Feeds:
Posts
Comments

Archive for August, 2016

See elav kanaldus anti Delphis, Georgia ülikoolis

Minikanalduse audio “Transition”

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Kas tulles sellesse ruumi, tunnetasite, et ruum tervitab teid…?

Sellele Ülikoolile on antud õnnistatud nimi… Delfi (Kreeka linna Delfi järgi, mis sai tuntuks Delfi oraaklite järgi).

See on teadmiste koht…, tarkuse koht… – Keskus, kus on võimalik reaalselt valgustuda, ning omandada praktikas, kuidas teha sellega tööd…

Kvartsist kristall

See on üks vähestest kohtadest, kus õppeprogrammi on sisse võetud kanaldus…

Oleme istumas palee keskses osas, mis on loodud otseselt tarkuse saavutamiseks…

Tahaks, et te oleksite selles kohas hetke, ning tunnetaks…

Peamiseks ruumi komponendiks on puu, mis on poorne materjal  ja lähtumas Maast…, milline tuletab meelde Gaia olemasolu…

Suurem osa seintest on kaetud elusmaterjaliga…, ehk… ole ka ise elusana… – see on oluline…

Otse minu ees on kristallid, millised on edastamas teile heasoovlikku energiat…

Kõik siin on kavandatud selliselt, et kui olete tundlik…, ja lubate seda endale… – siis kõik ruumis on juba teadlik teist…

Kuigi te isegi ei ole kunagi varem olnud selles ruumis, ruum siiski on teadlik teist…

Ülikooli saal                                                  

Liituge perega

Ajast, kui tulin siia (see oli 25 aastat tagasi), oleme kogu aeg rääkinud metafüüsilistest põhimõtetest, mis on kinnitamas, et inimolevusel on olemas side ja seondus Loomise Lättega…

… omal vabal valikul… kas lubate neil seonduste niitidel luua sidet teiega…, või mitte…

Kuid neil on selline soov

Kui te oleks kujundanud seda skeemina, siis näeksite, et iga eraldi olev inimene on seotud teise inimesega…, on seotud Loomise Lättega…, on seotud Gaiaga…

Seega…, sattudes selletaolisse kohta, kui rändur…, ei ole siin rändurina…, ega võõrana…

Metafüüsilisest vaatevinklist, kui sa seda lubad…, kõik siin olevad inimesed, kellega sa pole kunagi kohtunud, on seotud sinuga

Ehk saaks rääkida isegi kaunist hõbedasest vaimsest niidist, mis on sidumas igat ühte teie seast Vaimuga…

Igal teie kohtumisel on kogunemas kokku kogu pere

Ühiskonnas olete võetavad eraldi olevate singulaarsete inimolevustena, kus te ei tunne teine teist, (Krayon kurbusega hääles) ehk vaid üksikuid…

Kuid siiski… – me oleme korduvalt rääkinud, et ei ole mingit juhuslikkust, kus ja millal taas kehastute…, keda kohtate oma teel…, ja kas ütlete jah, kui tuleb vajadus sõita teise kohta…?

Mis oleks, kui siin ilmneks keegi, keda oli tarvis kohata…?

… et saada vastust…

… või leiaks vastuse kellegi jaoks, et saaks lahendada tema probleeme

Kas sooviksid kohtuda sellisega….?

Kas oleksid suuteline nägema kaugemale, kui on tavaks ühiskonnas…?

Vaatama sellele… – mis on vastuvõetav…, mis mitte…?

Vaatama sellele… – kes tervitab sind…, kes embab sind…

Ehk… ühe hetkega – heita minema kõik tinglikkused… – ja võtta kõik tervitused vastu…

Sellise pildi taga, mu kallid, on peidus kogu kaunidus sellest… – vana vaimsus on igavene

Kallid…, te tunnete teine teist mitte üksnes siin olles…

Kas on teil teada… – kui paljudel planeetidel olete seda teinud…?

See on see, mida olete alati teinud…

Selles elus see oli varjatud teie eest…

Ja nii see pidi olema, et teil oleks vaba valik

Oleme varem rääkinud… – kui teadmine oleks üldkättesaadav…, ja kui saaksite näha seda ilmsi…, siis võiksite kustutada siin tuled…, ja minna laiali oma kodudesse…

Midagi, kohe kindlasti, peaks teie eest varjatud olema, et te ilmutaks oma vabat valikut

… kas avada seda… – või mitte…?

Selline on kord vaba valik

Selline on duaalsus

Selle põhjuseks on teie vaimse loogika küsimus – kas ühineda Perega selle aja jooksul, kui olete Maa peal…, või mitte…

 

Üleminek elu ja surma vahel

Üleminek… – elu ja surma vahel…, surma ja elu vahel… – on kaunis üleminek…

Just täna esitati minu partnerile küsimus, et miks tema ei räägi sellest kunagi…?

Minu partner vastas neile… – Krayon reeglina ei räägi sellest

Kuid nüüd ma tahaks, et te kuuleks sellest minult…, seetõttu teeksime salvestuse, et kõik saaks sellest kuulda…

Kõige valgustunumad vanad vaimsused ei tea isegi alateadlikult…, mis on toimumas hetkel, kui viimast korda hingatakse välja ja suletakse silmad…

Kuigi loodate saada sellest teada…

Surra on normaalne… – see on tõde, millega teil on tegemist…, ja teie hoiate kinni sellest tõest… – te toetute sellele…

Olen rääkinud teile… – see on isegi enamat, kui tõde…

See on protsess… (Krayon muigab)

See on protsess, mille abil vanad vaimsused levitavad tarkust mööda planeeti

Te naasete targemana, kuni olite mineku aegu…

See oleks kui teie koolis õppimise taoline… – järgmisse klassi minnes olete juba targemad

Nii on absoluutselt kõigiga…

Suurimaks probleemiks on teil, mu kallid… – te ei ela piisavalt kaua

Peatselt see muutub…

 

Kolm päeva peale surma…

Mis toimub siiski, kui keha sureb…?

Tahaks kohe teile avada kõigest mõned hetked ja selgitada neid… – üksnes kolme hetke

Seda üksnes selleks, et saaksite mõista ja tunnustada seda…

Enamuse religioonide süsteemide alateadvus kinnitab, et surmajärgne rännak kusagile (kellel, kuhu) (Krayon muigab) kestab äärmisel juhul kolm päeva

Sellised tunnistused on esinemas juutide ja moslemite traditsioonides…

See on olemas ka kõige iidsemate põlisrahvaste traditsioonides…

Kõigil on kolmepäevane lein

See on aeg, kus ei tohi lahkunu keha liigutada… – või… on ette nähtud vastavad teenistused ja kombed…, ehk… kolme päeva reeglid

Kallid…, see tuleneb alateadvusest, kuna sellist aega on tarvis inimteadvuse ümber häälestuseks,  kehastuse aeg kehasse – ingellikuks juuresolekuks…

mis ongi see, kes te olete jumalikus olekus…

Selles suhtes kõik käituvad erinevalt… – seda olenevalt usust…, või… millisesse vaimsesse süsteemi on kuulumas…

Mõned neist nimetavad seda raskeks teekonnaks

Mõned väidavad, et lahkumine on mingisse vahepealsesse kohta, kus ollakse hirmu ja rahutuse olekus…

Mõned kinnitavad, et teid on ootamas ees mingi viimne kohus

Mõned ütlevad, et see on täieliku rahulolu seisund… (Krayon muigab)

Kõik on normaalne…

Loomise Läte on see, kuhu naasete… – ehk nimetaks seda Vanemate Lätteks…

Ehk nimetaks seda – Ilmaruumi suurimaks Armastuseks, mille poole suundute…, ja mis on asumas teie endi seesmuses isegi antud hetkel…, ja on – Jumala Puhas Armastus…

Kogu oma elu püüad seda leida…, luua temaga kontakti…

Kui su keha on läinud…, ja oled sulgenud viimast korda silmad…, – siis sünnib ümberhäälestus

Sul on kõigest kolm päeva (Krayon kui mässiks kerguse ja ülluse sisse), kus õpiksid taas lendama… – taas

Siis hakkad meenutama… – valgus muutub eredamaks…, rõõm hakkab naasema tagasi…

Loomisläte alustab oma muusikaga, millise oled kunagi kaotanud… (Krayon pisarais silmil)

Teatud mõttes oled nutmas rõõmust ja meendustest

Need räägivad sulle – oleme taas kodus…, kannatusi enam ei ole… – on üksnes väljendamatu ja uskumatu rõõm…, meendused ja imeline laul

Sa enam ei muretse nende pärast, kes jäid maha…

Sa oled teadlik, et ka nemad kord tulevad järgi…, ja on taas koos sinuga

Sulle avaneb suurejooneline pilt…, milles – oled Jumalaga ühene

Nii see on…, mu kallid…

Kuid samas sünnivad plaanid taas naaseda tagasi…, taas läbida kõike sama, kuna ei taha lasta käest võimaluse viia õppetunnid lõpuni

Olete uues energias… – kasutage seda…

Oleme teile rääkinud, et Üleminek elu ja surma vahel on kaunis

Ma tahaks, et te mäletaks seda…

Need, kes on istumas siin…, ja muretsemas, mis saab nendega….

Kuid teie… üksnes naeratate sellele…

Need, kes näevad seda, küsivad… – kas see ongi kõik…? (Krayon naerab…)

Tavaliselt… inimene surres ei naerata…

Nemad oleks teinud seda, kui teaks, mis sellele järgneb

Kallid…, teie, kes ehk seisate kord kalli inimese kõrval…, kes just on lahkunud teie juurest (Krayon hingestatult)… –, ma kutsuks teid tõstma käed nende tervituseks…

Pühitsege seda hetke, kus ta jääb igaveseks teiega, ega lahku teie juurest… – ta on nüüdsest vaid teisel kujul teie juures…

Ta on nüüdsest Jumala armastuses koos teiega…

See pole sootuks see, kuidas kujutasite endile…

Ainus valu surma juures on… – mahajäänute valu kaotusest, kuna arvatakse, et ta on lahkunud… – kuigi pole lahkunud…

Selline on kord lineaarsus…

Selline on eesriie, mis hoidmas teid nägemast suurejoonelist Süsteemi…

 

Äratundmise tarkus

See siin on palee – tarkuse saamise palee…

Enne, kui lõpetame… – me palume teid, vanad Vaimsused… – olge targad

Targad Vanad Vaimsused on need, kes esmajoones ei allu eelarvamustele, ega hirmudele, mida sunnitakse peale teiste poolt…

Need on need, kes esmajoones lähtuvad enda äratundmisest…, tuginevad oma isikliku valiku mehhanismile, et mõista… mis on reaalne…, ja mis mitte…

Just selline mehhanism ütleb teile…, kas on reaalne see, millest räägin…

See on tõepoolest kõige peamine…, olla olemus ise

Kas pole see nii…?

Kas Jumal on sinu seesmuses…?

Kas sa oled…, kas oled lubanud endale, võtta seda kõike tõena…?

On olemas sinu poole sirutunud käsi…, ja see on sinu enda oma… – tema nimeks on – sinu Kõrgem Mina…

Ta on ootamas käe pigistust sinu Kehaliku Mina poolt… – kui sa lubad seda…

Nii saab olema kogu sinu elu

Ta ei hakka koputama sinu uksele…, ega raputama sind…, tekitama kära… – ta vaid on ootamas, millal avad ukse temale, et ta saaks astuda sinu juurde sisse

Selline on Jumala Armastuse kaunidus…

Ta annab inimesele võimaluse… kas võtta tema Valgust vastu, või mitte…

Selline on tänase päeva tarkus ja tõde…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Kallis ülestõusu pere…, aja jagunemise aegu, mis on toimumas praegu, toimub seesmise energia terviklikuse ülevaatamine…

Käesolev aeg näitab, kuivõrd hästi on inimkonna kollektiivne teadvus, läbides Vaimsuse Pimedat Ööd, hakkama saanud Maa hullumeelsusega…

Olenemata sellest, kas oleme ärganud, või mitte…, kuid meie enesevalitsemine on mõõdetav sellega, kuidas oleme isiklikult hakkama saanud stressidega ja kaosega…

Keegi maapeal ei jää puutumata tohutute kaose, segaduste ja pimeduse väljade poolt, millised on eksisteerimas inimkonna kollektiivses teadvuses…

Kui me ei ole suutelised adapteeruma…, siis, et olla paindlikud ja neutraalsed oma elulistest olukordades, peame tegema korrektiive, et saaks võimendada oma võimeid…

Kõik inimesed peavad vastutuse oma mõtete ja tegude eest võtma enda peale…

Sellel korral uurime põhjuse ja tagajärje põhimõtteid…

Kuna ülestõusmise aegu oleme üle elamas aja jaotumist…, siis tarvis mõista, et jooksev planetaarne teadvuse nihe võimendab radikaalselt ja kiirendab energeetilisi jõude, milliseid on juhtimas Üldine põhjuse ja tagajärje seadus

Kuna oleme üle minemas järgmisse Harmoonilisse Ilmaruumi, siis põhjuse ja tagajärje seadus on ilmnemas mateerialikul plaanil tunduvalt kiiremini…, kooskõlastatuma sagedusega, ja suurema intensiivsusega, kui kunagi varem…

Iga meie elu sfääris, tänu meie vaadetele, mõtetele, käitumistele ja emotsioonidele, tegevustele, koguneb energeetiline hulk, mis liitub meid ümbritsevate teadvuse väljadega, millistel on samataolised vibratsioonid…

Seejuures energeetiline hulk, mida saadame ilma, naaseb tagasi…, ja sageli – pea koheselt…

Olenemata energia kvaliteedist, millist saadame Ilmaruumi, ta täitub uute energia sagedustega, millistega naaseb otseselt meie juurde…

Seetõttu meditatsioonide aegu on väga oluline leida seesmist rahu, ning kiirata välja võimalikult enam puhast tingimusteta armastust, tunnustust, rahu… ja tänu kogu Ilmaruumile…

Kolmemõõtmelised ajajooned, millistega oleme harjunud, on väga tihked…

Erinevatel tasemetel need on nakatatud kunstliku intellektiga…, alateadvuse fragmentidega…, fantoomse avarusega ja tumedate olevustega…

Sellise tihkuse tõttu energiad naasevad aeglaselt…, seda tänu põhjuse ja tagajärje tulemustele…, ja on vähese kontsentratsiooniga…, ning, järjestiku ilmutumiseks meie isiklikus lineaarses ajas, nõuavad enam aega…

Meil on raske luua sidet põhjuslike sündmuste ja ümbritseva keskkonna mõttevormide ja emotsioonide mõjude vahel, kuna nende ilmutumiste kindlustamiseks tarvis enamat aega…, enam energeetilist jõudu ja tahet…

Ülestõusu tsükli aegu Tähelastel ja Indigo lastel on eriline määratlus, mis on seotud karmalise koormusega ja implantidega, mis aeglustab meie liikumist…

Et saaks tegutseda positiivselt, vastavuses põhjuse ja tagajärje seadusega, tarvis uskumatut vaimset jõudu…

Oleme tunnetamas planetaarsete lehkade bumerangi efekti, kuna kollektiivse rassi karmaline vastureaktsioon on lähtumas pimeduse olevustelt, kes püüavad tirida meid alla, ning hoida kinni madalamates tihkustes…

Tendents luua suuremal hulgal segajaid meie teekonnale, et viia meie missioon luhta, kutsub meid hoidma oma energiaid puhtuses, tehes selleks vaimseid puhastusi…

Kuid siiski, tumedatel jõududel, nende huvide kohane võime mööduda põhjuse ja tagajärje seadustest, on radikaalselt muutumas… – mis on meie jaoks külaltki rahustav…

Uue ajajoone nihke aegu inimesed, kes toitsid keha madalamaid mentaalseid struktuure, saavad kiiremini tunda seaduse tagajärgi…

Samas need, kes on ärganud…, tegemas tööd avatud südamega…, on armastuse kütkeis… – nemad saavad kiiremini lõigata positiivseid energeetilisi vilju…

 

Looduse seadustest mööda minek kunstliku intellekti süsteemide abil…

Planetaarse võrgu töötajad mõistavad, et kolmemõõtmeline tegelikkus oli võltsitud, millesse on sokutatud holograafilisi manustusi, implante…, et juhtida teadvust kunstlikes ajajoontes,  kasutades neid kui juhtimise päevaplaanina…

Eelmiste tsüklite aegu teatud inimesed, kes aktiivselt toitsid võõrplaneetsete programmide kunstlikke negatiivseid ajajooni…, said hüvitust võimu ja ressursside näol…

Selliste inimeste rühmad läksid üldistest põhjuse ja tagajärje seadustest mööda…

See tähendab, et nemad, võõrplaneetsete atribuutide ja kunstliku intellekti tehnoloogiate vahendusel, varastasid inimeste teadvusest energiat…

Sooviga luua põhjuslikku sidet valitud aja joontes, sisestati võlts hologramme…

Selle tulemusel saadi lõigata teistelt inimestelt raske töö vilju ja teadvuse energiaid…

Nemad ei suutnud iseseisvalt toota teadvuse energiat…, seetõttu seda oli tarvis kas… varastada inimestelt…, või saada kõrgemalt…

Selliseks rööviks kasutati… vereohverdusi, sõdasid ja astraalseid seondusi…

Nemad said hüvitusi, kuna järgisid Võõrplaneetseid Negatiivsete programmide plaane, ning teostasid juhtimise kavandusi…

Mõned inimesed ei ole seni teadlikud teadvuse energia olemasolust…, ega ole teadlikud pimeduse jõudude olemasolu tasemest…

Seega… – inimlik parasiitlikkus võis õilmitseda maisel plaanil…

Samas inimesed, kes on astumas ülestõusu teed ja tegemas puhastustööd planetaarse teadvuse vabastamisega, kuid teevad seda kunstliku intellekti tehnoloogia abil…, nemad on alaliselt psüühiliste rünnakute all…

Nemad puutuvad kokku takistustega, sekkumistega…, ja karmaliste koormuste varingutega, milliseid on loonud dispetšerrühmad kõrvalproduktina…

Kunstlik intellekt ja saatanlikud jõud on loonud tohutul hulgal kõrvalisi toksilisi produkte…

Selline saastamine rikub ja nakatab teadlik-energeetilist maatriksi struktuuri…

Kollektiivne karmaline kurnatus kajastub Maa inimestel…

Kuid nemad püüavad korvata seda, mida pole isegi teinud…

Kunstliku intellekti süsteemid on kasutusel mööda minekuks loomulikest teadvuse seadustest... – ja see on üks orja teadvuse kujundamise viisidest maa peal…

Need, keda on valitud orjadeks, on kasutusel selleks, et töödelda kõiki kollektiivseid jääke…

Kusjuures… nemad ise kaotavad ligipääsu enda teadvusele… – selline võimalus röövitakse neilt ära…

Peremehed kasutavad kollektiivset energiat, et säilitada oma võimu ja astet…, luues sellega veel enam saastunuid jääke…, elamiskõlbmatuid süsteeme, millised on töötamas loodusjõududele vastu…

Kuid samas…, süüdistades orjasid selles, et nemad on poolearused ja muidusööjad

Põhjuse ja tagajärje seadus…, loomulikus teadvuse süsteemis, ilma kunstliku intellekti vahele segamata…, töötab vastavuses iga inimese teadvuse energiatele…, ning… meie enda teod ja sammud viivad meid enda tulemusteni…

Eelmiste tsüklite aegu see ei toimunud kiiresti…, seda paljudel juhtudel just kunstliku intellekti tehnoloogiate kuritarvitamiste tõttu, mis olid otseselt nähtud ette orjuse loomiseks…

Võõrplaneetne tehnoloogia oli suunatud ärkavatele inimestele…, tehes keerulisemaks soovitava humanitaarse vabaduse säilitamise…

Eelmiste tsüklite aegu meil oli raskem minna orjastamise süsteemidest mööda, kuna madalamate mõõtmete väljad olid täis paljudest kunstliku intellekti tehnoloogiatest…

Suurem osa inimkonnast ei ole täiel määral teadlik, kuidas ära tunda kunstliku intellekti käekirja…, või tunda ära erinevust kunstliku intellekti, mis on töötamas vastu loomulikele seadustele, ja… teadvuse loomuliku loovuse vahel, milline on töötamas loomulike seadustega harmoonias…

Regressiivsed olevused ja suurem osa inimkonnast, on pidevalt rikkumas Loomulikkuse seadusi…, mis ilmnevad grotesksete, defektsete ja haigete loovustena üle kogu Maa…

Kuid nüüd, tänu Vardjate juhendusele, nihe planetaarses loovuses hakkab muutuma, ning loomulikud seadused on maapeal taastumas…, aja tsükli lõpus see tähendab… iga ühe vastutust oma tegude eest…

Lõppkokkuvõttes… – ei kellegil, ega milleski ei lähe midagi libedalt… – kõiges on vaid aja küsimus…

 

Maapealsed seadused on tegemas läbi muutusi…

Suht raske on püsida kooskõlas üldiste põhjuse ja tagajärje seadustega…, teha tööd selle kallal, et seadus tooks tagasi positiivse armastuse külluse…

Meil tarvis tegutseda, tuginedes südamele…, olema valmis avaldama oma tõelist mõistmist, mõistma kõike…, otsima vastuseid südame seesmuses… – isegi kõige tumedamatel hetkedel…

Peab alati olema heasüdamlik, armastav ja mõistev…

Iga meiepoolne otsuse vastuvõtt ja valitud suund peavad tuginema meie südame tunnetele, mis on juhitavad kõrgemate vaimsuste poolt…, ja mis on vastamas Üldistele Seadustele

Kui oleme nendega harmoonias, siis oleme harmoonias kogu ilmaloovusega… – nii on meie elu kergem, helgem, hubasem…, ja täis võimalusi, milliseid on raske ette kujutada…

See, kuidas oleme seni teinud otsuseid välises ilmas, on jäädavalt muutunud…, ja meie, vaimselt pühitsetud süda, on kooskõlas Jumalike Seadustega…

Side jumaliku lättega on see, mis on kaitsmas meie aurat mistahes tumedate jõudude kandjate sekkumiste eest, millistega oli meil tegemist kolmemõõtmelistes aja joontes…

Me kanname jätkuvalt endas psüühiliste survemeetodite jälgi, mida kasutasid tumedad jõud, et hävitada meie moraalset ja vaimset loomust…

Kuid tõde kord avaneb ja saab kõigile teatavaks…

Pimeduse jõude…, ja inimesi, kes olid pimeduse portaalideks, võib ära tunda nende mõnituste, piinamiste ja käskude jagamise järgi…

Nemad püüdsid petta meid ja manipuleerida meiega, sünnitades meis hirmu kõiksugu juttudega…

Selliselt neil oli võimalus kontrollida tegelikkust…

See oli ainus, mida nemad olid võimelised tegema…

Kui oma igapäevases elus säilitame enda kallal juhtimise või manipuleerimise meetodeid, siis saame põhjusele ja tagajärjele vastupidist reageeringut…, ehk… naaseme karmalisele orjusele mentaalsetes egoistliku käitumise destruktiivsetes mustrites…

Paljud inimesed maa peal on sattumas segadusse, saades põhjuse ja tagajärje seaduse reageeringu energia asemel vastupidist… – nemad on naasemas energiatele, milliseid, olles võlts isiksustena, on korduvalt loodud planetaarsetesse väljadesse…

Mida enam inimene on teadlikult petnud teisi, seda suurema enesepettuse ja korratuse energia hulgaga puutuvad kokku välises ilmas…

Meetodid, mis varem töötasid mateerialikus ilmas hästi…, ja mille tulemusel saadi hüvitusi raha ja võimu näol… – uuel ajajoonel ei taha enam töötada…

Nemad ei mõista, et seadused, mis töötasid senises reaalsuses, on muutumas ja muutumas armastuse peamiseks jõuks… – seega… veendumused, käitumised ja tegevused peavad muutuma enam läbipaistvamaks ja ausamaks, et oleks võimalik kohanduda muutustega…

Negatiivse energia naasemine, mida inimene oli saatnud minema, toimub suurema intensiivsusega ja tunduvalt kiiremini…

Tumedad jõud lausa ratsutavad negatiivsel energial…, genereerivad ja võimendavad seda kollektiivsetes väljades nii palju, kui on võimalik

See võimendab negatiivse energia mõju, mis on avaldumas kaose jõu ilmnemisena…

Kui kollektiivses väljas see on naasemas oma põhjuse juurde… siis avaldub segadustena ja meelte kaotusena…

Selle tulemusel inimesed, kes on resoneerumas negatiivsete jõududega, muutuvad kaose väljendamise kanaliks, või anumateks…

Nemad ei tea, mida peale hakata tohutu negatiivi hulgaga, mis on aina kasvamas…, nemad on kadunud ja ekslemas…, tegutsevad eneselammutavalt…

Seadust on tarvis tunda kindlapeale… – igal põhjusel on oma tulemus…, igal tulemusel on oma põhjus… – ega ole olemas juhuslikku vedamist…, või võimalust…

Kõik peame pöörama omad silmad enda südamesse, et paremini mõista oma tõelist Mina…, selgitada välja seoseid, mis on meie vaimse teekonna põhjuseks…, mõista õppetunde, milliseid on tarvis oma elu jooksul ära õppida…

