Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2017

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise..

 

El Miikael Nebodonski, kas oled valmis vastama…?

Me oleme koos…, ma kuulan sind…

 

Mulle on taas saadetud küsimusi…

Küsi, olen valmis vastama…

 

Teadvuse 12 tihkust… – kas see on midagi muud, kui 12 illusiooni…?

12 mängu taset, 12 illusiooni, millised on loodud teile õppimiseks…, 12 avaruse omadust, mis on loodud teile õppimise eesmärgil…

 

Kas meile luuakse seda avarust…, või me loome ise oma mõttetegevusega…?

Nii üks, kui teine…

Teile luuakse avaruse omadusi, kui atribuute, mida saate kasutada…

Avarus on plastiline…

Tema plastilisus on erinevatel tasemetel erinev…

Mida tihkem tasand, ses vähem on temal plastilisust…

Mateeria, ehk eeter, on kõige väiksema plastilisusega…

Selle loomine on kõige raskem… – ta on kui pehme, või kõva plastiliin…, või savi…

 

Miks nii keeruliselt…?

Kui oleme alles õppimas, kui lapsed, kellele antakse kätte esmalt pehme plastiliin, muidu ei saa õppida voolimist… – neil ei jätku jõudu kõva plastiliini jaoks…

Ehk ma väljendusin ebaselgelt…

Tasemeteks jagamisi ei ole…

Samas tasemed on olemas…

Ka loomist olete õppimas kõikidel tasanditel – üheaegselt…

Olete mängimas kõikidel tasanditel…

Mistahes samm…, mis tahes mõte ja tegevus kajastub kõikidel teistel tasanditel…

Seda võiks võrrelda teie kineetilise energia näite atribuudiga, kus mitu rippuvat kuuli on reas teine teise vastu…

Kui põrgatada esimest kuuli, tema annab oma liikumise järgmisele kuulile edasi…

See liikumine jätkub astmeliselt viimase kuulini…

Kui annad esimesele kuulile nõrga liikumise, siis see ei jõua kuigi kaugele…

Nii on ka tasemetega…

Siin tegevus toimub tihkel füüsilisel tasandil…

Kui tegevus…, või mõte…, või sõna – ei oma külaldast jõudu…, siis tegevuse, sõna või mõtte energia hajub astmelise edastamise aegu…

Liikumine annab osa oma energiast igale järgmisele tasemele… – seda ei jätku seitsmendani…, seda enam ta ei jõua kaheteistkümnenda tasemeni…

Seega… – teil tarvis arendada oma mõju jõudu…, nagu sportlastel oma lihaseid…

Järgmise sammuna tarvis õppida kontrollima oma mõju jõudu, et oleksite võimelised looma erinevaid energia liikumise viise…, selle edastamise erinevaid vorme…

On olemas ka teisi võrdlusi…

12 taset ja 12 loomise programmi…

Kompuutritel on lihtsamaid ja väikese alternatiivsusega programme…

Suuremates kompuutrites on antud võimalus valida programme ise…, kuid nende hulk on veel sisuht piiratud, kuna olete alles õppimas lihtsamaid võtteid…

Minnes üle järgmisele tasemele, saate uusi võimalusi…, uusi menüüsid ja õpite uusi klahve kasutama…

Need kõik on vaid loomise programmid…, milliseid saate edaspidi kasutada…

Nende abil hakkate looma oma reaalsusi…

Harjutades, loote oma pilti…, või pilti üldisel lõuendil, oma fragmentide abil…

Igaüks on maalimas oma fragmenti, vastavuses oma kujutelmale ja hingestatusele…

Kuid nemad ei ole teadlikud, kuidas tema enda fragment on seotud teiste fragmentidega…, kuidas tema süžee on põimumas teiste süžeedega…

Üks maalib kaunist aeda…, aga samas teine maalib sõda…

Kokku kogu lõuendil on inimkonna ühene pilt…

Kõik olete ühtse maali autorid…, ja kõik fragmendid on seonduses…

Varem või hiljem, kõik seondused saavad teie endi poolt välja maalitud ja esile toodud…

 

Kas saaks tuua välja iga kaheteistkümne taseme omadused…?

Oleme andnud teile seitsme taseme omadusi…, kõrgemate tasemete andmisel ei ole mõtet… – te ei suuda neid mõista…

Kas oleksid suuteline mõistma mind teises keeles, mida sa ei tunne…?

Kas on võimalik sulle selgitada kõrgema matemaatika mõisteid, kui sulle ei ole teada veel algmõistete terminoloogia…?

Kõigel oma aeg…

Igal tasemel käib esmalt algmõistete terminoloogia omandamine, millistega tuleb kokkupuuteid edaspidi…

Aegamööda omandate kõikide tasemete omadusi…, läbite kõik kaksteist loomise klassi…

 

Kui kõik on üheaegne… möödunu, olevik ja tulevik… – ehk isegi…  oleme juba lõpetanud Jumalate kooli…?

Jumalate kool on lõpmatu… – ka mina olen läbimas seda teatud tasemel…

Kuid samas ma püüan koolitada sind sinu tasemel…

Elu kool ei saa iialgi läbi…

Kui ehk siis…, kui lõppeb üks elu…

 

Kuid… – mis on sellisel juhul elu…?

Elu on teadvuse ilmutumine – teadvustatult või teadvustamata…

 

Kui kõik on eksisteerimas üheaegselt… – möödanik, olevik ja tulevik… – siis mingis harus olen alles esimeses klassis…, aga mõnel tasemel juba kaheteistkümnendas…?

Möödanik, olevik ja tulevik on kõigest märked sinu elude failidel…

Failid, kus on informatsioon sinu teekonna ja õpingute fragmentidest, on tallel Ilmaruumi kompuutris…, mille poole võid pöörduda mistahes ajal…

Kuid sinu fail ei ole veel lõpuni kirjutatud… – seda seisab sul veel teha…

 

Ma ei mõista… – möödanik on mulle mõistetav, kuna olen elanud tuhandeid elusid, mis on märgetena minu failil ilmaruumi kompuutris, milliste juurde on mul võimalik pöörduda… – aga kuidas on tulevikuga…?

Sa oled paljumõõtmeline… – ära seda unusta…

Sinu osi on palju…, ja kõik on üheaegselt läbimas kogemisi erinevates mõõtmetes…

Sinu kogemised teistes mõõtmetes ongi see, mida pead tulevikuks…

 

Aga möödanik…?

Möödanik on sinu saadud kogemised sinu enda osade poolt…, sinu isiksuste poolt…

 

Kuidas jääb teooriaga, et praegu, selles mõõtmes, mul on mitmeid teisikuid…, kas nemad on läbimas minu kogemisi erinevates variantides…?

See on keeruline teooria…, kuid katsume siiski seda läbi arutada…

Ehk… esmalt jagaks teisikuid tinglikult vertikaalseteks ja horisontaalseteks

Need teisikud on sinu peegeldused… – sinu osad…, sinu terviku osad…

Kui otsustasid läbida kehastust selle ilmaruumi planeedil Maa maisel plaanil… – sa jagunesid osadeks, millised alustasid sinuga paralleelset elu…

Kuid seda ei saa pidada täielikuks eraldumiseks…

Olete kõik seonduses… – teie tunnetused…, teie mõtted…, teie mälu – on sageli ristumas…

Kohati sul on ähmane tunne, et oled ühega või teisega kord kokku puutunud…

Või siis on hetki, kus oleksid kui ajalõigust välja kukkunud… – osa ajast oleks kui kustunud…

Teil on olemas väljend – hajevil

Nii see on otseses mõttes… – hajevil, puistes üle ilma…

Oma teadvusega olete erinevates kohtades-reaalsustes üheaegselt…, ja erinevatel tasanditel…

Antud tasandil, kus oleme sinuga suhtlemas, ei piisa sinu energiast kõige selle meenutamiseks…

Tinglikult võttes… sinu teadvuse kompuutril ei piisa jõudlusest ja vastavat programmilist lahendust, et lugeda selliseid faile…

Tegelikult… antud protsess ei olegi päris paralleelne…, ega ole ka järjepidev… – ta on üheaegne…

Kusagil kõrgemates mõõtmetes oled võimeline jälgima end madalamates mõõtmetes…

Kuid tänavuses mõõtmes sa ei ole võimeline jälgima kõrgemaid mõõtmeid… – selleks sul ei piisa energia hulka…

Keskmise taseme tihkus on sedavõrd suur, et sinul ei jätku energiat selle läbimiseks… – ehk… sul ei jätku jõudu teha tahmunud klaas puhtaks, teha ta läbipaistvaks…

Seega… sinu teadvus on mitmel tasemel…, üheaegselt…

Sinu kõrgema taseme vaatevinklist… – olles madalamal tasandil, oled minevikus…

Kuid, olles keskmistel tasanditel, sinu madalamate tasemete jaoks oled tulevikus…

Need möödaniku ja tuleviku osad kui oleks ja kui ei oleks olemas üheaegselt…

Horisontaalsed teisikud on koos sinuga, sinu tihkuse piireis, läbimas erinevaid kogemisi…

Vertikaalsed teisikud on läbimas kogemisi koos sinuga, üheaegselt, erinevatel tihkuse tasemetel…

Igal 12 tasemel võib olla kuni 12 horisontaalset teisikut…

Seega… – 12 taset ja 12 teisikut… – annavad kokku püha arvu – 144 teisikut, koos sinuga…

Igal tihkuse tasandil on 12 sind…

Kõik teisikud, millised ei ole sinu tänavusel tihkuse tasandil, on vertikaalsed teisikud…

Igal horisontaalsel tihkuse tasandil on veel 11 sind…, ehk horisontaalsed teisikud…

Muidugi mõisted horisontaalne ja vertikaalne on suht tinglikud…, ja seda tarvis üksnes selleks, et sa mõistaks paremini teisikute maatriksit…

Kuid maatriks ise on paljumõõtmeline…

Kui vaatame kolmandat taset, millisel oled… – siis sellel on  kolm mõõdet…, kolm suunda…

… neljandal juba neli…, ja viiendal juba viis… – ja nii edasi…

Seega maatriks, mida sulle kirjeldasin, ei ole lame, vaid ruumiline ja paljumõõtmeline…

Maatriks ise on kaheteistmõõtmeline… – kuid tänavusel ajal oled suuteline vastu võtma üksnes kolme mõõdet…

Kolme mõõtme abil osa sellest maatriksist näib sulle lõpmatu ruumi kujul…

Neljandas mõõtmes on juba keerulisem kujund, milles on olemas enam, kui neli suunda…

Ja nii edasi…

Teisikute maatriksi kujund juba ise on suht keeruline…

Tõustes kõrgemale, saad lisamõõtmeid, lisa omadusi…, lisa arengu suundi…

Seega… – kõik teisikud, liitudes omavahel, on avamas üha uusi tasemeid, tasemete uusi omadusi ja võimalusi…

Sinagi oled avamas endas uue tasandi lisa võimalusi…, lisa suundi…

Milliseid…?

 

Kui see ei ole laius, kõrgus, ega sügavus…, siis ehk arvaks – see on suund enda seesmusesse, kus samuti on olemas laius, kõrgus ja sügavus… – ka lõpmatus…

Õige…

Sa avad uue suuna…

Oled nägemas ilma väljaspool, kuid nüüd hakkad õppima tundma sama ilma enda seesmuses…

Oled kuulmas ilma väljaspool, kuid nüüd hakkad õppima kuulma sama ilma enda seesmuses…

Oled tunnetamas ilma väljaspool, kuid õpid tundma enda seesmist ilma…

Seda kõike hakkad tegema esmalt läbi unes nägemise

 

Pea kinni… – mitte nii kiiresti…

Kas unes nägemised ja tasemed on üks ja sama…?

Kas ma jälgin unes nägemises minu teisiku kogemisi…?

Jah…, just nii see on…

Sa näed unes nägemises kogemist, mida on läbimas sinu teisikud…

Seda võiks ka teisiti mõista… – unes oled läbimas kogemisi oma teisiku näol…

Kuid teisikud ei ole sinu eraldi osad… nemad on üksnes sinu teadvuse osad…, ehk… kui ookeani suubuvad vood, mis on voolamas erinevates sängides…, on uurimas ja õppimas neid sänge…

 

Kuid… miks ma oma unenägudes näen peamiselt iseend…?

Näen oma tänavust isiksust, minu taolistes olukordades, nagu minu tavalises elus, käesolevas reaalsuses…?

Miks ma ei näe end mingi suguharu šamaanina…, või SS ohvitserina…?

Esineb ka selliseid unenägusid… – kuid enamuselt need ei jää meelde… – sul ei jätku selleks energiat…

Ärgates tead unenäost, kuid ei mäleta selle süžeed…

Sinu programmi ulatust ei jätku meenutamiseks ja faili lahti pakkimiseks…

 

Olgu pealegi…, kuid… kas see peaks tähendama, et oma unedes ma näen oma teisikute kogemisi, millised on minu kolmandal tasemel…, või saan näha oma teisikuid läbi kõrgemate või madalamate teisikute kogemiste…?

Unede nägemisi madalamate osavõtul on haruharva…

Vaimsus reeglina ei soovi laskuda alumistele tasanditele, kuna see on juba läbi kogetud…

Kuid mõningad tumedamad, või õuduste unenäod, tungivad madalamatelt tasemetelt üles…

Sealt tulevad ka häirivate tunnetega unenäod…

Piiratuse tunded on omased suurematele tihkustele

Kõrgemate tasemete unenäod ei suuda pääseda sinuni, enamuselt sinu enda omaduste tasandi tõttu, kuna sinu kompuuter on üle koormatud liigsete programmidega… – ta ei ole suuteline lahti pakkima kõrgema taseme unenägusid…

Seetõttu sa ei näe sealt midagi…

Kuivaid kõrvaldad oma kompuutrist liigsed programmid ja failid, siis ehk oleksid võimeline võtma vastu ka sealt…

Need ehk võiksid olla kas neljanda…, või, mingil määral, viienda taseme uned… – kõrgemate jaoks sul jääb energiast puudu…

Kui kõrvaldad oma peast mittevajalikud mõtted ja mõisted, üleliigsed tunded ja hinnangud…, ehk sellega kõrvaldad esmalt omad madalsageduslikud mõttevormid… – sa vabastad unedes koha informatsiooni vastuvõtuks kõrgematelt tasanditelt…

Tegelikult sa oled võtmas vastu informatsiooni oma kõrgemate tasandite teisikutelt…

See on just see, mida peate Kõrgemaks Minaks…, ehk – intuitsiooniks…

 

Kas mina räägin praegu mitte Sinuga, vaid oma teisikuga kõrgemalt tasandilt…

… kes on rääkimas minuga ja edastamas sulle informatsiooni minult…

 

Ehk arutaks edasi…

Järelikult… peamine osa minu unenägudest on enamuselt minuga samal tasandil olevate teisikute kogemised…?

Just seetõttu sul ei ole võimalust juhtida oma unenägusid…

See kogemine enamuselt on sinu teiste osade kogemine…

Neil on õigus teha valikuid oma reaalsuse piireis…, kuid sinul ei ole õigust sekkuda nende kogemistesse…

 

Kuid on olemas praktikaid oma unesnägemiste juhtimiseks… – ehk… teadvustatud unes nägemised…

Teadvustatud unes nägemised – on unesnägemised, kus sa teadvustad end magavana…, ja sellelt tasandilt oled jälgimas oma und, teadvustades teadlikult, et see on teine reaalsus, ja sinu keha on magamas…

Mis puutub unes nägemise juhtimist, siis see on olemas joogade traditsioonis…

Kuid see on sootuks teine tasand… – kus une aegu oled liitumas oma enda teisikuga…

Sa oled liitumas temaga teadvuse tasandil… – just sellele on suunatud joogade unes nägemise praktikad…

Sellisel juhul saad kasutada oma teisiku võimalusi…

Nii saad paljundada end, ning kasvada planeedi suuruseni…, ja nii edasi…

Oled suuteline lendama, nagu teevad seda paljud une aegu…

Need lennud on ühe sinu teisiku kogemus kõrgemast mõõtmest…

 

Aga kui ma näen end oma harjumuspärases olekus lendamas…?

Seda sa unes ei näe… – kuid sinu teadvus, ärgates, pakib sinu unenägu lahti sulle mõistetavates kujundites…

Kuid siiski…, tahaks pöörata sinu tähelepanu sellele, et joogade unes nägemise eesmärk ei ole unesnägemist juhtida…, vaid hoopis… Selge Teadvustuse Valguse saavutamine…

Sellise kõrge teadvustuse vastuvõtu saavutamisel on võimalus pääseda surmajärgsest Sansara Rattast…

Tegelikult jooga on suunatud just sellele… – teist eesmärki temale pole antud…

Seetõttu unes nägemise juhtimine on unesnägemise joogas vaid üks etapp, mida tarvis üksnes läbida…, kuid mitte peatuda sellel… – jooga eesmärk on hulga globaalsem…

Teiste reaalsuste unes nägemine on samuti illusioon, nagu on kolmanda mõõtme illusioon…

Ega pole mingit mõtet vahetada üht illusiooni teise vastu…

 

Kui mulle enam ei tule negatiivseid unenägusid, vaid üksnes positiivsed… – mida see peaks tähendama…?

Kas kõik kogemise liigid ei pea läbima minu teadvust…, minu erinevate teisikute vahendusel…?

See kõigest tähendab, et osa sinu teisikutest on läbinud omad kogemised, ja on tõusnud kõrgemale…, ehk… on liitunud oma kõrgema osaga…

Vaatame seda alates inimkonna stardist…

Kujutle maatriksit 12×12, kus igas ruudus on sinu teisikud… ja kõik alustate korraga…

Kõigi üldine tendents on – liitumine igal tasandil

Kui oled liitunud ühe tasandi kõigi 12 teisikuga, võid tõusta kõrgemale tasandile…

See ongi toimumas unenägemuste aegu…

Unede aegu oled liitumas oma erinevate osadega…

Kui kõik 12 teisikut antud tasandil on liitunud sinuga sinu seesmuses, siis saad selle tasandi tervikuks, ning suudad tõusta kõrgemale…

Kuid samas liikumine, mida kujutad ette, ei ole lineaarne…

Ei ole sellist, et kõik 12 koguneks ühte punkti…, ja alles siis toimuks tõus raku võrra kõrgemale…

Kõik on palju keerulisem…

Sinu esimene teisik sellel tasemel, tehes läbi omad kogemised ühel sinu kaheteistkümnest kogemisest, liitub sinuga ja samal ajal sinu esimese teisikuga neljandal tasemel…

Sinu teine teisik kolmandal tasemel, tehes läbi kogemise oma programmi osa, sulandub sinuga ja samas tõuseb neljandale tasandile, täites sinu teisikut neljandal tasemel…

Ja nii edasi…

Kui iga kaheteistkümnest teisikust kolmandal tasemel liitub sinuga ja täidab vastaval numbril sinu teisikut neljandal tasemel, siis sa…

 

… ma ärkan neljandal tasemel oma kaheteistkümnes variandis…?

Õigemini oleks… – kõik sinu osad lähevad üle 4 tasemele, kõigis oma 12 variandis…

Praeguseks osa sinu teisikutest on juba läbinud kolmemõõtmelise kogemise ja on liitunud oma neljanda taseme osadega…

Kuid osa neist siiski on veel siin…

Sa oled suht lähedal lõpule jõudmisele…

Just seetõttu sa ei näe enam õuduste unenägusid… – selle kogemine on juba läbitud…

Kõik kogemised on sulandunud sinuga…, aga teisikud, kes läbisid seda, on läinud üle neljanda kõrgemale tasemele…

Nagu näed… – nii horisontaalne, kui ka vertikaalne arenemine toimub üheaegselt…

Kõik tegelikult on hulga keerulisem…

Kuigi oled paljumõõtmeline…, kuid selline mudel sobib sinu mõistmise jaoks seni enam…

 

Kui inimene on nägemas negatiivseid unenägusid, kas ta pole siis veel läbinud enamuse kolmemõõtmelistest kogemistes…?

Miks…?

Miks just negatiivseid…?

Kas see ei ole arengu ja ülestõusu näitaja…?

Iga taseme täis kogemise läbimine on liitumise tase ühesusega…

See on Ühesest Teadvusest eraldumuse ületamine…, oma side taastamine temaga…

Mida enam taastad igal tasemel side oma ühesusega, seda vähemaks jääb hirmusid ja vähem negatiivi tuleb ette…

Ühesuses on olemas kõik…, ja see aitab sul saada kõike…

Kuidas mõistad ühesust igal tasandil, millega oled liitumas…?

Tegelikult oled liitumas enda osadega…, ehk… iseendaga…

Korjates kokku kõik omad teisikud kolmandal tasemel, taastad oma kolmanda taseme ühesust…, seejärel pääsed teisele, 12 teisikuks jagunemise tasemele…

Seejärel kõrgemale tasemele, kus hakkad taas korjama end ühesusse… uue omaduse kohaselt…

Kui neljandal tasemel oled liitnud omad osad üheks tervikuks, liigud kõrgemale tasandile, viiendale, kus taas jaguned 12 enda osaks, ning alustad taas eraldumise ületamisega… sootuks uute omaduste piireis…

Ja nii jätkuvalt edasi…, igal korral toimub see uute omaduste vääringus…

 

Kas ka teised teisikud on nägemas mind oma unedes…, minu kogemisi…?

Ja muidugi…

Kõik on nägemas teine teist…, ja sina, kui tervik, oled nägemas seda kõike… – kõik on sinu mängud ja sinu uned…, sinu õppetunnid, sinu kogemised…

See on sinu sammud sinu loomise saavutamises…

 

Oleks kui selge…, kuid kuidas meie seitse keha on vastamas seitsme ja kolmeteistkümne tasemega…?

Kui ma olen koondamas end kolmandal tasemel… – kas see on madalamate tšakrate tase…?

Kas neljandal tasemel olen koondamas end astraalse teisikuna…, kui tunnetusliku vastuvõtuna…?

Aga mentaalsel tasemel – kas koondan end mõttevormidena…?

Või on midagi muud…?

Kõik seitse ja enam väärikust on üksnes iga taseme omadused… – kuid igal tasemel need on esindatud erineval viisil…

Seetõttu ma rõhutan, et minu poolt antud mudel on kõigest tugev kohandatus teie kolmemõõtmelisele arusaamale…

Ehk värvides on teile arusaadavam…

Esimesel kolmel tasemel suurimaks väärtuseks on elu kvaliteet…, ehk punane helendumus…

Esimesel tasemel on töös üksnes punane vääring… – elu kvaliteet…

Teisel ja kolmandal tasandil käivitub oranž… – soovide kvaliteet…

Kolmandal tasandil ilmneb püüdluse kvaliteet…

Ülejäänud kvaliteedid on töös vähesel määral…

Erinevate tasemete illusioonidel…, teadvuse 12 taseme avanemise käigus, käivituvad erinevad kvaliteedid, erineval määral…

Võiks ütelda, et kui taseme kvaliteet on läbi võetud maksimaalselt, siis on toimumas üleminek järgmisele tasemele, kus on järgmise taseme maksimaalne kvaliteedi läbivõtmise ülesanne…

 

Pea kinni, ma ei jõua järele…

Seega… – kolmas tase on tase, kus on käivitatud enamuselt elu kvaliteet…, tunnetuse kvaliteet… püüdluste kvaliteet (punane, oranž, kollane)…

Kas siis esimesel tasandil, olles 12 teisikus, ma olen läbi võtnud elu kvaliteedid… – seetõttu olin tõusnud teisele tasandile, kus rakendus soovide kvaliteet…

Võttes täielikult läbi soovide kvaliteeti, tõusin kolmandale tasemele kõigi oma kaheteistkümne teisikuga…, ja nüüd olen läbi võtmas püüdluse kvaliteete… – on see nii…?

