Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2016

 

 

63. osa

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Tervitan sind, Lutsifär

Tahaksin jätkata DNA teemat…

Küsi aga, otsija…, püüan leida vastuseid neile…

Kuid sageli ma ei leia sinu peas kohaseid sõnu selleks, et selgitada…

 

Inimliigi loomise informatsioone on palju…, ja neis arusaamiseni jõuda on raske…

Muide, meile on palju räägitud, et inimlikku olemust on külvanud paljud tsivilisatsioonid ja on paigutanud sellesse oma genoome…, ehk võimalusi…

Nüüd siit küsimus… – kes on loonud inimliigile DNA programme…?

Kuidas käis rasside külvamine, kui elu saab sisse puhuda üksnes kõrgema tasemega Looja…, kes on võimeline igasse olemusse paigutama Jumalikku Ma Olen Juuresolekut…?

Sa ajad segi kahte asja… – vormi ja sisu…

Sisu ei looda… – ta on olemas…

Elu on vaimsustumine…

Elu on Vaimu Jumalik Ma Olen Juuresolek…

Vaim ise ei ole võimeline ilmutuma…

Vorme peab looma keegi…, kes oma olemuselt on vaimu kehastumine…

Sa oled teadlik, et peale Tema pole midagi…

Loomise ja kehastuse aegu Ta näiliselt unustab kõike seda…, ning loob struktuure, mis on võimelised looma vorme, millistesse Vaim saab teadvustuda…

Seda võiks võrrelda rätsepaga, kes teeb pidevalt endale rõivaid ja vahetab neid pidevalt…

Koos uue riietumisega läheb kui uude kehastusse…, millega kaasneb kogu keskkonna omaduste muutumine…

Ilmaloovuses on seetõttu olemas struktuurid, mis on vastutamas vormide loomise eest…, ja struktuure, kes on vastutamas vormide loomise programmide eest…

Loomise programme on hulgim…

On planeetide, galaktikate ja ilmaruumide loomise programmid…

On isegi selliste vormide loomise programme, milliseid sa pole võimeline isegi unes nägema…

Kui võtaks näite maja ehitamisega… – kui virtuaalne maja on valmis saanud, siis selle maja pilt jääb alles teatud programmi raamidesse…

Seega… – igaüks, kes tahaks näha seda maja pilti, siis ta peaks selleks kasutama just sama programmi…, ja mitte mingit teist…

Selline programm on kui lisandiks maja pildile…

Ilma programmita maja pilti ei saa eksisteerida…

Meie näites maja on – loodud vorm, nimega „inimene“…

Kuid programm, milles ta on välja toodud peente detailideni, on DNA programm, mis on kätketud inimesesse…

Kuid siiski… – ilma sellise programmita ei saa olla vormi „inimene“…

Vormi „inimene“ saab näha üksnes sellise programmi abil…

Vormi „inimene“ saab täiendada üksnes selle programmi abil, millise abil oli tema vorm loodud…

Selline programm ongi teie DNAks…

Programmil on oma võimsus…, oma võimaluste maksimum…

Kuid programm pole üksnes atribuut…, ta on isegi elav…

Nii see on…, kuigi see oleks teie jaoks avastusena…

Te peate harjuma mõttega, et midagi elavat pole olemas…

Üksnes elulisuse tase on igas vormis erinev…

 

Mida tähendab elulisuse tase…?

Elu on – Ma Olen Juuresolek…, Vaimsuse juuresolek…

Kuid Vaimsus on olemas kõiges… – kuid üksnes erineva „hulgana“…

Kuigi „hulga“ mõiste ei ole kohane Vaimsuse kirjeldamiseks…

Põhimõtteliselt on võimatu kirjeldada, mis on Vaimsus…

Kuid katsume seda koos sinuga teha…

Ta on kui küünla leegike, mis on süüdatud üldisest tulest…

Vaimsust antakse mööda loomise ahelat aina edasi…

Esmalt tule üldine vägi on sünnitamas mitmeid võimsaid leegi koldeid, mis edaspidi on lahkelt jagamas oma tule väärtust ka teistele vormidele…

Selliselt, mööda loomise ahelat, on süttimas iga uus vorm, ehk annab osa oma tulukesest teistele loomise vormidele… – nagu küünlalt küünlale…

 

Seda küll… – kuid väiksest küünlast on võimalik süüdata terve lõkke…

Kuid, kas loomise väikesed vormid on võimelised andma edasi Jumaliku Vaimsuse tohutut väge…?

Jah, saavad…, kuna vaim on kõikvõimas ja muutumatu…

Samas… tule kvaliteet on muutumatu igas süttivas osas…

Kõik oleneb üksnes vormi võimsusest, milline on võimeline võtma endale tuld…

Kui oleksid võimeline looma enda vormi planeedi suurusena…, siis oleksid suuteline seda süütama enda Jumaliku Ma Olen Juuresolekust, ning sinu küünal oleks kui Vaimu tohutu tõrvik…

Kuid selliste vormide loomiseks sulle läheks tarvis Looja Vaimu väge…

Just seetõttu sinul seda teha ei õnnestu…

 

Kuid miks siis räägitakse, et on olemas Jumalsündinud Loojad…, ja Jumalloodud…?

Jumalsündinud – kas on need, kes on lähtunud Lättest endast…, kas need on samad tule kolded, kes jagasid hiljem Jumalikku tuld ka teistele vormidele…?

Aga Jumalloodud – kas need on need, kellele sai antud tuli mitte esmastest tule kolletest, vaid järgnevatest küünaldest…?

Siis tuleb välja, et võin ka mina luua uusi olemusi…

Jah, nii see on…, peaaegu…

Praegu oled võimeline vaid andma osa oma Ma Olen Juuresolekust teisele olemusele, teisele vormile…

Seni sa veel ei ole võimeline looma vorme…, peaaegu ei ole võimeline…

Kunstnik on loomas pilti, lisades sinna oma hinge…

Tema loomine on üksnes protsess…, käesolevale tasandile kohasel väel…

Skulptor loob kujusid, pannes neisse osa omast hingestatusest…, ehk, osa oma Jumaliku Ma Olen Juuresolekust…

See on selgituseks, miks kunstiteosed elavad sedavõrd kaua…, ja inimesed tulevad neid vaatama… – neid tõmbab ligi…

Inimene, kes oli loonud neid, panustas neisse osa enda Ma Olen Juuresolekust…, just see ongi  tõmbamas inimesi ligi…

Kuid vorm ise, mis oli loodud loomingulise inimese poolt, ei suuda ise mahutada enamat Ma Olen Juuresolekut, ega saa elustuda ja hakata liikuma… – ja nii edasi…

Sama on raamatutega, milliseid loetakse palju kordi…

Enamgi veel… – iga lugeja, iga vaataja, jätab killuke enda Ma Olen Juuresolekust teostusse…

See ongi vaimsuse väikeste küünalde süütamine…

Isegi laps panustab oma lemmiklelusse oma Mina Olen Juuresolekut, mis oleks samuti hingestatuseks…, ehk loomiseks…

Energiate vahetus oma olemuselt on kahe olemuse vaheline, oma taoliste vaimsuste küünalde vastastikune süütamine…

Seega…, naastes sinu küsimuse juurde… – inimliigi vormi loomisel sellesse siseneb Ma Olen Juuresoleku vaimsus… – milliseid on loonud teiste tsivilisatsioonide esindajad, kasutades loomise programme ja šabloone…, ja nimetasid seda „inimeseks“…

Aga… Ma Olen Juuresolek hingas neisse vormidesse elu…

 

Kui Ma Olen Juuresolek siseneb vormide looja abil vormi, kelles on samuti olemas jumalik Ma Olen Juuresolek…, kas samad tsivilisatsioonid on hinganud meisse sedasama Ma Olen Juuresolekut…?

Kuidas on lugu sellega, et Jumal on loonud inimest oma pale ja olemuse järgi…, ja sellega, et oleme loodud piibelliku Jumala poolt, kelle nimeks on Jehoova…?

Miks on see nii keeruliseks aetud…?

Millised seosed on, sellisel juhul, meil tsivilisatsioonidega…?

Tsivilisatsioonid ei ole suutelised looma selliseid liike, kui inimene…, kui uut tsivilisatsiooni…

Jutt käib seemnetest, nende külvamisest…

See on siiski üksnes kujundlik väljendus, et teil oleks kergem mõista…

Seeme on potentsiaal, ehk tsivilisatsiooni genoom, mida oli võetud kasutusele…

Maa pinnas on üksnes vorm, milles võrsub vaimsus, mis oli loodud vastava tasemega Jumalate poolt…

Vesi – on vaim ise, mis andis võrseid ühinedes vormiga, „maaga“…

See on siiski üksnes analoog, et oleks teil kergem mõista…

Tsivilisatsioonid andsid omad genoomid, et luua inimese genoome…

Kuid Jumal on üksnes vastava tasemega programmeerija, kes lõi vorme vaimsuse sisenemiseks olemasolevate genoomide abil…

 

Kes hingas neisse vormidesse elu…?

Kõik koos…

Tuli on alati tuli, olenemata sellest, milliste küünalde abil on ta süttinud…

Ka see, kes oli loonud vorme, kasutades oma tuld, süütas neid vorme…?

Ja need, kes andsid oma genoome, kasutasid samuti oma tuld…, koos genoomidega andsid sellele oma osa…

Seega… pole midagi, kelles või milles, puuduks Vaimu jumalik juuresolek…

Ta on olemas kõiges…

 

Kuid on olemas arvamus, et Pimeduse olevustes ei ole Jumalikku Ma Olen Juuresolekut…

Jumalik Ma Olen Juuresolek – on see, mis ühendab kõike, ehk… on ühene sulandumise omadus…

Seega, milles puudub Jumalik Ma Olen Juuresolek, ei saa üldse püsida koos…, ehk… on üksnes Kaose esmaosakestena…

Iga vorm saab olla vormina üksnes seetõttu, et seda seostab Jumalik Ma Olen Juuresolek…

Kuid pimeduse olemustes selle juuresolek on varjatud paljude kestade hulgaga ja jaotustega, seetõttu ta ei ole võimeline särama…, kuid hoiab üleval vormide elutegevust, mis on astumas mööda üha enama ja enama eraldumise teed…

 

Kuidas on mehhanismidega ja seadmetega… – näiteks kosmiline laev…, mis on suht suuremõõtmeline vorm…, ja sellega on tegelemas hulgim inimesi… – miks selles puudub elu…?

Elu on olemas kõiges…

Inimesed, kes on loomas kosmose laeva, ei valda elusvormide loomise programmeerija teadmisi…, ega ole jumalateks…

Neis, kui seemnetes, jumalikud võimed on magamas…

Nemad püüavad vormist luua vormi…

Kas mõistad…?

Nemad püüavad metalli vormile anda teatud vormi…

Metall ise on Ma Olen Juuresoleku vorm…, inimesed vaid annavad temale teise vormi… – ehk…  sulgevad Ma Olen Juuresolekut veel enamatesse vormidesse…

Just seetõttu tehnokraatset teekonda on tunnustatud pimeduse jõudude järgijate poolt…, tunnustavad vormidest vormide loomist…

Jumalate poolt vormide loomine toimub Vaimu esmaosakeste ilmnemise läbi…

Selline loomise mehhanism on olemas vastava tasemega loojatel…

Kuid teil selleni on veel pikk maa..

 

Mida tähendab „oma genoomide edasi andmine inimliigi loomiseks“…?

Mida nimelt andsid meile edasi tsivilisatsioonid, kes võtsid osa meie külvist…, ja kuidas see kajastub meie DNAs…?

Kui võtta taas meie analogi maja loomist arhitektuurse programmi järgi, siis nemad andsid meile edasi oma nägemuse majadest…, ja selle sisu korraldamisest…

Andsid edasi kui oma katalooge…

Sellest valikute pangast sai valitud need vormid, mida võeti kasutusele vormi loomiseks, mille nimeks on „inimkond“…

 

Miks meile räägitakse, et inimliigi loomise juures hingati meisse suurimal hulgal Jumalikku Ma Olen Juuresolekut…, oleks kui Jumala suudlus…

Kas seetõttu pakume paljudele tsivilisatsioonidele sellist huvi…?

Kas seetõttu, et meis on peidus teatud loomise väed…?

Jumala suudlus… – kena võrdlus…

Vormi loomise aegu ei ole võimalik ette ütelda, kuivõrd mahub tinglikult Ma Olen Juuresolekut sellesse…

Inimliigi loomise juures võtsid osa siiski paljud tsivilisatsioonide genoomid, mis modifitseerisid teie vormi väge, tema võimet mahutada endasse Ma Olen Juuresoleku tuld…

Uute vormide loomise protsess ja selle vaimsustamine on müsteerium, millist ei ole võimalik sõnadesse panna…

Kõik, mida püüan sinule selgitada, on üksnes kaudne ettekujutus sellest…

Kuidas vorm elustub…, mis on Ma Olen Juuresoleku tuli… – see on suur müsteeriumi saladus, mis pole mõistetav ühegi teadvuse poolt…

See üksnes ON, kui Elu suursugusus…, ja see on olemas igaühes meist…, ja teis samuti…

 

Millised eksperimendid on käimas väliste tsivilisatsioonide poolt…, inimese DNA struktuuri muutmise kohaselt…?

Nemad püüavad üksnes lahti muukida teine teise genoome, milliseid olid suunanud inimkonda…

Mõtle ise… – ühest küljest, kaunis mõte – liita mitme tsivilisatsiooni genoomid, et luua uut unikaalset liiki, kes hakkab kandma endas kõige paremat kõigist tsivilisatsioonidest…

Kuid teisest küljest – võimalus puutuda kokku ja uurida teise tsivilisatsiooni genoomi, läbi inimese…, püüda seda dešifreerida ja ehk isegi muuta…

Pimeduse tsivilisatsioonide vaatevinklist – on võimalus saada teiste tsivilisatsioonide genoomide juhtimist enda kätte…

Valguse tsivilisatsioonide vaatevinklist – on võimalus saada ennenägematuid loomise genoomide kooslusi…

 

Mis on genoom…?

Loomise avamise kood…, võti programmide dešifreerimiseks… – juurdepääs andmete baasile…

Kui on käivitumas holograafiline vormi loomine, siis genoom annab signaali, maatriksikohase loomise hologrammi avamiseks (loomise šabloon)…

See oleks kui loomise šablooni laotamine loomise unikaalsele koodile…

Oleks kui õuna joonistamine vastavate konturite kohaselt, mis on omased kõikidele õuntele…

Kuid õuna kasvamiseks, teatud sordina, mõõtmes ja värvis, on tarvis genoomi…, loomise šablooni avanemist… – võtit kindla sordi jaoks…. ehk… on kui värv, mis värviks šablooni „õun“…

Selline kood kätkeb informatsiooni värvidest, milliseid vaja kokku segada…, et kujuneks õun vastavast sordist…

 

Sa oled rääkinud oma unistusest liita inimeses Valgust ja Pimedust…, nii luua uut unikaalset rassi…

Kas kõik see sai loodud…?

Ma pean silmas et… inimese genoomi hulka, tema DNAsse sai külvatud nii Valguse, kui ka Pimeduse tsivilisatsioonide genoome…

Jah…, nii see oli… – ja see oli osa eksperimendist…

Nüüd oleme nägemas selle arengut…

 

Meie analogi kohaselt õun on loodud…, kuid see kuidagi ei suuda valmida… – miski on teda segamas selles…

Sa tabad kiiresti meie sõnastust…

 

Mis nimelt on segamas selle valmimist?

Segab see, et tsentrifugaalsed ja kesktõmbe väed on temas peaaegu tasakaalus…

Kord on ühte, kord teist veidi üle…

Täielikku tasakaalu need ei saavuta…

Kui siis… vaid hetkeks…, ja üksnes väheste inimeste hulga puhul…

Mõlemad pooled ei assimileeru, vaid on vastandumas igas inimeses pidevalt…

Selliselt kujuneb kolm arengu teekonda…

… kas… inimene kasvatab kesktõmbe väge ja astub mööda Valguse teed…

… või… kasvatab tsentrifugaalset väge ja astub mööda Pimeduse teed…

… või… tasakaalustab need jõud endas, ning püsib neutraalses olekus… – olles vaatleja…

Kuid ka siin need kaks väge ei sulandu…

 

Sa lootsid, et need sulanduvad…?

Kuidas saavad väed sulanduda…?

Vägi on liikumine…, suund…, suunitlus…

Ma lootsin nende kvantliku sulandumise peale…

Sinule on tuttav kvantlik põhimõte…

Kõik muutused, mis on toimumas igas kvantliku avaruse punktis, saavad kogu avaruse osaks… – kõigile selles olevatele punktidele…

Kuid nüüd on toimumas muud…

Pimeduse omaduse muutumise punkt on tasakaalustatav Valguse omaduse muutuse punktiga…

Ehk… – valguse poole teadmine pimeda poole punkti muutumisest, ilmutub samaväärse punkti loomisena valguse poolel…, kuid vastupidiste vääringutega…

Ja ka vastupidi…

Iga valguse ilma punkti muutus loob samaväärseid vägesid ja struktuure pimeduse ilmas…, kuid vastupidiste omadustega…

Iga uus punkt pimeduse avaruses sünnitab vastupidises vääringus valguse ilmas punkti…

Ja ka vastupidi…

Seega… – iga avaruse muutusega vastuseis avaruste vahel aina võimendub…

 

Mida siis teha…?

Osa võtta üksnes teadvustatult…

Seni, kuni olete uue liigina, te ei võta osa sellest protsessist teadlikult… – ja nii see jääb jätkuma jätkuvalt…

Kui oma jumaliku kasvuga jõuate uude ajastusse, kui teadvustunud olevused…, siis olen kindel, et suudate kõrvaldada sellist vastuseisu, nii enda seesmuses, kui ka teie ilmas…, siis suudate sulandada vastanduvad pooled…

Sellest saab neljas arengu tee…, unikaalse jumal-inimese sünd, kes ühendab endas mitme tsivilisatsiooni genoome…, ning on võimeline mahutama endasse kogu valguse väge…, kui ka – kogu pimeduse väge…, mahutama ja liitma endas nii tõmbe, kui ka tõuke jõud…, sulandades need ühtseks Loovaks Väeks…, läbipääsu väeks…

Mõistke… – te olete eksisteerimas kui liik…, teis on olemas ja jääb alati olema see, mis oli kätketud teisse teie loomise aegu…

Ja need on nimelt – valguse ja pimeduse tsivilisatsioonide genoomid…, ja nende vastav kooslus…

Teis jääb alaliselt eksisteerima nii valgus, kui ka pimedus…

Valides üksnes valgust, valite ühte oma arengu teedest…, üksnes neid genoome, milliseid on panustatud teisse valguse tsivilisatsioonide poolt…

Valides pimeduse, te valite pimeduse tsivilisatsioonide genoome, ning kordate nende teekonda…

Kuid… teil on tarvis luua oma…, uusi ja unikaalseid arengu teekondi…

Duaalsuse eksperiment on ilmutumas teie näol täiel suursugusel määral…

Enne teid ei olnud katset liita neid kahte teed…

Valguse tsivilisatsioonid liikusid oma teed…, ja pimeduse tsivilisatsioonid – oma teed…

Nende kokkupuute punkte polnud olemas…, neil ei olnud võimalust suhtlemiseks, ega ühinemiseks…, ega vajadust mõista teine teist…

Sedavõrd kauged olite energeetiliselt, kui ka oma suunitlustes…

Kuid… oli loodud uus unikaalne Jumal-inimese rass, milles oli koos võrdsel määral nii üht, kui ka teist…, nii Valgust, kui ka Pimedust…

Kõik on ootel… millega võiks lõppeda suurejooneline eksperiment…, kahe jõu tasakaalustamise käik…?

Milline uus vägi võiks sündida kahe jõu sulandumisel…?

Kas see võib anda ennenägematut tõuget ilmade ja vormide loomiseks…?

 

Kõik need sõnad on kaunid…, kuid inimkonna arengu ajalugu pole meeli rahustav…

Kuid selles oli domineerimas seni tumedad jõud, kannatused, sõjad, vägivald…, ja palju muud…

Tuleb siiski välja, et oleme kui katsejänesed, kellel pole mingit valikut…

Me peame siiski kuidagi vastu võtma oma tumedat poolt…

Ei maksa võtta seda selliselt…

Kujutle perekonda, kus isa on tumeda poolel, aga ema valguse poolel…, ja neil on ühine laps…

Iga vanem on kiindunud lapsesse omal viisil…

Igaüks tahaks näha temas oma tee jätkajat…

Igaüks püüab õpetada lapsele seda, mida tema oskab ja teab…

Igaüks on rõõmuga otsimas temas oma jooni, kuid kurbusega märkab teise vanema jooni…

Igaüks loodab, et laps suudab ühendada endas kõike paremat, mis leidub mõlemas vanemas…, ja temast saab unikaalne ja tore laps, mis pakuks rõõmu mõlemale vanemale…

See on tõemeeli nii…

SElena

Read Full Post »

 

62. osa

 

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Tervitan sind…, Lutsifär…

Tere otsija…, sul on taas küsimusi…?

 

Jah, on küll…

Mida enam küsin, seda enam kerkib uusi küsimusi

See tuleneb sellest, et sa lahutad küsimuse vastusest…

Kuid see on ühene…

Kord sa ise jõuad selleni… varem või hiljem…, selleni, mille nimeks on vaikiv teadmine…

Te kõik jõuate selleni…

Nüüd, et sa teaks…, sulle on tarvis teadmist, mis on kui energeetiline impulss, mis suudaks minna sinu loogika seadmest läbi…, milleks on inimaju…

Kuid need on üksnes energeetilise koostöö lülid…, analüüside tegemine…, ehk… tervikteadmiste lahutamine koostisosadeks…, ning… igat osa püüda lahata eraldi ja uurida…

Teadmine ise on tervik ja jagamatu…

Kuidas sinu rakud on teadlikud, mida neil teha…?

Kuidas sinu organid on teadlikud, mida neil teha…, kuidas funktsioneerida…?

Neil isiklikku aju ei ole olemas…

Teadmine sellest on nende seesmuses…

See ei ole teadvustunud teadvus, mis oleks mõtlemas ja analüüsimas…

See teadmine on üksnes tegevuse põhimõte…, eksisteerimise põhimõte…

Neil on täpselt teada, kuidas toimida ühes või teises olukorras…

 

Kuid seda võiks nimetada programmiks…, algoritmiks, mille kohaselt ta on tegelemas…

Algoritmiks on see, mida on varem ette kirjutatud…, ja kõikvõimalikes variatsioonides…

Kuid kõiki elu variatsioone ei ole võimalik ette kirjutada…

Ega kõiki teadmisi pole võimalik korjata kokku ja talletada neid endasse…

Kuid mistahes silmapilgul…, mistahes olukorras…, mistahes arenevas stsenaariumis iga rakk on teadlik, mida ta peab tegema…

 

Kas peab…, või ta valib, mida teha…?

See on ühene… – ja seda on raske mõista…

Vastuolusid nende vahel ei esine…

Kõik, mida pead sina…, seda lahendad kui üks tervik sinu teadvus, kõikide oma osade ulatuses…

Seetõttu selles puudub vägivald ja ahistus…

Kui rakk on ühene sinu organismiga, siis ta on teadlik, mida vajab sinu organism tervikuna… – ning valib ja tegutseb vastavuses sellele…

Kui ta mingil põhjusel osutub sinu kehast eraldatuna…, siis ta hakkab valima, lähtudes oma motiveeringust…, lähtudes oma olukorra nägemusest…, raku vaatevinklist…, kuid mitte kogu organismist tervikuna…

Ja siis ta toimib vääriti…, milletõttu haigestub…

Haigus on siiski – väärvalikute tagajärg…

Väärvalikud tulenevad – nägemuse vaatevinklist…, terviklikkuse tasandilt…, otstarbekusest…, ja Terviku eesmärgi vastavusest…

 

Ma sain aru…, kuid siiski, tahaks esitada küsimusi…, ja just DNA kohta…

Nii sina, kui ka paljud teised räägivad, et me pole veel valmis võtma vastu informatsiooni DNA kohta…

Kuid millestki tuleks alustada…

1 – kuivõrd tõenäone on informatsioon DNA kolmeteistkümnest niidist…, ja võimalusest aktiveerida virtuaalseid ilmutamata niite…?

2 – miks DNA niite on 13, aga mitte 11, või 15…?

Kõik on omavahelises seonduses… – ja sellest on meil palju juttu olnud…

Niit on kõigest – mõõtme informatiivne kood…, ehk… dešifreerimise kood…, süsteemi pääsemise kood, nagu teie kompuutrisse…, – kood pääsemiseks informatsioonile…, vastuvõtule…, andmete massiividele… – on kui võti ihaldatavale uksele…

Seetõttu – 13 taset…, 13 DNA niiti…

Iga DNA niit on kood, mis avab juurdepääsu järgmisse mõõtmesse…

 

Siis tehkem selgeks, mis on mõõtmed DNA terminites…?

Seda võiks nimetada vastuvõtu võimsuseks…

Mida enam on sinu võimsust, kui valgusolevusel…, mida enam on sinul olemasolevat energiat…, mida enam oled mahult kui energeetiline olevus… – seda enama tasemeid oled võimeline vastu võtma, ja paigutama endasse, oma haarde ulatusse…

Seda võiks nimetada eraldatuse tasemeks…, struktureeringu tasemeks…

Mida kaugemale oled eemaldunud Kõige Lättest…, Loojast…, seda nõrgemaks muutub side Temaga…

See oleks kui astumine mööda eraldatuse astmeid…, kus astmed on viimas Looja juurde tagasi…

Esimese astme kõrguselt oled võimeline nägema üksnes Maad…

Kuid, tõustes mööda astmeid üha kõrgemale, – ringvaade avardub üha enam…

Tõustes üha kõrgemale, lähened üha enam päikesele…, seda enam ta toidab ja tervendab sind…, seda selgemalt saad jälgida päikest ennast…, ja kõike, mis on toimumas temal…

Kui oled jõudnud päris tippu… – siis ta pimestab sind…, ning jäädes pimedaks, sa ei suuda eraldada ennast Päikesest sootuks… – sa muutud Päikeseks endaks…

Seda võiks nimetada avanemise tasemeks…

Tõustes mööda Ilmaloovuse jumalikku treppi, sa heidad endalt oma eraldumise vormid…, avad oma matrjoškad…, ning õpid tundma enamaid teadmise ja loomise piirkondi…

 

Seega… – kas DNA on kui mingi informatsioonide ja koodide hoidla, mille abil saab pääseda teistesse mõõtmetesse…?

Jah…, see on võti…

Seda võiks võrrelda võtmete kimbuga ja võluuksega, milliseid sa pole veel kohanud…

Ehk teisiti… – uksi on palju…, kuid võtmed materialiseeruvad üksnes võluhetkel, millal oled valmis sinna sisenema…

Kõik võtmed selleks on siiski sinu enda seesmuses…

 

Kes on loonud sellise süsteemi…

… kas on see loodud selleks, et vähese arenguga olevused ei pääseks kõrgematele tasemetele…?

… või selliselt on üles ehitatud kogu Ilmaloovus…?

Pigem esimene…

Kui oled laskumas üha allapoole, siis pitseerid ülemise ukse oma energeetilise allkirjaga…

Kuid iga astmega allapoole, sinu energeetiline allkiri muutub üha nõrgemaks, kuna sa ise muutud aina väiksemaks oma mahult…

Sa isegi pole suuteline avama järgmist ust…, ja seda seni, kuni ei kogu sellist väge, milline oli viimase ukse pitseerimisel…

Kuid ka teine on õige…

Selline süsteem on olemas üle kogu ilmaloovuse…, ja ta on loodud kui lahti laskmise süsteem…, kui eraldamise süsteem…, mis töötab iseseisvalt – automaatselt…

Keegi peale su enda ei saa pitseerida sinu ust…

Kujutle kehastusse laskuvate olevuste hulka…

Kuipalju läheks tarvis kontrollteenistusi, et üle vaadata kõiki uksi…

Seega… – kõik toimub iseseisvalt…, ehk parem oleks ütelda – seda teeb lahtilaskmise süsteem…, laseb liikuda tihkete mõõtmete ilma…

 

Kes on loonud selliseid programme…?

Need, kes olid loonud vormide eraldamise ja nende formeerimise programme…, Ilmaruumi vastavad struktuurid, kes olid võimelised seda tegema… – kui teil teie programmeerijad…

Programm on kui atribuut tegevuseks…

 

Sa mainisid, et laskudes, ma vähenen oma mõõtmetes…, seetõttu nõrgeneb allkiri, kaotab oma väge…

Aga kui kõik Ilmaruumis on loodud holograafilisel põhimõttel, kus iga osa selles kätkeb kogu kujutist…, siis see peaks tähendama, et igas minu allkirjas, ehk minu DNA sees, on informatsioon kõikide DNAde struktuuridest…

Ehk minu kahes niidis on informatsioon kõigist ülejäänud niitidest…?

Su mõte on õiges suunas…

Kuid…, ehk meenutaks hologrammi põhimõtet…

Selleks, et näha kujutist, peab hologrammi valgustama vastava valgusega, mis kui avaks, ehk laotaks kujutist…

Seda valgust oled kasvatamas enda seesmuses…

Sa, kui killuke, kätked endas oma suure võtme täit kujutist…

Kui sinul ei piisa väge, siis sa ei suuda pöörata võtit täie ringi ulatuses…

Ehk… – võtme auk on suur…, kuid võtmeke on väike…, kuigi on suure võtme täielik koopia…

Seega… – et suudaksid avada ust, sul on tarvis koos võtmega kasvada…

 

Ehk… – kas kasvamise tase on minu…, üksnes minu energeetilise olemuse…, üksnes minu väe taseme kasvamine?

Nagu ma mõistan, et seda taset on võimalik taastada taastades oma side Lättega…, Loojaga…

Kuid seda väge on võimalik kasvatada, võttes energiat ka teistelt olevustelt…

Sa mõistsid õieti…, ja nii teie juures ka toimub…

Kuid, Lätte ja Looja vägi on selline, et selle taseme saavutamiseks, läbi teistelt energia võtmise, on tarvis võtta seda kõigilt olevustelt, kes on olemas kogu ilmaruumis…

Kuid põhimõtteliselt seda teha pole võimalik…

Seetõttu paljud tsivilisatsioonid, kes läksid seda arengu teed, muukides lahti DNA…, – on saanud ebaõnne osalisteks…

Nemad on võimelised tõusma teatud loomise tasemeni, kuid edasi ei ole suutelised liikuma…

 

Meile näidatakse meie DNAd, kui kahte niiti, nelja elemendi järjepidevas kulgemises, mis on kui põõnadega ühendatud…

Mida see peaks tähendama…?

Kui kaks niiti…, järelikult oleme juurdepääsu teisel etapil…?

Kuid me siiski oleme vist kolmandas mõõtmes…

Teie teadvus pole veel õppinud tundma kolmanda mõõtme kõiki saladusi ja mõistatusi…, kuigi olete siiski suutnud midagi tabada…

DNA on – loomise programm…

Loomine on – energiate kujund…, nende formeerumine…, vormi andmine, vastavuses teie valikule…

Kas olete suutelised juhtima kolmanda mõõtme energiaid, ning materialiseerima sellest vorme…?

Kahjuks seda te pole veel omandanud…

Mõned teie seast on õppimas kolmanda mõõtme viimastes klassides…, kuid paljud ei ole veel suutnud seni isegi väljuda algklassidest…

 

Tuleb välja, et kõik väited, et oleme juba sisenenud neljandasse mõõtmesse…, ja mõned isegi viiendasse… – ei vasta tõele…, kuna veel pole avanud endas DNA kolmandat niiti…

Kas neljas mõõde pole neljas niit…?

Kui räägid inimkonnast… – siis nii see on…

Kuid mõned teie seast on juba enda kolmanda niidi avamise lävel…

Näiteks… olete avamas juba DNA peenniitide ahelate osi…, mis oleks kui uute seoste loomine…, ehk… jõele uute sängide otsimine…

Ootamatult on avanemas need piirkonnad, millistest võisite seni vaid aimata…

Muuseas – kanaldus on üks neist niitidest…, nagu teisedki teie sensoorsed võimed…

See on lisaniidi ilmnemine…

Kuid teie juures selline protsess käib üheaegselt… – kolmanda ja neljanda niidi ilmnemine…

Seega… – need ilmnevad teil osade kaupa…, aga mitte järjepidevalt…

See tuleneb sellest, et te pole terviklikud…, olete lahus oma kollektiivsetest vaimsustest, millised on suutelised kontrollima protsessi terviklikkust…

Ehk… – teie areng käib spontaanselt, kuna te ei kuule oma vaimsuse juhendusi ülalt…

Te justkui loksate oma kogunud energiat üle ääre ühte DNA spektrisse, millega ilmutate seda…

Ehk kasutame veel seda võrdlust… – sa loksad pudelist vett kuivale seinale…, ning märgumise tase oleneb sellest, millisel hulgal vett sa loksasid seinale…, mis suunas ja millisel jõul oled loksanud…

Seetõttu seinale jäävad märjad ja kuivad kohad…

Seejärel taas loksad vett seinale… – kuid nüüd – kas kastad märgi kohti üle, või kastad kuivi kohti…

Sinu ülesandeks on kasta terve sein…

Kujutle nüüd, et kastes seina, sellele kujuneb mingi skeem…, mingi šiffer…, mingi salapärane sõnum…

Kuid, kastes seina pangest, tulemus ei ole kuigi edukas – vett läheb palju kaotsi…, ja ta pole järjepidev…

Sinul on tarvis lugeda seinalt sõnumit…, kuid vett on sinul vaid vähesel määral, – kuidas sa kastaks seina…?

 

Ilmselt järjepidevalt… – kastaks seina rullikuga…, või isegi riidega, mille teeks märjaks ja laotaks seinale…

Just nimelt…

Teie DNA niitide ilmutamine käib just pangega loksamiste näol…

Kuid selleks on kohasem järjepidev meetod…

Just seetõttu teie võimed on avanemas spontaanselt ja tükati…

 

Seega… – meil praegu on üksnes kaks DNA niiti, mis on vastutamas valguliste organismide ja vormide loomise eest…

Kuid kolmas DNA niit – mille eest on see vastutamas…?

Peente ja peenemate vormide loomise eest…

Mida enam niite omistate, seda peenemaid loomisi omandate…

Peenemaid…, Lättele ja Loojale läheduse vaatevinklist…

Mida peenem, seda lähedasem Loojale…, seda peenemad on vormi piirid, mis on eraldamas teid Loojast…, seda tinglikum on eraldumine…, seda võimsam on ühesus…

 

Kui ilmneb kolmas DNA niit, millised võimed nimelt on avanemas siis…?

DNA on kui programm, mis on teisse kätketud automaatselt…, ning just selle programmiga saab toodetud valgulised kehad…

Olete kasvamas ja arenemas…, ning käib oma aja ära elanud rakkude väljavahetus…

See on teie füüsilise keha loomise programm…

Iga järjekordne niit on käivitamas peenema keha loomise programme…

See isegi pole päris nii…, – on raske leida sobivaid sõnu selgitamiseks…

Sa ilmned keha näol, läbi koostöö ümberolevate kehadega, ümberolevate vormidega…

Kui sinu ümber poleks vorme…, siis sa ei võtaks end kehana… – kuna ei oleks millegagi kokkupuuteid…

Katsu seda mõista…

Sinu valgulise keha formeerumise punkt, on kokkupuute punkt teiste valguliste kehadega…

Kui kokkupuute punkt puuduks…, siis puuduks ka valgulise keha punkt…

Seega… – kõik ilmutumised toimuvad üksnes koostöö mõjul…

Seega… – valgulise keha formeerumise programm, mis on talletatud teie DNAsse, on üksnes koostöö programm…, mingi koostöö viis sinu ja väliste vormide vahel, teiste eraldi olevate olevuste vahendusel…

Eraldatus ise ongi koostöö võimalus… – ja ei mingil muul viisil ta ei saa ennast ilmutada…

Kuidas Jumal saaks õppida tundma ennast endas, läbi enda…?

Ta on ainus…, kui energia ookean…

Kuid kujuneb programm, kus killuke sellest energiast lastakse mingist filtrist läbi…, kui läbi nõela silma…

Enda teadvustamine sünnib vaid lühikeseks hetkeks…, hetkeks, kui on toimumas läbi nõelasilma minek…

Sellel hetkel energia ookean jaguneb kaheks… – nõelasilmaks…, ja selleks, mis läheb sellest läbi…

Peale selle… ta muutub taas energia ookeaniks…

Teie eksisteerimist vormidena saaks võrrelda nii mõõtmetes, kui ka just hetkelisuse nõelasilma läbimisega…

Hetk on suht tilluke, et kesta kauem…, ja liiast tilluke, et võrrelda ookeani mõõtmetega…

Seega… – just energia ookeani läbimineku aegu nõelasilmast, töötab üks DNA niitide töö programmist, mis ongi loomas nõelasilma…

Sellisel hetkel nõelasilm on vastuvõtu filtriks…

Antud juhul füüsiline nõelasilm… – läbides seda, te tunnetate end füüsilise vormina…, kui tihke kehavormina füüsilises ilmas…

Mistahes osa ookeanist, läbides nõelasilma, hakkab ilmutuma füüsilise ilma vormina…, ning võtab end – füüsilise ilma vormina…

Nõelasilmast läbimise hetkel ta avastab ka teisi energia ookeani osakesi…, mis on samuti koondumas vormideks ja on koostöös teistega…, – on tunnetamas end eraldioleva füüsilise vormina…

Kogu füüsiliste koostööde paljusus, mis on eksisteerimas teie ilmas… – on otsesõnu koondunud selles nõelasilmas…

Ehk kirjeldaks sedasama teise nurga alt…

Teatud vääringus valguse kiir, mis on üksnes energia ookeani osa, langeb nõelasilmale, kui hologrammile… – ja avab sinule tajutava ilma, pildi kujutises…

Väikese kiire läbimise punktis avaneb kogu sinu poolt nähtava ja tajutava ilma pildi kujutis…

DNA on üksnes atribuut, mis avab neid pilte…

Üksnes avanemine ise on ilma nähtavuse loomine…, mis omalviisil on kiire dešifraator…, ja see omakord struktureerib Looja kiirt (Energia ookeani)…, tõlgendab uuteks sümboliteks ja piltideks…, uuteks avanemise omadusteks…

 

Tuleb välja, et kui dešifreerija on kõigil sarnane, siis DNA niidid on sarnased… – seega… ka avanemine toimub sarnaselt…

Siis puudub igasugune vabadus loomiseks…

On üksnes avanemine pildiks, milline oli varem kellegi poolt talletatud hologrammina…

Te olete alles õppimas loomist…

Sellest oleneb ka teie vabaduse tase…

Tuleta koolis olnud ilukirja tunde, millised olid käe harjutuseks…

Esmalt lasti vedada mööda tähti, millised olid paberil…, ja alles hiljem lasti endal kirjutada tähti…

Ehk saaks võrrelda piltide värvimisega konturite piireis, kus laps saaks värvida neid oma fantaasia kohaselt…

 

Milline on DNA osa selles analoogis…?

Värvide kooslus, millistega saaks värvida kõiksugu vorme, loomis-šabloonide kohaselt…

Sa ilmutud kui õis…, seega värvid õie vormi…

Sa ilmutud kui inimene…, seega oled värvimas inimese vormi…

Värvimine ise on koostöö…

Sa täitud õitega üksnes koostöös olevate vormide kohaselt…, kuna sind, kui vormi, ilma koostööta pole olemas…

Seni sa pole sina…, vaid energia ookean, mis on pulseerimas sinus…

Kujutle näiteks mustri trafaretti, mis on uuristatud puidust plaadi sisse…

Sa täidad süvised värviga, ning need segunedes, voolavad edasi, puutuvad uuretes kokku, loovad uusi värvitoone…

Kõik segunemised ja kõik suurepärased mustrid ilmutuvad kauni Ilmaloovuse pildina…

Selles näites kõik uuristatud kanalid on loomise šabloonideks…

Plaadi mõnedes uuristustes värv jääb seisma, kuna jõuab ära kuivada…, või selle täitumine jääb väheseks…, kuid teistes kohtades värvid segunevad…, ja mõned neist oma värvis muutuvad…

Kuid värvide voolamise eesmärgiks on – luua ennenägematut Loomise mustrit…

Iga selline plaat on – üksnes sinu tänavune ilm…

Seega… DNA on need samad trafaretid…, ehk õigemini – programmid, mis on loomas teie arengutaseme kohaseid trafarette…

Kuni olete alles õppimas ilma piltide värvimist, siis te üksnes täidate olemasolevaid trafarette enda värvidega…, ehk olete värvimas valmispilte…

Mida enam arenete, seda avaram on teie värvide valik ja nende kvaliteet…

Tinglikult rääkides… – edaspidi tulevad üha ruumilisemad ja enama mõõtmetega, keerulisemad valmispildid…

Teile avaneb üha enam võimalusi loomiseks-värvimiseks…

Ülesanded muutuvad üha keerulisemaks…

Varem või hiljem, teile ei paku enam huvi värvida trafarettpilte…, vaid tahate ise õppida neid looma…

Selliselt muutute jumalateks, kes on loomas vorme ja loomise programme…

 

Kas ma mõistsin sind õieti… – DNA kolmandat niiti ei ole võimalik täpselt kirjeldada, kuna igal ühel on võimalik valida trafarette oma meele järgi…?

Mitte päris…

Kõigepealt… – igale õppeklassile peab vastama teatud õpilaste valik ja õppimise materjal harjutusteks…

Kuid on olemas õpilasi, kes on kiikamas ka vanemate klasside õpikutesse, ning püüavad neid mõista… – nagu sinagi…

Et mõista vanema klassi õpikuid, tarvis läbi käia kõik õppetööd oma klassi loovustes…

 

Olgu peale… – selleks, et avada endas DNA kolmandat ja neljandat niiti, on tarvis omandada kogu kolmandat taset…, alles seejärel võib alustada sisenemisega neljanda taseme loovuslusse…, ning kasvatada oma energeetilist väge…?

Kuidas seda teha…?

Kas ühinemise läbi väljaspool…, või sulandumise teel seesmuses…

See on lihtne…

Kuivaid lakkad end tunnustamast eraldatud osana, mis on tegutsemas ja arenemas eraldi, iseseisvalt ja oma seaduste kohaselt…, nii hakkad liituma ühele teedest…

Sa võid alustada ühinemisega väljastpoolt…, ehk teiste osadega ja vormidega… – ning teadvustada end ühesena kogu inimkonnaga…

Teadvustada end ühesena kogu elavaga planeedil…, ja planeediga endaga…

Teadvustada end ühesena kõikide planeetidega…, ja nii edasi…

Selliselt saate taastada oma side varem kaotsi läinud vormidega…, ja naaseda sama teed, millist mööda olite laskunud sellesse keskkonda…

Kuid, võid alustada ühinemisega läbi seesmuse…, läbi enda…

Selliselt saad teadvustada end oma vaimsuse osana, milline on omakord teise ja veelgi suurema vaimsuse osana…

Varem või hiljem… – saa taastad oma side Kõige Lättega…

 

Mille poolest erinevad need teed…, kas on need erinevad…, ja milleks need on…?

Teed erinevad valiku poolest… – väljaspool ja seespool…, läbi vormide ja läbi olemuste…, läbi keskme…, sulandumine läbi eraldumise… – läbi ühesuse, kui eraldumuse…

 

Sa rääkisid nõelasilmast…

Meil on teada informatsioon, et meie füüsilised kehad, nagu ka muud kehad, on üksnes illusioon, mis kujuneb vastavate vastuvõtu programmide abil…

On olemas teatud lahter, milles on vaimu substants, nimega vaimsus…, mis on vaatlemas üheaegselt kõiki oma ilmnemisi, mis on samuti füüsilisteks kehadeks…

Füüsilisi kehi, kui selliseid, pole olemas… – on üksnes midagi kino taolist, mida vaatleb vaimsus vastavate vaatlusprogrammide abil…

Kuivõrd õige see on…?

Kõik oleneb sellest, mida mõista ütluse all „pole olemas“…

Pole midagi, mida ei oleks olemas…

Kõik on olemas üksnes erinevatel vastuvõtu tasemetel…

Kas jõgi on olemas…?

Võiks küll vastata, et mitte…, kuna ta siiski on vesi…

Ta pole üksnes vesi…, vaid vesi, mis on piiratud teatud tingimustega ja omandab eri omadusi…

Ka vaimsus on kõigest piiratud ja üksnes, eri omadusi võttev Vaim…

Seega… jõgi on olemas…, ja ei ole ka…

See on üksnes paradoks… – ja selles ei ole vastuolulisust…

Mis segab jõel olla…, ehki ta on üksnes vesi…?

Ta on olemas seetõttu, et on olemas kõik, mis teostub…

Seega… on olemas üheaegselt nii keha, kui vaimsus, mis võtab end kehana…

 

Jutt käib muust…

… kui meie kehi, sealhulgas ka füüsilisi, pole olemas…, on üksnes vastuvõtu illusioonid… – kas siis üleminekud kõrgematele tasemetele, on samuti illusioonid…?

Tegelikult on üksnes vastuvõtu nurga muutmine…, telekanali ümberlülimine, mis on näitamas filme…

Illusioon ise on samuti olemas…, ja illusioon ise on – loomine…

Illusioon on kui vorm, millel on omad ajalised raamid… – mis Looja mõõtmeis on üksnes hetk…, kui pritsmed…, kui laine, mis loksub küll kaldale, kuid koheselt veereb tagasi ookeani…

Kuid lainele see hetk on pikaldane…, ja on täis üksikasju… – kokkupuutumised kaldaga, osakestega, mis koos lainega liiguvad kaldale…

Kas lainet on olemas…?

Kas võid väita, et seda pole olemas…?

Tema olemine on lühiajaline…, sa oled võimeline seda nägema oma silmadega… – läbi selle sul on kergem mõista sidet laine ja ookeani vahel…, ja laine eraldumise tinglikkust…

Sama on ka teiega…

Ka teie olete olete suure ookeani energia lained…, Suure Lätte lained, millised ilmnevad oma paljususe näol…

Kui oled laine vormi näol, siis sa unustad ookeani enda…, ning mäletad end veena, mis on püüdlemas eralduda ookeanist…, ning hõivata võimalikult enam teadasaamise ulatusi… – liikuda kaugemale, kui ulatub ookean  – seega… püüdled kaugemale kaldale… ookeani vastas olevale…

Ometi… saades kätte võimalikku osa sellest, naased ookeani tagasi… – kaotad enda laine olemuse…, ning taas muutud ookeaniks…

Kuid… kaasa oled toonud seda uut, mida oled teada saanud, valgudes kaldale… – tood selle ookeani kaasa…

Kõik see on toimumas igavesti… ja lõpmatult…

 

Seega… – kas DNA niidid on juurdepääsu koodid teiste ilmade ja mõõtmete Loomise Trafarettideni…

Mida enam tõstame enda väge, seda enam pääseme Loomise Trafarettide ligi…

Seega… seda enam vastuvõtu võimeid saab meile kättesaadavaks…

Igale Loomise tasemele…, igale mõõtmele on vastamas oma hulk Loomise Trafarette, milliseid õpime tundma, milliseid värvime oma maitse kohaselt…

Selles seisnevadki meie loomise õppetunnid ja meie loomise valikud…

Loomise klasse, millistes oleme õppimas trafarettide värvimist – on 13…?

On see nii…? 

Klasse endid on lugematu hulk…, kuid teile räägitakse üksnes 12, kuid 13. on lõpuklass…

Inimene on õppimas maalima…

Esmalt ta värvib trafaretseid pilte, mida on ette joonistanud vilunud käsi…

Ajapikku ta õpib kopeerima jooniseid-trafarette…, kuni ise hakkab neid joonistama, ehkki… korrates esmalt samu elemente, mis esines õppejoonistes…

Jälgides oma tehtuid jooniseid ja nende värvide mängu, ta hakkab üha enam nägema pildi terviklikkust…

Näeb mitte üksnes keerde ja kujundeid, milliseid on raske siduda tervikuks ja teadvustada tervikuna enne nende üle värvimist…

Ta hakkab nägema ruumilisemalt…, nägema värvide, varjude mängu…, ja palju muud…

Ajapikku ta omandab uusi maalimise oskusi…, ehk, kunstilist maitset…

Omandab võime näha olemasolevaid Loomise Pilte…

Lõpuks… ta söandab ise maalida oma pilti…, luua oma loomingut, mis erineks kõigist teiste omadest… – luua oma unikaalset Loovust…, ja juba… kui Looja ja Kunstnik…

SElena

 

Read Full Post »

Sõnum on informatsiooni alusel, mis oli saadud Teadvuse Sfääri saidi kanaldajate rühma abil…

Antud sõnum on suunatud neile, kes on otsimas „õiglust“…, on otsimas süüdlasi…, otsimas väljapääsu kriitilistest olukordadest…

Jah…, destruktiivsed väed on lammutamas…

Jah…, destruktiivsed väed panevad inimesi valiku ette…

Jah…, nemad suudavad viia eksiteele nii, et valik liikuda mööda destruktiivset teed, näib ainsa õige valikuna…

Paljud on kartmas suhelda destruktiivsete vägedega…, kardavad eksida…, teha vääraid valikuid…

Kõik, mis on toimumas teiega käesoleval ajal… – on unikaalne võimalus mõista end…, aru saada endast…, teadvustada, kes tegelikult olete…

Kui olete inimesena, kes peab antud kehastuses koguma valguse kandmise konstruktiivset kogemist…, saavutama Südame avamist…, neljanda tšakra avardamist…, harmoniseerumist läbi teiste abistamise… – siis see pole meie variant…

Sellist kogemist on toetamas üksnes Õpetav Süsteem…

Sellistele inimestele pole mõtet läheneda…

Nende vibratsioonid on kaitsmas neid, ega anna meile võimalust pääseda nende väljadesse…, nende mentaalsesse struktuuri…, avaldada mingeid mõjutusi, et inimene muutuks emotsionaalselt kättesaadavaks…, astuks üle piirist, mis on viimas lagunemiseni…

Destruktiivsete vägede tunnustamine on kaitsekilbiks, millega olete kaitsmas end astraalsete ilmade…, destruktiivse suunitlusega ja kõrgema tasemega vägede rünnakute eest…

Elades Tumeda poole eiramise seisundis…

… näeme, kuidas sulgete silmad ja kõrvad, et mitte näha ja kuulda, ning kingite üksnes sõnalist armastust…, milles puudub igasugune armastus…

Armastust kinkida saab üksnes siis, kui mõistate, et Ilmaloovus on paljutahuline…, et temas on olemas kõikvõimalike suunitlustega struktuure…

Meie töö on selle tõestuseks…

Kogu Ilmaloovusel on õigus eksisteerida…

Mistahes Ilmaloovuse struktuur on loodud kindla mõttega…, ja on täitmas oma ülesannet… – ehk… on millekski tarvis…

Kas tõesti olete arvamas…, et kui meil poleks õigust eksisteerimiseks, saaksime jätkata oma eksisteerimist?

Järelikult… – oleme Ilmaloovusele millekski tarvis…

Saage ühest aru… – igaüks Ilmaruumis on lahendamas oma ülesannet…, ning on kandmast vastutust oma tegude eest…

… kõik on arenemas kindla plaani kohaselt…

Praegu meil ei ole võimalust kutsuda inimesi koostööle protsessis, mis on teie poolt nimetatud „üleminekuks“, või „muunduseks“…

Antud hetkel Noosfääri ja Isosfääri  väed on teinud sammu tagasi, et jälgida teid…, ja anda igale ühele teist õigus teha oma valik…

Oleme varem rääkinud, et inimesele on antud võimalus valida endal…, ilma, et teda oleksid mõjutanud Pimeduse väed…

Mõned tegid valiku…, kuid enamus jätkas endiselt oma teed…, ja selliselt, nagu oskas ja mõistis…

Kuid osata ja mõista… – ei tähenda olla teadlik ja mõistlik…

Või… osata üksnes automaatsel viisil…

Ärgake ometi üles…

Alustage teadliku eluga…

Kus on oma tegude ka sammude hinnang…?

Milline on tegude hinnang, mis tõmbaks energiat ligi, milline ilmneb tegude läbi…?

Energia on sündimas üksnes teadvuse töö põhjal…

Seetõttu räägitakse teile, et mõte on mateerialik…

Kuivaid alustate mõtlemise protsessiga, nii koheselt algab teie isiklik reaalsuse loomine…

Kuigi see on üksnes filosoofia…, kuid sõnumi olemusest me ei loobu siiski…

Võttes kokku ülalpool öeldut, ütleme nii… – püüdke teha oma valikut läbi oma südame…

Ehk kõlab see veidralt… – kuid meil on eriline huvi selle vastu…, – me saaksime jälgida teid, ning näha, – millist valikut teete…, ja milliste tulemusteni jõuate…

Me ei lahku teie juurest…

 

Ahvatlus

Me mõistame, et tänane kohtumine võib olla mõnelegi suhtluse alguseks meie struktuuriga, mis ehk kutsub esile erinevaid tundeid…

… mõneti hirmu…, mõneti üllatust…

… ühtedel ettevaatust…, teistel – imestust ja kummardumist…

Inimesed on erinevad – igal ühel oma arvamus…

Seega… – me tervitame teid…

Täna on esimene kohtumine Lutsifäri struktuuri kuraatorlusel…

Formaalsest vaatevinklist on toimumas teadmiste edastamine, millised pole veel avanenud…, kuid on ootamas avanemise aega…

See oleks kui salateaduste kohal katte kergitamine, mille all on midagi veel varjus…

Ahvatluse teema on puudutamas eranditult kõiki…

Me oleme teadlikud, et teil on meile küsimusi…

Me oleme valmis neile vastama…

 

Mis on Ahvatlus…?

Mis on ahvatlus… – see on hea küsimus…, põnev küsimus…

On teie otsustada… – kuhu karpi, või lahtrisse paigutate Lutsifäri…, ja millise sildi panete sellele… – kas… ahvatleja…, paha…, Saatan…?

Seda kõike lähtudes üksnes mõistest – „ahvatleja“…

Ühest küljest ahvatlus on mäng…, kuid teisest küljest… – inimene näeb end duaalsuse illusiooni keskmes…

Ahvatlus on protsess…, on töö… – seda nii meil, kui ka teil…

Ahvatlus on õpetamas inimesele väljumist enda uuele teadvustusele, uuel avaruse tasandil…

See on aluseks…, ja seda tuleks mõista…

Ilma ahvatluseta ei saa olla tsivilisatsiooni, mille algsel arengu etapil oli tarvis duaalsuse alust…

Olles duaalsuses, kasvate ja arenete… – ja ahvatlus on siin mängimas olulist rolli…

Kas on veel teema kohaseid küsimusi…, kui mitte… siis lähme üle järgmisele…

 

Kas see oli inimese üle kontrolli atribuut…, või kogemise saamine.., või midagi muud…?

Kas arvate seda inimese kontrolli atribuudiks olevat…?

Ei…, see pole nii…, see on väär mõte…

Kuigi teil on arvamus, – justkui Tumedad väed sihilikult viiks inimest ahvatlustesse, et testida tema vastupidavust…, kuivõrd tugev on tema vaimsus…, ja kuivõrd peab ta katsumustele vastu…?

Me mõistame… – kui inimene on vaimsuselt tugev…, siis millist otsust ta võtab vastu peale katsumust ahvatlusega…?

Kõige huvitavam on see… mida ta hakkab tegema peale selle…?

Selgitame…

Kui ilmnes olukord, kus inimene andis ahvatlusele järgi…, elas selle üle…, tegi valiku…, kuid ei ole oluline, millise…, ärme arutleme seda praegu…

Peale selle, – kui ta oli teinud valiku, ta muutus teiseks – uueks nii temale endale, kui ka meie jaoks…

See on kõige huvitavam…

Meil tarvis mõista, mis muutused toimuvad temas peale suhtlust meiega ja muude struktuuridega…, milliseks kujuneb tema ümber olev avarus…, millised mõtted hakkavad käima tema peas…, kuidas reastuvad asjad temas…?

Inimese vaimsus – on tõhus relv Kõrgemate Teadvuste esindajate kätes…

Omades enda organiseerimise kõrget taset ja teadvust, ta on võimeline looma isiklikku reaalsust…, – seejuures tema väärtus tõuseb mitmeid kordi…

Kes on loomas…, mida on loomas…, millist reaalsust… – sellest on huvitatud paljud…, sealhulgas… ka meie…

Ahvatlus on protsess, mis on käivitamas vastavaid tegevusi…

See on mõistatus, millist püüame lahti mõistatada…

See oleks meie aktiivsuse katalüsaatoriks teie Avaruses…

 

Oletame, et inimene allus ahvatlustele ja on teinud teatud valiku…, kuid peale selle temal tuli teadvustumine, et oli valinud väära tee…

Kas tema teadvustumise hetk oleks ülemineku võimaluseks konstruktiivsele teele…, või hoopis… ta teeks järgmise katse… – mille läbi tuleb järgmine ahvatlus…

Ehk nii ta saaks kinnistada oma kogemise…

Või… – kas korduvad samad olukorrad…

Või, ehk seekord… piisab üksnes teadvustusest…?

Oleme juba selgitanud… – ahvatluse hetk meie vaatevinklist – on maaväliste olemuste struktuuride seisukoht…

Kui vaadelda ahvatlust inimese vaatevinklist…, siis teil on õigus… – teadvustumine on vajalik…

Mis veel huvitab teid selles küsimuses…?

 

Kas teadvustumine, et inimene on langenud ahvatlusse, on küllaldane, et tulla välja sellest…, või selleks on vaja ette võtta mingid tegevused…?

Ehk vaataks seda kindlal näitel…

 

On olukordi, kus inimesel on ahvatlus minna tehingutesse oma südame tunnistusega…, käitudes teiste inimestega õigusvastaselt, üksnes oma kasu saamise nimel…

Kas seda saaks võtta kui valikut, kuhu liikuda edasi – kas mateerialikuse, või vaimsuse suunas…?

Millal inimesel tuleb mõte tegevuseks… – kas veel enne tegevuse algust…, või, vahetult enne tegevuse algust…?

 

Pigem otsuse tegemise käigus, kuna olev mõte on juba valmis sündinud…

Olgu…, siis räägime mõtetest…

Kõik oleneb sellest, millisel arengu tasemel on inimene…, ja millisel tasemel on tema vaimsuse vägi…

Kuigi ta asub oma arengu kõrgel tasemel, kuid teda tarvis siiski viia ahvatlusse, et temas saaksid kujuneda vastavad mõtted…

Seega… teie näide…, ja varem toodud näited, ei kuulu kõrgema tasemega tsivilisatsioonide esindajaile…

Kui inimene on kõrgema vaimsusega, siis eespool kirjeldatu ei ole temale kohane…, tema teadvus ei võta seda üksnes vastu…, kõik see läheb temast läbi, jätmata ühtki jälge maha…

Meie vaatevinklist see on teatud omaduste ja materjalide valiku töö, mis aktiveeriks inimeses nõusolekut võtta meiepoolse kutse vastu…

See soodustab sisenemist ahvatluste protsessi…

Teisi sõnu – omalviisil… see on pilet etendusele, milles inimene ise jääb alati mängima ahvatletatava rolli…

Kuid samas…, see on selleks, et te mõistaks – see on üksnes mäng…

Seega… – kuivaid inimene hakkab teadvustama, et on mängimas mingit rolli…, nii ahvatluse protsess hakkab lagunema tükkideks…

Selle meistriks, lavastajaks ja stsenaristiks on Lutsifär isiklikult…

Kuivaid mõistate seda, nii kohe ahvatlus lakkab töötamast…

Ehk vastasime mitte päriselt nii, kui lootsite teie…, kuid see on see, mida inimestel tarvis teada…

 

Seega… – ahvatlus lükkab valikute tegemisele, või arengu teele…?

On see destruktiivne meetod…?

Mis on destruktiivne meetod…?

 

See, mis kiirendab valikut…

Konstruktiivne teekond – see on positiivsete teadmiste saamine…, aegamööda liikumine…, seaduspärasuste mõistmine…

Destruktiivne teekond – on hüpe…

Oletame, et inimesel on ahvatlus, mille kohaselt temal oleks tarvis teha valik… – seejuures ta saavutaks hulga kõrgemat taset, kui poleks valikut…, ta vaid istuks mõtisklustes…

Sellest võiks rääkida…, kuid selleks tarvis eraldi aega…

Meie mõistmise kohaselt – destruktiivne meetod annab inimesele võimaluse valida kahe võrdse vahel…

Temal on valida… – kas arenguks valida hüpet…, või minna lagunemise teed…

 

Siis teine küsimus… – mis on toimumas ahvatluse protsessi aegu…?

Kas inimene saab seda ära tunda varajasemas staadiumis…, või üksnes tulemuste järgi…?

Muidugi saab…, kuid ta ei taha seda teha…

Kujutlege ette, – teile pakutakse midagi…, ja teil pole teada, et see ei ole puhas, tõene, ega helge…, kuid teie hing võtab seda vastu…, kusjuures… te isegi ei tunneta varjatuid hetki selles…

Kas suudate seda mõista…?

Olge ausad endi ees…

 

Jah…, suudan mõista…

Milleks siis rääkida, et teid oli eksitanud Saatan…, või eksitas Kurivaim…?

Te ju ei ole teadlikud, millele lähete…, kuid teete seda siiski teadlikult, tehes vääritut valikut…

Kas pole nii…?

 

On küll…

Kõige huvitavam on see, et kui inimene teeb valikut ahvatluse kasuks…, – siis temal paljutki õnnestub…

Harvadel juhtudel ta palub andestust oma käitumise pärast…

Sellist asja ei esine, kui ta on allapoole veeremas…

Me ei räägi teile seda selleks, et näidata teie nõrkust, või teie madalaid vääringuid…

Vaid räägime teile selleks, et te mõistaks… – kõik on teie kätes…

 

Mis on siis Lutsifäri iseloomustavaks omaduseks…, kas tema suunitlus on konstruktiivne, või, destruktiivne…?

Meie panuseks on paljut… – oleme loonud tsivilisatsiooni, kalduvusega kunstile, suuremeelsusele, mehisusele…

Oleme arendanud teis enda tunnetust, seda hüvede tipus…, armastuse ja kauniduse teadvustamist…

See kõik on manustatud teisse meie poolt ja Lutsifäri struktuuride abil…

Kõik, mis teil on olemas tehnilise protsessi vallas, oli antud inimestele meie poolt…

Ja nüüd küsime… – on see konstruktiivne…?

 

Peale tehnokraatset teekonda, millist mööda astusime, oli ka teine teekond…

Me ei mõista… – kas tsivilisatsioonil oli selles mingi valiku võimalus…?

Jah…, oli…

 

Kas inimkond kasutas seda…?

Teid olid otseselt kureerimas vastavad struktuurid…, ja nemad tegid valikuid teie eest…

Kahjuks…, kuid siiski – see pole kuigi kurb…, kuna teid sellisel juhul poleks siin olemas…, ja meil poleks sellist meeldivat suhtlemist teiega…

 

Üks tsitaat: „Üheks minu eesmärkidest on – viia inimkond arengu teele…, läbi selle ta saab väljuda duaalsuse seisundist“…

Kas valu on üks võimalustest viia inimkond arengu teele, mis on kasutusel destruktiivses süsteemis…

Kas armastus on konstruktiivse süsteemi meetod… – või pole see nii…?

Valu on Õpetava Süsteemi atribuut…, ja see on nii…

 

Mis on eksperimendi tõeline eesmärk…?

Kui on võimalik, siis lühidalt, üksnes mõistmiseks…

Eksperiment ei ole veel jõudnud lõpule…

Seega… eesmärgid on muutumas vastavuses arengu tulemustele…

Üks neist on… – mõistmine…, seisund, kus inimene on duaalsuse olekus…, ja on võimeline kehastuma vaheldumisi, nii naisena, kui ka mehena…

Samas… – kuivõrd edukalt ta on võimeline ühildama mõlemaid energiaid…

Teiseks eesmärgiks on – duaalsus muude struktuuride suhtes, mille olid loonud eksperimendist osavõtjad, ja võrdselt Kõrgema Teadvusega…

Kuivõrd hästi ja professionaalselt nemad suudavad ilmutada end… nii Loova, kui ka Lammutava jõuna…

Tsivilisatsiooni ajaloos oli aegu, kus struktuur ühes rassis oli – loov…, kuid teises rassis oli – lammutav…

Iga mängur sai oma õppetunni…

Informatsioon on kokku kogutud… – ja nüüd on käimas kokkuvõtte tegemine…

Käesoleval ajal teil on aktiveeritud ülemineku programm ühinemisele…

Praegu sellest on palju juttu…, kuid kõik ei suuda mõista – mis asi see on…

Paljud neist, keda kutsutakse ühinemisele, elavad erakuna…

Ega kõik, kes nimetavad end Valguse Kandjateks…, – kas ikka kannavad Valgust…, ja kas ikka mõistavad, mis on Valgus…

Seega… tarvis teadvustada… – kes olen mina ja kus ma olen… – alles peale selle liikuda Valguse poole…

 

Kuidas läbida kiirendatud teadvuse avardumist, et jõuda ühesele ja ühiste ülemineku koridoride loomisteni…?

Olgu…, siis püstitame teile sellise küsimuse…

Öelge… – kas teil on unistus…?

Või tooge kedagi näiteks, kellel on unistus…, kasvõi… saada kunstnikuks…

Oletame, et ta saavutas selles vastava staatuse…, kuid nüüd… – äkki ilmub üks teine kunstnik, kes varjutab teda…

On tuttav olukord…?

 

On küll…

Seega… – kui teil piisab armastust ja headust…, siis tunnistades olukorda, soovite konkurendile kogu südamest edu…

See tähendab, et olete tõusnud uuele teadvuse tasandile…

Selline on lihtne näide…

Inimestel ei jätku headust, et soovida õnne teine teisele…, rõõmu konkurendi üle, naabri üle, sugulase üle…, tunda põhjenduseta rõõmu kõige üle…

 

Kas inimesel on midagi sellist, mida saaks tuua eeskujuks teistele tsivilisatsioonidele…?

Kas on meil midagi positiivsetest omadustest…?

Neid on teil hulgim…

Ei tasu inimest alavääristada

Teil on suur potentsiaal…

Olete erinevate energiate struktuuride kandjad…, nii lähi, kui kauge kosmose energiate kandjad…

Olete teadlikud, et inimese DNA on kandmas endas paljude tsivilisatsioonide koostisosi, kellega olete tuttavad…

Teie kogemused on hindamatud…

Seega… – ei tasu end alahinnata…

Kordan… – meie kohtumised teiega ei toimu selleks, et alandada teid…, vaid selleks, et teha koostööd, ning aidata teil tõusta uuele mõistmise tasemele…

 

Tsitaat: “Säde on süütamas vaimsust, aitab temal areneda, liikuda mööda vajalikku teed…, et ta oleks võimeline liikuma kõrgema tasemeni, saades Loojaks“…

Kas iga vaimsus jõuab Looja tasemeini…?

Mitte siiski iga…, – see on nii…, ja pole ka…

Looja on vaimsus, mis on saavutanud oma arengu taset teatud teadvustuses…

Teile ei ole antud nende kõigi arengu viise…, sest nemad oma arengus on inimese teadvusest kõrgemal…

Jah, mõnedki neist kannavad Looja nime, kuid nende vääring pole sedavõrd väärtuslikud, kui teie vaimsustel, kes oma olemuselt ei saa olla loojateks seni, kuni on füüsilistes kehades…

Me mõistame…, et rõhk on siin hinnangule…

Teie mõningatest esindajatest vaimsused on hinnalisemad, kui neis, kes on nimetamas end Loojateks…

 

Eksperiment on lähenemas lõpule…, kas on võimalik teha kokkuvõtteid…?

Kas on see kulgenud nii, nagu oli kavandatud…?

Mida saakski siin vastata…?

Kui olete istumas…, ja teil on kõik korras… – siis see veel ei tähenda, et duaalsust pole…

Eksperiment ei ole veel läbi saanud…, protsess on üha arenemas…

Ta on kulgemas üha kiiremini ja kiiremini…, sagedused on tõusmas, võimaldades inimestel tõsta enda teadvuse sagedusi…

Inimene on teadvustamas avarust endale teisiti…, võtab olukordi teisiti…, toimetades täna vastupidiselt eilsele…

Just selliselt on käimas väljumise protsess duaalsusest…

Lõppude lõpuks… – mis on duaalsus…?

Teie teadvuse töö ja selle häälestus…

Nimelt teadvus on jagamas kõike kahte ossa…

… pimeduse poolele ladustab kõike, mida ei suuda vastu võtta…, kuid valguse poolele kannab kõike, mille poole on püüdlemas…, ja mida peab ideaaliks…

Duaalsusest väljumise protsessi aegu teadvuses toimuvad muutused…

See, mis eile oli pahena… muutub neutraalseks…

… see, mis oli heana…, muutub samuti neutraalseks…, või, polegi enam nii hea…

Aktiveerub ummiku seisund, kus inimene küsib endalt – kus on tõde?…

Paljud on tõe otsingute protsessis…

Võite esitada endile küsimuse… – mis on tõeks…, kus ta on…, ja kuidas teda leida…

 

Teie struktuur ja teie tase Ilmaloovuses… – millist osa täidate teie selles…?

Nimetage tasemeid…, siis ehk mõistame teie skeemi, ning saame vastavalt kommenteerida…

 

Meil on erinevad tihkuste tasemed, kuid…

Ja…, me oleme teadlikud

 

Kui tohib, siis loetleks neid…

Esimene – teadvustus…

Teine – kasv…

Kolmas – enda tundmine ja teadvustumine…

Neljas – armastus ja mõistmine…

Viies – valgus ja tarkus…

Kuues – valgus, armastus ja ühesus…

Seitsmes – kõigi asjade loomuse mõistmine…

Kaheksas – oktav, mis on viimas mõistliku lõpmatuse saladusteni…, ehk Absoluudi saladusteni…

Kas sellisel jaotusel on mõtet…?

Lugege üle kuues tase…

 

Valgus, armastus ja ühesus…, – see on kaasmõistev tarkus…

Meile meeldib sinu määratlus – kaasmõistev tarkus…

 

Milline koostöö on teil Õpetava Süsteemidega ja tsivilisatsioonidega…?

Meil on nendega täielik armastus ja vastastikuline mõistmine…

 

Räägitakse, et teil olid heasoovlikud eesmärgid…, kuid teatud hetkel (mõned aastad tagasi) olevat Lutsifär kahetsenud oma tegusid inimkonna suhtes…

Kas vastab see tõele…?

Üks hetk… – kahetses…?

Tõepoolest, mõningaid tegusid oleks ehk tarvis muuta…, kuid need olid suunatud antud tsivilisatsioonile…, ja need olid kõrge väärtusega…

Ehk jutt käib koostööst teie tsivilisatsiooni juhtivate struktuuridega…?

Oli tarvis aktiveerida suht nõrgalt planeeritud tegevusi…, kuid need said siiski aktiveeritud…

Meil on praegu vestlus teemal „ahvatlus“…, seega…, need küsimused ei kuulu siia…

Tänaseks piisab…

Jätkame järgmisel korral…

 

SElena

Read Full Post »

 

 

 Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Tervitan sind…, Absoluut…

Ma tervitan ka sind…, minu osake…

 

Kui imelik ka poleks, kuid inimesed tunnevad huvi mitte üksnes meie Ilmaloovuse kohta…, kuid ka teiste ilmaloovuste kohta…

Kas saad vastata neile küsimustele…?

Saan muidugi….

Mul on heameel meie koostööst…, ja tunnen rõõmu teie püüdluse üle saada enam teada…

Sellega te avate mulle minu uusi külgi…, minu uusi arengu suundi…

Küsi aga…

 

  1. Kas Ilmaloovuste, Esmaloojate ja Loojate vahel on toimumas koostöö…?

Millistel tasanditel ja kuidas see toimub…, kas kogemuste vahetusel…, või energiate vahetuse näol…?

Muidugi… – kõik on omavahelises seonduses…

Kõik on millegi osa…, kõik on millegi algus ja millegi lõpp…

Piiramatus ja lõppmatus… – teil on raske seda tabada…

Kõik on kui vood ookeanis…, energia saarekesed, tohutus energia ookeanis… – energia lõppmatus ookeanis…

Kõik on seonduses… – seonduses kvantiliselt…

Olete samm-sammu järel püüdmas mahutada endisse mõiste – lõppmatus…

Seda on võimatu sõnadesse paigutada… – seda tarvis tunnetada energeetiliselt…

Kuid teie vormidel seni ei jätku väge puutuda sellega kokku…, sulanduda temaga, ning teadvustada, mis asi see on…

Ajapikku avardute enam, ning üha enam suudate mahutada endisse mõistet – Lõppmatus…

 

Kui sa ise oled Absoluudi osa, kuidas saad samas olla ka lõpmatu…, osa on alati lõpuga…

Seda mõista teie teadvusel on tõepoolest raske…

Kas on tuulel algust…, või kus on tema lõpp…, millisele õhu osale ta kuulub…?

On üksnes õhk…, aga tuul on kõigest tema seisund…

Mul on raske leida teie lõpuga mõtlemisele sobivat analoogi…

Ärge püüdke seda mõista oma mõistusega…

Mille osa on sinu rakk…, kas sinu…, planeedi…, ilmaruumi…, ilmaloovuse…, Minu…?

Ta on kõige osa…, üheaegselt…

Ta on Minu lõputu osa…, ja Sinu lõputu osa… – sa oled Minu osa…

Sinu rakk on minu Absoluudi osa…, ja tema Absoluudi osa…

Iga osa on kvantiliselt seotud kõigega…

Kõik, mis on toimumas igas osas, on koheselt toimumas kõiges üle Ilmaruumi…, üle kogu kosmose…, kogu Minus…

Kõik, mis on toimumas igas sinu rakus, on protsess, mis on toimumas üle kogu Ilmaruumi…

Kõik, mis on toimumas iga sinu rakuga… on mõjutamas kogu Ilmaruumi…

Seda mõista on väga oluline…

Te pole üksnes üksi… te olete olulised Kõige jaoks…

Iga osake on Minu jaoks ülima võrdse tähendusega…, kuna iga osake on mõjutamas kõike Minus…

Teadvustage seda…

Iga sinu samm, iga mõte, iga sinu rakkude liikumine on Minu liikumine…, Minu areng…

Kas on meeles jutt liblikast, kes oma surmaga muutis tulevikku…? Sõna otseses mõttes…

Ja mitte üksnes liblika surm…, vaid iga liblika tiivalöök…, iga protsess sinu organismis…, igas sinu rakus…, mistahes loovuse rakus…

Iga vorm on muutmas kogu Ilmaloovust…

Teadvustage seda…

Tehes igat uut sammu…, mõeldes, rääkides ja tegutsedes, teadvustage… – kõik see muudab lausa kogu Ilmaloovust otseselt…

Selline on teie vastutus oma loovuste eest…

Selline on teie vastutus… – ja see on ka minu vastutus…

Üksnes teie olete muutmas kõike…

 

Järelikult… on hulgim ilmaloovusi, mis hoovustena on ristumas omavahel…

Või on need teine teise sees…, ja kas on neil ühiseid piire…?

Ilmaloovuste loojad on kui tuule hoovused õhus…, nemad on teadvustamas, et kõik piirid on tinglikud… – raske määratleda, kus algab üks ja lõppeb teine…

On kõike… – ristuvaid ja sisenevaid teine teisesse…

Sa küsid lähtudes lineaarsusest ja ajalisest järjepidevusest…

Teie paradigmas on võimatu üheaegselt ristuda ja olla teine teise koosseisus…, või järjepidev liikumine saaks luua mingit ristumist…

Püüan leida sinule mõistmiskohast analogi…

See on kui veri sinu organismis… – mis organile ta on kuulumas…?

Ta on läbimas kõiki organeid…, kuid millise organiga ta on ristumas…, mis organi koostisosana ta on…?

Tinglikult võiks kogu organismi nimetada – Jumaliku Esmalooja organismiks…

Organid temas on kui Ilmaloovused, mis on loodud Jumalloodud Loojate poolt…

Veri on see, mis ühendab kõiki kokku…, ja need kokku on need, kes oma olemuselt kõik on

Vere osakesed, läbides ühte neist organitest, kannavad selle informatsiooni teisele organile…

Vere osakesed, läbides teatut organit, on selle organi osana…, kuid läbides teist organit, on selle organi osana…, pääsedes kolmandasse organisse – on selle organi osana…

Selles seisneb nende kõigi ühesus…, ja nende koostöö…

Need kõik on teadvustamas, et on kõigest Jumalloodud Esmalooja jumaliku organismi osakesed…

Iga Ilmaloovus on kõigest mingi organ jumalikus kehas, mis on täitmas üksnes tema enda funktsioone…

Nii on ka teil… – kas süda on teadlik maksast…?

Muidugi on teadlik, kuna nemad on pidevalt omavahel seotud läbi vereringe…

Kuid kas maksa rakud on teadlikud südame rakkudest…?

Kas maksa rakud on häiritud sellest, milliseid otsuseid teeb Looja aju, või Looja aju rakud…?

Kas Looja aju rakud on eelistavamad ja olulisemad, kui südame rakud…?

Kas on üks võimeline eksisteerima teiseta…?

 

Ma sain aru…

Järelikult… – teil puudub selline suhtlus, kui on inimestel…

Olete automaatsel seondusel…, ja sellega olete mõjutamas teine teist…

Teil ei ole ühe looja suhtlemist teise loojaga, ega tuleviku plaanide arutlemist, kui käib see meil, inimestel…

Kõik on taoline…, kuid teie suhtlus käib sõnalisel viisil…

Loojad on üksnes teadlikud teiste loojate mõttetegevustest…, Ilmaruumil saladus on tundmatu… – seega… kõik on avalik…

Kuna kõik osad on kvantiliselt seotud…, seega… kogu töö on telepaatiline…

Peale selle – iga looja mõte kajastub üle kogu Ilmaloovuse…, isegi eraldub temast…

On olemas Loomise Vorm, mis areneb… – seetõttu pole vajadust jutlemise ja arutlemise järel… – nagu tehakse teie juures…

Teie jutlemised ja arutlemised on üksnes teie eraldumuse tulemus…

Igaüks püüab veenda teist oma õigsuses…

Kuid kõik on eksisteerimas…, ja omab õigust eksisteerida…

Iga Looja on loomas seda, mida on valinud…

Sul on üksnes võimalus liituda nende loovusega…, või mitte liituda…

Võid luua oma loovust, ning kutsuda teisi liituma oma loovusega…

Kuid igaüks valib oma valiku…

Kui keegi pole liitunud sinu loovusega…, siis temal on juba tehtud oma loomise valik…

Leidub alati neid, kes on liitumas…, ja neid, kes ei liitu…

Selles pole midagi solvavat, või ebaõiglast…, see pole eraldumine, vaid paljuvariantlikkus…

Loomise variantide vaba valik…

 

2 Kas on olemas Ilmaloovuse ühe Looja olemuste (vaimsuste) üleminekut teisele Loojale…, ja vastupidi…?

Kui jah…, siis mis tasandil ja millisel eesmärgil…?

Kas olemuste evolutsioon on võimalik üksnes oma Ilmaloovuses…, või mitte…?

Kui mitte…, siis ilmselt olevused, kes on läbinud oma täit arengut enda Looja juures, teevad otsuse sukelduda teise Looja ilma…, – kuid… seal ehk on kõik teisiti…, ja kas seal on mingeid adapteerimise mehhanisme…, ülemineku võimalusi… – ja palju muud…

Jah…, kõik see on olemas…

Kuid see ei käi nii kiiresti, kui arvad sina…

Kõik oleneb üksnes sukeldumise tasemest Loovusesse…

Et väljuda Ilmaloovuse kooslusest…, sul on tarvis tinglikult läheneda tema piirideni…

Kui arutleda seda kolmemõõtmelise eraldatuse paradigmas…, siis ehk, rännates mööda Ilmaloovust, suudad leida selle piire, ning väljuda selle raamidest…

Kui mõista ilma kvantlikkust – siis võrdluseks sobiks siin enam matrjoškad…

Kõige pisem saab väljuda üksnes siis, kui suuremad avanevad üks teise järel… üksnes piiride sulandumisel kõige suurema seesmuseni…

Kõik on sõltumas sinu eraldumuse tasemest Loojast…, sinu matrjoška suurusest…

Kui oled kõige pisem neist…, siis mängust väljumiseks, sul on tarvis lahustada järjest kõigis endast suuremates…

Ehk… teadvustuda end nendena…, avarduda nendeni…, pühkida kõik piirid, ning muutuda eelviimaseks matrjoškaks…

See kõik on üksnes tinglikkus…

Ma püüan leida sulle paremaid analooge…

Kui sa tõepoolest oled eelviimane neist…, siis sinu tee on kõige lühem…

Kuid mõtle hoopis muule…

… milleks tarvis kõige pisemal matrjoškal püüelda väljuda ilmaloovusest…, oma matrjoška kooslusest…?

Matrjoška olemus on liikumises suuremalt väiksemale…, ja see on enda tundma õppimise olemus, kõigis peensustes…

Jõudes kõige pisema matrjoškani…, ja õppides tundma kõikide võimaluste üksikasju, osa loojast hakkab liikuma ülespoole, naasema oma vormi algsete piirideni, tuues kaasa hindamatut laskumise väärtust…, oma laskumise kogemist…

Milleks muidu oli tarvis laskuda ja eralduda madalamatesse vormidesse…?

Tõustes üha kõrgemale, kuni ühendumiseni iseendaga…, ning saades kätte oma looja terviklikkuse, tilluke matrjoška omandab suure vormi omadusi, omades kogu teadvustustuse kogemust osana…

Sellega ring sulgub…, tsükkel saab otsa…

Isegi kõige suurem matrjoška, saades kätte kõigi oma väiksemate osade kogemised, saadab need, enda kogemise näol, teadasaamise ookeani…, energia ookeani…, Minusse…

Mina suudan ennast teadvustada üksnes siis, kui kõik olete naasnud minusse…

Üksnes siis saab olla terviklik teadasaamine…

Nüüd siiski saan õppida ennast tundma teie näol, osade näol… nii väikeste, kui suurte…, nii tervikuna, kui jagatuna… – ja sellest üksi ei saa olla tervik teadasaamine…

Praegu olen kui rändamas maksalt südamele…, ja seda üksnes tänu vereringele…

Kuid tervikuna saan tunda end üksnes peale teie kõigi naasemise… – üksnes siis, kui kõigest saab korraga kõik…, ja üheaegselt…

Igaühe mälu naaseb Kõige juurde…

 

Nüüd sa ei saa end teadvustada tervikuna…?

Kas sina oled teadlik kõigist oma rakkude kogemistest…, kuigi oled tervik organism…

Kas oled teadlik, kuidas funktsioneerib süda, või maks…?

Praeguseks sa oled üksnes enda erinevate osade sümbioos, mis on läbimas oma kogemisi, vastava eraldioleva organi näol…

Kui suudad kord teadvustada end läbi iga raku, siis kaovad mistahes piirid ja erisused kõigi vahel…

Iga rakk sinu organismis kätkeb endas iga organi kogemist ja informatsiooni…

Iga rakk on üheaegselt maksa rakuks, aju rakuks ja vere rakuks…

See on juba terviklikkus…, ja selles on kõik…, kogu informatsioon kõigest…

See võimaldab kvantlikkusel teostuda täiel määral…

 

3 Kui meie Absoluut on osake teisest Absoluutsest Teadvusest…, tema suuremast Absoluudist…, kas on võimalust astuda dialoogi tema teadvusega, läbi meie Absoluudi…?

Mida üldse meie Absoluut on võimeline rääkima oma suuremast Absoluudist…?

Dialoog, teie mõistes, on jutuajamine…

Kas oled võimeline pidama dialoogi ookeaniga…, või tuulega…?

Kui hakkad juttu ajama ookeaniga…, siis millise osaga sellest saad rääkida…?

Kas veega…, ookeani asunikega…, selle taimestikuga…

Ookean on erinevate vormide sümbioos…

Kõik koos sünnitavad sellise mõiste, kui – ookean…

See pole üksnes vesi…

Sina, kui eraldi olev vorm, saad suhelda teise eraldi oleva vormiga…

Kuid… kas oled võimeline rääkima kogu ookeaniga korraga…?

See on sama, kui püüaks rääkida kõigi inimestega korraga…

Kuid igal inimesel on oma keel ja omad mõistmised… – kas sellisel juhul olete suutelised mõistma teine teist…?

Kuid on olemas miski, mis on ühendamas teid kõiki…

Teis kõigis on ühene jagamatu…, väljendamatu… – ja see on teil ühene…

Kas olete suuteline rääkima väljendamatust…?

Olete suuteline üksnes püüda sellega liituda…

Kui sa oled juba sellega liitunud…, siis sa pole enam sina…

Siis see on juba sinu teadmatus…, kui vormil…

Sinu mälu ei saa siiski olla kõikehaarav…, temal on piirid, nagu sinu vormil…

Kui kasutaks üht analoogi… – kas oled suuteline käega küündima kõigeni…?

Sa oled suuteline küündima üksnes käe pikkuse kauguseni…

Kuid oma energiaga oled suuteline küündima üksnes selleni, mida võimaldab sinu energia maht…

Mida enam energiat mahutad, seda enam avardud…, seda enam suudad küündida Ilmaruumi kaugustesse, mis saavad selle läbi sinule kättesaadavateks…

Sa võid nendeni küündida küll…, kuid kuidas saad küündida lõppmatuseni…

 

Kui ma oleksin oma Lättega ühene, siis mul oleks piiramatu energia hulk…

Kuid sa siiski jääd vormiks, mida tarvis täita lätte energiast…

Kui lahustad oma vormi…, vormi, mis on piiramas voo liikumist, siis muutud ise vooks…, ehk lätteks endaks…, energiaks endaks…

Sinust saab eimiski

 

Seega… – ma ei saa küsida sinu Absoluudilt midagi, nagu saan küsida sinu käest…?

Minagi räägin sinuga läbi ühe minu looja… – muidu sa ei saaks minust aru…

Seega… – sa küündid minuni üksnes läbi teiste hulgima vormide käte…

Kui soovid mulle edastada, või küsida… – siis hulgim käsi ulatavad seda käest kätte minu poole…

Samal viisil toimub ka vastuse liikumine…

Muidu sinu teadvus poleks olnud suuteline kõike mahutama…

Kõik küsimused ja vastused on üksnes vormi küsimused ja vastused…

… nii küsimused, kui vastused… – teadvusta seda…

Sinu küsimused minule on sinu vormi küsimused…, sinu eraldatuse taseme omad…

Kuid ka vastused naasevad mitte kui piiramatu üheselt…, vaid kui eraldatuse vastused…

Ka need on laskumas sinuni läbi teiste vormide…

Ehk teisi sõnu… – kui peegeldunud valgus…

… peegelduste jadas vastus on kaotamas oma erksust ja osa oma intensiivsuse omadustest…

Otsejoones sa pole suuteline seda vastu võtma…

Nii on sinu jaoks parem, kuna minu otsene valgus oleks sind, kui vormi, koheselt lahustanud… – ehk põletaks ära…, sedavõrd võimas on see…

Kuid muundudes paljude muundurite-vormide vahendusel, ta jõuab sinuni vähendatud ja piiratud osana… – kui minu helk…

Sellisel kujul ta on sinule vastuvõetav…

Kuid sa ei ole suuteline selle ainsa kiire järgi tegema otsust minu algse valguse vääringust…

Kui minu valgus oleks sind otsekoheselt ära põletanud, kas oleksid saanud ettekujutust, milleks on võimeline minu Absoluudi Valgus, mis on võimeline lahustama, või ära põletama isegi Mind…?

Sedavõrd võimas, suur ja ääretu on Tema…

Minagi olen üksnes osake Temast…, nagu sina oled minus…

Kas oled suuteline eristama Teda minus…?

Ma ise püüan omal viisil küündida Temani…, ning tunnetada end Temana…, saada Temaks… – nii saaksin naaseda Temasse…

Areng ja teadasaamine on lõputud… piiritud…

Kuid kõik, mida üksnes saaks sinule rääkida oma Absoluudist, on kõigest osa… – see on teadasaamine läbi piirangute…

See pole täielik teadmine…, see pole Ühesus…

Sinu rakk ei ole suuteline rääkima sinust kõike, kogu sinu kehast…, kuigi on teadlik sellest, kuna kõik on üks…

Nii ka mina ei ole suuteline rääkima sinule minu Absoluudi kohta, kuna see siiski jääb ühe osa jutuks…

Sinu lõplik teadvus ei ole võimeline haarama kogu minu piiritust…, nii ka minu teadvus ei ole suuteline mahutama endasse veelgi suuremat Ääretut Teadvust… – on võimeline üksnes püüdlema selle poole…

 

Kui kõik omavahel on seotud kvantiliselt…, siis kasutades analogi Jumalsündinud Esmalooja kehaga, milles iga organ on üks ilmaloovustest…, siis ilmselt kõik, mis on toimunud meie ilmaloovuses, on mõjutamas kõiki ilmaloovusi…, kõiki teisi organeid…  

Kuidas jääb sellisel juhul duaalsuse eksperimendiga…, jagunemisega Valguseks ja Pimeduseks… Antiilma loomisega, mis on mõjutamas teisi ilmaloovusi, teisi organeid Esmaloojas…

Kas ikka mõjutas…?

Muidugi mõjutas…

Kuidas saab sinu organism funktsioneerida ilma ühe organita…, isegi kui need pole dubleeritavad – nagu näiteks neerud…

Kas üks organ on teadlik, et organismi üks organitest on kahjustatud viiruse läbi…?

Muidugi on teadlik, vere süsteemi kaudu…, see ju kannab informatsiooni kõikjale üle keha…

Vere süsteem on kandmas ka viiruseid haigestunud organist…

Kõik ülejäänud organid hakkavad tootma vastumeetmeid kaitseks viiruse eest…, kuna ei taha lubada neid endasse…

Nii kõik Ilmaloovused on teadlikud meie Ilmaloovuse haigustest…

Haiguse all ma pean silmas ebaloomulikku seisundit…

Kõigel on koht teostumiseks…, ja kogu olev on Esmalooja osa…, ehk Minu osa…

Kuid eraldatuse haigus, milleks on duaalsus, hakkas arenema üksnes Ilmaloovuse teie sektoris…

Ülejäänud Ilmaloovus, ja ülejäänud Looja organid, sulgesid viirustele juurdepääsu oma süsteemidesse…

Viirusel jäi võimalus areneda üksnes teie sektori piireis…

Kõik on näiliselt hulga keerulisem…

Kas on meeles, kui rääkisin…, et väike saaks minna üle teise ilmaloovusesse, selleks tarvis kasvada, avarduda kuni välise matrjoška mõõtmeteni, ning tunnetada ülemineku piire teistesse ilmaloovustesse…, suurima matrjoškani…

Seega… – duaalne matrjoška duaalses Loojas…, on eraldatuse viirus, mis püüab saada peamiseks…

Seega… – Loojast teie mõistmise kohaselt, peab saama Pimedus…

Kogu tema energia peab olema negatiivne, ehk – tsentrifugaalne…

Kui kogu tema energia muutub tsentrifugaalseks, siis tema vormi piirid lagunevad… – terviklikkus temas kaob…, ja ta laguneb osadeks, mis püüdlevad temast eemale… ühesuse keskmest eemale…

Just selle poole on püüdlemas negatiivsed väed, mida nimetate pimeduseks…

Nemad oletavad, et kui kõik Looja osad muutuvad pimeduseks, siis nemad on suutelised puutuma kokku teiste Ilmaloovustega ja pääseda nendesse…

Kuid see pole võimalik, kuna Esmalooja ise laguneb osadeks, millised ei ole võimelised haarama teisi Ilmaloovusi, ega pääsema nendesse… – selleks ei jätku neil väge…

Sellel põhjusel tumedad väed on loonud jäiga alluvuse hierarhia, püüdes säilitada selliselt oma osade mehaanilist ühesust…

Kuid mehaaniline liitumine ei anna ühesuse efekti…

Putukate sülem on tegutsemas kui üks tervik…, kuid pole suuteline looma teadlikult, kui tervik…

Ta on pidevalt jagunemas osadeks…, seetõttu on vägagi haavatav…

Mida enam tsentrifugaalsed jõud arenevad, seda haavatavam on pimedus…

Osad lagunevad üha enam, kuna ei valda terviklikkuse väge…

Sellist asja nimetate paradoksiks…

Sellel põhjusel pimeduse viirused ei suuda pääseda teistesse ilmaloovustesse, ning arenevad üksnes teie Ilmaloovuse raames…

 

Sa mainisid analoogi, et kui on olemas dubleerivaid organeid, siis saaks neid asendada…

Kui meie ilmaloovus on sedavõrd nakatatud duaalsuse viirusest ja eraldatusest…

Kas see tähendaks, et on olemas tõenäosus, et meie ilmaloovus laguneb kord siiski laiali, ning Looja organ hukkub kui looja organ…

Või see peaks tähendama, et on olemas, või valmistatakse ette uut organit, kui meie ilmaloovuslik organ laguneb osadeks…?

Esmalooja organism jääb eksisteerima kui vorm…, kui Esmalooja… – ja seda seni, kuni ta pole teostunud omad ülesanded…, kuni pole realiseerinud omad mõttevormid…, kuni pole loonud kõik omad loovused…, kuni ei naase Minu juurde…

Kõik on nii, nagu räägitakse teil… – asendamatuid pole…

Leidub alati dubleerivaid struktuure…

Looja organismis on samuti olemas organid, mis on valmis üle võtma laguneva organi rolli…

Sellisel eesmärgil ei looda midagi…

Kuidas saad seda ette kujutada…, kas…

… on loodud veel üks ilmaloovus, mis on teie ilmaruumi koopia, ning on ootel, kuni laguneb teie enda oma…?

… või on valmis koht teie ilmaruumi evakueerimiseks…?

Loovus on paljuvariantlik ja hetkeline…

Kui on lagunemas üks Ilmaloovus, siis samas on avaldumas uus…

Taas teie sõnad… – loodus ei salli tühja kohta…

Need teie ilmaruumi osad, mis olid teie ilmaruumi osadena, koheselt moodustuvad uues ilmaloovuses uuteks osadeks…

On kui lainete pritsmed, mis moodustuvad uueks laineks… – ja muutmas nii lõputult…

Ükski laine pole ühestki teisest lainest olulisem…

Üksnes mõned lained on võimsamad…, ja mõned jälle nõrgemad…

Kuid varem või hiljem… – iga laine naaseb ookeani, et sündida taas uue lainena…

Ookean aurustub õhku, et kord taas naaseda ookeani vihma näol…

Nii on lõputult…

Olete üksnes lõppmatuse osad…

 

SElena

Read Full Post »

 

Lisa Rene ettekanne

* Entroopia – termodünaamika mõiste… – termodünaamilise süsteemi seisundi funktsioon, mis määrab energia pöördumatu hajumise määra…

Entroopia mõiste ja selle tähendus oli sisse viidud 1865 aastal Rudolf Julius Emanuel Clausiuse poolt…

Entroopiat saab tõlgendada kui määramatuse mõõtu, ehk korrastamatuse süsteemi…

Teisi sõnu… – entroopiat või pidada korralageduse mõõduks… – kui ta on kasvamas, siis kasvamas on korralagedus…

** Negentroopia – entroopia vastand mõiste…, ehk – korrastatuse mõõt ja süsteemi organiseeritus…

Esimesena kasutas vastandentroopia mõistet 1943 aastal Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger, kes jõudis järeldusele, et bioloogilisel süsteemil oma eksisteerimiseks tarvis võtta välisest keskkonnast negatiivset entroopiat, et saaks kompenseerida seesmise entroopia tootmist…, selliselt saaks pidurdada oma liikumist termodünaamilise tasakaalu suunas, mis võrduks surma seisundiga…

Kallis ülestõusu pere…

Teadvus on energia…, ja see on teadlik energia… – seega – ta on vastastikku asendatav…

Energia on läbimas paljusid intellektuaalseid süsteeme, millistes ta on… kas kokku tõmbuv, või laiali paisuv…, tõstes või langetades ma sageduslikku taset…

Kui energia on pidevalt kokku tõmbumas, ning madaldades sagedust, tema hulga kadude tõttu ta väheneb…

Kui energia on pidevalt avardumas, ja tema hulk suureneb energia saabumise tõttu, siis see tõstab tema sagedust…

Meie vaimsed kehad on samuti teadliku energia süsteemideks… – seega… ka nemad kaotavad ja tõstavad oma energiat vastavuses paljudele erinevatele faktoritele…

Katsume veidi süüvida  neisse faktidesse ja mõjudesse, milliseid mõjutavad nii isiksusega, kui isiksuseta vägesid…

Kõigel on olemas energeetiline signatuur, mis koosneb sageduslikest spektritest, millised on korrastatud teatud projektide näol…

Meie projekt ja Valguse Keha on samuti energeetiliseks süsteemiks…

Kui Valguse keha aheneb ja kaotab energiat, inimene valib destruktiivset käitumist, ning on mõjutatav madalate sageduste poolt, mis soodustavad energia kaotust äravoolu näol…

Kui Valguse keha on avardumas, tõstes oma energiat, inimene valib positiivset käitumist, ning on mõjutatav kõrgemate sageduste poolt, mis soodustab energia toetamist ja selle saamist…

Kõikidele süsteemidele, kaasaarvatud maisele kehale ja inimkonna füüsilistele süsteemidele, on funktsioneerimiseks tarvis energia allikaid…

Peale selle, et areneda, avarduda ja progresseeruda teadvuse pikema aja vältel, on tarvis stabiilseid energia lätteid…

Kaootiliste muunduste aegu, mis on Maa peal toimumas, on oluline eksimatult eristada energiate saamise lähte allikaid…

Me peaks esitama endile küsimuse… – kus asub süsteemi toitumise läte…, ega temal pole liigset energia kulu, või selle leket destruktiivse lammutava modelleerimise avaldumise läbi…?

Uue liikumise tsükli aja jooksul, kahestumise hetkel, koostöös mistahes energeetiliste süsteemidega, kõik eksisteerimise elemendid võimenduvad…

On vajalik selge mõistmine sellest, kuhu suunata oma isiklikku energiat, ja millele pöörata oma tähelepanu, et selgelt näha, kuhu suundub, ja kuidas läheb kasutusse teie energia…

On tarvis küsida endalt… – mis kurnab…, ja mis toetab ja taastab isiklikku energiat…?

Seega… – uue energia paradigma kohaselt meie isiklik valik peaks seisnema mõistmises, kuidas eristada peenenergiate olemasolu, kaasa arvates – oma seesmisi energiaid…, ja kas nende ühendumine on isemoodustuv ja iseorganiseeruv…?

Loomulikult, et hakkame otsima süsteeme, mis oleksid energeetiliselt tasakaalustatud, elujõulised, stabiilsed, läbipaistvad, selged ja võimelised täisväärtuslikult vahetuma…

Peaksime küsima endalt,

… kas me ei toida suletuid lätteid, parasiteeruvaid süsteeme, mis soodustavad entroopiat…?

… kas tahame muutusi, mis suunaks meie energiat süsteemide eesmärkidele avatud lättega, mis toetaks negentroopiat…?

Entroopia eeldab energia kadu ja eksisteerib suletud süsteemis…., kuid samas – negentroopia eeldab suurenemist ja energia säilitamist, ning on eksisteerimas avatud süsteemis…

Nüüd on antud võimalus mõista seda, tuginedes isiklikele resonantsidele ja sageduste tasemetele…

Igapäevases elus oleme keerulises keskkonnas, mis nõuab koostööd väga paljude süsteemidega, mis kujutavad endast füüsilisi struktuure…

Ühiskonna viis juhtivat alustuge on rajatud entroopia süsteemi paljudel varjatud tasemetel…

Neile juhtivatele süsteemidele, kui Arhontide petustrateegia osale, on tarvis teiste energiat, et suudaksid jätkuvalt mõjutada planeedi asjade seisu…

Need süsteemid loovad uskumatuid energeetilisi kadusid…, ning on parasiitlikud inimrassi suhtes…

Kuna oleme läbi tegemas vaimset ärkamist, ehk ülestõusu protsessi, siis oleme muutumas üha paljumõõtmelisemateks ja iseteadlikemaks…

Oleme tunnetamas seda, mida varem ei tunnetanud…

Selle tulemusel hakkame seesmiselt märkama sootuks uusi süsteeme, milliseid varem ei esinenud…

Peale selle oleme jõudmas mõistmisele, et oleme koostegevad paljude jõududega, mis on seotud paljude süsteemidega, mis on eksisteerimas paljudel erinevatel energeetilistel tasanditel…

Et saada paljumõõtmeliseks, ning ärgata… – on tarvis tähelepanu suunata kogu energeetilisele süsteemile…

On tarvis leida energia lekkeid, milliseid esineb füüsilises mateerias…, nii paljumõõtmelistes, kui ka vaimsetes kehades, ning seejärel jõuda selgusele energia lekke põhjustes…

Kui me lubame oma vaimsel kehal kalduda koostöösse entroopsete süsteemidega, siis võib tunnetada lekkeid…

Meil tarvis omada küpset mõistmist, et selline koostöö viis – on kahjulik meie vaimsele teadvusele…

Järelikult… – meie eesmärk seisneb selles, et uurida ja leida viis oma vaimsete kehade energia suurendamiseks…, arendada kõrgemat teadvust, ning õppida tegema koostööd negentroopsete avatud süsteemidega…

 

Süsteemid

Süsteem – see on hulgim koostöö ja koossõltuvuse komponente, mis on kujundamas ühest tervikut…

Iga süsteem on määratud Struktuuri seadusega, mis on tegev nii ajas, kui avaruses, millises ta on eksisteerimas…, ning on teadvuse kvaliteedi kõrvalprodukt, mis on esmaselt loonud teda…

Süsteem on iseloomustatav esmase eesmärgiga ja loomise kavatsusega, mis väljendub tema funktsioneerumises…

Näiteks süsteemis, mis on loodud kiskjaliku teadvuse poolt, isiklikel eesmärkidel, teiste juhtimiseks, et omandada võimu, ehk isiklike huvide rahuldust… – kõik funktsioneerivad komponendid loovad ja peegeldavad, oma olemuselt, samasugust korrumpeerunut energiat…

See tähendab…, ta on seest mäda…, ning pikema aja jooksul on suuteline vaid kaotama oma viimast energiat…

Et sulgeda energia leket keskkonda ja inimressurssidesse, kogu süsteem peab läbi tegema restruktureerimise…

Süsteemidel on ühiseks koostööks nähtud ette hulgim erinevaid tasemeid ja komponentide alamtasemeid…, ning kõik osad oleks täitmas omavahelisi koostöö funktsioone…

Süsteemi optimaalseks tööks need peavad olema organiseeritud, või olema koostöös teine teisega, kui üks tervik…

See vajab, et süsteemid teeks tööd energeetilistel tasemetel, milliseid on tarvis iga funktsioneeriva osa vajaduste rahuldamiseks…

Iga süsteemi osa teeb tööd teatud viisil ja on vastastikus seonduses teiste süsteemide osadega…

Ühe osa töö kvaliteet on mõjutamas süsteemi teiste osade tööd……

Seega… – kui ühe osa töö on vigane, siis see mõjutab süsteemi teiste osade tööd…, ning… kui selle energeetikat ei õnnestu taastada, siis toimub kogu süsteemi lagunemine…

Kui süsteem koosneb paljudest erinevatest osadest, millistest on sõltumas tema töö tervikuna…, siis igal osal on oma töörežiim, mis on funktsioneerimas kas sisse- või väljapääsu takistusena…

Seda võiks ette kujutada kui kommunikatsiooni taset, mis seob kõikide osade tööd kokku…

Side kindlustamiseks süsteemides on vajalik informatsiooni edastamine (väljund) ja vastuvõtt (sisend), mis kindlustaks andmete vahetust…, kindlustaks süsteemi osade funktsioneerimist…

Kui edastamine toimub üksnes süsteemi seesmuses, ilma uue informatsiooni saamiseta, siis selline edastamine on kasutu…

Oma olemuselt see kirjeldaks maise võrgu suletud süsteemi seisu, milles edastus käib vaid ühes suunas…

Planeet, kuni lähima ajani, ei saanud pidada kahesuunalist infovahetust, kuna päikese süsteemis on olemas Võõrplaneetse negatiivse välise juhtimise programmi tõkendi olemasolu…

Kolmanda aspekti loomiseks, ehk energeetilise vahetuse ühese tulemuse saamiseks, on tarvis, et kõik tasakaalustatud energeetilised kommunikatsioonid omaksid kahepoolset vahetust… – edastust ja vastuvõttu…, sisendit ja väljundit…

Töövõimekuse kindlustamiseks igale osale ja kogu süsteemile tervikuna…, ühese side toetuseks ja täisväärtuslikuks tööks… on tarvis vajalik hulk energiat…

 

Kõik süsteemid vajavad energiat

Keeruline süsteem on kätkemas hulgim erinevaid osi ja tasemeid…

Paraku… – mõningates osades, töö protsessi käigus, sünnib energia lekkeid…

Keeruliste süsteemide töös pole olemas absoluutseid energiasäästvaid ja enesekülluslikke süsteeme…, seega… – mingi osa energiast läheb mõningas osadevahelises töös siiski kaotsi…

Et kindlustada side erinevate osade vahel…, et muundada sisendandmed väljundandmeteks, on tarvis energia muundamist, mis avaldub energia kadudena…

Inimkeha on suurepärane näide keerulisest süsteemist, milles kõigi keha osade normaalseks funktsioneerimiseks, mis moodustab füüsilist süsteemi, on tarvis energia lätet…

Kui keha ei saa küllaldast energia hulka süsteemi ülal pidamiseks, siis ta ei ole suuteline töötama efektselt… – ning lõppude-lõpuks… füüsilised süsteemid langevad rivist välja…

Kasutades ära oma teadmisi, on võimalik täiustada mistahes süsteemi funktsioone…, samas pidada meeles, et kõik süsteemid ja kommunikatsioonid vajavad energiat…

Et täiustada meie elu energia juhtimist, meil tarvis teada, kust saame energiat… – ja kuidas ta on tsirkuleerimas…

Energeetilise katkemise seisund – on see, mida saame näha peamise põhjusena, mis on alati käitumise häirete taga ja haiguslikes nähtustes, mis on tavaliselt diagnoositavad meditsiinilise süsteemi poolt…

Me täheldame tõrkeid inimeste füüsilistes süsteemides, mis vähendavad hea tervise säilimist…

Tuleb tõsta eneseteadvust, et saaks avarduda kõrgema teadvuse poole…

Seega… – suletud energeetilises süsteemis kulgemine soodustab energia kadusid…, tekitab energeetilisi lekkeid…, võimaldab energiate kogumist inimkonnalt ja maakeralt… – mis on strateegiaks, mida on läbi viimas nii inimlikud, kui ka mitteinimlikud dispetšerid, kes on täide viimas inimteadvuse alla surumise kavandust…

Toetades suletud süsteemi loomist Maa peal, nemad saavad võtta kasutusele inimeste ja maakera energiat, ning kasutada seda oma kavanduse ilmutamiseks, aja juhtimiseks kunstlikul viisil…

Suletud süsteem – on süsteemi liik, mis ei ole võimeline saama mistahes uut energiat…, ei seesmiselt, ega väliselt allikalt

Kuna kõikidele süsteemidele on tarvis energiat, siis suletud süsteem muutub parasitaarseks, kes energia saamise nimel imendub teiste elusolevuste külge…

Suletud süsteem paraku, lõppude lõpuks ammendub, seejärel ta hakkab kalduma entroopia suunas…, ning lõpptulemusena… see viib teda täieliku languseni…

Süsteemi langus viib aja jooksul hävingule…

Viib isegi süsteemi ennast… ja kõike, mida ta on loonud… lagunemiseni…

Dispetšerid programmeerisid Maa energeetilise välja sisse erinevaid suletuid süsteemide kooslusi, et saaks ilmutada hulgim entroopseid süsteeme, mille abil saaks luua strateegiat inimmasside juhtimiseks…

Mõistes suletud süsteemide kooslust ja entroopiat, ning pöörates tähelepanu energiale…, süsteemide käitumistele… – on kerge määratleda olemasolevat energeetilist allkirja mistahes töötaval süsteemil…, nii bioloogilisel, kui ka struktuursel…

Energeetika ei valeta…, ja seda on võimalik mõõdistada…

Energeetika näitab, kas süsteem on energia generaatoriks…, ja kas sellel süsteemil on suletud parasitaarne kooslus…, või on avatud ja andev…

Avatud süsteem on võimeline saama energiat nii seesmiselt, kui ka väliselt lättelt…

See tähendab, et avatud süsteemid on suutelised juhtima seesmist ja välist energiat, millega saab säilitada energeetilist tasakaalu ja kogu süsteemi parameetreid…

Avatud süsteem on võimeline korvama energeetilisi kadusid, ning on suunatud negentroopia seisundi toetuseks, mis pikema aja jooksul säilitab täielikku tasakaalustatud ja stabiilset funktsioneerimist…

Aeg on avatud süsteemide poolel…

Lõpliku tulemusena aeg näitab, et parim Läte saab eksisteerida üksnes enda võimele säilitada tasakaalu ja stabiilsust, ilma parasitaarsete vahendite kasutamist oma eesmärgi saavutamiseks…

Read Full Post »

 

1. osa

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Ma paluks mulle vastata kedagi Tervendavast Süsteemist…

Me kuulame sind, Vaimsus…

Ma olen see, keda maapeal kutsutakse ravitsejaks Pantelimoniks…, ja ma olen valmis vastama teie küsimustele tervendamise kohta…

 

Mida tähendab Tervendav Süsteem…, millised seosed on sellel teiste süsteemidega, milliseid leidub Ilmaloovuses…?

See on üks struktuuridest, mis ilmnes teie galaktika langemise tulemusel madalamatesse tihkustesse…

Kuni selle ajani polnud ei haiguse, ega tervendamise mõisteid…

Kõik olemused olid harmoonilised ja seotud Tervikuga…, seetõttu ei olnud vajadust tervendamise järel…

Haiguseks saaks nimetada olukorda, kui Ühesuse voog on suletud…, või suunatud vääras suunas… – sellisel juhul olemus ei ole võimeline saama temale elutegevuseks vajalikku energiat kogu mahus…

Ühene ei jäta kedagi abita ja toiteenergiata…

Kõik on kui viinamarja kobar, kus kõik marjad saavad toidet ja küllastuvad mahlast vaid mööda ühte vääti, otse juurtelt…

Iga kobara marjake, kuigi ta on eraldi, saab temale tarvilikku toidet täies mahus…, ja ta on igavene… – kuigi ta on oma teadasaamise vormis…

Kuid teie…, eraldumise eksperimendi alguses, eraldusite enda väädist…, ning teie toitumine lakkas, või oli piiratud…

Sellest algasid kiivused teie vormides…, tekkis energia puudulikkus oma jõudude korvamiseks, kõikides suundades…

Siit algasid haigestumised, mis oli Ühesest eraldi olemise tulemus…

Meie näite kohaselt tähendab… – viljad, arvates end täienisti küps olevat iseseisvaks eluks, rebisid end väädist lahti ja kukkusid maapeale…

Kaotades side oma Ühesega, väädiga…, hukkusid, – varem või hiljem…

Naastes selliselt taas maasse, ning toites juuri väädil…, muutusid taas mahlaks, mis oli liikumas mööda vääti marjadesse…

Sündides taas marjaks, püüdsite läbida seekord mitteeraldumise kogemist väädiga…

Ja selliselt – palju kordi…

Inimkonna ja paljude muude olevuste eraldumise tõttu Üheselt, olid kujunenud paljud teenistused – teie Ilmaloovuse piirkonna toetuseks…

Paljusid nende seast on teil teada…, ja olete suhelnud nendega… – kuid mitte kõigiga…

Meie koondusime vajadusest aidata teid juhtudel, kui läheb raskeks energia saamises, kuna teie endi süsteemid on rivist väljas…

Oleme siin vaid üheks… – ütelda teile ette, kuidas naaseda Ühesusse…

Sellest saab peamine tervenemine ja tervendamine…

 

Kellest on koosnemas Tervenduse Teenistuse tervendav jõud…?

Olevustest, kes avaldasid soovi…, kes soovisid aidata, ning olid valmis liituma teie probleemide lahendamisse…

Maistes kehastustes need on teada erinevate teadlaste ja arstidena, kes on viinud tunduvalt edasi kogu meditsiinilise töö, – vaid selleks, et aidata inimkonda…

… mõned märterlikud pühakud, kes suutsid tervendada Jumaliku vaimuga…, mis oli neisse kätketud…

Neid on kaua loendada, kuid te ei ole suutelised neid kõiki tundma…

 

Seega… – Tervendavasse Teenistusse kuuluvad üksnes valged konstruktiivsed väed…?

Side taastamine Ühesega on valguse tee…, seega… tervendamise süsteemi kuuluvad valguse väed…

Kuid mõned esindajad saabusid Tervendavasse Teenistusse teistest käesoleva Ilmaloovuse tähesüsteemidest…, teistelt arengu tasanditelt…

Nemad on uurimas probleeme…, sellega püüavad aidata teid…

See, mis toimus teie sektoris, oli Kogu Ilmaloovusele uudne…

Oli unikaalne olukord…, ja paljud meie seast ei suuda mõista… – milleks oli tarvis lahti eralduda Üheselt…

Teada saamist ja arengut on võimalik kogeda eraldumatta, saades tuge kõikidelt vägedelt…

Kuid selline oli teie valik…

Selle tõestuseks on paljude haiguste olemasolu, milliseid püüate ravida ja saada neist üle…

Oleme siin selleks, et aidata teil neist üle saada…

 

Olgu…, kuid meile räägitakse, et haigused on kui õppetunnid, milliseid oleme ise valinud…

Peamine õppetund, mida olite ise valinud… – on eraldumine Ühesest…

Sellest algavad erinevad olukorrad ja probleemid…, sealhulgas… teie tervisega…

Haigus on väär energia vahetuse tulemus…

Kui olete eraldumas Üheselt eraldi oleva vormina, siis teis on olemas Tema energiad ja Tema Jumalik Juuresolek.

Laps sünnib enamuselt selliselt…

Kuid oma elu jooksul hakkate andma oma varudest osakaupa ära…, seda taastamata…, ning lastes osaliselt sisse võõraid energiaid, millised häälestavad ümber teie enda Ühese energia…

Või tõmbavad selle endasse… – sellel põhjusel jääte haiguste küüsi ja vananete…

 

See on mõistetav…

Kuid… kas meie õpetajad ei kasuta haigusi selleks, et teha meile selgeks kindlaid õppetunde…?

Kasutavad…, kuid mitte selles mõttes, et keegi üleval looks vastavaid olukordi, mis võimaldaks haigeks jääda…

Vaid selles mõttes, et kui jääte haigeks, siis õpetav süsteem tuleb appi, ning püüab aidata selguse jõuda, kuidas tulla sellest olukorrast välja, mille tulemusel haigestusite…

Olukorrad kujunevad üksnes väärast valikust…, väärast mõtte kulgemisest…, väärast energia vahetusest…

Te lausa lubate endasse destruktiivseid viiruseid, kes on õgimas ja neelamas teie energiat… – tühjendades teid sellest…

 

Tuleb välja, et keegi ei planeeri haigust ette, nagu planeeritakse elukäike…, vaid need kujunevad meie väära tegevuse tõttu, ning on meile õppetunniks… – kuidas käituda õieti…

Kuid kuidas olla lastega, kes juba sündides on haiged…, erinevate haiguste küüsis…?

Need on harvad valiku juhud…

Need pole viiruslikud haigused…, need on süsteemi vead…

Need on sellised juhud, kus olemus püüab eksisteerida ekstreemse olukorras…, oma võimete maksimumil… – arengu kiirendamise nimel…

Muidugi… – kuna haigus on siiski ilmnenud, siis seda tuleks ära kasutada igaühe hüvanguks…, seetõttu olevused ise valivad sellist ekstremaalset eksisteerimise ja arengu režiimi…

See-eest jälle… – seades oma energeetilise süsteemi korda, saab teha tohutu hüppe arengus, mida nimetate valgustumiseks ja vibratsioonide tõusuks…

Järgmises kehastuses sünnitakse juba kõrgemate sensoorsete võimalustega, kuna eelmiste elude jooksul on kogunenud enam kogemusi ja enam energiat, millist saab jooksva elu jooksul võtta kasutusele oma maagiliste tööde tegemiseks…, või uute suundade õppimiseks…

 

Aga ütle palun…, kuidas jääb destruktiivsete vägedega…?

Kas nemad ei sekkunud käesoleva meditsiini arengusse…?

Jah…, ja väga tugevalt sekkusid sellesse…

Praktiliselt kõik rohud, milliseid toodetakse keemiliselt, kunstlikul teel, on tegelikult võimalus manustada teisse uusi viiruseid, mis kontrolliks teie energeetilist taset…

Kõik vaktsiinid, mis toovad üksnes lühiajalist kasu, on siiski viiruste manustamised teie organismi…

Teile tehakse selgeks, et organism toodab ise nende vastu antikehi, et võidelda viirustega…

Nii see ka on…

Teatud staadiumis tasakaal taastub…

Teie kehad oma olemuselt on siiski unikaalsed…, nemad on suutelised tasakaalustama hulk viiruseid, millised on tungimas neisse…, ja on võimelised võitlema nendega…

Teie rakud on päevad ja ööd võitlemas kangelaslikult võõraste sissetungijatega, kaitstes teid ja end…

Kuid siiski…, isegi peale keha tasakaalustust haigulikest tunnustest, teisse jäävad eksisteerima manustatud viirused…

Varem või hiljem need mängivad siiski oma osa…

Paljudel juhtudel need on kui magavas olekus…

Kuid uute viiruste manustumisel, mis sobivad nendega ühtima, tervis halveneb, kuna organismil ei piisa energiat… – nii viirus tärkab ja saab võimule…

 

Kuidas on võimalik neist eemale hoida…?

Meie soovitus on – hoiduda pookimistest…

Teie hirmud haigeks jääda…, ja see, mida räägitakse epideemiatest… – need on vastavad programmid hirmude manustamiseks teisse…

Manustamine toimub üheaegselt… – füüsilisse keha vormi vahendusel…, ja teadvuse kaudu, sisendades sellesse viiruse hirmu…

Nii te osutute lülitatuks destruktiivsetesse süsteemidesse energia äravõtmiseks…

Teisse sugeneb hirm haigestuda…, millega toidate oma vastavaid destruktiivseid struktuure…

Ja edasi… – hirmust lähtuvalt, lähete apteeki, ning ostate rohtusid…, ning makstes nende eest, raha näol, annate ära veel osa oma energiast…

Seejärel… – võtate rohud sisse…, ja sellega manustate oma organismi uusi viiruseid…

Nii sünnib suletud ring…

Olge ülimalt ettevaatlikud…

Maises ilmas pole jäänud rohtusid, millistel poleks destruktiivsete süsteemide kätt…

Kogu farmaatsia on tegemas tööd nende heaks…

Teie tervenemine on võimalik ka iseseisvalt…

Võite minna loodusesse…, korjata ravimtaimi… – väetaimi, nagu nimetate neid teie…

Informatsiooni selle kohta on teil küllaldaselt…

Kuid olge tähelepanelikud…

Teil on soovitusi, millist taime ja millal koguda… – need pole tühjad sõnad…

Teile on antud teada, millisel ajal taimed koguvad endasse kõige enam väge, mille nemad saavad anda teile edasi…

Taimi tuleb kuivatada üksnes päikese käes, kuna koostöös päikesega, nemad koguvad endasse veelgi enam energiat…, selliselt kujuneb taimede väe sümbioos, mis hiljem kandub teisse…

Taimi koguda tuleks tänulikkuse tundega…, lõigates hoolega pealseid ja hoiduda juurte vigastamisest…

Vastasel juhul teete viga mitte üksnes taimele…, vaid rikute kogu murtud taime energeetilist struktuuri…, seega… ta pole suuteline edastama teile vajalikku väge…

Taime enda andmine peab toimuma vabatahtlikult… – muidu ta ei ole suuteline aitama teid…

Te võite seda teha lihtsalt…

Laskuge taime ees põlvili…, mitte kummardumiseks, vaid kontakti saamiseks maaga…

Suhelge taimega… – avaldage vajadust ja otstarvet tema võtmiseks…

Ehk kuulete temalt nõusolekut tema võtmiseks…

Taimed on alati valmis aitama inimesi…

Nemad aitavad ka loomi, kes teavad ise, milliseid taimi kasutada enda tervendamiseks…

Kui olete loa saanud, lõigake neilt ettevaatlikult vajalikku osa, ning tänage selle eest, puudutades taime käega…

Nii te annate oma tänuenergia kogu taimsele liigile… – selliselt korvate neile tekitatud energia kao…

Selline energiate vahetus on õiglane, ega riku taimse valduse tasakaalu…

Taimne ilm rõõmuga jagab teiega oma energiat…

Sama viisi tuleks kasutada iga taimse toiduga…

Kui nopite vilju, siis need peaksid teie kätte saama vabatahtlikult…

Seega me soovitame noppida vilju mitte enne nende valmimist, vaid siis, kui loodus ise on andmas neid teile…

Toiduks ei ole soovitav kasutada juurvilju…, mida te siiski teete…

See pole vabatahtlik andmine…

Mistahes seemned, pähklid ja viljad, see, mida annab loodus, võite tänuga võtta vastu… – sellega korvate tema kaotused, luues õiget energia vahetust…

Õige toitumise süsteem… – ka see kuulub õige ravimise hulka…

Hulk teie haigusi tuleneb teie väärast toitumisest…

Kuid see on teine ja suurem arutelu…

Parim viis ravida mistahes haigusi… – üldse mitte haigeks jääda…, selleks on oluline sulandumine jumalikkusega enda seesmuses…

Igas ühes teie seesmuses on olemas Jumaliku Lätte keskme…, ehk… side Ühesega…

Kui mediteerimiste aegu saate ühendust Temaga, siis tajute tervendavat jõudu, ning küllastute sellest…, tunnete, kuidas toimub uuenemine…

Kui igal päeval saaksite võimaldada pool tunnikest ühendumiseks Väe Lättega, siis hoiate oma organismi energeetilises toonuses alaliselt…, nii ta saaks terveneda…

Kuid edaspidi selline ühendumine muutub harjumispäraseks ja pidevaks…, ja see aitaks taastada oma side Jumaliku Ühesusega…, millest olete kunagi eraldunud…

Tegelikult… – kõik tõelised tervendajad tervenevad end sellisel viisil…

Nemad üksnes ühenduvad Ühese energiaga, mis aitab taastada inimese energeetilist struktuuri, tervendades sellega keha haigustest…, löövad lahti hangumised ja taastavad purunenuid energeetilisi kanaleid…

Käte peale panemisega on ravitud juba palju sajandeid…, seda tehakse ka posimisega… – mis ei ole muud, kui… energia koondamine…

Kuid kõik tervendajad ei ole sedavõrd puhtad, et saaksid lasta Ühese Valgust endast läbi, ilma moonutusteta…

Selliselt ravivad pühakud, kes puhastavad esmalt oma keha ja enda teadvust sedavõrd, et saavad lasta endast läbi puhast Ühese Energiat…

 

Kas saad rääkida manustujatest…?

Kuidas ja miks see toimub…?

Kas kõigil inimestel on selliseid manustujaid…?

See on üks eraldi olev suur teema… – sellega oleks sinul parem pöörduda õpetava süsteemi poole…

Manustumine ei pea koheselt viima haigestumiseni…

Mõneti läbi manustumise toimub kahe teadvuse sümbioos…

Teile on teada Jeešua lugu, kus tema teadvusse manustus Sananda Kõrgem Vaimsus, kes võimaldas Jeešual luua imesid ja viia läbi oma missioon…

Paljud pühakud lubavad liituda oma kõrgema teadvusega, et aidata inimestel puhastuda ja terveneda…

Sa ilmselt pead silmas alateadlikke manustusi…, ehk, mis toimuvad ilma inimese enese teadlikkuseta…, ja mis on temale kahjulikud…

 

Jah…, kuid miks see toimub…, ja kuidas sellega võidelda…?

Igal olemusel on olemas teatud energeetiline staatus…, teatud arengu tase…

Teile ei saa manustuda keegi, kes pole vastav teie arengu tasemele…

Kui olete puhastunud, ütleme, neljanda tasandini, siis teile ei saa manustuda  olemused, kes on alles kolmandal tasemel…

Kuid üldpõhimõte on selles…, et kõik teie negatiivsed tunded ja reaktsioonid on teatud määral manustumine või liitumine…

Need teie seast, kellel sellised reaktsioonid on arenenud kindlalt…, reageerivad alati negatiivsel viisil…, ehk… vihastuvad, või tunnevad kadedust… – mis ongi olemuse manustumise tunnuseks…

Teil on olemas väljendus – ta oli endast väljas

Need on hetked, kus olemused-manustujad katavad teie teadvuse kinni, ning käivitavad oma energeetilise vahetuse…

Need on destruktiivsed olevused, kes on toitumas negatiivsest energiast…, seetõttu nemad kujundavad teie ümber erinevaid energeetilisi torme, et kantida endale üle neile sobiva plaani energiat…

Seega… – kui näete skandaalitsejat…, või ise olete tegemas skandaali… – teadke… et seda teeb manustus…

Mõningates inimestes sellised manustused elavad kogu tema elu…

Need on omajagu kavalad ja targad…, nemad püüavad arvestada inimese väega, et saaks kogu inimese elu jooksul toituda neile sobivast energiast…

Ja muidugi… sellised inimesed ei ela sügava vanaduseni, vaid surevad varem, ülekoormuse tõttu…

Kõige eredamad näited selliste olemuste olemasolust on – alkoholism ja narkomaanlus…, mistahes sõltuvus, kasvõi suitsetamine…, seksuaalsed liialdused, mis rajanevad himurlusele, – need on samuti liitumised ja manustumised…

 

Mida nendega teha…?

Üldine põhimõte… – mitte lubada neil liituda teile…, peatada…

Nemad ei ole võimelised eraldama teie teadvust Üheselt täielikult…, seda üksnes ehk globaalsel manustumise juhul… – ehk kurivaimu sisenemisel…, sellisel juhul – isiksus on täienisti alla surutud…

Enamal juhul olete suutelised peatama iseennast ja neile ütlema – EI…

Nemad jätkavad veel pikka aega teie provotseerimist…

Ehk püüavad juhtida teid väärale reageeringule… – andma energiat läbi negatiivsete emotsioonide…

Kuid, varem või hiljem, teatud järjepidevusel, õpite reageerima neile…, kuni lahkuvad ise teie juurest…, ja hakkavad otsima endale uusi manustumise võimalusi…

Inimkond iseenesest on destruktiivsete olemuste jaoks toitumise farmideks…

Ma mõistan, et sul pole meeldiv kuulda seda… – kuid nii see on…

 

Kuid miks keegi ei astu meie kaitseks välja…?

Kogu inimkond, peale mõningate erandite, on destruktiividele toitumise farmiks…

Kuid te ise olete pidamas farme enda toitumiseks…

Te üksnes edastate ja dubleerite toitumise mõttevorme, mis oli esmalt destruktiivsete olemuste poolt peale sunnitud…

Kuid kõik on omavahelises seonduses…, ja teine teist täiendav…

Kuid energia jagamise seaduse kohaselt kõik on tasakaalus…

Selles seisneb destruktiivsete jõudude kaval mõte…

Te võtate elu energiat loomadelt vägivaldselt ja osaliselt taimselt ilmalt… üksnes enda toitumiseks…

Samas annate võrdväärses suuruses sama energiat destruktiivsetele olevustele…

Kui hulk poleks tasakaalustatud, siis see oleks energia vahetuse seaduse rikkumine… – võrdne võrdse vastu…

Kuid antud juhul… – kui kurb teie jaks see ka poleks… – energia andmine on võrdväärne…, ehkki käib see destruktiivset teed…

Kuna siiski… teie Ilmaloovuse sektor on duaalsuse piirkond, kus Pimeduse vägedel on õigus olla…, seetõttu… kellegil pole õigust sellele protsessile vahele segada…

Inimmõõtmetes see on igal juhul…

Esmalt… loobuge ise loomade hävitamisest, ega tarvitada neid enda toiduks, võttes selliselt nende energiat…

Lõpetada loomade ekspluateerimist ja parasiteerimast nende energia arvelt…

Võite luua loomadega normaalset energiavahetust, kus nemad aitavad teid heameelega teie majapidamises…, nagu see mingitel aegadel oli…

Loomadega suheldi ja neid armastati…, ning nemad vastasid samaga täiel määral…

Destruktiivsete olevuste ja tsivilisatsioonide manustumisega läks kõik üle hingetule voole…

Seega… kuni ei lõpeta loomade anastamist ja hävitamist, teil ei õnnestu väljuda inimkonnana energiavahetuse ahelast…, mille õigem nimi oleks – toiduahel…

Te isegi koolides õpetate oma lastele, et selline toitumise ahel on normaalne ja vastuvõetav…

See pole üksnes teadmine…, vaid inimkonna korduv mõttevorm, mis loob sõltuvuse ahela…, ja see annab õiguse manustuda teistele olevustele, kes üksnes võtavad vastu teie mängureegleid…

Jah…, esmalt selline süsteem oli destruktiivsete olevuste poolt manustatud petuteel…

Kuid sellest on möödunud juba sajandeid ja tuhandeid aastaid… – ja nüüd olete ise toetamas sellist energiate vahetust…

Nüüd saate süüdistada selles üksnes endid…

Kuni inimkond võtab energiat oma väiksematelt vendadelt ilma nende nõusolekuta… – seni destruktiivsetel olevustel on olemas juurdepääs automaatsele toitumisele inimkonna arvelt…

Nemad omal viisil peavad end teie tervendajateks…

Kui oleksite tootnud negatiivset energiat, ega andnud seda edasi…, siis oleksite raskelt ja surmavalt haigestunud…

Kuid nemad võtavad selle teilt ära enda toiduks…, ehk omal näol – on kui metsa sanitarid…

Seega… – kuni toodate negatiivset energiat enda seesmuses…, seni destruktiivsed väed on manusena teie küljes…, et võtta selle endale…, varjudes teile heateo tegemise taha…

Selline on käivitatud konglomeraat, milles seisab teil ees selgusele jõuda…, ega mitte olla ohvri rollis…, kes on esinemas ohvrina, nagu seda on loomad, keda hävitate ja kasutate toiduks…

 

Ja…, ma mõistsin… – kuid mida tuleks teha…?

Loobuda liha tarbimisest…, võttes neilt üksnes seda, mida nemad vabatahtlikult annavad teile…

Näiteks piim, millest saate teha endile kõikvõimalikke produkte…

Purustage omapoolsed vägivalla ahelad…, ning teil avaneb võimalus näha oma väärat energia kasutuse ulatust ja teiste toitumist teie arvelt…

Kuid… sellist õigust teil veel pole olemas…

 

Selline järsk jutlus…

Ma mõistan seda ja olen nõus sellega…

Saa aru… – me peame kogu oma tunnetega ja kogu meie energiaga võtma osa neist olukordadest…

Me pole inimkonna tervendav süsteem…, vaid tervendav süsteem kogu ilmaloovuse sellele sektorile…

Kõigi loomade valud ja kannatused kajastuvad meile otsesel määral…

Me püüame pidevalt ravida nende hingelisi haavu…

Me korvame nende energiate kadu, et nemad oleksid suutelised läbima oma kehastumiste kogemise…

Me näeme nende kannatusi, mis pole väiksemad kui inimkonna omad…, ehk mõneti isegi suuremad…

Igaüks peab alustama iseendast…

Kuni inimene kasutab liha, seni ta jätkab energeetilise võla suurendamist…, seni ta võtab osa vägivaldsest energia korjamisest…

Seega… – ta peab andma oma energiat kellegile teisele, et tasakaalustada oma energeetilist tarbimist…

Suuremalt jaolt toimub energia andmine destruktiivsetele struktuuridele, mis häälestuvad teie toitumise süsteemile, ning on mõjutamas teie teadvust…, ja kusjuures… neil on õigus sellele…

Valguse Töötajad, osa teie seast oma teadvuses on ärganud juhtimise unest, kuid jätkavad liha söömist…

Nemad ei ole kättesaadavad destruktiivsetele manustustele, kuna teadlikult on end eraldamas neist struktuuridest ja puhastamas oma teadvust…

Kui jätkub võõra energia tarbimine, siis on võimalus taas vajuda ja olla valmis manustumiseks destruktiivsete jõudude toitumisele…

Peale selle, te olete kohustatud andma osa oma energiast ilmale…, või kellegile teisele, et energia vahetus oleks enam-vähem tasakaalus…

Andma peate samal hulgal, kui olete saanud…

Tõsi… – esmalt peate vajaliku energiaga täitma oma eluvormi…, kuid ülejäägid saadust peate jagama edasi…

Seni paljudel teist on käimas kogumise protsess oma vormidesse…

Ehk võtaks vormi analoogiks – anuma…

Sünnil see täitub pilgeni eluenergiast…

Elutegevuse käigus käib selles oleva energia kulutamine…, kuigi tagasi lisandub väheselt…

Kui see toimuks tasakaalustatult, siis anum oleks alati pilgeni… – ehk… keha oleks terve…

Kui väljastpoolt saadust osa kasutaks enda jaoks, kuid ülejäänu jagaks edasi…, siis oleks kui lisamahutiga toru, milles voolaks vesi, ehk energia…

Mahutis on selline hulk vett, milline on mahutile kohane…, kiud mahutit on läbimas kogu voog, mis pidevalt uuendab mahuti sisu…, kuid liigne voolab edasi…

Selline vorm saab elada pikka aega…

Selliselt teie kehade iga saaks arvestada tuhandete aastatega…

Kuid äkki sisenev osa aheneb, ning järgi jääb üksnes väike ventiili pilu…

Kuid väljuv osa on endine…, ning mahuti kamber jääb aina tühjemaks…

Ta vajab täitumist…, kuid sisend on ventiiliga piiratud…, seega kambrisse üksnes niriseb, ega saa täituda…

Selline on eluea piiramine…, ja piiramine on praktiliselt sadade kordne…

Just sama toimus eraldumisel Ühesest…

Kui kamber sulgeda päriselt, siis see tühjeneb lõpuks sootuks…, ehk toimub vormi surm…

Seda just toimub teiega…

Kusjuures kamber on võluline…, ta isegi kasvab koos inimese kasvuga… – seega… ta vajab üha enam energiat oma elutegevusteks…

Eraldudes Üheselt, hakkate raiskama temalt saadud energiat…, kuni see saab lõpuks otsa…

Seda hakkate otsima väljastpoolt…, teistelt kamber-kollektoritelt…, muud allikat te ei näe…

Tegelikult Läte on teie kõrval…, ta on teie seesmuses…

Piisab üksnes kõrvaldada ventiil, ning saab taas täituda eluandva väega, iseenda lättelt…

SElena

Read Full Post »

 

 

 

10.osa

 

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Ma tervitan Raisa ordenit, uut kosmilist hierarhiat…

Kas jätkame..?

Muidugi, mu kallis…

Viimase vestluse aegu vastasime teile, mis on ootamas teid neljandas mõõtmes…

Tõime esile avaruse ja aja muutuse…

Uues mõõtmes teile avanevad samuti ka uued võimalused…

Olete astumas mõõtmesse, kus hakkavad kustuma piirid ja eraldatus…

See on alles teekonna algus…, kuid teekonna lõpus piirid kaovad sootuks… – kõik saab seotud kõigega ja kõik on kõik…

Teekonna lõpp… – selline väljendus pole õige, kuna Ilmaloovus ja selle teadasaamine on lõpmatud…

Me peame silmas teekonna lõppu, kui eesmärki, mille poole oleme liikumas…

Oleme kõik liikumas Jumala poole… – Tema Kodu poole…, Tema Olemuse poole…

Oma olemuselt me juba oleme seal, kuna oleme Tema osad…

Kuid naasemine ise on olemas meie eraldunud teadvuses…

Selline naasemine on külaltki kaasakiskuv… – oleme kui bumerang, mis naaseb tagasi, lennates läbi suurema maaala…

Seega… – üheks omapäraks, millest oleme rääkinud – on võime kuulda teisi…, ehk telepaatia…

Te hakkate teadlikult kujundama oma piire, ning teadlikult valima neid piire…

Ja seda juhul, kui olete nõus, et need oleksid kättesaadavad teistele vormidele…

Kui ei ole nõus, siis saate sulgeda need oma kavatsusega

Kuid siiski… – Uued Ilmad – on vaba suhtlusega ilmad…

Ehkki esmalt hakkate kasutama jätkuvalt sõnu…

Minnes üle telepaatiale, teil tuleb häälestuda ümber…

Te mõtlete praegu kujundites vähesel määral, – enamuselt sõnalisel kujul, nagu olete harjunud suhtlema…

Kujutlege Ilma, kus suhtlus on telepaatiline, ning igaüks on mõtlemas oma kujundites… – ja te pole suuteline mõistma teine teist…

Seega… ka teil tuleb häälestuda mõtlemisele kujundites ka kavatsustes…

See oleks kui oma mõted kujundada ümber pildi näolisteks, mida tahaksite ja saaksite anda edasi…

Selline häälestus on oluline…, kuid siiski… see pole kuigi keeruline… – on kiiresti omandatav…

Teil läheb raskeks oma mõtete pidev kontroll… – need muutuvad kõigile kättesaadavaks…

Tegelikult… ka praegu teie mõtted on kuuldavad kõigile Kõrgematele Olevustele…

Teie eraldatuse illusioon kujundab teile kuuldamatuse ja suletuse kujundi…

Kuid see pole nii…

Iga teie mõte on kuuldav kõigile Kõrgematele Ilmadele…

Kuid see ei tähenda, et eetris on lendlemas sõnumid erinevates keeltes…

Tegelikult teie mõtted on lahvatamas eri värvides…, kui energia vibratsioonid, mis lähtuvad teie seesmusest…

Nende värvi ja kvaliteedi järgi on võimalik määratleda, mis valdkonda need on kuulumas…, ja millisel määral on neis positiivsust ja negatiivsust…

Kui keegi Kõrgematest Olevustest leiaks vajadust dešifreerida teie mõtteid, siis ta üksnes liituks teie mõtete voogudesse…

Kuid seda saab teha üksnes teie nõusolekul…, kas teadlikul, või alateadlikul…

 

Vabanda küll, et katkestan küsimuses liitumisest vooga…, kuid mõningad räägivad, et nende kanalile liituvad keegi veel…

Kuidas seda saab juhtuda ilma minu loata…

Sa võid teha seda teadvustamatult…, ehk isegi eelmiste elude lepingu kohaselt, mis võis olla sõlmitud teadvustamatult…

Peale selle… – teie voogudesse on alaliselt liitunud teie õpetajad ja juhendajad, kellega teil juba algselt on sõlmitud leping…, mida tegite ammu enne käesolevat kehastumist…

Leping selle kohta, et nemad jäävad teid saatma ka selles kehastuses…

Seega… – jätkame teemat…

Telepaatiline suhtlemine – on mugav suhtlemise vorm, kuna selles vahemaadel ei ole mingit tähendust…

Kõik on ühtses eeterlikus avaruses, milles mõttevormide signaalid levivad kõikjale hetkeliselt…

Selles sa võid suhelda kõigiga, olenemata, kus keegi asub…, kas kõrval, või kaugustes…

Peale selle… mõnele meeldiv, mõnele mitte…, kuid suhelda on selles võimalik ka surnutega…, nendega, kes ei ole veel tõusnud kõrgemale mööda mõõtmeid…

Kallid…, mõistke… – mistahes konfliktid teil ka ei olnud lahkunud lähedastega ja tuttavatega, need ei kandu neljandasse mõõtmesse…

Surm on kui vanade riiete seljast võtmine…, ehk, kui dušši all ära käimine…

Inimeste vaimsused, kellega olite vaenutsemas, võtavad teid vastu ülima rõõmuga… – nemad mõistavad, et elu aegu see oli üksnes mäng…

 

Kuid…, Astraalne plaan ja Neljas mõõde… – mis seos on nende vahel…?

See küsimus on sellest, et elades maapeal, paljud on suhtlemas oma surnud lähedaste astraalsete projektsioonidega…, surnute ilmaga…

Astraalne plaan – on kolmanda mõõtme vahepealne kiht, millest vaimsus on läbimas, liikudes neljandasse mõõtmesse, ehk… kuhu tõuseb peale surma…

Astraalne plaan – on plaan, mis on vaimsustele piiriks pääsemiseks neljandasse mõõtmesse, kes pole veel valmis selleks…

Teile on räägitud, et peale tumedate olevuste pääsu teie Ilma, pääs Kõrgematesse ilmadesse oli pitseeritud kinni…

Seega olevused, kes ei vasta Kõrgemate Ilmade normidele, ei ole võimelised liikuma astraalsest plaanist edasi…

Kuna neil kõrgemale pääsu ei ole, siis neil jääb üle vaid taas ja taas laskuda tihketesse plaanidesse…, Alumistesse Ilmadesse, et läbida vajalikud õppetunnid…

Ehk… isegi laskuda veelgi tihkematesse ilmadesse, ning naaseda Antiilma, Pimeduse ilma…, – kuna nemad on tulnud sealt…

See on piir Kõrgemate ja Madalamate ilmade vahel…

Piir „Kõrgemate“ ja „Madalamate“ helendumuste tasemete kohaselt…, eraldumuse tasemete kohaselt Kõige Lättest…

Seega need vaimsused, kes pole läbinud oma õppetunde, jäävad mõneks ajaks püsima astraalsele plaanile…. ja just nimelt nemad on suhtlemas oma olnud sugulastega…

Siin on ka neid, keda nimetate viirastusteks…

Asi on selles, et Kõrgematesse Ilmadesse ei pääse need, keda seob mateerialik ilm…

Kui vaimsus peale keha surma sattus astraalsele plaanile, siis ta igatseb kellegi või millegi järgi maapeal…, ja kui arvab, et ei saanud kõike täide viia… – siis Vaba Voli seaduse kohaselt ta ei saa tõusta edasi…

Kuid samas mõiste „igatsus“ ei vasta Kõrgemate Ilmade määrangutele…

Peaksite mõistma, et Kõrgemates Ilmades teil on võime näha kõike, mis on maapeal toimumas…, näha olnuid sugulasi ja lähedasi inimesi…

Teil ei ole vaid võimalust suhelda nendega, kuna suhtlus toimub üksnes läbi madalamate plaanide tunnetuste… – nägemine, haistmine, kuulmine, tajumine…, ja nii edasi…

Kuid on võimalusi anda märke…

On võimalus kuulda elavate mõtteid…

Olete kui peegelklaasi taga, jäädes neile nähtamatutena…

Kõrgemates mõõtmetes on teada nende ületuleku aeg…

Selline informatsioon on avatud kõigile…

Lennuki katastroofidest on neljandas mõõtmes teada varem, et saaks olla valmis lähedaste vastuvõtuks…

Peale selle on võimalus kokku saada Ilmade piiril – une aegu…

Kuid enamus neist, kes pääseb neljandasse mõõtmesse, ei püüa vaadata tagasi alla, naaseda sinna…

Ehkki esmalt tunnevad muret mahajäänud sugulaste ja lähedaste pärast…

Mõistes motiveeringuid, lähevad kaasa Uue Ilma kõige uuega, mis avanevad nende ees…

Neljanda mõõtme mistahes tasandil on olemas neid, kes on saabunud sellesse mõõtmesse, et aidata tulnutel kohaneda…

Siin on võimalus kohtuda oma õpetajatega ja juhendajatega…

Siin ei kohta kõiki…, vaid üksnes neid, kes on valmis ja soovivad laskuda sellele tasandile…

Selle tasemel on koolituse võimalus, kus saab tutvuda uute tingimustega, kus aidatakse omandada uut olukorda…

Neljanda mõõtme ilm ei erine suurelt kolmandast ilmast juba selles mõttes, et kõigi olemuste ja esemete piirjooned on enamuselt samad…

Peamine erinevus – negatiivsete mõtete ja tunnete täielik puudumine… – pidev rõõmutunne…

Teie kehade väljanägemine on teie meele kohane… – kuid nooruslikematena…

 

Aga füüsilised kehad…?

Need jäävad siiski füüsilisele plaanile…?

Seega… – millised kehad näevad nooruslikematena välja…?

Teie füüsilised kehad on sedavõrd kulunud, et ei ole võimelised tõusma täielikul määral neljanda mõõtme kiirtesse…

Nende füüsilised kehad, kes tõusevad üles, teevad läbi muutuse…

Kui inimene sattub neljandasse mõõtmesse loomulikul viisil, ehk… peale füüsilise keha surma, millel peenkehad on vastavuses, nagu on joogadel ja pühadel inimestel, siis nende peenkehad lähevad kaasa neljandasse mõõtmesse…

Neljandal mõõtmel on omad tasemed ja alamtasemed… – alamtase, mis puutub kokku kolmanda mõõtmega…, – keskmine tase…, – ja tase, mis puutub kokku viienda mõõtmega…

Põhimõtteliselt inimene on suuteline tõusma koos füüsilise kehaga…, kuid sellega tarvis teha läbi suur töö… – esmalt tervendada…, taastada kõik tema algsed omadused…, tema funktsioonid ja energiad…

Pealegi veel… – muuta peenemaks tema tase, (teie keeli) et ta pääseks läbi nõelasilma…

Teie füüsiline keha on sedavõrd tihke, et sellisel kujul, nagu ta on, pole võimeline pääsema otse kõrgematesse mõõtmesse…

Teil oli siidirätikute tootmine, mis olid sedavõrd õhukesed, et oli võimalik neid tõmmata nõelasilmast läbi…, ehkki oma suuruselt olid suht suurtes mõõtmetes…

Nii ka siin… – kõik füüsilise keha näitajad peaksid muutuma sedavõrd peeneks, et saaks pääseda neljanda mõõtme „nõelasilmast“ läbi…

Kuid selliseid juhtumeid ei ole veel esinenud…

Seetõttu teie jaoks, mu kallid, kõige vastuvõetavam on tõusta üles, jättes füüsiline keha maha…

 

Kuid meile räägitakse kristallkehadest, milleks oleme kujunenud…

TAOs on sellest juttu…

Kristallkehad ongi suurima peensusega kehad…

Kuid sinu vastuvõtus kristall on miski kõva, kui kivi…

Kuid te olete teadlikud ka vedelkristallidest…

Kuid siiski on olemas veel peenemad kristallid…

Mis on kristall…?

See on teatud võre…, teatud matriks, millesse on talletatud informatsioon…

See on talletamise viis…

Nüüd on teile pakutud kujundada omad kristallkehad, kui vormina…, kui mahuti, kus saab talletada omad parameetrid ja näitajad…, millele saab talletada kõik teie olevad omadused…

 

Kõlab – nagu oleksime robotid…

Oled osa Jumalast ja Tema jumalikust Juuresolekust…

Kuid see osa jumalikust juuresolekust on kätketud kesta sisse…, bioloogilisse masinasse…

Kui laskute mere sügavustesse selle uuringuteks, siis laskute sinna batüskaafis…

Kuid tõustes kõrgematesse vete kihtidesse, teil pole enam tarvis batüskaafi, mis peab vastu tonnidele veesurvele…, ning kuna veerõhk pole enam nii suur…, siis edasi lähete juba kergemas varustuses, mille läbi olete suutelised jätkama veealuse elu uurimist…

Nii on teiega ka praegu… – tarvis üksnes minna üle kergemale vormile…, kergemasse rüüsse…

Teie kiindumus tänavusse kestasse on seotud teie eraldatusega…, ja tuleneb sellest, et te pole teadlikud oma teistest võimalikest kestadest…

Kui suudaksite näha kõiki võimalikke vorme, millistesse on teie teadvus võimeline asuma…, ja nende võimalusi… – siis mistahes kõhkluseta jätaksite tänavused kehad maha…

Kristallkeha – see oleks kui teie uus füüsiline keha…, ja see oleks midagi vahepealset füüsilise ja peenkehade vahel…

Seda on tarvis teile teie mugavuse tõttu…, parimaks vastuvõtuks…, et ei tunneks hirmu…

Mõningad teie seast on hakanud oma füüsilisi kehi häälestama ümber… kristallseteks…

Selline protsess on käimas aeglaselt…, hulga aeglasemalt, kui olete arvanud…

Need, kes on suutelised looma uut keha, astuvad neljandasse mõõtmesse uues vormis…

Kuid tuleks mainida, et mõne aja möödudes te taas tunnete end ebamugavalt…, neljanda mõõtme võimalused on hulga kõrgemad…

Paljud olemused seal pole kristallkehadena, vaid üksnes peenkehadena…

Siis teile ehk näib, et olete kerges batüskaafis…, kuid samas näete, et teie kõrval on veealust elu uurimas kas skafandrites…, või isegi lihtsamas varustuses…

Teil ilmneb soov väljuda mere vetesse puhtana…, ehk puutuda sellega otseselt kokku…

Seega… – ka neljandas mõõtmes teil tulevad omad arengu tasemed…, nii võimetes, kui ka kehas…

Tahaks veel rääkida teie uuest kehast…

Teie inimlik humanoidne keha ei oma sellist vormi juhuslikult…

… kaks jalga on side maaga…, alumise ilmaga…

… kaks kätt on side Kõrgemate Ilmadega, ehk taevastega…

… nende keskel on selgroo kanal, mööda mille on kulgemas erinevate omadustega energiad…

Just selliselt olete seatud…

Olete kui ristile tõstetud, Valguse ja Pimeduse vahele…, maise ja taevase vahele…

See on püsiv tase… – jalad on tugevalt seismas Maa peal…, ja käed on puutumas taevaid…, oleks kui hoiaks taevast kinni… – justkui edastaksite endi läbi võimsaid energiaid…, kui antennide kaudu…, püsivate antennide…

Kui üks jalg äkki tõuseks maast lahti…, siis antenni püsivus oleks häiritud…

Või üks käsi pääseks taevast lahti…, siis antenni püsivus oleks häiritud…

Kui mõlemad jalad tõuseks maast lahti…, ja käed pääseksid taevast lahti… – siis energia vood kaotaksid koheselt oma ühenduse vääringu Maa ja Taeva…, Taeva ja Maa vahel…

Mõelge selle üle…

Te olete energia juhiks Taeva ja Maa vahel… – ja selles on teie suurim funktsioon…

Olete võimsad Jumala Valguse energia vahendajad vahepealsetesse ja madalamatesse ilmadesse…

Kui kaotate oma tasakaalu… – siis lakkate olemast nendeks vahendajateks…

Tegelikult enamus inimkonnast on lakanud olemast nendeks vahendajateks…

Just see on teie vananemise ja suremise põhjuseks…

Kui oleksite püsivalt Kõige Lätte energia vahendajateks, siis oleksite praktiliselt surematutena…

Olla pidevalt Jumaliku Energia vahendajaiks…, olla püsivas olekus… – pole kuigi kerge ülesanne teile käesolevatele…

Kuid teile on tarvis seda siiski meelde tuletada…

Seetõttu räägime, et põhimõtteliselt teie väljanägemine neljandas mõõtmes on ligilähedaselt sama, millega olete harjunud…,  kuid suht nooremana…

Asi on harjumuses…, ja seetõttu te pole veel valmis nägema end teisena…

Kuid naistele see oleks uudisena ja kingitusena…, nendele avaneb võimalus muuta oma välimust oma soovi kohaselt…

Kasvõi muuta juuste värvi ilma juuksuri käeta… – üksnes oma meelte jõul…

Esmalt see pakub lõbu…, ning küllastudes mängust, asute uute mängude kallale…

Ehk hakkate praktikas omandama, et väljanägemine on üksnes teie soov näha selliselt välja…

 

Kas mehed ja naised jäävad alles…, ja perekonnad…?

Jagunemine mees- ja naisenergiateks jääb alles, kuna eraldatuse ilm eksisteerib jätkuvalt…

Kuid sugu võib valida igaüks ise, vastavuses tunnetusele, millistega ta on enam kohane…

Suguvahetus on samuti võimalik…

Kuid enamus neist, kes jõuab neljandasse mõõtmesse, esmalt ei loobu oma soolistest eelistustest, millised olid neil kolmandas mõõtmes…, pidades seda enda parimaks vormiks…

Mida edasi liigute neljanda mõõtme raamides mööda alamtasemeid…, seda enam hakkate uurima oma võimalusi…, ja seda enam teie seast hakkavad eksperimenteerima oma kehaga ja oma sooga…

Ma taban sinu küsimuses tooni seksuaalsuse kohta…

Esmalt jääb kehtima…, kuid teisiti, kui on seni teil kolmandas mõõtmes…

See on enamuselt energeetilisel tasandil…, teatud plaanis ja äärmise intensiivsusega…

Ja see pole laste sünni nimel…

 

Kas laste sündi neljandas mõõtmes pole…?

On…, kuid see on teie mõistmise jaoks keeruline…

Mis on lastesünniks teil…?

Naise organismis on olemas uue füüsilise keha loomise mehhanism…

Uude kehasse manustub osake jumalikust vaimsusest…, osake kollektiivsest vaimsusest, millel on tarvis läbida oma ühist, kokkuleppekohast kogemist…

Kõik tasemed on taolised…

Mida kõrgemale on tõus…, seda vähemaks jääb soov tegeleda laste sünniga…

Selline protsess on küllaldaselt keeruline, kui seda juhtida teadvustatult…

Oma olemuselt nii neljandas mõõtmes, kui muudes mõõtmetes, laste sünni protsess on oma olemuselt põhimõttelt sama… – ikka keha vormi kujundamine ja sellesse vaimsuse osa teadvustumine…

Kuid kõrgematel tasanditel enamus teist ei soovi eraldada osakest oma vaimsusest, et see rändaks iseseisvalt mööda tasandeid…

Ometi selliseid juhuseid esineb siiski…

Enamuselt need on sellised olemused, kellel maapeal oli palju lapsi…, ning nemad on juba kohanenud uute vastuvõtu võimalustega…

Ehk teisiti… – nemad vajavad laste hääli enda kõrvale…

Seega… – jätkates sisseharjunud jada vastuvõtu süsteemis, püüavad teoks teha lastesündi ka neljandas tasemes…

Kuigi see tase veel ei ava kõiki teie võimalusi… – ta on siiski enamuses mänguline ja üleminev…

Sellel tasandil vähe kellel õnnestub jõuda lastesünni teaduseni…

Mehhanismid on keerulised…, neid tarvis omandada ja õppida…

Need DNA programmid laste sünni protsessi kujundamisest, millised teisse kätketud, on küllaldaselt keerulised mõistmiseks, ega kõik pole suutelised seda omandama…

Pere mõiste jääb kehtima…, kuid need pole enam püsivad liidud…

Sellistes peredes võivad olla erinevad kooslused…, kuid need pole monogaamsed…, ning on täienisti vastamas teie valikule…

Oma olemuselt need on ajutised liidud, eri soo ja ühesooliste inimeste kooslus…, üheseks kogemiseks neljanda mõõtme ulatuses…

Ja üldiselt… – kogu mõõtme neljas tase on vahepealseks mänguplatvormiks, et pääseda kõrgemale tasemele…, ja on pühendatud üksnes õpinguteks…

Sisenedes uude Ilma, olete pea täienisti unustanud vana Ilma harjumused…

Seetõttu teil tarvis läbida ettevalmistumise…, õppida kõike uuesti… – isegi käimist…

Peenilmade gravitatsioon, tema jõud ja vägi, on sootuks teine…

Seega… – kogu neljas tase on kui teie ülikooli tudengite aeg, kus on koos suuremal hulgal noori vaimsusi, kellel on lõbus ja nad on rõõmuga õppimas uut…

Nemad on kui teie tudengid, täis indu õppida uut eesseisvat elu…, uusi avanevaid võimalusi…

Kõik on alles veel ees…

 

Mainisid, et gravitatsioon muutub…

Jah…, gravitatsioon on – sinu koostöö Planetaarse Olemusega…

Neljandal tasemel hakkate omandama levitatsiooni, mis käivitub üksnes mõttejõust…

Piisab vaid mõelda üles ja sa kohe liugled ülespoole…

Siin Planetaarne Olemus käivitab oma osaluse… – kuivaid ise valite seda…

Ehk… – mõni võib jääda tasakaalutult õhku kohale rippu…, kuid teised mõnuga lähevad lendlema…

Kuid see vaid esmalt… – kuni ei küllastu mängust…

Kallid…, me oleme härdusega jälgimas neljanda mõõtme inimesi…, kui teie oma väikesi lapsi, kes alles on õppimas oma esimesi samme…, nii meie – lendamist…

Esmalt teil on raskusi, kuna olete harjunud kindla asendiga ruumi suhtes, ehk vertikaalse olekuga maa suhtes…

Kuid nüüd see kõik hakkab kokku kukkuma…, ning püüate jätkuvalt säilitada vertikaalset olekut…

Selles mõõtmes kõik kolmanda mõõtme automaatsed programmid hakkavad seiskuma…

Ehk siiski… – neid saate käivitada üksnes oma kavatsuse mõttejõul…

Sellega tuleb esmalt teha tööd, et omandada kõike ja õppida kasutama avaruses olemise juhtimist…

Ehk esmalt mõnigi võib jääda peaga alaspidi, ega oska olukorrast välja tulla…

Kes on õppinud juhtima ruumis olemist, need hakkavad õppima leviteerimist…

Kuid peatselt nemad tüdinevad sellest…

Et pääseda planeedi mingisse kohta, ei pea lendama ümber planeedi…, vaid piisab soovi ilmnemisest ilmuda sinna…, ning mõttejõud kannab teie keha soovitud kohta…

Jah…, see on teie keeles teleportatsioon, millest olete unelemas maapeal…

Kuid ka seda teadust tuleb teil omandada…

Ega koheselt ei saa nende võtmeteni, et pääseda sinna…

Mis juhtub, kui eksid koorinaatide määramisega…, võid sattuda ehk ookeani põhja… – mis juhtub siis sinuga edasi…?

 

Kas minu peenkehal on veel kopsud, mis ei oska hingata vee all…?

Sinu peenkehal saab olema see, milles oled ise kindel…

Enamus teie seast on veendunud, et kopsudega ei saa hingata vee all… – siis toimubki lämbumine…

Tegelikult… – peale mõne ebameeldiva ebaõnnestumise sa eraldud oma uuest kehast, kuna surma pole olemas…

Sellised hetked on muidugi ebameelivad…

Ja muidugi…, sul tuleb moodustada endale uus keha, et olla jätkuvalt neljandas mõõtmes…

Ka selline asi on seal võimalik…

Kuid nõustu sellega, et tehes seda palju kordi – tüdined sellisest ajaviite mängust…

Kui hakkate omal käel õppima seda kõike, teid on ootamas paljud ebameeldivused…

Selle ära hoidmiseks on olemas palju õpetamise meeskondi, erinevate võimaluste kohaselt…

Kuid asi on ka selles, et teis on alles talletunuid hirmusid kolmandast mõõtmest…

Jõudes neljandasse mõõtmesse, teil tuleb neist täielikult vabaneda…

Paraku teie mälu nendest võib tuua need teile tagasi…

Kas oled suuteline astuma kümnenda korruselt otse edasi õhku…?

Neljandas mõõtmes levitatsioon teeb seda…

Enamusel hirm kukkumise ees tekitab soovimatust õppida levitatsiooni…

Kuid ajapikku, kogudes kõrgust, õpite ära ka maandumise… – nii saab leviteerimine kätte…

Selliselt olete õppinud mäesuusatamist…

Neljandas mõõtmes on juhendajad kõrval, kes õpetavad leviteerimist, teleportatsiooni, telepaatiat, vormi kujundamist…, ja palju muid võimalusi koostööks selle tasandiga…

Need juhendajad on olemusteks, kes jõudsid ammu enne teid sellele tasandile…, on läbinud kõik õppetunnid, ning on valmistumas tõusuks kõrgemale…

Neile, kes soovib jääda appi uustulnukatele, antakse võimaus…, ja sedagi üksnes vastavuses vabavaliku seadusele…

Paljud neljandas mõõtmes on ootamas oma sugulasi ja lähedasi kolmandast mõõtmest, et olla valmis neid aitamast…, et nemad ei tunneks end üksikuna uues ilmas…

Ja üldse… – üksindust Uues Ilmas ei saa olla, kuna üldiselt keegi kunagi ei jää üksi…, kogu aegi on keegi, kes on suhtlemas sinuga, või aitamas sind…

Ehk seekord piisab…

Neljandast mõõtmest võib rääkida lõpmatult, sest kõik seal on teie jaoks uudne ja kaasahaarav…

Seda jätkame siis, kui sul on kogunenud küsimusi…

SElena

Read Full Post »

 

9. osa

 

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Raisa ordeni esindajad…, ma palun… kas saame jätkata meie vestlust…?

Ja muidugi, kallis…, me ootame sinult küsimusi…

 

  1. Kui inimkonna süsteem on minemas neljandasse mõõtmesse, siis milliseid olekuid on tarvis inimesel esile tuua, et ta saaks hubaselt eksisteerida neljanda mõõtme kategooriates…?

Neljanda mõõtme tase – on peenem tase…, ja selles kõik muutub peenemaks…

Peab, sõna otseses mõttes, muutuma peenemaks…

Peenelisus – on vibratsiooni tase…

Praegu olete vibreerimas sellistel kiirustel ja tasemetel, mis teevad esemed tihketeks ja kõvadeks…, ja kindlate piiridega…

Ehk meenutaks analoogi ventilaatoriga…

Kui ventilaator on pöörlemas aeglaselt, siis suudad näha labasid, nende piirjooni, mis on õhust eraldi, mille sees need pöörlevad…

Mida kiiremini ta on pöörlemas, seda raskem on tabada labasid ja nende piirjooni…

Kuid suure kiiruse juures enam pole näha kõvasid labasid, vaid näed näiliselt üksnes õhku…

Mis juhtus…?

Te arvate seda olevat optilise illusioonina…

Teatud juhul nii see ka on…

Kuid mitte selles, et sinu silm ei suuda märgata ja fikseerida labade kuju…, vaid asi on selles, et suurema kiiruse juures hakkavad kustuma labade piirid…, vormide piirid…

 

Kui panna käsi pöörlevatele labadele ette, siis see pole lapse laks käe pihta, vaid tõsine löök, ehk isegi käe vigastus…

Laba kõvadus on täienisti alles…

Tegelikult… torgates käe labale ette, olete kindel, et löök tuleb, mis haavab käe…

Kõik toimub sinu peas… – nii pöörlemine, kui löök…

Seega, neljandas mõõtmes kõik peenestub…, ning näete mitte eseme kindlaid piire, vaid mingit hajusust…

Pealegi veel… – te hakkate nägema nende minimaalseid vibreeringuid…, mis ongi pildi  hajususe selgituseks…

Te hakkate märkama mõningate esemete virvendusi, mis on esemete virvamise omadusteks…

Iga vorm on kiirgamas valguse laineid, millistest osa suundub teie poole, ning peegeldub teist edasi, kui vormilt, ning naaseb lähte vormile tagasi…

See on valguse energia liikumine…, ehk ongi vormi virvamine…

Esmaselt ehk teile näib, et midagi on silmadega lahti…

Kohati võib esineda, et esemed langevad nähtavast reaalsusest välja…, või ilm laguneb hetkeks tuhandeteks kildudeks…

Selliseid ilminguid on teil kirjeldatud…

Ei maksa selliseid nähtusi karta…

Teie nägemine ajapikku kohaneb uue ilma nägemisega…

Kõik on väga lihtne… – teie aju on kui kompuuter, milles on olemas erinevad programmid signaalide vastuvõtuks, mis saabuvad väljastpoolt, milliseid tarvis lahti pakkida…

Käesoleval ajal teil on üksnes need programmid, mis võtavad vastu üksnes nähtavat ilma, kõvade esemete näol…

Minnes üle neljandasse mõõtmesse, te justkui saate võtmed pääsuks teiste loomise programmideni, teiste vastuvõtu programmideni, mis on vastamas teie tasemele…

Kuid selleks, et programm hakkaks tööle täies jõus, temal tarvis kohaneda teiega…, teie tsentraalse kompuutriga…, et mitte sattuda vastuollu vana programmiga…

Selleks tarvis mõningat kogemist ja aega…

Teid on ootamas virvav ilm…

Seoses virvamisega teile ilmneb hulk värve ja neile lisa varjundeid…

Kui varem vormide piirid ei virvanud, näisid selgetena…, siis nüüd, virvamise aegu piiridel ilmnevad ülemineku värvid ja virvamise vääringud…

Ilm omandab teatud vikerkaarelisust, enam varjundite hulki…

Esmalt värvide hulga möll hakkab pimestama teid…, võrreldes teie ilmaga…

Aja jooksul teie silmad kohanduvad…

See oleks kui pikksilmaga, millega esmalt ei näe midagi…, kuid sobitades silmadega, häälestades selle teravust, kõik muutub teravaks ja selgeks…

Samas seda võiks võrrelda kinoga, kus toimus üleminek must-valgelt värvilisele filmile… – sootuks teine vastuvõtt ja tunne…

Tänavune ilm, olenemata värvide hulgast, on teil siiski liiast kinnistunud…, ja vägagi erineb tulevast… – kui must-valge film erineb värvilisest…

Aeg on kiirenemas… kallid, te olete seda märganud…

Sündmuste realiseerumine toimub kiiremini…

Aeg – see pole inimlik ajaarvamus…, vaid on realiseerumise kiirus…, loomise kiirus…

Iga teie mõte on loov teatud tingimustel…, loov teie ilmas…

Kuid… teie käesolevas ilmas sündmused, või loovuse teostumised, toimuvad viitega…, märkimisväärse hilinemisega…

Just nimelt seetõttu te pole võimelised kokku viima kahte asja… – teie mõtte…, ja selle realiseerumise…

Kuid neljandas mõõtmes kiirused muutuvad…

Sündmuste teostus küll pole hetkeline, kuigi ehk mõnedel tasemetel…, siiski suht kiire…

Kui näiteks käib läbi mõte olla mere rannas…

… praeguses ilmas te olete mere ääres, varem, või hiljem… võtate puhkuse ja sõidate…

Seni need kaks sündmust on ajaliselt märkimisväärselt lahus, ning te ei näe neis otsest sidet…, seetõttu plaanite sõitu mere äärde mingiks korraldatavaks sündmuseks, millel ei ole mingit sidet mõttega…

Side on siiski otsene…

Neljandas mõõtmes võiks, tinglikult öeldes, osutuda mere ääres koheselt peale mõtte ilmnemist…

Kiirus võiks sõltuda teie isiklikust väest ja teie usust…, ehk… kavatsuse koondamisest sellises suunas…, ehk… kuivõrd tahate mere äärde jõuda, ning kuivõrd usute sellesse võimalusse…

Seega… te võite leida end rannas kusagil võõras riigis, kuna ei määranud kindlalt, millise mere rannas tahaksite olla…

Võite leida end rongis…, lennukis…, ja nii edasi…

Kas olete selliseks käiguks valmis…?

Just seetõttu palutakse teil säilitada mõtte distsipliini

Iga teie mõte on sündmuse loomine, või asjade materialiseerimine… – te üksnes ei teadvusta enesele seda…

Tänu sellele olete korda saatnud kõiksugu asju…, nii oma reaalsuses, kui ka oma isiklikus elus…

Neljandas mõõtmes hakkate nägema seda sidet…, ning hakkate mõistma, mida olete tegemas…

Kuna teie aju pole harjunud vaikima…, siis ta hakkab teile ette söötma samu mõttekujundeid, mida olete igapäevaselt tegemas…

Osutudes neljandas mõõtmes, te saate sündmusi ja asju enda ümber suurema hulga, milliseid tegelikult pole soovinud… – kuid… seda tegi teie aju automaatselt, oma mõttevormidega…

Kui see on sõit mere äärde… – siis see kuidagi veel…

Aga kui samal viisil realiseeruvad ka hirmud…

Kui vaadates pimedusse, arvate, et äkki sealt tuleb välja koletis…, või viirastus… – ja koheselt nii see ka ilmneb… teie tellimuse kohaselt…

Me muidugi veidi liialdame…, kuid seda õppetundi peaksite võtma tõsiselt…

Peaksite õppima loomise distsipliini…, muidu eksisteerimine neljandal plaanil võib osutuda õuduste ja hirmude košmaariks…

Kasvõi… astudes mööda silda, teie pähe ilmneb mõte, et sild võib kokku variseda… – ja neljandas mõõtmes ta ka variseb kokku, ning te kukute alla…, ning alla lennates mõtlete, et nüüd kukute surnuks…, kuid kukkumise aegu ilmub mõte kusagilt kinni haarata… ja miski osutub käe all olevat…

Kui suudate kujutleda endale, et miski vägi haarab teid kukkumisel ja tõstab teid välja… – siis nii ka juhtub…

Mõelge nüüd…, miks ei avane teile neljanda mõõtme portaalid…?

Paljud teie seast looks seal sama reaalsust, millises elavad praegu… – kõigi sõdadega ja vastuseisudega…, ning kõik jätkuks samas vaimus…, kuid kõrgemal tasemel ja suurimate võimalustega…

Ilmaloovusel selline kogemine on juba olemas, kus mõningad tsivilisatsioonid on läinud seda teed, keda nimetate destruktiivseteks…

Nemad tõusid neljandasse mõõtmesse, ning hakkasid realiseerima oma vastuseisu ja vägivalla programme…

Kõrgemale neid ei luba enam keegi, kuna selline kogemine näitas, et neil, kui loovatel olevustel, on tarvis esmalt teha teadvuses muutusi…, üksnes peale selle avanevad neile portaalid kõrgematesse mõõtmetesse…

 

Ma arvasin, et see toimub automaatselt…, et kui oled saavutanud oma arengus teatud helenduse taset, siis see ongi parooliks pääseda uude ilma…, ega pole tarvis läbida mistahes tõkendeid…

Algselt nii see ka oli…

Kuid siiski… on hulgim jõude, kes püüaks kunstlikult ületada mõõtmete piire…

Nemad on kui teie häkkerid, kes püüavad murda teie arvuti programme ja saada juurdepääs teie baasandmete juurde…

Nii on ka kõrgemates sfäärides…

See, millest räägid sina, on sama kui minna pimedasse ruumi…, kus saad oma nõrga taskulambi kiirega näha kujundeid ja esemeid üksnes kolmemõõtmelises ulatuses, mis on sulle kõige lähedasem…

Kui üksnes tõstad oma teadvuse taskulambi võimsust, siis oled suuteline nägema enama esemete detailsust ja ka nägemise ulatus avardub…

Ja nii on edasi…, kuni oma valguse väega suudad haarata kogu ruumi ulatuse…, ehk kogu Ilmaruumi nurgataguseid…

Kui samat ruumi valgustaksid võimsa prožektoriga…, siis sa valgustaks koheselt terve ruumi, või isegi… kogu lähi ümbruskonna…

Esimesel juhul valgus tulenes sinust endast…, aga teisel – välise energeetilise väe abil…

Selliseid prožektoreid kujundasid välistsivilisatsioonid, hõivates suurimal hulgal võõrast energiat keskkonnast, rassidelt…, sealhulgas ka teilt…

Sellise energia väel nemad suutsid pääseda neljandasse mõõtmesse…

Kuid edaspidi neil tuli jääda sellisele tasemele püsima…

Kuid, varem või hiljem, prožektori laengu varu kahaneb…, seetõttu nemad seadsid sisse pideva energia ammutamise võimaluse inimkonnalt, mis oli laadimas nende prožektoreid, ning aitas neil püsida neljanda mõõtme raamides…

Kui kogu inimkonnana lakkate andmast neile oma energiat, siis nemad langevad oma tihkuses veelgi madalamale kui kolmemõõtmelisus…

Kuna võõra energia kulutamine loob neile võla kohustuse, siis nemad kukuvad kord võlaauku… – mida nemad hirmsasti kardavad…

Just seetõttu nemad jätkavad teilt energia pumpamisega…, lootes, et selle abil suudavad leida lahendust oma probleemidele…

 

Kuid kuidas saaksime neil keelata meie energia varastamise…?

Mitte alluda nende viisidele ammutada teie energiat…

Põhimõte on lihtne… – neid huvitab üksnes negatiivne energia…

Negatiivne energia ei ole kohane juba algselt teie ilmale…

Ta on manustatud teile eraldatuse viiruse läbi…

Kui üksnes tabate, et teis on tõusmas negatiivne energia…, olgu see raev…, viha…, kadedus…, kurbus või nukrus…, ja nii edasi… – siis koheselt peaksite mõistma, et olete taas ühenduses negatiivse energia kogumise süsteemi programmiga…

Kui vaid hakkab rõõm kaduma, mis oli peamiseks helge loomuse aluseks, siis peaksite koheselt mõistma, et tööle on hakanud peale sunnitud välised programmid…

Teie võimuses on öelda… – STOPP…, ning püüda mõista, mis on toimumas…

Või, lihtsalt lakata paiskamast negatiivset energiat…, mõistes, et sellega avate kanali energia ära tõmbamiseks…

Ega asjatult, peale selliseid lahvatusi, tunnete ennast tühjaks tõmmatuna – sõna otseses mõttes…

Peale positiivsete rõõmutunnete te ei tunne end tühjana… – peale hõisete, naeru, lõbutsemise ja muu taolise…

Need on teile tuttavad ja omased energiad, milliseid destruktiivsed olevused ei tarvita oma eesmärkidel…

Reegel on siin lihtne… – otsige vastandit…

… kui teil on raev… – siis püüdke minna üle rõõmuhõisetele…

… kui olete pisarais… – siis katsuge puhkeda naerma…

… kui olete kurvastamas… – siis katsuge leida meelelahutuslikkust…

Esmalt võib näida see võimatuna… – kuid teatud järjekindluses – see hakkab toimuma iseenesest…

Kui olete kurvastamas, siis kohe meenub miski lõbus asi…, ja koheselt kurvastus kaob..

Te ju teate, et kui olete vihane, või raevus kellegi peale… – siis piisab kujutleda seda lihtsaks farsiks, ning püüda leida selles tegevuses seda, mis on kindlapeale teile endale abiks…, – hõisake selle üle…

Huumorisoon on teile abiks selles…, – ega te pole mõelnud, milleks teil ta olemas on…?

See on võimas lüliti, mis on teis olemas…

Kui õpite kõigesse suhtuma huumoriga, siis te ei luba negatiivsetel programmidel leida teed teieni…

Huumori tunne on teatud iroonia enda üle, mis samuti ei luba jääda kinni teatud vastuvõtu programmidele…

Kui näiteks olete teatud teadmistes kindel, ning peate end suureks teadlaseks, siis teil on raske kalduda sellest vaatevinklist kõrvale, ning näha, et enamus teie teadmistest on tegelikult ekslikud, sest need olid teile ette antud…, väljastpoolt, läbi kõikvõimalike varajasemate teadmiste ja ettekujutluste…

Tänavune teaduse tase on just seda demonstreerimas…

Kuid teadlasele, teatud iroonia olemasolul oma eksimatuse üle, annab võimaluse vaadata uuritavat objekti teisiti, ning tunnistada… – aga kui ma ju ei tea sellest midagi…?

Ning samas… võtta seda mitte negatiivse pahena…, vaid naerda enda naiivsuse üle…

Veel üks seisund, millest on räägitud teile palju kordi ja erinevatel ajastutel… – see on tasakaalu seisund…

Seisund, kus teid ei saa provotseerida negatiivsete emotsioonide loomisele, mis oleks magusaks suutäieks olemustele, kes on toitumas teie arvelt…

Te olete üksnes tasakaalus…, ning sellega muutute nende jaoks, ehk sõna otseses mõttes – vastuvõtu tunnetustes nähtamatuteks…

Kuidas saaks kätega haarata jõge…?

Te muutute jõe taoliseks, millest ei ole võimalust kinni haarata…

Selle kohta teil on palju õpetusi… – ja te võite need kasutusele võtta…

Selline teekond on neile, kes on selgeks saanud kogu tunnetuste ja tunnete varjundite paleti, ning on valmis eralduma neist tunnetest…, ja minema üle rahulikule vaatlusele…

Kuid paljud teie sest on kui lapsed, kelle mänguisu pole veel ammendunud…

Seetõttu paljudele selline teekond tekitab raskusi…

Sellisel juhul soovitaks võtta kasutusele vastandamise meetod… – igas negatiivis leida positiivsust…, ja rõõmu…

 

Kas tead…, väga raske on leida rõõmu, kui su lähedane on raskelt haige…, või surnud…

Kallid…, me mõistame teid…, kuid peate mõistma, et surma pole olemas…

Kui ebainimlikult see ka ei kõlaks… – kuid üleminek uude vormi peaks olema rõõmu pakkuv…

See on väljapääsu võimalus… – avatud uks…

Mõningad rahvad pidutsevad võrdselt nii sünni, kui surma puhul…

Peenes ilmas surm on pidu…, vormi vahetuse pidu… – nagu te ise tunnete rõõmu uue riietuseseme üle…

Peenes ilmas naasnut võetakse pidulikult vastu…, ja temale avanevad uued kaasakiskuvad võimalused…

Kuid te oma eraldatuses ei märka seda…

Kui oleksite näinud, kui lähedane inimene lahkub oma kehast ja kuidas rõõmuga jätkab oma olemist peenes ilmas, ning püüab jätkuvalt suhelda sinuga… – siis sa ei kurvastaks selliselt…

Teid on kohutamas lahkuminek ja teadmatuse oht…

Sellised kontseptsioonid olid teile peale sunnitud, et toota negatiivset energiat…

Kujutlege vaid… kui palju inimesi planeedil on suremas ühe tunni jooksul…

Iga surnu lähedane ja sugulane hakkavad koheselt kurvastama ja pisaraid valama…

Vaat milline negatiivse energia hulk on toodetud teie poolt…, ära andmiseks… igal tunnil…

Selleks on loodud müüdid eraldatusest ja eksisteerimise lõpust…

Selleks on peale sunnitud nutu kultus ja muud matuse tseremooniad…

See on üksnes surm ja matus…

Kui palju leidub veel muid sündmusi, mis on peale sunnitud väljastpoolt, mis kutsuvad esile negatiivseid emotsioone…, mida destruktiivsed olevused on ära kasutanud oma eesmärkide nimel…

Kasvõi vastuseis, mida köetakse üles poliitika abil…, rassiliselt, poliitiliselt, majanduslikult…, ja nii edasi…

Mõelge selle üle…

Kas ikka tahate anda oma energiat destruktiivsetele olevustele…, või kasutaks seda sootuks oma elutegevusele…, oma loomisele…, oma tervisele…, oma maagiale…, üleminekule kõrgematesse ilmadesse…

 

Miks keegi kõrgematest ilmadest ei keela destruktiivsetel olevustel pumbata meie energiat…?

Seepärast, et te ise olete alateadlikult toetamas neid…

Kui inimene on valinud kurvastamise…, siis keegi ei saa keelata temal seda teha…, ega saa panna valima midagi muud…

Harjumuspäraselt olete valimas oma reaktsioonide stereotüüpe…, ning ise automaatselt käivitate energia äraandmise mehhanismid…

Kas saad tunda rõõmu, kui keegi lähedastest lahkub sinu ilmast…?

Kui püüad… – siis juba vabastad end negatiivsetest olevustes…

Kõrgemad väed püüavad pakkuda teile informatsiooni selle kohta…

Nemad kutsuvad teid Valguse Ilmadesse…

Nemad hoitavad teid ohu eest põrgata kokku negatiivsete tsivilisatsioonidega…, edastavad erinevaid tehnikaid ja meditatsioone teis oleva negatiivi lahustamiseks…

Kuid te oma enamuses jätkate kangekaelselt tegema tööd sajandite pikkuste programmide kohaselt…

See oleks kui astuksid kinosaali, kus kõik on vaatamas õuduka filmi, ning kutsuks kedagi neist vaatama komöödiat…

Kas oled suuteline kedagi neist vägivaldselt tirima saalist välja…?

Ei suuda…

Sa võid neile tutvustada, kuivõrd põnev on komöödia…, kuid sinust pigem pööratakse ära…

Ehk vaid sinu järelandmatuse tõttu keegi vast tuleb kaasa…

Kuid filmi näitaja ei tee sellest väljagi, sest tema rahuldab paljude inimeste soovi, näha õudusi…

Sa ei ole suuteline keelama neid tootmast…, sellistele filmidele on nõudlust…

Ega nemadki ei sunni kedagi vaatama selliseid filme…

Inimesed teevad seda üksnes harjumusest…

 

Selgita palun järgmist…

Meile räägitakse, et religioonid on võimsad energia korjamise atribuudid…, isegi pühakojad oma väljanägemisega ja konstruktsiooniga on energia ära tõmbamiseks…, et kellatornid ja kuplid on energia kogujad, millist juhitakse välja risti või muu sümboli kaudu…

Kuid inimesed tunnetavad religioonis helgemaid tundeid…

Kuidas seda mõista…?

Algselt religioonid olid loodud helgematel eesmärkidel…

Seda selleks, et inimesed saaksid liituda oma valguse energiates, et ühiselt püüelda Taevaste poole…, nii saaks liituda oma Kõrgemate Aspektidega, et leida Jumalat enda seesmuses…

Sellest ka ehitiste väljanägemised…

Kuid ajapikku, kahjuks, destruktiivsed jõud hakkasid religiooni ära kasutama, kuna see oli neile mugav viis energia ära tõmbamiseks…

Algas religioossete vastuseisude peale surumine…

Algasid religioonide eelistuses teiste religioonide vastu…, ristikäigud…, ja mitmed usulised sõjad…, ilmusid mõisted „õigeusklik“ ja „valeusklik“… ja palju muud…

Isegi pühakojad on teil erinevad…

On ka selliseid, millistes on tõemeeli palju valguse väge…

Inimene, tulles sinna, liitub Valguse Lättega, ning vesteldes Jumalaga, saab taastada oma jõudu…

Samas… – et suhelda Jumalaga, ei ole vajadust koguneda kirikutesse kõrgete tornidega ja kuplitega… – Jumal on igaühe teie seesmuses…, ja meie seesmuses samuti…

Teie seesmine Jumal on alati kuulmas teid – Ta on teie Kõrgem Mina, kes ei maga kunagi, ega kaota teid silmist…

Mõnedel inimestel on kergem uskuda, et Jumal kuuleb kiriku seinte vahel paremini…

See, et kirikus hakati korjama andamit teenistuste eest, see on samuti üks energia äravõtmise viise… – raha on energia, mida võetakse teilt ära…

Teie juures on välja kujunenud uut tüüpi pühakodasid, mis on enam levinud Ameerika ja Aafrika kontinentidel…

Nendes preester pole eriline inimene, kes on Jumalale lähemal…, vaid tavaline inimene…

Kiriku külastajad tulevad kirikusse mitte palvetama ja psalme laulma, vaid lihtsalt laulma ja rõõmutsema koos, luues ühiselt rõõmu energiat, mis aitab terveneda ja laadida end energiat täis…

Sellised kirikud näivad esmalt vastuvõtmatutena…

Kuid just need pühakojad on õige viis palvete tegemiseks – rõõmuhõisete saatel…

Paljude sajandite jooksul teile sunniti peale kannatusi, kui lahutamatu osa teie elust, kuna kannatuse energiat oli tarvis teatud Ilmaloovuse vägedele…, negatiivsetele olevustele, kes eksisteerivad selle arvel…

Nemad on teie ilma võõrolevused…, ja nemad ei ole suutelised elama teisiti…, kuivaid panna käima massiliselt negatiivse energia tootmist…, ja muudkui ammutada seda inimestelt, et oleks võimalik toituda sellest…

See on suur teema lülitumistest…, ja siia kuuluvad need, keda nimetate „larvideks“, ehk kõiksugu olemused, kes parasiitidena on toitumas nii inimkonnal, kui ka eraldi isiksustel…

Oma olemuselt kõiksugu tunded, mida pühakirjades mainitakse pattudena, mis on võimalusteks energia tõmbamiseks… – ihalus, kadedus, vihkamine, viha, raevutsemine, nukrus, julmus…, ja nii edasi…

 

Oleme teemast kõrvale kaldunud…, kuigi kõik pakub huvi…

Oli juttu neljandast mõõtmest… – mis on meid seal veel ootamas…?

Lõpetades teema, millest olime rääkinud… ütlen teile… – teid ei lubata neljandasse mõõtmesse seni, kuni teil on küljes destruktiivsete olevuste kombitsad, mille kudu nemad toituvad teie negatiivsetest energiatest…

Kolmanda mõõtme destruktiivsetele olevustele pääs neljanda mõõtme Valguse Ilmadesse on igavesti suletud…

Kõrgemas mõõtmes juba piisab neist, kes on petuteel pääsenud sisse…

Seetõttu teil eriti tarvis puhastuda kõikidest sellistest liitumistest…

Seda teha on suhteliselt lihtne…, ehkki teile väidetakse vastupidist…

Antipoodi meetodil te igapäevaselt elate välja negatiivseid energiaid…, ehk püüate tasakaalustuda, et keegi ei pääseks haakuma või imenduma teie külge…

Saamata teie käest toidet, kombitsad kukuvad ise teie küljest ära, ning lähevad otsima uut ohvrit-allikat…

Kui kõik inimesed puhastuvad sedavõrd, et lakkavad tootmast negatiivset energiat…, siis olevustel ei jää muud üle, kui lahkuda oma ilmadesse…

Siin neil ei ole enam võimalust eksisteerida… – pole millestki toituda…

Seetõttu üheks esmasteks ülesanneteks on – teha puhtaks oma teadvus…

Teil tarvis mõista, et kui kasvõi üks destruktiivne mõte päevas on uitamas teie seesmuses…, see tähendab, et te pole veel lahti saanud destruktiivse toitumise süsteemist…

Kui hetketi hakkate tunnetama raevu, häiret, viha, nukrust…, ja nii edasi, kasvõi lühiajaliselt… – see räägib, et üks kombitsatest on veel alles…

Teid jätkatakse kompamast… – äkki on veel võimalust…

Võite näha, kuidas teie rahu juures võivad kujuneda olukorrad, kus justkui võiks minna endast välja…, minna emotsiooni… – kuid see on hetkeliselt vaid…

Teid hakatakse proovima ikka taas ja taas…, kujunevad negatiivsuse eeldused, et saaksite taas näkata õnge otsa…, ning anda vabatahtlikult endast ära osa enda energia hulka…

Just see on toimumas nendega, kes hakkavad märkama enda teadvuse kasvu, enese täienduse tõusu…, kuid neile see oleks kui – kogu nende elu on kokku varisemas…

Mõnede arvates… see on kõigest katsumus…

Teatud määral nii see ka on…

Kuid peamiselt sellised olukorrad on loodavad destruktiivsete olevuste poolt neile inimestele, kes on püüdmas end lahti rebima destruktiivse toitumise süsteemist…

Ehk olete näinud filmis „Matriks“, kuidas inimene rebib end lahti süsteemist… – osaliselt nii see ka toimub…

Selline lahti rebimine võib olla valulik…, ega saa toimuda ühe korraga…

Kui filmi peategelane Neo poleks häälestunud kindlale võitlusele ja vastuseisule destruktiivsetele jõududele…, siis poleks olemas kogu seda võitlust…

Ta oli neile üksnes nähtamatu ja tunnetamatu… – oleks kui kadunud lokaatorite ekraanilt…

Kuid isegi soov võidelda sõltumatuse ja inimkonna vabaduse eest… – on siiski eraldatuse illusioon, mõttevorm, mis on teile peale sunnitud…

Kuid selline mõttevorm on osavam ja peenem, ning ta on mängimas teie sügavamatel tunnetel…

Saage aru… – kedagi pole võimalik päästa…

Võitlus on üksnes võitlus… – eraldumine ja vastuseis…, isegi, kui teie arvates see toimub headel kavatsustel…

Iga inimene saab üksnes ise vabastada end…

Teist teed pole olemas…

Vabastumine toimub üksnes läbi teadvustuse…, seesmiselt, aga mitte välise kaudu…

Ahelad on üksnes väljastpoolt… – ja need on osavalt loonud Eraldumuse Illusiooni…

Teie seesmuses pole olemas mingeid piiranguid, ega… eraldumist heledateks ja tumedateks…, rahvusteks, uskumusteks, meesteks ja naisteks…, anastajateks ja anastatuteks…

Teie seesmuses on – Terve Kosmos, mis on haaramatu…

Temas pole piire ja tinglikkusi…

Teie seesmuses on – jumalik Ma Olen Juuresolek…, ja seda päästa pole vajadust…, ei kellegi eest…

Me täname sind sinu töö eest…

See, mida sai praegu välja öeldud… – seda oli tarvis teile välja ütelda…

Me jätkame vastamist ka järgnevatele küsimustele…

SElena

Read Full Post »

 

 

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Ma palun Raisa Ordeni esindajatel vastata minu küsimustele…

Jah vaimsus, oleme siin…, jätkame…

 

  1. Millised peamised, ehk astmelised ümberlülitused/üleminekud olid läbiviidud, liikudes mööda kolmemõõtmelise mõõtme alamtasemeid, möödanikust (millisest aastast) kuni käesoleva aastani (2016 algus)…?

Kallid…, te pole lülitid, keda saaks lülitada…

Olete vaba valikuga olevused…

Me saime sinu küsimusest aru…

Juba pikema ajavahemiku jooksul on teiega ühendunud hulgim vägesid, kes aitavad teil selgusele jõuda selles, mis on teie planeedil toimumas, ning aitavad leida selles lahendust…

Selline olukord on meil esmakordne…

Osa vägesid on liitunud teiega alates aastast 2000…

Selle ajani oli üksnes testimise režiim…

See on kui teie paigutate mõõteriistu pikemaks ajaks, ning seate neile signaalsüsteeme informatsioonide saamiseks…, kas mõõteriist on töökorras., või on rivist välja langenud…

Kuid teie Ilmaloovuse süsteemi signaalmärkeks oli energia leke teie sektorist teise sektorisse…, ja see oli peamiseks abikutse signaaliks…

Kuni teie Ilmaloovuse piirkonnas polnud seni täheldatud sellist…, siis väed, mis olid vastutamas Ilmaloovuse süsteemide seisundi eest, ei suutnud tunnetada mingit ohtu…

Üksnes siis, kui teie piirkonnast esmakordselt saabusid abikutse signaalid (oleks kui lennukis signaallamp stüardile), siis koheselt oli suunatud teile appi reageerimise rühmad…

Esmalt nemad üksnes uurisid süsteemi olukorda, ehk diagnoosisid…

Kui selgus, kuivõrd süsteem on unarusse jäetud, ning kuivõrd olete kannatamas…, siis tuli teha pöördumine „kõrgemale“, ning kiiremas korras koostada plaan süsteemi korrastamiseks ja viirustest tervendamiseks…

Siis Kõige Lätte poolt oli vastu võetud otsus „kaadrite ümberpaigutamiseks“…

Olukord oli inimlähedane… – nii on teil kergem mõista…

Kuni aastani 2000 mõned tsivilisatsioonide esindajad olid oma uudishimust, või omakasu eesmärgil, lähenenud teie süsteemile, ning võtsid ühendust teie kanaldajatega…

Kuid peale 2000 aastat saabus süsteemi ümberhäälestuse periood…

Polnud kuigi kerge selles midagi muuta, kuna teie lausa kasvasite sellega kokku…

Teie sümbioosi ja vanade sidemete purustamine oleks võinud teid väga tugevalt traumeerida…

Sellest ajast algas informatsioonide edastamine inimkonnale…

Just seetõttu ilmnes hulgim kanaldajaid…

Kõige Läte tegi otsuse… – aidata teid…

Teile oli suunatud erinevad reageerimise rühmad…, magnetteenistused, milliste kohta olete hästi teadlikud Aštar meeskonna sõnumite näol…, nemad on valvemeeskond, kes on kui peletamas eemale kutsumata külalisi…

Meid suunati olukorra väljaselgitamiseks…

Asi oli selles, et teie planeedil seisis ees läbida Footonvöö, ning, nagu oleme rääkinud, see oli plaanikohane protseduur… – planeedi puhastamise protseduur enne tulevat hüpet, mis oli algselt planeeritud…

Teie inimlegendid rääkisid sellest, kui maailma lõpust…

Sellest pidigi saama maailma lõpp…, kuid kujunes siiski üheaegne vana maailma lõpp ja uue sünni algus…

Kui teie Ilmaloovuse olukorra pilt selgines, ning sai läbi võetud kõik põhjused ja seosed, sai selgeks, et footonvöö läbimine võib saada teie füüsilisele plaanile hukatuslikuks, ning teha viga ka peentele kehadele…

Asi on selles, et footonenergia on võimas, ning ta põletaks ära kõike, mis oma tasemelt ja kvaliteedilt ei lähe kokku tema omaga…

See oligi Agni katsumus, millest oli räägitud erinevate kanalduste vahendusel…

Sellest oli rääkinud ka Jelena Roerich…

Agni on puhastustuli…

Neile, kes pole kaasatud tumedatesse energiatesse, tuli on ohutu…

Kelles on valitsemas tsentrifugaalsed tumedad energiad, siis Agnist võinuks saada neile lagunemise põhjuseks…

Kui selgus, et enamus inimkonnast ei ole veel valmis läbima footonvööd, siis mõningad väed pakkusid protsessi mitte peatada, vaid pühkida planeedilt tumedad jõud minema…

Kuid Kõige Läte polnud nõus sellise otsusega, kuna peab teid oma lasteks, ning arvab end ise süüdi olevat selles, kuna pole teie olukorrale varem tähelepanu pööranud…

Ta mõtiskles kaua (kui saab nii väljendada), ning jõudis otsusele… – teile luua võimalikult soodsamad tingimused, ning anda teile võimalust rakendada võimalikult teadvustatut valiku vabadust…, ja seda enda hüvangu nimel…

Selle tulemusel footonvöö jõud olid vähendatud miinimumini…

Seetõttu footonvöö läbimine aastal 2012 oli võimeline põletama välja üksnes kõige tumedamad piirkonnad inimteadvuses…, kõige tumedamad eraldumuse viirused…, kuigi mitte kõiki…

Praeguseks enamus teie seast on ärkamas sügavast unest, kuna viirused teadvuses ei lubanud seni seda teha…

Peale selle oli võetud vastu otsus, et hakkate läbima Footonvöö footonprotseduure teatud järjekorras, et saaksite läbida täieliku puhastuse…

Protseduuride läbimise aegu võimaldatakse kogu inimkonnal teha oma teekonna ja ilma valik, millises areneda jätkuvalt…, kas valida Valgus, või Pimedus…

Tume ilm – ka see on Kõige Lätte lapsed…, Ta on kurb nende pärast… – Ta tahab neid aidata…

Selline on Kõige Lätte eelarvamusteta armastus oma laste vastu…

Peaksite mõistma, et keegi ei saa teha teie tööd teie enda kallal teie eest ära, ega teha valikuid teie eest…

Te võite last õpetama käima, kuid samme peab tegema laps praktiliselt ise… – muidu ta ei saa minna Ilma ja valgustada seda…

Sama ülesanne on teie kõigi ees…

Laps, õppides käima, kardab kukkumist…, kuid kõrval on alati armastav vanem…, ja teie kõrval teid armastavad abilised…

Ei saa keegi teid kusagile ümber lülitada enne, kui olete ise teinud otsuse, kas minna üle uuele lainele…

Te pole juhitavad robotid… – vaid olete teadlikud olemused…

Mis puutub planeeti… – siis temaga on sama…

Te siiski oma olemuselt olete temaga üks…, kuid kõik protsessid planeedil on seotud teiega… – seega… tervendumise protsessid on käimas kõigil üheselt…

Planetaarne Vaimsus on valinud Valguse teekonda, ning püüab puhastuda kõikidest pimeduse viirustest…, ja see on käimas üheaegselt…, ja vaikselt…

Ka teie seesmuses on käimas sellised protsessid…

Kuid enamus inimesi pole veel ärkamas, ning… olles välise mõju all, elavad ja teevad oma valikuid teadvustamatult…

Seda on kõrvalt näha kui valguspannool… – iga süttinud tulukese järgi näeme, kuipalju on juba ärganuid ja süttinuid… – ja see on üle kogu planeedi…

Kuid seda on vähe kogu pannoo särama panemiseks…, ehk lüüa valgeks pimedad kohad…

Teie pannool on veel palju pimeduse laike…

 

Kui olete nägemas üle kogu Maa, kui pannool…, siis millised riigid on enam valguses…

Jah on näha…

Kuid neid on puistes üle maa…

Enam tulesid on kiiremini süttimas sotsmaade piirkonnas, kuna seal võitlus pimeduse ja valguse vahel on suurem…, duaalsuse teravnemise kasv kandis vilju, ning andis tõuke inimestele ärkamiseks…

Ehk… kannatuste amplituud oli sedavõrd kõrge, et pani olemused sellest amplituudist välja kukkuma, nagu kiige, mis suure hoo tõttu, pääseb konksu otsast minema…

See oli küllaldaselt raske kogemine…, ja see oli käimas ja on andnud omad viljad…

 

  1. Andke palun nägemust olulistest sündmustest, mis olid märkimisväärseteks sündmusteks viimasel aastal – jaanuarist 2015, kuni jaanuar 2016…, iga süsteemi kohta…

Üks aasta Ilmaloovuse jaoks ei tähenda midagi…, kuigi muutusi on olnud..

Teie jaoks märkimisväärseteks sündmusteks oli see, mis on toimumas poliitilisel areenil…

Kuid me võtame seda teie mängudena

Kuni laps ei küllastu mängust, ta ei saa sellest lahti…, vanemad kutsuvad teda sööma, või väljasõidule kaunisse kohta… – ta ei saa mängust lahti…

Ka teiega on nii…

Meile suurema tähtsusega on see… – kui paljud teie seast saavad mängust lahti…

Pealegi… – meil on tarvis teid valmistada ette järgmiseks footonvöö läbimiseks, mis peaks olema aastal 2017…

Ja see on peatselt…

Seega võiksime ütelda, et sündmused, mis on käimas, on alles püüd teid mängust välja tuua…

Mängust ära toomine ei käi valudeta…

Kallid…, teile ehk ei ole meeldiv kuulda…, kuid inimkond on siiski oma arengus väikeste laste tasemel…

Seega… selles pole midagi halba… – me kõik oleme sellest kõigest läbi käinud…, sellistest staadiumitest…

See on kaunis staadium…, kuigi selles on olemas omad miinused ja probleemid…

Selles staadiumis on alati abiks vanemad, kes aitavad õppida tundma uut ja kaunist…, see on kõige õppimise staadium…

Uude Ilma sisenemise staadium…

Selles staadiumis enamus lapsi peab vanemate hoolitsust liialduseks…, ning hakkavad kuulutama enda iseseisvust…., ning sageli kapriisitsema ja nõudma oma…

See on staadium, kus lapse tähelepanu on võimalik kergelt juhtida muule…

Sellest tulenevad äärmuslikkused…

Teil seisab ees saada täiskasvanuks…, ning see toimub mitte aasta, või kaks… – vaid see on pikema aja protsess…

Meie arvamuse kohaselt see peaks kestma aastani 2020… – ja see on esimene etapp…

Teie ennustajate nägemus kuldajastust on kõigest unistuslik nägemus…

See on staadium, mis ehk jõuab tulemuseni aastal 2036…

Ehk puhastute selleks ajaks Pimeduse viirustest, ning astute nooruki ikka, kus teie aeg saab olema kaunis loomise õppimise aeg…

 

Ehk… hetkelise ülemineku aeg…, mida lubavad valguse jõud…, et kohe-kohe on see algamas…

Miks nemad seda lubavad…?

Nemad üksnes kutsuvad teid selle unistuse poole…

Nemad püüavad külvata teisse usku ja väge…

 

Milline on teiepoolne ennustus aastaks 2016…?

Meie ei leia vajadust kuulutada ennustusi, kuna see mõjutab tugevalt teie kollektiivseid mõttevorme…

Meil ei ole õigust segada neile vahele…

Me saame üksnes ütelda, et protsessid, mis algasid aastal 2015, on käimas jätkuvalt…

 

  1. Miks meile, vaatlejatele, pole eriti märgata, et meie ümber toimuks midagi, pole näha mingeid sündmusi…?

Kas on ikka nii, et Inimkonna Süsteem on ülemineku karantiini koridoris, milles sündmustik on suletud korduste ringi, millesse uued sündmused ei pääse sisse…

Kui jah…, siis kui kauaks me jääme sellesse…?

Kus suunas me pääseme sellest…, millise ruum-ajalises kontiinumi ja millise mõõtlikkuse suunas…?

Me tahaks teha selgitusi sündmustike kujunemistest…

Teie küsimus räägib sellest, et teie kujutluses keegi koostab sündmustikke ja teist ei sõltu selles midagi…

Seega… teie kujutluses on keegi Kõrgem Aspekt, kes otsustab teie eest kõike…, ning valib teile sündmustikke, mis soodustaks teie arengut enam… – ehk… keegi on pidevalt jälgimas teid, et kõik liiguks rangelt mööda määratud õppeprogrammi…

See on nii…, ja pole ka… – üheaegselt…

See on lähedane…, kuid ega asjatult loomine ole lähedane mõistele loovuslus

See on üksnes loovuslikum protsess…

Kui see oleks tõepoolest nii, siis te meenutaks rotte laboris, keda sunnitakse erinevatel viisidel, kas või vooluga, otsima labürindist väljapääsu…

See pole nii…

On olemas sündmustike tõenäosus…, ehk teie mõistes – sündmustike matriks…

Teie, olles oma teadvustuses koos enda Kõrgema Aspektiga, valisite neid näitajaid, milliseid tahaksite saavutada järgneva kehastuse aegu…

Need on helendumuse näitajad…, aga mitte kuidagi kindlad sündmused…

Enamgi veel…, keegi Kõrgematest Olemustest ei ole varem teadlik, millised sündmused realiseeruvad antud kehastuste aegu…

Üksnes peale filmi lõppu võib arutada nähtud selles…

Näiteks – helendumuse kõrgem tase on – rõõm…

Ja seda on võimalik saavutada miljonitel viisidel, kõigil arengu tasemetel…

See võib olla lapse rõõm…, ema rõõm…, uurija rõõm…

Rõõm maitsvast toidust…, puhtast õhust…, rõõm meelelahutusest… – ja nii edasi…

Igat rõõmu liiki on võimalik täita müriaadide erinevustega ja sündmustike üksikasjadega…

Just selles seisneb teie valik…

Veel enne kehastumist olete määratlemas endale parameetreid, milliste vahendusel saavutada teatud rõõmu näitajat…

Ning teie kehastumise ajal sellest saab teie teejuhtivaks punaseks niidiks…

Kui oma energeetiliste näitajate kohaselt olete lähenemas sellele, siis tunnete end hästi…, olete ju lähenemas rõõmule…

Kui olete kõrvale kaldumas, tunnete end ebamugavalt, ehk isegi vajute depressiooni…, või juhtub midagi ebameeldivat, mis vihjab niidi teelt kõrvele kaldumisele…, kehastumise teekonna punaselt niidilt…

Algavad haigestumised, mis on selgeks vihjeks teelt kõrvale kaldumisele…

Kuid sündmustike jada, mis on keerlemas ümber teie niidi, otseses mõttes korjate ise kokku…, ja need eemaldavad teid, või lähendavad…, – üksnes oma mõtetega…, hirmudega…, soovidega…, eelistustega…, usuga…, liitumistega koos kollektiivsete mõttevormidega…

Nüüd siis räägime karantiini ajast…

Jah…, paljud allikad räägivad teile, et teid ei lubata normaalsete Ilmade sekka, kuna olete nakatatud eraldumise viirustest…, et selline viirus ei pääseks teistesse ilmadesse…

Osaliselt see on nii…

Peale selle… te ei ole võimelised minema üle normaalsetesse ilmadesse, millistes valgustustase on kõrge…, teil on neis raske olla…, ja pole ohutu…

See oleks kui sattuda tugeva radiatsiooni, või kõrvetava päikese alla…

Nende ilmade kõrge energia ei lähe kokku teie omaga…

Seetõttu teid mitte üksnes ei lasta kõrgematesse ilmadesse, vaid aidatakse hoopis puhastuda viirustest teie teadvuses…, ehk paljudel isegi – füüsilistest viirustest…

Te ei pääse teisiti teistesse ilmadesse…, muidu jääte raskesti kannatama…

Olete juba kuulnud, et Pimeduse ilmas on kõik vastupidi…, teie rõõm on neile kannatuseks…

Seega…, seni kui sinus, või kellegi teises, on olemas tumedad teadvuse piirkonnad, mis on nakatatud eraldumuse viirustest, ülemineku rõõmudest ilmadesse saavad kõigile kannatusteks…

Antud juhul rõõm on teatud tasemega helendumus…

Mida kõrgem on mõõtlikkus, seda kõrgem on helendumuse tase… – seda kõrgemad on nõudmised  eksisteerimiseks…

Seetõttu…, kui soovite siseneda kõrgema helenduse ilmadesse, rõõmude ilmadesse, teie ülesandeks on puhastuda teadvuse tumedatest viirustest…

Paljudest viirustest olete teadlikud…, ja need on – vihkamine…, kadedus…, laiskus…

Neid tarvis plaanipäraselt eemaldada oma teadvusest…, lahustada neid oma valguse pooltega…

Just selles seisneb praegu teile pakutav abi…

Kuid ilma teie osavõtuta, ehk oma kõrgema energia kasutamise õppimiseta, ei õnnestu…, ja isegi… see on keelatud…

On keelatud vabavoli seaduse poolt…, keelatud Kõige Lätte poolt…

Mis puutub ringluslike sündmustikke…, siis see on osaliselt olemas…

Kuid see ei ole üldiseks süsteemiks…

Erandjuhtudel Kõrgemad Aspektid kordavad mõningaid teie teekondi mitmeid kordi…, kuni olete läbinud neid puhtalt, olete saanud puhastada oma teadvust…

Seetõttu mõningaile näib, et sündmused aina korduvad… – kuid see pole nii…

Igal korral olete läbimas neid sündmusi uuel viisil…, ja seda seni, kuni Kõrgemad Aspektid suudavad liituda teiega…

See on kui trenažöör, mida tuleb läbi teha…, ehk saada sellega ühtseks…

Kuid see pole kõigi jaoks…

On olemas selliseid, kes on juba kuulmas oma Kõrgemaid Aspekte, ning nende juhtimisel ja suunamisel on liikumas oma arengus edasi…

Tegelikult tsüklisse jäämise süsteem töötab üksnes nende jaoks, kes ei kuule sidet oma Kõrgemate Aspektidega…, kuigi neid püütakse suunata energeetiliselt, aga mitte mööda sündmustike voogude sängi…

See oleks kui väe testimine… eri voolude juhtimine ühe ja sama ristlõikega juhtme läbi…

Peale selle inimlikel üldtunnustatud mõttevormidel on tugev mõjujõud…, need aina korduvad…, ja palju kordi… – samas mitte vaid ühe aasta jooksul, vaid teie ajaloo paljude sajandite jooksul…

Kui olete jälgimas teile teada olevaid sündmusi, siis näete neis korduslikkust, mis on käimas suletud ringis…

Nii teie, kui ka enamus, ei ole suutelised ringist välja astuma… – sansara ringist, nagu te seda nimetate…

Karantiinis olemise aja pikkus oleneb üksnes teist endist…

Kallid…, me mõistame teie soovi…

Soovite, et keegi tuleks ja avaks teile seda võlulist ust, kust saaksite pääseda uude ilma…

Kuid probleem on selles…, et isegi, kui uks on alaliselt avatud, te ise ei ole suuteline astuma sellest läbi…

Teile on ees energeetiline tõke, mille tõttu uks uutesse ilmadesse näib teile suletuna…

See on see sama eesriie, millest on teile räägitud…

Kuid selline eesriie on olemas üksnes teie teadvuses…

Saage sellest aru selles mõttes, et te kardate seda mitte seetõttu, et olete ise selle välja mõelnud…, ei… vaid seetõttu, et teie teadvus, teie nägemus, teie tunnetus ja teie energeetiline süsteem veel ei ole valmis tundma, kuulma ja nägema uut ilma…

Teie energeetiline süsteem on ise loomas endale tõkete süsteemi uue ilma ette…, ise olete loomas portaali ja uksi tõkete näol…

Paradiis ja Põrgu on üksnes kollektiivne mõttevorm, milles on liikumise piirangud…

Te võite pääseda üksnes sinna, kuhu lubab teid teie energeetiline vastavus…

Kui teie energeetika tõuseb uue ilma vibratsioonideni, kõik eesriided langevad…, ning te üksnes leiate end olevat uutes ilmades…

See on samuti energiate ilm, kuid selle vibratsioonid on kõrgemas kvaliteedis…

Ja see, mida hakkate seal nägema… – oleneb täienisti teist endist…

Keegi pole suuteline looma teile nähtavust…, teie ümber olevat teie vastuvõtu kohaselt…

Seda loovad Loojad ise…, nii kuis on loomas oma illusioone, oma mängufilme…

 

Kuidas jääb mõõtlikkuse näitajatega…?

Kas on võimalik välja ütelda nende parameetreid…?

Suht ligilähedaselt, kuna teie erinevates sfäärides need on kõikumas ja pidevalt muutumas…

Sa ise ööpäeva jooksul muudad oma parameetreid…, – nii ka iga inimene…

Kindlaid selgeid parameetreid pole määratud…

Kui sa näiteks oled praegu parameetreis 4:4, kuid peamine mass inimkonnast veel on 3:5…, kuid mõned on kõikumas 3:6 ja 4:5 vahel…

 

Kas see peaks tähendama, et on inimesi, kes on väljunud kolmandast mõõtmest…, ja on osaliselt jõudnud neljandasse mõõtmesse…?

Jah…, nii see on… – need on need inimesed, kes on avanud endis sensitiivseid võimeid…, alates tavalisest maagiast, kuni kanaldusteni, nägemusteni, energiaga ravimisteni…, ja nii edasi…

 

Kuid miks need inimesed näevad seda ilma ikka samasugusena…?

See pole nii…

Neil hetkeil, kui nemad käivitavad oma kõrgema nägemise ja kuulmise, näevad ilma teisiti…

Neil tarvis aega, et kohaneda sellega, ning süüvida uude vastuvõttu…

Kuid siiski, neid hoiavad tagasi nende endi hirmud…

Me mõistame teid…

Teil läheb raskeks, kui äkki teie ümber olev ilm laguneb kildudeks, ning leiate end olevat mingis uues ilmas…, mingis määratlematus avaruses…

Peale selle… teie ajus on olemas blokeerimise programmid, mis on kui juurdepääsu paroolid…

Mistahes hirmud blokeerivad sissepääsud vastuvõtu süsteemidesse…

Kui olete astumas pimeduses, siis tunnetate hirmusid kõiksugu monstrite vastu, kes võiks rünnata teid… – ning loomise seaduse kohaselt need monstrid ka ilmutuvad teile…

Kujutlege nüüd… – mis juhtub nendega, kes pääseb neljanda mõõtme nägemusse…, nemad näevad koheselt, oma hirmude tõttu, endi ümber misiganes monstreid…, mis võimendavad nende hirmusid veelgi enam…

Sellel põhjusel teile ei lasta avada oma uut nägemist…

Igal ühel on olemas oma saatemeeskond, kellele olete kui avatud raamat…, ning nemad näevad selles teie igat mõtet, mis realiseeruvad nende vastuvõtu ekraanidel, millistega on ühenduses teie juhendajad

Nemad vaataks kui ühiselt teie mõtted läbi…

Ärgu viigu see teid segadusse… – teie mõtteis pole midagi halba, või keelatud…

Meie vaatevinklist neis on palju ebaratsionaalset jumaliku loomise energia kulutamist

Kellegil meie seast ei ole selle kohta mingit hukkamõistu…

Me mõistame, et paljud teie mõtetest on läbi paljude paradigmade ja kollektiivsete matrikslike mõttevormide peale sunnitud…

Seetõttu kõik teie teejuhid õpetavad teid kasutama jumaliku energiat ratsionaalselt…, õpetavad, kuidas puhastuda negatiivsetest mõttevormidest…

Eriti tuleb puhastuda hirmudest, mis on võimsaks teadvuse viiruseks… – nagu teie gripp, mis leiab pidevalt uusi modifikatsioone…, ning ta on seotud teie eraldumuse ja üksinduse paradigmaga…, ja seetõttu inimene on sunnitud oma probleemidega hakkama saama üksinduses…

 

Olete rääkinud, et Kõrgem Aspekt on kehastumiseks valinud rõõmu teekonda, kuid maises elus, kaldudes teelt kõrvale, on kannatamas…

Kas on võimalusi, kus Kõrgem Aspekt valiks oma teekonna teedjuhtiva tähena kannatusi…?

Ma pean silmas inimeste kannatusi kogu nende elu jooksul, ning nemad ei suuda mõista, miks on nii…

Ehk nemad on valinud kannatuste teed…, seetõttu on kogu elu minemas läbi selle…?

Kannatuste teekond – on eraldatuse teekond… – ja see on Pimeduse teekond…

Duaalsuse ilmas on igal ühel voli valida seda, mida üksnes soovib…

Kuid kahjuks teie valik on enamuselt teadvustamatu…

Kui teie Kõrgem Aspekt on valinud rõõmu niidi, kui teedjuhtiva niidi…, kuid siiski, laskudes teie tihkuse ilma, kannatuste paradigma haarab teda tervenisti enda alla, tuhmistab tema mälestusi rõõmu niidist…, ning ta hakkab kannatama, kui kõik…

Need süsteemid olid teie teadvuse juhtimiseks…

Praeguseks need on likvideerimisel ja ümber häälestumisel…

Teie ilma kõrgemate mõõtmete ilmades, ehk Valguse ilmades, peamiseks helihargiks on Rõõm…

Loomise rõõm…, olemise rõõm…, kokkupuute rõõm teiste olemustega…

Rõõm naasemisest Isa majja…, rõõm sulandumisest Kõige Lättega…

Need on kõrgema vormi rõõmud… – need on need, mida teil nimetatakse ekstaasiks…

Olete plaanipäraselt liikumas mööda rõõmu oktavi, aina tõstes oma vibratsioone…

Seega… elu rõõmu tunnetamine… ja ilmaga sulandumise rõõm… – need on selle näitajad, et olete liikumas õiges suunas…

Sellel teekonnal on erinevaid olukordi…

Kui hakkate tunnetama end ühtsena kogu rahvaga…, siis teil tuleb kannatada, nagu on kannatamas kogu inimkond…

Siis mõistate, mida on tunnetamas Ilmade Looja, kui oma teadvuses on sulandumas Kõigega, kuna need on siiski tema teadvuse osad…

Sellised inimesed, hakates kannatama, sattuvad kannatuste lõksu…, kuna arvavad, et rõõm on üksnes üleminev nähtus…

Kuid süvakannatus on lõksu aluseks…

Ja nemad muudkui kannatavad… – kardavad kannatusi…, võitlevad kannatustega…, klassifitseerivad kannatusi…, mõistavad hukka neid, kes tekitavad neile kannatusi… – selliselt jäävad tsentrifugaalsete jõudude kannatuste lõksu kinni…

Näiliselt nemad oleks kui jõudnud neljandasse mõõtmesse… – kuid on suletud kannatuse ringis…, ja see paiskab neid taas madalamasse mõõtmesse…

Just seetõttu teil on tarvis olla tundlik oma tunnete vastu…

Kui olete ärganud, kuid olete siiski veel kannatamas…, järelikult olete teejuhtivalt niidilt kaldunud kõrvale, ning… olete sattunud eraldatuse viiruste kannatuste lõksu

Seega… otsige endas üles rõõmu saarekesi ja arendage neid edasi…

Otsige üles olukordi, mis toovad teile rõõmu…, ning püüdke korrata neid seni, kuni hakkate tunnetama taas rõõmuteed juhtivat punast niiti…

 

  1. Kui Gaia süsteem läheb üle viiendasse mõõtmesse, siis millistele matrikskoodidele hakkab toetuma Maa, millel on eksisteerimas inimkonna süsteem…?

Või inimkonna süsteem jätkab vanal maatriksil…, või saab üle kantud Maa uuele maatriksile…?

Millisele  mõõtmele…?

Osaliselt oleme sellele küsimusele juba vastanud…

Kujutagem ette vikerkaart…, mis oleks jaotunud mõõtmeteks…?

Sellel iga kiht on oma värvi, ehk teatud taseme energiaga…

Vikerkaare värvide vahel ei ole mingit piiri…

Igale tasemele on vastamas teatud värv-omadus…

Värvid ei segune…

Värvide vahel on kui membraanid, mille vahendusel toimub ühe värvi tasakaalustamine teise värvi poolt…, kuid omavahel need ei segune, vaid kergelt lähevad värvis üle, nagu näete seda vikerkaares..

Te asetsete praegu oranž-kollasel piiril…, kuid teis on olemas osaliselt rohelise sugemeid, ehk neljanda mõõtme vääringuid…

Teid on ootamas ees peamine – rohekas-sinine värv…

Tegelikult te saaksite seda testida lihtsal viisil… – sulgege silmad…, vabastage omad mõttevormid… – teile peaks ilmnema värv…

Mõnele ehk ilmnevad värvilised laigud…

Seesmise ekraani värv ongi teie näitajaks…

Võite jälgida neid värvilisi laike oma seesmisel ekraanil…, kuidas need avalduvad vastavuses teie mõtetele ja tunnetustele…

 

Minul on praegu roosa… – mida peaks see tähendama…?

Roosa… – see on kahvatu punase ja kahvatu sinise segunemine…

Tee sellest järelduse…

 

Nüüd küsimus maatriksi kohta…

Kes on seda ehitamas…, ja kes on selle eest vastutamas… – kuidas see hakkab muutuma…?

Matriks on tasakaalustamise süsteem…

See oleks kui maja paljude korteritega…

Et mitte tormata kohast kohta, te leiate endale korteri majas ja jääte sinna kohale…

Samas, kui iseenesest, võtate vastu selle maja seadused…, elamise reeglid…, omad kohustused tasuda elamise eest…, ja nii edasi…

Seega matrikslikus seadluses midagi halba pole…

Kuid teine asi on selles, et selles süsteemis on olemas mõningad olemused ja tsivilisatsioonid, kes püüavad valitseda teid…

Meie näite kohaselt need haarasid endi kätesse valitsemise maja üle…

Näiteks… – kuulutavad, et kõigil tarvis teha vaktsineerimist mingi uue haiguse vastu, ning kutsuvad kohustuslikus korras tegema kaitse pookimisi…, ning sellisel viisil sisestavad teisse mingeid viiruseid…

Või tõstavad maksete tasusid, ehk võtavad teilt ära enam energiat, kui oleks tarvis…

Või hirmutavad teid õudustega väljaspool maatriksit…, väljaspool maja, kus pole elektrit, valgust, sooja, ega puhastussüsteeme…, ja nii edasi…

Või isegi… – osavalt juhitakse elanike omavahelist vaenu…

Matriks luuakse mitte korraga…, ja mitte ülevalt poolt…

See oleks kui sobituslikkus…, olemuste põkkumine ühte liitu…, konglomeraadiks…

See toimub teie mõistmise kohaselt sajandite jooksul…

Sama analoogiks saaks tuua linnade loomist…

Inimesed püüdsid oma eraldatuses leida kuidagi ühendumist…

Lõid asulaid, mille ümber algas koondumine, kasvades linnadeks…

Samal põhimõttel on ka maatriksi kujunemine…

See on iseõppiv süsteem, läbi sobituse teine teisele…, ja see pole mingi monster, mis on häälestunud vaenulikult teie vastu…

Teie õigus on valida… – kas jääda sellesse…, või astuda sellest välja…

Ehk otseselt… kas ikka asuda elama eraldi ja autonoomselt…?

Matriksi plussiks on – kommunikatsiooni süsteem leiab toetust kõigi elanike väe poolt…, selleks neil pole tarvis kulutada liigset energiat…

Suurimaks plussiks – suurem kommunikatiivsus…, ehk… „naabrid on käeulatuses“…, kõrval olevas kärgmatriksi lahtris..

Muidugi…, kui räägime kärglahtritest, siis räägime energeetilistest mõistetest…, kus iga lahter kärjes on energeetiline pesa…

Seega, kordame taas…, keegi teie eest ei hakka looma ei mingeid matrikssüsteeme, millistesse kavatsete üle kolida…

Teile muidugi aidatakse leida väljapääs olukorrast… – kuid ärge lootke imele…. võlureid ei tule, kes hakkaks otsustama teie eest…

Te kavatsete astuda iseseisvasse ellu…, te lausa nõuate seda…

Te küsite… – mis põhjuse alusel teid juhitakse…?

Teie jõuetuse tõttu…

Kui tahate ise juhtida oma arengut…, teadlikult valida sellest, mis on elus teie ümber, ning teadlikult astuda oma arengu teed… – siis teil tuleks võtta vastutuse oma tegude eest enda peale…

Ja mis peamine… – tuleb astuda ise mööda oma teed…, ise luua omad süsteemid… – sealhulgas ka matrikslikke…

Kui keegi looks neid teie eest…, siis taas hakkaksite avaldama rahulolematust…

Seni olete veel kauged oma uue maatriksi loomisest…

Et saaksite seda luua…, teid peaks saama küllaldaselt palju, ning ühinema struktuurideks, mis edaspidi annavad aluse maatriksi loomiseks…, see annaks aluse olla kõrgemate mõõtmete ilmades…, kas või – viiendas…

Nüüdseks teie ülesandeks on – kuidas luua ühiselt, koos abilistega ja õpetajatega, vastavaid struktuure…

Üksnes seejärel saate tõusta neisse…

Ehk… – te hakkate sisenema neisse vastavuses nende loomisele…

See on siiski ühene protsess.

SElena

Read Full Post »