Et leida sügavamad põhjuslikud seosed meie kehastumistele Maa peale…, ja praegusel ajastul… – selleks peame hakkama uurima mustreid, millised ilmnevad õppetundidena korduvalt…

Kui uuriksime mustreid põhjuslikult, mis ilmnevad meie elus, alates sünnist…, siis näeksime, et nende mõju on esinemas meie isiklikus elu ajajoones punase niidina…

Olles täiskasvanuna, nemad näitavad meile, milliste õppetundega peame hakkama saama, et saaksime astuda raskuste valudest välja, milliseid olime kannatamas…

See aitab saada kõrgemaid võimeid…, ning kokkuvõttes…  – aitab saavutada energeetilist tasakaalu ja teadvuse vabadust…

Kõik, mis on meiega elu jooksul toimumas, on kallihinnaline…, ja see on võimendamas meie seesmisi vääringuid…, on õpetamas meid muutuma paremaks ja tugevamaks…

Nii õpime aegamööda, kuidas vabaneda oma hirmudest ja kuidas vältida konflikte…

Need on enesetäiendamise põhimõtted, millised on omased vaimse pühitsuse protsessidele…

Need enesetäiendamise põhimõtted on omased vaimse pühitsuse protsessile, millised on saavutatavad üksnes läbides pikema aja jooksul õppetunde ja arendades oma vääringuid, milliseid on tarvis kõrgeima vaimse tarkuse saavutamiseks…

Olenemata sellest, mis on toimumas välises ilmas, peame jõudma seesmise harmooniani ja rahuni…

Üksnes siis saame elada kogu ilmaga samas harmoonias…, seda isegi juhul, kui ümber kõik on vastupidi ja täis kaost…

Lisa Renee

Read Full Post »

Autor: Light

Mu kallid…, olen taas teiega… olen peaingel Vera…, peaingel Miikaeli naisaspekt…

Ma olen Valgus…, Ma olen Armastus…, Ma olen Heasoovlikkus ja Mõistmine…

Tahan neil rasketel muutuste aegadel ja kvantilises üleminekus aidata teid…

Paljud teie seast ei tea, kuhu liikuda, ning oma tõe otsingutega on vaimsel teel ära eksinud…

Täna katsuks olla neile teed näitavaks täheks…, eredaks armastavaks kiireks…, ning püüan valgustada teed…, ehk õigemini – suunda…

Mu kallid…, kui tunnete, et olete eksinud oma teelt, ega tea, kuhu minna… – siis peatuge, ning unustage, et teil oli tarvis kusagile minna…, laske kõik kõhklused ja muretsemised lahti…

Te pole jäänud hiljaks kusagile…, veel jõuate…

Teil ei ole tarvis ajada taga vaimseid väärtusi…

Te hakkate astuma…, mõnusalt… kuid lühemat teed… – oma vaimsuse teed… – oma tõeliste tunnete teed…

Teie vaimsusel on meeles tagasitee enda koju…

Võib käia mööda igasuguseid vaimsuse koole…, otsida edasijõudnuid õpetajaid…, ajada taga keerulisi projekte…

… kuid võib minna järgi üksnes oma vaimsusele…

Ta on teadlik, mida teile antud hetkel tarvis…

Ta on teadlik teie plaanist selles kehastuses…

Temal on meeles side kõrgemate ilmadega…

Mu kallid…, usaldage teda…, usaldage oma tundeid…

Vaimsus ei sunni teid kunagi midagi tegema…, ega tõmba teid kahtlastesse tegudesse…, ei soovita midagi halba…, ega reeda teid kunagi, kuna olete Vaimsus…, ja Vaimsus olete teie…

Lülitage end välisest ilmast välja…, sellest, mida teie arvates peate tegema…

Te ei pea midagi tegema…, tehke vaid seda, mida koos oma vaimsusega leiate vajalikuks…, milleks kutsub teie vaimne süda… – üksnes see on tõeline tee… ja alati…

Lülitage end lahti sellest, mida vaimne inimene peab tegema…

See on kõigest uskumuste kogum, mis ei lase teil edasi liikuda…

Tehke vaid seda, mille poole on kutsumas teie jumalik süda…

Lülitage end lahti vanadest esoteerilistest teadmistest…, vanadest mineviku ülestõusnud õpetajatest…

Teil on ees tulemas uus tee, millist keegi pole veel käinud…

Olete saamas täiesti uut ülestõusu kogemust füüsilises kehas…

Te ei jäta oma kesta maha…

Sellest ei ole veel kusagil kirjutatud…, taolist kogemust…, taolist näidist veel ei ole olnud…

Te olete esimesed…, ja üksnes teie vaimsus ütleb teile ette õiget suunda…, teie jumalik süda…

See on kõige lühem ja tõesem muunduste teekond – ja see ei ole astuda kellegi järgi…, vaid astuda oma enda vaimsuse teed…

Elada oma vaimsuse elu, jälgimata teisi…

Uute kohtumisteni, mu kallid…

Teie peaingel Vera…

Võttis vastu Magda

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Tervitan sind, Saint Germain…

Tervitan ka sind, vaimsus…, mul on rõõm suhtluse üle sinuga…

 

Sa oled meister kvantlikkuses…, seetõttu mulle saadetud küsimused suunan sinule…

Ma kuulan sind…

 

Loogika kui mõiste…, ja sündmuste loogika… – mis asi see on Kõrgemate Jõudude nägemuses…?

See on seonduste järjepidevus…, kus järgmine tuleneb eelnevast…

Kuid kvantlikud seondused on hulga keerulisemad…

Võiks väita, et teie lineaarne loogika on kvantiliste seonduste puhas näide…, kuigi kitsas näide…

Kvantilises avaruses töötab enamuses see, mida nimetate singulaarseks põhimõtteks…

Selles kõik on seotud kõigega…, ja peegeldamas kõike…

Mistahes sündmus peegeldub kogu Ilmaloovuses…, mitte kujundlikult, vaid otseselt…

Kui oled vihastumas, siis vihastub ka Jumal…, ja kui rõõmustad sina, siis rõõmustab ka Jumal…, kui on valus sinul, siis valus on ka Jumalal…

Kuid Tema seda ei tunneta…

See puudutab Tema kõiki muid seoseid…

Kui üks sinu rakkudest on haige, siis see kajastub kogu sinu organismis…

Sa ise ehk ei märka ühe ainsa raku haigestumist…, kuid sinu geeni mälu jätab seda meelde ja omandab õppetunni…

Sinu organism jääb alati teadma…, mäletama alati, mis juhtus sinu rakuga…

Varem või hiljem, selle raku haigestumine väljendub  mingis muus sündmuses…, ehk isegi mingis muus organis… – kuna rakk ja sa ise – olete ühesed…

Ja vastupidi… – kui võtad vastu mingi otsuse, ehk hakkad tegutsema, või muutuma, kui ühene organism… – siis see peegeldub muidugi igas rakus…

Seejuures rakk ei ole võimeline nägema lineaarset tüüpi seoseid…

Näiteks täna rakk tundis rõõmu olust…

Kuid sa tegid mingi sammu, mis tekitas sulle valu… – ka rakk tunneb sama valu…

Tema ei näe lineaarsete sündmuste seoseid…

Midagi, mis juhtus selle rakuga, ei peaks viima valuni…, kuid… kvantilises ühesuses on kõik seonduses…

Ehk just tänu raku rõõmule ilmnes kusagil valu…

Rakk saab panna kokku loogilise ahela, ning oletada… – mistahes rõõm on sünnitamas valu…

Kas jõuab kohale…?

Seetõttu lineaarne loogika ei kajasta loomulikku sündmuste käiku…

See on piiratud loogika… – vaid hetkeline seondus…, ja see ei ava ilmingu olemust…

Kõik on seotud kõiges… – kõik on kõige osa…, kõik on muutumas korraga…

Iga lible…, iga molekul, on mõjutamas taevakehade ja ilmaruumide arengu käiku…

Ja vastupidi… – ilmaruumide areng annab suuna liblede arengule…

Ei ole olemas ei vähemat, ega suuremat olulisust… – kõik on üheselt oluline…

 

Kas süsteem ei ole osast olulisem…?

Ilma osata ei saa olla süsteemi…

Kui muutub osa… – muutub süsteem…

Süsteem – on üksnes osade ühesus, milline annab singulaarset süsteemset efekti…

Sinul, kui inimesel, on omad võimalused…, oled järgimas oma eesmärke…, näed üksnes oma perspektiive…, hakkad mõistma üksnes oma mõistuse tasemel…

Kui tunnetad ennast süsteemi osana…, Ühese osana… – siis sinu kavatsused muutuvad oma mõõtmetes grandioossemateks… – kuni Jumala kavatsuseni…

Sa hakkad tunnetama Ilmaloovuse eesmärke…

Sa hakkad end tunnetama mitte üksnes Ilmaloovuse osana, vaid liikumapanevaks osaks…

Sa oled Ilmaruumi Jumal… – sa oled mõjutamas kõike, mis on temas toimumas…

Liblika tiivalöök on mõjutamas planeetide liikumist…

Seda lineaarse loogika ulatuses on raske mõista…

Lineaarses mõistes vahemaa liblika ja ilmaruumi vahel on pikk…

Kuid kvantilises mõistes see on vaid hetk…

Liblika tiivalöök on otseselt mõjutamas ilmaruumi…, ja kogu ilmaruum on muutumas liblika tiivalöökidest…

See on oluline mõistmiseks…, kuigi liblikal ei ole loova olemuse omadusi…

Tema oma olemuselt on loova olemuse osa…

Igaüks teist…, ja inimkond tervikuna – olete loovad olemused… – seega… iga teie mõte on loov…

Iga teie mõte ei mõjuta üksnes kogu ilmaruumis olevat…, vaid isegi muudab teda külaltki märkimisväärselt…

Teisse on kätketud Looja jõud ja vägi…

Oma mõtte võlukepi viipega olete suutelised muutma kogu Ilmaloovust…, suutelised looma kaunist, või… õudsat…

Seetõttu peate teadvustama oma ühesust ilmaruumi organismiga…, teadvustama oma võimalusi…, teadvustama oma vastutust iga oma mõtte eest…

Mõte on olulisem…

Kõik teie järgnevad sammud on üksnes teie mõtete tulemid…

Esmalt sünnib mõte, mis on kui uus loomise projekt…

Seejärel projekt väljendub erinevates plaanides… – kuid kõik oleneb sellest, kuidas teostate seda projekti…

Kui teostate seda projekti tunnetega, siis see avaldub astraalsel plaanil…

… kui loogikaga, siis avaldub mentaalses avaruses…

… kui hakkate ilmutama oma mõtteliste projektide tulemeid, siis kõik ilmutub kasuaalses avaruses…

Üksnes peale selle võib plaan ilmutuda teie füüsilises avaruses… – kui kõigi nelja avaruse ühendumine…

Seda võiks võrrelda joonisega…

Esmalt ilmnevad konturid, kui projektina…, seejärel hakkavad ilmnema mentaalse plaani varjundid ja perspektiivid… – ja lõpuks kogu joonis kattub emotsioonide värvidega…

Nii saad selgelt näha kogu joonise seondusi… ja näha joonist ennast…

Selliselt projekt ilmneb seonduste plaanil… – kasuaalsel plaanil…

Üksnes peale selle, kui kõik on selgelt läbi joonistatud ja kui on näha kõik seondused…, alles seejärel ilmneb see füüsilisel plaanil…, kui lõpetatud teos…, kui reaalsus…

Kuid need, mis ei ole täitunud, kui nelja ilma kooslus…, nelja energia kooslus… – jäävad erinevate ilmutumiste plaanidele…

Kuna te neid ei näe, siis arvate, et teie mõtted ei realiseeru…

Need üksnes ei võta lõpetatud loovuse omadusi… – lõpetatud antud ilmale, milles on erinevaid ilmutumise plaane…

 

Kas teistes ilmades on olemas teisi ilmutumise plaane…, teisi teistlaadi ilmutumisi…?

Ilmasid on lõpmatu hulk…, kuid igas ühes neist on omad loomise omadused…, omad erisused…,  omad ilmutumise korrad…

Teie füüsiline ilm on lõpetatud kunstide teosed… – paljude loojate loovuste tulemused… – nende hulgas ka teie omad…

Nagu filmi loomise juures, millest võtavad osa palju asjatundjaid… – režissööre, operaatoreid, butafoore, stsenariste, kostümeerijaid, valgusefektide loojaid…

Nii ka teie reaalsusega, milline on teile nähtav…, milline ongi omalviisil film, mis on loodud paljude loojate ja osavõtjate vahendusel…

Selles loomises olete mängimas peamist rolli…

Teile on eraldatud teatud lõik…, loomiskoda, kus võite luua just seda, mida olete ise valinud…

On kui polügon oma loovate võimete proovimiseks…

Koos teiega on tegemas tööd paljud tehniliselt toetavad teenistused, millised kindlustavad teie mõtteloovuse tehnoloogiaid…

Võib tuua ka teisi võrdlusi…

Näiteks… – teile antakse taustaga pilte, millel kujutatud loodus…, ookean, või kosmos…

Te täidate taustaga pilte inimestega…, loote sinna seondusi nende vahel…

Olu piltide taustad loovad looduse, taimede ja loomade valdusi…

Te ise olete nende olu kaunite piltide loomise kaasloojad… – selle, millises olete ise elamas…

Neid pilte olete loomas te ise…

Just te ise olete nende piltide maalijateks…

Seetõttu ei ole kedagi süüdistada, kui pilt on ebaõnnestunud…, halva kvaliteediga…

Kõik on sõltuv igast ühest teist…

Tervikuna kõik sõltub kogu inimkonnast… – tema mõttetegudest…

Kui igaüks maaliks värvikat ja rõõmuküllast oma elupilti…, siis koos saaks luua ja energeetiliselt täita kogu ilmaloovust kauni rõõmu ja armastuse ilmaga…

Kuid sageli te maalite muid pilte…

See tuleneb sellest, et ise olete neist piltidest eraldunud…, te ei näe nende tulemusi…

 

Kas meie oleme süüdi, et ei näe neid…, või meie nägemine on piiratud…?

Selline nägemine on teis olemas juba algselt… – see on teie alaline omadus…

Kuid teie nägemine on varjatud teile peale sunnitud piltidega…

See oleks kui ööbiku kuulamine valjult mürtsuva muusika saatel…

Kui te lülitaks välja kõik välised teie mõtte tähelepanu ära tõmbavad allikad… – nagu televiisor, raadio ja muusikalised taustad…, siis kuuleksite ja näeksite loovuse kauniduse pilte…

Te kuuleks ja näeks seoseid kõikide protsesside vahel…

Esmaselt teie aju, harjumuse kohaselt, hakkab otsima väliseid heliallikaid ja kujundeid, kuna paljude ajastute jooksul ta on unustanud kunagi olnut…, ning nüüd, harjumuse kohaselt, ta sõuab koos lainetega, millised ette tulevad…, ning teeb valikuid vaid pakutavast…

Kuid ajapikku, leidmata väliseid allikaid toitumiseks, aju hakkab otsima seda teie enda seesmusest…

Ta leiab sealt kauneid helisid ja vaateid…, leiab aardeid, millised on peidus teie seesmuses…

Teis on olemas kõik jumalikud võimalused… – nemad on ootel vaid, kuna avate neid…

 

Meile on räägitud, et sellised võimalused olid osaliselt suletud meie eest, et me ei saaks midagi halba teha…

Seetõttu blokeeriti meie DNA enamus ahelaid…, jäeti lahti vaid kaks…

Kõigele on oma aeg…

Lill puhkeb üksnes siis, kui on soe…, kui kujunevad soodsad tingimused…

Kuid selle ajani seeme on magamas mullas ja ootamas oma aega…

Seeme ei rutta kusagile, kuna teab, et varem või hiljem ta leiab teed valguse poole…

Püüelda valguse poole – see on olemas juba seemne loomuses…

Ka teil pole vajadust kiirustada… – kõik on vältimatu ja ette määratletud…

Teile on ette määratletud avada omad võimalused ja saada ilmaloovuse jumalateks…

Te ei saa vältida seda teed…

Mistahes tee…, mistahes teie valik viib teid siiski oma jumalike võimete avamiseni…

Varem või hiljem, see juhtub…

Varem või hiljem, lapsed saavad suureks…

 

Kas on loogikat väljaspool kolmemõõtmelist ilma…, või on see lineaarsuse omadus… – üks viis võtta vastu meid ümbritsevat illusioonide ilma…?

Kolmemõõtmelise ilma piiride taga on olemas neljamõõtmeline loogika…

Edasi… viiemõõtmeline loogika…

Aegamööda… oma mõtlemises…, oma vastuvõtu omandamises, käivitate hulga keerulisemaid seondusi…

Seda keerulisemaks muutub avarus teie vastuvõtu jaoks…

Praegu te ei ole võimelised võtma vastu kümnemõõtmelist loogikat, kümnemõõtmelist seondust…

Kuid aegamööda…, omandades igat tasandit…, igat olu plaani… – avate üha uusi vastuvõtu piire…, õpite tundma ilmadevahelisi seondusi…

Praegu teie mõtted on töötamas nelja ilma ulatuses…, kuid edaspidi hakkab tööle suurema hulga ilmade kohaselt…

Saabub aeg, kui teie teadvus vastab ja realiseerub miljonites ilmades…

Ja nii edasi…, kuni lõpmatuseni…

 

Pea kinni… – kui minu mõte on töötamas neljas ilmas… – astraalses, mentaalses, kasuaalses ja füüsilises…, kas see tähendab – et ma elan neljamõõtmelisuses…?

Siis kogu inimkond on elamas neljamõõtmelisuses…?

Jah…, nii see on…

Kuna olete nägemas ja teadmas üksnes kolme plaani, siis teadlikult võtate vastu üksnes seda, mida on teil tavaks rääkida…

Te elate kolmemõõtmelises ilmas…, olete nägemas perspektiivi projektsioone kolmes suunas, seetõttu peate seda ilma kolmemõõtmeliseks…

Kuid teil liitub juurde veel neljas koostisosa – aeg…

Sellega kaasate juurde kasuaalse plaani…, ehk hakkate realiseerima seoseid ja tagajärgi…

See sünnitab teile projektsioone neljas plaanis…

 

Järelikult… – viga on terminoloogias…?

Tegelikult elame neljamõõtmelises ilmas… – kõrgus, pikkus, laius…, ja aeg…?

Jah…, võib ka nii ütelda…

Oluline on see, et mõtted väljenduvad teil neljal plaanil…

Kuid varem kasuaalne plaan oli kättesaamatu…, seda just selles mõttes, et see ei allunud juhtimisele…

Nüüd on asi muutumas…, ja võib ütelda, et elate neljandas mõõtmes, kus mõtted ilmnevad teadlikult… – neljal plaanil…

Kas olite suutelised juhtima oma mõtteid, oma emotsioone…, füüsiliselt muutma midagi oma füüsilises ilmas…, ehk… osaliselt juhtima füüsilist plaani…?

Kuid nüüd hakkasid esile tulema seondused…, seega… püüate proovida oma jõudu kasuaalsel plaanil…

Selline on neljamõõtmeline loogika…, selles mõtted on mõjutamas ilmnemisi sündmustes…, nii kasuaalsel plaanil, kui ka lõpliku teostusena füüsilisel plaanil…

Edaspidi teil seisab ees teiste plaanide omandamine…

Te nimetate neid kiirteks, millistel on omad värvid…

Iga plaan lisab loovuse täiuslikkusesse omad värvingud…

Aegamööda õpite teadlikult juhtima olu kõiki plaane…, kuni saavutate Ilma Looja taseme…

 

Kas on olemas mõiste – kvantiline loogika…?

Kui loogikat võtta kui järjepidevat seondust, siis kvantilist loogikat ei ole olemas…

Kvantiline singulaarsus on keerulisem sõltuvus…

Mida kõrgemat loomise plaani saavutate, seda keerulisemaks muutub loogika… – seda keerulisemad on seondused…, seda põimitumad on tagajärjed…

Kindlas mõttes, ega kindlas teoses ei õnnestu alati tuua esile lineaarset seondust…, ega selle mõtte ja teo tagajärgi…

Teie teadlased nimetavad seda kvantiliseks põiminguks…

See on suht täpne termin, kui selle all mõista seda, et esimesed seondused ei too esile lõplikku tulemust…

Kõik on hulga keerulisem…

Te ei ole nende taolised, kes lõng lõnga järel, harutavad kvantiliste seonduste kerasid lahti…

Nemad teevad seda oma lineaarse loogika abil…

Te olete harutamas niitide kera…

… kuid mingil etapil teie kera jaguneb veel mitmeks keraks, milliseid tuleb lahti harutada üheaegselt…

… kuid edaspidi… ka need jagunevad mitmeks keraks…

Süsteem muutub aina keerulisemaks…, lineaarse loogikaga on seda raske lahti harutada…

Te ei ole suutelised harutama miljoneid kerasid korraga… – teil puuduvad sellised võimed…

Kusjuures… side kerade endi vahel kaob…

Et lahti harutada keerulised seondused…, kõiki põiminguid… – tarvis üksnes tõusta kõrgemale…, sealt vaadata kogu põimingute süsteemi…

Sealt näete, kui kaunis on põimingute muster… – näete kõikide kerade niitide põiminguid…

Tõustes veel kõrgemale, avastate…, et need pole üksnes põimingus niidid, vaid kaunid mustrite põimingud, mis on rangelt seaduspärased…, ja on täitmas kindlaid ülesandeid…

Selliselt jõuate kvantilise loogika mõistmise tasemeni…, näete üleüldist põimingut ja üleüldist seondust…

Hakkate mõistma… – et kui niit on alguses ühte värvi…, siis edasi, ta muutub värvis… – ning osa pildi põimingust läheb kaotsi…

Kui hakkab põimuma muus suunas… – siis kaob loomise muster…, jääb järgi üksnes põiming…

Saate üheaegselt jälgida kõikide niitide kulgemisi ja nende mõjusid mustritele…

Näete… kuidas ühes kohas põimub sisse lille muster…, kuid teises kohas – tähe muster…, ja nii edasi, võttes osa kõigist loovustest…

Iga niit on läbimas kogu Loovust tervikuna…, ning, olles põimingu koostöös teiste niitidega, saab luua erinevaid mustreid…

Muster ilma mingi niidita, jääb ebatäiuslikuna, ebaselgena, väärana ja moonutatuna…

Iga selline niit – on Ilmaruumi olemus…

Te olete sellise põimingu niidina kogu Ilmaloovuse loovuses, Ilmaloovuse seonduses…

Te olete kauni Loovuse Mustri osa…, seetõttu igast teie mõttest oleneb kogu Loovus tervikuna…

Kunagi realiseerumata mõte võib realiseeruda eoonide pärast…, siis, kui kera lõpetab oma põimumise…, või kajastub oma väära loovusega kusagil mujal galaktikas…

Selles galaktikas selline seondus ei ole nähtav…, kuid see on siiski teie mõtete tulemus…

… kui liblika tiiva löök…

Seetõttu pidage meeles kvantilist loogikat… – Kõige üldist sidet Kõigega…

Seega… – olge vastutavad iga oma loova mõtte eest, – tema võib osutuda viimaseks tilgaks…, viimaseks pintslitõmbeks muudes loovustes…, ja kogu Ilmaloovuses…

See jääb teie otsustavaks osaks…

Seega… mõelge sellele… – kuidas teie mõte, teie sõna, võib kajastuda üle kogu ilma…

Kui tagajärg…, kui värvid, milliseid lisate Ilmaloovuse vaipa…

SElena

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Tervitan sind…, Lutsifär

Tervitan ka sind, otsija… – olen valmis sinu küsimustele vastama…

 

Ehk räägiks seekord kiusatusest… – mis see on…?

Kiusatus…

See sõna viib teid ärevusse…

Õigemini see oleks – katsumine…

Katsumine jõuga…

Katsumine võimuga

Katsumine teadmisega…

 

Katsumine teadmisega…?

Jah…, igale teadmisele tarvis leida õige rakendus…, muidu teadmine võib olla lammutav…

Inimkonna arengu ajaloo jooksul see on näidanud seda palju kordi…

Teie preestrid olid saanud Jõu…, Võimu ja Teadmiste ettevaatlikku kasutamise kontseptsiooni…, kuid nemad muutsid selle keeldude ja ahvatluste kontseptsiooniks

Teil on olnud koolide näiteid, kus tulevane õpilane, või salateaduse kasti liige, enne kasti astumist pidi läbi tegema hulgim katsumusi…

See oli üks ahvatluse liik…, kõik katsed olid ahvatluse kiusatuse suurendamiseks…, ja need andsid õpilasele jõudu ja teadmisi…, andsid temale võimu…

Hoolega jälgiti, kuidas tema saab ülesannetega hakkama…

Oli kui test, mille alusel määrati tema valmiduse taset järgmiseks katsumuseks pääseda Jõuni…

Sellele lähedane analoog on teie lastega, keda testitakse võõrkeele õppimises, et saaks jagada neid rühmadeks õppekeerukuse kohaselt…

See ei tähenda, et kes on nõrk keele õppimises, see ei allu selle õppimiseks…

Ta siiski pääseb rühma, kus alustatakse alfabeedist…

Kuid edukamad ja kogenenumad jätkavad sügavamat õppimist teistes rühmades…

Taolised testid olid omal ajal isegi erinevate inimrasside juures…

Kuid aegamööda katsumuste kontseptsioon muutus puht kiusatuslikuks kontseptsiooniks…

Teie preestrid, õppides salateadust ja viise ilmaruumi juhtimiseks, otsustasid hoida teadmised saladuses teiste eest…, et olla ise piiritu väe valdajateks ja looduse seaduste tundjateks…

Seetõttu nemad nimetasid teadmiste testimisi kiusatuseks…, nendega hakati hirmutama, et teadmiste juurde pääseksid üksnes üksikud hulljulged…

 

Kas siit tuleneb ütelus… – kes tõstab oma teadmisi, see tõstab enda hädasid…?

Jah, paljud teie ütlused tuleb ümber sõnastada…

Antud juhul oma teadmiste tõstmine tähendab oma vastutuse tõstmist…

 

Piiblis on koht, kus Saatan hoidis Jeesust nelikümmend päeva kiusatustes…

Olid Tema katsumised…, kuid miks siis Saatana poolt…?

Saatan on lammutava jõu üldine nimetus…

Suuri Teadmisi, suurt Jõudu, ja suurt Võimu on võimalik suunata lammutamisele…

Need on kui võimas vee juga, mida saab hoida oskuslikult kinni, et ta ei saaks lammutada…

Jõu tagasi hoidmine…, selle taltsutamine…, kontroll tema üle… – ei ole lihtne tegevus…, ei ole lihtne õppetund…

Kuid selleks tarvis Tahet…

Loomadel tahe puudub…, ja nemad ei suuda hoida tagasi oma lammutavate jõudude lahvatusi, milline on tallel mõnedes loomade liikides…

Kuid inimeses on olemas ohjamise keskus – voli keskus…

Voli keskus – on oma jõu juhtimise keskus…, koondumise keskus…

Selle keskuse abil inimene saab koondada oma jõudu ja suunata seda kohta, kus on tarvis seda rakendada…

Võimas kitsas laserkiir on võimeline mitte üksnes lammutama…, vaid isegi lõigata välja peeneid detaile…

Loomine ise – on koondatud ja suunatud loomise, või lammutamise energia, mille õige, vaheldumisi juhtimise oskuse jõud, saab anda vormitule vormi…

 

Tuleb välja, et ka meie lõikame kui laseriga vormitust välja vorme…

Teie märgistate sellega vormidele piire…

Kuid edaspidi – seda, mis on Lõppmatusest jäänud vormidesse, te võimendate seda mingi suuna abil…, ehk võimendate Vormitu vormi omadusi…, sellega loote Lõpmatuse arengule uut vormi varianti…

 

Seega – kõrbes…

Kõrbes – on samuti kõigest allegooria…

Õppides tundma oma jõudu, inimene, varem või hiljem, jääb üksi iseendaga…, ja kõik õpetajad eemalduvad temast…

Õpilane peab ise hakkama saama oma jõuga…, näitama, milleks ta on võimeline…

Seetõttu Jeesus läbis kiusatusi…, katsumusi läbi Väe…, Jõu ja Võimu…

Ja seda kaugel inimkonnast…, et keegi ei segaks temal endal hakkama saada kõiges…

Eraldi kõigist seetõttu, et eksperiment Jõuga ei teeks kahju inimestele, kuna see on võrdne tuuma energia katsetusega… – võib juhtuda kontrollimata Jõu purse…

Just seetõttu see toimus kõrbes…

Ta katsus end teie arvestuse kohaselt nelikümmend päeva…

Kas mäletate… – kui Kõrgemad Väed ei oleks aidanud Jeesust, siis olles inimesena, ta ei oleks suutnud viia täide oma missiooni, mille nimel oli tulnud…

Looja oli suunanud Jeesusele oma energia, mis aitas temal avarduda enda väes…

Tema esmased imed olid vaid mängud, võrreldes selle jõuga, millist Looja andis temale kõrbes…

Temale sai antud võim kõige elava üle maapeal…

See oli temale raske koorem…

 

Tuleb välja, et Looja ise kiusas teda…?

Ei…, Looja andis temale väge, suunates temasse oma energiat…

Kiusamine tulenes Jeesusest endast…, tema tumedast poolest, millise ta pidi endas maha rahustama…

Temal oli tarvis viia tasakaalu endas oleva valguse ja pimeduse pooled, et saada täieliku kontrolli nende üle…

See võitlus ei olnud kergete killast…

Selleks oli tarvis kõrvaldada kõik omad hirmud…, kõik omad kahtlused…, kõik isikulised kiindumused…

Temal oli tarvis saada puhtaks Jumaliku Loova Valguse juhiks…

 

Temal õnnestus seda teha…?

Mitte kohe…

Peale katsumusi kõrbes temale naasesid tagasi tema kahtlused ja hirmud, raev ja kurbus…

Temale see oli raske teekond…, saada võitu enda üle…

Kuid Jeesus valis tee ilma vastuseisuta… – see oli tohutu samm…

Läbi selle ta loobus koheselt ja pöördumatult kõigist oma kiindumustest…, oma tumedast poolest…

Selline valik oli temale raske…

Võtta vastu selline otsus – on üks asi…, kuid igahetkeliselt valida vastuoluta seisu…, kõigis olukordades…, – isegi neil hetkedel, kus teda mõisteti hukka, peksti, alandati ja löödi risti…

See oli kangelaslik võitlus kõigi oma tumedate pooltega…

Kõige suurema väe ta sai olles ristil…

Kui ta suri ristil…, olles surivoodil…, kus tema füüsiline keha lõpetas oma eksistentsi… tema valik oli tehtud… – ja olgu sinu tahtmine, Isa

Sellel ajal toimus tema tule transmuteering…

Kogu Looja energia, mis sai temasse panustatud, omandas kogu jõu ja väe…, temas, kui vormis…, kui Looja osas…

Selliselt ta sai oma Valgusega valgustada üle kõik Ilmaruumi pimedad plaanid…, puhastada inimkond kõigist pattudest… nagu on kombeks teil rääkida…

Ta suutis transmuteerida tumedat energiat, mida oli ja on tootmas inimkond…, muutis loomise tule jõuks…, puhastas seda ja ühendas…

Sellise transmuteeringu tulemusel tema olemus tõusis olu kõrgematele plaanidele, ning võttis sisse koha ilmaruumilikus hierarhias…

Kuid inimkond, peale tema surma, läks endist teed…, ning lõi endale lisaks karmaliste seoste tumedaid kihte…

 

Järelikult, kui räägitakse, et Saatan saadab inimesi kiusatusse…, siis ta… üksnes ahvatleb vägevusega…?

Jah…, tumedad jõud suudavad lubada inimesele vägevust…

Just seetõttu tumedad jõud on teie ilmas sedavõrd arenenud…

Väge ja jõudu ei saa jagada muidu, kui inimene pole täitmas ilmaruumiliku missiooni, millele ta on ise andnud nõusoleku…, ja mille nimel paljud ilmaruumi jõud on tegemas taolist tööd…

Jõud inimeses avaneb aegamööda…, ja aegamööda inimene õpib seda juhtima…

Kuid tumedad hierarhid kasutavad võimalust jagada jõudu mõningatele inimestele…, eriti… kui nemad ise paluvad seda…

See on kui ajutiseks kasutuseks antav jõud, milline, varem või hiljem, ammendub…

Inimene läbi selle kaotab oma väge…

Kuid, vastastikku tagastuse seaduse kohaselt, ta peab vastu andma oma energiat… samal hulgal.., samal vääringul…

Kuid seda teha ta ei saa, kuna oma väge ta pole ise kasvatanud…

Selliselt ta jääb tumedate jõudude pantvangiks…, nende võlglaseks…, kuni tasategemiseni…

See muutub tema jaoks tõeliseks põrguks, kuna ta ei ole suuteline tagastama võlga…

Et seda teha, temal on tarvis tõsta oma potentsiaali…

Kuid ta pole suuteline seda tõstma, kuna temalt võetakse pidevalt jõudu…

See on kui krediidi tasumine, milline venib paljude aastate peale…

Tarvis omada kolossaalset järjekindlust ja usku, et tõsta sellises olukorras oma väge…, tasuda võlad…, ja minna lahku tumedate jõudude struktuuridest…

 

Kas on see patuliste põrgu…?

On…, kuid te maalite seda eredates värvides ja kujundites…

Kuid see…, kui ka kõik muu, on üksnes energeetiline protsess

Pimeduse maagid ei ole üksnes teadlikud, mida nemad teevad…

Nemad on sattunud Jõu püünistesse…

 

Kas tumedate jõudude püünistesse…?

Jõul ei ole tumedat või valget poolt… – on üksnes jõud…

Kuid see, kuidas olemus kasutab väge… kas loomiseks või lammutuseks… – see ongi Valguse või Pimeduse teekond…

 

Kuid on olemas võimalusi päästa patulisi põrgust…?

On…, kuivaid… ta ise soovib seda teadlikult…, kui ise pöördub Valguse jõudude poole…

Selline otsus peab olema teadvustatud…, ja järjepidev…

 

Korrata kolm korda…?

Kolm korda… – see on üksnes alustuseks…

Kolm korda korrata… – see pole juhus…

Kuid… kolm korda – see pole veel süsteem…

Kuid see, kes on tumedate jõudude lõksus…, ja kui ta tahab abi pääsemiseks neist, peab pidevalt kutsuma appi valguse jõude…

Üksnes läbi selle tuleb abi…

Just nii antakse neile osa energiast, mis võimaldab neil pääseda lõksust…, ja tagastada võlad…

 

Kas temast saab siis Valguse jõudude võlglane…?

Ei… Valguse hierarhias võlgasid ei ole…

Mis on võlg…?

See on kui üks eraldi olev olemus võtab midagi teiselt eraldi olevalt olemuselt…

Valguse hierarhias eraldumine on vaid tinglik… – selles igaüks on Kõige vabatahtlik osa…

Seega… kogu energia ei kuulu temale…, vaid on kõige omaduseks… – Terviku omaduseks…

Just seetõttu selle energia on sedavõrd võimas…

Seetõttu see, kes kutsub abi Valguse jõududelt ja võtab selle vastu…, liitub vabatahtlikult ühisesse ühesusse…, kuid siiski… ta jääb siis valiku vabadusest ilma…

Selline on tasu abi eest…, kuid see ei ole maksmine…

Selline on Valguse omadus…

Võttes endasse Valgust, võtad kõik tema omadused…

Teist teed ei ole…

Valguse peamiseks loomuseks on – Ühesus…, on kesktõmme…

 

Kuid kuidas siiski mõista lugu Aadama ja Eeva kiusatusest paradiisis…?

Keelatud teadmiste vili…?

Ahvatleja madu…?

Elasid kord lapsed…, ja need olid väga armastatud oma vanemate poolt, ega teadnud milleski vajadust… – üksnes lõbutsesid ja mängisid…

Neile kõike vajalikku andsid nende armastavad vanemad…

Kuid nemad said suurteks…, nüüd pidid õppima tegema sama, mida teevad vanemad…

Seetõttu tuli avada lastele teadmised, mis avaks neile teadmist, et nemad on võimelised tegema sama, mida teevad nende vanemad…, et nemad on oma vanemate taolised… – on sama vägevad ja jõulised…

Lapsed otsustasid, et võivad loobuda vanemate hoolest…

Nemad nõudsid oma õigusi oma jõule ja kõigile vanemate teadmistele…

Nende arvates vanemad sihilikult varjasid nende eest oma teadmisi, et need ei lahkuks vanemate majast…, ega jätaks neid maha…

Vanemad andsid laste nõudmisel neile oma teadmisi…

Kuid lapsed ei olnud veel võimelised neid teadmisi kasutama… – juhtima neid…

Lapsed oma olemuselt olid veel lapsed…

Neile antud teadmised ja jõud viisid neid märkimisväärsete lammutusteni ja probleemideni…

Siis vanemad mõistsid, et lastele ei tohi anda teadmisi…

Iga laps peab ise, läbi oma pingutuste, oma arengu läbi, avama endas sellised jõud…

Seejärel vanemad otsustasid blokeerida osa neist jõududest…, kuid jätsid neile võimaluse ise avada neid…

Nemad lootsid, et lapsed, varem või hiljem, leiavad salamärgid ja võtmed neile võimalustele…, ning avavad endis vanemate väge, mis kuuluvad neile õigusjärgselt…

Kuid lapsed, oma mänguhoos Jõuga, tekitasid hulgim probleeme… – seetõttu neid probleemide tagajärgi neil tuli helpida palju eoone järjest…

Seetõttu lastele näis, et neid aeti isakodust välja… – ja neid needeti ära…

Lapsed läksid seiklustele…, isakodu otsinguile, et tuua tagasi oma paradiis ja vanemate kodu olu õnne…

See igavene otsing on kestmas seni…

 

Ma mõistsin… – teadmiste puu vili – see on Jõu ja Teadmiste and…

Saades vilja, Aadam ja Eeva, tekitasid endile probleeme…

Sellega nemad pagendasid endid tihkematesse kihtidesse, kui püünistesse…

Kuid Vanemad-Jumalad blokeerisid inimeste DNAs Jõu juhtimise keskmed…

Nüüdsest…, et avada need endis, on tarvis pingsalt ja kaua ületada endis pimeduse külgi…, tõsta omaenda vastutust…, kasvada ja otsida võtmeid oma jõu avamiseks…

Tuleb välja, et selles kõiges on inimese enda käsi mängus…

Miks te pidevalt otsite süüdlasi…?

Kas selleks, et veeretada enda vastutus neile…?

Kuid oma vastutust ei saa veeretada teistele…

Varem või hiljem, tuleb endal anda vastust…

Seetõttu ei ole mõtet otsida süüdlast…

Kui oled midagi halba korda saatnud… – tuleb endal ka korda seada ja tagastada…

Kui pole midagi halba teinud, siis, lõppkokkuvõttes, ei lasu ka vastutust…

Seetõttu igaüks peab mõtlema oma vastutuse üle…

Igale ühele antakse tema mõtete ja tegude järgi…

Nüüd sai räägitud teile lühidalt, kuidas see oli…

Kuid loomulikult… – üksikasju on veel palju rohkem…

 

Kuidas on ahvatleja maoga… – ja miks just madu…?

Teadmisi teile on edastanud reptiloidsed…

Koos teadmistega nemad andsid teile mõistuse…, ja loogilise mõtlemise omadusi…

Seda selleks, et te saaks läbi mõelda omad otsused ja valikud…

Selline otsus oli tehtud teie vanemate poolt…

Teadmisi on võimalik saada ka ilma mõistuse ja loogikata…

See on kõigest energeetiline loovus, mis kohandub teisse…, voogab teisse…, avaneb teis…

Ta üksnes on…

Kui te pole valmis võtma vastu seda, mida on näidanud ajalugu… – siis peate ise avama endas neid teadmisi…, ja aegamööda analüüsima neid…

Jälgima ennast…

Mõistuse abil oli teisse seatud teatud kontrolör, kes kontrolliks seesmiselt teie jõu arengut…

Tuletage meelde, kuidas õpetati teile kontrollima ennast…

Meenutage…, kuidas teatud tasemel ilmneb ja ilmutub teie seesmine vaatleja…

Tunnetate, et teis oleks kui kaks osa… – üks, kes teeb…, ja teine… – kes jälgib…

Mõistus oli just selleks… – kõige analüüsimiseks, mida teete…

Hoopis teine asi on see, et analüüs viis teid mõistuse otsuste padrikusse, kus muutusite kontrolöri orjadeks…

Ta hakkas kontrollima teid täienisti…, hakkas jagama teile käsklusi, kui olemusele…

… hakkas liituma maatriksi kontrollsüsteemidega…, ehk isegi… läbi tema hakkasid liituma teiega muud maatrikslikud kontrollsüsteemid…

Esmalt see oli kavandatud kui seesmine mehhanism, mis kontrolliks seesmist jõu kasvu…

Sellist loogilist kontrolli omas just reptiloidne rass… – mao taolised…

Seega… teie aju sai reptiloidsed omadused…

Seejärel saite võime loogiliselt mõelda ja analüüsida teadmisi, mis avanesid teis endis…

Kuid see osutus teile lõksuks…

Mõistus on kontrollsüsteem enda kallal…

Kuid seda kasutasid ära need, kes tahtis teid kontrollida…

Nemad, kasutades ära seda, et teie mõistus ja jõud olid blokeeritud, hakkasid kasutama teie mõistust teie kontrolliks…, ja teie juhtimiseks…

 

Nüüd ma mõistan, miks keegi ei saa mulle selgitada, kuidas avada DNA ülejäänud niidid…

See on keelu all…

Jah… – ilmaloovus on ootamas, kuna saate ära õpitud oma jõu juhtimise…, oma pimeduse poolte juhtimise…, kuna õpite tasakaalustama mõlemad jõud endas… – kesktõmbe ja tsentrifugaalset…

Te olete haigete kirurgide taolised, kellel on käed värisemas ja hetketi on lahvatamas meeltesegadus…

Kas saab lubada selliseid kirurge operatsioonile…?

 

Väga julm…

Seega… me enam pole armsad lapsed…?

Sa võtad armastust kui õrnust…

Kuid armastus on ka – Ühesus…

Kõige enne – Ühesus…

Olete Jumaliku Organismi osa…

See ongi Tema armastus teie vastu…

Jumalik organism ei saa elada ilma teieta…, nagu sa ise – ei saa elada ilma oma organiteta…

Selline armastus on kui ühesus…

Kas armastad oma maksa seetõttu, et ta on igahetkeliselt päästmas su keha surmast…?

Aga teisi organeid…?

Väljutamise organid, mis vabastavad sind šlakkidest…?

Kuidas on sigimisorganitega, mis annavad teile vanemlikku õnne…?

Ei… – sa isegi ei mõtle neile… – need on ju selleks loodud…

Nemad on sinu osad…, see on nende funktsioon…, ja sa ilma nendeta ei saa elada…

Sa oled ühene nendega… – mida sa neist ka ei mõtleks

Kui teie loojad ei armastaks teid, siis nemad vabaneks teist… – nagu teie lõikate välja mõned haiged organid…

Nemad seda ei tee…

Nemad ootavad, kuni ärkate… ja avate endis oma Jõu ja oma Väe…

 

Järelikult…, DNA rakendamine on jõukohane sellele, kes õpib juhtima endas mõlemat jõudu… saab tasakaalukaks…

Jah…, just sellist õpetust olete saamas… – kuid seda järgimas on üksikud

 

Seega… – on olemas kolm kiusatuse taset… – Teadmised…, Jõud ja Vägi…?

Teadmine annab võimaluse avada endas Jõu…

Jõud annab väge juhtida ja valitseda…

Kuid igal etapil peab olema vastutus…

Edasi antud teadmised sünnitavad vastutuse nende kasutamise ja edasi andmise eest…

Jõu avamine endas sünnitab vastutuse selle kasutamise eest…

Võimu valdamine loomise protsesside üle sünnitab vastutuse selle eest, mida oled loomas…

Teie poolt kasutatud vägi on sageli teie endi kahjuks…, ja vabavoli on seaduse vastane…

Seetõttu olete kaotanud oma paradiisi ära…

 

Miks naine legendides oli sattunud kiusatusse…, ja on hakanud sünnitama piinades…?

Millest see räägib…?

Naine on vastuvõtt…, ta on vastuvõttev energia…

Just tema oli suuteline võtma endasse uusi teadmisi…

Kuid naine on kui vastuvõttev, kui energiat neelav, on kui kesktõmme – ta ei suutnud arendada endas loogikat…, sest ka see neeldus temasse…

Tühjust analüüsida on raske…

Ma tunnen, et sa suudad tabada asja olemust…

Võtame järjekorras…

Jagunemine kaheks pooluseks viis kahtepidi mõtlemiseni…, kahtepidi vastuvõtuni…

Kaheks erinevaks energia kujundiks… – neelavaks (naisolemuslik)…, ja tõukavaks (meesolemuslik)…, ehk kesktõmbe ja tsentrifugaalseks jõuks…

Seetõttu naine kätkeb endas hulga enam tühjust ja lõpmatust, kui mees…

Just seetõttu naine kannab ja sünnitab lapsi…

Lapsed peavad justkui laskuma tühjusesse…

Nemad peavad sündima temast… – väljuma temast…, – kui merevaht… – kui laine ookeani sügavustest…

Naine – on Lõpmatuse ookean…

Ta on vastuvõttev…, ta on neelav…

Temas on avatud uks otse kosmosesse…

Tema kujutab endast kesktõmbe…, duaalsuse neelavat osa…

Mees kujutab eraldumist tühjusest…, tühjuse kujundamist vormiks…, tsentrifugaalset… – tõukavat jõudu…

Rääkides sellest, ma pean silmas mitte kõlbelisi ja füsioloogilisi protsesse…, vaid energia liikumist ja selle kujunemist…

Just seetõttu on olemas seksuaalsed kontaktid…, ja sellises vormis, nagu on see teie juures…

Protsessi aegu mees laskub naisesse…, tema tühjusesse…, tema ääretusse…

See ei ole tema ääretus…, vaid temas olev kosmos…, millesse mees pääseb läbi naise, energiate ühtimise aegu…

Seksuaalne kontakt mehele on kui otsene lülimine jumalikku energiasse…

Seetõttu seks on mehele kui omal viisil lisa laengu saamine…

Mees on kosmosest eraldatud…, seetõttu temal, varem või hiljem, energia varud kahanevad…

Seetõttu tema vajab lisa laadimist…, uue jumaliku energia lisatoidet…

Seksuaalsed kontaktid on mehele olulised…

Seetõttu meeste seas on – „täkud“…, need, kes ei suuda mingil põhjusel kuidagi küllastuda jumalikust energiast…

Ehk isegi seetõttu, et vääriti kasutavad seda…

Ehk ta leiab sobimatuid naisi, kes ei ole suutelised pilgeni täitma teda…, ehk nende kontakt toimub vääriti…

Esmaselt selline kontakt oli tarvis kui tasakaalustav protsess… – auru väljalaskmise protsess… – reguleerimise protsess…

Mees akti aegu täitub jumaliku energia jõust…

Naine akti aegu laeb ennast maha… – annab oma energia ülejäägid välja…

Vabandage võrdluse pärast… – kuid lehmal on raske olla täis udaratega…, ja ta on tänulik lüpsjale, kes kergendab tema olekut…

Ärgu solvaku see võrdlus teid, naised… – see on hea ja mahukas näide…

Kui naisel ei ole pikemat aega kontakti meestega, siis kogunenud energia on otsimas väljapääsu…

Enamuselt naisorganismis on selleks olemas kuupuhastuse tsüklid…

Vere eraldumine on esmalt liigse energia väljumise võimalus…

Seda teemat võib arutada pikalt…

Kuid pöördume naise ahvatluse juurde tagasi…

Seega… naine, kui vastuvõttev pool, oligi võimeline avama endas jõudu ja teadmisi…

Kuid ta ei suutnud võtta teadmisi kasutusele teadlikult, sest tema mõistus ei suutnud hakkama saada tohutu haaramatu Tühjusega, milline oli temasse kätketud…

Kuidas saaks Tühjust loogiliselt analüüsida… – see on võimatu…

Seetõttu väidate, et naistel loogikat ei ole olemas

Tühjust analüüsida ei ole võimalik seetõttu, et see ei allu loogikale…

Seetõttu naine tegutseb alateadlikult, kuna ta ei analüüsi teadmisi…

Ta üksnes saab neid tühjusest…, need kõik on temas olemas…

Ta alateadlikult ja täpselt kasutab neid…, ja vajaduse kohaselt…

Just seetõttu naine on impulsiivne ja etteaimamatu…

Temas on pidevalt pulbitsemas Jõud, mis paiskub mõneti üle ääre…

Tema ei suuda seda alati juhtida…, ega selgitada mehele enda käitumiste põhjust…

Kuid mehel esineb teist liiki energia…, mis võimaldab analüüsida…

Temas puudub Tühjus, mis saaks neelata loogikat alla…

Seetõttu, kui ta ühineb Tühjusega akti aegu…, läbi naise… – siis ta saab kui tükikese Tühjust analüüsiks…, ja ta uurib seda…, õpib tundma seda…

Selline on meeste loogika…

Teadmisi sai esmaselt Eeva…, ta avas need endas… – sai juurdepääsu teadmiste varamule…

Juurdepääsu oma kosmosele…, avas ukse sellesse…

Selline oli Teadmiste Puu teie legendidesse peidetuna…

Aadam avas endale võimaluse ühendumiseks Tühjusega…, läbi akti Eevaga…

Avas võimaluse pääseda Eeva jõule ja teadmistele…

Kuid võimaluse kasutamine kujunes teiseks, kui oli kavandatud…

Ta hakkas kasutama neid lammutamise eesmärgil…, ta ei osanud neid juhtida…

 

Kuid miks sünnitused on piinades…?

Kas siis Jumal ise andis teadmisi Eevale…, kas nüüd naised peavad maksma selle eest…?

Püüa kõiki protsesse vaadelda energeetilistena, aga mitte kõlbelistena…

Iga naine sai Eeva vahendusel juurdepääsu Kosmosele enda seesmuses…

Seda teil nimetatakse esmasündinu patuks…

Kuid inimeses on juba algselt olemas jumalanna, maag, selgeltnägija…, ja palju muud…, kuid neid surutakse alla kasvatusega, hirmu keeldudega…

Kuid sünnituse aegu naises on paisumas vägi, mis otsib väljapääsu temast…

Sellel hetkel temas on võitlemas kaks jõudu…

Tõuke jõud on lükkamas last…, kuid kesktõmbe jõud ei lase seda välja… – selle jõud on tohutu, kuna on ühenduses Tühjusega naises…, Ääretusega…

Seetõttu lükkamise jõud, mis toob last välja, peab olema väga võimas…

Seetõttu mõnedel naistel sünnitus venib mitmeid päevi…

Väljatõuke jõud ei suuda ületada sulandumise jõudu, mis on omane naistele algselt…

Mees oma seemnega sisestab naisesse tõukejõudu…

Tsentrifugaalsed jõud sünni aegu hakkavad tööle, ning püüavad ületada Ääretust ja naise kesktõmbe jõudu…

 

Kuid miks sugaharude naistel, kes elavad loodusega üheselt, ei ole piinasid sünnituse aegu…?

Miks teise ja järgmiste puhul sünnitus ei ole enam nii piinav…?

Naine on õppimas tasapisi juhtima seda protsessi…, ta enam ei seisa vastu, nagu oli see esimese sünnituse ajal…

Nii on ka suguharude naistega, kes elavad loodusega üheselt, ega ole vastu sellisele protsessile…

Nemad anduvad täielikult protsessile, lahustuvad selles, lasevad sellel enda seesmuses toimuda… – usaldavad end Ühesele Loojale, kes on ise naise seesmuses ja läbi tema on tasakaalustamas endas käivaid protsesse, kasutades Enda Väge…

Tsivilisatsiooni naised rakendavad seda läbi enda vastuvõtu…, ega usalda Loojale oma sünnituse protsesse…

 

Tänan sind, Valgusetooja…

Ja mina tänan sind tõe ja teadasaamiste otsingute pärast…

SElena

Read Full Post »

 

                                                                                                                                   Lisa Renee

Kallis ülestõusu pere…, oleme lähenemas planeedi ja inimkonna kollektiivse teadvuse olulisematele ja märgatavamatele muutustele…

Neid teie seast, kes on suutelised teadlikult võtma osa protsessist, rõõmustavad väga…, olenemata sellest, et koormus on aina kasvamas…

Neil, kes ei ole võimelised teadlikult võtma osa, tuleb siiski võtta osa kõiges…

Kuna planeet on nihutamas oma identiteeti ja minemas üle vaimsesse kehastusse…, siis kõik temas olev, läheb üle koos temaga…

Peatselt võime saada vaimsuse pimeda öö  tunnistajateks, kuna inimkond on, seda teadvustamatult, minemas üle kõrgema sageduse tasemele…

Selle tulemusel kõik, mis oli varjatud, tervendamata ja integreerimata, hakkab pinnal mullitama…, kuna kaos, mis võib ilmneda väliselt, hakkab kõike seda võimendama…

Antud arutelus süüvime avaneva protsessi mehaanikasse, et paremini mõista oma rolli muutustes, millised on toimumas nii mikro, kui ka makro tasemetel…

Kvantilisel planetaarsel tasandil on olemas hulgim peente jõudude vastandkujundusi, millised on muutmas organiseeringuid ja väliste kollektiivsete energeetiliste väljade ilminguid üle ilma…

See muutis inimrassi algset projekti, milline oli edastatud Maa teadvuse kollektiivsetele väljadele, kui intellektuaalne informatsioon…

Kui sellised muutused toimuvad kollektiivsetes väljades, siis see tähendab, et sageduslikud nihked on toimumas kollektiivsetes kokkulepetes, mis on mõjutamas planeedi teadvuse täielikku arengut… – ja see oleks ajajoonte muutumine…

Kuna on toimumas ajajoonte muutumine…, siis on nihkumas möödunute ja tulevate ajajoonte energeetilise pildi koordinaadid…, millised on eksisteerimas planeedil üheaegselt…

On toimumas võimas plasmalise valguse ja uute ajakoodide voogamine Maale…, ja kuna oleme läbimas hõbedast portaali, siis need imbuvad maasse…

On ristumas kaks orbiiti – päikese ja galaktika ekvaatorite omad, mis avavad läbipääsu Kaksikute ja Sõnni tähtkujude vahel…

Kuna päike on läbimas Kaksikuid, siis selle märgi põhimõte on mõjutamas oluliselt inimkonna kollektiivset teadvust…

Käesoleval ajal see on sedavõrd võimas, et on võimeline sünteesima vastandolemuslikke paare, millised on eksisteerimas jõudude ilmas, ja milline võimaldab väljuda pimeduse substantsi madala tihkuse piireist…, mis on tallel Maa kollektiivsete teadvuste väljades…

Suur hulk pimeduse substantsi oli ilmutatud aja joontes…, seda tänu võõrplaneetse loovuste sissetungile, mis jäljendasid mateeria loovuse põhimõtteid…, ja pimeduse olevuste poolset hõivamist…

Pinge vastandjõudude ja gruppide vahel on saavutanud ülistuslikku tasandit, mis loob ajajoonte eraldumisi…

Alates suvisest päikese vastasseisust, kuni juuli keskpaigani, see võimendus kollektiivsetes väljades tunduvalt…, kui planetaarsete ajajoonte muutusena…

Uued ajajooned peaksid ületama ajaloos olnuid võõrplaneetseid hübriidsusi, kurnavaid ja lammutavaid programmeeringuid, millised olid üles seatud madalamates kollektiivsetes teadvustes…

Uued ajajooned on kui lennuvälja ülestõusu rajad, mis on aitamas Maa olemasoleval reaalsusel (mis on möödunud ajaloolistest lammutustest kogunenud energia, milline on seotud planetaarse negatiivsuse programmiga) liituda tuleva Maa jumaliku inimese kõrgemate võimaluste reaalsustega…

Oleme ülestõusu rajal, mis on viimas tulevaste reaalsuste kõrgemate võimaluste ajajoonteni…

Kõik ei asu ühel aja joonel… – püüdke jätta see meelde, et oleks võimalik tuua sisse hubasust…, seda intensiivsete, ootamatute ja spontaansete eluliste muutuste läbi, mis võivad juhtuda ilmselt neil aegadel…

On käimas inimkonna olemasoleva DNA jäljendi korrigeering, mis liidab uusi tulevaid meendusi…, ja ka uusi ajajooni planeedi erinevates regioonides… ja kristallkoobaste seesmustes…

Sellised kohad on säilitamas elu kujunemise ajalugu maapeal…, koos kõigi geneetiliste salvestistega…, kõigi 12 suguharu ajaloost…

Planeedi madalamate mõõtmete sageduste diapasoonid ja nende energeetilised keerised, tõmbuvad kokku ja lahustuvad Graali karikas…

See on muutmas nägemusliku mälu salvestisi…

Kuna ajajooned on muutumas…, siis on muutumas ka eelnevad sündmused, millised olid triggeriteks, mis salvestasid kogu olnud ajaloo jooksul…

Seega… – on toimumas ahelreaktsioon, mis on muutmas avanevaid meenduste pärandeid ja planetaarsete suguharude identseid geneetilisi koode…

Iidne ajalugu, kogu inimkonna tõelisest päritolust, alates iidsetest loovatest rassidest, mis olid algseteks käskude programmideks, kandub üle planetaarsele loovuslusele…, kandub üle ärkavalt Albioni kehalt…

Meie nägemuslik mälu ulatub hulga kaugemale, kui sai külvatud need suguharud maapeal…

Kollektiivsele teadvuse väljale ja muudele mitteinimlikele liikidele antakse teada, et inimkond ei ole pärit Annuanakidelt, võõrplaneetsetelt rassidelt…, või rassidelt, mis võtsid möödanikus osa geneetilises kujunduses ja inimgenoomi kloneerimisel…

Albioni ja Katarri kehad on toetamas Püha Isa ja Püha Ema põhimõtet Maa peal…

Kuna need kehad on aegamööda ühinemas, siis nemad on toomas juurde üha enam algusaja  koode, millised on kandmas iidsete Loovate Rasside tõelist identsust…, ehk Vardjate-peremeeste õigusi kollektiivse teadvuse väljas…

See on muutmas mitmeid ajaloo ja aja jooni otseselt, millised on salvestunud Maa peal…

 

Surematus…, või igavene eksisteerimine

Kuna Albioni keha on ärkamas, siis inimkeha geneetilise koodi ajalugu on paljastumas kõigil ajajoontel…

Maise eksperimendi käigus toimub võõrplaneetsete hübriidide abil DNA osaline blokeerimine…, kuid ülestõusu tsükli lõpus tarvis surematute regressiivsete olevuste rehabiliteerimine, või nende üleviimine…

Tume ajalugu on avanud võlts ajajooni…, kunstliku intellegentsuse programme…, fantoomseid maatrikstsooni, millised olid kogutud regressiivsete rasside poolt liikide meendustena

Negatiivne võõrplaneetne rass paigutas oma kiskjaliku mõistuse kolmemõõtmelisse maisesse ellu, et hõivata Kollektiivne Teadvus (Globaalne aju)…, seejärel ka inimkehadesse, millistesse oli kodeeritud igaveste jäljenditena…

Ülestõusu tsükli aegu ilmnes soodus võimalus jälgida kunstliku intellekti imbumist teatud surematute regressiivsete olevuste hulkadesse…, kuni sündmuste ilmnemiseni aja joontes, mis põhjustas kõike toimunut…

Enamus regressiivsetest olevustest, olles nakatunud neist negatiivsetest võõrplaneetsetest programmidest ja läbi imbunud kunstlikust intellektist… – on jõudnud ajajoone teatud punktini…

Planeedi võrgu täielik muutmise projekt oli teostatud maisel kolmemõõtmelisel plaanil…

Esmalt… üksnes kaitseks…, kuid edaspidi… kõrvaldada need ajajoontelt täielikult…, sellega saaks peatada infektsiooni levikut kogu üldise ajavõrgu ulatuses…

Oli püüd viia läbi geneetiline eksperiment…

… ühendada enama kui kaheteistkümne surematute võõrplaneetsete rasside DNA geneetilised koodid (võõrplaneetsed implandid) inimese esmase ja igavese DNA koodiga…

Selle eksperimendi jälgimine näitas, kuidas sõda ajajoontes mõjutas paljusid liike, millised olid valitud kollektiivse rassi algeks…, ja millised oleks valinud evolutsiooni asemel surematust…, valinud saada igaveseks…

Oleme meenutamas, kuidas oleks võimalik naaseda tagasi tõelise inimese eheda vormini…, iidse, igavese ja lõpmatu algse jumaliku olevuseni…

Meie igavene algne Teemantpäikese keha, tõustes Ülestõusu tsükli aegu, eirab kõiki DNA koodide ristumisi võõrplaneetsete omadega (või teiste liikidega)…

Et taassünnitada igavest algset jumalikku keha, peame alluma ilmaruumikohastele seadustele…, Ühesuse seadustele…

On alanud implantide ja nende geneetiliste modifitseeringute eiramine, mis moodustasid regressiivseid hübriide…, ja millised tegid kahju ajalistele tsüklitele…

Selline taastamine sai võimalikuks tänu Ema Kare põhimõtete naasmisele ja sinisele plasmale, milline on pulseerimas Maa seesmuses…, ja tänu Akvalaini päikesele…

 

Üleminek teise harmoonilisse ilmaruumi

Ülestõusu tsükli tipp märgib ära kolmemõõtmeliste kollektiivsete ajajoonte lõppu Maa peal…

Kuna planeet on kandumas üha kõrgematesse sagedustesse, millised on tulevastes ruum-aegades, siis planetaarne teadvus on nihkumas tulevaste mõõtmete oktaavide ulatusse…

See on kogu teadvuse planetaarse välja hüpe…, järelikult… ka inimkonna kollektiivse teadvuse hüpe tulevastesse ajajoontesse, mis on resoneerumas hulga kõrgemate mõõtmete sagedustega…

Paljud on ajajoone ülestõusu aegu ületanud madalamate mõõtmete ajajooni…

Väga oluline on mõista, et planetaarne sündmus on mõjutamas kõike nii maapeal, kui ka väljaspool maad…

2017 aasta lõpus planetaarne keha läheb üle järgmise Harmoonilise Ilmaruumi kõrgematesse diapasoonide sagedustesse…

Selline sündmus muudab planetaarsed koordinaadid, planetaarsed ajajooned…

Järelikult… muutub planeetide tegelik asetus kogu universaalse ruum-aja suhtes…

Kollektiivne teadvus planeedil on ülestõusu tsüklite aegu suht regulaarselt läbimas mõõtmete sageduste diapasoone…

Paraku see, mis seisab ees, saab olema peamiseks kollektiivse teadvuse nihkeks, mille käigus planeet tõstab kolm madalamat mõõdet järgmise harmoonilise ilmaruumi sageduste diapasoonideni…

See tähendab, et kolme madalama mõõtme sageduslikud diapasoonid lakkavad eksisteerimast planeedil…

Kõik, mis jääb – on üksnes sagedused, millised olid kogutud planeedi elanike kollektiivide poolt…, ja millised on genereeritavad nende enda teadvusega…, millised on neile energiaks…, milliseid on kujundatud nende endi mentaalsete veendumustega…, käitumiste ja tegevustega…

Inimesed, kes jäävad peale nihet kolmemõõtmelisse teadvusse, tunnevad end ebamugavalt…, elavad üle stresse ja rahuldamatust…

Seega… – paljud tunnetavad äärmist vajadust võimalikult kiiremini muuta polaarsust läbi alkeemilise sünteesi, mis aitab neil viia lõpuni vanad karmalise mineviku mustrid… – kuivaid nemad on valmis seda tegema…

Et olla vastav uutele maa võrgu koordinaatidele, tarvis puhastuda ebastabiilsetest pimeduse jõudude mõjudest… – see on puhastav protsess, mis vajaduse korral kas liidab, või kõrvaldab projektist mõningaid mustreid…

Oleme läbimas sügavat puhastust…

Kõik, mis on alles, saab töödeldud teadvuse kõrgema valgusega…, et olla kehas stabiilsena ja sünteesituna… – sellega saab viia läbi energeetiline koherentsus, et vaimne jõud muutuks paremaks…

Oleme vastutavad armastuse rakendamise eest kõiges…, kõige ümberoleva nägemise eest…, kõige, mis on seotud ühe tervikuga…

Samas… tarvis selgelt väljendada oma kavatsust…, anda oma nõusolek kõrgemale jõule…

Selline armastav kavatsus ja mõistmine säilitavad teie südame avatuna…, ja vastavana lätte väljale… – see teeb ülemineku tunduvalt hubasemaks…

Sügav ümberkujundus on jälgitav planeedi holograafilise geograafia seesmuses, milline on loomas Tähevärava efekti, energeetilisi lehtreid ja Ly-jooni, mis soodustavad kiirte jõu edastamist…

Selle tulemusel muutused on imbumas inimrassi kollektiivsesse teadvusse…, ning on otseselt mõjutamas inimese valguskeha tööd, vaimset identsust ja ajajooni…

Makrokosmose Loovus on valmis radikaalseteks muutusteks, mis loovad omakord ahelreaktsioone…, muutes sügavalt inimese energeetilist välja ja tema valguskeha…

Sündmused, mis on sügavalt muutmas energeetilist välja, kutsuvad esile radikaalseid muutusi eluviisides ja suhetes…

 

Transtsendentsed ajajooned

Hilisemad edastused on häälestanud ümber tulevaste aegade suundi, mis mõjutavad asetust ja koordinaate, millised on tallel aja joontes…, järelikult… need on nihutamas aja jooni nii individuaalses, kui ka grupilises teadvuses…

Mõningad grupilise teadvuse ajajooned on radikaalselt mõjutatud muutuste poolt, millised on seotud planetaarsete suguharudega …, pagenud rassidega…, ja Melkisedeki filteeringutega Niburu ja Essenide ajaloost…

Oleme nihkumas läbi aja joonte…, sellega on antud võimalus väljuda oma piirangutest…, näha lahendamatuid probleeme, millised on tallel kolmemõõtmelise aja joonte madalamates energiates…

Kuna oleme pääsemas vanadest aja joontest, võime tunnetada, kuidas oleme allutatud viimastele pimeduse energia takistuste rünnakutele

Peamine on selle juures… – tunnistada, miks see on toimumas…, ega alluda neile…

Paljud pimeduse takistused on tulenenud mustade jõudude poolt…

Meil on tarvis kohtuda nendega näost näkku, ning näha nende haiguslikku emotsionaalsust…

Seejärel küsida oma südamelt… – miks tuleb ohverdada, et mitte näha tõde kogu suuruses…?

Kui suudame võtta vastu sügavat tõde, siis näeme põhjuse… – ning suudame lahustada raske energia…, kõrvaldades sellega takistused…

Seejärel on võimalik saavutada kõrgemaid transtsendentaalseid tasemeid, ning tõusta pimeduse takistuste kohal kõrgemale, millised blokeerisid varem kõrgemaid eesmärke ja väljendusi…

Et saada juurdepääsu ressurssidele, mis aitaks tõusta piiravate olukordade vanade ajajoonte kohal, tarvis rakendada jõudu ja eraldada selleks aega…

Nii saaks end tervendada…, näha käesolevas küsimuses tõe teri…, tunnistada möödunut, et vabaneda sellest…

Kuna oleme taas kinnitamas oma vaimset sidet… valmidust tingimusteta armastuseks…, vastuvaidlematuks andestuseks (mõistmiseks)… – siis saame tõusta paljude takistuste puhul, paljude saastade kohal kõrgemale, milliseid on kogunenud elu jooksul…, ning suunata transtsendentaalsed tervendavad energiad teistele isikutele…, tervendada nende aspektid, millistega nemad olid teiste ajajoonte aegu sattunud lõksu…

 

Madalamate mõõtmete tasemete lahustamine

Madalamate mõõtmete energeetiliste tasemete lahustamine teadvuse välja piireis ja nende osakeste muundamine järgmise mõõtme sageduste diapasoonide kohasteks, on üks osa ülestõusu mehaanikast…

Kuna planetaarne ja inimkonna kehad on arenemas sagedusliku diapasooni paljudel tasanditel, siis aura energeetilised vormid on aegamööda mõjutatud transsmuteerumistega…

Kui vaid isiklik energeetiline väli ühtlustub enamuse mõõtmete sageduste diapasoonidega, siis sellega kujuneb ühene harmooniline ilmaruum…, ning seejärel madalamate mõõtmete energeetilised tasemed hakkavad lahustuma…

Lahustuvate tasemete osakestele avaneb võimalus pääseda kõrgemate mõõtmete tasemetele, millised asuvad järgmises harmoonilises ilmaruumis…

See on Ülestõusu dünaamika, milles inimteadvus on aegamööda arenemas, minnes ühe mõõtme sündmuste diapasoonilt üle teise mõõtme sündmuste diapasoonile…

Kuna madalamate mõõtmete osakeste pulseerimine kiireneb, kuni järgmise mõõtme sageduste diapasooni rütmideni, toimub sageduse aktiveerumine…, milles valguse suurenemise protsess ja teadvuse areng on loomulikuks osaks…

Mõningad on paljude aastate jooksul juba märganud, et madalamad energeetilised keskmed on nihkumas ja tšakrate membraanid lahustumas…

Peamised energeetilised keskmed on veel olemas…, kuid elujõud on hulga efektsemalt tsirkuleerimas mööda endokriinsüsteeme…, mööda organite merediaane…

Tšakrate keerised on hõivatavad keha kõrgemate teadvuslike aspektide poolt…, seega… aura energiates need on end täienisti ümber seadmas…

Kuna madalamad energeetilised keskmed kollektiivsetes väljades on samuti lahustumas, siis sama transmuteerumise protsess on käimas planetaarses kehas, ning see on märgatav isegi juba välises väljas…

Planetaarne keha on muundamas oma kolmemõõtmelist vormi, et olla valmis eesseisvaks kooskõlastuseks järgmise ajatsükliga…

 

Kolmemõõtmeliste vormide transmuteerumine…

Nende muutuste tulemusel maapeal on toimumas kõigi energeetiliste polaarsuste võimendumine…

… mõnedel võimendub seesmine pimedus…

… kuid teistel sama ajal, võimendub tunduvalt seesmine valgus ja vaimne toetus…

Samuti on muutumas planeedi magnetilise välja atmosfääri kiht…, ja maa seesmise tuuma magnetresonantsi toon…

See muudab magnetilised resonantsid, millised on seotud mõttevormidega ja globaalse aju kollektiivse teadvuse arhetüüpidega…

See tähendab samuti, et käesoleval ajal mateeria peamised põhimõtted on samuti läbi tegemas muutusi…, ja see võib radikaalselt mõjutada mateerialikke sündmusi ja mälu…, muutes meendusi, mis on talletunud ajas ja avaruses…

Kõik, mida oli teada…, või oli meeles, kui möödaniku meendused, võivad muutuda, ning olla vastuvõetavad teisiti… – olla emotsionaalselt sootuks teisena…

Kui oleme minemas üle uutele aja joontele, toimub teadvuse keskendumise nihe, mis mõjutab isiksuse arengut otseselt kõigil aja joontel…

See võib muuta kõrgemate vaimsete isiksuste kehastumise kooskõlastuse protsessi…

Maa elanikele muutub võimalikuks ühinemine teadvuse arengu etapiga, mis on seotud ühe vaimse identsusega tulevikus…

Igal teadvuse arengu etapil, olenevalt sellest, millega toimub ühinemine, on võimalik samastada end oma vaimsuse identsusega…, monaadi identsusega…, või avatar Kristusega…

See võimaldab Igavesel Minal, läbi jumaliku tahte, täielikult juhtida oma keha Maa peal…

Kuna on kavas areneda lõpmatu ja igavese Mina suunas, kui oma tõelise isiksuse nimel…, siis toimub harmoniseerumine ja kooskõlastumine ülestõusu aja joontega…, kõrgema kosmilise seadusega – olla Jumalik…, Suveräänne…, Vaba

 

Ettevalmistumine aastaks 2017

Paljud on valmistunud planetaarseks kooskõlastuseks järgmise Harmoonilise Ilmaruumiga, mis peaks sündima 2017 aasta lõpu osas…

See esitas võrgu esindajatele ülesande, viia läbi puhastamine paljudes ajajoontes…, seadmetes ja sisestatud implantides, mis on tallel kollektiivsetes teadvusväljades…, või on loodud kunstliku intellekti poolt…

Viieaastane aken 2017 aasta lõpus on väga oluline… – nii missiooni lõpule viimises…, kui ka kollektiivse teadvuse moderniseerimises ja selle kinnituses uutesse planetaarsetesse aja joontesse

Et viia täide töö selle aja jooksul, on tarvis tõsta planeedi peamist sageduse piiri, milline on toetatav inimkonna teadvuse poolt, ja mis väljendub planeedi teadvuse kollektiivse teadvuse nõusolekuna…

2017 aasta lõpus saab lõplikult mõõdistatud planeedi kvantiline väli, milline mõjutab vahetult tuleva elanikkonna evolutsiooni aja jooni…, seda sama aja jooksul, kui inimkond on läbimas Teadvuse Koridori…

Maine keha, milline asetseb viiemõõtmeliste ajajoonte sageduste diapasoonis, kinnistab tulevas mõõtmes aja ja avaruse uusi suundi

Paiknemise muutumine mõjutab vahetult kollektiivset häälestunut teadvust… – seejuures… paljud isegi ei teadvusta peamist toimunut nihet…

Jaotumise tsükli aegu planetaarne keha teeb aegamööda muutusi alamaatomliku taseme osakeste struktuuride madalamatel väljadel…

Madalamates mõõtmetes see viib kollapsini…

Kuna olemused saavad viidud üle, siis osakesed tõmbuvad kokku…, ja nende ülejäänud energia sulandub järgmiste kõrgemate harmooniliste sageduste oktavitega…

Tulemusena… – aja ja avaruse punkt, kus asub planetaarne keha ja ajaline kontiinum, milles oleme eksisteerimas kollektiivse teadvusena, nihkub järgmisse harmoonilisse ilmaruumi…

Seega… – kollektiivne teadvus hakkab alluma seadustele, millised juhivad uue ruum-aja energeetilisi välju…

Need, kes on astumas ülestõusu teed, on juba varem pannud oma teadvust muutuma…, ja samas… nemad on eksisteerimas koos paljude inimestega, kes on jätkuvalt toetamas madalamaid energiaid, millised on lagunemas koos kolmemõõtmeliste ajajoontega…

Seega… – ajajoonte ja sageduste eraldumine on eksisteerimas paralleelselt…

Inimesed, kes tõusevad, või laskuvad mööda energia spiraali, asuvad tegelikult erinevatel aja joonte punktidel…

Nende identsus asub erinevatel ruum-ajalise kontiinumi punktidel…

Planeedi kollektiivsetel väljadel on määratud nihkuda järgmise Harmoonilise Ilmaruumi neljanda, viienda ja kuuenda mõõtmete vaimsuse ajajoontele…

Maapeal olevatel inimestel, kes ei ole veel arenenud sellise tasemeni, kus saaks lahustada tšakrate membraane…, neljanda, viienda ja kuuenda mõõtme spektri lained hakkavad aegamööda asenduma ja liituma madalamates energiate keskmetes…, kus varem asusid esimene, teine ja kolmas tšakra…

Vaimsuse maatriks kinnistub inimkeha seesmusesse täielikult, kõrvaldades barjääre päikesepõimiku ja südame vahel…

Paljudel meie seast, oma eksisteerimise aegu maisel plaanil, ei oma alumiste tšakrate kujundeid…

Planetaarne sündmus muudab tšakrate energeetiliste mustrite kujundeid Maal endal, kui ka inimestel…, ja seda vaimse integreeringuga ja unikaalse geneetilise kokkuleppega…

 

Kolmemõõtmeliste ajajoonte lagunemine…

Sõltuvalt harmooniliste ilmaruumide mõõtmete struktuuri diapasoonist, on olemas kaks aja joont…

Kuna Planeet on nihkumas järgmise kõrgema harmoonia struktuuri skaalale, siis kolme madalama mõõtme seesmuses kuus olevat ajajoont tõmbuvad kokku järgmise harmoonia kohaseks…, ehk lakkavad eksisteerimast selles sageduste diapasoonis…

See toob inimestele Maa peal hulgim uusi üleelamisi…, see puudutab meendusi eelmistest eludest…, ajaloolistest salvestistest isikute kohta, millised on talletunud nii mineviku, kui ka tuleviku ajajoontel…

Kuna inimesed Maa peal eksisteerivad erinevatel vaimse arengu skaala tasemetel, milliste sagedustel on kinnistunud nende valguskehad…, siis see määrab nende ajajoont, olenemata sellest, kas ta on teadlikult valinud seda ise, või mitte…

Inimestel, kes ei ole jõudnud veel ülestõusu teele, kuid on nõus kollektiivse teadvuse vaimsete muutustega…, ja kui jäävad kehastunuks Maa peal… üleminek järgmisse ilmaruumi süvendab sidet vaimsuse ja keha vahel veelgi… – seetõttu asuvad üle vaimsuse ajajoonele…

See saab olema parim enamusele olemasoleva kollektiivse teadvuse väljal olevatele…

Paraku metamorfoosid, millised on toimumas vaimsuse pühitsuse esimesel etapil, avavad südame ja temasse talletunud valu olemasolu…

Kuid inimestel, kellel puuduvad emotsionaalsed tervendavad atribuudid, või… vaimse ülestõusu mõistmised… – võivad ilmneda segadused…

See viib hulgim inimesi Vaimsuse Pimeda Öö üleelamisteni, ning kogu planetaarne maastik võib välja näha kaootilisena ja pimedana…

Kuna paljud inimesed tõusevad ootamatult kõrgematesse sagedustesse, siis neil on tarvis enne teha end puhtaks haiguslikest madalatest vibratsioonidest…

Neile inimestele, kes on liidus oma vaimsusega, leidub toetuseks punkte…, avaneb kergem juurdepääs kõrgematele monaadilistele sagedustele…

See süvendab sidet füüsilise keha ja monaadi vahel…, ning paigutab monaadi identsuse aja joonele…

Täieliku monaadilise integreerinu aegu kehasse lahustuvad tšakrate membraanid… – valguskeha struktuur hakkab võtma kera kuju, mis on seotud lähte väljaga, ehk plasmaliste lainetega…

Kuna oleme arenemas energeetiliselt ja tõusmas mööda mõõtmete sageduste diapasoone, oleme mõjutatud suurema hulga mõõtmete oktavite poolt…, järelikult… ka suure hulga võimalike aja joonte poolt…

Kuid siiski… polaarsuste diapasoonis, millised saavad läbitud teadlikult,  on olemas vaid üks aja joon, mis on vaimse isiksuse kõrgeimaks väljendamiseks…, ja see on ilmnemas kui kangelastegude võimaluste täide viimise kõrgeimaks tunnustuseks

Tulevastel ajajoontel on olemas identsuse olekuid, mille nimeks on vaimsus…, monaad ja… Mina Kristus…

Need vaimsed identsused kätkevad valguskeha osi…, ehk on… meie täis vaimsust unustatud tuleviku kehad…

Need on vaimsed energeetilised kehad, millised on toetamas intellektuaalse teadvuse maatrikseid…, teadvuse maatrikseid… – need on vaimse isiksuse koostisosad…

Meile on saanud osaks taastada ülestõusu tsükli jooksul oma vaim-energeetilised osad…

Seetõttu need, kes on vaimsel ülestõusu teel, on pidevalt läbimas energeetilist tervendamist, puutudes kokku rakuliste meendustega, millised on tõusmas pinnale…, nii saaks mõistmisega jälgida neid paljudel ajajoontel…, erinevatel arengu etappidel…

Kui igas mõõtmelises oktavis oleme läbimas rida ajajooni, siis oleme taastamas oma vaimset isiksust…, kodeerides või muutes kunstlikku, ehk võlts reaalsust, vabastades teda vahele sekkumistest tõusmises avardunud teadvusse…

Neil ajajoontel toimub liitumine teie kaotsi läinud aspektidega, mis aitab taastada vaimsed kehad…, puhastada need negatiivsetest vormidest, kloonidest ja kunstlikust intellektist…

Kuna käib puhastumine vale identsustest ja mitteorgaanilistest loovustest, mis on surumas teadvust alla ja toomas temale kahju, siis käib võõrplaneetsete piiramine ja implantprogrammide eemaldamine…

Nii saaks kehastada enda seesmusesse tõelist Kristuse vaimsust…

Read Full Post »

I osa, Päevane kanaldus

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Minu partner oma teadvuses on astumas kõrvale…

Seda rõhutame selleks, et oleksite teadlikud…, tema teadvus ei sega vahele…

Tema on pidevalt praktiseerimas seda, et kõik, mida kuulete, oleks täielik puhas, kui üldse on sellise protsessi aegu võimalik, mille nimeks on – kanaldus…

 

Armastuse kogemus, mis on läbi elatav kogu kehaga…

Tahaks rääkida sellest liidust enam, milline on olemas teie kehas…, mida oleme palju kordi maininud…

Oleme pidevalt rääkinud teadvusest…, ning pidevalt püüame anda temale määratlust füüsilisest vaatevinklist…, selliselt, et oleksite võimelised nägema ja mõõtma seda…

On olemas side…, liit teie teadvuse ja DNA vahel…, ning teil on tarvis ühendada need Triaadiga…

Oleme rääkinud Triaadist…, sellest, kuidas käib inimesel mõtlemine…

Triaadi koostisosadeks on süda, käbinääre ja aju

Paraku, kõik see variseb kokku, kui vaid jutt läheb üle kaastundliku armastuse emotsioonile…

Iga inimolevus tunnetab teatud vanuses kaastundlikku armastust… – vanemate…, laste…, venna või õe vastu…, või muu inimolevuste vastu…

Teile on teada, et selline atribuut, nagu kaastundev armastus (mõistev), on selline kogemine, mida elate läbi kogu oma kehaga

Või siiski… – see on üksnes ajus…?

Ei…, aju kaotab sellisel juhul oma funktsionaalsuse…

Või siiski… – see ehk on kajastus teie südames…, või selles, mida nimetate südameks…?

Kuid selle toimumise aegu ta mõjutab reaalselt teie südant…, teie söögiisu…

… pisarad jooksevad ilma põhjuseta… – üksnes seetõttu, et tunnete end õnnelikuna…

Sellest on osa võtmas kogu inimolevuse füsioloogia…, kas pole…?

Me pidevalt naaseme sellisele Armastuse ilmingule…

Mõned ütlevad selle kohta… – see on kõigest inimemotsioon, mida inimesed oskavad kontrollida aju abil… – otse ja tervikult…

Kuid need, kes on seda kogenud…, on paremini teadlikud…

Kui seejärel teete järgmise sammu… – sammu Looja armastuse vastu…, selliselt võib teil kujuneda partnerlus…, liit vaimsusega

Sellest hetkest teie kogemusele lisandub see, mida pidasite kaastundvaks armastuseks…, millekski oluliseks…

See, millest räägime, on midagi metafüüsilist…, midagi väljendamatut, mis ületab emotsioonide piire… – kujundab oma asjade käiku

Hakkate tunnetama meeldivat tunnetust ja rahu seal, kus seda varem ei olnud… – tunnetate meeldivat tunnetust, mis oli seni kui kadunud…

Millist rolli on selle juures mängimas teadvus…?

Tahaks toonitada… – teadvus on hõlmamas kõike seda…

Madala teadvusega inimesel on raske tunnetada kaasatundvat Jumala armastust täiel määral…

Teadvuse füüsilise osa ja armastuse vahel on olemas side…, on olemas liit…

Ma räägin seda teile meie DNA teema  arutamise vaatevinklist…

 

DNA on seotud Teadvusega…

DNA on tegemas tööd kõige sellega, mille kohta arvate, et see on teie kontrolli all…

DNA on täielik projekt…, kõige šabloon, mis on teil olemas…

Te ei ole võimelised eraldama temast oma mõtlemise…, armastust või loogikat…, või oma intellekti…

DNA määrab kogu selle disaini…

Kas on võimalik, et DNA oleks kaasatud mingil moel sellesse, mida olete tegemas, või sellesse, mida olete mõtlemas tema kohta…?

Teadus jätkab kinnitamast, et sellele ei ole mingeid reaalseid tõestusi…, viib ta lihtsa mehhanismi tasandini… – geenide tootjaks…, või isegi lihtsa elu loomise juhendi kogumikuni…

Aga kui siiski… – ehk on midagi enamat…?

On hulga enamat…

Aga äkki DNA on vastutamas Teadvuse eest…?

Aga äkki on alati olnud sillaks teie mõtlemise ja teie tervise vahel…?

See on teada igale siin olevale tervendajale…

Te ei ole suutelised lahutama oma aju enda keha keemiast…, ehk Triaadi oma elu kestvusest…

On olemas säde…, sähvatus, millist me ei ole eriti veel arutanud… – ja see ongi enamuselt asjade teadvustuse viisiks…

Teie DNA on kõikjal… – kõikjal…

Ta on olemas kogu teie kehas… – DNA triljonites molekulites…

Oleks hea, kui te mõtleks sellele

Aga kui nemad kõik on mängimas võrdväärselt rolli selles, mida peate oluliseks…?

See ühine väli, mida nemad on loomas, mida nimetate Merkabaks, valdab kauneid püha mustreid (Krayon – „Teadvuse kvantiline kujund“ – 2016.06.23)..

On selliseid, kes on õppimas neid…, ja on teinud seda oma elu eesmärgiks…

Neil on teada, kui te oleksite mõistnud neid mustreid, siis oleksite suuteline muutuma isegi mõtteprotsesse endid…

 

DNA ja Triaadi vaheline liit…

On olemas side…, kaunis liit DNA ja Triaadi vahel… – teie süda…, käbinääre ja aju…

Lubage teile rääkida, mis liit see on…, ja mida ta on tegemas…

Kallid…, te hakkate looma silda…

Selles sillas on koos kõik… – inimteadvus ja tema füüsika, koos bioloogiaga

Te veel ei liida neid täiel määral…

Kuid siiski ütleks teile… – teie teadvus on tegelikult suhtlemas teie DNAga…

Teie DNA aktiivsus on see, kuidas keha reageerib asjadele

Olete kuulnud spontaansest remissioonist… – kuid, kas teil on teada, mis see on…?

See on täielik koopereerumine…, täielik koostöö Teadvuse ja DNA vahel…

Oleme rääkinud tervendamisest… – oleme rääkinud tervendamise atribuutidest…, te nägite selle teostumist…

Kas saab olla nii, et isegi tervenemisel on olemas oma muster…?

Jah…, nii see on…

Kuid te ei ole suutelised eristama tervendavat mustrit armastuse kaastundvast mustrist…

Mis oleks, kui teie teadvus suudaks kuidagi veenda teid, et hakkaksite armastama end…?

Mitte egoistliku enesearmastusega…, vaid vajaliku tunnustuse mõttes…

Mis oleks, kui suudaksite suunata oma kaastundvat armastust, millist valdate, teisele inimesele, või lapsele…, (Krayon kergendava ohkega) ning paigutada selle tema seesmusesse…?

Milline oleks vastureaktsioon…?

Ma ütlen, mis sellele järgneks… – spontaanne remissioon…

Keha hakkaks koheselt puhastama end…, kõrvaldaks ebakohased asjad…, ning kokkuvõttes… – sünniks kontakt mõistva inimteadvusega, milline on kontaktis eesriide tagustes oleva teadvusega…

Kordan taas… – inimesed…, te olete kontaktis teispoolsusega…

On aeg võtta kasutusele selline ühenduse võimalus…

See on siduv lüli, mis saab hiljem aidata teie teadvust…

Teie DNA on tunnetamas seda…, ja ta näeb seda…

Teil ei oleks raskusi hakata armastama end, kui saaksite vaid tunnetada Jumalat, ehk Loojat, enda seesmuses…

Armastus on eneseliku tervenemise saladus…, teie absoluutse ja täieliku tervenemise saladus…

 

On tarvis armuda endasse

Iga tervendaja on teadlik sellest…

Tervendajad ei tervenda, vaid taastavad tasakaalu…

Nemad tasakaalustavad inimesi selliselt, et nemad saaksid armuda iseendasse…, ning saaksid olla mõistmises ja rahus kogu ümberolevaga…

Ma tean neid, kes on siin…, ma tean neid, kes on kuulamas, või lugemas seda sõnumit…, ja mul on teada nende mured, millised tõi neid siia…

Ma olen teadlik, mis on praegu toimumas…, otse nüüd…

Mõningad asjad kutsuvad esile rahutust, hirmu ja pettumust…

Kuid mis oleks, kui puutudes kokku selliste asjadega, jääksite seesmiselt rahulikuks… kõige suhtes…?

Kuid mis juhtuks, kui, hingates sügavalt sisse… kõrvaldaks need oma teelt…, samas tunnetades armastust enda vastu…?

Kui teil on ebameeldivusi…, siis ma ütlen teile, millest need tulenevad…

See on sellest, mu kallid, et te mingil tasandil ei usu, et olete armastuse vääriline

Kes ütles seda teile…? (Krayon kaastundlikult)

Milline inimolevus võis teile sellist asja ütelda, et olete Jumalast eraldatud…?

Sa võid minna kõige kaugemasse nurka ja täiel häälel kisada… – Olen Looja osa…, ja ma olen seda väärt… – ja sa tunnetad, kuidas kõik sinu ümber on nõus sellega…

Sinu kaaskond on ootel hetke, kus saaks astuda sinu ellu… – kuid seda üksnes sinu enda vaba valiku nõusolekul…

Selles on kindlasti vaimne terve mõistus…

Kui sa usud Jumala olemasolusse…, et Tema on sind loonud…, et teie vahel on olemas ühine teadvus…, millesse usub enamus Maa elanikest…, siis oled teadlik, et on olemas Kõrgem Tee, millist mööda sa võid astuda…

Sul ei ole tarvis seda ehitada… – vaid sul piisab üksnes avada värav sinna… – pääs armastusele enda vastu…, enda tervenemisele ja harmoonilisele elule…

Selline on sõnum, mida oleme edastanud teile kõigi nende aastate jooksul…

Sõnum muutub aina selgemaks ja mõistetavamaks…

DNA keemia on kvantiline…, nagu on kvantiline Looja Läte…

Mõelge järgnevale… – on olemas suurepärane liit DNA ja Loomise Lätte vahel…

Kallid…, selles on peidus vastus mõistatusele, millist olete toonud endaga kaasa…, ja selles on lahendus teie kõigile elulistele probleemidele…

 

Äkki see õnnestub…?

Kokkuvõtteks ütleks…

Milline saaks olla elu projekt selle jaoks, keda armastate kõige enam…?

Kuidas saaksite maalida kõige täiuslikumat pilti sellest, mida võiks olla teie lastega…, ajast, kui olete veel siin…, ja ajast, kui teid enam ei ole…?

… või teie armsale inimesele…, või elupartnerile…?

Milline võiks olla nende reaalsus…, millist saaksite luua nende jaoks…?

Te vastaks kindlasti… – looksite neile parima kõigist võimalikest stsenaariumitest…

Te kujutaks neid pikaealistena ja õnnelikena… naeratavate nägudega…, minimaalsete pettumustega…, ja… armastavatena…

Siis ma küsiks taas… – kas tõepoolest arvate, et Looja annaks midagi vähemat, kui on tarvis…?

Kuidas oleks see kõik Looja silmis…, kuidas teie jaoks…?

Mõelge sellele enne, kui vastate…

Mida tahaksite oma lastele…, oma partnerile… – ning võimendage seda tuhatkordselt… – selliselt näeks Jumal teie olemist…

Te olete siin üksnes puht omal soovil ja valikul…

Kuid samas jätkate kahtlemast Jumala olemasolu üle… (Krayon naerab)

Ehk on tulnud aeg esitada selline küsimus… – Äkki see on võimalik… – ma pole üksi…?

Kui hakkate sellist küsimust esitama, siis sellega annate loa ja kujundate kavatsust selleks, et teie elu muutuks paremaks…

Kuulajate ja lugejate seas on olemas selliseid, kellel oli tarvis kuulda neid sõnu…

(Krayon ütleb ühe hingetõmbega)… Lubage tervenemisel alata kohe

See ongi see, mille tõttu olete tulnud…, ja ma tean, kes on siin…

Hingake sisse…, lõõgastuge…, tunnetage, kuidas kõik algab…

Saate lahkuda siit teisena, kui tulite…

Ja nii see on…

Krayon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kryon.su/frm/viewtopic.php?f=2&t=1811&sid=bb66dafb341d6b38f6d9115577fa4771#p3275

DNA-Consciousness

Basel, Switzerland

Saturday & Sunday – May 13-14, 2016

 

Valgus ja Värvus

II osa, Õhtune kanaldus

Tervitan taas teid…

Olen Krayon, Magnetilisest teenistusest…

Tahaks tuua teile sõnumi, mis on pühendatud Valgusele…

Seekord tahaks rääkida sellest selliselt, kuidas seni veel rääkinud ei ole..

Vaadata seda sügavamalt…, vaadata, kuidas ta töötab…

Mu partner on astumas kõrvale…

Juba palju aastaid olete kuulnud väljendit… – te teete koostööd Valgusega…, ning kohati nimetame teid Valguse Töötajateks…

Ka meie kasutame seda metafoori sageli… – Valgus… Valgus ja Pimedus…

Me pidevalt toonitame, et Valgus on aktiivne, kuid Pimedus on passiivne…

Kui Pimedus on intensiivne…, siis ainus, mida teile on tarvis… – üksnes veidi valgust…

… peale selle Pimedus ei ole enam võimeline eksisteerima…

Kuid nüüd asi läheb keerulisemaks…

Uus energia planeedil on juba eksisteerimas… ja see on täielikult muutmas mõistet, mida peame Valguseks…

 

Must-valgelt üle värvilisele…

Et anda täiuslikumalt informatsiooni edasi, kasutaks taas kord metafoori, mida võtsime appi Iisraeli kanalduse aegu…

Partnerile oli antud pilt planeedi selginemise ja ärkamise võrdluseks, milline ilmneb üleminekul must-valgelt üle värvilisele…

Selles sõnumis teeksime seda taas, et saaks näidata teile, kuidas see töötab…

Kujutlege endale inimest, kes on värvipime…, ja kogu ilm on tema jaoks must-valge… – see on ka kõik, mida ta näeb…

Kui soovite, siis antud matafor on näitamiseks, mitmes mõõtmes ta on…, just madalamate ja väheste mõõtmete ulatuses…

Just need mõõtmed ongi must-valgena…

Kui värvipime lubaks, omal vabal valikul, et tema ellu ilmneks enam valgust…, siis võiks oletada, et juurde ilmunud valgus teeks seda, mida ta poleks kunagi oodanud… – esmakordselt elus ta näeks oma ilma värvilisena…

See kindlasti viiks teda avastuseni… – see, mida ta nägi, tuleb tunnistada omaks…

Selline asi ei toimu juhuslikult…

Mõneti selline värvide ilmumine võib tekitada hirmu…

Milline saab olla tunne, kui esmakordselt oma elus näed sellist, mille olemasolust ei osanud isegi arvata… – eriti nüüd… ei oska isegi arvata selle kohta midagi…

Seejuures tekib huvitav küsimus, mis on omane paljudele inimestele…

Kas need värvid on alati olnud…, või need on loodud üksnes inimese püüdlusega valgustumise poole…?

Teie teate küll, et need on alati olnud… – kuid kui räägiks sellest must-valge nägemisega inimesele, kes ei ole veel värve näinud, siis tema ei suudaks seda omaks võtta…

Nüüd ma küsin teie igaühe käest, kes on kuulamas mind, või lugemas… – kas on veel midagi sellist, mis on väljaspool seda, mida olete teadmas…?

Kas on veel mingeid asju, mis oleks suuresti üle sellest, mille kohta mõtlete, et olete teadlikud neist…, või asju, mis ületaksid seda, mida on teile räägitud…?

See on tõesti küsimus… – kas ikka arvate, et teil on teada kõigest, mis on olemas…?

Enamus inimesi ehk vastab… – tõenäoliselt vist mitte

Seejärel ma küsiks teilt… – miks siis te sedavõrd kardate kiigata kaugemale…?

(Krayon optimistliku reipusega)… oh ei…, ma ei karda üldse…, ma vaatan läbi kõike uut, mis on sündimas teadlaste juures

Aga kuidas suhtute mõistesse… Teadvuse nihe…, või…, uued vaimsed asjad…?

Reeglina osa teie ajust ütleb teile (Krayon mängib seesmist hirmu)… – ma ei tunne end kuigi mugavalt…, ja ma pole kindel, kas mul on tarvis seda teada…?

Seega…, naaseme inimese juurde, kes avastas värvide olemasolu…, ja võttis need omaks…, ning ta ei jäänud sellele pidama…

Mida teeksid sina värvidega, milliseid sa varem pole näinud…?

Sa hakkaks neid kombineerima…, ühendama erinevatel viisidel…

(Krayon üllatusega hääles)… Sa näed selliseid asju, millistest varem ei olnud aimugi…, elu kauneimaid pilte…

Aga kui… – metafooriliselt väljendudes… – sa kuuleks üksnes must-valges variandis…, ja sinu elus valitseksid üksnes teatud tonaalsused…?

Aga kui äkki sa avastaks, et oled kuulmas kõiki sagedusi, milliseid oleks võimalik kuulda…, ja see oleks kui taevane muusika…?

See lööks sellisel inimesel kõik usu piirid lahti…

Ja veel, mu kallid…, neljamõõtmelises ilmas te loote selliste asjadeni kursi oma äranägemise kohaselt…

Asjad saavad taustvalguse… – teie teete avastuse…, – võite peatuda, ning jätkata oma soovi kohaselt… – see on väga oluline…

Avastamine viib värvi ilmnemiseni, ning olles neis, mängite erinevate värvidega, omal viisil…

Samal põhimõttel arvavad paljud ka Jumala suhtes…

Nemad väidavad… – kui tahad sellest teada enam…, kui sa tahad, et uus valgus ilmneks sinu ellu… – sellisel juhul Jumal tahaks, et sa teeks seda… ja seda…, ja ehk sul tuleks veidi ka kannatada sellel teekonnal…

Kui sa tunned seda, ning pääsed trepile… – siis Jumal ka märkab sind…

See on sedavõrd omane neljamõõtmelisusele…

 

Avarduv energia

Sellel lühikesel kohtumisel tahaks teile rääkida mõnest sügavamast asjast uues energias…

Teil on tarvis sellest kuulda…

Oleme sellest juba rääkinud… – ja see on avarduv energia

Mida enam, süüvite sellesse, seda suuremana ta näib…

Mida enam avate selle, seda enam saate abi sealt järgmise sammu tegemiseks…

Mõningatele lugejatele ja kuulajatele on tarvis teada saada sellest, mis on toimumas tänavuses uues energias…

Mõnel ehk on tunne, et tema oleks kui kaotanud oma ande… – oma tervendava ande…, või infolugemise ande…, või armastava ande…

Tahaks selgitada, mida oled kaotanud…

Oled kaotanud vaid oma must-valge olemise…

Kui oled teada saanud, et see oli kõigest ümberhäälestus, millist oled praegu läbimas, siis hinga kergendatult ja sügavalt…

Sinu anded taastuvad…, kuid nüüd need on juba värvilistena

… need avarduvad ja häälestuvad uuele viisile…, ning häälestuvad ise jätkuvalt edasi…

… need naasevad üksnes värvilistena…, on dünaamilistena, aga mitte staatilistena…

Sa võid veidi oodata, ning näed siis, kuidas need hakkavad taas reastuma…, iga aastaga… – kogu ülejäänud elu jooksul…

Teie suhetes Jumalasse on olemas staatiline mõistmine…

Sa tänad need, et naasevad värvilistena, kuna see tähendab, et oled jõudnud uuele täiustumise tasandile… (Krayon naerab)

Kuid… see ei ole nii…

Sa saad üksnes redeli, et saaksid ise tõusta, pulk pulga järel, kogu elu… ülespoole…, ning kogu selle aja jooksul hakkad aina muutuma ja muutuma…, täiustuma

Kui sa pole tervendaja, ning elad tavalist elu…, must-valges variandis, siis värvide avanemine oleks sinule sama jõuline…, ja see viiks sind uute energiateni, mis hakkavad aina kasvama ja kasvama…, üha enam ja enam…

See on paljumõõtmeline protsess, ning selle käigus valgustud ja muutud värviliseks…

Siis mõistad, et sa pole kunagi olnud üksinda…

Asjad, millistest oli seni üksnes aimu, hakkavad esile tulema ja muutuma kättesaadavaks igapäevaselt

 

Uusim elu paradigma

Ma ei räägiks sellest, kui see ei oleks nii…

Kallid…, just selliselt see on töötamas… – ja see on UUS…

Vaim võtab teie kavatsused vastu, ning võimendab neid…, vastavuses teie liikumisele…

Sellist asja pole varem kunagi olnud…

Sellist energia kasvu varem ei esinenud…, ja nüüd siis… alaliselt ja kogu aeg…

Üha enam erinevaid värve…, üha enam Valgust ja enam avastusi…

Kuidas teha elu paremaks…?

Soovi oma keha tervenemist… – ja see on kõik, mis hakkab sündima…

Vanal vaimsusel see on juba toimumas…

Mõningatel, kes on praegu kuulamas minu häält, või lugemas… – käivituvad need parimal viisil…

Te lahkute siit teisena, kui tulite…

See on sootuks uus protsess, mida pole planeedil olnud kunagi varem…

On palju veel, millest võiks teile rääkida…

… sellest, kuidas see töötab…, ja kuidas on see tunnetatav…

Lõpetuseks tahaks soovitada teile… – ärge kartke Jumala armastust… (Krayon muigab)

Ärge kunagi küsige…, kas teete õieti

Ärge tahtke midagi talletada, või järgi proovida

See oleks võrdväärne ütlusele… – ma kardan armastust

On lähenemas uue elu paradigma…, sellisele vaimsusele, kes on võimeline ütlema… – Mul on kõik korras…, jah, luba mulle seda, sest olen küllaldaselt elanud vanas energias

Kas oled valmis seda ütlema…, või ei ole veel valmis selleks…?

Lõõgastu…, ja lase sellel siseneda sinusse…

Aeg-ajalt teie bioloogia on sellele vastu, kuna sedavõrd kaua ta on elanud ellujäämise režiimis…, palju-palju kehastusi järjest…

Kuid nüüd on aeg meistri tegudeks… – uus energia on olemas…

Selline oli see sõnum…, kõik jätkub samal viisil…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Tahaks, et hingaksite praegu sügavalt sisse…, ja vaataks reaalsust, mis on teie ees…

Sellel kaunil hetkel olete hämaras ruumis, ning kuulate inimest, kes on laval istumas toolil…

Teile on öeldud, et tema hääl tuleb väljastpoolt teda…

Kui te kirjeldaks seda kellegile, kes oleks tundnud huvi teie tegevuse kohta tänasel õhtul (Krayon naeratab ja saalis naerupahvakas)…, siis nemad vaataks teile otsa suurte silmadega…

Siin on olemas erilisi inimesi, kes võimelised mõistma…, kas sõnum on ikka tõeline armastuse ja tarkuse saadetis kaunist lättest, milline on meie endi seesmuses…

Selliseid inimesi, kes on kahtlemas selle sõnumi tõesuses, leidub nii siin saalis olevate hulgas…, kui ka kuulajate ja lugejate seas,…

Osal inimkonnast on olemas eelarvamus selliste asjade kohta…

Olete ise uurimas ühte…, ja siis teist… – kuid seejuures teil on ikka küsimus… – kas on see ikka tõene…?

Just sellega tuleb Loomise Lättel kokku puutuda…, ja sellega peab ta arvestama…

… kas inimkond on ikka suuteline valima sobivat hetke, ning võimaldama endas kohta sellele, mida seni ei ole suutelised omaks võtma…, kui võimalikku võimalust

Millal saabub selline aeg, kus inimkond asub uurima reaalsuse neid külgi, mis ilmselt erinevad nende arvamustest…?

Selline olukord on avamas mulle uksi, et saaksin rääkida teile kaunist süsteemist… – esmalt lühidalt…

 

Füüsika suhtelisusega

Mõned aastad tagasi olin andnud sõnumi nimega „Kvantiline faktor – füüsika suhtelisusega“, 2011.04.10…, selles sai füüsika kirjeldatud teisena, kui olite temast arvanud…, ja seda seetõttu, et temas on ilmnemas teatud kalduvused ja eelarvamused

Nii see ka on…

Viige need asjad kokku, ning liitke sellele vaimne terve mõistus…

Kes on loonud füüsika…?

Kes on kõigi asjade Looja…?

Vastuseks on üksnes – Ma Olen

See on sama Loomise Läte, mis asub teie seesmuses…, ja on armastamas teid lõpmatult…, kes on loonud reaalsuse aluse enda, millises olete olemas ja elamas…

Kogu oleva füüsika on loodud Keskmest Lättest…

Kuidas arvate… – kas on võimalik, et keset seda füüsikat said eksisteerida mingid anomaaliad, mis näitaksid Jumala olemasolu…?

Mis te arvate…, kas on olemas selliseid asju, millistest teil ei ole mingit aimu seni, kuni pole  avastanud neid, ega asunud uurima selles suunas…?

Mida need saaksid näidata teile sellist, mida te ei oleks osanud oodata…?

Kas füüsika suhtelisust…?

Selle suhtelisus on – harmoonia…, ühesus…, sünkroonsus…, ja… armastus

Just sellest tahakski teile rääkida…

Ei ole jäänud palju aega selleni, kus teie teadlased näevad seda, mida mina nimetan Väljaks

See on teile teada…, ja sellest on rääkimas kõik suured kaasaja metafüüsika õpetajad

See on alati olnud…

Olete seda pidevalt nägemas… olete sellega tegemas koostööd…

Õpetajad räägivad, et on aeg seda mõista…

Kui olete sujuvalt muutmas vibratsiooni…, siis olete suutelised häälestuma avarusele…

Nemad toovad näitena sageduslikku resonantsi

Mul on oma näide sellele…

… kas oled kunagi dušši all laulnud…? (Krayon muigab)

Kui oled…, kas siis oled märganud, et dušši alla mõningad noodid vibreerivad võimsamalt…, kõlavad valjemalt, kui tavaliselt…?

Selle põhjuseks on noodi sagedus, millist oled laulmas…, see resoneerub dušši ruumiga, ning noot kõlab valjemini ja eredamalt…

See on sama, kui muusika riistadega… – kui ühel pilli keelel mängida valjemalt nooti…, siis teise pilli keel hakkab vibreerima samal noodil…

Need on resonantssagedused…

Seda võiks nimetada plaanikohaseks harmooniaks…

Kallid…, kogu planeedi füüsika on täis seda, mida nimetame Väljaks… – ja see on ümbritsemas teid, kui avarus, mida Jumal oli paigutanud selliselt, et selles oleks oma eeldus – ettemääratlus…

Eeldus… – ettemääratlus Ühesusele ja Harmooniale…

Väli hakkab ergutama teid, et te harmoniseeruks temaga ja oleks kooskõlas väljaga…

Sellel on teisigi nimesid…

Paljud on teadlikud sellest ja püüavad saavutada seda…

On olnud palju kanaldusi teemal, kuidas saavutada sellist seisundit…, ja on olnud inimesi, kes kirjeldasid võimalusi, kuidas pääseda resonantsi kõigega, mis ümbritseb inimest…

See on üksnes – Väli

 

Vibreerides väljaga kaasa, on võimalik juhtida füüsikat…

Väli – on heasoovlik vibratsioonide harmoonia…

Kui te harmoniseeruks väljaga…, teadvusega… – siis te aktiveeriks oma rakustruktuuri…, pikendaks oma eluiga…

Selline teadvuse ja välja harmoniseerumine vajalikul ajal ja vastavas kohas, viiks spontaanse remissioonini…

Kas olete kunagi küsinud endilt… – kuidas on see üldse võimalik…?

Inimesed, kes on võimelised harmoniseeruma väljaga, absoluutselt ja täienisti… – on võimelised juhtima füüsikat…

Olete ilmselt kuulnud oma ajaloos meistrist, kes oli võimeline juhtima füüsikat…?

Käesoleval ajal planeedil on samuti meistreid, kes on võimelised tegema sama…

Indias lahkus hiljuti üks sellistest meistritest, kes oli suuteline tegema seda…

Ütlen teile sellist asja, mida teil on tarvis teada…

Selline väli uues energias on kasvanud koos teadvustusega…, ning üha enam ja enam vanu vaimsusi on harmoniseerumas sellega…, hakkavad otsima sellises väljas teadvuse sagedusi, ning häälestuvad nendega üheseks…

Füüsikud on isegi leidmas nimesid sellele, kuna on tunnetamas ja ise nägemas seda…

Kuna see on väljaspool lineaarsust, seetõttu neid peetakse kvantilisteks, seondunuteks, põimunuteks…

See kõik on ühest ja samast…, asjadest, mis püüavad teha tööd koos…, ühiselt…

Tavaliselt neil ei ole koostööd…, kuid… kui neid on mõjutamas Väli, siis toimivad üheselt…

Seda on esinemas üha enam ja enam…

Ma tahaks põhjendada, miks räägin sellest…

Mu kallid…, väga paljud teie seast küsivad läbi ahastuse… – Ma olen kõike läbi proovinud…, ikka taas ja taas…, olen mediteerinud…, olen olnud siin ja seal… – kuid ma ei ole seni suutnud tabama kõige sobivamat hetke…, ei suuda tabada kohta, kus ma harmoniseeruks ja vibreeriks üheselt Loomise Lättega

Kallid…, selline väli oli loodud teie jaoks Looja poolt…

Vanadele vaimsustele see tähendab…, tänavuses energias Väli on lausa ootamas, kuna teie teadvuse resonantssagedus langeks kokku teie soodsa punktiga…

Kõik on valmis aktiveerumiseks

Selline sõna kõlab väga sageli…

Ta on valmis tegema paremaks, täiendama ja avardama teid, kuna olete osa Väljast

 

Vedamise faktor

Krayon…, sa taas keerutad…

Kallid…, sellist liiki sõnumeid on raske anda edasi…

Rääkida sellest, mida te pole veel näinud…, sellest, mis pole lineaarne… – ja isegi… seda ei esine teie uskumuste süsteemis…

Kas uues energias puudub selline mõte, et Loomise Läte tingib füüsikat olema heasoovlikuna, ning olema koostööaldis teiega ja olema alati abiks teile…?

Kas selles puudub mõte, et teil on veel palju asju, milliseid tarvis hakata mõistma…, millised on kätkemas endas seda, mis vajab probleemide lahendamise juures abi…?

Mu partner on rääkinud oma sünkroonsuse loomise kogemistest …, ehk selle muutmistest, mida võiks nimetada vedamise faktoriks

Mu partner räägib oma sünkroonsuse loomise kogemisest…, ehk selle muutumisest, mida võiksite nimetada vedamise faktoriks

Seda kõike saab teha üksnes välja abil…

Kui kursilt eksinud lennuk on otsimas abi, ning sattudes väljaga resonantsi, see hakkab näitama lennukile harmoonilist lahendust…, ja sellist, mida iseseisvalt ta ei suudaks leida…

Seda võiks nimetada avardunud alateadvuseks

Väli aitab neid, kellega ta on hääles

Tema koordineerib asju…, viib kõik ühesele määrangule…, harmoniseerib ja muudab asju kooskõlalisteks, ning paneb vibreerima neid ühistel sagedustel…

Seda võiks tõlgendada otsuse tegemiseks…, selles on elu mõte…, selles on vastused küsimustele… – vastused on sellised, milliseid te ei oleks oodanud…

Selles on juhendus… kellega kohtuda…, kellega suhelda…

Te olete välja sees…, ja ta on vibreerimas teiega… ja teie temaga…

 

Parim riist suhtluseks Kõrgema Minaga…

On olemas kiirendav süsteem, mis aitaks puutuda kokku Väljaga…

Võite olla meditatsioonis…, pöörduda küsimustega…, isegi palvetega…

Ma tahan aidata teid neis küsimustes…

Kas ikka teate reaalselt… – mis on kaasasündinu…?

Kaasasündinuks nimetatakse inimolevuse mõistusega keha…

See on kui sensitiivne keha, milline on teie seesmuses ja väljaspool

See on see osa teie kehast, mille abil tehakse lihaselikku testimist (kinesioloogia)…

Kas olete teadlikud, et olete võimelised pöörduma teatud viisil enda keha poole oma küsimustega…, ning saama temalt vastuseid, millised on teie mõistusele teadmata…?

Selline on teie mõistusega keha… – tark keha

Kinesioloogia on rajatud targale kehale…, ehk.. teie kehas olevate osade poole, mis on teadlikud palju enamast, kui te ise…

Seda peetakse teie kaasasündinuks

Osa uuest energiast kulub silla loomiseks, teie enda ja oma kaasasündinu vahel…

Kui sillad saavad valmis, siis igast ühest võib saada isiklik tervendaja…

Seni see ei ole veel nii…

Kaasasündinu on seni saladus…, on üksnes vastuseks väljale…

Kaasasündinu on alaliselt ühenduses väljaga…

Kas olete kunagi tundnud huvi…, kuidas töötab homöopaatia…?

Teete pilli mikstuuriga, mis kätkeb endas miljondiku osa ravimist…, pea olematut osa substantsist…, ning panete seda keele alla…

Loote mikstuuri, mis on programmeerivaks jõuks…, mis edastab kehale ülesande, mida püüate kehale edastada…

Sellise keemia abil edastate kehale juhendi…, kuid selle hulk on sedavõrd väike, et mõõta seda ei ole võimalik…

Kuid teie keha märkab seda koheselt…

Homöopaatia on levinud paljudes riikides…, kuigi teaduslikku põhjendust sellel ei ole…

Kaasasündinu märkab koheselt neid juhendeid, mida pannakse keele alla… – ning edastab koheselt kehale, mida ta peaks tegema

Teie nutikas keha on väga tark…, ja ta on vastutamas juhendite nägemise eest, ning püüab tegutseda vastavuses neile… – selliselt ta saaks viia teid väljaga ühte

Väli teie ümber on heasoovlik harmoniseeriv füüsika, mis võimendab teie tervenemist…, loob rahu ja tasakaalu, lubades viibida rõõmu olekus…

Kusjuures füüsika on kõigis ja kõikjal…

Kunagi väljale leidub teine nimi…, kuid praegu, minu arvates, see on uue energia saladus

Kuigi püüate luua side väljaga…, olete selleks mediteerinud…, olete pöördunud palvetega… – kuid pettunud olete kõiges…

See tuleneb sellest, et te pole teadlikud väljast…, kuid on aeg ühenduda temaga… – ta püüab rääkida teiega…

See on kaasasündinu, kes on alaliselt asumas teie kehas…

Lubage rääkida teile, millisel viisil saate rääkida oma kaasasündinuga

Tahaks, et te mõistaks ja vaataks seda, mida oleme edastanud teile viimase kolme aasta jooksul…

On ilmnenud uued mõjukad jõud, milliste olemasolust teil ei ole teada…

Need ilmnevad juhul, kui hääldate oma kehale juhendeid…, ja seda, mida soovite, et teil see oleks… kuuldavalt…

Selles mõttes kõige olulisemaks ja mõjusamaks on, kui kujundate omad afirmeeringud, või väited õieti…

Kuuldavalt väljendatud afirmeering on kui heasoovlik võimendus ja kinnitus sellele, mida avaldate…

Te ei anu seda, vaid väljendate üksnes soovi… – avaldate üksnes, et see on juba teie oma…, ja kuulub teile…

Kaasasündinu on esimene, kes on kuulmas, ning tegutsemas selle kohaselt…

Kaasasündinu on pinnale kõige lähemal…, ja teile on kõige ligemal…

Olete juba aastaid kasutanud teda rakulisel testimisel homöopaatias…

Ta on päris kõrval ja on hääles teid kuulama…

Ei ole temale suuremat mõju, kui teie hääl ja teie teadvus, mis on teatamas temale, mida tarvis teha…

Mitte seda, mida tahate… – vaid… millises olekus olete…, ja kes te olete… – kusjuures oluline väljendada seda häälega

Palju aastaid tagasi…, veel vanas energias, te küsisite… – Krayon, kas on tarvis afirmeeringuid väljendada hääles…, või piisab neid korrata mõttes, ilma hääleta…?

Vastuseks oli siis… – ei ole oluline, võib ka mõttes

Kuid nüüd ma mõistan oma tingimust…

Tänavuses uues energias Väli on võimendamas oma energiat… – ta muutub enamaks, kui kunagi varem on olnud…, ta on kättesaadav sünkroniseerumiseks temaga…, et olla kvantiliselt ühesena temaga…

Ta on valmis teie jaoks…, valmis selleks, et viia kõik ühese nimetaja alla… – nii olukordades, bioloogias…, kui ka teadvuses…

Ta on valmis esindama teid teie Kõrgema Mina mõjudele…, kusjuures sellisel viisil, millisel te ei osanud isegi arvata, ega loota…

Peamiseks atribuudiks selles  on teie sõnad temale… – ja selleks on – afirmatsiooni teadvus…

Just läbi selle teil on võimalik näha plahvatuslikke häälestavaid ja sisenduvaid afirmeeringuid üle kogu planeedi…

Afirmeeringud olid planeedil 50, 60, või isegi 70 aastat tagasi…

… kuid nüüdsest nemad saavad laialdase leviku osaliseks…

Asi on selles, et just nüüd saavutate side sellega, mis on teie mõistuskeha seesmuses…, ja mis on pidevalt ühenduses heasoovliku füüsikaga…, ja seda kõike nimetate Väljaks

Mõnedki neist, kes on siin, räägivad… – ma väga tahaks teada sellest, mida on rääkinud Krayon

See oleks kaunis…, kas pole…?

Kuid teil ei ole vajadust teada sellest… – ei ole tarvis…

Olen andnud teile kolmemõõtmelise atribuudi, ning olen rääkinud sellest, kuidas see töötab, üksikasjalikult ja põhjalikult… – olen avanud teile füüsilised protsessid ja nende põhjused…

Kuid lahkudes siit, teil tarvis üksnes teada, et – kui ma ütlen oma kehale, kes ma olen…, ja ütlen, et olen tervendatud…, ja ütlen oma kehale, et olukord on lahendatud… – siis hirm taandub ja vana energia asjad haihtuvad… ja see muudab kõike

 

Olge hoolsad oma sõnadega…

Ma tahan teile toonitada…, olge ettevaatlikud ja hoolsad sellega, mida ütlete välja kuuldavalt…

Kujundage oma lauseid, milliseid tahate ütelda oma kehale…, positiivses värvingus, kinnitades väiteid enda, kui sellise kohta, kes olete praegu

Olge hoolsad…

Teie seas on selliseid, kes on veel liiast lineaarsed selle tegemiseks…

Kui oled tõbine ja köhatad, kuid räägid kindlalt, et sinuga on kõik korras, siis sellega väidad… – ma vaid eiran ja eitan seda…, kuigi köhatan – ma siiski väidan, et olen terve…

Te ei mõista füüsikast midagi…, selle paljumõõtmelisuse tsüklilisusest…

Sellega, mida olete tegemas, täidate ja avardate tuleviku ajalist fraktaali…

Seega… – te loote midagi sellist, mida seni veel teie juures ei ole olemas…

Kuid meil on näha, et väli on seal kujunemas… – ta on juba eksisteerimas

Kas suudate seda mõista…?

Kas suudate näha selle potentsiaali…?

Kas suudate, vältides lineaarsust ja oma mõistust, teatada sellest…, püüate jata kokku ja liita ühendamatuid, eri tasandiga asju…?

Haigestunud inimene võib küll valjult ütelda välja… – olen terve…, olen tervenenud…, oo vaimsus, ma tänan sind… – kuid köhib jätkuvalt

Inimene, kes kannatab puudustes, võib ütelda… – minu elus on heaolu ja küllus…, minul ei ole tarvis muretseda selle pärast igapäevaselt…, minul on olemas kõike, mulle vajalikku… – ma olen väärt seda

… samas pangaarve on pea tühi…

Inimene, kellel on probleeme oma elus ja suhetes, võib samuti teatada oma võidust… – olen rahulik…, ma olen kõik ületanud (Krayon pisaratega hääles) tänan sind, Vaim, et juhtisid mind neist õudsatest asjadest läbi

… peale sellist väitmist olla taas silmitsi koos samade õudustega…

On arusaadav, mida ma silmas pean…?

Te hakkate kuulutama seda, kes te olete…, kuid see on kõigest see, kelleks alles seisab ees saada lineaarses ajas…, ja teile see ongi see, kes te olete…

Selles on vahe selles…, ja selles toimub muundumine…

Mul on teada kõigist, kes on kuulamas või lugemas…

Igal ühel teist on olemas, mida ütelda oma kehale… – ma tean…

On aeg pea käes, et astuda ühendusse oma väljaga… – sellest tuleb midagi veel enamat…

Kallid, teid on täielikult varustatud…

Füüsika enesest mõistetavalt valdab suhestust, mis on heasoovlik suhestus…

… ta on sirutamas teile oma kätt… – tulge ja vaadake, kuidas saame teid aidata

Selline on Looja kaunidus…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Mu partner on astumas kõrvale…

Me kordame seda ikka taas, kuna tema teadvus ei võta osa antud sõnumist…

Teile ehk näib, et kanaldus on midagi saladuslikku ja imelikku, kuna siin on kaasatud inimolevuse intellekti ja tema häält, tema küpsust ja tarkust…, kuigi sõnum tuleneb sootuks teiselt tasandilt…

Mu partner peab seda alateadlikuks õpetavaks vooks, milline saab läbi tema lahti tõlgendatud…

Minu partner on siin…, ja ei ole siin…

Kui räägin, et tema astub kõrvale, siis see tähendab, et ta avab kui mahuti, kust tema käbinäärme ja Kõrgema Mina kaudu hakkavad voogama sõnumid, milliseid kuulete…

Ma räägin seda teile selgituseks, et sõnumid ei tule temalt endalt…

Ühel hilisematest kanaldustes ühes linnadest, me andsime täieliku määratluse, kes Meie oleme…, kuid see ei olnud kuigi täpne, kuna selline selgitus ei sobitu lineaarsusega…

 

Nähtamatud energiad teie ümber

Teid on ümbritsemas energia ja teie ümber on nähtamatuid asju…

Siin on olemas kõrgem kaaskond, kellest oleme rääkinud…

Te ei ole suutelised seda kokku panema, kuna see on energia…

Palju sellest, mida näete, tunnetate, võtate vastu – on üksnes energia, mis on jõudmas teieni paljudes-paljudes vormides…

Te ei ole suutelised seda hindama ei hulgaliselt, ega kvaliteedilt…, mõõta tema vibratsioone…, ehk mõneti teil see õnnestub…

Te ei ole suutelised veel mõõtma üksnes seetõttu, et teie endi teadus ei ole jõudnud veel selleni…

Ja nüüd küsimus Krayonile… – kas teadus on suuteline kunagi kinnitama esoteerilise ilma olemasolu tõesust…?

 

Ma vastan… jah…

Käesoleval hetkel planeet Maa ei ole veel saavutanud oma täituvust…, paljud asjad on veel eraldunud ja on lineaarsed…, kuid tulevikus seda enam ei ole…

Me oleme seda varem arutanud…

Kõrgharidus planeedil, oma ülikoolidega ja teadusinstituutidega, jagas kogu akadeemilise teaduse eri kategooriatesse… – Füüsikaks…, Keemiaks…, Inimbioloogiaks…, Psühholoogiaks… – ja tegid seda selliselt, et need justkui ei oleks omavahel seotud…

Kuid need on seotud…

Mõned ehk tahaks väita… – Aga muidugi, me pidime seda tegema, kuna neis on igal ühel oma ainestik uurimiseks…, ja ei ole mingit võimalust neid kokku viia… (Krayon muigab)

Kuid ma ütlen teile… See võimalus on olemas… – te üksnes ei ole veel mõelnud sellele…

Üks asi on viimas teiseni…

Te võite uurida üht…, kuid see viib teiseni…, ja sealt juhib tagasi esimese juurde…

On olemas võimalusi, et integreerida kõike…, eriti füüsikat ja keemiat…

Kallid, kui hakkate seda tegema, siis see viib teid suure avastamiseni…

Kuid seda ei tule seni, kuni eraldate neid jätkuvalt…

On olemas asjatundjaid ühes…, ja asjatundjaid teises…

Mõneti nemad kogunevad kokku…, teevad ühise söömaõhtu… – ja sellega kõik piirdub…

Nemad ei kogune kunagi selleks, et ühiselt arutada läbi seda, millele nad on spetsialiseerunud…

Kuidas saab olla teadlane…, ja samas eraldada neid asju teine teisest…?

 

Teadust tarvis integreerida

Seega… esimene prognoos, mida anname teile – on akadeemiline…

Tuleb uus teadvus, milline näeb, et on mõtet liita need ühese uurimise eesmärgil, kus üks asi on viimas teiseni

Uus teadvus integreerib neid vajalikul viisil…, viisil, kus üks viib selleni, mis on peidus teise taga…

See on kõige enam, mida saan teile ütelda…

Saabub päev, kui kiikate seljataha…, siis ütlete… – küll olime rumalad, kuna eraldasime neid asju

Mis oleks, kui keele õppimisel te eralduksite… – üks tegeleks tegusõnadega, teine omadussõnadega, kolmas tegeleks nimisõnadega… – kusjuures… nemad ei saaks isegi omavahel kokku… (Krayon muigab?)

Muuseas…, seda keelt oleks õpitud alaliselt…, ja poleks kunagi selgeks saanud, ei kellegi poolt…, ega keegi ei oleks suuteline selles keeles rääkima… – ehk üksnes…, vaid arutlema… (Krayon muigab)

Füüsika keel tooks teile mõningaid selgitusi Teadvuse suhtes…

Tänases kanalduses räägiks veidi  Teadvusest

Uued asjad ja nende liik, on see, millest räägin teile ja milliste üle tahaks arutleda teiega…, ja millistesse tahaks aidata teil süüvida…, – inimkonna tulevik muutub tänu neile…

 

Kas on võimalik näha nähtamatut…?

Mida teate nähtamatutest asjadest…?

Ehk räägiks neist nähtamatutest asjadest, millised ei ole esoteerilised… – neist, mis on reaalselt olemas, kuid on nähtamatud…, millised ei ole emotsionaalselt nähtavad… – kõigest, mida peate oma tavaelus nähtamatuks…

On olemas füüsilisi asju, millistega olete kokku puutumas…, tunnetate neid…, teete nendega tööd päevast päeva…, kuid need on absoluutselt ja täienisti nähtamatud teie jaoks, kui inimolevustele…

Te kasutate ja teete tööd nendega…, samas väidate… – ja muidugi, need on ju nähtamatud

Ja see ei kurvasta teid… – kas pole…?

Jutt käib gravitatsioonist, mis on mõjutamas kõike…

… isegi Maa on sõltumas gravitatsioonist…

Oleme rääkinud teile gravitatsioonist palju…

Oleme rääkinud gravitatsiooni füüsikast…, oleme rääkinud, et tema suurus on muutuv…

Lõpuks saate teada, kuidas saab seda kasutada…

Gravitatsioon ei ole seotud massiga…, seetõttu teda saab juhtida, seada… seda üksnes siis, kui oled teadlik, kuidas seda teha…

Tuleviku kvantiline füüsika saab teadlikuks, kuidas seda teha…

See kõik on vaid… aja küsimus avastuste tegemiseks…

Kõik vastab mõistuslikkusele…, teaduslikult põhjendatuna ja loogilisena, kus üks asi on viimas teiseni…, ja see järgmiseni…

Lõpptulemusena sünnivad avastused, millised võimaldavad teha asju, mis minevikus võiksid näida absurdina… – kuid teile need saavad olla reaalsetena…

Kunagi saate gravitatsiooni näha ja mõõta riistade abil, milliseid ei ole veel avastatud…

Kui saate gravitatsiooni füüsikast enam teada, siis saate näha teda tema täies hiilguses…, tema kõigi mustrite ja värvidega… – seda nende riistade abil, milliseid teil seisab ees veel luua, kuna seni te veel ei tea, mida te ei tea…

Te jõuate selleni…

See muutub teile reaalsemaks, kui suudate näha mustreid (korrastatud struktuursed elemendid), ning leida nendele selgituse

Muuseas…, kui suudate näha gravitatsiooni mustreid, siis juba mõistate ehk enam, kuidas neid juhtida…

Te avate nende mustrite saladuse, milliseid te ei ole praegu võimelised nägema…, kuigi need on olemas…

Kvantilised asjad ei eksisteeri sellises variandis, mida saaks näha kolmemõõtmelisuse ulatuses…, näha omas elus…, oma silmadega…, oma teadvusega…

Kuid nende vahenditega, millised jõuavad teieni…, milliseid annab teadus… – te näete neid…

See oli esiteks…

 

Mu partner on pidevalt rääkimas Magnetväljast

Olete teadlikud, et kompassi osuti on alati näitamas millegi suunas… (Krayon muigab selle peale)

Ja see on nähtamatu…

See on teadvuse varjatud ase, millises olete viibimas…, ning lausa olete seotud planeedi elulise jõuga, mis on … – absoluutselt ja täienisti nähtamatu

Kuid tuleb aeg, kus kõik on teisiti…

Teie silmad esmalt ei näe seda…, kuid mu kallid… – selleks saavad olema vastavad riistad, et näha…

Kujutage võimalust näha gravitatsiooni…, näha magnetvälja…

Kuidas võiksid need välja näha…?

Mida saaksid sellised riistad näidata teile värvidest ja vibratsioonidest…?

Kas need saavad olla mustrid…, või energia kombud…?

Lubage avada teile saladuse, mis ei ole saladuseks ei füüsikule, ega bioloogile…

Kõigel on olemas muster…

Kõigel…

Fraktaalid on alati olemas…, ja kõiges…, nii suurelt väikeseni…, kui ka väikeselt suureni…

Mustrite vormid ja nende disain, mida saate näha, lausa näitavad, milleks need loodud on…

See viib teid järgmise sammuni…

Te mõistate, kuidas see mõjutab võret…, ja kuidas see töötab

Te mõistate, kuidas on seotud see bioloogiaga…

Ehk suudate isegi seda sujuvalt häälestada… – seda üksnes tervise nimel…

Te jõuate kõige selleni…

See on – teadus…, aga mitte esoteerika…, kuid see viib teid suurepärase esoteerilise avastuseni…

 

Inimese Merkaba mustrid…

Taas ja taas räägime teile, et tuleb aeg, kui samad riistad saavad suunatud inimolevuse uurimiseks…

Siis vaadates inimolevust läbi nende riistade, näete, et teid on ümbritsemas miski kvantiline

Vastavuses riista tundlikkuse tõusuga, avanevad veel paremad võimalused näha…, mõõta ja uurida inimese Merkaba mustreid…

See on siiski füüsika… – kuid samas… on ka bioloogia…

Teil peatselt tuleb need kaks teadust liita kokku…

Kuni need on lahus, teil ei õnnestu mõista nende korrelatsiooni…, nende sulandumist…, ja seda, kuidas käib neil töö omavahel…

Ma saan seda ette ütelda, kuna potentsiaalid on selleks juba olemas…

Neid potentsiaale olime näinud juba varem… – teistes ühiskondades, kes olid juba varem jõudnud selleni, kuhu teie nüüd…, sama teadvusega, nagu teilgi…

Ma saan seda ütelda ette, kuna see on toimunud… – mõned siin istujatest mõistavad, et pall on hakanud veerema… – see on möödapääsmatu…

Teie planeedil on juba teadlasi, kellel just praegu sündis taip…, nägemus, mis viib teid tulevikus selleni…

See on juba liikumas teie poole…

 

Ilmnevad leiutised

Tahaks teile midagi rääkida…, ärge vaid ehmuge…

Kas on teile teada, et selles ruumis on olemas sellised nähtamatud asjad, mis on ülimalt ohtlikud…?

… nähtamatud asjad, mida te näha ei saa…, kuid need on võimelised esile kutsuma haigusi, kui te ei ole nendega ettevaatlikud…?

Kas olite teadlikud nendest…?

Ärge kartke…, palun, ärge kartke… – need on üksnes mikroobid… (Krayon naerab)

Niisiis… kui ma oleks seda ütelnud sadakond aastat tagasi, siis inimesed hakkaks hirmust värisema… Mis see on…? mis asi see on…? ehk mingi esoteeriline vihje…? ega see saa olla reaalne…? (Krayon naerab)

Teadus on teinud selle reaalseks…

Kui te saite vastavad riistad, millega saite neid näha…, siis saite ka võimaluse hoida neid kontrolli all…

Kas mõistate, kuhu ma juhin teie tähelepanu…?

Kallid…, me oleme lähenemas sellele kohale, kus teie teadus, teie füüsika, teie teadmised hakkavad liituma…, ning sulanduma tarkusega ja mõistusega…, ning teil ilmnevad avastused

Ilmnevad sellised avastused, mis on võimelised aitama kogu inimkonda tervikuna… – ja seda mitte üksnes kui sidevahenditena…, telefonidena ja kompuutritena…

Ilmnevad sellised vahendid, mis annavad teile vett toiduviljade kasvatamiseks, milliseid on tarvis teile ellujäämiseks…

Ilmnevad mõistmised, mis panevad teid mõistma, kuidas juhtida elanikkonna juurdekasvu…

Kunagi hiljem, kiigates möödanikku, saate ütelda… – küll olime rumalad maapeal, ei teadnud millestki… – on huvitav, kuidas üldse oleme ellu jäänud

See võib juhtuda üksnes tänu alateadlikele leiutistele…

Ma räägin teile seetõttu, et see on juba lähenemas teile…

 

Kuidas näeb välja teadvus…?

Siin tahaks rääkida inimteadvusest

Kuidas arvate…, mis asi see on…?

Teie arvates see on… – ehk mõtlemine…, inimeste mõtlemisvõime

Võite ehk väita… – teadvus on mõtlemise paradigma kirjeldus

Mis juhtub, kui ilmuvad riistad, mis võimaldavad seda kõike näha…?

Krayon…, kas tahad väita, et seda kõike on võimalik näha…?

Oo, jaa…, see on füüsika…

Selleks ehk oleks võimalik tuua isegi näiteid…

Kas on võimalik, et ühine inimteadvus saaks mõjutada kompuutrit…, muuta temas midagi ja käivitada avariiolukorra signaale…, mõjutada elektroonika tööd…, mõjutada kõike…

Vastuseks on siin – jah…

Kui selline asi on võimalik…, siis on võimalik mõõta teadvust…, millist väge ta valdab…

Seda on näidanud eksperimendid planeedi ulatuses…, sputnikud on seda fikseerinud…

Seega… – ta on midagi sellist, mida on võimalik näha…

Ka teie saate sellega hakkama, kui saate vastavad riistad… – see aeg on lähenemas…

Tahaks avada teile seda, mida kunagi varem pole avatud… – näidata, kuidas see võiks välja näha

Seega…, tegime kindlaks, et kvantiline füüsika avanedes toob esile mustreid…

See ei ole üllatus…

Mis te arvate…, millisena võiksid välja näha inimteadvuse mustrid, kui saaks neid näha…?

Kusjuures… – nii füüsiline, kui ka isiklik teadvus omavad välja, mis on mõõdetav ja nähtav…, omab mustreid…

Kas peate seda liiast väljamõeldiseks…?

Oleme teinud faktidega kindlaks, et need on reaalsed ja neil on väge… – seega… olete kunagi suutelised neid mõõtma ja nägema…

Millistena on mustrid ise…, ja kuidas võivad välja näha…?

Toon teile kahte näidet… – kahte väga võimast energia ilmnemist inimteadvuses…

Üks neist… – hirm ja vihkamine…

Teine… – armastus ja kaasaelamine…

Mõlemad on ühe spektri eri otsad…

Need on teadvuse võimsad energiad…, ülivõimsad, millised on võimelised käivitama ohusignaale…, rikkuma kompuutreid…, teha süda nõrgaks…, isegi võivad mõjutada teie keemiat…

Need võivad mõjuda üle ruumi…, suurte vahemaade taha…

Kas oled kunagi olnud ruumis, kus keegi on kõvasti ärritunud…?

Oled teadlik sellest…, seda on märgata ja tunnetada…, sa ei taha sinna jääda, pigem on soov sealt lahkuda…

Sellisel juhul ehk võite mainida… – siis on rippumas mingi tume pilv

Olete võimelised tunnetama seda energiat…

Kogu energia koosneb mustritest…, mistahes ilmaruumi ulatuses…

On olemas võimalusi selle nägemiseks ja mõõtmiseks…

Te võite kanda need üle kolmemõõtmelisusesse, et uurida neid ja näha mustreid…

Need, kes kunagi on olnud kõrvuti planeedi suurte meistritega, on tunnetanud Loomise Lätte kõikehaaravat armastust ja mõistmist…

See kõik tuleneb eufooria lainetena…, paneb nutma ja rõõmutsema… – kuna kõik on ühenduses kõigega…

Selline on see Energia

Kas suudate mõista, millest räägin…?

On armastust võimalik mõõta…?

Te olete suutelised seda tegema…

Temal on omad mustrid…, ja teie olete suutelised neid nägema…

Minu jaoks need on lummavad…

Ma näitan teile neid mustreid…

Kuna need on juba lähenemas, siis on võimalik neid ka ette arvata…, ning tuleb aeg, kui neid saab näha…

Kui need mustrid muutuvad nähtavaks, siis saate neid läbi uurida…

 

Madalama teadvuse mustrid

Esmalt teeme juttu madalamast teadvusest…, energiatest, mis on küll madalamad… – kuid väga võimsad…

Võtke teatavaks, et madal teadvus kätkeb uskumatut väge…, nii, nagu kõrgem…

Seega… nimetused kõrgem ja madalam ei näita reaalset väge… – üksnes on teadvuse vibratsioonide ja nende mõttekujundite määramiseks… – kuhu need on suunatud ja kui piirava,  või avarduva loomuga…

Selline vägi on jõud…, ja on sügava tähendusega…

Selleks on vihkamise, kurjuse ja pahe jõud… – ja need on suht mõjusad…

Hirmude vägi on võimeline anastama rahvaid, kui sellega käituda ettevaatamatult…

Teil on teada selle vägi…

Räägime mustrist, mida tulevikus toob riist välja, mis hakkab mõõtma isiku välja, kellel on selline jõud…

See saab olema kõige lihtsam muster… – selline teadvus moodustab ringi, kuhu sulanduvad energiad, moodustades barjääri…, piiret…

Selline ring ümbritseb inimest…, või teadvuse energiat, millist loob inimene ise…

Selline ring on vanglaks…

See on see, mis hoiab end enda seesmuses…, ega võta vastu midagi, mis on väljaspool tema isiklikku ringi…

 

 

Teiste samalaadsete ringide seas ta tõstab oma väge, et liituda teiste samalaadse teadvustega, luues suurema ringi… – kuid jääb siiski vaid üksnes ringiks…

Teie arvates minu keel ei ole teile mõistetav…

Küll mõistate…

See on ümmargune suletud karbike, mis ei ole suuteline nägema väljaspool end midagi…

On võimeline nägema üksnes enda seesmust…, teadma üksnes oma kurjust…, madalat teadvust ja selle ilminguid… – ja mitte midagi enamat…

Ring saab teha tööd nendega, kelle mõtteviis on sama.., ning sellega suurendada oma ringi võimet veelgi…, kuid oma ringist ta ei ole võimeline astuma väljapoole…

Ta ei ole võimeline kiikama temale teadaolevast kaugemale, kuna väljaspool ringi tema mustreid ei ole…

Ta on piiratud ja suletud…

See on tõenäone ja lihtne, madala vibratsiooniga…, ja rajatud üksnes ellujäämisele…

 

Armastuse ja mõistmise muster

Nüüd arutleks teist tüüpi teadvusega, milles esineb kaasa tundmine…, armastus…, kõrgendatud mõtteviis…, terviklikkus

Kuidas see välja näeb…?

Järgnege mulle…, ma ei saa anda teile kõike korraga…

See on loomas fraktaale…

Ta loob sellist energia sulandumist, mis loob enamat, kui ise on… – seda vaid kiirates harmoonia jadasid väljaspool end…, püüdes kinni ümberolevat, parendades ja harmoniseerides enda ümber olevat…

Selline ring ei ole millegagi piiratud…, seetõttu ta on pidevalt avardumas ja kõike haaramas…, ta on hargnev, struktureeritud ja kompleksne…

Harmoonia read, mis tingivad energiate sulandumist, vibreeriva järgu võrra kõrgemalt, kui energiad ise…

Need avaldavad mõju kõigele ja kõikjal…

Sellele selgitusele kaasneb pilt… – seisab radar, mis lennukite asemel on jälgimas inimteadvuse mõtteid.

Ekraanil on ringpilt, mille keskmest on väljumas hulgim keerulisi harmoonilisi mustreid, ning eemaldudes, need hargnevad üha peenemateks…

Kui radari kiir viia ühele punktidest sellel ja suurendada seda… – siis ka seal näete ikka sama hargnevat pilti…, mida saaks omakord suurendada lõpmatuseni.. – pilt jääks ikka samaks…

Suurejooneline pilt…

Seega… te olete liikumas kõige lihtsamast – kõige keerulisema suunas…

See, mida näete, on mustrite reaalne vahe…

Üks neist – piiratud ja suletud…, seejuures – võimas…

Teine – avarduv ja piiramatu…, seejuures – võimas…

Kallid…, tänase päevani inimese teadvusel oli tendents piirata end madalate vibratsioonide ringiga… – nagu… vihkamine, sõjad, jämedused, hingetus…, ja see kõik oli ellujäämise režiimis…

Selline viis andis inimesele ellujäämise võimaluse…

Üks pool vastandus teisele…, üks inimene vastandus teisele inimesele… – see oli teie tavaline eksisteerimine…

Ring, mida kujundas muster, oli selline, kus teadvus ei saanud areneda…

Seega kõik, mida ta ka ei teinud… oli üksnes enda kordamine…

Puudusid harmoonia read, mis leviks väljaspoole…

Ei olnud avardumist… – ei olnud kasvu…

 

Teadvus planeedil on avardamas oma mustreid…

Nüüd äkki… – planeedi energial on kavas muuta oma mustreid

Selle tulemusel teadvuse muster Magnetvõrel, ehk teie asukoht kosmilises ruumis… – kõik muutuvad kõiges…

See muundab mõlema teadvuse tüübi mustreid…

See kujuneb selliselt, et keerulisem teadvus, koos oma fraktaalidega, muutub veelgi võimsamaks, kui peamine ellujäämise alus…

On aeg saada täiskasvanuks

Inimteadvus evolutsioneerub veelgi…

Ta ei hakka enam looma sellist mõõtkava, millega saaks mõõta üksnes kurjust…, millega saaks mõõta head ja halba

Mõistmine (kaastundmine) muutub planeedil kõige võimsamaks…, hulga võimsamaks, kui lihtlabane kurjus…

Tahaks veel kord esitada teile tõestust…

Mõnda aega tagasi ma rääkisin Korea noorest liidrist…, mida tahaks korrata veel kord…, mille näitel näidata, kuidas pimeduse madalam teadvus ei ole võimeline nägema midagi endast suuremat

Pidades ennast tugevana, targana ja inellektsena, ta ei ole suuteline väljuma oma ringi piiridest…

Noor mees, kasvades, nägi oma isa tegusid, ning pärandas endale tema eneseuhkuse ja enesearmastuse…

Peale isa surma ta sai võimu enda kätte… – ning tema ees oli valik…, kuid tema valikut ei teinud…

Kui ta oleks valinud kõrgemat teed, siis temast oleks saanud kõige tuntum ja austatum liider maapeal…

Selleks oli tarvis üksnes mõelda väljaspool ringi

Tema oleks võimeline tegema imet… – liita Põhja ja Lõuna Korea, kõrvaldada demarkatsiooni tsoon, liita pered, anda rahvale küllust ja toitu…, tuua rahu ja rõõmu planeedile…

ÜRO seinte vahel oleks aplodeeritud temale…

Selline tegu oleks tema enesearmastusele vägevaks palsamiks… – olla kõige olulisemaks…, kõige paremaks…

Selline mõte ei tulnud temal kordagi pähe…

Selle asemel ta on jätkuvalt ja kindlalt oma karbikeses…

Nüüd ta on esindamas madalamat energiat…, kõige piiratuma ja kahaneva energia esindaja planeedil…

Kuid see ei kesta kaua…

 

Madalam teadvus panustab rämedusele…

Kas pole huvitav see, kuivõrd jõuline on ring, mis on hoidmas madalat teadvust madalal vibratsiooni tasemel…?

Kuid, mu kallid…, kõik hakkab muutuma…

Kui vaatate hoolega kindlat inimest, siis näete ja mõistate seda…

Esmalt kohtute isikutega, kes kurjad, rämedad ja halvasoovlikud…

Esmalt tõuseb pinnale rämedus…

Te tõmbute neist eemale, ning küsite endalt… – mis on juhtunud selle inimesega?…

Ma ütleks teile… – ei midagi halba…, ta üksnes panustab oma üleelamisse…

Ja nimelt… – hingetus ja rämedus köidavad teie tähelepanu, ning loovad olukorra, kus nemad muutuvad teile olulisteks…, ning sellega tõstate seda energiat, mis teile ei meeldi…, ja mis käitub nii üksnes teie tähelepanu köitmiseks

Teile see ehk ei meeldi, kuid neile see on ellujäämise viis…, ja nemad jäävad seda tegema ikka ja jälle…

Vanas energias see oli neile parimaks teeks…

Tänapäeval on veel olemas kultuure, kes arvestavad üksnes rämedusega… (Krayon naerab), nemad tunnistavad, et kaastunne ja headus on võrdväärne nõrkusega

Nende vaatevinklist kaastunne ja headus ei ole võimeline kedagi võitma…

Sellised inimesed ei ole suutelised kiikama ringi taha – väljapoole…

Nemad ka tänapäeval läbirääkimistel ja suhetes lähenevad rämeda jõuga ja neil puudub headuse tunne…

Te näete seda ise…, isegi tänasel päeval… – ja see on segamas teid…

 

Suhe Valguse ja Pimeduse vahel on muutunud…

Kaasatundev inimene ei ole nõrk, vaid ta on mõistev…

Mõistva inimese energia kutsub astuma seesmusesse

Samas rämeda inimese energia välistab teid…, jätab väljapoole…

Kas mõistate, milles on nende erinevus…

Ma andsin teile üksnes mustrid…

Püüan teile ütelda… – kuna suhe Valguse ja Pimeduse vahel on muutumas, inimteadvus on hakanud tõusma kõrgemale sellest, milline ta on olnud…

Võit on Valguse poolel…

Seega… – mõistmine, terviklikkus ja headus – see on säramas valguses…, milline on sedavõrd võimsas, et inimesed on nägemas seda selgemalt…, hulga selgemalt, kui rämedust ja pahasoovlikkust…

Rämedust ja pahasoovlikkust võtate kokkuvõttes kui miskit destruktiivset… – ning te eemaldute sellest…

See ütleb sellise inimese energia kohta paljut…, sedagi, kus ta on… ja mida on mõtlemas…

See on väga-väga vana asi… – kuid selline on nende ellujäämise viis…

Kuid uueks ellujäämise viisiks saab olema – Valgus…

Teadvus hakkab nägema üksnes Valgust…

Need, kes hakkavad valdama Valguse atribuute… – elavad kauem ja on teile liidriteks… – tahate seda, või mitte…

Selle tulemusel muutub ärindus ja muutub valimiste protseduur…

Te näete enam valgust…, enam mõistmist…, enam lahendusi… – ja seda tänu avardumise efektile ja harmoonia ridade paljunemisele, millised on jooksmas laiali, kõikidesse suundadesse…

Kui oled mõistev inimene (Krayon sosinal), siis seda tunnetavad kõik sinu ümber…

On sul teada, et mõistev inimene näeb välja ohutuna…? (Krayon naerab)… Ohutuna…

Ehk räägiks selle inimesega, kuna ta on kuulamas…, ta on samas, meie kõrval…, temaga on meeldiv olla…, kas tunnetad, milline energia on tema ümber…?

Kas see pole suurepärane…, see, mis hoiab ümbruskonda ohutuses…?

Nemad ei hakka halvustama teid…, ei haava, ega ütle halba…, vaid kuulavad ja vaatavad sulle otsa veelgi armsama pilguga…

Te tahaks seda rakendada ka ärinduses…, kas pole…?

Kas on see teie jaoks mingiks veidruseks…?

Mõte, et tulevikus see saab olla mitte üksnes peamiseks…, vaid selle abil olete suutelised nägema seda, mõõtma…, ning saate teada, kuidas see töötab… (Krayon muigab)

See muudab kogu planeedi…

 

Mõistmises peitub uus ellujäämine…

Kallid…, teadus ei suuda kõike teha…

Teie peal lasub… – püüd väljuda ellujäämise püüust…, püüd väljuda pimedusest…, ning minna üle elegantsemale ellujäämise viisile

Sellisele ellujäämisele, mis kinnitab, et ellu jäävad need, kelle aju ja mõistus on enam võimelised ilmutama mõistmist…, need, kes ei arvusta…, need, kes on võimelised kõigis nägema Jumalat…, ning need, kes on ootamas esmalt häid asju, kuid on üllatunud, kui see ei ole nii…

See on lähenemas…, ja mõndagi on juba kohal…

 

See oleks ka kõik, mida oli mul kavas teile edasi anda…

Kus sa oled…, ja milline on sinu muster…? (Krayon naerab)

Kas oled juba hakanud tundma selle reaalsust…?

Kallid…, see on ohutu… lõõgastuge…, lõpetage oma kaitseolek… – tarvis vaadata ümberolevat ilma suurima mõistmisega ja suurima headuse pilguga…

Mõnedki teie seast on hirmul millegi ees…, millegi sellise ees, kui koopast väljumise ees…, kas on ikka kindel, et bengali tiiger on tõepoolest läinud…

Ta on läinud…

Kurjuse ja pimeduse üleelamised, mis on veel planeedil, on kokku tõmbumas…, hakkavad koonduma… – end näitama…

See on kaunis uudis…

See on senise teadvuse lõpu tulek…

Kui teeksite küsitluse planeedi kõigi rahvuste seas…, nii meeste, kui ka naiste seas… – siis kõik sooviks rahu

Ükski ei taha hävitada teine teist, võidelda ressursside pärast, või võimu pärast… – või millegi muu pärast…

Selline mõte jääb valitsema planeedil…

Sajad riigid liituks üksnes selleks, et luua rahu ja ühesust, ning olla kõigiga ühisel meelel…

Sellist asja teil ei ole olnud isegi sadakond aastat tagasi…

Selles seisneb erinevus praeguses…

See on juba mõõdetav…

Planeedi mustrites hakkavad ilmnema fraktaalid ja mõistmise harmoonia mustrid, ja milliseid on võimalik mõõdistada…

Tere tulemast UUELE MAALE…

Ja see on tulemas…, ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Tervitan sind, Absoluut…

Tere, minu vaimsus…

 

Kas saame jätkata küsimustega, milliseid saadetakse minule…?

Ma kuulan sind…

 

Kas olete kunagi puutunud kokku mõistusega olevuste loomise teemaga…?

Mitte üksnes mõttevormidega või programmidega, mis teostaksid mingeid tegevusi…, vaid energiatega, mis valdaks meietaolist intellekti…

Kas inimesena see on võimalik…?

Ma ei pea silmas kehastada seda maisesse ellu… – piisaks ehk elust peenel tasandil…

Ehk lähimaks tulemuseks saaks olla egregor…, kuigi ma ei tahaks teda selliselt nimetada…, ehk see oleks midagi muud…

Ehk see oleks pigem minu osa, mis on arenemas iseseisvalt, omades oma intellekti…

Ehk selles ilmas see on keelatud, või piiratud – teisiti ma ei oska seda väljendada…

Kas on võimalik inimesel, nagu mina, luua mõttevormi, millel oleks isiklik teadvus

See on suur ja huvitav teema…, mul on rõõm seda puudutada…

Kuid mida sa mõistad teadvuse all…?

 

Ilmselt enda teadvustamist…

Seega… keegi või miski on teadvustamas end, et ta on eksisteerimas…?

 

Aga kuidas sina teadvustad mõistust…?

See on mõnevõrra keerulisem…, kuigi oled õigel teel…

Kuidas oled võimeline mõistma, et oled eksisteerimas…?

 

Ma saan ennast puudutada, näha ja tunnetada…

Oletame, et midagi sellist ei ole, kuna füüsiline vorm on üksnes rüü Teadvuse jaoks…

Kujuta, et sul ei ole võimalik teha silmi lahti, ega midagi kuulda…, ja keegi ei puuduta sind…

 

Siis ma mõtlen…

Kui ma mõtlen…, järelikult eksisteerin…

Tuleb välja, et mõistusega vormi loomiseks on tarvis, et ta oleks võimeline mõtlema…

Mis on mõte…?

 

Seda pigem peaks küsima mina sinult…

Mõte on energia komp, piiritletud ja värvitud erinevate omadustega…

Energia eraldub kombuks…, ehk vormiks sinu seesmuses, mis muutub suht iseseisvaks…

Kuid see enam ei ole sina…

… ehkki ikka sina, kuna see on sinu energia…, ja see asub sinus ja lähtub sinust…

 

Tuleb välja, et mõte on samuti vorm… – me isegi räägime – mõttevorm

Järelikult – vormitus ilmas ei ole mõtteid ja keegi ei mõtle…?

Jah…, seal toimuvad muud protsessid…

Seega… – mõte on sinu poolt mingil viisil kujundatud energia…

Sinu loovus…, sinu looming…

Sellise mõtte potentsiaal kätkeb sinu kõiki omadusi, kuid samas – ta pole sinu piiratud osana…

Kas see ei meenuta midagi…?

 

Meenutab meid…

Ma sain aru, et oleme Jumala mõttevormid…

Jah…, nii see on…

Kuid ka Jumal on kellegi mõttevorm…

Mille poolest olete erinemas Jumalast…?

 

Ma arvan terviklikuse ja mõõtmete poolest…

Õige… – Jumal on hulga võimsam olemus…, tema mõttevormid on kätkemas küllaldaselt energiat, et need saaksid mõelda ja luua iseseisvalt…

Need mõtlevad on mõttevormid…

 

Seega… mõttevorm ei tähenda mitte minu mõõte vormistamist…, vaid tähendab Mõtlevat Vormi…?

Jah…

Sinu mõtted sageli on üksnes energeetilised kombud, millistes energia hulk ei ole küllaldane, et eralduda iseseisvaks, ennast teadvustavaks kombuks, milline saaks olla iseseisvaks mõtlevaks olemuseks…

Kui maag valdab mõttejõudu…, ehk, sellist oma energia väge, milline on võimeline laskma oma mõtetel teadvustama end…, selline olekski mõttevormide loomine…

Enamus teie mõtetest on… – kas… mingid seatud programmid, milliseid olete kiirgamas avarusse… – või… teie kujunemata energiate kombud…, milliseid olete samuti saatmas iseseisvatele rännakutele…

Ka teid on kunagi saadetud iseseisvatele rännakutele…, kuid te ei ole suutnud seni leida teed tagasi…

Lähme üle sulle mõistetavatele terminitele ja teadmistele…

Taimne ilm… – esimene tase…

Iga rohulible valdab iseseisvat teadvust… – ta teadvustab end, kuid ei mõtle – üksnes võtab vastu…

Temal on olemas  mõtlemise keskme ja loomise keskme… – need on taimse ima ühene vaimsus, kes on samuti loomas ja saatmas oma mõttevorme iseseisvatele rännakutele mööda olu ookeane…

Üksik rohulible on töötamas kindla programmi kohaselt, milline on kätketud temasse…

Ta eksisteerib üksnes selle programmi piireis, ning on võimeline teostuma selle ulatuses…

Kas saad ütelda, et rohulible ei ole elus, ja temal ei ole teadvustust…?

Ei… – tema teadvustuse tase on üksnes äärmiselt madal…

Tema energia hulgast ei piisa temale suuremaks teadvustuseks…, suuremaks informatsiooniks…, suuremaks vastuvõtuks…

Kuid rohulible ise, oma süvaolemusega, tunnetab sidet oma ühesusega…, oma kuuluvust Taimsesse Valdusesse…

Järgmine tase… – loomne…

Loomad on enam iseseisvanad, kuid samuti ei mõtle…

Nendel side Loomse Valduse ühesusega on hulga nõrgem, kui rohulibledel…

Ka nendel ei ole piisavalt oma vormi energia hulka, et saaksid mõelda…

Nende eest on mõtlemas liigi teadvus…

Kui laskuda mikrokosmosesse…, ütleme… alates rohuliblest…, kuni rakkude ja molekuliteni, siis seal on jälgitav sama… – teadvuse tase on kadumas üha enam…

Rakk on elusorganism, kuid enamuselt ta on töötamas programmi kohaselt…, teadvust on temal minimaalselt…

Teadvustuse tase teie tasemel on seotud valiku vabaduse tasemega…

Valiku vabaduse tase on seotud teie ilma informatsioonide hulgaga…

See on valiku võimalus informatsioonide hulgast… on võimalik valida omaduste vahel…

Kui oled teadlik üksnes kahest värvist, siis sinul on valik üksnes kahe vahel…

Kui oled teadlik juba seitsmest vikerkaare värvist, siis sinu valik on juba laiem…

Kuid ka siin on sinu valik piiratud…, värve tegelikult on määramatult palju…

Sinu teadvuse tase ei võimalda sinul haarata kogu värvide hulka ja nende suursugusust…

Seetõttu… esmalt sinu valik piirneb seitsme värviga ja nende varjunditega…

Teisest küljest… – valiku astmelisus on tingitud vajalikkusest õppida tundma igat värvi eraldi…

Kui sulle õppimiseks avaneks suur lõpmatu hulk värve korraga, siis sinu tundmise ja vastuvõtu suutlikkus oleks hoobilt üle koormatud… – sinu ajus oleks üks suur värvide segasumma…

Ehk… – eraldi tundma õppimine…, detailide eristamine,  annab teile võimaluse õppida tundma järjekorras kogu värvide võimaluste spektrit…

Seetõttu sinu teadvuse tase…, vastuvõtu suutlikkus ja loomise tase… – kõik on sõltumas sinu enda väest-suutlikkusest…

Seda on võimalik võrrelda elektrienergiaga…

Kui oled nõrk voolujuhe…, peenike traadike… – sa ei ole suuteline endast läbi laskma suurt voolu, et saaks valgustada suurt väljakut ja jälgida seal kogu toimuva üksikasju…

Elektri vool on kogu võrgus ühesugune…, erineb üksnes juhtme võimsusest…

On arusaadav…?

Ei ole olemas nõrku ja tugevaid voolusid… – on üksnes nõrku ja tugevaid voolujuhtmeid…

Nii on ka teiega…

On olemas Ühene Teadvus… – vool…, energia, mis kätkeb endas kõikide omaduste kooslust, kõiki kättesaadavaid võimalikke võimsusi…

Kuid teie juhe…, teie vorm… ei võimalda juhtida läbi teie neid võimsaid energia voogusid…

Teieni jõuavad üksnes nõrgad vood, millised on võimelised valgustama üksnes piiratud vastuvõtu pilti… – üksnes üksikuid Ilmaloovuse osi…

Sama on ka mõtteloovusega…

Mõistusega energia üheks peamistest omadustest on – mõtteloovus…

Kui mõistusega energial on küllaldaselt potentsiaali, ehk küllaldaselt väge… – siis ta eraldab endast energia hulka, et eraldatud vorm saaks teadvustada end…, ehk – hakata mõtlema…

Teie väest käesoleval hetkel ei piisa, et eraldada mõttevorm…, mõtet, mis saaks endale isikliku teadvustuse ja oma mõtteloovuse…

Seega… – seni te ei ole võimelised eraldama endast enda taolist…

Kuid te eraldate pidevalt endast oma mõtte-programme, mis on uitvooludena rändamas mööda peenilmasid, ning on otsimas sulandumist enda taolistega…

Seetõttu paljude inimeste mõtted ühele teemale, näiteks hirm sõja ees, võivad liituda ja kasvatada oma väge, kuni sellised mõtted omandavad mõttevormi kuju… – ehk… – iseseisva loova vormi…, mida nimetate egregoriks…

Egregor ei ole veel mõtlev looja…, vaid teatud programm…, taoliste programmide ühesuste ühend…, kuid milline on võimeline elama iseseisvat elu ja isikliku teadvusega…

Kas on võimalik ütelda, et selline programm on võimeline mõtlema…?

Ei ole…

See oleks sama, kui väita, et rohulible on mõtlemas…

Kuid sellisel programmil on teatud omadus püsivalt toota…

Probleem on üksnes selles, et suunates oma mõtted egregorile, te ise ei teadvusta seda…, ega juhi sellist protsessi…

Tahaks rõhutada… – kui sadakond inimest, teadlikult, sihipäraselt, saaksid ühendada oma mõttelisi pingutusi, teatud struktuuride loomiseks, milliseid ühiselt on valitud… – siis väge jätkuks isegi mägede nihutamiseks…

Mida tegidki iidsed preestrid…

Kuid teie ülesanne on siiski… – igaüks peab õppima juhtima oma mõtteid…, ja kasvataks oma jõudu sedavõrd, et temast saaks iseseisev looja…

Seda on võimalik võrrelda auto juhtimise õppimisega…, või mõne muu sõiduki juhtimisega…

Lapsele esmalt antakse tõukeratas, selgitades rataste omapära…

Seejärel… – jalgratas…

Nii jätkuvalt seni, kuni laps õpib valitsema ennast ja sõiduvahendit…

On ohtlik koheselt istuda auto rooli…, kuna see on ohtlik temale endale…, kui ka kogu olevale tema ümber…

Seetõttu teie vorm on kohane üksnes sellisele energia hulgale, mille juures saate tunnetada end vormina ja mõelda…

Teil on olemas üksnes võime luua enda taolisi…

Kuid, et seda teha, teile on tarvis teatud tasemega väge…

Oma väe kasvatamiseks teil on tarvis läbida teatud ühinemise ja õppimise staadiumid, kuni olete suutelised looma enese taolisi…

Olete – sümbioos…

Mingis osas olete programm, milline on võimeline looma kasvõi keha rakkusid…, oma automaatset elutegevust…

Kuid teisest küljest, sama programm, on suurema võimsusega, mis on võimeline iseseisvalt mõtlema…, teadvustama end eraldiolevana…, teadvustama end loovaks energiaks…

Kuid eraldumise teekonnal kaob side Minuga…, Kõige Lättega…

Rohulible tunnetab veel sidet Taimse Valdusega…, ta toimib vastavuses selle suunitlusele…

Kuid teie olete oma Valdusest lahus…, Planetaarsest Teadvusest…

Seetõttu te ei ole võimelised looma otse…

Kuid te olete võimelised tõstma oma väge kas… läbi ühinemise teiste inimeste väega (seda teevad teie ühismeditatsioonid), või… saate tõsta oma väge läbi enda seesmuse, ühendudes enda seesmuses Kõige Ühese Lättega…, tema väega…

Kuid teie kõigi juhtmete-kehade võimsusest selleks ei piisa…

Et luua iseseisvaid mõttevorme, ehk enda taolisi, teil on tarvis välja vahetada omad vormid võimsamate vastu, et oleks võimalik sellest läbi lasta suuremat energia hulka…

Kuid siiski… – praegu teil on Minu energia lisandumine teile…, teatud loomise aktsioonid…

Kasvõi laste lelud…

Laps armastab mõningaid oma asju sedavõrd, et loob neile mingeid energia kompe…, lisab sinna osa oma hingest…

See, et mõned lelud räägivad lastega, ei ole nende fantaasia vili…, vaid on nende esimesed loomise sammud…

Kuid teie, täiskasvanud, ei usus sellesse…, sellega sulgete nendes usku endasse ja sellistesse võimalustesse…

Peale selle… – igal ühel teil on olemas omad lemmikasjad, kuhu olete panustamas oma energiat…, oma mõtteid…

Seetõttu teil on raske lahkuda sellistest asjadest…

Võtame teise näite…

Helilooja muusika…, raamat või maal… – need on kunstiteosed…

Miks paljud inimesed käivad vaatamas maale ja skulptuure…?

Neisse on jäänud nende loojate energia…, see ongi jõuks, mis tõmbab inimesi ligi…

Mõned maalid, või skulptuurid, näivad elavatena sedavõrd, et ootad nende ärkamist ellu…, et kujutatu maalilt, või kuju aluselt, astuksid maha…

See on samuti üks loomiste vormidest…

Selliseid näiteid on hulgim…

Seetõttu loomises ei ole midagi keelatud…

Teil selles ilmas ei jätku väge iseseisvaks mõttevormide loomiseks… – ehk mõtlevate vormide loomiseks…

 

Vaimsused enne kehastumist, oma parema arenemise nimel, võtavad läbi kõikvõimalikud võimaluste võimalused…

Oleme kõik ühesed… – seega ka vaimsus on meie jaoks üks…

Aga loomad ja muud…?

Neil on olemas ühene vaimsus…

Kes töötleb nendega kõiki elulisi küsimusi…?

Kas meil ei saa olla loomadega ühine vaimsus… – me kõik oleme loomad…?

Mõtte jätkuks… – kuidas on taimedega…, kas need ei ole meiega ühesed…?

Ma ei mõista, kes on jagamas meie algeid…?

Kas meie…, või meie teadvus…, ehk oleme jagunenud eraldumise protsessi käigus…?

Oma loojas oleme kõik ühesed…

Teie kõik olete üksnes Tema mõttevormid…

Kuid vaimsuse tase on ka väe tase…, ja mitte üksnes eraldumise tase…

Eraldi oleva inimese vaimsus on rohulible vaimsuse kõrval hulga võimsam…

Kuid Taimse Ilma vaimsus on hulga võimsam vaimsuste ühendus, kui eraldi oleva inimese oma…

Eraldumuste tase on samas võimsuse tase…, ehk… Loojate Hierarhia tase…

Rohulible ei ole võimeline looma, kuna ei ole suuteline mõtlema…

Loom on suuteline mõtlema, kuid tema väest ei piisa mõttevormi loomiseks…

Teie olete võimelised mõtlema…, ja looma mõttevorme… – kuid teil ei jätku väge, et teie mõttevormist saaks iseseisev loovus…

Kujutagem ette pritsmeid, mis lendasid laiali ja kukkusid klaasile…

Mõned pritsmed tõmbusid kokku üheks, ning moodustasid mingeid kujundeid…, kuid teised on sedavõrd väikesed, et jätkasid libisemist klaasil, otsides liitumise võimalusi…

… iseseisvat tee valiku võimalust neil ei ole…

Olete kõik loovuse pritsmed…, ja see oleks teie vaimsuste kujunemine…

Looja mõttevormide pritsmete ilutulestik on loonud sellise eraldumise…

Taoline on tõmbumas taolisele…

Iga ühene vaimsus on selliste pritsmete sümbioos…

Teie, kui inimesed, olete meenutamas neid pritsmeid, kes ei ole ühinenud moodustunud tilkadega, ning olete jätkuvalt rändamas oma ühesuse otsinguil…, kuid samas olete küllaldases mõõtmes, et luua omale teed oma ühesuse otsinguiks…, oma tilgaks saamise võimalust…

Kui kõik tilgad klaasil liituksid, siis kujuneks ühene planetaarse teadvuse tilk…, milline on siiski vaid Loovuse ilutulestiku üks tilkadest…, ehk… ühe terviku osa…

Just seetõttu te tunnete sugulust loodusega…, loomse ilmaga…, taimse ilmaga…

Just seetõttu teil on soov puudutada neid…

See on seesmine püüd ühesusele… – ühtsele planetaarsele teadvusele…

Võrdlusi võib leida teisigi…

Et jõgi saaks läbida teatut piirkonda, ta laskub tunnelisse, mis hargneb paljudeks tunneliteks ja harudeks…

Selliselt on Ühene Teadvus hargnemas paljudeks ojadeks, mis on samas nii ühesuse osana…, kui ka… eraldi olev osa…

Selliselt on eksisteerimas taimne, loomne valdus, kui ka inimkond…

Võib nõustuda, et inimkond on ühene loomse valdusega…

Enne tunnelisse laskumist oli ühene voog…

Kuid vee üks spektritest valis oma voole sellise suuna…, oma arengule…

Seetõttu antud oja harule on antud nimetus – inimkond…, ning selle voolamise tingimused on inimkonna teadvustumise ja eksisteerimise tingimused…

Kuid taimse ilma oja on voolamas sootuks teist teed…

Kujutle, et teie teadvustumise oja koheselt suundus omavahel ristuvatesse tunnelitesse, ning iga ojana on voolamas oma teed…, samas on pidevalt püüdmas ühenduda…

Aga taimse ilma oja on kohati valgumas paljudeks voogudeks…, ja siis koonduvad taas ühtseks vooks…

Siin on üksnes erinevad energiate voolamiste moodustised… – jumaliku energia voogamised…, kuid tunnel ise…, voolamise säng, mis kätkeb kõiki voogusid ja ojasid, on Planetaarse Teadvuse Ühene Teadvus…

Vesi, mis pääseb teadvuse  tunnelisse, on Ühene Teadvus…

Pääsedes teadvuse tunnelisse, Ühene Teadvus on pidevalt püüdlemas ühinemisele…, liitumisele, kuna see on tema peamine ja loomulik omadus…

Kuid eraldudes ojadeks ja tunneliteks, ta hakkab kaotama side Ühesusega…, hakkab teadvustama end…, eksisteerima teadvuse olemasolevates raamides…, elama ja looma selle reeglite piireis… – reeglite piireis, milliseid on dikteerimas vorm…, millisesse on rüütunud teadvus…

 

Milleks kõike seda vaja…

Enda kõikide tahkude õppimiseks…, kogu enda täiuse tundmiseks…

 

Kuidas oleks sellise mõtisklusega…?

Mõni aeg tagasi ärkasin poole viie aegu hommikul üksnes sellest, et unes esmalt taipasin sõnade mõtet…, justkui oleks avanenud mingi uus mõistmise omadus…

Nägin sõnu… ja mõistsin nende tähendust selgelt…

Ärkasin selle peale, et sain teadvustada sõna Looja…

Kuid samas nägin, et see sõna ei tulene loomisest…, vaid sõnast „löömine“…

Ma ärkasin šoki tõttu…

Me oleme mitte loojad, vaid lõhkujad… – oleme parasiidid…

See oli õudus…

Mis on lõhkumine…?

See tähendab, et keegi võttis võõra oma…, see on teie mõistmise kohaselt…

Kui mõista, et ei ole olemas ei oma, ega võõrast…, seega ei saa olla võõra lõhkumist…

Kui süüvida sellesse analoogi…, siis Looja on see, kes võttis endale osa jumalikust energiast, ning kasutab seda oma äranägemise kohaselt…

Kuid seda energiat ta ei võtnud ise…, vaid esmalt seda andis temale Kõrgem Looja oma teadlikul kavatsusel…

Omal vabal valikul ta eraldas endast osa oma energiast iseseisvaks eksisteerimiseks, kui mõtleva vormina…

Te kõik olete kasutamas Looja energiat enda elutegevuse nimel… – seetõttu võiks seda nimetada parasiteerimiseks… ehk … lõhkumiseks…

Kuid…, kas te oma lapsi peate parasiitideks enda küljes…?

Laps esmalt kasvab ema üsas…, kasutab tema energiat… – kas ta võib olla parasiidiks emale…?

Ei saa… – ta on osa emast…, tema kallis laps…

Ema annab vabatahtlikult osa oma energiast lootele enda seesmuses…, ja seda isegi peale sündi… – kuni täiskasvanuks saamiseni…

Kui ema teadvustab, et tema ja laps… – on üks…, kas ta hakkab jagama oma energiat enda ja lapse omaks…?

Ema jaoks need on lahutamatud…

Kui lähtuda eraldatuse paradigmast, mis on teile peale sunnitud…, siis näib…, et alaliselt kedagi lõhutakse, kelleltki varastatakse…

Paljud teie seast on tegutsemas samal viisil…

Tegelikult ei ole midagi võimalik saada tasuta…

Selliselt on seatud ilm…

Kord võetud…, tuleb siiski tagastada…

Kuid seda mitte eraldatuse paradigmas… – vaid ühesuse paradigmas…

Seega… – kui oled ühelt inimeselt võtnud…, siis see ei tähenda, et pead tagastama samale inimesele…

Lõppkokkuvõttes… – kõik on tagastatav Ühesele…

On oluline anda endast samas vääringus ja samal hulgal…

Võrdväärne vahetus…

Seetõttu ei maksa oodata tasu kindlalt inimeselt…

Olete ühesus… – te kõik olete minus…

Üksnes minule saab tagastatud need Vaimsuse Annid, mis said teile kord edastatud…

Kõik elu ja teadvustuse annid…, kõik loomise annid… – neid kõiki peab igaüks teie seast suurendama ja tagastama…

Suurendada selleks, et osa sellest lisada endale… ja ülejäänu osa, mida olete võtnud… – tagastada…

Seetõttu oleme teiega, kui üks tervik…, ning meie ülesandeks on avardada oma teadvust veelgi kõrgema tasemeni…

Selles kõik olete minu abilised…, minu atribuudid mõistmises ja avardumises…

Seetõttu ei ole olemas mingit ära võtmist, ega lõhkumist… – on üksnes… energiate vahetus, Teadvuse ühese välja piireis…, ja see on toimumas lakkamatult…

Ei ole mingit põhjust otsida siin süüdlasi…

Seega… kas varem või hiljem, kõik antud, naaseb tagasi teile pilgeni…, ka Minuni pilgeni…

Selliselt on kõik seatud…

 

Järelikult, kui keegi kasutas mõnevõrra minu energiat…, siis see on sinu poolt kinnitatud õigeks…

Kas see oleks kui andmine Sinu teisele osale… – on see normaalne…?

Kuhu jääb valiku vabadus…?

Kui sinu mõtted on eraldumise paradigma kohased, siis sa eksisteerid valiku vabaduse raamides…

Kui sinul valikul on erinevad suunad… – siis see ei ole enam Ühesus…

Erinevus ei ole Ühesus…

Ühesus on taolisus…

Seega… – kui oled tõusmas ühesuseni, tervikuni…, siis valiku vabaduse tase väheneb… – siis ei ole enam isiksustatut valikut, vaid on sinu Ühesuse valik… – sinu planetaarse teadvuse valik…

Planetaarse Teadvuse ulatuses sinu energia on üksnes osake tema energiast, millist on ehk vaja manustada Planetaarse Teadvuse mingisse teise ossa, et toetada sealset elutegevust ja teadvustust…

Kui hakkad vaid teadvustama oma Ühesust, siis sinu ees enam ei kerki küsimust vastutahtmist andmisest…, või kellegi toitumisest…

Õppige nägema kõiki protsesse Ühese tegevusena…

Paljud ärrituvused ja küsimused langevad iseenesest ära…

Sellisel juhul peaksite mõistma, kui kellegi poolt on sinult võetud energia…, siis Ühesuse paradigma kohaselt sellel ei ole mingit tähtsust…, nagunii sa ei ole suuteline tabama seda…

Ühesuse paradigmas peaksid mõistma ja teadma, et sinu kaotus saab korvatud…, eriti siis, kui see on ohuks sinu elule…

Kus ja millal… – see ei peaks olema sinu mure…, selle eest kannab hoolt sinu Ühesus…, Ühene Teadvus, millise hulka oled kuulumas…, mida püüadki õppida tundma…

 

Tänan sind Kõrgeim…

Me oleme ühesed…

 

SElena

Read Full Post »

Older Posts »