Peaaegu… – kuid oled läbi võtmas mitte üksnes iga taseme kvaliteeti, vaid nende kvaliteetide seondusi… oma täiuse kohaselt…

Esimesel tasemel oled läbi võtmas elu kvaliteeti täiel määral… – punast taset…

Teisel tasandil võtad läbi täiel määral mitte üksnes soovide kvaliteeti…, vaid samas ka elu kvaliteedi ja soovide kvaliteedi seondust… – täiel määral…

Kolmandal tasandil oled läbi võtmas mitte üksnes püüdluse kvaliteeti, kollast kvaliteeti…, vaid ka kõikvõimalikke elu soovide ja püüdluste kvaliteetide seondusi, ehk – punase, oranži ja kollase seondusi…

Egas muidu punase ja kollase liit moodustaks oranži – kõik on seonduses…

 

Aga kui mina selles elus, või osa inimesi, ei ole veel läbinud lõpuni kõiki oma soovide kogemisi… – mida see tähendaks…?

See tähendaks… – et nende teadvus on veel, või… kinni jäänud teisel tasemel…, soovide läbi võtmise tasemel…

Enamus inimesi ei ole veel läbi teinud elu kvaliteeti…, elu seondust elu kvaliteediga…

Paljud on alles läbi võtmas elu kvaliteedi seondust soovide kvaliteediga…

Püüdluse kvaliteet on neis veel võrsena, arenemata seisundis…

Selline on inimeste osa, milline on järgimas oma elus peamiselt tundelisi ja ihalikke rahuldusi, joovastusi erinevatel viisidel…

Osa inimkonnast on käivitanud püüdluste kvaliteete… – on püüdlemas kusagile…

… kasvõi –  tõusta karjääris, või saada enam teada, reisida ja areneda…, ja nii edasi…

 

Tuleb välja…, kuni inimene ei ole läbi teinud tundelisi rahuldusi, siis kõik teisikud tema tasandilt ei ole veel liitunud temaga, ega tõusnud kolmandale tasandile…?

Sa tabad kiiresti…

Just nii see on…

Kuid tahaks siiski sulle meelde tuletada, et ma kirjeldan sulle vaid lihtsustatut mudelit… – keerulisemat sa ei ole võimeline mõistma…

See mudel on lähedane tõelisele reaalsusele…

Vastavuses meie õppetundidele me hakkame tõstma mudeli keerukust… – seda vastavuses sinu vastuvõtu ja mõistmiste võimete tõusule…

 

Ma ei ole veel täienisti aru saanud… – mida nimetame minevikuks, olevikuks ja tulevikuks…, ja seda, mis on eksisteerimas üheaegselt…

Kui vaadelda sinu teisikute maatriksit, siis need on üksnes tinglikkused…

Osa neist on veel erinevatel tasanditel…

Ehk võtaks keskmist inimest…

Osa tema teisikutest on alles esimesel eluvajaduste tasandil…

Osa tema teisikutest on teisel tundeliste soovide tasandil…

Osa tema teisikutest on kolmandal püüdluste tasandil…

Üksnes väike osa temast on neljanda ja viienda arengu tasandil…

 

Pea kinni…, sa ise rääkisid, et tõusta järgmisele tasandile on võimalik üksnes tehes läbi teatud tasandi kõik teatud kvaliteedid…

Jah…, et tõusta tervenisti…, tervikuna…

Kuid seni iga inimese teisikud on pillutatud laiali mööda erinevaid tasandeid… – erinevate hulkadena…

Osadel… 50% teisikuid on teisel tasandil…, kolmandik – esimesel…, ja ülejäänud – kolmandal…

Valguse töötajail esimesel tasandil peamiselt ei ole ühtki teisikut…, teisel – kolmandiku jagu…, kolmandal – pool… – ülejäänu on… neljandal tasandil…

Neil, keda peate pühakuteks…, esimesel tasandil ei ole üldse teisikuid…, teisel – äärmiselt vähe…, kuid kolmandal on umbes pool teisikutest… – ülejäänud teisikud on laiali mööda kõrgemaid tasemeid…

Kõrgemalt praktiseerivatel joogadel kahel esimesel tasandil teisikud ei ole olemas…, kolmandal vaid mõned…, ülejäänud osad on rändamas, kuni budhaliku tasandini välja…

Kõiki neid teisikuid on sinu jooksev teadvus mõistmas, ühel või teisel määral…

Kui sa oma teadvuses ei ole arenenud piisavalt, siis sinu teadvus ei tõuse kolmandast kõrgemale, ega saa liituda oma teisikutega…, ühenduda nendega ja võtta osa nende kogemistest läbi une…

Kui oma teadvuses oled tõusnud kõrgemale, siis neljandal tasemel oled võimeline teadlikult looma ühendust oma madalamate, kohati isegi kõrgemate teisikutega…

Kui praegu oled suhtlemas minuga, siis järelikult… osa sinu teisikutest…, ja nimelt kaks…, on tõusnud kõrgema teadvuse tasemele ja läbi enda on edastamas informatsiooni minult…

Vastavuses oma teadvuse arengule, sa puhastad neid mittevajalikest failidest…, ehk isegi avardad ja arendad neid…, mis tähendab, et sinu teisikud tõusevad üha kõrgemale…, mõned on tõusnud isegi tasemele üle kolmanda…

Selliselt avaneb sul juurdepääs avaramale informatsioonile, mida saad valgustada allapoole…

Mida kõrgemale tõusevad sinu teisikud, seda puhtam informatsioon on sulle kättesaadav…

Praeguseks üks sinu teisikutest asub mentaalsel…, teine – kasuaalsel plaanil…

Kõrgemale sul praegu pääsu ei ole…, kust oledki saamas antud informatsiooni…

 

Ma siiski ei mõista… – kui kõrgematel teisikutel on olemas ülevaade madalamate kogemisest…, siis minul peaks olema ülevaade oma madalamate teisikute kogemistest, millised on teisel tasemel…?

Seda sa oledki tegemas…

 

Kuid miks üksnes unes…, aga mitte teadlikult, läbi oma kavatsuse…

Sa võid teha seda ka teadvustatult, läbi oma kavatsuse…

Sa üksnes ei oska veel seda teha… – pole veel õppinud…

Selleks antakse teile kavatsuse praktikaid…

Sa võiksid teadlikult luua side oma jooksva taseme kaksikutega…, kogeda nende kogemist…

Seda teil nimetatakse möödunud elude vaatamiseks… – teil on olemas vastavad praktikad…

 

Siis selgita… – mis on eeterlik keha…, ja mis on selles kontseptsioonis ülejäänud kehad…?

On olemas 13 taset…, ja igal tasemel on ühendus teatud omadustega…

Mida tähendab, et meil kolmandal tasemel on seitse keha…?

Esimesel tasemel on üksnes füüsiline keha…

Teisel tasemel on füüsiline ja astraalne kehad…

Kuid see on siis, kui võtta üksnes ühte teisikut…

Kui võtta kõiki sinu teisikuid oma koosluses…, siis see annabki sulle erinevaid kehi…

See tähendab… – erinevate inimeste teisikud on seni läbimas kogemisi mitte üle seitsme taseme…

 

Kas siis kõigil inimestel ei olegi seitset taset…?

On võimalus neid avada…, kuid need kehad ei ole neil veel formeerunud…

Kuivaid üks teisikutest tõuseb kõrgemale tasemele, algab vastava keha formeerumine…

See jõuab lõpuni siis, kui omandad selles kvaliteedis terviklikuse…

Seetõttu enamusel inimestest on täiuslik füüsiline keha…, pea täiuslikult kujunenud astraalne soovide keha…, ja pea täiuslikult kujunenud mentaalne keha, kuid vähem, kui astraalne keha…

Kõige vähem on kujunenud kasuaalne ja atmaline kehad…, ning… budhalik keha on neil päris kujunemise alges…

 

Aga kuidas on eeterliku kehaga…?

See oleks kui vorm, mis võimaldab sinu teadvusel rännata mööda tasemeid…

 

Mis on siis möödanik ja tulevik…?

Möödanik – sinu lõpuni viidud kogemine teatud tasemel…

Tulevik – sinu lõpuni viimata kogemine kõrgematel tasemetel, või…, käesoleval tasandil…

 

Aga mis on siis käesolev…?

See on sinu mälestus sinust…, kui isiksusest käesoleva teisikuna…

 

Kõikide teisikute isiksused, ehk egod, on erinevad…?

Muidugi… – kõik on läbimas erinevaid kogemisi ja erinevaid omadusi…

Kuid kõigil on sarnaseid osi…

Kõiki teisikuid eristab nende uudishimu… – muide… see on nende kõigi püüdluse omaduseks…

 

Miks ma teadvustan üksnes enda isiksust…?

Kuigi… – kas igal teisikul on olemas mälestus teistest teisikutest…, kas igal teisikul on olemas minevik, kui ka tulevik…?

Kas oled rääkimas iga minu teisikuga…?

Kas nemad kõik on autonoomsed ja võrdõiguslikud…?

Või mina olen peamine osa, millega sulanduvad kõik teised…?

Sinu küsimused tõestavad, et seni sa ei ole võimeline mõistma oma terviklikuse kontseptsiooni…

Sinu küsimustele vastus on kahtepidine… – ja jah, ja ei

Kõik teisikud, kui vaadelda neid eraldi – on võrdõiguslikud…

Kõik teisikud, kui vaadelda neid sinu osana – on ühesed…

Kui une aegu sa kandud oma teadvusega teise teisikusse, ühendud temaga, siis sa ei tunneta end peamisena…, ja teda teisejärgulisena…

Kui sinu isiksused on eraldunud, siis võid esitada endale selliseid küsimusi…

Vaatame seda teisest küljest…

Kui sa pöörad oma pead ühele ja teisele poole…, kas sinu otse vaatamine on peamine…?

Ei… – see on vaid nägemise üks suundadest…

Selg ja rind… – milline nendest on peamine keha osa…?

Kas mõistad… – kõik on ühene ja kõik on tervik…

Kuid eraldatuse seisukohalt…, teadvuse eraldumisel osadeks ja fragmenteerumise puhul on see võetav eraldi olevatena…

Kuid see kõik on siiski üksnes sina…

Kui sa vaatad ühte suunda, või teise… – milline suundadest on peamine…?

Oled siiski vaid sina, kes on vaatamas erinevates suundades…

Kui oma teadvuses oled ühendunud kõigi oma osadega, siis näed tervik ülevaadet…, ehk – 360 kraadi…

Seni oled suuteline nägema vaid tükati… – see oleks ei vastus sinu küsimusele…

Kuid ja vastus seisneb selles, et kõik, mida mäletad kindlalt isiksusena… – on ühendumise mälu…

On olemas osa kogemisi, mis ühendusid sinuga ja muutusid sinuga tervikuks…

Kõik sinu teadmised ja kõik sinu kogemised on liitunud sinu mälus…

Sama mälu on olemas ka kõigil teistel teisikutel…

See on see, milles olete ristumas…, ja see on teil ühene – mälestus ühendunud kogemistest…

 

Seega…, kui ma ei mäleta mingeid oma kogemisi…., kas see tähendaks…

… et need teisikute kogemised ei ole veel liitunud sinu omadega, ega teiste teisikute omadega…

Seetõttu oleks parem kujutada ette mitte teisikute maatriksit, vaid midagi meresiili taolist…

Tema keskmeks oleksid sina, ühendunud… ja sinult tuleks eemale sinu kõikide teisikute ogad-teekonnad…

12 võrset, millised on jaotumas mööda 12 taset…

Iga selline võrse-oga on seotud sinu seesmisega…, siili keskmega, kes oledki sina terviklik…

Selle tuum…, selle keskme – on kasvamas vastavuses teisikute tõusuga kõrgemale tasemele…

Nemad ei ole päris tuuma moodi…, vaid mingid kujundid 12 kasvuga, millised on eri pikkusega – see näitab iga kasvu-oga kasvu taset mööda vastuvõtu tasemeid…

Kas tabasid pildi…?

