Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2016

Tervitan teid mu kallid…, olen Krayon Magneetilisest Teenistusest…

Minu partner on taas astumas kõrvale, kuna siia on saabumas puhas energia – energia eesriide tagustest…

See ei ole päris see, mida olete ootamas…

Olete ootamas sõnumeid meie keeles, millistena on need antavad…

Kuid kas mõistate neid, või mitte, te salvestate need ja hiljem analüüsite…

Ei, see ei ole päris nii…

See, mis on toimumas, on midagi fenomenaalset

On olemas teie nõusolek, et see protsess oleks teie jaoks reaalne…

See nõusolek on selleks, et teieni jõuaks kolossaalne hulk seda, mida on kombeks pidada energiaks…

Energia – see on kõikehaarav sõna, mille all igaüks mõistab sedavõrd paljut…

Kuid tegelikult… – see pole mingi energia (Krayon kerge ohkega)… – see on tõde…, see on armastus…, see on kaasaelamine…, see on tänulikkus…, see on suurim hulk asju…, see on hindamatu pere ühendumine…

Kujutage ette… kõik see on tulemas hetkel eesriide tagustest…

Sinult palutakse üksnes näha kõike, mida suudad näha… – tunda ära ja tunnetada, et – mis see ka ei oleks, on ette nähtud just sinu jaoks

 

Suhtlus kolmandas keeles

Vana vaimsus on unikaalne…

Sinu teekond on unikaalne…, sinu minevik ja tulevik on unikaalsed…

Kogu Galaktikas ei ole olemas teist taolist rühma…

Seega teil, igal ühel, on oma isiklik teekond…, ning igaüks on õppimas oma isiklike vajaduste kohaselt, mis erineb teiste omadest…

Seega ei siin, ega mingis muus kohas, andes kanaldust, ma ei saaks anda sõnade voogu teie emakeeles, mis oleks määratud kellegile kohalolijatest…

Kuid siiski… need vood jõuavad teieni läbi armastuse ja mõistmise… ja sellisel võimalusel, mida nimetame kolmandaks keeleks… – need ladestuvad teile ja õpetavad teid…, armastavad teid…, hoiavad teie kätest kinni…

Need on unikaalsed igale ühele…, ja on sosistamas… – ma tean muutuste tuules sinu nime…, ma tean, kuidas sind kutsutakse…, ma tean, kes sa oled ja milleks oled siin, millega oled tulnud…, ma tean sinu raskusi, sinu draamasid… – ma tunnen seda rõõmu…

See on määratud igale eraldiolevale inimesele… – sealhulgas ka minu partnerile…

Kõik on unikaalne, erinev ja isikulik… – igale ühele teist…

Pole ühtki inimest planeedil, kes ei saaks seda…

… kuid just vana vaimsus on võimeline saama seda esmajärjekorras…

(Krayon usaldavalt ja hellalt)… Sa oled sedavõrd palju kehastusi veetnud vaimses töös…, oled oma kehastuste aegu palju kordi ärganud… – seetõttu see eriline kolmas keel hakkab rääkima sinuga, ja sina hakkad mõistma teda…

See on reaalne ühenduse loomine, reaalne suhtlemine sinuga

Selline suhtlemine hakkab muutuma üha täpsemaks…, ja selgemini äratuntav vanade vaimsuste poolt…, nemad võivad arvestada sellega…, ilma vajaduseta mingi kanalduse järel, kui sellise…

Te võite ise saavutada seda meditatsioonide aegu…, ehk isegi… ilma meditatsioonita

Hakkate kuulma…, mõistma… – esoteerilisel tasandil

Tulevikus see hakkab juhtima ja suunama teie elusid… – kuni, lõppude-lõpuks, kanaldused kaovad minevikku…

Aja jooksul, kui inimesed evolutsioneeruvad üha enam, muutuvad ise üha intuitiivsemateks…

Teil kaob vajadus kellegi järgi, kes istuks teie ees toolil, ning edastaks informatsiooni… – nagu on toimumas praegu…

Selle poole on kõik liikumas…

Vanad vaimsused hakkavad rajama teed, nagu oli vanasti…, kuid uues energias nemad on juba kui õpetajad…

Neid peetakse tasakaalustunuteks, kui meistrid…, ja mitte kui mingi ülestõusnud, vaid kui õpetaja…, kui elu meister…

Tasakaalustatud inimene…, see, kellega tahaks olla kõrvuti…, see, kellel on olemas vastused…, see, kes tunnetab ise ja anab edasi inimestele rahu ja vaikust

 

Eelmiste sõnumite ülevaade.

Kallid…, kaks eelmist sõnumit, millist andsin teie mail, on omavahel seonduses, ning tänane sõnum on seonduses mõlemaga…

Kuid… oleks väär ütelda, et need oleks ühe sõnumi kolm osa, kuna igaüks neist on eraldi sõnum…, iga üks neist on omaette…

Sellegi poolest – kõik kolm sõnumit annavad ühtset informatsiooni, milles üks on täiendamas teist…

See on teie vaba valik, kas pole… kas kuulata kõiki kolme…, või üksnes ühte neist…

Te ei ole kohustatud kuulama kõiki kolme… – kuid peaksite mõistma, et kuulates kõike kolme, hakkate mõistma pilti selgemat…

Seega… – see on kolmas…, kolmest…

Neile, kes ei ole kuulnud kahte esimest, ütlen, et need on tänavusest energiast, valgusest ja pimedusest, duaalsusest ja Akašist…

 

Esimene sõnum – uus duaalsus

Esimeses sõnumis rääkisin tõde teist endist…

Teie kahesus, duaalsus, on muutumas praegu kontrastsemaks…

Oleks sama, kui mingi tehnika abil saate tõsta foto kontrastsust…, tume muutub veelgi tumedamaks…, hele veelgi heledamaks…, must veelgi mustemaks…, valge veelgi valgemaks…

Nagu esimeses sõnumis ütlesime, et see ongi toimumas duaalsusega, kui sellisega…

See ongi mõningate probleemide põhjuseks… – ja seda paljudele…

Kui te ei mõista planeedil toimuvat…, kui oletegi Valguse Töötaja või Vana Vaimsus…, kui oletegi kehastuste informatsioonide lugeja…, või kanaldaja…, või tervendaja… – siis mõistmatus viib teid pettumuseni

Me oleme sellest rääkinud varemgi…

Otse siin ruumis – mitte lugejate ja kuulajate seas, vaid selles ruumis olijate seas on olemas pettunuid…, kes on kinni jäänud…, kes ei ole suutelised tabama toimuvat, ehkki püüavad pikemat aega tabada seda… – kuid seni ei toimu midagi… (Krayon ohkab)

Kuulajad ja lugejad…, see käib ka teie kohta…

Duaalsus muutub aina kontrastsemaks… – negatiivsus muutub negatiivsemaks…, positiivsed asjad veelgi positiivsemateks…

Kuid inimloomus on võimeline nägema esmalt siiski negatiivset…, sellest tuleneb hirmu tunne…

Hirm sünnitab veel suuremat hirmu ja suuremat rahutust…

See on katel, mis kütab end…, keerab end üles…

Just nii see on töötamas…

See ei vii millegi heani…

Kuid isegi valgus muutub veelgi valgemaks… – te ei märka seda…, te ei näe tõenäolist seda…

Just seetõttu langete pettumusse…

Hetke pärast räägin – miks…

Seega… esimene sõnum oli sellest

Selles oli küsimus teile… – milles seisneb tõde teie endi kohta…?

Ja meie vastasime küsimusega…, milline sa oled, kui ei mediteeri…?

Kas väljudes siit, olete muutunud kellekski teiseks…?

Kas sinu vaimsus on kui riie, mida tõmbad endale selga…?

Kas hoiad seda laekas…, või on see sinuga kaasas igal elu hetkel…?

Duaalsus tuleb praegu esile järsemalt…, tugevamalt…

Te võiks isegi selle kohta ütelda… – See on võitlus…

See on võitlus Valguse ja Pimeduse vahel… – sinu enda vaimsuse ulatuses…

Millistes vibratsioonides sa oled…?

Kas oled tasakaalustunud…, või mitte…?

Või jääd allasurutuna ja rahutuna… – kogu ülejäänud eluks…?

 

Teine sõnum – traumeeritud Akaši tervendamine…

Järgmises sõnumis hakkasime määrama, miks see on toimumas…

Olete nihke olekus…

Teises sõnumis rääkisime teile… – olete vanad vaimsused, kes on läbi käinud sedavõrd paljust… – olite sunnitud võitlema negatiivsustega…

Igal korral, kuivaid ilmutasite oma valgust, koheselt suruti teid alla, aeti nurka, jälitati ja seati põlu alla…

Ühest kehastusest teisse te ärkasite ja lubasite endile, et enam ei hakka ilmutama oma valgust (Krayon kaastundega)…

Kuid te ei olnud võimelised vältima seda…

Selliselt on töötamas tõde, selliselt on töötamas teadvustus…

Kui kõik on pimeduses…, aga sinul on vastuseid… siis sinul on tahtmine rääkida sellest…

Kui olidki kellegile rääkinud sellest, siis sinule vahiti otsa ja küsiti… – kes sa oled…, oled maag või nõid….?

Nemad ise sünnitasid sinu valguse tõttu oma pimedust…, iseenda väära mõistmise läbi…, iseenda hirmude läbi…

Seetõttu ei olnud mingit tähendust, kuivõrd tugev oli sinu vaimsus – taas olid allutatud jälitustele ja olid hüljatud… – mõneti isegi tapeti…, just sinu maagia pärast…

Teine sõnum rääkis edasi, et sa tuled sellesse ellu, olles eelnevalt läbinud tuhandeid elusid, millistes oli võitlusi energiatega, milliseid ei olnud suuteline ületama…

Kuid nüüd on käimas nihe ja ilmnevad muutused…

Kõik rasked üleelamised hakkavad kerkima pinnale, mis räägivad, et sinu Akašid kätkevad jätkuvalt endas iidseid hirmusid…, mis sünnitavad sinus enda alahindamist ja enese austamise puudulikkust

Oleme varem rääkinud teile sellest…

Just selles on põhjus, et Valguse Töötajad ja vanad vaimsused, kes on istumas minu ees…, kes on lugemas ja kuulamas…, pea kõik seate kahtluse alla oma enda olulisust

Me hakkasime rääkima sellest, et tänavusel ajal planeet ise on orienteeritud sellele, et aidata teid…

… nihkest oli juba varem teada… – iidsed ennustasid seda, mis on praegu toimumas…

… ja nüüd see on kohal…

Oleme rääkinud teile, et isegi plejaadlased olid sellest teadlikud…

Nemad olid teadlikud, et peale tasakaalustamise protsessi avanevad planeedi sõlm- ja nullpunktid…, ning ajakapslid hakkavad tegema kõike maksimaalselt võimalikku, et kõrvaldada Akašist kõik negatiivsed energiad

Oleme rääkinud, et planeet ise ja Kristallvõre hakkavad tõmbama neid välja, kui tolmuimejaga…

Tõmbama – on sobiv metafor sellele, mis aitab tulla hirmust välja…, väljuda kahesuse seisundist, milline on olemas Akašis…, ja see on avaldamas survet teile…

Nüüd olete jõudnud Nihke keskele…

Vanad vaimsused ja mõned veel teie seast, olete siiski veel hirmudes…

(Krayon aeglaselt, vaikselt, justkui loeks seisundit maha)… Te veel ei tea…, või isegi ei suuda usaldada valgust…, ehk ei ole isegi kindlad, mida teha edasi…

… kas olla kanaldusel edasi…, või parem lugeda raamatut

Kas see ikka aitab…?

Te olete seni siiski kinni jäänud…

Kuid on olemas asju, mida tahaksite muuta…, kasvõi rõõmufaktorit

Kas poleks tore hommikul ärgata, olles täis rõõmu ja õnne…?

… esitamata selle oleku põhjust…

Tuleb teada, et tasakaalu ja kahesuse tõde tuleneb sellest, et tasakaalus on toimunud nihe positiivsuse suunas…, ehk… olete liikumas positiivsele poolele…

Muidugi on olemas õnnetuid päevi…, kuid see tasakaal, mis on teis olemas, hakkab pidevalt püüdlema tasakaalustatuse ja mõistmise poole…

Siis olete enamuselt naeratav ja nägemas kõigis Jumalat…

(Krayon ohates) Milline tasakaal on sinul…, kus ta on sinus olemas…?

Teie seas leidub neid, kes ütlevad… – Minus ei ole seda…, ei kusagil… – minus seda ei ole üldse

 

Kolmas sõnum… – haakige lahti tarbetud vagunid

Seega… nüüd esitlen teile sõnumi number kolm… – puhas kavatsus…

Juba kakskümmend aastat räägime teile sellest, mis on puhas kavatsus

See on üks tugevamatest asjadest, mis on inimesel olemas… ja see on esoteeriline

Jah…, ta on füüsiline…, jah on…

Oleme andnud määratlust sellele palju kordi ja erinevatel viisidel…

Puhas kavatsus – pole üldse see, mis on üksnes kavatsus…

Üksnes kavatsus  on selline kavatsus, kus mainid… – mul on kavas käia järves ujumas…, ma mõtlen sellele ja katsun seda ära teha…

Kuid puhas kavatsus paneb sind hüppama järve, kuna oled teadlik, et gravitatsioon teeb seda sinu eest, kuna ta on teadlik sinu puhtast kavatsusest…

Selline on puhas kavatsus…

Tunnustamine – mis tähendab uskuda millessegi sedavõrd tugevalt, et see muutub sinuks…, sinu eluviisiks

Seejuures puhas kavatsus on sedavõrd võimas, et on numbriks kolm…, peale nende kahe, mida olin andnud enne…, ja see on saatmas kahe esimese sõnumi informatsioone…

See on kõige katalüsaatoriks, mida olete kavandanud…

Vabanemine – see on veel üks nimetus…

Selle jaoks on mul kavas anda teile üks pilt, mida on lihtne ette kujutada…

Rong, mis sõidab puhkides mööda rööpaid

Rong on sinu vaimsus…, ehk sinu vaimsuste rühm, mis on läbinud sajandeid ja ajastuid (hulgim kehastusi)…

See rong on liikunud edasi mööda aega…, ja selle liikuma panevaks jõuks on kõik see aeg olnud üks ja sama vedur, mida peate oma Kõrgemaks Minaks…, ehk, mida me nimetaks – Kõrgema Mina rühmaks

Kõrgem Mina on olnud üks ja sama…, juba alguste algusest peale…

Sinu Kõrgem Mina on olnud sinu parim sõber…, kes on olnud sinuga sinu kõikide kehastuste aegu…

Just tema on rongina läbinud kõik sajandid ja ajastud…

See rong ei peatu isegi siis, kui sinu keha sureb… – aeg jätkub…

Kui naased taas, siis sinul on kogunenud enam kogemusi

Sinu viimase kehastumise kogemus saab haagitud rongile järjekordse vagunina…, ja kõigis eelnevates on sinu raske koorem

Seega…, paljude eoonide aegu kõigi vagunite koorem oli selline energiana, mis esindas Pimedust…

See oli pimeduse koorem…, ja seetõttu olite sunnitud võitlema… – taas ja taas…, kuid vaguneid tuli aina juurde…, iga uue naasemisega…

Ja sinu liikuma panev jõud, sinu Kõrgem Mina, tegi oma tööd… – ta vedas neid, kuipalju neid ka poleks…

Kuid veduri jõud on ülekoormatud…, on saastatud selle koormaga, mis on vagunites…

Olete kehastus kehastuse järel täitnud neid vaguneid tumeda söega – pimeduse koormaga…

Rong muutus aina pikemaks ja raskemaks…

Te naasesite kehastusse…, samasse rongi…

Kuid nüüd rongiga hakkavad toimuma sootuks teised asjad

Esimestes sõnumites rääkisime, et rong hakkab muutuma oma teadvustuses,  oma teadmistes mustast ja valgest…, valgusest ja pimedusest…, madalast ja kõrgest vibratsioonist…

Rong ise on segaduses ja hämmeldunud… – ta pole veel kunagi varem sellist näinud…, ta isegi ei ole teadlik, mis on tasakaal

Teises sõnumis rääkisime teile, et teekond ise…, rööpad ise pöörduvad teie poole… – lubage aidata teid…, las ma aitan teid

See on Gaia…

Energia, milline on rongi ümber, on kõikehaarav väli, milline räägib samuti… – las ma aitan…, las ma aitan teid

Kuid kõik, mida olete võimelised nägema – on üksnes vagunid… (Krayon kurbusega hääles, kui hingekarjena)…, tuhandeid neid, täislaetud tumedast energiast…

Ja te olete neis ja väidate vaid… – Ma ei tea…, ei tea midagi…, ma pole midagi saavutanud…, olen kinni jäänud…, see kõik viib segadusse… – kallis Vaim, aita mind…

 

Number kolm

Nüüd tahaks ütelda teile… – tahaks, et te süüviks…, ning näeks liikuma panevat jõudu… – oma Kõrgemat Mina…

Ma tahaks, et te tõmbaks kangist…, ja haagiks kõik vagunid lahti… – kõik… (Krayon hingab sügavalt, kui enne spurti)

Ma tahaks, et see oleks värskeks ja uueks alguseks…, mida olete teinud teie ise…

vabaneda puhta kavatsuse läbi, teadvustades, et kogu soovitav vägi saab teile tänavu kättesaadavas külluses

Kuid… – kuni te ei vabane läbi oma puhta kavatsuse, seni see on jätkuvalt raskeks teostuseks teile…

Olete kinni jäänud üksnes liiast paljude vagunite pärast…

Asjad, mis sünnivad teie elus, ilmutuvad üksnes paljude vagunite pärast… – need oma tumeda koorma raskusega ja on koormamas üle teie Akašid…

Kuid nüüd – on sootuks teisiti…

Teile on selga puhumas pärituul, mis on Valguse tulek…

See on värvi tulek must-valgesse ilma…

Olete paigutanud end vajalikku kohta ja vajalikul ajal… (Kryon hämmeldusega)…, kuid ilma vaguniteta… (Krayon muigab)

Kui te läbi puhta kavatsuse haagite vagunid lahti, siis võite imestada oma lineaarsuse kohaselt… – ja kuhu nemad läksid…?

