Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2017

Karma Nõukogu…, ma tahaks küsida inimeste poolt saadetud kirjade kohaselt…

Oleme sinuga ja tervitame sind…

Esita küsimused…

 

  1. Milline on inimese määratlus selles elus…, ja milline on tema karmaline ülesanne…?

Millega tuleks mul tegeleda ja millist ametit oleks mul parem pidada, et olla efektsem oma missiooni täitmisel… (kui see on mul olemas)…?

Sinu karmaliseks ülesandeks on tervendada vaimsust…

Sinus on olemas tervendaja võimed…

Kuid selleks pead avama südame tšakra… – teisiti tervendamine ei ole võimalik…

Meenuta lihtsaid lugusid, kus tervenemine toimus käte peale panekuga…, millega liideti inimest oma väljaga, oma energiaga…, suunati oma valguse tervendavat energiat temale…

Kuid selline tervendamine on võimalik läbi teenimise kiire…, läbi avatud südame ja täieliku loobumise arvustustest…

Ameti valik on teie teha, kuna inimametite spekter oleneb täienisti ja paljus teie veendumustest…, ja teie ühiskonna struktuuride erinevatest vormidest…

Kui kõrvaldada kõike ladestunut, mis tegelikult on kunstlikud kujundused, siis ei jäägi palju ameteid valikuks, et viia täide omad ülesanded…, ehk… luua…, valgustada…, tervendada

Praktiliselt igas ametis on võimalik minna mööda kolme teed…

Amet, milles puudub loomine, milles te ei loo, on surnud amet… – kunstlikult loodud amet…

Teie peamine omadus on – loovus…, loomine… – ja need on kätketud teisse, kui jumalikud loomise võimalused…

Seetõttu igas ametis olete loomas…, olete tegelemas loomisega…

Kui seda ei ole…, siis jätke parem selline amet… – ta on kunstlikult loodud selle ühiskonna poolt…

 

Kuidas on päästjate ametiga…?

Kelle eest tarvis päästa…?

Olete ise loonud oma ilma selliselt, kus teid on tarvis päästa teie endi eest…

Kujundage oma ilm ümber…, jumalike seaduste kohaselt… – siis ei tule teid päästa… ei kellegi eest…

Kõik ilmas on harmoonias…

Kõik on kellegi osa…

Kui kõik osad saavad kokkuleppele…, lõpetavad omavahelise sõdimise… – siis ei ole kedagi päästa…, ei kellegi eest…

Seega… – kas loovus, või loomine… – selline on ameti kohustuslik osa…

Alles siis saate realiseeruda…

Just siis teie jumalik olemus, teie peamine loomise omadus, saab realiseeritud…, siis saate astuda Jumala teele…, loomise teele…

Teist saab Tema abiline ja Tema kaasosanik ilma loomise osas…

 

Ameti teiseks peamiseks omaduseks on – valgustada… – valgustada valgusega kogu ümberolevat…

Kui olete siiski valinud loovat ametit…, ja kui olete omas ametis loomas…, kuid ei juhi läbi enda jumalikke energiaid…, ei juhi Jumala valgust läbi enda… – siis teie loovus jääb elutuks…

Teie loovus muutub nukraks…, ehk taas loodud kunstlikult…

Elulistuses on üksnes need loovused, millised on täis Jumala Valgust…, täis jumalikust energiast.

Sellised loovused elavad sajandeid…

Need on tõmbamas inimesi ligi… neil on oma elu ja oma Jumala osake…

Me räägime praegu teie kultuurist…, selle kunsti teostest, muusikast, maalidest, poeesiast…

Kõik suured kunsti teosed on loodud inimeste poolt, kes on püüelnud realiseerida oma peamist määratlust – loomist…, nemad on juhtinud endast läbi Jumala valgust…

Selle tulemusel Jumala valgus peegeldus läbi nende vastuvõtu prisma kauniteks loomise mustriteks… – kui kaleidoskoobi mustriteks…

Paljud sellised energeetilised loovused on sajandite jooksul võlunud teid, pannes imestama teid hetkeil, kui Jumala Valgus oma kaunites mustrites on puutunud kokku teie vastuvõtuga…

See, kui laseri kiir, läbis inimliku vastuvõtu tillukest avaust, sünnitas virvendusi ja valgust, ning lõi uut unikaalset valguse peegelduse mängu teie teadvuses…, Jumala absoluutses Teadvuses…

Igaüks teist on Suur, kui on suuteline laskma endast läbi Jumalikku Valgust…, aga mitte kapseldama seda endas… ning oodata, kuna ta leiab väljapääsu ja lammutab teie vormid…

Igaüks teist võib saada Suureks Loojaks…, Suureks Kunstnikuks…, heliloojaks ja luuletajaks…

Piisab vaid uskuda sellesse…, anduda jumaliku Valguse armastusele ja heasoovlikkusele…

 

Kolmandat ameti suunda võib jätta mainimata…

Ka tervendamine on Jumala Valguse endast läbilaskmine…

Kuid on palju vaimsusi, kes on otsustanud end pühendada sellele määratlusele…

Nende suhtes on eriline suhtumine ja eriline kontroll…

Enda isekusest loobumine, et anduda täielikult teenimisele… – see on raske tee…

Seetõttu mõlemad esimesed kaks teed, esimesed suunad, kuigi need üks suund ja üks tee, võimaldavad otsinguid…, oma individuaalsust…, soove ja püüdlusi…

Kuid viimane tee on loobumise tee…

Mitte munga, ega eraku elu mõttes…, vaid teie kavatsuste puhtuse mõttes… – sellest teenimisest hakkavad sõltuma paljude inimeste saatused…, isegi, lausa nende elud…

Sellele teele astujatel on tarvis teha valik…, võttes kord ja igaveseks vastu kõik teekonna raskused…

Raskusi sellel tuleb hulgim…

Esmalt teie ego hakkab seisma sellele vastu, kuna peab täielikult lahustuma…

Kuid igas ametis on vajalik loovus ja helendumus…

Vaadake iseend… – ehk mõistate, kuivõrd olete loomas ja helendumas oma ameti kohustustes…

Ehk siiski… ei ole oluline, millist ametit olete valinud…

Võiks ehk olla loov kojamees, kes valgustamas ja pühkimas oma valgusega üle kogu avaruse, tehes seda puhtaks sõna otseses mõttes…

Amet ise on siiski tinglik…

Me räägime teie tegevusest…

Mida nimelt on toimumas teiega, kui olete täitmas oma ameti kohustusi…?

Kui arst visiidil haige juurde mõtleb, kuidas kiiremini koju jõuda… – siis see ei ole arst…

Kui keegi teie seast mõtleb, et töö on teda ära tüüdanud…, siis selles töös ei saa tulla mingit loovust, üksnes jumalik energia läheb raisku…

Te raiskate jumalikku energiat liiast palju tühja…

Muidugi… – teie looja Valgus on ammendamatu ja lõpmatu…, ja Tema suur armastus on levimas kõigile…, võimaldab kõigil olevustel võtta vastu niipalju, kui ta on suuteline mahutama endasse…

Looja ei nõua teilt aruannet, kuidas olete kasutanud Tema Jumalikku Armastust…

Kuid austusest Looja vastu, mõelge… – kuivõrd efektselt ja täiuslikult olete kasutamas Tema energiat…, Tema Armastuse Ande teile…?

Millele olete suunamas ja raiskamas seda igahetkeliselt…?

Iga teie mõte, iga sõna ja iga tegevus on kasutamas energiat, millist saate ja peegeldate omal viisil…, enda mõtetega, sõnadega ja tegevustega…

Paljud teie seast elavad sellel energial kui parasiidid… – üksnes saavad, kuid ei muunda…

Sageli saades seda, isegi halvustavad Loojat, et ta on vähe andnud neile hüvesid…, et see ei ole vastavuses nende nõudmistega… ei ole võimaldanud nende egoistlikel soovidel kahmata endale enam Looja Valgust…, kõigis selle vormides…

Kuid Looja Hüvangute Valgus on valgumas kõigile, kui päike…

Kui palju keegi suudab võtta vastu, nii palju ka võtab…

Seetõttu mõelge sellele igal päeval…, kontrollige end igahetkeliselt…

Igat oma mõtet, igat oma sammu vaadelge seisundilt… – kuidas olen raiskamas jumalikku energiat, mida on andnud mulle Looja…, kas tasub raisata Tema Andi…?

Siis… iga teie mõte, iga sõna ja iga teie samm on kooskõlas jumaliku arengu ülesannetega…

Iga teie ametist saab loovus, mis on täis Looja Valgust…

Oo, vaimsus… me räägime sulle, et ei ole oluline, millist ametit valida…

Valige Loovust ja Valgust… – siis igast ametist saab rõõm ühineda jumalikkusega…, rõõm ühendumisest tervikuga…, rõõm teenida inimkonda…

 

Nüüd küsimus missiooni kohta…

Missioon on kõrge teenimise tase…

Enne, kui küsida oma missiooni kohta, esitage küsimus endale… – kas ikka olete teenimise teel…?

Mida nimelt olete tegemas, et teenida inimesi ja muid olemusi üle Ilmaruumi…?

Missioon on eranditult teenimise teekond…, ehk… puhas.., puhas teenimise teekond…

Kuid siiski… see ei tähenda, et peaksite koheselt astuma teenimise teele, eirates kõiki oma valikuid ja püüdlusi…

Looja on andnud teile õiguse otsida oma teed…

Igaüks on otsimas seda lõpmatult… – igaüks kui kobaks teed illusioonide soo mülkas, jalaga, või kepiga…

Kuid see ei tähenda, et selline valik ja selline teekond oleks halb…

Igaüks peaks küllastuma oma mängust…, läbima kõiki valiku võimalusi…

Looja annab selleks mänguks teile, kui oma lastele, kõikvõimalikke mänguasju ja olukordi, et nende läbi saaksite kujundada oma jumalikkust…

Mistahes joovastuste ja rahulduste valik ei ole halb tee…, see  on vaid üks samm teekonnal…, kui see ei kahjusta teisi olemusi, ega riku nende vaba valiku õigusi nende teekonnal…

Seetõttu joovastuge…, saage rahuldust… – ilma nendeta teie ilm oleks värvitu…

Looja on andnud teile täiuslikke vastuvõtu kehi, millised on võimelised kiirgama ettearvamatuid ja hulgim jumaliku vaimu peegeldusi ja säramise spektreid…

Kui igaüks teie seast on siiralt rõõmustamas ja joovastumas, siis Jumala Valgus on säramas teis erinevates värvides…

See on kaunis säramine…

Pidage vaid meeles, et kõige kaunim vaimu sära on siis, kui Jumala Valgus on peegeldumas läbi teie armastuse, läbi teie kaasmõistmise…, läbi teie heasoovlikkuse… – siis Jumala Valgus, teie vaimsuse valgus, võimendub läbi teie valguse…

Kui need kaks valgust on kohtumas, siis sünnib energiate tants…

 

Kõik on siiski Jumala ühine valgus…

Kuid sellegi poolest… ta on peegeldumas läbi teie, kuna olete sellise vastuvõtu prismaks…, olete loomas imelisi värve ja jumaliku energia peegelduste kooslusi…

Pidage samuti meeles… – kõrgeim joovastus on alles ees…

See on ühinemise kõrgeim ekstaas oma tervikuga ja oma jumalikkusega…

Seni vaid joovastuge ja tundke rõõmu…, ja ärgu teie teekond olgu nukker ja kurb…, vaid… täis rõõmu ja valgusküllane…

Ehk kunagi, läbides kõiki tunnetuste suundi…, proovides järgi kõiki maiseid joovastusi, te pöörate omad pilgud jumalike joovastuste poole…, jumalike ekstaaside poole… – ning… astute teenimise ja Ühesusega liitumise teekonnale…

Seega…, kui olete läbinud kõiki valikuid ja joovastusi…, olete valmis loobuma neist jumaliku joovastuse ja jumaliku ekstaasi nimel… – siis olete valmis astuma missionäri teele…, olete valmis teenimise teekonnaks…

Alles siis avaneb teile teie missioon…, ja teie ei saa sellest mitte teada…

Teie õpetajad ja juhendajad kumardavad omad pead teie ees… – teie teenimise ees ja teie valmiduse ees loobuda enese teenimisest…

Siis algab teie missioon… – kuid mitte kui kohustus, ega karistus…, vaid kui miski, millest selles elus on võimatu keelduda… – see on kaua oodatud Vaimu Varamu, millist on ihaldatud kogu hingest…, millist olete janunenud, kui rändur oma rännakul kõrbes…

Sellest missioonist saab tervendav vesi, mida võtate vastu kui suurt andi, aga mitte kui kohustust…

Selline missioon valgustab teie enda, kui ka teiste teekonda…

Kuid seni… – elage, tundke rõõmu…, joovastuge ja muundage enda seesmuses olevat Jumala Valgust…, looge ja valgustage…

Seda oleme rääkimas teile…

 

  1. Milline ilm, või milline tsivilisatsioon on minule suguluseks…?

Sa oled pärit Plejaadide tähtede perest…

Oled vaheldumisi kehastumas Plejaadide tähtede süsteemis…, kui ka tänavuse kehastuse tähtede süsteemis…

Planeet Maale on kehastunud paljud sinu pered ja paljud sinu tähtede perede osakesed…

 

  1. Kas selle elu piirides on võimalust kohata oma sugulusvaimsusi…, kuna ja millisel viisil…?

Me vastame sulle järgnevalt… – ei ole midagi võimatut ühegi elu piires…

Kõik teiega kokku puutunud vaimsused on teie sugulusvaimsused… – teisiti ei saa olla…

On olemas lihtne külgetõmbe seadus… – taoline tõmbab taolist… – selliselt te räägite ise…

Just seetõttu kõik teie ümber olevad on alati üksnes teie sugulusvaimsused… – kuid maskeerituna illusioonide ulatuses…

Kuigi mõnd te peate sugulusvaimsuseks…, mõnd mitte…

Mõnd peate sugulusvaimsuseks seetõttu, et teil on täielik teine teise mõistmine ja teil on kerge olla koos… – seetõttu ütlete iseendale, et see on sugulusvaimsus…

Kuid illusioon on seatud selliselt, et, varem või hiljem, selline sugulusvaimsus lakkab olemast sellena…

Te ei ole suuteline enam mõistma teda, ning teile hakkab näima, et olete taas eksinud…

Kuid see on kõigest – mäng… – teie enda vastuvõtt teeb teda võõraks…

 

Esitage küsimus teisti… – kas olengi võimeline märkama keskkonnas sugulusvaimsust…?

Mida oleks selles või selles inimeses sugulust minuga…?

Kas ma tõesti ei ole suuteline märkama suguluspalet illusioonide peeglite tõttu…?

Jah… näete üksnes peegeldusi…

Te oelte vaatamas illusioonide peeglisse, ning näete inimese peegeldust, milline on muutumas tundmatuseni…, keda püüate pingsalt ära tunda… – kuid… ei tunne…

Kuid teie kõrval võõraid ei ole… – on üksnes sugulusvaimsused…

Miljonite kehastuste aegu olete paljukordselt kohtunud praktiliselt kõigiga…

Olete saanud veelgi sugulaslikumaks, kuigi niigi olite sugulased, kuna olete inimkonna kollektiivne vaimsus… – selles seisneb teie sugulus ja teie ühesus…

Te kõik olete kootud ühtse Loomise vaiba sisse…, olete kujutamas enam või vähem kaunimat inimkonna mustrit kogu vaiba ulatuses…

Seetõttu ärge jagage vaimsusi sugulasteks ja võõrasteks…

Teadke… igas elus…, ja ka selles, te kohtate alati sugulasvaimsusi, millised on maskeerunud illusioonide maskidega…

Teie ülesandeks on neid ära tunda ja taastada omavaheline sugulus…

Siis igas järgmises elus, ilma kõhkluseta, tunnete oma sugulusvaimsusi…

Piisab kord tunda sugulusvaimsust illusioonide maski all… – järgmistes elude illusioonides tunnete teda alati ära…

Just seetõttu püüate selles elus ära tunda sugulusvaimsusi…

Mida enam inimesi võtate vastu ja tunnete neis oma sugulusvaimsusi, seda kergem on teil järgmiste kehastuste aegu…

Siis saate neid koheselt ära tunda…, ega pole tarvis neid otsida rahvaste hulkade seast, või kõverates peeglites…

Selliselt langeb ära küsimus… – kus?…

Neid on kõikjal…

Kui tõemeeli hakkate otsima sugulusvaimsusi, ega jää ootama, kuna nemad leiavad, ehk tunnevad teis sugulusvaimsust…, siis võite kõikjal kohata neid…

Olete pidevalt ootamas, et keegi astuks teie juurde kui teie sugulusvaimsus…

Saage ise sugulusvaimsuseks iga ühe jaoks… – siis ka otsingud ei ole sedavõrd piinarikkad…

Tehke otsingud oma ümberolevatele kergemaks…, saage nende otsingute teel esimeseks sugulusvaimsuseks…, kergendades sellega nende otsinguid, sisendades neisse usku, et sugulusvaimsust on võimalik leida kõikjal…

Kas mõistate…?

Meenutage oma sugulust esimestena…

Leidke oma sugulust igas ühes

See on tõemeeli ime, mida olete ise loonud…

Teie illusioonide ilm on sedavõrd püsiv ja on sedavõrd moonutamas sugulusjooni, et teil ei ole kerge ära tunda sugulusvaimsust teises inimeses…

Oo, vaimsus, sa peaksid suutma…

 

Kui laps on kaotanud mälu, ega suuda sind ära tunda… – kas ta muutub sulle võõraks…?

Kui ta ei käitu nii, kui sa tahaksid…, kui ta isegi ei näita oma armastust või austust sinu vastu, ega tänulikkust kõige eest, mida oled tema heaks teinud… – kas temast saab sinu jaoks võõras…, või jääb ikka armsaks lapseks ja omaks olevuseks…?

Suhtuge kõigisse, kui armastav vanem oma lapsesse… – nii on toimimas ka Looja…

Kuigi oma illusioonides te ei tunne Teda ära, ega avalda austust Tema vastu…, ei kuula Teda…, ei toimi Tema seaduste kohaselt, ega täna Teda kõige eest, mida Ta on andnud teile… – kuid Tema jätkab armastamast teid kui oma lapsi…, kui sugulusvaimsusi… – oma lõpmatu kannatusega on ootamas, kuna teie mälu taastub…, kuna ärkate unustusest, ning mõistate, et kõik olete ühene pere, et kõik olete sugulusvaimsused ja kõik olete ühesed…

 

  1. Kes on minu jaoks A…?

Kas ma pean olema temaga oma elu jooksul koos…, või on mul parem minna lahku temast…, minna igal ühel oma teed…?

Tema on sinu jaoks sugulusvaimsus, keda osaliselt tunned ära…, ja osaliselt mitte…

Ka sina oled tema jaoks sugulusvaimsuseks, kelles ta näeb mõneti sugulusvaimsust…, ja mõneti mitte…

Me ei saa teha sinu eest valikut… – üksnes sa ise võid vastata oma küsimusele…

Kindlapärasust ei ole olemas…, on vaid hulgim tõenäosusi…

Sa ise pead tegema kindlaks, mida nimelt tahad…

Mõista…, teie ühiste ja eraldi teede variatsioone on olemas hulgim… – kuid valik jääb alati teie päralt…

Eelmiste elude jooksul olete kohtunud korduvalt…, ja kohtute ka järgnevates veelgi…

Kõik oleneb sellest, kuivõrd suudate käesolevas elus ära tunda teises inimeses sugulusvaimsust…, mis on määramas teie järgmisi kehastusi…

Need vaimsused, kellega on teil kerge olla, on teie poolt varem ära tuntud vaimsused…

Võtame näitena teie pimesiku mängu…

Inimesel seotakse silmad kinni…, ja ta peab kinni püüdma tema ümber olevaid…

Mängu ülesandeks on – ära tunda kinnipüütu…

Kui ei tunne ära, või eksib, siis peab kinnipüütu lahti laskma…, ja jätkama uue püüdmisega…

Kui ta tundis inimese ära, siis see peab lahkuma mängust ja ootama mängu lõppu…

Kui püüdja on ära tundnud kõiki mängijaid, võtab sideme silmadelt, siis ta näeb oma sugulusvaimsusi, kes olid temale abiks selles mängus…

Selle mängu eesmärgiks on – ära tunda oma sugulusvaimsusi mängijate seast, kinnisilmi…

Nii on ka teie eludes…

Kõik teie elud on äratundmise mäng…

Teie silmad on sideme taga ja teie peate kompamise teel ära tundma kättesaaduid mängijaid…

Selles mängus te ei vihastu selle peale, keda ei tundnud ära… – see on üksnes mäng, huvitav ja kaasakiskuv… – see on mäng, mida ise valisite…

Need, keda tundsite selles elus ära, teises elus on teile avatud ja lähedased…, nendega on teil olla kerge ja lihtne… – nendega saate suhelda ilma sidemeta silmadel…

Kui tunnete ära kõiki mängijaid, siis nendega on teil kerge olla…

Kõigis mängijates tunnete ära oma sugulusvaimsust, kes on mängimas teiega pimesiku mängu… – nii te saate väljuda mängust võitjana…

Võitjana, kes on ületanud pimesiku lummuse, illusioonide lummuse…, kes suutis ära tunda kõiki mängijaid… – ning, võttes illusioonide lummuse silmilt, tunda rõõmu liitumisest oma sugulusvaimsustega…

 

  1. Kas minu elu programmi on kätketud laste sünnitamine…?

Kui jah, siis mida saaksin teada tema isa kohta…?

Taas oled otsimas tähenduslikkust…

Saage aru… ei ole olemas kedagi, kelle programmi poleks kätketud laste sünnitamine…

Laste sünnitamine ja nende kasvatamine on üks osa õppimise protsessist…

Te õpetate lapsi…, ja nemad õpetavad teid…

See on kõige efektsem õpetamise viis… – see on õpetamine läbi armastuse… õpetamine väega…, õpetamine teenimisega ja andmisega…

See on universaalne õpetamise teekond, kuna parimad jumalikud jooned on koondatud vanematesse…

Te tulete esile kui vanemad, kehastades Jumaliku Vanema jooni…

Neid õppetunde olete läbimas intensiivselt…

Lapsed selles elus on tihedalt seotud teiega…, see on tugev energeetiline seondus…

Olete koos lastega läbimas hulgim õppetunde…, kuid enam siiski teie…

See on nii seonduse, kui ka loobumise õppetund…

 

Seetõttu ei ole kellegil keeldu laste sünnitamisele…

Kuid määravaks jääb teie valik…

Laps tuleb üksnes siis, kui olete valmis astuma vanemlikule teele… – valmis läbima sellist õppetundi…

Seega… – kuidas saaksime vastata sellisele küsimusele…?

Kui sa ise, kogu hingest, tahad läbida emalikku kogemist, mis on suurepärane kogemine…, oled valmis andma end lapsele…, oled valmis tugeva sidemete ilmnemisele, millised seovad sind lapsega kogu elu jooksul…, ehk isegi paljude järgnevate elude aegu… – siis laps tuleb…

Neid tuleb nii palju, kui palju kordi oled valmis selleks…

 

Mis puutub võimalikke isasid… – siis ka nemad on läbimas isalikke valikuid…

Just need, kes on valmis koos sinuga looma peret ja kasvatama last… – vaid neist saab sinu laste isa…

Määratlust ei ole olemas… – on üksnes variantide hulga võimalus…

Kui näiteks, sinu ajajoones esineb viis meest, kellega on sinul võimalikke ristumisi isaduses… – kas sinu meelest on see palju või vähe…?

Kuid mingil hetkel sinul toimub ristumine vaid ühega…, kui sa oled selleks valmis… ja kui ka tema on selleks valmis…

Siin on vajalik mõlemapoolne valmidus…

Oletame, et me ütleme sulle…, keegi N, mingite näitajate kohaselt, on sinu tulevase lapse isa…

Kuid N mõtleb ümber…

Ta ei mõtle ümber sinu pärast, vaid oma isaduse pärast… – siis, sinu loogika kohaselt, sa jääd sõltuma tema valikust… – kas mõistad…?

Kuid igale ühele on võimaldatud vaba valik…

Kui oled valinud emadust, siis sa ei pea sõltuma teatud inimesest… – kas tema tahab saada isaks, või mitte…

Samas sulle on võimaldatud ka teised võimalused, teised ristumised, teised kohtumised…

See kõik saab olema seotud õppetundidega, milliseid oled läbimas praegu…, ja kuivõrd edukalt läbid need…

Seetõttu ka emaduse kogemine käib sinul just selliste õppetundide valguses…

Elu programm on paljuvariantne…

Igasse programmi on kätketud kõik võimalused…, kuid keegi ei tea, millist variante võtate kasutusele järgneval hetkel…

Seetõttu vali ise oma variandi…, otsusta ise, kas sinu programmi saab kätketud lapse sünd…

Jää üksnes ootama valiku realiseerumist…

 

  1. Kas mulle on tarvis juhendaja…?

Kes võiks olla minu juhendajaks…?

Igal ühel on olemas juhendaja, kuna olete alles ilmaloovuse lapsed…

Kas teid tõesti jäetakse ilma õpetajata ja juhendajata…?

Olete õppimas elu koolis…, seetõttu teie kõrval on alati juhendajad…

Olete liikumas klassist klassi, õppetunnilt õppetunnile… – igal etapil ja igas tunnis on teie kõrval õpetajad ja juhendajad… – nagu teie koolides…

Kõik on taoline…

Kuid sa räägid ilmutatud juhendajast…

Ilmutatut juhendajat saab üksnes siis, kui õpilane on selleks valmis…

Ehk teisi sõnu… – kui olete läbimas üldhariduslikke distsipliine, siis teil on üks õpetaja-juhendaja kogu klassi täie õpilastele…

Kuid need, kes on liikumas kiiremini, omandab peamised õppetunnid…, peamised loomise kogemised…, on õppimas tahet ja püüdlust, püsivust ja hoolsust…, püüab astuda teiste teenimise teekonnale… – sellistele õpilastele ilmub juhendaja vastavuses nende valmidusele…

 

Olete ootamas mingit kena gurut või avatari, kes tuleks ja ütleks teile, mida peaksite tegema…

Selleks võib olla tavaline inimene… – üksnes inimene…

Igat inimest võtke kui juhendajat…

See on samuti õppetunni osa…

Juhendaja tuleb teie ellu, kuid te ei ole suuteline teda ära tundma…

Ta eemaldub teie juurest ja jääb kannatlikult ootama, kuna saate küpseks teda ära tundma…

Kui te ei püüa ära tunda juhendajat igas inimeses, kes tuleb vastu…, siis võite lasta juhendaja mööda…, märkamata teda…

Õppetunni osaks on ära tunda juhendajat, ning olla valmis kummarduma tema ees…, tema tarkuse ees…, olla valmis võtma vastu temalt oma esimest õppetundi, mida ta käib välja…

Seega… – ärge laske oma juhendajat mööda…

Kas on sulle tarvis juhendaja… – see on samuti sinu valik…

Sinu küsimus näitab, et sinule teda veel ei ole tarvis… – sa ei ole veel valmis teda vastu võtma…

Vastasel juhul sa oleks püüdnud teda ära tunda igas inimeses…, ja küsimuse oleks esitanud teisiti… – kelles on siis minu juhendaja?…

Oma määratluse ja oma juhendaja otsing peaks muutuma sul omalviisil januks…

Juhendaja ilmuks sinu janu kutsele ja leiaks sind…

Sa tingimata tunneks teda ära, kuna igas inimeses oled õppimas tundma oma juhendaja jooni…

Sinu püüd pääseda teenimise teekonnale on sedavõrd suur, et oled valmis võtma vastu igat juhendajat…

 

Kuidas igat…?

Aga kui tuleb tume juhendaja…?

Kui tuleb tume juhendaja…, siis ise oled teda kutsunud…

Sinu juurde tuleb üksnes see, keda oled kutsunud…

Selline on üleüldine seadus…

Keda oled kutsumas oma mõtetes…?

Ega kutse ei pea kõlama… – tule minu juurde

Kutseks on see, mis on paelumas sinu mõtteid…

Kui sageli oled mõelnud pimeduse juhendajast, ühel või teisel viisil…, kui oled teda kartmas… – siis ta tuleb kindlasti…, kuid üksnes selleks, et testida sind…

Te võtate juhendajaid heade ja halbade tasemetel… – kuid nemad on üksnes instruktoriteks…

Kas ujumis instruktor on halb või hea, kui te ise ei taha ujuda…?

Kas on hea või halb võitluskunsti instruktor, kes õpetab üksnes kaitsma end ja tõrjuma lööke…?

Kuid te kasutate oma oskust vastupidiselt – rünnakuks

Teid õpetatakse kasutama atribuute…

Kuidas hakkate neid kasutama – oleneb täienisti teist…

Tulega on võimalik põletada…, kuid võib ka soojendada…

Kas tuli on süüdi selles, kuidas kasutate teda…?

 

  1. Kas on midagi olulist, mida Kõrgemad Jõud tahaksid anda mulle edaspidi…, ehk isegi seda, mida ma pole küsinud…?

On… sa pole küsinud armastuse kohta…

On olemas peamine ja ainus küsimus, millele peate saama vastust……

Sa pole küsinud, kuidas avada endas oma armastust ja kuidas seda kinkida inimestele

See on peamine õppetund, mida olete läbi tegemas…

Kas on olemas elu ilma armastuseta…?

Kas ta on seda väärt…?

Kas tasub elada ilma armastuseta…?

See ei ole selles mõttes, et elu ilma armastuseta tuleks lõpetada…, vaid selles, et teda tuleb pidevalt otsida… – elu ilma armastuseta kaotab oma mõtte…

Elu kaotab mõtte…, peamise mõtte… – ning ta naaseb oma duaalse ilma vastuoludesse…, hakkab aeglaselt, kuid kindlalt liikuma suremise poole…

Seetõttu armastus on igavene otsing…

Kuid te kõik, sealhulgas ka sina, o, vaimsus, olete otsimas armastust väljaspool end…

Just sellepärast te ei leia teda…

Armastust tarvis leida enda seest… – just seal ta on asumas…

Väljaspool ennast te armastust ei leia… – seal teda pole…

… üksnes teie seesmuses…

Armastust ei ole võimalik jagada osadeks… – ta saab olla üksnes tervikuna…

Väljaspool teid on vaid jumaliku vaimu osad…, seetõttu te ei leia iialgi armastust väljaspool end…

Te ehk kuulete selle kaja…, ehk püüate tema peegeldusi… – kuid see ei ole armastus…, üksnes tema kaja ja peegeldus…, oleks kui mingid muusika kajad, kusagilt kaugustest…

Just seetõttu olete sedavõrd piinarikkalt otsimas armastust väljaspool ennast…

Tegelikult ta on olemas üksnes teie endi sees…

Armastus on ühesus…

Kuivaid leiate armastust ja ühesust enda seesmuses, te koheselt ühendute kõigi sugulusvaimsustega… – teist saab tervik…

Iga vastutulev inimene väljaspool on teiega üks tervik… – on teie armastus…

Olete ühene temaga läbi armastuse…

See ongi tõeline ühesus – ühesus läbi armastuse

Üksnes sellisel juhul saate olla õnnelik, kuna olete täis tervik…

Kui olete hajali…, kui olete osakesed…, kui ei ole tervik… – te ei saa tunnetada kogu armastuse täiust…

Just seetõttu olete pidevas kadunud armastuse osade otsinguil…, just seetõttu olete otsimas enda teist poolt…, nagu on kombeks teil väljenduda…

Armastusel ei ole teisi pooli…

Armastus on terviklikkus… – ja teist seisu temal ei ole… – ta on ühesus…, läbi mille käib tema ilmutumine…

Seetõttu ei tasu otsida armastust väljaspool end… – leiate teda üksnes enda seesmuses…

Leides teda, jääte alatiseks temasse…, ja olete õnnelik…

Paljudele teie seast armastus on kõlbeline mõiste, või rõõmu seisund…, on kui ülenduslikkus…

Te ei suuda mõista, miks olete sedavõrd piinarikkalt otsimas teda… – ega leia kuidagi…

Kuidas osa saab tunnetada end tervikuna…, tunnetada kõiki enda võimalusi ja avada neid endas…?

Osake saab tunnetada end õnnelikuna üksnes siis, kui saab tervikuks…, saab avada oma kõiki võimalusi…, kui lakkab olemast eraldi osa…, muutub terviku osaks…

Seda polegi raske mõista…

Me ei suuda mõista… – miks te ei teadvusta seda…?

Hetkedel, kui armute… te ju liitute tervikuga… – seetõttu kogu ilm näib teile kaunina…

Teie arusaama kohaselt armunutel on ees roosad prillid…, mille tõttu näevad ilma teises valguses…

Ja nii see on…

Armunud olekus sukeldute oma terviklikkusesse ja näete Ilma läbi terviklikuse prisma…

See pigem ei ole roosad prillid, vaid illusioonide prillide maha võtmine… – te näete tõelist ilma, tema tõelistes värvides…, tema täiuses… – seetõttu olete õnnelikud…

Kuid peatselt panete taas ette eraldatuse prillid, sulgute enda isekusse…, oma mõtteviisi vanglasse…, oma dogmade veendumustesse…

Need prillid ei lase võtta vastu oma terviklikkust…

… seetõttu väidate, et armastus on saanud otsa…

Armastus ei saa kunagi otsa… – ta vaid on… – terviklikkuse seisund ei saa kunagi otsa… – ta vaid on…

Te üksnes eraldute sellest seisundist, ehk lakkate seda valimast…

Sellised armumise hetked on teile kui õppetunnid…

Need kui aitaks teil võtta maha eraldatuse prillid, et saaksite tunnetada ilma terviklikkust…

Armumine – see on teie maagiline võimalus…

Kuid te loobute sellest…

Teil on võimalus näha, kuivõrd kaunis on ilma ühesus…

… kuid teie olete eiramas seda ühesust…

 

Saage aru sellest absurdsst olukorrast… – te püüate läbi eraldatuse prillide leida Ühesust…

See on praktiliselt teostamatu ülesanne

Sisenege ilma armumise seisundis…, kogu ümberolevasse…

Sisenege armumise seisundisse läbi enda, läbi seesmuse…

… te muutute täitunuks… – te muutute õnnelikuks ja muutute iseendaks, selle sõna otseses mõttes…

Teist saab Armastus ise…

Sellega lõppeb teie igavene partneri otsimine… – armastuse otsimine…

Ta on igaveselt ja lõpmatult teie seesmuses ja teiega… – te ise olete Armastus…

Oo, vaimsus… – sa oled pidevalt armastuse otsinguil…, ja see jooks on lõputu…

Leia armastust endas… – armu Ilmasse läbi enda… – liida kõik tervikuks…

Sukeldu koos armastusega enda seesmusesse…, kiirga seda…

Armastus väljaspool sind leiab ise sind… – teisiti ei ole võimalik…

Sellest saab sinu armastus, milles on sinu partneri peegeldus…

Mida enam armastust saadate ilma, seda enam peegeldub teda teie partneritelt…, teile endale tagasi…

Ja ka vastupidi… – mida vähem saadate välja armastust, seda vähem peegeldusi naaseb teile tagasi…

Üksnes nii… – ja ei kuidagi teisiti…

Seega… – kui te ise ei ole armastus…, siis kuidas saate leida teda…?

Kogu ilma armastus on teie armastus… – teist armastust ei ole…

Täitke oma ilm armastusega…

See on üksnes teile jõukohane…

See on teie ilm…, teie mäng…, teie stsenaarium…

Kui palju saab olla armastust teie elus… oleneb üksnes teist endist

Suurt Armastust te sünnite oma ilma varuga, sest armastuseks on kogu Looja energia…

Kogu oma elu olete kasutamas seda energiat, püüdes leida selle kajastumisi väljaspool end…

Kuid varem või hiljem, selle varud hakkavad ammenduma…

Kuid mõistke… – armastuse ammendamatu läte on olemas teie seesmuses… – igas ühes teis…

Te ise olete Ühene Läte…, ehkki – Läte on üks… kuid te kõik… kas olete ühenduses temaga…, või mitte…?

Seega… leidke armastuse igavest ja lõpmatut Lätet üksnes enda seesmuses, ühenduge temaga… – teie elu armastus muutub igaveseks ja lõpmatuks…

Te ise muutute selleks armastuseks…, selleks armastuse lätteks kõigi jaoks…

SElena

Read Full Post »

Karma Nõukogu, kas olete valmis vastama?

Oleme valmis…

 

Mul on karma kohta üldised küsimused…

Esita…

 

Paljud Gaia süsteemi vaimsused tulevad läbi pettuse lepingus, mille allkirjastamine toimub samuti läbi pettuse…

 Selle tulemusel vaimsus, oma negatiivsete sündmuste pärast, on kannatamas üksinduses…

Nende väljades olevad võõrolevused ja seadmed on mõjutamas neid negatiivselt ja on tõmbamas ära nende energiat…?

Miks see toimub…?

Kas on võimalik tahte pingutusel, kavatsuse läbi, loobuda neist kannatuse punktidest lepingus…?

Teil on kalduvus pookida kõike teiste selga…

Kuid probleemide juur on teis endis…

Kosmose seadused on loodud selliselt, et ei ole võimalik ühelegi olevusele pookida midagi võõrast, ilma tema enda nõusolekuta…

Teile ei ole kättesaadavad kõik karma seosed…, saate kätte üksnes üksikuid fragmente ühesest pildist, ning nende järgi püüate teha otsust kogu pildi kohta…

 

Ehk võtaks järjekorras…

Seega… ei ole sellist asja, et kedagi vaimsust oleks petetud lepingu sõlmimise aegu, ega ole pettusega meelitatud teda Maa kolmemõõtmelisse ilma, kus on suht jäigad kehastumise tingimused…?

Kuidas sa kujutaks seda ette…?

Kes seda teeks…?

Kõik elude asjad ja lepingud käivad läbi Karma Nõukogu…

Siin ei ole võimalik midagi võltsida või muuta…

See oleks kui võltsida dokumendi allkirja, või läbipääsu loal silma võrkkesta jäljendit, või sõrme jäljendit…

Kes saab muuta midagi lepingus, mida meie nimetame kehastumise plaaniks…?

Seda on suuteline tegema üksnes vaimsus ise… – ei keegi teine…

Keegi meie seast ei saa seda teha…, meid ei lasta üksnes sinna ligi…, seda enam veel teid… – te ei suuda pääseda kontrollist mööda, kuna teie sõrmejäljed ei ole selleks kohased….

Antud juhul juurdepääs on üksnes teie Kõrgemal Minal…

Juurdepääs on seitsme pitseri taga – sõna otseses mõttes…

Selle avamiseks tuleks võltsida  teie kõigi seitsme keha energeetilised mustrid…, kuid need on sedavõrd erinevad, kui erinevad olete te ise… – siin ei saa olla ühtki kokkulangevust…

Ehk võtaks seda testimisena

Uue lepingu, ehk vaimsuse kehastumise plaani ettevalmistamisel, toimub läbi kõigi eelmiste elude, kõigi saavutuste testimise…

See on teatud energeetiline muster, mida saaks ette kujutada pildi näol…

Seda pilti on maalimas tihkuse lõuendil teie Kõrgem Mina…, ja teie olete kui tema saadik, kes püüab viia tema kavatsused täide…

Teie Kõrgem Mina otsustas maalida pilti teatud teemal, kuna pildi mõte, mida on maalimas iga vaimsus, on armastuse väljendamine…

Kuidas oleksid sina maalinud sellist pilti…, kuidas väljendaksid oma armastust selles pildis…?

 

Armastust kelle vastu…?

Just nimelt… – just sellest algab kõik…

Esmalt armastus enda vastu…

Seejärel armastus laste ja lähedaste vastu…

Armastus koduloomade vastu…

Seejärel… armastus teiste inimeste vastu…

Edasi see areneb ja kasvab üle armastuseks looduse vastu…, ilma vastu…, taimede vastu…

Siis tõuseb kannatajate mõistmiseni, mis avaldub edaspidi armastuseks kogu oleva vastu…, ja Looja vastu…

Või siis… vastupidises järjekorras…

Kuid kõigil tarvis läbida seda teekonda, ja läbite…

See teekond on naasemise tee Isa koju…, loomise teekond…

Ja nüüd kujuta ette… – igaüks, oma paljude kehastuste aegu, on maalimas etüüde suure pildi jaoks…

Te olete kui oma Kõrgemate Aspektide pintslid…

Teie maali kunstnikud on maalinud pilte aastakümneid, luues lõpmatult etüüde, millistest paljud on heidetud minema…, üksnes mõned jäid alles…

Nii ka teie olete paljude elude jooksul maalinud etüüde oma suure pildi jaoks…

Ega ole ühtki sarnast pilti, ega etüüde selleks… – te kõik olete erinevad…

Ja nüüd kujuta ette, et sinu ees, kui Kõrgema Mina ees, on tohutu lõuend, millisele, olles oma kehastuste aegu pintsliks, olid teatud tihkusega ilmade lõuendile maalinud oma fragmente…

Sa vaatad seda ja näed… – osa fragmente on maalitud väga halvasti…, kõveriti ja ilma perspektiivita…, süngelt ja värvivaeselt…

Lõuendil on veel palju valgeid laike, millised tarvis täis maalida, et pilt oleks tervik…

Sa oled teadlik pildi kavandist…, oled teadlik, mida pilt peaks kujutama…

Kuid edasi maalida saad üksnes laskudes teadvuses kehastumiste ilmadesse…, seal asub suure pildi lõuend…

Sa tahaks, nagu iga õpilane, maalida seda pilti võimalikult paremini, et Looja ja sinu õpetajad võiksid olla uhked sinu üle…

Seetõttu teatud tulevaste kehastuste ja nende plaanide valikute etapil, sa heidad pilgu lõpetamata pildile…, ning valid, millist fragmenti pildist tuleks üle maalida, või maalida juurde, et pildi maalimine kulgeks siiski sinu kavanduse kohaselt…

Kuid asi on siiski selles, et maalida fragmenti, või muuta midagi mõnes fragmendis, on võimalik üksnes elades seda üle…

See ei ole üksnes värviga pintsli vedamine lõuendil…, vaid reaalne valitud süžee üleelamine…, sellel pildi osal…, sellel fragmendil, mida tahaksid üle maalida…, või edasi maalida…

Maalimine ise käib su enda teadvuse poolt…

Sa hakkad kehastama antud elu pildi fragmente, või etüüde…, lausa otsides selleks vastavaid tegelasi, kes aitavad sul maalida seda pilti…

Õigemini… – sa ei vali kedagi, sest kõik, mida tood pildil välja, selles elulises etüüdis, oled sa ise… – sinu peegeldused, sinu kavatsused…, sinu armastuse pildi nägemus…

Sa kui tõmbaks oma teadvusega ligi neid, kes saavad koos sinuga pildile toodud…

Kuid tegelikult sa tood kõike esile oma teadvusest, sest just sinu teadvuse energia on värvideks sellele pildile…

Kui sa äkki otsustasid maalida ümber mingit pildi osa, siis see tähendab – võtta ja maalida seda taas…

Sul tarvis kustutada eelnev, seni maalitut… – kuid kustutada on võimalik vaid muundades endas olevaid energiaid…

Näiteks… – ühel fragmendil sa kujutasid iseenda kannatusi…, kuid siis mõtlesid ümber, et kannatused ei käi kokku armastusega…, ning sa kehastud taas, et maalida seda üle…

Maalida oma elu üle… – see tähendab, et omad kannatused tuleb taas läbi teha, igal korral muutes midagi neis…, ehk, oma maalimise aegu teha muid valikuid…, teha valikuid oma teadvuses, muundades enda kannatused rõõmuks ja armastuseks…, ehk… maalida antud fragment teisiti…

Olles armastuse pildi lõuendil osana…, olles kehastuses, sa ei mäleta kogu pildi perspektiivi…, sul ei jätku selleks energiat, sa ei suuda hoomata kõike oma osalise teadvusega…

Sa arendad üksnes väikest süžeed…, etüüdi…, pildi fragmenti…

Kuid naastes oma teadvuse pealmiste kihtidesse…, naastes oma terviklikkusesse, saad näha maalitud fragmenti, ning mõista, et taas on midagi maalitud valesti…

Iga kunstnik on õppimas maalimist aegamööda…, õpib maalima detaile…, kuigi esimesed maalingud ei tule pintsli alt kuigi täiuslikud…

Esmalt on must-valged…, pliiatsiga…

Seejärel proovib erinevaid faktuure, siis erinevaid värve…, segab neid…

Nii on ta aegamööda õppimas maalimist…

Lõpuks…, peale paljude katsete, õnnestunute ja ebaõnnestunute, ta saab valmis oma suure pildiga, mille poole on liikunud kõigi oma elude aegu…

Nii ka teie… – laskudes esimesse kehastusse, te ei oska veel midagi…

Üleval õppida ei ole võimalik, kuna maalimise atribuudid on tihkuse tasandil…, kõik pintslid ja värvid…

Hakkate, kord korra järel, õppima maalima oma suurt elu pilti…

Esmalt oskamatult…, jääte pusima detailidel, maalite perspektiive valesti…

Kui naasete oma teadvuses kogu lõuendi ülevaate tasandile, siis saate näha oma algelisi maalinguid…, ning otsustate laskuda taas, et maalida neid fragmente üle…

Kuid laskudes, kaotate perspektiivi tunde ja fragmentide üleminekuid…, taas maalite fragmente ebatäpselt üle…

Nii teete seni, kuni saab maalitud kogu armastuse pilt…, kuni ta hakkab särama oma unikaalse armastuse valgusega…

 

Kas tahate väita, et kõik meie lepingud kannatustele ja halvale karmale, ei ole kellegi poolt määratud meile…, vaid on meie enda valik maalida viltust armastuse pildi fragmenti üle, millist olime ise mingis möödunud elus maalinud, olles oskamatu kunstnikuna…

Jah…, nii see on…

 

Kuid meil on olemas teadmine, või arvamus, et pettusega on võimalik meelitada inimest kehastuma Maa peale…, et on võimalik osa ebasoodsast karmast heita mingil moel ühelt olevuselt teisele, ilma teise nõusolekuta… – on see võimalik…?

Midagi ei toimu ilma teise nõusolekuta…, ilma mingi eesmärgita…

On hulgim vaimsusi, kes on kehastunud Maa peale, teie tingimustesse, et aidata teisi…

On ka teistest tähesüsteemidest vaimsusi, kes tulid appi inimkonnale maalida armastuse pilti…

Iga ühe armastuse pilt on lõppkokkuvõttes kogu inimkonna suure armastuse üldise pildi fragmendiks…

Kui näiteks keegi on lähedal oma pildi lõpetamisele, kuid näeb, et temale, vaimult lähedane olemus, sugulasvaimsus, nagu ütlete teie, on kannatamas, ega suuda kuidagi maalida oma pildi osa, siis otsustab aidata teda ja pakub, tema nõusolekul, maalida tema eest antud fragmenti…, saades eelnevalt teada tema kavandusest…

Nagu vanemad on aitamas enda last maalida lõpuni oma joonist…, nagu meistrid on aitamas oma õpilast mingi fragmendi läbi joonistamises…

Paljud teie seast tahaks aidata sugulusvaimsusi…, neid, kellega on koos kehastunud ja koos on maalinud oma pilti…

Nagu mõistad, inimkonna armastuse pilt on sedavõrd võluliselt seatud, et seda on maalimas üheaegselt kõik…

Seda võiks kujutada selliselt, kus sa oled maalimas oma fragmenti selles elus…

Kuid kavanduse kohaselt sellest võtab osa ka teine inimene…, seega… sa ei ole üksi sellel pildil…

Kas võid ette kujutada, et ka see inimene on maalimas sama pilti…, ning see on teie ühine töö armastuse pildi kallal…

Võiks kujutada, et olete maalimas oma mustreid klaasi vastaskülgedele… – ühe mustri jooned peavad põimuma vastas mustri joontega…, ühe muster peab täiendama teise mustrit, mitte rikkuma, ega looma kaost joonises… – läbi klaasi on näha mõlemad mustrid…

Kujuta vaid…, valitud pildi süžee kohaselt on selliseid partnereid hulgim…

Sa kui seisaks maagilise kvantilise klaasi ees, millele on joonistamas oma mustreid palju inimesi…, kõik joonised peaksid andma kaunist vitraaži, milles on selgelt näha kõigi kavatsus…, ja samas kõik on harmooniline…, ja te näete korraga teine teist…, ega varja kedagi…

Seega need, kes on tulnud negatiivse lepingu kohaselt, tulevad kahel peamisel põhjusel…

Esimesed neist – kirjutada ümber oma armastuse pildi ebaõnnestunud fragmendid…

Teised neist – aidata kedagi sugulushingedest kirjutada ümber tema fragment…, ehk isegi… aidates teda, teha tema eest…

See näib teile võõra karma tõstmisena teise peale…

Kuid see on ühe vaimsuse vaba valik… aidata teist vaimsust…

See on tervitatav, kuna on samuti armastuse pildi fragmendiks…

 

Kuid miks vaimsused ise ei mäleta, et tulid oma fragmendi osa ümber kirjutamise nimel…, või siis kellegi sugulusvaimsuse fragmendi ümber kirjutamise pärast…?

Te olete lahus oma tervikust…

Kui te oleks pidevalt juhendunud oma sisemisest häälest, või oma südamest, siis oleksite mäletanud seda…, ehk tunnetaksite tervikut mitte teadvuse tasandil, vaid südame tasandil, oma vaimsuse tasandil…

Nii on emadel, kes vaimselt, oma südames, tunnetavad side oma lapsega, ning on valmis võtma tema kannatused enda peale…, peaasi… et tema laps ei kannataks…

Nemad on palvetamas oma lapse pärast, nii päeval, kui ööl…, kuna on nägemas nende kannatusi ja kuidas nemad on eemaldumas oma jumalikkusest…

See on suur side mehhanism, mida on läbimas kõik…, ja see on näitamas katkematut sidet kahe, või enama vaimsuse vahel…

Kui igaüks oleks kasvatanud oma lapsi õieti, siis oleks võimalik alati tunnetada oma Kõrgema Fragmendi juhtivat missiooni…

Kuid te meenutate operaatorit, kellega on side kadunud…, või kelle sidevahend on rikkes…

Te ei suuda mõista, mida teie Kõrgem Mina püüab anda teile edasi…, mida peaksite maalima…

Kellel side töötab laitmatult, maalivad kaunist pilti, ning lõpetavad oma õppetunni varem, kui teised…

Lõpetades õppetunni, mõistavad, et kuni inimkonna armastuse pilt ei ole lõpuni maalitud, nemad ei saa väljuda sellest ühesest mängust…, õppeklassist… – nemad suunduvad kaasmängijatele appi…

Kuid laskudes nende reaalsusesse, nemad tabavad, et side oma Kõrgema Aspektiga on nõrgenenud tunduvalt… – nemad püüavad seda taastada…, ning taas teevad terve rea vigu…

Ometi jätkate ühiselt inimkonna pildi maalimist, kuna see on veel kauge lõpule viimisest…

Inimkonna armastuse pilt on üksnes fragment päikese süsteemi armastuse pildist…

Ja nii edasi mööda hierarhia mõõtmeid…

 

Siis selline küsimus… – nüüd on ilmnenud palju inimesi, kes on suutelised aitama inimesi meenutada oma kehastusi…, oma möödunuid elusid… – nemad näevad energeetilisi välju ja peeneid plaane…

Selliste inimeste tööde kogemused on näidanud, et praktiliselt igale inimesele, ilma nende nõusolekuta, on kinnistunud mingid olevused…, kes on parasiitidena toitumas nende energiatest…

Kuidas seda lubatakse…?

Millegi pärast te pidevalt arutate küsimust toitumisest teie energiatest…, kuid väldite enda toitumise küsimusi…

Ilmas kõik on omavahelises seonduses…

Kui oled toitumas teistest, siis samas vääringus pead toitma kedagi teist…

Just seetõttu toitumise süsteemid on sedavõrd olulised…

Kui õpid ühenduma Lättega endaga, siis sinul ei ole enam tarvis toituda kellestki…

Siis teised hakkavad toituma sinust…

Kas mõistad…?

 

Jah, ma mõistsin seda nii – kui ma saavutan Päikese taset, siis minul on sedavõrd palju valgust, et olen võimeline toitma hulgim…, ja keda tahes… – sellest saab minu vajadus…

Kuna ma armastan kõiki, siis saan toita kõiki, kellel tarvis minu energiat…, minul on küllaldaselt valgust kelle tahes toitmiseks…, ja mistahes hulka olemusi…

Ka seetõttu, et see on teiste teenimise teekond…, millele astute varem, või hiljem…, millel tuleb astuda erineval viisil… – eksides ja peatudes…

Seetõttu on olemas teatud koostöö seadused, mille kohaselt kõik on seatud õiglaselt… – ehk teie keeli – loogika kohaselt ja tihedas seonduses…

Kui oled kõige pisem olemus, siis oled toitumas kõigist, et taastada oma energia kulu…

See on lubatud sulle, kui lapsele, kes ei ole suuteline end toitma… – vaevalt, et keegi hakkaks esitama nõudeid sellisele toitumisele…

Kuid laps kasvab…, ka olemus on kasvamas…

Mida kõrgemale ta tõuseb, seda enam on vastutus…

Teisest küljest… – mida kaugemale ta jõuab oma naasemise teel Lättele…, oma terviklikuse juurde…, seda enam on temal endal võimalik ammutada vajalikku energia hulka…

Tema teekonnal, vastavuses saavutatud tasemele, on tasakaalustumas tema energia võtmise ja andmise viis…

Tasakaal on seotud tema ülestõusu teekonnaga…

Esiteks… – ta ise peab toitma madalamal olevaid olemus, kes on kui lapsed, kes ei suuda saada endale toidust…

Teiseks… – temal tuleb tagastada omad võlad, millised on kogunenud eelmiste kehastuste aegu, kui võttis teistelt ära nende energiat…

 

Kas tahate väita, et kui laps kasvab suureks, ta tagastab omad võlad vanematele ja täiskasvanutele, kes olid teda toitmas…?

Jah…, nii ju toimub teie elus…

Vanemad on toitmas oma väikesi lapsi…, kuid suureks kasvanud lapsed on toitmas oma eakaid vanemaid…

Ja see on normaalne…

Oma varajasemate kehastuste aegu olite kui lapseeas, kus üksnes võtsite energiat, et toita oma kehi… – te ise ei olnud suutelised genereerima seda, ega jagama teistele…

Oma tõusu käigus õppisite seda genereerima, muundama…, koguma ja jagama ka teistele…

Andmise ja võtmise tasakaal on igas teie elus…, ja olete jätkuvalt järgimas seda…

Just seetõttu osal teist tuleb toita paljusid olemusi…

Kuid mõistke lihtsat asja… see kõik toimub siiski teie nõusolekul…

See oleks kui teie pangas, kus sõlmides krediidi lepingut, muutute tema võlglaseks…

Te ei kurda selle pärast, et iga kuu peate tagastama osade kaupa oma võlga…

Kogu süsteem on seatud siiski selliselt, et võisite mingil viisil kustutada kogu võlgnevuse…

Ehk… – kui hakkasite liikuma mööda ülestõusu teed, võtsite teistelt energiat…, kuid… saades täiskasvanuks, olete õppinud ise genereerima energiat, muundama seda… – võisite hakata tagastama võlgasid…, esmalt ehk neile, kellelt ei ole võtnud… – kinkisite need ilmale…

Üksnes andsite end ilmale…, üksnes teiste teenimiseks… – olles neile päikesena…

See kustutas isiklikud võlad mõnedel olemustel…

Meenutage… – kui palju inimkond on võlgu taimsele ja loomsele ilmale toitumise ahela kaudu… – mõelge sellele…

Seetõttu teile õpetataks loomi mitte tappa ilma vajaduseta…, et mitte luua mõtetuid võlgasid loomse ilma ees…

Just seetõttu teile õpetatakse ratsionaalselt suhtumist toidusse ja süsteemi õigesse koostöösse…

Kui tänate neid, kellelt saate toidust…, siis juba sellega olete osaliselt kustutamas võlga…

Siiras tänu energia on võimas ja oma omaduselt on lähedane armastuse energiale

Selliselt saate kustutada märkimisväärset võla hulka…

Olete harjunud toituma möödaminnes, mõtlemata sellele, kes on andnud oma elu teie toiduse nimel…, et saaksite rahulduda sellest…

Sageli te isegi ei rahuldu söödud toidust…

 

Kas on õige, et meie oleme eksisteerimas selleks, et korvata kõrgemate tasemete energiaid…, avardades sellega neid…

Kas oleme teenimas neid, et nemad saaksid tõusta kõrgemale…, ehk toidame jumalaid…?

Oleneb, mis tasemelt vaadata seda ideed…

Te ise olete Jumala ja Absoluudi osa…

Selliselt käib teie side taastamine…

Olete kui pintsel, mis on maalimas teie enda kavatsuse pilti, olete kui kunstnik…

Olete kui operaator, kes on taastamas side…

Võib arvata, et teie käsi on tegemas midagi… – kasvõi tõstab toitu suu juurde…, ta on tegemas tööd teie heaks…, on tegutsemas üksnes teie rahulduseks…

 

Olgu peale…, aga kas käesoleva elu jooksul on võimalik loobuda koormavast lepingust ja selle all kannatamisest üksnes oma otsusega ja vaba valikuga…?

Muidugi… – kuid see on kui käe loobumine pildi maalimisest…, käe loobumine teha midagi…

Põhimõtteliselt see on mõtetu… – sest kord tuleb siiski naaseda ja taas hakata maalima lõpetamata pilti…

Ja selleks ei ole keegi teine, vaid sa ise…

Sa võtsid vaid mõneks ajaks aja maha… – kuid jätkamine on igaljuhul vältimatu…

 

Järelikult… kas siin on silmas peetud järgmine… – kui inimene loobub selles elus kannatuste lepingust, keeldub üle maalima viltu läinud fragmenti oma pildis…, kuid leping jätkub edasi, olenemata tema valikust, kuna tema Kõrgem Aspekt on teinud otsuse… jätkata…?

Igal korral see on teisiti…, kuigi on arvestatud iga ühe vaba valikuga…

Kokkuvõtte teeb siiski Kõrgem Aspekt… – sinu käsi ei saa teha otsuseid sinu enda eest, kuna ei valda kogu olukorda, ega tea sinu kavatsustest, millised sünnivad sinu peas…

Kuid arvesse on võetud operaatori, ehk kehastunud inimese otsus ja tema vaba valik…

Otsus võetakse vastu ühiselt…, kuid enamuselt teadvuse kõrgematel tasemetel

Käesolevas tihkuses teil ei ole võimalik sellest teada… – nagu sinu käsi ei ole teadlik sinu poolt tehtud otsustest, kuigi nende tegemisest võttis osa ka tema…, kuid seekord mitte käena, vaid sinuna…

 

Kui inimene on kohustatud toitma madalamaid olemusi, kuna on seatud, et kõrgemad on toitmas madalamaid…, samas… temal on tarvis kuidagi tagastada omad võlad… – siis miks nägijad, arvestades vabat valikut, saavad vabastada teda ühendustest tema enda nõusolekul…, kuid, kas need ühendused taastuvad siiski ilma tema nõusolekuta…?

Ilma nõusolekuta ei toimu midagi…

Selline on seadus… sellesse tuleks suhtuda kui aksioomi…

Teie matemaatikas keegi ei kahtle aksioomis… – üksnes lähtutakse temast ja kasutatakse teoreemide tõestuseks…

Nii käesoleval juhul võta seda aksioomina…

Siis, tänu vaba valiku aksioomi vankumatusele, võid leida seletuse kõikidele sammudele ja tagajärgedele…

Te ei suuda kontrollida oma mõtteid…

Kas see, kes on kinnitamas, et temale on taas keegi ühendunud ilma tema nõusolekuta, saab saja protsendiliselt kinnitada, et ühegi oma mõttega ta ei võimaldanud neil olemustel naaseda…?

Te ei suuda kontrollida oma mõtteid…

Need on uitamas teie seesmuses, kui nukker ratsu ilma ratsanikuta…

Pealegi veel… – te unustate, et sageli sellised olemused on aitamas teid, ilma et te teaks sellest…

Enamuselt nemad on võtmas teilt negatiivset energiat, mida olete alaliselt genereerimas…

Nemad on toitumas sellest…

Kui nemad ei oleks võtnud teilt seda, mis oleks teiega…?

Teie kuhjunud negatiivsus oleks ammu rebinud teie vormi lõhki… – teie maine kogemine oleks sellega lõppenud…

Ilmaruumis on kõik tasakaalus…, ja kõigel on olemas loogiline seletus…

Kõik ei ole eksisteerimas niisama…

Teie ilm ei ole kellegi eksimus…, vaid osa süsteemist…

Kui võtta teid üksnes süsteemi eraldi oleva fragmendina, või mehhanismi osana… – siis te ei ole suuteline tegema otsust üle kogu mehhanismi enda…

Kui võtate üht polti või mutrit, siis te ei ole suuteline ütlema, millisele mehhanismile ta on kuulumas… ja mis otstarve on temal kogu mehhanismis…?

Kuid te teete järelduse kogu mehhanismi üle ühe poldi või mutri järgi… – või kogu seadme töö üle…

 

Kes on kontrollimas meie Gaia süsteemi seaduslikkust…?

Struktuure on hulgim…, ja iga struktuur on kontrollimas oma osa…

 

Kedagi kindlat ei ole olemas…?

Kes on vastutamas kogu süsteemi üle…?

Kõrgematel tasemetel ei ole olemas individuaalsust, ega individuaalset vastutust…

On olemas kollektiivsus, kollegiaalsus ja kollegiaalne vastutus…

Igaüks on osa…, ja on vastutamas süsteemi koosseisus kõige eest…

 

Ehk prooviks seda kirjeldada täpsemalt…

Erinevatel tasanditel on oma Karma Nõukogu, kes on kontrollimas iga olemuse ja iga vaimsuse karmalisi sidemeid…

Aga kes on kõrgemal…?

Kõik süsteemid on läbimas karmalisi õppetunde, ning… nii või teisiti, on koostöös Karma Nõukoguga…

Ka Gaia on läbimas karmalisi õppetunde, kuid sootuks kõrgematel teenimise tasanditel…

Hierarhia kohaselt järgmiseks karmaliseks tasemeks on päikese süsteem…, siis galaktika…, ja nii edasi…

Kõik duaalsuse struktuurid on tegemas koostööd Karma Nõukoguga…

Üksnes teatud tasemel see koostöö käib teadvustatult…

See oleks kui saada uut komandeeringut…, või saada uut ülesannet…

Igaüks on tulemas duaalsuse ülesande saamise järgi ise, mida tuleb temal täita…

Kuid madalamate tasandite algajatele ja hooletutele see näib karistusena…, õpetajate või juhendajate norimisena… – ja nii edasi…, nagu teie koolides…

Küsimus on ebaselge…, ja vajab täpsustust, kuna ei ole arusaadav, mis teid huvitab kontrolli süsteemis…

Kontrollil on palju tahkusid…

Kui sinult küsida, kes on kontrollimas teid… – kuidas sa vastaks…?

 

Kasvõi president…

Kuid ka president on allumas kellegile, kes on kontrollimas teda…

 

Kes on presidendiks Gaia süsteemis…?

Sa pidevalt tahad leida kontrollivat isiksust… – kuid kõik on omavahelises seonduses…

Kes on sinu üle kontrollijaks… – kas süda või aju…?

Kes on kontrollimas soolestikku…?

 

Ilmselt ikka aju…

Gaia süsteemi ajuks on Planetaarne Logos…, kuid ka tema on Päikese süsteemi Logose kontrolli all…

Sellele küsimusele ei ole ühetähenduslikku vastust…

Süsteem on ülimalt keeruline, seetõttu selle arutamiseks on eraldi suur teema…

Seni te ei ole suuteline mõistma kogu süsteemi tööd põhjalikult…

Kuid peate teadma, et kõik on töötamas, kui kellavärk…, täpse koostöö mehhanismina…

Ei ole mõtet kahelda mehhanismi koostöös…

 

Kas kellavärk on sedavõrd täiuslik, et ei ole vaja kellegil kanda hoolt tema töö eest…?

Võib ka nii väljenduda… – ta on isehäälestuv.

Temas olevad seadused on reguleerimas automaatselt kogu mehhanismi…

Seadusi annab välja peamine häälestaja – Looja…

Kõik on üksnes seaduste täitmine…

Ilma seadusteta oleks kogu süsteemi mehhanism juba ammu seiskunud… – kuid süsteem on täiuslik ja igavene…

 

Miks Gaia süsteemis on olemas struktuurid, millised on alaliselt rikkumas Vabatahte seaduste koodekseid, ning pidamas orjuses miljoneid vaimsusi…?

Kust võtate informatsiooni miljonitest orjadest…?

Kes on neid lugenud…?

Teil on kalduvus dramatiseerida üle… – teid on selliselt õpetatud…, on õpetatud kartma…, teid on õpetatud tõstma vastutust teistele…

Kõik on läbimas andmise ja saamise õppetunde…, on läbimas oma armastustunde…

Paljud vaimsused ja olemused on läbimas seda õppetundi vääralt… – nemad ei järgi õpetaja juhendusi-suunitlusi, ega taha läbida õppetunde…, või püüavad teha seda teiste arvel…

Kasvõi teie koolides… – mõni puksib kellegi pealt, või paneb kedagi tegema…, mõni vaid laiskleb…

Kõik on taoline…

 

Kas tahad väita, et keegi ei riku Vabavoli seaduste koodekseid…?

Muidugi rikub… – ka see on õppetund…

Kas oled võimeline lubama igale ühele enda ümber teha oma valik…?

See on keeruline õppetund, kuigi näib lihtsana…

Kas võimaldad mõrtsukal vabalt tappa…?

See näib ebainimlikuna…, ja sa arvad, et sinul on õigus keelata temal teha seda…?

Kõlbelisest vaatevinklist sinu keeld võib näida õiglasena…

Aga kui mõrtsukas tuli sellesse kehastusse, et sugulusvaimsus saaks läbida andestuse õppetundi…, ja ise paluks temalt teha seda…?

Aga kui mõrtsukas ise paluks kedagi vaimsust läbida koos temaga seda õppetundi, et leida kaastunnet ohvri vastu…

Te taas teete otsuse kogu pildi üle ühe fragmendi järgi…

Sellel ei ole mõtet…

Teil tarvis teada kogu kavandusest… – üksnes siis saate kasvõi osaliselt mõista…

Kui võtta arvesse kõike, mida oleme rääkinud, kas olete võimeline andma mõrtsukale vabat valikut…?

Aga kui see on sinu laste mõrtsukas…?

 

Seega… – kui keegi on rikkumas Vabavoli seadust… – kas tema on hooletu õpilane…, või see on osa õppetunnist…?

Nii see on… – teisiti see ei saa olla…

Oma kehastuste pilte olete ise maalimas…

Kes saab sekkuda ja panna maalima teisiti…?

Milleks…?

Igaüks võib maalida nii, kui ise arvab…, ja niipalju kordi, kui vaid tahab…

Miks tarvis rikkuda teie pilte… – sekkuda maalimisse?… – mõtle ise…

Igal ühel on oma lõuend…, ja ta võib maalida sinna kõike, mida tahab…

Võib maalida tapmist…, mis ei pea tähendama, et temal puudub armastus… – kas mõistad…?

 

Mis osa on selles Karma Nõukogul…?

Karma Nõukogu on jälgimas üksnes karma seaduste täitmist…

Oleme kui süsteemi jälgijad…

Oleme jälgimas teie loovust, kui olete maalimas oma armastuse pilti…

Me selgitame, aga ei määra karistusi…

Oleme toetamas informatsioonide kanalit…, oleme jälgimas omavahelist koostööd…

Oleme kaasatud vaatlejatena ja ekspertidena arutluste aegu, kui seda vajab olukord…

 

Millistel juhtudel toimub arutlus…?

Enamuselt need on õpetajate taotlusena, kes püüavad aidata oma õpilasi omavahelistes seondustes… – ja need on mõneti suhteliselt sassis…

Kui vaimsus on pöördunud oma pöördumisega, või süüdistusega teise vaimsuse vastu, siis toimub samuti arutlus… – sellest koostööst võtavad osa mõlema vaimsuse õpetajad…

Kuid meie arutlused ei ole teie kohtute taolised…

Meie palume esitada teatud sündmuse muster teatud elust, kui teie röntgenpilti…

Meile esitatakse selle…

Nagu teie arstid saavad pildi järgi diagnoosida haigust…, nii saame energeetilise pildi järgi näha kõiki seondusi…, ehk… igaühe süüd…

Kuid meil ei ole olemas süü tähendust

Meil see on üksnes vääraks, või ebaharmooniliseks jooneks pildil…

 

Kas Viimne Kohus on olemas…?

Ei ole midagi viimset… – see on üksnes teie hinnang…

Kõik on toimumas läbi armastuse…

Kas armsa lapse käitumise arutlus saab olla viimseks kohtuks tema jaoks…?

Me ehk muigaks, kui saaks ette kujutada, kuidas mõned lapsed, oodates karistust, peavad seda viimseks kohtuks…

Kuid arutlus toimub siin peale kehastust…

 

Tänan vastuste ja informatsioonide eest…

Ka meie täname sind sinu teenimise töö eest…

Oleme alati sidevalmis ja valmis vastama teie küsimustele…

Me oleme huvitatud teie teadvustunud õppetundide läbimisest… – nii on kergem nii teile, kui ka meile…

SElena

Read Full Post »

Meie meelepärasem töö on  – aidata ja jagada soovitusi kõigile, kes on ärkamas uude ja tõelisse teadvuse seisundisse…

Olete suurepäraselt täitmas oma tööd, vaatamata segadustele, millised on sagedased ilmnema tänu sellele, et paljud harjumuspärased, näivalt õiged veendumused, osutuvad mitte milleks muuks, kui kontseptsioonideks, mida võetakse tõe pähe…

Kõigi muutuste esmaseks sammuks on – teadvustumine

Gaia ja kõik inimesed on tunnetamas enda peal suuremat energiate üleminekut kõrgemate ja enam tõesemate mõistmise viisidele…

Silmaklapid on avanemas…, ja see võib osutuda traumeerivaks vähese valmidusega vaimsustele…

Nemad on elanud enam kui sadu kehastusi kolmemõõtmelises tihkuses, võttes kõike tõe pähe…

Avastamine ja tunnistamine, et see oli kujundatud duaalsuse ja eraldatuse illusioonide kontseptsioonide põhjal, ehk on raske vastu võtta…

Varajasemad ärkamise etapid kutsuvad sageli esile süütunde ja häbi…

See tuleneb sellest, et uue teadvusega inimene, meenutades mõningaid möödunud elude tegevusi, mõistab, et need olid negatiivsetena ja egoistlikena…

Kui see on sündimas… siis tunnistage armastavalt, et neil aegadel tegutsesite oma kõrgema õigsuse tunnetuste ajendil…, ning mõistke, et süütunne ja kahetsus on emotsioonideks, millised tulenevad enesepettusest…

Samas teadke, et paljud möödaniku sündmused, mis kutsuvad tänapäeval häbi ja kahetsuse tunnet, olid planeeritud ette nende võimalikuks vaimseks kasvuks…

Olge tähelepanelikud ilmnevate emotsioonide suhtes…, ei maksa seista neile vastu… – vaid vaadake neid kui märke, mis viitavad jätkuvatele ekslikele veendumustele, ning küsige endalt… – mis minu arvates kutsub minus esile selliseid tundeid…?

On kätte jõudnud aeg mõtlemiseks, mõistmiseks…, ning võtta end kui jumalikke olevusi…, aga mitte Jaanina ja Marina…

Jah, ilm näeb teid inimesena…, ning te jätkate tegutsemast inimesena…

Seni te ei ole võimelised võtma end ja tunnistama end, kui… Ma Olen, ja teie jätkate jätkuvat astumist mööda otsingute teed…

Teekond ei pea olema lõputu, kuna ta viib teid siiski millegini välja…

Üksnes isiksuse enesetunnetuse toetamine blokeerib kõrgema teadvuse seisundit…

Paljud võtavad ühesuse ideed intellektuaalselt, ning kindlat jätkavad isekuse väära tunnetuse toetamast…, pidades end üksnes inimesena…, eraldatuna, kes ei vääri olla Jumalaga ühtsena…

Paljud…, toetades eriti usulisi doktriine, peavad ühesuse ideid rüvetusena…

Sellised harimatud veendumused viisid Kristuse risti…

Enese samastamine Lättega ja kõigega, mis on Lättena, on vaimse arengu järgmise etapina…

Kui tõe õpilane ei ole valmis tegema sammu tunnistamiseni, et kogu elu on – ühese jumaliku elu väljendumine, siis otsides, ta jääb käima mööda ringi…, ega suuda tõusta kõrgemale, vaimse teadvuse suunas…

Igapäevaselt, kogu oma elu jooksul, võtke praktikaks teadmist… – Ma Olen

Näiteks… kui kiikate oma rahakotti ja näete, et see on tühi…, siis, selle asemel kui kurta, et rahakott on tühi, mis soodustab enam selle tühjana olekut, parem mõelge… – jah ma näen ja tunnistan selle tühjana olekut…, kuid ma siiski tean, et olen iseseisev ja iseküllane… – seega, olen külluse olemus ise

Vood hakkavad liikuma…

Elage põhimõttel… mul on olemas, aga mitte… – mul ei ole… – mõistes seejuures, et olete võimas looja…

Voogude liikumine võib toimuda mistahes tasandil… – füüsilisel, andes ära, mida enam ei vaja…, või andes raha, kasvõi mündikesi…

Emotsionaalselt andke aega, et kuulda neid, kes on rääkimas oma vajadustest…, kuigi seesmiselt olete teadlikud, et see ei ole nii…

Ülemineku võti teadvuselt mulle ei jätku, teadvusele minul on olemas, on puudutamas kõike (mitte üksnes raha) mis peitub mõistmises…, kõik hüved on voolamas läbi teie, aga mitte teie poolt

Jumalike hüvede teostumine toimub seesmuses…

Ärge lootke raha hunnikut taevast…, kuid olge teadlikud, et olete teekonnal, mis on viimas muutustele, millised toovad teile Ühesuse mõistmise vilju…, toovad teadvustuse, et Jumal ei anna küllust…, vaid Jumal ise on küllus, seetõttu Ma Olen Küllus on kõikides vormides (ideed, loovus, rahu, ja nii edasi)…

Teadvus, mis on teadmas kõike, mida teile tarvis, on olemas teie Mina seesmuses…

Olete vaimselt valmis eraldama otsing olust, ning minema üle mõistmisele, et… Mina on kõik, mida olen otsinud

Te olete oma tööga lõpule jõudnud, olete valmis edasi liikuma…

… Kui ma üksnes teaks tõde, siis hüved tuleks ise minu juurde…

Mõelge nende kahe väite üle… – nende vahel on õbluke erinevus, kuid oluline erinevus…

Võime toimida igas olukorras võimalikult paremini (tehes mõneti puht inimlikke samme)…, olenemata ilmingutest…, ma olen tões, et olen ise substants, energia, täiuse ja terviklikkuse reaalsus, kõigis tema vormides… – Ma olen see, kes Ma olen… – olen jumalikkus, Jumal, Enese ilmutamise ja väljendamise Läte…

Tõde on alati paistmas viisakuseta ja naiivselt ärkamatuna…

Kuid teie, elades oma teadvustuses…, kes olete valmis… – peaksite alustama väljumisega sellest…

See ei tähenda, et kõik lahkhelid kaovad koheselt… – te ei ole veel saavutanud seda taset täielikult…, kuid on tähendamas siiski, et olete hakanud elama ilmas, mis ei ole sellest ilmast

Vastavuses sellele, kuidas saavad läbi vaadatud möödunud elude vanad energiad, puhastatud ja vabastatud, hakkate usaldama…, üha enam ja enam tuginema sellele reaalsusele, kes te olete…

See hakkab avalduma ka välisel pildil…

Alaline tavaliste igapäevaste asjade tõlgendamine tõepoolest hakkab avama mõistusele uusi tõlgendusi, et harjuda nendega…

Inimese mõistus tõmbab iseenesest ligi seda, mis on juba olemas kollektiivses ja isiklikus teadvuses…

Mõtlemine – on teadvustuse teekond…

Enamus sündmusi neil, kes on elamas kolmemõõtmelise vaatega süsteemis, väljendavad tavalisi valgustamata vaateid… – mõistuse loba, mis kandub üle ilmutumistesse…

Teie olete jumalikud olevused…

Teie olete üks tervik Lättega…

Olete täiuslikud ja tervikud nüüd, aga mitte peale pikkade õpingute, klasside, raamatute ja riituste läbivõtmise…

Areng on vaid üleminek Ühesuse mõistmatusest Tema täieliku mõistmisele ja selle praktikas kasutamise oskusele…

See ei tähenda, et teil ei ole enam vajadust käia koolitustel, lugeda raamatuid, või teha teatuid mediteeringuid…, või mida iganes…

Pigem teete seda kõike nüüd läbi mõistmise, kuigi need ei tee teid vaimsemateks…, kuid – võivad äratada teis sügavamat mõistmist, et olete juba vaimsemad…

Vaimne areng – on protsess…

Füüsiline keha ise ei ole võimeline hakkama saama Valguse energia hulgaga…

On muutuste hetki, kuid need on harvad…, need sünnivad siis, kui inimene oma eelmiste elude jooksul on saanud täienisti küpseks…, või siis… – kui täienisti arenenud vaimne olevus võtab endale inimvormi, et aidata ilma…

Mistahes füüsilise keha organi iga rakk kannab endas rakulisi meendusi, millised on seotud selle organi funktsioneerimisega teistes eludes…

Sellised vanad energiad rajanevad illusioonidel…, kuid sellegipoolest… jätkavad resoneerumist sellega, mis on mõjutamas inimest…

Seda seni, kuni need saavad läbi vaadatud…, saab saavutatud teadvustumise tase, mille mõjul need lahustuvad olematusse…, mille osaks need ongi, vabastades sellega inimest tema füüsilisest, mentaalsest, emotsionaalsest, või vaimsest mõjutusest…

Tõe energiad – on reaalsus…

Paraku illusioonide energia on jätkuvalt domineerimas ja mõjutamas ilma suuremat osa…

Väärad veendumused ilmnevad välistes vormides… – milliseid on nägemas inimsilm…

Valgustumine saabub õnnistusena juhul, kui inimene on küllaldaselt arenenud, et mõista ja hoomata tõde…

Teie, kes olete lugemas neid sõnu, olete selleks valmis… – muidu te ei loeks, ega mõistaks neid sõnumeid…

On aeg jõuda tõeni…, mitte üksnes mõelda sellest, rääkida sellest, või otsida seda… – vaid… olla sellena…

Kui inimene jätkab tõe otsimist välisest ilmast, samas teades, et kõik, mida ta on otsimas, on olemas tema enda seesmuses… ometi ta hoiab end vanades energiates, millised ilmnevad duaalsuse ja eraldatuse näol… – ja see paneb teda kahtlema…

Kuna kõigil on õigus vabale volile, siis kõik on austamas tõde…

Olete uskumas Ühtsesse Tervikusse…, kuid, kas Ühtne Tervik ilmutub kui teie…, või mitte…?

Seda vältida on võimalik rea elude jooksul, kuna nii on palju lihtsam…

On olemas kollektiivne teadvus, mis on toetamas kolmemõõtmelist valikut…

Elada tões on raske, kuna tarvis pidevalt olla valves…, puutuda päeva jooksul kokku erinevate vaadetega…

Seetõttu sageli ilmneb valge varese tunne…, ehk kutsub esile üksinduse tunde…, kas ma tõesti olen ainus, kes on nägemas asju selliselt…?

Selline tunne on ajutine, kuna seda ei toeta ükski seadus, vaid on üksnes vanade eraldumuste energiate avaldumine, millistega olete jätkuvalt resoneerumas…

Kuid elades tões, reeglina esimestel etappidel tuleb enam pingutada…, tarvis korrigeerida mõtteprotsesse ja tegevusi, millised on käepärasemad ja harjumuspärasemad…, kuigi need on illusoorsed viisid…

Ajajooksul, pingutades ja läbi töö (hea huumori annusega) saab Ma Olen elu saavutada läbi teadvuse seisundi…, aga mitte olles Jaanina ja Marina…

Läte saab olla üksnes Tema Enda lõpmatus täiuses…

Ta on see, milleks olete…

Olge sellena…

Arktuurlaste rühm

Read Full Post »