 

Jah…, ma mõistsin sinu analoogi…

Seega… sinu kera, sinu teadvustuse vorm ei ole seni ümmarguse kujuga…

Kuivaid oled läbinud oma ogadega kõik 12 taset, siis kõik saab teostunuks ja võtab kera kuju, ehk… on sfäärina…

Kõik sinu teisikute kogemiste kiired jõuavad lõpuni, ning ühenduvad sinuga…

Selliselt taastub sinu terviklikkus… – sinust saab täiuslik helenduv olemus, millel on kõik 12 Jumala omadust…, kogu täiuses ja täiuslikkuses…

Siis astud uutesse loomise tasemete klassidesse…

 

Kas kõik 12 taset ei olnud veel loomise klassideks…?

Ärgu see sind solvaku…, kuid see kõik oli seni vaid algkool…, või, äärmisel juhul… oli teie keskkooli taolisena…

Kuid kõrgemate koolide ajad on teil veel ees… – selleni on tarvis veel jõuda ja läbida palju õppetunde…

 

Tänan sind õppetunni eest…

Tänan sindki sinu püüdluste eest…, me oleme ühesed…

SElena

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise..

 

El Miikael Nebodonski…, kas oled valmis vastama…

Me oleme sinuga üks…, küsi…

 

Mulle on taas saadetud küsimusi…

  1. Kuivõrd illusoorne on meie keha…?

Kui ta on seotud illusiooniga, siis ta peaks olema illusiooni osana…?

Sellisel juhul on arusaamatu… – miks tarvis võtta keha kaasa viiendasse tihkusesse…?

Kui ma mõistan õieti, siis ka kuuendasse…, ja seitsmendasse…, kuni kaheteistkümneni…?

Kõik eelnevad tsivilisatsioonid olid kulgenud samastumise teed kogu kolmemõõtmelisega…, sealhulgas ka kehaga, kuigi viiendas mõõtmes võib saada uue keha…

Milles seisneb sellise eksperimendi olemus…?

Keha on kõigest Vaimu energia koondamise vorm… – kest Vaimule…

Iga keha on vastamas teadvuse tasemele, milles avaldub Vaim…, tihkuse tasemele…, eraldumise tasemele lõpmatust ilmaruumist…

Seda võiks pidada anumaks…, ehk isegi – Vaimu kongiks…

Kõik on suhteline…

Vaim asub suletud kónturis, ning püüab avada enda väge suletud piiride ulatuses…

Kónturi tihkuse tase on Jumaliku Vaimu võimaluste avaldumise tase…

Võtame ühe näitena tuuma energia…

Selle energia on ülimalt võimas… – te saite selles veenduda – tulemused olid drastilised…

Teie vormid ja teie teadvus ei ole kohased sellise energia taseme omandamiseks…

Sulete selle esmalt sarkofaagi ja siis jälgite teda…

Esmalt tuumareaktori plahvatuse kohal algasid kataklüsmid…

Vormid, millised ei ole kohased selliste energiate tasemetega, lagunevad, või muteeruvad…

Kuid aegamööda, sellise energia vabanemise käigus, vormid hakkavad kohanema…, häälestuvad sellele…, kuni katastroofi kohal hakkavad taas kasvama puud ja õitsema aiad…

Loodus – aegamööda – aatomhaaval – milligrammhaaval – kvanthaaval… hakkab häälestuma võimsale, varem nägematu energia mahule, ning elama selles…

Absoluutse Vaimu vägi on sedavõrd võimas, et ületab tuumareaktori võimsust müriaade kordi, milline väljus kontrolli alt…

Kujutage vaid, mis juhtub, kui füüsiline, või muu vorm, puutuvad kokku ennenägematu väega…, mis jääb neist järele…

Muidugi… – need hävinevad, kuna ei ole kohased sellise energia tasemega…

Just seetõttu teie areng toimub aeglaselt…

Vormide areng toimus aegamööda…

Esmalt kujunes vorm, millesse pääses Jumaliku Vaimu elu energia…

Elu energia ei avanenud vormis täiel määral…, vaid doseeritult… – muidu Absoluutse Vaimu vägi oleks rebinud selle tükkideks…

Edasi algas eksperiment vormi tihendamises ja hõrendamises…

Nagu teie katsetate anuma seinu erinevate ainete mõjule…, seinu, mis on valmistatud erinevatest materjalidest… – tõstate vedelike sööbivuse taset…

Või loote anumates erinevaid rõhkusid…, erinevates anumates erinevaid rõhkusid…, eksperimenteerite anuma seinte paksustega…

Olete leidnud kõige vastuvõetavama materjali anumale… klaasi…, kuna see on läbipaistev, siis on näha anumas toimuvat…

Kuid klaas ei pea vastu suurtele rõhkudele…, siis tuli teha anum tinast, või titaanist… – kuid sellisel juhul kadus anuma sees toimuva visuaalne jälgimine…

Nüüd kujuta, et asetad anumasse mitte üksnes energiat…, vaid elus organisme…, elavaid ja teadvusega…

Need organismid hakkavad saatma signaale, mille abil saad jälgida anumas toimuvat…

See oleks omalviisil Vaimu võrsete taimelava…, ehk Jumala taimelava… – nagu on sulle kord räägitud…

Kui nõu, või taimelava seinad on klaasist, siis saad jälgida organismide olekut, millised on paigutatud sinna…

Kuid valguse ja elujõu väge, mida suunad organismidele, on tarvis ohjata, kuna klaas ei pea kogu koormusele vastu…

Seetõttu teed taimelava seinad paksemaks…

Kuid siis ei näe organismide olekut, ega saa jälgida nende arengut…

Kuid saad võtta vastu signaale, mis tulenevad organismide seesmusest mööda sideniiti energiate ja vaimu vahel, mille vahendusel jumalik Vaim ja elu energia jõuavad nendeni…

Ülesandeks on – luua unikaalseid vaimse anuma seinu, millised võimaldaks avada kogu Absoluutse Teadvuse ja Absoluutse Vaimu väge…, kusjuures mitte üksnes hoides neid anumas…, vaid kindlustades neile lakkamatut sidet Absoluutse Vaimu ja tema osade vahel, millised on suletud anumasse…

Seega… – luua sellist universaalset ja vastupidavat klaasi, milline on võimeline vastu pidama mistahes kõrget survet…, kuid samas jääda läbipaistvaks, et lasta Looja Armastuse valgust Jumala taimelavasse…

See ülesanne ei ole kergete killast… – kuid on leidmas aegamööda lahendust…

Selles seisneb eksperimendi olemus…

Kuid Absoluutse Teadvuse eraldumise eksperiment vormidesse hakkas kandma kõrvalisi efekte…

Absoluutse Vaimu eraldunud teadvused hakkasid omavahel tekitama konflikte…, õiguse pärast omada suuremat Vaimu energia hulka…

Kuna side Vaimuga oli piiratud, siis otsustati, et seda energiat on võimalik saada teisiti…, võttes seda teiselt elavalt organismilt…

Selliselt algas vastuseis kahe pooluse vahel…

Mitmed eksperimendid kandsid ebaõnne…

Need selgitasid välja vääraid arengu teekondi…

Osa vormidest ei suutnud pidada vastu Absoluutse Teadvuse väele… – need hukkusid…

Osa neist, nagu Atlandid, ei suutnud juhtida saadavaid energiaid…, mis viis nende vormide ilma katastroofi piirile…

Seetõttu tänavuse rassi evolutsioonis käib pidev Absoluutse Väe ohjamine…, käib pidev kohandumine Absoluutse Vaimu energia väele…

Pikema aja jooksul käis üksnes vormide areng…, juba inimkonna varajasema arengu aegadest peale… – see käis aegamööda…

Vorm arendas üheaegselt nii tihkust, kui ka oma tundlikkust…

Absoluutse Vaimu väe manustus käis doseeritult, väikeste hulkadena…

Nende ajastute ülesandeks oli luua universaalset vormi, milline oleks võimeline võtma vastu Vaimu signaale…, juhtima saadud väge…

Nii ilmus teie kehades juhtimise keskus – aju ja mõistus, mis oleks kui Vaimu absoluutse  väe juhtimise programm…

Kuid, nagu igas programmis, oli vaja teha lisatöötlust, kuna programmi osades, moodulites, esines tõrkeid…

Igal eksperimendil on omad arengu etapid…

Nii oli plaanitud, et uus etapp saab alata üksnes siis, kui vormid oma tihkuse tundlikkusega on valmis võtma vastu Absoluutse Vaimu väge…, siis avaneks võimalus suunata neisse vastavaid energiaid suuremas mahus…

See oligi tärminiks, mida nimetate – aasta 2012…, mis oli äärmiseks tärminiks eksperimendi uue etapi alguseks…

Varem sellise Absoluutse Vaimu väe energia manustamine toimus eksperimentaalselt, vabatahtlike peal…

Nendeks olid teie suured pühakud ja müstikud, kellele olid antud salateaduse õpetused…, mis andis võimaluse kohandada inimvorm Absoluutse Vaimu väele…

Kuid sellised õpetused olid salajased…

Igaüks ei saanud neid kasutada, kuna see oli ohtlik neile vormidele endile…, kui ka kogu inimkonnale tervikult…

Erinevad võimalused olid läbi proovitud erinevates variantides…, kuni tulemuseks kujunes teatud metoodika Absoluutse Vaimu väe manustamiseks inimvormidesse…

Selliselt kujunesid erinevad, teile tuntud õpetused Valgustumisest ja Ülestõusust…

Kui need metoodikad said läbi proovitud üksikute vabatahtlike peal, algas eksperimendi uus etapp…

Teadmised neist metoodikatest olid avatud kõikidele soovijatele…

Et omastada neid teadmisi paremini ja kiiremini, oli sisse viidud ülestõusnud õpetajate staatus…

Need olid olemused, kes olid suutelised iseseisvalt omastama valgustumise ja ülestõusu metoodikaid…, alustades inimteadvusest inimkehades…

Need olid vabatahtlikud, kes olid võimelised edukalt läbima sellist teekonda…

… kes olid võimelised selgitama igale inimesele, kuidas kulgeda seda teed… mitte teoreetiliselt, vaid omal eeskujul…

Seetõttu igal ühel teist on taevastes oma õpetaja, kes on saatmas teid teie teekonnal…

Ärgu hämmastagu teid nende hulk…

Paljudest neist teile ei ole teada.., nagu algklasside õpilased ei ole teadlikud vanemate klasside õpetajatest…

Kusjuures… iga õpetaja on võimeline viima korraga tohutut õpilaste hulka…

Nüüd on kätte jõudmas aeg teie teadvuse ärkamiseks uue õppetöö tarvis…

On käimas inimvormides oleva Absoluutse Väe võimendamise eksperiment…

Selline eksperiment on käimas paljude struktuuride jälgimise all… sealhulgas – ingellike ja õpetavate süsteemide pilgu all…

Seetõttu energia omadused on muutumas igaaastaselt…

Kuid nende samastamiseni Absoluutse Vaimu väega on veel palju aega… – sedavõrd palju, et te ei ole suutelised seda endale isegi ette kujutama…

Kui eelmiste sajandite aegu Absoluutse Väe hulk inimvormides oli püsivalt väike, pea konstandina…, siis kõrgemaid energia sagedusi oli võimaldatud saada üksikutel vabatahtlikel…

Kuid nüüd on käimas aeglane…, väga aeglane teile kättesaadava väe tõstmine…

See käib läbi suure hoole teie suhtes, et oleksite võimelised ühest küljest avada endis Jumaliku Vaimu kõiki võimalusi…, kuid teisest küljest… – et mitte teha kahju teie vormidele…, teie kõikidele kehadele…

See on suht pikaldane protsess, kuna Absoluutse Vaimu väe tasemeid on mitte 12…

Kaheteistkümnes on veel kõigest algkool…

Absoluutse väe tasemeid on suur hulk…, pea lõpmatu hulk…

Olete alustamas ülestõusu mööda Vaimu redelit…, oma tõusu vaimusse…

Me tervitame teid selle puhul, kuna tunneme suurt rõõmu teie üle…

Me ei tunne hirmu teie pärast, kuna oleme teadlikud, et surm on illusoorne…

Nagu armastav vanem, kes ei taha, et nende laps õpiks õppetunde läbi kannatuste ja hirmude, vaid üksnes armastuses ja rõõmus…, huviga teadmiste vastu ja püüjuga arengu suunas…, nii ka meie püüame kõigiti soodustada teie arengut…, kõigiti tervitame teie samme mööda ülestõusu vaimusse…

Teile määratud Absoluutse Väe energiate hulk hakkab tõusma iga aastaga…

Olge selleks valmis…

 

Pea kinni… – ega kõik suuda pidada vastu Absoluutse Vaimu väe tõusule… – järelikult… on oodata ridamisi surmasid…?

