Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2016

 

Seminar: „Vaimsuste suhtlus Akaši vahendusel“

Antud kanaldused on viidud läbi Baieri Alpide kuurortlinnas Bad Raichenhall kolmepäevase seminari aegu…

Iga sõnum on pühendatud ühele või teisele inimvaimsuse aspektile…, ja vaimsuste koostööle Akaši süsteemi vahendusel…

Loodame, et õnnestus anda edasi peent häälestust vaimsuse energeetikale…

 

Kanaldus 6 – 2016.05.01

Vaimsuse tulevik

Mu kallid, ma tervitan teid taas…

Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Minu partner on istumas toolil, ümbritsetuna valgusega…

Rääkides sümboolselt, siis iga valguse osa on elu…

Nende valgus on valgustamas kõigile ümber olevatele…

See on kui valguse tulukeste meri…

… te ei ole suutelised määrama, milline tuluke kellele kuulub…

Kuid siiski… – kõik on hoolega ja isikulikult paigutatud kohale…

Neil puuduvad nimed…

Kogu valguse meri on lõpptulemusena – Ühene Valgus…

Nii on ka inimvaimsusega…

See on parim näide, mida saame tuua side kohta, milline on teie vahel…, Loomise Lätte ja Gaia vahel…

Nüüd oleks kohane ütelda lõpusõna, kuna lineaarses mõttes meie kokkusaamine on sellega jõudmas lõpule…

Mõned on võtnud osa sellest kõikidel päevadel…

Mõte on selles, et seekordne koos olemine on läbi saamas…, mis toob mingit kurbuse tunnet…

Siin toimus energiate sulandumine minu ja teie vahe…, teie ja teie vahel…, muusikaga ja sõnumitega…, inimolemuse tunnustamisega…

Lineaarsest vaatevinklist kõik see lõppeb teie lahkumisega siit…

Oo, inimolevus, küll oled siiski lineaarne…

See kõik toimub siiski teie reaalsuse ulatuses…, otse nüüd…

Miks on nii…?

Miks olete sedavõrd lineaarsed…, miks kaob kõik, kui toimuv lakkab…

Kas reaalne armastus kunagi kaob…?

Kui tunnete armastust planeedi vastu…, kas see saaks mingil hetkel lakata…?

Kuidas oleks armastusega oma lapse vastu, kes on kasvamas… – kas see lakkab kunagi…?

On olemas Armastus, mis ei lakka iialgi… – see on Jumala armastus teie vastu…

Kogemus, mida saate…, ja mida olete hindamas…, on teile kasulik – toob rõõmu…, ehk omab teie jaoks isegi suuremat tähendust…

Selline füüsiline reaalsus saab jääda teiega…, teie mõtetesse…

Iga kord, kuivaid mõtlete sellele – kõik muutub uuesti teie reaalsuseks…

See ei kao kusagile…, kuigi teie lineaarse kalendri järgi jääb teie minevikku…

Kuid Jumalal kalendreid ei ole olemas…

Temal on kõik olemas korraga…, ja saab alati jääma nii…

Paljumõõtmelise vaimsuse jaoks ei ole mingit lahkumise kurbust…, ega pole koosolemiste lõppu…

Olemise muusika mängib alaliselt… isegi teie magamise aegu, tuletades teile meelde, kes te olete…

 

Inimese ja Vaimsuse suhete evolutsioon…

Lõpetan selle tsükli sõnumiga „vaimsuse tulevikust“…

Krayon…, kas vaimsusel on evolutsioneerumine olemas…?

Ei ole… – tõepoolest ei…

Olles Jumala osana, ta on alaliselt muutumatuna… – alati üks ja sama…, eile, täna ja igavesti…

Kui Vaimsus seondub Inimesega, kellel on füüsiline kest, nagu igal ühel teist…, siis nendevaheline suhestus saab evolutsioneeruda…

Nihe, mida olete nüüd üle elamas, on uudne…

See ei ole esimene, ega viimane nihe…

Ta on tänavune nihe, mida inimkond peab läbi tegema…, kui ta soovib liikuda edasi…

Tulevased põlvkonnad hakkavad viitama nende aegade päevadele, kui vanade aegade lõpule…, ellujäämise režiimi lõpule…, kui mineviku teadvuse lõpule ja „taassünni“ algusele… – Valguse taassünnile…, Teadvuse taassünnile…

Seda nähakse kui valgustumise aega, kus inimesed hakkasid märkama teine teist…

… nägema seda, kelleks nemad on…, et elu on kallis…, ja et iga inimene on Jumala osa…

Inimvaheliste eksisteerimiste paradigmad ei ole enam iialgi sellistena, kui olid varem…

Kõike seda on eksisteerinud vaid mõned aegade aastad…

Olete üsna alguses…

Olen Krayon, kes on seismas kõrgema mäe tipus, ja olen rääkimas valjult, kuivaid suudan…, käed on sirutatud taevaste poole…

Ma õnnistan sind, Inimolevus, kes on teadlik enda Jumalaks olemisest…, et on osa Ilmaruumist…, ning on teadlik, et asjad ei saa enam olla endised… ei iialgi…

Ja nüüd olete istumas siin (Krayon muiates), pööritades silmi ütlete… – Kuule, Krayon, kas sa uudiseid ei vaata…?

Taas peame märkima ära, kuivõrd lineaarsed siiski olete…

Planeedil on sündimas sellised asjad, mis kord ilmutavad end…

Te märkate nihet oma käitumistes…, märkate, millega ei taha enam leppida…, ega taha taluda humaanseid süsteeme, milliseid olete toetamas…

Kogu uus ilmnev hakkab vastastikku toetama ressursside kasutamist…

Pange tähele… – te küll ei usu…, kuid tuleb aeg, kus ei lähe enam tarvis toota relvi…

Nagu te ei tooda enam varustust voorimehele, kuna ei ole enam tõldasid hobustega…

Ka siin see on sama lihtne ja selge…

 

Teie Akašid on mäletamas, kuidas kõik oli…

Milline tuleb Akaši tulevik…?

See oleks sama, kui küsida… – milline vahekord saab olema vaimsuse ja inimese vahel tulevikus…?

Ma annan teile ennustuse…

Pange tähele – lumepall on hakanud veerema…

Selleks lumepalliks on Rahu maapeal…, Valguse taassünd…

Esmalt see on igaühe teie jaoks liiast aeglane…

Vanad vaimsused on oodanud seda ülimalt kaua…

Kuid nüüd, olles märganud ukse poetumist… tahaksite saada kõike korraga (Krayon muigab)…

Kui palju kehastuste aegu olete oodanud seda…?

Kui palju võitlusi olete üle elanud, võideldes vana teadvusega…?

Olles iidse šamaanina, püüdsite jõuda mõistmisele taimedega…

Kuid inimesed teie ümber, nuputasid relvade üle, millega tappa teine teist…

See kestis aegade aegu… – olete väsinud sellest…

Kui mõned olidki ärganud järgmisse ellu…, siis neile oli jäänud meelde üksnes raskused ärkamisega…, mida nad nimetaksid ehk „õuduseks valgustumise ees“…

Vanas energias jäite märkamatuteks…, kui siis… ehk loeti ohtlikeks… – kuna teil oli liiast palju tarkust…, liiast palju uudseid ideid…

Ja nüüd olete siin…

Ja nüüd siis äkki… – need, kes on teie ümber… äkki hakkavad kuulama teid…

Isegi lapsed muutuvad targemaks, ning teevad selliseid uuendusi, mis aitab inimkonnal tulla vaesusest välja…

Asjad hakkavad aeglaselt…, kuid kindlalt, tegema läbi muutusi…

Vana energia on aeglaselt lahkumas planeedilt…, ilma hävinguta…

Mitte tema hävitamise läbi…, vaid läbi valguse vastandamise temale…

Pimedust ei saa olla seal, kus on olemas valgus…

Selle järel muutub elu…, näete asju, millistest teil ei ole olnud isegi aimu, et need saavad olla…

Muutub teadvus ise…, näete asju, milliseid on tarvis teil näha…

Mõistmine on uue energia kuninganna…

Tahaks teile mainida, et see planeet pole esimene, mis on seda läbi tegemas…

Oleme sellest rääkinud siin, meie tänaste koosolemiste alguses…

Te olete kord sellest läbi käinud…, mõnigi ehk mäletab veel seda…, – seda, mis oli palju aegu tagasi…

Mõningad asjad võivad säilida ka teie Akašides…

See, mis on Vanade vaimsustega toimumas, ongi midagi sellest…

See tekitab neile kannatamatust…

(Krayon kiirkõnes, muiates)… – see on juba siin…, juba siin… kiiremini-kiiremini…, liigu ometi

Te olete alles alustanud…

Teil on tahtmine hüpata võiduautosse ja kihutada mööda võidurada…

… kuid võiduautot teile polegi veel isegi hakatud looma…

Ometi olete teadlik, kuidas seda juhtida…, kas pole…?

Just seetõttu olete kärsitud…

Kallis vaimsus, see, mis seisab sul ees, vajab suurt kannatust…

Oled kokku põrganud vanade energiate väljakutsetega…

… kuid sinu Akašil on meeles, kuidas see kunagi toimus…

 

Olete Valguse taassünni teel…

Olete valguse tulukeste keskel, kus iga tuluke kujutab inimest ennast…

Kõik tulukesed koos on Ühene Valgus…, iga tuluke on vana vaimsus…

Vana vaimsus on naasemas taas ja taas…, ja taas…

… iga korraga tema valgus on muutumas eredamaks…

… iga korraga olete mõistmas, et kõik muutub aegamööda paremaks…

Teie kannatamatuse tõttu teile ehk ei meeldi sellised pikad ajavahemikud…

… kuid see valgus ei kustu enam iialgi…

See Valgus siin on igaveseks…

Teie planeet on Valguse taassünni teekonnal…

Kui palju kordi ka teised planeedid on jõudnud sellisele tasemele, kus teatud atribuudid hakkavad esile tulema…

Sellisel juhul lumepalli ei ole kellegil võimalik peatada…

Ta on kui Valguse pall, mis on mööda kallakut veeremas allapoole, pühkides oma teelt kogu pimeduse…, ning kohates vana vaimsust, jätavad temale oma osa endast… (Krayon muigab)

Pall on juba teel…

(Krayon väljendades läbematust) Krayon…, ütle, millisena ta tuleb…, millisena tuleb tulevik…?…, Lähtudes sellest, et seda on läbinud juba teised planeedid…, milline potentsiaal on ootamas meid…?

Kui ma räägiks teile sellest, siis te ei usuks seda…

See on liiast suursugune…, ja on siiski külaltki kaugel… – sellest ei ole mõtet veel rääkida…

Tänasel koosolemisel minu partner püüdis viia kokku teadvust ja füüsilist energiat…

Ta näitas, kuidas teadvus on võimeline muutma reaalselt keha tervist…

… kuidas paljumõõtmeline teadvus on võimeline tunnetama asju lausa veel enne, kui need ilmnevad…

Mis võiks juhtuda, kui selline areng jätkuks…, ja teadvuse füüsika muutuks üha teadvustatumaks…, sulandumine teadvuse ja füüsilise keha vahel muutuks aina tugevamaks ja tugevamaks…?

Mis saab juhtuda, kui Valgus muutuks aina võimsamaks…?

Ma ütleks nii… – erinevus Kehaliku Mina ja Kõrgema Mina vahel hakkaks hajuma…

See omandaks võimet juhtida oma keha mateeriat…, võimet iseseisvalt määrata, kui pikaks kujuneb elu…

Teie teadvus omandaks tarkust, mis on võimeline kontrollima planeedil toimuvat…

… ehkki seni arvate vastupidist… – et te ei ole võimelised seda kontrollima…

Kõik omandab meistri atribuute…

Selline asi hakkab kaasnema sellega…

Lõppkokkuvõttes… – planeet ise hakkab liikuma selle suunas, mida nimetate „vilistlaste staatuseks“…, ja ta ise hakkab pöörama pilku kosmose poole, otsides kusagil teist planeeti, mille privileegiks võiks saada – olla külvi aluseks teadmistele Valgusest ja Pimedusest…

Planeet-vilistlane on alati loomas uut planeeti…

Saada teada, kui palju selleks kuluks aega, oleks sama, kui küsida… kui pikk on üks sirge…?

Vaba Valiku olemasolu korral see võib võtta pikemat aega…

… või sootuks – lühikest hetke…

 

Kaunis Armastuse süsteem…

Seega…, milline oleks teie tänavune valik…?

Oleme rääkinud asjadest, milliseid õppisite tundma… – üks neist on Armastuse süsteem Akaši süsteemi vahendusel…

Kas olete võimelised tunnetama neid, keda armastasite…, kuid kes on läinud manala teed…?

Pange tähele… kas olete suutelised kutsuma lapsi kõrvale ja ütlema neile, et olenemata olukorrast, isegi peale teie viimset hingetõmmet – te jääte nendega kuni nende viimse hingetõmbeni…

Kas olete suutelised panustama neisse kauneid Tõe seemneid…?

Seega… – pole kunagi olemas ei mingit kurbust, ega kannatust, kui olete lahkumas siit ilmast…

Te üksnes omandate teadmisi sellest, kuidas energia on tegemas tööd…

Alustage rääkimisega sellest otse praegu…

Mõned ehk ei usu teid, ning vastavad, et see on üksnes – esoteerilised sonimised… (Krayoni elurõõmus naer)

Kui kord lahkute (Krayon kurbusega hääles)… nemad meenutavad igat teie sõna…, ning hakkavad anuma, et see kõik saaks reaalsuseks

Mida teetegi ise praegu…?

Selline tuleb – Vaimsuse Tulevik…

Ta ületab paljuski seda paradigmat, mis on teil olemas tänavu…

See, kes on mõistmas elu ja surma küsimust täienisti…, on teadvustamas, et surmal ei ole astelt…, et see on kõigest – energia muutumine…, ja seda võetakse reinkarneeringu süsteemina…

Selline tunnistamine vabastab teid kurbusest…

Selline tarkus on tsivilisatsiooni läbimurre…

Kui tõemeeli tahate näha tõde…, just sellisena, nagu see oli teie iidsetel…, siis vaadake, millesse nemad uskusid…

Nemad uskusid, et kehastus järgneb kehastusele…, et olid ise võimelised ütlema oma vaimsusele, kuhu liikuda…, seda olles isegi maapeal…

Nemad uskusid oma sugulusse Gaiaga…

Ja nüüd pole miski Uus Aeg…, vaid on naasemine iidsele tõele…

Aeg selleks on käes…

 

Juhend teile…

Vaat, mida saite kuulda…

Olen jaganud teile sõnumeid erineval viisil…, ning jatkan seda taas ja taas…

On veel palju neid, kellel tarvis seda kuulda, või lugeda…, et suudaksid mõista seda…

Kallid…, need on teile üksnes juhendid…

Lahkudes siit, minge täis rõõmu…, võtke kaasa kõike kaunist, mis oli sündinud teiega…, ehk justkui laduge kõike seda kuuldut oma õlakotti, et saaksite seda teile sobival ajal taas avada, ning taastada selliselt, et oleks kui reaalsuse salvestina…

Igal korral, avades seda reaalsust, kõik korduks teie ees taas…

See on – Armastus…, Tunnetus…, Suhtumine…, Rahu ja Õnnistunne…

Olen teadlik kõigist siin olijatest…, ja olen teadlik neist, kes vajasid tervendust…

Mõningatele on teada, et saavad seda…

Ma tean, et teil on probleeme…, ja ma tean, kuidas saate nendega hakkama…

Minu käsi on teie poole sirutatud…, võtke vastu Vaimu kätt… juba tänavu…

Võite minna rahumeeli kõige suhtes, millega olite tulnud siia…

Pange tähele… – teil ei tarvitse olla lahendusi, et jääda rahulikuks…

Üksnes teadke…, kõik tuleb, kui jääte rahulikuks…, ja teie vaimsus on hulga enamat, kui arvate…

Antud sõnum on igavene…, ja see on määratud ärkavatele planeedil…

Tõde on pääsemas vanade vaimsuste kõrvadesse…, ja seda üksnes nende vaba valiku kohaselt…

Paljud lahkuvad sellelt koosolemiselt teisena, kui olid tulnud…

Ja nii see on…

Krayon.

Read Full Post »

 

 

Seminar: „Vaimsuste suhtlus Akaši vahendusel“

Antud kanaldused on viidud läbi Baieri Alpide kuurortlinnas Bad Raichenhall kolmepäevase seminari aegu…

Iga sõnum on pühendatud ühele või teisele inimvaimsuse aspektile…, ja vaimsuste koostööle Akaši süsteemi vahendusel…

Loodame, et õnnestus anda edasi peent häälestust vaimsuse energeetikale…

 

Kanaldus 5 – 2016.05.01

Üldised Akašid

Mu kallid, ma tervitan teid…

Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Jätkame Vaimsuse teemaga…

Kas olete kunagi mõelnud, et teil on olemas ülimalt vana ja ustav sõber…?

Igal korral, kui naasete planeedile, olenemata, mis soost saate keha…, ja millist nime saate… – teil on alati kaasas üks ja sama Kõrgem Mina, mis tuleb alati koos teiega…

Vaimsus on kõige vanem osa planeedil…, ja tema on teie parim sõber…

See sõnum ei tule pikem eelmistest…, kuid ta tuleb suht keeruline…

Tahaks esitada teile paradigmat…, kusjuures sellist paradigmat, mis ületab kõiki teie mõistmise piire… – kuid siiski, sedavõrd kaunist, et on raske seda uskuda…

Seda teemat oleme varemgi puudutanud…, kuid nüüd peame rääkima sellest taas…

Hakkame rääkima sedavõrd keerulisest asjast, et te isegi ei tahaks sellest midagi kuulda…

Kuid sellegi poolest… – see on sedavõrd elegantne, et on isegi vaimsuse aluseks

Mul isegi ei ole kavas seda kuidagi nimetada…

Selle asemel tuletan teile midagi meelde… – Jumal on paljumõõtmeline…

Olete elamas reaalsuses, millel on piiratud hulk mõõtmeid…

Te ei ole isegi võimelised korralikult mõtlema asjadele, millistel puudub keha, koht…, millistel ei ole külgi ega seinu…

Kõike, mida olete suutelised endale teadvustama, on seatud selliselt, et sellel oleks mingi kindel kujund…

Kui küsite, kus see asub, siis sellega piirate seda mingi kindla kohaga, mis on sedavõrd lineaarne…

Selle nimetamiseks on meil parim metafor… – see on – puhas Armastus

Tahaks, et te meenutaks… – kuna olete oma elus üle elanud kõige suuremat armastust…?

Ema…, ehk sinu jaoks see oli see hetk, kui sa esmakordselt vaatasid oma vastsündinule silma…?

Enamusele see ehk oli armastus oma elupartneri vastu…?

Oleks hea, kui te taas tunnetaksite seda hetke…

Ma tahaks, et te mõistaks seda, kuivõrd lineaarsed on küsimused… – kus asub Armastus…, kui suur ta saab olla…? (Krayon muigab)

Kui te asute mistahes planeedi kohas…, ja teie armastus on koondatud mingile inimesele, või loomale mingis teises kohas…, kas on teile teada, et nemad võivad tunnetada seda…?

… kui kiiresti see võib jõuda nendeni…?

… kui kaugele see võiks levida…?

… kus ta paikneb…, ja mis kohale ta kuulub…?

Te ju mõisate, et sellel ei saa olla mingit kus…, on üksnes Armastuse kogemine, mis on kõigest – paljumõõtmelisuse kogemine…

Te ei ole suutelised andma määratlust Armastusele, ega leida tema asukohta…

Ta on kõikjal…

Vaimsus on paljumõõtmeline…

 

Ma kordan veel kord seda, mida võiks nimetada „Üldiseks Vaimsuseks“…

Alustan lihtsamast…

Kujutlege puud, mis on kui Püha Läte, mis samas on ka Jumal…

Selle puu juured ühenduvad iga vaimsusega hõbeniidi abil…, nii on siin ruumis…, kui ka üle kogu maa…

Kui äkki mõistad, et sinul on ühine vaimsus kogu Loomise Lättega…, siis sul pole vajadust esitada küsimust – kus asub vaimsus

Kui see on alaliselt ühenduses Jumalaga…, järelikult… – osa sinust asub kusagil veel…

Oleme rääkinud, et paljumõõtmelisuses ei saa olla mõistet „koht“… – seetõttu räägite „eesriide tagusest“…

Kuid pane tähele… – just sai tehtud järeldus, et sa pole täielikult siin…, vaid osa sinu olemusest asub eesriide tagustes…

See peab olema nii, kuna olles ühenduses oma Kõrgema Minaga, sa tunnetad seda…

… just selliselt käib ühendumine vaimuga…, mida tegelikult on lihtne ka näha…

Ma siiski mainiks, et sinu Vaimsuse osad ja fragmendid on ühised teiste Vaimsustega…

Kui oled intellektuaal, siis sinul kerkib koheselt terve hunik küsimusi…

… – kellega nimelt…, kust need tulevad…, milline onnende  protsentuaalne suhe…?

See on vaid energia, mis ei ole millegagi seotud…, ja temal ei ole piire, kuna Jumal on kõikjal…

Kui sa ise oled Jumala osa…, siis sinu vaimsus on kõikjal… – ja on su enda DNA seesmuses…

… samas on ka eesriide tagustes…, planeedi Kristallvõres…, metsa deevides…

Ta on selle osa, millega määratletakse mäe kõrgust…

On olemas kaunis süsteem…

Pange tähele… – seda, mida teile räägin, te ei leia üheski oma pühakirjas…

Mõned teie seast ehk koheselt ütlevad… – ma ei usu seda, kuna sellest pole kunagi pühakirjades räägitud…

Seetõttu ma taas kordan… – kirjad, isegi kõige pühamad, milliseid olete võimelised leidma, on kaunid ja õiged…, ning armsamad teie jaoks… – kuid need on kirja pantud siiski vanades energiates…

Kui näiteks võtta seda, mida olete õppinud kolmandas klassis, ja võrrelda lõpuklassidega… – kuivõrd tõesed need saavad olla…?

Nii ka siin…

Kolmandas klassis õpitus ei ole midagi valesti…, kuid vastavuses teie kasvamisele ja targemaks saamisele, muutub teie teadvuses kõik…, ilmneb enam elegantsust, muutute edasijõudnumaks…

… kuid teie pühakirjad jäävad samaks…

Seda, mida räägin teile, on uskumatult raske uskuda… – kuigi see on vaid Ühise Vaimsuse üks paljudest atribuutidest…

See tuleb selgituseks selle kohta, mida saaks nimetada „Ühine Akaši“, millel on otsene suhe Perega…

Kui teete oma viimse väljahinge maapeal… – siis arutledes lineaarselt…, teie vaimsus on lahkumas koos teiega Taevastesse…

… toimub taasühinemine…

Ning, jatkates lineaarset arutlemist – kui sünnite taas planeedile…, kas siis teie vaimsus tuleb taas koos teiega…?

Aga kui ma väidaks, et koos teie viimse väljahingega toimus Vaimsuse jagunemine…?

Te ei ole suutelised kokku lugema tema osi ja fragmente…

Olete hingamas planeedi õhku…, kuid, kas olete mõelnud, et keegi viie kilomeetri kaugusel on hingamas sama õhku, mida teiegi…?

Kas teid ei häiri, et teie atmosfäär on seatud selliselt…?

… et teie atmosfäär pole pakitud hermeetilistesse pakenditesse ja metallkarpidesse…

Teie vaimus omandab sootuks muud omadust, milleks on süsteem…

Vana vaimsus… – igal korral, kui lahkud sellest ilmast… toimub midagi erilist…

On olemas mingi eriline osa vaimsusest, mis läheb üle neile, kes jätkavad elamist…

Mõneti nendeks osutuvad teie bioloogilised sugulased…, mõneti ehk isegi teie partner…

(Krayon hääldab hoolega igat sõna) selliseks sideks on – Armastus…

Osa sinust läheb üle armastuseks nende vastu, kes jäävad…, tänu sellele nende vaimsus muutub, kuna võtavad osa sinust endale…

Oleks hea, kui mõtleks viivu sellele, mida see tähendab…

(Krayon elevusega)… ilmselt tabasite ise…

Need teie kallid, kes on lahkunud elust, jätkavad elamist koos teiega teie vaimsuses…

Mu kallid…, vanad vaimsused… – selline on Armastuse süsteem…

(Krayon uhkel ilmel) Selline on Armastuse süsteem…

Kas mõistate… – teie pärand on teie teadvus, mida arendate…, ja see läheb üle neile, keda armastate…

… ta läheb üle ka planeedile…

Pea kinni, Krayon… – kas planeedil ka on olemas vaimsus…?

Mitte küll selline, kui arvate teie…

Temal on Gaia teadvus…

See on veel üks protsess, mis on seotud vaimsuse seondusega…

See on siiski teie jaoks keeruline…

(Krayon hämmeldumusega hääles) Kui me seekord lõpetame, siis te küsite… – aga…, kus on siis minu vaimsus…?

Ja-ja… (Krayon naerdes rahustab)… – üksnes „tabage“…, ning võtke vastu kogu Armastuse elegantse süsteemi… – seda üksnes Akaši süsteemi vahendusel…

See tähendab, et te ei lahku siit ilmast kunagi…

Iga kehastus…, iga elatud elu jääb siia planeedile teatud kindla energia näol…

Osa sellest läheb üle neile, keda armastasite…, ning hiljem naaseb see teile neilt, kes olid enne teid…

Oleks hea, kui mõtleksite sellele siin koosolemisele…

Eriti siis, kui jääte üksi…, ning kogute julgust küsida… mis see siiski oli…?

(Krayon muigab, kujutledes seda pilti)

Küll olete siis üllatunud…, te kõik… pole kunagi üksi…

Sinuga pole üksnes Jumal…, vaid kogu armastav pere… – ja see on sedavõrd suur…

See on ka kõik, mida saame teile anda praegu…

See on keeruline…, kaunis ja elegantne…

Ja tõepoolest see on nii…

Mõningad teie seast on teadlikud sellest, kuna on tunnetanud seda… – tunnetanud kõike seda…

Ja nii see on

Krayon

Read Full Post »

 

Seminar: „Vaimsuste suhtlus Akaši vahendusel“

Antud kanaldused on viidud läbi Baieri Alpide kuurortlinnas Bad Raichenhall kolmepäevase seminari aegu…

Iga sõnum on pühendatud ühele või teisele inimvaimsuse aspektile…, ja vaimsuste koostööle Akaši süsteemi vahendusel…

Loodame, et õnnestus anda edasi peent häälestust vaimsuse energeetikale…

 

Kanaldus 4 – 2016.05.01

Vaimsuse teadmine

Mu kallid, ma tervitan teid…

Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Kas olete juba tunnetanud, et nüüd tahaks rääkida Vaimsuse teadmisest…?

Kuna seni oleme rääkinud sellest, siis ilmselt arvasite seda…

Vaimsuse teadmine – on inimese koondumine vaimsusele…

See teadvus, mis on sinus, lubab sul olla teadlik… (Krayon teadmise all peab silmas mitte seda, et vaimsus on teadlik millestki…, vaid on teadlik enda vaimolemusena olemisest)

Paljudel on miski, mis räägib neile, et peaks olema veel miski, millest peaks teadma…, ja see peaks olema kaunis asi, mis lausa kutsub teda tunnustama

Mõnedele see on teada…, ja neile näib, et piisab klõpsata nuppu – ja see ilmub täienisti…

Nüüd on selleks kõige sobivam aeg… – saada sellest teadlikuks…

Lahkudes sellest kohast, te suundute kodudesse… – kus kõik see kaob…

Muuseas… – just seda on inimolemus õppimas…

Tänu teie eluviisile teil on olemas teatud eelarvamus…

… olete eraldanud aja söömiseks…, tööks… – ja ka teenimiseks/kumardumiseks…

Ja nüüd – olete siin…, sellel kohtumisel… – ja te klõpsate nuppu – ja kõik on korras…, võite tunnetada Vaimsust…

Mõnedele teie seast on teada, et seda võib saada mistahes ajal…, kogu aeg…

Milline kena kontseptsioon…

Kas selline tunnetus, mis on käesoleval hetkel, saab säilida… – isegi siis, kui vestlete kellegiga…, või söömise aegu…, või kui sõidate kusagile…?

Või olete seda teadmist juba tunnetanud…?

Planeedil on olemas uus energia, mis hakkab kutsuma üles paljusid inimesi…

Ta on kutsumas üles, et oleksite teadlikud sellest, et on olemas veel midagi

Võimalik, et mõned isegi ei juhtu sellistesse kohtadesse, et kuulata taolist kanaldust…, kuigi neil on täielikult olemas oma vaimne kogemine, millest nemad ei räägi kellegile…

Nemad on seetõttu rahulikumad ja rõõmsameelsemad…, ning elavad kauem…

Neil endil isegi pole aimu, miks see nii toimub…, pole aimu, et nemad on seonduses millegagi, mis on jumalik ja kaunis…

Vaimsus, ehk Kõrgem Mina, on kui metafooriline kraan teie seesmuses, mida tarvis keerata ja aktiveerida…, ehk oma mõistmise abil, oma kavatsusega, avada seda ventiili…

Kui teete seda, siis avaneb selles olev surve, mis hakkab voolama sealt teile…

Peale mõistmise ja kavatsuse pole tarvis muud, kui hakata seda vastu võtma…

Ja see polegi sootuks see, mida teile oli õpetatud…

Enamusel teie seast selline ventiil on roostes…

Kellegile on isegi väidetud, et sellist ventiili ei saa üldse olla…

Seega… te ei ole isegi teadlikud selle olemasolust…

Selline on kord vaba valik…, mu kallid…

Kuid tänavuses uues energias paljudel vanadel vaimsustel seisab ees avastada seda…

Mõned ehk isegi veidi avavad seda… (Krayon muigab), et vaadata huvist… – kuidas see käib…, ehk ka mõista… äkki on see midagi head…

 

Kui muutute teadjaks…

Millised „teadmised“ on teil otse praegu…?

On teadmised üksnes sellest, et olete võimelised olema millekski enamaks…

… sellest, et olete võimelised mitte üksnes muutma „kelleks olete“…, vaid isegi tegema „kelleks olete“,  hulga paremaks…

Oleme rääkinud teile, et inimese vaimsus asub teie seesmuses… – teie DNA seesmuses…

Teist ei ole võimalik eraldada seda, mis kujundab teie tervist…, teie rõõmu…

Kui avate kraani… – muutute teadjamaks sellest, mis on selle taga… – DNA seesmuses…

Iga rakk teie kehas on teadlik kõigest, milleni olete jõudnud…

Hakkavad sündima sellised asjad, milliseid te isegi ei osanud arvata, et need on võimalikud teie enda füüsilises kehas…

Teil on hulgim küsimusi, millistega olete oma elu jooksul kokku puutunud…

Need on seotud ehk harjumustega, millistest tahaksite vabaneda…

… ehk saate vabaneda asjadest, millistega olite seotud paljude aastate jooksul…, kuigi olite väitnud, et neist ei ole võimalik vabaneda…

Kui saate teadlikuks paljumõõtmelisest vaimsusest, milline on teie seesmuses, need harjumused ise kukuvad ära…, kaovad jäädavalt…

Kas on võimalik muuta seesmist bioloogiat, kui see on olnud sellisena nii palju aastaid…?

Vastuseks on – Jah… – ja see ei paegi olema imeks…

Teie DNA on loodud selliselt, et keha on võimeline noorenema…

Kui hakkate keerama kraani, siis jumalik energia hakkab pääsema teie raku tasandile…, hakkab mõjutama noorenemise protsessi efektiivsust…

Kallid…, seda teostavad mitte mingid eraldi olevad esoteerilised protsessid…, vaid seda teostab kogu teie keha ise…, ja täienisti…

 

Olete muutmas planeeti…

Kuivõrd teadlik sellest olete…?

Selle kõige järel hakkab sündima teadvustamine, et kõik, mida ka ei teeks…, jätab jälje kõigele ümberolevale…

(Krayon elevusega) … kui käivitad oma jumalikkust, millist oled endasse koondanud…, ja mis on su enda osana… – siis sinu rakud hakkavad vibreerima teisiti…, auraväli muutub teiseks…, ning sinu Merkaba energia muutub tunduvalt erilisemaks…

Kas oled teadlik, et sa jätad oma jäljendi kõigele Maa peal…?

Kas oled teadlik, et maa on teadmas sellest, millisena oled…?

Kas oled kuulnud Kristallvõrest, mis on kujunenud selliselt, et saaks talletada kõikide vaimsuste jäljendeid…

Sellega on selgitatav olukord… – kui oled läbimas oma jumalikku teekonda – sellega muudad planeeti ennast…

Oled sidunud seda kõike üheseks…, ning kõik on omavahelises seonduses…

Mida teadlikumaks muutud oma vaimsuses, seda enam muutub koostöö keha kõikide rakkude vahel…, sinu ümberolev väli tõstab oma jumalikkust…

Kus sa poleks ka astumas – pea seda alati meeles…

Seega… – üks on muutmas paljusid…

Planeet, tänu sellele, mida on tegemas iga inimene, on lausa tõstmas oma vibratsioone…

Vaimsuse teadmine muutub Planeedi teadmiseks…

… isegi iga tolmukübeke maapeal on teadlik sinust…

Kui soovite näha midagi huvitavat, siis oleks hea, kui naaseksite oma ajaloolisse minevikku, ning uuriks iidseid uskumiste süsteeme…

Need kõik on rääkimas sama, millest räägin teile tänavu…

… ikka sellest, et olete osa loodusest…, ja tema on osa teist…, teie olete mõjutamas teda ja tema teid…

Sajandite jooksul teie uskumuste süsteemid olid piiratud toosiga…, ning olite kauged kõigest, mis oli väljaspool seda…

Olete sellest teadlikud…?

 

Vaimsuse taasühinemine…

Vaimsuse teadmise tõus – on taasühinemine…, uus liitumine…

Liitute taas sellega, millest olite lahutatud elude jooksul…

Kõik on teatud määral teadlikud teist… – loomad ja taimed…, ookean ja manner…, ja taevas…

Kas olete tunnetamas seda…?

Kui liitute oma vaimsusega, saate teadmist sellest, mis see on…

Kui olete keeramas kraani… – kõik asjad hakkavad liituma…

Teile muutuvad kättesaadavaks – suurim rahu ja tasakaalu hulk…

… üksnes tänu liitumisele saate naaseda otse kohta, millele olete kuulumas…

… see on vastavuses Gaia püha stsenaariumile…

Isegi õhk, mida olete hingamas, on teadlik teist…

Teie teadvus alustab nihkega…

Kas teadvustad endale, kuivõrd suur mõju on sinul teistele…?

Kui sinu vaimsus aktiveerub, avaneb sul mõistmine…

… teisi hakkab tõmbama sinu poole…, ja neil üksnes meeldiks olla sinu kõrval…, suhelda sinuga…

… nemad on teadlikud sellest, millega oled hakkama saanud…

Selline on nihkumise praktiline osa planeedil…

Vaimsuse teadmine on sinu teadmine… – sa oled Vana Vaimsus… (Krayon muigab)

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

 

Seminar: „Vaimsuste suhtlus Akaši vahendusel“

Antud kanaldused on viidud läbi Baieri Alpide kuurortlinnas Bad Raichenhall kolmepäevase seminari aegu…

Iga sõnum on pühendatud ühele või teisele inimvaimsuse aspektile…, ja vaimsuste koostööle Akaši süsteemi vahendusel…

Loodame, et õnnestus anda edasi peent häälestust vaimsuse energeetikale…

 

Kanaldus 3 – 2016.04.30

Vaimsuse seondus

 

Mu kallid, ma tervitan teid…

Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Kuna saan jagada teile informatsiooni, siis tahan tutvustada teile sedavõrd paljut…

Tahan rääkida teile Vaimsusest kõike…

Kuid siiski… – ei sünni midagi…, ega te ei usu midagi enne, kuni ise ei avane selleks…

Kas need on üksnes sõnad…, või esineb siin ka kolmas keel…?

Kolmas keel on veeremas teie peale… (rääkides kerge survega, kui puhuks teid üle helide tuulega) Kuula…, kuula…, kuula… – kõik need sõnad on – oi, kui tõesed…

 

Tahaks jätkata arutlemist Vaimsusest…

Ja…, Maa peal ta on – energia…, ja sedavõrd imetlusväärne, et võimatu teda kirjeldada…

On Ta Jumal…, on Ta on inimene…?

… – kus ta on…?

… kas seesmuses, või väljas…?

… või siis – seal ja seal… – üheaegselt korraga…?

Kui on vaimsus… – kas ta omab individuaalsust…, või mitte…?

Kui on Terviku osa…, kas siis eraldi osana, millistest koosneb tervik, omades isiklikku individuaalsust…?

… või kuulub üksnes Tervikule…?

Kõik need küsimused näitavad, kuivõrd lineaarsed olete…

Te tahaks teada sellest kõike…, kas pole…?

… kus ta on…, mida mõtleb…?

Millest see räägib…?

Sellised lineaarsed küsimused segavad teid mõistmast kogu kaunidust…, milleks ta ka on…

Kuid inimteadvusele on omane uudishimu…

Inimolevusel on olemas intellekt, mis ütleb temale… – enne, kui midagi uskuda, pead esmalt mõistma seda…

See hoiab teid tõe teadmisest…

Kõik, mis on teis inimlikkusena – on lineaarne…

Teie DNA kätkeb osakesi ja fragmente, millistes on olemas suht väikesed kvantilised elemendid, mis on juba ärkamas…

Teie uudishimu hakkab muutuma küpsemaks, mille tõttu olete ka tunnetamas selliseid asju…

Ja nüüd siin… – Maa peal, on sündinud miski, mida võiks nimetada „külviks“…, seemnete seadmine Loomise ajalukku…

Peale seda inimene omandas teadmist Valgusest ja Pimedusest…

Just sellisel hetkel vaimsus asus inimesesse…

Mu kallid…, te siiski pole veel kuigi kaua olnud siin…, seetõttu teil ei ole teada Vaimsuse seondusest, kui käitumisest, koostööst ja selle seondusest ilmaga…

Kas Vaimsus on sinu isiklik…?

Jah…, absoluutselt ja täienisti…

… oli sinu oma su eelmises elus, tänavuses ja jääb ka tulevas…

Seega… – temal on palju nimesid…, kui tahad teda varustada nimega…

Pea kinni Krayon… – kui vaimsus on osa peamisest puust… – kas saab siis olla nii, et minu vaimsus on mingil viisil kokkupuutes kellegi teise vaimsusega…?

(Krayon naerdes) See on hästi tabatud…

Olete kõik ühenduses…, kuid mitte lineaarsel viisil…

Kas oled kunagi kohanud inimest, kes mõtleks täpselt sinuga ühtmoodi…?

… ehk siis võiksid isegi vanduda, et teie vahel on tugev side…

Võimalik, et see on kõigest mingi esoteeriline side… – oled kohanud venda või õde vaimus…

Kuid sinul on teada, et see on teatud määral su enda osa…, ja sina oled tema osa…

See siiski on paraku teise kanalduse teema…

Mis on siiski Vaimsuse seondus…?

Tahaks esmalt anda teile määratlust sellisele kaunile asjale, kui Vaimsus…

Kui ta on nii sinu, kui ka Jumala osa… – siis… mis eesmärk on temal…?

Kui sellel on siiski olemas mingi eesmärk… – siis… kuidas sellega suhelda…?

Kas Vaimsus oled sina…, või mitte…?

Kallid…, selline on teie kahesus… – duaalsus…

See on eesriie, mis eraldab inimolevuse bioloogiat esoteerilisest paljumõõtmelisest vaimsusest…

Milles seisneb siis seondus…?

Integreerimises…

Teie planeedi energia on läbi tegemas nihet…

Üha enam ja enam inimesi on ärkamas tõe suunas…

Jumal ei ole eraldunud kellestki… – kõik on üksnes Tema osad…

Sellest on rääkinud kõik planeedi meistrid…

Kui see on nii… – siis siin kerkib küsimus… – Kuidas seda integreerida…?

Kuidas oleks oma kolmemõõtmelises bioloogias luua sidet…, suurejoonelist suhtlust selle Jumala osaga, milleks oled sa Ise…?

Kas oled mingil määral tunnetanud, et see oled sa ise…, või siis… kui miskit esoteerilist… mis hõljuks kusagil kõrgustes…?

Kus asub sinu vaimsus…?

Igal juhul, mu kallid, kui tunnetate teda, siis see ütleb, et tema on olemas füüsilises bioloogias…

… Vaimsus on elutsemas inimolevuse molekulaarsel tasemel…

Vaimsus on seesmuses, aga mitte väliselt…

Just see teie seesmuses, on loomas integreerimise potentsiaali…

Pange tähele… – teid on õpetatud rühkima mööda trepi astmeid, ning läbima kõike erinevat… – seda üksnes selleks, et olla Jumalale meelepärane…

Vaimsus – on Jumala osa…, ja ta asub teie seesmuses…

Milline on siis seondus ise…, kui ta ületab isegi integreeringut…, ja mille poolest…?

Vastuseks on – Armastus…

See on Armastus, millist te isegi ei tunne veel…

See on selline Armastus, mis räägib teile, et Jumal on teadlik igast inimesest…

Mida enam olete integreeritud, seda heledamalt särate sellel planeedil…

Mida enam näeme teie nägusid, seda enam tunnetate meie kavatsusi ja armastust teie vastu…

Saabub kord päev, kus heidate kõrvale oma „inimlikkuse“… – omad intellektuaalsed küsimused ja emotsioonid…

Kõik integreerub, ega kao kusagile… – üksnes tasakaalustub…

Kui saate lõõgastuda…, ütlete naeratades… – Minu Vaimsusega on kõik korras…, olen õnnelik üksnes olemisest…, ja ei ole oluline – miks

Siis hakkab tööle mälu… – meenuvad omad esivanemad…

Tunnetate, et surmal ei ole astelt…, ja ta ei hirmuta teid enam…

Te näete elu tsüklit…, ja mõistate seda…

Teil muutub olemine hubaseks… – isegi siis, kui keegi teie hulgast kaob…

Seda räägin neile, kes ei ole suutelised lahti laskma neid, keda armastasid…, kuigi need on lahkunud…

Teie seesmuses on alaliselt küsimused ja piinlemised…

Kuid tahan ütelda teile… – ainus asi, mis sureb, on ihu…

Nende vaimsused, keda olite armastanud, kuid kehaliselt lahkunud, on jätkuvalt teie juures…

… ehk mõned isegi koos teiega…

Osa neist on liitunud teie vaimsusega Looja peamisel puul…

Oma kolmemõõtmelisel tasemel te ei ole võimelised neid nägema…

Te veedate oma elu kurbuste toosis…

Miks kardate tõde, et te ju teete kord sama…

Soovitage teie ümber olevatele teha pidu teie mineku puhul… – teil on veel piisavat aega selle ettevalmistuseks…

Näidake neile, kuidas see töötab…

… siis, kui tuleb selleks aeg, teie lapsed saaksid olla rahulolus selle puhul…, kuigi nemad jäävad igatsema teid…

Kuid teie olete siiski Jumalaga ühene… (Krayon ohkab kergendatult)

Selles seisneb tõde…

Selline on seondus Vaimsusega…

Rõõm…, Teadmine… – see on suurejooneline pilt…

Kas olete suutelised seda nägema…?

On vaid üksikud inimesed planeedil, kes tõepoolest on saanud Jumalaga kokku…

Vaid üksikud iidsetest… – sellest on kirjas teie Pühakirjades…

Kui nemad tunnetasid Loomislätte energiaid, siis nende jalgade iga lihas tardus, ning põlved nõtkusid… – arusaamatu energia sundis neid laskuma põlvili…, silmist voolasid pisarad, ning pidid kummarduma maani… – sest neile oli tundmatu see, mida tunnetasid…

… nemad üksnes tunnetasid seda…

Mõningaid neist valdas hirm, kuna ei suutnud mõista toimuvat…, mõista, mis asi see on…

Selles oli Armastus, mis armastas neid…

See polnud üldse nii, nagu oli neile räägitud…, ja nemad ei osanud seda oodata…

Neil ilmnes soov koheselt naaseda sinna…, naaseda Lätte juurde taas… – Lätte juurde…

Teile on paraku räägitud, et Jumalat tarvis karta…

Kas olete teadlikud, mida olete kartmas…?

Liiast suurt armastust…, mida te ei ole võimelised juhtima…

Küsige seda neilt, kes langesid põlvili, kuna ei suutnud sellele vastu panna…

Selline on seondus Vaimsusega, mis on ühenduses Looja Lättega…

Sina…, sinu olemus…, essents – kõik see on ühenduses Loomise Lättega…

Sa valdad Vabat Voli… – kas näha…, või mitte…, kas kohe nüüd…?

… On see tõde…, või mitte…?

Kas pole hea tunda sellist vabanemist, kui oled teadlik, et kõik on nii, nagu peab olema…, et sinuga on kõik korras…?

… et oled vana vaimsus ja oled astumas ühest kehastusest teise, aidates sellega planeedi kulgemist…

Kallid…, kuidas on seda tunnetada…?

… tunnetada seda, kui hakkate selgelt mõistma, et igaüks olete ääretult armastatud…, et Ilmaruumi Looja saaks võtta teie käest kinni…, ning – integreeruda…?

Informatsiooni on veel sedavõrd palju… – „vaimsuse meendused“…, „vaimsuse tulevik“…, on olemas „vaimsuse jaotumise“ atribuute…

On hulk paljumõõtmelist informatsiooni, mida raske edasi anda…, kuigi seda on tarvis edasi anda…

… me püüame teha seda teoks…

Esmalt piisaks teadmisest, et on olemas kõikehõlmav Loomislätte seondus, nimega Jumal, milline ei vaja ei kummardumist, ega kartmist…

… tarvis üksnes lubada Armastusel armastada teid…, integreeruda teie ellu, et saaks muuta teie vananemise šabloone…, et saaksite olla Rõõmutundes…

Mõned on tulnud siia tervenemise järel…

Mõelge sellele, et meil on teada, kes te olete…, kuigi olles seal, arvate, et olete nähtamatud…

Tänane sõnum on selle reaalsuse tõestuseks…

Mis oleks, kui kohas, kus olete, taotleks seda tervenemist, mille nimel olete siia tulnud…?

See oleks integreerumise alguseks…

Tervenemine ei tuleks laval istuvalt inimeselt…, vaid teie endi seesmusest…

Kas olete selles kahtlemas…?

Kuidas arvate… – millest tuleneb spontaanne remissioon…?

See on saladus… (Krayon naerab)

Küsige teadlastelt…, või arstidelt… – kuidas keha saab äkki puhastuda haigustest…, spontaanselt… – ühe korraga…

Selleks on tasakaalustumine keemilisel ja rakulisel tasandil…

Kõik, mis seal on olnud – äkki kadunud…

See kõlab kui ime…, kas pole…?

Tere tulemast integreeringusse…

Selline on sinu vaimsuse seondus…

Miks siis mitte sinu endaga…?

Aeg on selleks kätte jõudnud…

Sünkroonsus on toonud sind siia…

… – selleks, et sa kuuleks sellest…

Sul on valiku vabadus…

… – kas integreerida endasse seda…, või lahkuda siit vaid teisena, kui olid tulnud…

Selline on Krayoni sõnum… ja selliseks ta jääb alati…

Vastavuses sellele, kuidas Maa on läbimas nihet, hakkavad muutuma Valguse atribuudid…

Võite võtta neid kasutusele, ning alustada integreerimise protsessiga…

Järgmisel koosolemisel jagan veidi enam ajalugu sellest, mis oli seni…, ja mida olete läbimas…

Me oleme seda näinud…, ja palju kordi…

… seda nägite ka teie, Vanad vaimsused… (Krayoni lai naeratus)

Olgu teil kõik hästi…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Seminar: „Vaimsuste suhtlus Akaši vahendusel“

Antud kanaldused on viidud läbi Baieri Alpide kuurortlinnas Bad Raichenhall kolmepäevase seminari aegu…

Iga sõnum on pühendatud ühele või teisele inimvaimsuse aspektile…, ja vaimsuste koostööle Akaši süsteemi vahendusel…

Loodame, et õnnestus anda edasi peent häälestust vaimsuse energeetikale…

 

Kanaldus 2 – 2016.04.30

Vaimsuse rännak

Mu kallid, ma tervitan teid…

Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Kõlab rahulik vaikne muusika, mis häälestab peente asjade vastuvõtuks…, seda on loonud kunstnik ja muusik Cacina Meadu

Taas oleme koos…

Kuid enne, kui jätkame, tahaks rõhutada, et oleme teadlikud siin olijatest… – ehkki olete seda kuulnud ka varem…

Kõik teie poolt esitatavad küsimused on Jumalale teada…

Iga väljakutse, millisega puutute kokku – on Jumalale teada…

Iga teie hirm ja iga pettumus – on Jumalale teada…

See on Vaimsuse energia sidumas teid hõbedase niidiga Peamise Puuga…

Olete üksnes juured ühesele Vaimule, mille nimeks on Jumal…

 

Kui ilmaruume veel ei olnud…

Tahaks kanda teid ajas tagasi… – kanda tagasi ajas, mida nimetate lineaarseks…

Tahaks, et teaksite asju, millised oleksid teile ilmutusena, milliseid on mõne aja pärast teil võimalik näha…

Kannan teid aega, kui polnud veel ilmaruume…, ei ühtegi…

Oleme rääkinud teiega ja teie füüsikutega paljudest ilmaruumide eksisteerimisest – multiilmaruumidest…

Kuid siiski… – te ei ole suutelised mõistma selle füüsikat lõpuni… – teil ei ole mingit ettekujutust sellest, millised võivad olla paljumõõtmelised avarused… – nende tasemed ja mõõtlikkused…

On olemas reaalsused, milliseid te ei ole suutelised nägema… – need on olemas teist eraldi…

Teie reaalsus ei kuulu nende hulka…

On olemas reaalsus, mida nimetaksite oma Ilmaruumiks…

Kuid Jumal on kõigis neis…

Vaimsuse energia, millest on tänavune jutt, on samuti ka neis…

„Suure Paugu“ olemust ei ole olnud…

Vaid oli see, mida võiks nimetada „Ruumiliseks Nihkeks“…

Sündis ruumidevaheliste füüsika membraanide kokkupuude… – millele järgnes teie Ilmaruumi kujunemine…

Teie seas on neid, kes väidavad, et kõik ilmnes eimillestki…

Kõik sünnib Kõigest…

Ei ole loomist ei millestki… – toimub üksnes füüsika põhimõtete ümberhäälestus, mille kohaselt ilmnevad avaldumised…

Minu partneril ei jätku sõnu kõige edastamiseks, kuna temal puudub asja täielik mõistmine…

Teiega pole kunagi toimunud seda, millega saaksite kõike võrrelda…

Teie Ilmaruum sündis…

Teie Galaktika kujunes…

Tahaks, et oleksite teadlikud… – ajal, kui kujunes teie Ilmaruum, teised ilmaruumid olid olemas…, ja neis olid olemas muud galaktikad…, muud planeedid…

Teie Ilmaruum ei ole esimene…, ega ole ka viimane… – ta on üks paljudest…

Vaimsuse energia on Looja…, kõigis Ilmaruumides on ta vaimseks plaani osaks…

See, mida peate Jumala teadvuseks, on osa võtmas kõigis neis…

See, mida peate Vaimsuseks, on ühese juuresoleku osa…, sama oli kaasatud osalema ka muudes Ilmaruumides, mis eelnesid teile…

 

Te olete seal onud…

Vana Vaimsus…, mõtle sellele… – kui oled Loovuse Lätte osa…, siis sa oled seal olnud…

Teie Galaktika on hulga vanem, kui need neli miljardit, millest räägivad teie teadlased…

Ilmaruum on oma vanuse poolest paljutasandiline ja paljukihiline…

See on suht naljakas vaadata, kuidas teie teadlased vaatavad neid asju…

… – üks ja ainus Algus…, üks ja sama vanus kõige jaoks…, kõik kiirused on võrdsed…, reeglid on ühed kõige jaoks…

Ja seda üksnes seetõttu, et siin olete nägemas kõike ühtviisi…

Kuid kui palju on olemas seda, mida te pole kunagi veel näinud…

Kui aeg on suhteline…, siis Galaktika enda ühed osad võivad olla hulga vanemad kui teised…

Kõik kosmilised nähtuste vasturääkivused, mõistatused ja ilmingud, mida olete nägemas, on üksnes selle tulemus, et olete kasutamas ühtesid ja samu reegleid kõige jaoks…

Aegadel, kui teie päikese süsteem oli lapsukese staadiumis, sellel Galaktikal oli juba miljardeid aegasid…, oli hulgim planeete…

Ma isegi küsiks teilt…, kui kord leiate kusagil elu mingite vormide näol…, kasvõi mikroobidena kusagil teie Galaktika piireis, või päikese süsteemis… – kas ka seal leiate teie DNA…?

Kas ka samad protsessid, mis kujundasid teid, on kujundanud ka teisi…?

Miks arvate, et olete sedavõrd unikaalsed…?

Kas on see kuidagi võimalik, et füüsika, mis on loonud teid, saaks luua midagi muud…?

Veel enne seda, kui teie planeedil ilmnes ainurakne elu…, teistel oli see juba ammu olemas… – mõnedel oli isegi vaimsus olemas…

Kust said tulla neile vaimsus…?

Ikka piiramatu Eimiski olemusest, mis oli alaliselt olemas… – millel puudub nii algus, kui ka lõpp…

Kas olete midagi tabamas…?

Võtke teatavaks… – Vaimsuse energia on sama vana, kui Jumal…

Kuna Jumalal puudub vanus…, siis Vaimsus on olemas kõigis Loovuse vormides juba algselt…

Kui puudub algus, siis ei ole ka lõppu…

Osa sinu vaimsusest on olnud koos teistega veel enne Maad… – seega… oled olnud ka seal…

Üks viib teiseni…

(Krayon suurema hingestatusega) On planeete, mis on läbinud sama, mida olete läbimas teie oma Maaga…, ja seda veel enne Maa ilmnemist…

Paljud neist on saanud vaimseteks vilistlasteks, kes on muutnud Galaktika vibratsioone…

Kõik planeedid, üks teise järel, on tulnud, et leida teed Valguse poole…

Selle kõige käigus hakkab Galaktika keskme füüsika ise nihkuma…

Just selgitasin teile füüsikat, miks kõik on toimumas…

Seega… – Vaimsuste energia teeb rännakuid füüsilistesse kehadesse…

… selliselt saab võimaluse leida jumalikkust oma vaba valiku kohaselt…, ning, muuta oma Valguse atribuute…

Kui planeet on ärkamas… siis on muutumas kogu Galaktika…

Teid huvitab küsimus… – milleks eksisteerite…?

Muusika nimel… Suure Keskse Lätte nimel, mis muutub aina eredamaks…

Jumal on sama… nii eile…, täna…, ja igavesti…

… kuid suhted Jumalasse ilmaruumide keskmes… muutuvad…

Planeet planeedi järel… – ja nii oli kujunemas Maa…

Kallid…, teie, kui inimkond, saabusite sellele üksnes viimasel hetkel…

Inimkond – on kõige uuem elu Galaktikas…

… olete uustulnukad… noorus…

Kuid samas… – vaimsused teis on sama vanad, kui vana on Jumal…

 

Üleskutse meenutama…

Ja nüüd… olge tähelepanelikumad…

Mida arvate… millisena võiksid olla teie Akašid reaalselt…?

On olemas mitmeid liike Akašisid…

On olemas „tänavused“ Akašid… – neis on see, kellena olite sellel planeedil…

On olemas „ülejäänud“ Akašid… – ja neis on planeetide hulk, kus olete olnud… ja ärganud Valguse poole…

Mida võib olla neis Akašides, mis on toonud teid siia toolile, kus kuulate või loete neid ridu…?

Kas saab olla nii, et enne, kui jõudsite siia, olete rännanud kõikidel planeetidel, Galaktikates ja Ilmaruumides…

Ehk… – kas olete mäletamas Valgust…, mäletamas Nihet…

… kas mäletate fakte…, aegu ja tärmineid…, kuigi olete olnud seal

See kõik oli rännak…

Vana vaimsus – oleks hea, kui teadvustaks…, otse nüüd…, oma toolil, millel oled istumas… – sa oled väljaspool oma iga…

Oled osa võtnud kõigest sellest… – ja selles pole sinule midagi uut…

Lõpetades sõnumi, teen üleskutse… meenuta…

Oleks hea meenutada seda, kuidas kõik see oli…

Alustage Ärkamise Protsessiga…

ja see kannab teid väljaspoole iga…, kus olete võimelised kontrollima oma füüsikat enda teadvusega ja oma mõtetega…, ning liikuma selle suunas, kus võiksite saada vilistlasteks

Pange tähele…

… kõik toimub aeglaselt ja aegamööda… – te olete siiski alles alustanud… (Krayon läbi kaastunde) – olete olnud tuhandeid aastaid madalama teadvuse sõdades… – peaks teile piisama…

Pööripäevade tasakaalustavad protsessid on toimunud… – teadvus hakkab täisikka jõudma…

Te võite seda märgata oma laste peal…

… näete seda kogu teie poliitikas…, ja ärinduses…

Saate näha tervikuna… mis on vastuvõetav…, ja mis mitte…

Mõtlemine muutub teiseks…

Mõistmine muutub kõikide emotsioonide valitsejaks…

Just seda hakkate otsima esmajärjekorras oma liidrites…

Jõuab kätte aeg, mis määrab kedagi olema planeedil liidriks…, või kellekski muuks… – ja seda määrab see, – kuivõrd mõistev ta on…

Üksnes mõistmine võib kujundada tulenevat tarkust…

Mõistev inimene on tark inimene…

Vana Vaimsus… – sa oled olnud seal…, ja oled teinud kõike seda…

See oli sinu rännak…, ja neid tuleb küllaga veel… (Krayon muigab)

Sellest on praeguseks piisav…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

 

Seminar: „Vaimsuste suhtlus Akaši vahendusel“

Antud kanaldused on viidud läbi Baieri Alpide kuurortlinnas Bad Raichenhall kolmepäevase seminari aegu…

Iga sõnum on pühendatud ühele või teisele inimvaimsuse aspektile…, ja vaimsuste koostööle Akaši süsteemi vahendusel…

Loodame, et meil õnnestus anda edasi peent häälestust vaimsuse energeetikale…

 

Kanaldus 1 – 2016.04.30

Vaimsuse olemus

Tervitan teid, mu kallid…

Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Kõlab rahulik vaikne muusika, mis häälestab peente asjade vastuvõtuks…, mida on loonud kunstnik ja muusik Cacina Meadu

Sageduste sulandumine, mis on struktureeritud erilisel viisil, jõuab teie kõrvadesse, ning vastavad kuulmise organid juhivad neid teie ajusse…, käivituvad sünapsid ja neuronid, alustavad oma tööd… – toimub vastuvõtt…, mille nimeks on muusika…

Ta on häälestamas tunnetusi ja emotsioone… – ta on võimeline isegi muutma isiksust…

Kas olete teadlikud muusika väest…?

Kust ta on tulnud…?

Millise imetaja evolutsiooni etapil ta ilmnes…?

… millistel neist tuhandete ja tuhandete evolutsiooni aegadel, mis olid vajalikud Inimolevuseks saamisel…?

Millisel teie evolutsiooni hetkel ta andis teile seda…, millal ta sai tulla teie juurde, et rahustada teid…?

Ma tahaks ütelda teile ühte tõde… – kõigel sellel, mida anname teile täna ja igal päeval…, millega tulete ise planeedile… – kõigel sellel… millegil ebatavalisel ja erilisel, ei ole mingit tegemist  mistahes inimkonna evolutsiooni teekonnaga…

Nüüd teil on sootuks teine evolutsiooni tase… – see on Vaimsuse teadvuse evolutsioon…

Te hindate seda, mida olete kuulmas kui muusikat… – see on tulemas minu poolt eesriiet…

Kallid… – nüüd on käimas kanaldus…

See on teie mõningate jaoks uudne…

Kas on see reaalselt võimalik, et tavaline inimene, istudes siin toolil, teadlikult astudes oma teadvusega kõrvale, lubaks häälel eesriide tagustest rääkida tänu ja armastusega läbi tema…?

Igas rühmas leidub inimesi, kes vastab eitavalt…

Selline otsus oleneb teie vastuvõtust…

Teie vastuvõtt tugineb sellel reaalsusel, milline on kujunenud teie teadvuses… – ehk sellisel, mida on rääkinud teile need, keda tunnustate…

Me kordame taas ja taas… – te valdate vabat valikut, et mõista kõike ise…

Pole tarvis järgida seda, mida teile räägitakse…, vaid tugineda sellele, mida tunnetate…

… teil on olemas oma mõistus…, teie seesmuses on olemas see, mille nimeks on Jumala osa…

Nii, nagu muusika on puudutamas teie aju neuroneid…, nii ka selle kanalduse energia võib puudutada teie esoteerilisi paljumõõtmelisi osi… – nii te saaksite teada sellest, et kanaldus on reaalne…, ja see on kaunis…

Tahaks samas  pöörata teie tähelepanu sellele, et kuulate küll inimest, kes on istumas toolil ja kanaldab…, kuid teil pole aimu neist sõnumitest, mis on suunatud otse teile isiklikult…

Kuid see ei tähenda, et kõik piirneb üksnes sinuga ja lavaga sinu ees…

Koos sellega siin toimub selline energiate sulandumine, milline saab olla üksnes inimestel…

… üksnes teil on selline võime, millist ei ole ühelgi teisel imetajal…

Olete loodud Jumala pale järgi…

… selleks paleks on – mõistmine ja armastus, tasakaal ja teadmine…, ja kauniduse mõistmine…

Täna annan teile kolme kanaldust, mis saavad pühendatud vaimsusele…

… „Vaimsuse olemus“…, „Vaimsuse rännak“… ja „Vaimsuse suhtumine“…

Need sõnumid ei tule kuigi pikad, kuid tahaks, et teil kujuneks nägemus…

Tahaks võtta teid kaasa, et saaksite näha, millest räägin… – saaksite näha oma mõistusega…

Kõik, millest kavatsen rääkida, olete ise üle elanud…, isiklikult…

 

Piiritu eimiski

(Krayon ohkab)… Kuidas küll saaks teile sellest rääkida…?

Piiritu eimiski sees on alati olemas Jumal…, mida nimetate jumalikkuseks…

See, mida nimetate kogu oleva Loojaks, omab olemust…, kõige essentsi, mida te ei ole võimelised ei nägema…, ei mõistma…, ega hoomama tema reaalsust…

See kujutab endast seda, mida nimetaks „kõige täiuslikumaks füüsikaks“…

See oleks ka kõik, mis oleks võimalik teile rääkida…

Ja nüüd olete siin… – olete üksnes „füüsika osana“…, millena olete teadmas ja tunnetamas mingit fraktsiooni, mis on teie Reaalsuseks…

Olete kui kalad akvaariumis…, olete tunnetamas midagi veel…, seal… – klaasi-eesriide tagustes…

Kuid teie ilm näib teile täiuslikuna…, ning teie reaalsus – hubasena…

Kallid…, tahaks teilt küsida… – miks enamus inimesi usub elusse peale surma…?

Seetõttu…, et teis on olemas miski, mis on teadlik veel millestki… – sellest, mis on teie „akvaariumi klaasi“ taga…

Mõneti teil õnnestub näha mõningaid selle fragmente…, mõneti tunnetate neid…

Kuid mis oleks, kui ütlen teile… – see on uskumatult suursugune…, kuid teile vägagi tuttav…?

Te räägite eesriidest… – reaalsuse barjäärist, mis ei võimalda teil teada reaalselt, kes te tegelikult olete…

See on sihilikult kavandatud selliselt…

Mul on kavas kirjeldada teile, kes te tegelikult olete….

 

Mis on reaalsus…?

(Krayon aeglaselt, vaikse muusika saatel, püüab viia kõiki kuulajaid muu reaalsuse kütkeisse)

Kujutage ette… – ääretu ja haaramatu Eimiski

Ainus, mida saab seal tajuda… – üksnes – armastust…

Kuid sealset armastust ei ole võimalik võrrelda inimliku armastusega…

On võimalik tunnetada sellest üksnes osakest…

…  – sellest, mis on suurim kõigest planeedil, mida olete kunagi millegi vastu tunnetanud…

See on üksnes tilgake selle kõrval, milleks ta on reaalselt…

Jumal oli ammu enne Ilmaruumide algust…, veel enne, kui „hakkas“ olema kõik, mis hakkas olema…

Inimmõistus, olles jätkuvalt lineaarne, küsib… – aga mis oli enne seda…?

(Krayon muiates) – ja… mis oli enne seda…?

Lubage mul hämmeldada teid veelgi enam… – oli Kogu Reaalsus…, Tsüklina

Ja nüüd lubage küsida teilt… – Kus on Kõige Selle algus…? ja… kus on Tema lõpp…?

Teie lineaarses ilmas on tingimata tarvis leida Esmalätet

… kuid sakraalses ilmas on kõik teisiti…

Andke oma mõistusele hetkeks vabavoli, ning mõelge järgnevale… – Jumalal ei ole ei algust, ega lõppu…

… Ta oli… – on… – ja jääb olema…

… see on tsükkel…

… haaramatu Tühjus täis Armastust…

Te ehk saaks ütelda, et see on – singulaarsus…

Füüsikas ehk peetakse seda täienisti võimatuks…

… – kuid Jumala jaoks… see on täienisti teostatav…

See on olemas Reaalsuse igas kindlas punktis…

… ja kusjuures… – see on kõikjal…

See on see, mis saab olla nii väikseimas kübemes, kui ka kogu Galaktikas…

Sellel puuduvad mõõtmed ja mingi kindel koht… – ta üksnes – ON…

Kui teile on tarvis teada selle nime…, siis see on… Loomise Läte…

 

Teie Vaimsused on ühenduses Loomise Lättega

Seejärel ilmnesid Ilmaruumid…, täis erinevaid füüsika ilmnemisi…

… – ilmnesid Galaktikad koos planeetidega…

Ka seal juba olite teie… – selles, mis ilmnes Armastuse Lättest…, eimillestki… – saite Inimvaimsuseks…

Sellest hetkest hakkas kõik minema tõeliselt keerulisemaks…

Teid on olemas miljoneid ja miljoneid…

Just seetõttu on juttu, et vaimsusi peab olema miljardeid…

Mis oleks, kui oleks tõesti mingi imeline hõbeniit, mis kulgeks igalt inimolevuselt Lätte Keskmesse…?

Aga kui Loomise Läte oleks puu taoline, kogu oma juurtega… – ning, Tema juured oleksid teie vaimsusteks…

… siis lubage küsida teilt… – kui palju võiks olla üldse vaimsusi-juuri…?

Kõik on ainuisikulised…, kuid samas siiski – puu ise… – nemad ei eraldu iialgi…

Nemad lähtuvad haaramatusest, mis on Eimiski…, mis on alati olnud ja jääb alati olema…

Iga eraldi olev inimolemus on pärit ikkagi sealt…

See on teie eest varjul… seetõttu olete seda otsimas…, – kas pole…?

Kuid seal… klaasi taga… on midagi veel…, kas pole…?

Kogu inimkond on teadlik sellest, kuna olete kandmas kaasas asju, mis kinnitavad seda…

Juba jumalikkuse otsimine… – on Puu otsimine…, klaasitaguse selgitamine…

Mis on eesriide tagustes muusikaga…, mis on minuga… – otse nüüd… – kas kuulete seda…?

Te olete endaga kaasas kandmas seda, mida teeb muusika…

Vaimsus – on see, mis kannab seda…, te tunnetate selle jumalikkust…, selle mõistmist…

… selle armastust, mida jagub teil teine teisele…, lapsele…, lemmikloomale…

See kõik on tulemas klaasi tagustest…

See ei ole see, mis ilmneb ja areneb evolutsiooni keemias… – see on kaunis…, see on see, mis on teil olemas…

Te olete omas kolmes mõõtmes…

… kuid enamus planeedi inimestest seab seda kahtluse alla… (Krayon naerab)

Samas olete kasutamas kõiki Loomise Lätte atribuute… – selline on Vaimsuse eksisteerimine…

Kõik mis on seal olemas – on tohutu…, kuid on mahtumas samas ühte DNA molekulisse…

Sellised on paljumõõtmelised energiad…

Kuid mitte teie reaalsuses…, – seetõttu on need sedavõrd salapärased…

Kuid ometi – see pole nii…

Seega… lubage siiski sõnumi lõpus küsida… – kas armastus on siiski mingiks salapäraks…?

Te ju vastate… – ta on loomulikkus ise

Ja see on nii…

Krayon

Read Full Post »

Kelleks olete olnud eelmises elus?

Kõigeks…, ja eimilleks…

Igaüks on läbinud lugematuid kehastusi…

Kui püüate end mõista kui eraldi olevat olevust, siis teil see ei õnnestu…

Kuid see oleks üksnes väike osa tõest…

Me kõik oleme Ühene…

Igaüks, sukeldudes maisesse ellu, kehastub ühel, või teisel näol, ning elab läbi teatud sündmuste ja tunnetuste ahela…

Igaüks on tohutu terviku osa…

Naastes terviku juurde (hetk, kus enne surma jookseb kogu elu silmade eest läbi), toimub kui kogu elu jooksul läbi elatu salvestamine ilmaruumi panka… – mõtted, teod, sündmused, tunded…

Kuid mitte üksnes seda…

Seejärel avaneb võimalus elada veel kord üle suhted igaühega, kui enda omadega…

Olles ühendunud esmase jumaliku algega, saab kättesaadavaks kogu ilmaruumi panga informatiivsus…

Samas jääb mulje, et olite seda kõike kunagi teadnud, kuid olete unustanud…, ja üksnes nüüd olete taas meenutanud kõike seda…

Iga ülemineku aegu taevastesse igaüks liitub kõigi oma olnud vaimsete kogemistega, milliseid ta on kogunud kehastustes varem…

Eelmistes eludes on igaüks olnud kõigiks… – kuningaks ja talumeheks…, meheks ja naiseks…, kurjaks ja heaks…, pühakuks ja mõrtsukaks…

Selline on teie üldine karma…

Kõik, mis teostub, olgu hea või halb, teostub koos, aga mitte üksikult…, seega vastutus on ühene…

Ja veelgi… – ära mõista hukka, siis ei mõisteta sind…, seega… – patuta pole kedagi…

Vajalikud on nii andestus, kui heasüdamlikkus…, kõik on ühesed…

See pole mingi ringkaitse…

Kõige liikuma panevaks jõuks on armastus…

Emale on teada, millega on tegelemas tema laps…, ning ta on valmis jagama temaga tema saatust…, kandma tema eest vastutust…

Igaüks olete valmis selleks…, ja võimeline selleks…

Naastes Jumala juurde, saavutate taas ühese tunde ja ilmaruumiliku armastuse…

Laskudes maale, unustate kõike seda…, ning alustate oma teekonda taas algusest…

… jääte ilma oma eelmiste elude mälust…

Inimlik moraal ei ole suuteline välja kandma kõikide elude informatsioone, millised sai elatud maapeal…

Inimmoraal lähtub jooksva hetke reeglitest…, ja see on muutunud palju kordi paljude rasside eksisteerimise aegu…

Kunagi…, ja nüüdki… on pühaks peetud inimese tapmist Jumala nimel…

Kunagi… seadusest kõrvale astunud naist, loobiti kividega surnuks…

Mindi surma ja tapeti oma liidrite nimel…

Ka ema oli valmis tapma oma lapse nimel…

Kuid jumalikuks mõõdupuuks jääb siiski armastus…

Mistahes tegu, mõtet või tunnet, kaalutakse siiski armastuse mõõdupuuga…

Kui paradoksaalne teie moraali vaatevinklist poleks…, kuid tapmist armastuse nimel, läbi armastuse südames, ei saa pidada tapmiseks…

Surma, kui sellist, ei ole olemas… – on üksnes üleminek teise olekusse…

Igaüks valib endale rolli…, oma võimete ja vajaduste kohaselt…

Igaüks on elamas oma elu, vastavalt oma vajadusele…

… elab vastavalt vajadusele, aga mitte temale näiva saatuse kohaselt…

Teie saatus on täienisti teie endi kätes…

Jumalikus ilmaruumis pole mingeid süüdistusi…

On üksnes kadunud poja tagasi tulek…

… tuleta meelde Kristuse vestet…, selles on suur sügavus…

… pole olemas ei kadunud, ega õiglast poega, kuna mõlemad on jumala lapsed…, ja mõlemad on võrdselt armastatud…

Üksnes sellel oli kergem, kes oli isa kõrval…

… aga sellel, kes naases isa juurde maisest kehastusest, kus oli läbinud duaalse ilma katsumusi… – oli raskem…

Tema naasmist pühitseti taevastes…

Teie iga ühe naasmist pühitsetaks taevastes, kuna armastuse energiad keerlevad üheses tantsus koos ilmaruumiga, pühitsedes kõigi eksinud vaimsuste naasemist…

Eksinute… – kes on eksinud mõneks ajaks…, kuid on leidnud tee isakoju, ning naasenud täis armastust isamajja…

Sajandite saladused on avatud vaid üksikutele… ja need on suured vaimsused…

Jeesus oli üks nendest…

Olles maapeal, ta oli teadlik kõigist ülejäänutest kehastunutest…

Seda koormat saab kanda üksnes siis, kui saab teadvustatud lõpuni, kuivõrd lahutamatud ja ühesed olete…

Kui mõistate mitte mõistusega…, ja mitte südamega… – vaid üksnes teades, et iga enda ümber olev olete ise…, kuid teise palena…

Just seetõttu ei ole võimalik kedagi hukka mõista… – kuna selleks olete ise…

… kõigi tehtud vead on siiski enda tehtud vead…

Ema armastab oma last mitte tegude pärast, vaid sellepärast, et armastab teda…

… nii ka Suur Vaimsus on armastamas igat ühte kui ennast…, ning püüab aidata igat ühe, sest sellega ta aitab iseend…

Oleme maininud, et Vabaduse seadus on vankumatu… – seetõttu – igaüks saab aidata teist üksnes teise palvel…, ja omal nõusolekul…

Mõlemad tingimused on kohustuslikud…

Kui moraalse tunnuse järgi püüate kedagi aidata, siis see ei ole abiks…, vaid kahjuks…

Kui püüate aidata armastatud inimest…, kuid tema ei võta seda vastu… – siis teda ei ole võimalik aidata…

Kui mõlemad tingimused on koos… – siis sünnivad imed…

Nii on ema hoidmas oma last…

… nii on armunud hoidmas teine teist…

Selliselt kasvamas ja hingamas on kogu Ilm…

Vähesed suured pühitsetud on kergusega kandmas sajandite koormat, kuna on teadlikud, et ilmaruumilikul armastusel ei ole piire…

… läbi selle saab kõik naaseda omale ringile…, jumalikule Lättele…

Kuid sellist teadmist on võimalik saada üksnes peale oma kõikide energeetiliste keskuste puhastamise…

See on põhjuseks, miks pooljumalad ei saa eksisteerida inimeste kõrval…

… inimese energeetiline laeng on madal…

Nemad on eksisteerimas, nagu olete kuulnud – Himaalajas, suures Šambala riigis…

See riik on teises mõõtmes, seetõttu temaga ei ole seni kokkupuuteid olnud…

Mõned on külastanud seda oma unede aegu… – need, kes on aitamas suure ülemineku aegu…

Üksikud on seda külastanud ka füüsiliselt… – kuid neid on vähe…

Kuid heaks uudiseks on see, et planeedi energeetika on iga päevaga muutumas paremaks…

Nüüdseks ta on juba selline, et sellesse on laskumas…, ja elamas teie seas, mõningad suured vaimsused…

Nemad on Valguse Missiooni kandjad…

Nemad on õpetamas teid, ning jagamas teiega oma armastust ja energiat…

… tasakaalustavad planeeti teatud punktide vahendusel…

Te pole neist teadlikud…, kuid kuulnud mõndagi, mida on peetud nende tegudeks – imedeks…

Nendeks on šamaanid ja vaimsed õpetajad…

Nemad on pooljumalad.

Nende suurema hulga laskumine toob pimedusele lõpu…

Selleks on jäänud vähe aega…

Puhastades planeeti, te puhastate teekonda suurtele vaimsustele…, ja neile, kes omal tahtel on jäänud planeedile, et aidata kõigil naaseda Valguse juurde ühiselt…

Selliselt saab viidud lõpule suure käesoleva jumaliku plaani suur projekt – mateeria hingestamine…

 

 

Read Full Post »

Kallid…, me taas alustame juttu armastusest, kuna armastus on siduv element, mis on sidumas kõike…

Teie ilma resonants on muutumas üha valgustunumaks…, ning paljudes allikates kohtate sõnumeid ja kirjutisi armastusest, mis on määratud erineva tasemega mõistmistele…

Üleilmne teadvus on hakanud avanema armastusele…

Te võite neile tähelepanu mitte pöörata, arvates, et olete kõike seda juba kuulnud, ning teate kõike, mida tarvis teada armastusest…

… Ja teil on paljuski õigus…

Inimlikud kujutlused ja kontseptsioonid ei rahulda inimest, kes on võimeline õppima seesmiselt…

Iga varjatud ja sügav tõde armastusest võib avaneda kui isiklik teadvus, milline on valmis teda vastu võtma…

Armastus oma puhtamal kujul – on vastandlik seondus Ühese Tervikuga…

Selle mõistmine ilmneb üksnes kui intellektuaalne teadmine…

… kuid… kui inimene elab ja kasutab seda praktikas, siis sellest saab saavutatud teadvuse seisund…

Kuna te pole füüsiline keha, siis iga mõistetud tõde muutub teieks endaks,…, te olete teadvus, mis on kujundanud endale keha, mida saab kasutada maistes oludes…

Analüüsige igapäevaseid sündmusi, millistes olete tundnud end ebamugavalt…, pöörake neile tähelepanu…

… seejärel küsige endilt… – Mis ajendas mind sellel hetkel käituma või rääkima nii…, tunnetama selliseid emotsioone…?

Te avastate, et sellel hetkel olite unustanud vajaduse elada oma enda kõrgeima teadvuse taseme kohaselt…

Harjumus on teie teine natuur…

… seega… ei pea olema mingit süütunnet vana vaatesüsteemi pärast…

Iga negatiivse koostööaegu armastus ununeb…

Armastus on mõistmine, et igaüks, kaasaarvatud ka ise, eksisteerib Ühese Terviku piireis, olenemata ilmingutest, millised näiliselt eitavad kõike seda…

On juhuseid, kui väljaöeldud sõnad, või ettevõetud teod, peaksid olema vaoshoitud…

Iga inimene mõistab vastavalt oma saavutatud teadvuse taseme kohaselt…

Seega kõik, mida peaks ütlema, on tarvis ütelda selliselt, et oleks mõistetav teisele inimesele…

Teie, kui ärganud inimesed, peate ilmutama rangust…, peate tegema vaid oma teadvuse kohaselt, mis on tunnistamas teise inimese sees olevat jumalikku valguse sädet…

Kui temas on suutlikkust võtta vastu, siis see võib tõsta temas energiat…, ning mingil määral… ka muuta teda…

 

Arktuurlaste rühmal on kavas rääkida ka hirmust…

Hirm on kõigi inimprobleemide peamiseks peeneenergia aluseks…

Paljud hirmud on varjatud ja pole tunnustatud…, kuid teatud hetkel miski, teadvuse tasemel, häälestab hirmu energiale… – ning see ilmutub…

Hirm, millest meil on juttu, pole see hirm, mida näidatakse õuduste filmides…, vaid see on vaikne…, märkamatu otsustusvõimetus, mis on mõjutamas igapäevaseid otsuseid ja tegevusi…

Hirm ilmutub kõikidel tasemetel… – füüsilisel, mentaalsel, emotsionaalsel…, ja isegi – vaimsel…

Tegelikkuses on olemas vaid üks energia, milline püüab olla ühel meelel iseendaga…. sama vibratsiooniga…, ühe tervikuga…

… – taoline tõmbab taolist…

Hirm – on üksnes energia häälestus oma teisikule (mis on esile kutsutud kas sõnaga, teoga… või isegi… üleelamisega)…

… või negatiivsele pilgule, sündmusele…, või mõnele muule…, mis resoneerub jätkuvalt kas raku… või teadliku mäluga…

On selliseid, kelle mälus on mingid sündmused, mis olid möödanikus loonud neisse sedavõrd tugevat hirmu, et need on alaliselt mõjutamas tänini…

Need on foobiad, mis kutsuvad häireolekut paljude elude jooksul…

Kuna tänavu vaimne valgus on märkimisväärselt võimendumas, siis hirm on väljumas pinnale, kõigis oma vormides…, et saaksite teda tunnustada ja vabaks lasta…

Muidugi… ebakindlus võib ilmneda mistahes uute sündmuste puhul…

Ebakindlus, millest on juttu…, on üksnes siis, kui tavalistele tegevustele käib kaasas mingi ohjamine, raskustunne, või vastuolu, ilma teadliku põhjuseta…

 

Teie, kui tõe õpilased, vaadake sündmusi kui signaale, mis viitavad vajadusele analüüsida sügavamalt oma vaatesüsteeme…

Hirm sageli on terve mõistuse poolt kaetud praktilisusega…, asjatundjate soovitustega…, või informatsioonidega, mis tulenevad isiklikult, või võõralt kogemiselt…

 

Normaalne ebakindlus – on see, kui vahite ringi, enne, kui minna üle tänava…, või astuda sinna, kus ei tunne end turvaliselt…

Selline ebakindluse liik on – teie juhendajate, või enda Mina juhendus, millega tuleb arvestada…

See, millest räägime – on igapäevased tegevused, millistele kaasnevad rahutus, eelarvamus, kahtlus, eelaimdus, kaudsus ja ebaratsionaalne emotsioon, millel on teadlik alus…

Inimlikul areenil paljud neist tunnetest on võetavad normaalsete inimemotsioonidena…

Kuid vaimsel tasandil ilmneb hetk, kus olete valmis minema edasi…, väljuma ebatavalisuse raamidest…

Hirm, kõikides vormides, ei ole toetatav mingite seaduste poolt…, ega ole jumaliku teadvuse osana…

Hirm leiab toetust üksnes ekslike veendumustega, mis toovad esile eraldatuse tunnet…

Kolmemõõtmeline lava pakub hirmust vabanemiseks raviteraapiat…, meelelahutust…, ja palju muid võimalusi…

See võib aidata üksnes teadvuse teatud tasandil… – kuid te olete siiski võimelised minema kaugemale… – tunnustama oma jumalikkust…, ning juba eos raiuda maha kõik omad ülejäänud hirmud, et vabaneda ja saada võimsateks olevusteks, kelleks olete juba saanud…

Kui päeva jooksul on ilmnemas emotsioonid, mis peegeldavad hirmu…, siis võtke aega…, kas kohe, või veidi hiljem, et analüüsida need läbi… – mis minu arvates sunnib mind tundma neid tundeid…? On see õige…?

See oleks kõige õigem küsimus, mida vaimne õpilane saaks esitada endale…

Kas tõe valguses, mida ma mõistan ja tunnistan, on see õige veendumus, millel luban mõjutada minu otsuseid ja tegevusi…?

Ärge kunagi tundke süütunnet oma hirmude pärast…, vaadake neile otsa kui mõistmise atribuutidele, kuna need viitavad olemasolevatele veendumustele ja rakumälule, mis on valmis selleks, et olla läbi analüüsitav…

Põhjendamatud hirmud on enamuselt väljendamas rakumälust…

Mõningad hirmutavad ja valulikud sündmused on aegadest, kui inimteadvus oli veel valgustumata…

Eraldage aega armastusele enda vastu…, rääkige oma rakkudega…, suunake neile valgust… ning ütelge… – normaalne on lasta vanal energial minema minna, kuna ta on oma tööga lõpule jõudnud, ega vajadustki tema järgi enam ei ole

Olulised sündmused muutuvad teie energeetilise välja osaks, kuna need on teie raku mälus… – seda seni, kuni ta saab puhastatud…

Märkimisväärne puhastus toimub teie une aegu…

… kuid mõningad asjad vajavad puhastamist ärkveloleku ajal…

… ehk isegi…, mõnda tuleks taas kord üle elada…

Puhastumine käib teatud aja jooksul…

Energeetilised tasemed ilmutuvad vastavuses inimese vaimsele valmidusele…

Kuid asjad, mis olid näiliselt ammu puhastatud ja lahendatud…, tõusevad paljude jaoks taas pinnale…

Paluge oma Kõrgemat Mina ja Valguse Olevusi, et need aitaks teid…, ja teeks teiega koostööd…

Püüd teha kõike iseseisvalt – on vana jaotamise kontseptsiooni peegeldus…

Teie Kõrgemaks Minaks olete te ise…, aga mitte keegi kõrvalolev…

Duaalsuse ja eraldumuse energia on alati õpetanud hirmu… – juba lapsepõlvest peale…

Põnnid on sündimas üleilmsesse hirmu teadvusse…

Usk duaalsusesse jääb alati ilmutuma kui vastandite paar…

Kolmemõõtmelisel teadvusel on alati olemas midagi karta, kuna ta on siiski duaalsuse ja eraldumise loomus…

Kuid siiski inimene, oma teatud arengu aegu, väljub oma vanade veendumuste ja hirmude piiridest välja, ning hakkab elama uue teadvuse seisundi kohaselt, millel pole midagi karta, sest ta on teadlik oma eksisteerimisest kui Ühene Tervik…

Paljud on veel kramplikult hoidmas kinni oma lemmikhirmu kontseptsioonidest…, seda kas harjumuspäraselt… või siis nende püsimise pärast ilmas…

Me ei räägi teile, et peate mängima teadvust, milleni te pole veel täielikult jõudnud…, ja see pole kuigi inimlik…

Meie sõnumi eesmärgiks on rääkida tõest, mis on seismas mistahes alles jäänud hirmude taga…, et saaksite näha neid sellisena, nagu need on… – kontseptsioonidena ja veendumustena…, ilma, et tunneks süüd oma inimlike sammude pärast, milliseid pidasite vajalikeks olnud teadvuse seisundis…

Peale selle, kui mõistate seda… – siis lõpmatu külluslik jumalikkuse enesetoetav ja enesesäilitav and saab teie omaks…, ning teile hakkavad ilmnema ideed loomiseks, lahenduste leidmiseks…, ja kõige külluseks, mida üksnes teile tarvis…

… see kõik on olemas teie seesmuses…

Oleme arktuurlaste rühm…

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise..

 

Tervitan sind, Absoluut…

Tervitan ka sind, minu vaimsus…

 

Tahaks sinult küsida küsimusi, milliseid on mulle saadetud…

Ma olen valmis…

 

Kui ma olen mõistnud õieti, siis Puhas Olu on – energia potentsiaali seis…

Impulss on äratamas energias teadvust ja püüdlust õppida end tundma… – kas selliselt algab avanemise protsess…?

Kui avanemise eelduseks on impulss, siis mis on Ilma kokkutõmbumise eelduseks…, naasmiseks Puhtasse Olusse…, või nagu räägitakse – Jumala sissehinguseks…

… impulss on siiski ammendamatu…

Ringkäik…, selles on kõik taoline…

Kui sa käid ümber maa, siis naased oma lähtepunkti…

Kui sa isegi ei läbi kõiki teekondi planeedil.., siis, varem või hiljem, sa naased oma lähtepunkti…

See on vältimatu…

 

Planeedil see on vältimatu, kuna on ümmargune…

Oled sa selles kindel…?

 

Kas tahad väita, et see pole nii…?

Tahan ütelda vaid, et see on üksnes sinu veendumus…

Väide, et varem või hiljem, kõik on naasemas lähte olekusse…, ja see ei sõltu sellest, kas planeet on ümmargune, või lapergune…

 

Pea kinni…

Olgu… – siis oletame vaid… – me oleme üksnes leppinud kokku, et maa on ümmargune…

Kuid Maa väli…, tema magnetväljad ja mõnda veel…, ehk energiad… – kas neil pole sfääriline vorm…?

Sfääriline vorm… – see on vaid nägemus…, teie kujutlus energia voolavusest…

Sfäär kirjeldab üsna täpselt energia seisundit, milles, varem või hiljem, ta naaseb oma lähtepunkti…

 

Miks…?

Kas selliselt on loodud meie Ilmaloovus…, kas ta on sfääriline…?

Kas ta on sellisena loodud selleks, et kõik, varem või hiljem, naaseks lähtepunkti…?

Või on selliselt loodud kõik…?

Rääkides loomise protsessist, me räägime üksnes meie Ilmaloovusest…, loomine peab silmas just eraldumist…

… see on vormide loomine, millised erinevad teine teisest… – muidu ei oleks võimalust eristuseks…

Me ei hakka rääkima sinuga esmalt teistest Ilmaloovustest ja teistest energia liikumise süsteemidest…

… paraku sa ei ole võimeline tabama seda oma vastuvõtu suurusega…

 

Kui kõik on taoline, siis meie oleme kujundatud sääri kujul…, see peaks tähendama, et kogu meie ilmaloovus on kujundatud sfääri näol…, ning energia, varem või hiljem, naaseb lähtepunkti… – järelikult ka sina oled selliselt kujundatud…?

Kõik on igaveses liikumises…

Liikumine on üksnes energia vood, mis on muutumas ja põimumas omavahel…

Kuidas on võimalik kujundada lõpmatust lõplikkusega ilmas…?

 

Ma mõistan…

Kas pead silmas seda, et lõplikkusega ilmas saab lõpmatus olla üksnes liikumine mööda suletud ringi…, ehk mööda sfääri…?

Jah…, kuid see on kolmemõõtmeline pilt…

Kas oled võimeline ette kujutama liikumist kümnemõõtmelise avaruse suletud ringis…?

 

Ei…

Miks siis mitte…?

See on ju lihtne…

… igas kolmemõõtmelisuse punktis on avanemas oma sfäär…

… iga kolmemõõtmelise sfääri punkt on pääs sfääride lõpmatusse…

 

Kuid kolmemõõtmelise sfääri punktide hulk on piiratud…

Nende punktide vahendusel on võimalik pääseda lõpmatute sfääride avarustesse…

 

Kuidas jääb sibulaga…, või matrjoška põhimõttega…?

Ka siin on sama…

Iga sfäär on kujundatud matrjoška põhimõttel…

Kõik on suurepäraselt koostöös kvantilisel tasandil…

 

See meenutab St Germaini selgitusi…

Jah…, ta on praegu meiega…

Et leida sinule mõistetavaid selgitusi, ma saan olla kelleks tahes…

Ma võin olla ka sinuna

… kas sulle mõneti ei näi, et oled rääkimas iseendaga…?

 

Jah…, seda juhtub…, vaid väga „targa“ endaga…

Kui võimalik, siis palun naase enda juurde… – ma tahaks saada vastuseid sinult…

Naasen mitte mina…, vaid sa ise oled otsimas vastuseid küsimustele…

Sinu teadvus on jõe kombel otsimas uusi võimalusi voolamiseks, ehk püüab pääseda minuni…, pääseda oma kvantlikkuseni…, oma jumalikkuseni…

Kui võrrelda seda jõega… – siis oled jõe sügavuses, ehk minu seesmuses… – küsimusi ja vastuseid seal ei esine…, on üksnes voolamine, ei mingit tahet… – üksnes voogavus…

Kas mäletad… – Olu Jõgi…

Sinu teadvuse aktiivsemad osad, mis ei soovi lahustuda Puhtas Olus, püüavad leida energiale muid väljapääse…

… nemad hakkavad, kui ojad, imbuma mujale, omandades uusi loomujooni…

Nii on olemas St Germaini oja…

Samas on Lutsifäri oja…

Mida enam pöördud iga oja poole, seda võimsamaks ja täiuslikumaks saad…, seda enam omandad omanimelist iseloomu joont…, seda enam leiad kooskõla olevusega, kellega püüad ühendusse saada…

 

Seega… – ma vestlen mitte Lutsifäriga…, vaid endaga…

… selle osaga minus, millises on ühist Lutsifäri energiaga…, ning sellega täidan teda veelgi enam minu enda omadustega…?

Mis on mind ootamas sellel teekonnal edaspidi…?

Oma võimete avanemine uue energia ulatuses…

 

Lutsifäri avastamine iseenda seesmuses…?

Miks see sind hirmutab…

Igas ühes on osake temast…

 

Mitte üksnes hirmutab… – ma vaid ei tunne eriti sellise energia omadusi…

Sa tunned… – te kõik teate seda…

Üksnes lubage endal seda teada…, õppida tundma end sügavamalt…

Avage endas kõik, mis on teis olemas… – ärge peitke midagi…

… enda eest ei ole midagi võimalik peita… – olete kõik kvantilised…

Avage oma kvantilist loomust…

 

Siis tuleb välja, et igas inimeses on olemas kõik energiad… – nii Lutsifäri…, nii Miikaeli…, nii Sanat Kumara omad… ja nii edasi…, kogu nimede hulga ulatuses, milliseid on meile teada…, ja ka neid, keda me veel ei tunne…?

Kas me üksnes avame neid enda seesmuses…?

Jah…, kuid sa jällegi mõtled vormide tasandil…, eraldatuse tasandil…

Kuid mina aitan sinul mõelda Ühesuse tasandilt…

Sa kujutad, et sinus on olemas eraldi olev sina, ning sinus on olemas erinevate olemuste energia saarekesed…

Kuid kõik on üheses seonduses…, kõik on põimingus… – ehk nii on sul parem mõista…

Sa oled ristumas Lutsifäriga…, ja see on sünnitamas Lutsifäri saarekest…

Ristumine Miikaeliga sünnitab Miikael saarekest…

Nii sünnib sinus ka St Germain saareke…

See on üksnes teie energiate ristumine…, ja see on olemas teis kõigis…

Igas ühes on elamas oma Lutsifär…, ja oma Miikael…, ja oma St Germain…, ja palju teisi…

Terviklikkuses on olemas üksnes ühene Jumalik Olevus…, mille osadeks on mistahes vormid…

… nii sina…, kui ka kõik teised inimesed…, nii Miikael, kui ka Lutsifär…

Kusjuures… – energiate kokkupuutes nemad omandavad uusi omadusi…

Seega… – Lutsifär sinus ei ole kellegi teise sarnane…

… temas on Lutsifäri omadusi…, ja ka sinu omadusi…

Miikael sinus ei ole sarnane ühegi teises inimeses oleva Miikaeliga, kuna teie omavaheline energiate sümbioos sünnitab sinus Miikaelile sootuks uusi energia omadusi…

 

Pea kinni…, Siis tuleb välja, – kui minus on olemas osa Lutsifärist, siis puutudes temaga kokku, ma saan teda mõista…

Kuid samas… minus on olemas ühine osa Miikaeliga…, seega… minus on olemas mõlema osad…

Niisiis, puutudes mõlema osaga, ma saan kokku nende mõlemaga…, nii sünnib energia, milles on meie kolme omadused…

Jah…, nii see on…

Sa saad seda teha ka Miikaeli läbi…, tema saarekese läbi enda seesmuses…

… see saab olema energia uus kvaliteet…

Selliselt kujuneb energiate erisuste hulk…

 

Järelikult… ükski kanaldaja ei ole suhtlemas Kõrgemate Olevustega otse…, või see võimalus on üksnes minul…?

Nii on kõigil…

Üksnes mõningad kanaldajad on pikemalt suhtlemas ühe ja sama olemusega…, sulandub maksimaalselt oma kanali energiaga… – seetõttu nemad on suutelised häälestuma käesoleva energia tüübile täpsemalt…

Seetõttu suhtlus neil õnnestub puhtamalt üksnes seda tüüpi energiaga…

Nemad kohanduvad sellele, ning saavutavad suurimat meisterlikkust…, puhtamat selle energia oktavi helinat…

Sa püüdled suhelda paljudega…, seetõttu sinu saarekesed ei ole kuigi hääles selliste olemustega…

Mida enam suudad süüvida neisse igasse ühesse… – seda puhtamalt käib teie suhtlus…

Kõik tuleb läbi kogemise… teatud omaduste ja energiate kogunemisega sinus…

 

See siiski tähendab, et ma ise moonutan informatsiooni…?

See on vältimatu…

Sulle on räägitud trafarettidest, milliseid laod tühjuse peale…

Iga trafarett on moonutamas tühjuse omadusi… jagab selle osadeks…

Sinu teadvus on samuti teatud trafarett, mis on asetatud absoluutsele teadvusele… – see on sinu vastuvõtu vormi trafarett…

Ja üldse… – mistahes küsimus on kui moonutus…, ta on keerise kujul ookeani pinnal…

Kas keeris on ookeani omadus…, tema peamine kvaliteet…?

Keeris on üksnes ookeani rahu moonutus…, tema energia omaduste moonutus…

Mistahes keeris on püüdlemas naaseda  lähte olekusse…

Keerist ennast ookeani pinnal on juhtimas impulss…

Antud juhul seda impulssi on sünnitanud sinu küsimus…

Ehkki mitte küsimusega endaga…, vaid sellega, et küsisid…

Esitades küsimust, jääd ootama vastust…, ning sinus kujuneb potentsiaalide erisus…

Seega… – küsimus püüdleb vastuse suunas…

Küsimus sünnitab keerist sinu teadvuse ookeani pinnal…, mis püüdleb teostumise poole, oma eesmärgile…

Kuid mis on vastus…?

See on kui mingi vastandpool kustutab tekkinud impulsi, rahustab selle…, justkui täidaks selle…

Ookean püüab taastada oma tasakaalu…

Vastus püüab kustutada küsimust…, kustutada keerist ookeani pinnal…

Just selliselt toimub see energeetiliselt…

Seega… – jälgides teie igaühe teadvuse sfääre, on kerge, isegi süüvimata teie mõttevormidesse, mõista, mis on teiega toimumas…

Sinu sfäär kanalduse ajal kujutab vikerkaarelist nägemust, mille seesmuses on kujunemas küsimuste keerised, millised tõusevad sfääri pinnale…, rändavad mööda sfääri, ning naasevad tagasi sfääri seesmusesse, kus saavad sinu poolt kustutatud, saades vastuse sinu küsimusele…

 

Kui suhtlused teiste olevustega on ojad, siis sina, minu arvates, oled selles analoogis jõena endana…?

Kuidas muidu ma saaks suhelda sinuga…?

Läbi enda…, läbi minu saarekeste sinus…

Kui sukeldud jõkke…, sul küsimusi enam ei tule, ega vastuste järgi pole vajadust…

Sa üksnes tead ise…

Selline teadmine ei pane sind tegutsema, ega liikuma…

See oleks kui – heita selili veepinnale, kus tekib täielik rahutunne…

Kõigel, mis on toimumas ümberringi, või kaldal… ei ole mingit tähendust…

On üksnes vesi…, ja taevas üleval…

See kõik täidab sind sellise rahuga, et sul ei tule mingeid küsimusi…

Kõik probleemsused jäävad väljaspoole… – sa üksnes oled… ja sellest on piisav…

Oled täitunud…, oled sel hetkel üksi…, minuga, veega ja Ilmaga…

 

Kumb teekond oleks parem… kas üle jõe…, või mööda Puhta Olu…?

… või läbi ojade…, või vormide otsingute…?

Raske võrrelda… – kõik teekonnad on üksnes enda avamine…, ja see on erinev…

Sa arened kui Puhta Olu jõgi…, muutud globaalsemaks…

Sedavõrd globaalseks, et üksikasju sinu jaoks pole enam olemas…, oled teadlik üksnes üldolemise omadustest, mis üldkokkuvõttes annab täitunut täiuslikkust…

Kui eraldud ojade detailsustesse, siis võid vaadelda igat tilga detailsust…, kuni bakteriteni, millised on tilgas… nagu mikroskoobi all…

… saad teada uutest omadustest ja vastuvõtu üksikasjadest…

On oluline, et mõlemal teekonnal teadvustaks, kes sa oled…, teadvustaks samas, et oled ka jõena…

Ka oja on üksnes jõe osa…, ehk kui jõgi, mis on suunanud end kitsa kanali vormi…

Olgu… – naaseme lõpmatuse juurde tagasi…

Seega… – meie ilmaruum on kujunenud sfäärilisel põhimõttel…, seega – kõik, varem või hiljem, naaseb oma rajale, enda lähtepunkti…

Miks just nii…?

Et mitte minna kaotsi vormide ilmas…

Kuna kõik vormid on omavahel seotud, siis ükski neist ei saa kaotada selles energia liikumise süsteemis, sidet minuga…

Iga sfääri igas punktis on olemas side kõigi teiste sfääridega…, teiste vormidega…

Peale selle – energia voogamine mööda sfääre, varem või hiljem, naaseb kehastumise labürindi lähtepunkti…

Seega… – kui palju te ka ei eksleks mööda labürinti, varem või hiljem, leiate tee minuni…, enda tõeliseni…, ega lähe kaotsi labürindi illusioonide kütkeis…

 

Me oleme juba kaotsi läinud…

Ei ole… – te olete üksnes ekslemas selles…

Paljud on siiski leidnud väljapääsu…, ning nüüd on läbimas labürinti, teadvustades enda ühesust kogu olevaga…

 

Järelikult… Jumala sisse ja välja hingamine on üksnes epiteet…?

Meile räägitakse, et kui Jumal hingab välja oma energiat, siis see omandab uusi omadusi, ning, rikastununa, naaseb tagasi Jumalasse… – selliselt Tema areneb…

… on see nii…?

See on nii…, kuid epiteet hingamistega on üksnes teie mõistmistele ja vastuvõtule paremini mõistetav…

Sama on toimumas ka teie hingamisega… – te ei hinga üksnes füüsiliselt…, vaid hingate välja oma energiat, milline puutub kokku teiste vormide poolt väljahingatavaga…, rikastub suhtluse aegu…, muutub omadustes… – ning naaseb teile teie sissehingamisel rikastatuna…

Selliselt on toimumas kõikide vormidega…

… selline on ka Jumala hingus… – kõik on hingamas selliselt…

 

Tuleb välja, et on olemas üksnes energia voogude ringlus…, ja pole mingit impulssi Loovuse avanemiseks ja kokku tõmbumiseks…?

Sfäärid ise on juba loovused…

Impulss ise on esindatud igas sfääris…

Sama ilmpulss on ka teie liikuma panevaks jõuks…, sünnitab teie püüdlusi ja soove…, suunab tõe otsinguile… – enese otsinguile…

Mida on Vaimule tarvis sinult…?

 

Hea küsimus…, ma ei tea vastust…

Vaimule ei ole vaja midagi sinult… – ta on niigi täiuslik… – temas on olemas kõik…

Ta üksnes otsib teed enda juurde…

Temal ei ole küsimusi… – ta teab kõike…

Tema on elavhõbeda terade moodi… – püüab olla tervik…

Ületada vormid…, ja saada terviklikuks…

Vaim on kui jõgi…, teeb seda kõikvõimalikel viisidel… – süvendab põhja…, otsib uusi võimaluste kanaleid liikumiseks…

Kanalit vee voolamiseks otsib sinu mõistus läbi küsimuste ja vastuste…

Kusjuures… iga lisaküsimus on kui lisakanali kompamine…

… aga vastus – selle täitmine uue teadmise veega…, puhta olu veega…

Üksnes selles osas, kus vesi – puhas olu – on kokkupuutumas uue kanali kallastega, on eksisteerimas paar – küsimus-vastus…

Igas ojas on üksnes vesi… – on üksnes Puhas Olu…

 

Nii… nüüd ma küll ei mõista…

Vaata… – oled sina, kui ilmutamatu…, kui absoluutne teadvus, milles on olemas kõik…, kuid läbi mingi impulsi sinu Absoluudilt, sa hakkad avanema…, hakkad ilmutuma…

… sinu ilmutumine on vormide ilmutumine…, eraldumus… – sinu absoluutse teadvuse jagunemine Vaimu osadeks…

Kuid need osad püüdlevad järjepanu sinu juurde tagasi…

Vaim ise püüdleb ühenduda taas Terviklikkuse endaga…

Milles seisneb selle mõte ja milline on selle eesmärk…?

Õppida tundma kõiki enda omadusi…, kõiki peenemaid enda üksikasju…, oma võimalusi läbi vormi…, eraldudes…

Arendada igat omadust veelgi enama täiuslikkuseni…, ikka läbi – enda detailsuste…

Avaneda enneolematute kaunite piltidena… – kui kaleidoskoobis…

Vaadata end erinevate rakursside alt…, erinevates variatsioonides…, erinevates oma osade kooslustes…, erinevates ebaterviklikkustes…

 

Seda küll…, kuid – milleks..?

Sinus on olemas kõik… ja see on rahu…

Milleks tarvis sul end vaadelda… – kas oled uudishimulik…?

Enese avardamiseks… – enda suurendamiseks…

Minus on kõik need omadused, mis teilgi…

Võtame näiteks planeedi teadvust… – ka see on osa minust…, tohutu suur olemus, mis on samuti teadvustamas end planeedi näol…

Temal on omad arengu suunad… – tähtedeni…, ja siis galaktikateni…, ja nii edasi…

Kuid temal on võimalus areneda mustaks auguks…, erinevat liiki planeetideks ja moodustisteks… – seda olenevalt sellest, millist teekonda ta valib…

Planeet, ilmutudes olematusest…, minust…, alustab enda uurimisega…

Ta avastab, et temal on oma seesmus…, ja seal toimub oma elu…

… temal on oma pind, millel on kasvamas taimed, loomad ja ka inimesed…

… temal on ookeani sügavused, millistes on samuti kulgemas elu…

… on olemas mineraalne keha, milles käib oma elu…

… on olemas stiihiad, mis on samuti tema osad, millised ilmutuvad erinevatel viisidel…

Seda kõike ta hõlmab oma ainsa teadvusega…, kõike üheskoos…, detailideta…

Kui tema soovib end põhjalikumalt uurida, oma osi… – ta laskub oma teadvuses, liitub iga oma teadvuse osaga…, püüab olla mineraalina…, stiihiana…, loomse või taimse valdusena…, ja nii edasi…

Üksnes nii ta saab tundma õppida oma peenemaid üksikasju…, olla kõikide kontinentidena…, õppida tundma taimse ja loomse valduste tüüpe, millised on olemas üksnes seal…

Kui ta naaseb Ühesuse Teadvusse planeedi näol, siis teab…, see kõik on olemas temas endas…, ja on segunenud üldiste energia voogudega…

Värvid valguvad kokku – segunevad…

 

Ma mõistsin…, kuid siiski… – milleks tarvis sul õppida tundma end…?

Et teada enda kõikidest võimalustest… – nagu sinulgi…

 

Kas sina ei ole teadlik oma kõigist võimalustest…?

Ei… – need on magamas minus…

Ma äratan neid olematusest ja realiseerin olemises… – üksnes nii on neil võimalus ilmutuda…

 

Tuleb välja, et sina siiski kui magaks…, ehkki ärkad äkki mingi impulssi mõjutusel…?

Ja…, muidugi…

 

Järelikult… sinu enda avanemise impulss kandub üle ka meile…, ehk sünnib eimillestki… – kui igavene loomise impulss…

Kuid kokku tõmbumise impulssi pole olemas…

Peale avanemist on üksnes sinu püüd naaseda oma lähtepunkti…, mööda sfääri suletud tsüklite teekondi… – enda juurde…, ühendumiseni iseendaga…

See on üksnes enda osade energiate liikumise kujundamise viis… – et need ei läheks kaotsi, vaid naaseks sinu juurde tagasi…

Umbes nii see on…

 

Järelikult… kõik on alaliselt ilmutumas…, ehk… on üksnes loomise impulss…, või… Vaimu ilmutumise impulss…

Kokku tõmbumise ilmpulssi pole olemas…

Kas meie Ilmaloovuses on nii korraldatud üksnes sinu poolt?

Kui kõik on sinu olemuse kohaselt loodud…, järelikult – oled ka ise sfääriline…?

Sfäär on vorm…, kuid mina olen vormitu… – olen Esmalooja, kes on loonud teie Ilmaloovuse, milles saan Ise ilmutuda kui teie ilmaloovuse looja, ning olen välja mõelnud kõike seda sellisena…

Tema oma mõtteloovusega (Mina oma mõtteloovusega) on loonud kanalid vaimsele liikumisele…

Minu teadvus on voolamas mööda neid kanaleid, ning on õppimas tundma End nende kanalite jagunemise läbi…

 

Küll oli pikk vastus esimesele küsimusele…

Ehk lähme järgmisele…

Kui impulssi saab võrrelda küsimusega…, järelikult… vastuseks saab olla Ilmaruumi avanemine…

Paraku kogemus räägib, et vastuse kvaliteet sõltub otseselt küsimuse enda kvaliteedist…

Millest kerkib järeldus… – Ilmaruumi ebatäiuslikkus on impulssi enda ebatäiuslikkuse tulemus…

Ja üldse… – mis on täiuslikkus…, ja kas seda on üldse olemas…?

Täiuslikkust te mõistate kui midagi kordumatut ja unikaalset, mis kätkeb endas kõige paremaid omadusi…

Täiuslikkus on harmooniline täitumus…

Täiuslikkus on kõige ühendumine ühes…

Mina olen selles mõttes täiuslik…, ja minus on olemas kõik…

Kui vaadelda minu osi eraldi, siis neis ei ole täiuslikkust, kuna neis puuduvad teiste osade  omadused…

Kui olen Ühene kui Terviklikkus…, kui olen Puhas Olu… – siis minus on kõik…, ja mina olen täiuslik…

Kuid nüüd ma hakkan õppima tundma oma täiuslikkust, uurides erinevaid enda omadusi, millised oma koosluses loovad minu täiuslikkust…

Ja muidugi… – õppides neid tundma eraldi, näen nende ebatäiuslikkust…

 

Aga kuidas jääb väitega… – Ilmaloovuse ebatäius on impulsi enda ebatäiuse tulem…?

Millest te järeldasite, et ta pole täiuslik…?

Taas teete järeldust, lähtudes oma Ilmaloovuse väikese osa kohaselt…

Kuid Ilmaloovuses on olemas kõik, kuna tema on minus… – seetõttu ta on täiuslik…

Teete otsust oma Ilma järgi… – kuid teie Ilm ei ole kogu Ilmaloovus…

Sama edukalt võiks seda ütelda aatomi energia kohta… – kui see on lammutav ja surma toov…, siis aatomi energia ise ei ole täiuslik…

Või…, kui elektrit kasutatakse šoki relvana, või elektritoolina… siis – elekter ise pole täiuslik…

See, kuidas kasutate täiuslikkust, ei räägi sellest, et ta poleks täiuslik…

Peate õppima kasutama täiuslikkust täiuslikult…

 

Oled hakanud nalja heitma…

Nii räägitakse teil…, ja igas naljas on nii tõde, kui ka nali…

 

Kas tead…, esimeste kanalduste aegu sinus oli mingi tohutus…, kuid nüüd – oled meeldiv vestluskaaslane…, ehk isegi, vabanda väljendusest, omapoiss, kes heidab isegi nalja…

Paljud isegi arvavad, et see polegi Absoluut…, vaid keegi, kes varjub Absoluudi nime taha…

Ma rikastun sinu omadustest…

Sa annad neil võimalustel ilmutuda sinuna endas…

Sina oled kui jõe kanal minu jaoks…, nii saan ma ilmutuda…

Olen voolamas sinu teadvuse kanalis…, seetõttu olen voolamas sinule harjumuspärases voolamises…

Läbi selle sul on kergem kohanduda minu energiatega…

Ükski teie seast ei suudaks minu väele vastu pidada…

Võiks võrrelda elektri pirniga… – sa suhtled lambi peenikese niidi kaudu kogu energia vägevusega… – mis on kui minu vägi maksimaalselt kohandatud sinu vormiga…

Minu omaduse pisim osa püüab suhelda sinuga… – nagu elekter püüab läbi pisikese pirni valgustada kogu ruumi…

Kui lasta sellesse lambikese suurem hulk voolu…, siis ta üksnes põleks läbi…

Kuid, vastavuses meie suhtlusele, sa tõstad aegamööda oma võimet…, oma avarust…

Kõik, mida on sul tarvis saavutada…, – on, üksnes jõuda kvantilise teadvuseni…

… see oleks sinu avardumise võtmeks…

Kui suudad oma piiratud teadvusega haarata ääretuid tõdesid, oma mõistusega mõista katkematust ja lõpmatust…, teadvustada enda Ma Olen Kõik… – selliselt hakkad aegamööda kasvatama oma väge…, laskma endast läbi üha suuremaid Minu energiaid…

… siis meie suhtlus muutub intensiivsemaks ja täiuslikumaks…

Läbi selle minu energia annab sinule võimaluse teadvustada veelgi suuremaid tõdesid…

Nii lõpmatult…, kuni meie sulandumiseni…, kuni sina, loomulikul viisil, omal valikul… – suudad süttida seesmuselt…

Selliselt toimida suudab igaüks teie seast…

 

Tänaseks ehk piisab…, muidu minu lambike võib ülepingest läbi põleda…

Tänan sind suhtluse eest…, ja selle eest, et võtad meid vastu…, ja ka mind, kui oma lapsi…

Nii see ka on…

Teie olete minu jumalikud lapsed… – me kõik oleme ühtsed…

 

SElena

Read Full Post »