab sündima aeglasemalt…

See hakkab ilmnema aeglasemalt, et suudate näha seda ja analüüsida nähtut…, nii saate teada, mis on toimumas…

Sellel põhjusel sünnib see, et Kaasasündinu saab teie teadvusele lähedasemaks…

Siis teil ei lähe enam tarvis lihastestimisi…

Te vastate oma veregrupi kohta nii, nagu see on…, kuigi ise ei ole sellest teadlikud…

Mis toimub teie kehas…, te vastate ka sellele, kuigi ise ei ole sellest teadlikud…

Millist vitamiini doseeringut vaja kehale… – teie keha ütleb seda läbi teie huulte…

Intuitiivne teadmine on teie alateadvuses, aga mitte varjatuna Kaasasündinus…, ega kusagil sügavustes, nagu see on teil veel tänavu…

Mõelge vaid… – käesoleval ajal teie kehas võib olla kasvamas midagi pahaloomulise moodustise taolist…, ja istudes siin, teil ei ole sellest midagi teada… – kuni tunnetate seda haigusena…, kuni miski langeb rivist välja…

Kui lähete uuringutele, siis nädala jooksul saate teada…, kas… või mis on kasvamas…

Muide…, kui palju on möödunud ajast, kui see hakkas moodustuma…?

See näeb välja mingi rikkena…, kui mingi süsteemi tõrkena teie kehas…

Nii see on…, kuigi see ei ole üldse nii, kui oli kavas…

Kallid…, oli kavas nii, et Kaasasündinu, olles teie teadvuse osana, oleks teadvustanud keha olekust teile ööpäeva ringselt

Üksnes sellisel juhul Kaasasündinu oleks teie endana

Seega… – kui teie kehas ilmneks midagi võõrast…, mingi tõrge…, ehk haiguskolle… – siis te saaks sellest koheselt teada…, tekkimise hetkel… – valged verelibled teataks sellest koheselt…, ja te tabaks seda koheselt…

See ei oleks enam autonoomne süsteem, mis töötaks varjatult teie eest… – kuigi nii toimub jätkuvalt teie kehas ka tänapäeval…

Kas olete kunagi mõelnud, et süsteem ise on rikkega…?

Nüüd olete teadlikud, et nii see on

Kallid…, kõik on selline, nagu näib…

Olete saanud suurepärase keha…, kuid ta ei ole võimeline rääkima teiega…

Kuid ta hakkab kord suhtlema teiega…

Kui hakkate evolutsioneeruma uude energiasse, millest oleme rääkinud…, siis kaovad probleemid tervisega

Te saate koheselt teada kõrvalkaldest…, ja koheselt teate, mida tuleb ette võtta…, seda ütleb teile teie Kaasasündinu… – saate koheselt viia keha tasakaalu…

Siis te ei kohta enam kedagi tervise probleemidega

Kujutage tervise süsteemi, mis on alaliselt teie teenistuses…

On asju, millistest teil ei ole isegi aimu…

Planeedil ei lähe halvemaks…, ega lähe kahe või kolmekordselt keerulisemaks… – kõik hakkab sündima läbi asjade, millised on tulemas

 

Tahaks küsida teilt… – kui te naaseks möödanikku…, ütleme aastat 50 või 70 tagasi…, ja räägiks seal inimestega nende tuleviku kohta…

Te räägiks neile, et on olemas Wi-Fi…, (Kryon kõkutades naerda)…, kuid nemad vaataks teile otsa ja küsiks… – mis Fi…, mul kodus on olemas süsteem, mille nimeks on mitte Wi-Fi, vaid Hi-Fi

(Naer saalis)

Nemad küsiks üle, mis see on…?

Te ei saaks seda selgitada neile, kuna neil ei ole veel internetti…, ega ole veel ka arvutit

Kuidas selgitaksite neile arvutit, kui nemad teevad kõike alles paberil…

Nüüd alles teadvustate ise…, – olete jõudnud kuule… raketil…, siis, kui ei olnud veel kompuutreid… – tänapäevases mõistes…

Hoidke minu käest kõvemani kinni…

Kui oleksite alustanud rääkimist Wi-Fist…, jätkaksite selgitamisega kompuutrist…, peale selle jõuaksite selgitusteni internetist… – nemad oleks jäänud magama, ainsa mõttega… – seda ei saa olla…, seda ei juhtu… – see on üksnes võimatu

Nii ka mina kirjeldan teile teie tuleviku Wi-Fit (Krayon muiates)…

See on üksnes metafor…

Sellised on paradigmad, millistesse teil on raske uskuda, kuna teil ei ole teada asjadest, millised järgnevad sellele…

 

Sellised ajad hakkavad ilmnema aegamööda…, kuni hakkavad ilmnema selliselt, nagu ma kirjeldasin…

Kujutlege vaid (Krayon hingestatult)… Intuitsioon on ühenduses Kaasasündinuga…

Piisab vaid puutuda asjaga kokku, kui koheselt võib oodata intuitiivseid vastuseid

Teil tarvis vaid veidi oodata… – ja need ilmuvad teile alateadvusest……

Mu sõbrad…, tänavu veel ei toimi nii… – tänavu kohati õnnestub…, kohati mitte

Kas teil on teada, et kogu protsess DNAs…, nii Kaasasündinus, kui ka Intuitsioonis, on seotud käbinäärmega, südamega ja ajuga… – kogu triaadiga…, millest on meil juttu olnud…

See kõik vajab evolutsioneeruvat teadvust, et kõik töötaks kavandatu kohaselt…

Praegu see ei tööta veel kavandatu kohaselt…

 

Neljas näide…

See on siiski kõige raskem…

Kallid…, tuleb aeg, kui teie laste haridus saab täienisti uuendatud…, täies ulatuses

Ta saab olema täienisti ja tervenisti teistsugune…, võrreldes käesolevaga…, üle kogu planeedi…

(Krayon hingestatult) mõned ehk kinnitavad, et on oodanud midagi sellist…

Kuid tõeline väljakutse seisneb selles…, kuidas teha selliselt, et see sünniks…? (Krayon muigab)

See on peaaegu ületamatu…, kuna teie senine inimloomus ei lase teil liikuda selles suunas…

Kui hakkate muutma oma laste õpetamise viisi, siis kohtate suurt vastupanu…

Esmalt hakkavad vastu lastevanemad oma väitega, et nemad on ise teadlikud, kuidas kasvatada oma lapsi…, neile ei ole tarvis sellest rääkida

Teil seisab ees üldsuse ego arvamine, milline on kujunenud ühiskonnas, kus inimkond on proovinud järgi kõike, millest on räägitud…, kõike, mida vanas energias on kasutusele võetav

 

Peab esile tulema süsteem, mis võimaldab seda näha…

See peab olema sedavõrd vapustav, et ei kerki mingeid küsimusi selle kohta.. – tekib vaid soov võtta seda koheselt rakendusse…

Kuid see ei saa sündida koheselt, ega juhtuda üksnes ühes kohas… (Krayon muigab)

 

Seega… esmalt tekivad sellised koolid, mis on tõemeeli revolutsioonilised…, tehes üksnes seda, mida vajavad uue teadvusega lapsed…

Kõik on teisiti… – päris algusest… eelkoolidest, kuni lõpuklassideni…

Millisel kiirusel nemad hakkavad õppima…, mida neile õpetatakse…?

Sõbrameelsus õpilaste vahel on otsustamas, kui kiiresti nemad hakkavad liikuma…

Üksmeel õpilaste vahel…, aga mitte õpetajate hierarhia ja normatiivid, hakkavad määrama, mida hakatakse õppima…, kuidas õpitakse ja millisel kiirusel…

Kogu süsteem, täienisti ja tervikuna, on õpilaste poolt loodud ja juhitav… – nende poolt, kes on ise õppimas…

Neil on olemas tarkuse teadvus, milline on teadlik, milleks nemad on siin…, ja mõistmas, et nemad on suutelised juhtima kõike, millega on tegelemas

Heidikuteks saavad need, kes on kuulumas nende hulka, kelles ei esine sellist teadvust

Selliseid eiratakse õpilaste endi poolt…, mitte kooli normatiivide kohaselt…, mitte õpetajate hierarhia poolt…

Õpetamine muutub mingiks ühiseks toiminguks…, kus toimub koostöö…

Õpetava ja õppija asemel ilmneb liit…, teadmiste liitmine ja asjade pühitsemine, milliseid õpitakse…

Peale testimisi ja eksamite läbimise, see avalduks neil peoõhtuna…

See on täienisti risti-vastu sellele, mis on toimumas praegu…

Mida arvate sellest…?

Palun mõelge sellele… – kas on see teostatav…?