Jah…, osa vaimsusi, millised ei suuda vastu pidada sellisele Vaimu Väe tõusule, eemalduvad oma valiku kohaselt…

 

Oled näinud erinevaid saateid, kus vabatahtlikud võtavad osa eksperimentidest…, kasvõi kõhnumises…

Kõik toimub kogenud treenerite ja juhendajate pilgu all…

Kui ei suuda pidada programmile vastu, või ei taha sedavõrd pingutada… – lahkuvad vabatahtlikult…

Praegu on käimas katseline Absoluutse Vaimu väe lisamine…, massilise lisamise variant…

Absoluutse Vaimu väge ei anta enam üksikutele, vaid massidele…

Kuid ka masside seas on selliseid, kes ei ole suutelised pidama koormusele vastu…

Nende kogemuste abil, kes suudavad pidada vastu, antud eksperiment viiakse üle suurematele inimmassidele…

Selliselt…, just astmeliselt, saab kogu inimkond viidud üle valgustumisele ja ülestõusule…

 

Seega… see on pikaldane protsess…?

Võimalik…, kuid ma ei saa tuua esile võimalikke perspektiive…

See on eksperiment, mille pikkus oleneb täielikult teist…, teie järjepidevusest, teie usust sellesse ja meie armastusse…, meie toesse…

… teie valmidusest järgida Vaimu teekonda…, teie jumalikkuse teekonda…

 

Ehk naaseks küsimusele kehade kohta…

On olemas mitmeid vormide liike, kes on kätkemas endas Absoluutse Vaimu väge…

Seitse vormi… – seitse matrjoškat…

Igaüks erineb oma peensuse tasemega…

… oma Absoluutse Teadvuse eraldumise ja tihkuse tasemega…

… oma anuma seinte paksuse ja läbipaistvuse tasemega…

Iga vorm asub teise vormi seesmuses…, toimub iga vormi avanemine teise vormi seesmuses…

See ei ole kui muna, või pähkli koore avamine, mida tarvis enne puruks lüüa ja siis minema visata… – vaid see on kui õie punga avanemine…

Iga vorm on valdamas teatuid omadusi ja võimalusi…

Just seetõttu teile tuuakse võrdlusi ülikondadega, või skafandritega…

Minnes teatrisse, paned selga kena ülikonna…, aga minnes spordisaali, paned selga sportlikud riided…

Minnes vete sügavustesse, tõmbad selga skafandri…, aga minnes avakosmosesse, tõmbad selga teise skafandri…

Ilma skafandrita sa ei saa minna ei vete sügavustesse, ega avakosmosesse…

Seega… – iga keha on oluline ja omab oma funktsioone…, ta ei saa olla aegunud, ega mittevajalik…

Siinses analoogis süvavete skafandrit saaks samastada füüsilise kehaga…, aga avakosmose skafandrit saaks võrrelda teie atmalise kehaga…

Muidugi selline samastamine on tinglik, kuna mõlemad skafandrid koosnevad tihke tasemega mateeriast…, seda mõlema ilma jaoks…

Mõlemad skafandrid on vajalikud…, iga keskkonna jaoks oma… – iga vajaduse või ülesande jaoks oma…

Kuid seni asi on nii, et teil puudub välikosmose skafander, ehk kõrgema tasemega keha oskus…

Teil puuduvad seni süvavete skafandri kasutamise oskused, ehk oma madalamate kehade kasutamise oskused…

Seetõttu praeguseks ülesandeks on – süvavete skafandri omaduste põhjalik omandamine ja selle liitmine oma muude võimalustega…

Seega… – ei maksa heita oma füüsiline keha kõrvale… – vaid teda tarvis arendada uute tingimuste kohaseks… käivitada temas erinevate tasemete andurid…, proovida tema uusi võimalusi… – nende seas… skafandri juhtimise keskuse kuuldavust…, ja kõikide plaanide nähtavust…

Selles seisneb teie tänavune ülesanne…

Kunagi õpite ära lendamist skafandris…, ja liikumist ajas…

Kuid seni see on käimas tänavuse tihkuse sügavustes…

Allapoole laskumine ei ole veel teile kättesaadav…, nagu ei ole kättesaadav kõrgustesse tõusmine…

Jutt on käimas teadlikust skafandrite-kehade juhtimise õppimisest…, ja nende kõikide funktsioonide tundma õppimisest…

Seetõttu teil tuleb kokku saada erinevate tihkuste tasemetega…, erinevate Absoluutse Vaimu väe tasemetega…, erinevate ülesannetega, milliseid tuleb lahendada neil tasemetel…

Teie (keda nimetatakse jaaniussikesteks ja valguse töötajateks) olete esimene vabatahtlike partii…

Kui varem vabatahtlikke oli üksikuid…, siis nüüd on alanud massiline täheline dessant planeedile, et viia läbi massilist inimolevuste ülestõusu vaimus… – sellega näidata teed kogu ülejäänud inimkonnale…

Selliselt tuleb võtta kõiki eksimusi ja õnnestumisi…, kõiki selle teekonna võimalusi…

Teie oletegi nendeks vabatahtlikeks…, te oletegi see täheline dessant

Seetõttu erinevatelt planeetide süsteemidelt tulid teie planeedile vaimsused, kellel olid erinevad arengu tasemed…, et aidata inimkonnal jõuda vaimus, erinevatel viisidel, ületõusu teele…, ning rikastada sellega oma rasse tähtede süsteemides…

Inimkonnale tuli appi hulgim tsivilisatsioone…, kui jumalikule rassile, kes on alles läbimas varajasemaid arengu etappe…, on tegemas esimesi samme sellel teekonnal…

See on suur sündmus ilmaruumi mõõtmetes…

Teile on suunatud galaktikate pilgud…

 

Kas üleminekul viiendale tasemele füüsiline keha jääb kui reservi…?

Kas seal ma olen ilma kehata…, või loon seda endale vaid vajaduse korral…, või aktiveerin seda endas…?

Just aktiveerid, käivitades oma teadvuses vajalikud koodid…

See oleks kui teie ulme filmides, kus piisab vajutada nupule, kui keha kattub võimsa kestaga…

See on küll ligilähedane võrdlus sulle mõistmiseks…

Sinus on olemas koondumispunkt iga keha jaoks…, ehk isegi mitu, mida nimetate tšakrateks…

Füüsilise keha punast värvi punktis toimub keha kokku rullumine ja avanemine, mis oleks kui skafandri kasutamine…

Ideaalis peaksid läbi nende punktide ära õppima kõikide kehade-skafandrite sulgemist ja avamist…

Seetõttu teile antakse tšakrate töös ülesandeid…, nende aktiveerimise õppimiseks…

Need ei ole üksnes side punktid sinu teadvuse iga energeetilise tihkuse tasemega…, vaid ka teatud kehade aktiveerimise punktid…

Praeguseks kõik kehad on funktsioneerimas automaatsel režiimil…

Peamine laskmine energia läbi, ehk peamine töö, on toimumas madalamate kehadega…, kuid kõige maksimaalsem töö käib kõige madalamaga, füüsilise kehaga…

Pikema aja jooksul toimus üksnes tema kõigi võimaluste testimine…

Just nimelt sellega on seotud mõningad ebahumaansed sündmused, millised olid teie juures toimunud…

Olete sageli küsinud endilt… – miks kõrgemad jõud lubasid planeedil sedavõrd palju kannatusi…?

Mõistke üht, mu kallid… – see oli üksnes kolme madalama keha võimaluste testimine koormuse all…

Ehk see kõlab teie jaoks ebainimlikuna… – kuid see toimus täienisti vabatahtlike vaimsuste nõusolekul, kes laskusid kehastusse…, samuti täienisti vastavuses ilmaruumi seadustega… – vabavaliku ja tasu seaduse kohaselt…

Sellega oli kokku viidud kaks ülesannet… – eelmiste elude karmaliste tegude läbivõtmise ülesanne…, ja inimkeha kõikide võimaluste testimine… – milliseid koormusi ta on võimeline, või ei ole võimeline kandma…

Sellise testimise apogeeks oli kogemine, mida tegi läbi vaimsus nimega Jeesus Kristus…

Maksimaalse füüsilise keha koormuse tingimustes testimine oli näidisena, kuidas kannatuste tingimustes on võimalik käivitada kogu olemuse Absoluutse Vaimu väge…, ja selle abil tõusta üles, kaasates sellesse kõiki oma kehasid…

Selline kogemine näitas, et kõikide kehade üheaegne kaasamine on võimalik…

Kuid see tõi esile selliseid koormusi, millised olid füüsilisele kehale hukatuslikeks…, ja selliseid kitsaskohti, milliseid tarvis arendada edasi…

Ma püüan selgitada toimuva olemust, kõrvaldades sellelt eksperimendilt kõlbelisi aspekte, milliseid olete harjunud nägema kõiges…

Paraku see ei tähenda, et teid ei armastata…, et just seetõttu viiakse teie kallal läbi selliseid eksperimente…

See kõik näitab, et olete püüdluste vapruse näidisena…

Inimrassi arengu teel olete kõik vabatahtlikud…, ise võtsite endale vastutuse oma arengu eest…, ise otsustasite võtta vastu eksperimendist osavõtja töö…, olite nõus teekonna raskustega ja katsumustega, millised tuleks ületada sellel teekonnal…

Me kõik oleme uhked teie üle ja teie edusammude üle…

 

Kuidas on lood inimkeha illusoorsusega…, selle koostööga meie ilma tihkuse illusioonidega…?

Sinu ilma vastuvõtt on kõigest – sinu teadvuse vastuvõtu käivitamine teatud nurga all…

Kui teie ulmefilmides tulnukas vajutab mingit nuppu kehal, siis tema kehal avaneb skafander, mis kaitseb teda… – ta kui käivitaks mingi häälestuskoodi…

Seda võiks võrrelda objektiivi häälestusega…

Kui tahad midagi näha lähemalt, siis keerad objektiivi rõngast ja saad näha suurendatult…

Või siis – keerates rõngast, viid suurenduse minimaalseks…, ja näed sama, kuid kauges perspektiivis…

Kui viid objektiivi lähiobjektile, teravustamata, siis kujutis on ähmane… puuduvad kindlad vormid…

Selliselt häälestad ka oma teadvuse vastuvõttu…

Selle näite puhul jutt oli nägemuslikust vastuvõtust…

Sellisel viisil oled häälestamas kõiki oma vastuvõtte… – häälestad ümber vastavuses ülesandele…

Et saavutada sellist vastuvõttu, sa oled lisamas vastuvõtule kohased andureid…

Et näha – tarvis silmi…, et kuulda – tarvis kõrvu…

Kuid siin silmad ja kõrvad ei ole üksnes organid…, vaid andurid signaalide vastuvõtuks…

Et nägemuslik kujund jõuaks nägemisnärvile, valgus peab peegelduma teatud vormilt…, teatud piiridelt…

Et heli jõuaks sinu kuulmisnärvini, selleks vastav signaal peaks peegelduma teatud vormilt…, tema piiridelt…

Kui ei ole vormi, ega selle piire… siis ei ole millestki peegelduda…

Et tunnetada taktiilset signaali, sul tarvis kombata vormi piire…, kas käe või jala abil puudutada teist vormi…

Sellisel viisil sünnib kogu koostöö…

Erinevatel tasanditel see käib erinevatel viisidel…

Füüsilises ilmas koostöö käib läbi peegelduse ja füüsiliste kokkupuudete läbi…

Astraalses ilmas toimub peegeldumine, ehk koostöö peenemate kehade piiridega, läbi kokkupuute astraalsete ja tundeliste kehade piiride vahel…

Mentaalses ilmas toimub koostöö läbi mentaalsete kehade piiride mõttetööde peegelduste kokkupuute…

Ja nii edasi…

Seega… – mistahes sinu illusioon on üksnes peegeldus mingite muude vormide piiridelt…

Sa oled saatmas oma signaale avarusse, ning need on peegeldumas teiste vormide piiridelt…

Oled saatmas heli füüsilise vormi kujul, ning saad tagasi peegeldusi kaja näol, mida võtab vastu sinu kuulde seade…

Oled saatmas oma astraalselt vormilt signaale tunnete näol, ning võtad vastu oma astraalsete organitega vastukaja teistelt astraalsetelt kehadelt…

Oled saatmas mõtteid, kui mentaalse keha vilju, millised peegelduvad teistelt mentaalsetelt kehadelt, mentaalsetelt vormidelt…

Ja nii edasi…

Selliselt toimub koostöö… – selliselt kujuneb sinu illusioon…

Sinu illusioon on kõigest sinu saadetiste vastukaja teistelt vormidelt…, teistelt piiridelt üle kogu planeedi…

See kõik ei toimu üksikult, ega eraldi… – vaid… üheaegselt…

Iga sinu mõtte saadetisele kaasneb pea alati astraalne signaal…, ja sageli ka füüsilise signaali saatel…

 

Kuidas on kõrgemate kehadega…?

Te olete valdamas seni kolme madalamat keha…, kuid kõrgemad on teatud mõttes teie eest blokeeritud…

Need on kandmas endis võimalusi, milliseid teil on vara veel omandada, sest te ei ole omandanud täiel määral enda madalamate vormide kehade võimalusi…

Kõrgemad kehad saavad käivitatud vaid juhul, kui olete omandanud madalamate kehade võimalusi täiel määral… – süvavete skafandreid…

Meie näites Absoluutse Vaimu avanemist saaks näitlikult tuua selliselt… – Absoluutne Vägi on kui aegamööda vabanemas tihkuse vormidest…

Esmalt teda on ohjamas seitse kihti…, seejärel – kuus…, seejärel – viis…, seejärel – neli…, ja nii edasi…

Igal etapil jälgitakse… – kuivõrd seitse, või kuus, või viis kesta on suutelised vastu pidama Absoluutse Vaimu väe näitajatele…

Käib testimine…

Ühest küljest… kõrgematel kehadel on enam võimalusi sellise väe vastuvõtuks, ehk kasutada seda väge loomisteks…

Kuid samas… – nemad on peenemad, ehk vähem võimelised ohjama Absoluutse Vaimu väge…

 

Sa räägid, et meie keha on saatmas signaale…, võtab vastu peegeldusi teistelt vormidelt… – selliselt toimub koostöö…  – selliselt kujuneb illusioon…

Seega… minu vastuvõtt on üksnes minu signaalide peegeldamise viis teiste vormide piiridelt…

Tuleb välja, et kuidas ma loon oma ilma, oma peegelduste ilma… see oleneb teistest vormidest…, ehk nende reageeringust ja nende tihkuse tasemest…?

Kuid meile pidevalt räägitakse, et meie ilm on otseses mõttes meie peegeldus…

Ehk… kui palju saadan endast headust ilma… samal hulgal naaseb seda mulle tagasi… – see ei olene vormidest, millistelt toimub peegeldus…

Muidugi, kõik on seonduses… – me oleme arutanud seda…

Peegeldumise tase oleneb tihkuse tasemest ja vormi vastuvõtlikkusest…, ja tema valmidusest vastata sinu saadetisele…

Me oleme arutanud peegeldumise variante…

Kas olemus on valmis vastu võtma sinu positiivset või negatiivset saadetist, või mitte…, kuid sinu peegelduste signaalid, varem või hiljem, saabuvad siiski kord sinu juurde tagasi…

Seetõttu kõik sinu poolt saadetu naaseb sinu juurde tagasi…, kuigi veidi muudetud kujul…

Ja see on õige, kui räägitakse, et illusioon on teie endi peegeldus…

 

Seepärast meile räägitakse, et elame peegelduste ilmas…

Jah…, ja ka seepärast, et olete vormide ilm…, ja teie koostöö on võimalik üksnes peegelduste või vastuvõttude teel…

Just seetõttu teile õpetatakse vastuvõttu, kuna te suudate peegeldada… – ehk lasete oma signaalid ekslema lõpmatutesse labürintidesse, millistes need on ekslemas sajandeid…

Saadetud signaalid naasevad kaugeltki mitte koheselt…

… tasu seadus on ulatumas mitmete elude peale…

Praegu aidatakse teil õppida kõikide vormide energiate teadlikku vastuvõttu, millised on suundumas teile…

Seetõttu teil ei ole võimalik jätta saatmata oma signaale sajanditeks ekslema peegeldustena vormide vahele, ega jätta võtmata neid koheselt vastu ja kohandada endile…

Selliselt ehk saate kiirendada tasu seadust…, ehk isegi kustutada, või puhastada oma karmalisi sidemeid…, ja mitte luua enam lisakarmasid…, või siis… mitte lisada juurde ekslevaid signaale…

Seetõttu vastuvõtt on olulisem…

Kui sa ei võta teistelt vormidelt signaale vastu, siis sa lükkad need eemale, ning nemad peavad jätkuvalt ekslema vormide piiride peegelduste labürintides…

Kui selliselt oleks toimumas kõik, siis ei oleks võimalik lõpetada ilma peegeldusi… – peegeldused jätkaks oma ekslemist…

Kasvõi osa teist õpiks vastu võtma mistahes signaale ja kohandama need, siis osa karma ekslevates signaalidest peatuks oma lõpmatus jooksus…

Selliselt saab inimkonna karma puhtamaks…

 

  1. Kuivõrd illusoorsed on meie peenkehad ja ilmad…, mille sees need on eksisteerimas…?

Illusioon on üksnes peegelduste tase…

Seega… mida tihkemad on vormide piirid, seda püsivam on peegeldus… seda püsivam on illusioon…

Mida kõrgema tasemega tihkus, seda väiksem on illusiooni püsivus…, seda väiksem on tema reaalsus…

… seda enam pääsevad temast läbi teised piirid ja illusioonid…, seda enam ühtivad ja ristuvad… – seda suurem on neil koostöö…

Lisaks… see lahendab küsimuse oma Terviku teadvustamisest…

Esmalt näed ja tunnetad üksnes ühte füüsilist illusiooni, ning arvad, et see on ainus illusioon…

Aegamööda hakkad avastama oma unenäos astraalse ja mentaalse ilma illusioone…

Arendades teadlikku unes nägemise kogemust, hakkad teadvustama, et need illusioonid on üksnes osad ühisest tervikust illusioonist…

Aegamööda hakkad tunnetama Tervikut…, kõigi kolme taseme illusioonide ühesust, ehk… liidad need endas…

Lõpuks, keset füüsilise ilma illusioone, hakkavad esile tulema astraalse ja mentaalse ilma illusioonid…, millised, puutudes kokku, ristuvad juba sinu silmade all…

Oma füüsilise vastuvõtu tasemel hakkad kuulma ja nägema peenilmasid, olles jätkuvalt füüsilise keha vormi teadvuse tasemel…

Sa hakkad tabama astraalsete ja mentaalsete illusioonide saadetisi…, millised tulenevad erinevate olevuste astraalsetelt ja mentaalsetelt kehadelt…

Hakkad nägema aurasid…, olevuste tule kehasid…, hakkad märkama nende teisi kestasid…

See on kolme illusioonide keha liitumine üheseks, kus enam ei ole võimalik eristada füüsilise keha signaale astraalse ja mentaalsete kehade signaalidest… – võtad neid ühese signaalina…, ühese vastuvõtuna…

Nii võtad jätkuvalt omaks kõik ülejäänud tasemed… – samm sammu järel hakkavad avanema uued vastuvõtu illusioonid…, uued peegeldused…, uued võimalused…

Nii, järk järgult, hakkad viima kokku kõiki ülejäänuid illusioone ühtseks ilma pildiks… – üheks loomise vaibaks, milline oleks sinu vastuvõtule kättesaadav…

Lõpuks hakkad mõistma Kavanduse suursugusust ja Loomisvaiba imeväärsust…

Kõik see on muidugi üksnes tükike tohutust lõpmatust Ilmaloovuse Loomise Vaibast, mille osana oled ka sina oma teadvusega, mida õpid tundma läbi oma teadvuse, mitmete erinevate vormide kaudu…

Kui suudad tõusta Absoluutse Väe tasemeni, siis suudad oma pilguga haarata enda loomingut ja selle suursugusust, mis on kui tabamatu Loomise Pilt…, kui imepärane Loomise Vaip…

Kõik oleme püüdlemas selle suursuguse poole…, püüame liituda Looja Loovusega…

Kõik oleme selle osakesed, selle õpipoisid, kes oleme osalemas Suures Elu Müsteeriumis…, Ilmaloovuse suures Loovas Töötoas…

Ka teie kõik olete selles Töötoas ja olete Looja õpilastena, erinevates loomise klassides…

Me kõik oleme ühesed…, ja ühesed on ka meie püüdlused…

 

Tänan sind õppetunni eest…

Ma tänan sind sinu püüdluste eest… – oleme ju ühesed…

SElena

Read Full Post »

Alkasari sõnum

Seega…, me kutsume teid lõõgastuma…

Sulgege silmad…

Kõik olevused, kes olid teiega seni suhelnud, on jätkuvalt siin…

Igaüks palugu seesmiselt selle ruumi täitumist energiaga…, vaikselt… üksnes soovige, et energia selles ruumis võimenduks, üha võimsamaks ja võimsamaks…

Seega, mu kallid…, me kutsume teid jääma mõtte juurde, et me oleme alaliselt teile kättesaadavad…

Üksnes pöörduge meie poole… – ja me vastame…

Kui olete veidi pinges…, või mõneti erutunud… – siis te ei tunneta meid…, ehkki me vastame teile…

Niisiis…  me tahaks rääkida mõningatest asjadest…

Te olete hulga enamat, kui suudate arvata enda kohta…

Olete tohutud olevused…, olete valdamas enda seda osa, mis on väljapool inimvormi…

Te olete teadvus, mis on kogemas läbi füüsilise keha…, milline on suurepäraseks atribuudiks kolmemõõtmelise füüsilise olemuse vastuvõtuks…

Olete see, mida nimetame superteadvuseks…

See on see, mida nimetate enda teadvuseks…

Teie igapäevane mõistmine – kuna ma mõtlen, siis… olen teadvus

See on siiski väiksem osa sellest, kelleks olete…

On õige aeg võimaldada teile teie võimalust… – mille abil saate liita oma teadlikkust sellega, mida meie peame superteadvuseks

See on alati teie juures…, ta on alati olnud siin… – ta on alati suhelnud teiega läbi teie alateadvuse… –  teie intuitsiooni…

Varem intuitsiooni osalus oli alahinnatud…, peeti üksnes teie kujutelmaks, ehk… teie väljamõeldiseks…

Kallid…, teie vaimne areng käib koostöös superteadvusega…, kuulates teie alateadvust, ta juhendab teid läbi teie intuitsiooni…

See on ülilihtne ja ülikerge…

Esmalt tarvis veidi usaldust, et ületada teie kahtlused ja arvustused, millised olid kogetud teie alateadvuse poolt…

Alateadvus võib avalduda erinevatel viisidel…, see võib olla tunnetusena…, võib olla häälena, ehk midagi mõistuse hääle taoliselt…, mõnele see tuleb unepildina…, või nägemusena…

Avaldumise vorm on igal ühel erinev…, kuid mida enam temale lubate, seda võimsamaks ta kujuneb…

Mida enam usaldate ja järgite teda, seda selgemaks muutub tema vaikne hääl teie seesmuses…

Seega… – me kutsume teid pöörduma enda suurima seesmise osa poole…, oma kõrgema teadvuse poole palvega, ühineda teiega sellisel kujul, et te saaksite tunnetada seda…

Üksnes paluge seesmiselt…, pöörduge oma superteadvuse energia poole…

Tema on teie…, ta on suurim Teie…

Kas olete tunnetamas tema tulekut…?

