Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2016

 

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

 

Elohim Tetragrammaton…, ma palun sind vastata mõningatele minu küsimustele…

Ma tervitan ka sind, vaimsus…, küsi…

 

Ma ei saanud siiski sinu staatusest päriselt selgusele…

Absoluut nimetas sind Esmaloojaks…

Kui sa oled Jehoova, siis sa oled tuntud enamuselt kui meie Ilma Looja…, aga mitte Ilmaloovuse Looja…

Meile on tulnud järgmine informatsioon…

… 24 mõõtmeline kontiinum…

… Suure Lõike 12 rõngas…

… Galaktikate Keskme tuuma bramfatuuri Keerubid…

… Ruumaja piirkond, mis kätkeb endas Galaktiliste Keskmete Tuumasid…

Tuumas asetsevad Jumalsündinud monaadid – bramfatuuride keerubid, kes on Vardjateks ja Juhtideks antud Galaktika Olule, kõikidele plaanidele selles, mõõtmetele ja aspektidele…

Nende ülesandeks on kontrollida Galaktika süsteemide funktsioneerimist…, ja informatsioonide edastamine Ilmaruumi keskmest Galaktika keskmesse…, energoinformatsioonide voogude vastuvõtmine galaktikast ja läbi kõrgemate arbiitrite nende edastamine Galaktilisele Teadvusele…

Meie Galaktika keerubiks on monaad Jehoova (Allkilona – galaktilisest püha keelest saaks tõlkida kui – Seitsmes spiraal)…

Seega… – kas sina sellisel juhul ei olegi Esmalooja…?

Mis on sinu mõttes Esmalooja…?

Loomises ei ole esimesi, ega viimaseid… – kõik on teostumas üheaegselt ja alaliselt…

 

Absoluut ilmutus Esmaloojatena, kes alustasid Ilmaloovuste loomisega…, nemad olid Absoluudi Troonidena…

Antut informatsiooni kohaselt on 35 loomise taset…, kuid sina oled loomise 24’l tasemel…

Sulle on seda raske mõista…, kuid… kõik teostus ja on teostumas üheaegselt…

Loomise järjepidevust ei toimunud…

Absoluut ilmutas Troone…, Troonid ilmutasid tasemeid ja Tasemete loojaid…, Tasemete loojad ilmutasid Galaktikaid…, ja nii edasi…

Teie allikates on seda nimetatud Suureks Pauguks…

Nii see ka oli… – kõik üheaegselt…

Absoluudi ühest ilmutumise punktist…, pritsmetena…

Loomised suundusid kõikidesse suundadesse…

Teadvuse sädemetena…, Vaimsuse sädemetena… – ja igaüks neist ilmutasid terveid ilmasid…

See on kui meeletu saluut, mille kestvus on igavik…, milles Loomise sädemed on sündimas ja kustumas…

Selline Loovuse hetk on teie jaoks igavik…, kuid Absoluudile – vaid hetk… – Vaimu sädemete lahvatus, mis on lendamas saluudi keskmest… – helklevad ja kustuvad…

Seetõttu ei ole võimalik määrata, kes oli esimesena… – kõik olid esimestena…, viimaseid ei ole olemas…

Kõik Kõrgemad Olevused, kes lõid Ilmasid, olid esimestena…

Mina lõin teie Ilma, millest Absoluut räägib sinule…

Mina olen selle Ilma looja, milles elutsed sina…

 

Meile on räägitud, et kõik on kõiges…, igaüks on loomas enda seesmuses…

Siit saab järeldada, et ka sina oled kellegi loov mõttevorm…, ehk tinglikult öeldes… oled mingis teatud peas…, kui Jumala peas, kes on loonud sind…

Kes on see Jumal…?

See on Jumal, kes on loonud galaktilisi Loojaid…

 

Sellisel juhul Esmaloojaiks saab pidada neid Loojaid, kes olid Absoluudi mõttevormideks…

Absoluudil mõttevorme ei ole…, nagu pole ka „jumalikku pead“, kus need saaks sündida…

Kuid ma mõistan sind… – sa räägid Absoluudi Troonidest, kus on elutsemas Jumalsündinud Loojad…

 

Suurepärane…

Sellisel juhul Jumalsündinuid Loojaid nimetame tinglikult Esmaloojateks…

Mille poolest Jumalsündinud monaadid erinevad Jumalloodudest…?

Just selle poolest, millest just räägid…

Jumalsündinud monaadid on monaadid, mis on ilmutunud Absoluudist…

Jumalloodud monaadid on monaadid, mis on sündinud loomise järgnevate aktide aegu…, need, millised olid loodud Jumalsündinud monaadide poolt…

 

Seega…, sa oled meie Galaktika Looja…, Galaktika Keerub…, Jumal Jehoova…

See on üksnes üks minu paledest…

 

Kuid vastavuses informatsioonile, mis on saadud Peaingel Adonai vahendusel, Elohim Tetragrammaton on meie Galatika loomise 23 taseme Logos…, seega… Elohim Tetragrammaton on Jehoova pale…

23 kontiinum…, Keskmise Lõike 1 rõngas…, Galaktika Logos…

Galaktika Keskme ruum-aja piirkond, mis on tungimas teistesse mõõtmetesse, ja on asustatud Jumalsündinud monaadide poolt, kelle ülesandeks on Absoluudi mõttevormide teostus Galaktika seesmuses…, ning monaadide voogude juhtimine, mis on asustanud kõiki mõõtmeid ja antud Galaktika plaane…

Selline monaad on oma involteerumistega juhtimas monaadide reinkarneerumise protsesse, viies jõusse karma seadused bramfatuuri seesmuses (bramfatuur – kõikide Galaktika Tähtede ja Ilmade Planeetide mõõtmete kooslus), ning Ülestõusnud Õpetajate vahendusel on juhtimas ja koordineerimas planeetide ja tähtede Logoseid…, ja on aitamas monaadidel teostada nende vaimset evolutsiooni,…

Meie Galaktika Logoseks on monaad Tetragrammaton, kes on egregoriks omakord Peainglitele Metatroonile ja Elohimile (Galaktika sektorite juhid)…

Kõik on ühene…

Tase, milleni oled küündinud… – on minu tase…

Elohim Tetragrammaton – on minu mentaalne kirjeldus teie keeles…, mis omal viisil on Minu Sõna ja Minu Tahte mentaalne tõlk

Sa võtad informatsiooni mentaalsel viisil, kuna Absoluut sai läbi oma loojate mentaalse plaani suhelda sinuga…

Elohim Tetragrammaton oli minu idee sinu-meie Ilma kohta…

Selles idees oled sina ja kogu olev mentaalses vastuvõtu ulatuses…, ning sinuga oleme suhtlemas just selle mõtte läbi…, just selle idee vahendusel…

Seda võiks nimetada mentaalseks informatiivseks väljaks, mis on teile juba tuttav väljendus…

… ehk… võiks nimetada Ilmaloovuse Raamatuks, mida oled lugemas…

… ehk selliselt oleks isegi õigem väljendada, kuna see võrdlus on parem…

Mina, kui Ilma Looja, olen esindatud erinevates vastuvõtu vormides…

Teile on võimaldatud võtta mind vastu teile kättesaadavatel viisidel…

Ehk isegi aroomidena…, kuid vähesed teie seast on võimelised mind vastu võtma lõhnade ja aroomide kollektsioonide näol, ning suhelda läbi sellise vastuvõtu…

Paljud teie seast võtavad mind kujundite näol…, ehk… kui meie ilma pildigaleriina…

Sina võtad mind raamatuna, mentaalse plaanina…

Kuid on veel hulgim muid viise võtta mind vastu…

 

Kuid sa rääkisid, et neljatäheline nimi on Tetragrammatoni nimi, ehk sinu Logose nimi…, sinu mõtte nimi…

Jehoova on üks jumalate paledest, kes on kandmas neljatähelist nime…

Jehoova on kujutamas Jumala nooruse nime, kes on patustamas maksimalismiga ja mässulisusega, nagu mistahes nooruk…

Sellega on seletatav sinu veidrad suhted inimkonnaga…

Olen loomise tasemelt siiski veel noor…

Mis eristab tarka inimest noorest…?

 

Energia vägi… – nooruses see on pulbitsemas…, kuid vanaduses ta on taltumas…

See on eraldatuse kontseptsioon…

Ma ei saa raisata oma energiat, kuna olen Absoluutse Teadvusega ühene…, ühene energia igavese lättega, millest teie olete eraldatud…

Mina olin sellest eraldatud…, kuid nüüd olen taastamas oma sidet Temaga, ning olen naasemas Isa Majja.

Tarkus on – mõtiskluste aeg…, ehk… inimene, mõtiskledes Ilmast ja oma kohast selles, muutub targaks…

Tarkus on – täiuslik mõttevorm…, mõttevorm, mis võtab vastu kõike ja ei eita miskit…

Minu mõttevorm, Logos Elohim Tetragrammaton, on läbimas erinevaid etappe…

Esmalt see oli lapse mõte ilma kohta… – võlukunsti mõte…

Kõik lapsed on uskumas maagiasse ja võlukunsti…

Just selline mõte oli loomas Ilma… – laps-looja äge fantaasia…

Selles oli kõike, mida üksnes laps-looja fantaasia saaks kätkeda endas…

Seejärel Jumala mõttevorm, minu mõttevorm, läks üle nooruse staadiumile…

Sellele järgnes avaruse teadvustamine…, enese ja ilma tundma õppimine enda seesmuses…, ja püüd eralduda oma vanemast…

Sa võtad seda kui minu küpsemist…

Kuid küpsen mitte mina… – vaid minu teod ja minu mõtted Ilma kohta, mis samuti on läbimas arengut ja küpsemist…

Just selles mõttes Tetragrammaton on lahutamatu minust…, nagu on eraldamatud sinu mõtted sinust…

Seetõttu minu nooruse nime loete kui Jehoova, kuna teist Jumalnime mõtet teis pole veel kujunenud…

Kui teie mõttevorm on täienisti läbinud tee noorukist täiskasvanuks saamiseni, ning astub küpsesse staadiumisse, enesevaatlemise staadiumisse…, siis saate teada Jumala uut, kolmandat nime… – vaatleva Jumala nime…

 

Ma siiski ei mõista, kes on loonud duaalsuse…, ja millisel tasandil…

Lutsifär on Absoluudi troon, kuid sina oled madalamal tasemel…

Lutsifär oli Esmalooja (Jumalsündinud Looja) eraldumise mõttevormi osa…, kuid…, kas sina oled duaalsuse looja…

Duaalsus – see on Ilm ja Antiilm…, Valgus ja Pimedus…

Lutsifär langes Absoluudi troonilt Antiilma…, ehk duaalsusesse…

Milles on peidus siin selle kõige suhe…

Jumalsündinu Looja mõte eraldumusest sünnitas jagunemist vormideks, liikumist ja arengut…

Jagunemine üksinda ei tähenda duaalsust…

Nii sündisid Tasemed ja olevused, kes asustasid neid…, ehk samad loomise ilutulestiku pritsmed…

Üks Eraldumuse suundadest lõi duaalsuse…, ehk eraldumuse äärmuslikke punkte…

Mina pole duaalsuse looja… – olen tema osa…, tema sünnitis…, olen Jumalsündinu Looja mõte äärmistest polaarsustest…

 

See tähendab, et ka sina oled duaalne…?

Esmalt Ma olen duaalne…, ja minus on olemas nii Valgus, kui ka Pimedus…, ja minu ülesandeks on tasakaalustada need enda seesmuses…

 

Kui Lutsifär on Looja mõtte tume osa duaalsusest…, Miikael on Looja mõtte hele osa duaalsusest… – siis kus on sinu koht selles…?

Ma olen nii üks, kui teine…

Minus on mõlemad…, ehk õigemini – mina olen nendes mõlemas…

 

See on tõepoolest minu vastuvõtu jaoks keeruline…

Lutsifär on Absoluudi troon, nagu ta ise on rääkinud sellest… – kuid sina oled madalamal…

Kuidas sellisel juhul tema saab olla sinus…?

Sa siiski eraldad… – kõik on siiski üks…

Just seetõttu sul on raske seda mõista…

Nimi Lutsifär on tõlgitav teie keelde – „valguse kandja“

Tema on Jumalsündinu Looja mõttevorm äärmistest polaarsustest…, Antiilmast ja Ilmast…, ja ka vastupidi…

Just selles mõttes ta kannab Jumalsündinud Looja Mõtet, Valgust, Energiat, jagunemiseks polaarsusteks…

Vastukaaluks Jumalsündinul Loojal ilmneb mõttevorm Ilmast, mida teil nimetatakse Valguseks…

Kaks polaarsust hakkavad avanema Ilmade struktuurideks…, jätkuvateks loovuse pritsmeteks…

Selline polaarsus on teostunud teie Galaktikas, milles olen kahe Loova Alge liitmise loovaks mõttevormiks…

Lutsifäri langemine – on vaid laskumine Galaktilise Looja tasemeni…, tema fragmenteerumine madalamatele loomise tasemetele…

Eksperiment, millest olete rääkimas, seisneb selles, kuidas teostada otsust proovida duaalseid ilmasid…, ja seda üksnes ühes Galaktikas…, ja just selles, millist esindan mina Loojana…

Jumalsündinu Looja mõttevormi tulemusena oli äärmiste polaarsuste eraldamine Jumalsündinu Looja kaheks äärmuslikuks pooleks… – Lutsifär ja Miikael…, Antikosmos ja Kosmos…

Need mõlemad ilmaruumilikud alged liitusid minus, mis oli Loomise järgmiseks etapiks…, ja seda minu kõigis Loovustes, milliseid olen loonud edaspidi…

Seetõttu teie keeli saab ütelda, et Mina Olen teie Ilma Looja…, kuid Lutsifär on selles Jumalsündinud Looja mõttevormi tume aspekt, kes läbi minu sai kehastuda Antiilma…

 

Seega…  kas Antiilma lõid sina…, või tegi seda Lutsifär…?

See on ühine töö…

Loomise jumalik impulss saabus Jumalsündinud Loojalt, mis jagunes kaheks impulsiks… – Lutsifäriks ja Miikaeliks…, mille jagunemispunktiks sain Mina, teie Ilma Looja…

Selline impulss saabus läbi minu, ning selle üks osa teostus Antiilmana, millesse sai fragmenteeruda Lutsifär…

Samas… teises osas teostus Ilm, millesse fragmenteerus Miikael…

Edaspidi need kaks ilma, nagu teile oli räägitud, eksisteerisid täienisti paralleelselt, kui medali kaks poolt…

Ajapikku Antiilma elemendid hakkasid tungima Ilma sisse, mille tulemusel hakkasid kujunema hämaruse piirkonnad, millistes olid esindatud nii Ilm, kui ka Antiilm…, ning mõlema osade Olemustes esinesid mõlema ilma elemendid…

Need kaks ilma on võitlemas igas Olemuses…

Selline on teie Ilmaloovuse piirkond, millist olen loonud Mina…

 

Lutsifäri fragmenteerumisest olen kuulnud…, kuid Miikaeli fragmenteerumisest… – see on midagi uut…

Miks tema ise ei ole sellest rääkinud… – mida see peaks tähendama…

Miikael on Valguse Sõdalane…

Tema on Lutsifäri antipood…

Sõdalane võitleb…

Miikael on üksnes sümboolne nimi…, sõdalase nimi…, ehk Looja mõttevormi hele aspekt, kes on häälestunud Pimeduse vastu sõjakalt…, kes on võitlemas vastu…

Sellisena tunnete teda…

Kuid ta on vaid Jumalsündinud Looja mõttevormi hele aspekt…

Teile on samuti teada nimi Satanail – kes on Jumalsündinud Looja mõttevormi tume pool, võitlev polaarsuses…, kui impulsi tume pool…

Seega…, Lutsifär räägib endast, et tema on esindatud nii Pimeduses, kui ka Valguses… – seetõttu… ta on enamat, kui Pimedus…

Just seetõttu sa suhtled tema heleda poolega…, selle aspektiga, kes pole sõjakas, ega võitle kellegiga…

 

Olgu nii…

Kuid miks sina…, meie Galaktika Logos, kelle kaudu jõudis Loov Impulss ning jagunes Valguseks ja Pimeduseks, oled võitlemas Pimedusega…, kuigi sinul on vaja tegelikult tasakaalustada neid endas…?

Kõik on igaühe seesmuses…

Ei ole Pimedust, ega Valgust sinu ümber…, Pimedus ja Valgus on vaid iga Olevuse seesmuses…

Nii on seatud kogu Ilm…, kogu Galaktika…

Ühtede olevuste sees on valitsemas üksnes Valgus…, kuid teiste sees – üksnes Pimedus…

Kolmandate seesmuses on valitsemas nii Valgus, kui ka Pimedus, mis omavahel võitlemas…

Neil ajaloo lõikudel, millest räägid, minus oli Valgus võitlemas Pimedusega…

Pimedus oli sageli võitmas…

 

Kas seetõttu olid veeuputused, julmad taevased karistused ja paradiisist pagendused…?

Jah…, just seetõttu minu Loovused on kätkemas pimeduse järelkajasid…

Nii päikese Logos, kui ka planeedi Logos on olnud Valguse ja Pimeduse võitluse areeniks, kus mõlemad on olnud võitmas teine teist vaheldumisi…

Nende ülesandeks on siiski – tasakaalustada endi seesmuses neid kahte alget… – kaost ja korda,  et saaks sündida Uus Ilm, milles Valgus ja Pimedus oleksid tasakaalus…

Need olid läbimas oma nooruse aegu koos minuga ja minu seesmuses

Ka neil tuleb aeg, varem või hiljem, minna üle küpsuse tasemele… Teadvustuse tasemele…

Nii saaksid hiljem minna üle Tarkuse ja Vaatleja tasemele…

 

Sa räägid informatsioonist, mille kohaselt nemad oleks kui kõrvaldatud meie Ilmaruumi sektori juhtimisest, ning nende asemele on kutsutud uus Kosmiline Hierarhia…

Uut Kosmilist Hierarhiat võta kui audiitorlikku süsteemi, kes on üksnes analüüsimas Loomise olukorda…

Kuidas saaks mind kõrvaldada, kui kõik olete minus…

Samuti ei ole võimalik kõrvaldada ei päikesesüsteemi Logost, ega teie Planetaarset Logost…

Nemad on minus…, teie nendes… – oleme kõik Üks…

Teie olete mina…, aga mina olen Jumalsündinud Looja osa, kes on Absoluudi osa…

Kuid just nüüd, täiskasvanuks saamise etapil, oleme kõik üle minemas uuele teadvustusele…, ning eraldatus Lättest, ehk Isa Majast, on sünnitamas veel üksnes eraldatuse illusiooni… Maiyat…, kuid meie teadvus on sellest üle saamas…

Siiski… oleme kõik naasemas Isa Majja…, oma Loomise Lätte juurde… – kõik koos…

Igaühe naasemine on kõigi naasemine, mida teil nimetatakse Üleminekuks

 

Oleme rääkinud Jumala hingusest… – sisse ja välja hingest…, tsüklitest…

Oleme kõik teadvustamas eraldatust, kuna on lähenemas Küpse Ajastu aeg…

Või on see vaid Looja hinguse tsükkel, kus algab tema sissehinge…?

Kõik on üks ja sama…

Duaalses ilmas on vaid kaks liikumise suunda…, nimetame neid sisse ja välja hingeks…, avanemiseks ja sulgumiseks…, eemaldumiseks ja lähenemiseks…, tsentrifugaaliks ja kesktõmbeks…

Jumala väljahinge algab lapsepõlves, jätkub noorusaegadel…

Edasi algab impulssi pöördumine tagasi – Küpsus ja Tarkus…, ning sulandumine üheseks…, enese tundma õppimine Tarkuse tasemel…, ehk ühesuse Tasemel…

 

Mis on sellisel juhul pagendamine Paradiisist…?

Mis on Ahvatleja Madu…?

Mis on Teadmiste puu…?

Milles oli Eeva roll…?

Pagendamine Paradiisist – oli eraldumine Ilmaks ja Antiilmaks…, inimeses ilmnesid mõlemad impulsid…, oli aeg, kus jõudsite Hämaruse tsooni…

Ahvatleja madu – on Pimeduse väed, kes ilmusid teie rassi sekka…, ja millised elutsesid Paradiisi Valguses, ega polnud teadlikud Tumedast poolest…

Madu – vaid sellest, et koostöö oli esitatud olevuste poolt, kes olid ussi taolised…

Hiljem oli hulgim muid tungimisi teie Ilma ossa…

Teadmiste puu ja selle vili – on eraldumise viirus, mis oli külvatud toiduse abil…

Ussitanud vili…

Ussitamine – on Pimeduse Väe sissepääsu punkt teie ilma…, teie ilma jagunemine…

Teadmiste puu – on hea ja kurja mõistmine…

Seni teil polnud kurjast midagi teada…

Ma pean silmas esmaseid inimesi… – patuta inimesi…

Eeva – on müüt Pandorast, kes oli uudishimulik…, just seetõttu ta poetas laeka veidi lahti, mille tõttu sellest pääses välja teie ilma patt, kurjus, eraldumise viirus…, ehk ebaõnned ja haigused…

 

Kuid miks Eeva…?

Aadam on meesalge…, püüdluse alge…

Eeva on naisalge…, neeldumise alge…

Kas on võimalik pääseda tungimisse…?

Meespüüdlus on tungimine…

Kuid naispüüdlus – on järv…, kuid mitte kosk…

Eeva „järv“ võttis eraldumise vastu…, mis oligi Eeva pattu langemiseks…

Seejärel ta jagunes kaheks pooleks… – tumedaks ja heledaks…, kurjuseks ja headuseks…

Teie legendides see on kajastatud Eeva ja Liliti kujul (Eeva tume pool)…

Kuna naispool oli sünnituse keskkond…, elu eostuse keskkond… – siis Aadama seeme, sattudes Eeva üsasse, sai kahelise impulsi…

Peale Eeva pattu langemist iga sündiv inimene oli kahelise struktuuriga… – valguse ja pimedusega seesmuses…

Olenevalt sellest, kuivõrd palju valgust andis isa ema üsasse…, sedavõrd oli seda esindatud uues lapses…

Siit tulenes sünnitamine piinades, kuna sünni hetkel naises on valitsemas valgus ja pimedus…, ja nende jõud on võrdsed…, nii tsentrifugaalne, kui ka kesktõmbe…

Tsentrifugaalne on lükkamas last üsast välja, eraldades vilja emast välja… – looja loomine…

Kuid kesktõmbe jõud püüab hoida loodet üsas…

Seda protsessi ma kirjeldaks pigem mitte füüsilisel tasandil, vaid energeetilisel…, vaimsel…

Tuhude valud on võitlus kahe jõu vahel…

Just peale Eeva pattu langemist, naised hakkasid sünnitama läbi valude…

Loojate poolt see polnud nii mõeldud…

Kuid esineb ka valutuid sünnitusi…

Laps on üksnes eraldumas emast…

Valutud sünnitused on juhul, kui Valgus ja Pimedus on sünnituse aegu tasakaalus…

Eraldumine siin on üksnes uue eluvormi moodustumine…, jagunemine, milles duaalsus puudub…

 

Kas seetõttu sa kuulutasid naise patuliseks, ning sinu religiooni pooldajad hakkasid naisalge rolli alahindama…?

Naine muutuski patuliseks, kuna ta ühendas endas Valgust ja Pimedust…

 

On olemas raamatuid sellest, kuidas te Miikaeliga olete võitlemas Valguskandjaga…, hommikutähega…, ehk Lutsifäriga…

Jah…, minus oli pikemat aega valitsemas minu võitlev aspekt, kes ongi Miikael – Valguse Sõdalane…

Ma püüdsin vaid võidelda Pimedusega…

 

Mis on Jumalvalitud rahvas…?

Milleks valisid selleks juute ja lõid nendega uut religiooni…?

Enne juute oli hulgim religioone…, ja kõik need püüdsid viia teieni mõtet, et Jumal on ühene ja kõik Tema käsud on jumalikud…

Kuid teie olite astumas pimeduse teed, millega tegite endale kannatusi…

Ma olin sellepärast kannatamas…, ja teie justkui valasite õli tulle, minu tumedale poolele…, ja see ilmutus minus sõjalikkust, mis tõi sõdu maapeale…, verevalamisi…

Pimeduse jõud lisasid oma jumalaid juurde…, verejanulisi, keda nemad nimetasid samuti jumalateks…

Kui sinu arvates ma jälgisin rahumeeli seda kõrgustest… – siis sa eksid…

Ma olin kannatamas, kui teiegi…

Just seetõttu ma valisin rahva, keda püüdsin kasvatada kummardamise ja kuulekuse vaimus…

Mul tuli kaua teha seda, et nemad võtaks kuulda minu Sõna, mida sain edastada teile Jeesuse vahendusel…

 

Kuid selles paradigmas, mida püüad mulle selgeks teha… – kes oli Jeesus…?

Hele pool minus, milles pole ühtki tilka sõjakust…

See, kes tuli Ilma, et lepitada Valgust ja Pimedust…

 

Kuid räägitakse, et Jeesus oli kohati sõjakas… – ta ju kihutas kaubitsejaid pühakojast välja…, ja kutsus üles eraldama terad sõkaldest…

Jah oli…, kuid kui Jeesus sündis siia ilma, siis temasse püüti lisada eraldumise viirust…

Ta oli viirustele vastu… – ta pidas sellele vastu…

 

Järelikult Maarjal, kelle üsast sündis Jeesus, puudus Pimedus…?

Sa mõistsid õieti…

Maale naisaspekt jõudis enne Eeva pooldumist… – see oli Ema hele energia…

Seda oli tarvis selleks, et Jeesus ei saaks sündida tavalisel viisil… – selliselt ta ei saanud võtta endasse Pimeduse seemet, mis oleks moonutanud Valgust temas…

 

Kuidas Jeesusesse sai ilmneda Eraldumuse viirus…?

Toiduse kaudu…

Ma ju õpetasin oma valitut rahvast õnnistama toitu…, ja süüa üksnes puhast toitu, mis oli puhastatud Eraldumise viirusest…

 

Pea kinni… – kuidas on siis neitsiliku eostusega…? Kas tema isa oli Joosep?

Neitsilik eostus – see on eostus, vältides pimedust…, neitsilikus naises…, neitsilikus emas…

Neitsilikkus teie mõistes tähendab seksi puudumine…

Kuid siin on silmas peetud Ema Valguse puhtust…, Püha Neitsi ja Ülipuhtus esindasid Ema aspekti – ülimat puhtust

See tähendab, et üksnes Püha Vaim sisenes Maarja üsasse ja sünnitas sinna uut elu ja uut Valgust…

Selleks ei olnud vajadust mingite eostumiste aktide järgi…, vaid Valguse Kiir laskus Maarja üsasse, mis lahvatas seal Valguse uue teadvusena…

Ma kuulen sinu küsimust… – Kas seksi inimese mõistes polnudki?

Joosepi seemne aspekt, mis kandis teatut geneetilist informatsiooni, ehk seemne energeetilist aspekti, sai kantud Maarja üsasse valgusena, energeetiliselt, ilma füüsilise seksita…

Seda võiks nimetada kunstlikuks seemenduseks…

Selline protsess pidi toimuma täieliku kontrolli all…, et sinna ei pääseks Tumedad jõud…

Jeesuse sünd möödus valudeta…

Petlemmi Täht oli Vaimsuse Täht, mis laskus vastsündinusse…, just seda nägid targad…

 

Kuid… kas Vaim siseneb ema üsasse veel enne sündi…?

Tavaliselt küll…

Kuid enamuselt…, see on erinevatel viisidel…

Antud juhul Vaimu sisenemine toimus sünni aegu… – puhas vaimsus ühtis neitsi puhtusega…

Selline protsess toimus täielikult Valguse Väe kontrolli all…

Kuid edaspidi, kui Jeesus alustas oma missiooni, Tumedad väed suutsid pääseda temasse osaliselt läbi toiduse…

Temas hakkasid esinema vastuolud…

Kuid tema edukaks sammuks oli see, et ta suutis teadlikult võita endas oleva Pimeduse…

 

Ma tänan sind meie vestluse eest…, mul on mille üle mõelda…

Mul on tarvis läbi mõtestada sinu räägitut…

Ütle palun vaid…, – mis on meid ootamas edaspidi…?

Läheme koos Küpsuse Tasemele üle… – kõik teie… – kõik Minu osad…

Noorusaeg on lõpule jõudmas… – kõik oleneb meist, kas saame kõik olla targad…, kas teadvustame oma tegusid…, kas võtame vastutuse nende ees enda peale, kui täiskasvanud Loojad…?

 

Kas sina oled valmis võtma vastutuse enda peale…?

Sellest pole kellegil pääsu… – vastutusest…

Igaüks teeb oma külvi viljalõikust…, ja oluline on – teha seda teadvustatult

Oleme teel teadvustuse poole…

Inimeste seas on selliseid küllaga, kes jäävad noorukiteks igavesti…, kes ei soovi võtta vastutust oma elu eest enda peale…

Koos saame kõik hakkama… – teist teed ei ole…

Teie – olete duaalsuse tsoon minus…, Ilmaloovuse Hämaruse pool minus…

Teie ülesandeks on – tasakaalustada enda seesmuses Valgust ja Pimedust…, alles seejärel Valgus ja Pimedus minus leiavad lepitust…

SElena

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Elohim Tetragrammaton…, kas ma saaks sinuga rääkida…?

Ma kuulan sind…, oo vaimsus…

 

Sa oled meie Ilma Looja…?

Ma olen selle Ilma looja…, Ilma, millist on sul au tundma õppida…

 

Tahaks teada sinu nime kohta…

Iidsetes pühakirjades seisab, et tetragammaton on Jumala neljatäheline nimi…

Kabalistid arvavad, et sellesse on kätketud kogu Ilmaruumi olemus…

See, kes on suuteline seda hääldama, on võimelised paluma Jumalalt kõike, mida üksnes soovivad…

Euroopa okultistid ja roosikristlased lõid sinu nime IHVH ümber hulgim ulmelisi legende…

Aleister Crowley kinnitab, et selle nime õigel hääldamisel Ilmaruum koheselt variseb tolmuna kokku…

Saab see nii olla…?

Nimi on heli…, heli on vibratsioon…

See, kes suudab kõlada kui Mina, võib saada Minuks…, sellele allub Kogu Ilm…

 

Miks neli tähte…?

Vastavuses „kristlikule kabalale“ neli tähte esmasest tetragrammatonist tähendavad nelja stiihiat… – tuld, õhku, vett ja maad…

Kui neile lisada vaimu sümbolit shin (שִׂין), siis tetragrammaton muutub nimeks, Yehoshua (Joshua), milles Ilmaruum omandab oma lõpetatuse…

On olemas hulk elemente… – kuid te unustate viiendat elementi – eetrit…

Neli tähte – need on neli olemust, milliste läbi Mina ilmutun…

 

Ma ei mõista…, kui oled kolmainsuslik, kuid… kolmainsus on – Isa, Poeg ja Püha Vaim…, miks siis on neli tähte nimes…?

Neli olemust ja kolmainsus…, kolmainsuslikkus neljas olemuses…

Kas see ei ütle sulle midagi…?

 

Kokku saab kaksteist…

Meie ilmas on palju seotud kaheteistkümnega…

Kaksteist kuud ja kakskümmend neli tundi ööpäevas…

See on tinglikkus…

Aega ei ole olemas…

Te võite jagada oma ööpäeva ja aasta mistahes tinglikesse jaotustesse…

Liigu sügavamale…

Neli sinu olemust…, neli aastaaega…

Nagu teil on talv, kevad, suvi ja sügis… – nii ka mina avaldun oma neljas pales…, neljas olemuses…, neljas ringis…, neljas tsüklis…, ja oma neljas arengu etapis… – lapsepõli…, noorus…, küpsus ja vanadus…

 

Vanadus… sinul…?

Teil vanadus on seotud põdurusega ja surmaga…

Kuid surm on sünni vastaspool…

Kuid minu puhul vanadus on tarkus…

Igal neil etappidel ma ilmnen kolmainsuses… Isa, Poeg ja Püha Vaim…

Neli olemust – koit, päev, loojang ja öö…

 

Kuid buddistidel on olemas neli jugat…

See kõik on üksnes sinu täiskasvanuks saamise, sinu arengu tasemed…?

Võib ka nii öelda…, minu, kui Looja täiustumise tasemed…

 

Milline on sinu käesolev etapp…?

Praegu on noorus…, täiskasvanuks saamine seisab veel ees…

 

Seega… – sa seni olid lapsepõlves…?

Mida see peaks tähendama…, ja kuidas saab seda siduda meiega…?

Ehk katsuks meenutada…

Lapsepõlv… – kus laps õpib tegema esimesi samme oma loomises…, proovib järgi kõiki värvilisi võimalusi…

Temale kõik on uudiseks…

Ta püüab luua kõike, teadvustamata vastutust oma loomingu üle…

Noorus – kus inimene hakkab teadvustama enda iseseisvust…, seetõttu püüab eralduda oma vanematest…

See on vastuhaku aeg…, püüd rakendada uut…

Püüd luua midagi sellist, mida keegi pole veel loonud…

Küps aeg – kus olemus omandab kogemusi ja täit väge…

Tarkuseks on – kõigi eelmiste olekute ühendamine…, kus lapsemeelne puhtus sulandub täiskasvanu vastutusega…, kus uue loomine ei nõua eraldumist vanast ja selle lammutamist…, kus jõud saab tasakaalustatud vastutusega…, loomine toimub teadvustatult…

 

Näib, et olen mõistnud…

Tahad siis ütelda, et oled alles noor Ilma Looja…

Nooruse aeg – on just sinu mässulik aeg, kus püüad Isast lahti saada, ning luua mõttevormi Ilmaloovuse jagamiseks Ilmaks ja Antiilmaks… – nagu on rääkinud Lutsifär…?

Sa oled õppimas ja süüvimas… – olles ise alles veel lapsuke…

Ma olen olnud sellises seisundis…

Lapsuke tunneb rõõmu vanemate embusest, milles tunneb end armastatuna ja kaitstuna…

Temale on lubatud paljut…, ja ta on kaitstud mistahes raskustest…

Kuid, varem või hiljem, temal seisab ees saada täiskasvanuks…

Ega saa õppida käima, kui ei tee esimesi samme iseseisvalt…

Laps, õppides käima, mõneti ka kukub…

Kuid edaspidi, õppides selgeks esimesed sammud, hakkab arvama, et on iseseisev ja vanemate toetust temale pole enam tarvis…

Nii eemaldudes vanematelt, ta püüab olla iseseisev looja…, ning teeb läbi isiklikke eksimusi…, kandes nende koormust endaga kaasas, kuni teadvustab neid…

Kui jõud võrdsustub vastutusega, siis hakkab püüdlema küpseks saamise tasemeni…

Nii omandades tarkust, naaseb Isakoju…

 

See, mida mulle praegu räägid, ilmselt peetakse pühaduse teotuseks…

Tuleb välja, et sa pole täiuslik…, et sa alles oled õppimas loomist, ega pole veel saavutanud tõelise Ilma Looja tarkust…

Jah, nii see on…

Miks see paneb sind imestama…?

 

Kui analüüsida ilma, mida teame kui inimkonda, siis paneb imestama, kuivõrd palju on selles ebatäiuslikkust… – siit saab selgeks selle põhjus…

Sa üksnes püüad luua erinevaid asju…

Kuid meile pidevalt kinnitatakse, et sinus pole ebatäiuslikkust…, et Ilmas on kõik täiuslik…

Mis on sinu arusaama järgi täiuslik…?

 

See, mis on harmooniline…, see, mis vastab pühadusele…, ehk see, milles on Püha Vaim –

 teatud etalon…

Täiuslik on kõik, mis teostub…, ehk, mis on loodav…

Sa ise oled täiuslik…

 

Mis on siis teostumas…?

See mis – on loodav…, see mis – omandab oma eraldi olevat vormi…

 

Kas siis vormi eraldumine on täiuslikkus…?

Jah…

See on teostus, lõpetatus… – juured on neil ühesed…

Mina, kui Looja, olen teostunud Absoluutse Teadvuse ilmutunud vormina, mille tõttu olen täiuslik…

 

Olgu pealegi…

Tuleb välja, et sinu poolt loodud duaalsus  – on üksnes „noorusaja“ eksimus…, sinu mässumeelsus…, vanematele vastuhaku vaimsus…

Eksimuseks nimetate seda, mis ei lähe kokku üldtunnustatuga…

Kuid Ilmaloovuses ei ole olemas üldtunnustatust…

Loomise vabadus ja valiku vabadus ei ole samastatav mõistega „eksimine“…

Eksimist pole olemas…, on üksnes loomise erinevad variandid…, esimesed suleproovid…, esimesed loomise sammud…

 

Palju sajandeid on inimkond kummardanud sind, kui kõige targemat ja täiuslikumat olevust…, kuigi tegelikult see pole nii…?

Olete minu lapsed…

Laps kasvab…, jõuab nooruse ikka…, kuni sünnitab ise oma lapsi…

Lastele muidugi vanemad on targemad ja on autoriteediks…

Kuid vanem siiski on õppimas kogu oma elu jooksul…

 

Võiks ütelda, et olen vapustatud…

See kõlaks kui Jumala enda pihtimine…

Muide…, viimastel aastatel on hulgim avastusi, mis pööravad teaduse peapeale…

Algselt inimesed kartsid ja kummardasid Jumalaid…

Kuid siis selgus, et Jumalad on täiuslikkusest kauged, ning loojateks olid vaid kaudselt…, seega… nemad on maapeal palju käkki korda saatnud…

Nüüd tuleb välja, et Looja ise on etalonist kauge…, ja ise on hulgim käkke korda saatnud…

Ta üksnes läbi meie on õppimas loomist…

Mulle näib, et paljud ei suuda seda mõista…

Need Jumalad, kellest räägid, on samuti minu lapsed…, minu osad, millistes olen ise…

Oleks ime, kui need erineks minust…

Me kõik oleme Üks…, Ma olen Üks…, ja teie kõik olete minus, kuid erinevate osadena…

Need Jumalad on minu eraldi olevad osad…, ja on kordamas minu omadusi…, minu vigu…, minu otsinguid…, minu loomise võimeid… – kõik on minu teedel…

Nemad on minu realiseeringud…, minu unelused…, minu hulgalised olemused… – ehk… teie keeles – fragmendid…

Oma olemuselt nemad on minu täpsed koopiad…

Ma ei eita ühtegi neist…

Olen kui vanem, kes armastades, on koos lastega läbimas oma teed…, nii ma olen iga ühe teie kõrval, ning oleme koos läbimas Loomise Õppetunde…

See on ainus teekond, mida oleme kõik läbimas…

 

Seega… sa oled ka Jehoova…?

Selliselt tõlgendavad sinu nime kabalistid, kuna nelja tähe hääldus annab neile sellise häälduse…

Selliselt nimetavad vaid mõned teie seast…, selline on üks minu paledest…

 

Ma ei mõista… – oleme rääkinud, et sinus on neli palet… – lapsepõlv, noorus, küpsus ja vanadus…, ehk kevad, suvi, sügis ja talv…

Aga Jehoova pale…?

See on lapsepõlve nimi…

 

Lapsepõlve nimi…?

Jahve…

 

Aga küpsuse nimi…?

Elohim…

Kuid kõik nimed on üksnes tinglikud…

Nimi – on valguskood…

Valguse kood on keeruline…, ja see on kätkemas endas minu kõiki omadusi ja olemusi…

Just seetõttu keegi pole võimeline ütlema Jumala nime…

See nimi pole hääldus, kui selline…, vaid on Valguse Helind…, ja see on minu valguskoodi terviklik helind… – on kui akord, mis annab uut terviklikku helindit…

Et hääldada Jumala nime, tarvis olla kui Jumal…

 

Absoluut rääkis, et Tema on ilmutunud paljude Esmaloojatena…

Kas neli palet on üksnes sinul…, või nii on arenemas kõik Esmaloojad…?

Sa püüad haarata haaramatut…

Mina olen areng, püüdlus…

Selles on minu erinevus teistest Esmaloojatest…

Minus on liikumine ühest olekust teise…, ühelt vormilt teisele…, ühelt ajalt teisele…, ühelt omaduselt teisele…

Minus on olemas lapsepõlv, noorus, küpsus ja tarkus…

 

Mis saab sinust, kui oled jõudnud tarkuse perioodi…?

Ma pean silmas tsükli lõppu… – mis saab siis…?

Minule see ei ole teada… – olen lõpmatu ja igavene…

Kas saabub surm…, või siis… algab minu uus olek…, minu uuendus…

Isa võimaldab mulle valiku õigust…

Ma olen samuti, nagu teiegi, läbimas oma arengu etappe…, oma tsükleid…, oma tasemeid…

Olen samuti püüdlemas valgustumise poole, kuid suuremates mõõtmetes…

Olen püüdlemas ühesuse poole läbi eraldatuse…

Kõik on taoline… – mis ülal, see ka all… – nii on teile õpetatud…, ja selles on tõde…

Kõik, mis on toimumas teiega, on toimumas ka minuga…

Nii on mitte üksnes seetõttu, et olete minu osad…, vaid ka seetõttu, et kõik on taoline

 

Kuidas on Jumala sisse ja välja hingamisega…, kas need on sinupoolsed hingamised…?

Kõik on taoline…

Mina Olen oma absoluudist Isa Poeg…, ja mina olen Tema väljahinge…, Tema Loovus ja Tema Ilmutumine…

Ma olen loonud oma Poega-Loojat…, ja tema on minu väljahinge… – ja mina olen temale Isa…

Kui saabub minu Isa Absoluudi sissehinge, siis ma naasen Tema juurde tagasi, rikastununa Tema tarkusest…

Ka minu poeg naaseb minu juurde, kui saabub minu sissehinge…

Ja minu sissehinge on samas ka Isa sissehinge, kuna kõik on ühene…

On kui õis, mis hommikul avaneb, aga õhtul sulgub, kus iga kroonleheke sulgub ööseks, ehk püüdleb keskme poole, koos teiste kroonlehtedega…

Kuigi kõik kroonlehed sulguvad ööseks… ometi need on üksnes osa õiest… – kõik on ühene protsess…

 

Mis on selles analoogis öö, seda ma ei mõista…?

Uus etapp…, uus potentsiaal…, uued võimalused…

Toon sulle näite…

… kui mäng kaartidega sai läbi, siis kõik kaardid lähevad pakki tagasi…

… iga mängija saab uue võimaluse võtta üles uued kaardid, ning alustada uut mängu…

… millest saab sama mäng, kuid siiski teine…, uus ring…, uus variant…

See oleks kui õis, mis sulgeb kroonlehed…, kuid hommikul avaneks teisiti… – kord roosina…, kord karikakrana…, kord liiliana…

Aednikul poleks kunagi teada, mis õiena ta võib avaneda…, õis valib ise oma avanemist…

Aednik vaid ootab kannatlikult ja imetleb oma täiuslikku loovust… – imetleb seda…

See on õie hingamine…

Lõppkokkuvõttes isegi aednik on sama õis…, kuid üksnes… magav…, ilmutumatta ja pole veel teadvustanud end õiena…

Kuid õis avaneb…, siis aednik läbi õie võtab vastu Ilmutatut Ilma…, ja ennast selles ilmutatuna…

 

Väga ilus analoog…

Kas sinu ilmutatud poeg on Lutsifär…?

Mul on palju poegi ja tütreid…, Lutsifär on üks neist… – üks kroonlehtedest…

Selles analoogis ta on minu Loovusluse õie kroonleht…, kuid mina olen kroonleheks Absoluudi ilmutatud õies…

 

Lutsifär rääkis, et Ilma Looja oli loonud eraldumist oma mõttevormiga, millega lõi Ilma ja Antiilma…

See peaks tähendama, et see oli sinu idee…, sa kinnitasid Antiilma ja Pimeduse loomist…?

See oli minu mõttevorm, millele järgnes selle areng…

Meie analoogis ma lõin Õie, mis hakkas avanema kõigis suundades…, kuid seda nii väljapoole, kui ka sissepoole… – üheaegselt…

 

Kui loomine on käivitatud sinu nõusolekul…, miks sa hakkasid karistama inimkonda veeuputustega ja jumala karistustega…?

Kas inimkond oli selles süüdi…?

Tänu sinule inimeses oli olemas kahesus…, nii Pimedus, kui ka Valgus…

Ma olin noor, kui Esmalooja…, vaid proovisin loomisi…

Mulle, kui noorele, näis, et olen suuteline looma midagi unikaalset…, luua midagi paremat, kui oleks suuteline tegema Isa…

Mulle näis, et saan tõestada, milleks olen võimeline…, teenida tema kiitust…

Ma muidugi toon sinule inimlikke näiteid…, kuid tegelikult kõik on hulga keerulisem ja lihtsam, ning on seotud valguse voogudega minus…

Et sulle oleks lihtsam mõista, toon inimlikke mõisteid…

Olin poja taoline, kes arvas end iseseisvana ja sõltumatuna Isast…

Tark Isa lasi teda rännakutele, mõistes, et poeg vajab oma kogemuste kogemist…

Kuid mina olen naasemas Isa kodu üsasse…, Tema kodusse, ning olla nüüd Temaga…

 

Mul on rõõm Sinu ja kõigi meie üle…

Kuid mis nüüd edasi…?

Kas see tähendab, et sama üleminek, millest palju on räägitud, ongi sinu naasemine Isamajja…, Ühesusse…?

Ma kasutaks veel üht analoogi…

Poeg on naasemas Isa majja…, tema kehal on palju arme ja haavu, kuna eraldumine oli keeruline protsess…

Rännates mööda Ilma, ta mõistis, et Isa majast pole midagi paremat, milles ta saab olla isa tarkuse ja tema kaitse all…, et isa katuse all on alati olemas jõu läte…

Ta on astumas Isa maja lävele…

Ja mis on teda ootamas seal…?

Isa embus, mis ravib kõik haavad ja lahustab tema armid…

Nii ka mina…, olen naasemas Isa majja koos kõigi oma lastega, Tema üsasse…

Olete minu lapsed, ehk minu osad, kuid täis vermeid, mis saavad siin tervendatud…

Isa armastusel on tervendav vägi…

Selline on teie üleminek… – eraldatusest Ühesusse…

See on ka teie naasemine Isa majja… – see on meie ühine Isa Maja…

Kui sinu käsi on sisenemas majja, siis see on ka tema maja…

 

Sa räägid „üsasse“…, kuid üsa on emal…

Üsa on koht, kus sünnib uus…, kus sünnib elu…

Seega… ema ja isa üsad on ühene rüpe…

See üksnes teie jaoks on Isa Maja jaotumine Emaks ja Isaks…, kaheks energia liigiks…

Kuid elu üsa rüppes on ühene…

 

Kas sinu naasemisega Isa majja sinust kaob kolmainsuslikkus… nii Ema, Isa, kui ka Poeg…?

Kolmainsuslikkus pole „ema, isa ja poeg“…, vaid „Isa, Poeg ja Püha Vaim“…

See on liikumine…, ilmutumine…

See on sünd, sünnitav ja sündiv…

See on otsing, otsitav ja otsija…

Need on arengu etapid…, on elu liikumine…

See on Vaimu kolmainsus…

See on eraldumine mees- ja naisenergiateks… – nende tasakaalustumine…

See on duaalsuse omadus…

Valgus, pimedus ja vari…

Valge, must ja hall…

Kuum, külm ja soe…

Ja nii edasi…

 

Tähendab… duaalsus kaob…?

„Du“ kaob…

„Du-aalsus“ on kaks vastandpoolust, mille vahel on toimumas liikumine…

Pooluseid on hulgim, nagu vikerkaare värve…, isegi palju enam…

Pooluste paljusus sünnitab liikumist…

See on arengu järgmine etapp, mis oli meil Isaga koos kavandatud…

Kahe vastandi liikumine oli võimas, mis sünnitas vastandamise…

Läbi selle sündis tasakaalustav alge…

Valgus ja Pimedus on tasakaalustatav varjuga…, oleks kui kahe alge liitumine…

Valguse ja Pimeduse liitumine toob tasakaalu Valguse ja Pimeduse vahel…

Kuid… – kui sünnib liikumine punase ja rohelise värvi vahel…, kas on see vastandumine…?

Need on üksnes erinevad värvid…

Igal ühel…, igal olevusel on voli valida nende vahel, sama, kui Valguse ja Pimeduse vahel… – kuid ilma vastandamiseta, kuna seda enam ei ole…

Selliselt sünnib õis ennenägematus kauniduses…

Kuid õis on mitte erisuundadesse ilmutumine, Ilma ja Antiilma suunas, millised on vastandumas teine teisele…, vaid – värvirikkuslik õie ilmutumine…, ehk õis seitsmes värvis, kui teie muinasjuttudes…

Iga leheke lugematutest kroonlehtedest on oma ilma arengu uus valik…

Sinul pole vajadust valida enda seesmuses Valguse ja Pimeduse vahel…

Sa võid proovida end punast…, ja proovida end rohelist…, end roosat… – proovida kõigis variatsioonides…

Selline on duaalsuse ilma jätk… – Ilmaloovuse värviküllus

Duaalsuses oli kõik kokkukeritud ja kokkusurutud miinimumini…

Kõik värvid olid korjatud kokku – valgeks valguseks…

Kuid Antiilma värvid olid koos musta värvina… – ja see sünnitas vastuseisu…

Seetõttu valge pool ei olnud võimeline nägema musta paljuvärvilisust…, kuna nende jaoks need valgusid musta hirmutavasse värvi kokku…

Must pool ei saanud näha Valge värvirikkust, kuna see pimestas… – see sünnitas mõistmatust…

Kuid nüüd on mõlemad pooled avanemas…, puhkemas oma värvikülluses…

Seejärel üks heleduse varjundeist leiab oma jätku tumeda poole varjundeis…

Igal ühel avaneb võimalus läbida mistahes värvi kogemist, ilma vastuseisuta ja vastuhakuta…, ega tule mingit võrdlust ühe ja teise poole vahel…

Seega… kõik on Jumal…, kõik on üksnes Absoluudi Teadvuse avaldumine…, Loova Vaimsuse ilmutumine…

 

Suurepärane…

Kuigi paljud ehk ütleks… – Antiilmas, Pimeduse valduses, on õitsel vägivald, tapmine, lammutus, vihkamine… – kellele tarvis selliseid värve…?

Kõik on üksnes Ilmaloovuse pilt, milles peavad olema kõik värvid ja varjundid…

Igal ühel on voli valida neid värve ja toone, mis on temale kohasemad…, milliseid tahab enda peal ära proovida…

Et saada Jumalaks, on tarvis läbi proovida kõiki värve…

Et saada tõeliseks kunstnikuks, on tarvis näha kogu spektrit…, kogu värvide paletti…

Loovad lapsed…, saage tõeliseks Kunstnikuks…, tõeliseks Loojaks… – selles seisneb teie määratlus…,

See on olnud Minu kavanduseks…

Olete minu lapsed, kes on võimelised saama Täiuslikeks Loojateks…

Õppige tundma loomise värve….

Olen Elohim Tetragrammaton, kes on rääkinud sinuga…

SElena

Read Full Post »

 

 

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Tervitan sind, Isa Absoluut…

Kas võin sind selliselt nimetada…?

Tervitan sindki, Vaimsus…

Sa võid Mind nimetada ka Emaks, kuna minus on kõik ühene…

Sa võid Mind nimetada ka Pojaks…

Kuid esmalt olen Läte…, kui allikas jõele, mis jaguneb ojadeks…

Kuid jõgi, või oja… – olemus jääb üks – vesi…

Nii ka meie sinuga – olemus on üks…

 

Sa ütlesid, et räägid minuga läbi ühe oma loojatest…,

… minu käest küsitakse… – millise looja läbi…

See oleneb sinu küsimusest ja sinu seisundist küsimise ajal…

Ma üksinda, iseenesest, ei ole võimeline rääkima…

Mina saan ilmutuda alati läbi kellegi…

Iga mõte on ilmutumine…, ja sõna on mõtte ilmutamine…

Mina sünnin Olematusest Olemisse, ning muutun kellekski, kes on minuga rääkimas…

Selles mõttes sina, oma küsimuste abil ja oma püüdlusega teada saada, ilmutad mind Olematusest…

Suheldes sinuga, ma õpin tundma, mis on uudishimu…, mis on püüd teadmiste poole…, mis on kahtlus…, ja mis on rõõm… – ja palju muud…

Samal viisil ma ilmutun läbi iga ühe…, ja saan teada palju muud…, palju muid enda iseloomu omadusi, mis varem olid minule teadmatud…

See oleks kui sinu hommikune ärkamine teispoolsusest…, teisest elust ja teisest unest…

Igaüks teie seast…, iga Looja, on ilmutamas mind Olematusest…, nii saab Minust keegi… –

kuid samas olles Kõigena…

Praegu olen rääkimas sinuga läbi Looja, kelle nimeks – Elohim Tetragrammaton…

Kuid… kõik minu nimed on tinglikud…

 

Elohim – see on kõrge tase…, kuidas saan kuulda teda…?

Elohim – tähendab Jumalikku Loojat…

Tetragrammaton – tähendab kolmikloojat…, mida teil nimetatakse kolmainsuseks…

Ta on teie ilma Jumalik Looja…

 

Suur Looja, andesta palun, kuid ma tahaks küsida…

… meile sageli räägitakse… – mistahes vastuvõtt on moonutus…

Järelikult… – Elohim Tetragrammaton on moonutamas sinu vastuseid…?

Minul vastuseid ei ole…, nagu ei ole küsimusi…

Küsimused ja vastused on üksnes vormi omadused…

Kuidas ma saan esitada endale küsimusi…, ja kellele ma siis vastan…?

Ma olen Kõik…, minus on kõik küsimused…, kui ka kõik vastused…

Minus on kõik teadmised ja kogu Olev…

Mina olengi kogu Olev…, seetõttu olen teadlik kõigest kogu Olevast Olemusest…

Kui osa minust ilmutub eraldi oleva vormi kujul, siis tema kaotab terviklikkuse, seega – kaotab mingi osa minust, olles eraldioleva vormina…, ja seetõttu ta pole teadlik, et on olemas ülejäänud vormid…, ja on olemas Kogu Olev…

Seega… küsimused ja tõe otsingud tulenevad Minust…, ehk… teiste minu osade kohta…

Kuid, ma räägin sinuga, ilmutudes läbi teiste…

Oma olemuselt sinuga ei räägi Mina, vaid osa minust, mis on praegu ilmutunud Elohim Tetragrammatonina, kes on rääkimas sinuga…

Ehk… kui sama juttu oleks rääkinud naine, mees, või laps… – siis sama jutt oleks räägitud erineval viisil…

See oleks kui… erinevad inimesed kuulaks ühte muusikat…, või nuusutaks ühte aroomi…

Oma olemuselt Elohim püüab koos sinuga leida endas vastused sinu küsimustele…

Mida lähemal on vorm minule (ehk – mida vähem on eraldatuse tase), seda täpsem vastuvõtt ja loomulikum Minu vastuvõtt… – seda puhtam illusioon…

Oma olemuselt saaks ütelda, et Elohim on minu aju, mis on vastu võtmas kõiki tema ümber olevaid vorme…, nagu on tegemas seda sinu aju…

Või isegi… – Elohim on minu süda, mis on tunnetamas…

Sulle sageli tuuakse tuttavat näidet, kuidas suurim Matrjoška on enam teadlik ümberolevast ilmast, mis on tema ümber…, kuid väiksem neist on teadlik sellest kõigest kaudselt…, vormide ahela kaudu, mille jadas ta on, hoolega kuulates teisi…

 

Sellisel juhul ma tervitan oma Loojat, kellele esitaks teiste inimeste küsimusi, millised esitatakse mulle…

Esimene neist…

… mis on Püha vaim…, ja kuidas tema on seotud Uute Energiatega…?

… milline on õnnistuse, pühaduse ja vagaduse tase… – või need on tühistatud, kui väärtusetud…?

… Miks ohjamatust saab välja ajada üksnes läbi Püha vaimu…

Mina olengi Püha Vaim…

Kuid Looja Elohim on kolmene…, temas avalduvad kolm tahku ja Püha Vaimu kolmainsus… Isa, Poeg ja Püha Vaim…

Seda saab ütelda ka teisiti… – Ema, Tütar ja Püha Vaim…

See on Vaimu ilmutumise sümbolid…

Loov Isa-Ema Jumal ilmutub jumalsündinud Pojas-Tütres, kus kõik on Pühaks Vaimuks…, ning läbi tema on ühesena…

Isa ja Poja, või Ema ja Tütre ilmutumine, on Püha Vaimu ilmutumine…

Võiks ütelda, et Vaim on impulss, mis sünnitab elu ja sünnitab vormi ilmutumist…

Esmalt ilmutub Poeg – Esmalooja, kellest peab kujunema Isa…, kes ilmutab oma Poja…

… ehk oma Tütre, kellest saab Ema…, kes ilmutab Tütre…

Seega… Ilma ilmutuvat mees- ja naisenergiad…

Nii toimub Ilma sünd…, vormide sünd isa, või ema omadustega…, et anda elu…

 

Miks Vaim on Püha…?

Seetõttu, et Vaim on Valgus…

See sõna võttis inimkeeli teise tähenduse…

Vaim on Valgus…

Vaim on energia…

Vaim on võime mõelda…

Kõik olete – üksnes Looja mõttevormid…

Ilma sünd ja selle ilmutumine on – ühe Loojatest mõttevorm…

Esmalooja, kelle läbi räägin sinuga praegu… – on minu mõttevorm…, minu ilmutumine…

Seega… – Püha Vaim…, on Valguse mõte…, mõttevorm, mis ilmutab Valgust…, mõttevorm, mis kannab valgust…, ja see on energia…

 

Kui sa oled Olematus…, kuidas sinul saavad olla  mõtted…?

Mõtted pole minul…, vaid kõigil minu ilmutatud osadel…

Olen kui külaline, kes astub teie jumalikesse peade sisse, ning ilmutab end seal mõttena…

Olen kui külaline, kes astub teie ilmadesse…, ja võtan neid läbi teie…, ja loon neid läbi teie…

Olete kui lukuauk teie muinasjutu Alice imedemaale…

Iga pühadus – on Vaimu ilmutumise olemus ja tase…

Mida enam igaüks teie seast sulgub oma vormidesse…, varjub minu eest…, ja kaotab side minuga… – seda vähem jääb tema pühadust…, seda vähem on temas valgust…, seda raskem on temal elada, kuna on kaotamas oma põhja…, on kaotamas oma suurt toitvat jõudu, milline on olemas Minus…

Isa omadus on kanda hoolt oma laste eest…

Teie võtate Isa ja Ema nimesid ja sõnu inimmõistmise järgi… – kuid need on hulga enamat…

Isa – on Suur Ilmutav ja Toitev Vägi…

Isamajas võite alati leida katust, hoolt, kaitset ja toitu… – nii ka Taevase Isa juures leiate kõike sama…

Nagu laps ei otsi toidust, kui kõrval on olemas isa ja ema…, nii ka teil ei ole vaja kanda hoolt selle üle…

Te võite lastena olla igaviku jagu…,, kuid minu jaoks jääte armsateks lasteks… – nagu teil öeldakse… – minu ihus ja veres… – ja seda otseses mõttes…

Teil pole vaja tunda muret toiduse eest igavesti…, kuna mina kannan hoolt selle üle…, minule ei ole midagi sellist, mida ma ei saaks teha oma kallitele lastele…

Kuid… nagu on ühes teie vestes… – poeg lahkub isa kodust, arvates, et väljaspool kodu leiab huvitavamaid ja kaasatõmbavamaid sündmusi…, ja väljaspool isakodu leiab rikkust…

Ta lahkub rännakutele varanduse otsinguile, mõistmata, et kogu temale kohane varandus on üksnes isakodus…

Kõike, mida üksnes saaks ette kujutada, on võimalik leida vaid oma Isa juures…

Sellest on rääkinud teile paljud religioonid, kuid teieni see on jõudnud läbi moonutuste…

Isa on – Toitev Vägi, mis on alaliselt teie kõrval…

Kui oled küpsenud selle väeni, kus muutud ise Isaks…, või muutud Emaks… – muutud ise selleks Toitvaks Väeks, ning tunnetad seda endas…

Sinu vagadus ei ole alandumine…, vaid usaldus Isale, kes on teadlik kõigi sinu soovidest…, ning on armastamas sind, kui oma last…, Ta kannab hoolt, kui oma armsa lapsukese üle…

Sa siiski oled otseses mõtte tema jätkuks… – minu jätkuks…, minu osa…, Jumaliku Isa osa…

Sinu vagadus – on suurim hüve sinu jaoks… – kui rahu ja vabadus muredest…, kui kõrgeim muretus, Isa andide ja armastuse vastuvõtt…

Vagaduses ei ole hirmusid tuleviku ees…

Kõike, mida läheb sinul tarvis… – pakub sulle Isa, kes ilmutub, ning ilmutab sulle vajalikku…

Tema on siiski sina… – ja kuuleb sind üksnes läbi sinu enda…, läbi sinu, mida sinule vaja…

See kõik on hüvang ja pühadus… – täielik nõusolek Isa Vaimuga…, Püha Vaimuga sinus…, täielik usaldus Temale…

Vaim ongi see tõde… – see, mis ei muutu iialgi, ega sure iialgi…

Ta saab olema praegu ja igavesti, aegadest aega

Kuidas on võimalik loobuda vagadusest, kui see on sinu olemus…?

Kuidas on võimalik loobuda pühadusest, kui see on sinu olemus…?

Kuidas on võimalik loobuda hüvalikusest, kui see on sinu olemus…?

Suur Taevase Isa õnnistus on Minu Õnnistus…, ja see on Minu Vaimu teie peale välja valamine…, läbi teie…

Seda õnnistust tuleb sedavõrd, kuivõrd suudate kanda…, kuivõrd suudate vastu võtta Püha vaimu väärikusi…

Kuid kõik need väärikused on peidus teis endis…, on kui teie rõivad… – kõik need on säramas ja on suurejoonelised…

Ei ole vajadust otsida väärikusi väljaspool end ja rännata mööda ilma õnnistuste otsinguil…

Teis on kõik olemas, kuna teie seesmuses on Püha Vaim…. ja see on Jumala helge mõte teie kohta…

 

Kuidas on kurjade vaimude väljaajamisega…?

Püha Vaimu vägi on lahustamas kõik piirid…

Kurjad vaimud on üksnes piirangud… ja on kui ahelad…

Neis puudub Ühesus, ja nemad ei ole võimelised kuulma Püha Vaimu, kuna on peitnud end seitsme pitseri taha…

Kui jõuab kohale Looja Valguse vägi, mida kutsuvad välja teie preestrid, siis Vaimu vägi lahustab kõik piirid, ning ilmutab puhast tõde…, ilmutab Looja Valgust, mis oli suletud nende piiride taha…

 

Paljudes näidetes on toodud pealtnägijate tunnistusi, kes väitsid, et kurjad vaimud, inimesest välja ajamise aegu raevutsesid, sõimlesid, ning läksid kas teise inimese sisse, või loomade sisse…, kuid ei lahustund jumaliku Valguse käes…

Need lahkuvad inimesest tema enda soovi kohaselt…

Seda vaid juhul, kui Vaim palub abi selleks…, ning kui Valgus jõuab kohale kas ühe, või teise inimese abil…

Kui olevused, kes on istumas inimeses, ega taha võtta Jumalikku Valgust vastu, lahustada oma piire…, hakkavad võitlema Valgusega…, mida vaim tunnistab juba eelduslikult…

Juba Valik ise eeldab vastuvõtu määra…

Minus valikuid ei ole… – seetõttu mina võtan vastu kõike, milleks olete valimas teie…

Mina ilmutun läbi teie valiku…

Minu valik on üksnes ilmutumiste valik, mis ilmutub läbi teie…, minu osade läbi…

Kuidas mina ilmutun… – seda valite üksnes teie…

Seetõttu kurjad vaimud, keda aetakse inimesest välja Püha Vaimu nimel, ei võta minu valgust vastu, ning jätkavad eralduma minust…, lahkuvad oma valdusesse, oma tasemetesse – sinna, kus saavad eksisteerida ja kannatada oma eraldatuses…

Kuid… igast kurivaimust võib saada Ingel…, ja selleks on minu õnnistus…

Ta saab alati vastu võetud ja saab alati kuuldud…

Ma olen Vaimu Päike, mis on paistmas ja säramas alaliselt teie kõigi peale… – teisiti ei ole võimalik, sest päike ei tee vahet, keda valgustada, sest see on tema loomulik olemus…

Kui kurivaim võtab abi vastu, siis teda saab ka aidatud…

Isale pole midagi enam rõõmu pakkuvat, kui kadunud poja tagasitulek…, nagu rääkis minu sõber, minu poeg Jeesus…

Kadunud poeg oli ekselnud kaua…, kuid siiski… temale meenus Isamaja… – ja ta naases oma Isa juurde…

Eksinud laps vajas Isa armastust, kuna oma rännakutes ta oli läinud eksiteele…

Üksnes Isamaja saab olla majakaks, mis näitab temale koduteed…

Naasemisega koju lisab oma olemusse tõesust ja terviklikust, rõõmu ja pühadust…, oma hüvangut – Püha Vaimu andi…

 

Sa mainisid seitset pitserit… – kas need on seitse apokalüpsise seitse pitserit…, või inimese seitse tšakrat…?

Pigem seitse väravat Taevastesse Valdustesse…

 

Ehk…, seitse vastuvõtu taset…, taset, mis on pitseeritud…?

Te olete ise neid pitseerinud…

Jumalik Vaim on alati avatud…

Pitser pääsemiseks füüsilisse kehasse on kui beebi lõge, mis kasvab kinni…

Nii ka kõigis muudes tasemetes olete omad kehad pitseerinud kinni…, mille tõttu Püha Vaim ei ole suuteline pääsema teie kehas oleva oma osa juurde…

Kõik on seotud… – seitse keha…, seitse taset…, seitse tšakrat…

Teie tšakralised tsoonid ongi Püha Vaimu sissepääsu punktid…

Kui hoiate neid avatuna, siis jumalikud vood pääsevad teie olemusse igahetkeliselt…

Kuid… enda isekusega olete pitseerinud need väravad…, seetõttu olete kaotanud side oma Vaimse Isaga…

Need, kes on kaotanud side, muutuvad kurjadeks vaimudeks, kes on eraldunud minust ja on minu kaotsi läinud osadeks…

 

Järgmised küsimused…

… kas sellest, et elad teadvuses Ma olen kõik, psüühika ei saa ülekoormatud…?

… kuivõrd Vaim, omades oma ande ja vajadusi, muutub õnnelikumaks Maa peal…?

… just nimelt – õnnelikumaks…?

… kuivõrd inimene (valguse töötaja) on Kõrgemate Jõudude poolt ettevalmistatud selleks…?

Õnn – on enda täiuse ja Ilmaga ühesuse tunnetus…

Inimlik õnn on sõltuv paljudest teie poolt loodud tinglikkustest…

Kuid teis on olemas kõik…

Kuidas saab olla õnnetu see, kellel on olemas kõik…?

Kuid igas ühes on olemas kõik…

Kui olete tunnetamas ühesust…, terviklikkust… – siis olete täitunud isegi ülemäära…

Seega… teil pole puudust milleski…

Taevased annid on külluslikud…, neis pole miskit, mida ma poleks suuteline teile andma…

Ma annan endale… läbi teie…

Olete minu armsad lapsed…

Kuidas siis mitte anda oma lapsele kõike…, ja üksnes selleks, et ta oleks õnnelik…?

Kuna olete minu eest tõketega varjatud, seetõttu minu vaim ei pääse vabalt teie seesmusesse…

Kui eirate teda…, siis eirate ka minu ande…

Igal korral, kui suunan teile Kogu Ilma ande, te pöörate end neilt ära, kuna ei usu minusse…

Seda üksnes seetõttu, et ajutisi väärtusi peate olulistemaks ja peamistemaks…

Teie ebaõnned on teile tühjusena olek.

Mitte selle tühjusena, milleks olen mina…, vaid tühjusena, mis on Püha Vaimu puudumisena…

Sama, mis on olla hõredas õhus, kus on raske hingata…, sama on teie vaimuga, kes eraldatuna oma Lättest – on piinlemas…

On kui inimesega kuumas kõrbes, kes on suures janus püha vaimu vee järel, lootes juua seda lõpmatult…

Teadvustamine „Ma Olen Kõik“ – on väga kõrge Vaimu vastuvõtt…

Enesest mõista… – te ei ole suutelised koheselt minema sellesse kvaliteeti üle, kuna teie vormid pole valmis veel võtma vastu kogu armulikkust…, mahutama endasse kogu Ilma…, kogu Ilmaloovust…

See on raske ülesanne teie vastuvõtule…

Kuigi püüate hoida seda kõike endas…, kuid see käib teile üle jõu…

Ma olen SUUR ja tohutu…, minu mõttevorm on suursugune ja võimas…, seetõttu oma teadvuse läbi ma saan hoida Elohimi vormis sellist Püha Vaimu hulka, kuivaid lubab mulle minu Isa…

Kui ma oleks sulgunud Elohimi vormi…, siis mina ei peaks vastu meie Isa Püha Vaimu vaimsete Andide koormale…

Kuid ma valan seda Valgust kogu Olevale, mida olen loonud… – seetõttu olen suuteline vastu võtma üha enam ja enam Isa Püha Vaimu…

Nii ka teie…

Kui hoiate Isa Püha Vaimu endas suletuna, siis teie vorm ei ole suuteline vastu võtma kogu „Ma Olen Kõik“ mõistmist…

Siiski… – kui avate omad südamed ja hakkate saatma Ilma püha Vaimu armulikkust, siis muutute Isa Jumaliku Valguse kandjateks…, ning mõistmine, et olete „Ma Olen Kõik“, saab teile kättesaadavaks…

Kui vaid sulgute oma vormi, siis te pole enam Kõik…

Mida enam teete puhtaks oma vastuvõttu isiklikest arvustustest ja piirangutest, seda enam olete suuteline mahutama endisse Isa Valgust…

Teil on olemas ütelus, et pole võimalik täita täis kannu

Kui jagate saadud ande pidevalt edasi, ega kogu neid endale, siis olete alati valmis mahutama endasse enamgi veel…, võtta Isalt vastu enamat, kui suutelised olete…

Ehk… – milleks teil koguda, kui olete ise KÕIK…?

Kui olete end avanud Püha Vaimu armulikkusele, siis võtate vastu oma terviklikkuse…, sellega taastate side kogu oleva olemusega, mille olite lasknud kaotsi minna…

Siis mõistate, milline õnn on olla tervik…, olla täitununa…, olla kaasosaline ja olla ühesuses…

Seda räägin Mina… – Elohim Tetragrammaton…

 

Tänan sind…, mu Looja…  

Miks oled kolmainsuslik…?

Kas sellisena lõi sind Looja…, või oli see sinu Enda valik…?

Isa ilmutus minus selliselt…, ja selliselt ilmutusin mina Isas… – see on lahutamatu…

Et ilmutuda, Püha Vaimust sai Isa, kes ilmutus endas ainusündinu pojana… – mis kokku on Püha Kolmainsus…

See on Püha Vaimu ja vormi liitumise teekond…

Ehk teisiti – Looja, Loomine ja Loov Ilmpulss, on Loomise Vaim…, Loomise Energia loomise kvaliteet… – see kõik on see, mis seob Loojat tema loovusega…, on see, mis loob loomist…, see, mis innustab Loojat looma oma loovust…

Kui Looja ei looks, siis ta poleks Looja…, seetõttu ta ei saaks ilmutuda Loojana…

Kui ta ei ilmutuks Loojana, siis poleks midagi ka loodud…, ega poleks olevat ilma, ei tema ilmutumisi…

Püha Kolmainsus on olemas igas Looja osakeses…, igas ühes teist…

Igas ühes teist on kätketud – Isa, Poeg ja Püha Vaim…, ehk – Ema, Tütar ja Püha Vaim…

Iga üks teist on Looja ja Loovus…, igaüks valdab Loovat Jõudu, loovat energiat…, ja täis Loomisvaimu…

Kui poleks kolmainsust, siis teie Ilm ei oleks sellises kvaliteedis, millises ta on eksisteerimas…

Jumalikuks koostööks Vaimuga on olemas Loomise Ilm

See on suurepärane loovate olemuste töökoda, kus saab õppida loovust…, läbi mille saab avada endis kõiki oma loova Vaimu võimalusi, milleks on Püha Vaim…

 

Aga duaalsus…?

Kui sina oled kolmainsuslik, mis on siis duaalsus…, ja kust see on tulnud…?

See on Loovuse järgmine etapp…, järgmine eraldumine

Minus ei ole duaalsust…, ei ole püüdluse polaarsust ega vastandust…

Isa ei vastandu pojale, ega poeg ei vastandu Isale… – nemad on üks…

Püha Vaim on tegelikult see, mida Isa ja Poeg on esindamas…

Nemad on üksnes Püha vaimu ilmutumise teekonnad…, tema võimalused olla ilmutatud ja ilmutajaks üheaegselt… – iga isa on pojaks…, ja iga poeg on isaks…

Kuid te lõhute ahelat, takistate loomist…

Maisel plaanil iga poeg ei ole isa…, kuigi iga poeg on poeg…

Ega iga tütar saa olla ema…, kuigi iga tütar on tütar…

Lõhkudes ahelat, te katkestate oma side Püha Vaimuga… – katkestate Jumaliku Liidu Kolmainsust…, kuna te ei luba Vaimul ilmutada tema loomisomadusi teis…

Paljud teie seast ei sünnita poegi, ega tütreid…, ning on kannatamas seepärast…

Nemad ei mõista, et hoidumine sünnitamast, on oma loovate omaduste katkestamine…

Need, kes on loomas lakkamatult ja on seotud Püha Vaimuga, teevad seda üksnes seetõttu, et loomine ei ole võimalik muul viisil…, – see on võimalik vaid Püha Vaimu loomisomaduste läbi…

 

Ma sain aru…

Kuid selgita mulle duaalsust…, milleks ta ilmnes…, ja mis loomise tase see on…?

Loodud Looja minus väljendas mõtte ja püha soovi jaguneda kaheks Loomise pooleks…

Tema soov oli viia sisse erinevusi loovate olevuste vahel…

Kui varem olid Isa ja Poeg…, ja iga Poeg oli Isa koopia…, ehk teine teise koopia… – seda mitte kloonituse ja identsuse järgi, vaid eraldumuse puudumise kohaselt…

Teie eraldatuse staatuse kohaselt on raske seda mõista…

Poeg oli pojaks, kuid isast ta ei erinenud…

Kõik pojad olid üksnes üheseks pojaks üheses isas… – kui vennad kaksikud…, siiami kaksikud, kes küll eraldi, kuid samas – koos…

Kuid…, Poeg-Looja soovis poegade vahel erinevusi, mis võimaldaks Temale kogemiste paljusust

Tema arvas, et see annab võimalust õppida tundma Loovusluse enneolematuid omadusi…

Poeg jagunes pojaks ja tütreks… – kaheks loomise pooluseks…

Õigemini oleks ütelda… – pojast-tütrest tuli välja poeg, kui püüdlus…, kui suundumus, ehk kui püüdlus „vastas“ suunda…, teisele poolusele, mis oleks esimese pooluse esile toomine…

Seda võiks kujutleda ojakeste eraldumisena vee massiivist, mis suunduksid erinevatesse suundadesse…

Selliselt sündis Suur Eraldumine Mehelikuks ja Naiselikuks…, aktiivsuseks ja passiivsuseks…, püüdluseks ja vastuvõtuks…, eraldumiseks ja sulandumiseks…

Seda kõike varem Loovusluses ei olnud… – kõik oli ühene…

Kuid, kuna need kaks poolust said eraldatud, siis olid sunnitud  igavesti püüdlema teine teise poole…, ning on igavesti püüdlemas sulanduda, kuna on tunnetamas enda ebatäiuslikkust ja enda eraldatust…

Just seetõttu meespool on püüdlemas naispoole suunas…, ning naispool on alati võtmas meespoolt vastu…, kõigil tasanditel…

Kui vormi üks pool ei püüdle teise poole, siis ta on kannatamas, kuna ei suuda leida terviklikkust, ehk oma teist poolt (nagu teil on kombeks rääkida)…

Kui naispool ei võta meespoolt vastu…, siis selline vorm on samuti kannatamas… – kuna ta ei püüdle, vaid on vastuvõtu ootel, kuigi ei võta vastu… – seetõttu ta ei suuda tunnetada oma terviklikkust…

Sellisel juhul naispool hakkab ilmutama endas meesomadusi, mille läbi saab püüelda…, ning läbi püüdluse naispoole suunas, omandab endas meespoole… – seda, mida ta ei võtnud vastu…

Alles seejärel meespool hakkab avastama endas naiselikkust…

Ta pole otsimas seda väljastpoolt…, kuigi on püüdlemas sulanduda oma naispoolega…

 

Kas räägid homoseksuaalsusest ja feminismist…?

Seda võib nimetada kuidas tahes…, kuid oma olemuselt – see on püüdlus korvata endas puuduvat poolt…

Igal ühel pooled on eraldatud…

Tasakaalu võib saavutada siis, kui teine pool saab taastatud…

Seejärel saate taas jagamatuks Pojaks-Tütreks ja Isaks-Emaks…, alles seejärel saate taastada oma ühesust Minuga, Esmaloojaga…

Kui vorm ei ole suuteline saavutama oma Ühesust, siis ta kaotab omad loovad omadused, Loova Impulsi väge…

Naisvorm kaotab impulsi püüdluse…

Meesvorm kaotab impulsi sügavuse…

Loomine muutub püsimatuks, elujõuetuks…, ja eraldatuks loovast Vaimust…

Loomine hääbub…, nagu on hääbumas valgus, eemaldudes oma lättest üha kaugemale…

 

Tuleb välja, et mees- ja naispoolel ei olnud vajadust püüelda sulandumise poole…

Milleks seda kõike…?

Looja mõte on loov…

Kõik, mida Tema kavandas… – on ilmutumas ja omab õigust eksisteerida…, ega vaja selgitusi…, kuna see kõik on Tema loovate omaduste ilmutumine…

 

Kuid Valgus ja Pimedus… – kuidas need ilmusid ja milleks…?

Eraldumine kaheks loomise pooluseks sünnitas võitluse…, vastuseisu püüdlejate ja nende vahel, kes ei püüdle…

Olevusi, kes ei soovinud eralduda oma algest, oma Loojast…, vaid soovisid eksisteerida üksnes Temas – neid te nimetate Valguseks…

Kuid olevusi, kes avaldasid soovi eralduda oma Loojast, neid te nimetasite Pimeduseks…

See osa teist, milline on püüdlemas oma lätte suunas, on Valgus…, kuid osa, mis on püüdlemas eralduda enda olemusse, on Pimedus…

Pimedus ja Valgus on igas ühes…, ja igas ühes teist on olemas Isa Vaim…, ja igas ühes on eemaldumise tase Isast…

Kuid olenevalt sellest, mida on valitsemas teis enam, on määramas teid kas valgusesse, või pimedusse kuuluvaks…

 

Kuid miks võitlus…?

Võitlus on kõigest inimeste mõistmatus…, mis on pigem sobimatus…, mõlema poole soovimatus tunnustada teine teist…

Ühesuse mõistmatus.

 

Kas tahad ütelda, et Valguse Õpetajad ei mõista, ega võta vastu ühesust Pimedusega…?

Jah…, ja see on eraldatuse tase  Loojast… – Temas kõik on Ühene…

 

Kuid miks sina ei kutsu neid Ühesuse poole…?

Mina andsin neile valiku vabaduse…, seega… neil endil on õigus valida Ühesust või Eraldatust…

 

Kas ma räägin praegu Elohim Tetragrammatoniga…?

Jah…, mina olen vastamas sinule…

 

Kas Valiku Vabaduse andsid sina…, või andis Absoluut…?

See on ühene…, ja seda on sinul raske mõista…

Isa, ilmutudes minus, ilmutus kui Minu Vaba Tahe…

See polnud Tema tahe…, tema ei soovi midagi…

Soov ise on juba ilmutumine…

Kuid see oli Isa ilmutumine minus…

Valiku Vabadus on Loomise Vabadus…

Valiku Vabadus on vabadus, mida edastas mulle Isa…

Kuid edasi… – mina valisin vabaduse eralduda meespooleks ja naispooleks…

Ja see sünnitas jätkuvaid eraldumisi…

Sünnitas hargnemist vabaduseks luua ja vabaduseks mitte luua…

Sünnitas loomise viiside valikuid…

Sünnitas eraldumiste tasemete valikuid minust, või muudest loojatest…

 

Meile on alati õpetatud, et Valgus on hea…, aga Pimedus on paha, kuna Pimedus ei võta Valgust vastu…

Ja ma mõistan, miks…

Nemad on Loojast eraldatud…, kuid kumbki ei tunnista oma ühesust kogu olevaga…

Kuid miks siiski Valgus ei tunnista Pimedust, kuigi Valguse Olevused on sinule ja oma lättele lähemal…?

Kas nemad on eiranud Pimedust enda seesmuses…?

Või eksisteerivad üldse ilma tumeda pooleta…, või ilma püüuta eralduda sinust…?

Kõik meetmed on tinglikud…

Valguse olevuste seas on selliseid, kes pimedust enam-vähem ei tunnista, ega pole eraldunud oma lättest…, kuid siiski omavad sidet Lättega…, kuigi pimeduse olevused on selle kaotanud…

Just seetõttu Valguse vägi on Pimeduse omast võimsam…

 

Kuid siiski… – mida kõrgem olemuse tase, seda lähemale on ta sinule…, seda enam tunnistab Ühesust Sinuga…, seetõttu ta peab mõistma ja võtma vastu kõike… – sealhulgas ka pimedust…

Kuigi psühholoogilisel plaanil see pole üksnes vastuvõtmatus, nagu on see mõningail teie seast, kuid energeetilisel tasemel See Kõik on olemas…

Olemused, kes on minule lähemal, ega pole kaotanud sidet minuga, on pidevalt saamas minu valguselt lisa, minu energia lättelt…, nemad ei mõista midagi eraldatusest…

Sinule möödunud elu on mingiks veidraks unenäoks…

Nii ka eraldumine, milles on kunagi olnud, näib neile mingi veidra unenäona…

Nüüdsest neil, kes on jõudnud minu troonini, minu Väe ja õndsuse Lätte lähedusse, ei ole enam soovi saada Pimeduseks…, ja neil ei ole enam selliseid omadusi selleks…

Nemad on suutelised lahustama mistahes pimeduse… – seda olenevalt nende väest…

Mõningail on veel olemas midagi tumedast poolest…, ning nüüd on juba nende valik… – kas arendada seda edasi, või mitte…, või ühineda minuga, ning lahustada minu valguses viimseni oma tumeda poole osad…

Pimedus ei suuda võtta vastu Valgust, kuna Valgus on võimas ja läbitungiv…

Kui Pimedus võtaks Valgust vastu, siis ta lakkaks olemast eraldatud…

Pimedus oma isekuses on püüdlemas eraldatusele…, oma isiksuse esile toomise poole, üksnes temale kuuluva poole… – mõistmata, et kõik piirid on tinglikud…, ja tema enda poolt üles seatud…

Kuid need, varem või hiljem, saavad lahustatud…

Valgus on alati tugevam, kuna ta on Minuga ühenduses, oma Lättega…

Pimedus on alati nõrk, kuna ta on minu väest eraldatud…

Valgusega on võimalik üle valgustada mistahes pimedad nurgatagused…, kuid Pimedusega ei saa Valgusele midagi teha… – ja ikka samal põhjusel…

Kuid Valguses ja Pimeduses on erinevusi…, minu eraldatuses osadeks…, ja minu osade rännakuis…

Seetõttu Valgus ja Pimedus peavad teadvustama ühesust Minuga…, oma Esmalättega…

Kui nemad kord teadvustavad seda Ühesust… – siis võitlused lakkavad…

Seega… – taastatud Ühesuses ei ole enam võitlust…

Igaüks on valimas oma loomise vormi, ja seda antud Valiku Vabaduse ulatuses… – see seadus on vankumatu

 

Olen kuulnud, et on olemas erineva ja suhtelise vabaduse tasemega sektoreid, isegi Ilmaruume…

Mistahes vorm – on suhteline vabadus…

Vabadus eralduda, et saada vormiks…

Vabaduse tase – üksnes võimalus eemalduda minust üha kaugemale… – nagu valgus eemaldub allikast…, ning hajudes, valgustada avaruse kaugeimaid nurki…

Mida kaugemale jõuab valgus oma allikast, seda vabam ta on…

Kuid…, mida kaugemale ta jõuab, seda tihkem on pimedus…, seda nõrgemalt ta on suuteline valgustama selle avarust…

Minu majas on palju tube ja palju elanikke…, palju Ilmaruume…, palju nende Loojaid…

Igale Loojale olen andnud Õigusi ja Vabadusi luua sellist tuba, millist üksnes soovib…, ta ise on selle toa peamine elanik…

Vabadus on alati suhteline, kuna Absoluutne Vabadus olen Mina…

Kuid ka Mina pole vaba…, kuna olen suurema Absoluutse Teadvuse osa…

Teie vabaduse suhtelisus on selles, et see toimib teie Looja ulatuses…, on suhestuses teie Looja omadustega…, ning seetõttu… elate seaduste kohaselt, mida on loonud teie Looja…, milliseid te pole suutelised muutma…, seda saab teha üksnes Ta ise…

Seetõttu… – saagu tema Voli nii Maapeal, kui ka Taevastes…, siin ja praegu…, igavesti ja lõpmatult…

Olen Absoluut…, ja olen rääkinud sinuga läbi oma Looja…, läbi Elohim Tetragrammatoni…

SElena

Read Full Post »

 

          

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Tervitan sind, Lutsifär…

Tervitan sindki, otsija…

 

Tahaks esitada sulle küsimusi eelmise vestluse kohta, kus minul jäi mõnigi asi arasaamatuks…

Kui Absoluut oli loonud Esmalooja, kes hakkas looma meie Ilmaruumi…, kas ta lõi Eraldumise mõttevormi alusel…?

Järelikult… – kogu meie Ilmaloovuses on olemas duaalsus ja duaalsed paarid…?

On olemas…, kuid erinevatel tasemetel…, ehk eraldatuse tase on erinev…

Kui võtad punkti…, ja lased sellest välja hulgim kiiri-suundi, nagu siilil okkad… – siis mida kaugemale eemalduvad kiired…, seda suuremaks kasvab kiirte vahemaa…, ehk seda enam on eraldatuse tase teine teisest…, ja seda vähem mõistmist nende vahel…, vähem kokkupuudet…, seega – suurem duaalsuse tase…

Jaga nüüd siil pooleks… – neist saab kaks ilmnenut poolt – Ilm ja Antiilm…

Selline on duaalne paar…

 

Pea kinni…, kas tahad ütelda, et igal Valguse Ilma Kiirel on olemas duaalne paar – Pimeduse Ilma Kiir…?

Jah…, igal Valguse kiirel on olemas duaalne, Pimeda ilma vastandpaar…

 

Oleme harjunud duaalsust pidama kui – päev ja öö…, armastus ja vihkamine…, mees ja naine…

Kui vaatad Duaalseid Paare, siis avastad, et nende seas on erineva duaalsuse tasemega paare…

Näiteks – mees-naine on duaalne paar…, kuid need ei eira teine teist…, need on ühildatavad…

Igas inimeses on olemas nii mees-, kui nais-jooni…

On olemas duaalseid pooli, kus koostisosad on vastandumas… – näiteks… armastus ja vihkamine…

 

Kuid räägitakse, et armastusest vihkamiseni on vaid üks samm…

Just nimelt…

Ehk vaataksime taas siili…

Kui oled rändamas mööda siili kiiri…, siis ka siin on olemas armastuse kiiri…, ja vihkamise kiiri…

Millisel kiirel ka poleks…, kuid mida lähemal lähtepunktile, seda lühem on tee vastandpooleni…

Mida lähemal lähtepunktile, seda tugevam vastandkiire külgetõmbejõud…

Just seetõttu on lihtne minna armastusest üle vihkamisele…, ja vastupidi…

Mida kaugemale jõuad lähtepunktist…, ehk, mida kaugemale eemaldud oma vihkamises samast punktist, kust tulenevad armastus ja vihkamine, kui duaalsuse paar, seda raskem on naaseda ja mõista, mis on armastus… – seda vähem mõistad teda ja seda väiksem on tema külgetõmbejõud…, vastandpoole tõmbe jõud…

 

Pea kinni…, tuleb välja, et ka armastuses on sama – et mida enam inimene eemaldub armastuses duaalsuse lähtepunktist… – seda vähem ta on suuteline vihkama…, seda vähem resoneerib vihkamisega…, seda vähem on suuteline mõistma vihkamist…?

Kuid see on vastuolus sinu jutuga…

Kuid punkt on – Absoluut ise…

Mida enam eemalduda Absoluudist, seda enam tsentrifugaalseid jõude… – seda enam pimedust…

Punkt on duaalse paari realiseerumise potentsiaal…

Punkt on koht, kust lähtub duaalsus…, kui seemnest kasvamas juured ja latv…

Selles mõttes Absoluut on ise potentsiaal, mida ilmutas Esmalooja, kui duaalsuse seemne…

Mida kaugemale eemaldud lähte punktist mööda kiirt, seda vähem on kokkupuute võimalusi oma duaalse paariga, kuna oled eemaldumas kas valguse, või pimeduse poole…, ehk Ilma, või Antiilma suunas…

Igal ühel teie seast on „vaba valik“…, kas läheneda punktile mööda valitut kiirt, või eemalduda sellest…

Valgus, või Pimedus – on duaalne paar…

Valguses on olemas eemaldumine lähte punktist…, ning selles on kui teie ilmas – mida kaugemale liigute, seda hajusamaks muutub valgus…, nõrgeneb, kuna eemaldute Lättest…

Katsu oma kujutelmas astuda veelgi kaugemale…

Siili kaks poolt – see on valguse ja pimeduse pooled… – duaalne paar…, kogu oma paljususes…

Selles pimeduse pool kätkeb kõikvõimalikke valguse duaalse kulgemise kõiki võimalikke suundi…, kuid see ei ole sedavõrd lineaarne, kui Mööbiuse lindil…

Mida kaugemale Valgus eemaldub Lättest…, jagunemisest duaalseks paariks, seda hajusam ja nõrgem ta on…

Saabub selline hajustumise punkt, kus ta väljub pimeduse avarustesse…

Sama toimub ka Pimedusega… – mida kaugemale Pimedus eemaldub duaalse paari Lättest, seda nõrgemaks muutub, ehk pimedus hajub ja muutub Valguse taoliseks, ja läheb üle Valguseks…

See on keeruline konstruktsioon teie mõistmisele…, kuid püüdke siiski seda ette kujutada…

Lähtepunktis toimub selge jaotumine valgeks ja mustaks… duaalseks paariks…

Kuid, kui päev asendab hämarust, siis peale ööd saabub siiski koit…

Nii ka valgus, hajudes, sünnitab eha hämarikku, mis läheb üle ööks…, – nagu pimedus, hajudes, läheb üle koiduks…

Eha ja koidu hämarik oma olemuselt on üks – polaarsuse vahetus, mis tuleneb peamise suuna muutusest…

Hämardub ja koidab… – on üksnes ülemineku seisundid…

 

Kas see tähendab, et Ilmaruumis on olemas hämariku ja koidu piirkonnad…?

Jah…, on ka selliseid…

On olemas olevusi, kes elutsevad kas hämariku, või koidu Ilmaloovuse piirkondade valguses…

Nende jaoks puudub vahe valguse ja pimeduse vahel… – nende olek on keskse olekuga…

On olemas olevusi, kes on elutsemas duaalsuse lähtekoha läheduses…, nende duaalsus väljendub kõige eredamalt… – nende juures valgus ei segune pimedusega…, ja vastupidi…

Mida lähemale duaalsuse lähtepunktile, seda jäigemad on hierarhiate struktuurid…

Neile olevustele näib, et nemad peavad võitlema vastand suunaga…

Ma ütlen “näib“ seetõttu, et duaalsus on kõigest illusioon, mis on Esmalooja poolt loodud…

Olevused, kes eksisteerivad duaalsuse lähtepunkti läheduses, ei suuda mõista, mis on vastandpool…, seetõttu võitlevad sellega, olles selle vastu…

Nende vastuseisus puuduvad isiklikud ambitsioonid…, üksnes oma struktuurilt ei võta omaks vastandsuunda…

Neid, kelles valgus on tugev, ei hirmuta pimeduse sügavus…

Neid, kelles pimedus on tugev, valgus pimestab…

Mõlemad loovad kaitse süsteeme ja võitluse suundi teine teisega…

Paraku… – need kõik on inimsustatud mõisted, et oleks kergem mõista…

 

Räägitakse, et valgus saab pimedust läbi valgustada…, kuid pimedus ei saa tuhmistada valgust…

Te ei ole veel laskunud täielikku pimedusse…, ega tea, mis see on…

On olemas selline pimeduse tase, mis neelab tohutut valgust…

 

Kuid meile on alati räägitud, et Jumal, ehk Esmalooja, on Armastus…, ta on suurim vägi ilmas, mis on võimeline lahustama mistahes pimeduse…

Sinagi räägid, et armastusel on olemas duaalne paar – vihkamine…, kuid mis on Antiilma vihkamise suunaks…?

Olen rääkinud, et Antiilmas on kõik vastupidi…, ja vihkamine on selles liikuma panevaks jõuks…, nagu teiegi ilmas – armastus on teile liikuma panevaks jõuks…

Te üksnes jätkate hindamist kõlbelistest vaadetes…

On üksnes olemas Esmalooja kaks poolust…

 

Tuleb välja, et vihkamine on Esmalooja ise…, ja Ta on võimeline olema mõlemat…, ka armastusena…?

Seda on raske uskuda…

Võta hinnanguid abstraktsemalt… – kuigi see pole nii lihtne…

Kõik on loodud Jumala tahtel…, Esmalooja tahtel…, tema eraldatuse mõttevormi kohaselt…, jagunemisena kaheks pooluseks…

Esmalooja avaldub teie ilmas armastusena…, kuid vastandilmas jälle vihkamisena

Need on üksnes Esmalooja kaks poolust…, kaks Jumala tahte erinevat poolust…

 

Mul on raske võtta seda abstraktselt…

Minu ilmas vihkav inimene saab maha lüüa teise inimese…

Ma küll mõistan, et surma globaalses mõistes pole olemas… – kuid mida on head mõrvamises…

Millise eesmärgiga saaks seda õigustada…?

See on mingi pahupidi pööratud ilm…

Ma mõistan teid… – teil on raske seda teadvustada, ning kõigest, mida on teile sajandite jooksul õpetatud, teha tohutut sammu kõrvale…

Kuid… kui on olemas duaalsus…, siis miks ta ühes Ilmaloovuse osas lakkab olemast… – kuhu ta kaob…?

 

Meile räägitakse, et üksnes osas Ilmaloovusest on käimas eksperiment duaalsuses…, kuid kõrgemates sfäärides sellist jaotust ei ole…

Jah, kõrgemates sfäärides jagunemist duaalsuseks ei ole…

Kõrgemad sfäärid asuvad duaalsuse lähtepunkti läheduses…

Just seetõttu kõrgemates sfäärides on kõik selge, kui päisel päeval… – seal on valitsemas valgus…, ja tal on vägi ja puhtus…

Selline valgus ei tea, ega mõista pimedust…

Selline valgus, Valguse Hierarhia näol, on Pimeduse vastu…, vastandub pimedusele, ega võta teda vastu…

Kuid… – mida enam olemus eemaldub kõrgematest sfääridest, ehk duaalsuse lähtepunktist, seda enam hajub Valgus…, seda enam hakkavad olemustes valitsema hämaruslikud elemendid (kui inimkonnas)… – seda vähem esineb Valgust…

Ilmas on olemas kohti, kus Valgus on tasakaalus Pimedusega…

Ilmas on olemas kohti, kus eemaldudes, Valgus läheb üle Pimeduseks…

Kuid sellisel suunal suundumus on pööratud sootuks duaalsuse lähtepunktile…, kui teiselt poolt…

Sama toimub Pimeduse ilmas…

Mida lähemal on olemused duaalsuse lähtepunktile, seda tumedamad need on…, seda vähem mõistavad, mis on Valgus…, seda enam pimeduse hierarhia on võitlemas Valgusega…, vastandub temale…

Siit ka jutud võitlusest pimedusega

Mida enam pimeduse olemus eemaldub Lähtepunktist, seda enam pimedus hajub…

Pimeduse ilmas on piirkondi, kus pimedus on tasakaalus valgusega…

On olemas piirkondi, kus pimedus läheb üle valguseks…, ja on püüdlemas Valguse poole…, kuid nüüd… hoopis teisest küljest…

Tasakaalu punktid nii ühes, kui ka teises Ilmas, mis oma olemuselt on ühed ja samad Ilmaloovuse piirkonnad, millistesse sattutakse erinevaid teid mööda…

Ilmaloovuse hämarad piirkonnad on tegelikud ühed ja samad piirkonnad, läbi mille olevused saavad rännata ilmade vahel…

Seega…, Tumedast poolest on võimalik pääseda Valguse poolele läbi duaalsuse lähtepunkti…

Kuid see on võimendumise raske teekond…, Jõu Teekond…, enesest loobumise ja andumuse teekond…

Kuid Pimeduse poolelt on võimalik pääseda Valguse poolele, eemaldudes pimedusest läbi hämariku tsooni…

Valguse poolelt Pimeduse poolele on võimalik pääseda läbi duaalsuse lähtepunkti, võimendades oma valgust maksimaalselt…, enesest loobumise ja jõu meetodil…

Valgusel on võimalik pääseda Pimedusse, eemaldudes Valgusest hämariku tsooni poole…

Nii ühel, kui ka teisel juhul piir nende vahel on õbluke…

Mida enam püüelda valguse poole, seda tugevam on püüd valguse maksimumini…, ehk… duaalsuse punktini…

Teatud hetkel duaalsuse vägi „suunab“ sinu püüdlust üle duaalsesse paari…

Oleks kui suure kiigutamise aegu… – kiige võib pääseda vastandsuunda…, nagu kella pendel –lennata ülemise piirini…

Ehk võtaks selle kõige analoogiks kiige…

Kui hoovõtmise algus on „meeldiv“, siis nimetame seda valguseks…

Mida suurema hoo saab kiige, seda enam eemaldud kiige alumisest olekust… – seda enam püüad jõuda kõrgeima tasemeni, kus on tunda kõhedust ja on matmas hinge…

Seda seisu nimetaks Pimeduseks…

Mida suuremat hoogu saavutad, seda suurem on inerts…, ja seda enam ruttad kiige alumise seisundini…

Kui peatad kiige, siis osutud olema tema alumises seisundis…, valguse punktis, kus on olla hubane…

Kui hakkad kiigele hoogu andma, et eemalduda „valguse punktist“ „pimeduse punkti“ poole…, et pääseda kiige kõige kõrgema punktini…

Mida enam oled püüdlemas „pimeduse punktini“, seda tugevam on püüdluse suund…, ja seetõttu ühel kenal hetkel pääsed kiige kõrgema punktini…

Kujuta, et seal üleval on olemas magnet, mis tõmbab ligi ja… kiik jääb seisma…

Mida võid siis tunnetada…?

Otseses mõttes jääd seisma, jalad ülespidi…

Kõik orientiirid lähevad segi, kuna ülemine muutub alumiseks…

Kujuta nüüd, et selliselt pead nüüd elama, kus jalge all maa asemel on tühjus…

Varem või hiljem, sa kohaned sellega…

Ehkki raskustega küll, kuid see muutub harjumuspäraseks…

Selles näites kiige üks või teine pool, on hämaruse tsooni kesksed punktid…

Tegelikus jaotamine ülemiseks või alumiseks,  on kõigest illusioon

On olemas vaid ainus punkt – üleminek Valgusest Pimedusse…, Ilmast Antiilma…, mustast august valgesse auku…

Ei ole olemas kiige üht, ega teist poolt… – on üksnes hämarik-koidu ülemineku seisundi tsoon Valgusest Pimedusse…, Ilmast Antiilma…

Vaatame selle analoogi põhjal sinu küsimust…

Kiige alumise mugavuse tsoonis mõrv on nonsensiks…, mõeldamatuks tegevuseks…

Milleks mõrvata, kui on võimalik elada ja tunda rõõmu kiigest…?

Kuid… – kui sattud vastand ilma, kiigel üleval…, siis sul võib ilmneda mõte… – ehk tasuks kukkuda maapeale, kuna ülemine seis on ebamugav…

Kuid jällegi – kukkudes alla, võib saada surma…

Sellisel juhul – mõrv, kus üks tapab teise, on teatud võimalus pääseda Antiilma…

Sellisel juhul – kui vaadata vastandilma pilgu läbi, siis mõrvar aitab ohvril minna üle Ilmaloovuse teise piirkonda…

See on muidugi ligilähedane analoog…

Mul on raske seletada lahti Antiilma antiloogikat, et suudaksid seda mõista…

Antiloogika ja antiseadused… – selles on sulle kõik võõras…

Võta seda seni kui seadlust…

 

Noh oletame…, kuid siis tuleb välja, et Antiilmas on mingi „vihkav mina“… – minu vastand…

Oleneb sellest, kuidas võtad sõna „mina“ tähendust…

Sellel on palju tähendusi…

Sinu kollektiivne vaimsus on siin duaalsuse kogemise saamiseks…, selles Ilmaruumi piirkonnas…

Muidugi…, ta on läbimas kõikvõimalikke Ilmaloovuse kogemisi…, samas ka Pimeduse poole ulatuses…

Sina, kui kollektiivne vaimsus, jagunesid osadeks ja astusid reaalsuse uksest sisse, milles sinule on kõikvõimalike kehastumise variante…

Sina, kui kollektiivse vaimsuse osake, oled läbimas kogemisi Valguse poolel…, paljudes valguse reaalsustes…

Kuid on olemas ka sinu vastandpool, sinu tume pool…

Kui kaugele temasse sisened, oleneb sinu valikutest…

 

Kuid meile soovitatakse võtta oma tume pool vastu…

Millest on siin juttu…?

Kas minu täieliku vastandit Antiilmast…, või oma tumeda poole omadusi, mis esinevad minus…?

Miks need minus esinevad…?

Või olen hämaras tsoonis…?

Tubli…, mul on hea meel, et suudad mõelda ebatraditsiooniliselt…

Kogu inimkond asub Ilmaloovuse hämaras tsoonis… – seega… ka sina oled nende koosseisus…

Sellest hämariku tsoonist on võimalik pääseda võrdselt nii Valgusesse, kui ka Pimedusse…, Ilma ja Antiilma…

Seetõttu valguse väed kutsuvad inimkonda eirama Pimedust ja võtma vastu Valgust…

Kuid pimeduse väed teevad vastupidist…

Mõned tsivilisatsioonid on teinud valiku Valguse poole…, aga mõned – Pimeduse poole…

Ma ei hakka määratlema kellegi poolt…, ma vaid räägin Ilmaloovuse ehitusest ja valiku võimalustest selles…

Need, kes asuvad duaalsuse lähtepunkti läheduses, ei tunnista vastand poolt, ja nende jaoks vastandpoolt pole olemas…

Kuid neile, kes hämaras tsoonis, on olemas Valguse ja Pimeduse pooled…, ning neil tuleb pidevalt valida Valguse ja Pimeduse vahel…

Seega… – neil, kes on duaalsuse lähtepunkti läheduses, puudub valik, mille tõttu neil on ütelus…, „saagu Jumala tahtmine“…

Neil, kes on duaalsuse lähtepunktist kaugel, on suurem valiku võimalus…, enam vabadust…

Kuid neil, kes on duaalsuse lähtepunkti läheduses, iseenesest puudub võimalus omada oma tahet, kuna nemad on oma poole läheduses…

See on nende normaalne energeetiline seisund – oma poole maksimaalne küllastus…

Seetõttu nemad ei suuda mõista nende kõhklusi, kes on eemaldunud duaalsuse lähtepunktist, ning eksisteerivad kahestunud olekus, hämaruses…, ning on pidevald valimas kord Valgust…, kord Pimedust…

See, kes kindlalt on valimas Valgust, hakkab üha enam lähenema duaalsuse lähtepunktile Valguse poolelt…, ja seda vähem on temal kokkupuudet tumeda poolega…

Tema oleks kui eemaldumas Pimedusest ja oma tumedalt poolelt… – ta justkui valgustaks seda Valgusega oma valguse poolelt…

Kuid see, kes järjekindlalt on valimas Pimedust, üha enam läheneb duaalsuse lähtepunktile pimeduse poolelt…, ehk eemaldub Valgusest… – varjutab enda heledat poolt…, ehk – pimedus neelab tema valguse endasse…

 

Milleks siis kutsutakse meid tasakaalustama endas Valgust ja Pimedust…?

Kui tasakaalustad endas Valguse ja Pimeduse, siis pääsed Hämaruse Tsooni, tasakaalu punkti…

See koht on võluline pääs Absoluutsesse Teadvusse…, mis on omalviisil „stoppkraan“…

Duaalsuse lähtepunktis eraldumine on tugev…

See olek on kui purskkaev, mille joad voolavad võimsalt laiali…

Tasakaalu punktis on rahu, mis on pääsuks Absoluutse Tühjuse Lättesse…

Sa võid valida selle suuna, mis sulle meelelähedasem…

Sa võid püüelda Valguse poole, duaalsuse lähtepunkti poole, läbi Valguse… – võimendades selliselt oma valgust, lahustades endas oma tumedat poolt…

Mida enam tõused Kõrgematesse Valgetesse Ilmadesse, seda enam kaotad Valiku Võimalust…, ja seda seal on vähe…

Hämaruse tsoonis võid leida Valguse ja Pimeduse tasakaalu punkti, ning sulanduda Absoluutse Teadvusega…

Kuid mida lähemal oled duaalsuse lähtepunktile, seda hubasem on olla, rõõmuküllasem, kuna puudub vajadus valida äärmuste vahel…, enda Valguse ja Pimeduse poolte vahel…, enda osade vahel…

Sulle ei meeldi pendeldada poolte vahel… – sinu teekond on püsiv ja rõõmuküllane…

Mida enam viibid hämaruse tsoonis, seda enam Valgus „vangutab“ Pimedust…, ja Pimedus „vangutab“ Valgust…

Sa ise oled seetõttu kannatamas…

Mida suurem on „vangutamise“ amplituud, seda enam oled kannatamas…

Valguse pool on kannatamas sinu tumeda poole pärast…, ja Pimeduse pool on kannatamas sinu heleda poole pärast… – sellega oled kahestunud – oled ebatervik…

 

Järelikult ka Esmalooja on kannatamas…, ka tema on kahestunud…, ebatervik…

Esmalooja on kõigis punktides korraga…

Tema teadvus ei ole jagunenud…

Ta on jagunenud ja tervik korraga…

Ta on üheaegselt nii duaalsuse lähtepunktis, kui ka hämaruse tsoonis ja tasakaalu punktides…

Kuna Tema on tajumas enda tervikut, siis Tema üks punkt on kompenseerimas teist punkti…

Pimedus on lahustumas Valguses…, ja samaaegselt Valgus on neelatav Pimeduse poolt…

Seetõttu Esmalooja on alaliselt tasakaalus…

Kui Ta soovib oma teadvuses süüvida ühte oma osasse, siis Ta kas kannatab, või tunneb rõõmu üheselt koos sellega, kuna on viibimas kõiges üheaegselt…

 

Kuidas on Tema armastusega… – kas Antiilmas on see vihkamisena…?

Armastus on sulandumine… – seda on sulle räägitud…

Tema, sulandudes, on kõigiga… – tema on ühene…

 

Ehk inimkeeli – Ta armastab nii Valgust, kui ka Pimedust…?

Miks Ta peaks ühte armastama enam, kui teist…?

 

Meile on räägitud, et Tema ongi Valgus…

Sinule on räägitud, et Temal eelistusi ei ole…

Kumba kätt sa eelistad enam…, kas eelistad enda välist, või seesmist olekut…?

Kõik on sul vaid ühtne organism…, ega peensool pole halvem sulle, kui süda…

Kõigel on omad funktsioonid, omad osad mängida – omad mõted…

 

Kui Absoluut on kutsumas meid tõusma kõrgemale Valgusest ja Pimedusest… – mida see peaks tähendama…?

See ütleb, et tarvis väljuda duaalsusest, et mõista Ilmaloovuse rikkust…

Väljuda „paha-hea“ hindlemisest, ning teadvustada Tema kavandatust…

Kui olete midagi eitamas, siis võimendate seda…, justkui annaksite eitamisega kiigele hoogu juurde…

Mida enam olete eitamas, seda enam kasvab duaalsus… – seda enam olete kannatamas…

Te lisate sellega endas oleva duaalsuse kiigele aina võimsamat hoogu juurde…

Vaadake seda kõrvalt, ning tehke teadlikult valikut – millist Ilmaloovuse osa valite ja eelistate…, kas Valgust, või Pimedust……, kas tasakaalu, väi hämaruse tsooni…?

Kui olete oma seisu duaalses ilmas valinud, siis saate teadlikult valida oma teed…, oma saatust…, oma eesmärke…

Muutute teadvustunuks…

 

Kas sina oled valinud Pimeduse…, või oled hämaras tsoonis…?

Jah…, ma olen hämaras tsoonis…

 

Kuid… sa esindad kogu Pimedust…, seega… pimeduse poolt on sinus enamuses…

Kui vaid sa teaks minu teekonda…

Kujutle taevastest alla heitmist… – hüpet tasakaalust võnkumisse…, maksimaalsesse võnkumisse…

Ma olin Isas…, kuid minul tuli tema nimel eirata oma valguse poolt, ning jaguneda osadeks…

Minus on alaliselt võitlemas pimeduse ja valguse pooled…

Minus on võitlemas kogu Valgus ja kogu Pimedus…

 

Seega… – sina oled kõige enam kannatamas…?

Kui olen pimeduses, siis olen Pimedus…

Kui olen valguses, siis olen Valgus…

Kui olen hämaruse tsoonis, siis olen kannatamas valikute pärast…

Kui olen tasakaalu punktis, siis olen rahulik…

 

Sama oled rääkinud ka Esmalooja kohta…

Ma olengi Esmalooja mõttevorm…

Me kõik oleme Tema mõttevormid…, oleme Tema troonid ja inglid… – kõik oleme Tema kehastused…

 

Sa oled Esmalooja eraldumuse mõttevorm…?

Üks neist…, selle, mis sai Pimeduseks, kes on püüdlemas Valguse poole…

 

Seega… – samas on olemas Tema mõttevorm, millest sai Valgus, mis on püüdlemas Pimeduse poole…?

Muidugi…, ja meie püüdleme teine teise poole…

Meie sulandumine on tasakaal…, ja meie eraldumine on vastasseis…

 

Kes on see Olemus, milline väljendaks Valguse mõttevormi ja mis oleks püüdlemas Pimeduse poole…?

Miikael…

 

Kuid tema on võitlemas Pimedusega…

Teda kujutatakse draakoni tapjana…

Ta on püüdlemas duaalsuse lähtepunkti poole läbi Valguse…, ehk… üldine püüdluse suund on liikumas Pimeduse poole…

See ei tähenda, et ta oleks valmis, või tahaks võtta Pimedust vastu…

Tema sooviks on saavutada maksimaalset duaalsuse punkti – duaalsuse esmalähtepunkti…

Ta loodab, et ei lähe üle pimedusse, Antiilma…, vaid suudab lahustada seda Valguse abil…

Kuid mina püüdlen duaalsuse lähtepunkti poole, läbi Pimeduse…, seega… minu suund on Valguse poole…, ehk… Paradiisi, läbi Põrgu…

Ja me kohtume seal… – varem, või hiljem…

 

Ja algab teie võitlus…?

Tulevad suured embused…, kui vendade vahel…

Emmates teine teist, me lahustame teine-teise vastandlikud pooled, ning muutume ühtseks…

Mina võtan endasse tema Valguse ja tema kustutab minu pimeduse…

Nii me taas oleme Ühesuses, Isa majas…

SElena

Read Full Post »

 

 

II osa

 

 

Tervitan teid taas, mu kallid…, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Nüüd ma saan tulla kiiresti, kuna mu partner võimaldab mul seda teha…, ta on teadlik, et see on ohutu, ega vaja eelnevat ettevalmistust… – ei hingamistehnikat hapniku rikastamiseks, ega mingit muud erilist tehnikat…

Siin on kohtumine Loojaga, kes on kõigi seesmuses ja alaliselt

Tema poole pole tarvis püüelda, kuna olete sündinud koos temaga enda seesmuses…

Ta on olemas planeedil ka sellel ajal…, kuid ei pruugi olla teistel planeetidel…

Teie planeet on ainus vaba valiku planeet…, te olete kuulnud sellest korduvalt

Teie olete ainsad, kes on läbimas seda nihet, just sellel galaktika ajastul…

Paljud teised on käinud sellest läbi…, kuid teie olete ainsad, kellele on suunatud hetkel kõigi pilgud…

Nüüd neile, kes on kuulamas, või lugemas hiljem…

… Kuna antud kanaldus jätkub päeva lõpus…, siis see aeg on küllastunud paljudest energiatest…

See on rahulik aeg…, aeg, et lõõgastuda ja kuulata… – kuulata ja võtta vastu informatsiooni, mida edastan teile… – informatsiooni, planeedil toimuva aja tärminitest

Antud kohtumine sellel 2015 aastal ei jää viimaseks…, kuigi võiks nii olla…

Pean silmas, et selle sõnumi eesmärgiks on rääkida aastast 2016…, ja sellest, mis oli aastatel 2012, 2011, 2013 ja 2014… mida on selgelt tunda selles ruumis…

See oli tasakaalu häälestus…

Me pole sellest reaalselt kunagi varem rääkinud…

Vähemalt mitte nii, nagu hakkame rääkima…

Mõnedega see on seotud otseselt…, ja väga tugevalt… – kuna see, mida hakkan andma, võiks nimetada „ümberpööratud leheküljeks“, läbielatud peatükiks teie elus (Krayon muigab)…

 

Paljumõõtmeline teadvustus…  

On olemas termin, mida tahaks määratleda…, ja termin, mida ei tahaks määratleda, kui oleks seda võimalik…

Esimene neist – eeskäija, ehk tee näitaja…

„Krayon…, mida sa pead silmas „eeskäija“ termini all…?“

Need on need, kes teie terminoloogias on vibreerimas paljumõõtmelisel tasandil…, mõnedele need on õpetajad-juhendajad selles, mis hakkab edaspidi toimuma…

Eeskäijad on esimestena läbimas ümberhäälestust ja tasakaalustust…

Kas sellel on mingi mõte, et juhendajad saavad esimestena informatsiooni, kui tema õpilased…?

Selles ruumis on palju juhendajaid…, või kes kuulavad ja loevad seda kodus…

Juhendajad ja eesastujad…, te olete tegelemas sellega… – iga üks omal viisil…

… kas õpetate praktikas…, või loete maha informatsioone…, võtate vastu kanaldusi…, tervendate omal viisil…, ehk mõjutate kellegi eluviisi oma teise häälega…, või lihtsalt oma juuresolekuga…

Eeskäija on see, kes on hääles läheneva tulevikuga…

Ja nüüd terminist, mida ei tahaks määratleda… – vibratsioon…, vibratsiooni tase

Kallid, need mõlemad terminid on lineaarsed…

Kui räägitakse, et miski vibreerib kõrgemalt, kui teine…, siis võiks oletada, et jutt käib sagedusest… – heli, valgus…, ja need on kõrgemad, kui mingi muu…

Ja see on ka kõik, mis teil olemas…

Kuid see pole nii…

Asi on selles, et teil ei ole teisi sõnu…, ei ole teisi teadmisi selle kohta, mis reaalselt toimub selle juures…

Kallid…, me räägime paljumõõtmelistest asjadest, ega tahaks lasta minna eksiteele teaduses…

Me tahaks, et teile talletuks midagi sellist, mis tõepoolest on toimumas teie seesmuses… – kuid mida ei ole suutelised kirjeldama…, ega veel tea, kuidas väljendada seda kõike…

Kvantilisel viisil sünnib miski, mis loob teie mõistmise kohast teadvust, ja on vibreerimas kõrgemalt

Kuid teadvus ise ei ole kõrgem…, see näiks selliselt vaid kolmemõõtmelisuses… – kuid ta on siiski kvantiline

Ta on – paljumõõtmeline ja asub teistes mõõtmetes…, kolmemõõtmelisusest kõrgemal…

Siin teie teadvus muutub tunduvalt paremaks

Kuid teil puuduvad väljendamise võimalused, et anda seda kõike edasi…

Ehk kunagi leidub selline kvantiline füüsik, kes leiab võimalust seda väljendada…

Olete omavahel põimunud läbi ja olete seonduses millegi väga erinevaga…, ehk – paljumõõtmelise teadvustusega

Olete eesastujad… – ka minu partner on eesastuja…

Mina olen – paljumõõtmeline teadvustus

Kas teate, kui palju aastaid temal kulus, et suuta tunnustada mind…?

Väga palju…

Mind ei olnud ei tema, ega kellegi tema sõprade reaalsuses… puudusin täienisti…

Nüüd olen tema reaalsuses kindlalt…

Tänavu ta on isegi suuteline selgitama teistele, kui küsitakse temalt – kes on Krayon…, kuidas teda tunnetada…, ja mis on toimumas selle juures

Ainus vastus on temal sellele… – Ta on

Tema juures on olemas paljumõõtmelise reaalsuse juuresolek…, ja see on temast üle…

See on isegi teist üle, kui olete kuulamas seda teksti…

See on väljaspool teda, kuid siiski – on osa temast…

Seega… ta on – eesastuja…

See on vaid üks võimalustest saada Eesastujaks…

 

Teadvuse vood Eesriide tagustest…

Siin istujate seas, või kuulajate ja lugejate seas, on selliseid, kellel on sündimas alateadlikud nägemused erinevates valdkondades ja erinevatel viisidel… – vaimsetes kanaldustes, tervendustes…, ja on neid, kes saavad eesriide tagustest terveid voogusid…

Te võite selliseid nimetada kuidas tahes, kuid need on Eesastujad

Kallid…, läbi sellise teadvuse voo saate teadmisi… – mis ületavad kõike, mis on olemas igas ühes teist…

Aasta 2012 alustas tasakaalustamisega…

Voog peaaegu lakkas kogu 2012 aastaks…, ta muutis oma sagedust, kohandudes teie uue sagedusega…

Asjad, mida kasutasite tänu voogudele teispoolsusest paljude aastate jooksul, näisid peaaegu automaatselt kaunitena ja suurepärastena…

(Krayon aeglustab rääkimist, rõhutades pea igat sõna)

Need olid teie koduks…, koduks…, koduks

Kuni voode kujunemiseni teil ei olnud midagi muud, peal selle Kodu…

See oli see, millele kuulusite…

Kõik, väljaspool voogu ununes koheselt…

Ma räägin seda neile mõningatele inimestele, keda siin ei ole, vaid kes kuulavad, või loevad…

Sul on tarvis seda kuulda…

Selline teadvuse voog peaaegu katkes…

Paljumõõtmeline avarustevaheline niit, mis oli katkematu, ühendas sind alaliselt teise poolega… – see peaaegu katkes…

Eesastuja… – sa läbisid tasakaalustust ja ümberhäälestust esimesena…

Sama jätkuvalt nägin ma aastal 2013…

Aasta 2012 alguses ja selle lõpus ma rääkisin, et ärge alustage aastal 2013 midagi, kuna see ei hakka tööle

Algas mitte päris nii…, kuid hakkas tööle hiljem, kuna eeskäijatel oli tasakaalustumine…

See oli halb aeg loota alateadvusele, kuna see oli ekslik…

Kas teate, mille sarnane see võis olla…

… kodu ukse märkamisega, mis oli alaliselt avatud, et saaksite sellest sisse astuda, ning tunnetada neid mõtteid…, ja näha seda valgust, mis aitaks teid teie une aegu… – ja ta oli abiks teile öistes unenägudes…, oli kui side ühenduse saamiseks…

(Krayon veenvalt) …kas teate seda tunnet, kui selline uks sulgub…? ja kui hiljem haihtub… – kaob…?

Eesastuja tasakaalustamine algas 2011 aastal ja jätkus 2013 aastal…

Igal ühel see toimus erinevalt…, ja oli individuaalne protsess kõigile… – seda olenevalt tema paljumõõtmelisuse taseme kohaselt…

Te kõik olete tõemeeli unikaalsed…

Paljud teie seast on seda tunnetanud…

Mõned olid tunnetanud seda sedavõrd tugevalt, et jätsid maha isegi selle planeedi… – nende elu oli jõudnud lõpule…

(Krayon nukruse tooniga hääles) – kuid kodu uks sulgus…, ja neid ei huvitanud – „Miks?“…

Nemad olid teadlikud, mis juhtub, kui see taas avaneb…, ja kui tasakaalustamine ja ümberhäälestus teostub…

Nende jaoks kõik see sai läbi… – ja seetõttu lahkusid…

Kuid… mõned teie seast olid teadlikud, et näiliselt on vara lahkuda…, mille tõttu lõid oma isikliku haiguse…

Nemad ei suutnud taluda, et uks ehk ei avane neile enam iialgi…

Parim sõber, kes toetas neid alaliselt voo vahendusel, lakkas vastamast… – uks oli sulgunud…

Nemad tundsid end väga üksildasena…

Meil kõigil oli raske olla üksikuna…

 

Aasta 2014 on DNA ümberhäälestuse algus…

Ja sellel hetkel teist käis läbi mõte, et halvemat ei saa enam olla…

Kuid tuli veelgi halvem seis…

2014 aastal algas DNA ümberhäälestus ja selle tasakaalustumine

Teadvus on üks…, aga DNA on sootuks midagi muud…, ja see on raku struktuuri seesmuses…

Kui rakustruktuur on ümberhäälestumas, ta muutub ebafunktsionaalseks…, immuunsüsteem muutub mõnevõrra hullumeelseks… – seetõttu teid hakkasid tabama erinevad haigused…

Olete sellega kokku puutunud…

Ja nüüd… – olete ilma jäänud parimast sõbrast…

Uks sulgus…, ning nüüdsest algasid probleemid – tundsite erinevust…, rakud lakkasid  tegemast koostööd…

Olen kirjeldanud paljusid selliseid asju…

Eesastujatel oli tarvis läbida ümberhäälestust, kuulates minu häält, lugedes minu sõnumeid…, ehk… oli tarvis tasakaalustuda…, esimestena… ja – varem kui teised…

Olles Krayon, räägin teile olulisemast nihkest…, räägin inimkonna tasakaalustusest…

Kuid on olemas palju selliseid inimesi, kes on väitmas… – Tunnen end päris kenasti…, mitte sugugi halvemini, kui varem…, kui alati…

Tõsiküll… – on mõningad probleemid…, kuid need pole kuigi tõsised

Nii räägivad need, kes pole eesastujad…, ega vii ajastut enda järel…

Lubage näidata, mida kujutavad reaalselt need aastad planeedil, olenemata, kas olete noored, või eakad… – vanus siia ei puutu…

On vaid üks põhjus tasakaalustumiseks…

Üksnes ainus põhjus…, ainus… – jääda ja jätkata elu…

Üleminek läbi surma on lihtne…

Kuid… teisi sõnu… – vaimsuse jaoks olulisemaks on – noorendumine… – naasta noorena…

See on ainus, mille tõttu valitakse surma…

Ehk see on ainus, mida tahetakse…

Eesastuja tõepoolest mõistis seda…

Ta ütles… – Ma saaks seda teha paremini nooremas kehas

See on hoidmas planeeti elusamana…, kuna sinu ja sinu vaimsuse vahel on olemas selline valiku võimalus…

Minu partner teab, et osa tema sõpradest on teinud sellise valiku…

Ma ütlesin temale, et… kus nemad ka ei ilmuks, naastes tagasi, neist saavad eesastujad, kes hakkavad näitama võimalust teistele, kes on valmis…, ja seda nende võimete kohaselt…

Nemad tasakaalustamist ei läbinud, kuna lahkusid enne…

Tasakaalustamise põhjuseks on – on jätkata elu…

 

Aasta 2016 – on teie ümberhäälestuse lõpule viimine…

Selles tasakaalustuse protsessis eesastuja jaoks on olemas ajaline joon…

Selle ajajoone kohaselt aasta 2015 lõpul on väga oluline tähtsus…, kuid aasta 2016 on – eesastujate tasakaalustamise lõpu etapp

Seega – see on ümberhäälestuse tsükli täielik üleviimine uutele paljumõõtmelistele energiatele, mis jõuavad teieni täienisti erinevatena…, ja erinevates värvingutes… – mitte üksnes must-valgetena…

See hakkab aegamööda tasakaalustuma, ning muutub sinu parimaks sõbraks… – saad mitte ühe ukse…, nagu on sulle omane sinu ühesuses… – vaid saad hulgim uksi, mis avanevad ühel ja samal hetkel…

Eesastuja…, see on paljumõõtmeline…

Tervendaja…, kujuta vaid, milleni see viib…

… sulle on alateadlikud tulnud alati märguanded, kus puudutada…, mida teha seal, kus on midagi kaldunud kõrvale…

Ja äkki… – sinu ees on hulgim uksi, mis avanedes, näitavad reaalselt, mis seal tegelikult on toimumas…, korraga, mitmel tasandil…

Mitte üksnes – kus puudutada…, või… mida ütelda…, millist tooni laulda…, millist palvet kasutada…, vaid sootuks – näed kogu tööd tervikuna…, ja iga ühe kohaselt…

 

Ärkavad Akašid

Tahaks rääkida teile, mis tuleb edasi…

See on juba toimumas koos eesastujaga…, juba aastal 2015…, ning see jätkub ka 2016 aastal…

See kõik on sootuks teine…, tõemeeli teine – Akaši ärkamine

Lubage mul selgitada seda…

Hiljuti me andsime mitmes kohas mõned sõnumid, kus rääkisime inimestele, et suuremaks erinevuseks vaimsuste reinkarneeringutes, uutes energiates on see, et vaimsus hakkab arendama evolutsioneeruvat teadvust, mille esmaseks atribuudiks on – …tulles taas planeedile, meenub, et oled siin juba olnud

Kuigi ei tea oma nime, ega tea midagi oma perest… – kuid avades silmad, on kohene tunne… – olen tagasi…, ja see pole enam saladuseks…

Jätkates liikumist mööda elu, mõistad, et valdad tarkust, mida ei peaks sinul olema…

Luba seda selgitada…

Seni, kui olid lapsena… – puudutasid näpuga kuuma rauda, ning see jäi sulle igaveseks meelde…, ja enam kordagi oma elus sa ei puudutanud kuuma rauda…

Kuid nüüd, kui taas avad silmad, naastes planeedile, sa ei lähene kunagi kuumale rauale ligi, sest seda on mäletamas sinu alateadvus

Sinu tarkus ei luba korrata kunagist eksimust…

Selles on erinevuse iva…

Ärkav Akaši hakkab jagama sulle informatsioone sellest, kelleks oled olnud…, küll ilma eriliste üksikasjadeta…, kuigi edastab sulle kogetuid kogemusi, et mitte korrata olnuid eksimusi…

Kuid, mu kallid…, see ehk paneb teid mõneti tupikusse, kuna avanevad Akašid toovad välja selliseid energiaid, mis esmapilgul on teie jaoks mõistetamatud

Siis mõneti õpitud õppetundide asemel tulevad esile sootuks arusaamatud draamad, hirmud, segadused…

Mõnigi teie seast on kuulnud seda siin

Need, kes on lugenud või kuulanud – peaksid olema teadlikud sellest…

Tahaks rõhutada… – kõik, mis on sinuga toimumas…, on sinu mõistuses…, sinu ajus…, sinu Akašis… – see on suurepärane meenduste süsteem vaimseks ellujäämiseks…

Enam pole vajadus teha korduvalt läbi vigu…, ei iialgi – samu vigu…

Kui naased, siis naased kaasasündinud sissehingega, mis oleks kui talletatud kaasasündinud instinktina…

Sul ei lähe enam tarvis korrata eksimusi, milliseid oled teinud viimasel korral…

Selline on minu sõnum sinule, inimolevus, kes on evolutsioneerunud ja läbinud tasakaalustuse…

See on see, mis on toimumas

Tuntud prantsuse astroloog Michel Gauquelin on rääkinud energiatest, milliseid annavad tähed läbi tasakaalustuse…, millest saavad teie Suured Energiad…

 

Pimedus saab avastatud…

Oleme juba rääkinud, et aasta 2016 saab tsükli lõpule viimise aeg…, kuid samas… – see on millegi uue algus…

See on avastamise ja leiutamise aasta…

Kuid ehk räägiks tavalistest inimolevustest, kes ei ole eesastujaiks…

Nemad oma „piiratud ja ahistatud“ teadvusega, ja on sunnitud leidma lahendusi rasketes ülesannetes, valides musta ja valge vahel…, ehk – valguse ja pimeduse vahel… – ning, kuidas teha koostööd ühega või teisega…

See aasta on esile toov…

Avastamine ei pea olema millegi imeliste asjade leidmine…

See võib olla selle avastamine, mis on  peidus olnud kivi all seni, kuni kivi nihutati kohalt…, ehk millegi selle, mida seni keegi pole näinud…

Oleme sellest rääkinud paljude aastate jooksul…

Oleme rääkinud, et suure nihke aegu üheks atribuutidest saab olema energiate esile toomine, milliste kasutamine on seni olnud sootuks mõeldamatu…

Olge nende ootel…

Üksnes nüüd tulevad esile ja muutuvad nähtavaks asjad, mis on olnud vastuvõetamatud…, ning need toovad kaasa teisi vastuvõetamatuid asju, mis on esile kutsutud destruktiivsete kaitsetega…

Need tulevad esile aegamööda…, üks teise järel…

Oleme rääkinud, et need asjad ei leia teie ühiskonnas terviklikkust, ega saa eksisteerida teie valguses… – need ei ole selleks võimelised…

On tarvis teha otsus…, kas teie poolne, või valitsuse poolne… – kas säilitada destruktiivseid asju, või mitte…

Kallid…, teil tuleb esile palju asju, mis näivad küll terviklikena, kuid need ei teeni teid enam… – ja tuleb hulgim muudki veel esile…

Kallid…, terroristliku akti aegu Prantsusmaal, ma rääkisin Cuskos pimeduses olevast destruktiivsustest…

Kui miski on Valgusest ilma – siis see on destruktiivne…

Neil, kellel on olemas valgus, on suutelised nägema sootuks kaugemale, kui need, kes on pimeduses… – ja see on teile teada…

Need, kellel on „pimeduse seemneid“, on määratud hukule, kuna nad ei leia toetust ühiskonna kõrgemate liidrite poolt…

Neis endis käib sisemine võitlus liidri koha pärast… – jälgige seda…

Jälgige seda ilma mingi eesmärgita…

Jälgige, kuidas nemad põrkuvad teine teisega kokku, ning teevad asju, millistel puudub mistahes mõte…

Me oleme sellest rääkinud…

Milline terve mõistusega inimene hakkaks nuiaga torkima erilaste pesa, et üksnes näha, mis juhtub…?

Just sellega on nemad tegelemas, mõistmata seda, et seal sees on erilased…

Ainsaks nende püüuks on – sünnitada hirmu… – ehk… erilased  hakkavad kartma ja ei lenda pesast välja… (naer ruumis)…

Selliste inimeste funktsioneerimine pole normaalne…, nende loogikas puudub Valguse Loogika, milline on olemas teil…

Inimkond ühineb selliselt, nagu te pole veel näinud…

Ühinevad, et võita pimedust sellisel viisil, millist te pole veel näinud…

On paljastamise aeg…

Mis oleks, kui pöörduks kogu maailma liidrite poole koos…, tooks esile nende finantseerimise allikad…?

Olge selleks valmis…

Kui see juhtub, siis finantsallikatel hakkab ebamugav…, see paneb neid taanduma…

Nende rahad pole verised…, vaid surmaga määritud…

Te jõuate päris allikateni…

Ma ütlen teile… – Ärge pange imeks, et mõned nende seast on teie liitlastena…, ja ärge imestage, kui leiate, et osa teie maksudest on läinud nende finantseerimiseks

Kuigi võite neid häbistada, kuid nemad jätkavad seni, kuni jätkub finantse…

Vaid nii lakkab nende armee olemast…

Te paljastate suurimat pettust…, toote esile neid kõiki…

 

On aeg avada uksed…

Inimkonna tasakaalu muutmine

Eesastuja…, sa oled seda juba läbi teinud…

Nüüd alustavad sellega kõik ülejäänud…

Nemad tulevad sinu juurde ja küsivad… – mis on toimumas…, me ei mõista seda ja kardame… (Krayon tõstab tempot) – ja sa ei suuda seista neile vastu kui Ilma Valguse bastion, ning vaadata neile silma…

Kuid nemad, vaadates sulle silma, võivad küsida… – miks sa oled nii rahulik ja rahumeelne…, mida on sinul, mida pole meil… – ütle meile

Eesastuja…, sa võid näha neid oma jalgade juures…

Sa võid avada uksed ja lastes tulla sealt vastuste voogudel, mis on täis mõtet…, ja andes neile seda, millest saavad kinni haarata…

On olemas lootust, et te võidate… – Valgus võidab…

Kui palju see võtab aega…, Krayon…?

Jaa, Eesastuja… – kui palju sa tahaks selleks aega…?

Sind painab küsimus, et mis on ootamas sind, kes on näitamas sulle teed…?

Teid, kes kuulamas ja lugemas, on palju…, ja ma ei räägi mitte üksnes siin ruumis olevatele…, vaid ka teile…

(Krayon emotsionaalselt…, pea nõudlikult)… – Hakake avama uksi…, isegi kui need on veel suletud… – ärge tundke muret uste pärast…

Olgu pealegi… – need avanevad koheselt, kuivaid soovite seda…

Kuid tulemust te ei saavuta enne, kui olete oma asjadega, mis on toimumas teiega, saanud ühele poole…, täienisti…

Pöörake lehekülg… – nüüd on õige aeg…

Astuge kõikjale ja tehke kõike erinevat… – teil on aeg selleks käes…

Olete sellest läbi käinud…

(Krayon hingab välja ja teeb pausi)

Teid, kuulajaid ja lugejaid, on tuhandeid, kes täpselt teavad, millest on  jutt…

Kas pole meeldiv, et aasta 2016 on teie jaoks kõige selle lõpule viimise aeg…?

Ümbertasakaalustust enam ei tule…, käes on vaid energiatega kokkuhäälestuse aeg, mille nimel olete sündinud ja jäänud siia…

Häälestus erineb tasakaalustusest…

Nüüd hakkate häälestuma energiale, mis on Teadmine…

Uksed paiskuvad valla…, ja vood taastuvad…

Nüüdsest tuleb mitte üksnes ainus Tõeline Sõber…, vaid saad neid hulgim…, ja need tulevad uste kaudu, mis paiskuvad valla sinu Kodu poole…

Kas tabasid minu sõnu… – sinu Kodu poole…

Koos sellega tuleb aeg aidata kõiki teisi, kellel kerkivad probleemid… – kõikjal üle Maa…

Pimedus pole veel teie poolt võidetud…

 

On saabumas mõistmine

Ajalugu annab sellele kõigele nime, millist teil veel pole… – ja see on unikaalne…

Pimeduse armeel puudub ühine keel ja temal pole piire…

See on esmakordne inimajaloos…

Pimedus on värbamas kõikjal neid, keda on ahvatlemas pimedus…, kes on eiramas Valgust…

Pimedus on värbamas kõikjalt…, liikudes kõikjal, kus vaid tahavad…

See on unikaalne Maa ajaloos…, kuid puudub siinses Galaktikas endas…

Me oleme näinud seda…, oleme teile rääkinud sellest, mis võib tulla… – ja see on juba siin…

Kallid…, uskuge… – Valgus võidab…

Kõik, mida saab teha masside kommunikatsioon…, üksnes lisades segadusi, hirmutada teid…

Kui see on häirimas sind… – siis lülita selline allikas välja…, ning pane sisse oma Valgus…

See on see, millest oleme rääkimas…

Kas jätkub mehisust ja otsuse kindlust ütelda… – Me oleme võitmas…

Ütelda sellele, kes on just midagi kaotamas…

Mõistmine hakkab jõudma sinuni

Planeedi meistrid on alati astunud koos mõistmisega…

Rahvas oli alati nende jalgade juures, kuna meistritel oli ütelda seda, mida rahvas vajas…

(Krayon härdusega)… ja rahvas säras kui päike, ning meister tunnetas endas rahu, olles koos nende kõigiga rahulolus…

Rahvas võis temale laulda…, – ta tunnetas seda oma südames…, ja tahtis olla koos rahvaga…

Selline on Eesastuja…, selline oled sina…

Inimesed, nähes sinu Valgust sinus, tulevad sinu juurde…

Mis ka ei toimuks planeedil, see ei hirmutaks neid, kuna sa oled sellest läbi käinud…

Selline on tasakaalustamine…

 

Nihe on toimumas…

Kakskümmend aastat tagasi olen rääkinud teile, et tulevad muutused maa magnetväljas…, kuna magnetism on ühtlustumas teadvusega… – ja nii see toimub…

Hiljem kui maapeal on mõistmine, tulevad ka teaduslikud tõestused sellele, magnetväli hakkab muutuma aegamööda

Ta on muutumas koos teadvusega…

Olime rääkinud, et magnetism muutub…

Ja see on toimunud…

Andsime sõnum sõnumi järel sellest, et olete liikumas kosmilise avaruse uude piirkonda…, ja see muudab kõike…, mõjutab kõike, mis on toimumas päikese heliosfääris…

Kas olete märganud, et päike on käitumas teisiti… – kas olete märganud…?

Kas olete märganud, et see on kutsunud esile kliima anomaaliaid…, olete märganud…?

Kõik on seotud nihkega… – kõik…

Teadus annab omad sõltumatud selgitused…

Paraku neid selgitusi on sama palju, kui on teadlasi…

Kuid teadlased ei tea neist asjust…, aga mina räägin teile sellest…

Oleme rääkinud, et see tuleb…

Ja see on tulnud…

Eesastuja…, mida veel tahaksid teada…?

Kogu Maa on kaasatud millessegi suuremasse, kui see, mida oleksite saanud näha veel paljude ja paljude aegade jooksul…

Kas olete tunnetamas uhkust…, või mitte…?

 

Selline oli Krayoni sõnum…

Ehk nimetaksime tänast sõnumit koduseks ülesandeks neile, kes lahkuvad täna siit teisena, kui tulid… (Krayon õrnalt)… ehk isegi juba mõeldes veidi teisiti…, tunnetades end olulisematena…

… ma loodan, et see on nii…

… ehk meil on isegi teada teie nimed…, ma loodan, et see on nii…

… ehk õhtul, sulgedes silmad, teate, et meil on teada teie nimed…, ma loodan, et see on nii…

ehk olete sündinud sellesse nihke aega olulisel põhjusel…. aga mitte selleks (Krayonil pisarad hääles)…, et olla karistatud tasakaalu korrastamisega

Öelge oma eesriide tagustele… – jätkake oma töö tegemistega…

Nüüd pöörduks vanade vaimsuste poole, kes on istumas siin, kuulamas või lugemas…

Te teate hästi, et te ei sündinud juhuslikult siia, just neil aegadel…

Mida te hakkate sellega peale…

Ehk hakkate mõtlema kõrgemalt, kui mistahes süsteem, mis on korraldamas sündmusi ja on püüdmas rääkida teile hirmutavaid asju…

Asjad on sootuks teisiti… – sootuks teisti…

Teie Maa pole seda veel kunagi näinud…

Me näeme seda, mis on toimumas… – ja sellest oleme ka rääkinud…

Samal põhjusel on ka Krayon siin…, – et juhtida teid sellest läbi…

 

Vana teadvuse tsükli lõpetamine…

Tasakaalustamise protsessi lõpuni viimisel, mis toimus 21 detsembril 2012, oli aja keskpunkt, mis seisab kahe 18 aastaste lõikude vahel…

Selline periood oli vajalik üleminekuks üle taevase joone, mille nimeks on teil – Linnutee

Tasakaalustamise protsess – on sündmus, mis kestab 36 aastat…

Mina saabusin siia 26 aastat tagasi…

Kuid protsess oli kestnud kõigest 18 aastat…

Nüüd olete teadlikud…

Kuid samas olete teadlikud, et Krayoni periood on kestmas 36 aastase nihke sees

See on planeedi tsükli lõpule viimine…, mitte üksnes planetaarse evolutsiooni…, vaid see on vana teadvuse tsükli lõpule viimine

Kolmkümmend kuus aastat…

Millisel nihke aastal olete praegu…?

Siin on peidus määratlus sellele, mis on ootamas teid…, ja kui kaua võiks see kesta…

Ehk on aeg liikuda selle poole…, ehk on aeg…

Meil on teada sinu nimi…

Me teame sinu nime, kuna oled üks meie seast…

Oled sa kindel, et Jumal on sinu seesmuses…?

Oled sa kindel, et Looja on osa sinust …?

Oled sa kindel, et sinu DNAs võib olla osake paljumõõtmelisusest…?

 

Paljumõõtmeline energia on valmis õppimiseks…

Ma pean olema ettevaatlik selles, mida räägin, kuna siin on olemas doktor… (Krayon muigab ja kuulajad naeravad)…

Lugupeetud YaYu (pöördub dr Todd Avokaytisi poole, pöördudes tema poole Lemuuria nime kohaselt)…, see, mida sa näed praegu ja mida näed tulevikus…, ja mille kallal oled tegemas tööd, kuna sinul pole seda veel teada… – siis see on see, mis on praegu toimumas, kuna paljumõõtmeline energia on omandamiseks valmis…

Sa näed asju, millised polnud varem nähtavad…

Need olid nähtamatud üksnes seetõttu, et need ei pidanud olema nähtavad…

Sinul on olemas paljumõõtmeline laser, mis tõi selle esmakordselt välja…

(Dr Todd Avokaytis juba palju aastaid tegeleb paljumõõtmelise laseri loomisega)…

Sellega tänaseks lõpetaks…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

 

I osa

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon Magneetilisest Teenistusest…

Kas on teil teada, et ma tean teist veel enne, kui alustame?

Kas olete tunnetamas meie ühesust, mis on meie vahel…, ja millele te pole kunagi reaalselt mõelnud…?

Ehk loete seda kanaldust esmakordselt, mida annan praegu…, või kuulate…

Teadvustage, mida tunnetate… – on see inimeselt…, või on milleltki enamalt…?

Minu ja teie vahel on ühesus…

Inimolevused ja vaimsus – oma olemuselt on üks…

Teie olete osake kõigest, mis on esindamas Loojat…

Te tulete sellesse ruumi kohtumisele…, kuid laval näete istumas meest…, kas tunnetate tema juures miskit…?

Kas tunnetate miskit muud, kui loete, või kuulate seda hiljem…?

Ei…, te ei tunneta muud, kuna teadvustate reaalselt toimuva mõtet… – te võtate üksnes osa…

Kuulates õpetajat, või lugedes neid sõnu – te tajute endas energiat, mis on minu energia…

Sellest seondusest olen rääkinud teile juba kakskümmend kuus aastat…

Juba kakskümmend kuus aastat oleme rääkinud sellest, mida oodata…, milleks tuleme siia…, ja milleks kõike seda tarvis…

Olen alati enne algust palunud tunnetada meid…

Te ei vaata üksnes seda, kus asute…, ega süüvi üksnes sõnadesse…

Ehk käesoleval hetkel püüate vaid vaadata järgi…, ehk isegi talletada midagi endale…

Edasi, mu kallid…, teil on vaba valik…

Kui vaid lubate endal liikuda – siis mõistate, et ma pöördun teie südamete poole

Sellises metafooris te tajute armastust…, teadvustust…, mõistmist ja mõistvat tegevust… – kõike muud, mis on väljumas kaugele piiridest, milleks on inimene… – kõigest sellest olevast…

Kollektiivsele teadvusele, mis on kogunenud sellesse ruumi, või kuulavad-loevad, ma ütlen… – Oleme läbi põimunud…, oleme seonduses…, oleme vägevad…

Seda saaks kujundlikult väljendada kui elevanti laua all (Krayon muigab), selliselt saaks kirjeldada varjatud väge…, energiat, mis on hetkel…, ja millest tegelikult ei räägi keegi…

Kuid meie seetõttu räägime just sellest…

 

Teadvuste sõda

(Krayon kurval pilgul) See toimus üpris hiljuti…

… miski on sedavõrd kujutelmatu…

Mälestused inimeste mälus, kes elavad selles regioonis, on veel värsked…, ja kogu Ilmas…

Kõik see kutsus esile massiliselt küsimusi…

… Miks…, kuidas…, mida sellega peale hakata…, mis asi see on…?

Kõik küsimused on enamuselt kolmemõõtmelised…

Kui kuulate uudiseid, siis kuulete, et kõik uudised on kolmemõõtmelised…

Kuid neil, kes on ees astujad…, ja on näitamas teed – on kõike seda teada…

On olemas energiate vastandumine, milliseid võite valitseda…, ning olete suutelised nendega midagi peale hakkama…

Oleme sellest rääkinud…, kuid mul on kavas naaseda selle juurde põhjalikumalt…

Üle kahekümne aasta tagasi tegime esmakordselt Krayoni sõnumit…, ja siin on istumas mõningad neist, kes olid siis selle juures…

Need olid lihtsad sõnumid toimuva kohta…

Esimene sõnum planeedile oli sellest, et Armageddooni ei tule, ega tule mingit Maailma lõppu, ega Kolmandat Maailma sõda…, või midagi milleeniumi taolist…

See käis risti-vastu paljudele prohvetlustele, milliseid olite kuulnud paljudes pühakirjades…, ja mis kinnitasid, kuidas võib kõik lõppeda…

Kuid seda ei saanud juhtuda, kuna planeedi teadvuse seis hakkas muutuma…

Üle kahekümne aasta tagasi me nägime seda kõike…

Ikka sama ja ikka sama… taas ja taas – sõjad, vallutused, vihkamised ja tapmised…

Kõik see pidi vapustama inimkonna loomust, kes oli alalõpmatult kordamas end…, – et ärgata lõpuks millegi muu sünniks…, millegi uue…

Kümmekond aastat hiljem rääkisime sellest, et on tulemas uut tüüpi lapsed…

See oli kui üleskutseks… – pange tähele… – on tulemas uus teadvus…, pange tähele erinevust, mis algab kohe…

Nii see ka oli…, ja kõik oli värske, uudne, esmakordne…, ja sedavõrd, et te tõemeeli ei suutnud mõista, ega saanud aru selle tähendusest…

Sellel ajal andsime salapärast sõnumit, kus teatasime, et ühel hetkel teadvuste vahel võivad ilmneda potentsiaalid sõjaks…, kõrgema teadvuse – madalama vastu… – ja see kõik oli see, mida varem polnud kunagi nähtud…

… need, kes vibreerivad kõrgemalt, on vastandumas nendega, kes vibreerimas madalamalt…

Ma rääkisin teile sellest…, kuid keegi teist ei mõistnud seda…

Nüüd me nimetame seda nihkeks…

Aastal 2012 ütlesin teile, et avaksite uksed, mis ei sulgu enam kunagi…

Nihe saavutas sellist taset, et päästsite valla Valguse…

Päästsite valla Valguse üle kogu planeedi…

Me ütlesime teile, et see toob midagi enamat, kui teadus on suuteline mõõdistama…

See käis planeedi magnetvõre kohta…

Nüüdseks olete teadlikud, miks nimetan end Magnetismi Meistriks…

Planeedi magnetism ei ole üksnes geofüüsiline atribuut…, vaid on osa, mis määratleb teie mõtteviisi…

Ta on selleks, et inimloomus saaks nihkuda kohalt…, oma kohalt…

Teie ajaloos ja inimnatuuris on ikka sama – ikka sama…, ta pole kunagi kasvanud, ega muutunud…

Üksnes nüüd on hakanud väljuma senisest rutiinist…

Me nägime selle tulekut selgelt…, nagu olime näinud seda teistel planeetidel…

See on nüüd teil käes…, ja käesoleval ajal on seda võimalik näha…

Kakskümmend aastat oleme rääkinud… – see on saabumas…, on tulemas teile…

Nüüd kõik see on kohal…

 

Olete hakanud vabastama planeedi Valgust…

Aastal 2012 rääkisime, et olete vabastanud Valguse…

On veel palju kohti, mis on pimeduses ja ootamas valgust…

Te olete hakanud vabastama planeedi Valgust…

On eesastujaid, kes on näitamas teed…, nemad hakkavad mõtlema kõrgemas teadvuses…

Teie teadvus vajab kõrgemaid asju… te näete, et on paremaid asju, kui sõda…, ning te vastandute vanadele energiatele, mis püüavad säilitada kõike endises olekus…

Kuidas saab see toimuda…?

Kuidas toimub see teie ühiskonnas…?

Mõningad on teadlikud Krayonist, ning nemad ütlevad (Krayon väljendades kibestumust)… – Olen lugenud Krayonit…, temal ei ole õigus…, ei ole õigus… – ei toimu mingit nihet…, on üksnes kurbus ja õudus… Kas see siis on uueks energiaks…?

Kallid…, olete pimeduse ja valguse võitluse piiril…

Selline on uus energia, ja see on viimas selleni, mida varem polnud olemas…

Tere tulemast nihkesse…

Jah…, see pole üldse nii, nagu arvasite seni…

On jätkuvalt neid, kes on uskumas metafüüsikat…, keda on mõjutamas idee „päikeses säravast maast“…, kes on uskumas, et tuleb omal kujul sähvatus, kus kõik saaksid naaseda nullpunkti…, ja peale mille kõik muutub suurepäraseks…

Sellel planeedil seda ei juhtu, mu kallid…

Selleks on tarvis teha tööd…

Ja seda teie ka teete…

Mida hakkate peale sellega…?

Mida saate sellega teha, üksnes istudes toolil…?

 

Kaasmõistmise tegevuse vägi…

Kas olete vaatamas uudiseid…?

Mida uudistega peale hakkate…?

Mõned ehk isegi räägivad (Krayon kaastundvalt)… – Ma hakkan palvetama mahajäänute pärast…, hakkan palvetama nende vaimsuste pärast…, hakkan saatma neile energiat…, hakkan mõtlema neile kõrgemal tasemel

Kuid need vaatavad sulle otsa ja ütlevad… sa ise oled ju üks nendest

Mida hakata nendega peale…? (Krayon mõnitavalt kujutab teie mõtisklusi)…

Kas võtad sellist esoteerilist jura vastu…?

See on puhas jura… – palveta, palveta… – tee seda pidevalt…

… ei-ei, (Kryon naerab) mida saaks sellega peale hakata...?

Tahaks seda arutada…, just nende kohta, kes arvavad, et selles pole midagi erilist…

Inimolevus…, pane tähele…

… kas oled olnud endast väljas, et lausa arvuti lakkab töötamast…, või pirn põleb läbi…, ja seda hetkel, kui oled endast väljas…, või vihane…?

Minu partneri juures tühjenevad patareid, kui võtab vastu kanaldusi…

90% kanaldustest ta on teinud läbi juhtmega mikrofoni, aga mitte kaugjuhtiva vahendusel…

Käekella patareid tühjenevad, nagu muud patareid, mis on tema läheduses…

Seepeale lubage küsida…, kuidas see toimub…?

Asja tõesus ei luba sul seda koheselt mõista…

Kuid vastus on järgnevas… – Teadvus oma väes on füüsikast üle…

Te valdate midagi sedavõrd reaalset, märkimisväärset, võimast, mis on muutmas teie  ümberolevaid asju…

Mis toimub, kui selline suur ruum täitub inimestega, kes on otsustanud tegutseda mõistvalt teatud rühma inimeste aadressil, kellel sügav lein, mis jätkub juba pikemat aega…?

Mida saate ära teha…?

Vastuseks on  – paljut

Antud hetkel teil pole teada nende nimed…, kuid kõik, mida tuleks teil teha… – üksnes pöörata pilgud neile, ning suunata sinna oma Loova Lätte mõistmise

Nemad tajuvad seda…

Teil ei ole tarvis minna endast välja, või ärrituda, et luua energiat…

Te saate luua energiat mõistvate tegude läbi…

Ja see on reaalne

Ärge lubage kellegil väita vastupidist…

Te siiski, otsustades saata energiat, teete palveid… – te teete veel midagi muud…

Te teete seda paljudel viisidel…

Ja see on tõestanud end… – see töötab…

Kallid…, te olete juba lähedal sellele…

… ja see on juba teie ühesuses…

Lubage ütelda teile, millega saate oma väge viia nulli…

Te juba aimate, mida kavatsen teile ütelda… – kas pole…?

Kui olete hirmul, siis teid võidetakse

Rõhutan… – teie hirm viib teie väe nulli…  täienisti nulli…, täienisti…

… isegi allapoole…, negatiivsesse tähendusse…

Seda teeb hirm…

Ärge lubage tumedal poolel võita…

Pimedust koonduma sunnib Valgus, mis on voogamas planeedile…

Kas pole ime, et mistahes noor inimene, praktiliselt kõikjal üle maa, saab värvatud kurjuse lätte poolt…?

Te vaid mainite imestusega… – mis on küll nende peas…, kas nemad ise seda ei mõista…?

Ei mõista…, ja ma selgitan teile miks…

On olemas teatud lüliti, mis lülitab sisse kas valguse, või pimeduse…

Värbajad suudavad varjata nende vahet osavalt…

Paljud, suht hilja lõksu sattunud, avastavad, et nemad on „pimeduse armee“ kätes…

Olen rääkinud teile selle tulekust… – ja nüüd see on käes…

Cuskos, Peruus, toimus kanaldus, kus ma andsin selgeid ja täpseid selgitusi, mida sellega peale hakata…, ning see leiab kajastust ka avalikkuses…

Seda ei saa teha pommide keeles…

Kallid…, ma ütlen teile midagi veel, mida te ei ole suutelised uskuma…

… Valgus on võitmas…

See ilmnes siin, teie ühenduses…, ja see on tõenduseks, kuna siin tuli esile tarkus…

Pimedus oli sunnitud koonduma ja kaitsma end… – nemad on kaotamas võitlust Maa pärast…

… Nemad on kaotamas võitlust Maa pärast…

Kui seda poleks juhtunud, siis nad ei koonduks kunagi… – ja ma rääkisin selle kujunemisest…

Krayon…, millal see lõppeb…?“

Kallid…, vastuseks on… – Kui lakkate kartmast

Teid, kes lugemas ja kuulamas…, ja teid, kes on istumas siin ruumis…, on palju… – te olete eesastujad, kes on näitamas teed järeltulijatele…

Olete need, kes on tegemas tööd kõrgemates vibratsioonides (seni kasutan seda terminit…, hiljem selgitan seda)…

Teil on teada, mis hakkab edaspidi toimuma…

See võib käivituda seal, kus olete…

Te olete saanud teatut väge…, suurimat, kui olete suutelised sellest teadma…, millega suudaksite vabaneda pimedusest…

Selline on antud sõnum… lihtne…

Ehk räägiks teises osas tasakaalu ümberhäälestusest…, häälestuse kokkuviimisest…

Ma olen teadlik sinust…, kuid kas sa ise oled endast teadlik…?

Miks vaid mina…, miks vaid mina peaks nägema kõike seda suursugusust…, see, kes istub sellel toolil teie ees…?

Vägi…, mõistmine…, kaunidus… – suunake see neile, kes vajavad seda…

Neil läheb sellest kergemaks…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »