Feeds:
Posts
Comments

Archive for May, 2017

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Igaüks teist on absoluutselt unikaalne…

Kui saaksite inimesi mõõta ja samastada… – siis näeksite, et kõik olete erinemas teine teisest…

Bioloogiliselt olete küll sarnased…, kuid mõistmised, millistega olete tulnud siia ellu…, siia kohtumisele – on täienisti erinevad…

Oleme varem rääkinud…, ja kordame taas… – kaitsekest, millega olete tulnud siia, justkui kataks teid ekraanina…, kaitseks teid negatiivi eest…

Te olete toomas endaga kaasa teatuid eeldusi selle suhtes, kuidas asjad peaksid teie arvates käima…

Kui keegi ütleb teile välja oma vaatenurga, siis teie, lähtudes oma eeldustest, hakkate arvustama seda, et mitte lubada endale midagi muud…, ehkki… suht vastuvõetavat…

Te ei taha loobuda oma eeldustest…

Suurimaks eelhäälestuseks on enamusel inimkonnast eelduslik arvamus sellest, mis hakkab edaspidi toimuma…

Tulevikku eeldatakse alati sellest, mida on nähtud ja on teada minevikust…, mida on teada ajaloost…

Ehk teisi sõnu… midagi uut nemad reaalselt ei suuda näha…

Just sellest tuleneb teie suur šokk, kui juhtute nägema midagi täienisti uut (Krayon muigab)…

 

Inimesed ei ela sedavõrd kaua…

Kallid…, selle sõnumi pealkirjaks sai – suur pagemine

Alustame informatsioonist, mida arutati seminaril…, kuigi kuulajad ja lugejad ei ole sellest veel teadlikud…

Hakkame rääkima planeedist, milline on läbinud otsesõnu pimeduse…, õudused…, raskused ja pettumused…

See kordus ikka taas ja taas…, isegi enam kordi, kui teile on teada…

Kallid…, ma ütlen taas… – inimesed ei ela sedavõrd kaua, et mäletada kasvõi midagi sellest

Võiksite küsida selle kohta oma vaarisadelt… vaar-vaarisadelt…

Oleme rääkinud, et kui saaksite tuua neid tänapäeva…, siis nemad saaksid teile näidata, mida neil ei olnud… – häid perspektiive ja vabadust, millistest nemad olid ilma…, tunneksid rõõmu asjade üle, milliseid saate teha teie teine teisele…, kuid nemad olid sellest võimalusest ilma…

Nemad ei saanud seda teha sõdade pärast ja nende pärast, kes olid võimu juures…

Kuid te ei ela sedavõrd kaua, et olla teadlik sellest…

Just seetõttu olete kordamas seda, mida ei tarvitseks korrata…

Ja – siis tuli järgmine sõda

Seetõttu inimese möödaniku teadvus kandub üle tuleviku teadvuseks…

Seda – üksnes teie mõtetes

Kõik muutus peale aastat 2012…, peale astronoomilist seisu, mida ennustati planeedi Iidsete poolt…

See oli planeedi tasakaalustamine perioodilisusega 26 000 aastat…

Teie inimolevusena, kellel on 23 kromosoomi, olete läbinud kahte sellist tsüklit…

Millele olen sellega teinud vihje…?

Sellele…, et inimkonnal, kellel on 23 kromosoomi, ei ole midagi ühist ei ühegi elu vormiga planeedil…

Neil, kes asuvad evolutsiooni skaala eelmisel astmel, on 24 kromosoomi, aga mitte 23…

Oleme teile rääkinud, et 24. kromosoom on varjatult läbistamas kõiki teisi… – ruumidevahelisel viisil…

Just see, mu kallid sõbrad, on plejaadlik kiht…

Kaks korda 26 000 aastat…, ehk veidi üle 50 000 aasta… – vaat kui kaua olete murdmas pead selle kallal…

Mõned teie seast on olnud siin kogu selle aja…

See on esoteeriline informatsioon…

Mõnedele kahtlejatele siin, need ei ole mingid informatsioonid…, vaid lõbusad faktid…

Kuid ma pöördun nende poole, kes on resoneerumas selle informatsiooniga…, kes on veendunud, et on olnud varem siin…

Kogu pimedus, mida olete näinud…, ja raskused, millised olid teie teel… (Krayon sügava kaasmõistmisega) – võiksid täita suuri raamatukogusid…

Igaüks teist on esinenud mõlemas soos… seega – igal ühel on olnud lapsi…, igaüks on kaotanud lapsi…, igaüks olete olnud lahingute väljal…, igaüks olete tapetud kellegi poolt…

Kõik see on tallel seal… – teie Akašides…

Mis ei laseks sellel korduda taas…?

Teadus kinnitab, et aeg on kulgemas ringiratast… – kõik on minemas ja kõik on naasemas…

Oletegi taas siin… – see on päeva arutamise teema… kas pole…?

Aastatel 80 kõik see hakkas nihkuma…

Noil külma sõja aastail ei olnud kindlust, et on võimalik ellu jääda peale järjekordset sõda…

Kõik oli liikumas huku poole, nagu oli ennustatud ilma lõpu kohta…

Mõningad vaimsed prohvetlused esmasena ennustasid seda, mis tuleb ja kuidas tuleb…, et saabub see… või teine…

Lõpuks tuli aasta 2000…, mis õnnelikult läks mööda…

Siis – 2012…, toimus vaid planeetide liikumise ühtlustumise protsess…

Te pühitsesite selle tsükli lõppu ja uue algust…

See oli selline tee, mida keegi ei osanud oodata…

Kallid…, te isegi ei oodanud, et satute siia…

Just neist teie ootustest tahakski teiega rääkida…

Need ootused on loodud teie vanade prohvetluste poolt…

Kui te küsiks inimolevuse käest… – ja mis nüüd edasi…, siis ta vastaks… – ehk… lõppude-lõpuks tuleb ikka sõda

Ka sellest tahaks teiega rääkida…

 

Paralleelsed reaalsused…

On selliseid, kes kinnitavad, et inimkond on eksisteerimas erinevatel tasemetel…, paljumõõtmelise reaalsuse erinevatel mõõtmetel…

Nemad väidavad, et vana energiaga Maa kavatses läbida sõda ja hullumeelseid tuuma õudusi… – ja et… ta on jätkuvalt mingis mõõtmes…

See, mida olete ära teinud… – te hüppasite teise mõõtmesse…, hüppasite reaalsuse ühele teisele olevale tasemele…

Ehk teisi sõnu… – kusagil teisel mõõtmel Maa on jätkamas oma endist teed…

(Krayon matkides üllatust) – Krayon…, kas on see võimalik…?

Ma ei saa sellele vastata ei Jah, ega Ei…, kuna te ise ei tea, mida küsite…

Teatud mõttes on Jah…, teatud mõttes – Ei…

Ehk kujutleks hetkeks, et see on tõde…. et mingis mõõtmes, teile üsna lähedases, Maa lõpetas oma eksistentsi tuuma sõja läbi…, just nende košmaaride ja õudsate asjade läbi, mida olite oodanud…

Kuid samas, kusagil mingil teile lähimal tasemel, samas kaunis mõõtmes, milline teil praegu, ei mindud seda teed, ega polnud mingit sõda…, seal on üksnes võimalus luua sellist tulevikku, millist te pole veel näinud…

Teil on olemas ootamatud vabad kaardid, milliste vahendusel olete võimelised välja tulema vanast teadvusest…  – ning alustada uut evolutsiooni arengut… millegi kõrgema poole…

Kõik need tasandid ja mõõtmed on üheskoos koos…

Kujutlegem hetkeks, et nii see kõik ka on

Siis ehk küsiksite… – kas on meil võimalik kuidagi tunnetada, või tajuda teiste tasemete olemasolu…?

Vastuseks oleks (Krayon tõsiselt ja sügavalt)… enamus teist on seda tunnetamas

 

Pagemine teise reaalsusesse…

Pagemine, millest teeme juttu… on paljutasemeline…

See oleks grandioosne pagemine, milline seisneb järgmises… – teie mõõde, teie Maa, ei läinud seda teed, millist oli temale ennustatud…

Te pagesite tuuma košmaarist…, ning astusite teele (Krayon hingestatult), millisest rääkisid Iidsed…

Potentsiaal selleks oli olemas…, ja see ei olnud uue ajastu saabumine…, vaid oli oodatud ajastu saabumine…

Kui vaataksite seda, millest rääkisid põlisrahvad…, millest rääkisid Maiad, Tolteegid…, Asteegid…, või Navahod (ühed paljuarvulistest indiaani rahvastest, kes on elutsenud USA ja Kanada maadel)… – seda loetelu võiks jatkata… – siis saaksite näha, et nemad rääkisid planeedi ühtlustusest…, seda vaid juhul, kui te ise teeksite seda…

See oli ennustatud 12 aastat peale prohvetlikku inimkonna hukku tuumasõjas aastal 2000…

Te olite sõjale väga lähedal…

Mina jõudsin siia 1989 aastal, ning alustasin kanaldamisega läbi mu partneri…

Sama toimus paljude teiste kanaldajate läbi…

See langes kokku Nõukogude Liidu kokkuvarisemisega…

See langes kokku uue energia tulekuga, millist seni pole nähtud…

Samal ajal toimus Harmoonia Konvergents… – ehk mäletate seda…

See oli ruumidevaheline hüpe… – kui võiks selliselt ütelda…

See oli reaalsuse muutuse aeg… – teie jaoks…

Kuid mis toimus teises mõõtmes… – mis toimus seal…?

Just see, mida sinna ennustati…

Pagemine sellesse reaalsusesse, millises olete praegu, kus olete elus ja terved… – on tegemist müsteeriumiga, millist keegi ei osanud arvata…

Keegi isegi ei oletanud, et satute siia…

Teile eelnevat neli tsivilisatsiooni hävitasid iseend…

Maiade pikk tsükkel lähtus tsivilisatsioonide keskmisest elu pikkusest… – 5125 aastat…

Olete alustanud uue keeruga 5 – 6 – 7 – 8 …

Teil seisavad ees uued avastused, mis kinnitavad seda…

Kui hakkate avastama neid, siis teile ehk meenub…, et mina ja paljud teised on rääkinud teile sellest… – ja sellest, et olete siin olnud hulga enamat aega, kui on teile teada…

Kuid te olite end pidevalt hävitanud…

Sama kavatsesite teha ka seekord…, kuid suutsite pageda selle eest…

 

Hirmude kihid on takistamas pagemist…

Kuid müsteerium, mille nimel oleme siin ja millest tahame rääkida… – seisneb tänavuses uues energias…

Mida on teil oodata…

… kuidas võtta kasutusele selle kaunidust…

… olla armastatud tänu sellele…, sellele, mis on ilmnemas teil…, uute atribuutide näol…

Selles seisneb kogu minu töö…

Saate ühenduse Lättega… otse…, vahetult…

Kõik jõuab teieni läbi armastuse…, harmoonias ja mõistmises…

Kõik hakkab jõudma läbi inimlike filtrite… – nagu tuleb sellele, kes on istumas teie ees…

… seda isegi juhul, kui teie filtrid pole kuigi puhtad…

Kui oleksite suuteline saama kõike otsejoones, siis kõigest, mis jõuaks teieni, oleksite šokis…

Seega… Suur Pagemine… – selline on tänavuse tsivilisatsiooni tegu…

Te ei ole elanud sedavõrd kaua, et saaksite mäletada asjade käiku… – sõdade jada, kus kadus kõik, mis oli teil olemas…, kogu sellele kaasnevate õudustega…

Te pole enam seal…, ega saa kunagi olla seal…

(Krayon tõsiselt) Olete pagenud sealt…

Kuid mu kallid…, see oli  üksnes teie algne alus…, ehk… teie alguste reaalsus…

On olemas teisi kihte, nagu mõningail teie seast…, kuid mitte siin istujate seas, ega kuulajate, või lugejate seas…, või kelletahes kellel…

Suur osa selle planeedi inimestes ei ole veel pagenud oodatavate potentsiaalide eest…, seetõttu, olenemata sellest, et kõik on juba toimunud, nemad, vastu oma loogikale ja teadvusele, on jätkuvalt ootamas seda kõike

Seetõttu te ei ole veel päriselt pagenud inimhirmude eest tuleviku suhtes…

 

Mitte karta tulevikku…

Ühes kihtidest, millistest räägime, on olemas tuleviku kartus

Kuidas saaks ilmneda muu reaalsus, kui olete ootamas jätkuvalt…, ehkki räägitust ei ole seni midagi toimunud…

Vastuseks siin on… – harjumus

Harjumus, mis on küpsenud mitmete tsivilisatsioonide jooksul…, mis on hävitanud teid enne, kui olete saavutanud tulemust…

Teis on olemas lammutuse terad, mille võrsumisi olete ootamas jätkuvalt…

Mõned kannavad endis eelaimdusi, millised on talletanud teisse nii eelnevad tsivilisatsioonid, kui ka elu ise…, mis siiski on kui osa sellest, mida võiks nimetada… – see ei läinud korda

Ehk just seetõttu olete jatkuvalt ootamas üksnes halvemat

Kuidas sa ise oled tunnetamas oma isiklikku tulevikku…?

See oleks üheks võtmehetkedest…

Kas on see täis lootust, edukust ja imetlust…?

Või siis (Krayon pettumusega hääles)… ikka sama…, ikka sama…, ikka sama… – kuni kõik läheb prügimäele…?

Olge enda suhtes ausad…

Paljud siin olijatest on kindlad, et nemad suunduvad ikka samadesse kohtadesse, kuhu on alati suundunud…, ja just samadel põhjustel, nagu alati…

Just nimelt seetõttu need, kellest olen rääkinud…, on rääkimas tulevikust, lähtudes minevikust…, kusjuures – vastuvaidlematult…, nemad isegi ei proovi planeerida midagi sellist, mida ei oska oodata…, ehk isegi… midagi parimat, kui suudaksid oodata…, ehk midagi paremat, kui on praegu…

Te ei ela sedavõrd kaua…

Kui oleksite elanud äärmisel juhul 200 aastat, siis oleksite neist asjadest saanud mõndagi teada juba möödunud aegadel…

Kuid see on üksnes pisku sellest, millele oli arvestatud teie DNA…

Kõigest 200 aastat…

Oleksite saanud näha oma korduvaid šabloone…

Seega… te oleks toimuvaga kursis, ega kordaks seda, mida olete ootamas…

Kuid nüüd olete siin…, rahulikus kohas… – pagemine ei ole veel lõppenud…

Ehk oletaks…,  te olete veendunud, et tulevik saab olla suurepärane…

… ja selline ta saab olema…

Seetõttu teete kaks sammu edasi…, kuid siiski… peate tegema sammu tagasi…

Selleks kulub terveid põlvkondi…

Kallid…, teil seisab ees näha organisatsioone, millised muudavad oma senise lähenemise asjadele…

Te ei näe enam aia otsas istujaid, kellel puudub terviknägemine…

Näete, kui lõppude lõpuks, aegunud juhtkond ja vanad paradigmad kaovad…, ja nende asemel tulevad uued, kellel on enam kaasmõistmist…, enam terviknägemist…

See on see, mis on tulemas…

Et jõuda tulevikku, peate väljuma sellest, mis on pöörlemas teie ümber must-valgena…

Oleme rääkinud sellest…

Just seetõttu olete siin…

Nii mõnigi veel valmistub selleks, et saaks aidata neid, kes on nende ümber…, kes veel ei näe vajadust pageda…, et mitte lasta tõmmata end tuumasõtta…

Ma siiski loodan, et teie tulevikuga on kõik korras…

(Krayon optimistlikult) Suurepärane, Krayon…, me tegime ära… – minu tulevikuga on kõik korras…, ja ma olen üks neist, kes väidab… käes on see, või midagi paremat…, ma ei kavatse enam kanda endas tunnet, et kõik on veeremas sõja poole… Ma arvan, et olen jätnud sellega hüvasti

Kuidas jääb sinu teiste kihtidega…?

Sa ehk hämmeldud sellest, mida ma pean silmas… (Krayon ohkab)

 

Akaši formattimine…

Oma loomu kohaselt…, seesmiselt…, oma keha keemias…, kaasasündinus ja oma teadvuses, millega oled elanud eoonide ja eoonide aegu… – oled näinud vaid ühte reaalsust… – kas senist…, või… midagi veelgi hullemat

Olete kokku puutunud suurte probleemidega ja pidevate väljakutsetega…

Tänavu on kanaldajaid, kes ei taha enam kanaldada…

Nemad enam ei taha olla kanaldajad vaid seetõttu, et kui viimati tegid kanaldusi, siis oli vana energia… – ja see ei töötanud korralikult…

Nemad on suht lähedased Valguse Töötajaile…

Mõned teie seast on nende abikaasadeks… – just seetõttu olete abiellunud nendega…

Nemad ei ole veel oma kambrist välja pääsenud… – kuid on suurepärased ja kenad inimesed…

Nemad on need, keda olete armastamas…, kuid nad ei hakka mingi hinna eest sellega tegelema… – neil on teatud tasemel hirm saada valgustunuks…

Me oleme sellest rääkinud…

On olemas erinevaid asju, millised ei lase olla see, kelleks võiks olla…, ja sellest sosistavad neile Akašid…

Kas olete see, kes on pagenud selle eest, millest räägivad Akašid…?

Akašid on elu salvestised, milliseid on olemas igas ühest teie seast…

Kui teadvus võib kuulutada… – suurepärane…, tulevik on kaunis…, kuid Akašid ütlevad hoopis… – sa oled peast põrunud

Kõik, mida mäletab Akaši, (Krayon kurvalt ja kaastundvalt) on üksnes õudused…, pettumused…, sõjad ja leinad…

Kallid…, teil tarvis oma Akašid ümber formattida

See hakkab teostuma koos teadvusega, mis hakkab juhendama teie raku struktuuris käivaid möödaniku muutumisi…, ja seda selle abil, mis on olemas teie tulevikus…

Kas mõistate seda…?

Nüüd olete juba teadlikud, mida tähendab formattimine, kuna oleme juba varem seda selgitanud…

Retrokasuaalsus… – tagasipöörduv kasuaalsus… – tuleviku tulemus, kui põhjus, kutsub esile muutusi minevikus…

Ehk… – tulevikus toimuvad asjad võivad muuta minevikku…

See on teile juba teada…

Kallid… – kui Teadvus on ootamas head tulevikku, siis ta hakkab kerima kui tagurpidi, ning muutma seda, mis on tallel Akašides energiate näol… – hakkab kõrvaldama, või formattima seda, mida toovad Akašid esile, öeldes… – kas oled peast põrunud…?

Kõik ju kordub taas…, kõik kordub taas… – nii on ju alati olnud

Kas ise olete tegemas tööd sellega…?

Millised on teie unenäod…?

Kui palju teil on unenägusid, mis toovad esile teie ebakindlust…?

See on teie Akašide töö, millised on pidevalt kuulutamas teile… – asi ei lähe paremaks

Ehk tasuks rääkida oma Akašidega teisiti…

Kas olete võimelised seda tegema…?

Sa võid pöörduda oma Kõrgema Mina poole, mis on alaliselt sinu seesmuses…, alaliselt…, ning hakata muutma oma DNA keemilist taset, milles on tallel kõik sinu Akašid… – alustada nende formattimisega…

Ütle neile, et senine ajalugu enam ei kordu, kuna see kuulub muudele komponentidele…

Ehk pange kõik olnud tarkused ühte ruumi ja sulgege selle uks…, uksele pange kiri… – siin asuvad asjad, mis on oma elu ära elanud

Akašist väljuda on luba üksnes positiivsetel asjadel, millised on viimas Helge Tuleviku poole…

See käib ka unede kohta…

Kas olite teadlikud, et saab nii teha…?

Te võite seda visualiseerida selliselt…, ehk… tuleks korrata ja korrata…, taas ja taas…

Akašid on järelandmatult kangekaelsed…

Kuid, kuna siin on rääkimas teie Kõrgem Mina teie Madalama Minaga, siis võidate selles siiski teie…..

Kuidas jääb teiste kihtidega…?

(Krayon haliseval häälel) – kuidas…, kas see ei ole veel kõik…?

 

Teadmatu on kaunis…

Teie kaasasündinu vastutab mõistusega keha eest

Tema on teadlik sinu tervise seisundist…

… on vastutamas heasoovlikkuse eest, ning on loomas spontaanset remissiooni…

… on vastutamas teist liiki mõtlemise eest…, kohati on võimeline olema tasakaalust väljas…

Selline on teie mõtteviis…

Kuid mis oleks, kui tema ei ootaks midagi muud, kui üksnes seda, mis on temal juba olemas…?

Kuid mis oleks, kui sa küsiks oma rakustruktuurilt, mis näiliselt ei ole teadlik sinu Akašidest…, ega suurest pagemisest…, ega iidsetest prohvetlustest… – teaks vaid keha bioloogiast…

Kuid mis oleks, kui sa küsiks temalt (Krayon kiirustades)… – Mis saab edasi…, mis saab…?

Vastuseks ehk oleks… – ilmselt ikka sama

(Krayon rahulolematult, toonitades selle absurdsust)… seega… jatkuvalt toimuvad haigestumised ja elukestvus on sama lühike…

Kiigates seda, kuidas surite seni palju kordi… – kinnitate endale, et see on teie keemias

Ehk pole see nii…?

Olete tuttav kanaldusega Noorendavast Templist, kus rääkisin elu kavandusest, pikkusega enam kui 900 aastat…

Kust see tuleneb teil…?

Ma ütlen teile… – teie minevikust

Kas pole tulnud aeg muuta seda…?

