Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2017

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille üle ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise… 

 

El Miikael Nebodonski, oled valmis vastama…?

Oleme ju koos…

 

Mulle on taas tulnud küsimusi…

Millist Jumala omadust annavad meile iga tase kaheteistkümnest…?

Kas saaks teada neist täpsemalt…?

Ehk on need kuidagi ilmutumas… –  aeg on ju kiirenenud tunduvalt…?

Kas tänavust tüüpi inimene on võimeline tunnetama endas mitmeid tasemeid korraga…?

Me oleme rääkinud inimese tšakrate omadustest… – kuid kordame neid taas…

Elu                                           Ma olen

Soovid                                    Ma tahan olla

Püüdlused                               Ma tahaks olla selline

Tunnetused                             Mulle meeldib (ei meeldi) olla selline

Avaldumised                          Ma avaldan oma suhet enda olemuse vastu

Loomine (nägemine)              Ma olen muutmas enda olemust… olen loomas

Avamine (avardumine)          Ma olen õppimas oma loomist… olen avardumas

Seega… – millised omadused on esmaselt Jumalas…?

Jumala elu on Tema ilmutumine…

Ma olen ja mina olen on erinemas kui tervik ja vorm

Ma olen on ilmutumine kõiges…, kuid mina olen – on ilmutumine vormis…

Jumal on üheaegselt nii Ma olen, kui ka mina olen

Nii sinus, kui igas ühes teist, on olemas Jumal ilmutatud ja Jumal eraldunud

Tase Ma olen ei anna valikuid, kuna sellel tasemel puuduvad võimalused analüüsida valikuid…

Sellel tasemel valik on minimaalne… – olla, või mitte olla (nagu räägitakse ühes teie teoses)…

Teil on olemas valik olla…, ja valik mitte olla… – kolmandat valikut pole antud

Kui teadvus sellel tasemel valib mitte olla…, ta naaseb Isa rüppe… – selline on tema valik…

Kui teadvus valib olla…, siis toimub teise taseme valik… – ma tahan olla…, ilmneb soov…

Sellel tasemel valikute palett avardub lõpmatult, võrreldes esimese tasemega…

Siin enam ei ole küsimust – olla, või mitte olla

Siin sa oled…, hakkad õppima tundma enda olu, läbi soovide…

Sinu ette laotub kui tohutu värvide palett…

Sa hakkad teadvustama mõistet ma tahan

Kui sinu teadvus oli Isa rüpes, sinul valikuid ei olnud, kuna sinu valikuteks olid Isa valikud

Sinu valikuks olid üksnes Isa valikud…

Sa usaldasid Teda täielikult, kuna sinul ei olnud kordagi võimalust kahelda Isa valikus…

Olgu sinu tahtmine… – oli sinu jaoks loomulik asi…

Kuid Isa jäi vakka…

Nüüdsest valik on sinu…, nüüdsest hakkasid õppima valiku raskusi

Kas Jumalal on soove…?

Neid Temal ei ole…, Temal on kõik temas olemas…

Temal ei ole vajadust valida millegi ja millegi vahel…, Temas on olemas kogu ilmutatut

Kuid sina oled eraldunud osana… – seetõttu sinul tuleb valida ja võtta järjekorras kõike läbi…, proovida erinevaid Olu ilmnemisi…

Proovides läbi erinevaid Jumala ilmnemisi, sinus sünnib sinu püüdlus… – ehk sinu valikute suund…

Sa tood esile oma eelistusi, kuna ühed või teised valikud annavad sulle erinevaid rahuldusi, millest sünnivad tunded…

 

Pea kinni…, kas esimesel tasandil, ehk bakteritel, on vaid üks valik – olla, või mitte olla…?

Teisel tasandil, ehk taimsel…, on olemas soove – Ma tahan olla…?

Loodus tõemeeli on püüdlemas elada…

… võrsuda, mistahes ka ei oleks, ja mistahes suunas…?

Loomsel tasemel ja inimkonnal on püüdlus…, nemad liiguvad otseses mõttes…, erinevalt taimsest…

Seega… – kolmas tase on püüdluste tase…?

Jah…, te olete pidevalt midagi, või kedagi taga ajamas… – ja see on teie jooks lõpmatu…, kuni ei käivita oma tundeid…

 

Kas meil ei ole tundeid…?

Jutt käib tasanditest…

Igal tasandil hakkava ilmnema järgmise tasandi tunnused…

Sul ei ole võimalik hüpata tasandilt tasandile…

Sul on tarvis minna sujuvalt üle järgmisele tasandile…

Just seetõttu tänavusel tasandil sa õpid aegamööda tundma järgmise tasandi omadusi…

Loomad on püüdlemas toiduse juurde…, vabaduse poole… – nemad on valimas…

Ajapikku loomadel kujunesid tunded… – emane hakkas kandma hoolt oma järglase eest…

Taimed ei kanna hoolt oma seemnete eest…

Loomsetel paaridel ilmnesid tunded teine teise vastu – teil on ju räägitud luikede truudusest

Loomad hakkasid tunnetama kiindumust teise loomse liigi vastu – teil on teada koduloomade kiindumus ja truudus…

Edaspidi tuli esile inimene, kes on samuti loomset päritolu… kolmanda taseme esindaja…, ta oli õppimas valitsema tundeid…, aegamööda õppis neljanda taseme omadusi…

 

Pea kinni… – aga mineraalid…, millisel tasemel on nemad…?

Esimene – Olla, või mitte olla

Nende iga on pikk just seetõttu, et neil on vaid üks valik… – ja nemad on õppimas seda…

Kuid osa neist hakkab ka püüdlema…

Neid mineraale te peate poolvääriskivideks… – need on püüdlemas valguse poole…

Sulle on räägitud, et iga vorm, mis on ilmnenud… on püüdlemas tagasi oma ühesusse…

Mineraalid on püüdlemas päikese valguse poole, et olla veelgi läbipaistvamad…

Selliselt nemad püüavad ilmutada läbi enda Jumala Valgust…

Need imavad valgust väljastpoolt… päikeselt, et puhastada selliselt end…

Varem või hiljem, neist saavad vääriskivid…

Seejärel selliste olemuste teadvus saab minna üle järgmisele tasandile… – püüdluse tasandile…, kuna on valinud püüdlust Jumala Valguse poole…

Kuid naaseme inimese juurde…

See, mida teil nimetatakse tunneteks… tegelikult ei ole nendeks…

Need on… – hirmu tunded…, süüdi oleku tunded…, kurbuse tunded…, määratluse tunded…, armukadeduse tunded… – need kõik on madalama taseme instinktid…

Teadvus ilmutudes, hakkab tunnetama oma eraldatust…, seetõttu ilmnevad hirm, kurbus, määratlus…

See kõik on üksnes valik – olla, või mitte olla… – ei midagi enamat…

Kuid selles on siiski mõte ja tarkus…

Teadvus valib olla, seetõttu võtab vastu Jumala valiku – Olla

Edaspidi üksnes püüab viia täide Jumala tahte…

… hakkab püüdlema Jumala poole, Jumala Valguse poole…, ehk antud juhul – Päikese poole…

Hakkab ilmutuma püüdlusena… taimse ilmana…

Ilmutudes taimses ilmas, hakkab valima… – millisena olla…

Seetõttu on püüdlemas olla parim teistest…, kuni kujuneb võistlus ellujäämises ja püüdlustes…

Iga taim on püüdlemas päikese poole…, püüdes jõuda teistest ette…, teistest taimse ilma osadest…

Taimede püüdlusest areneb paljunemine

 

Paljunemine on olemas ka bakteritel…

Bakterite ja rakkude ilmas toimub üksnes pooldumine…

Kuid taimses ilmas on olemas küpsemine…

Puu ei pooldu…, vaid kasvatab endas oma osi, ning annab neile vabaduse…

Bakteritel ei ole lapsi, ehk vilju…

Puu annab järglasi…, ta on õppimas andma vilju… – eraldama end nende elu jaoks…

Need taimed, millised lakkavad muretsemast taimses ilmas ellujäämise pärast… – hakkavad elama harmoonias ja sümbioosis teistega…, oma püüdluses hakkavad ilmutama teise taseme omadusi… Ma tahan olla mina…, hakkavad arenema kaunite lilledena, levitades aroome… – andes osa enda energiast teistele…

Neil on valmimas maitsvad viljad… – mis on samuti enda edasi andmine…

Loomses ilmnenud ilmas püüdluse ja andmise tase on erilisem…

Loomse ilma poeg eraldub emast täielikult, ning alustab iseseisvat rännakut oma liigi kohaste püüdluste ulatuses…

Kuid nende rännakutel kajastuvad liigi eelmiste tasemete kogemised…

Loomadel ei ole enam kahtlust… – olla, või mitte olla… – nemad üksnes on

Loomad ei tee enesetappu…, ei vali – mitte olla…, nemad tahavad olla…

Kuid valivad… – millisena olla…

Loomses ilmas ilmneb hulgim liike…

 

Oota nüüd… – on teada juhtumeid, kus vaalad teevad massilisi enesetappusid…

See on midagi muud…

Ma räägin isiklikest enesetappudest, kus olemus loobub elu valimisest…

Vaalade enesetapp on ülemineku vorm kõrgemasse teadvusse… – see on valik minna kõrgemasse teadvusse ühese kogukonnaga…

Kolmandal tasemel on siiski valitsemas möödaniku õppetunnid…, ehk… loom oma eraldumuses tunnetab hirmu mitte olla… – seda teie nimetate ellujäämise instinktiks…

Loom tunnetab hirmu jääda toiduta… – seega… sellel staadiumil käib kollektiivse teadvuse õppimine… – kujunevad karjad ja parved…

Loomad õpivad eksisteerima üksikult, või karjana…

Taimed on ühenduses oma liigi teadvuse tasandil, eraldumus on neile vaid tinglik…

Loomad enamuses on eraldumas teadvuse tasandil…, kuid õpivad teadlikku ühinemist…

Edasi toimub peenem ühinemine…, peredeks ühinemine…

Loomad õpivad hoolt kandma nõrgemate eest…, kaitsma oma karja…

Nendel kerkivad esile karjajuhid, kes õpivad vastutama teiste eest…, mitte üksnes enda eest, nagu teevad mõningad kiskjad…

See on juba inimrassi ilmingud karja sees…

Karjajuht on targem ja tunneb vastutust… – ta on valmis saama inimeseks…

Temal sünnib mõistus…, ja vastutus oma sammude eest…

Selliselt sünnib karma…, ehk… – teo eest tulemuse saamine

Inimene õpib vastutama madalamate tasemete eest… oma väiksemate vendade eest…, ta on kui karjajuht, kes on vastutamas nende eest…

Kuid teie reaalsuses veel paljud teie seast ei ole valmis selliseks vastutuseks…

Seetõttu on käimas pikk karmaline koolitus karma õppetundide näol…

Peale selle… – õppides vastutust, inimene saab võimaluse õppida loomist…

Temale avaneb peamine loomise atribuut – mõtlemine…, temal avaneb jumalik võime – mõtteloovus

Just sellel tasemel loomine ei ole võimalik ilma vastutuseta… – ehk… igaüks on vastutamas oma tegude eest otseselt… – ka selle eest, kuidas need kajastuvad teistele olemustele…, muudele loovustele…

Inimene on proovimas oma jõudu loomises…, ja samas on õppimas vastutust oma loovuste eest…

Just seda etappi olete läbimas…

Mineraalid, taimed ja loomad ei loo, kuna nemad ei valda mõistust…, mõtteloovuse atribuuti…

Kuid teil, oma arengu käigus, kolmandal arengu tasemel, ilmnesid neljanda taseme tunnused… – tunded…

Esmalt see ilmnes eelistustes… – meeldib, või – ei meeldi

Kuid ajapikku hakkasite avama endis tõelisi tundeid…

Süvatunded olid teisse kätketud juba algselt… – Jumala osakestena…

… kaasa mõistmisena…, armastusena…, õrnuse ja huumori tunnetena…

Hakkasite neid õppetunde läbi võtma…

Neljandasse mõõtmesse ei saa siseneda enne, kui ei toimu nende esmane teostus…, kuni ei saa selle mõõtme vääriliseks… ei saa vastavaks sellele mõõtmele…

Seni sellel etapil olete kinni jäänud…, just seetõttu teil ei õnnestu praegu minna edasi…

Need teie seast, kellel need tunded on omaks saanud, on minemas kõrgemale…, on kehastumas neljandasse mõõtmesse… – Jumalike Tunnete tasandil…

 

Järelikult Jumalal on olemas huumori tunnetus…?

Muidugi on…

Kõik, mis on sinus, mis on ilmas…, on ka Jumalas… – ta on Kõige Läte…

Sinagi oled Jumala osa…

Kuidas Terviku osas saab ilmneda omadus, mis ei ole omane Tervikule…?

Jumala tunded on kõigest globaalsemad, mastaapsemad, kvantilisemad…

Igaüks teist on läbimas neid tundeid samm-sammult, süvendades ja avardades neid enda seesmuses…

Avades neid endas, saate teada endas olevatest jumalikest omadustest…

On olemas erinevaid armastuse ja kaasmõistmise tasemeid…, erinevaid õrnuse ja huumori tunnetuste arengu tasemeid…

Igaüks on läbimas kaasmõistmise, armastuse ja õrnuse õppetunde… – kui laps ja vanem…, kui liider ja alluv…, kui mees ja naine… – ja nii edasi, mööda inimrolle, mida olete valimas endale…

Kui olete läbinud õppetunnid ja avanud endis jumalikke kaasmõistmise omadusi, heasüdamlikkust, armastust, õrnust ja huumorit… – alles seejärel saate Minna üle uuele tasandile…

Õpite esmalt austama end…, seejärel oma vanemaid…, oma lähimat partnerit ja oma last… – siis oma suguvõsa ja sõpru…

Kui tahate sellel tasandil omaks saada kõiki Jumala omadusi, peate õppima austama kõiki…, olla mõistev ja heasüdamlik kõigi suhtes…, olla õrn kõigi suhtes ja suhtuda kõigesse huumoriga…

Jumal on Kõik ja kõikjal…

Eirates kedagi austamatuse tõttu…, te eirate Jumala osa…, eirate Jumalat ennast…

Kokkuvõttes – eirate ka end…

Seni teil puudub austus isegi enda vastu…

Siit õppimine algab otsast peale… – enda tunnustamisest…

Esmalt peate teadvustama end… – mitte end eraldunut…, vaid end tervikut…

Teil tarvis mõista, et eirata ei ole võimalik kedagi… – kõik on vaid Üks… – te ise

 

Olgu peale…

Kuid mis on huumori tunne…?

Mis on Jumala huumori tunnetus…, milleks see on antud inimesele…?

See on võimalus ja võime vaadata end kõrvalt…

Kui oma teadvusega püsid pidevalt vormi piireis…, siis sul on raske määratleda end…, suhtuda endasse kui mingi välisesse…

Oskus vaadata end, toob esile huumori…, aitab vaadata end kõrvalt…, suhtuda endasse kriitiliselt…

Seda saad teha kas oma silmade läbi…, või teiste silmade läbi…

Kui suudad näha enda eraldumuste illusoorsust… – siis sinus sünnib huumor…

Huumor on eraldumuse ebareaalsuse mõistmine… – sünnib naer…, mis on kui reageering mõttele eraldumisest…

 

Kui mõtte minu eraldumisest on Jumala oma… – kas see on siis absurdne…?

See on naeruväärt nii Jumalale, kui ka sinule…

Jumal on alaliselt naermas enda üle… – Ta näeb end kõrvalt, viibides teie vormides…,  Ta naudib seda lõbu täiest hingest…

 

Ilmselt paljudele see on raskesti mõistetav, kuna kõik on kannatamas ja pisarais…

Kas Jumal on samuti nutmas…, meis ja läbi meie…?

Jah, juhul, kui ei ole suuteline vaatama ennast kõrvalt, kuna arvab, et läbi sinu Ta on eraldunud…, kuna ei saa vaadata end tervikliku pilguga, ning mõista eraldumuse absurdsust ja eraldumuse illusoorsust…

Kui eraldumine hakkab näima reaalsena, siis Ta on valamas pisaraid… – ehk… nutate teie…

Kui Ta on teadvustamas illusoorsust ja oma eraldumuse absurdsust… – Ta on naermas ja mängimas oma jumalikke mänge…

 

Olgu…, lähme edasi…

Viies tasand – avaldumine… – oma suhte väljendamine Olu suhtes…

Sa võtad seda kui hinnangut mingi jutustuse kohta… – kas sinu Olu meeldib sulle, või ei meeldi

Kuid see on pealiskaudne…

Avaldumine on juba järgmine loomise etapp… – Avaldu-mine

Sa avaldad oma olemust ilmale…

Oled avaldamas oma tõesust ja erisust teiste suhtes…

Sinu jaoks kõik muutub selgeks

Sa avaldud jumaliku algena

Kui esimest taset saaks võrrelda seemnega…, teist võrsena…, kolmandat puuna…, neljandat õiena… – siis viiendal… – hakkad kujundama oma vilju… – enda Ilmutumist

Sinul enam ei teki kahtlusi… – olla, või mitte olla… – sa oled… – oled tänulik oma olemisele…

Oled kord ja igaveseks valinud Olu ja oled valmis ilmutuma kogu oma suursugususes…

Oled määranud kindlaks, et püüdlusi on hulgim…

Kuid kõigele peavad kaasnema jumalikud heasüdamlikud tunded… mõistmised, õrnused ja huumor…

Just seetõttu oled valmis ilmutama oma jumalikke omadusi…, ilmutama neid ilmale kui – uut ilmutumist…, kui uut variatsiooni…

Sa valid uut Jumala ilmutamist enda läbi…, kõiki Tema tundeid ja püüdlusiKõige ilmutamisi…

Sulle avanevad enamad võimalused ja suuremad vastutused, kuna oled avanud endas peamisi jumalikke omadusi… – olla, püüelda, tunnustada

Avaldu-mine…, see tähendab, et oled ilmutumas väljapoole oma parimaid jumalikke omadusi…

Oled kui näitamas, mida oled õppinud… – sellel etapi oled ilmutamas oma loovusi…

Juba kolmandast etapist on alanud tõus Loomisele… – algasid teie loomise õppetunnid…, teie ilmutumised ilmale…

Sa hakkasid looma…, ja sinus ilmnesid järgmise loomise tasandi omadused…

Kõik on üksnes loomise tasandid…, elu loomise tasandid…, püüdluse tasandid…, tunnete loomine…

 

Seega… – kuues tase… loomise tase…

Tegelikult kõik tasemed on loomise tasemed…, kuid sellel tasemel algab teadvustatud loomine…

Sa teadvustad, mida oled loomas… oled teadlik, milleks lood…,

Sa teadvustad, kuidas sinu looming on mõjutamas kõike olevat… – kogu olevat…, ja mitte vähem…

Sa teadvustad, milline vastutus seisab sinu loomingu ja loomise oskuse taga…

Sa teadvustad, milliseid tagajärgi toob ilma sinu looming…

Just seetõttu sellel tasemel oled õppimas looma teadlikult…

Sellel tasemel enam ei ole karmat… – ise oled õppimas juhtima oma loovuste tagajärgi…

Oled oma saatuse looja…

Edaspidi oled õppimas tundma oma loovusi sõna otseses mõttes…, avardud otseses mõttes…

Sinu loovused on avardamas sinu piire ja tõstavad sinu väge…

See oleks kui sinu maalitud piltide kogum, milliseid oled ise maalinud…

Mida enam oled loomas…, seda enam on sul pilte…, seda avaram on sinu piltide galerii…

Edaspidi avastad, et sinu loovuslused on osad tohutust ilmast…

Lausa avastad, et kõigel on side kõigega… avastad, et oled avamas end Lõpmatusse… – oled astumas avatud Ilma…

Näiteks esimestel kolmel tasemetel olete ekselnud mööda labürinti, kuna tabasite valguse allika, ehk väljapääsu…, seetõttu võtsite suuna selle poole…

Edasi, liikudes väljapääsu poole, valgus aina kasvas…, kuni hakkasite mõistma, kus olete… – et see ei ole labürint…, vaid tohutu ehitis, millel  on oma mõte, millel on oma tähendus ja eesmärk…

Sellest peale suundusite ehitise väljapääsu poole, kuna pidasite seda kolmemõõtmelisuse vanglaks ja ekslemiste labürindiks…

Tegelikult see oli kool, kõigi oma õppeklassidega…

Nüüdseks see on teile selgelt teada…

Läbides kõiki klasse, väljute ehitisest…

Väljute labürindist Jumala Valguse kätte…, avastate uusi loomise tasemeid…, näete ilma grandioossust…

Avastate end tänaval, kus on hulgim taolisi ehitisi…, teile jõuab kohale, et olete läbinud üksnes ühte kooli… – üht labürinti…

Ees on ootamas kaasahaarav rännak mööda taoliste koolitusehitusi…, mööda teisi labürinte…

Nüüdsest teie ees on avatud kõik teekonnad…

 

Olgu…, kuid, teadvuse eraldumise tasemete kohaselt, millisel tasemel algab liitumine Planetaarse teadvusega…, Galaktika teadvusega…, Ilmaruumi teadvusega…?

Väljumine seitsmendal tasandil ongi liitumine Planetaarse teadvusega…, avardumine temani…

Edasi tulevad teadvuse liitumised kõrgemate tasemetega…, teadvuse avanemised…

Kaheksas tasand – Päikesesüsteemi teadvus…

Üheksas tasand – Galaktiline teadvus…

Kümnes tasand – Keskse Päikese teadvus…

Üheteistkümnes tasand – Ilmaruumi teadvus…

Kaheteistkümnes tasand – Ilmaruumide keskme teadvus…

Kolmeteistkümnes tasand – Metaruumi teadvus…

Neljateistkümnes tasand – Metaruumi Päikese teadvus…

Viieteistkümnes tasand – Megaruumi teadvus…

… ja nii edasi…, vastavuses Absoluutse Väe kasvule…

 

Kas siis igal tasandil on oma päike, kui liitumiseks vajalik keskme…?

Jah…, igal tasemel on olemas oma ühesusele püüdlemise keskme… – ühendumise alge…

Kuid tegelikult, nagu ise oled mõistnud, sõna otseses mõttes on olemas üks tsenter…, Kõige tsenter…, Jumala tsenter…

Sa avad Jumala Väge üksnes osaliselt…, Tema külgetõmmet…, vaimset tõmmet… – avad Teda eneses läbi avardumise…

Pane tähele… – kui keerutad kuuli nööri otsas…, siis mida lühem nöör, seda kergema jõuga hoiad kuuli kinni– nii ka siin…

Mida avaram teadvus, seda enamat keskme jõudu läheb tarvis vormi koos hoidmiseks…

Kuid kõik jõud on ühene Vägi…, teisi jõudusid pole olemas…

Sa ei loo lisajõu punkte… – keegi ei loo…, sa üksnes lased nööri pikemaks…, samas tõstad musklite väge ja arendad füüsilist jõudu…

Nii on ka siin…

Vastavuses avardumisele sa avad endas üha enam Jumala Väge… – tsentrifugaalset väge…

Keerutades kuuli, sa kasutad tsentrifugaalset jõudu…

Mida pikem nöör, seda tugevam on tsentrifugaalsus…, seda hoogsam on liikumine…

… seda suuremat kesktõmbe jõudu tarvis rakendada, et vorm ei laguneks… – et nöör ei katkeks…, et kuul ei lendaks minema…

Vastavuses oma avardumisele, arendad endas mõlemat jõudu…

Kuigi püüdluste keskmeks on siiski üks – Jumala tsenter…

Seega… – sinu järjekordne liikumine järgmise päikese poole… – sinu teadvuse liikumine…, sinu teadvuse avardumine, on kui sinu uue jõu arendamine, mis on jumaliku keskmena sinus…

Selle keskme avamine enda seesmuses toimub tsentrifugaalse jõu arendamise läbi…

Kui sa ei suuda säilitada mõlema jõu tasakaalu, siis nöör võib katkeda…

Just seetõttu teile räägitakse vajadusest säilitada tasakaal jõudude vahel ja enese valitsemises…

Jõu arendamises ei saa olla kõhklusi…, energeetilisi lahvatusi…, muretsemisi…

Jõudu koos hoida suudab see, kes on püsimas tasakaalus…, oskab end valitseda ja juhtida…

Teil ees on pikk tee enese täiendamiseks, et avada endas Jumalikku Väge…, Jumala tsentrit…

 

Kas Jumala tsenter on Paradiisi saar, millest on juttu Urantias…?

Sellest räägime hiljem, kuna see on eraldi küsimus ja eraldi teema…

 

Tänan sind õppetunni eest…

Mina tänan sind sinu püüdluse eest… – me oleme koos…

SElena

Read Full Post »

Peaingel Miikael

Ronna Hermani vahendusel

 

Mu kallid Meistrid…, suurem osa inimkonnast on unustanud, et Universaalsete Seaduste raamides on Jumala poolt antud õigus, mis lubab inimesel taastada võime suhelda Ülestõusnud Meistritega ja kõrgemate sfääride Suurte Olevustega…

Seesmine side – on vahetu mõtete vahetus…, sõnadeta ja helita…

See on teie loomulik Olu seisund…

Kuid on olemas nõuded ja tingimused, milliseid tarvis saavutada enne, kui suudate saada juurdepääsu universaalsetele telepaatilistele kanalitele…

Olles viienda mõõtme oma Valguse püramiidis, paluge, et teie juhendajad ja ingellikud abilised liituks teiega…

Paluge, et teie isiklik Valguse Nõukogu võimendaks teie otsust, ning annaks jõudu, tahet ja tarkust, milliseid läheb teil tarvis üleminekul oma vaimse teadvuse järgmisele tasandile…

Olete oma vaimse kasvu otsustaval etapil… – seetõttu palutakse teil lasta vabaks kõike, mis on takistamas teil pääsu oma vaimse vabaduse juurde…

See on puudutamas ebafunktsionaalseid ja piiravaid suhteid, kahjulikke sõltuvusi ja harjumusi, mõtteviise ja asju, millised vajavad liiast palju aega, pingutusi ja vahendeid…

Ajastute tsükli vahetuse aegu olete läbi tegemas suuremal hulgal kõikvõimalikke muundusi…

Olete taastamas isiklike energiate mõttevormide fragmente, milliseid lõite oma pika rännaku aegu füüsilises väljenduses…

Olete ühinemas paljude teadvuse sädemetega, millistest on kujunenud teie jumalik Mina ja teie Vaimne Pere…, ning olete püüdlemas saada vaim/inimlikuks täiskasvanuks…, et elada pidevalt avarduvas paljumõõtmelises füüsilises sfääris…

Need, teie seast, kes on loonud aluse ja kindlalt astumas isetäiendamise teed, on valmis minema üle järgmise vaimse teadvustuse tasemele…

Olete Tähe Seemned…, uljaspead, kes on teinud läbi ja uhkelt väljunud paljudest vaimsuse pimeduse öödest, et puhastada end vanadest piiravatest kontseptsioonidest ja energiate mustritest…

Nüüd olete valmis väljuma esimesele plaanile, ning olema valgustunud helgel ja uuenenud Maal arenevale inimkonnale avangardiks…

Peaksite teadlikult läbi analüüsima oma veendumused…, ning loobuma neist, mis ei teeni enam teie parima hüvangu nimel…

Teil tarvis vabaneda piiravatest ja moonutavatest kollektiivsete teadvuste vaatevinklite mustritest…

Selliselt saate tõusta kolmanda ja neljanda madalama tihkuse lämmatavast keskkonnast kõrgemale…

Teil tarvis vabaneda kohatutest kohustustest, reaalsetest oletatavatest segajatest ja moonutustest…, madalamate füüsiliste sfääride kurnavatest veendumustest…

Olla ilmas…, kuid mitte selle ilma kohasena – see on üks olulistest tõdedest, millised peaksid aitama lootustandvatel meistritel võtma neid läbi, ning kasutada oma praktikates…

Teie peamiseks eesmärgiks on… – naaseda duaalse vastuvõtu sektorisse…, tänu millele teie energeetiline allkiri hakkab helisema harmoonia sageduse mustris, mis on vastamas neljanda keskmise või kõrgema mõõtmele…

See on nõutav harmoonia sageduse tase, milline on vajalik, et puudutada Lilla Leegi energiaid…, ja selle muundumise võlusid…, saada täiel määral juurdepääsu Looja Valguse Aadamlike osade kasutamisele…

Sellel Valgusel on olemas teadvus, mida saaksite assimileerida…, seejärel aktiveerida oma kavatsusega, et saada kõrgema teadvuse andi…, võtta see kasutusele, ning jagada edasi…

Ärge kunagi unustage… – see on Looja Valgus…, see on teie Elujoon kõiges, mis on olemas…

Seesmine ilm on täis võlulisust, imesid… – selles on juurdepääs võimetele, millised on ületamas teie kujutelmat…

Füüsilises olekus olete veetnud hulga vähem aega, kui ilma füüsiskehata…

Maine eksisteerimine – on üksnes hetk ajas, võrreldes kõrgemate sfääride igavikusega…

Teie Püha Teadvus – on hoidlaks teie möödunud kogemistele, tarkustele ja kosmilistele seadustele…

Monumentaalne ühendumine toimub siis, kui Vaimsus sulandub täienisti Püha Südamega…

Vaimsus…, ehk… intuitsioon ja teie seesmised sensoorsed võimed… – need kõik on Eeterliku Valguse Lätted…

Kui teie kavatsused on koondunud armastusele ja kiirguvad puhtusena…, siis teist saab Püha Leegi energia võimas Allikas…

2003 aasta novembri kuus andsime sõnumi nimega – Olete Looja Hingus

Selles sõnumis rääkisime teile, et on eksisteerinud mõningad väärad tõlgendused hingamisest, kus laialdaselt oli levinud arvamus, et Looja, temale kohasel ajal, hingab endasse tagasi kõik, mida on loonud…

See ei ole õige…

Looja on saatmas oma sära, millesse on kätkenud kogu tema suursugusus, millist on misiganes ajal loodud…

Kallid… – te olete Hingus

Olete hingamas Looja Olemust oma valmisolevasse inimanumasse…, saades nii täiuslikumat Valgust ja kõrgemate sfääride peenemaid vibratsioone…

Inimanumana te hakkate mahutama endasse Looja Olemust, mis on läbimas nii maist, kui ka kogu Ilmaruumi plaani…

Me ei saa täiel määral kinnitada, kuivõrd oluline on hingamine jumaliku loomuse taastamiseks…

Nii on ka pindmise hingamise kohta, mida suur hulk inimesi peab õigeks hingamiseks…

Pindmine hingamine on viinud paljude lõtvunud sümptomiteni, kuni haigusteni…, mis piiras samas jumaliku olemuse kasutamist, milline on oluline teie heaolu tunneteks ja Valgusanuma taastamiseks…

Oleme selgitanud ja toonitanud Lõpmatusse hingamise olulisust…, akordionhingamist… – ja kuivõrd oluline on hingata kavanduse kohaselt…

Lõpmatusse hingamist võiks pidada Ülestõusu hingamiseks, kuna see kooskõlastab füüsilist nõud galaktiliste tšakratega…, puhastab ja avab läbipääsud kõrgematesse mõõtmetesse…

See kiirendab teie tõusuvahendi loomise protsessi Valguse poole… – Merkiva’d…

See kergendab portaali avamist Püha Teadvuseni…, Püha Südame eespoolse ja tagumise portaali avamist…

Akordeon hingamine annab kahekordset kasu… – tõmbab ligi Aadamlikke osi, mis on tallel juurtšakras ja teie eeterlikus koopias, milline on tallel viiemõõtmelises valguspüramiidis…

Jumalik valgus on voolamas teile Valguse Linnast, millisega on teil loodud side…

Kuivaid selline protsess saab aktiveeritud, saab loodud ka Looja osakeste lakkamatu voog teie füüsilisse anumasse…, ja seejärel… läbi selle… edasi… – teie isiklikku Loomisratta kaheteistkümnesse kiirde… – kuni lõpuks – vormide ilma… võimsa Lõpmatuse märgi kujul…

Olete kui eesastujad ja Teekonna otsijad…

Teil on tarvis tuua välja oma isiklik teekond, ning võtta kasutusele oma seesmist kallihinnalist tarkust…, mille eest on võideldud ja tasutud pikkade kannatuste-katsumiste sajandite jooksul…, kuni edu saavutamiseni…

Kuigi olete oma valgustumise protsessi kriitilisel tasemel…, ajas, kus olete kõige haavatavamad… – teie katsumused ei ole enam nii tõsised, kui möödanikus…

Kuigi sageli olete segaduses…, ega tea, milline samm on järgmisena…, või… kas järgmine tõde seisneb liitumises oma pidevalt muutuva tegelikkusega…

Vältige pöördumist vanadesse mustritesse, millistes lubate mõelda teie eest, järgides kuulekalt neile…

Olge veendunud oma tões…, süüvige endasse, liituge eksimatu lättega… oma isikliku Jumaliku Juuresolekuga…

Paljud teie seast on jätkuvalt otsimas vastuseid välises ilmas…, pöörduvad nende poole, keda peetakse võimsamateks ja teadjamateks…, lootes, et nemad võtavad teid sappa, ning teil ei tule astuda tundmatule rajale…

Me kinnitame teile – see ei hakka tööle…

Sõltuvused toovad väga paljudele kannatusi ja valu…

Kas olete tõemeeli valmis paluma abi enda Kõrgemalt Minalt… – oma suhete põhjuste vaatlemises ja analüüsimises kõrgema vaatevinkli kohaselt…, ja seda, kuidas reageerida oma kaasale, perekonna liikmetele…, nendele, kellega on lähedasemad suhted…?

… Kas olete kartmas avaldada oma tõde, ning seista kindlalt oma otsuse eest…, saada oma saatuse peremeheks…?

… Kas olete õppimas tundma meeldivust jagamisest, õppimas hoidma kinni tasakaalu ja harmoonia tasakaalust…?

… Kas olete ikka kartmas jääma üksindusse…, kaotada tööd või ohutut olekut…?

… Kas olete jätkuvalt kahtlemas oma võimes edukalt hakkama saada vastutusega ja võimuga…?

Lähimate aegade jooksul paljud leiavad end kui kuristiku äärel… – neile võib näida ees üksnes pimedus, tohutu tühjus…, ehk täielik lagunemine… – seda veel enne, kui teie Vaimne Mina lükkab teid edasi liikuma…, paneb teid proovima avada sümboolseid tiibu, ning katsuma oma lennu võimeid…

… Mõelge sellele, kuidas teatada kõigile…, te annate endast kõike, mida teil on olemas…, kõike enda parimaks hüvanguks…, või, kuidas ütelda…, olgu meie Isa/Ema Jumala tahe, nii enda, kui ka üleüldise kõrgeimaks hüvanguks...

Kuid see ei tähenda, et annate ära kogu oma ilmaliku varanduse ja oma vabatahte…

See räägib usaldusest oma Kõrgema Mina ja jumaliku Mina vastu, kuna targad Kõrgemad Aspektid teie jumalikus teadvuses, on teadlikud, mis on teile parim ja kasulikum antud hetkel…

Mu vaprad…, te ei saa olla nõrgad südames, või arana vaimult, kuna järgmise sammuna oma teekonnal täieliku täiuslikkuseni, teil on täielik kontroll oma isikliku ilma üle…

Üksnes nii saate otsustavalt astuda edasi, et taastada oma jumalikku pärandit…

See on ootamas teid…

Kuid te siiski peate integreerima endasse ja aktiveerima Looja Olemust…, Tema Valguse Aadamlikke Osi…, kogu Ilmaloovuse substantsi, mida saate kasutada oma imelise uue ilma vormimiseks ja loomiseks…

Teie määratluseks on alati olnud olla katalüsaatoriks ja oma enda tuleviku režissööriks…

Teil tarvis täita oma nägemust hasardi emotsioonidega ja… vaprusega…

Peate saama julgeteks ja vaprateks, kuna olete liikumas hulkade seas… – peate välja rabelema masside teadvuse haardest…

Teil tarvis ütelda sõnu, millised resoneeriks edu vibratsioonidega…

Tarvis võtta sisse positsioon, et tegutseda kui võidust juubeldav võitja…

Tarvis riskida kõigega, et tõestada endale oma harmoonias olekut Vaimuga…

Kõike, mida olete vabalt jagamas läbi armastava kavatsuse, naaseb teile rikkaliku tasuna…

Kellegil ei õnnestu loobuda oma määratlusest, ega järgida kuulekalt teisi… – see on teie lahutamatu osana…

Teile on määratud võtta sellest aktiivselt osa…

Mängida oma osa, mis on määratud teie enda Jumaliku Mina poolt…

Sellest saab teie kingitus ja panus terviklikkusesse…

Kuna olete püüdlemas täita oma vannet, mida olete andnud enne kehastust neil kriitilistel aegadel planeet Maale…, siis me lubame teile, et aitame teid kõikvõimalikel viisidel, millised mahuvad Universaalsete Seaduste piiridesse…

Oleme koos astumas mööda teekonda…, alati kõrvuti… suunates ja kaitstes teid…

Olete sügavalt armsad…

Olen Peaingel Miikael…

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, milliste üle ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise… 

 

Tervitan sind, Absoluut…

Tervitan sindki, mu Vaimsus…

 

Mul on taas üks küsimus sinule…

Mida kujutab endast Kristuse Teadvus…?

Mis on Lutsifäri Teadvus…?

Milline on vahe nende teadvuste vahel ja mis on neis ühist…?

Kuidas need on koostöös eraldumuse teadvuses…?

Teil on olemas määratlus… – ühesus on kui võitlus vastandite vahel…

Kuid Ühesuses võitlust ei ole… – selles on sügav mõte…

Vastandid on pidevalt püüdlemas erinevatesse suundadesse…, kuid samas need on Ühesus…

Ühesus ei eksisteeri ilma vastanditeta…, nagu vastandeid ei saa olla ilma ühesuseta

Teadvusta seda endale…

 

Kas Ühesust ei saa olla ilma vastanditeta…?

Ei saa… – siis ei oleks millelgi, ega kellegil ühenduda…

On olemas Kõik…, ja see ei ole jagatud…

On olemas tervik…, ja ei ole osi…

On olemas kõikehaaravus…

On olemas Lõpmatus…

Mis saab lõpmatuses ühenduda ja ühineda… – üksnes tema osad…

Kui on olemas osad… – siis ei saa olla Lõpmatust…

Kui on olemas Lõpmatuse osad, siis need on igavesti püüdlemas oma Ühesuse suunas…

Kuid vormide ilmutumise seadus on eraldamas neid Lõpmatusest…

See ongi igavene vormide liikumine mööda Lõpmatuse laskuvaid ja tõusvaid voogusid…

 

Kas Kristuse teadvus on Ühesuse teadvus…?

Kas Lutsifäri teadvus on eraldumine ühesusest… – teadvus, mis on kujundamas vastandeid…?

Kas need on lahutamatult seotud… – üks ei saa olla ilma teiseta…?

Nagu mündi kaks poolt…

Kuid sina võtad Lutsifäri teadvust kui midagi halba, ehk kujutad teda Pimeduse teadvusena…, täieliku eraldumisena…

Seetõttu sa ei suuda mõista, kuidas Kristusteadvus saab püüelda Lutsifäri teadvusega ühesusse…

Eraldumuse teadvus on kõigest liikumine…, selle avanemine…

Võrse püüab seemnest välja, kasutades eraldumuse teadvust…, püüdluse energiat…

Võrse on püüdmas päikese poole…, oma ühesuse poole…

Igavene liikumine annab elu taimedele…

Ilma üheta ei tule teist…

Ilma püüuta päikese poole võrse ei ilmu…

Ilma püüuta eralduda oma ühesusest, oma seemnest, võrse ei ilmu…

See on ühene protsess… – sa ju ei pea seda tumedaks…

Nii on kõikides valdustes…

Linnupoeg koorudes munast, jätab maha oma ühesuse… – ta kasutab lammutamise jõudu, et purustada koore…, et lahkuda oma ühesusest…

Loomapoeg lahkub ema üsast…, püüdleb eemale oma ühesusest…

Kas mõistad…?

Tõmmates end lahti ühesusest, toimub püüd saavutada kõike väljastpoolt…

See on vankumatu seadus…

Üksnes rännakud sellel teel on erinevad…

Teile on antud õigus valida rännakuid endil…

Taim ei saa valida… – ta üksnes püüdleb seemnest päikese poole… – see on tema teekond oma ühesusest enda ühesusse… – selline on tema naasemine oma ühesusse…

Loomal oma püüdlustes on suurem vabadus…, kuid ka tema on püüdlemas oma ühesuse poole…

 

Kuidas loomad püüdlevad oma ühesuse poole…?

Me püüdleme seesmiselt…, kuidas nemad…?

Nemad on sageli söömas teine teist…

Kui veidralt see ka ei kõlaks sinu jaoks… – kuid ka see on üks püüu vorm oma ühesuse poole…

See on lihtne ja primitiivne ühildumise viis… – sulanduda energiates…

Selline on loomne energiate liitumine…

Pead mõistma…, mida enam vorm on eraldunud oma ühesusest, seda enam ta püüab ühineda oma ühesusega…

Selline tõmme on vankumatu…, janu on kustutamatu…

Kui vorm ei tea, ega mõista sulandumise viise… – siis oma ühesuse saavutamine toimub primitiivsel viisil…

Taimed ei ole oma ühesusest eriti eraldunud…, nende teadvus on ühesuse teadvus… – nende eraldumine on üksnes väline…

Taimed püsivad peamiselt võrsumise kohal…, sellega nemad on füüsiliselt seotud oma seemnega…, seotud oma liigiga…, kogu Taimse Valdusega…

Taimne eraldumus on tinglik eraldumus… – esimesed eraldumise sammud…

See on kui arg tita, kes tahab minna, kuid kardab ema käest lahti lasta…

Loomad on enam eraldunud…

Neil on olemas liikumise vabadus…, ja nemad eralduvad oma ühesusest füüsiliselt…, kuid nende teadvus eksisteerib Loomse Valduse kindla liigi teadvuse üheses väljas

Kõik see on Planetaarse Teadvuse ja Planetaarse Ühesuse osana…

Esimesel juhul on eraldunud üksnes vorm… ja sedagi vaid osaliselt…

Teisel juhul vorm on täienisti eraldunud…, kuid teadvus on eraldunud osaliselt…

Inimese puhul eraldumine on täielik… nii vormis, kui ka teadvuses…

Loomadel on olemas möödaniku mälu…, kuigi möödunut päeva nende jaoks ei ole olemas…

See, mida peate loomseks instinktiks, on vaid karja juhi teadmine, kuhu viia karja…

See ei ole magnetväljade töö…, nende mõju on vähene… – siin on ühesuse mälu, mille osadena nemad on… – ja see on alati nendega…

Loomad ei eralda end indiviidideks…, nende teadvus on ühene oma liigi teadvusega…

Liigi teadvus on eraldunud Ühesuse Teadvusest, Planetaarsest Teadvusest…

Inimene on eraldumuse krooniks… – milles seisnebki Suur Eksperiment…

Inimeses vorm ja teadvus on täienisti eraldunud…

Inimese Teadvus juba sündides unustab möödaniku…, unustab oma ühesuse teadvuse…

Alustab ühinemise teed oma ühesusega…, teed oma päikese poole… – nagu teeb seda seemne võrse…

Igavene liikumine on kätketud igasse vormi juba algselt…

Teist teekonda ei ole olemas… – on vaid üks tee – tee oma Ühesuse poole… – liitumisele…

Liitumine läbi eraldumise… osaliselt, või täienisti…

Keegi ei ole võimeline olema sellele vastu…

Igaüks, eraldudes ja kannatades piinasid, on püüdmas ühinemise rõõmu poole…

Selline on teie loomus  ja teie omadus… – Kogu Oleva omadus…

 

Miks nii keeruliselt…?

Milleks ohverdada vorme eraldumise kannatustele oma Ühesuselt…?

Kas see ei ole liiast karm…?

Kui laps ei lase ema käest lahti… – ta ei õpi kõndima…

Esimesed sammud temal tarvis teha iseseisvalt…

Temal tarvis, olles vormina, leida oma terviklikkust…

Et saada täiskasvanuks, ta peab kasvama…

Kõik on taoline…

Laps kannatab, eraldudes emast, kuna ei ole kindel oma jõus…

Ta ei tea, ega usu, et ta on tulevane täiskasvanu, kellele on kättesaadav kõik, mis on kättesaadav tema emale… – ehk isegi enam…

Temal ei ole teisi viise õppida end tundma…, mõistma enda võimalusi…

Eraldudes emast…, eraldudes ühesusest, ta astub oma ühesuse poole… – selles on sügav tarkus…

Ta teeb sammu oma ühesusest kõrvale…, kuid see samm on siiski suunatud oma ühesuse poole…

Liikumine sellest on alati liikumine selleni…, eraldumise liikumine on alati liikumine sulandumiseks

Midagi muud ei ole olemas…

On üksnes Ma olen Ühene ja Absoluutne

Kõik vormid, ilmutudes Minust läbi Minu, on püüdlemas Minu poole… – midagi muud, ega teisiti ei ole olemas…

Ei saa püüelda kusagile mujale, kui üksnes Minu poole…, Minusse…

Kõik vormid on üksnes eraldumise vormid Minust…

Olen Ühene…

Olen Tervik…

Kuid astudes oma eraldumise teed emast, eraldumise teed oma ühesusest, ta on astumas oma ühesuse kutse poole, kuna ta kuuleb selle kutset… – on kui pimeda liikumine heli suunas…

See kutse on igavene ja hävimatu… – see on Lõpmatuse Kutse

Esmalt inimesele näib, et kutse tuleb väljastpoolt… – see meenutab pimedat, kes on astumas hääle poole…

Kui ta avastab, et kutse on tulenemas seestpoolt… siis hirmud kaovad… – temast saab nägija…

Kutset, mis tuleneb seesmusest, ei ole võimalik kaotada…

Seda võib mitte kuulda…, kuid kaotada – mitte iialgi…

Selline kutse on kui teedjuhtiv niit, mis viib igat inimest oma ühesuse juurde…, igat vormi…

Samas see on liikumine väljaspool end…, kui oma ühesuse kõige madalama keskmeni…

Samas see on liikumine enese seesmuses, kui oma ühesuse kõige kõrgema keskmeni…

Need kaks liikumist on lahutamatud… oma olemuselt – üks…

Kui inimene eraldub emast ja püüab ühenduda oma ühesusega… – see on Lutsifäri teadvus…

… ehk… see on ühesuse teadvus, milline on eraldunud vormidena ja unustanud oma ühesuse…, kuid on püüdlemas ühenduda oma ühesusega…

Seetõttu Lutsifäri teadvus on püüdlev teadvus, tsentrifugaalne teadvus…

Kuid selles seisneb võlulisus…, teadvus, püüdes keskmest eemalduda, püüdleb siiski alati keskmesse…

 

See oleks kui energia liikumine sfääri seesmuses… – suundudes eemale, suundub keskmesse… – ehk ka vastupidi – püüeldes keskmesse, püüdleb eemalduda keskmest…

Jah…, sa tabasid asja olemust…

Sellel põhimõttel on kujundatud eraldumise teadvus… – mille kohaselt on liikumas ka teie teadvus…

 

Kas meie teadvus ei ole liikumas mööda laskuvaid ja tõusvaid voogusid…?

Nii on juhul, kui vaadelda teekonda osadena…

Kui vaadelda teekonda tervikult…, mitte sfääri osana, vaid kogu teadvuse sfääri ulatuses… – siis liikumine on oma ühesusest oma ühesuse poole…, et taas eralduda ühesusest – ja nii edasi…

 

Kas Kristusteadvus on oma ühesuse teadvus…?

Enamgi veel…

Selle tee unikaalsus, mida nimetame Kristusteadvuseks, seisneb temapoolse tee näitamises, millel kõik on toimumas üheaegselt…

Kristusteadvus on selge teadvus… – selge enda eraldumuse ja ühesuse üheaegne teadvustamine

Mõlemad protsessid on käimas teadvustatud režiimis, üheaegselt…

Siin iga sinu liikumine ühesuselt on sinu poolt võetav liikumisena ühesusele

Selliselt sa ei katkesta sidet enda seesmise ühesuse pendliga…

Kui oled eraldumuse teadvuses ja ühesuse teadvuses üheaegselt…, nii ka mündi pooled on sinu jaoks mitte vaheldumisi, vaid üheaegselt…, kus sa ei eira ühtki poolt… – selline ongi igavene liikumine…, igavene arenemine… – see ongi jumalik taasühinemise kavandus…

Et miski saaks ühineda, peaks esmalt eralduma… – teist võimalust ei ole olemas…

 

Aga Budha teadvus…?

Budha teekond – on ühendumise teekond enda Ühesusega…

Vormist loobumise teekond…, eraldumusest…

… loobumine eraldumusest ja naasemine oma ühesusele…

Kristuse teekond – on eraldumuse ja ühesuse ühendumine läbi vormi… – ühendamatu ühendumine…

Teil seisab veel ees läbida selline teekond…

Budha loobus vormist…, oma kehast… – ta suunas teadvuse oma ühesuse poole…

Kristus tõusis üles…, ehk muundas oma vormi, oma keha, milles suutis olla vormina, kui ka ühesusena…, eraldununa ja eraldumatuna..

 

Järelikult, Lutsifäri teadvus on eraldumise teadvus enda ühesusest…?

Jah… – see on püüd eraldumisele…

Ka laps kardab…, kuid siiski püüab ema käest lahti lasta… – tema ees on avanemas uus, seni nägematu ja tundmatu ilm, mis on täis sündmusi ja ohtusid…

Kuid uudishimu on see, mis püüab eralduda…

Püüd teada saada lükkab last teadmiste poole…

Selle mõjul laps unustab oma ühesuse ja laseb ema käest lahti…

Võrse on liikumas päikese poole…, see liikumine on programmeeritud temasse… – ta ei saa mitte kasvada…, ta ei saa lakata püüdlemast oma ühesuse poole…

Kuid inimvorm läbi  inimteadvuse on valdamas suuremat vabadust…

Inimlaps eraldudes, teeb oma otsuse… – uurida kaunist ja mõistatuslikku vormide ilma…

Edaspidi peab tegema iseseisva otsuse, kas tahab ühenduda ühesusega…

Vormide ilmas ta püüab teadlikult liikuda oma ühesuse poole…

Oma ühesusse, aga mitte ema üsasse…

Ema üsa on siiski vorm…

Ta püüdleb oma tõelise ühesuse poole…

Teel oma püüdluse suunas ta kohtab erinevaid õppetunde…

Ta on otsimas oma ühesust erinevatel viisidel…

See kõik on üksnes tema valik

Ta on otsimas ühesust oma peres, ühendumuses vastandiga, vastassooga…

Kõiges on sügav mõte…

Ta on otsimas vaid oma ühesust… – kuid sageli ei leia seda…, ja see paneb kannatama…

Vormide ilmas, tänu oma teadvusele, ta on eraldumuses…

Nii mees-, kui naisteadvus ei ole võimelised kuulma oma ühesust…, seda, et kõik on Üks…, ning on pidevalt otsimas oma teist poolt…

Igaüks on teine teise jaoks Ühesus…, kuid teile näib ikka, et pole seda veel saavutanud…

Kuivõrd eraldunud olete Ühesest… – see ei olene ühest poolest…, vaid mõlemast…

Igaüks teist olete jagamas kõike omaks ja võõraks…, oma pooleks ja võõraks pooleks…

Kuid tuleks mõista… – kõik on Üks…

Iga sugupool on teise jaoks tee ühesusele

On olemas üksnes mees, või naine, kelle abil saab avada oma ühesust täiuslikumalt…

Kuid see ei olene üksnes sinust…, vaid sinu valmidusest avada ühesust kõigis… – avada oma embust kõigile…

Teie armumine on üksnes püüd oma ühesuse poole…, püüd ühineda oma vastaspoolega…

Armastus on midagi muud… – see on ühendumine…, oma ühesuse tunnetamine…, naasemine oma ühesusse…

Kui olete saavutanud oma ühesust, te nimetate seda armastuseks…

Ühesus teie jaoks on omamine… – ta on teie oma…, üksnes saavutades seda, olete tõeliselt õnnelikud… – olete osaliselt saavutanud oma ühesust…

Lapse eostus saab toimuda vaid ühesuse hetkeil…

Teisiti ei ole võimalik…

 

Pea kinni…, lapsi sünnib ka neil, kes ei armasta teine teist…, isegi eostus toimub ebakaines olekus…

Uue elu ilmnemine on võimalik ühendumise hetkel… – selline on seadus…

Ebakaines olekus inimesed unustavad oma ego…, sellistel ühesuse hetkedel on võimalik uue elu sünd…

Kuigi armastus kahe inimese vahel puudub, kuid tegelikult mõlemad on püüdlemas oma ühesuse poole…

Lühikestel ühesuse hetkedel saab võimalikuks eostada uut elu…

Kui ei ole sulandumist…, siis ei ole võimalik ka uus elu…

 

On abielupaare, kes armastavad teine teist väga, kuid lapsi neil ei ole…

Seadus on kõigile ühene… – armastada – tähendab olla ühesuses…

Seetõttu, üksnes oma ühesuse nimel, nemad võivad loobuda eraldumusest ja seda üksnes uue elu loomise nimel… – nii ka juhtub…

Kuid on ka kogemise õppetundide läbimisi lasteta…

Mehel ja naisel, läbi seesmise kosmose, on võimalik saavutada Täiuslikku Ühesust…, ühenduda Lättega…

… isa majaga, millest sai kunagi mindud…, ning taas tunda ema kätt… – millest tegelikult pole kunagi lahti lasknud…

 

Järelikult… – ühendumine oma ühesusega meie ilmas on võimalik üksnes läbi vastaspoole…?

Kas mees või naine, olles üksi, ei saa taastada sidet oma ühesusega…?

Teie ilmas on võimalik kõike…

Teekondi Lõpmatusse on lugematult palju…

Mehe ja naise vahelises püüdluses seisneb teie teekond…, läbi selle te ei saaks ilmaruumi lõpmatuses minna kaotsi…

Ühesust saavutada on võimeline igaüks…, ka üksinda…

Te pole keegi üksi, kuna olete ühenduses kõigega… – eraldumine on vaid teie teadvuses…

Mees- ja naispoolte liitumise teekond… on tasakaalu teekond… – see on kõige lihtsam…

Mehe ja naise liitumine, ehk igaviku saavutamine läbi enda, toimub oma ühese ühesuse vahendusel…

Kuigi – igaüks on astumas enda seesmusest…, kuid kohtuvad enda keskmes…

Mõlema kesksed keskmed on seonduses…, ja need on Lõpmatuse keskmeks, millest on teile räägitud…

Lõpmatuse Keskme on ühene teie kõigi jaoks… – ta on vaid ühe punktina…

Iga inimese keskme on ühesuse keskmeks ja… kõigi inimeste keskmeks üheaegselt…

Kristusteadvuse areng on võimalik üksnes läbi südame keskme… – läbi selle naaseda oma ühesusesse…

Seetõttu ei ole vahet, kas ühined oma südame Lõpmatuse keskmega otse…, või alles peale liitumist oma partneri südame keskmega…

Teine tee on lihtsam… – ja poeetilisem… – kuigi see õnnestub vähestel…

See oleks sama, kui võrse üksnes tõuseks päikese poole…, või puhkeks edaspidi imelise õiena, et hiljem kanda vilju…

Õie tee on kaunim… – ta on täis armastuse aroomi…

Nii ka naasmine oma terviklikkusesse läbi partneri on täis armastuse aroomi…

… lõpmatusesse naasemine läbi partneri on kauni õie sarnane…

 

Kuid meile väidetakse, et on olemas kaksikleegid…, on olemas karmalised õppetunnid…, mehe ja naise kohtumine on möödunud elude õppetundide partnerlik läbimine… – seetõttu nemad ka kohtuvad…

Kuid sina väidad, et siin ei ole vahet, millise vastaspoolega saada kokku armastuse, ehk… oma ühesust nimel…

Minu jaoks ei ole mingit vahet…

Vahe on sinu jaoks, kui vormi jaoks, kuna oled eraldumuses…

Sinul on olemas valiku vabadus…, seetõttu sinul on olemas eelistusi…

Minul ei ole eelistusi…

Teie olete valimas endale partnerit nende hulgast, kellega saaksite taastada oma side ühesusega…

Seades üles side, te astute erinevatesse energeetilistesse seostesse, millised vajavad omakord läbitöötamist…

Lihtsam võiks ütelda… – oma ühesuse nimel olete ekslemas teekondade labürindis

Olete ekslemas…, seetõttu ei leia otsest teed…, ega kuule oma ühesuse kutset…, tema häält…

Kui oleksite kuulnud kutset, siis te ei pööraks tähelepanu labürindi muudele koridoridele…

Teie püüd ühenduda oma ühesusega on ülimalt suur… – see on kui janu…

Sa ise oled see ühesus…

 

Kui sinul eelistusi ei ole… – siis sinul valiku vabadust ei ole…?

Minul on olemas vabadus…, totaalne ja absoluutne… – seetõttu mulle valikuid ei ole vaja…

Ma pole eraldunud… – seetõttu pole millestki valida…

Mitte vabaduse puudumise pärast… – vaid ei ole millestki valida…

Kui olen eraldunud ilmutunud vormideks…, siis valiku vabadus on mul iga vormi läbi…, igaüks on teistest erinev…

Samas see on absoluutne vabadus… – suhteliste vormide näol…

Kuid ülesanne seisneb järgnevas… – teha vormi valik absoluutseks…, mis ei oleneks vormist endast…

Kui oled teatud vormis, siis sinul puudub absoluutne valik… – sinu valik on piiratud sinu vormiga…

Ajapikku avardades oma vormi, sa avardad ka oma valiku vabadust…

Mida suuremaks puhud palli, seda suurem on sinu vabadus…

Mida avaram on kuubik, milles oled liikumas, seda avaram on sinu vabadus… – kuni tuleb aeg, kus väline vabadus on võrdne seesmise vabadusega…

Nii võrdsustuvad õhupalli seesmine ja väline rõhk…

Teie ookeanides on süvavee olevused, kellele vete sügavuste rõhk ei ole ohuks, kuna seesmine rõhk on neil võrdne välisega…

Kui oled saavutanud tasandi, kus sinu absoluutsuse vägi on võrdne Minu absoluutse väega…, kus oled kui nõu ookeanis, millel seesmine ja väline rõhk on ühtne… – siis sulle avaneb Absoluutne Valiku Vabadus… – siis sinul on minu Absoluutne Vabadus ja valiku võimaluste vabadus…

Läbi selle avaneb minu valiku võimalus…

Selle poole oled püüdlemas sina… – selle poole olen püüdlemas Mina, läbi sinu…

… vallata absoluutset vabadust, olles vormis…

… vallata Lõpmatuse omadusi, olles lõpuga…

… vallata Piirituse omadusi, olles piiridega…

Selliselt on minul võimalus paljuneda…, ilmutuda Absoluudi paljude vormidena…

 

Suhtelise Absoluudina, Tingliku Absoluudina, nagu räägib Urantia…?

Kuid sa oledki Tinglik Absoluut…

Ma olen Kõik…

… Tinglik Absoluut…

… Tingimusteta Absoluut…

… Kõigi Ühine Absoluut…

Eraldumine on antud inimestele üksnes mõistmiseks

Kuna terviklikkuse teadvustamine teil puudub, siis te ei suuda teadvustada, et kõik on eksisteerimas üheaegselt…

Tervik ja Osa on üks…

Suhtelisus ja absoluutsus on üks…

Need on kui ühe mündi kaks poolt, et näha mõlemat, tarvis pöörata münti…

Kuid teie puhul pole tarvis midagi pöörata…

Olete tegelikult üks…, vaid teie teadvus on tõlgendamas neid eraldi pooltena…, seetõttu ka näete eraldi pooli…

Teadvus on tõlgendamas kulli ja kirjana, kuigi sinu teadvuses need on siiski ühena…

Sinu teadvus ja minu teadvus on üks teadvus… – oleme lahutamatud…

 

Mulle mõneti heidetakse ette, et vestlen sinuga kui kohvitassi juures, austust olevat vähevõitu…

Ehk ma tõemeeli peaks suhtuma sinusse suurema austusega…,  kuigi oleme Absoluutne Ühesus…

… kuid sina oled siiski Suur…

Ka sina oled Suur…

Igaüks suhtleb Suurematega nii, kui temale on kohane…

Kui keegi tahab suhelda aupaklikult… siis see on tema teekond…

Ma olen avatud kõigile… – ma olen sina…, ma olen igas ühes… ja väljaspool igat üht…

Olles mistahes vormis, võite leida mind endi seesmuses… ja suhelda minuga…

Ma olen kõik, mis on sinu ümber…, ma olen kõik, mis on iga ühe seesmuses…

See kõik on üks, kuna oleme ühene… – oleme Absoluutne Ühesus

 

Tänan sind, minu Ühesus…

Ma tänan sind, minu osake…

SElena

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille üle ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise… 

 

Karma valitsejad…, palun vastake mulle…

Meie kuulame sind…

 

Meie – kes olete?

Esimese taseme Karma Nõukogu…

 

Esimese taseme Karma Nõukogu…?

Karma juhtimise struktuur on keeruline…

On olemas küsimuste ja ülesannete lahendamiste keerulisuse tase…

On olemas karma tagajärgede keerulisuste tase…

Ehk teisi sõnu… – on olemas kehastumiste aegsete saatuste ja ülesannete lahendamiste keerulisus…

Sulle paremaks mõistmiseks võtame näite… – selle karmaliste seoste üle, keda nimetate Jeesus Kristuseks, pidas arvet viienda taseme Kõrgem Karmaline Nõukogu…

Samas tase räägib kehastumise plaanist…

 

Ma mõistsin, tänan…

Siis järgmine küsimus… – kas ma saan esitada küsimust kellegi karma kohta, kes palub abi…, palub anda selgitusi tema karma kohta…?

Jah…, võid küsida…

Kuid oleneb küsimuse keerulisusest…, vajaduse korral me suuname selle edasi…

Antud juhul luba anda üks soovitus… – sõnumi edastamisel pead jääma erapooletuks…

Emotsionaalne kaasaminek teeb taolisele tööle vaid halba…

 

Tänan nõuande eest…

Kas kaastundmine ja soov aidata teeb taolises töös inimesele kahju…?

Ära aja segi kaastunnet armastusega…

Kui arst ravib haiget inimest, ta ei saa tunda kaasa, vaid peab tegutsema…

 

Olgu…, kuid raske on olla kaasa tundmata…

Me ei kutsu olema halastamatu… vaid – tuleb olla tasakaalus…

 

Kas oled kollektiivne olemus…, grupiline teadvus… – või ma räägin kindla olemusega, kes on esindamas esimese astme Karmalist Nõukogu…?

Nii üht, kui teist…

Kõrgemates mõõtmetes indiviidest teadvust praktiliselt ei ole olemas…

On olemas vaid kõrgema teadvuse teadvustuse osa…

Seetõttu saan rääkida üksnes kollektiivse Valgusolevuse nimel…, harva enda nimel…

Oma nimel ma esinen harva, kuna minu teadvus ei ole suuteline lahendama kõrgemaid ülesandeid selliselt, kui suudab Karmalise Nõukogu kollektiivne teadvus…

Praegu Nõukogu ei kaasu meie vestlusesse…, seega vastused sinule on minu nimelt…

 

Kas sa nimetaks mulle oma nime…?

Minu nimi ei ütle sulle midagi… – see on kõlamas valgusena…, ja see on kollektiivse nime üks osa, mida inimkeeli hääldamine on sinu vastuvõtu jaoks võimatu…

 

Olgu…

Ehk alustaks üldisest küsimusest…

Palun ütle… – kas inimene on võimeline elama võõrast elu…, või… – kas on võimalik panna temale peale kellegi karmat…?

See on hea küsimus…

Selliseid juhuseid on olnud…

Kuid oluline on mõista…, ilma inimese enda nõusolekuta…, või mingis elus – kas vabalt või sunnil, ei ole lubatud… – ei ole võimalik…

Me oleme korra vardjad…, oleme jälgimas, et karma seadusi järgitaks…, et oleks järgitud põhjuse-tagajärje seadust…, et, inimese või olemuse tegude tagajärjed naaseksid temale tgasi…, et oleks järgitud Looja peamine seadus – valiku vabaduse seadus…

 

Kas siis tulemuse naasemine ei toimu automaatselt…, kas seda tarvis jälgida…?

Kuidas on see võimalik, kuna olemusi on lugematu hulk…?

Seadus on kehtimas kõikjal ja automaatselt…

Kuid igas keerulises süsteemis saavad olla segadused ja kõrvalekalded…

Ma tahaks, et sa mõistaks seda…

Meie poole on igahetkeliselt anumas miljoneid olemusi, kes paluvad puhastada nende karmat…, vabastada karmast…, muuta karmat…, ja nii edasi…

Kas mõistad… – me ei saa seda teha… see ei kuulu meie kompetentsi…

Teie mõistmise kohaselt me oleme tundetud, kuna teie kannatused meid ei puuduta…

Oleme järeleandmatud ja äraostmatud, kuna meil ei ole õigust sekkuda igaühe saatusesse…

Me oleme üksnes Tema voli täideviijad…

 

Tema… – kas Ilma Looja…?

Jah…, oleme meie Isa vili…, me oleme Tema lapsed…

 

Kas olete loodud üksnes selleks…, või te ise valisite sellise rolli…?

Oleme ise valinud sellise rolli…, võime ise sellest ka loobuda…

 

Seega… – te ei ole kohtunikud…, vaid kellegi otsuse täideviijad…?

Sinu mõistmise kohaseid kohtunikke ei ole olemas…

Ei ole neid, kes otsustaks teie isikliku saatuse üle…

Kujutlege vaekaussi, millel mõlemad pooled on tasakaalus… – selline inimene elab rahulikku tavalist elu…

Temas võib esineda helged ja tumedad alged…, kuid need arenevad võrdväärselt…

Kuid… kui üks kauss kaalub üle, siis toimuvad muutused…

Kui kaalub üle tume kauss, siis inimese elus hakkavad sündima ebameeldivused…

Kui see jätkuvalt on kaldumas tumeda poolele…, siis, varem või hiljem, kaal läheb üle teisele tasandile…

See, mis seni oli tumedal kausi poolel, nüüd jaguneb see taas helgeks ja tumedaks, ning püüab tasakaalustuda jätkuvalt…

Tavaliselt see toimub surma hetkel…

Järgnevates kehastustes temal tuleb taas teha tegemist duaalsuse kaaluga…

Kui ka järgmises elus taas ajab tumeda kausi uppi…, siis naaseb madalamale tasemele, ning alustab kõike otsast peale…

Tagurpidine protsess on käimas samal viisil…

Kui inimene on laskunud ja laskunud mööda laskuvat karma joont…, siis läbitud tasemetel, ta on jätnud maha helgeid energiaid, mida on läbi töötanud…, ja need jäävad ootama oma tundi, ega kao kusagile…

Kui inimene avab oma vaimsuse helgema poole, siis ta võib kohtuda taas nendega, kuna need on resoneerumas temaga neil hetkeil…, – need tõstavad tema väge…

Näitena on kurjategijad, kes on saanud valgustunuks…, nemad muutusid pea pühakuteks, ning on teinud helgeid samme…

Neid oli kutsumas ja resoneerumas nendega nende endi helgete energiate osad, millised olid kujundatud eelmiste kehastuste aegu…

Kui inimene, teatud langemise etapil tumeduse tasandile, otsustab siiski rabeleda välja ja otsustab pöörduda Valguse poole…, ja kui tema pöördumine on siiras… – siis vaekauss hakkab tööle vastassuunas…

Vaatamata sellele, et üks kauss on täidetud selle elu helgega…, ja teine – möödunud kehastuste tumedaga… – nüüd ta on suuteline täitma helget kaussi edasi…

Varem või hiljem täitub pilgeni, kuni üle voolamiseni, siis ta tõuseb eelmise kehastuse tasemele, kus oli lakanud jätkuv tõusmine…

Seega… – kehastus ei ole uus, kuna algenergiad on eelmiste kehastuste tasandilt…

Kas said aru…?

 

Jah, nüüd mõistan… – seetõttu seda meil nimetatakse kohapeal tammumiseks

Tuleb välja – samm edasi ja kaks sammu tagasi…

Jah…, kuid ma tahaks, et sa mõistaks… – kõik on töötamas automaatselt…

Keegi ei ole otsustamas sinu, või kellegi saatuse üle…

Üksnes Loojal on õigus milleski teha midagi… – kasvõi… puhastada mingil olemusel karmat…

Ei keegi muu…

Kuid seejuures… – Tema ei anna korraldust kõrvaldada karmat…, vaid Ta suunab oma puhastavaid energiaid kindla olemuse karmalistele sidemetele, mille tulemusel see naaseb algseisundisse…

… ehk sellisesse olekusse, kust algas langus pimeduse tasanditele…

… ehk sellisesse olekusse, millisesse olemus püüab pääseda…

Kuid… Looja ei halvenda kellegi karmat…

Ta kuuleb kõiki tema poole läkitatuid palveid…

 

Kuid miks paljud inimesed ei kuule vastuseid, kuigi on pöördunud Tema poole…, neil ei muutu miski…?

Sa ajad segi isiksuse pöördumist vaimsuse pöördumisega…

Ja see pole tõsi, et midagi ei muutu…, kuigi selleks on palju põhjusi…

Pöördumine peab tulema südamest, täienisti…, üksnes nii see jõuab Loojani moonutusteta…

Mida puhtam on inimese pöördumine, seda tõenäosem on, et seda kuuldakse puhtalt…

Kõik oleneb üksnes igast ühest endast…

Kuivõrd puhtalt on Looja võimeline teda kuulma…

Pöördumine peab olema puhas hirmust, uskmatusest, süüdistustest, vihast…, – ehk… ei tohi olla ähmastatud negatiivsete emotsioonidega ja väärate mõtetega…

Üksnes sellist pöördumist saab Looja kuulda…

 

Kui Ta kuuleb…, siis millistel juhtudel Tema teeb positiivseid otsuseid…, ja kui sageli toimub karma puhastamisi Tema abil…?

Suht sageli…

Kuid mille alusel Ta teeb selliseid otsuseid… – meile ei ole antud teada…

Sa võid ise küsida Temalt otse sinule on uksed-vood avatud…

 

Seega… teie poole pöördumine karma puhastamisega, on mõtetu… – te ei edasta seda kõrgemale…?

Anname kindlasti kõrgemale…, karma juhtimise kõrgematele tasanditele…, kus tehakse otsus, mida teha nende pöördumistega…

Mõningatel juhtudel kõrgema taseme Karma Nõukogu võtab neid kuulda… – kujundab oma kollektiivse pöördumise Loojale…

Selliselt toimus inimkonna ajaloos mitmeid kordi…

See ei puuduta kindlat isiksust…, vaid see puudutab inimkonna saatust…

Selline asi toimub juhul, kui paadunud kurjategija kahetseb ootamatult… ja siiraste kahetsevate palvetega pöördub abi järel…

See on suur pidu meie kõigi jaoks…, me arutame seda, ja kõik koos teeme ühise pöördumise Looja poole, et Tema aitaks kahetsevat kurjategijat…

 

Suur pidu…?

Järelikult… teil on siiski mingid tunded…?

Need ei ole teie mõistekohased tunded…

Kas rõõm on tunded…?

See on eriline energiate seisund…, on kui energiate tants – kui Läte, millega saab ühenduda…

Teie töös saate selle eest tasu…, võite jätkuvalt saada toetust oma elutegevuseks…

Rõõm teie jaoks on teatud määral tasuks… – ehkki see on teie jaoks teatud määral mingiks analoogiks vaid…

Rõõm sellest… – et õnnestus lahti harutada mõnda karma sõlmedest…, et keegi pääses oma tumeda poole käest…, et keegi suutis tõusta kõrgemale tasemele…

Selline rõõm on teile kui autasu teie tegevuse pärast…, ja see on toetamas teie väge…

 

Kas teie jõud ei ammendu, kui vaadata, kuivõrd palju on kurjust siin päikese all…

Ei, kuna oleme seonduses kõigi tasanditega…, ja helge teenimise rõõm on jätkuv…

Teie sektor on koormuseks üksnes teatud määral… – ärgu see heidutagu sind…

See on raske töö, milleks ei nõustu igaüks… – need on kui teie rasked öövalved…

Neil kohtadel me ei ole kuigi kaua, meil toimuvad perioodilised väljavahetused…

Peale koostööd inimese tumeda karmaga, või muude kollektiivsete vaimsustega, meil on vajalik puhkus ja puhastusdušš…

 

Mis on siis teie kompetentsiks…?

Milliste küsimustega võivad inimesed pöörduda teie poole…?

Meie kompetentsiks on – seonduste selgitamine…, möödunud elude ülevaatamine ja töö karmaga…

Karmaga töö on… inimese teadliku sooviga pöördumise vastuvõtt…, vaadata üle tema karmalised seosed, et jõuda neis selgusele…

Me juhime pöördujat tema hinge nurgatagustest läbi – sõna otseses mõttes…

Üksnes nii ta saab ise leida üles omad energiad ja teha need puhtaks…

See on kui meenduste praktiseerimine, millist oled õppinud…

Kahetsused jõuavad samuti meile… – kanaleid ja viise on selleks hulgim…

Pihtimine on üks paljudest mehhanismidest isiklikuks tööks oma karmaga, kus preester on üksnes puhtaks kanaliks pihtija ja meie vahel…

Kui inimene on siiralt kahetsemas oma sammudes, siis ta vajab seda kellegile välja ütlemist…

Inimesed käivad sageli pühatemplites preestrite jutul…, – me kuuleme seda kõike, ning teeme tööd selle inimese karmaga…

Kuid selleks ei pea tingimata jõudma templisse…, kuigi templites kuuldavus on hulga parem – need kohad on puhtad ja energiad liiguvad vabalt…

Looja poole pöörduda palvega puhastada karmat, on võimalik mistahes kohas…

Sellise palve aegu esmalt vastame meie, sest palujale on tarvis näidata kõiki tema möödalaskmisi…, mida ta peab iseseisvalt teadvustama, et tulevikus mitte korrata sama…

Kuigi inimene on teatud etapil teadvustanud kõike, kuid sellegipoolest, ta ei saa hakkama oma karmaga…, ei saa seda muuta… – siis ta jätkab pöördumisega Looja poole…

… siis meie anname tema palve kõrgemale, kõrgematele karma tasanditele, kes leiavad lahenduse nende saatusele…

Kuid kõik pöördumised on Loojale teada… – Ta kuuleb neid kõiki…

Paraku… Ta ei eelista sekkuda kõigesse…

Teil on olnud palju juhuseid, kus palve arutamine esimesel tasandil (meie juures) oli koheselt antud edasi Looja lahendada…

Minu mõistmise kohaselt, see oli sedavõrd siiras pöördumine, et see oli koheselt kuuldav Loojale endale…, või… selleks olid muud põhjused…

 

Kas mina, või keegi teine, saab küsida informatsiooni teise inimese karma kohta… – või on see – tabu…?

Üksnes selle inimese nõusolekul…

 

Isegi kui ma küsin tuntud inimese kohta, nagu Napoleon… – kas saan vastuse…?

Üksnes üldistes joontes…, ja sedagi… sulle teada oleva piireis…

Kuid sinul on võimalus pöörduda otse tema poole… tema tasemele, kus ta on praegu, ning küsida temalt selleks luba…

Muidugi…, me saame anda informatsiooni tema eksisteerimise taseme kohta…

Igal korral, kui tuleb selline palve, me ise pöördume selle olevuse poole, kelle kohta käib palve…

Kui tema ei ole sellele vastu, siis avame informatsiooni…

Kõiges muus isiklik informatsioon on sügavalt isiklik…, ja on kaitstud karma seadustega…

 

Nagu näha… – teil on palju seadusi…

On küll… – ära tee kahju…, ära arvusta…, ära levita… – ära mine hoogu…

 

Mulle on arusaamatu… – kas saab veeretada oma karma teise õlgadele…, või võtta enda peale kellegi teise oma…?

Saab…, juhul, kui teine andis selleks nõusoleku teadlikult…, või teadmatult…

See on kui allkiri lepingul…, ja see on tunnustatud mistahes kohtu poolt…, olenemata, kuidas see on saadud…

 

Kuid meil on olemas kriminaalkohus, kes uurib olukorda, kuidas on allkiri saadud…

Ka meil Karmalises Nõukogus on olemas sellised tasemed…, kelle poole saab vajadusel pöörduda…

 

Kas teil on nagu meil… – küsimust uuritakse aastaid ja tulutult…?

Ma mõistan sinu skepsist… – kuid meil seda ei ole…

Uurimine ehk võtab mõneti aega, kuna küsimus on seotud paljude inimestega…

Karmalised seosed inimeste vahel on keerulised…

Kui inimene, või olemus, kes sundis teist tegema otsust, võis teha seda tahtmatult…, teha seda selleks, et aidata teist…, tingimusteta…

Võis teha, püüdes päästa kedagi…, kasvõi oma last…

Tuleks vaadelda samuti isiksuse vaekausse, kes võttis osa vägivaldse otsuse tegemisel…

Ka teda võis keegi sundida tegema tahtmatud otsust…

Seega… vaadeldakse kõiki seoseid…, ja mis peamine… erinevate otsuste tegemise aegu vaadatakse kindlate tehtud tegude helendumuse koefitsiente…

Sagedased on juhud, kus teie nõiad tõstavad karma võlgu ühelt teisele, ise neist osa võtmata…

Või keegi kedagi neab, mis on tõukeks karma teisaldamiseks…

Ehk mõni ahastuse ajendil pöördub destruktiivsete jõudude poole palvega kustutada karma…

Siis hakkavad tööle teised mehhanismid…

Kuid me peame pöörama teie tähelepanu sellele, et inimene võis teha seda ahastuse ajendil… – ta on isegi kahetsemas seda tegu…

Seetõttu ei tasu koheselt halvustada tehtud otsust…, sellel on pikaajaline kestvuse perspektiiv…

Me peame vaatama üle iga tehtud otsuse tagajärjed…, kuidas need võivad mõjutada inimest ennast, või kogu inimkonna arengut…

Ei ole harvad juhud, kus positiivne otsus antud inimesele, pöördus inimkonnale kurbade tagajärgedena…

… ehk positiivne otsus ühe inimese kohta viis veel suuremate eksimusteni…, ja veel raskemate karmaliste tulemusteni…

Kuid siiski kordan… – me ise ei tee otsuseid… – me teeme omad järeldused, milliseid saadame kõrgemale… kus otsuseid määravad kõrgemad tasemed…, või Looja ise…

 

Sedavõrd keeruline… pea bürokraatlik mehhanism…

Ei ole…

Seda võib ütelda siis, kui lahata igat funktsiooni eraldi… – mida ma teengi sulle paremaks mõistmiseks…

Kuid tervikuna oleme tervik mehhanism… – me ole kvantiliselt seotud…

Kõigi otsus on igaühe otsusena…

Igaühe informatsioon on kõigi informatsioon…

Vastutus igaühe teo eest on kogu Karmalise Süsteemi vastutusel…

 

Kas ka teil on olemas karma…?

Kas igal ühel teist…?

Ma arvasin, et teil on privileeg…, et te olete vabad sellest…

Ei ole…, see on universaalne põhjuse ja tagajärje seadus kõigile…

Ka meil meie tegudel on omad tagajärjed ja omal viisil vastutus…

Me vastutame koheselt tehtud otsuste eest…, ja see kajastub koheselt meie energeetilistel struktuuridel…

 

Kas ka teil on karistusmeetmeid…?

Need ei ole teie kujutelma kohased…

… ehk, kui siis… töölt kõrvaldumine…

Peamiseks karistuseks on – rõõmu puudumine tööst…, rõõmu puudumine vaimses püüdluses valguse poole…, hakkama saamises oma karmaliste probleemidega…

 

Milleks valida sellist keerulist teenimist…

Sellises teenimises, nagu igas teises teenimises, on palju rõõmu…

Kõige esmalt – selle teadvustamine, et oled kasulik Loojale…

Keegi peab selliseid ülesandeid täide viima…

 

Millisest tasemest alates saavad olemused olla Karmalise Nõukogu liikmetena…?

Mitte vähem, kui seitsmendast teenimise tasandist… – enamuselt kõrgemast…

 

Kas kõrgemal kaheteistkümnendast…?

Sellest tasemest kõrgemal lahendatakse juba mitte inimeste karmalised küsimused…, vaid teiste ilmaruumide küsimused…

 

Sa andsid nõusoleku võtta osa inimkonna karma küsimuste lahendamistest… – miks…?

Me armastame teid, kuna olete meile vajalikud…

 

Aga sa isiklikult…

Ma juba ammu ei tunneta end eraldioleva isiksusena… – ma räägin sinuga armastusest teie vastu kogu Nõukogu nimel…

 

Kas oled kunagi kehastunud inimeseks…?

Olen… – kuid väga ammu…

Mistahes Karma Nõukogu liige on kehastunud struktuurides, millistega on temal tegemist…

Kuidas muidu ta saaks mõista ja leida lahendust saatustes…?

 

Sa suutsid ise pääseda kehastumiste rattast…?

Mul õnnestus sellega mitte kaasa minna…

See on kohustuslik katsumus, mida on läbimas iga Karma Nõukogu liige…

 

Kas igaüks, kes on saamas inimkonna Karma Nõukogu liikmeks, peab kehastuma maisesse ellu…, kas selleks peab astuma sansara rattale…, või… tehes läbi katsumused, väljuda neist tasakaalus, ilma et läheks sellega kaasa… – alles seejärel võib olla inimkonna karma vardjaks…?

Jah… sa tabasid asja olemust…

 

Tuleb välja, et isegi paljud teie seast on pöörlemas sansara rattas…?

Need on need, kes teie juures on kohtunikena…

 

Kuidas ma pean tasuma, kui ma pöördun teie poole kellegi inimese informatsiooni päringuga…?

Ei kuidagi…, eriti juhul, kui sinu soov aida teist on siiras…

Me ei vaja midagi vastutasuks…, ei kelleltki…

Piltlikult rääkides… meil on kõike olemas Looja enda poolt…

Üksnes rõõm tehtud tööst on meile teatud boonuseks…

 

 Kas minul minu töös on olemas teatud risk… – kas saan tõmmata endale kellegi karma…?

Risk on olemas…

Seetõttu soovitame olla tasakaalukas…

Kuid sa võid paluda selles kaitset meie poolt, või oma juhendajatelt…

Kui nemad peavad seda vajalikuks, siis kindlustavad sellist kaitset…, ja nemad kinnitavad seda teile…

Mõneti kaitse puudumine on omalaadne õppetunni läbimise võimalus…

 

Kui inimene on saanud võõrast karmat teadmatult…, ja palved seda maha võtta, ei anna tulemusi… – mida see peaks tähendama…?

Põhjusi on palju…, kuid peamine põhjus – taltumuse puudumine…

 

Raske leppida, kui elus veab viltu…

Mõni inimene on põdemas vähki… – tema lastel on haigused ja ebameeldivused…

Taltuvus – on üks võimsamatest puhastuse mehhanismidest… – seda peate mõistma…

Taltuvus ei ole hävitusfakt…, vaid teie õigus anda Loojale parandada teie tegusid ja puhastada teie energiad…

Kuni te ei taltu oma olukorras, seni te ei luba sellesse sekkuda…, väites, et te ise olete suuteline olukorraga ühelepoole saama…

Kui inimene taltub, ta andub täienisti ja siiralt Jumala tahtele…, alles siis protsess käivitub automaatselt…

Protsess ei ole alati kiire, kuna kõigil on erinevad karmalised põimingud, millised kaasavad hulgim inimesi ja nende seoseid…

Kui olete täna taltunud…, aga homme taas mässamas… – siis sellega veeretate olukorra tagasi, ega lase Loojal teha teie karma välja puhtaks…

Seega esimene soovitus… – olla tasakaalus ja tunnistada tehtut…

Edaspidi karmalises väljas võivad esineda erilist sorti viiruseid…

Ka teie lähedased on sageli seotud üldise karmalise väljaga, mille kaudu annate oma destruktiivsed viirused edasi…

Seetõttu, kõige esmalt, tarvis alustada oma mõtete puhastamisega…, kõiksugu viiruslikest programmidest, et need ei saaks mõjutada teie lähedasi… – ja kui võimalik, siis nullida need eos ja täienisti…

 

Seega… raske vähja haige, kui temal on väga raske ja vajab abi, siis peaks minema oma sugulaste juurest minema…?

Me mõistame sind…, kuid pead õppima mitte kaasa minema…

Mistahes olukord on lahendatav…

Lahendamatuid asju ei ole… – uskuge meid…

Igaüks teie seast, olles kui haige, saab leida lahendust oma olukorrale…

Lahendamatuid probleeme ei ole olemas…

Selles on inimese enda valik…

Me üksnes anname selgitusi asja kohta…

 

Olgu…, aga mida teha haige inimese sugulastel, et saaksid aidata haiget, ega nakatuda lammutavasse viirusesse…?

Olla helge…, armastada teda ja olla erapooletu…, ega teha kiireid järeldusi…, hoiduda lammutavatest mõtetest…

Lammutavad mõtted tähendavad, et viirus on mõjutamas…

On kui gripi aegu… – hoolitsedes haige eest, tunnetad äkki külmatunnet…, järelikult… pead hakkama ennast ravima, et kaitsta end gripi eest…

 

Aga mida teha haigel inimesel, kes on kannatamas, ega saa hakkama olukorras…

Lakata haigusega võitlemast… – taltuda…

Tarvis mõista… – põhjuseta ei ole midagi…

Võtta olukord õppetunnina ja vajadusel pöörduda abi järel oma juhendajate poole…

Tuleb alustada oma mõtete puhastamisega…

Te olete juba sellest teadlikud…

Olla kindlad ja tunnistada Loojat, aga mitte kaevelda…

Tarvis hakata hindama elu…, tõemeeli… – kui suurt Looja andi, ning olla tänulikud sellele annile…

 

Ehk võtaks teise teema…

Mõned inimesed väidavad, et destruktiivsed jõud ühenduvad nendega, pumpavad nendelt energiat… – see ei lase neil areneda…

Mida teha sellistel inimestel…?

Milline karmaline karistus on destruktiivsetel jõududel, kes teevad seda…?

Kõik on põhjuse-tagajärje seoste seaduse kontrolli all…

Karmalisi Nõukogusid on kõikidel tasanditel…, sealhulgas ka negatiivsetel…

 

Negatiivsetel tasanditel…?

Jah…, kui destruktiivsete olevuste teod on sedavõrd lammutavad, et enamus nende energiatest on destruktiivset laadi, mis kanduvad destruktiivsete Nõukogude tasemele…, kes peaks määrama selliste olevuste saatust…?

Üleandmise hetkest destruktiivse Nõukogu tasemele, vabavoli seadus neil kahaneb, kerkivad esile jäigad karmalised seosed, millised panevad neid läbima oma puhastumise õppetunde…

Inimeste peamiseks ülesandeks, kes on langenud destruktiivsete jõudude mõju alla…, peavad püüdma esmalt säilitada tasakaal…

… ehk… kui kellegis on valitsemas destruktiivsed jõud, siis selline olemus peaks mõtlema ja tegutsema maksimaalselt konstruktiivselt…, selliselt saaks kaaluda läbi oma tumedam pool, et pääseda selle mõjude alt…

 

Millistel juhtudel destruktiivsed jõud saavad võtta kontrolli inimese üle endale…?

Esmaseks põhjuseks võib olla – isekus…, milletõttu püütakse kõike lahendada ise…

Mõelge selle üle…

Kuna see on oluline, siis seda püütakse teile selgitada…

Kui inimene püüab kõike lahendada ise, siis ta kui püüaks purustada ühendust oma terviklikkusega…

Ta ei mõista, et iga tema otsus on mõjutamas kogu tema enda terviklikkust…

Oma uhkuses ja isekuses ta on veendunud, et tema teab paremini, milliseid otsuseid tuleb teha…, ja millised otsused on paremad tema terviklikkuse jaoks… – sellega ta teeb oma olukorra veelgi raskemaks…

Seega taltumus ei ole alandumine…, vaid mõistmine…

Isiksuse ja isikliku teadvuse tasandil ei maksa teha otsuseid kollektiivse teadvuse eest…, kogu oma terviklikkuse eest…

Inimene ei ole suuteline nägema kõiki seondusi, ega teadma kõike, ega vallata kogu informatsiooni…

Seetõttu taltuvus on vabatahtlik kollektiivse teadvuse otsusega nõustumine, tunnistades end selle osana…

Toimub oma hääle liitmine enamusega…

 

Aga kui igaüks annab oma hääle enamusele…, kuid lahendust ei leidu… – kes siis peaks tegema lahenduse…?

Kollektiivne teadvus teeb otsuse… – anda kollektiivne hääl veel kõrgemale kollektiivsele teadvusele… – kuni Looja tasemeni…

 

Rääkides destruktiivsetest jõududest… – kas peame silmas tumedaid juhendajaid, kes püüavad läbi katsuda meie tumedaid pooli…?

Destruktiivsed jõud on avarad…, ka neil on olemas omad struktuurid…, on erinevad destruktiivsuse koefitsiendid…

Igal juhul… kui destruktiivsed jõud on haaranud võimu inimese üle endale, järelikult – inimeses on olemas mingid konksud, millistest on võimalik kinni haarata…, mis on nendele kohased…

Destruktiivsed jõud ei ole võimelised kinni haakuma inimese valgetest pooltest…, üksnes tumedatest…

Seega… selle põhjust tarvis otsida esmalt enda seesmusest…

 

Kas siis seletamatuid põhjusi hõivamises ei ole olemas…?

On olemas teadvuse tasemed, kuhu destruktiivsetel jõududel ei ole juurdepääsu…

 

Mida olete suutelised ette võtma, kui inimolevust on hõivanud destruktiivsed jõud…?

Ikka sama, nagu alati… – jälgida seoseid ja korrastada neid…

Kui inimene ise ei soovi neist seostest vabaneda…, siis, varem või hiljem, meie taseme Nõukogu annab selle üle… allapoole… – madalamasse Nõukogusse…

 

Üksnes annab edasi…, ega püüa tema eest võidelda…?

Võidelda inimese hinge eest ei ole meie kompetentsis…

Selleks on ingellikud ja õpetajate süsteemid…

Pead mõistma peamist… – inimene on jätkuvalt süüdistamas oma hädades kõiki ümberolevaid…, peale enda… – ta on jätkuvalt isekas…, temas puudub taltuvus ja soov parandada oma vigu…

Just isekuse peale on mängimas destruktiivsed jõud…, ja meelitavad inimest üha enam oma tasemetele…

Esimeseks sammuks siin peab olema – lõpetada teiste süüdistamised ja jõuda enese mõistmiseni…, pöörduda abi järel, et mõista oma eksimusi…, et saaks teha tööd nende kallal…

Kui inimene hakkab seda tegema, siis esmalt sattub kui karantiini tsooni…, valvatavasse tsooni… – sinna destruktiivsetel jõududel pääsu ei ole…, seda enam, kui inimene teadlikult avaldas selleks soovi ja võttis vastutuse enda peale…

Sellisel juhul temaga liituvad vastavad juhendajad, kes aitavad läbi võtta tema eksimused, puhastuda ja terveneda…

Kuid püüd selles suunas peab olema vankumatu ja järjepidev… – oleks kui ukse avamine…

Kui oled seismas lävel… – kuid ei sisene, ega välju… – siis keegi sind  aidata ei saa…

Pead otsustama, kas sisened või väljud – ja sulgema uks enda järel…

Pead mõistma, et pöördumine endisele mõtteviisile ei ole võimalik, kus jätkuvalt süüdistaks oma hädades teisi… – see ei ole võimalik

Üksnes seejärel sinule avanevad kõik uksed…

Kui oled läbinud karantiini tsooni, avad ukse oma karmalisse ruumi, kus on tallel kõik sinu eelmiste elude ja tegude salvestised…

Üksnes peale selle avaneb sinule võimalus pääseda sellesse…, varem see oli mõtetu…

 

Seetõttu paljud ei saa informatsiooni oma eelmistest eludest…?

Osaliselt ka seetõttu…, kuid sageli te siiski ei ole võimelised võtma vastu oma möödunuid tegusid, ilma et need ei teeks kahju inimese psüühikale…

 

Kuid inimesel üks negatiiv on kattumas teisega…, millele kaasnevad valud ja haigused…, ka lähedased ja lapsed on kannatamas… – seetõttu temal on raske säilitada positiivset mõtlemist, ning leppida olukorraga…

Me mõistame…, kuid see on ainus tee antud olukorras… – me oleme ise sellest läbi käinud…

See on kohustuslik katsumus igale Karma Nõukogu liikmele…

Mida kõrgem tase – seda tõsisemaid katseid ta on läbinud…

 

Kas teil ei ole liikumist mööda hierarhia redelit…?

On olemas…, ja see on kõikjal…

Arvesse läheb saatuste hulk, mööda milliseid tema hoolealused on pääsenud destruktiivsest mõtlemisest ja on suundunud Valguse poole…

See on meil kui meie teeneks, meie saavutuseks, meie autasuks…

Peale selle läheb arvesse hingede kvaliteet…

Kui keegi meie seast suutis juhtida kõrgemale tasemele inimtaseme hinge…, suurema kurjategija… – siis see oleks kui kahekordne, või kolmekordne autasu…

See on tohutu rõõm kogu süsteemile…

Edukat tuuakse näiteks ja austatakse teda…

Kuid me püüdleme selle poole mitte tunnustamise nimel, või tõusuks kõrgemasse hierarhiasse…, me püüdleme olla vajalik oma teenistuses…

Oleme nende seast, kes on täienisti pühendunud teenima teisi… – mitte ennast…

See on peamine tingimus olla Karmalises Nõukogus…

Täielik era-poole-tus kõige suhtes…

 

Tänan sind abi ja informatsiooni eest…

Jää tasakaalukaks…, jäägu Valgus sinuga…

SElena

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise… 

 

Tervitan sind, Lutsifär…

Tervitan sindki, tõe otsija

 

Inimesed on jätkuvalt saatmas mulle küsimusi…, ehk jätkaks vestlust…

Muidugi, esita neid…

 

Kas mul on õigus, kui arvan, et minu olemuse piirid on minu kujutelma piirid…?

Ei ole…, see ei ole kuigi täpne väljendus…, kuigi tõele on lähedane…

Sinu olemise piiriks on sinu väe piirid…

Meenuta näidet vati tupsuga…, või õhupalliga…

Kuivõrd jätkub sul väge avardada oma piire…, või siis… puhuda palli…, ja kuivõrd jätkub jõudu tõmmata oma piirid koomale…, või teha vatist väikese palli…?

 

Jah…, kuid me oleme juba sündides kindlas vormis…

Ma mõistan, et mida enam kogun Väge, seda enam saan avardada oma peenkehade piire…

Kuid esiteks… – mul on siiski tihke keha…

Ja teiseks… – kõikidel inimestel on ligilähedased mõõtmed juba algselt…

Siit järeldan… – minimaalseid mõõtmeid oma vormile me ei määra ise…

Vormi minimaalsed mõõtmed on määratud sulle juba enne sinu sündi…, ja see on standardi kohane…

See oleks kui jooksuraja ühine stardipakk kõigi jaoks…

See oleks kui vati tomp, mida surutakse kindla tihkuse tasemeni…, kusjuures vati hulk on algselt kõigil erinev…

Teie ülesandeks on – avada piiritletud vormide algne hulk…, ületada vormid, kuid samas säilitades neid…

See oleks kui õhupalli puhumine… – puhudes täis, tema vorm on säilimas…

 

Ma ei mõista kuigi hästi…

Kui meis kõigis on olemas Kõik, ehk kõik Absoluudi potentsiaalid…, siis see peaks tähendama, et vati hulk oleks algselt kõigil sama… – ehk… kõik oleksid Absoluudi suhtes võrdsed…

Temal lemmikuid ei ole…

Jah, see on nii…

Kuid vati alghulk ei ole potentsiaal, vaid avanemise tase…

Ehk avardaks siiski seda analoogi…

Kui kogu maailmas olevat vatti pressida teil olemasoleva jõuga terakese suuruseks…

Kuid edaspidi siiski… – iga olemus, oma arengu kohaselt, justkui sirutuks mõnede vati segmentidena sellest välja…

Igal uuel kehastumisel seda võetakse arvesse…

Kuigi mõned jäävad mitmete kehastuste aegu endiselt sama terana…

Samas mõned on võimelised liikuma kiiremas tempos…, on võimelised vabastama enam kiudusid… – ja nii edasi…

Seega… igas uues kehastuses igaüks olete suutelised avardama oma piire…, ehk liikuma Piiritu suunas…

Piiritule lähenemise tase ongi teie arengu tase

Esmastel etappidel vati tera on mahtumas mistahes tihkesse kehasse…, kasvõi 1×1 cm kuubikusse, ehk… olemus mahub isegi kivi vormi…

Edaspidi arenedes, avardate oma peenkehi, millised järgmise kehastuse aegu mahuvad avaramasse tihkesse kehasse…, kus kuubi suuruseks oleks juba 10×10 cm… – ehk avardub oma piirides kuni taimse valduseni…

Loodan, et sa mõistad – numbrid said toodud üksnes teile paremaks mõistmiseks…

Seega lõpuks… kui olemus on suuteline vabastama vatiterast külaldast hulka kiude, siis temale avaneb võimalus avaneda suurema mõõtmega vormi…, ehk kehastuda loomsesse valdusesse…, edaspidi juba inimvormi…

Ehk… areng on toimumas astmeliselt…

 

Seda nüüd küll…, kuid miks ei avardu füüsiline keha oma elu jooksul…?

Miks ei avardu… – sinu keha on ju kasvamas, nagu kõik sinu peenkehad…

Sinu tihke keha kasvamine toimub vastavuses kehale esitatud programmile… – mis oleks kui sinu vaimu viimne pelgupaik…

Kuid siiski… – kas on meeles Surematu Kaššei – nõel on munas…, muna pardis…, part jäneses…, ja nii edasi, kuni laekani…

Muna on viimne Kaššei pelgupaik… nii seisab analoogis…, ehk… Vaimu pelgupaigaks on sinu füüsiline keha

Seega… – kui sinu keha on sinu Vaimu Väe viimane pelgupaik, siis see on suurema kontrolli all, kuna Väe jõudu tarvis hoida tervikuna…

Seetõttu teil ei ole veel võimalik saada oma Vaimu kesta juhiks…

 

Sa räägid jõust… – aga kuidas oleks kujutlusega…?

Kujutlus – see on üks loomise atribuutidest…

Kuidas sa maalid…?

Esmalt kannad lõuendile piirjooned, milliseid täidad hiljem värviga…

Tinglikult võttes… värv on teie kujutluse Jõud…

Ehk… oma kujutluses võid luua mistahes piirjooni…, kuid kas sinul jätkub jõudu täita neid värvidega…?

Kui piirjooned ei ole värviga täidetud, ehk jõudu selleks sul ei ole piisavalt, siis ka maaling ei ole täiuslik…, ehk vorm on puudulik…, seega… vormi elujõud on puudulik…

 

Miks selles analoogis peaks olema nii Vägi, kui ka oma jõud…?

Vägi on Absoluudi vägi…

Sinu jõudu on tarvis Absoluudi Väe avamiseks sinus… – vati palli avamiseks enda vormi piirideni…

Nagu näed…, kõik on kavandatud astmeliselt…

Inimkonna eelmised arengu variandid on näidanud, et te ei ole veel valmis koheselt Absoluudi Väega hakkama saama…

Seetõttu olete liikumas etapiliselt… – väiksemast suuremani…

Vormi avardumine toimub iga kehastumisega…

Mistahes avanemise aegu olete läbimas vormi kõikide piiride avardamise staadiume…

Mineraalses valduses avardute liivaterast kaljuni välja…

Taimses valduses rohuliblest suure puuni…

Loomses valduses bakterist elevandini…

Inimvalduses pügmeede rassist suurt kasvu inimesteni…

Seega… läbi saab võetud kõik vormide võimalused…

Kuid, kusjuures – kõik fraktaalselt…

Igas oma kehastuses avate uued füüsilised kehad… – ja need kõik on kasvamas…

Avades oma vatikera, te avate omad kehad…, kasvatate oma kehi…, kasvatate oma tihkeid kehi… proovides uue vormi ulatuses Absoluutse Väe värvide võimalusi…

 

Kas siis paksukesed on need, kes kõige enam on arendanud Absoluudi Väge…?

Osaliselt küll…, tüsedad inimesed tõepoolest on valdamas võimast energiat…

Tegelikkuses kõik on seonduses…

Muidugi… on olemas näiteid, kus väeti inimene valdab ennenägematut Vaimu Väge…

Kuid asi ei ole üksnes mingis omaduses, või peenkehade arenemises…, vaid – kõikide vormide harmooniline arenemine ja vaimu avaldumine neisse…

Eesmärgiks on vaid… – et üheski kehas vaimul ei oleks kitsas…, et ükski kehastus teda ei pigistaks…

 

Sina räägid vormi piiride avardamisest…, kuid meile on räägitud vajadusest suurendada vaimu väge…

Kuid just selle juures on tarvis askeetlikkust…, ehk loobumist meelelistest tunnetest…, ja minna üle vaimsetele rõõmudele…

Meil on olemas paast…, nälgimine…, millised ei soodusta tihke keha avardumist…

Sa ajad segi tihke keha avardumist rasvakihi kogumisega…, kuigi see viib samuti näilise keha avardumiseni…

Kuid ülesanne seisneb… teha tihke keha tugevaks…, et saaks hoida Väge koos…

Meie analoogis sul on tarvis tugevdada õhupalli seinu, et puhumisel ta ei lõhkeks…

Tugevdada… ei tähenda tõsta seinte paksust… – see ei ole üks ja sama…

Kui oled kasvatamas paksust, siis sul peatselt ei jätku jõudu selle täispuhumiseks…

… see oleks võrdne suuga autokummi täispuhumisele…

Siin on sama…

Vorm peaks võimeline hoidma Väge koos…, kuid samas oleks juhitav sinu poolt…

Tema mõõtmeid saaks oma äranägemise kohaselt suurendada, või vähendada…, või midagi muud… vastavuses ülesannete täitmisele…

 

Jutt ehk käib füüsilise keha lihastest…?

Kas selleks ei ole meil kulturism… – lihaste kasvatamine…?

Kas selleks ei ole kõikvõimalikud spordi liigid…?

Kui olete kasvatamas lihaseid üksnes lihaste pärast…, siis see meenutaks autokummi täispuhumist üksnes kummi pärast…

Nüüd askeetlikkusest…, mis taotleb sootuks teisi eesmärke… – pöörata tähelepanu teistele kehadele ja Vaimule…

Seega…, taotledes füüsilise vormi arengu tõstmist, te unustate täienisti teised kehad…

Kui teie füüsiline vorm raugeks, te saaks kuulda oma teisi kehi…

Seetõttu paast ja nälgimine on viis taastada side teiste kehadega ja sidet Vaimuga…

Lisaks… – see on hea atribuut tihke keha puhastamiseks…

Mis puutub loobumist meelelistest tunnetest…, siis mõtle ise… milleks Looja on andnud neid võimalusi inimestele…?

Kas selleks, et sa loobuks neist… – siis milleks neid oli üldse tarvis…?

Teile igale ühele on antud teatud jumalikud omadused…

Teie kehad on suunitletud kõigi jumalike omaduste avamiseks…

Üksnes igat jumalikku omadust tarvis arendada tema madalamast tasemest kõrgemani välja…

Meelelised tunnetused, varem või hiljem, arenevad kuni vaimse sulandumise ekstaasini, Vaimu kõrgemate vibratsioonidega…

 

Kui minu vormi piirid on sõltumas minu jõust, ehk minu Absoluudi Väe avanemisest…, järelikult see, kes on saavutanud sellist Väge, võib saada hiiglaseks…?

Kuid kuidas jääb siis gravitatsiooniga…?

Kõik on seonduses…

Gravitatsioon on üks jõududest, mida peate ületama…

Te ju ehitate rakette väga tugevast metallist…

Käesoleval ajal piir teie füüsilise vormi vahel on kahe gravitatsiooni vaheline koostöö… – füüsilise ja vaimse gravitatsioonide vahel…

Vaimne gravitatsioon on vatikera liikumine avardumise suunas… – te olete avamas seda endas…

Füüsiline gravitatsioon on vatikera liikumine kokkusurumise suunas, mida on toetamas teie ilma füüsilised koostisosad… – ehk… planeedi gravitatsioon…

Kas mõistad…?

Kui oled suuteline ületama planeedi gravitatsiooni ja õpid juhtima seda, tegema koostööd omal valikul…, siis hakkad tegema tihedamat koostööd päikese süsteemi gravitatsiooniga…, seejärel Galaktika gravitatsiooniga… – kuni… Ilmaruumi gravitatsiooniga…

Sellisel viisil sa avad endas Absoluutsuse Väge…, avardad oma piire ja avardad oma füüsilist keha…

Füüsilise keha avardumine on kui häälestus uue Absoluutsuse Väe omaks võtmisele ja Väe arendamisele…, uute ülesannete vastuvõtuks, uute kogemiste saamiseks…

Läbi selle oled avardamas ka teisi enda kehasid…

Kui laegas on kõige kergem avatav väe hoidla…, siis muna ise on hästi vastupidav…

Antud analogi kohaselt füüsiline gravitatsioon on seatud selliselt, et ta ei hoiaks üksnes vaimse gravitatsiooni arengut tagasi…, vaid lubaks sellel kohanduda uue mahuga…, uue kehaga piiridega…, ning lubaks temal, kui värvil, täita Väe jõuga vormi kõik piirjooned, ühtlaselt ja küllastunult…

 

Kas vaimse ja füüsilise gravitatsiooni all on silmas peetud tsentrifugaalseid ja kesktõmbe jõude…?

Jah…, see on kui nende jõudude ilmutumise erandjuhud…

Huvitav on siin see, et tsentrifugaalsed jõud on püüdlemas gravitatsiooni vaimsest keskmest eemale…

Füüsilise gravitatsiooni avaldumine on viimas vormid lahku, ning hoidmas vormi piire kokkusurumise eest…

Kesktõmbe jõud, ehk vaimne gravitatsioon, sulandab vormid, liidab neid…, ja hoiab vormide piire laienemise eest…

Kui oleks töötamas üksnes vaimne gravitatsioon, siis õis ei puhkeks…, vorm ei avaneks…, seeme ei võrsuks… – ilmaruum ei ilmutuks…

 

Järelikult…, üksnes oma kujutelmaga me ei saa avardada enda füüsilise keha piire…?

Saad, kui sinul jätkub selleks jõudu…

Kuid, kui antud analogi kohaselt, tihke keha on viimane laegas Väe kätkemiseks…, siis ta on vastupidav… – seetõttu tema avardamiseks läheb tarvis kolossaalset jõudu…

Seni võid üksnes proovida avardada seda aegamööda…

 

Meie ajaloost ei ole teada ühtki inimest, kellest oleks saanud hiiglane…

Kas tõesti polnud ühtki näidet, kellel oleks sellist Väge…, – kas isegi Jeesusel mitte…?

Jeesusel seda oli…, kuid temal olid teised ülesanded…

Ta üksnes näitas, et kuigi tavaline inimene ei ole hiiglane, kuid ta on võimeline juhtima Absoluutset Väge…

Ta ei tahtnud, et tema siin käimine oleks inimestele muinasjutuks…

Tema tahtis, et see oleks inimestele tavalisena, reaalsena…

Ta käis teed näitamas…, mida ka tegi…

Teie inimrassi arengu ajaloos oli hiiglaste rass, millest on räägitud teie muinasjuttudes…

Kuid on teada, et nende peamine tegevus oli vaid füüsilise jõu avaldumine…

Hiiglased saavad ilmuda üksnes siis, kui mõlemad jõud saavad tasakaalustatud… – kui vaimne ja füüsiline gravitatsioonid on tasakaalus…, harmoonias…

Sa ise oled märganud, et käesolev inimrass on kasvamas iga põlvkonnaga…

 

Olgu… – kuid miks meile räägitakse, et mõningate inimeste peenkehade ulatus on mitmeid kilomeetreid, kuigi füüsilised kehad on suht väikesed…

Kas leidub selliseid näiteid, kus?

Miks peenkehi on kergem avardada…?

Sest need on peened…, peenemad, kui õheimad õhupallid…

Füüsiline keha on viimane laegas, ehk vorm, milline toob kõige eredamalt esile füüsilise gravitatsiooni jõudu…

 

Miks meil ei ole näiteid kõikide kehade harmoonilisest arengust…?

Kuidas ei ole… – on küll…

Kuid teil ei ole näiteid kolossaalsest, kõikide kehade üheaegset, harmoonilist avardumist…

Te olete alles õppimas seda…, seni olete pidevalt huvitatud vaid ühest nendest…

Olete vägagi huvilembeline rass… – olete vägagi huvitatud loomisest…

Mõni on süüvinud üksnes füüsilise keha arengusse…

Mõni üksnes peenkehade arengusse…, – või mõnesse ühesse neist…

Teil on kõike täiuslikul määral…

Teie kehades ei ole midagi üleliigset, mis segaks teie heasoovlikku arengut…, teie astumist oma vaimsuse teel…

Kõik on üksnes… – Jumala omaduste ilmutumine endis ja nende avamine…

Üksnes nii…, ja ei midagi liigset… – kõik on täiuslik…

Kuid… te olete laste taolised, kes ei ole suutelised keskenduma paljudele asjadele korraga…, tunnete huvi vaid mingi ühe lähima asja vastu…

Pane tähele… – kui lapsele antakse vaid üht mänguasja, siis ta süüvib täienisti sellesse…

… kuid tasub anda temale teine mänguasi… kui ta koheselt süüvib sellesse, heites eelmise minema, süüvimata lõpuni temasse…

Te oletegi kui lapsed, kes on õppimas endas olevaid loomise atribuute ja oma jumalikuse avamise võimalusi…

 

Kuid mida tähendavad olevusele tema arenenud olemuse piirid…?

Need on vaimse ja füüsilise gravitatsiooni tasakaalustamise piirid… – need on tema jõu piirid…, – ma olen sellest kord rääkinud…

 

Tuleb välja, et on olemas vaimne gravitatsioon, ehk kesktõmme…, liikumine Jumala poole, ühesusele, mida me ei juhi…

Ta on ilmselt algne…, ja… Absoluutse Teadvuse mingi keskme…

Jumaliku loomise keskme…, Jumala keskme

 

Siis tuleb välja, et meie, vormidena, püüame pidevalt pääseda keskmest mingisse eraldumusse…

Meie jõud on selleks Väeks ja püüdluseks eralduda Keskmest…

Me arendame oma jõudu just selleks, et pääseda vaimse gravitatsiooni keskmest…

Kas sellel, kes suutis pääseda lahti, on jõudu enam…?

Siis tuleb välja, et tugevamad on need, kes on saavutanud edu Pimeduse jõudude seas…?

Olete arendamas oma jõudu selleks, et jaksaks hoida enda vormis kogu Absoluutsuse Väge…

Kujuta vaid, et sinul õnnestus püüda Jumalikku jõudu lõksu… – ja nüüd sul on tarvis arendada lõksu väge kuni Jumala Jõu tasemeni, et hoida lõks kinni…

Üksnes nii saad hoida teda vormi piireis…

Seda võiks võrrelda teie leilisaunaga…, ehk nii oleks selgem…

Sa oled istumas laval ja kannatad kuumust…

Kui aina loopida kerisele vett, et tõsta kuumust…, siis, varem või hiljem, sa ei pea vastu ja jooksed leiliruumist välja…

Sinu jõust ei jätku, et pidada kuumusele vastu…, sinu vormile see oleks kahjulik…

Sinu seesmuses on olemas Absoluutsuse Vägi…

Kuid… – kui avada seda hetkega, siis sinu vorm ei peaks sellele vastu…

Sinu vorm on Absoluutsuse Väe hoidmise lähtepiiriks…

Sul on tarvis Absoluutsuse Väge avada endas aegamööda…, ehk avada vati pallist üha uusi ja uusi kiude…, kasvatades sellega oma vormi väge…, kõikidel oma kehadel…

Nii, koos nendega, saaksid hoida vati kiudude avanemist ohjes…, uut Absoluutsuse väe hulka, millist oled avanud endas selle kehastuse aegu…

Ja nii lõpmatult…

Seda seni…, kuni, tinglikult võttes, seesmiste ja väliste survete jõud ühtlustuvad…, saavad võrdseks…

Kui Absoluutsuse Väe ookeanis on olemas puhtavee teemant, siis ta on säilitamas oma vormis kogu Absoluutsuse Väge…, ning peegeldamas Absoluutsuse Väge omal viisil…

Te arendate endas jõudu mitte eraldumise nimel vaimsest gravitatsioonist…, vaid et säilitada enda vormis oma Väge…, et saada uueks vaimseks keskmeks…, et saada Jumalaks…, et avada endas Jumala keskmet… – jumalikkuse keskmet…, – vaimse gravitatsiooni keskmet…

 

Mis on pimeduse jõud selles analoogis…?

See on kui läbipaistmatu graniit, milline ei lase Jumala Valgust endast läbi…

Nemad läksid oma vormide kujundamises ja piiride kasvatamises sedavõrd kaasa, et ei ole suutelised avama endas Jumala omadusi…

Oleme kasutanud kannu näidet vees… – nemad on kui kannu imiteering, mida ei ole võimalik täita, kuna see ei ole õõnes…, – ta ei ole mahutamise vorm… vaid eraldamise vorm…

Ja veel üks asi… – te sageli esitate küsimusi vormi surematuse kohta…, teie füüsilise keha surematuse kohta…

Kas nüüd on mõistetav, et sellel küsimusel ei ole mõtet…?

Milleks elada igavesti väikeses mahus, kuna Absoluutsuse Väe avanemine ei mahu väiksesse mahutisse…?

See tähendab enda pühendamist keelule…, et Absoluutsuse Vägi ei saaks avaneda selles…

See tähendab… loobuda Jumala ärkamisest endas…

Avanemine alates arengust, kuni uue jumalikkuseni, nõuab oma väe kohast… võimsamat vormi ja võimsamat keha…, seda oma kõikidelt kehadelt…

Seetõttu kõik püüded on juba eos määratud ebaõnnele…

Kui olete täiustamas end, arendamas oma jõudu ja Väge, siis tänase füüsilise keha kaotus on vältimatu…

Keha on seotud Absoluutse Väe tasemega, mis on avatav planetaarsel tasandil…

Ehk… – planeedi füüsilised ja muud kehad on kohandatud teatud Absoluutse Väe taseme avanemisele… – just seda püüate õppida tundma…

Kuid see on kõigest tilluke osa kogu Absoluutsest Väest…

Seni olete seotud siiski planeedi gravitatsiooniga…

Kui suudate omandada gravitatsiooni väge…, saate olla temast tugevam…, õpite juhtima teda… – seejärel õpite tundma Absoluutse Väe avamise teisi tasemeid…, teisi Päikese Süsteemi tasemeid…

Siis hakkate püüdlema Absoluutsuse Väe omandamise poole, mis on kättesaadav Päikeselisele Teadvusele ja päikeselistele kehadele…

Ja nii edasi… – kuni lõputu avanemiseni…

Seega… – kui oma vormis oled avardunud Päikese Teadvuse väeni…, oma suuruselt Päikese taolisena… – kuidas sa oleksid võimeline mahtuma planeedile…?

Seetõttu surematuse küsimusel ei ole mõtet…

Füüsilise inimkeha elu võib pikendada üksnes selleks, et oleks enam aega käesolevate jumalike ülesannete lahendamiseks…

Igavene elu inimkehas oleks Vaimu jaoks koormaks…, koormaks sinu jaoks, kes oled püüdmas avardada oma teadvust kuni Absoluutse Väe tasemeni…

Just seetõttu inimkehad on surelikud…

 

Kuid Piibli kohaselt inimesed on elanud varem kuni tuhat aastat…

Piibli järgi nemad olid targad…

Kuid teie ei ole targad…, ja oma kehasid kasutate vääriti…

Esiteks… – te ei lahenda peamist ülesannet – avardada oma Jumalikku Väge…

Teiseks… – kulutate oma füüsilist vormi sedavõrd, et ta ei ole võimeline alles hoidma isegi seda väge, mida olete saanud oma sünni aegu…

Targad inimesed arendasid oma kehades enda Absoluutsuse Väge…

Kui Vägi ei mahtunud oma arengu käigus olevasse vormi, siis ta läks üle teisele vormile… – ehk vahetas vormi…

Kuid see ei kestnud kaua…, kuna, avades endis osa Absoluutsest Väest, nemad hakkasid suunama seda enda huvidele…

Nende arvates vägevus seisnes alluvuses…, et vägevus – on armastus…, ehk – üleüldine tõmme…, ehk, vaimne gravitatsioon…

Vägev ei ole see, kes on võimeline tapma keda tahes…

Vägev on see, kes on võimeline armastama keda tahes… – armastuses vägevus on tasakaalustatud…, Absoluutne Jõud on tasakaalus…

Kui tasakaal puudub, siis jõud, varem või hiljem, pühib vormi minema ja hävitab selle kandjat…

Inimkonna arengu ajalugu on seda korduvalt näidanud…

 

Kuidas ilmnes vaimse gravitatsiooni keskme…?

Mis on Jumala keskme…?

Kas Jumalal on olemas keskme…?

Muidugi on…

See on Potentsiaalide Absoluutne Seeme, milline võrsus Absoluutsest Teadvusest… – just see on keskmeks – Jumala Keskmeks…

Sellest on kõik tulenenud…, eraldunud tsentrifugaalselt…

Puu on võrsumas seemnest… – selle tüvest avaneb võrastik ja lehed…, kuid puu jääb siiski puuks…, mille keskmeks on seeme…

Puu omakord on andmas vilju, milles on uued seemned…, ja need annavad elu uutele puudele…

Selles seisneb kogu ülesanne… – teist peavad saama jumalad, kes annavad uusi Absoluutsuse seemneid… – uute potentsiaalide seemneid…

Kuid seni olete alles pungade tasemel, kes on ootamas oma puhkemist…

Kogu Ilmaruum on ootamas teie puhkemist…, on ootamas, milliste üllatavate õitena võite puhkeda…

Muidugi… kõik on ootel, milliste potentsiaalide seemneid olete suutelised andma Ilmaruumile…?

Millist ennenägematut Absoluutsuse omadust olete suuteline avama läbi enda…, ilmutama uut täiuse imet…, Jumaliku Vaimu Teemandi tahu uut sära…

 

Tänan sind, Valgusekandja…

Ka mina tänan sind sinu tõeotsingute pärast…

SElena

Read Full Post »