Need sõitsid minema…, ja teil ei ole tarvis neid enam vedada…

See ei ole mingi ajutine remont, ega lapi peale panek…

(Krayon suure tundega ja kergendusega)… – See oled sina, kes on vabanemas eoonide aegade koormast, mille järgi sinul ei ole enam vajadust…

Selline on katalüsaator…, selline on number kolm…

Oleks hea, kui taas kuulaks või loeks neid kõiki kolme sõnumit…

… ja saaksid vabaks…, vabaneks Akašis oleva minevikust…, vabaks sellest, mis oli pärit Pimedusest…

(Krayon hingestatult)… Vana vaimsus, sa oled lõpetanud selle õppimise etapi…, oled saanud vilistlaseks…

Enam pole tarvis tarida raamatuid, milliste abil oled õppinud…

Saada need minema… – päike on tõusmas…

Sinu vedur on vaba… – ei mingeid vaguneid…

See, mida oled loomas, selles puudub pimedus…, ja kõik selles on teisiti…

Selleks ei saa olla selgemat metafori…

Olen Krayon, kes on armunud inimkonda…, igasse ühesse teist…

Ma olen ühenduses Keskse Lättega, kes on armunud igasse ühesse teist… – olenemata sellest, kes te olete ja mida olete tegemas, milline on teie suhtumine ja millesse usute…

Sellel on absoluutne garantii, ilma mistahes küsimusteta…, puhtalt 100%, kes te ka ei oleks…

(Krayon kõrgendatult)… Eesriie on varjanud teie eest paljut…, kuivaid teaksite, mis on selle taga…

Suur heasüdamlik käsi on sirutumas sealt teie poole, et võtta teid vastu Suures Paigas…, nii saakas kaotada teis täielikult hirm…

Nii saad hommikul tõustes, naeratada ja lausuda… – Tänan sind, Jumal, uue kauni päeva eest

Sellest seni piisab…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise...

 

El Miikael Nebodonski, vasta palun mulle…

Ma olen sinu juures…

 

Räägi palun meie kehadest…, mis toimub nendega ülestõusu aegu…?

Meile räägitakse, et meil on 12 keha, mis vastab 12 tasemele…

Seitse keha vastavad seitsmele tšakrale…

Kuid mis on siis tegelikult…?

Sinul on hulgim kehasid…

Kui võtta sind, kui isikulikku sinu vaimsuse kehastust…, siis sinul on seitse keha…

Seitse keha on sinu Vaimu isikulised kehad…

Mida kõrgemale sa oma teadvusega oled tõusmas, ehk mida enam sa liitud oma Ühesusega…, mida enam oma tõelisi fragmente oled taastamas enda teadvuses…, seda enam teadvustuse energiat oled suuteline hõlmama, seda avaramaks muutud…

Sellist avarat teadvustuse energiat ei suuda mahutada endasse sinu seitse keha…, kuna sa oled mõne suurema osa, aga mitte selle, millisena oled tunnetamas praegu end…

Iga suurema teadvuse kasvuga hakkad tunnetama oma vormi suuremaid piire… – sa avardud…

Kui sa liitud planetaarse vaimu teadvusega, siis hakkad tunnetama planetaarse vaimu keha…, tema vormi…

Kui liitud päikese teadvusega, siis sulle meenub, et sinul on olemas päikese… ja isegi tähtede keha…

Kui liitud Galaktika teadvuse ühesusega, siis hakkad tunnetama end galaktilise kehana…

Ja nii edasi…

Nii aegamööda…, samm sammu järel, sa taastad side oma Ühesega…, aegamööda avardud kuni tema teadvuseni, ning avastad end uutes, üha suurejoonelisemates vormides…

Kui sa sulandud Ühesega, sa hakkad võtma end Jumalana…, Jumala kehana, mille osaks sa oled…

Seega… Vaimu vormide mahutavuse hulk on tohutu…, sinul tuleb, varem või hiljem, avada endas uusi tahkusid…, oma uusi suurejoonelisi kehasid…

Seni siiski oled alles rakulise arenemise staadiumil…, kus üks rakk püüab tunnetada end mitte üksnes rakuna, vaid mingi tohutu organismi rakuna…

Seetõttu oled õppimas oma seitset keha, millised on kättesaadavad sinu vastuvõtule…

 

Kas planeetidel ja tähtedel on samuti olemas kehad, nagu meilgi…, astraalsed, mentaalsed, eeterlikud ja kasuaalsed…?

Jah, kõik on taoline…

Kuid planetaarse teadvuse erinevus on selles, et see on ühenduses üksnes teatud tasandil…

Ta pole jaotunud osadeks…

Sinu keha rakud on töötamas automaatsel režiimil…, ja sina ei oska teadlikult juhtida neid…

Kõik inimkehad koosnevad teatud liiki osadest – rakkudest, kapslitest, lahtritest…

Kuivaid suudad taastada side iga keha iga rakuga, ning sulandada need ühesusse…, siis sinu teadvus on võimeline juhtima kogu raku struktuuri ja kõiki protsesse, mis on toimumas igas kehas…

Võiks ütelda, et iga keha on koosnemas, nii öelda, informatsioonide bittidest, ehk energiatest, millised on sinu kogemise värvides…

See kujutab endast omal viisil sinu teadmiste ja kogemiste raamatukogu…

Näiteks – astraalne keha on säilitamas informatsiooni sinu üleelamistest, emotsioonidest ja hirmudest…

Need üleelamised oleks kui salvestatud sinu astraalse keha lahtritesse, energeetiliselt värvitud sähvidena…, ehk võiks neid võrrelda värvidega…

Või siis… – igas sinu astraalse keha lahtris on tallel teatud värvi tõmmised, teatud küllastusega…

Võttes ühendust vaheldumisi ühe või teise lahtriga astraalses mälus, sa võid taas elada läbi neid tundeid, milliseid oled kunagi läbi elanud…

Kui sinul ei oleks teisi kehasid, siis sa poleks teadlik, millega on seotud üleelamised…, vaid oleks kui maitsnud neid maitsele…

Mentaalse keha mälu lahtrites on tallel kõik sinu teadmised, kogu informatsioon, millist oled kuulnud, lugenud, võtnud vastu ja omandanud…

Seal on tallel ka sündmuste jada…

Kui sa oled mõtlemas möödanikust, või mõtled tuleviku üle, siis kõiki oma meendusi sa ammutad neist kahest kehast…

 

Kui mõtlen tulevikule…?

Jah…, kuna sinu unistused talletuvad samuti sinu kehadesse ja jäävad sinuga…

Just seetõttu ka räägitakse, et inimene on avatud raamat…, sellest on kerge lugeda, mida te endast kujutate…

Sinu eeterlik keha on kui energeetiline hoidla…

Kui kokkuvõttes kõik on energia, siis eeterlikus kehas tuli on koondatud puhtal kujul…

Kui astraalses kehas energia on värvitud tunnetega…, siis mentaalses kehas energia on korrastatud informatsioonina…, ja eeterlikus kehas paikneb sinu energeetilise olemusena…

Agni, tuli, millest teile räägitakse, on tule keha…

Eeterlik keha koosneb tule keskmetest, milles on võimalik käivitada vajalikku programmi…

Ta on sarnane kehaga, millel on miljard käivitusnuppu…

Iga selle keha rakk kujutab endast minikeerise…, need kõik on liikumas erinevates suundades…, ja igaüks valdab kindlaid funktsioone…, igaüks on holograafiline…, ja samas igaüks on erinev…, eriline…

Kui tunnetad endas mingite energeetiliste keeriste liikumisi, mingite punktide süttimisi…, mingeid raskesti kirjeldatavaid keerutusi oma füüsilise keha erinevates punktides… see on sinu eeterliku keha, sinu tule keha enda teadvustamine sulle…, see on energeetiliste keskmete koondumine…

Sinu tule keskendumine on tegemas koostööd teiste kehadega…

Sinu kasuaalne keha koosneb samuti  lahtritest, kuid see on hulga keerulisem…

See on omavaheliste seonduse keha… – selles on kujunemas nii möödanik, kui ka tulevik…

See on aja keha…

Selle keha lahtritesse salvestub kogu informatsioon sinu möödunud kehastustest… – kuid mitte sündmustike mõttes…

Sündmustikuline informatsioon salvestub sinu teistes kehades…, kõigis eelnevates…

Kasuaalses kehas sündmused reastuvad vastastikulises seonduste jadas…

Seda võiks välja tuua mõningate skeemide näol…, ehk parem oleks neid kujutada sündmuste gobelääni näol, kus oleks näha, milline niit ja mis värvi on kujundamas antud pilti gobeläänil…

Sinule mõistmiseks võiks seda võrrelda kommutaatoriga, milles on hunik juhtmeid, mille abil toimub sinu eri osade ühendamine…, sinu mineviku ja olevate erinevate sündmuste kogemiste ühendamine…

Sellesse kehasse on salvestatud sinu tänavuse kehastuse programmid…

Kõik kehad on vaimsuse mahutid, kuna see keha on kõige enam seotud sinu vaimsusega…

Sinu budhalik keha on – vaimsuse keha…

See koosneb samuti lahtritest, milles on tallel side sinu vaimsusega…, kõigi tema aspektidega, tema koostisosadega… – kõigi tema osadega…

Seega…, ühendudes selle kehaga, sa võid taastada side oma vaimsusega…, oma kõrgema aspektiga…

Selle keha kaudu on käimas kanaldus…

Selles kehas on salvestatud sinu vaimsuse arengu programmid…

Ning lõpuks… – sinu atmaline keha on side vaimsusega… – pääs jumalikkusesse…

Kõik kehad on mahutamas Vaimu…, ehk mahutamas Vaimu osi…

Kuid sellel kehal on väljapääs suht kõrgemasse Vaimu…, planetaarsesse teadvusse…

Selles kehas on salvestatud kogu informatsioon sinu sidest Planetaarse Vaimuga…, mille osaks oled sa ise…

See oleks kui liitumise piir Planetaarse Vaimuga…

Kõik kehad on ühesuses ja on tegemas koostööd…

Iga su mõte on kõigi seitsme keha koostöö tulemus…

Iga sinu tegevus, iga sõna… on kõigi seitsme keha koostöö tulemus…

Selliselt on igal juhul kavandatud…

Paraku enamusel teist kolm kõrgemat keha on tegevusetuses… – need on funktsioneerimas automaatses režiimis, nagu raadiojaamad, mis on töötamas valve režiimis… – on ootamas, millal mingi kuulaja häälestub sellele…

Ärkvel oleku aegu te kasutate enamuselt kolme alumist keha… – olete liikumas…, olete mõtlemas…, olete tunnetamas…

Need kehad on teil enam arenenud…, võiks ehk ütelda – hüpertrofeerunud…, kuigi mõõtmed on siin samuti tinglikud…

Magavas olekus on enamuselt aktiveeritud kõrgemad kehad…, just seetõttu teil on uni…

Mitte üksnes selleks, et keha saaks puhata…, vaid selleks, et te saaksite taastada side oma kõrgemate kehadega…, kust saaksite ammutada endale energiat…, võtta programme, juhendusi… ja nii edasi…

Teie magava oleku aegu hakkab raadiojaam tööle…, hakkab saatma signaale madalamatele kehadele, et need saaks areneda vaimsusele vajalikus suunas…

Need teie seast, keda nimetatakse ärganuteks, on nendeks, kes on lõpuks hakanud taastama sidet oma budhaliku kehaga…, ehk… sidet oma vaimsusega…

Need teie seast, keda nimetatakse taas sündinuteks, on need, kes on taastanud side atmalise tasandiga…, planeedi Vaimu tasemega… – nemad suutsid tasakaalustada üheaegselt kõik seitse keha.

Seetõttu neid nimetatakse taas sündinuteks…, nemad sündisid kui uued jumalad…, noored jumalad…, kui täiuslik inimene…

Iga keha iga rakk on seotud kõigi ülejäänud kehade analoogsete rakkudega…, kui gobelääni niidid…, kui juhtmed keerulises süsteemis…

Iga keha on täitmas kindlaid funktsioone teie kogemiste saavutamises…

Võiks ütelda, et kogu teie kogemine on jaotatud bittideks ja keha mälulahtriteks, ning kujutab endast teie kogemiste raamatukogu…

Väljaspool olevad ja kõrgemal seisvad olemused võivad võtta ühendust teie eraldi olevate kehadega, ning ammutada sealt informatiivset energiat…

Selliselt käib olemuste poolt, kes himustavad teie emotsioone, ühenduse võtmine teie astraalsete kehadega… – ja te lubate neile seda…

Kuid tunnetada kõikide kehade üheaegset ühesust on võimeline üksnes inimene ise…, seda vaid juhul, kui iga rakk igas kehas on kõikide kehade kõikide rakkude ühesus…

Seetõttu iga rakk on küllastunud kõigi seitsme keha informatiivsest energiast, kõigi teie kogemiste nüanssidest…, mentaalsest tundelikust informatsioonist…, ja see on Tule substantsi värvi, ning kätkeb kõiki omavahelisi seondusi… – temas on side vaimsusega ja kõrgemal oleva Vaimuga…, planeedi Vaimuga…

Selline rakk on täiuslik…

Inimene, kellel on selline rakustruktuur, on täiuslik… – ta on Jumal…

Ta valitseb oma füüsilise keha kõiki muutusi…, ning võib arendada neid oma äranägemise järgi… – kasvõi kasvatada tiibu (kuigi füüsilised tiivad ei ole kuigi mugav asi)…

Ta on täienisti valitsemas oma tundeid, ning võib tunnetada üksnes neid emotsioone, milliseid valib teatud kogemiste tarvis, või teatud seonduste nimel…, või siis – teatud loomiste kohaselt…

Ta on täielikus ühenduses planeedi informatiivse väljaga…, valdab kogu informatsiooni kõigest, mis on toimumas… – siit on tulenemas ennustused ja prognoosid…

Ta on täienisti valitsemas kasuaalset keha…, ehk aja keha… – tema on valitsemas aega…

Tema võib juhtida aega oma äranägemise kohaselt, et läbida teatuid kogemisi…

Temal on taastatud täielik side oma vaimsusega, ning täidab kindlalt oma vaimsuse ülesandeid oma arengu eesmärgil…

Temal on taastatud side oma kõrgemal oleva Ühesusega, Planetaarse Teadvusega…, ta on avardunud temani… – seetõttu temal on planeediga ja nendega, kes temal elutsemas, ühtne terviklikkus…

Sellisest saab temast planeedi juhtija ja tema liitlane…

Iga keha on ühenduses teatud vastuvõtu tasemega…, igaüks teie seast saab rännata oma teadvusega mööda seitset taset, tuues neid eraldi esile…

Tegelikult paljud on tegelemas sellega…

Mõned on rändamas astraalsetes ilmades…, need, kes on tegelemas teadvustatud unesnägemisega, nagu te seda nimetate…

Mõned on rändamas mööda mentaalseid ilmasid, saades sealt informatsiooni ilmaruumide ja ilmade ehitusest, milletõttu teil on ilmunud palju raamatuid paljudelt autoritelt…

Mõned saavad ilmutuda tule ilmadesse… – kuid neid on vähesel määral…

Seni kõrgemad ilmad ei ole teile kättesaadavad…

Kõik seitse keha on võrdõiguslikud, olulised ja vajalikud…

Mingi keha kaotus teeb märkimisväärset kahju teie arengule…

 

Tahaks esitada küsimus… – kas füüsiline keha on samavõrd oluline, kui budhalik…?

Meile räägitakse selle keha tühisusest…, ja et vaimsus on olulisem…

Kõik kehad on olulised…, kuna ilma mingi kehata teil ole võimalik saada kogemiste täis spektrit…

Kõige olulisem on selles, et üksnes kõigi seitsme keha olemasolus võid saada Täiuslikuks Inimeseks… – nagu sai seda Jeesus…

Kui sa kaotad füüsilise keha, ehk sured… sul ei ole võimalik saada täiuslikuks inimeseks…

… sul tuleb taas naaseda füüsilisse kehasse, et taastada harmoonia kõigi seitsme keha koostöös…

Just seetõttu on olemas Sansara Ratas…

Iga uue kehastusega naaseb teie vaimsus, et kujundada oma ühesust…, et arendada oma kehasid ja luua nende vahel side koostööks…

See on ainus tee saada Täiuslikuks Inimeseks…

Läbides järjekorras iga keha arengut, igas elus täiendad oma kehasid, arendad neid ja liidad neid omavahel…

Esmalt kolme alumist…, ja seejärel – kolme ülemist…

Kõigepealt… esimestes kehastustes arendad enamuselt füüsilist ja astraalset kha… – see on ellu jäämine…

Kõik ülejäänud on oote režiimis…

Edaspidi hakkad arendama oma mentaalset keha…

Vastavuses esimese kolme keha arengule, sa rikastud oma kogemise energiast, ning arendad eeterlikku keha…, Tule keha…

Läbides oma kogemist, hakkad tegema tööd kasuaalse kehaga…, seondustega, põhjustega ja tagajärgedega… – aja kehaga…

Edaspidi, vastavuses oma arengule, taastad side oma vaimsusega…, ning hakkad käivitama oma budhaliku keha teadlikku koostöö režiimi teiste kehadega…

Ning, lõpule jõudes… – liitud planeedi kehaga…, muutud üheseks oma kõrgemalseisva Vaimuga, atmalise struktuuriga… – selliselt muutud Planetaarse Teadvuse teadlikuks osaks…

… samas oled Täiuslik Inimene ja täiuslikuma planetaarse vaimu osa…

Sa oma ühesuse esimeses teekonna osas leiad oma ühesust planeediga, millele oled kehastunud, et kogeda…

Just selliselt on kavandatud…

 

Kuidas on pühakutega, kes on olnud siin põdurates kehades…?

Nemad olid planeedil kindlate ülesannetega… – näidata teile, et peale kolme madalama keha on olemas ka kõrgemaid kehasid…

Näidata, et kõrgemad kehad on samuti olulised… et ilma nendeta ei saa…

Peale selle…, iga keha elutegevus, tema täiustamine, vajavad teatud energia hulka…

Seega need, kes tulid planeedile põdurate kehadega, teadlikult ohverdasid oma füüsilisi kehasid, et kogu nende elutegevuse energia oleks suunatud missiooni täitmisele…, kõrgemate kehade arengule…

Nemad olid inimkonna kõrgemate kehade avamise näidisteks…

Kuid see ei tähenda, et madalamatel kehadel poleks tähtsust…

 

Järelikult me mõistsime valesti, et kui meie madalamad kehad surevad, siis jääme kõrgemates kehades alles…?

Need ei sure…, kõik kehad liituvad ja muutuvad üheseks…

 

Kuidas on pühakute ülestõus…, kelle kehad süttisid ja neist jäi üksnes põrm järgi…?

See on ida õpetustes peetud arengu näidisteks…

Selles olukorras jooga püüdis liita kehad süttimise läbi…, kuid füüsiline keha ei pidanud vastu – ta süttis ja muutus põrmuks…

Selline inimene peale surma sattub koheselt budhalikule tasemele…, see on suht kõrge arengu tase…, kuid edaspidi ta siiski naaseb kehastusse…, kui seda on tema arengu valikule tarvis…

Ta naaseb üksnes selleks, et läbida Täiusliku Inimese kogemise…, kõigi kehade ühinemise kogemist…

 

Räägi süttimisest enesest…

On olemas idamaised õpetused, millised õpetavad süttimist…

Kui füüsiline keha kokkuvõttes põleb ära, ja kui põlemine ei ole õige… siis mida see peaks tähendama…?

Tule keskmete süttimine – on laialdane mõiste ja suur eraldi teema…

Süttimine, millest on juttu praegu, oleks kui kõikide kehade ühekorraga käivitamise tagajärg…, see ongi kõikide kehade ühinemise protsess…

Maa peale kehastunute seas see on õnnestunud vaid mõnedel…, peamiselt neil, kes olid tulnud kõrgematelt tasanditelt…, kindlatel eesmärkidel…

Selline oli Jeesuse teekond…

See ongi see, mida nimetate ületõusuks…

 

Millisele tasandile tõusis Jeesus…?

Planetaarsele ja isegi kõrgemale…

 

Aga ülestõusnud õpetajad…?

Nemad tõusid erinevatele tasanditele…, osaliselt budhalikule…, osaliselt atmalisele tasandile…

 

Seega…, et tõusta kõrgemale, neil on tarvis taas tulla inimkehastusse…?

Jah…, paljud nende seast on käinud korduvalt inimkehastustes… – te olete sellest teadlikud…

 

Kas siis Tule keskmete süttimine on kõikide tšakrate süttimine…?

Mis on kundaliini tõus…?

See ongi kõikide tšakrate lahvatus…, kõikide kehade ühinemine…

Pane tähele…

… kolm madalamat keha – füüsiline, astraalne, mentaalne…

… kolm kõrgemat keha – kasuaalne, budhalik, atmaline…

… nende keskel – tule keha…

Tule keha on kõikide kehade ühendumise keskmeks ja kõikide tšakrate ühendamiseks

Nagu näed, keskseks, ühendavaks ei ole atmaline keha… – selles on tasakaalu loomine…

Ehk süttimise tarvis peab looma tasakaal kõigi kuue keha vahel…, siis nullpunktis, tasakaalu punktis, toimub lahvatus, mis levib lainena mõlemas suunas ja süütab kõik kuus keskmet…

Sellega kujuneb kui sammas, mis liigub mööda selgroogu…, mööda sušumnat, nagu teil seda nimetatakse…

Selline tule sammas liidab kõik keskmed üheks, üheseks tšakraks…

See ongi Planetaarse Vaimu  taseme süttimine, tuleva tähena…

Sellest saab Täheline Sündimine…, kosmose tuleva Tähe sündimine…

 

Kuid pea kinni…, idamaa õpetustes räägitakse, et Kundaliini on liikumas alt üles…

Energia on liikumas erinevalt…

Muidugi… ta ei saa liikuda üksnes ühes suunas…

Muuseas… – all ja üleval, on olemas üksnes teie teadvuses…

Kui aktiveeruvad kolm madalamat tšakrat, ning puhastuvad küllaldase tasemeni, et saaksid alustada ülestõusu…, ehk… alustada side taastamisega kõrgemate tšakratega…, siis energia hakkab liikuma alt ülespoole…

Kuid esmane tõuge tuleneb siiski tule kehast…

Kundaliini liikumist võiks võrrelda kui kolme esimese gaasilambi süütamisega…

Kui jätkata samas analoogis, siis kolm viimast gaasilampi ei ole veel süttinud…, seetõttu kehades toimub kiivakiskumine

Kundaliini tõus on suht ohtlik asi… – seetõttu sellist kogemist peab tegema õpetaja või meistri käe all, kes on suuteline kontrollima seda protsessi…, või peatama…

Teil on tallel juhused, kus inimesed ei pidanud vastu sellele protsessile…, ja nemad kas läksid hulluks, või surid…

Tule keskmete tuli on väga tugev… – nende lahvatamine on võimas…

Seega… – lahvatamise protsessi võivad läbi teha vaid need, kelle kõik kehad on ärganud ja on taastatud side nende vahel…

Kuid siiski, esmalt soovitaks katsuda läbi iga keha…, püüda tunnetada teda…, lubada temal vastata sinu pöördumistele…, koondades sellele oma mõtteline pingutus…, oma pöördumist…

Esmalt omad kõrgemad kehad tarvis avada taas…, mitte kui mõistena… vaid tunnetada neid tegelikkuses…, püüda tunnetada nende piire…, katsuda liigitada tunnetused, millised tulenevad kokkupuutest kehadega…

Üksnes peale selle võib proovida süüdata neid ühekaupa…, üksnes kõrgemate aspektide juhendusel…, õpetajate ja juhendajate juhendusel…

Alles seejärel saate süüdata oma Täiuslikku Keha…

Ülestõusu protsessil on samuti hulgim etappe…

Kõikide kehade süttimine ja liitumine – on teie rännakute oma ühesuse poole esimese staadiumi lõpu etapp…

Praegu käib jutt sellest, et olete alles hakanud teadvustama teisi ilmasid…

Ehk olete hakanud arendama oma keha mööda horisontaali…, ja liituma oma kõrgemate kehadega…

Iga keha liitumise tulemusel teie jaoks avardub uus vastuvõtu reaalsus, mille ulatuses saate rännata oma teadvusega…

 

Mis on siis kristallkeha, millest meile räägitakse…?

See keha on ühendamas kolme keha… – füüsilist, astraalset ja mentaalset…

See oleks kui ülemineku keha, milles madalamad kehad on ühenduses, on kui üks madalam keha… midagi ülemineku variandi taolisena…

Kuna kõigi seitsme keha üheaegne süttimine on teie jaoks suht keeruline, siis enamus püüdeid on ebaõnnestunud…

Tänavu on võetud ette teine teekond…

Esmalt tule keskme ümber ühendate kolm madalat keha…, seejärel – kolm kõrgemat keha

Nii saab üks madalam keha ja üks kõrgem keha…, ja üks tule keha…

Seitse on koondatud kolmeks kehaks, mis viib süttimiseni…, kolm keha lahvatavad uuel teadvuse tasandil…

 

Järelikult…, praegu meie ülestõusu jaoks on tarvis ühendada kolme madalamat keha…?

Kuidas seda teha…?

Taastada side iga keha iga rakuga…

 

Kõlab küll mõistetavalt… – kuid kuidas…?

Teadvusega…

Mõttega…

Pead oma mõttega looma ühendust iga keha iga rakuga… – tunnetama seda…

Tarvis püüda teadvustada seda…, luua ühendust sellega…

… selliselt luua side iga oma madalama kehaga…

Sa pead, kuulates seda, süüvima nendesse…, mitte oma teadvusse, vaid oma kehadesse…

Selleks laskud oma teadvusega ühte kehadest, ning kuulad teda…

Sinuni jõuab informatsioon kujunditena, sõnadena ja mõtetena…

Pead mõistma, mida nimelt tahab sinu keha…

Siis sa mõistad, et sinu füüsiline keha tahaks toituda sootuks muust, kui annad sina temale…

… ka astraalne keha tahaks midagi muud, kui annad sina temale…

… mentaalne keha tahaks samuti muud, kui annad sina temale…

Siis sa mõistad, et sinu ümbert ja sinu vastuvõtust tarvis kõrvaldada palju füüsilisest toidusest…, palju emotsioone ja informatiivseid kanaleid…

Osa teist on alustanud selle protsessiga…, ning on loobunud loomsest toidust…, loobunud hirmudest ja negatiivsetest emotsioonidest…

On loobunud televisioonist, masside kommunikatsioonist ja filmidest…

Kui teie kolm keha saavad tasakaalustatud, siis nemad saavad taastada side Tulekehaga, Tule keskmega…

Seejärel jõuab kätte kõrgemate kehade aeg…, saate oma madalas kehas alustada kõrgema keha tundma õppimisega…, proovima tema võimalusi…, proovima jumal-inimese võimalusi…

Seejärel teile avanevad imelised võimalused, millistest olete kuulnud… – levitatsioon…, rännud ajas,… liikumine mööda paralleelseid portaale…, selgeltkuulmine…, selgeltteadmine…

See on madalama keha side kõrgemaga…

See on teadvustatud madalama keha juhtimine…

Seni olete veel madalamate kehade tundma õppimise tasandil…, ega pole saavutanud nende ühesust…

 

Tehes sellest  järeldust, siis see ei juhtu veel niipea…

Kõik oleneb üksnes teist…, teie sihikindlusest…, teie valmidusest…, teie järjekindlusest ja veendumusest…

Teile abiks on pidevalt suunatud energiaid ja informatsioone…

Asi on üksnes teie järel…

 

Kuid paljud on avanud endis selgeltnägemist, selgeltkuulmist, rännakuid mööda portaale… – kas see räägib, et neil madalamad kehad on juba ühesed…?

Ei…, see räägib vaid sellest, et nemad on avastanud enda jaoks kõrgemad kehad…, ja on hakanud looma nendega sidet…

Nemad on alles teekonna alguses…

See, et teil on arenenud unesnägemine, selgeltkuulmine, selgeltnägemine… – on siiski väike osa võimetest, millised on ootamas teid…, on ootamas teie avanemist enda seesmuses…

Kuid teie kuulmist ja nägemist ei saa pidada selgeks-…, seni see on teis siiski ähmane…

Teie kehad on saastust täis, ega saa lasta endast läbi Selget Teadvustuse Tuld

See meenutab teie filmi vaatamist läbi tumedate prillide, või, läbi tuhmi klaasi…

Kuid see on juba märkimisväärne samm, kuna olete avastanud endas terveid ilmasid, ning püüate neid lähemalt uurida…

Kuid teil seisab ees suur töö oma vastuvõtu kollete puhastamises…, oma madalamate kehade puhastamises… – teisiti need ei saa ühineda…

Just nimelt seetõttu teile on jagatud erinevaid tehnikaid ja praktikaid, et saaksite teha puhtaks omad madalamad kehad…

… nälgimine…, kontroll emotsioonide üle…, kontrolli mõtete üle…, hingamispraktikad…

Nälgimine on puhastamas füüsilist keha…

Kontroll emotsioonide üle puhastab astraalset keha

Kontroll informatsioonide ja mõtete üle on puhastamas teie mentaalset keha…

Hingamise praktikad on teatud määral siduvaks lüliks…, ehk ühendavad teid Tule keskmega…

 

Toitumine praanast on seotud Tule keskmega…?

On seotud…, kõik on seotud…

Praegu olete saamas peamist energiat oma elutegevuseks ja oma kõikide kehade funktsioneerimiseks oma kehade Tulekeha keskmest

Teie kehade Tulekeha on seotud Ilmaruumi Tulekehaga…, seetõttu ei saa väita, et praanat olete saamas õhust…

Protsess on kõikehaarav…

Peale selle… – Tulekeha ei ole üksnes siduvaks lüliks, vaid ka filtriks madalamate ja kõrgemate kehade vahel…

Ta on kaitsmas teie kehi saastumise eest, mida on külluses madalamates kehades…

Tule membraan kui põletaks ära kogu saastuse, mis püüab pääseda teie kõrgematesse kehadesse…

Kui teie Tulekeskme hakkab süttima…, ja teie madalamad kehad ei ole veel puhastunud, siis see võib esile kutsuda valulikke tundeid, ning olla isegi ohtlik teie jaoks…

Seega… enne, kui alustada süttimise praktikaga, peate põhjalikult puhastama omad madalamad kehad…

Kui teie kehad on puhtad, siis süttimine on iseenesest kui valgustumise sähv…, ehk isegi – kui küünla tule pehme voolamine teie seesmuses…

Teie põlemine on ühtlane ja puhas…

Tahaks lisada veel… – teie mõte on kõigi kehade ühesus… – iga teie mõte on peegeldumas igas teie kehas, kuna on liitmas kõigi seitsme keha energiaid…

Seetõttu teie mõtete energia peaks olema tasakaalustatud…

Teie mõtteid võiks nimetada väikesteks lambitahtideks, mis on läbimas teie keha…

Seega põhimõtteliselt – iga teie mõte võib esile kutsuda Tule keskmete süttimisi

Juba iga puhas ja heasoovlik mõte võib tuua teile hetkelist puhastust…, kui ta on tasakaalustatud…

Või äärmisel juhul… – alustada tasakaalustatud side loomist teie kehade vahel…

Kuid enamus teie mõtetest ei ole tasakaalus…, neis on valitsemas emotsioonid, mis ei ole alati positiivsed…

Neis on esinemas agressiooni ja hirmusid…

Neis ei ole tõelist sidet seitsme keha vahel…, energia seosed

Tasakaalustatud mõte on loov mõte… – pidage seda meeles…

Iga mõte on loov…

Kui teie mõtted ei ole tasakaalus…, siis ka loomine ei ole tasakaalustatud…

Seetõttu paljud teie loovustest jäävad astraalsele ja mentaalsele tasemele…, ega saa ilmutuda ei füüsilisel, ei atmalisel plaanil…

Kui teie kehad on tasakaalustatud…, teie mõtted on tasakaalus…, siis ka teie mõte saab ilmutuda kõigis seitsmes ilmas…, saate vaadelda seda ka füüsilises ilmas…

Mõneti, harvadel hetkedel, teil õnnestub hetkeks tasakaalustada omad mõtted…, siis füüsilises ilmas võite märgata oma soovide täitumist…, sündmusi, millistest olete unistanud…

Kuid kõik see sünnib teadvustamatult ja spontaanselt…

 

Aga kui inimese mõtted on küll tasakaalus, kuid kannavad negatiivset varjundit – kas ka see ilmutub füüsilises ilmas…?

Kasvõi mõtted sõjast…

Jah…, see on nii…

Seetõttu peate mõistma vastutust oma mõtete pärast

Enne, kui saada jumala taoliseks ja omandada jumalikke võimalusi, peate läbi tegema erinevate tasandite puhastusi ja kinnitama seda endale, et mitte saada kurjaks planeedi geeniuseks, ega teha planeedile kahju…

Seega…, jälgige igat oma mõtet, mõistes, et see on mõjutamas igat inimest…, mõjutab kogu teie ilma…

Saavutage tasakaal oma kehade ja enda mõtete vahel…

Saage jumala taolisteks mitte üksnes võimaluste järgi…, vaid ka vastutuses…

 

Tänan sind õppetunni eest…

Ka mina tänan sind, vaimsus… – me oleme koos…

SElena

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise...

 

Tervitan sind, Lutsifär…

Tervitan ka sind, Tõe Otsija… 

 

Mul on jätkuvalt küsimusi, mida on mulle saadetud sinule esitamiseks…, ehk vastad… 

Muidugi… – olen valmis…

 

Kuivõrd tõenäone on inimkonna samm informatiivse tehnoloogia arengu taustal…?

Kas saaks luua mingit virtuaalset reaalsust, mis oleks jooksva reaalsuse taoline, milline saaks mahtuda sellesse ilma piiranguteta (kiire materialiseerimine…, oma reaalsuse loomine…, ja nii edasi), millest saaks olla kvaliteedilt järgmine inimkonnavaheliste suhtluste areng…, mis lähendaks inimesi Jumala võimalustele…

Te kiirustate sukeldumisega vete sügavustesse, läbimata ohutuse kursust…

Olete pidevalt liikumas mööda välist teed…

Teil puudub vajadus seada sisse, või arendada inimeste vahelist suhtlust…

Seda tarvis esmalt avada endi seesmuses…

Kas sinul on tarvis luua suhtlust iseendaga…?

Kas selleks on tarvis võtta ette mingeid pingutusi…?

Et luua side iseendaga, tarvis üksnes loobuda kõigest välisest…

… alles siis saad kuulda iseend…

Praegu välised signaalid tõmbavad sinu tähelepanu endale…

Kuid sinu sees on kõige tugevam ja kindlam kõige side kõigega

Kaks rakku saavad eksisteerida eraldi, vahetada signaale ja informatsiooni…

Kui need rakud sulanduvad kokku, siis neil ei lähe seda kõike enam tarvis…, nemad muutuvad üheks tervikuks… – teie mõiste kohaselt neil ei tuleks mingit suhtlust,…, rakk on teadlik kõigest enda kohta…

Temale ei ole tarvis anda korraldusi, kuna need on tema enda otsused ja korraldused…

Temal ei ole vajadust saata signaale iseendale ja oodata vastust… – see kõik on ühene protsess, mis on toimumas tema enda, kui terviku, seesmuses…

Kõik välised suhtlused meenutavad liikumist ühest punktist teise…, ja nii üle kogu maakera…

Et jõuda eesmärgini, piisab teha vaid üks samm…, kuid sina pöörad ringi ja astud mööda maakera seni, kuni jõuad selle eesmärgi punktini…

Selline on teie pikk teekond, mille võtsite ette, eraldudes oma Ühesuselt…

Oleme kõik astunud selliselt…

Kuid nüüd, tehes ringi ümber maakera, peaksite mõistma, et kõik oli üksnes illusioon…

… et tegelikult, tehes ring ümber maakera, oled teekonna lõpus…, oled ihaldatud eesmärgi kõrval, mille poole oled püüelnud juba algselt…, siis, kui kavatsesid teha üksnes üks samm…

Kuid… sa läksid teist teed…

See teekond tõi sulle hulgim muljeid ja palju raskusi…

Kogu teekond oli üksnes selleks, et sa teadvustaks enda terviklikkust…, teadvustaks seda, et ühe sammu tegemiseks pole tarvis teha tiiru ümber maakera…

Kord ei uskunud Isat ei sina, ega mina, palusime temalt võimalust leida teist teed… – ja see viis meid Ühesuselt eemale…

Kuid, nüüd on jäänud ihaldatud eesmärgini vaid üks samm…

Oled teinud tiiru ümber maakera ja oled jõudnud esmase eesmärgini, ühe sammu kaugusele…

Ära pööra taas ringi…, muidu jäädki ekslema, tehes tiire maakeral erinevates suundades…, ja igal korral peatudes vaid ühe sammu kaugusel ihaldatud eesmärgist…, söandamata astuda tema juurde…

Punkt, mille poole oled püüdlemas, on sinu keskme…, on Ühesuse keskme…

Kujutagem ette teist pilti…

On olemas Kõige keskme…, ja selle keskme ümber on kujunemas erinevaid vorme… – ja neid on hulgim – ühed väikesed ja teised – suured…, ühed on teiste sees…

Mõned neist on keskmega tasakaalus ja seetõttu neil on ideaalne sfäär…

Mõned on suutnud säilitada tasakaalu oma keskmes, kuid nende keskme asub vormi suhtes asümmeetriliselt…, ei asu vormi keskel…

Selline asümmeetria näitab, kuivõrd kauge on selline vorm tasakaalust oma keskmega…

Antud süsteemis on võimalik liikuda mööda välist teed…

Ehk, olles oma sfääris, võttes erinevaid kujundeid, väljud oma sfääri pinnale, ning avastad, et seal on olemas ka teisi objekte-sfääre, milliste koosseisus oled ka ise…

Sinu jaoks nemad on kõrgemateks jumalateks…

… kõrgemad olevused, kelle koosseisus oled arenemas ja kasvamas kui vorm

Kui oled liikumas enda seesmuse suunas, võid avastada, et oled ristumas teiste vorm-sfääridega, millistel on erinevad piirjooned, kuna ei ole tasakaalus oma keskmega…

Sa astud nendega koostöösse…, ehk ristud nendega sõna otseses mõttes…

Need on sellised vormid, kellega oled suhtlemas ja tegemas koostööd oma erinevates eksisteerimistes…, sinu teadvuste tasanditel…

Kuid on olemas üks püha punkt…, kõige keskme, mille kaudu oleme kõik ühes seonduses…

Selles punktis oled korraga Kõigena… – kõigi nende vormidena, millised on moodustunud keskme ümber…

Selles punktis justkui eksisteeriks maksimaalne ülevaade kõigi Ühesuse vormide üle…

Selles punktis on sinul side kõigi vormidega, millised on moodustunud keskme ümber…

… sa näed kõiki…, sa tead kõiki…, saad võtta ühendust kõigiga…,  tunnustada end nende kõigina… – kuid mitte eraldi olevatena, vaid kui tervikuna…

Selles punktis on kõik teadmised ja kogemised, milliseid oled omandanud Ühesuse kõigi vormide läbi…

Selles punktis sinul ei ole küsimusi, kuna oled tervik…, ega pole mingeid tühimikke sinu vastuvõtus…

Kui kellegil on küsimusi, ta saab vastuseid, ja ta, otseses mõttes, täidab tühimikud oma vastuvõtus…

Kuid see pole üksnes sõnad ja informatsioon… – see kõik on energia…, ja see täidab kõik energeetilised tühimikud, mis tekkisid kunagi sides terviklikkusega…

Saades vastuseid, toimub kui uuendamine, täites oma energeetilist puudjääki…

Kui kann on pilgeni täis, siis sinna ei ole enam võimalik lisada juurde… – ja samas vesi kannus, kui palju ka ei lisaks juurde, jääb ikka veeks…

Kui kann on täis, siis ei ole mõtet lisada veel sinna juurde…

Vesi, mis mahtus kannu…, ja mis ei mahtunud sinna, on ikka üks ja sama vesi…

Kuid meil jutt käib tühjusest, mis oli enne kannus, kuni ta polnud täis…

Need tühjused ei lasknud tunnetada end täiena, terviklikuna…

Rääkides kujundlikult, siis kann ei saanud tunnetada end kannuna seni, kuni pole saanud servani täis…, ehk, täita oma seesmist ülesannet – olla täis…, ja välist ülesannet – olla vormina kogu oma mahule…

Kuid kannu saab täita kahel viisil – kas võtta vett kannuga, või valada seda temasse…, või – taastada side kannu ja ookeani vahel…, luues ühendanumate seisundit…

Kui kann on teatud ava kaudu ühenduses ookeaniga…  kas siis on vaja teda täita…?

Kuipalju sa ei tühjendaks kannu…, kui palju ka ei jooks sellest… ta on jätkuvalt täis, kuna on ühenduses ookeaniga…

Hiljem tabad, et kann ise on ookean…, kannu piirid on üksnes tinglikud…, seega vesi kannus ja vesi ookeanis on üks ja sama vesi…

Kui sa lõhud kannu ookeanis, siis kaovad üksnes piirid kannu ja ookeani vete vahel… – oma olemuselt need mõlemad on üks tervik…

 

Seega…, tuleb välja, et ei ole vajadust suhelda välise ilmaga, vaid tarvis leida oma keskme, ning läbi selle leida ühesust…?

On üksnes erinevad teekonnad…

Mõnel tarvis teha ringe ümber maakera, saades muljeid, ületades takistusi…, mõnel piisab üksnes pöörata ringi ja teha üks samm…, ta on piisavalt rännanud ja mõistnud, et eesmärgist teda on eraldanud vaid üks samm…

Ja ta teeb selle sammu, ning naaseb oma Terviklikkusesse…

 

Miks sa ise ei tee seda sammu…?

Ma pole üksi…, me oleme kõik seonduses ja oleme koos Ühese osad…

Seda sammu oma Ühesusse, oma Isa juurde, ma saan teha üksnes siis, kui kõik minu osad ja vormid, mis on minu osadena, teevad seda sammu…

Kui te kõik teete seda sammu…

 

On üks küsimus virtuaalse reaalsuse kohta…

Kas tahad ütelda, et kõik meie püüded luua virtuaalset reaalsust on üksnes väline teekond, mis on eraldamas meid Ühesusest…?

Eemaldumine ja lähenemine on samuti tinglikkused…

Tehes samm keskmest eemale, sa siiski lähened temale…

Kuna maakera on ümmargune, siis, varem või hiljem, sa läbid punkti, mille poole oled püüelnud… – nii või teisiti…

Teie püüd luua virtuaalset reaalsust sarnaneb esmaklassilise jooksja jooksuga karkudel…

Ma ei leia teist paremat võrdlust…

Te olete jumalad…, ja kõik, mida teil tarvis… on avada oma võimalused…

Kuid te püüate võtta appi kargud, mis tegelikult ei aita teid, vaid hoopis takistavad…

Nii, nagu jooksjale kargud on takistuseks…, nii ka teile kõiksugu tehnikate hulk on üksnes tugedeks ja karkudeks…

On olemas peamine reegel… – kuhu on suunatud mõte, sinna läheb energia

Te isegi ei kujuta ette teie mõtete võimaluste väge…, mida osaliselt olete realiseerinud…

Võtame näitena teie televisiooni ja kinotööstust…

Kui vaatate filmi, siis näete virtuaalset reaalsust…

Kui filmi režissöör ja näitlejad lõid seda filmi, siis nemad täitsid seda oma energiaga…

Mida enam inimesi on vaatamas seda filmi, kusjuures mitte üksnes vaatavad, vaid elavad kaasa, mõtlevad kaasa…, seda enam film täitub astraalset ja mentaalset liiki energiast…

Film ise osutub loodud reaalsusena

Kuid… te ei ole suuteline astuma sellesse füüsiliselt… – te ei ole seda täitnud füüsilise keha energiaga…

Film on täidetud režissööri ja näitlejate füüsilise energiaga, kõigi nende omaga, kes on võtnud osa filmi loomisest…

Enamus energiast on näitlejate oma, kes on elanud läbi selle filmi sisu…

Kuna nemad on elanud seda filmi fragmentidena, siis ka füüsilise keha täituvus virtuaalses reaalsuses ei ole piisav… – seetõttu te ei ela selles filmis, vaid üksnes vaatate seda

Edaspidi kujuneb keeruline reaalsuse konglomeraat, kus osaliselt olete elamas eraldi…, ja osaliselt astraalse ja mentaalsete kehade läbi…

Te lausa annate osaliselt osa endast, et see film saaks elada…

Tegelikult see avaldub selles, et film osutub lemmikuks paljudele ja on vägagi populaarne…

Seega… vaadates igapäevaselt teleprogramme ja filme, olete kulutamas oma energiat kõiksugu filmide reaalsuste kujundamiseks ja toetamiseks…

Teie energia on laiali paisatud osadena, mille tõttu seda ei jätku enda elutegevuse jaoks…, seda enam oma isikliku reaalsuse loomiseks…

Kuni te pole omandanud oma Ühesust…, ehk kannu sidet ookeaniga, energia laiali paiskamine mööda erinevaid reaalsusi hakkab segama teid…, see võtab teilt suurema osa energiast, mis on teil olemas…

Teie side ookeaniga on vaid peenike avaus, mille kaudu on jõudmas teieni teie elu jaoks vajalik energia…

See energia on saabumas üksnes teie vormi toetuseks…, kannu vormi säilitamiseks ookeanis…

Ta on imbumas teieni peenikese joana…, kuid kanal ise, mille kaudu ta on imbumas, on suht saastatud…, seega… kitsas ja ähmastunud…

Siit tulenevad teie haigused, puudused ja hirmud…

Hirm tekib millestki puudu olevast…

Kui ühendute oma Ühesusega, siis kõik see kaotab tähtsuse… – teil taastub võimas side oma ookeaniga, ning ookeani energiast jätkub kõigeks, mida üksnes soovite…

Just seetõttu teid õpetatakse naasema oma Ühesusse…

Just siis, omades küllaldaselt energiat, olete suutelised nägema oma voogusid ja kanaleid, milliste kaudu see on teist välja voolamas…, kõiki reaalsuste punkte, kuhu olete suunamas oma energiaid ja samas, milliseid olete ise läbi elamas…

Siis olete võimelised oma mõttejõul liikuma mööda neid kanaleid mistahes reaalsusesse, millega olete seotud…, võite olla mistahes filmi reaalsusest osavõtja, millist olete vaadanud korduvalt, ning elanud seda läbi, kui oma füüsilist reaalsust…

Selles mõttes pole olemas virtuaalseid ja mittevirtuaalseid reaalsusi…, on üksnes lõpmatu hulk reaalsusi, mis on ühel või teisel määral täidetud teie energiaga…, mõned neist enam ja mõned vähem…

 

Tuleb välja…, selleks, et tunnetada enda terviklikkust ja taastada oma Ühesust, ei ole tarvis vaadata filme ja teleülekandeid…

Kui oled valinud Ühesuse teekonda, siis see on kiireim viis korvata oma energiat…

Kui sa maksimaalselt eraldud sinu energia neelamise allikatest, millised ei ole sinu jaoks olulised, siis alustad oma ühesuse taastamisega alates enda seesmusest

Seetõttu eraklased lahkuvad ilma elust, alateadlikult tunnetades, et see viib neid Jumala teekonnast kõrvale, oma Ühesuselt…

Mõningad neist saavad terve kosmose täis reaalsusi, ega püüdle ebatäiuslike surrogaat reaalsuste poole, milliseid on loodud kinotööstuse ja televisiooni poolt…

Endas avatud kosmose vahendusel, avatud reaalsuse abil, saavad liituda kolossaalse kosmilise energia mahtudega ja liikidega, millised ei ole võrreldavad teie virtuaalsete ja vähese väärtusega reaalsustega…

 

Kas sinu vastus oleks… – väliste informatsioonide ja virtuaalsete tehnoloogiate areng on kõigest… tõelistest reaalsustest kõrvale kaldumine…, kõrvale kaldumine lähenemisest oma Ühesusele…?

Nii see on…

Kui teile pakub huvi rännata ümber maakera, siis teil on õigus valida mistahes teekond…

Kui püüdlete üksnes oma terviklikuse poole, oma jumalikkuseni…, et saada Jumala võimalusi… – selleks piisab vaid ühest sammust oma Ühesuse suunas…, ja selleks ei ole tarvis rännata mööda ilma…

Teil on olemas mäng, kus tasapinnal on hulgim radasid, ning te peate veeretama kuulikest mööda radu, et suunata teda pessa…

Kusjuures… väiksema väära liigutuse puhul kuulike lipsab pesast mööda, ning veereb taas mööda labürindi radasid…

Nii ka teie…

Teie püüdlus oma Ühesuse suunas meenutab seda mängu, kus pidevalt lipsate oma pesast mööda…

Seega… – tarvis vaid peatuda ja tasakaalustuda…, siis ka kuulike leiab teed pesasse…

Teil tarvis peatuda ja tasakaalustuda…, alles seejärel leiate oma Ühesuse õige pesa… – ja see on tegelikult teie seesmuses – enam lähemal ei saa olla…

 

Tuleb välja, et kuni me ei täitu Lätte väest, ega taasta side oma Ühesusega… – me ei ole suutelised looma oma Ilmasid…

Te olete pidevalt loomas oma ilmasid…, kuid teete seda teadvustamatult ja katkendlikult, kuna stabiilsuseks ja järjepidevuseks teil ei jätku oma energiast…

Alustage vähesest, nagu soovitavad õpetused ja praktikud…

Ühest küljest… lõpetage loomisenergia raiskamist teile tähtsuseta asjadele ja eesmärkidele…, kuid teisest küljest… – jätkake aegamööda liikumist oma Ühesuse suunas…

Püüdke taastada side Ühesusega oma seesmuses…, ning samas püüdke alustada oma reaalsuse loomisega…

Paljud teie seast juba oskavad seda teha…

Tõsi…, seni see ulatub üksnes elu üksikute sündmusteni…, kuid siiski… – see on loovuse osad…, teie loomise õppetunnid…

Kui saavutate oma terviklikkust, siis suudate luua terviklikumaid, elujõulisemaid, püsivamaid ja täiuslikemaid reaalsuse pilte…

See hakkab meenutama valguse süttimist…

Kui sa astud ruumi ja vajutad lülitit, ruum läheb valgeks…, seni ta oli pime ruum ja sa ei näinud selles midagi…

Kuid, vajutades oma tähelepanu lülitile, teie mõistmise ruum läheb valgeks…, ja kõik selles elavneb, hakkab liikuma, särama ja mänglema…

Oled astunud uude reaalsuse ruumi…, hakkad selles liikuma ringi…

Kuid siis mõtled ümber, ning väljudes, lülitad oma tähelepanu valguse välja, ning lähed teise oma reaalsuse ruumi ja selles lülitasid taas oma tähelepanu sisse…

Nii rännates mööda ruume, saad omandada aina uusi reaalsusi…

Peamine selles protsessis – mitte ära eksida neis reaalsustes…, teada täpselt, kus asub väljapääs…

Väljapääs on väga lihtne… – sinu kavatsus väljuda antud reaalsusest

Ta on ka praegu töötamas, kuid te teete sada teadvustamatult…, seetõttu ei mõista, kuna sisenete ja kuna väljute oma reaalsustest…

Kasvõi teie unenäod… mis on samuti reaalsused, millistesse laskute samuti teadvustamatult…

Kuid teil on olemas mõiste… teadvustatud unesnägemine, mis kirjeldab rännakuid mööda teie reaalsusi…

Mõistes fakti, et ruume, kuhu saate pääseda, on lugematult palju…, te kiirustate neid kõiki võimalikult kiiresti läbi käia…

Kuid see on pikaldane ja lõputu protsess paljudeks eludeks…

Te peate olema teadlikud ühest ainsast sissepääsust peamisse ruumi…, oma Ühesuse ruumi…

See on keskmine ruum, millest pääseb kõikidesse koridoridesse ja ruumidesse…

See on teie hoone, teie ilma tsenter…, ja see paikneb teie hinges…

Mentaalsel viisil temani ei pääse…

See on omal viisil võti kõigele…, sõna otseses mõttes… – võti oma Ühesusele…, võti oma väele, mis avab teed oma jumalikkuseni

Selline võti asub teie sees…, igas ühes teist…

Seni te piilute uudishimust läbi lukuaugu, mille taga on hargnemas erinevad ennenägematud ilmad…

Kui lõpuks leiate sobiva võtme, avate ukse…, siis leiate hulgim uusi reaalsusi enda jaoks…

 

Mida peaksime siiski tegema…?

Kuidas leida õige võti…?

Kui rahustad maha kõik välised ärritajad ja süüvid endasse, siis kuuled Tühjust…

Ehkki on paradoksaalne, kuid ilmselt oled teadlik, kuidas kuulata vaikust…

Ta on tohutu ja kolossaalne…

Ta on kui vee surve vete sügavustes…

Seesmine sõnatu vaikus ongi terviklikkuse saavutamise teekond…

See seesmine vaikus ja tühjus ongi kosmose lõpmatus, milline on olemas igas ühes teis…

Teile paljudele need on üksnes ilusad sõnad…

Kuid see pole nii…

Laskuge sellesse…, kas või igapäev – lühikeseks ajaks… oma jumalikusse põhjatusse, lülitades välja kõik välised allikad…

Sukelduge endasse, oma vaikusesse…

Puudutage ääretut ookeani…, ääretut ilmutamata Tühjust enda seesmuses…

Püüdke liituda temaga…

Selleks ei ole tarvis mingeid pingutusi… – kõik pingutused enda suhtes tarvis kõrvaldada…

Selleks, et vesi voolaks vabalt, tarvis kõrvaldada kõik tõkked…

Vee voolamine on vältimatu…

Teie seesmuses on olemas osa Tühjusest…

Ehkki see kõlab paradoksaalselt, kuid te ise olete osa Tühjusest…, ja seetõttu osa Tühjusest teis on kooskõlas kogu Tühjusega

See on teie sidekanal Lõpmatuga…

Teil on tarvis üksnes teha see puhtaks, arendada jätkuvalt ja avardada…

Aegamööda, igapäevaselt, liitudes Lõpmatuga üha enam ja enam, läbi enda vaikuse, täitute Tühjusega aina enam ja enam, ehk vaikusega…

Vaikus hakkab täitma teid seestpoolt…, kui teadvuse kannu…

Kõik mittevajalik ja kaasnev hakkab paiskuma kannust välja…

Sellisel juhul tarvis olla rahulik ja tähelepanelik…

Kõik kaasnev ja mittevajalik hakkab võtma erinevaid vorme…, ehk isegi võib viia negatiivsete hirmude ja emotsioonide lahvatusteni…

Sellisel kujul hakkab muutuma teie kannu täituvus ja sisu kooslus…

Kõik liigne hakkab temast välja voolama, mida võite tunnetada lahvatustena…

Kui teie püüdlus on vankumatu, siis aegamööda ja vankumatult hakkate täituma Lõpmatusega…, üha enam taastama temaga side…, seda enam avardama kanalit tema pääsuks enda seesmusesse…

Selliselt, varem või hiljem, muutute ise Lõpmatuseks…, muutute Lõpmatuse kanaliks…

Muutute üksnes Lõpmatuse kanaliks…

 

Kuid selleks, et saada kanaliks, tuleks avada oma vormi…, kas pole…?

Oleks kui toru erinemine kannust…

Sinu vorm on ka praegu avatud…

Kui vorm oleks suletud, siis, varem või hiljem, ta laguneks, kuna puuduks jumaliku energia juurdevool, ehk kanal oleks suletud…

Teie kanal on üksnes liiast kitsas…

Kui see avarduks, siis sfääriline vorm muutuks Voo vormiks…

Mida vabam on Voo vorm, seda väiksem on tema saastus kõiksugu takistustega jumalikule energiale, seda suuremat jumala energia hulka ta on suuteline laskma endast läbi, kui vormist…

 

Me läheme siis sfäärilisest kujundist üle vooluliseks…?

Jah…, kuid mitte niipea… – kuigi ajal ei ole tähendust…

Teie vormid ei ole seni suutelised pidama vastu Voo kiirusele ja tema väele…

Seetõttu teie areng käib aegamööda…

Kujutlege tohutu väega ookeani, mille väel pole piire, ega liikumise suunitlust…

… ta on üksnes Jõud, milline on tegevusetus olekus…

Kuid Jõule avaneb suund…, ehk suunati…

Et suunata Jõudu, seada liikumise suund, luuakse Jõu suuna vorm, mis on sfäärilise liikumise kujul…

Vägi, asudes sfääri keskmesse, hakkab liikuma sfääri suunas…, ning jätkates teekonda, väljub keskme kaudu, lisades lähte jõule uusi omadusi, uut polaarsust, liikumise informatsiooni…, ja võimalust suunata väge…, juhtida seda väge…

Kuid sellel Väel on olemas erinevad suuna kujundid…, ehk erinevad vormide kujundid…

Tegelikult vormid olidki kujunenud selleks, et luua erinevaid Väe liikumise suuna kujundeid, tema püüdluse nimel…

Kui vorm eraldub Väest, siis temas olev vägi ajapikku kustub, kuna see kulub üksnes liikumise peale…

 

Seda küll…, kuid oleme teadlikud, et energia ei kao, vaid läheb ühest vormist üle teise…

Osa jõust ja energiast kulub vormi ülalhoiuks…

Vormi eraldumine Väest viib selleni, et vormi seesmine jõud kustub, ning sellest ei jätku vormi enda säilimiseks…, vorm laguneb…

 

Vasta sellisele küsimusele…

Kui astuda liitumise teed oma Vaikusega…, kas see tähendaks eemaldumist ilmast…?

Erakuid igatahes ei huvita ilmalik elu…, neid ei huvita naasemine inimeste sekka…

Nii purunevad sidemed sugulastega ja lähedastega…

See ei ole eemaldumine ilmast… – see on sisenemine suurepärastesse ilmadesse…, milliste kõrval teie ilm näib tuhmina…

 

Pea kinni… – meile räägitakse, et meie planeet on unikaalseks polügooniks erinevate õppetundide läbi viimiseks…, et mujal ei ole võimalik seda läbi viia…

Just seetõttu paljud on püüdlemas kehastuda siin, et areneda jätkuvalt…

Kõikidel planeetidel on unikaalsed kogemised…, ka teie omal samuti…

Teie planeet ei ole üksnes teiste planeetide taoline…

Sellel on koondunud paljud kogemised üheaegselt…, ja neid on tarvis läbida üheaegselt…, ja seda üksnes astudes ühinemise teed…

Sa võid sulanduda taimse valdusega, tunnetada end tema osana…, seeläbi liituda tema kogemisega…

Sa võid sulanduda teiste valduste teadvustega…, ning läbida nende kogemisi…

Sa võid inimesena teha koostööd erinevate süsteemide kehastunud vaimsustega, millised on tulnud teie planeedile… – seega… liitudes nendega, läbida nende kogemisi…

Kuid peale teie planeedi on olemas muid suurejoonelisi ilmasid…

Peale selle, ka teie planeedil on hulgim kogemisi, milliseid te pole veel läbinud…, ja on olemas tohutuid Jumala võimalusi, milliseid te pole veel omandanud…

Ka erakud, avades endis neid sügavusi…, mõned on juba avanud… – ei püüdle naaseda kannatuste ja hirmude ilma…

Liitumine kosmilise ühesusega annab sellist täituvust, millist te veel ei ole tunnetanud enda seesmuses…

Naasemine sellisest täituvusest teie ilma, madalate energiate ilma, meenutab astumist ruumi, kus ei ole võimalik hingata selle läppunud õhu tõttu…

 

Kas meid kõiki on ootamas erakute teekond…?

Teid kõiki on ootamas naasmine oma jumalikkusele…, ja teid on ootamas teie võimaluste kaunid ilmad…, kui loojaid…

 

Tänan sind, Valguskandja…

Ka mina tänan sind tõe otsingute tõttu…

SElena

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise...

 

Tere isa Absoluut…

Tere, mu vaimsus…, oleme taas koos…

 

Oled valmis minuga rääkima…

Kas vastaksid küsimustele, millised on mulle saadetud…?

Olen valmis ja olen kuulamas sind…

 

Tänu eemaldumisele loomise keskmest ja muude faktorite tõttu iga osake on arenemas omas tempos ja oma programmi järgi…

Kuidas kõik vaimsused (näiteks maised) saavad ühe korraga sulanduda Absoluudiga, kui nende teekond ja kesktõmbe jõud on erinev…?

Kitsast uksest ei pääse korraga kõik jumalikud vaimsused…

Pealegi veel… inimkonna üheaegne sulandumine Absoluudiks…

Neil, kes jõudsid kohale varem, tuleks oodata, kuni saabuvad kohale viimased…, muidu ei saa jätkata oma teekonda ülespoole…

Kas selles on mingi jumalik mõte…?

Isegi õunad puu otsas ei valmi korraga…

Võrdlus õunapuuga on hea…

Kuid alustagem algusest…

Olete oksadena suurejoonelisel Ilmaloovuse puul…

Õunapuu on kasvamas ja kogumas jõudu…

Saabub õitsemise aeg ja puule ilmuvad õied…

Õied ei ilmu ühe hetkega, vaid kasvavad ja puhkevad mõne aja jooksul – kogu puu õitsemise aegu…

Õied on kõik erinevad, kuigi väliselt on sarnased…

Mõni õis puhkes varem, kui teised, ometi ta on läbimas puu õitsemise aega…

Mida enam ilmub õisi puule, seda enam õunu kannab ta sügisel…

Mida aeglasemalt puhkevad õied, seda kauem õitseb puu…

Vaata seda kui Ühesust…

Sa oledki see puu, kes avaneb kaunite õitena…

Pole mingit tähendust, milline õis avaneb varem või hiljem…

Vankumatu puu õitsemise tsükkel läheb vankumatult üle puuviljade valmimise ajale…

Kõik õite kasvud, mis ei olnud suutelised puhkema seekord, puhkevad järgneval puu õitsemise aastal…

Kuid need, millised puhkesid, saavad realiseerida oma potentsiaale, ning areneda viljaks uuele tulevale õunapuule…

Viljas on olemas seeme, mis saab anda võimaluse uue õunapuu kasvamiseks…

Kõik on taoline…

Kaunis Ilmaloovuse puu on õitsemas ja kandmas oma vilju…

Need viljad võivad kunagi taas olla suurepäraste uute Ilmaloovuse puudena…

Ka teist igaüks võib saada selliseks viljaks, või puuks…

Igaüks teist, varem või hiljem, võib õiest saada iseseisvaks õunapuuks, ning anda okstele ja lehtedele elu…, kanda Ilmaloovuse vilju…

Viljadest võivad saada uued Ilmaloovuse puud, uute unikaalsete õitega…

Kitsaid uksi pole olemas…, ega ole mingeid uksi üldse…

Uksi on loonud teie eraldumuse vastuvõtt…, nagu ka paljusajandilised lood raskustest teekonnal Jumala juurde…

Üksnes teie olete suutelised heitma need uksed minema, kuna te ise olete loonud neid oma teadvuses…

On olemas üksnes puhas jumalik avarus Jumala Vaimu avaldumiseks, milles olete loonud hulgim seinu ja uksi…

Te olete samuti sulgumas oma majadesse ja lukustate majade uksed… – teile näib, et selliselt võite eralduda…

Kuid üksinda te ei jää kunagi… – olete alaliselt koos…

Kõik uksed ja seinad on illusioonina…

Kuidas on võimalik vaevelda ootuses, kui oled ootamas lähedast vaimsust…?

Olles täiskasvanu, oled jälgimas, kuidas on kasvamas ja arenemas sinu laps… – kas oled vaevlemas ootuses, kuna ta kasvab suureks…?

Vastupidi… – sa tahaks pikendada neid hetki, kuna need on kaunid…

Kui su laps on kasvamas suuremaks, kas sa kiirustad teda selles…, kas kiirustad Jumalat oma palvetega, et laps kasvaks kiiremini…?

Ei kiirusta…, kuna mõistad, et see on tema elu… – tema hindamatud kogemise hetked…

Sa üksnes püüad teda aidata läbida kogemist valutult…, püüad vähendada tema valu, kui seda tuleb ette… – rõõmustad koos temaga, kui ta tunneb rõõmu..

Sa oled siiski teadlik, et varem või hiljem, laps kasvab suureks, saab täiskasvanuks…

Oled teadlik, et ta läbib kõik kasvamise etapid… – selline on looduse seadus…

Seetõttu sa ei kiirusta teda, ega kiirusta ise…, sa tahad, et ta ise saaks maitsta oma teekonnal kõiki võimalikke rõõmusid…

Katsuge häälestada oma teadvust eraldatuse tasemelt ümber Ühesuse tasemele…

Kõik osad oled sina…

Kõik kaunid õied oled sina… – nii need, mis on puhkenud…, ja need, millised ei jõudnud puhkeda…

Kõik see on kätketud sinusse – Ilmaloovuse Puusse…

Kõik pungad, mis ei puhkenud, on samuti sina – kuid üksnes potentsiaalina…

Midagi ei ole läinud kaotsi…

Pungad ei ole süüdi, et ei puhkenud…

Sinu side nendega oli läinud kaotsi, seetõttu nemad ei kuulnud sinu üleskutset puhkemisele…, uue sünnile…

Sa oled ühene kõigiga…

Ei ole olemas mahajääjaid, ega liidreid…

Oled vaid ühene sina… – kõik sinu osad on väärtuslikud ja kaunid…

Just sina pead kõrvaldama neil kõigil eraldatuse eesriide…

Just sina suudad seda teha – taasluua end tervikuna, ning mõista, et pole neid, kes on ootamas…, ja neid, kes on oodatav…

On olemas üksnes Ühesus, kogu oma kauniduses…

See jääb teile siiski mingiks teoreetiliseks väiteks…

Kuidas sina mõistad Ühesust…?

 

Kui miskit, mis eksisteerib ja tegutseb ühese plaani kohaselt…

Kuid kes töötab välja sellise plaani…?

 

Ilmselt sina…

Jah ja ei…

Minul plaane ei ole… – ma olen Täius…, minus on olemas kõik…, kõikvõimalikud teostuse plaanid…

Minus on olemas kõik teostunud kujul…

Kuid selleks, et kõik teostunud saaks ilmutuda…, et ma saaks tunda sellest mõnu… selleks kujuneb Kõige Oleva ilmutumise plaan…

Ma olen magav seeme…

Kuni seeme ei võrsu, keegi ei ole teadlik, kuivõrd kaunis taim võib sellest kasvada…

Seetõttu minul plaane ei ole…, ja minul pole teada, millisteks kauniteks taimedeks saan võrsuda…

Mina olen Kõige seeme…

Kuid mis on Kõik, saab mõista vaid juhul, kui ma võrsun seemnest, ehk ilmutun…

Ma olen võrsumas teis kõigis…

Igaüks teist annab unikaalse variandi minu seemne võrsumisest, minu potentsiaali avanemisest…

Igal korral olen imestusega jälgimas enda uusi võimalusi…, uusi Ilmaloovuse õisi…, uusi Ilmaloovuse vilju, millised on võrsumas minu seemnest…

Seega… minu ainus plaan on võrsuda seemnest…, ilmutuda ja õppida tundma enda potentsiaalide avanemise võimalusi… – võrsumist Enda Seemnest…

 

Sa räägid, et iga võrse, mis on tõusnud sinu seemnest, loob ise enda kasvu ja õide puhkemise plaani…?

Just nii see on…

Ehk kujutaks üht allegoorilist pilti…

On olemas seeme, Vaarseeme, millest on erinevatesse suundadesse tõusnud hulgim võrsed…

Igast võrsest avanes unikaalse kaunidusega õis…

Kõik õied on erinevad…

Igast võrsest said taimed ja puud, mis on erinevate liikidena ja erinevate omadustega…

Selliselt ilmutus minu Vaarseemne potentsiaal…, minu ilmutumise potentsiaal…

Kujutle, et seeme asub Maa keskmes…, ja temast on võrsunud kõikidesse suundadesse, maa pinna suunas, erinevad võrsed, millised on võrsunud erinevateks puudeks ja põõsasteks…, rohuna ja õitena…, ja nii edasi…

Seejärel iga puu andis välja omad õied ja viljad, ning hakkas arendama oma liiki…, kandma vilju ja paljunema…

Selliselt taimne valdus asustas kogu planeedi…

Kuid esmase seemne kasv on ühene…, ta suunab oma kasvud maa keskmest taeva poole…

Seeme ise ei ole teadlik, kuna ja millisena ta võrsub…

Ta saab sellest teada alles siis, kui muutub taimede hulgaks…

Kes on juhtimas seemet…?

 

Mingi programm, mis kätketud seemnesse…

Võib ka nii väita…

Kuid Vaarseemnes on olemas kõikvõimalikud programmid…, kõikvõimalikud potentsiaalid…

Ja nüüd iga potentsiaal võrsus ja tõusis läbi Maa paksude kihtide taeva poole…

Ehk… iga programm, mis oli seemnes, käivitus, ning hakkas arenema ja looma oma tulemusi viljade näol…

Kõik programmid avanevad varem või hiljem…, kuid seemne vägi ei kahane, kuna tema potentsiaalide hulk on lõpmatu…

Iga taime puhkenud õis asub seemnest erinevatel kaugustel…

Kuid seda juhul, kui igat õit ja vilja võtta seemnest eraldi olevatena..

Ometi kõik taimed on seotud ühese Olu Seemnega, ühese Kõige ilmutumise programmiga… – seega… ei ole vajadust rääkida erinevast kauguse tasandist…

Kui vaadata seda pilti tervikuna, siis näete ühtset taime, milline andis võrseid Maa erinevates kohtades…, puhkes õide erinevate õitena, ning andis erinevaid vilju…

See on unikaalne Ilmaloovuse elu taim…

Seega… igaüks, varem või hiljem, võrsub ja kannab oma vilju…, seega ei ole oluline, kes sai varem liituda sinuga, kes hiljem…

Mu kallid, mõistke ühte, et eraldumine ise minust – on illusoorne…

Sa pole kunagi lahkunud minust…

Sa oled magamas ja näed unes oma eraldumist minust ja rännakuid…

Me pole tegelikult lahkunud hetkekski…

Seda võiks võrrelda lapsega, kes hoides isa käest kinni, teise käega püüab valida mänguasja ja võtta see endale…

Ta on sedavõrd hõivatud sellest, et on isegi unustanud, et isa käsi, millele saaks toetuda, on tema teises käes…

Te pole minust lahkunud, kuna see ei ole võimalik…

Olete minu osad…, seega… – olete alaliselt minus…

Kuid… lakates võtmast minult signaale, arvate, et olete üksikud…, et olete minust eraldunud…

Kui kaksata õis taimelt, ta hukkub… – ta ei suuda elada…, ei suuda eksisteerida… – ta närtsib ja muutub põrmuks…

Kuid see õis, milline on pidevalt toitumas oma taime mahlast, jääb õitsema, kuni muutub kindlapeale viljaks…

 

Ehk kannaks seda analogi kehale…

Mina olen Jumala keha rakk, ega saa eralduda oma Ühesusest…, ehk Jumala kehast… – kuid saan rännata mööda oma Ühesust, ning tunnetada sidet oma Ühesusega…

Ma ei ole suuteline tabama Ühesuse programme ja kavatsusi, kui tunnetan end üksnes rakuna…, kuid tabada tema kavatsusi ja võtta osa neist, saan üksnes siis, kui muutun ise selleks Ühesuseks…

Kõik on õige…

 

Kui võtta näiteks minu organism…, minu füüsilist keha, siis minu rakud on ühes ja samas olukorras…

Minu rakud võivad eralduda minust juhul, kui need surevad väljutuste näol minu kehast…

Need siiski jätavad maha oma ühesuse ja suunduvad mujale…

Järelikult…, kui kõik on taoline, ja ma olen võimeline kunagi lahkuma Jumala kehast, enda suuremast Ühesusest, ning minna rännakuile mööda teisi Ühesusi…, kas saan leida teise Jumala keha…?

Või ei saa…?

Kõik on taoline…, kuid teie jaoks see on veel vara…

Sa oled võimeline üksnes tegema järgmise sammu enda teadvustamise suunas…

Sinu füüsilise keha väljutused ei lahku Jumala ühesest füüsilisest kehast kunagi…, nii ka sina ei saa kunagi lahkuda Eimiskist…

Sina Vaimuna, vaimsusena, oled üksnes minu jumaliku Vaimu osake, mis on ilmutunud eraldumise illusioonis…

Ka mina olen kõrgema väe osake, minu Absoluudi…, ilmutun eraldumise illusioonis…

Kuid see pole kuigi täpne…

Ma olen alati tunnetamas ühesust oma Olemusega…, ühesust oma Lättega…

Ma olen täisõiguslik kõikides suundades…, kuigi suundasid ei ole olemas…

Ma olen osa, eraldumata osa minu Ühesusest…, tohutust Ühesusest, mis pole sinu jaoks seni tabatav… – pole tabatav sinu teadvusele…

Samas… sa siiski oled minu Ühesuse osa…, minu Absoluudi osa…

Kuna sa oled minu loal laskunud eraldumuse rännakuisse, sa ei tunneta sidet Lõpmatusega…

Teadvusta seda, et ma olen Lõpmatuse lõpmatus

Kas suudad seda mõista…?

 

Seega… sa oled mingi mastaapsema Lõpmatuse lokaalne lõpmatus…, ehk oled – osa Lõpmatusest…?

Jah, umbes nii…, kuigi sõnades on seda raske väljendada…

Sinagi, kui minu osa, kui lokaalse lõpmatuse osa, oled Globaalse Lõpmatuse osaks…

Seetõttu kõik eraldumused ja väljutused on sinu vastuvõtu illusioonid…

Kui lähtuda vee analoogist, siis oled vee rakk ookeanis…

Mina olen ookeani hoovus…

Kuid ookean ise on tohutu ja lõpmatu…

Kas sinu raku elutegevuse väljutused on üksnes minu osadena…, või kogu ookeani osadena…?

Ma olen Lõpmatuse lõpmatus… – ka sina oled Lõpmatuse lõpmatus… – teadvusta seda…

Edaspidine sinu valik seisneb selles… – kas olla eraldi oleva osana, või olla täisteadvus…

Kas olla lokaalne lõpmatus…, või olla Globaalne Lõpmatus…

Muid valikuid ei ole…

Sul ei ole võimalust mitte olla lõpmatus…, sa oled selleks oma olemuses alati… – sa oled Lõpmatuse lõpmatus…

Ookeani rakud aurustuvad, ning hiljem langevad vihmana ookeani tagasi…

Kas ookean on kannatamas nende ootuses…?

Kas ta tunnetab ebamugavust sellest, et kõik rakud pole naasenud…?

Ei…, kuna pole midagi peale tema – ookeani…

Pilved, mis moodustuvad rakkude eraldumisel ookeanist, on sama ookean…

Ookean pole eraldunud oma rakkudest…, vaid rakud ise olid valinud eraldatuse teadvuse, ning peavad end ookeanist eraldunud osadeks…

Ookean ise on teadvustamas oma kõiki võimalusi…

Ookean ise on sirutumas oma võrset taevasse, pilve näol…, kogedes oma kogemist…

Kuid siiski – see kõik on ookean… – vesi ja taevas tema kohal – on ühene ookean…

 

Kas tahad ütelda, et põhimõttelt sul on ükskõik, kes meist, varem või hiljem, ühineb sinuga… kuna…

… kuna te pole kunagi lahkunud minust…

Olete alati olnud minuga…, te olete Mina…

Oleme ühesed…

Kui oja ookeanist kasvab jõeks, kas ta lahkub ookeanist…?

Kõik jõed, varem või hiljem, naasevad ookeani, kuna kõik planeedil on voolamas, ning moodustamas ühtset veesüsteemi…

Kui oma vastuvõtu prismaga laskuda oja ligi, ehk muuta oma koondumispunkti, siis näed üksnes oja…

Aga kui oma koondumispunkt tõsta planeedi kohale, siis võid märgata, et on olemas ühene ookean, kõigi veealuste ja veepealsete hoovustega…, ning oja on üksnes tema lahutamatu osa…

Oja ei saa eksisteerida ookeanist eraldi… – ta kindlapeale algab ja lõppeb ookeanis…

 

Inimene (vaimsus) omab teatud potentsiaali, omandab Absoluudi tahkudes uut kogemist ja saavutab uusi energiaid, kasvades kuni uue Absoluudi tasemeni…

Milleks on uue jaoks sulandumine, kuna ta on võtnud enda peale praktiliselt kõike, mida ta on saanud Absoluudi ilma kujundamiseks (varem sulanduda ei ole võimalik, kuni kõik tõusevad vajaliku vibratsioonide tasemeteni), energia kordistamiseks, et suudaks taasluua oma Ilmaruumi…?

Kas meie eksisteerimine – on üksnes banaalne energia loomine ja selle üle andmine Absoluudi eksisteerimiseks, Talveuneks, et hiljem saaks taas avaneda…, juba uues manvantaras…?

Võtaksime analoogina Inimsugu…

Meie lapsed, kasvades, ei sulandu kunagi meiega, milline liik see ka poleks…

Nemad, tuginedes meie õlgadele, astuvad meist kaugemale…, uute eesmärkideni ja ülesanneteni…

Nagu ülal, nii ka all…

Sulandumise protsess ja eraldumine eksisteerivad samuti teie teadvuses… – teadvusta seda…

Need on üksnes sinu teadvuse mängud…, sinu illusioonid…

On olemas ennast teadvustav ookean, mis on kõige potentsiaal…, ehk seeme, mis on kätkemas endas kõike…

See seeme võrsub ja hõlmab kogu maakera…

Kasvab kauni puuna…, ja ta on sedavõrd eemaldunud seemnest, et hakkab arvama, et seemet pole olemas…

Edaspidi kasvatas vilju ja andis enda liigi seemneid…

Uued seemned ei ole enam üldse teadlikud Vaarseemnest…, ning peavad end eraldiolevatena…

Kuid kõik on kvantiliselt seotud…

Kuigi puu kasvatas uusi seemneid, kuid seemneis on kätketud oma kasvamise programm, milles on Vaarseemne kõik Kogu Oleva elu programmid…, igas eraldi olevas seemnes on keskendumine omaette liigi kasvamise programmile…

Kui on hulgim kompuutreid, kas siis operatsiooni süsteemi programm pole üks ja sama erinevatel kompuutritel…?

Sa ei ütle, et neis on erinevad programmid…

Üksnes sina, kompuutri kasutajana, kasutad neid erineval viisil… – kasvõi selle teksti kirjutamiseks…

Mõni kirjutab kirja…, mõni koostab projekti tuleviku jaoks…, mõni loeb selle abil lapsele muinasjuttu…

Kuid neil kõigil on üks programm…

Eraldumine on loonud erinevaid etappe ja tasandeid…

Esmalt oli mateeria protoplasma, mis teadvustas end ühese organismina…

Seejärel protoplasmast eraldusid eraldi ojad, millised eraldusid eraldiolevate mikroorganismidena…, ehk erinevate elu seemnetena…

Hiljem need seemned võrsusid hulgima taimse floorana…

Kuid iga taim oli siiski unikaalse süsteemi osana, mis tegi tööd üksikuna…

Sa ei saa eraldada vaid ühte õit, mis on olemas, ja ei ole olemas… üheaegselt…

Kui õie seeme ei kuku maapeale, siis tema ei saa võrsuda…

Ta võrsub üksnes siis, kui taastab side oma ühesusega…, kui kuuleb signaale emakese maalt, ning tegutseb elu loomise programmi kohaselt..

Edaspidi toimus loomse valduse eraldumine ja mis avaldus erinevate vormide paljususena…

Kuid needki allusid samadele programmidele, mida nimetate instinktina…

Kui taimede side juurte vahendusel on ilmselge…, siis side loomade vahel ei ole niivõrd ilmselge…

Te ei saa näha neid siduvaid tasemeid…

See side avaldub üksnes vaimsel tasandil…, vaimse sulandumise tasemel… – nagu on Ühesuses…

Füüsilises ilmas saate seda näha enamuselt vormide eraldumisena füüsilises kandjas…

Hiljem ilmnes inimene, kui end teadvustav eraldumuse vorm…, mis on järjekordne eraldumus Ühesusest…

Kuid teile seesmiselt näib, et olete unikaalsed isiksused, oma erisuste ja iseloomu joontega, soovidega ja fantaasiatega…

Mis eristab inimest loomast…?

Fantaasia…

See on isiksuse uue loomise taseme ilmnemine…

Varem kõik minu osad olid loomas oma Ühesuse koosseisus…

Taim on loomas oma eksisteerimist, alludes oma programmile…

Loom kasvab ja areneb, alludes samuti oma programmile… – kuid temal on enam valiku võimalusi…

Edaspidi inimene omandab teadvustatud tahte, ning õpib looma oma kujutelmaga…, ehk, omandab looja võimeid…, isiksuse teadvustatud looja võimeid, kes allub mitte üksnes erinevatele kogu oleva elu loomise programmidele…, kuid ka ise on võimeline looma oma loomise programme…

Teie fantaasiad on unikaalsed loomise programmid, milliseid olete loomas ise…

Selles mõttes olete kasvamas kui unikaalsed loomise programmeerijad, loomise programmide loojad, milliseid saavad võtta kasutusele teie madalama tasemega vennad, madalama tasemega teadvustuse tasemed…

… mõned juba kasutavad…

Näiteks mõned koduloomad võtavad osa teie loomise programmidest…

Nemad õpivad fantaseerimist, mis on neil puudu…

Nemad õpivad selliselt olema inimene, ehk saada teadvustatud loojaks…

 

Kuid milles on selle mõte…?

Milleks tarvis eralduda, et luua…?

Miks ei saa luua sinu koosseisus…, eraldumata eraldatuse illusioonidesse…

Mõte on selles, et saaks kordistada loomist…, selles, et avada kõik minu potentsiaalid…

Ma ise ei ole teadlik kõigist enda potentsiaalidest…

Kätkedes kõike, olen Eimillekski…

Ma muutun Kõigeks, üksnes ilmutudes läbi teie…, läbi teie valiku…

Kui minus on olemas kõik, siis kuidas saan valida üksnes ühte…?

Miks ma peaks eelistama midagi kindlat, kui kõik minu osad on minu jaoks võrdsed…, võrdselt suured minus…?

Kui teadvus on ilmutunud isiksusena, siis temal saab olla eelistusi ja valikud…

Tema valib oma teekonda minu tundma õppimiseks…

Mina saan teie vahendusel valida enda tundmiseks isikliku teekonda, kus õpin end tundma kui vormi…

Ka teie saate läbi selle tundma mind kui vormi…

Samas õpite tundma ka end kui lõpmatuse vormi…, kui potentsiaalide sügavuse potentsiaale

Õpite tundma end jumalusena…

Ma õpin tundma end osana…

Ma olen Absoluut ja õpin tundma end osana…

Te olete osa ja õpite tundma end kui absoluutse teadvusena…

Ma suundun endast väljapoole, et saaks tunda end vormina…

Te suundute enda seesmusesse, et tunda enda piiramatust…

Need on igavesed teada saamise vood…, igavesed enda tundmise protsessid…

 

See on meenutamas tõusvaid ja laskuvaid voogusid…

Kui kõrvaldada sõnadel varjundid tõus ja laskumine…, siis jah…

Te olete lähtumas minust vormidesse…, ja naasemas minu vaimusse…

Selline protsess on igavene ja pöördumatu…

 

Mis on avardumisega ja uue energia loomisega…?

On olemas teooria, ehk informatsioon, et iga allpool seisev Ilmaloovuse tase toodab energiat, et toita Ilmaloovuse kõrgemal seisvat taset…, täites ja avardades teda…

Ehk teisiti… – igaüks püüab avarduda madalamate tasemete arvel, ning tõusta kõrgematele tasemetele… – kasvades nii ja avardudes kui Jumal…

Kui ookeani üks hoovus on voolamas teatud suunas, kas muutub ookean ise…?

 

Kas tahad ütelda, et ei ole olemas mingit avardumist, vaid on kõigest energia ümbervoolamine Sinu Absoluutse Olevuse piirides…, ühest sinu osast teise…?

Mis mõte on siis ülemise ja alumise tasemetel…?

Las voolaku siis kõik energiad kaootiliselt…, kuid need on liikumas ülevalt alla ja alt ülesse…

Ometi on olemas tasemeid madala teadvustusega ja kõrgemaga…

Kes keda on toitmas…?

Kõik on taoline…

Sa esitad küsimust õieti…

Pane tähele… – mina olen toitmas sind, et saaksid eralduda vormina ja saaks läbida oma kogemist…

Sa oled toitmas mind, võimaldades mul elada läbi sinu kogemise koos sinuga…

Sa oled toitmas mind, sulandudes minuga, tagastades mulle minu kogemist, mis on eraldunud läbi sinu…

Mina olen toitmas sind…, võimaldan sul liituda minuga ja õppida tundma end Absoluutse Teadvusena…

Kes keda on toitmas… – kas jõgi ookeani, või ookean jõge… – kas mõistad…?

Kuid sina oled tulenenud ookeanist…

Ilma ookeanita oleksid jäänud kuivale…

Seega… – kes toidab keda…?

Ookean on toitmas sind esmaselt ja alati…

Kui peale rännakuid naased ookeani tagasi, jõe näol, siis sulle näib, et sina oled toitmas ookeani…

Kuid… kes on toitmas ookeani…?

Eikeegi…, kuna jõed ja ookean on üks…

Jõe voolamine ookeani on üksnes ookeani naasmine iseendasse…

Sa näed vaid üht protsessi osa…

Sa näed, et on olemas olemused, mis on toitumas sinu energiast…, ja oled seetõttu rahulolematu…

Kuid ka sina oled toitumas võõrast energiast… – see sind ei häiri…

Sa toitud pidevalt vee energiast…, õhu energiast…, maa energiast ja päikese energiast…

Ilma selleta sina, tänavune minu vorm, ei saaks eksisteerida…

On üksnes vahetus…

Toitumise küsimus kerkib üksnes siis, kui andmine ja tarbimine ei ole tasakaalus…

Kui keegi annab enam, kui saab…, siis saab väita, et temast toitutakse…

Kui keegi saab enam, kui annab…, siis saab väita, et ta toitub kellestki…

Kui keegi annab samaväärselt, kui saab, siis jutt käib energia vahetusest… – üksnes energia voogamisest…

 

Näiteks… pühad inimesed andsid enam, kui said…

See ei ole päris nii…

Esiteks… – nemad teadlikult valisid andmist inimkonnale…, ehk valisid toita inimkonda jumaliku energiaga…

Seda isegi ei saa pidada toitmiseks…, pigem… täitmiseks…

Nemad püüdsid täita inimkonda ja eraldiolevaid inimesi Jumala Valgusega…

Kuid võiks nimetada ka toitmiseks, kuna nemad kustutasid kannatajatel janu…, neil, kes olid eksiteel Vaimus…, kes otsis sidet oma Lättega…, oma ookeaniga…

Nemad ise said energiat kõrgemalt poolt…, kõrgemalt tasemelt… – muidu nemad ei saaks elada kaua…

On olnud püha inimesi, kes surid varakult, kuna andsid enam, kui said…

Kuid need, kes elasid sügava vanaduseni, elasid tasakaalus… – nemad üksnes lasid Jumaliku tervendava energia Voogusid endast läbi…

Ka seda võiks nimetada toitmiseks…

Kõik on sõltumas sinu teadvustusest ja sinu vastuvõtu tasemest…

Igaüks teist on andmas ja võtmas vastu… – muud ei saa olla…

Ei saa üksnes anda, või üksnes saada…

Kui teadvus on eraldumuse tasandil…, kui peab end eraldi olevana, ega pole seotud kogu olevaga…, siis temale eraldatuse illusiooni läbi näib, et temal on puudu energiast…, ja seetõttu ta peab toituma kellestki või millestki…

Seetõttu teadvuses on olemas toitumise paradigma, milles on neid, kes on toitumas…, ja kellest toitutakse…

Kui hakkad mõtlema ühesuse paradigmas, siis sellised mõisted haihtuvad…

Neid, kes on toitumas ja kellest toitutakse – ei ole olemas…

On olemas Suur Teadvuse Ookean, kõiksugu ilmingutes, ning on olemas üksnes energiate hoovused ja voolused Ookeanis…

Kui sa oled ookean…, kas hakkaksid jagama oma hoovuseid õigeteks ja vääradeks…?

Kas arvaks, et keegi sinus on toitumas kellestki sinus…?

Kui see kõik oled üksnes sina… – siis, tuleb välja, et sa toitud üksnes iseendast..

Kuid toitumise küsimuses on… võtta kelleltki midagi ära…

Mida sina saaks võtta ära endalt…?

Kuidas sa saaks võtta ära endalt…?

Teadvustage endid Ühesusena…

Seda on raske teha eraldatuse tasandil…

Kuid, väljendades kavatsust, teadvusta end ühesusena, ava juurdepääsu koode Ühesusse…

Selliselt avate ukse Lõpmatusse

Kuni peate end eraldatuna, siis kõigel sellel ei ole mõtet…, ja keegi on toitumas teist…

Te hoiate ust kinni, ega luba Lõpmatuse Voogudel täita teid… – te olete eitamas neid…

Kui teie uks Ühesusse on pärani lahti, siis te lakkate end eraldamast Ühesusest, ning hakkate märkama üha uusi erinevaid voogusid, mida toob uksest sisse sama Ühesuse ookean…

Te üksnes lubate endasse Ühesust, lubades temal täita teid, toita teid, taastada teid, ning ühendada teid Kogu Olevaga…

Iga isa ja ema on tunnetamas ühesust oma lapsega…, selline ühesus on kätketud teisse rakumälu tasandil…

Kuid lapsed hakkavad tunnetama oma ühesust üksnes siis, kui on läbimas iseseisvalt vanemlikke kogemisi…

Alles siis nemad naasevad ühesusse Kogu Olevaga, kogedes surma…, läbides selliselt kogu eraldumise tsükli… – eraldumise, kasvamise, naasemise läbi ühesusse enda ühesuse teadvustamise…

Vanemad on toitmas lapsi…, ning lapsed, kasvades suureks, hakkavad toitma vanemaid…

Igas mõttes… – mateerialikus, kui ka vaimses…

Vaimset toitu leiad ise, olles minu osana, kogedes läbi eraldumise Ühesusest ja läbi naasemise Ühesusse…

Ka sinu lapsed, kui neist saavad vanemad, hakkavad hoolt kandma oma laste materiaalse ja vaimse toiduse eest…, ja kogema ühesust minuga, eraldudes minust…

Eraldudes sinust…

See on – igavene ringiratas… – oma ühesuse tundma õppimine… – enda ühesusena tundma õppimine… – minu ühesusena tundma õppimine…. igavene minu, kui Absoluutse Teadvuse osa…

See on sinu, kui Absoluutse Teadvuse arengu tsükkel…, igavene Teadvuse Ookeani jumalik ilmutumine…

See on Absoluudi lähtumine Olu Jõgedeks, millised hiljem on naasemas temasse, olles rikastunud uute vastuvõtu vormidena…, tema uute avanemise võimalustena…

Enese tahkude teada saamisena…

 

Järelikult… me kõik oleme Olu jõgedena, mis on lähtumas sinu Teadvuse ookeanist…?

Jah…, igaüks teist on teadvuse ookean, milline avaldub olu jõgedena…, ja millised naasevad ja lõpetavad eneses, kui teadvuse ookeanis, tundma õppimise tsüklis…

 

Tänan sind, Isa, vestluse eest…

Ka mina tänan sind soovi eest tunda nii ennast, kui mind… – me oleme ühesed..

 

SElena

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Tervitan  sind, Lutsifär…

Tervitan sindki, Tõe Otsija

 

Mul on küsimus juhuslikkuste kohta…

Kas on midagi juhuslikku…, või kõik on ette määratletud…, varem planeeritud…

Seega… kas iga sündmus inimelus on ettemääratud, ega ole juhuslik…?

Kas räägid ühest elust…?

 

On see oluline…?

Muidugi…

Te jätkate mõtlemist lineaarselt ja lõikudena…, kindla kehastuse piireis…

Kuna olete paljumõõtmelised olevused, siis õpite mõtlema avaramalt,…

Oma energiatega, oma teadvuse osadega olete olemas paljudel Olu plaanidel…

Sündmustikulisuste ahelad ei ole eraldi olevate lõikudena…

Kui võtta sinu elu ainsana, siis paljud sündmused, külgetõmbed, tulemused ja reageeringud ei ole sulle sinu elus mõistetavad… – sa vaatad üksnes oma eksisteerimise lühikest lõiku…

Kuid sina oled paljumõõtmeline olevus, ning sa elad oma kehastust läbi paljudel Olu plaanidel…, ja paljudel ajajoontel

Neid ei ole võimalik lahutada…

Ei saa väita, et antud samm, või antud sündmus, kuulub sellele ühele elule…

Antud sündmus on üksnes üks loomulik sinu arengu osa teistel plaanidel…

Nagu liblika tiivalöök kajastub kogu universumis, nii ka sinu sammud kajastuvad teistel plaanidel kõiges…

On samuti olemas ühene protsess, mida ei saa laotada Olu plaanidele…

Katsun leida sinule sobivat analoogi…

Võtame taas lõuendi, millel käib sinu olemuse pildi maalimine…

Värvid selleks on elavad ja voolavad…

Värv, mis on kantud lõuendi ühte nurka – ütleme paremasse ülemisse – varem või hiljem, voolates ja segunedes teiste värvidega, jõuab vasemasse alumisse nurka…

All, vasema nurga kujutis ei mõista, kust see värv jõudis sinna…, see ei vasta üldse selle nurga fragmendile…

Kuid sellegipoolest… see on siiski ühene lõuend, milles kõik on omavahelises seonduses…

Pilt ilmneb üksnes värvide elava koostöö mõjul…

Ei ole võimalik väita, et pildi parem ülemine nurk on sootuks teine reaalsus, kui alumine vasak, kus on oma reaalsus…, ometi need ei ole omavahel seotud…

Kõik peegeldub kõiges… – see on üks sinu kehastuste pilt, mida oled aegamööda läbi elamas – samm sammult…

Sa kui uuriks seda eri rakursilt ja erinevas valguses…

Esmalt näed seda osaliselt…, eri fragmentidena…

Kui su nägemine selgineb ja avardub, saad näha pilti avaramalt…, ehk veerand pildist, või… isegi poolt…

Selline nägemine oleks kui pildi ärkamine…, tema ilmutumine…

Kunagi näidati sinule seda pilti tervikuna…, ja siis öeldi… – taasta see pilt puhtal lõuendil…

Nüüd oledki mälu järgi taastamas möödanikus nähtud pilti, milline oli kätketud sinusse veel enne sinu kehastumisi…

Värv värvi järel…, pintsli tõmme tõmbe järel püüad taastada seda kaunist pilti…

Sa mäletad pilti, seetõttu ei eksi kunagi…

Kunstnik maalib…, kuid samas maalib üle, kuna mõistab, et miski ei olnud täpselt meeles…, ta püüab tabada mälus olevat… – püüab meenutada kunagi nähtud kaunist lõuendit…

Ta proovib järgi erinevates lõuendi osades… – kuni leiab mõnda, mida maalib üle…

Selliselt ta on liikumas aegamööda mööda oma loomise lõuendit…

Pilt ise ei ole üksnes sündmustike jada sinu elust… – ta on tohutu suursugune Ilmaloovuse pilt, milles on olemas kõik tema struktuuride seondused ja kujundused…

Sina, nagu kõik teised, püüate taastada pildi tervikut…

Kuid seni teil õnnestub näha üksnes selle fragmente…

Edasi astuma hakkad siis, kui taastad kõik oma elu fragmendid…

Oled tajumas enda seesmuses mingit rahuldamatust…, puudust millegi järgi…?

Sinu mälus on olemas mälestus kaunist ja suursugusest pildist, mida sulle kunagi näidati, et jätaksid seda meelde…

Oled teadlik, et kui üksnes taastad pildi, siis koheselt tajud ebatavalist õnne ja täituvust… – selliselt taastad oma side kogu Ilmaloovusega…

Teie tõeline vaimne otsing lakkab üksnes siis, kui olete naasenud Isa Koju…

 

Minult pidevalt küsitakse… – miks sa räägid Isast…, aga kus on siis Ema…, miks sa ei meenuta Ema…?

Ilm on jagunenud kaheks osaks – mees ja nais energiateks, milliste püüdlused on erinevad…

Isa on meesenergia…, aktiivne energia…, püüdluse energia…

Poja energia püüab minna isamajast välja…, uue tundmatu otsinguile…

Ema on naisenergia…,. neelamise energia…

Miks enamus mehi on tahtmas poegi, aga emad tütreid…?

Vaid seetõttu, et selline on energiate omadus…

Isal on tarvis anda enda püüdlused edasi oma pojale…, kuna tema ise ei olnud suuteline neid teostama, siis annab edasi pojale… – õpetab teda, kuna näeb temas enda jätku…, oma kavatsuste ja plaanide teostust…

Naisalgel sellist püüdlust ei ole… – seetõttu ema harva lubab pojal minna rännakutele…

… ta ei näe selles vajadust…

… tema ei mõista soovi leida midagi väljaspool, kuna temas endas on kõik olemas…

Ema ei ole suuteline andma oma seisundit edasi pojale… – ehk saab vaid selgitada…

Pojad on ajastust aega laskunud rännakutesse… – käest libisevate tõdede otsinguile… – Graali karika otsinguile… – et saaks kinnistada end ja realiseerida endas mehelikke püüdlusi…, läbi poja omaduste…

Kuid naised, ajastust aega, on alati ootamas poegi rännakuist pere rüppe… – sinna, kus pole torme…, ja pole vajadust midagi otsida…

 

Kas siis, piltlikult rääkides, sa oled eraldunud emast…, tema energiast, püüdes leida midagi uut…?

Sa jätsid ema maha…?

Jah…, teatud mõttes iga poeg jätab ema maha…, ta lahkub uue otsinguile, teistesse riikidesse…

Varem või hiljem, ta siiski naaseb…

 

Õpib tundma otsingute püüdu…

Küllastudes otsinguist…

Tema püüdluse energia januneb otsingut…, kuni ei tasakaalustu…

Varem või hiljem, algab naasemise liikumine…

Kui viskad palli üles, siis ta kukub siiski alla…, sama ka bumerangiga…

Ta naaseb rikastatuna uuest kogemisest… – kogedes lendu erinevates mõõtmetes…

 

Olgu…, võtame taas juhuslikkused…

Kas pead silmas seda, et me ei ole suutelised nägema enda paljumõõtmelise olemuse sündmustikke, ning seetõttu ei ole võimelised taastama kõigi sündmuste loogilisi seoseid…

Tegelikult need on meie paljumõõtmelise eksisteerimise sündmuste tagajärjed, mis paraku on meie eest varjatud…

… meie nägemine ei ole õppinud eristama kõiki meie eksisteerimise tasemeid…?

Sa mõistsid õieti…

Kui sinu silmad on kinni seotud, või oled osaliselt kaotanud nägemise, siis sa ei näe, kuhu astuda… – ja kui tunned jalas valu, siis sa ei mõista, millest see on tulnud…

Sa ei näe kuhu su jalg astub, sest ta on teisel tasandil…

… sa ei ole suuteline katsuma mingeid esemeid…

… sa ei näe, mis on sind ümbritsemas…

… sa ei ole suuteline mõistma, miks sul tekivad probleemid liikumisega…

… sulle on mõistetamatud seondused ja tagajärjed…

Kuid ajapikku hakkad selgusele jõudma ja sinu nägemine hakkab paranema…

Esmalt ehk näed üksnes laikusid…

Sa juba mõistad, et astudes teatud laigu sisse, saad valu tunde signaali ajju…

Oled teadlikult valimas endale teed laikude seast…

Selliselt, aegamööda, saad avada endale kõik oma teed…, õpid teadlikult liikuma selles ilmas… – oled õppimas seda…

 

Milleks siis suleti meie silmad…?

Milleks selline raske omandamise teekond…?

Te olete täis hirmusid…

Kujuta pilti…, kui avad silmad, siis avastad end rippumas kuristiku kohal… – mis juhtub siis sinuga…?

Sinu hirm käivitub hetkeliselt… ja sa kukud alla…

Kuni sa polnud teadlik kuristikust sinu all, sa vaid liuglesid tema kohal…, kartma seda…

Enne, kui avada silmad ja leida end kuristiku kohal…, tarvis end tasakaalustada, et olla kaalutus olekus…

Vastasel juhul – üks äkiline liigutus…, ja sa oled lendamas avakosmosesse, ning oled ehk isegi kadunud sinna igaveseks…

Seetõttu teil on tarvis aegamööda õppida tundma oma kosmost…, samm sammult… – kustutades ja lahustades oma hirmusid…, õppides usaldama oma ilma täielikult…

… te olete selle osa…

Väike laps enamuselt ei tea hirmudest midagi… – ta astub julgelt huupi, hoolimata millestki, kuna tunneb, et on oma vanemate hoole all…

 

Meile on räägitud, et tänavused negatiivsed sündmused meie elus on eelmiste elude tagajärg, milliseid me ei mäleta…

Mulle oli alati arasaamatu… milleks oli tarvis kustutada mälu…?

Õppetundi, mida tead, oleks kergem läbi teha, kuna oled teadlik möödalaskmistest…, siis poleks tarvis tegutseda huupi…

Tegelikkuses ei ole ei minevikku, olevikku, ega tulevikku… – kõik on ühene…

Seda on teil raske mõista…

Meie analoogis minevik oleks kui sinu paljumõõtmelise olevuse vasaku jala liikumine…

… käesolev hetk – oleks parema jala liikumine…, aga tulevik – oleks käe liikumine…

Kuid sa ei saa end jagada eraldi osadeks… – eluks vasaku jalana ja parema käena…

Sa oled tervik…, ja see on sinu kehastus… – see on sinu liikumine…

See on sinu kogemine ja see on tervik…

Ei ole mõtet vaadelda parema või vasema jala liikumist eraldi, kuna see ei anna midagi, sa ei ole üksnes parem või vasak jalg…, sinul on olemas ka teisi jäsemeid ja organeid…

Eraldiolevatega kogemine ei anna sinule vajalikku kogemist…

Kui jalad on õppinud käima ja käed kompama… – kas selles on siis sinu kogemise mõte…?

Sinu kogemise mõte on – õppida looma, meenutades kõike olnud loomisest…

Just seetõttu oled lihtsamate võimaluste kogemise tasandil…

Oled kui tohutu seadme operaator, kes on õppimas kasutama seadme võimalusi, et saaksid ehitada üles suure hoone…

… nii ka siin oled õppimas enda paljumõõtmelisuse juhtimist…, enda kõigi võimaluste teadvustatud juhtimist…

Seni teie otsingud meenutavad teatud määral jäsemete tõmblemisi…

Kui puudutad ühte närvidest, siis lihas tõmbub…, ehk isegi tunned valu, kuna oled puudutanud liiast kõvasti… ei osanud arvestada jõuga…

See oleks kui meie näites… – laadija tõmbas masina kangist äkki… haaramise asemel purustas või pillas koorma…

Enda paljumõõtmelisuse juhtimist ei ole lihtne õppida…, ta nõuab mitte üksnes keskendumist ja tasakaalus olemist…, vaid ta nõuab enda tunnetust ühesena…

Kui operaator on keskendunud üksnes manipulaatori ühele haaratsile, siis teine muutub juhitamatuks…

Kui sa tegeled vaid enda ühe poole närvide juhtimisega, siis teine jääb liikumatuks, ega arene edasi…

Sa kujutad endast just suurt paljumõõtmelist hiiglast, kes on üheaegselt mitmetel reaalsuste tasanditel… – nagu kõrge torn, mis ulatub atmosfääri erinevatesse kihtidesse…

See hiiglane on õppimas käima, liikuma, kohanduma… – kuid tema jalgade juures olev on kaetud pilvedega…, aga silmade ees olev – pimestab teda…

Te olete alles oma õpingute kõige varajasema taseme etapil… – oma paljumõõtmelisuse õpinguil

Kuni te ei teadvusta, et te pole see, kelleks kujutate end, vaid olete hulga enamat…, seni te ei õpi liikuma…, ja veelgi enam – looma…

… seni jääte huupi kiskuma oma organismi närve, kui kange oma paljumõõtmelises organismis…, ning liikuma paljumõõtmelises avaruses huupi…

 

Kuid mida peaksime tegema…

Kõik tuleb kogedes ja aegamööda…

Alustuseks tuleks rahuneda maha, ning tunnistada end suursugusena…, tohutu paljumõõtmelise olevusena…

Teadvustada, et kõik teie elus toimuv on teie liikumiste ja käitumiste tagajärg…

Jutud möödanikust olid antud teile allegooriatena, et saaksite teadvustada oma elamist paljudel tasanditel… – et olete paljumõõtmelised….

Peate tunnistama oma paljumõõtmelisust…

Sellist olemasolu mitte oletada, vaid võtta seda otseselt…, lubada endale selle teadvustamist…, ehk, avada sellist teadvustust endas…

Kas laskudes kord korra järel meditatsioonidesse ja mõtisklustesse…, või laskudes oma seesmise tühjusesse, oma kosmosesse…, püüda tunnetada oma paljumõõtmelisust…

Tehes seda kord korra järel…, aegamööda, kuid vankumatult ja järjepidevalt, te varem või hiljem, taastate side oma paljumõõtmelise organismiga, ning õpite seda juhtima…

Saate veel hulgim lisa võimalusi, millistest teil polnud aimugi, kuna teie seosed nendega olid rikutud…

 

Kuid minu ettekujutus sellest oli mõneti teine ja seda just sinu selgituste tõttu…

See, et ma elan üheaegselt hulgim elusid, läbides kõiki elulisi rolle üheaegselt, kui mingis kõigi reaalsuste konglomeraadis, kus olen üheaegselt kuningas, kui ka kerjus…, mõrtsukas ja ohver…, mees ja naine…, isa ja ema… – ja nii edasi…

Tuleb välja, et ühes elus olen kui jalg…, ja teises – kui käsi…

Piltlikult väljendudes see ei ole otseselt nii… – kõik on üksnes energiate liikumine…

Kui sinu teadvuses energia liikumine omandab elamist kuninga rollis, siis see on üksnes inimliku vastuvõtu omapära

Me räägime praegu ühesusest, mida kujutame teisiti…

Oled üksnes energia tihkus, milline on võimeline liikuma mistahes suunas…, võtta mistahes kuju ja vormi…

Sina, energia tihkus, oled proovimas oma kõikvõimalikke võimalusi…

Sinu tihkus venis pikaks ja kujunes inimvõrse vormiks…, ning see viis võrse eraldumiseni, mis jäi eksisteerima inimkehavormina, ning ta on seotud sinuga peenikese niidi vahendusel…

Edaspidi sa lasid oma võrse energeetilisest kehast välja uue võrse, ning sellega kujundasid uue inimese, milline on samuti seotud sinuga peenikese niidi abil… – ja nii edasi…

Sinu poolt loodud inimesed hakkasid tegema koostööd… – hakkasid abielluma ja paljunema…, tülitsema ja leppima…, armastama ja vihkama…

Edaspidi nemad palusid sind teha neile väikesi lapsi, keda nemad saaks kasvatada, kaitsta ja õpetada…

Läbi sideniidi inimese-naisega sa lasid välja uue energia võrse, ning moodustasid naise üsas tihkuse, mis hakkas edaspidi arenema uueks inimeseks…

Nüüdseks see inimene on seotud sinuga läbi nabavöö, mis ongi peenikeseks sideniidiks sinuga…

Ja nii edasi… – kuni lõpmatuseni…

Selliselt sa oled kujundanud terve inimkonna, kes on tülitsemas ja leppimas…, on sõdimas ja elamas rahus…, armastab ja vihkab…, hävitab ja sünnitab uut…, loob ja lammutab… – neile see kõik on üksnes minevik, olevik ja tulevik…

Kuid see kõik oled vaid sina… – kõike oled tegemas sina…, tegemas läbi inimkujude… – oled ju paljumõõtmeline…

Sina oled kõike seda…, sina oled kogu sinu ilm…

Neis lugudes ei ole kedagi teist olemas, kui vaid sina…

Et taas koonduda üheseks, sinul on tarvis tõmmata kõik omad tihkused tagasi endasse…, oma paljumõõtmelisse energeetilisse võlulisse kehasse…

Selline protsess ei ole kergete killast…

Need võrsed ja tihkused, mis on võtnud vormi, peaksid teadvustama, et see kõik oled sina…, et nemad on sina…, et nemad, kõik koos, on ühene olemus…

 

Ühest küljest see sarnaneb Jumala teoga… – ehk selliselt Ta on loonud meid kõiki…

Kuid teisest küljest – meenutab nukuteatrit, milles on olemas peamine nukujuht, kes on juhtimas kõiki nukke…

Selleks nukujuhiks oled sa ise…

Sa oled üksnes tänavune, uues vormis, kes ei mäleta seda kõike…

Kuid oma hinge põhjas tunnetad seda sidet…, seda siduvat niiti…

Just mööda seda niiti on jõudmas sõnum sinu seondusest sinu enda paljumõõtmelisusega…

 

Jumal on kujundanud meid kõiki selliselt…?

Umbes jah…

Kõik inimmõistuse analoogid on vaesed tõeliste protsesside kõrval…

Just selliselt Ta on kujundanud teid… – kuid mitte väljaspool end…

Võrsed Ta laskis välja enda seesmusesse, kuna väljaspool olid teised tema taolised vormid…, temaga analoogsed… – teised Jumalad ja teised Loojad…

 

Meile, lineaarsete jaoks, see on siiski liiast keeruline…

Ma olen püüdnud mõista… milleks tarvis sellist keerulist süsteemi…?

Nüüd ma mõistsin, et Jumal on ilmselt õppimas selliselt tundma enda võimalusi…

Ma olen üksnes Jumala käeks, milline on kompamas teekonda enda ees…, ehk kombits…

Seega mina, kombits, ei ole võimeline nägema üldist pilti, kuna minul ei ole Jumala silmi…

Minul on teine vastuvõtt – see on teadvustus…

Seega, olles kombits, mul ei ole aimu, milline on Jumala hingamine, või tema maitse meel…

Seega… kuni ma pole teadvustanud end Jumalana, ega taastanud side Tema ühesusega, ma ei ole võimeline mõistma kogu pilti…, ja mis on toimumas Jumala ümber…, kuhu Ta on liikumas…

Ma näen üksnes enda lokaalset liikumise keskkonda, mida olen uurimas…

Sa ei ole üksnes uurimas…

Jumal on loov… – kõik Tema liikumised on loovad…

Seetõttu sa oled kui pintsel Jumala käes, milline on ilmutamas reaalsust…

Iga pintsli lend on ilmutamas Ilmaloovuse mustreid…, uusi Olu pilte…

Ka teil on olemas pilte, mis ilmuvad, kui tõmbad neist üle märja pintsliga…, või fotopaber, mida lasete ilmutisse, millele ilmub kujutis…

Ka reaalsus on ilmutumas läbi sinu… – oled kui universaalne ilmuti…

Jumala omadus ongi universaalne ilmuti…

Sina oled kui Jumala ilmaloovuse reaalsuse piltide ilmutumise voog, oled voogamas avarusse, kus lood oma reaalsust…

Sina oled õppimas juhtima seda protsessi…

Milleks tarvis juhuslikke ilmnemisi…, milleks tarvis Jumala ilmuti juhuslikke voogusid, millised tooks välja kaootilisi pilte, mis on kui värvide larakad…?

Oled kui pulverisaator, mis on pihustamas Jumala omadusi, Tema ilmutavaid omadusi avaruse punktidesse, ega raiska Jumala hindamatuid värve…

Jumala ilmutavaid omadusi sa oled kasutamas teadlikult…, ning oled kasutamas neid oma valiku kohaselt…

Esiteks – sa valid ise avaruse piirkondi, milliseid hakkad värvima läbi oma ilmutumise…, Jumala ilmutumise abil läbi enda…

Teiseks – universaalne ilmuti on voolamas läbi sinu…, läbi sinu pulverisaatori…, ehk – pilt värvub sinu isiksuse omadustega…

Sa oled suunamas Jumala ilmuti joa avaruse piirkonnale, ning ilmutad läbi oma tunnetuse…

Sa oled teatud loovuse värv…, Jumaliku Vaimsuse loomise ilmutumine…

 

Meile on näidatud pilte, kus mõningad meduusi taolised energiate tihkused lasevad välja kombitsaid, millised on omakord lõppemas meduusina, milline samuti on laskmas välja kombitsaid…

Fraktaalidena see jõuab tihke inimkeha kehastumiseni…

Kuid naasemine sellisel viisil muutub vägagi keeruliseks…, kuna igal ühel tuleks taastada side oma meduusiga…, ja temal oma meduusiga… – ja nii edasi…

Kuid see on tohutu tee…

Kas meil on olemas võimalusi seda läbida…?

Taas sa mõtled lineaarse vastuvõtu piireis…

Käib vastastikune protsess…

Ega teie üksinda ei ole taastamas oma sidet enda meduusidega…, ega sina üksinda ole seda taastamas… – seda on tegemas peamine meduus, ehk peamine tihkus… – sinu ühesus püüab taastada sinuga ühendust…

Asi pole selles, et tarvis mööda niiti naaseda oma ühesusse ja tõmbuda oma meduusis kerra…, vaid asi on selles, et tarvis korda seada sidekanal oma ühesusega…, mille tulemusel ühesus saab mitte üksnes informatsiooni oma kombitsalt-andurilt, vaid sellisel viisil saab uurida ka sinu ilma…

Selliselt iga kombits, iga võrse, iga inimene saaks kogu informatsiooni Ühesuse enda käest…, siis oleksite kõik üheses teadvuses, mis tunnetaks end tervikuna ja eraldatuna korraga…

Praegune olukord on selline, kus iga kombits on pea täielikult kaotanud side oma ühesusega…

… ta ei kuule oma ühesuse korraldusi, ega anna informatsiooni ühesusele tagasi…

Oleksite kui luuraja, kellel on kadunud side keskusega, ning elab andunult üksnes oma elu…, ehk, on loobunud olemast luuraja…

Antud kehastuse illusioon, mida olete loonud enda reaalsusena, on sedavõrd tugev, et on võimeline tõmbama teid kaasa, kui uni…, seetõttu teie ei ole võimelised meenutama oma paljumõõtmelisust…

Asi ei olene isegi sellest, et mõned ei täida oma ülesandeid…, ühesus leiab võimaluse saada mistahes kogemist…

Vaid asi oleneb sellest, et, eraldudes oma ühesusest, fragment on jäänud ilma paljudest oma suurepärastest jumalikest ja võlulistest võimalustest…, paljumõõtmelise olevuse võimalustest…

Kogemine käib kasvõi mistahes sõnatute teadmiste läbi, millised on tulemas sidekanalite vahendusel pakettidena, aga mitte loogiliste mõtiskluste näol…

Nüüd sa püüad teadvustada teadmisi loogika abil…, loogiliste seoste ahelate läbi…, inimloogika läbi… – see on üksnes seepärast, et oled kunagi kaotanud side oma ühesusega…

Kuid, liitudes ühesusega, kaob vajadus loogika järgi… – siis sa üksnes tead…, mõistad kõike, mida teab lõpmatu paljumõõtmeline ühesus…

Nüüd, kui oled esitamas lõpmatuid küsimusi, püüad luua kanal…, või püüad teha ta puhtaks, et saaksid taastada side…, kõrvaldada sellest liigse vastuvõtu saastuse, liigsed hirmud ja eitused, uskmatused ja kahtlused…

Oled kui santehnik, vabanda võrdluse pärast, kes on puhastamas torusid, ehk kanaleid igasugusest saastast, mis on kuhjunud sellesse sinu kehastuste aegu…

 

Ma siiski ei mõista… – kas selline olukord oli vältimatu…?

Kui meduus laseb välja kombitsa, mis hargnevad jätkuvalt, siis oleks loogiline oletada, et varem või hiljem, side signaal hakkab nõrgenema, kuni lakkab täielikult…

Kas see on osadeks jagunemise vältimatu tulemus…, fragmenteerumise tulemus…?

Või selleks on mingeid muid protsesse ja põhjusi…?

Meile näiteks räägitakse, et varem inimene oli tark ja tema valdas kõiki teadmisi ja jumalikku väge…

Kuid hiljem ta ei suutnud kasutada neid õieti…

Ta sai hakkama asjadega selliselt, et teda saadeti paradiisist välja, ning jäetud ilma paljudest jumalikest võimalustest…

Temasse siirdati kontrollimiseks implandid ja geneetilised programmid…

Nii üht kui teist…, üheaegselt…

Sinuga, kui paljumõõtmelise olevusega, hakkas toimuma nii üks kui teine…

Osa sinust on teadlik oma paljumõõtmelisusest, ning on täiusliku inimesena…, kuid osa sinust on paisatud tihkuste sügavikku, mida tunnetate tihkusena jalge all

Osa sinust, aju näol, valdab kõiki sidemeid…, kõiki võimalusi…, kuid teine osa, rakkude näol, ei ole teadlik millestki…, need saavad üksnes signaale ajust…

 

Sa siiski ei vastanud minu küsimusele…

On räägitud, et inimesed inimkoidikul olid jumalatena ja valdasid kõiki Jumala omadusi…

Kuid need olid siiski meduusi võrsed-kombitsad…

Miks tänavune inimkond on sedavõrd piiratud oma vastuvõtus…

Vaid seetõttu, et olete üks rassidest…, üks uue inimese katsetest…

Teisse on koondatud kõik Jumala võimalused… – kuid need on magavas olekus…

Kui teil, kehastumise aegu, avaneks kogu Jumala võimaluste hulk, siis te ei saaks sellise väega hakkama…

Lähtudes sellest, sai teile sisse viidud sellised piirangud…

Teil tarvis aegamööda, samm sammu järgi omandada need…, aga mitte saada korraga kõik kätte…

Teil ei ole tarvis püüda hakkama saada ennenägematu väega korraga, vaid tarvis õppida juhtima seda aegamööda

See oleks kui tohutu veehulga suunamine läbi peenikese vooliku… – see lõhuks vooliku koheselt…

Seetõttu selline vägi on teile antud doseeritult…, ehk õigemini – te ise avate seda väge doseeritult…, olete kohandamas sidevoolikutega…

Olete avardumas ja omandamas üha suuremaid veemasside surveid…, ja seda seni, kuni muutute üheseks kogu jumaliku väe ookeaniga…, ja kuni omandate kogu endas oleva väe juhtimise oskuse…

Seetõttu Jumalik võimaluste Vesi on jõudmas doseerituna läbi lüüside süsteemi, milliseid peate ise avama endis, et lasta endasse väge, mis teie jumaliku sünnikohaselt on teie õigusjärgne…

 

Kas tead…, mõnikord tundub, et sa mängid meie inimliku egoga, tõstes meid jumalatega ühele tasemele…

Selline teekond võib viia kurbade tulemusteni… – läheme uhkeks ja unustame sootuks oma Jumala, nagu on seda olnud korduvalt…

See on raske teekond, mida olen läbimas ka mina, koos teiega…

Kuid mina pole unustanud Isa…, ma olen alati püüelnud Tema poole…, isegi eemaldudes keskmest, ehk Temast eemale…

Ma kujundan enda liikumise kõverat selliselt, et, varem või hiljem, saan naaseda Tema juurde… – muud pole mulle antud…, ega ma tahagi midagi muud…

Kuid teil on tarvis alustada mõtestamisega…, oma eksistentsi mõtestamisega…, ja mitte kui kaotsi läinud osade või fragmentide üle…, vaid kui Suure Terviku osade üle…

Peate endale teadvustama, et teie isiklikud ambitsioonid on takistamas Jumala kavatsuste teostumist…, takistavad ja moonutavad neid…

Teil on suur vastutus selle ees…

Koos väe tulekuga teile lasub ka vastutus selle kasutuse eest

Seetõttu teie iga samm peaks olema kooskõlas Isa jumaliku plaaniga…

Tema on nägemas tervikpilti…

Üksnes Temale on teada teie eesmärk, teie vajadused ja tulemused, liikumise suunad…

Seega, keegi teie seast ei ole võimeline hindama teekonna õigsust ja vääritust…

Kui teie arvates teile valetatakse, teie eest varjatakse kõigi sündmuste tõde… – siis te ei ole võimelised tegelikult tegema mingeid järeldusi, kuna teil ei ole ülevaadet kogu Ilmaloovuse pildist…, kogu suurest eesmärgist, mille suunas olete liikumas Isa juhendusel…

Kõik on Isa plaanid, Tema unelmad ja mõtted…

 

Kuid siiski… – see meenutab mingit mehhanismi, milles oleme üksnes kombitsad…, ja meil puudub mistahes iseseisvus…

Kuidas on armastusega…?

Sellest oleme palju kordi rääkinud…

Kas sinu väike sõrm on kui kombits, millel puudub iseseisvus…?

Mingil määral küll…

Kuidas sa suhtuks sellesse, kui väike sõrm äkki muutuks iseseisvaks ja hakkaks ise valima, mida kombata või võtta… – ja sinul ei oleks enam võimu tema üle…?

Kas sa armastad oma sõrme…?

Sa ei ole mõelnud sellele…?

Kui sa kaotaks teda, kas sul oleks kahju…?

Sa jääks teatud võimalustest ilma…

Sinu organismis ei ole midagi liigset…

Kas sa ei arva, et väikesel sõrmel on täielik õigus toimida selliselt, kuidas ise arvab…?

Või siiski tahaks, et tema oleks sinu keha juhitavaks osaks…?

Sinu väike sõrm ei ole teadlik, kuhu ta on suundumas sinu uuringute aegu…

Oma kulgemise aegu ta võib sattuda olukorda, või keskkonda, kus saab kannatada kogu sinu organism…, näiteks saab nakatuda infektsioonist, mis on surmav kogu kehale…

Kas sa ütled sellisel juhul, et sõrmel oli õigus selleks, kuna armastad teda…?

Sa hoopis püüad päästa teda, et päästa kogu organism infektsiooni eest…

Paraku olete väikeste sõrmede taolised, kes ei ole teadlik, kuhu olete püüdlemas…

Kuid saades haiget, või püüdluse tõttu viga, jääte kannatama…, ja kusjuures, seda teadvustamata, kuivõrd ohus on kogu jumalik organism…

Armastus on ühesus… – püüa mõista seda…

Süüvi selle lause olemusse, ning tunneta vastukaja sellele enda seesmuses… – ja kinnita endale, et oled Ühesus ise…

Varem või hiljem see kajastub sinus…

SElena

Read Full Post »