Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2016

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magneetilisest  Teenistusest…

Olen palju kordi ütelnud sõnu… „Ma tean, kes oled sina“…

Kuid paljudel on raske uskuda seda…

Esimene küsimus, mida küsib inimene, kui ma tulen teie ette… „Kes sa oled?“…

Te oleks kui kokku puutumas singulaarse olevusega, kellel peaks olema nimi…

See tuleneb sellest, et olete kuulmas singulaarse inimese häält…, kuid see pole see energia, mis on teile suunatud edastuse aegu…

Hääl, mida olete kuulamas, tuleb läbi minu partneri…, läbi tema mõistuse ja intellekti…, läbi tema kultuuri ja teadvuse…

Me oleme rääkinud teiega kolmandast keelest, millel käib sõnumi edastamine temale…

Kolmas keel on see, mis aktiveerib paljumõõtmelist keskkonda, mis täidab isegi teie ümber olevat ruumi…

See keskkond ei tule koos minuga…, – ma olen sellest varem rääkinud…, ta tuleb koos teiega…

Fragmendid ja osad, millised kujundavad vaimsuse Jumalikkust, on täna siin ja võtavad arutlusest osa seetõttu, et teie olete siin…

Inimolevus valdab hulga suuremat väge, kui arvate teie…

Kui tunnetad rõõmu…, eufooriat…, kui tunnetad, et oled õppimas… – järelikult… sa tunnetad ennast ja oma fragmente, millised on aktiveerumas ja tegutsemas sinu ümber…

Kuna sinul käib koostöö teistega, kes on tunnetamas sama…, seega… sa pole üksinda…, ja tulemus kandub edasi keskkonna vahendusel…

Kui ma tulen teie juurde, siis räägin keskkonnaga, milleks olete teie…, ja keskkond edastab kõike teile…

See ei piirne üksnes nendega, kes on siin…

Selles seisneb Galaktilise ja Ilmaruumilise paljumõõtmelisuse kaunidus…

Selles seisneb füüsika kaunidus…, kuigi te ei mõista seda veel täienisti…

Need, kes on kuulamas ja lugemas seda sõnumit oma elukohas… – olete samuti SIIN…

Te üksnes kuulate, või loete sama, kuid oma ajalõigus… – aja teise akna kaudu…

Meie jaoks teist ajalõiku pole olemas…, meil kõik on toimumas just nüüd ja praegu… – kõik ühel ja samal hetkel…

Seda on võimatu teile selgitada…

Teie olete olemas üksnes kui osa teie keskkonnast…

Kui isegi olete kuulamas või lugemas seda hiljem…, olete ikka meiega ühenduses ja otse nüüd…, ning see on seotud sellega, mida tunnetate omas ajas „hiljem“…

See on kaunis süsteem…

 

Olete ühene kõigega…

Vaimsed liidrid on kümnendite ja sajandite jooksul tunnetanud neid asju enda ümber…, nemad tunnetasid seda oma keskkonnas…

See on Jumala armastuse tegevuse keskkond…

See viib teid mõneti segadusse…

Kuid siiski… – see on kaunis…

Kus te ka ei viibiks… – te avanete embuseks…, ja olete teadlikud, et olete armastatud…

Mõned seondavad seda Maaga…, loodusega… – tehes seda kusagil rannas, või mägedes…

Kui nemad viivad seda läbi, siis tunnetavad, et kogu loodus on nendega…

… deevid metsades kuulevad nende laulu…

… taevad on häälestunud neile…

Kuid reaalsuses see toimub sootuks teisiti…

Kõik on üksnes Jumala juuresolek… – KÕIKJAL ja KÕIGES…, samuti ka TEIE SEESMUSES…

Tahaks, et lahkudes siit, teil oleks jäänud mõte… – olete kokku puutunud ühega saladustest…

… olete ühenduses KÕIGEGA…, olete seonduses KÕIGEGA…

KÕIK on teatud tasandil võimeline tunnetama teie juuresolekut…

Võid minna kohta, mis on täienisti ja absoluutselt tühi, kus pole kedagi… – ka seal kõik keskkonna elemendid on teadlikud sinu juuresolekust…

Kohas, kust oled läbi minemas, võid kuulda laulmist…, ja see ilmneb tänu sinu Valgusele…

Võid olla metsas täienisti üksi…, astuda mööda rada, või astuda murul… – sinu Merkaba, ehk vaimne kest, mida oled kandmas…, ja kogu sinu jumalikkus on sedavõrd seotud Loojaga, et isegi putukad on teadlikud, kes sa oled…

Ümberolevad asjad seal, muutuvad sinu juuresoleku tõttu…

Kui teil ei oleks seda teada ajaloost, siis ilmselt arvaksite, et ma mõtlen seda välja…

Kuid teil on palju kirjutatud planeedi meistritest…, kuidas nemad muutsid ümberolevaid asju, üksnes minnes sealt läbi…

Kuigi nemad polnud nii vaimsemad, kui teie…

Ehk nendel olid üksnes muud eesmärgid…, ning nende DNA töötas sootuks kõrgemal tasandil…

Kuid sõnum, mida nemad kandsid, rääkis…, „ka sina võid olla kui mina“…

Selline oli nende sõnum…

Kogu planeedi ajaloo jooksul, kuni praeguse käesoleva ajani, meistrid on näidanud, kuidas teha neid asju…, demonstreerides sellega, et teadvus on füüsikast üle…

Enamgi veel… – näitasid, et olete kogu ümberolevaga sedavõrd seotud, et olete ÜKS KÕIGEGA…

See, kuidas võtate seda vastu…, kuidas teete sellega tööd… – tõestab vaimsusele teie reaalset usku…

 

Eesriide tagustes on osa minust…?

Oleme puudutanud neid asju sedavõrd palju kordi…

Ma ei tahaks, et lahkudes siit, arvaksite, et puutusite kokku raskesti lahendatava mõistatusega…

Sealt tulevad vastused pea kõikidele küsimustele, milliseid oleksite suutelised küsima…

Eesriide tagustes pole pimedust, ega pole arusaamatust…

Kuid siiski…, te olete veendunud, et seal on midagi „salapärast“…

See tuleneb sellest, et te pole suutelised pääsema sellest eesriidest täienisti läbi…

Tahaks ütelda, et eesriide taga on armastus, armulikkus ja täielik teadmine, kes te olete…

Osa teie vaimsusest asub seal…

Ma püüan ütelda, et pole oluline, mida püüate lahti mõistatada…, pole oluline, mida püüate teha, või mõista… – isegi ei ole oluline, et teie suutlikkuse jõud pole veel selleks kohane…

Kes olete…, ja mida püüate ära teha… – see kõik on eesriide tagusele täienisti ja tervikuna mõistetav…

Kuigi sirutate oma kätt Jumala poole…, kuid samas… te ei mõista lõpuni, mille poole sirutate kätt…, mida olete vastu ootamas… – kuid teie vaimsus on teadlik kõigest sellest…

See on sinu osa…, ja see on sinust suurem…, tema nimeks on Sinu Kõrgem Mina… – tema on teadlik kõigest sinust paremini…

Eesriide tagustes on täielik TEADMINE kogu paljumõõtmelisest reaalsusest…, ja kõigest, mis on sinu eest varjatud…

Ma püüan sulle ütelda, et sealpoolne sinu osa on teadlik sinust…

Eesriide taguses oled koos Loojaga…

Sealpoolne on sinu Sõber…

Seal pole saladuslikkust…

Oleks hea, kui sa lõõgastuks selles küsimuses…

Paljud inimolevused, sirutades kätt Jumala poole, on kindlad, et Jumal on midagi grandioossemat…, mingi ääretu teadvuse tase…, ja Temal on pale, Ta on isiksustatud…

Kuid see pole nii…

Osaliselt see tuleneb sellest, et sinu „isiksustus“ tuleneb sellest, et sina ise oled osa piiritust teadvusest…

Sinul on olemas side enda teise osaga…

Sellest räägib antud sõnum…, räägib sellest, et see on reaalne…

 

Armastus…, kaastundmine…, rõõm…

Kuidas saaksite võtta seda kasutusele praktikas…, just praktiliselt…?

Kallid…, teile on tuttavad üksnes kindlad lineaarsed ühendumise viisid…

Olete suutelised tegema üksnes teatuid asju, millised näivad teile olulistena…

Me saaksime terve päev rääkida teie paljude osadest… – vaimsusest…, eesriide tagusest…, arutleda eesriidest endast…

Kuid teile see Kõik on sedavõrd salapärane… – kus ta asub…, milline ta on…?

Seetõttu ma ütlen… – on vaid üks asi…

… vaid üks asi – mis kujundab üldistust…, ja see on läbimas eesriiet…

Kuid see asi koosneb mitmest osast…

… see üks asi… on muidugi – armastus

Kaastunne – on vaid üks osa sellest…

Kuid selles on lisaks veel üks osa, mis täiendaks kaastunnet… – selleks peaks olema rõõm

Kui vaadata rõõmu…, siis võite näha, et selle juures peaks olema ka naer (Krayon läbi naeru)…

Seega…, üheks parimatest asjadest, mida saaksite teha, et tungida eesriidest läbi…, purustada igaveste küsimuste jää… – „mis on mis?“, või „kuidas see töötab?“…

Seejärel jääb – istuda ja tunda rõõmu kõige üle…

… hingata sügavalt sisse…, ning teada, et oled armastatud…

… ja Tema käsi üleval on sirutumas sinu poole…

Metafori näol võid näha seda oma peas… – näha oma aju abil, et sinu teine pool on sirutamas oma kätt sinu poole, et suruda sinu oma…

Kui teed seda, siis sinu näole ilmub naeratus… – ilma et see midagi nõuaks, midagi anuks…

Sa ei ole kannatamas…, ega lausu sõnu, mis on hirmudele kaanteks… – „oo, Jumal aita mind…“

Kas mõistad seda…?

Kui kardad toimuvat, sellega tihendad eesriiet…

Kui sinul jagub tarkust kõige sinu elus toimuva suhtes, siis suudad istuda ja naeratada…, ning tunda rõõmu ja rahuldust…

Nii on Jumal teadlik, kes sa oled…

… ja Vaim on teadlik, et kui oled istumas rõõmutundes, siis selles ei ole mingit juhuslikkust…

 

On olemas süsteem…

Seejärel teadvustad…

… „on olemas süsteem…, mina olen temas…, mina olen tema osa… – ja kõik see olen mina…

… ma küll ei mõista päriselt…, kuid kõik, mis on eesriide tagustes… on teadlik ja on õnnistamas mind…, ning on teadlik, mis on minuga toimumas…“

Kui sa sirutad kätt metaforiliselt eesriide poole… – siis suudad samuti naeratada (Krayon on rõõmust pea hingetu)…

Tunnetades rõõmu sellest, et on olemas vastused ja lahendused…, millised on parimad ja enamat, kui olid lootnud…

Eesriie muutub ootamatult hulga õhemaks…, kuna sinu mõistmine on kasvanud…

Sa saad seda väljendada läbi rõõmu…, ning sul on tarkust, et naerda rõõmust selle üle…

Uskuge mind, ma tean seda… – planeedi suuremad vaimsed liidrid…, suurimad liidrid, naersid väga palju…

Tuletage seda meelde…

Nemad, suuremalt jaolt, isegi kannatades, andsid õpetusi, mis olid täis rõõmu…

Ehk nüüdsest käesolev sõnum muutub veelgi keerulisemaks…

Nüüd pöördume sinu tarkuse poole…

Tarkuse poole, mis on suuteline kõrvale heitma vana teadvuse…, ning pöörduma oma vaimsuse poole järgmiste sõnadega… – „Kallis vaimsus…, ütle mulle, mis on see, mida ma peaks teadma...?“

Tee seda naerdes selle üle, et oled teadlik, et ei tea midagi (Krayon naerab)…

Kuid…, sa saad seda, mida sinule on vaja…

Kas pole tore…, eks ole…?

Mis oleks, kui sinu vaimsus teeks sinule seda, mida sinul on vaja…, ja üksnes siis, kui sinul vaja seda…?

Ehk oled siiski veel sedavõrd lineaarne, et hoopis ütled… „selleks, et olla õnnelik, ma pean omama kõike pilgeni“…

Küllus seisneb selles, et sinu vajadused saavad rahuldatud just sellel hetkel, kui sinul läheb seda tarvis…

Sinul kaob vajadus teada, mida sünnib homme…, või mida on sinu jaoks homseks valmis…, ja kas see on kindlalt homme…?

Teil on teada piibellik lugu iisraellastest kõrbes, kes said toiduse igal hommikul… – ja seda neljakümne aasta jooksul…

Kas pole huvitav lugu…?

Kõik nemad, isegi kui said igal hommikul toiduse, tundsid aeg ajalt ikka hirmu… – kas järgmisel hommikul on ikka toidust…? (Krayon naerab selle peale)…

See on ju nii inimlik…, kas pole…?

Ma tahaks, et te heidaks kõrvale kõik sellised kahtlused…

Kuivõrd palju armastust peaksite saama, et teadvustada… – see on alati seal olemas…?

Kuivõrd palju vastuseid ja sünkroonseid kokkulangevusi peaksite saama, et teadvustada… – see on Süsteem… (Krayon mõistab „Süsteemi“ all kõike, mis on kätketud Ilmaloovusesse endasse)

Inimkonnale, eriti vanadele vaimsustele ja Valguse Töötajatele, on saabunud aeg lakata kartmast tulevikku…, ning mõista, et on olemas „süsteem“…, ja see on „igavesti igaveseks“…

Paljude aastate pärast…, isegi siis, kui kunagi lahkute ja kord naasete seejärel tagasi, süsteem on ikka ja jätkuvalt alles…, ning võtate taas kasutusele sama süsteemi…

Mida vanemaks saate teie, seda vanemaks muutuvad teie Akašid……, seda paremini hakkate neid mõistma…

 

Me naaseme teadmisega sellest, kuidas on töötamas Süsteem…?

Lubage rääkida teile nii mõndagi veel…

Siin on juba kohal olemas need energiad, millistest oleme rääkinud…

Kallid, kui oma järgmises elus olete naasenud taas siia…, siis teie tänavune vanus ei oma enam tähendust…

Kui naasete taas… – olete taas kõik koos…

Kõik naasete siia…

Te ei laseks käest seda võimalust, ei mingil juhul…

Te olete elanud selle nimel paljude elude aastaid…

Kõik olete ootel, et võimalikult kiiresti naaseda taas…

Seega…, kui olete naasenud… – teil ei tule õppida kõike otsast peale, mida olete õppinud seni selles ja eelnevates eludes…

Seda seetõttu, et Akaši ärkamine on sedavõrd täiuslik…

Te ei mäleta küll, kelleks olite ja millega olete tegelenud… – kuid teil on tarkuse pagas, ning teil ei tule korrata möödunud elude vigu…

See on suurepärane…

Sellise tarkuse osaks on teadmine, kuidas on töötamas Süsteem…

Uuel korral olete tegemas tööd sünkroonis Süsteemiga…

Tegema paremini, kui kunagi varem…

Kui hakkate tegema nii, siis olete rõõmust pilgeni…

Su järgmine elu tuleb käesolevast parem… – ja see on kindel…

Ja see on tänu üksnes planeedi tarkusele, millist aitasite ise luua…

Te ise hakkate seda kasutama…

On kätte jõudnud aeg võtta „puhkus“, ning võtta kasutusele kõik seni loodu…

Aeg selleks on peaaegu käes ja küps…

Seda hakkate tunnetama sellest, et paljud asjad muutuvad lihtsamaks ja kättesaadavamaks…

Käesoleval ajal need on raskesti kätte saadavad, kuna olete veel ajalooliste kogemiste taaga all, mis on loodud vana energia kütkeis…, ja see on ka kõik, mida teate…

Olete seni kõike otsustamas üksnes sellest vaatevinklist…

Kui olete kord taas naasenud, siis te ei jätka enam selliselt…

Hakkate otsustama uue energia kohaselt, kuna see on teile juba tuttavam…, ja olla selles on teil mugavam…

Selles hakkate nägema võimalusi planeedi muutmiseks… ja selliseks, mida te ei suudaks praegu veel ette kujutada…

Siis olete suuteline koheselt, peale väljumist ema üsast, astuma omal jalal…

Ehk, teie vanemad, nähes sellist asja, ütlevad: „Püha müristus, kas selline asi on võimalik…?“ (Krayon kiitva ja rahuloleva naeratusega näol)…

Sedavõrd erinevad olete siis…, ja mitte üksnes selles…

Isegi laste väljanägemine hakkab muutuma…

Uues energias sündinud vana vaimsus ei valda enam neid atribuute, mida valdas lapsena vanas energias…

Kõik hakkab muunduma ja muutuma uue energia kohaselt planeedil…

KÕIK…

Ma räägin sellest mitte üksnes seetõttu, et teaksite käesolevast kehastusest…, vaid ka selleks, et suudaksite näha ka ettepoole… – tänase päeva hetkest kaugemale ette…

Süsteem on tohutu…, ja teie olete selles – igavesed…, ning jätkate kõike seda, mida kunagi olete alustanud…

Inimesel on raske mõelda sellele, mis on väljaspool antud kehastust…

Kõik see on üksnes plaani kohaselt…, nii on kavandatud…, ja nii peab see olema…

Samas…, ma võin teile kinnitada, et ka varem olen olnud teiega…

Krayon on kõigest informatiivse kogumi nimetus, mis on ilmnemas teie ette, et aidata teil paremini mõista uut nihke kujunemist…

Enne käesolevat nihet on sõnumeid olnud ka varem…, siis olid teist laadi sõnumid… – neile aegadele kohaseid…

Ma olin ka siis…

Ingellikke nimesid te omistate protsessile endale…

… kui ingel on rääkimas teiega, te annate temale nime…

… aga, kui teiega räägib informatiivne kogum, millel pole nime – siis teile see ei meeldi…

Vaadates teie ajalugu, kus olite kuulnud rääkimas Vaimu, siis temal pidi olema nimi…, tiibadega keha…, ja nimbus ümber pea (Krayon naerab selle peale)…

Ta pidi välja nägema kui te ise…, käituma kui te ise…

Seda kõike oli üksnes selleks, et teil oleks kergem kõike seda uskuda ja omaks võtta…

Kuid see kõik on muutumas…

Mõned teie seast mõistavad, et teiega on rääkimas teie enda reaalne vaimsuse osa…

Ta on kui sõber, kes pole teist lahus…, ega ole ka Jumal, kes on kusagil taevastes…

See oled sa ise, kes on taevastes…, osa loomise lättest…, osa plaanist…, osa Süsteemist…

 

Naera, tundes rõõmu

Maa on lähenemas küpsusstaatusele…

Teie jaoks asjad on toimumas suht aeglaselt…

Vanemad inimesed teie seas vaatavad oma minevikku, mis näib neile alles eile olnuna…, ja elu oleks neist kui mööda tuhisenud…

Ometi, vaadates enda vanuse numbreid, neile tundub kõik uskumatuna olevat…

Selle aja jooksul on neil palju juhtunud…, nemad mäletavad nii üht kui teist sellest ajast… –  kuid kõik see näib, kui eile olnud…

See on üksnes kaudne vihje sellele, kuidas näeb välja kõik eesriide tagustest…

Selliselt me näeme kogu inimkonna kohta…

Olete alles eile saabunud… – kuid täna juba – lõpetamas…

See on suurepärane…

Olete väljaspool aega…

Te muutute mitte vanemaks…, vaid parimaks…

Me näeme selliselt, kuna oleme osa teist… – osa teist, ega ole teist eraldi…

Räägin teiega kui Krayon…, kui vaimsuste kogumi osa, milleks olete teie ise…

Ma pole kunagi olnud inimesena… – ja see ei tähenda midagi, kuna teie vaimsused on Looja osad…, seega… ka mina olen Looja osa ja teie osa… – ja teie olete minu osad…

Kas teie ei taju seda…?

Kas te ei tunneta end sellest hubasemana…?

Ehk praegu paljud hakkavad mõistma, kuivõrd sügavad on antud sõnumid…, kuivõrd suurepärased ja rahustavad… – neis on süsteem…, ja selliselt ta töötab…

Tahaks, et lahkudes siit, oleksid muutunud…

… virgu, tõuse kõrgemale, ning mõista – „kelleks oled“ ja „miks oled siin“…

Tea… – kõik otsused, milliseid sa ehk ei aima, tulevad…

… – tõepoolest tulevad…, üksnes kui naerad…, kui oled rõõmu pilgeni täis…

Kui kihutad hirmu oma elust minema, siis ütle temale… – „sa ei kuulu siia, minu olekusse…, pead lahkuma siit…, minu elust… – sinul pole siin kohta“…

Inimene… – sa oled lahkumas vanast energiast…, seetõttu sinul on rasked ajad…

Oma järgmises kehastuses sa enam ei mäleta vana olnut energiat… – oled teadlik üksnes uuest energiast, milles jätkad eksisteerimist…

Muutub kõik…

Praegu sündivatel lastel selline atribuut on juba olemas…

Üheks ebatõenäolistest probleemidest ehk on siiski… – neil lastel puudub mälus vana energia atribuut…

Nemad on teadlikud vaid ühest – see  on võimalik…, kuid neil puudub – seda pole võimalik

Just seetõttu nemad torkavad silma kui „rahupüüdjatena“…, ega mahu teile omasesse vanasse energiasse…

On kätte jõudnud aeg niheteks ja muutusteks…

Nihke osaks on oluline see, et see ei saa kesta kaua…, ning tuleb aeg, kus kõik põlvkonnad veenduvad uute aegade olemasolus…

Asjad siis on sootuks teised…, maa on teine…, ja kõik, mida hakkate tegema – on teine…

Ka sina oled seal, kuid juba teine… (Krayon muigab)

See on suurepärane…

Vaim on teadlik, kes sa oled…

Õnnistav käsi eesriide tagustes on teadlik sinust…, ning on valmis selleks, et sa naerataks koos nendega…, rõõmutseks koos nendega…

Sinul pole tarvis tunda muret selle pärast…

Te targutate liiast… – kuidas saan seda teha…, mis hakkab toimuma…, kui palju osi selles tuleb…, kui ma teen nii, mis tuleb sellest…? (Krayon naerab laisalt)

See on tõepoolest naljakas, kuivõrd lineaarsed te olete…

Sa oled võimeline tunnetama, kuivõrd kaunis on Jumala armastus…

Lõõgastu… – naerata… – ole täis rõõmu…

Ära lao kõike mööda riiuleid laiali…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

64. osa

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Tervitan sind taas, Lutsifär…

Tervitan ka sind, otsija…

 

Täna tahaks rääkida „teadvustamata nõusolekust“…, ehk… kui inimene juba eelnevalt ei mõistnud…, või ei soovinud mõista oma nõusoleku, või valiku tagajärgi…

Selline olukord ilmselgelt pole inimese huvides…, kuid kelle huvides see on…?

Mis eesmärgil…?

Tahaks selgusele jõuda kõrgemate seisukohast kujunenud olukorra suhtes…?

Millistel hetkedel toimub teadvustamatu valik…, teadvustamatu nõusolek…?

Kuidas vältida teadvustamatut valiku ja nõusoleku võimalust…?

Olla täieliku teadvuse juures…

 

Seda on kergem ütelda, kui teha…

Ehk räägiks teadvustusest, kui energeetilisest protsessist…

Sa oled üksnes vaimu energia üks osa, mis on kätketud teatud hulga kestadesse…

Teadvustus – see on… kui kõik sinu Vaimu energiad on aktiivses režiimis…, kui kõik on töötamas täiel võimul…

See tähendab… elamist alalises režiimis…, alaliselt töötavas režiimis…

See tähendab… elada kõik Vaimu poolt antud võimalused täiel määral läbi…

Kujutlegem Vaimu energiat juhtmete kujul, millistes on voolamas energia…

Need on läbistamas sinu vormi…

Sinu teadvustuse tase oleneb sellest, – kuivõrd võimeline oled ühenduma kõigi juhtmetega, mis on läbistamas sind…

Ehk lihtsustaks parema mõistmise nimel antud näidet…

Sinusse suubub sada Vaimu juhet…, ja sinu enda seesmusest on olemas sama hulk…

Võttes ühendust mõnega juhtmetest, sa käivitad üht, või teist vastuvõttu…

Võiks isegi mainida, et need juhtmed on avanemas läbi oma keha tšakraliste keskuste…

Oma kehastumiste protsesside aegu te aegamööda õpite tundma enda Vaimu juhtmeid…

Nüüdseks olete õppinud tundma üksnes mõningaid neist juhtmetest…, ehk põhiliselt… alumiste tšakrate ulatuses…

Elujõu juhe, mis vastutamas ellujäämise eest, on teile alaliselt kättsaadav…

Aga loova energia juhe, mis on vastutamas loomise ja teostuse eest… – on vaid osaliselt kättesaadav…

Kuid loogilise mõtestuse juhe…, on üksnes – mõneti kättesaadav…

Ja nii edasi…

Seega… – palju juhtmeid on teil tegevusetud…, need on ootamas oma aega, kus saate ühenduda nendega…

Kui olete saanud ühenduda kuulmise juhtmega…, siis olete suuteline kuulma ilmaruumi…

Paljud teie seast on juba ühendunud nägemise energia juhtmele…

Ja nii edasi…

Oma elutegevuse protsessi aegu…, oma arengu protsessi aegu, teie, kui Vaimu killukesed, suudate ühenduda kõikide Vaimu juhtmetega…, aegamööda… – kord korra, ja… elu elu järel…

Igas oma elus, ühel või teisel tasemel, võtate kõiki neid juhtmeid läbi…

Ehk teisiti… – seda saaks võrrelda paljufunktsionaalse atribuudiga, millel on hulgim nuppe paljudeks funktsioonideks…

Õpite tundma atribuudi võimalusi…, kui oma vormi võimalusi…

Esmalt lülitate sisse toite…, seejärel monitori… – ning hakkate huupi vajutama erinevaid nuppe ja klahve, et saada aru atribuudi tööst…

Kuid siiski, seda kõike on kohasem võrrelda juhtmega…

Teie vorm on seatud siiski selliselt, et uued võimalused saavad ühendust üksnes teatud järjekorras ja teatud tingimustes…

Juhtmete ja nuppude omandamises te liigute omas järjepidevuses…

Ühendudes juhtmega, esialgu õpite seda tundma…, alguses ta on teile uudiseks…, seega… esmalt te ei suuda küllastuda selle võimalustest…

Kuid… aegamööda, küllastudes nuppude õppimisest, liigute edasi…, uurite enda võimalust ühenduda teiste Vaimu juhtmetega…, läbi selle avastate endas olevaid juhtmeid…, ja üha uusi ja uusi ühendumise võimalusi…

Mõneti teil tuleb ette spontaanseid ühendusi juhtmetega, millised olid tegevusetult ootamas oma aega…, kuna kord juhuslikult vajutate mingile nupule…, ehk… teete seda teadvustamatult…

Seega… – teadvustatult oled täpselt teadlik, millise juhtmega oled ühendunud…, ja milleks seda tarvis…

Näiteks… – võid aeg-ajalt ühenduda ilmaruumi kuulamise juhtmega…, ehk ilmaruumi raadioga…

Kui inimene on kasutamas Vaimu juhtmeid harjumuspäraselt, mõistmata, kuidas see toimub…, ja milleks ta seda teeb… – siis see ongi teadvustamatu tegevus…

Teie pühakute seas on palju näiteid, kes olid tulnud kehastusse üksnes tegema läbi ühenduse võtmist teatud juhtmetega…

Näiteks olles väetina kehas, tundmata huvi Vaimu madalamate juhtmete vastu…, on huvitatud vaid kõrgpinge juhtmete vastu…

Juhtmed ise on siiski erinemas oma võimsuse poolest…

Ehk mitte isegi võimsuse…, vaid funktsionaalse võime poolest…

Ei tea, millist analogi võtta siin selle selgitamiseks…?

See on võrreldav üksnes ühendumisega… – kas madalamate tšakrate juhtmetele…, või kõrgematele – kõrgema pingega juhtmetele…

Et nendega omaks saada, teil tarvis saada esmalt luba juhtmeteni pääsuks…, on tarvis õppida nende kasutamise ohutust…

Kui nendega käia ringi oskamatult, siis need üksnes põletavad teid maha…

Teil on palju juhuseid, kus kõrge vaimsusega inimesed surid vähkkasvaja…, või paljude muude haiguste kätte…

Kuigi teie loogika kohaselt valgustunud vaimsused ei peaks haiguste küüsis surema…

Kuid nemad üritasid ühenduda kõrgpinge juhtmetega…, ning tundmata ohutustehnikat, ei suutnud vastu pidada nende väele…

See ei iseloomusta neid ei hea, ega halvast küljest…

Neid võiks pidada hulljulgeteks, kuna riskisid proovida…, ning näidata inimkonnale sellise ühendumise võimalust…

Kuid teie peaksite mõistma, milleni selline ühendumine ilma ettevalmistuseta võib viia…

Isegi need, kes olid kulgenud muust inimkonnast suht kõrgemal…, ja kes olid võimelised olema ühenduses Vaimu kõrgema pinge juhtmetega, ei suutnud täielikult nendega omaks saada…

Ühendust tuleb õppida etappide jooksul…, elust elusse…

 

Milleks sellised võimsad Vaimu juhtmed on siis meiega ühenduses, kui me ei ole suutelised neid omaks saama…?

Ehk tuleks neid ühendada meiega aegamööda…?

Vaimul ei ole „aegamööda“ olemas… – ta vaid ON…

Võiks ütelda, et Vaimu juhtmed on läbistamas kogu Ilmaloovust…, ehk… need on kõikjal ja alati ühesugused…

Iga ühe olevuse teadvustuse tase on ühenduse tase oma Vaimu juhtmetega…

Juhtme mõõtmete, võimsuste…, ja iga olemuse võimaluste tase, on… Vaimuga ühendumise tase…

Sa eristud planetaarsest olemusest selle poolest, et sinu vorm pole suuteline mahutama endasse sellist väe hulka, ega ühenduda selliste Vaimu juhtmetega, kui suudab planetaarne olemus…

Sinu võimalused…, võrreldes planetaarse Vaimu võimalustega, on piiratud sinu võimega kasutada Vaimu võimalusi…

Seega…, sinu ülesanded on samuti piiratud, võrreldes planetaarse Vaimu ülesannetega…

Tulenevalt sellest võiks ütelda…, kõik ilmaloovuse olemused on läbimas õppetunde, kuidas ühenduda Vaimu juhtmetega…

Selles koolis käib Vaimu juhtmete omaduste ja nende kasutamise viiside õppimine…, nendega ühendumiste tehnoloogiaid…, ohutustehnikat… – ja palju muud…

Oma õppimise aegu saadakse kõrgemaid ühendumise lubasid…, tehes läbi vastavaid oskuste ja teadvustumise testimisi…, ehk… õpitakse liikumist mööda Loojate Hierarhiate erinevaid tasemeid..

Õppimist selles võiks tinglikult võtta, kui õppimist… alates väikese Vaimu pirni tundmisest, kuni keerulise ja võimsa Vaimu seadmeni välja…

Mida enam omandate oma vormi, seda enam saate kasutada Vaimu võimsust, ühenduda Vaimu juhtmetega… – seda enam võimalusi avaneb teie ees…

Edasi on kõik nii, nagu teilgi… – mõni teeb katsed koheselt…, mõni jääb kordama ja kordama õppimist…

Mõni on hooga õppimas oma ametit…

Mõni jääb teatud tasandil püsima, et õpetada neid, kes pole veel täienisti omandanud kõiki Vaimu võimalusi…

Selline on Jumaliku Energia Õppimise Kõrgem Kool

Õppimine selles toimub igavesti…

 

Mis saab nendest, kes on lõpetanud kooli ja omaks saanud ühendumised kõikide juhtmetega…?

Neist saab Ilmaruumide Loojad…, kuid unustavad siis lõpmatuse…

Vaim on lõputu…

Seetõttu õppimine Jumaliku Energia Koolis toimub igavesti…

Seetõttu võimalusi on võimalik avardada igavesti…

Sa oled teadlik tumedast mateeriast ja tumedast energiast…, Vaimu varjatud võimalustest, mis pole veel ilmutunud…

Vaim on ootamas oma ilmutumist…, oma aega…

… – kui keegi suudab omanda tema jumalikke võimalusi…

… – kui keegi suudab ühenduda tema kõigi juhtmetega…, ning võtta praktikas kasutusele tema väge…

Kuid lähme edasi…

Meie näites on vormist läbi minemas hulgim Vaimu juhtmeid, mis on Vaimu erinevateks jumalikeks võimalusteks…

Kui oleks 100 sisenevat juhet…, siis sinu seesmuses peaks olema 100 juhet, millised saaksid viia sind kokku Vaimu juhtmetega…

Inimesse on kätketud võimalused üheaegseks ühendumiseks kõigi Vaimu juhtmetega, mis on sisenemas temasse… – ja mitte järjestikulises jadas…

Kui sinul on hulgim pistikupesi…, kuid pistik on vaid üks… – siis sul on võimalus hulgim proovimise võimalusi…

Kui tinglikult võtta, siis sinus on hulgim pistikuid, milliseid saaksid üheaegselt ühendada kõikidesse pesadesse…

Sa oled otsimas endas neid nuppe, mis võimaldaksid panna iga pistik oma pessa…

See on oluline, kuna igale pistikule on olemas oma pesa…

Just nende pistikute, pesade ja juhtmete rägastiku arutamisega oled tegelemas kogu oma elu…

 

Miks mitte anda välja vastav juhend…?

Seda on jagatud teile ammusest ammu…

Kuid, olete lapse taolised, kes ei suuda veel lugeda neid juhendeid…, seetõttu püüate vaid vajutada erinevaid nuppe…

Just sellel põhjusel on palju teie eest blokeeritud…

Kuid siiski… – pistikuid on tarvis ühendada teatud järjekorras…

Nagu pangaseifi avamiseks on tarvis valida kood, vajutades nuppe vastavas järjekorras…

Nii ka siin…

Tavaliselt inimene kasutab 15, kuni 20 nuppu sadade hulgast…

Seega… – 80 juhet oleksid kasutud, milliseid oleks võimalik ühendada Vaimu juhtmetega…

Kuid…, tegevuseta juhtmetele saaksid ühenduda teiste olevuste tegevusetuid ja tegevuses olevad juhtmeid…

Iga vorm on üksnes uurimas kõiki võimalusi…

Oletame, et sinul on vaba pistik…, ja sa ei tea kuhu seda torgata…

Sa hakkad juhuslikult pistma (uurimata juhendit) kõikidesse vabadesse pesadesse…, avastades selliselt sinu jaoks uusi energia lätteid…

Mõne pesa abil kuuled muusikat…, aga mõne abil süttib valgus… – ja sulle see meeldib…

Sa võtad mingi pesa kasutusse, kuna see on vaba…, ja… keegi teine ei süüdista sind selle kasutamise pärast…

Paljud olevused Ilmaruumis võtavad sellisel viisil omaks teine teise pistikupesi…, ning kasutavad neid ilma teise nõusolekuta…, ehk… seda üksnes teise vastuhaku puudumisel…

See, kellega sai ühendatud, ei protesti, kuna ta ise veel ei tunne enda võimalusi…

Ehk sootuks… – ta on laisk õppimast Jumaliku energia Koolis…

Kuni tema pesad on vabad, seni neisse lülituvad kõik, kes pole laisk…, kellel on uudishimu…

Mõnele selline ühendumine isegi meeldib…

Seega… – sellise inimolevuse energiast ja väest hakkavad toituma teised olemused…, hakkavad kasutama selliselt teise olevuse energiat…, ning lähevad selles hasarti…

Teatud tasandil neile isegi näib, et need on tema enda võimalused…, ning neile kuulub kõik…, seega… nemad võivad seda teha igavesti…

Sellist ühendumist on võimalik näha üle kogu Ilmaloovuse…

Vähene olevuste hulk kasutab pesi ja pistikuid teadvustatult…, juhendi kohaselt…

Nemad teavad, kuidas neid kasutada…, ja millised tagajärjed võivad sellel olla…

Enamus siiski õpib tundma, pistes juhuslikult…

Selliselt õpitakse tundma Vaimu uusi võimalusi…

Kuid mitte enda läbi… – vaid teiste olevuste arvel…

See on selge paradoks…

Sinus endas on olemas kõik pistikud ja pesad, et saaksid ühenduda Vaimu võimalustega…

Kuid läbi enda sa ei õpi ühendamist nendega…, püüad vaid teha seda teiste olevuste läbi…

Kuigi… siin on siiski olemas terake teadvustust…

Mõned olemused hakkavad mõistma, et nende vägi ei võimalda tõusta teatud teadvustuse tasemeteni…, mõnede võimalusteni… – seetõttu ühenduvad teadlikult teiste olevustega…, nende tühjade pistikupesadega…

Sellisel viisil, juba teadlikult, õpivad tundma uusi võimalusi…

Seega näiteks… iga inimese väljas on olemas hulgim olevusi, kes tahaksid kogeda neile kättesaamatuid tundeid, või tunnetusi, ühtesid, või teisi…, ning vajalikul hetkel lülituvad neile sobiva inimese külge… – selliselt saavad kogeda tundeid ja tunnetusi ühiselt koos temaga…

Sellistel juhtudel võite tunnetada, et keegi oleks kui imeks teist… – tunnete kurnatust…

Pane tähele… – selline kurnatus võib väljenduda tugeva emotsioonina…, ja mitte üksnes negatiivsena… – vaid ka positiivsena…

Kurnatus räägib üksnes sellest, et sinu poolt antud energia hulk on hulga suurem, kui saad ise läbi sellise koostöö…

Seetõttu enamus teist ei märka, et keegi on lülitunud teile…, ja on toitumas teist…

Mõned olemused teevad seda ettevaatlikult ja korralikult…, et samas mitte kahjustada teid…

Ometi mõned tegutsevad hoolimatult ja lohakalt…

Tegelikult teie energeetiline koostöö on meenutamas enamuses… juhtmete sasipundart…

Lõppkokkuvõttes…, te kõik olete, ühel või teisel määral, ühenduses kellegiga…

Teatud määral see on teie koostöö viis.

 

Kas tahad ütelda, et teadvustamatu nõusolek ongi tegevusetud juhtmed, millistele ühenduvad teised, et saaks neid teatud viisil ära kasutada…?

Nii see on…

Kuid tuleks mõista veel ühte asja… – kui laskuda kahe olemuse koostöö tasemele, siis seal on võimalik täheldada teatut ebaühtlust…, on näha, kuidas üks olemustest, olles teisega ühenduses, võtab enam energiat, kui annab tagasi koostööpartnerile…

Teie vaatevinklist siin võiks olla juttu teatud ebaõiglusest, kus üks kasutab teise väge üksnes enda huvides…, just teise teadvustamatuse tõttu…

Kui tõusta kõrgemale…, ja jälgida juhtmete ja ühenduste põimingut…, siis on võimalik näha, kuivõrd kõik on omavahelises seonduses…

Võib näha, kui ühelt võetakse enam, kui tagastatakse…

… kuidas üks teadvustamatult torgib oma pistikut teiste omadesse, ilma nende nõusolekuta…

Sellistes mõõtmetes ei saa olla juttu õigluse või ebaõigluse mõistetest… – siin igaüks võtab osa ühel, või teisel määral…

See toimub üksnes seetõttu, et vähe, kes madalamate ilmade olemustest on läbinud Vaimu juhtmete kasutamise ja Vaimu võimaluste õpetusi…

 

Kuid kõrgem ilm…?

Kõrgem ilm erineb madalast üksnes kahes tasemes… – võimsuses ja teadvustuse tasemes…

Oma olemuselt see on üks ja sama…

Kõrgem ilm erineb madalast Vaimu juhtmete kasutamise taseme poolest…

Kui teil on kasutusel 20 juhet 100st…, siis kõrgematel on 60 juhet 100st… – ja nii edasi…

… erinev suhe erinevatel tasanditel…

See tähendab, et nemad on õppinud tundma oma võimaluste osa…

Ehk… nemad oleks kui ära teinud isegi Vaimu juhtmete ja keerulise energia süsteemi kasutamise eksamid… – seega… on suutelised isegi kasutama neid oskuslikult ja teadvustatult…, ning kandma vastutust oma ühendumiste pärast…

Kuid osa Vaimu juhtmetest ei ole isegi neilegi veel kättesaadavad…

Seetõttu neil seisab ees veel nende tundma õppimine ja testimise läbimine…

 

Vastutus ühendumiste eest…?

Kas selline vastutus polegi kõikidel tasanditel…

See on olemas kõikidel tasanditel… – kuid erineval määral…

Kui laps torkab pistikupessa naela…, ta saab löögi… – selline ongi vastutus…

Kui ta ulatab palja juhtme teisele ja vigastab teda…, ta ei saa selle ees vastutada, kuna ei teadvusta oma tegevust…

Kui olemus on teadlik oma tegevusest, siis sellisel juhul käivitub vastutus oma tegude eest…

Just seetõttu kõik kõrgemad olemused on oma energeetilistes tegevustes äärmiselt ettevaatlikud, kuna mõistavad, et hooletus võib viia teatud tagajärgedeni…, ehk… vastutuseni…

Teie karma süsteem toimib mingil lihtsustatul määral kui „elektrilöögid“…, kui ronite luba küsimata võõrasse pistikusse…

Peale selle… – seda võiks kujutada järgnevalt…

… ühes elus sa ühendusid kord teisele inimesele, temalt luba küsimata…, siis järgnevas elus – pead andma temale samaväärse võimaluse…, ühenduda sinu omadesse…

Me räägime sellest üksnes seetõttu, et teil oleks ettekujutus Vaimu grandioosse süsteemi tegevusest juhtmete omandamises…, ning suudaksite mõista, et hindamise süsteem „hea“ või „halb“ ei oma tegelikult mingit tähendust…

See on üksnes tohutu Kool, kus käib Vaimu jumalike võimaluste koolitus…

Selles koolis antakse nii teooriat…, kui ka õpetatakse ohutustehnikat…, antakse õpetusi oma võimete kasutamises…

Selles on hulgim õpetajaid ja juhendajaid, kes aitavad igat õpilast individuaalselt õppida tema valmiduse kohaselt, omanda tema võimete ja valikute kohaselt…

… kas üksikisikuliselt, või ühendklassides…

Selliseks klassiks on kogu inimkond…

Kuid õpilased püüavad, õpingutest vabal ajal, omandada katse-eksituse meetodil Vaimu kõiki võimalusi…

Kogu selline asi meenutab tohutud kommutaatorit, milles toimub üheaegselt müriaade ühendusi ja lahutusi…, ja alaliselt…

Tervikuna see ei näi kõlvatu pildina…, vaid on kui kõigi olemuste poolne püüd õppida tundma oma võimalusi, mistahes viisil…, ehkki mõneti mitte kõige õiglasemal viisil…

See on üksnes püüd tundma õppida nii ennast, kui teisi…

Ega armastavad õpetajad ei suuda alati jälgida taoliste õpilaste eksperimente…

Seda eriti siis, kui õpetajad ise on oma õpingutes veel üksnes teatud tasandil…

On olemas ka geniaalseid õpilasi, kes on avastamas uusi ennenägematuid ühendumise viise, mis sünnitab kogu süsteemi jaoks uut koostööd…

Ja mis peamine… – kogu süsteem on ühene ja elav…

Selles on pidevalt erinevate olemuste juhtmete ja nende energia voogude ristumisi…

Selle süsteemi mõningates piirkondades käib korrapärane ühendumine, mis loob kauneid koostöö pilte, milles on kasutusel kõikvõimalikud Vaimu võimalused…

Kuid mõningates teistes osades käib kaootiline ühendumine…, ning pilt selles pole nii kaunis…, kuid ta siiski on…

Kui kord õpite kasutama oma Vaimu võimalusi…, siis varem või hiljem, ka selles pildis sünnib korrastumine…, seda vaid  juhul…

… kui teadlikku õpite ühendumist Vaimu ülejäänute juhtmetega…

… kui õpite ühendmust nendega ühekorraga…

Üksnes siis saate minna üle oma väe uuele tasemele…

Vaimu võimaluste uutele tasemetele…

Ja nii lõputult…

SElena

Read Full Post »

 

 

Kallis ülestõusu pere, tänavune teema seisneb elektromagnetiliste signaalide parema mõistmiste esile toomisest inimkeha teadvuses, ning tõsta sellega paljude signaalide lätete teadvustust, millised on mõjutamas nii keskkonna ulatuses, kui ka selle piiridest väljaspool…

Elektromagnetilised signaalid on otseselt vastutamas elektromagnetiliste lainete eest, millisteni on meil juurdepääs…

Need võivad olla mistahes liiki andmete edastus…, energeetiliste sageduste signatuur…

Andmete edastamine – on energeetilise informatsiooni edastamine…, läbi erinevate diapasoonide läbimise ja levimise, mis on formeerimas unikaalseid elektromagnetilisi signaale…

Kui olete saanud vaimset pühitsust, toimub andmete edastamine Valguskehasse…

Sellised sageduslikud laadimised, mis võimaldavad meil kehastada kõrgemaid sagedusi, on käimas elektromagnetiliste signaalide vahendusel…

Ülestõusu tsükli aegu inimkond on püüdlemas kõrgendatud elektromagnetiliste sageduslike mõjutuste diapasooni poole…

Need on kas – loomulikud signaalid, mis toetavad bioloogilist ülestõusu… – või… kunstlikud signaalid, mis blokeerivad valulikult füüsilist keha…, sellega suruvad Valguskeha alla…, või fragmenteerivad selle…

Seega… – omades selget arusaama, kuidas töötavad elektromagnetilised signaalid inimkehas, saab aidata kehal ja teadvusel taastada tasakaal…

Inimkeha koosneb aatomitest, ioonidest ja molekulidest…

Ioonid – on aatomid, millistel on puudu elektrone, või on neid üle…

Kui aatomil jääb puudu elektrone, siis temal on positiivne laeng…

Kui aatomil on elektrone üle, ta on laetud negatiivselt…

Elektrilise energia loomises inimkehas peamist rolli mängivad struktuurid, mille nimeks on ioonid…

Ioonid võivad eksisteerida tihkes, vedelas ja gaasilises keskkonnas…, kuid enamuselt eksisteerivad vedelikes…

Suurem osa ioonide ühendustest kuulub kemikaalide kategooriasse, mida nimetatakse sooladeks…

Ioonide vedelikke nimetatakse elektrolüütideks…

Elektrolüüdiks on mistahes lahus, mis on juhtimas elektrit…, või allub elektrolüüsile…

Ioonid ilmnevad keemiliste või füüsiliste ioniseerimise protsesside aegu…

Inimkeha, alludes võimsatele elektromagnetilistele signaalidele, või kundaliini aktiveerimisele, on võimeline bioloogiliselt ioniseeruma, genereerima plasmat…

Ülestõusu aegu inimkehas toimub ioniseerumine…, sünnib plasma kõrgsageduslik valgus, et luua vedelplasmat oma vaimses kehas…

Seega… – keha rakud on kui miniatuursed patareid ja elektri generaatorid…

Nemad toodavad elektrit…, loovad elektromagnetilisi signaale, kasutades selleks vähest elektrilist pinget…

Närvisüsteem on kasutamas elektrienergiat, nimega – närviimpulsid, et anda edasi signaale ühelt rakult teisele…

Mistahes iooni ebapüsivus, või ioonide raskendatud liikumine läbi rakkude membraanide, võib viia häireteni elektriliste signaalide juhitavuse funktsioonides…

See kiirendab keha funktsioonide rivist väljalangemist…, viib energeetilise tasakaalu kaotamiseni biovaimses kehas…

Pealegi veel… – selline häire moonutab seesmist rakkudevahelist signaalide edastamist, blokeerides signaalide juhitavust närvisüsteemis…, ning muudab, või asendab elektromagnetilisi signaale kehas…

Inimese närvisüsteem loob resonantset vahelduvat magnetvälja… ja, kui toimub vibratsioonilisi kokkulangevusi iooniliste sagedustega, siis see on võimeline saama ioone atmosfäärist…

Inimese ülestõusu aegu toimub laadimine kõrgemal sagedusel, mis on elektromagnetilise spektri kõrgenergeetilisel piiril, kus elektromagnetiliste lainete sagedused on väga kõrged…

Seega… – mida kõrgem on signaali sagedus…, seda kõrgem on tema informatsioonide läbilakse võime…

Inimese närvisüsteem toimib kui sageduslik kanal, mis võimaldab mööda ioonide kanaleid edastada kehasse intellektuaalset energiat, milline loob elektromagnetilisi signaale…

Saadud elektromagnetilised signaalid kanduvad mööda närvisüsteemi otsese side loomiseks keha isikliku DNA signaalidega…

 

Veed ja soolad inimkehas

Inimkeha füüsilist koostist võiks vaadelda massi ja aatomi koostisosa vaatevinklist…

Seega… – vett on kehas 55%, kuni 78%…, ning, kui arvestada aju… – siis isegi üle 80%…

Täiskasvanu inimkehas vett on keskmiselt 55%…, kuid, kui arvestada vees olevat vesinikku, siis aatomite protsentlik suhe tõuseb veelgi…

Pea 99% inimkehast koosneb kuuest elemendist… – hapnikust, süsinikust, vesinikust, lämmastikust, kaltsiumist ja fosforist…

Vee olemasolu tõttu kehas, hapniku hulk on mistahes elemendist suurem,…, kuid aatomlikus suhtes kõige enam on vesinikku…

Vesi on katmas maad üle 70%, ning leidub teda kolmes olekus… – tihkes, vedelas ja gaasilises…, võttes arvesse tema kõikvõimalikke vorme…

Nähtavas elektromagnetilises spektris vesi on läbipaistev…

Vesi (H2O) on polaarse molekuli näide, ja tema laeng, ühelt poolt positiivne ja teiselt poolt negatiivne, on suhteliselt madal…

Selle poolused ei tasakaalusta teine teist…, mis viib pooluste võrgu loomiseni…

Vett sageli nimetatakse universaalseks lahustiks…

Ainete struktuur ja aktiivsus, millised lahustuvad vees…, nagu raku komponendid (valgud, DNA ja polüsahhariidid), on sõltuvad kokkupuutest veega…

Puhas vesi omab madalat juhtivust…, kuid see tõuseb vähese ioonainete hulga lisamisel…, luues elektrolüüte, millistel on suur juhtivus…

Inimkeha on juhtimas elektri voolu, kuna temas on suur hulk vett ja kudede soola, mis on vaimse ülestõusu protsessi aegu mängimas suurt osa keha võimes neelata ja talletada kõrgemaid sagedusi…

Inimkeha on võimalik võrrelda elektrokatalüsaatoriga, milline on genereerimas bioloogilist ioniseerimise protsessi… – mis on vee elektrolüüsi taoline…

Vee elektrolüüs – on vee lagundamine hapnikuks ja vesiniku gaasiks…, kuna teda on läbimas elektri vool…

Sellist tehnoloogiat on kerge kasutada hapniku ja vesiniku gaasi tootmiseks…

Vee elektrolüüsi abil luuakse kosmilistel laevadel hingamiseks vajalik kogus hapnikku…

Ioonkoostisi eksisteerib kristallide näol, aga mitte molekulite näol…, ja inimkehas on need lahustunud vedelikes, luues rakulisi soolasid…

Ioonseosed soodustavad rakuliste soolade loomist, mis tugevdavad keha kudesid ja rakulist terviklikkust…

Igal ioonil on omad omadused ja reeglid, mis on määramas teatuid keha liikumisi, mis on ioonide ja rakuliste soolade funktsioonide tulemuseks…

Ioonilisi koostisi, mis kujunesid vee lagundamisel ioonideks, nimetatakse elektrolüüsiks…

Elektrolüüdid on head elektri voolu juhid…, ja mängivad suurt osa keha funktsioonides…

… juhivad keha vee funktsioone… – hüdratsioon…

… loovad närviimpulsse, milliseid on vaja lihaste funktsioneerimiseks…

… kannavad toitaineid  rakkudele…

… hoiavad vere pH faktori taset…

… toetavad aju tööd, tugevdades närvi süsteemi…

… muundavad kaloreid energia efektsemaks kasutamiseks…

… käib keha ensüümtalitluse aktiivsuse aluste loomine…

… aitavad kontrolli all hoida voolude voogusid rakkudes…

On selge, et ioonide ja raku soolade tasakaalutus kehas…, nagu ka vee vähesus… – alandab rakumembraanide juhtivust…, kõik see võib viia häireteni elektri signaalide läbivuses…

Sellised häired võivad kiiresti viia üldiste häireteni kehas…, võime kaotuseni säilitada homöostaasi…

Seetõttu ülestõusu aegu on väga kasulik säilitada vee tasakaalu, kasutades ohtralt puhast vett, lisades sellesse biokeemilisi rakusooli ja elektrolüüte…

 

Biokeemilised rakulised soolad

Mineraalsete rakuliste soolade tähtsus vaimsel pühitsusel Hierosgamose Liitu oli kirja pandud iidsetes teadmistes, ning see oli mõistetav Müsteeriumi Iidsetes Koolides Aleksandrias, Egiptuses ja Kreekas…

Hierosgamos (Hieros Gamos) – see on täielik keha taastamine Kristus-Sophia, kosmilise Kristusteadvuse igavese valguse paistel…

Vaimse ülestõusu protsess võimaldab kõrgematel sagedustel kehastuda, toites keha rakkusid mineraliseeritud energeetiliste vormidega, milliseid on tarvis muutusteks rakkudes…

Kudede soolad koosnevad loomulikest elementidest, millised on olemas kehas endas…, ja need on ühed ja samad ained…

Need on formeerimas peamisi komponente rakkudele, kudedele ja organitele…, ning keha kasutab nende energiat metaboolseteks funktsioneerimisteks ja ioniseerimise toetuseks…

Kuid kudede soolad on vajalikud nende funktsioneerumiseks, seetõttu keha peab hoidma neid vajalikul hulgal, nagu vedelikku (vett), et neid vajadusel kätte saada…

Kui esineb puudus vees ja ioonainetes, et luua tasakaalustatuid elektrolüüte, rakud kujundavad oma ainestruktuurid ümber… – seega… kõhnuvad…

Kui selline tsükkel jätkub…, siis ilma lisa toiteta raku ained, energia kindlustamiseks, muunduvad… – rakud kaotavad võime normaalselt funktsioneerida…

Biokeemilised kudede soolad, ehk raku soolad, on energeetilise vormi mineraalideks…

Kudede soolade puuduste ilmnemist füüsilises kehas, on esmaselt märgata tunnuste sümptomitena näos…

Jälgides märke näos…, ning täiendades vastavaid kudede soolasid, on võimalik saavutada tasakaal rakulisel tasandil, et keha saaks tervendada end, ning kindlustada parimat juhtivust…

Ärkamist üleelavad inimesed räägivad, et üldine 12 mineraalsete rakuliste soolade lisamine aitab erinevate ülestõusu sümptomite puhul, milliseid tunnetavad neil aegadel paljud…

Teades, et inimkeha koosneb peamiselt veest ja sooladest, siis on mõistetav, et ülestõusu aegu ilmneb keha enda elektro-kaatalüütiliste funktsioonide ülalpidamiseks ja tasakaalu hoidmiseks, kõrgendatud vajadus puhta vee ja mineraalide järel…

Ülestõusu tsükli aegu tarvis keha rakud üles äratada, et saaks madalama tihkuse loom-elementsetest rakkudelt minna üle jumalinimese kõrgema funktsioneerumisega rakkudele, tõstes valguslikku, sageduslikku ja plasmalist taset…

Võtke palun vastu üksnes seda, mis on kasulik vaimseks kasvuks… – muust võite loobuda…

Tänan teid teie vapruse ja julguse eest tõe otsinguis…

Mina olen – Kosmilise Suveräänse Seaduse ilmutumine…, olen Jumal – Suveräänne ja Vaba…

Jääge oma teekonnal teie avatari, Kristus-Sophia sära paistesse…

Olge lahked enda…, kui ka teine teise vastu…, Jumalik…, sõltumatu ja vaba…

 

Armastava südamega, Lisa

Read Full Post »