Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2017

Mõningad räägivad, et on olemas vaim, vaimsus, keha, teadvus – ja nii edasi…

Et sellest tulenevad ka vastuolulisused…

Kuid mulle näib, et neis tarvis jõuda selgusele…

Ei ole tarvis koheselt ronida sellisesse padrikusse…

Asi käib lihtsamalt…

Esmalt jõudke selgusele rollides enda seesmuses…

Igas ühes teis on olemas terve kari sellistest pisiisiksustest…

Kuid reeglina inimesed seda ei märka…

Igale ühele näib, et tema on üksnes tema… – üksinda tema…

Kõik inimesed on üheaegselt… – poeg, tütar, isa, ema, mingi firma töötaja, süüa armastav, haige, ja nii edasi ja edasi…

Kõik kokku moodustavad ühte suurt isiksust…

Kuid on olemas üks, mis on domineerimas teiste üle…

Kui seda ei oleks, siis meis valitseks kaos…

Ma ei räägi praegu meie seesmisest Minast… – ta on kõigest isiksus-valitseja…

Näiliselt temal on võim…, kuid tema otsus ei meeldi kellegile väikeisiksusele…

Korjatakse kokku kogukoda, kus hakatakse kisama… – meile ei kõlba selline valitseja…, me ei taha teha tema järgi…

Kuid teised kisavad… – valitseja otsus on õige…, nii teemegi

Kes keda üle kisab…

Kuidas kogukoda otsustab, nii ka jääb…

Siit inimesel on kahed, kolmed, kümned korraldused…

Täna olid ühed oma kisaga üle…, homme teised ja ülehomme – kolmandad…

See kõik sulandub inimesel seesmiseks vaidluseks ise endaga…

Sageli see toimub inimesele endalegi märkamatult…

Ta isegi ei märka, et erinevates olukordades on vaidlemas iseendaga…

On kujunenud olukordi, kus tarvis teha kiire otsus… ja inimene tunneb endas hetkelist segadust…, kui rippu jäämist…, valiku olekut… – kuni ilmub valik…

Inimene tegutseb…, kas nii või teisiti…

Ta isegi ei teadvusta, et neil ebamäärastel hetkedel…, kui süsteemi rippuolekus hetkel, tema teadvuses toimub kogukoja vaidlus…

Kuid valitseja otsustab siiski toimida omal otsusel…

Mida muidu temal oleks teha…?

Tõsi…, kas sundida pisiisiksusi liikuma sinna, kuhu neil üldse ei meeldi…, neile niigi paistab päike…

Kui tema on siiski valitseja…, ja temal siiski mingi vägi on olemas…, vanemlik võim…

Siis algab vägivald…

Kõiki vastuolulisi karistada ja panna häbiposti…

On hea, kuid valitsusväge jätkub…

Aga kui mitte…?

Igal pisiisiksusel on oma vägi… – kellel suurem, kellel väiksem…

Kõik oleneb sellest, kui sageli vanem allub otsustele, mida otsustas valitseja…

Aga kui vanema otsus on vastuolus paljude valitsuste omadega…?

Siin need võivad isegi ühineda…,  kuid… kes kellest on üle… – see on ettearvamatu…

Kusjuures… – igal inimesel on oma vanem…

Mõnedel on see hea…, aga mõnedel on lausa lurjus…

Igal ühel on oma elu…

Ühtedel on valitsemas üks ja teistel teine…

Kes enamuselt välja astumas…, see on ka valitsemas…

Mõneti sünnib võimu vahetus…

Mõni valitseja on sedavõrd võimas, kogub vanemate kogemusi, ning hakkab ise vanemaks…

Kuid olnud vanem võib tõusta valitsejaks…

Kokkuvõttes… – istub kari pisivalitsejaid, eesotsas keegi vägevam valitseja…

Elus see väljendub selliselt, et mingil kindlal juhul keegi valitseja esineb erinevate valitsejate nimel…

Kui asi puudutab teie lapsi…, siis esinete kui vanem…

Puudutab tööd, astute välja kui asjatundja…

Kujutage ette, et olete seaduse silm…

Te alati, kõhklemata, astute välja seaduse kohaselt…

Kuid teie võsuke tegi midagi seaduse vastast…

Ja nüüd teis põrkuvad kokku vanem ja seaduse silm…

Igaüks on rõhumas omale…

 

Teine näide…

Kellelgi algasid probleemid tervisega…, kasvõi ülekaaluga… – kuna on suur magusa armastaja…

Ja nüüd… keegi temas, kes tahaks näha end välja virgena ja sirgena, räägib… – aitab, lõpeta magusa söömise...

Kuid magusaarmastaja vastab temale… – käi sa…, ma armastan magusat…, kes sa oled selline, et jätta mind magusata

Magusaarmastajal ei ole suurelt asja tema kehakaaluga… – ta tahab järjepanu õgida magusat…

Mida siin teha…?

Ma olen proovinud paljut…

Olen teinud pikki vaidlusi enda seesmuses… – pole aidanud miski…

Lõpuks kuulutasin välja vägivalla…, verise ja julma…

Mulle piisas vanema väest…

Viisin endas sisse jäiga diktatuuri… – võtsin kõigil sõnaõiguse ja keelustasin kogukojad…, surusin veriselt maha mistahes vastuhaku…

Kes ei olnud minuga nõus, sai vastu hambaid…

Mina olin peremees…

Aktiivselt kogusin vanemlikke ressursse, käitudes üksnes enda valikul…

Kas arvate, et aitas…?

Võta näpust…

Tuli ülal pidada tervet karistussalka…

Elu hakkas kuluma karja ülalpidamisele ja kontrollile… (inimesed nimetavad seda enesekontrolliks)…

Tuli pidevalt olla valvel…

Piisas veidi lõdvemaks lasta…, miski kahe silma vahele jääda, või korraks vaatasin kõrvale… kui koheselt keegi neist haaras initsiatiivi enda kätte…, – ja koheselt oli samm, tegu, mida tegin mitte mina (muidugi tinglikult mitte mina), vaid keegi neist…

Nemad kõik olid valvel, oodates, kui veidi lõdvestun…

Lahingud käisid minu ilmse üleolekuga…, kuid nemad hakkasid tegutsema partisanlike dessantlike meetoditega…

Partisane, nagu on teada, keegi pole kunagi veel võitnud…

Ma hoidsin enda päralt võtmepunktid, side võrku…, kuid ülejäänud maastik oli justkui nende kätes…

Seda oli raske pidada võiduks…, ehk ajutiseks territooriumi hõivamiseks…

Kuni mu enda väed on siin – on kõik korras…, kuivaid läinud…, partisanid tagasi…

 

Ja siis ma mõistsin, et pean ise olema partisan… – saada nendeks…

Kuid kuidas…?

Ma lõpetasin seesmise dialoogi…

Isegi räige vaidlus on dialoog…

Hakkasin pidama üksnes monoloogi…

Sageli inimesed vaieldes iseendaga, ütlevad endale – sina

Ma lõpetasin pöördumise enda poole teises isikus…, üksnes ühes…, üksnes mina

Kategooriliselt…, ei mingit sina

Sina enda suhtes on kellegi teise tunnistamine iseendas…

Hakkasin rääkima endast – mina…, isegi kui tegevus toimus valitsejate vahel, aga mitte minuga (tinglikult mitte minuga)…

Hakkasin võtma vastutust tegude eest endale…

Mida valitsejad ka ei teeks…, ikka oli see minu tegu…

Hakkasin lihtsalt rääkima mina, ja võtma end ühena, ainsuses…

Kui inimene ütleb… – küll olin ma loll – siis peab silmas mitte kui end…

Räägitakse ikka… – ma olin endast väljas, või – ma polnud ise

Pisiisiksustel on üks omadus…

Kasvõi magusaihkajal… – mida temale tarvis – rabada tükk torti…, saada kaifi…

Saades seda, ta kaob…, kuid tagajärgedega laseb toimetada domineerival isiksusel…

Või meis olev maksimalist… – räägib teisele mida sülg suhu toob, sõimab läbi – imetledes end, ta kaob…, kuid tagajärgedega laseb toimetada domineerival isiksusel…

Paljud inimesed ütlevad… vaevu hoidsin end vaos

See ongi oma valitseja-jõhkardi domineeriva isiksuse, või kiire kättemaksuhimulise maksimalisti vaos hoidmine…

Või siis, raiskaja ostis tarbetu, kuid silmatorkava asja, raisates sellele viimase raha… – kuid hiljem kokkuhoidlik ohib, miks seda tegi…

Või ehk toriseja hoidis millegil kokku, kuid hiljem sai seda kolmekordse hinnaga…

Ja nüüd Mina hakkas tegema huvitavaid asju…

Ma sulandusin temaga…, ma muutusin raiskajaks ja torisejaks…, lõugajaks ja viisakaks…, kurjaks ja heaks…

Olukord muutus…

Kari kadus…, muutus minuks…

Kui kari on mina… – siis mina saan muuta end…

Siis ei olnud enam eraldi isa ja eraldi poega… – ma ise sain nendeks kõigiks…

Maksimalist oli sunnitud arvestama rahulikuga… – ta enam ei saa, arvestamata teiste huvidega, ronida kellegile kallale…

Tegelikult ka teda enam ei olnud… – kõik sulandusid üheks…, minuks…

Enam ei olnud vajadust joosta nuiaga käes järjekordse isiksus-rolli järel, mööda oma teadvust…, et panna teda paika…

Otsust teeb üks, aga mitte kari…

Kui näiteks räägin tütrega… – siis isa-isiksuse tunded ja kõik teised mõtted, läbistavad kogu rollide kera, mis oli sulandunud minusse, milles kõik on õiglane ja arvestav… – kuid tulemuseks – ühine otsus…

Üks olemus…, kuid paljude silmadega…, ilma vastuvõtu kanalitega…

Rollid-isiksused kadusid…, kuid ilma vastuvõtu kanalid jäid… – nüüd ilm on vastuvõetav ja hinnatav üheaegselt, erinevatelt tasanditelt, millistel seisid varem rollid-isiksused…

Üks on ikka üks…, nii kui otsustas, nii ka tegi… – keegi ei ole vastu… selleks pole kedagi…

Nüüd oled ise valitseja ja tavaline inimene… – ja otsus on vaid üks…, väljaütlemine üks ja teostus üks…

Ühene isiksus ei ole muidugi mitte Mina…, kuid eelistus on ilmne…

Karja asemel on üks…, ja kogu vägi on ühe käes…

Pealegi… – kari peale lahkhelide loomist kannab teie väe laiali…

Muidu voli on üks…, ja peamine selles – võtta end ühena…

Wais Tusupov, Burjaatia

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise… 

 

Tervitan sind, Lutsifär…

Tervitan sindki, tõe otsija…

 

Mul on taas kirju küsimustega karma kohta…

Millised funktsioonid on Karma Valitsejatel…, ja kui kaugele ulatub nende mõjusfäär… – millises mõõtmes nemad elutsevad…?

Karma Valitsejad on rühm valgusolevusi, milline on vardjaks põhjus-tagajärje seoste seadustele… – kes on elutsemas teie mõistmise kohaselt – seitsmendal tasandil…

 

Jääb selline mulje, et seitsmes tasand on kui mingi piir…, mis on ka Kristusteadvuse piiriks…

See on Kristusteadvuse alguse piir…

Peale seitsmendat taset põhjus-tagajärje seadust enam ei eksisteeri…

 

Ei eksisteeri…?

Kas sellest tasemest kõrgemal põhjustele ei järgne tagajärge, ega ole karistust…, ei ole tasu…, ei ole vastutust…?

Kui teie ühiskonnas kõik oleksid teadlikud, ega poleks tehtud kuritegusid… – kas siis oleks tarvis politseid, kohtuid ja parandussüsteeme…?

 

Seega… – seitsmendast kõrgemal kõik on teadlikud, ega riku jumalikke seadusi…?

Sellised juhused on ülimalt harva…

Seitsmendast kõrgemal on saavutatud teatud ühesuse tase…, teadvuse piirid on tinglikkuse piireis…

Kujuta vaid… – kõik sinu mõtted, kuni viimseni, on kuuldavad seal sõna otseses mõttes…

Kas sellisel juhul saad kavatseda midagi halba ja viia kavandatut läbi…?

Peale selle… – mitte üksnes sinu mõtted…, vaid kõik sinu teod saavad kõikide teoks…

Igaüks on kandmas vastutust enda ja kõigi tegude eest…

See oleks kui… – üks teeb kuriteo…, kuid vangi läheb kogu planeet…

Seitsmendas mõõtmes igaüks on teadlik mistahes mõtte või teo tulemusi…

 

Tuleb välja, et põhjuse-tagajärje seadus on üksnes madalamate tihkuste tasandite jaoks…?

Ei ole…

See on universaalne Jumalik seadus, milline seab seoseid ilmingutes ja sündmustes…

Paraku madalamatel tasemetel see võtab karma seaduse omadusi, ehk tasu teostatu eest…

Mida tihkem ilm, seda tugevam teadvuse eraldumine…, seda vähem indiviidne teadvus on tajumas ühesust Kogu Olevaga…

Kui inimene saab tasu oma tegude eest, sellega ta ei mõista seondust…

 

Pea kinni…

Kas siis põhjus-tagajärje seadus on kõikidel tasanditel olemas ja jõus…?

Üksnes tihketel tasanditel on see vähem eristatavam indiviidsete teadvuste poolt…

Kuid siis tuleb välja, et kui reeglid on kõikjal ühesed…, siis ka tihkel tasandil iga indiviidne teadvus on kandmas vastutust kogu inimkonna otsuste ja sammude eest…, nagu seitsmendal tasandil…?

Mul on hea meel, et sa mõistsid…, kuigi see on suht raske väide mõistmiseks…

Te ei ole veel valmis kandma vastutust isegi oma mõtete ja sammude eest…

 

Ei-ei…, ma nüüd mõistsin…

Kui oleme rääkimas sugupuu karmast…, rahva karmast, mida on kandmas igaüks… – siis on loogiline rääkida ka riigi karmast…, kontinendi karmast…, ning inimkonna karmast tervikuna…

Jah…, karmalist mõju võiks võtta kui puud…

Puu eraldi olevad lehed on kui indiviidi jooksva elu karma…

Oksakesed on eelmiste elude indiviidne karma…

Oksad ise on omalviisil suguvõsa või riigi karma…

Kuipalju oksi puul…, niipalju ka karmalisi ahelaid…

Kogu puu on kogu inimkonna karma…

See on kõik, mida inimkond oma eksistentsi aegu on kokku käkkinud…

Kui kogu puu on haige…, kuid mõned lehekesed võivad olla enam-vähem terved…

Kuid perspektiivis… nemad ei saa terveneda, kui ei tervene kogu puu ise…

Seega… igal ühel teil seisab ees ravida aegamööda puu terveks…

Esmalt tuleks teha puhtaks oma indiviidne karma…, seejärel oma suguvõsa…, oma rahva…, alles seejärel kogu inimkonna karma…

Siiski… kõik olete üheses seonduses…

Edaspidi… – tuleb liituda Planetaarse Teadvusega…

 

Kuid igaüks meist on elanud erinevates riikides paljudel kordadel…, järelikult ka paljude suguvõsade rühmades…

Mida tuleks igal ühel tervendada…?

Igal ühel on oma karmaline tee…, oma kera, mida tuleb ümber kerida…

Kujutagem seda vaibana…

Vaiba niit – on indiviidne teadvus…

Sa liigud mööda vaiba niiti…, puhastad seda…

Mõnes kohas niit on ristumas vaiba teiste niitidega… kujundades sõlmi… – karma sõlmi…

Sul tuleb need sõlmed järjekorras lahti harutada…

Kuivaid harutad sõlmed lahti, sa kaotad piirid, mis eraldasid sind teistest niitidest, ning avastad oma teadvuse jaoks uusi vaiba piirkondi…

Avastad, et tegelikult ei olegi hulk niite…, on üksnes üks niit, mis on põimunud kavalalt iseendaga…

Kui vaatad valmis kanga tüki, siis näed, et see koosneb paljudest niitidest, mis ristuvad omavahel…

Kuid vaip on lõputu, ilma äärteta…, seega – erinevate niitide mõiste kaob…

Kasvõi kera, milles üks ja sama niit on laotud kerasse…, ja ta on kokkupuutumas lähimate kera niitidega…

Kuid niit on kera südamikus…, ja sama niit on kera peal – ikka sama niit…

Kerides lahti kera…, uurides vaiba niite, hakkad avastama ühesust…, – hakkad mõistma oma teadvuses, et peale sinu enda ei ole midagi…, on üksnes üks seoste kera… – üks kogu inimkonna jaoks…

Sellel etapil sulle on kättesaadavad vaid lähima kihi niidid…, ehk vaiba teatud osad…

 

Oo, mu jumal…

Me ei ole saanud hakkama oma indiviidse karmaga…, ees on veel kogu inimkonna karma…, ehk… meie ühene karma…

Selleks võib kuluda sajandeid…

Vabanda nalja pärast… – kuid kas ei saaks võtta vaip ja pesta see läbi.. – vaip saaks puhtaks ühe korraga…

Saab…, kuid on üks aga…

Vaba valiku seadus…

Keegi ei saa panna kedagi pesema vaipa…

Igaüks peab ise võtma sellise otsuse, ning pöörduma abi järgi Karma Valitsejate poole…

Üksnes nemad on suutelised Looja otsuse kohaselt tegema vaip puhtaks…

Meie Isa annab igale ühele teist ja igale olevusele ilmaruumis õnnistust – võimalust puhastuda kõigist karmalistest seostest…, kuid vaid juhul, kui igal olemusel on selline soov…

Seetõttu…, kui igaüks pöördub palves abi järel, saab abi ja saab puhastust…

Selline protsess on kätketud teie armulauas…

Pange tähele… peale armulauda toimub osalisuse riitus…

See ei ole üksnes osalus Püha Vaimuga, mille osana olete… – vaid see on osalus Ühese Teadvusega…, teie Ühesusega…

See on samm ühestumiseks Kogu Olevaga…

Sellesse on kätketud mõte, millist olete lasknud minna kaotsi…

Sa pühitsed end leiva ja veiniga, kui Kristuse osadega…

Kuid tegelikult pühitsed end Kristusteadvuse ühesusega…, ühese Teadvusega…, end teadvustavana Kõigena…

Peale selle… teie vaiba puhastamine toimub kõrgema tahte kohaselt…

Sellise missiooniga käis maapeal Kristus…, ja palju teisi avatare…

Tänu Kristuse missioonile sai teie vaip puhastatud pea täienisti…

Kuid see ei aidanud teid… – te jätkasite selle mustamist…

Sellised teod ei vii teid edasi, ega anna võimalust teadlikult siseneda ühtsesse Kristusteadvusse…

 

Järelikult Kristusteadvus on ühesuse teadvus…

Mulle see oli kaastunde teadvusena, armulikkusena, armastusena…

Kõik on üks ja sama…

Kas hakkad raiuma endalt sõrme, kui tead, milline valu on seejärel…, kui kaua tuleb ravida seda haava…?

Kas hakkad kaasa tundma endale…?

Armasta lähedast kui iseend… – see pole üksnes allegooria… – see on otsene…

Selline teadmine oli antud teile, kuid te ei kuulnud seda…

Te otsustasite, et armastada lähedasi, kui kõige kallimaid, on väsitav…

Tegelikult… kõik lähedased ja kaugemad on tegelikkuses te ise…, sõna otseses mõttes…

Üksnes valu raiutud sõrmest jõuab kohale ajas hilinemisega, kuna olete eraldunud, ega suuda tunnetada oma tegude tulemusi…

 

Kas aeg on sisse toodud just selleks…?

Aeg ilmnes osadeks jagunemise tulemusel…

Kui teie teadvus on jagatud osadeks…, siis teie teod ja mõtted on jagatud osadeks…

Et sellises eraldumuses poleks kaost, oli sisse viidud aeg…

Ehk võtaks sulle mõistetavamat analogi…

Maatriks-tabel, kus iga lahter on märgitud numbritega, kui koordinaatidega…

Või siis koordinaatide võrgustik, milles on laiuse, kõrguse ja sügavuse näitajad, ehk kuubi näitajad…

Kuubi iga punkt on märgistatud sellises koordinaadistikus…

Nüüd kujutage, et kuubi punktid hakkavad nihkuma…, kui Rubiku kuubikul…

Et vaadelda kuubi punktide kulgemise teekonda, on tarvis teatud ajakoordinaatide süsteemi…

Teisiti võiks kõik minna segi…

Edaspidi punktid, liikudes, loovad teatuid ristumise trajektoore…

Kuid mitte üksnes…

Igal kuubi punktil on oma funktsionaalne tähendus…

On olemas kuubi pinna punkt…, ja on olemas kuubi seesmuse punkt…

Kuid iga kuubi punkt on läbimas järjekorras kõik rollid…, ehk teiste punktide funktsioone…

Ehk teisi sõnu… – ühes näitemängus iga näitleja on tegemas nii kuninga rolli, kui ka kerjuse osa…

Ja nüüd kujuta ette… – pole olemas mingit kuubi…

On olemas avarus…, lõpmatu ja… praktiliselt – igavene, millele oli kantud vastuvõtu võre, kus avaruse punkt peab end eraldioleva teadvuse lahtrina…

Hoovus on mingil moel mõjutamas ookeani…, nii ka avaruse punkti energeetiline seis on ajapikku, varem või hiljem, muutmas üleüldiseks mõjutuseks…

Võib värvi valada vette nõu ühes servas…, kuid varem või hiljem, värv levib ühtlaselt üle nõu…

Värvi voolamise trajektoor on eri teadvuste ruum-ajalised omadused…

Värvi põimumise mustrid on Ühese Teadvuse ruum-ajalised omadused…

 

Kas jutt on maatriksist…?

Jah…, me räägime teie teadvust organiseerivast struktuurist…, teie eraldumise organiseerivast struktuurist…

 

Meil on tavaks arvata,  et matriks on kurjuseks…, tema on anastamas…

Meil on film, kus peategelane on pääsenud uskumatute jõupingutustega maatriksist, ning tõmbas ka inimkonna sellest välja…

Matriks on struktureerimas, korrastamas, korraldamas…

Kuid igas struktuuris on olemas jäikuse punkte…, kus teatud perioodidel süsteem hakkab domineerima sisu üle…

Struktuur hakkab juhtima olemust… – mida on selgelt näha bürokraatlikes süsteemides…

Kuivaid seoseid saab palju, ühesus kaob… – selline on antud süsteemi omadus…

Kui igaüks teist on magav, teadvustumata matriksi element…, siis muutute süsteemi seaduste orjaks, ning ta allutab teid…

Kui toimite selle süsteemi raamides teadvustatult…, siis te valite selliseid matriksi tingimusi, millised on teile kohased…

See on kui ekslemine labürindis ilma kaardita…

Kui sul käes on kaart, siis oled kulgemas kindlalt mööda marsruuti…, kasutades maatriksseadmeid… – teed, lifti, konveierit, treppi…, ja nii edasi…

 

Ma mõistsin…

Võtame taas Karma Valitsejaid…

Mida on tegemas need olemused…?