Sinu teadvus on Kuningas…, Valitseja…

Kõik, mida ütled kuuldavalt ja mida mõtled… – sa juhendad sellega oma keha keemiat…

Me oleme sellest rääkinud palju kordi…

Selle tõestuseks on homöopaatia, mida teadus ei taha tunnistada…

Lahjendus miljondiku osana ei saaks kuidagi mõjutada keha keemiat, või selle süsteemi…

Kuid see töötab…

Seda kavanduse tõttu, mis on sellesse kätketud…, ja lähtudes selle kavatsusest, kes paneb selle endale keele alla… – juhendades sellega enda kaasasündinut, mida tarvis teha kehas…

Kallid…, me oleme tõestanud üle planeedi, et keha keemia on võimeline reageerima sellistele juhenditele…

Saate anda juhendeid…, ja kaasasündinu toimib vastavalt…

Milles on siis asi…?

Kui paljud teie seast on hakanud andma kehale juhendust, et Tulevik on kaunis…, ja et seal on hea tervis…?

Kujundage Minevik ümber, kõrvaldades sellest omad ootused…, kujundage ta mingiks Tundmatuks…

 

Kuid Krayon…, kuidas saaksime tunnetada, kui hea on see, mis meile on teadmatu…, ja mida me ei tunne…?

(Krayon naerab selle peale) milleks teha sellest suurt probleemi…?

Milleks teil tarvis seda analüüsida…?

Milleks tarvis teha midagi intellektset…

Teadmatu on kaunis…

Sa astud pimedusse sõnadega… (Krayon hingetuna rõõmust) – ma olen õnnelik, kuna see kõik on mulle tundmatu…, ma saan täienisti ootamatuid asju, millised ei tulene möödanikust, vaid on hoopis midagi uut…, ootamatut… – ma võtan kõik vastu, kuna ei ole näinud neid veel kunagi

Kuid te siiski, astudes pimedusse, ütlete… – ma teadsin juba ette, et siin ei saa olla mulle midagi meelepärast…

See kõik on üksnes eelarvamuse tõttu…

Inimolevus tahab teada, kuhu ta on liikumas…, ka see on vaid eelarvamus…

Kas olete kunagi märganud, kuidas Vaim teeb teiega tööd…?

Kui olete kujundamas oma kavatsust…, kui olete palvetamas enne, kui suundute teada olevasse olukorda, te palvetate… (Krayon värinaga hääles, pea kiirkõnes) – Kallis Vaim…, mis saab minuga…, mis saab minuga…, mis saab minuga

Või siis… – seal pole midagi…, seal pole midagi…, seal pole midagi… – ning isegi tõstate käed taevaste poole…

Kuid siiski saate vastuse… – kuid vastus pole üldse selline, kui olite oodanud…

Kas olete aru saanud, et vastus tuleb enamuselt viimasel hetkel…?

Selleks on oma põhjus…

Vaim peab arvestama kogu inimkonna koostööga…

Isegi vaim ei ole teadlik, kuidas asjad võivad pöörduda…, ta ei ole teadlik nende vabast valikust, kes on teie ümber…, või… ei tea teie enda valikut…

Kuid seejuures… on olemas soodumuslikkus, mis on kätketud teisse ja mis on olemas teie ümber olevas väljas… – milles leiate omale vastuseid…

Aeg, millal need tulevad ja teostuvad – on ootamatu…

Te olete sellest teadlikud…

Mõned ehk senimaani on ootamas mõningaid asju… – te teate seda…

Ma kutsun teid astuma tühjusesse, vaatamata oma kihtidele, ning ütelda… – ma olen Tundmatus…, ja teie, minu Akašid… – kasige tagaistmele…, teise ruumi…, sildiga ruumi – vanad asjad

Siin on lubatud üksnes uued asjad…, ehkki ma ei tea, mida need endast kujutavad…, kuid tunduvad… et on head

Bioloogia… – kasi tagaistmele…, lõpeta minu juhtimisega, muidu mind tabavad mingid haigused…

Ma pean olema ettevaatlikum, muidu haigestun ja suren mingis varajasemas eas, kuna vanemad on mulle andnud seda edasi… ja see on olemas minu sees

Kas ei ole kätte jõudnud aeg Suureks Pagemiseks…, kõige selle eest…?

 

Jumal teiega…

Ja viimaseks…

Milline on teie eelarvamus Jumala kohta…?

Ma ütlen, milline on teie eelarvamus… – see, mida kuulete, on võimatu…, see, et olete kuulamas inimest toolil, kelle kaudu on rääkimas Ingellik Läte, mis asub eesriide tagustes… – see on naeruväärne ja totter

Selline on teie eelarvamus…

Alati leidub neid, kes lahkudes saalist, ütlevad… – see oli totrus, kuigi oli naljakas…, mulle meeldis see rääkija…, kuigi ta ilmselt ei ole täie aru juures

Ma tean, kes on siin…, ja te mõistate seda…

Ma siiski kordan… – siin ei ole mingit eelarvamust…

Te lahkute sama inglite arvu saatel, kui teisedki…, samas Jumala armastuses, kui teisedki…

Teil on vaba valik, kas teha sellega koostööd…, või mitte…

Ei ole mingit arvustust…

Teiega ei juhtu midagi korduvat… – ei mingite olnud asjade kohaselt…

Kuid… – kui te märkate kordumist…, ja suudate mõista, et on olemas hulga suurem pilt… – siis teie elu võib muutuda paremuse pole, mida pole võimelised olnud seni isegi arvama…

Hulga suursugusemaks…

Aga mida arvate oma elu avardumisest…?

Mis toimub, kui teie rakud hakkavad muutuma teadvuse harmoniseerumise tõttu…?

Mis toimub, kui energiad sulanduvad esmakordselt…?

Oleme sellest rääkinud…, isegi juba täna…

Sünnivad asjad, millised annavad tervist…, pikka iga…, õnne ja tasakaalu…

Sinu seesmiseks olekuks on – sina koos Sinuga…

Oleme sellest varem rääkinud… – see on sinu seesmise väe avanemine, milline on ühenduses sellega, mis oli toimunud alates teie külvist…, sellega, kes andis 23 kromosoomi…

Kallis inimene…, olete erinemas…, olete paljus erinemas…, kuid… kas suudaksite tõmmata kokku kõik kihid, ning viia need kuni Suure Pagemiseni…

Ma ütlen ette… – kui suudaksite pageda sellest, mida on teile räägitud, ning astuda Tühjusesse, täis armastust, kus ei ole mingeid reegleid, ei mingit teejuhti… – just selline oleks Suurim Pagemine kõigist olevatest…

Ei mingit arvustust…

Kuidas mõistate Jumalat…?

Jumal, kes on armastmas sind ilma mistahes tingimusteta…, jääb ootama sind koju, kui lahkunut Tühjusesse…

Temal on teada iga sinu hingetõmme…

Tema jagab sulle armastust igas olukorras, milline see ka ei oleks…, ja, kui sa lubad, võtab isegi sinu käest kinni…

See on Parim Pagemine kõigist pagemistest…

Ehk see oleks esimene, mida tasuks parandada…, mis aitaks tasakaalustada kõiki ülejäänuid kihte…

Vabanege eelarvamuste filtritest…, ajaloost… – kiht kihi järel…

Sellest tuleb teil läbi käia, et pääseda kohta, kus saaksite hingata täiel rinnal…

Hingake sisse ja mõistke, kui hea on elada ja astuda kohta, kus pole kunagi varem olnud…, välja tegemata isegi sellest, mida inimesed on rääkinud teile…

Lõpptulemusena… olete teadlikud sellest, kes on teie seesmuses

 

Potentsiaalid on selleks olemas…

Mida tarvis teha, et pääseda sinna…?

Ma lõpetaks samaga, millega alustasin…

Iga inimene on erinemas teisest sellega, mida olete ootamas…, mida on teile räägitud…, ja selles, kust olete tulnud ja milleks olete siin…

Iga ühe teed on unikaalsed ja erinevad…

Ei ole olemas üheseid reegleid…, üheseid ravimeid…, üheseid lahendusi… – ühest üldist doktriini, milline töötaks kogu inimkonna jaoks…

On hoopis miljardeid tõdesid… – kuid kõik viivad Suure Pagemiseni eelarvamusest, kes te olete

Selline võimalus on olemas teie lastes…

Need on juhendid vanadele vaimsustele, kellel on olemas lapsed ja lapselapsed…, kes hakkavad esitama sellekohaseid küsimusi…

See on teie võimalus muuta nende filtrid…, seda, mis hakkab nendega sündima… ja, kui kaua saavad elada need, kes on Jumalaks…

Kas näete, kuidas selline uks on avanemas…?

Kas on arusaadav, mida peaksite ütlema noorele mõistusele, kes on küll teadlik sellest, kuid tahab kuulda sellest teie suu läbi…

(Krayon kindlal juhendaja häälel) On tulemas parim põlvkond…

Veel kunagi pole olnud sedavõrd tervet põlvkonda…

Kokkuvõttes… kõik haigused lakkavad olemast…

Ei ole enam mingeid šabloone, milliseid järgida…

Teil on üksnes Jumala armastus, mida peate levitama kõikjal…

Kas olete võimeline ettekujutama mõistust, milline on saamas selliseid juhendusi…?

Need ei ole sellised juhised, milliseid olete saanud teie oma vanematelt…, ühiskonnalt, millisest olete läbi tulnud…

See on uus Tulevik, milles on uus paradigma…

Vana Vaimsus…, ma ütlen sulle, mis hakkab toimuma, kui oled kõik lõpetanud…, viinud lõpuni…, ja teinud viimse väljahingamise… – sa peatselt naased

Sa ei tahaks mingil tingimusel jääda ilma sellisest peoõhtust…

Sa naased uues energias…

Vana energia jääb suletud ruumi, sildistatud ukse taha…

Sa ärkad uut liiki Akašiga, milles on mälestusi vääriti tegudest, millised sa ei korda enam…

Sinust saab Uus Inimene…

Planeet ei ole veel kunagi näinud sellist asja… ei iialgi…

See on sinu Tulevik…, sinu tulevas elus…

Kas oled pagemiseks valmis, või veel mitte… – sellele tuleks mõelda…

Parim uudis, millist olen kunagi teile andnud… – Suure Pagemise potentsiaal on olemas igas inimeses…

Potentsiaalid on olemas…, ja need on hakanud ilmnema…

Olen Krayon, kes on armunud inimkonda…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid…

Olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

On otsa saamas järjekordne seminar…, ja ma olen korduvalt rõhutanud, et see on mõnevõrra erinemas varajasematest…

Siin kõlanud sõnumid on määratud enamuselt neile, kes on istumas siin…

Kuna minu partneril on suunitlus esitleda kõiki sõnumeid laialdasele publikule, et need oleksid esitatud, ning läbi tunnetatud paljude kuulajate ja lugejate poolt, seetõttu on olemas kuulajaid ja lugejaid, keda ei ole siin…

See, mida ma räägin teile, kallid siinistujad, kuluvad ära ka neile, kes on lugemas või kuulamas…, kuigi see on enamuselt mõeldud siin istujaile…

Sellesse on kätketud tõde, kaunis tõde, millist ei ole lihtne esitada, ega ole kerge tunnistada…

Tõde on selles, et Jumal on reaalne…, ja piiritu on ilmaruumi Loomisläte… – ja see on teie osa…

Selline on plaan…, ja selliselt olete seatud…

Samas see on Loomise Aja osa…, ingelliku juuresoleku osa…, milline pani aluse teie bioloogilisele seemnele…, Loomise Ajaloo osale, milles oli toodud esile eesmärk… – saada teadmisi valguse-ja-pimeduse kohta…, ning, omades vabat valikut, saaksite valida…  kas valida jumalikkust…, või mitte…

Sellel kaunil ajalool on olemas plaan, mille kohaselt peaksite avastama end…, saada teada enda kohta, kes te olete

Jumal on reaalne ja kättesaadav

Tänavuses uues energias Ta on isegi enam, kui kättesaadav…, ehk isegi… on otse teie kõrval ja ootel…

Miks siiski te ei suuda uskuda selle väite tõesusse…?

Selle põhjuseks on see, et enamus inimkonnast, üle kogu planeedi, võtab seda üleüldise eitamise kinnitusena…

Ühest küljest olete veendunud, et olete sedavõrd piskud... – siis… misheast on Jumalal kanda hoolt sinu sedavõrd pisku eest… – sellel, kes on liigutamas tähti…?

… maisheast temal muretseda sinu pärast…?

Kuid teisest küljest… – sinu teadvus kohati avardub selliste mõõtmeteni, et kasvab sama suureks, kui Jumal…

Sulle on samuti teada, et kuigi keha, mille sees oled, on võimeline olema pisuke…, kuid samas… temas on osa Loojast ja Teadvuse potentsiaal, millel piirid puuduvad täienisti…

Just selles seisneb üleüldise eitamise vastuolulisus…

Kuid siiski…, te olete mingil määral uskumas mind…

Mingil määral olete uskumas, et teie vaimsus on rändamas oma teed isegi peale füüsilise keha surma…

Mõlemad asjad on koostisosadena, mis täiendavad teie usku…

Kuid minu sõnum on suunatud neile, kes on otse minu ees…

See sõnum on tegelikult sellest, et kulgedes mööda oma isiklikku individuaalset teed, paljud järjekindlalt ei tunnista kõige peamist…

Ei tähenda, kas Jumal on reaalne, või mitte…, kuid sinul tarvis mõista peamist… – kas oled täna suuteline võtma midagi sellest kasutusele…, enesele… reaalsena…?

Kas oled suuteline muutma oma olukorda…?

Mul on teada, kes on täna siin…

Teie olukord on vastamas sellele, mis on toimumas teiega ja teie ümber olevaga…, või teie elus ja rakkudega teie kehas…

Teie möödaniku traditsioonid ja eelarvamused justkui oleksid leppinud kokku olla teie vastu… – te tunnetate end mõneti kõrvale jäetuna kõigest sellest, millest oli tänasel seminaril juttu…

Mõned teie seast on lausa pugenud oma munakoorde

Ma olen teadlik neist, kes on siin…

Kuigi olete kuulanud hoolega kõike…, kuid tabasite sellest suhteliselt vähe

Mõned ehk tegid järelduse, et kuulsid seda, mis oli määratud kellegile teisele…, ehk kõrval istujale…, aga mitte temale…

Seda üksnes seetõttu, et koore enda ümber olete loonud sellise, mida on raske lõhkuda…

Sellise koore olete loonud oma mõistusega…, sellega, et juba eelnevalt olete teinud otsuse… – te ei ole suuteline seda mõistma…

Mõningad olid tulnud siia üksnes soovist… leida midagi, mis oleks võimeline tungima läbi koore…

Võimalik, et mõni ehk ütleb endale… – (Krayon pettumusega hääles) ehk siin ei olnudki minu jaoks midagi sellist

Paljud said sellel seminaril vajalikku informatsiooni…

Said näha kogu sügavust, kaunidust…, ehk isegi… said tunnetada kaasmõistmist…

Kuid paraku… lahkudes siit, te ei ole võimelised seda kõike pidama enda omaks…, ega kinnitama kogu kuuldut omaks… – seni veel mitte…

Mõistke siiski – ma tean, kes olid siin…

See, mis on teie teel…, mis on alati olnud teie teel… – on üksnes Minevik…, ja alandatud enesehinnang

… see on see, mida teile on õpetatud…, ja see, mida teie arvates olete teadmas…

 

Tahaks kutsuda teid rännakule…

Selleks on tarvis, et te fantaseeriks koos minuga…

Sellest ei tule suurt tulu…, kuid ei tee kellegile liiga…

Ma tahaks vaid, et te kujutleks koos minuga…

Ma tahaks, et te tunnetaks neid asju koos minuga…

See ongi see, mille pärast olete siin…

Te tulite siia muutuste järel…, olete tulnud saama Teadmisi…, saama Tarkust…

Ehk isegi tulite siia teadvustumise ja ärkamise nimel…

Olete tulnud kõikide asjade pärast, millised oleks loonud olukorra, kus saaksite muutuda paremaks selles, kes te olete

Et saaksite lahkudes olla mõnevõrra teisena, kui tulite…

Selline on peamine eesmärk olemiseks siin…

Siin on võimalik investeerida endasse…

Miks mitte teha kokkuvõtvat harjutust… – fantaseerida, teha kujutlusmängu…

See oli metaforiks…

Mõnele see oleks ehk naljakana…

Kuid see on hulga reaalsem, kui esmalt võiks näida…

Ma kutsuks teid kusagile…

Selles fantaasias oma isikliku teadvusega viibid nägemuse seisundis…, mõnigi ehk peaks seda unena…

Kuid ma siiski kinnitan… – see on nägemus…, vaatlemine…

Sõna nägemus annab luba näha kõike toimuvat… mistahes kõike…

Vastandina unele nägemus talletub mällu ja on tunnetatav reaalsusena…, ja selles ajahetkes, kui see on toimumas…

Ma kutsun teha samm endast kõrvale…, hetkeks – kui vaid suudad…, kui soovid… – eriti kui suudad mõista…, võta vastu ja tunnista, et Jumal on siin

Kuid sõnum on siiski tulemas eesriide tagustest, milline on teadlik sinu nimest…, ja on kutsumas sind võtma rännakust osa… – otse nüüd…

Lähme koos minuga sellesse nägemusse…, tee samm oma olukorrast kõrvale…, oma seisundist… – vaid hetkeks…

Kui on võimalik, siis jäta omad üleelamised seljataha… – see ei ole kuigi kauaks…

Kujutle end seisvana täienisti tühjas valges ruumis…

Seni selles ei ole midagi…, kuid… midagi peaks koheselt hakkama ilmnema sinna…

See on ilmnemas sinna üksnes sinu jaoks

Näed ust, millel on silt – Keha saladused

Sa võid nägemust saata ka muusikaga (Krayon naljatleb)…

Silt kui meelitleks sind kusagile, kus on huvitav…, kuid seni kättesaamatu…

Seni see on midagi sellist, mida eriti ehk ei oleks tahtnud teada saada…

Milliseid saladusi on see uks peitmas…?

Ehk avaksime selle ukse koos…

Nüüd vast ehk mõistad, et valge ruum on sinu enda keha… – see oled sa ise…

See ei ole üksnes inimkeha…, vaid see on sinu nimega keha

… oled juba poetamas ust Saladusse

Seega… – miks üldse peaksid avama seda ust…?

Kui rääkida metafooriliselt… siis sinu ja sinu rakkude vahel oleks kui mingi sein…

Kui pöörad oma pilgu kehale, siis sa ei kavatse teda tervitada…

Sa isegi nimetad teda osade järgi…

Sa ju ütled – mu jalg valutab…, aga ei ütle – mul on valus

… või ütled – lõin varba ära…, aga ei ütle – lõin ennast ära

Sinul ei ole otsest kontakti oma kehaosadega… – teie vahel on sein…

Meie seminari ühes teema osas oli juttu… – kuidas pääseda sellest seinast  läbi?…

Sa oled juba valmis astuma sellest uksest sisse… – see uks on loodud sinu jaoks…

… just nüüd…, selle harjutuse ajaks…

Ma tahaks, et sa avaks seda ust koos minuga… – hirmuta…, kõhklemata…

Hetkepärast mõistad… miks

Püüad avada ust…, kuid samas mõistad, et see ei taha anda järgi…

Tarvis veidi pingutada (ega pole lihtne minna seinast läbi, mis on sinu ja sinu rakustruktuuri vahel)

Lõpuks… uks avaneb – avaneb pärani… – sa kuuled seda, mis ilmselt on keha helid

Need helid ei ole sulle tuttavad…, ehk kõige tuttavamad sulle on vaid südame tuksed…, ja neid kuuled esmasena…

Kuid samas märkad teisigi… – vedelike liikumise helisid…, ehk isegi elektrilisi raginaid ja sünapside lukseid…

Kõik on kuidagi veider…

Sa siiski ei ole veel valmis astuma uksest sisse… – veel mitte…

Kuid siiski… hakkad mõistma, et see kõigest – oled sina ise… – miks mitte riskida…?

Sa tõstad jala üle läve… – ja äkki… oled sootuks teises ilmas…

… sa tabad, et oled ilmas, milline omalviisil on… Juhtimiskeskuseks…

Võid märgata juhtimise elemente sinu keha teatud asjade üle…

Ehk mõnedega neist oled isegi tuttav… – siin on süda…, aju…, käbinääre… – mõned veelgi…

Sa ei näe siin spetsiifilisi juhtimise süsteeme…, milliseid arvasid end võimeline juhtima…

Kuid siiski… – see ruum on Juhtimise Keskus

Seejärel sa märkad midagi… – teadvustad, et sa ei ole siin üksi…

Juhtimiskeskuses on liikumas müriaade väikesi olemusi…

Ajapikku hakkad taipama, et need on sinu DNAd…

Äkki märkad, et igal ühel neist on nimesildil… – igal sildil on üks ja sama nimi… – sinu nimi… (Krayon muigab)

Oled astunud ruumi, kust juhitakse kogu sinu keha…

Neid tillukesi olemusi näed tohutul hulgal…, ja sa ei karda neid…

Kuid nemad ei ole veel märganud sinu olekut siin…

Neil, kui fanattidel, on hulgim nimesilte sinu nimega…, nii ees, kui taga… ja külgedel…

(Krayon pea sosinal) nemad on ära teeninud sinu nime…, nemad kõik teevad tööd sügava hoolega… üheskoos…

Kuid…, midagi on juhtunud (?), on toimumas midagi hämmastavat (!)…

Kõik äkki vakatab hetkeks…, sa kuuled midagi imestuse ohke taolist… – äkki tabatakse, et sina oled neil külas

Kõik pööravad end sinu poole, püüdes näidata end sinule…

Sa lausa näed, et nad on pea šokeeritud…, on hämmingus ja uhkustundes…

Näed, et nemad on mingiks ajaks isegi tardumas rabatult…, seejärel nende nägudele ilmub lai naeratus…

Igale ühele neist jõuab kohale, et nende šeff ise on tulnud nende juurde

(Krayon, hoides hinge kinni, üllatusega)… – see oled Sina

Kõik suunduvad korraga sinu juurde… on sinu ümber…

Sa võid tunnetada müriaade neid… (Krayon rõõmupisarates), kes tahaks puudutada sind, kuna on õnnelikud sinu külastuse pärast…

Kõik on püüdlemas sinu juurde…

See võiks näida veidrana, kuid sa kuuled…, sa kuuled ja tunnetad… – kui kaamera plõksusid  ja välgusähve…

(Krayon püüab anda edasi nende rõõmu hüüdeid)… Vaadake, kes on meile tulnud…, vaadake vaid… – seda ei või olla… Šeff ise on tulnud meile

Nemad on lausa hullumas õnnest…, nemad on ära teeninud kohtumist sinuga…

 

Kogu möödunud inimkonna ajaloo jooksul sa pole külastanud seda ruumi… – ei iialgi…, ei kordagi…

Sein vaid oli vahel…, neil oli kogu aeg aimu, kes sa oled…, kuid olid sunnitud järele andma…

Te ei mõista rakkude keelt…

Nemad ei räägi üheski muus keeles, kui vaid raku keeles

Kui neil on midagi ütelda, siis nemad tõstavad tinglikult kätt, kui koolilaps, kes tahab midagi küsida…

Siis sa mõistad, et nemad saadavad kollektiivselt ainsa küsimuse – mida saame teha Sinu jaoks…? (Krayon muigab rahulolevalt)

Nende vaatevinkli kohaselt on möödunud eoone aegu, kuni Jumala teadvus, selle teadvus, keda nemad on teenimas – külastas lõpuks neid…

Neil ei ole veel kunagi olnud reaalset kokkusaamist sinuga…

Nendeni jõudsid vaid mõned signaalid…, üksnes mõned katkendlikud teated… – kuid veel kunagi pole kohanud oma Šeffi…

Veel enne, kui uks sinu järel sulgub, nemad tahaks teada (Krayon paluval sosinal)…

… mida saaksime sinu jaoks teha…, mida sa tahaks…, mis on see, mida saaksime sinu heaks teha…?

 

Sellega nägemus lõppeb…

Vastuse saad neile anda üksnes sa ise…

Igal lugejal ja kuulajal on sellele enda isiklik vastus…

See on reaalne, kuna tänavuses energias teie teadvus hakkab ületama seda barjääri…, hakkab suhtlema rakkudega otse

Rakud hakkavad kuulma sama, mida kuulevad teie kõrvad…, hakkavad saama teatisi sellest, kuidas olete käitumas…

Kas olete kunagi teadnud, et nemad peavad teid oma Šefiks…?

Kas olete kunagi teadnud DNA pettumusest, et teid oli seni halvasti kuulda…, pea üldse mitte…?

Mida ütleksite neile…?

Ehk küsiks neilt ühe asja kohta oma olukorras…

See oleks rahu…, rakkude rahu selle suhtes, mis on toimumas teie kehas…, või teie ümber…

Ehk küsiks selliste asjade sulandumise kohta, nagu… tervis…, tasakaal ja keemia…

Kuidas oleks armastusega…, kaasmõistmisega…

Kuidas oleks sellega, mida saaksite anda neile, et nemad saaksid koheselt asuda asja juurde… koheselt…, luua teile seda, mille järel olete tulnud…?

Kuidas oleks sidega… – ega seegi poleks paha…?

Ma tahaks, et te tabaks nägemuse mõtte…, säilitaks seda ehedalt…, et saaksite lahkuda siit koos sellega

Seda seetõttu, et selline on Tõde

Ma ei tunne muret selle üle, kuivõrd ebaväärikaks end peate, kuna on olemas keskkond nimega Sina…, mis oli sunnitud sedavõrd kaua ootama, kuna hakkate suhtlema temaga…

Peale kogu jumalikkuse, ja muude esoteeriliste asjade, milliseid olite õppinud, on olemas keha ümbruskond

Mida saaksid ütelda oma Käbinäärmele, milline on suhtlemas oma Kõrgema Minaga…?

See on just see ruum, millist olid külastanud…, selles on keha vaimsus…, see on kaasasündinu…, keha Süda ja Aju…

See on Triaad, mis on juhtimas kõike, mis on Sina

Oled seismas kõige selle keskel… – oled nende Šeff

Kas nägemuse aegu tunnetasid, kasvõi hetkeks… – armastust, milline on sinu kehal sinu vastu…?

Kas tunnetasid šokki…, imestust…, imetlust võimaluse pärast puudutada sind…, vaadata sinu palet…?

Neil kõigil olid sinu nimesildid

Kallid… on aeg teha selline nägemus reaalseks…, ning teada – ei keegi, ega kunagi saa vahele segada olla koos selliste rakkudega…, suhelda selliste rakkudega…

 

Sa oled seda väärt…, olla nende Šeff

 

Ärge lubage kellegil, või millegil, ega olukorral, rääkida teile sellele tõele vastupidist

Tunnetage seda oma hinge põhjani… – olete seda väärt

Seega… – hakake pihta…

Vabanege asjadest, millised on segamas teie suursugusust…

 

Selline on antud sõnum…, selline ta peab olema alati…

Tunneta seda…

Tea seda…

Emba kogu uute sõprade hulka… – nemad sähvivad jätkuvalt fotovälkusid sinu suunas…

(Krayon muigab)

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise..

 

El Miikael Nebodonski…, kas saad vastata…

Me oleme ju ühesed…

 

Mul on taas küsimusi sinule küsijate poolt…

Ma kuulan sind, minu vaimsus…

 

Kuidas vaimsus ja illusioon on tegemas koostööd…?

Kas vaimsus on teadlik, et kõik ümberringi on illusioon…?

Kui näiteks vaimsuse kandja hukkub läbi õnnetuse… – kas õnnetus juhtus seetõttu, et vaimsus otsustas lõpetada kehastuse…, ning vastavuses sellele kujunes sündmuste jada…, või siis… – kõik ei toimugi vaimsuse korralduse kohaselt…, – kas illusioon jätab sündmusesse oma jäljendi…?

Illusioon on vaimsuse peegeldus…

See on kui valgus, milline pääsedes vormist, puutudes teiste vormidega, joonistab välja selle piirjooni…

Sellest väitest on võimalik järeldada, et illusioon eksisteerib üksnes vormide koostöö tõttu…. – seega… vormide ilmadena…

Ilma koostööta peegeldusi ei ole…, seega – ei eksisteeri ka illusioone…

 

Siit ka järeldus… – mida tihkem vorm, seda püsivam on illusioon…

Just nimelt…, seetõttu teie kolmemõõtmeline ilm on sedavõrd püsiv teie jaoks…

Ehk vaataks üle ka muid illusioonide efekte…

Valgus, mis on kiirgumas sinu vaimsuse vormi piiridest läbi, peegeldub teiste vormide piiridest, või isegi läbistab neid…

Millistel tingimustel see saab peegelduda teistelt vormidelt…?

Siis, kui vormide tihkus on suur…

Mida tihkem on vormide piir, seda kiirem ja täiuslikum on peegeldus…

Mida enam on vorm eraldunud vormide Lättest, seda kiirem ja täiuslikum on peegeldus…

Seetõttu sinu saadetis on naasemas sulle, kui bumerang…

Inimesed, kes on Lättest eraldunud, astuvad enamuses mööda negatiivsuse teed…

Kui oled väljendamas negatiivse energia saadetisi…, siis kõik oleneb suunast, kelle poole oled neid väljendanud…

Kui inimene on suletud ilma eest oma piiridega…, ja tihkuse tase on temal kõrge… – siis kogu sinu saadetis temale, naaseb kiiresti sulle endale…

Sinu piirid lasevad selle läbi, kuna see oli su enda energia, sinu omadustega…, sinu isiksusega…

Kui sinu saadetis oli suunatud inimesele, kes on alustanud oma piiride lahustamisega… – tegemas neid läbipaistvaks… – siis sinu energia püüab pääseda tema vormi, et teha koostööd tema vormi energiatega…

On veel muid variante…

Kui olemus on suht puhas…, siis ta on võimeline osa sinu negatiivsusest lahustama…, kuid ülejäänu naaseb siiski su enda juurde tagasi…

Kui olemus ei ole kuigi puhas, siis sinu energia võib pääseda tema vormi…, ta hakkab resoneeruma sinu kohaselt…

Selline inimene ei kao sinu elust, kuna temas suletud energia hakkab otsima sidet sinuga… – püüab pääseda oma lätteni…, oma ühesuseni…

On olemas kõige kvaliteetsem illusioonide koostöö taseme näide… – anum ookeanis…

… olemus on puhta ja läbipaistva vormina, tema piirid on tinglikud…, kuigi on teadvustamas end jumaliku ookeani osana…

Sellisel juhul sinu suunitlus läbistab teda…, ta liitub ookeaniga… lahustub ja neutraliseerub vastavuses ookeani omadustele…

Sellest peaksid tegema järelduse… – negatiivse energia saatmisel ei ole tegelikult mingit mõtet…

See kas naaseb sulle tagasi…, või jääb olemusse, kellega olla koostöös…, või jääb alaliselt otsima sidet sinuga…, kuni pääseb tagasi sinusse…

Või siis… – läbides puhastust jumalikuse ookeani energiates… jääb ookeani avarustesse…

 

Olgu…, aga kuidas on positiivse saadetisega…?

Kuidas see töötab energiate tasemel…?

Kõik on taoline… – peegeldudes tihkelt vormilt, naaseb sulle tagasi…

Teil on olemas ütelus… – kõik naaseb tagasi… olgu see hea, või halb

Või saab suletud vormi, kus jääb otsima sidet sinuga… – siin on puhaste energiate koostöö…

Või siis…, vastavuses jumaliku energia omadustele, saadetis sulandub ookeani energiatega…

On kerge valida… – mida saata ilma

Kui oled saatmas negatiivseid energiaid, siis need naasevad igatahes sinule…, – negatiivsuse koormat hakkad kandma ise…

Selle nimeks on – negatiivne karma…

Kui oled saatmas positiivseid energiaid, siis ka need naasevad kord sinu juurde…, hakkad tunnetama positiivsete omadustega emotsioone…

See on positiivne karma…

 

Järelikult… õnnetu juhus ei saa olla vaimsuse otsusena lahkuda kehastusest, vaid osutub… naasmise energia kutsena…?

Jah…, just nii…

Kusjuures… sellistel energiatel on omadus koguneda ja tõmbuda ühte…

Kui oled palju kordi saatmas negatiivsete omadustega energiaid…, siis need, peegeldudes või tõmbudes, naasevad lõppkokkuvõttes tagasi sinu juurde…

On olemas energia kriitilise massi seadus, kus kõikide naasenud energiate summa ületab sinu positiivsete omaduste piire…, siis juhtub negatiivne sündmus, mis lammutab sinu vormi, ning kutsub esile selle, mida nimetate surmaks…

See ei ole karistus pattude eest… vaid tasu…

Keegi ei tee otsuseid teie saatuse üle…, ega määra… kas olete pahesed, või head…

Kõik toimub automaatselt…

Just seetõttu pihtimine enne surma on oluline…

Üksnes see, ainus helge ja tugev vaimsuse püüd, on võimeline tervendama kogu negatiivse karma…, võimeline neutraliseerima selle…

Elu järgmises kehas, järgmine kehastumine… algab just sellest, millega oli lõppenud viimane…

Energiad ei kao kusagile…, vaid jätkavad oma tegutsemist sinu uute vormide kohaselt…

Üksnes seitsme aastaseni need on piiratud…

Neid on ohjamas jumaliku ookeani energiad, millised on lapses tasakaalus…

Kujuta vaid… mis oleks lapsega, kui kogu eelmiste elude kogunenud negatiivne energia hakkaks ilmutuma juba lapseeas…

Temaga hakkaksid koheselt juhtuma erinevad õnnetused…

Kehastumise mõttes ei ole, et igaüks saaks tasu koheselt kätte…

Kehastumise mõttes on… mõista ja saada selgeks omad õppetunnid…, avada jumalikkust enda seesmuses…, kord korra järel õppida eristama endas jumalikku ja moonutatut…, et avada endas Jumala võimalusi, ning saada anumaks ookeanis…, saada Jumaliku Teadvuse vastuvõtu puhtaks prismaks

Seetõttu laps aegamööda, doseeritult, lülitub oma karmasse… – vastavuses seitsmeaastastele tsüklitele…

Teie kehade seitsmelise tsükli põhimõte on kordumas teie karmaliste ülesannete seitsmelises põhimõttes, seitsmelistes tsüklites…

Iga seitsme aasta järel karma nurk justkui tõuseks…

Iga seitsme aasta jooksul teile on antud võimalus luua positiivseid energiaid, millised on võimelised neutraliseerima möödunuid karma negatiivseid seoseid…, negatiivseid energiaid, millised olid naasenud teie juurde tagasi…, või uusi looduid…

Seitsmelise tsükli lõpus, ehk 49 aastasena, saabub karmalise tasu kulmineering, kus karma käivitub täies jõus…

49 aastasena justkui tasakaalustuks kaalukaussidel kogu teie möödunud elude karma ja selle elu energeetilised kogumid…

Just seetõttu paljud teie tuntud inimesed on lahkunud seitsmega korduvatel vanuse aastatel…

 

Mis tuleb peale 49…?

Algab koostöö protsess kõigi sinu energiate vahel…, kõigi, milliseid olid kogunud kõigi eelnevate ja praeguse kehastuste aegu…

Vastavuses nende energiate tasakaalule hakkavad ilmnema elu illusioonid…

Seetõttu paljudel hakkavad esile tulema kõikvõimalikud haigused… – organism hakkab kalduma vananemisele…, kuni surmani…

 

Seega… – kui täielikult neutraliseerida möödaniku ja käesoleva karma…, ja luua üksnes positiivseid energiaid… – kas siis on võimalik elada igavesti, ega surra kunagi…?

Põhimõtteliselt küll….

Kui oled saavutanud sellist taset, siis hakkad avastama üha uusi ja uusi jumalikke võimalusi…

Sinule avanevad juurdepääsud uutele teadvuse tasemetele…, seetõttu sa ei hoia enam kinni kehastumistest vormidesse…

Enamuselt see  muutub sulle tähtsusetuks, kui ülikond, mida oled selga pannud vaid erandjuhtudel…

 

Kuidas on lastega, kes on sündinud puudega…, või saavad puude suht varajases eas…?

See tähendab, et karma avanes temale suht varajases eas…

See tähendab, et eelmiste kehastumiste aegu on kogunenud hulgim negatiivset energiat, mis vabaneb sellisel viisil… ja valgub negatiivsete sündmustena tema ellu…, ka haigestumistena…

Seega…, ei maksa otsida õnnetuste põhjusi väljaspool end…

Kellegil ei ole võimalust veeretada oma pattusid kellegi teise peale…

 

Kuid varem sa rääkisid, et oma negatiivset karmat on võimalik panna üle teisele läbi teatud energiate manipuleeringute…, ehk… erinevate maagiliste riituste abil…

Kuid varem, või hiljem… – kõik naaseb tagasi…

See ongi teine koostöö viis, kus negatiivne energia, milline on suunatud sinule, on resoneerumas sinu vormi energiatega… – sa kui laseks need endasse…

Selline energia hakkab mäslema ja tegutsema sinus seni, kuni sinusse talletub nende energiate koopia…

Siit võib teha järeldust, et oma karmat ei ole võimalik panna puhastele olevustele…, kuna saadetud energiad ei suuda luua maagilist koostööd, resoneerida nendega…, kuni lõpuks naasevad olevusele, kes oli saatnud neid…

 

Järelikult… – mida kõrgem ja puhtam teadvus, seda väiksem on karma seaduste mõju…

Tuleb välja, et mida madalam on teadvus, seda enam ta on saastunud negatiivsetest energiatest… – seda tugevam on karma seadus…

See peaks tähendama, et suurimad kurjategijad peaksid olema alati piinades…?

Kuid see pole alati nii…

See peaks tähendama, et Pimeduse Hierarhias peaksid kõik kannatama…

… Pimeduse Ilmas on kõik ette määratud, kuna nende kogutud negatiivse energia hulk on sedavõrd suur, et paneb neid pidevalt kannatama…

Karma seadus on tasu seadus…, ehk… tagastamise seadus…

Lihtsas sõnas saaks väljendada seda teie ütlusega… – mida külvad, seda lõikad… – seda sõna otseses mõttes…

Seega… mida puhtam olevus, seda suurem on tema püüdlus valguse poole…, sulandumisele ühesusega…

Mida vähem on temas negatiivseid energiaid…, seda kiiremini ta on tõusmas vaimus…

Tema karma programm on sulandumas tema ühesuse karma programmiga…, kasvõi rahvuse programmiga…

Kuid see ei tähenda, et iga inimene sellest rahvusest, on kannatamas rahva kõiki karmasid, mida on läbi tegemas kogu rahvas…

Kõik on individuaalne…

Kuid mida kõrgemale on tõusnud olemus oma rahva seas, seda vähem on mõjutamas teda erinevat liiki negatiivsed energiad…, sellistele energiatele ta on muutunud kättesaamatuks…

… ühisuse voos on enam võimalusi neutraliseerida oma negatiivsete energiate jäänuseid…, lahustada neid…

… ülestõus muutub lihtsamaks, kuna on liitumas oma ühesuse voogudega üha enam ja enam…, ehk kasutab oma ühesuse väge enda kasvuks…

Mentaalsel tasandil seda saaks võrrelda kui ühendumisega ilmaruumi raamatukogu eri osakondadega, et saada ligi uutele teadmistele…

Astraalsel tasandil see on ühendumine uute energiatega, et saada ühesuse teatut väge ja uusi võimalusi…

Mis puutub laskumist Pimedusse… – siis põhimõtteliselt seal on samad seadused…, kuid siiski… peegelpildis… – nagu kõik sealses ilmas…

Suured kurjamid tulevad ilmadesse et teostada oma negatiivset karmat, mis on kogutud mitte üksnes nende endi poolt…, vaid ka teiste vormidega, millised olid resoneerunud nendega…

Sellised olemused on kindlalt astumas mööda eraldumise rada… enda ühesuselt eemale…, nemad vormidena on täienisti avatud negatiivsuse voogudele…

Sellised olemused on paisanud välja hulgim negatiivset energiat, milline on naasemas nende juurde samal viisil, kui teistele… – kuid võimendatult, kuna nende vormide piirid on väga tihked…

See oleks kui hoida väikeses kerakeses surmavat gaasi, milline on väljumas sellest doseeritult…

… kera ise ei lõhke, kuigi rõhk temas on tohutu…

Pealegi… – sellised olemused tulevad kehastama Tumeda Hierarhia programme, püüavad reastavad enda matrikslikke illusioone selliselt, et saada vastavaid energiaid enda elutegevuse kindlustamiseks…

Tumedad Hierarhiad on elutsemas Antiilmas, millistest on teile ka räägitud…

Kõik, millest tunnetad rõõmu sina…, neile on kannatuseks…

… ja vastupidi… kõik, mida pead kannatuseks… – on neile rõõmuks…

Seega… – tumedad struktuurid on kui jälgimas mängureid, kes on loomas kannatuste energiaid…, ning on kureerimas neid…

Mida enamat negatiivset energiat on loomas olemused, seda suuremaks pimeduse struktuuride tõmbejõuks ja tähelepanu objektiks nad muutuvad…, seda enam kaasatakse neid laskuvatesse voogudesse…, seda enam kaasatakse neid Antiilma tõmmetesse… – nemad on kui laastud vetevoogude keeristes… – milliseid kistakse negatiivsete struktuuride programmidesse…

Seetõttu need, kes on laskumas koos voogudega, on ääretult kannatamas…

Oma kannatustega nad on toitmas tumedaid hierarhiaid…, on toitmas tumedaid ilmasid… – ning, varem või hiljem, kaasatuna kannatuste voogudesse, võivad olla sisse tõmmatud Pimeduse Antiilma…

Tegelikud suurimad kurjamid on pärit sealt…, nemad ilmutuvad teie ilma, et kaasata võimalikult enam hulkasid kannatuste programmi…, ehk… Antiilma vastavatesse struktuuridesse…

Ehk… anda Antiilma struktuuridele võimalust joovastuda sellistes olemustest…

 

Sellest võiks teha järelduse… – suurimad kurjamid, viies täide oma missioon, naasevad tagasi Antiilma, ning saavad tasu oma tegude eest teatud boonustena liikumiseks mööda hierarhia redelit…, ehk isegi suurema kannatuste hulgana, mis oleks neile rõõmuna…?

Seda küll…, kuid iga kehastunud teie illusioonide ilma, on läbimas kõiki teie ilma arengu staadiume…

Just seetõttu valguse ilmas…, teie ilmas, on valitsemas Valguse Hierarhia…

Seega… suur kurjam saab kogu oma teekonna aegu teie ilmas vastavaid üleskutseid, informatsiooni, positiivse armastuse energiat…, nagu kõik olemused, kes on kehastumas  sellesse ilma…

Teie ilma võiks pidada kui Valguse ja Pimeduse vaheliseks piiriks… – seega… igale ühele on antud võimalus liikuda nii üles, kui ka alla…

Isegi suurele kurjamile on antud võimalus liikuda tagasi Jumala juurde läbi valguse struktuuride…

Ja see toimub kogu tema kehastuse aegu…

Seejärel vältimatult tuleb surmajärgne…, nagu iga surelik, ta läbib kõiki surmajärgseid staadiume…, ehk… lahutumine omast kehast…, lahutumine oma isiksusest… – ühendumine oma ühesusega…, ühendumine Looja ühesusega…

Oma valiku kohaselt ta saab Igal korral võimaluse parandada enda teekonda…

Just see annab paljudele suurtele kurjamitele võimaluse peatuda laskumisel allapoole…, ning alustada liikumist tõusvate voogudega kaasa… – läbi selle naaseda Jumala Valgusesse…

Selline teekond on neile pikk ja täis raskusi…

Kuid teekond alla on samuti pikk ja täis raskusi…

Seega… – olemus ise valib, millist teed minna…

 

Kes on läinud seda teed…?