Kutsuge esile tugevat sidet – selleks olete tõeline Teie…

Teie ei ole keha…, teie ei ole teadvus…, teie ei ole emotsioonid… – te olete see, kes on kuulmas mõistuse häält…

Kas olete kunagi mõelnud, et olete kuulmas teadvust…, et teie olete mõistus…?

Kuivaid hakkate teadvustama, et olete hulga enamat, kui keha…, et olete enamat, kui teadvus…, ja lubate endale sellist tõenäosust, teie vastuvõtt hakkab muutuma…, kuni avastate, et olete üksnes teadlikud mõnede asjade kohta…, ilma et teaks midagi sellest…

Kuid selline teadmine on sedavõrd võimas vaid seetõttu, et olete ühenduses iseenda kõrgema osaga…

Lubage sisse neid võimalusi…, kutsuge need muljed enda ellu…

See kõik tähendab, et olete teinud lõpu kõigi oma vankumatute ideedega ja kontseptsioonidega, milliseid on õpetatud teile juba lapsepõlvest saadik…, olete lubanud endil vaadata avaramalt seda, kuidas võiks olla…

… pigem uurida, kui tugineda õpetatule…

Need olid piiratud kontseptsioonid, milliseid õpetati teile, kui olite väikesed… – nii koolides, kui ka ülikoolides…

Kallid…, te olete tunduvalt enamat…

Lubage endale õppida tundma oma suursugusust…

Olete meile armsad…, ning me õnnistame teid…

Tunnustame teid ülimalt…

Peatselt hakkame taas suhtlema teiega…

 

Krayoni sõnum

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Ma tahaks jätkata Alkasari juttu…

Tahaks rääkida tõelisest suhtluse viisist, mida olete valdamas teie…

See ei ole sellest, mida mõtlete teie…

See ei ole sellest, millisesse olete uskumas, kui mõjusasse…, vaid… sellest, kuidas ta töötab tegelikult…

Olgem praktilisemad…

Kui olete saanud sõnumi, siis väidate, et olete teadlikud, mida teha…, kuid ei tea, kuidas…, kuna ja kus seda teha…, kuidas peab see toimuma…?

Vastuseks on vaid… – ärge otsige vastust raamatutest…, ärge pöörduge intellekti poole, et teha seda endale selgeks…

Me räägime sellest põhjalikumalt…

Intuitsioon on elegantne suhtlemise viis…, ja see lähtub nendest rakkude osast, mis on töötamas koos käbinäärmega…, nende rakkude osaga, millised on jumalikud… – ehk see on teile mõistetavam…

See on teie kanaliks, mis viib teid selle kohani, mis on teile sedavõrd arusaamatu…

Kallid inimesed, te ei saa lineaarseid vastuseid, kuigi küsimas olete lineaarselt…

Eesriide tagustes on sedavõrd palju keerulisust, kuid me püüame anda teile vajalikku selliselt, et oleks teile mõistetav…, kuigi teie eelveendumused on sageli takistuseks sellele…

Jumal hoidku…, kuidas seda teha… – selline on teie hoiak…

Teie ees on kalender, täis tärmineid… – kuna peaks alustama…, kuna see toimub…, kuna asi saab selguse…, kuna hakkab see sündima…

Iga inimene loodab saada vastust neile küsimustele…

Ma vastaks teile, et Jumal ei tea tärminitest midagi…

Ehki teie väidaks mulle vastu, et – Jumal on teadlik kõigest

Kallid…, mul on teile uudis…

Te kõik valdate vabat valikut…, seega… kõik tärminid tulenevad teist…, ja nendelt, kes on teie ümber… – ja sellest, mis on sündimas teie ühiskonnas…, mis on toimumas planeedil… Ilmaruumis…, ja isegi sellest, kuidas olete arenemas…

Te ehk saate selge märgi sellest, mida peate tegema… – kuid millal…, sellist vastust te ei saa.

Mõnedel ilmneb tunne, et tuleb koheselt alustada…

Ma tahaks midagi ütelda teile… – kõik ei tulene Jumalalt

Koheselt... – seda ütleb teie teadvus, lähtudes sellest, mida peab tegema koheselt peale juhendi saamist…

Ma taas toon näite…

… kui vanemad ütlevad lastele, et tarvis koristada tuba… – millal nemad on nõus seda tegema…?

See on kinnistunud teisse… – teie vanematest, kuni õpetajateni…, ja töö juures nendeni, kes on teie ülemus… – kes ütlevad oma soovi…, ja te teete seda…

Kuid Jumal hakkab rääkima teiega teie elu eesmärgist pehmelt…, sa hakkad tegema seda, mida tunnetad…

Teil kujuneb alateadlik reaktsioon alustada koheselt…, ehkki tulemus ei pea juhtuma alati õige…

Minu ja Alkasari tänased sõnumid räägivad sellest, et mõistusega keha on alati ühenduses Jumalaga…, ja keha võib anda teile tärmineid…, mis tulenevad läbi intuitsiooni…

Intuitsioon ei ole aju tegevuse vili…, see on protsess, mis on seotud käbinäärmega…

Isegi enam, kui protsess…

See on side oma kõrgema Minaga, mis on teie valduses…

See ei hõlma sinu mõistuse võimeid…, ehk… sinu teadvust…

Ta on eraldatud kõigest sellest… – see on vaimne side…

See on see, mille pärast olete tulnud siia – et õppida see selgeks…

Kas pole nii…?

Te ehk küsite minult… – kallis Krayon, kuidas ma saan muuta seda ühendust…?

Vastus on alati olnud üks… – lõõgastuge…, laske ohjad lõtvu…, lubage voolustel viia teid…

Vastused tulevad aegamööda…, kuivad vajate neid…

Miski ei sunni teid seda tegema, kuna teil on intuitiivne tunnetus, siis ka toimite just selle kohaselt…

Esimene osa on – äratundmine…, see võib nihkuda, või ümberolevate mõju all muutuda…

Intuitsiooni ära õppimine on vägagi keeruline…

Kui inimesed saavad Jumalalt midagi mingi juhenduse taolist, mille talletatakse endasse…, ja see on ka kõik…

Kui hiljem saades uue sõnumi, mis väljub esimese sõnumi piiridest, siis sellest loobutakse, ning lubatakse jatkata esimese sõnumi kohaselt…

Kuigi asjad võisid nihkuda…, või kasvada suuremaks ja minna teist teed…, isegi veel enne, kui tuli uus sõnum…

Te kardate taolisi muutusi…?

Enamus inimesi tahavad viitasid…, kasvõi kellasid…, tahavad kaarte… – üksnes saades neid – jätkavad…

Sellised on lineaarsed inimesed…

Kuid Jumal – on kõike muud, kuid mitte kuidagi lineaarne…

Vaim on valdamas tohutut armastust teie vastu…, ja läbi intuitsiooni aitab heameelega kõige suhtes… – kuid ei anna mingeid tärmineid…

Mõningaid inimesi see häirib, kuna on vastuoksa sellega, mille saatel nemad on üles kasvanud…

Kuidas on teil suhete arenemisega oma partneriga…?

Te arutate omavahel asju… – kas pole…?

Te olete suutelised muutma asju… – kas pole…?

On aeg mõista, et partnerlus Jumalaga – on see, mida olete tegelikult tegemas…

See kõik tähendab, et võite lõõgastuda kogu eelpool öeldu suhtes…

Sinn, selles ruumis, on olemas raamatuid, milliseid ei ole veel hakatud kirjutama…

Selles ruumis on varjatud tervendajad, kes on teadlikud, et on suutelised seda tegema…, kuid nemad isegi veel ei ole alustanud sellega…

On olemas projekte, mis käivituvad taas, kuigi need enne nihet ei ole veel tööd alustanudki…

Teil tarvis teha otsus…, teil tarvis mehisust proovida taas…

Seega, mu kallid…, me räägime teile, et kõik on üksnes intuitiivne…

Istudes siin, te üksnes noogutate, nõustudes kõigega…

Ma olen teadlik teist…, ja olen teadlik kogu toimuvast…

Siin on olemas neid, kes on tulnud siia lahendamata probleemidega ja küsimustega, kuid nemad ise ei räägi neist midagi…

Kas te ei tahaks alustada nende ümberhäälestusega, et leida neile lahendust…, siis need kaoks teie juurest…?

Kas te ei tahaks kinnitada seda…, et just nende pärast olete siin…?

Kas tunnistate seda…?

Jah, just nende pärast ma tulin siia…

Kas suudate võtta vastu sündmuste jada, mille üle teil puudub võim…?

Jaa… võib-olla… (Krayon muigab)

Eesriide tagustest on voolamas teile piiritu armastuse maagia…

Kas ma peaks siin ruumis karjudes ütlema, et saaksite kuulda mind paremini…?

Ma võiks seda teha…

Jumal ei mõtle inimese taoliselt…

Jumal ei mõtle ajalõikudes…

Jumalal ei ole teie mõiste kohast iseloomu…

Jumalal ei ole teie taolist isiksustatust…

Jumalal ei ole kuju, mida suudaksite endale ette kujutada…

Jumal on tohutu… kõige oleva keskne looja…

Kõige esmalt – armastuse emotsioon ja heasoovlikkus, suursugusus ja kaasmõistmine…, need on kirjeldamas Jumalat…

Enamat pole olemas…

Eesriidetagustes lahkhelisid tasemete vahel ei olemas… – need on inimmõtlemistes…, inimstruktuurides…, inimese disfunktsionaalsustes… – see ei ole kunagi kehtiv Jumala suhtes…

Tahaks tuua mõned näited inimese teadvuse piiratusest käesoleval ajal…

Tahaks näidata, kuivõrd kaunis on intuitsioon…

Kui olete istumas ja kuulamas… siis tema on minemas kõigest sellest mööda…

Kui olete kuulamas seda, mida räägib Jumal teie mõttejooksu pauside vahel…, unne vajumise ja ärkamise hetkedel… – siis intuitsioon on ilmnemas parimal kujul…

… siis olete teadlikud, et teil on olemas inglid-vardjad…

… siis olete teadlikud, et olete Jumala poolt armastatud…

Kujutlege hetkeks end laua taga istumas,… – laual teie ees – majanduslik aruanne…, teie arved, ning te püüate mõista neid…

Püüate lahendada mõistatuse… – püüate teha kokkuvõtte…, püüate midagi ära teha… töö juures, või kodus…

Kuid ruumi astub laps…

Laps teab teid ja jääb seisma teie kõrval…, jääb vaatama, mida teete…

 

Ehk peatuks sellel…, milleks siin laps…?