 

Te kindlasti eitaks… (Krayon naerab), kuna inimloomusele see on siiski probleemne mõtlemine…

Kuid ma kinnitan teile… ja see on täienisti kindel… – see tuleb…

Eelmine inimrass ei oleks lubanud seda…

Uus inimolemus paneb aegamööda kõik paika…

Kõige suurem heureka tuleb esile siis, kui selliste eriliste koolide õpilased saavad vilistlasteks…

Sellised lõpetajad on peajagu kõrgemad kõigest, mida olete seni kunagi näinud…

Nemad läbivad kõik testid, millisteni tänapäeva lapsed ei ole suutelised küündima…

Nemad on suutelised lahendama asju, mida tänapäeval peetakse lahendamatuteks…

Valitsused, nähes seda, ütlevad… – ka meil on tarvis seda…, siis ehk heidaks kogu endise minema

Just selliselt hakkab kõik tööle…, ja teil tarvis olla kindel selles töös…

See saab selliseid eeliseid, mis on uutele inimloomustele kohane…, – see muutub päris elegantseks…

Olete enam motiveeritud asjadest, millised näivad parimatena neist, mis on olnud seni töös…

Teie teelt kaovad asjad, mis on pidurdamas progressi… – äri…, konkurents…, protokollide järgimine

Siin asi muutub uskumatult raskeks…, koheselt helistate sõbrale (Krayon kiirustades)… Sa pead kuulama Krayoni kanaldust…, ta räägib sellest, mis pakuks sulle huvi

Ta kuulab teid…, ja vastab rahulikult… – Ongi tore…, edu sulle selles… (Krayon naerab)

 

Ehk räägiks teiega umbes 50 aasta pärast… – siis näeme, mis toimub…

Naerdes sa kostaks siis… – jaa…, paistab, et ma ei uskunud sellesse eriti…, kuid nüüd ma näen seda käivitumas

Kallid…, ehk algab see isegi varem… – kuivõrd kiiresti hakkate liikuma, see oleneb täienisti teist endist

 

***

 

Vanad Vaimsused…, liituge… – nii tarkuses, kui tasakaalus…

Te muutute tasakaalukamaks…, eemaldute hirmudest…

Kõik see nõuab teist elulaadi…, nii selles, kuidas reageerite teine teisele…, ja kuidas reageerite vanale inimloomusele, milline rääkis teile, kuidas peab reageerima…

Kuid edaspidi te ei tee seda…, – kõigis oma tegudes ilmutate šamaanlust

Teil tuleb esile Tarkus

On inimesi, kes ei soovitaks teil käituda teatud viisil…

Kuid te vastate neile, et võite ka nii, kuna teie südameis on rahu…, kuna olete teadlikud, kes te olete ja mis on toimumas planeedil…, olete magamas rahulikult… seetõttu ka elate kauem

 

Selline oli seekordne sõnum, milles tõin välja nelja paradigma nihet… mõnda neist usute, aga mõned näivad teile ebareaalsetena

Meenutage vana indiaanlast, kellele püüdsite selgitada Wi-Fit…, ja siis mõelge endale… (Krayon naerab)

Ehk siis näete, millest räägin…

Inimkonna paradigmal endal seisab ees teha läbi suurema nihke…, ja sellises suunas, kuhu keegi poleks arvanud…

Jälgige mängu…, ja olge selleks valmis…

 

Vana vaimsus…, rakenda oma tarkust kogu vastuvõtu ulatuses, kuivõrd oled suuteline vastu võtma…, ja heida kõrvale kõik, mis tuleneb vanast energiast

Leidub neid, kes püüavad sokutada ette pettust…, metaforiliselt näidates seda täieliku uudisena, mida läheb teil tarvis… – kuid, järele vaadates, see osutub vaid vanaks värgiks

Leidub neid, kes püüavad pugeda teie muutuvasse teadvusse…, ja te võtate seda kaasatõmbavana… – seda üksnes seni, kuni vaatlete seda süsteemi, ehk isegi… neid endid…

Alles seejärel saate neile ära ütelda, märkides seejuures, et see on kõigest pakend vanale energiale…

Jälgige neid asju, teades nende erinevustest

Kuna sellised asjad hakkavad sündima…, siis ilmneb terve hulk neid, kes tahaks liituda teiega… – kuigi tegelikult nemad ei ole veel valmis selleks…

 

See ei peaks teid hämmastama, kuna just selline on vana teadvus… (Krayon muigab)

Väljudes sellest ruumist, olge teine, kui tulite…, teadmistega ja potentsiaalidega, milliste üle tasuks mõelda…, lootusega südames kogu planeedi jaoks…, mida seni teil ehk poleks olnud…

Kusjuures… teadvustage teadmises sellest, et olete vajalikus kohas, vajalikul ajal

Lahendused on juba ilmnemas…, otse nüüd, kuni istute veel siin…., loete või kuulate seda…

Lahendus teile ja asjadele, mille nimel olete tulnud siia…

Ja nii see on…

Krayon

 

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise..

 

El Mikael Nebadonski…, kas oled valmis vastama…

Ma kuulan sind, mu vaimsus…

 

Mul on taas saadetuid kirju…

Hakka esitama…, olen kuulamas…

 

Vaimsus on läbimas katsumusi läbi Valguse ja Pimeduse…

Mida tarvis teha, et läbida seda kiiremini…?

Vaimsusele on võimaldatud valik duaalsuse ilmas…, ta peab õppima õieti valima…, ehk oskama ühitada Valgust ja Pimedust enda seesmuses…

 

Mida tähendab õieti valima…?

Meile on pidevalt räägitud, et peame püüdlema Valguse poole…

Kuid duaalsuse ilmas on võimalik valida üksnes Valgust…?

Näib, et meil tarvis valida ka Pimedust …?

Ühte ei saa olla ilma teiseta… – kui mündi kaks poolt…

Kui münt on käes, siis käes on mõlemad tema pooled…

Mündi üks külg näitab mündi suurust, aga teine – tema staatust…

Üks ilma teiseta on tühi metalli tükike…

Seega… kui on olemas Valgus, siis on olemas ka Pimedus, muidu ei saaks näha Valgust… – neil poleks erinevusi…

Kuid Pimedusel ja Valgusel on erinevad ilmnemise viisid…

Loomise viisid ja lammutamise viisid…

Võib üles ehitada pühamu…, ja võib üles ehitada tapamaja…

Võib lammutada kaunist…

Võib, kiviraiduri kombel, lammutamise teel kõrvaldada kivist liigse…, selliselt luua kauniduse vorme…

Valik on teie…

Oluline on… – aeg, kus oled valimas üht või teist…, üht või teist Valguse või Pimeduse kasutamise viisi…, loomise või lammutamise väe vahel…

Lähtu alati oma seesmisest baromeetrist…, südame keskmest…, üksnes läbi selle pöördu oma vaimsuse poole…

Kuivõrd kooskõlas on see sinu vaimsusega…, kuivõrd avaldub tema tõeline omadus…?

Iga Vaimsuse tõeline omadus on see, mida panustas sellesse meie Isa… – see on armastus…

Kui sa teed läbi armastuse…, siis oled tegemas ka õigeid valikuid…

Õiget ja valet ei ole olemas…

See, mis inimloogika kohaselt on õige…, on vale muust vaatevinklist…

Mistahes hinnang õigest ja valest oleneb vaataja vaatevinklist…

Olemuse tase avarus-ajalises kontiinumis oleneb vaatenurga suurusest… – seega… valesid lahendusi ei saa olla…

Või on olemas lahendusi…, kuid millised ei sobi teatud hulgale inimestest… – vaid seetõttu neid peetakse valedeks…

Kuid peamiseks baromeetriks on siiski – armastus…

Kõik, mis tehakse läbi armastuse… – tehakse vaimsuse arenguks…

See, mida tehakse ilma armastuseta, ei arenda vaimsust…

 

Pea kinni… – tappa ei ole õige…, kas pole nii…?

Õpetamise viise on erinevaid…

Kui ema tapaks oma lapse… – siis see oleks õudne…

… kui ta tapaks üksnes selleks, et lõpetada lapse vaevlemisi… – kujuta vaid sellise ema armastuse väge…

Ta armastab oma last sedavõrd, et lapse surmamine ei ole tema jaoks katastroof, kuna lapse valu on võimatu… – ta otsustab lõpetada oma lapse füüsilisi kannatusi…

Selline ema samm on armastuse samm… – kui paradoksaalselt see ka ei kõlaks…

 

Seega…, sellises olukorras ema tegu oleks õige…?

Ei…, sa ei mõistnud… – õiget ja valet ei ole olemas…

Ma ei ole võimeline vastama sinu küsimusele…

Vastus sellisele küsimusele oleks erinevate inimeste jaoks erinev… – kõik vastused oleksid õiged…

Mõned ehk mõistaks ema tundeid ja oleks temaga ühel meelel…

Teised ehk väidaks, et armastav inimene ei saaks kedagi surmata…

Mõlemil oleks õigus…

Kuid mina räägin sellest, mis ajendab inimese tegevusi…

Kui ta teeb midagi armastuse tõttu…, armastuse nimel ja armastuse läbi… – siis see ei ole patt…, ehk… ei ole vale tegu…

Kõik, mida tehakse läbi armastuse, teenib vaimsuse arengut…

 

Ma tõin küll julma näite…, kuid läbi armastuse tehtavaid variante on hulgim… – ja selliste ilmingute hulk on iseenesest kaunis…

Toodud näite puhul ema teeb valikut Valguse ja Pimeduse vahel… – ta valib lammutuse…, valib surmamise…

Ta teeb seda armastusest…, armastuse nimel…

Selles seisnebki duaalsuse valikute raskus…

Midatahes te ka ei teeks… – küsige alati endilt… – kas ma teen seda armastusest, või armastuse nimel läbi armastuse…?

 

Kui sadist surmab oma ohvrit armastusest…, kas see on kasuks tema vaimsuse arengule…?

Kui Hitler uskus pühalikult, et, hävitades terveid rahvaid, ta on tegemas heategu…, on see siis õige…?

Kui inimene usub oma teo õigsusesse, siis see lunastab tema tegusid teatud määral…

Kui ta teeb seda ilma vastutasu nõudmata…

Kuid ma ei räägi usust oma tegude õigsusesse… – vaid räägin armastusest…

Kõik, mida tehakse armastuse nimel… – on püha…, kui paradoksaalselt teie jaoks see mõneti ka ei kõlaks…

See on teenimise teekond…

Elada armastuses ja armastuse nimel… – see on teiste teenimise teekond…

Selline teekond on tervitatav… – see on vaimsuse arengu teekond…

 

Meile on räägitud, et ei ole vahet, mis teed minna Jumala poole…, kas läbi paradiisi, või läbi põrgu… – eesmärk on üks – jõuda Jumalani…

Läbi paradiisi on kaunim…, aga läbi põrgu – kiirem…

Siis tuleb välja, et ei ole vahet, keda teenida… kas ennast, või teisi…

Varem või hiljem jõuame ikka Jumala juurde…

Mis mõte on sellisel juhul valida Valgust… – kas üksnes tema kauniduse tõttu…?

Jah…, tema kauniduse tõttu…

Enese teenimine on raske…

Kuid põrgu teed ma ei peaks kiiremaks, kuna hetk selles on igaviku pikkune… – teie teadvuse omadus on selline…

Pimeduse teekonnal on palju lõksusid, mis võivad püüda inimteadvust kinni…, hoida seal vägagi pikka aega…

Teekond läbi Valguse on kaunim…, kergem ja vabam, kuna ta on täis armastuse valgust…

Pimeduse kitsastest käikudest läbipugemist ei saa võrrelda liikumisega valguse käes, mööda kauneid loodusvaateid, et pääseda samale eesmärgile…

 

Kuid on olemas inimesi, kellele meeldib ekstreemsus…, kes heameelega poevad maaalustesse koobastesse… – speleologid…

Selliseid soovijaid leidub küllaga…

Seda küll…, kuid see on neile harrastuseks… – oma jõudude katsumusteks… – uudishimuna…

Kui sul oleks valik… – kas elada kaunis aias, päikese käes…

… või… eluaeg elada kitsas koopas, teadmata päikese valgusest midagi…

Mida valiksid…?

Pimeduse teekonna valik oleks just viimane…

 

Siis olemusel ei oleks tarvis läbida katsumusi Valguses ja Pimeduses…

Oleks üksnes liikumine Jumala poole…?

Jah…, nii see on…

Kuid teie duaalsuse tasandil on antud võimalus teha valik…, Valguse ja Pimeduse vahel…

Kõik on ootamas teie valikut…

Peate ise tegema oma teekonna valikut Jumala juurde…

Milline see saab olema… – oleneb täienisti teist endist…, teie valikust…

 

Mida tuleks teha, et kogemise teekonna läbimine oleks kiirem…?

Kogemise teekonda tuleb teil astuda veel pikka aega…

Ees on ootamas teid hulgim mõõtmeid ja hulgim valikuid… nende variatsioone…

Praegune tee ei ole veel kõige raskem…

 

Ei ole veel kõige raskem…?

Jah…, praegu on valik kahe vahel… – siis tuleb kolme…, ja nelja vahel… – kes teab veel paljude vahel…

Need valikud on veel ootamas sind…

 

Mulle näib, et valik kahe vahel on raskem, kuna siin kõik on koondunud eraldumisele…, kahte suunda… – ilma vahetoonideta…

Võimalik…

Kuid teid on ootamas paljuvariantlik valik Valguse ja Pimeduse vahel…

 

Seega… Valgus ja Pimedus jäävad ka edaspidi…?

Palju on räägitud, et kõrgemates mõõtmetes Valgust ja Pimedust ei eksisteeri…

Ei eksisteeri sellisel kujul, kui on praegu teie juures… – vastuseisus ja võitluses…

Kõrgemal nende määratlus on teine…

Kuidas duaalsuses saavad kaduda poolused…?

Pealegi… – kõik saab oleneda üksnes sinu valikust… – millist teed valid…

Kui vaimsus on valinud Valguse teekonda, siis kõrgemates mõõtmetes ta on enamuselt Valguse ulatuses…

Kui ta on valinud Pimeduse teekonna, siis tema kõrgemates mõõtmetes esineb põhiliselt Pimedus…

 

Kas räägid Ilmast ja Antiilmast…?

Kui Olemus on valinud täienisti Pimeduse teed, siis ta hakkab laskuma mööda Pimeduse tihkuse tasemeid Antiilma…?

Kui Olemus valib Valguse…, siis ta hakkab tõusma mööda Valguse tihkuseid Valguse Ilma poole…?

Kas valikut tuleks teha praegu…?

Olete igahetkeliselt tegemas valikuid…

On vähe neid, kes tahaks liikuda Pimeduse teed…

Täienisti Valguse teed astumise ihkajaid on vähe…

Enamus inimkonnast on heitlemas kahe pooluse vahel, ega suuda jõuda otsusele…, ja oma valiku suutmatuse tõttu istuvad jätkuvalt selles tihkuses…

Sellel tasemel valik on üksnes kahe vahel… – oleks kui lahkteel…

 

Need, kes ei ole võimelised tegema valikut Valguse ja Pimeduse vahel…, ehk valida oma arengu suunda, jäävad püsima kolmemõõtmelise ilma tihkusesse… – kuni suudavad teha valikut…?

Mitte nii ühetähenduslikult…

Ei ole olemas ei pea, ega teisejärgulisi haruteid… – on üksnes teekond…, ja see on käänuline…

Otsene tee Valguse juurde on raske…

See oleks kui lennuki kiire tõus – ülekoormused on suured…

Igal tasemel on omad valikud, millised on taas kahesuunalised…

Praegune valik jääb alati kajastuma…

On pidevalt vastupidavuse katsumuste valikuid…

Üksnes kõrgematel tasemetel katsumused ei ole enam sedavõrd jäigad, sedavõrd ühetähenduslikud…

Kuid teie kavatsuste kindluse katsumine jääb alatiseks…

See ei tähenda teile pidevate eksamite tegemist…

Teie helendumus on näitamas teie valikute taset…, see hakkab tõmbama teid taolisuse suunas…

See oleks kui teekonna maha märkimine… – kuidas laveerida takistuste vahel…, kuidas olla püsiv…

Valguse teekonnal, katsumuste aegu, tuleb pakkumisi ka Pimeduse poolelt…

Ka Pimeduse teekonnal on katsumusi…, on alati valiku võimalusi Valguse poole…

Teilt on oodatud teadlikku valikut…, selle korduvat kinnitust…

 

Järelikult… et kiiremini läbida taseme teekonda, tarvis teha kiiremini oma teenimise valik… – kas enda teenimist, või teiste teenimist…, kas liikuda Valguse, või Pimeduse teed…

See ei ole üksnes mentaalne valik…, vaid sinus olevad energiad peavad vastama sellele teekonnale…

Sul on tarvis koguda küllaldast Valguse energia hulka, et kinnitada oma soovi liikuda Valguse teed edasi… – ka vastupidi…

Teiste teenimine on otsene liikumise teekond Valguse poole…

… otsene teekond Ülestõusuks…

 

Kuna enamus inimkonnast on kauge teiste teenimisest…, siis inimkonna üleminek ilmselt lükkub edasi…

Ma ei hakka tegema ennustusi… – kõik oleneb teist endist…

Kuid mõista siiski… – isegi need, kes üleminekust, ega teistest mõõtmetest ei ole teadlikud…, on teenimas teisi…, on täis armastust ja täis Valguse energiat… – ka nemad lähevad üle kõrgemale tasemele, kuna oma energeetiliste näitajate ja vibratsiooni sageduste poolest on vastamas sellele…

Kes on palju lugenud üleminekust ja tundmas huvi selle vastu, on teadlikult astunud õppimise teele…, kuid on laisad kõiges selles…, ega täitu Valgusest, kuna ei teeni teisi…, ei kiirga armastust ilma… – need jäävad sellesse tihkusesse edasi…, kuni ei täida end Valgusega…

Tarvis vaid täituda Valgusest… – see ei ole kohustuslik…

Mitte üksnes mediteerides… – kuigi ka nii on võimalik…

Kõige kiirem Valgusega täitumise viis on – andunud teiste teenimine, valades oma armastust ilmale…

 

Mida pidi tähendama aasta 2012…?

Meil on sellest teada, kui ülemineku aastast, mida oli pikalt oodatud…

Indiaanlaste Maiade kalender sai selle aastaga läbi…, ilmselt pidi algama uus ajastu…

Üleminek algas hulga varem…

2012 aasta oli murdeline aasta… – see oli enesemääramise aeg… – aasta, kus inimkond sai määratleda enda saatust…

See aasta oli kui ülemineku keskpaik…

Siin pidi selge olema, milline inimkonna osa on valmis üleminekuks…, ja kas üleminek saab sündida…

See oli kokkuvõtte aasta…, kriitiliste hetkete koondumine…

 

Kuid need ei ole veel täienisti koondunud…?

Ei ole…, – kuid midagi ennustada – ei ole võimalik…

Kuigi need ei ole veel koondunud, kuid üleminek on siiski käimas…

Looja püüab olla inimkonnale toeks, kõigis tema püüdlustes…, seetõttu Ta on suunamas Oma Hüvangu energiat inimkonna peale…, selliselt aidates teie ülestõusu…

Just sellest tulenevalt olete saamas sedavõrd palju informatsiooni…

Selline on Tema abi teile…

 

Ma arvasin, et teie abi meile tuleneb sellest, et olete valinud teiste teenimise teekonda…,  ning teete seda loomulikul viisi, kuna olete armastamas meid…

Muidugi…, just seetõttu olete saanud kõiki neid sõnumeid…

Looja on valgustamas teid oma Armastusega, andes teile jõudu… – sellega kui puhastaks teie kanaleid…

Ta on kui valgustamas teie teed…

Seetõttu teil praegu on kergem astuda, kui keskajal…

… ehk isegi kergem, kui ülemineku staadiumi alguses…

 

Kui 2012 on keskpaik…, kuna oli siis algus…, ja kuna on oletatav ülemineku lõpp…?

Algus oli aastal 2000…, see oli väravate avanemise aeg…

Iga aastaga ülemineku laine suurenes, kuna väravad avanesid üha enam…

Need lained said viia üle üha enam soovijaid…

Aasata 2012 pidi olema kulminatsiooni aastaks…, – kuid nii see ei saanud minna…

 

Kas väravad enam ei avanenud…, või soovijaid enam ei leidunud…?

Need on omavahel seotud…

Väravad avanevad sedavõrd, kuivõrd on selleks soovijaid…

See oleks kui jõe voo juhtimine… – avatakse vaid sedavõrd, kuivõrd tarvis selleks…

 

Meile on räägitud, et tuleb 12 lainet…, kas need on möödas…?

Ei ole… – 12 lainet kuni kulminatsioonini…, ja 12 lainet peale kulminatsiooni… – 24 lainet kokku…

12 tõusva sagedusega ja 12 kahaneva sagedusega…

Selline oli kavand…

Kuid praeguseks kõik on muutunud…, – keegi ei tea, kuna tuleb lainetel lõpp… – kõik oleneb Looja volist…

 

Kas lained on nüüd vaibumas…?

Ei ole… – on liikumas ühtlaselt… – laine voolu jõul…

Soovijaid on seni vähe…, neid, kes on võimelised läbima väravaid…

Kui kaua see võib kesta… – ei ole teada – kõigeks on üksnes Jumala voli…

 

Kui soovijaid on vähe, siis väravad ei avane kuigi palju…

Kui väravad ei ole kuigi palju avatud…, kuid laine jõud on sama, kui kulminatsiooni aegu…

Kui soovijaid on vähem, siis füüsiliste seaduste kohaselt, laine kiirus on teine…

Järelikult… soovijatele on praegu kõige soodsam aeg… – tarvis kasutada ära laine jõudu…, pääseda lainesse…

Jah…, sa tabasid asja pihta… – on olemas selline seaduspärasus…

Kuid see ei tähenda, et laialt avatud väravast lained voolavad aeglasemalt…

On ka teine võimalus väljuda füüsika seaduspärasusest…

Voog suruks kaljust läbi, ehk tõkkest… – laine jõud suruks tõkkele, millesse tekiks esmalt väike avaus…, sealt hakkaks vaid nirisema…

Kuid ajapikku laine jõud avardaks avaust…, kuni… varem või hiljem, ta pühiks tõkke teelt minema… – voog taastuks täies jõus…

 

Kas ma mõistsin metafoori õieti… – mida enam vabatahtlikke hakkab püüdma pääseda tõkkest läbi, suurendades avaust, ehk oma jõuga avab väravad… – kuni avaneb võimalus kogu inimkonna voolul suunduda ülemineku väravaist läbi…

Tubli…, just nii see on… – just sellele me loodame…

Kui Valguse Töötajad, kelleks olete teie, püüavad järjekindlalt ülemineku poole, kõrgematesse mõõtemetesse…, siis neil on paindumatu kavatsus ja järjepidev töö enda kallal…, pidev teiste teenimine… –  need kõik kokku suunavad oma jõud väravate avamisele…, et avada tee kõigile inimkonna voogudele…

Sellised vood pühivad teelt kõik tõkendid ja tõmbavad kaasa kõik inimkonna masside vood…  kõrgematele tasemete poole…

 

Mida tuleks teha, et pääseda nendesse voogudesse…?

Olla vastavuses nendele lainetele…, millised tõmbab teid kaasa…

Olen varemgi rääkinud… – tarvis teenida teisi, suunata oma siirast teenimist ja armastust inimestele…

 

Meile see on vaid üldised sõnad…

On küll mõistetav, mis see on… – kuid see on pikk protsess…

Et täienisti häälestuda ümber, tarvis pikka aega suunata oma armastust inimkonna teenimisele…

Hulgal ei ole tähendust, vaid tulemuse kvaliteedil on tähendust…

Samas… hulga ülemineku seadus kvaliteediks on jõus mitte üksnes teie ilmas…, vaid ka teistes ilmades…

Kui teha enda seesmuses hüpe kvaliteedis… – siis kõik võib toimuda kiiremini…

Üks väga võimas heasoovlik mõte, milline sünniks armastuse maksimaalses amplituudis, võiks tõsta teid suurte kõrgusteni…, kus on võimalik sulanduda voo lainega kokku…

Ehk, nagu teil räägitakse – pika ja järjekindla töö tulemusel enda kallal…

Parem sellele mitte mõelda… – üksnes elada selliselt…

Üksnes anduge inimestele…, seadke oma teekond inimkonna teenimisele…

Varem või hiljem see ka sünnib…

See oleks kui Valgusanuma täitumine…, milline varem või hiljem täitub pilgeni, ning hakkab vabalt voolama üle – läbi teie kogu ilmale…

 

Kas ülemineku lõpuetapiks on planeeritud aasta 2024…?

2025 on kokkuvõtmiste aeg…

Ehk mäletate…, sellel aastal oli lubatud inimkonnale kuldset ajastut… – loodame, et nii see juhtub…

Kuidas tegelikult juhtuma hakkab, oleneb täienisti teist endist… – igast ühest…

 

Mis saab nendega, kes valivad Pimeduse…, kas neil üleminekut ei tule…?

Tuleb ka neil…, kuid neil tuleb üleminek Pimeduse valdustesse…, madalamatesse mõõtemetesse…

 

Looja lubab seda…?

Looja ei saa sekkuda teie valiku vabadusse…

Ta on teadlik… – kõik on alati liikumas Jumala poole…

Vaimsuse valik on püha…

 

Kas see on Vaimsuse valik…, mitte isiksuse…?

Isiksus on tänavuse kehastuse omaduste hulk…

Vaimsus on kogumas kogemusi paljude kehastuste isiksuste läbi…

Vaimsuse valik on tema kehastuste isiksuste valikute summa…

 

Miks laineid on 12…?

Sellest on räägitud… – iga taseme omaduste kohaselt… – Absoluutse Teadvuse omaduste kohaselt…

Teenida teisi ja suunata armastust ilma, on võimalik läbi Jumala erinevate omaduste…

Näiteks punane laine on valimas inimesi, kes on võimelised sellel kiirel teenima inimesi…, kasvõi päästma inimesi…, ja on tegemas seda läbi armastuse…

Oranž laine on valimas inimesi, kes on teenimas teisi inimesi oma loominguga, luues šedöövreid läbi armastuse…

Kollane laine on valimas neid inimesi, kes on teenimas tarkuse ja voli kiirel… – teie targad ja müstikud…

Roheline laine viib endaga kaasa neid, kes on teenimas inimesi armastuse kiirel… – see on paljususe kategooria…

… viib kaasa neid, kes annavad inimestele armastust südamest, kui Ema Teresa…, või teised, kes on kandmas hoolt haigete üle… ja palju taolisi…

Sellele järgneb sinine laine, millele lähevad kaasa need, kes valivad teenimist sinisel kiirel, eneseväljenduse kiirel…, need, kes on kandmas Looja sõnumit inimestele…, kelleks on teie paljud jutlustajad…

… nende hulka kuuluvad ka kanaldajad, kes on samuti vastamas sellele kiirele…

… kuulutajad ja ennustajad… – mitte küll kõik…

Saabub lilla laine, mis tõmbab ligi lilla kiire omadustega inimesi…

Nendeks on pühakud, keda teil on järele jäänud suht vähe…, inimesed, kes on teenimas inimesi hulga kõrgemal tasemel…

 

See oli üksnes analoog…, kiire puhtaid omadusi ei ole tegelikult kellegil… – on ehk valdavusi?…

Seetõttu lained tulevad kõigis vastavustes…, et anda võimalust tõmbuda ligi eriomadustega teenimisega inimestel ja erinevate olemise omadustega…

 

Idee kohaselt edasi peaks tulema valge laine…

Ei… – edasi tulevad erinevate kooslustega lained,… – erinevate värvide kooslustena…

 

Kas siis iga aastaga on suurem tõenäosus, et lained hakkavad vaibuma…?

Ülemineku võimalusi jääb aina vähemaks…?

Ei ole olemas mingit seaduspärasust… – kõik oleneb Looja volist…

Üleminek on lõputa protsess…

Ees on lõppmatus, milline on ootamas teid…

SElena

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »