Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2017

Kallid Meistrid…, paljudes oma eelmistes sõnumites püüdsime aidata teid meenutada oma imelist möödanikku, et tunnistada tõde, milline on olemas teie seesmuses ja millist on vaja uue grandioosse ilma loomiseks…

Oleme rääkinud mitte üksnes möödunud eludest maa peal, vaid püüdsime anda mõninga mõistmise sellest, kuivõrd suursugused tegelikult te kõik olete…

Tunnistage fakti, et olete lahkunud oma tohutust kõrgemate sfääride Olust…, ja nüüd on tulnud aeg alustada oma paljude jumaliku väljenduse aspektide taastamise protsessiga, millistest on koosnemas teie Mina täis reaalsus…

Oleme rääkinud teile, et Ilmaruum on täis erisusi, ning teie õpingute osana on olnud hulgim imelisi seiklusi…, erilistes ja keerulistes kohtades…

Nüüd mõistate, miks Maa on sedavõrd oluline…

Teie planeet on koht, kuhu on kogunenud kokku selle Ilmaruumi mitmekesisus…

Teil oli küllaldaselt aega mängida duaalsust ja polaarsust…, olete loonud tohutuid rikkusi…, seejärel – haiguslikku vaesust…

Ühtedes eludes avaldasite imelisi talente ja tegite vägitegusid…, kuid samas teistes eludes elasite lihtsuses ja kitsa suunitlusega…

Olete läbi teinud kõiki kujuteldavaid olukordi…, kõige madalamast kuni kõrgeimateni…, iga eneseväljenduse sfääri piireis…

On aeg astuda illusioonide varjust välja, ning taastada oma Jumalikkust…

Kuna olete sukeldumas Jumalikku Teadvusse ja puutumas kokku Ilmaloovuse kõrgemate mõõtmetega, hakkate pumpama oma vaimseid muskleid…, ning olete imestamas, kuivõrd kiiresti saate ilmutada seda, mida võite ette kujutleda…

Vastavuses sellele, kuidas kogete, väikesed asjad hakkavad muutuma suurteks ja keerulisteks…

Kuid me räägime teile… – see ei ole võrreldav sellega, mis on ootamas teid lähimas tulevikus…

Samal ajal, kui paljumõõtmelised väljendused on tiirlemas teie ümber… aeg on kord tõmbumas kokku ja kord jälle avardumas uskumatul kiirusel…

Et oleks elada kergem ja sundimatumalt, on tarvis õppida ujuma pärivoolu

Enamus teie seast on tunnetanud ühel või teisel määral, et elu maapeal on viimase viiekümne aasta jooksul muutunud hämmastavalt…

See, mis oli seni kolmanda ja neljanda mõõtme keskkonnas normiks, enam ei ole vastuvõetav, kuna olete üle minemas  täiuslikumatele Looja Valguse tasemetele…

Vaatame läbi mõningad peamised aja probleemid, et saaks anda teile täielikumat mõistmist, ning võrrelda hiljuti avaldunut inimkonna kollektiivset teadvust vanade masside veendumustega, millised olid valitsemas tuhandete möödunud aastate jooksul…

 

Elu külluses – see on teie lahutamatu jumalik õigus…

Käesoleval ajal on maapeal täiel määral toimumas rikkuste ümberjaotuse protsess…

Teadke, et paljud korporatsioonid ja ettevõtted langevad armutusse ja unustusse

Kõik, mis on rajatud hirmule, ahnusele ja teiste inimeste juhtimisele… – on lagunemas…

Möödanikus oli vajalik elada mitmeid elusid, et korvata tekitatud kahju…, ja te polnud kunagi teadlikud… kas õiglusmõistmine on saanud sündida…

Nüüd neile, kes on jäänud kinni põhjuse ja tagajärje mängudesse, halvad käitumised naasevad pea koheselt bumerangina tagasi…

Enamuselt need, kes on egoistlikud, kuritarvitavad neile antut usaldust ja võimu, ei ole suutelised varjama oma kuritegusid, olgu need usulised organisatsioonid, korporatsioonid, kompaniid või valitsused…, kõigile on kätte jõudnud tasumise aeg…

Valgus on pääsemas kõige pimedamatesse nurgatagustesse, kuna Maa on täitumas üha enam Vaimu kõrgemate vibratsioonide sagedustega…

Mõistus ja Vaim – on ehitajad…, kuid teie olete maapealse paradiisi kaasloojad

Kõik, mis on teile vajalik, saab võimaldatud…

Kuid oma nägemust kõrgemast hüvangust on tarvis hoida kindlana…, seejärel tarvis julgelt puutuda kokku kosmiliste Püramiidide hoidlatega, kus on tallel Looja Valguse Aadamlikud osad…, ning kujundada neist seda, mida suudate ette kujutada…

Kallid, püüelge armastuse küllusteni…, rõõmuküllaste õrnade suheteni…, hea tervise poole…, noorusliku energia ja loovuse suunas… – te olete mõistmas, et need pole üksnes asjad, mis toovad teile õnne ja rahuldust…, vaid on Olu seisund ja elu kvaliteet

 

Maa ja looduslikud mustrid on muutumas

Maa on puhastumise ja katarsise protsessis, mille tulemusel maa, mida on halastamatult kasutatud, on läbi immutatud haiguslike meendustega sõdadest ja vägivallast, milliste tõttu inimkond on kannatanud tuhandeid aastaid…, on saanud kannatada üleujutuste poolt…, läbi tulekahjude…, maavärinate ja purustavate orkaanide läbi…

Kõik pole nii, nagu näib… – seda kõike oli tarvis õhu, pinnase ja vete puhastamiseks, mida inimkond on sedavõrd hoolimatult saastanud…

Neil radikaalsete muutuste aegadel paljud vaimsused, kes on võidelnud oma elu eest üle kogu maailma, lahkuvad Maa pealt…

Seega… me palume näha seda protsessi uues valguses…

Kas te ei pane tähele, et nemad lahkuvad kannatuste ja lootusetu eksisteerimise pärast, omal soovil… – nemad lahkuvad armastuse, rõõmu ja külluse ilma…, sinna, kus saavad valmistuda naasmiseks täiuslikumasse maisesse eksisteerimisse…?

Kui nemad naasevad, siis enam ei ole kolmemõõtmelise tihkuse tasakaalutuse laiahaardelist spektrit…

Kui nemad otsustavad naaseda, siis siin on ilm, kus saavad õppida, avardada teadvust ja hulga kiiremini läbida maiseid õppetunde…

Just teie, olles eeskäijad, valmistate neile seda…

Peatselt saabub aeg, kui ükski vaimsus ei sünni valude illusioonide sohu, millist on käesoleval ajal üle kogu maailma… dissoneeruvate sageduste piirkondadena…

Paljud teie sest kolivad maailma teistesse osades… – teadmata põhjust…

Teil tekib soov sõita kusagile kaugemale, tundmatusse kohta…

Teid hakkavad kutsuma enda poole need kohad maapeal, kus saate olla enam kasuks…, kus teiega liituvad need, kellel on samad vibratsioonid ja missioonid…

See on Ühinemise aeg…, ehk… taasühinemise aeg oma vaimsuse perega ja sõpradega

Muutute veelgi alateadlikemaks, kuna olete kokku puutumas kõikide võimaluste sfääridega…

Teie möödaniku tõeline loomus täiustub, liitudes tuleviku paljutahulise Minaga…

 

Teie füüsilise keha peenhäälestus

Teie vajadused ja soovid on muutumas, kuna olete enam integreerimas Valgust oma füüsilisse kehasse…

Elades enam arenenud ja püsivamas valguskehas, ohtlike viiruste ja haiguste keskel, on raskem areneda…

Mõningat aega te ei märka enam muutusi oma füüsilises struktuuris…, kuid samas… seesmised ja eeterlikud muutused sünnivad suht kiiresti…, kuna Valguse membraan ümber teie DNA on ajapikku lahustumas, ning te saate juurdepääsu tarkuse enama mahu juurde… – teie füüsiline keha muutub tugevamaks ja tervemaks…

Ilmnevad imelised avastused ja uued ravimise viisid…

Naturaalsed toitained ja ravimid asendavad suurema osa sünteetilistest ravimitest, millistes on tohutu hulk toksilisi kõrvalefekte…

Paljud teie seast on teadlikud, et käesolevad kehad ei suuda taluda teil levinuid aineid, milliseid reklaamitakse farmaatsia poolt, kes on huvitatud üksnes suuremast tulust…

Keskendumine saab olema enamuselt profülaktikale ja tervislikule eluviisile, ning samas… tähelepanu tuleb suunata looduslikele ravimitele…

Siin on olulised positiivsed ja armastavad mõtted…

Te ei ignoreeri enam signaale, mida annavad teie keha elemendid, püüdes võita teie tähelepanu…

Valu on see, mis annab märku, kui teie kehas on midagi vääriti…

Möödanikus te võitsite valu sümptomite varjamiseks valuvaigisteid…, seda seni, kuni oli juba hilja…, kus tuli võtta ette radikaalseid meetmeid…

Häälestudes paljudele mõistmise tasanditele, nii keha seesmuses, kui ka väljaspool, õpite arvestama signaale, milliseid saate…

Kusjuures… suudate võimalikult kiiresti teha vajalikud korrektiivid, et vähendada ebamugavust…

Nii saaksite naaseda harmooniasse ja taastada head enesetunnet…

Kokkuvõttes… – te jõuate kokkuleppele oma füüsilise struktuuri unikaalsusega…, selle kvaliteetidega…, võimetega…, väljendusviisidega ja loominguga…

Oma pere ja sugupuu geneetilise struktuuri olete valinud teatud põhjusel…

Teie unikaalsus on see, mis teeb teid erilisteks…

Maapeal ei ole kedagi teist sama identsed, kui teie…

See käib ka vaimsususte kohta, kes on sündinud identsete kaksikutena

Üheks peamiseks takistuseks, millega teil tuleb kokku puutuda mitme lähima aasta jooksul… – võtta end sellisena, nagu olete…, mõista, et olete suurejoonelised ja kallihinnalised… – olenemata sellest, millist kehalikku rüüd olete kandmas, et saaks läbi elada kõige olulisemat elu teie eludest…

Me oleme nägemas teie eredate vaimsuste ja kuumade südamete sära…

Kallid…, me ei pööra tähelepanu teie kehalikele maskeeringutele, millist olete kandmas…

 

Teie pühalikud suhted teie Kõrgema Vaimsusega…, Kõrgema Minaga…

Möödanikus teie soovide keha pidas kontrolli teie igapäevase elu üle…, kuid samas vaimsuse Mina oli vaid vaikse häälekesena, mida enamuselt ignoreeriti igati…

Traditsioonid…, usulised veendumused…, kohustused ja hõivatus said poogitud teisse juba varajases nooruses…, teid õpetati uskuma, et olulisem on see, mida mõtlevad teist teised, mitte enda arvamus…

Te otsisite alati oma tähtsuse kinnitust väljastpoolt…

Olite pidevalt otsinud kedagi või midagi, mis tooks teile õnne…, mis paraku oli vaid hetkeline…, petlik…, ning sundis otsima väljaspool end seda, mis tooks esile mõningat teie enda väärikust…

Nüüdseks, kuna teil on olemas Sulandumine Vaimsusega, olete õppinud pöörduma enda seesmusesse, et saada kinnitust, hingestatust ja juhendust,…, ning olete ühendumas oma Kõrgema Mina paljude aspektidega…

Kuna olete rikastumas uute kõrgemate tõdedega, mis on jõudmas teieni üllataval kiirusel…, ning olete integreerimas endasse suuremat Kosmilise Valguse Teadvuse hulka, mis aitab teil ilma süütundeta vabaneda kõigist vananenud kontseptsioonidest…

Nüüd te mõistate, et Jumal ei ole kusagil kõrgustes…, kes olles Taevastes valdustes, on tõmbamas nööre ja otsustamas, keda autasustada, või keda karistada…

Olete tunnistamas fakti, et kõik, mida on vaja, leidub teie enda seesmuses…, mis enamuselt on teie lahutamatu jumaliku armastuse, rõõmu, rahu ja heaolu õiguse osa…

Kuna olete püüdlemas eneseväljenduse vabaduse poole, vanad traditsioonid ja harjumused kaotavad võimu teie üle…

Olete loomas uusi kiriku pühade tähistamise mooduseid ja erilisi tärmineid…, olete ise otsustamas, kuidas tunnustada Isa/Ema Jumalat ja Kõrgemat Loojat…

Usutunnistus ei ole ühe päeva asi, kuna olete elamas vaimsuses iga oma igapäevase elu hetke…

Iga päev olete elamas kui meister, kontrollides oma mõtteid ja tegevusi…

Olete teadlikud, et teie kavatsused peavad olema puhtad, kuna kannate vastutust iga väikseima energia aatomi eest, mida olete kiirgamas välja…

Kuna olete teadlikud, et teie seesmuses on tõde, mis on kinnitamas teie isiklikke reegleid, mille järgi tarvis elada, olete praktiseerimas läbinägelikkust, ning olete pidevalt kontrollimas veendumusi, millistel lubate elutseda oma Olemuse seesmuses,…

Olete teadlikud, et alati on tarvis teha kõrgeimat valikut…, astuda keskset teed, rahus ja harmoonias…, kuni jõuate Karma seadustest väljapoole… – heaolu seisundisse…

 

Teie suhted teistega

Hakkate aru saama, et hakates armastama enda Mina ja eneseväärikuse tunnet, te tõmbate ligi veelgi enam Looja Armastust/Valgust – igavest vaimse toitumise Lätet

Kui tunnetate enda täisväärtust, te kiirgate pidevalt imelist eliksiiri avarduvasse Valguse kerasse…

Hakkate otsima suhteid, mis annavad rahuldust kõikidel tasanditel – füüsilisel…, emotsionaalsel, mentaalsel ja vaimsel…

Ei tule mingeid ohverdumise tundeid tuleviku suhtes… – kõik saab rajatud usaldusele, püüate toetada isiklike huvide, võimete ja vaimsete tõdede väljendusi…

Partnerid hakkavad täiendama teine teist…, arvustamata…, ilmutades kannatust…, ning aidates teine teist töös nõrkade kohtade ja hirmudega…

On oluline, et te kujutleks üht ja sama, koos nendega, kellega olete tihedalt seotud…, ega kannataks võimu juhtimismängude all…

Te hakkate alateadlikult tunnetama oma vaimsuse pere liikmeid ja neid, kellega on teil sügavad vaimsed sidemed…

Seetõttu hakkate oma suhetes nendega tunnetama enam hubasust ja rõõmu, kui kunagi varem oli see võimalik…

Te ei otsi enam suhteid, millised olid rajatud tarbimisele…, vaid on üksnes soov astuda koos mööda eluteed, ning jagada omavahel teadmisi, kuna olete üle minemas uude ja kaasakiskuvasse sajandisse…

 

Kuidas kujutlete tulevikku…?

Teist oleneb, mida tunnetate lähimatel suurte muutuste aegadel…

Te võite tõusta meistri vaate kõrgusteni, ning teada, et kõik on kulgemas nii, nagu on kavandatud…

Olete teadvustamas, et olenemata sellest, kuivõrd süngena näib ilm, on siiski olemas särav Looja Valgus, milline on läbimas kõige tumedamaid varjusid… – varjatud kohti Maa peal…, ja on tungimas inimsüdameisse…

Enamus inimesi maapeal tahavad elada rahus, mugavuses ja külluses, väljendada oma usku omal isiklikul viisil …, ja nemad on valmis võimaldama ka teistel teha sama…

Need kes eelistavad domineerida, vallutada ja juhtida… – on vähemuses…, kuigi võib näida vastupidiselt…

Nende võimu haare üle maa ja inimeste suhtes aina nõrgeneb iga päevaga…

Mida enam teist tõuseb oma meistri tasemele ja saavutab oma lahutamatut jumalikku õigust, seda nõrgemaks muutuvad nemad…

Lähimate aegade jooksul, paljudes maa piirkondades, sünnib kokkupõrkeid ja levivad kuuldused sõjast…

Kuid need, kes on pimeduse rämeduse poolt, on kaotamas… – nemad ei ole võimelised hävitama seda, mis on õige ja on Valguses…

Armageddon on külastanud maad…, halvim on ära olnud…

Tänavu iga vägivaldne tegevus, või lammutus, saavad olla üksnes Taevaste Jõudude lahendus

Teie, kui Valguse Sõdalased, olete võitmas lahingus Valguse relvadega… – mõistmise ja tunnustuse läbi…

Iga hetkega ja iga mõttega olete kujundamas tulevikku…, seetõttu peaksite keskenduma sellele, mis on teie ilmas õige…, aga mitte vastupidi…

Püüdke pidevalt näha head neis kõigis, kes on teie ümber…, tõstke inimeste tuju sõnadega, ning osutage neile igakülgset ja kõikvõimalikku toetust…

Olete need, kes toovad inimkonda uude säravasse homsesse ilma...

Olete vastu pidanud suurtele tormidele, olete läbinud paljusid vaimsuse pimedaid öid…, kõikjalt olete väljunud võitjana…

Mu kallid vaprad sõbrad…, ärge norutage…, ärge heituge vaimus viimastel aegadel…

Lausudes… – olgu Sinu tahtmine üldise kõrgeima hüvangu nimel, te lubate meil tegutseda teie nimel, olla abiks neil tormistel suurte muutuste aegadel…

Me anname teile edasi meie Isa/Ema Jumala armastust ja täiuslikku Valgust Kõrgema Looja südamest…

Olete piiritult armsad…

Peaingel Miikael…

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise...

 

El Miikael Nebodonski…, kas oled valmis vastama mulle…?

Olen sinuga…

 

Ehk jätkaks kehade ja muude küsimustega… – selles on veel palju mõistmatut…

Kolme madalamate kehadega on enam-vähem selge, mida nendega teha… – puhastada

Kuidas muutub kasuaalne keha pühitsemise käigus…, kuidas käib kasuaalse keha kihtide töötlus…, mis viib kasuaalse keha süttimiseni…?

Ma nimetaks seda sõnaga – käivitamine

Praegu teie kasuaalne keha on funktsioneerimas automaatsel režiimil, nagu kõik kehad…

Informatsioon, milline on tallel selles kehas, on samuti kättesaamatu teie enamuse jaoks…

Mõningad teie seast on alustanud tööd selle kehaga, meenutades oma olnuid kehastusi…

Sinule paremaks mõistmiseks oleks parem kujutada oma keha kommutaatorina…, tohutu skeemina, või isegi… omalviisil labürindina…, ehk isegi kõrghoonena, paljude ruumidega…

Igas ruumis (keha lahtris) on olemas kogu informatsioon sinu möödunud kehastustest…

Igas labürindi ruumis on sinuga toimunud mingid sündmused…

Sa olid teinud kindlaid valikuid, mis viisid sind järgmiste sündmusteni…

See on sinu teadvuse labürindi keeruline käikude süsteem…

Aegamööda, läbides teadvuse labürinti kiht kihi järel, sa sattud taas oma valiku ruumi…, meenutad saaduid õppetunde, milliseid oli tarvis selles ruumis läbi teha…

Hakkad teadlikult mõistma, miks sinu tänavuses elus kõik on kujunenud just selliselt…, ja mis on sinuga kunagi toimunud…

Miks seda keha peetakse veel ka aja kehaks…?

Üksnes selles kehas on olemas aeg…

Kas sinu tunnetel on olemas aeg…?

Kas sinu mõtetel on olemas aeg…?

 

Ei ole…, kuid aeg on olemas minu füüsilisel kehal… – ta on vananemas…

Sinu keha ei vanane teie aja mõistes, vaid kulub…

Kui igaüks teist käituks oma kehaga ringi nii, nagu oleks tema kohane…, hoolivalt ja mõistvalt… – ta ei kuluks ja oleks täienisti terve…

Seega… – aeg eksisteerib üksnes kasuaalses kehas, kui silt ruumi uksel, millele on üles märgitud aja tärmin, millal sündmus on toimunud…

Kui sa hakkad ekslema mööda labürinti, siis võid avastada enda jaoks palju huvitavat ja kaasakiskuvat…

Esiteks – sa võid seda jälgida kui filmi…, kõrvalt… – siin sinu emotsioonid ei ole kaasatud… – sinul ei ole ei valus, ega tunne hirmu… – üksnes vaatad filmi endast ja otsustad, kas sulle meeldib, mida oled teinud…, ja kas oled teinud õige valiku…

Kuid peale selle sa avastad selle labürindi huvitavat omadust…

Sa märkad, et paljukordsel sisenemisel labürinti, tema eri suundadest, sa jõuad ikka teatud ruumi…

Ehk teisi sõnu… selles labürindis on olemas sinu peamised kogemise ruumid, milliseid oled valinud läbida veel enne kehastumisi…

Neis ruumides võite leida, kui retke mängudes, etteütlusi ja võtmeid…

Neis on võtmeid sinu arenguks ja sinu liikumiseks oma jumalikkuse poole…

Kuid peale esmaseid ruume on ka hulgim teisejärgulisi… tähelepanu kõrvale juhtivaid, millised on ettenähtud puhkusteks, või õpinguteks…, millised viivad sind mõneti segadusse…

Kõik sinu möödunud kehastused on kui ekslemine mööda ruumide labürinti…

Kuni sa ei leia ühel või teisel viisil peamisi, ehk võtmeruume, seni sa ei saa väljuda sellest labürindist…

Kuid sinul ei ole kõiki võtmeid oma jumalikkuseni, kõiki etteütlusi, kuidas väljuda labürindist…

Paljud teie seast ei ole veel läbi käinud etteütlus-ruume…, ja see veel seisab neil ees läbida…

Seetõttu sa näed, kuipalju sa ka ei eksleks mööda ahvatlevaid ruume, labürint juhib sind peamiste ruumide juurde…, taas ja taas, iga kehastuse aegu juhib sind järjepidevalt labürindi sellele tasemele, millega olid lõpetanud viimasel kehastusel…, nende peamiste ruumide juurde, milliseid sa pole veel läbinud…

Kuni sa pole läbinud kõiki peamisi ruume, sa ei saa pääseda labürindist välja…

Mis peamine… – labürindi keskel on peamisem ruum… – ruum sinu kohtumiseks Jumalaga…

Läbides kõik enda labürindid ja kõik võtmeruumid, saad peamise võtme, mis avab peamise Jumalaga kohtumise ruumi…, sa saad hulgim etteütlusi, kuidas leida seda ruumi…

 

Miks nii keeruliselt…?

See on teie kogemise valiku automaatne režiim…, teie kasuaalne keha on funktsioneerimas automaatsel režiimil, milles on omanäolised programmid, või mängud…

Kui inimene sureb, siis temale avaneb see labürindi osa, milles ta püüdis viimases elus läbida oma õppetundide mõistmist…, mille järel avaneb kogu labürindi vaade, et ta näeks, kus ta toimis vääriti, ehk pööras vales suunas, kuidas jõudis järjekordsesse valikute ruumi…

Temal on õigus taas läbida sama teed, seekord õigetpidi…, või valida teise ruumi…, aga eelmise juurde naaseda teisel korral…

Selline on teie valik kehastuste aegu…

Kõik on selliselt selleks, et te, samm sammu järel, õpiks aegamööda tundma oma jumalikkust…

Selline segane labürint on selleks, et teie, kasvõi automaatselt režiimil, varem või hiljem, jõuaksite oma jumalikkuseni…, avaks peamise sideruumi Jumalaga…, või siis teadlikus režiimis, füüsilise elu aegu, tõstes oma teadvust, rändaks mööda labürinti, oma valikute ruume…

Varem, kehastudes planeedile, te leidsite end kindlasse labürinti pääsu ukse ees…

Astudes sisse, nägite enda ees labürindi käike ja ruumide uksi, milliseid võisite avada, ning läbida neis teatut kogemist…

Lapsel neid käike ja valikuid on vähe…, kuid kasvades, alates 14 eluaastast, tema ees avanevad üha uued ja uued labürindi käigud…

Temal tuleb pidevalt teha valikuid…

Kujuta ette, et sinu ees on uksed, millistel on sildid… kannatus…, rahuldus…, emalikkus…, jagamatu armastus…, õnnelik armastus…, tingimusteta armastus…, rikas elu…, halastus…, kaastunne…, ja nii edasi…

Raske on kirjeldada inimese kogemist, vaadates neid silte…

Millist valiksite neist…?

Nagu ise mõistad, et enamuselt algetappidel ei valita peamisi ruume…

Nemad valivad õnnelikku armastust, rikkust ja rahulolu…

Selliste ruumide läbimine ei anna peamist oma jumalikkuse kogemist…, vaid laseb mõista kogemise võimalust…

Järgmises elus, kui oled juba läbinud ruumid rikkusega, õnneliku armastusega ja rahuloluga, sa seisad taas ruumide uste ees, et taas valida…

Vahelduse mõttes valid jagamatu armastuse ruumi…, ning taas läbid mitte peamise kogemise… ja nii edasi…

Kuid varem või hiljem…, sinu uudishimu viib sind peamiste ruumideni sellest nimekirjast… – halastus…, kaastundmine…, emalikkus…, tingimusteta armastus… – ja sa läbid neid…

Seejärel sulle avaneb uus labürindi käik, milles on uksed järgmistesse ruumidesse… – valgustumine…, üleminek…, teiste teenimine…, kuulsus…, kanaldus…, selgeltteadmine…, selgeltkuulmine…, Jumala võimalused…

Mida neist valid…?

Enamus ehk valiks… – valgustumine…, kanaldus…, selgeltkuulmine…, selgeltnägemine… –ning läbivad neid…

Kuid läbides neid, mõistavad, et see oli kogemiste väikesed osad, millised taas ei vii sind peamise ruumini…

Seejärel, läbides igas järgnevas elus muid, ligi meelitavaid uksi, valid lõpuks teenimist teistele…, mille järel avanevad labürindi uued uksed…, ja nii lõputult…

Kusjuures… labürindi mäng on seatud selliselt, et kui sa valid koheselt õige ruumi…, siis sulle koheselt avaneb järgmine tase…, järgmine labürindi käik…

… kui sa ei reageeri erinevatele, vähem tähtsamatele kogemistele…, kui sa järjekindlalt astud oma eesmärgi poole – siis oled liikumas oma jumalikkuse poole…

Pealegi… igal tasandil on olemas ühed ja samad kõrvale meelitavad ruumid…

Näiteks rikkuse ruum on esimesel tasandil – need on  mateerialikud rikkused

Teisel tasandil – on peenemalt varjatud rikkused…, vaimne rikkus, milline on koormatud paljude teadmistega ja vägedega…

Kui esimesel tasandil rahulolu koondub füüsilistele rahuldustele…, siis teisel tasandil – on juba keerulisemad muljed ja rahulolud, milliseid esmasel pilgul võiks võtta mitte kui rahuldusena…, vaid uute võimalustena ja imepäraste tunnetena…

Näiteks, liitumise tunnetes kosmiliste energiatega…

Kuigi ruumid tõmbavad tähelepanu endale, kuid siiski…, see on samuti rahuldustunne…

Kui esimesel tasandil võim on… võimuks inimeste üle…, võim otsustada nende saatuse üle ja valitseda neid… – siis teisel tasandil võim on varjatud peenemalt…, mis võiks olla võimuks inimmõistuse üle…, kasvõi tuntud kanaldaja näol…

… või energeetiline võim kellegi üle, juhul kui oled läbimas energeetilise koostöö kogemist…, ehk… uute jumalike võimete avastamine… – ja nii edasi…

Kuid…, peaksid mõistma, et igal tasandil on olemas sellised ruumid-lõksud, millised teenivad sinu vankumatu teenimise testimist, sinu vapruse, sinu paindumatu kavatsuse testimist teekonnal Jumala poole…

Need on selleks, et oleksid võimeline eraldama terad sõkaldest… – teadlikult, aga mitte juhuse valikul…., ja mitte sunni jõul…

Need on selleks, et saaksid küllastuda kõikvõimalikest mängudest…

Et peamine tee ei muutuks sulle vägivaldseks, ega oleks koormaks…, vaid… et sinul oleks teadlik mõistmine vajadustest ja sellise teekonna vältimatusest

 

Tuleb välja, et mina olen langenud kanalduse lõksu…?

See on hea tähelepanek…

Ruumid paiknevad selliselt, et kui oled leidnud peamise ruumi, siis sul tuleb taas kiigata labürindi selle osa kõikidesse ruumidesse, et vaadata järgi… kas valik on tehtud ikka õige…?

Või tunned kahetsust, et möödusid meelitavast ruumist…?

Sinu teel võisid olla teiste teenimise ruum…, kanalduse ruum…, selgeltkuulmise ruum…, valgustumise ruum

Kui oled valinud selgeltteadmise (kanalduse) ruumi, kuid samas oled valinud teiste teenimise ruumi… – siis need kaks ruumi on liitumas sinus…

Kui sa siiski loobud teiste teenimise ruumist…, siis sinu kanalduse ruumi kogemine hakkab juhtima sind kõrvale sinu peamisest teest…, ja taas avanevad ruumid-lõksud… – rikkus…, kuulsus…, võim…, ja nii edasi…

Seega… on võimalik olla kuulus kanaldaja, samas omada võimu, rikkust ja kuulsust…

Kuid see on võlts tee…

Sa lahkud peamisest kogemise ruumist… – teiste teenimise ruumist…, siis sul tuleb taas ja taas naaseda…, ja taas olla esimese valiku võimaluse juures…

Ehk taas ja taas hakkad valima esmalt selgeltkuulmist…, siis selgeltnägemist…, seejärel – selgelttundmist… – ja nii edasi…

Taas ja taas vastad ahvatlustele, millised on olemas selles labürindi osas…

 

Kas on võimalik esmalt siseneda teiste teenimise ruumi…, ja seejärel minna üle…, kasvõi kanalduse ja selgeltnägemise ruumi…?

On võimalik…

Labürint on võluline… – kõik tema ruumid on seotud kvantiliselt…

Saad liikuda selles suunas, mida oleksid teadlikult määranud oma teeks selles labürindis…, ise valinud teiste teenimise vormina…

Kuid praegu sa ei ole suuteline seda tegema, kuna sa ei näe veel kogu labürinti…, sa ei ole selles labürindis veel küllastunud erinevate ruumide mängudest…, ehk ei ole veel läbinud selle labürindi kõiki ahvatlusi…, ega pole läbinud veel kõiki kogemise peamisi ruume

Kuid, olles teadvustunud, ning läbides kõiki kogemise peamisi ruume, mõistad, mis on tõeline tingimusteta armastus…, mis on tõeline halastus…, mis on tõeline kaastunne…, mis on tõeline teenimine… – siis mõistad, et neil ei ole mingit vahet…

Kui sukeldud täienisti ja vahetult tõelise tingimusteta armastuse kogemisse…, siis sa ei ole võimeline, ega taha naaseda teist tüüpi armastuse suhetele… – sellest saab kui sõõm värsket õhku…

Kui oled vahetult sukeldunud tõelise kaastunde kogemisse, siis sa ei taha enam kogeda kannatusi…,  ja see on juba kui valguse kiir…

Kui oled täienisti ja vahetult sukeldunud  teiste teenimise kogemisse, siis sinul ei ole enam tarvis võimu, ei rikkust, ega väge…

Kusjuures… see kõik saab sinul olema…

Valdad tohutut võimu, kuid sinule seda ei lähe tarvis…

Sinul saavad olema kogu ilma rikkused, kuid need ei ole enam olulised…

Oled oma väes Jumala taoline, kuid ei kasuta oma väge kunagi kellegi kahjuks…, ja üldse…, kuna oled läbinud peamised elu kogemised… – kaastundmised…, halastused…, tingimusteta armastused…, teiste teenimised… siis kasutad oma jõudu äärmiselt ettevaatlikult…

Neist ruumidest saad liikuda edasi, oma kõrgema jumalikkuse poole…

Sulle avanevad valgustumise ruumid…, ülemineku ruumid ja ülestõusu ruumid…

Kuid ka sellel teel on sind ootamas kõrvale meelitavad lõksud…

Selline on kord teekond…

Teekond ise on otsimas sind…, sa ise oled otsimas oma teekonda…

Kuid Isa soovib, et teekond oleks rõõmuküllane, seetõttu annab sellel teekonnal hulgim mänge ja meelelahutusi…

Otsetee oma jumalikkuse poole on küllaldaselt raske…, see vajab märkimisväärseid pingutusi ja täielikku pühendumust…

Just seetõttu Isa annab teile valikuid-hingetõmbeid…

Enamgi veel… – Ta annab teile võimaluse endal luua puhkeruume ja meelelahutusi, oma valiku kohaselt, oma kujutluse kohaselt…

Ehk näiteks… oled taas labürindi ees…, oled läbinud kõik kõrvale meelitavad ruumid…, need ei paku enam huvi… – kuid peamisse ruumi sa veel ei söanda astuda… – ei ole veel valmis…

Seetõttu mainid, et tahaksid läbida veel mingit kõrvale meelitavat ruumi, kuna ei ole veel valmis peamiseks valikuks…

Ja sulle avaneb selline ruum…, sa läbid seda omal valikul…

Isa on kannatlik, kuna ta on igavene ja lõpmatu…

Ta on teadlik, et varem või hiljem, lapsed naasevad Isa majja, olles läbinud kõik õppetunnid…

Isa on saatnud teile kõrvale hulgim õpetajaid, juhendajaid ja vaatlejaid…, seda üksnes selleks, et tema armsad lapsukesed saaksid joovastuda oma jumalikkusest täienisti…, ning, täitununa oma rännakute muljetest, saadud tarkustest, naaseda Isa majja…

Naastes, nemad saaksid rääkida Isale oma valikutest ja äpardustest…

Isa kuulab kõike seda muiates…, vaatab armastavalt seda, kuidas tema lapsed on suureks kasvanud, mehistunud…, ja omandanud Jumalikku Tarkust…

Kuid kõik see üksnes tulevikus

Kuid seni… – ruum ruumi järgi, olete kogedes läbimas labürinti…

Olete läbimas mitte üksnes ruume, vaid ka nende seoseid…

Näiteks… mõistate, et enese teenimise teekond, varem või hiljem, viib kannatusteni…

Ka rikastumise teekond viib, varem või hiljem, kannatusteni…

Samas ka võimu teekond viib, varem või hiljem, kannatusteni…

Olete kui sapöörid, kes on liikumas oma teed, ning loomas oma teadvuses õiget plaani, liikumiseks oma jumalikkuse poole…

Kuid seni see kõik on funktsioneerimas automaatsel režiimil…

Tulles igasse järgmisse kehastusse, te unustate eelmised kehastused, kuna kogemiseks on tarvis teadlikku valiku võimalust

Kui oma arengu järjekordsel etapil oled taas ruumide ees… – vägevuse…, võimu…, rikkuse ja rahulolu… – pead taas mööduma neist…, näitama enda paindumatut kavatsust astuda oma jumalikuse suunas otsemat teed…

Kui sa taas valid ühte ahvatlevat ruumi, siis see on tunnistuseks, et sa ei ole veel saanud rahuldust mängudest neis tubades…, sa ei ole veel valmis valima peamist teed…, peamist valikut…

Ja vastupidi… – kui oma teekonnal oled järjekorras läbinud kõik peamised ruumid, siis oled pilgeni täis oma kogemistest…, oled näidanud teekonnal oma otsustusvõimet…, et… oled mäletamas oma eelmisi kogemisi…

See ei ole teie mälu sisse ja välja lülimine…

See on näite taoline, mida kord tõime… – ääreni täis nõu…

Kui nõu täitub sinu kogemistega ääreni…, kas mõeldavate või mõeldamatute kogemistega…, või teisejärgulistega kogemistega… – kuni lõpuks oled valinud peamise – alles siis vesi nõus kui käivitaks kõikide kehastuste meenduste nuppu…, siis oled suuteline ilma vaevata meenutama oma kõiki eelnevaid kogemisi…

Kuni sinu madalamad kehad ei ole veel puhtad, seni meendused eelmistest eludest võivad teha sinule kahju…

Kasvõi… – kui sukeldud mingitesse negatiivsetesse kogemistesse…, ehk lõkkel põletamine, siis see võib kahjustada sinu psüühikat ja mõjutada tänavusi kogemisi…

Kui oled läbinud selle kogemise ja oled saanud vabaks sellest, ega astraalsesse kehasse pole jäänud jälgi sellest kannatusest…, siis saad vaadata seda kogemist kui mingit filmi… ilma negatiivsete emotsioonideta, millised oleksid võimelised sind rivist välja viima, ehk selle kehastuse aegu sattuda taas labürindi väär ruumi…

Nii, samm sammu järel, oled liikumas mööda kehastuste labürinti…, ning mälestus sellest liikumisest talletub kasuaalse keha lahtritesse…

Ja nüüd, kui oled lähenemas oma teadvustusele, pead samm sammu järel vaatama läbi kogu labürindi…, leidma selles peamised ruumid, ning mõistma, kas pole mõnda neist veel märganud…

Samas pead mõistma, kuivõrd vajalikud on sulle ahvatlevad ruumid…

Keegi ei kutsu kangelastegudele…

Isa, omas ääretus armastuses, võimaldab läbida just neid kogemisi, milliseid ise valite…

Kuid samas… – et loobuda kõigest maisest ja mateerialikust, tarvis kogeda kõike seda…, et mõista mateerialikkuse tühisust ja tema madalat väärtust kõrgemate substantside kõrval…

Maine armastus ei ole võrreldav jumaliku armastusega…

Kui õpid tundma jumalikku armastust, siis ei ükski maine armastus ei saa sind eksitada…

Kui õpid tundma kosmilist rikkust, siis ei lähe sulle mingid maised rikkused korda…

Kui õpid tundma tõelist kaastundmist, siis sa ei saa minna mööda kannatavast inimesest, sest sinus ilmneb tugev soov aidata kannatajat…

Paljudele sellised eesmärgid seisavad veel ees…

Kuid selline teekond on neile karm, kuna nemad on harjunud meelte rahuldustega ja meelelahutustega…

On olemas otsem tee, kuid teie mõistes – see on kitsas tee…

See tee kulgeb mööda peamisi ruume, mida ei saa läbida koheselt ja otse…

Olenemata teie soovimatusest, teil tuleb näha ja teada saada sellest, millest loobusite omal ajal…

Üksnes need, kes on läbinud heitlused meelitlevates ruumides, jõuavad kehastumiseni selge ja teadliku peamise tee valikuga

Üksnes need saavad elada pühakutena, erakutena, avataridena, õpetajatena…, ja nii edasi…

 

Järelikult… ma pean meenutama mingil viisil kõik oma eelmised elud, ning mõistma, milline kogemine neist oli väär…

Kuidas seda teha…?

Üksnes laskudes endasse, oma mällu…

Sa oled oma saatuse juht…

Peamine valik on sinu…, ega keegi ei saa olla sinu valikule vastu…

Kui oled valinud oma eelmiste elude kogemiste läbi vaatamise, siis, varem või hiljem, see avaneb sulle…

Varem või hiljem – tähendab sinu valmiduse taset selleks…

Kui sina ei suuda näiteks meenutada lõkkel põletamist, kuid oled valmis meenutama midagi muud kogemist…, ning, kui pöördud teatud kogemiste poole, need aegamööda avanevad… – nii saad võtta neid kõiki läbi…

Kui suudad teha oma madalamad kehad puhtaks ja tasakaalustada, siis sulle avanevad ka muud kogemised, veelgi valusamad…

Nii saate liikuda mööda etappe…

Laskuge oma teadvusse ja vaadelge oma möödunud elude kogemisi…

Teil on olemas operaator-inimesed, kes aitavad läbida neid kogemisi…, kes juhivad teie teadvust selleni…

Kuna teie mõistusele on omane ekslemine…, siis seda teha on parem kellegi juhendusel väljastpoolt…, operaator saaks juhatada teie mõistust tagasi valitud teemale, juhatada meendustele…

Kuid see, kes valdab kontrolli oma mõistuse üle, saab teha seda iseseisvalt, laskudes endasse, jälgida seal oma kogemist…

Esmalt see on laiali paisatud pildikestena, hajevil informatsioonina…

Kuid aegamööda, samm sammu järel, jätkates meenduste praktiseerimisega, hakkate pilte kokku viima süžeede jadana…, ehk saate jälgida oma kogemiste filme…

Paljudel, soovi kohaselt, avaneb võimalus läbida kogemist unenägemise vahendusel…

Peamine on teie kavatsus…

Ilma kavatsuseta ja kindla soovita ei saa miski teie jaoks avaneda…

Selline on valiku seadus, mida on üles seadnud Isa…

Ta ei soovi teile määrida kaela teekonda ja oma valikut…, ta on ootamas, kuna teete seda ise…

Kuid oma elude läbivaatamine ei anna teile midagi…, kui ehk… oskuse naaseda nende juurde…

Peate puhtaks tegema kõik teed…

See käib paralleelselt oma madalamate kehade puhastamisega…

Peate saavutama, et meendused möödunud eludest ei tooks kaasa mingeid negatiivseid emotsioone

See võib osutuda järjekordseks lõksuks, ning saastab taas teie astraalset keha, mis kajastub teie füüsilisel kehal…

Peate oma möödunuid ruume läbima hindamata ja tasakaalukalt…, ehk, kui vaadates tohutu pildigalerii seintel pilte, milliste peamiseks loojaks olete olnud ise…

Vaadates pilte, üksnes tunnistada, mis on õnnestunud ja mis on keskpärane…, ja mida pole veel jõudnud maalida, lõuend on alles tühi…

Nähes selliselt, millised kogemised on veel vajaka, saate teadlikult valida neid selle elu jooksul, läbimata taaskehastust läbi surma

Läbi selle näete oma peamisi pilte…, teie peamisi kogemisi…

Näiteks, halastuskogemise maalida erisündmuste pildina… – teiste teenimise kogemisena…

Te näete piltide galeriis erilisi pilte, mis säravad erilises valguses ja on meelitamas teid enda juurde…

Te näete nende tõelist valgust ja mõistate nende tõesust…, teadvustate, et ülejäänu on üksnes illusioon ja butafooria…

Ühed oleks maalitud kui akvarelliga ja teised – õliga…

Kui suunata veejuga neile, siis akvarellpildid kaovad, aga õliga maalitud jäävad alles…

Jäävad üksnes tõelised…, jäävad igaveseks…

Sellised pildid jäävad tallele teie kasuaalse keha labürindis…

Need ei ole enam labürindina, vaid on teie valikute ja kogemiste suurejooneline piltide galerii…, mis talletub Igaviku kõrgematel tasemetel – teie teekonnana oma jumalikkuseni……

Kõik akvarellid on üksnes illusioonid, mis ei ole vajalikud Igavikule, kuna ei ole tõeline jumalikkus…, ja ei ole vajalikud Kosmosele, ega Ilmaruumile…

Need on teie olulised tõelised püüdlused…, teie jumalikud omadused… – tingimusteta armastus (austus)…, kaaskannatus (kaastundmine) ja halastus (südamlikkus)…

Just sellist panust saate teha Olu Ilmaruumilikku Galeriisse…

Sellest saab jumalõpilaste kooli küpsustööks…

Neid enda loovuseid te esitate Isa hindamisele… – kui Tema õpilaste, tõeliste laste…, jumalinimeste Loomingut…

Just selliselt toimub kasuaalse keha süttimine, puhastumine kõigest kogunenust…

See ei ole isegi süttimine… – vaid käivitumine…, häälestumine Ilmaruumi kammertonile…

Kui kogu informatsioon teie tõelistest valikutest ja kõik teie kogemiste pildid saavad saadetud mööda kiirt ilmaruumilikku panka, saavad kättesaadavaks kogu Kosmosele…, kõik saavad joovastuda teie suurepärastest piltidest…, saades uusi muljeid ja uut informatsiooni unikaalsest kogemisest… teie unikaalsest loovusest

Selline töö kogemine meenutab metafoori matrjoškadest…

Kolme madalama keha puhastamine ja tasakaalustamine annab võimaluse kõrvaldada kolm kõige väiksemad matrjoškad…

Kuna sinu teadvus on keskendunud üksnes neile kolmele, siis sa isegi ei aima nende olemasolust, et neid väiksemaid matrjoškasid on lugematu hulk…

Kuid nüüdsest sinu tähelepanu hakkab märkama kõrgemaid matrjoškasid, ning hakkad aimama, et sinul, peale kolme madalama, on ka suuremaid kehasid…, hakkad looma nendega sidet…

Edaspidi su tähelepanu ei naase enam madalamate juurde, kuna need oleks kui lahustunud, või muundunud…

Enam ei ole vajadust paljususe järel…, alumised asenduvad ühega…

Sa avastad endas üha kõrgemaid kehasid, ning pöörad oma tähelepanu neile…

Seega… hakkad uurima enda kõrgeimaid kehi… – hakkad liikuma oma teadvuses kõrgemale poole…

Kuid mäletades enda madalamaid kehi, saad oma tähelepanuga pöörduda nende poole alati, ning taas tunnetada neid…

Nüüd madalamad kehad on teile sootuks teiste omadustega…

Kui ksülofonis, kus iga planguke on omas helinas…, nii ka sinu kõik kehad on omas helinas…

Sellest saab sinu jumalik mäng oma kehade ksülofonil…

Antud näites haamrikeseks on su enda tähelepanu, mis paneb helisema üht, või teist keha…, ja see oleneb sinu enda soovist ja valikust…

Sa võid heliseda inimesena…, tähena…, planeedina… – ja vaimsusena…

Sa võid heliseda kõigena, kelleks tegelikult oled… – paljumõõtmelise jumaliku olevusena…

Sellest saab kaunis Sfääride muusika, mis liitub Ilmaruumi Orkestri kõlaga…

Ja nii saab olema…

 

Tänan sind õppetunni eest…

Tänan sind sinu püüdluse eest…

Me oleme ühtsed…

SElena

Read Full Post »

« Newer Posts