Kas tema on siin selleks, et aidata arvutamises…?

Kas tema on siin selleks, et näidata, mis arvutamisel on õige ja mis on vale…, ehk mõnda tarvis koorraldada teisiti…?

Muidugi mitte… – lapse teadvuses on olemas vaid tema enda täiuslik ilma pilt… ja see pakub temale rahulolu…

Kuid tema ei tunneta rõõmu tema ümber toimuva üle…

… temal puudub arusaam, et olete hõivatud…

Nende ilm on pöörlemas vaid teie ümber…

Nemad tulevad teie juurde…, ehk isegi poevad sülle…

Kuidas reageerite sellele…?

Te pöördute tema poole naeratades, ehk võtate ise teda sülle…

Ehk isegi… hoides teda süles, näitate sellega, mida ei ole võimalik välja arvutada… – armastust tema vastu…

See on eriline asi, mis tuleb läbi madala ja kõrge teadvuse vahelisest eesriidest…

Kas mõistate, millest tahan teile rääkida…?

Last on huvitamas soojus, armastus ja naeratus, mis on hetkelised…, seda teab tema ja seda teate teie… – ja barjäär variseb kokku…

Neil ei ole tarvis aidata teid probleemi lahendamises…

 

Kujutage ette suurt kunstnikku…, kasvõi Picassod…

Tema maalimise aegu tema juurde astub laps, pliiats käes…, ta soovib midagi lisada tema töösse…

Lapsel puudub täielikult ettekujutus loomise geniaalsusest, mis on sündimas tema silme all…

Lapsel on käes pliiats…, ja ta on valmis aitama kunstnikku…

Meister märkab last ja hakkab jälgima teda muiates…, mõistes, et lapse ilmas ei ole mingit ettekujutust sellest, mida tema on tegemas…

Kuid lapsed tunnetavad armastust…

Heakskiit või laitus – on üksnes emotsioonid, mis on tulenemas madala ja kõrge teadvuste eesriide vahelt läbi…

Mõnedel on koduloomad ja linnud, kellel on väidetavalt kolme-neljaaastase lapse mõistus, kuid neil puudub intellekt…

Ajal, kui olete ametis, teile tuleb ligi koer, liputades saba…

Kas tema aitab teil kokku arvutada…?

Ei…

Kuid loomad oma mõistusega, oma tarkusega ja oma õnne olekuga, otsivad teie heakskiitu…, pea silitust…, ehk isegi… tahavad süles hoidmist…

Nemad on küllaldaselt targad teada, et see on hea…

Nemad on küllaldaselt targad, et tunda rahuldust sellest…

Mu kallid…, ma ei taha arvustada inimesi…, vaid tahaks ütelda… – kõik see on teie ja Jumala näidis…

Te jagate Jumalale seda, mis teie arvates on jumalik… – ja selleks olete te ise…

Jumal ei saa olla hõivatud ilmaruumi loomisega kusagil…

Aga te istute siin…, ja tahate teada, kas Jumalale meeldiks see, kuidas olete end riidesse pannud…?

Teie teadvuses ei ole vähimatki ettekujutust sellest, kes on Jumal…

Sellegi poolest… – on miski, mis ühendab teid…

Lähenedes sellele, mille nimeks on Suur Loovus, saate tunnetada armastust enda suhtes…

See oleks kui Jumal võtaks teil käest kinni, ning emmates ütleks… kõik on hästi…, kõik on korras…, mis ei oleks üksnes… on hästi…, vaid et… oled oma kohal

Tunnetaksite armastust, mis voolaks teisse…

Teil ei ole tarvis aidata Jumalat ilmaruumi loomises…, ega luua geniaalseid pilte…

Te ei ole võimelised selleks…

Leidub intellektuaale, kes vaidlustaks seda…

Nemad väidaks, et inimaju on võimeline pakkuma välja kõike…, mida iganes, mis oleks mõistlik tähtede keskel…, ja see on piiramatu…

Nemad ilmselt ei ole teadlikud laest…

Uskuge mind… – lagi teil on suht madalal…

Mida peaks tähendama, et inimteadvusel ei ole teada tema piiratusest…?

Krayoni sõnumid on alati olnud sellised…

Inimteadvus ei saa olla neist kõrgemal…

Teil ei ole teada, mida on siin puudu

Te ei saa teada sellest, mida te ei tea

Seetõttu räägime, et viis, kuidas minna neist piirangutest mööda, leidub intuitsioonis…

Intuitsioonil ei ole kohustuslikku seondust intellektiga…

Intuitsioon on alati sama, olenemata vanusest…

See on hääl, mis tuleneb otse Loomise Lättest…

… see on avarustevaheline… – mis on sedavõrd hämmastamas…

… see on ajast väljaspool… – mis on sedavõrd hämmastamas…

… see on võimeline muutuma… – mis on sedavõrd hämmastamas…

Kuid sellele kaasneb alati armastus, mis on saatmas seda, mis on Loomise Lätteks…

Rääkides teiega, olen eesriide tagustes…, ma olen teadlik, kes on siin…, mille pärast olete siin…, olen teadlik, mida kavandate teha, kui lahkute siit…

Mulle on teda siin olijate piirangute piire…

Selleks on usu puudumine

Mulle on teda siin olevate usust…

Need, kes on tõepoolest kuulamas ja tunnetamas Jumala armastust…, kes tahaks emmata teid ja ütelda teile… – kõik, mille üle muretsete ja mis on häirimas teid, on sedavõrd väike selle kõrval, kelleks olete ise tegelikult

Teie suursugususeks on see, mida Jumal on nägemas teis…

Kas on mingit tähendust teie jaoks lauses… loodud Tema pale ja Tema kuju järgi…?

See võiks kõlada… Tema taolisuse kohaselt…

Te olete eristamas inimesi sugu tunnuste kohaselt…

Kuid Jumalal ei ole sugu…

Tema kuju ja taolisuse järgi… – mida peaks see teile tähendama…?

See tähendab, et näete Jumala taolistena välja…, aga mitte, kui vaataks peeglisse…

Või sellesse lausesse on kätketud enamat…?

Mõelge sellele…

Kas see ei peaks tähendama, et Looja taolisus on peidus teie seesmuses…?

Mida tähendab see, et Jumala armastus on teie seesmuses…?

See on see, mis on valmis pigistama planeedi partneri kätt…, tähtede partneri kätt… – kustutades kõikide rahutuste liike ja probleeme tervisega…

… ja mis on peamine – selle tulemusel oletatavasti elate kauem…

Te pole seda veel mõistnud…, seetõttu oma segadustega ajate end hauda…

Te pole veel mõistnud, et kui juba alguses oleksite loonud side Loojaga…, siis oleksite elanud väga kaua…

Kuid siin on siiski… – te mõtlete seda, mida räägite…

See on vaid üks võimalikest teedest…

Teie kavas oli elada sadu aastaid… – teie keha on loodud selleks…, ja ta on võimeline regenereeruma…

Kuid te ei võimaldanud temal regenereeruda ideaalselt…, ega ka hästi….

Te sundisite oma teadvusele peale ettekujutust oma kehast…, samuti ka Jumalast…

Ehk teisi sõnu… – teie teadvuses on pika ea võti…

… selles on peidus rõõm võimaluse üle pikendada radikaalselt oma elu…

Naeratus ja heasoovlikkus pikendavad teie elu radikaalselt…, vananemata…, haigusteta…

Oma igapäevases elus võite olla suuremas rõõmus, armastuses…, ja olla osavõtlikum…

Haigused jätavad teid maha…, ja neil ei ole võimalust leida kohta teie olemises…

Teadvus on kuningas…

Intuitsioon – on kiirtee…

Kiirtee selleks, et teada… – kuhu jõuda…, ja teada – kus asute…

Mu kallid… – elu mõte on selles, et olla siin…, kohas, kus saate olla tasakaalus ja õnnelikud…

… kohas, kus rõõm on kuulumas teile

Jumal ise on alati rõõmus…

See on see, mida annab armastus…

Seega… kui järgmine kord kuulete disfunktsionaalset soga taevastest…, või neist, kes ei olnud sellega nõus, mille tõttu neid saadeti välja, ja kellest oli saanud need, kes kord hakkavad põlema põrgupäras… – siis ma tahaks, et teeksite endile selgeks… – see kõik on inimlik… – ja see ei ole Jumal… – ei ole kunagi olnud Jumal…

See oleks kui lapse joonistus Jumalast, kus ta kujutaks iseend – selline on asi Jumalast…

Oo jaa…, Jumala armastuse suursugusus teie suhtes on väljaspool teie kujutluse võimet…

Otse praegu teid on vastu võtmas avatud embused…

See räägib, et selles nihke energias on õige aeg langeda neisse embustesse…, puhastuda sellest, mis ei sobi teie suursugusega…, vabastada oma mõtted hirmudest, kõhklustest, ärevustest, mis on sedavõrd inimlikud…, sedavõrd lineaarsed…, millistel ei ole enam kohta siin…

Seda protsessi oleks võimalik alustada koheselt…

Te saate näha, kuidas hakkate igapäevaselt muutuma paremaks…

Kes on olnud taolistel kohtumistel, olenemata, kes on neid läbi viinud… kas Krayon, või Täheväravate poolt…, nemad teavad, et taoline juhtub enamuselt… – te lahkute kohtumiselt teisena, kui tulite…

Neil lakkab allergia, hirmud kaovad…, mõned lahkuvad siit täienisti tervetena…

Keegi ei kaubitse siin mikstuuride pudelikestega…

Kõik on toimumas läbi inimteadvuse…

Milline oleks teie järgmine samm…?

Kas usute sellesse…?

Kas need on meeldivad mõtted…, või on elu tulevased sammud…?

See on vaba valik, mida on valdamas iga inimene… – igal korral, kui on käimas kanaldus…

Oleks hea, kui te mõtleks sellele…

Oleks hea, kui oleksite enam avatud intuitsioonile…

Ma jagan teile juhendeid, mis ütlevad… – me oleme siin, aga kus olete teie?

Me oleme alati olnud siin

Kuid nihke käigus on meid tohutul hulgal…, oleme hulga heasoovlikumad…

Meie oleme valmis…, kuid teie ümber on seinad, mis on valmistatud juttudest sellest, mis on tõeline ja mis mitte…

Kas olete suutelised heitma seda kõike minema…, avastama sootuks teist reaalsust, mis on väljaspool räägitu raamidest…, mis on hulga suurem, kui teile on räägitud… – kas saaksite naeratada sellele kõigele…?

Olete Valguse Töötajad, ja teie töö seisneb selles, et olla siin…, kolmemõõtmelisel planeedil…, olla ümbritsetuna nende poolt, kes on tegemas seda, mida nemad on tegemas…

Kuid, kas teie olete kontrollimas end…?

Ka see võib muutuda…

Antud sõnum saab edasi antud üle planeedi…

Leidub neid, kes naeravad selle üle ja on pööritamas silmi…

Kuid on teisi, kes tervenevad suurematest haigustest…

Mu kallid…, see on vaba valik…, ja võime neil aegadel juhtida iseenda elu…

Veel kunagi pole planeedil olnud selletaolisi energiaid… – ei iialgi…

Võtke need kasutusele…

Kas on need vastamas sellele, mida olen teile rääkinud…

Ärge tehke neid keerulisemaks…

Kõik on voolamas teisse – vabalt…, eriti siis, kui oleme koos…

Kas tunnetate…?

Kas tunnetate kaaskonda…?

Kas tunnetate armastust…?

Ta on rõhumas ja ütlemas… – ma tean, kes sa oled

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »