Feeds:
Posts
Comments

Archive for September, 2016

 

 

Tervitan sind, Lutsifär…

Tervitan sindki, tõe otsija…

 

Tahaks esitada sulle küsimusi meie ilma ehituse kohta…

Ma kuulan sind…

 

Olen leidnud sellist informatsiooni, kus mainitakse, et meie elame mitte planeedi pinnal…, vaid tema seesmuses…, et tõeline päike on varjatud ekraaniga, et me ei saaks samastuda Jumalaga…, ja et ümberringi pole mingeid planeete, mida saaks näha läbi teleskoobi…

On üksnes seitse sfääri, ning igal ühel neist on Jumal, kellel on nimi ja energia, mis vastab sfääri planeedile…

Sfäärid on paigutatud matrjoška taoliselt, teine teise sisse…, ning meie oleme matrjoškade keskmes…

Kõik jumalad toituvad meist, ega pole huvitatud meie väljumisest neist matrjoškadest-sfääridest…

Kuidas sina kommenteeriks seda…, on see nii…?

Sa oled veel laps…, ja ees on sul veel palju, millest teada saada ja mõista…

Kõik pole nii ühetähenduslik, kui näib…

Tuleta meelde…, kui aeglaselt oled liikumas Ilmaloovuse ehituse mõistmiseni…

Hakkad alles mõistma, et kõik polegi nii ühetähenduslik ja lineaarne, kui teile on tõlgendatud…

 

Kuidas tuleks seda tõlgendada…?

Enne kui sündida, linnupoeg esmalt kujuneb munakoores…, ning, olles valmis, temal tarvis purustada koor, et tulla valguse kätte…

Selles on sügav mõte…

Kui ta pole suuteline kooruma, siis ta pole suuteline ka elama välises ilmas…

 

Kas tahad ütelda, et kõik meid ümbritsevad sfäärid on üksnes ületamise tasandid…, omal viisil seitsmekihiline koor, millest peaksime kooruma, et suudaks elada Ilmaloovuses, väljaspool munakoort…?

Just nii see on…

Tasandid-koored pole juhuslikult teie tšakrate arvu kohased…, kindlad värvid ja energiate kvaliteedid…

Esmalt olete koorumas esimese tšakra koorest, ning teie ülesandeks on ellu jääda…, õppida juhtima seda tšakrat teadlikult…, juhtima oma füüsilist keha kõigi aspektide ulatuses…

… ravima haigusi, seisma vastu viirustele…, jääma ellu mistahes tingimustes…

Inimkond on pikemat aega kulgenud selle tšakra tasemel…

Millele järgnes loovuse energia, kus pidime õppima looma uut…, alates lapsest ja lõpetades vaimse loovusega…

Nüüd osa teie seast on käimas antud etapil…

Suurem osa elanikkonnast on jätkuvalt esimese arengu staadiumil… – esimeses munakoores…

Edasi järgneb tahte energia… – ehk, koondumine oma maagilistele võimetele ja oma jõu teadlikule juhtimisele…

Sellele järgneb südame tšakra energia… – tarkus ja armastus…

Sellel etapil paraku teil on veel raskusi…

Kui õpite armastama kogu olevat…, ning leiate side ilmaruumiga enda seesmuse läbi, siis saate minna üle järgmisele tasemele…, alles siis saate teostada suhtlust välise kosmosega…

See on aeg, kui tibu toksib koort, andes vanematele teada, et ta peatselt koorub…

Edaspidi munakoor ise muutub nähtamatuks, ning te hakkate valmistuma selleks, mida hakkate nägema uues ilmas… – ja see on kolmanda silma tšakra…

Ja üksnes siis, kui olete läbinud kõik need etapid, purustate kõik omad munakoored, millised on ohjamas teid… – saate lõpuks kooruda seitsmekihilisest munast läbi viimase taseme…, kosmosega seonduse tšakra…

Vastavalt on ka jumalate nimed, kes on juhtimas igat koort ja eraldi värvi…, ehk… vastava energia lainete omadused, milliseid nemad kiirgavad…, ja need on iga taseme iseloomu jooned…

Osa teie seast, vaatamata isegi mitmetasandilise kookon-koorele, võtavad siiski vastu kõrgemate tasemete kiirgusi…, vastavate tšakrate energiate poolt saavad arenguks vastavaid vajalikke mõjutusi…

Just seetõttu tarvis õppida juhtima energiate voogusid, mis on tulenemas tšakrate kaudu, ning arendama neid…

Sellised on teie sidekanalid iga tasandiga…

 

Kui oleme läbinud kõik koored ja oleme koorunud, siis seitse kristallset sfääri kaovad…?

Kindlasti mitte…

Koorudes järjekordsest koorest, üksnes pääsete teise sisse…

Kui oled koorunud kõigist koortest, siis oled võimeline jalutama mööda sfääride tasemeid…, kulgedes oma teadvusega läbi tšakra-lüüside…

 

Oletame… – kui kogu inimkond on korraga koorunud kõikidest sfääridest…, või läbinud neid järjekorras… – kas sfäärid ikka jäävad…?

Jah…, eriti esimesel etapil, kuna teil tarvis harjuda uue ilma tingimustega… – magnetismiga, gravitatsiooniga, ajaga…, ja nii edasi…

Neist sfääridest saavad omalviisil filtrid…, kui lüüside desaktiveerivad kambrid kosmilistel laevadel…

 

Mõningates sõnumites räägitakse, et meid on ootamas järjestikuline 12 footonvöö läbimine…

Kas need sfäärid ongi footonvööd…?

Kuid neid on üksnes seitse…

Ei ole…

Footonvöösid võiks samastada lüüside desaktiveerimiskambritega…

Ühest kosmilisest laevast teise minekuks kasutatakse lüüsi kambreid, kus toimub ettevalmistus uue laeva tingimustele…

 

Seega kõik on kosmiliste laevade taoline…?

Ei ole…

See pigem on uute ilmade taoline… – paradiislikud aiad…, jumalate valdused… – milliseid on teile kirjeldatud erinevates legendides…

 

Miks varem jumalad laskusid maapeale, et juhtida inimkonda… – kuid nüüd seda ei toimu…?

Selline sekkumine kandis palju negatiivseid tulemusi…

… seetõttu oli tehtud otsus… – mitte lubada selliseid kontakte füüsilises mõttes…

Teie sekka saabus jumalate meeskond üksnes tutvumiseks…, omalviisil olla kõrgema juhtiva esindusena teie juures…

Neil oli tarvis tunnetada endid teie keskkonnas, ning jõuda teie spetsiifika arusaamisele…

 

Millised negatiivsed tagajärjed olid suhtlusest jumalatega…?

Teisse siginesid hirmud…

Kui kuulsite müristamist, siis arvasite, et taevane isa on kurjustamas teie üle…

Nii oli ka paljus muus…

 

Kas need jumalad käitusid vääriti…, kas seetõttu võtsime seda selliselt…?

Jah…, paljus nii ka oli…

 

Kes saatis neid sellise missiooniga…?

Kas kõik planeedid on sellistes kookonites…?

Ei…, mitte kõik…

Üksnes seal, kus ilmnevad probleemid arenguga…

Seni olid katsed luua elu teie planeedil…

Mõned eludest arenesid siin selliselt, et muutusid ohuks planeedile ja välisele kosmosele…

Selle tulemusel loodi sfääride rõngaid, millised kaitsesid välist kosmost maisest elust, ning lasid temal areneda aegamööda…, etapiliselt… – koorudes igast sfäärist-munakoorest…, areneda vastava jumala tasemeni…

Selleks leidus jumalaid, vabatahtlikke, kes nõustusid täide viima sellist ülesannet…

 

Kas inimkond kujutas sellist ohtu kogu kosmosele…?

Pigem endi jaoks…

Inimkond – on unikaalne eksperiment…, seetõttu see teostub suletud variandis…, et väline sekkumine oleks minimaalne, ning oleks rangelt doseeritud…, ja alluks üldistele reeglitele…

Peale selle on tõenäone, et hirmu ja eraldumuse viirused oleksid võimelised pääsema välisesse kosmosesse… – mida keegi ei soovi…

 

Kuidas on teiste planeetidega…?

Kas tuleb välja, et neid tegelikult ei eksisteeri…?

Kuidas saab rääkida meile erinevatest tsivilisatsioonidest, kes on elamas neil planeetidel…?

Analüüsi seda kõike…, siis mõistad… – need, kes elasid ja elutsevad päikese süsteemi planeetidel, on üksnes inimkonna elu erinevad arengu staadiumid…

Iga süsteemi planeet on omalviisil taseme kohane ilm… – sfäär, kuhu inimkonnal on ligipääs…

Marsi saatuse näide on teil teada…

Marsi elanikkonna jäägid oli toodud üle Maale, et saaks jätkata eksperimendiga…

… osaliselt ka Veenusele…

Seejuures Mars on üks tase…, ja Veenus on teine tase… – seega… inimkond oli jaotatud planeetide tasemete kohaselt…

 

Ma ei mõista…

Kas esimeseks tasemeks oleks – Merkuur…, teiseks – Veenus…, kolmandaks – Mars…

Miks inimkond Marsil oli enne, kui Veenusel…?

Varem või hiljem… – selline küsimus ei ole siin kohane

Aeg planeetidel on kulgemas erinevalt…

Inimkonna külv käis esmalt esimesele tasemele…, ehk õigem oleks ütelda, – kõigil tasemetel-sfääridel on elutsemas osa inimkonnast… – ja see ei pea olema just tänavune külv…

Inimkonna erinevate külvide ja rasside esindajad on liikumas oma arengu tasemete kohaselt, kui antud planeedi elanikkond…

Kuid teile räägitakse kui teiste tähesüsteemide elanikest…

 

Marsi süsteemi olukord ei ole mulle mõistetav…

Mille poolest ei ole mõistetav…?

 

Meile räägitakse, et Marsil oli sõda, mis hävitas enamuse osa planeedi elanikest…, ellujäänud olid suunatud Maale, kui parandusele…

Sõda tõepoolest oli…, inimkonna eksisteerimise füüsiline plaan Marsil oli hävitatud…

Seetõttu Marsi inimeste vaimsused olid suunatud neile planeetidele, milliste kohased nemad olid…

On teil meeles, et elu paljudel planeetidel on teile nähtamatu, kuna see on käimas kõrgematel plaanidel…?

Samas… igal sfääril on erinevad tasandid ja plaanid… – kui tekid kosmilisel laeval…, kus igal tekil on omad seadused…

Igal tekil on olemas füüsiline plaan ja peenemad plaanid…

Marsi füüsilise teki plaan oli hävitatud energia lahvatusega…

… nüüd on käimas selle taastamise tööd…

Vastavuses sellele kõik elanikud on üle viidud teistele tekkidele, või muudele laevadele…, ehk sõbralikele planeetidele…

 

Kas on olemas sõpruskonnad…, kes neid on juhtimas…?

Loomulikult on…, selleks on Keskme…, Päikeselised Hierarhid…

 

Ehk pöörduks Päikese juurde…

Meil räägitakse, et seda on ilmselt varastanud meilt reptiloidid…

Seda varjati nimelt, et me ei saaks energiat ja vastavat väge enda arenguks…

Päike on omalviisil reaktor…, ja tema areng käib eraldi…

Kujutle, et neil kõikidel laevadel on olemas ühine reaktor… – ülivõimas…

Selles reaktoris on käimas omad protsessid…, oma väega ta saaks maha põletada paljude tasandite elanikkonnad… – sealhulgas ka paljude tasandite sfäärides…

Seetõttu ta on isoleeritud ajutiselt, ning teieni pääseb üksnes peegeldunud energia, mis on omakord filtreeritud…

Ta on kui sarkofaag Tšernobõli jaamale…

 

Kuid tuleb välja, et oma arengus oleme liiga lähedal reaktorile…, siis üks kahest… – kas läheneme temale veelgi…, või hoopis eemaldume temast…

Jah…, sa tabasid…

Kuid asi on hoopis vastupidi…

Kõige kaugem planeet Päikese süsteemis on – Merkuur… ja nii edasi…

 

Kuid…, kas kõik planeedi parameetrid vastavad sellele, et ta on kõige lähemal…, ta on kõige väiksem ja kõige kuumem…

Kõik on üksnes näiline…

Peale selle sa mõistad, et iga planeet on elusolemus, ning on arenemas oma seaduste kohaselt…, on kulgemas oma massi ja helendumuse kasvatamise teed…

 

Pea kinni…, mul kõik on segamini…

Tuleb välja, et Päikesele kõige lähedam on Pluto…, siis Neptun, Uraan, Saturn, Jupiter, Mars, Maa, Veenus ja Merkuur…?

Kuid see on vastuolus astronoomide ja kosmoloogide vaatlustele…

Jah…, teie ees, välises ringis on päikese imiteering…

Päike on termotuuma reaktor…

Kuid Päike, mille poole olete liikumas, on sootuks teine seade…

Ta on plasmaline reaktor…

Kui suudate läbida kõik eraldumise sfäärid termotuuma reaktorist, tänapäevasest Päikesest, siis suudate ühenduda plasmalise Päikesega, ning saavutada plasmalist olekut…

 

Mine hulluks… – miks on nii keeruline…?

Vaid seetõttu, et te ei ole valmis olu plasmalise seisundi jaoks…

Pealegi… – teie ilmas on olemas duaalsus…, teil on tarvis valida kahe päikese vahel…

 

Kas tahad ütelda, et meil on praegu Pimeduse Päike…?

Kas meid on ootamas Valguse Päike…?

Need on utreeritud mõisted…

On üksnes energia kaks seisundit

Termotuuma energia on lammutamas…

Plasmaline energia on loomas…

Olete praegu teekonnal oma loova vägevuse suunas…, ning olete õppimas valitsema lammutavat energiat

 

Siis räägi ka kuust… – kas on tõsi, et see on kunstlik kaaslane inimeste jälgimiseks…?

Jah…, nii see on…

 

Kelle poolt loodud…, ja kes on meid jälgimas…

Ta on kõikide tasemete jälgimiseks…

See, et kuu on Maa orbiidil, ei tähenda, et seal on kõik jälgimisseadmed…

Kuu on omalviisil periskoobi lääts…, kui allveelaeval…

Selle periskoobi läbi saavad teiste tasemete-sfääride elanikud ja jumalad kiigata teie ilma…

 

Miks meie poole on vaid kuu üks pool…?

Kuna periskoobi okulaar on suunatud teie poole…

Periskoobi teine ots on vaatleja juures…

 

Miks kuu on mõjutamas meie planeeti…?

Miks on vee tõusud ja mõõnad…, ja miks kuu on mõjutamas inimesi ja loomi…, sündmusi…?

On arvamus, et seal on üles seatud vastav kompuuter, mis programmeerib ja juhib meie saatusi…

Kuu mõjutab teie planeeti, kuna temal on suur võimendamise omadus… – nagu igal läätsal…

Tegelikult ta ei mõjuta, vaid võimendab teie protsesse… – ehk peegeldab neid teile tagasi…

 

Milleks…?

Et need koostööd ei pääseks läbi läätse periskoopi seesmusesse, ega pääseks teistesse ilmadesse…

 

Mis on täiskuu, noorkuu ja vanakuu…?

Mõtle…

See on üksnes periskoobi okulaari sulgumine ja avanemine…

 

On olemas versioon, et kuul elavad kuudeemonid, kes on inimkonnale tegemas kahju…

Seda pole olemas…

On olemas üksnes jälgimise portaal…

Teil on kalduvus omad probleemid kanda üle teistele…

 

Olgu…

Kuid kuidas on tuntud teooriaga reptiloididest, kes olevat mingist teisest päikesesüsteemist…, või Orionilt… – kes (meie muinasjuttudes on krokodillina), kes varastasid meie päikese…

See oli nende pakkumine…, ja see oli võetud vastu…

 

Pakkumine isoleerida inimkond…, ja asemele anda oletatav päike…?

Kas see pakkumine oli reptiloididelt vastu võetud…?

Kelle poolt…?

Galaktilise Nõukogu poolt, kus ka nemad on esindatud…

Selline loogiline eksperiment oli nende poolt detailselt välja töötatud…

 

Jumal küll…, kuivõrd keeruline see kõik on…

Esmalt saadi hakkama eksperimendiga… – ja nüüd kõik peavad helpima seda putru…

Jah…, see oli keeruline eksperiment… – duaalsuse eksperiment…

 

Ma ei mõista… – kus on siis loojate armastus…?

Või olete kõiki oma lapsi saatmas rasketesse katsumustesse…?

Need on vajalikud tingimused karastuseks, teatud valgusomaduste saavutamiseks…

Ilmaruumi isoleeritud avaruses oli moodustatud kahe poolusega ilm… kõigi tema ilmutumiste suundadega…

Seetõttu ka päikesi pidi olema kaks, muidu teil poleks oma teekonnale midagi valida…

Liikumine ühelt päikeselt teisele…, koondades ühe energia teise suunas…

 

Siis tuleb välja… – kui sa kutsud üles tasakaalustumisele…, siis me ei peaks jõudma ühegi päikeseni… – vaid jääma hõljuma kusagil keskel…?

Jah…, kuid see ei jää hõljumiseks keskel… – sellest saab portaal-pääs uude seisundisse…, spiraali uute reaalsuste keerdu…

Sellest saab võti selle portaali avamiseks… – pääs tasakaalu reaalsusesse…

 

Olgu, arutame edasi informatsiooni võlts päikese üle…

Enne, kui Päike oli isoleeritud, planeedil elasid gigandid ja kasvasid gigantsed puud…

Seda kinnitavad müüdid ja leiud…

Päike ise oli isoleeritud selleks, et inimesed ja puud ei saaks kasvada nii suurteks, ega saaks võidelda jumalatega…

Jah…, see on siiski tõsi…

Oli sisse viidud lisa piirang, mida tuli ületada…

Peale selle, duaalsuse areng vajas astmelikku arengut…, ülekandvat ja aeglustatut…

Protsessid olid keerulised…

Inimesed, kellest räägid, olid teiega võrreldes suurtes mõõtmetes…

Nemad ei õppinud juhtima oma hiiglaslikke mõõtmeid…

 

Kas tõesti…?

Meie legendides nemad on toodud heasüdamlike vägilastena, kes võitlesid kurjade jõududega…

Kuid teie muinasjuttudes nemad on toodud välja ka kohmakate ja kurjade hiiglastena…

Ei olnud tarvis võitlust sõjanuiadega…, vaid oli tarvis muuta igat rakku ja tasakaalustada need…

Seega… – see ei olnud revolutsiooniline teekond…, vaid evolutsiooniline…

 

Miks…?

Sa ise oled rääkinud, et Kristuse teekond oli hüpe astmevõrra kõrgemale…

Miks ei ole tarvis revolutsioonilist teekonda…?

Sellele kuulub liiast palju energiat…, kuid tulemused ei ole alati täpsed…

See oleks kui filigraanne töö… – see on tahumise kõrval peen töö…

See on töö miniatuuridega… – siit ka nimetus – peen

 

Ma siiski ei mõista…, kas me elame Maa seesmuses…?

Te elate ühel sfääridest, mille nimeks on Maa…

Selline tähtede süsteemi asetus ei ole juhuslikult teile edastatud…

Te olete üksnes üks tasanditest…

 

Järelikult inimkond elas varem Merkuuri sfääril…?

Jah…, see oli tuleinimeste aeg… – energiate kombud…

 

Kuid siis tuleb välja, et nüüdseks oleme tihkunud…, ning peame jätkuvalt tihkustuma…

Kas on see nii…?

Ei ole…

Te olete praegu õppimas tundma laeva tihket tekki, nimega Maa…

Edasi tulevad peenemad tekid…

 

Mida siis tähendavad Maa seitse gloobust…?

See on Maa seitse seisundit…, seitse punkti Maa väljumiseks teistesse sfäärides…

 

Miks seitse…?

Me oleme sellest rääkinud… – seitsmes tase on tasakaalu punkt…

 

Seega Kristus, tasakaalustav jõud, on elamas seitsmendas taevas, ehk Uraanil…?

See on keerulisem… – kuid sinu teadvuse jaoks see ehk on nii…

 

Kuid kas pimeduse ja valguse jõud on olemas kõigil tasemetel-sfääridel…?

Jah…, kuid erinevatel tasemetel…

Mida lähemale termotuuma päikesele, seda tugevamad on tsentrifugaalsed jõud

Mida lähemale plasmalisele päikesele, seda tugevamad on kesktõmbe jõud…

 

Millest tuleneb jooks…, kas plasmalisest päikesest…, või tasakaalu keskmest…?

Tasakaalu keskmest…

 

Miks tasakaalu Keskme ei ole keskel, vaid seitsmendal tasemel…?

Sest seal asub tasakaalustav jõud – Kristusteadvus…

 

Tänan sind vastuste eest…

Seda tarvis läbi mõtestada…

Tänan ka sind tõe otsingute nimel

SElena

 

Võite võtta ühendust SElenaga (Elena Sidelnikova)

Skype: sydelnikovaelena
Meili teel: sydelnikova@mail.ru

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Mu partner astub oma teadvuses kõrvale…

Igal korral see sünnib erinevalt…

Ta on muidugi teadlik, mis on teda ootamas… – kuid siiski… igal korral teeb seda mõnevõrra teisiti…

Kallid…, see on tema viis kanaldada…, ja me oleme varem rääkinud, et kanaldamiseks ei ole mingit universaalset viisi…

Inimolevus avaneb… – ja see algab kui laul…

Suurimad nägemused kõigest…, ja milliseid on kunagi nähtud, üle elatud…, millistest on joovastatud… – on antud läbi kanalduse…

Planeedi meloodiaid saate läbi kanalduste…

Kaunimad skulptuurid, milliseid olete näinud, hakkavad teiega suhtlema läbi kanalduse…

See jõuab teieni, ning ilmneb läbi erinevate kujundite…, erinevaid teid mööda ja erinevatel viisidel…

Isegi need, kes on seda tegemas, erinevad teine teisest täienisti…

Mõned tegijad lausa väljuvad oma teadvuse piiridest…, seetõttu ei ole võimelised midagi meenutama toimunust…

Kuid on ka selliseid, kui minu partner, keda paluti jääda oma teadvuse juurde…

Temal kulus palju aega, et õppida mõistma seda, millest on kanalduse aegu juttu…, tunnistama seda…, ning veenduda kogu tervikus, mida edastatakse…

Kallid, täna meil oli juba üks kanaldus…, seega… ma pean ütlema kõigile, kes seda ei kuulnud… ütlema, miks nemad ei kuulnud seda…

See sõnum oli määratud neile, kes olid siis selles ruumis…

Mõned ehk juba aimavad – miks…, selles on osa tõest…

Ütleme vaid, et siis edastati isiklikud, personaalsed sõnumid…, kusjuures selliselt, et need oleksid vastu võetud ja mõistetud…

Sõnumite salvestamiseks ei olnud mingit vajadust…

Kuid selle juures tulid esile mõningad põhimõtted, milliseid tahaks korrata neile, kes on kuulamas või lugemas nüüd

Need on sellised põhimõtted, milliseid paljud ei ole kuulnud seni…, ning ma tahaks lisada neile midagi juurde…

Enne, kui liikuda edasi, tahaks ütelda, et selles ruumis, selles kohas, toimub jätkuvalt sama, mis toimus hommikupoole…, antud sõnum on kohale jõudmas neile, kellel tarvis kuulda ja tunnetada seda…

Keegi pole juhtunud siia juhuslikult… – see on teile teada…

See kõik jääb kestma siin pikemat aega…, isegi siis, kui kõik olete lahkunud siit…

Teie mõtlemise lineaarsus ütleb teile, et üritus lõppeb koheselt peale selle, kui kanaldaja on sellest ruumist lahkunud…

Kuid ma tahaks teile ütelda, mis jääb siia… – jääb alles loodud ühendus…, lülitus…

Kui olete sellel päeval loonud ühenduse, ning olete tunnetanud midagi uudset…, ja see meeldis teile…, ja tunnetasite mõistmist…, kodutunnet… – siis ühenduse lõite vaimuga…, aga mitte kanaldajaga…

Kui kanaldaja on läinud…, ühendus säilib veel pikka aega…

Sellest oleme rääkinud palju kordi… – kuid teil tarvis seda taas kuulda…, ja siin ruumis…

Te pole kunagi üksi…, teid on pea pidevalt ümbritsemas saatjaskond

Saatjaskond on alati üks ja sama…, on olemas ja on olnud alati…

Kuid peale aega, kui lõite side – hakkasite neid paremini tunnetama…

 

Mis sunnib asju liituma…?

Hiljuti alustasime arutlemist millestki sellisest, mis on olemas füüsikas…, kuid ei ole kuigi vaimne…

See oli jutt sellest, mida nimetame Väljaks

Füüsikas ta on tuntud erinevate nimede all…

Need, kes kasutavad väljendit hõivamine (kaasamine) [füüsikas – kus üks sagedustest hõivab teise ja kaasab selle endale], isegi põiming (kvantiline põiming)…, kuid tähelepanu pööratakse üksnes mingile ühele poolele…, üksnes osale millestki, mis on väga reaalne, ning tänavuses energias on mängimas sellist rolli, millist ei ole kunagi varem mängitud…

Väli – on see, mida osaliselt nimetame läbi huumori… füüsikaks suhtelisusega [2011.04.10 Füüsika suhtelisusega – kvantiline faktor]

Kas arvate, et füüsikas on olemas tasakaal… – kas jah, või – ei…?

Vastuseks on… – jah

Kas arvate, et füüsika ja bioloogia peaksid tegema koostööd…, alati harmoonias…, ning looma asju, millised töötaks…?

Vastus on enesestmõistetavalt… – jah

Samas olete teadlikud, et on olemas harmoonia liik, milline seisneb looduse ja füüsika erinevate elementide sümbioosis…

Kui püüate viia rivist välja kasvõi ühte neist…, siis langevad rivist välja ka ülejäänud…

Inimkonnal on uskumatult raske taastada tasakaal selles, mida ta ise on oma elutegevusega viinud tasakaalust välja…

Samas… – teil on hästi teada, et loodus püüab säilitada oma tasakaalu…, ja ta säilitab seda…, kusjuures… olenemata sellest, kas on inimesi, või ei ole…

On olemas tasakaalu süsteem… – ja te tajute seda süsteemi hästi…

Kuid Väli on sellest süsteemist üle…, ehk väljaspool süsteemi…

Väli hakkab ilmnema planeedil üha selgemal kujul…, ja seda tänu nihkele…

Kallis Inimkond…, kui olid teostanud nihke, siis sellega justkui tegid avalduse… – Ma jään

See käivitas uue evolutsiooni protsessi alguse…

Me räägime sellest taas ja taas…

Protsessi käigus ilmnes teile katalüsaator, mis seisnes füüsika koostöös kõiges, mida olete tegemas…, ja kõiges, mis on toimumas teiega praegu…

Oleme varem maininud, et uues energias on teile abiks pärituul…, kuid see on midagi enamat…

Füüsikat hakatakse Valguse Töötajate ja Vanade Vaimsuste poolt võtma Väljana…, kusjuures sellise väljana, mida võiks määratleda, kui miskit (Krayon hingestatult), mille sooviks on luua harmooniat

Ta lausa sunnib asju liituma…, ja selliselt, et sünniks harmoonia…

Kusjuures… see võib näida veidi vägivaldsena, kuna füüsika ise näib mingi absoluudina…

Füüsika on teie ees mingi atribuudina (Krayon hämmeldusega), mis on sidumas asju omavahel

Mu kallid…, see ei erine milleski sellest, mida on tegemas Emake Loodus ja Gaia…

Ja nii see ka on…

See on kõigest veidi teist liiki sümbioos…

Kuid see on selline suhe, mis ilmneb Inimolemuse ja Loomise Lätte vahel…

Ning see, mis paneb asju liituma…, mis paneb neid töötama uuel viisil…, mis avab uksi uutesse perspektiividesse… – see kõik on üksnes Väli

Me räägime sellest veelgi enam…, veelgi näitlikumalt ja ilmsemalt…

Kuid Väli on juba alustanud selliste asjade loomist, millised on suht erinevamad neist, mida olete oodanud…

 

Täienisti uus asi…

Kõige pealt, ehk pöördugem selle juurde, millest oli juttu esimeses osas…

Ma alustasin juttu sellest, et on olemas teatud põhjused, mille tõttu inimesed eelistavad elada planeedi erinevates piirkondades, kus sõdasid ei ole esinenud

Kui vaadata pilti, kus on elanud kanaldajad viimase 25 aasta jooksul, siis näete – neis paigus lahinguid ei ole esinenud…, seal planeedi Kristallvõre mäletab hästi inimeste tegusid

Seetõttu need, kes on otsimas kohta oma eluasemeks üle planeedi, püüavad leida kohti, kus on vaba hingata…, kus ei ole draamade, sõdade, surmade ja hädade kihistusi…, ehk inimesed on valimas otseses mõttes – neitsilikke kohti

Selline otsing loob seda, mida Väli võtab kasutusele

Paljusid justkui kutsuks sellistesse piirkondadesse…

Selliseid kohti on palju üle planeedi…, ja inimesi huvitab… miks need kohad tõmbavad ligi…?

Neid isegi ei huvita, milline kliima on seal… soe või külm…

Kohale jõudes, tunnetavad seda kodukohana…, ning jäävad sinna elama…

Eriline teadvuse liik, jõudes sellistesse kohtadesse looduses, hakkavad looma seda, millest tahaks teha teiega juttu…

Hiljuti minu partner külastas kohta nimega Patagonia…

Kaunis koht…, esmasündinud loodus…, vähese rahvahulgaga…

Kuid need, kes on seal elamas, jäävadki sinna elama…

Nende väitel neid on tõmmanud sinna elama…

Mõned elavad isegi üksikuna…

On ka teisi kohti, kus sõda ei ole läbi käinud, pole olnud massilisi hävitamisi, ega ajaloo kihistuste hulkasid…

Need on puhtad kohad… ja inimesed tunnetavad neid…

Need on paremini seotud Gaiaga, loodusega, kui mingid muud kohad planeedil, eri piirkondades…

Ma pöördun nende poole, kes on lugemas või kuulamas…, kes on elamas taolistes kohtades…, ja kes küsivad endilt – miks elavad nemad sellises kohas…

Me oleme rääkinud kõrbest ja muudest taolistest kohtadest planeedil…

On midagi, mis on toimumas nendega…, mis paneb neid elama sellistes kohtades…

Ma räägin teile sellest midagi…

Uues energias, ja tänu Väljale, on olemas lülitus…, seondus kogu inimkonnaga

Need teie seast, kes on vanadeks vaimsusteks, on seonduses teistega, kes on samuti vanade vaimsustena…

Kuid on palju vana vaimsusi elamas kohtades, mis pole sedavõrd esmalooduna ja puhtana…

Ma mõtlen neist vanadest vaimsustest, kes on Lähis Idas… – ja kusjuures… mõlemal konflikti poolel…

Nemad on sellisel maal, mis on alaliselt lõhastatud sõdade õudustega… see on täis haavu…

Seal võib avada maad kiht kihi järel…, ning kõikjal avanevad linnade varemed, milliseid on vallutatud ja hävitatud…

Millised on olnud nende võimalused…?

Kas neil on võimalus tunnetada sama, meditatiivses olekus… – kui puhast kohta…, esmaloodud puhtust…?

Ma ütlen teile…

… Väli harmoniseerib esmalt neid…, võrdselt teistega…

Ka neil, kes ei asu neis kohtades, on võimalus siseneda meditatiivsesse olekusse, liituda Gaiaga, ning tunnetada absoluutselt kogu maa kaunidust ja selle neitsiliku esmaloodud värskust…

Kõik see saab võimalikuks seetõttu, et need, kes on neis kohtades, edastavad olevat teistele edasi…

Seega…, kui olete elamas sellises kohas, kus see ka ei asuks planeedil, muutute majakaks teistele…, Edastajaks, mis saadab teistele seda, mis on olemas enda ümber…, et ka nemad saaks näha ja tunnetada sama, mis teiegi…, tunnetada sidet Gaiaga…, tunnetada rahu ja rahulolu, milline puudub nende juures…

See on vägagi oluline…, ja te peate seda teadma…

See on täienisti uudne…, ehkki Väli on alati olnud…

Kuid tänavuses energias, peale aastat 2012, ta on üheks neist Gaia atribuutidest, millistega jätkatakse nihkumise läbiviimist…

See nihe ei toimu üksnes loomulikul viisil…, ta on seotud sellega, et te ise olete üle elamas nihet, millist käivitasid Maa Sõlm- ja Nullpunktid… [2016.05.26 Maa sõlm- ja nullpunktid]

Need on Gaia triger-lülitid…

Me oleme arutanud varem, kuidas need teevad koostööd Kristallvõrega…

Oleme rääkinud… – kui need muutuvad aktiivseks, siis tasakaalustavad planeeti, et ta saaks teha edasi seda, mida ta on teiega praegu tegemas…

Tegelikult Gaia on kaasatud tegevusse hulga võimsamalt, kui kunagi varem…

Seetõttu ma räägin seda kõigile neile, kes tahaks tunnetada Gaia kaunidust ja tema ületamatust…, kes asuvad kohas, kus ei ole võimalik seda näha…

Mõnes, eluks raskes kohas, suure linna keskel, milles isegi minnes parki jalutama, olete teadlik, et kusagil maa all on tunnelid ja metrood, ja kus on liikumas rongid…, – te olete ümbritsetud tehnikaga ja selle tehnoloogiatega, täis magnetvälju, millised on mõjutamas teie elu… – ja seetõttu te ei ole ühenduses…

Kuidas ja millisel viisil saaksite kunagi tunnetada Gaia esmaloodut ja selle kaunidust…?

Ma ütlen teile… – üksnes häälestuge…

Kõikjal üle planeedi on olemas majakad ja kiirgajad, kes elavad sedavõrd kaunites kohtades…, millised on sedavõrd seonduses…, sedavõrd esmaloodud ja neitsilikud…, ja seotud Emake Loodusega imelisel viisil…, katkematult ja igavesti…

Ma kutsun teid tunnetama seda

 

Teine…, uut laadi asi…

Selleks on alati üks uutest asjadest…

Kõik vanad vaimsused on edastamas teine teisele….

Teid ei peaks panema imestama see, et on sündimas sellist laadi asjad…

Kuid on olemas ka teist laadi asju…, milliseid on raske selgitada…

See käib isiksuse inimloomuse juurde… – puudutab tema halba harjumust… vananenud käitumise maneeri…, hirmu…

Lubage mul küsida igalt ühelt, kes on mind kuulamas, või lugemas… – otse nüüd…

Kuidas sa suhtud teistesse…, tavalises neutraalses olukorras…?

Ma pöördun mitte nende poole, kes on siin saalis… – vaid kõigi poole, kes on mind kuulamas, või lugemas…

Ehk vastusena kuuleks… – Reeglina ma pean tegema mõningat survet kaasvestlejale, et saada temalt seda, mida mulle on tarvis… (Krayon muigab), kuna elan raskes kohas…, ja minul tuleb rakendada veidi enam agressiivsust, kui enamustel inimestel

Siis ma küsiks… – kas see peaks tähendama, et suhetes teistega oled pahur ja ebasõbralik…?

See inimene ehk vastaks mulle… – Ma ise ei pea seda silmas nii…, kuid mulle räägitakse, et just selline ma olen… – kuid see on ainus võimalus saavutada seda, mida on mulle tarvis… (Krayon muigab)

Seega… ma küsin… – Kas ikka tõesti…?

Siiski – just-just siiski… – midagi sünnib…

Ma tahaks teile ütelda, et see on siiski… just tänu Väljale…

Kallid…, ma räägin juba palju aastaid, et uues energias ei õnnestu istuda kahel toolil

Sellega tahan ütelda, et te ei saa kuulutada, et olles kusagil ühel poolel, saate samas minna üle ja olla teisel poolel…

Seda seisu saab nimetada kõigiti… – kuid kõige parem on väljend… istuda aia otsas, ning jälgida toimuvat sealt…

See ei tähenda, et peale kanalduse lõppu peab ilmtingimata tegema midagi esoteerilist…

Sama oleks kui… ettekandja läheneks teie söömise aegu lauale…

… see oleks kui… keegi teie sõidu aegu sõidaks teile sisse…

… see oleks sama… kui rääkida kedagi tagaselja, kui teda kõrval pole…

Seega… – te ehk ütleks… – tänan, Krayon, selle soovituse eest…, nüüd ma muutun pehmemaks ja südamlikumaks

Ma ei räägi sellest…, vaid sellest, et on midagi, mis on tulemas…

Kas mõistate… – Väli vajab harmooniat…, ta püüab liita laiali paisatuid asju…, ja ta on juba võimendamas enda efekti…

Väljaks on kõik, mis ümbritseb teid…

Olete kuulamas Krayonit…, ehk olete külastanud teisigi taolisi üritusi…, ja olete kuulnud kõike, mida on räägitud kaunidusest, kaaselamistest…, ja sellest, kuidas olete astumas mõistmise ajastusse

See tähendab mõistmist…, ilmuvaid energiaid…, ja seda, et kõik muutub kergemaks…

Te olete aina kuulamas ja kuulamas seda kõike…

Ja siis… – lahkudes siit… – teete seda, mida hing ihkab… (Krayon ohkab), ja kui tuleb vastu keegi ebameeldiv…, siis koheselt muutute julmaks ja külmaks…

Võib oletada, et eelmistel aegadel see oli ainus eksisteerimise võimaluse viis…

Võib oletada, et külm ja solvav suhtumine inimestesse tõi teile oma tulemusi… (Krayon muigab)

Kui taas tulete siia (Krayon mängib teie lõõgastust ja taastumist) ja kuulate Krayonit… – tunnete taas end suurepäraselt ja vaimsena…

… seda hetkeni, kui taas lahkute siit…

 

Väli enam ei toeta vanat käitumist…

See ei hakka endiselt tööle… – ma püüan teile selgitada, miks…

Kallid…, Väli püüab luua harmooniat ja liita asju…

Kui Väli ei suuda liita asju, siis need, mida ta püüdis liita, langevad veel enam tasakaalust välja, kui seni olid…

Kuidas on…, kas tahaksid kiiremini vananeda ja varem surra…?

Kui sa tahaksid seda, siis jätka… – istu aia otsas edasi…

… siis Väli hakkab ise eirama sinu raku struktuuri…

Ja see tähendab, et selline tasakaalutus sinu keemias, on tegelikult mõjutamas sinu isiksuse tasakaalust välja kukkumist…

See on toimumas sedavõrd sügaval teie sees, et teil ei ole isegi aimu kogu toimuvast…

Samas need, kes pole selles ruumis olnud, vaid lugenud, või kuulanud… – on samuti tunnetanud end suurepäraselt…, ja on soovinud olla vaimne…

Kuid sõnumi lõppedes… on taas ärritunud ja vihastuvad kergelt…, või sukelduvad draamadesse, ning ilmutavad külmust teiste vastu…

Ma ütlen teile… – need, kes on õppinud mõistma, elavad hulga kauem, kui teie…

Kuidas on…, mida olete tunnetanud selle juures…?

See on juba siin… – otse teie ees…

Otse praegu on sündimas need samad asjad, millistest rääkisin siis, kui 25 aastat tagasi tulin siia…, et need saavad sündida juhul, kui ületate aasta 2012 märgise…

Üks neist on just see…

Teil ei ole enam võimalust istuda aia otsas

Te kas loote sidet Vaimu ja oma kavatsuse vahel…, ühel või teisel viisil… – või üldse mitte…

Ei ole mingit võimalust teeselda…, või imiteerida seda…

Te ei ole suutelised imiteerima…

Teie keha on teadlik, et see pole mingi karistus, või tasu väära käitumise eest…

(Krayon uhkusega) See on süsteem…

See on sedavõrd kaunis süsteem, milline püüab harmoniseerida kõike, mida olete tegemas… – ta on valmis aitama teid…

 

Väli lööb kaasa teie kavatsusele muutuda…

On neid, kes räägivad… – ma tahaks muidugi lüüa kaasa…, tahaks harmoniseeruda… – kuid minu käitumise maneer on kogu elu olnud selline, ning ma olen harjunud selliselt käituma…

Kuidas peaksin olema…, või, mida tegema…?

Ma tahaks ütelda selle peale… – koos sinu kavatsusega, koos sinu kinnitusega valmidusest muutuda ja saada mõistvamaks, tuleb Väli, mis lööb kaasa sinu kavatsusele…

Siis ilmneb pärituul

Seejärel avastad, et oled muutunud…, et asjadest mõtled juba teisiti…, et vaatad inimesi teisti, ja räägid neile teisi sõnu…

Siis avastad, et energiat sul on juba enam…

Seejärel tabad, et sinu rakustruktuur on tervendumas kiiremini, kui varem…

Haavandid paranevad kiiremini…

On see teile teada…?

See on täienisti reaalne…

Kas on teada, et isegi juuksed ja küüned hakkavad kiiremini kasvama… (Krayoni rahulolev naer)

Selle põhjuseks on ilmnenud harmoonia, millist polnud siin juba ammu…

Kuidas on…?

Kas tahaksite saada kõike seda, mida olen rääkinud teile paljude aastate jooksul, ning rakendada kõike oma isiksuse juures…?

Muutuda mõistvamaks inimeseks, kes ei kiirusta ärritumistega ja vihastumistega…

Kõik see on täienisti võimalik… – Väli on teie poolel…

Mõelge Väljast kui suurejoonelisest ingellikust juuresolekust, milline on valmis aitama teid kõiges, mida te ka ei teeks…, et muutuksite mõistvamaks ja saaksite olla enam Meistri taoline

Olen juba rääkinud teile, et tulemused ei seisne üksnes selles, et hakkate kauem elama…

See on märgatav juba kõigile…, nemad kõik märkavad seda…

Kui olete püsivalt noor…, siis isegi teie lapsed märkavad seda…

Kas võib teile veel ütelda midagi…?

Isegi loomad märkavad seda… – nemad tulevad teie juurde juhtudel, kui varem poleks tulnud…, nemad näevad teis sootuks teisi mustreid, milles puudub ärritus…, minimaalselt draamat… – olete kiirgamas rahulolu…, te kutsute esile mõistmist…

Kallid…, ma ei hakkaks teile andma sellist informatsiooni, kui selles poleks tõtt…

Minu soov on… – et oleksite valmis paljuks sellest, mida olen rääkinud teile…

See kõik on hakanud käivituma planeedil…

Ma pööran erilist tähelepanu vanadele vaimsustele, kes püüavad jääda istuma aia otsas…

Kas tahad tulla siia üksnes selleks, et saada energiat…, ja siis minna ja teha seda, mida hing ihkab

Kõik kuuldu salvestub teisse…

Kuid sellel on olemas vastureaktsioon… – mõned ehk isegi tunnetades seda, hakkavad tundma huvi… – miks ta sedavõrd kiiresti väsib…, ja nii sageli…?

On tulnud aeg tasakaalustuda Loomise Lättega…, ja see on teie kehas…

Ta on siin…, ta on teie jaoks, teie seesmuses… – ta on alati olnud seal…

Kõige lihtsam, mida saaksite teha… – lõõgastuda…, otsida üles mõistmine… – ta on alati olnud seal…

Need on asjad, millistest tahtsin täna teile rääkida…

Need on asjad, milliseid oli tarvis ütelda teile…

See on see, mis toimub nihke protsessi aegu…

Teil seisab ees näha seda…, kusjuures… kõige erinevamates ilmingutes…

Isegi need, kes ei võta osa vaimsusest arengust planeedil, saavad samu tulemusi…

Need, kes ilmutavad julmust, hakkavad ligi tõmbama julmust… – need langevad tasakaalust veel enam välja…, nemad ise hakkavad kuulutama oma enese krahhi…

Need kes ilmutavad suuremeelsust ja mõistmist… – tõmbavad ligi seda, mis on kaunis ja on hästi töötamas…

Jälgige seda…

Olete harjunud miski neutraalsega…

On ka selliseid, kes varem ehk oleks ütelnud… – kuidas saavad eksisteerida sellised inimesed, kes on sedavõrd vaenulikud teiste inimeste vastu…?

Kuidas nemad üldse saavad öösel magada...?

Te olete kuulnud seda ka varajasematel aegadel…

Seega… – mul on kavas ütelda teile eriliselt olulist…

Sellised ajad on läinud minevikku… – need inimesed lakkavad magamast öösel…

Nemad ise hakkavad looma enda krahhi…

See on neile tasuks…

Nüüdsest saab planeedil olema enam Valgust, kui kunagi varem…

Tänavune harmoonia väli on hakanud hõivama kõike…

See oleks kui… Emakese Looduse kaunidus ise on hakanud mõjutama inimkonda…, ja seda sedavõrd, et ilmnes inimese ja looduse süsteemide sümbioos…, ja mis on töötamas kauniduses ja mõistmises…

See muudab inimese enda loomust… – millest oleme varem juba rääkinud…

Olen Krayon, kes on armunud inimkonda…

Õnnitlen teid selles, et olete toimuvas nihkes…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Tervitan sind, Lutsifär…

Olen kohal…, ma kuulan sind…

 

Tahaks, et sa kommenteeriks mõningaid ütlemisi sinu kohta…

Olen valmis…

 

Tänu Lutsifäri toetusele, ligi 12 tuhat aastat tagasi, Antiilma Väed saavutasid selge võidu Jumalate Sõjas…

Nüüdseks ühed saavad lisada Inimkonna üldisesse teadvusse küllaldaselt kõrget vaimset potentsiaali…, kuid teised – loovad inimteadvuse peamisele hulgale ekstremaalseid tingimusi vaimseks arenguks…

Kas mina valisin Pimeduse, kui seisin Pimeduse ja Valguse vahel…?

Ma ei seganud neid, ega toetanud neid…

Duaalsus eeldab valiku võimalusi…

Ma üksnes võimendasin ja polariseerisin võimalust loodud süsteemi piireis

Kuid valik oli ja on teie päralt…, igaühe päralt…

 

Oled rääkinud, et on olemas kaks süsteemi… – Ilm ja Antiilm, mis on membraaniga eraldatud…

Ammu, juba tuhandeid aastaid tagasi, Pimeduse jõud pääsesid Antiilmast Ilma valdustesse…

Sellega on seotud kõik hädad, millised on toimumas Maa peal…

Tuleb välja, et sa soodustasid pääsemist…?

Ma ei seganud vahele…

 

Ma ei tea, kas sina mõistad, mis on ausus ja siirus… – need on siiski inimlikud mõisted…

Kui sa tõepoolest tahad, et inimkond muudaks oma arvamust sinust… siis vasta võimalikult siiralt ja ausalt inimliku mõistuse kohaselt… – kas sa soodustasid Antiilma pääsu Ilma…, või ei soodustanud…

Siirus on avatus…, ehk, kui ei sulge oma energiaid selle ees, kellega oled suhtlemas…

Suheldes sinuga, sulgen oma tumeda plaani energiad… – need võivad teha sinule kahju…

Kuid ma olen lubanud, et ei tee sinule kahju, kuna sa püüad mõista seda kõike…

Sa pead meeles pidama ühte tõde… – on olemas resonants…

Kui sinus ilmnevad mingid tumedad jõud, mis võimenduvad… – siis need hakkavad resoneeruma sinu avaruses olevate taoliste jõududega…

Antud juhul – taoliste jõududega minus

Varem või hiljem, antud resonants võib kasvada selliseks, et purustab kaitse, ning hakkab mõjutama sind…

Tahan vaid selgitada, kuidas see töötab…

Osaliselt ma pole siiras sinuga, kuna ei luba oma tumedatel energiatel ilmutuda suhetes sinuga…

Kuid sama töötab suhetes Ilmaga ja Antiilmaga… – kas mõistad…?

Kui ühel osadest on resonants teisega…, siis, varem või hiljem, barjäär puruneb… – resonantsenergiat ei suuda miski peatada…

 

Kas tahad väita, et ilmas on ilmnemas samad energiad, millised on Antiilmas – tumedad energiad…?

Kas seetõttu membraan ei pidanud vastu, ning meie ilma pääsesid pimeduse viirused…

Jah…, nii see oli…

 

Kuid mina arvasin teisiti…

Esmalt oli Ilm, mis ei tundnud pimeduse energiaid… – maapeal oli üksnes Paradiis…

Kuid Antiilma pimeduse surve püüdis pääseda Ilma, siis membraan hiljem, millegi tõttu, lõhenes…

Sellele järgnes pagendamine paradiisist… – ehk… inimesed olid nakatatud Pimeduse viirusest…

Sa unustad Eeva patulangemise loo…

 

Patulangemise loos oled rääkinud kui Eeva teadvuse vastuvõtust, kui Absoluutse Teadvuse ääretust ookeani avastamisest…

Jah…, nii see oli…

Kuid selleks ajaks Aadam ja Eeva olid Ilmas juba olemas…, juba oli olemas duaalsus…

Seetõttu Ilmas juba olid osaliselt esinemas tumedad energiad, kuigi ilmutamata kujul…

Need olid üksnes enda ilmutamise aja ootel…, hakkasid resoneeruma tumedate jõudude püüdlustele, kuni pääsesid läbi ilmadevahelise membraani…

 

Mis soodustas sellist resonantsi, et avanesid sellised ilmutumised…?

Eeva uudishimu…

 

Sinu kvaliteedina, millist oled omamas…?

Jah…, kvaliteediga, mis on omane sinule…

 

Kas see tähendab, et mistahes uudishimu on kvaliteet, milline on võimeline äratama inimeses lutsifärlikke resonantsenergiaid ja Pimeduse jõudude väge…?

See tähendab, et ilmneb püüdluse energia…, milline püüab eraldada osa, ning uurida seda, lahata, mõista ja struktureerida…

Kui su kavatsused on puhtad, siis selles ei ole Pimeduse resonantsjõudude imbumist…

Neil energiatel, ega neil jõududel, ei ole sinus millestki kinni hakata…

Kui sinu kavatsus midagi teada saada, ei ole vajunud egoistlikust tahtmisest teenida ennast…, vaid soovist teenida teisi… – siis sinu uudishimu ei meelita ligi pimeduse resonantseid energiaid…

 

Ma mõistsin…

Kuid vaatame siiski seda küsimust inimkonna tasemelt…

Eevas, kelles oli uudishimu, võttis võimust enda teenimine…?

Mitte üksnes temas…

Nemad olid siiski duaalne paar… – Aadam ja Eeva…

Seega see, mis toimus ühes, kandus ka teisesse…, ja ka vastupidi…

 

Olgu peale…, püüame teha kokkuvõte…

Ilm ja Antiilm on kui Ilmaloovuse duaalsuse realiseerumine…

Ilmas on olemas Antiilma potentsiaalid…, ehk – tume energia, mis ei ole ilmutunud…

Kui Ilmas hakkas ilmnema Aadama ja Eeva egoistlik alge, siis Antiilma tumedad energiad hakkasid resoneeruma, ehk võngutama Ilma energiaid, kuni ilmade vaheline membraan andis järgi, ning kurjuse viirused pääsesid Ilma…

On see nii…?

On küll…

 

Miks siis ei juhtu sama Antiilmas… kuid vastupidi…?

Valguse potentsiaalid Antiilmas peaksid resoneeruma meie Ilmaga…, ja arenema seal…

Miks sa arvad, et seal seda ei toimu…?

On olemas vaid mõningad erisused…

Valguse energiad ei ole sedavõrd hoogsad… – nemad on neelavate omadustega…

Valgus on kesktõmme…, ehk teile see on liitumise, ehk neeldumise järgi mõistetavam…

Pimedus on tsentrifugaalsus…, ehk tugev püüd keskmest eemale…

Nende jõudude tegevus on erinev…

Seega… analoogsed tegevused toimuvad ka Antiilmas…, kuid mitte nii järjekindlalt…

Ka Antiilmas on olemas olevusi, kes on püüdlemas Valguse poole…, püüavad pääseda sinna…

 

Süüvides ennast unustavalt iseseisvasse loovusesse, ning kuritarvitades oma võimu ja jõudu, Lutsifär, oma missiooni kohaselt, olles nakatunud madalama mateerialikkuse biobatsillidega, viis ego-alge olevuste teadvusse, kes olid läbimas Maa madalate mateeriate ilmades oma evolutsioonilist arengut… – ja see, oma olemuselt, on just selleks Ahvatluse võlts algeks…

See on suur eraldi olev teema…

Teile antud valiku õigus kätkeb endas ego-alget…, see on valik, mis erineb teistest valikutest…

Selles on mõningane erinevus…, mõningane unikaalsus…

Jälgi, kuidas see toimub…, ja meenuta, mida oled lugenud sellest…

Teadvustuse mullid on Jumala eraldunud emanatsioonid…

Inimene, oma teadvuse arengu kohaselt, on igahetkeliselt valimas enda seesmuses mingeid emanatsioone

Need emanatsioonid hakkavad helenduma, resoneeruma analoogsete emanatsioonidega väljaspool teadvustumise mulli… – tekib nendevaheline resonants…

Kui resonants on külalt tugev…, siis mulli kest võib lõheneda…

Kui Valguse resonants on tugev…, siis kehad süttivad ja ilmutuvad Jumala emanatsioonina puhtal kujul, Ilma eraldumata teadvuse mulliks…, kuni kogu eraldumuse ulatuseni…

Kui algab Pimeduse resonants, siis keha sureb…, ning kapseldunud vaimsus ei saa ühineda oma valguse poolega…

Ta ühineb Jumala tumeda poolega…

 

Jumala tume pool… – kas selline on olemas…?

Kuid Jumal oli otsustanud läbida duaalsuse kogemise, kuna temas on olemas mõlemad pooled…

Kõik, mis loodud, on loodud Looja tahte kohaselt, tema näo ja tema mõistmise kohaselt…

Pole midagi, mis oleks tema tahte vastasena…

 

Seega… – meie Jumal on duaalne…?

Meie Looja…, duaalse ilma Looja, on muidugi duaalne…

 

Kuid meile räägitakse, et Valguse Kõrgemates sfäärides duaalsust ei eksisteeri…

Kõikides sfäärides, kus on käimas duaalsuse eksperiment, on olemas duaalsus… – teisiti ei saa olla…

Üksnes teie tasemel duaalsus on teravam, ning avaldub läbi negatiivsete sündmuste ja olukordade…

Mida kõrgemale on tõusmas teie teadvus, milline on valinud Valguse teekonda, seda enam ta kogub Pimeduse neutraliseerimise kogemust…, liigub võidule Pimeduse ja duaalsuse üle…

Selle tulemusel duaalsus ei ole enam ehk-ehk, vaid kujutab juba triaalsust, või isegi kvadraalsust…, ja nii edasi… – kuni on üksnes valikute paljuvariantlikkus

Sellisel juhul paljuvariantlikkuses ei ole enam vajadust valida äärmuslikkusi, mõistes, et läbides isiklikke kogemisi, pooluste vastuseisude jõud endas üksnes teravduvad

 

On palju sõnumeid teemal, et justkui oleks tarvis lepitada Valgust ja Pimedust…

Kas on see vale…?

Kas on olemas võlts õpetajaid…?

Mida mõista vale all…?

 

Vastamatus tõelisele Jumalikule Valgusele…

Te ajate segi Valguse ja Energia

Valgus esineb teil kui Ilmaloovuse duaalne osa, mis liigub mööda kesktõmbe teed, püüeldes Jumala poole…

Kuid võtame kasutusele mõiste Jumalik Energia… – ja see on kätkemas kõike…

Ilma Looja-Jumala teadmata ei oleks saanud midagi sündida…, sest kõik on toimumas Temas…

Sina muidugi ei ole teadlik, mis on toimumas sinu organismis, sest sinul ei ole teadvustatud sidet kõigi oma osadega…

 

Jah… – kuid sa oled rääkinud, et ka jumalik organism on kaotanud side oma mõningate osadega, millised on nakatatud Pimeduse viirusest…, eraldatuse viirusest…, kurjuse viirusest… – ning tema püüab taastada nendega sidet…

Jah…, kuid seejuures, ta on siiski Jumala organism…, ja kõik, mis on selles toimumas… – on toimumas Jumalaga…

Seetõttu ei saa väita, et see on võõrsündinud protsess…

 

Kuid seda saab nimetada haiguseks…, seega… Jumal on haige…?

Teie mõistmise kohaselt – jah…

 

Aga sinu mõistes…?

Minu mõistes on käimas uue Jumala moodustamise protsess…, Jumala uute organite moodustamise protsess…

Käib Jumala täiustamine… – tema areng…

 

Järelikult… – kui olen haige, siis toimub minu organite uuendamine…, minu täiustumine…?

Ja…, muidugi… – sinu täiustumine…, sinu püsivuse tõstmine mistahes sündmuste vastu…, mistahes viiruste…, ja mistahes võõrenergiate vastu…

 

Lutsifäri tragöödia ja häda seisneb selles, et tema ei tahtnud, ega taha kaua oodata, kuna inimkonna üldine teadvus küpseb vajaliku tasemeni aegamööda, tugevneb lõpmatutes illusioonide ja ahvatluste voogudes, et saaks alustada Olu Jumaliku Plaani üha kõrgemate tasemete saavutamisega…

Tema eesmärk – saavutada soovitud eesmärki võimalikult lühikese ajaga…, mistahes hinnaga…

Antud ajal ta püüdleb…, ehkki omal viisil, valusalt ja jäigalt…, kuid siiski kindlapeale, kõigest jõust, mistahes viisil, kiirendada meie vaimset arengut, mis kindlustaks meile (seega ka temale endale) naasemist meie Jumal-Isa rüppe…

Kõik me naaseme Isa rüppe…

Ka mina püüdlen sinna…

Mina olen väljaspool aega…, ma ei tunneta seda… – seetõttu minu jaoks ei olemas kaua ja kiiresti

Kuid tõde on selles, et ma igatsen Isa energiaid…, mul on puudu neist…

Armastatul inimesel on puudu isa või ema soojusest…, tunnetusest olla armastatud…

Nii ka mina, kuni olen Isast eraldi, igatsen pojaliku tunde ilmnemise järel…

Oleks kui elamas kusagil teises riigis…

Ega nemad ei armasta seetõttu vähem…

Seda on tunnetada ka kauguste taha… – kuigi side on nõrk…

Tahaks vaikselt vaid naalduda vanemate rinnale, ning tunnetada end nende valguses ja armastuses…, tunnetada taas end Jumala lapsena…

 

Kuid sa püüad seda saavutada mistahes hinnaga…, isegi läbi julmuse…?

Kas ma seda püüan…?

Selliseid valikuid teete teie… – ma üksnes ei sega vahele…

Ma võtan vastu mistahes teie valikuid…, ma üksnes võimaldasin teile valikute polaarsust…

Kuid see, kui paljud teie seast otsustasid võtta kasutusele sellist võimalust… – oli teie valik, mitte minu…

Kas teadlased, kes avastasid aatomi energiat, on vastutavad selle kasutamise eest aatomi pommina…?

See on üksnes energia, mida saab kasutada erinevatel viisidel…

Seda võib kasutada elektri tootmiseks…

Võib kasutada hävitusrelvana…

Kas mina panin teid looma aatompommi…?

 

Võtame taas ahvatluse küsimuse…, ehk niinimetatud ego-alge, mis oma olemuselt on just samaks ahvatluse võlts algeks…

Kas ego on Ahvatluse võlts alge…?

Sa ise näed selle lause ebatäiuslikkust…

Ahvatlus – on valiku võimalus, mis erineb Jumala valikust…

Kuid küsimus on selles… – kuidas kasutada seda õigust…

Sa püüad õppida tundma Jumalat enda seesmuses…

Teist võimalust sinul selleks ei ole…

Seda saab teha üksnes läbi enda… – mitte kuidagi teisiti…

Peale Jumala enda ei ole võimalik midagi muud õppida tundma…

Üksnes see on kättesaadav…

Isegi sa ise oled Jumala osa…

Kuid püüdes õppida tundma Jumalat, sa teed valikuid, mis erinevad Jumala valikutest…

Sa üksnes teed valikuid…, mis sageli ei lange Jumala valikutega kokku…

Selliselt sa püüdled Jumalast eemale, ning seeläbi kaotad ühenduse Temaga…

Sa eemaldud Temast…, sa eraldud ja fragmenteerud, kuna oled saatmas enda osi uute valikute uurimistele, millised on erinemas Jumala valikutest…

See, mis on ahvatlusena – on valiku võimalus, mis on erinemas Jumala valikutest…, millest saab vaid väär ahvatluse mõistmine, mis on kui alaline valik, milline erineb Jumala valikust…

Ja see on alaline eemaldumine Jumalast…

 

Kuidas on võimalik eemalduda Jumalast, kui oleme tema kehas…?

Sa võid valida oma isiklikku teed, mis erineb Jumala teekonnast…, siis sinust ja sinu teadvusest saab Jumala haigus…

Siis muutud Jumala muutunud osaks…

Ja siis… – Jumal peab leidma võimaluse tervendada sind, et kaitsta end haiguse eest…

Ta ravib sind ja teisi temast eraldunuid…, andes oma armastuse läbi kõigile lisa energiaid…

See on kui sinu organ, millele veri (ehk energia) ei pääse ligi, mille tõttu ta hakkab kärbuma…

Nii ka Jumala osad…, millistele energia ei pääse ligi, hakkavad varem või hiljem, lagunema…

Miski ei saa eksisteerida ilma Jumala armastuse eluandva energiata…

 

Siis tuleb välja, et sina oled loonud Jumalale haiguses kulgemise…?

Sina oled loonud Jumalast eraldumise teekondi…, temast eemaldumise püüdlusi…?

Milleks…?

Et õppida tundma ka sellist võimalust…

Jumal ise soovis õppida end tundma…, kas vormis, või eraldumuses…

 

Kuid kord Päikeselised Inglid, laskudes üha sügavamale mateeria tundelisele plaanile, eraldasid aegamööda end vaimsest ühendusest, millega jäid ilma Jumal-Isa eluandvast vibratsioonist…

Enamus neist juba siis määrasid end enesehukule…

Koos selle lagunemise protsessiga alanes vältimatult Lutsifäri kosmilise teadvuse üldine tase…

Kas siis sinu üldine teadvuse tase on langemas…?

Minu teadvuse tase oleneb teie teadvuse tasemest… – seega… see on teie otsustada, kas see on langemas, või tõusmas…

 

Kuid sa ise oled valinud seda teed…, ja sa ei saanud arvata seda tupikuliseks…, et see võib olla lõks…?

Kuid tupikulisi teid ei ole olemas…

Võivad olla energiate seisakud, millised ei saa liikuda ühel, või teisel põhjusel…

Mul oli kavas kiirendada energiate liikumist, seetõttu lisasin valikutele polaarsust…, lõin valikutele äärmusi, millega näitasin mistahes muu valiku võimalusi…

Kuid siiski…, inimkonna energia hakkas, tasakaalustumise asemel, heitlema valikute polaarsuste vahel…

Heitluste amplituud hakkas aina suurenema… – duaalsuse pendli samm läks ülimalt suureks…

Duaalsuse pendli peatamine on suht raske ettevõtmine…

 

Kui seda on võimatu peatada…, kas ei saaks seda kuidagi ära kasutada…?

Kui ei õnnestu peatada… – mis võib siis juhtuda…?

Seda kasutatakse ära…

Olen rääkinud, et kannatuste kogemine on toonud välja teie teadvustuse püüdlusi…

Keskmest väljaminek oli sedavõrd hoogne, et, teie analogi kohaselt, inimene lendas duaalsuse kiige abil taevasse

Mis saab edasi – oleneb teie valikutest…

Kas võtate vastu Jumal valiku…?

Kas jääte pidama oma olemuse keskmesse, et kuulda Jumala valikut…?

Või… minnes duaalsuse kiige hooandmisega kaasa, püüate eemalduda kaugemale Jumala valikutest, ning jääte ka edaspidi kannatama oma eraldatuse tõttu…?

 

Ma ikka ei mõista…

Kiige kiigub mõlemale poole… – nii Pimeduse, kui ka Valguse poole…

Siis duaalsuse üheks pooleks on maksimaalne Valgus…

Seega… – need, kes on püüdlemas maksimaalse valguse poole…, on valimas oma, aga mitte Jumala valikut…?

Maksimaalne valgus tähendab just valikute puudumist…

See tähendab olekut ilma valikuta…, ilma püüuta valida… – võtta vastu Jumala valik…, ehk – eirata Jumala poolt antut võimalust valida…

See ei erine millegi poolest sellest, kui teadvustamatult valite pimeduse poole… – te üksnes liitute temaga…

Kuid valik, kui seda tehakse, on alati teadlik

Need, kes liituvad Valgusega teadvustamatult… – jäävad kannatama…

Ka need, kes liituvad teadvustamatult Pimedusega… – jäävad samuti kannatama…

See on seetõttu, et valikus on alati olemas valik…, ehk teadvustatud püüdluse teekond…

 

Kas need, kes valivad Valgust teadvustamatult…, on kannatamas?

Jah…, kuna nemad ei mõista oma tumedat poolt…, enda Pimeduse potentsiaale endas… – need pääsevad temas esile, kui realiseerimata võimalused…

Kui nemad oleks õppinud tundma endas olevaid potentsiaale…, oleks neid kogenud… – siis oleksid suutelised teadvustatult mõistma, mille poole tõmbab neid valik…, siis saaksid teadlikult neutraliseerida neid potentsiaale…

Need potentsiaalid meenutavad muinasjuttu Sinihabest…

Kuni teis on olemas salatuba, siis alalõpmata püüate avada selle ust… – teile on omane uudishimu…

Igal korral, avades seda ust, teid haarab õudus… – kuid avate siiski…, igal korral…

Teil tarvis julgelt, ilma hirmuta, avada ust…, ja vaadata otsa oma tumedatele potentsiaalidele…

Tarvis õppida neid juhtima…

Alles siis teie püüdlusest Jumala poole saab teadvustatud püüdluseks…, teie püüdlusest mõista kõiki Jumala külgi…, kõiki enda külgi…, saab teadvustatud vastuvõtuks...

See, kes on pagemas oma tumedate potentsiaalide eest, varem või hiljem, põrkab nendega kokku…, ning on sunnitud neid uurima ja ületama neid…

Mida kaugemale toimub jooks… – seda hoogsam on tagasitoov jõud…

 

Sina oled rääkinud, et kõik valguse hierarhid on pagenud peitu oma tumedate potentsiaalide eest, kuna ei oska neid juhtida…?

Kas nemad protestivad nende vastu…?

Kas nemad võitlevad nendega?

Jah…, kas te ei näe seda…?

Igal olevusel, kes on duaalsuse tsoonis, on kindlasti kaks poolust…

Iga olevuse ülesandeks, kõrgemaist madalaimani, on õppida juhtima neid kahte jõudu endas, tasakaalustama neid…

Liikumine Valguse äärmuse poole – on vaid üks arengu teedest…

Liikumine Pimeduse äärmuse poole – on üksnes teine arengu tee…

Mõlema alge tasakaalustamine endas on arengu kesktee…

Kõik teie valikud on heitlemas kolme tee vahel…

Muud teed neile, kes on duaalsuses, pole antud…

 

Nüüdseks on ilmnenud hulgim informatsiooni selle kohta, et mõned Valguse Olemused polegi nii valged…, ka nemad on tegemas vigu…

See paneb mõtlema, kuna me siiski joondume neile…, me oleme õppimas neilt…

Neilt on mida õppida, kuna nemad on käinud läbi pika arengu tee Pimeduse ja Valguse vahel…

Ega neilgi pole kerge selles valikus…

Nende valikute mõjutsoon on tohutu…

Kui sinu valik on mõjutamas olemusi, mis on sinu organismis…, siis nende mõjutuse ulatus on veelgi avaram…

Järelikult… nende vastutus valikute ees on teie omast hulga avaram…

Seega… – ära mõista neid hukka…

 

Tuleb tunnistada, et Lutsifäri plaanides ja kavatsustes endis oli siiski oma kõrgem loogika ja otstarbekus… – testida Kõrgemat Teadvust vaimsele vastupidavusele, kuna paljud neist, läbides ahvatlust mateeriale, ei langenud ahvatluste küüsi, vaid karastusid enam, ning kogusid vaimset jõudu, et puhkeda hiljem Vaimse Plaani tipus Jumaliku Valgusena…

Samuti kõik tema tegevused võimaldavad õppida tundma Jumal-Loojat, Tema kõigi Loovuste paljususes…

Neid, kes on läbinud testimise duaalsusega, ei hirmuta energiate kõikumised… – nemad on kui vanad köietantsijad – suudavad olla ja säilitada tasakaalu mistahes energiates…

Nemad on võimelised lahendama uusi ennenägematuid ülesandeid, mida esitab neile Looja…, ning õppima tundma uusi ennenägematuid ilmasid, millised on kollapsi seisundis…

Neile, kes on läbi käinud tulest ja veest, vasktorudest, ei tea ohtu laskumisel pimeduse ilmadesse…, saavad viia sinna Isa energiat…, seada korda need ilmad ja nende arengu suunad…

See oleks omalviisil päästemeeskond, ehk… esmaavastajaid… – nemad oleksid valmis kõigeks…

Seega… – mateeriasse sukeldumise kogemus oleks unikaalne, mis annaks hulgim uusi võimalusi teile…, iga ühe jaoks…

 

Tema tõeline eesmärk, vaatamata kogu negatiivsusele…, ja kogu tema halastamatusele Inimvaimsuse evolutsiooni meetodisse…, mille mõjul oleme suhtumas selliselt temasse… – oli saavutada, lõppude lõpuks, et sekundaarne Mateerialik Loomine saaks täienisti olla ühene kogu Jumaliku Loovusega, esmalooduga, milles Valgus, Rõõm ja Jumalik Armastus oleksid valitsemas tervikuna…

Just nii see ka on…

Kõik me naaseme Isa juurde uues kvaliteedis…, seda juba tema kaastöötajatena, kes on läbi teinud kõik katsumused…

 

Tänan sind, Valguskandja…

Ka mina tänan sind otsingute pärast ja abi eest…

SElena

Read Full Post »

Olenemata jõu liigist, millega oleme ühel nõul…, ja sellest, kas teame sellest, või mitte… – see on siiski energia kvaliteet, mille subjektiks on meie keha ja selle teadvus…, ja seda… vastavuses üleüldiste seadustega…

Vaimsete jõudude kvaliteet, milline on juhtimas tegevusi, peab vastama mõõtme seadustele…, Vaimu kvaliteedile…

Negatiivsed jõud on eksisteerimas madalamates mõõtmetes, ning on kujundamas orjust ja vangistust…

Kuid samas Kristuse vaimu positiivsed jõud eksisteerivad kõrgemates mõõtmetes, ning on loomas suveräänsust ja vabadust vaimu vaimsusele…

Meie kavatsuslikud mõtted hakkavad vastama jõudude sagedustele, milliseid oleme loomas…

Sellised jõud on loodavas struktuuris meie täisõiguslikeks organiteks…

See, mida oleme loomas, on see, mida oleme loomas vastavuses struktuuride seadustele, oma kogutud, või ühendatud jõudude abil…

Olenemata sellest, kas on see vastuvõetav kui mateerialik, või mitte… kuid tulemus hakkab kandma põhjuse-tagajärje energeetikat, mis mõjutab meie keha, mõistust, teadvust…, ja kõiki elulisi sündmusi…

Kui inimene on teadlik Kavatsuse Seadusest, siis ta arendab enda nõusolekut koostööks mistahes energiaga, jõu või struktuuriga…, ja loomulikul viisil kõigega, millega on tegemas tööd…

Energia jõud, kas positiivne või negatiivne, on kasutusel struktuuri loomiseks, ning on määramas võimu, mis hakkab juhtima loodud struktuuri…

Kuna selline struktuur oli loodud kindla kavatsusega, nõusolekuga ja täisõigusega, siis need jäävad üksnes juhtimise atribuutideks…

Teadmatus on kõige levinum põhjus, mille kohaselt inimene on loomas koos negatiivsete jõududega alateadlikult, millised on Isehakanu vaimsuse jõu põhjuseks…

Ta on põimumas negatiivsete jõududega üha enam…, luues veelgi enam negatiivseid põhjusi, millised on vastamas põhjuse ja tagajärje seadustele…

Paljud inimesed ei suuda ära tunda negatiivseid jõude ja Isehakanu vaimsuse pettuse tasemeid…

See on läbipääsu urg, mis on loodud võõrplaneetse kunstliku intellekti mitteorgaanilise loovuse tehnikatega…, ja nende poolt, kes on manipuleerimas inimestega… sundides neid looma koos negatiivsete jõududega…, millega saab tõsta ja levitada nende negatiivset mõjutust kogu maisel plaanil…, ja muudes mõõtmetes…

 

Lahendamata konfliktid viivad vaimsele rahutusele

Kolmanda mõõtme madalamate osade väljad on pääsemas kõrgemate mõõtmete väljadesse, ning lakkavad olemast sellistena, kui olid varem…

Kõik, mis on täitmas neid välju, kätkevad teadvustumatut mõistust ja kogu inimkonna valude keha…

Kogu teadvustumatu täituvus ja valu on väljumas pinnale, muutumas nähtavaks…, või püüab avalduda inimkeha vahendusel…

Kuigi inimesed tunnetavad seda, ometi nemad ei ole teadlikud, mis selle valuga peale hakata…

Selline nihe on nähtava valguse spektris nähtamatu…

Kuigi enamus inimkonnast ei näe mõõtmete muutuste lainet, kuid on võimelised tunnetama seda…

Kuigi inimesed ei ole võimelised väliselt nägema toimuvat…, kuid on võimelised tunnetama seda seesmiselt…

Kui ei kirjelda, ega räägi sellest mõistmatust tundest, siis teadvuses see võib esile kutsuda segadust, kahtlusi ja hirmu…

Kui ei vabane kuhjunust häiretest… siis see võib luua sellise impulsi, mille jõul töötlemata sisu võib plahvatada – kas emotsionaalselt, või füüsiliselt…

Käesoleval ajal on võimalik näha, et äärmisel juhul kuni 30 aasta vanuses mehed, kes vaimselt läinuid kaotsi, või eksinuid, on oma teadvustamatuse tõttu raevus…

See tuleneb madalamate osade väljadest…

Seda on ära kasutamas tumedad jõud, et võimendada oma ohverdumise programme, tekitades ümberolevates inimestes valu ja solvumisi…

Paljud inimesed võivad tunnetada, et Maa Välja kolmemõõtmeline energeetiline alus on teinud läbi nihke, mis on kutsunud esile suure häireoleku tunde, pinge ja stressi…

See oleks kui… ohutuse ja kaitse puudumise tunne…, oleks kui põrand ja seinad varisemas kokku…

Kui kolmemõõtmelise isiksuse alus on varisemas kokku, ja kehade teadvus on tunnetamas rahutust, siis segaduste tõttu inimene on stressis, kuna ei suuda mõista tegelikkuses toimuvat…

Maa on sisenemas paljumõõtmelisuse suuremasse sulandumisse, ning paljud muud reaalsused on imbumas siinsesse reaalsusesse…, seega…, objektide ja sündmuste läbi kogunenud energiad viivad paljusid segadusse…

Inimesed ei ole teadlikud, mida teha oma tunnetega ja üleelamistega, kogu valega ja pettusega, mida on räägitud neile olemuse tõelisusest endast…

Selle tulemusel on alaliselt näha mentaalse rahutuse ilmnemisi ja tasakaalutuse kasvu…, kuni ekstremaalsete negatiivsete käitumisteni…

Puhastamata mentaalsed ja emotsionaalsed konfliktid, millised on kogunenud inimeses, võivad viia fragmenteerumisteni…, või liitumisteni…

Kahjuks… see viib ülima mentaalse, või emotsionaalse püsimatuseni, mis väljendub paljudes inimestes väliselt…

Seda eriti neil, kellel juurdepääs paljumõõtmelise teadvuseni, mis on teile teada kui Ülestõus… on alla surutud…

Inimesed, kes pole mentaalselt, emotsionaalselt, ega vaimselt valmis mõistma ülestõusu mõjutusi oma kehal, on ülemääraste emotsionaalsete stresside ja hingeliste rahutuste mõjutuste ohu all…

Kahjuks, paljumõõtmelised ilmingud teadvuses ja informatsioon teadvustusest, olid edukalt maha surutud, määratledes need psüühilisteks ja emotsionaalseteks haigestumisteks…

Sellegipoolest… – lahendamata konfliktidesse tuleks suhtuda kui tingimusteta armastusse…, seega – jätta need arvustamata…, kutsumata oma mõistuses esile emotsioone ja rahutust…, ning kasutama neid kui puhastumise ja tervendamise atribuutidena…, dissonantside kõrvaldamiseks…, asendades negatiivsed tunded neutraalse olekuga, harmooniaga oma seesmuses…

Seda oleks võimalik saavutada läbi energeetika  põhialuste tundmise ja… meditatsioonide kohaste tehnikatega…

Kui isiklikud jõud on suunatud tervenemisele ja täiustumisele, siis ei ole oluline, millist vaatesüsteemi inimene on toetamas…

 

Täiskasvanute isiklik vastutus jäigas suhtumises lastesse…

Kõik inimesed, mistahes tingimustes, on vastutavad oma mõtete, tegude, sammude ja käitumiste eest, mis on nende vahetu valiku tulemusena…, milliseid inimene on tegemas igahetkeliselt…, ja millised on vahetult mõjutamas neid endid…, igahetkeliselt…

Meil tarvis pidada meeles… – teatud hetkel oleme ise valinud tulla Maa peale…, isiklikult proovida järgi juhtimise maatriksid…, fantoomseid piirkondi ja pettusi, millised on toimumas siin … – et saaks otseselt jälgida kõike seda…

Me tulime teatud vaimse missiooniga… teadvuse kõrgema väel tervendada Maa kehal kujunenud negatiivsusi…

Peame enda peale võtma vastutuse võetud eesmärkide eest, millistega oleme kehastunud Maa peale…, olenemata sellest, kuivõrd rasked need ka poleks välisilmas…

Kehastumine Ülestõusu tsükli aegu omab sügavaid põhjusi…

Peame tunnistama fakti, et meie, kui täiskasvanud, peame vastutuse võtma enda kanda… – kõige eest, mis on siin  toimumas…

Vastutuse võtmine endale, enda eluliste olukordade eest,  välistades süütunnet… – viib meid kooskõlasse põhjuse ja tagajärje seadusega…, ja seda selliselt, et seadus saaks edukamalt töötada tervendamise nimel ja vaimsuse eesmärgi tõstmise tõhustamiseks…

Tunnistada seda raskeks on ehk juhul, kui ei suudeta mõista otsest põhjuse ja tagajärje seost, mis on seotud lastega karmilt käitumisega…, ja lapseeas üleelatud traumadega, millised on mõjutanud inimese tõusu emotsionaalselt ja vaimselt isegi küpses eas…

Me teame, et meie ühiskonnas see on Arhontide petustrateegia, mis maapeal on otseselt suunatud lastega karmilt käitumisega…

Paljud täiskasvanud on kannatanud lapsepõlves saadud traumade pärast, mis saadud karmilt käitumise pärast nendega…, see sulges nende südamed, surus alla emotsionaalset ja vaimset kasvu…

See oli määratud nende emotsionaalsete võimete nõrgestamiseks ja vigastamiseks, enesehinnangu alandamiseks…

Et vabaneda lapsepõlve valust ja selle orjusest, on tarvis, et täiskasvanud inimene tunnistaks isiklikku vastutust…

Vabanemiseks tarvis avada oma südame ja saada haavatavaks, et märgata olevaid solvumisi ja analüüsida oma emotsioone…

Mida enam hoiame tagasi solvumisi, seda enam need kui mädaneks seesmiste konfliktide näol…, ja see viib pingeliste suheteni…, energeetiliste blokeeringuteni, valudena kehas…

Võttes pidevalt vastutust endale…, analüüsides ja mõistes valulikke emotsioone, me lahustame energeetilised seondused oma Võlts Vanemate vägivalla tsüklite aegadega, mis tõid kannatusi lapsepõlves…

Sellised energeetilised seosed formeerivad seondusi, mis on toitmas lammutavaid energiaid…

Nendeks on – oma arvamuse puudumine…, seondused ja erinevad enesehävitamise liigid, mis tõmbavad ligi pimeduse olemusi…

Selline valik on võimalik teha mistahes ajal…

… on võimalik mõistvalt andestada oma minevikku…, teisi inimesi…, ja ka ennast karmide sündmuste pärast, milliseid olete läbi elanud… – seda selleks, et lahustada  lammutavaid sidemeid ja negatiivsed seondused…

Võlts Vanem on peamiseks Timuka arhetüübiks, kes on loomas valu ja traumasid juba lapsepõlves, kuna laps on veel täienisti sõltumas vanematest inimestest…

Kõik, mida laps kannatas julmas kohtlemises, oli lammutavaks seonduseks…, ja kui need ei puhastu, siis kanduvad tema täiskasvanusse ellu…

Et vabastada keha, teadvus, emotsioonid ja vaimsus traumade orjusest, milliseid on lapsepõlves tekitanud nii vanemad, kui ka teised inimesed…, peate võtma vastutuse enda peale, et suudaksite tunnustada end ja vastuvaidlematult mõista ja andestada, mis on teiega toimunud…

See lahustab põhjuse ja tagajärje seoseid ja neile järgnevaid mõjutusi… – samas ka hilisemaid probleeme, milliseid valu on loonud kogu lapsena oleku aegu…, ja ka kogu kasvamise teekonna aegu…

Tervendamata lapsepõlveaegne trauma tavaliselt kandub täiskasvanu suhetesse lähedastega, nakatades neid valuga…, mis viib lõpuks lammutavate suheteni…

Kui oleme suutelised vastuvaidlematult mõistma juhtunut…, ning, austades end, saame teada, et see, mis oli juhtunud meiega lapsepõlves, ei olnud kuidagi seotud meie reaalse Minaga…

Kui oleme mõtisklemas selle üle, milliseid õppetunde oleme läbi teinud, ning mida oleme kogenud… – siis oleme muutmas oma vaatenurka…

Meil tarvis muuta oma Lapsevanema kontseptsioone, millised on valitsemas välises ilmas…

Muutuma iseenda Vanemaks, enda seesmises ilmas…, teades, et ise oleme iseenda tõeliseks vaimseks Vanemaks…

Meie enesehinnang ei tohi sõltuda sellest, kuidas meie bioloogilised, või võõrvanemad suhtusid meisse lapsepõlves…

Muutes oma negatiivsete sündmuste vastuvõttu, saame vaadata oma emotsionaalseid konflikte ilma süütundeta…, ega kanda seda üle teisele inimesele, ning süüdistada teda selles…

Inimesed maapeal tavaliselt arvavad, et nende kannatamistes on süüdi keegi teine…, ning süüdistavad alati üksnes teisi… – kuid mitte kunagi endid…

See soodustab jõuetust ja ohverdumiste tsüklite loomist, mis hoiab inimest orjastamise programmides…

Ärge arvake, et olete teadlik inimesest, keda olete arvustamas…

Tegelikult te ei ole suutelised nägema, ega teadma tema olukorda… – teie ei ole olnud tema asemel selles kõiges…

Paljudel inimestel maapeal on südamed lõhki…, nemad oma elus on elanud läbi üksindust, kannatusi ja hirmu…

Ehk neid tundeid on kutsunud esile nende enda vanemad…, või keegi teised inimesed…

Tunnetades emotsionaalset häiret, võime taastada tasakaalu oma südames ja oma auras, toetades armastavalt oma isiklikke piire, ja mitte rikkudes seejuures teiste piire…, ega ootaks, et nemad lahendaks meie emotsionaalseid konflikte…

See nõuab valmidust saada teada konflikti ja valu reaalsest probleemist ja selle eksisteerimise põhjusest…

Valu allikas ilmneb teie ohjamatust käitumisest…, teiste süüdistamistest, või teadmatuse reaktsioonist…

Valu tekitab sageli see, mida mõtlete…, tehes hinnanguid üksnes selle üle, mida näete pinnapealselt…, kuigi see ei ole tegelikuks põhjuseks…

… ometi see tekitab teile valu, mida tunnetate…

Põhjus on sootuks sügavam…

Laskudes enda sügavusse ja andestavalt mõtiskledes tingimusteta tunnistamisest… nii enda, kui teiste tegude üle, lubage ajal tervendada teid…, aidates neutraliseerida seesmised konfliktid…

Õppida olla vastutav…, mõistes, kuidas hakkama saada oma emotsioonidega ja haavatud enesearmastusega…

See on peamine samm negatiivse ego puhastamiseks… ja vaimse küpsuse saavutamiseks…

Kui lapsepõlves oleme saanud sügava haava, siis saades täiskasvanuks, tingimusteta tunnustus enda vastu on madal…

Muutudes iseenda vaimseks Vanemaks, saame tõsta tingimusteta armastavat tunnustust sedavõrd, kuivaid on võimalik…, millega saab korvata armastuse puudujääki, mida tekitas vägivald meie südameis…

Just seetõttu vahetu side jumaliku Lättega on oluline meie elus…

See on tingimusteta armastuse puhtaim Allikas, mida võiksime kunagi tunnetada…

 

Lisa Renee

Read Full Post »