Nemad on juhtimas põhjus-tagajärje seoste süsteemi…, ehk – nemad on jälgimas suhete ja tagajärgede keerulise süsteemi kõiki seoseid…

Kui igaüks teist ei mõista oma mõtete ja sammude mõjutuse taset inimkonnale ja eraldi inimestele, siis Karma Valitsejad justkui säilitaks neid koostöös…

Nende tööd võiks võrrelda arhivaaridega…, arvepidajatega…

Just neil on olemas inimlike sidemete teatud kataloogid…, ehk teie igaühe isiklikud toimikud…

Nemad on vastutamas kõigi andemete säilitamise eest…, nende otsingute ja säilitamise eest… on vastutamas nende konfidentsiaalsuse eest…, nagu on seda teie personaalsete andmete kohta…

Nemad peavad arvestust kõigi inimkonna tegude üle, alates tema külvist…

 

Kas on silmas peetud teatud rasside tegusid…?

Jah, see on õige märkus…, kuid siiski… – kõikide inimrasside tegusid…

Inimühiskonna energia ei ole kusagile kadunud…

Need vaimsused, kes olid läbimas kujunemise kogemisi atlantide rassis, või Maldekil, on samuti valgumas teie ühiskonda…

Võtame arhiveerija näite…

Kuni elad teadvustamatult, ega mõista oma rolli ilmas otseselt, siis kõik teod salvestuvad informatiivsete failidena teatud energeetilisse hoidlasse

Need salvestuvad mitte sedavõrd tegude formuleerimistena, vaid pigem tegude valguskoodidena, kuna kõik sinu teod on sinu loovused, ning need on sama igavesed, kui igavene oled ise…

Kõikidel sinu tegudel on olemas tulemused…, millised on vältimatud ja igavesed… – nii positiivsed, kui negatiivsed…, kõik on igavesed…

Seega… kui oled tegutsemas teadvustamatult… – siis, varem või hiljem, vaiba niidid viivad sind sinu enda tegude tulemusteni, olgu need positiivsed, või negatiivsed…

Võttes neid vastu, või mitte… sa hakkad taas looma tulemuste tulemusi, mis on samuti nii positiivsed, kui negatiivsed… – ja nii… kuni hetkeni, kus ärkad ja mõistad seoseid…

Ajast, kui oled ärganud ja mõistnud seoseid, hakkad mõistma, et on olemas mingi sinu kõigi sammude ja nende tulemuste hoidla…

Kuni sinu ärkamiseni Karma Valitsejad on hoidmas pühalikult sinu personaalseid andmeid teiste sekkumiste eest…, ning on jälgimas kogu karmalist mehhanismi ja karmalist programmi sinu isiklikus saatuses ja sinu õppimises…

Kui oled ärganud, võid pöörduda Karma Valitsejate poole, et saaksid vaadata üle oma faile, oma andmeid, ning jõuda selgusele neis…

Nemad on kohustatud esitama neid sinu esimesel palvel…

Loomulikult, kui sa palud neid kustutada mõningaid andmeid, nagu püüavad teha mõningad ärganutest, kui on teadvustanud oma tegude ulatust, siis Karma Valitsejad jäävad vankumatuks…, nemad on seaduse teenijad, ega ole äraostetavad…

Sellest hetkest juurdepääs oma hoidlasse on sulle avatud alaliselt…

Üksnes sa ise võid kõrvaldada oma teod ja mõtted…, puhastades neid järjekorras igat ühte…

Sa võid valida ja puhastada oma negatiivseid tulemusi, ning jätta puutumata oma positiivsed tegude tulemused…

Sellest hetkest sinu elu hakkab paranema…

Ta paraneb seetõttu, et teatud etapil Karma Valitsejad, nähes sinu teadvustust, kui lülitaks välja karma automaatsed tegevust…, peatavad selle…

Neile on väärtuslikum, kui te ise, teadlikult ja iseseisvalt, saaks oma mõtete ja tegudega ühele poole…

Seetõttu oled mõnda aega tegutsemas kui puhta lehena… – nautled karmast vabat olekut…

Kuid see ei tähenda, et kõik oleks likvideeritud…

On üksnes erinevad meetodid…

Mõneti, kui laps ei kuule vanemaid, siis tema tähelepanu võitmiseks tarvis teha temale laks…

Kui laps on kuulamas õpetajat, siis sellist võtet ei ole tarvis…, temale selgitatakse kõike kannatlikult ja aidatakse läbida vajalikud õppetunnid…

Kui õppetundide aegu sul õnnestub tõsta oma teadvust Kristusteadvuseni, siis saad iseseisvalt teha puhtaks oma karma…

Kui mitte… – siis aegamööda, samm sammu järel, läbides kogu protsessi juhendajate käe all ja Karma Valitsejate toetusel, saad igal järgmisel tasemel teha need puhtamaks…

Nii saad astuda seitsmendasse mõõtmesse puhastunult…

Olles lahti möödaniku koormast, saad tunnetada end oma Ühesusena…, olla ühena kogu inimkonnaga ja planeediga…

 

Kas see tähendab, et kogu möödaniku karma on kustutatud…, on üksnes see, mida olen loomas siin ja praegu…?

Kui vaadata kvantilisest vaatevinklist, siis ei ole olemas möödanikku, olevikku, ega tulevikku… – on olemas üksnes igavene nüüd…?

Pealegi veel… geneetiline järjepidevus on kuulumas samuti möödaniku karmale…?

Kui vaadata kvantilisest vaatevinklist, siis näed üksnes vaipa…, ühtset vaipa… – ja selles ei ole minevikku, olevikku, ega tulevikku…

Kui läheneda vaibale, siis saab näha ehk vaid mustreid, milliseid oled põiminud kunagi, varem või hiljem…, milliseid oled põiminud vastavuses oma arengule…

Mis puutub geneetilist järjepidevust, siis see on teisejärguline, kuna vanemaid olete valimas teatud õppetundide läbimiseks…, kus valiku määrajaks on geneetilised näitajad…

 

Seega väited, et ärganu jaoks karma on kustutatud… – ei vasta tegelikkusele…?

Kes saab kustutada sinu energiat…?

Ei keegi… – energia on igavene…, igaühe energia on igavene…

Tuleta meelde… – energia ei kao kusagile…, üksnes muundub…

Seega… küsimus ei ole energia kustutamises…, vaid selle puhastamises….

Kes peale sinu saaks seda puhastada…?

Põhimõtteliselt seda puhtaks teha saab Avatar, oma väe ja puhtusega…

Seda saab puhtaks teha lähedane inimene…, oma armastusega ja pühendumusega…

Sellised juhused pole harvad teie seas, ning need on inimeste eraldumiste kogemise pärlid…

Kuid tegelikkuses oma energiat saad teha puhtaks üksnes sa ise, milline on kogunenud sinu eksisteerimise aegu, erinevates ajastutes, vastavuses sinu kehastustele…

Igale ühele oma… – nii on teil kombeks väljenduda…

 

Selline lause on põrgu väravatel…

Jah, oli…

Põrgu on see, mida olete loomas oma elus… – muud põrgut ei ole olemas…

Igaüks on läbimas oma isiklikku põrgut, oma puhastustuld… – üksnes seal on võimalik teha puhtaks oma mõtete ja tegude tulemused…

 

Mul on siiski arusaamatu suguvõsa karma…

Milline saab olla suguvõsa karma, kui on olemas inimkonna ühene karma…?

Selles elus olen ühes suguvõsas…, kuid teises elus olen kusagil teises suguvõsas…

Seda küll, kuid sul on voli valida ja muuta seda suguvõsa…

Või hoopis… uues kehastuses valida teine suguvõsa…

Kuid siiski… – kõik suunad tarvis läbi võtta… – kõik seondused puhastada… – kõik sõlmed lahti harutada…

Seega… – kui palju kordi sa poleks läinud, lubades teatud suguvõsasse tagasi mitte tulla…. kuid, varem või hiljem, sul tuleb naaseda ja viia lõpuni kõik küsimused…

 

Tuleb välja…, me ei saa minna üle neljandasse mõõtmesse seni, kuni pole teinud puhtaks möödaniku teod möödunud eludes…?

Saate minna üle küll, kui teadvustate oma seost tegudega ja oma vastutustega…

Siis teil ei ole tarvis minna uude kehastusse läbi mälu kustutuse, või teha läbi teatuid õppetunde sunniviisil…, vaid hakkate teadlikult õppima möödunud tegude puhastamist…, et enam mitte teha taolisi möödalaskmisi tulevikus…

Mõned teie seast suudavad käivitada enda puhastavad keskused, ning sellega muundada oma loovused…, seejärel… saavad minna üle kõrgemate mõõtmete tasemetele…

Selline võimalus on olemas igal ühel… – kuid selline tee ei ole kergetest…

Igaüks teist on korjanud korraliku šlakkide koguse, mis on segamas valguskeskuste käivitamist…

 

Kuidas on seatud inimeste vaheliste karmaliste suhete peenkoe kavalpõimingud, ning millised on hoovad inertsuse laisa voolamise süsteemi piirangute ületamiseks, mille üldiseks nimeks on – karma…?

Peate mõistma peamist… – iga teie mõte…, iga teie samm…, iga teie sõna on mõjutamas otseselt kogu inimkonda…

Seetõttu mõelge selle üle, kuidas kajastub teie mõte mitte üksnes teie lapsel…, vaid ka lapsel teisel kontinendil…

On terveid rahvaid, kes on läbi tegemas kogu inimkonna karma osa…

 

Rahvad…? 

Jah…

Miks sinu arvates mõningad rahvad on pidevalt anastuses ja on elamas vaesuses…?

 

Ma olen mõelnud möödaniku tegude üle… – mustad ja punased rassid on teinud veriseid ohverdusi…

Kas valge rass on teinud vähem kurjust…?

Ei ole…

Need rahvad võtsid üksnes enda peale vastutuse inimkonna eest, ning on läbi tegemas kollektiivset karmat…

 

Kas tahad ütelda, et must ja punane rass, või pärismaalased on enam teadlikud, kui euroopalik valge rass…?

Kui veider poleks sinul kuulda…, jah… – ühesuse vaatevinklist nemad olid teadlikumad…

Eraldumise väärsuse vaatevinklist nemad olid enam teadlikumad…, kuna nemad on tunnetamas end kui mitte kogu inimkonnana, siis hulga ühesema ühiskonnana, kui valge rass…

Siin on tarvis võtta veel arvesse, et igal rassil on omad funktsioonid…, inimkonna teatud omaduste ja võimaluste läbitöötamise osa…

Valge rass on intellektsuse koostisosa läbivõtmise väljendus…

Must ja punane rassid on läbi võtmas enamuselt tundelisi intuitiivseid omadusi…

 

Mida on läbi võtmas kollane rass…?

Seda, mida peate dzen teadvuseks…

Iga rass on läbi võtmas teatuid ühesuse teadvuse omadusi…, selle võimalusi…

Jaapani rass on ida rassi dzen teadvuse ja valge rassi intellekti segu…

Muide, pange tähele… igal rassil silma lõige ei ole juhuslik…

Silmad ei ole üksnes hinge peegel…, vaid ka pääs välisesse ilma…

Kui rass tervikuna on vaatlemas end seestpoolt, siis temale on tarvis laia avanemisega silmi…

Kui rass on enamuselt hääles välistele tunnetuslikule vastuvõtule, siis temal on suured silmad, mis võimaldaksid võtta vastu väljastpoolt suuremat energia hulka…

 

Ära ütle…, ma arvasin, et aasialaste silmad on kitsad, kuna seal on ere päike…

Siis afrorass peaks üldse olema silmadeta…

Jälgides inimest ja näojooni… sa võiksid avastada enda jaoks paljutki…

Muide… silmalõige võiks sulle rääkida, kuhu on suunatud nende omaniku teadvus… – kas seesmusesse, või väljapoole…

 

Tuleb välja, et kaunitarid suurte silmadega on tegelikult vähem arenenud, kui pilusilmsed neiud…?

Nii jämedalt ei saa siiski võtta, kuna kõik on läbivõtmas oma õppetunde…

Ega asjatult teil peeta kõige kaunimateks silmadeks mandli kujulisi…

Need silmad on tasakaal välise ja seesmise vahel…, ja see ongi inimkonna peamine arengu eesmärk…

 

Seega, tuleb välja, et kõike, mida on loonud valge rass, must ja punane rassid töötlevad seda jätkuvalt…?

Nagu oled teadlik, et valge rass oli ja on jätkuvalt anastamas musta ja punast rassi…

Kuid varem või hiljem, valge rass peaks teadvustama, et nemad anastavad siiski iseend…

Peale selle… – igaüks teie seast on läbimas järjekorras arengut ja õpingut iga rassina…

Seejärel see, kes on loonud rakseid karmalisi seoseid, peavad hiljem läbi võtma sama, kuid  musta või punase rassina…

Vastavalt sellele ta kehastub neis rassides, kuid võtab läbi samu õppetunde… – sõna otsesess mõttes…

Karma seaduse kohaselt keegi ei saa läbi võtta võõraid õppetunde…

Kõik on seatud õiglaselt…

Iga üks on helpimas oma kokku keedetud suppi… – nagu on kombeks teil ütelda…

Kuid mõningad teie seast, armastusest ligemise vastu, võtavad enda peale ligemiste õppetundide kandmise…

Mõistke seda… – keegi ei saa ära õppida teise eest…

Kas keegi saab õppida korrutustabeli sinu eest pähe…

Üksnes teie lähedased, armastusest teie vastu, suunavad oma energiat teile, aga mitte oma tervise korrastamiseks ja oma elutegevuse toeks…

Suunavad seda teie puhastamiseks, millega lühendavad oma füüsilise elu iga…, annavad selle teile, kuna armastavad teid…

Kuid siiski, igat õppetundi tuleb läbida igal ühel endal…

Varem või hiljem…, igal ühel tarvis tõusta sellisele teadvuse tasandile, kus saab võtta vastutuse oma mõtete, sõnade ja oma sammude eest, enda peale…

Ja edasi, kui on teadvustatud ja läbitud seda, temal seisab ees lahti mõtestada enda ühese ja ühesuse sõnad ja sammud…, ning võtta vastutus kogu inimkonna eest enda peale…

Te olete ühesed…

 

Tänan sind, Valguskandja…

Tänan sindki, Tõe Otsija…

 

SElena

Read Full Post »

Paljud…, kuigi mitte kõik, on püüdlemas millegi üllama poole, ning täienisti vältimas maist…

On selline mulje, et inimene püüab põgeneda teda ära tüüdanud tegelikkusest mingisse illusoorsesse ilma…

Temal on fiks-idee – lennata maisest minema…

Toimub mingi vektorlik, kindla suunaga arenemine…

See oleks kui rünnak otse edasi…, ega keegi kanna hoolt külgede eest, tagalast, varustus teedest…

Kogu rinde edasi liikumise asemel kujundatakse üks teravik kogu rinde ulatusest…

On hea, kui see on üksnes kätte võideldud piirkond, kust on võimalik arendada rünnakuid igas suunas…

Kuid on näha, et inimesed sageli ei arenda seda võimalust…, üksnes hurraa kisaga kihutavad edasi…, eemaldudes üha enam oma baasist, kus on toiduvara ja moona varu…, jättes seljataha üksnes kitsast rünnaku koridori…

Seda koridori on soovi kohaselt lihtne läbi lõigata…

Kui leitakse end ringpiirangus, kaob igasugune edasi liikumine…

Kus enam üllani…, kui tuleb võidelda vastase suurema jõuga

 

Millest ma küll…?

Lihtsast maisest elust…

Leivast igapäevasest…

Joodikust naabrist…

Ülemusest koorijast…

Rahakestest…, mis on üksnes kurjus…, kuid milleta ei saa olla…

Üldiselt kõigest, mis on meid ümbritsemas…

Me pole ju paradiisis, kus kõik vajalik on taevast kukkumas…, ja kus kõik on paitamas peakest ja rääkimas… – mu kallis…, arene edasi…, ülejäänu eest me kanname hoolt

Hea, kui teil leidub mingi varustuse allikas…, või – keegi peab üleval…, või on panustused pangas… või midagi muud…

Kuid enamus ei saa sellega kiidelda…

Paljudel tarvis toita peret… – see puudutab eriti mehi…

Mis mees see on, kui ei saa kindlustada peret…

Võiks küll Diogenese eeskujul elada tünnis…

Kuid arvan… see ei rahulda enamusi…

Isiklikult mulle on tarvis tingimused elamiseks… nii mulle, kui minu perele…

Kui teil seda ei ole…, millisest üllusest saab olla juttu…

Piisab lülida välja elekter, keerata kinni vesi või gaas… – ongi kõik…, olete maoli maas, kratsite kukalt, kuidas saada kõike tagasi…

Või jäi krediit tagasi maksmata…, hakkasid jooksma protsendid – taas – vastu maad…, mured, kust saada raha…

Maine on ümbritsemas meid…, me elame selles…

Kaunis kauge on muidugi kena…, kuid seni olete siiski siin…

Kõik oleneb, kus olete elamas… – mis riigis…, mis linnajaos – kas korralikus jaos, või kriminaalses…

 

Minu jaoks esoteerika on midagi käsitöönduslikku…

Käsitöönduslik, mida saaks rakendada elus…

Olen ammu mõistnud, et ei ole midagi, mis ei kuuluks esoteerikale…

Paljud on kannatamas just selle all…, need, kellele esoteeria on tavaline elu

Inimese elu hakkaks kui jagunema… – on olemas hea üllas pool…, ja on olemas elu, täis probleeme…

On olemas Vaimu ja Vaimsuse piirkonnad…

On olemas keha piirkond, mis nõuab süüa, olla soojas…, kuid samas on ühiskond oma reeglitega ja seadustega…

Inimene hakkab võrdlema… – kui hea on olla seal…, ja kui probleemne on siin…

Elu on jagatav Seal ja Siin peale…

Selline on teadvuse piir…

Seal, lombi taga on hea…, aga siin pool – halb…

Taas teadvuse eraldumine, millest oli varem räägitud…

Selliseid eraldumusi on teil vaguni täie ja pärakäru jagu veel…

 

Nüüd on juttu jagamisest üllale ja maisele…

Milleni viib selline jagamine…?

Sellisel lähenemisel te annate oma maise ühiskonna käsutada… – ise muutute selles jõuetuks ja põgenete selle eest… poete peitu teki alla…

Inimene peab teadma, millises ilmas ta on elamas…

… millised seadused on selles kehtimas…

… kuidas asjad teevad selles koostööd…

… kuidas tegutsevad selles kasuahned inimesed…

Tundmata veealuseid hoovuseid, on võimalik uppuda…

Teie, vaatamata teie üllusele, jääte siiski süsteemi osaks…

Kuigi teile võib näida, et olete põgenenud sellest üllusesse…

Kuid süsteem on läbi ühiskonna hoidmas teie sabast kinni…

Kui paljud on põhjalikult teadlikud rahade mehhanismist, mis on käibel teie ilmas…?

Raha on puudutamas igat ühte…

Kui te pole sellest teadlikud, ega tea võimu kujunemise struktuuri… – siis ühiskond teeb teiega mida tahab… – olme tasandil, tavalises elus…

Kas suutsite põgeneda tavaelust…?

Kas teil ei ole tarvis süüa, riietuda, kasvatada lapsi…, suhelda ülemustega ja võimudega…?

Kas olete käimas mööda mingeid ebamaiseid tänavaid…?

Just need, kes on sisse viinud seadused, raha ja võimu, suutsid luua endi jaoks ja oma lastele teise, erineva teist, paralleelse ilma

Põgenedes üllasse, te annate oma ilma teiste võimu alla, kes ei hakka teisse suhtuma austavalt…

Mida peksid tegema tavainimesed…?

Esitekslõpetada suhtumine maisesse, kui mingisse tavalisse, mis ei vääri tähelepanu…

Ja üldse… lõpeta suhtumise kõigesse kui tavalisse

Teiseks… tarvis üldse lõpetada ilma jagamist kõrgemaks ja madalamaks…, üllaks ja maiseks…

Tarvis mõista, et kõik on ühene tervik

Kolmandaks… teadvus peab liikuma mitte kitsasuunaliselt, vaid avardudes

Olen maininud, et teadvuse avardamine on just avardumine

Oleks kui õhupalli puhumine, mis paisub kõikidesse suundadesse…

Neljandaks… mis kasu on kõrgetest teadmistest, kui ei kasuta neid reaalses elus…

Esmajoones – püüelge nende teadmiste poole, millistega saate muuta oma reaalsust…, ja mis hakkavad tööle teie kasuks…

Midagi üksnes teada – on vaid informatsioon…

Valige selliseid teadmisi, mis viivad mõistmiseni…

Kuid mõistes midagi, katsuge rakendada seda ellu…

Ärge jookske mingite teadmiste järel, kui prääniku järel…

Esmalt mõelge… – milleks teile need teadmised…, mida need annavad…?

Teadmised teadmiste pärast on mõtetud

Seda mitte selles, et seda ei ole tarvis teada…, vaid tarvis pidada silmas, et mistahes teadmine võib olla kunagi kasuks…, ehk vajalik mingi töö jaoks…

Ma ei kutsu üles loobuma teadmistest…, vaid kutsun üles muutma suhtumist neisse…

Mõista, et omandades teadmisi, ei saa üksnes informatsiooni, vaid ka atribuute, milliseid näiliselt teile esmalt ei ole vaja…, kuid neid võib vaja minna teatud olukordades…

Võtke vastu kõiki teadmisi…

Võib palju lugeda mingist tegevusest, kasvõi käsivõistlusest või koka kunstist…, kuid, kuni neid  ei praktiseeri, need teadmised jäävad üksnes informatiivseteks teadmisteks…

Eriti oluline on avardada teadmisi…, ehk, vaja võtta neid igakülgselt, ilma eelarvamusteta…

Olgu esmalt väike kogus teadmisi…, kuid edaspidi hakkate nende teadmiste piires tabama ja mõistma ka muud…

See oleks kui teie teadmiste ring…

Kui väljute ringi piireist, siis saate midagi uut teada, millest saab kui paise ringi peale…

Kui teile on midagi arusaamatut, siis otsite sellele vastust…, milletõttu paise kasvab veel enam…

Kui olete püüdlemas jätkuvalt, siis ühtlustate ringi…, sellega suurendate ringi pindala…

Kui teil on veel midagi arusaamatut…, siis vastus sellele ei ole kunagi eespool, vaid on kusagil läheduses, kusagil kõrval, või tagapool…

Kui hakkate astuma edasi, asi muutub veelgi arusaamatumaks…

Siis… kas hakkate kohandama midagi enda järgi…, või heidate selle sootuks kõrvale…

Lõppude lõpuks, varem või hiljem, kas peatute…, või laskute illusioonidesse…

Avardades teadvust, te ei murra edasi, vaid võtate vastu kõike… – sealhulgas ka tavalist elu…

Õigemini… teil ei ole siis mõistet – tavaline elu…, on üksnes elu

Olete korraga – kõrgel ja all…, ees ja taga…, ja külgedel ka…

Selliseid mõisteid teie jaoks enam ei ole olemas…

Olete püsivad kõikjal, kuna see on teie territoorium…

Ega ole siis vahet maise leiva saamisel ja vaimse leiva saamisel…

Enamgi veel… – vaimne on abiks igapäevase leiva saamisel…, ja vastupidi…

Loobumata maisest, saate näha ülla kõrguselt seni teie eest varjus olevaid mehhanisme

Nüüd te saate neid isegi kasutada…

Ehk hakkate Üllat kasutama ülimalt maiselt…, ehk näete, et eraldumist üksnes pole olemas…

Kogu maise aluseks on Üllad põhjendused…

Te õpite neid kõrvaldama, või looma oma… uusi…

Oma teadmiste ringis olete võimsad…, ning teil ei lõigata läbi varustusteed…, need on teie kaitseringi sügavustes…

Ülemus muutub teie jaoks – eimiskiks…, joodik-naaber lakkab pendeldamast teie silme all… või loobub joomisest sootuks…

Ja veel… – kui te ei hakka hoiduma maisest, siis väliselt te ei erinegi ülejäänud teistest…

Vaadates teid, keegi ei hakka keerutama näppe oimude juures…

Olete võimelised rääkima igaühega tema keeles… – te ei hakka seda pidama alandavaks…

Avardudes oma teadmiste sfääris, loote piirkonna, aga mitte koridori, mida ühiskond on võimeline kergusega läbi lõikama…

Sellest saab teie piirkond…

Olete jätkuvalt ühiskonnas, kuid sellega nõrgestate nende võimu teie enda üle…

Enamgi veel – oma piirkonna avardamisega lähete vältimatult üle keskkonna territooriumile…

Hakkate nii mõndagi võtma oma kontrolli alla… – nende seadused pöörata enda teenistusse…

Nende nõrkused olete suutelised pöörama enda kasuks…

Sellega saate luua enda ümber vabat tsooni…

Kuid väljaspool seda, kokkupuutes ühiskonnaga, saate luua mingi segatsooni, mille kontroll on teie mõlema käes…

Teades ühiskonna seadusi, saate võtta neid selliselt, kuidas oleks teile kasulik…

Siis võite näha, kuidas teie reaalsus hakkab võimust võtma ühiskonna reaalsuse üle…, ehk  nii, kui ise seda soovite… – isegi müstilisel tasandil…

See, mis teile ei sobi, hakkab muutuma, või kaduma…

Kujuneb olukord, kus ühiskonna ja teie vahel kujuneb vastastikune mõjutus…

Kujutlege olukorda, kus selliseid inimesi on palju… – siis ühiskond hakkab paratamatult muutuma tervikult…

Paljusid viib eksitusse juba sõna ise – teekond…, mis on neile mingi teerajana…

Paljudele see on taevastes

Tee on üksnes kitsas maariba…, ehk isegi lai – kuid siiski riba, mis ei ole võimeline haarama kõike ümberolevat…

Enamgi veel – liikudes mööda riba, te eemaldute eri punktidest…, ja lähenete punktidele, mis asuvad otseselt selle riba peal…, ja ülejäänud ilm jääb väljaspoole teekonda…

Seega paljud, liikudes mööda riba, räägivad ja mõistavad…, et olles punktis B (C ja D), neid ei ole enam punktis A, kus teekond sai alustatud…

Siit ka ütelus, et eelmist inimest enam ei ole…, ta on sootuks teine

Mõned on veelgi vingemad – see inimene on surnud… – millised enesetapjad…

Selline on Teekonna vastuvõtt, mis viib varjatud vastuoluni, ehk jagunemiseni inimeses endas…

On olemas see, kes oli…, ja on see, kes on praegu…

Sageli olev ei salli seda, kes oli… – eriti, kui see käitus selliselt, millega ei saa uhkustada…

Sootuks teine vastuvõtt on inimesel, kelle teekond on kui avardumise võimalus

A on keskpunkt, millest algab isiksuse reaalsuse avardumine (ette, üles…, alla, kõrvale…, ja tagasi ka)

Selline inimene ei väida kunagi, et teda A punktis ei ole…, vaid ütleb, et tema sfäär on avardunud…, ja ta on kõikjal sfääri ulatuses…

Selline inimene ei ütle kunagi, et teda enam ei ole… – ta on jätkuvalt, kuid muutununa ja suuremana…

Muutus on tema mahus…

Kuid neil, kes võtavad riba üksnes teena, siis muutus on selles, et ta on liikunud punktist A punkti B…, seega… tema jaoks punkti A enam ei ole olemas…

Sellisele inimesele tema teekond koosneb lõikudest, etappidest…

Siit tuleneb etappide mõiste, mis on samuti eraldamine…

Selle jaoks, kes on avardumas, tasemete mõisteid ei ole…

Sfäär on avardumas ebaühtlaselt… sellel on pidevalt punnitusi…, ja ta püüab pidevalt ühtlustuda…

See oleks kui sfääri keev pinnas…

Selline inimene on arenemas püsivamalt…, kuigi liikumine on aeglasem… – seeeest – igakülgselt… – eraldumusteta…, kiivuseta mingile ühele, olgu see kõrge või madal, tume või valge…

Selline inimene võtab ilma tervikuna…

Sellisel arengul-avardumisel võib olla kellena tahes… – ärimehena, või töölisena…, ja samas – areneda…

Selline inimene ei vaata kunagi teisele otsa kõrgilt…

Ta suudab selgitada oma mistahes keskkonnas…, seda selles keeles, milline on seal vastuvõetav…

Ta ei ole kaitsetu ilma ees… – ta ei ole sellest eraldunud…

Ta pole hõljunud pilvedes…, tema ei saa olla mannetu unistaja, kes kuulutab, et ilmalik teda ei huvita…

Mõneti sellise eraldumise taga on peidus nõrkus elu suhtes…, hirm ilma ees…

Ta ei arva, et ilm ei võta teda vastu, eirab teda…, vaid tema arvates… ilm ei ole veel küpsenud tema võimeteni…

Selline inimene ei lahuta end…, vaid hoopis koondab…, kasvatab oma väge…

Ta esmalt õpib ilma enda ümber…, alles seejärel pöörab pilgu taeva poole…

Ta ei tõuse lendu…, vaid kasvab taevani…

See, kes on uitamas taevast, on ingli taoline, kellel raskuspomm jala küljes…

Tõusta ta saab üksnes keti ulatuses, mis on pommi külge kinnitatud…

Seega… – hõivake oma tandrit selles ilmas…, milline on olemas tegelikult… igal ühel…

Ärge hakake sellelt taevasse tõusma…, vaid avardage seda…

Ajapikku teie sfäär-teadvus avardudes, jõuab maa sügavustesse ja taevaste kõrgustesse…

Seejärel… saab jõuda ka kaugemale, väljaspool piire…

Wais Tusupov, Burjaatia

Read Full Post »

Tere tulemast aastasse 2017…

Tere tulemast Uude Algusesse…

Tere tulemast Pühale Maale…

Kallis pere…, kuna olete astunud uude 2017 aastasse, siis tahaks teid õnnitleda uue algusega…, uue Ajatsükliga, milline on oluliseks ajaks planeedile…

See on aasta, kus avaneb Püha Maa energia…, milline hakkab stimuleerima loomingulist aktiivsust ja kavatsust õnnistada Elu Püha Loomust…, Püha Maad ennast, koos nendega, kes on ärganud ja on elamas Kõrgemas Teadvuses…

Alates Lõvi portaali ajast, augusti kuul, Maa on teinud peamise nihke Ajajoontes, mis on viimastel kuudel kutsunud esile suurimaid laineid ja tormilisi muutusi…

Seda oli tarvis Maa ja Inimkonna kooskõlastamiseks teekonnaga, mis viiks Maa uuendusteni ja planeedi Püha Teede taastamiseni…

Te võiks küsida, et kuidas on seda võimalik, kuna vaadates ringi, näete muutuste kaost, mis ei näi olevat suunatud üldisele hüvangule…

Kuid palume siiski… – mõistke, see on teekond edasi, milline võimaldab kõigil Teemantsüdame Sõdalastel ja Vikerkaarelise Maa Sõdalastel astuda rivvi, ning seista Maa kõrgeima hüve eest…, kogu inimkonna ja kõigi olevuste eest, kes on elamas Maa peal…

Uues ajatsüklis, mis on alanud, see teekond viib teid edasi… – esmaloodud ja taassündinud Maa rüppe…

Kuid seda ei saa sündida ilma teie ilmutumise ja loomise pingutuseta…

On kätte tulnud aeg, mille nimel olete sündinud…, aeg, kus peate liituma oma Vaimsusega, Vaimuga ja sügava Elu Kirega…, üles seada omad kavatsused, ning luua Maad, millist soovite…

Me palume, et te teeks seda Pühal Viisil… – vägivallata ja agressioonita…, väega ja võimuga, millised on täis Vaimu…

Pidage meeles, et möödunud ajatsükli jooksul olete õppinud olema Südame Sõdalasena…

Nüüd, uues ajatsüklis, hakkate looma, olles Teemantsüdame Sõdalane ja Kunstnik…

Hakkate kandma ja edasi andma Tähe Teemantleegi energeetilist allkirja…, ning kõikjal, kus te ka poleks, see võimas energia hakkab täide viima oma muundavat tööd…

Kallid…, ei tasu alahinnata ärganud Juuresoleku väge ja Teemantleeki…

Kui olete kooskõlas oma Südame ja Vaimsusega, ning kannate Teemantkoode Valguskehas ja energeetilises väljas, siis olete saamas võimsaks muutuste ja muunduste energiaks… – üksnes võimaldades oma energeetilisel allkirjal jäädvustuda teie ümberolevas keskkonnas…

 

Energeetiline allkiri… – Püha Mina…, Püha Avarus…, Püha Maa…

Kuna olete alustanud astumist Uude Algusesse, mis kutsub esile Ülekoormust, siis lubage meil veidi vaadelda Energeetilise Allkirja olemust, mida on kandmas ärganud teadvusega olevused…

Energeetiline allkiri algab sisemisest tööst, mida olete läbi teinud viimase üheksaaastase tsükli jooksul…

Õppisite seesmiselt keskenduma ja leidma Jumalikku Olemust, Jumalikku Loovat Väge, milline on elamas igaühe seesmuses…

Tehes tööd Vaimsuse ja Vaimu kehastumistega, olete avastanud, et tõeline Ilm on elamas teie seesmuses, aga mitte väljaspool teid…

Selle tulemusel tegite tööd liitumises sügava vaimsuse ilmaga, ning õppisite tundma oma varjulist Mina, mis oli hoidnud teid arenemast…

Läbi selle olete saavutanud seda, et teie südame ja keha valgus muutus sedavõrd võimsaks, et muutusite Jumala Valguse edastajateks…

Selline Vaimu, Vaimsuse ja Keha kontiinium on saavutamas suurimat võimsust palvete aegu, olenemata, kas olete üksi või koos kellegiga…, ja kui olete mediteerimas, ning tegemas riitust Püha Maa nimel…

Seetõttu palume teil mõista, teie, kui eraldiolev Olevus, olete väga võimsad, kuna olete kätkemas Teemantvalgust ja laskmas seda endast läbi…

Olete loomas kvantilist energeetilist välja, millel on sedavõrd kõrge sagedus, et on mõjutamas energeetilist välja teie ümber, ning muutmas seda…

Teil ei ole tarvis teha muud, kui olla kindel, et olete toetamas seda sagedust oma südames ja Valguskehas…

Üksnes resonantsi mõjul olete tõstmas energeetilist välja enda ümber…

Kuid on tarvis pidada meeles, et alanud aastal isegi üksikuna olete suutelised muutma oma ümbruskonda… üksnes kavatsuse, keskendumise ja pingutuse abil…

Teie ümbruskond on teie peegeldusena, ning see on loodav teie enda poolt…

Kui olete tundmas, et teie ümber on kaootiline madal sagedus, tehke sellega tööd, et muuta seda…, kus see ka poleks…

Looge korda, harmooniat ja kauniduse sagedust…

Ja…, see nõuab keskendumist, pingutust ja energiat… – kuid selliselt olete loomas Püha Avarust…

Alustage väiksemast kohast…, ehk üksnes altar…

Seejärel ehk isegi ruum Püha Avaruse jaoks…

Püüdke teha kogu elutsoon Püha Avaruseks…

Sellega edastate märguande Maale ja teistele, et olete valmis muundama Püha Avaruseks oma keskkonda, ühiskonda ja Maad ennast…

Uue Ajatsükli aegu paljud teie seast liituvad vaimsuse perega ja vaimsuse rühmaga meditatsiooniks ja pühadeks riitusteks, millised genereeriks energiat Püha Maa teadvuse taastamiseks kogu teie Ilmas…

Mis oli läinud kaotsi, saab üles leitud ja taastatud…

Püha Maa Teadvus algab teist, teie rühmadest ja ühiskondadest…, Püha Tööst ja riitustest, milliseid olete läbi viimas..

Lubage aastal 2017 olla ajaks, kus süütate oma Teemantenergeetilist Allkirja, ning kogunete, et viia läbi Püha Riitusi…, ja luua Püha Avarust…

Maa on valmis kinnistama uusi energiaid oma isikliku naasemise aegu Püha Avarusse…

 

Püha Tõeline Mina…, kes ma olen Uues Tsüklis…?

Paljud teie seast on viimasel ajal elanud tundega, et tema ei kuulu enam sellele kohale…, et on väsinud oma elust vana kolmemõõtmelise matriksi kohaselt…, ja see on koormaks temale…

Just nüüd on kätte jõudnud aeg uueks väljakutseks, ning alustada elu loomisega, milline tõemeeli hakkab väljendama teid tõelist…

Et teha seda, kallid, peate end tundma…, mõistma, kes te olete sügavaimal tasemel…

Kes olete väljaspool tööd ja majandusliku maatriksi sotsialiseerumist…?

Olete üksnes ühikud, kes teevad tööd, elavad ja sünnitavad lapsi…

Või on olemas mingi sügavam ja vaimsuse alusel rajatud mõte teie elule Maa peal…?

Kas teil on olemas vaimsuse Missioon… – kui jah…, siis milles see seisneb…?

Kas on meeles, et olete Galaktiline Olevus…, Valguse ja Energia Olevus… – et tähed on teie sünnikodu…?

Kas mäletate, kui otsustasite tulle siia…, ja teil oli eesmärk, mille nimel tahtsite neil aegadel olla Maa peal…?

Iga elav olevus, kes on kehastumas Maa peal, tuleb sooviga kasvada üles…, areneda ja väljendada oma Vaimsuse energiat uuel viisil…, ehk – Vaimsuse Allkirja…

Kuid, mu kallid, et see sünniks, on tarvis, nii öeldavõtta eesriie maha, ning liituda oma Vaimsuse loova energiaga…

Siis te mõistate, et olete Valguse ja vaimu Olevus…, ja olete lõpmatud…

Siis te mõistate… – teie olemus on – Valgus…, Heasoovlikkus ja Loovus…, et teie soov selles kehastuses seisneb… – õitsengus…, edenemises ja loomises…, olla vastavuses oma Vaimsuse ilmutumise šabloonile…

Et saavutada puhta Loova Olevuse seisundit, on tarvis tunda end, ning osata väljendada oma tõelist vaimset olemust

Olenemata sellest, mis on toimumas madalamatel sagedustel, te jääte kindlaks ja keskendunuks enda kõrgemale armastuse teadvusele…, mõistmisele ja rahule…

Te mõistate, et olete Püha Avarus, kehastunult inimkehasse…, et tõmmata ligi Püha Energiat, ning elada Jumalikus Armus…

Me määratleks Jumalikku Armu kui sügavat sidet Jumaliku Südamega, kui pidevat edukuse tunnetust…

Teadke… – te olete Armastus…, ja olete alati armastatud…

Kallid…, kuna olete astumas aastal 2017…, ja see on Uus Algus…, seega – me soovime teile kõigile oma Püha Teekonnal, Püha Maa suunas, Loovat Rõõmu…, küllust ja Teemantvalgust

Read Full Post »

Tatjana… Mida ma saaks mõista ja teha, olles kontaktis Gravitoonusega…?

Gravitoonus… Võtta vastu puhtaid, moonutusteta ja väänamatuid vaba valiku energiaid – kas tõmbuda neile, või tõukuda neist…

 

Kas orbiidi valikus…?

Kas elektronidel on olemas vaba valik…?

Muidugi…, kust muidu tuleks vabu elektrone…, radikaale..?

Need on loomas uusi seoseid, lahkudes omalt tuumalt, aatomilt… – lahkudes vabalendu, otsinguile…

Nii lammutavad vana ja loovad uut…

 

Kas need liituvad millegi teisega…?

Jah…, kuid see on juba nende valik…, ja see on teine aatom… – nii see, kust need lahkusid, ja see, kuhu liitusid…

Sama toimub ka inimeste juures…, planeetide vahel ja tähtede vahel…

 

Kuid kõik on allutatud gravitatsiooni seadusele…

Kõik on allutatud kavandusele, ning püsib gravitatsiooni magnetil…

Kui see nõrgeneb…, siis kõik lendab laiali

 

Sa oled siis nende seaduste valvel…, või mitte…?

Ma olen…

Olen Tõmme ja olen Lükkav…

Seadus on…

Ta on tegev alati…

Kuid ükski osa ei ole kohustatud olema külge tõmmatuna millegi külge…, kuid alati peab olema tõmmatud millegile…

Millele… – see on tema valik…

 

Seega… – mul on õigus…?

Jah…, sul on õigus minna üle, lennata kihist kihti…, mööda mõõtmeid ja reaalsusi…, mööda mateerialikku ja vaakuumis…, kehas ja kehata…

 

Mis tehnikas…?

Saada vabaks, otsustada ja mõista, mida on sinule arengu jaoks tarvis…

 

Et tõusta lendu, tarvis nõrgendada oma magnet Maa suhtes…, vähendada kaalu…?

Ei…, linnud ju lendavad…, kuid Maa juurest nemad ei lahku…

Ei kaal ega maht oma tähtsust…

Gravitatsioon on mõjutamas nii kergeid, kui raskeid

Vaakumis on ka rasked hõljumas…, kuid maapeal isegi udusulg on külge tõmmatav…

Seadus on tegev kõigele…

Gravitatsioon on igale ruum-ajale oma…, kuid isegi see ei ole püsiv… – kord tugevam…, kord nõrgem… – kõik oleneb loovuse kavandusest…

Isegi Maa peal on kohti erinevate gravitatsioonidega…

 

Kas neid kohti saaks kasutada liuglema tõusmiseks…, levitatsiooniks…?

Milleks sulle lennata…?

 

Oleks ju tore ja hinge mattev…, oleks tore lennata Maa kohal… – ka aega saaks kokku hoida…

Unes sa ju lendad ja käid mööda vett…

 

See on vaid unes…, ma tahaks ilmsi…

Uni on ka reaalsus…, kuid üksnes sinu teisele kehale…

On tarvis täita omad kehad kergetest energiatest, ning siirduda kõrgustesse…

 

Seega… minu mõtted ja kavatsused peaksid kergendama minu keha, et saaks tõusta liuglema…?

Ei kaal, ega mass oma tähtsust…, oluline on liuglemise seisund…, eriline vaimsuse, vaimu ja keha seisund… – et need kõik ühtiksid…

 

See on ekstaatiline seisund…?

Mitte tingimata…

Vaimne ekstaas saab ka tõsta Maa kohale…, võib ka mitte…

Selline seisund on kehal… – kui lend kiigel…

Sa ei ole võimeline ületama gravitatsiooni…

Üksnes teatud avaruses või reaalsuses, saad muutuda, jaotada mõjutus ümber selliselt, et sellises sageduses gravitatsioonil ei oleks mõju sinu üle…

Kuid siis oled teise avaruse, või mõõtme gravitatsiooni mõju all…

Selleks tarvis täienisti vabaneda selle mõõtme seondustest…, liituda teisega…

Kogu olemusena, iga rakuna ja kõigi kehadega loobuda ühest reaalsusest, ning suunduda teise poole…

 

Seega… see on teadvuse töö…?

See on kõikide kehade töö…, nii teadvuse, kui ka teadvustuse…

 

Kas seda on suuteline igaüks…?

Jah… – kuid igaüks ei ole veel valmis…

Sa mäletad üksnes kehana, kuidas lennata ja käia vetel…

 

Mis sellest kasu… – mateerias seda ei juhtu, kuigi meenutan oma unes vetel käimist…, ma isegi katsun käega vete pindpinevust – äkki peab…, kuid ei – vajun sisse…

Siin on kaks võimalust…

Esimene – teha koostööd avarusega…

Teine – teha tööd iseendaga…

Muuta ja muundada mateeriat…

Teha vete pind kõvaks…, see on suht keeruline loomise teostus…

Iga keskkond vajab oma lähenemist…, palju energiat ja teadmisi…

Parem ja kiirem on juhtida end…, siis ei ole tarvis muuta mateeriat… – seda on keegi loonud…, on teostanud mingil eesmärgil…, vajaduseks…

 

Kas minu maaalal on kohti nõrgema gravitatsiooniga…?

Jah, sinu kandis on Klementi mägi…, ja seal õpivad lendama inim-linnud…

Seal kuiva järve ümber on terve kompleks mägi-künkaid, mägi-laudu, mägi-kaljusid…

See on hea koht ülestõusuks…

Seda kompleksi tarvis üksnes käivitada, siis ta hakkab tööle… – kuid sellest teine kord…

 

Tänan sind õpetaja…, jään mõtlema… – kohtumiseni…

Püüa, katseta… – kohtumiseni…

 

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise...

 

El Miikael Nebodonski, oled valmis vastama…?

Me oleme koos…

 

Ehk räägiks seekord tšakratest…

Neist on palju kirjutatud…, kuid palju neis on arusaamatut…

Seega… – seitse tšakrat…, seitse keskmet…, seitse liiki energiaid…, seitse väljundit teatud plaanidesse…, seitse kiirt…, seitse Jumala omadust…

Kui palju üldse on inimesel tšakraid…?

Sama palju, kui palju on ilmasid…, sama palju, kui on Jumalal omadusi…

Neid on lugematu hulk… – kuid samas… – nii palju, kui igaüks on suuteline neid avama endas…

Puhas valgus jaguneb seitsmeks vikerkaare varjundiks, millised on kättesaadavad teie vastuvõtule…

Kuid see ei tähenda, et varjundeid on üksnes seitse…

Kui muuta vastuvõttu, avarduda…, siis varjundeid avaneb enam…, avaneb rohkem vikerkaare värve…

Puhas jumalik valgus jaguneb Jumala erinevateks omadusteks, milliseid Ta on uurimas iseendas…

Iga Tema fragment on uurimas kindlaid tema enda poolt valituid omadusi…

Kuid mida enam on puhta valguse fragmenteerumisi, seda raskem on naaseda lähte valgele valgusele...

Naasemine lähte valgele valgusele toimub lähtudes Jumala teatud omadusest…

Seega… punane värv saab uuritud kõikides nüanssides, ning toimub naasemine valgele valgusele, lähtudes tema punasest omadusest…

Või siis…, roheline värv saab uuritud kõigis tema nüanssides, ning toimub naasemine valgele valgusele, lähtudes tema rohelisest omadusest…

Teie selgroogu võiks võrrelda teie arengu, teie vastuvõtu teljega…

Või klaveri klahvide reana, milliseid oleks lõpmatu rida…

Sa võid liikuda mööda klahve mõlemas suunas…, ja tuua esile helisid uute ja uute omadustega… – üha uutes ja uutes vibratsioonides…

Selliselt saate läbi proovida kõiki jumaliku muusika võimalusi…, luua üha uuemaid jumalikke meloodiaid… – uusi jumalikke ilmasid…, ja uusi Jumala omaduste varjundeid…

Kui Jumal on kõik…, ja on kätkemas kõiki omadusi…, kogu Olevat, kogu tema paljususes… siis liikudes mööda varjundite paletti…, mööda nootide rida… – hakkad omandama seda kõike, kogu tema mitmekesisuses…

Oled ilmaruumi keskmena… – sõna otseses mõttes… kogu ilmaruum reastub sinu ümber…, sinu selgroo samba ümber…, kui tšakralise vastuvõtu keskmena…, kui Jumala kõigi omaduste liitumiste kohana…

See oleks kui kõigi jumalike energia liikide liitumine, teatud vastuvõtu oktavis…, sinu kindla asumise kohas…

Kuid see ei tähenda inimese ekstsentrilisust…, vaid inimese vastuvõttu põkkumise kohas…, ilmade vastuvõttu ristumiste kohas… – ristumisel jumaliku ja ilmaliku vahel…, terviku ja isikliku vahel…

Mida enam avardad oma teadvust, seda suuremat valguse vastuvõtu spektrit, suuremat hulka Jumala omadustest oled suuteline haarama oma teadvusega… – sellega sinu tšakrate samba vastuvõtt muutub ja avardub…

Hakkad võtma end kui ilma telje ümber olevat, mis mahutab endasse kõike… – kõiki Jumala varjundeid…

Palett avardub…

Kujutle lõpmatut telge, mille ümber on koondunud kõik ilmad…, kui matrjoškad…, kui gloobused…, kui sfäärid…, kui toorid…

Oled helme taoline, milline on võimeline liikuma lõpmatul niidil, mistahes suunas…, õppides tundma end, kui helmest…, tema kõikvõimalikke omadusi…

Liikudes ühes suunas… – õpid tundma ühtesid Jumala omadusi…, liikudes teises suunas – õpid tundma teisi Jumala omadusi…

Kuid sinul on võimalus avarduda…

Hakkad avastama, et vastuvõtu avardumine võimaldab saada mitmete Jumala omaduste üheaegset vastuvõttu…

Selle tulemusel avastad, et oled hulga suurem sfäär-helves…, ja see on hõlmamas Jumala omaduste suuremat spektrite osa…

Kui jätkata analogi nootide reaga…, siis olles väikse osana, saad rännata üksnes esimese oktavi noodil do piireis.

Kuid, avardades oma teadvust, saad tõusta klahvide rea kohale…, haarata mitmeid klahve korraga…

Proovid neid seostada…, proovid akordilist kõla, mis sünnitab heli uusi nüansse… – ja ka värve…

Ilma võluline telg on seatud selliselt, et ta on läbimas igat ühte…, läbi igaühe teadvuse…, läbi igaühe vastuvõtu…

Vaatamata teie näilisele eraldusele, olete kõik seotud Ilma telje vahendusel, milline on kulgemas teie selgroo samba seesmuses…

Sama teljega on seotud kogu olev…

Läbi jumaliku telje olete seotud iga Ilma olemusega…

Seetõttu jumaliku telje kaudu saate väljuda erinevatele plaanidele ja erinevatesse ilmadesse…

Seda võib kujutada puuna…

Tüvi – on Ilma Telg…

Kõik oksad, oksakesed, lehed, koor, putukad, ja nii edasi – on ühe samba fragmenteeringud…

Iga leheke oma teadvuses on seotud tüvega…

Iga leheke, pöördudes oma teadvuses mistahes puu punkti poole, võib pääseda mistahes tema osale…

Selliselt on puu kasvamas pidevalt…, ja andmas uusi oksi…

Puu on liikumas mõlemas suunas… – juurtega maasse ja okstega ülespoole…

Analogi kohaselt leheke ei ole puu tüvel, vaid selle mingil oksakesel… – mis on tema väiksemaks teljeks, mille ümber on koondunud lehekese vastuvõtt…

Iga mini-telg on seonduses peamise teljega… – puu tüvega…

 

Järelikult… iga tšakra – on Jumala omadus, mida oleme uurimas iseendas…?

Seega… meile on kättesaadavad praegu seitse Jumala omadust…?

Millised…?

See on väga suur küsimus, kuna kõik on seonduses…

Iga mõiste…, iga Jumala omadus on kätkemas kõike…

Iga omadus on sedavõrd mitmekülgne, et ainsa sõnaga seda nimetada ei ole võimalik…

Igas omaduses on kõikide teiste omaduste varjundid…, ja need on omavahelistes seondustes…

Ehk nimetaks neid…

  • ..
  • ..
  • Püüdlused…
  • ..
  • ..
  • Loomine, ehk nägemine…
  • Avamine, ehk avardumine…

Kõik seitse Jumala omadust omavad hulgim varjundeid…, igaühes on avanemas ülejäänud kuus…

Elu üksnes on… teadvustamine, et oled olemas…

Elu hakkab avalduma edaspidi soovis – tahan olla

Edaspidi määrad… millisena tahad olla…, mida tahad oma Olemises…

Sünnib püüdlus – sinu Olu suund…

Kui oled püüdlemas selle poole, mille poole püüdled ja ühined sellega, siis hakkad tunnetama teatuid tundeid… – määrad enda jaoks oma püüdluse õigsust…

… kuivõrd see, mida saad, on vastamas sellele, mille poole oled püüelnud…

Edasi hakkad avaldama oma tunnetusi, kujundad oma vastuvõtu tulemust, hindad oma valiku tulemusi…

Väljendades oma valikut, sa rüütad seda vormi…, kujundad oma valikut mõttes ja sõnas…, millega struktureerid elu, ning lood avarust enda ümber, mille läbi lood ennast

Kujundades avarust enda ümber, oma valiku ja püüdluse kohaselt, sa vaatled seda…, näed seda… – võtad vastu seda…

Edaspidi…, tehes seda palju kordi läbi, sa astud edasi… – avardad oma teadvust…

Kannad oma valiku üle kõrgemale tasemele…, avaramale vastuvõtu paletile…

Avastad elu uuel vastuvõtu tasemel… – avastad uue vastuvõtu tasandi soove

Avastad uue vastuvõtu tasandi tundeid…

Alustad tunnetuste avaldamist uuel tasemel…

Sellega õpid uusi ilma loomise viise…

Avad ja avastad endas uusi nägemusi, uusi ilmasid…, ja selliselt hakkad teadvustama, et igal uuel vastuvõtu tasandil, toimub sinu avardumine… sinu, kui teadvustuva olevuse…

Selliselt sa oled avardamas oma ilma, oma ilmaruumi…, hakkad õppima tundma üha uusi Jumala omaduste varjundeid…

 

Meil tšakrasid tähistatakse õitena…, erinevate kroonlehtede hulgaga… – 4, 6, 10, 12, 16, 96, 1000 lehelistena…

Kas hulgas on mingi teatud mõte…?

Millest selline ebaühtlane jumalike õite kroonlehtede avanemine…?

Alisa Beili kosmilise tule traktaadis, 1 köites seisab… – 12 peamist hele-kuldset lehekest ja 960 lisalehekest on paigutatud keskmete ümber…

Tahaks samuti teada, milles seisneb lehekeste numbrite ja värvide sümboolsus erinevates keskmetes…

1 keskme – 4 punast värvi lehte…

2 keskme – 6 oranži värvi lehte…

3 keskme – 10 roosa, rohelise varjundiga lehte…

4 keskme – 12 kuldse kiiskusega lehte…

5 keskme – 16 hõbedase helesinise lehega…

6 keskme – 96 lehega (üks pool roosa-kollane ja teine pool – purpur helesinine)…

7 keskme – 12 + 960 = 972 lehte

Neid lehekesi olete kasvatamas ja avamas ise enda seesmuses…

Seni olete igal tšakral avanud ise just sellist lehekeste hulka, igal jumaliku õie tasandil…

Ehk katsuks neid määratleda…

1 tšakra – elu…, olu puhtal kujul…, neli õitsemise suunda… – üles – alla…, vasakule – paremale…, ehk – koordinaattelje neli tähendust… – kaasaarvatud ka aeg…

2 tšakra – soovid…, kuus meelt… – haistmine, tunnetus, nägemine, kompavus, kuulmine…, ning… kurikuulus kuues meel, nimega intuitsioon (alateadvus)…

3 tšakra – püüdlused…, kuus meelt neljas suunas… – ehk 24, kui lähtuda kuuest meelest…, kuid teil on avanenud vähem…

4 tšakra – tunded…, oma püüdluste hindamine…, koordinaatpunkti määramine… 24 püüdluse lehte duaalsuse vaatevinklist… – ehk 48 lehte…, teil on avanenud vähem…

5 tšakra – väljendused…, väljaütlemised… – 48 lehest valid oma soovide hinnangut…, nende hulgast, mis on sulle lähedasemad…, ning väljendad neid avarusse sõnade ja mõtete energias… – sinu ilmaloovuse piirkonnas on 12 avarust… 48 x 12 = 576 lehte…

6 tšakra – kaks kroonlehte – mõistus ja teadvus…, ehk – inimlik mõistus ja jumalik teadvus… – kaks spektrit…, kaks poolust… 576 x 2 = 1152 lehte…

… siit sünnib –

7 tšakra – tuhatleheline lootosõis…

Kuid see kõik on üksnes tinglikkus… – üksnes teile seaduspärasuse mõistmiseks

Kogu numbriline aritmeetika on rajatud teatud esmasele stardile, mis on kättesaadav teie teadvuse seisundis…

Siiski… igas tšakras, igas energeetilises punktis, on lugematu hulk kroonlehti, milliseid võite võtta endas kasutusele…

Kui teie leheke on seotud oma jumaliku puuga, siis teie vastuvõtt saab igal tasemel olla hulgalisena…

Kõik numbrilised kombineeringud võivad vahetuda ja muutuda teiseks…

 

Küsimuse jätkuks… tunneks huvi tuhatlehelise lootose kohta… – kas igale lehele on vastamas keha…, järelikult… peale 1000 lehe läbimist jõuame tupikusse…?

Või sealt on kättesaadavad teised kõrgused …?

Millised tupikud saavad olla ääretuses…?

Kõik tupikud on üksnes teie teadvuses…

Mida kõrgemale mäkke oled tõusmas, seda avaramaks muutub vaade…, seda enam perspektiive ja suundi on avanemas sulle…

 

Järelikult… kui on tuhandeid lehti, siis on ka tuhandeid kehi…?

Milleks nii palju kehi…?

Kas ei oleks parem saada mingit ühte universaalset ühtset keha, milline saaks hõivata oma vastuvõtuga kõiki 1000 vastuvõtu tasemeid…?

Muidugi võib… – selles suunas olete liikumas…

See on ühtne Jumala keha, mille osaks te ise olete…

 

Oled rääkinud, et osa meie tšakratest on sulandumas üheks…

Kolm alumist sulanduvad üheks madalamaks…, kolm ülemist sulanduvad ühtseks kõrgeks…

Taas saab kolm – madal, kõrgem ja keskmine… tule…

Siis minul on kaks küsimust…

Kui on olemas sulandumine…, kas siis on ka vastupidine protsess…?

Kas kolm alumist saavad laguneda enamaks madalamateks…?

Teine küsimus – valge valgus jaguneb seitsmeks valguse värviks…?

Kui me oleme astumas sulandumise teed…, kas on võimalik kõigi seitsme tšakra sulandumine üheks…?

Mis teekond see oleks…?

Vastaks esimesele küsimusele…

Jah… – arenemine toimub siiski mõlemas suunas…

Ühest küljest… sa oled seda teed läbi käinud…

Oled alustanud oma teadvuse arengut peenemates fragmenteeringutes, ning oled läbinud erinevaid teid…, nagu kogu inimkond…

Ei ole võimalik alustada koheselt kõrgematest, õppimata tundma enda peenemaid osi…

Kord oled olnud üksnes rakuna…, lihtsama olemusena ja organismina…

Seejärel oled tugevnenud oma teadvuses ja kasvanud…, kuni kasvasid inimteadvuseni…

Ja nüüd, kui õpid laskuma oma teadvuses enda peenematesse fragmentidesse, siis tšakralisi seondusi tunnetad kõigi oma rakkudega…

Probleem on siiski teadlikus ühenduses…

Kui suunad oma tähelepanu keskendumisse…, või ilmingu peenematesse üksikasjadesse…, siis samas pead oskama mitte üksnes koondama oma teadvust…, vaid sinul peab olema ülevaade kogu ilmingust..., teadvustama kogu kooslust…

Sa pead õppima olema oma teadvuses – kogu kehas…, igas rakus… – ja üheaegselt…

Seni, laskudes raku teadvuseni, kaotad oma terviklikuse…, kuid, tõustes keha teadvuseni…, kaotad vastuvõtu üksikasju

Enamgi veel… – pead õppima olema üheaegselt igas oma keha rakus…, ja samas… olla kõikides rakkudes... – kusjuures… pead tunnetama mitte eraldumusi, vaid enda terviklikkust

See on keeruline samm teie vastuvõtu arengus…

Seni olete eksisteerimas üksnes keha teadvuses…, ehk mõneski veel…

Igal kehal on lahtriline struktuur…

Iga sinu füüsilise keha rakul, nagu sinul endal, on seitse varjundit, ehk tinglikult – seitse keha…

Iga sinu punktil on seitsmelisus…

Kõik raku astraalsed kehad on loomas sinu astraalset keha…

Kõik raku mentaalsed kehad on loomas sinu mentaalset keha… – ja nii edasi…

Iga sinu kehade rakk tunnetab oma eraldumust sinust… – kuid on võtmas vastu sinu aju korraldusi, ning on allumas sellele…

Kõik on seatud taolisuse kohaselt…

Igaüks teist on Jumaliku Organismi rakuna… – olles oma teadvuses ja üheaegselt kõigis võimalikel Olu Plaanidel…

Kuni oled Jumala rakk, seni õpid tundma oma olu eraldi plaane…, oma eraldi kehi…

Kuid ülesanne sinu jaoks on veelgi keerulisem…

Mitte üksnes omandada üheaegselt osa ja terviku vastuvõttu…, vaid üheaegset vastuvõttu kõikides kehades, kõikidel tasemetel…

 

Kuidas seda teha…?

Järjepidevalt omandades üha uusi ja uusi oma vastuvõttusid… oma ühesuse punkte… – esmalt tarvis siseneda teadvusega teadlikult mingisse oma keha organisse…, oma vastuvõtuga haarata kõiki selle varjundeid…, ehk kõiki vastuvõtu tasandeid…

Nihutades oma tähelepanu organile, milline on valutamas, tuleks alustada selle puhastamist erinevates valgustes…, erinevate omadustega… – tuleks püüda tunnetada, millise valguse juures esineb raskusi organi läbimisel…

Kui organ on terve, siis iga valgus läbib seda kergusega ja valutult…

Kui oled läbi käinud kõik omad organid…, ning leides probleemsusi, puhastad need…

Edaspidi võid süüvida vajalikku organisse, uurides selle peensusi…

Samas… üheaegselt võtta end endana ja selle organina…

Praegu olete hõivatud muuga… – olete püüdlemas kõrgematele tasemetele…

See on muidugi – kiitaväärt püüdlus…

Olete kui lapsed… – saite teada uuest mänguasjast…, tahate koheselt seda kätte saada…

Kuid te pole veel vanade asjade kõiki võimalusi kätte saanud…

Teil tarvis õppida tundma oma kõiki kehasid…, täienisti, ilma eranditeta…

Alles siis avanevad teile uued horisondid arenguks ja vastuvõtuks…

Alles siis avastate oma uusi võimalusi ja võimeid…, ning, tänu illusoorsetele mänguasjadele hakkate õppima Jumala uusi võimalusi… – avades neid enda seesmuses…

Edaspidi avastate, et teie teadvus on seotud iga planeedil elavaga… – ja planeedi endaga…

Teie astraalne keha on planeedi astraalse keha osa, milline omakord on päikese astraalse keha osa… – ja nii edasi…

Oma teadvusega hakkate väljuma astraalse ilma astraalse vastuvõtu uutele tasemetele…

Sama on ka mentaalse vastuvõtu ja mentaalse ilmaga…

Selliselt teile avanevad uued vastuvõtu ilmad…, alates planetaarsest teadvusest…

Leiate enda ühesuse esimese taseme…, planetaarse taseme Ühesuse…

Kuid teil, enne sellist Ühesust, tarvis teadvuses ühineda kogu inimkonnaga…, tunnetada end ühese organismina…

Mõista, et kõik olete üksnes ise…, iga inimene…

… isegi see, kes on teile ebameeldiv…, või see, kes tekitab teile kannatusi… – on siiski te ise…, te kõik olete üks tervik… – kui inimkonna ühene keha

Nagu igas kehas on olemas haiged organid…, nii ka siin on haiged rakud…

Ka teie inimkonna üheses organismis on surevaid ja sündivaid rakkusid…

On haigeid rakkusid…, ja on Ühesusest eraldunuid rakkusid…

Mõistlikuks lahenduseks oleks – mitte eirata neid rakkusid, ega vabaneda neist…, vaid ravida neid, aidata neil avada oma jumalikkust… – seada korda side inimkehade ühesusega, kõikide kehade tasandil…

Seejärel teil jääb terveks ravida inimkonna füüsiline keha…, inimkonna astraalne keha…, ja inimkonna mentaalne keha… – ja nii edasi…

Läbi oma tšakralise süsteemi olete seotud iga inimesega ja iga inimese kehaga…

Kogu selline eraldumine on vaid tinglik, kuna olete siiski inimkonna ühene keha… – uue rassi ühene keha…

Seetõttu igat inimest, keda kohtate oma teel, tarvis võtta üldise ühesuse osana…

Kui ta on eksiteel, ega ole veel teadvustanud oma jumalikkust…, oma ühesust sinuga… – siis sinu ülesandeks on aidata teda selles…

Muidu te ei saa ühenduda…, ei saa saavutada Ühesust…, ega saa muutuda terviklikuks…

Tarvis aidata igat inimest kõikidel tasanditel…, aidata vabaneda füüsilistest kannatustest…

Temale vaja suunata armastuse valgust, et ta saaks teha puhtaks oma soovide kehad…

Vaja suunata temale enda positiivseid mõtteid ja soovitusi, et ta saaks puhtaks teha oma mentaalne keha…

Harutada ja põimida lahti kõik karmalised seosed nendega…, et sina ja nemad saaksite teha puhtaks omad kasuaalsed kehad…

Aidata neid igal avanemise etapil… – elus…, soovides…, püüdlustes…, tunnetes…, avaldumistes…, loomises ja avardumises…

Saada Inimeseks Täiuslikuks, saada üksnes Täiuslikuks Inimkonnaks

Sellest saab Jumala Täiuse esimene tase

Teie tänavune seondus planeediga ei ole juhuslik…

Igaüks teist on elamas kindlas kohas…, on kui planeedi teatud organi koosseisus

Iga riik on liikumas mitte üksnes oma arengu teed, vaid on täitmas teatuid funktsioone planetaarses arengus…

Ma ei pea silmas poliitilist seadlust…, vaid asundust…, mentaliteeti…, traditsioone…, rassilisi erisusi…

 

Nüüd veel üks küsimus… – see on sulandumisest ühesesse kehasse…, ühesesse tšakrasse…

See on vaid üks teedest…

On olemas järjestikulised teed…, on ka sünteetilised teed…

Kõik oleneb sinu püüdlusest ja sinu valikust…

Sa võid astuda mööda valge valguse ühest kanalit, süüvimata tema üksikasjadesse…

Selline tee on arvestatud neile, kellel on suur püüdlus ühesuse poole

See oleks kiirlift, mis mõnedele on ebameeldiv, kuna selles esineb hoo võtmistel ülekoormusi…

On võimalik liikuda mõõdukalt… – tõustes korrus korruse haaval…, igal korrusel teha korruse uuringuid…, seejärel,  naastes lifti, tõusta järgmisele korrusele…

Selline lift on kätketud teie teadvusse…

Igal ühel on õigus väljendada ülestõusu suhtes oma püüdlusi ja oma kavatsusi…

Ja neid kuuldakse…

Kuid tarvis mõelda järgmisele… – kunagi olete sellel liftil ka laskunud…, täieliku fragmenteerumiseni, et saaks läbi uurida kõiki Jumala omadusi…

Seekord olete võlulises liftis, liikumas ülespoole…, aegamööda… – uurides järjekorras Jumala igat omadust…

Sul on valiku õigus naaseda taas kiirliftiga…

Kui raske see ka poleks, kuid teid tingimata aidatakse seda teha…

Iga voli on püha…, igas ühes on avaldumas Jumala voli… – ja see voli on püha

Milleks olid laskunud alla…?

Milleks oli kogu fragmenteerumine…?

Ja nüüd lahkuda sellest, uurimata seda läbi…?

Muidugi…, teie seas on olemas teravate tunnete ihkajaid, kiirte laskumiste ja tõusude ihkajaid…

See ehk on teie kiirema tõusu soovi põhjuseks …

Kuid… kas see on Jumala soov…, ja kas see Jumala voli on sinus…?

Seetõttu teile õpetatakse vagurlust

Teile Jumala motiveering ei ole kätte saadav…

Te üksnes püüate läbi oma mõistuse hoomata Jumala loogikat…

Sageli olete sellele vastu, ise mõistmata seda…

Jumala valiku vastuvõtu all läbi enda, on mõeldud kõikide teede vastuvõttu…

Üksnes olemine…, üksnes mistahes olukordade vastuvõtt…, üksnes selle mõistmine, et teekond, mis on viimas ja kutsumas teid, on Jumala Teekond

See on see, mida Jumalal oli tarvis väljendada läbi teie…

Teie muidugi, võite teha oma valikuid ja valida oma teekondi…, kuid võite täienisti usaldada Jumala valikuid…, usaldada seda teekonda, mida määras teile Tema… – seega… täita oma jumalikku missiooni… – läbida teile määratud teekonda…

 

Tänan sind õppetunni eest…

Tänan sindki…, oleme ju koos…

SElena

Read Full Post »

Miks selle sõnumi pealkiri on selline…?

Kuidas saame midagi lahti määratleda…?

Tegelikkuses sellist sõna kasutuses ei ole…

Kas ei oleks parem… – vaimse teekonna ümbermääratlus…?

Asi on selles, et Krayon mõnede küsimuste juures soovib, et te unustaks täienisti selle, mida on meile õpetatud, ning suhtuks sellesse eelarvamusteta…

Me ei ole suutelised seda tegema, kuna meil ei ole võimet unustada teadmisi millestki…

Seetõttu teeme rõhku sellele, et me kõrvaldaks olemasolevaid teadmisi, aga mitte ümbermääratleks… – siis meil ei tuleks puutuda kokku paljude määratlustega ja mõistetega…, vaid üksnes ühega… – alateadlikuga, mis on püha…

2017.01.27

 

Tervitan teid…, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Olen jagamas teiega Ma Olen energiaid, millised oma loomult on jumalikud…

Kuid mõnedki teie seast peavad neid tabamatuteks ja kättesaamatuteks…, millised siiski on olemas iga inimolevuse vaimsuses, kes on istumas selles ruumis…

Lubage teile teatada, et siin on ülimalt meeldiv koht…

Inimesed on protsessi eesotsas, omades intellektsust, emotsioone, mõistust ja jumalikkust, millised on määramas nende kuuluvust inimesele, kes on kuulamas või lugemas seda sõnumit…

Las minu kaaskonna voog ilmuda siia…, las täidab seda ruumi…, kõikide toolide vahed…

Kallid, Krayoni kaaskond ei ole see, mida arvate teie…

Käes on jumalik aeg… – üha enam energiat saab võimaldatud teile…, milline hakkab voolama läbi teie… – ja hulga enam, kui oleksite suutelised arvama…

Need on energiad, mille kohta küsisite…, ja need on teie isiklikud kaaslased… – nendeks need on alati ka olnud…

Siin ei ole tegemist ühildatud energiatega, mis oleksid selle osaks, mida peate kanalduseks…

Igaüks teist on võtmas sellest osa, isegi kui kahtlevad…, neid leidub meie tööruumides alati…

Igaüks on astumas oma teed…, astumas teed, milline on meile hästi teada…

Seega, siin on ära märgitud kutse mitme järgmise hetke juurde…

Tunnetage siin olevat energiat…

Eralduge oma eelarvamustest…, eralduge oma mõtetest ja arvamustest siin toimuva üle…

Minu partner (Lee Carrolly) võttis vastu ühe sõnumi, milles mõningad informatsioonid kajastusid paljude planeedi meistrite mõtetes…, isegi mõningate filosoofide ideedes…

Neis kõlab, et – millest mõtled… – selleks saad

Vägi, mis on teie oma, on katmas seda, mis teie arvates on teie reaalsusena

Kuigi, olles siin, väidate siiski, et – teie reaalsuses sellist asja olla ei saa… – siis taolist ka ei juhtu…

Minu sõnad kaovad tühjusesse…

Kui teie reaalsuses sellised asjad on tõepoolest reaalsed…, siis olemus eesriide tagustest, tuleb ja annab teile üle sügava armastuse sõnumeid… – siis olete õiges kohas…

Need sõnumid on olemuselt, kes on armastamas teid sama tugevalt, kui vend või õde…, ja on antavad teile energia vahendusel…, suunatud otse teile…

Peale selle… – antud energiaga on seotud lugejatega, kes nii öelda… on – tulevikus…

Te ei ole suutelised neid tunnetama ega nägema…

Meie kohtumisest võtavad osa tuhanded ja tuhanded…, ja selline fakt peaks tegema meie koosolemise veelgi olulisemaks neile, kes on püüdlemas olla hetkes nüüd

Me näeme lugejaid ja oleme teadlikud, mida nemad vajavad…

Seega, lugeja…, need sõnad võivad jõuda teieni läbi teie silmade, mõjutada teie südant sama moodi, kui kuulajate südant, kes on istumas täna siin ruumis…

Me loodame seda, kuna meil on tarvis anda teile edasi järgmist informatsiooni…

 

Maine ilm

Nagu varemgi… me ütleme taas – tugevad tuuled mässasid teie maal paaril hooajal

Need olid ette ennustatud…, seega… need ei saanud olla üllatusena…

Üle 16 aasta tagasi me rääkisime eelseisvatest ilma muutustest (Krayoni esimene raamat)…

Need peegeldasid jagunemist poolusteks, mis on omane inimloomusele…

Kuhu inimkond – sinna Gaia…

Vastavalt sellele, kuidas valgus ja pimedus eraldusid, kasvas piir külma ja sooja vahel…

Ilmnesid ülimalt külmad ja ülimalt soojad piirkonnad…, kuid nende kokkusaamise kohad osutusid suht ohtlikeks piirkondadeks…

Vaimse viha süvenemisega, kõrvalised vaatlejad muutusid osavõtjateks (viis neid tavalisest seisundist välja)…

Sellistele energiatele reageeris ka planeet…

Sellest oleme rääkinud teile… (Krayoni kaheksas raamat, aastal 2000)…

Mõned küsivad… – Krayon, milles seisneb selliste ilmingute mõõdukus, kui tugev orkaan…?

Viimase aja jooksul on olnud paar tugevat orkaani…

Ma tahaks viidata nende energiate ühele loomule…, millele anti nimi – Katrina…

Teile on teada Katrina tagajärgedest, kaosest, mida ta korraldas…

Võite isegi küsida… – milles on sellise ilmingu kohasus…?

Tõepoolest…, kõik orkaanid on kohased

Nemad kõik kujutavad energiate üleminekut, millised vajavad üleminekut

Neis ei ole midagi karistusmäära kohast mingi koha jaoks…, või kellegi jaoks inimkonnast, kes on elamas sellises kohas…

See on üksnes energia ilmnemine, millist olete loonud Gaia reaalsete vibratsioonide muutmisega, oma valgustumise protsessi aegu…

Vastavalt sellele, kuidas planeet muutub, teil seisab ees näha selliseid muutusi veelgi enam…

Lubage mul tuletada teile meelde seda, mida olen rääkinud palju aastaid tagasi…

Uues energias tuleb rida intensiivseid ilmastiku muutusi…

Te olete praegu tsükli keskmes, milline võib kesta vähemalt viis perioodi… ja samas intensiivsuses…

Te võisite märgata minu sõnade kinnitust… – periood algas suht varakult ja ägedalt…

Sellised perioodid jätkuvad, ning intensiivsuse poolest on kõik suht kõrgel tasemel…

Kuid see ei kaasne tingimata planeedi vibratsioonide tõusuga…

Te hakkate sellest tsüklite perioodist aegamööda väljuma…

Muuseas, mu kallid…, on olemas vaid selliste sündmuste kulgemise tõenäosus…

Te võite vähendada tsüklite pikkust, tõstes enda vibratsioone… – millele Gaia vastab koheselt…

Olete tulnud planeedile mitte selleks, et muretseda ja kannatada…, olete elamas siin mitte selleks, et karta…

Kuusteist aastat tagasi rääkisime teile 9 ja 11 tähendusest…

11 on meister arv…

Meisterarvud näitavad valgustunud eesmärki…

Kui ma ilmusin aastal 1989 (arv 9), siis ütlesin teile, et minu arv on 11…

See on minu nime ingliskeelse tähestiku numeratsiooni jada (Kryon), siis saabki 11… – mis on vastamas ja kohane valgustumisele…

9 on tähendamas teostumise arvu…

Kui panete need numbrid kõrvuti (9+11)…, te saate vastavalt valgustunut teostumist…

Isegi suurimad teie aja tragöödiad, mida teie prohvetid ei olnud ennustanud, tegid suure panuse energia muutustesse… teie riikides, kui ka kogu planeedil…

Need olid kantud plaanidesse, kuna olid kohased…

Katrinal on huvitav numerologilne aspekt…

Kui olete liitunud, nagu ütleb minu partner, selle energiaga, milline on reaalselt toimumas planeedil, siis saate hakkama üheksate ja üheteistkümnetega…

Kui te uuriks Katrina numeratsiooni, siis näete, et see kannab endas 221…

Seetõttu kordame taas… – taolised sündmused pole mõistatuseks, või Jumala üllatusena…

Olge valmis… – miski ei tohi olla teile üllatusena…

Valmistuge…

Teil on olemas tehnoloogiad…, teil on olemas tarkus…, ja nüüdseks olete kogunud ka kogemusi…

On olemas suht lihtsaid võtteid, kuidas säilitada maja isegi suurimate tuulte aegu…, see on ülimalt lihtne…

On samuti lihtne viis säilitada maja suuremate üleujutuste aegu kohtades, mis on mere tasapinnast allpool…

Selle nimeks on Maa…

Humanitaarse abina saatke sinna hoopis mulda, et saaks tõsta pinnast…

Kujutlege ette taastamise projekti, kus majad on ülesehitatud patjadel (maa kihil), mis on merepinna taseme kõrgusel, ehk isegi kõrgemal…

Kui tamm kusagil puruneb (seda tuleb ikka ette), siis uputab ehk üksnes tänavaid…

Oleme samuti teatanud, et maa hakkab liikuma…

Hiljuti see ka oli… – toimus maa ajaloos üks suurimaid lihkeid…, Gaia võpatas, kui ookeani põhjas nihkusid laamad…

Ehkki võite mõista, et selle nihke tõttu tõusnud tsunami põhjustas inimtragöödiaid…

Kui taoline tragöödia juhtuks laamadega maismaa piirkondades…, teile ei ole teada selle tagajärjed…, millised tragöödiad tuleks sama energia mõjul seal…?

Olete kunagi mõelnud sellele…?

Laamade nihe muutis tegelikult planeedi pöörlemise andmeid…

Kui oleksite kõik need aastat jälginud teile antud informatsiooni…, siis näeksite, er toimus see, mida pidigi ootama…

Maa hakkab nihkuma taas…, veelgi oletatavamates kohtades…

Vulkaanid, millistest oleme rääkinud, muutuvad taas aktiivseteks…, ootamatult ja ette hoiatamata, vastates sageli maavärinatele…

Seda võib juhtuda Etioopias, Uus Guineas, Indias, Venemaal, Ecuadoril, Jaapanis, El Salvadoril ja USA Alaskal…

Valguse Töötaja ei pea seda kõike kartma, ega pea valima elukohta, tuginedes hirmudele…

Me kordame seda tõepoolest uuesti…, majakad on paigutatud ohtlikesse kohtadesse, et valgustada valgustava valgusega ümberolevate kallaste probleemseid kohti…

Majakate abil saab aidata leida suunda pimeduses…

Nende vundament on ehitatud kindlatel kaljudel ja nemad ei karda seda, mille tõttu need on ehitatud…

Kas olete võimelised olema selleks majakaks…, ega tunda hirmu…?

 

Selle päeva õpetus

Oo, mu kallid…, las minu kaaskond täidab seda ruumi…

Võite tunda nende energiat, kes on tulnud ja toonud kaasa head sõnumit, mida kavatseme teile edasi anda…

Siin on neid, keda olete armastanud, kuid kes on läinud kaduvikku… – nemad on osa teie rühmast…, nendeks ka jäävad…

Me oleme korduvalt selgitanud seda…, seega – ei hakka taas kordama…

Sedavõrd palju on neid, kes olles tervikpildi osana, on teie kõrval…

Kas olete kunagi mõtisklenud lahkunud pereliikmete teekonnast…?

Mis oleks, kui nemad näeks teid praegu…?

Siin on neid, kelle kohta olete arvanud, et kas teie ema ja isa oleksid uhked teie üle…?

Miks mitte küsida seda neilt… – nemad on siin, teie kõrval…

Pilt täies suuruses on suuremõõtmelisem, kui arvate…

Tahaks taas anda teile ühte informatsiooni, mida oleme kord andnud (Krayoni kruiisi aegu), kuid seekord püüame kanda seda paberile…

See puudutab teie vaimset teekonda…

Mõned nädalad tagasi ma palusin partneril teha oma programmis muudatusi…, teha rõhk inimlikule vastuvõtule…

Ma palusin temal teha suurem rõhk vestlusele, kuidas pääseda reaalsuse raamidest, mis on piiritletud inimliku vastuvõtuga…, et paljud oleksid suutelised mõistma reaalsuse olemust…

Nüüd isegi teadus on hakanud nõustuma selle vajadusega

Pilt teie ümber on hulgamõõtmelisem, kui võtate seda teie….

Teadus ei tegele vaimse poolega…, kuid selles punktis mõlema mõistmised on ristumas

Inimene ei tunnista kunagi seda ristumist…

Kuid tuleks mainida… – me ei tea, mida see peaks tähendama…, või… meie silm ei suuda veel kõike tabada… – sellega saab igal korral mainitud reaalsuse vaimne aspekt…

Lähtudes antroopsest põhimõttest, te räägite siiski Jumala armastusest… (uued andmed näitavad, et vastupidiselt kõikidele teooriatele, Ilmaruum on loodud kõikidele eluvormidele, milliseid on meile teada)…

Teie DNA struktuur ja planeet Maa struktuur pole juhuslikud…

Nüüd isegi teie teadlased on hakanud pöörama tähelepanu sellele…

Teie, kuulajad ja lugejad… olete vajalikul ajal, vajalikus kohas…

Kuigi ehk mõnigi ütleb kahtlevalt… – kui sinul oleks midagi teada minu elust, siis sa ei räägiks seda

Egas midagi, vend või õde…, mul on tõepoolest teada sinust…, ja kõike, mida ma näen – on sinu potentsiaal ja sinu meisterlikkus…

Kuidas on võimalik, et teie poolt nimetatud Jumal, või Vaim, saaks teada igast sinu juukse karvast sul peas…?

Vastus on siin paljumõõtmeline…

Seal, kus olen eksisteerimas mina – aega ei ole…

Katsuge mõelda selles võtmes…

Kui Vaimu kasutada on igavik…, ta saaks jälgida teid ja teha tööd teiega…

Seega meiegi, kiikamata aega, saame tegeleda samaga…

Selliselt me näeme vastust küsimusele…

Teisi sõnu… – sekund teie kellal… – on igavik meile, mis on kättesaadav uuringuks ja planeeringuks…, ja on hetk armastuse ilmutamiseks teile…

Antud kanaldus ise on piiratud lineaarse aja raamidega… – sõna käib sõna järel…

Milline õudne suhtlemise viis… – aeglane ja ebamugav…

Me väga tahaks võtta teid kõiki kokku, ning anda teile korraga, paketina, kogu informatsiooni, mida on kavas edastada teile tänasel päeval…, teha nii, et hetkega saaksite kätte kogu informatsiooni…

Seda saab teha, kui olete unes…, kuid teie ärkveloleku aegu see ei ole võimalik…

Seetõttu mõningad parimad mediteeringud toimuvad poolune seisundis…

Informatsiooni teie sisse on võimalik laadida hulga kiiremini mittelineaarsel viisil…

Ma tuletan teile meelde naljakat teaduslikku fakti teie unede kohta…

Teil on olnud kindlapeale pikk ja reaalne uni…, olete elanud selles peatükk peatüki järel, kui raamatus… – kuid seda rännakut katkestas äkki ärataja helin…

Teadlased on rääkinud, et teie pikk uni, mis on viinud teid kõiksugu kohtadesse, on kestnud üksnes mõned hetked… – kuni helises ärataja…

Ehk… – une seisundis aega ei eksisteeri…, te olete kasutamas oma paljumõõtmelise DNA mõne osa omadusi, milliste olemasolust teil ei ole isegi aimu…

Kui teil oleks teada, kuivõrd sügavalt olete armastatud…, siis tänu sellele meie sõnum osutuks teile veelgi sügavamaks…

Hiljuti olen andnud teile sõnumi teie tõelise olemuse kohta…

Ma palusin teil näha varjatud sidet minu, kui Krayoni, ja teie vahel, kelle nime te ei ole suutelised hääldama…

Nimi, mida käesoleval ajal kuulete või loete, ei ole tõeline nimi…

Teil on olemas ingellik nimi, mida ei ole võimalik hääldada, kuna see on võetav kui paljumõõtmeline valgus

Ma küsin kaunitelt daamidelt siin ruumis… – kas olete teadlikud oma sõjakast möödanikust…?

Kas olete teadlikud ja tunnetate siin olevaid mehelikke energiaid…..?

Kui oleksite suutelised nägema oma DNA Akaši kroonikate salvestisi, siis oleksite märganud sellist asja…

Kuid sellel korral olete tulnud naisena, kellel on kõrgendatud maine alateadvus, mis aitab teil areneda kiiremini…

Uskuge mind… – meile oli tarvis siiski sõdalane…

Vaadates sind, õde, ma meenutan sinu sõdalase kogemusi…, ehkki sa püüad, istudes siin ruumis, eitada neid…

Te olete hulga tugevamad, kui teile näib…

Kõik need teie seast, kes on kulgemas valgustumise teed, puutuvad kokku müriaadide mõistatustega…

Kuid ma ei tahaks laskuda üksikasjadesse seni, kui pole kohandunud… – me ei ole veel kohandanud isegi selles ruumis (silmas on peetud antud saali ruum)…

Mina olen jäänud püsima selles kohas…, ja veel mõnedki, kellel tarvis tunnetada, mis tegelikult on siin toimumas…

Kas olete kahtlemas toimuvas…?

Üksnes sirutage käed laiali…, ja tunnetage seda…, tunnetage seda Püha kohta…

See hetk on Püha…

Lubage endil heita hetkeks aeg minema…

Teie kõrval on võimalik tunnetada ingleid, keda tõite siia kaasa…

Me soovime, et lahkudes siit, oleksite muutunud…

Mõnel ehk toimub tervenemine…

See on paslik aeg tervenemiseks…

 

Soovitus valgustumise teed astuvale inimesele

Ma tahaks rääkida teie teekonnast…, kirjeldada selle nelja omadust…

Kolme neist oleme kord juba valgustanud…

Antud sõnum puudutab meie soovitust Inimesele, kes on astumas valgustumise teed…

Paljudele see soovitus võib näida mõtetusena… – kuid me peame seda küsimust tõstatama…

Õpetus valgustumise teekonna kohta… – see on sissejuhatus õpetusse paljumõõtmelisusest…

See võib näida rännakuna mõtetusse…, ebaloogilisse seisundisse… – kuid ma püüan anda seda edasi, et sõlmida abielu inimliku ja jumaliku vahel…

See on paljumõõtmeline…, seetõttu sellel ei ole mõtet…

Antud hetkel me palume teid lülitada välja oma mõistus… – üksnes hetkeks…, ning kaaluda saadud informatsiooni oma südame läbinägelikkusega…, aga mitte oma neljamõõtmelise loogikaga, mida peate oma reaalsuseks…

Teie neljamõõtmeline aju ei saa teid milleski aidata seni, kuni ei õpi pääsema osadesse, mis ulatuvad aja ja avaruse raamidest väljaspoole…, kuni ei jõua neisse mõõtmeteta kohtadesse, millised justkui saaks olla üksnes ulme piireis

Need on sellised paljumõõtmelised piirkonnad, millised avanevad ja hakkavad sulanduma neljamõõtmeliste piirkondadega…, luues usu loogikat ja usaldust nähtamatuse vastu, kuna see on eksisteerimas ja töötamas

Väljumine neljamõõtmelise loogikast on kõige raskem asi inimese jaoks…

Üksnes vähesed on ärganud, kes on puutunud kokku sedavõrd veenvate tõestustega…

Tõepoolest…, Ilmaruumis on eksisteerimas mõistusega vägi, millisele on teada kõik sündmused…, milline on teadlik teist…

Ma teatan täna teile sellest seetõttu, et paljud kuulajad ja lugejad on valmis selleks…

See on teie kohta…

Ma pöördun nende poole, kes on nägemas end teekonnal valgustumise poole…

Kõige esmalt… peaksite teadma, et see teekond ei lõppe iialgi…

Sellist lähenemist halvustavad need neljamõõtmelised inimesed, kes on väitmas…

ei…, lineaarses ilmas peab olema eesmärk…, on tarvis teada, kuhupoole oled astumas…, me elame sellises ilmas…, ja sa ei saa soovitada meile klappe silmadele

Paljumõõtmelises ilmas ei ole võimalik määrata eesmärki…, seda üksnes seetõttu, et kui aega ei ole olemas, siis ei saa olla ka lineaarset teekonda

Kui rännata hiiglasliku kera seesmist külge mööda…, kus siis oleks teie eesmärk… – kas teie  kera vastasküljel…?

Kera seesmine külg ei saa otsa kunagi…

Seetõttu inimmõistusele on raske mõista seda…

Teie silmad on pärani lahti, kuid te ei ole võimelised märkama miskit, millel on mõtet ja kandmas selgitust…

Milline on siis vastus…?

Õppige nägema väljaspoole olematu teekonna raame…

Selleks on tarvis intuitsiooni…, kavatsust uurida vaimset kaarti (selgitused allpool)…

Kusjuures te seate omad eesmärgid sinna, kuhu teie arvates juhib teid teie Vaim…

Alustagem sellest, et see on suur eksimus

Vaim on nägemas kõiki teekondi ühese väljana…

Kui olete ette määramas oma arvatavat suunda…, siis paljud teist jäävad oma teekonnal kinni, ega lase vaimul muuta teie poolt varem loodud veendumusi, arvamusi enda olemuse suhtes, ning suunata teid sellele teekonnale, millest saaks teie parim tulevik…

Kuid teie arvates – teid on reedetud…, ja pole mingit kodu taevastes…

See on klassikaline näide sellest, kuidas inimlik vastuvõtt ja mõistmine takistavad vaimset valgustumist…

Kanalduse vestes, nimega Teekond koju, üheks esimeseks Michael Thomase õppetunniks oli kaart, mis ei töötanud…

Selline oli igatahes tema ettekujutus… – vaadates kaarti, ta nägi sellel oma füüsilise asukoha energiat… – ei midagi enamat…

Naerdes, ta nimetas seda asjatuks asjaks, kuna see andis temale teada üksnes seda, mida ta niigi teadis…

Mul on täna kavas rääkida teile vaimsest kaardist…, mis on kohandatav teie teekonnale…, teie kõikidele teekondadele…

Selleks kaardiks on metafor…

See kaart ei tööta seni, kuni teda ei lähe otseselt tarvis…, kuni pole jõudnud energiate ristteele…

Teie poolt valitud teekonnal läheb tarvis mingit kaarti, kuna olete harjunud kasutama neljamõõtmelist kaarti…, kõikvõimlike objektidega, millised on kantud kaardile…

Tahate ette teada, mida on võimalik rännaku teekonnal kohata…

Kuid paljumõõtmelisel vaimsel kaardil ei ole midagi sellist…, kuna ei ole teada liikumise suunda…

Teie vaba valik teeb kaardil muudatusi iga tehtud sammuga…

Seetõttu me räägime teile, et isegi Jumal ei ole teadlik, kuidas käitute järgmisel sammul…

Tuleb välja, et see võib tekitada inimestes kaitsetuse tunnet…, kas pole…?

Kui Jumal ei ole sellest teadlik…, kust siis minul on seda teada…?

Seetõttu kordan taas… – teie jumalikkus on Jumala osa…, järelikult… te tõemeeli olete loomise energia osa

Seetõttu sellesse kaarti tarvis suhtuda kui Looja kaardisse

Võtke vastutus tundmatuse eest…

Suhtuge endasse kui uurijasse, kes on vahetevahel saatmas luurajaid ette, et selgitada välja, kuhu on parem liikuda…

Oleme seda kirjeldanud kui ukse avamisena…, lükates seda, kasutades selleks oma eristamise energiat, tunnetate selle taga teisi energiaid…, seega… teil tuleb edasi liikuda aeglaselt…

Ainus erinevus uurija ja teie vahel on… – teie olete kandmas valgust kõikjal, kus te ka poleks… – seetõttu teie kõik tegevused on ohutud ja täis valgustumist…

Me rääkisime teile, et see on pileti ostmine vaimsele rongile, mida peate teekonnaks…

Te olete ootamas, kuna rong jõuab kohale…

Egas midagi…, praegu on lõpueksamite aeg…

Teeksime metafoori veidi keerulisemaks…

Kui soovite saada piletit sellele rongile – siis on hea… – see on teie kavatsus…

Kuid relsse ja rongi ei ole veel olemas…, on olemas üksnes rongijaam…

Mida kavatsete teha rongijaamas, kui seal ei ole rongi, ega relsse…?

Teie üle hakatakse naerma… – relsse ja rongi ei ole veel ehitatud…

Kes hakkab neid ehitama…?

Teie hakkate…

 

Seega… – esimene soovitus neile, kes on teekonnal selle suunas, mida nimetate ülestõusu seisundiks…

Ärge mõelge ette, kuhu olete liikumas

Suurepärane, Krayon… ütlevad mõned… kas kõik sinu soovitused tulevad samat laadi…?

Ehk arutaks seda…

Kas peame olema rongijaamas koos olematu rongiga ja relssideta, ega tunda muret, kuhu sõita…, samas teeselda, et oleme juba kusagile sõitmas...?

Jah…, kõik on õige…, ja see ei ole paha algus…

Siis küsite… – Kuidas me peame edasi liikuma…?

Ja me vastame teile…

… – kes ütles, et peate liikuma edasi…?

… – kas see ei ole neljamõõtmeline lähenemine…?

… – mis oleks, kui tõuseks kõrgemale…?

… – millist suunda valiks, kui paluks oma rakustruktuuril tõsta sagedust…?

… – millises suunas need peaks vibreerima… – on minu küsimus

… – kuidas olla rongijaamas, kui tahate tõsta oma rakkude vibratsioone…?

Vibratsioonide tõstmiseks ei ole olemas suundi…

Harjumuspärastest raamidest lähevad välja need, kes väidavad… – ma olen teadlik, kuhu olen liikumas…, just sinna tahab Jumal viia mind

Tõeline tõde on šokeerimas teid…, ja see on veel ees…, seda on puudutamas neljas nõuanne

Teie teekonna kõige raskem lõik on fakti teadvustamine… – teie ei ole järgimas seda teekonda, mida on sisse tallanud meistrid…

Meistrid on loomas oma isiklikku teekonda…

Teie olete kui jumaliku plaani osa…

Peate võtma vastutuse endale, aga mitte järgima teistele, ega haakuda nende soovitustesse…, või isegi… Krayoni sõnumitesse mitte…

Selle asemel peate võtma kõike ja liitma kokku, luues oma isiklikku loomist

Kõik sõnumid ja õpetused, milliseid olete planeedil saamas…, kasvõi minult… – on paljumõõtmelise köögi supi retsepti koostisosad

Nüüd minge ja valmistage roog, millist pole veel kunagi valmistatud…, kasutades selleks kõikide koostisosade informatsioone, millised on teile nüüd kättesaadavad…

Teie DNA aitab teil saavutada meisterlikkust…

Nüüd te mõistate, miks me 16 aastat tagasi ei soovitanud teil saada kellegi järgijaiks…

Selline asi on rikkumas ja solvamas teie isiklikku meisterlikkust, mis on asumas teie rakustruktuuri seesmuses…

Sellega on selgitatav fakt, et tegelikult ei saa olla mingit juhendit ülestõusu kohta…

 

Teine soovitus…

Mõlemad nõuanded on taolised…

Teiseks soovituseks oleks…

Ärge looge oletusi oma töö suhtes…

Kuule Krayon… – veelgi parem… – nüüd me ei pea teadma, kuhu suundume, ega pea mõtisklema selle üle, mis saab, kui oleme jõudnud kohale

Mu neljamõõtmeline sõber… – kõik on õige…, ära tee mingeid arvamusi…, need hakkavad segama teie astumist sinna, kuhu tõemeeli olete liikumas…

Valguse töötaja…, kui sinul on tegemist jumaliku energiaga, siis sellesse on kaasatud sedavõrd palju…, sedavõrd sügavat, et see on ületamas kõike, mida inimaju on suuteline ette kujutama…

Minu partner andis teile võimaluse tunnetada seda, rääkides jumaliku planeerimise protsessist…, ja sellest, kuivõrd keeruline võib olla mõistatus, kui olete kaasloomas enda nimel…

Kui olete koosolemisel, mis sarnaneb siin olevaga, mõned teie seast on võimelised puutuma kokku koosoleva rühma oma osaga, ning tunnetama seda, mis on teie endana… – ning tunnetama koheselt armastuse voogu…

Siin on toimumas palju muudki…

Valgustumise teekond, mida on valinud mõned teie seast, kujutab teed, mis teeb panuse Gaia energiasse…

Temal peab olema tegemist füüsiliste ilmingutega, mis on samuti Jumal ise…

Temal peab olema tegemist teie isikliku DNAga…

Temal peab olema tegemist ingliga, kes on teie endi seesmuses…

Ma olin koos teiega sündimise voogudes, kus rääkisime sellest…, ning… võtsite vastu otsuse naaseda maapeale…, selle aja prohvetlused erinesid tunduvalt tänavustest

Vaatame sellele teisiti… – olete istumas uuenenud planeedil, omades potentsiaali luua rahu maapeale…, omate võimu kiirata valgust, milline kinnistub kohas, kuhu olete seda saatnud…

(Mõni aeg tagasi Lee rääkis teaduslikest tõestustest, et DNA on võimeline muutma energiat selliselt, et see jääb muutunuks)…

Te kasutate näilisi lepinguid, kus on väidetud, et olete tulnud millegi varem koostatu ja määratletu kohaselt…

Teile on kinnitatud, et peate tegema seda ja peate tegema teist…

Teieni ei jõua, et maapeale tuleku lepingus seisab vaid… Olen Maa peal…, – läheb lahti

Tahate lugeda oma lepingut…?

Selles seisab… – olen Maa peal, kus on minu vanemad ja minu stardi potentsiaal

Selline on kogu leping…

See on algne potentsiaal…, aga mitte kõikehaarav elu plaan…

Teie arvates teie lepingus seisab olla tervendaja…, seega… oletate, et teie töö peab olema just selline…

Mulle ju öeldi selliselt…, ja minul olid nägemused, millistes tegelesin sellega…

Kallis inimolevus…, ma ütlen sulle… – sinu nägemused olid osa sinu unest, mis kestis vaid mõned hetked…, sellest rääkisin ülalpool…

Te ei ole teadlikud oma ülejäänust…

Nägemus võis olla sellest, millega olite tegelenud enne siia tulekut…

Kas olete sellele mõelnud…?

Teil ei ole seda teada üksnes seetõttu, et seal kõik on segamini… – kõik on kvantiline…

Seetõttu ei tasu rääkida ei mingitest oletustest…

Olete eksisteerimas kui puhas leht…

Mis oleks, kui teie nägemus oleks kõigest kinnitus sellele, et olete niigi tervendaja, ning teil on tarvis nüüd liikuda edasi…?

Kui ütlete välja oma neljamõõtmelise oletuse selle kohta… – siis jääte kogu eluks püüdma teha seda, millega olete tegelenud juba ammu…

Kuidas ma saaks elada päevast päeva puhta lehena…?

Mingi eesmärk peab siiski olema…?

Ärge tehke oma eesmärgiks kuhu liikuda…, vaid tehke oma eesmärgiks – kelleks olla…

Teie eesmärk on saada jumalikuks olemiseks...

Teie vastuseks võiks olla…

ma hakkan igal jooksval hetkel püüdma läheneda jumalikkusele… maksimaalselt…

Olen iseendaks …, ja mitte sellisena, kui olin hetk tagasi…, vaid iseendaks kõrgemate vibratsioonidega, et protsessi käigus mulle avaneksid need uksed, millised peaksid avanema…

Kusjuures… – omamata maist kaarti, ma suudan saada informatsiooni enda jumalikult kaardilt isegi siis, kui osutun tundmatus kohas… ja mulle läheb tarvis abi…

Selline kaart ütleb mulle… – pööra sinna, või sinna…

Ta töötab siis, kui mul tarvis ära tunda midagi, või kasutada oma intuitsiooni…

Ainus oletus, mida ütlen välja… – olen õnnistatud jumalikkuse osa, mis on loomas kõike, mida tarvis minu teekonnal… –  see juhatab mind suurepärasesse kohta...

 

Kolmas soovitus

Kolmas soovitus on kahe esimese vaimus…

Ära püstita mingeid teostamise tähtaegu…

Olen kuulnud, kuidas paljud räägivad…

seega…, minu plaan on… – teen seda ja seda…, see sünnib sellel kuupäeval, ning kestab niipalju aastaid…, ja nii edasi ja edasi

Kas teate… – see on asjatu…, see on piiramas teid…, see on oma kätega loodud vangla

Seades ajalisi piiranguid mistahes tegevusele, paigutate end kosmilisse neljamõõtmelisse vanglasse…

Mis oleks, kui sulle, inimolevus, määratud plaanid oleksid suurejoonelisemad mistahes ajalistest raamidest…?

Kui homme avaksite ukse, ning avastate selle taga Imet…?

Te koheselt haarate vanadest tärminitest kinni ja ütlete… – vabanda mind, härra Ime, te tulite mõnevõrra varem…, kas saaksite tulla tagasi siis, kui see toimuks vastavuses minu plaanidega…?

See paneb muigama…, kas pole…?

Kuid paljud teie seast käituvad just nii…

Mõningad teie seast, nähes Imet, ütlevad… – ma ei saa seda teha, kuna see ei mahu minu plaanidesse ja aja piiridesse…, ma pole valmis, võiisegi –  ma ei ole valmistunud selleks

Minu partner soovis nimetada seda sõnumit – kuidas inimkond on vältimas Imesid

Kuid ma polnud nõus sellise variandiga…

Kallis Krayon…, olen väga ammu oodanud seda protsessi… – olen kannatlikult ootamas… – kuid minu elus ei toimu midagi

Kas tõepoolest…?

Tõepoolest…

Mis oleks, kui teha parandusi südames…?

Ma pöördun otse siin istujate poole…

Sa võiksid küsida, et mida ma pean silmas…?

Kallis inimene…, ma räägin sellest, mida polnud veel sündinud, kui astusid sellele teele…

Ma räägin parandustest sinu südames, mida sa vajasid…, et saaksid jatkata oma valguse jagamist…, et sa ei hukkuks vana potentsiaali poolt seatud aja lõksus…

Ma räägin parandustest, millistest sinul polnud aimugi… – ma pean silmas midagi füüsilist…

Ma räägin sellest, et kui kord öösel sinu seesmuses sai tehtud parandused…, sinul ei olnud aimugi sellest… – ehk seda ajani, kui arstid tehes uuringud, avastavad midagi ja küsivad sinult selle kohta, mida nemad nägid seal…

Sa vastad…, mingit operatsiooni ei ole tehtud

Oli küll…, kuid tehtud suurepäraselt… jumalikult…

See oli see, mida sa tegid iseseisvalt… oma kavatsuse abil…

Ma räägin sellest, mis on toimumas teie seesmuses, mida te isegi ei tunneta…

Kuidas on vibratsioonidega, milliseid saate igapäevaselt…?

Kuidas on sellega, et teid aidatakse sageduste tõstmisel…?

Kas teiega ei toimu midagi…?

Teiega toimub kõike…

Kuid te samastate seda oma standartidega, millised on nimekirjas, milline on rippumas teie seesmise neljamõõtmelise teadvuse seinal…

Miks mitte avada oma vastuvõtu ust…, ning tunnetada protsesse, millised on toimumas teie kehas…

Valgustumine iseenesest on suurejooneline tervendav energia, mis on lausa tõstmas teid ühest kohast teise…

Kuivõrd palju hakkab teie ümber nihkuma ja muutuma…

Ma kutsun teid heitma draamad oma elust välja…

Võimalik, et see on alati olnud teie eesmärgiks…

Mis oleks, kui esmaseks eesmärgiks oli tuua teid kohta, kus saaksite kiirata valgust…?

Mida ütlete selle kohta…?

Mis oleks, kui peale selle muud ei olekski…?

Mis oleks, kui peaksite olema majakas…, ning valgustama kogu oma elu…, ja muutuma üha eredamaks…, sellega suudaksite mõjutada Gaiat…

Kas see oleks teile vastuvõetav…?

Kas rahu loomine planeedil on vastuvõetav teile…?

Või kavatsete istuda, midagi tegemata…

Tunnetada läbikukkumise tunnetust üksnes seetõttu, et elu ei ole vastavuses neljamõõtmelise nimekirjaga, mis on rippumas teie teadvuse seesmuse seinal…?

Valik on teie…

 

Soovitus kokkuvõtteks…

Soovitus neljas, kokkuvõttev…

Teie DNA on seatud hulga keerulisemalt, kui teile näib…

Olen andnud teile DNA 10 kihi seletusi…

Peatselt räägime ka viimasest kahest…

Viimased kolm (10-11-12) on kujutamas ühendenergiat…

Neid ei olnud tarvis isegi nummerdada…, kuid tegin seda teie pärast… – neljamõõtmelise vastuvõtu jaoks…

Kõigis DNA energiates, mida olen kirjeldanud, on olemas miski suurejooneline ja sügavalt varjatud…

Kui pöörate tähelepanu DNA kihtide nimetustele ja tähendustele, siis võite märgata midagi…, mis tähistab neis meisterlikkust

Mis toimub, kui inimolevus astub teele, mis muudab tegelikult tema DNA…?

Ma räägin teile… – ta muutub kellekski teiseks…, ehkki mitte päriselt…

Teiseks üksnes teie jaoks…

See on sellest, et teie enda olemuse vastuvõtt on piiratud neljamõõtmelise elu kogemisega…

Kui asute aktiveerima oma DNA, siis ta annab välja kõik olevad omadused, milliseid valdasite oma kõigi eelmiste elude kehastuste aegu…

Kas olite ehk kunagi kunstnik…?

Selles kehastuses tegeled millegi muuga…

Mis juhtus sinul olnud talendiga…?

See anne on jatkuvalt sinuga…

Kas tahad ütelda, et kui ma aktiveerin oma DNA, siis olen suuteline taas maalima…?

Jah…, just seda ma pidasin silmas…

Kui kord oled vana vaimsus…, siis kindlasti oled kellekski olnud…

On tõesti saabunud aeg rääkida sellest…

Tahaks rääkida teiega selliselt, et te kõik mõistaks mind…

Iga teie ühe seesmuses on olemas võimas inimene, kelle olemasolust enamus ei saagi teada…

Ehk mõnigi saab avada seda enda jaoks…, kui tõemeeli pühendab oma tähelepanu sellele, millest on juttu meil praegu…

Mõnedki kuulajatest ja lugejatest on kandmas endas meisterlikkuse võrseid…

Planeedi sügavaima tervendava energia osakesed on olemas siin ruumis…, või loevad neid ridu…

Kas saate seda uskuda…?

Mõni ehk ütleb – olen liiast vana selleks

Kuid mina vastan – taas olete vanas kinni…, loete aastaid

Ehk vastate – mul ei jätku selleks raha

Ma taas vastan – taas olete vanas kinni…, olete mõõtmas neljamõõtmelisuse energias…

Inimene, kas sa tõesti ei mõista… – sinu elus võivad toimuda pöörded…, sinu energia võib muutuda…, ja sinu DNA ja tervis võivad järsku paraneda…?

Kõik see on olemas teie kehaliste funktsioonide seas… – ootamas sinu korraldust…, ootamas peremehelt juhendeid…

Kõige peamine – kelleks oled olnud ja kelleks oled

Oled olnud Lemuurlane…, selleks ka jääd…

Mida ütlete, kui teatan teile paljumõõtmelise vastuvõtu arengu algusest, mida olime arutanud hetk tagasi…

Selline küsimus seisab päevakorras…, mõned nimetavad seda intuitsiooniks…, teised – edasijõudnud intuitsiooniks…, mõned jälle… on suutelised nägema värve, ning teavad, millest räägin…

Tahaks pöörduda teiega tagasi aastaid 30…

Tahaks pöörduda aega, kus mu partner oli noorena…, kõigest 31…

Ta mahtus oma eesmärkide ja asjadega oma aega…, temal oli amet, millist soovis…, tegeles asjadega, mida soovis…, oli kutselises kollektiivis, milles ta soovis olla jätkuvalt, ning oli õnnelik…

Ehk räägiks nüüd temaga…

Mu partner vihkab seda kanalduse osa, tema isikliku suunitluse tõttu…

Meesterahvas, kes on istumas teie ees, tegemas kanaldust, 30 aastat tagasi oli eraklasena…

Ta tegi kõikvõimalikku, et sulguda oma tuppa…, vältis suhtlemist kellega tahes…

Ta oli suurepärane insener-erak…

Temal, kes tegeles üksnes seadmetega, ei tulnud kunagi puutuda kokku inimlike draamadega…

Ei olnud vajadust võtta osa arutlustest…, ega kuulata kellegi arvamust…

See rahuldas teda…

Nüüd räägime temaga, kui insener-erakuga…, ja oleks hea, kui te pööraks tähelepanu küsimustele ja vastustele…

Mu partner, ütle palun, mis hetkel sul avanes võime rääkida vaimsest kui hea oraator…, saalides, kus tuhandeid inimesi kuulamas…, kusjuures – teha seda, mitte minna närvi…?

Tema vastaks…

millest sa räägid…, ma pole mingi oraator ja ma pole kunagi olnud selleks…

Ma ei mõista, mida sa pead silmas…?

Juba mõte ise sellest on hirmutamas mind…

Ei, sellist asja ei tule kunagi… – millest sa räägid…?

Krayon – millisel hetkel sa mõistsid, et saad tegeleda kirjutamisega…?

Kui palju raamatuid ja tekste oled kirjutanud…, kas õppides koolis…?

Milliseid kirjaniku koolitusi oled läbi teinud…?

Kuid tema vastab…

… – mida sa pead silmas…?

Ma ei kirjuta midagi… – olen insener…

Ma tegelen heliga ja videoga – tehniliste küsimustega…

Mul ei ole tarvis midagi kirjutada… Ma ei kirjuta üldse…, minul ei ole selliseid võimeid…

Kas tabate mõtte…?

Kust temal see kõik tuli…?

Ma näitaks seda teile tema näitel…

Ta oli õnnelik, olles enda poolt loodud reaalsuse vangis…

Kui ta astus valgustumise teele, temal tõusid esile temale omased anded…, ta hakkas muutuma selleks, kelleks ta lõpuks sai…

Me palusime temal seesmiselt mitte muretseda suure auditooriumi ees… – ja tema oli rahulik…, palusime kirjutada raamatuid… – ja ta kirjutas…

Tänu sellisele õpetamisele ja sellise talendi juures ta sai seda kõike teha…

Me vastame… – selleks kõik vajalikud võimed olid peidus temas, tema DNAs…, olid ootamas võimalust avaneda tema uue Mina osana…

See sündis automaatselt, ilma mingi õpetusteta… – see kõik oli temas olemas…

Ta on ka praegu veel häbenemas, ning temale võib näida, et me liialdame tema teenetes…

Kuid tegelikult oleme vestlemas temaga Jumala armastusest…, ja sellest, et igas ühes teist on samuti olemas sellised anded…

Teie arvates, teie ei saa olla enamat, kui olete näimas endale…

Kallis Vaim…, mulle on teada, et mind paluti teha seda, ja paluti teha teist…, ning mulle näib alateadlikult, et ma pean minema ja alustama selle kõigega, ehkki mul puuduvad vastavad kogemused

Oo, jaa… need on teil olemas… – muidu te ei saaks kunagi teada seda, mida tarvis teil teada…

Vaim ei hakkaks teid nügima suunas, mis ei ole vastamas teie võimetele…

Teid paluti kirjutada lastele raamatuid…? – paluti…?

Mul on teada, kes on istumas siin…

Siis tehke… – lubage sellel valguda lehekülgedele, kasutades Jumala armastust oma teejuhina…

Mul on teada, kes on istumas siin…

See on suurepärane informatsioon meie vennalt-õelt, Krayonilt…, kas pole nii…?

Siin on istumas minu kaasrändurid, kellest oleme hiljuti rääkinud…

Kas nemad on uhked teie üle…?

Oo, jaa…

Kuid siin on ka teine energia…, millist mõned juba hakkasid tunnetama…

Ma ei kiirusta sündmusi, kuid tunnen siiski huvi… – kas olete tunnetamas seda…?

See on Vaimu poolne nügimine…, ja ta on mainimas… – nüüd on teile see teada…, seetõttu jätkake liikumist edasi

Nüüd, kui olete teadmas muutustest ilmas, olete ohutumas kohas…

Kasutage oma jumalikku tarkust… juhendust ja oma võimet eristada…, nii saate kinnistada seda, mida tarvis kinnistada…

Ärge imestage, kui Gaia külastab teid taas, mille tõttu ehk mingil määral vihastute…

Kui palju teist julgeb laulda tuulega kaasa…?

Jätkake nimetuste numeroloogilist uuringut…

Suhtuge taolistesse protsessidesse ja ilmingutesse, kui kohastesse uhtmiste ja puhastamiste  protsessidesse…,  neis piirkondades, kus seda tarvis…

Kuid pidage meeles… – see kõik see on osa suurest üleminekust…

Teie DNA oluliseks omaduseks on – Valguse Töötaja – kartmata sõdalane…

On aeg võtta seda kasutusele…

Kui saate sellega hakkama, siis koos sellega astute oma keha tervendamise teele, millega olete tulnud sellele planeedile…

Kõik see koos on üks tervik, mida nimetame valgustumiseks…

Kui see ei oleks tõde…, siis ma poleks kunagi rääkinud sellest teile…

Need on olemuslikud tõed… – suurepärane informatsioon suurepärastele olevustele, kes on istumas siin ruumis…, või kes on lugemas neid sõnu…

Ja nii see on

Read Full Post »

Lee Carroly sõnumis Krayon pakub meil tõusta olukordade kohal, ning jagab meile energiat, et olla kõigest kõrgemal…, kõigest kõrgemal, mis ei taha meid lahti lasta…

Selles sõnumis Krayon selgitab esmakordselt kogu antud aja globaalset põhjust, milleks me teeme seda mida teeme… – see on vapustav…

See tõstab uskumatult meie enesehinnangut…, meie ettekujutust meist endist…

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Käesolev sõnum on enamuselt isiklikku laadi…, ja selles ei ole reaalseid õpetussõnu, ega reaalset informatsiooni…, selles on vaid mõtisklused…, ja selles on Vaim, kes on rääkimas teiega.

Just sellist sõnumit on kavas anda teile täna…

Planeedil on traditsiooniks tähistada vana aasta lõppu ja tervitada uue aasta tulekut…

Mõningates kultuurides lisatakse siia juurde terve rida pidustusi, uue aasta puhkusi…

See on aeg pöörata oma tähelepanu perele…

Selline on Maa traditsioon…

See on ilus aeg, kus saaks rääkida sellest, mida mul on kavas rääkida teile…

Ma tahaks, et te teeks endale kingituse… – kuid see pole lihtne…

Kuid enne ütlen teile, millest see kingitus on…

Tahaks, et te mõtleks selle üle…

Praegu on palju inimesi lugemas ja kuulamas sõnumeid… – need kõik on mõeldud teie jaoks…

Kuid antud sõnum on mõeldud enamuselt isiklikult teile, kes on istumas siin …, ees, toolidel ja kuulamas seda elavas kõnes…

See on pühendatud mõtlemisele… – ja see on mõtisklus teie üle

See kannab endas sedavõrd palju energiat…, sedavõrd palju küsimusi ja kõhklusi…

Kõik olete siiski erinevad…, ja samas – unikaalsed… – isegi need vähesed, kes on istumas siin, minu vastas…

Te kõik olete Jumalale hästi teada…

Kas olite sellest teadlikud…?

Teie seas on palju selliseid, kes tunnevad endid üksildasena…, ehk… täienisti isoleerituna…

Teis tekib sedavõrd palju kahtlusi endas…, ja ka selles, mis saab edasi…

Kahtlete paljudes asjades…, te kahtlete – kas käitusite õieti…, kuivõrd õieti tegutsesite…, kuivõrd õieti valisite…?

Kui kiikate päev ette…, paar ette…, nädal ette… – seal teid piinavad samad küsimused…

Kahtlusi on erinevaid…

Mõned teie seast on teinud endale selgeks… kes nemad on…, ja kellega nemad on… – või üldse – kellega…?

Isegi siin ruumis on neid, kes ei ole veel leidnud end…

Ma tahaks teile näidata suurejoonelisemat pilti…

Tahaks rääkida sellest, mida ütlevad kõik piloodid…

Nemad räägivad, et olenemata probleemidest, millised on neil kodus või tööl… – taanduvad, kui tõusevad lendu… (Krayon mõtlikult, unistavalt)

Seal avaneb vaade ülevalt… – on kui liuglemine probleemide kohal… – eufooriline tunnetus, mis on ilmnemas paljudel neist…, kes on kogu oma elu rääkinud… laske mul vaid lennata

Kuidas on olla üle kõigest olevast…?

Aegadel, kui nemad on lennukis, mõnedel võib ehk näida see igavana…, kuid siiski – selles on midagi sellist, mis laseb olla sellest üle…

See teeb probleemid minimaalseteks… – see annab perspektiivi tunnet

Seetõttu tahaks, et te tuleks lendu – koos minuga…

Üheks huvitavaks inimese omaduseks, mida oleme nägemas ja hindamas, on see, et teie disain, ehk see, kuidas olete kavandatud…, ei näe ette, et te mäletaks paljut…

Kui te oleks mäletanud kõike… – siis te vaid lendaks… – siis teaksite alati seda, mida teame meie…

Just nimelt seetõttu teile ei ole võimaldatud mäletada Akaši salvestisi kaugetest kehastustest…, kui siis, ehk mõnest viimasest

Kuid ma tahaks, et te tõuseks lendu koos minuga…, kasvõi hetkeks…, kõik oleneb teist endist…

Mõned teie seast võtavad sellest osa… – mõned mitte…

Olete igavesed…

See oli kavandatud ammu enne Maa kujunemist…

Ma räägin praegu sinu vaimsuse keskmega… sellega, kes oli siis Sina…

Sa jälgisid siis kogu progressi, teades, mis hakkab toimuma edaspidi…, teades, et kunagi ilmneb tsivilisatsioon…, ilmneb elu…

(Krayon ohates) Me kõik olime siis koos

Mõnigi teie seast olete kuulmas minu häält siin rääkiva inimese hääle taustana…

Sinu kuulmine ulatub kaugele olemasoleva taha…, sa oled kuulmas Peret, kelleks olen mina…

Mõnigi teist on ühenduses selle perega…, isegi mõistmata seda…, sind tõmbab sellepoole…

Ma olen pea selle lähedal, et ütelda… – miks

(Krayon teatud kergusega) Üksnes seetõttu, et oleme lendamas koos…

Kas oled võimeline kujutama endale ette, ning tabama oma alateadlikus vastuvõtus meenduse tunnetust sellest, kuidas on olla koos Perega, millist saaks nimetada Loomise Lätteks…?

Seega…, nähke suurejoonelist pilti <planeet oma arengus>…

Mõningad teie seast, oma arengu aegu, tulevad ja lähevad teistelt planeetidelt…

Kuid aeg, millisest räägime… – oli siis alles kujunemise ajastuna…, ammu enne seda, kui saite olla muudel planeetidel…

Neil aegadel, kui galaktikad alles reastusid üheseks, Ilmaruum oli veel kuum…, asteroidide väljad alles ilmutasid oma aktiivsust, ning mürinal langesid tulevastele planeetidele…, kaasaarvates ka teie tänavusele…

Ilmaruum oli siis veel noor…, võttis aega, kui see rahunes ja hõrenes… – gravitatsioon tegi oma töö…

See oli ammu enne, kui kuust sai Kuu…

Me olime seal koos…

Vana vaimsus…, veel enne, kui ajast sai Aeg (Krayon austusega), olles tolleaegses suurejoonelises vormis, sa olid juba teadlik, et – tuleb aeg, kui saad astuda planeedi pinnale, ja… ei mäleta midagi… – sa võtad seda tavalise asjana…

Seda üksnes seetõttu, et kõik on mööduv…, ehk teisi sõnu… – mida ka ei juhtuks planeedil…, sa naased tingimata oma suurejoonelisse vormi – igavikus olemisse

Inimolevus…, iga asi, mida oled läbimas kasvõi käesoleval hetkel, on ülimalt väike selle kõrval, kes sa oled reaalselt…

Kui oleksid suuteline tõusma lendu koos minuga…, kasvõi… hetkeks… – siis sinu tõus oleks kõige üle, milleks oled tänavune sina

Kõik, mis on teil olemas praegu – on pettumus… (Krayon, kui tiriks kõrgusesse, lisades kergust)

Kõike seda võib ka ära jätta…, kuna see on sedavõrd väike ja vääritu…

Kas on see reaalne, et teie olete Looja seeme…

Kui te oleksite võimelised seda teadvustama…, kasvõi vähesel määral…, oma tänavuse isiksusena… – siis ma kinnitan… oleksite saanud olla vabad kõigest…

Kui te oleksite võimelised kiikama endid, ning mõistma… – et te ei ole üksnes väärilised…, vaid oleksite veel enamat… – kõige selle üle…

Ei ole tähtis, mida mõtlete homse kohta… – te olete võimelised liuglema selle kohal…

Igal ühel teist…, ka teie partneril… tuleb kord teha oma viimse hingetõmbe…

Viimne hingetõmme kutsub inimestes hirmu…

Kuid ma tahaks, et te liugleks selle kohal…, kuna see ei ole viimseks hingetõmbeks… (Krayon naerab sellepeale)

Viimsena on see selles kehas…, selles kehalikus kestas…

Te olete naasemas…, uuendatuna…, noorena…, pulbitsevana ja… valmis astuma edasi…

Ma kordan… – seekord naased esmakordselt uuenenuna, uue energia inimolevusena

Sinul saab olema võime mäletada kõike seda, mida ei mäletanud, ega teadnud selles kehastuses…

Surmal astelt ei ole…, päriselt…

Ta kurvastab üksnes neid, keda jätate maha…

Ka nendeni jõuab mõte uuendusest…, ja selle tähendusest

Seetõttu võite julgelt tõusta liuglema selle kõige kohal…

Te olite siin enne, kui maa sai Maaks… (Krayon naeratab õnnest)

Kõiki neid miljardeid arengu aegu olete olnud siin…, aeg siis ei olnud veel Aeg…

Mõnigi ehk ütleks… – olgu pealegi (Krayon muiates)…, kuid mida ma tegin kogu see aeg…?

Ma vastaks nii…, Kallis inimolevus… – see on ju puht inimlik küsimus

Kui oled teisel pool eesriiet, seal ei ole mingit jagunemist, on üksnes armastus…, üksnes olu kaunidus…, ega ole aega…, ega midagi muud…

Ei ole tegevusi, ega mingeid tsükleid milleski… – üksnes Puhas Olu…

Ma olen võimetu selgitama…

Kuid te olite seal ja olete säilitanud osa seal olemise meendustest…

Ma palun teil tuua need esile, ning kasutada neid veidi ajal, kui olete liuglemas kõige kohal, milleks olete tänasel ajal…

Mõned teie seast ehk tõesti saavad tunnistada… – ma tunnetan Pere lähedust, tema soojust ja hellust...

On ka selliseid Valguse Töötajaid, kes ei tunneta soojust ja hellust… – just nende poole ma tahaks pöörduda otse nüüd…

(Krayon tunnetuslikult ja üleskutsuvalt)… – sa võid tõusta liuglema…, kuid soojusel ja hellusel luba tulla meie poolt

Ei ole tarvis sõltuda teistest inimestest, ega tarvis oodata nendelt tasakaalu tunnetust…

Kiika enda seesmusesse…, leia seal meid… Jumala peret…

Sa pole kunagi üksi…

Luba, et pidutsemise aeg ja pöördeline aeg erineks kõigist eelnevatest… – üksnes sinu liuglemise pärast kõige kohal… – olenemata reaalsusest, mis viib pettumusse ja toob hirmu…, fakte, millised sunnivad sukelduma taas sellesse…

Tõuse liuglema kõige kohal…, ole sellest kõrgemal ja võta maha pinged… – lõõgastu armastuses Jumalasse…

Lõõgastu…

Ma tahaks, et sa tunnetaks seda tunnet…, sa ise oled see reaalsus

See ei ole see inimlikkus, mis on surunud sind aegade jooksul maha… – kehastus kehastuse järel…, kehastuse järel…

Hirmule, pettumisele ja kannatusele on tulemas lõpp

Inimkond alustab evolutsiooniga meisterlikkuse suunas…, ning asjad, millistest olete läbi minemas…, või läbinud möödanikus… hakkavad aegamööda kaduma, hajuma…

Teil seisab ees liikumine täienisti uue eksisteerimise viisi suunas…, kui uue inimolevuse poole…

Tulevik on hulga eredam, kui on teile räägitud…

Aastal 2017 on mõningad potentsiaalid, milliste eest tahaks teid hoiatada… – mõned neist kannavad hirmu energiat…

Neis võib teile olla üllatusi…, ehk… tabada teid ootamatusega… – mille tõttu võite ehk hakata kahtlema endas…, kahtlema enda vaimsuses…

Need on kui vabad kaardid, mis ei ole veel jõudnud teie kätte…

Neid on tarvis selleks, et saaksite kasutada neid kui keppi, millist pista probleemide vahele ja kangutada kõike liikuma…

See kõik võib toimuda suht erinevates vormides…

(Krayon pehmelt ja rahulikult…, kui levitaks oma toetust tuleviku peale)

Ma tahaks, et kui kõik see hakkab sündima, te meenutaks seda kanalduse sõnumit…

Ma tahaks, et te liugleks selle kohal…, tahaks, et naeratades, ütleks… – see on just see, mida rääkis Krayon…, just nimelt see, mida rääkis tema…

Seejärel tahaks, et te lõõgastuks täienisti…, ning sõuaks voos kogu sündivaga…

Kallid…, teie teekond sellel planeedil on sedavõrd oluline käesoleva aja hetke jaoks

Kui on kavas läbida seda pettumuses, hirmus ja kannatustes… – siis te ei ole võimelised esile tooma kasvõi vähemal hulgal Valgust…, ükskõik kelle jaoks…

Vana Vaimsus…, sinu tõeline eesmärk olla käesoleval hetkel siin… on näidata teistele tasakaalu…, oskust säilitada tasakaalu isegi kõige halvematel ja kõige parematel hetkedel…

Teisi sõnu… – teil saab olema vaimne stoilisus, mida märkavad teie ümber olevad inimesed…

Teil säilib võime naerda seal, kus teised ei ole suutelised…

Teil säilib võime kuulda ja olla abiks oma tasakaaluka omadusega, millist neil jääb puudu…

Nemad, olles teiega mõned hetked, hakkavad tunnetama sama…

Neil ilmub soov olla taas koos teiega, kuna arusaamatul viisil tavaline olek teiega, aitab neid paljus…

Selles peitub vahe vilistlase ja uustulnuka vahel…

Need, kes olid seal ja teinud seda, on valdamas suuri kogemusi…

Neil on teada… – mistahes ka ei juhtuks – see ei ole veel lõpp

Te olete võimelised läbima kõike, kuna olete suutelised tõusma selle kohal… – olla kõrgemal kõigest…

(Krayon vaikselt ja väga tõsiselt)

Mu kallis…, mida on veel sellist, mida sa ei tahaks kuulda…?

Kuid ma ütlen… – tuleb aeg, kui mis see on? – kaotab tähenduse… – sa oled suuteline kõike ära kuulama rahulikult…, absoluutselt kõike…

Head asjad on juba tulemas (Krayon muiates)…

Selleks, et saavutada seda, kus kõige paremad asjad tuleks planeedile, enne peavad sündima veel mõningad… ja väga huvitavad nihked…

Kõike, mida olete näinud kasvõi viimastel kuudel… – kõik on viitamas sellele, et… võta kepp ja pista see harjumuspäraste asjade vahele, ning pööra seda otsusekindlalt…

Tulemuseks saab… uute ideede tulek

Pettumused muutuvad otsusteks

Näete selliseid asju, milliseid seni pole veel näinud

Ilmneb teadlikkus, milles vana vaimsus hakkab nägema

Enamus teie seast, kes olete praegu mind kuulamas või lugemas, jõuavad arusaamisele ise enda kohta…, selles, et teid ei ole võimalik viia tasakaalust välja…

… et asjad hakkavad ühiselt koostöösse…, ja mitte üksnes teie juures – vaid üle kogu planeedi…

See ei ole üksnes sellest, et oled ilmutamas Valgust, milline peab särama siis, kui hakkavad sündima uued asjad…

Inimesed ei armasta eriti muutusi…

Kui suudad olla majakale tugevaks aluseks tormide aegu… – siis inimesed näevad sind ja tahavad olla sinu juures…

Selliselt saad aidata tuhandeid inimesi…

Olete sisenemas aastasse, mille arvuks on ÜKS…

Millised uued alustused teil ka poleks… – need on ikkagi muutused

Mõelge sellele kui puhtale lehele, aga mitte – ikka… sama ja sama, ja sama

Te ei lähe üksnes ühest aastast teise… – vaid lähete vanast energiast üle millegile, mida te ei ole veel kunagi varem näinud…

Kas on teil oskusi selleks…?

Kas on teil hea, kui olete üle elamas sellist kogemist, millist te pole veel kogenud…?

Sõnum sõnumi järel oleme rääkinud teile, et inimolevuse jaoks ei ole lihtne  kujundada sellist tulevikku, millist ei ole veel läbi elatud, ega tunnetatud selle mugavusi…

Vana vaimsus…, me räägime sinu atribuudist, mida sa veel ei valda…, kuigi oled liuglemas kõige kohal… – oled jätmas maha surmahirmu…, oled hakanud kuuluma meistri aega…

Üks asjadest, mis on teil olemas… – olete võimeline nägema uusi asju, ning koheselt tundma end neis hubaselt…

Samas läbi nende olete nägemas tulevikku…, milline on parem…

Te vaatate läbi nende…

Kui aeg on käimas ringiratast, nagu oleme varem rääkinud, siis asjad, milliseid te pole üle elanud, hakkavad näima kuidagi tuttavatena…

Miks – seda selgitada ei ole võimalik…

Selliselt on töötamas Akaši meendused…, sellisest, kuidas olete neist asjadest korra läbi käinud, või kahel…, ehk isegi enam… – ja seda selle galaktika evolutsiooni aegu…

Me naaseme sinna koos minuga…

Te olete sellest kõigest kõrgemal…

Olete jälgimas selle galaktika enda arengut…

Olete jälgimas seda huvitavat fenomeni tema enda keskme seest…, ja… naeratate sellele…

Olete teadlikud füüsilisest paarist, kuna oleme sellest rääkinud…, kuid keegi ei ole seda näinud paarina…, näha on üksnes ühena

Kuid neid on kaks…, see on paar…

Olete naeratamas Valgusele…, kaunidusele, mis on olemas selle füüsikas…

Olete naeratamas kvantilisusele, mis ei ole veel avatud…, mis võimaldaks teil rännata kõikjal…

Olete naeratamas sellele, millel alles seisab ees toimuda…

Olete tunnetamas tulevat… – miljoneid aastaid enne tulekut

Olete veel mäletamas eelmist Ilmaruumi, milles olete olnud… (Krayon pea sosinal) kuipalju kordi olete seda teinud…

Vana Vaimsus…, on see võimalik, et kogu eksisteerimine igavikus…, saadud galaktika kogemine on üksnes – kella tiksumine… – ja siis äkki – sa teed seda taas…

Peamine põhjus, milleks seda teete, on… Jumala enda vibratsiooni tõstmine

Igal aja ühikul kogu Ilm on lähenemas oma küpsushetkele…

Omades vabat valikut, te olete tõstmas seda, mis on Looja energia…

Jumal on Jumal üksnes seetõttu, et te olete seda tegemas

Seda on sedavõrd raske teile selgitada… – Elu põhjust…, Eksisteerimise põhjust…

Te ei suuda mõista, milleks on see kõik

Kui ma poleks rääkinud teile, et see teeb Loojat paremaks ja avardab Teda, mille osaks olete teiegi… – kas oleks õige, kui te ei teaks loo lõppu…?

Olete Valguse osa, mis on kasvamas planeedil…

Planeet on teadlik, millest olete läbi minemas

Meie oleme teadlikud, kes olete teie

Ma olen pöördumas nende poole, kes on kuulamas mind, või lugemas…

Olge kõrgemal sellest…, tunnetage meid… praegu…, ning teadke, et olete kõrgemal kõigest…, et kõik läheb hästi…

Kui olete praegu kannatamas mingis hädas…, siis teadke… – see on Jumalale teada…

See häda saab viidud nulli…, lahustatud Jumala armastusega…

Hirm ja kannatused kaovad Valguse paistel

See on reaalne juhul, kui olete saanud Valguseks…

Teil tarvis üksnes olla sellest kõigest kõrgemal…, üksnes tõusta kõige üle, ning hakata nägema selle väärikust, milleks olete ise…

Olete taas oma kehas…, oma kolmemõõtmelisuses…

Meie koosolemine on lähenemas lõpule, ning te istute oma autodesse ja sõidate oma kodudesse…

Teile võib näida, et midagi reaalset pole juhtunud, ega jäänud teiseks… – kui oli see kanalduse aegu…

Meie pakkumine on… – olge ühe jalaga kahes ilmas…

Juhtides autot, olge… koos Jumalaga…

Olles selle kõige kohal…, ja samas… jääda kolmemõõtmelisusesse…

Uus inimolemus on astumas selle suunas, kus saab vallata sellist kogemust…

Olete läbimas igapäevast reaalsust… – olete söömas…, olete sõitmas…, olete magamas… – kuid te ei ole süüvimas probleemidesse… – te olete kõige kohal

Probleemid on teil olemas…, kuid lahendate neid…, loote neist oma mustri…

Panete seda kokku, säilitades täiuslikku ja täielikku rahu…, olete teadlikud, kes te olete…, kes te olite…, ja kelleks saate…

Kas olete suutelised seda saavutama, astudes aastasse arvuga ÜKS…?

Selline oli sõnum…

Inimese uus evolutsioon on lähedal…, ja see on algamas vanast vaimsusest

Tema on olnud seal ja teinud seda…

Sina oled liikumas kohta, milline ei ole määramatu, kuna oled olnud seal…

Kuid… äkki – seekord ta on erinemas eelmisest…? (Krayon muigab)

Naerata sellele… – kuna see ei saa olla sinu jaoks probleemiks…

On juba puhumas meeldiv pärituul…, muutuste tuul…, armastuse tuul…, ärkamise ja teadvustamise tuul…, rahuliku elu tuul…

Mõnedki teie seast tunnevad seda peatselt… – võite lõõgastuda selle embuses, kes te olete…

Olete emmatud selle poolt, kes on Jumalaks teie seesmuses…

Saad olla üksi…, samas… koos meiega…

Olla koos kõigi ülejäänud Jumala osakestega…

See on Pere…, ja see, kelleks oled sa ise

See on Krayon…

Kõik need aastad, veel ammu enne nihet, ma ei saanud teile rääkida asjadest, millistest saan rääkida nüüd…, nihe oli siis üksnes potentsiaalina

Nihet oleme realiseerinud koos teiega…

Nüüd siis – uus informatsioon on hakanud avanema… (Krayon läheb üle sosinale), andes pea kõike…, andes võimaluse avastada ja tunnetada kõrgema teadvustuse reaalsust selles, et reaalsus on teie seesmuses…

Sellest ehk piisab…

Ja nii see on

Krayon

Read Full Post »

Juba mitmendat õhtut kuu kõrval taevas  naabriks on ere Veenuse täht…

Mõlemad kui võistlemas oma ereduses…

Igaüks ei ole teadlik, et Veenus ja Hommikutäht on üks ja sama taevatäht…

Kuid veelgi vähem on teadlikud öise taeva ereda tähe ladinakeelsest nimest…

Seega… tema nimeks on Lutsifär…, mis tõlkes tähendab… – Valguskandja, ehk valgust kandev…

On see tuttav nimi…?

Jah… Lutsifär on üks kõige vasturääkivam kuju inimeste mütoloogias…

Neis on palju peapeale pööratud…

Ühtedele ta on taevast langenud peaingel, keda samastatakse Saatanaga, ning peetakse kõigi maiste hädade põhjustajaks…

Teistele – kõrgema tasemega olevus, kes on laskunud kõrgematest mõõtmetest, et aidata inimestel kasvada väikestest pükstest välja…

Kuidas saaks aidata lapsukestel kiiremini kasvada…?

Väga lihtne – luua neile takistusi, mida ületades, saavad areneda ja muutuvad tugevamaks…

Kuid enamus lapsukestest on süüdistamas treenerit ja tema trenažööre…

See on elav mütoloogia…

Naljakas on hoopis muu…

Moldovas ja Rumeenias, kõikides nende koolides, õpitakse Moldova ja Rumeenia klassiku luuletust – Mihai Eminescu – Luceafarul…

Vähesed, kellel tuleks pähe, et Luceafarul on just Lutsifär… – see oli kõigest ladina nime hääldus moldoovia keeles…

Mul oli huvitav lugeda seda uuesti, olles täiskasvanuna…

Nüüd ta näib mulle suht huvi pakkuvana, ega ole sedavõrd lame, kui esitatakse seda koolides…

Ega see olegi üldse lastele mõeldud…

Eminescu kirjutas Lutsifärist, teades ja tundes asja…

Ega asjatult Eminescu uurijad on kahtlemas, et ta kodeeris oma teoseid, kätketes neisse sõnadesse lisamõisteid…

Samas pole ka juhus, et teda kaheldi olevat kuulumast massoonidesse, kellest praeguseks on enam müüte, kui Lutsifärist endast…

Kuid siiski on põnev, et kahes ortodoksses kristlikus riigis loetakse kõikides koolides Lutsifärist, kuid samas ei mõisteta seda…

Kui tahad midagi ära peita… – pane kõige nähtavamale kohale…

Siin saate lugeda paari lõiku sellest

И в возмущеньях звёздных сил,
Как в первый день творенья,
Он зрит – бесчисленных светил
И светочей рожденье.

Они текут, заполнив высь
Волною моря млечной.
Стремленьем, воплощенным в мысль,
Он входит в мир предвечный.

Ведь там, где он стремит полет,
Для взора нет границы,
И тщетно время из пустот
Пытается родиться.

Ничто – лишь вечной жажды власть,
Лишь сила поглощенья.
Тьма, как зияющая пасть
Незрячего забвенья.

 

Ja tähteis jõude häirides,

kui esmaloomis päevil,

Ta näeb – lugematuid tähti

Ja valgussünde.

Nad voolmas on, täites laotust

Merelaine linnuteena.

Püüdlustega kehastudes mõtteisse,

Ta siseneb ilma igavikku.

Kuid seal, kus ta püüdleb lendu,

silmapiiril piire pole,

aeg tühjuses on asjatult

püüdmas sündida.

Ei miski – üksnes janu igavene võimuihal,

Üksnes kugistuse jõud.

Pimedus, kui kiiskav lõuapära,

pimeda unustusena.

Я иль другой – не всё ль одно
Тебе, о персть земная?
Влачите бедный свой удел –
Земное ваше счастье.
А у меня иной предел:
Бессмертье – и бесстрастье.

 

(Перевод Александра Бродского)

Ma või teine – mis vahet sest

Sulle, maine sõrm?

saatust vaest ju vedamas –

Oma õnne maist.

Kuid minul saatus muu:

Surematus – ja kiretus.

 

(Minu tõlge venekeele vahendusel)

Read Full Post »

Minul on üks omadus, mis võimaldab mul naaseda läbitu juurde, ning hinnata seda kasu või kahju vaatevinklist…

Kättemaks võimaldab pidevalt hinnata, ning tuua ohverdust sündmusele, mis tegi tänavuse elu tühjaks ja kasutuks… seda tänu kadumise rõõmule…, millegi selle kaotamise, mis oli…, kuid enam ei ole…

Kättemaks on kasulik selles mõttes, et tema võimaldab tunda rõõmu võimaluse üle ületada vastumeelsust ületatu vastu…, kuid samas… siseneda sellesse… kui rõõmu ja muresse…

Rõõmusse – et sellel etapil kõik oli endine…, ja muresse – kuna seda enam ei ole, kuigi tahaks, et oleks…

Kättemaks ei ole kunagi toonud kellegile õnnelikke hetki… kuid rõõmu on toonud – piisavalt…

Seetõttu võtke kättemaksu ja rõõmu, kui tavalist reageeringut kokkusaamisele möödanikuga…

 

Miks me kättemaksust räägime…?

Üksnes seetõttu, et kui on olemas keda meenutada, kellele tegite ebameeldivust, ehk tegite valu…, siis naasete sageli selle juurde, et otsida rõõmu meendusest juhtunu üle…, rahuldada oma piinavat valu…, mõelda kättemaksule…

Aita seda, kes on kätte maksmas…, aga mitte seda, kes on magamas…

 

Veider, et me räägime sellest…

Ega minul pole kellegiga rääkida…, kuid sina loed minu mõtteid ja paned kirja seda, mida mina mõtlen… – see on meeldiv…

Kes ma olen…?

Mul on palju nimesid, kuid peamiseks on see, mille all mind tuntakse…

Ma olen sinu Kaitseingel…

Mul on sageli hetki, kui olen sinu kõrval… – kuid mu mõtteid kirja panna, pole kedagi…

Nüüd mul on suur rõõm, kuna sa ei kuula üksnes mind, vaid paned kirja kõik, mida olen rääkimas…

 

Asume asja juurde…

Hakkame… – küsi minult mida tahad… siis meie jutt muutub mõlemale meeldivaks…

 

Miks hakkasid rääkima kättemaksust…, kas inglid maksavad kätte…?

Minult sageli küsitakse…, et teie, inglid, olete sedavõrd õrnad, helged… järelikult te ei ole suutelised tegema kellegile kahju…

Kuid kättemaks – on kahju tegemine sellele, keda pead süüdlaseks enda ees…

Ma ei ole nõus sellise küsimuse esitusega…, kuna minul on sageli tulnud ette maksta kätte teadlikult…

Ega sa ometi mõtle, et ingellik au on mingi efemeerne ja tühi koht katsumisel…?

 

Ei ole kohanud mateerialikke ingleid…

Sulle vaid näib see nii…

Sa kohtud tihti elusate ja mateerialike inglitega, keda oled võtnud tavaliste inimestena…

Meil on võime muunduda ja võtta kõikvõimalikke vorme… – oleme suutelised muutuma täienisti katsutavaks ja nähtavaks…

 

Kas ma olen näinud sellist inglit…?

Sa oled näinud mind, kui aitasin sinul ajada asju, ning kaitsesin sind ohtlikest sündmustest…

Sa hiljuti meenutasid, et aastal 81 keegi lükkas sind bussi eest minema…, kui olid pojast rasedana kõndimas tänaval…, kui ootamatult otsustasid joosta üle tänava, et jõuda bussile…

Tol korral keegi, pikka kasvu mees, lükkas sind lume hange…, ja see oli täienisti reaalne inimene…, ta ilmus ei tea kust…

 

Kas see olid sina…?

Jah, see olin mina…

 

Imelik…, kuid mina tollel korral mõtlesin, et see oli ingel…

Ju suurel kiirusel kihutavat masinat ma nägin kohe peale lumehange kukkumist, mis kindlapeale oleks minust üle sõitnud…, mind päästa oli suuteline üksnes ingel…

No näed…, on hea, et sa mäletad minu puudutust hetkel, kui olin mateerialik…

 

Ma tänan sind selle eest, et olid sellel hetkel minu kõrval… ei oleks siis minu poega, ega oleks minagi elanud tänase päevani…

Võtan rõõmuga vastu sinu tänusõnad…

 

Kuid siiski…, miks sa hakkasid minuga rääkima kättemaksust…?

Kättemaks ilmus mulle sündmuste tõttu, millised ei ole sulle teada…

Sa oled ju elamas justkui võlutuna maisest olemusest, mida meie nimetame materialiseeritud valeks, ehk… illusiooniks…

Te kõik olete oma maistes elu tegevustes elamas kui oma tsivilisatsiooni sogases mädanike lombis… – ja selle tihkuse läbi teil ei ole näha taevast, ei tähti, ega päikest…, ei rõõmu…

Te ei tõmba parema nägemise nimel ette isegi maski, nagu teevad seda vette sukeldujad…, et hajutada vete tihkuse udu, mis on vetesügavuste põhjas…

 

Mida peaksime tegema, kui elu kord on selliselt seatud…?

Teie elu on selliselt seatud seetõttu, et te ei ole suvatsenud kasvõi midagi muutma…

Teid ajab hirmu väikseimgi muutus…, kuigi need toimuvad paratamatult igal hetkel…

 

Mida me siiski peaksime tegema, kui elu tingimused on kujunenud sellisteks, aga mitte teisteks…?

Iga elukoht on elamas omas jadas… – talv…, kevad…, suvi ja sügis…, päev ja öö, ning nende vahel hommik ja õhtu… – ööpäev läinud…

Mida saaks muuta, kui on lapsed, kes tahavad süüa iga päev…, ja ka tööl peab käima…, kodutöid tarvis teha…

Kõik on õige…, kuid saamas – kõik on vale…

 

Milles on vale…?

Selles, et olete liiast mandunud…, ning teie loomispotentsiaal jääb arenemata…

Kõik jõud ja mured kuuluvad teie elule…

 

Mida siis teha, kui nii see on…

Ehk pakud midagi välja…, midagi paremat…?

Ei ole minu asi teile pakkuda…, te ise peate enam mõtlema endale…

Kuid ma pole rahul teiega selles, et te ei kasva igapäevaselt…, te üksnes kihutate saatusega mööda ringi ringiratast…

 

Õpeta kasvamist…

Ei noh…, kas tõesti tahad kasvada…?

 

Tahan…

Siis kuula ja pane kirja…

Ma helindan sulle selle küsimuse nägemust…

Meie, inglid, kasvame tehes tegusid, mis ei ole seotud enda isikliku õnnega…

Teeme tegusid, mis on kasulikud teile – inimkonnale…

Meile on õnne juba sellest, kui teil on hea…

Üksnes seejärel tuleb meie õnn…

Kui me teeme isendile, või teine teisele midagi kasulikku…, siis meile see ei saa olla õnn…

Teenides teid oleme õnnelikud…, eriti siis – kui tänate meid…

 

Ilmselt mina olen unustanud tänada sind, ning kõik vedamised olen võtnud enda arvele…

Vabanda, et olen selline egoist…

Ei…, asi ei ole selles…

Kuid sina oled saanud minult abi… – ma olen õnnelik, et sain sind aidata…

 

Oled rõõmus…, kuid kuidas läbi selle kasvada…?

Ma kasvan siis, kui teen teisele sama, kui see oleks juhtunud minu endaga…

Seetõttu olen õnnelik…

 

Sa lähened oma õnnele kuidagi liiast kaugelt…

Ka mina saaks kellegile korraldada õnne…, kuid olen sunnitud tegema seda iseendale, või oma lähedastele…, eriti, kui need on minu kõrval…

Kui neid pole minu kõrval…, siis ma ei hooli kellegi pärast… – üksnes enda pärast…

Selles seisnebki teie eksimus…

Teie, inimesed, jätate end õnnest ilma sellega, et olete hoolitsemas iseenda ja lähedaste üle…

Õnn on teile tulemas sedavõrd harva…, seetõttu ima selleta olete väsinud…

Olete seismas oma õnnele vastu…, ei võta teda… – ja seetõttu olete kurvastamas ja süüdistamas oma saatust…

 

Mida on tegemist kasvuga…?

Olgu…, elan ilma õnneta…, kuid ka selleta mul pole midagi häda…

Kasv on selles, et õnn annab kergust ja tõusu tunnet… – see on kasv…

Sa mõtled kasvust, kui mingist kujundlikust…

Kuid mina mõtlen kasvust, kui mingist reaalsest…, kui lennuki tõusujõust…

Kas kasv on selles, et täna oled seda pikkust, kuid homme – pikem…, ja ülehomme – veel pikem…?

Nii pikeneb üksnes sinu kasv… – hakkad nägema üha rohkem…, isegi seda, mis on horisondile lähemal…, ja ei enamat…

 

Sa oled pööranud kuidagi kõik pahupidi…, kuid minul on ikka arusaamatu…, milline seos on siin teos kellegi jaoks ja minu kasvul…?

Teod kõigi hüvanguks…, just need on see vägi, mis laseb sinul kasvada…

Kuid teod enda hüvanguks… – on kihutamas teid mööda ringi…, kui hobuseid tsirkuse areenil…

 

Järelikult… kui hakkan tegema tegusid kõigi hüvanguks…, siis ka minu saatus muutub… – ja mina hakkan kasvama…, pealegi veel… saan õnnelikuks…?

Lõpuks oled hakanud aru saama…, kuid ehk siiski… teeskled arusaamatust…

Saad aru kõigest, kui tahad…

 

Mul on hea meel, kui kiidad mind…, kuid ma siiski ei mõista…, milles on kasu minu kasvust…?

Kui ma kasvangi veidi, kuigi olen niigi väike… – mis kasu sellest on…

Sa kasvad, seetõttu sa ei naase oma elulisele ringile…, vaid hakkad astuma üksnes tõusuteed… – seega… iga päevaga saab sinul olema midagi uut ja kasulikku…, ka saatus kingib sulle hulgim meeldivaid üllatusi…

 

Äkki ma ei tahagi üllatusi…, ehk oleks meeldivam kõike planeerida endal…

Kasu homse päeva ettearvamisest oleks sama vähe, kui mingitest ootamatustest…

See kõik on üksnes sellest, et teie, inimesed, olete harjunud saama ootamatusi karmalt…

Kuid karma ei halasta kedagi, kes ei taha kasvada…

Ta tuleb ja koputab pähe… – kasva, kasva, kasva…

 

Ja muidugi… – sinu loogika kohaselt… tee tegusid Kõigi Hüvanguks… tee tegusid Kõigi Hüvanguks…

Kõik on õige…, mõistsid õieti…

 

Jaa… ma mõistsin küll õieti…, kuid teha asju Kõigi Hüvanguks…, eriti… kui keegi seda palunud pole… – on suht keeruline…

See üksnes näib, et keegi pole palunud…

Meie näiteks, pidevalt kuuleme tuhandeid ja miljoneid palveid…

Inimesed ei karju enam hääles, kui varem… – vaid karjuvad mõtetes…

See karjumine on mistahes häälest tugevam…

Kas või poisike, kes istub ja karjub pargis kogu häälest… – kuid keegi ei kuule teda…

Kõik lähevad temast mööda, kuna arvatakse teda jonnimas…, kuna ema oli tema kõrval, siis temaga ei saanud midagi halba juhtuda…

Ma kuulsin seda kisa ja tulin kohale…

Asi oli muus…

Laps karjus seetõttu, et teda varastati…, aga naine tema kõrval, oli varguse kaasosaline…

Kuid varastati teda lunaraha saamiseks tema vanematelt…

Keegi tema karjumisest ei teinud välja, sest keegi ei tahtnud seda kuulda…

Minul endal tuli pöörata asjad selliselt, et päästetaks poisikest…

Oli tarvis vajalikke inimesi suunata tegevusele, ning sündmusi juhtida lapse päästmisele…

Kuid inimesed, vaikides, kõndisid temast mööda, kuna neid see ei puudutanud…

 

Kas süüvida…, või kõndida mööda…?

Mugavam on mitte süüvida…, – keegi ju ei tea, milline karma on lapsel…

Ehk oligi aeg selle realiseerumiseks…

Teie, inimesed, ei ole veel jõudnud lapse karmast midagi teada, kui juba võtsite seda kasutusele oma külmuse ja laiskuse õigustamiseks…

Karma, kui tahad teada, on selleks, et võtta arvesse kõik sündmused…

Kui poisike on karjumas…, aga sina oled minemas temast mööda… – siis teie mõlema karmad on põimunud…

Järelikult… sinul tuleks võtta vastav otsus, mis võimaldab teie karmadel lahti põimuda…

Sinu oma on selles, et saaksid aidata vaimsust, mis on kätketud poisikese kehasse…, aga temal… – saades negatiivset kogemist, puhastuda, ning hakata liikuma edasi teist teed…

 

Praegu on raske kedagi veenda, et on tarvis sekkuda võõraste asjadesse… – sellest on üksnes hädad ja õnnetused…, kuid sina veenad, et sellest tuleneb kasv ja õnn…

Kui palju on juhuseid, kus päästes kedagi, on hukkunud ise, või jäänud sandiks…  

Inimesed kardavad elu katsumuste liigset koormat, kuna isegi kannavad tohutuid koormaid…, seetõttu väldivad võõra koorma endale võtmist…

Ma ei mõista neid…

Ja…, ma näen, et me ei mõista teine teist…

 

Sina veel oma õpetustega…

Ma olen neist juba väsinud…

Ma ise väldin kedagi õpetamast, kui seda ei paluta…

Näiteks sina räägid praegu teemal, mis on mulle ammu teada ja läbi mõeldud…

Ma toimin südame ajendil…, püüan oma karmat mitte üle koormata teiste inimeste probleemidega, kes ise on saamas oma katsumusi…, oma nimel ja omal süül…

Sa ei veena mind, et mina peaks muretsema laisa naabrinaise pärast…, kellel on hulk lapsi…, ja kes on muretsenud lehma…, kuid ise magab hommikuti kaua…, kui on tarvis lüpsta lehma ja sööta lapsi… – kas mina peaks tegema tema eest tema töid…?

See on absurd…

Tema ja tema lapsed on ise loonud endale sellised tingimused, millised nende juures on  toimumas…

Lapsed – on omal vajadusel sündinud sellise ema juures…, ja ema – oma loomu pärast on juba selline…

Mis on minul sellega tegemist…, või naabritel…

Just seda ma räägin…, teie, inimesed, arvate, et teha tööd Kõigi Hüvanguks – on teha võõrast tööd…

Kuid Kõigi Hüvanguks tegelikult – kui oled tegemas mistahes tööd, kui enda nimel…, kuid kokkuvõttes… tulemus sellest kujuneb Kõigi Hüvanguks…

 

Kas on ikka nii…?

Sa näiteks paned kirja meie jutuajamist…

See on sinule endale huvitav…, kuid, aja möödudes, oled unustanud meie vestluse… – kuid see jääb paberi lehtedele, või mingisse raamatusse… – ja keegi teine loeb neid ridu, mida oled kirja pannud…, temagi mõistab neist midagi oma jaoks…

Selles ongi Kõigi Hüvanguks…, meie isiklikust vestlusest minuga…

 

Ma sain aru…, ega seda polegi raske mõista…

Olgu…, ma mõtlen selle üle, mida sa praegu ütlesid…

Kuid milleks siis siin kättemaks ja rõõm…?

Kättemaks ja rõõm on selles, et kättemaks aitab meenutada sündmusi…, aga rõõm on nende unustamises…

Kättemaks on vedamas ringiratast…, ning, traumeerivas olukorras loob põrgut hingele…

Rõõm on selles, et pääseda kord põrgust, ning alustada ülestõusu teed – et kasvada…

 

Ma vist pole kavatsenud kellegile kätte maksma…, ja üldse… mul polnud seda kavaski…

Elu on mind vabaks lasknud, ega suru enam peale, kui oli seda varem… – seega…, mul pole kellegile kätte maksta…

Milleks mulle sinu arutlused kättemaksust…?

Sinul ei ole…, kuid neil, kes loevad seda – on küll…

Enamusel on olemas kättemaksu tunne, milline on kasvamas iga päevaga, kiusajate ja petturite vastu…

Teie ühiskond on täitumas kättemaksust…, ja see võib väljuda kontrolli alt…

 

Kelle vastu on kättemaks kogunemas…?

Nende vastu, kes on teid palju aegu paljaks röövinud ja viinud vägivaldselt orjusesse…

Kättemaks muutub nüüdsest vägagi aktuaalseks…

Kuid sellest loobumiseks peavad olema põhjused…

Seetõttu ma räägin sinule Kättemaksust ja Rõõmust…

Vabanda, kui midagi pole nii…

I.Nilova

Read Full Post »

Older Posts »