Feeds:
Posts
Comments

Archive for May, 2016

 „Inimese tõeline täiuslikkus pole mitte selles, mida ta omab…, vaid selles, milline ta on“…

Oscar Wilde

 

Oleme suured, tugevad, vägevad Valguse vaimsed olevused, kes on elamas füüsilises ilmas ja omamas väärikust, suunda ja eesmärki…

Ma mäletan selgelt, kuidas minu surmaaegsel kogemisel Kolmteist Valgusolevust sisendasid minusse tõde, et oleme suured, tugevad ja vägevad vaimsed olevused…

Ma tahaks, et te usuks mind… – minul ei olnud mingeid probleeme seda uskuda…, isegi vaatamata sellele, et minu üleni põlenud keha lamas haiglas, mässituna peast jalataldadeni krudisevasse valgesse linasse…, ootuses peatset saatmist külma surnukuuri…

Sellegipoolest… – peale naasemist taevasest, ma jäin sügavalt mõtteisse nende sõnade üle…

Mida siiski tähendab olla suurena, tugevana ja vägevana…?

Mul ei olnud kerge mõista, kuidas meie – vaesed ja õnnetud olevused, kõigi oma ilmsete puudustega ja vigadega… – saame olla imelistena…?

Seetõttu pakun teile filosoofilist selgitust sellele tõele, milleni jõudsin 53aastase elukogemise põhjal…, – teispoolsuse kogemine sellele lisaks…

Mõndagi allpool toodust oli mulle teada enne minu surma kogemisest…, mõnda ka mitte…

Ausalt öeldes…, esimesed kliinilise surmajärgsed aastad viisid mind teadvustamiseni, et seesmine jõud, milline on olemas igaühes meist, on mõõdetav peamiselt julgusega, millist oleme valdamas…

Selline vaimne vaprus ilmselt väljendub meie otsustusvõimes kehastuda, ning seejärel ilmutada ja toetada oma füüsilist reaalsust…

Ma olen kindlalt veendunud, et üksnes suurimad kangelased ja kangelannad said võtta seda enda kanda… – tulla kehastusse, ning elada Maa peal neil rahututel aegadel…

… ju järgmistel kümnenditel meie planeeti on ootamas kõige ootamatumad vapustused ja ettearvamatumad muutused…

Minu külastuse aegu teispoolsusse ma nägin, et igaüks meist on füüsilises ilmas üksnes kindla missiooni täitmiseks, mis soodustaks maapealse täiuslikkuse avanemist… – mis saaks täide viidud vastavuses Ilmaruumiliku jumaliku tahtele…

Tuleb välja, et oleme vabatahtlikult võtnud sellise missiooni, teatud eluliste ülesannete täide viimiseks, arvestusega sellele, et soodustada maksimaalselt isiklikku kasvu kõige lühema aja jooksul…

Seitsekümmend, või kaheksakümmend aastat elu Maa peal, võivad näida meile igavikuna…, kuid samas, igavese eksisteerimise vaatevinklist, see polegi kuigi pikk aeg, et viia täide selline suur kangelastegu…

Seega… meie määratlus on tõemeeli suurte inimeste kohane… – need on need, kes võtsid enda kanda pea võimatuid ülesandeid… – ülimalt väikse aja jooksul leida neile lahendus…

Kas see ei näi teile mehisusena…?

Meie tõeline jõud on rajatud sellele, et oleme – unikaalsed isiksustatud jumalikkuse sädemed…

Vaim saab läbi meie ilmutada oma väge ja suursugusust, mis kehastub meie mõtete, sõnade ja tegude näol

Ma isiklikult arvan, et meie üleminev maine jõud väljendub kõige enam läbi meie mõtete…

Inimese vaimne potentsiaal on kasvamas otseses proportsioonis sellele, kuidas ta suunab oma teadvustatud kavatsust oma elu efektsemaks muutuseks…, enda ümber olevate elu muutuseks…, ja kogu ilmas tervikuna…

Teie poolt teadlikult esile kutsutud muutused, nii positiivsed, kui ka negatiivsed, on lainena veeremas üle kogu planeedi…

See on vältimatu…, ja on toimumas… – kuna oleme – Ühesuse osad…

Vaimu Ühesuses kõik on seonduses – väiksest kivikesest rannas, kuni kosmilise avaruse lõpmatuseni…

Läbigu see mõte punase niidina kogu inimliku elu…

Just selles võtmes on loodud kogu Vaimne Süsteem, kus kõik oleme teine teisele vardjaiks…

Kas olete kunagi mõelnud selle üle, et jumalik vägi võib olla sedavõrd kaval…?

Seega… – lähtudes sellest, et me ei saa olla muuks, kuivaid selleks, mis on jumalikkuseks…

Jumalik jõud võib samuti olla kaval…, kas pole…?

Uskuge… see, mida olete lugemas, on kõigest vaid üks variantidest tõelisest asjade käigust…

Ma kinnitan teile, et minu sõnad on kauged mistahes psüühilisest lobast, millega on teid loobitud…

Need on vankumatud tõed…, sissejuhatus Kõrgeima tegevustesse…

Minul on oma tõlgendus neile tõdedele…, nagu teilgi kõigil…

Ja… see on nii…

… igaüks teist on formeerimas oma ilma, milles ta elab oma teadvusega…

Just teadvus annab vormi üleelamistele elus, surmale, hauatagusele elule…

Kuidas ka ei oleks, ma arvan, et käesoleval ajal teil tarvis mõista järgnevat… – absoluutselt kõik, mida mõtleb igaüks teist, räägib või teeb, – on mõjutamas kõiki inimesi erineval viisil…, ühel või teisel tasemel…

Palun peatuge hetkeks, et saaksite paremini mõista seda mõtet…

Olenemata sellest, et ma pidevalt arenesin vaimselt…, sain üha enam ja enam teada ülevalpool öeldust, mul oli aegajalt raske hoiduda egoistlikkuse väljendamisest…

Et võtta kasutusele teekonna väge, on tarvis jätta kogu egoism kõrvale, ning tegeleda iseendaga (kuigi, pean tunnistama, et seni on mul siiski sellega tegemist).

Ma mõistan hästi, millist keerulist asja teilt palun…

Te ei kujuta ette, kuivõrd enesekindel saan ma olla…

Oli aegu, kus ma tõemeeli uskusin, et ainsaks arvamuseks, mis omas elus tähendust,  oli minu oma…

… tõemeeli…

Paljude aastate jooksul arvasin, et mina olen oluline kõigis olukordades…

Kuid minule oli määratud avada endas tõde…

See on ootamas ka teid…

… kõik oleme kogunenud siia, et  tegutseda ja elada armastavas Ühesuses…

On kätte jõudnud aeg vabaneda mistahes ülbusest ja isekusest… – palun laske need vabaks…

Alustage kohe nüüd…

Metafüüsikud teavad… – kui õpilane on valmis, siis tuleb õpetaja…

Käesolev fakt, et olete lugemas seda sõnumit, on kinnitamas… – olete valmis aktiivselt reageerima neile tõdedele…

Teadvustades endale seda perspektiivi, koheselt ilmutame Kõrgema Vaimsuse näpuvibutust… – Armasta oma ligemist kui iseennast…

Kõik, mida oleme tegemas teiste nimel, kahtlemata teeme ka endi jaoks…

Uskuge minu sõnu… – Kuldne reegel on elamas ja töötamas teises ilmas…

Nagu mulle Kolmteist Valgusolevust selgitasid, et… väärikalt elada kohustab meid meie kõrge seisund, millist omame enda vaimse valduse struktuurides…

Oleme loodud Jumala pale kohaselt, mis peab silmas suursugusust…, ning, järelikult, ka suursugust käitumist, millist oleme sündinud väljendama…

Paraku paljud inimkonna esindajad on ilmselt kaotanud oma väärikuse, mis on otseselt ilmnemas nende enda austamatuses ja enese alahindamises…

Kuna olen selle valdkonna asjatundja, ning tean, millest räägin…, siis lubage ütelda teile midagi…

… kui kaotame väärikuse, siis selle tulemusel kaotame austuse enese vastu…, tunnustuse kõige suhtes, mis on ümbritsemas meid…, ning seejärel muutume vaimselt ja emotsionaalset eraldatuks teine teisest……

Siin käivitub terve tsükkel…

Kokkuvõttes… me osutume ühiskonnas, kus väikseimgi armastava headuse avaldumine kajastub ootamatu üllatusena…

Me avastame, et elame sellisel ajal, kus isegi võõra poolt tulnud tervitus näib kahtlasena ja tekitab segadust…

Massi kommunikatsiooni vahendid on veennud meid, et väljaspool pole ohutu

Selline reageering viib sulgumiseni… – suhtlemine toimub üksnes vahemaa tagant…, kasutades selleks kiudoptilist internetti, saite ja grupilisi vestlusi Skypes, või telefonide teel…

… üksnes selliselt saame tunda end turvalisena…

Tegelikult tõeline oht peitub tõelise suhtluse kaotamises teine teisega…, seesmise side tunnetuse kaotamises lähedaste ja sõpradega…, kaastöötajatega ja ühiskonnaga…

On piisavalt asju, mis on eraldamas meid, – oleme kaotanud isegi nende kokkuarvestuse…

Siiski… olen kindlalt veendunud, et kõiki olid loodud vaimus…, kui vastastikku sõltuvate olevustena…

Järelikult… – me oleme suutelised hingestama teine teist…, igapäevaselt olla abiks raskuste ületamisel…, ning muuta ühel meelel Ilma paremuse poole…

Just seetõttu ma töötan haiglas…

Selline hool inimeste üle ei välista minu kokkusaamist lähedastega…, isiklikku suhtlust südamest südamesse, mida on meie poolt selles elus sedavõrd vaja…

Aeg, mida ma sellele pühendan, osutades vabatahtlikult tänutundelikku abi lahkujatele… – on minu isikliku elu osa…, ning selline vastastikuline seondus muutub vaimse kunsti vormiks…

Vabatahtlik lähedaste teenimine vähendab lõhet ja lammutab piire, millised on lahutamas meid olulisest suhtlusest inimestega…

Voluntarism – on vaimse tegevuse kõrgeim vorm…

… kui anname midagi avatud südamega, ootamata midagi vastu… – just selliselt saab meist armastus… ja osavõtlik kõigis tegevustes…

Teisi sõnu… – me oleme tegutsemas jumaliku väärikusega…

Me ilmutame tunnustust endi vastu ja selle inimese suhtes, keda oleme aitamas…

Ehk… – me ei ilmuta üksnes tunnustust…, vaid muutume tunnustavaks…

Tunnustuse määratluseks oleks…

… a – vabalt antav väljateenimata abi ja vaimne armastus

… b – heategija kõrge, jumaliku päritoluga väärtus

Seega… siin on selgelt näha, et and, mille nimeks on elu, on jumalikuks tunnustuseks…

Sellises seisundis ilmutame Vaimu omadusi, et saaks reaalselt muuta ümberolevate elu paremuse poole…

Kõik see pole üksnes soovid, või tühi loba…

Meie võime luua tunnustust ja muutuda selleks…, see on harjumatu mõte…

… kuigi see on ainus, meile pärandatud koostöö õigus…

Enamus inimesi on arvamusel, et üksnes Jumalal on õigus avaldada meile tunnustust…

… kuid mina olen kindlalt veendunud, et ka meile on samuti antud jumalik õigus sellele…

Enesekindel tingimusteta armastus ja headus…, need liidavad meid tunnustusega, kuna oleme vaimsed olevused, kes püüavad kogeda inimkogemusi…

Kui meie inimlike pingutuste aluseks on armastus ja mõistmine, siis tulemus saab tulla üksnes läbi vaimse tunnustuse…

Sellest vaatevinklist elu tõelise eesmärgi leidmine muutub lihtsaks…

Nagu eespool rääkisin… – minu surmaaegse kogemise aegu avanes nägemine, et üheks minu õppetundidest, mida peab iga vaimsus ära õppima, kätketuna inimkehasse, on see, – kuidas rakendada Maa peal oma unikaalseid võimeid enda täiuslikkuse avamiseks…

Paraku… mõned meie seast on aitamas küll…, kuigi puigeldes…

… pean tunnistama, et ka ise olen selles patustanud…

Mind paneb ikka ja taas imestama…, veel enne, kui otsustasin omal tahtel viia täide mulle määratud rolli, oli tarvis mind mitmeid kordi tappa…

Loodan, et kellegil teist ei tule läbida sellist teekonda valgustumiseni…

Noh… – kui selline on teie valik – siis…, las käia…

Mina isiklikult ei saa soovitada kellegile sellist, suht ebameeldivat, eneserealiseerumise teekonda…

Read Full Post »

Plasma – on kõige levinum mateeria vorm, mis hõlmab üle 99% Ilmaruumi nähtavast avarusest…

Plasma on läbistamas kogu päikese süsteemi, tähtede ja galaktikate vahelist avarust…

Vähesed inimesed on teadlikud plasmast…

… mis asi see on…?

Kui vaatame Linnuteed…, muid tähtkujusid…, ja eredaid tähti öises taevas, siis näeme helendavaid plasma kerasid, millised on sellistena tänu enda seesmisele magnetväljale…

Maale lähimaks helendavaks plasma keraks on Päike…

Plasma on elektromagnetiline  süsteem, mis koosneb osakeste hulkadest, millistel on ühene nulllaeng…

Plasmat on võimalik kirjeldada kui ioniseeritud gaasi, mis on eksisteerimas elektrilises neutraalsuses…, või… positiivsete ja negatiivsete osakeste seondamata hulkades…

Plasmal on kõrge elektri juhtivus, ning loob magnetilist välja…

Plasma on aine neljas seisund…, on gaasilise mateeria liik, mis koosneb joonidest ja vabadest elektronidest…

Paraku gaas ja plasma on mateeria erinevad seisundid…

Plasma on ilmutamas sootuks uusi väärtusi ja omadusi, mis ületavad tunduvalt gaaside ja muude ainete omadusi…

Plasma erinevus on tema kollektiivses käitumises, mis on muutmas välja mõjutust tervikuna…

Plasmat on raske uurida tema kõrge temperatuuri tõttu… tema kindla vormi ja mahu puudumise tõttu…, ta pole paigutatav konteinerisse…

Plasmat on võimalik luua, kuumutades gaasi…, või mõjutades ainet võimsa elektromagnetilise signaaliga…

Plasma soojendamisel elektronide hulk temas väheneb või suureneb, luues selliselt positiivselt, või negatiivselt laetud osakesi, ehk jooni…

Plasma jahutamisel positiivsed joonid ja elektronid liituvad, luues tavalise gaasi aatomeid…

Plasma on ülimalt kuum…, kuid jahutamisel kaotab oma laengut ja muudab oma seisundit…

Inimkeha on koosnemas aatomitest ja joonidest… – seega… ta on võimeline bioloogiliselt joniseeruma, et genereerida selle mõjul teatud jõuga plasmat…

Ülestõusu tsükli aegu inimkeha on potentsiaalse alkeemilise mõjutuse all, ning genereerib seesmist plasmalist valgust…

See on loomas valguskeha eeterlikku struktuuri, et saaksid funktsioneerida kõrgema teadvuse kehad…

Et genereerida seesmist plasmalist valgust ja luua Valguse keha, on tarvis suurt hulka energiat…

Selle saamiseks peab teadlikult pühenduma, ning isiklikku energiat suunama vaimsele arengule…

Kuid me hoiame oma energiat mateerialikus ilmas, et saaks enamal hulgal suunata seda oma teadvuse avardamisele…

Selliselt õpime juhtima oma energiat, ning tegema sellega vahetust Jumalikku Lätte väljadega…

Mediteerides, tarvis kannatlikult reastada oma seesmist energiat selliselt, et oleks võimalik saavutada seesmist tasakaalu…, tarvis püüda peatada energia lekkeid…, selle kadusid..

Võimendades vahetut sidet Jumaliku Lättega, aitame suunata isiklikku energiat plasmalise valguse süütamisele…

DNA šablooni kristallmaatriks on inimesele kristalseks projektiks, mis kokkupuutel, või tänu side loomisele plasmalise valgusega, aktiveerub inimkehas…

Plasmafüüsikas plasmat tavaliselt ei peeta kehaks…

Paraku osakesed, mis on ühenduses plasmaga, on suutelised looma tihkeid seisundeid, mis on täidetud plasmalise mateeriaga…

Maa peal, ülestõusu aegu, see toimub läbi inimese seesmise teadvuse avardumise…

Plasma võib levida tihkele ainele, kui seda mõjutada elektromagnetiliste jõududega, millistel on kõrge temperatuur ja energia, millised kujunevad inimkehas tänu loomulikule biovaimsele eksisteerimisele…

Inimkeha on loomulik resonaator, milline on koostöös ümbritseva keskkonnaga, ning reageerib harmoonilistele võngetele, või vibreerivatele energia süsteemidele…

Oma olemuselt see tähendab, et inimkeha, olles loomulikus olekus, saab tasakaalustada ja harmoniseerida oma välja…

Kui viia keha tasakaalust välja, mõjutades teda dissoneeruvate ja lammutavate energiate jõududega, siis ta püüab loomulikult taastuda ja naaseda oma energeetilisse tasakaalu…

Kui kehale võimaldada juurdepääs suuremale elujõu energiale, siis ta iseenesest hakkab end tervendama…

See tähendab… – tuleb teha kõikvõimalikku, et naaseda oma tõenäosema ja loomulikuma seisundini, tegeledes igapäevaselt seesmise rahu taastamisega, meditatiivse oleku saavutamise abil…

Me oma olemisega oleme siiski meie mõistus, mis on ümberprogrammeeritud negatiivse ego mõtete läbi…, ning on peale pantud mentaalse kontrolli all…

Kui oleme säilitamas käesoleva hetke teadvustamist, ilma mingite mõteteta…, siis oleme audentsed oma isikliku loomusega…

Loomuliku oleku aegu, ja hetkel nüüd, meid on mõjutamas taastavad väed, millised on taastamas meie teadvuse ja keha tasakaalu…

Sellisel energeetilisel tasakaalul värvispektri lained ja füüsiskeha mateeria sageduslik seisund, lähevad üle kristallseteks mustriteks…, keerulisemateks värvi struktuurideks…

Plasma, mõjutades magnetväljaga, formeerib niitjaid struktuure, mis loovad sidet mateeria kõigi muude seisunditega…

Seega…, kui inimene, oma ülestõusmise aegu, arendab võimet kehastada plasmalist valgust, siis niitidest moodustuvad vahetult valguse kiired side loomiseks…, need ühenduvad kõigiga ja igaühega…

See võib käivitada teadvuse seisundit, mis tõemeeli võib teadvustada Terviklikkust ja Ühesust…

Selliselt võime saada tihket plasmat… – mis ülestõusu aegu saab võimalikuks üksnes läbi inimkeha imelise alkeemia…

Kui oma keha teadvus ja kõik osakesed, suunata ühendamisele plasmaga, siis elektronid, kogunedes osakestele, hakkavad looma plasmalist kristallstruktuuri, mis loob niite, millised liituvad, ning asuvad koostöösse kõigega ümberolevas keskkonnas…

Lisa Renee

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Tervitan sind, Isa…

Tervitan ka sind, mu vaimsus…

 

Minul on taas küsimusi teistelt inimestelt…

Hakkame pihta…

 

Kes on siiski loonud esmase energia…, Absoluuti…, Esmapõhjust…?

Sünd ja Surm on üksnes vormide vahetus…

Kuid, kui Mina olen vormitu… – siis kuidas saan sündida ja surra…?

 

Kas tõesti Absoluut, kui TOHUTU teadvuse ühik, on miski, mis pole iialgi, ega kellegi poolt loodud…?

Katkematus… – katkematu tsükkel…

Ma olen igavene Loomise Põhimõte…

Kust võtab puu alguse…?

Kas seemnest…?

Kuid seeme samuti lähtub-tuleneb puust…

Kus on siis algus…?

Kus on puu esmapõhjus…, aga seemnel…?

Seeme on puu vili…

Katkematu loomise tsükkel…

Sul on võimalus seda katkematust hoomata-teadvustada…

 

Mulle see ei ole mõistetav…

Kuidas saab seda olla, et loomise aega pole kunagi olnud, kuna polnud Sind…

Kui rääkida, et Sina oled üksnes mingi teadvusega energia… – siis kust üldse võis kõik see tulla…?

Kui lähtuda sinu küsimise kujundist, siis peaks olema „siin“ ja kusagil ka „kusagil“, kust tulenes energia…

Kuid Mina olen katkematu ja igavene…

Põhimõte Ma Olen, on esmase energia olemasolu põhimõte, mis on läbistamas kõike olevat…

Kuid Ma Olen energia on Minu ilmnemine…, minu sündimine mingiks liikumiseks…, Loomiseks…

Kas Tühjusel saab olla algust ja lõppu…?

Kuidas saab eraldada tühjust tühjusest…?

Millist loenduspunkti saaks leida Tühjuse alguseks Tühjusest…?

 

Ehk silmas on peetud seda, et kui oled loonud meid…, siis sind on loonud keegi teine…, seda teist on loonud keegi…, ja kedagi on loonud taas keegi… – ja seda lõpmatult…

Seega…, kusagil siiski on algus…

Kas värvil on olemas algus…?

Kui mingil vormil on värvus, siis kus on tema algus antud vormi ulatuses?

Kas on võimalik väita, et vorm ise lõi omale värvi…?

Värv on vormi väljendus…

Nii ka Mina olen oma Absoluudi väljendus…, tema omadus…

Kus on omadusel algus…, kes või mis on seda loonud…

 

Ilmselt vormi omadust kujundab osaliselt vorm ise…

Ei… – see on temasse kätketud algselt…, ka õuna omadus on antud juba õunapuu poolt…

 

Just nimelt… – õunapuusse on kätketud teatud ilmutumise programm…, seetõttu temal ei saa kasvada pirnid…

Ka sinus on teatud programm, mis määrab sinu omadusi… – kui ennast tundma õppiv, läbi vormide eraldumise…?

Ega asjatult sai teile võimaldatud mõistus… – ta annab välja mõneti ootamatuid järeldusi…

 

Sina võimaldasid meile mõistuse…?

Kes siis veel,…?

 

Kuid sina ei anna ju kellegile midagi… – sa oled Tühjus…

Sa üksnes ilmutud ise…

Jah… – kuid minus on olemas kõik…

… minus on olemas ka mõistuse potentsiaal…

Selle potentsiaali realiseerimine läbi teie, annab mulle võimaluse teadvustada end uuel kujul…, teise nurga alt…, ning teadvustada enda omadusjooni…

 

Kuid mis on programmidega…?

Sinus on programm, mis käivitab sinu kõiki potentsiaale…, nagu õunapuul on programm õunte kasvatamiseks…

Minus on olemas kõik…

 

Pean silmas seda, et sinu Absoluut paigutas sinusse teatuid programme, mis annavad sulle võimaluse ilmutuda midagi teatud omadustega…?

Programmid on teatud piiranguteks…

Õunapuu piirangud määravad õunte kasvatamist, aga mitte pirnide kasvatamist…

Olen piiritu…, minu omadused on piiramatud…

Siin parimaks analoogiks saab olla värv…

Ma Olen on minu Absoluudi värvi teatud spekter…, mis on sama lõpmatu kui Tema…

… sama lõputu on ka minu värvi spekter…

Minu värvi spekter annab Temale võimalust tunda end selle värvi spektri ulatuses…, avada end… – avada enda potentsiaale just minu värvi spektri ulatuses…

Kõik analoogid on vaesed selgitamast selgitamatut…

Valge valgus on kätkemas endas suuremal hulgal värve ja varjundeid…

… ka minu Absoluut on kätkemas endas müriaade enda omadusi…, ja tema on avamas enda seesmuses neid omadusi…

Kas on võimalik väita, et valge valgus on loonud kõiki värve…?

Pigem mitte…

Kõik värvid on valges valguses juba alguste aegadest…

Valge valgus üksnes ilmutab oma lahutamatuid omadusi…

Kas oleks võimalik väita, et värvi ilmutumine toimub üksnes läbi ilmutumise valgest valgusest…?

Kui arutleda piiratud teadvusega…, siis näiliselt küll…

Kuid… kõik värvid olid kätketud valgesse valgusesse juba alguste alguses…

… need värvid olid eksisteerimas varem, enne ilmutumist…

… jäävad eksisteerima valges valguses jätkuvalt…, isegi kui see naaseb lähte asendisse…

… jäävad eksisteerima valges valguses isegi siis, kui see ei avane värvide vikerkaarena…

 

Siis küsiks teisiti…

Valge valgus avaneb vikerkaare värvides siis, kui suunata see prismale…

Seega… teatud tõuge selleks on alati olemas…

Oled rääkinud igavesest loomise impulsist, mis on tulenemas sinusse…, on kätketud sinus… – ja see ei ole lahti seletatav…

Kas impulss on tulenemas ka sinu Absoluudi juurde…

… kas see on seletamatu ka sinu Absoluudile…, või üksnes sinule…?

Kust tuleneb sinusse sinu teadasaamise janu… – kas on see seletatav…?

Kas see tuleneb kusagilt sinuni…, või on see juba sinus algselt

… või andsid sinu vanemad sulle seda edasi…?

 

Ma ei tea…

Nagu jõgi on püüdlemas ookeani poole…, nii ka kogu olev on püüdlemas ilmutumisele… – enese tundmise poole…

See on Igavene Loomise ja Ilmutumise Põhimõte

Kes esitab seda…?

Kas keegi sinus esitab seda sinule…?

Ta üksnes on kui algne omadus kõiges olevas…

Esmapõhjus on selle omaduseks…

Impulss on omaduse avaldumine…

Omadus küpseb ja koguneb, kuni realiseerub…

 

Koguneb…?

Kas on võimalik koguda tühjust…

Jah…, kuid see ei ole õige sõna asja väljendamiseks…

… pigem küllastub, aga ei kogune…

Mul on raske sulle selgitada asja sinu sõnade läbi…, kuid ma püüan leida selleks sobivamaid analooge sinu peas…

Küllastub…

Kui võtta mistahes värvi varjundeid, mis varem või hiljem küllastuvad, ning muutuvad iseenda sügavaks varjundiks…, muutuvad lausa tumedaks värviks…

Kui värvide küllastus langeb, siis varem või hiljem, need muutuvad heledaks värviks…

Kuid see võrdlus taas pole täpne, kuna teile must ja valge vastanduvad…, väljenduvad duaalsusena…

Kuid tühjuses duaalsust ei ole olemas…, kuid samas… ta on seal olemas…

Värvide varjundid, küllastudes, ilmutuvad teatud loomise impulsina…

 

Kuid kuidas miski saab eksisteerida igaveselt…?

Isiklikult minule ei ole mõistetav sõna „igaveselt“…

Tõenäoliselt on siiski olemas Absoluudi arengu algpunkt…

… kuid mis oli seni…?

Katkematus…

Mõelge katkematusele…

Kui mõistad, et oled katkematu, siis mõistad end KÕIGENA, ning teadvustad end IGAVIKUNA

Mistahes vorm ei saa olla igavene, kuna mistahes vorm on juba algselt lõpuga ja katkev…, igal vormil on olemas piirid…

Just seetõttu vormile igavik ei kehti…

Kuid see, mis on kätketud vormi, on igavene…

See ei saa lakata eksisteerimast just seetõttu, et temal ei ole olemas mingit algust…

 

Kas tõemeeli selline energia on olnud teadmatult kaua anabioosi (une) seisundis…, kuid siis, mingil korral, ei tea millest, energia ärkas…, ning otsustas õppida end tundma…, ja hakata arenema…?

Mis oli selle tõukeks…

… mis oli motivatsiooniks hakata end tundma õppima ja arenema…?

Te võtate seda kõike lõplikkuse vaatevinklist…

Ma mõistan teie raskusi seda kõike mõista…

Kui Minus pole olemas ei algust, ega lõppu…, kuidas ma saaksin midagi alustada…?

 

Oled rääkinud, et oled Ilmutamata… – oled magav…, ja sinu potentsiaalid on magamas sinus…

Ilmselt on silmas peetud põhjust, miks otsustasid ärgata ja alustada oma potentsiaalide avamisega…

Mis oli selle tõukeks, või põhjuseks…?

Sa võtad teatud aega minu magamisena…, kuid, teatud ajal, otsustasin ärgata…, ning ärkasin…

Kuid ajal ei ole võimu minu üle…

Olen magamas ja ärkvel üheaegselt…

Olen pidevalt ärkamas ja uinumas…, olen ilmutumas ja kustumas…

Ka see pole õige…

See siiski eeldab mingit kestvat protsessi…

Kui valges valguses on olemas kõik värvid… – kas siis nende avanemist saaks pidada valge valguse ärkamise olekuks…?

Temas need kõik on ühe korraga…

Küsimus on üksnes valguse iseenda vastuvõtu nurgas…

Kui valguse soov on võtta end tervikuna, siis ta ilmneb valge valgusena, mis kätkeb kõiki värve…

Kui valguse soov võtta end osalisena…, siis ta laguneb oma mitmevärvilisusesse…

Kuid kõik värvid on siiski eksisteerimas üheaegselt…

Sellist asja ei saa olla, et valge valgus äkki kaob…, ja selle asemele ilmub vikerkaar…

Mõlemad on üheaegselt… – nii valge valgus, kui ka vikerkaar…

Kõik eksisteerib üheaegselt… – nii Terviklikkus, kui ka selle osad…

Ma olen üheaegselt nii ilmutatud, kui ka ilmutamatu…

See, et sa püüdsid mõista tumedat mateeriat ja tumedat energiat… – siis need on minu potentsiaalid…, minu avanemata olemine…

See ei tähenda, et on olemas teatud protsent ilmaruumist, mis on avanenud nähtavaks ilmaruumiks…, kuid ülejäänu on magamas tumedas mateerias…

See ei ole teie poolt joonistatud pildi kohane…

Kui pildis on olemas osad, siis need kõik on siiski sama pildi sees…

Selles ei ole ilmutatud ja ilmutamatut… – on üksnes ilmutatu ja ilmutamatu omadused…

Kui ma ilmutun, siis püüan maksimaalselt õppida tundma iga oma värvi omadusi…, nende eraldi olemises…, ja omavahelises koostöös…

Nii sünnib ilmutatud mateeria…, nii sünnivad Kogu Oleva… ja paljuarvuliste ilmade Loovuslused…

 

Kas igale teadvusele on tarvis läbida kõik Jugad…

Kas tahaksid teada kõigist oma omadustest…?

Või sinu jaoks see on vajadusena…?

 

Muidugi tahaks…

Ehk on silmas peetud, et Jugade mõistesse on kätketud samuti ka negatiivsed Jugad…

Ehk inimkond on magamas, kuna asub kaugel Lättest, milline annakas temale energiat ilmutumiseks…

Kas tumedaid Jugasid on võimalik vältida…?

Kas on üldse võimalik õppida tundma enda teadvuse tumedaid pooli…?

See tuleneb sellest, et sa ei õpi tundma end kogu ulatuses…

Kuid õppimata tundma kogu end, sul ei ole võimalik õppida tundma Mind…

… sul jäävad avamata omad potentsiaalid…, seega… sa ei saa avada Minu potentsiaale…

Pimedus ja Valgus on üksnes värvumise tase…, intensiivsuse tase…, värvuste liikumiste varjundid…

Pimedus on kätkemas tugevat potentsiaali…

Ka valgus on kätkemas tugevat potentsiaali…

Kui sa loobud millestki, siis loobud oma enda potentsiaalidest…

… kuigi need on sinus jätkuvalt olemas…

Teie ülesandeks on õppida oma potentsiaalide juhtimist…

Et midagi üles ehitada, on tarvis eelmine maha lammutada…

Mõlemad energiad on vajalikud loomiseks…

Kui ei oska neid juhtida…, siis mõlemad energiad, oma omaduste poolest, muutuvad sinu jaoks lammutavaks…, ilmale koormaks…, muutuvad liikumisreaktsiooni juhitamatu energia ilmutumiseks…

Selle näiteks on teil aatomtuuma energia…

Te õppisite seda juhtima osaliselt, seetõttu ta on vaid teie funktsioneerimise teenistuses…

Sellel energial on selline väe potentsiaal, mis võib viia paljude vormide lammutusteni ja nende hukuni…

Kas saab seda energiat pidada tumedaks…?

Ta on kõigest energia, mida te ei ole veel õppinud juhtima…

Kas on teil tarvis õppida teda tundma…?

See on teie otsustada…

Kuid varem või hiljem, õppides juhtima teisi energiaid, te naasete tema juurde, kui tundmatu ja seni avamata energia juurde…

 

Kas see peaks tähendama, et igal teadvusel on tarvis õppida tundma Absoluudi kogu energia spektrit…?

Üks teie klassikutest oli ütelnud, et vabadus on kõigest teadvustatud vajalikkus

Kui olete püüdlemas enda ja oma kõigi võimaluste tundmise poole…, siis õpite tundma kõiki Minu võimalusi…

Te siiski olete Mina miniatuuris

Te kõik olete minu peegeldused…

Teile ehk ei meeldi väljendus „peegeldus“, kuna see loob illusoorse nägemuse…

Kuid nii see on…

Teie arvates teie peegeldus peeglis on illusioon…, vaid teie olete tõeline reaalne…

Kuid siin, kui seal… olete te ise…, üksnes enda erineva vastuvõtu nurga all…

Vaadates end peeglis, vaatate end kui kõrvalt… – kuigi te ise, ja teie peegeldus, olete üks ja sama isik…

Peegel on katse vaadata end kõrvalt…

Ka mina püüan end vaadata kõrvalt, kõikvõimalike vaatenurkade alt, igakülgselt…

Seetõttu te kõik olete minu peegeldused…

Te võite mitte vaadata end kõrvalt, kui selleks puudub vajadus…

Kuid sellisel juhul teil ei õnnestu tundma õppida end kõikvõimalike vaatenurkade alt…

Seetõttu vajadus end tundma õppida on üksnes janu teada saamise järel…

See on üksnes Igavese Ilmutumise Impulssi tegevus… – see on kätketud teisse…, see elab teis…, ja on teie lahutamatu omadus…

Mind on võimalik kujutada ette, vaadates müriaadidesse peeglitesse, mis annavad minu miniatuurseid peegeldusi erinevate nurkade alt…, kõikidest külgedest korraga…

Kõigis minu erinevates peegeldustes olen siiski mina… – üksnes peegeldunud teatud nurga alt ja vähendatuna…

Kas minu ühelgi peegeldusel on tarvis vaadata end…?

Kas mõistad…?

Mina siiski olen olemas…, mina näen end kõigis neis peeglites…

Kui minu peegeldus arvab, et on eksisteerimas eraldi minust… – siis ta esitabki küsimuse…, kas on ikka temal tarvis end uurida igast küljest, iga nurga alt…?

Temal nagu polekski teada, et tema olen mina, ning tema on minu püüd uurida mind ennast…

See meenutaks pilti, kus iga peegeldus elaks oma elu, arvates end olevat eraldatuna ja sõltumatuna…, et tema pole minu peegeldus…, vaid omaette olemus…

Kõik on tegelikult Mina ja minu peegeldused…

Kas on mul tarvis õppida tundma minu enda kõiki omadusi…?

Iga peegeldus on minu kindel ja teatud omadus…

Ma teadvustan end neis kõigis omadustes korraga…

Seda olenemata sellest, mida mõtleb iga minu peegeldus…

Mina ei vaata igasse peeglisse eraldi, et näha end erinevaid…

… ma vaatan kõikidesse peeglitesse korraga…, ja näen kõiki enda omadusi korraga…

Püüdke kujundada küsimusi terviklikkuse tasemelt…, aga mitte eraldatuse kohaselt…

 

Küsin siis järgmist… – kes on esmase, juba kokku pantud Absoluudi teadvuse autor…

Kui punaõis on tulnud esile paljudes vormides… – kes on siis õie autor…?

Kas kunstnik, kes maalib pilte…, või õis ise…?

Või see, kes segab värve kokku…?

Või keegi veel…?

Värvi omadus on olemas juba esmaselt…

Omadustel autorit ei ole…

Omadus oma olemuselt on muutumatu…

 

Kuidas saab igaveselt eksisteerida see, mida pole keegi, ega kunagi loonud…?

Just see, mida keegi pole loonud, saabki eksisteerida igavesti…

See, mida keegi on loonud, omab eksisteerimise algust…

… kui on olemas algus, siis iseenesest – sellel on olemas eksisteerimise lõpp… – seega… ta ei saa olla igavene…

Kui keegi, ega kunagi pole loonud, nagu õit ja tema värvi, siis need eksisteerivad igavesti, kui algsed…

Püüdke seda teadvustada…

 

Kuivõrd keeruline on pääseda jutule Ilmaloovuse Peamisele Hierarhile…, Absoluudile…

Kuivõrd keeruline on sul pääseda jutule iseendaga…?

 

Minul pole see raske…

Ma meenutan seda küll vaevaliselt…, ega meenu kuidagi, kuidas see sündis… – seetõttu ei ole suuteline seda kirjeldama…

Kuid mulle näib nüüd, et olen seda alati osanud…, nagu sa ütled… – juba esmaselt…

Õige… – ega pole midagi lihtsamat, kui rääkida iseendaga…

Kuid küsimus on selles… – kellena end tunnetad…, kellena võtad end…?

Kui võtad end minust eraldununa…, siis arvad, et räägid minuga…

Kui hakkad end võtma minuna…, siis mis võiks olla veel lihtsamat, kui suhtlemine iseendaga…?

 

Ilmselt siin saab silmas pidada energiat, selle väge, milline oli minu energia vormil puudu, et oleksin saanud tunnetada end tervikuna, ning tunnetada end Sinuna…, tunnetada end Kõigena…

Seetõttu paljudel inimestel on raskusi astuda sinuga suhetesse…

Selleks, et avardada oma väge, oma energiat… – on tarvis kõigest… lülitada see endas sisse…

… on tarvis kõigest uskuda endasse, kui piiritusse absoluutsesse teadvusse…

Antud usk pole usk Jumalasse, ega pime kummardumine Temale…

Usk on oma piiramatute võimaluste teadvustamine…

Usk on isiklik luba pääsuks iseendani…

Usk on oma väe omandamine…

See on veendumus ja teadmine enda kuuluvusest Ilmale…, kogu Olevale…

See on Terviku kõikide osade mõistmine ja nende teadvustamine… – enda, kui Tohutu Jumaliku Organismi osana, selle mõistmine ja vastuvõtmine…

Kuid see on üksnes esimesel etapil…

Edaspidi teid on ootamas just enda teadvustamine Jumalusena endana…, kogu Tema Väe teadvustamine…

Usk on enda teadmine…, enda teadvustamine tervikuna…

 

Kas on võimalik ütelda, et inimese arengu tase ei luba küündida Absoluudini…, seetõttu inimene on määratud suhtlema üksnes läbi Absoluudi vahendajate…, tema erinevate teenistuste abil…?

Võiks ütelda, et jõele on määratud voolata üksnes mööda jõesängi…

Kuid… – varem või hiljem – ta pääseb siiski ookeani…

Kõik jõed – varem või hiljem – jõuavad ookeani… – see on vältimatu…

Kõik oleneb sellest, kuhu ja milleks ta on püüdlemas…, kuidas ta end teadvustab…

Kui ta teadvustab end ookeani osana, aga mitte üksnes veena…, siis saab tunnetada end ookeanina juba oma seesmuses…

Temas on olemas kõik ookeani potentsiaalid…

 

See on globaalne eesmärk…, kuid küsimus on ilmselt kulgemise teekonnas…

Kas oma teadvuses on võimalik küündida sinuni…?

Ehk… kas saab seda teha üksnes läbi sinu teadvuse…, või… läbi vahendajate, kes on võimsamad ja sinule lähemal…?

Matrjoška või sibula põhimõte…

Kas kõige väiksem matrjoška saab suhelda kõige suuremaga…?

Muidugi mitte… – üksnes läbi vahepealsete…, kuna tema pole teadlik, et ta on üksnes väiksem matrjoška…, et kõik matrjoškad on üksnes ta ise…?

Kas sinu maks on võimeline suhtlema ajuga otse…?

… või teeb seda läbi teiste organite…, läbi vereringe süsteemi…?

Ja jah…, ja ei…

Korraldusi ta saab otse ajust…

Selline on sügavaim side otse iseendaga…, oma keskmega…, oma terviklikkusega…

Maks on üksnes sinu enda osa…

Igaüks teie seast, nagu maks, omab otsesidet Minuga… – saab suhelda Minuga otse, läbi enda…

Selline suhtlus on sõnadeta… – suhtluses puuduvad küsimused ja vastused…

… see on üksnes puhas teadmine…

… see on üksnes… seesamune usk…

Kuid te kõik teadvustate end minu osadena, ning osadena püüate suhelda omavahel…, arvates, et teie suhtlus on minust lahus, kuna ise olete minust lahus…

Kuid see on siiski eraldatuse illusioon…

Te olete Tervik ja mõjutatavad Terviku eesmärkidest…

Kui oma teadvusega olete suutelised teadvustama enda Terviklikkust…, siis olete suutelised suhtlema mitte Minuga…, vaid endaga… – oma Absoluutse Teadvuse omadustega…

 

SElena

Read Full Post »

Kui Bartolomeo jõudis valgusolevuste ilma, siis näis, et ta astus aja piiridest üle…, selles ilmas aega ei eksisteerinud…

Tegelikult esmalt ta jagas informatsiooni, mis oli tallel tema mõistuses…, seda informatsiooni, mida ta sai oma ebatavaliselt sõbralt…

Kuid jutustamise aegu Bartolomeo hakkas saama informatsiooni tuleviku kohta, milline ei olnud temale endale kuidagi kätte saadav…

Nüüd ta ise oli väljaspool aega… – möödanik, olevik ja tulevik olid tema jaoks ühes kohas ja tervik…

Ma saaks selgitada üksnes seda, et tema valdas informatsiooni, mis kajastas meie käesolevat aega…

Tema teadvus, kanaldaja teadvuse abil, sai samastada ja viia kokku keerulisemaid ja olulisemaid mõisteid…

 

Milline eesmärk oli õpetada neid väikesi olevusi…?

Millist osa oli neil mängida meie ajastul…?

Inimesed ei suutnud õppida oma mineviku vigadel, ega saanud areneda edasi…

See oli tõsiseks probleemiks paljudele põlvkondadele…

Paljud rassid loodavad, et saavad aidata maalasi pääseda oma arengus edasi…

Kui inimesed saaksid ületada piiri, millest ei ole üle pääsenud juba pikemat aega, siis saaksid jätkata oma arengut…

Just sama takistus on pannud inimesi kordama ikka samu vigu…

Just selle nimel oleme kogunenud siia… – et leida piiri ületamiseks viis…, et anda inimkonnale võimalust jatkata oma arengut…

Me aitame inimestel teha seda…

Kõik olevused, kes on siin, soovivad aidata inimesi ületada kuristik, mis on segamas nende arengut…, ning inimkond saaks areneda teel, mis on juba ammustest aegadest temale ette seatud…

Inimeste rämedus ei võimalda ületada neid takistusi omal jõul…

 

Kuidas nemad saaksid meid aidata…?

Paljusid neist peatselt suunatakse Maa peale…, et hakkaks valgustama, juhiks armastusele, ning aitaks ületada kuristikku…

Paljud neist ei vali jääda maa peale…

… kuid need, kes valivad seda, hakkavad tegema suurt tööd, ning saavad väärilise tunnustuse selle eest…

 

Kas tahad ütelda, et need väikesed valgusolevused tulevad maa peale aitama…?

Kuidas nemad saavad seda teha…?

Kas nemad jäävad oma energia valgusvormi…?

Mõned jäävad sellisteks, nagu on…, kuid teistel avaldub võime pääseda inimkehasse…

Mõned on suutelised pääsema üheaegselt isegi kümneisse kehadesse…

Nemad valgustavad inimkeha, andes tõuke mõtte arengule ja vaimseks kasvuks…, mis oli seni võimatu…

 

Kas nemad pääsevad maapeal elavatesse, kelles omad vaimsused on juba olemas…?

Jah…, kuid nemad ei hakka rikkuma loodusseadust…, ega võtma üle kontroll keha üle…

Neist saab üksnes valgusosake, mis hakkab valgustama keha, millega võimaldab edasi areneda…

 

Mina arvasin, et need hakkavad kehasse tulema kui vaimsused…, otse sünnijärgselt…

Ei-ei…, see pole võimalik…

Need olevused on sedavõrd puhtad ja sedavõrd arenenud, et neil ei ole vajadust võtta füüsilise vormi kuju…

… see ei ole nende jaoks, kuna nende mõistmine on teie omast hulga kõrgem…

Nemad ei ole teie mõistmise kohased vaimsused…, vaid on valgusolevused, ning on Jumala osakesed…, Lätte osakesed…

 

Meie vaimsused on samuti Jumala osakesed…

Jah…, see on nii…

Paraku nemad on lätteks paljudele asjadele…, ja neil on erinevad määratlused…

… kuid siiski… on ühe ja sama asja osadeks…

 

Kui nemad sisenevad inimkehadesse mõneks ajaks, nagu sa ütlesid… – siis nemad ei hakka hõivama keha…, vaid hakkavad üksnes aitama…

… kas see on Ilmaruumi seadustega lubatud…?

Mulle näib, et vaimsus on keha vardjaks…

Kas on veel millelgi õigus pääseda meie kehadesse…?

Jah… – sellised olevused saavad pääseda inimkehasse üksnes vastavuses kokkuleppele…

Sellised olevused on sedavõrd puhtad, et ei sunni oma tahet kunagi peale…

Paljud vaimsused on kannatamatult ootamas nende tulekut…

 

Kas selline luba antakse teadvuse tasandil?

Ei…, antakse muul tasandil…

 

Järelikult… – inimteadvus ei ole teadlik toimuvast…?

Nii see on…

Inimene oma teadvuse tasandil mõistab üksnes, et midagi on toimumas…, kuid otseselt ei ole teadlik, mis on toimumas…

Kui ta võtab muutused vastu, ning lubab endal areneda…, siis alles hiljem tabab, mis temaga on toimunud…

Alles siis nemad mõistavad, millest räägin nüüd…

Esmalt tunnetavad muutusi oma mõttetegevuses…, mis üllatab neid endid…

Kuid tunnetus, et tarvis muutuda, muutub jõulisemaks…, kuigi ei suuda mõista, miks ja millisel viisil…

 

Ega see ei toimu iga inimesega…?

Ei…, üksnes mõningatega, kes hiljem annavad oma mõtteviisi edasi…

Teised teevad omad järeldused…

Mõned inimesed ei soovi muutuda, ning hakkavad raevukalt võitlema muutuste vastu, millega toovad endile palju valu ja kannatusi…

Sellised mattuvad masside alla, kes on valmis muutusteks…

Neil tuleb astuda kõrvale, sest uues keskkonnas jäävad õnnetuteks…

 

Ilmselt sellised inimesed ei nõustu mingi hinna eest lubama valgusolevusi endi kehadesse…

Nii see on…

Kuid tahaks selgitada, et valgusolevused ei soovi mingil juhul sekkuda inimkeha töösse…, segada vaimsust mingi eesmärgi saavutamises, millist peab inimese elu jooksul saavutama…

Nemad tulevad üksnes selleks, et kindlustada vajalikku arengut…

Nemad ei püüa muuta saavutatut ja kokkulepitut…

 

See oleks isiksuse voli vabaduse rikkumine…

Jah, nii see oleks…

Nemad on üksnes säde, mis võimaldab inimesel ületada kuristikku…, kord ja igaveseks…, ning lõpetada igaveseks naasemise algelise elu juurde…

 

Kuna füüsilistel olevustel ei õnnestunud tulla iseseisvalt sellest välja…, siis just sellel eesmärgil nemad tulevad maa peale omas vaimses vormis…

Nii see on…

 

On ka teisi olevusi käinud aitamas…, kuid planeedi füüsiline pool tõmbas neid alati endasse…, ja nende püüded sageli luhtusid…

Jah…, just seetõttu nüüd on tulemas sellised valgusolevused…

 

Et saaks lahendada küsimus teisel viisil…?

Jah…, just sellel põhjusel on nemad saabumas…

 

Kas just sellel põhjusel peab Bartolomeo rääkima neile meie Maa ajalugu…

Jah…, nemad peavad teadma, kuidas kõik on toimunud…

Nemad peavad üksikasjaliselt teada saama inimloomusest, et vältida ebaõnne…

Inimene peab ise viima lõpuni kunagi alustatut…

 

Kas nende sisenemisel inimene peaks olema võimalikult avatum…?

Kas see toimub mingil erilisel viisil…?

Inimesel, alateadlikul tasandil, on olemas siiski kaitse refleksid…

On muidugi, kuid see ei ole takistuseks… – oluline on soov areneda…

See ei ole asendus, ega ohjatus… – see on sulandumine, lisamine ja ühildumine…

Lisandunud element on parendamiseks, aga mitte halvendamiseks…

 

Olgu pealegi, kui teisiti ei ole võimalik…

Kas on olemas ka teisi vaimsusi või olevusi, kellel on kavas tulla Maa peale appi…?

Seni kõik on üksnes jälgimas ja ootamas…

Nõukogu loodab, et kui maalased on saavutanud teatut arengu taset, siis paljude rasside esindajad saavad tulla Maa peale…

Maaga saab sisse seatud avatud informatsioonide vahetus, milline saab kättesaadavaks paljudele…

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Tervitan sind, St. Germain

Tervitan sindki vaimsus…

 

Ma tahaks mõista meie ühiste reaalsuste kohta…

Absoluut rääkis, et igal ühel meist on omad reaalsused…

Üksnes igaühe reaalsus on ristumas teiste reaalsustega mõningates punktides…

Seetõttu näibki, et kõigi jaoks on ühine reaalsus…

Seda on kuidagi raske mõista…

Mis on reaalsus sinu enda jaoks…?

 

See, mis on eksisteerimas…

Kõik on eksisteerimas…

On eksisteerimas teisigi tähe ja galaktika süsteeme, millistega teil kokkupuuteid ei ole olnud, kuna energeetilised parameetrid teil ei lange kokku…

 

Siis… reaalsus on see, mida näen ja võtan vastu…, ning tean, et see on eksisteerimas…

Kust sa võtad, et need on eksisteerimas…?

 

Raamatutest…, juttudest…, telesaadetest…

Seega taas… – sinu vastuvõtu läbi…

Kuid tehkem määratluse… – reaalsus on see, mida oled suuteline vastu võtma…

Seetõttu esmalt… igale teie olemusele on oma reaalsus…

Kuid Tähtede Logos on vastu võtmas sootuks teist reaalsust…, mille sees oled ka sina… – kuid sellisel kujul ja sellises tähenduses, mis sinu jaoks oleks veider ja arusaamatu…

 

Kas mina olen temale kui putukas maakeral…?

Temale oled üksnes valguse helk…, kindlas intensiivsuses…

Ka putukas on sinule üksnes inimliku vastuvõtu vorm…

Aga kuidas putukas on sind vastu võtmas…?

 

Ilmselt nii, kui mina Jumalat…

Näed nüüd… kuivõrd erinev vastuvõtt…

Seega… ei ole, ega saagi olla üht ja ainsat reaalsust…

Neid on hulgim ja erinevaid…

Teie vastuvõtu reaalsus on see, mis on eksisteerimas sõltumatult teist…

Sõltumata teist on olemas jumaliku energia vood, millised võtavad imelisi vorme ja kujundeid…, seda olenevalt sellest, kes on neid vastu võtmas…

Reaalsuse vastuvõtt toimub teie peades…

Kõik, mida oled nägemas, tunnetamas ja aistmas… on kujundamas sinu ajus kindlaid kujundeid, millised on sinule tuttavad…

Kuid sinu poolt on vastuvõetavad üksnes energiate kombud-tihkused…

Neil tihkustel on olemas lõhnad, maitsed… – kuid need on sinu vastuvõtu erisused, kuna sinul on olemas erilised vastuvõtu organid…

Kas kivi on tunnetamas õie lõhna…?

Ei tunne…, temal puuduvad vastavad organid lõhna tundmiseks…

Kas lilledel on lõhn üldse olemas…?

Lõhn – on lille energia eriline omadus, mida sa ise tõlgendad lõhnana…

 

Kuid miks loomad tunnevad lõhnu… samuti, kui inimesed…?

Üksnes kaashäälestuse tõttu…

Energia kvaliteedi järgi…

Mädanenud viljad haisevad loomade jaoks samuti, kui inimestele, kuna selles on seisma jääv energia…

Kuid roos lõhnab sinule ja loomadele erinevalt…

Loomadel on üksnes kaks lõhna taju… – toidu lõhn…, ja selle lõhn, mis ei ole toiduks…

Tiigri jaoks inimese lõhn on toidu lõhn…

Kuid sinule inimese lõhn on midagi muud…

 

… Kuid pöördugem inimlike reaalsuste juurde…

Kõik, mida näed, tajud ja tunnetad, kõigi oma sensoorsete organitega, on sinu reaalsus…

Sinu aju on seatud nii, et tema, võttes vastu energia kompusid, millised on liikumas, tõlgendab kujunditeks, millistel on olemas lõhn ja muud omadused…

Selliseid omadusi on poogitud sinule sinu kasvamise aegu…, ning sa kuulekalt nõustusid nendega, kuna lapsepõlves ei teadnud, kuidas neid tõlgendada… – seetõttu sellised tõlgendused sulandusid sinu püsivateks kujunditeks…

Inimene kogu elu ajal levitab oma enda vastuvõtu laineid…

Kui ta on millegi üle mõtlemas, siis tema mõtted on kuuldavad kõigile…

Teile näib, et teie ümber on vaikus… – kuid tegelikult igaüks on levitamas enda vastuvõtu laineid, millised on teatamas teistele, mida nimelt olete vastu võtmas…, samas lisate neisse oma meeleolu…, omad kavatsused ja omad eelistused…

Need ei pea olema otseselt sõnad…, pigem – mõttekujundid, millised on teiste poolt vastuvõetavad…

Sa ise võtad samuti vastu teiste inimeste mõttevorme…

Just seetõttu saad näha roosi samasugusena, nagu näevad seda teised inimesed…, kuigi neis nägemistes on siiski mõningad erinevused…

Selles ongi mõte, et kogu omavahelist reaalsust loote ühiselt koos…

Kogu ilmaruumi energia voolamise rüütate vastuvõtu vormi… – maalides oma reaalsuste pilte…

Kui võtta inimkonna reaalsuse lõuendit, siis iga tükike sellest, mida sa võtad vastu, on loodud nende inimeste poolt, kes on lõuendi ümber…

Sina näiteks ei võta osa mingi aafrika riigi reaalsuse loomisest… – seda loovad need, kes on elamas sealses piirkonnas…

Kui sa sõidadki sinna, siis sa ei näe ühtki tühja kohta, kuna sa koheselt võtad vastu nende poolt loodud reaalsust, sest sa koheselt hakkad vastu võtma nende mõttevormide laineid, mis loovadki sinus nende reaalsuse ilma… – sa nõustud saadava reaalsuse pildiga…

Sa nõustud sellega mitte kuulekuse pärast, vaid seetõttu, et selle pildi loomisest võtavad osa enamus sealsest inimkonnast…, kuid sina oled üksnes nende keskel…

Just seetõttu nende mõttevormid on püsivamad, kui sinu omad…

Kuid ometi teie seas on olemas selliseid inimesi, kellel on tugev mõttevormide püsivus… – te peate neid hulludeks…

Nemad on võimelised looma sootuks teisi reaalsusi, millised on risti-vastu üldtuntutega…, ja üksnes nemad võtavad neid vastu…

 

Seda küll, kuid millegi poolest nende mõttevormid ei muutu kõigi vääringuks…?

Üksnes seetõttu, et kollektiivne kavandatus on sedavõrd tugev…

On siiski olnud ja on praegugi inimesi, kes on suutelised muutma inimloomuse mõttevorme… – ja need suutsid veenda inimesi, et maa on ümmargune…, ja ei püsi kolme elevandi seljas…

 

Vaatame seda küsimust põhjalikumalt…

Kas inimene tunnetab külma ja sooja, jäisust ja leegi kuumust üksnes seetõttu, et seda on sisendatud temale ajastute jooksul, tema eelkäijate poolt…, ning võtab sooja ja külma tõemeeli vastu…?

Igal energial on omad omadusjooned…

Selles mõttes reaalsus on – sinu ümber olevate energiate paljususe olemus, millistel on erinevad omadusjooned…

Need energiad on võimelised sind kas kõrvetama, või külmetama… – ehk teha kahju, kuna on võimsad ja koondunud, ning erinevad sinu omadest…

Kuid kuidas sellised energiad on tõlgendatavad teie vastuvõtu organite poolt… – see on täienisti sõltuv sinust endast…, millistena suudad neid näha, tunnetada, hingata sisse…

Milline saab olema nende maitse, lõhn – see kõik oleneb su enda vastuvõtu tõlgendusest…

Selline on vastus sinu küsimusele inimkonna ühesest reaalsusest…

Kuidas selgitada seda, et teie elus on toimumas mingid sündmused…?

 

Ehk toimub see, mida tõmbab ligi minu kavatsus, minu enda hirm…, või enda soov…

Õige…

Kuid… – kui selles sündmuses on osa võtmas teine inimene, või mitu inimest… – siis kelle kavatsus see on…?

 

Tuleb välja, et ühine…

Ka see on õige…

Seega kõik, mida tunnetad ja näed, on üksnes sinu käesoleva vastuvõtu tõlgendus, milline on hääles sinu juurdunud mõttevormiga sellest…

Ilma pilt, mida võtad vastu, on teie ühine reaalsuse kujundamine, lisades neile energiatele endas olevaid juurdunud mõttevorme…

Kõik, mis on sinu elus toimumas, on paljude inimeste mõttevormide tulemus…, ja need on ilmnenud teatud sündmustena…

Seetõttu teie reaalsus on ühene, ning teie mõttevormide ilmutumine avaldub sündmustena…

Kui sa ei kohtu nende inimestega enam kunagi, siis ka teie reaalsused lähevad oma teed…, kuna sina ei toeta enam nende mõttevorme…, ja nemadki ei toeta enam sinu mõttevorme…

See oli üksnes teie reaalsuste kohtumiste risttee…

See ei ole selles mõttes, et sellised reaalsused on juba olemas, ning nende trajektoorid üksnes ristusid…

… vaid selles mõttes, et te ühiselt olete loonud nende reaalsuste ristumisi…, te ise lõite selliseid sündmusi…, ning antud reaalsus muutus teile mõneks ajaks ühiseks…

See oleks kui… sinu jõudmine Aafrika maadesse, avaneks sinule aborigeeni silmade läbi…

See oleks siiski reaalsuste kohandumine…

Olid avaldanud kord soovi külastada Aafrika maid…, ning seetõttu kujundasid kavatsust näha seda…

Selline kavatsus liitus koheselt selle maa aborigeenide reaalsuse nägemisega…

Sa ei loonud kavatsust näha seda maad teisiti, kui nähakse seal…

 

Seega, kui ma suudan kujundada oma kavatsust teisiti, siis saan näha teist reaalsust…?

Tee proovi…, katseta…

Kuid asi on selles, et sa pole suuteline tegema võrdlust mingi muu vastuvõtu abil…, seni igatahes…

Praegune sinu vastuvõtu mehhanism, sinu loov instrument, ei valda sellist võimsuse ressurssi, et võtta vastu korraga mitmeid reaalsusi…

Seni oled suuteline üksnes lülituma oma vastuvõttusid ümber, kui programme televiisoris…

Teadlikult sa ei ole võimeline seni seda tegema…

Neil, keda peate hulludeks, lülimine toimub spontaanselt, kuna neil koguneb liigne kogus energiat, millega saavad luua erinevast üldtunnustatud reaalsusest oma kujundi…

Kuid sinu energiast piisab üksnes püsimiseks ühe reaalsuse piireis…

Kuigi jõgi on voolamas paljude ojade näol…, kuid sina oled võimeline keskenduma üksnes tema ühele ojale…

Kuid, kui suudad end võtta jõena, siis suudad end võtta kõigi ojade reaalsusena ja tunnetada iga oja põhja ja tema kaldaid…, kõiki neis ujuvaid olevusi… – ja nii edasi…

Mitmeid reaalsusi saad võtta kui hallutsioone…, kui und-unelust.., kui miraaži…

 

Kas tahad ütelda, et miraažid kõrbes ongi sellised reaalsused, kus inimene võtab korraga vastu kahte reaalsust… – kõrbe tühjust ja oaasi reaalsuse nägemust…?

Jah…, kuna paljud inimesed unelevad kõrbes oaasist…, nemad unistavad sellest…

Sellisel viisil kujundavad kavatsust näha oaasi ja võtta seda vastu…

Nemad kujundavad endile sellise reaalsuse mõttevormi… – ning see, kes ülimalt soovib seda, olles kõrbes, usub sellesse…, ning… näeb miraaže…

 

Kuid miks sellised miraažid haihtuvad…, ja inimene ei saagi kustutada janu…

Selles reaalsuses jääb puudu energiast reaalsuse kõikide omaduste loomiseks…, ja ka usust jääb puudu…

Ehk sulle imestuseks… – paljud inimesed on saanud kustutada janu sellistest miraažoaasides…

 

Pea kinni…, vesi on ometi teatud energia…

Kust tuleb see kõrbes, kus on üksnes liiva ja kuumuse energia…?

Kõik on üheselt…, kõik on seonduses…

Vesi tahab kustutada kellegi janu samamoodi, nagu inimene tahab juua…

Seda on oluline teadvustada…

Siin vee soov pole inimlikus mõttes, kuigi sageli oma vestetes te omistate seda stiihiatele…

See on pigem vee omadus…, tema üheks omadustest on – kustutada janu…

Ta püüab kõigiti realiseerida oma omadusi…

Seega…, kui sinul kujuneb kavatsus juua…, see kavatsus on meeletu…, ehk… kätkeb suurt energia kontsentratsiooni…

Vesi koondub soovi mõttevormile kustutada sinu janu…

Tulemuseks… – sinu kujutelm sünnitab allikat liiva keskel…, või kaevu…

Kui sinu usust, ehk sinu kavatsuse püsivusest piisaks…, siis suudaksid kustutada ka janu…

Just selliselt suutis Jeesus sööta kõhud täis seitsme leivapätsiga…

Selliselt ta tegi kõik omad ülejäänud imed…

Tema usk ja kavatsus olid tema tugevuseks…

Teile räägitakse, et pole olemas ei minevikku, ega tulevikku… – on olemas üksnes käesolev… – see, mida võtad vastu…, mida lood nüüd ja praegu…

See, mida olete võtnud vastu ja loonud möödanikus… – on üksnes salvestised sinu vastuvõtu seadmel…, pildina vastuvõtust…

Mida olete suuteline looma tulevikus… – sellest pole teada kellegil…

… sellest saab teie isiklik valik ja oma looming…

 

Pea kinni…, aga kuidas jääb tuleviku ennustustega, mis teostuvad…?

Kasvõi Nostradamuse omad…, kes nägi paljude sajandite kaugustesse…?

Teil on omane sageli sobitada ennustused reaalsusega, kuna usute ennustajatesse…

Mis puutub Nostradamusesse…, siis see oligi see inimene, kes oli võimeline nägema korraga mitmeid reaalsusi…

 

Kuid neis reaalsustes olid samuti inimesed…, ja need polnud tulnukad teistelt planeetidelt…

Kui reaalsus on ainult üks…, see, mida olen kujundamas praegu ja siin…, milline on pidevalt ristumas teiste inimeste loodavate reaalsustega…, siis… mis on paralleelsed reaalsused, millest on meil olnud juttu…

Need on üksnes kõikvõimalikud sinu ja paljude teiste inimeste mõttevormide variatsioonid…

See, mida oled vastu võtmas praegu… – on sinu kõige püsivam reaalsus, kuna sellele on koondatud sinu kavatsuse peamine jõud…

Kõik ülejäänud paralleelsused on eksisteerimas fragmentidena, ning perioodiliselt…, või alaliselt, kuna oled toitmas neid oma energiaga…

Selleks on sinu hirmud…, salasoovid või unistused… – või isegi… mõttekujutluste lend…

Sinu aju ei peatu…, seega… ta on pidevalt loomas mõttevorme…

Seda on sul võimalik jälgida…, seda, milliseid teemasid on ta jahvatamas…, ja millest on mõtlemas…

Just need on loomas sinu paralleelseid reaalsusi…, ja neid oled võimeline jälgima, suunates sinna oma peamise energia osa…

 

Mul on kõik kuidagi segamini…

Sina ja paljud teised räägite, et igaüks meist on läbimas kõiki kogemisi korraga…

Igaüks on mehena ja naisena…, paljudes rollide variatsioonides… – kuningast kerjuseni…, mõrtsukast ohvrini…

Minul ei ole mingit soovi olla mõrtsukas…

Kuidas saab see kõik olla…?

Reaalsuste kujunemise protsess on keeruline…

Esiteks… – sa kujundad neid kõiki oma kehade tasemetel…

Ehk… – on olemas reaalsus füüsiline…, astraalne…, mentaalne…, ja nii edasi…

Need reaalsused on samuti ristumas teatud punktides…

Seal, kus sinu füüsiline reaalsus on puutumas kokku mentaalse reaalsusega, milline on loodud sinu poolt… – saad kirjutada seda teksti…

Kui su keha on haaratud kirest…, siis kokkupuude on füüsilise ja astraalse kehade vahel…

See käib korraga ja üheaegselt…

Selline on reaalsuste kera…

Pealegi veel… – sa kujundad reaalsust mitte üksnes ärkvelolekus…, vaid ka une aegu…

Seetõttu neid reaalsusi sa ärgates ei mäleta…, nende loomine ei meenu…

Peale selle…, reaalsusi oled loomas mitte üksnes kehastudes…, vaid lood ka kehastumiste vahel…

Just seal kujuneb kavatsus saada kellekski…, või saada mingit kogemist…, või elada läbi teatud elu…

Seal saad kujundada mitte üht-ainsat reaalsust, millesse pärast kehastud…, vaid kohe mitmeid alternatiivseid reaalsusi… – ehk… lood reaalsuste lõuendit, mis koosneb enda arengu energia punktide võrgust…

See oleks eri vanuse piireis olevate astraalse energia piikidena…, ja mõnes vanuses – mentaalse energia piikidena…, ja nii edasi…

… Selline on teatud määral energiate liikumiste skeem…

Kehastudes füüsilisse ilma ja rüütades end erinevatesse kehadesse, sa kui täiendad seda skeemi sündmustega…, milliseid tõmbad ligi…

Sa järgid selle skeemi graafikut…

Kuid… sa võid seda ka muuta, hüpates teisele tõenäolisele reaalsusele, mis oli algselt su enda oma…, veel enne kehastust…, planeeritud reservsena…

Kasvõi… – kui oled jooksva reaalsuse punktis läbimas õppetundi edukalt…, siis boonusena saad hüpata üle reservsele reaalsusele, kus saad läbida õppetundi kiirendatult ja kõrgemal tasemel, suurema intensiivsusega…

Võis siis vastupidi… – oma jooksva kavatsusega võid valida väiksema intensiivsusega kogemise läbimist…, ning hüpata reservsele kogemise skeemile, kus saad lõõgastuda rahuliku energia voogudes…

Iga ühe palved rahuldatakse sellel juhul, kui koorem osutub üle jõu käivaks… – siis saate üle hüpata reaalsuse alternatiivsele harule…, alternatiivsele kogemise läbimise skeemile, kus saate läbida kogemist väiksema intensiivsusega…

Näiteks… – „tapja“ skeemis võid saada kas mõrtsukaks, või loomade tapjaks…

… kas tappa kavatsetult, või tappa juhuslikult…, ja nii edasi…

… võidakse panna vangi… sellest tulenevate kõikide tagajärgedega…

… võite ehk isegi pääseda mingil viisil karistusest…

Seega… juba tapja olemuse kogemise valikul on kavanduses kõikvõimalikud variatsioonid…, ehk… kulgemiseks joonistuvad erinevad skeemid…

Olemus, kehastudes edaspidi, saab kulgeda omal valikul ühel, või teisel teekonnal…

… ta võib hüpata ühelt teekonnalt üle teisele…

Ometi… temale see näib üheks reaalsuseks ja üheks eluks…

 

Seega see, mida nimetame alternatiivseteks ajajoonteks, on iseenesest teised, kogemise kohased teekonna läbimise skeemid…?

Just nimelt…

 

Kuid milleks läbida tapja kogemist…?

Selleks, et mõista seda energia spektrit…

See on teie valik…

Ka mind on hämmastamas mõningate olevuste soov läbida tapja kogemist…

Kuid pealegi veel… – kellegil on soov läbida ohvri kogemist…

Seega… – keegi peab olema mõrvari rollis…

Kõik see on üksnes mäng, mida võtate kui ainsat ja viimast… – seetõttu ka äärmiselt tõsisena…

Katsuge sellest eemalduda…

Nagu laste sõjamängudes, millistes otsest tapmist ei toimu…, kuid… kui vastane hüüab – „oled surnud“, siis teine kukub mängult kui surnuna maha…, ehk väljub mängust…

Just selliselt kõik käib…

 

Siis tuleb välja, et kui süttib ilmasõda…, siis enamus inimesi planeedil on valinud sõda enda kogemiseks, mis viib ära hulgim elusid…?

Te mõneti valite veidraid mänge…

Kuid meie ülesanne on olla abiks teile selles…

Ja see on meie õppetöö elemendiks…, mängulik õppetöö läbi laskumise reaalsusesse…

Kogu inimkond pole valinud ilmasõja teekonda…

Tegelikult… märkimisväärne elanikkonnast polnud kaasatud neisse sõjamängudesse…

See on vaid teil võetud ühel nõul pidada seda ilmasõjaks, kuna sellest võtsid osa mitmed riigid…

 

Võtame taas ette karma küsimuse…

Ma mõistsin, et minu elu hädad (see, mida võtan hädaks) on üksnes minu valitud mängude tulemused…

Kuid kuidas jääb seadusega… – kui ma tegin kellegile valu, siis mingis teises elus ta peab tegema valu mulle tagasi…

Selliselt meile õpetatakse…

Ei… – te mõistate seda vääriti…

Milleks kellegil tarvis teha sinule valu…, miks olla sedavõrd kättemaksu himuline, et tagastada kellegile kõike…?

 

Selleks, et tagastada energia, millist sai – kas antud, või võetud…

Tagastada energiat on võimalik paljudel muudel viisidel…, sealhulgas – muundades ja puhastades…

Meenuta oma püha märtreid, kes ei tagastanud kellegile energiat ühelgi sellisel viisil…

Meenuta Kristust, kes palus Isalt, et ta ei karistaks inimesi nende tegude pärast, kuna nemad pole teadlikud oma tegudest…

 

Seda selleks, et õpiksime tundma valu ja mõistaks, mis on olla ohver… – et ei teeks enam valu kellegile…

See on juba õigem…

Kuid keegi ei pane teid läbima sellist kogemist…

Teile ehk soovitatakse seda kogeda…, kuid mingeid kohustusi selleks ei ole olemas…

… see on üksnes teie endi valik…

 

Kuidas jääb põhjus-tagajärje seadusega, kus iga valikule kaasneb teatud tagajärg…?

See on energeetiline seadus… – on energeetiliste seoste seadus…

Sellest räägiti teile sellisel viisil, kuidas teile oli mõistetavam…

On olemas energeetiliselt lõpetatuid…, ja energeetiliselt lõpetamata koostöid, milliseid nimetasite võlgadeks…

Kui võtad näiteks kelleltki raha, siis ka tagastad täpselt sama summa…, siis selline kootöö on teil lõpetatud…

Kui võtad kellegi energiat, ning tagastad sama hulga ja samas kvaliteedis…, siis ka selline energeetiline koostöö on lõpetatud…

Enamusel juhul see ei toimu selliselt…

Armastav ema annab oma lapsele hulga enam energiat, kui saab temalt tagasi…

Et viia lõpuni koostöö, neil kahel olemusel on võimalus taas kohtuda, kus rollid on vahetatud…

Et lõpetada seosed, mida nimetate karmaliseks sõlmeks, koostöö peaks olema võrdväärne koostööle eelmistes kehastustes…

Kuid seda on raske täpselt reastada…, seetõttu neil olemustel omavaheline seondus jääb taas lõpetamatuks…, ja nii jatkuvalt edasi…

Sama toimub mõrtsuka ja ohvri vahel…

 

Seega… – kui minul on olemas mingid lõpetamatud koostööd…, siis minul ei ole võimalik minna uuele reaalsusele…?

Sinul ei ole võimalik minna sellelt reaalsuse tasemelt, kuna energeetilised niidid on hoidmas sind kinni…

Et lahkuda sellelt tasemelt, sinul on tarvis tagastada kõik võlad…, võtta tagasi, mida oled ära andnud…

Ehk… – sul on tarvis tasakaalustada oma energiad… – anda ära võõra…, ja võtta tagasi oma…

 

Kuid kuidas olla väitega, et pole olemas omi, ega võõraid… – on üksnes Ühesus…?

See on üksnes mäng, kus märgistad mõnda omaks ja mõnda võõraks, ning tasakaalustad energiate tasakaalu…

Kui sina, terviklikkus, tahaks lahkuda sellelt tasemelt, siis sinule pole oluline, millised sinu osad rikkusid tasakaalu teie koostöö aegu…

Peamine on, et tervikus oleks tasakaal…

Kui sina, osana, tahaks lahkuda sellelt tasemelt, ehk minna oma terviklikkuse teisele tasemele, siis sul tarvis esmalt tasakaalustuda…

Just selle poole kutsutakse teid üles paljudes praktikates ja karmalistes õpetustes…

 

Kuid pühad eraklased kord lahkuvad ühiskonnast… – kas nemad on tagastanud omad võlad…?

Jah… – neil selline protsess on võtnud aega terveid kümnendeid…

Võlgade tagastamiseks ei ole vajadust puutuda kokku füüsiliselt…

Seda on võimalik teha kavatsuse kujundamise läbi…, mõtteliste saadetiste vahendusel…

Selleks on pattude lahti laskmine, palved, tunnistamised… ja palju muud…

See on üksnes energiate tagastamise protsessid…, energiate koostööde lõpetamine…

Kui selline protsess on lõpetatud, siis on võimalik lahkuda sellelt vastuvõtu tasandilt…

 

On olemas maagilised õpetused ilmade koondamise punkti loomiseks…

Neis räägitakse, et inimkonnal on olemas mingi punkt…, ning selle nihutamisega inimene on võimeline koondama teiste ilmade reaalsusi, ning kulgema nende piireis…

Mis koondumispunkt see on…?

See on jooksva kehastumise kõigi võimalike reaalsuste ristumispunkt…

Ehk… kõigi kogemiste teekondade ristumise punkt, mis oli määratud kehastumiste hetkel…

 

Kuid inimmaag, nihutades koondumispunkti, on võimeline saama loomaks…, või pääsema mitteorgaanilisse ilma…?

Kuidas küll saaks selgitada seda sulle paremini…?

Kui sinul, inimesel, oma kulgemise teekonnal on teatud kogemise läbimise sõlmpunktid, siis neis on esinemas võimalikud ristumised teiste olemuste reaalsustega…

Kui sinu kogemise valikul on kokkupuuteid loomadega, siis on olemas ristumine loomade reaalsustega, nende kogemistega ja nende teekondadega…

Just nende ristumiste läbi on maagidel võimalus pääseda loomse vastuvõtu reaalsustesse…, või mineraaletesse reaalsustesse…

Kui sa oleks läbinud oma kogemist üksi, siis su ümber oleksid üksnes inimesed… – kuid sinu ümber on olemas loomad ja stiihiad…, mineraalsed valdused…, ja palju muid olemusi… bakteritena ja seentena…

Teie kõigi kogemised on ühildatud…

Seetõttu on olemas teatud punktid, mis on ühildamas kõiki reaalsusi…

See on kokku viimas sinu kõiki võimalikke kogemise teekondi…

Kulgedes seda teekonda, omades küllaldast energiat, oled praktiliselt võimeline kohtuma teiste valdustega, ning pääsema nende vastuvõttudesse…

 

Kuid mis on sellel juhul unesnägemine…?

See on ühene kavatsus luua ja vastu võtta ühest reaalsust…, või muud erinevat jooksvast reaalsusest…

Kogute liigset energiat, kui on teile tarvis oma elutegevuseks…, ning valite ise, kuhu seda suunata…

Seda võib suunata maagilisteks tegevusteks…, loovuslusteks… – võib suunata ka ühisele unesnägemisele…, ja isegi rännakutele mööda teisi ilmasid…

Mida enam kogute sellist energiat, seda enam võimalusi saate avada endis…

 

Ja nüüd viimane küsimus, millist paluti küsida…

Kui kõigi inimeste reaalsused üksnes ristuksid…, siis… üks inimene paneks kasti valge kera…, aga teine saaks võtta kastist välja hoopis punase tahuka…

Kuid miks elus seda ei toimu…?

Sest mõlemad loodavad välja võtta just valget, või musta kera, kuna nullvarianti pole olemas…, eriti nüüd, kui kõik on teil omavahel sedavõrd läbi põimitud…

… kuigi iga inimene on kiirgamas oma mõttevorme…

See, kes asetab kasti valge kera, edastab mõttevormi sellele, kes astub kasti juurde…

Kui teisel inimesel on sedavõrd märkimisväärne energia, et ta on suuteline küllastama oma mõttevormi punase tahuka mõttega, ning see muutub domineerivaks… – seega… kolmas saab võtta kastist välja punase tahuka…

Kõik oleneb teie ootusest…, ehk teie tundlikkusest teiste mõttevormide suhtes…

Kui olete veendunud vastupidises…, ehk… teie mõttevorm on domineerimas ja valdab vajalikku hulka energiat, siis ta on püsiv… – seega, kui valdate usku, siis teie usu järgi kõik ka sünnib…

Nii on sündinud kõik imed, millised on teie ilmas sündinud…

Selliseid omadusi valdavad ka need, keda nimetate hüpnotisöörideks…

Nemad on võimelised koondama oma vastuvõttu, oma mõttevormi…, ning suunama seda teise inimese poole… – see võtab vastu…, saab jälgida ja tunnetada kõike, millest räägib hüpnotisöör…

Kuid samas, pange tähele…, kõik inimesed ei allu hüpnoosile… – üksnes need, kelle mõtteloovus on hüpnotisööri omast nõrgem…

 

Kuid… kus on hüpnotisööri näites reaalsuste ristumine…?

Ruumis, kus asuvad mõlemad…, reaalsuses, millist võtab vastu mõjutatav…

Tavaliselt selline reaalsus on loodud hüpnotisööri kujutelmaga, mille ta edastab mõttevormina…

 

Kuid mis on sellisel juhul regressiivne hüpnoos, kus inimesed elavad üle oma eelmisi elusid…?

See on hüpnotisööri võime oma energia jõul kanda inimese teadvust neisse reaalsuste lõikudesse, milliseid ta on läbinud oma kogemise aegu…, mõneti ka neisse reaalsustesse, millised on alles teostumise ootel…

 

Mida see tähendab – ootel…?

Jooksva kehastuse aegu oli olnud võimalus olla mõrtsukas…, kuid sa suutsid vältida ühte, või mitut võimalust… – kuigi muud osad, kui läbi tehtud, ei kao…, ja need on täitumise ootel sinu energiast… – ootamas realiseerumist…

Kui valid neid, siis ka realiseerid…, täidad oma energiaga, ehk läbid vajaliku kogemise…

Kuid… võid neid mitte kunagi valida… – see on sinu valiku vabadus…

 

Kuid kuidas said hüpnotiseeritud laskuda eelmistesse eludesse ja teistesse ajastutesse, kui sa ise räägid, et möödanikku pole olemas…, on üksnes siin ja praegu, mis on loodud minu mõtteloovuse läbi…?

Möödanik on olemas üksnes salvestiste näol…

Hüpnotisööri abil, või… võid ka ise vaadata sellist salvestist läbi iseseisvalt, mis on tehtud üksnes sinu enda salvestusviisil…, läbi enda teadvuse…

Seetõttu vaatamises sul ei ole võimalik näha ennast…, kus vaatamas oleks kui ise…, samas ka… kui kõrvalt…

Selles salvestises oma teadvusega oleksid kui pealtvaataja ja osavõtja…, oled esinemas mõlemas rollis korraga…

Osa sinu teadvusest on sukeldunud sündmustesse, kuid teine osa sinu teadvusest on kuulamas hüpnotisööri häält…

 

Tänan sind vastuste eest…

Minagi tänan sind koostöö eest…

 

Kas see on lõpetatud koostöö…?

Ei… – sinul on jäänud küsimata veel hulgim küsimusi…

 

Kas oled teadlik minu kõigist küsimustest…?

Muidugi…, ma tean kõiki sinu küsimusi, milliseid sa pole veel esitanud…

Oleme ju kõik kvantilises seonduses…

Paljude küsimused tulenevad läbi sinu…, kuigi ka nemad oleksid, kui oma teadvusega, võtmas osa sellest dialoogist…, ja ka need, kes on lugemas vastuseid, on sünnitamas küsimusi, millised kajastuvad sinu peas…

Selline ongi kvantiline teadvus, millesse oled osaliselt sukeldumas meie kanalduse aegu…

 

SElena

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid… olen Krayon, magneetilisest teenistusest…

Mida te täna näete siin…?

See, mida näete…, see, mida kuulete, – teatud määral läheb neist raamidest välja, mida lootsite näha oma kujutluse kohaselt reaalsuses, milles olete elamas…, isegi olemata selles ruumis…

Juba fakt ise, et olete tulnud siia kokku, et jälgida seda…, tunnetada energiat…, rääkida sellest, et see, mida igapäevaselt ei kohta, ei peagi olema midagi erilist… – ehk olete ootamas isegi midagi muud…, või olete lootmas kuulda sõnu millegi erilise kohta…

Nende päevade kokkuvõttev sõnum selletaolistel kohtumistel, on erinemas varajasematest…

Täna räägime neist, kes on siin, antud ruumis…

Mõneti ruumi alla kuuluvad ka need, kes kuulavad, või loevad sõnumeid hiljem…

… kuid minu jaoks on sama nüüd

Tänane sõnum puudutab enamuselt isikulikku kanalduse vastuvõttu…, aga mitte informatsiooni, mis on kätketud sõnumisse… – nagu oli see varem…

Seetõttu läheme otseselt üle küsimuse juurde…

Mis toimub peale seda, kui kanaldus on läbi…, ja kõik lähete laiali…, ega kuula hiljem üle seda, mida kuulsite, istudes toolil…

… kas ikka võtsite kaasa osa kuuldust…, minnes kuhu iganes…

Mis sünnib seejärel…?

Käesoleval hetkel, siin saalis, on olemas vaimsuse hõng…, sellest oleme varem rääkinud…

Me kutsume teid tunnetama seda hõngu…

Kutsume teid tunnetama, et kanaldus ise pole see, mida räägib teile minu partner……

Kutsume teid tunnetama Jumalat…, Vaimu… – nimetage seda kuidas tahes…

Siin on selline energia, mis on suhelnud planeedi Meistritega… taas ja taas…

Selline sõnum oli antud nii iidsetele, kui ka koopainimestele…, suurematele ja väiksematele kultuuridele, tsivilisatsioonidele… – seda oli edastatud Gaiale endale…

See kõik oli ikka sama, mida räägime teile tänavu…

Mis toimub siis, kui lahkute sellest ruumist…?

Teie mõistuse lineaarsus…, ja see, mida nimetate reaalseks eluks, on teie energia nõrgestajad…, eriti, kui osutute olemast väljaspool oma ringkonda…

Selles ruumis on olemas Kõrgem Kaaskond…, seetõttu ruumi atmosfäär on eriti hinnaline…

Me kutsume teid tunnetama energiat, milline tuleneb kaaskonnalt ja ruumisolijatelt…

Täna minu ees on istumas need, kes on loomas teatud teadvust, atribuutide kvaliteeti, millised kujunevad mekraapide ristumisel…

Kõik olete istumas teine teise energias…, ja sellega loote veelgi suuremat energiat…

Seejärel lahkute oma kodudesse…

Mõned lahkuva kellegiga koos…, kuid enamus lähevad oma kodudesse üksinda…

Kuigi kodus on ehk pere…, kuid koju lähete siiski üksi…

Kui jõuate koju… – mida teete…?

Olenemata sellest, mida teeme siin…, mida arutame…, millest räägime… – ja kuivõrd on reaalne see… – mis hakkab toimuma hiljem…?

Ma olen palju aastaid tagasi ütelnud… – kohas, kus oleme istumas teie ja mina, meie vahel toimub armastuse energia vahetus…

See on selline koht, kus mõned teie seast saavad tunnetada Loomise Lätet…, teades, et kõik on korras…

Sellistel kohtumistel mõned saavad tervendust, kuna ühesuse omadusel on olemas võime luua tervendavat energiat…

Kas tegelikult ongi tarvis jõuda kohtumistele, et saada kätte seda tulemust…?

Ma tahaks teile ütelda… – tere tulemast Uuele Maale, kus igaüks teie seast, jõudes koju, võib luua sama keskkonna… – igaüks teie seast…

Tahaks ütelda teile – riskige saada selliseks meistriks (minu partneri väljendus), millisena olete…, meistriks, kes on liikumas mööda planeeti…

Meistrid ei liigu rühmadena… – vaid üksikutena…

Kõik, mida nemad on teinud, on teinud, olles üksikutena…

Kui tahaksite teada, mis toimus nende peas, nende inimmõistuses…

… ka neil olid kahtlused, šokid, üllatused kõigest, mis toimus nende ümber…, ja sellest, kuidas ümberkondsed reageerisid nendele…

… – kuid nemad olid rahulolevad oma armastuses…

Nemad olid teadlikud, kes nad olid… – just see lõi nende ümber vastavat atmosfääri…

Nemad liikusid kohast kohta…, ja inimesed, kes kohtasid neid, rääkisid… – see on sootuks midagi muud…, midagi erilist (selle suhtes, mis oli varem neile teada)…

Ehk olete kuulnud loomadest, kes on tunnetanud nende juures midagi erilist…

Selline on see, kuhu olete liikumas… – selles on olemas võimalused…, potentsiaalid…

Lumepall on läinud veerema…

Iga vana vaimsus…, iga inimolevus, kes on ärganud oma suurema väe teadvustumiseni, hakkab muutuma keemilisel tasemel…

DNA ise hakkab füüsilisel tasemel täiustuma…

… teie seesmuses tärkab veelgi suurem teadvustus…, mis pikendab isegi teie eluiga…

Teil hakkavad sündima teadvustumised isegi selle kohta, kes te olete tõeliselt…

Teie suurimateks ülesanneteks saavad… – enesedistsipliin (vastutus iseenda ees)…, eneseteadvustus…, täielik juuresolek olukordades, millistes leiate end olevat, kuigi erilist vajadus selleks ei ole… – selliselt saaksite kasvada ja areneda jätkuvalt…

Mõnigi teie seast on täienisti teadlik, millest ma räägin…

Kasvuaeg loob küll mõningaid ebamugavusi… – kuid ka meistrid on midagi sellist läbi elanud…

Mida võtate ette, kui jõuate koju…?

Lubage küsida teilt… – Kas selline kohtumine oli teile karguks…, või toeks…?

Kas teil on tarvis käia sellistel koosolemistel, kus saaksite tunda eufooriat jumalikust armastusest (Jumala armastusest)…, või… lahkudes sellelt, rääkida uhkusega… – Ma olen võimeline tegema seda, olles eraklasena, olles omaette

Kuid nüüd veel üks küsimus selle kohta… kui olete nende keskel, kes mõtlevad teisiti…

kas ka sellisel juhul jääte rääkima sama

… kas suudate jatkata samas eufooria tuhinas, säilitades endas vaimsust, mis on andmas teile sama, mida tunnetate siin…, ning samas olla nendega, kes ei ole teiega nõus…, või isegi suhtuvad teisse halvustavalt…?

Mis juhtub teiega, kui lahkute siit…?

 

Täna olid esitatud sellised küsimused…, ja me püüdsime vastata neile küsimustele…

… küsimustele kanaldajatele…, õpetajatele…, Vaimule endale…

Küsimused üle planeedi on ikka… ühed ja samad… – Mis… Kus… Kuidas… Millal… Miks

Tundub, et pea igaüks teie seast peab tarvilikuks mõista ise kogu esoteerilist mehhanismi…, muidu ei saaks teha järgmist sammu… – ja selles seisneb inimese loomus…

Ma küsin teilt, mu kallid…, ja küsin taas kord… – kas tõemeeli on sedavõrd oluline see teile…?

Toon taas ühe näite…

… Teil on olemas liikumise vahend, nimega inimkeha… – mis oma olemuselt on keemiline masin…, ning see toimetab teid kohast A, kohta B… – sünnist surmani…

… ta on töötamas iseenesest, süüvimata eriti millessegi…

… ta on loodud selliselt…, ja te hoiate seda käigus kogu oma elu jooksul…

… – sellest saate teada üksnes oma ealise küpsuse tõusuga…

Mõned teie seast on võimelised hooldama seda masinat… – läbi tervisliku eluviisi…, toitumise ja muu abil…

Ja see ongi kõik…

Kuidas jõudsite selleni, et teie teadvuse tase on võimeline muutma keha olekut…,  on võimeline pikendama keha iga…

… – või kõik toimub iseenesest…?

Kas on ikka vaja igal ühel olla arst…, õppida tundma igat organit… – ja seda üksnes selleks, et liikuda punktist A, punkti B…?

Vastus on ühene – EI… – te üksnes panete masina käima, et liikuda punktist A, punkti B…

Kas oma autos mõtlete sellele, kuidas töötab mootor, et pääseda punktist A, punkti B…?

Te ei esita kunagi taolist küsimust…

Nüüd tahaks veel kord toonitada… – inimese vaimne ärkamine tema tõeliste eesmärkide poole käib teie seesmuses iseenesest…

Vaim teeb seda tööd teie seesmuses…

… teil jääb üle üksnes teadvustada muutusi ja nihet…

Kui paljud teadvustavad, kuidas toimivad hommikuti, kui ärkavad varakult

… ärkavad…, sirutavad käsi ja… ütlevad – noh, ja mis nüüd…

… või säilitades rahu, sirutades käsi ütlevad – tänan sind vaim, et ei lase mul magada…,

… ka mina tunnistan töö vajadust, mis on toimumas minu seesmuses…,

… on asju, milliseid vaja tervendada…, milliseid aidata…, milliseid tarvis tugevdada…,

… mul isegi ei ole tarvis teada neist asjust… – tänan…

Vaadake…, just selline süsteem on ette nähtud töötama vanas vaimsuses autonoomselt…

Kui avate akna – sisse pääseb valgus…, ja te ei analüüsi selle vormi…, tema laine pikkust…

… teil ei ole vaja tunda muret akna suuruse pärast…

… teil isegi pole tarvis teada, miks pole tarvis teada…

Kuid siiski… – inimolevusel on tarvis tunnetada, kas on see millegi kohane, või mitte…

Just selles ongi seisnemas valiku vabadus…

… kas see kutsub teis esile hirmu…, või… kas tunnete end selles hästi…, või mitte…

Äratundmise oskusel ei ole midagi ühist peensustega, nagu… kuidas see töötab, või… kui palju kulub selleks aega…, ehk isegi… milleni see viib…?

Vana vaimsus on ärkamas suuremal eesmärgil, ning ta mõistab, et asjad tulevad just siis, kui nende järgi on vajadust…

Samas on ka fakt, et jäädes üha rahulikumaks, te panete asju tööle paremini…

Kuid lakkavad töötamast siis, kui hakkate neid analüüsima…, esitama küsimusi… – mis, miks, kus, kes ja millal

Need üksnes lakkavad töötamast, kuna vastuseid neile ei saa tulla LINEAARSEL VIISIL…

Olete kõik armunud…, kõik teie…

… kunagi olite armunud inimesesse…, või meistrisse…?

… või oma lemmiklooma…?

See on imepärane…, see on kaunis…

… – kõik sellised tunded on mõjutanud teie keemilist koostist…

Teie, inimolevused, olete vaadanud teine teisele silma…, olete armunud…

Kas te olete sellistel puhkudel peatunud…, kas olete hakanud analüüsima seda…?

Kas olete neil hetkeil küsinud endilt… – mis on toimumas…, kas ma saan armuda, kui mulle pole teada selle protsessi kõiki detaile

Jah… – te ei tea…, ega peagi teadma, kuna üksnes nautlete seda…

Te langete teine teise embustesse, ning tunnete mõnu sellest… mittemillegiga võrreldavast tundest…

Jumal on armunud teisse…, ning ma kutsun teid langema tema embustesse, mis on olemas teie seesmuses…

… selle embustesse, keda nimetate enda Kõrgemaks Minaks…, kes on valdamas Jumala armastuse loovat energiat…

Armuge… – ja lakake pärimast – miks…, kuna…, või… kuidas

Vastused on siiski olemas…, ja need on aluspanevad planeedi nihkele, millist oleme üle elamas…, ja mis on mõjutamas ülestõusu…, ja inimrassi muutusi…

Inimesed, liikudes kõrgemates vibratsioonides, hakkavad mõtlema teisiti – üks teise järel…

Selle tulemusena – inimese eluiga pikeneb kogu ilmas…

Me oleme sellest rääkinud varemgi…, kuid, mu kallid… – teekond punktist A, punkti B on nii esoteeriliselt, kui ka metaforiliselt, teie teadvuse jaoks põhimõtteliselt liig keeruline, et saaks seda mahutada teie mõistmiste kapslisse…, eriti, kui kapsel on kolmemõõtmeline…

Kuid on olemas ka selliseid, kellel kõik siin kuuldu ja toimunu jääb sellesse ruumi, kuna nemad ei ole auutelised seda kõike vastu võtma…

Kõik, mida teile siin tutvustatakse… olete te ise…, ja see kõik on teis endis juba olemas…

… see ei tulene inimeselt, kes on laval istumas toolil…

… see on teie seesmuses vabas juurdepääsus…

Täna õhtul, enne magama minekut, eralduge üksindusse…, ning mõtisklege neis küsimustes omaette…

Ehk, võib-olla, isegi tõstes käed üles, ütlete… – Kallis Vaim…, anna mulle märku, kas oled minuga praegu…?

Vast ehk tunnete judinaid, või kergeid torkeid…, ehk tekib soov sulgeda silmad, kuna valgus otsmiku piireis muutub kuidagi liig eredaks…

Ehk Kõrgem Mina, pilgutades silma, vastab teile… – on juba ammu aeg küsida seda

See jääb teid saatmas kõikjal, kuhu te ka ei liiguks…

Teil veab korralikult, kui teil on olemas partner, või keegi pereliige, ehk keegi sõber, kes on jagamas teie tundeid ja vaateid… – nii võib teist saada rühm…

Rühmal on suurem vägi…, olenemata, kas selles on teid kaks, või enam… – loeb eksponentsiaalsus…

Kuid…, kallid… – see kõik algab teist endist…

Kas ikka julgete esitada oma Vaimule küsimuse… – mis on see, mida ma peaks teadma?

Vaevalt et vastuseks saate kuulda häält…, või näha kirja seinal…

Juhendust saab antud teile läbi teie alateadvuse…, teie armastuse…

Üksnes uus inimene (uus inimolevus) on suuteline võtma vastu sellist keerulist asja, mis saaks mõjutada tema eluviisi, tema emotsioone…

Seda pole võimalik mõista loogilise mõistusega…

Kuid, mu kallis…, seda ei peagi mõistma…, see on siiski vaid plaan, mis kannab sind punktist A, punkti B…, – sinul pole tarvis teada, kuidas see toimub…

Kas oled suuteline tunnetama seda oma emotsionaalse südame abil…?

Kui sul on tahtmine, või vajadus analüüsida seda kõike…

Siis analüüsi seda oma südame tunnetuste põhjal…, kuid mitte sellest vaatevinklist, mida on sulle õpetatud, kuidas peaks olema õige…, või, su enda arvates, kuidas tavaliselt see on käimas…, või, kuidas peaks käima…

Tegelikult… mitte ükski teie seast ei ole teadlik toimuvast…

… isegi see, kes on istumas toolil, siin laval…

Kõik, mida oleme andmas teile – on ülimalt lihtne, kuna see on just see, milles olete käesoleval hetkel…

… lihtsas kohas…, lihtsate mõistmistega…, lihtsate mõistatuste lahendamistega, millised näivad uskumatult keerulistena… – kui sinu arvuti seade…

Kuid… ära põe…

Kui sa lubad… – siis sinu elu Loomislätte armastus viib sind lõpuni…

Ehk… praegu on just õigem aega kuulda sellest…

… sellest, mida võib juhtuda, lahkudes siit…?

Kui kõik, kes on kuulamas Krayoni sõnumit, tõusevad ja lahkuvad… – mida võib juhtuda…?

Kas võtate kuuldu kaasa…, või jätate maha…?

Mu partner ütleks… – tõmbate stepsli seinast…

Olete elamas oma elu…, olete käimas pühakojas, pannes selga paremad riided…, kummardute seal…

… – kuid, naastes koju, jätkate endist elu…

Ikka punktist A, punkti B…

Aeg peatuda…

Tahaks, et lahkudes siit, oleksite mõnevõrra teine, kui tulite siia…

Olles praegu siin, kus selle koha kaasosaliste hulk loob palju „müra“… – te ei ole suutelised võtma kõike vastu üksnes kuuldu kohaselt…

… kuid te saite seda kuulda oma südamega…

On aeg, lahkudes siit, teada… – isegi, kui te pole siin, olete jätkuvalt jumalikkuse sees…, ja selle valgus on katmas teid…

Selline on tänane sõnum…, ja selliseks see jääb, kuni olete siin…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Tervitan sind, Isa

Tervitan ka sind, mu laps…

 

Aita meil teadvustada Sind…

Teadvustades Sind, saame teadvustada end…

Asi pole päris nii…

Esmalt pead teadvustama end…, see aitab sul teadvustada Mind…

Kuidas piiratud teadvus saaks muidu teadvustada piiramatut…?

Ookeani tilk saab esmalt teadvustada end… ookeani osana…, ning leida endas kõiki ookeani omadusi… – üksnes mikrotasandil…

Sa ei ole suuteline oma piiratud teadvusega teadvustama Minu piiramatud Teadvust…

Kuid analogi meetodil sul on võimalus teadvustada end, kui Mind…, kui osa Minust…

Kui sinus on kord olemas kõik minu potentsiaalid, siis sinul on võimalus avada sinus olevaid Minu-Sinu potentsiaale…, ning selle läbi saad avaneda Lõpmatusse ja Piiramatusse…

 

Kuidas seda teha…?

Ma püüan sinu vastuseid lahti mõtestada…

Kuid kuidas peaks mõistma… – mis on Lõppmatus…, ja mis on Igavik…?

Tuleb kasutada muid mõisteid, mis kirjeldaksid Lõppmatust ja Igavikku…

Sinule tuttavate mõistetega on võimalik neid üksnes teadvustada…

Lõppmatus on katkematus…

Katkematuse mõiste on sulle tuttav…

Igavik ongi katkematus…

Lõppmatu igavik… – see ongi katkematuse mõiste…

See…, mis eksisteerib alati – ja ei lõppe kunagi…

See…, millel puuduvad piirid ja vormid…

Sina oled piiridega…, ja oled kätketud vormi…

… – kuid püüad avada end oma katkematusse…, ehk – taastada seda…

Sellega sa võtad endalt maha katkevuse trafaretid…

See ei ole siiski muu, kui üksnes trafaretid, millistega on kaetud sinu Lõppmatus…

Kõik vormid on üksnes – loomise trafaretid…

Kujutle puhast paberi lehte…

… sa asetad sellele piludega trafarette, mille piludes on kujundid… – ja sa näed paberil pilte…

… sa asetad sellele tähtedega trafarette…, ning saad lugeda sõnu, või lauseid…

Kuid need on siiski trafaretid…

… piisab need tõsta kõrvale…, lauale jääb vaid puhas leht…

Puhtal lehel saavad olla nii kujundid, kui ka tähed…, kuid ise saab olla üksnes puhta lehena…

Puhtas lehes on olemas kõikvõimalike trafarettide potentsiaalid…

Puhta lehe geniaalsus seisnebki just tema puhtuses…

Just tema puhtus annab temale võimalust olla ja saada samas kõigeks…

Tema puhtus lubab panna temale ja ära võtta mistahes trafarette…

See on loovusluse puhas avarus…

 

Järelikult… – et mõista Sind, on tarvis võtta sinult maha kõik minu enda vastuvõtu trafaretid, kõik omad piirangud…?

Jah…

Kas oled suuteline võtma end puhta lehena…?

… olla puhta avarusena…, puhta Oluna…?

Kuid sinu vastuvõtu peale on asetatud hulgim trafarette, mis piiravad sinul olemast puhta paberi lehena

Kõik algab juba vormi sünnist, millel on olemas füüsilised piirid…, ning ta võtab vastu kõike, mis on väljaspool vormi piire…, kõike kui eraldatut…, kui mingit teist…

… ning lisaks – erinevad trafaretid, millised olid peale sunnitud kasvamise aegu ja kasvatamise läbi välisilma poolt, milles on teatud reeglid ja seadused…, teatud suhete stereotüübid…

Nii oled tarimas enda turjal tohutut trafarettide koormat, pidades neid kõiki oma eksistentsi kohaseks…

Tegelikult… sul on ainus trafarett, millest sa ei ole võimeline vabanema, kui ainsast piirangu koormast… – see on füüsilise vormi trafarett…, sinu kehad, millistesse on kätketud sinu puhta lehe tühjus

Kõiki muid piiranguid olete võimelised ületama…, iga üks teie seast, – need on siiski peale sunnitud vastuvõtu stereotüübid…

Koosta piirangutest nimekiri, milliseid võiksid välja visata…

Seejärel viska see nimekiri minema…

Või siis… – ületa aegamööda igat punkti nimekirjast…, ning tõmba need nimekirjast maha…

 

Näiteks…?

Kõike, mida on nimetatud teie mõistuse patuks…

Kasvõi – solvang…

Mis paneb sind solvuma kellegi peale…?

Kas enda tunnistamine abituks ja eraldatuks…?

Teadvusta enda väge…

Siis ei ole põhjust, ega võimalust solvuda kellegi  peale…

Kusjuures… – kui tunnetad solvumist, siis sa otseses mõttes tihendad oma piirjooni veelgi enam…

Paljudele sellest saab suletud ring…

Kes on võimeline sind solvama, kui oled võimas ja suursugune olevus…, – kuigi vormiga piiratud… kuid piiramatute võimalustega…?

Kui vaatad üle kõiki oma solvanguid…, siis mõistad… – kõik  need on poogitud läbi kasvatamise…

Heida minema kõik need piirid ja solvangud…

Heites need kõrvale, avastad… – pole kedagi vihata…

… viha tuleneb solvumisest, piirangutest ja abitusest…

Uskuge end kui suursuguseid ja võimsaid olevusi… – ja te heidate minema hirmud…

… pole ju midagi, mis oleks liiast vara või hilja…, mis ei alluks teile…

Kasvatamise trafarette on suuremal hulgal, milliseid seab teile peale ühiskond…

Teil sageli neid, kes ei leia endale partnerit, arvatakse olevat mingi viga küljes…

Kui keegi ei teeni piisavalt raha… siis ka temal on mingi viga küljes…

Mõelge kõigi piirangute üle, milliseid olete ise seadnud endale…, vabatahtlikult…

Just need segavad teil teadvustada enda piiramatust…

… – need seavad teile piire ja tinglikkusi, milliste seas eksisteerite…

 

See, millest räägid, on ühes õpetuses nimetatud maagi inventari nimekirjaks…

Maag koostab nimekirja neist asjust, millele ei ole mõtet kulutada energiat…

… ehk… ta ei kuluta nende peale oma energiat… – vaid kogub seda oma maagiliste tegevuste jaoks…?

See on samuti piiratuse tase…

Ei ole vajadust koguda midagi, kuna teis on olemas kõik…

Energia koondamine üksnes piiride kujundamiseks, võimendab piire veel enam…, sellega tõstab teie piiratust veelgi…

Tõstes oma piiratust, te eemaldute veelgi enam oma enda piiramatusest…

Olete ise piiramas end igahetkeliselt…, igapäevaselt…

 

Seda teed on käimas eraklased…

Nemad eralduvad ilmast…, ja loobuvad kõikidest piiridest, mis on ühiskonna poolt määratud…

Elavad omas ilmas… – valgustudes selliselt…, avades selliselt endas oleva Tühjuse…, saades selliselt Puhtaks Oluks…

Mõned on võimelised isegi lahustama oma füüsilist keha…, läbi süttimise…

Kas on võimalik seda saavutada, elades ühiskonna keskel…?

Miks mitte…?

Kui igaüks teeks seda, siis ühiskond muutuks teiseks… – muutuks valgustunud ühiskonnaks…

Inimesed ühiskonnas, kes teadvustavad oma sidet Piiramatusega, teadvustavad oma väge ja suursugusust…

Loojate ühiskond, kes mõistab oma mõtte väge, teadvustab oma tegevusi… – selline ühiskond oleks kui Lõppmatuse punktide ühiskond…

Teie olete mõistusega Lõpmatuse punktid… – teis on olemas kõik…

Ehk võtaks nüüd ookeani analoogi asemel analogi tulega…

Kust tuleb tuli, kui ta süttib…?

… kuhu ta kaob, kui kõik on põlenud…, kui järgi jääb vaid tuhk…?

Kas on tuld puhtal kujul…, ilma et teda süüdataks…?

Kust tuleneb säde…?

Kuidas sädemest võib saada möllav tulesein, mis neelab kõike oma teel…?

Tuli – on potentsiaalide punktid… – Lõppmatuse punktid…

Kui tuld saab lüüa välja kivist, mis samas ongi punkt…

See on säde, mis on võimeline lahvatama tohutuks leegiks, ning saama võimsaks…

Säde ise on juba võimas…

Miks süttib tuli…?

Ta kohtab oma teel teisi vorme, mis ei pea tema väele vastu…, ning süttivad…

Mida enam on tema teel süttivaid vorme, seda vägevam on tuli…

… – seda enam, et tuli saab avaneda ühest sädemest…

… – igas sädemes on olemas kogu tule vägi…

Kas on mõistetav…?

 

Suht raskelt…

Kui tuli on Absoluutse Vaimu vägi, ehk sinu vägi… – kas meie oleme siis üksnes sinu Absoluutse Teadvuse sädemed…?

Kuid meis, kui sädemeis, on olemas kõik sinu võimalused…, kogu sinu vägi…

… kuid…, kas seda on vaid seni, kuni oled magav…, kuni märkamatu…, kuni oled piiratud üksnes sädeme vormiga…?

Kui hakkame kokku puutuma teiste vormidega, siis võime ka ise avada oma väge…

… ja mida enam kokkupuutevorme, seda suuremat absoluutse vaimu väge saame endis avada…?

… Ei jõua kohale…

Kui tuli on tühjuses…?

Ja jah, ja ei…

Tühjuses on olemas kõik, kuid ilmutamata kujul…

Tühjuses on olemas tule potentsiaal, mis on magamas…

Tule potentsiaali saab avada, kui teda ilmutada sädeme näol…

Ma ilmutun minu Püha Leegi sädeme näol…

Minu sädemed asuvad koostöösse, ning süütavad teine teist…, või süttivad teine teisest…

… – see loob minu vastuvõtu leegile uut väge…

 

Kas räägid armastusest…?

Just nimelt…

… Kuid mitte üksnes…

Ma räägin kõikvõimalikest süttimise vormidest…

Ma räägin sellest, et õppida tundma kõiki minu leegi omadusi saab üksnes läbi vormi…

Läbi oma vormi…, läbi kokkupuute teiste vormidega…

Kas oled suuteline armastama, või vihkama, kui kedagi sinu ümber ei ole…?

Oled kui asustamata saarel…

Milline tuli saab sellisel juhul süttida sinus…?

 

Kas on tarvis, et süttiks…?

Kuidas teisiti saaksid teada oma võimalustest…?

Tuli – on potentsiaal…, potentsiaali avanemine…

Kui hakkad avama endas seda potentsiaali, siis püüad ka juhtida teda enda seesmuses…

Püüad juhtida Piiramatust teatud piiride ulatuses…

See on vägagi keeruline ülesanne, kuna nõuab tohutut kannatlikkuse hulka ja rahulikkust…

Kujuta end kandmas tule tilka peopesal, mis kukkudes maha, võib hävitada kogu ilma…

Kuivõrd rahulikud ja täpsed peavad olema sinu liigutused…, kuivõrd tasakaalus pead olema…, ja kartmatu…

 

Ma püüan seda mõista…

Sa räägid, et sinu väge saab õppida tundma üksnes olles vormis…, ehk – kogu Lõpmatuse väge koondada maksimaalselt ühte punkti…?

Sa mõistad õieti…

 

Kuid oled rääkinud, et sinu Absoluut on õppimas end tundma teisiti…

Seega…, see ei ole ainus viis õppida tundma Absoluutset Teadvust…?

Muidugi mitte…

Neid viise on lõpmatu hulk…

Kuid siin on jõus minu viis teada saada… – minu Lõppmatuse ja minu väe potentsiaalide avamine…, potentsiaali punktide avamine…

… keskendumise läbi kõigisse oma potentsiaalide punktidesse, ning avades neid minu enda lõpmatuse lugematute punktide läbi…

 

Kuid sa räägid, et mistahes vorm on võimeline avanema, nagu iga säde saab süttida tuleks…, kuid seda vaid juhul, kui on olemas materjal põlemiseks…, kas vorm ise, või mõned muud vastavad vormid…

Kuidas seda mõista…?

Sa võid süüdata oma vormi, ning sinust jääb järele vaid veidi tuhka…, ning sinu potentsiaal rullub kokku…

Ta naaseb minusse…

Tuli rullub kokku sädemeks…, naaseb oma tule potentsiaali, milline on ilmutumatta kujul…

See on vaid üks teedest…

Võid oma tule ja oma väe läbi alustada teiste vormide neelamisega…

… ja see on tee, millist olete käesoleval ajal läbimas…

Te olete pidevalt neelamas teine teist, – neelates vastastikku teine teise energiaid…

Seega… – need, kes võtavad teiste energiat, võtavad sellega neilt ära võimaluse süttida…, – süüdata oma vormi, et naaseda minu juurde…

Selline käik sünnitab teie vastandumist, mis on kestmas tuhandeid aastaid…

See meenutab tulekahju stiihia möllu, kus tuli kord on vaibumas, kuid samas puhkeb taas võimsaks tule mölluks…

Teie püüate küll seda kustutada, kuid ta süttib taas samas…, või kusagil mujal…

See on vihkamise teekond… – teekond, mida nimetate pimeduse teeks…

Kuid on olemas ka kolmas tee… – ühendumine

Teekond, kus keegi ei võta energiat…, toimub vaid energiate ühendamine teiste energiatega…

… ühendamine vabatahtlikel alustel…

See on armastuse teekond…

See on Leegi potentsiaali avamise teekond…

 

Kui Tuli on kasvamas, siis ta põletab oma teekonnal olevaid teisi vorme, millised ehk ei tahaks olla põletatud…?

Jah…, kuid see on pimeduse teekond…

Kuigi ehk sellised vormid tahavad kaotada oma piire… – seega…

… neil pole midagi põlemise vastu…

… neile see on valguse teekond – sulandumise teekond…

 

Pea kinni…

Kui võtaks planeedi, kus kõik vormid sellel süttivad…, mis saab planeedist…?

Temast saab täht…

Ta avab endas tule potentsiaali, ning läheb üle oma väe uuele tasemele…

Sellist teekonda on läbinud enamuselt kõik planeedid…

 

Siis tuleb välja… – kui inimesed süütavad oma planeedi, siis temast saab täht…?

Mitte otseselt nii…

Tähtede tuli on hulga vägevam tuli, kui mingi lõkke tuli…

… see on märkimisväärne muundumine…

Seega… – kui kõik inimesed planeedil süttivad ja põletavad omad vormid… – siis armastus süütab kõik ülejäänud vormid planeedil…, alles siis planeet süttib ise tähe tasemeni…

 

Nüüd on teil aeg teha järgmine samm oma tõe otsinguis…

Planeet, koos kogu tema loomse ja taimse ilmaga – on üks olemus… – ta on läbimas oma muutuste staadiume…

Planeedi järgmine samm on – süttida täheks…

Seda ta saab teha vaid juhul, kui kõik temal olevad loomsed ja taimsed ilmad liituvad… – süttivad ja põlevad ühesel nõusolekul…

Selline on armastuse võimas potentsiaal…

Ühendumise potentsiaal annab tõuke muundusteks…

Sellest saab alkeemiline fakt planeedi muundumisest täheks…

 

Kuidas jääb inimkonnaga…?

Just inimkonnalt peaks tulenema selline vägi, mis viib kokku kõike, ning suudab juhtida  sündinud tule potentsiaali…

Kas nüüd mõistad…?

 

Ma püüan…

Planeedil mõttejõud on olemas üksnes inimesel…

Loomadel, ega taimedel mõttejõudu ei ole…

Ka stiihiatel puudub mõtlemisvõime…

Mõte on – loomise koondatud potentsiaal…

Mõte on samuti säde, mis on võimeline süütama tule…

Selline vägi on teil olemas…

Kui mõte muutub vihkamiseks… – siis ta on võimeline lammutama üle kogu planeedi…, ja nakatada kõike vihaga…

Kui mõttel on armastav vägi… – siis ta hakkab liitma kõike planeedil…, ning süütama kõike olevat armastuse tulega…, soodustades sellega üldist süttimist… – süttimist armastusega…, tähelise süttimisega…

 

Kas tahad ütelda, et need planeedid, kus puudub teadvustunud elu, ei ole võimelised süttima…?

Jah…

Kõik planeedid on enamuselt läbimas sellist teekonda…

See meenutab lõkke ettevalmistamist…

Selleks, et süüdata lõket, on tarvis kokku korjata oksi ja puitu…

Sellisele hunikule tarvis viia üksnes säde juurde… – ning puhudes peale, püüad suunata tuld…, toetades põlemist…

Nii on ka planeediga…

Esmalt… temale koguneb erinevat liiki vorme…, kui hagu leegi suurendamiseks…, kui vorme süttimiseks…

Seejärel sellesse manustatakse mõistusega elu, mis saaks koondada süttimist…, et sünniks süttimise säde, milline areneks omalviisil armastuseks…

Kuid see pole üksnes armastus, kui ühesus…

Algselt kõik vormid armastavad teine teist…

Loomad ja taimed juba algselt on ühesuse osad…, kui osa armastusest…

Üksnes hiljem need eralduvad, ning alustavad oma vastuseisuga…

Kuid inimene valdab koondatud armastust…

… ta valdab tohutut väge… – väge, milline on võimeline hävitama teda ennast ja planeeti…, seda juhul, kui see muutub juhitamatuks…

… see vägi on võimeline süütama kõiki osi korraga…, millest saab armastusest süttinud lõke…

Selliselt süttib uus täht…

 

Kuid mis saab siis inimkonnaga endaga…?

Ta liidab oma teadmised tähe teadvuse tasemega…, sulandub oma väe suurusega…

Ta avardab oma vormi vastuvõtu, ning muutub täheks ilmaruumi avarustes…

Nii ta jätkab oma teekonda…

 

See on minu jaoks midagi uut…

Kas me kõik oleme siin selleks, et süüdata uut tähte…, uut päikest…?

Olete siin selleks, et avada omad lõpmatuse potentsiaalid…

Olete siin selleks, et sulandada oma teadvust suurema vormi teadvusega…

Olete siin selleks, et avarduda, ning teha esimene samm oma vägevuse ja avaruse poole…

 

Kuid ma siiski ei mõista… – milleks on tähel tarvis minu, kui inimese, kogemist…?

Meile on ju räägitud, et kõik meie kogemised on hindamatud, kuna need annavad sulle võimalust tunda end…

Muidugi annavad mulle võimalust tunda enda osi…, kui vägagi piiratuid osi…

Ma püüan tuua üht analogi, millega ma ei tahaks solvata sind…

Kuigi solvang – on piiratuse mõiste…, milline on segamas sinu ja teie teadvuste sulandumist…

Sinu kehas on suuremal hulgal mikroorganisme…, milliste vahendusel õpid tundma end inimesena…, teadvustama end inimesena läbi inimesena olemise…

Kas saaksid püüda end tunda üksnes mikroorganismina…?

Sa oled siiski juba valdamas teadmisi oma vägevusest…, kui inimese vägevusest…

Muidugi… – mikroorganismi kogemine on ka sinu kogemiseks…

… ta üksnes annab lisa informatsiooni sinu osade kohta…

Kuid sinu, kui inimese ülesanne, on sootuks muu…, ning need ei kuulu sinu keha mikroorganismide ülesannete hulka…, või sinu kehas olevate bakterite ülesannete hulka…

 

Kas see ei peaks tähendama, et kui me ei ühenda omad jõud läbi armastuse, siis planeet ei saa süttida tähena…?

Põhimõtteliselt küll…

Kuid on olemas ka teisi jõude…, teisi arengu teid… – millised räägivad sellest, et tuld võib sünnitada armastuse jõud…

… siiski… ka viha jõud on suuteline süütama tuld…

Sellist teed nimetate pimeduse teeks…

Ehk isegi… ka selline tuli saaks süüdata tähe…

 

Kas selliseid juhuseid on varem olnud…?

On…, kuid need on viinud tähtede kehade lagunemiseni…, need on viinud tähtede plahvatuseni…

Kunagi plahvatanud tähtede killud on siiani ekslemas mööda ilmaruumi…, asteroidide ja komeetide näol…

Selliselt nemad on ekslemas oma teekonnal…, kuni sulandumiseni…

Selliselt jätkuvad süttimise otsinguid…, – sünnitades üksnes uusi vastuvõtu kogemisi…

 

Kuid, nagu ma sain aru, süttimine peab toimuma vabatahtlikult…

Muidugi…, teisiti armastuses ei saa olla jõudu ja väge…

… muidu ei tule sellist tule väge, mis on kohane tähele…

 

Kuid… ehk enamus maiseid vorme ei soovi siiski süttida…, mida siis teha…?

Võimalusi on palju…, kasvõi… eneseohverdus…

… kui ohverdad enda tuld tasuta, lootes, et see aitab süüdata armastuse tuld kellegi teise vormis…

Kui sa armastad neid sedavõrd, siis valgustad nende teed…

Selliselt sa süütad neis endis vastuste tulekesi…, vastuste sädemeid armastuse leegist, mis aitavad süüdata armastuse tulesid…

Või siis… ühineda mitmete vormidega, ning süttida koos…, ja ühiselt naaseda minu juurde…

Selliselt toimisid mõned rahvad maapeal…

… seda tegid inkad…, või üksikud nende seast, kes pidasid end pühakuteks ja erakuteks… – seda tegid nemad iseseisvalt…

Kuid selline süttimine nõuab tohutut seesmise energia koondamist…

Selleks nemad elasid palju aastaid eraklikku elu, loobudes vormide ilmast, treenides oma tahet…, oma süttimise atribuute…

 

Järelikult – meie teekond on… – süttimine armastusest…

Planeedi kõigi vormide süttimine on armastusest…, liites läbi selle omad teadvused tähe tasemeni…, kuni tähelogose tasemeni…

Uue tähelogose tasemeni… – sellest tuleb uus võimas ja kaunis olevus, kes hakkab looma uusi tähesüsteeme…

 

Järelikult… Agni õpetused, milliseid on antud meile läbi adeptide, räägivad just sellest…?

Jah… – kuid teil on raske neid mõista…

Me alustame sellega algusest…, põhitõdedest…

… alustame armastusest igas ühes…

… sellest armastusleegi sädemest, milline on olemas igas ühes ja on võimeline süütama päikese…

SElena

Read Full Post »

Older Posts »