Feeds:
Posts
Comments

Archive for August, 2017

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise..

 

El Mikael Nebadonski…, oled valmis mulle vastama?

Ma kuulen sind, Vaimsus…, me oleme ju üks…

 

Tahaks jätkata teisikute teemat… mul on saadetud selle kohta küsimusi…

Olen valmis…, küsi…

 

Kui võtta 12 taset 12 teisikuga, siis tulebki püha arv 144…

Aga kui madalamate tasemete teisikud on läbimas oma kogemisi ja tõusmas kõrgemale… – siis enam ei ole arvu 144…

Siis tuleb välja, et alati on 12 teisikut, millised on tõusmas erinevatel kiirustel mööda tasemeid…?

Jah…

144 on iga inimese kogemise potentsiaal…

Sinu teisiku kogemise läbimine, mistahes tasemel, talletub sinu vaimsuse annaalides…, salvestub seal ja muutub sinuks…

Seda võiks tuua esile selliselt… – kõik 12 teisikut on maalimas oma taseme pilti enda vastuvõtust…, oma ilma pilti…

Kui sinu 12 teisikut lahkuvad sellelt tihkuse tasemelt, siis nemad panustavad teie ühisesse laekasse 12 pildi kogemused…, ja need ei ole surnud teosed, vaid reaalsed ilmad, millised on praegugi eksisteerimas ja jäävad eksisteerima igavesti… – sa võid neid oma teadvuses külastada…

Nii ka su enda talletunud kogemises on olemas teise taseme 12 pilti… (ehk filmi)…

Praegu on pea valmis sinu 3 taseme filmid…, kuid samas käivad ettevalmistused 4 taseme filmi võteteks

Kokkuvõttes võiks ütelda, et plaanis on teha viienda taseme 12 filmi…

Lõppeesmärgiks  on tõsta kõik 12 filmi 12 tasemele…, läbida need ja panna vaimsuse kogemise laekase 144 filmi…, 144 eluga ja 144 reaalsusega…

Ja…, kuid mitte üksnes panna laekasse…, vaid sa pead liitma need kogemised endas…

Pead need meenutama ja kokku korjama oma teadvusena 12 tasemel…, ehk õigemini – 13 tasemel ühtse teadvusena…

Korja kokku kõik 12 teisikut, nende 12 mõõtmelise  kogemusega, ning tee neist 144st üht tervikut…, Ühesust…

 

Ma arvasin, et 13 tasemel tulevad järgmised kogemised ja taas 12 teisikut…

13 tasemel tuleb 13 teisikut…

 

Kolmteist…, miks…?

Siis esimesel peaks olema üks…, teisel kaks… – ja nii edasi…

Ei…, kavandus on muus…

Sulle on räägitud, et teie, kui inimrass, peate ühendama endas 12 jumalikku omadust Ühesuseks…, omaks saama Absoluutse Teadvuse 12 potentsiaali… – nende koostööd…

See on keeruline ülesanne…

Sa oled selle läbinud…, kokku korjanud  oma ühesust 13ndal tasemel…

Sinus on nüüd 12 Absoluudi omadust… 12 potentsiaali…

Oma teadvustunud loovusega oled toetamas reaalsuse 144 taset…

Seejärel… omades Absoluudi 12-kordset potentsiaali, jaguned taas 12 osaks…

13nes osa on keskne, milline on jälgimas ja teadvustamas… – nautlemas…

Ja siis 12 uut sind, kes ei ole üksnes teisikud, kui praegu, vaid 12 sinu koopiat, millistel on 12-kordsed Absoluutse Teadvuse potentsiaalid, hakkavad avama oma uusi kogemisi…, kuid mitte enam loova inimese näol, vaid kui Mini-absoluudina…

Selline on kavandus… – kuid selleni on veel kauge maa…

Kuid me räägime seda teile, et te mõistaks, mille poole püüelda…, et mõistaks, mis on toimumas…

Et mõistaksite, miks ülesanded on sedavõrd keerulised…

Need on unikaalsed…

 

Seega… kõik kordub taas… – tuleb veel 13 kõrgemat taset, kus minu teisikud, kes on nüüd Mini-absoluudid ja on kätkemas endas täiel määral Absoluudi 12 potentsiaali, hakkavad tõusma tasemelt tasemele, korjates uusi filme oma kogemistest…?

Hakkavad looma uusi ilmasid…, ja tegema seda teadlikult, pidades sidet oma keskmega.., kolmeteistkümnendaga… esindades oma paljumõõtmelisust…, teadvuse konglomeraati…

Nii ka tasandeid on siis 13…

 

Järelikult… – peaks ilmuma 13nes Absoluudi omadus…

Õige… – sa hakkad avardama oma absoluutsuse omadusi lõpmatuseni…

Selles on eksperimendi kavandus…

Kuid on raske nii kaugele vaadata…, ei ole mõtet…

Keegi ei ole teadlik, kuidas eksperiment võib kulgeda… – see kõik oleneb täienisti teie arengust…

 

Aga edasi…, mis tuleb edasi…?

Tõemeeli, olete imeline rass…

Kui oled mõtlemas tulevikule, siis sellega sa juba kujundad seda… – pea seda meeles…

Edasi tuleb üksnes see, mida valid…

Sul on võimalik olla võimsa valgusolevusena, kes valdab Absoluudi 13 omaduse loomise potentsiaale…, milliseid õpid juhtima teadlikult, kui ühene olevus…

Oled läbinud duaalsuse kogemist teatud tasandil…

Olles ühene teadvus, hakkad oma energiaga toetama üle 300 loomise taseme…

Pane tähele… – sa hakkad ise vastutama kogu oma loomingu eest…

Hakkad kandma vastutust kõigi olevuste eest, millised saavad loodud kaasnevalt ja kes jäävad seal eksisteerima…

Sinust saab neile Jumal ja sa hakkad juhtima oma impeeriumit…

Sellest saab sinu uus kogemine…

Kuivõrd oled suuteline olema armastava ja heasüdamliku jumalana oma ilmadele…?

Siis alles mõistad, kui raske see on…, mõistad oma jumalate vigu, kelle peale paljud  on solvunud ja on nõudmas neid vastutusele võtma…

Siis mõistad, mida tähendab suur vastutus…, ja kui kerge on selles eksida…

 

Kui raskused ja vead on jätkuvalt…, siis võib järeldada, et duaalsus on jäänud alles…?

Aga muidugi… – valiku õigus jääb alles… – üks ilma teiseta ei saa olla…

Kui sinul on valiku võimalus… – siis on ka duaalsus…, kuid sulle on räägitud, et duaalsus on läbi tegemas muudatusi…

Siis valiku vabadus on mitte… ehk-ehk, vaid hulga avaram…

See ei ole isegi triaalne valik…, vaid 13 vaheline valik…

Kujuta vaid, kuivõrd keeruline on siis valik…

Seda tuleb õppida…

Siis oled Mini-absoluudina, rüütatud vormi, ning… sul on valiku vabadus, kui eraldi oleval olemusel…

 

Kas Absoluudil ei ole praegu valiku õigust…?

Ta saab seda realiseerida oma ilmutatud osade vahendusel…

Uues variandis saad võtta endasse osa Temast, kuid hulga suuremas mahus, ning sellega võimaldad Temal teha teadlikumat ja avaramat valikut läbi sinu…, teha teadlikumat ja avaramad loomist läbi sinu…

Ehk… – te kõik olete Absoluudi lapsed…

 

Kuidas jääb teisikute teadvusega…? Kas igal ühel on oma, või on kui vaimsus, üks kõigi jaoks…?

Vastus oleneb sinu arengust… – on ühene ja laiali paisatud…

Kui sa kogud selle üheks teadvuseks, siis ta on üks…, kui ei kogu, siis on laiali…

Ta on kui elavhõbeda tilgad, millised on püüdlemas ühineda…

See on kõigest elavhõbe…, tema tilkadel on ühesed omadused ja need on püüdlemas ühinema…

Kuid nemad ühinevad osaliselt…, otsivad teine teist, et ühineda…

 

Kuidas toimub teisiku teadvuse tõus tasemele, kus tema teisi teisikuid veel ei ole…?

Tõenäoselt see on suht keeruline…?

Oleneb tasemest, kuna iga tase on kätkemas sinu väe tõusu… – ehk… võimet mahutama ja teadvustama enamat informatsiooni…

Teisel tasemel on võimatu meenutada esimese taseme kogemusi, kuna nende vägi on nõrk…

Kolmandal tasemel juba osaliselt…

Neljandal tasemel sinu võimalused avarduvad…, ja oled suuteline teadvustama kolme eelmise taseme kogemisi…

Ja nii edasi…

Mida kõrgemale tõuseb teisik teadvuses, seda kergem on temal tõusta…

 

Nagu saan aru…, ma olen läinud üle uuele tasemele…?

Sa ei saa seda mitte märgata, kuna sinul on avanemas uued jumalikud võimalused…

Praegu sinu jaoks on kanaldus…, teistel on nägemus või tunnetus…

Edaspidi sinul hakkavad avanema ka teised jumalinimese võimalused…

Seega…, usu… – sa ei lase mööda sellist sündmust…

 

Kuidas toimub tõus ise…?

Teadvus avardub, muutub võimsamaks…

Seda võiks võrrelda õhupalliga, millelt heidetakse raskused alla, et ta saaks tõusta kõrgemale…

Või täispuhutava palliga, mis hakkab mahutama üha enam õhku-informatsiooni… – enam energiat…

 

Kust tuleb lisaenergia avardumiseks…, ja miks igal tasandil suurenevad võimalused…

Ühest küljest sa kogud kogemusi ja täidad end sellega… – kui kompuuter uute failidega…

Ehk parem võrdlus… – maalida pildile üha uusi fragmente, millega pilt kasvab…

Või siis… – sa liidad oma filmid üheks filmiks, millega ta muutub paljutahulisemaks ja paljumõõtmelisemaks…, hulga avaramaks ja suuremaks…

Peale selle… – mida kõrgem tase, seda kõrgemad on energia vibratsioonid…, need võimaldavad kiirendada vastuvõttu, ning võtta vastu kõrgsageduslikke energia vibratsioone… – siis avanevad uued vastuvõtu võimalused, millised ei olnud kättesaadavad teadvuse taseme madalamate vibratsioonide tõttu, millised on sinul käesoleval ajal…

 

Kuidas on jaotatud kuraatorid ja juhendajad teisikute vahel…, kas nemad on omavahel koostöös…?

Muidugi on… kuraatorid ja juhendajad on läbimas oma kogemisi koos teiega…

 

Kas ka nemad jagunevad 12 osaks-tasemeks…?

Jah…, kuid erinevalt teist, nemad on läbi võtmas üht absoluutset omadust…, ja just selles omaduses on teile juhendajateks…, ja on samuti duaalsuse tsoonis, ning teevad samuti vigu…

Selles eksperimendis te kõik koos olete läbimas õppetunde…

 

Tuleb välja, et Sant Germain on olemas 13 variandis, igal 12 tasemel…?

Igal tasemel ta on õpetamas mulle kvantilist füüsikat…?

Sant Germain ei eksisteeri 12 variandis 12 tasemel…

Tema saab laskuda oma teadvuses allpool seisvatele tasemetele, kuid oma arengus ta asub 7 tasemel, nagu kõik ülestõusnud õpetajad…

Ka tema on tõusmas kõrgemale koos teiega…, kas enamuse inimkonnaga, või kogu inimkonnaga…

 

Seega… Sant Germain oma teadvuses on 7 tasemel ja on kureerimas kogu inimkonda, koos kõigi teisikutega allpool seisvatel tasemetel…?

Ei, mitte kõiki…, vaid vaimult lähedasi ja omaduste poolest…

Peamiselt need on teadusliku mõtlemisega inimesed, kes on püüdlemas teada saada uut…

Ta ei kureeri sügavalt religioosseid inimesi… – neil on omad kuraatorid…

Ta ei kureeri suguharusid, kes on elamas oma loogilise vastuvõtu kohaselt…

Kui keegi nimetatutest pöördub tema poole, siis ta peab neile vastama…, võimaluse kohaselt võtab neid kureerida…

 

Kas on olemas teisikute jaotuse tsoon… – kasvõi ühe galaktika piirides…, ilmaruumi…, matriksi ulatuses…?

Kõik olete inimlikus maatriksis…, järelikult… oma päikese süsteemi piirides…

Ehk õigemini… – oma planeedi piirides…

 

Nagu ma aru sain, siis kogu inimkonna ülesandeks on – ühenduda teadvuses ühtseks inimteadvuseks, ning muutuda planeedi teadvuseks…

Kuidas siis jääb teisikutega…?

Me loodame, et see sünnib teise tsükli 13 tasemel…

Praegu, esimeses tsüklis, igaüks teist on kogumas 13 teisiku isiklikku ühesust…

Seejärel kogunete kõik suurematesse ühesustesse…

 

Pea kinni…, kui iga inimene planeedil läbib sellise kogemise, siis tuleb 144 x 4 miljardi kogemiste liitumine 12 x 4 miljardi teisikutega…

Sa mõtled lineaarselt…, siin puudub otsene matemaatika…

See on sünergia… see on omadus…

Kui õpid tundma punase värvi omadusi…, siis mis tähtsust on värvimiste hulgal…?

Üksnes selles, et teatud värvimise tasemel rahuldud punase värvi omadustega…, mõistad seda ja kätked endas..

Kuid punase värvi omadus jääb samaks…, ega jagune enda miljarditeks omadusteks…

Kas mõistad…?

 

Paistab, et mõistsin… – 13ndaks omaduseks saab ühendumine planetaarse teadvusega…

Jah…, ka nii saaks võtta paljuse ühesuse omadust…

 

Kas Absoluudil on selline omadus…?

On ka temal selline potentsiaal…

 

Kui laeme oma peenkehasid energiast…, siis sellega oleme toitmas ka oma teisikuid…?

Olete kõik omavahelises seonduses…, olete ühesena juba sellel arengu etapil…

Iga teisik on toitmas teist…

Kui oled söömas, kas toidad ka oma aju rakkusid…, või üksnes mao rakke…?

Olete ühtne süsteem…, eraldatud üksnes illusoorselt ja ajutiselt…

 

Lutsifär rääkis, et kõik on üksnes mäng…, üksnes illusioon…

Tuleb välja, et see on teisikute mäng… – üksnes uus mäng ja uus illusioon…

On…, kuid see mäng aitab sul läbida oma õppetunde…, aitab sul saada Jackpot…

Aitab kõigil võita Jackpot…

Oled ise nõustunud selle mänguga…, oled ise valinud selle…, ehkki oleks saanud valida midagi muud…

 

Kõigil võita Jackpot…?

Jah… – kuid mängimas on vaid üks mängur… – sina…, ehk inimkond…, ehk Absoluut…

See mängur on alati võidus…

 

Kas selline on võimalik…?

Ei ole teada, millega lõppeb eksperiment…

Ta on alati määratud võitma, ehk õnnele… – iga tulemus saab olla üksnes võit…

Sellest saab uus arengu etapp, uued jumaliku teadvustuse võimalused…

Seda võitu ei saa keegi ennustada ette…, nagu teete seda teie…

Mistahes tulemus on võit…, igaühest saab võitja…

Iseenda võitja, kui iseenda eraldi osa üle…

 

Kui oma unenägudes näen enda teisikuid…, siis miks ma ei näe unes end mehena…

Ei saa olla, et minu teisikute seas ei ole mehi…?

Muidugi on olemas…

Kuid sa ise oled püüdlemas naiseliku kogemise poole… – selline on sinu valiku õigus…

Pealegi… – teatud arengu etapil sa ei ole üksnes mees, või naine…, vaid viid kokku kõigi eelmiste elude kogemised, ning omandad androgüünseid omadusi…, mis on hulga püsivamad…

Kuid see saab juhtuda hulga kõrgematel tasemetel…

Sa omandad Yin Yang teadvuse, Taiji märgina, kus kõik on kõiges ja need  on omavahel põimumas

 

Kas minul on vähe teisikutest mehi…, seetõttu ma ei näe neid…

Saa ei näe neid, kuna ei tunne huvi nende unede vastu…

Sinu teadvus on suundumas sinna, kuhu tahab suunduda…, või valid sa ise…

Seni oled suunamas oma teadvust kolmanda taseme teisikutele, naisaspektis kehastunuile…

 

Et näha end unes mehena, on tarvis…

… üksnes avaldada sellist soovi, kus saaksid kohtuda meesaspektis teisiku kogemisega…

 

Kas on võimalik valida… kas üksnes naiskogemist, või üksnes meeskogemist…?

Kas ei peaks kõik olema tasakaalus…, ehk võrdses suuruses…

Esiteks… valiku vabadus on püha…, ja valida on võimalik midatahes…

Teiseks… tasakaal saavutatakse mitte teisikute hulgaga, või kehastustega…, vaid omaduste täitumusega…

Oled küllaldaselt omandanud meesenergiaid ja läbinud seda kogemist palju kordi…, nüüd sinu vaimsus on püüdlemas täita seda tasakaalu, nimelt… naisenergiatega…

 

Kuidas olla prohvetlike unenägudega…, või juhendatavatega……?

Prohvetlikud uned… – on sinu teisikute uned kõrgematel tasemetel…

Neid näevad enamuselt need, kellel on küllaldane hulk teisikuid neljandast kõrgemal tasemel…, viiendal, või kuuendal…

Sellelt tasemelt on võimalik vaadelda kogu pilti avaramalt…

Näiteks Nostradamusel oli võimalus tõusta veel kõrgemale, et seirata inimkonna teisikute teekonna variante…

Seetõttu tema paljud katrenid ei täitu, kuna need on sedavõrd paljutähenduslikud…

Ta nägi oma teisikute kehastuste arengut maailma erinevates paikades…

Iga tema teisik elas läbi teatud elu koos inimkonnaga…, ja tema noppis sealt erinevaid fragmente kui nägemusi, mida pidas inimkonna saatusena tema kehastuste aegu…

Tegelikult need olid erinevad arengu stsenaariumid…

Ta kui tõusis pildi kohale, mida maalisid tema teisikud…, vähemalt euroopa osa kohta…, ning püüdis kirjeldada neid fragmente…

Muide…, kõike, mida ta enamuselt nägi, kirjeldas allegooriates…, mitte üksnes tema kiusamiste pärast…, ehkki ka seda võis olla…

Just seetõttu paljud tema ennustused ei ole täitunud…, või veel täitumas…

Nii on ka paljude teiste prohvetlustega…

Ehk mäletate magavaid prohveteid, nagu oli Edgar Cayce…

Tema nägi unes oma teisikute kogemisi, ning edastas nendelt tasanditelt oma nägemusi…, ehk… oma teisikute arengu kogemisi…

 

Tuleb välja, et on olemas inimkonna 12 variatsiooni…?

Võib ka nii ütelda… – 12 inimkonna arengu varianti…

 

Ühel neist on käimas tuuma sõda…

Õnneks vaid ühel…

 

Miks me ei näe neid kogemisi…?

Mõned näevad…

Sa ei näe, kuna ei vali seda…, oled välja kasvanud sellisest reaalsusest…, sinu teisikuid seal enam ei ole…, seetõttu sa ei näe…

Ei näe need, kelle teisikud on sellest reaalsusest läinud…

 

Selliseid on palju…?

Küllaldaselt…, ligi 20% inimkonnast…

 

Järelikult ülejäänuid see ei ohusta…?

Mitte sellel reaalsuse harul… tingimusel, kui nemad ise ei vali seda…

 

Aga uned-juhendused…?

Need on teie juhendajate ja õpetajate juhendused…

Sant Germain laskub oma teadvuses kuni neljanda tasemeni…, kindla inimese teisikuni ja teeb koostööd temaga…

Siis inimene, läbi oma teisiku neljandal tasemel, saab sõnumi une aegu…, ehk… näeb unes enda teisikut neljandal tasemel, milles on temal koostöö Sant Germainiga…

 

Olen palju kordi küsinud unede kohta…, kuid miks varem ei ole mulle selgitatud nii põhjalikult…

Meil ei ole õigust kujundada küsimusi teie eest… – see oleks vabavaliku rikkumine…

Sa ehk veel ei taha teada liigseid üksikasju, tunned vaid huvi kindlate aspektide vastu…

Kui küsimus tuleb üldine…, siis ka vastus on üldises vormis…

Keegi ei söanda rikkuda seadust ja anda sinule omal initsiatiivil põhjalikuma vastuse…

Vastus käib täpselt formuleeringu järgi…

Ja pealegi… teadmisi tarvis õppida aegamööda… – need peavad ladestuma sinus, koonduma teatud energeetilisse kujundisse…

Teadmisi antakse teile aegamööda, eri nurga alt, et oleks kergem neid vastu võtta…

On arvestatud teie vastuvõtu valmidusega, kuna informatsiooni võtate vastu just isiklikult…

 

Tänan sind informatsiooni ja õppetunni eest…

Tänan sind sinu püüdluse eest õppida tundma end…

Me oleme ühesed…

SElena

Read Full Post »

Lee Carroll: Meie igasuvine Valguse konverents toimus Mountaini Big Sky linnakeses (suur taevas), Yellowstone rahvuspargi kõrval…

Oli kutsutud palju esinejaid.

Toimus kolm ekskursiooni Yellowstoneisse ja igal korral külastasime seal geisrit Vana Teenija…,  keset metsikut loodust, täis geotermaalset aktiivsust…

Igal külastuse korral park oli vapustav…

 

Teine päev (2 osa, peamine sõnum)

3 juuni 2017

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Teadus tegi kindlaks, et reaalsus on kätkemas paljumõõtmelisuste omadusi…, ja neid on võimatu isoleerida teine teisest…, anda neile nimesid…, kirjeldada nende erinevusi…

Teadlastel on juba teada, et need on olemas…

Oleme rääkinud, et inimkond on alles jõudmas sellele teekonnale, mis viib teda evolutsioneeruvale seisundile…

Sellel teekonnal hakkavad avanema paljud asjad…, sealhulgas ka paljumõõtmelisuse avanemine kõiges, mida teadlased saavad avastada uute atribuutide abil…

Ka inimolevuse jaoks avaneb hulk uusi atribuutikaid…

Kuid selleks kõigeks läheb veel aega…

 

Ühesus, aga mitte eraldumine

Minu partner 1993 aastal alustas meie kanalduste avaldamisega…

Kui vaataksite neid tänase pilguga, siis need ei ole kuigi arusaadavad – sõnumid olid siis mõneti teised…

Kuid neis sõnumites, mis said koondatud ühte raamatusse „Lõpuajad“, oli olemas selgus…

Selline raamatu nimi sai seetõttu, et kõik toimus vana paradigma lõpuaegadel, milline oli valitsemas planeedil juba pikemat aega… – see oli vana teadvuse lõpust…, endise inimkonna lõpust…

Selles raamatus ma selgitasin, et selle planeedi magnetvõre on vajalik elu tarvis…, teadvuse jaoks…

Kuid neil aegadel see kutsus esile üksnes irooniaid…

Neil aegadel isegi ei uuritud sidet teadvuse ja füüsika vahel, seost Magnetvõrega…

Kõik neid asju võeti vääriti…, või ei võetud üldse arvesse…

Kes lugesid seda raamatut, võisid ütelda (Krayon väljendades torisemist)… Juba jälle see esoteerika…, see viib teaduslikust reaalsusest kusagile kõrvale…, kõigest, mis on meile teada

Sellised inimesed, pannes raamatu kõrvale, võisid ütelda, et kõik see on naeruväärne

Neil päevil kuulsite teadlastelt, et nii see siiski on…

Teaduslike eksperimentide läbi tehti kindlaks, et side teadvuse ja füüsika vahel on siiski olemas…

See side on väga sügav… – planeedi ja teadvuse vahel…, füüsika ja muude väljadega…

Miks peaks Ilmaloovuste Looja, Maa Looja…, koos teie vaimsusega ja teadvusega… – võtma kriidi ja tõmbama joone, kust saati lõigata teid kogu ülejäänust lahti…?

Sellel ei ole mingit mõtet…

Kuid just seda väitis vana paradigma…

Olite uurimas asju tükkhaaval…, eraldi teine teisest…

Ilmaruumi keemiline kujund ei ole kuidagi seotud ei teaduslike kujutlustega elust…, ega füüsiliste või psühholoogilise kujutlustega…

Neis kujutlustes teete läbi kõike etapiviisiliselt ja eraldi… üht…, ja siis teist, kolmandat…, ja nii järgmist… – kordagi viimata neid süsteeme kokku, üheseks… – et näha nende kõigi ühesust …

Te vaid eraldasite kõike kõigest

Siis ma rääkisin teile, et Magnetvõre nihkub…

Ma andsin väheusutavat informatsiooni neile, kes olid lugemas… – võre nihe toimub vahemikust 1993 aastast, kuni 2002…

See oligi minu oleku eesmärgiks planeedil, koos minu partneriga…

Hiljutise kanalduse aegu Iisraelis ma rääkisin mõningatest tulemustest, millised kinnitasid seda…

Magnetvõre on nihkunud…, ja ta nihkus väga kiiresti…

Seda märgati ka teadlaste ühiskonnas…

Ookeanis rändavad imetajad, kes on orienteerumas magnetjoontele, hakkasid hüppama kuivale maale, kuna joonte suund oli muutunud…

Sama oli märgatud ka nende poolt, kes seadsid marsruute mööda maad lennukitele ja raudteeehituseks… enamuselt nende poolt, kes orienteerusid kompassile… – nemad pidid eelmised marsruudid ümber tegema…

Kõik, mida olen rääkinud planeedi magnetismi vaatevinklist, enamuses on juba toimunud…

Kuid põhjus ise, milleks seda kõike oli tarvis, kutsus esile üksnes irooniat… – tulgu magnetismi meister ise oma kambaga ja nihutagu planeedi magnetism kohalt

Te saite seda näha oma kompasite abil…

See oli ettevalmistus millegile väga olulisemale… – sellele, et on kasvamas välja uus Teadvus, millist polnud varem kunagi olnud…

See pidi teile teadvustama, et suhe Teadvuse ja Füüsika vahel peaks muutuma…, ja seda üksnes seetõttu, et olite peaaegu ületamas 2012 aasta kontrolljoont…

Meil kõigil oli see teada…

Paraku… see ei olnud ennustus…

Me nägime, mis on toimumas…, kusjuures varakult… ammu enne 1987 aastat…

Me nägime teie pühitsemist…, ja olime teadlikud, et see on juba toimumas… – Võre oli nihkumas…

Ja ta nihkus…

On neid, kes ei mõista seni, mis seos on sellel vaimsusega…, esoteerikaga…, Jumalaga…

Kui täna kuulasite teadlasi ja kanaldajaid, siis saite teada, et kõik hakkas liikuma millegi poole, mida nimetaks – üldine mõistmine…, selle mõistmine, et kõik olete ühendumuses

Just sellest tahaks rääkida… – suht lühidalt…

 

Väljast ma hakkasin rääkima üle viie aasta tagasi… – andsin sõnumi Füüsika suhtelisusega (2011.04.10)…

Siis rääkisin teile sellest, et hakkab esile tulema Üldisus, kõige ühesus… – kus üks on mõjutamas teist

Siis mainisin, et peate leidma paralleele ja leidma selles miskit ühest…

Täna teadlased ja õpetajad rääkisid teile sellest, siit lavalt… – rääkisid Väljadest…

Nemad on nägemas Üldisust… – füüsikat, mis püüab viia kõike ühesele harmooniale…, ühesele koherentsusele (kooskõlastus ja koossuunitlus)…

Ka teie olete märkamas, et üks on mõjutamas teist…

Selline on tänane sõnum…

Seega, lubage mul tõmmata mõningaid paralleele ja rääkida teile mõned lood…

 

Alustame esimese looga…

13 kuud varem ma andsin sõnumi, mida pandi kirja ja avaldati, milles mainisin, et teil tuleb uus Rooma Paavst…

13 kuu pärast teil oligi uus Paavst…

Krayon ei ole siin selleks, et teha prohvetlusi, või teha ennustusi tuleviku kohta… – tuleviku kohta teil on endal vaba valik…

Seega… esimene küsimus oleks teile… – kuidas ma saan teha ennustusi, kui teil endil on vaba voli määratleda oma tulevikku

Lahtiseletuseks siin oleks… – see juba oli Väljas… – see oli juba teada…, see oli juba töös…

Nii siis juhtuski, et tegin ettekuulutuse üksnes ühel põhjusel – see oli juba eos, mida tuli teil lõpuni viia

Täna on mitmeid kordi arutatud, et see, mis on möödanik, olev ja tulevik, on lineaarne neljamõõtmeline kontseptsioon…

Te olete aegamööda muutumas paljumõõtmelisteks, kes hakkavad eirama aja ideed…, mille valguses on toimumas muutused teie elus…

Sellest oli arutelu täna, siin laval…

 

Kui 13 kuud peale minu sõnumit, teil oli uus Paavst…

Millised olid teie esimesed mõtted…?

Ilmselt oma lineaarse mõtlemisega arvasite… – kui Krayonil on õigus, siis on oodata praeguse Paavsti surma… (Umbes nii Krayon formuleeris ennustust oma sõnumis)

Kuid selle asemel saite midagi sellist, mida nimetaks vabaks kaardiks

Paavst ise ütles oma ameti üles… – esmakordselt ajaloos…

Oli valitud uus Rooma Paavst… (Jorge Mario Bergoglio valiti paavstiks 13. märtsil 2013, esimene paavst-jesuiit ja esimene paavst Uuest Ilmast)

 

Ehk räägiks, kes oli valitud esmakordselt…

Räägin teile seda, mida avastasin Itaalias (siis ma ei tahtnud, et seda oleks kirja pantud, kuna sellele kaasnes midagi muud, mis ei olnud siis veel kohasena)

Uus Paavst võttis endale nimeks Franciskus (ametisse pühitsemisel Paavst peab võtma mingi püha kaitsja nime…, antud juhul – Püha Franciskuse)

Kallid…, tema  ei hakka kehastama Assisise Franciskust…, vaid hakkab täitma kohustusi, kui Franciskus…

Ma räägin teile, mis on neil ühist… ja mis oli toimunud esimesega…

Püha Franciskus Paavsti ees… – Ordeni lepingu kinnitamine.

Ülemine Assisi Basilica…

Kui uurite Assisise Franciskuse elulugu, siis võite märgata neis mõningaid ajaloolisi paralleele, millistel on mõneti tähendust, mõneti mitte…

Assisise Franciskus (1182 – 1226) ostis ära tolleaegset Paavsti (Krayon muigab saladuslikult)…

Franciskusel oli suur populaarsus, kuna temal oli terviklikkus…, kuna ta armastas Jumalat…, kuna tema sai näha seda, mida teised ei näinud…

Ta jõudis oma uuringutes kaugele ja oli ligitõmbav inimene (tema pühadus oli arvestatav juba tema elu aegu)…

Mungad, kes elasid kiriku juures, liitusid temaga, keda hakati nimetama farnsiskaanlasteks… (orden asutati 1209 aastal)…

Selleaegne paavst heitis seda temale ette…

Kuid Franciskus vastas paavstile… – sa pead lõpetama tasu võtmist pattude lunastamise eest… see ei ole õige…, see on väljaspool terviklikkust

Paavst vastas Franciskusele… – kui sa rahustad kõik maha ja kuulutad, et järgid mind, ega vii läbi koosolemisi – siis ma teen just nii

Ehk…, ta läks tehingule…, ta ostis paavsti ära

Ta muutis kogu Kiriku

Assisise linna basiilikas on maal, millel on kujutatud hetk, kus Franciskus on alla kirjutamas lepingut paavstiga…

Vaba kaart, mis siis oli Franciskusena, on nüüd tagasi… – ta on jätkuvalt terviklik…

Ta muudab Kirikut… – kusjuures selliselt, nagu olin kirjeldanud, kui rääkisin teile Paavsti vahetusest…

Kas oli see ennustus…, või selles on midagi muud…?

Ma ütlen teile… – siin on sootuks midagi muud… – ja see on alati olnud Väljas

Väljas on kõik olemas…

Vahe selles kõiges on üksnes selles, et Väli muutub aina ühtlasemaks…, üldisemaks, kui oli kunagi varem…

See on just selleks siduvaks aineks, milline hakkab ühendama kõiki liike väljasid

See on selleks, mida te ei ole ootamas… – see on see, mis seob üheseks kogu ülejäänu… – see on Teadvus…

Teadvus on nüüd Maa Füüsikas mänguriks

Seega… – mis saab enam üldiseks…, ühiseks…?

Ehk küsiks teisiti… – mis ei ole seotuna ühesusse…?

Kõik on puutumas kokku kõigega…

See oli alati olnud nii…, kuid uues energias… nihkunud Magnetvõres ja muutunud Teadvuse juures, hakkate nägema, kuidas kõik on lendlemas koos

Mõningaid häirib, et teadlased on tegemas uuringuid, millised tõestaks miskit, mis mõned aastad tagasi näis veel vähe tõenäosena

See on tulemas esile…, ta on peatselt kohal…

Tunnet olla väljaspool aega võiks näitlikult tuua esile järgmises pildis…

 

Teine lugu…

Oletame, et tahaksid pääseda teatrisse…, suurele etendusele, et kuulata seal head muusikat… – kuid oled hiljaks jäämas…

Sa sõidad sinna autoga, kuid teatri juures märkad, et kõik parkimiskohad on kinni ja inimesed on teatris valmistumas kontserdi kuulamiseks…

Mida siis teha… kas keerutada ringe…, lootuses leida kusagil kohta…?

Kuid ei…, sa käivitad oma intuitsiooni, mis ütleb ette… – pööra vasakule

Saja meetri kaugusel inimene valmistub sõitma minema…, ta lõpetas oma tööpäeva…

Sa sõidad sinna ligemale, lootuses saada tema koha endale…

Kuid sinu intuitsioon ütleb taas… – sõida otse edasi

Sa sõidad oma intuitsiooni juhendusel sellele inimesele järel…

Paarikümne meetri jagu ees inimene läheb oma auto juurde ja istub sisse…

See on just see koht, mille suunas sa sõitsid…

Inimene sõidab minema ja sa pargid tema kohale…

Ehk analüüsiks toimunut…

Sa sõitsid selles suunas, mis ei olnud veel vaba… seda kohta veel ei olnud

Mõned ütlevad, et siin oli parkimise ingli käsi mängus…

Ei…, see ei olnud nii… – see on Välja töö…

See on üksnes siis, kui õpite usaldama miskit, mis on ühesena paljude jaoks

Seni elate üle mitte ettenägelikust…, vaid enamal määral kogete ühesust…, üldisust… – õpite tunnetama Välja…

Kellele oli teada sellisest parkimise kohast…?

Vastuseks on vaid… – ühel ainsal inimesel – väljaga ühenduses olevale… – sellisele, kelleks oled sa ise…

Sa üksnes häälestusid koha vabanemise potentsiaalile…, juba siis, kui inimene hakkas astuma oma auto poole…

Kas tabate mõtte…?

Olete kõik ühenduses Väljaga…, seega… – Väljas kõik tuleviku potentsiaalid on nähtavad teile kui praegu

Need kõik on teie kehas üleelatavad, kui praegu

Just seetõttu võite neid tunnetada, ning suunduda otse sinna…,

Need oleks kui reaalsusena…, kui eksisteeriks…

Kas mõistate…?

 

Eksperimendid tehnikatega…

Vaatame seda tehnika vaatevinklist…

Te nägite siin laval mitmeid teadlasi, kes korraldasid eksperimente…

Siin tuli esile südamlikkuse tase… – kuidas reageerib inimolevuse ülejäänud füsioloogia, kui ta näeb erinevaid pilte…

Eksperimendi aegu oli tehtud mitmeid mõõtmisi, et mõõta vastureaktsiooni… – kas pilt oli õudust tekitav, või armastust esile toov…

Te avastasite, et inimolevus on võimeline mingil viisil aimama ette vastureaktsiooni…, veel enne, kui näeb pilti…

Kuidas see käib…?

Et teha ülesande veel keerulisemaks…, vähetõenäosemaks… – siis pilte näidati kompuutri suva programmi kohaselt… – juhuarvude programmi kohaselt…

Siin ükski inimene ei saanud teada ette pildi järjekorda… – seda võis tajuda ehk… üksnes Välja kaudu…

Seega õpetaja Hovard (Hovard Martin, üks „Südame matemaatika instituudi“ asutaja) ütles vaid väga ettevaatlikult, pehmelt ja korrektselt, tegemata mingeid tõestusi… – see oli suht huvitav…, see oli huvitav…, oli küll

Nüüd ehk selgitaks, kuidas see toimus…

Oleme rääkinud Väljast, kus mis millega on temas ühenduses…, mis millega on liidetud…

Kõik on ühenduses kõigega…

Kas kompuuter on teist eraldatud…, isoleeritud teist…?

(Krayon muigab) – ei ole… – ta on alati teie juures…

Mõned on võimelised viima kompuutri rivist välja…, kui emotsioonid on laes

Kas hakkab kohale jõudma…?

Ka masin on Välja osana…, tema programmid on välja osana… – mälu…, kiibid…, mikroskeemid… – kõik on Väljas…

Te tunnetasite Välja…, ka masin eksperimendi käigus sai informatsiooni Väljast, millist pilti sööta ette…

Kõik oli Väljas…

 

Kui paljud teie seast on rääkimas oma autoga…?

Tulemusi te teate… (naerab Krayon, naeravad kuulajad)…

(Krayon matkib) – pea veel veidi vastu…, pea vastu…, veel veidi…, veel…, ma tean, et oled katki, kuid siiski… pea vastu…, varsti oleme kohal – pea vastu

Näiliselt elutud asjad on samuti Väljas…

Gaia on Väljas…, puud ja loomad on Väljas…

Kõik, mis on eksisteerimas – on Väljas, andes sinule, kallis evolutsioneeruv inimolevus, võimalust alustada häälestust temale

Et sinul oleks parem ettekujutus, mida sind on ootamas elus…, mis seismas ees – Väljas see on juba valmis, ootel…, – et saaksid kuulist kõrvale põigata…, pääseda haigusest…, pääseda kokkupõrgetest…

Olete juba lävel kohta, kus saaksite juhtida oma elu…, kusjuures sellisel viisil, millist te ei olnud võimeline kuidagi oodama…

Ehk vaid juhul, kui ise otsustate jääda neljamõõtmelise toosi sisse…

See on teie enda vaba valik…, see on määratletav läbi vaba valiku

Vabavalik mitte selles, mida sööd hommikusöögiks…, vaid… kas otsustad jääda neljamõõtmelisse toosi…?

Kui lubad oma usul imbuda läbi kõigest sellest, millest käib antud sõnum…, et see pääseks sinu teadvusse… – üksnes siis saad ütelda… – jaa, sellel on mõtet

 

***

Ma ei ole enam teie ees, kui hullumeelne esoteerik…, mitte kui kuutõbine kanalduste fanaatik…

Mul on täielik toetus teaduse poolt, mis on tõestamas seda, millest olen rääkinud 20 aastat tagasi…

Vaat, kuhu oleme tänavu jõudnud…, vaat kus olete…

Kuid on veel enamat…, paraku… mitte  veel praegu…

Mida hakkad peale selle informatsiooniga…?

Kallis mediteeria…, oled rahul, et seisad millegi enama ees, kui oled mediteerimas… – mitte üksnes Vaimu ees…?

Sa oled Väljaga ühenduses…, oled rääkimas Maaga…, ümberolevate esemetega…

Hakkad mõistma, et kõige siduvaks elemendiks on see, mis paneb tööle reaalselt kõike…

See on Armastus…, mis on ka Mõistmine

See on võimsam jõud mitte üksnes planeedil Maa…, vaid üle kogu Ilmaruumi…

Kord jõuad kogu selle sügavuse mõistmiseni… – kuid mitte veel tänavu…

Ja nii see on…

Krayon

 

Kolmas päev (töökoda)

4 juuni 2017

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Mu partner esitas teile mõningad tahud sellest, mille nimeks on kanaldus

Kuid ma olen siin ja tahan ütelda, et võite uurida kõike, mida üksnes tahate…, kõike, mis puudutab kanaldust ja panna hoolega kirja…

Kuid tuleb päev, kui sellel ei ole enam vajadust

Ehk võtaks aja maha ja arutaks kanalduse kujunemisest

Ma määratleks kanaldust järgnevalt… – see on inimolevus, kes on saavutanud hea sidekanali läbi vahendaja, milline ühendab teda Loomise Lättega…

Selline inimene on praktiseerinud palju, et astuda endast kõrvale, jättes kõrvale omad emotsioonid ja intellekt… – saades puhta lehena…, kuid jättes alles tõlgendamise ja suhtlemise võime…

Selliselt toimib kunsti inimene… – tõeline meister…, kunstnik ja helilooja… – nemad kasutavad seda atribuuti oma loomingu loomisel….

 

Mineviku kanaldajate raskused…

Kuid, kasutades vahendajat, võivad vahele tulla sellised asjad, mis ei ole inimlikud…

Minevikus see oli raske, ega olnud kuigi kerge…

Minu partneril on kalduvus rääkida sellest huumoriga…

Kuid siiski… tahaks ütelda… – see oli raske

Minevikus kanaldajad liikusid mööda rasket teed

Peamine asi selles, miks nemad nägid välja veidrikena…, neil oli raske pääseda pimedusest läbi…

Nende aegadel kõik toimus läbi keha hõivamise… – seestumise

Ta oli sunnitud olema selline, kuna ühelgi inimesel sellist atribuuti veel ei olnud, mis aitaks avaneda täienisti, ilma et pimedus saaks teda taas katta

See oli raske võitlus…

Nende vahendaja ei olnud alati vahendaja…

Mõneti kanaldus võis katkeda…, võis esineda vahelesegamisi…, sellega kanaldus sai rikutud, võis olla täis eelarvamuslikkust… – kuid kanaldaja ise ei olnud sellest teadlik…

Neil aegadel tasakaal valguse ja pimeduse vahel oli korrast ära…

Siin ruumis istuvatel šamaanidel on hästi teada, kui raske oli eelmistes eludes ilmutada enda olemust…, ja kusjuures, veel jääda ellu…

Veel 30 aastat tagasi kanaldajatel oli pea sama…, kuid 40 aastat tagasi oli veel raskem…

Ehk kasutaks hetke ja annaks au möödaniku kanaldajatele, kes nägid välja veidralt ja käitusid veidralt…

See, mida nemad tegid omal ajal, vajas vaprust ja ülijulgust, et tungida pimedusest läbi, eesriide tagustesse…, leida sealt mõistmist ja Jumala armastust (Krayon mõistvalt), see oli ronimine läbi muda ja pori…, õuduste ja ohtude

Kuid nemad tegid seda…, vaatamata millegile…

Selleks oli tarvis seda, mille nimeks on valdamine…

Kõik oli mässitud udu pilvedesse…, ja see tegi neid vanaks… – nende rakustruktuur, võitluses valguse ja pimeduse vahel, oli alaliselt pinge all, mis kaasnes tõmblemistega…

Minu partner räägib,  et tema nendel aegadel ei hakkaks mingi hinna eest kanaldajaks…

 

Tänapäeva kanaldus…

Tänavu see käib teil hulga lihtsamalt… – ühendus käib avatult ja puhtalt

See tuleneb sellest, et tasakaal valguse ja pimeduse vahel on hulga parem, kui 50 aastat tagasi…

Isegi hulga parem, kui oli aastal 2012…

Tänavu see on sedavõrd avatud, et teil tarvis õppida mõistma, mis on see, mida näete

Nüüd kanaldus on ronimise asemel läbi muda ja pori, õuduste ja ohtude, üksnes avanemine ja sisse laskmine, kuna informatsioon on päris käe ulatuses…

Ja ongi kõik…

Selleks kõigeks on üksnes see, mille nimeks on – Väli…

Kohati igapäevased mõtisklused ja teadvustused on kui tulv eesriide tagustest…, Loomise Lättelt…

See sarnaneb puhta avatud kanaliga…

Paraku…, tänavu tarvis suuremat äratundmist, kui kunagi varem…, suuremat praktikat, kui kunagi varem… – et mitte kalduda kursilt…

Selles on oluline erinevus vana ja uue vahel (sellega on seotud teatud probleemid)…

Kuid uues see muutub kriitiliseks… – informatsioon peab jääma sedavõrd puhtaks, kui vähegi võimalik… – uues kuuldavus on hulga suurem…

Ühes raamatutest ma rääkisin, et saabub päev, kus igaüks hakkab suhtlema igaühega…, kaovad saladused…, ei tule enam kavaldamisi ja pettusi… – kõik muutub läbipaistvaks ja tõeseks…

Seni seda veel ei ole…, kuid olete võimelised seda mõistma, kust selline informatsioon saab tulla…

Teil on juba midagi sellist, interneti näol, mis kujutab üleilmset võrku…

Kui hakkate enam teadma, mis on toimumas teie riigis…, mida on tegemas teie liidrid… – siis see juba iseenesest räägib millestki…

Uute liidrite ilmnemisel saate paremini teada vastastikku suhetest…

See muudab poliitikat…, muudab juhtkonda…

Miljoneid inimesi on korraga teadlikud kõigest, kus mis on toimumas…

See muudab valimiste korda, kuna inimestele on teada enam, kui varem…

Varjata asju muutub võimatuks ja valetada siis ei ole võimalik…

Tänane kanaldus erineb kunagistest kanaldustest juba neil põhjustel, mida just rääkisin…

 

Ehk vaataks tulevikku…, nii umbes 50 – 60 aastat…

Seega… tuleviku kanaldus

Kui te tahaks tulevikus minna kusagile taolisele kohtumise-seminarile…, teil see ei õnnestuks… – seal ei oleks midagi taolist…

Mis põhjusel…?

Vahendaja töötaks automaatrežiimil…

Iga inimene, kes avaldaks kavatsust valida omal soovil mingit informatsiooni… – saaks selle koheselt ja automaatselt…

Kuid selleni võib kuluda veel sadakond aastaid…

Kas tulemus saabub aeglaselt, või kiiresti… – kõik oleneb teie vabast valikust…

Ehk tulemuse saamiseks kulub vaid pool sajandit… – kõik oleneb teie vabast valikust…

Mille poolest erineks siis kanaldus…?

Ehk mäletate minu partneri juttu… – kui laval oleks 12 kanaldajat, kes võtaks vastu ühte ja sama sõnumit…, kuid sõnastus neil igal ühel oleks oma…

See peaks näitama teile suurima tõenäosusega, et elul planeedil on üks ühene tõde…, nii mõistmise, kui ka tuleviku kohta…

See, mida võtavad vastu kanaldajad, on üks…, kuid on esitatud erinevate nurkade alt…

Sõnum ise on ülimalt selge… – on toimumas nihe…, on avanemas armastus…, on sündimas mõistmine… – käib muutus…, käib evolutsioon

Kas olete võimelised kujutama ette rahvastikku, milline on koosnemas üksnes vaimsetest…, kus sõnumit saavad kõik… üht ja sama…?

Neil ei ole tarvis käia taolistel kohtumistel, kui tänane…

Vaat, kuhu olete liikumas peale nihet… – möödanikust tänapäeva…, ja sealt edasi… – tulevikku… – seda vaid juhul, kui kanaldus jääb puhtaks…

Kanaldus on muutumas… – raskelt kergema suunas…, kuni automaatseni

Selles on seisnemas inimolevuse evolutsioon

See on üksnes – veel alguste algus

Kui nii…, siis teil peaks kerkima küsimus… – kas üksnes Valguse Töötajail seisab ees saada selliseid sõnumeid…?

Hoopiski mitte…

Sõnumid hakkavad tulema ja kanduma…, kui intellektuaalses…, nii ka emotsionaalses plaanis – automaatselt

Iga üks võib saada neid, ise teadmata sellest…

Neid hakkate saama kui mõtteid, millised tulevad iseenesest pähe…

Hakkab ilmnema mõttetegevuse koherentsus… – kooskõlaliselt ja üheselt…

Seda hakkate märkama kõikjal…

Kasvõi ühe inimolevuse tapmine teise poolt, ei ole õige asi… – kuna see ka poleks…

See ei ole vastuvõetav üheski vaatevinklis… – eriti, kui tegemist on eutanaasiaga…

On olemas tervendamise viise, millised ületavad kõike, mis on teil tänavu olemas…

See on tulemas Uus Maa…, uus Inimolevus…

Sõdasid ei saa enam olla…

Te siiski imestate, kuidas see saab toimuda… – kas kõik muutuvad koheselt

Ma vastan et ei… samm sammu järel…, aegamööda…, läbi mõistmise…

 

Tuleviku usulised süsteemid…

Teil on olemas palju erinevaid usu karbikesi ja toosikesi, mida peate erinevateks usu süsteemideks… – igal ühel neist on oma doktriin…, igaüks kasutab neist oma…

Oleme rääkinud, et tuleviku religioon on teine, kui arvate…

Mõned ehk arvavad, et religioon kaob üldse…, tema ei saa eksisteerida, kuna on vanas energias…

Kallid…, see ei ole vana energia…, vaid Jumala teenimine…

Ei, see ei ole üldse vana energia… – ta on kaunis…

Vahe on selles, et nende doktriinid muutuvad, saavad enam avatumaks…

Nemad kinnitavad… – et peavad õigeks mistahes teenimise viisi, milline on südame lähedasem… – Jumal on üks…

See on õige… – mõista Ühest Jumalat – tunnetada mõistmist

Kui eelistate teha seda, pannes maha vaibakese… – siis see on täienisti kohane ja kaunis

Kui teil on peas väike mütsike, et katta pead, nagu on mõningates piirkondades… – see on kaunis

See ei mõjuta midagi…, see on religiooni evolutsioon…, ja see seisneb teiste uskude tunnistamises…

Erinevate inimeste jaoks on erinevad teed…, oma ajalooga ja oma kultuuriga… – see ei kao kusagile, ega saa heidetud kõrvale..

Kuid inimesed, vaadates siis teine teisele otsa, naeratavad…

Nemad kinnitavad Jumala ühesust…, ning igaüks pöördub Jumala poole omal kombel

See on ju tore ja imepärane… – oleme ju kõik sõbrad…

See on juba täiskasvanu mõistmine… – ja see on kohale jõudmas…

 

Millal…?

Siis, kui kogu inimkond on kanaldamas…, kõik koos… – ühte ja sama tõde…

Jumala mõistmise tõde… – see muudab planeedi…

Seda hetke ajaloolased nimetavad kunagi vana ajastu lõpuks…, barbarluse ajastu lõpuna

Ehk võiks teisiti ütelda… – mõistmise puudumise ajastu lõpp

Nii Valguse Töötajad, kui ka lugejad küsivad… – millal…?

Ma ütleks teile (Krayon pehmelt, rahustavalt) – see ei olegi oluline

Oluline on see, et te olete seal…, ehk näete välja teisiti… ja  olete seal

Võtate osa kõigest sellest… – kõigest sellest

Oleks hea, kui hingaks sügavalt sisse ja mõistaks… – tingimatta olete seal…, ja tingimatta näete neid kauneid asju

Kuid tänavu (Krayon kui tooks õndsast tundest välja), veel lähete võitlusse Valguse ja Pimeduse vahel…

Võitluses käib äratundmine, kes on teie ümber…, ja kes hakkavad alla andma

Teie ees kerkivad rasked ülesanded, milliseid te ei oska veel oodata…

Kuni Valgus ja Pimedus hakkavad jagama maid uue energiaga, seni Pimedus jatkab pea tõstmist…, hakkab kisama ja ulguma, kuna on kaotamas…, hakkab end välja pressima kõige erinevamates vormides…, hakkab kasutama kõikvõimalikke nõkse ja trikke, et tõmmata teid tagasi möödanikku

Ärge lubage millegil tõmmata teid tagasi…, ärge näidake välja hirmu milleski, mida ka ei kuuleks…

On tulemas rasked ajad…, kuid te ise kirjutasite sellele alla

Edasi…, võitlusse (Krayon naerdes) võitlusse Valguse ja Pimeduse vahel…

Neid sõnumeid on lugemas ja kuulamas Valguse Töötajad…

Pimedus ei ole võimeline jõudma teieni… – kuivaid… te ise ei anna selleks loa…

Ma pean silmas teie usku, milline on teil…, Jumalat, kes on teie seesmuses…

Pimedus ei jõua teieni…

Tervendaja…, pane tähele… – on tulnud aeg, kus pead taastama oma kaitse…, enne, kui astud teisele inimesele ligi…

Sa oled Valguse sfääri kaitse all, mille eest Pimedus paneb minekut… – seda seni, kui oled astumas edasi

Nii ka informatsioonide lugejad…, kui ka kanaldajad…

Hakake arvestama, mõistes muutuste dünaamikat…

Arvestage sellega, et see ei ole enam see, mis oli kunagi varem…

Kui ei ole veel hakanud jagama asja…, siis oodake veidi…

Kord hakkate nägema, kuidas asjad sünnivad…, mis ehk aitab teil kõike mõista…

Kui olete avaldanud kavatsuse lahendada ülesandeid, siis miski ei jää lahendamata

Pange seda tähele… – ei jää lahendamatta ülesandeid…

Selline oli kanalduse sõnum sellest, et vana energia päevad on loetud… (Krayon muigab)… – sellisel kujul…

Lahkudes siit, teadke asjadest, milliseid te varem ei teadnud…

Mõelge neile…

Las need täituvad vaimsest loogikast

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Lee Carroll: Meie igasuvine Valguse konverents toimus Mountaini Big Sky linnakeses (suur taevas), Yellowstone rahvuspargi kõrval…

Oli kutsutud palju esinejaid.

Toimus kolm ekskursiooni Yellowstoneisse ja igal korral külastasime seal geisrit Vana Teenija…,  keset metsikut loodust, täis geotermaalset aktiivsust…

Igal külastuse korral park oli vapustav…

 

Esimene päev (minikanalduse 1. osa)

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Mõnedki teie seast on teadlikud, et sellistes kohtades on energiate nihkeid…, ehk isegi midagi enamat…, hulga enamat…

Olete juba vanemaks saamas…, metafüüsilises mõttes…

Ega juhtu enam nii, et kui keegi ütleb, et tunnetas täna energiat, mis oli imeline…, kui kohe ilmub keegi teaduslike seadmetega ja hakkab mõõdistama seda energiat…

Täna teil seisab ees kuulda kooskõlastusest ja koossuunitlusest – koherentsusest…

See sõna oleks esmalt ehk kui mõistetav…, kuid samas – mitte…

 

Mis toimub, kui koguneb kokku hulk Valguse Töötajaid…?

Ega kõik juuresolevatest ei usu seesmiselt siin olevasse…

Kuid me ütleme neile… – kui annaksite võimaluse, siis see ei teeks teile kuidagi kahju…, ehk saaksite isegi esmakordsel pääseda uskmatuse toosist välja…

Kõigile teistele ütleks (Krayon rahulikul häälel, kui vajudes meditatsiooni)… – te teate…, kuni tiksuvad kellad, te hakkate üha enam ja enam tunnetama Vaimu reaalsust…, Loojat enda seesmuses…, ehk isegi endas olevaid Akašisid...

… kuni tiksuvad kellad, on toimumas miski…

 

Mõned ehk tunnevad, et atmosfäär selles ruumis on muutumas tihedamaks…

See on selline tunne, mida on võimatu mõista…, või kirjeldada…

Te tunnete seda kogu kehaga, või kätes ja jalgades…, õlgadel on mingi raskus ja jalgu on raske tõsta… – kõik see on millegi sümptomid, mida olete võimetud seletama…

See oleks kui Loomise Läte ise on tulnud peale mõneks ajaks ja muudkui sosistaks (Krayon vaikselt, pehmelt ja usalduslikul häälel)… – meenuta…, meenuta…, meenuta

Kas on see üldse võimalik, et oled igavene…?

Luba endale sellist mõtet…

Kas on võimalik, et oled juba kunagi elanud…?

Kas on võimalik, et elu jätkub isegi siis, kui oled läinud olematuse tuha sisse…?

Just see osa, milline jätkub, oledki sina…, see, kellest teeme juttu…

See, mida näed peeglis… – ei ole keha, ega keha molekulid…, vaid essents…, armastuse ja mõistmise olemus… koossuunitlus… – koherentsus…

Kallid…, isegi planeet on hakanud seda mõistma…

Järgmise kolme päeva jooksul ma annan mõned sõnumid…, kuid viimasel päeval see on eriline…

Ma tahaks rääkida Nihke aegadest

Otse praegu, siin ruumis, ma näen selle kuulutajaid…

Ma vaatan otsa uurivatele, mõistvatele…, ja neile, kes hakkavad ilmutama huvi sellise energia vastu, millist nemad ei osanud oodata…, energia vastu, milles hakkab käivituma sulandumine teadusega…, kus toimub näiline laiali valgumine ja ühe põimumine teisega…

Kuid tuleb neid, kes ütlevad vastu… kus lõppeb vaimsus, seal algab teadus

Kes ei mõistaks, et see on üks ja sama… need on ühesed…?

Mida enam uurite, kuidas Jumal on teinud Ilmaruumi, seda selgemalt mõistate, et just see on kõige ehedam teadus… – ta on kaunis, tema süsteem on töötamas suurepäraselt ja suurejooneliselt…

Sellest oleme rääkinud teile kõigi 28 aasta jooksul…

Oleme rääkinud Teadvusest, mis on kõige võimsam jõud Maa peal…

Sellisena teda ei võetud käesoleva ajani…

Uuringud hakkavad näitama, kuidas Teadvus saab tegelikult mõjutada Füüsikat…

Seejärel hakkate mõistma, kuidas Teadvus saab mõjutada teie enda bioloogiat…

Kas on võimalik, et Teadvus valdab sellist väge, mida saaks koondada sedavõrd, et saaksite kujundada enda tervist…?

Siis teie kehas ei saaks olla midagi sellist, mis ei oleks temale kohane, oleks vastuvõtmatu… – te annaks korralduse sellele – kaduda kehast…

Selline on selle vägi…

Kõik need 28 aastat inimesed on väitnud… (Krayon matkides kahtlust)… Olgu olgu…, kõik see kõlab kenasti…, kuid ma ei ole kindel selles, kuna on see ja kuna on see…, on protsessid, milliseid ma ei suuda juhtida…, protseduurid…

Kuid millistest raamatutest me saame seda lugeda…?

Kui palju peame veel astuma…?

Kui palju peame selle nimel veel kannatama...?

Mõistmata, et selle kõige kuningaks, selle korraldajaks on lihtne asi… – tulla iseenda seesmusest välja, ning jõuda tõdemuseni… – mil määral Teadvus on sinu oma…, et saaksid pöörduda oma enda rakustruktuuri poole…

Kas olete teadlikud, et kõik triljonid teie keha rakud on üheselt kuulamas oma bossi

Nemad ei jäta oma tegevusi seni, kuni te ise ei jäta neid unarusse…

Kui kogu elu, vaadates oma keha, olete rääkinud endale… – loodan, et ta jätkab elamist…, nii ka nüüd… ta jatkab oma tegevust ilma mingi suunata

Mis oleks, kui sa igal hommikul käivitaks oma saatejaama, nimega Sina ja sinu rakud ja alustaks saatega… – ma olen rakkude hulk…, seega… – täna on kohane see…, sellega tegeleme täna…, aga seda on kohane teha edaspidi…, kuid tervis on see, mida tarvis kujundada kohe

Kas arvate, et üksnes see on positiivne mõtlemine…, et kõigest need on armsad positiivsed afirmeerimised…?

Mis oleks, kui need mõtted tõepoolest oleksid võimsad…?

Mis oleks, kui need mõtted koondaks sind Sinu peale ja puhastaks sind sinu haigustest…?

Mis oleks, kui need mõtted muudaks sinu söömise harjumusi…, kusjuures, ilma mingi dieedita…

Mis oleks, kui need mõtted muudaks sinus sinu ainevahetust kogu organismis…?

Kas olete kunagi tõsiselt tundnud huvi… – kuidas teie keha teeb seda, mida teeb…?

Kas olete kunagi vaadanud küsivalt oma keha… – miks sa oled seda teinud minu jaoks…?

Ometi teie kehal on teile vastus… – sa pole kunagi meiega teisti rääkinud…, ja üldse… meile ei ole üldse midagi räägitud… – sa ei usu sellesse, millesse oled suuteline

Teie teadvus ei asu teie ajus…, ja ta üldse ei asu peas… – ta on teie keha iga eraldi raku osa…

Kõik on üksnes – absoluutselt ühised pingutused…

Kui koheselt pöördud sõnades kõikide rakkude poole, siis nemad üksnes ei kuula sind…, vaid suhtlevad sinuga…

Need, kes teavad, millest räägin, on suutelised puhastama oma keha kõigist vastuvõtmatutest asjadest…

Mitte üksnes haigustest…, mitte üksnes anda tervist, millist tahate…, vaid vabaneda ka hirmust…, kõrvaldada tasakaalutuse, rahutuse…

Teie arvates olete sündinud koos nendega…?

Kallid…, see kõik on tehtud teie enda poolt

Kas mõistate… – hirmu atribuut ja hirm ise on midagi sellist teie seesmuses, mis oli sünnitatud teie kahtlustega ümberoleva suhtes…

Temal on võimu just seetõttu, et te ei räägi temale midagi… – sellega lubate temal juhtida teid…

Kas olete kunagi mõelnud sellele…?

Eelseisvad kolm päeva saavad just selle väljatoomiseks… – saab Sind viia kokku Sinuga…

See aitab mõista ja nihutada koondumispunkti… – see on see, mida saad teha Sina…, millest sa pole kunagi mõelnud…

Mis on see, mida ümberolevad saavad teha koos Sinuga…, millest seni sa ei olnud teadlik…?

See on algamas praegu…, planeet on selleks valmis… – Inimteadvuse Väe välja toomine

Mida see peaks tähendama…?

Milleks see on…?

Mida ta on suuteline tegema…?

 

Tuleb aeg, kui Teadvus on suuteline juhtima kogu ümberoleva Füüsikat…

Olete alustanud evolutsiooniga teadmiste ja tarkuste suunas, millised muutuvad kättesaadavaks mõistvatele pilkudele

Mõistmine – on võti, milline on alati teil kaasas…

See võti sobib kõikidele asjadele…, isegi inimkonna evolutsioonile, et tuua Rahu maapeale…

Mõistmine enda ja teine teise vastu…

Kui olen tagasi, siis räägime muustki…

Krayon

 

 

 

 

 

 

Esimene päev (minikanalduse 2. osa)

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Kutsume teid läbi elama sellist kogemist, millesse mõningad teie seast ei usu…, olles veendunud, et seda pole üldse olemas

Kuidas on üldse võimalik… – elada üle seda, mida teie väitel ei ole olemas…?

See on olemas…, kuid seni puutumata… – see on – teie Akašid

Need kõik on kui tänavuse kehastuse kogemised…

Nimetame selle kohaks…, selliseks kohaks, kuhu võite pääseda, kui soovite…, kusjuures mentaalselt, emotsionaalselt, kui ka vaimselt…

Toimuv energiate sulandumine võib kanda teid rahulikku ja vaiksesse kohta, millist olite suutelised kunagi kujutama ette…

Kas teie arvates see koht saab olla teie seesmuses…?

Selline koht on olemas maiselt…, otse Yellowstone rahvuspargi kõrval

Ta on väga rikkalik ja tohutu park…

Ta on puutumatu ja sedavõrd esmaloodu…,  lausa võimatu uskuda seda…

Sellel ajastul, tänapäeval, sõites sinna, on võimatu end hoida mõtlemast millestki ebamaisest…, meeltevälisest…

Puud ümberringi kui räägiks, et nemad on olnud siin juba tuhandeid aastaid…, ühel või teisel kujul…

Jõed on rääkimas samast…

Kõik vaatab teid…, teie vaatate neid… – te tunnetate miskit…, tunnetate midagi erilist…

 

Tahaks kanda teid ajas tagasi…

See oleks ajaloo õppetunniks, mis suunab teid ajaloolaste poole…

Mida on teada põlisrahvastest, kes on elanud siin…, nendel maadel…?

Lausa sajandeid, ehk isegi tuhandeid…, kogu selle piirkonna haaramatuses ja pidulikkuses…

Yellowstonis põlisrahvad ei ole elanud

Teil tasuks tunda huvi… – miks juhtus nii…?

See on täienisti seletatav… – see on nende reageering sellele kohale…

Just sellest ma tahakski teile rääkida…

Sellest kohast on läbi käinud kümneid tsivilisatsioone ja tosinaid suguharusid…

Ajaloolased kinnitavad, et kogu asi on tajumistes…

Siin ei ole peatutud pikemaks ajaks…, ei ole elatud kaua, ega seatud eluasemeid kauemaks…

Kuna siin on olnud miski…, siis tõemeeli veider… mida indiaanlased märkasid koheselt kogu selle piirkonna haaramatuses ja esmaloodus…, – see oli see, et siin ei olnud loomi

Loomi ei olnud üldse…

Nägid jõgesid, milles ei olnud kalu…

See koht ei kõlvanud elamiseks üldse…

See on täienisti ammendav vastus… – neil aegadel loomad olid tundlikud kõrguste vastu…, nemad said elada üksnes madalikel ja orgudes…

Tänavu see on tunduvalt muutunud…, isegi loomad on ilmunud siia… – kuid mitte noil aegadel…

Siin kujunes iseenesest ebatavaline esmaloodu koht… rahulik ja vaikne koht…

Koha ökoloogia erines paljus sellest, mida tundsid indiaanlased…

Siin ei saanud pidada jahti, ei saanud püüda kalu…

Nemad tunnetasid siin olevat energiat

Mida teie arvates nemad tegid selle kohaga…?

Kui äkki oleksite nende nahas… mida oleksite teinud teie…, mida oleksite mõelnud…, kuidas te seda kasutaks…?

On olemas tõendeid, et pea iga suguharu nägi seda kohta kui puutumatut püha kohta…, kusjuures sedavõrd püha, et isegi loomad ega kalad ei saanud selles kohas elada…

Seetõttu nemad tegid selle koha riituste kohaks…, tunnustuse avaldamise ja ühtlustumise kohaks…

Paljude pühendunute nägemuste tõestuseks olid riitused (nägemused läbi koha vaimu vardjate, kelleks traditsiooniliselt on indiaanlaste noorukid), milliseid viidi läbi kohtades, kus sai peatuda tseremooniate läbi viimiseks…

Ammudest aegadest on peetud neid kohti väga hinnalisteks, kauniteks, rahulikeks, esmaloodudeks, ebatavalisteks…

Isegi neile oli see koht hulga kõrgema tasemega, kui mistahes muu puutumatu koht, millistes nemad on elanud ja olnud…

Selleks on palju kinnitusi…

Nemad üksnes käisid sellest kohast läbi, ning teel olles, said siit seda, mida oli võimalik… – rahu, milline on siin…

Liikudes edasi, nemad kandsid seda rahu endaga kaasas…, kuhu ka ei läheks…

Nemad tunnetasid, et need kaunid maad, ilma loomadeta ja kaladeta, said füüsiliselt rääkida neile, et nemad lahkuks oma tavalistesse elukohtadesse, kus saavad olla tugevamad ja mõista paremini Maa loomi…

Ja seda tänu sellele võlulisele kohale, mille läheduses te olete…

Just sellist atmosfääri ma tahaks luua teile otse siin…

Kallid…, iga inimolevus on käinud läbi oma isiklikust Yellowstoneist

Selline koht oli teie elus olnud veel enne mistahes üleelamist… – ehk oli see lapsepõlves… – veel enne hirmude ilmumist, või enne vastutuse tundmist…, kui olite veel noor, ega tunnetanud veel lõpuni, et oled selles…

See oli rahu ja tasakaalu aeg…

Kõigil oma elus on olnud selline koht…

Seega… – ma tahaks, et te pöörduks sinna lühikeseks ajaks…, ja mõtleks selle naiivsele ja muretule ajale… (Krayon rahulikul meditatiivsel häälel) milles ei olnud üleelamisi, kus ei olnud krediite, ega hüpoteeke…, puudusid vastastikku suhted…, ei olnud tervise muresid… – ei olnuid mingeid hirmusid…

(Krayon järsult) Ei…, see ei ole sinu möödanik, vaid see on sinu seesmuses

Teil kõigil on see olemas, kuna see on talletatud teie mällu…

 

Täna saite kuulda loengut füüsikast, kus teadlane näitas teile, et füüsika on hakanud aru saama aja pöördulikkusest

Kas mõistate, kuidas see paigutub sellesse, mis teie arvates on lineaarne…, kuigi see sellisena ei ole…

Kas on see võimalik, et saaksite külastada sellist kohta…?

Kui jah…, ja teie arvates saate elada üle sellist kogemist taas, otse kohe… – siis tahaks, et te mõttes tõstaks seda taset kahe või kolmekordselt, kuna planeedi uus energia on võimendavaks pärituuleks…

Kas panite tähele, kui teadlane mõõtis teadvuse ja mõtlemise koherentsuse taset, näidates seda graafiliselt ekraanil…?

Kas märkasite, et teadvus on tegelikult võimeline täielikus koherentsuses ja kooskõlastuses seondama neid…?

Kui oleksite küsinud teadlaselt, kuidas ta seda teeb…, siis ta vastaks, et läbi mõistmise ja armastuse, milliseid ta käivitab endas, oma teadvuses

Ta ütleks…, et ta näeb kõiki siin ruumis ja armastab kõiki, ning tunneb vastuarmastust…, tunnetab mõistmist ja rahu

Täna saite näha, et see ei ole üksnes mõtisklus soovitud asjade üle…, vaid… see on täielikult jõu kohane teile… – elada läbi midagi taolist, millest alles hakkame rääkima…, mis muudab teid otseselt…

Mis saaks juhtuda, kui teil oleks võimalus minna sellisesse rahulikku kohta, millisest indiaanlased ehk laulaks laule…, ja räägiks palju lugusid esmaloodud kohast…, ülendatud ja sedavõrd püha, et neis ei ole loomi ega kalu

Kas on teil selline koht…?

Vastuseks on ikka… – Jah...

See koht on olemas igal ühel teist…

Kuid, kas teil on jõudu, püüdu ja otsustusvõimet, mis aitaks teil minna sellesse kohta…, puutumatusse, kaunisse… – kus mingid üleelamised ei jõua teieni…, kus teie teadvus ei tooda seda, mille nimeks on inimloomus, milline on surumas teie õlgadele ja lükkamas teid hirmu poole…

Kallid…, see on inimevolutsiooni algus

See on täielik kontroll oma mõtete, püüdluse ja otsustusvõime üle…, tervise teadvustus…, füüsika teadvustus…, isegi enese teadvustus ja juhtimine…

Seda vaid siis, kui suudad pöörduda oma keha iga raku poole…

Tee enda jaoks selline otsus…  – just sinna ma täna lähen…, kuna mul on kavas minna oma isiklikku Püha Kohta, milline asub kõrgel mägedes…, minu enda ajus…

See on sedavõrd püha, et seal ei ole midagi, peale minu vaimse tuuma ja olemuse, kes Olen Mina

See koht on sedavõrd kõrgel ja varjatud, et üleelamised ei ole võimelised pääsema sinna ja saama seal mind kätte…

See koht on kaunis ja kättesaamatu…, ükski mineviku sündmus ei saa roomata sinna ja segada mind…

See koht on sedavõrd esmaloodu ja muretu, ja sedavõrd imepärane, et ma võin leida end seal… ja ütelda naeratades… – Tänan Jumal…, tõepoolest… Mina olen osa Sinust

Te saate seda teha…

Selline pühitsemise koht ei ole sinu jaoks enam kättesaamatu ja sedavõrd raskena…

Nüüd oled See, Kes Oled

Mina ja Alkasar ütleme… – me kutsume sind elama läbi sellist kogemist, mis on nüüdsest sulle kättesaadav…

See ei ole enam kättesaamatu…, puutumatu…

On täienisti kättesaadav igale ühele teie seast…, igale ühele siin ruumis…

Selleks ei ole tarvis lugeda vastavaid raamatuid, või uurida protsesse…

See oled Sina Sinuga

Sul on selline õigus…, ja sa oled selle vääriline…

Üksnes… pisut-pisut julgust…

Mida arvate sellest… – on see kanaldus…, või tilgake tõde…?

See on teie otsustada…, teie vastuvõtu kohane…

Kallid…, nüüd mõistate, miks ärevus on nii suur, kuna see puudutab juhendajaid, ingleid…, või kuidas neid te ka ei nimetaks…

Üks kanaldaja teise järgi… üks teise järgi… – annavad täienisti üht ja sama informatsiooni…, ehk erinevate sõnadega…

Kõik räägivad tasemetest ja paljumõõtmelisustest… – kuid erinevate sõnadega…

Nemad ütlevad, et ärge hämmelduge kanaldajate rohkusest…

See on vibratsioonide aeg ja see on uudne inimloomusele…, kuid mitte vanale vaimsusele…

Nemad olid seal…, ja nemad on teadlikud, millest räägin…

Nemad on teile tee rajajad

Kallid…, teised näevad teid, kaasatuna koherentsusesse…, teid, kes olete võimelised tegelikult käivituma ja seiskuma selles erilises kohas…

Teiegi, pääsedes sinna, saate teha tööd uuel viisil…, – siis teised päriks teilt… – kuidas teete seda…, kust võtate seda…, mis tuleb edasi…?

Teil avaneb võimalus pöörata end nende poole ja naeratades, vastata… – see on juba ka teis olemas

Üksnes peale selle võite selgitada neile, kuidas seda teete…

See hakkab muutma ilma…

Just sellele on pühendatud need kolm päeva…

Kas on võimalik, et see, kuidas mõtlete ja mida teete, oleks piisavalt nakatav neile, kes on teie ümber…

Ehk saaksite muuta neidki…?

Muuta isegi neid, kes ei tule kunagi taolisele kohtumisele…, neid, keda ei huvita vaimsed asjad…

Kuigi nemad on väga huvitatud oma maiste asjade lahendamisest…, kuid on ükskõiksed kõige suhtes, kes või mis on nende ümber…

Vastuseks oleks… – jah, saate…

Seega… – (Krayon muiates) edu teile selles…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise..

 

El Mikael Nebadonski…, oled valmis mulle vastama?

Ma kuulen sind, Vaimsus…, me oleme ju üks…

 

Ma tahaks küsida venemaa saatuse kohta…

Ühest küljest ma mõistan, et ei saa olla armsaid ja mitte armsaid lapsi…, valituid ja mitte valituid…

Kuid teisest küljest – on palju räägitud venemaa suurest saatusest inimkonna tulevikus…

Peale selle on räägitud, et vene rahvus on mini-Absoluudi alusrass, kuna selles on lai potentsiaalide hulk ja vastuvõtu tormakus…, ehk tema polaarsuste hulk…

See langeb kokku teiste rahvuste arvamustega vene mõistatusliku vaimsuse kohta, mida keegi välismaalastest ei suuda mõista…

On olemas legendid ja muistendid Valgete Jumalate rassist…, aarialastest, ehk aariatest, millised olid meie ilma esivanemateks…

Räägi meile sellest…

Vene rahvus on tõepoolest oma staatuselt unikaalne, oma loomult…, oma rolli poolest…

Iga rahvus on unikaalne…

Paljude ajastute jooksul iga rahvus mängis oma missiooni, ühe või teise edukusega…

Selles mõttes ei ole armsaid ja mitte armsaid…, ei ole valituid…

Igal rassil on oma eri ülesanne inimkonna piirides…

Olete teadlikud juutide rassi eri ülesandest… – ta tõi ilmale Jeesuse…

Kuivõrd edukalt ta teostas seda – see on teine küsimus…

Ja tegelikult… sellel ei ole tähtsust, kuna kõik on üksnes õppetunnid…

See oleks kui meeskonna näidisetteaste…

Iga meeskond valmistab oma näitlikku etteastet, et näidata, kuidas suutis ette valmistuda…

Üksnes nii võtke seda…

Te olete samuti teadlikud ida rahvaste ülesannetest, millised tõid ilmale suuremal hulgal õpetusi ja tarkusi…

Iga rahvus on läbi töötamas mingit Jumala omadust… – Absoluudi omadust…, teatud teadasaamise tahku…

Ega tasu jagada omadusi pahadeks ja headeks…

Ka saksa rahvus, mis võttis osa kõigist Maailma sõdadest, võttis samuti läbi Absoluudi teatuid omadusi…

Nii ka Ameerika rahvus…

Kõik see on arengu tahud ja õppetunnid kõigile…

Igaüks teist on kehastumas erinevates rahvustes palju kordi…, ja on läbi võtmas erinevaid omadusi…

Igaüks teist on olnud sõdivates rassides palju kordi…

Seetõttu ei saa rääkida mingi rahvuse vastutusest…, kasvõi sõdade pärast…

On olemas vaimsuste vastutus, kes on kehastunud antud rahvuses teatud ajaloo aegadel…

Kuid vene rahvus on õppetundide reas erilises kohas…

See on potentsiaalide rass, millesse on koondatud paljud Absoluudi võimalikud potentsiaalid…

See on rahvus, kes püüab läbi võtta kõik omadused ühekorraga…

Just seetõttu vene rahvuse saatus on sedavõrd traagiline…

Just seetõttu tema roll ilmaruumis on sedavõrd suur ja sedavõrd keeruline…

Võtta läbi Absoluudi kõiki omadusi ja avada need endas – see on miljonite aastate ülesanne…

Vene rass on alles oma arengu alguses…

 

Kas see ei tähenda, et vene rass peaks olema liidriks rahvaste vahel…?

Seda ei saa pidada liidriks olemisena… – mitte selles mõttes, nagu teil seda mõistetakse…

Teil liiderrassiks peetakse seda, kes on suuteline dikteerima teistele oma tingimusi, jälgima maailma korda ja karistama süüdlasi…

Sellist funktsiooni ei ole ühelgi rahvusel, ega rahval…

Kõik rahvused on võrdsed…

Liider saab olla see, kes on suuteline näitama eeskuju…, kes on astumas ees…, kes võtab vastutuse kõige eest, mis on toimumas planeedil…

Loomulik liidri rolli on oodata rassilt, kelles on koondatud sellised omadused…

 

Kas on võimalik seda oodata vene rassilt, võrreldes teiste rassidega…?

Kas neil on selleks võimalusi…?

Sinu suust see kõlab üleoleva tooniga…

Ehk võrdleks seda arstidega…

On arste laia proofiliga, kellel on jõukohane ravida paljusid haigusi, kuna temal on kogemusi ja ettevalmistus selleks…

Kuid on kitsa proofiliga…, kes on suutelised ravima üksnes teatut organit…

Sellisel juhul laia proofiliga arstil on enam võimaluste hulka… – kuid ka vastutus ja koorem on temal suurem…

Kui midagi juhtub, siis vastutus kitsa proofiliga arstil on väiksem, kuna ta on suuteline osutama abi üksnes oma kompetentsi ulatuses…

Kui haige kõrval oli laia proofiliga arst, kes ei osutanud vajalikku abi…, siis seda hinnatakse juba kui kuritegu…

Te peate seda mõistma…, suuremad võimalused panevad peale ka suuremat vastutust…

See on lahutamatult seotud…

Seni vene rahvus püüab hakkama saada kõikide potentsiaalidega… – kuid seni see ei ole temale jõukohane…

 

Kuid suuri loomingilisi ja andekaid inimesi on olnud igas rahvuses…

Vene rahvus ei ole selles küsimuses kuigi rikkalik…

Jah… – ta võtab kaua hoogu, ehk… kaua rakendub…

Kuid sinul on õigus… – suuri andekaid on palju kõigis rahvustes…

Need kõik esindavad, nagu sulle on räägitud, mini-Absoluudi rassi, kes kehastuvad erinevates rahvustes ja ilmutavad oma võimeid, ühildades need rahvuse peamiste omadustega…

Vene rahvus mahub kõige vähem raamidesse, millised loob teie maatriksi struktuur…

Tänu sellele ta on suutnud säilitada endas sellist kirede hulka…

Vastuvõtu polaarsuste hulk segab teda tuua välja oma loovaid omadusi…

Kui ta ilmutab…, siis see on suurepärane…

Jutt käib mitte iga vene rahvusest inimese ärkamisest illusioonide unest, kes teadvustaks oma jumalikke võimalusi…, vaid… et kogu rahvus muutuks üheseks organismiks… Ühesuseks…

Üksnes siis saaks rääkida Venemaa rollist inimkonna tulevikus…

Seni siiski see on veel väga kaugel…, ei küündi veel isegi esimese etapini…

 

On palju oletusi Ülemineku kohta… – järsust…, kolmepäevasest, kuni kuudeni…, sujuvast, venitatud sajanditeks…, maa nihkumine koos inimkonnaga peende nelja- viiemõõtmelisse ilma…

Kõik see, vastavalt olnud sõnumitele, kui ma mõistsin õieti, peaks sündima lähimate 3-4 aasta jooksul…, kus peale kataklüsmide ja kokkuvarisemiste saame minna üle Uude Ilma…

Nii on ennustatud ka venemaa kohta…

Või jutt käib mingi vene rahva ühesusest, kui kõrge vaimsusega isikute ülekandmist, kes hakkaks üles ehitama Uut Ilma…?

Milline seondus on sellel territoriaalse tervikuga…?

Või jutt on ohutu saare kujundamisest venemaa pinnal, milline koondaks ellujäänuid, millest saab õiglusriigi eeskuju…, rahukantsiks mõneks sajandiks…?

Ei…, see ei ole üldse nii…

Ei ole mingit valikut…, ehk… ei valita mingit rahvust säilitamiseks, ega kanta seda mingitesse taimelava tingimustesse, kui eriväärtusega olevusi…

Kõik inimesed ilmaloovuse piirides on erilise väärtusega… – igaühe kogemus on hindamatu väärtusega… – igaühe tee on individuaalne…

Kas Tervik saaks eksisteerida ilma oma osata…, kasvõi ühe…?

 

Kuid on olemas sisalikud, kes on suutelised kasvatama uut saba kaotatud asemele…

Räägitakse, et on palju inimesi statistide rollis, nuppudena ilmaloovuse mängurite malelaual, kes on meelt lahutamas, lüües surnuks oma igavikku…

Sellisele väitele saab üksnes naerda…

Need, kes arvavad, et igavikus on igav, ei ole suutelised mõistma, mis on igavik ja lõputus…

Tuleta meelde, mida on sulle selle kohta räägitud…

 

Igavik ja Lõpmatus on katkematus…

Just nimelt…

Kas on võimalik tunda igavust katkematus…?

Kui sa kunagi ei lõppe…, kui sa ei peatu…, ka sinu võimalused on ammendamatud…

Kui sinu vastuvõtt aina jätkub…, ja jätkub lõpmatult… – kus saab siin olla kohta igavusele…?

Igavus on peatumine, piirang…

Kui su aju lakkamatult mõtleb, lahendab ülesandeid… kuna oleks temal igav…?

Temal hakkab igav, kui sa ise peatud…

Kui oled tegev mingite asjadega, sa ei mõtle igavusele…

Sul on igav, kui peatud…

Miks sa peatud…?

Seepärast, et oled lõpuga…, oled katkendlik…, oled eraldunud Lõpmatusest… – kuigi eraldumine on vaid illusioon…

Kui igaüks teie seast taastab enda seesmuses oma lõpmatuse, oma katkematust ja oma igavikku…, ta unustab, mis on igavus…

Kas mediteeriv meister tunneb igavust…?

Küsige Taolastelt, kas on neil igav olla looduse ja ilma vaatluses ööd-päevad läbi…?

Ei ole…, kuna see on täienisti eriline eksisteerimise viis… – katkematu…

Ka teie peaksite omaks saama sellist eksisteerimise viisi… – katkematut olemist…

Kõik peab jatkuma katkematult… – ka teie elu ei hakka katkema…

Siis saate valida tegevuse, millist teile vaja ja mis ei katkeks iialgi…

Mida sa siis valiks…?

Kas valid omale töö, mis ei lõppeks kunagi…, või valid kanalduse, mis ei katke kunagi…?

Kas mõistad…?

Sul on tarvis valida katkematust selliste omadusega, mis oleks võimeline täitma sind üle sinu piiride ja oleks katkematult sinu seesmuses…

Siis saad kergusega panna paika omad prioriteedid…

Milliseid tänavusi tegevusi tahaks teha igavesti…?

Mõtle selle üle…

Vastus on vaid üks… – loomine, loovus, teada saamine…

Loovuslik protsess ei muutu igavaks…, selline protsess ei lõppe iialgi… – seetõttu ta on katkematu…

Seetõttu jäta alles üksnes see protsess…, üksnes seda oma elu tegevust…

Just sellise elu arusaamani jõuavad Taolased…, ja inimesed, kes on valinud nautlemise teekonda…

Nemad heitsid kõrvale kõik, mis ei saa olla katkematu…

 

Olgu…, kuid kuidas paistab vene rahvus unikaalsuse valguses…, milline on tema roll eelseisvas üleminekus…?

Kui alus…, kui toitev alus…

Mitte kui korraldaja või suunaja…, vaid nagu toitev alus kõikidel rahvustel…

Toitev energeetilise jõu mõttes ja koosluses…, kui siduv alus..

Kuigi see ei ole kuigi õnnestunud võrdlus…

Siduv alus…, kui liim, mis ühendaks alget…, kui rahvus, milles peaksid kajastuma kõikide rahvuste omadused…, kui pinnas teiste rahvuste kaunite lillede kasvatamiseks…, kui põld, kus külvatu annab tõusmeid…

Püüan anda sulle protsessi ligikaudset analogi…

Teeks kokkuvõtte… – see on… kui ühendav alge…, kui alfa ja omega…, kui inimkonna ühesus…, kui külgetõmbe tsenter…

Just seetõttu vene territoorium on tõmbamas enda poole paljusid vallutajaid… – mitte suurte avaruste tõttu… – vaid seetõttu, et seal on omalviisil – inimkonna magnet…, epitsenter…

Epitsenter mitte üksnes tormidele…, vaid ka vaikusele…

Seetõttu paljud sündmused toimuvad vene territooriumi ümber…

Ka vene rahvus võtab osa paljudest üleilmsetest sündmustest…

Seni ta on üksnes tormide epitsentriks…

See ei ole alati nende süül…, see on siiski magnetismi omadus – külgetõmbe jõud annab sellist tulemust…

Jämedalt väljendades… – magnetile võib tõmbuda unikaalne kunsti teos…, ja magnetpomm…

Magnetil endal pole selles süüd…

Magneti ülesandeks on – õppida juhtima oma omadusi ja vältima negatiivsuse külgetõmmet…, või õppida muundama negatiivi enda seesmuses…

Seetõttu vene rahvus on tõmbamas ligi hulgimalt negatiivi ja hulgimalt positiivi… – kõike koos…

Tema magnet on duaalsuse magnet…

 

On räägitud vaimsuse magneti loomuse omadustest ja elektri loomuse omadustest…

Algselt maapeal oli magnetiline rass, kuid hiljem temasse lisandusid elektrilised omadused…

Kas siis vene rahvas on magnetomadustega rahvas…?

Jah…, nii see on…

Vene rahvas on säilitanud endas magnetilised omadused…

Kuid, ta ei oska juhtida selle energiat… – ta on unustanud, kuidas seda teha…

Elektri energiat on lihtne juhtida, kuna ta on lineaarne…

Magnetenergia on kõikehaarav…, seega… raskesti juhitav…

Seetõttu vene inimest ja vene rahvust on praktiliselt võimatu juhtida…

See ei ole kellegile jõukohane…

Vene rahvas on juhitav üksnes seestpoolt…, kui tervet rahvust…, kui ühesust…, kui ühtset organismi…, kui kvantilist ühesust…

Kuid juhtus nii, et elektriline energia juurdus nende ilma põhjalikult…

Kusjuures… see juurdumine ei olnud vägivaldne, nagu on arvatud…

Selles seisnes Lutsifäri eksperiment… – juurutada polaarsust…, duaalsust…

Selline ülesanne läks korda – magneti energia ja elektri energia ühildusid…

Ei ole olemas halba või head energiat… on üksnes tema erinevad liigid, milliseid tarvis õppida juhtima…

Magnetilise energia omaduse nimeks on teil – Valguse energia…

Elektri energia omaduse nimeks on teil – Pimeduse energia…

Pane tähele… – elekter annab teile energiat valguse andmiseks…, kuid samas on Pimeduse energiaks…

Mistahes jaotused on tinglikud…, ka hinnangud on tinglikud…

Pimedus ja Valgus on üksnes kaks poolust…, kaks energia liikumise tüüpi… – kesktõmbe ja tsentrifugaalne liikumine…

Sellest on teile räägitud…

On rahvusi, kes on esindatud peamiselt elektrienergiana…

On neid, keda tõmbab magneti poole…

Puhtaid rasse, energiate nihkumise vaatevinklist, praktiliselt ei ole jäänud…

Vene rass praktiliselt on suht puhas magnetilise energia kehastus…, ja vaatamata assimileeringutele, ta suutis säilitada oma magnetilist loomust…

See on selline rahvus, kuhu elektrilisel energial ei ole seni õnnestunud end sisse seada…

Nende ülesandeks on – kanda seda energiat edasi puhtal kujul…, kanda kõiki Absoluudi teadvuse potentsiaale üle oma ühesusele…, olla inimkonna kesktõmbe jõuks…, olenemata tsentrifugaalsetest jõududest, liita kõik tervikuks…

Et inimene suudaks saavutada tasakaalu iseendas, temal tarvis ühildada, tasakaalustada endas mõlemad jõud… tsentrifugaalset ja kesktõmbe…

Kuid see ei ole täienisti tasakaalustamine…, vaid kui optimaalse koosluse vormi loomine…

Mistahes inimene on enamuselt kaldumas siiski mingile ühele energia liigile…

Nii on iga rahvusega…

Inimkonnale, kui ühesusele, et tasakaalustada end, on tarvis saavutada teatud tasakaalu tsentrifugaalsete ja kesktõmbe jõudude vahel…

Seega… selles ühesuses, selles tasakaalustuses on vene rahvuse rolliks – võimaldada kesktõmbe jõududel anda ilmale ühesuse väärtust…, ühendumuse väärtust…

Selles on Venemaal võimas potentsiaal…, kui riigil, kui moodustisel, kui osal inimkonnast…

Siin ei ole tegemist poliitikaga, vaid energeetilise rolliga…

Vene rahvuse rolliks on – saada inimkonna kesktõmbe jõudude keskmeks…, saada ühesuse keskmeks…, saada ühendavaks jõuks, mis hoiaks koos terviklikkust…, vastukaaluks tsentrifugaalsetele jõududele, millised ei ole head, ega halvad… – vaid on üksnes teie ilma energeetiline olemus…

 

Järelikult…, kui vaadata Maa ajalugu, siis esmalt oli valgete jumalate rass, ehk aariad, kes esindasid kesktõmbe jõudusid ja magnetilist energiat, magnetilist loomust…

Seejärel temasse sisenesid elektrilised rassid…, selle tulemusel kujunes tsentrifugaalne energia liikumine, mis viis ilma duaalsusesse ja polaarsusesse…?

Jah…, kuid seda mitte üksnes teie planeedil…

Duaalsus on esinemas erinevates variatsioonides, teistes ilmades ja tsivilisatsioonides…

Kuid igas tsivilisatsioonis on oma kesktõmbe ja tsentrifugaalsuse suhe…, Pimeduse ja Valguse jõudude suhe…, elektrilise ja magnetilise loomuste suhe…

 

Mille poolest erineb inimkond…?

Selle poolest, et magnetilise ja elektrilise energia seondus, duaalsuse seondus inimkonnas toimub Absoluudi potentsiaalide suurema hulga läbi… – suurema väe läbi…

Näitena võib tuua elektri liikumist kõrgepinge juhtmetes…

Inimkonnas magneti ja voolu võimsus on hulga suurema võimsusega, kui teistes tsivilisatsioonides…

Seetõttu inimkonna areng toimub sedavõrd aeglaselt, kuna pidevalt tuleb läbi võtta tohutuid energia potentsiaale ja viia need kokku… – selline ülesanne ei ole kuigi kerge…

Kui ühes tsivilisatsioonis tarvis läbi võtta teatud energia mahtu…, kasvõi ühte kaheteistkümnendikku inimkonna omast, siis see toimub seal hulga kiiremini, kui sa suudad mõista…

Seetõttu paljud tsivilisatsioonid on jõudnud oma energia valdamise kõrgeimale tasemele…

Kui tarvis saada omaks tohutut võimsust mitte jupp jupilt, vaid kohe…, taludes tippkoormusi…, siis tõrkeid võib esineda sagedamini…

Inimseadmed ei ole veel kohased sellise energiaga, seetõttu langevad sageli rivist välja…

Siit tuleneb madal eluiga, kuna käib pidev intensiivne inimese energeetilise võimsuse katsumine…

Kui sellele lisada veel, et te ise kasutate suht ebaratsionaalselt oma energeetilisi inimseadmeid, siis teie ülesanne muutub veelgi keerulisemaks…

See oleks kui lennuki katsetaja loobiks lennukit tippkoormustesse, maksimaalsel kõrgusel…, ja teadlikult rikuks mõningaid detaile, üks teise järel… – siis selline lennuk, varem või hiljem, kukuks puruks…

 

Siit tuleneb järgmine küsimus…

On rahvusi, kes kalduvad kas elektrilise, või magnetilise energia poole…

On tsivilisatsioone, kes esindavad enamuses kas magnetilist, või elektrilist energiat…

Seega…, tsivilisatsioonide suhtlus meie erinevate rahvuste esindajatega toimub taolisuse põhimõttel…

Kasvõi reptiloidne tsivilisatsioon püüab astuda ühendusse rahvustega, kes kalduvad elektrilise energia poole…

See on õige järeldus… – taoline tõmbub taolisele…

Taoliste energia omadustega olemustel on kergem suhelda, kergem mõista teine teist…

Neil on ühesed rõhutused ja omadused…

Kuid see on eraldatuse paradigma vaatevinklist…

Tervikus kõik on üks…

Me kõik oleme Tervik, mis varem või hiljem, liitub ja saavutab terviklikkust…, seega… ei ole mõtet selliselt eraldada…

 

Siit tuleneb veel üks järeldus…

Kui vene rahvus, kui magnetilise loomuga esindaja, on inimkonna rahvaste ühinemise keskmeks…, siis inimkond, kui Absoluudi enamate potentsiaalide esindaja, on keskmeks, milline ühendaks kõiki teisi tsivilisatsioone meie galaktikas üheks Ühesuseks…?

See on üksnes tendents…

Kuidas tegelikult asi kujuneb, oleneb teist ja kõigist teie ilma tsivilisatsioonidest…

Olete kõik seonduses…

Inimkond on tsivilisatsioonide lapsuke… – eriline eksperiment, mis kestab edasi…, kuigi on veel päris alguses… – on alles esimesed tulemused ja viljad…

Seda eksperimenti on jälgimas kogu Ilmaloovus…

Peale magnetilise energia on hulgim teiste tsivilisatsioonide energiad, mida teil seisab ees veel läbi teha… – kasvõi aatomi energia – lagunemise energia…

Ees seisab paljude energiate süntees, millised saavad liituda tervikuks üksnes siis, kui kõik saavad välja toodud…, ja olete õppinud neid täiuslikult juhtima…

Üksnes siis saate, kui inimkond, ilmutada ilmale enda terviklikkust…

Alles siis saab olla juttu teie rollist teie galaktikas…

Seni siiski see on tõenäosuse joon inimkonna arengus, mis ei ole veel selgelt välja joonistunud…

Seni siiski olete oma arengus kui auto poris, rattad vuhisemas kohapeal…

 

Tänan sind informatsiooni ja õppetunni eest.

Ma tänan sind püüdluse eest… – oleme ju üks…

SElena

Read Full Post »

Karma Nõukogu, kas olete valmis mulle vastama, mul on taas mõned küsimused…

Oleme ühenduses, me kuulame sind

 

Ma tahaks meenutada oma eesmärke…, minu kehastuse ülesandeid…

Mida saaksite selle kohta vastata…?

Iga olemuse ülesandeks  on meenutada endas olevat Loojat…, taas luua jumalik side jumaliku vanemaga…, meie Isaga…

Kuid sinul, mu vaimsus, karma koorem on suur…, see teeb su ülesanded raskemaks…, kuna oled saatnud surma palju inimesi…

Seetõttu oled palju elusid järjest tasumas seda võlga…

Isa andi ei saa ära võtta – elu andi… – see on suurim patt…

Kuid midagi võimatut ei ole…

Kui oled siiralt püüdlemas taastada oma sidet Isaga…, kui oled siiralt küündimas Valguse poole… – siis see aitab sind sinu teekonnal…

Anname sind üle õpetavale süsteemile…

 

Oo, vaimsus…, meil on rõõm sinuga suhelda, kuigi vahendajate vahendusel…

Tahaksime sinule ütelda, et oleme uhked sinu üle…, sinu püüdluste pärast…, selle üle, et sa ei anna alla oma tumedamale poolele…, ja oled siiras oma püüdlustes…

Sinu armastus Isa vastu jõuab Temani läbi sinu pöördumiste…

Ta on avamas sulle oma embused…

Kas tead… – sa oled haigestunud lapse taoline, kellel on temperatuur… kuid peab mööduma teatud aeg, et ta saaks terveks…

Temal on halb…, kuid see ei tähenda, et tema vanemad ei armasta teda…

Isa surub last oma rinna vastu ja üksnes ootab, kuni laps terveneb…

Nii on ka sinuga… – ütleme, et oled haige…

Sul on tarvis veel palju tegeleda oma puhastusega, et saaksid lahendada oma karma ülesandeid…

Tervenemine tuleb, tingimatta…

Mis peamine… pea meeles, et meie suurim Isa on alati kõrval ja kuuleb igat sinu hingamist ja igat sinu südame tukset…

Sa pole üksi…, me kuuleme sind ja näeme sinu püüdlusi ja püüdlemisi…

Sinul on raske…, kuid sina saad hakkama… – me oleme muidugi alati sulle abiks…

Seni igal hommikul tee puhastusriitust…, igat päeva lõpeta samaga…

See kõlaks ehk… – kallis Isa, aita mind oma isaliku hoolega, kata mind oma armastusega ja aita mul puhastuda pahast, mis on kogunenud minusse paljude kehastuste aegu…

Ma olen püüdlemas Valguse poole ja olen valinud inimeste teenimise teekonna.

Püüan läbi armastuse anda kõik võlad tagasi…

Olen tänulik kõikidele inimestele, kes on minu kõrval ja kes aitavad mul läbi teha kõik minu õppetunnid…

Nüüd, kui olen saamas teadlikuks õpilaseks ja oma reaalsuse loojaks, ma valin teadlikult Valgust ja tühistan kõik lepingud, millised olid sõlmitud eelmiste elude jooksul meie ilma tumedate olevustega…, kas vabatahtlikult, või sunniviisi…

Ma ei tunne hirmu, ega tunne viha, ei vastumeelsust…

Ma olen tänulik neile, et nemad aitasid mul leida minu taevast Isa

Me soovitame sulle lihtsamaid reegleid – paast ja mediteering…

Kui sinul on raskusi olla üksinduses, kuna hääled ja tumedad olevused on häirimas sind…, siis mine inimeste juurde, ning püüa anda neile edasi oma armastust…

Üksnes püüa aidata neid…, nii suures, kui väikeses…

Olgu need pisiasjad, kuid see peaks saama sinu eluviisiks – inimeste abistamine…

Selliselt hakkad tasuma oma võlgasid…

Üksnes pühenda oma tänulikkust ja armastust ilmale…

Tea…, kui oma teekonnal kohtad inimesi, millised on sulle ebameeldivad, või häirivad sind, või on sul nendega arusaamatusi… – siis need on samad inimesed sinu minevikust, keda jätsid kunagi elust ilma…

Võta mõistvalt neid vastu, nende suhtumist sinusse…

Nemad avaldavad selliselt sinule protesti selle eest, mida oled neile kunagi teinud…

Ära kurvasta vaimsus…, kõik on tegemas vigu…, ei ole midagi parandamatut…

Sellel, mida oled kunagi teinud, ei ole võimu sinu üle…, eriti kui ise oled valmis seda kõike vabaks laskma…

Kõik see on üksnes õppetunnid, milliseid tuleb viimseni ära õppida…

Me kõik oleme armastamas sind ja oleme alati sinu kõrval…, sinu südames…

Kui hakkad pidevalt, igahetkeliselt, omal vabal ajal, pöörduma oma südamesse, suunates oma tähelepanu energia südame tšakrasse… – selliselt me kuuleme sind…

See on lihtne… – läbi südame… – me oleme seal…, ka Looja on olemas seal… – iga ühe südames…

Teie südame keskme on teie ilma keskme…, teie ilma keskme on ilma avanemise keskme…

Läbi selle on käimas side Kõrgemate Ilmadega…, Loojaga ja õpetava süsteemiga…

Seetõttu olge alaliselt oma südames…

Kui miski häirib, või segab…, või valutab – suuna oma tähelepanu südame tšakrale ja hoia seal oma tähelepanu…

Sealt tulevad õnnistavad puhastamise vood ja tervendused…

 

Mul on tarvis valida omale elukutse…, teha määratlus oma liikumise suunas…

Sinu elukutse on – aidata inimesi…

Olgu see mistahes elukutse, läbi mille saad aidata inimesi…

Mida raskem see on…, seda kergem on ületada oma karmalised takistused ja läbida oma õppetunnid…

Me peame silmas hoolt haigete inimeste üle…, või midagi muud taolist…

Võid valida mistahes muud ametit, millega saad aidata inimesi reaalselt…

Olgu inimeste aitamine sinu jaoks rõõmuna…, saagu sellest sinu elulaad… – sinu elu eesmärgiks…, ja su kehastuse eesmärgiks…

Me tahaks soovitada sinule… – leia endale meelelahutust…

Oled liiast eesmärgi aldis…

Ühest küljest see on hea…, sind on raske sinu teekonnalt kõrvale eksitada…

Kuid sa suhtud sellesse liiast tõsiselt…, see teeb sinu energeetilise struktuuri jäigaks…

Me mõistame sinu pühendunut püüdlust…, kuid ei saa olla liiast pühendunud… – see segab…

Pead kõigesse suhtuma kergelt, kui sellesse, mis peab tingimatta toimuma, kuna on vältimatu…

Sa jõuad oma teekonna eesmärgini vältimatult… – sa jõuad vältimatult Loojani…

Seetõttu tarvis suhtuda kõigesse mitte kui raskesse töösse, vaid kui huvitavasse mängu…

Leia endale mingi teema…, või kaasatõmbava tegevuse…, ehk midagi loovat, mistahes valdkonnast…, et läbi tegevuse saaksid lõdvendada oma energiat…

Ehk teisi sõnu… – sa liiast palju mõtled ülestõusust ja üleminekust, enda muundumisest…

See kõik on sinule suurimaks takistuseks…

Esiteks… – see võtab sinult hulgim energiat…, ja teiseks… – sa justkui teadlikult sõtkuks oma kavatsuste pedaalile… – sa justkui suruks auto gaasipedaalile, et sinu auto muutub suure kiiruse tõttu juhitamatuks…

Seetõttu lõõgastu…, vabane hirmudest… – hakka mängima elu kaasakiskuvat mängu…, ja saa sellest rõõmu…

 

Miks ma kohati tunnen rinnus põletavat tunnet…

See on avanemas sinu südame tšakra…

Meie, õpetav süsteem, püüame pääseda sinuni…

Isa püüab anda sinule üle oma Õnnistuse…, ta püüab aidata oma last…

See on hea märk… – seda ei tasu karta…

Kui tunnetad põletavat tunnet rinnus, siis keskendu sellele, ning kujuta, kuidas põletamine levib ringidena mööda sinu keha laiali…

Lase sellel suurel armastuse kuumusel avaneda, mida on saatmas sulle Looja…

 

Aidake mul lahti blokeerida sidekanalid teiega…

Taastage minu öised õppetunnid unes…

Me püüame…, kuid esmalt on tarvis sinu enda tööd enda kallal…

Õpetused une aegu – see on teatud teekond…

Esiteks – sellesse on sageli segamas teie endi poolt seatud blokid…, kas teadlikud, või teadmatud…

Teiseks – paljud teie seast on praktiseerimas erinevaid unesnägemise tehnikaid…

Need on suht rasked teekonnad, millel on ootel paljud tähelepanu köitvad lõksud…

Praegu need ei ole sulle kohased, kuna, teadvustatud unes õpetamisse, võib taas esile tulla sinu tumedam pool…

Seetõttu sellist õpetamise vormi ei tasu praktiseerida…

Kui sa siiski tahad kasutada uneaega õppimisteks, siis soovitaks tutvuda ja praktiseerida unesnägemise joogat…

See viib sind sinu eesmärgini ja aitab sinul jõuda meieni läbi unesnägemise…

Seni, enne uinumist, avalda vaid soov, et uneaegu toimuksid puhastuslikud protsessid…, et uneaegu näeksid oma õppetunde…

Ärgates, katsu oma unenäod kirja panna…

Aegamööda, kogudes unesnägemise kogemisi, leiad unes nähtus seaduspärasust, ning mõistad paremini oma õppetunde…

 

Mul peas käib undamine ja sisinad…, mõneti tugev piiksumine kõrvades… – kas need on mingid ettevalmistused…?

See on erinevate olemuste püüd pääseda sinusse, kellega on sinul sõlmitud leping…

Kui algavad need helid… – siis peata oma mõttejooks ja püüa olla omaette… – kujutle kuldset valgust laskumas sinu peale…, sa oled istumas kuldse valguse ringis…, näe, kuidas ta puhastab sinu kõiki kehi ja lahustab kõik pinged…

Kui kõik on möödunud, täna Loojat tema Valguse eest…

Kui endasse sukeldumise aegu helid tugevnevad, siis suuna oma tähelepanu neile ja jälgi neid… – selliselt saad toimuva kohta enam informatsiooni…

 

Miks minu alumised tšakrad hakkasid funktsioneerima vääriti, juba 17 – 20 aasta vanuselt?

21 aasta vanuselt käivituvad igal inimesel karmalised programmid…

Alumistesse tšakratesse on viimaste kehastuste aegu kogunenud hulgim negatiivset energiat…

See on sinu karmaline koorem…

Seetõttu soovitame teha paastu ja mediteerimist…

Oleks hea kord nädalas teha näljakuur vee peal ja mediteerida… – kui seda lubab sinu eluviis…

Samas… teil on hulgim tehnikaid tšakrate puhastamiseks…

Muuseas… – kujutle end teatud tšakra värvides ja suuna enda tähelepanu sellele tšakrale…

Ideaalis tšakrad peaksid liikuma, pöörlema…, energeetiliselt hõljuma…

Ei maksa kiirustada…

Tšakrate vääriti käivitumine võib halvendada enesetunnet ja viia erinevate tagajärgedeni…

Seega… lõõgastu ja mediteeri… – oled liiast pinges…

Sinu tšakrad on seni blokeeritud sinu seesmiste pingete tõttu… – oled pidevas valu ootel…

Sinu alumised tšakrad on häälestunud neile ootustele…

Need on sinu eelmiste kehastuste meendused naasemas sinule…

Ühes eelmistest eludest olid invaliid, mis oli karmaline tasu…, kuid nüüd oled kõndimas…, ja see on suurepärane Looja and sinule…

Sa oled osaliselt kustutanud oma karmalise võla…, seetõttu pead alustama teadliku puhastumisega…

Armastus kõigepealt…

Armasta elu kogu südamest ja kogu südamega…, igal hetkel… – kui Looja Suurt Andi…

Armasta kõiki inimesi, keda kohtad omal teel… – see aitab sul läbida omad õppetunnid ja anda ära karmalised võlad…

Iga inimene on lähendamas sind sinu eesmärgile… – naasemisele Isa rüppe…

Ole tänulik igale ühele neist… – käratsevatele naabritele…, ja mõningatele nendele, kes on näiliselt tüütamas sind…

Võta neid vastu armastuses ja täna mõtteis igat ühte abi eest naaseda Isa rüppe…

Nemad teevad sinu jaoks sedavõrd palju…, nemad püüavad sinu pärast…

Isa on saatmas neid sinule, et saaksid kiiremini läbida õppetunnid ja tagastada võlad…

Tema tahab sinuga võimalikult kiiremini saada kokku…

Ta on tunnetamas sinu armastust Tema vastu ja sinu püüdlust Tema poole…

Ta Ise on siiralt armastamas sind…

 

Mõni päev tagasi heitsin pikali ja koheselt uinusin…

Kuulsin kaunist naeru…, kuid samas rinnust kostis räme sõim…

Ärkasin koheselt üles…

Miks need ei lahku minust…?

Sa ise oled mõtteis naasemas nende juurde…

Sa peaksid veenma end, et see on vältimatu ja normaalne…

Sinul on nendega leping, mida sa ise oled võimeline tühistama…

See ei ole halb, ega hea…, see ei ole hirmus, ega vältimatu…

On aeg tulnud lepingute tühistamiseks…

Sul on tarvis nendega rääkida…, kohtuda näost näkku…

Sellisel kohtumisel sul ei tohi olla hirmu, muidu neil on võimalik taas haakuda sinu hirmudesse…

Kui tunnetad endas ebakindlust, siis soovitame kolmel päeval paastuda ja mediteerida…, peale selle puhastuda…

Lepingute tühistamise aegu sinul peab olema suurepärane, rõõmu täis meeleolu ja hirmu täielik puudumine…

Kui tunnetad, et hirmud, millest nemad saaks haakuda, täielikult puuduvad… – siis lõõgastu, olles enesekeskselt… – pöördu mõtteis nende poole… – täna neid kõikide õppetundide eest, milliseid nemad on aidanud läbida…

Kinnita neile, et sa mõistad neid…, kuid tahad lõpetada kõik lepingud…

Kuid küsi neilt, mis tingimustel nemad on nõus tühistama lepinguid…, mida küsivad vastutasuks…

Kuid ära kiirusta lubamisega… – ees on igavik…, seega kiirustada pole kusagile…

Ehk nõustuvad lepingute tühistamisega ilma tingimusteta…

Igaljuhul… saada neile oma armastust ja tänulikkust… – see on parim kaitse kõige eest… –armastus ja tänulikkus…

Mistahes inimesele, kes on teinud sulle liiga, suuna üksnes armastust ja tänulikkust… – see on kaitse ja universaalne tervendav vahend…, universaalne puhastusvahend kõigist karmalistest programmidest…

See tähendab, et oled läbinud vastuvõtu õppetunnid…, karmalised võlad üksnes lahustuvad armastuse ja tänulikkuses valguses…

Mida enam saadad armastust ja tänu kogu olevale inimkonnale, seda kiiremini ja kergemini saavad lahustatud kõik karmalised sõlmed ja seondused…

 

Mulle istub väga tervendamise teema…, kas ma saaks paluda teilt aktiveerida minul selleks vastavaid kanaleid…?

Muuseas… ma õpin ja tegelen reikiga…

Tervendamine sinule ei ole seni kättesaadav…

Sulle on tarvis esmalt teha end puhtaks… – millele võib kuluda sinul aastaid…, ehk vähem – kõik oleneb sinu kavatsusest ja kindlameelsusest, sinu järjekindlusest teekonnal…

Põhimõtteliselt tervendamine on võimalik…, kui soovid seda siiralt…

Esmalt pead õppima enda tervendamist… – selleks kuluvad ära reiki võtted enda peal…

Tervendaja puhtusest oleneb väga palju… – sellest oleneb inimese tervenemise tase…

Kui tervendajas on olemas teatud programmid, siis need võivad kanduda neile, keda tervendatakse…

Seega… ära kiirusta…, pead esmalt tervendama ennast…

 

Kas minu naisaspekt on kehastunud maapeal…?

Kui jah…, kas saan temaga kokku saada…, ja luua temaga pere sellel teekonnal…?

Otsest kehastust ei ole olemas…

Oleme rääkinud, et igas partneris on olemas sinu naisaspekt…

Ülesandeks on – ära tunda selle igas partneris…

Kindalt inimest ei ole olemas, kes oleks kehastunud sinu teise poolena ja oleks otsimas sind…

See on vaid ilus legend…

Mõned vaimsused üksnes sobivad teine teisele, millega täiendavad teine teist…

Kuid peamiselt, iga üks on ise valimas vastandaspekti, kõigis oma partnerites…

Sa ise oled kehastunud neis kõigis…

Seetõttu ei ole mõtet tegeleda igavese oma peamise armastuse otsingutega…

Armastus peab olema seesmiselt… – üksnes siis võib naisaspekt tõmbuda sinu ligi ja sa saad selle endale…

 

Nüüd siis minust… – miks ma ei tunne ennast siin kui kodus…?

Kuna see tsivilisatsioon ei ole sinu tsivilisatsioon… – sa oled tulnud kaugetest galaktikatest…, Luige tähtkujust…

Sa oled maistes kehastustes sattunud puntrasse…, oled ära eksinud maistesse illusioonidesse…, oled läinud kaasa enda tumeda poole jõududega…

Nüüd oled naasemas oma helgema poole sisse…

Me tervitame sind sellel teekonnal…

Ole kindel endas… – püüdle meie Looja poole…

Selline on sinu teekond…

 

Tänan sind õppetunni ja informatsiooni eest…

Me täname sindki võimaluse eest jagada informatsiooni…

Ole püsivalt Isa Valguses…

SElena

Read Full Post »

Seekord Le Carrolly viis oma kahepäevase seminari kokku ekskursiooni väljasõiduga looduskaunisse kohta, Asheville lähedusse, DuPont rahvuspargi metsa, kosele, kus Pisgah mägedelt avaneb kaunis vaade,

Esimesel päeval oli ekskursioon DuPont rahvuspargi metsa, kus toimus Krayoni esimene kanaldus…

Teisel päeval oli kanaldus – Vaimsuste sulandumine

 

Esimene päev…

Lee Carrolly jutustus…

Tahaks rääkida teile lugu, milles on juttu Gaia energiast…

Oleme olnud planeedi paljudes kohtades…, ja erinevates vaimsetes kohtades, kus oleme tunnetanud palju erinevaid energiaid…

Kuid ma tahaks avaldada teile ühte asja, mis ilmselt on paljudele teada… – ma ei ole sensitiiv

Ehk teate, mida tähendab sõna – sensitiiv

Sensitiiv on see, kes tunnetab energiaid…, kas otse…, või värvide näol…, või on teadlik neist energiatest, millised on kajastumas auras…

Minul seda ei ole… – inimesed nimetavad mind isegi – paksunahaliseks… (naer kuulajate seas)…, ja mul tuleb selline olla…

Oma töö alguses, mida olen tegemas juba 28 aastat, olin väga kurb, et ma ei ole sensitiiv…

Ma sain teha kanaldust, kuid seejuures ma ei tunnetanud neid energiaid, mida tunnetasid inimesed minu ümber…

Olles dušši all, ma pöördusin Krayoni poole… – ma vestlen siis Krayoniga…, ja tõepoolest – ma saan puhtamaks…

(Lee rääkis seda kuulajate lõbustamiseks…, ja see mõjus – rahvas hakkas naerma)

Ma küsisin temalt… – Miks see on nii…, miks ma ei ole sensitiiv…?

Krayon küsis vastu… – kas oled mõelnud sellele tõsiselt…? sa ju pidevalt oled rändamas…, pea iga öö sa veedad erinevas hotellis… – kas sa tõepoolest tahaks olla sensitiiv…?

Sellel hetkel ma tõesti mõistsin, et minu paksunahalisus on mulle kaitseks kõigi paljude tunnetuste eest…

Kuid mul on kavas rääkida teile kahest kohast planeedil, kus maakohad tõesti rääkisid minuga

Ma siiski räägiks seda teile meie ekskursiooni teises osas…

Me koos Monicaga (Monica Muranoy – austraallanna, bioloog…, hiljuti kolinud USAsse…) tegime läbi 44 päevase tuuri, mis algas Ühendriikides Monumentide orus, siis rändasime Euroopasse, kus külastasime kuut riiki – Iirimaa, Holland, Itaalia, Iisrael, Šveits (CERN), Prantsusmaa (Mont Blanc)…

Oleme olnud paljudes maades, erinevatel ekskursioonidel…

Tahaks veidi rääkida teile, mida seal tunnetasime…

Igal maal on olemas oma energia, mis erineb teistest…

Võiksin rääkida, kuidas näeb välja emakese Maa Gaia võre, mis on samuti üks energiatest…

Kuid teiseks… iga koha energeetiline koostisosa on spetsiifiline…

See on kätkemas kõike seda, mis on seal sündinud…

Neis kohtades ei ole portaale, või Ly-jooni (Maa jõujooned, millised on läbimas planeedi väekohti)…, või muid energiaid, mis on ristumas ja on koostöös nendega…, või on orienteeritud magnetvõrele…

Kõik see, arvestades geoloogiat, on andnud neile kohtadele erilise energia…

Seega…, kõik see määrab koha omapärasust…

Seetõttu räägin teile mõningaid saladusi…, ehk isegi mitte saladusi…, vaid naljakaid asju…

Oleme olnud planeedi kohtades, kust inimesed ei rända muudesse kohtadesse eriti… – nemad eelistavad elada vaid ühes kohas…

See on suht omane Lääne Euroopale…, ja mõnedele muudele kontinendi kohtadele…

Need ehk on omalaadsed kohad, kus inimesed sosistavad saladuslikult teile kõrva  (Lee veidi huumoriga) kas tead…, siin on Maa südame tšakra

Ma arvan, et nüüdseks on kokku loetud 14 sellist kuuma kohta – südame tšakrasid… (kõik naeravad)

Inimesed tunnetavad neid tugevalt…, ja neile näib, et need on just need kohad, millist ei ole planeedil üheski teises kohas…

Sellised inimesed on sensitiivideks

 

Nii on sündimas kõikjal…

Mõneti neis kohtades sünnivad traditsioonid…

Kas olete kuulnud linnast Lourdes? (Lourdes – Prantsuse linn, Püreneede jalamil, mis on tuntud neitsi Maarja ilmutumise kohana Bernadettele, kes avas püha vee tervendava allika, mida külastavad tänavu ohtralt paljud palverändurid)

http://m.ohtuleht.ee/320118/palverannak-lourdesi

See on tervendav traditsioon…, ehk on tervendav isegi tänasel päeval… – kes teab…

Ma ise ei ole seal olnud…, kuid see on sensitiivide traditsiooniline kohustuslik koht külastuste nimekirjas…, on kui üks planeedi tervendavatest kohtadest…

Krayon hindas seda allikat kõrgelt…

Ta rääkis Lourdesi allikast, et see on voolamas lättest, mis magnetiseerib vett…

Suht sageli selline vesi on voolamas maaalusest lättest… – neis kohtades Gaia on rääkimas inimesega…

Tarvis mitmeid tuhandeid aastaid, et sellisest veest saaks lauavesi, mis voolaks maa alt, või voolaks mägedelt, nagu siin saime näha…

Ma ei teadnud sellest midagi… – ma arvasin, et see on lume sulamise vesi, mis on voolamas mägedelt…

Mõned vood tulevad maa alt…, selleks kulus palju-palju aega, et need sünniks ja ilmuks välja allikana…

Krayon räägib, et magnetiseerunud vesi on voolamas kohast, kus on rikas rauamaak ja seda on mõjutamas planeedi magnetismi energia…

See ehk on üks põhjustest, miks sellel veel on tervendavad omadused…

 

Ma räägiks teile, kus me käisime esimesel korral…

Me läksime Monikaga tuurile, millist korraldas Elan (Elan Koen – paljude Lee Karroly tuuride korraldaja ja moderaator)…

Läksime Monumentide Orgu…

See on metsik lääs…, kui olete idapoolsest küljest…

Kas teate… – indiaanlasi seal ei ole…

Ehk vaid need, kes võtavad teid väravas vastu ja kes on väga sõbralikud…

Kuid see on täienisti metsik koht, kus on ülesvõetud palju filme indiaanlastest…

Ta on rikkaliku tähistaevaga…

Kuid see, mis teeb teda huvitavaks, on see, mida ma ei osanud kuidagi oodata…

Seal ei ole üldse mingit rohelust… ei mingeid puid…

Üksnes kõrb, kõrb ja kõrb… eraldi seisvate kaljudega, mis moodustavad keerulisi kujusid, millised on kui monumendid…

Kui hakkab puhuma tuul…, siis teda ei ole üldse kuulda…

Kui kogunete kokku rühmadena… – seal ikka on vaikus…

Kõrvu lukustav vaikus…

Ja selles on vasturääkivusi…

Kas mõistate, mida pean silmas…?

Teie ei ole selleks üldse valmis…

Kui nii võtta… siis teie ümber on tavaliselt ikka mingid helid…, on alati midagi, mis tekitab heli…

Te olete ümbritsetud elektriga, mida tundlikud võivad kuulda pideva undamisena…

Nüüd oleme jõudnud sellisesse kõrbesse… – ma pole kunagi varem seda üle elanud…

Selline oli Gaia… – millisena ma pole kunagi varem teda tunnetanud…

Selles kohas toimusid tervenemised…, siin ta rääkis inimestega selliselt, kui mitte kusagil mujal…

Krayon rääkis sellisest maast, kui maast, millist on vaja tervendamiseks

Ta väärtustab alati energia tähtsust, mis on kujunenud tänu Läänes toimunud sündmustele…

 

Järgmise kohana tuuri seeriast tahaks rääkida Mont Blanci mäest Prantsusmaal…, mida Krayon peab Maa üheks sõlmpunktitest… (Maa sõlm ja nullpunktid – 2013.05.26)…, ja millel ei ole midagi ühist portaalidega ja Ly joontega…, need hakkasid arenema peale 2012 aasta…

Meil oli kavas tõusta oma ekskursiooniga mäe tippu – üle 3000 meetri…, mis oli kaetud lumega…

Koos meiega olid alpinistid ja suusatajad…

Me esmalt tõusime köisteega, mis oli omaette vaatamisväärsus…

Tee alguses oli soe, kuid kiire tõusuga temperatuur langes nullini…

Ma tundsin seal mitte külma, vaid midagi muud – mingit meelterahu…

Tegime toonide laulmist

Peale selle toimus kanaldus… – suht lühike…, kuid sedavõrd võimas, et silmist tulid pisarad…

Juba see ise viitab, et selles kohas on energia, millist ei ole võimalik kirjeldada…

Sama võis ütelda ka teiste kohtade kohta, milliseid külastasime oma 44 päeva jooksul…

 

Seejärel naasesime Ühendriikidesse – Yellowstone’i…

Yellowstone’is on sootuks teine atribuutika, mis on sarnane Big Islandi omaga, Hawaiidel…

Mis on siis seal…?

Seal on geotermaalne aktiivne vulkaan…

Yellowstone’i on aktiivne vulkaan ja väga suur…, seal on geisreid ja kuumavee allikaid…

Tuleks ära märkida, et seal ei ole tuldpurskavaid vulkaane, millised võiksid tappa inimesi… – mida mõned ka kartsid… (naer saalis)

Need on geotermaalsed imelised allikad, salapärased ja võlulised, võrratute värvidega…

Neis on Maa seesmuse energia… magma energia, mis on otse jalge all, paari kilomeetri sügavuses…

See on väga-väga ebatavaline koht – planeedi kuum koht, milline on kandmas väga võimast energiat…

Inimesed sõidavad sellesse piirkonda… – ega taha lahkuda sealt…

Nii on ka Hawaiidel…

Meil on olnud palju reise Hawaiidele, kus inimesed said sedavõrd sügav mulje, et mõnedki ostsid endale maa ja jäid sinna elama…

Selline on Gaia tunnetus…, selline on suhe planeet GAIAGA… – see oleks tasakaalustumine loodusega…

Lee Carroll

 

Esimese päeva kanaldus

Vaimsuste sulandumine

Kanalduste audiosalvestus “DuPont State Forest”

Asheville
2017.06.16-18

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest

Siin on praegu mitmeid, kes ei ole varem kanalduse juures olnud…

See ei erine milleski sellest, kui seisaksite puu juures… ja püüaks temaga millestki rääkida…

See on alateadlik voog, mis tuleneb lättest, mis asub teie seesmuses…, või… väljaspool teid…

Seda ei ole võimalik kirjeldada, kuna ta avaneb vaid siis, kui tekib soov midagi teada…

Ma kirjeldaks pilti neile, kes on kuulamas või lugemas…

Asume suurepärases metsas, kus kohisevad kosed (mille kohinat võite kuulda audios)

Täna on imeline päev…, mõnusalt soe…

Tahaks ütelda midagi sellist, mida varem ma ei ole kunagi rääkinud…

Mõnedel teie seast on nutitelefon, milles ehk kasutate üksnes selle lisasid… – vaatate ilma seal, kus asute… – ega pole oodata tormi (kõik naeravad)…

Kallid…, ärge kunagi vaadake nuttide ennustusi, kui olete Krayoni üritustel… (naer ja plaksutused)

Olete kord korrale veendunud… – päike väljub pilvede tagant kanalduse ajaks…

Valguse Töötajad ja vanad vaimsused, liites omad energiad, teevad taeva kord korra järel puhtaks…

Kas usute selliseid asju…?

Kallid… – just seda õpetame teile…

Inimteadvus on hulga võimsam, kui kõik kokku, mida oleme rääkinud teile…

Kollektiivne teadvus on uskumatult võimas ja tohutu…

Tahaks rääkida teile ühest kohast Maa peal…

Tahaks näidata perspektiivi ja tunnetust, milline ehk ei tekki, kui olete liikumas kohalikel marsruutidel…

Mõned teie seast on sensitiivsed Gaia suhtes… – seetõttu olete siin…

Mõnedele ehk meeldib kallistada puid…

See tähendab, et olete vastuvõtlik koha kaunidusele ja selle energiale… – armastate seda…, hindate seda… – näete partnerlust selles, mis on sündimas läbi selle…

Antud partnerlus käesolevas kultuuris peaks teie päevil taas teatud määral äratatud…

Kuna jutt käib nihkest, siis Gaia on teie partner… – reaalses tähenduses…

Tahaks, et saaksite teada siin kunagi toimunust…

Kui tahaksite, et ma kirjeldaks, mida tunnetan peale koha kauniduse, muretuse ja selle suursugususe… – siis ma kasutaks selleks sõna – tunnustamine

Kallid, see ei pea tulenema üksnes teist… – see tuleneb nendelt, keda nimetate iidseteks

Mõned olid indiaanlastena…, mõned mitte…

Teie ajaloolastele see on suureks mõistatuseks…, kuid… kord nemad mõistatavad selle lahti…

Kui pöördute 500 aastat tagasi…, ehk isegi 600… – siis näete enamuselt indiaanlasi…

Teile on räägitud, et neis kohtades, erinevatel aegadel, on elanud äärmisel juhul kümmekond erinevaid indiaanlaste suguharusid… – kogu ajaloo jooksul…

Neist esile tuleb Cherokee suguharu…

 

Selliselt näib tänavu nende ajalugu, mida on teie uuringute läbi leitud…

Kuid seni on olemas mõned indiaanlaste vanemad, kes on säilitanud  suulist traditsiooni…

Nemad teavad ja annavad edasi seda, mida said teada oma esivanematelt…, need oma esivanematelt…, ja need omadelt…

Tänu nendele on teil hea ettekujutus sellest, mis on varem siin toimunud…

Kuid on midagi veel enamat…

See piirkond on väga viljakandev…, seetõttu siit rändasid läbi paljud indiaani rahvad, kes ei jäänud kunagi ühele kohale kauaks pidama… – olid pidevalt liikvel…

Seetõttu neist ei ole järele jäänud suuremaid ehitisi, mida võiks avastada…

On vaid üksikud asjad, mida leidub…, kuid need ei ole sellised, kui on teistel kontinentidel…

Nende tiheda koha vahetuse põhjuseks oli see, et nemad elasid jahindusest ja korilusest, mis toitis neid…

Kui mingis piirkonnas valmisid viljad, siis oli aeg kolida ümber soodsamasse kohta…

 

See on tunnustuse avaldamise koht… – kõik iidsed olid teadlikud partnerlusest Gaiaga…

Kõik olid teadlikud…

Seetõttu neil oli sedavõrd palju rituaale, millised olid pühendatud partnerlusele… – pühendatud ilmale…, pühendatud sellele, mis andis neile vilja toiduks, mida korjati kokku… – pühendatud kaladele ja loomadele…, samuti viljale endale, mida korjati kokku…

Kuid see on – kaasaegne ajalugu… – vägagi kaasaegne…

 

Oleme varem rääkinud, et on olemas üks kultuur, üks tsivilisatsioon planeedil, milline ei ole muutunud 40 000 aasta jooksul…

Need on Austraalia aborigeenid…

See on tõestuseks, et inimkond on eksisteerinud kõik see aeg…

Paraku teie ajaloolased jäävad pidama 9, kuni 14 tuhandele aastale…

Kallid…, mida teie arvates oli siin 20 000 aastat tagasi…, ehk isegi 10 000 aastat tagasi…?

Ma ütlen teile… – siin olid tsivilisatsioonid, mis ei pidanud tingimata olema indiaanlased…

Siin olid iidsed… – need samad, kes olid tulnud paljudest kohtadest…

Kas ei tekki nüüd tahtmine küsida… – kas mingi tsivilisatsioon oli enne teie enda oma…?

Kas oli Ameerikas mingit tsivilisatsiooni enne teie oma…?

Vastuseks oleks – jah, oli…

Nende anded ei ole jäetud monumentidena ja ehitistena…, vaid selles, kuidas nemad said endale ressursse…

Tarvis üksnes teha sügavamaid kaevamisi ja leida seda, mis on väga iidsena…

Otsige eurooplaste juuresoleku tõendeid…, ehk kusagil 10 000 aastat tagasi…, või 15 000…

See koht planeedil oli teada iidsetele… – indiaanlastele…

Te olete selle koha vaid uued vardjad…

Olete kõigest 200 aastat olnud siin ja näinud seda kohta…

Selles on teie ülesanne… – kaitsta ja tunnustada seda kohta…

Need kohad peavad jääma puutumatuna, et saaksite uurida ja nautida seda…

Just selle poolest on erinemas evolutsioneeruv teadvus… – ja see jätkub jätkuvalt…

Teie seas on selliste kohtade kaitseaktiviste, kes on hoolitsemas nende esmase eheduse eest…

Ma ütlen neile… – teie töö läheb kergemaks

See on sellest, et avanev teadvus hakkab nägema koostööd selliste kohtadega

Juba praegu viiakse läbi ekskursioone koolilastega, et noorus saaks näha seda oma silmaga…

Mõnedki muutuvad tulevikus teadlikuks siin olevast… alatiseks…

Isegi kui kord nemad üksnes uitaks siin ringi ja näeks koskesid…, juba siis Gaia oleks rääkinud nendega, uues energias…, mida varem ei oleks juhtunud…

Nemad tunnetavad seda ja teavad sellest…

Nemad hakkavad rääkima sellest oma sõpradele, kes hakkavad samuti tunnetama ja teadma seda kõike…

Seega… – selle maa tunnustamine on juba iseenesest naasemine…

Mitte kiiresti…, vaid põlvkondade jooksul…

See ei ole halvemaks minek…, vaid üha paremaks saamine

Oleme rääkinud sellest…, kuid on olemas neid, kes vaidleks vastu… – Krayon, praegu ei ole miskit viitamas sellele, millest sa räägid

Minu vastus on neile… – see on sellest, et see on juba sündimas, just praegu

On juba asju, mis on tulemas…, millised näitavad end peatselt…

Teadvus, mis avaneb maapeal, on täienisti nõus sellega, et sellised kohad tarvis säilitada esmalooduna ja puhtana… tunnustatuna

Tunnustage neid šamaane ja indiaanlasi, milliseid on siin kõikjal…, ning lubage neil rääkida, mida need kohad on rääkimas…

Kuulake neid, või teisi, kes on teadlikud sellest kõigest…

Sellest praegu piisab…

Ja nii see on…

Homme jatkame…

Krayon

 

Teine päev…

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Meie teise päeva sõnum oleks enamuselt isiklikku laadi…, personaalse kanaldusena…

Ehk enamuselt see on saalis istujatele, kui lugejatele ja kuulajatele…

Kuid üks ei välista teist…

Asi on selles, et teema ise, mida täna arutame, on enamuselt isiklikku laadi…

Olete kõik koos õppimas inimkeha süsteeme…

Mõneti see käib üldise ülevaatena…, mõneti  täienisti uue õppimisena…

Kuid küsimuste ja vastuse protsessi käigus ilmneb koherentsus, kooskõlastus…, ehk… inimese ja inimese vaheline kokkusulamine

See oleks kui igaühe inimese välja kasvamine…, ja seda seni, kuni need põimuksid teine teisest läbi…

Mõned põimingud oleksid sedavõrd suured, et täidaks kogu selle ruumi

Te hakkate tunnetama teine teise mõistmist… – ja see oleks sedavõrd eriline, et väljuks isegi terve mõistuse raamidest välja…

Te ei ole teadlikud teine teisest…, kui siis – teate vaid nime…

Kuid paraku… omalviisil ilmneb teine teise mõistmise sfäär, milline on hõivamas nii neid, kui ka teid…

Te võiks seda nimetada kooskõlastusena, koherentsusena…, kuid see on enamat… – hulga enamat…

See on midagi sellist, mida on võimalik tunnetada…, teadvustada…, kuid mitte kunagi ei saa mõõdistada

Ometi võite teadvustada selle olemasolu…, nimetada koherentsuse väljana

 

Mis toimub, kui mõistmine kasvab sedavõrd suureks, et kõik, mida hõivate – olete tunnetamas…?

Selline mõistmine ei pea olema vastu millelegi, mis on negatiivsusena

Hoopiski mitte…

Ehk kuulsite kedagi rääkimas imelisest tervenemisest teie seas…, et keegi invaliid tõusis jalule ja on käimas koos kõigiga…

Seda võiks juhtuda…

See ehk paneks teid rõõmust langema põlvili…

Kui saate teada, et see miski enamat on töötamas… – siis tunnetate, kuidas mõistmine on oma lainega katmas kogu saali…

Ehk mõnelgi ilmub pisar silma rõõmust, et keegi on tervenenud…

Siis toimub miski, mis ületab tunduvalt koherentsust…

Ma ütlen teile selle kohta sõnu, mis näivad teile tuttavatena…

Kuid seekord ütlen neid sõnu esimest korda muus tähenduses…

See on miskit uut inimhulkade vahel…, mis lõppkokkuvõttes on tunnetatav üle kogu planeedi… – teatud määral…

Ma tahaks seda väljendada sõnadega… – Vaimsuste sulandumine

Kuidas on väljendumas teie Vaimsus…?

Kõige esmalt ta on (Krayon kõrgendatul hingusel) puutumatuna

Te ei saa mõõta oma Vaimsust, kuigi olete mõõtmas koherentsust…, olete mõõtmas oma süda…, oma aju ja käbinääret… – kogu triaadi…, kõike milleks olete Sina…

Kuid näib, et Vaimsust selles kui ei oleks

(Krayon loendades)…

… sinu Vaimsus on igavene…

… ta on osa sellest, mida peetakse Loomise Lätteks…

… Vaimsusel on nimi, mis ei ole sinule teada, kuni oled omalpool eesriiet…

… sinu Vaimsus on hindamatult mõõtmatu…

… ta on mõistmine ja armastus…, osa Loomise Lättest, nagu olin varem maininud…

Kuid siiski… tema pole see…

Ta on osa Kõigest, mis On…

Ta on osa Sinust…, ja seda ei ole võimalik puudutada… – ta on sedavõrd sakraalne…, püha…

Te ei ole võimelised mõõtma Vaimsust…

 

Kuid planeedil on toimumas miski, millel on kavas muuta kõike senist

Kas on võimalik, et on olemas Vaimsuse süsteem, mida te pole seni avastanud…?

Kõik on viitamas selle olemasolule, mida teie arvates ei ole võimalik puudutada…, mis on sedavõrd esoteeriline, et võiks lausa näidata näpuga sellele ja küsida… – misasi see on…?

Te valdate sama vaimsust, milline on läbimas erinevaid kehastusi…, ja sama nimega, mida ei ole võimalik hääldada…, milline ei ole teilegi teada…

Ta on sedavõrd kaunis…, ta on igavene…

Ta oli siin enne Maa tekkimist…, ja jääb ka peale…

Kuid siiski, kallis inimolevus…, evolutsioon, mille poole olete püüelnud, on alustamas sulandumisega… (Krayon pea sosinal) puutumatuga

Te hakkate tunnetama…, kõik koos… – vaimsuste sulandumise algust – läbi mõistmise…

See on enamat, kui koherentsus…

See on – kokkupuude Jumala palega…

See tuletab teile meelde teie igavikkust… purustab eraldavad barjäärid…, nii kultuurilised, kui keelelised…

Algab Ühendumine…, mida võite tunnetada ja tunda…, elada üle läbi rõõmu…

Mõneti see võib ilmneda hetkeliselt…

Seejärel tõusete üles ja lahkute siit ruumist…

Mis oleks, kui tulevikus juhtuks midagi taolist…

 

Hommikul ärgates, oleksite teadlik, et olete ühenduses kogu ilma rahvaga…

Oleksite tunnetanud kõike, olenemata sellest, kas meedia oleks rääkinud sündmustest üle ilma, või mitte…

Oleksite ühenduses kõigiga…, oleksite teadlik kõigi tegevustest…, kõigist pühitsemistest…

Mis oleks, kui ilmneks selline kanalduse kanal, midagi Heade Uudiste taolist, milles holograafiline killuke näitaks uudist kogu ulatuses…, ning oleksite saanud võtta osa pühisemisest koos teistega…

Vaimsuste sulandumine, seondus, liidaks kõiki üle planeedi…

Kas tahaksite teada, miks saabub päev, kus enam ei tule teine teise tapmist…?

Üksnes seetõttu (Krayon hingestatult), et teist saab Ühene… – just seetõttu…

Kui selline asi algab (Krayon uhkusega)…, siis ei saa miski seda peatada…

Siis on sootuks teine planeet…

Siis on palju enamat, kui avardunud teadvus…

See on palju enamat, kui teadvus, milline on suuteline üksnes ära tundma

(Krayon pea sosinal) Kallid…, osa teie evolutsioonist kätkeb informatsiooni Vaimsuse puutumatusest

Ta saab sinu osaks sulle ootamatul viisil…

Ta hakkab võimendama sinu ühesuse tunnetust, milline on sul mõningate inimestega…

 

Kuid on veel enamat… liitmise tehnoloogia Vaimuga…, Loomise lättega…

See annab võimaluse pühitseda teatud hetkest vähimaidki sündmusi… – kasvõi lapse sündi kusagil India avarustes…, või kellegi tervenemist kusagil linnas, läbi äkilise enesetervenemise…

Olete suutelised häälestuma sellele või teisele sündmusele ja pühitsema koos nendega……

Tuleb neid, kes toetavad sellist pühitsemist, kuna avastavad, et mida enam on pühitsejaid, seda enam toimub sulandumine üle planeedi… – ühendumine üle Maa

Tuleb päev, kui ei ole enam meedias uudised dramaatilistest sündmustest, just dramaatilisuse vaatevinklist…

Ehk neid esineb üksnes selleks, et oma teadvuses te saaks luua rahu nende inimeste teadvuses, kes on ärevuses sündmuste pärast…

Nii iga inimene planeedil on kaasatud teiste tervenemisele…

Teie tunded, mõistmised ja tegevused, ei kao tühja…, need suunduvad üldisesse mõistmise suppi…

Te sisenete oma teadvuse ruumi ja tehnoloogia näitab, kui palju inimesi on selles ruumis…

Neid võib olla seal miljardeid… – nende kooskõlastus vaimsuse sulandumisega on võimeline tervendama suurte kauguste taha… – luua rahu ja rahulolu seal, kus see on puudu… – anda hubast olekut neile, kes on tuhandete kilomeetrite taga ja teistel keeltel rääkimas…

 

Sellega ma andsin pildi, kuidas on toimunud teistel planeetidel, kui nemad alustasid evolutsiooni teed…

Teil on oodata sama… – kusagil kauges tulevikus…

Jaa… – te jõuate sinna…, see on neile, kes on istumas siin…

See on see, mida teete teie…, see on see, mida on tegemas Vaimsused… – sulandute lõpptulemusena ülestõusnud inimolemuse bioloogiaga

See on algamas siin…, see on algamas nüüd

 

See on toimumas aeglaselt…, ja võib muuta nende koherentsust, kes on istumas siin toolidel…

Just selles suunas on kõik liikumas… – lõpptulemusena kõik hakkab näima normaalsena…

Terviklikus muutub Absoluudiks…

Kallid…, see muudab Inimese mõiste enda…

Ma ei räägiks neist asjust, kui poleks näinud seda kõike varem…

Kuid teie jaoks see on veel kaugel… – väga kaugel…

Kallid…, aja omadus on liikuda aeglaselt ja kaua…, kuid… olla äkki kohal…

Saate näha Valguse Väe tõusu pimeduse üle…

Kõik hakkab toimuma loomulikult… – ei tule sähve taevas, ega vaimseid vapustusi…

Just selliselt käib kasvamine ja täiskasvanuks saamine… – aegamööda…, põlvkond põlvkonna järel…

Kuid lapsed hakkavad astuma esireas… – nii on see alati olnud…

Ma tahaks, et te mõtleks sellele, kui oma tulevikule…, ja naerataks kogu toimuvale…

Tahaks ütelda teile, et Vana Vaimsus ja toimuv Nihe on külvamas seemneid, millistest olen just rääkinud…

Kui väljute siit, siis oleks hea, kui mõtleksite kõigele sellele…

Sellele, mis on tulemas…, ja mida saaksite teha otse nüüd… – oma mõtetega, oma tegevustega, et kiirendada Valguse tulekut…

Kiirendada Valguse tulekut (Krayon hingab sügavalt)…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Krayon aitab teil parandada ja muundada moonutatuid talletusi, mis on tallel vanade harjumustena, millised on kasutusel igapäevaselt…

Ta aitab neid avastada ja mõista, ning vabaneda neist igaveseks…

Sõnum on võetud Laguna Hillsis, California, Ameerika Ühendriigid…

2017.07.02

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Täna tahaks rääkida teile millestki sellisest, mis on olemas igal ühel teist… – mis hakkab edaspidi muutuma…

See on selle informatsiooni jatkuks, mida oleme andnud teile sõnumitena kõik need aastad…, millised rääkisid sellest, mis on toimumas ja kuidas see võib mõjutada teid…, mida saate ise ära  teha

Kõikides meie heades uudistes oli selle kohta juttu…

Oleme rääkinud teiega teie Kaasasündinust

Lugejate ja kuulajate seas on neid, kes ei ole veel mõistnud, mida see sõna tegelikult tähendab – Kaasasündinu

Minu arvates see sõna kajastab ideed, kus teil on kaasasündinud omadus teha teatuid asju…, kuid te ei saa seda teha…

Seega nimi Kaasasündinu oli antud teie mõistusega kehale

Peamine idee seisneb selles, et oled Sina…, ja on olemas Sina sinus, mis on mõistlikum kui te ise…

Just see sai nimeks Kaasasündinu

Ta on teile kättesaadav paljudes planeedi protsessides…

Üheks populaarsemaks protsessidest on kinesioloogia…, ehk lihaselik testimine… – kus küsimus esitatakse otse Kaasasündinule…

Seega… – Kaasasündinu on mõistusega keha, millest oleme rääkinud…, ta on ühenduses nii sees, kui väljas olevate asjadega, millised on teile väga olulised…

Ja see ei ole aju funktsioon…

Kuid aju peab samuti olema kaasatud sellesse, nagu alati on seda olnud…

Sellesse on samuti kaasatud käbinääre ja süda… – kogu kolmainsus…

Kaasasündinu on suuremas ühenduses teie Kõrgema Minaga, kui te ise…, teie Akaši Kroonikatega…

See just teeb Kaasasündinu sedavõrd targaks…

Te ehk nimetaks seda instinktideks, milliseid valdavad loomad…, kuid mida ei valda inimesed…, kuigi… on omased neile juba sünnist saati…, ehk – on kaasasündinud…

Asjad, milliste eest on vastutamas Kaasasündinu, on suurimateks ja olulisemateks…, nende nimistu võiks teid üllatada…

Just seetõttu sellesse protsessi on tänavu kaasataud sedavõrd palju…

Kuidas astuda Kaasasündinuga kontakti… – mõelge sellele…

Teie seesmuses on mõistusega keha, millisele on teada see, millest teil ei ole isegi aimu…

Kujutage vaid…, teil on olemas võimalus küsida temalt… – mille vastu on teil allergia…?

Kas te ei peaks sellest teadma…?

Te võtate ette lihastestimise, et selgitada seda välja…

See näitab piltlikult, kuivõrd kauge on inimkond võimest suhelda kahepoolselt oma Kaasasündinuga…

Kui oleksite suutelised seda tegema…, siis milline oleks suhtluskeel oma mõistuskehaga…

Ma ütleks teile, et olete võimelised avama suhtluse ust…

Milline oleks suhtluskeel…, ja kuidas see oleks tunnetatav…?

Kallid…, ma ütlen teile… – see oleks – intuitsioon…, alateadvus…

Kujutlege pilti… – laps on kuuma pliidi juures ja küünitab selle poole… – ta tahab puudutada kuuma rauda…

Laps seisab kuristiku äärel ja tahab astuda üle ääre…, kuid keegi vanem haarab temast kinni…

Loom ei teeks kumbagi, kuna teaks nii kuumusest, kui ka kuristiku sügavusest… – see oleks loomale teada looma elu ruumilisest teadmisest

Loom ei läheks pliidi juurde, kuna tunnetaks selle kuumust…, just kuumuse tunnetus hoiaks teda pliidist eemale…

Kuid selline tunnetus puudub inimlapsel…

Laps tuleb siia ilma täielikult teadmatuna sellistest asjadest…, kuigi need on tema Kaasasündinus olemas…

Laps ei ole veel ühenduses oma Kaasasündinuga…

Kui laps puudutab kuuma rauda ja saab kerge põletuse sõrmele…, alles nüüd lapse ajus aktiveerub salvestis, milline jääb tööle kogu selle keha eluks… – käivitub sünapsiste keeruline töö, mis talletub lapse ajus…

See on väga sügav asi… – üks-ainus sõrme kõrvetus jääb alatiseks kogu selle kehastuse ajaks…

Kui inimene oma elu lõpus lahkub sellest ilmast…, kuid naastes uue lapsena, tahab taas puudutada kuuma rauda… (Krayon muigab)

Seega, mu kallid, teil ei ole ühendust loomse instinktiga… – te ei saa neid asju, mida olete ära õppinud eelmistes eludes…

See on üheks argumendiks teadlastele, et eelmisi elusid ei ole olemas…, nemad püüavad väita, et kui oleks möödunuid elusid, siis te mäletaks neid

Teadlased käesoleval ajal ei mõista, et vanas energias inimene ei funktsioneeri täiel võimel

Oleme rääkinud, et funktsioneerite ligi 35% ulatuses…

Selline protsent on kasvamas…

Kuid skaalal 1, kuni 100, olete oma tarkuse, intellektsuse, tasakaalu ja taibukusega siiski 30 ligi…

Leidub mõningaid intellektuaale, kes vaidleks vastu… – me oleme suutelised mõtlema mida tahes

Kuid mina väidaks vastu… – ei…, te ei saa, kuna te ei tea, mida te ei tea

Intellektuaal jääb ikka pressima sellele, mida ta ei ole suuteline aimama…

Seda seni, kuni Planeet ise ei saa vanemaks…

Teadvus on läbi tegemas nihet ja on muutumas…

Kuid üks asi, mida tuleb teil avastada, mu kallid, on see, millest oleme varemgi rääkinud… – Akaši salvestiste meenutamine

Ehk räägiks enam sellest, kuidas Kaasasündinu saab järgida Akašisid…

Praegu ma räägin kahest asjast… – üheks on uus laps, kes on sündimas planeedil…, ja teiseks on see, mida saavad Vanad Vaimsused ära teha planeedil otse nüüd… – kuivaid nemad saaks välja tulla oma usutoosidest ja veendumusest, et nemad ei ole suutelised selleks

See on – Akaši pärand…, või see, mida nimetate Akaši mälestuseks

Kuid teil on tarvis teada ühte asja, mis hakkab sündima lastega…, teiega…, kõigi lugejate ja kuulajatega…

Mida enam evolutsioneerute sellel planeedil… – seda enam hakkab käivituma teie intuitsioon…

Ehk… – suhtluskeel Kaasasündinuga hakkab muutuma paremaks…

Mõistuskeha hakkab avama informatsioone… – laps ei hakka enam küünitama kuuma raua poole…, ega lähene kuristiku äärele…

Kuid oluline on see…, et te hakkate märkama seda ja teid hakkab huvitama… – kuidas nemad seda teadsid…?

 

Tahaks kutsuda teid rännakule…

Selleks on metafooriline inimolevus, mis on kui maja…, kui elamu…

Olete elamas selles majas…, inimolemuses…, ja see on teie jaoks väga hubane…

Seate end sisse, nagu meeldib…, lemmikpildid on rippumas üleval… – elegantne elamu…

Ta on teenimas teid hästi…

Seate üles altari, kus saaksite mediteerida…

See olete Sina…, ja see on kaunis…

See on koht, kus olete magamas ja söömas…

Kuid teie elamu keskel on ruum, mis oli teie eest varjatud kogu aeg,… see on maja süda…

Selles ruumis asub reaalne Inimolemus…, suure mõistusega…

See on Kaasasündinu, kelle kõrval olete kogu aeg elanud…, olete käinud oma Kaasasündinu ümber ja ringi…

Sellesse kesksesse ruumi on viimas mitmeid uksi…

Te näete neid ja püüate avada…, kui need ei avane väljastpoolt…

Te ei saa tõmmata käepidemest ja avada… – need peavad avanema seestpoolt, just mõistusega olevuse poolt, kes on selles ruumis…

Mõnes seinas on vaid avaused…

Mõnda neist nimetatakse kinesioloogiaks…, sealt, torkides sinna sisse, võib leida mõndagi…

Kui saate seal kobada ringi, siis tabate midagi, mille järgi saate teada, et seal on midagi…

Kogu mõistlikkuse tasakaal…, kõik sajandite tarkus on selles ruumis… – kuid te torgite sinna ja tabate millegi pihta…

Tahaks ütelda teile veel… – on olemas ka suured uksed, mis viivad sellesse ruumi…, ja need võivad avaneda isegi teile…

Tahaks näidata ustel olevaid silte…

Silt ise on rääkimas teile täpselt, miks see ei avane… (Krayon muigab)

 

Ehk astuks ligi uksele, kus on kiri… – Ära muretse

Te annate asjadele intellektsust…, lausa tirite rahutuste kilbi inimkehasse, kõige katteks…

Seetõttu teie Kaasasündinu ei võimalda teile kunagi intuitsiooni, kuna ise olete blokeerinud teda…

(Krayon rõhutatult, sõnahaaval, kui tembeldaks) rahutus blokeerib intuitsiooni…

Rahutus blokeerib intuitsiooni…

 

Ehk lähme järgmise ukse juurde… Rahutus… – ja see on lähedane muretsemisega…

Rahutus blokeerib intuitsiooni…

 

Nüüd lähme ukse juurde – Hirm

Hirm blokeerib intuitsiooni…

Tahaksite teada, kuidas loom, juba mõne aja pärast peale sündi, kusagil metsade vahel, saab mõne tunni pärast tõusta jalgadele ja minna karjaga kaasa…?

Tahaksite teada, miks neil ei ole selliseid asju, millistest oleme rääkinud…?

Neil ei ole intellektsust…, ei rahutust…, ei häireolekut…, isegi hirm on neil üksnes ellujäämise pärast…

Ehk… kui loomadel oleks teatud viisil mõistusega Kaasasündinu, siis see ehk avalduks neis…

Kuigi see on neil olemas juba sünnist…, kuid teil seda ei ole…

Seda sellest, et olete liiast targad – te õpite kiiresti seda, mille üle muretseda…, kus olete süüdi…, ja loote palju muid blokeeringuid, millised on ohjamas kaunist seesmist mõistusega keha…, teie Kaasasündinut, kes on kui lõksu püütud…

Mõelge sellele… – Kaasasündinu on ühenduses Kõrgema Minaga…, käbinäärmega…

Ta teab palju, kuna temas on kõik teie Akaši salvestised…, kogu teie tarkus…

See olete Sina…, teie enda Keskme… – ja see on olemas igal inimolevusel…

Kuid teie vaid torgite sinna sisse… (Krayon kurval pilgul)

Ma pakuks teile lahenduse… avada need uksed, mis võimaldab Kaasasündinul olla kättesaadavam…, ning vastata teile läbi alateadvuse…, sellega tõsta teie intuitsiooni kümnekordselt…

Siis ehk hakkaksite mõistma, millest  räägib teile teie intuitsioon…

Tema informatsiooni andmise aegu saate mõista, kuivõrd võimas on tema vastus…

See ei ole see, mida olite saanud hetkelistel juhtudel…, kus kahtlesite kuuldud vastuses…

Oleks hea, kui võtaks välja kustukummi…, ja kustutaks kõik nimed ustel…

Tahaks, et teeksite seda naeratuse saatel…, kuni ühelgi uksel ei ole ühtki kirja…

Alles siis, teie üllatuseks, uksed hakkavad avanema…

Kaasasündinu teadvustab… – enam ei ole mingeid blokeeringuid…

Ka teie leiate endas rahu…

Sellest algab Rahulik Inimolevus, kes on valdamas suurimat intuitsiooni, kogu aegade jooksul…

Selline inimene mõistab, kes ta on…, seetõttu temal ei ole vajadust tunda muret…

Tema mõistab, et tema sees on Looja…

Mida teile see ka ei tähendaks…, kuid olete – osa süsteemist…, olete kuulumas siia…, te ei ole siin juhuslikult…

Te hakkate mõistma seda…, seetõttu olete selle suhtes rahulikud… – isegi naeratate sellele…

Siin tulebki appi intuitsioon, kelle poole olite pöördunud… – pööra paremale…, pööra vasakule…, tee seda…, tee teist…, see ei ole sulle kasulik, aga see on kasulik…, see segab sind…, muuda oma suhtumist…, muuda toitumist…, vali teine tee…,  vaheta… – ja nii edasi…

Seda teeb teie intuitsioon, mille poole olete palvetanud

See on see, mida iga inimene tahaks kuulda…

See on mõistuskeha hääl, mis on ühenduses kõigega, mis on

… – te olete tulnud koos temaga…

Kas olete kunagi tundnud huvi… – miks inimestel ei ole sellist võimast instinkti, kui on loomadel…?

Just rääkisin teile selle põhjusest… – liiast palju intellekti…

Tahate liiast palju välja arvutada…, liiast palju tunnete muret…, analüüsite

Ma võiks tuua kuni 50 head näidet…

Kui lähete siit välja, astute oma auto juurde, istute sisse ja sõidate minema…

Kui võtta sama näite teie enda keha kohta… siis see oleks järgmine… – kui te istuks autosse, siis esmalt läheks tarvis terve hunik juhiseid mootori töö kohta…, veel enne, kui keeraks süütevõtme…, tahaksite teha intellektseks iga mootori osa tööd…, tahaksid teada üksikasju silindri survest, sidurist, hüdraulikast ja transmissioonist…

Just seda olete tegemas oma eluga…

Teete intellektseks kogu ennast sedavõrd, et teie Kaasasündinu osutub kui lõksus

Kaasasündinu – on teie parim sõber…

Kaasasündinu tahab olla tänavuse ajastu osana…

Kallid…, lapsed hakkavad tulema juba suurema alateadvuse väega

Nemad hakkavad kõike pöörama peapeale… – kogu kujunenud süsteemi ulatuses…

Isegi enam, kui on teinud seni…

Selline intuitsioon hakkab välja tooma hulga targemaid otsuseid, kui tegi siis, kui oli siin viimasel korral…

Mis puutub vana vaimsust… – siis ta on suuteline tegema sama, kuni on siin…

Paljud teie seast viskavad minema oma uskumuste toosid ja jutte sellest, et ei ole suutelised

Te püüate ikka haakuda millestki…, püüate kõike analüüsida ja kõike teada…, kuid mitte lõõgastuda…, teha sügav sissehingamine… – ning lubada ustel avaneda…

See on see, mis on tulemas…

Ilmneb sootuks teine intuitsiooni eduka tabamise koefitsient…

Mõned teie seast tunnetavad seda, ning mõistavad, et kord see töötab, kord mitte… – te ju pidevalt sunnite seda ust sulguma…

Ilmub ju taas midagi uut, mille üle tarvis tunda muret…

 

Teisi sõnu… – see on midagi sellist, mida teil tarvis ära õppida…

See on terve protsess… – jääda rahulikuks

Kallid…, see on suurepärane informatsioon evolutsioneeruva inimrassi jaoks…

On suurepärane teada, et järgmisel korral teil ei tule teha sedavõrd pingsat tööd…, kuna teie intuitsioon on alati kohal…

Kuigi… kuni olete siin – ta on teile kättesaadav…

Temas on teile kõik lahendused, milliseid soovite… – selleks on aeg käes…

Ega pole midagi juhuslikku selles, et olete siin…

Juba siin olemine on lahendamas mõningaid  probleeme, millistega olete tulnud siia…

Selline oli tänase päeva sõnum…

 

Luba Kaasasündinul saada selleks, keda saaksid enam usaldada, kui kedagi teist…

Usalda seda Kaasasündinut, kellel on ühendus sinu südamega…, sinu ajuga ja käbinäärmega – tasakaalustatul viisil…

Usalda seda Kaasasündinut, kes on teadlik ühest ainsast vaimsusest… – sinust

Lahku siit teisena, kui oled tulnud siia… – lahku armastuses

Nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Older Posts »