Feeds:
Posts
Comments

Archive for September, 2017

Tervitan teid mu kallid…, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Nagu tavaliselt, minu partner astub kõrvale…

Jääb vaid tema puhtam võimalus… – puhas leht.

See võimaldab informatsioonil tulla alateadvuse kaudu puhtalt…, ja lakkamatult…

Selliselt toimub kanaldus…

Seekord see on Piiritust Vanast Vaimsusest

Mul on kavas avada teile pildi ja tuua nimekirja nendest, kes on kuulamas siin…, ja keda nimetame sõnakooslusega – Vana Vaimsus

Kuna ajalugu on käimas oma rada…, ja inimkond ajapikku on tõstmas oma teadvust, mis paraku on veel suht madal

Vana vaimsus reaalselt ei ole teadmas seda, et ta on Vana Vaimsus…

Neil on alateadlik tunnetus, milline võib ütelda neile ette, et nemad on nendeks…, kuid neil ei ole kindlat veendumust selles… – nemad ei mäleta seda

Inimolevus tuleb planeedile puuduliku teadvusega… – me oleme sellest varem rääkinud…, oleme andnud teile õpetusi selle kohta, et kõrgem teadvus on see, mille poole olete evolutsioneerumas…

Oleme rääkinud nii mõnedestki evolutsiooni atribuutide näidetest…

Kuid… see on siiski veel päris alguses

Nihke kaunidus on just selles, et olete ärkamas Valgusesse…, olete suundumas sinna, kus saate toetust sellisele evolutsiooni viisile…, tarkuse, mõistmise, armastuse ja teadmiste tõusu evolutsioonile

Me oleme seda näinud Galaktika teistes osades… – oleme jälginud seda…

Oleme rääkinud teile selle olemasolust… – see on võimalik ja inimeste poolt saavutatav

Kindlad tärminid saavad paika seatud läbi teie Vaba Valiku…

See on pea sama, kui veerema hakanud lumepall, mida on võimatu peatada (kui ta ei veere mingile puule otsa), selle liikumisinerts on sedavõrd suur… – me oleme seda varem jälginud…

Sellest on ka meie õpetused…

Kuid mu kallid…, olete tulnud planeedile madala energia tasemega…, kusjuures… te ise ei mäleta sellest midagi… – üldsegi ei midagi…

Te olete läbi elanud tuhandeid elusid…

Teil võisid olla kõik teadmised kõikidest tarkustes, milliseid olete saanud oma tuhandete elude jooksul…

Nüüd olete ärkamas… – teis on tühjus… ja teil ei ole midagi sellest teada…

Need teadmised on kõrgema teadvuse osa…

Just sellist teadvust tuleb teil arendada…

Need lapsed, kes sünnivad tulevastes põlvkondades, on sootuks teised, kui olete teie oma tuleku aegu…

Nemad on täienisti teised, kui need, kes on sündimas tänavu…

Nemad erinevad sedavõrd, et mõne aja pärast… kiigates möödunud ajaloole, kirjutavad mõnedki asjad ümber, milliseid teie arvates näisid õigetena olevatena…

… teadvusest endast…, sellest, kuidas kasvatada lapsi…, haridusest…

Mida hakkate peale lastega, kes hakkavad meenutama, kuidas lugeda…, seda veel enne, kui kavatsete hakata neid õpetama…?

Kuidas olla lastega, kes näiliselt alateadlikult on teadmas asjadest, milliseid nad ei saanud veel isegi näha…?

Selles seisneb inimrassi evolutsioon…

See seisneb selles, et nende möödunud kehastuste, kas kolme, või enama tuhande kehastuste tarkus, hakkab esile tulema suht varajases eas…

Te ei ole seni veel seal…, kuid… mingil tasemel olete juba seal…

Osa siin istujate vanade vaimsuste seast, lugejate ja kuulajate seast, valdavad kõiki teadmisi möödunud kehastuste tarkustest…

Kõike seda, mida olete õppinud möödanikus…, kõike, mis töötab ja mis ei tööta… – kõik see on olemas teie seesmuses…

Me oleme varem selgitanud, et vanad vaimsused, kehastudes nüüd, hakkavad saama meenduste sädemeid…

Kuid tahaks teile rääkida sellest, mida hakkate meenutama…

Tahaks, et vanade vaimsuste piiritusest saaks pidu…, siin istujate, lugejate ja kuulajate superväeks, kes nimetavad end vanadeks vaimsusteks… – see on ületamas teie kõige julgemaid ootusi selle kohta, kelleks olete…

See on just nimelt… – pidu

Täna see ei ole õpetuste sõnum teile… – see on meditatsioon… – ma tahaks, et te kuuleks seda…

 

Kogunemine ümarlaua taga…

Kujutage hetkeks, et inimolevused saaksid kanduda minevikust siia…, mistahes ajaloo hetkest…, saaksid elustuda mõnel kõrgemal tasemel… otse oma ajastust

Nemad saaksid kanduda siia…, aga teie saaksite valida, keda tuua siia…

Seejärel… koguneksid kõik ümarlaua taha…

 

Ehk alustaks sajandite liidritest

① Esmalt… alustaks kõige märkimisväärsetest poliitilistest tegelastest, kõigi aegade jooksul, kellest said liidrid… – presidendid…, peaministrid…, isegi tsaarideks ja kuningateks, valitsejateks…

Need on inimesed, kes olid armastatud nende ümber olevate inimeste poolt…, kuna nemad suutsid omal ajal mõndagi ühendada ja korda saata…

Möödaniku valitsejad jäid sageli valitsema paljudeks aastakümneteks – inimesed armastasid neid…

Inimesed kandsid hoolt, et nemad oleksid terved…, et nemad saaksid kauem valitseda oma riiki… – nende valitsemine oli sedavõrd edukas…

Selliseid valitsejaid oli

Riikide rahvad väga armastasid oma liidreid, kuna nemad teadsid, mida rahvas vajab… – nemad mõistsid ja armastasid oma rahvast…

Nendeks olid presidendid, peaministrid, valitsuste juhid…

Rahvas soovis, et need jääksid oma kohale kauemaks… (Krayon emotsionaalselt), sest nemad tegid oma tööd hästi…, nende riik ei ole varem olnud sellisel õitsengul, kui nende juhtimise aegu…

Nemad oskasid juhtida, kuna mõistsid asja…

 

Ma tahaks, et ütleksite ligilähedaselt, kui palju võiks neid laua ümber koguneda…?

Neid tuleb palju…

Võiksite kutsuda neid siia… – nad tuleks oma ajastutest…, kogu oma pagasiga…, üks teise järel…

Neil oli seesmist vaistu, kuidas seada asjad selliselt, et kõik hakkaks tööle parimal viisil…

Ja nüüd nemad on kohale jõudmas…, võtmas sisse omad kohad ümarlaua ümber…

Huviga vaatavad sulle otsa…

Neil on põnev teada saada… – milleks nemad on siin…?

Kuid sa palud neid veidi oodata, kuna kohale on jõudmas veel üks hulk…

 

② Järgmises rühmas tulevad aegade aja suurimad filosoofid, kes on suutelised mõtlema neile, kes on suutelised mõtlema…

Nemad tegid kõike, mida tegid…, suurima sügavmõttelisusega…

Ka nemad võtavad laua ümber omad kohad sisse…

Igas põlvkonnas oli selliseid inimesi…, isegi ajaloos enne ajalugu (selliselt Krayon nimetab ajaloolisi rahvaid, kes elasid enne aega, kust algas ajaarvestus)…

Nemad vaatavad riikide liidreid ja juhte…, ning arutlevad… – siin on terve hulk neid, kellega saaks ehk filosofeerida veidi…

Milleks on nemad siin…, ja milleks oleme meie siin…? (Krayon muigab)

Kuid sa palud taas neid veel veidi oodata, kuna on lähenemas veel üks hulk…

 

③ Tulevad juurde artistid, muusikud, kes on loonud oma ajastus armastatuid laule… – armastusest ja kaunidusest…, sellest, millest oli laulmas nende süda…

Nemad tulevad ja võtavad omad kohad sisse…

 

Meie laud aina suureneb oma mõõtmeis, iga uue hulga kohale jõudmisel…

Mida enam inimesi, seda suuremaks muutub laud…

Nii hulk hulga järel… – kõige targemad ja kõige paremad…

 

④ Viimastena võtavad kohad sisse Meistrid igast ajastust…, need, kes olid Planeedi Ilma ja selle harmoonia loomise suurimad meistrid…, selle planeedi vaimsed meistrid, kes on kunagi elanud siin… – need, kes oma mõttejõul olid suutelised muutma füüsikat…., tervendama inimesi oma puudutusega, kuna nemad valdasid Meistri atribuute…

Inimesed armastasid neid selle eest… nende tarkuse pärast…

Nemad tulevad ja võtavad omad kohad sisse…

 

Laua ümber on kogunenud imeline tarkuse vägi…, kogu kauniduses, teadmiste heasoovlikkuses…

Nemad vaatavad sulle otsa küsiva pilguga… – milleks oleme siin…?

Kuid sa vastad… – ma tahaks, et te kõik koos aitaks meil minna läbi järgmisest tuhandest aastast

 

Kes on selle laua ümber…?

Just rääkisin sellest…

Vanade vaimsuste poolt vaid üks… (Krayon uhkusega) vaid üks vana vaimsus…

Kui oled elanud tuhandeid elusid…, siis äärmisel juhul, üks neist oled sa ise…, ehk isegi kaks…, ehk – kolm…

Kas olete suutelised seda ette kujutama…?

Kas oleksite võimelised kujutama ette, et kogu laudkond on juhtimas Planeeti (Krayon uhkusest katkeval häälel), kas kujutate ette, millega nemad on võimelised hakkama saama…?

Esiteks… – nemad on mäletamas kõike…

Nemad on teadmas, miks sõjad ei saa töötada…

Nemad on elanud palju aegu…, ja neid on palju…

Nemad ei ole unustanud seda, mida olete unustanud teie…

Nemad on teadlikud, mis ei tööta…

Nemad mäletavad kollektiivsust…, esoteerilikkust…

Nemad mäletavad vastastikku ristumist…, seda, kes nemad on…, ning kogunedes kokku, nad leidsid lahendusi, millised olid elegantsetena, kaunitena ja vajalikena, ning kandsid endas armastust…

Selle ümarlaua taga on möödanikust tulnud vaimsused (Krayon rõhutades) – need olete te ise…

Kui koostada vanade vaimsuste superväe nimekirja…, kuidas see näeks välja…

Ta oleks uskumatult pikk…

Kuid me võtame vaid tilgakese sellest, mille poole olete ärkamas…

Me koostame seda hierarhilises järjekorras, tähtsuse järgi, mida me tavaliselt ei ole teinud…

Oleme küll rääkinud, et nimekiri on ringi kujuline, millel ei ole mingit hierarhiat…

Kuid seekord võtame hierarhia kohaselt… – vaadake seda ja jätke hierarhia meelde…

Nii saate mõista iga vana vaimsuse superväe tähtsust

 

Number 1…

Kõige olulisemaks superväeks selles nimekirjas on – nemad on teadlikud, et nemad on väärt…

(Krayon muiates) Te olete sellest kuulnud…

Võite seda küsida kellelt tahes…, see ei tekita neis mingeid kõhklusi…, nemad on teadlikud, et on väärt

Kui keegi ütleks… – olen kuulnud, et muusikud on mõnevõrra ebafunktsionaalsed (Krayon muigab)…

Küsige mõnelt heliloojatest tema kirjutatud mingi tuntud laulu kohta… – kas sa olid väärt sellist lugu kirjutama…?

Igaüks neist vastaks… – (Krayon vankumatu kindlusega) – Muidugi…, see oli minu sees…, selline on minu arusaam ilu kohta…, Jumalast ja minu südamest… – ma olin seda väärt, et kirjutada taolisi laule…

Vaat, millist väärikuse taset nemad valdavad…

Küsige liidritelt, või riigi juhtidelt… – kas nemad on ameti väärt…?

Ka nemad vastavad…, Jah…, me oleme väärt olla valitseja ja juhtima riiki… – me oleme teadlikud, mida peame tegema…

Küsige kellelt tahes…, kasvõi Meistritelt… – ka nemad vastavad… – Oleme väärt, kuna me teame Armastusest…, meil on Mõistmine…, me tunneme Tasakaalu (Krayon kaalukalt) – me oleme väärt…

Nende seas ei leidu ühtki, kes ei vääriks olla laua ümber… – nemad kõik on teadlikud sellest…

Selline oli esimene number nimekirjas… vanade vaimsuste ülivägi – olla nendeks, kes on avanud end olla väärt

 

Number 2…

Tahaks, et te ei kaotaks hierarhia enda tähtsust

Number 2 on võimeline tooma esiplaanile oma seesmist last… – ta on võimelised naerma…

Naer on loomas huvitavaid lahendusi paljudele rasketele ülesannetele…

Naer oleks kui iseenesest loomas koherentsust kõikide ülesannetega…, tuues asjad sellisele tasemele, kus need kõik muutuksid mõistetavateks…

Number 2 on… – rõõm, naer, võime tunda rõõmu… ükskõik mille üle…

(Krayon matkides imestust) – Krayon…, kas see ei ole mingi mõtetus… – kas tõesti number 2 on… rõõm…?

Oo, jaa…

Ah et miks ta peab olema number 2… – vaid seetõttu, et see saab tulla eesriidest läbi, takistamatult…, sellest, mis on eraldamas teid Jumalast… – see on… naer, rõõm ja armastus

Sa ei jõua kuigi kaugele, kui ei suuda lõõgastuda läbi rõõmu ja tarkuse avanemise enda isiksuse seesmuses…

Leidub ka sellised, kes väidaks… – tuleb olla ülimalt tõsine, et olla vaimne inimene

Näidake mulle kasvõi üht vaimset inimest, kes ei oleks täis rõõmu…

Ma kohe väidaks, et see inimene on veel kauge tõelisest vaimsusest… (Krayon muiates)

Mu kallid…, see on vastastikuses seonduses… – sellel ei ole midagi ühist kargleva ahviga…

Rõõm ja vaimsus on astumas käsi käes…

 

Number 3…

See on see, mis toob tarkuse…

Igaüks siin, laua ümber, on saanud omad kogemused… – kõik on olnud seal ja kogenud

Kas kuulete… – igaüks teab, mida teeb… – nemad teavad, mida teevad…

Nemad on väärt tegema seda, mida teevad

Nemad ei oleks mingi hinna eest valitsejateks edumeelses riigis, kus rahvas armastaks neid…

Vana vaimsus…, ehk hakkad mõistma… – see oled sina…

See on teie seesmuses, igas vanas vaimsuses…, kuid on peidus, ega tule esile… see ei meenu teile kuidagi…

Kuid see on supervägi…, hämmastav vägi, milline on sinul olemas…

See on enamat, kui ärkamine Valgusesse…, enam, kui ärkamine teadmisse, et Jumal – see on hea..

See on otse Akašidest teada saamine – millega oled tegelemas…, eriti veel, kui jutt käib mõistvast tegevusest…

Number 3 on kogemine…

Kas oled suuteline kujutama ette, milline hulk kogemisi on neil, kes on laua ümber…?

Kas oled suuteline kujutama ette, milline hulk kogemisi on sinu Akašides…?

Kas oled suuteline kujutama ette sellist süsteemi, mis on mäletamas igat päeva sinu elust…?

Kas on see võimalik, et sinu DNA on võimeline säilitama piiramatut hulka informatsiooni…?

Vastuseks on – kindel Jah…, ja enamgi veel

(Krayon pea sosinal) – Mis oleks, kui sa suudaks küündida selleni ja saaks avada kraanikese…?

See oleks… – osata saada kätte vajalikku kogemust…

Siis sa oleks teadlik… – mis töötab… ja mis mitte…, taas ja taas… – kuni jõuaks tasemeni, kus oleksid teadlik, mida oled tegemas

Sa valdaks siis sellist alateadvust, mis ütleks juba ette, mida teha edasi

Sa teaks juba ette, mis ei tööta

See oleks ülitarkus…, või kuidas sa seda ka ei nimetaks…

See oleks selline tark inimolevus, kes teeks üksnes õigeid valikuid, millised olid ees ootamas, või olid tegevuses…

Kas oled suuteline kujutama ette seda, mida oled valdamas enda seesmuses…?

Kas sul ei oleks tahtmist üksnes võtta kõike sealt…, teada igal sammul, mis võiks olla ekslik…, mida tarvis teha…, kuhupoole astuda…?

Sa võid tulevikku mitte teada…, kuid oled alateadlikult teadmas, mis ei hakka tööle

Sa oled võimeline tunnetama, aimama ja teadma seda…

Just selliselt toimisid Liidrid…, selliselt toimisid Meistrid, kes on istumas ümber laua…

 

Number 4… – Mõistmine…

See ei ole üksnes mõistmine…, see on mõistev kaastegevus

Sellised sõnad kõlavad pea esmakordselt sellises koosluses…

Neid sõnu sellises koosluses te ei ole viimase kümne aasta jooksul eriti palju kuulnud…

Selle eripära ei olegi kuigi raske selgitada…

Kui teil on olemas mõistmine, siis on ka emotsioon…, ja see on suurepärane, kaunis, elegantne, ülendav ja parendav emotsioon…

Kui teil on mõistmist olukorrast…, või mõnest muust asjast… – siis teil on olemas empaatia, ning olete mõistev olukorra suhtes…

Paljudel inimestel on olemas kaastunne teiste inimeste, loomade ja kogu Maailma suhtes…, kuid teil on mõistmine

Võite tõusta püsti ja kuulutada… – Ma olen mõistev inimene

 

Kuid lubage rääkida teile, mida kujutab endast kaastundev tegevus…

See on samm, mis on astumas kaastunde tunnetuse järel…

Kaastundev tegevus – see on kaastunne ja pluss midagi veel, mis kaasneb sellele…

See oleks tegev akt, mida saaks väljendada teadmises, kuidas palvetada selle nimel…, kuidas teha tööd sellega…, kuidas öelda neile, kes on elamas seda üle…

See oleks põhjuse üldise pildi nägemine, mille tõttu see kõik on toimumas…

Seejärel kokkuvõte, mis tuleneb kaastundest, on viimas tegevuseni… – mida ütelda…, kuidas palvetada…, kuidas mediteerida… – et saaks edaspidi teha tööd olukorraga, millest oli tulenenud kaastunne…

Meistrid tegutsesid teisiti…, nemad soovitavad seda kõigile laua ümber istujatele…

Igaüks neist olid võimelised nägema olukorda, mis oli kujunenud inimese elu jooksul…

Mõnedel Meistritel piisas puudutada inimest, kui see tunnetas vastastikku sidet Meistriga…, ja ta oli sedavõrd tänulik selle eest… (Krayon sügavalt, kaasaelavalt) – nüüd on olemas keegi, kes teda mõistab… – ta ei ole enam üksi…

Kas oled võimeline tegema seda…?

Kas sinul on kaastunnet Maa suhtes…, kas saad palvetada Maa eest…, kas oled suuteline looma sidet Loodusega, ning olla osa temast… – tehes midagi enda ümber… – üksnes olles kaastundev?

Kallid…, mõneti liiast suure kaastunde avaldamine viib kurbuseni… – te teate suurepäraselt, kuhu ma oma jutuga teid viin…

Kaastunne on – ebaproportsionaalne ja tasakaaluta kaastunne…

Mõistev tegevus on – näha ja mõista…, kuid mitte muutuda selle kõige osaks…, kuid samas teades, mida tarvis teha…

 

Number 5 – Eneselik tasakaalustumine…, tasakaalukus…

Iga inimene on tulemas planeedile läbides tsükleid… – Valguse-Pimeduse tsükleid…

Need tsüklid on üldisteks…, need on omased kõikidele inimestele ja on väljendumas läbi inimliku tunnetuse… – kord tunnete, et kõik on hästi…, kord vastupidi

On päevi, kus ei tule mingeid mõttesähve…, sellisel juhul Valgustöötajal on soov alla anda

See on kõige halvem…, kõige madalam madalamast… – kas pole…?

Seda on olnud igaühega teist…

(Krayon uhkusega) On tsükleid, kus saate tunnetada… – kõik on suurepärane…, tahaks laulda ja mul on ükskõik, kas keegi kuuleb seda, või mitte…, laulda kõikjal, kuna olen tänulik üleminekule…, tänulik Jumalale…

(Krayon muigega näol)Teie elu on kulgemas kusagil keskpaigas, kahe seisundi vahel…

 

Kuid lubage nüüd ütelda teile midagi…

Mõne viimase aasta jooksul, peale tasakaalustuse joone ületamist, ilmnes atribuut, millist mõned teie seast on tunnetamas…

Ma pean silmas 18 aastat peal 21 detsembrit 2012, millised on kokkuvõtvaks pooleks 36 aastasest ühtlustamise aknast…, mis oleks kui astronoomiline ilming, kus on toimumas planeedi tasakaalustumine Linnutee joonega…

Esoteeriliselt seda on võetud Nihkena, millest on olnud meil juttu…

Seega… nende 18 aasta sees teid hakkab pilduma kõige kõrgeimast olekust madalaimasse…, kusjuures võimsamalt, kui olete harjunud…

(Krayon matkides hämmeldust) Krayon, millest see tuleneb…, miks nii toimub…

Miks uutes energiates see on vanades vaimsustes esile tulnud…?  

Kallid…, ma selgitan… – see tulenes sellest, et olnud piirangud on kõrvaldatud…

Piirangud määrasid…, kuivõrd kõrgele ja kuivõrd madalale võisid viia teid Vabad Valikud…

Asi on selles, et koos piirangute kõrvaldamisega, vana vaimsus, saades valgustumise sädemeid, saab minna hulga kõrgemale, kui kunagi möödanikus…

Iseenesest tasakaalustuv vana vaimsus suudab ära tunda, kuna ta on jõudmas depressioonini…, ja millisel hetkel on tarvis võtta ühendust oma astrologiga…

(Krayon läbi nalja)… Astroloog…, sa juba tead kindlapeale, mida pean silmas…, sa ju ei taha saada suurt helistajate hulka…

Ehk teisi sõnu… kui oled iseenesest tasakaalustunud, siis tead juba ette, kuna tarvis vaid oodata üle

Oled teadlik, et valgus naaseb tagasi… – ta on alati naasemas…

Mida enam tasakaalustud ise, seda paremini tuleb see sul välja…

Säde kinnitab sulle… – sa tasakaalustud ise

On oluline, et sa tasakaalustuks selle määrani, kus saad olla tasakaalus alaliselt…

Siis kõik saavad näha sinu tasakaalus olekut… kõiges, millega oled tegelemas…

Täna, istudes siin, minu ees, olete saanud õpetusi mõnedelt õpetajatelt, kes rääkisid teile… – kui teised sinu ümber on täielikus kaoses, kuidas nemad saavad näha sind, kes on astumas läbi olukorra ilma draamata… tasakaalukana…?

Nemad peale kaose ületamise tulevad teie juurde, et saada teada, kuidas te teete seda

See on tasakaal…, see on meisterlikkus… – see oled sina, kes on kontrollimas end…

 

Number 6…

See oleks viimane kuuest, teie mõõtmedeta talentide tõemeeli otsata nimekirjast…

See on sellest, et vana vaimsus on õppimas looma oma reaalsust…

Seetõttu temal ei ole kunagi hirmu tuleviku ees…

Teie ümber on pidevalt toimumas erinevad asjad, mida ei ole võimalik juhtida…

Kuid sina neid ei karda, kuna tead, et sinul on olemas kontroll selle üle, mis on tulemas… – sinu jaoks…

Alati on olemas sünkroonsus, mis aitab tulla välja sellest, mis on vastuvõtmatu…

Küsimus on alati seismas selles… ma olen suuteline kontrollima iseend…, kuid ma ei ole suuteline kontrollima teisi

Mida saan teha, kui need tulevad minu juurde…?

Mõneti osutun olukorras, mida ma ei ole suuteline kontrollima, kuna keegi teine on juhtimas seda…

Kuid vastus ütleb, et on olemas sünkroonsus, mis aitab sind sellest olukorrast välja…, seda vaid juhul, kui ise oled seda ootamas…

Võid kindel olla, et mõnigi olukord võib olla sulle väljakutseks

Jälgige oma sõnu…, mida olete rääkimas mingi sündmuse juures, kui see osutub väljakutseks…

Mõnigi ütleb… – Ma teadsin, et nii see läheb

Mida sa tegid…?

Sa just praegu kuulutasid üle kogu ilmaruumi, et oled ootamas ebameeldivusi…, (Krayon mõnitavalt) see on väga kurb…

Kuid mis oleks, kui sa muudaks oma seisu selle kohta ja kirjutaks selle ümber…?

Olenemata kõigest, millega tuleb kokku puutuda, sa vaid tunnistaks…, see on kõiges järjekordne väljakutse…, ma lähen ka sellest läbi

Sellise väljakutse taga, (Krayon huumoriga) ka selle kanalduse taga, on sind ootamas miski, mida sa ei oska isegi arvata… – seda vaid tänu sellele, et oled saanud väljakutsega hakkama…

Mis tüüpi see inimene on, kes vaatab otse näkku sellist tüüpi asjadele, mõnedele sedavõrd negatiivsetele, mõnedele sedavõrd dramaatilistele…, samas jäädes tasakaalukaks, ütleb selle kohta… – las olla seekord nii, ehk tuleb midagi veel paremat

Sellisel lähenemisel ilmub kindlapeale heasoovlikkus

Hakkad välja paistma kui tulnukas (Krayon huumoriga), muuseas… – te oletegi tulnukad… (üldine naer)

Vana Vaimsus…, sa oled sellel planeedil unikaalne…, sa oled oma talentides piiritu

Kogu ümarlaud oled sa ise

Kui sa usud nendesse asjadesse, ning mõistad neid asju…, siis järgmisena, mida tahaks välja ütelda, on… – selline kasv toimub aeglaselt ja aegamööda

Et saada sellist arengut…, et näha seda tegevuses… – selleks võib kuluda põlvkondi,

Kui sa ütleks… – ma tahaks, et see toimuks minu elu jooksul, minu kehastumise aegu

Ma vastaks sulle… – nii see ka toimub, kuna oled ju naasemas alati…, kuid siiski – mitte selles kehastuses… (Üldine naer)

Üksnes vanas energias inimene, tunnetades väsimust, rääkis, et ta ei naase enam kunagi

Kuid ma ütleks hoopis… – tulles tagasi, oled taas noor

Edaspidi sa ei korda samu vigu, mida oled teinud senistes ja tänavuses kehastuses…

Kõik saab olema teisiti… – elad hulga kauem…, ja mäletad üksnes asju, millised töötavad…

See kujundab sinu elu selliseks, millist ei ole veel kunagi olnud…

Ma ütleks… – sa ei laseks sellist peoõhtut mingi hinna eest mööda

Kui olete pääsenud minupoolse eesriide taha, siis vaatame teine teisele otse silma

Peamine mõte, mis ilmub teile tänavu… – on… kes naaseda tagasi…, kuna ja milleks…?

Heida see peast…, kustuta väsimus…

Kui eesriide tagustes vaatad mulle silma, siis küsid koheselt (Krayon kärsitult)… – ma tahaks kohe naaseda…, kuna saan naaseda tagasi…? (kõik muigavad)

Oleme juba rääkinud teile, et naasemise süsteem uues energias on täienisti erinemas vanast, kus teile väideti, et võite sattuda sinna või siia

Kõik on sootuks teisti…

Mõni naaseb lineaarsuse kohaselt mõne kuu pärast…, mõni on naasemas…, ja mõned on juba naasenud…

Kes on sinu juurest läinud… – kas ema…, isa…, abikaasa…, vend või õde… – kõik on… kas naasenud, või naasevad hiljem…, või naasemas praegu… – kas sa ei tunneta seda…?

Neile see kõik on… – kui polekski lahkunud… – nende olnud teadvus on alati siin…

Kui saaksid neid puudutada…, sa saad seda teha, siis sünniks suur naeratus… – Olen siin

Armastus jätkub…, ta on kulgemas läbi aegade…, läbi eesriide…, läbi surma… – te võite tunnetada seda…

Surm ei ole lõpp…, vaid muundus…, käesolevas energias…

See on Valguse muundus…

Mõnelegi teist oli tarvis seda kuulda…

See oli tänaseks…, ja sellest piisab…, – te ei ole veel näinud ennast…

Kui ei ole…, siis ma ütleks selle kohta… – see on see, kuidas meie näeme teid

Miks siis mitte näha end teisiti…, sellisena, millistena olete tegelikult…?

Tahaks äratada teie paradigmat, mis on hoidmas teid pimeduses…

Tahaks…, et hakkaksite tunnetama, mis on toimumas

Kallis inimolevus…, ma armastan sind… – üksnes seetõttu, mis seisab sul veel korda saata sellel planeedil…, selles elus…, ja ka tulevastes…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid mu kallid…, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Mõned aastad tagasi koos partneriga sai kirjutatud raamat – Indigo lapsed

(Ly Carrolly selgitas, et indigo ei ole aura värv, nagu arvavad paljud esoteerikud, vaid helenduse värv, mille järgi saaks ravida inimest edukalt, parandades värvide puhtust)…

Raamat muutus üldtunnustatuks…, isegi esoteerikute seas…

Selles oli kirjeldatud uut tüüpi teadvust, mis tuleb koos lastega planeedile…

Nendest sai algus…, nemad said Nihke kuulutajateks…

Nihke potentsiaal oli juba olemas…, see oli selleks, et inimkond ei saaks hävitada end…

Hakkasid toimuma mõningad protsessid, mis viisid inimkonna evolutsiooni uuele tasemele…

Hakkasid tulema uued lapsed, kes olid kui tuleva kuulutajad… – olid sootuks teistena…

Nende levinumaks omaduseks oli nende uus teadvus, mis eristas neid teistest… – nemad olid veidi – isepäised…

Ehk kirjeldaks veidi neid…

 

Miks nemad ise ei pea end väärilistena…

Nemad juba sündides on teadlikud, et on väärilised olema siin… aga teie seda mitte…

Kallid… see on sellest, et neil on kaasas Akašid…, süsteemid, mis on võtmas osa teie kultuuridest…, millest on rääkinud teile teie vanemad…

Te ise ei hakka kuulutama, (Krayon muiates) et olete väärilised olema siin…

Teie sõbrad jookseks kohe laiali, kuuldes seda teilt…

Teis kõigis, kes on istumas siin, on midagi varjatut…, ka lugejates ja kuulajates… – kuid võtate seda selliselt, kui te ei oleks väärilised seda…

On midagi sellist, mis on varjatult peidus igas siin istujas…, igas lugejas ja kuulajas… – teil on selline tunne, et te ei ole selle väärilised

Seega, vana vaimsus…, tõepoolest, kust see tuleneb…?

Kust tuleneb, et tulete sellesse ilma mõttega… – sa ei ole vääriline olema siin…?

Kallis Valguse Töötaja…, mis on olnud sinuga, kõigil tuhandetel aastatel, kui oled ärganud kaunile tõele Jumala armastuses…?

Mida oled teinud sellega…?

Mõnedest said šamaanid… – oleme sellest rääkinud…

Enamus teie seast langesid süsteemi, mis tekitas hiljem suuri raskusi…

Mis süsteem see oli…?

Kuigi sõnad “munk” ja “nunn” ei tähenda teile suurt midagi…, kuid lubage siiski ütelda teile midagi…

Kui teeksite mingit valikut valguse töötajate seas, kes on praegu planeedil… – siis leiaksite suurt ebavõrdsust selles…, kuipalju on nende seas abielus ja vallalisi…, või neid, kes on proovinud abielluda, kuid see ei õnnestunud neil…

See on tsölibaadide tulemus, milliseid on ise andnud paljude kehastuste aegu…

See on sedavõrd ohutu ja varjatud koht, kus armastada Jumalat…

Olles riietunud vastavatesse riietesse, olite ütlemas (Krayon pidulikult, kui vande andmisel) Olen vaimulik…, ma võtan vastu pühitsuse…, võtan vastu lubaduse, et jään mungaks või nunnaks kogu eluks

Ja nüüd, tulles sellesse kehastusse, te isegi ei aima, et teil on olemas mingid jääkjäljed tsölibaadide ajast… – ja nüüd need avalduvad selliselt…

Üheks neist tsölibaadi jälgedest on enese alavääristamine…

Kas teadsite seda…?

(Krayon rangel häälel) Üksnes Jumal on selle vääriline, aga mitte inimene…

Sa pead alandlikult kummardama Jumala ees…

Sa ei või isegi rääkida Jumalaga otse… – seda pead tegema üksnes läbi vahendaja, kes on vaimsem…, kes on süsteemis hierarhiliselt sinust kõrgemal…

 

Jääkilmingud

Ja nüüd olete tänavuses energias…, siin…

Nüüd olete õppimas mitte üksnes Jumala armastust, millist hästi tunnetate…, vaid nüüd võite isegi rääkida Temaga otse…, Ta on teie seesmuses… sinu seesmuses…

Nüüd olete istumas siin… – olete vääriline… juba sünnist…

Mõningaid teie seast püütakse taas tõmmata samasse süsteemi, mille osana olite kunagi…

Kuid see ei töötanud, kuna astusite süsteemile vastu…

Alateadlikult, intuitiivselt teadsite, et see ei hakka tööle

Mõnedel pereliikmed on kurjad selle peale, et olete sellest vaimsest süsteemist väljas, kuna nemad ise on jätkuvalt selles, millesse usuvad…

Nemad on kogu teie elu püüdnud tuua teid tagasi oma keskmesse…

Olete teadlikud…, kui naasete nende juurde, siis teid on ootamas koht, kus põlete elusana iga päev… – ja see on see, mida Jumala armastus on valmis seadnud teie jaoks

Nemad on jätkuvalt uskumas, et Jumal, kes on loonud kõike puhtast armastusest…, ning pannud teisse armastuse…, kaastunde… – ja nüüd püüab ise mõista kohut teie üle…

Ma ütlen järjekordselt…  hukkamõist on inimlik…, mitte kuidagi jumalik…

Paraku see on jäänud neisse…, kas pole…?

Seetõttu paljud teie seast on liikumas oma teed varjatult…, privaatsetel radadel, et paljud ei teaks sellest…

Kuid mõnedki on saanud välja neist kambritest (Krayon läbi huumori) Valgustöötajate kambritest…, ning on kuulutamas… ma usun sellesse, või sellesse

Seetõttu nemad on kaotanud paljusid oma sõpru…, ehk isegi peret…

 

Tunnustuse aksioom

Ma ütlen teile taas… – praegu olete pere keskel…, siin ja siin on üksnes teie pere…

Ma tahaks teile esitada aksioomi…, ning seejärel teeme midagi ühiselt…

Ja nüüd aksioom…

Kallid…, asjad, mida võtame siin läbi… kõige elementaarsematest kuni väga-väga edasi jõudnuteni, ei saa kätte enne, kui te ei tunnustaks midagi, otse nüüd…, enne, kui te ei mõistaks mõndagi, otse nüüd…

Selleks on vaid kaks sõna…

Vean kihla, et juba taipate, mis sõnad need on…

Olen vääriline

Olenemata sellest, mida kuulete siit lavalt…, mida räägivad teile teised…, olenemata sellest, mida räägin mina… – peab pidevalt koputama suletud uksele

Kallid…, see on väärituse uks, millel on tänavu rippumas hulgim lukkusid, millistega see on suletud…

Võite küll väita, et olete valmis… – kuid jäägid on veel olemas…, teie mõistuses…, teie Akašides…

Need räägivad… – Asjad ei saa käia nii, nagu räägid sina

Kallis inimene…, kui sa isegi tead, kuidas tegelikult käib ja tunnetad, ning tead tõelist tõde…, kuid jäägid sageli ütlevad sulle… (Krayon pea sosinal) – sa ei ole väärt

Pidage meeles… – see ei ole väärikus…

See pole mingi egoism… – see on tõde…

Olla väärikas… tähendab, et oled sündinud suurepärasena…, ja sinus on osa Jumalast…

Mida tähendab olla suurepärane…?

See tähendab, et oled tasakaalukas inimolevus, kes on suuteline mõistma…

Valdad võimet juhtida oma keha ja asjadega, tänu millele saad olla tasakaalukas ja mõistev… – levitada valgust, ning olla abiks…

Selles seisneb suurepärasus…

Suurepärasus ei ole selles, et saada filmitäheks, või tuntud poliitikuks…

See on teine suurepärasus, mis on tõemeeli kaunis, võimsaim suurepärasus…

Aidata planeeti… – selles seisneb suurepärasus…

 

  • ●●

Mul on kavas koos teiega hääldada midagi, mida tarvis korrata kolm korda…

Palun teha seda üksnes süüvides häälduse mõttesse…

Palun ka neid, kes on lugemas, või kuulamas, teha kaasa…

Kui oled Valguse Töötaja, või vana vaimsus, ja sa tead, et oled see, võid samuti võtta osa…

Tarvis koos hääldada sõnad… – Olen vääriline

Kui soovite, siis liituge meiega…

Olete valmis…?

 

(Krayon hingates sisse, lausub aeglaselt ja väärikalt)

Olen  vääriline…

Heli, mida hääldades loote – on energia…

See keel on mõistetav kogu ümberolevale ja teie kehale…

Seda tabab teie kõrv ja sealt see naaseb kehasse tagasi…

Seda kuuleb teie kaasasündinu…

Teie vaimsus vibreerib sellele kaasa…

(Krayon arutleb mõtiskledes peenkehade nimel) kas nemad mõistavad ikka just seda, mida hääldavad…, või mitte…?

Ehk teeksime seda veel kord…

 

(Krayon madalamal, sügavusest tuleneval vibreerival häälel)

Olen  vääriline…

Kaasasündinu hakkab sellesse uskuma…

Kuulatage, (Krayon kui kaasasündinu nimel) kavatsus juba oli, kuid see ei olnud veel sõnades öeldud…, kuid missiis, kui seda mõeldakse reaalselt…?

Kuid mis juhtub, kui uks variseb tõemeeli kokku, kõik lukud sulavad üles ja auravad minema…?

Te saaks eemalt näha nende sulamist…, ja need ei saa kunagi naaseda tagasi…

Aga äkki nemad tõemeeli peavad seda silmas…, just seda… – ehk vaataks järgi…

 

Ja nüüd kolmas kord… (Krayon kuulutab meelekindlalt)

Olen  vääriline…

 

Näib, et harjutus on lihtne… – kõigest paar sõna… – oletegi valmis tunnetama erilisust…

Kui palju on teile õpetatud, et olete roojane juba sünnist

Nüüd olete teadlik, et see ei ole nii

Uks on langemas paljude jaoks, kellel on puhas kavatsus

Selle tulemusel asjad, mis on toimumas siin laval ja selle taga…, ja millest on meie õpetused… muutuvad vastuvõetavamaks…, ja kuuldavaks teie kõrvadele sootuks teisiti… – sootuks teise teadvusega…

See on sellest, et olete vääriline neid vastu võtma…

Kõik senised blokeeringud, mis ei lubanud teil seni nõustuda mõningate asjadega… on nüüd varisemas teie ees kokku…

Selle tulemusel, kallid, teie ellu hakkavad tulema muutused…

Jälgige, mida räägite… kaaluge ettevaatlikult öeldud sõnu… – te ütlete mõndagi harjumuse kohaselt… (Krayon muigab)

Kuigi teid on õpetatud, et kui teile kingitakse midagi…, siis tarvis ütelda… – Mis te nüüd…, ma pole seda ära teeninud… (Krayon naerab)

Jälgige oma sõnu…, ning ütelge hoopis… – olen väga tänulik selle kingituse eest

Ärge isegi hetkeks lubage harjumuskohasel mõttel, mis tuleneb tänu vanemate õpetustele viisakusest

Teie sõnad on korralduse andjad…

Teie kaasasündinu on kuulamas kõike, mida räägite… võttes kõike korraldusena…, kui juhendusi kehale…

Nii on ka homöopaatias…

Kogu teie jutt on juhenditeks…

(Krayon pea sosinal) Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Karma Nõukogu…, kas olete valmis vastama…

Oleme kuuldel…

 

Milles seisneb minu määratlus…, kuidas saan seda tunnetada…?

Kogu oma elu olen otsinud hingekohast tegevust…

Mul on küll töö…, kuid tahaks luua…, tahaks lennata… – kuid midagi sellist ma pole saanud teha…

Olen väsinud ja ahastuses otsingute pärast…

Tunnen end üksikuna…, ja ei suuda enda seesmuses kedagi kuulda…

Olen püüdnud avada ust Loojale… – see osutus tulutuks…

Seega… – ma ei ole suuteline püsima sellel lainel…, mul ei jatku teadvustust, ei jõudu…

Oo, vaimsus…, ei tasu ahastada… – sa oled kogu ilmaruumi poolt armastatud…

Asi on selles, et kõike oled otsimas väljaspool end… – kuid seal ei ole võimalik midagi leida…

Väljaspool on olemas üksnes ajaline reaalsus…, illusioon… – pidevalt muutuv reaalsus…

Otsingut väljaspool end saaks võrrelda hüppega pilvelõhkuja otsast..

Otsingud enda seesmus on kui sukeldumine ookeani, milline võtab sind sujuvalt vastu ja kannab sind sinu vastuvõtu lainetel…

Ära ahasta… sinu määratlus on ollatäis rõõmu

Kui sinul puudub rõõm…, siis oled läinud oma määratlusest liiast kaugele…

Kõik on sedavõrd lihtne…

Üksnes meenuta asju, või toiminguid, millised on toonud sulle rõõmu…, ning jatka samaga…

Kui tähtsusetuna need ka ei näiks, ei ole oluline…

Rõõmulainel toimub energia kogumine, aga mitte andmine…

Kui mõistad rõõmulainet, siis ta võib sind kaasa haarata ja tõsta kõrgemale… – igat ühte teist…

Rõõm võib olla eksisteerimisest, igapäevasest vastuvõtust…

Rõõm on siduv energia…, nagu ka armastuse energia…

Rõõm on armastuse erandlik energia…, armastuse energia eksisteerimise vastu…. olu vastu…, ilma vastu…, päikese tõusu ja loojangu vastu…, söögi vastu…, elu lainete vastu, mis on toomas suhtlusvõimalusi… – kõik see on rõõm…

Kui peale kohtumist kellegiga tunned end tühjaks tõmmatuna…, siis see on oma teelt kõrvale kaldumine…, oma energia väärast kasutamisest

Kui tunnetad rõõmu…, siis oled pääsenud laine harjale…

Nagu surfajad on püüdmas laineid…, nii ka teie olete püüdmas rõõmulaineid…

Rõõmulaine on väga võimas…, ta on suuteline tõstma teid teie armastuse taevasteni…

Kuid… ta on ka teie süvarõõm...

Te ehk mõneti mõtlete, kuidas saab tunda rõõmu, kui ümberringi on niivõrd palju kurbust…

Kuid kurbuste jaoks ei ole põhjust

Kõik on loodud teie mõistuse poolt… – alates negatiivsetest mõtetest…, ja lõpetades negatiivsete sündmustega ja negatiivsete olukordadega, mis on ümbritsemas teid…

Kui suudaksite elada rõõmu lainel alati, siis ka reaalsus teie ümber hakkaks muutuma võluväel… – hakkaks muutuma rõõmsameelsemaks… – ka inimesed muutuksid rõõmsamateks…

Siis olete võimelised jagama rõõmu ka nendega, kes on sellest ilma jäänud…, kes ei ole veel õppinud püüdma rõõmulainet… – suudate täita neid oma olemise rõõmust, leida neil end taas…

Teie esmaseks ülesandeks on – leida end rõõmsat

Kui leiate end rõõmsat, siis määratluse küsimus ei hakka tegema teile muret…

Kogu teekonnast saab teie määratluseks…

Siis teil ei ole tarvis isegi mõelda määratlusest…, te olete õigel teel…

Seda teed tuleb usaldada…, ta viib alati välja

Ühest määratlust ei ole olemas…

On vaid hulgim teekondi ja hulgim võimalusi…, ja neid avate ise endi sees…

Rõõmu teekonna läbimiseks on hulgim variante

Piisab vaid astuda teele…, ja ta hakkab avanema… – avanevad võimalused…

Seega… tuleb alustada lihtsast…

Üksnes sellest, mis toob rõõmu… – Ilmaloovuse tasandilt see näib isegi tühisena…

Ilmaloovuse piireis ei ole midagi tühist… – kõik on oluline…

Alustage vähesest…, ning tee hakkab viima teid mööda määratlusi…

 

            Kuidas on minu täheperega…?

Sinu tähepere on pärit Siirius B pealt…, oled palju sajandeid tagasi tulnud inimeste aitamise missiooniga…

Sinu tsivilisatsioon oli kõrgelt arenenud…, seega… mõteteis võid pöörduda nende poole…

Nemad on ootamas sind tagasi…

 

Mul on tunne, et minu vaimsus on püstitamas ülesandeid, mis ei ole mulle  jõukohased…

Tema tahaks saavutada midagi võimalikult kiiremini, ning, igal korral on võtmas enam, kui suudan kanda…

Mida peaksin tegema…?

Ma teen ühtesid ja samu vigu…, minus on kõige eiramine…

Üksnes rahune maha ja ära kiirusta…

Mõista ühte… – ei ole võimalik liikuda kiiremini või aeglasemalt… – üksnes nii, kui tarvis…

Mõista peamist… – ei ole vajadust kusagile rutata

Teie seas ei ole kedagi, kes ei jõuaks kohale…

Kas mõistad…?

Igaüks jõuab määratud punktini…, igaüks naaseb Isa rüppe… – igaüks on armastatud ja oodatav…

Ülesandeid, millised ei ole jõukohased, püstitab sinu oma mõistus, kes tahaks olla teistest parem…, kes on alati kiirustamas ja on püstitamas illusoorseid ülesandeid…

Lõpeta kiirustamisega, oled Igavene Olevus…, sa tegelikult ei ole kunagi kusagil käinud…

See on üksnes mäng… – suhtu sellesse kui mängu…

Pea alati meeles – see on mäng…, on vaja leida üksnes viidet-võtit mänguks…

Las saada see mäng kaasakiskuvaks… – ajal siin ei ole tähendust

Kujutle kuuli, mis on veeremas soontes pesa poole…, sooni pesani on palju, kuid kuul peab jõudma pessa, kust ta ei saa edasi veereda…

Mängija teeb vigu… kõik olete eksimas…, eksimisteta ei ole teekonda…

Praegu on uus mäng…, ja teie olete sellel mängu teekonnal – vabatahtlikud…

Kui meil oleks võimalus hoiatada teid eksimustest, siis me teeksime seda juba ammu…

Kuid sellised on mängu reeglid…, me üksnes saame jälgida mängu käiku…

Me näeme eksimusi, mida kordavad kõik, ning püüame rääkida neist teile…

Kuid mis ootab teid järgmisel teelõigul… – keegi ei ole sellest teadlik… – ka meie mitte…

Seega… eksimustesse tarvis suhtuda kui normaalsetesse asjadesse…

See näitab, et olete liikumas, ega seisa kohapeal… – vaid püüate teha õppetunnid läbi…

Seega… – igal korral on võimalus parandada tehtud vead…

Näete, et neis on terve rida positiivseid võimalusi…

Teie eirate kõike, kuna teie mõistus on väsinud…, ta püüab teile ütelda… – ei ole mõtet…, see on kättesaamatu… – oleme korduvalt püüdnud, kuid sellest ei ole tulnud midagi välja...

Mõistus on teile suur teekaaslane… – ta ise on ära eksinud

Las ta puhkab… – lõõgastuge ja unustage eesmärgist…

Mõistke ühte – teekond ise viib teid teie eesmärgini…, üksnes joovastuge teekonnast endast…

Kui olete jõudnud eesmärgini, siis samale teele naaseda ei ole võimalik…

Teekonnal on hulgim kauneid vaateid…, on võimalik kohtuda huvitavate sündmustega ja sellest osa võtvate inimestega…, hulgim võimalusi ja atraktsioone…

Miks mitte järgi proovida neid kõiki…?

Las tuua need teile rõõmu…

Kui teeline on astumas kiirelt, ega tunneta teekonnast rõõmu…, siis teekond ei ole õige…

Need teie seast, kes kurnab end samadhi saavutamise praktikatega, astuvad valet teed…

Samadhi ise on kõrgema plaani rõõm…

Kui te pidevalt hoidute rõõmust…, kui ei ole sellest saanud sõõmugi – kuidas saate jõuda rõõmuni…?

Rõõm ei ole välispidine…, vaid seesmine… – just sellepoolest ta on erinemas tavalisest inimlikust rõõmust…

Kuid mõlema energiad on sarnased…

Seega… rõõm välisest ilmast, jõudes resonantsi seesmise rõõmuga, äratab teie rõõmulaine…

Te õpite seda tundma… – ei tasu kiirustada…

Isa on jaganud teile küllaga toetust ja meelelahutusi…, et teil ei oleks igav astuda ja saaksite tunda rõõmu astumisest…

Ükski isa ei sooviks oma lapsele kurbust ja kannatusi…

Seega… üksnes astuge…, võttes igal päeval vastu Looja suuri kingitusi…, alustage ja lõpetage igat päeva rõõmuga… – siis näete, kuidas kõik hakkab muutuma… – kui kergeks muutub teie samm teekonnal oma määratluse poole…

 

Mul on tütar…, kas ta on täheperest…?

Millega tuleks temal tegeleda oma elus…, ja millele ta peaks tegema rõhku…?

Temal on olnud palju kehastusi erinevates tähesüsteemides…

Tema algne tähesüsteem on olnud Aldebaran…

Ta on indigo tüüpi… – seega… ole temaga tundelisem…, ta on tark ja on ise teadlik, mida temale on siin tarvis…, millised on tema eesmärgid…

Sinu ülesandeks on – mitte segada teda tema eesmärkide tegevustes…

Pigem kuulata teda…, jälgi tema samme mööda elu, milliseid ta ise on valimas… – tema valikud on targad…

Temal on olnud palju kehastusi erinevates tähesüsteemides, kus ta on küllaldaselt kogunud parimat kogemist igast süsteemist…

Siin ta on tulnud kogema inimlikku kogemist…

Kuivõrd absurdsena ei näiksid tema valikud… ära sega…, vaid juhenda teda läbi armastuse ja aita teda tema valikutes…

Tema valikud on mitmekülgsed, seetõttu enese otsing võib temal kesta kaua…

Tema peab kogema kogu inimkonna kogemust…, ja mitte ühe elu jooksul…

Ta on kogumas tähesüsteemide kogemisi…, laseb need enesest läbi ja liidab eneses…

Ta oleks kui kosmopoliit, kes ei kuulu ühelegi süsteemile…, kuid samas, kuulub kõigile…, on oma kõigile…

Ta on kui tõlk, kes õpib selgeks palju keeli…

Sa vaid armasta teda ja ole abiks temale valikutes, kui veidratena need ei näiks sulle… – see aitab sul edaspidi mõista tema püüdlusi…, ja see kannab oma vilju…

 

Ma ei suuda mõista, mida on minu elus puudu…?

Ükski minu poolt alustatu ei jõua lõpuni…

Ma ei ole suuteline looma…, olen vaid hea täideviija…

See teeb mulle palju muret…, segab elada rõõmus ja armastuses…

Oleme sellele juba vastanud…

Kõik sinu jõud kuluvad su enese ületamisele…

Ei ole tarvis end ületada…, vaid leida end…, ennast tõelist…, end tervikut…, end rõõmsana ja armastavana…

See ei ole tõsi, et sa ei ole suuteline looma… – olete kõik loovad…

Igaüks oskab luua… – olete kõik Jumala lapsed…, kõigile on antud Jumala võimed…

Ärge kuulake kunagi sosistusi, et te ei oska luua

Luua on teie loomulik omadus…, nagu keha omadus hingata…

Sul tarvis kõigest meenutada seda, ning hakata taas looma…

Sinu algatused ei jõua lõpuni kahel põhjusel…

Esiteks… – kõike teed ilma rõõmuta…

Teiseks… – sa püüdled eesmärgi poole…

Kõik eesmärgid on illusoorsed…

Kui jõuad ühe eesmärgini, selle tagant tuleb uus…, ja taas oled eesmärgist kaugel…

Kas mõistad…?

See on lõputu protsess… – see on kui teekond ümber maakera…

Astud ja astud…, ja sulle näib, et oled jõudnud mäe tippu…

Oled tõusnud mäkke uskumatu pingutuse läbi, lootes jõuda lõppu…, kuid seal näed tohutut edasi astumise perspektiivi…, lõputut teekonda…

Selliselt võid teha mitu tiiru ümber maakera…, erinevates suundades, lootes leida teekonna lõppu…

Ja seda ei tule…

Selline on eesmärkide otsingute teekond…

Heida eesmärgid minema…, las olla sinu teekonnaks rõõmuküllane rännak… – mõttetühi ja eesmärgita…

Ärgu selline teekond sind hirmutagu…, see võib hirmutada üksnes sinu enda mõistust…

Mõistus ei saa elada eesmärgita…

Teie eesmärk on üksnes… – elada…, võtta vastu ja õppida…, armastada…

Olles Jumalvõrdsete olevustena, Jumala lastena… õppida mõistma oma võimalusi

Põhimõtteliselt selline eesmärk ei ole saavutatav, kuna võimalusi on lõputu…, ja õppimine on lõputu, kuna vastuvõtt on igavene…, ka armastus on lõputu ja eesmärgita…

Saa armastuseks…, ja sinul kaovad eesmärgid…

Üksnes valgusta oma armastusega kogu ilma… – kui päike, mis üksnes valgustab…

Üksnes valgusta… – sellest saabki sinu eesmärk…

Kui sinust saab selle ülesande parim täitja… kiirata valgust ja armastust…, siis sinust saab parim looja

Loomine on armastus…, ja see on kõrgeim loomise tase…

Sellise imelise energiaga on võimalik teha imesid…, luua ilmaruume ja ilmasid…

 

Miks mul ei õnnestu tõmmata oma ilma sellist hulka raha, kui mulle oleks tarvis…?

Sest see teeb sulle muret…

Sa ei usalda oma loovaid võimeid…

Esmalt mõtled, et sulle on tarvis raha…, kuid samas mõtled, et ei suuda luua

Teine mõte tõmbab esimesele mõttele kriipsu peale…

Sul on tarvis uskuda, et Looja on võimeline andma igale ühele seda, mida temale on tarvis… – sellel ei ole piire…

Kui sulle tarvis raha, et tunda rõõmu…, et aidata teistel saada sellest rõõmu…, kui oma tegevustega ei kahjusta teisi…, kui ei kogu raha, vaid kasutad seda oma arenguks…, oma õpinguteks… – ja peamine… kui usud Looja vägevusse… ja enda, kui õpilase võimalustesse… – siis selles ei ole mingeid küsimusi…

Üksnes usu endasse ja Loojasse…

Ega ometi sa arva, et on midagi sellist, mida Ta ei ole suuteline andma…?

Ega ometi sa arva, et Temal oleks millestki kahju anda…?

Kas sul oleks kahju anda oma lapsele uut asja…?

Eriti siis, kui ta õpib hästi ja tunneb rõõmu iga uue asja üle…?

Looja saab läbi armastuse anda kõike, mis tooks teile rõõmu…

Pöörduge Looja poole kui oma vanema poole…

Üksnes ütle Temale oma soov…, ja oota lapse kombel, kui saad oma uue asja… – laps ju ei kahtle soovi täitumises…

Samas tahaks ütelda…, ei ole tarvis kutsuda välja raha energiat…

Võid saada kõike ilma rahata…, piisab üksnes avaldada soov midagi saada, ning jääda ootama Loojalt kingitust…, ilma kahtluseta selle tulekus…

Tuleb vaid usaldada Isat…, Tema on alati kõrval…

Kui sul on igav, või raske, oleks kui kaotanud rõõmuteed juhtiva niidi, siis  piisab vaid sirutada kätt ja sa tunned käe pigistust… seni küll sulle nähtamatu Jumala käe poolt…, vaid tunnetatavalt…

Lõpuks, kui hakkad alaliselt tunnetama käepigistust, saad ka suhelda Temaga…, siis saad paluda Temalt kõike, mida vajad…

Lapse rõõm on ka Isa rõõm…

 

Kui olete tunnetamas mind nii, nagu tunnetan ma ise end…, siis andke palun mulle nõu, mida peaksin tegema edasi…?

Kallis vaimsus…, sulle sai öeldud kõik…

Sa oled alles teekonna alguses…, ehk alles esimesel ristteel…

See on igale vaimsusele keeruline hetk…

Sul on tarvis lahkuda sellelt teelt, kus oled olnud palju aegu…, ning leida uut teed enda juurde

Sa ehk oled kurb ja nukker, kuna ees on ootamas sind tundmatus, aga harjumuspärane ilm jääb seljataha

Pead loobuma paljudest määratlustest ja veendumustest…

See on hirmutamas ja ehmatamas sind… – sa oled väsinud senisest teekonnast…

Sul puudub usk sellesse, et tulevik saab tuua sulle rahuldust

Kuid ava siiski uks imede maale…, nagu tegi Alice… – ja astu sisse…

Sa võid hõisata rõõmust, kuna jõudsid imedemaa ukseni…, on jäänud vaid avada see ja astuda julgelt sellest sisse…

Üksnes otsusta ja astu vaid sisse…

Ilm selle ukse taga on võluline ja kaasaviiv

Ta on ootamas sind…, ootamas, kuna elustad teda…

Seal on kõik ootamas sind… – just nimelt… sind…, sest see on sinu ilm…, üksnes… sinu…

Igaüks on avamas sellist ust oma ilma…

Kuid mõneti nende ilmade uksed ristuvad võlulisel viisil…

Seega… ära karda midagi ja ära kunagi viivita…

Ees on sedavõrd palju kaasatõmbavat ja jumalikku…

Kui sa oleks sellest teadlik, siis paneks jooksuga uksest läbi…

Kallis vaimsus…, ei ole põhjust nukrutsemiseks… – on üksnes igavene vastuvõtu ja teadasaamise rõõm…

Leia üles see rõõm… – siis mõistad peamist… kuivõrd kaunis on see ilm

Siis tunnetad, kuivõrd ta on armastamas sind…

Need ei ole üksnes sõnad… – kogu kõrgemate mõõtmete ilm on vibreerimas rõõmu ja armastuse tasemetel…

Kui ei tunne veel midagi… – siis ei ole suuteline tõusma nende sagedusteni…, seetõttu võtad kogu ilma vastu moonutatult, kui kõverpeeglis…

On aeg astuda kõverpeeglite ilmast välja ja siseneda imede rõõmsasse ilma, milline on ootamas kõiki…

 

Tänan suhtluse ja abi eest…

Ka meie täname sind sinu töö pärast…

Ole rõõmude ilmas…, me armastame teid kõiki…

Järgmise korrani…

SElena

Read Full Post »

Tervitan teid mu kallid…, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Selle ruumi vibratsioonid on tõusmas, kuna olen rääkimas teiega, kes on istumas minu ees…

Minu partner on täis emotsioone siin toimuva pärast…

Me liitume temaga kanalduse aegu…, just nii saab töötada kanaldus…

Kanaldaja saab astuda teatud määral kõrvale…, kuid see ei saa varjutada inimest ennast sellest, mis toimub tema seesmuses…, ja sellest, mida ta tunnetab tajudes Vaimu…

Tema muidugi mõistab, et peab jätkama alustatuga, kuid tema on tulvil tänust siin istujatele…

See on austus ja tunnustus neile, kes on saabunud siia…

Paljud nende seast saavad endile vastuseid ja teevad avastusi selle kohta, millest varem ei olnud teadlikud…

Nüüd planeedil on esile tulemas sootuks uued paradigmad…

Seda ma räägin ka neile, kes on lugemas või kuulamas hiljem…

Tahaks rääkida sellest, millest ei ole veel selliselt räägitud…

Olen rääkinud planeedil toimuvast, mis on täienisti uudsena…, vanad vaimsused liituvad sellega esimesena…

Mõnigi nimetab seda ärkamisena

See on üldistatud nimetus sellele, et olete oma arengu sellisel tasemel, kus hakkate ärkama asjade suhtes, millistest te ei ole seni teadlikud…

 

Uute isiklike võimaluste ilmumine

Tänavuses uues energias on miskit veel…, Valgust on enam kui Pimedust…

Hakkavad ilmnema asjad, millised peaksid olema juba vanas pimeduse energias… – kuid need ei saanud seal ilmuda…

Need on personaalsed…, isiklikud…

Iga individuaalsus, kes valdab vabat valikut, võib järgida mistahes teed, mida üksnes tahab…

Kui vana vaimsuse Akaši salvestised hakkavad tõusma esiplaanile… – siis see toob hetkelisi mõttevälgatuste sädemed…

Just seetõttu tahaks anda sõnumile pealkirjaks – mõttevälgatuste sädemete ilmutumise algus…

See on sellise intuitsiooni metafor, milline hakkab saatma teid teie teedel…, loob sellist nägemust, millist ei ole varem teil olnud…

Ta on sädeme taoline…, ning on võimeline süütama miskit…

Ehk see on teie avanemise süütamise säde…

Igaüks teist…, isegi need, kes ei ole siin varem olnud… on Vana Vaimsus

Ilmutuvate mõttevälgatuse sädemed ei jõua kõigini korraga… – seega… lugejateni ja kuulajateni see jõuab hiljem…

Leidub neid, kes samastavad end sellega…, ja kes mitte… seni veel mitte…

Kuid see kanaldus jääb teile meelde…

 

Teil tarvis lubada sellel…

Mis sädemed need on…?

Mõttevälgatuste sädemed tänavuses uues energias hakkavad ilmnema igale vanale vaimsusele… – kuivaid nemad ise lubavad seda…

Selline mõttevälgatuste lubamine jõuab teieni aegamööda… – vastavuses teie usu lõtvumisele…, seda koos loaga, mida annab teile teie usk…

See on ülimalt huvitav aeg…, – nüüd hakkavad ilmnema asjad, millised ei ole kunagi avaldunud teie juures…

Just seda ma peangi silmas…

Sädemed võivad olla kõige erinevamad, kuna teekondi, milliseid mööda olete astumas, on palju ja erinevaid…

Igaüks on puutumas kokku oma isiklike väljakutsetega…

Selle all tuleks mõista, et ise olete loonud seda teed, millistmööda olete astumas, omades oma isiklikke Akašisid…

Iga tee on unikaalne, kuna ise olete selle loonud…

Olete toomas planeedile üksnes seda, mida peate tooma…

Säde, milline võib anda valgustumist, on tulenenud just neist asjadest…

Kui prooviks anda sädemele määratlust, siis – asjad, mis panid esitama küsimusi, otsima informatsiooni…, ehk isegi tulla täna siia… – kõik see algas mõttevälgatusest…, sädemest, milline ehk mõned aastad tagasi ei oleks saanud ilmuda…, ja seda ei oleks saanud üldse tulla vanas energias…

Seal oleks võinud tegeleda esoteeriaga pikemat aega, ilma et oleks tulnud reaalset valgustumist… – mitte nii, kui tänavu…, mitte nii, kui praegu…

Te ehk küsiks… – kellel ilmnevad valgustumised…?

Mistahes vanal vaimsusel, kes on selleks valmis…

See tuleb aegamööda… intuitsiooni tõusuga…, vastavuses nõusolekuga…, ehk… usu lõtvumisega neisse ideedesse, millised on teie mõistusega ettemääratletud, teie vastuvõtu suutlikkusega…

Kallis inimolevus…, millest mõtled, kui arvad, et see ei saa muutuda…, või ei pea muutuma…?

Millised on need reeglid…?

Isegi metafüüsikasse on toodud vankumatuid reegleid, millised on jäänud kinni teie peadesse…, ja aina korrutavad… – just selliselt asjad käivad

Kuid need on jätkuvalt alles, ning te ise ei luba neil muutuda…

Mis oleks, kui äkki kõik, mida olete osanud, hakkaks nihkuma…, kasvõi veidi…?

Te võiks küsida… – Miks nii…?

Kui see oleks midagi New Age kohasena, siis kõik oleks jäänud endiseks ja muutumatuks, – ei oleks midagi muutunud…

Nüüd on kohane rääkida teile uuest paradigmast…

 

Sädemed on avamas uusi atribuute…

Kui need, kes peavad end meditatsiooni meistriteks, tervendajateks, kanaldajateks…, kes on töötamas Valguses…, on veendunud, et tänavuses uues energias kõik, mida oskavad, muutub veidi paremaks, või võimendub…, siis instrumentaarium, mida kasutasid seni omal viisil ja edukalt, nüüd avardub…, muutub hulga paremaks…

Kõik võiks olla õige, kui mitte asjaolu, et kogu instrumentaarium on pärit vanast energiast

Aga mis oleks, kui ilmuksid sootuks uued instrumendid…?

(Krayon rahulolematul häälel) Krayon, selgita seda inimkeeli…

Mis oleks, kui ilmneksid sootuks teised tervendamise viisid…, teised mediteerimise viisid…?

Mis oleks, kui saaksite häälestuda teisele lainele…?

See oleks täienisti teine paradigma… – see avardaks teie võimalusi ja kõike, kelleks olete

On sedavõrd palju pettunuid vanu vaimsusi, kes püüavad Uues Ajastus rakendada New Age vana energia meetodeid…

Nemad põrkuvad kokku faktiga, et olnud atribuudid enam ei tööta…

Mõttevälgatuste säde, mis suunaks neid uutele atribuutidele, ei saa ilmneda neis seni, kuni nemad ise ei anna selleks järgmist nõusolekut… – olen nõus sellega, et minu alaline ja muutumatu paradigma nihkuks…, et ma mõistaks – see ei ole muutumatu, ning peatan oma endised tervendamise viisid, endised mediteerimise viisid, oma olnud arvamust teadaolevast energiast…, ning luban uutel asjadel tulla valgustumise teed…

Mõttevälgatuste säde avaks täienisti uusi atribuute kogu teie tegevuse ulatuses…

Millised oleksid üldised valgustumised, millised hakkaksid sündima vanade vaimsustega…?

Need ei ole sellest, millega on tegelemas tervendajad, New Age järgijad…, või esoteerikud…

Need on elust, kui sellisest… – üksnes elust…, ja see on otseselt seotud vastuvõtuga…

 

Juhtimise säde

(Krayon pikaldaselt, justkui hingates sõnu välja) On olemas Juhtimise Säde…

Mõningatel teie seast on hakanud ilmutuma nägemused, millised on enamad, kui mistahes ettekujutused…

Üheks suurematest nägemustest võiks kõlada suht lihtsalt… kuigi see ei ole lihtne…, eriti inimesele vanast energiast… – Juhtimise ja kontrolli säde…

See juhtub, kui jõuate ootamatu mõttesähvini…, kusjuures täienisti iseseisvalt, ilma kellegi abita…

(Krayon kergelt, pehmelt, kui imestaks oma mõttesähvi üle) Oo, Jumal, nüüd ma mõistan, et olen ise võimeline täielikult kontrollima oma elu…, olen võimeline juhtima seda… – ja see ei olene üldse minu ümber olevast…, mida  ma pidasin enda poolt juhitavaks

Sellel ei ole mingit seost minu endise paradigmaga, kus oli tegemist vastastikuliste suhetega või minu tööga…, või mingite reeglitega, mis määrasid mulle, kuna ja kuidas teha tööd…

Suurepärane säde ütleb mulle…sa oled võimeline juhtima kõike, kuna sa oled Mina…, ja sinule ei ole tarvis mingeid autoriteete, kes ütleks millegi üle, kas Jah, või Ei

Võid minna, kuhu üksnes soovid…, ei ole vajadust kelleltki küsida järgi…, kusjuures… oled teadlik, et kuhu sa ka ei läheks, see oleks õige suund

Oled suuteline ise kontrollima oma elu…, oma otsuseid…, oma tegevusi…

Kui soovid… võid alustada kõike otsast peale

 

Kallid…, see on peamine säde…, olulisem mõttevälgatus…

See räägib teie reaalsuse loomise teadvustamisest…, mis on terviklik ja täienisti teie endi oma…

Leidub neid, kes väidaks… – oletame, et minul sündis selline mõttesähv…, kuid samas on sedavõrd palju hirmusid… – ei ole üht või teist…, see ei ole reeglite kohaselt…, ehk taas on ebaõnn selles või teises asjas...

Kui saate kätte juhtimise sädeme… – siis saate teada, et intuitsioon ja sünkroonsus ei luba pöörduda enam tagasi…

Ehk kohtute vajalike inimestega…, kasvõi siin ruumis…, kellel on olemas vastused küsimustele, millised olid teile seni kättesaamatud…

Saate teada, kuidas juhtida asju, mis olid seni juhitamatud…

Ehk kolite selleks mujale…, või vahetate töökoha…

See saab olema midagi sellist, mida varem ei oleks teinud, kuna asjad ei olnud vajalikul viisil paigas…

Nüüd need on paika saamas…

Varem ei oleks tekkinud juhtimise sädet, ega mõistmist, et olete võimelised seda tegema…, selleks oleks pidanud olema vastav plaan

Taas ja taas räägin teile…, ja peab veel kordama… – te ei tea seda, mida ei tea…, ja see, mida ei tea, on suurepärane

See on otseselt seotud asjadega, millised tulevad kõik koos, tulevad need, mida vajate…, millised võimaldavad kõike, mida vajate just siis, kui vajate…

Toimub energiate sulandumine, mis seab kõik ümber…, teie kohaselt…, kuigi vastuoksa kõige sellega, mida on teile õpetatud…, ja kuidas peab kõik töötama…

Juhtimise ja kontrolli sädemed

Oi kui palju on veel kõike…

Kuid alustan just sellest, kuna on veel palju selliseid, kes ei tunneta end võimelistena juhtima oma reaalsust…

Nemad ei ole suutelised liikuma ei edasi, ega tagasi…, ja üldse – mitte kusagile…

Nemad vaid istuvad oma toosides…

On järgimas üksnes seda, mida ütleb neile nende kultuur ja nende ümberolevad…, ehk pere liikmed, kellel on võimu ja õigust korraldada…, või siis vaimsed organisatsioonid, kellel võimu ja õigusi…

Kuid äkki…, ootamatult ilmneb enese vabaduse mõistmine… – ahaa-mõistmine

(Krayon kergusega, kui vabaneks raskustest)… – oi…, aga ma olen vaba…, ma olen suuteline juhtima seda, kes ma olen…, kus ma olen…, mida ma teen… – ilma hirmuta tuleviku ees

See on väga suur samm…

Muide… – mõnedele siin istujatest oli tarvis kuulda seda tänavu…

Ma tean, kes on istumas siin…

Las säde anda mõttesähvatust neile, kes on istumas siin…, ja neile, kes on lugemas või kuulamas… (Krayon ohkab sügavalt)

 

Vananemise kontrolli säde

Selline säde teeb väljakutse kõigele, mida on seni õpetatud, paisates kaela intuitsiooni sähvi… – oo, jaa… – ma olen täienisti võimeline aeglustama, või peatama minu keha vananemist

Kas kuulete…?

Kellelgi siin oli vägagi tarvis kuulda seda…

Teie vastuvõtu tõttu teie keha ütleb… – see peab toimuma

Aju, mis on alati ühenduses temaga, on sunnitud tegema koostööd ja liituma sellise vastuvõtuga…

Keha vananeb sellest, et on olemas eriline keemia, milline on loendamas päevi…

Oli see teile teada…?

Keemia loendab ajalisi tsükleid…, on loendamas päevi ja vastuvõttusid, millega käib määratlus – kui kaua olete suutelised elama

DNA töötab 33% ulatuses, ehk isegi vähem…

Ta ei ole veel sedavõrd efektiivne, et oleks võimeline noorendama…

Seda ta on võimeline tegema siis, kui efektiivsus on 40%, või enam…

Inimene, olgu ta kasvõi esoteerik, teades seda – ütleb… see on liiast halb protsent…, ma olen jäänud siin kinni…

(Krayon, kui hõigates – pannes meenutama) Pea kinni…, ma ju juhin… (Krayon naerab)

Mis oleks, kui oleksite suutelised juhtima 44% ulatuses…, ning oleksite saanud öelda oma rakustruktuurile…, oma ajule…, kogu ülejäänule, mis on allumas teile, kui bossile… – me hakkame käituma teisiti…, tänasest lõpetame päevade loenduse…, hakkame tegutsema 44% ulatuses, aga mitte 33%…, ja sellise efektiivsusega, mis hakkab aeglustama vananemise protsessi… – ma kuulutan seda, kuna olen Boss iseendale…, kas on arusaadav…?

Ja-ja…, ma ise ju juhin…, ma saan ise juhtida oma vananemist…

Leidub ka selliseid, kes kuuldes seda, ütleks… – kas see ei ole siis naeruväärne…?

(Krayon naerab) Kes küll võiks mõelda selliselt…?

Mõttevälgatuse säde ütleb… – sina ise  saad seda teha

On juba sadu inimesi, kui mitte tuhandeid, kes juba teevad seda…

Kust saate sellest teada… – üksnes sellest, et juba hakkate häälestuma uuele vastuvõtule… – enam ei vanane… – teis ei ole enam vanuse mõistet…, täienisti…

Kui inimesed küsivad vanuse kohta…, siis vaid muhelete – Oo, jaa… (kõik naeravad ja Krayon jätkab naljatledes) Küsige seda Krayonilt… (Naer tõuseb veel suuremaks)

Ärge kinnitage kusagil oma vanust…, ärge pange kirja…

Ehk vaid juhul, kui on tarvis vormistada mingit dokumenti…

Kui tulebki seda teha…, siis pange see kirja ja ütelge endamisi (Krayon pomisedes endamisi) – kustuda selle…, kustuta…, kaota… (Krayon muheleb, ruumis elevus)

Kui vanana end pead…, kuna kavatsed loobuda vanast energiast…?

See vaid avardab vana energia vastuvõttu…

Sellest hakkavad tulenema ühed või teised asjad… – eriti veel kui… – oled ju kuulanud ja vaadanud küllaga igatsugu uudiseid – millised räägivad ööd ja päevad vaid juhtumitest, mis on juhtunud eakate inimestega…

Milleks tarvis seda vaadata…?

Miks mitte lõpetada sellega…?

(Krayon täie tõsidusega) Kallid…, te olete võimelised peatama vananemise protsessi kehas…, seda, millisena tunnete teda veel tänavu…

Muidugi, leidub ka selliseid, kes saavad erinevaid sädemeid… – oo, jaa… kõik mida mul oleks tarvis teha… on vaid rääkida oma rakustruktuuriga… ta on ju kuulamas minu teadvust

 

Ehk pööraksime koos Krayoniga aja lehekülgi…

1993 aastal tema ütleb… – hakake rääkima oma rakkudega

Suht vähesed on seda tegemas…

Te ju vaatate oma keha ja loodate, et tema töötab normaalselt…

Te ei võta teda endana…

Liituge temaga…, saage üheks tervikuks… – mõistke, et te ise olete temale Bossiks…

Bossiks kõikidele protsessidele teie seesmuses…

Kui need hakkavad normaalselt tööle – siis tänage neid…

Kui kujuneb mingi olukord…, siis tehke nendega koostööd,

Suhtuge oma rakustruktuuri kui väikestesse lastesse…, teil on võim ja õigus nende üle…

Tunnistage endile, millisena olete…, mis on toimumas…, ja mida on tegemas teie rakud…

Kui sõrmel on valus, siis tunnistage, et valus on mitte sõrmel, vaid teil endil…

Alustage paradigma muutmisega enda tunnetuse kohta… – olge rakkudega üks…

Oled Boss… – sellest oli juttu aastal 1993…

Nüüdseks olete uues energias, milles see on juba toimimas teis…, kusjuures… iseenesest…

 

Lubage nüüd rääkida teile, kuidas säde on töötamas…

(Krayon muiates) Te ei oleks saanud teiega rääkivat alateadlikku sädet, kui ise ei oleks võimelised seda tegema…

Kui te ei oleks jõudnud sellise arengu tasemele, kus saaksite teha tööd enda kallal ja suudaks ajada hirmud minema…, siis oleksite seisnud kuristiku äärel, ahastades – mis küll saab edasi

Kuid te hakkasite saama mõttevälgatuste sädemeid…, järjest enam… – jumal küll, ma olen ju võimeline juhtima…, ma saan ju kontrollida oma vananemist…, ma saan reaalselt seda aeglustada, ma saan ju peatada selle

Selline valik on inimolevuse sees alati olnud, kuna tema teadvus on alati peamine juht

Planeedil ei ole võimsamat väge, kui inimkonna teadvus

Sinu sees ei ole võimsamat väge, kui sinu Kõrgem Teadvus, kes on suuteline suhtlema sinu keha rakustruktuuriga…, ta annab korraldusi, millised aitavad minna edasi… päevast päeva…

Ei ole tarvis tunda hirmu oma rakustruktuuri pärast… – temaga on vaja olla ühene

Siin on istumas, lugemas ja kuulamas need, kellel tarvis seda kuulda…

 

Ettemääratlusest vabanemise säde…

Säde… (Krayon ohkab ja vaikib veidi)

Krayon…, ma olen väga-väga väsinud sellest, millesse usun kui Karmasse… – ma näen seda kõikjal…, ta kui tõmbaks mulle ligi mõningaid ettemääratletuid asju, milliseid on nii minus, kui ka minu peres…, (Krayon matkides väsimust) ma ei taha enam seda

Nüüdsiis… uudis aastast 1993… – te võite oma karma heita minema

See hakkab teil teostuma tänavuses uues energias…

Kes ei ole lugenud Krayoni raamatut…, kuid aegamööda, iseseisvalt on jõudnud uute toimuvate asjade lainele…, (Krayon kui taibates) ma oleks võinud ammu heita oma karma minema

Teil on olemas kontroll kõikide energiate üle, millised on toodud minevikust ja talletatud teie Akašidesse…, need on teile reaalsed…, te olete neist teadlikud…

Mis oleks, kui heidaksite Akašidest välja kõik, mis on seotud karmaga…, mis on kerkimas sealt esile…

Mis siis juhtuks…?

Kõige esmalt… – te muutuks oma pere jaoks, milles karma kestab jätkuvalt, mis osaliselt teile ei meeldi…

Sellest tulenevalt neil ei ole erilist rõõmu teid näha, kuna te ei võta nende mängudest osa…

Nemad jätkavad oma püherlemisi draamades…, kuid teie mitte

Nemad jätkavat tegemast seda, mis on karma kohane…, mida tegid alati…

Kuid teie mitte

Paljud seni harjumuspärased asjad hakkavad teie elust kaduma…, teie harjumuspärane olek hakkab teilt kaduma…

Selline on karma mahaheitmise säde…

Mida ta siis teeb… – avab teile ukse

Sellest uksest teil ei olnud seni isegi aimu…, karma oli teid täienisti orjastanud, varjates teie eest sellise energia olemasolu…

Ta istus teie turjal ja muudkui kontrollis teie tegevusi…

Kuid säde…?

Oo, jaa…, ma olen ju suuteline kontrollima oma asju, millised toimuvad minu elus…

Aga karma…?

Heidan ta täienisti minema…

 

Kuid leidub neid, kes on elanud ajaloolistel maadel…, neid iidseid, kes on elanud neil maadel sajandeid ja on õpetanud üht ja sama… – kuuldes teid, nemad ütleks… Oo, ei…, see ei käi nii

Ma tahaks ütelda nii neile, kui ka teile… – proovige seda järgi… vaadake ise järgi…

Paraku see, mis püsis sajandeid, ei tähenda, et sama peaks olema ka praegu, uues energias, uues paradigmas… – et see peaks eksisteerima jätkuvalt ka siin…

Vanad-vanad energiad olid vajalikud selleks, et tuua teid neisse kohtadesse, mis kindlustaks teile vajalikke tingimusi kogemuste saamiseks…

Kuid nüüd äkki

Olete vabad olnud vajadustest…, nüüd on sootuks teised parameetrid…, sootuks teised paradigmad…, ka atribuudid on muutumas…, ja äkki käib mõttesähv… – oo, jaa, ma saan juhtida oma reaalsust

Karma…

Heida ta minema…

Leidub neid, kes vastavad… – suurepärane, ma olen valmis…, oi kuidas ma ootan seda… – kuid mida ma peaks selleks tegema…? (Krayon muigab)

Ma kordan taas… – heida karma minema

Oleks parem küsida, et milline protsess peaks selleks toimuma…?

Selle protsessi nimi on… – heida oma karma minema… (naer ruumis)

Selline ongi kogu protsess…, see on iseenesest mõistetav…

Kuivaid ütleksite… – Kallis Kõrgem Mina…, kallis minu keha, koos kõigi minu rakkudega… – ma annan sulle korralduse – heida minu karma minema

Kõik su ümber hakkab teostuma… – Just nii…, saab tehtud… (Krayon muigab, aga rahvas naerab)

Just seda on sul tarvis teha… – üksnes lausu sellised sõnad…

Kas teadsid seda…?

Tee seda üksnes seetõttu, et oled Boss…

Asjade kohta, millest on räägitud kui reeglitest Akaši salvestistes – võite ütelda ka nende kohta… – Jah, need on olemas…, ja minul on õigus juhtida neid…

See on olulisem…, aga mitte ütlemine… – seda küll…, kuid ma olen juhtimas oma reaalsust…, vaata vaid…

 

Kannatustest vabanemise säde…

Krayon…, ma olen väga väsinud kannatustest…, mulle näib, et üksnes nendega olengi tegelemas

Jaa…, aga kas teate, et olete võimeline lõpetama omad kannatused…?

Kusjuures kannatused ei ole üldse see, milleks olete eksisteerimas…

Tahaks seda selgitada teile…

See oleks palju selgem, kui see, mida olen seni rääkinud…

Jumal…, Vaim…, Loomisläte… – kuidas seda te ka ei nimetaks, see on siiski Loomislättena teie endi seesmuses…

See ei ole paigutanud teid siia kannatamiseks… – selge…?

Ei enda pärast…, ei teiste pärast…, ega toitumissüsteemi pärast…

See ei ole üldse see, kuidas on töötamas Jumala Armastus… – ei ole üldse see…

Need inimesed, kes on rääkimas teile, et olla Jumalale meelepärane, tarvis veidi kannatada…, on jätkuvalt vana paradigma kütkeis…, nemad on saanud seda oma esivanematelt…, nemad on sellest läbi imbunud (Krayon irooniliselt)… see ju kõlab neile nii kenasti…

Katsuge võtta seda terve vaimse mõistusega

Jumal on Armastus…, Tema ei paigutaks teid mingil põhjusel sellele planeedile selleks, et te kannataks…

Esiteks… – see on puht inimeste väljamõeldis…, aga mitte Jumalalt…

Kui olete kannatamas, siis see tuleneb paradigmast, mida on võtnud vastu inimkonna mõistus…, teie vastuvõtust, mis oli teile poogitud sajandite jooksul… – teil on tarvis veidi kannatada

Miks te ei heidaks seda kohe minema…?

Ma räägin sellest mõningatele siin istujatest… – nemad teavad seda ise…

Miks ei heidaks seda kohe minema…?

Ei ole mingit põhjust taastoota vana energia kohast kannatust… – see ei vii edasi…

Olgu see päev selleks päevaks, kus teadvustate seda enesele…

Antud säde ütleb… minu jaoks kannatusi ei ole enam olemas

Las sinu alateadvus ütleb sulle seda sama…

Sa võid temalt vaid küsida… – kas on ikka õige, et peame kannatama…?

Ei pea…, ei mingil juhul… – selliselt vastavad sinule sinu Kõrgem Mina, Kaasasündinu…, ja kõik sinu ümber olev…

See ei tulene Jumalalt…, (Krayon segaduses) vaid vanast energiast

Mida peaks selleks tegema…, milline on see protsess…?

(Krayon naerdes) Üksnes peata kannatamised sõnadega… – Kallis Kaasasündinu…, kallis Kõrgem Mina…, kallis mistahes energia minu ümber… – ma kuulutan – mistahes kannatustest, saavad tänavusest minu jaoks Rõõmuna…, seni olnu ei jätku enam…

Asjad, mis panid mind kannatama, millised olid karmalised… kõik kaovad tänasest, kuna tahan heita minema oma karma… – kas mõistad…?

Oo, jaa…, ma ju saan neid juhtida…

Veelgi enamat… – kas mõistad, kuidas sa muudad oma paradigmasid vaimsuselt… – seda otseses mõttes… – iseenda seesmuses…?

Saad lähedasemaks sellele Lättele, mis on alati olnud puhta armastuse Lätteks…

Kui keegi õpetab reegleid, kuidas suhelda Lättega, ning kinnitab, et peab kummardama ja ülistama kannatusi…, siis ma tahaks vastata neile kohe… – see on puht inimlik ja… otse inimestelt

Tänavu…, tänu uuele Valgusele, Säde hakkab rääkima ilma kanalduseta… – otse…

Ka ise hakkate nägema, et teil ei ole enam tarvis järgida vana teekonda

 

Kas teile meeldiks selline asi, kui ärgates hommikul, endiste probleemide juures, esimesena, mida tunnetaksite… ei oleks enam rahutuse ja kannatuse tunnet… – on vaid rõõmu tunnetus…

Selline rõõm ehk viiks teid mõistmisele… – Olgu mu tänane päev täis lahendusi, kus ma saaks lahendada omad probleemid, milliseid ei suutnud lahendada eile…, ehk mulle hakkavad ilmnema sellised asjad, milliseid ma ei näinud eile… – ma ootan neid ja arvestan nendega…

Kas mõistate…?

Oo, jaa… ma olen ise juhtimas oma reaalsust…, ja minul ei ole enam karmat, milline võiks esile kutsuda ebameeldivaid asju…

 

Vanade vaimsuste mantra…

Sädemed…, ootamatud mõttevälgatused hakkavad ilmnema vanadel vaimsustel… – kusjuures, ilma gurudeta…, ilma kanaldusteta…, ilma juhenditeta

Need on iseeneselikud…, need on Jumalale lähedasemad funktsioneerimised…

Mõned on juba tunnetamas seda…

Just seetõttu olete tulnud siia, sellele kohtumisele…

Tulite siia, kuna tunnetasite siin olevat ülendavat jõudu, mida tunnetasite juba varem…

Siin on ilmnemas Säde, milline on suunamas teid sõnadega… – mis oleks, kui oleksin suurem, kui on mulle räägitud…, mis oleks, kui mulle avaneksid muud asjad…, mis oleks, kui saaksin neid ise juhtida...

Mõnigi ehk ütleks (Krayon meelepahaga) see on jumalateotus…, mitte sina ei juhi…, vaid Jumal on juhtimas kõike

Olgu nii…, kuid lubage teile meenutada… – Jumal on teie seesmuses

(Krayon muiates)… te ise hakkate mõistma, kes on juhtimas… – te ise…, teie mõlemad

Just teie enda Kõrgem Mina annab mõttesähve…, annab sulle luba ja annab teadvustumist… – võid alustada oma reaalsuse muutmisega

Leidub küllaga neid, kes ütlevad… – üksnes Jumal on võimeline seda tegema

Olen sellega nõus ja ütlen miks… – Sina ise oled Jumal

Paljudele see kõlab jumalateotusena…, kuid tänavuses uues energias sellest peaks saama üleüldine mantra…, eriti vanadele vaimsustele…

Minu seesmuses on osake Loojast, milline on igavene…, ma järgin teda

Ma ei järgi  autoriteete mingitest raamatutest, ega esoteerikuid…, isegi mitte Krayonit…

Ma järgin oma seesmist Jumalat, kes on kõige puhtam ja täiuslikum

Kõiges, mis on minul olemas, olen juhtimas läbi kavatsuse kuuletuda sellele häälele…, ning olla millekski selliseks, mis on vastamas Loomislättele, milline asub minu seesmuses ja on rääkimas minuga…

Just seetõttu ma ei vanane enam…, olen heitnud oma karma minema… olen ise juhtimas

 

Perenägemuste Säde

Lõpuks räägin teile perenägemuste Sädemest…

Siin on istumas neid, kes on teadlikud sellest, millest kavatsen rääkida…, sellest tahaks rääkida ka lugejatele ja kuulajatele…

Teie bioloogiline pere on imeline…

Mõnedele teist see on hea…, aga mõnedele mitte, kuna neil ei ole selles peres kerge lahendada raskeid ülesandeid…

Kuid Vaimne Pere on puhas ja igavene…, teie bioloogilises peres seda võib ka mitte olla…

Oleks hea, kui te leiaks vaimse pere… – see muudaks teie elu…, see tasandaks palju asju…

See looks edukust teie enda elu juhtimises, kuna teil oleks pere, kes tunneb ja teab teid…, ja on järgimas, nagu teiegi, oma Loomislätet enda seesmuses…

Vaadates oma peret, te näeks neis Jumalat…, kes on tunnustamas Jumalat teie seesmuses…

Selline on pere…

Kui olete saanud näha seda oma bioloogilises peres… – siis teil on kõvasti vedanud…

(Krayon muiates) See ei ole üldse juhuslikult…, ka nemad on panustanud sellesse nii mõndagi…

Nemad olid teadlikud, et võivad saada teie emaks, isaks või õeks, kuna neis on midagi sellist, mis motiveeriks neid otsima sama ka teie seesmuses…, et saaksite koos olla selles…

Kas mõistate, millest ma räägin…?

See on suurepärane… – kuid seda juhtub harva…

Asi on selles, et vanad vaimsused harva tulevad vanade vaimsuste perre…

Vanad vaimsused tulevad planeedile laiali paisatuna…

Nii nemad saaks püüda pääseda olukordadest, kuhu olid sattunud… – nii nemad saaks Sädemete vahendusel, millistest oli meil juttu, võimendada enda valgust…, ning leida oma peret…

Sellega aitaks liikuda kogu ümberoleval…, ega oleks seotud vaid ühe kohaga… – (Krayon muiates) üksnes joovastudes Valgusest..

Kas teil hakkab kujunema arusaam, mis on toimumas teie elus…?

Kas teid ei ole seni loksutatud erinevates suundades, ega viidud kokku erinevate väljakutsetega, millised tirisid ja tõmbasid…, kusjuures… täienisti ootamatutel viisidel…?

Kallis iidne Valgusmajakas…, kas sa ei ole praegu toimuvas leidnud veel midagi teisiti olevat, kui oli vanasti…?

Kõik hakkab rahunema ja võtma omad kohad sisse

On kätte jõudnud aeg võtta oma Vägi enda kätesse

Kas olete tunnetamas tõmbavaid ja tõukuvaid jõude, kui oli vanades energiates…?

Vanades energiates oli raske võidelda ellujäämise nimel…

Kuid tänavuses Uues Valguses, mis oli esile kutsutud aastal 2012 teie endi poolt, tõstab teid vanast teadvusest üle uude energiasse… – hakkate tabama Uut Valgust… uut valguse laengut…

Nüüdsest kõik, mida hakkate tegema, ei puutuma enam kokku mistahes vastasseisuga vanade seniste asjade poolt…, millised tulenevad vanast madalamast teadvusest…

Mõned hakkavad tabama vastuseisu vähenemist Suurele Valgusele, mis on teis avanemas…

See ei ole enam ärritus, viha…, ega jõud, millega sõideti teile selga…, vaid mõistmine ja armastus, milline on läbimas vanat energiat ja vanat mõistmist kui nuga läbi või

Need, kellele meeldis opereerida pimedusega, on kadumas teie teelt…, – nemad ei ole suutelised nägema seda, millisena olete nüüd…

 

Häirivad kellukesed

Möödanikus jagasime teile informatsiooni selle kohta, kuidas see töötab…

Kokkuvõtteks ütlen teile… – ma tunnetan siin ruumis šamaanlikku energiat… – see on olemas igas ühes teis…

Kallid…, koos sellega on siin veel mõndagi

Teis on olemas vana energia kohane vastuvõtt, milline on talletatud teie karmasse…, raiutud kivisse…

Vastavuses teie ärkamisele, koos Valgusega tänavuses energias, see hakkab helisema häirivate kellukestena…

Ma tahaks, et keskenduksite neile kellukestele… – et saaksite vabaneda ja puhastuda kõigest juba tänavu…

Kellukeste helin kui ütleks teile… – see ei töötanud möödunud aegadel

 

Olles šamaanina endistel aegadel, ilmselt oleks teil lühike elu…

Oleksite teisena…, oleksite erinev… – oleksite üksikuna…

Šamaanlik energia ei soosi partnerlust…

Elaks reeglina kusagil küla ääres ja tervendamist vajajad tuleks ise teie juurde…

Kui ilmastikus oleks midagi mööda… – siis selles oleks süüdistatud teid…

Nemad pöörduks teise šamaani poole…

Ärgata maagiasse, tervendamisse, selliste asjade teadmisse, mis ei olnud üldsusele teada… – ei olnud vanas energias kõige parem asi…

Püüda aidata…, ja selle eest põleda tulel

Just seetõttu te kõik olete teatud määral hirmulhirmul valgustumise ees

 

Olen sellest rääkinud juba varem…, kuid praegu ütlen taas… – on aeg puhastuda sellest kõigest…

Te ei saa liikuda edasi kuigi kiiresti ja mõttevälgatusi ei tule kuigi palju seni, kuni ei mõista… – see oli siis ja nüüd on nüüd

Kui sellised tunnetused hakkavad ilmnema, siis jälgige oma unenägusid, kuna need hakkavad teid karistama selle eest…

Unenäod on enamuselt täis pimedust, milles avaldub kogu karistus…

Unenägudel ei ole mingit mõtet…

Kuid peale igat ärkamist tunnete end ebameeldivas olekus…

Kuid samas arvate, et see on sellest, et olete suundumas Valgusesse…, ja ehk on hoiatuseks… –  ei tasu sinna liikuda

Need kõik on fragmendid ja osad sellest, mis hakkab pidurdama teid, kaitstes möödanike traumadest…

See on kõigest… vaimne ellujäämine…, et päästa end võimalikest kahjudest…

 

Kuid nüüdsest see ei ole enam sellisena…

Tunnetage selles seda, milleks see on…, ja nimetage seda õige nimega

Krayon…, kuidas mul seda teha…?

 

(Krayon naerdes, vastab selgel ja veenval häälel)

Kallid Akašid…, kallis Kõrgem Mina…, kallis Kaasasündinu…, kallis keha rakustruktuur… kuulake mind…

Minus ei ole mingit hirmu valgustumise ees…, ma olen sellises energias, milline on toetamas mind…, mitte sellises, mis oli minu vastu…

Hirm oli vanast energiast, aga mitte praegusest… – olen vaba temast…

Olen valmis liikuma edasi…, süütama oma Valgust teadmise Sädemega… sellest, et olen suuteline juhtima kõike, mis puutub minusse…

Minu vägi on minu käes…

 

Kuivaid avanete paljudes valdustes ja sfäärides… tükk tüki haaval…, ja mitte üksnes taoliste kohtumiste aegu, vaid oma elus, vastavuses liikumisele…, mõistate, et kõik on erinemas kõigest sellest, mida on teile seni räägitud…

Vanad reeglid ei ole vastuvõetavad…, üldse…

Oleks hea, kui te analüüsiks, mida see tähendaks otseselt teie elus…, otse nüüd…

Kuidas saaksite vabaneda asjadest, millised on teid orjastanud…

(Krayon muiates) ma ju tean, kes on istumas siin…

Las algab teie seesmuses enese avamise protsess…

Tänaseks piisab…

Meeldivaid mõttevälgatusi teile…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Karma Nõukogu…, mul on teile küsimusi…

Me kuulame sind, vaimsus…

 

Tarkuse Tasemed – see õpetus avas minule Vaimse Ilma…, ja ma uskusin, et kogu tõde on selles…

Osa sellest õpetusest pakuti mulle võlgu…

Õpetaja mõningate jäikade seisundite pärast ma lahkusin sealt…, sellest tulenes temapoolne tagakiusamine…

Seega… tahan teada, kas tõde on üksnes Tarkuse Tasemetes…

Kas tegin midagi valesti…?

Milline alternatiiv oleks mulle nende Tasemete asemel…?

 

Kallis vaimsus…, Tõde ei ole õpetustes…, vaid sinus endas… – Tõde on sinu südames, milles asub Jumal…

Just seal…, ja just seal Ta on Tõde… – sinu Tõeline Tõde…

See on tõemeeli see, mis Sa Oled

Kui oled otsimas Jumalat ja Tõde väljaspool end, siis sa eemaldud Tõest üha kaugemale…

Selliselt sa valid pikima tee Tõe juurde… – sa lähed väljapoole selleks, et mõista ja teadvustada…

Tarvis naaseda tagasi enda seesmusesse…, sinna, kus asuvad Tõde ja Jumal…

Südame keskmes on olemas sidepunkt Loojaga…, ja kõikide ilmaruumidega, Mida Ta on loonud…

Sina ise oled Tõe avanemise punkt…, ehk Tõe teadasaamise punkt…

Oled tõemeeli tõeline…, oled ainus…

 

Budha käis tõe otsingutel ja uuris erinevaid õpetusi…, kuid ühel kaunil hetkel tabas, et tõde asub tema enda seesmuses… – istudes puu all, ta avastas tõde enda seesmuses…

Ta vaid sukeldus endasse ja ühines enda tõelisega…

Temal ei olnud õpetajat…, ta ei läbinud mingeid õpetamisi… – ta vaid usaldas end tõelist…, ehk usaldas end Jumalale, kes on alaliselt iga inimese seesmuses…

 

Kõik teie ekslemised, mööda erinevate koolide õpetusi, on kõigest teekond enda juurde…

Need on vaid erinevad viisid leida end tõelist…

Need on vaid erinevad mõistmise viisid…

Ei ole tarvis mingeid õpetusi… – kõik õpetused on vaid moonutamas tõde…

Kõik treeningud…, tegevused…, õppetunnid… on kõigest sundimise viisid uskuda sellesse, et Tõde on teie sügavustes…

Tegelikult Tõe otsimiseks ei ole tarvis midagi… – on tarvis vaid olla ise… enda tõelisena…

Praegu on erinevaid koole ja saite, kust on võimalik saada teadmisi…

Osa teadmistest on küll tõe lähedased…, kuid osa jälle… väga kauged…

Peaksid siiski mõistma, et peamine õpetaja sinule oled sa ise – sinu tõeline Jumal, kes on sinus…

Sul on lihtne pöörduda Tema poole…

Kas sul tõesti tarvis kedagi, et palvetada Tema poole…?

Kas sul tõesti tarvis kedagi, et saaksid rääkida Temaga…?

Kuid olete otsimas selgitusi…, loogilisi tõestusi, erinevatele sündmustele…

Oma otsingutes leiate kedagi, kes püüab selgitada nii mõndagi…

Kuid tuleks mõista järgmist… – need, kes õpetavad Tõde…, need, kes selgitavad Tõde… on ise õpilased… – ka nemad on otsimas Tõde…

Võttes vastu nende tõde, võtate vastu ka nende teadasaamise teekonda…

Teil igal ühel on üksnes oma teadasaamise teekond…, ja igaüks teist on unikaalne…

 

Muidugi… te olete rühmaline ühesus…, olete harjunud tegema kõike üheselt…

Ühinedes ja koondudes erinevatesse koolidesse ja rühmitustesse, teie vägi võimendub…

Kuid samas… peaksite mõistma, et areng ja ülestõus on eranditult isiklik asi…

Ka sportlane võib treenida rühmas…, kuid kõrgust, või kaugust ta peab võtma isiklikult…

Igal ühel on oma lati kõrgus, mida ta suudab ületada…

Ka ühinemine rühmadesse treeningu mõttes on normaalne…

Ei ükski treener ei tee hüppeid kellegi eest…, ega ükski treener ei ava kelleski jõudu ja otsustavust hüppeks…

Üksnes ise pead seda tegema…

Tõeline treener ja tõeline õpetaja teeb ainult ühte… – tõstab õpilases usku oma võimesse…

Piisab vaid uskuda kindlalt sellesse, milleks oled võimeline…

Uskudes sellesse, et tõde on enda seesmuses, on võimlik endal puutuda kokku selle tõega..

Kuid õpetaja või treener ei aita teid…, ta vaid teeb teid sõltuvaks temast endast… – see ei ole õpetaja või treeneri nime väärt…, ta ise on õpilane, kes on ära eksinud illusioonide rägastikus…, ja on läbimas õpetajaks olemise ohtusid…

Samas teda ei tasu mõista hukka…

Iga sündmus on teile teie hüvanguks…

Võiksite tänada neid õpetajaid, kes eirasid teid… kuna selliselt, tahes tahtmata, aitasid teil pääseda õpetajate mõju alt, ning alustada teekonda oma täiuslikkuse suunas…, enda tõelise suunas… – Budha poole iseendas, kes ei vaja õpetajat… – kellele piisab istumisest puu all ja suhtlemisest Jumalaga enda seesmuses…, ning… saavutada selliselt oma tõde…

Isegi mitte saavutada, vaid avada…, kuna tõde on olemas teie endi sees…

Sellest on rääkimas paljud idamaised õpetused…

Tuleks avada vaid end seestpoolt…, vaid uskuda oma seesmist tõde… – nii ta ongi teil käes…

Tuleks meeles pidada oma vabat valikut…, seda suurimat andi, mida on andnud Looja igale ühele…

Tarvis valida oma tee Tõe poole…

Iga guru…, õpetaja…, mistahes kool, on näitamas teile võõrast teed Tõe poole…

Teie õiguses on… kas nõustuda nendega…, või mitte…

Kust on teile teada, kuivõrd pikk, või õige on teekond, mida teile näidatakse…, kuivõrd sobiv on see teile…?

Olete kõik astumas oma Tõe poole…

Tõde on ka selles, et varem või hiljem, te kindlapeale jõuate Tõe juurde… jõuate Jumala juurde…, oma täiuslikkuseni… – see on vältimatu…

Kuid Tõeni on võimalik astuda erinevaid teid mööda…

Teekond väljaspool end on pikem ja raskem, kui läbi enda…

Ehkki kool, millega ühinesite, on liikumas mööda pikemat teed Tõe juurde…, kui enda poolt valitud teekond…

 

Seega… – arvestage sellega, et teie teekond on teie seesmuses… – seda olete ise valimas…

Kui võtate vastu võõra valiku… – siis ei tasu kurta võõra peale… – ise olete valinud…

Kuid olge enda ja märkide suhtes vägagi tundlikud…

On vaid üks suund, mis on tõeline tee enda juurde…, ja see on kaunis, ning rõõmuküllane..

Ega te pane oma lapsi liikuma tema teed läbi piinade ja kannatuste… – kas armastav vanem saaks seda teha…?

Ka Looja, kes on armastamas teid kui oma lapsi, on alati võimaldamas teile parimaid teekondi ja võimalusi, ning on alati toetamas teid teie teekonnal…

Kui otsustate pöörata teelt kõrvale… – siis see on teie valik…

Ta vaid jälgib teie ekslemisi kurvalt, kuidas uitate tõelise teekonna ümber…

Te ei kuule Teda…, ja aina jätkate uitamisi…, olete kannatamas ja elamas seda üle…

Ta on andmas teile märke, kuidas pääseda tõelisele teekonnale…

Kui oleksite tundlikud nende märkide vastu…, ega võtaks neid tragöödiatena, vaid teekonna märkidena… – siis jõuaksite kiiresti kohale…

Kuivaid märkaksite märguandeid…

Teekond on lõpmatu…, ja märguanded on vaid liikumise etappidel…, – et teekond peaks olema teile edukas ja rõõmuküllane…

Taevane Looja, kui iga lapsevanem, tunneb rõõmu teie sammude üle…, teie õnne üle…

Seetõttu võta kõike toimunut mitte kiusamise tragöödiana…, vaid kui märki ülevat, –  oled valel teel…

Ehk arutaks seda…

Kõigil, kes oma teel on vaid õppimas…, või otsimas tõde… – kõigil on huvitav läbida erinevaid rolle…

Mõni vajab olla õpilane…, kellel vajalik õpetaja roll…, kellel tarvis läbida õpetaja õppetunde… – ja ta mängib seda rolli suurima mõnuga…

Kokkuvõttes õpib mõistma, et õpetajaks saab olla üksnes endale…, ja mitte kellegile teisele…

Õpetajat valivad õpilased…

Õpetaja ise…, tõeline õpetaja… selleks ei ole…

Ta on üksnes tavaline inimene, kes on leidnud teed oma tõe juurde, ning on avastanud oma terviklikuse…

Ta ei õpeta kedagi…

Kuid, kuna temas on säramas Selge Teadvustuse Valgus, mida ei ole võimalik mitte märgata, ega tunnetada… – seetõttu  inimesed ise tulevad tema juurde, kui sooja Tõe lõkke äärde, milline on säramas temas…, et küsida oma teekonna kohta…

Kuid rääkida saab vaid enda teekonnast Tõe poole… – kas mõistad…?

Jutt on kui vihjeks teisele tema teekonna kohta…, kuid see ei ole temale astumise teekonnaks…

Teise teekonda ei ole võimalik läbida… – ei iialgi…

On võimalik üksnes jäljendada… – uurida…

Iga ühe teekond on sama unikaalne, kui igaühe unikaalsus…

Igaüks on tõmbamas paberile joont omal viisil…, oma jämedusel ja kõverusel… – isegi kui see on tõmmatud joonlaua abil… – kas mõistate…?

Nii ka iga teekond on unikaalne…

 

Tagakiusamised õpetaja poolt on veider arvamuste kokkulangevus…, õpetaja ei kutsu, ega saada kedagi minema…, kedagi ei sunni, ega sunni midagi peale…

Õpetaja on üksnes oma olemises ja aitab vaid õpilasel uskuda iseenda jõusse…, olla veendunud, et teed tõe juurde on võimalik leida… – ta ise on selle näiteks… – ja ongi kõik…

Tõe otsinguid enda seesmuses tuleb teha igal ühel iseseisvalt… – teist teed ei ole…

Seega… pead olema rahulik…

Kui tõemeeli püüad Tõe poole…, siis kiika üksnes enda seesmusesse…

Kui tõemeeli püüad Tõe poole…, siis Looja annab tuhat märki ja viiteid selleks…

Ära võta neid tragöödiatena…, vaid võta seda kui labürindi mängu, kus oled otsimas sellest väljapääsu…

Sulle ei ole tragöödiaks isegi see, kui oled jõudnud ummiknurka..

Kogu elumäng on kaasahaarav… – sellesse suhtuda tuleks kergusega…

Olete Suure Tõe otsingusse süüvinud sedavõrd, et see muutub ülejõu käivaks…, enese piinamiseks igas mõttes…

Olgu see mäng kaasahaarav…, kaasakiskuv rännak enda seesmuse poole…, Jumala poole… – täis rõõmu ja uusi avastusi…

Peate alati pidama meeles…, te olete määratud alatiseks tõe otsinguile… – see on vältimatu kõigile…

Seega… ärge kurvastage teekonnal…, ei ole tarvis heidelda ühelt õpetuselt teisele…

Kõik õpetused ja teadmised on teie endi seesmuses…

Üksnes rännake mööda elu… täis rõõmu, ning võtke seda vastu, kui enese tundmaõppimise huvitavat mängu… – andke endale aega…, lõõgastuge ja andke aega… – lubage olla õnnelik…

Avaneb teekond…, tuleb õpetaja, kes saab aidata teele jõudmises… – te ei pääse temast mööda…

Oma erinevatel teedel kohtate erinevaid õpetajaid, kelleks on kõik vastu tulevad inimesed, kes aitavad lahendada teie ülesandeid…

Ehk isegi see õpetaja, keda kohtasite oma teel Tarkuse saavutamisel, temagi oli üks neist…

Ta ehk alateadlikult tegi teie jaoks väga olulise asja… – ta ei võtnud teid vastu, ega lubanud süüvida illusiooni, et Tõde on väljapool…

Väljaspool end on üksnes Tarkuse saamise illusioon…

Seega… tänage teda selle eest ja astuge oma teed…, usaldage end Jumalale ja Teekonnale…

Teekond viib alati kohale…, kui tihe ka poleks mets…

Metsas on ehk teil hirm…, ümberringi toimub midagi…, ehk isegi näib, et olete eksinud…

Üksnes usaldage rada… – keegi on selle sisse sõtkunud…

Üksnes astuge ja nautige metsa ilu…

Kõike vajalikku kohtate oma teekonnal…  – kõike saab teil olema…

 

Selline on usk… – usk Loojasse, kes on kandmas hoolt teie üle…, kui oma lapse üle…

Võite hetkeks astuda rajalt kõrvale, et puhata, kus võite kohata teisi inimesi…, ning taas jätkata oma teekonda… – kuna see on kutsumas teid edasi…

Kõik, mis oli vaja… – oli vaid naaseda oma rajale tagasi…, ja see viib teid edasi huvipakkuvale rännakule… oma Tõe suunas…

Õnnelikku teed…, olge rõõmu täis…

 

Minulgi on küsimus…

On arvamus, et õpetajad, kes on rääkimas õndsalt tõelise enese avastamise suurejoonelisusest, ei ole tõelised õpetajad…

Tõeline õpetaja pidi olema see, kes läbi kannatuste valu peksab sind su enda mugavuse tsoonist välja…, ehk… kes on pidevalt äratamas, ega anna rahu ja ei lase peatuda…

Kuidas kommenteeriksite seda…

On erinevaid teid…, ise olete valimas oma teed…

Mõnele meeldivad ekstreemid… – tema läheb läbi metsa, kus on kosed ja mäed, kus saab ronida mäkke ja laskuda kärestiku jõe voogudes…

Kõik on üksnes enese valik…

Kuid…, kord ärgates, on raske taas uinuda…

Seega… igal ühel on oma valik…, – on olemas valiku vabadus…

Kui keegi ei soovi ärgata… – kuidas saab teda äratada…?

Kõik on taoline… – küll ta kord magab end välja… siis ärkab ise…

Väikesed lapsed magavad palju, kuid kasvades suureks, enam ei taha nii palju magada…

Ilmaloovuse mõõtmeis olete veel lapsed, keda püütakse äratada enneaegselt…

Kui need ei saa välja magada… kasvavad närvilistena ja kogevad palju hirmusid…

Igale ühele vaid oma…

 

Tahaks küsida veel praktikate kohta, milliseid on praegu palju erinevaid…, seminare ja koole…, ja erinevate tasemetega õpetajaid, kes kinnitavad, et just nende õpetused on tõesed…, kõik teised on viimas tõest eemale…

Kuidas inimestel neist aru saada…?

Paljud neist püüavad leida omale õpetajat… – nemad on sedavõrd usaldavad…

Milleks tarvis otsida õpetajat…?

Kas selleks, et keegi õpetaks õiget astumist…?

Kas jalad on küsimas, kuidas astuda?… – nemad teavad seda ise… – sa isegi ei mõtle sellele…

Mis oleks, kui jalad küsiks sinult iga astumise alguses… – mis juhtuks siis sinuga…?

Need on kõigest illusioonide lõksud… on üksnes mäng, kui film…

See oleks kui…, vaatamata sellele, et sinus on olemas kõik teadmised…, ja tead alateadlikult, kuidas leida tõde ja kuidas astuda selle suunas…, seda on teadmas ka sinu jalad…

Kuid sa siiski otsustasid võtta osa tõeotsingute mängust…, olla õpilane, või õpetaja… – sa üksnes tahad olla selles rollis…

See on üheks põhjuseks…

 

Kuid teiseks põhjuseks – usu puudumine…

Tõuse ja astu… – ütles Kristus…, ja inimene ärkas ellu…

Selline oli Kristuse usu vägi elusse…

Selline oli inimese usu vägi Kristusesse…, kes ärkas ellu…

Kas mõistad…?

Tõuse ja astu… – sellest piisab…

Te üksnes vajate sellist Kristust, keda saaksite uskuda kõigi 100% ulatuses, ehk isegi enam…, et tõusta ja hakata astuma…

Kuid te ei ole võimelised leidma sellist inimest… sellist ei ole olemas, ega pole tulemas…

Lugu Kristusega õpetas paljus…

Kuid te uskusite temasse ja lõite temast iidoli…, ja samas lõite risti…

Kuid hakkasite astuma tema jälgedes, kannatamas kui tema…, hakkasite kummardama tema kannatusi…

Seega… iga guru ja iga õpetaja on ohtlik omalviisil…

Kes tahaks pühalikult uskuda temasse, võib korrata just tema teekonda…

Kuid teise teekond ei saa sobida teisele…

Igaüks peab ise läbi käima oma kannatustest…, oma uskmatustest…, muudest oma teadvustuse probleemidest…

Üksnes tõuse ja astu… – sellest piisab

Igat gurut ja õpetajat võta kui juhuslikku teekaaslast…, kuula tema vesteid tema enda teekonnast… – üksnes kuula tema juttu…

Püüa leida oma teekond…

 

Kuidas on nende õpetajatega, või libaõpetajatega, kes juhivad inimesi vales suunas…, ja veel raha eest…?

Kas nemad on vastutamas selle eest…?

Jäta nende vastutus nende endi kätesse…

See on olnud nende enda teekonna valik, mille mööda nemad on astumas…

Et hinnata tema vastutust, tarvis läbi vaadata kogu tema senine teekond…

Paljud on siiralt uskumas end õpetajaks, ning… tahavad aidata inimesi…, samas mõistmata, et sellega juhivad inimesi valele teele…

Mõnedki teevad seda teadlikult…

Nende äärmuslike variantide vastutusel on hulgim variatsioone…

Seega… – kujuta enda ja teiste teekondi…, ning… üksnes täna neid, et nemad võimaldasid sul näha nende teekondi…, et sinul oleks võimalus võrrelda nende teekonda su enda isikliku teekonnaga…

 

Tänan õppetunni ja selle informatsiooni hulga eest…

Ka meie täname sind vahenduse eest…

Olge Looja Valguses…, ja olge rõõmuküllasena oma teekonnal Tema juurde, kuna Ta on ootamas teid armastuses ja rõõmuga…

SElena

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Tänane koosolemine toimub praktiliselt plejaadlaste sõlmpunkti egiidi all… (Maa sõlm- ja nullpunktid 2013.05.26), Mount Blanci, ehk… Valge Mäe jalamil…

See ei ole juhuslikult…

See, mis praegu on toimumas, on selle pärandiks, mis oli sündinud 200 000 aastat tagasi…, ajal, kui olid üles seatud ja laiali paigutatud Sõlmed ja Punktid…

 

1 osa

Kallid…, kui te kuulate seda, olles sellest kõigest kauge, siis ehk sünnib teil soov lülitada kõik see välja…, teie arvates (Krayon kahetsusega) need on mingid hullud esoteeria inimesed, kes on läinud õnge kogu sellele jamale

Kuid ma tahaks pöörduda just teie poole…

Tänane sõnum tuleb reaalsusest täis muutusi…, täis informatsiooni füüsikast, mis on täienisti kohane siia…, siin olev sõlmpunkt on füüsilist laadi…

Siin tuleb juhendeid Yo-ah-ii jaoks (Tod Avokaitise lemuurlik nimi)…

Tuleb informatsiooni nullpunkti kohta, mis on antud sõlme paariline…

Ka sellest, mida olete siin tegemas…

Kallis esoteerik…, vana vaimsus… – teil olev reaalsus on erinemas mistahes teisest…

Mistahes reaalsus on pidevas muutuses…

Ei ole olemas sellist reaalsust, milline oleks ühese tõena viimse piirini…

Teie reaalsus on muutumas igal korral, kui olete tegemas uut avastust… nii enda kohta…, oma planeedi kohta…, füüsikas üldse…, või siis – ilmaruumi ulatuses…

Selle mudel on liikuv…

Mu kallid…, otse nüüd olete liikumas väljaspoole neid piire, mille sees on enamus inimestest…

Tahaks rääkida teile koorist, mis on laulmas toone, millised on seotud planeedi Võrega…

Ei ole oluline, et neid kuuleks mäed… – need on suunatud Võrele…

Kõigi osade vahel on olemas omavaheline side ja omavaheline suhe… – see on edasi kandumas läbi teie teadvuse kavatsuste, – mitte üksnes selleni, mille kõrval vahetult olete…, vaid kõigi planeedi sõlm- ja nullpunktideni…

Omavaheline suhe on olemas sõlm- ja nullpunktide, ja planeedi enda vahel…

Kusjuures… paljumõõtmeline omavaheline suhe on sõlm- ja nullpunktide, ja kogu planetaarse süsteemiga, mis on häälestamas neid…

Omavaheline suhe on olemas planetaarse süsteemi ja muude taoliste süsteemidega…

Omavaheline suhe on olemas Galaktikaga…

Teie tegevustest siin on teada ka neile, kellest teil ei ole isegi aimu…, ja kes on teist uskumatul kaugusel…

Kõrgem esoteeriline teadvus ja usk, jumalik armastus, tõid teid täna siia, sellesse ruumi…

Te olete üks rühm planeedil, milline on aktiivselt toetamas kogu sõlm- ja nullpunktide süsteemi terviklikkust…

Need toonid, milliseid lauldakse ja suunatakse süsteemile, on otseselt tulenemas Yo-ah-ii poolt, kuna temal on vastastikune suhe nendega, kes on seadnud need süsteemid üles…

Ka teie olete selle osa

Nüüd tahaks rääkida teadlastega, kes pööritades silmi, võiksid ütelda… – kõik see on jama…, seda ei saa olla… kõik sellest rääkijad on veidrad inimesed ja täienisti poolearused

Just nendega tahaks rääkida…

 

Ehk läheks ühele kohtumisele, mis toimus kunagi…

Sellel kohtumisel oli palju teadlasi ja doktoreid, kellele sai esitletud midagi sellist, mis kutsus neis esile suurt naeru…

Vaheajal nemad läksid kohvipausile, heites nalja kuuldu üle… – milline jaburus, sonimine…, mõelda vaid… – mingid nähtamatud tillukesed osad kutsuvad esile haigusi… – need, kes selliselt mõtlevad, on arulagedad…

Hiljem, muidugi, nemad muutsid oma meelt…

Kui mikroobid olid avastatud, siis nende mõistmine muutus…

Mikroobid… nähtamatud, mis levitasid haigusi… muutsid nende reaalsust…

Kuid „targemad mõistused“ naersid ja heitsid jätkuvalt nalja selle üle…

Kuid need, kelle paradigma muutus, hakkasid avastama midagi sellist, millele nemad ei osanud isegi mõelda, et see on olemas…

 

Nüüd füüsika õppetunnist…

Einstein oli üks eredamatest mõistustest füüsikas…

Isegi tänavusel ajal on kasutuselt see, mida ta tõi esile…

Oma aja kohaselt ta oli hiilgav mõistus… isegi enamat…

Kuid ta uskus kuni surmani, et kvantilist energiat, või kvantilisi osi ei ole olemas…

See ei mahtunud tema paradigmasse…, tema piirangute toosi, milles ta ise elas… – kuigi temal oli hiilgav mõistus…

Nüüd te ise olete sellest enam teadlikud…

Teadlased on tõestanud üksteist mõõdet…, kuigi neid on palju enam…

Te ise olete oma füüsikas tegelemas N-mõõtmetega, kusjuures… pidevalt… – reaalselt…

Einsteini reaalsus, vaatamata tema andekusele, oli piiratud tema toosi ulatusega…

 

Lubage mainida…, – nii astronoomia, kui ka füüsika, asuvad käesoleval ajal ühes suuremas toosis…

Tänavuste teadlaste eelkäijad naersid paljude tänavuste asjade üle…

Astronomide seas oli Vera Rubin, kes hiljuti lahkus teie seast…, ta oli kui vaba kaart…

Ta ehk oleks praegu muianud, kuna tema avastas midagi sellist, mis oleks teadlastele täienisti uudne… – osade vastastikulistest suhetest

Ta oli väljapaistev teadlane, kes tegi selgeks, et tähed spiraalses galaktikas on liikumas absoluutselt ühesel nurkkiirusel…

Kuid päikese süsteemis see ei toimu üldse nii…

See ei mahtunud Newtoni, või Kepleri mehaanikasse…, ei vastanud mingitele füüsikas tuntud seadustele…

Mis te arvate…, mida tegid kõige taibukamad füüsikud üle planeedi…?

Mida said nemad teha sellega…?

Nemad otsustasid täiendada energiat erilisel viisil, et see täiustaks Kepleri ja Newtoni mehaanikat…

Selle asemel, et näha seda, mida nägi Rubin…, ning uurida seda, kui imelist muutust füüsika seadustes…, midagi sellist, mida oleks tarvis märgata ja avastada… – nemad sulgusid oma toosidesse ja leiutasid tumedat energiat

Tänavu nemad uurivad seda, mida tõi välja Rubin, kuid püüavad suruda seda kõike tuntud füüsika seaduste raamidesse…

Kuid oma toosi ei poetata millegile, ei millegile uuele ja enamale…

Enamaks neile on see, mida peavad esoteeriaks…, – kuid mina nimetan seda Kõrgemaks Füüsikaks

 

Kallid…, mida peate ingliteks…?

Kas on võimalik, et inglid tuleks ja läheks vastuoksa füüsika seadustele…?

Vastuoksa sellele, mis on kinni jäänud teie teadvusse…, millel ei ole mingit seost füüsikaga, ega mingit seost teadusega… – kuna need on Jumalalt…

Lubage teile meenutada, et Ilmaruumi Loomise Lätteks on – Meister-Füüsik…

Kõik olevused ümberringi on töötamas, lähtudes alus-füüsikast…

See on aluseks asjade tööle…

See kõik on asjadevaheline omavaheline seondus

 

Kuidas saabusid Plejaadlased, kui ei kasutanud tähelaevu…?

Nemad eksisteerisid hulga kauem, kui on eksisteerinud elu teie planeedil…

Nemad on Loomislätte osa…, seetõttu neid võiks pidada ingellikeks olevusteks…

Nemad on teie seemne vaarvanemad…, on kaunid…, täis armastust teie vastu…

Selline on teie planeedi loomislugu

Seetõttu teil on 23 kromosoomi, aga mitte 24…

See on see, millega on teil tegemist tänavu…

See ei ole üksnes esoteerilise laulu aeg…

Kuni alustate oma tänavuste toonidega, tahaks, et te näeks signaalide kaunidust, millised on saabumas…

Mida need tähendavad neile, kes on suutelised neid kuulma…, ja kuidas nemad kuuleks neid…

Plejaadlased – on peamiselt puhas teadvus…, nemad on kiiremad, kui päikese valgus…

Teadvusel puudub mass…

Nemad saabusid siia kindlal vajadusel ja kindlal ajal, kus kohtusid Yo-ah-ii’ga…

Kallid…, see ehk kõlab veidralt neile, kes ei ole seda kuulnud varem…

Kuid ma luban… – lähtudes toimuvast, teie reaalsus on muutumas…

 

2 osa

See on teine sõnum…

Kui vaatate numeroloogia pilguga… – siis kaks on – duaalsus…, on ka polaarsus

See sobib sellele sõnumile…

Kallid…, mul on olemas Yo-ah-ii nõusolek anda teile teadust…, et teil oleksid vastavad teadmised…

Seda ma kavatsengi teha…

Selles sõnumis tahaks anda teile mõningaid füüsika atribuute, millistest varem ei ole räägitud…, millised ehk poetavad veidi reaalsuse toosikesi lahti, nii mõnelgi teadlasel…, mistahes teadusel, kes on kuulmas seda sõnumit…

Teadlane…, pane tähele… – kui oled suuteline avama oma veendumuste süsteemi uuema tundmatu vastu…, või suudad mõelda asjadele teisiti… – siis… see sõnum on sinu jaoks…

 

Mägi siin kõrval ei ole üksnes mägi…, ta on Sõlm…, milline on omavahelises seonduses kõigega, mis on koos temaga…

Mäes ei ole kedagi, ega tasu temasse kaevuda… lootes leida sealt plejaadlasi… (naer ruumis)

Kallid…, inimene ei ole võimeline tegema midagi sellist, mis teeks teda veel pühamaks, kui juba on… – kas kuulete seda…?

Inimesed võivad avada portaale, kuipalju üksnes tahavad…

Kuid need on alati olnud avatud

Te teete seda oma kavatsuse kohaselt… – mägi on nägemas seda…

Gaia näeb teid…

See on teie täiskasvanuks saamine…

Kuid asju paremaks muuta te reaalselt ei saa…

Kui kaevate mäe jalamil augu ja panete sellesse oma kristalli, siis seisatage selle kõrval…

… edu teile…, las olla teil hea…

Kas on teil teada, et mägi iseenesest on kristalliline…?

Seega see, mida tegite… – on üksnes teie kavatsuse väljendamine Gaiale… – ta on tänulik teile…

See tegevus ei muuda midagi…, see ei muuda teie vastastikulist suhet, mis on paljumõõtmeline, kõigega, mis on selle ümber…

See on hulga enamat, kui suudaksite üksi või kahekesi…, ehk suure inimeste rühmana teha isegi midagi, mis saaks muuta nii mõndagi…

Kui te niivõrd tahate minna mäe juurde, olla tema kõrval…, kui tahate üldse midagi teha… – siis lubage anda teile nõu, mis on täis tõelist tarkust…

Pöörduge iidsete poole…, nende poole, kes olid siin tarkuse vardjateks… – unustage portaalid ja kristallid

Iidsetelt on õppida midagi, mida teil ei ole…, mille järgi tunnete vajadust, otse nüüd… – neil oli teada vastastikulistest suhtlustest Gaiaga…

Üle 20 aasta tagasi ma andsin sõnumi, mis läks Krayoni esimesse raamatusse, milles olid mõned maagilised sõnad…, milliseid ei märganud peale doktor Avokaitise keegi…, ei näinud neid, ega tabanud nende mõtet keegi…

Ta luges raamatu läbi ja märkas neid sõnu…, koheselt võttis ühenduse minu partneriga…

Need olid sõnad… – mistahes haiguse keskmes on olemas vastastikuline suhe osade vahel

Sellest sai alguse vastastikuline suhe minu partneri ja doktor Avokaitise vahel…

 

Oleks hea, kui te küsiks kord temalt haiguste kohta…, tema uuringute kohta…

Tema vastaks teile, et see kõik on tulenenud vastastikulistest suhetest osade vahel

Kusjuures…, see ei tulene üksnes eraldi osadest…

Milline võiks olla vastastikuline suhe eraldi osade vahel, teine teise suhtes…, või teadvuse suhtes…, või Akašide suhtes…?

Kõik see on vastastikuline suhe…, kuid mitte osad ise…

Kallid…, see võiks anda teile sedavõrd palju…

 

Ehk vaataks taas Veera Rubinit…

Tema pani tähele, et kõik tähed on pöörlemas keskme ümber…, absoluutselt ja täienisti ühe nurkkiirusega…, see on täienisti Newtoni ja Kepleri mehaanika füüsika reeglite ja seaduste vastu…

Tema tegi spiraalse galaktika vastastikulistes suhetes täienisti uue avastuse…

Teiegi olete võtmas osa neist vastastikulistest suhetest, kuna asute just nimelt spiraalses galaktikas…

Kui ta jälgis liikumise teekonda, siis märkas üht asja… – vastastikuline suhe galaktika keskme ja tähtede vahel paneb neid liikuma ühe ja sama nurkkiirusega…

See on täienisti uus füüsika…

Kunagi peale müstikat ei ole märgatud selles midagi uut…

Kallid…, ma tahaks ütelda teile… – teil seisab ees tõelise Püha Graali avastamine… – aatomi erinevate osade vahelistes vastastikulistes suhetes füüsikat…

Me oleme sellest rääkinud… – kuipalju kordi tarvis sellest veel rääkida…?

Just osadevaheline vastastikuline suhe ütleb teile, kuidas manipuleerida tulemuste saamisega…

Kui oleksite suutelised nägema elektronpilve…, ja avarust elektronpilve ja tuuma vahel, mis ei olegi üldse tühi…, ning suudaksite märgata vastastiku koostöö mustrit… – siis see kõik hämmastaks teid…

Vastastikuline suhe osade vahel võimaldaks teil manipuleerida füüsikaga…

Just see annaks teile kõiki avastusi sellest, mida on tegemas erinevad osad…

Osad avalduvad just siis, kui olete manipuleerimas läbi vastastikuliste suhete…

Prantsusmaa ja Šveitsi piiril viiakse läbi suurt üleilmset eksperimenti (Suur Hadronite Põrguti), see on maailma suurim ja võimsaim kiirendi CERNis…

Mida nemad tegid oma suurimal soovil jõuda tõeni…?

Nemad ei pööranud üldse tähelepanu vastastikulistele suhetele…

Esimese asjana, et panna eksperiment tööle, nemad lammutasid vastastikulised suhted… – lõhastasid aatomi, et eraldada elektronid…

Sellega kaob vastastikuline suhe, mis on olemas igas aatomis…

Neil on teada, et elektronid on loomas magnetismi…, kuid see neid ei seganud… – nemad eraldasid elektronid…

Sellega heitsid kõrvale just selle, mida tahtsid uurida…, just seda, mis on juhtimas magnetismi…

Seejärel suurendasid osade mõõtmeid, et paremini näha neid… – samas mõistmata, et see ei ole normaalne…, – see osa ei ole enam normaalne… see on miski, mis on tavalisest hulga suurem…

Seejärel andsid osale kiiruse ja põrgatasid kokku teise osaga, tahtes näha, mis jääb sellest järele…, lootes saada selliselt aina väiksemaid ja väiksemaid osi…

Kallid…, ja nemad said neid, kuna kõik on ammendamatu…, väikseima jaoks ei ole piire…

Kuni lõpuks – neil pihku jäid vaid osad… (üldine naer)

 

Kallid…, ma tahaks teile ütelda… – tõeline meister planeedil tunneb mehhanismi…, tema on suuteline seda kokku panema ilma mistahes juhenditeta…, kuivaid kõik osad oleksid tema ees…

Temal on teada kõikide osade vastastikulised seosed

Tõelise santehnikuna ei ole see, kes teab torudest… – vaid see, kes on teadlik vee surve suhetest torudes…, torud on üksnes torud… osad…

Grandioosne eksperiment kätkeb sama…

 

Teadlaste ees on üks mõistatus… – kuidas mesilane lendab…?

Neile näib, et ta on liiast suur ja raske lendamiseks selliste haprade tiibadega…

Nüüd rühm teadlasi otsustavad välja uurida, kuidas mesilasel õnnestub lennata…

Esmalt tõmbavad mesilasel küljest tiivad…, siis prepareerivad mesilast ennast, et leida, nende arvates, kõige enam lubavat osa… – siis suurendavad seda uskumatu suuruseni…, ning lõhuvad veel peenemateks osadeks, et näha, mis jääb sellest järele… (üldine naer)

Nemad ei saagi kunagi elus teada, kuidas mesilane lendab…

 

Füüsikat tarvis uurida sellisena, kui ta on…

Peaksite mõistma, – vastastikuline suhe ühe aatomi sees – on ajalugu tervikuna…

Vastastikuline suhe osade vahel – on maagia

Osad ise on kivid ja segu nende vahel… üheaegselt…

Te hakkate nägema erinevate asjade erinevaid osi

Kuid seni, kuni te ei mõista vastastikulisi suhteid osade vahel… – te ei saa midagi teada…

Mõningad teie seast on juba sealmaal, kuna on hakanud tunnetama vastastikulisi suhteid…

Need suhted võiksid olla mitte üksnes mäega…, vaid kogu Galaktikaga…

Te olete seni vaid kompamas vastastikulisi suhteid aatomi struktuuris…, kusjuures sellisel viisil, millisest te ise ei ole seni teadlikud…

Vastastikulised seosed on suhtlemas kauguste taha, ning on kandumas sellise kiirusega, mis on valguse kiirusest hulga kiiremad…

Te olete suutelised manipuleerima füüsikaga endaga… – ise seda teadmata…

Teete seda teadvuse abil, mis on seotud kõigega…

 

3 osa

Seda osa tahaks teha ajaloo tunniks…, perspektiiviga tulevikku…

Elu sellel planeedil on uskumatult noor…, – täienisti uus, võrreldes eluga Galaktikas…

Oleme kord rääkinud sellest…

Olete jõudnud sellesse punkti… – tänavuse nihkeni

Nii see pidi olema…

Te olete kõige uuem elu – nii planeedil, kui ka kogu Galaktikas…

200 000 aastat tagasi saabusid siia plejaadlased… teatud eesmärgil, mida hiljem nimetati Loomise Looks

Need olid ajad, kus teie vaimsusele olid antud teadmised Valgusest ja Pimedusest

Sellel ajal liit Loojaga oli osaks sellest, kelleks olete saanud

Selliselt sündis Suur Nihe üle kogu planeedi…

Kulus veel 100 000 aastat, kuni algas protsess, millest oleme rääkinud…

Kallid…, Loodus on loomas variantlikkusi…, eriti imetajate seas…

Inimesed ei olnud siin erandiks…, neid oli üle 20 erineva liigi…, millised olid edaspidi taandunud üheks liigiks… – läbi bioloogia…, läbi vastastikuliste suhete…, läbi füüsika… – seda 100 000 aasta jooksul…

Nüüd on tegemist üksnes ühe liigiga…

See ehk hämmastaks teid ja te küsiks… – kas see tõepoolest toimus selliselt…?

Seda erilist fenomeni on märgatud nii bioloogide, kui ka arheoloogide poolt…

Seda on kirjeldatud isegi ühes edumeelses ajakirjas aastal 2000…, selle esikaanel oli pealkiri… – 100 000 aastat tagasi planeedil oli äärmisel juhul ligi 17 inimliiki…, miks on järele jäänud vaid üks...?

See on vastuolus intuitsiooniga selle kohta, kuidas töötab loodus…

See kujunes teatud eesmärgil… – et tegemist oleks vaid ühe inimliigiga… ühe vaimsuse liigiga…

Järgmised 100 000 aastat kulusid teie toomisele aega, kus praegu olete…

Neil esmastel aegadel iidsed hakkasid märkama taevas midagi sellist, mis viis neid mõistmiseni… – teaduseni…

Nemad nägid taevas tähti…

Ehitasid üles observatooriume, et jälgida neid…, ning jõudsid järelduseni, et Maa on pöörlemas ümber päikese…

Iidsed olid teadlikud sellest ammu, veel enne Galileot…

On leitud artefakte, millistel on tuhandeid aastaid, mis näitavad iidsete teadmisi Päikese süsteemi erinevate osade kohta…

Teadlased hakkasid mõistma midagi märkimisväärset… – et Maa ei ole pöörlemas oma telje ümber täiuslikult… – ta on kergelt võnkumas…

Nemad olid küllaldaselt taibukad…, arvutasid välja trajektoorid, nurgad ja vektorid…, ning jõudsid arusaamani, mida see peaks tähendama…

Saadi teada planeedi telje pretsessioonist…

Arvutasid välja pendeldamise alg ja lõpp punktid…, ning nende ettenägelikus tugines arvutustele…

Nemad olid juba tuhandeid aastaid varem teadlikud sündmustest aastal 2012…

Nemad olid teadlikud sellest, mis on toimumas teil praegu… – alguse ja lõpu kesksest punktist… – planeedi järjekordsest võnkumise arvestuslikust punktist…

Neil oli teada alguse saabumise ajad…

Kallid…, see on jäädvustatud kalendritesse…, nii Mayadel, Tolteekidel ja Asteekidel…

Sama oli üles märgitud Hopide indiaanlaste kaljujoonistel…

See on osa Sulelise Mao rännakute legendidest…

Üle kogu planeedi täheldati üht ja sama… – seetõttu prohvetlused on sedavõrd sarnased…

Kui te oleksite läbinud sama punkti (kontrollpunkti…, kui mängu punkti) enne üleminekut uuele tasemele, mida nemad jälgisid taevas, siis inimkond oleks hakanud evolutsioneeruma enneolematul viisil…

Seda võiks võrrelda lastega, kes kasvades, lahkuvad mänguväljakutelt ja hakkavad evolutsioneeruma punkti suunas, kus hakkavad mõistma, kelleks nemad on…

Mõistmine hakkaks looma…, kusjuures sellisel viisil, millist varem pole olnud…

Muutus toimus mitte üksnes mõistmises…, vaid vastastikuliste suhete evolutsioonis Loomise Lättega…

Teie tähistasite seda 2012 aastal 21 detsembril…

Havai aja kohaselt teil toimus esimene tooni laulmine…, ja see oli otsene kokkpuude Võrega…

Sellest rääkisime teile kui osadevahelisest vastastikulisest seondusest… – ärkamisest selles, mis on Sõlm- ja Nullpunktideks, kus saaksite alustada protsessiga, ning saata signaal kogu ülejäänud Galaktika osale…

Te tegite selle ära… – nüüd olete valmis alustama evolutsiooniga…

Pange tähele… – alustama evolutsiooniga

 

Ja nüüd… juba viis aastat olete selles…

Kuid ma siiski pean silmas seda, et inimkond on alles ärganud sellesse…

Ühtlustamise protsessidest läbimise ajad olid välja arvutatud ja paika pantud iidsete matemaatikute poolt…, aga mitte Krayoni poolt…

Ühtlustumise protsess ribaga taevas, mida nimetate Linnuteeks, võtab umbes 36 aastat…

18 aastat sisenemiseks ja 18 peale selle…

Ligi 20 aastat tagasi teil hakkas ilmuma suur hulk kanaldusi…, sealhulgas ka Krayoni omad…

1987 aastal toimus Harmooniline Konvergents…

Krayon ilmus 1989 aastal…, siis minu partner hakkas õppima kanaldust…

Esimese 18 aasta osa alguses oli selgelt väljendatud… – mingit Armageddoni ei tule…

Seda ei tulnud…

Teatati, et magnetvõre hakkab nihkuma…

Ta nihkus…

Hoiatati ilma muutuste algusest…

Need algasid…

Selliseid asju anti teile selleks, et te mõistaks ennustuste õigsust…

Nüüd olete siin…, tänu kogu olnud ajaloole

Mõnigi olnust on tõestatav…, ja mõni mitte… – kuid kõik on jadaseonduses

Näiliselt – on kui kokkusattumuste reana, millist ei õnnestu  ei tõestada, ega ümber lükata…

Iidsete prohvetlused olid sarnased…, kuigi nemad ei olnud teadlikud teine teisest…

 

Nüüd, sellel ajalõigul, tahaks arutada teiega kannatuse teemal…

Enamuselt kõigil on lapsed…

Kui palju võtab aega, et inimlaps areneks…, alates sünnist, kuni täiskasvanu tarkuse saavutamiseni…?

Te ehk pakuks – võimalik, ligi 20 aastat…, ja teil oleks õigus…

Inimese areng kestab 20 aastat…, sünnist täiskasvanuks saamiseni…

Selline on tema evolutsioon… läbi ärkamise ja teadvustumiste etappide…

See on teile teada…

Kuid ma küsiks siiski teilt… – miks te eirate neid etappe…, eirate midagi märkimisväärset…?

… teadvuse evolutsiooni planeedil…?

Planeedi ühtlustumise algusest on möödas vaid 5 aastat…

Ees on veel 13 aastat, kuni hakkate teadvustama toimuvat…

Olete alles – viieaastased

Vaimsused üle kogu planeedi hakkavad nägema mõningaid asju…, ja nemad ütlevad… – riigid ei oska suhelda omavahel… – nende retoorika on seotud sellega…, ähvardav oht on seotud sellega… – poliitika ei ole selline, millisega oleme arvestanud…

On toimumas õudsad asjad…, ehitate pikaajalisi varjendeid…, ja palju muud ja palju muud…

Seetõttu jõuate järeldusele… Maa saatus on määratud hukule

Kallid…, ma tooks ühe näite… – olete 5 aastane…, pillasite jäätise maha… – kas on see siis maailma lõpp…? (üldine naer)

Tahaks, et te annaks endile teatud usalduse krediidi…

(Krayon rõhutusega, veenvalt) Muutused vajavad sellist asjade käiku…, need ei sünni võlukepikese viipega…, ei ole hetkega sündiv ime…

Enne, kui inimkond hakkab avastama endi seesmuses mõistmisi, võib minna veel mitmeid põlvkondi…

Kas mõistate… – see on arenemas aegamööda

Ärge tundke hirmu, kui näete selliseid asju, millest olen rääkinud… – võitlust Valguse ja Pimeduse vahel…

Kliima muutused on ookeanide uuendamiseks

Need asjad on ettevalmistused uueks sotsiaalseks ühiskonnaks maapeal, milline on sõdadeta inimkonnaks…, täienisti…, alatiseks…

See kõik vajab mõningat aega kasvamiseks…

See vajab kannatust…, tervet mõistust…, enese mõistmist… – enda isiklike ja oma laste protsesside mõistmist…

Lisage sellele miskit olulist…, mis saab olema 18 aasta pärast…, peale ühtlustumise lõppu…

Olete olnud selles vaid 5 aastat… – see on olnud suurepärane aeg mõtisklusteks enda üle… – olete alustamas muutustega…

Te ei näe järgmise 13 aasta jooksul tulemusi, ega märka nende ilmumisi…

 

Kuid…, olete vanad vaimsused…, te suudate mõista seda… – just seetõttu olete istumas siin…

Te püüate olla nendena, kes aitavad avada portaale, mille nimeks on… Sõlm- ja Nullpunktid…

Te peate neid portaalideks, teadmata, et need ei ole nendeks…

Need on vastastikku suhted teiega, Võrega

Sellele kõigele kulub aega…

On olnud seitse toonide laulmist, kuid me ei ole veel võrrelnud kõiki punktide paare omavahel…

Kõik need asjad vajavad aega…

Ärge ahastage, ega tehke oletusi lähenevast lõpust…

Vaimne loogika…, arusaamine ja mõistmine – need on need, mida me ootame vanalt vaimsuselt, kes on lugemas või kuulamas…

Olete ületanud kontrolljoone… – olete hakanud ärkama…

On õnnistatud inimolevused, kes tunnevad end selles hubaselt…, kes on teadmas, kes nemad on…

See on suurim ja olulisem kõigist sõnumitest, mis on seni olnud inimkonnale saadetud…

Ma tahaks, et tunnetaksite Valge Mäe õnnitlusi…

See sõnum on meie seemnete vaarvanemate poolt, kes vaadates teid kui räägiks… – olete sellega hakkama saanud

Ärge enam peatuge… – olete hakkama saanud… – tunnetage end selles protsessis hubaselt… – täiskasvanuks saamise protsessi

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Ma pöördun täna nende poole, kes on istumas siin…, kui ka nende poole, kes on lugemas ja kuulamas…

Üksnes need, kes on istumas siin, võivad tunnetada kokkulangevate energiate kooskõlastust…

See on osa heasoovlikust süsteemist, milline liidab südamed mõneks ajaks ühiselt kogetava kogemusega…

Tänu sarnastele üleelamistele erinevad isiksused liituvad rühmadesse, teine teisega…

Sellel on otsene seos teadmisega armastusest, millist olete selle juures kogemas…

Te muutute kooskõlaliseks rühmaks…

Ehk te ei unusta seda aega kunagi…, kuigi see on üks paljudest…

Kuid sellist aega, kui seekord, ei tule enam kunagi, kuna ta on unikaalne…

Tänane päev on täis teadmisi inimkehast…, sinu kehast…

Oleme rääkinud sellest külaltki palju…, kuid mitte sellest vaatevinklist, mis veel tuleb…, vaid sellest vaatevinklist… mis juba on… – mis on olemas teis…, mida te veel ei mõista…

Ma ei tahaks kasutada sõna – aktiveerida…, kuna see ei ole päris õige…

Kuid antud juhul teie seesmuses on selliseid asju, millised on magavas olekus…, millised on valmis selleks, et neid mõistetaks ja äratataks

Kuid ma tahaks mõneks ajaks muuta oma jutu suunda…

Ma olen rääkinud siin istujaile…, ja neile, kes on lugemas ja kuulamas, vanadele vaimsustele… – te kõik olete tulnud otse vanast energiast…, olete kõik täiskasvanud…

Kuid praegune energia on olnud kõigest mõned aastad

Sellest vaatevinklist see on arengu päris algus

Tänavuste tohtrite juurde tulevad inimesed küsimustega… – kui kõik asjad on teada ja on tõestatavad…, miks siis sellest ei räägi kogu ilm…?

Vastuseks neile on sama, mida just rääkisin teile…

Asjad, mida praegu avastatakse ja uuritakse, on tegelikult need, mis on olnud vaid siiski – kõigest neli aastat

See on alles kui vastsündinud energia planeedil…

Seda tarvis veel uurida…, arendada, praktiseerida…, kirjeldada ja kinnistada… – alles seejärel – rääkida inimestele…

Selleks kõigeks kulub aega…

Selle kõige valguses tahaks rääkida teist

 

Kallid…, kõik, mida toote siia vanade vaimsustena… – on vanad-ülivanad eelarvamused…, eriti selles, mis puudutab tervist…

Eile meil oli kanaldus – Suur pagemine

Selles rääkisime vanast energiast, erinevatest pagemise tasanditest, mis algasid planeedi tasakaalustamise hetkest…, pagemise hetkest sõja eest, mis oleks võinud juhtuda…

Rääkisime erinevatest usu tasanditest…, rääkisime eriti ka – Tervisest…

Kuid on rääkimata on veel kõige peamisemast…

Mis oleks, kui räägiks pagemisest enda eest…?

Nüüd siis räägiks teile sellest, millest te ehk ei ole veel reaalselt isegi mõeldud…

Teile on räägitud, et teie mõtted ja toimuvad sündmused liituvad kokku…, mis sageli loovad inimkehas tasakaalutust…

Tänavused raskemad haigused on lausa inimmõtete protsessi osa…

Kuid see ei ole see, millega olete igapäevaselt kokku puutumas…, või mida olete talletamas…

Siiski… – see on loodav teie mõtetega…

See sarnaneb sellega, kui oleksite ise oma mõtetega andnud loa neil haigustel olla teie kehas…

Niisiis… ma küsiks teilt… – millist liiki luba on võimelised andma teie mõtted, teie mõttetegevus, et nakatada teid… – kusjuures… regulaarselt…?

Olete kunagi mõelnud sellele…?

Kas olete küsinud… – kuidas saan olla sedavõrd haavatav, et selline asi saaks juhtuda…, ja veel regulaarselt…?

See toimub mitte üksnes teiega, vaid ka teie lähedaste ja sõpradega…

Kallid, seda võib illustreerida lausega… – tere tulemast vanasse energiasse…, kõigi vanade protsessidega…, vanade mõtetega, milliseid suutsite tarida siia läbi aasta 2012 eesriide

On aeg need kõik minema pühkida…

Kogu mõtteprotsess, mis on sünnitamas haigusi, saab ümber kujundada, reorganiseerida… ja seada nii, et te mõistaks möödanikku, ega tariks seda Tulevikku…

Me rääkisime teile, et igapäevastes mõtisklustes peavad olema asjad, millistele tarvis mõtelda…, kaasarvatult… enda ühendusest Vaimu suurusega…, ja teie suhetest planeediga, ning püüdlusest rahu poole…

Me rääkisime teile, et see kõik on – teie oma…

 

Kas olete suutelised kujutama põlvkonda, milline algab tänavu…, teisi inimesi, kes on teatud määral mõistmas seda…?

Kas olete suutelised kujutama põlvkonda, kes vabaneb haigustest… – iseseisvalt…?

Kas olete suutelised kujutama põlvkonda, kes on teadlik, et sellest, mida nemad mõtlevad, oleneb nende keha tervis…

Just nemad tunnistavad positiivseid mõttetegevusi…

Siin on neid, kellel tarvis seda kuulda…

Te olete, läbi aasta 2012 eesriide, tarinud kõiki neid asju, millistele teie arvates olete kuulumas…, ja teie usute, et need on teie omad

Kallid…, te ei kuulu depressioonile…, ta ei valitse teid enam…

Ta ei valitse sind…, kuigi sulle näib nii, kuna sa ise oled tema vastu…, ning sulle näib, et see oled sa ise… – sinu nimi on temal…

Ei midagi sellist… – ei ole nii…

(Krayon läbi emotsiooni) Jumala nimi on Sinu peal…

Sa suudad võtta endalt depressiooni maha… – kiht kihi järel…, kusjuures – ilma rohtudeta…, olla täisõiguslikult positiivsena ja õnnelikuna… – kõiges, milles üksnes tahad…

Nüüd on uus energia… – mitte vana

 

Ärge kartke eksperimenteerida mõtisklustega…

Tõmmake vana maha, kui sibula koori…, et uus saaks puhtaks…

Ma saaks palju rääkida teemal… – milline on sinu tänavune vana sina

Kui sul oleks tarvis anda määratlust enda kohta…, kuidas sa määratleks…?

(Krayon matkides)… – ma olen nii vana

See oleks esmane eksimine…

Mul on sellised ja sellised protsessid…, ma olen saanud külge neid ja neid asju…

Miks sa leiad end sellisena…?

Käes on aeg isegi selles, kuidas määratleda end… – kes sa oled

Ma olen siin planeedil täiuslik inimolevus…, iga päev on toomas mulle häid asju, millised on teel minu juurde, et ma saaks teha nendega tööd…, kasutaks neid, ja… avastaks neid

Kas saate ärgata mõttega… – täna tegelen mõtisklustega, kuna olen avastanud olulist asja… – see, mida räägin, see ka sünnib

Ma taas kordan… – homöopaatia ja afirmatsioon töötavad samal põhimõttel… – see on sõnum tervise šabloon-maatriksile teie kehas…

See šabloon-maatriks on kujundatud sellisena, et inimene elaks 900 aastat…

Kuid teie šabloon on rikutud…

Ta on rikutav teie mõtlemistega…, asjadega, millised esinevad käesolevajal planeedil…, mis pommitavad teid järjepidevalt…

Te ei mõista enda kujundamist sellega, kuidas mõtlete…

Nüüd oleks õige aeg kanda Jumala Armastust üle oma elule, ning hakata kujundama ümber seda, kes te olete

Te ei saa tuua vana üle uude… – see ei hakka uues tööle…

Tahaks, et te mõtleks sellest kui mingist pilust, läbi mille saate pugeda läbi…, kuid ülejäänu vaevu-vaevu õnnestub tirida pilust läbi… – kõik ebameeldivused…, probleemid tervisega…, depressioonid… – need oleks kui ühte kampa löönud…

Nüüd tahaks, et te mõistaks… – see pilu võib ühel hetkel sulguda…, ning… kõik, mis oli aastani 2012, jääb maha…

Kas mõistate seda metafori…?

See jutt on Akaši ruumist, kuhu olete ladestanud kõik vanad tuttavad asjad

Kuid nüüdsest see uks on suletud, ning te ise ütlete selle peale… – seda ma ei ava enam iialgi… seda ei lähe mulle enam tarvis

 

See on see, millest on meil praegu juttu…

Teie jaoks on midagi uut…, midagi maagilist…, ja see puudutab inimkeha šablooni, milline on ootamas, kuna saab tasakaalustuda

Šablooni saab tasakaalustada paljudel erinevatel viisidel…, erinevate protsesside läbi…

Paljud neist on loomulikena…

Parimaks ja kättesaadavamaks inimesele tühjade taskudega on protsess – õppida armastama end

Šabloon tasakaalustub…, tervis hakkab paranema…, eluiga pikeneb…

Hop… ja šabloon on tasakaalus…

 

Kui manustate kehasse ebaloomulikku asja, siis šabloon läheb rivist välja…

Seda olete täheldanud meditsiinis… – ravimitel on olemas kõrvalnähud…

Kui üks asi kehas saab summutatud…, siis koheselt… midagi kerkib esile teises kohas…

Juba see peaks ütlema… – tasakaal kehas on rikutud…, organism tõrjub selle välja…

Teie arvates see peaks päästma elu… – kuid toimub hoopis vastupidi…

On tulnud aeg tuua esile ja mõista…, loomulikum asi, mida saaksite teha… – teha ruumiline tervendamine paremaks…, ja see on teile käepärasem…, siin-samas…, – üksnes seetõttu, et teie keha on ruumiline paljumõõtmeline mahuti…, tema reageerib ja vastab asjadele, millistele te reaalselt ei ole pööranud isegi tähelepanu…

Üheks neist on kättesaadav teile juba praegu…, veel enne mistahes leiutamisi või avastusi… – see on suurepärane paljumõõtmeline protsess, nimega – Teadvus

See on suurepärane atribuut…

 

Tahaksite teada, millised võivad olla saabuva sajandi atribuudid…?

Nendeks oled sa ise…, kes on võimeline reorganiseerima end…, kujundama ümber seda, kuidas oled mõtlemas iseendast…

Kuidas saaksid pageda selle eest, mida oled tarimas endaga kaasa uude ajastusse…?

 

Kas sinul on kunagi olnud unenäod, millistes oled lendamas…, või oled suure võidu osaline… (Krayon muigab) – kus oled tunnetanud vabadust…?

Kellel on tegemist liigestega, siis unes nemad jooksevad…

Kellel on raskusi finantsidega… – need saavad loteriis võidu…

See oled sa ise… – oma kõige paremal viisil…, iseenda alateadvuses, milles tuleb esile… – jah…, ma tahan seda…, tahan olla sellest vaba…, tahaks pageda sellest

Kallid…, üheski selles asjas ei ole tilkagi võltsi

See oleks kui sinu kaasasündinu kordaks pidevalt… (Krayon korrates monotoonselt) See oled sina…, see oled sina…, sa võid sellest unistada…, sa võid olla see

Miks sa sulged ukse sellesse, kuivaid ärkad…?

See ju su enda keha püüab ütelda sulle… (Krayon püüab anda igale sõnale kergust) – sa suudad joosta…, sa võid olla vaba…, sa võid lõpetada muretsemise oma vanuse üle, või selle üle, mida võib tulla edaspidi

Selline see on… – vabadus lasta end vabaks

Tahaks, et lahkudes siit, teil oleks kaasas mõte… – olete suuteline muutma enda keskmet ennast…, tuuma ennast, kes te olete

See ei sünni koheselt…, ühe öö jooksul… – üksnes seetõttu, et see on kompleksne ja keeruline ülesanne…

Tarvis heita minema kõik, mida olete tarinud endaga kaasa uude energiasse…

Suurem hulk teie seast isegi ei aima sellest midagi…, mille hulka kuuluvad vanad harjumused, millised kestavad jätkuvalt…

Kes sa oled…

(Krayon kergusega, kui hingaks välja) – olen Jumala laps…, ja siin maapeal on mul tähtis ülesanne…

Minu sees on Jumal…, ja minul on kaunis Olu…, täis tervenemist ja kaunidust…, asju, millistest mul ei olnud aimugi, ega osanud neid oodata…

Vaat nii…, vaat, kes ma olen...

Kas olete võimelised uskuma seda…?

Kui suutsite kasvõi veidi tunnetada seda…, siis on lootusi, et olete suutelised sulgema pilu…

See on paljudele sedavõrd raske, kuna ise olete piiramas ja määratlemas end üksnes sellega, mis on teil korrast ära

Vaim ütleks selle kohta… – selline on inimolevus, kes ise on loomas endale probleeme ja ise on rabelemas neis, ning piirab end nende pärast… – kusjuures… isegi on uhke selle kõige üle… (Krayon muigab)

Ehk oleks aeg näha seda…, ning muuta seda…

Tõuse ja astu uhkelt, teades, et sa ei ole enam haige…, ja sul ei ole enam asju, mis teeks sulle muret

Loobu rohtudest, mis toovad kehasse tasakaalutuse…, millised tegelikult suurt ei aitagi su keha…

Vaat, kes sa oled

Paljud, kes on istumas siin, lugemas või kuulamas, on hämminguis… – tänavu olete tegelemas täis informatiivse paketiga…

Seega… täna oleme rääkinud, et te olete aegadest aega juhtinud seda, kes te olete…, kuid nüüd, tänavuses uues 2012 aasta energias, see on kordistunud mitmekordselt…

Atribuut selle kõige loomiseks olete te ise… – teie igapäevane mõtlemine sellele ja häälestus positiivsele tulevikule…, – see on loomas teile energiat…

Kuivõrd oluline on see, et te ise olete võimelised looma endile sellist reaalsust…

Ma ütleks teile… – siis on peidus teie praegune tervenemise potentsiaal

Kas olete võimelised tunnetama seda kohe siin…, kuidas on see algamas…?

Need muutuvad alalisteks ja pöördumatuteks

Ma ütleks teile ühte… – kui šabloon inimeses on tasakaalustatud, siis see on kogu teie eluks

Kuni see on tasakaalus, seni ei ole mingit vajadust pidada meeles tasakaalu ennast…

Just selles seisneb erinevus vana ja uue energia vahel…

Kui sinule ilmneb idee millestki heast…, siis sa kordad seda…, ja kordad ja kordad…

Kuid on vaid üks asi, mida oleks tarvis oma mõtlemistes korrata… – kuivõrd Suur sa oled…, kuivõrd suursugusena sa võiks end näha…, ja seda… igapäevaselt…

Sa oled igavene…

Kui oled lõpetanud selle eluga…, sa naased taas uude ellu…

Igal korral on see sinule uus…, sootuks teisena, seni nägematuna… – uute teadmistega, milliseid sul varem polnud…, parema eluga, millist oled suuteline ette kujutama…

 

Vana vaimsus ja uus energia… – see on vilistlase seisund Maa peal…, kellel on teada, millega on tegelenud…, ja millega on väljunud kehastuste raamidest… kaugemale, et oled nähtav teistelegi…

Selleks kõigeks võib kuluda veel mitmeid põlvkondi…

Põlvkondi, et saaks arendada sellist Maad, kus ei tule enam kunagi sõdasid…, Maad, millel hakkab valitsema vilistlase teadvus…, – koos ärganud Akašidega…, ilmunud leiutistega, mis lausa nullivad füüsika seadused…, paljude selliste asjadega ja probleemidega, millised ei lase teil praegu teha nii mõndagi…

See kõik on seal… tulevikus

Teil on käes kõik teadmised…

Kõik haigused jätate seljataha…

Te ehk võtate seda utoopiana

Aga mis on utoopia…? (Krayon muigab)

Inimestel on alati olnud erinevaid ideid ja erinevaid mõtteid…

Kui olukord ei ole kõige parem… – siis leidub alati erinevaid kujutlusi täiuslikumast Maast…

Vaadates tulevikku, ma ütleks… – Täiuslik Maa on selline, kus ei hävitata teine teist…, selline, kus olete liidus Gaiaga…, mõistate tema tsükleid ja kasutate neid… – mõistate, kuidas on töötamas elu kaasloomise protsess…

See on selline Maa, kus jõuate mõistmiseni, kuidas saada elektrit soojuse vahendusel, (Krayon lõbusa muigega) mida annab teile Maa…, mida leidub otse teie jalge all, peidus maakoore all…, mis on kergesti kättesaadav… – vabalt…

See on üks paljudest, millega ei saasta loodust – keskkonda…

Te jõuate kaugemale paljudes asjades…

Teie futuroloogid ei suuda näha seda oma tuleviku ekraanidel… – nemad ei ole suutelised seda kujutama ette…

 

Selliseks kujuneb evolutsioneeruv rass, kes on alustamas selle avamisega, mis on nähtamatu…

See algab sinust… ellu jäänud vana vaimsus…

Selleks, et luua šabloon, millega saate minna kõigist järgnevatest põlvkondadest läbi, selleks tarvis tasakaalustada praegust šablooni ennast…

See on see, milleks olete võimelised…

 

On veel palju, millest rääkida…

Tulevik on hulga enamat, kui olete suutelised ette kujutama…

Olete sündinud vajalikul ajal vajalikus kohas

Nüüd olete läbimas rasket faasi…, olete esile toomas must-valget

On aeg, kus keegi ei saa jääda istuma aia otsas… – oleme sellest rääkinud…

 

Te ehk küsiksite… – mida tegelikult see peaks tähendama…?

See on see, mida näete enda ümber toimumas… – mis töötab ja mis ei tööta…, mis on must ja mis on valge…, mis on vastuvõetav ja mis ei ole…, milles on terviklikkus ja milles ei ole…, nii tööstuses kui äris… – kõiges, isegi poliitikas… – kõigis asjades…

Te hakkate neid nägema, kuna need muutuvad maksimaalselt silma torkavateks… – ja see pühib minema kõik aiad, milliseid ei pea olema…

Jah, vana vaimsus…, muutused on tulemas…

Selle protsessi käigus sa võid saada suurepärase tervise valdajaks… – kuivaid suudad lahendada kõik ülesanded…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Mõned küsivad…, mis oleks, kui Jumal tuleks alla ja külastaks meid…?

Mis oleks, kui saaks kohtuda Loojaga ja selle juures mitte aurustuda…?

Silm silma vastu…, sina ja Jumal…?

Mis oleks siis…?

See oleks see, mida õpetame teile… – see oleks teie erandjuhus

Praegu teie planeedil on valitsemas energia, mille tulekut olid ennustanud paljud…

Selles energias olete suutelised tabama suurema osa sellest, mida peate Jumalaks enda seesmuses…, nüüd hulga enam, kui kunagi varem…

Kui olete selle tabanud, teie elu hakkab muutuma…

Mu kallid…, teadvus on tegemas enda kallal hämmastavat tööd…

Kui alustate teada saamise rännakuid, siis see avab teile enam seda, mis on teie seesmuses…, ja kuidas olla täis rõõmu…, ja kuidas vabaneda hirmudest…

Kui suundute enda teadvusse, siis see oleks kui harjutus lihastele…, mille tulemusel teie enesetunne paraneb, ning teil kasvab soov aina jätkata…, et saada aina uusi tulemusi

Need, kes hakkavad tabama Jumalat enda seesmuses, saavad teada Temast enam… – saavad tulemusi koheselt…

Just selle tõttu olete kogunenud siia

See ei ole mingi kättesaamatu tipp…

See on siin…, on ootamas, kuna pöörate sellele oma tähelepanu…

Mõned väidavad rahulolematult… – Krayon, sa räägid metafüüsiliselt, esoteeriliselt…, kuid kus on selles praktiline pool…, mida ma peaksin tegema…?

Mu kallid…, tänu teie unikaalsusele ma ei suuda teid eristada üksikisikuliselt…, seetõttu ma ei saa määrata, kuidas te hakkate tegema tööd iseendaga…, milline on teie isiklik õppimise teekond…

Ma avan teile üht tõde… – nii mõnelgi teie seast ei ole vähimatki ettekujutust sellest, kuna te ei ole kunagi sellega tegemist teinud…

Olete alles saanud teada, et see on võimalik…, ja just sellest tahaks teile rääkida…

 

Võitlus Valguse ja Pimeduse vahel on käimas jätkuvalt…

Jõudude vahekord sellel planeedil on muutumas…, ja see on Valguse kasuks…

Teie kätes on jokkerid…

Seetõttu teie juures on sedavõrd palju segadust…, on sündimas ootamatuid asju…

Võitluses Valguse ja Pimeduse vahel Valgus hakkab aeglaselt peale jääma…

Kui Pimedus hakkab võitluses kaotama, teil avaneb lai tee planeedil…

Kallid vanad vaimsused…, te olete täis madalat enesehinnangut… – sellest oleme rääkimas teile ikka ja jälle…

Te olete valmis selleks, et Pimedus tuleks ja ütleks teile… – sa pole keegi…, ja seda selliselt, et te usute seda…

Võitlusväli on kandumas teie seesmusesse

Kuigi pimedus on kaotamas… kuid ta pole rumal ja ta on teadlik, et olete alatiselt kahtlemas

Tuleb aeg, kus vanad vaimsused lakkavad kahtlemast…

Võitlus on hoogu võtmas…, ning paljud teie seast on märganud, et vahed teie positiivsete ja negatiivsete meeleolude vahel on avardunud ja pikemaks muutunud…

Vaimse hingestatuse aegu on enam…, kuid ka depressioonid on muutunud sügavamateks, kui kunagi varem…

Duaalsuse tsüklid hakkavad iseenesest korrastuma…, seda seni, kuni tabate kuldset keskteed, mis istub teile kõige paremini…

Möödanikus üksnes võitlesite…, üksnes eksisteerisite… – teil ei olnud valida enamat…, teil ei olnud tõususid ja langusi sellisel määral, kui praegu…

Tänavune on hämmastamas teid…, ning teil on teada… – tarvis teha valik

Oleme rääkinud nendest, kes on nii ja naa…, kes on rääkimas üht, kuid tegemas teist…

Kui püüate ütelda endast lahti, siis see kutsub esile teie enda funktsioneerimise languse ja haigestumise… – te ei pea sellele kaua vastu…

Oleme rääkinud teile varem, et te ei ole suutelised juhtima vaimseid energiaid…, te ei saa rääkida üht, kuid teha hoopis muud…

See ei lähe kokku teie keha DNA vaimse osaga…

 

Ma tahaks rääkida teiega asjadest, mis öösiti kutsuvad teis esile hirmusid…

Kui ma küsiks ükskõik kellelt teie seast, et mida see peaks tähendama…, siis nemad küsiks minult vastu, et kas ma kavatsen rääkida viirastustest

Sugugi mitte…

Tahaks rääkida muudest hirmudest… – rääkida öistest hirmudest…

Ah et… mida pean silmas…?

Öö on – pimeduse metafor

Kui saabub öö ja on pilkane pimedus…, see on sobiv aeg hirmutamiseks…, kas pole…?

Kui tuletate meelde lugusid, millised on hirmutamas ka tänavu… – kõik need on enamuselt öised sündmused…

Öö on metafor…, ta on seal, kus puudub valgus…, ja on koht, kuhu suundute, minnes magama…

Sellises kohas teil ei ole millestki kinni haakuda…

Kus puudub valgus – seal elutseb hirm…

Mõned teie seast on teadmas ööst kõike…

Vanad vaimsused…, pange tähele… – te kõik olete saanud öödest oma osa…

Oo, jaa… – olete olnud seal, kus valgus puudus üldse…, kus puudus igasugune lootus sellele…

Mõned ehk on isegi kuulnud, kuidas lähedased nutavad, kui olite lahkunud planeedilt…, või olite olnud surma ootel…

Olete teadlikud pimedusest kõike…, öö hirmudest… – see kõik on olemas teie Akašides…

Kuid sageli, isegi tänavu, kui teid on katmas öö (see on siiski metafor), teie Akašid muutuvad üliaktiivseteks, ning täidavad teid hirmudega…

Ööst, mis on metafor, ei ole võimalik vabaneda…, temast ei ole kusagile pääseda, ega leida valgust…

Kui on pime, siis päikese valgus puudub täienisti…

Kõrbe öös on pilkane pimedus…, üksnes plinkivad tähed taevas, millised on pilvede varjus… – ei ole midagi näha, isegi välja sirutatud käe ulatuses…

Öö…, pimedus…, pääsu pole…, valgust pole… – midagi pole…

Kõik, mis on hirmutamas, on tekitamas ärevust…

Mis on teie jaoks kõige hirmutavam…?

Mu kallid…, kõik, mida olete öisel ajal ootamas, on üksnes teie seesmuses

Hirm on sünnitamas hirmu…

Seetõttu koostate nimekirja, millesse panete kirja kõik, mida leidub teie Akašides…, lisate sinna kõike… punkt punkti järel…

Öö on kõigest… pimedus, mis on loomulik valguse puudumise puhul…

Te ise olete selle koostisosa, mis on loomas miskit, mida nimetate hirmu foobiaks

Ruumi pimeduses on hirmu foobia, mida sünnitate ise… see on see, mida olete kartmas…

Ma pöördun kõigi siin istujate poole…, isegi nende poole, kes on lugemas või kuulamas… – mida on teie elus sellist, mida saaksite lisada pimedusele, ning tunda muret selle pärast…?

Kelle tulevik on mässitud pimedusse…?

Vanade vaimsuste Akašidesse on kätketud ärkamine sellest…

Teie, vaadates oma Akašidesse, ahastate… – need ei lõppe kunagi…, ega lõppe ju… – sellest ei ole pääsu…

Vaadates Akašidesse, aina kordate… – need ei tööta kunagi nii, kui tarvis

Just seda olete loomas pimeduses…

Lamate pimeduses oma voodil…, püüate uinuda… – kuid esile hakkavad tulema Akašid, ning te kuulete… – sa ju tead, et seda olukorda ei ole võimalik lahendada

Nüüd pimeduse katte all hakkate looma maja…, ilma akende ja usteta…, mis on kaetud hirmu eesriidega…, isegi pitseerite need ebasoodsa arvamusega, mille juurde jääte ka siis, kui kõik on lõppenud…

See hakkab esile tooma hirmu keemiat, üle kogu keha… – seetõttu te ei ole suuteline ka uinuma…

 

Kallid…, see on ümberhäälestuse katsumuse osa, mis ei ole veel jõudnud lõpule…

Neid hirmu foobiaid olete ise loomas…, sellel ei ole midagi ühist pimedusega…

Ju päike tõuseb taas…

Kahjuks…, kõik foobiad on jätkuvalt teiega, te ise olete loonud neid…, mitte saatana ega deemonite poolt…, ega tule need mingitelt vaenulikelt olevustelt…

Te ise olete hirmu foobiate looja…

Te kannate neid kõikjal kaasas… – kõikjal elate neid jätkuvalt üle…

Kallid…, pimedus sellel planeedil loodab teile

Te ise loote foobiaid, ning kannate neid endaga kaasas…

Just seetõttu te ei saa liikuda valguse poole, kuna te ei ole suuteline mõtlema väljaspool foobiaid…, te ei ole võimeline nägema Jumalat enda seesmuses…

Teil on probleeme tervisega…?

Kuidas kavatsete seda parandada…?

Räägi mulle oma foobiatest…

Ma tean, kes on siin…, mul on teada teist…, ja ma tean, millest olete mõtlemas…

Sellest, mis ajab teil öösiti hirmu nahka

Ma ütlen teile… – vanadel vaimsustel on enam foobiaid, kui kelletahes teisel…

Seega… – ehk vabaneks esmalt siiski neist…

Õige aeg on mõista, et olenemata sellest, kuivõrd süngelt olete võtmas kõike sündivat ümberringi…, oma elu hetki käesoleval ajal…, ja olenemata oma foobia suurusest, mida olete kandmas oma õlgadel…, Jumal on sellest kõigest palju suurem

Ja see on see, mida teie elus on käesoleval ajal külluses

Kuid… teadvustamise raskus ja foobiate lõhkumine ei ole kuigi kerge ülesanne

Te olete kogu oma elu jooksul raisanud oma aega ja jõudu enda foobiatele…

Teile on tarvis abi…, ja see on teil olemas

Heasoovlikuse energia väli…, käesolev teadvus… – need on Teie Uue osa…, nemad tahavad võita teie valguse abil, mida on teil külluses

Kuid mu kallid…, teie seas on veel neid, kes panustavad täienisti enda foobiatesse, kuna on armastamas neid…

Ilma nendeta te ei oleks teie…

Räägite neist oma sõpradele…, arutate neid…, olete uhked nende üle… – seetõttu need jäävad teie omaks…

Ma tean, kes on siin…

Kas olete kunagi mõelnud,  et rääkimine neist on teil sama kerge, kui teha laua tellimine restoranis…, – ja te saate kõike… – täpselt tellimuse kohaselt…

On parim aeg leida enda seesmuses Jumala suursugusust, milline on valmis hajutama teis kõiki foobiaid… – see ei võtaks palju aega…

Kui suudate mõelda juhendustele oma tervise suhtes…, elulistele küsimustele eduka lahenduse leidmise suhtes…, siis hakkate rääkima inimestele oma edumeelsetest lahendustest…, siis nemad kuulevad teilt üksnes positiivset lähenemist…

Ajapikku saate neist foobiatest vabaks…

Valgus hakkab ilmutama end teile kõige süngematel hetkedel…, kõige suurema öö pimeduse katte all,… – selline on teie loomulik olemus…

Teie endi kätes on teie isiklik tõrvik

Seega… – seal, kus olete, ei saa kunagi olla öist pimedust…

Jumalikku Valgust ei ole võimalik kustutada…

Teie enda sees olevat surematust te ei ole suuteline katkestama…

Olete siin olnud igavesti…, ja jääte siia igaveseks…

Sellel, mida peate enda vaimsuseks, ei ole olnud algust…, ega tule ka lõppu…

Vaimsuse energia on täis Valgust…, öist pimedust temas ei ole kunagi olnud…

Foobiaid olete loonud oma paheliste harjumuste tõttu…, samas mõistmata, et Valgus on kutsunud teid alati enda poolele…, ja on alati olnud teie poolel

Mu kallid…, praktiseerige seda… – rääkige sellest nii, kui telliksite lauda…

Mida enam räägite selliselt…, ja mida enamale hulgale inimestest… – seda kiiremini kaovad foobiad…

Jätkuvalt on selliseid inimesi, kes on andnud end foobiatele suurimas osas…

Neil tarvis teha otsus – kas tahavad teha lõpp nendega…, või mitte

Selles küsimuses on vaba valik… – sellisena ta jääb

Kallid…, te võite jätta kõik foobiad endale, kui soovite… – selles on teil vaba valik…

Vahe on vaid selles, et need, kes on jätkuvalt rabelemas draamades ja hirmudes, ei ela nii kaua, kui need, kes on vabad neist…

 

Inimkehas toimunud protsesside käigus on sündinud midagi…, mis on rõõmu lootuses…, heasoovlikuse ja tasakaalu ootuses…, käib omavaheliste kooskõlade otsing, ega ei hakka võitlema hirmudega…

Kui kooskõla saab leitud, ning hakkate seda kasutama…, siis saate elada kauem…

Selle tulemusel teie telomeerid ei hakka lühenema, nagu oli seni aastast aastasse…

Seda saate märgata, vaadates peeglisse… – siis mõistate nende tööd…

Kui sageli olete naermas…?

Kui sageli olete naermas enda üle…?

Kui ei naera, siis mõelge – miks… – te ju olete sedavõrd naljakad

Inimesed, täis rõõmu, naeratavad lahkelt oma peegeldusele vastu… – isegi… on suutelised näitama näpuga peegeldusele ja ütlema… – ma näen sinus Jumalat

Teis hakkab sündima heasoovlikkus, mis on väljaspool seda, mida peate inimloomuseks…

Psühholoogid on pidevalt tegemas tööd selle kallal… – nende ülesandeks on – tuua inimene tasakaalu…

Kuid ma ütlen teile… – tasakaal on teie sees olemas…, kuid maetud sügavale…

Just see on domineerimas uues energias kõige enam

Ei ole oluline, kui kaua elate maapeal…, mida mõtlete endast…, ja mida näiliselt peaksite siin tegema… – kõik see on uus ja on siin olemas

Tänavune Valguse ja Pimeduse tasakaal on midagi muud, kui oli see aastaid tagasi…

Tervenemise kutse on teil käes…

Ma tean, kes on siin…, ma tean, kes vajavad tervenemist…

See ei toimu selliselt, kui kujutate teie…

Heitke hirmud minema…, pühkige minema kõik seesmised vaegused…

Kõik vaegused on inimteadvuses…

Kas arvate, et teie keha rakud reageerivad iseenesest teie teadvuse vajadustele…?

Need vajadused on mõneti salvestatud teie Akašidesse…

Mõneti teile ehk näib, et haigus on osa teie lepingust…?

See ei ole nii… leping on kirja pantud nähtamatu tindiga… – seega… on õige aeg see ümber kirjutada…

Uues lepingus peab seisma… – ma olen siin selleks, et joovastuda elust…, ilma haigusteta…

… olen siin, et olla tasakaalus ja rõõmsas meeles…, et saaks elada pikka iga… – olen seda väärt… – Jumal on minu seesmuses… – see on uus energia ja mina olen selle osa…

Selles on tänase päeva tõde

Krayoni ja paljude teiste vahendusel tulevate sõnumite energia sisuks on… – vanadel vaimsustel tarvis ärgata…, ja heita minema vanade foobiate paradigmad

Ei ole tarvis lubada olla teiega sellel, mis teie unede aegu söödab teile hirmusid…

On aeg muuta seda kõike…

Kui ärgates kuulete peenikest häält, kes küsib… – mille üle muretseme täna…?

Siin tarvis võtta kasutusele positiivseid mõttetegevusi, mis hajutavad mistahes negatiivi…

Peate koheselt vastama häälele… – ma olen suurepärane olemus, Jumalaga enda seesmuses…, olen Jumala poolt loodud, et kehastada Tema täiuslikkust, Tema pale kohaselt

Vaat selline te olete…

Ühelgi süngel mõttel ei jää ühtki võimalust…

Visualiseerige oma keha täis valgust… pealaest taldadeni…

Tunnetage värinaid, mis on saatmas teie võitu oma foobiate üle…

Kas saab olla midagi veel selgemat, kui see, millest oleme siin rääkinud…?

Vanad vaimsused… – vaba valik on kõikjal…

Kuid…, kui suurepärane on see valik…, kuivõrd võimas…, kuivõrd helge…?

Võtke see vastu…, kasutage seda…, jälgige ja jagage seda edasi…

Ehk selleks korraks piisab…

Ma olen teadlik teist, kes on istumas siin ja kes on lugemas ja kuulamas… – olen teadlik teie igaühe määratlusest…

Ja nii see on…

Krayon…

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Kohtumine sellel päeval erineb teistest kohtumistest…

Olete õppinud tundma teine teist…, olete arutanud ühiseid probleeme… – teil kujunes suurem üksmeel…, ühesuunalisus… – koherentsus…

See sõna ise tähendab ühendust…, ühesust keha erinevate osade vahel… – kui ka erinevate indiviide vahel…, seda on võimalik tunnetada…

Tunnetada on kergem, kui kirjeldada…

Koherentsus – on hetk, kus hakkate mõistma, et selles ruumis on olemas energia, milline on armastamas igat ühte teie seast…

Kogu see ühesus ilmneb täies suuruses siis, kui hakkate nägema hõbedasi armastuse paelu ja loova mõistmise algeid… – millised ühendavad teid omavahel…, ehk lõpetavad pusle pildi…

 

Koherentsus Loova Lättega

Oli aeg, kui partner alles alustas kanaldamistega…, alles õppis seda… – ta jälgis teisi kanaldajaid, kuna ise veel ei teadnud, milline kanaldamine on õige, ega teadnud, mida peab tegema…

Ta istus toolile ja sulges silmad, nagu tegid paljud mediteerijad…

See oli päris alguses…

Alguses ei juhtunud suurt midagi erilist… – kuni hetkeni, kus hakkas tegema seda suurema rahva hulga ees…

Kui rühma arv suurenes, siis hakkas kasvama energia, milline oli omane rühmale, aga mitte partnerile…

Rühm suurendas ühist koherentsust…

Koherentsus kujunes nende ja Loomise Lätte vahelisest liitumisest…

Oli ühenduse allikaks…

Just ühel sellisel hetkel partner otsustas avada silmad…

Enam kunagi ta seda ei teinud (üldine naer)…, see viis tema tähelepanu kõrvale…, segas kanalduse käiku…

See katkestas tema ühenduse, kuna ta nägi seda, milleks ei olnud valmis…

Ta nägi inimeste vahel liikumas valgust…, ta nägi värve, millised olid inimeste ümber…

Ta nägi protsessi ennast… – koherentsust…, mõistmist…, seondust…, armastust… – kuidas ka ei nimetaks seda…

Seda kõike oli liiast palju…

Mu partner räägib, et tema ei ole nägija…, ta ei näe energiaid…

Kuid kanalduse aegu ta oli võimeline seda nägema…

Ta otsustas, et ei ava enam kunagi silmi… – kanaldus katkeb koheselt… peatub…

See, mida sellel hetkel ta nägi, olles inimesena…, ta ei olnud võimeline sellele isegi mõtlema…, seda ei saanud kokku viia millegiga, ega olnud ettearvatav…

Teatud hetkel see oli isegi hirmutav…

See, mis õnnestus temal näha… – oli inimeste vaheline jumalikkus…

Oleks hea, kui ka teie tunnetaks seda, mida nägi tema, ning mõistaks veidi sellest tulenevat õpetust…

Milline vahe oleks vana teadvuse ja uue vahel…, pimeduse ja valguse vahel…, selle vahel, mis oli enne aastat 2012 ja praeguse vahel…?

See erinevus oleks meeldiv nii mõnelegi teie seast…

Suurimaks vaheks on selles see, mida tunnetate siin ruumis…

Koherentsus isiksuste vahel on saavutatav hulga kergemini siis, kui heidate kõrvale kõik takistused…, püüate tunda ja näha Jumalat teine teises…

Kas oled võimeline, istudes kõrvuti täienisti tundmatu inimesega, teada kindlapeale, et olete ühendunud…?

Olete ühendunud, kuna vaimsused on sedavõrd suured, et katavad teine teist vastastikku…

Energia – on midagi kollektiivsest…, mille läbi hakkategi tunnetama teine teist, isegi kui olete võõrad…

Erinevus vana ja uue vahel on selles, mu kallid, et suurem koherentsus on olemas teie ja Keskse Lätte vahel…

Vanas energias olite üksikuna…, ja üksinduses lahendasite oma küsimusi…, püüdsite selgusele jõuda, mida edasi teha…

Uus energia ja Valgus hakkavad andma koherentsuse tunnetust kõige ümberolevaga…, oma ülesannetega, inimestega enda ümber… – olete saamas ka tagasisidet…

Vanas energias te ei olnud kunagi kindel milleski…, te ei olnud teadlikud…

Esitasite küsimusi, millistele vastuseid ei tulnud…

Kuid ma ütlen…, uues energias oleme rääkimas teiega…, rääkimas erinevates olukordades ja paljudel erinevatel viisidel…

Need, kes jäävad vanadesse energiatesse, kuna on harjunud nendega…, on jätkuvalt segaduste olekus, mõistmata, millest räägime…

 

Milles on vanade vaimsuste ülesanne…?

Kõik teie seast, kes on istumas siin, või, kes on lugemas või kuulamas… olete suure mõistatuse osa, mida on lahendamas inimolevused planeedil Maa…

Kusjuures… Valguse Töötajad ja vanad vaimsused on lahendamas hulga keerulisemat mõistatust, kui enamus inimkonnast…

Te olete ärkamas ja tunnistamas fakti, et Valgust on üha enam, kui oli varem…

Just teie, inimkonna seast, olete teadlikud, kuidas seda kasutada…

Te olete eoonide aegu teinud tööd valguse-pimeduse mõistatuse kallal…

Planeedil Maa toimub elanikkonna kasv…, ja see peaks ütlema teile, kust on saabumas uued vaimsused…

Need pärinevad nende vaimsuste kogust, kes ei ole veel siin olnud…

Seetõttu teil, vanadel olijatel, tuleb olla juhendajateks neile, kes ei ole varem siin olnud…

Te ei saa näidata neile suunda…, vaid saate näidata koherentsust, armastust, mõistmist ja arusaamist…

 

Tahaks rääkida tärminitest…

Olete unikaalsed vanad vaimsused…, teil igal ühel on oma tee… ja see, mida teha oma eluga just nüüd, on täienisti oma eriline tee…

Kui teha siin ruumis ring peale ja kuulata neid, kes on siin kuulamas… – siis igalt ühelt saab kuulda tema enda mõistmist…

Kui see on nii… – siis kuidas saab anda teile juhendavat õppematerjali selle kohta, kuidas ära tunda… – kas olete õiges kohas õigel ajal…?

Eriti neile, kellel on kindel veendumus, et neil on tarvis kindlapeale teha midagi…

 

Ehk arutaksime seda kindlat veendumust…

Olenemata sellest, mis on see midagi…, kuidas see viib tasakaaluni, et saaks olla abiks teistele, või iseendale…, kuidas see viib Valguse ilmutamiseni, millist olete kandmas… – pea kõik olete esitamas oma küsimust… – kuidas ohjata oma last…, kuidas kirjutada raamatut

Teis on valitsemas küsimused, millised on olulised teie elu jaoks – see teeb teile muret…

Te küsite selle kohta oma Vaimsuselt…, või teistelt Valguse Töötajatelt… – või istute siin koos teistega…, või loete-kuulate seda sõnumit…

Teil on hulgim projekte, ülesandeid ja küsimusi…

 

Harjumus nügida…

Ehk arutaks projekte…

Vanas energias ma tõin teile üht metafori… – te saite pileti rongile, et sõita kusagile

Selles metaforis teile anti midagi, mis kohustas teid tegema midagi…

Oleme palju kordi rääkinud, et nügimine sünnitab harjumuse…

Selles harjumuses on keegi, kes peab olema autoriteetsem, kes näitaks, kuna alustada…

… kasvõi keegi su vanematest, kes annab korralduse – koristada oma tuba…, selleks ta andis tärmini, kunaks seda teha…

Seega… reageering vaimsuselt tulnud nügimisele… – teha midagi, või luua midagi, on alateadlikult mõistetav kui korraldus… – teha kohe…

Seega… te ise nügite end pidevalt…

See on vana energia aspekt…, ja seda oleme õpetanud teile näitlikult paljude aastate jooksul…

Nüüd on käes aeg uue metafori jaoks…

Sulle antakse pilet rongile…, kuid… sa poed vana toosi sisse… (Krayon naerab)

Vana energia toosi omadus oli… (Krayon loendab kiirustatult) – ei tea, kas rong on kohal…, kuna jõuab…, ehk läheb varem ära…, ma pean kohe minema…, ma pean olema valmis

Selline nügimine ütleb, et peab midagi tegema

Ma sain sõnumi ja ma tean, et sõnum on õige

Ma pean kirjutama raamatu…

Ma pean minema

Ma pean avama keskuse…

Ma pean olema kättesaadav

(Krayon muiates)… – see kõik on rong…, see kõik on toosike, mille sees oled, ise seda mõistmata…

Nüüd hakkad nügima end… – ja tulemuseks…, teed kõike valel ajal… – hakkad süüdistama ennast… – sa ju ei teadnud, kus ja kuna tuleb rong…, või magasid selle maha...

Selline on kord inimloomus… – kui rongi pole…, järelikult… magasid selle maha…

(Krayon läbi naeru) Sa isegi ei mõtle, et rongi pole veel tulnud

Pead pugema toosist välja ja teadvustama… – see ei tööta

 

Tegutseda õigeaegselt…

Vaatame nüüd uut energiat…

Saad pileti, kuid nüüd sa ei poe toosi sisse…, ja teekond on sul nüüd täis valgust… – sa seisad nüüd, pilet näpus… oodates rongi…

Või siiski mitte…?

Kui rongi veel näha ei ole… siis see on selge märk, et rong ei ole veel kohal…

Ei ole võimalik istuda rongile, mida ei ole veel kohal… – kas mõistad…

Kui rong saabub… sa istud sellesse… ja alustad oma projektide realseerimisega…, hakkad tööle selle kallal…

Kui rongi ei ole veel kohal… – siis ei ole veel aeg sellega alustada…

Kui see olekski teie plaanis, või projekti ajakavas, mida olete kavandanud ja planeerinud, kuna alustada sellega, kuna oleks sobilikum või efektsem – siis oleksite mõistnud… sellel ei ole mingit tähtsust, kui rongi ei ole veel tulnud…

Seega… uue energia võtmesõnaks oleks… – Jälgi teed…, jälgi märguannet sulle… – sul on tagasiside, ja sa tead, et ei ole veel aeg

Sa ei ole murede ja muretsemiste toosi sees… – oled väljaspool seda ja oled jälgimas teed…

Kui rongi veel ei ole, siis oota… – ilmuta kannatust…, nihuta tähtajad… – oota veidi…

Kõik on tulemas…, sul on isegi piletid olemas…

Piletiks on su enda intuitsioon selle kohta, mida tuleb teha…

Tänavuses uues energias on olemas suurepärane asi, mis ütleb, et oled väljaspool toosi… – sa jälgid teed

Ärge tirige Valgust vanadesse paradigmadesse, millised püüavad veenda sõnadega… – sa ei tea, või… see ei tööta, või…, oled kinni jäänud

Ei, sa ei ole kinni jäänud… – rong üksnes ei ole veel tulnud…

Sa võiks hoopis vastata… – olgu…, kuna ta siis tuleb?

Te olete teadlik, et rong tuleb siis, kui kogu pusle on koos… – alles siis asjad hakkavad liikuma…

Sul ei ole tahtmist alustada sellega, mis koheselt laguneb, kuna midagi veel ei ole valmis…, ehk… ei ole kogu informatsioon veel koos…

Sul ei ole tahtmist alustada pooliku informatsiooniga…

 

Selline oli vana energia, milles tegite judt nii… – igaüks teie seast…

Enamuselt kõik alustasite varem…, ruttasite ette…, enneaegselt…

Olles toosi sees, ning saades informatsiooni – alustasite kohe…

Kuid äkki vana vaimsus, intuitiivselt, läbi oma tarkuse, mõistab sõnumit… – see sõnum mulle meeldib…, kuid rong ei ole veel kohal…

Kuid kallis vaim…, kui rong on kohal, siis aita mul mõista õiget hetke liikumise alustamiseks…, alustada tegevust hetkel, kui kõik hakkab mulle kätte tulema… – et mul ei oleks tarvis end nügida, ega kahelda, või muretseda enda pärast…

See on suurepärane, et on olemas Valgus, mis näitab rongi tulekut…

Looge plaanid ja ajakavad vastavuses sõnumitele, mis on selged ja mõistetavad…

Ei maksa tõlgendada neid vääriti… – vaid, tarvis mõista, mis on neisse kätketud…

Selles ei ole uudset…, selles on tark juhendus mõistmiseks… – millal asjad töötavad teie jaoks…, ja millal mitte…

Ärge nügige neid siis, kui need ei tööta…

Oodake, kuni rong jõuab kohale…

 

Te saate ühise sõnumi

Ei ole veel olnud taolist aega, kus liikumine teie teel oleks sedavõrd selge…

Kuid paljud teie seast, lugejate ja kuulate seast, veel ei mõista seda…

Nüüd on teil suurepärane võimalus pühkida tahvel puhtaks, ning tunnistada seda, mida olen jagamas teile…, ning võtta vastu imelist Vaimu Valgust, mis püüab suunata teid õigele teele… – tõmmata teid toosist välja, et mõistaksite… – kõik olukorrad, mis tulevad ette… ei ole kaugeltki juhuslikud olukorrad…

Need on juhendused…, kuna astuda…, kuna peatuda…, kuna oodata

Varem kunagi need ei olnud sedavõrd selged…

Kuid siiski… – vanas energias te mõistsite neid moonutatult, ning, sattudes segadusse… jäite kinni…

Seetõttu tahaks, et selle sõnumi läbi te nihkuks kohalt…

Vaim on ühenduses teiega läbi suurepärase vaimsuse hõbepaela… – igaühega teist…

Metafooriline hõbepael ei katke iialgi…

Kuidas valid seda näha, või kasutada, on täienisti sinu enda valik…

Kuivaid näed seda paela ja haarad sellest kinni… – sellest hetkest algab side vaimuga…

Kuna selline pael on ühendus teie kõigiga, siis sõnumeid saate ühiselt… – see paneb teid ühiselt, kooskõlas ja koherentselt tegema selliseid asju, mis ei ole seni planeedil veel toimunud…

Kui inimeste vaheline koherentsus saavutab teatud taset… – saabub Rahu Maa peale…

Koherentsus – see on teatud kokkulepe mõistmises kogu inimkonna ulatuses…, kokkulepe selles, et keegi ei hakka kunagi hävitama teine teist…

See tarkus on tulenemas Valgusest…, ja see on saamas teie omaks…

Kuid ma tahaks, et te ei tõlgendaks seda vääriti…

Sellest saab kaks sammu ette ja üks samm tagasi…

Te olete selle protsessi alles päris alguses… – seetõttu te ei ole võimelised nägema planeedil mõningaid asju…, ja need ei ole teile seni arusadavad…

Kuid teadke… saabuv Valgus, raputades maha vana, paneb kõik käima… – sellest hetkest peale planeet ei ole enam see, milline oli seni…

Ta enam ei reageeri selliselt, kuidas olite harjunud…

Teil tuleb minna neist keeristest läbi, et saada teada…, mida te tahaks… ja mida ei tahaks…

Seni pardal ei ole külaldast hulka vanu vaimsusi, et kõik saaks kulgeda sujuvalt…

Ka sina oled pardale astuja… – kuivaid oled kuulamas või lugemas…, oled mõistmas, et on käimas ärkamine valguses…, ärkamine pikemasse eluikka… – see on ärkamine vähemasse ärevusse ja suurematesse lahendustesse…, see on ärkamine hõbedasele paelale, mis on ühendamas sind kogu inimkonnaga ja Loomise Lättega… – ta on alati ühendanud…

 

Võtke kasutusele iidsete tarkus

Vaadake põlisrahvaid ja iidseid…, vaadake seda, millesse nemad uskusid… – mida oli neil teada… – kuidas nemad elasid…

Nemad tunnustasid oma esivanemaid…

Ehk, teisi sõnu… – nemad rakendasid tarkusi, milliseid oli kogutud enne neid…

Nemad tunnustasid Maad…, ehk, teisi sõnu… – nemad mõistsid ühesust Gaiaga ja tänasid teda…

Oli liit nende kõigi vahel…, ja kõige vahel, mis ümbritses neid… – see lõi midagi sellist, mis jätkus ja jätkus, ja jätkus…

Siis lubage sellel liidul taassündida… – teie kaasaegses ühiskonnas…

Lubage Valgusel tulla sedavõrd, et saaksite mõista Vaimult tulevaid märke…

Lubage sellel ilmutuda…, tulla ja olla…

Ma ütleks teile… – iidseid said selliseid märke…, nemad nägid neid loomades ja taevatähtedes…

Nemad usaldasid neid ja uskusid neisse…

Ma ütlen… – Loomise Läte andis neile seda, mida nemad vajasid…

Just see juhtis kogu nende elu…

(Krayon kurbusega hääles) kuid teie lasksite sellel kaotsi minna… täienisti…

Nüüd on käes aeg mitte taastada seda, mida tegid iidsed…, nende viise… – vaid on aeg usaldada enda intuitsiooni, ning pöörduda targa juhenduse poole, et saada teada hetke, kuna rong jõuab kohale…

Naasemine sellele, mida praktiseerisid Iidsed, mida oli neil teada… – see on see, mis on täienisti kättesaadav ka teile tänavu…

Loodan, et mõnedki lahkuvad siit teisena, kui tulid… – nii ka lugejad või kuulajad…, kes saavad hingata kergemalt, kuna mõistavad, et nende elus ei toimu midagi vääriti…

Mõnigi teie seast on saanud selle imelise pileti… – intuitsiooni, mis on kui and, millega saad võtta kõik kokku…

Sa oled suuteline looma kõike seda… (Krayon laskub sosinale)… kuid selleks ei ole veel aeg

Kuid tuleb kätte ka sinu aeg…, ja see on sedavõrd nähtav…, sedavõrd tõenäoline…

(Krayon rahulolevalt) sa kohtad vajalikke õigeid inimesi…, kujunevad õiged tingimused, millised on sulle juba nähtavad…

Sellel hetkel, naeratades, ütled hingestatult… – Kallis Vaim…, siin on minu pilet (Ruumis rõkkab naer)

Uskuge sellesse…, hingake kergelt… – te olete teada Loojale…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise..

 

El Mikael Nebadonski…, kas oled valmis vastama…?

Ma kuulen sind, mu vaimsus…, oleme ju koos…

 

Mul on taas saadetuid küsimusi, nagu ikka…

Nagu ikka… – olen valmis vastama küsimustele… esita…

 

Vaimsuse lõplik eesmärk… – kas on see sulandumine Absoluudiga…?

Vaimsus ise valib endale lõpu eesmärgi…

 

Meile on selgeks tehtud, et Absoluut on hingamas… – Tema on meid välja ja sisse hingamas… Ilmutamas ja Kaotamas…

Seega… varem või hiljem, naaseme tingimatta Tema juurde tagasi…, ehk vältimatult jõuame Jumala juurde… – nii Pimeduses, kui Valguses…

Jah…, nii see on… – kuid kõik ei ole nii ühetähenduslik…

Selles seisneb eksperimendi suurus… – ja sellesse on kätketud meie Isa armastus meie vastu…

Tema andis meile õiguse otsustada ise…

Kui me valime teist vaimsuse teekonda, siis Tema võtab seda rõõmuga vastu, ning võimaldab seda kogeda…

 

Kuidas on võimalik valida midagi veel…?

Milline saab olla valik…?

Kas liginedes, või eemaldudes…?

Või tantsides keskme ümber armastuse tantsu…

 

Väga poeetiline…, kuid milline on selle tegelik mõte…?

Te hakkate looma kauneid loovuse pilte… – sellest saabki kaunis tants armastuse ümber…

Isa jääb imetlema neid…

Sellel mõttel ei ole lõppeesmärki, kuna loomine on lõputu…

Kui keegi on Isa läheduses…, sedavõrd läheduses, et piisab vaid sammust sulandumiseks… – kuid otsustab siiski jääda…, ta saab selle eest heakskiitu…, ning tema valik teostub…

Aga kui keegi tahab sulanduda Isaga…, ka tema otsus saab heakskiitu…, ja ka tema valik teostub…?

Kõik see on üksnes teie valik…

 

Kas on tõsi, et on võimalik läbida kõike eksternina, möödudes pikka teed läbi huniku mõõtmeid…?

Jah…, on võimalik…

Teie seesmuses on olemas keskmepunkt sulandumiseks Absoluutse Teadvusega…, keskmepunkt sideks Isaga… – selline on teie Vaimsuse teekond…

Kuid teie olete oma Vaimsuse osake, kes ei ole võimeline koheselt sulanduma Absoluudiga…

Esmalt tarvis sulanduda oma ühesusega…, oma Vaimsusega… – kuid selleks peab olema teie Vaimsuse valik…, mitte üksnes teie isiksuse valik…

Kuid see eksisteerib mitte üksnes maiselt…, vaid see on olemas inimeses…, inimrassis… – ja see on otseside Loojaga…

 

Kas teistel tsivilisatsioonidel puudub selline side…?

See on olemas kõigil…, kuid teil on see sügavam, küllastunum ja paljuvariantne…

Inimsõnades on võimatu seda edasi anda…

Iga tsivilisatsioon on seotud Absoluudi Teadvusega, oma omaduste kanali kaudu…

Teil selliseid kanaleid on 12… – ja see on teie esimese arengu etapil…

Edaspidi teil on võimalus avada veelgi enam sidekanaleid Temaga…

Seega… – olete unikaalne rass…

 

Kui Absoluudil ei ole oluline, millist teed hakkame astuma, kuna kõik on Temale uued arengu teed ja enese tundmaõppimise võimalused… – siis milleks tarvis sulanduda Temaga…?

Et tunnetada Teda …, ehk õigemini… – et tunnetada end Temana…

Tunnetada – ei ole õige sõna…

 

Milleks tarvis tunnetada end Temana…?

Selleks, et saada ennenägematuid mahtusid ja ennenägematuid vastuvõtu omadusi… – ennenägematut väge…

 

Muinasjutt väest… – see on meelitanud paljusid tarku Maa peal…

Seepärast on olnud vägivalda ja sõdasid…

On olnud…

Kuid see ei olnud õige tee vägevuse saamiseks… – vägevust väljastpoolt…

Selle omandamine kellegi arvel…, teiste allasurumise arvel, ehk… teiste väe ära võtmise läbi…

Kuid on olemas sootuks teine tee…

Võid vägevaks saada, olles kõrbes…, suhtlemata inimestega…

See on vägevuse tõstmine läbi enda seesmuse…, ühendudes energia igavese Lättega…, Kõige Lättega…, Absoluutse Teadvusega…

 

Kuid see on vägi enda üle…

Kui kõik, mida loon, on üksnes minu ilm ja minu peegeldus… – siis saan väge üksnes mu enda loodud ilma üle…?

Jah…, ja ei…

Kui muutud Absoluutseks Teadvuseks, siis muutud Kõigeks…, kõigiks Ilmadeks…, kõigiks Loojateks…,  kõigiks reaalsusteks…, kõigiks loovusteks korraga…

Sinu vägi hakkab levima üle kõige Loovusluse…

 

See oleks kui ahvatlus väega…

Kuid ma olen kauge valitsemast kogu ilmaloovust…

Ma tean…

 

Mulle näib…, kui saan Absoluutseks Teadvuseks, siis teadvustan, et mul ei saa olla eelistusi…

Kui mul oleks eelistusi… – siis minu tähelepanu, minu teadvus saaks suunatud eelistusele, loomisele…, ehk loovustele… – minu teadvus aheneks… ja mina ei oleks enam absoluutne…

Kas on see nii…?

On…, sama räägib ka Absoluut ise…

Kes teab, millisena Ta ärkab, kui oled sulandunud Temaga…, ehk sulandunud kõik koos…?

Siis on uus, uuenenud Absoluut…

 

Ikka ei mõista… – milleks püüelda selle poole…?

Eoonide möödudes me saame kõike…, pea kõiki Tema omadusi…

Seega… – kiirustada ei ole kusagile…

Muidugi ei ole…

Kuid see on siiski igaühe enda valik…

Igaühe elus on olemas nupp koheseks väljumiseks elust, mille nimeks on Surm…

Nii on teil olemas nupp koheseks sulandumiseks Absoluudiga…, kui ei soovi enam õppida Ilma üksikasju…

Või juhul, kui otsustate üle minna teisse mõõtmesse, minnes füüsilisest plaanist mööda..

Või juhul… – kui olete valmis võtma vastu oma täisväge…

 

Ma ei mõista…, kuidas valmidus peaks tähendama täielikku loobumist võimu ambitsioonidest …?

Kuid mitte üksnes…

Valmidus peaks tähendama Absoluutset Armastust…, ehk taolisust Absoluudiga…

Kui suudad avada endas Absoluutset Armastust, siis saad olla kui Absoluut… – ehk kui liftiga sõidaks Absoluudi sisse…, sulanduks Temaga…, saaks Temaks… – taoline tõmbab taolist…

 

Kas Absoluutne Armastus on loobumine võimu ambitsioonidest…?

Jah, on…, ja palju muud…, – täielik kõigi ja kõige vastuvõtt…, – kõikvõimalik alaline abi kõigile ja kõigele…, Absoluutne Tarkus…

 

Absoluutne Tarkus… – mis see on…?

See just ongi kõige vastuvõtt… – oskus kõigest saada kogemusi…

 

Kõige vastuvõtt on kui Absoluutne Armastus…

Absoluutse Armastuse ja Absoluutse Tarkuse ristumine…

Kuid need on kõigest sõnad… – sõnadega mängimine…

Selle olemus on hulga sügavam…

See on uus ilma vastuvõtu omadus, mis on sedavõrd sügav, et on võimatu seda ette kujutada…

 

Kas sinul on selline omadus…?

Ühel või teisel määral…

Ka mina olen täitumas neist omadustest ja olen õppimas neid tundma…

Olen avamas neid omadusi endas…

Ei ole olemas tundmatuid õppetunde… – on üksnes oma sügavuste meenutamine…

 

Kuid meile on räägitud, et Absoluut on koos meiega läbimas õppetunde…, õpib tundma end ja on andnud meile vabaduse, et saaksime teha unikaalseid valikuid…

Kui Tema seda ei oleks teinud…, siis Temal ei oleks nii huvitav, kuna Tema ise on teadlik oma valikutest…

Siin vastuolusid ei ole…

Mina, kui Olemus, ei valda Absoluutse Teadvuse sügavust ja kõiki Tema õppetunde…, kõike seda, mida Tema teab ja mida on valdamas…

Tema, teades neid, valdab neid…, Ta on seotud pidevalt oma osadega…, kõik õppetunnid arenevad Temas pidevalt…

Selles on kogu mõte…

Iga hetk…, iga hetke hetk Ta on teadlik, mis on toimumas tema osadega…

Kuid Ta ei ole teadlik, mida võib toimuda…, mida valivad osad…

Seetõttu Ta on teadlik ja teadmatu kõige kohta…

Mina, kui Olemus, saan, tänu sidele Temaga ja tänu lähedusele Temaga, oma uusi õppetunde kogu Tema teadmiste üldise välja ulatuses…

Selliselt ma lähenen Temale veelgi… – muutun Tema taoliseks…

Seetõttu teadasaamine on igavene…

Kui isegi tead kõike, mida on teadmas Tema…, siis jääb veel küllaga uusi avastusi…, uusi loovusi ja uusi õppetunde…

 

Sa ütled, et õppis tundma, õpib tundma… – kes Tema jaoks on olemas aeg…?

Tema jaoks on olemas kõik, mis on olemas Tema osade jaoks…

Ühtedele tema osadele on aeg olemas…, aga teistele – mitte…

Ehk õigem oleks ütelda…. – kõikidele Tema osadele aeg on kulgemas erinevalt… – nagu ise valivad…

Temale suuna ja aja mõisted kujutavad suundade ja kõigi tema osade aegade summa-summaarumit…

Selles mõttes Tema aja mõiste ja teie oma, on erinevad… – see on taas sügavam mõiste…

See oleks kui ookeani põhi… – mõnedele see on tasane…, aga mõnedele – mägine……

Kui üks asub põhjas madalamal kui teine…, kas saab ütelda nende kohta, et nemad asuvad erinevatel ookeani põhjadel…?

Ookean on üks ja sama, ka põhi on temal üks, kuid erinevates kohtades ja erinevates variantides…

Nii on ka ajaga…

Kõik on mõõdetav mingi mõõtskaala kohaselt…, nii ajas, kui ookeani põhjas…

Seetõttu teile näib, et mõni on minevikus…, mõni – tulevikus…, ja mõni olevikus…

Kõik see on üksnes mõõtmisviis… – võrdluste skaala…

 

Kas nullpunktina võetakse Absoluutset Teadvust…?

Kuidas Absoluutne Teadvus saab olla null…?

Nullpunktina saab pidada absoluutse teadvuse energiate tasakaalu…

Kuid Absoluutses Teadvuse on olemas kõik… – nii pluss…, miinus… kui null…, mistahes võimalikud ja võimatud lõppmatuse märgistused…

 

Järelikult… Absoluudil on olemas tasakaalu punkt…, ja see ilmselt on Tema side tema Absoluudiga…, mille läbi Tema saab teadmisi ja vajadusi…, ning saab sulanduda oma Absoluudiga…?

Sul on parem seda küsida Temalt endalt…

See on saladuste saladus…, kuid mitte selles mõttes, et seda ei tohi teistele rääkida… – vaid seetõttu, et selleni jõuda inimesel ei ole võimalik…

 

Tema vastas mulle, et lõpmatus on arenemas edasi…, kusjuures… mõlemas suunas…

Punktist väljaspoole, kõikides lõpmatuse suundades…

Punkti seesmusesse, samuti lõpmatuse ulatuses…

Tegelikult kõik see on… üks Lõpmatus…

Punkt ise on kui tinglikkus, mida võib paigutada mistahes Ilmaloovuse ossa…

Mitte päriselt nii… seda punkti saab põhiliselt paigutada Absoluut ise…

Kuid ka inimene saab paigutada seda, kuna igas inimeses on olemas selline Absoluudi punkt… – Absoluudiga sulandumise punkt…

 

Mida tarvis teha, et tunnetada Absoluuti ja sulanduda Temaga…?

Kas peab olema neutraalne…, või midagi muud…?

Olen sellele vastanud… – tarvis saada Absoluutseks Armastuseks…, Absoluutseks Tarkuseks…

Selle alguseks on… – neutraalsuse omandamine…

 

See on pikk teekond…

Minu arvates Absoluutse Tarkuse ja Absoluutse Armastuse saavutamine käib paljude õppetundide läbi…, ehk pika aja jooksul…

Tänavuse inimkonna tase on selle tõestuseks…

Buddhal selle saavutamiseks kulus üks elu, mis inimmõõtude kohaselt ei olnud kõige pikem…

 

Otsustades teadaoleva järgi, tema juba tuli suure pagasiga…, nii teadvuses, kui ka tunnetustes…

Tema sai näidata teile teed… – Absoluutse Tarkuse teed…

Kristus näitas teile Absoluutse Armastuse teed…

Mida veel on teile vaja…?

 

Kas Absoluutse Armastuse tee on võimalik üksnes läbi kannatuste…, läbi sellise, mida läbis Kristus…?

On küll…, kuid selleks ei ole tarvis kannatada…, muidu sul tuleb võtta enda peale kogu ilma kannatused…

See on üksinduse tee…

Kui tahad saada Absoluudiks, siis pead võtma vastu kõike, mis on eksisteerimas…

Võtma vastu mitte mentaalselt… – vaid tunnistada seda olemas…, ja mitte arvustada seda…

See on osa teekonnast… – üksnes pisitilluke samm…

Absoluutse Armastuse tee on täielik sulandumine kõigega…, täielik endas oleva vastuvõtt, mis toimub iga olemusega su ümber…

Kas oled suuteline kannatama kogu ilma kannatusi…, tunnetama seda, ning lahustama kõike oma Absoluutse Armastusega…?

 

Ilmselt mitte…

Kuid see on sedavõrd sügav ja sedavõrd suuremõõtmeline…

Järelikult õigus on neil, kes väidavad, et ei ole arengut ilma kannatusteta…

Ei ole õigus…

Areng kannatusteta on võimalik… – seda on näidanud paljud tsivilisatsioonid…

Üksnes inimkond on astumas seda teed… – on kannatamas…

Inimkonna kannatused on omaette teema…, ja sellest on palju kordi räägitud…

Kannatuse põhjuseks on… – inimkonna teadvuse eraldumine Absoluutsest Teadvusest…

Osa eraldumine Tervikust…

Kuna oled osa inimkonnast, siis pead võtma teda tervikuna…, seega… kõiki tema kannatusi… – ema kannatusi, kes on kaotanud oma lapse…, ohvri kannatusi, keda on piinamas sadist…

Kõik see on kujundanud ja on kujundamas inimkonda…

Kui inimkond ei oleks astunud sellist teed…, siis tema teekond oma Absoluudi poole ei oleks kulgenud läbi kannatuste…

 

Tuleb välja… – kui olen valinud rõõmu teekonda…, siis ma ka saan seda…, kuid ma ei ole veel valmis sulanduma Absoluudiga, kuna ei ole valmis valima kannatusi…?

Jah…, nii see on…

Kuid igaüks on astumas oma teed…

Varem või hiljem, te kõik jõuate sulandumiseni Absoluudiga…

Seega… – ära kurvasta…, kindlapeale jõuad kunagi selleni ja võtad kõik vastu…

 

Kas võtan vastu kannatused…?

Kas teist valikut ei ole…?

Kus on siis valik…?

Muidugi on ka teine tee…

Sa võid naaseda oma tsivilisatsiooni juurde ja koos temaga läbida sulandumist Absoluutse Teadvusega…

See teekond oleks kannatusteta…

Sellel on omad erisused…, kuid ilma kannatusteta teekond…

Sinule kannatused ei istu…

Teekond läbi inimlikkuse on unikaalne…

Esiteks… see annab kiiremat sulandumist Absoluudiga…, mis on tulemuslikum…

Asi on selles, et iga tsivilisatsioon sulandub Absoluudi Teadvusega kindla tulemuslikkusega…

Inimkonna tulemuslikkus on suurem…

Teiseks… – teiste teenimine annab unikaalset arengu taset…

Teiste teenimine on kõige otsesem ja kiirem teekond sulandumiseks Absoluudi Teadvusega…

Teenides inimkonda, mis on kannatamas…, ning püüdes päästa teda kannatuste illusioonist, astud teiste teenimise teed… – seega… oled lähenemas Absoluudi Teadvusele…, Tema taolisusele… – Absoluudi Armastuseni ja Absoluudi Tarkuseni…

 

Aga sa ise…, kas sinul on Absoluudi Tarkus ja Absoluudi Armastus…?

Mitte täiel määral, kuna ka mina olen eraldi olemus, teatud hierarhia redelil…, ka mina olen astumas oma teed…

 

Kas sinul ei ole sulandumise punkti Absoluudiga…?

On, nagu kõigil olemustel…, kõigis Tema osades…

Kuid kõik osad teadvustavad seda erinevatel viisidel…

Paljud inimesed omas inimlikus teadvuses isegi ei tea sellest…, kuigi alateadlikult on teadlikud…

 

Miks sa ei sulandu Absoluudiga läbi oma punkti…?

Mul ei piisa absoluutset armastust ja absoluutset tarkust, et saaksin läheneda Temale…

 

Kas Buddha suutis…?

Vaid hetkeks…

Sellest piisas, et mõista ja teadvustada, mille poole püüelda…

Nüüd ta on kulgemas oma püüdluste teekonnal…

 

Kas räägid Nirvaanast…?

Ma räägin sellest, mis on Nirvaanast suurem ja kõrgem…

Sellel ei ole nime…, see ei allu kirjeldustele…

 

Oled kunagi selleni jõudnud…?

Olen…, see ilmutub kõigile kui majakas… – üksnes selleks, et mõista püüdluste suunda…

 

Kõigile…, ka meile…?

Jah… – te olete eriline rass…

Igal ööl olete õnnistuse osaline…,  igal ööl olete liitumas Temaga… – sedavõrd Ta armastab teid…

 

Kas sina ei liitu Temaga igal ööl…?

Minu jaoks öid ei ole olemas…

Teie uinumise aegu toimub palju võlulist…

Unede aegu, kui näete unenägusid, olete uurimas oma teisikute kogemisi…

Unede aegu, milliseid nimetate unede pikkadeks faasideks, te sulandute oma teisikutega…, saate neilt absoluutse tarkuse ja absoluutse armastuse osakesi…

Kuid teil ei jätku energiat selle kõige talletamiseks mällu…

Kuid surmajärgselt, kui läbite kehastumiste koridori ja uurite möödunuid õppetunde, liitude kokkuvõttes taas nende osadega, et teha järgmist olulist sammu – valida kehastust… – kas jääda Temaga, või eralduda Temast

 

Järelikult… – kui meile räägiti, et igaüks saab sulanduda Absoluutse Teadvusega enda seesmuses…, ei ole täielik tõde…?

Täielik tõde on selles… – et on olemas võimalus…, kuid selleks tarvis arendada endas teatuid absoluudi omadusi, milliseid ühe elu jooksul ei ole võimalik saavutada…

Seetõttu kehastumised on vajalikud…?

Kas sulle kehastumised ei meeldi…?

 

Vastupidi… – mulle need väga meeldivad…

Kuid on neid, kes on püüdlemas üksnes sulandumise poole…

Tundmata realiseerimise ilma…, tundmata loomist…?

Mulle näib, et nemad on kiirustamas, ega tunnista täielikult oma valikut…

Pigem… – nemad on väsinud selle ilma ebaõiglustest…, seetõttu tahavad pääseda sellest väljaspoole…

Peale selle… nemad on kuulnud võimalusest sulanduda Absoluudi endaga…, mõned tahavad väge ja hulgim uusi võimeid… – seetõttu on püüdlemas koheselt…, teha eksternina kõik eksamid…

Õppimata eraldi aineid…

On teilgi koolides selliseid õpilasi, kes on valmis koheselt hakkama akadeemikuteks…?

 

Sul on õigus… – see on siiski vaid ambitsioonid…

Kuid vasta siiski… – kas eksternina ei ole võimalik minna edasi…?

Kas inimesel ei õnnestu ühe elu jooksul sulanduda Absoluudi teadvusega…?

Miks mitte…?

Võib isegi kiiremini…

Igal ööl olete tegemas sellist valikut…

Igal korral küsitakse teilt… – kas tahad ikka tagasi minna

Kõik teie seast…, kõik…, isegi need, kes on kannatamas, valivad naasemise…

On ka mõningad erandid… – kuid need on haiged, või vanad inimesed, kes on väsinud elust ja tahavad puhata…

Seda ka võimaldatakse neile… – nende kehad hommikul, või peale uinakut, enam ei ärka…

Need, kes omal valikul ei ärka omas kehas, ei lahku kehastumiste jadast…, vaid üksnes sellest kehastusest, et kehastuda koheselt uude…, proovida kõike taas…, kuid teises võimaluses…

Te kõik olete valimas naasemist…

 

Meile räägitakse sansara rattast…

Kui olen teinud möödunud elude aegu palju võlgasid…, siis ma ei saa väljuda kehastumiste rattast…, kuni ei tagasta võlad… – seni ei saa sulanduda Absoluudi Teadvusega…, kas une aegu, või peale surma… – pean naasema ja tagastama võlad…

Ei ole midagi võimatut…

Kas tõesti arvad, et meie Isa jaoks on midagi võimatut…

 

Kas tahad ütelda, et kui Isa seab seadused…, siis Tema saab neid, teatud juhul, kindlalt ka muuta…?

Mitte üksnes seda…, Tema on suuteline tagastama kõik sinu ja kogu inimkonna võlad…, kogu Ilmaloovuse omad…

Kui sa palud Teda, siis Tema tagastab kõik sinu võlad…, ja nii, et kõik jäävad sellega rahule…

Tema võimuses on kõik…, Tema väele allub kõik…

Tema on võimeline neutraliseerima mistahes negatiivi…, valgustama oma armastusega mistahes südameid…, anda rõõmu mistahes inimesele, või olemusele…, anda sellist energiat, kui vajatakse…, ehk isegi enamat…

Tema on ammendamatu ja ammendamatu on tema armastus… Tema Absoluutne Armastus…

Tema on kõrgema järgu Olemus ja kõrgeima vääringuga… – ehk saaks selliselt iseloomustada Teda…

Ta ise on kirjeldamatu…

Seda ma räägin sinule, sulle mõistmise jaoks…

Kui sa loendaks Tema omadusi miljoneid aastaid… – ka siis sa ei lõpetaks kunagi nende loendusega… – neid tuleb pidevalt juurde…

Ta võib tagastada kõik sinu võlad…, – kuivaid… palud seda Temalt…

Kuid mis saab edasi…?

Sa lähed kehastusse…, ja taas lood võlgasid… – ja nii lõpmatult…

Mis mõte sellel siis on…?

Mida õpid sa ise…, ja mida õpetad Temale…?

Kristus kustutas inimkonna võlad…, võttis temalt kogunenud karma…

Ta laskus põrgusse ja vabastas kõik patulised…

See oli Kristuse samm – tasuda kõik inimkonna võlad…

Ja mis tulemuseks…?

Tegite uusi võlgasid ja uusi pattusid…

Taas ootate Kristuse tulekut, kes tuleks ja lunastaks teie patud…

Oma kahe tuhande aasta jooksul te ei õppinud ära seda teed, mida Ta näitas teile…

Igatahes… – seda õppetundi olete õppimas vägagi aeglaselt…

 

Kas inimene praegu ei ole suuteline pöörduma Absoluudi, või Jumala poole, ning paluma võtta temalt kõik võlad ja tasuda tema karmalised arved…?

On suuteline…

Igal ühel on oma vaba valik…

Kuid seda peab paluma mitte isik…, vaid tema vaimsus…

Sinul on võimaldatud pöörduda Absoluudi poole otse…

Põhimõtteliselt… igaüks on võimeline selleks…, avaldama sellist kavatsust…

Kuid… nagu teiegi juures…, seda küsimust arutatakse erinevatel tasemetel…

Absoluut ei saa teha otsust, minnes sinu vaimsuse valikust mööda…

Kui sinu vaimsus kinnitab sinu valikut – vabaneda võlgadest ja karmalistest seondustest… – siis see saab lubatud…

Otsuseid teeb sinu kõrgemal olev tase…, su esmane Kõrgem Mina, ehk… sinu Vaimsus…

Kuid Vaimsus ilmselt ei nõustu…, tema vajadus on… – läbida kõik õppetunnid…

On olemas teine võimalus sulanduda Absoluudiga…, kuid inimesel ei jätku selleks absoluutset armastust…, absoluutset tarkust…

Inimene saab väljendada soovi sulanduda oma ümberolevaga…, oma ühesusega…, oma vaimsusega… – läbi selle saab väljuda kehastumistest, ning läheneda Absoluudile…

Kuid peamine point on selles, et just läbi kehastuste on Vaimsus õppimas Absoluutset Armastust ja Absoluutset Tarkust…

See on peamiselt ainus tee õppida – minna kooli…, mis olekski kehastumine…

Võiks õppida seda teoreetiliselt, lugedes raamatuid, korjata teadmisi…, kuid, varem või hiljem, kõiki teadmisi tarvis järgi proovida praktikas… – see on vältimatu…

Seega… – joovastu elust…, see on suurepärane võimalus läbida Absoluudi Armastuse ja Absoluudi Tarkuse õppetunnid…, ning läheneda Absoluudile…, Isale…

 

Kuidas jääb nendega, kes lähevad pimeduse teed…. kas nemad ei sulandu Absoluudiga…, või mitte nii pea, kuna on eemaldumas Temast…, üha enam ja enam…, ega läbi Tema armastust, ega Tema tarkust…?

Kõik on läbimas õppetunde… – kuid nemad läbivad neid raskemas režiimis…

Ka teil on olemas tavalised koolid…, ja koolid raskema režiimiga, kus valiku vabadus on tugevalt piiratud…

Kuid mõlemas koolis on Absoluutse Armastuse ja Absoluutse Tarkuse õppetunnid…

Peamiseks õppetunniks on – absoluutsuse taolisus

Selline on teie teekond…

 

Tänan sind informatsiooni ja õppetunni eest

Ma tänan sind ühendumise ja püüju eest teada saada… – me oleme ühesed…

SElena

Read Full Post »

Older Posts »