Sulle tuntud nimedest on Juuda… – neid nimesid on hulgim teisigi, nii suurte kui ka väikeste kurjamite seas…

 

Kes ei läinud seda teed…?

Ehk sulle tuntud nimi oleks – Caligula (https://et.wikipedia.org/wiki/Caligula)…

 

Järeldades toimuvast, mis on sündimas meie ilmutatud ilmas, siis Pimeduse Hierarhia on võitmas… – üha enam inimesi on kannatamas…

Ei…, see ei ole nii…

Kui Pimeduse Hierarhia oleks võitmas, siis pimeduse hierarhe oleks ilmutunud teie ilma enam…

Nemad on juhtimas teie ilma üksnes enda asemike läbi…

Kuid siiski… enamus olemusi naaseb surmajärgselt valguse teele ja liitub oma ühesusega…, saab tunnetada kogu Looja armastust, milline on võimeline lahustama mistahes negatiivi täielikult…

See on sedavõrd kaunis, et seda on võimatu eirata…

Kui suured kurjamid on jäetud sellest ilma…

 

Kas Jumal ei armasta kõiki ühtmoodi…, nii suuri kurjameid, kui ka suuri pühakuid…?

Armastab kõiki piiritult… – selline on kord tema olemus… – suunata oma armastuse valgust kõigile oma lapsukestele…

Kuid on lapsukesi, kes avanevad ja lasevad seda armastust endi seesmusesse…

Samas on lapsukesi, kes varjuvad selle armastuse eest, ega võta seda vastu…

On inimesi, kes võtab päikest paljale ihule…, kuid on inimesi, kes on peidus riiete all, ning kurdavad, et nemad ei saa päevitada…

 

Jah… mõned inimesed saavad põletusi päikese käes… – seetõttu katavad end…

Seega võiks ütelda, et pimeduse olemused saavad Looja armastuse valguse käes põletusi…, seetõttu püüavad peituda Tema armastuse eest…

Jah…, see on nii…

Põletusi nemad saavad mitte Isa armastuse energiast…, vaid seetõttu, et nemad võtavad seda põletavana…

Kui sinu arutluse kohaselt mõned olemused on täis negatiivsust, siis positiivne energia on neile tekitamas kannatusi… – seetõttu nemad on eiramas valgust ja varjumas selle eest…

Isa energia olemus on täiuslik…, ta on lahustamas mistahes kannatusi…

Tema energias on olemas kõik…

Kuid inimene ei usu Isa armastusse, seetõttu ta on katnud end täienisti…

… sellega ta ei lase mistahes Isa energiaid ligi…

Uskmatus on tugevaim kaitse asjade vastu, mida ei usu…

Kui nemad usaldaks Isa armastust, siis ei tunnetaks mingit valu…, kui ehk, siis üksnes vastuhakust pimedusele… – kuid see lahustuks peatselt õndsuse ja rahu ookeanis…

 

Järelikult… pimeduse Antiilm on samuti illusioon, kui ka valguse ilm…?

Millise tasemeni ulatub illusioon…?

Kogu ilmutatud ilm on illusioon…

Kuid igal tasemel ta on ilmutumas üha peenemas mõttes…

 

Oled rääkinud, et illusioon on kujunemas juhul, kui vaimsuse valgus on suundumas teistele vormidele, kust on peegeldumas edasi…

Kas see siis tähendab, et kogu ilmutatud ilm on vormide ilm…?

Jah…, ühel või teisel määral…

On olemas tohutuid vorme…, ja on olemas vorme, milliste piirid on kui ujumas… – ei ole püsivad…

Kasvõi aur, mis on vee avaldumise vorm, millel puuduvad selged piirid, nagu veel, või jääl…

 

Kuid milline on Antiilma illusioon…, ja mille poolest see erineb Valguse ilma illusioonist…?

Tumeda Antiilma illusioon on eraldumise illusioon…

Mida madalamale laskub vorm oma eraldumuses, seda jäigemad on tema piirid…, seda vähem laseb jumalikku valgust endast läbi…

Kuid mida vähem laseb jumalikku valgust endast läbi, seda vähem peegeldunud valgust ta laseb endast läbi…

Seega… – kui teatud vorm on Antiilmas, siis temalt väljunud energia peegeldub pea täienisti pimeduse Antiilma vormidelt…, ja muutub uitavaks energiaks, sidudes Antiilma tihked vormid teatud ämblikvõrgu taoliselt…, teatud ahelaisse, millistesse pimeduse vormid saavad aheldatud…

Kuid Antiilma vormid kui pommitaks neid vorme, püüdes pääseda neisse, et liituda seal enda taolisusega…, mis meenutab piitsutamist…, mis kutsub esile soovi kaitsta end neist ründavatest ja pommitavatest energiatest…

See on alaline löökide ootuses olemine…, elu kaitse ja võitluse olekus…

Kuna sellised olemused püüavad täienisti eralduda välistest vormidest, siis muutuvad kui pimedateks…

Teie olete nägemas oma illusioonide ilma, kuna lasete endast valguse välja…, ning võtate peegeldunud valguse tagasi oma vormidesse, olenevalt teie tasemest…, olenevalt teie plastiliste vormide arengust…

Kuid Pimeduse Antiilma olemused on teie mõistmise kohaselt – pimedad…

Nemad on peamiselt keemas oma isiklike illusioonide katlas, luues enda seesmuses pilte enda hirmudest ja kannatustest…

Seda võiks võrrelda pimeda inimesega, kes on alaliselt võitlemas löökidega, millised tulevad mistahes suunast…

 

Kus on siin rõõm kannatuste pärast…?

Selliseid omadusi saavad enamuselt kõrgema tasemega pimeduse hierarhid, milliseid juba algselt on loodud antirežiimis…

Uute vaimsuste ja uute olemuste loomine ei ole neile jõukohane…, – see on jõukohane üksnes Loojale…

Seetõttu pimeduse hierarhia püüab tuua oma ilma inimeste vaimsusi…, ehk muid olemusi… – et luua kannatuste koridor…

Saada selliselt rahuldust teiste kannatuste läbi…

 

Kas siis mõningate inimeste ideed, kes on astumas negatiivsuse teed…, mööda Pimeduse teed, on selles… – et tasub teha tööd Pimeduse kasuks, luues kannatusi pimeduse hierarhide jaoks…, siis neile TASUKS on antud vabadus Pimeduse Ilmas…, kus neist saavad Valitsejad ja Kaasvalitsejad, kus saavad suurepäraselt eksisteerida…

Kas see on – suur müüt…?

Jah…, sellele näkkavad ebaküpsed vaimsused, kellele lubatakse põrgulikke tasusid…, juhtides selliselt neid kannatuste teele…

Tegelikult neid meelitatakse pimeduse illusioonide ilma…, kus nemad on üksnes toiduks pimeduse hierarhidele…

 

Kas tead…, praegu on palju arvamusi selle kohta, et nii pimeduse, kui ka valguse hierarhid on toitumas inimeste emanatsioonidest ja tunnetest…

Kuid… igaüks neist on eelistamas oma maiuspala…

Kuid… kas see igaljuhul on toitumine…?

Me oleme sinuga sellest rääkinud ja sa ise leidsid sellele vastuse…

Toitumine on siis, kui sinult võetakse energiat ilma sinu nõusolekuta…

… siin energia vahetus ei ole võrdväärne… – annad enam, kui saad läbi vahetuse…

Just selline on toitumine pimeduse struktuurides…

Valguse teel kõik on teisiti… – annad valguse energiat ise…, ja nii palju, kui pead vajalikuks…

Teatud tasemel, liitudes Valguse ühesusega, hakkad teadvustama, et annad mitte kellegile teisele, vaid iseendale…

See kõik on üksnes energia liikumine sinu enese sees…

Seetõttu annad heameelega enda rõõmusid iseendale…, ega jaga neid sinu ja minu omaks…, ei pea seda koormaks… – andamina ära andmiseks…

Valguse Ilmas toimub alaline andmise ja saamise tasakaalustamine…

Kui keegi on võtnud enam, kui oli lubatud…, või andnud ise vabatahtlikult… – liigse tuleb tagastada… et tasakaalustada võlad…

Valguse Ilmas koostöö on vabatahtlikkuse alustel…

Päike on valgustamas sind ja kogu ilma…

Olemuse Valguse Ühesus hakkab teatud arengu tasemel laskma endast välja üha enam valgust, mis suundub neile, kes on vähem arenenud ja kellel on vähem valgust…

Suur andmise seadus muutub iga valguse olemuse jaoks vajaduseks…, läbi selle hakkavad teadvustama end Jumala taolistena…, nende loomulik omadus ja vajadus on kui Jumalal – andmine…

 

Kas Jumalal on vajadusi…?

Ehk see ei olnud päris kohane sõna…

Andmine on loomulik omadus… – nagu päikese omadus… – valgustada – kiirates valgust…

 

On veel üks levinud teooria, mille üle inimesed on arutamas… – iga kõrgemal seisev Jumal on avardumas madalamal seisva arvel, kuna on võtmas endasse uusi olemusi…, nii öeldes… võtab oma ühesusse, mille arvel areneb ja kasvab mööda hierarhia redelit… – mis peaks tähendama, et kõik madalamad tasemed on toitmas kõrgemaid tasemeid, et need saaks oma püüdluses avarduda…

See on väär tõlgendus ühesusse liitumise protsessi kohta… – see tuleneb eraldumuse seisundist…

Oled ehk pannud tähele, kuidas madalam vorm on tõusmas koos tõusva vooga kõrgemasse olemusse… – sellega oleks kui täitmas kõrgemat…

Tegelikult… see on üksnes oma ühesuse taastamise protsess…, oma mahu taastamine…, oma ääretuse taastamine…

Olles väikese vormina, oled suure vormi osana… – oma olemuselt oled üks…

Lahustades oma väikeste vormide piire, oled täitmas enda suuremat vormi…

Üldine püüd lõpmatuse ja piirituse suunas ongi tõusev voog… – on liikumine Looja suunas… – üha kaugemale lõpmatusse ja piiritusse… – kõige ühesemasse Absoluutsesse Ühesusse…

Kui oled hoolega läbi uurinud enda väikese vormi kõikvõimalikke võimalusi, alles seejärel suudad lahustada oma vorme suure ühesuse koosseisus…

Siin on kehtimas põhimõte… mida suudan ära teha, kui võtan endale väikese vormi…, kas ma suudan esile tuua sellisena jumalikke omadusi… – ja millises mahus…?

Et eksperiment oleks täiuslikum, olete unustanud oma jumalikkuse…, seda vaid selleks, et uues harjumatus vormis saaks taastada täienisti kõiki jumalikke omadusi…, oma uues piiratuses…

Nüüd olete suuteline vastama ise oma küsimusele… – kas oma piiratuses oled võimeline vastu pidama oma enda ühesuse väele…?

See ei ole kõrgemate toitumine madalamate arvel…

See on madalama ühendumine kõrgemaga…, jõgede sulandumise protsess ookeaniga…

Kas ookean toitub jõgedest…?

Või siis vastupidi… – kas jõed on lähtumas ookeanist…, kas need toituvad ookeanist…

Mida arvate teie…?

Üksnes arutlused selle üle, et madalamad tasemed on toitmas kõrgemaid… – on tulenemas nendelt, kelle mõttetegevus tuleneb eraldumise tasemelt…

Ookean ise ei saa kuidagi arvata, et ta on toitumas jõgedest…

Vesi neis on üksnes voolamas erinevates vormides, uurides kõiki enda võimalusi…, leides enda uusi võimalusi oma voolamistes…, mägedes koskedena…, ja… soodes seisvate vetena…, avardudes pilvedeks taevasse… – ja nii edasi…

Tõesena on ilmselt muu…

Toita saab keegi see, kellel on enam toidust…, millega saaks toita…

 

On olemas veel üks väide, mis on leidnud koha mõningate inimeste mõistuses…

… et meie ilm on destruktiivne…, ehk ilm, milles on valitsemas destruktiivsed energiad ja kogemine on destruktiivne…

… et vaimsuse ülesandeks selle tasemel on – täita maksimaalselt mingit inkarneeringu rakku… just nende omadustega, mida on pakkumas meie ilm…

… või siis… kui ütleme, et meie ilm on 80% destruktiivne kogemine…, ja 20% on konstruktiivne kogemine… – siis inimene peaks saama 80% negatiivsust…, ja üksnes 20% positiivsust…

Kas selline inimene, täites oma ülesande, saab tõusta taseme võrra kõrgemale…, kus teda on ootamas uued ülesanded ja uued saavutamise tasemed…?

Kas on see nii…?

Kas küsimusega – on see nii… – mõtled täitumist, või kavandust…?

 

Nii üht, kui teist…

Esmane ülesanne ja kavandus oleks jälgimine… – kuidas jumalik vaim, kätketud vormi, oleks võimeline ilmutama oma jumalikkust…

Mida madalam arengu tase, seda väiksem on vorm…, seda väiksem on tema maht ja suurem tihkus…, seda suurem on võime ohjata jumalikke võimeid ja jumaliku vaimu ilmutumise jõudu…

Vaimu ülesandeks kehastumise juures on… õppida oma jumalikkuse ilmutamist eraldi oleva vormina…

See on keeruline ülesanne…

Ühest küljest – Jumala Vägi on tohutu…, ja teisest küljest – selle ohjamise jõud peab olema veelgi suurem…

Samas, tsentrifugaalsed ja kesktõmbe jõud on erinevatel tasemetel…, seega… samuti erinevad…

On olemas tasemeid, millistel tsentrifugaalsed jõud on kaalumas kesktõmbe jõudusid üle…, seal eraldumuse tase on ületamas sulandumise taset…

Kuid eraldumine jumalikust vaimust on tekitamas eraldumise tõttu kannatusi…

Seega… mida enam vorm on eraldumas Lättest, seda tihkemaks ta muutub ja on liikumas koos laskuvate voogudega eraldumise püüdlusse… – seetõttu ta on kannatamas oma eraldatuse pärast…

Kutse ühesusse on temal ülimalt suur…, kuid, kuna ta ei ole suuteline liituma oma ühesusega, siis see on kutsumas temas esile kannatusi…

Selles seisneb pimeduse olemuse kannatus…

Millest olete teie kannatamas…, mille puudumisest?

Jõust…, toidust…, veest…, energiast…, rikkusest…, jatkuvusest…, armastuses… – ja nii edasi…

Kannatus on eraldatuse tagajärg…

Seetõttu kannatus teie tasemel on kui eraldatuse omadus…

Kaheksakümmendkahekümne vastu – selline on teie eraldatuse tase…

Kui rääkida sellest, et peate oma ilma täitma kannatustega 80%, et säilitada tasakaal ja täita oma ülesande… – siis seda on tarvis arutleda eraldatuse tasandi kohaselt…

Oleme kord rääkinud Ilmaloovuse Vaibast…

Selliselt saavad rääkida need, kes ei näe, ega saa näha kogu Ilmaloovuse kaunist pilti…

Selliselt räägivad need, kes on nägemas üksnes väikest vaiba fragmenti, mis määrab nähtava kujutise piire…

Nende arvates nende ülesandeks on täita enamuselt kujutise äärmisi halle piire…

See oleks kui teie värvipildis, kus tuleb täita joonise kontuure värvidega…

Need inimesed on nägemas üksnes vaiba fragmente…, mille konturid on mingil ulatusel täidetud värvidega…

Nende arvates Ilm on selline…

Üldisel juhul neil on õigus… – nende teadvus ja nende vastuvõtt ei luba tõusta konturi kohal kõrgemale, ning näha, et selle piiride taga on tohutu massiiv, mida tarvis täita värvidega…

Need vaimsused, kes on tulnud kõrgematelt tasanditelt juba algselt kindla eesmärgiga… –nemad võivad tunnetada Ilma värve…

Nemad tunnetavad endis olevaid teadmisi, värvide võimalusi,…, ning nemad näevad ilmas mitte piire, vaid värvide ilmnemisi…

Kuid, kui püüate vaadata mistahes joonist…, siis näete selle väikesi fragmente, millistes näete palju tumedaid piiravaid värve, kuid värvilisi kohti näete vähe…

Selline on selliste inimeste vastuvõtt… – nende piiratud teadvuse vastuvõtt…

Kuid proovige nüüd näha sama fragmenti teisiti…, märkamata vormi piire… kontuure…

Vaadelge üksnes värve… – siis ehk näete sama ilma sootuks teise pilguga…

Vaimsuse ülesandeks on – õppida nägema jumalikkust kõiges…, õppida nägema vormide piire, aga mitte selle kontuure…

… näha vormidesse kätketut…, kujutistesse kätketut…

… näha värvide laike, ning jälgida erinevuste omadusi…

… mõista, et iga värv on jumalike omaduste avaldumine…, Tema seitsmelisus…

… mõista jumaliku ilmutumise jagunemist värvide paletiks…

Proovige avardada jätkuvalt oma vastuvõttu, et saaksite täita joonist uute värvidega…, lahustada piirid ja konturid…, ehk… püüdke näha, kuivõrd illusoorsed on piirid…

Kõik see on kui võre vete peal… – see on tinglikkus…

Vesi igas võre aknas on sama…, kuid veed, tänu võrele, hakkavad igas ruudus värvuma oma loomingusse…

See on kõigest jumalike värvide erinevate omaduste ilmutumine… – igas ruudus-vormis on see avaldumas kõigis võimalikes Tema seitsmelisuse viisides, millised on esinemas teie illusioonide ilmas…

Illusioon on kõigest eraldumiste näilisus…

 

Tänan sind õppetunni eest…

Ma tänan sind sinu püüdluste eest…, oleme ju koos…, seetõttu ka jätkame koos…

SElena

 

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid…

Olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Igal korral, kui alustame sõnumiga, kulub veidi aega häälestumiseks…

Toimub partneri häälestus…, kui ka teie häälestus, kes on kuulamas sõnumit…

Sõnumi andmine toimub tegelikult muudes mõõtmetes…

Nendeks on inimkonna usutasandi mõõtmed, millistele olete võimelised häälestuma…

Sellisel juhul teie teadvus lülitub ümber, lakkab kuulmast inimesi…, hakkab kuulma paljumõõtmelist sõnumit teiselt poolt…

Täna tahaks rääkida teile seda, mis võib kõlada mõnevõrra teisiti, kui varem…

Tahaks alustada rõõmust…, armastusest inimkonna vastu…

Teil õnnestus sellega hakkama saada… – tõepoolest olete teinud selle ära…

Pea ajalõigu viimasel hetkel, kui osutusite tsükli lõpus, tegite ära…, teil õnnestus pääseda laskumisest järgmisse sõjakeerisesse…

Olete sellest läbi tulnud ilma suuremate lahkhelideta…

Kuid te ei teadvusta veel, millega olete tegelikult hakkama saanud…

Te leidsite end uues energia liigis, millele, alates aastast 2012, reageeris paljutki…

See muutis mitte üksnes teid…

See ongi see, millest tahaks teile rääkida…

Ehk alustaks alustest… – planeedi kristallvõrest, millest oleme teile rääkinud varemgi ja arutlenud selle üle…

Olen rääkinud, et võre on säilitamas mälestusi…, et ta on toimimas ja on aktiveeritav inimese emotsioonidega…, osalusega…

Olen rääkinud, et võre on kiirreageeriv… – seega… kui ta muutub, siis inimesed tunnetavad muutusi koheselt…

Temas on tänase päevani tallel enamuses üksnes see, mis on olnud tõepoolest negatiivne…, sest see on see, millele inimolemus on reageerimas koheselt…

Kas ei usu… – siis vaadake oma uudiseid…

Näib, et need on enamuses sellest, mis tõmbab ja huvitab inimesi kõige enam – õudused…, negatiivsused…, draamad… – see on inimloomule kohasem…

Kuid see on juba muutumas…, ja juba tänapäeval…

Just seetõttu võre on reageerimas samal viisil, kui teie…

Just seetõttu ta on selline, nagu on seni olnud…

Mis sünnib selle planeedi kristallvõrega uues energias…?

Mulle näib, et olen varem juba vihjanud sellele…

Mu kallid…, oleks kohane, kui ta oleks ümber laaditud…

Kõik, mis oli temas varem…, kõik negatiivsed ja dramaatilised meendused kohtadest, mis on teil meeles, hakkavad nõrgenema ja kaduma…

Oleks kui… teatud aja hetkel on loodud sootuks teine füüsika… – kogu planeedile…

See on kiirreageeriv võre, millele olete talletatud juba uuenenuna…

Kui te laete ümber millegi vana, siis kõik olnu lahustub…, kõik algab algusest peale…

Mu kallid… – kõik see on toimumas praegusel ajal…

 

Ma alustasin lihtsast… – kristallvõrest, mis on suht lineaarne näide… – see on teile paremini mõistetav…

Kuid seejärel tulevad need, kes esitavad esoteerilisi küsimusi aja kohta…

Seega… – kui te ei ole eelmisest seminarist osa võtnud, siis teil on raske tabada arutelu mõtet…

Seminaril oli sellest juttu… oli esile toodud ja tõepäraselt selgitatud teadmisi ajaringi kohta…

Ajaring ei ole see, mida võite tegelikkuses tajuda…

Teie jaoks aeg on kulgemas sirgel joonel… – möödanik…, olevik…, tulevik…

Tegelikult aeg on fraktaalidena…, ta on liikumas mööda ringi…

Võiks ütelda, et kui mingid asjad juhtuvad teatud viisil, siis, need jätavad teekonnal täkkeid…, ning, liikudes mööda ringi, tajute neid täkkeid takistuste näol, või näete nende lähenemist…, või siis… tajute ette, et need loovad teile kordusolukordi…

Selline on aja fraktaalsus…

Nende loomust on uuritud…, ja demonstreeritud, mis toimub neis, – mis toimub teiste fraktaalidega…, ja mis on toimumas ajatsükli kohaselt möödanikus…, ja kuidas see võib mõjutada tulevikku…

Olen siin, et ütelda teile midagi…

… algab ümberlaadimine kõigis elulistes tsüklites…, kõigis fraktaalides… – kõiges…

Kallid, kui see jõuab lõpule…, siis aeg hakkab muutuma iseenesest…

Miks…?

Vaid seetõttu, et inimteadvus on osa sellest…

Kui aja fraktaalid saavad ümber laetud, siis asjad, mis toimusid möödanikus, ei hakka enam mõjutama teid ei tänavu…, ei homme…, ega tulevikus… – nagu toimus see vanas energias…

Seni te aina komistasite neile…, nemad jätkasid oma toimimist… – ikka sõjad sõdade järel…

See oli siiski see, mida olite oodanud…

Selline oli senine inimloomus…

Seega… – kui kõik kulgeb jätkuvalt just nii…, siis asjade käik muutub teiseks…

Olete kirjutamas uut ajatsüklit… – teete uusi täkkeid…, kuid tegelikult need ei ole enam negatiivsed, vaid positiivsed…

Fraktaalid seekord hakkavad reageerima, olenemata sellest, mida olete tegemas, kuna vanat energiat enam ei ole olemas…

Siis võite väita, et olete puhastunud nendest…

Kas on vaieldav…?

Vaieldav on füüsikute vaatevinklist, kes väidaks… – aeg on aeg, toimugu mistahes… – vaated aja suhtes ei muutu kunagi…, kõik protsessid jäävad muutumatuks…, ajastud muutumatuks…

Kuid ma siiski väidan… – see on muutumas…

Selle katalüsaatoriks on – teadvus

 

Ehk vaataks sammukese ette…

Kui fraktaalid saavad muudetud, kas see saab mõjutada seda, kuidas inimesed reageerivad minevikule…?

Ha-ha… – vastuseks sellele on… ja, kindlasti

Äkki… – see võiks olla heaks algeks võrsuda rahu võrsetel keset endisi vaenlasi…

Kus teie arvates on planeedil neil kõige sügavamad juured…?

Vastuseks sellele – Lähis Ida…

Inimesed ja tsivilisatsioonid, kes on Lähis Idas, ei oota seda, millest räägin teile…

 

Olin suures teatris, kuhu mu partner võttis mind kaasa… – istusime laval, valguse käes…, tuhandeid iisraellasi istumas meie ees…

Need olid tulnud kuulama Krayoni sõnumit…

Kas räägin neile nende kodumaast, või mitte… – seda nemad ei teadnud…

Ma siis ütlesin neile… – ütlesin, et nemad on valitud selleks, et tuua rahu maapeale…

Ülesandeks neil on… seada rahu maa peal…

… et nemad on ainsad, kes on suutelised seda tegema…

Rahu ei tule väljastpoolt, ega läänest… – vaid üksnes läbi nende…

Reaktsioon, mida ma nägin ja mida ma tunnetasin, väljendas seda, kuidas nemad mõtlesid…

Kõik mida ihaldasime… oli – Võit…

Kuigi peale neljakümnendaid meil lubati naaseda omale maale ja luua oma riik…, kuid kõik muutus aina halvemaks…

– Miks…?

Krayon, kas sa kavatsed klõpsata imelülitit, mis toob meile rahu…?

Vastasin neile… – ei…, see on juba tehtud

Sellega saadi hakkama 21 detsembril 2012…

Sellega algas möödaniku kasutamise kõrvaldamine…, fraktaalid hakkasid kaduma, või algas nende ümberkirjutamine…

Selle tulemusel tulevad lapsed, kes hakkavad küsima isalt, et ta kordaks taas, miks peab vihkama teisi…

Ma ei mõista päriselt…, miks ma pean teadma, miks toimus möödanikus vihkamine…?

Mulle tänapäeval seda ei ole vaja…

Ütle isa…, miks me ei saaks tuua selle põhjuse avalikuse ette…?

Miks me ei saaks koheselt kustutada seda vihkamist inimeste mälust… – paljud on juba surnud…, ja nende teod on läinud kaduvusse…?

Vaadates oma vanematele silma, ütlevad… – ehk teeks seda kohe ja praegu

See hakkab sündima kõigis vaenutsevates riikides…

Üha vähem hakatakse koondama tähelepanu sellele… miks keegi kunagi on seda teinud… ja milleks…

Selle asemel hakatakse tunnetama puhastunud kristallvõre teadvust…, uut algust ja ideesid sellest, mis võiks olla…, üksnes võiks olla…

Teadvused saavad liituda, heites kõrvale möödanikku, milline oli dikteerimas – kes keda peab vihkama…

Kuidas oleks teile selline kontseptsioon…?

See oleks katalüsaatoriks Lähis Idas…

Seda ei oleks kunagi juhtunud, kui ei oleks ületatud 2012 detsembri kuu joont…

Enamgi veel…, valguse ja pimeduse tasakaal planeedil on tasakaalustumas iseseisvalt…

On ilmnemas üha enam mängureid, kes ilmnevad inimeste näol… – nemad toovad muutusi ootamatul viisil…, ootamatutes kohtades…

Üks neist…, küll hilinenud, on New Yorgis…, ÜRO – üks vanematest organisatsioonidest, kelle kauniks ideeks oli aidata planeeti… – kuid nüüdseks see on vajunud poliitilisse mülkasse…

Mis võib seal juhtuda…?

Kas te siis ei märka, et selline poliitika võib tõepoolest viia teda eksisteerimise lõpule…

See, millest räägin ja mida te ei tea oodata – on organisatsioon, milline on loobunud rahu loomisest maapeal, võib olla ebafunktsionaalsena ja isegi kaduda…

Ehk… ilmub mängur… kes seab selle täienisti ümber… – paneb kriitika tule alla…

… Täienisti ilma finantsideta…

See on mängurite stiil…, nende töö stiil…

Sama võite märgata äri ja panganduse sfäärides…

Saab rakendatud uued ideed, milliseid ei ole varem kasutatud…, maksimaalselt radikaalseid…

Oodake nende ilmnemist…

Kuid siiski… nemad peavad veel küpsema teie jaoks…

Teil võivad olla mõningad edusammud…, kui ka peatused…

Võib tulla külvajaid, kes pole midagi külvanud…, ja teisi, kes tulevad üksnes peale selle, kui seemned annavad tõusmeid…, ehk… tulevad esile ideed, milliseid eile veel ei tunnustatud, kuid võivad leida tunnustust… – kuna, üksnes vastavuses teie arengule, olete võimelised märkama neis tarkust…

See on aja jooksul üks täiskasvanuks saamise protsessi osa…

Kuid see on seal, kus olete praegu… – päris täiskasvanuks saamise protsessi alguses…

Kõik see seondub uue võrega, milles on veel alles minimaalne hulk puhastamata aja fraktaale, millistel ei ole veel (ei ole valmis) ühtegi prohvetlust, mis oleks selle kohta kusagil kirjas…

Käesoleval ajal ei ole ühtki tarka või kanaldajat, kes annaks head ja kindlat prohvetlust selle kohta, mis tuleb edaspidi…

Te olete alles läbinud tunneli, mis eraldab teid vanadest energiatest, vanadest prohvetlustest…

Kui te ei mõista, millest räägin… – siis vaadake – mis on kirjas neis praeguse kohta…?

On kirjas, et peaksite olema hävitatud

Ja mis peaks olema maaga praegu…?

Kirjas on… – radioaktiivne saastus…, ei ühtki elavat hinge, kes saaks elada selle peal…

Oleks kui – hüvasti Maa…

Seega – idee post-apokalüptilisest maast on üksnes ulme…, väljamõeldis…

Teie elu praegu ei ole keset suuri kiirgusi, mis oleks hävitamas kõike…

… ei ole saastunud õhku ja vett, ega tolmuseid torme, milliseid keerutaksid üles lugematud tuuma plahvatused, kattes sellega päikese…

Oleks pimedus ja kaoks elu…

Selline oleks apokalüpsis, millist ei juhtu kunagi…

 

Selle asemel olete siin, koos oma kõigi lähedastega…, uuel planeedil…, täis lootusi…

Olete imestamas, miks ma imetlen teid kõiki ja olen armastamas teid…

Kuid te ise veel ei teadvusta seda…, seni veel mitte…

Mõni põlvkond hiljem keegi heidab käed taeva poole ja hüüab… – kas tõesti on võimalik seda mitte märgata – me oleme teised… (Krayon naerab)

Vaat kui palju läheb selleks aega…, eriti, kui see puudutab vana teadvuse ümberkirjutamist, milline oli ootamas katastroofi…

Enne peavad mööduma mõned põlvkonnad, kuni keegi näitaks käega ja ütleks… – vaata…, täna päike on tõusnud hoopis teisena

Inimesed on mõneti niivõrd jäärapäised…

Nüüd olete astumas mööda uut teed…

Metafüüsika enda mõningad põhialused on muutumas…

Protsessid ja lähenemise viisid… – mediteerimised, palvelused ja teie tunnetused… – kuivõrd palju on see võtnud aega…

Peate olema valmis… – see kõik muutub…

Juba praegu olete uutes ja värsketes energiates…

Ma siiski lisan… – see pole kuigi värske, kuna maa ise on end uuendamas läbi kliima muutuste…

Isegi teadvus peaks vabanema saatusliku lõpu ootamisest…, mis olekski teie järgmiseks ülesandeks…

Seega…, kallid vanad vaimsused – te tahaksite teada, milles seisneb teie ülesanne praegusel hetkel…?

See seisneb lootuse andmises…, nende hingestamises, kes on teie ümber…

Te kuulete nendelt, et nemad nii mõneski ei ole tasemel…, või siis kuulete neid rääkimas… et planeedil toimuvad hirmsad asjad…, või sellest, mida oli räägitud eilsetes uudistes…

Läbi armastuse, positiivsel toonil, võite õigel hetkel mainida neile, et te pole päriselt nõus nendega…, et, te ise tunnetate eespool helgeid aegu…, et, juba praegu asjad on teistsugused… – et, kas nemad tõepoolest ei märka seda, ega tunneta… – et, teie arvates tulevik on eredam…, ja tarvis üksnes olla kannatlikumad…

Selline oleks seemnete külvamine neisse…

Nemad ehk naeravad teile näkku… – kuid külvatud seemned annavad neile üldise ülevaate toimuvast…, ja see ladestub nende teadvusse…

See on kaasatõmbav…

Nemad võivad naaseda kord taas teie juurde ja küsida… – miks ja kust on sinul selline tunne...? Mul on meeles, mida sa ütlesid…, ma üksnes ei mõista, kust sinul selline tunne…?

Siis te võite neile rääkida veidi täpsemalt pööripäeva protsessist…, ehk isegi sellest, mida iidsed olid ennustanud…, ja veidi planeedi ajaloost, mida ilmselt läänes pole teada…

Paluge neil endil veidi uurida… – pange neid tegutsema…

Külvake seemneid…

Noored inimesed tulevad teie juurde, ehk veidi segaduses sellest, mida nende vanemad on rääkinud neile tuleviku kohta…

Te võib-olla saate olla ainsad, kes saaks ütelda neile… – see on hulga eredam, kui nemad arvavad…, ja et nemad on jätkuvalt teatud varjus...

 

Ma istusin laval koos partneriga…, meie ees istus tuhandeid iisraellasi, kellega sai vesteldud…

Ma ütlesin, et must-valgesse Iisraeli on tulemas värvid…

Selline idee oli neile võõras, kuna värve seal pole kunagi olnud… – oli vaid alati must-valge Iisrael…

Kuid ma siiski ütlesin neile… – otsus on nende endi teha

Nüüd ma selgitaks teile, miks asjadel uues energias on kalduvus muutusteks…

… Muutuste potentsiaal on küps…

Kuna tuleb aeg selleks – seda on inimeste endi otsustada

Kas olete kuulnud, et Jumal ei juhi vabat valikut

Kui kaua võtab inimteadvusel aega otsuse tegemiseks, milline on kuulamas või lugemas sõnumit, millesse ta usub…?

Te kavatsete arvustada seda YouTube avarustes, ning püüate totral viisil anda kommentaare…

Kui te loete neid ja arvustate selliselt… – siis te ei ole veel vabad inimkonna huku ideest…

Kuid just teie ootused saavad ümber kirjutatud esimeses järjekorras…

Kallid vanad vaimsused…, tahaks, et lahkudes siit, mõtleksite nende küsimuste üle, millised on keerlemas teie peades…

Mida tegelikult olete ootamas…?

Kui olete ootamas, et koos päikesega ilmub ka uus energia…, Valgus, mis võidab kõike…

… kas olete ootamas Lähis Idas midagi ootamatut…?

… kas suudate märgata, mida teevad mängurid…

Nemad ei karda seda, ega tunne muret selle üle…?

Kas see kõik on teile vastuvõetav…?

Kui jah – siis see on vastuvaidlematu kõige vastuvõtt, mis on tõemeeli toimumas praegu…

Uus planeet…, uus teadvus sellel ja uued teekonnad hakkavad avanema uues arenguks…

Sõdadele lõpp…, ja selle algus, mida te ei tea oodata… – on lähenemas…

Värvid on lähenemas…

Selline on antud sõnum…

 

Teie ümber toimuvad sündmused…

Kui te midagi ei mõista… teid toetatakse…

Selleks on võre…, aeg…, fraktaalid…, ehk isegi füüsika ise, mis hakkab aitama teid oma väljade abil, viies asju veel enam sünkrooni ja harmooniasse…

See on suurepärane sõnum…

Kas usute sellesse…?

Siin on abiks teie vaba valik…

Vanad vaimsused, kes on tunnetamas seda…, ärgu viigu teid segadusse see, et kõik ei lähe kokku sellega, mida ma olen rääkinud teile…

Teie ärkamine, muutuse ja ümberhäälestuse aeg on unikaalne teie jaoks…

Kas mõistate seda…?

Ei ole olemas vanade vaimsuste rühma, kes kasutaks vaid ühte ja sama tarkust…

Igaüks on sedavõrd unikaalne…, sedavõrd erinev, et hakkate ärkama ja arenema erineval viisil…, ja erinevate vajaduste kohaselt…

Mõneti saabuva sünkroonsus ei ole teile veel lubatud…, ja teie veel ei küsi… – kuidas ma saaks seda kätte

Saate teada üksnes siis, kui rong on kohal… – alles siis võite võtta kohad sisse…

Liialt vara ärgates, jõudes jaama, olete pettunud, et rongi veel ei ole…

Lubage sünkroonsusel teha tööd teie heaks…, ta ei ole teie vastu…

Olge kannatlikud kõige suhtes…

 

Millega tegeleda ootamiste aegu…?

Miks mitte istuda maha ja tänada Jumalat… – Tänan Sind, Jumal…, sinu armastuse eest minu vastu

Miks mitte tunnustada Jumalat enda seesmuses…

Miks mitte mõelda suurepärasele, mida on olnud teie elus…

… milliseid imelisi muutusi oleksite võimeline korda saatma ootuse aegu…

See hakkaks puhastama teid hirmudest ja rahutustest kõige pärast, millega teil ei ole midagi ühist…

Mind on süüdistatud, et minu kanal on täis ohjamatut ja pimedat optimismi…

Ma tunnista seda…, selline ma olen, kuna olen teadlik, mis on saabumas… – olen taolist näinud varemgi…

Vaba valik – te võite sellega teha, mida tahes…

Ma olen kord seda näinud…

Ma tean, milleni see võib viia…

Teil sellel teekonnal on kõik korras…

Kuid mu kallid… – te alles startisite… – see on alles algus…

Ehk piisab selleks korraks…

 

Mida kavatsete selle kõigega teha…?

Mõned ei suuda võta omaks kõike minu poolt öeldud…

Küll hiljem teadvustate, ning veendute ja mõistate kõike…

Teised ehk mõistsid koheselt…

Kuid siiski… – igal ühel teist on oma tee…

Vaim on teadlik sinust ja teab sinu nime…

Te ei ole pimeduses…, ega ole jäetud abita…

Mida tunnetate selle puhul…?

Sõnumite andmise alguses, 28 aastat tagasi, ma tõin teile ühe metafoori…

… Tehke katse… ronige väiksesse kitsasse kambrisse, sulgege uks, kustutage tuli…

Oi kui kitsas, sest kõik sinu inglid on siin kambris…, jätkuvalt koos sinuga…

Sul ei ole võimalust neist vabaneda…

See on Jumal sinus, ümbritsetud nende poolt, keda pead eesriidetagususe suursugustena…, Kõrgema Minana, kaasasündinuna…, milline on alati koos sinuga…

…  kuid oled teesklemas, et oled üksikuna…

Ometi sinu valik võib pikendada sinu üksindust… – kui sa tahad seda sedavõrd…

Olen Krayon, kes on armunud inimkonda…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Armsad meistrid, ehk vaataks veel kord üle mõningad peamised õpetused, millised on neil kriitilistel muunduste aegadel mängimas olulist osa…

Kui olete liikumas mööda valgustumise teed, siis jõuate parema Kosmiliste ja Ilmaruumi eksisteerimise seaduste mõistmisteni…

Meil on rõõm võimaluse üle anda teile mõningaid loomise kontseptsioone ja selgitusi füüsilise anuma keerulisuste kohta…

Seega…, tahaksime anda teile põhjalikumaid selgitusi eeterliku keha koostise kohta…, ja tema võimalustest ülestõusu protsessi aegu…

Eeterlik keha (ehk eeterlik võrk) on oma olemuselt hulga peenem, kui maine keha…, ja on füüsilise keha nähtamatu analoog…

Eeterlik keha koosneb füüsilisest aurast, mis edastab teie füüsilise keha tervise seisu, erinevates värvides ja nende moonutustena…, või nende puudumisena eeterliku välja piireis…

Valu emotsioonid, kannatused ja solvangud… – need on mõttevormid, mis hoiavad teid saamast Valguse Kandjaks, kelleks teil on määratud saada…

Aura väli – see on nähtamatu elektromagnetiline jõuväli, mis on ümbritsemas füüsilist keha ja võimendamas teie energiat…, ta on kiirgamas teie võnkesagedusi…

Neis, kes on sattunud kolmanda ja neljanda madalama mõõtme piirangute lõksu, psüühilise keha aura eeterlikkuse võrgus peaaegu puudub…

See tuleneb sellest, et nemad näevad ilma ja sündmusi illusioonide filtrite läbi, mis olid loodud nende möödunud uskumustega…, mõtetega ja tegudega…

Kui oled eksisteerimas kolmanda/neljanda keskkonnas, siis domineerivaks jõuks emotsionaalses kehas on astraalne plaan…

Seetõttu enamus inimestest on nende enda isiksuse ja ego soovide keha mõju all, milline koosneb möödaniku teostumata püüdlustest…, emotsionaalsetest tasakaalutustest…, väärituse tunnetest ja armastuse puudumisest…

Üks kõige dramaatilisematest ülestõusu faasidest on läbimas masside teadvuse veendumuste süsteeme, et jõuda tasakaalu ja kõrgemate mõõtmete harmoonia värskusesse…

Ei tasu kunagi unustada, et hirm võtab ära jõu…

Üldine masside teadvuse süsteem on toitumas negatiivsetest ja vaenulikest mõtteviisidest…, vastuseisust uutele kontseptsioonidele ja muutustele…

Enamus massidest on tardunud valude ja kannatuste reaalsustesse…, ega soovi võtta vastu uusi ekspansiivseid ideid, millised vabastaksid neid endid enda piirangute vanglast…

On eluliselt tähtis, et, toimides kolmanda mõõtme reaalsuse raamides, jääksite tunnustatud duaalsuse raamides kindlalt põhjendatuks ja tasakaalustatuks…

Samas peaksite püüdlema looma emotsionaalset harmooniat ja muretust neljanda mõõtme illusoorses ilmas, kuna olete otsimas tarkust, ning püüate aklimatiseeruda viienda mõõtme alumistes mentaalsetes plaanides…

Teil tarvis olla alati tähelepanelik teie Vaimu Kõrgema Mina sosinate suhtes…

On oluline mõista, et teil ei ole üksnes üks Kõrgem Mina…, vaid on hulgim teie Kõrgema Mina fragmente/sädemeid, mis on külvatud mööda ilmaruumi laiali…

Ülestõusu protsess tingib nende järkjärgulist integreerimist ja järgmise Kõrgema Mina väljendumise sisse viimist…

Olete oma Valguse ja oma Teadvuse avardamise protsessis…

Kui te avardate isiklikku Valguse Elujoont…, ehk – Valguse eeterliku kanalit, mis on teie peamiseks sideks oma Ma Olen Jumalik Juuresolekuga, siis tunduvalt kiirenevad teie saamine Isemeistriks…, kui ka teie Ülestõus…

Samas, läbi isikliku Antakarana (Valguse vikerkaareline sild), olete taastamas sidet Elujõega…, millesse on kätketud Looja Olemus, ehk – Aadamlikud osad…

Inimkond, paljude möödunud sajandite jooksul, vähendas sidet Elu/Valguse jõega…

Paljudel see muutus vaid väikeseks nireks…

Igal ühel teist on oma sära sfäär, millist kujundavad teie auraväli ja teie vaimsuse vibratsioonide mustrid…

Ülestõus tähendab teie kõigi keha tšakrate tasakaalustamist, mis kergendab eeterliku keha auravälja puhastumist…

Teie eesmärk – taastada oma eeterlik keha ja auravälja täiuslik plaan, millised olid teie esmaseks inimvormi plaaniks…, ehk… Aadam/Eeva Kadmiliseks Valguskehaks…

Oleme jälgimas teid teie füüsilise, mõistuse, emotsionaalse ja eeterliku kehade paljuarvuliste süsteemide värvide järgi…, millised olid loodud teie mõtetega, tegevustega ja tegudega paljude elude aegu…, paljude ajastute jooksul…

Teie energeetiline allkiri koosneb sageduste vibratsioonide šabloonidest, milliseid olete oma mõtetega, tegevuste ja tegudega kiirgamas päevast päeva…

Kui olete töötamas kolmanda/neljanda mõõtme keskkonnas, siis teie energeetiline allkiri võib tugevalt varieeruda…

Kuid vastavuses sellele, kuidas olete liikumas mööda Valguskandja teekonda, teie energeetiline allkiri muutub üha harmoonilisemaks ja meloodilisemaks…, kuni muutub teie pidevaks Vaimu laulu osaks…

Teie vaimu edasi liikumine on jälgitav teie vaimse laulu sageduste läbi, aga mitte teie igapäevaste tegude kaudu…

Teie vaimsuse laul koosneb neljanda mõõtme tingimusteta armastuse, tarkuse, tasakaalu ja harmoonia kesksetest ja kõrgematest vibratsioonide sagedustest…

Teie energeetiline allkiri ja vaimsuse laul, kui valtsivad jõud… sulanduvad Taevase Mandala helidega, värvidega…, ning tänu sellele olete ära tuntavad kõrgemates sfäärides……

Teid tuntakse ära teie seesmise valguse helgi järgi…

Mida enamat valguse olemust te mahutate oma anumasse, seda eredamalt hakkab helenduma teie aura…

Püha vaim…, ehk teie Kõrgem mõistuslik Mina – on Kõrgema Teadvuse mõistus, milline on kontrollimas ja juhtimas Valguse voogusid, vaimu ande, millised on jagatud teile vastavuses teie vaimsele tasemele ja käesolevatele vajadustele…

Vastavad dispensioonid on samuti kontrollitavad ja jaotatud teie Püha mõistusliku Mina poolt, milline on vahendajaks teie ja teie Ma Olen Juuresoleku/Jumaliku Mina vahel…

Mediteeringud aitavad distsiplineerida madalamat mõistust ja ego, et te saaksite teadlikult häälestuda oma kõrgema mõistuse mõtisklustele…

Tarvis kannatust ja distsipliini, et peatada mõistuse loba, mis on normiks neile, kes on varjus oma kõrgema teadvuse eest…

Me soovitame teil praktiseerida aktiivset ja passiivset mediteerimist…

Määratlus ja kinnitus – see on võimas palve…

See peab olema positiivne ja koondunud kinnitus…, väljendatud veendumusega…, kui kinnitusena sellest, et see saab väljendatud kohases vormis ja kohasel ajal…

Kui kinnitus on suunatud armastuses ja kõrgeimaks hüvanguks, siis teie voli on kooskõlas enda Kõrgema Mina sooviga…

Universaalne Seadus garanteerib, et teie edumeelsed mõtted ja püüdlused on kooskõlas teiste inimeste mõtetega, kellel taolised mõttetegevused…

Selliselt need saavad võimendatud nii jõus, kui väes…

Vaikne mediteerimine on kuulamas teie Kõrgema Mina vastuseid…, teie kaitseinglilt, ehk… Püha Vaimult…

Pidage meeles… – üks inimene, kes on keskendunud oma Püha Südamele ja Püha Teadvusele, saab edastada kosmilisi tõdesid ja hingestavaid mõtteid miljonitele inimestele…, samas auravälja armastavad vibratsioonid on õnnistamas kõiki, kellega on temal kokkupuuteid…

Muretus ja rõõm – need on teie Vaimsuse omadused…

Intellektuaalne armastus sünnib siis, kui teie vaimsusest saab domineeriv jõud seesmuses… isiksuslik ego muutub juhitavaks…

Kui lahustate oma Valguse membraane edukalt, millised on kaitsmas sissepääsu teie Püha Teadvusse, siis saate juurdepääsu oma isikliku Jumaliku Tarkuse hoidlateni…

 

Lubage anda teile lühikirjeldusi mõningatele Ülestõusu sümptomitele, milliseid teie, kui teekonnale pühitsetud, olete käesoleval ajal üle elamas…

** Te avastate, et olete eemaldumas ühiskondlikest tegevustest ja sündmustes, millised olid möödanikus meeldivad…

Valjud hääled, rahvakogunemised ja mürarikkad toimingud on häirimas teid… – te püüate pääseda üksindusse…, ehk isegi – looduse vaikusesse…

Vastavuses teie vibratsioonide sageduste tõusuga ja harmoniseerumisega, te loobute koostööst inimestega, sündmuste ja kohtadega, millised on kiirgamas madalamaid ja ebakõlalisi sagedusi…

Peale selle…, teil, aegamööda, jääb üha vähem ja vähem midagi ühist sõpradega ja sugulastega…, eriti nendega, kes on häälestunud teiste suhtes negatiivselt ja arvustavalt…

** Teil võib esineda tugevaid energia lahvatusi, milliste tõttu te ei saa jääda püsima ühele kohale…, kuid siiski, mõneti tajute enda seesmuses kergust…, vaevaliselt tunnetades oma füüsilist vormi…

Kuid teisel ajal võite tunnetada sellist raskust, et vaju kasvõi maa sisse… – võite tunnetada tugevat väsimust…

Teie kehalik vorm on üle elamas tugevaid muutusi rakulisel tasandil…

Mõningad muunduste sümptomid on ebameeldivad – eriti neile, kes jätkavad elamist vanemas, või mõnevõrra nõrgas kehavormis…

** Kui Kundaliini (Püha Tuli) hakkab liikuma ülespoole mööda seljakanalit (Valguse eeterlik kanal), võite kohati tunnetada tugevat seesmist soojust…, kuigi keha ise võiks väliselt näida jahedana, ehk mõneti isegi kleepuvana…

Sellisel olukorral oleks parem esmalt hoiduda Kundaliini tule aeglasest vabastamisest, milline on tallel Juurtšakras, selgroo alumises osas…

Siis saaksite aegamööda integreerida endasse Jumala Valguse kõrgemaid sagedusi…

Kui olete Ülestõusu muunduste protsessi hoos, siis… kiirem ja enam, ei pea olema kindlasti parem…

** Neile, kes on veel varajasemal protsessi staadiumil, valitud valguse sageduste valik ei ole kuigi dramaatiline…

Sellegi poolest… Tähe Seemnetele, kes on ülestõusu teekonnal, ja kes olid nõustunud olla Üleilmseteks serveriteks…, ehk puhastada teed teistele… – see võib olla kurjakuulutavaks ja katkematuks protsessiks, kuna nemad on ühendamas end üha kõrgemate ja kõrgemate Valguse sagedustega, et jagada neid teistele…

** Võite tunnetada, et olete Ameerika Mägedel, kuna teil on ridamisi emotsionaalseid  tõuse ja langusi…

Te võite avaldada jõudu ja paisata oma raku tasandi sügavustest välja energeetilisi ja vastuolulisi sageduslikke mustreid…

On oluline lubada neil tunnetel pääseda pinnale, et saaksite muunduda neid Valguse peenemateks substantsideks…

On oluline samuti, et õpiksite olema toimuva vaatlejatena – vaadelda objektiivselt, töödelda, kannatlikult ja mõistmisega, et saaksite kohandada kõike, mida oleme teile andmas…

** Teie toitumise harjumused võivad paljus muutuda…

Olenemata sellest, mida otsustate süüa, esmalt tarvis järgida seesmist juhendust…, ning jälgida… kuidas käitub keha, kui olete midagi söömas…

Teie keha elementaal, ehk seesmine intellekt, on ärkamas…, ja kui te pöörate sellele tähelepanu, siis ta suunab teid õigele toitumisele…

Pidage alati meeles – mõõdukus on võti kõigele…

** Teil on palju seletamatuid valusid ja haigusi, millistele ei ole lõplikku diagnoosi…

Füüsilises kehas on hulgim väiksemaid tšakrasid ja meridiaane…

Kui Valguse kõrgemad osad püüavad voolata üle kogu teie keha, siis kriitilistes kohtades need võivad kohata vastuhakku, mis võib esile kutsuda ebamugavusi…

Üheks suurimaks levinud häda kohaks on – selgroo ülemine osa…, abaluude vahel…

** Kohati võib näida, et olete kaotamas teadvust…, ehk… äärmisel juhul, näib see kui mälu kaotusena…

Ajus on olemas paljumõõtmelisi tasandeid…, seega… kui tõstate oma sageduslikke mustreid, siis madalamad aju tasemed hakkavad aegamööda paremaks muutuma…

Sellisel tulemusel teil ei ole enam vajadust juurdepääsu järgi möödaniku ajaloo negatiivsetele osadele…, ja muudele peenematele asjadele, millised on tallel seal…

Te saate juurdepääsu aju kõrgematele osadele, kus on eksisteerimas teie Kõrgem Vaim…

Püha Teadvuse liitumine Püha Südamega on ülestõusu protsessi lahutamatu osa…

Samas peaksite tunnistama, et antud käesolev aeg on teile kohane eksisteerimiseks füüsilises anumas…

Ka teie füüsiline anum on kogu väest püüdmas astuda ühte jalga üha kasvavate sagedustega, milliseid olete integreerimas endasse päevast päeva…

Paljud teie seast, kes juba mitmeid aastaid ei ole kannatanud külmetumisi, grippi, või seedehäireid… on hakanud tunnetama neid sümptomeid…, ning küsivad… – kas ma olen tegemas midagi valesti…?

Kallid…, te ei tee midagi valesti…

See ongi õieti tegemise tulemus, mis kutsub esile mõningaid ebamugavusi mõningate häirete pärast füüsilises kehas…

Me mõistame, et sellised üleelamised ei ole kuigi meeldivad…

Kuid paraku… tahaksime anda teile veel ühte tõe aspekti mõtiskluseks…

Paljud teie seast, kes on sügavalt ülestõusu muutuste protsessis, tunnetavad kiireid vanade energiate muutuste protsesse, millised on füüsilise keha muutumiste viisideks…

Te võiks seda pidada muunduseks, ehk… tulega ristimiseks, põletamiseks…, vanade sageduste puslede kõrvaldamisena, et lubada kõrgematel osadel pääseda teadvuse peenematesse kristallsetesse rakkudesse…

Ega kõik viirused, või mõningad ebameeldivad sümptomid, mida olete tunnetamas, ei ole halvad…

Võtke neid kui võimalust saavutada eesmärki ja kõrgema eesmärgi teenimisena…

Kallid…, kõik need asjad on mööduvad…

Palume kanda hoolt enda üle enam, kui kunagi varem…, pöörata tähelepanu oma füüsilisele anumale, et õppida tundma märke, mida teie tark keha (elementaal) on pakkumas teile…

Kui olete joovastunud kaunist armastuse, rõõmu ja külluse ilmast, mida olete ise loonud… – kas siis teie kallihinnaline füüsiline anum ei ole elavam ja tervem…?

Kallid…, liituge meiega oma Valguse Püramiidis…, lubage meil aidata teil läbida ülestõusu protsessi kergusega, hiilgavalt ja suure rõõmuga…

Las meie Isa /Ema Jumala hiilgus valgugu teile…, täitku teie Igavest Elu Valgusega…

Teadke… – me oleme alati teie kõrval…, saame alati suunata ja kaitsta teid…

Olen Peaingel Miikael

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

El Miikael Nebodonski, saad vastata…?

Me oleme ühesed…

 

Ehk jätkaks küsimustega, milliseid on saadetud minule…?

Jätkame…

 

Kas ma mõistan õieti, et toitumine on elu tagajärg väljaspool end…?

Et elu jaoks väljaspool on tarvis energiat väljaspoolt end…, aga eluks seesmuses, on meil kogu vajalik energia olemas meie endi seesmuses…?

Seega… sukeldudes sügavamale endasse, vajadus toiduse järel hakkab kahanema… – kuni lakkab täienisti…?

Toitumise küsimus – see on üldine küsimus…

Selle küsimuse ümber on olnud palju juttu…

Kuid jätkame siiski…

Toitumine on eraldumise tulemus…

Kui oled suplemas allikas, siis sinul ei ole tarvis otsida vett…

Kui sa oled ise see vesi… – siis sa ei tea, mis on janu…

Toitumine on teatud viis energeetiliseks koostööks…

Sa annad vähem, kui saad…, ehk isegi… ei anna üldse…

Seega – toitumine on vaid energeetilise koostöö erandjuhus…

Kuni oled ookean…, seni sinu vood on üksnes sinu muutumised…

Kui eraldud vormideks, siis need hakkavad koostöösse teine teisega…

Kuna kõik on üksnes energia…, siis ka koostöö on vaid energeetiline…

Vormid on loomas ühiseid koostöö välju, milliseid nimetate vahetusväljadeks…, kuid meie peame neid koososaluse väljadena, mille kaudu toimub koostöö teine teisega…

Siin võib olla kokkuhäälestus…, ühendumine…, vahetus… ja toitumine…

Kokkuhäälestus on koostöö stardi algfaas…, ehk… kui veregruppide ühtivuse määramine……

Energiad peavad resoneeruma ja kvaliteedilt sarnased…, üksnes siis saab teha koostööd…

Teise etapina on – vahetumine, ehk – toitumine…

Vormid oma koostöö aegu vahetavad energiaid ja informatsioone…

Kui keegi annab vähem, kui saab…, siis ta toitub andja arvelt…

Kõrgemaks koostöö tasemeks on – ühendumine…, mis oleks kvantiliseks koostööks…

 

Pea kinni… – koheselt tekkivad küsimused…

Seega… – kas mina toitun sinust…?

Meie vestluse aegu mina kindlapeale annan sinule vähem, kui saan…

Sa oled õppimise seisundis…, seetõttu see on loomulik…

Kuid tuleb aeg, kus olles koostöös, annad samal hulgal, kui saad… – siis see on võrdväärne vahetus…

Mina olen vabatahtlikult andmas sulle enam, kuna tahan aidata sind ja teisi… – ja minu ülesandeks on – aidata teid…

Ärgu see häirigu sind, kuna ma armastan inimesi…

Tuleb ka sinu aeg anda…

Tegelikult sinagi oled andmas teadmisi edasi… – sellega oled kustutamas oma võlga…

 

Võlga…?

Kas kõik, kes on andmas vähem, kui saab… – on loomas võlgasid…?

Muidugi…

Vahetus siiski peab olema võrdväärne…

 

Pea siiski… – kuidas on Suurte Inimestega…, kasvõi ema Teresa, kes andis endast sedavõrd palju…, või Kristus, kes tõi end ohvriks inimkonna nimel…?

Nemad mõlemad olid kustutamas oma võlgasid… – neid oli neil kogunenud…

 

Seda nemad tegid kohustuse kohaselt…?…

Ei…, nemad tegid, teadvustades põhjus-tagajärje seaduste seoseid…

Ja mitte üksnes seetõttu…, vaid teadvustasid ühesust inimkonnaga…

Nemad aitasid otseses mõttes iseend…

 

Ma siiski ei mõista… – meid kutsutakse üles armastama teisi… – aitama neid…, tundma neile kaasa, ilma vastutasuta…

On suuri inimesi, kes on armastamas inimkonda sedavõrd, et ei vaja võrdväärset tasu… – üksnes annavad end selleks…

Kuid tuleb välja… – nemad loovad võlgasid neile, kellele annavad…

See on valiku küsimus ja valmiduse seisund…

Kui sinul on küllaldaselt energiat, et saaksid jagada teistele vastutasuta… – ja see on sinu valik…, siis… sinu andmine ei vii võlgade loomiseni…

See on sama, kui jagada heategevuslikult, ega oodata sellest vastusaamist…, jagada vaid vaimu kutsel…

See, kes on ootamas vastusaamist, loob võlga sellele, kes on saamas…

 

Seda nüüd küll… – kuid on räägitud, et teatud etapil tarvis võtta tagasi kõik omad energiad, milliseid oleme kunagi jätnud kellessegi… – ilma nendeta me ei saa taastada oma terviklikkust…

Kas tarvis anda ära võõra energia, milline oli minu jaks sobimatu…?

Tuleb välja, et mina pean tagastama kõike, mida olen kunagi saanud teistelt inimestelt…?

Mitte kõike…

Ehk arutaks, mis on energiate vahetus…, ja mis on vahetusväljad…

Ega ma asjatult rääkinud kokkuhäälestusest… – te olete tegemas koostööd just kokkuhäälestatud energiatega…

See oleks kui luba pääsuks teie vormidesse…

Sa võid võtta vastu teiselt üksnes selliseid energiaid, mis on resoneerumas sinu omadega…, ehk – veregrupp on langemas kokku…

Kokkuhäälestuse protsessi aegu energiad moodustavad teie ühise välja, milles kohased energiad tulevad esile ja hakkavad koostöösse…

Koostöö aegu neist saavad teie ühised energiad…, nii sinu ja selle vormi, või inimese, kellega oled koostöös…

Olles koostöös, saa häälestad omad energiad ümber…, vahetusväli muutub…

Vahetusväljast saad üksnes endale vajalikku, kuna need on hääles sinu energiatega…

Sellisel viisil oled oma vahetusväljast ammutamas kõike, ning täitmas sellega enda kvantlikke tühemikke…

 

Kvantlikke tühimikke…?

Jah…

Miks muidu teil ilmnevad vajadused toidu järel…?

 

Meil on tarvis energiat elutegevuse tarbeks…, me oleme energia Lättest eraldi…, meie Absoluudilt…

Seda küll…, kuid ühendumise punkt Absoluudiga on olemas igas ühes…

 

Miks me siis ei oska kasutada sellist side võimalust Absoluudiga…?

See ongi üks teie kvantiline tühimik…

Enamus teist on kui laegas, milles on üksnes niidijupid…

Mitte niidirullid, vaid jupid, mis ei ole koos…

Teis on üksnes energiate katked, milliseid olete haaranud kunagi oma vahetusvälja kaasa…, et toituda selliselt…

Energeetiliste niitide jupid püüavad taastada side oma tervikuga, rulliga… kõik on eri värvi…

Punane jupp otsib punast rulli…, sinine sinist…, ja nii edasi…

See just ongi vajadus toiduse ja suhtluse järel…

Neil, kes on suutnud ühendada enamuse niidijuppe, vajadus toiduse ja suhtluse järel väheneb… neil vajadus selle järel enam ei ole oluline… – nemad on ühendanud omad niidi jupid…

Niitide terviklikuse puudumine ongi kvantilisteks tühimikeks…

Teie ülesandeks on taastada niidijuppide ühendus niidirullidega…

Kui hakkad otsima niitide jätkuvusi…, hakkad taastama aegamisi oma terviklikkust…

Hakkad liikuma teiste inimeste poole… – leiad neis oma niitide jätkuvusi…

Nii on igaühega…

See on meenduste praktika, millest oled lugenud… – see ongi karmaliste võlgade tagastamine…

Pane tähele…

… ühes möödunud eludest võtsid jupi punast…, kellegi energiast…

… teises – võtsid jupi oranži…, kellegi seksuaalsest energiast…

Selles elus need jupid on püüdlemas pöörduda tagasi…, oma terviklikuse poole…

Sul tuleb, varem või hiljem, taas kohtuda nende olemustega, kellelt oled võtnud neid juppe…, et taastada tervikut…

Kusjuures… see on töötamas magneti taoliselt… tõmbuvad magneti taoliselt kokku…

Selles elus, taas ja taas, kohtud kellegiga, kellelt oled kunagi midagi võtnud…

Kohtad kedagi, kellele oled andnud temale vajaliku…, kuid… võtsid temalt veel enamgi…

Need magneti jõud on viimas sind edasi…

Selline on põhjuse-tagajärje seaduse mehhanism…

Kuid ma tahaks rääkida teisest kvantiliste tühimike täitmise viisist…

Võib aegamööda, elust elusse, tagastada karmalisi võlgasid…, seejuures… tarvis teadlikult jälgida, et vahetus oleks võrdväärne, ega astuks taas ebavõrdsesse vahetusse…

Seega… – kui oled seaduse korrast aru saanud, siis tegutsed juba teadlikult…, oled mõistmas, milline peab olema energeetiline vahetus…

Seetõttu, tagastades vana võlga, tarvis jälgida, et uus koostöö oleks võrdväärne…

Nii, elust elusse, oled tagastamas kõiki võlgasid ja taastamas oma terviklikkust…

Koostöö aegu kõik sinu niidid teises isikus, hakkavad püüdlema naaseda sinusse…

Kusjuures… pead mõistma, et naaseb üksnes sinu oma…

Seega…, kui oled valanud kellegi peale oma raevu… – siis see naaseb kord sinu juurde tagasi… – see on siiski sinu energia…

Vastasel juhul see ei resoneeruks sinu energiaga…

Kui miski teises häirib sind… – siis see tähendab – sinu enda energia temas on astumas sinuga ühendusse… – sinu kunagi antud energia otsib koostööd oma lättega…, ehk… sinuga…

Sul on tarvis üksnes võtta see energia rahulikult vastu ja neutraliseerida enda seesmuses…

Kuigi enamus teie seast annab selle rahulikult edasi…, sellega loob uusi teekondi ja karmalisi koostöö võlgasid…

Ja nii lõpmatult…

Kuigi on olemas teine teekond – kvantiline…

Kui lähed esimest teed… – siis sinul tuleb lugematuid kordi ekselda mööda oma kehastuste karmalisi labürinte…, otsides oma energiaid…, ja nende energiate  peremehi, kellelt oled neid kaasa haaranud koostöö protsesside aegu…

Teine tee on universaalne…, see on kulgemine kvantilises ühesuses…, koherentne teekond…

Sellise ühesuse läte on teie igaühe enda seesmuses…

Sellel teekonnal sa ei tunneta end eraldi niidina või vormina…

Hakkad liituma oma niidiga globaalses mõttes…

Sa muutud kõigeks…, siis kõik, kunagi kaotsi läinud niidid, on juba sinus… – kvantilise ühesusena…

Kõik niidid, milliseid oled kunagi kaasa toonud, enam pole sinus…

Sa oled ühene kogu inimkonnaga… – sa ise oled inimkond…

Sinu teadvus on ühene kogu inimkonna teadvusega…

Sa oled teadvuse ühene kvantiline väli, milles kõik liitub kokku…

See oleks kui ookeani tilkade liitumine ühisteks ookeani veteks… – selliselt kaovad lahusolevad niidid… – ei ole enam võõraid, ega oma niidiotsi… – on vaid ühene väli…

Enam ei ole vajadust midagi ära anda… – kõik on ühesus…

Teile õpetatakse sellist teekonda, milline on universaalne ja kiire…

Oma karmaliste võlgade labürintides olete läinud sedavõrd eksiteele, et ei suuda leida väljapääsu…

Üksnes loote aina uusi ja uusi koridore ja labürindi käike…, – luues üha uusi ja uusi karmalisi võlgasid…

 

Jõudis kohale…

Kuid siis küsimus meie füüsilise toitumise kohta…

Me toitume taimsest ja loomsest… – seega… oleme loomas võlgasid…?

Kas me peame andma saadud energia tagasi taimsele ja loomsele ilmale…?

See on meeletu hulk energiat… – juba tuhandeid aastaid toitume nii…

Me ei pääse kunagi sellest labürindist…

Selles ongi küsimus…

Kui toituda taimsest õieti, siis võlgasid juurde ei tule… – sellest on juba räägitud…

Kui taimed annavad oma vilju ise, siis see on heategevus

Sa võid tarvitada kõike, mida antakse tasuta…

Pealegi… – toiduse eest võid avaldada tänu ja armastust nende vastu, kes annavad toidust…

See oleks vahetuse kinnitus…, võrdväärne tegevus…

Kui olete ise kasvatamas taimset toitu, siis panustate sellesse oma energiat ja armastust, mille eest taimed annavad teile oma vilju tänutäheks…

Kui toitute loomsest, tappes neid, siis tõemeeli loote tohutuid karmalisi võlgasid, kuna see ei ole vabatahtlik andmine…

Kogu inimkond on võlglane loomse valduse ees… – see võlg on tohutu…, ja see on aina kasvamas…

Need võlad kajastuvad teie karmalistes programmides…

Sellega on selgitatav osa teie saatusest, kus teil tuleb kannatada…

Loomad on kannatamas, kui neid tapetakse… – ja selle energia on naasemas teie juurde…

 

Ei taha olla südametu, kuid tahaks siiski jõuda selgusele…

Kui inimene tapab looma, siis selles on kannatamas loom, aga mitte inimene…

Seega… – kas kannatuse energia on tema energia…?

Kuidas on töötamas sellisel juhul vahetusväli…?

Millisel viisil ta jätab loomasse oma niite…?

Kui inimene tapab looma, ta on temaga koostöös, ning loob energeetilist vahetusvälja loomaga…

Kõik oleneb sellest, milliseid emotsioone ta tunnetab, tappes looma…

Kui jahimehed, tappes looma, tunnevad oma tundeis rahuldust…, – nemad annavad selle energia loomsele valdusele üle…

Loomade sekka ilmneb rahulduse energia – rahulolu tapmisest……

Teie olete vastutavad sellise energia edastamise eest loomsesse valdusesse…

Kuid tapmisest rahuldustunde energia naaseb tagasi teile… – keegi tapab teid, tunnetades sellest rahulolu… – olgu see loom, või inimene…

Tulevikus inimene tapab jahimehe heameelega ise…

Ring sulgub…

See on küll lihtsustatult… – kuid asi on tegelikult hulga keerulisem…

See ei ole üksnes iseeneselik side, vaid igale ühele avaneb siiski võimalus teadvustada seda, ning teha parandus oma sammudes…, avaneb võimalus siluda tagajärgi…

Seda vaid juhul…, kui tunnistate oma samme ja mõistate selle vääritust…

Patt on vääritu energeetiline koostöö… – teile on sellest räägitud…

Kui looma tapetakse külmavereliselt, nagu tapamajas… – siis see on kellegi töö…

Kuid kunagi kord, sama külmavereliselt, tapetakse töö tegijat ennast…

Kõik on seonduses…

 

Olgu nii…, lähme edasi…

Kuidas olla taimsega…?

Meil on teadmisi taimede raviomadustest…, ja neid on sajandite jooksul kasutatud ravitsemiseks…

Kas korjates taimi, loome karmalisi võlgasid looduse ees…?

Teie iidsetes õpetustes on räägitud viisidest, kuidas seda teha…

Sul tarvis teha koostööd taimedega… – küsida neilt luba korjamiseks…

Kui sinu tegu on õige, siis kuulete selleks luba…

Ka ravimtaimed on läbimas oma teadvuse arengut…

Nende raviomadused on andmise viis…

See on nende õppetund…, nende ülesanne…, nende poolt valitud teekond…

Kuid nende teadvus ei ole eraldatud taimsest valdusest… – seega… võiks väita, et taimne valdus on läbimas oma õppetunde…, andmise ja armastuse õppetunde…

Sellisel viisil taimne ilm väljendab armastust loomsele ilmale…, ja see on nende karmaline koorem… – nemad on täitmas oma ülesannet…

See on nende vabatahtlik andmine…

Kui küsite seda taimelt, siis ta heameelega lubab võtta enda ülemisi osi…

Juured jäävad jatkuvalt mulda, ning annavad uusi võrseid…

Kuid selle eest peate tänama taime…, siiralt ja kogu südamest… – sellega lõpetate võrdväärselt omavahelist vahetust…

 

Jumal küll…, kui palju oleme võlgu…

Niidame rohtu, tapame umbrohtu, korjame taimi ja vilju…

Ja kõike enamuselt ilma tänuta…

Rääkimata loomadega tapmisest…

Inimkond, oma arengu koidikul, oli teadlik kõigest sellest…

Ta teadis, kuidas teha koostööd taimse valdusega, et vahetus oleks tasakaalus… – võrdväärne…

Kuid teie olete kaotanud need teadmised ja oskused…

Nüüd on tarvis kõike seda taastada…

Tarbides loomset liha, te võtate karmalise energia endasse…

Kui jahimees tappis looma mõnuga, siis tema energia kandus loomasse, vahetusprotsessi näol… – siis, tarbides looma liha, te võtsite endasse jahimehe looma tapmise mõnuenergia…

Samas võtsite endasse ka kannatava looma energia…

Mõlemad energiad jäävad teis töösse, kuni ei liitu lättega…

Seetõttu jääte kannatama…

Kuid samas jätkate tapmist mõnuga…

Seetõttu lihasööjad on agressiivsemad…, ja ka vastupidi… – agressiivsetel inimestel meeldib süü liha…

Just seetõttu me räägime kvantilisest teekonnast…

Teil tarvis lõpetada sellise energia kandmist oma väljasse… – kasvõi koheselt…

Teil tarvis lõpetada meeletut võidujooksu karmaga…

Et seada korda möödaniku võlad, tarvis elada veel hulgim elusid…

Või võtta omaks kvantiline ühesus, kus kõik energiad liituvad…, siis teie armastuse ja Absoluudi armastuse valguses need ühinevad ja annihileeruvad…

Ühinedes üheseks inimteadvuseks, peate ühinema samas absoluutse teadvusega…

Alles siis… – üksnes siis kõik teie karmalised võlad põlevad teie ühesuse tules lõplikult…

Sellega saab viia inimkonna karma lõpule…

Üksnes siis saate tõusta kõrgematesse teadvuse kihtidesse…

Muide… – ma märgiks ära, et paljud inimesed teie seast, püüavad andmise juures võtta kasutusele kvantilist ühesuse viisi…

Kasvõi… teie laulu esitajad teevad seda oma kontserdi aegu… – panustades esitusse osa oma hingest…, oma energiast…

Sellega nemad, koos kõigi vaatajatega, moodustavad ühese vahetusvälja…

Selle protsessi käigus nemad täidavad oma kvantilised tühimikud…, võimaldavad ka kuulajatel teha sama…

Sinule on teada üllaid hetki, kus kogu saal on koos… üheses emotsioonidee väes…

Selliselt sünnib kvantiliste tühimike täitmine… – selline on Ühesus…

See on küll lühiajaline ja ei ole püsiv…, kuid just seetõttu olete püüdlemas käia kontsertidel…, ega rahuldu salvestuste kuulamisest…

 

Kas tahad ütelda, et vaatajad, kes tulid kontserdile, tulid oma resonantsi otsingu tõmbel…?

Kas nemad on kunagi, oma elude aegu, kohtunud lauljaga ja jätnud vastastikku võlgasid teineteisele…

Jah…, kuni 90% vaatajatest…

Just seetõttu mõned inimesed käivad üksnes teatud lauljate kontsertidel…

Selles ongi resonantsi mõistmine – sarnasuste tõmme…

 

Järelikult… – tarvis enam käia kontsertidel…?

Kui sa tunnetad selle järel vajadust…

 

Aga kui mitte…?

Siis sa leiad teise tee…

 

Mulle näiteks, ei ole kuidagi olnud vastuvõetav raske rokk…, ehk madalad vibratsioonid…

Kas see peaks tähendama, et raske roki kontserdi külastajad on samuti taastamas oma karmalisi niite…?

Muidugi… – nemad on üksnes teisel vastuvõtu oktavil… kuid tulemus on ikka sama…

Raske roki seondused on hulga keerulisemad… – kuid laulja teeb siiski energia vahetust kogu saaliga…

Kui ta annab kõrgemate omadustega energiat…, kui ta annab armastuse energiat… – siis universaalne energia on tema jaoks omal viisil universaalseks vahetusvaluutaks…, universaalseks vahendiks mistahes võlgade tasakaalustamiseks…

Kui laulja annab oma armastuse energiat saali…, sellega ta ei lahenda üksnes oma karmalisi probleeme… – vaid annab võimaluse ka teistel lahendada karmalisi probleeme, täites end tema armastusega…

Just sellisena peab olema laulja…, šõumees…

Kui ta annab üksnes madalate vibratsioonide agressiivse sisuga energiaid, siis ta peab andma seda just sedavõrd, kuivõrd on võtnud omal ajal neilt…

Kui ta annab enam…, mis tavaliselt sünnib raske roki kontserdil ekstaasi aegu, siis sellega ta loob uusi karmalisi võlgasid…

See on keeruline protsess…, kuid muusikute seas on selliseid, kes on suutelised viima seda kokku oma armastuse energiatega…

Igaüks on võimeline mõistma koostöö protsessi, kui peale kohtserti leiab end tühjana… – olgu see muusik, või vaataja… – ta andis enam, kui sai…

Kui ta on õnnelik ja täis rahuldust… – siis koostöö oli armastuse ja siiruse tasemel…

 

Kas raha maksmine kontserdi eest on omalviisil võla tagastamine lauljale…, või mitte…?

On küll…, raha on samuti omalviisil energia…

Kuid see on väike andmise osa… – osa võlast…

Pealegi… – milleks usaldada rahalist andmist, kui on olemas universaalne kõikvõimas armastuse andmine…, ja see on võimeline kustutama enamuse karmalistest võlgadest…?

Pidage seda alati meeles…

Kui olete tunnetamas negatiivseid emotsioone, mis põhjusel see ka poleks, olete alati loomas karmalisi võlgasid…

Kui tunnetate armastust ja kaasmõistmist, õrnust ja rõõmu koostööst…, siis olete kustutamas karmalisi võlgasid…

Juba üksnes see peaks juhatama teid Armastuse Teekonnale…, et pääseda välja karmaliste ekslemiste labürindist…

Just armastus on universaalne omadus, mis lahustab mistahes labürindi seinu ja saab ühendada teid kogu inimkonnaga…

Kasutage seda alati… – siis teist saab Ühesus…, siis olete võimelised tõusma teadvuse kõrgematele tasemetele…

 

Järelikult see, kes ei saa seda teadvustada, ei ole võimeline tõusma järgmisele tasemele…?

Et tõusta edasi, meil tarvis kustutada kõik karmalised seosed…?

Need, kes on suutelised kustutama omad karmalised seosed, saavad tõusta neljandast tasemest kõrgemale…

Neile, kes on kindlalt otsustanud astuda õppimise teed… – saab võimaldatud järgmine mängu tander…, järgmine labürindi tase – neljas tase…

See erineb tunduvalt eelmisest tasemest…, on hulga kaunim ja vabam…

Kuid siiski… – ikka mängu tander ja ikka labürint, kus õpite teadlikult pääsema mistahes koridoridest ja käänulistest nurgatagustest…

Seda saate teha oma juhendajate ja õpetajate abil…

 

Olgu…, kuid naaseme alguse juurde…, ehk, esmase küsimuse juurde…

Kas on õige, et kui meie, vormidena, tegutseme üksnes välistes suhtlemistes, siis meile on tingimata vajalik toitumine…?

Aga kui me suunduks seesmusesse…, oma kvantlikkusse… – kas siis vajadus toiduse järgi langeks ära…?

Kõik oleneb teekonnast, millist valid…

Sa oled vorm…, kui anum vetes… – mis jääb ikka anumaks…

Vorm jääb koostöösse teise vormiga omal valikul…

Kas selleks koostööks on toitumine…, või võrdväärne energia vahetus… – oleneb sinust…

Pealegi… kas sinu valik on olla vormita, ning sulanduda Absoluutse Teadvusega…?

Olles vormituna…, isiksusetuna… – sind tänavust ei oleks olemas… – oleksid lahustunud Olematusena…

Kui valid siiski olu… – siis tänavuses ilmas oleksid vormina Olus…, koostöö jätkuks ühel või teisel näol…

Ma ütleks teile veel… – teie ülesandeks on tasakaalustada mõlemad teed… – leida kuldne kesktee…

Olla anumana vetes…, kuid teadvustades, et anuma seinad on siiski tinglikud…, anuma suue on otseselt seotud vetega…

Läbi anuma läbipaistvate seinte oled nägemas kogu vetes toimuvat…, oled teadvustamas, et ise oled vete osana ja valdad kõiki tema omadusi…

Sa oled vetest saamas toitu ja energiat… ja sellisel hulgal, kui on sulle tarvis… – see ei loo sinule mingit karmat…

Tegelikult oled toitumas iseendast… – oled andmas end endale…

Iseendale sa ei saa olla võlgu…

Selline on tõeline toitumine…, ja see on kätketud sinusse…

See toitumine on nii väline, kui ka seesmine… – see on ühene protsess…

Kas nõul vetes on tarvis täituda…?

Ei ole…, ta on pidevalt täis… – temal ei kao side vetega…, seega… temal ei ole vajadust toiduse järel…

 

Seega… meie vormidena, peame olema avatud…

Seni oleme suletuna…, millest tuleneb vajadus toiduse järel…, milles ongi meie probleem…

Jah…, tarvis saada kvantiliselt avatuks, saada ühesteks…

Saada anumaks vetes…, ehk toruks, milles on liikumas veed…

Teemandiks valguse ookeanis…, vormina, mis sedavõrd puhas, et ei ole takistuseks valgusele…

Tarvis saada kvantiliseks ühesuseks

 

Tänan sind õppetunni eest…

Mina tänan sind sinu püüdluse eest… – me oleme ühene…

SElena

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise..

 

El Miikael Nebodonski, oled valmis vastama…?

Me oleme ju ühesed…

 

Tahaks küsida teadvuse viiruste kohta… – mis need on ja kust need tulevad…, kuidas nendega võidelda…?

See on keeruline teema… – kuid mul on rõõm, et sa küsid seda…

Ei ole juhus, et lapsed väikesena põevad sageli lastehaigusi… – seda on tarvis immuunsuse väljatöötamiseks organismis…

Mis on viirus…?

See on suht tugevalt eraldunud teadvus… – sedavõrd eraldunud, et praktiliselt ta ei ole suuteline ühenduma tervikuga…

Kuna viirused on sedavõrd väikesed, siis nende vorme on raske vaadelda…

Kuid, nagu mistahes eraldunud teadvus, nii ka see teadvus on kuulekas Terviku kutsele…, Ühesele kutsele, millistest on sulle räägitud…

Just seetõttu viirus püüdleb ühenduda millegagi või kellegagi…, pidevalt püüdleb pääseda millessegi, või kellessegi…

Ta on otsimas ühendumist… – kokkuvõttes – ta on otsimas oma ühesust…

Kuid siiski, pääsedes teise teadvusse, ehk teise kehasse… ta toob sinna eraldumise omadusi…, ehk… oma destruktiivsuse koefitsiente… – nagu on teil tavaks rääkida…

Igal olemusel on oma destruktiivsuse, ehk eraldumuse koefitsient…

Kui tervikut võtta ühena…, siis harmoonilises teadvuses selle koefitsient oleks 50:50…

50% konstruktiivseid koefitsiente… ja 50% destruktiivseid koefitsiente…

Võrdluseks ütlen, et enamusel inimkonnast on 80:20 (20% on konstruktiivsuse viirus)

On vähe inimesi, kellel konstruktiivsuse koefitsient oleks suurem destruktiivsest…

Kuigi… selliste inimeste hulk on kasvamas… ja meil on selle üle rõõm…

Just seetõttu võib saada võimalikuks realiseeruda teie unistusel üleminekust uutele tasemetele…

Tõepoolest…  see on ka meile meie unistuseks ja meie sooviks…

Seega, viiruste destruktiivsuse koefitsiendiks oleks 99,99999…% (999 protsente)…

Kas on võimalik ette kujutada sellist eraldumuse taset…?

Seega… sisenedes inimesesse, või muusse teadvusse, viirus hakkab manustama sellesse oma destruktiivseid määranguid…

Viirus iseenesest ei ole… – ei halb, ega hea…

Tema eesmärgiks ei ole midagi lammutada… – ta püüdleb vaid ühenduda…, millegagi, või kellegiga…

Ja üldse… – ta ei saa püstitada endale mingeid eesmärke… – tema teadvus on vaevu hingitsemas…

Ta üksnes vastab Ühesuse kutsele…, seetõttu ta on sisenemas organismidesse ja teadvustesse…

Kuid oma sisenemisega ta tekitab kehades ja teadvustes muutusi…

Edaspidi toimuvad seondused…

Kuigi inimesel suhestus on 50:50…, kuid nakatumine toob suhestusse ümberkujundamisi…, ehk – destruktiivsuse koefitsiendi tõusu…

Kui inimesel on enam heledamaid energiaid, konstruktiivsuse koefitsient on suurem… – siis kõik toimub vastavalt eelistusele…

 

Kas inimese helgem pool, immuunsuse olemasolul, on suuteline võitma viirust füüsilisel tasandil…, muutes tema destruktiivsed omadused konstruktiivseteks…?

Kui inimese suhe on destruktiivsuse kasuks… – siis ta haigestub…

Mida enam on temas destruktiivi, seda kauem ja raskemalt ta põeb…

Kuid lõpuks, iga haiguse tulemuseks… – toimub immuunsuse tõstmine haiguse vastu…

Kui inimene on saanud terveks… – järelikult… ta võitis destruktiivsuse viiruse…

Haiguse aegu toimub konstruktiivsuse omaduste koefitsiendi tõstmine, mis aitab saavutada võidu destruktiivsuse üle… – neutraliseerida seda…

Peale selle…, immuunsuse tõstmise kõrval (helenduse tõstmise), haigus aitab lahendada üht olulist küsimust… – aidata destruktiivsel viirusel terveneda, ning inimese kaudu liituda oma tervikuga…

Seda on oluline mõista…

Teie, rääkides oma haigustest, mõtlete enamuselt endast…

Kuid ei maksa unustada, et kõik on vaid Jumalik Loodu…, ja kõik on Jumal… – kõik on püüdlemas liitumise poole Temaga…, kasvõi alateadlikul tasandil…

Sellistel eraldunud teadvustel võimalus liituda oma ühesusega on suht väike…, seetõttu neil jääb üksnes vaid siseneda teiste kehade teadvusse…

Teil ehk on kahju haigestunud inimesest…, kuid temal on olemas võimalus paraneda ja taastada oma ühesust enda tervikuga, kuna ta on kõrgema tasemega teadvus, kui viirus…

Ehk, enam kahju peaks olema viiruste üle, kuna neil ei ole võimalust iseseisvalt liituda oma ühesusega….

Kusjuures neil Kutse tõmme on kui narkootikum, mis on tõmbamas liituma oma ühesusega…

Nemad oma destruktiivsuses on kui lõhki kiskumas… – mida enam nende teadvuses on destruktiivsust, seda võimsam on Kutse tõmme…

 

Pea kinni…, ma ei mõista…

Ma oletasin, et Ühesuse Kutset on võimalik kuulda üksnes omades enam-vähem valgustunut teadvust…

Ehk kasutaks teist sõna… – Magnet…

Magnet on töötamas, olenemata sellest, kas on sinu teadvus valgustunud, või mitte…

Käesolev Magnet on universaalne…

Näiliselt tema tugevus peaks eemaldudes nõrgenema…

Kuid on olemas eraldumise tase…, eraldumise joon, mille taga magneti tõmbejõud hakkab võimenduma…

Just nimelt seetõttu teie teadvused on sfäärilised…, ehk kui oled tsentrile lähedal, siis magnet on tugev…

Kuid eemaldudes keskmest, toimub tõmbe ületamine…, kuni mingis punktis see nõrgeneb…

Peale selle on kui kiigel, algab sfääriline liikumine tagasi, keskme suunas…

Ehk… eraldumise taseme viirused, millised on kriitilisel eraldumise tasemel, hakkavad liikuma tagasi, mööda sulandumise teed…

Kui sa ise oleksid nende teadvuses, tunnetaksid piinasid…

Ühest küljest…, nende destruktiivsus on kiskumas keskmest eemale…, kuid teisest küljest…, Ühesuse magnet on tõmbamas samal jõul, ehk isegi võimsamalt, keskme suunas – sulandumisele…

See oleks omal kujul – Põrgu…, ja see oleks kiskumas sind lõhki…

 

Kust on tulnud sellised viirused…?

Need ilmnesid teadvuse fragmenteerumise käigus…

Mida enam teadvus eraldus ja fragmenteerus, seda enam ta kaotas väärtuse näitajaid…, ehk… konstruktiivsuse omaduse koefitsiente…

Teatud eraldumise tasandil nende destruktiivsuse tase muutus sedavõrd suureks, et sünnitas väikseid teadvusi, millistel oli võimalus kaduda sootuks…, ploksata punktiks…, ülimalt väiksesse tähendusse…

Seetõttu kahe jõu vahel… – tsentrifugaalse ja kesktõmbe vahel, paljusajandilise koostöö tulemusel kujunes sfäärilisuse põhimõte…

Isa andis igale teadvusele võimaluse eralduda ja eemalduda üha kaugemale…

Ta andis neile vabaduse…, liikumise vabaduse individuaalsel teekonnal…

Kuid Isa paigutas neisse teedjuhtiva niidi, et lapsukesed ei läheks teekonnal kaotsi…

Niit on Kutseks…, ehk Terviklikuse kesktõmbeks, mille tõttu isegi kõige pisem osa ei saa minna kaotsi…, ja… neil on võimalus naaseda tagasi…

Selliselt kujunes sfäärilisus, milles liikumine saab olla sinna ja tagasi

Tsentrifugaalne jõud, varem või hiljem, muutub kesktõmbe jõuks…

Teil seda on väljendatud proosaliselt – Jumala hinguseks

Kuid see ei ole Jumala sisse ja välja hingamisena…

Jumala hingamine on sama iseeneselik, nagu teilgi…, see on automaatne tsükkel…

Ta saab hingamist teatud etapil küll peatada, nagu teiegi…, kuid siiski… hingamise protsess on vältimatu…

Seega… – kahe jõu koostöö mõjul kujunes sfääriline teadvus… – Ilmaloovuse sfäärilisus…

Iga ilma olemus on allumas sfääri põhimõttele…, nii ka viirus, kui ka viiruslik teadvus…

 

Nüüd ma mõistan, miks te ei kihuta viiruseid Ilmaloovusest minema, vaid tervendate neid…

See on loomulik protsess ja on vastamas duaalsuse põhimõtetele…

Kas peale eraldatuse viiruseid on ka teisi viiruseid…?

Jah on…, kuid, nii või teisiti, need on eraldatuse viiruse teisendid… – kasvõi hirmu…

Olete ise võimelised täheldama, et hirm inimeste vahel on levimas, kui viirus…

Kasvõi… keegi inimhulgas mainib rahakoti kadumisest, kui kõik hakkavad tundma hirmu oma rahakoti pärast…

See on üks lihtne näide…, kuid selliseid on palju…

Kasvõi libe jää… – muidu astute vabalt…, kuivaid peast käib läbi mõte kukkumisest, jalad koheselt muutuvad kangeks…

See on samuti hirmu viirus…

Muidu sinu keha on teadlik, kuidas liikuda…, ja see toimub automaatsel režiimil, sa isegi ei mõtle sellele…

Seetõttu purupurjus inimesel kukkudes, vigastused pea puuduvad… – nende teadvus on välja lülitud…, ja keha ise on teadlik, kuidas käituda sellisel juhul…

 

Järelikult… – viirused on töötamas läbi mõtte…?

Kuid mõte samuti on teatud määral eraldumus teadvusest…

Ma eraldan oma teadvusest mõtteid…

Viirus on töötamas sellel tasandil, millel ta sünnib…

Kõik on teadvus, mis on eraldunud teatud vormis…

Teadvus ise ei saa põdeda…, põevad vormid, ehk… kehad…

 

Kas hirmu viirus on mingi keha haigus…?

Astraalse keha…

 

Aga vihkamise viirus…, armukadeduse ja kurjuse…?

Armukadedus – on astraalse keha viirus…

Vihkamise ja kurjuse viirus on enamuselt mentaalse keha haigus…

Kuid kõik kehad on seonduses… – ühe keha viirus on mõjutamas teisi kehi…, ehkki vähemal määral…

Me saame rääkida mitte mingi keha haigusest, vaid milline keha on enam nakatunud…

Kasvõi… on hirm kukkumise ees…, siis siin reageerib ka füüsiline keha ise…

Seega… sellele reageerivad kõik kolm keha…

 

Kas viirustesse nakatuvad üksnes madalamad kehad…, või… ka kõrgemad…?

Kõik vormid on nakatunud viirustest…

Küsimust tuleks esitada teisiti… – mis tasemeni võivad viirused levida…?

 

Milliseni…?

Kõigini…

Kõik oleneb viiruse jõust…

 

Pea kinni… – meile on räägitud, et neljandal tasemel duaalsus puudub…

Jah…, neljandal tasandil puuduvad kolmanda taseme viirused… – jutt käib siiski kehadest…

 

Järelikult… – mingitesse viirustesse võivad nakatuda nii budhalik, kui ka atmaline keha… – kas ka hirmu viirusesse…?

Hirmu on lihtne ravida… – armastusega…

Kui sinul on arenenud armastuse keha, ehk tule keha…, on arenenud südame keskme ja see on aktiveeritud…, siis viirused põlevad keskme tules…, selle keha tules…

See on universaalne keskme kõikide viiruste põletamiseks…, teie keeli see on – teadvuse alkeemia…

Nagu teie põletate oma ahjudes saastunuid riideid, nii ka teadvuse alkeemiline ahi on suuteline töötlema mistahes viirust…, teha neid kahjutuks…

Teie kõrgemad kehad on blokeeritud teadliku sissetungi eest…, seda seni… kuni ise õpite neid kasutama..

Kõik kehad on seonduses…, seega… kõiki füüsilise keha, kui ka astraalse keha haigusi põevad kõik kehad…

Kõrgemad kehad nakatuvad vähem, kui madalad…

Füüsiline keha on kauge budhalikust kehast…, seega tema nakatumise tase on kõrgem…

Sellegi poolest… – kõik kehad on seotud läbi sinu teadvuse keskme…

 

Kuidas jääb kasuaalse kehaga…?

Minu meelest ta on saastatud mitte vähem kui füüsiline…, just karmaliste haiguste näol, millised avalduvad kõigis madalamates kehades…, millised on kui ühendused võõraste karmadega…, võõraste ja mingite õudsate õppetundide läbimisena…

Sul on õigus…

Ehk vaataks seda matrjoškade näol… – 7 matrjoškat…

Kõige väiksem neist on füüsiline keha… – ta on nakatatud eraldumise viirusest…

Aegamööda nakatuvad temast ka suuremad, puutudes kokku väiksema viirustega…

Viirus levib matrjoškalt matrjoškale…

Esimesena neist nakatub astraalne keha…, edasi mentaalne…, ja nii edasi…

Mida suurem on vormi, ehk keha vägi, seda enam on temal jõudu ja võimalusi saada viiruste üle võidu…

Budhalik keha saab kiiremini viirustega hakkama, kui füüsiline, või kasuaalne…, ning nakatub hulga hiljem, kui füüsiline, või kasuaalne… – kuid siiski… need kõik on seonduses…

 

Järelikult… käesoleval ajal kõik minu kehad on viirusest nakatatud… – ühel või teisel määral…?

Jah…, igal ühel teist…

 

Mida tuleks teha…?

Tervendada…

Peate mõistma, et viirused on teie väiksemad eksinud vennad, keda kimbutab hirm…

Nemad on piinlemas oma eraldatustes…, tunnevad valu ja kannatusi… – seetõttu on agressiivsed…

Teil tarvis õppida neid armastama… otseses mõttes…, ja võtta neid otseselt kui oma lapsi…, suunata neile armastust, millisele olete võimelised…

Muidugi… neile tarvis saata universaalset vahendit – tänulikkust ja armastust, millisele olete suutelised…

Üks universaalne vahend on veel… – paluda abi Isalt…

Kuid seejuures peate täielikult lootma Tema tahtele… – sellega võimaldades Temale vabat juurdepääsu teie energiatele…

Isa energia ravib kõikidest viirustest terveks…

Selliseid näiteid on hulgim…

 

Kas on mingi profülaktiline võimalus viiruste vastu…?

On…, se on universaalne… – armastus kogu ilma vastu…, armastus kogu oleva vastu…

Kui ei taju endas piisavat armastust kogu ilma vastu…, seega… armastuse immuunsus on puudulik… – siis tarvis käituda samal viisil, kui füüsiliste haigustega…

Kõik on taoline…

Kui sinu immuunsus ei ole püsiv…, siis ei tasu astuda koostöösse nende viirustega, ehk suhelda nakatunud inimestega…, kuulata informatsiooni, mis on nakatatud neist viirustest, mida kannavad edasi ringhäälingud…, hoiduda nakatunud toidust…

 

Kuid see näib kuidagi valesti olevat…

Kas suhelda tuleks üksnes headega, kuid mitte halbadega, kes on samuti kui viirused…, sarnased kadunud väikeste lastega…

Kui oled võimeline mõistma seda ja tundma armastust nende vastu… – siis sinul on tugev immuunsus…

Kui sinul puudub nende vastu armastus…, on üksnes viha ja ärritus… – siis see on eraldumise viiruse töö…

On kerge mõista, kuna oleks aeg peatada suhtlus nendega…

Kuid siiski… teis igas ühes on olemas tervendaja… oma kutsumuselt…

Teie ilmas on olemas füüsilise keha tervendajaid, kes oskavad teha seda…, nemad on valinud selle oma elukutseks…

Ka peenkihtides on olemas erinevate süsteemide ja kehade tervendajaid, kes on oskamas seda teha…, nemad on valinud olla kriitilise saastuga kohtades… – nagu teie arstid…

Seega… ärgu tehku see teile muret…

Praegusel etapil, kus olete kõik, ühel või teisel määral, nakatatud eraldumise viirusest…, destruktiivsuse viirusest… kõige esmalt peate tervendama iseend…

Kuidas saaksite aidata teisi, kui ise olete jätkuvalt haige…?

Seda saaks teha siiski koos…

Tegutseda tervenemise protsessis mitte üksi…, vaid rühmades…, kollektiividena…

Kollektiivsel teadvusel on eeliseid… – selles on kvantlikkus…

Sellel on universaalne ja võimas omadus…

Kui rühma haigestunute seas on kasvõi üks, kellel on selline võimas immuunsus…, siis tema, kvantilisel viisil, läbi kollektiivse teadvuse, saab oma konstruktiivsust anda edasi kogu rühmale…

Kuid selleks peab olema ühendumine rühmadesse…

Sellele on suunatud enamus teie ühistest mediteerimistest… – kvantlik liitumine üheseks teadvuseks ja kõikide kehade kokku häälestus…

 

Tuleb välja, et kolmandal tasemel peame läbi põdema kõik oma lapsepõlve haigused…, üksnes siis on võimalik pääseda neljandale tasemele…?

Jutt käib mitte pääsemisest…, vaid… kuivõrd olete suutelised sinna sisenema…

Tasemete vahel on omalviisil lüüsid, desaktiveerivad kambrid, testkambrid… – need võimaldavad vaadata teie näitajate taset…, näidata teie omaduste väärtust…

Kasvõi näiteks… – enne pääsu kõrbesse, pead läbima kuumuse kambri, et sa mõistaks… – kas oled suuteline viibima kõrbe kuumuses…

Mõnedki ei pea vastu ja loobuvad minekust kõrbesse…

Võrdlus kõrbega ja kuumusega on muidugi tinglik…

Kuid sisened lüüsikambrisse viirustega, siis need hakkavad ägenema… sa tunnetad valu…

See oleks kui töö koormuse all…

Seega… sa peaksid mõistma… – kui lähed edasi ja valud ägenevad…, järelikult… sinus on veel tervendamata destruktiivseid viiruseid…

Kui valguse koormus viirustele suureneb, nemad hakkavad veel enam puiklema vastu…

Seetõttu esmalt… tarvis ravida haigust…, alles siis koormata keha…

 

Oled rääkinud footonvööst…

Jah…, just nii… footonvöö on omalviisil lüüsikamber, testimise läbiviimiseks…

 

Erinevates allikates räägitakse läve vardjatest, kes on teadlikud tasemetevahelistest pääsudest…

Kas sellised on olemas…

Need on automaatsed süsteemid, mis testivad  teie näitajaid…

Kuid loomulikult on olemusi, kes on juhtimas footonvööd…

 

Thoth Hermesose Teemanttahvlitel on juttu õudsatest lävevardjatest, kes penide kombel on jooksmas mööda piire…, ulgumas…, ega lase kedagi läbi…

See on allegooria…

Piirid on määratud magnet-gravitatsiooni joonte poolt…

Ulgumas on süsteemi näitajad… sireenide taoliselt…

… penide jooksmine – tulukeste vilkumine, kui osutub mingi oht olemas…

 

Enamus inimkonnast on saastunud eraldumise viirustest…, destruktiivsuse viirustest… – kuidas saaks siin aidata…?

Tuleks alustada endast…

Ei saa teisi aidata, kuni pole tervenenud ise…

Enese tervendamise meetodid on laialdaselt tuntud…

Paast…, palved…, tunnistamised (kahetsused) ja tänulikkused…

Paast on selleks, et puhastada kehad…

Süües nakatunut toitu, teie kehasse pääsevad destruktiivsuse viirused…

Igal tasemel oleval viirusel on õhuke kelme kehade ümber, millised on siiski madalamatel destruktiivsetel eraldumiste tasemetel…

Seetõttu tarvis alustada paastust, mis on mõjutamas kõiki ülejäänud kehasid…

Paastust on teil palju kirjutatud…

Toit peab puhas olema mitte üksnes ökoloogiliselt…

Ta ei pea kandma endas surma kannatusi…, ehk… kandma destruktiivseid koefitsiente…

Toit peab olema taimne…, või loomne, mida loomad ise annavad… – munad…, piim…, mesi…, ja nii edasi…

Toitu tarvis valmistada läbi armastuse, milles puudub destruktiivsuse koefitsient…

Ühistes toitlustuskeskustes pakutav toit on enamuselt armastusest ilma…, sageli on kandmas isegi toiduvalmistaja destruktiivsust…

Toidu valmistamine on… omalviisil – riitus…, millest on rääkinud teie  idamaade õpetused…

See on alkeemia salapära… – valmistaja energia muutmine toidu energiaks…

Kuid paast peaks olema mitte üksnes füüsilisest toidust… – vaid ka vaimsest…

Paastu ajal tuleks hoiduda samuti ka destruktiivse sisuga informatsioonist…

Kogu informatsioon, mis kannab endas eraldumist, vaenu…, ehk isegi meenutusi neist, on destruktiivse loomuga informatsioon…

Seega… tarvis teha puhtaks neist isegi oma teadvus…

On olemas eriliste omadustega eraldumise viirused, mis on mõjusad, kui narkootikumid…

Sellisteks on himu viirused…

Paastupäevadel tarvis hoiduda isegi seksi sidemetest…

Seksis endas ei ole midagi pahelist, ega destruktiivset… – see on suurim mees- ja naisalge liitumise akt… – energiate tants ja elu pidu…

Kui üks partneritest on nakatunud ihast või rahulduse otsinguist, siis see võib kahjustuda ka teist…

Eriti juhul, kui ühes destruktiivsed koefitsiendid on valitsemas täielikult…

Ka palved on vajalikud, kuna need on võimsad vahendid ühenduse võtmiseks Isa õnnisvoogudega…

Palve läbi, paludes abi, te lasete endisse imettegevaid energiaid sellelt, kelle poole pöördute oma palves… – lubate temal sekkuda teie tervendumise protsessi ja aidata teid…

Sellega te avanete ja, vabavoli seaduse kohaselt, avaldate soovi võtta vastu tervenemise…

Universaalseks palveluseks on – Ja saagu Sinu tahe… – sellega te liitude Isa voogudega, millistes on ühesus ja harmoonia…, ning need alustavad teie voogude ühtlustamist harmooniaga…, kõikides suundades… – ja mitte üksnes esitatud palve kohaselt…

Ja saagu Sinu tahe esitamine annab pikka füüsilist iga…, edukat ja õnnelikku elu…

… ja nii edasi – kõike kompleksina…

See võimaldab tasakaalustada teie destruktiivsuse koefitsiendid kompleksina…

Kui oma elutegevuse kohaselt ehk taastate endised koefitsiendid, siis viirused saavad oma elujõu tagasi…

Seetõttu palvelus on vajalik igapäevaselt…

… igal vabal hetkel, kui teie teadvus ei ole millegiga tegevuses…

Teid kuuldakse ja abi saab olla alaline…

Iga palvelus peab lõppema tänulikkusega…, ehk tuleks isegi alustada tänulikkusega…

See on andmise ja vastuvõtmise tasakaalustamise viis…

Kui jääb tänamata, siis töö jääb kinnistamata…, jääb kui võlana…

Siiras tänu kinnitab lõpetatuse…, ning on kogemise kinnituseks…

Kõik tänulikkused peavad olema siirad ja lähtuma südamest…

Universaalseks tervenemise vahendiks on – liitumine Kõige Lättega…, kvantlikkuse keskmega… – Jumala keskmega…

Selliseid liitumise viise on suurimal hulgal…, ja need on teile teada…

Enamuselt need on erinevat tüüpi mediteeringud…, ehk seisundid väljaspool teadvust…

Viirus on pääsemas üksnes läbi destruktiivse mõttetegevuse…

Seetõttu on oluline lülida oma mõistus välja…, usalduda Lättele…

… eralduda isekusest ja ühineda Ühesusega…

Seda on lihtsam teha looduse stiihiate abil… – tundide pikkuselt vaadelda tuld…, vett…, taevast…, mõttevabalt vaadelda loodust…

Vaatlemine väljub teist väljapoole…

Mediteering on suunatud seesmusesse…

On hulk mediteeringuid kinniste silmadega, kus saate täienisti sukelduda enda seesmusesse…

On hulk grupilisi mediteeringuid, kus ühendute üldise väljaga… – sellisel juhul õpite peatama oma isekust, oma mõtteid…, nii saate sukelduda Sõnatusse Põhjatusse…, Vaimu ookeani sügavustesse…

Vaatlus – on universaalne viis…

Vaatluse protsessi aegu seiskate oma mõtluse…, loote ühendust oma seesmise lõpmatusega…

Kuid samas… olete jälgimas välised asju, ning sõnatu vaatlemise aegu loote sidet lõpmatusega – väljaspool end…, ja teistes asjades…

Liidate seesmise ja välise lõpmatuse… – millised oma olemuselt on üks ja sama…

Selliselt liigute enda sügavustesse, kus leiate kõike…

Samas olete liikumas väljaspool end, teiste seesmustes, kus leiate end…

Vaatluse aegu te muutute lakkamatuks…

Teie seesmine lõpmatus sulandub teie välise lõpmatusega… – muutute tervikuks…

Vaatluse aegu võite tunnetada selgelt…, tunnetada enda terviklikkust ja lakkamatust… – tunnetada seda füüsiliselt…

Seetõttu soovitan vaatlust kui täiuslikku viisi…

Sellised profülaktilised ja tervendamise viisid on teile teada juba ammu… – kuid te ei leia nende jaoks aega…

Oma tendentsis olete kihutamas eraldumusse…, nakatute üha enam eraldumuse viirustesse…, destruktiivsuse viirustesse…

Igaüks peaks esmalt tervendama neid viiruseid eneses…

Loomulikult…, see ei keela teil omavahelist suhtlemist…

Arvestage üksnes oma jõuga…

Selliste viirustega te ei pääse kõrgematesse mõõtmetesse…

Teil seisab ees raske ja pikk teekond oma kehade puhastamisega destruktiivsetest näitajatest, milliseid olite kogunud mitte üksnes selles elus, vaid ka paljude eelmiste elude jooksul…

 

Pea kinni… – kuid… nendes eludes minul olid teised kehad…?

Ei miski kao, ei kunagi kusagile…

Kogu informatsioon, mis on talletatud elude jooksul, kandub järgmistele kehadele üle… – sinu koorem ei kao kusagile…

Neid töödelda ja lahustada oled suuteline üksnes sina ise… – ei ükski teine…

 

Kas ma oma palves ei saaks pöörduda Isa poole, et tema töötleks need ümber ja lahustaks minu karma…?

Võid…, ja kui Tema leiab seda vajalikuna…, siis see ka sünnib… – saad puhastuse…

Kuid enamuselt seda ei toimu…

Mitte et Isa ei kuuleks, või ei tahaks kuulda… – vaid… sinul endal tarvis läbida need õppetunnid…, õppida kaitsma end nende viiruste eest…, ise tervendama end neist…

Kui ei õpi ise neid ära tundma… ja tervendama end nendest…, siis peale Isa puhastamise saad need kõik tagasi… – need on sinule vajalikud õppetunnid…

See on sinu teadlik valik…

… Isal ei ole mingit õigust sekkuda sinu valikusse…

Isa ise seadis sellised seadused…

Kuigi… Isa poole võite pöörduda abi järele alati…, kõikide kõrgemate jõudude poole…

Igaüks annab kohase abi teile…

Aitavad teil puhastuda… – kuid enese puhastumist peate tegema siiski iseseisvalt…

Muidu ei oleks mõtet laskuda tihkustesse…, õppida kõikvõimalikke õppetunde…

Teie ülesandeks on tuua vaimsust tihketesse kihtidesse…, ning säilitada vaimu omadusi kõigis fragmentides…

Selleks olete tulnud Maa peale…

 

Tänan sind õppetunni eest…

Ma tänan sind…, me oleme ühesed…

SElena

Read Full Post »